<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00166
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: January 21, 1860
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00166
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
;. 'P'

... .. ....-- .. .. '
.
I
,
'\- ,
-
r..t/
... .....".. "'- _-.'\....... r aa"PP:
> .' ,4"r: ..) -
-
.\-- .
:
; .t.
... Jr. .,. ...
.
'
.
'. .. ,_ .. .0.:.. ;; -
--
.
1: -
r .- -,. .---- ,. 't" ._112Y(7ta! ..11 .. r rr .
.
;
Ta
J. .__ E.

.
L

4 .
i
a .


tfK -

.

t
.

-
'
r
r -

!y t l lto +

'" -.- \ ', -"" f"""ad.E.e. lyt', f.'<). ,, ,. .- ,,\ 'tt
'
..
a '

r : 1. ,


L t i 1 I I t't r I l li 1 I r (

( I I

THLE : F


I i r l -. 1"


:
_

__
......., ::-"-- ,
.n --
'
-- -- -
a'i
'

J ; \h\ e. Y.'UIa"a \ \\\(.\%ir.\\ce; art \\\C' \rlmen\ sur NuouuVOL. \ ( r,1CItl1P. "" .,: I

ft
: ,

._ - ', '
: L
:
: .* Y
I J JHi
G. T,,,,,..\, /IILL' Bm"n". <:0" 1'1." '" D.', .r.. \ .' \ n, i. IMJO.' "No. .SO. ... "


-.......- -- --. --. .-- --- n__ _._ _ ...._ __w __ __ -- ,
i'r .. ; :
-
1 /- .,.'< lir (!> -X .. i.V ( '"". *. h"\\ tt.u.\' .* N: i\\ in iik the \\orils! lI--I l iiiii'iut i lo: : : i _

3 TilE FLORIDl 1)E XI t SlIJ.\n.! \ ; XEuntE.\\ \ S & RE\ ? VEST\\ 1 CHGltUBEItT\ 1 -; : : : .t) : \l l .,! \1.) ..." ..".. : *!.\ 11.1 l \\h.ite\cr polilicnl il"-.tii[ : :' :t:1 ti

--- . : -- ; tnt:t Iii thiMiiiriniii; <-nt -tiiII ri".ti5z twitt.hi I-I I I ;

'1 DEIOt'ltlTlC TORLY alal racEr:, I U. S. HAIL\ STEAMERS. ': o:: .. .. : I. t '.;. '. tin- 1:11'1; M I tli.; I mini Stales, tliilMi.iitmcnt \\ ;
i.i"'Y i .
:rs ; tbt
Tin!: : F.nu.\i: L : t.ii
\.1 '. f d.lOi, I
-------- I ffe _. jn.III'i,1 | 1 is aNu! blluo.llo ro-.'>:: ; 1 1'lli
'
-z-Ii- M N .'w ( l1I\u": .
1'CBUeiIED SATURDAY DV I __ ::'T It I"II'I.ly TOB'I T o:. tuni.!. .. the I ; : !
of it I It,
EVEUT tCg ; ,- Wv t .r. >. Mail I ir ., z. an.! In ::nlntjilj tt'r in it the laws : ( i

Wm. J. Spsncer & Co. I *vtiuiimal L'&. ..Sl1I.II'. ."hJ: 1'.. c.\ I.- '.\' ..1. u i- 'I q' .: m1 ir.: I'i'iti-il: I Sltlis' : so far.is tlify apji'y: iin-l( ) t tiMiitiiaiti ,) I l

-. -- ---. -. -- -. .-. VCSTOX A .lI.\.u.onn.\< : .. ,11(... y.!a "i. 1",1\ 'ii 1.C'.i.-. ,! in ili..> Ti' iritury ilio. autlioritv anrijjIiN fl(Ic '

-() },;rat Jr trat"i J/r. "sn./'rt'll tuna nch) will all at all the ut'.IIII.lide 1. \ I' I' J ... .i -.. I ithe .",'111' 1",1 k41 ....1110 ( )4i !'. : of 1 llic I Go\ trtiiiint. ant! iii I...> the 1 [p.r.i ion.il : h-ive { ;: ;
nre-:
ruidnol't', JaiOM .:rrrt. I ]-oint cro artivi" on the> nt(:'fl1nlra.ftutn,,11. 1Whltnnrml SHOE ._ .':;. fi"::,.; J.1 d il'i ; 4 4c 4n i '.. ( r-jjlit i ntnl I ri i jlit* f'f ]irpp.| rtv\ i-f inli.l : atu) \ I t j

.- tliol''tli! anU I'hor..th in.t ; .Irpaitnine .lay*. I j V.Ii.I .: U'.i: I f'e.% .t.l) (liy i v-oi. her, I \ iilu.il fitizvii: % n< *.ccrurctl Ly ilirCviii'ttilit.n. : : '" : ; '\ i

I PRICE OJ'SUIJSCIUI'T/OX: 1 n arrive at 1'umlalion. Havana. a4.'I l Key I 1.I'ICTFt'U.j: : it.fi.trithe:' eitirotmTttiij ,.r A..hi s-lu. i lovo-l lii' arilt! '..! tri'e. All w .- nie-iti ti) car on ;hi point i : !11:4i. ; ; \ ( }

Twj Djllart Rrr Annumin Ithanrr. i \\ett. .-n tin l ;;th and :!7lu IU.t...; J.j.rrl I a ii--l f.4i.-i.:.-l.ii- >...ur: : tint I Ii I..,! Will n !'n\f_ ?}.it'B !t..,.w<.1',::1..I"r\.I.! : ] 'llixtis ilu-u-i i- n,> i-Xj-re-! n-'cjiilnt'.on: in tl.C .: : cr-iti: i ) : .I

-- -...-- I ane .la*.'f.F : i. preiii.l| t., li'lill i>I i.l 1.'r'. in Iii ; :line, wilitnttie '1\\ 111.1\. l 1.\, ( rrr. frtrI .' t < ii-titiitinn! difuiii.ir the p(.\\ ..r nliicli tlinniral ... It-si-t! I I :: ?! : ; .1

.. fuitlit-r iiifoKii.itirt'i.: freight or ss'ac.-, .. .. .
i j "Id .1 I.- -itch.J .. i
!
Ai \"EIITI..a1IIF.SU will be inverted ou llic | ( (.;\ersiiiieta inv cxorist.over lliperi 4 an* | : : : \
.
nlat im. } "I'I.I\' t o 7r- ho- lir-i .t.....- weof '-lr. IVlel'-'lii.. I I
((hntingCac.llratrlccutotur;; j > -
i | : Tinupii'$<;.l i i't::, he 11"1" !.,.'. !.i'r, JI Ufn1-1117..11 in :1 U-rii'i Ii" \ : : I
following tenDS: J\MIS MI-KAY, .1\? t More, n-lin -!..nit'& i.-t >n or ;propeity t


, Uiie l)ol'.ar! j per jmrc of twt-ho line, or \ Tam)':!. N".\ U.U. 1 IN.'H 4C .tf II. .. ., '. .,:'. -T: ly i I Whom' he fl I..i.-.I till mote fair : ; ry) llitK I I in-ijnireil' I, lli'I I ( 'our I mu.llll.l.III.: Ti\: 'j I t '

uiiilkr, for the first insertion. A liL..1 :,1 Jicoant -- ---- ---- -. -- Th..I..j..l. til lilxt, !o,'M nlai: ''I.- : Iv tOi'k t 10 li-! j>ro\isi.ix all I pritiiijilcIK -, t.f 1'iit I"'l: i

:-CIIElIt: .E "F 1 ) : .\1\: :' ; :>u.k! her heart iti. .1..1.[ il.-j>.iir. Ciii"!'tllllh"ll, ntnl) it.. iliiiiiliiitinti i t iht ; : ; i !
' will l>e tnaJ: .* to j'carly a.lvcriier.. I II. \V.iSl.fiTillOi'SE\ !! ( ,) I ; I
"
. i I : l .. I |i..o\\cr. for the rules i.il priiicipIwliiih .->> 1 I>)' .it /
-OS HIKFLORIDA -
. !
All aJverlicetiifuti not iuarke-1 uitli the : "'.\ \11 \ I! I .\ \V.:.y.. .. .1 I. |1.1 liM,iii:: "r.ntt-r ; is iUi i suvi-itiitl.' I ". \ t : + j,
number of insertions uir will be coutiti .RAIL-ROAD. I .
rri ., I ', I IS: ANN: M 1 I:' .: : : ,, : . ... i.t il-Mlf "'f I.,"".1\ tarp, I So ili.-it., in r .- ;-itil to !on'! I.ti'p.'rl'! :: s Cia / l : : j

1 uJ until forbid. mi.l tliargej; for. I i 1 j r.AVi: nI: : iu'utl.\ :.HI\\.hil-u".I".s.,ft.ninil; r' fioti.l(, : liarl.- i, V. |.i <,tfnlv! .: !! .. .. : fL: 4.. -i l \11.. 1.11"! i f fc' .: ..f ltu..lui51". liT iti n-:!:iil III .-Inv .oilier. pH'pdl.1"I', ,-;;,!il"II' t- -: I I i 1

I sue "'I"ArtCor..lS: month X10 (II : ton cej'te.l aiiJ .")\ "nl1nh.n : eoiinectinir lit < ':iliiluiiith tr.lt cn".! I I."i'! -: .' .': .,1,.i'4'ni ', >., 1 : >.,;i lilI.iiin'.1.11! tVi.! mi'I !cu riti-il liy ::1...- (( 'i.iisliuiti' n. it is! I tliiiitv ... ( : ; : t ) t

l nl.orotlicr: bu !in..<* caril*, I pr an 10 mi. I Sli7.fur Fr.tili'H Hill ui.'l t'ei.1ie\ie.!! Ca.; : 1..1.'j..j.l 1... .4.. .j"1 1..1.; -,.' --.- : =',-=-=-= '! nrt4jn': ;.! to tlieSiipri'tii'. ((Ju'.ft.til'n ,
eil'o l .. ... .' .Lt 11..1 .,.. -.. ire :
.1. i-: '
.\I'l'lie.tion for 1'ltcr.of \Jatinhtraj 1111 I.iMuiti with!. Maire for Tallahn'-te ; ..itTmil I.... -., 1 t : ', . I' ,. ,.: :,' :q tini.iir ..I 1 rI..* i-'itintry, Io I piuN-rt :in,)

( 5; (.11 .. l:i.I.-: e a iih :Stuc'lor. .;iiiu-\ille.N'i-1: ,!flt' tI.urL. ,liifi:ai"l .si' i ,...-..I../ :. ... .' : .\ \. .: i.. 1, ,"'/11. ; ..." ..'....,' .. : ti-ir-l it l l-y iluir .I..i..i..n 1 wl.tivcr tliiii. .. \\ < : : 1.4iIIt j t
6 N "> I
M..il.t wild -
: >ti: 'i" -r
: :
1 S..liee to llcl'tor miJ CI'<.Jitoll. S on -- .., *' I : .-'tii.n i. 1'1011..1,1 In fi>ri. hem.: Tu' i ; i
\illc, Minii> !1't."./iuLt..n and Henl.iI.eav i >' I. '' :> i in itt' r ::11'

APpljcatiun for lifiui .nl 1 ftlJIII'r. 1011111I11011I1eun..nt ; .- >taik4..]r1'.i.iily. ('nn.I.It. ..:\.1".1] ] 011
.\ or"eMII.li.lftl e4. . 5; 1.4)] I i of Mair: .... :4.11:'; ..otuiwlinp( nil'! n.ailiii.i ., 11:1 1 lJ tt I J ::11 ).J.J .-. .. ,th''i I'.I d dt : '|1..I..i..I" MI our t 1' leer inn-: ln "!:Ii'nt-lin".1 .! \ : ; I
,
I u ,.j, *; t t'-.iiiieit'r >av.in: .ih jnul I'b) :111".1"1'1 t I' th j-.uliri.-tl! ,I. itsionin: : \ otu f.i\iT tnuIn -, j I 1
_I l 1UU for Job Printing must IMS paiJ 1 ou the on Moii.l.iv. 1'11,1 lay. \\....1... -rat! <.l. I l"i i.lav TANil j ; V i I i.: 'Hh\; -,.. I I > M (1I. : I ( : ) I I :
i ul.i.c'l., A''a-.iM\ ] f
G..li\'u'of! lift work.r .\ II. ( '( ''I.E. 'up't .\ :i'1 .Il.tllI'l: "I\I'lI'I"...- 4 ". : l ln ;"
.__ i
::. .... i \ :!O. I ,":.'.). B -tt: R DJIt '.1 .. ,1'lh1..I..t.' .. "111.8-: .11 .: 4.i., ,t'. I'.Y' 1, r Uil.. e.p4oiuittenhoft1i I I n.-If. : | : I Iri

.. ,, .\I ; (' ii'I! rids "'ou.It. -. : > : ; | 1 .
,
-- ..I" : :. :..:.1.. ,'j' _' Ii .
... ( I
l'V. HOLLAND f j-Nlo POST : :' ,\1:1.: ', ': I" j': L' ; : ., '1 :'V ,": "' yr'; 1't.i I. i .. "t I Jn I Ii tile : i

( iT L\\V. 1'1 I....-I. 11"r..tt'hn le1: ... "'.. .. '. . iyi:4.: : :nlll.' ; w .' t.. '' '. M Ml.il : .. .i'.\ U. \ It \..-I.C:: Ir.n.-S.: 1'.1idl.1: -..s.OI ..- i\
JM) COnsELLOB
lTTOCEY M>w (.|1"\1 1 I.T tlir, u,-.-;1.':"1101 til'- "iu 4.::i t i. '. :11.1..1'l K. i i'I'
f J. "HIV ., I II' 411,411"" iitt of ('h'-i: "
| .t 1. all..1:. .
: ; & Fill! : ;
CCl 1:1 E1CIxr: I .
IW" -k-vii.i.E, HEKNANHO o.. FLIT \ .. J"t"-.II. : I'l.l.I r. 'I 11 I- P.j "'1'.r! i : I I ;t:111.1'! :: I: ...r statjnu-.I: r 1-. .r.l'J\.r. : .
\\\\lIl: : ( ; JIIII'jl.lxl': : :i- J.I 1 .v 1 llo-.l( n- ,,r<1\ 1 il. -.'nth! I :. -I.l ,1-' i''if: I'.niiuh.It.tiiilni.i : I t. :x1nX I.i Iii (: "M'tTIt.-'Illtf .'I\tnn.II: 1
( 'III".1. (1. .
,
.
1-1.. I'KACTICE i" the ( >tnl c .I( theitherii ., .... :
la\'l.\ 1. ; Iii :!I. ,. In-*' L.rL it hI e" I!> ji'l li'iu tl.ns "i:1\!! I los to I
-iii .1\1'1.,1 w j > our appeal; itli. >
\ \ *- o- and Ilustiru fin-tilt Oilic.ii )I'raljr' in V.'rxUrn; ;an.I N-riirri! : Pr. ., :irr.T I : .:f I U.: \irf K. TMiu: :!H.Ap.iu i .
t
the vVurl ll.>u.e. I 11141) l.. 1 .t'fonl. : :--,11' HIi 0"411 i \ ,. r .11111..: 1 .\ l'.1! I U.: Il-itUfll.! I .. S.mtli ti> .leaa: : '-'-oiin.l lie.ilthv: pi'i.:

.. > MJ' ', I'l":.lit, I, I 1\11 i:> ('IF (I'll1:1:1: :,. ,.. h'.li.i .I : tit' : of i
1 January lltli( 1600. 40: I \ : : l>:i.l 'vp.-li Hie .j-li.- -' -II-. 1.. i I. ( >cn I: nit-til 4 in .ieu- the fun I purp nes
I I. n 1 U: !\I I II.1 itn.

-- -- -- -- -.-- T> 1X: nr.cnn': : ..f .iii: :>:n :-l i i-n.irs ,,:- l.-: ; r.u' I'-i: I..ttrti* ( er luu.Irt.S', I i i-h.-ili a I.. I ti.:, .n' '. "I, 1t. ,tl'.I! \\ril" tintlnr. : t'\"i.-\ I K.: It'li'V, : *. of ILl. .I'lllji..ni.t"! : .INvIosoil in the iVii'fsof ;' I ;I

C. .1. \. :\\\ v 0111:1) ; i lli nl-<>". '. j.i-r < 1 } aiiivul t .: -tf..n. :< ini t.iilforv ).1.1ei.ii.jT .lI I Tia--i 1 ;" ." i lN.i: ii'i: *. per la\ . . I l.l II) t-ii' I !.a\r II11" in tii\ I h--, !'*- : \\" .::uiuIi-! S.V.: ('.ir.n.( t I their t.-:ihinjjat I, the Kcuit II.uperkIVirv "I" I i
!
: .I.!
-I \ cl l ; f.naV 1 i' w i< '- .ior n ; .. ,I 1P..n. ,k.1 : ; unt'jnr.k."XX't '
-
Inh.iMe Aa.l.I&I. Aii'ittit -ii.ltn t f.i.-j-i I"j .
Stulilenleait.l' I.eil !" I ; r. A: i.:1
: 4 o...- |It |1. .i'kii-f-.1 I :. F. K\tn ,
: -!. or < uiiniiy lo.t'i'-i: lint a> ;itire'v. MI : j r !I'I
Lhi'ScKollcLtor j } .
AT .
ATTORNEY .. tin-in nlt'ition.r I tinov "I have liar 1 :
M .It r. ( \vlllfee eiry an) ai-t-oinit i-t a i siiiii'n.j: : '. Ihe'eapnea.fur a tinttol .
(1j..I.-; ; ( \ I'mlt. -
'I.H.lr.
lit ( '. : I 4- ntl :. O'h.I : ':;'.!I. -10-ii'ti.1 ; Irivi- ii -t \\"lla':1; il-: : I I >ntii. b t trt \11,1 l kt> hoer 1
;:in < ry.yiLI. I. All boom..c41lra t..1toh: cjro, will I. \ t > in : (if :i-t.ii-i! : -" .- >ui' t. < ; .,.;..i; n ,\. u I : r.yni.! : ow t victly:

\ I'UACriCK the .lljlcrt-i.t ,-..\11 :- nf( c'. ire l hi'I"'I i | -iM.n.il ..lUefti'Xi.Tin 1 'utl'4gr'itii-n III.-. 1 mi. t |.r\v: | .,'t i"I! .r'i, 1 II 1 H.'CN.'lii.rr ; (tu. : i-stinritt! their sii.i-etity :m,1h't 1 ; :. -- I

the Southern J J r.a : .
Tin; 1'lr.111'II''I'f'( [ ; i \ -_. .. -- I If .\ -K I U: t' KI : i : .
the |>Iem* Court of the Mat: <'. t /;/ ///;.<, ..svr.vx.AVrV 1 j 1 l I join tltf lhi.irrntc party. XYh.U *.;< ;;
Off.l ..-I'M the COflrtl..Hat'. }1111; i11'Its .: .JIIT' \to 1..I4 I .;, it:: k..t- *. c if.mln-r.; .no'r I
; ('III"S. '
FI J'S. :, ; lice of itioii ..
1'aupa,, ria. Fcl. lash: ISiS. -T.-1V. 1 'I'll .- II. l-r.! -i-i.ler i' ;.- ; t..r.h'; |. t II.; \\' 1 1' i.T .\i-nt. t t.+4 tin: Italnliiilinill : ;.:,' )patty rl.ga,1it: or pnrty t:
.
: ;.<7. 1'.11.w.\ ( lioM I ivr iif MI: .MI'> t'.r tn>' liii.. \\oiiM hilU'tu, .
: make ;
t.e;-; i erits t'l
I r
-- .- MI .-. ..; t i-.I.h I: I 1 M-\-A i : : ', : ; !I'. (l'..;C:.. ?
O. B. HART, /;/;/;> JIM .v. rOT.1 i TO AX Ihnr .l 1\' i.j.i.i..l" : in. 1 -i,i. .- -. ; i. -li.,..1 I i- \ .-,1.d" .- i- Ii.- "I"J| | : I,4,1! Iha'! iiitiiiirI I I'mi'. II"'Z'.4. ; \V.IK k.ikof f n union I Ju-l non..it :,11.\\ \Vi'ithiiii .

: '('f'.. .h.( :. .(.Ir.I ; 11..1"1 r. I-I"i !p. : f"r tl i ..I.'I.H. .'." I |1'.11! I..'. /i' iHUiiir_ !..till: J.in/ 1..1,1| 1\\"TlI! I .\ : : \- \ 1 .1:' III-11117-S. lli! '"IIIt.! may ha ill Jiti .r ':- .
Atlornrv tit Law, ..1e'TAVrt ., .... .. ,' 1'r. .;.: ;iti:- I ] ,1-r. I 'IY :
I '
.. r.
.\ I-t ll'h 1 >:,:'. :r:; Jv. r..ii-: j'. 1'1.1 ; '"1'' i \ ::1'! > n. : It I "9r II Ji-'M- f.-i lit t ilnii! ..4 i I' II..- lii l lWhirll I' till It.!* o\ir, lull( 1: nutt\ lie"t.-.I I tn< TI-' .
ll.'T.M'l I ;...41.-l !4'.| 'le ....::111..1! I'l ill.--, tt I I.. -' ,i. .x .'', It 1 pii\V.li.. "Xn1.Muni : I 1111' n-..\ 141.! > .-' F. \ IlcuK-li. I
"'a-, lii-'J.MiI! l Iiu : a' n.ii.liiii.ti! that' ltm'trrntlc; S ftra
:. IN : 1: : r
I'., ... :N xvjCt. 1). T. 11.:11I: ... !
coM'i.vri: hit ra.i; '. i'l Is. IM" i .-
\ j\" \rtiM i
T. r. M t 1iI'; "i.i
tiii.r.- lilutit: K.I. IIi .
\\yi'.i. I < --iii ;, r.r\. -. li..Io"Y .:m.c the patty"tn.-v.-r I v : -
nry.
of the ": twl.- nn.l uC the l'lIi.I! --- --- j KA'IKOF: : ( l r.r: .\il! : '. '* < !t'' T > .. < .-'1.11.' "._ ..
,, .
<*U' M. Ifs U"jl J-. that hi. ltnl.itn.il nl- :K ETN N F D.Y & DARLING .. -- f IJ.I -_"...,. --... .. 'M..V.; rxnii.'. 11.--.1.I -I- i.-; '*. .-- fn-u'v i til. t- .-iIvil : .
lii in-.ii. 'of'iU.I.. 1.ill a "-,>nrfr.SMI : It.iat'i: I..IJ..L! ) |I.r 11.0 !!., : '.i \J.\ lJ.p"III' ... I : .li-fieiencv in this I i >
tendon to 1tlOj1'I 1: 1 r: 1 v r PI r n i \ T vTr"U II' :' 11"14 : < "" '1."' "!I'.l! ": v"' r l tiini-' .iti- I K: :\I. !.uiti'.x. ', .
.. .. IMf J. <' .fi-if-I > IIV
-----. ---." .,.. ..". ...,. -ti '.l fiTt': .: VI f.1. s iiir-\ : : '' .. (>.\ "''I uf c\. n4J..it ". t : '
alllI. \0. .. ; '.11 ..,. lit' ', ,; 9,1J\ ',1"1'I: I I'MITIH-,: : 't 4,1.. iJi-ti-i; i l.r.; 111-. ..1.C. il.uri*. ,
.
.. -- ..- iLit. 'tr1.i-in.-.. M IU 11 i.'rnml.-1 l \IenTt: A l.3--t: :, v.ti\ } IY rl;' ...-ntII14i-Ill! aniioutu-eil) in mir t-1: : ., ,1

-- -:: G..TTIA.- II. I.. ..IIT.I..L'A1IIJ : :\ tt-.I I: >i* <'i\'" ''.r.h. ."'./ :y./. "'. \\'(' 11........<. per111'. 1.''\." t--i- II ;':- 1I.I 1 r. t <-l:: I.::; tI I"t'. 1411 it' i'i I .-:1:1'I I. 'It 1r.1 1 '..1.! MiT": I.,. t-u;plittl.ASipi'i 1 ; e Illdl.It.,1: its critii.-i'.iii. XVii"-; ; I'. .

GCTTIS & MITCKEIIAttoracj .hull: .-.."tjI1 I4: t.. 1"'I.I..r i "'11.! nJ": ..1..1.I 1 <-f( Uill; 1.In.L'nlt r\1\ :. w<1 a. !k ,;I.. .4"1' 1 1 I. .1... : i 1i.- -I I.. \\'aI. 'tIl1". '. t ii'l- :unl aim.if: I iU-niucriiic, : pirt\: h I"'.* !

