<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00157
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: November 5, 1859
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00157
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
..
:;...! -<<. v
"' :" \, t .

.

'. ..__. ___. .
,. "-" A ... .. :
.. .
_.", ). : ,- W. -.:

(' f"' ." .' '.".... .. .. .. -:..,,. .< f.-: { :S..r. : .
.. '"
... '> '
.v
.
....t q"r' -. __ -"" ,; ._.. -
.
,
'f. t
.
.. '
-' .. .r
__ ... .' -. i' ;.7t" .....
.. 'J" .Co.-
_ .. --- ."..... :-" 0 -tl'--, .-... 'Y. ,' ,. _
-- .,
'J
.'........ ... .: ./ _
o ........ ... t \ ... .
.
C "I _"
__ ....... 'W co. ... .'
-""'- .
c"
.
: .
.
,
..-" t.
"
.
'
,
.
...
rl
d ..

.. .. .. 1 J

.. ... .
.
;
.
.
.
-
..
... rt #. ::t' ,
.. .' .. .. .. .J
,..
.. ... .
.. ... .. .. ,' ,. "'" L .
... .. .
'' :'J' .. .
.; .

# 111; ., .. ,, ...,}.' -i. ,.., .- 3- ", .r' ., f ..', 1 .
E' -/It.
*
4 i'
>
9 'it ; ", '. ". \ .. 1t4o.
/ ') ,. .
i'i'I"
t.: b
: tr
ilt

T r fi i. i

i I j : 'THE ELORtIDiI .' N JII' e\ .
i.


: 1. :I.I L d: I il .I \ : :_-. -- .
--- -- --- --- --- -- - --- -- .
t : - _' .

r.. ._ \\rU\c, Economy 'and lutcltll"elllarc \\\cve ('.\ (' \\\ (\ \\\ ? of National 'Uvcx\ucs '


--- _-_ =- .. _- -. . -- . _. 1 ,
,, ':' =-""': r- ===== :- '= :-=- : =-: = : :;:; = = = = = : = _. .' .


VOl..: G. !!.. T.\:1Il: 1I1I.1.'HlOltOl'(811 (::0., J'i.OIU n.\. %nnun: S. I.rm.;: ...,.(). .._:..:. .. .4'I"


t ._ ___ _ __ _. \ ,
-- .- -- "_. .. .- &---- --- -- -. -. -- ---- h -- -- ---- -
-"

I II THE I I'LOaiDA I .-1 \'\I \ C.UUt1tlE BACK. fat 111. They were H .li-il.I..i.: -Iiss. .liiii- w ,.. l lu." : ti' "r. ."'',', ; l l-Ml, 11".I! '.: Ino I i'.1 it. I t-h..:" iijji' 'ij \Vhat>< is a .iltverM-Iujuni JWe 1i

I rIJ1U.l: J. I_ rii111it'i! ; nut! nl'.. I th I r.-i blr'I inN tit' ". .ant. the t.ml-; !the ..!.i. Hlnl st, !I siilit"' to play txit'i' 11' ,- ; u.i hotx I I'I :

TIe 'lay "'II"1: ai.l the niGht! Wax dirt. -- niMrlx 1't". 1,1.:1.1. otlliT.Si, : '!'I .. nxir n','r\.' J.'Iiir! I vtott. fia -t'I linn ; tutrr: ILi it tic! i; pprs;1 1i are lt-c(. Ki1114 t. .

DHMlirRlTIC:>> ViEEKLY NEWSPAPER\ dilute L : : i li. lit.] ) itin Il'MV 111. I fir xt-ry i <'' : yet tlnir! "<'. 'J '.
t-i.izni txtth ] llrtX 1:110. i
I .. - An fhtii- '''rll' 1"" 1.1. \ tirx ilicv'I.I.| :,1.1 tii I MIX :Itt :;I 1.1"11.,1. >lx U1M111ent
kill"! his xv iff, (hit' xx itor( i t. Ihl"I .1uin.luW t.s a Luhd : ", in-Ill r al'it'. qtr's' poour. 1 It: r: gill 11' puts art 'littlf! knovxti. A New Yoik : -
I'tnLKiicn tvEKr SATIKIIAV. nr Aid the l.lnuliiijr sleet MI thick and fast : 1"11) 1''I""i I pipi
1 i xxhilf ch:1x1114: his tlnii littr' poori-r tli 'iti wli-ri In- xa1: ,1.1I.! 'I : I toi 11.. I lat rent! : th, n li- ; r ll.ns txplmi.a the
From the tt tern l \ :110 : mnl.lfICIII' :
t. Wm. J. Saucer & Co.liar.Firm nn< Mormy tWLru \ ; tow ini tin* lil.hr i : f.1 I'V ll" ro.i'lsiilf. i-roxx. 'tlr: a- I l-ii, i- n-it! li'uj: I !In i n. 'in.l 1 I i liis;: ..liall"-: : !." l h :. \\al..I.! ". '.\.1 i I In thf i .
f :
r- .- ;:--:. = = -= a m.lurl.rul'l1il., tlin>u.li, tliv ;;ti J-x wit Mr. tl" tlie.Arrfoipel.iijo; '!
( >r nf Daytnha.rt'tr \ nerti'iar x Iid I.f
t ...... J/
-- AVa. li< nr : .f eaitli.
PIUCF .''ltllS'lU/T/OX: O tarrj mljn..l OJ! Parry in.- linokTo 'lit* xxrrf 11,11\\1'. iti th'-ir I Ion, Isaac. "Ial. i"XMt"! Iii"a V |pi6; .. a'l-l! a :f. xx. in 1; 1 l.'tkf d.! in i I IT." saj.J, i I I I. tvi'l: tnni .law i, it n vVmL'Itr.I:1; !. tho ( \11\n froth first if ol tnitntl), I ti
tart or tinnn
p minotlirlV lionnOIK e morn.i !I1X .. )ldus ,Jrd! ;I bit M I o\-I< ;ioi ""x ll'r x niter \.i" iii ih.. ad, i ,';; x-i ( ,.)liii.f |I; !I il f stttf f : xxiiju in i I.h.\! \.1 anal ( i
dranrr.'H
fwi Di'arprrlnnnm -in \ 11.1" : hence i. tamed ine( rsrhaufn} \I"\ tLoj
". !!jsi-t, i ,-;tinl i hi- xx ('ill.-' .ii" uppr..i.tifi, to \ wri; t I. \In u 1i.I'I'l ; 1 I Ii, 1'. t Itlrln! iijj ott ttiilioul ill ( ; '

1r A M"-! Ivta-* will' -be 5tierU'J on the wax a }'<'ntli % 1.lln.ll'flli-llI"ullla1I l ; liuno, the olli'-f: .1 tinxi'l'! -,.4" ptjM ; kilt I.I I I1':1 I I "l.iki* i il t lit rir.! mi) .I S '1'.1 .:,..1.. t :rj I\ n.rt.lo. xthile! the French. ft\ !fc .il i tturz. ,I i'

s I n., Lad "'nnI".1 fur n:ul lung! ; I "Uii.it pit ; ; ,. I tt 'ia.u uvsis proxt's! that it is conijioxftl .
r.--k
( } \\ ra ..tl1.1.|. nu| t IM-ICII" I"I! j I -. j 1I pilt: : If pli-ul! Hut I ka'\ if
uilu1n. liTiii- ia
<
: of txttlve ling lit, 1..1.1111111..1 ti.-c..'1ittV! litix tiil.% i hail) : .-t ] I" :ix .I In- n.vx ..i.I..f 'lit'; "I.|lj I j "T.k.1 11..1, ::11 i "tl i t f .x-'iti: -!I\ ..1 I : I II i.-1'I tar iiXi 1 4r ;.iinl I hull! 1:11&* c.ulionic .nciJ, water, ,
or 1
Out iJf'Sr JT n' nare Ia. 1 lly hunt : Pr tenttf M/ix.! 'fhu
;I liI..ral.Ii".1 At llic fositil) alJnit; :httlii! ')!: : I j Iig.; with Ltd In.M-X| ul ,the liihlnh" ip I ,.' I d.1, t.j t. : : I in il In. I.I 1..1 t 1 ttk.: Ins tloihis i fuurI f
!! Ilo i.lf.-i
"I.lrr for 'I.! < ,j. *t iafitioii.; A !. loinitun in ihi* country that!
lint n'itium i>{ !lioprran.roTrr liiI.; 1.II.t. I xx i nt to tinri: \\h.I it! ,10! mi" inin !" ,.( 'I'nl-il Ui'n,' : !.i.. I k I ua.n.I! bt: ii": !'I"il.. : niter-
j l.
\ "
uJxt-rtifM-r*. !i. llufo.tni -f .
count will l h. mail to yarl I'IIIHI < the ret: ort innM-iI)
: market! w ith the I A* lie ( rpt 1 t" the <-i.tn! atvrtspintut! : not tnttn
Ail ,I O carry mt L..1..I-O! I1! ,':.rty.m.I.3,1( I Mnry ,:,.. in Let" t.'..h.I..h: \ ,-.r- a xii'iI ,; Jl't.1 :"111* .1.| ... \ < 1 '.!..B :\'i\ ." xi: ;,1 1 hP. lirliti.ilv.! I lilti. ,
1 fa- f taCitr!
rontin r> Iuiinipipit
nu'til'i-rt insertions reiir. .1. will be l To i"}' mot !III.t'V hunt user II.....'*. I I JJiT ;of Will III Ill'lior tl'I.l! j ,:. \.1) :tit 1".- :i ) "., /;., .'" /liim! :I. .ui.l. kil..I"Iil! 'i.. .. tar .10"-tafoai.i ; : IIK-I' :
;
u.l until foil'i'l and iliarpeJ for. I j I !II-jii.il l :Mitt I ot'i, 01 nn: .t I x.:. .il.IH \ i f I r -I I xx'k'!, ; .i I 'he l.li'Iy.' ,', .! r.I\I: : ..! in". MIH! I il. 11 tr..in 'lit* iix'! aiitl! .: the : pip. Ulitnliisi i ihijjii'in
[ i.-nth tin
xit
I i is
,, '
011" ".jimrf, for MXimntli", ? Irt' HIw I haft !I. ft tli. L..ll of ti<* t" tnj,>'< r'I'o",1'r fith.-i: ,)11) !!'>1 i. .mil tn\' HI..I.1, i .uivi-i1''! i ; 1! t.\\ ;.- kti !1'' In r- .I(I' 1't! Ttii j. II ri- I //1.1: i i t-.i-ilt; tnriiMo into tnnpi< :I.ft :"

."jr.l. .1.11. I alt\ i it"*. In this loii'htiun it i foiiuil
1 ..- '.. Lftteiti't.lminixtrn f j I.. t.lllli.l; 1 -hi' : !," .1"-" ati.l .. I kt.il l ) I ni'inl iij il1'! "I'I"! is
\p.1; ahau r I <-\ ait.l) < in thrlrPekle. <.- tniith %irX' \: 1114| lo w"tx itx ; P. .1 !p'-tol. :i I' ', I : :
.. n to pi1tt[ { at.tl. czar li<>Mi anal) ,-x-
.1'i..., .1 f:"I If I wan.Urol) alone t.. .In-. li IP r "lal! tni'ik.. ft nt.iiirii4 .-itnl',': I I,',I 1 F 01 :i li.in i' ih" rnxx.i \ i- in ;>i; < ni !.a1 Ii. i I i-i !ivi. \ '.t I Iritr ili.nf! al II f
1 1".0. II. :" at-lion tlif nir until n I.tf-
violinIVHitrt and Cr..til.(1.; .\ Doth the fire Mil:! Lora on tin; Lou+,-!."I.1 xxai''iul.!' ; all.1 l tin- i :ui4r xx.i- ,,, ., -o ni'4iii. .\i it.',in. I"' : ''11.. 1.1.1; pii't- p't: :iti-'x,. iltt.4! L1"{ .' ",'I.'. iltllil'r i ; : t d'! :! 1'tiie'' I arn' I.r.: I..i".r 1'1 1.i,1! in \t.i\troilit:

\ \j.j.liVali for .1i."lid; a'' as \'1111 r. In 00 1 1lTlnU..tllen.r hrarth.' Situ f e..1 I 11..i! hi-iiil) iiothin:; j>I t.t t th"! .'.1 ; I.I !V all t-ll (h' k t t'i 'in ;:1 | ....| xxiii| :i'ti I kill. Il 1 ,,.\ f"I''I.| ;t tt iiu ; j Iii.,.illy) n" I:;,Iit it'* piU h Ala] lull! of inintiv .

I J'mi'litliil".* 5 trt i oi |in il In" i or si-tci" tiMil. !'Ill < ; > 140 I ; onj I :llile. ""i a ,d-XX; r.H )I.I 11..10| | i.| |dl'J| |I.t il..i i t: I/1. f! t 1.1. u in oith to kill :all Xkin.iil! i .. ,
I I i ''
.\ Il) the dill tioiol.l nt..l l hout ; : :pore thro'i!i 'i txhit-h :L pin cr a tntt
fur Job rriiiih.p iru-t L.- paid on the I I j lioinl thf 1'1... I h "I I x,.,.1 !::. -i-trt :1,: p'll| -, llMlk I'a''u ll.. Ill :lit- XXl''lJI.itl- Jlo -, I II ; ''0| f'.t ".'.U. t I'u.' 'll' !rr 11.11 l nita i! I...
Kills O <-11''irv nip 1.,1.-0: a urr\ tic Lark 1'I. fl II"' with no Ibtl( :
Jii1lal
... . .. I I 11',1! oil. .. xiii'-" .li. 1"1' in} fiti"r'x! Ji iix.. ; .H.lll'li I Mli'tll. :!! a I.L.'i :: a txiotiv! ; af-l I \I.} !I.. tlii-: }
1I !1..1.I % .f tli. x rlC. To mm>t tln.t' Itotnc 1 I : I sanif: (>j', : i\l pt-rforini'tl VI'u' lirojiotiCi'
oiuv more.1ikf | .'n .!.' iifinlo !ill 'I I xii'uj.. r I II I I "Y.I -li .!' 'i<9tt 1"11 !H.' -. .... ";i .,11/| | II.: 0| lljlotl !ill.' X\loli'! I.r.f" ,,:. .|1l, Hut: : 'I 1Ia' : I
jx.! .1! in
/
pipes are
,; txlioin!" ..I"| iiitioiliii...I nh r l.n-l l.In.l'; ,HII jjtitii.1.' r :a- 'li x. :. .1 I'nn fi.'tii Hilooi'i II l .in* tit t-iv'. i.tu'it' tinIlolx! .! r.I'h'r-' >" tax or
\\' :i \> oirl.ir'l lint I has \\ undoi ...! lon .1 "il. in ot.1,1 to cfiit- tin
CI11'aL I '
I in xxt.ll
\ a poii-h.
I : A.aATTORNEY\ he ". Hf'l l ftntii i,.t 1.11 txxi, i- .1'' a ifi.t, ; I.,-' I' I L. '1 liottt." n'tuin, 'I tin-i>' !llI ulna. \.iti. lt tsar ...illl".1'I jix :: -ix
I Will hfrk lll\, ( l.ll.llii'i.! .. IK.t. : 'i i :-is tab ri Satyr more l hilt -
AT Inn I... f. al..1 ih.ii x|h.. xxa-. i] alai.! .. ., ,-r : -I i -1"'IIIIII.i!, I lu.,itrr.ij; li.ixc ttitir 11.t .IT.III. ; lh"-
.\h.ll.l l > tins .
LAW&.j i i r'.>ir'. x'u'. !!I i ;\1 h. .t. ,1".1,1.l : I U : l', "h.,1. : ntx I 1.I..t: j I :
Solicitor in <, : I tn .iix, a".] tint! "oil of !
ofli (Ill 111% gentle Illfitlict'c l I.l <.:.1t.Onc I ''Ih I' \ioi !I..i-i i i. .j I .tn ., J l'1 nil .1'.1! ) '. 1'1'1( ; !'i, in J,. .! 1at. 1 "r .i r l.'tx; t-i itt, f'x .I,.. vx :t. .j"llt! ; Ii.| u J J!|! th" tie Miijk'j" hiti-l! +
different eaurt
: ill for I. il.l. !
VyiLLlMUCIICi I <- more 1 will car the huu-x liol.l hearth 1 '!' .It I \\" !. "1.l; | ; | I li-r li'itn'x' ., lo-r i| p..i. o !rI'u: illy until the our: 1
tli.- x.iutlirni' A E".i erlt Cinxiit and in )1"1.1"1'1 .. 1,1"t in -e i'.1.1. i.t : ,.1' trp.0..1 I i. i x t..lo.,1 ;u io I li-irt. j 1 .. i ie l'vl..r,"
ad\
i the ...nprralr ('..nrt of tlieStute.tfte !. Ily 11... dill tin-oM ninl hnnr-' fr.-;tl,: 1111411, I In- 1.1..111..1 I h. x\ii-.i! 3| t.. :Irt if Xll'l, ,U k 1"1 1 1.1 Mix tot 1'1" I. .1.) tl.l i i \t-to II 'ax i'u, ::.1 iiiuiuict-: ; : !

.,. ll'i. .o tatrmeli.uk I o I I i-li.il.: ... .1| I. -'.'- --
( -in l'"tirt *f.Timt'ix. furry air LarL; i mi il tin-" ,." '"ii- t-1- h -"in .r., .. : : li.t i.. "
.I 1"1.1
,L.A 1-1.&... Kcl Mid! 13:\*. 49.Iv. 'fu m\ iitoihi'.. home ou..c ia..r<1.1 I 'I ll'ijt'f.. i.x x!,.. I 1.:1... !I" .It tot .1 MillX' .ato-. .: ) r.I .. I. I 1 Ia >1 i"I'.l.I. II.rl.. I h Piiln r, I ih.n.k 'In1l"j': t IIi', ri-.ir; : Tir: (( '.1t1EP.-Thu: ncxvlv importr'1: }

-. --Q B.-HART-"- _. '._ % | irx' flll'xi-: I IM- ,:' 1"1.1| | .111.1 .itll.hIi.'I: ] X*!...'.I) I. h' 1..1.) .. .., |,.1| dd|| | {ill .1, I Ii. 'n, FI.II liiix .!!ix. I wil l.xt- th.\ ..i. r- 1(: f.nn.'x.!' f.f the u-i' ..1 tlii- nrrnr in T,'\n-+
tat'lll
\ C'urc'' Aitirlrs. I I ..ini.ii' p.ill-.I x. il. in mt'i "" 4 .. .jl I 11'1 ':; -i... .1 I .. O I 1'1'| |I. \ |lit 1.1'1\ 'III III. .Ip." .. .( :so lux- "il.iiUil! from i.ottiti s itilo

: )brats nl I.n" Vr.. I. t-nl. 'in..til.! titx, ; :ml I ..nlx .. I. |1'II.| ill. ..l n.. 4| :ai .I !. ,! tilt, ,. 1 "K; i'1' II I ti xv .1! ..\ -, .\ .:ar...!!. nli-i < aril!) hot *. : r. i(n'ir oil ..
prr''tlrr ptnta 4 I Spt-aLuj tlairxttpi
-TA rti, rl 1:11.- < inX' Ill.. .eiil, I I I'M-!, 1".1 n' I'44'o') ni'jl.i I 1'.1.' .. I .J. \. x |'I..I.I| | lo.|| |I. u | fn'hn..n, ; .1.M 1'I. l'l I I .'t.t 1)1) -:ll i 1.1. : (.1
'.I COVTINl'K: : \lii;" rr4-tice. in lli+ .\ UMUIthat IUMT (fill!, 1 proii'l li.-u ..I..- I ) I I I' inl. ll him I.nut : 'lioiitx' over tunics, )!Ir. Itc.ifo! xxho
\\rl I I. -p r il I -!. > I .i ii i" ii. in.- 1"1\.1 H.I' 1..111'1".d I1 I t.-M- -iii I 1If' .
I' L..urt..lf the\ 'IHX.. .....J nt tii.-. ('..il..1 .11 .......... "to il ,: wI I. '
( ; ail I li ix ,.f ili'f.I j t1 tu ui' r. ,. MM* nn i.j.i 1 1.,1| ; lll lulling r. 11"111111..1' : .11'hi., r. 1.1.i. In- h.tx i'li.'1 ji- of 'hcni in :a rt'"v.rt t.) tl'l(il,/\,.- x
li.if.iitiMl -
(.I...ttl.ii..'.... tu U be. 'tni'to tar..!*., To'iU that-.-. '.ir II'M- 1 I'lin n ..otiiinof "l A lawrr. "I.| ..><> linrtti. : .1.1":1.1-: ] ..r lii. ..li"'lt. ,I \\. I" .' 1",1 I I.... n Oll* till.... I I f. Ill | i ..o' :-, x i i.l : ] all; rd r:..d I ; ih" li'I"II.t: ::..1) MIX. .I II 'IIII..I.!. s.us : 4

.UU': the 1.1n.1; f.iv < ts iiv Sin'i' .-ri.tufi.ie A I l-ra cuM. .1.! "-,.. ri.iini',<' i* .".r."./. .I. final I xti kx I ::11' i I""T-.. !I. 4.'! tn ;: rxx ttiiM! ,Itul] ".t I :;i.i to (1..11.\I t ; I .I I. :.!: ''I xh I I 11 tv li.r ix 11. l.p.; 'n pr..ii; '-.iri, I...tti' I a'I 1 Iitxw !' l. 1 Ix ,

lei..n. r.l. A trti'* !I.:.. .Un-lx.. n-i in ttul fiien.I.rin.ii.llinip il.. M "'.. .1.x. :.11.1| ..711",1., 11"! '11' i IIi is.Ilr 1..a.l. XX r: liillxl I.,' 1 II.| .' tic;,l iv tot > I ll.i :tii'uii'. : 1 1I 1j ( !! ttixil IT'dU'I'II'l'! foinpirttiXf -
.
Ta'I1I'I. lire 2C IS.7. 1.1. : \, 1'nMi-liim; 'mIIl. \' to l 1..1." I'i .IV' ..r' Il| Iitt.u.l.l- III'| ti...l l.i ill in- ot .!.l.ixt.t.k" I Ii j ./Iil'li-! i Ii ::..' I...' 10": I. iti, (.ti.. .,f |II|,i. I t outo! .1| tiitiift all'I i :inn i Ix : '
.. :.I-t. '| he
A fkillltil p1 li-i..i.n .n-1'. k i i In- Ii. uix. o"I..1-.s! .x. Until: t X i ilnr.I .,: I JI I 1'.1 IUI'I rxi pi MMlt fit :ifiXisthu; !
j,vx. i.tm-t. n. i.. MiTiniitGJITJF | ic;: f :lf. I j !'Illl4 till'. VX ,- .I'.t n ;4tj : : .x \ .11 vx anI.! -hl -, "!.ld" |1'1:1illl: th } oi.i.o'x.; : I'.oth: '

I'fJ1rJ A teal, d. 1.I.j ||iei: ;..i) f..i -.t (ui I of :jM..f, j I II.! ... j; tour ; athl] ( .! ; .. x\ .,, nix .,i,,1.1 l. all it.: \.i- .., d.! alnl, xx xx. ir, ..1 ".a i .(*, vx 'i t I.- ro i'i:! ; ivir ih.. al- rar of t1. oitlt. tr..ns rifiiftn'4 ,
& J'; | to xj: .it ni tht
A -"ui wM! ( 1'1101"1': .....111\: UII.\.I l, I : i I':.tl "i. 4 ii. r.r! t I xx ,I.: I', xi L) it X.IX' ; I ;ii'1* .. '$Ij'piMll'.l I .I ,If! :" 11'-itt: '!'. -illtili! -t Hill', i ox. iituj!I I'"I.I ..\ : the! owlnu.the. s'ttnt: ) liiuc in

.tltc>rii<- ) A.-('oiiMk' ,M. ''lurii- ull.au.j J J.v | .\II.llat.---Iho--' t..t nirr-t-.., a ( li--i'fnl .1.) .....:1: I'Ixxli. 1..1 -1'nv u w ,..1 Iraq T I ,.4ri"i'.1'1 l '1.1'IM S: :oi.j! '"..,,,r.<.." inI .i.--tVi.::1.'.' 'ul. .'.' 11' "II."I. .::1.' rt':*'. 'h"' ..' hat 1. nth! I r-. p. .... !fn'l\' -ii.l |i.:1)t) I I :it "all'.J.: ..".:.1.1.*.t' ifv iiix.ui.iMy-.. '-!__ .iriixn. LIx 1 _
.
Ii" ..' .,1 1 III' r t n :,'! 1\ \"..! t tl.v \n1. "1'" t "Iatrll:: i I II *
n T.11I' / u K LIC.d \ I lu> I'': k- \hl. ll lit h .i u.'tt 11.uJ: li-. i \ ii if 1.1 : .t niiitiiii nii"-til! i/t the male! train- the

O"irr. ('orrroj IItiu.iTi : F.I..1.1i. .S.'rrr/. IL\\ TTIJ11.1:\(; lE ; in.' ..'Ill its.. 1 r ,. ',1!. |1..1 il! .\ t' U-, li j, fi _t. ':t4 I I t ... ,i 'liiu:, ruixii4 a I'Uoltn of t tvo IUI.J!

;ll."r\" I I Tli" :; nt i. rlI11. II"nl oj': !It.. Ml.ll; I lit!', I -. .. ;putt' !1thf: i..71..1.1 I'." k..J With (.sit !n.

.....h. II1t'I.' 1.<*,:.. Iv1. !I ouT .'1 : .c'. h ix t' ,:\- tl I ,,.t.It ..t c-> illn.. .l 1 I ,.U'i.i. It' I otl'X: ku *> d.I' M I UW I I a. :llla: I -"Hil .' fist'n'r: r rl..I.1.1 l-I ml. !l.,:. !. H r:.1.! r. :111..1:11:: Inntl-, I

JAMES T./ MAGBEE. jAllorlit | ii i: it i: c- <> (; :> T i ola tin J.iin.t, 1 lf.it ""' 'U tli, n. n xt.is nit.r ,1' f,till t lll'.fl.; 01 ,|i .'nttl Itl ''IIIUi'll'l.. 1 I ..a l ILua! :tl n""I.I I : 1 n.'iir 1 inn' n xolv.-r! :1.1 nuiM'tn:tiosi: :IIII 1 :i U'iJ.lii4.

). A: ('otiii..color al Z.:, \\,. ,0! xv .It <;..I..I' li.'U--, vvim.. in ,nt. ofu.it anal in't ,-.a'" tor In. I-t." I n.I ; 1 1 n .I:*!ir lit': in:I.JM*... i. 'j't n: .*r'f f /i!'.1 I.l: ,,. r : L- I pi' I k lu ::it a .n.
;
1 -Ab- I Ioliritor ni:i\ Ii\ :'. :1.. xi.xi. :-.I 1 ," 11 t i mi.ilu x Itul lit> i I in.nl- liilll It. .It-"t-i, t lO' ill'. I..a-; nn'i- ; itti\ ; a.I.III"U: !" Iafa; : i pi.uii'1 l ; '' .1 tl. xonii'4 .iif 4r.'ii |1"'tx i'i "': I'tttxtrx

I ( rt-lioi- Ai .1 I. tun.ih.* ihi I ktl" xx' ""! w hit. to .. i : .. l.i.i .. II..d.i.\'U'-I.I th..ir t mf.into
1I S 1 i i in rbanrrn' er.t' in :4. it ; ti- ) \ xti ir, ipiuti-r of : i" "utalntrlt.a 1 ; I :, I.
I 11"1.1 j"1! r".i\J tin : .1":1"1: 1 r. !. xt. 'I III' l.illtl'l I XX ll ,. | tIi t | ; .., /1' l.-4. p.>t ain! aLutt': l tha* ,'. '
II T.'nll'. 1TnriJi. i ir 1 .rj.l"1 n. ani. x- I.4 ill iii .1.- n iiiS- r I'tl 1 'I | n. r. :: 1 I ,- iw.i utif x ; fir nit ,u.i i I .h..1! "pin 11 >

I II ( ...'- f'ra..LI St.nlirrer 11. 1. 1) ., nt.1 ,. ,,, .illil'::: i., alt' 'Iaannl ...11. known ... "1..11"' .. l 1.tt".. | l ,' aa' : I .lu.1 1 aa.. to I.,. I 1.-1.. xx.ix a !i.i-.j !Ii. : I I1! : iK ''al..r. .m- ili :u Inn.I .M I ik- a i I :!i.. 0. liH'r H'II'a'l: Ill lif! it r'-e'lt'

I C-vrt' : //:"' r. JBM'I I t.olpl.lia lli. J 11"1-1 l :ili'l |i.rr..: lit, all.1(] 4'1"1 1 tl -p. i.iif: ni'l t...fi.tilia \ t: in K.U..1 1 I lxii }Ji'il11. xkll''*.I l < ,1 O'HXl.it! !tat ill. tai n'.I! iii h 'n' li. 1111 ail.! JHIXX.I-I.! uin- r :in1| xft ins t.1 l... lo ai- Iho 1'1111. .in I I II.il"

..I tit.- i .tij.H .i 1. 1 11;.V17, tt lal liiu.iti I ,i
t >i will! r..t"i : -.! t'li 1 I'IS'I| i_r. II, .1,, t... j i'!',, U \li.'..,1.! ,,1,1 l 1 11'.u!!.1 l '.'I l I. .ti:: :IiLn] i < l I It vv.4a .j i in n.vir .!! ink .1!, i .1':... I"'"' x 'I 1 i.. .i, li- i pii x x\v t I"' ; !h i- l I...:ta., i .1 I 11'11"4. Di.iotitn.1') ; xt-t 1 jt a-a .!,. t"1 :111.1 lt't'1';j.i! '.1: ':.: 1 I'Itl'.l I Ix us{ tl-t,:Mit.'xi.'n

iU'I'. *. i .! :oJ; not 1 I.k.. 11.- i.l] i-i : ) 1 :' till1li 141.1 l .n1.t. .' li.t-l I ui', t l".I. titI : xxh tin-! ii: i i- ] .
jili-i .ilvv i-N
p .... (.f ..firm, 41! |1.1'". :u,.,! | ; v j: 1":1: %, ux p n :t 'ipitituini. li. !!alt I"""in. an, 1 l j"it it in ; !L:.-.v'. n. it.r ; I 1..1'o

t IHMIIit.'.', -x .! ,n. s :" ti it ., ,t,i.' I. 11"c:: .:tlTHI I.. t'lC I ff a.f! :* "ttllltV 1 'ht' won .1. il I px: !M ,'niui! ii'- "1'i".I.II.. I' .10-| | i ?.,a"' n. .1 oj'i .ii.i'ti-, ; I h. 1 piilt ., no'' I ,* k ('| t t l-.n-j;.r :-l. 1 ., -r (,1 h.iti- "Ii".1': ijixi- 'ti'itri! .I !, foin-'

I M : t't \I.... wi'li tin. urn: .-T. r. l 1.\'. t 1 ; .t.Sviin .. 1:' <- l : .'.., .-- t tr ti n.l/. ., oiint-t i.ipp: rat it. tixt-il an :H a'ulIMXU )
ti.-". .AH t % i I. \\ : t !. t 1l.., .. : .\ < ini. t.. .ji ; I. .I : hn.tt.- i x. n. : .14.ot .0 .11 i. ( .11 a' !,'I" :>It :'If ti.; itii, s>. I l-1'l'.r. 1 l.fii o'lo.i.

t f.'. int..n..1\ !1. .. ti I. ,.. "..: : :t a:11! 11.1 li-iti' t1!... in!i < .! ib.111\ I!I ;<. ; i iI Ill tip I ('\' Ili I .till i Ink-I j i.\l It'4xxliiin I p'! ? ll\ ill11 ii'. II lo til'."t ",>'l I ll.ll..i< ll I Ii. -I '''pi., t. t ; t, rhl' .ul : T kithiii- 1 ; HI Ux i 1.11"! l'II'.' of ll'.; Iit, ." .Ill U'lvlsitti'i. }

.. IIIn.i* l- : .t.. ,;--\'- u\ii 1 S SI i I I.., 11.! .. 1. :'-tu! 1 f ..\.i\ : .1 '\ led Hi t.i! In- ant.: MmL il ,-UII:' i .1! j"om"I{ .! i'i lll, pixJm': ::1..j i l 1":11 tt. i..':111 : ti .-"II ,I .1 ;t"ur.! oil": |10,1.1! ot I'lttti'r '! ." i'ot.-lru.-t1.:. ti..

