<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00156
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: October 29, 1859
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00156
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
-
-
-


T 7-r -. .. -. !&

', : .
..". .' .
hoi" .. :
'
'Wo ',. -.. T
'J.
r'- "
.0. 5 '
.
,'
.01' ..' 'It _
.
T .

: r ". .-- \ \ ,

-
.
.

S
-


/ ,.

.

: '. .-

.
.' : ..
Ii '
,. %. _
/ .
e. t t
.
", a \ \ ffi1i1
.

\ l ,i. ; ,. .I I TE FLORDPi'I i I .l\\'\\ .,.1 a J V.'I ., '


-/.f

-- -, -. -- -- .-- .. -A-. A
r - 1 Vo
-
I - -- : -
Y1C.
-
I j _

\\tt\\c, Ecouowv iv\u\ 1titt'11teute. arc Uervc c\c\uc\\Xt oV NaVuuaUve( ; ; \ r


I'I'o '. "- __ ... .' =_ .. -- % :_ : : .. =. -c I j <

I
.. '' .'JU'1I1f.1.. ::OItUI'1I Cd: ?.. rl.OIUU.t'Tonla: :' I"m. \<>. 31.1W \ J :


I -, -. -'-' -. ._- .
U -- -- 1

II I ] I J-'roin thr ,\'.-.i. tj,rl \II'\ .'... rl.'l. i.i j'i-it :as -...ii t.::ki. 1,11 :,. .inx". "t'3"l-. IH..teI I )1.tltl.I"'r.; 'i I .* Clallc.ipe to f.I. Blondin: by a .(cal 1 rvn tlit *]iirit "thelj*. i&. :' .
I'EM.WMK.UEUY
THE FBRIDi tir.M mv ititoTiiEit ?: i.\\ othi-r Wi /,... \\ I.I.Lie.. 'a n :11.i if r..ro.I.o, : Inni) add. Editor- Racy Propositicu. j jThe I A Brother's AiTccliou. -. ,