( at l.aiv. .I. .... .1 V.i.h.n..l./! \ .,...1! '., -!1.t fu'l\: unite r..iar.l.T-\ ..i, "...1. .l .'. 11"1'" : tw ". -_.' 3--_ I IlUIII, '- !H. J. .l.i'li'V'U.' I 1 lwavharn.otiiz'il with: I hii i iI-till 1 -.-. .-t i ,
e'llor* :
& roim" '., t.. .. .'. a-i-1 .-\:- ---l! liV 'he% ..!.. i :> : ,
.. .. xt -.- .tll- ill hot w I \\ il..ol.Ii..II'I .
: "%,. :- ail a n.u l. nn,I..;W-4 1"1'; |ii :It ., .1.1 .." i.. <..-. "Hie \ I r.o.i ', .'"I..I.;1 .' fmn > (." L' ". 't... '"11'. 'i; Tin-M"s-I '' Sn.tte. 1'.1.\\l. t.y.. 4.a: .' l'-.tiii-o! !. : >.- M. | i{-i.iiit., .' I.ni- f.ir ('005(1Iltlnnal.. : : V.j-i iity.wliil.it ; ; 1 !

Is .vor.i n Y ,' (i'/, /. ": tun.", .- .1. in 1....' -..1.. !t. 4 Lull "W .."..1' r t 1.\ :1.. aSfl ul :2'1:! .11 I. < i I."i. ?,-J t frth.' t .\ 4-- 1'. :>:m'li.It : 15.; S ( : IIM- '.. .11 the :"riitiiii-Io of !: il: I
Le 1.1
I ; c.rrnf ll'/l;.,:, ,t. Fr..LiTA'U'Al'L. .'".." :. nil V.M..I.; r. .p..I.I..1.! .4. .1. : \ taQrl.l: ; ; ., I :. .1.. : ".u .1.1. : --I. > \vt-.i" -i i: .,. I : II"i I.-.i-k.-j.\ A--ttl: t f-r tI.e I iu.-n l I.y tI .. nu.-+rrrtln".; .. .* .1-i ''
OtJi .,. iv.lo.-ti.Mi fin i-i<-e-. 1 ; i. i w. : <: > il 1\ II tll! .-.. 1 tv >! iiiiii..ii; ;. i j. i is n. t iru 'bit ii+ In-' r\
'.tt "I' .. I :. n f \ ', 'HIp't tt J.P. !1.. K-i-1 .
.
:Nov. 2 lIt!.. If:. f. 1 U.-L-f.. ..h II.. \1" I I 1 I (' I} \ \\1"1'r i .4. r ., r. \U..i-; u'% l 1I1'1 ll pru\i-< if. to I bo alit.-il: 1 wln>!! \ to a na'-i! '.
1 '
af'i ill! 1 I. I h 'I"1 rt I. t iJ.1" .I..t '' '
I' r.I : : lint !
...k.T'm>" +t
-' .. : : f. tr I tin* tri'nt- > > :>
ju-t
.. .\j' . t .- .
'an
ES.T. r., AG BEE. 'iVx .. .. .-. ; I Mini.MI! lt --.I.' .1. Hi.: K-ir.ls.! wenmimltrs ;
I..t. o
r.itio
JAMIilorrtt''C ... '. 'i. : .,,. 1.\ ..." of tin. I >i'rn" p-vtj .
.. rtnml'Itur sit l..jiMI \\ N", \ >' :' 'f : 4 I' :M .ntu--l-! \V. \\ ( uit'tii.; in >
(: 1 ni., .r" > -- i .. >i>niti.uJtit.nis: : pntv I ls'"it :
_: \ :- AvV.lr'iETin : \ I I D.) 1r\ ( ..US! I .v \ ( ) . : :'. ', II.' I \\\lk'I"-- .\ Mir.k.C t.-iiip. .t.iix: .". .'. .10'"a.! : .. ,-'.IIII..t!,..1! \\ itl I. 'I'-:

Soliilrr 1 i i in fhanrcfY. V\A\)1'111> .\ \\ .' Ai.it.M '-.--S.: Ii. L'htlux. {l"\o\| p-ii'v.: Tit! ,- ..It"'I"III': } .t.*'"... :. !
'
I
,. 1I-'f.O\
i ., .. .. : 1'\ 1..1' .- !I. Mutol.ti.v. nii-l tlif. I 11. -..' ; .
rlllI"' \ : a i i. II.::>- i.f r-nit' -IH-H-I n.l
T./I"r. ?flit:1T..C' : .-;: .j 'h.
.\1' .
Lli .. \ F. I : .t. -ft* "
.. f'- 1.,1'.1\ p I t'.1.! .
'ial/t..'. *t..J.,. / ; !I..t 1 I.r'1t.: I"I'.ll1:! tin ln'*.h.I.< |
"
0-0: } \ "' 'I..f .
: i Zf J M1 3 I (.\. '''' tin ?J. ';,"';;"'.' 1f. f:..., JI.'H ,) i '.': "J'.I. : t '. .!:" -1,1.11'1 i 1 K'.i-t.: .r.f II. d... '11I1.!.,,: S' 1'111.\.1.: :\1111; ,1 4hi! '. .1' 4 }
Courtll .
-' CRICHTON.UAVIXft -- -T.; .;:'.1. !"/./, ::'/;.! .- :: n., ,- I.i t I II' II'. II iniltt*11- A. I'1(1 I + T. II. .i.'t' ',411.ItfItlt I.I ,. :111: 'j i to ti I; hl for ih.lr; {l"itwil.I"I" I'S
,
DR. JOHN P. I I'.l.-tM.ts;: !F.1 .\' Mi -- 44 u.- ,-.1'I )II' m..:MI!:.* a:r e fottplr; !! t. e. ,
.
.
t 1'[ J'il:\I.\:\ 1:%T1.\' !1.0'' ', i :is .-, I'r.-li *!' -i :,.i. .1'M'V:: < .iJ. > >% i \ \ ; \ i .1 I ) .. .,. '!!I' ." 'I .I I' ".. !.-r -.r. M.I i lit I '.!"iTs.riii.l. I !', I)4 .- { 'i pl'w.ll/ (. >rVvtiN .) 'i. "
alI .:1,1- "MI' 1-1 ALlj I 1 \V\ t i'i v .' li )'c-.t"I
.
\
....-ifii\! -.iT.,1\ ; >1 I .. .f..-.'Ji.i; \.'" ; '. : .1" P.l !II. H'-n'v.. I
rr-j '' .! -*11' rt.i!. .'. .-.. .'. -. 1..I 'I' '" I I _.q/II---
l': I' = :r. l
FC.
illl..I..f } 1 n "I- tV-p
... tW 11 :L al! .Ii.its'-( I'l-n.K-( 1 1I'
r"icafto, 1-1'0-'\ !1m' .....'!. iti. .-* :"iL! f" \ frt.t I I' \ :Si. . ..... .
1 d. : '::
_l rounJlII1couII'ry. .. 11 .I 1. th-! I.'t"
.i.t''t..1. t.
: I !. "JJ"" ( ',.' !.tr\. '"'.1. r- |pt.'aq) tl\ r.n R; I { .rI ,.i.'in K'-lc-r.:: : ,
.
.' :: T .
t T mj'a. N..v. ;!". j. JoUN L'.IU.'llI'1 l: ,. ',. ; ; ... '. I. j' .1. ", :, <,: HI'" : I \ < i"1 4 *, J( ti.uaty: S. tmtirh \
: tR'.y. .
"I
:,.. "Ii:. 1":, 1. -11 1 :. : t.,..' ., ,, ,1" '.- i." ; :.' i i.ur--, urh, ,tli I it t t t- .I t Ii; .in'il-I..1: alan [l.r..\ .,lell! a in" >D4 Ill. I s.. :. '. .
ililRS. I- <
w if- 1 ;ll4a.I! MU( -To .' "I l I l-'iioil.
11:14.1. _. .. : :, ; .\.1L- : -iti.l \
:
:J
i !
\ d j 5e.J ,. .. i 1 IiptSIi: "in: !I. \ coa-e.'r\l'II'] .>
Otuii'ls. .
} '
.r :' ... :\\\.IIII.i'1.i' ;' .--'F4.\ : ,
BR.mil &UVK1A\ Steam Engines.: sugar; r.Ii'.ic.SUV ; -. ....rwn--- -as- -a it" ill vi. xv r'1"'t! i >tin I ;> r
.
1 11. i.i: -it
I' ii.ni.i-
. :
l
l I. the, I..m""j 19 i
.{ ..-;irirr\ MILL (GUST; nil! !SlIH; ; : \ lliM:[ (;. '- t.0. i'i 1."I"UI hilt C'1' l'l/t l' 1.k.. Cia'I: I K Tiuiur. ti..i a "j;: ai r v ,
r1u.1'\lT1:1: : :" in'h.- l"ra 'n.. ,. "' !! .-.'' II.r : the 1 .1urrir.' n4. 'Hi.llliik) Kej.r.-: : .
t.'nd..r t h. II" ',.. '''- '' :. r. it'.' .1.' A 1) ,'. .. }.tb'I.\: .lin-"ii.. ,
I ur.r\. IH -
l J an.l : .. ..dvicr.tthuciliz : r" ;.: t-. .-'t It'i have ,diu.I".1! i th.' 1'1',1 4. Rr
: I' L C H A x
':u- ..f 1'1111I1'.11\1..1 -' l'. ThoViilli IrnsiVotk-. : ": \.111-1( : ; \\ I l'.ur''::-*<. '. '
; sr.itit'Jt'th'' puilitv! rn'". '>r t" :
: : :
: Jotl'
ill.: I! II II'
.t.a' .
couo'jy. \t.n-i\r an.l' .,", .. J'f.rt. F'. '.'r. :'or ( \.11 ( 1'1 4 ( I, sii, :i- I 1C: .\ ( V-'ti.: nrsil 1 ranv.v-siu-r tf't: : ..
\ ,
( Thv iiaxaUo on b ..-1 an 4' '. \I- :. .. .J !I... iT.r.,5.r hd\m'JI. art' ; :
"
AIT.I \ : -I -- .11 : 'iifi'T !st1plir
h.-iu.: s A.
well scl,'ct.da..urnntatof Hr'I: -. M\ .' N.CheinicK < i\"JI\n: >' Inn.ill" ..III i..U.r. uu.r.ul.. ; -.z an..4hrr :4".t j j ies-; i.liiiti\ii.ti4 c'a .l i..I.! : :. \
,..11li.. ;ij- for ((1 : v. o.U! 110.... I.-! I' 4 i K. \ \VVInm!! .
m1ii.i tti\ y.will "i"II1"l l aolI.I li..t.i-i| will! f :i.
{ A -_ '; '" 4 :i >.-n-itnr 'r-"tnl I !>, of (C.a.' : n> : -
.
willlw ma-le 'n alu-.m.! N.ha: I ili-! in 1 I Phtlln-.1. W. MiiX I: l'r ,
.. ., I .I lN utit from V
nal 4< I'i'.iijht M M--- '
> < : i
eah. A r a- -an : l IJirAUiU ) : .
troiiiu-A hicirtful.y! 1 : :> ;
hu in.il. .tI.J.! till 4.l: \ s puparc
IIL..r..1'/t'H a ,ILr., .i..I1'- and 1. -
I.IIY5i..i.n. country "c .. .1. I.I..W":, h \1.. -.I FI' I'll!, r. .. ;of t'.rcn'ciiintr; : '.
i !
}ilxral purcYin... .r.Tatn1'a.A1'rilsi. sir.- 1i. k';. -1 ,, :11. ii-tall: > of : 'r i'tl| ". _. 1 -i. -I .j ; in t-i'ii-- ijMi-tuv! .

?. 4-ly .:CiU'X; 'h<.:r .n.l.-r-. thrv.a.. t'i.tuini--i..[. ,. MU-I I .1 '1.\' J I. St.: M.n *- -.1. T !ll.nv\ *. p" t "f ,th-! 7 i..It,1: : :1\1.1 l >(n.bl It.I.tiontht ,

____. b.-"-.-. .V"rf "..'II'1.l I.II l4. :1".1) brboldwbru 11-Vk-M !I' a iI', i i i .\ a. h..t'II" ,I, >.... .::11--1'! K I : runi.. 1-"4:41' iv. .

\ I I.jl! .-..":,-..: in, IXtr.if: ( uhich no mn ii 1, I.. ( 1..i'I.' -J. T <..>(.1.10.! \\" J..Intt: ? .- Si.\ .vrKMr .
i i I't \-ttM.i I
DR. TilflS. P. .CM.BROOKSVILLE( I, I i j..si u.n- male;, i *", ..11..* .x..-:, i*. par o-nt.for il or t-.ow s.ior. .: : K i : u.-t- -I-IA ; i.. ...1 j yt.:; ,'I \V.-i-l-! .-n. -' \\. I H. 'I 1 horn ..s.I It run t6-if ,ei.'r.M:: i, 44111!.} a s'Kir: ; ;-:
.. tnlke.1 tt.
i : ..1.1..1..11.1 anl --o.I M-inui-h ..1oii (i!1.-- I.. I I'', ro".1. IIml I I "t .<,'!. | ijM'-rh! .-':: '::1..1'1.... d-ic'rhie! of '.;iatfvr $(>'. .

C | ii- i""lllt i ; }?'" J* l .' 11.11"t', ;: I'. Murtlock.r.iut.w .
than : '
'
\\ .- 1nYn out <-1i.. .. << i ut>tl nti ". cor.j"1I11I"t.r..\ .
Hernando County Fla., Mill I II., r.-i'iT: :: nn.I l .1 i J,. .
loi.l.. lilt i! Uj'; nn.! ann-:uII it : \oi \\1"1 t. !; \\ I I':. : TTtn1hr.
lei ; .11 I rr 1 K-r-: : ::,.I:. -
tl '; '
-s to I1'.cple "
.rrric 1:1.111' .
tinfa.t.
F.XT.IL: l.i. I'roft-oional lint willing: t-i r-nlirr; ; (' rtn'h .
Thai.Ulu! \ 1 i ;1' t ,:! .'' f.r a rrKsau-r: here Iia.l. will ;gi
of HrrnAn.lo Co" t. .r.-wf.ir Ana4IJ.J.atua I ..! \t! itnl 'rNk! ". | >: .s
Lj Kntj'iiift ;,,,.'1 .VMI fit 1 1.;- 'I F'Q'It.l'I".1, .1C.. 1 "
f/\rj I'ii.t farur1.r, ill 1 'j! .1.Jknx.r.1: .
lnerea.'' ,.C ,.", ronA'':". -'lci./' ,".tiJ" '.. 3.">. ... 4-- : .1..1 l len.t.* ; U-in-t :.: ucc s>aiy I
1' "II' .Sc./.ir T. 1. "I ( ';;1''. .j -. .14 1,1. ::.-1.! I II.I tilt *. 'O\"I \
July li'tU.8Vt .- I )I'.iit.: 1'.t\' w. "I,II-t 1 hiv.- -IM-'T nin ift.ritloti'i (. 1 .11.I"I'.1.: I t'1.0\':,J.i,1 l.I l. :I I'".51re. 111. rnn'ect :
.1/I.j." .
.
11 ".t. .. I I. l 11th :M ; '
f. iliv;" .; .. .. : I-i-k t I It' 'Hloli"In. It -
,.
.iVn -r .
of StateLands. ,." .'ul.I. -:\ -> w r you .. .. ...hl .' l :. I tl'leie5trcek >II> RM\\,
Purchase 1 ( F. \
for tho P C't. \
: IH-IJX. I X--s'i "it --
IVn's : t
.
.f
Agency a\ 4
how run "|1"1' Ijtll4'l'mnl41.0! |' nut t I-..' 4.1 in li !,: <, > 11.ttl.T.%. I 1) 'flcra!.
1'1\111\11.: :MaVatf.--. 1 (fX""ru.. hi1.l : ( 'i-.k! -It F. :--tnitli. .
V > wh Ii
l-\ .I '
i: 1\ 1
I..d'! In" .
I .IIh .\tni-rirai\
1..1.! !
:! I.- in- j fl. < ;iiiMt.t: :, -
T \v 11.1.i vr.nyr.rr E TrU.f: :: -tat"i t i..n.i I' Or.l.'M from ,,11 r.-jo-,.il.!<- im-n-liiiitt* 4.1 I': ii-.i I < 1\\'.- ,I.. .Al'imii. 4'4.1. 11""I\ln-T.. N.i ( ; ; !II.-l!, ,, lit:,..1 .
liv.,1.j..! M.i-li--ii.; Motitte.I" : .-! : :11.11.,1..ii .1'}'f( .'liv rej.i'v- lj.i Th. L..lli''II::! ':"jitiI'ttmatt : : U1' I II I. .
at TlUh.if..r TI..I\I\'i.!. C'; .i. C.'irii.-\ / ,. 1 1f u
.
1 K in
th. :i.try i
a : Ith.! : !: l"ux !:t" IIr.. in f. t
of the f.-.>. ..irmoncv. I 1.t 'L.tl.1 l.i. prmnptlut. .' ..1'11.1.! \,1. '. -I I I'r..nllllll.r.; to-.l-.y. ri I
tra-t. n rieij't | I Tiill.'lman ( .snd /? < < -i-.il -XV. L Murphy' I l' ", ,
hI''' 1"'r' a'' ... ,\ t-"il; '. 'ri ... T\MC\ lM-'trr. 1f t
,. .j..i! < ln-irli-\ '' ijnir the mi;>-.
h4 sad iiumlwc.4 ( tli-lnn.l i p. \.-.- .1. i knii'i ( ill'nt '.' > i'- !!' lie \-. tl..it 1 etito th" il'I.I\: : il tian. ;

."S-K: t'\ ItTl:1: : "' -1- ft-!' 1 I'. '.".'.' -J.!% I 1\ .s. 1.rtion'./ ( 'r'<<' TrtirfIlartl ,r" l' ,_ tt.T- n mi.! 1. '_t-.iiur.' !h.,- Idi '.:!tl .\.-;. ELI. .. tho' mail: l.t-t\\ -i-ti \\": hin::t4'nan.l :.>- \

TAlnrJun... 2. 1..:: '!. li .'-1-- r.I,1': Tit : '. lIn-I4 rr -t.tiir4I4- lu-:: piJi'rtVi't t :1 .1 Y :' in?. II \ \j 1II \ .-- 111U": 1 It t j.i tintU-r-tooil t1th..: I Int II .{. I 1at t
ll -l .
---- --. (I'rrr. > ir'iff. ilwi"J i il.\ 16 ;;jj 'llliniil T.! : i : : !.. : : th 1 <- ;
lilT .1 i / II'. -".V I Ji .1.1.1.4rr >- 44'11.Ill> j. !ti t"IIH" III 11 :

Agency.ItiF.r.r.r.'v .I Painting( i war, ...,-",1" 1 It. ,.. .trillion.% [' App'n.'M-( J.1I JI out wrviee, "tt !th' n.unil 1 th It llic ;'"* \ S
f
.I .
;
(; .
n-r..int (\)i. .1m..4 -\1 ?via lb:ids( I.i. :' (t1 1t"I1'i'( ,1.?oiM.n.i' :- ] ,I. t" .
!1I.I..r.I.
: -li fi.iUl, iii:- ii UeS ill !l.oui-ialll! CAC.-fil 1 { "
.., 'U.lah' autlnrifinc! <-" .. .. i d((VIT I .1.! > tint setHIV. -s.-;:11'|| Msi'iMin! e\p.Mi'llt "
I II.:
l. :
,
tl.nA-t! 1 .
;
( \.l..ri.I.., h.. will r. rI.I., .. W ITiWAKliiPtum: : 4'1I ll'I.\.. : 18 't :: .' \ \- JI .-4. II I'V a !tullifti : ."
.
tin? my .1. rnCr T"IH .. .. ;'.rr''! tiinn .. Th.uil, .ll nflll.M'\ : i tai IE:1'' I 14 u.lntii; tjii--i -ipN tf\r.l. vfhal '
HIlIH.tht.
tiatne n* tli>,,icl h I wc1 ir. \1 th' .1:11. >' 1'1'I '' 1 j-.iv .1! .. til.,' fHitti. .1 I..f FfeMl.Ut.lo[ : -1 U I : It.I :
illlll
rti'.uil lii ti
., lI. 1 .
:
"..h. uf'lrrxript .lrfi-k- eiii.tiini.inn-. ..i -h--mil.- IIwiutwaxft I 11': f..I I'L..f ot Mil.: 'll :i |1.1 jil-ii.I .il I .no' ; il '\.jii' '\ S'I'\II"'r-1.. I I':. <1i'".. l\. .

l'o/"on.l1\/ prrsent. T. TTCKKI. I..- r. .t.h In <1.. all ku.1. U ii 1'.111 sn\!. 1 .1. !. 'in" ( '(.tut.' :1111,11'l tutI'444' ,4| l>y i- t"1,1 I. -' '- -
: j 'i 'upn S I It: \\\-: *
(; April K-. 1P'' :'.'. ntfNOTICi UK.II1I' ,, HuHtf. .*>iy'', I'-ttrt-iyf itu.l 11 I -it" llu-. ti \\to 'I.r't. i I'"r"I\t-; : I I" >. Tii \ 1 1.\-.1 11.I.e amor" *
Foh\-.I" [ XV ,. i. '
..ik.r.l.i. I.. -.s .
: OFCOU M( ENC1': al C%r' inn Vt? left ttt t'io! ..t*:*< .. ..t< for !'. ", SUGAR HILLS SUGAirUI IL I .IV.. .. it\* '-4 i! \ll:: vi r Mis-ion[ i -J. .\ \\" J.1tIIII' .11 : t "it..i *< ta-: Tra'irv-. <>n 11.' '. '.. ..- I
I l -
< .9S.1
1' .
: "I.Vr. .. Ml- > tIli. .:: \,1'1'! -. t I t. ilr-it'l. \\TIS :
: Tamr... F!.. ....nJar.I 11:1: \' .u 1 % -T I I ii:\ i 11\1.11 4.. I t-i -Ii I'll., >I.U-IIK-| I..lfl. ... j 4
MACir.K.f; 1.1-tf \ .1.fI .I'H' U'cl.iin.n.l.: > :.l 1 1. 1'I:
: : :
JAill -. tinlu r ji'i.TO.i I; ; w-is.v :
: :
\ ,
June 1 I.4h I. .
.. .1. I l'iiiii-ji. A h. .11I.1.1'I. .j ilio iluty (
Jurinij i i: n- .1.1 C. Lvy. "
nt y: : .
Ae ri-u.'is-t! ''n! '-
authorize -- !! 1 : .1;
i fli1' --' -- J\'c.i t..r mill ..I n*.t. r> iii n-'t 1"1' r |i; \) f >3.fl> .7 a'i *, T.'titi ;
from th<> St ate. READ TKISTAM. !" 'r'It M I I ITii' r, .' I t 'nUtt.1. | tint'timii t 1:1., i n. k. l.-.I. )Kut.:, .. oo. ; .1.\:1. .
erc .
Ai.i.r.x: I.I \'I1: llu-. in, 'IIIII."I.a, : ii:: iit I .. 1'Vu S-M ..r XV-'m'- f, X i
r-.1:.1 ". 1 "'.:.''. .1. t-. c\i>, ui .. H. I. T.-" t-'-11,1.
 • 4'Sui. ( "'DII.II''Ttl"l"U: I" : J-.1. pt.jph.: ,, 1 in tl, \ w -
  f,19. ; nrl. .
  I i BiooV.vill\ .'.na.j --- ..-Ina.-.. u.l.!',..--.tl t.. !I'4.1 I r.--: P.I ,..ij.I" ...'{,i.i---rf.l l.y Ill.' upii'ii-\ tI. 'f'h''I.' X". I'. l '1188,. 8. tr.- n-fi-ttt-.I tt> .1..1 ...j ,
  --- Y; i---Ui. | ..uy.t iH., IEATHR.: ". .ii.." in.' I1,1.rIrlt'1 .:: : In "t>viikiii niu : 1 | Many n tunti f. .) vs .ltl1l! .
  t : 11'lEN'< ; |(1 | : 'illlferetH-t'.
  : NOTICE 1 l.Vi.'Mi: | ill 'liitnl'H ::i '. .,'... it I.1 \-l". ) \ ,. t
  lie "r.IlIpnutc.t' \\ "I. 1'iKln':r, ill) an.l 1 JMT.Il: 1 ,... \T1I-I .. if t-tiiturv. 'II" _\ I'' I".n. I h-is r"lll r catto I.1 \ :t Ii
  i i. h4r.hy /lrr.in''I. ; titili. lilii-l )% | ...! FIN K 1: I1 '; t "IIU: ; |T.M'ii: > Thiin \t ..-"-ion of th : : :a- r. .. I:01 \ IL'r'l o
  S. sL.1NCER.1: i l.ir .- .f T"" li-.liip' < H'"> I "
  t'r 'I.
  Juriii III, all a1ldiratiun'| ;jue IV lir: : f.-r'a1.! : :i t.ii'iiic-r. .ju. <; i''n 'J. 1 \1IltitylIC.>. i I 5.itla1. 1 '
  "Pl. in thin .place, ); 1441.14.. atr. v; be hell! .
  with I
  'I u.J ;
  i <1 m\ Aent. *ulu t L.: a"rotnr.tni i.1 I t"i-tiilTO 1:. .\. (ri.Aiua: : d1'nuij.t C mutt I'triitv[ 't llu/tiny :al'jt'' ,lIl', :
  front the tate. .11--1 i rAKTKK.: : : IN-ci-Ur.: .\i i mine \ *
  abieue: ., JOHN W. ROIURT-v : : 3 tf I I Inly 17, 'S->. 1 l. ,
  : .
  tf- Tu"I''I. '! : h,1- ,
  T""'f", n.. :!.1, ':;". :'v '.