I -- -- I plan ; to,1"- -iitiititi:i..'l I t.y Santa)'. a'. .<.- xx "ii .1.1 1 .1.! i- Ilt to .1.| ; ..1.1..1.| i h.. hail :i t"l ,illll'ix- ; aft -'1 l h..I. l'- til'-. .',.1 'lir- p. 'HI.I.t 1'1'.1' *.Itr; f11 "UI" a u: .--" e.I. .

i finS. nlll\fll & LllE1J. 1 1 h".I lo'tltfl t Ib ih,itl'V. .,| -.,i I' ah..1'1'] -. ti, "I .\;] iln ir II.IWif ih<.\ xxcuiiiolt: 'tii ',' i.ti' \h"1 .t t ,tl t(.., li-! !pi-' .'ix I i \1.I 'I. t 'i// otaIl.. or !1'11"1 1..1.I itii XMI, :i'!| I -

1 1I i I' ...shl-: : to t:.kyt-..1 ml.., .'"f ill i ,.!. ,. :Mi. TI" 1 1r. I. ..r ,:.n, 1, lii \\11'.1 !i ttVu 1 ; t tlu'tn I., a xxi hi.) :!! oar 1 i. j l.'q 1. .. .atr', .I.' I : I I1 t : 1 i at t |1".1"1.,1| e'l'l1: r. I" lltitix 1 i Tl"I' arc siti-n :.',i.au" xxhy ( Im"T

(InV. '-1r i:1in.'rt:.. t.'II.I"r th' <' pi tl.| .i"n.-tir' PI.d.,, ..r,.lonil M .Muitipil *<.i- \\ .. -itli>.r ti-. II III:!, 111 .1'.1".1 t % !IIII! 'If
w* t thrirrn* .Tuinj-a a a'rl! P II I.P Isdrr; I "I.... l.n.:,..a.ndl.t, hj4.l.i '': IL.khitl. 111111..01 n' ,itt. I x. '! i lira upn" .. 1 sai"! "l 'hi Itt at..) ; ',. r.I! i -!.-II" '', 'I I I.r.'UaiC{! I f t .u\ I : ', 1" 0\.1. [

e.u % .t rs.Th. i |H .\ I \\ ; :| | 1ntl.li.: : 1<> -r..- liliift .f! >. x r' i. in t::1 I. ...-!: i::., 'n4 1 'pj.nx.'ilvvrth ; {t" n_ i i.i .t| to ;th I *. ''tux- 1 I': I' : .d.i :\.l! !Jim., p.Hii'U" of i rat'!If: ; I 'a'I' ; II.111.. 1..1..

..t it" .. a''.n nil hand n1 .. .,.irr a".1 luw. ..| '.1 l tl..I.l I 1".1! \ 1'I.)I....11 .il.!" I.tI 1.- -." I' 11 4". ah* t'n! x :.2, ..1 1 .. x-ui I -I.. !I. ::1.1' i !Ii > 1.: !,n1" '!1 x\ t .r'IP.I \\h: totti lta:1.1: l inlo thf :. 1 Uu ) t t-'ko I. ir i \, in t the cpt'R

w..'' -. .- .' 1 ...,..r..f l Ilr'I';.. 11 I. '"<-in I'M< -. I I..d 1 ti :. .1! in\-i-lf: /t-ir 't'i M l. 1 II. )tot 1r.,itl.mi l .ii"ti >l "-Ialua: .'.:. .tn.!, .., i nit C"'II"..r ot t 01' \Ii) 1, I" I"
'. h 1.1. ..i.t .-: .!.... .1...10> ;.:- .1.Ii..j.h| t''". \ .will uiliJ.-" --11.1.' i)'i.at:i.l.|'. t t.. '!'i\ .- ..f! tin- | r.-f. --i 1. .:, ''MI': itt-t :'v t tnIi ...u. f, :i ,1 I .1'I..j i ; .i x, i it in ...,t. :'. tn. I d.a.I U .i ini ir :!!,. -;.1 1..1.! ,*h. 'I'' iii th.' ilou4'i' will tl.o tl as i- It.- ; 1.ik' :: ", I:I. 'ih.'ir I Ii'i.l] anl) think

'< "",'Tt, fii,'1'\:11'1'\ Xlh> ink.. :IK- the ttii :ttl-. c.f{ ""IUtI'I':; a Itiitt/; .it 1 1.1I"I.t lli'ui vv-u' i 10 H.,. .,1.1.-1 ;n,7v \\'f: 81! xx ." i .' -.n: l.l
i i." ..r.n I I, MIX I i :i-l-I : .,tld now I ill .i.!. 1 !K.I ra'uu_ .1.I '. :1\\.11.1 J in'
/ r. eI..1 \i '. I"4 lyDR. J '"\ "< :it( .it.il l < .III'IJ"lwi it..:! liI! ...: i< o. \\" Ini ,.- liiix .j nut-ii: ; 1'1'' I I.: t* tud i lii !h i 1. x .-. ,. ;ti' 13'll' ..t i. -t R: II I[, & TIt. ,!.I not oxMwotk tli.-tr 1 I.un:!

-. -- -- -- i I ....iiiu. 'bete ill !kit I .. 1 I. '-I I .ti I. !I' -.r' J .1uitii'h us itiili s lion !prnfs-i! i' it>;il ail-n.
\\ :: t'ij.l.} .i-'tnt. tin:i .i! x\ix !.I.I. ftii'ti,;ii |I" 1. .x ili..1 ,IK 1.1" :ti i 't 1' I" 11. -1 : -

TuopcB (I an\\ I \ .',.! .I.I.' ;ti:.::i.t.; Itii'f: !::..1. mv lin.5.i.i\-| i ..1.t.1! ..' ,: hii III li.' d..l,!,. XX t.it I ,t "'T l u... :I l.i...t., i 'I. -::,. : 11:. ,' <.; 1 "'- Stt.x.ttpx. IN 1'1r' T .k'' :'i I i .>. 'Ih-x! ''Ik.! tl.i".r: sl-p! "11:1'rytiming ?

j III'II.i .'l '.11.' : W"li,;. kill" !1Cil Oil lll\ d!.;'T, li xx.1| i p .t\.r.. tad holtM ril.'.nil tn 110: tl >'ii\ .. 'h'x.! It' X 1''t-: OOKSVILLE t I" \ rtrtl i ..'t. | 1 I. .t'L. 1 .. thin .!.ixin' b rt4ht.;
it..l 'l) ,,1.1.l ti'l ( _
:'itn in.it. :i.ti< .'- : ,1. Ili l'IWli 1I.
d.'a ; 1 lii.it ;J' w ix ; 11"1. i. IM; : Ill n1.t l' .t .t flt' Iil n': 'I.' 41 X.XI' 'Ih:' : '<
/ ali
Hera ;;do County Fla. ,I "IIi-N I I w ..I i'.Ht: .' t.| I..r. iir., "* dial 11 ; in |I.. .it .I i. lii. n ininn" xvi M ;i.t.. I
1 :** I.iri ..f.+.:iMial --.r'.j.. t,, llir> : "Mini: Irtn: uh]'." uT.I..1] 1 1. :tanxtla:; i' 1..111't ) Lt! ; "U.til! / .tv"i ttx.. a Lit: ;.' ,1! li :- I.i'I; ,: !I xx' ,t'r. "itrM ,!: .|,.- ,p.,r tiitn- il: wit'. Ii p1!.,.... ill.">' I.t: \air thi-nixflxcs out. sii rli'II! lull:'}

Tr'.JilV I ( ..( ) lean' -,t.. l''IMt\. ll.lltlVlllI' I tin1 .Mif'! *. I Ii t 'v imv o'.j i :'lii.-inl (ell.r xHH. :.nixl) i ini.'X'' ) < .; lgi l \I.. p1:u ,i il I ) !".! k !h -X I u-, \\i:1! i't- h } '. I a'i.t'l. ant \ti' far t--" i trr! t-> fontfst (*f l1alTI.l.ir !, \

'.tt t ..-! -t. fc.. .'r. L.. %..,ill ,i a nv .'i' 1" in.'r.t: .111i 11.\! Las'.Ilr. Lull.ul i ',[if' ...1\ '.'.1 UK- intii'U t Ii .111. I IIH' .11. til<.'* ai tt. i tj) i ii 11.'I'>, .1 I I .ixi "t.x ii', !, :tti I 1111:- t'X. ... l ;.x *< | ) .;, ,. 11..,,")<;I.h.,1! lln' tf' !' k .. I !I'"a! :t' :arc S'tlri: !t' nat, Itttia .

i .trn' I 1 "''.|I'.*('.. "r.!'! .1. 1 ..II1. f t 11I..11..11.] :ii.i lu .1" .it tti.t: tltliv ; ara'I', :. i .i-!, iUh..r ,nett!.- nx .w.Ji J; ,i- tti"tt, Mi.-!i kx >.til.t I ti.u'.. t l j : x :I.-lr\;: wi'li Wanl; 1-'I-rd.! ..1.! x.111A: ;} .

X "n III tin- i. 'tt\'. burn; .1! <' : li t :. ,.n.1 1 tii u latinth" pirt, "Idl! :tinv :- I ___ __
.t-iii :' oirj.-i'i\ : .I I ui n. \ i 1" ]I'd.i .tnho't I I'it ;.il-1 -.I', i { :ij) } ii >< t {= 11 1. t 1 I

V\.0\\\\ \\ .\" v1v: \Y \\ .i. vrv .it- i jiinM:*' .it lti.it titiif, t l-'i I II .i..a',1!,.li.\.J ili.ii! lltiiti i "uS! Intfi.; tt..i. u -. Jhi' ,1 : d], ''iI;,' t | -I-. -u i..1 \V,. l.-ix- \ayt TL'I.IP'

l.st.I It I.n.: :. .. f ;i' 1 i i i', (.ft.} .n. atut ii h. y,'t !I'1'; to ITt 'i 1 I "I.r rr ri.n".i l i
i I i. irumr: ''TnEET.\ : 'I "a"I" .\ lit"x 4 1. "o .tx-inti..i ,n iii.n.. .in I ; "< .z '. tx ..n'v' 't .: n; n:... t'\i triLi i i.s. --On Tu.''!Sty a t"irin .
iI ".1 h 11,1 n. I w >*'ti \ It Ml.'. O-a alt.1 1 1.'ti ttlt.l ti'- ..tlii'l"i. Ilb'', I ..t -I-I I M I' M, !"* mill! xSrt' '4.tU ..' ,
; 11.04. pot r..h'! .11. .a:6.tan':' :
tl
} f rrnen'
I t "
\1 r nx
I 1' ... //, If ';,.. If t;,, llnrrrr.' "* .. a! a < : xi ,
tl I. !'x Ii ) 1rl"11.I
in \ "!I' Hi puilm-t'iti; /, \II| (.'liuil.y. a- ",M.tlI'll! ,' ill f.i. -k. l' it-) I I .o :in- :art. .% !'! 1 '
1 i \1.,1 tttf : "'It- : 4 '" .r tit' xxl t '" -ill t h I.1 "xlll-l. ,f...'\ i til., ill! t.' :1' i. Id rat I( : -. .\
-7'.1.11\ ;' i. ." /1///1.1.- t II.. '.Io"! t.".J! tin. I "I 1 lilnl' t -' :1tiil tll.l1 .. h.I' I .! ln'i f, d.:l ..... lftt- I ti.'nt'Irr' ; !IK l (p..w \ 11
i | *null ; ix iti I \li. i .11'1 l 411 i 'r t I. 4; i :i i I. .if.ixx.it 11 I 1 t '.?> / .1 1 : a 1 I ti-l.l! I .1111'1'1': !I" ir'4 inui id"h'.ith!
:.....1. H. .. .'. .l.i.\ 1.\\;. ... ,. ... .i. *' | ..' "I .-! -J fl'iix. t Mix
uii .,, ,. .i .II. .
.1 l !
.
.. .. I iI.; .I .\ iVf X"Ur !} dllI. I.tti.l! 111 \.1! writ; ,i., in ui t -1'1. .t x':. \1"t -t. X- ll I i4'I l"x ;i.J.01. .1' 1. ...I..I..r.: : !I... tln..1! xfxiril: il.i. !.* in
t .nr. t/n ui ;' .Vi.-. but I 111.1.! j j"X. Ii il tdlnr> 111" ;*' I anI !.. .(OXXfiIi . I ; ill) I (.. !..a \"i ; i. tn I % h'l ,"I) .t! ul! :' p"r- ;
.
.... f JV...t. .t .... ..tF'nirwhalr.Mlr .. j I' "irn Iii n. tl, .1 1 l j"| Jti'I, \ tl J'1' \t 1 rh. \!'it'! II!,. 1' I..lm alt! .1 h''U'V In. :tl! of tl,.:
*."jf" l".>untr1W aI ro. .i1 I\ i' il {i.' I-.vv ut, I'M !>... iri ft I Htx'i' t ,t it iti .1I .'I "I| in* .11.1 1 14-- 'lit J .1.! .ti .. til" iII i or n 1 i ,! h. -ti.tl! Ifihl tt (>ti ; o it tptllt-rs: th.'V '\ri? ilt.x-: n h"iS/ ', t.l::: :

; i %.untrv ..,.,I'r t mtnj 1'11' .P.. ..(...t ''. \ .. \1 L1 "l 1.1',, tl/. Mat ; i !!"" !- In- :1.1!. ...1..1 1 t t'X : iaN i.t ?\ .., Ht [ )),. iv'I i lit"! 1"I.; I 1.1,I" t i q' II the h r-. i. in pour ,.ti II ,httry.il.. t.!I...y ". 1 > tFi! ,\
IV. 1'" ..1011r.: Hill 1111! U. : .j.i v I n ot'nii.'ti I tli". I fo'.xx'ii4!! : : I I..lt ,
.1. I'X. ., ., ll1 "il.t : It thl :
II. r 1 !I. t'I ,Pi 4\.1\\ i 1 .!.IIi..f! itxil.-.x ,J... ( .',, I .1.! .-It 1.. tjo.! xl! pn .1
Agency forWH.LVJ.I .._ tux xp-.j.; mi iltj Mil': ''lo :' ..tl' III Pau i L... / f" I lf.lt IJ" 'I'.f ,, .t.( S' I 1.1" i1 II: 1 1vvi' r.1 1 ftr.-tx! PL? 'ati'.l.I I I'itt't' !'tai< t.tii .

Agency far:) the Pn'iiso:! of State k. I" -. 1' nir; HI H -Iai.1 I .t .1 \ ILI! 14 ,I I Hum, .1;.t: :) tjiki ;4 .1 it 'in! I lit ,' t 1 I > I Ill i *' .1!I-- 4 '4 tt-i i't\ art. ; :.u'tc :mt .tali: .'t..tit.- iitiffiili CftMtntlt., 1

Lands. 1 III I .11 MIX I .--Illt'l I.,1". u'M!. i ii .' tiltti.h '. li. i .1 1 i.' i I.., ...1{. '1. 4 t tai i !I"'i M > '. .o. 14. MX-: .11..i., ttaa ixtiix.- I -

I lit the I llci i T WI 1.1. I iTincrv\nu: ::.. ..f "nir i.B..u' .1.1") ,1.) 11. I Iii .,.1 iti' III* .u.:ti.. vxuliplMll. /'1 ...! VXj,II !l- tt .' ,1'.11 1.'I' ,Illi.: .1' I i I' t xv ; i : ..t"tl! y 'h..I lt' 1.- lot .11! it.t.! :ttt.l l ii i -- ----

)air I"'r tract. .,' 1 lit tli.' l: lrv nl "'..1\lull i*...!.. (.." titr.1.t) I ", Htl-l I ."..II I I'UI-IIII": Hit- .1 1 I. .tl i:i ;, .. :.4 ,ui.l I a.1 .t.IU"II : I !' N I t I .p'.'.:it-'x *.- 1 h;. I: Th-nnii's '.f i.o I.'x; th'.n! h\ ..:.t! \("*'tj
.. ..i.. VI....* "f for fi.... I .,k' : iti.!;it ,.Iu.lh! .
,.JIUt' lIIun. l 1r I" i *i 't, Mi Ipt I j.iirth M'ljtl; : ll, ; xoii lit ali I( '"'i. \) !d i ,h.'f vvli.i 1 pi"iu. ,- -I s --- lt. IT..mir"'It)' |Litera. t0!t
orth..I't.1 Je! ir.l.lJl 1 I ,
Tamp. JUTS ...., niolH-V.. a,1, iniinli\ I I:>"i: r.\Kll:U I "'\\llX' .l.| u'{ '1 .II i.ol" i to Il.. n ix X '* I[ .\:.I'l _\.u p;f..... ." '1'1 ij. _. I k-. til-J' 4--* ( !l'ir tx .t- ..! I Ivv'in T.\t, I'nttry'1': 1 .I k.- for r4in1 I f'titi'ix' t.' Salt ;1.: 1 tvr 1'u-' !vny

-_ Tampa.htnr"2 18.> *. nif i "I It .it u ix .. 11..11.| ,,,:4 ihiit I |II...1 II: v.i I r I, )I'.n : 111. >t nn nt l It.'t. |i-M .1..J.I.. ..t, t'' : .1.. i'I 1 I !1".1| for \\' |/ I..- 1".1' \ x n Ix fl' ...a n" :'t a r.pf. ..a't''I' | amt| : in I t.'o.(

.- 1 iii. .n:: lit ft tHli.ri't; ; Girl, ) I iii'i-tlt-il .. '. I tin < x.xt-ii f.i.iiti i U .if 1.\r... .
n no HIJJ;; .1, I'U II vv ix milt Mr k ni..ii I' : .,.1 i.t i ,..l. in, I .r)! tri, ii.l- -in>) 'n -11.1"1'! ; I -_ _

Inr.TairPampa.: Agency. 1114 1.0.! .. t'lui" to fix' al..l i.lit' ( mi :imt -." w: !II i a "1 ... h.- M-'k...1).1Vlli : r." ,f"l: t L't ,XX' II.' XX1!,!!' I'll: ",-. i' | xiVttl (p ..iS! ot XX III? .' -''t.ar. it'll, !"' t \f.! : ?1.4.1 i ii thltt.! :., ,:r.I a' i.
:
TJ. Hi H:1r.r.y, al'i"';n$ cal .'.-n.'. crn",*. Itr' ..I'! -tlI. ,'- "''u'if..n: C'J( tilt-x j ',rtti .\ : inn -lll"k. 1 f'i l.f .1 lu.II.1 I 1 IL t'11 III tl 1 ;', II. tX :, MI x- .1.1| .\ f J. '?' : :ik 'Ii t.' :'i tint'1- infix: t.f; n.: '.II'J:" 'L.,tt.u4'y' iav't.f!

riDtr tnyTampa..1_" T Tampa. Ha. mv Slab? 1\I..tll..1. nernt.luriapuc t-. .1 ni.l n 1.. with Itt- 11.:1'1;! u. ; u i ell!' nn i !I..i!! 'In-! U" : : ; lZ
4.IrUllan.r < ; t .1| .f; i : l :11 \Hlp.(
ceise.t..lleer ..1. ."....- from Plot |.la. ... ''i.. nill r.- \ x -n. s.l.'I. i"4: : : 1.1 'r. | \ .li..1 \ .1:1 a '\-an, -* o! 4t.h',' th t i l"ii I U ,, tt> [
1 Vvlt.tl 111' i I"air III" ;:. .. 1.111 IIS. :,1 .. i fh i h. rrr i..,., i.it i\\\ ... tun : i tti' tl.f t. m iti.,-.. nin, ) :' 'r'f.
pro rei;*, .".1 r.-.-i.i't| in mv ratnt* 1111.11&I\ I were ,' I. .' a .tli-l Ct '1-; .1..1 O: l I. nix t tii-, x.' nn my > II' ::1.. sevM! t'.>-. > ,\ ,tf trourn .
r ncrMiia'.ly: prwcnt. I vvi'h .1 li:I.ti-r 1"IIII.w h. :. "IIII"-. ot ih" xx.111\,-,. 1"11. I h i p' "ix xv I him, tr ,toll- I i ".:1":1I: I ti fe.!: -II or tvx.tiiv itiin- ,! l :

F.htrly.fFrT.. 1'. T. TlTKUlTllaV.lr. i! I tiliiniti'il llit- :Ii'p. .t11' in-lit ol f .1"'' IMxiirjjt'on i,1 Th.\.1 ilovxii at li.. ', .-,! ,1" iti.i ('U ;:ttt, I,- s'ri'i'n! :: \I'iMi'i I !iffnf.! ; i Hint f tl-i- tint -|:,' H. an.I 1'...1 I tin .

-- --- : .., April) 1 '\. lg::>!I. 11 fNl ,1..1.1111; Kniif 1114 tit' to wlii..I I 1 nit-lit> :.1! pi 111114. ; tn.I (11 tin in MI-i I.' I p'IX : ui it a 'x- t tilli|"| I lisix- tjoti'' 1 'In-! x\nip' tliitk '. >Ill ino'itti' ; )put -- --w' --- ,

'" TIC- E.MPO 1 Mix ftirli'I vv.ix iitt.'uh.il ; ,17.1] nfii'r .i vi"i I Ih.- Or.l.l .,-ii. lii-t, d.-t alt tin' ini x< 11 ii.: )4>..l) tIl-', -mi- lu .iih !IM vviu'i; I /i4Dl/1/ !i $ f.li'! ,itii.'j.i'! .it:'i I pour' d...- "lul'\.r[ A I'st.'t It It.u \\--1\\! suite/-. : .
i iI j t. ; inv I ri. ...1 l in\i-f! ..1.! .1]l'i ..f 1 '.1! | | I." .h.l 1 a "\o.m.l.! i.I
l'{ i. brut 1. i i4 hcrcl'V appointM fly f pir'ntx |ix4 tl 111.'I' to Itnli-i-i. xx llh lin- ..I'n.!"" x, "|",1 "'! "''T I "i ill 1.11 1 'Ira 'o 4ittib''.1 I \ n' .1 ll it ":1' 111| 1'1"1| Dll'h .

\ .>.nI T. in!: 'tit) .:. tilac*. ;I I ;!'.)l"H4'ti4' tn !tin-. -liip, in ihf f-ipi' !t'x t .' ii.'',' win'u o i tin luting mn 'Jfyfl i{ th-, i .xx i.t ,iv l.; :..1| t. Him ',".1 tult'il i I I'I,:. I livrx : j J ".1"1 I \x.l! I h iv. -. 'in'iI.| ,,4 '. .I.f '...'.. -- ..

11.. .\. )IEr.\\ II.\. .u iron"" "'i'w a ir.l. "a":1; \ .ril' mw u tin 1 \vI.1: "Illlt'l l III :I.ir'h! :. x : | !I..,.i I I to..k ot litnt., 1 I'i-, ,:. .1! I',' .f 'll'. no-t I1 i-'i !! i'i<. ._ l ) 't.:,. I Ti! I ,t> K-itpii) -. of tliu 1 1,1.'.!t .. aitwonl-
-- ,1.1.0 :
Tampa T'eri1_ .. la3a.: 4..tr.- J t.,] < ;t'.i4'- (Hunt, win Iri.l, I-.n I 1 x, I 1..1! ill'i", xx II.. n-.it.'r i t\\ .. 111.oI'Iu! i. I"' x-.vx I II i. -nn. .!
; l h..\. lll-ljtl "Illlt.UK f Of II.II"1. -\xllO |X Oil'*' ,.. .. .'r t, rtl, It- IN 1 1 -.1 """ Itaa. .nt! .
\VTrK: Notice. j I a- in :1.1.1.| ::1.! tit. ppui4 nt! H p, n uni te' .( i. if,! ; nil.I "'\11 -x .1. r 11"1. 1" -- -

SIX oa 'III"Jli1M.orou:1a'"i \VrTKift.r.Jitr.: : 1 will nppvtothe' ('(lll., pllllt ip-'I .I:'' lit t.f thtx t:lie, 1 I Imxv 1 I., ii 1..u.1 t 1'II'i.: : f. .. k.'1 -!. km.1 tit in{ I..xe.VI: .1 'ix. Iits I ,...i i r t ;- .. .iu! !1..1. ." 14 ; ".\ ;; : r tli \ t'4 ".' "N'f. .'"v know i" ,law.. \\Vt!

I) : SIX Simon, Turman. Jn.lire of I'rulnito. nfIIilllxiriiUili i i.i !1"'I'r tltHl I .li.>alJ i!<-Xi.'Ui ttvvvcr.1 1to H xvou',1 ;;'." Mtiv' lrit,.| :to |tllr| ti. r.j ttflilc'I') ".*, anal :I!!! tot! I 'tt'iHtif! I t.v-rt tiling; I 11.\, iMi' .1| I I:11| st'. i I .
.
}.drAmi t raIl 1..1.1 : nt..t' -':i'y tjtr.it iiimy lawyers.Th .
Thrift Uu c c..untFlori.la.' for I-( ttor i fA him. j l t.ut l.xiti. -p"ki- ; H\ ".:.,1! i t. r I I. rlt't't II! i tit ; iiti'l I ..u. .n I.a"9n.( iiioin our- !!| :t rant: |I.\' tinfo I : nXX I 4 IIH'tt- : r i.., .._
>ltinni"ir*tiin on the F.thtt of ficorciV.; I I (Jiorgi"* mo> nl t to t.iI" \ *' I tt. !Ivxo of '.ui.Iaiiniik! ainl U" -
piri-nl 'lli.n! i.utht xpooti-till:
.,L 1 my tail .1.1 :.' i :u luitf -pt-kt ::1 it tiv'.. ..j i firth ti..111 my tutor
s I
C: Thritt, )Utc of rnt I Count" *n-l >I\ .loctH1. "h"II.I.I" XV -llioUt ttll X'l'its: I' : .1,1 ., ,tk -It ][ tiit> : nt' xxitli Th }.(...t t i.."" c > el' tn"' t t.. *
i
7aDI', .' Jon I'LYNX.farr.pa I I' ivtn : i4'ti'l :; thir .1 thp'yi( l."k".l) up I"! x' n. xi-'t't II! I Ihr! w',' not :I n "r I 'YI _'111" IHI.il in \. r..1 \It 11 lJ :
n.il.alr'Iti
Iaw

.
1 .


.

:. .
.
-
_r'. '
: .
." -
r .- .
., 'I '
,
-
!: "t'
..It kAV V ,. -J !f X- ? R
,
'I' 'F" .
__I_ T-- _," "k-" -. *T3Awf _
.
.
r '
'. I'/r' : : -
+ ; rp11l. ,
.r.. :'' .. .._ ,., 'I .
-:. .:. : "
.
2. '-". '
,- .
-
.
Tcre 0
/ .


.' ,
.
v. .
"

41 .
-- -
.
.
.r
.L .
..
.
.
.
.

-.: "- -- ----r-.n-::-;:--_ _. -:1 ....--.- -'._' -" ---'----:: _I____ 1..- -L_ _- _- L --- -.. -.- 1 1 -. - _. __-,_ _. ---- ,. -. T' .. .