| Sin-L xxas tin .] |,!..* .- .i'i"Hi '!; litI.I i bi'iii-d ,I.i'I! i-'ion !his: '!.cart I. :..y. Il'1.1..1 '! I ,
.I'.r : I I.,"': cdt.r1'1; M. K'l O.IAIIthroxx ; TII"-,- "'1.h' v\ las, have I'HI bit! ** 'I i xxi'h 1 :r
.
: j
I \ : EWP1Vl.1'CLUCU : RX*. II. t.'n. i l-i'txx IMIV Mny.! a \oun--' di-ri'i.; :** \ t.1, t Ilii't'liMilllfil. l-Olll'J be tXJlllllI II. folfoxxin- I "I'h..t.! !. .li.
D .J.or1TIC I II-ip. f out t : i .I-| I drogher's I I love are >niil 1 (to >
--- f k adliitf-l: !to the bal I l firtin !Li- > o, .tbiiLiry.! II.i : t:1 pr !| nt pi
: h I n -' *, i: In-ariilv reJ'tntid .
JI' ''I' hI1.. |I. M I I li;! 'itidittA!: -ili le !K'liraph .'.. it. li... sin- Mid .. .
KVLKV SAICKDAT, rv 01. help thy. brotlior mini.lfln I and Ins l.m"1 jt"l nd. Flunk I 1.*.i I I.iiIi;;. a"1V.i'.1 1 ( ,.1' al In- Lid" **:iid; to lila 1..111.: t\ ire; .11.1" I... i
f > 11(.) a'..i i-lniicJ,- ill the !itt.! I 1) HK-d ill il he bhuillj : :
'
( tlnlxi'i' ; mi nliol '
& Co. : t'I'1 FI".I.lu.J. 1'.It 'aliad.i fhore !!tht! i ia'e i idinclly
\Vn1.T. Snonccr .,1. | : to II. ( V. 't : : M'r, :, k'nd ai.i\ :-laii-id:*,' --iiitr In.. kmww
}oilj gnu.l \ licno'i"i cur., Yhi'ljv Xo-.ti x. t- ; -.j.I.! :: 1 St. I It ,
.' -. : t\\1 ; OWI : I !: .*; l-uacl }j( ."" tI. : : I 'I.th "f Urn :IIf'f'i I 1 !
"- -7.-- S,..d.n" Iif.. .\ ,tcDel'. from t.r; I ox'.I oml up- tlieo'iot': foinn-d ;t tr.tnk i-.itililiii.'d: (to IIi} Iii.. voxxs toI.HIM I It.tI I
FallTin l 'of ihN
'ltl.arf, ) i "ll.t.tl' ".t'luj iIti. I" ? 1: form
I.I p-ij-e- than rurly he
O-.rl\.l-J-r''i<' eii t If JJ r. lot veil I lie iniliU'! part Hidmt :lladllI.: t-r e.o-h: otln-r thatlonlitHied : (tin. I'I..I\! f.-.l. olj.'i-t ..1' i Ii":iilr. i'l" hide! bootand,, dresd !! 8s fondly moxe'" : '
tfidfi'tr J/.J:". ttftttF a piit roxx I.I.IM. tj-ntie ones ho look
To thlll-, iii liunil'l' life."hisr .- .tlironIi! 'ii,ft.; (! e xx ,s a MIJMC ..ttioii-. and to !i'i.: (he t.iu--.t. t and I.d1 I.-', f f. : I iMitrli, cook v.illpr.i.'e.d \ "l to 11 1\
--e.- I the v-tume > a niat. riilr: him drotLer Tln I > I. !
tlum l..iIlJII"' i I.) I h.' other. 'i.n-y ;.itu-n !< i 1 tin* [ ,1 t I.r \tIIt. ,1..1 .!:Ihld", |*ratt:
on .
by .1. I tin' nitildli-! the xxiie j
1':11 t'J.W/J'1'/OY: to I ( will a ,; draxv nioui.il kn-f at li -! L, .
.1 I.II" r
.
fame h'I-:. -rt' -s-in,ilis-rhnm- j jihiii xxa Land-oi: | | and lufiiinin- in ln.1: depottnii t ;
: n'lIiIJ if, c
in VJ :nrr. 11..ufh (.vt.Iy : tl t pipe aa n, pole: : ttl! .
Djllaripfr Annum- ; II'H"1 .1) 1.llh' I ;'I' prettx ioiy nn.l xxind! tluir %:
o .. :
I bo.irdmh'.u! jit'.l xxhtii, tln-y I.. I ni! xxliirhink< into. tin- '
-'.'- 'I t"'II.r liming! |i.'for<. 1,11 a LO.J nll! I i u-.-, a >d it-r.s 1:1: 1 Lin! rich brown L.rr: h- 'I
ii-it.l .." tl. !I Ifollowing I 'u." n<'t t.io Tiinir. I.I by. "* "-. in' (.1 h, II' :1 ,! its the .11 bor ill-Hit. I'IHII'!, I men !IV priltx f".-,, ; and I i : .ookin- I t"1 :
1 .\I..t.tn'L'IIr.ill U- : I ,11 1 I'al ( mixing mi lr> I.l a ( -toxe, I : Lis ilprllIn tliii'it their luit.ds
1I that f..h-.I .-jI1gT2. ihiiihi'dai.d XXHS iii. that ) I'l ,.k. : .I
: Withii-l.Jnen i iu lioait t.- t.tlZl. ; i.s li.ll.ol..il i'ti as I.I .
: tt-l111 I t'iy : ..1. .1 eIiukti.-, : bed and b.-ddiii; : bii). ,,": d.wltl.,
I |. !..tIrIlIli'.j! bth in )xiiithf xx.i- little!, of : drxotre I to ,'.h.I l mantnrs.i : ; .
1 xxitli tin-in ,1.1'1.1 of l.a-r ". *
Ixx-lx.- linn- -r *trxe tuin I "tljT :.kip l I. 'r.:1 rhair. and (Ley .. Le !
\\1"1
ienuai'f 1.,1"1' u.
()IIt" .wliir I mi: !.: '"'t I be I. n* in I 1\\ aiii. 'Ih-ie I \\ ;I i in i i Ii ..!,ik in X'-i I i,'nttd Ihatlln'! -:tlti'| !e trill I ) ijioxv 1l'I.l'-O ;
:,,.,*-.. fur the Cil iu":rliui .\ I1l"'* U1 *.i'' > .h..lif.'too.llt'r J alt.1L'CIa'I"conto.lI1IY. 4 ;; ; : XalloiH rook:: lltelii: 'r J II". \\il|! thilliiiiloid tit timid! si.ier-; out in ri.rnp.ui'and .l .
j 1\ I lilt :i roi-i>:itait\! ; if ih-j.-i" ) | ; :i-h :. I lloli. ..t! "apil to l-e railed I t'"l. had .. : : :
.I
.. yt-aily nlxtrtiM.All l : : lin"l., : and iln: '. ol..I: !x g" to m..trernhiI..i.t I I I I thex I I L-ixe :
"lIh1 JCrV ; pr..j-r} I .
iii \\ 'MIX; nin-a-in ,
& iTol'ii-t. h""i anddie t
i'i-> : ix.i ta11.a: "lllil :iu:I. \"". '
iiiail..'.l with the Iu tl.II""C. litlit ; I r t.I. ,0 I 1..1 .\ .- : Mil "/.' ,.t' li'tti-n': nri.-.iti-- in. t x-.nti-l.ftil (.( tiur; i-xnx
a-lx. \I-tl'lIh LISt I i s.nlltd d-piiiti-d; ) thi ri' xx ". o'.e li l- > a-iun. d ia'iI-' I lot; it, and it no I 'l.j'llt.-I\\
I 1.1'.I.t., J Jiiiiii .
i lot ..ulltillIe. :vtV xxliililitre xou stay, I. I II xx 1.1 ti.: l .' hilt"-, : *.'!', take a ia! bier. i I -..ear.the tlriraettr of !,'
.,r ill..rI1l5 n.pli."i1l In ri.M: .., d th,. .. .1. .1 fl' xeiy
U1TO\'r! I i \\1.1 ) I iiirn xxith II'L all i 10 -.i 11:1.1.I..t"I' : j I
Their life ti> niukc tni'if blight.Wcrb'iry : ,1111., .i'ie' i"ixx-. !kil|| I iie! ii'; ." 111.1.1H.. v A ho si-eks t their s.:it'I)', nnd adxi t..s t {
f., biOn ,! 11,1. haq"J 4ir. i ". :i..n. I ,I'd I .\ ; i'hri-iu.: : '. ittll.x "
1 J uutil a Frk.: tier u I lu-e op-'in'd not -
1II..lItl. . . 1 flrger 1.'" j ('/., ISO'-. I ": and Field ', j'I" t'id-? to the !! j i'(1 k fii-h [.oik i t'i.r I.I'\a.:, al'ti'r xxhicli i; of ,1 J"III". I IIo f start-lies into I tin* ).
: t'.t.
n-'oi.-
forH )1'1' l r:;; xx-ie if .11 .t.1 "il" *
''luar. I ; I.II lie xxi: tat: :t !! Me illtLeiil I teiy ,.f science ati J :'xa.! tliein tL! *
1:1 -
i : w.I. 11'al ; :
10 Wprlioati I ; ., !
!
h.ine"HlirJ. 1.'r an : snd "f toiitiBin-,; HI.trii'od .- lie tin .IIII..i Ii..tt..4 !txxo i i.ipi-s!
I "a.It'\ thiuxv i ii ;
1,1 "I tmole t.iii* 1111.'l.,1, aiid : Mii'itiur !
ol( \-lminitrnutlce I THE 'JI 1.tcl;. I all of it- iiiinx.in! -. \, ii* In.d, aiI ( ;Juv Max aid! I lank J all\ 1.Ih.
j _\I u for t-ttt'r i: "'II!:*. Miikitian! '. x.l.ile) in the air, M l 1 HIln11..! M-Lou! Piene do! tl.cv!
. : ,. t'r.rr.d! Luxxi iu xx d 11.11 I to: th'- : theV ii.nl I II -. j I II: '
tjtU . . . . I h1lill1. my :,, \mi 1< Flr.(1" ,:.d.$ "':11 I'H..I.!' .. n, :111! ,! iln.> I I''i-t ((me ('II |I! : 1 the tii.mesf.c; l
. 8 'M' CT I'" (LA\'T'S. 1.1.4 '!' II i.u t ourith! <.t t'toxxn I.r tI'ethive I i loi.j" n' lll..1 alid) loxrd. : UOII )'III.II.e .
> to liebtor"uJ CreJiti-i i 1 i"Iain I ) : lie III|> ,..t iln> rox* 1.,1. and Y!Iii.,i!.- inlid. ,., Ij"Ulil.' -; n- ItHehier and t < xentiaH- e '