  ,
  I .
  .
  \. :-1


  ,.
  At
  .
  fi .
  I ...
  .  \


  .
  "-
  '
  r'' .
  ...,.#. -
  .
  .
  .... -
  ;...:. : nt.S.c.o. _
  i--T: : .. :. r ..:.- :- '-
  i'lL ';( i !!: ,
  .- .. ::
  .4't '
  r-ls' > t : ... -"- L _..
  __ <_ t:. _- -- -  oW.os .._ ., -.-- .
  '
  '
  -' : ".. ._.- ..-. ,- .- ; .. -- .t .- -. S f- ... .5..
  ,1ltli'ln. -- t.'r -
  .p
  fjSC3 /
  t- -;
  : o. 4
  : : >
  _. *
  S4I' -

  f
  .

  I I a-i


  -
  .

  4I'4I'S. I t-  .o i J .,

  : I : .I ii 1
  ;

  4 .. I --i

  = f 4 1
  i .
  .-- -- .__._ _. -, ,- __ ._ ,. .. ,
  ------- ------ -- -- --- --- -- ---- .

  .THE! : FLORIDA PEMXL1R.fl\ $ Hut wo niu <\< .'ivnsr.\ Hire- V. h"1 a cHiinoii ball was pitched into-the From the Columbut ((*<*.) Ttmti.lion. Tim. Disunion' R<'pllbllcn..1YnnnUI. Items front \Vn>hiiiBloil.VAMiivcToy. :. .( 4?

  I Alfred lvrr A .. of hide btrcugth in \ Jsninry 12.-SEVSTE.-
  cabin of % n,- Compllmriit.
  '>nt a not 1'ioiuton. a steamer quietly wending her the free Stulc I The soundness of Dmigla! was under iliscussion a

  A. DELAUNAY Edlto'r. We pn.>pOMj making fiv cnmnxnt rn way up the placid waters of the St. Johns The following letter from a gentleman We notice in the telegraphic reports up to the Lour of adjournment. I ''

  the artu-ie t"kt.n. from the Ju kNonville river, blow the cily of Jacksonville. In of & New Jersey to the Hon. of Congressional proceedings, that Mr.ickman Adjourned until monday. :i- '. t
  :
  TAMPA FLORIDA I Rrpulllcan, of the 24th till., cuucerniog that case, there -was imminent danger of Alfred I" ron."Is a tribute to our Senator Ih a Dougl/vs-Forney-Mditi Ltcomp- lluuxe of Rf'prt.rr.tJliSt1t'er"l of '. 0

  q l not unworthy Irs abilities and position.We ton democrat in a recent speech announcing the Democratic member*, as well as of I .
  the hanging of Adam. innocent women children-innocent f
  : !- I Rnl omit the name, but trust that lh<* letter hi; purpose to desert utterly the Democratic other party distinctions have endeavored

  o SATUIIDAV JAN. 91, 1SO. The first gross error or wilfiit' rnis'epre without a !hadaw. of n doubt-being kil.1 may L perused.Woodturry I'arty nnd its principles seems to I ta obtain; the withdrawal. : of Mr.CUrk resolution iTI .

  -_ --. fientalion consists: in I his. that there WHS ed ; yet the propriety of stopping the I N. J.. Dec 12. 189. think that the Republican strength would in refercnc lo the "IinptndinjI ; I.
  ,
  i
  H' ", /2T Subscribers whoso terms of subscription be very formidable at the North in theevent and its Blai-k IUpiiUiianndore- i l'I J
  n'o ruyjK'fitiiH nt nil of Adam'" ha\jt>i; ,1.:11. was never. questioned bv the ciliz Jttar Sir! : I have: observed with rtR 11 I I Crisis, L'
  1ft. r. are about expiredwill ((. tlm7Vm"nMar of an attempt at disunion growing [ ment. They ik-irc to have substituted for
  been ronnecttt] wiih, in the t z"- of IlilNborough.! Though the inolusojtraHll i interest, the course you have pursued} since I t
  ntii-klvy rntir-
  of the of that r
  'Tf ",. for three weeks previous to itc I \ou 8 member of the Senate of the onl aggressions parly uponthe it one less harsh: in exprt-nsirm. I 1
  der of ( >ilin for whi.h 11I11,1.l I ) tflF. ha\'e be(.n considered, \4ra and institution: of the South. 1 1I j
  discontinuance: maitoJ with a & oppus-tc: >
  : 1Ii fr;} their name*. a* !IIW;. Adam was tried iunditniifdand I from the prt-at .hn: r to hum-in! !life., (lift njv Ii..ing a resident of a Northern Mate, In contemplation of that event he asks ofthe I I request, mi e\citunrtb-l: >att spmnj lip. .

  -/i.i *, 0 Terms$2 per nnnutn. *I for six'', hung 'lor tli! murder to I Mr. J-uk-- ,if g innoi-..nt ol' <.) ) (our \'llten"tre. I 1 i hit* I would ; that course.N I Southern members( what will "\ou ac ,I I ICtimplioh i (In the miiist t of i ir, nr.tl while Mr.! Ilxskiti t t ti '

  4 months. I Moore. Ihetwocascs l wcto ciitirt-lv' : fir from Icr the, ,. od jn-ople Jlio (.,r fn.m lldiplroY., I probably. it in )( if lOll io attempt to get out "f'i.c of NewO rk, was *|peikii't; very enrrgiticallv ''J J
  stigmatizing >
  1'4'1""flile ( ,
  \Y
  .i L'nion ? t hnve-ri.vAiYrii millipii-s of .tcfl fell from his I"'" ht on the 1
  I a pi
  .. t ht.; Mtii,i' jKjki'ion, pus sued similar C..I.S ;. : .
  ... and distinct. : !.s"\il i; ; w'ui! thtf ( 1 white : the North! ait txcitcmtnt .
  .JI\ J it
  f j tillt. :rt-d : peoj-Ie in < vouIIHVU 'rl.--r.,:! This pro.Iuci-.I| nn intvnit -
  trr.T. M. hu.a.orI..h C1y.: .rllL.i.1 i 'r.n.l.riou. You b to mo l h.ivu had .1 MOIO jUsl '
  't'l ;
  July autljoi-izft to ad as Ant fur Itle "ruc. ''care tit infer from ll>e rcnyiksof the cf "mob." No ; the. nine whn our sUtcr! appiecialion' of the : .ind vpinl of the i : only! finftt millions rt the South *I nn-I n jji-neri'! (."Pi.i"1! WMS ,':. .1. ;i 1

  u1'i.t LA,,"*.nJ will irccivMili.ciipi; j..no. Editor that hi I h.ll'r Now what wiil y ulItlllpt f '10 diso believed tint an n-s.iult On Mr.t f'1uk I IIi .
  informint staled tliere was: : -y:! wail wrapped in tnourning ; n heniItat .rII.: thr.n ut.y: ( nun of the.S.iith .many; .
  I lu at;r cvllrcliooe, and rrciipt fur the aiue.Mr. I !lve the I .
  ; CalhoiJti I'nion and we will conquer you1and .-. intert.:IC'l. The Ser, nnt-.it Arms r.tn'
  unless Mr. ';
  bjesceptcd. j 4
  .... 'no rroor'of the murder, an J that he was Ih W:,. iiiowinjf 11.wl old nn j J'"'ung, *
  -
  -
  traitor llns is U.cSU mutual II
  puni-h as ho\v and cxpla-
  :
  you vtr
  If ue rl f txplicatiou! of the poiticil -. -iI (ordtr < ,
  tr- J. S. WiLUAti*. of Ke.l niiitT P. O.. bung by a mob. We say that if there I rub and p-y.r ; the wwiliigs: ; (f sorrow were ,, i il problem\tf f l ho) day, to our more early ;i !hst| Alice of w hat he said. j I I I nations ennii'd.) 4

  -1- .. Ct1ee Co.. GA., it Authorized) to act a* Agent was ever n of circumstantial hou ihold i, still We. think) : thin Douglas: rencgsde is a for was attemptdl. .
  : the Florid J'rsos.'dar.Candidatea greater array hoard: l ia: ne: ry every h li"lt'f', we >hal: tind: that New Kngin! "l, :i ; No baPot! n Spanker

  or etidente upon which verdicts: of guilty \ i\ i.1 in ,.tir nco'lociion.: I In tl'tse}! sidnnie I', ;11 :1.. lir$t ('.:(..de "f. tLo: Conslilution, d!f little too f;at. He counts his republicanch.rkens !; ; I I I. W. "itis'TOo. J.i u.arv !73. -ThJ .:'n:sin

  "t'IP for City Officers. have been it has been resohed) I tin) {'I'\.t ::ies, l.uJ ar'a.l'! UImiLcL t.f. r.' t they nre hatch, d. I Ill'rl'k..n. the' I llau"" of I.p.n.liv-: un. .'1 .
  predicated never her to ott to ,
  *, people
  .' tlc :i hoi tonai: war. '[he ol Mr. Jtf- as o.lors! : in the I IJiark! lrpubii-! ) '.m .orl04r.l. N n b-int!! wis- had, and} they 44iut 1.
  :
  '. ELECTION' 1ST DAT Of TEDRCART. our lot to witness them ; And we n' ert: first law of nature.." 'I iu-re. was more (itr",1 "u"ptJe., but tNtio,} not tcrmiua: !* It.1 j jll c:.tt rM.ks: iv few wh! will :i l\v !hs:: tr.-iU'-r : % ., "Iurr.Hlnnril \l" bVtIV. '

  that pending the four days tie trial 1 b>t- forcef reasontrg in that: riir.on b-tll, : I revved wiih the embargo, and reajivl) i oils party: "no :1.1: S in tl,., e-vei.t of ;t< putlte! 'Ilu'ini! aat: .:1 i I h! I 1T.'i Tre.isurv. sijhject -

  the exhibited of I ill n.; its aj;;;rei.sions on the -JUlh! ho far cs drr.f: i i-s :IN>U' 500.00O.
  For Mayor, 'l. jury a patience: worthyof !: :!han lh- tlo';juitce of tel t thousarid t i a crisis: in the war 181'2. j I
  : i h cci/tii r"!h a 5soltttoi: of the ( "iron.Mr Jatirv IS: -An njintlias
  ;
  Hirtford [! \ -OTO\-.
  all II 1 ...e 'omiv.itite frori" the Ccnviiiftn .JII
  JOiN P. CUICHTON. praise. His Honor Jud:u King, in I I tuosthoiJC" Nor\a it -tnt ly a mob, : : ,.\'. ited at l >.iliiiore:: tno|''.in r.egovxit'i !>ls"iil.I re"n. mbtr that :INJII! NINE( o'? j >n< !. Vrrt: t'ni7 i.> t, f-r tin- s;rvii's .

  order to elicit the whole truth, gate (as I'u.: after mlurl: uolibi-r.itinn: 1.\.' the ciiizetis : I I li..t.tH i :; N5r.: rI"\n's: pivcriT.uuiit; : /L,. litte.a 7."uoul,' ,' u'F.h '' 'lil.It t1.. tf Aiuenc-it: } voluirei-rs! to the I.ibr!-

  For Councillor. we thought) ample scope in thf examination : i : (.r Jackvonv.Jle:i : t.n.) i in !'kiiiMnn r, ; until t tu-! I.Cd I the t>: e f New Urlians.bitcc.idcd : .\,0: art' 't1.1oCru. 1 I I\' wa; h r.. .r ''l-ts.i aMr.

  VINCENT LEONARDY, of all the wilncft&'S. I'cr wvcr.-i! was Ad.un hug. by t t.e! t\| ccilUMtion: : at ; her.t, 1.1 .1 l.r hrn.:: tu-r l.is:: parly: uj.-.i t J'-i.-n:: .)k ._ "!,NIIU"I f ...::1,: ; ie d.t"! ,

  O. B. HAItT.R. lh t ti'omtittoJ.! : !. 1 '1.ul''cm% !' I'riMiieu: : HI.)' ad: in u;!jin: _' 'jM..ikfr ;.,'xt wk.. if i thi! I H t.--lj' '' r s-Vr.tton' .
  I I :;1 ur.p:
  i witinKt'l) Co: O. 1 I11irL's i ; } ( lt !
  Je8r1l'.t'c j> It. I is 'Jll! for siuh ns dvlv ;ihit i-,1 l I
  B. THOMAS. I I, I 1J'HI1 The 1 llnrltonii 1 'oiivcntion, co!'sp'racy; was iie !j.ic.p.i! of the South (bad. : ;itt.1: t.c! I h: "ill..tra\\1I! (.-.r .'pllr.:4I.on.: .

  E. N. LOCKIIART. [ pleading at the liar nnd we think; ; : i ll.cv are n'.l' aotlur iiit-n nre," 1I I tri'a 1- fa'i! t thK,->Jtril: i'nrty. Though! hut U 't..tt.; after they have Ifi-n, iln'ver.:i ou: oft : : n 1'

  .1 I that in the defet-eof Adam he hhited;: ; I I I I I.It", ''I, '' t' I.:1' Il"' .Jizi 7(1. J" : Los'' Ib'l.! I remerubnr tliilJT 1 Z..13.1 i : ,. by I the :sauiln I : i.d) i.: rti-Nions of tl.K. .- frt 1 >m-r c'o"h. III;I I"' ,=."i'i'i To ..,"I--TIo"...lr..I.:1 I : !! ini:..h.rli.{eri '
  I -i..i'.cMi:
  :
  For Marshal, an industry in l'ringinjJwlr.r tt-stimo- : (uldr!!, .)-mudl n.ore sj t..iu; "*1.:1: :upr.i ; 1 1. t t.e! t-.uf! (':[filal) stroke of the! IVJera-! [ I'.i.ty.No I I ..1.! t..v 1t'-rv .ii.i[ r. m.-., r'irr h.i\ ;r14; : .
  M. L. SIIANNAIIAN. : its iMt.sisted J i ar.iip.v.hy to the So-Jth ; we tell t ll.;..l valyr! .'u*, boasting gntktieii il J I .. : "i it !. re I.vy A I
  ny a tact in the examination cf the! wit i"l I Him that they, arc cot r.ltogtthtr! : : : 'rY" I. a s
  -- I wini, h they I Ia I eM-i'cd: at the: North. i iAnd i 1':11.1 : n !.I' tiisufiioii t ikes j I Ucc, as.H /.r.n. an t 11! .,. .Irvn-1 ..t- ..-... I .ntaii>prlc>ti .

  \ For Clerk, :, nestk s, and a zeal in his eloquent) and pathetic MS wicked a* *.,l,1 iij. '!ire.. \\ t' jire cfthe I tOWi4' t < th c.ipitnl: stroke rf the : r.t! of the ir.ttion> of the rights of the.Soiuh -;- 1t'i.d-;' I.) r.ta: 1.n..w ,. In .... rrTIri.tr I

  appeal to tlio Jury th:>t, had it not I I. l.ttt r JOUX DARLING. 1I'PII'I'al P.tt. rt'grtt iy ..1
  it Ji.w iI!f -er 1 n >> .v of the (-r..rit.i.1frr' ;
  -- ;'been for tdamning proof strong .v, holy c\ (\las: btiR, :ir..l; tltro'e will;t) arise, in I !,;. vttipeti4y is,not ccnf.ned to the .I IUriih : i (.r ti.e11:0: population of tie! : ( nf r'lirjrt wit'i: .''n. ..lii.nt.T |I'....t'ai''nr i

  For Treasurer I writ," must have procured au ; I the Us': ngul.t'.ed: sii'c: of "')l.icr. ci.vumManors :: ] : nns ; it itifects. more or I let all parf.tsi : : i I't.iyn ,'illl.. just the reverse of whit) htrnpposes. ftnil! u"iii(; the -apir. TV l.i.-h theV w ill f.:. 1 :i .nr. \ .

  : iW'1ut.I- : ,:.l .cLv-e. Moderate! mic. heretcfore U- -u There will: ba ulr.e tnillior.i:: 0 I.fvlJo.m.IrJ t-nf f.r (\>n''iatf.{.... ,'t/hiHi./ 1.A lit. tif.The ( '
  E. A. CLARKE.. Moreover tIll valuable assistance i in I lit h l.lfl"g f'rti the nrt>i rat;. jynil. > ; ::11 the' at'tve ouler} li1al.iftl't' N t'i !millions of Southern' '; 4.1y! t->1.j vl it tLaIvrt...r i i.) 'v..tini < .1,.1I .
  '" to c.'rIst \ ; *
  z :
  : : ;; J JI
  conducting of the ".-n:1IiIhrh': in well cthtis! : di-mocrits; and patrioti> on till t-id-i, ii .-iir.l i tl.tIT.I -. ii-i.i; ; : .- t.. ,....tit tl-l ;.:11.! ..!. *ndi :
  this antipathy, r.s ai wo act j ., h 'nflr.j if
  See !I. h u.1.: t. v t .
  advertisement fvt n'rr't'
  /y new to-Jjv's -' I j'
  I, the examination of the witr.fsM .-I. f.Hui.al TLe eiht;; tai'Iions;;::: of K"pubican! who will l 11 i '
  .J; : upon; pridciples. *ecrt! f.rt :, j a I it u ill! ---t tin-in! r'iKmv': or-i; t"i,svr.f. iv
  paper. Taylor E*< was tnanifol to : "ail nl :.rulr.'rn..t... din..e f this <.octiun.il:: hostiKt; to the Suu'L: !ied: reipf-tisibleand( punished! :s the! nut h.fll'' I.-! 'MI..T. l'jr'i.o'I; } tl.. T'r iij.i" tun ,
  tvcrvipcclator.
  ...- ,1 ] I l ( :, .. : : :, ) : of disunion.! Such! is i the of ihiin .. .. ..
  -- I 'lSI (nl't ) is the lust of po: "ir. The North: fot-is: its Mate: i iwLich will: j -.. x i i. 8
  Afinteral Chanyes.- wiU tc perceived I J.i-iu.iry PlIi, 1 1800. ) than .it.d c.ir.not his party: will! .find! to exist wlis.i'I I :'.:\'. r.w.r.n.Wfuo.. .
  : i r.-I1.th 1 now more (n-r. i
  on reference to the lillt of appoint Now if the} relator fo lie /!>/',,WI-IM \ft. AY. (c'. 1 ;!..,:. .tTI.1: : submit :inv l l'III.r to play a subordiar.to i: '! thtv accomplish; : the last nr.J "rff';t'tot1.! :; ;': ':T.-5iujli.! ,.1. ::,:. t".r! t'sZ.T. ". V

  ments made by the Florida Conference, related the ("cl. as of hi* own kii<>>!I.I!.;, I Jti.ir Sy.'r. Yo, ir Itkr of the\ .tll instati1. pnrt. I Uui tho North can hot tOMihtr-ile'i' ical tisast! I,'r tl.ftt can !ill upc.n their coun.llfv _. I
  '
  '
  which will: be found on the first pajo oftoday't being a wituev, (-f tc Iri.1 .' .-. v heHrJ : i. :.l 1'.4".1.' tinkiiii: ; eixjU.rus' tonI tin itrt n!,/I ih. ': xce[' in a seclional coi.tro ,f tlif ('liitmn... uf I." l'niint f The Teti cf 1 Z Years' Fxponcacorr : .

  I -t: :u\i\ t 11'r! -'ii L-II. to f t'r"11.e ac''Mi! ? ; I leaders! who have orgiz'l A nJe, will; > hut ther. 1\.1;: su.:.cst tr J,
  ci-rntng ; .
  W.-.s'
  paper that lie Rev. O. A. Myer ; and !( defines a lie t. I I. af.tUe : 'al' l tint u trenietu'ous: : arid ,. .s fl. : .. ,
  1.\ 1 11.LI.i.\' wLt-ii.tr .!. ;.. t-l in this! t ::; (} I the Kep'ibbcMi: !; party, ure wiil.4w. patriot j.r' fotrJ i, S : I

  has been placed in charge of the Methodist } 51It"I'nt uitt-r.-.l to t!< "-<'i\. I llnd: I I i'l"u'i:: % tVi,*: All I I cjiii<: iiif,,"1 \ s I.TIA.CL.IICK A. C'U./.* !t-t t

  Church in this place, for the ensuing I rt-lati'r "ai.llh' dTof, uere m',.l! In ,111; j I iio iu.t rn titt.t! ol t\tr i-mii I".> buIT h In.;; \lory of-! the country, the North! wat i> com Ut.ivii: has be .n tr"ult. nbout by the .-;.u..!' GENUINE COD LIV2H OIL, : J ,1,1l

  year. Rev. J. \V. Timberlake tht. late incumbent a writ .f error for a j 1"1:1"0:! }lite I ,':itk.e rivl-iiessrd to .t.y .pr->ofl, IIIj partly; : : arrayul aatot!';; t .he! South in ItfoC. ;'it ; which; we l.ave a.a.l.!! tl, there v- 'a be : :
  :
  : 1.11. It is I ; .. .. > .
  i
  il here *. tl.e North. l.n''l.a,1 v < \\i
  c \ war : a I II"n1 I fin.1} y 1
  bu* for i '.. j : a, :I.:. lil.'e!; ; il"l'ld.! tlit-re is lit. Nothing: sjtveJ: u tut the .\m"ri'lIIl1rf..HIilaliQI1 .
  iitf
  .: Lai been stationed at Fernan: ) i a 'Jli'.lc urU trni"lity' :-Ltv.worth I 11't ti-! .r I..nt iu.nl I p.i-svb t !.rutsa this i.'o in three tr four S ttttes.; ; TIt h.isjrow ,ilhat I the democratic patriots: of the Nortb.t I it l I "lv: f-jr i'ussi xt- .n,. -. .n i \. t .' ;N Utj: t I'

  OK. I I < (-"ul.III\e anoilu h-uic-' t 1|; I hen: strvi.;!hte-iivd to double! r.umUrs l .! -. .\.r." .
  1.(11 .tii 1 Lut ill Ur.t.C.J to the by k"k"t.J.t.r.
  tar i'.impi. : 111.1011 .1 s-trnv. i.<-Ws ii :ret n'eS'i.urp; -1I i j,
  U- The U. -S. M.S st'r Atlantic. I for 1is I bfc; by the "la-'t t.t..ay.;' I.t. d-ju'.t-"! I paper( titidis" !' I! way n.to my tag. The '' anti-lt cry fl1rur. .\r..lll.Jnu I no ixp.o I Ititioii I;! the wt'ak.1. .stupid; men no :ictini; with (Cniition. !t... .:u..t t.i! i! ret' .,.\ ,!ft" ( I

  Capt.Hutching : ic.. would have; (Ifok"1{ kl.owii, i ij'v' rin-1 5, T.mf.t l !; mAd i i- a tlnuu S h'lal.: made: uj1.U ': therefore that' any: L1!IlflrZ: c..n :.rre' l !lie fl"-pubhican! ', but who wil[ then have,:. !'.!.'< uj ip> i.puri: I-. n:..l in order fn s. '. I .t

  arrived yesterday at 8 o'cKtk i llo- diftrilMi-iig; t .:JVitc! "f Stv.ir.nah or. I the fractional ho>tiity! of the North! towar js .j Income Cltl\ ilJct'J of their error. by the cI ur I-H.-.TI,r.-r- 1I I ::.-, article. 'fI.1' tirnir I

  a. m. ; she is one day'bebind. time-cause, I tx.-rliap feilingJy.It i It t .la..I.| :.r..! n I I'l'stniister or I K.iiteAgei.t : : I I the So'ith: eXCt pt inte rested motives .f :a II.II.I ..Is I : ,ipeii.],us caa: "tropho I (.I' .l'.'"ur.lf\fI.--"I."! I.I: w,-.t I. N. fai..:...:..' to "c.rlllt..1( I'.e I j'

  detained at ApalacboU for want of lighters j i '! wtI known th.it.! dimr.j: th. w : rand : h:.* "\:"-1 it* tor : purpoC 'I'' rdi'l chr.rncter. If that' does r..t. iicthii l:: :i.ol'1 the authors ('f th-j rt'1II-11t' traitf-r-: '' rraiti'f.tilr, '- 4-1 I i.r: ut.: I.n.l w vs.\i \o.r ir .. h;

  to take off fieight., By her we received for a while I) after. i i.j s 4-i. ." ; }."r- \: .! wh::11!*;\nrhttl. kd.l'C.:; ii I btlie\e)from' pl!"e can. l isjtfection> i is now v,> widepri : ':ts: ltrnacojIit ''rat.: ,,. "(I,tors, and prlct'nf'he : :- .iti-K., >". II..' t'l* l.,i-tl !tn. tt.. eit '*i.tl .,r''I ..