FLORIl PEMSillR I I (.i.uil r'out-g, "'.'h.> In.(. IrC.i IIt' 44fl di.t" I the Senate of tin- CIil.1 StateThe i I rtirlur from the. UnrpcrS Terry | twenty I !thoussml) ) ll"/r.'!! wWch Urownmjsi ; \
.
-. -- For the County I HilMiorough I I Has exploded lather, t-.o pr, maturely! we South: : hiis\vc: "tl him in the bn'.inre/ and luHiirrcrlion.HAI.TIMOIIE hare: ei|> -n'.Ied ; nor cnn vtc stijj[>.>se
I Ion.Tlo' he, has never I..t'l full I wanting I in Anything ) Oct. 19. 1839. |that| llrown came (11 bis rou ,
'r- DELAlfNAY Editor. F. prc t'llll'ICl"\\ :''I.r.I..n.! !. for( I ho good Sounrd and I 'i'iDoii We have received the ?1m nwny :
I\il' jinj. ( \.1 I ; "hil.1) ) could! t1aU.; 1! universalfiitithein just following and! expi'iisiwe% compaign in Kamtwith
t -- -- -- -- .-. -- -- sc&siorvon) M 1"IJJ.: tin, iTlli ult. I I ,-rlnthe: latter I the "unfriendly!' It':t!:. t alimil ation. Ho I i! : great man, ort h intelligence fu
l. TAMPA_ FLORIDA, Four dJs fr't week: were or-cu-: lation" candidate. Of t the two, as ne.M i. nnd' woithy an I.I'\'Jliol to the l'reli.l.n'i Lnsl evening n detflchmcnt of marines. 1 quiet country ry furmhotrso' in Muryl.unlinto :

:' .-_ .. I Ilia 1 rummer, in the interior L.ind dome volunteers made: n visit to | the which h" mado
mng-izin
.'. piec1 'in i,1 of Adam.! :i mulatto slave, I President! (4-h-ct we i>r -iVr t tIle f"rH.r.- I1- 1)l'c.l. military
I of Clrolil.! shows his lore of IlrottnV house. The first visit was to the (Sf The I'-ffiil investigation >"?.. ihi1
'r, NOV. 3, IM9.' -the property of J. 0. (tie,-n,-for the I Senaid: I elf"t l -lii-vo ll-t; .uoith; '' ; ) school house nnd iJroirn's it 4.1%
determination .
eonsis- not oonideribie !
J t.t j hi(Iil section, and his ( as WHS stated bu,ine- s wil! piob.-iMy disohi-c.I : -

. .. -- : murder of Luko Moore. .'i large luml.r.1 \oul.1 "Jra i ilrj! .wur\-\ill, 1 Dvl..b., j tnt t with his former life) to liro nnd diet yeMerday. They found n large quanlity I ; list *if coi.liihutors to I Ii'" military chest,; V
'Subscriber whose
. t terms of ubI I (.\\iUII'\1, were examined, pio : i iili'-r "coinrnoinise"; mi! 1 ht I t bo lifuNdi I ,)' i it. Wo publish' to-day n portion of of [I"nkd-Il'o .tl, boc', clothes, tent, of.I 1rown. nd I ,mtl v.-ry 'Xton-'Vi niulg
1J iiro : oUL\x ,irctl."ill receive the eoIi.(4)r : that speech)), iMid. will publish (the balance 1,600 pikes, \ ) large blade! of hiexi'lo.kIe! -.! -.
ant ill 1f\11
i llqr ( three weeks its j lie was found In connection I II | ( four jeaiH !.nig-r! (.t( p\I'iII.I.: IIIII. tOIihih' rallil..tit.f4
or previous Juil 11.1
) I in our lu.11t1'r.. Kiom it the South They nlo ui/o"erC.i: n carpet I.n; rontaming 11\1'rIII .t g.-ii'-rnl r.ut.Utrv': ;:
i :: : lIIall e, markod: with) aj; ol'"pnle: I !this murder, in ''n future '\ull.tr. wo )Imve .) II I j I I r will i!l .v o thai!, he is tlll.l.l.!!liomnn, and the documents throwing) much 1-ght; on ;|I ( : .

: % IIIC! I A few rcm.iiks lo wlk.1: on the .ul Ij d offrocs I Sub-fiibinj% ; fully! to the '.pni' .- 'i-mmo% cf 1,, bet "Iitlm.J.1.: who t an be brought to the affair, printed c ,n.tilutilll. ai.d! I 'orlirlr.: It ceoms has 1".t'l a-i*.'il
tI_ ,:2 per annum il for six I ( hiiittg. : their "f timr. -'.I.. which i t the South: in :101.01"" I Ilea : Iail.: il a J\l ? ,. I ,
. *;. e I If' On Monday! ) ( tl.osecojid! wetl 1;, Ccoige; I I to adopt! t t.( maintain ''h! *-ir I r; !Iit- in ("', I 1 at' ': "! I izimiticniion! in various States of t the Un jnf]: Virginia. : upon ( I -'- .- .t i j u'l|I Mi.i Cby. i Il) noblo! bold! honest O II.. They) 11"0 ("I'hll.'r' from \IHuI1: ,, Yolk, for I the! dylivrrj (,ViT li' 11.1
-
r.u.
!M. Dlc tik-d far the maidor, ) of < with the no\t I 1'lt.icllli..1; ilec- individuals at th.. Xoith LivtI. .
krs : l/intc-d\ &t-u \ lal"I'% Smith !
JlrT:)( MlOkLER, of I.I.J.d'jly. ria.. i is : : 'I..t'l Senator: iff lie ? Olo flll hands jii-tifi'of Oeirit all; Fr"I
: ) to net ns .\geist f..r the\ "Kior.- 1 his; father-in-law, (;,Mt W. (!wul'\ ii.- )i I lion;!i," ae: pi.bi; :
I. i, .r..u."s, d will receive .t1bCtIIt| ionw. There[ were but few wttric-fw, Mid tho ca!o j heblt.itt-to: t- i-\pii'fct it as our d.-iil-i! l ate fipin- ,tic-. i i. a ..ufhl. !tlr. rising I iu I the mon- the. cause: ; also) ,a letter from (Jeriit :milU i of, t murder, ai.d: I as HCII.M'IV. Uforif I list
f. collections and_ receipt fortbo fame. iiii.I about' mailers and clu-i k, \r Wiwill! m.lk.,
, ; inc: of new era, with "might m.-ij-s- money / f.el.: That Covi-rnor;
%rI tit so that) it took! tut ion that it "moral 1 I
ono day.- I
patent : : i
imjii.s
>iliiij" draft him for '
-- lill"1 by ) ndorsd list ,! for
ty, to Ii\, for t tilt South, lullnnrblt.l s \U. by tin-so I reiui-iliuis| is highly I prot : Me ; .
j' r. J. 5 1'ILI.UIf, Ue4 muff P. O. I He 1 i wns :\\\fo\ found ;uil).. : lo fleet :.nv. man I President of I Ibt.t lni-1 I, tiny for weal or WOP. The State (, his I iushier of I New rtJl k ('1&1. i.amr n..t it i-. i'\ 1.1.| nt I that h" iii'i-ii-N to pro)..- I thi"wl

. i ('U.. GA. i ill ttuthoiir.ed to act. ni Ajrent On Monday J of III thiid. ) wl..k. the Jiidgo) lid I Stairs tipon) : rllfullhic.1 would ;Imh I I loves I.il for his )political honesty ;; $r*'collected.: All those tire il po .-s-u>ii ot i i.te l.tll.r to lln.' \-iy lisSi liOn ; anIlh (
:
i /Zori'Ju 1'eninmlnr.We ntid) when he takes the polilital! flag of his I G:u'I1r'St'. The (io st-vr i..r has i'.'.tie I Ia it t in 'n lit will ; ti) .. jj.Mid fi'tll
) __ .._ -_.__. pronounced the) Ki.teiico "f Death) ')1,1'1 i "ili tinclliili'rlnf the jqht.vq!" ,lt' Smith I doiny ; put
F : = :: -Ucuti 0- 1 section in his haiuN she will follow him proclamation: "'tlei lug $I ,00t) reward lor 1.1 New York and Oilier N'orthoni Stafos
invite( tbo of am, arid on the same week! on a* iLnnlii; the It
11 :
1ul'llu t J dullriM1011 /ur :f'lt across the bridgoof Lodi and pike the inOIIH'S I Cook, and I huge IIIII'r .I jiiim-d men 10 IiI teM. I inerrVm l ho vry !!III.i r.: ori

: r ri lo the advertisement\ of John 11 1 Hu.dty-.Luth to be )handed ('I Kiiday, I[' (-.<,\e. and the, nominee. pledge! )Iilcf. .I cannon. \\.t publi-.li I I a synop-is) ('II f are now scouring llm mounlaiii% in puisU'tof 'I to doubt. We trust tin! tho t'xl'ril.ll.|

,Publisher) to bo found in another tho) 1 Glh d.y of December next. t j 1iL t iiely nnd) di-tinctly\ I to !%support) I them I ,I !lii> late Kpoecb, at I IUlhvile.I to-day. !hil. should the fids warrant it. will l-e tieJ l

I Wo make this of candidates Our despatch yesterday tnoi>rro<'I tly I gi: I 1 :loTornor ) to I iho extent
Honor announcement I'I }
) of to-day's paper. nil in the (::.a of Hld..y. bji i without i Il.n t'llilali..m.;t dodging or wIll < 1.r.U.II,1 1
I ''I for llu Presidencies in of the credit) to Messr- \\'II T.iict. tor not but of ,
-S foCircut : ml"lIN I\'ct. 011t" ; twenty re'l'Ji..i".no
: re pronouncing; the awful( sentence ofthe <-'llli\.oUttiO.: Thus believing): n., I '
Court for Manatee Coun-1 I' lan i Nation.il I Democratic) Convention to LeI rlJairiu. the line to I IIHp"1! Ferry. We should! so miny be retjuired.CifAULEsrow.v. I
Law !mado few retn-nk- n deny tint i it: i is but a matter of I h said 0. .v T
'iII convene on Monday next. : preliminary) : coin- [i |held, in Charleston'in il May next 'lh.itj L \ \c \ : 1prir. .

no feelingly and) forcibly! as to bring tear- : mon )piu.'l i It'-r.f vii.i j impoitnnec-for j Convention "il titlu-r break up in a row, Un<)lenl of the I Iblinw'e: and () I:: Jrh1srO'in county. Oct.

Li -. schooner Spencer- Ift this fwU many a hitdy son of tU11 Iu next: I. tlo Southern )>or.j.i! to diu) ,.lie 1t'tiol or t tho. southern! delegates: repudiate nny I road' T..I"gralll. and I.1 Kelly, Operatoij.t 23d.! -Tim pri-on-r, Stevens \i. still living.
I I I nomination i is not of southern [ Opriaiur iii Martinsburgh ) now I.e had) nIdtr l fother
eekz issue IWI. C.)1 says 1'4
New ) w wo will lay before the j rullictlC !! n, to wlll amongst! )her. most 'Ioninl'ntI L "hlcl who lielped COlpt
for Orleans, on Tuesday at. ) j nnd) ,(' : a &.outllr ticket t,-iu anolh1 w'sJle .1 tlc party l-utilof. not; know what becameof

-_.-. -- substance of thoe remaik*. and we ', Statesflioii: would l-o most likely safely l to:1 I! er Convention. I to drive th, insurgents flll thcIlri"g I him. (Old I''own; n1'; the Sheriff. anorder

Tlic U. S. Mail steamer Jfatagor- I trust IhJ.il produce a good dr.c 11 I i iit a.igiirtte as Pie-i.letit of the outh I C I ihe South is to I.e respected) has I I .'. Some time yesterday morning. on Dr. Murphy, paymaster of thiI.iipr's .

at this port, from New Orleans all- tut more c-pe" < Sally on Midi ashal.itnally t rig Tniud] Stito.That I : any !..Ifu''p'c! she will not suffer the Na j jtiotinl I I J Jlilt-y: : the lino repairer, "lilo repairing I Ferry r.nnory, for"the) *305. Ikf -
I j ) I Democracy to I tread) lur by e j 'the fine l.dWl'1 Ferry 31.1 Mar t from him to purchase comforts for .
leaves to-dav for Key 1 have, no for the la of eiI we 1 haxe m" who rouM, and who! \ 11'1 Illlers
She my
.last. : : I respect \\ the nomination; ol a lal. l ain. I 'tin-burgh, was : by Capt. Cwok' :, and the prisoners.HSRPEU'S .

!her God or Man.We wtI.l-\\! are I proud to say-we doubt) I : i Iliillle South, as a !i.tt.al.l t !, 1:1': had[ i L \ LVI Le rcc"gliZtl!. '

-.--.- I were not present to )heir. the s< n. I 'r.ot. .t' present, the most )prominent who I -hare) cf public %honors. alil) a (fiI ;and permmeiit ) FEKKV, Oct. 23d.! -(;. W.
AC'luitrJ.TIJ rand; Jt u. ( I of her iu ihe H.\nrEii's Oct. } 9. IS.' of the town, is now
th'-m-elves recognition (equality; .\ ; r
resent I mind)
I tences pronounced < these uttfu tu tia; 1 1- to Cur are I Hun-[ Chlnlrrccor.l
,. case of the United State v*. the I 1. { l'tti.'n. 1a' :t .li'lillC understanding! ,. at I Til pn-oiiers have. bc,\ committed) toCh.iilestown Ih. acting mayor, and ha, lcl'l appoint oil ',
men but informed i.f Viijyinia I .,r I Proidtnt! and I
we arc tint in Il.'r. Clay, .
await the ion the
itS
perfor- i to .
have found Dill and (k'jiit tfltI-ttj. when Mr. rUdll:1! tioin- jail: act by CuI Craig captain of th* armory )11.J.
\, .o they '! mancc of the duty) of t the .Ju'/e, he { .1| of Alabama: ; : I for Vice I'it.p.isIttit. As I for I i"alt..t. that I the SoulJi should !lino tho i I ; r.itid JITh..\. will tie indicted and I I I i. conjectured from ,certain deveh'p-

: consequently been discharged. lot restrain ihe fet-liiigs <.f.the rim,,. ,. I{I j Cabinet dlicers such I l\nl" lionhnm I I. i' next I 'rt :.i.Iciit. As fal-o: to this under i lited in I I I.-* dat. 'Ihe I qtie.! lull of ju Ihnl. tat to morrow night was the limn

-- -... -- : tho of the, Cinciniriti r riMliclit has t>ven seltled in this way :- !! five! for tbo attack.Patrol .-
I tears which) rolled ..11I his manly: J!< I Ilhotl!" and) lIH'r.lt.: of South Carolina ; j'j -tanding us to I )principles I. original ) genera :
Captured.-At Kingston, Jam., dl'ckoliJ ,:allotr. the democracy, i is The local: anlllil\( ) aru lo try I the pri.tonj I. companies have bOt'l orliz..II'lc 1 1i

I.) 5th ult., the bark Laura supposed; J j dJ honor to his heart and 11.t ilfect. on ;j i Ivi r-on, John-on.and! I Bow., If ( ;.OItI ; : now. )pieseiiting' I its Ilnl.rl claims fur thu sncocion. *. j crs for minder, and meauwhilo t the. United. and at Bolivar all) Jump I Hill.[ Tin evidences

|Ilhc densely crowded) I.al was i-Vi Iri'al- i I j 1 1'iigh ai.d! 'i't tir. of Alabama: : I DIVIf i \: -' I i Stnlvii :'ldlttt. are to proceed: tol the are lady accumulating that the in.
i
a klaver was captured the Ilr'ui-h I:, I IJriny ICMi from many a sun burnt-tal 1 I i :Ji..ij..i.i i! ; J'tid) :a )ho-t of oth.iof, v ;h'III. ) \\t' "draw thoMVor.l, ;inil throw 'In\ 'I ch'iige tt Irra''1. ( rov. Wi-. said; toClllttl ..urt.tilla" (based) Upon a wide.!lT'J.1!

r Archer./ i wart pl-iii.ly I I 's-iiiut slave: ,, ', t the seal,inrd," and I will havi: ,'i i4 11'f.' r Slates l Pi..lft'l i :; .\LI Ut hlC Ould) national organization: and) that :. ) .' J I
full ev.-iy )
tho holdi.ig
furl e\ !!
ill'C.111'\ I ( Ir"l
-- } V. !I t the -oiilhi-in, pi-opl-.or !I.;' m.-irt\r- in their t llnil he has no objection to the, ;Iein-rtl in other taltr. wln>se n.nn.-s: ari I)

"? Fire at "A'tir Orleans. j I hearts of thu all iviieC be.-it in Ilif')1 with :i Stato, it i- fltr t go,1,1 I foritiin! I toI I ..:ttis'- : \\. asii, ,.1 I Jllld tiled of the polit- Government; proceeding ii aiiis; tho J.ri"l.n. 1 1.0' hud)!complicity with thw con- ,

Magazine maiket and fiivo f-.pi.m-s; of>l I j th.it 1 of It) t.residin] la igit rate. A-: I I t'aln' mind; 1':1 !;sa/-ly! be litisti-d with 1 > j jI iiat 11 I'ri\' 1). h. would! :-'rili.. tlioi I ':'tis ; that i., what will l I.\;left of (11.11 |I.\ .j Irmilltll.:!( The two \1 from Ch.imbersliurg : -

weW I I thiseare I tl.... lir-t cririlal <\\1",1 I tin t. !i 1 the) 11\ ,". foituno-, I and -,'III.ul'.r. of the I i! I lu.d; :;; ; of( built fr ''Hlry j tho lime the Viiginia authulllu lI ,\ 4. I I ':.I., who en'|lit ttired alt ii-ur'' fit, 1 4j 4jC
adjoining, desttojed by I
j -* ntence! ) (,f death) has; nrotioutucd :' 'eU I'I'II: ? pcop'o.) All but-ay: I tho-owho I; a.0, spoils, (tie.il 4 ;i.nl.' :! 1'IVrI done with (lit,In. i j jrown stilts that I tho negro Fred I I .,tih.t'.'hlieen -.d
the night of the 23d! ult. The-los- ; l'Cl'l I I 1 is ha-. made! a fu'li-r'! within few days if iho
I "IJri-iithe I:t tli.-ie I n in in \vitii i I s/nil I s. .l a.l, llcler. all I 11..r., i attack.
I I. his I Huiior I .7 Li-Ig4! King,-.in this (Jounty l..li.\ "th lI,1: ; tt> (b.! tin' I I Ii : J .
: f.300,000., } I IJr"ll"I I \\1.i lu-vi-r to hini-t-lf' 1.ltl Mii-l.' :] : (IiieTiI. iu which ho Mhc tented tl. Iise.hm'g: -cr-jt taett'ngs \111 t 11. :J.

...- I --o ..10I e eariicstry. hope they "il I I In L. I ij'Hsir I tint '. tn uOll. \\',-II. all I wo hat. f j 111- is my' 01 ii. my n.i'ive i laiiil !* i{ i.e nit fol: 1))r. K n ii,-.lv ;i: monthsince i tlilitli t".

or Brown.-The Hartford) Times: I the la-t ., tosay. in t('I.h'| i-, in the I.IIII"I 0 of 1..t. j ii 1... llIt aro caiviM I : ol l b.-in" inj I. I and IC rent is pud till Icx March ; hoI

t'8t8 that, as the : ) Jo I In th'-! i trial (II I theJ rnsos, it i i\ ijrati l-j j j ri'J Henry if it i i", 1:11.- the mo-t of it: :i sjiiiod jilt this lofty seiilimcnlu.uld: / I never had over t.veiity two men at tin- \\\CISW..Od. :; .-A 'p'-oinl ties-
L'epuMicans not j i : ;.tirii the fii-o, tim... .erving.. 1tllc'y.\n. ( f urn a: one tijvv |"> l 1. lt'J"c t.i (the or an patch ( I I : I "h.I -

the prcfex 4T!;ack," they may with !J ifv I- ing and plr.i-ing duty for us to ncord I Wo ))1".1'\1 occa-ioirillv- a-k.-d, taunte t- I kin-/: tr.iitoiand) lUnntgue. of tho' u SI li.ll. |t.tit 1i.: ha I I.' 0.111 1 i .sons lo -xpi-ct' ,'I I her I d'.r1...'\.'Ilrl"I I''F..r.1111..111? l'o'-n undo. 'ho tuI -

change their parly name to I I tho. di'smiy! i and. patience! of the .1 ti'!.': ni':ly, by gentlem.n north *>t( Ma-ou V South. alI I p!..dji- ii 1.tu.1:1! : vowthat, I.- ltI'clld! nts I liom I e)11' 1.1,1.) K"lllu.k\.1 i I lure of which! lr.d! not lrii-pir.-d I : '. lllti'whiih

lirjiitblicanx in con-ideratioti .of !i p.-nding the, "'::\in\i"l: ai.d) Itl.e:11: DI\.I| "S 1 Jin: ,', "what coi.Id: the) >>'lltli) .It I i ht r.- .I''r.( II. Y will I Noilh. .in.l ix-olli, CII/IIIH! ;: ai.d Canada;I ; I! ) 1..llt) cr.JI. ., -ti-pi.-'on; tint tlu.l'lhl .

I''illation of : ---t itik.- fWtliciiiiitai.'.", ir lir,"-." II" had\ armsulhVivitl l I'.r tiflcui IlwII.J j' of I lit. i n-tim ," .rti.ii'.IWa.: ; inofeT-
) host of for il Uti-t Xi-rhj": i 'in ; 1.111.
exploits) (If tha 4>O lwaltlnic" : \ill1..l." and J the al.\I..i. C'\.I I j II
"
: I _'. '_ "It'I ; he had i IVfo htindie.l; t cvoIi- :, I\I I |,, ,., tlnna.- at fit-t Cir-
I[ again: the!" arcM-ml. "W, doiio) t thou ilc -vile : in 'I!" I Ii.I i.i; ... ,.tl r i."I..I.t.!: | : i : > .11'.1!
I .I i11I1.dr.J >haip.-: I t ill- jtli.l a I I !l have !
Out .id'ILI ( iizf'UI :..1 thC Ab- 11..1..1 .11"1lt"'O ; "' 'I'lfl' i -' n r'\t.t.1}
-'.'-. I good. and) faithfulcriant.."' The! .Ii\\!\ and. '! r lh--11 : j.i-t cau-e, -tin I! '. poui-r- off! oliduii 1 $t'iIiiCCitaIIi'. : *.. :j spi-.ii > ; I he, l 1 ft t"1 lit Ih.. f.lm : t he had. I Icadiii tii lit l 1".11' f ili.1t! : ho i.o.,.r'ie-4

M/riiYrui'is -"tt) -uu j'.4.slDic c-if t r. $ '" .. I i 'I : L..,,... ,I 'Ii ., ...,.. i.f r-iuaiL 1 I! at.undaiice o'! L.ss.l's and othci jumti.i-: : i llio .j
jriYpTe IIIC lliiil ci-ijtilii--
: UiuUi/h the
lt p.Iri ..I't'', St-t" >. |Iy H'If'; I.. i I he.iitih.it 1 iidri-! ::! tho "-;;,;,1'II'\ ; :* i j al""I'II..I.I Lt.had L't.-ri a ul.oleear plotting .l"n .. -. .i,..-- .-- -- -, |C I adjoining. were e..':inz.int. t4
and, ulIj lend Iv 1 Jc -- -
'gi iMaiion" doctrine 1 r' --- ---- --..
I i ril lit1! Solicitorn! iii} the, \tr\_ :11||.!,: ;,.J| I )In t""Ihti"1i'l., :,i.. mu ".!.'',:;"h,! the il.ur.'li"l jit H.uji.-r's I Frry. to tune h tioill' Lo..iiectl-: :.1> other e- i!'|: t-: ,n u.i. li' i IKm nP. I1 i- ,.!,tiridihati.il .. .n' I .
her I /
put stamina to the test. We' !j. dieses to I lie! ..Iui it- in I..tl .'anby that: 1 lh" j J". -' t.i; a-ptt I .-f the-'at.-: of tieii.1 I th '_v wro unaKI.-,. lo ci.li-t ,iii.'t.- I"u i I'II [Ili'HI to elsetiiI.r..I.Lii. !1.-t... ;'i'r-\' -- I I 1'1' "... nndii 1t.;
with much anxiety, to to ee if duriijj;; .,. : : W VI u- < .I..hl Smith -I.-. Ktl; : .. .
l.\ : -I- .
I. : r. \\
; : tll 'JI' i.x.rt.r \\i..I,
.f'r. :" ( ii.j.1! I ) i lioiii citi/. 'I i is.-
: .t1hr:1t. 'li"--"t.j.1 : .1 I wo take the1 I in I their rank; .
t".IIII. : -not one li'-dv his .
.IT" 1".111 I was d .
approaching Presidential) coiiil.ct she'I .1 o 1.1111. a-tUill: Ii sits' ; :Ll.-v \\'t.-t I 'I. ''i st:! .-. .! h- 1 ...i't; \
prove bcroelf de-civing of the ', : '. from :tII!| who ij-id I to! [.I"a'1ro ufi',1111. rt!>- Hihe \--i -v f t 0 |I. I n...d f|by.i him ..''lt t.S"rl..u. trial; )
.fame'
; healing: liitn t of which I... nriy (1- j-i-t\; : .1 t ''Ir I'a.!. i- (v.' wi.-h I I th"V would! all I ::;'lill.1 I tlieir I lacu and U'ttie'fl. To oi \ ( [>arles! tv li" Itl"I.) 111 !h I lom: '', .; .i..' i'I" &s. r.

recorded in song,-only :adding-of f.f pr"I'" Hi I i. uitim-ito-uciv-s: : : in hi- j.ro j' nI..t-iii.|. l.i, ih" { 'i"I"".' .I! < i'lnal} at l list i the credit of Li .. ho savn' h. III"tot: one ini.-l.ik-; u, i ij .. ''
.1 IC.i !
..
v'w ts." and defending) ''Southern i fcs-ion, to Irgher: fimo. i i. now in disown i .uticlo in II,.. Mucitiy, .1| hi'. :rr.:1::1 ult._ i ing among the fr"t 1..I.ng.to .tr.r tll.1 n-si.-t- 'j j, detaining peiinittiiig tin-tfiiin it t..1 go t.1 till >unmistaku i.n.., .i I.' :.' ,. I ;.,: \1, .It .i'iioN. I.;.. ,'JT H.o,. ofn .
hinds. -to in \ i" t..ii.d .
r --...- I B.! Hart Nor would!. wp Jo Justice ti, 1'i i. 1 I II '\c i-ndoi-o, jind h-jirti'y! r.ti'-orilnj! to l'i i,j' 8th, 4'. Among ihe re io.IIIl the Ferry he 6t'Cll.tl'l intVt. .'\j 1' mt.O ... II ", r'r I .i.'i'oviii : '> :.... 10\. .'tt )4ZITI'ii tie. f..I-. lI

,. In the and .1.- J Taylor I (coun-el I Jrl ry nttti.nt.;; contained )in it. H.-re I it j i i.. !I j I who have given :taU-iuetiH; in regird I to I: luugi; soon, Illld |I"\\ ii.ed; Inre II "- ,-rii': -.. : I Ft-' ( ... : ." f, l\\

fnJrpcnJcnt Prat Major (. I the, defen-e) did wo omit:: 1 to Inc nlioi. the I -lead it c.refuy-!! I the !insuircction is Patiick I lorceiiieiitfiom ct'tttt., t...., ..<*>* .*.. ''' %*.*.* V '. .1.1.\.. ;"0I '
; i is suitable I Iliggeus, a i| 'nl h.liu-s I StL .'. -.'. .? w'll: .
suggested as a candidate 1 au.! : ,11111I."tit. .tl:i i 1., "i.1 to I Ii.- lie 1 ;.I'r jm-
uUIril' z\J'J\' tlll.I tilc l. th< < : I II watchman, who statioued the *
'
j > on tli white t.
Mr. Walker as Kegisttr. With I "Tlif Ia\ (iflI(4t.. "I. on Lnight,; txcept r.e i t '"t:1h"ll! i "f i. .f .-i ti .
.
I g nll"ICI in behalf! cf II. p i''Ht r<. < '. .).ltmn side of the ) 'I ) he M.-nt .. ':: I?- I I -r orl-iCs
I Siit-h j i- II.- : !i.! (, .t i.. w i jitil.!. h- railioudbridge.it! I Illmil. away on an maiid.i :at. ,
deffcrence |\.ij.i tte'
General), excu-e n'. Is n it: \' .\. \I Mitch'-l I | I i followwith! llair i .. It t .,' 1'.1' : 'I u' .. -
'I .hia .
r ,) ed C.ih time of ;it!Ic'S _
\\ill I.-t'tl-ti.flIt' beMi- tit iii i. "11 i' II. <1'1':1| : :& .1 f.\lal-a-. the :attack. Ho says": : I I proper :' .1 ... _(

suggestion of yours somewh.tt pro-j j liful lii.gu.-.'. mnde: :eri ihninn| tit! 111.1.] '11 I I'-!. 1,1. i i., .'1 In :oiith lir-t -tin- "At the l'ulllime: I t I P't".l"llhrlnh t t the f!: Proxiaion.tl: t'ob trriitit2it : hw r ; :' '
.
-too much Msum.1for !( henrt-rt' t tii.-.ti Ii, \t." :ii.d it st.-.ii.J-, } f.ith, 'Ii.. ( As I !' ..
a riding :i'j| ,-ril to the .1 ii iy' in !I.. a.( ,. brnlgo. CIII tl\r hero I VNolid'-red II r. f:i. -It
:) paper half: : of ] .,' 'il pap r in tho .-:.iIi-.- 1.1' :otrii: lights: what :t'. tho I thai I dhl lint tlit'mIer : -
Ought .
weot\ wail' 1:11 11. \lt.I\; : ', i thi' Ilf"IIUI t t- \\ 1 rt'a"1. :i-rt : \I fiencr-il; John! l -- -.
wo hear from tbo o al ir: ,' &" 'd \1'1. I.: 1.1'I.r.' ( ;. watchman.: I 1le.' *'I f I that in.'in rown. '"Hn sit.tr! u- -
!
Capitol Ls A i j 1"1 ttitfi.t! ('flII.ltil{ fir wan! of aWc W. I.:i\ |J. \I.:-* \I. l-'il know his r. jiutalion j i- !11:1! Williams. 1 w..."lll nut long, I-lt in I) lllic. ""1.1.1. Iut:1: ri-cov.r. i i A Tribute of .

ncv JU'glit! save borne di-ngrwa-1 I l"'. ("'. K\vr\: -is man: < .f ,' : aId 1 C.ipt. "bLt.r; lirowri.: |.. ..
aMio- !
II" 11'"IO'IO :lrII.: II th:it I I IZ j : 11:11. f'al.: i indivoMon .u1.I. for ovir here I met two rne-ti. jirmI'd I .I.1 lL-II 1':11'IL.: i'l.i.. '111. t I-t is"S-r"4-in-
: t-i hi- i.ti.I-it.r.-.h, ( .'It. Watv."l| I'.IOW: II d'-U'l. '.-i-. I .\ M: I IM; 1 ti
c-pistolary : t
correspondence. cr ud! -<'Ii'I'I. I Hi.nt I i. with 'II I: McKAY. in
I I' Uiigpours of
,1.:11'< )potsibly :? drawn II ('r ind I fiotn ; ono I 111'11 a-kod I .
I 1"t llie!
!, |II Cup'. Aari 4 C t" tw-i.ly-tirsl \rr ( ( 1.1" .
i : -tian. V! t-ifc. ( h- m4wiicli! :1.r{ I \ : 1'1. not. I t'oiin.ctiin I' ::"
a'rcaJy ha\c 'lt reifil : s:.i.ll. 'n .t far I
been th! <- ; :ii m -it l '
-d) 4.-vi'Jtjce
tH.p' "< <.f to 'to t.,-niiicc: I1.i., .1 lilY' t.( I lit : ,-l.. i' I *, woundtd I'.idly.) II 1 1.* Ii.i. (b-ill- S..I \ntiiig'itid; ili. !
impoitant I :l \ .iy 'n- ,1|>.11:111,0111,1: ', ii m 'mjt itioii.' : I t ;iko yt'i: pri-.oi.ir/ ildone. t lute .\ii : *s How .':.1 we

) PCIStII:1cdWIII! it would j 'j I iniioccneo! ', n.-i-, '1.1.1.1 in Itl''li'IH nii.I,J portall'c. "-, c' ti-t: .' 'itm: : it lh.. :::rand, cti.i: .iion ; \\11.111.1 I .% .,Id I 1-1 don't 1 suppose: : j and t aniiot po.il.iy: rero .r. I r"alll'II.t t jjfi-it tl.:. (".." "hi.Ii h.. t Iranformed : .

or disagrcpable f.r the I Mcinoe lei'gthy Tho of ',' !.\' aliiii:j .'j.-n, I.. wh.li: ail .thtisliquid I h.vo ,' 111.: ildwaid, Coppic *'t !lon.i.: unhurt. ,
: [
\ ( .
'I : 'HIlt. moatmp- tli t -t- ,1)1 my l.al a \rOI lie -.-i'h j ) OKIM, dear from l l.fV and! hi-ah'i) ? '
!: 1 [ i-f *-
: iVnn.1 I
: I'C3t-1I0"8 j ic i. i. 'U'lll have li.'I.I. \I't.r 11.1 .
> : !
vou to
: with
vtrroii nj'pfa's to th'-ir hviit.- i .1..1
--..- -- I ) in l bvr! -f! of'I'.T. TJ'I I Ma .',..I-/. I ,I'; ;-."..- a ,,-li''I:1li.I | die in two inii'Uti' t"'II. ) that\1'l.r II.. t Von.(.JI J L'l-ut. \\I. 1.1(11 ..1 M.imo.! d-: :i'lho p-i!% r of timi- ,1:1! si!, and the. mil-
i tr.iil \\'ll
'.e Lr soii for fli. !() IttI%. | 'I' 111'11: iiatutc, weto mad*, I',,1' J l ;,;T I i-; T :'he -"i'I" '" of the :-..:ilh,, \I: holdf:, mv. hand, the in which: I 1..1'' C.pt... .1 'te1i t1.k of Coni.citu-ut, is.Cipcd. idew) of the! ; ? Autumn Irijjht and!