\- .lirBtivu for "J .uIital 114..,aI1Lr. 34)tlIlUflrifleflt 'Jt1, juiir, mit.iaturr, xulV i II.:.-I or I'o'irdixs I ; -\ou lw'\.r IMXItax -'.'- '' 1..11 ".1 xxiil 1 taki1; .I the I i I.I li-.i:..1,i "'i-oi j! ici.li. a-' ,t''eCtt'IT'. \\ iri: ; !,n to 10't

I S t otCaaliJalrsi . . 5I1u4 ". ".1, : if xxhi'ii I Xou'ie ir<.ne axx aV i I d I axxjfy !"I"I"; lh.il I II.r"I\t.r'- t'Jiirti-s :in UuHrfit] (:lis( Itulc- and afl'r; I.,:ixini i ; t .k.-n the! vim ki'ntmt, i ioneit : Ii-rti.inita: .tt.t lit'r' xxlnt : dir..n'It: \P ,

fur Jut i Tiuting inact be 1'i-J n tljt'', i \ till I! louV at it, my lfon-ft lux e, j'I You M"'I toll.-I in !luxx !1.Iil" tn d.iv! 11 I In- ( 'Iii!I i. i la iii. Adioi('.it*' :.t. ..l..inM'l.1.t1. : ::1 !tiiln' and xx iuii: $their: ,.t.L' foil I!, I tli'-xxotiid; inVLat I : 111.h'f of '( ;

..\ ". tli.ATTORNEY.- -orc. \. ,Ii t It-let tlitt-e I til.ie> a ila'. !'sat! j is tle 1'II\d"? ." 1 ..\ *>;i'x xou in ,. |" "'l p.i I ''".,n .111.:1! I I :| K.; ( 'iillnii. -...."1 i. ..h.' vv ill |1,1II.! fu-'j in t tin* |I 110. r'iidertd I I !flI-t: r.1 I."O 1 Ly ,.I I'"ipHtuI J. I i