  : but little st-c-urit) in our ni..t! t"-> f "-.i.-ea: wh..: 1 :i i.ir: I )h oone at Lie: wtm: ad! and malignant! that tvtn the l..vi; '! l iCepiibltuan; Tarty'-lu a tigiii nr.d !i I 'iiort t". :1'1 1 *'j f r.<".aurr t/ .'rfFi* .- 4"-1. ..ff ," .
  the Pensacola "Gazette"( of the 14ih inst. I tit I ItRfful a count, fer the! ruin thcv wiil! hive1 I rj 1 '
  ble citiz-'PS for lift- littil,. !iceon toe t II.t ro.iJ. to "put thtir m.ui: ; of g.In.: and l ihiaiisolute! depentienco (.f tht .i..1.) l'.-:*:.-. 14. t t't-r. :. .1 cr,'1t ti."t .t .t" .''. 1

  1; but DC-" )bSfrTCf" ; Milton "Courier" Cih or I bIll teproicli lat I r in: v I..I hi t Ilw\111;:; ; ft.t to 'to cr lTi\e VoiLiiturs .1 united( ST..1 h l, ill L Us the 'I
  I ( T to >a> and) t.xictifactures fInnN [r' fie. a stattf : '
  in..t. ; Quincy "Republic"! of the 14th tit. ; 1 1 It Ins beell taki-n OUt' v'' u.c TiUJlli.irciUgh .! < commerce pr.o' injurvf; 'j'i j,-.ta.
  tl't ;-n th- w it'e t'f aI!I a IIit. ti.. : : 'baj wh I I.n.- (-ui'iejct.t:! to ijuei! the arou'-ed demon! ol t f tilings:: in: tinevent tf I '!::*unio:1: "I I !hn ; ; _'.
  A Ulr ;Ci4W. y *3V g> ph" ef rin-I6th itMT ;; I -' --' ralw'; S _;, ; J .. 'p.IMto \> .iI 'he Sewaid the \Vii.on! i I 1 tiffur': ll-:n.in i. i -:.\ f. .1. 5 I.. a4 .
  the
  :
  _' n __ I :-
  ,. Ir. o. v L *- .-- m tin ini. t 1 '. ; I. -..lVase 1'L..v lK) '_ im.iNf' ,> lMfM.llll-.Rl'" : I ,
  _' + r .
  ur. -t..t ( g'nt.f II :, i Jtt iftVi lie otiirr. ii ..- \ lt.\r t.ei tnr..i) -III.!
  Creccfnf 2J !nt. Mobile "Trit.un, wLciLo Itinl tl.
  ; r.j. 011W ., .u I I I Ilmt ::: .i" iedM ta .-thai thoi (uauo. ,, 41 litpLiiv ui" .
  to the 4th instant,-but no T-tH-iL-i .... 1 t !... 1 i ic'..st hurcii.rs!. ,th;, \.,... r'.r.. '.' 4 .. pa. 11.\tT..t1,,. ..t..,-..' I.. .1 Jwp.t.; .. : ,.. 0.;. I I far.. .lyi Mnmn* f_ *J'-. "UiU:.! >***>..r-..*_*. 1 I t\kf h7eIsnhIewholIaIlreere.1. .. otS T? without or Of
  ... .T. 'j.i 1.1).t.t) il ifre -- n '. ., ITat-FI !. I IN -:\ Y rvMIl V -I' \ 1"1' ,
  : ,
  Just v.: lt-! 'j.it-. of .rJ. fi.nJe.! (>f f ln'l! 1:. ;c.sneton,4and: MICJHIOJ.V ma8; :! .1\ 't r- i( |.;.VB tit MI .nir.'i'.l'it.-. i/ir'-r itt "
  papers. here unless too tnut-'j! : ;. .U j I', ?) 1\. ,rii-! '. s' i l/ i.-: .n .e -j'':-' .. ..\.1 i'ift'.f'4.'f :\ .
  be! would like !t. ." -!ig't'i ibut -j{ ,..kn:j tin-! MII.J '. I ". i -.' .-5" ?\ .j >:\.1,1. ,.:.. It..! i:. n M i ij I. -t ';: !:' -mfner" n1 1 'iiar nf..'tiires.TI. .- ri---, tm: !..\ .... -. V.. r.t't V. .1'' ,1.1 .: '. '.
  hJurn.-.l :
  we to I Tin l .
  why : r \:1.: 1 j, N. \ Y.nkiit t 1 < ; .-t. -'rrjiK: nitt..r lyW. l ; y I : !h'ie ...:ttr ) t. "h" '. of rur.i! pttioti ->.. ) is (.Ut j 1'14.,11'.1': ) '.-!, lOr v" :jl.J! tirvr, i. I :.. ?' i n |s li. ".,--t <,.1 c. '.- .'!"r I .

  i j. that we rarely ever get 1a1l..t.\o..t c pi ;\ *,li:l'.lll' >is'-. |hut. }, .f fr, ,, : : et.'t' !1o. ,1.11:1! ii s..w in r" c Ci; vingn.y I :: '''tnnii nd to. the tlr i;h'f'.I: rd Ie. t t.n:: tfas ->r J.!ir. -. )1..v llt. ..-'rn.i-i .1 I *-. Co.utr...: .t
  : l..c: rlLI.m <.( Fatia} -i IUrri: \ j-wi-irj /uci, "h.1jo'; ,:.ilt''IIIl'n .i ,: iMrnz.i.e. _'.. ... .
  pen by the steamers !rYet certain / :IA I iii.: I ,.>rj.!. frti!; t'ltur''i' 'n a'.m: L LI. |Miwt-ifiu mo'iiuitum but wltich: wn ;i I: pl.otop'l'r. t'ii\ I" j I" r t. :r.

  should teji1i their contents for U-ii. H I i:!S, fit- j. : Itl't r.-:.hl th" 1't' Micv-> brok. >.n."I..I. h. \\I.Ilal. T< the fut! !i'<.. I k''iw i.a r. l..i.1 -\wh an? illlpU"l'.IfIV\! I tl.eilnv'Mii : the gentleman:': ? from 1 1'c*ist" It :w'a'-I i' 1 II 1 D.: ,. KM: !.\ N ,tn t.. I >, .i.' i-t. !
  t."I.-.m t.\ 11 Putrid. i-; ; 7. :.ti .iu.K.tt.ir.M.iw.\1 \ v.
  week i r.d all: ,tLv! letters ,'. i it.. .: t.e! I ou.n'! I l : ; of i hi- foriKJ phi'l with irreMriti ( } : .
  or" ten days fresher. I I "[H'! t ,; rly :: -.rrjlll "fT ;:;, ; \\1'(1 b.II" i r I _..__ __ Lj ____- ____ .
  : hat It... tit-! 1.. I ..1 'Ii and irr.'v.'cai"! :.' tros\.- ---4
  J. 'ny I ; t w.iy -yonl) Oalns1 ; : ( ; I ,
  ,, 1 .
  -
  : ('"lt. (111'( fooUy's ,tort rcli. ".l! ; next S ,'1 It'ji 'fi '-'r tF! >r>4a >'">.r.I.:1. j I "N"t .e. t".".- t" 'i i. Hun.-' i'n'\: '
  '. ?
  ; TI.1 l.e-.t, ri.i i. : ,
  vie!! ;-en I the: : ITI M..j !i'l ilnrni'.J ; e i..r"I.! f ; -r ;!.n II it;] r.i.iti .
  put
  The Hanging of .\4um.Gt' ,r.I. I.. Kriibile I *. !(. : nr.il 11.1 ; 'Staudto i I "K-: .:t f 'n"r, t I..".!- t' t i.
  II and !
  l.r.I'n "i" j 'lb "f :' .t t lie-: ; of t th.- i Vot.r ari.i-; t'efctnJ th" >
  :, :'itu! < '>;iii"': .1 c.irsii'-t! l r.r on /lit I. i.niiiig : {14J"k.i'fl t'jvernrr.int : 't
  ;'e M. Ivuckley. who) it will be P- (I''1 I..1! ; ;I hri :ii attenip' to f"'l.- ')1., .:.r.. of f ... !I.. 'j"; r> -d) i.l.'il .' arrivts al t (Ito, HI.I ..- at.d tl:; ..' :.rt le :nrilful of Co Hunts'-. j.- .!. of the Xato."- /'/ m M<'j. ;IVtfl'sKulwnutn. ; Doath to all Vormiiir' 'I. '
  .
  mfm\O'rt'.J.\ k'.lli-d: his fa'ht-r-in' law about Mr. L.I.I' ; i .1".M '. -t Otirr! I I, tf dv-l't' :I.,,",". n'.id (.f i mrr, n'l: ,il-e {p.nk1 '' but tl/""ir, ti" ". \ : \'o IIoiivrk'%'-p.T. 1":. 1"1" '. I'lniiC- I I
  ,
  year ago wan hanged at Tampa: Hav: :U t t.! ai'r. I 1, H_:'-, f r"'I : !i' ''.* "L'J'! "t'1. d.! "! .",1 I.:, r >';, The! disi"i.'sl.-d) : .:,.,.:.'< ricr who; tl::'i'i IIa'.i.: ..:.1! ',". .!-ll.f.l: i &11.1 i !JI."ll'r"n:'. <.(, or Is IIIH) s.li uld h. \\ illit -
  : l U d lthr second tin.Ad tl.. !1w ; .
  16th instant. A negro boy belonging J-. :t r< < ; r ; ; :! ..t the! I' : t: fUll 11"1 ample "IIIpt.I .
  I il..s ,iIi| -i. .; lir.ck -:t I the "' b.;. "o j.a. nt'i.i n-"n: m" : ', ,
  :
  Mr. Green was also hung on s.-in .;..IVnrd :1 l 'ri.", and robl.'iies. following cuch, oL.'( for '..ri.'unj'iiH.: \N"' 'f t th! '..!I... :1"1 ili,. tnt.L' hay. '.. .nf(;' "'': with t uSC m ..,.., vi ''i >:;i !lA'itlr"' 'f j: .liV.'i.tH:, ,"i:. :\'! 1"v! u crud.I.ri.i.-! ltr
  on the samo ga1It set-ins that i in rapid 'U'"hi",.. w..i: :.t I\\ir\ i..h'nll.flithl. ''.t'lMj '..t dc I r'o! ''::: I is ., frev! i pi: .1. J ll:, ;j'ul.{ icii: 1 J-:. !Jers Cur.lr"l. :Ir r.i I luH!! ol i u j'\rj I.r'.I."w f..rf i.! fin:!,!ar.an.' it I rifi i.:.i.ti..r.'': < //.r.' --I 1 15'!l'' i:1 51'V,! U I '

  ?. the boy wa supposed to have bcn fininccted cl2r.: ftwr.d e.l ( fs r".I": i.: .y w.;.y. wl.y: 11 tli.ivtura .. '! ..... i'.insi.Ii-1-.r..n.s.; : : !"' ,.:.) ,-. I n't) ?:i.i.i .lr. I *(rr-n-'i! r IH ll,,- i\\l.nrii-il rn >. I4)tti..r i!I, /1.-1..1'1.T -
  I I' ,
  H I.J our ; :. > II I \ '
  with. the rnurer, but no proof uf t thf, : trp; :t''.. It M ;i ii !.-* s ev 1, -.r.-l I v.us ., h. hr anv \i-. s '"'I.etl::,; tl.e .1:1 own I '1 ti.I: "I..ri >>iiei,! v'i i I: /J ": '. .- .. I.' .' :: -. .,. .. .
  f.ct was \J.}uc..Jan.j li4.tth&I1ul(1i'a; ) writ :;11"r.; .- wa-i t : n.ito'.u; \ \\ .,. '. -M I t.>. .f tftr --.1. \ ..i.r '.4 txu.I; t- .uitir: : $lp4!_
  11t"lj.Ilt. 'f Le :
  o.
  tt.fe r'' 1'
  I. Vs
  tino. di. w .:. il.it I v-..'. !'I r. u -.''vi 'Sin; irtiite.I.! "'It :0. '. I. V I. .-. .'. 1',.. ...tII -.
  "
  ".I error in his ca"IiI bi-cn isv.n-tl l.\- 4ln- 1 Kiiiv \.." r.llalt-.j': .tI..1] f.rll i Is.l.lv ->'tih! ns.-.ij r.. ;lie-, ;". :'i.ly} ; to t1.-! '.,.! f. it ;t' to nuukffi I th.- :> ',rt"\1 a !"|.'' I f: ".111 I :i.r.: .' .n :\ ..n .1 It.\ ....,i't; ,,tt. ._ .1'{ 'pvr.rV': Fat. Rlarfi.!> ,\ r.. F\Jrr.iiiR.ifnr.! jI'

  fcSuprem Coutl nnd n rertifi.-il copy i-f tinMint' I i'i -1 Rti.l .. 'lii.-e; I I' I :Ii.- ti.if .'r-\ ;,H.-i., i.i, itl 1. 1 ,. > !.. !- .. -
  L'Avl-iSy. \t1i p. a- i i' 1 :f1".It Ilr" ; > ,; :; ..i 1 1l. t j I' 3 I I.t: : \ t I' ,;" 1" '-': S. .. (;:t\larV I 1:1'.1: r.ur; Kitrrn''nnt.' ,

  placed in the l.un.ls ..f tinSlynlV .f \ V ,-ii'/-ii-' .iMitiv.J to cam i inj; r*. t.\i.f..r i u! ,., will 1: !I.<. nil aniioVHrt-- : | .1:... "n i.i .h.! :;hs : : '" .",:1 l )" ,' e'"i': L..\ !. : I... : .1 .....' than..,.. ,,, ;. "I'iisfnrV': Llrrtrir: Pi \ulir for Invrrf, if.l
  Hillsborou Cuun", he was viol.ntlfkkiti .. 1 ; 'A ... .1.! .. : .
  \f "IJl.h ( I. .J.1at .
  I.i 1':11.' ; .f't. 'H :
  I I l.v. t' :
  >v ;i M.iS .
  t v. l .1 t .
  from his nnd) ) ; w .. f.irrrd f.r fc..lfM>iiritv to plt.I' I t.i ," .. t\t.! .... ,1") 4- .t ; i- 1..i Fiu-it I
  1.110'1 srri .
  cu*tofly hung th"1 / '
  tb. ) I I'Vit !.ib l : : : lti.rdllrr..j.i."ilb J .
  ] : I : >"tit! n l \erlli.-Us* tii.ivitv may. i .. .
  f .I. 4'i ,p i" x-:4:; ti '. n-r ht : > .1 "> ,-. .. .. .
  \ 1 II. ,
  If nil the facts in his which 1.I.1 ... .. \ I..c "l;.>': li a. .'v> 'a t'.es! ..atlttt.I >.. : I I r. r,
  cno -" s.-i- ; 11! I.I(th. Tlli.) dn-uilful: ; >< : .
  Ur.cu 1 I r..r'r I
  seof ,
  tl<,cu.l i <.i( t tiu! r ,utf.i I i ti re. to r.on t :I o-I"i; -. I. .... II. i.u. ..1.I' '

  .5 related to us be true, this prixiH-ding inih", tlnti) !. l-.1.1 l n"i !Ifn'r |..eti>)lui, tl i I Y. ,,.. *.-*> ,,. :;.t\! r.-'nir-- law *. tiivr.n.ii: *,tt'.o/; Ii,'. i.>vi -Wi'S !li ,' s !I.. .. : f..f.-l ih.. ,..: I If. .;,, n i I II !.' v "ui -:., .h.. i in N YV I ,
  j part of the mob wn? in "i.lation4.ftht. :: -f'f'p '': : :. 1 .., .ty q
  open .td) I" ." M.i 1 s, 10,1] rcjn 'a: !". vz : the!; >. -J'T- i.; ; .i :* : "I| -I hi !.. ;:/1 i jr >.."h.r / .< h>, Til. \
  to TJi .
  law and deserves (p.iti Muj ca a \ f'U.- : .2L.l 1 V> h. i rv. l'-.i s f.'t1 ;! '
  !;
  the r.
  lemnation' ..r V. .?. I 'le4bt b. ;hs: u} "i .vI, li.ra ] rfp.;; rivT .I tl.h <. 'i'i, n if I : ;: : c. C 'I'l.nir h:!, l.uh at! ..<, 1. I *, { ?,:''--1 !,. ,-. f, ...tt. .. .l-s f
  law and tint !:IK i f iinttirf \Y4I d) the .r'JI l 0' rnr-tj tli* J ,!I""PI .r..i.,1' th t 1\,11.( I
  every onjf! .ibidinir citiz. nf f t tbState. ( | rt f-ti.o .' I
  r..H111. w
  < I .
  I.-n. .
  ter. .Mrs-h '- I"t'. N.rh: .." i .:'v. f.t hi- .\ii-i, i l.i'auTilul. < .r.it. -j 1 "' 2 -,i',: i'Hf1; I .1
  !
  I I'lb. uii i.ti we oT .
  UPCT !
  ,
  .-JarlsinrilleAVe IrPutl1can. :1 : '-rv I.rl..- I l--lU 1 pi9E.fI. **. I 'I it :.t <>.-. .
  ; r> :turn t1 fugitive ,!.,, ts. 1 ii> s.' a--tr: -. t I.iii"I : ,; I.: fr...! !. .' r!...rii'n..." ', "..

  have endeavored!. so far, to 11\1..1: n < II:' II.r"11: a nrtn. : i.olt-d > ;'ilni'i; : ) < f furS"n!' ,* T'c.s u...:.. 'IIiuiv j 1I. .),-t>.-.1:1 \11.....,. it .... /r:.-..' */., -1K 1 ;i... I'\. ,. -T.'nit > f- :liij* Ir, ;".T" .. ,

  !... ,l.. .Ii. f.wti.l .minsn.t1. 1 *. !1..r.ttt'P.. M ". ''i ; 'r.''r .Piunsit: :.1! I iJu- :North, will."t-li:! ii-: i'4'lioi. \\ :..j'frrir .n.ll.l i, [t.h.ICr\ V.v :)F- : II,1 v-t.r -i. "i;lr '.,
  .
  ti
  :is \
  controver with the Florida I'rcsi .j 1.'t iflu'g: :1 J I -
  y :: II' ,, : 1. ::1 I \ sri, 4.a.c ..: I t' .
  ;i-:
  4 th (. i .t'.tf t' rv. %>t"wi'tt! t %<> Lave! )lot.", I ra: rtap; u.:1: 1\\1.:1 t t.e! North j i- .,-.,- .1"lr. ;, '. % -iitr :'v. "".* ,: / ,,- 1.-1.. 'i.; ,, -,. ..,,. kan"VIial ,
  Urongly tempted no to do- \ t' ha\e pin by t in-<-k. A .w w.>rt' \.h.jp, ; ; -'fI71 > : i.iJ1* : f n !i.:.K. r i.vw : t".
  yet "1)d 1 i hat t Ih.! : ...Iti:1! i:! -.l.\. a: :. \. "..' il I. .
  ', b'' -r, '.arp of. I h,': IV-Mmas' II.T"1.1t1.: ] < t.1."i"r, \ .
  : ,1 tIt! I'll .
  ) l : very M '
  utit'r. toK-atr. I. .
  rt..i\t..lur..r. Asi-ud ( a
  refrained. have ,
  True we said thai tbr fur ri,ht nre.j.t'.1.j : I thiiik! z h.>> t t.iturn. !,- ,'. *
  'I t r o t'Hr: tHe" t II.l ..k>' ,fr. M; Mi'.n:! I .iI!! I-i r.-:1 ,. ;: 1"l.II I .k.. :.. I : .nl.. .: '. h" .
  't was but one public journal in the state I VIIr"! 1.\.i.II1 f..r rrliito; 1 is 1:1)I": I 1 \ our o-ursr, l.ovtt.vi, i ir.: <}>-f\ < ::! :n"II--'h"II :'.} rh"n."n.1| :\ 't. T.. I"' *S ... -a > c> .i
  j\ r. : ha-.ul, it "i il! n,'l le ;lot:' .' iu" the "ort, is t tlt! tr;:-., ci.ns.>raiiCtrtMn i ::A v..i'il: f.-f..u: i.t 11.I t .- > .ilia "i'I'ft. ".- t Sc.at.r: k | i'I I.I."I'.
  s\ r.I. : .
  advocating the cause of Douglas for tli.<> :: be ccrt -.ift. I tlio! tT.-, t of sich .t ttn but ti<-oary ; 1di.n : : ,. .' I..T.' -.1 i ;It t. .., -.- ...>,'!ut.
  I!I' .,. : ere .\ ,1 h* ; 1 lnJ.: out tLv: !,!'/:.aXflio !in* ''. I Iftl!: Sotithi\ rn ri> n sp..ki :-i% y..u: ; Hiivtj *-. o" \\.mrt / : _j/'r, .. ,. 1\I..llf! B t.n\ ..., ? w.- ''. i fc-tv.. it tt
  residency ; there office 4 IU"'I"< '* ..T. < 'I ; n )-ln I 'ri.-<- -ij / / t''nttf n t'! '-!" .. .
  was '
  -we hope no .dfl. tie! N.. ) i.t'Itrt-1
  !
  rand fc oath.Y ', \10".11.11':: ""rn* fi.'li '11j H.'I. 1 r't.: 'li'urtt, .-./ : n";11.-1. ail *.. ,. |I'"vf<-. I I.' I, ; i ..jiiiii: .
  .. in simply stating a fact.We f tea-'l. g'l!t..r.! !:!. d i, riotr \ hnl written f .a Sir.i-s ] n.k. ( tl. 1, >.. h..r f'n. Hal: M 1..llnl. 1 j. .! !:. :- u'. II,,, .
  uiih l ) i > ('s '? .t: tl.iSo'ifi: l.t-r ( w !
  tare tllat4t.u 1 j.d; w.i can now ':iy, pii-e :ij ta"Nfaction : suj.p : : < : v.ritf .
  thought : Iimi: -l (..t. :, t II.II n.I'r .1" it. l II! i..i i; ,r. .* .. f .;
  >
  ; t rl.ttur.try.
  'LUI'\. 1 yi, .jr i.-vler-( are g.-\crr.-d l ly -1: tit-al, : C"II- I .rhT .I'Jllbnll.1..M tri.miI. Mh. .. .* vr -
  ; j f
  ih :- -l[ : eP ...
  rot
  limns would Ixs better employed in fti* in' ;; I < re : n tlj o n.1 1:Y I I't-
  ? tilt ._. -' .' r uiotis; and :H.- !loi-kiti: : sorr.- int" irI \ ., J. (I. .
  j "I''at'ni ( iVLK.: tl-M.:
  q
  .rr.1
  : ------- ------- : e ; ',., .n.ra I'I .
  our readers all the information j rtaining : in the whole South I ihtt :'in t3 ct I.j! 1 % I oth-, for orllt'fn.01., .. fir th! 1 'r-' .iil"i- : ,tl.I "q'ith h. prfl-4 .ier-._,; -"We Iii.-Mv r"."' ".. I r.. >. i | '1". >v i.
  I 0 X-Fij f. Jj''tt .'c. vi. 'r(.n
  to the present crisis in our federal r relations.|I more loart'a1.i.: ,. .4..tr.! :.;.3. !:\ nl-sj-rpr' ; : 'V 1 t. .- : : t.y. I Hence! their: rsii'd.'rut'ir.i : \I. i. ."lliliftlk t : c-''11(1, I (t.J'ia |jt""n f..wl I ,I !"r" iT.itr. fc.nl rre. 'i..' j .r.. j.-r v.-.{ "1..U ir.r .
  vF'i .! ,i"-I I ii \I. i. .
  t. V 'I. ,.! a'l|V !i" IJlH'l* .,
  I : th, ( i K I-I1 c;- tIIi.i.: 'V. \ rr,M 1:1.1. i ifctttillt
  tlisn f .
  Iud 1 I
  How far have I tiv: t tC.'utty ,
  snccecded e < I.unpi -
  .leave .
  we we .I p.-oj j.A'th -'4} : \\ er. : .-IO t put us '.1 1 bv a "4cbjtn"s: :fl* !i'l.i'CI'I; !-!- :* Titian !!iv r .Jit ,'.ir., r.n-v !" .oh..t; rf 'li/" t I-BV-I ft-r ti"!, t f rfc-; U.t: .,.. I < -yt-! Ktliirr.'II.VI5 .