:1. II \ :in--i: !i in duty! Ld J to be } i,--t to : f | : -.' la'itertt. 1 I-trin k P"\'t i I I\ had I !
Montgomery .\L.il. in tt'r :1. 1'111.i1 .i t .1ld.Ih.| t i"\ i 1'' Iill. his ('( ; : ] ojH-tied, 1":1 t iii. I all [believed, "
at-olilivn an ait t !i"t'! <('n futiiiiil -th.j \iol.tic.l !hw. tf I I"'Ii 'J'-d; : lh' < Tat:: !" ,:tun t'. nvi-nti-.n. nt I.. shall: duh! 'I ... tie'-. Ilill, "lagser, thru-t nt mo 'llali"l; | I', ;e.a ft*. : lu'a'.th: upon its viewUss vvings, bst nl-is T

iuta ttl'i! itgiii Lt. ..".1 I ,iinn had to \indiiMte-d: : } )bv. 1\iI1! ;i! ,.11... t I!.' rights; of th!.". S '.ith, or to I|\. j jp: ar I *Uci; .I'.o. :tti.I I.Jn\itig I by thiroi.hcl 'I j Stewart I :i 'I.ivlor l of I Catili. l'%" : t the l.I..ntleo.! insriMablo: foim of

j; ljtt jct.ti4! e. j j. tun il.':.0 I ihe! t "..ti\ ,.' ;"'" Ite-ik-: .\t !' III.' I the ho-:, !, t'"I& :! 'in "t tl. j! I Chas.. T. 1 111II.f M-iine.'. .'..:-id. I"1 "tatl J
J Itr.'r- I-Vrry r Iifirrectio 1 the In i i of ill.- 1"1"" i r IJ"I'! ,-l |Iii| .1. ,., |! I. t t "l. \\ m., flapped! his i wings I in (S'T mi.l"f.! ( :m.l! another ;.
: lioinp-on Voile
:! ()11,11 tf j I.-t the awful) .l-.oin, .f 1:1. \1".11tlu "Jut. \vhi-tling i,: I"1. i jI.r. '" of :\v dt'.It.II'1 !.
\' 'jf ilic. VlilaMo ( tll' !.- two nn, th- II.ii. I 11.: l.'ln-'t: 't : .. .\. ,. : form sank: bein .nth !
: I 1"lIl.til tn tIlt: t ( .1 J.\\tJ o.i| Smrhli I ,1 them p-i-s/!|) !IIIIII 1i'l it! .;, I 'I 'I.('."1 ntew Y.., his etroying touch .

; it di'nrt our riii iilii x in ttnir re tl\Ult.I.ut guilty: '! men be \lnil: I): ( 'r..I..I.: ,. I'l.. -'d.-iit. and: the d,". ((1],, .|j l leaving a '1:11: upon lit \' J:.! 0111.1 1..1> ;: .0 [ ( ':aI.t. ,'Ii lie I K ',:1 ..f IIJIt r.i.-td in 0,1 ugini ; iciitle I and kind) in di I > >'iti'\\: lIt ever .

.; 111.uC'-' i 1.'It, scutlci to: to II.! ,\ i".J! 11... i l la to all v\il <:I'vi *. .\ n'i:1 such 1 Jud,,4.. d'-tit.m,-nt (In t'lay iioinm-itiii, f .\ 1.1"1'!I i. f.r Yio I li.j_i ,that, I II:"!" iilid the liniig, .1'1\. >.l.d tho .
nny npjrtiMttiKixttnt.l. a I : t..tl.tli.d. i i77if po..po! in I the I also wokell.o! Jiu-.T'-ih' ,vf !
"uI'1 Jto-'uli,; tlj.r. :1 .1 Mich Jai I..t I I (Mink t11elt. i \.1"1.1 Idr.i.; death'! has !
but brut.tl >/ Io1.1i l I' : cruelly s-naul.od! him fr
: l-!./oJv-liiiii'l I..l : ; r 1'iy v ""IU> in iid..1I i I >m li-
iiri- ti i. ", lh> wi;, )ked I\I.1 11. (H'-ywood) th.it k..p" I tho m.d '' ;
)
dpot.
who : ,
e.baII} 1.. [ J..1
) (
:, \\ Inrth 'r. on' -ht In !h.- fr.i: '.t.'r i.1 tiivfortli. il riii'- I liut' tho 1 I.tt. !" ,-! : ieliriifiom: : I w.tit now to look for With has widely broken the tondiils of loving : ,
!'. Ih'boi th-:. <.\rji.ty, dale \ : < ':,}i.. ) : \\dliIII" ; Wiiit t II ( tlio ll.nt) whites!! <.vti* ell": : : :: : .
) )"|,;;ricy: !
: the flea white titv.-i-i: : of tI h v f.J.:! man, wayc:1: tl-II.I,.. 'Ibe Lour Minm-o'.a.: -bowing I ,. n.i-t.-a-ed in.-j .r'li-., I 11I.! l-e deal. I th. n down I 4 I
fI1u..t have, b-' kt., in t fivor of I tl.o I k I I II-: got tomeet I .XHliKOES.D r.tttn.I: r his tJwn. It
ci pill-Ill
) wu liuii.IiciN.! : has :It !;!.: ;t i iried!, which : : Ih. AH I'u ; i t I tl.o! irain ; I Itopped! it I :
have alllllu' ) U'di. !
4I thotK in.h.) (f white we long' ty. jioit.t .J"I&I. to..t, !i a p.! ,- f.r th' ,. i con Inctor, 'You ) i tl I ( .!, nwlv I *.1 Uhii'! : rai-cd in I The desolation! r f tho' '..art: : Oh; .' wfif ,
.hoiit New pii-plv and an\i ii ir.1 lto J till. d-ire >outh .iii"I, } c-uiiiot' :11 over, the biido Virgin a. d.
i..u.I' -cc i
: d 0.1
IJti." l.-itid], Vtt ti.i wain- ; r"le aio-ivi-r I.I.; t jMt| i i i-I t 1,1'1 t b> u lot of mutd.-rers.' : ] can depict) its ati<.'u:!>h- S:* c-id I. g'oomri

was rni-n-d: )-no tiigk! hint- ..f .d. tbi-ii. duty' I.-t I lh.- w ,t Led} ireuibl' .; ill the t''Iil-I.. ,- of : lifti-al 1.II.L.,, 1 I ti.::. .1.111.. 1 ; -PI..I....'._.. ..IJ.. t ...._. ,Wi. .I h. >' .,i EI'I"/lr_ Xi' \ \'oik.. r::is.il in ->,'ull.r' .-"..-.....ir. .i 11.. .".. ._"._ x-. .U'V..,...; _,.:.i.. L, ,I
:
was I 1.1t..1I1..J. Thou-i-in ; 't.tIrt will .,! I 11'I"t i.ltt: I .rv.titIuti tii foji.h- ; ; !1'- : --iivi-i I.J; .tHoml. It'l woiin.i.ii. lilt I l"i."r''r.-" i n "
1< of 1':1: : : 'inn f. '. ( nMl ,1tntt nbc i I 1
\\.1"1. :11.1
: iiiiuf.ti'lurc.l) and) t trIII'.rlo'| ,l ft'.III'- -j -.I ''j ter i.'tr.. 'uij. .Mid I to |-.mii-t.: ,."I..J.,, | I[I(!'I, W.io t met I.,' t two 11""I"1 "('al1''I\.t'ii' l hjlod, : I il..v. The ll..1.j.\ ;- i-Ii-cti-d, .I jt member i t t the'iovcitimoii I ijei by. d proseiico [bo in our 'n.I.tt.u.'vic" ; .
( ,' t, to cut S.iiiMit-rn .Lit.-- \;i-. .1'lly' r, j-u.li-! it. ; 1"1 ; to 1'11 lal: I IOIIIK I timo -nuo.: \ will fill no more in \
tl.rll.lt.- !I in t rtIi !I' u-k. .t Humoring sw.etik'S -
At* The 1 l.ilpmoiv! ; : i in "illuI. ta'l \1-. !? i j.- t. j i. t. i i. I.tatv. t.ii-ed ,
(-f 1"I.nl.li.U.j lt..InlI-.t.: ai..l J."i in \'Ifilil.
moticy w.nMiltsctibnl! uj.poift.! : .' .Ii"a! 1 : I, : .,,. 'a,1 1 on tho earof 111..l.!
to : : 1t'l :" w. Ii, ( ,. vvl.-o lu--t't1"
t'al. \.1 I laud
atij) 't! < 1:1: ;
Ih"1
() ;j.iiit! nti-1, .Icir I -]I" :ak:114 .f the mea-atps: ih.! : ] ) h.l.iK'I 1. J >,'niti.-i.rio o* | o io: I>:-,1! in \'ir in: i, I.v!
.ur : :1I..11.j l | .1 .11..ili..1 piny lute-I al"11 thltmnII I l.wood, was -hot.! I I wifin.lod.! were ever wont to thrill
"" of Ne v Kn;hiinl patiiniic.il wlmli !It'<5 to the i\rr'li.l. savsW. ; -1:,:.. ''i'( --ianh, to ii- ": ..t". |;. jju, ;,, I i j prl'n' ir at Clnirli! stown. I with pU-s-ur-j a:
j. il ( ;ion. h '
i
1 ] ; ... '-' '- J'un-.ii I. hi- Jhi- g.-nt'e words) fatiier
;
1 } nine \ oui.dtut! [
fraternally wail .ii. the \ > t ; a will
< d 1.1 M-v t tin- !litiu-< .. have In-fi,re IF*. fit thiinoiiKtit. I./ll..lil. : :"I:1: t'r ? 111.1 ,,. :u :jei giz-t h.'! .
; ) the *brirk. wilhoiit a \vii-M-r! | I 1"1":lie a I.,. the (boai.J.! I (';II tho. / JIliJ. :1.a'wir.; : 11..lil.i! in :111 i| 1 Mil-hi--$ ) Jia I .
e t>( thfir ov\n rareui.l ,-l-jr. j J Pvim-ylvaniH in oiiiticfdioiio t (''I r I.t'(!;"r n "ar a l.ul.T.. < \! I the f.lowii! : fr"1 a 1..1 e I.t'l dicoveredj : > foiid hope* tlf ihe future: ..
1 ltlJ Suutli taI thU I : ,, "tth Ih.\I.tit.t" :U.1 I t'.ite. '!, >ou'h i i- t : t'"lnnri'a.li"1 i j 11 aII'.I: !- of: II.! i-ii'ii.iry ; one fiom. ciiinroHi!:
I."I-fl.i.t lIl k-it-ii' tli
1 tf | in the! X. V. "
:- are : I ruff i
1"IIII.li to ut'S ( ( i ii > "in the i"ll..r;
full f oome uji tl I .t. o.j..I) | ; 1 : ii pure IP-
(> ; I thrit is w-e fur IK r--. ; I', rI' i/, i l'it'tr,>:! "I 1 am t''II".1!! l t t.. i.r] :l |1.\ : ;'ti !jio-it.-d! m ji Xt-vv a mothiVs
f.Ii aright; i We. IU-JK- t-o. i. clit.. i -to which cjill ,, i (''II'I'li'L'! : : at.d "-'lli\L.tli.-. !. r< muHI lod. in r. I '.I ; sweet k..- *.f .-.r'di..,
I j are : 1\11 1""- ," th.Vh| .i tl0 ..i lIe .1.I I 1
ittnoii | liri.r; "I|
A-w IIIUI''r \ ,rtili. SinllJi; 1.\' Son-. I '
< 1'1 so fiii-nJs in tinNoith :111'1,1",1. : not be "ida\.l lo. in "\',- | 'rt..a It t :ii>| -.ir- [i will be imprinted) .
ofuth 1 : n.
". lvham lil"4'' -
il ,, \ :'io-
t.lrc' : ;. \\n'<, a I I' -.t ; r t ;. !1"1.1 |, :, ti. I" ..t iu''i 'I uj ii ; !I.ps ,
1\.1 11.t. l. tttkin
Si.it / ." t'll liiiii
kr ->-tint) li'irlntfjuiitf I M illation { 1.11.11 ii.aiiy .
tinpcoj.h- \ ili-mo.-rm-v- |
iiff ,. : 1"1
-/ 1'1 .1 row with
fr ) *: # .oral,1 "ii ) 'I I i.tl.r I. law .Nnatir iI\ tiiiuto as: I, damp: the iiow-. ufV.itli t'io
Sla'.oans YII.
.lc : so to raJ of" ; 111'h1; -liewhir- t" il \ 111. 11"1" rt't'\I\Z I. ;
11:111. n 1:1 < i'tin\-tlrti//.r. I the I IInry [ 11' :'i.'t' ti.-i-m--.son ..rnh! ,. : i t lr. ..' .
; 11.i. \ia: III"|, ;:, :: 'ovniiT l ioi'u-r-i' .1
t ,
( "Ir il.itui'JI"-illa! irur \\ii.tir l 1.1 j; coipoi.oV "iijit.. : ; 1. Like ami [ .,.. r.llal' I al: .si-teis will .
ow j.
]
1'1 : ti.j ) is :S. I Ivans k.-j. It .b,1!: I Ulite.: 1 i it i-
a scalf ii J F.I. ; I In-fore 1.rl"I'' not e" m-r.t'lv |I j! 1 : : 'n III.". luutud for ;: '
laryc ( irrJ 7il.1; -inof iii. luopiietoi- *.f t tho I J \\.1.\ ur niidert! ." editoii.l:! ; ki. .ih-it \ 1C' H.LI(0.' : Ill- :",,". I} j JY .is t1.! -} \\",'h'Ollt i. .

..t: t-t). I.sliOtil: rll..t. .wi- tli. j> -ati"r 'I 1 A d.) "l"t'll[ : : j'l-l lOl.JVf'l I ; ii .,/, I I | "-|'.; xhi'ii 1, hi- tle.ir! m umi i in: I.A.i h caMe ..in.j- '
; [I' i which! coul! ,. IVirv
less |I. foot- .
tn'iiiitloiit; did! : I ii IMkill. ,
of a ; lies : |
lrlli jrINrI. F. up 11.1 ""11.1..1: i iyit'it..t ill thioii
h
The I Il.tltiiiiuro mile. ,,. :.j I I tlioSv* Ii.iiK
1 I'.itrii't l to 1 .
,( t! < < \ '' i i. orm. <-f | t.I..I.| Il.ut a siinl! hu \ ..i.IL. f.. now ipfiirt-l.lly
; *< .jrfolj\icti rmd .,, one iii 1.t lt 1.\ toll.\\I-N : Kll.-d li.; .
I
ldl far ; I.t! Puijj t'gly: J'irtv ill 1 15iltimoe. and) mi. i :;. -f-iutsr .\>.n YICI.t.II.sn'! t 1"11. the < '\ .-n.m.;' nt in ll.p .hf, of Ia uu.- c'UZ-n-and. I : lI-Ii" ntW...uiid.d3'';, .!1. ..! ito nt.d drear. Oi! I L'.lt' inn ''h I
I I ; -. as tl.e) l.mi'-.l : .
-.. .41- I.i, Mr. II' my W.nter I lUviis tilt(';I.h1aleI t\\'f'I't'! at ol: r m i-t-het-l! !, to '\\jt\. !thv. eoukl Level hne pOtu! llul .t Flti.1! 'I in-tirg.-ii's.! I Pii-iii> is_ .->. I I t h. tsr. s of thy r.flar yet o.nvt'.chcd Lt the,

., wi'fi! v f th'! 1'11' I: .I'ert: r I w.-1: lhi-t'I: : \.f m'.o i alaIII.: a. : I ''Ii'-h !)mtt..r tear wrun
I I 'r ] from
C4l'rt .
( 1 the
] If J'MMV : t
\4 4uJrd a lady. ) on arc IUJO t.r .S.T : p-i.s..i.g; r rou'o.: I It is :t !I f.ol .1.1..1 oi..I.r..1 pttvaloipap hearts: thh ou
< >" :!Ii CHI ohm.I for the I Pr. -idoni-v I I\el klulI 4
!
w/.h; )her. 1 ot Itiown. ti.it I ;
lotroNt ; if-ho. abuses ---'.'- : !ind I.) I thi-o :M q'laitite.! wrh i Seii tor Vulee.: "I" '11 Smi.h; ( uhiti;i i Jha-tcill-hed( II ui.l wilLered i I !
t l i ilent i if ( 11 nl C. CJ.j.! j1.. I l.f tie 11"1)) Hti'i. 1't- .1.! k 1'I ,
IN
ohe ; fi-- '
\IIiMmt. 'it .
; tear ) tL-it in ail; ck .
I ( i Oil !
in.i (
n'll hi- :!.", si.ri-hit.s, (1.1 m ) ti .1. fill! tin
t.o.1. : IJh'I."rt V-:: --rr.--r.-v; : of tin-! I :.-. > :'I''I ; ,i. I bo1.h: of thi :ii tile achitliVoid)
t oir at t ; if bhe boxt-s r111; ru..e L.i..laHlo : : :a's.: i .le ,.I 1 >-Sia--t: \\ II. itt I ihoi-.n I I cre'attd -
:; rear -o lonoly I. i'
+ (-ir. t tint! I I. ., i
in
-, IWw iL ICUr; if i-- i' a ),I'i..ilit.n to o) el 1 all { :Mr. I lh..lt: hino .-'i'11.| ;," :a ,? in (I hvo. I It",. : 1 the I..I.' of I Fori! .Il la. which ie\.r: tl-i.-nce fttid pi Hi- .I t I lirowii. Hud) I 11",1 ; the hehlts uf tl.! l.t'r"I\'n! onoft'w
rI..j .
\'M. : f'er"r.c. t .1.1 t !i(: .tdl.: H.I I J.Hi (l.t.cn honored :11' lit.r" Smith. in nil!! ; !; thy ".I.mill
\ : !
t. ; 'C out fed ", 't: \'.;\' h.the ll.k'T'I ; from iuio. a'icr: the It of (beyoad) nn-a-uie. il thetate: in n hit.! l Ia; HOdllt., : in auy material imuner., withaa 'Itlt l"'lllii'llor i'f pi.i'i.i the ktewnt) -Itt; \ iv'i i 1,r i o! .., ill llieir : !love and} etikiloMo; 1"0h..J' I. ,; -33
hii it!: Iii. war !toy this bri-a-U ,
et ( te t
I fdZ. ; O' 'I
!i\c the hkt
.JntU\ ? ( \. 1"lfit'II.lr uicctJK":
: r.r.Itcnttei her for jn ) Feiry i' ,
lI\'iug \ ; t.XTC't. lana ].LAV-, 1hri'I'1 cnMpri-o. I I'.ut: Smith !; .\ :It the foot of tt.tltront'
I \
t 1::i\c !! where all i j.
furuih\e 1lbliliw,vn orj

!jjoj! i and) ptacc ortrlasting. J. Si

.
-
c -: .- -

-
-
1- 0 -c-
-p\: --
-p-- "

,
;'.
'i-

r ,.
.. -... '
.
j -
'. l # 1> "":! '
't1. .
l' -,
f'. ; .'f. : ,, .t1" .f : -" };; '
; .. ; A::: "
.
y r.-" .
r '' "
.
: -
'
-i '
.i :: "
.
'
_
< ..... ,t .
V <<. .. .. ,1" ..". .
...
-1-. ", "' -'
,
;. 4 _' -. : -1'- "
-- ". '
7. r
\
.
,
;

I '.
-
'- .
j '

: ... I _
-

","'....
:

.. '


.

a .1
'" -
AiW _. je& ___ .. L r----_ -
. .-- -- --

hIii1TAOll1th'PIStbi1L) \ \ 1 GE01MITA] STATEOn ( i\r BV\\ (U! 0 (()M I D) S \ \:lORLEANS\ ( & KEY\ \\11T' Notico of Insolvoncy.

I '
rxrr or rl.nl" xr [ .
.- NOTICE JUST RECEIVED U. S. MAIL STEAMERS. < I i I I.)......" I, r.ntiitx-t ) ? f
?Ian-U'hal U (. (' fTVe'hcorit
Lucky
Tlic 1 1o a.. 'I 111: ,KIII:I: ; 1."l 'hi I'rsslsztc '.",ri nl Cfi'iintxTA, Af-ril'

obf fixed ex cry Jay of our liieiby "d 'u. '. ( I.hh'I: (.III.' 'an* r th .1 I). iw.: .
.. :T' \
"miollirr"lle i is lucky' inI. Number. ;. ;; ;; ; nn.l K,. ; 1 1 : f ', r !1. 1 1
scwtout ; xery tin- jil.:in of :. ; ;. UVl T. S. M llil| \\'rlrr.r--: ,t
MICIIAKLWALLI \ ---.. .!hi ''. 4 J .\ 1.'IS'I'U" ) .J ; : .|
: ) :1.1m.i..tlal..a'
xrith nittrbusslikf N"II | .11"11"1))
m..... III I uri "oome one a I r"r Ih..I.n. lit ..r 11.I Iit- .
11 f t1 \ : A AT.JOS :>.\ ((75)1)1. h I.t: Ill(. '1..'""* ... T\r I <>. .IreoH--.!. !I. '-. II1 !
the head lUere i is nv accounting for NEW\\ GOODS\m! \ GOODS ton each) .- at nil! till intermediate Ills day filid ni.ti.v' in ( (' < '
( ) "
:MOXTH'HLI.n I : No\V t I IN: !: '! 1 I ITf! .1 xx KLL-M:! i ."' \11 .11 ; 11.r rt. HL',;' I-
0 bit lift-k. lie 1sys hold of hit new enterprise -.k |I..ilt,'1 ( : ITiinirire I;hv! in ..h.nl'.f li.ll: it thvrtfui ..
.1 1
and tterytbitig' .! lie tuuclic!* turns into gold. V] N\OX 'CA0. \) \ \ : nt Tnmpn from. Nt>*v Oilocn) *, onlioiJ"ll frl.ut. .1 li.iL i-uhlioaliou of the tiling nn.l! '

C. L. FRIEBELE \ "\11 .t: WIN I ii: : 1(1(1; ):. "'1.1! ::.h 'T .lh i"pl.; dep.iit .aine d.iX". I I IF. I'endi nry of ,ntd .liii.i>tii.. Ne. mad. I by rt1.treiti'inirthcfji. .
E/t-ry turn of the wheel of fortune, turns .. to-uit I tli.- : |i.1.t. .. ,.* I t ; .
sit f nth
L LI : .' JA-i'Eii coriv.Auth'iiizt'l GI:0"GI.: l.ucht $ "lr \ trrls : Tampa: .I"ol 1.W t, the! : "I. n nk. for .in.nu> .

AIM up a ).I7e. It will do for him to x pnture.1ut =' NOW UKCiiYIXS.: ( by the Sih.v.ner. tli.- i fan.-i: ..1 t tlt.. ,itI1.. n' ,.1 I.u:',\ i'n.1 ,"' !.' 1 13th and I .Il *ilIt l ).; d. I.otlt.t "ame *. |I in! I..-Klori.'n: / I ..in"I1." :i .,\''|.'|>cr jnl.li .

sjucial iet 'l/lil: ; :' lrf. .. I t' l '1 ( j lYr'" it hi..r i I Ireiaht i I 1 >* *.111 Tnmj..i. In.II. \v rittrii notice ... "-l lI
top wiomeut and a>lt yourself w hut fyinrrr, direct from New Yolk, and open-\ | .l %!I.I'! \ f irfonnation.( I t.rI pa" >iije.Ih'ix 1 ) | "
inp hi* lii a-i 7 :ili.-. In I lir'f: I ill ..xctllonl !ieti.ItiIfl.slit i.I..) ..ipplxto ''nn I li,' C'.sirt-Is.&i..s d...;V in :.id ('..hIIsI \ It i*
liuL rvallx i*, &s .-xinr-cd in the true hif-tory of 25,828 PRIZES. \UI5X l i::>- Itt.; ,7! ;.;. > .McKAY, .1.t'intT..TIII 1st, IIi.'r

the "Iuck man." ll is! idle to complain of Avn.LSELr.crni: ) STOCK More tb-in ON tIc: to vi-iy : v<> )1 hu'I- .h.\: 1II') IWl -!", Nov "". .1\1. :I''; if I I" (tfjtr. .>. That the.,-r..M.v; ,.f .li.1; E...:,'.

j __ _ _ !t.c '" tinmaun, .
OK I I'.ioxvn; A 1 1'dt.i.hrd: >:aiitnwai 1 'Iili..I-il "r ..lo\ indi--jv'fd)
the of fortune. It i is to
i-xicgediieM your folly T I C Ix H T S .
I I lo I lib' I th.irl.iiri .
-
- : 1 hwiiiicHifkory.: ) ; OF i : propeily : iiIhrdtfifo
FALL & W I X T EU : TII'O allt.I.li..I..1
reittrate what nil\ wl! that toil "l..IEJIlL
know you I 1.1111.-! ; I !".iUi! .I of the .ludtre. ..t .f I I ..
McKINXKY A CO.. : I :
harder than ,our thiix-in-r, m on ox' makingneighbor. IiII' < ;.."rci-i. thai: taw: and : 111L- : I I)1)F..thS.l. i'outlty. :Matr ..it'HrHid.. on or .'-,.>'

GOODS. I Mri'.l-I Mii-- ; I iv'x,. ,. ,*. FLORIDA the act'jnd:. diX' b Jainirx" .1. 11. i4s.! :
:--t1.1ubla;i you find out the ihnrm CAPITAL PRIZE | II RAIL-ROAD
t ? Txv.....!L-, >.1: I':' t5, & r.l.iiiKi-t MMOX: : 'lTla1i .
lie keeps( nbout bun. wtiieh imtke the fi'-Vvl IK- li.t.1 i \E.\\: i K: PIINAM: : I I INA. dtiiiy. (-
& (;;oddtfi i-mile FO .", (-..tlJ upon him. Vhatis C.It"i..lill: ;; of nil aitkeof; i IIAT: : : !nTY .-, i pl.>don) :.rival oftranters fif> :, I.';- 9tl, ISV.'l.? \ .*

$60,000. I \ ,ton and. : \ "' : i.t.iie,..'Iiiit; M C'llialun! will .__ __.___ _. __ ._
luck but act; jty and a ready) hand tu try/ KR ( 77 X }) I :rHats. I I .
X J Sp. Maifor I Ir.I.I"1 lilt' (/llr."ii. I C.L; ; In (fit Circuit Conri Sn'itfiern JaJi"l :
Ili.l MI.- >ne ever hear of Furtiniectkiig herfvuit 'l'IchIg'rs O.M.V S10. Caps, at I j W I Mase f.1 TII:. ..& .... ; ..it'I .
1 too I ntiineious. tt t.i'4' I..r and: Circuit (J-'fnri-lii,,. 'wUrin und J c.r -
e* ? Ics .1.iutisl upon| :lu)' .11(' ro'irlitr -, : : :li.I.i.llrl. atMalke
: a-AKTii:': AND lIII1: <; 11"cll'IIITW INTo : xx-iili ."Lufi for ,' C.ii.ies; the County! JetUsZfltlu-i& ('fllflrry.rElIt1 .
OTIKELY FOR CA H 1.\1.\: : Heeled Gaiters \I:,
iing favor, f 1)..*'. t-liC hunt \11'; nn.l) III, i.a! :> | &Misses' 'il. .
: ) : xille. Mi.-nnopx'. ,,Fleiniiiirton' 11.1 ( '. ..11- : }I'uitirs )
her 1>!nii
 • huiriit i.i.un| the inu'-tivt timid and at prie.-A that will.AsTONNII I J/X'S .t. Hor ('LOTIU.VU. ,. L.t.: !!... daily. f'.itiisav! s e.\-e|.1..1)1) nr I )
  '
  s1r Si r.u:: kr
  t be
  n c iIurtavir I i w. i
  and Lnc.k'uanH I!, it not after all the :riini- : YOU 2\ v 1 I A l-o, I i%'IIIf I :J"ta re and I eoni.itiiir i: at I P.'rnui.diu.i i \
  j \xith -1..lli"1 4 f Saxaiinah) nnd Charleston. CHVKI.L! 1 1. XVi.NCHEdTCK JA J-
  1859. .r .
  NOVEMBER : i 1 .
  l.ler only that! <-ull her fiokl.-f! Ii it rot nfli..t : .
  Xi* Cull an that tie t* ton!'l&nt and true f >lir ", IN IIIK;: :
  'cJ < : "I.. 117. ( 11,1: 1I. C JE. Sajt' -| lifWrtT. J .