I irI.i a peli-iXe m.". ill li!. Nuiiii. I1i' : '...o.-, i 'it tin :iri| ,-ii"i '! IiI I i nd ,.f I: 11 "-"*- I.,t.! .' re il.e t-oi KmrI ]b ,'r.. h: ti-t. aiii :11 I Ln"I.r' \\It1.1 11..1

fJ -- --\\\'r\\fJ\j- -- tlL'3iL-ay t. the fliti? .t tnt "AL ( ; %" I fear" ail tiu.'. an.- t.ct .-o in I Mii'ii\I | \\-n "' will r.-jii"ri !" I In ,1"\1 tIll his lil.tl.al..1 thumb, I blialleelI comemil.ii.jEiU.t-1, nnd tariy J'.III.i.-! '. \

I .' In* flattfitJ Kttli: xxif*.. I ill,1;, iin*. i :']*!!>n<:u lull,1' ii'ii'-i.i;' .! I 1..f..r"I.-.* < t t' lli.J I he !...d-le-d' '1 hi. lift r thumb, ht the I .'1 11.1 i it M. jnueli hon.an har'rinlu; J

AT L A \V & j! I.or iunii.itureliniV Whx.hit! (:oii.d:. 1.:" !.R; eli 1. "l ",' j 1..I.t ,: !b': .il'rl.; i 11 i ndui,', ::; ;, | |1",1, ,| -,.)i'e tu.:: hi*:i-.i'! .' ,' e l bi.r and iii iku.f: ; nij--ry t'i.:>eiiJ! tijx>:i the! cuh"II(1 .

SoliilcM in Clr.nircry.T Lull: :i! true ti'lifc.'f 1:! muiJi 1 ,tin-.a-jiie-'S-....- .,. tJ : .". i. .1101.1.\0 i-V'-ltl'-M-! .- iixtli! tn S. cute '!.irli :1 I )'uirht>. 11.!i t.i d!,. :Illilil'! i'ioxx.lion I h' '*-t if I th:' ;p-irl of the! liotncMic cir '
t J.lfr.it coI111' l -J -T :.y p.iy 1 i.-ir.n x--.it. ex.1i'l : u I.t t.S.I lali.1: !!' uiu i; in!-'iin* l iI.! ..* : !. :,- tii Ii, r -<'" .i : wl.u-h-n'u-r! th.t LONT imp. r'Mt.t? that' lL-.> nuble $

\\\ \ \. !I.I. I'liAC r- ..it'.u-r.! nc:d in!I'a"tV. .'rn tV: .IIU. nllJ 11" ;t. :.1.i .--Li-J at ;it aliniriiiirly il;' h. 1.1.' : .t, ..1:11.1.\! : : ,.. r..r: i... : tinii i-f ll.: of r'.lli: II,' nti<''i-ii I ill i'.c; \\'fi.kiv, itt-Lflhit r t-f N1 1't"r, ::1'. t*.. ', i'ed on** Lone |I t inri.id; uro, tL" [riiper rllnr\-tlt! tt'IUI "
) : dd xihei IbL'1 j
ill.* --IJT.-.".r ':" i.tl I f tJi., St.i'". I '411! ...1) it 1I1'li'e!. .i I..I..J.. (: f:1 In-r. : tli.i. .J li.L j.r. li'it imt .*-'i'i;| >'i* tut I II. I'lo-in If t tt art tin! "I.r.1.1": -..ii!! J 1" If.r':. t !.., ,-! .-.-.\xv I i--: vli'tii j is true :n.I l

it-, _I' il.* 'irrt //". 1 .t h.: 11 .. .u.ur Vxtu.d:: / sort t I'.l'.1'n'l: -. .it \ai"'I": ; ;.il. Tin--lit: in.i:. tf t iLt-pap-r v\ i.1 I -thai! iii st1! cila I he, fiT.terf-d itt hcrac.'Hie & t S
:' h. 11.1 of litlC lifte il.1 t.
.1. .1 IAII 'I! nt .
; of ,
Ll1tll I-- .
;; .
Ti-u.-.nm. i, 1..r. : "I In !htor: tak-s ri'iiii'l the lit : 1 Mid (:
i < .i1 i .1 tii'i': -i.m. out on I -, 1.11.1.1 nioiLi-r tir.-t unJoikh! : I.e .I t
:
--- \. :4 J I;, 1':11'1 WI" 1.,1-"I. .1 > x : 1 ihiu ''i: jjixinjj x.o- .
i 'I" .
I ) (11 ; >t ll.i* ti.i; \ s11.'ItI' -if li! :: 'H.UDI-' 1 1-ivn ivii d.! :'ki, on Lii h..I ii'l<. TIp! n '. ":sti-r, I rof.'ici ill nnd 1 takts .
b.E.HART 'I\ il'l ''!
po
L.t'tt, r"T. I J. ife u-iuiiieJ in JKct thrtx 1/1"Ltl,, I iuJ. ln,. ti* i ledil: .' ; lh.l: tli-y dixed." I II IlI f I ?i'l I :! :> : ',. .-: ..:' .I-: .' -i \\.111.' ar: :,t, II.:1: I., r:. .... : : 1 ..f I 1"'",:." I Ati-l O how preat: l u.tl.o tl.M ,(" to'f