  & them to juJjro. We endeavor to give selections i i Ii of H'II-l>or,'ii.;li. l H:1 a" fr i tI : .w I'J '.i !Ii i ." Tuli:) ...v I: i\ 1 I'r.if'-s;i ill' q' i t-ttlaxy: t 'Fl'W-v.t" i > ,. *""
  I'sf'f.! It c.iiuit; : t be K-..MTK"1 vr.h. I It t Pin. doxvii ;I U t.. *
  ; from such} j >tirniN as *'o thinIre I know. x7e w.iin: ." rm>' f, toa of U.. 1 1 .. "i 1 *. >; t.t. iher! : Ute. l"n.;. ( i ii. o-vn ';rrt>' !l.t;i: c i-I' #:u j tt f> I." 1-. : r,.: >, I..t i.
  c.ry II 'r't 1. Iis, .
  tlll
  1 I'tti it l* 4.011trr : ":: to vort. try : -"l I iba1.: tLesviord. ,-, r' -iv i ....;L. 1'I'; I .. t...i !

  true eXV'1It.ntll of South) "in 'lItim..nL0 ,' .t t t thi.r: :. ; :iiiorgst! ; u-. I!' :t 1: "ar met'lif.p-: .t l ltwcen r.II.r'lti.o.: and their actions I 'v-us'.: .1 1. I.., "v-f" :r nr". fi..z'I h jtf. ti i; ..? titk: ..1.... \ :;"'I" a '' ., ., .>w 'I.. *10'b.SI. & 4
  '
  "\V have exhorted} >ur ha.j'r"tn] t ilcribe linn ;1..1! nitititi-rabit. : dvt'-riniir.! : : ">n th.'i'. i': tl1 the,u.l -'-'- i I L-.rh 't It I Hats "1101 *4i.C Bt-'a.'l '< r. ti- .rt_ 5 .
  -fl tIny go to polls with:l the: eo-! METIS.N'tw .\ j..U j .i* tlir fothl'r..t : ...'* ,
  .l : : 'r Or-- *. Jinii'y th* (: u..t.i'I : lt t l.; 'li'.w *. I i _
  to the Charleston fir'urII.J C(u hviK-i-lorth. ,rim. in ; !!.. : 'its'. an.l ( 'jWt.t V.. o,(U of Ker-U Hd i C.I-lj.H, : ,; fctlllrit 1 l TJ.-The Juartz ( ;lovtrr.nit'r.t h.-.v I Uia.i-"_.. ;I 1"41

  S ncr i an-J Savannah :CTIlt! roi OIl "t' ., .1:11..1:1 1"n un\\li'p.1; 1 ..f ju,'ict ou'I I 1 I <:in: .i in their ears, and elect! alUick I I K'-: t'u"r: lir.,,Jy. ari-l. \\tt\ |I'.tirli -' .kil-'hrt. ..aol.

  S liave' selected tho*' fcltrlingbocau .eriv.diea1.i. i i01 i'; :i" -hill! wa- tritd i t bj a.h. n. ; .;;'try r.ftwi If Hi! '.11(11): *) for tlyorl over in emY : I hi" order fNpriiir.I, ; \ '.IP. Mote' ffi-Ks; v'j- I j fri*' .1.! J.vjl'tvrs "i'f.'* 'IIn--1-I : : I NrA1.I.Iii.E: : ra.\: El: II-S 4 I
  l.rll (':1rvttFle: ; :\ (' Ih'l; : tornJ that I... \ :: .\1':1:1.1.; : -s tSir.r!
  : i I l.is n
  : -
  e (by fur present mail arran"rnf'lIl'e ) 1 .Ire I'I'I a'"u' r :r il,1| put: : -nt! : t:1 I ( \ ;!ii! :' ) vrcn'ido"ve solid men Ti'"se ixir.vi! return .>.I.. i- iii v i...r : .j'\" "-"rr"ntv!- I I..t. ,\rii,.., 1.t"yr| ":"tv t 'r'r..Ii-'. .1| and .oMif !
  : I Jirrc'tit'i- ar-r !
  l-c.(
  is t tiiouc'it. I'\- ,-.r 1 '' iliri I ;. .- ,
  f\ .1 ,
  \ get the Lu-st titw ti!. ni'tlzli i ih -m. I Pi .-.. .:t' *v. r ;tr.e'."Ia 1 ;:, n (ecu of jn"' ;.\'. .! t I', "--lijn o'K \ :Cf !1' th. \'.-.." ''.f .It wi'l' ri'fj-H II,. I'f"TI. t i I 'tl tltv*. t".t .ar. 'Ii! ".r p i( t ;.., .| t tq
  .t to I ''Y' is 1 110 a r... I' ?... ivtrV a-.a !LV. i .i.i".t: !, ,\. .
  i i. ob.\ I at' .mr ttutti' are tht; bi.nj uf \. : I..r.; *>f It-iuiy! R'iJ tl.e .il.! .4 : t
  ( : :i
  unnecessary to name all the i;<-nuiiiSoutluri. <> :and. ) tin-ret .1! !t.\ .ITI ;" ; Pt i impH ) \ L .r>>> ,j".for soriiti my tUs 5 jhI0. ; '.\.t. Tir'-'t .

  nght* papers ..(1 our .-hiii: :' 1: t'.il .1 ti.l '. -o. i il ',: -*:- :;" t tlior.f-f. he w iluin < -- -'.'- i .\ Ckiji.l'-ie-l' French an I II .-pa"t: : :! .tI t .r""J. l'olllr.1' | to our rrtfrii'1.". 11";.,o'". r.: ''' 't-, :Hhy ; '. '; I. t., -dl
  : !
  i :
  vnvi'lo
  list, Oil. unf.rni ntey.] they rl'lIdl: n* five nr Tlie ief:itoray -. 1 t.1 \i 1:1 *'\ ft- It..t! ,if.f-fl aniir.o.:tv 1:1': 1 rrorp.rnrxotii I is > j/11.01 at Vri Cruz to rn forte tin. IttpvWriir, : I hil:; f'r..0.. ii'i: ;->" Wh.'. .J.. A,.:.r-r.* .V Y. ..', I .U the
  heat'titil
  ; p'cumarv tie'iinntis of pain: t.nFhsic Mextro. i illusion frt m iht! "r. of < ; i ij.lT,- itl.-
  :en Jay. aflc"; live: received !,. ., ,fines, tin- LIJ] : i.it >.. ;.f I ihc) h.n's l p l'"al.1. '. 'I I .
  th SivhiinaUntid "'if// \\.I..r I s 1fl' ', .111 .tweonNoi'h r"j! >rl comes ft, )'It Imth the K"gli, .hiiil \ Ifonr : 't i I"t.: .- .f :;1'11'1.; !','t ,. "".. E,.
  ( : :i 'h.iriostonnpci] ,;. "lllluh'II. iri'vv.l : 1.1) "IIII..n., i. : Fr nch Legations in Mt-xit-o. t., nu.t Kin-}., niul !,!;.
  ;, tion.f rant or ai <1 haired, if thev' !t. I Ipined l.. \I.j. W.-irl: J wi* oa.v h..'l.I ill'n' : i.t'tlnnc liiit "1'io.r .. "
  a Of the riuridi piMM} ztlvt'citin" "1Ir.. defined, } ".li-or<:terl\ tinb'il' tit' not<\ 11\\ II. 'J 1 lie Lil-t-r. have: obtained r !..Hf'i! i,., I hijh e!- l I l.i\i-! ..nt I l-v M "I l .
  I ':.:;;'''''' e-u-h: other, in ;11.1'' iit.origin .' t tceiu(I bv i.'ir! .r'I..II': :iii-in"; v j* .1'-j 1"'.' 'A
  fricn'jly lo iMation" l1 :- 1";"lt, \\tr the Church trt..s u4 'Ithu,iitc i I. IT i'.II"r-h..w'! I I mn /| .\... I. K\: it"AI' ..
  fair j p.-< j pl:p. IIr\ :IHgooj 1 ltQ. \\.I'r ter is rorl'd., r..b.r! li.l. flie .J'nissit'n' i* from tintn ) |
  wrung ;is .
  it ? ,
  I p now "I1.t! ( ,-:h.l buo .iltt-ri-d dies 1 ;* "
  ) judge! of their: tin tit as we are, nnd and. n'(.I fIhn. tn nv.khi, word "'h'> 1 I :. ni:in R MIK SHIP or .TAU; MKH LD GO !' ( Jen. Aivairs I is ictin'j. I:1111't; "I'II-! ''al.e-r: :. si.- C'l\': ? : I j UH\IV: : I u. r. '"T.\I"'4 : 4 '

  fyiva an nn-loubtvd right to pitronivMtumif hs: o n .\. ( ;: l.t At.tIIk." I is L l. tlr .lle sliouM) If ri\C1 Za.-atecas L'tsLcen retail j I'IIII..j 1 "
  un4r ; nignitnrr. w.1 nr |I bv the JVb I ....___ 1."II''I..r. i It. It"j" \ \ V 4
  : -
  fr-iin .ind I i ii
  they. *re piojwr !o to J... A. foro'.ir- t'! "Vfrrcs n-nirti! 10 'i,..ih.. .H* tint "n"ii" ulati.r .l -p'ir. t irtlai r fiotn. limber, rals.: i :1.H''h'S Nk'liKV-HV.-- .llti/H'til t P. **. t't.r .\ii-iir's t I. nt-ll, "tll.} f.i;1 ( \\ r."i.
  ttl-r tliin Jait '"I"I.h"III"r". .
  1 I : : liistf"! :l e\ eiU'tiii. t limp'or -.' ,
  i solf wo now put it tip"n ircord that we rn.1 Ui.: k. in tll'J (\ u"" v ,.f( I ( il. tlri ::'a hernrlf m Iit-r4it n liturl'* (I'loi1"; -- ----- ? <.IEII ::.-.\ MIAIUIS .ttol't'I: state* that 1 I -- -- -. -. -- --- ., ,

  : : full ;. .r S.t a.h'rll"'II1t.l1t..d 'Ik, Itl". I ;\ bill f.)r atlllli"hill Iotv..r1111II) t r.i.ANK I LSi\ 1.\\) -
  not mppoil 'Pifp'jcn A. I bai1.4. t. vlh.I St. AunstmeJf t : <]inifr. [l'a.\e.1 -.LAIMS.
  "
  HetneJx Sanch-I .'
  pectic Sps--ilu-, and! T'-'riitorial I.cp'nhtur,' of tlael
  I : though tioniitiMted l 1..v lL. Chaie! o', '.*cr.- : :' !.'.t I''J }';'.; (, trfl1"n ." :"... t. r;.I. E.terdt 'n... .. ': t-'. '"Cdit' \ t'.cte.i I tint the
  1'KMN-riai.fFl-M
  > -: "
  .

  4
  .

  .  .
  If-

  .
  0

  : :


  -

  .. .

  -: --.- -.'. _4_, ,,_. -,-*._ _. ,... .." __.- .- -. t <.. -

  .. .- _. 4 '-. t't'tt .
  : -- -
  ,.(__ ,. .z_ -sl : .- .-.
  .
  __ -- _., .,. -:.I T
  -  ,' > :"9 -f ...... ...'..-. '.. ..to -.t\...-_" WIIi -'.,..,
  ... I- rTr. ,, ; .;\" .': .' .. "::... .. _. ....
  -
  ., ) --..". ;. ._ ;.>>i- it- ....-- ... -... '"$.(.'If..T ._... ,_ ),r--s-_. :_ :. "" >>: ...

  -- .._ .- 'rS .. TTi. '... .....,.....- ..- .. .... ..... .. ..
  ."'- .' ... .\ ..' ........ -.-- S .... >> -- '..,
  .. ; ,-- -- '. u -
  ,
  --- ", '" -.-- : --. i.-. 0 ;
  ;-.J.

  '7


  .
  : -
  -
  Sc
  -
  : i;, _
  .lJ ,
  I ; -

  .. --
  -
  -- $
  '.
  .

  11 Jl'.4.-r... 4.... ,.-...- ... .-

  r. ,_. _.. ---.

  r TDB, Il l" Pii1nTmn' ... r :a :E. .' I I. Tax Collector Sale. I 5 .

  S : New
  _-_-.:- - ............ .- ......,.. I O s the fin Monday in March bUt, will'be NEWJMSJ ; Store -

  COTIKIIEHT OF THE CKITED 8T1TE8. I DYSPEPTIC REMEDY. ? old, before th. court-house door in Ilcrnando i i .
  Connty the north west of section
  J 2i. Undersigned have josl received a full -0-- ..
  township 8 .
  -ZXECUTWEDEFAEThT.Pru3ea3ames -- I much thereof aa will satisfy the State and ,) | THE UKDERSIGNED haa taken the Hlornj -

  Boduaaa j County tase for the year* ] 35S-i:;? ; Ievied on j J. lately occupied by Mr. 3!. Po.t, ia which .
  a* the property of Constance to satisfy Goods. i he ii for sale stock ,
  Vie.l"resiclHat.-Joha BeereUry of 8UU. .-Lewii C. Breckbrldge Cue; ; % QJliJJ. @gJ/LejII : I said taxes. J'on-r. I Dry I i DRY. offering GOODS a good of :!t:, .,; I

  I
  Baeretajy of Tra ury-Dowcll Cobb ; ; I' Tax A se.wnr and Collector JAMTS Hernan.lo A. F.OYD Co., : $?<;. .f-Jcan% Twc-edi. Castimeres.SatinetM .': .
  SaertUry of Interior-Jacob Thompaon aLm7Lc(4j.. and Lone nEAHY. J.\HF. CI.OTIIIXO '
  ; IllIaJ.. January 17th. 186ft. A; Cotton( d]"s Marlboro .
  j 4rt4I :
  War-.1oha
  BoercUry B. FVrd ,1
  ; Red
  I Rock Strip*-I5luo. C.ray. and Opera WINES
  Secretary of Uta If' ary- luae 1'oucey ; Flannel nut' Bro' t Blen'd Drilling', Linen 'I "
  *- < ;
  PoatmasUr General-loaeph bit ; eM. talc of ani( imylicuie. I I I Notice. and Cotton Duck, O.ntbnrps bro'tk blea'd I 4' S I f
  SYRUPS -
  Attorney GcaeraJ- eremaah 8. Blaclc: ; ; Two MONTHS after this date] I will pn-vnr Shirtinp. bleai bro' S I Shwting. 4 4 4; 1f.C,1 i I .
  ". | ,,,(' lion. Simon Turmaii. Ju.llf' of Pro !' --4.
  JUDICIAL DEPARTMENT.R. in ih UOl// I Canton .Flannel. Linen A Cotton Check Tick- 'GROQEKIES, '" _
  bate within and for the Countor IlilKborI .
  B. Tuey-c. Joitice of Court. itur.! "Fnrniturc Oil and Fancy Prints Ginif-,
  Supreme I' ongli. Mate of Florida. my account and rou lOUIS. Dvl.ainn, M..riuo*, Poplins, DfC"U Sill, '; JHWELRY-! *-.' IlJftr ..
  CUT& n-ma. cliVr ''n 'he Administration of .( .. .. _
  gIl up the F iite .rI f ilk and Wor-lfd Serge, Drap'deto.] While, I :
  John McLean, W'lne.1 100,000 J.'f1JI'.1 J"'eph Sammerall), and ak for the timt annual Fi'K'd-; ni.,> Lincn,. :tIreia. Table A Cnrtain I lie.. ..:c., A-c. f. -\III 10.,.
  .esK. I ; .
  John Catron, Daniel, j I settlement of aid ..f f dminintration.JAC' Ila'lIluk. Towel Diaper and C'ruh. Xephjr'Wor \ ,, ... {
  Famoel >'el.on, RobertC. G tier. ': Aald in g'' in andaufL B =SUMMF.IlLi.V.' .l .d, llibl: ..iii*. Fringe Iloope.I !Skirts I| He will tell clivap fur cn"h or contrr( t
  John A. Campbell Nathan Clifford: I a/J Adrei.'Estate J".el.1a| SUIIIIIH rail. Shiiwl Is. (:.luxes, Gauntlrt; *, Io(
  I I!! /' January, 2|i.t, 183.1. 4,5; ,3 I.ndlC.: Mrrino; Vest, (.('..,'* M.-rino ..tCotton produce. JOSE 7IGIL. S ..;o\' At '. ,
  /faialiniL in 'nder Shirts A Drawer Ilnnd'kf" _
  COTEI51EST YLOZi.EXECVTIVEDEPARIiIENT.. Attention] Citizens of I '
  HJllsbonmgh Crn\ats .1,.. with assortment ""j: -
  ; together a !general Tnmp.iUcc.30lh; 59. 4..t tf c

  I I! CatiLtcfJLOJ.. Jf'LU : County Tampa City, and the balance of jI j '- I ;

  GO'fernor-Madiaon S. Perry of mankind! (ltaUtmtns' ( t
  ". 8eoretary-F. L, Villepigue ; I I I Clotfjing, ""V. G. FERRIS & SON, I -
  ; .
  S Treatnrer Comptroller-Charleall.W. Brerard Austin;; I U maiiantejiL CUlt, \i Salt of Swamp and OvfrjiomJ Landt in I GENT': Ash HOT I Cor. Washington & Monroe St's, -i' '''' r fI I II

  .
  UeguUrof Public Lao.tano Walker, I : I" I the ft. Brooke Hilary lit serif HATS' and CAYS! I Tampa, Fla., if-:' -
  // lIlIrctOIl.1 art.al
  JUDICIAL DEPARTMENT. I j 1--- I Lt'r'A' AXP Mnwn'Jloniiul : '\\ItI\ct1e Sc. ItetatiDEALERS .i
  Thomu C.ltull-Chief Justice; V ORDER of the Hoard of Trnst.
  I 1I
  I B -es I ami Flat. Riiclic'..
  C.. 1I.ul'ont M. rear'llOn., lALsociate{ Justcs.; I Lauuid, (011(. case. ()'t.' \ of the Internal Improvement Fund, I Flower*. Ac. *

  0. .. M. D. Papy-Attorney General. I I :.' notice! i ii hereby given; I hat' tbe r>wamj> A rvtLARIETT or -IS- 3 _

  corrncR JCDICIAL CIRCUIT.Jndcw (l..l./uIJia.. /It/ ,/IY1Jc .;- : nnd Overflowed L.inda, uitLin tin Furl I FANCY J: sT.\rLC\ DRYOOOHS 'J : I J.
  SHOES
  BOOTS
  llro.klili1IHV J It. into & j 5I
  Thoma F. Kil.e 1 : !oNar" brought! i HATS & CAPS. BOOTS JkREADYMAlJE SIIti1..
  :
  marki-l JttiJ Kul jrl j to 1"i""I.> at I J
  Solicitor-Henry L MitchelL idler : entry I 1.iflpj.t i tinir 1.1' C enta' i I Ui>)' La.-s A M is.. CLOTHING .
  ( jam ('1(1/ t ill-I price of one dollar r acre ; >roviil!. qi|, !
  /H-HC \P j .. Youth4: Children! l 1I..h.( :Nbi'i-s (I'utitps, HARD.WARE. CROCKERY
  TIMEOF HOLDING" COURTS. 1! however, I that until the fir.t day of April i Ac. &e.i PLANTATION .

  BPRISO TERU. (liluiituuiliitulian..* I | I 1860\I"'f< .H.pvi.| ff lo <-nt.-r any ofviitlj 1 i Fancy Articles & Jewelry, I{i I Y A N K LE; NOTION:5, TOOLS. I
  I
  Sd March j Un Levy Jlemando.County 4th.Monday. ; chiqiiic. liUjho ; thit. tI.! Inti 1111 S.' nj'j.'i.'! lcr |.rt\r: li.-rii I Helt;. iutt44I'! Pin., Nifdles! ("vmL..1 I Iilttir woor>.W.-\IU:, nOI.L W.W.\r.E. .

  HtlUborongh 1ft' .April ; ( j'nincljf ; in pirt: tmpiu\r
  Manatee, 3.1" ** i1i.>i and diAL( I tln-v ito not t'III"rtC'! > the ,( Tullft do. Ac. ALSO : .5;
  .
  Monroe 2d" May. ,i (/,l'iI.,.,< d ../". //. : i n-Milt-mv, ('uhint i ,,' ,1 l.ni'l, or :inpf[
  FALL TEKM. I : I-, or :inv" put t"hrrr..1.. of ;anj j'-'r''>ti (Co'itgnc! Kay Hum: Prancipanni, Milk! of.I of which will be sold cheap for cash Or Lal tl'r.
  4 .J Levy Conaty, 1st Monday in i iUertiando Oitoler laJ.1 ". I I In Tuilt: '. Liberal lTance will be ma : ()/! "' "" ipp'it-Hiil i i-: Fai.cy. soij 5, hlstiaclj, Ac. I
  2d" U (// /II I/lrJ /tun iiI ; ;.oth..r produce in band or conjii i ned to our '
  1".11I1' J 14. I ?IO.; i
  in" ;; Musical.
  I : New
  II ills borough. Sd U ----t'L Ixi.aub in York New Orleans Charleston :
  ---- ---- ---
  -- --
  Manatee, ht" Nocevzils'r: i JI(111(1 lult'ls.J / I I Notice.i I Vi..lins GsitarStrinps Violin String. Bow*. or Savannah. I
  : / '
  : Monroe hL" December. J JHILLSBOROUGII '_ I' Ilridgr; .. pin & Mutea. Flutes, Music staad-s I j January 8. 69. 44-tf. .
  i! I TllIIN It. O >IX atnl al! othr perron* inter- Music. :Mreic' Books A: Pajxr.; \Violia Flute.1)
  / I, ,I. are hi>tv't\! rr' iitvd to uitd I Instructors, tc. "
  COUNTY OFflCIr.'i.Jodje : e3/H'Citi//i tidd/il | aI.I'ratr { i GEORGIA STATE
  j I plead. to a d... laralion tiit.i in a ,nt: in the! ,
  of Probate Simon Turman Wood Ware EC Fnrnitnre. 1
  .. ; : I I ircuit Court of the Stale' ,.( Horida, !.ir the I \ '
  2'beriff'iUi.m Clerk of Oiirnit Court-J. M. Hayman ; j!i La 3f-c.ni (/ 1'I I ', >uthrrn Circuit, in a'i.I! for. I HillrlMiruu:h Painted PuiN, Cedar Tul. Churns Brass ;j
  S. Spencer; County. comincnred I ,. attachment l I.\" I'hri- 1I.llr"1! bou.id Pails.! Woo.lllaurelo.:\ !, Well'! .
  l oroner-George W. Edwards; | j .tophi[ r L. Prieltele. pfaintitt. agnht&t'J.1hh 1 IL Iucket4ievp'. Hra. and Iron hound Heelers, : -For the benefit of.the-

  f'or1''or-Jl.n. John Jackton ; i iCommi LlalIJ j i1 I'tL1JI'OIIII1iI : I I Cox. dff.-ndatit] property attached nud i.otnpMied. Market Ka-keM.: Willow Cradles. Cab* A \Va.tluj.a. i MtNTlCELLO.13N10N .
  James
  tN>ner Darling. P. Me- -
  ( I Keadmi; TaMe. ToiM do. Wiun"tan h. '
  Mullen, L. G. Covacerich and Joreph Mizell. !. I ? O. n. JI.\lIT.I ':'Pr, It rh! Hf'..Ulcads t'("'I ne .rhamber '..Ih of II | ACADEMY\ j

  ( of f'oiin;; infemale. 1 Att'j I for ITtiflf. j W.lltu.h) A- Cane Seat Chain, of a1: kinds. J: I

  : CITY OFTICERS. j TaKipn Fia Jiraiarv.' 14. 18 MI.; 4i: ':ln: .[1'1.lille. itU. Itocl r', (JI14t&c.. '' or jAarcn: COtNTT. GEORGIA,

  11aJ'nr-J.mc.Clerk-John Darling McKay; ; i iMarrhal :, of a tliin (and. .... \ .1 /).ifI.VIS n.1 i TUR':.; so /(K.sJIX Books & Stationary.. i;: Authorized ly tpecial act of Lfyitlaturf, -

  -Michael L. :Sfhannahan: ; !I < : MONTII"i" aOvr: .1al... I hail prrM-nt my School ])1".1- Tario'n kiniSs' fine Letter, I.I.I j jfa !
  Councilmen-John T. Given. Jam Getti: ,: J1lLti'I. n<.. nuiit ainl ">'ii<.li<*r, l I. )IM Honor. >innMiI !. Fotilm-ap. I liII aid: Note h.,..r. Kiivelopea: i| 25,828 PRIZES. 14.

  William G. Ferris, and Alfonso FM-aunay. ;( ; I I Turin,, Ju'r) .. i>f i'r.at.. of I JliU.t.rllu.:1a[ l .I'.lnnk.: 1..1.! ..f f V.TV description (:ol'lanJ ,, More IL m ON. PRIZE to every two
  ''iijmy. I" .."Ii4.. n-1,1 at il.e dani tiff' a.k to ilvt-r Ten and IViuuls! Slate I d lQ>. Ink iu rjts. !i ipt ;.
  ,1i
  !be .iie&har.I| from forlln-r nrlininxl.ration on [ :'. (1') rnrbidn, etc etc. I I TICKETS.

  TAMPA PRICE CUR ; T.j- .i r/lf'./l I U! I lit I .'JiotdtLj II I II | I.h.) ll'latc: JI!<*jt ea..1.(_...*ni|I'."" Altiuaii, l late wf misidC.Unty i S Saddlery i i McKINXEY ic CO., Managua. I. .