  ) otr attJ-ntjon for xour toed ; he "timulil" PROVISIONSAXI City of Savannah, Georgia. :""I',, :''1!I', 1'I'I..t.. I.in. IIY 1 1 S.8. 8-t1. IT I HIIr l: ':u..lo t'. nrl'lrt.Ih.Court t that _

  you to actiTity, by fvoriig only I thoi-e that' I : ei. .\I"Ii| ,' '{ .\ '. \11 "...c.! - --- -- : :. bt-vn f1..1! al..till.,1) .

  r.-sMin-ualy. try to ;aiii her xniiN; ( suit, and that ,'n. I.C' I >vtVnd.int', Char-! *

  ; (' 1 I 1(3.V.( :). I.Uu (ir""d} H*.<'ttni.! ut i'( IXM- I II. Winche"tr.. i-..-ije, l,.-,'on.l] the -Uniit: .. "
  1'J.
  l I.rbrct to tr:;. ""r all Iliiurt und hold 'I.i.1 Groceries : '/i -4:1. "Jfl' Dril'l X'J'' : MH 1 ,H !t' *.>. iin-1 n j jtiuti i', .iu- ;t KENNEDY DARLING i tlieSoutIirrnJr.tlici.il: Cirvuit of I'lorid!*. hut. r
  ( (; /o .\ n111. l 1:1.:) 1 ,
  that nbMi i i4 p<) .d." Hilt *v dip the fulloxxing : ., 'J.Ii.. fIIIOI'" < i I ;t' I .' <. Ii.i I '.1 in i putt* unknown : I It is t!hit .r<. ord.-rcd that :.
  / ..Y.'C I I lS.M.ixirii'ixr "/!)I. \ 1 1 0' L Es.tLI 1 : i RCT.1L I :) ERr II A\ \ T \ .r.
  interesting fact from one of our eaal'!:"* i (lt. < I' /<> IJolr" / (l u .. .' K i: t if and! \I I \ the.tsai.1, Charlo 1' Wind.! -. donppt-iir .nd

  OF AU ; : IIFMK.: :. : 1'lTLtl.T.I'orn. C'irr.cr (./' TumjKi .(: Mriiti.y) Strcits. i' 1111\\,1 the (tlj.ailla'I"! '* ad; I Kill, within
  j.t"t| which j illar mure iuij'rcf-ive; thnu n:. t :1 n vir. :1.: \ itI.- .f I". -Molas.: sS.S Kic: !, I Ii. nine month-, : : hs lak.-a nr -
  I 'E'l: ( )!: QU.\ IFfY : 1,1".1'
  bundled th\ '!' rie*: ', j 1 l'li i.ts 'f ":U.O'H' i i.4 *,I'll...H ll III I Sujur: -cv.-ix XMi-i.-lx-,-( '..ir<..'. 'liaChft" I i.)1'', I'LOI-.IPX. i ij ()nfc.-e.l ; piwxidfd thi .. j ul.hi-li..l.lill

  Wf have l-i't-n thrown. 'nti,> tliii Ir.-'iu <..ftlltJu..I.t All of ul.iJi. nil! 1... !',.IJ for j 1" ...NI j.5I ..Ilh'I" I, .'. r.uit.r. I llnni; *. I 1.(1.1. "I'.iii.l i \ FTIr: tin-, d.ite our bu.ine. \V ill he ennd'le- fome iivu paf-t print.d! in ,;., .7 :xuluTtiCmnit

  in..iJdltLj.L hit. : Cash or Barter. i iJCis I 1"11'' i; I....."", S and >|1. ,.1 "I-. 1'\\\\ *. Tirtict'liiiit i I : \ :,.I"x.1.j\.I'I Iq..n:( l f''" ',.// !ittI.s. WeI 1 onvc ">i.'h, iimiu'uitixt-.y, for Ii.o

  I' by nn J''I J" :,.t.., ,. :' I : '*. llrtldii.! .-. \\ood-! I ..hal .')"11.1"! I.. p h"' -Ills a Ifood: it. k of J JII lIuhlh>.

  orriirr* tl] .>f a xtry ....lH rc.ting h..lu'- Lil..-ril Adx'atu1-1! :u.i.Je mi Cot'i'ti.: j 1 .l.s'sii' I" )HillIt.lHHI \:1'. 'I 1 ill \Vjil.Ac.. --olti I .il Milclijll.It/c.! ) Illld! IfpTifllllx': : in* lie Tll F KIN.Tiid.v.I ; ; ,

  Tb fit cam* to ii" I rum r.-li.il'.. arib"rilv. I 1" :'.'lH.ll i 4 : j I He XX ill !".-ll at- .-!li. :ths| il-ili.-- l'-.i'|.<-t.t.I'.r hu wi.. wall ..11: l-.u' aiin to ealliltd.xnniilie ,lt'!t.stb IS.v.'. it I '.tit.Notco '.

  1 1\1.1' air. fh.!>b, it Imxin j tikn .'ar ALSO 1" :...... i iI ; ,..,. jirimf.' 1,1 ; li > ("iitoj*. it I.f,'i ,.- !. ..1.\\ h. i I.'. "1 ht'i.w ---.
  1I py iiipie: : ,.. a 1.1:1:1tTI'I.Y: : t f I 1" 3 1.r.I" j jI h :."" fOiI [1'- I *'.S i'e"i i*;..: hi.li w e h.il!1 nowif'r.
  in; M.tuli. 1859. A .-,.un rv nn-h-liant. kinl; > ..f lt'\TIr, : : ::, 'II'l1' t..kvin :,, : of Insolvency. ;
  \1 ] wilt er'ilde iiinke iMitiiaI
  I 1.) tin II 1Ii. our I..I. 1.1' nxer\ ; .
  I ct 'it.tui.Lt.ee, uf fair IotalIIA'!!: tul 1 ur. I 1)r.) I 1) J.\YXI-: A- SOX'i: j 5 I'ril" ,.r 1.,0 ar.' f.I.... ., '.-\.lltj"- l l5PI' C"1"--' I..i".i.)"i fl'1 pun.. *. To oi.r old fiiend*. xxe \ I : : W.lliamir.: Whitaki-r: Admiti.
  I..l. \\\111:1\--
  1' I Jilll I.IrTt] JitlJflU;:Ui ll.-l'/U"'! !tu.l. I.- ;.. ar4. :.."'11 11.\1--/) 5'r (ii'iitrii.11. n.1.1.'i r. ': !I. ..1! under irieat tll) .itlon: fur f.ixor rf.-.. ,....\ i rx..*>rt--io. ,>f the i tut" <.1( .iaits.4

  ,!c'I.1J f.rttm.H&I\ ra..o,1 ..1..1 1tr'I.tI.l% "AIILYMEDICIXES) ;: : 1'.Il4re "" On. T.tini'11. I 1'i.mklin, .ind: .hall!, h-h.iJpX'! toeotititillv: to 11i1I| ply 11.11 I lln.l-i'ii I l.tte ..M.-inatr.-: .- Coiiitxd.r.a'ed.. '

  uil..J l I.v tbe dmth 1111.1 l nlxriicj <-f Hftittid : 5' ::..:r.' ..'"' Fla. ".1 oiu. tel 15s'. .\1 our etirri-nt in'eoiint. ..1. .. '' :" ill:! lil.-il! in tlh vl.o: ..f the .7 LI'ls} > ..! 1r'- ,
  .
  800 C"I.jl'; (.f !: nrc 4... T.LII"I. II..II 1t\'IY.1: PAP.I.INC.: : ( ; l.iite t>f .iid 1 County, .rittm :suirirestion ...fI
  Y"t l
  .ri vslut'! l lie xx n" found t'tbe ) : I ll. .- .l.., I. 1" '.-* ::'JlVNew : .
  ,
  jnH.r| i i. ]:.1:1.: :. ., ; 'I.impa:.I n.i! \. .\it. us. I : 22 tf I the probald,- iu-.I\'l'rtY\ "f Ini.l h>tatr ; there-!
  J n uc'" .Tlcdirul Alniaiiaco I : .
  jil-out The > ,
  tJf
  tiiouttt 9OO. nnrfliad ]list. I't, are l' ."' ''' -- -- .- .-- -- fortti, ti ke ), M. I hy irixt-u t1 I'ron:havinr .

  ti&i tut (.11(' vh.k! -. y''ui"/. man '"JV : for I iSiKi; to be d::*!ribucd C.UA'IH'Tampa. ; I )100. iI I!, isle '.;... Goods : I II : ibiiinaji'ii: ;;! aiil l ):tat. > upprar an.l ,

  'c'lr..f :iif. tilt* I\.f ..udow, an J tliov'l \ Oct. 2sth. lr:,.l. :T.t l If. ;: 1.-... I. ..s are ';1I'I'I ,. I Steam Engines, Sugar Mills, tile the s.inie,in the othre! .. the Jiidire! of 1'ro-

  .. ..f .t.i1.rell.! He I w'HIIt,1| hi. -- .- '. M\\' \\ .HILL. KBisT; .nn[ I iii\; ; ; I hate, sits I v auth.-nt.i-ati-l aI I the law !proxi.Kson
  -- t *\\: .\ I l :(i ; I Ii I I'IZI!: i \ .
  Sale of Town Property. l lI \ : : ---0 IE\rI l.ifi<. the i'tb! day of .Taniiarx. A. I'.
  .
  !b"'J-{ in! fjtiiilv; tojji-tlier by liiiii.&t, $ ( I"ri/" l( :,i : 'I.'. fl..iit.4 1'<. '!,' is 'Plli: I 'I.I.I-l\I.I'l : ; h.\ ju.' r.--.iv. .I I .f.( .1 i.-" .; .... St( .-. I it". i:. (ii.A/iKi; :.
  tf 11.. .. I II
  01:11.1'wi'h: : ".t.I"'r | ..
  nUrv.. llletl.ix* I btvie tbf tItni.I1Iuitsl uf t 'I I IN :\Ct' an 5. 1rat I" u."''' t; I' i 'ili.-i, : .*. '! .'".'. | I-til: aI'1 \\ inUr I 'lw"al.uHa \'nt I .''ndjje ..f Ir..l..teiagiistr... t*<>
  1I.I'r-inhl i ill .tFt' .. :t..J.1 'UI .
  tI. \ .
  I Probate \ r
  lliio ;-iikii! 'In- <.1.! ) invr<.IIMI! li.nl si.s.i.. ] Court : ;( l::u I iess. I :... ( .l... !t.. ) : ait. a I.'w,' : Jnlv '.>. >.".:'. 1 ..tiis.:
  for "ale! at j.nljie oir.eix. i in front of the .. . 'III.i.lill I I .Y.r I ,,.ttfl rt..f.i; ,, (; '
  1.st :. "1
  I i
  an -..: nin.-nt. Miid<< .In- : !14- !. tlxainl i I. i : Y ( ; < M!II i ) sIrs I
  n
  Notico.Mt
  is-ijjmt-
  ;: / .-otirt house .door j in Tall1l'] :!. "II the I J 1.1 "'tt tr- t s 4.tiiS .' I'. Jo iNTIN'I'ns( t inning, out I. 'lt.r. more, nb 1 i .

  Iniii-...'f. !I.".! .'1.1 l I".. p.o,.- 1:1 tie I .1.->X lib.d day) ..( I llo'einher n.t.: the f-d- :. *.. ,tl.,, .. II5MI ; : :
  iu,Tiiir:': !I.. p foiin it., *..:t.1! T.I! c "..H I.." /III l ISeal: K-'ate.: t.i-wit : l.ol N.". (;!} I WH. : :... .. .:1_ ".. 4' '0! 11., .- : ..id! .Mint-,1._. Kritti'kx .1. iin, I I .-: I... I.l-oil jhr fi-.ti aliro.id! Nothxvith-t.in/ \ I Sor.thcMi .hldiei.il .

  ill ';Il.nk :No. Ijv'J) tw.-"."y-ii"e, m the .1 Citx ..I't-j jt ,. .. ., .5 ( :.I-.IM i r'I .\ fi.- (l'i-; '. lt .
  .di.tv .'f !f <-ln;* :m 'U\ II" L S ,9'.1I.a.llla. \ 4 :.. ::.u I di-ltr! I I.lee luUlth-ot th.. XX'.IIII ill' |IK'll tllltl JOEL 1"1_' I'trrint of riuri-lu. in
  j
  .. .1. f'k _--l I t.u.... :" ,;. .tIflIiM.| ( u.--'t.bnu ti> .he <:iivix" ( 1 r\\ : :iIa. ,I .., I. <. \1.... .. Q..4." j ..n'I.! nnd S I sI''f..hI'- :i ale i.-t.l! ) xvi'h Ih..t:1: : of loXX "pi-! .... Ao.: !'I. a-id) t.-r tli. County c.?
  .
  I' .. ..::1 1 lii; of! the\ \\ .t .j!.1.! ..f I J."t : I ,s- ,>i'. r-. M.I r 1 rs', .
  U portio.i .
  .. .:....... . . . . sllIti5Itl. 1 1I'ri i : i ixin/: th. ir .t| L -| through, u C"'(SIIJII..t..iI <5
  ,i. .i.1 Wh"II" f. -\I..I ....1 : : f li.loruu\
  1,0 .k. :
  si N .. ((11'1 e, io ";.lid I lib.k.; b.-l"ii.'ri4: to the --- lli.-kory. and I'h.i. | !li.i... .\'..r/. f ...,,rt' :but band _htll".il.

  I.'e."I...: I'i'ii with a !,-t< r !I' '. *.c .c't4: ol J.V. Krown.'d' \. 7 . . "". t I I ,, xv :! rip"] *, xv !bi'.l i 1 .in, IXti.i.: ..f 1..h"li' At
  -.i.>-js / I.: s..t: .i,1: IH. ; ;..Ji'Ccrlitiraii's I.n i j
  i P. A. .P.io\VN.: : .\.JIII: i' I .
  i I"'uil'-
  r&\il' iV OnJ in J.ii .
  .! ij: i.T;: :> -tt -tx.McKIXNKV will :. lion i wl s i .w..I. totj.'i per moteI .J taihnu-at.'
  : .I.r
  of t'irKi
  ; : : & C '0 :\1.1 "... '-. .,' > (j iiv' .1 < ; mi-: r \tfx-) .. :c< lt' I I li-.i\ v I ban: t.ilk.d), ..f at . for it noxx :
  n\MCUN: : 1:1NCII: : -'oil a! i iii !! tj ,.; tatt". u InIi i. tlien-k : 1 .' : .I..1 : rilllK I I : al.ox-e .1".1 1 Jo.-l Ilod/e*. .1. f n.1..nt.
  : : 'I' .. .
  .
  ..
  \MllII ll. U ""Z; |" It t'uMri.'i-.l! '! ''til t1in .. \v c IIII\\; : lVit-Ji.Mt--.f I I Pa.-k.u'-ot In who.eTi.k-! ,!I: li :ht -- S,, .rnoud| *::1.1',: 1 "cnld.! I :i .i> n. I x \ 1.1.1111 .- .-.- 1 und! all ..t Is.I |I"< r.oat ii.tt-U'-tfd i ii tin;
  \V. 7.es
  .. ..' .-. . ("..oC. 'f : ; I on q; -r ,1'111' :11.1. Might lilioV.- cit ii I...) -nit t Sre r.Iv ;ssti tie.l to ii
  I p'% "-; :! ii.Ji-'liiji: : IK liz Iti* !1'" :... i !I. A.!M'HUt.. .1.1V. 1 p.iown. : : '5. 11- jv
  .. .'jilliea'.K: of I P .. kaj.- ..f lo ( 'al.\ |1"1' 'it 1:1':| iil.-l) \\lllhil.ldl .Xou''S "pear "" I.. I the I '....!.irnt: ion \.,1uil.
  rat, tI.! .' t-o.: (KJU( \\'tf "IJii-i 1 i inv nit.nH .. .. _",! "' ...,'J. :. I :. I Jl.l fit"MIL'ia Hum-*.- uill xx jI'.; to ".'IIi. 1t. f.ssL .III"ld t'.I'1.
  .
  -- -- - -- -- Ti. I.. : . . .. .1. .. : : cirn; : A Mnnin.uAtt'x'for!
  *. \h 'I I II.f i e. Till' ll<.:\' cl.! -V 'f.\ MMII V.njii ,'; C.rui. .ite .if I'.. 1.. .f I. (JtInr i "I.il. t.ay.1.II".I.I.t: : !. .. I Km:}**' /f.l5 >;..*. t ) ),:;i.*i. (V j."'N.'I/ X-fir' 111&ii&ti:1..ttihtr !::
  ndverii-j..i j.I >
  ( ) > MIJ TIVI:> Th. : .1"1..1 nfl
  ..x'.1 11!... ..I..!.. .I.t! in" I Jt- uji! l I.y t.." i 'I M'O I I -.. Itnlinr !H--II r....t..i..l t..-health! is: u I..I. Jew t.-T-l.t- .. ...1: I j j ....1.1..1! |$ ( I"-:II' II, !-. .'.I".11 I 11., I ..j.s4("*"5'. r"" "??,,. tt. "':re. ::. f., i.s S, p!i' -'s it Ii. 1 >:'.'. tl' -t I.

  III" b.iTi .....1 'I'K: !.-k j .\11'; i: i- .. :.i \\....4.-. I v II ir'.' -I.:l1.b.: I. ii'-vlx'. ttfl.-r: h.ivini: C.:,.' -tj.8t. ;of pu< f.:.:..- .of f I lo'li.k.t IiIitli Inn-; Al.ii'-a-i | :..,! ... of ,'\ .'sv .I. I .*". ".!.' .Mi'1; *, {r'1> I in" tu ::". .1 I H.MIM1S Ti:. I TOJt'S'XOTICHTO1X

  tlit1 d..II, b.b f .'IU..I l I.. 1.111:11.:1 i l't.rr. -iltlendeXtr.il" \'j- XXill.; ll".:Xele f.,,,,,, .It'-J J . ..;..51.I i ,.1 j1.I.i| : I'tinl ..1 .'I I s..I Iwr* ai.d '1\l: <.: ni' )Piiv %V.. in u-t !h i iv,'-<-it'i'l run after it i

  i xxHlow-d! l moi... rV "h<'iii--. >: f. I.I, thai divild dl-, :"-... 1'..".U"I"| |:-i. : I IN (oK.iKKIV'' : : ; '11'1\1'; "J; : -j|;| j1'n. i Hut-. < tilr.rni'l: .-M Ii..... .I Iji.bhit: !. ,t "<-rx.. I.-M" -..)u.. x-oikin, : f..r xou, tl"I'' I MOXlll< nft.r .hl. I .hill present my

  ._- -- -." nnol1"! l.likke kllOMll I.. III" telhiW ..IIIl. iu11 '. : I I p;' n i pi AIlnl :<-..( all .1..r'I'i.' .", ; how (':11 we ";':1', t ;ia. riinninj tolax| *. ''. > 1.lt.II.111.is. T4 lli j; Ilobor lrryI.
  Tin ZInrpcr'ri'riI; naii. ('c1ifl.1Iie ... ... j i I I-.' .\C( 1 lIVs\Is! Mn-intrcr. I I.Vuil. .1".I.f: I l'I..t'I.of I Ilcrpitndo I cotntv '
  l.! la. T. no .i.-ii. .
  1.- Hi.ine.iin. tiiro. .. '
  th. I. addie f"I' tin ala: .a- s I ( .f
  lo !
  Iir. II.f."III.,1 I li t i h it he \\ !:1 --I H ''i'.f the ,.-. ri t.I"z'pla u. | | 01, .": I- ..t M |Ist ll | : uiv.r.r.! I:. n l Ti.niY r.x: I .
  IJ5I| i: \ !:! 1. .li.Iarc.llr..m, tin- further administration -
  with i..l'I- .I..l ,1":1 .1 .II. <1..1. ': M.ld'soll: ; I.S
  1,1..1\! itirbil-ak l.., I bx" 4-t'l f.-v i".n ..f i\'" I fm /.1"1':1'L. .lin-t-tioii". J'rq..i,1| I I. v.,..-. 1 I ,' tir-' 11.lil I Piir.li.,... > | r 1 K-Il.-: ; TI.Hm\i.. i 1' :1"li..I. :; on tinUtaH I of 1 late of t-aivl 14
  I : .. >t. : Kliz.ibi-tbll.igan.
  theHllle. S 1.1
  "I.i..h! '
  ),liitut.i.! .'.. 1"1.'c: ....iii'..II.-.I IM..X.in.t.I .-- 45,4 II- H.T thex. "ill".I" "lire Ii:H'" li.-k. I- ..: lilli! : 111" .inx". tiul'sh.1.11 .1..1 i ....:.i.I iI.Vt ,.f .Tnl1I'-. : | lr1. 1:1. iIOIIJII (.Ottst \'. ;
  "x "
  -Jitf'li- .". .1 ", '.fru"'I.iA. A'r( S.Ii. : [ I '! .1"1-1
  ot at!...'i j i 't."' and II.) .-., I 1':1..1' J: x ,.- The oi I>i'lfi. llie. 1.'J.\ .. ,i. in -.n"c'( '!."..s.. -. ; \:. 1111 :" i :.\\ ,".1'1. A IC If!. ':,'.s '.!:.l I ly 1 JT.AXCH U. IIACAX(; ,
  \ O. j jt'ie 1 l li-t f drawn] ,i.itmher a, -I _. _
  Adrr.iiiUtratoi.Septetiiltr !
  IIIIIH in "..u.l..rll'I I. s. :lh.1: i'.i- ::t" 1..11, !ti |.|.--li[,tioTt i- to I I.ii.-lit'I l- utl'lt.d I, and I Ii. j 1'i7'. "il AXK. .\ 'i :" 'U' ; \
  7 i.e f< nt t. lllltiidl.ltex: ) ; 1 .
  11. '
  -.lti.in in \YH"htl2iiii: : ., Al.; X.tti'Iii'i.! :s':din i... li-.pf- .-ry "Utf, i.r will: tix' hi* iituedx. .1" \. it.. 1.'hI"'I' 1 ,I SN > n tvr.i.: <. :.\ \:. \V.\ ji lKllUSSO.V J -I.' J. .- :;1'r.ni.
  U. '
  iltjzi.-rs.. It 5 i. ..tNi..:! 41...' "ipptib.-t. :i" t "i'I..t I il.-m. t...tl.inr.; and i.iny pto\e :, ; '1In:1t: CjllII"CI'ltl: : : T" hiXINI. : 1 I ; IT! I :z. i uscvnn ::'. .11)/1 IX 1.STIL, \ ) $ XO TICK: \

  f:<,n and evil. .fl '1:1 .-\j.!. \\'.. .11.- ..ill"iie.ltli.re 1.1..:-;-i'' ,j and P.irth ll.i.v...... i-Is:., t-e! l'I""II.li..1 "lh... "It.I j.ivf. 1.<.t FI .} ; j; IH., :.. :; l.IllUil 1i| t iiiiii.; I l'l: : C.r. Washington & Monroe St's, O1X I ;MOXT1H' after .late. I will i! present mmPount \ -I I ,t

  \ 1 !! (Mil 1I-" I.'s and x'oiuhrs) to this I Hon. Ju!c* .
  i i.. -XM;:O;. t,iti-'ti: .\'l-i-! n.urc .- i :sI ': A..VII.-ON. :\ I.\I:1.: .\I: : .
  L:11 Tif Jjfprf" Cuiftniif(. : Tampa Fla. of Probate, of ]IfernsusJts c.unlFI.rih.. nnd! \
  II') It'-t? fur j.r.-*- "f T, .1'1 '\I'1' n.k t I. liedi-n-h.ir.red, from firtber, Admittra'

  l liii-l ihrtr t-x.H! tu tb>- aiila' < :t\_ I'!" tinUit -- -- \linl.Iut'.h.) .I'n' .i''O. N. Y. \I liollar- .v -I 11.1.1.: 1 ".11 !ien II \ I* 1 :>. 1:1.\: II' ( '-L;x.: A.titlinl't .-. I lion on the 1 IM.ile uf Kehei-ca Mun.k-l, lat. .1 :

  "ll'pt. ,>' f'll! !l> T. :':'11.1 It a.1 pre'':nali' --- -- ATuri 1 I: IM-K: \ NI' I LX1'j\'I': .I} .,;,....! : ". if 1'"../ I Va'r.I 'si,t. % \ & RETAIL\ dust >t.Ue and'->ui.tx\ dl''ut.1

  ..iztl (aI f tile l-H\ ;l )I't. lu.tito what' lia: ..4 .S ..4' ,1 :fr1::., ,, 511 i t-. .t t> "si I ie th..r.. !. 1& 1'ii. \. I, fit. /.ss's; -. (1(v. \lILES.\LE A. i >iX. Admr.
  \ .,-. i. .. ""Ii. .... .n.l I. intijb ,
  I .4: > : .1.' oid. Aug.s-t. s .t': -1
  ;md will "'.::11 ';:H'n' :i:s-l I :t:: .;-ti .<> 'h- !pi"- I Groceries.ISIM i : : 1
  -1 in - -- -- -
  ot" otu.tinj! Ii4'i. a'sl! !1.c.1.' ] J K: SOMETHING NEW I t11."t atiH'niu'nt : -IN :
  "
  ;pie** pillliivtn ( I'-,1 (ti.', :-'tl11r ? L'J : \\ IXI> 7AM TOJi'X XOTK'K.MOXTItS .