J Attornrvat I 'd.tHI' xo! o> :Ul4th: ;; iie: ti.x. !h't. .' tn(' lit:. I. : ii, aiid M!. : :ill | h '. '
L I !II.! tiiiui.iturxa. on the licif I .ti : | .n'iii..ui-f In oi.: P'z" livjiit. |. t' ** i !. It : u.th.-r: I -tliitt' is.r n.ni render!
1.1
'"''. fL"tJ'TlLL -- ":'C'. < Juy, I "I ill ret att.nk I L.trri tiLI : 1 : '.r..y. .
!Li : !.it.v I '
t" late. '
,. '. ;.ll I' 1 |I" "I'"ai'I.1! "L.j "- u.l! '\ .M.nlix xxli.i trsfl-'e (Sn tLc.su Mcr.-d ftvtin .
fl llolltl.tot I
1.n.ll..t
1 O. VTISIKI.: '. I'rtdi''. in !, j .i.-ii ".j.i..1. ii.ijd.-lny.: tor t.a"y tune, I d.'til'i l U.I.dl. I Mi ,.' : .' d i .' luii-r : kn !\ .! i. k bl.n ,. i iI !I .
h., 1 '1111...1 I : > .t4 V. : !ts.I' u.ir tttiltill'ivti : :ii. -. :uid! : sy.. iinroiici-iii at"! frt-h tin iloxnn! ::.!
\\ I' :
full t =
.
'. urL' 01 il.eII t1tt ;: I !':.1 WjU ii'.ontf -( -_\- n-" :.. i In- \' ar- ]I.I.!i.i'i! .. ..f ,c" ;'. 1/I /;.. I h .. O ;
Mi'-'i-i-l Ii xxiil I
t"l l.i, I1hituaI.IILII'U nt i t.dY -' alj: u. :, !.tI'I hit' i-t 1 r-i-i-n- I. buiii; | -'and-- !11.1'.r.,1 I r.l hi-h.! \ruIH! ki m.tw
"tat.". tru- .. I t to ii l.ote: /, .:.; ,.dll/' -;tl.I! 'k'i'; !.- a- l.l'tih; 1'li. .
t .. to I.u.in,'''.,'ill '','IIr1n:1: .nti I 11.1-.; I .*':,- rniiilature'; I li nM: "Jinr \ lit r j i' .1 I't iill.'i1 .1! t.:: M (:uiilii- an.i.,: ii- u:: -tl thr-r; l.t-ad and xxlll, t.;. pit'i i I t ri-t ft"tLe t (-,ll't iiriny a jcninsj; IIO. tt

; ..tfle of the lilt 1 r" r" he ItA" h.r.t"C1 I UH- l-n t.. me u 'III'o1'UI' IV -li k'l: :, *XX 111 XX i. h to 11".1'1' II.xci'j'hat.t -' \\ I Ir. !I siniiiV. IK..J' !.y ill.li! <.<*ui-i.. in tin- .1"IIH'I:. ].1| ix" : i iil!> of txxi-iitt-oiu- 'a iir.-s |f xxontd. f.rn'to ., iLe' C'tdt'.r.FI! of ; .
I ; aid!: set-nil: !ti ixt r "t! (Ihl XX.ITIlll'illttd. :- 1,1! .4: '' old !.. r'r. d.! ,. ..f
I\'f'i\t. \ :i I. ,.vi rv.II. /t .I.. I t..t all! 1..1.-: : i i or tiiu \OUI.lo (.f n )L.in litv <: ;
1.I'r. "
I-y it thii,L tf .
TS'111.t.. 1).".:. i'i'. 1:.:.. I 1.--knt tnZ XOM. 4 !. !. -
-- up
( :
A I llaIrtcii
---- t'1.sI jK; Ui. .. '
.i 1 ... liii' n ,. L : I xxlial, h.x.:;: \oii > n Al'ii-e:; -it 1.txetv :!,.. *i i j'p'i"1] ,.: ;iIi.. n- \, tul* : lion i t 1 ""!I.I. ..I 1 tin* .\il;.; 1\111" in I li: I' ; -|I"i.i'ij:" 11' .'.ir:. ti.)1i and ]Ji-U tile J-H- .ioi.i t
;t1I1
I ;' L" tl i I toiT'-thtr iii'ur .,:! .1 t'j.-! ('II..r! d I.; i S '' : .I.I: Ill: 1 I. ii--rot. ,..n' m.) I :lit-t. iihoiit tLe re'tinint
mITCHELL J'i-liii ou"i : tibM 1-1 \ 1"lri III.J I ri'i-ju x> of .:
.'IIS & 1 II. nr x tt : n: .1 *'{ r .
"Xo: I I II I thoi'it! f .
I\t rut. ; I I -: l1l1,;: 'v : i stun! K'ii'1 > it f fI t' ", : ._ I
I !jn-it"i f'ttTis -'- S <'r M 1 ttiloxe.. *hond,! l.'? "
at I.a \', I ititiii.ittir }1i.I ii t eii-n, ? : Ih' .
\ xou e /
!
no'u.\ CouiI43Ior jdoixn I In'l.i.j Ji xxt-'i'd hie to !laxi'I I ,
.\ M.1. : .q .
i \I H.I
!
I I'
: :a- ; \\ .L': Al ( \' .\ xxliat : .
j -:'AM' :- xe li.i'l it x. iili 1.1t"B! the! tj"l C .n.i.t .tl' 1/,1:' li: > DH: 11!11 .ANIi Il'-: : kiu..t I a .ntl'm'p : -
JLIILIC .., I xoiir. i oinp-inv. l L. r* fortle :.1 nn--Mi'ttir.. a--'oii'i..n| TI! | : Lru*; .t iii.. s-ji.itii-h ; ni.ik", xx .. eii.-jtiirv: xx hat kind oi si-ter i ,
: oT.4 1: f j Vtu J J'u ju.t "' grtell.i'lie I, "1 !.. 1'1".1: I to 211 V.ltll: 1 ."uU. ''of; .. ;. ,' .. I II.': tl' !1.-: fui."ia. I"'I :
!
i ,, 1.11t-r'C1'a. 1 !l..u" : : i I" :1" : I"II :\iin; :: ) I i I.m IHflihn i'tt re f.'* ; i.- ? (I- l I-- at: atlei'tir.nate brother ? If !
rr
.
4fr.ic.: f\i..r, -; T-.Ju 1/7! r\. i I ('afi xn left "lit- x.-iy true 1 !t'Ul !"'1,11 i :'i-aif, tnt x'.y'u: xi.'i : I'';' ::,;:,1? : Ifll.I o\, 1'I"'r.l ( 'hit.. ..\, 1..h. I.>: tVxrrml I ii;u*'. !j. I.i-:. !'. 1.'r::; in' !cdix I j i- a ood I.r, tIter v .!'i ntal: Lavo -.-. f..,