  I .11-r'; :: IH'KKAXCr: : A.ln. (I enta. A P.oys, Saddle I5rdlcs: 1.aitil.e.
  CORRECTED WKtKLV.BreaJ I I f/j4: L7ic.7fle.W.W.BLISS 'J.\. HI" I h' : fsi&tip. ..rdlll'l.... VI.i.s; Hull'n.n.\ ..;.. I CAPITAL PRIZE$6O9OOO.
  Ij :
  j I "' "!..: c'r..... '. \. i.i 'S "'.Urs.\ Tr........ W arrtie Hands' bull* A- Trim
  : ::: : ".ir'. l.eath.r 'Trunks Ac.Clocks: .
  i & CO .
  -pilot, perl lb. 6 <1S c-ts. Prop/Ictors. II' .

  a"y, 5!,,; : : II. V'Iil.:1.I ; I .. mill. "' 'hall!! ,
  ) ;
  663 King r.ry .. !: : A Inry ,
  Broadway, New Yorklt" \S. 'ortinrnt .f Clocks o! the fnr ne,
  TJiscuit*-aujgar, butter, &c. ;09 i.M ytr'of lt,," .. :..,. fi>r 111)' fill.:: a I ,r..n-., 'j"'II. liuJ Bill; Bowirg & K publie\ TICKETS 01.V 10.HALVES -

  Krict, per M. j. Sale in Tampa / Mil --ilul": .l- !'.. ..pif"'i i ; < Iml i I lluil UUIIIIlpiJ.tV I .ty .... \ QUARTERS. AND EIGHTS IXPKOl'ORTJOX.

  Coffee-Java ] .. <,IR : : ii lu.mur f..
  e IlioColton 12iL3i} I BRANCH .t I.rVKLY. ; '..iir f..i iiv l..I| iig; 'te lliH nVt. l fIrtVjTjil r. Paint I Drti-.s. 'i.. tnp. iVrnt .tKeropene : To %be drawn each Saturday .....

  -&a 1.1ADd-.malkct not i titril WI' : ::;: i". !> ",.I.! .". "N'o:: a ( ails. I-nmp.. \\ in,).."- (,!1.... I'atrnt Iiock| ,.: I IN JANUARY, 1860. : p

  opened. January 2ht, I860. 46 ly.* ii) IM.| cmm.rr'. PiU i Uunt! K.w; ;': Ilatl\"r"\ ) 1.11 I C"I'''. Xettail.r* -Tirie.- ''.1.\.-V.>.ick."... Fi..:. 'h.1marrflfjtp !
  ;
  Flour-fine >6.50 iG M f .r..; -. .. .. ._.* __ I .M.-ohol.' *( I I ,

  : ... S. F. _-' C.75 u8.0l. .. -.. : &".. IO""' 'i a i .'i. I Ci 1" *iQja-! : ." ANro4.IIIIIi.1I. Hardware. Ac.Ljtli. I I City of Savannah Georgia. .
  | -
  ; .* _::- .' t1M;- -> ,,r.J fit OL" /); f'I CYi/j 33, tube l> Jtn. 7 .
  exira famil 'r.'t ? oJ un:> rMH 18C')
  .A "' IIn. U. 1..1".t. -.lioeI. Scvt lao, ,
  : : I
  tta.tJ \ :
  .r I \
  l.OU : r.. 1"11., Clnl__ ;:;: ,. 'm 'W lian- Class 54 lob, DrnunJ 14. I 1900.
  -Jtl # .,.JI.".... .-. ."t, r" >: : Ill WItelt. Axei. &: I I I
  Hide*-drj, country 10 : This Great Remedy ; 0(, ..sm.1.II. ;...... l"aol.r 1 ,.!'.. ", "il"r.. (or 11".ir "i.t. '. .1'. -. N u:' (11110"r" ,, assortment r..1| Car C'Am 55 to It trlfw"Jun. 21 1800.
  )) r..kint! 10 .r orpliin. Idjrems.) j wit.. ..." ...1 I many ''''lutir'' :i'.I!I..II'r I l.uiS:*. I Hardw ares '.ti'lrry, Cau CO. tv le Draicn Jan 28, 1860.GNIF1CENT i
  w irs .>r li.iitl<.... iih.-r ill I' jilfcn.in! rr. ,'V.xk lX. (;iii.! Pork-me**, per barrel: 19.O.a21.00!) : I Tin ... ( ..killo .... .. ; 11 t.
  .1\\! )I. r. pii s't to Mnrrli! ) ;..1. l i.:>. nr lln-ir .r. I! "t !' trtc SCI1F.ME.<: : \

  Lard, M 1U... 1.P 14a ln.coD.le' is the onl1)08i- ,.Inl.ln whim nt-ri1" un.I. :'il! \ < .rt at thnt iln:,-, | < irorrl, At Pso'isioiii>, l'n/e if $.spujoa) i" (.,.\1)/11' 1\
  1I 13 i .. \
  ".r.i ;'mi m u ho .r\"l .nl"' o''iut ">f C.iif': i (" '
  irn, 1 lour. r.jon.: Pork Ila iiS Pil I I, 1" :':I.MM-P i* 211.1"0I"
  ' JIamt-ex. TOjur cured UIf 18! fire Cure before the .. n M III tin Mixirun "r. Mlil: .1.1! wdl .t.. a.1- I Hr. i.I. (Vn.ki-io.) I liu; <-kwheat. 1:1: ('.\ H-lttir.: h''JI'" it.IHMI IuCs.o .
  I.. Uotter-Gwdien 33ii 35 .I..u.| .< (1'11I"I hat )li.ivr brfli rej<-< t.-l In ,'I'III......... 'li\ ......._ foirUli. I..IT... '.:.:ar. ''an '.I I" 6.IN, i IS &4NI.'
  " i ili. njitiil, of it* ft"r fli-t.t t4. liATt IM'cii <.I1.-m-eis. ,, ;
  1rz j 15RO j I I liKm: *:t I Diioil I Flints''nrllc.; ( ",i j.mnpS. 1. ". i. 4.hlo'
  l! Cltt'C'50 flllU' oti.) .HIM I t.\ U_. \/''hf.' n"il\; fiT II.! F..I.... ..., C.inU..a ... ap : 1" t
  Co '. j in
  61 "f 1// r ar. I''a.t.' I'v'"" .Goo 3/"'"* ir
  nice people fty Gonorr- l li'irrnlh: |l..i,1. Ijitiil wur.ii'l. : l 1..n.I.I it .!' 1.| ,'. :lifi. 1 I.. T, I" .i
  ".1. ':" ult, i ijriii'lftoiK; ttoill. 2,1)00 is 2,nno
  otatout.>> t. "' I"-b. :'011 -.II t.. v.I..r.l "'1.1 mill I l.II-I." r. tpn i.rinji \
  ii "
  .. p' \\ n (r.- li mi t'lj) of 1" ,5'Hi i ii 1 :."() I II
  .1'h\.on > \\ ntt--iiilfl l 1\ tli. !
  a' lri.1f. M.t. H : : nl at iaiitiu toi. to 1111 ,
  : II.. of.:,O,,!; 00 r htra and! GJeet. It .t<-r-'i;' ...1 ill I.>t ,,. \ < f Onion ari 5. "MI
  , l-.. -. ltftrvn, ..f tli.lii.tli : .. ... ,
  .. .k. 2.24,2.H'a ; itii\" I ii.! t. ( <- I. it i.v .j.; nili:! H L1t.--j i -'r tl.< -> "..tliAUuful.i.h 10" 6(11) are '.4NMI
  Salt-T..i'erpont.; f.f D.u r ..,It'. I
  '
  .. : :d I "' 1111.1 I 1,1 Whiiili V" 4O.ti M,
  it a'-
  20.il 4(1 .
  Kl'.t. I U. II: I.I.OY1 I* .1 CO I IV ,
  is 2. .
  taken 2 $)i COO'
  has !
  : arara
  easily (:
  \1Ii"kevrec.. = g"1.' ;))25.s; 45 I \ i.tiniL'ton, I Ji T. !P... :!. '.'.". 4'1:: III 'Alt*it 2 .. 2.)1)> 4(10lot' 1

  U .rnvn. .. D In,. I 75 -----------r---. -- : >? fhiCAP FOR I \ s n. i 150ar. 7.[.."'
  I I':.t u t I ii I' \\ inn :? <%It i I i"'M, W I 11.Y..d. ...\\' ", KKSNTHY.: : ,f II.\HU'\r:. lou .. liii' .
  ; Tallow.Su 'a "'. R" H wo had taste, and .. 1\ \\ .... 1'..,,,,.... 10., SIs Ill" lo.Imik)
  -..ar uml! Mbi"e'. o( the rouniry ',hI -- ::-.-- --- -- 1'.1"h .... 1)." I.h.: I .."a 4 Im.Foi' : ...... ... are--- l'.i
  are ts
  ! fluffieienll I!' in maikct to '|.i<..te.f cOllht ( l XT Ejl E fS .--- ---. a I'PI'X1'.TI'X: PHIZES.: "0.'

  & us no Copaiva. ,. .
  _.- t I iitr \If \: .: !7i.).t4w) p'ze at-us "''''
  =-=- ----------- Sale .. .. .. ..
  4 f \ Another JA.piJ.l"tis:e JffNhtSf in A",", Can he FURNI.SIIINiSTR.EH* I I ( i I I .. I f2.\:; / .. .. 1'.00/1)u.u.M) .. .nobt ;".1 \

  ",.-St. Loaii Jd.l.VIry 0.-'Hie h.I..a.1 .. sent by -HYV .. Ifl"R) 41't

  I \. jibsure. :,......) II j..irjl tt- t .. R') .. 4apu,) Cn.. .
  ,!-- : T-rtitor** p mail. 9 \ n. FERRIS $ .. I..I .. .. :;.(ii .. .. L
  lui.u; a.lj.% >urnm;; to meet at I I..c.'pt..n.. ] The full directions & SON. 5. .. Z.u. .. .. N .4. Ib.
  2'1' '"
  1 _lt. li Ot<>r M"Air) vetoed I'lit th< .. '. .' .. .. .
  t.. :? j\E: IIM.K HAIIKI.: : f MULLET: 4'::: 1.(10) 3:! .
  .i I lcci.l *tore ,*.".l it ..\-r tlu- veto Lv a ".>q.. n" .., I
  : |1'1I around each _) .-.11 ii1 k" I Hiu!kvieit! Zoo ".0.
  t i two-third ole of a quomm. rIIt.qfru.I ionms fimil\ ;!...I'\O II f, . . 2"0.00.'
  tI'l irrt-N 1'iUt
  .i i .! f i ]1.. no" fiii"-n a' lu tlw eotntilutI.naily! UIIITE.\ ( BROWS.M ()\\ 2 10' "' Hr-Cr.u.k a.l. ---

  of'tli'w ,f\,.. Tli, mfl-riiy' iljourn.-d lo package, complied u.1I' *, t5.S2Srri7..nmluctingtn. :. :3..mm4i' I -
  :tl I'_ Iviwrtn.and tho minotity n-maiiiins ..t. ; \I I.'HiIV; ) iI" \ItiHi.t
  : UvtJi factions claim to be a it1i i\iil 'it) h,11! I\ltld..ir.ik: ri. Tui.a1.c3: : : : Rtnlire canva'-ins! : to Tiyui f..r .

  : 1.o"'l'l..n. ji e fleet> a a 1\1)V-\1.I)1Y! : \ ) \ ) I ,.,. k- u :lr ( "ut..l l Hami, : <>tlu>rS.tritr tutu i...... tlt'noxi..u l'ar.iiJc.: i-

  i : 10 lir1..o.. (io..I.1I Uuur.I :; : T.H.mlo, nf ( ;,-ot ;:a. will!! n. i :' -

  cMiro more speedily TUIIp"/ > .'. 16. '5\\). 41 -tf. : U.inkt :. '
  tro.hii-t Iii c.irvfully pnp-ircd: :
  IfNOTICE1 .
  .
  : I : $50 FIFIY DOLLARS $50. l.ill in 1."." ". Clothing *
  rdatll'II'
  social
  a u d I permanently pc : 'if ih p"ltic.il:: and .
  I iht! \ D.'Ilrrs n Voinh.!\ ;and all Eprr.ctc: '" .
  :In' rotnr.
  VoUChERS of .
  I milR AU..P.AC'DAXD !Paid !s.Mr. ). .\Hf :.- .
  1 Captains W. II. HookerX E.T. KendncV. 1 1A uiih less : \\\11I"; '.' .Intirrv -- n>
  Mi nV. and I'.rier' Companies have been trouble '1'" .''.Titi'liij': i: Jllr New Nat tonal nOIlI.I" f hd..n.r; :corci: I. IIw.1Q a cror.i.0 .;"
  < .
  r hand for Dieburiemeot, aoj: I HATS I 1 l Kr.-ai T""l'rlI'.laf" I S-LWI.NW:: M.\. iI -- ...
  -.lacvi in ; ;
  ; "
  I { my i III IML 1: .\ hanre forTrivaline Ant : : the m/ln..y to our :
  ; Ir.1\1 !: i n.lrC"1I' ("r tltt
  - to -p.- ,
  110're.dy without
  )loss of Q
  am ( time
  pay.J.. W. raARA ." ):i, ,| *.' ::I..!"- in p'-'tn-xnt-nt: liu-inoss, at ("-!. a tickets: ordered on :.-C1l"t of l.ich .they will I

  ..i.tiog A6tt-nt. .' emil aii'l epi
  JanuarY. SOth, 186(). -R.tf. 1! -
  I i4 5 .i.iv. innp.i ; A co iifnale.
  DISSOLUTION OFTHE UNION III i No. I 1', hoo A Leather i;
  than; a n other I :t.!'.; Ilo.ton Map'. r.n *..nllu purch3! ..er ininiojiaUlv after the ,
  y &c., &.C., &c.. ,!hraa tug. S .

  JUST RECFWED f ; knoun H.\vr .tt --III' KIVI: i, .\ M'.v :1 i I.- ItIJI' ,. 'irruit C""rl. 'out/Km .p.lirial NOTICCTO( C'' )Ifl1: >: I''NDENT. .
  d i Remedy. V tf ( ;ri..it if tftf Sttr fif 'lrF.i, in and Those! who piefer uvt tending ntflDt'V b.,
  '
  BURNING FLUID.. Will-SB LINSEED LEAD OIL., WIN Zl.NC ( '( 1.'E/ : ; T 1'TUh 'N"'. lr tI.t; ('...intytif lIiilwrull/,1a.: mail can UieTh 1.

  :c 1'AIXT, and a general ortment of I Planters, t this is a 1.o.I..IOC'; .... In(1 Li.hies's1IcI .I.'tnr. I r. Ma.'l.I ...', Adm: Rfprfii Cutpaniti ', .
  ili .\ 1.* I It I 1.'ln"I-I..r. Ad.n'jf 1 1nlli. .It.r..1monc, for Ticket in sums of Tea ISI
  LJ_ :' DKUGS and MEDICINES.: i!. ,'nluahLc.Clllcd; foryour ;:,. <;AITF.U: I h-E.' : A-. ; <, J. I H. l.H'KM-U'r dcc'd. I Iss. Dollar'an.I upward' }*, can be ent u" l I, aATuelt

  noors&suofs: : ) 1. 1 si EK: 1U--.;. (IL1.\H.... j ). Attachment.: I : F.IMC AND EXPENfFs .

  'a POCKET CUTLERY. 1I.\SJIKEHt} : iiiic. fif.ll\'E;i .I."hn I.\W.OI .t: J from auv city fr town ", lade there in an Fx. .._ t
  savestheir 1 John) H I'.inl. pre. oi" I.. The money and order} iitnst !I'f' :;: r f p!
  r FINE MEDICINAL LIQUOR., negroes ; l: tIEI'lIll: lO:;. enclosed: in a -,..$ ,

  I I TOflACO.CIGAIS.&c. I' I ,mI\viuz: : ( ... .T"I K: I 1..i..r..I"n.! niid all other pa.rcons tutor OO/'trum1JJ Post Ojn' Slnmptd Kn- \ -
  ''r "tI'L r'-ri .t..11I. the _
  Book A Stoi% altove -.lit. art l to
  the Tanii Drug require-1
  For .ale at 'a health and And 3 app -
  mmothrrnr1icl, .. of vnr'mkir.h.! ..*..1 } the J-elar"t"n 4oj'e.
  J 8. B. TODD.Jannary qualitif < I\r |1.1. .I' tn ; thermit didJAMr !
  by .., ', t he ,.,,"n..t r".h III'm. tr t-
  -. till, 1860. 13-ly .. ,01\ ;.ri..a. I > T.MAtiliKE, F.Krrt" 'omrft..i .
  i.-. !; constitution ; saves I Ihl'. nu '.li..,. lit |,un t I.u.r.. i i.* fI"' ifnllvI'ALITY Pli'fTs Alton.ev .-tn41Iunc5tj.in4 11o\ .} t.. '.urtw.k wl"'h ma ,.f "};., 1:11. .'i'niar7th.. \r*) 413m.Notice. < irdeis} f<'rTl: lt< or City Tax Collector Notice. ( t and LATrW TYI.I-.a,1 u.. iI!:I ---- _. trf txt/riS to 1.>1 Jir ct.-d ,.>,> ,I II
  : 1
  ; 4 1) 'Y VIRTUE of authority retted in me by i; you loss of hands ;I ....11! CIIKAP for C.m.I; II..r\ ......''tr'. I'rodti.-, .MiKINNT.Y I A: CO.. ,.
  I _I) the Ordinance of the Tampa City Conn- "".. 1,1\" mnit.I.. ,trrni!!. "ti-tit. I I..I... i'i.iit Si-t Savannah. (CI\; .
  Council. I hate levied upon and will eipo ly 'i.j.ir.l'[ ; '* i'ti 1.1-; m .nr IIM.. fn.iit, Nr.. O I IX WII'.Iafl: r .1111..1 I .hall al'l'r' to thoIlin -.--- ----- 1 -
  $$4 at puUie sale before the Court Hou. jN.r. at cures quick ; saves a York. ufo.1) L''hll.'h W.I.IIt.t lii,__ -n,'< 4 1 .ln.lc.- .>f 1 l'11-l..jlp, of -r"ai'lo! ooiint I JI.\: N K ;

  irnj. Jak. lilt, \. I>. 1MO. to "tllry the inal. t,, ..rder. in th.. l 1...*, Mltin. 1'. |1".1 t \ I !>ii ,i..1.| '..r I "lfe" of Aollllilli-lrliun: outli :
  } Taxe "f said Ci\,JT, and the costs accruing big doctor's hill ands 'l> l Ie"t and .'f t the) U-kt 'lumiti-timil mil lou.r tlivir.rd r ,.- I'-'aU-: I LIII\ A. Mr.mi!. il.ce..e.LI. CLAIMS 1'OIi LOST HORSKf,

  '-: from this proee ding, the following Cilv Ixt J For Sulr in Tampa 1)Jt1tANCII y .. ..r. with: ".. *".1 1Ie hope lo iik.e> H.T "l liij I I. S. wIhIlF.hIer.r.JsItHiry F;'OU S.1 Li: at the "I'lyri-U IVi.'mml.ir": -.5' Jit I

  described on the General Mapcf the City of >titfa<"linn to our p.d rilmia. 1 Il! .. I1-. Co. 4i6 fi.C' r' .
  t LIVELY
  ;" Tampa, aa !All I A' in Iil el0<, (being the s. never fails.. & :Jr We l'a ,' jiat j r..i",1 v..mnc rr\ i: ...lr"ili' -ttfVPPLir.XTloX *

  aame a* L U 1 4 1 in Block t -nnrey 1850; i January gIt. I860. _-tG-lv._ _. "'ILK \THLVKT! VKSTN.: Silk ."..1 ( -\\v''" ,i., BLANK -- --- ----_- 4 t .
  and Lots 1 A 2 in Block 10-aorrey l(1!$.) (>f r For Safe in Tampa by : ... .,-,",Aa-- "-t'I JI'J,'.' PAN'TViutcr lln.,n_,, I'oMV. J I.,", .'(i BILLS OF LADING. XOl'/Cb':
  iaid Lot the owner are unknown. *ty''" or (;.ntl.ml'' I It."W! -IIIRT I I I I'll,!J.
  which -
  t .. ; '
  mv
  T. % .rL I ,
  iti14 E1 al'I..inte,1I
  'AHAN. : I ill r J LAK" at the .II utir.d ., i 'U > \I.K: ill I tIme .lfie of tli" Florida w.ti I'I! 11.1. In 11- .."" ,t U ..
  . M. L 8HA5- City> Manhal. KRANC11: & LIVELY. 1U.. .Agent ia this I'llie iiigton Str< ct'. Tampn./ 1 I.rr. Mari 4: \Vu-h li" /W.ir. I l ; ".tIV fs. thi.. ("hllt"f of.

  .J41rJr i A. lIEILII. Plank Ho.id: from I'-i' %. .qll.- '.i J:", .h..m t.
  21st. 1SCO.
  Tampa, Fla January SI. 1890.: 28 ta.ifU 40-ly. Tarr.ja. n#c:. 31. IS..S. l.tfA f'. .' DcLcmUr ISlb, 5i.. 41 if. I VC", 5. ';,II. 12.tf. Deco'r.: '} r -//Pl. '.:.. n 11.!
  .
  ;' S ..S. I
  \ \ i j-V,

  ;M4
  S -

  t. 0 .-

  -- '
  '
  JJo '' .
  5'
  d' p
  :-
  -

  ; .
  -

  .
  I
  ('
  'S. .
  ,
  '
  .
  .. ....._
  _
  ... S .-.. .uutFi. .
  -- .
  :; -
  4. .. :: ; --'
  -

  I,
  -
  -
  : -- S .
  **,* '. I'
  -
  -:Xi._ i
  -m ,,_ t .. S  '"- .,... ... ....... }4.. -' .(! '-. .. '- _.., .- '. ,;'. .' r-
  'C'I __ .. ": : ,"!IIJI. ., -lit -
  : : "' _. _; :C" '
  .. 4L.J, .. : ... -... ., : .
  .;.., ..; ;:ft- : .. \ : .. .' L 4
  .
  :
  ;. ... .. .0 4 't S i C S '. -
  .
  .. :sI '
  -
  -w-t.C" 0
  .. .
  .
  ,, .L._ y '. -
  .'t' .."".. 'r c- 5- .1S
  ..
  "l ___ .... _.. -=" .-- -S --
  -- .. .. '- : .
  1r--- .. o __ -": -j- -. ;.- -___-%_.- __IiLjUSiiRECEWED _- ........-... S ;.;' _;';? .z._.' ._S--: .-,;+. .1.A>' __ .-...;..r'... ....:....... : ". .... -- -ig*,4--. -, 4 : _

  ; S -
  : .
  -4.. .

  .(C r- :

  ; ST. a'I.


  T. -
  \S -
  .
  1 us

  I :
  ,_j_ ,. .
  _
  _

  .... __5'

  k 1, _

  : > -
  -

  -t& _-- _--.-.. --- .- -. -- -. r 1._. ._ _ .,-_. -J _. _. h__ ____ ._ __. _, .1 = a. ::: .. .,

  4 .. -55,'; S 41NoUee of- Insolvency.- j 1 & GO'S S !Pjjoo A'enfs"Wa ti. ...

  STATS FLORID ) .. J HODGES, DAVIS JUST "RECEIVED : -- .. fri
  OF iIlillsborougb "
  -- t NOTICE IHVERYBOT L.t'VYERAN1i COtfN- S
  V '
  County, J f j TUE STEAMSHIP CONSOLIDATED( \ LOT TRIES.t 1irecftom... New York $ !! 1 Tj. SF.LT.OR l IN nL'Sl.VnsS.eonta'iirf.rr'iHtnid I.

  ,
  it"." /* Frolali CorttatCmi tltTyi>temltr 17ffl 1 *'.':.ipl9! treetiou. to Ever\uoJ.y far \

  A. Jr. 1839. 'Authorized bye pecial Act of the Legislature, GOOD ASSORTMENT of the most tronnetinj their} h'i'in?<* t ,'orrhn tt \: ta. ..
  for the benefit 1'TIlErtEAs. Elizabeth: P.ier, Administratrix .. : ll I'I approved oI legal tlrawir.g .
  rposes.MACON ***"ry eiaflfPt'-I therew-ith.' t *rwith *:" -
  tate of John A. Rice. late ofHillahorongh
  SCHOOL rlp"r
  .
  ; HOOKS .
  -S ofOUGIA.THREEPLANS. the ol al! tlstate*. f, r...l'of '.-. ';. "
  Count\". Stdeof Florida. deceased ;, : 'in English I Greek L-itin French and REV GOODS S \ .t
  JJEfCNK I- 'i'l'-n. -
  ha* thi* day tiled! a written mppestion of ATLANTIC I Iii-ll*, Pr.perty Hxt'inpt rr"l .; S
  p' the InoI"cnohaid Estate, it i i.., therefore j ''Spanish, ; I I -f\'dllli,.' !til" }:\"**"1i'.a; ..f Jt.--1* arId '.