  "".-,'. ** ;..]'.':in'-.'s I., tin i ir e.-.tus1Ir.- : H'lt'nit ,. jt. l I.il I ,' .1,,.,,. \ : r.\ '. '\ .\ M! .\11 I IIrYI (11.- .1lJf 1 1Hi
  .3 /- ((,54,5Elr iijmit < ; .' i !; i > in.itr: : .Il IX ( from, : d.itc: I xxill pre-ent m\ 1f
  tii.ti. And wb.-'xx.: :!! I.e tI!h.- ff.AM ,' ', ,. I'ln, .' .' lit.1 1 ,.. C..' i ,' 1 I I HATA! CAl-i, IiM: >T" ..In :'o""L .1 ..(
  .: ?, :',, ft .r "I'T.c; 'i'I..I.' ain.it letv> t .11. f\K; : : mi' ; i r : .I.UKKV; : : k llrn.ll.it' nnd ) t.ithe I 1.1.. 1'\' f

  <*" urirlle 1 1':Sv tbo,,,i- I Milt' .'. .1! I.. ; All ..!iiinuii..it!.... .ii.: 'tty .-.-,ti !.. '"i..l l .1 1\\< ll\: :. ( !: 1:1: : '.1'' 1.i'r' ui.tTIIING.; hat.of I llillOM I > ').I..r-; Coiinty. for 1 tinal n-t-,

  "'r. li.:,theli tbe in-ti'"i'll of .I.i'r i'. :N" lib I ii'lu-r: 'i.ft;:; td-r.! f.-rTvk.--. ViiJiea't-. bx. :'J-.l 1,1.11' "J\ .MM': \ : i'K .uIIItV.: : t lit! '".-ntof the Ij-tatc of {.i.... I : *v. !.. :..u" I
  "HIiiii'ii: xx ; aiix H.t.J. 10Kr..N.: : : |II| \\K. lK\\x.; ; \ ;\ \I t. \J. .
  llie li..r.b-r >'4I.-". b a.J.rnjt.! it.. i.lr.ii.j114 45' K 1."-, t<* be dir-'t. i toV'KIVNKY : It : ..f paid '*"Ult.,*. dcci-a--d. nnd at tl>, .arctii.ie
  : I'LANTAin-N! ih.sI.S
  II x-.orbi juit ii j (!
  .iiv TElL: i .
  JH t1" ; ( : :
  lb. : .t I4t I. 11'11(41.1:1: -\ ".k to 'he rhnrL'ed} foui: tlee! further
  !!" ;4H.I I ""iu. ilh. :l1'1''I.i..n: .f : It ; 1 n !: : = : : .N'IU'Nvo <, .
  .*'I "It -A r YJI 1.luili'.Ilpl I : (>( mid) F.-t ai.'
  : ill.' ? I I. tlie .oti-jili-.r if I
  I I'lil.'i. t. li"! < 4.i'I- 'f" I'rerx': i.lvj .- --- T/I I : : I'IIEII: : \ u. \M-:: Hni.imvv.ir! : (( sIzi.Ics: : :L.\1" .\.In'r.
  t !"5!)::" III "i.I..ii .. .t'IIIII Itl' ;':t1,'t1.r'ssI liitt.it" .., .i ,V..I'!,!. : I, I ,.l'r 22. 1 .".'.'. :::> '.",-
  .\I'n.\! :, : : \ IMP; ( : A..u
  ii'A. ; U'I'EI 1'1'1:' : 'I\.I\ 1'\1:1': .
  I :
  <; ( : \ :
  .
  ::,: I I.. I.,!. r -l.S' I'I"I" ly' V II.I 1lft. a 1.1".1 -- --

  .1..iI.I..IIJ.1:, ) ] .if MM% ITI n.l I I 11!.">,."" 1'1.. .1 1 .,.:,! "{ lh r: nir.: < "\ii"ii 1: ,I. .j K A H' 'MK SEt &, ) .1.\.11.< .- : .I! I, SO : .1 I 1).1.l.I1OI i YoTii 7/7

  aii-1 .ill.:. .. .. i. i.: '.' i i '. 1'li'iU. : \III\I: ;: ..illof cix Mi'NflI- nlterdato.I ui',1 ;'r4eIt i"y
  .ji .j- io: ; i. u- Hi. /!>< tiii'- t4' H' PIMI: and UNI l: ; 1:11: iTiii: :>.
  I:Ir ': librni': : !. Piir.riiiL: ; : l : !: ; ,' )1'1:11\1': : : S I' | ; niCAN II ( .. I n.oiintnn.l vou.hci to the I I Jli.li5s' '
  : I 1.
  i.1 id1:11fl' xvi !iui'l! .IJ! ) !1..II' I. .
  r.
  SJaviMI in nli i 1" kt-ji' :, iris \\' : : \ "I!: ] : I < for :..1 oi ,
  I..J.
  .. 7' ..j- 11"1'I" I '! 1 .\ nMN: ;: 1"I..I.d t! \" i : a h h." .'.-- \\ I mad.* .. 1'(1"1( "r ..f Piohate.! t i>f Hi.rn ndo "'111.1 l .b. ri'id I II
  ihCo'iou
  lil":1 il
  ]\ mr iam .iii-5 i j-n JOfAf..TIU.tI. I J
  .
  I
  \ j P di'i haid froin II... fn I h'r.hin
  I'\\ :s ; : '1\1'. ...sI. l,.. .tI.r |Ir.'.!. in 1".I.r: i on-i.'I..l l i I" ".>irtll ii-k I I. I.
  tit.... .\lm'. :ir. xr ,,l'x'. MI! i-- .! I" lXI.n:'(;. X' I iI..I\: 1 \ ( 1:1:11': : : : 1'1 q I .\'Il. PI ITI.IJ! : :, .-.i-; 111 5 't \l| Nitt tlh-I 4 hIlt: i.tration on the: E.I.lt.. ef -f-'hTi II .T r\t.: _

  in the Tu..ia..j I.,". tire :u. H/.I'I\'! -II. mil.:: The; 1.-1 ex i..1! ..f I 11 lss: i11.I,.. (....1 ...fit-l 1.- Si'ii j I .> '. "'-I. ..I, '.a\.ili'i.;i..i.i i. !1.I..f r-aid Msti and! ..twh.. .!l-e, .i.f t.

  ji:*\'i-rx' t", 1": rnr.'l; '..111 .'f !li it. l 1..1. ii'' 'I.| n.h' 'Jt I tf.jt .ts.l. en.lot.dl.x I I I mix '. '; .. 11.1 l tf A. 1 ;MfNmdmr.: .
  .: & th" I' t-.f the ( 'itx hi.hIt $150 to 200 a KoatU E. A. CLARKE &. CO. .\fcn.1 .I. 7 I..:. I. 24 ':m.
  S'MT. Th ..", :itIUttt.p {>f tlii< jwd:< yuillso ; r .:. .
  1- l 1..1: (1.1 I \ ;; \ \ 1 111 I I : : i I. : '. --- -- -- -
  I> tol .'urclv 1."il.1:' l ul'] an ..l'Uti'iijwrtv : i I I i i i l- : 1 u Notice.

  Iii :'ta-* tliist i>..xx' :ar r ..: r"'Ih: (I'"'- lil1tilJg; tit.oii .
  aiii't
  di j taar.itii
  Iii\iii
  small 1 I. PI'.U"iN"1: n
  nils
  HIixjri: ) : : : S A loi-vl :
  .
  .l*".-ry. miJ r.s.ly to l- irk n* ill r..i:<':u i.ftt .- f./'IUI. M0 :POST -'\ 1:11..1: 1 JI\i.III-...7''. ;.\!. ..r lIi'issr:

  t'i: .. For Sonthern tk Western Orders. Mlli. \V. ri'WAlMi-: I hi,; .
  tbf i-wr rtlining: ;I.i.'I:, :, << tit f tiini: thinkI.i: honi.ty.. : :1. .1..1 TH ,
  1. '
  .\ 4 !U f\-1: 1: i. \: \KL M': 1\;: .
  MI'YiiriK VI tli. .- "I| | : tor tix.it"! .it x-ili-t! ;: ,! 11.1 :a!> :
  N'otih i :11.1 l of l-ff ..j'l.-. Tjl(' inr I h? .t |Iu.I.TIIOlI.: 1'1. 1'1..1 1'11..1 j.i, 11.:1 .13) \ r"r'
  j js ( l J.X;. .ll J i' I'''.- Ill .I.,,l.t! ..I }I". .i ii.: \I\I.I'! I IM'i: : I 11'1Il! ; I !11-: : and n.k- .1.0-tnti..s-.- ..i ti-t-.line. will ind.) l I.ts.l to .'.u-l FVtittr '511t.-tt! .1 t. t'&kS. I 1
  I.
  w.rsl.! Jt tin-! ,j i4n- 4.1 t 1 tit- l rc'l \ : n: :
  j. i: .
  ctrut i fin : C.\T.\Jl | ; ; ; | | alx\ax: I.. ,.-.\.1' t., do .I kimi.f" P.iintini i iiio... .!h'atc; pRViueiit to tti.-! II.l-r-i l.t .t1

  till"1 1 rrH.
  C7 wr/r;/.,.. M., rfurt/. t iin.inx rr .b pxi turiif, Iit : Ni Capital Kccdcit !!"Irr: i :: \1"11! ;aiitl: \urllrr! "I'r-ilni, ", .t \\ .ire herh. ri..: J th.t 11 ii' clu-. :XMSIhtlonol ,

  -. ---------- ert'ir*. tf;<"li.r ,-*h tl,. 1.1'.1.: II'i.lin.. e\p." -* u.'' .t..l ( 4 \,.,.r \\\'l\ ,;tiM'i ,1 ll'tii. r :.-. ..'. | 4 )r.I.-t-s "-\i\ \ .. b.ft r! thA' ,'!..-e P! tlie I'm- : 1 ut I. ';' .. ..f I 1\\- .1'lt frowthlobite. .
  tn fili.r I tisl.-- ,.\tll.i'I.1! v. ithiu: that tnnCII.IMS \
  (: ; : LHP "( U-eful. Onum-fal.: 'rx"rx, I KI-.I i :it-x, :
  Waited.vr.RYiioitvs .
  1,000 Agents .1- -
  I\.T lat-p. :: } H. : ; : : : : IJn'r.i:7. .

  nil I \I'cl.I.! ( ;Jfl-: fXr I rubll-lied .c' t..1." t.-> I I j- IN n'-/-i.n'r, ': : ..1 ni: >n :I t.Pil. ft" ,. 1.If_ .\ u'i-t: ,. 133?. Hl--IfL_ "...
  .
  LA\\'YJ.U! .,Nfl] ) rorxj I Ineiit, ox.-. {1" ".x. .rx ri. ..1 of : : '' -- ,
  ; 01 i U: : ; :1 .I"I. --
  : A
  ; : Koir.cGtcad
  Different Varieties : for 810
  ,
  I 2150 I'IIL\ ;i ; Notice.
  :1 11\\1\ ; .- \.1.! .. .
  Mil.: .* tR! I IN Bt'I I IXI I>-. .-.."'nini\.' |d.un \ IiIIi ; t..i -:. at ,1.1.-,1. r | -t t.if. :

  Mud *iiujd.. mctructi' lo IIrl"'dx: (..' .Y./ji. > { .ire of /'.- fil-f l v4d.' .'..s -.'.%'.. 1j,1 git-. Xotllle. I -'t.b'i' <.( .1. l.a..., .. .i-li or count ix. I I'lodiict. 15'/ ,.."ifi. .11 Sn II < I :M ]E; > T| I i\: i P i'o 4 I K: f l 00 : QIX I MoNTU N ,ft."r d.itp I '.; i! pre oht myM ,
  Iu.ir. .. no-onlii-u' t.. 'la\\'. : v'l I I Ia )ban: >' !II' ,....1. f' .ii IH.I: ) .. ts.I v..tsi.cr t to I .
  tranvarlirp tlu-ir ** .\ ril: I M I TH AT TCI 5-IOO.uo. : I ... '.\ Vfl .MIX I f 1"1, i.,... and ovf-r.it e.iiint4.tl : 1"1. .1.1.f ,
  'p ..ntruM.-.l t t. lu< \. u 1' : { t'.na!
  with h-gal fwinistor draw me ihc ijirn'ut.n 'I $ 150 to jfefJOO IuoMiji 1.11. t.L: ii i t. I Piob.it."f: I IhlMio'cuj i '' .r :a
  o.*"ry pawn'' <-. iin.H-l..d I 110..,..* it h, s"II'r, : .i.i .. hi-I |..- ...iiith atiet I ti t..". '.1..1 OM. ,,,,.1',1' 1 K.\PPAIl.\NNocrC: I I ) ..,'t !I. tneiit of t'' K-tatt: ot I.t>-n-, .. .\' ('..n.

  with tfcf ]jaw* (>( all the. :Mlt.... for tVlUi-tion 115K. I I> .' JIKMH I t 4. 1".J. TI..I lii.li-"t ""111' prii". Xk til b- i.la |I"M': 1 f"l|. I IIYI: I I i 1.: si I..v., Hill i.. low rud and!. : I li'e ,..;\Il I time. n':,.l... .li-s'sar&.1
  i in. i'
  ii'ix
  Thi- re. or
  r.\oni: ( K\r: uti..n. 'ipe / /: ', f.: I J"*." the I h..r !: *.ii 1 l.-tate.
  of J> bt 11Io I'lojHrrty | runt fl.r.1 flil [
  ; < $1 !: .
  .
  .
  AM"N 1r..II't
  "cdl..il'5' 1.4'1.... !::%<-c'i'i"f 1 "..-.I! and I i.v I i tiii ;TIIrl: l: :.> \ 1'\1. ;( .; .I X 1 a J''ll ... I. f\'.". I'KlH.nH A>V.rl.: .\ 17/4///A7.I .III! : I\I: ; ,;..",/;.,".

  Mt>rtraire( I lit'hi: s f ;Mariit-d; "!II..". !I'.." r. 1:1 x ar : t'milhil i : Mlir.y: I \ n.'T.Anl E', (i.'1. (JIC/I W."f. A I" 'V Town.1 t.ld! 1.t II'.fl .\ N NOCK. ..r'r"' A".. UO ISO'I: ii t'-M .
  -
  Kury.VilN.; /< iH-" .-x K Tn-ix.: 1'1. -f 1'till tl"I'' II., :, ; ..I r s." ,I..i. : ir.i.v. 7.1.1. I I been I Inl.I.t.I i in I ( '., o-f f c- :- -
  WIIII\I ,1111 II" \ :. h""ll u.<
  the ala.I..II.lila| ll.r.: ::S4 I-HS-. 1An I 1- "'. (h ('i' >, .>o.ouo tu (. .n- .' i'uT.\Ttns. ; 'I'JJ'IT I \ t
  .
  .
  : tun,. '.1 t .r.: c' 'il. > < '.1.. :. I.t. i'ol" tnidt of th ( ;iM.l > ; !
  lit- uI.! /I.JBI'' I. a ,pel .1' .' .1' aI'II' from ,bl. I will' P*
  .
  rntirlx_ IKTJvuik on I | 'I' I... .li-f.Lu.1.1ul' th. I I'l. l t Y.I.I.IS : rRNIA..uiioutd-ll'y' ( ; I i I :. ., I IX :11'f: pros' my
  ..1 to the M .t.t.I..Ctf'n 1..11.,1"' t tijt .\1.' : t I s '. i -.-. :Iv.I : ; ." .I.. c': xoilcher- I the Proh.,te {'('IIt
  .. > : ..1 (toll a S..r I H''itifnn.I II : I ii: I r AVP ; >v. I.i i.I.SM.I i. itmrr 11.1 Putin-. : '..11.1 I 1 I.. in utt \ 1..n.t 111.1 .
  > mviicii \ -
  I l' ti" : !
  .1 htuJ}
  'I.' i estte-
  n..xxl.e
  ". (t', tt.s-i.s t 4.f P'1.:- .'" ..r : '3\1 / .,... t li.sraj., I..k I.*. SJ IJr 1'f'I.I. i : : : .III hid f.u. ii'C .. L-t.ite ot"curh! C. Lite
  totr" $1" N giee I:::i: Mi.NC.I ;. -iti Iy t I.. inui-r fttltnirn! II. Iw\
  hii ,' f-I I S .1', : I'll/" >:1aul', S I'A:1:1 ,....i.l ( ni.t\-, d.-! .-ea.ed, a'i-1: lit Ki'iltflini
  :" I
  .tlr tif ts ;! j "il' ,1 t'. ,!ts:. |. ..") 5.15 5 .1. : .j i iS : I 111-! .!. .ir,11. ii-irioti", > I ist.voo x> \'rth.1 <
  4 .sl.. .,1...,,.!... 4) .,& I.t. "II e..1 1.. 'S5-/ssr.. C.lJir*. S"r;.!>l \111.. 7 '! i i-to I I.e .71. .I.'.1 ainonc.t) 1'lr.l.a-> ro <-. nl' ... for I dih.ir.e- it..,: the furtiicr
  "'' I' ", \i.I. I 1I.II.j.\: : i I"IIW\I; II ii I\; ", .\ .. .I : t. > of sail rN'.it.--
  ,. .. 1.1.1 ,1"1. I. :
  ,.ri i. will. li iu 3! ,t./sis.- \\f'ixif'il ii. (; nif't't a< mi indue) enme 1.1, "I.t\i. :
  \'TIUOI. i -I- t n i I.' .i I IN. I f: t ." : 1(111. 1 11.: ..\ :!: "
  !" x
  I .
  .I. toe tTj1e] A'f-lv| 1 III s. -- trtr ji.iiN' r'.nn I:1: I 1.,1.it i It. .r.No. : .i ?' i.I .mix t'. !Is..t1. .
  i: I "l- > l.
  -. J4.ljh.t.BilMor J'sI ::1-; Il-ll" '..1,1 >.i .i'r.. "n.i\: t I.. -.t,'.1.\. "ill 1'111".t i", I I' .. p. I \ l ..(.....j.I It t .ill"\.I.. .I'I.I.li. Mvix!:" 1'axe al .. ... .., ... tqt.1...._. .. .-.-- "
  .1J'J 1 It.
  : IVE.IYIs1'V .
  I. .
  .
  '
  = ''.;i;. :) i :1" .- \ : "I f.t "I Ii I s ;' .it : if. ..' ;.ulix} .1\.1..1' !IS I.. .., .. .1 1 7 1-; I. I.. ,. I'L .: I111. I\ I. 1.1', /W" 11. I '. .t j 't'I".t; fti..mr.* i is :> 1..an..1 ::f.::1"1' tl.-it, 1"1.1-11 ti O I."n. "
  (I..t. 3Il. :; V. /.HI" tlnet".f '
  l.'a'i
  I. II /
  I i he Illol.tX l., I ':: : .1! to di ; \1 J I" .- I.I, 1'' .I..j I., ;" \. "If htn- '
  iy 2 .
  ; Lrootn
  I' with!
  "il : i. .. -
  t ) ; >. :t
  R ccr'and ReliefT. r-. the mid.! i "ILM.. .1 1 !", i j r. hI i n 'I I.-:.I.I I from : I.. Nii'1 I lal"rt. :I.IC: ( .

  .\.IIMS; : UIMO v : i 11\\11.: : \ -II O.-lo'x' ; t r I 11. ':.'.'. :.1.i :;,. 1 11 III .II '-- ''.,I' 'q-... ,I' .' .11.'.- I" .'iy. <:|'u.irt. ,x'-urlx> I' .I IV.l -
  i l
  -; (:. I Ii.u.S lampn. Pin .7 j / t.ft 'i 111' f .rr fill; -i / .
  .: | full pariu-nljr 1.lil..1 1 I -- j..iI ;;n, l'j > .1,1 t : -'.' -
  .1 j At CI''It'.,'1'.. &.'nb.ir'ie* I'i. ; "- *\ r- fiAff.nt .
  -
  AllXAM-t-r. >irt rr .-.1 '- f i.. lo 8.i"' nd-lre, I;I.: U (r'J 17 TO ./.I/A. :; ; ;s ', YTlTti. i :-. --- .H.. "ait .1 1 1x"y \ii. r.. sntt\! :-

  .
  M A. S.X.IT. l.i. In C ]h u II < f >' ;J% .. ?. .., tinil and jnd.f'T, xourwlx.Ii.n't -. | : l \ tlu-iit!'II \ ., ... hnl-1 i },-nl: i.h1.! ..-,.ill" xx ill I Icjrixen.. : :.. .1 !;: .
  IHA \ I .qi 1.1. : !
  j :;.lj"I"11.1 = if.ii of t|" 7 I. f .,..11( r. !;.'r : ..lir.d.lt... 1 I
  '
  I : .
  ord.'i. toll. p-ir'.t
  nil who
  .li *
  .
  tA ir... J I for;it, .. I ) 1I\ 1\ "1:1'.1, : i ...1". I I..a'r: ,t-. --'a.l. -
  'tjl. f.I'II I K: P.AI
  : !
  th <'-"' :. from Le l altil..t i E.: lIiYl'' .v ro. !; and that li' a J.a-.k: t..I..-1 7 ., I /11.11'"Ir.. .
  t "
  Arrr.AiUNr: !
  TT It. \ h .It.nl ; -, : ii* i. .. r.,. "- I : .. .f I I.U! tt'::5 i. SU" :r. I
  it ** ;
  !ut I : ite !'I. 1"1,1 1 'r 1'11.1. <
  .,- t 1.
  1 ill t hia 4-HU".. n".1 1 lieri i> .. .'f,. 41 Bdt"I' ../., Jllle nth. I Is I" ..'. e
  -
  .
  .
  -
  ] i ; : .f 1 1I I sAL5-l-J-I -- -----
  S-'tl.
  A :1.n.I .
  M.rtha
  ..,.fth iI drfend-M Nmtlirrn Ju.l.ci.1! (irr.ut ".-.V.ru JLtl.TIiIti1.. Mil J'UII"P\ 1 ." .'a": 1'I.ANK: ) :I tt.I( : | Y I'.l| > i LAIM-1 : RIAD THIS .. n o lie i C. ,

  but lu .aiJ -t aT* ; I H. i.. I lseref..zrOt. ..id ,. .1,11..t Oii"h.r Mb., lb./;:'. _:i: :"mSUGAR"MILLS : _- : ..1 6 ..hi Fun '.xti.I xi 1.1 ,5' t.1::I ,I II'1 I '\"' stj-nt 1 I VinYn \11'll'\ \ \ ..1.1': '.* will, l-rvj.-.: .5 ,

  4 .\ .ad! MariUA .." .10' "l>lrlp,."fs.l *.". ----- MILLS : :, ", 1./1:1: 1.\ I'I'.:: I N'1 1 I : (' T.:. i\ ... '..111.\1.! I ']1".II.t.r: 1"-"r..f II.. J ,?? .. .\ ... !. t- th.! Hotl.Judu'! ,
  .. .It..r.'wi..e ,. SUGAR I \'. V 1\ 'FF. f.. i..t
  ... "r the .i.1! cuwi.Uiw.1." I.r\.tl,. I I.i.I Mil.! :.1 'I, ''"1'1. t to ''i'lire prompt! ntt.-i of prot.i... ..i I II'1" oi.nb, { .usty, r

  ti.. ......*..h,,ll 'Iss' b.i.'nJ'." r.-fe*...t. ; !1'1'- FI.\% ..11T Kr.CiiYiU: : : and for fair !7..J y h I. < !"' .' ( >Lf.7fJ.Vi7'7's\ \ ;) lion, uttM I I... | \ \ills |...,: nt.'I 'I'.i-t: i. i.,Ual. -1'1.! .... .1
  ( \
  1"'II..i.\
  i.iii' ,.. -r & \ Jaw n. "l. .'..- I i .ts lIN ts.tlU.IN{..
  idfd HIM ..id.r foo' | in :: I nn.l. r iiin-xviu>!! |l'1": t 'S ,
  ..r |.rii.t4-d i.i .. .d 1 ho ilim Judicial '.t 1111 l.Url"11.1 -tive.1 l tor mills .>f 'If''. \01 "I'i :\(1:1.i : \ nr.: I Is; sTrLI.. w-sd.! iv ,1| \ith p.'n.re n..II..... I mif 1:\: lL'EI :

  | f FSwiidm.fwrtw: II ,nunts4..I'11u. ( TIVN.. J 1''I. j i $ ,, : 11tttuu'ighi .,. t\ J. 1 tI.V4tN. .1'--PC 1 : \i taiHi.: KeiVteri : :! 7 I' ': > Tt P K. .:.' .'. .7 7.l

  t> f. Kl>;G. Ju4 33e J J'J :... "I : ::. I' lth. 1 ". :\t!. I I I Tu-npa! : 111 J-Jlv- -'. ';."> 1 f 11. 1 Tamps! I '..., ;'l. ':,., l.l i 'I Irss!, ., \I! .. '.M. !t...V.. 'f ,,. ." t.' ..

  :1'11
  ?
  If'n.r itb, h:'

  a

  I
  .5.
  J.

  -.
  c. --

  -1 "i- .

  _. .
  .

  .'A'; .. ""r..7.g. ; ........... .. r ; L .7 Sr. -- .. .- jj
  rN -
  .... dj;t'., br\, ';:.I,r l ,t... "....; .;:.-.:: ..-.: ?4J-'.-- _. -  -
  -
  ? -
  ..
  _


  .

  ,
  -
  Is '
  ;
  .
  .
  ."

  '. ..,. .
  .. ,., :..." -

  ... .."'- ....;.-' '. -. ;:.. --.. ,;:;...." .- .). .-.. < .
  .. -
  w...." .. --
  '
  .
  .- ::'" :; -. .. ,

  .. 'N" .- .
  r.
  ,
  .\ .. .."""
  -::.,.
  / -
  ;:" ,
  r t ..' .. .. .
  .
  ( ... I.

  .
  ,
  ( P .
  % '
  .hi .
  ..
  , .

  " : /

  : ........ / -  i ... '


  _-_- -- ---.-- --- -- 1.
  ..r. ---- v -- .. __ _, .. -
  -8 -- -- -. r -
  0 1 -- '- -- & : :. -- 0 0 ---_. .- ,

  Jlotico of Insolvency.'tm l't'I; : w.--n flrr:4.I )jT.t.1 f ; I ." I I : .\ : \. .',.r,0''. I. T,. '"" 1'.7: L. l... r"U'l .s G IT S GIl'TS GIFTS Lawrence Cotnpany's.dvertissmcntA .

  I
  w. or Fio'!!.,. iJn tf.. \I .... .. \J"I.J .
  ;c p 'I" : ,

  II( il:' ('*.....,: VJUU1\ .'. '.. f "rrn : : j .* ., .twhL .u\l i i'rl'p) (. tJ!.1S'I f It"I : ) .11t.\ t. .; tu. u110r" (urr r.o't; STI & lCtl>lA\l' MfilR; \ PLIMiTIW.A \ :

  J'fvLite Court nt ( 7 \ '
  i- 1 TilE 1 s T I i": A".MS I : ii i r I' w. KV\NS A c.. \ .. al ) ,.i'tfl'
  ir .... t). iNiO.nrnr.ur.is ( : k .r,1. s Tin Ttri- < )
  \ ( ;iix.'D' .\ -.- I Kl.Ml.N 1 ; r i.f t .. i.V .. 'I'l 11r. 077 Bi iAiiw\v.) G77 TDK I! 0
  Joi.n t\n' tI. .1.-. I : !
  0 \ "I'1'11 n *, U. : : :; 0 S 11' :

  Ni H IIM .s tItrxs 'r in (..d) .laiiiiMrat4ir ..f .K.(1. 1 :ii>\j'tf.i'"Isnir PI'? //L PRIZE Eu: iII EV VflI. urn A ,.. ftp' A ..<
  C EII f c
  .1 h., r..tfttt' .r T1jbnqI 1.'J') t.., J ....c it'.1). llliIJi E:::; 0 ( ,nL IOOK; <. I \L\\i.\ '.fTCLI"lr' 1834.Th .- n\t; 1'nll.la 1,1 v

  I. t nvIk.t a fl4Jkl. in lil Ct'uit= :1;: ....lill; R 4 : ::.zr-: in r.t: ii-.i, < ; i -k L.t.il, rll'lwh. M..' 4h V I 1'1: ]; all 'tiH-l: n',.1't.:.lr 'ht) > r--rf Iv' t :

  ;ie in*t, \"j'ncof iti.lEte.! it i j.* Ih\'I.'r"I" OALVESTONnS ": ii.:: "H. .. f..1.\!! ?" i U ali 1'rli:1: !li-t i nr 'rup.rtV I _0. i i.it.i.f .I"' : kmi";.

  4 OrrrrJ,.lltat I'uKIicajionof) the : lirz onjjfitj |1.1. .\ I II.-j >ri.- efX.'IM'N '99A8W 0 w1ti i.: ti t !... ,\1'c'II'. the 1'lr.II'r.I! 1.1.; 0 \'' 'I. .1 I: :'. '_*.'!cti: & .

  ncy of mid "iiccctiiiti: l"e trade: I"I.Irtij I- I nitivtil, (!ir.iii ..ct fllJlI1 x\\, c Id. .1.. .. LI.t. 1 .. : tlio, tini." of n,!e : : 'i 0
  -- I 4 I !
  -< c'hofnct otto a xr k. for i.inp uiui.th-. I -. ).11. \vortli from joi ?: .

  ii llit- '}1(>ti,'* IVuin-ular.) n nrw, "!j.np-r j I.ul.- A :. :I..S; 11. ; "''it. I .'tiiilli : -, ZT'; H'C.\:I ().3O (:..:.1\\'II. .}", 1iIh.h I.v.r.I An Oli"i I 17 I ,.. t F-*'e ..". .{ .' '. ,

  J.h.l in Tu:n]'a, nu.ll.). ritti-u notice |1".1..1.Ih \\ HI II" 1.- lI. i or, till V.V ... I ',tt Ifl1 I.i'vcr RI.II'1ilc.l I < > :;I I' I"' 101'"
  ;. 'lir New G@ | ". ( i i: !.: I'lI'LIC.: i'v.TVnttinM: With i:...1} wn'fr f.t IM.I:t with ttii ....fI"
  .iuil.ouJjoriu (..
  "' M4J4 C.untv.: ll i iflier e ; 21 I vulu'i' t.I '*. :oTl Tlll 0 : 1'"I'It I.-\ irfull i'llh.. .f : .
  :.:-! .. : j\.11".1 I : ,' ::1. 1..1 i r.", : IiI IPtI
  ; 'I.I..f "iir Inl! luvr.ly ni \ hlni\ ia.; .
  W<-r.,*. lltat ili" cr..r-; t-f <-.ii-l} I"-nV: I 111.- ,* M. .\ u'1.' I 1.: .Uri--< n;..! 'I,! |>", !. ;'... I I. i'O"H. i "\ i.r- of I tin-l ,\.>:il- i>1".'n fino flt4. "-\ !li.J'r t #. t I Ir"li .. .. "ull. .I! :I ;:.t"J.

  1 <. ,.... iiel-l in ::... JIU'IIHT i.Jkiv- tadi"l1.! .1.-] ,-r( C > i-: (-. .. I i i, ", i !,. : I ,. :1\t i ..1.1'| I > I.i ware;, K'l-n- 1149Il$111t" 12 I'.I t. ') ,., MM;; ..-. : : : f

  t, 10 l';'<- ilu-ir <.!"im,, |1.lc.I.h.| RHtlei.u-ui; ]. i.i JOSE VIGIL'S IIl .. i'fl)12: ) r.V.L\Vl\: 1..1.I .. M\ ., i. .I-!..1 1 | ...it if ti..... i-i I i.ioitfi.i. I ; .!.II..J.t.-I'lr:.!i7"'. r""r : Iill..p (.( .