1'. 1 ) tiiiK-. I !ly'thc w.otn'I..1' i t ti.! t m-,, !tL :
n-k I.
r..1. 1"-I. 1!,J). i l-t! lli. "i 1.i.{ .'. r" J..v ". l'xe >Lr>>lx. 'nil : ot !"r.'r. !lr..I.: : 'i 1 1"JU.I\ h-it'i'i: : :lo as n hu-l-und.
-. -_ .1 li .!. { f.t. ; it hfcili u.i, : (:iuy tuttied.i.d: :.ji'n.; :: :%Id.,1: in tin'irexiiun -.-1\5 >hilt ilj.: I.) llie ;alteiK'itl! i* i f 1,4), .,. I t.t' tin* i IIi:! ,-(.IIH,, "-1. l.ax- a : V'1'o thi l'r..lhl.'fOu!.: *.;x.a, ..: \' t
j jI jI ji ; .hu. t.> 'i xo.i out ; u
JAMES T. MAGBEE i "' to' : I : cfhiolli.i-. A.II-I.; *-: 'p-i I :t..Z: I 1',1".11 t ti.- XX. t f < ;i'l' I .'.id-.1I the I x. a iv I i'i- i o.7i-i': madai.! ..! 1"1'[ it !; no p-iit 1 t.. act-ii'.jhij. at "11.' : !1..' re'I Ii
I c
!r: : IIi\ l l-iul'; :
iially < ttm I"t
i ItCH'IIC'f! A. COIII'l1ul' at f-aw I 0 C j' ,-| _' _- ; 1111)J fonn \:*- H"I i.i.n'in, *; '1 t. o"I I xxoid. of 'he. III .j 'li\;! .: 'Ii! : (J' :.11! '. II-: | 'tl.1 \1"1 1. lii-t rh.'l 1 i. {Vt..! j'oaro :.i i >forre yo-.i (::1hl.'n 1 avou '! \

-: .\..1'olicilcf :- : = : ;I : I.ltI, tin-! -.itidv li.ixi lliint. toXX.ild-; I.i I in-., !'ii: hit .1. n, xvu" neini: : ,.. xxmd I i ,I f It .i'i"'l' a !tmit ::' 1 -iji'u-70 "I'f I: j} I'.i-e i f :. xoiir I lift1: Yl.ur cliar--tir: your ," .}.- .

n 1 lrttrrrf: J'tir t'" Tt'iiiij'tfita JTnir. L.j.r 1 Ihti'iiii.on.rA.lii'i',, : .*. 1"1, : 'Itii-! 'lol; I tII"I:1! ; : : the .atn.-ot'. ..il-. t'lirr-li. i-oilpU,: .4!: moil- il.to 1 jh. i.lid! a Illlli-! -i::.ir I! ('nti\: ;ate llio-efine, f.oiintof: x'"ur '\ ,

T,'In 1-7f1ri.f Hr DOUBTING AND FAITHFUL. ;! MI- i ih-! iiia-hk- lin} ..1 ( \ ,M: i.- I I xxonld .! -i> ti o. 'll.l'I no "*;'"..n''I.coii'il' i 1 h to i:.! ;it ., tiiiiik, ::it .tf.{ > to S-.t:tnxito 1 loxv tlioftxho c,11 i } .n br"| ii.