  Ordered, That publication of .tbe filing and : on 20tb inst. from Xlw. Abbot's Historic of s1ostgars--. hUbf JJarrif.1: V..JI.-K. ,>w-r. .S .

  .r pendency of siid *npgetion be made, by adrertising -, A1mn.F.D: withNew S Xi-rxn N ero, C. L. FRIEBELE i iIS I Will. Ac. P,3F'i" ("t'l Li..; -f .
  SOMETHING .
  p this -Hrder. once :a week for nine NEWJ Alexander (11:0: Great, Val iu NOW nECr.IVIXn. by the Sehooner l'hiI..lo"h.L: fi\r.work Xl o.i I tin'piiicesl.i 'th.it! }:.'' .1fpr. ..5 f1C.nrt. f- oed
  I.cW
  month. in 'i '
  the Florida Peninsular a ccwpa-- GoodsF : \\ lli..m the iti-' Jrc. Sjtmcer direct from New 'y and AI.lirM\ ,. ... t'tl ;
  Conqtu.-ror open of .ill ?
  _ tier publubed ia: Tampa, and by .-riu.o no'uceported1 CITY PLAN ( 'I lskI VII to the wnnt 1" e\t\ :": : .. >
  .'. on the court )houte door in lIi4 Coun. in 21 volumes.Unmet'. ted :Matt*. iti.e: cs.pis >.1 by mail: rS ".it
  S I lc WELL-SI-XCCTED STOCKing S nddre on ; ..t pilot-.-, $ !.. <> or ii law
  Hobcrt,
  .- tj. It it further ,- -' \ulll"I, on\ antiGoodhhc's ;I receipt i
  4 1' kO7dred. That the (creditor of aid; l.rate'if' ; OJ". hle of binbine ut- (1.2 J."One .
  indicated JOSE VIGIL'SFAN $$50,000 SitS. wai.ted to canvas*
  be notifitd the above
  maimer Ttl"an.1I
  -iD. : : IlISTORV OF EXni.AXI FALL & \VINTER'GOODS I : ; ..,. 'H? -
  to Alt their elaim. properly .utectie lt".I. in : for it. air.ii!:;. t
  .. the Office of the Jud l of Probate of HiiM oronph ] C Y STORE-/) r o !& $ 1.00 Histories of be m"Je..t..r ao.lr.s t
  ( before the Hume' Greece France i JnlUiW PoTTKIt.; PuS.i'.er. IS
  county State reug'd.; on or S
  f 17th day .1"August, X D. lfi! "
  27-Om.' SlilOX TUKMAX, Judjja dt.3It.S9. -4
  it.f'- ., j I Slrif-klatuj's Li\cs' of .
  r 1f:" TAMPA FLA., > Agnes! _. --- -' -- ,' ,
  .
  of nil aitivle ofMERCHANDISE ,
  EXTRA CLASS (501uisting :
  .QUEENS of SCOTLAND & E (GLAXD.I .
  S Notice "of Insolvency.: ConiUtine:, in part, as follows : I{ I AEw-isttadfor1O : _
  .
  75 12 The of .
  S HA A LOTS- DKA\V: St:MIIEltS I Writings I .
  William n. AdminV : ;t A HOMES: ? J.\: I 0 1 P > : ("- :
  TTTIIEREl VThiuVer DRY GOODS.
  ; To l lif drawn in the Cilv .>f Macon S ,\ m. II. Piescott, ISulwcrV. { I t .
  every too mention. ,, illl I.e
  jT: .. | iftlrator ex'ojfieio of the Ectate .>f James JMndapn. ) J'.row n and Bleached Cotton S Moinlay. Tiu-wlay, Wc nessaTb_ u .il.iy' Fri \ .- >.|iiiintoii; Irving Scott, nutnernii to They .0] Also I 1IOMI:>TKAI : <"r ? i ...gas-I ...-t. situated i r

  %. 4f having filed. late in of tbe Manatee office of County the Judge, J..PII..eJ.of I'ro-'j j do do Drill, do Jay, mill :-t 111'.1,,)'..\It'rllooll". nt 4 o'clock lu- f Ikt. Mat f vJ, Smollett t, LNTiirr.LY: (r CASH S on, and i--.r: ; !I'.1'I'AhI %<)f'K" l''

  ;S ..- bate of aald County, a t. ritten lugJle6th.n( : of Denims, : Tickiug. ring I the year* 159: A; IbOO. Sterne, Field: nod nt pricc'!that \\ ill JIYtr. .lot.. nn.t MowFeDEIilCKiWUKff. /

  ,
  ; the probably insolvency of raid Eftate ; therefore CottonaJc, Cotton Jean i Sit, .Iosej>hu", ASTNt.lt( 1 YOU J.l'me I
  this: Clasu the llOl.l..r..r One Dollar: 1.\.1
  fly .
  "" notice hertby to all nny
  given ..
  u
  << av-
  .; ing claim a aiiut laid Etat, to pxnoa and ':.. ChoctRw, Congress! it York Stripes, : Ticket, if the tiuiiil-on HO Fclrctdl f-lnuilii l I.e Plutarcli, Dick. tSC,11 anil are for .. Town. e.ili-! (:.\I' '.\IAX Od.: .
  appear
  I file the lime In the office of the Judge of Pro. WLitt & lied Flannel, Irawn. will I tjititk-J to a .prize, D..CL.rJill, Lippanl Addison !'mrstl'u..ZPRorISIONS ha nteentlv! !hi''; lai.I? out. in Culffj' ttf f.>" .

  J..I S bate,, duly! authenticated M the law provide,. !IiKh! Linen, Cot. Flannel1Sw' : to the following' lr..II'nlz. Marryatl I i/.v.! in the "niid't of tV:, (il'!.I h IIOS: ( .otVIIJCtlXlA. .

  : 'W!" on or before the 9th day. of January. A. 1>. i"5, Jackonett,. S C II K: M I E Thier French. Revolution: tvi*., t-e. I C'oinpani'I ;. "n unoiii.it.,-.l fnrn'-i: -! by nn.].Mi itit'tnl JIH"t'. i') : _- t I: S

  4- e .f"!! .; I860. (.,r Probate E. niAZl'ER.Judge Mamtce; : !: Co. Piinted & Fancy Muslins! SI Any *.I Tkkct... with. 8 Jrnu-n'Xo.s.. ot:.if, 5:;tI.llill) O THE: ['()F.nc.I"OJf'[: OF AND | ternnJe .'i\i i-os': "I .,', /. .. run: T.1..1.'h'' l I.t Im.l !tr. '
  J Ilo'bc: Gii2l hltnc 4. 4 7" ;. (' a "MKUT.I: !- S.: -in py! t ;ntfi--f
  .tl.irnt
  l H I'i .
  Th .
  < .
  ; ,
  859. 18-f.ni. >u> i.n, \ron,
  July ?. .. .. .. .. p
  :. o ,; i. .1i l.'i.iHIII, Groceries in tlii) .* .'1iirii.i! n riun. t"ilt! .... \>-crtIi ..fji'r -
  I Bill for Recovery and Relief. .Alpncn 1'rintf .4 4. Ce so ;) SI .. ?;.II' II I C"C1t1.! F.tiiietiti I IAn,' 1.1.. 1 1... ,1'. :.k-.I Istur-t !..r t 1.1\.ba. i. J
  Calicoes Calosimcrc .. .. .. .. i liultter'e.ril'woiti : :
  C'II1It".II, ,
  : of. 5. >1.111'''' I Ibrr is "..'!/ islies inlla-.l.-'S] t fi, COM. (ill 11..1IIIL
  FAXVEI.ST. G..fOGI.l: S T.Iiinkcts Shawls, 'j .. .I .5 ::1"t .. '''I \\ !. l1..s..I, OF A ,> I"I'r.| .vnifiill.. nifl 11. )f.r.J i is ol lt. Snot
  N. I At Cliavibers. .. .. .. .. ..
  T ALXXASPC* "OT1' iilARnu JI'.lkl, Sk'C"5 .. .. .. 1 .Is ::11) I II. 11I:111/1. Shelly, Sn I 'FIuol: : (ll' .' LIlY, il"I'n.* .I.;.- ','IIIlil i"1 V l htv& I:. .
  so 6 It .. .
  ( A. SCOTT I Chancer\- (ilOTes J Su" > -nlers J I" :; I I"III ( lc ru rl'l'!' ii.-.II..llIi"f Ui'i'44.1 <.th- uiw i t''bJinC.> '. ,
  IIOIlIt'n' Igo. .
  n ,
  iiieJi j All}' 1.C i Tic'I.I'I j il In .Inl,,"" 1s511l- I .ro .\1<.t( hit is will l I.\! II.I for ( rirni'q /."/. lit 1 1:1": '. I t any ftiu t>. S
  wife. j jIT II ] lif Hose fiii! .
  >;c an .I'lUilla.
  & < Tupper, .. .
  I on il f.llIli.1 to t-ii'no_out at Cash Barter. 1..1. I.t. in; 3:- I. 1..1M| !.. t H
  S APPEARING to the Ourt. from the Bill Hooks uid Eves, But tons, any i paiticiilar' plaetMirh n* 57 l 1.1 Hum. %Milton or *:.. l-r n.-re, j-ai-nJ.'i-! iii *v ',':aniritrv.. J.

  l ; .. file in lull canc and otherwise, that the Combs! Uihlions: 2d :3't; ', or ntty otht. .1111 i.1II in the. Yonnjj, Cottar, Jf Lil'ral.11t.I .\..mr.do on ,'uttoti. 11.IRJ.nl% l'n.t.r' t.:'.s *>.'I.1 ail I

  _1. aid defendant Martha A. Sent, renide* ..ntof Collar Umbrella drawing.f . .. . .f . . CoTirkets S\\till. Pollock r"M. .. I.',''
  : the Circuit ..f 1'lori.l.i ;, : ALSO .
  Juo1i"ial. I
  but in aid Southern State; It i ill therefore ordered that Linen Cfiock;!, Parnso! : S from $ 1.00 !II> any Prieo. '| Pope, O'-! iin; iI.:4:. 'Uy E.\pies', n I.AK4IK:( ; : .l'I'.Y l ( tll..1.\I..ni.I 551.Iii's, ar. wast-.1 ti'1 ii.'luei-Rieii I CTr\ %( hi.-t'.IiI 1..tn .1 0,

  the raid Martha, A. Scott do appe.tr.: : nnd an- :!: Slots of trcry rat icty.! -P e r'fit m c r !/ AII.II..iT..l'ai.1. at tint n1>.)\'.. rite per dull.tr. THE LV1! 01Wii t I 1.t {-uslieulMX '!. iS33" .s givD .. I ,
  swr the said lainant'e ai.l Hill otherwise .. Dr. I 1). J.VNEFAMllY SON'S .
  comi>
  S READY-MADE CLOTHING.I -' ""--' ; hinjtiin, M.uion; l\ J 1 Ii.\; ( I'iLtr.' .ttt-r. ,
  the .m; *shah betaVen pro C'orr9"lOO HAVANA ..
  ; piorided PLAN. I-
  Kr.-iiiklin 41 I Jlldwu1n.: : : i
  thi\ order be l'uhlitlu.J) in rome<< ntwupn- .'Pantaloons I Ve!lII.t "MEDICINES.) _ _-- '! : !"
  ? per printed in lAid :Southern Judicial Circuit 1..01. Fillinore, ;. ;; '
  Shirts i "t .
  Coats ,
  : of l-10riJalor two month fIE: PRIXKS: ; THAN HLAXKS \ 1 ( nt, W"-.1.- .
  ) .
  f S. TIIOS. F. KING, Jndc Drawers, Undvr-Sliirts ,, -- ..hiiNon) '! .J''\41'0. 800 Copies! of t I"'1 c ., .

  S 1 L :Xovcmbcr 4th 1859. 38I Cravats, Hats, CAPITAL PKIX.K: Lorenzo I fuw. Ca.lny .Jnll .'I.'di.ulmnl:"" : SOMETHING I N E W S .

  LaJit't Bonnets of retry v a r t t YI for Ibrto, to 1 lM tIiti} iLiute.! fiRAHS : :
  .. Ifl.the Circuit Court Southern Judicial Chi, Pick! 1111.l..II J (.' '.' KHIiff 1M.:n'.l Hjtrnf L.l '

  Circuit of Florida, hoLlen and for WINES & SYRUPS. $70,000.I l t.". &1'.. Tamp.t. (let. 2Mh. 1M'-->.- --. --SMf."New -- :, ,r/ !>..-/..' ;-?? 1S/,,? .' / .'

  4 the County of Htrnando-OfC/ianecry.; I P.irt Miilrrin, SI :,"t.W: ) \1:11" in ihc U. S. Sui.-itc : I -:

  I : STEPIIES PutLirs 1) Sherry, ? Malaga! O LV ,600 1TICIUTS I KHalve" nt1e't" Arctic l E\oriitions| ; White tV Groods No Cl'l.IH'1,; \jll :m\oto-r: i;:( !H..es'a,; tIto1C '
  "
  1\ ,
  1 I I Clarke'
  S 14' S.ured nnd ( -
  II: tip ; \1 !II ,
  t.,. Bill for GnO( EIUIS. Iii t the \Ic.ii: : :
  | i-IOii-Ijiiirtei'* .. IMI-r.iyht: I "". o
  : ,
  ,. ; CtflSfli nlarh: \\ 'on' : !
  l'r .II"h'\ : 1:1.: .
  CHARLES I). WINCHESTER jAAfeON j- Flour 1.ptk: .Hacon, : -
  Ik-RKHAM, I Injunction. ,,Sugar, Cuffee., Priz-.j Payable iu) fu'I!!, without: I Ueduclii: st>(l.%'-s, :niilM. ll"il.I.\ i'ie'b! '\.; A."CLA&E&CO. : ri!". .. -'I4j:: rt.u 1..I: -

  S tliPurehaer i-M-nlirn I iiitih E'.snyi-ls, roinplete.A E. I ;i.'f. .. V f T .
  JosiAh DL-HKET. j Dried Fruit, t. SWeet Meal! :,{
  : .: } burins: I I'l Ti5k. t- when the l iiiim- supply of F.unilv arid Pocket 1 1t.ll' S I .soi : fitter <)taltti I
  fut if their ell-5electr
  TT BEING made to the Court that Tobacco : now in receipt < .
  .l n i Hill has been tilled nppcarto in the alxive entitleduit Candles Soap llai: ..itrs, ; l..-r* eiid. in |I. :2.! .".. \, .'.. I'.. 7 s.gsisraiitet'.I y, n, mi; 15: Hymn I iSooks; Testaments, I'rCtr; VKl In.'" ofiL11 .ttd (r-(.; thtr.GIFT .

  and that one of the l>tfeii
  S Wincheister. resides Vyon.l the limit r.f Almoii.l*, Sar.)lin.-.', I5i>;tiiiifal .\I.um. AniiunN! "nd
  C the Southern Judicial Circuit of Florida l>nt I Pc'nn111", FillxTt*, <; 10 .I'a\\! : alllrJa, )'. I p" ,.. 24l!:', I IS.')!). H, I ) I Drtwin .
  ( .. i 1Ik., : I'ooks. KOOK .
  : in part unknown ; It i* tllt.rerore ordered that Pickles t'ItHIJf. 17 5' 5' -31.-'(. ., I', 1rlin.1 .. Slateatnl! :I J'al.r.a.r : ..XT1'qPNISl i
  ,
  the aid Charle B. Wincheter doa-f| >ear andnnnuer Peaclies MustardLadies' I 'I 18" .. : : ;:. i.I3t'CE..
  Itrandy ; -, j.J5tl'Y 7tli., I 1800. .
  '-. the Corn dabnnta aid) Bill within ,. C."py Hooks. I nlk P.iokf> ; C.ip 1"lc.r 1 .
  nJ (:JentlemenV (("Sabers of every ,, I .. 0.0 d's Tl 1 '. .i.--f i.flas tIns I fact C'f'o- r.I .- 9I. -
  I + nine months or the aid Bill mnb: tnVen n. and : t1d. t r.mf"'I-I -t t hruiss.Ms", 'na..o." ....id Note P.'ip'-r ; ( i tod! atnl Steel 1\1", .-. .., I I.. .- I h.' -t! n.N! .'I',!'..iii1 -*. I 4

  ..onf.J ;" provided thi Order be fiibli} ..hed styl; ; prices. j Ml the tiiitribjting t tEIt! .e of Savannah d f.1 assortment: (/f miHcellaneon : ..w' i h i'i- ';". i ;.n, in v, '-.;.1.1
  s in sOme newspaper printed in said Southern Shoes! fine and coaiw: Clsar'ton and Po> S S
  l no -trnasler or I lioiit,,link, *- hiteM o\.ls and, humurouso.ko;. t' "- ;j. .
  .
  I' S 1isuut1i.( Circuit once! a month consecutively, for nine ::I JEWELRY. j I 1'M Agt-tit has a right' to opcu if for any pu A good! supply) : (ifDKUCS (n :.lin;, i.i pait, of the followiiigsrtic'st- IIJ' I "

  TIICH. F KIXG. JIlt1t:... Hre.t, Pins, Ear Kings: -a" r.e whatever tilihou I believe, froi I ) : ( ; and) MEDICINES, D I lV: n; (o D s i IIE.Ptt'\Ifl I: I..

  JnneSth 18.19.. 14 9m. Finger Kings Watches -a I what I ii<:Hr, that it i is tlono at tue waV-o: ,dllil a i.rr.-tt: varii-ly: ofPATENT Hr"1 st l 1"'n.1 HnrttntM; : nn-1sei inc'- For Sotlisrr.k -\"c-ctr Grosre, .
  ; L lireon the the road tout, their fine 1 '
  .I : inr ; MEDICINES.' : In.1 ('nllr.-K'I"d.\ Jean\\ 1 .
  ; Vi' I II
  All warrented genuine.All : 0
  .5 Notice. 'i wliicli! I -v.Bought ntt to do.- number of artics I (.n-'.i".r!', Tweed*. (1"IICl.; r'Td\in.I: : ft.
  mailer III
  : The, great I j'
  of which will lie sold rlicnp for I :1.'C' 11.111 Farmer nnd I Vv'KI'iK r t 'U AA'iA ., ;, ;.l"i, r rIt
  I )11..halic
  10- MOXTIIft from dat_. I will ent 1 lf jt ha* been takt-n cul, of the Tamj],,I enumorat l. for pie.! lain f(or c.tsut. : J
  QIX nt
  if .i_...> 'mnH' Mnivtravir .... .4.S .* "_pre"_1- r*.my. if .cW{. (ft.yxeliuiiyd foiyonntry .' ...L I r\t\ hicb ir l'l"ilc'r.. Ma r I II 1 b si r o, c'l.hrl.. ;0.... ,.j ,.. "- t =.1'': ,.. r '.
  r \f fI1tl '(! $ bag, i caZ1k4Vp.1s4i' < "llL. Uuuk.ki: .'.
  .
  : ; )1 .
  UilMioroncli tV uuty. for A finAl *ellctnentof "* iU'uin' .uup t _.. 1.1 I.III. Is'! : si's \ 'r. ; r: : .' t.:
  gtmmf l"ir J w'I -,_ '. .
  .
  0 > the Iv-tnte of "charle: c. Miiey Inte .ri.ln ome II (!, | S. TOin..TRI' ) )I ., t..M ,.r ..., l\' S ".,

  .f ,,:ai.t Count v. dea$ .ed, ami nt the i-aic ,, ) ).......ml..r 80, IPAW. .H tt. a''t ha."tTL t : tjw "" _" ,..... ; ;)". .lln. ; 4. vn. i 18.ly.i .___ h.lt\Si. : "li i I V--i.rtQroI': I .. .1".1.1 a jf I SI
  "or from th furlh t'.qaa .1KI .I"Lt. .
  time. will k ( a dineliarge ; ; rnslA! Crull
  ". laid ,lUtatr.E. ;; ', "TUbr RECEIVED li.hr.f'.u.l.nrl") .- v I 2150 Dit-re.t: ? V--itt : .
  ", AdiiiiuiAtritUvn of FALL? fc ,\YfN'rO.DDS ft -.L.T: v \jllliHli) < .Miii tln'n, : ri.. 'I' < I -

  I: (;l.A7.ir.U.: A.lm.JulyV I Pii/eof f7'Vl": .. 1 PO -.:. -- i'i I (orNnis, : (In'I i : INI; ti.; "rei" ..lninte .Vpn' nj trlii' .', : '-(, t;-nAND .,.f. .

  18S9.. 18-fm. I l'li/, ..f. . :.: I.lNIt 1'11.,,,/... ....., / j :!'i, Kei4 \\'Iill Le.il I. % hsiticray, l.hio, Ked: ,t;* I I.i'f:.I"! 'If! Ltt: t $ .T. \
  --- -" -- ---Ar I I'"/.. ..(. . IIMHIOPII I 2'i Prio|. m mI IIH iI'M. ':', 7in. I'aint. st ri.-.l Fin's ii.-ls, white and : :

  _ .., NDtice. 'W'SIX /.. 5.1. . .''.'s.-''' I l Pli/cn i.f. .',l III | 1 l'. Hlarl l 1"11,1.! colored CI"lhril 1.. Mulin Delnin I ', c: -. }
  t 5 . tNH5 1 1..0 Pri/. ..f. :::11" ; 'wn. Teijn l te. Siennn. I. I. ..l. .: ,
  I I'-i.r 2.1 Sp.nii-li
  MOXT1IS r.fttr, date I will preei.l myeeouiil 1 :J. I ., Alpne.i, Mori no* of ('% e..I..c.Iil.ti..n I /
  : and voiieher to the IIo,'. Jii.lie of I l.rI.f. . V.ooo | :2V"1" Pii/i'i.i ..f. 5 Iteil:. ( 'h.ilU, !lllmi. -1"11. Yellowri-. .. ; Print .>f oil colors and tyle. ; _ISt.I''t'< : : ; : G .., : :\\T
  tiimlneltlrmeiit \, S JUST RECEIVED ta'jj; ''' III.lli,,'' I'ril"-.. a.isi.stlI-tg I.. I .I2,5. Til I U. _V t'nitiiT, >"|.iil., Tntpi-tihiir' I'niiitr.iiiInj. I.adie Flat '
  for
  w Probate, Af Ililll>orntigh County, II AI'I'I' Hat. Cnp*. lhnncts-Mim. I .1'J
  .t I
  'I: .V--.. .(-. ., fur al nt lii,' TItlil ..
  k of tiiA IVtnte: of Ix.m.a Jane Conrad :"'i.'JJo" !: Pn/i-.. nriioiintini; to . V-71.-'o: I : [ : ] .1 < >< .t >I lh >l.>-of all .description ; I"., -. rl.t S SF
  and *t the nine time, ...k lobe diM-hai !,:...l Ci-rtitiriiteol I PIII kn)!.'., I lo \* blo 'lnk.i "'5 to .i t t: l"ni(; More, I l.) 1001. I I I ( l- Y"I' t.

  from the Tutther (ruardianrhipof; aid F.:.!it.-. T ((1. COYACEVICH .. .. t..I.df ". :27..V.: S. It. TolH". :a hl'r" n..rlll.11 of .Or :}O. Ot il -1. : it S %
  ii. .
  JOHN IIAKI.INU: : (j-K.tr.litn. .. .. I I..Cl.. rt.r..I\I :i.;:'. 7Unipn ..Tune t I. 1..1. 1.I ly HAP.U-WARU <'1'TJltY.: .t }'.\: ISG ,Co lie ili-tr.',,' .! .hisi ii.!; i.1..I'h'''" a. ., 1 -
  .. I
  ..
  Tampn. An:ti't, 20. 18i\ _'.' rtm. ( f'ur. T '- I" 11..1.' I nnd wV., Ii 'iiti'li"1: ihe holder J'EA'INSnAIl"JOB j I rl'n.i.1 t of .
  --'ii.'I/XiSTil.' ITO i ':'; :,' ri(5j? ('1 ., < .. .
  ; .", HOE" Cti'ii" J.' /.!, St II f fI
  S now ill eeipl of a \\ \-:i.t. .ql.l.rn:1I: : : 10111\\ he ilintt! < or { :: : PIVS' Ir,

  TWO MONTHS( afl / date, I will (.t..nt ;, I I..k of I -'.'- AXT.S.SHOVKLS.: : A :". I I'.itt'rt4..,.. t.t, ,",,'HK,J i, _
  arcotllll.n,1 voiieh'-r to !Ijie Jud iof S St
  SAWS '' t ,.' : "; .
  :
  P'LNI. } I. ,:
  ; '. S Probate <>f HilUlmrorotigh\ County, Ploiidn.for \ Fall and Winter COMBINATION I .... .;
  a eeond annual eltleineiit ol the\ IVtatiof: I' I. A S :-. II.III'RY. DUAWINdKNIVrS( lII.Kciiizii. ::. Jf..r. s. / .t'

  M. c. Itu..\ ,s.1eviav't, : KAMI'S.: I.. .
  ; I ,(J 0 'f) jJ) .'-.iliii.1, :\t Ii.\ .'.1..s I.. a Iii ) E. : .
  ex.-i\
  : JI. ToliTi.Ad'nln' htlUAJE: ::. \iEI I ( ; : : S A n.l in (..tI'-M' 1 II. .' I.. : .
  lsI1ltS'p. mill.Tampa : I' tI.t 11.\1.I I-HI/.I: IFlB. : J\ 1 bt'S:
  Xovember I !'. IHJ-J.; 37 .K. l 1''II.i iitliii;. Hi |1:0.-1.: of II..- f..II"WIr'<; all! "il.Il..r.l ,<< n'I'I' I! .