  ,4 I ;I.40 ot: .... ..r t II" .1..1.:.. IIj I' ..!.,1 I.. ..f I 1.1! I.. -- "' .:'>.1.! i ::1. tti.ii.-i -.". t-..t ...f1.1. ..i- ( ;Jiivi.ix. ,tt" cla..II'\" ti L'l,. .. \ili! i

  .1 i i".r4>!.;:lo ( .. : .t\-.. Mute" llf.il. rl..l.; .... "I'l v.'li. FANCY: S T : i PL E 1 K: in -. Ii(Ci: .v.t-. .1 !F". ,'. HIM .f! (,:1 1 I'.i 11. on u'i-1 1 811 r .r(i..r..iv. ,l-t t. "111-I"ft n.1 tl::: Flcvcn*.., Gcol: fa.fl;,

  0 I lirivouJ J la\. i>f Jaiivarr.! ...1. P. "I I 0 : 1" IS..y, ..lllrl..f' \\011') I Kl\! \' .1 i To.. wlm !. \i, 2 :.. i I. 1: 0' MI j.ro.i-r 'i-"I t "ulit.t.;. .. .. >: i
  n'tl'ITt 1'1: : ,.S: : : -. &: I II ::- U: i"I.. I l.? -I'. m, o, Mi! 1111. flu'll :'il; II. ;"" t4-, .l, tl- ,'
  ; tin- fl''ntin 1.
  / > : [.! :\. J1:. I VXL /V STR/T \, b. r.'i' r 111.. Ilc 11II': :ntl t i'l : .
  I Jiulirr of 1'rutiate, II. (_ Hn.! :( 'I : 10'/.1',1\.1' > .' 1: 4 0\" .1 j II" I ,!C'I.l ii.l! I t the iijhii-: I 1..ol..I. I"\01. (.,.J.) ;.I"i.i., 1 l'\VJo" i.

  April 1 .OtilS.i9.! 50m.:* TAMI'A.! KLCuliilstin \.% ( t n.iN-: : "1'011."lit.. 1"1. II: ; 0 a:..\ .. "tlH! I Crn.t : l''r.11 :t" ,.f \0,"I:'1 .. ;.I\. : .. "*.

  in f"I.\\! .. Th.I ..Vnn4: .f Ii "lltln/I; / < :...>* "'.' 1"1 1.1. : \:". .1} t I.. 1 I'j.n' I IH'j';. :fi.i; to 2":; i>'it, ril. *; : !

  .1 IP the Circuit Court Stvithrrn Judicial J.art. :1" : \\' II I'-I. IXtt.T.: ; I.pl. ...1, ,h.. llr I-' i, ..-> \.1. i111.itify: anl I I Ij+ ,., .: M) (.u.ir,I CJi.iirj: \ C l,:.. .,f

  Crcuilof Fforiil'i. h.Ucn in .tIIll fur DRY 'GOODS. I""I"l !* .- l., ,. ti.! \vv HIM .s; -'uro$ tl.. |.,!.(,' !lli.it I'.iti-v: Ni-4-k Ch.iiiK. lh.II.. > I ix T 1 i I.: i: ; t: M; ::. .
  \ i ii' j.\ 0
  I
  Si-'t. j :
  \..tI"'j: l 11 i .;. I !1.I"I'c I l-i-'nwi-.l I.ni, i-. S To IH n"
  tinjurfonn r : :
  the Iltr'IIIJu-Jt l >i im .ulol i 1 15lc.i; li.'.n.:<>:umi : Cor.tniiiit; fi4't:. I 4I wi 'ivri-*. if 'il *.:
  County of ChancerySrrrnns IkM.IM I I. S .'f.'t! A. H ,l t'-. rtiu ..J! l I..iu! II i s.i-fei iii.l i ) I..i'ui' iuei.or ( ;it.i.- I'ob! nii-1 \Ot..t Chir; > IK i>ii lu x I4 i,i I I.i4.4 vi-. .Nr\v \.l ;.. .It"
  : ; ik. oh it.,1 r.Ji.fu.1 ., _
  tlo ili Vl'i\:\ .1. .1 ;
  : t- I u'ln! ". l.t.1.it'i.; l -, 1'llill- .
  : PiiiLirs I i ir 1' iLiil'Jwil'r -. \t.y: 1" :
  : 1| t.r., ; III' V.i I .
  .it I I.OUU.I. i. : t II;. ,; -
  I )efli: Ins. "it'kilJCottolladel i .1.... >UN it Cu. 0 ti-1! MO.IKi..iti; "<'t. Unt x. 1 .I'.u..t.- .
  lull fur t
  4
  1 I /1.1 : Kmr.iti-.l: A Plain ('obi: rOR ;j :
  : Ci.ttoii .1 -:tnChuctr.'v. -. A'1 :n. C ; 'I! IZ&I.) I n. ;. I :S.
  0I. Tn \KLSS TB. \YI:,: an.l B"I ; I... lil I \.iuInt.. lu, li'lr'; : i.0.. !h
  i
  AAROX DCHMUM.: I Injunction I j I tril' > 1'1,1.) .\.Hi.II. :1.:1.: 2 Cm I'. It' l '. ..

  JC vatAH HchKET.;: j i t tTT ,I White & l-d: n..iin.-l.1 i .'ul7. M I itti'i.Tin. : \\', -> M p. 1IIIY: i Ar. (, 'n. M.Y .\.1I-z.: :: I c.II\: : .,I.i"l.) wil\1\'l.Iar: ;.'. 1 111 I 4t, I .. .

  I. BEING mae to the Court flint :': 1 1 Nli 1 I Linrii, \-'ot. FI..DI..'1 1.I.n' t, t'- K.b.'i: ; .;> iV -. -.Iiuni ,\,1 -1,1. Z r'I' tn' 3Uit i.1 .
  arinrto F"'I.1 0 S'tPr.01 {t.. S.VN: O \\ liii >I i.x I iir I :< Diii: n-.i t
  I. :: w)1Pii.
  .
  J. .;; ,- il .'arr tofTY
  a Dill has been fille-l in the aUve ontitl. .} "\, i s. .J : !; Mn-it I. J"'I'i ,.. .
  lIE I" r.ruAVMj.Knr: ; i : I tl !' .t. u. '
  l t..i. "I ni
  -- 0--- ti .lurn ilf..l '1111.11iF < ; .i
  and that of the Dor 3
  C'ha'leH. '
  uir. one" ".u nt PriiiU'-l .1 Fm.'I' u.li"! link;
  t VinthMtcr ro 'iJet lc.'OIl..1 limit.* of ., 'Fl.b-I ) | "r, i :.t 'f. fl... (...P.'I.: .. "il! I... ,J.I. 1.1 I'A I II I\ I Me) :in.:!. n-i.ni r.i.1 <-v. : i I I i t'I'.II.r.-.: .*> ol1COD I

  the! Sonhern Jnlioial Circuit of IlnriJa. but Robe, tI\ jwl:1.. :S..0: '. I:.. i-.n oo.I I I (H.V < .... V.;.1'\1'! ..1 I lb.1 --j: 1'1"1 t -,'" : (HI I C;ll. ?rizL3V7orti: $2GOCflC. '

  l'i.i'-: ..... I : ,. ''l ; :' .. \, S; fli'r. I.a .
  '4
  It i thtrefon or.le'-1. Ih"I' .\11':11':1. .i.:1. 't\ I < > I lilt- I' -il.ci- :Nui.i- in
  tt
  l'lItll.uu11f'1vn: ; < ? j U.v.r: : iu
  j I I'-, ;1.1.,1. t'.fr'i.in KiT. 1'.M:Y :. : : : : !
  i : .- t' ,'ii.- lor :\ :-.I. I : i .1!.1'I C ;..hi'ihai. .1 I > : : z
  the sni'l Cli.irl. \iIIchPeter4)! mjoruttcr ( di -'K-s l' ini. I.E. t.i.
  :i -- '
  : ( iv. I ill- .
  npj.ear \\ .hl-\\.ub! II 1'1 \I i !It.: i i--i- ;* fr.In. .. ,
  1 the ('oiiip'.aiiiant',* sa.' !I1l within i', l HIlllk'1; s.! ..wl" .0 .1 .t.. ;.i |.fl .1!i. uinl. i tin-i "Ul''I'IIII.I"t.:[ ; <- (.f I IiII: ;'.. I' f<' ...1 9 i i".'-n-; .-I-, "i. .' \V..n'.i-ii-: I".f! .....v; t.ttt.,

  i.ine fitoti'Ii*. or the s.ti.l BiIrol"\ L. t"11 sin I II.itr.n-. :1<. ." I 01 ...I, .f.I": ;ili.'< ; ,,: -' I i.obi; 1 I."III'il'(1"*. I.- .: : "\ "Jil"> "
  .. Iii \v' : | p.
  I :sL.. t.t.: I Iiut Il.t.
  nvn\, : l'
  .-I:.I4e'1 1'; l'IC'ileol tii! Or'r 1.. I ulli.hc'} . M..I.." 'im-rr.. 'I'4I .'. .M-r". ( 'imf | r; lf-n," Sff iiJttii. Xor t.-r. with < 'I'| : .u I \1; ;", tioti t.. tin. i.- .1.:1..1 |
  tt
  ; t.ai i b -! i.. '
  "
  some rcvI ptiitr.I in *ai-l! Sntth.'rn) ( .,,"t'!', u .p. ti. V ... ( ;,. .llSlI9.. > I >'t \. (.1111 .' .. 1 ;.t** 111 I t j t.1 | rn
  paper 'l"I'I.t, -. l-lit.ltM.-i: i.f I III.) [ .
  1.>. !> \.r. t i-r'iil ,'e ,- ; 0
  Circuit, o::ee acionth, ('1J" .ecuti",t'v, for j.iii.THOS. .- IIo!".?, -inu. : Iidl: :11 I)1 ir,4, Pi't'n ". :,.. tit :1.. i-ii in : !I.>. I'rivx ii.-. ,.- lu-r< illfr,.. 1ui': ''uil'
  t..m.t1 \Ii. 'In.t ::7 1.10 Stt'tr.lty' ": 7, .\ ss0. I\-2tf 1.1".. I\i.: "i..taII ;"' 1..1. \j! ..1
  : :
  .1.i ttHl 1 I 1'I""n"
  { : \l' : f /'
  Y. I .. f/tl"f'I" f> /"/ -f-ittii'ii.
  .
  F KIM-( .hhl. ,.. .1II. I. i. I 1".1' I, I.1.1 1 :in.t 11'I.ii., I, :.11..1..
  : C inl". Iil.t: rol''' 4I t Al! tin- 4-x-n-i- .- .
  0 t 1"1.. :. f.. \ ".h..rt"11 nti I 114t1 .htrtiiir
  JuiN 6ti ISJ?. H 'in. : :,: il. 1..1. I. ; \ lr..r ''.EtiIi5ItJ. .\ ,''. I :.1..t!, t. .''i.-ln) M, .... .
  t .EjErs.! : ; ( 'III.I.! .. 1"1"'. 4 t -.I .'1 ".; .'. ( ..4.I Il.il.il.-. :.. Ill I, tUI, in. :;tl. ii aLr""r\. -t-- ml rfc

  Lill"'I"I..k.' I I'-ii.-: 0 '' 0 I" :.::1. i.ii.t'. 1 I'.n 11..11..1) I I Ki.if.IV .- iii t,. I :."i $lV r' l l..r 4 niitfi. i..1 tin- r.-nl! t-.i.i". 1-1 pui.t. l.\

  Notice! of Insolvency. : Tin: uvrs: I.. r '!" .'T ;Jfl' I'r.iirv S.tt'.t.i'lu. \' ,'.f
  > //,,({'.* tli f er!: >,, !, !>,.- / rf" ,n r rirfinYTi'rr >/ W.,0., .., \! .. : : tli4i I :11. IUf
  :, .I. > >i"tI4
  \
  ; pr {
  \TrHr.r.rA:*. AVillmm I II. WIit.r..lmi'l! : :1".1-, ; i t.' : ".C' E4
  1\ P. ,-k'n.! I :. !1.1. t,. | .;. \\Ilt 5l lvv '. : >tho'Hin.l) ti. k.-- will I. i i-i-nfil at 5S 10
  > i i.lratot 'z..cio of the I:>tav i.t luni "- : tIC'1 rn: r. *: ': !'I\V fit, -I I I.IKIMH': !.!>. .1.1' :. ) .
  Ii :
  ] Lii.1ui. lit'e of Maimt4>e Oou'tv. .1-.1.| } '..IIIIaI"lIl1"1., .. 1 H.mi. I r. ,EII' -I.-. 1.1:1.1.; I ... i :..ti> s z,. '4-B4-i; "-"I'iMjiir i t" J.KiM.it. w ! AO.OOO 1,1.! In : ; ..; I siiidt ,, .!: 14 ii.l 1 \nlii.-iii Iii's 4.1 tin- (.int..'rti. 0I
  c I .
  .
  % 0 lijMiii: ti'.iii: i the ort'uv! of tio! Jiiil/i nf I IY \\ \ ,0' I't .
  t ";ttE, I'I':: .1II. /.': ,' 7/. ., .II '. // a./, / / h.1 I .. .. 4 V 9 : 11.) ) .. I 1'\I i"l.r l 1.'pIUI.Ii.) ; tnro ,
  r / '
  bat.* -r.ij I'o:utV. a riM4-n miii: ition: i.f III ; ; ,, ". .,: : i. :. "il .
  tlt"l'rol..tJ.. it..iii |>ti-ii I a l.iit/t. I I i ii *>,tr u* 1111"'I".I"! al.li.i.. .. ,... nl -

  ..., noiioei; i. lu-l.l'V L'ivcti to nil\ ;1'.1...i.ii* having 'ti.t.i.: II I... L..t. /. p" tt'. : 'ilii.il I. 1t..lla'1; ,.f mi..U.r ..1. ," IIi !. -, \,11,1..1.,1.1.|\ (I. "hi!" -i\i\ :"..I .1

  ; ; claim* ..'ain't. uni.t )I'rtati: t *. to n!'I..ltl' 1t1l.1Jile ) I."dir'1"I'IC h h' ft't i .>i a r ; 1 t <' ntt. 'nr.. !I .i. I k H ittkT i\ij.v 1: : ,\1 MM/I: : i" i J: i.v:; M\; I : inn u L' fi4.in I t to !I... tt ltlll Tl.. >.\T .%'1..IT1 \t *.
  i ii (
  t\\f\ 0 IIIH i'i th"flioe 4.f lh<. Jn.'i- ..f Pro tun-. I I.. iV A: ,. T I I' I K I I.: I r The, ,'r.-i.t.: .| oft I 11.) 11111:1 I I ,I-TM: I I Ill"- I til-. Ul I I.. L.Mi, I It "".il f'. .. .

  t lutitliih' :authoiitiVnti-! I a* thr lau j I..I.; li ... !i WINES & SV!. UPS. | ( h' *. : \.. .. in .. I I' 0* -.-,. it. I l-lll IM.'H: I I p.i:' i h"I\I I > 1 1 : 111! I NI t I !, ti,.k.t >,, .'. | ," .1 I it,.. i"I". ..I !I. p

  .. orbiturc tll"h tlav ..f Jimiirv.: .\ I 1. 0 I'.irt Mi'* ,.in.I i. I. '. '' J > ... .4.'I ,'r.TIC..T tT't't 1 I III I I -T ATI-f..r I II,.. I i..tll..1| | . .. |.libli.li.' .11", .ill I h.. |1'1'| .-' lit I. .

  1S-C.I. I:*. 1. \1. .WIIT.: S \' al I, .\t. I'.' Ij. : \\ ."," .,0 1..4.. (t..tin. I.". t.,I..I ..I llnir "." .1.1.! ii. I' %1- I.n..ri i nr ll \> i.t ll l -r >.ni .,

  JuJce; or 1'iuluto. Manttii. Co : JttIIY. ,-.: Kln !'. : 1 ; i Ej. : I .1 .'. "...1 i 1I' 'I 'I |I"I. \ "5 Sr..v ii |1.1.-,. ilun-if' 11..1".1 l b'lll ', "-'''. \\oll1.1! I. tlirt. T 1 h.l l lit., ,int: .'II I I... *i "I I ,i. IP!"' i.".' i

  (; H H (H I : : : ... i .. 4 ', ... \\ i II i ii 'lirir rin.t-re' ll.mikto I".. | ..f lln.'i- Ill lltll I l'i .. .. Ot I' tl.l. ll>! OWIII. l' lliiir ,. '
  July''I. H .:?. 1 IQ.i''nI I "" .llI'SE' I"" : I *.v- 1,1..11.1. :
  --- .- -' .-.- -. n.-tir. 1'. d.. J i': ,. .n. .-.?',. .,,, \1 .I'f .1'- I 1-1.;, U .oL- : i : -Ain.i'AY! l : i 1 : \1\\1\ : \ \ \:\ I ni : t j II il). \In. all-. Ill |I'll't tiJli., ,. -.-..'. (11; I.. bet.i .i I ... I., r-.'-t t ,,,,.IKr ..f ,-..j...*. % iI i/ : ) ,

  1 Not tee. I i PI./, .t,.t"I. i PIi/i-if, tlirir Ih r.I itriiii" i'.i. t: I tli.'in. iiu.l" I I .1. i|.lit .. \\"n-l.iiitnt.) >', l"i.-i'.i.nli;. >t I I111"1"11 0t
  i |
  '- I' .tr!!, M, ..i'. I lit I: .. : .. 1. !| .
  : in v 4.mo" 'iA .
  lu'rir. > \ .
  1.1. '
  )!ICTIAI2. -. Sit '>:MJII' Iii iho! C'ir uit (' '.nt. j j I "." I' I ,.f !." I ...I.I! fi.ttli.r t 1'1" I lli. in. II. il the |II'.! .. MI' 11.nia.r! : ; :\ I'
  I IlljIl-'rllil. NVX.; ., \J!I. li.. ii.i.I, -f I r.-ii; -,., I !I' I.J' I.- '
  ". | CIIII\t'In .Ia-1) :<-i'il .i ; 0 : t I .. I".' .l III.I I' .0. .i-rn'lt: .tli 141 d. u I.-ni' i 'I.n.|: 4-4- II'> .1. "bl I'orlv I 11"1"1",1 ,-i.\i.t.j"| .. ,it i i 1

  JOIL III r'r. j Cironit ..r noiilj.: ) it'' l.iliirr!
  1\1.f.} tin! tjUIVI1iIW..r'iIi.: ..: i'iuiIt: .*, J I.: :r-'li--: ; 1 :. .kA. .-/ I .. -M |II 1 ] :.,. i i .11..1. iliHM. ." r. 1".1.1.1. iimi ".'.1 ,.T I I ..f .'..-tits" -./... i'.I Ti., f.",. . r

  I .\.ru'l I j | l"l [ Ipnoii.noN ; h.- r.'in h >.( KI t Min'.l.ir .. AlnxMi'ls. :Sir.liiH-s 0 I I' in i..1''l ,; 'ii-. A-'i '111-! '11)1 I ; i
  I .\ I $ t .1 1 t..I..'-e. III' 1I.i. I. 1 1 1949 .
  .1'1 tit. piir.ix:: :: i iPriit.f ; I |1.1.1..1 ft n <- w htntiV| -
  I l't.c.ttt Xtltfc: 1'illi.Tts I P..K-: I" ; !"', I .kl'.i .. H I'.j.."i. 1 t .
  !
  .. .
  C.,0flT.. :" -1 I"1 1J 0 I. : 0 J TUP.: I HTM \1 I AU 1 ::IK r.' .i .I. -> "- t. 'I.-LK l I.
  .
  .. ? I''' ij'V: to j.V>.Ii> "II.tj".- .If, fl.i.m '
  J :.1"110'1,1. I 'i..t.lt'$. < %-Usiip. r.if.ii'.ri 1.: "..1-. ..i..l! I'-ti.t-! I 3' '' &EINI. | u : -t llu'r, limit", i i i .Nen York, iLI.I I ." the bv-l. }...."!*i.! 'lut rr .1! I

  < -. !r.:. ..u. HI!i.i. I r.: .k-- i' .. I. .!' I NI ri.iiit.-: : .. I I < '1'' I.. '
  .
  rIu1In.iin'1\ Jo 'I H..leI': '. MVnt.. I III'mh': ) .'::11'111'11. Muvtii.I.J j.t : !'. 1"1" I -J.V.* li.1 I.' I IW .1..1 \ ( t. i PS ,

  I un.I nil othir\ j I" r-.>n ii1i ",.,..;! ill th- L.lilies''in,H I ( ; >nil. tu-ii'-) > iiiu!: ; nJl :' ".% "I'I ( }L ti.l N .. .. I I' i". r : < ,i. ',1! 'i--l. >'! i 1 'n- 'I I -'J.l: IHI4 I o I.., i :111. .IIPT: : i : I u .\TIfl": | -. i.b' tuit.i .!it.., nf t>. .iIff p*
  : : j .. ; i I i: \\i I i i : t tA *
  '
  h\\1..>\r .-ntll.I *wit, nr.- In r. by fotitli-.l f.. -tj 1'- !-I lI.I.. aii.! i!1..<.... .'. All ,.-- .fl.l. fit 4-f tit...-. I .". .,- J 2. 'O" .. j .,..I ..., i l'i r. r11 t\ Y *, i-li.-r I't i'o :, < o.' C i
  .
  ;j.i .. I I !: i: | I 10..1 .i J 4,
  r'\
  -
  I 'ear nrj j.leaJ t4. th.Utati.i! flI,'.} in NliJ .. \ I l..t..t Nt. .1.! Mi..l i "i I l.t', :i.i.i i i;, .. I 11111.1,1q'tTI \ 5.
  >!l .. ., fllK1, all. I t'" ll-<- l'I IKf llf\' 'I .,1"| 1.1. > 111.1 .".I- .. .. H 11.1111 I I : I h (..,,...l tLi., [I.. *. !. .
  -u-t. ( Irn.tIIT"III'I.I.i I. im" .
  !l.: .
  .I; ifll' twil I ill Kill I \ : .. I ..." ., HC / 4 KI. I' .. Ill-bl ,. i1'.I.( .1 1...,. I.. 1. ,..' -I. _' i: '
  I K"11. -
  .\u', f"r 1I.ifliLT. I. !'I a: : "I.. llUli'ii I : .1 0 I I." MI J'l iv . . . I' ... ... oil I'll ? "- 1.1 "ll III- la 19. 1
  'I.4"ml.! .." :2-ith. 1 :'. :o.tf. I tl..- K:' ..r.I.;. !: l ". I It.. "; "; ,\.; mI"l: : : E -- -- -- -' -. IW I... urr .III,' 4- III .1. \ ..'.. tilt If tlllle ,..i "h,", t'o.-. .-4 ,.. Irl.W: .t. e .
  0 I I..i,. ._ til..I 'lin-e ) .I.--lle ,hilt "I.l i-4-l' n .1 l t ii'ii'i I ( .
  .J 1.: '. f -n *
  : : j
  u. 1 tZEii \-tr 'irvuvT \ i. 1.1'7 I "' nl.ttti'I 1 .I.
  .I
  T/7.v.v/.s7v/.i. Toirx'yo TICK.'. JEWELRY. 0 a-u.CU V i'n- r f.-" 1 hi: -I; ..i i 0
  \r.i.-i l I r-; I i.i: 1 ni.:: : Mi I JJITo' I 1 ; 1lr':1' P.IM.K- Illlrr .II\ 1'1' "
  : .i-I. :
  : ; '
  Q I IX :.IU) TI 4 af <'r.ht- ..h1.! .rci.t.t mynt. I" .. ..1.' f : I.. '. ri' z.t' !lt; itt'J:J- ; (Q.A4?' r. I ; ..: .t.\.1 : 5 > v 10
  I Fill I I'm- I. I't.< ; i Inl.I. :" : Il .
  i:1 ,. '-r : : \V : !'i,I. -. 1' _. i- ii
  : I! .h. Hi i ..' I ,
  i 11<'c.-11111" v. : >M t. Ho-mr I'i ti\ : -: .1'1:i u .!.i'.r I t.i ii.-if: ;i.r. ,
  M.I .
  ,
  0 i 0 ni. n. i iii f"f .i'< / ''" r t- i : 1.t Tai-h e'lvefofn-},, '.- ,!IJritei i
  (;. \Vail Ju.l e ..j I'olMiln) of I I risu.3.] (-"".;- I r i iV. All vv.iiitiiti.1 ,.- in.in.1 .-. .II / ." \ t '"ir. -1'' i' ..h..<,: t"I. ,. Pt11! '. rI.. .. .ii ,, idf' I i i itf.1 I r-TnJt--. -. thnl.p) 4I .. I

  t }1'M.:.IA. nn 1 at th. -""... titn# -i-k: 1., 1; All of wFii.-i! "i! !' !t... s.l! / ',), f.ira I i- .j 1 : v ,I'. il.v "T," }i'l I I'A: .' l. .- I. ". I I"i. ... n" :(lo \ : n !;.. ..\ ill: 11"I.I I. d:1: \I..\ our iii.rul! -.\ -?.',u ..,' nii'l -.0' f ; I't' '. ii. 9 1 0
  |I... .lt... liar::e-l from tb<- fiirilur n.l'uii.i-tintion! : I" ," .," !- \if ,1 t *1..1..1. orr. .I.I\| '
  7or .
  t'c.rJOSE .
  i\t .iIflIv! i".I., ; HI \ J 1 's. .t ,i... t r if. I\I'f I." .- ti It .'; '- !n..I.
  .1..0 :
  c.tllh.- 1 S'.t.t/- of nizjlntti Il.ica" IJ'P 'f fjl: \ .
  < I : I "1' i lI.i I. II )ii\- ; I.) W\ .1. M'tMiK" our .
  : I'I" i -, i.f "h ,' I f.. In..1! I I. ,- \ I Ih.ri'tivii ..-
  out.tJt. -' ..arJ.. ( \VKilL.NEW 1 I i M,.Tx 91111 I t f.-r T.I" ii-i .,.! s ii'i i l'\ \ .
  ( T! i .1 ,r. $I. .::1. I. \ IIi.ln. ..
  : \ 0
  "I'J'] > i? .i.- e! -i-h. .- t | 'I' 1 't t..rI
  'I IT.ANC1S i: Hb MlV.. f .I .f I' '( ":'/" $ \.:: i I. .,.I nl t I'', "I.;. .; .i-i.c'.j.i .. 1.1| f >r ;:11 'I| ,ii! oiili't- M t i'l 1 P.' p I
  iJ \
  .. : -1; ii., I :,!I ** > .. t, .1) tin. lie I .,'.";li.* i,.ItMr.l. .t-/ ''. '..
  .\ i .I..r.. f' \I' : t-f : :; 'f 0.- > j .I. i n-I' i! ,fi .II.HI illl.l .1.) --t, i'I ." nttif 0
  JUST iuitivin; ; : : 5 '.. I IIn .!' ,ln-'i H. "Ihi % -iit.4 IJ r 't. Vrliti.l ,
  ..1.1.n:1.r, 1t. lC::; :I: 1.1. t !j',0 .W" 1 IVh) i" I JiKf4, ? -0.' J 1 M .".1 IMAI-Ph: I'T.1:1'> : .
  .
  IW M it t it. *, ft ili. '-. tt ih V.I. I t
  T01-XOTII'f: GOODS ", !1.1.:11"! I P ILclf" 4 ; ','r .lj.II'lli.n.! j .. ilr! ., : :t.l 0
  ...1DJIlXISTR.1 i ) i :l. .\ .mi :irm r\ .r.i 9 9.t. .
  .. .
  kl i... \\ i. i I. ', I., nir.r v 1 .U. I."..!!. I' .t 1.I. l tii.u in 1 .| ; ;' mi..1 I ni \ill r. a.' flic f>! Y i SitUwi 1 : .' I. i IX- I
  1 1'11'
  O1X MOSTII-fcfi'r.late.! I will prr.pr.t nv VI 1IIVi ." .,1' 0 I h )- )I.lh. rI.E.ioi.tt.bar:.
  : I I.I' li I I niion |I. .!t4.- .I l t \
  O Ak-oountt. "...] virtu h.... to the) !II i.n. Ju.l:oof I : 1,1'1' :n.llira" im n .: j ".-. ,v-i;">imt! 1 *.. all:i "
  1 I ; .i.l; d.I.J : .
  i "i.: in tJ:KIM; Tit 1 1'.T".r I :;: ; i I I.. lli" TII.-I "' |1.1.! ..1) lit-t I.i-'tj.t: \ "I'j ... ni .. .
  Pn.bat-. of 11. ,= ,,".1.. wniitv, lori.l.i. .iu.l, 'iTIII'ATI' tin pr.-ti.l.- t >, .-I. ri.rI
  .' !. .
  .. -.T ., !11.I r
  ; -j .0 : : j will,
  < ""-" I tE.- our i.l 1.! i 9. '.I. mir itioit.
  sicktb lM"ii:-chane.l} ) (1''-'' fnrilu-r .\.)IIilliIrt.j. -- ,. \ 0.. 1 r.: .1! <41.f .! /|I'U.,!,-.. .. '_, ,' ... 1.1",1. .- .... ., 1"I".. .... ..f | I. ; .I | A t.-. ot th.. i.ir.ti- ..*Ii .? .! .s,,1. r"! ,
  I til! 1.111)
  1 l > 1 ii I I.. ; .Mil) (
  \ 0 'O.I. \ W 1 ,
  tj | .
  tin 4'!! !the H-talt" of l It t.I.<=c"3 MimJen. latu El( 1 .. I .. .1. I hi\ ,'.'n -.>i.* "i I !". n-; ..\ iv I Inu