I -,- O'7i.-o. /.J.Fr.u ';u 't.. .]... : I! i i. Soon I..- ami-- Ill li"iit -t ;; *-'""''J?" dx! \-l-! .. U.l.1-" 'lit- i 1'1..1.1.' (.'li.-. '].rl.'I."I .. -. !' l I" 1 :ai.d I'ftp II.\, H. 1'0: tii 11! .;. II.;! I Stiixe :1I1u, -:tii-tn xxoithvof,; or .*-.

I .,:IhrtVU P4I _. & : 11 it. x j.1.-. I n. ;ni"tin, .xx :'i.ii :IiII.i." [ tn :.j j j\lS 11.: !-... :,1,1: I. :>..... ; -<. h il I).' .-.1.. xX4.>lld I In.. axxe oft'-ti t (-ir.: S. xxl.-l:! I ixx-ior, ti! re.* I tr'r!! : Io."r ttt.turt. 1riIJ F'It'11 I;;' '} \' s

I .- - 1-' 1 .' ,I .', : I. I.. .: I h'1 ;" 1. 1."I..j. Ii.ixth ri'ot"ie! -iii.xxii. Ilui.,1.|> !t-\.t-1 ; tal, ..'... ::; 1"111--1'1'\11\ 1 I..nr (1' Ler; : !".'* ; '

t ."DR. JOHN P, R1CHTON I. .-< :. ..1 tn it.'i.j; : 4 ;-ux : i 11." *li.c- t1!'1' -. .W.\ 'ti.i''..! .1"i '"'&. 'L! :' ;:.I..t, 'l I I Oll'\-!' ullUlIX' ,t.i \\'. -'..x'- iX *, .I'oXV- J I, _' .'___ I I !w t!:. :Slu".Idon! : not Lts I !Ii-Mi'd wiiL j .

1r .\\1\. 1'1:1\1.: : 'rTi.Y: I. C.\HT.: iIlOi.J >i jx I' \ .It. inv j;... .il! t. !n.1.1 !oi\ ; .. 1 U fl.UiS':! : !to.iar.U! ,,|I", i 101"I. : i'! i n i ii, :j111 iin r"i-" of' !u. y.'. -.t 'if'! ,':, r.-j I : p-tit'i-! : --ter; I lin-n cit "rs ut.foriur.at,
( .. A torii i i. ofin lio'i !, a
.
IL Tan..i.I : ctfuiKT y-: 1-r,.f. ."r ..J. H'i 'n.l.k. You 'k ',.. tl,{' .d bx. *. t '. S'I xxltiill! .d. < ;,!, ; i % toi-1 I..r.!
1t. | | : :, -A < t-i : ;J- :> ,4 : f' ; -he! slnxi'l I \'II..i.1 Idt'r. X''i. !' .. I hii: -!" u'.I! xou hiv: ic: irntiier? th-n ".,
..i \ i<-.'- '.i i iiilmb'.tAiitiof. th-,J itx filAI.I'.d.l toI\ ,'" I! .'. r I. :..i J eTI&JLli.11.; :, -,, ,1 1 a rl" !,1!' 1".1.,1' t"'I.lr.. wa t m..1.0' \11.! '!I'-lli' 1(1( .",.. :;. I llnr. !h\ ixhii'. w :.> -lit! t> tin- -rillv! to n ". : out' a Tire .!.hlllAll{ ,! Ilalt t'-ti-r; who '
l-i"i I- .
t.f j jI jf jt ?"In.lan'I T.IIII'.Ita.I: .... r'12.:\ IS".*. 'I tr. ut Ai.i':;: .* >. \.I! HIV LI. !.1.1 I I.jk; la-t l \ fl.:. tl.ir I..! l'I'd" II II"- "',!'I" :'{ j T.15hk'.d HI'.1* Tl. ..' ". <.!,'I- 1r..x h'I',1 knoxvi'-i .:;!h I't, I.'. b'ti'iier: !:''I "lol.e'x':. Jah!t.- ; hc\ !
h.irv tin- ?!
:ti ( in I i-i
f v'r't!> i. a -
,
--- -- ;...i.; :. sl..' 1X"i 'i rv 'l'H'; i r.m the to the .! ;., on :: r o. ,'I:.- flI. I the \"Ir.! !L
'. I 4 tttt I' 1 'iH {... ... i { ('I'::" T. J.ut Heiveii i.I
3I.2]
r."II. '" !
I. E -' C' (l.It.T: .. >'!i'\ :',1. I '..': vli'luHt.ha' i. I t f: tl.ll wllktc\ I t-r: ..t t :' 'MiL I : i.I .I' ici :j 'i 1I .i; x-.. i't j-.r ,i I' .ld.t.1: (ta} : t. t.tt. :: i.4iut.; toI I *>- ":it'IU!; :HI.II.'I'IIlJ1Iirutin'l -oxx ..
; I Ij nr.
) DR.1MII\ t LIVELV.\ -L.. i-aii 'I". Jlnl.kint; <.r." i I', ir.. \'nri'I lr' .1'.1] I.. t..'.-,:".- I h.* i-.ip I ..;II..il"[ ..f tin* i !l'* ,.J to. .II.'It.1/liir th1 .. 'i ax-ot.j I bu-ii--.ilu- --ippi-atiiM-i-.1? i ili, r.iTirt1:1 i !...I! .1,- o.ie. 'I itn. >i ist[ "-r. Lc )iL.u.kful
I.e : :
s-id.i'n] |I..t I a-id
IOILS.. "1 1111, in.ii- tli n -. f t :". I .11 .f( ii : :'r i .. (.. i .* -.i. .t.t : v\...' : *.' 1'11" v. hull M .u'',1 r."t .ny! !.;.1: .-rip'Mit.iS.l.u I ;iiiiri.ii- I lir.x' [bruthtT lou%
\.t.f. Ih.u
a to
I E1t: i: il... j-n.-tu---.- ..C M.-'nii I. I. ., i l-ro-- !. r i 11.:1: to tin* .1.-.,. 'I 111 ti-ix-. !t-r ;I :,
!
; "Vnu I l.tn: *' I ..t2. >-. Ih..1 li.j- i 4*.\ -ii :. t ii : : -.1.1 l ills !: ndcli! : hi-li! : :t. !h it, ':ut <*' i 1:1 :i.->: t k> .; 'II I ._.