  4I ; : : : 1: :( : : : :. ) A-c. : .. .
  I 1" -- our (\TI' ; \ "
  I Not-lce. ClllI'k.\.II.\I.y.I Ifl'\. $;1OOOO .: ..I .. Iu\I:1 .'1'1"f IIVi.nH'orr, CmOrocorios. t., .''I..r.\T.. W\ ." 1. .:i t.i tt\ utaL.1..llul.t. ; ;.

  '
  .h'. ." c-iv. '.' uMiittiitJt, ",' '.
  Iti j I'
  r5- ): ) s liavlni di mind* niraiti.t II.. JriiiLin flliitfriol 1",1 .c.
  ALL\ IT.K": ? :tl"', \VlHMl I"H"'. 'I.till fl-.." ti> a mlitf\.
  "
  S I : llkt in I n.I. an-1 Hi' ]III'I "
  i '
  I I4 .ugh county. M Iit'-of riotid.i, ibn-n--d. willprcMnt : ( 7n; Nt I MIII.ii" I I II I 'i: xu v I ltt.l'I : : itt |-i, >;p.ireil ti. till! 11"1 f...ri'Itv Ci:id. i on I lr: if "- : j:, I..- \ 'r..h J I
  ( pi:/ ''Visio.\x.: C.; i U: (I'' < : i E: \ '
  .
  tll/\I" ill..11. drlaHtid ,,111"" UI* .j .. | 5Ri '\VXAt I 'f.iri f.uyr-' .1.! : '.r.' !. .
  ; : r*
  | in iiii-l ilii
  \ : \vitl.! ,
  I < |: ti. "
  ,
  I' I I /Ir.i 1"11,1/.." i in ulrll I'tliiTrbl' eto -.>.7 0 \ .11. npn.
  /
  'lg'ir .
  M.lii-itif T..I..c. .
  .
  ] mnLeimmediitte KlI'S.:\ r.-iiinlv '''.
  :- i indebleJ to ni.l Jjitale: ale r"'I".I.I| t& CIti: : ) "l'- 1 II I--
  i
  j 1',11.1 I. II'II1 !1. F. I ii- f r .v I",
  S I 0 paytneiit to I Ih. .. ulI.l.r.i\t\.I.) All ". SanlF. S.I.-.J.H; PuCfli: ]1"1'1"| | -' ., .. fl'l'iltr' '' ( : ; IEI': : I ( S q
  I :, rlrlr: ; .\1 I: : C'IFFEE ; : \V. I IS
  (creditor and( pi-p'''iii. ..tlill..II.: > dint 11 nb'ilion, Al II!*I.i.'.', Candies, S il Kritu; *. I pli/i- <.f. .1....,<.!... |i. '! |I..oo.... f ,
  : tf f arn herebv notified, tlmt tlu-ir claim willI.! C '| .tll.11"r| !! I HII.In! 2 1.1..f, ;: "ntmm. JIM-" I.......MI IIIIIIk Tonpv Hall itleil. V 11\1; 'I E.\ ; Fl.' tII.: ( ()lN.I. '. .I./! "'.I.. .UO. I

  .. f .. .- barreil nt the expiration .!f two vnr from 11'' l.-t. ) 2pti/e. ..f. :2.i.mi: nn' :,.. MOO I'linrnil liniffilimivHill \ ilil (riml'. l'III.I\c'I: \. MAMS, lUIANS.: HUI u.---! 'i ; n." -,i .Tfft.Takr I

  : I this date, unli..* exhibited within i, that t tuii. I II I lilies Plow I n :! |l'li/| -* of f . r.o.Of'fl Illl'tpll lii.oooI.IK1". I llrails.. iirrioii.TifKrI: ', : :. I r.\ l: I '. : \';-fn.\I( : I': : : : : \

  \VIItUAM I 1 P. WII\LN, .\..111I.Jh tS'(.., A.Ae.: /. of ."'.i-oo aT1' I I....,.... nf l.iiilin l.iilirN.\r.Ar.. riNK.cNl' NS.i l'oT.\. t t
  2Hh. 1S59.:; US.ttrongij .. .. ...... Hil' J !!
  .
  Tin :iT.t.ti. ninl n i-t'itt "",,,1.. t .f art ). !l.-< I.i..r. ? .I. Ir. ;. I:\ .1 witl! nu e\e. ::1. iee 111.111..1( I in S T l-s: : i'lIi.l'' : ; ( .0'I.. I.
  tempted 10 to do-yet we liatrefrgineJ. n..t VIKIIII inti-'l, will In- ,..I.1 CllllAI': f'"i t.'j-'i: :i! pi' j...* .,f. 2.'''''' 1".' I.."'", 'he ..Hi' hi :>* :ilif -.. ( '
  CoiirtiI'lixluri I *. 1 l/e "f. ; I..5H. I. . I II A I'I'U:"
  or pi All woil.. niiHl 1 !10' paid f' r deliviryv.
  True we bare said that) bPI" 7.I'.f. ,' ...... .. :: 1 t PKAi'UKS-I I : f
  .. -V/l.ilr. ".1..1' IIIl1n.1.licn'i"1 | ii* 1 I.i. (..l.Ii :1'I'I! :Ir \ .J spixci-i: : : ii t'I '> : 1\: I; I. I -" \ : I I" ;;i: .\ I ..\i. : 1 1MM1K
  .
  but . 1 JS
  -- wu one public journal in the Stai ... 1.II.ti/.I. Ion are '-.1!I-'' PUNLl.ii'iNi: 1 E': : 1
  'fi i i.MT.l-ni.l} iMi'toiin-iii,.1i>* f .1 h-it I t n 'iiti.iu.iin'| 1 11. i. uil.4! r I i. i I.:.v :;' tf.
  .. ..
  f.I 1 pnV.i' .I. .. 1' lit. . :..1 I Iti :: __ .
  ibe of .f 1 -- -- riu-i: : Kivr.i: : :" ninix.: r.\ .
  advocating t"I.t
  cause Douglas fur tlPreiidency I I I'al : .. '
  <( ''I Pri/e* .f. .. .; are. . :li.M"; : ; I 1'Ff-l'-'i: i il'.fferi; u.st.% ** m. I
  -we hop there was no offcn-, i:it Tntn--i.| I I'-c. :2. H-V.I.;; .. ..1? I 1\'. I:..' 1'1 i il. Is ..f. .,.. nre. . !' !1.s I.... Notice. S it-js.: .l\ xi'ii-' :'. UAIMX.friCf : .\< I i r ,il I | IH-I.*. ttt.. loi'nwintf'r"V.ttv. t.-T it- 'j
  .
  : ., .'.:.'s 11 I pii-i-. ..f .*. ?\:!! 111' I I'I.I-I : OIX. I V!tIN1'lInft.r ilalo? I will nj; ply toI' ', SKK:< ; : \ SOp.IMTAM'I. -.t(411'\) II > Sup| ., r. ..I( I :.,.).1r '..-tl l" ..!HI.-4t.' .

  a .. io simply stating a fact. Notice. ::i21! I..r. .. .. ].. Itt .-. .I.M."iSIL' 111.' .lu.lu'i- ..f PiobMe. of ll ,-, i'i-Iu} t ri.iin- I I IT.ITKI: :l:, itt...i, i's ..tt.I.! (f. nf :!-: :?.' t.i -

  We tare thought: tliat lur liinitt-J I I.I. ri.IJ.-t'N:: liaxin:! .1""n..I.! n::nil-t tti.A .. --- -- I' I '!.i., for u "i ttli.IIM "i-t iitxl ili-i-)h.irire, u' SPirK.; ( : .h.. j ji.iu'I: ,,.' j-.t"n -, MI r.. .' '.I.\.I.I l
  co .'.Niithnii < ; ill.li'I I.- llilli- : .. I P.M
  1.IIII..f: .1 < ; 'ti5i; .tt1" of John 1 II. WU.'IM% ;
  OIDI would be better ..nuJ/ ...i :- __ I IH.H'MIL! 4 ..../1.1 tv, vtnl of t-1..ri.II.! fi'i-enwil :U.H2$ : Pii/e-. siis..ttttis! tn'. .i'1.\!" \i-:1 U\: -. \\ lii 1 1:111: "I-T.: Tiititp.} !I" "-. 1-*. t-'r. ":' 1vNoilce. ....0-.,., .... el'l t -s' ._...\' ; ..... ._ S I'

  t ADX/A'ISTRA TOR'S XO rick ill i-i.-cul Itu-in without) 'lt.ltv. :a".lnll |I..r' 11CKI"1V: =- > ''.-II \ I.VI.-. ... ._ .\ : : ::-' t;....r.lit' a. -. Vl! -I I -. ,I J..>..' *.i' .1". ., .

  I.I. in.rlite! ) I . I 17iliu.V I----- M.I'.>!,:.V .f... R iti lit: '. .d i.: >. 0--
  JIONTHSalferdate. I will present my I C.rtiti.ti'o-fvi.,! ; V\ I.'I! "Ii nl. ..f .. -
  .. .
  ,
  SIX ill-1 iil lrr iiiH'.l. t. .1 :.h. "
  iimliiinniiiliiite: 1 t pi\in -nt I lu it ---- -- '- '--'-- ; : ri-s- < 'f -
  S ...unt" and vouch* to the lion. Jit.lff ; IlzI'.l'4 ,i.-l2--; tii: 1.... ..f :.. I 'I.II. ;. S
  .' -1I"I..li'.r.! ..:..1)1" "" tiit itl. .1 l" .iipt i 1ll I it.n :f. : : r.I Notice. I, i .' . I. S :;. ..L \.lh'r. :" ,f. t ., 5
  tf Pr.lw I4.. of IlernandoeonnljFloiida.. anda i. nil .I.;!.:..s--srt lt.st: Ir ::" l L.lh.! t :::1.i iI :::.. !t- ,.. 1 : ,. '
  -lni.i! t
  th ir r-
  ,. i II' "
  ) .tili.llh,1
  % X' to IX dicharped ftvm the fuither Admin- li ". iinh.ifl.y (iII.'ll.l--: : JOHN-OX'( and l ,1 o'lier p. r- T I 11:1rHrlIEW.) : : .\: any j.er-- orI .. t. "H. h. >tt.t .l5.
  1 nfter tin2"th) 'hiv of 1S<;U.HiileM I. I PUK: : : TAK'J l iN': TICK; I c ,
  linire-l Apiil ,
  S i Utratioo on the K.tflJ<> of John 1-. Turkitt. !1,4. : < i'.t ill.? ,1".1 I ir"' hi n bv rerptir.-'l I.Ij t I. I p" t, I': II: 'r .".rn for nuv :. I I1 S' S
  late of said State and "flUIII,'. ..leeentel.A. iirfM-nlcJ 1..f..r. Ihalli"..-. That in .r.l.i'i i 7 I'M.th- only thin.; : ; ;I". ir :,.1 ,j-lead I" the .1".11:11"1) ; lil..II" r i Note* d-io Pinup" .t WICl.t'r. 554;no one i. \1. 'r" o f.t.--I 1.,1 : !. I'. i' t
  .
  1.. MfXUEX.lmr.. :S. I l.! T01U' in'i'f..-:ifti.. in'uii> .."f"ty nu-l di-j;-afeli., : i-. li! it -mil iu tin- 'iii-uit '..III.f II..lal..f 1'lorid.! i niithoii/i'd to -. til. tli.l: but tuyii-lf; epeeial \ '" :n. fII'OJt. ; n\ 1.1'IUrt. : 'I. -

  Ansn 2'1839.. 5ii u tm.S .\<1 1ljl. Il' 1'iiX" >itNovember ... \on ti.lII.. .* "-. In: II plain! h. II.I. :;i\'lll_- \ ourpnl for, tl.- :-o"lh..rn! Cinut in ".\ T I rl.ln In. Iv to one J. r11111. a< I hex, not, Iec.ill\ .. M ...-'..\. !is-. : ..- V.,tUtit: iwtl. tra.i". ; .> t

  'h. __ __ .__ :2o':! 1S.:?. :*\"* <5' 1 o'j.!; .. <.,iuiitnid! M.it... an-1 jour ..r''I'1! .-,.-.11..1..11,1,1": ".1 v (' -mii 1 p;. H irtpl.tinliir. ; .'..,1. All I I ,peron ale. r..p..h..1[ to pny to The ..t'. "I" i" i.t. ; -
  ,
  ... .-- .- -- will be .tt led rdnllllu..il.. ; .1ial, N. } J." 5-- 1 -v. ;.
  Notice. -- an i bv .ij.rn-t -" : < .Iuhli-on t hi"" 1.1"1'1. 1".1 : "'. I
  .2 1 OJ!lXI"TR.ITRIX' XO TI( '}'. That .w.. >,-i.i:, th i;.. Otlirinl Print: d lllrll"i.1 ..; iri.l.int-piop.-rti. at' I tt. hi..1 I..II". .t p-ph \ I.-1}- I tulI :S. PllII.ll- '.': 'I'' 1'r.'h.t'rtfY.ll.! iiI.S .. i

  S AI.I. ITRSOXS' iiij.leinaiid: : nai.t: tlu.1 .- rn\V" MI MU> nfl,-r .}l1it.. I 'i ill l'i.-v".t my I.. e\rr\' i pitron' )iiimeiliati' after th.. 'nu.e: i i.I i.j.ii.l. i. I. 1 1.1.1:1.e: I I > fur ITtl. Tiin-pa. Fl. .Ipril ?O. IS. :'. a:tfN ,.; :.;.-- Cor /.1.. 1' IJtthrr.n; r \ il t t.1. ,
  : of ( W. Thrift late of Ilill!
  ..
  ; Jeorpe ,1! with: tin rnwinc ,. .- ? ; ifron.. .'. Vatt.t. .
  S <
  .
  > Mutt-Tumi tn tf.
  S Count of .1t.....a.1 I ...'.-ohl'it4" '"1.1 l \oiuliers I.. I tie .1'",1.:. ;.I,I n !: Tampa Fla. l 11.. : : I Ii ---- -- -- -- -- W.I.t'r' I
  borough v. bte Florida ..f whitt ., ___ > '. .. .
  in-ln i-uil I. .1 Inhi
  S .. f..r tir-' iuh or : dii\\n.: ---- -- o tic e ., 'e..0' I-IL-: a -fri-T--: -, 0
  Ilillflrtiroiicli (
  I'rolmte f I I
  .: will j J'1't'"t them without ilelny., and all per- .ninlj. my Tlia! *. "v,'l'lI-h nil Pri/m under I.""" iiiiiiie- I. XUTICE.OIX In\H '.HIn' :. 1 1 51
  .OD4 indtbteil: to aid I .lHte ari> r. '|-rleil to alt ,itti1 .-.t..II'I\I..lt..f! the ftat t r of .1.l.uiuNte; .I/JJI.ISTR.I1UltS I i I JI l'rr: ..oX.h.mnc' .1"111",1.! *in-t the !
  di.ittlnfter I the l>rnwintr, in :'pit-ie \BankXole \ \ :-;: .1. it I 1 .
  rnnVe iintn<-dijte ;piixiiient to the -
  .. :: ...n..r"lil..r. and p.-rw.n .-..Ii".1 t.. dUtribn- ILM-N": : :sT11'l; : iix.: *- or ... ..,, k neciMlliti and} % '.ui he* to t the I ,. oiTL'h ('IilttItV Mats t of Flolid.l. dwell-ed. il! -- n ;-- -- -- -- t :
  :?; .1/1 I./w'.w; ; .fr; ':, f ";/ { II 11.111.1'
  tion. are heiel.y iu.titi.vl tlmt their claimwill A-liiiiin f ii'riv! of Probate: of I IIr.o..I.! county I I |>t 1"4"1'1 IK-HI nithoitt .May an-1 al per-on. Notice. 5 .

  Iff Larn-il al the expiration of tie. v. ar. fr"inthis :linipn: [ I'l.i. Jun'ury 7. ] *.' 41 l_.!: ''"I'nr..h' rwill"I"II..<> writt- their/ titrssntllr.ej.l.iin. ; S ak ti. l I.e. .'diharc rr..r frt: u.n .\.!ii.initviln.i :i I ri'K-ht-d to -.ni.1 1':111'? are r.'.|.. -. to make 1: I .1: r

  F '. date, unleis exhibited within tlmt ti-u.-. __ "' the K-'ate: of Ki'bi-i-i-.i: 1"I.l.I. lat-. .,,,,1 iiitmnliute I'aYlh'utl.. t the Allrlit..r4 .
  : J JOHN n.YXN. ....1.... .1 i //.'!/.\./Sl'J.I I 'J'{)Jr.V(/ ri(?I ) a* .1 ':i'lt tl!, 'ir Post I irtie.inl! Y isii.I .! *:ild Mjtc 1. and .-,oitit V. .1..1 ,ss.l per->,".. ".flt it .U..I'ri.nl1 r. ,l..lrillli...". rj'{ !I! : : 'I't I t-;. .M.t u ..'f.'rI.ibotli i-. --el! :. .

  ,.:: :.i 1eemhr3.1. JSS'J. S'.i n .. Mnte. .\. \III' ;:. .\..lfr.II.II. I. b'r.\' l.ti li..1 thut \]ls. ir l.t.! "" \\ .- .. \. :. : 1 I" .t .. vs' ... ....: ;.- .. -.1
  ) il.
  ; ._ :: MONTMs' :; ufter.lit..flhe? ei>nentI ciKcrr.AKs: ;
  -- SIX .\ I. I 1" '. ::!.; haired nt t the expirn'i-m i tft-ro "c." frmn . .
  : \irif ? 5
  \ !
  AD.1IIXISTRA1'OlrS07'10 1 :. I \A IU III'I'I| | to the .Iiiil.'e of l'r..l..it. oIlilKl.o 'f 'oiit.-iiiiint: ; f"ll"il.h"alion.r f our :sM-h.M} <,.'t, I ttii unl i-\lnbiti tmt 1116t .tl/t It. ; .
  dithin i
  I I;! "itt; mull to .- Notice.;; .11.1. "t | tinl' II- SI I llbollt !.'I \. U- 111,1,1: Hi -I, .
  3IUNT1Ifroiii. .late I will pr.nt ti' \ .. 1 ,tat. of J.IIlIt..jol.) ..*, l.itiof f ,e,i iI l o..m.tyKDMt'ND ri-H'1'i'iT il* 1.14 f nineAddli y aiioi.. : i I llI.'I.I I l I n.: L. .\ NllIV:' Ii': 'ti., :. '. :i ..e : .f lI
  SIX dale
  .eouiitaiid voiu her to the Jiiil c of Probate 1 1ci,a.i.1. all! .l.'i-* t" <'._ I 1X WIII.: : >. fl't .I..rl' .f. I ill.IIi | Ahuiusitratrj.x.'I >..1.. ,and in .oil i:1.: : .' -t--: > ... ..1A.I .
  .
  i.l .
  Pi c" Wall .111)) .
  i f
  kj to n \
  pl\ : <' % Novt-inber 2i';, 1SJ9.i 3b* ,
  tinal
  of ( f..t" I" .
  : HilUbui-ooih "onuty, 'etll ? II" -l.-
  () JoVf.vlmiiiitii.li.r.' :- ) lCllliE-o.' (; : 1'\\1-- A. 1"11. I) f.-r __ .
  > f
  1..1 u
  e ror11.1,1. nullity I'.I.illi.rlll..IIIIIH.I.IIIqf -- ,
  p 'Jret'ii h "
  "mentof the Kitfct: of Itra.w.41. Uiof Jt.t..r1 .5--, II' :. :. ....r' ,,,, .
  ii.I tK-eeam-d and III ib. '11' Maiun (11.; .\. I : : .- ;.,.J i .1 tiMl.w1s'I'/.ITOI'ft XOTIUE.I the"' I ....1. : I J \
  County : Jnnuui'v ';11 i, I Iffiii.! 1 tI 1 ''."i. -- -.. on 1.,1/ 1-- .I. .:t.-. .; I : ; ,Sj
  S tinxs nk I.) I.; .lisvbuiril l '1..111 tinfnrlhei : .' uii. I.o\ '.. I I.. I"! \ ,
  OIK I MONTHS nf".r .llt. Uhiill prc..entI 1.\ \ I I' > n-I A. ';.t t1k ottitt. -
  Land for II-:
  "
  Salo AM
  rt dminiv:lnlion ..r *nid l l'.ntnteCOKXlII.ltrS: .1 I //. //.\"IS1'I..1 I Tot>' ..YSIX () TH:1-.'. : IN. 1\Yf.. ': ".'.-.'1"1.1".1.1..1... to Hi-i llotior P. my\ ". 1 1.n"ii lll\.t..il"I'I { ; -h. > i.J .* *.', '
  itJ
  .
  rL.r : M.AI: >. A.lmV. I MONTHnft.r l I .Lite.1 ill pi..piil nn\ 4 fPin: 1 INMI-KXKH: ; : :: \(; : <.tru (.,1' ."I.. 12.1:.p pC. "l'i..r."I. 11.1. I 1"'I.I'r._, :'I. i I"'.' I:: : (Ii J WII.; of 1'1.1./1'. ,.( eouii.IV. ;.- r. A .t-'vL; \l.: !It e

  OtMr 22: 1 A.A': 3.1 -i'li. '-on nl, nvi.l 1 ...1.1"..... t.. I li| <- I lion I i. 'ii'li''. 1 ai-11-n..f l.tind itimted on I II... Alutin Ku XOTIUK. --- --- .. .1'1,1.. .".I ul the 1..1." '\\.- s 1 I' .. .! \ 1 IS:.,-, > '*

  ..( I'rolinle. I I I... ih iisIi.ir 'i-'l fioni t tln. furthir ul. I its i tm i.t h'l"I. ,..',.", .4
  Spi S NOTICE. tn J.- ili-i-lnrii"l f""II.I f".II'r ..::111 ini-lrii,I. of wliiili me iindir t'lIlIi"j\IIUII-"ih; < om. I PPMCMlox. "il b- ii 1..11! t.i th. i I..,ll on th.I I:.tntm' of Eli7'lh: I lln I nn/, lad. of I .\0":1.-': -
  -: ,';T. K:,,,|., i i. hertby poifItCI mj>- t inn of tlie I Ki-lule ... .\11'11 I II. I Kl.i: l l 4.tIl, il.JVM I.> I 1"1'1111.1.. .I d1 rldi I" ,|{ n-i.l c''rr'.I'i! II,': o'lllmiue J\ I i i..". nil I A... -" f..r I .. rh.niir' ..f I m.
  E Mil[ 1 from ls-.w.kvill.: .. dinn,1 t..II. .i..1. PPl.rVl! >\ willle ii... ,tt\l
  MliiJ iu thii) place. :I.\\. *. For finther 1 pnrticulnr. applv; ; Inp.i.NJAMix Kailro.i: t. tl,I" ri\XfiA P. I MIX.Admiiii.'trntor.I t : :\ .i.
  t \
  A fPl.ink
  .\. MCKAXHA.Tantpc : Us: I IU: KoiKinvoX.: ; : : : ,\..lnt.S ; ; (;rV! main trnssk ..i Its I'loi ida 1II".I.I.: H..r' t'r. < r \ .

  : I>..... U, ] !S5! 411' -t(. 1 0t"l.f r --', l 1"3v :.::1 c-i',. Alai.( ., Iii July -.'", I I-:.". 2"s tf t 11' '''II.. r 21 i I. >.' I r:; 1,1. :--1.t. viil.u-r l 1.1 l I I...'.I. nl I i."1. lU-ei-nth.-r Kun: I II I .nu'. i.1\H; '' '< i'V Ui
  1: i! :: :, 'iy.p 13 tJ. 0%

  -
  :1
  4- S .

  S o -


  .
  _
  .,
  .

  ."
  .
  "


  :
  ....S -

  -. ,-' -- __ .-

  :T.._ .- '"_ -
  S
  -
  -- .-, : __ _.it0: -
  -
  -
  k-4 ii
  .
  -- -- .
  -- t-U"":
  ---