  NfiJ ;At4. llnJ ('OUf\'. ile..en-o.1. ('Ir.\T: H.\il!: ; \I \ -> ...i-i n--n i I/-. h.11 ut I !,.. i : % .1-III'"J'l.\.... t t.$ .-I,; 'ni 01.l!> : ,. I I.i \ it-U-.l bti .1 m"if lu"1,1I" CTI. iin\ :. 'i.'na-U) 111..li:1\a! ii'ml. .1 fl r.,... >.. .I ... 'h of 'h-t ..i '8.i t'l.' m 1'' K.iti ; I

  A. B. 1l'I'E.1"r.: I y.v,'' v./. ". : :. -i ilii .1:11.1.-, : : ... lv i .1. i I..o .'I t. .-.li.'i.; I:u,\ f'Mtc I 11.\ t: n .l.-'cri.it.; ..!.!I. .. I., 1lar'! i of tju- \v.l.l. 1.mu1. i ..,.1.ui.l: a : lit., t'iro 'it.u.l .. ';".'. > '. 1'
  1 I''I. I .i-1 ..i l .N-i'iil-.. I .
  r. ii 1- 11.11'I i i iz. -A || ul! ink- .
  j i' ".t .f -i\i
  o\ugmt. i'. I 8 : ;.tJm ->. I: 1 "" I \ : ti.- I ti Ie>.
  ) ---- .-- 0 T"tJ' if. !." "t. .. /'i-, T '. .1\ < : \ 1I. HI .'I.' '.' t.. 1".1.: ., r. i.lti., ;.i.tI.'!) ,:Jr it. \tt.t -..iciiian.l Na' ii F' I p.I.'I.,1; j ; .'. c'h1 :'- I I.: ... .1. ri'i: f. .."". ::,!,* rr S

  tin- 'II. Ur.4I! "I' .'f\'. I\ \V..iks of .... .,. ... 1
  AlJJIlXlSTR.ITfU'S"OTICf I :. 1 .i.al. .1 .\ j|I. "pa 'ill Im Ik t tMI. t air .
  fI'I -.I.- \ iH j I. :I'.' : ,,1. l11.r J ; .'. V.Iv-tifr-'liu\.l-.l..' .\' 1 Ii-tii.iI. ..l Miirri. : .
  : ; i -k. Kriltitl.e: b" .
  I I. I I 0
  SIX MONTH1: ) from .)ale I will pnIT nr" DRY GOODS LINE. I I.I )I \ !I \.T L I \\ i 0L' lI& 1.I.i"; a<..I. .- : !h..91. l I'o-t (111!;. .* '.: .\ .'ttur-il! .m.I I I'... : '.<.1.1.1.. .'h, "- 'a4 .ps8E v *l.s- L f'.e :..i.nr. i
  \ 1.
  I .. iiii.I '. .-! .rtothe .Iti.l) ,'; I\1 I.lr..j. "1..11 t j
  ( \ ) \ : .f I' i I' I l ,. .
  : Ill4' II.T.b) I-.L'IIU'I I ll. .I. I 1":1' r..I.." TI..T.i L iI I.I I. .-f. : l\l :* .' .- .> i-ti''t- :"I i I.ijt .., j.-
  '
  t.l I
  of I I fn filial ,. 11. : \ : f
  bate Ilill-liorotijli Count
  1"
  ; v. r n *rttKtnentof 111.1,1 :t > \.rv \\'ilx: i.lr.tvI I : I ., I It. I lik-io-; '
  ... .. 'r'II"I. I 11.1. 11 C'. : ys I 1'ri.vt" \ iir tt. t.\v MA* ,'" '. .
  nl.tr \ .
  1ttl'I. t tl to ( 'i I! 1.1.
  the I I.IAr of (; r.'rIt Hra..II.I"t.: I |I..j. II. J1. o .1 I :''\,1.1, iu f* \ j ..ii .f.!iii-tinf I i.t 1 n-v \I...} .-a!. M.X-'4. 0 I.iiWrr.'." '\ i l'le.' a
  t.f pail 4l)...... ..-I. an.I a' the "' :1 \I1.M.1 i: .t t *'" .\ "I I i I'a 0
  .
  County, 1\> : |I.I: -- ofUIWHI% n.1 I u., .l.-r.) pni.! t I :I.t., .4. 14t.i.hit.l-. : Ti.-\..t- : } ?.*. avti I'.1

  time n4k tti be" .i'dtrge.i" : ) from the) fuitlm- J'.i Mil. (; if.rx.Vhiih "h" !:.it.\|. .tf... il 1.,. .Irnwitiw-*.! h,'r IF.. i.n.'i ,.. II t |- ; :; j'\\/r.I'.h. .
  1 .
  ) .' ; v. |j. .ipnj I.'u" i --.,li"t the fi: < f "' ti i it Vi.- : ?i''*.
  : 4
  f .r r 'r d !
  lil.i.t.t4ioll of _ni.l Kt.itoCdKNELir : : : ''. li.f lllir'V .1 l:4. j l i : I I. ;
  L... \ ; ) b. bir.h! ..,. tI,.. : ,"-1 i ): .Jb j ,; I 1"1,1 .i .c i '1'1'r.. .\ Itl"' will r.-i-ivi- *\ru J !..i.
  ? :-I\ A.I-i.'r. "RI i 0 .t 4 ., '.1' 'lnt: $II l'IIIJ"I'i'hlT": : 1 9 <-\ "I'I..Iil.. I r. ( ; t.-.. n.: ? .
  ) : I'uiit4-ultr nnmbtntn' if &
  ()ctobor 22 I IvV: "3n. 1.'II--f"r'h.. rb I ,i -J t ; : I';. .... .I!,., I'" .f,' < ,.. \ t,. i. '1.1..1.. 1..,t n..'.. f"r :,,....t.. .A. .' .'.... I Itrti:.; mis "t .
  |
  \
  -V. ltlitin l.-r !"! 1 i if. I. f .1" Ih''n, ) \.ati..I... "f 1"II.li... ;i..i j'l' ,9. ."1.,1..1..1
  '
  1\1' ,1.1:11 '. iv. } Art. tin i. k t tl
  .'fDJIlXISTR.1 i TOIl'S"UTlc'I') :. i i. ".1- ,'..I-I'! !.-!'-. In- .- ..o. ,. j 1\.i'; i : .. i 1.1 i I. :.i 'II .\I IM rXI'JE.: < c"I I\\ 1.\ .1.! |'a'ttix'iit "f it?. :1'r: ,. -..1" !.1\ ;i'l;1: n.ill I I.},. {.j. ;uj.th, r. :r..ti ".-li} "h-) a--'I i it. P

  OSX 11T1'' ,itt.r.1i.. I will .-. l will .! .. I t : : I.. .. .. (.. ,. .. .. l
  r-t-rsent Kiy of : tiTI$;! ;sti 4-1 \.1 ; .w 5. i 0 ) '\ 1 l |i.. 4,!I1.I, f 1.J '-11 ill ,:ir.\ .i-. |I..w.r :!" .' P' : !!. t.rt'.l'l JT- JI
  I O: ...- .4.ulh an.l .'h4.. to ili.-I HUH. JuJ :, I..it&-: 'd t 'f. I. .Pr. '" I I' '1. ". : I
  > \ou > Iy l "J' r.r :1" ; : 9't I" -nn iii 'I t trl I j. 111' "10' 1' ; /1.1 wi'h \ '. I. 1.; .\ t'\'r.I'rIrve : \vni. >.

  .,f l'r'I.a't'. ..f lli-riia'i.bi irit \ I'l...ii.lt.; :\'i.i f Job irlriiiin.i!! JlLjlrrinI! ;: I : I \l I 'I'1'> I I l-\\'JTV-r: ..j' ili.\1'1"! "t ..: .. .lolhir'.r; tn ir*.. .* j t.- -. I C .

  $-t. to 1..e 4i i.., t-\rjo.J( from ,I... (; ,t.i A'lii'tnItrntiou I i. I 11\ _\ > I :' l I. II ; : :' t !i. .. ; ..'.|, t>., fin, 1 Uift., w ith.iut I .x'ra Th.- .\\:' -i xv !>i-rtt M t'4 i f. n I '
  'j' I .H .
  :. L i tt (1. v t.I" .4.II h'f" .. .
  .1! Ih..I. ,
  w 0 0 'i I' i : I "! 4>'t.ii. tii .>.r" t""> e.
  on tl l o I>'4te 4>f .l.'in' i;. Ti.il.itt. TJ'III;j.I.1.- 1)1--- .1; 1\ [I' 0 i ..s .t ... .I. t...e. .' t... I"> ) nH: ii.i.r: i.vi: I iv: I M: r"\-ftT in- .I ;!
  late ot 1'.1: r-ta.e aii-1 '. .'..... \\ I. '. i I1' I, .i.I.. .. lo b,> .li.ti bi.-l I '. i > t." f.. \
  : 4ou-it\ >.1..1 1 1A : -- -- 0 0 0 I v v'l 1 r i-i t ; i H' i i.1 t ; 1-r I I \vv I i\1T'L.1.i ': .
  .
  .
  II Ml. :M! /iX.: \.lur.VLLrr.R .r .' \I( ..rl virA: .11.11 .I'/: ii ," T i Itifi i ..I.r. *-
  1 I \ 1 l..nl'J I' 111. I ". I ,. ni i I' VANV i.-; t :" !I. I
  \IIII.t .. H:.!'. : :! : MN- t furl! 1 |r. ,.j 1..1 \ .. .4 thiir \"I. ,... ut r.',-ilti' :. f t.r"'', "
  I'n.; Noiicc.t i fuI.1: r'h 1:1' : .' |', .' -In M, 't {j" II" tL l' I..i. .4t! I ."I 1.. I 01 I'
  _
  0-0 -. __h t : t. I.'I! T t '' H.'I.'I i ; .. i i\ ai, i' it- 0 1 1 \
  Not f e--- : ; : Ir.lk. O1 In-'r'i. "I "9.""' .t'.t" '. '. 4' '. III'! I fiit. > i : : ,t' fhi- .. .. '" -t'! .
  | C '"
  -i
  | r ..
  I .. l'"rra'; 'ntiliiM.1! : \ : : ;Ir.!* I. ', 1.1, 4 4. -" ,' '. I \ \! Ypi I I u! j'iiKii ..in >i"" '''''', .j. r.. : 0 1'1\,. .f.II.'It. .;.
  fI\ L r\i.Fi-u.M. .: F i .T.t-j. tAbit : \1 ( i'l th.* .' ltv *
  : -> bi" j 1I1t .1'"n.! ''?III.1; tilt' 1'11 I. I b. .1.i ,,. I I; 1\ .. I ,' II,. "'.,1.\ t < 1. .
  !r. I
  of I I'"tci.l) Um.i-l.! I h,,'* f |.1l..sr.| : !. I.' \ '. 0 .1 I BiU; UN; I k L l.'i: '' r f* d.' I. \s I : I I.." r..Hui1.,. h' 1'\ J' .I... !. "f. ..110,1 l I. 1 ." <
  ,
  "Ub4."ut \', :'01 .>t of Fb.n.'i. ..bveiii!. tiillprioert ." .\.,. 10'.1.' .i- .I. Hi' !.' .0 t., Ui\; r I.t'Un! :. I II.! '%. \. ?,. ',. W. \ K I I'I'I'I I ( s '1 1 111.1'i; t;-: ; \ bW .V. i b >..1 I. tin' ,I'lo'irr' i -li t

  th<.\iilhout .)..Ity! 1111.1 all |1'<.i ''"tin '" ...1 ..1..1 :'n \..... 1. i n.. '. f If i -. ,J b, I 1 1. n !.. .\ ;'e" M, I \ I in. I ; -. :' 1 0 I i\.1:1:1; : ; : ) t I I i f.i: t ur '. .. .. ''H .., 1|I' >.. .' ..".Ht". ., I I. r '

  .l..1 .t...l to ."j.I'.I"f.) II: <' l o .jiu-t.-l.. ttnV.inline .. .".\.t i li'-.. l 11 ..I 1* ..!.i....- i C. 'I' .. ..J l.iVith ;;. 't" *-. ,'I" Iin -. ..t. \lllft.< rll.\ l e 0 \' \\0 I :; .1: \1"111.t s i : !.a. < i I : ,'i' ,*t ili 1 I I10 i-f nbi) ... ni iTti St p

  !1i4e! pnvntr.it I., ih. iiti.fi-.it'tt...1 Alt 4 )si. an.I) I. ..1 I ... .. 1 .o 10' \ : I 91. : {, '. '' \. I. ''I 1 'I. ., ? 'I" 0\, \ \N- | t-i i n-\ ,' 1\1 i! ".b-tmx" *" z'i!>.. >
  ire b*",i.. tti.1 I .-nt.l1 I ..1! to .li-tribntii ( ..'.> : t. \ 1 'j' i ; ..:j t Ion mtr :: >..,. Min'iv '.o 'i ,.r ..' 0 si 5 0I
  u i
  T'cr.i.n tt.trcher..y : i : i : > I .it1 I .n in. i ;i. i \MI : 1 1I .
  r.i.tit:>.I) II,.,' ii I, ii ..bj.,.* '>yiiM! ..> AI I 1' t.\ ', : .,.. 'i 0 T. '". 0 1 I., I I. \. (t' : \11$ tl' ll11\ : I ell.yhll I 1-;* t t J \.it.: ...ir P.4'I .* .1.11 t.. .* I. \; t r."'" t b.. '..t !I. 0It
  1 '
  htrrol I dt the cxpira-ini 4>f t "'.-i ea: r..m .'" .1. .- .1 1 ,, P. ::1. 0 1 *. \ .' '' 1 II ',,\.H.. .1'I 'I I: I ... ''I' I. : t .1.... \ t t.. ,: .:'. XV |II l -,''., .1. I II.: .: .' .. 4. eo 0

  'hi JUil..)Ie.. enh'.bi'r.lvilln I:; ,. tli.it I : timeN 1 \11. i I .. '. ))1' A : t i. /:;*'. V Ut .f. !1". ,,', t","," t ;, .. njv: 1 :1. 11'\1 I t/u''t t J.' V h. .. .."j I "t, .I ..1 .1.9. dc', ; I:: W, Wi. ,\ ,.11. L'. ::c4.n I

  CII.\ IU: l 1U--EI.1.: .. .1,1m',. : I!.'...r ,', "t II 1. :' Tnkc Notice 1 !,? ', '. i.. -.\ .I.! \i'H| ,'.a"n.' ,.f .111\; 0 {I" ,I. ..-', .f! l'. I I. I ,I' "I) .*1.1. *I. :: 5 .t.; .

  .\-.t; 17' ''. t ..\,. :2! I i .I' .. d. i '' .' .". ." '4' 1 I I,. I" IU I I,., "t. j 1'1/ i'.i.M: I ,t.t.t.". !I. ..... ... I... .t. .',.. I I. .,.' .t;! ir. .\ 'iJt.I'I": ":)) I! :.T v"I ti !
  ---- .- 0;T.r. :. 1 ..-.- .' h.I. .". .. \ ;"tf-h..1 .1..1.; .
  p. 4 .
  01 S I .tral j., Ih.) \ \ ':I "ii .Itfttbl-i. t .t po; :n i iiV 0
  o.ti cc.IXMONTHrfter.1.itel II ..1.1.1./1" 0I It. \ : ':,J l' \ t tw
  -- I .' ",'. .,. < f ? ;< ''; '. f.; '! I ". b.l.-. Li.-I i T.I .) -.j-ti .. 1t.t"lt =

  : .; I w :II i ,I.r..."'- r.l\' : 1.\ T : 1''i; i ; 1I"j i 1\: ; % : : .\ ..;. ,". ,:. ; '1.1,1 J' ,!, .; r S < i.l\I -Aiil *':. it'll.'.. .hIt .1 1, (..*t. ti r. .', \ .
  \ i I'FOI) 1. .
  ( U: 1 .
  \ l E: '
  O ...-.-.. .. a1 .- : M lU. t" i-li !.9..I:8tII4 1410.ti1i !
  >.r. .tu.lii 'o thHUM\ ..Ti'-l'. .f L.\iP I ,. !, '. a.1.1".1, ,- In\ I::. :' !I -I'... I '.t.o.0! 0 .

  01 1'n.l- ..( H-'l-l; I'". "u, ', r.m.'tv. for a ti. i! : : '". '. ...t1.! :..-,;.. -i- .1.,4,1! sti.I.| v .1 C,1 LIt

  .i-ti me-t Af the) J-.Ial.e: : ..f f...."'.i J.ijo 1 ...' I : : 1 t: t j i.-; .. i I. '. .:-i ''-1 1., .r ..' : 0 i .' I' 0 i\i,'..>o .: *.inrt"i i ii .1.0.. .. i-o'.l I t i. .1 .: i' ::.1. Ir.t.. .

  r.t'l.an.I.nt. th. rattle till.-. a 1.. i..1.e .livli.u:> .1 t'n! "-i\it ILI 11', .. .' .1.,,. .. .1. 1 0 0 : .\ : (City! Tax C'ollsclers -Iolwc ;.S.3. :.:.11" '' in .l;" ,.! I I .i..,... ',., .i I .if' ,r/\'fsrrt.iTt I T.vo
  .
  Jrum tlo. fnlb.r 'III.jhi.f: .. ,i.1 1'dalt : I V V ''PU t 1 I I. ol .1'1!, l.h"I.1 4J4. 'i, .I"f .. p.I! \ !' i
  .t \I..hi, \"t.! i 'L' : ..1 |I .: f\ t.- i 'I i...' I U / OIX Ml I ... I V. 't I .- .
  o J'lIIV! DAlM.lNt.: : '. .nrn'.a. d I. ., '. "j A .;,' 1 i\ 'b. IYnl. :11 .r. rUl
  .
  ., > .1..I.' 0 .1! '. 0 I' ." 0 : : ; .: -v s. .i-: ,. 1 \\11..1 "I.-* <'.'iiit< a, .1: wiui-lur- .. i J "
  T.ripx" A :a"tjn: : 1 '}5.?. 21 ..rn.r 1 : : .0 '.. i' 4tl. ) II i.
  .
  / .. 1'' tU 'l J ." I <" I. J. .9 0 0 111" at.i\ '1' \E.' ".1! r ..i ,Cr. >'.-. >.i II :.i;.t l .".. '< i '
  .
  { at: i-c o :----- :j--: .- .! I' I' t M$ _0.4 '' .1)) t i. : ._ i .. '. !1. ., I tit.I ".-" .. ..1.. ..' I I. L. 1 I' -INI r/i: .1..1; .11.4"rl c.: !I.. ln> ill-. I:.irgi.l fimtt.ill- !'I' I h. .M.|l- .
  .
  0 A' 1 1" FI" : \ M 1 I' .v .- '. 1 '. ,.: .' -:1'I'i 1 '. -.:.. ,* fiv- .' ... .
  .
  r :*: .1,1: : .fI !t' -t \ n i ,-hi- :. .ji il "i I.- ."si i..ti nf It-: l'.f: !: i I! i;"*\\ir '
  MX MONTH f""III .Ut f will : I \ "
  .4 \1.
  prvnt ryli I. -.,! ,. J: :'l I' \ \ } l ,' : !
  --- -- J : t .t. ; :1' | "( '| ,1|| f| ,4 1 bl *.. .
  I I- i| t I. !f. I. I' ,' lli" ,
  iwvoutit n.I' \ EHI Len* tolhe! I'ro."t: LiJ fer \. 0 ii li. -, w.1 1 II 1, : : 4 *' .1" *, ',. *""" I.r h..4, I'bi .* I 4 *. i .J il : ,I. '! .1
  j..I. .11 .I. : n' \; / I .1 .:Mrs! I I' U 1I I i: 1 L''l i iu"!:T'C
  rof I lIi1J."or"'t.h I ,'11'" ." for t.'r .t t ,'t1 ..'t Iiput .- SL.'I'ir ', Y\N. .' \tl.l
  .
  0 n( the I.-tat* ..1 Clui1: .. c. .h..r. Utriff 1' 1'111. ::i';t ..:-br* ". .r. *.i 1.. j.t4 I j.:I ,r'.:,>'\ '',11,". "_ ,.1 ',.c".,\, lI.1..1'. .''.. .-.1.'.. t.1! : :;. :..fu. .! "1.\. !'T'< j n.\ 2."i-frt'II"I'. .' ,.f' i> I'.|M Nu I;,;' )' '1.1":,, \ .\\ y..:: ,1..1"1' .:. I ..:,.'. 0 :. I'
  : : 1.1. ry 1 :;. .t t" : .Ii .
  ) I \1.1 '
  .
  iJ Cotv. .1 } nn-1 4 | t : f r' .
  ""'ea c l. "t th. *a-n.' h.1'11..1 :1..1 j j..t. : !. .. po. r
  I\n. ..
  tirl'. ", iU :'k for .]Ii..iharjro fit.m the rtber.t.1Lsi.iLrait':4 ;1.'1. I,.flii.. !; an' .- ..HI...I I, -Ilt9i.1| a\\ ",ijt ,.. .. .. 1 ld. : :,: .. .: l\: I &3 :
  \ i.* I I--1.: -- i ; : 4l t i ; Admtn.trth' r..t !
  t .-leunll,. \ 'ft-i''I.\ .. t. M .
  cC ti ) : t Vi'j. .19! ;
  ; : JtJEefi .. li..irMm. it' J' ., .. ; N'. I 15: .. ,lX : ,.,. ., 0
  l.ull"iiuif 'I.Z o I. 1:1'.1.: t. n f, ;t t .. .1 m.f.l ( t.\j.t,, 1'1'| I.. \,.., .; .. v MONTH- te v .
  t 17.1r..b.! : : ,. : fr""II"T"I" i .i 11.! M!..". .. i r ].l 1.ll.i i .! l.4. ''II'I.! '? .. ...,:' ''r.,.I| .. .2. :I, I t" 1. I"\I "" '\.'. r 1... .. \. !., .. 1. ", .\ '. n. i...WI il! .i':1.. in *, t .
  Jclv !t. I *..?. 1 -n. -Oi,.i tl.oi-4 1 ..i.Iar.a'h! 1 ... ; ,
  : .rtln-r< ,1 E..> '11> -i Lotut 4' -j.'. '... I lu": !( ,( '! .. ."t ; 11.. 1'I5ltI..4! !....;>ii-.l) I.\ n. a'n.. ..; ; I .. I .o' Ml ,!!.. t "'S t', f... II t j' 0 .

  lL.it: we Irjvo s<' f.." fiivii J s In lluNt. : iilitn -. I., 'I.4r40Ili 1'/1'1': ,'. ilt. i_ ; \ M th. fjoi,.!: pt :.. t \ ,.;1. .. .. .. .. .. 1 \,V. ?. ,w v.., \ i"il ,.. i i. 1.. .4h! ..'i1 ..' .' '0 1.. .. Kt.it.of: \ .t .J 1. t.1.1 '

  .0 ar.il W..-,tcrn St.i': !...- -t-4t! : 11.,, JH..J.I. ;\:1:! \ : PS'., 'n".1 ? r, ( 1 I" ;, }' ,: .;.. :, '. .1 1 loi'-- i in ii.. .-.it">ti\.. nn.I i.\. ,." ., 'I J ..I.,1'. .t.T :t.',i. 1: .b s I ;:

  ,f the free StlU: : HIU vo tie.-uU! to >i mat 0. f0 1. ';, .t.\ ::.. \'1ITnX! : '. r' *. .It t .-.-. ." ,.I', !'. I ..I, j' .! 1;.. S. ( 1 ';'t\ : '.: I.'t.I .\;. ,\1. ''1,1.1.. i... i tt >.1.. M I !li.. i.n.+ .ii; "I\ tI..t I'.. '.\ft, t t t. -k -: fO': If i. t, u..' ft... 1'1" '. : I ..

  1.u..tji1! to iitit th.-it '' ::. ." :. \\ : t .1 S : ." 1 ,>r I \N\\M\N. -' ..r Many )l.ttr t .. I lie it\nit.i! '.. o(4.tr ti.t .,It.r ."ii.I t t.< ..'... 0
  our Ui')1.-: war --- ;
  a.- < 'V'il. t ? jJ.EI..41. r. .
  .: 0 :1 :u1 IV F c.: ,t'I'M.
  :
  1.L.f 0 9fl .5 j J''I.tI.ri'I.\I. t-v. I i.. u-..I"f .
  itf l Tpn.. Hi.-T.t-i. ".- \ .>. ( ; ti .U"U'IU'O
  scale is Jiliirr 11-!
  tt 'iimt ,
  jr tot : > ICii'iTJ 1
  ( :
  <
  0
  jc !/" \ ; I ; imrea. II. ;i' :. '.
  'n ; \ ( t" e tht'ir tru-l"fn .1 I l9 rt : j,.';
  Vow//: f.J !II"< If. and, (Tttiitite T tl, tij'lru..t '" :,'n if th1 I...: '...t4t n.e'. ) :t \t : !'. 0 : Ii. pif'tmtf. _. 1
  rfJr iirijKiratiot' : .o. .U'.' ; I" :; .. 0 tic 1 C tv tii'iv be i'tta.-.| mppltcs of tnitinttur; ,rirdt f 1\ njplitation\ will bt? nile f>>r 4 Chtr'-r''4 .. ,0 0 .. t *. \,. .,,'.l "' l.. tllfft I.9b ?ioticc
  M, O : V M'lVllH af'-r } .. : v.no 'Jr
  1-s : iinuiltvajfri.nl tl b. C4JUItE1 HIll ,* d' '" .11' f tli.'sw : I .-i.iitin-'ion
  1'i,0'/< t'4 '" .qrfarrts. r'll..i. utj one *.(. '.. *.. LEiTiXEI. 0 I ;, 5 : !,.. ir 'rf".1 uhii.\-r with; 1 anv o't.-r O.A: MOMH-N nfler 4? .'. I '. v t.
  : I ni: -"lar J U. J II.: IIE FJa. I:. I I.il'r :,* :11'I, t. 'll ( l't.I.I.) .. ; .
  yh- jilfji ll'i. tar .' ; I'" it.'c \j.< tB4 Oi"i:1 I. (.f: Cti.i: 1 i j \l I iIT -. -4.i.t;'t, .,'i.i t j-i.! ;: I ::: .vrn i I .i -il* r ',1.1.. j'n'll \ 1... !i i'.i it.b--ar, !; ..eli"in I, cit t.r'i--1.1! I I 1.111.1| t thotiuh rnnt'V" a.1 t. L. 'hi-t .it.! ..-.f I'r(8I.!%,4". U.! '. I i.Itl.If J .

  -_ -ldIn i 1.1 i T 1 1,1.: at' : I".1..0v.-I r.tT.'i: th I I--: :.' .if"j.tni- 1,1'1'111. n.iti.-of P.:" M-I- ti i":* f'P. Fin ''r., -. ti. I" I .. .' .J i-lbt'j.-, U .
  I
  : : : .* ,. 11 L.\ t 1.h.: { f'.l;\'!"'.-. l U'"t H. ":1,*..'" 1..1\. ,lr-.M- .1 1 tilll -o--titut.' 1 l-t. 'I,' .I.. \V 1\.1'I nt.4 .1. I.l'lr"ll' (.UnrttLtU...j .1.1. I). \\:' ;"" 0
  1i r 4 : 'N. i- t I.. f.\: I .i '
  notice. .. ., ,' .ii-.: y. i.j !.*, ?( eop .1 ..t .1 I .: >t".JI'\17. :.. I If \'1 II. I KLM'Ub! 'I 1C, .\.iI'r. I, ) I.-il; the i": INI.-. n'l.iit.to,-14-o'lt-erti.vr:, :..1'.onto UW.i i i: : l T. S

  ) MONTH-: ..:' .i... 'TXf 1 I' t. : : tl', ,.'E .'. --- A :.nlr.\! 1 ;%:'. ,-,, ,1.:1.. t.1 roilr.
  ? '. i .
  .
  .1'WI ; : :: : iI tutu. -lull .. th. :. .fI
  ;:: ',,,,"" .' .. .. !..ht.. . 1. -- --- --.- ----- .- -0W- ; 4" T. : t.; -- :- : \ I:- .p .Ii0lv. I'?. *,5': r; ,.m.
  _.
  4 .. Piot-a-. ..r n .. ... .. i; \. 0 BLANK I It U'. PA" .\Vs.t Cl).. -' -- --- ----
  i.-h c. : :.' ;" 0 J .\ \ J''I"; .\ }IE u' 1. : !" '.V*. >: ; ii Tit'i 1.

  I fr: ,*. itiusl Nt:!. :... .. '\ I .' .., I.! #.\ t ,'f 1 .. ,' .. 4. .. .1 1 ., BILLS OF LADING.I : :".1 al i.'- on. nr.'ncful'i. l.r; It> "if.n.!! .

  .i.iiU: I 1 '.T: :.1 ':1 : 11.11Fr'1 LeST. .IONS! '1. : .I. .. o 5 1 ;. ..U ... o-i. t. i,:i-I. '.11'..- i ii' .-, ";It:: !.,. ho I I' f. \T "II.II 'RrI' ..-. .i.; .' .f th4. !...-.
  .
  0 IjKbiY: 1IL1 1 :.. Tvn st !: : th l : :: :, : ; ,p..1,is 1 I \ .f. I" I: t.: .; !.( r..r t. ; .ntkv- of lie l.tvv f; bll u: n|. !i( !i I will I* i-m-l* for an

  J' ::-. on f Th... t.. i: :jJ .,.. t ... ; 1 ;.- ,.'.t <,. ..4 .r, P. 'r. "w rt ('( .I'.- ..nt ti' !)1.,('nI'r f tin! H.! ,iriJi!. Pio-

  r. '''T'', ....,.. .. .. 0 ; f ".t.9'. !)" I 7 I: .. ('.-, . 'n.III' .0


  I  '- -

  ... "- .

  0 ,. :_.:-.----- 0 / 'L '- 4. _