-ur-V. t'I.j'r "I-It. "1i .r..I..1I1\1.UIIUI:1..1&j'/-, !lutn'loii: loot* o: 1 li-* \..- ,'..1!: I !I" -. :i 1' '. \ 1. "-. -md.1.J,,,!. .1/!.1I. /h.i ,'. !:11"7i'$; : .- : !i'.i! ,. .\.1.: I, p.-iiii'd i out: Lioxxn' I.'IL"'. e>uif.'I i' liv. -i- -
f i".4 t J t'. \.I..tt.$ .f 1iu 1..1 f. WI ." ''t Vi tatnlv. r.r i'lonof; I kin.x'; '!! "if ," my ynti
i. tjinuy
:., I : .
It'-i "II l.i-l.ill.l .\i.U liot f' ii-tl! : ; T id !'r. v lill I "I-.nmli I. h t\ '.:.! I. < Tit.f! a : '
""'1I.tn' I 1.. : i that xx ''f. :i.iii I d.dli'l: !..If: xxh.h: .1.t' I : !I.::> M-n, "1.-1 i it in ton '.volr.un who !..
'... itil..i .i. !1..1 I Ij 1 1'tny I 'It
1t.., 111.\ -u -' 1. re't ":I\ ,. 1 w :4 i v"t :'''110' t' .I'll in* : I'll' 1 lli s LU..ddOl. ., i'\t r N.--tv'. .
Cl.t-". M.-r-it. '. V'--li .. :,, ;. .: I ,-!:Ii'mal'- ." : j.i '..'ijn-Di I HI.! itiilnstrx! "r..II' 1a to k
I -it'- .1 a- I'I ( I'lj''I.j L : j M I x !hi t 1 a' tii- -. 1 :*' if t-'' .uii'tiji II- for I tin1 ..k.I :t I toin ..n I n i, I co >

ilini-a'i-; ''-*- li;'-. ll' .J vriU I..l. lia;> I fravh. "\\i: I hai ,'. i.ii.1 I 1..li.\ .. tl.ut L.it .i- ,'t line II,. '"..I 1. xxi-; I I..;.i- i...11'1"11' iit 'litv vmi: >* "mh'r> <>( thAh''Jik nn.l '- ; !:<-t! i'l xivtutU: for y 'nHic -")!:li
..:. .!; iti'.i will !I. .
:
A i-.i-in! : jiim.l : .Ir.!
.liyt.n-i.111-I. -i- I. >!1"1.ix M ..1. v.t *. !..,I 1\\ i.1 ut mi*, to", f..r -.11' *' li.ii.ti.i i... | ot (be fci i i p! il.!". "iMJIMt'e: 'tf'*;< tml' Jo-iinal li r< :i i :ir<'1:1:1':! .I' !%!'I I.,' a'-i'-r.! 1 .\ i'Mixii. .l.'i.t >tt-jf.I.II.i J 1'i.i j : .'; rt-ntlv' !. l'riJI', t'. 'u wn-h t.li"rr

._.-J.ir; 4' .. ....il j .Jixii i .: --1111'11; U' lur.!"."! tt'iiitd ., wu J p' ,;,' 1. f..a. : t!.' *! :,' at t I''.' > 11 1.. i .1 llif | i.-n-li. ,; "n:1: lay t-: id.:i-> i' 1"1'.111.\\ ,4'I'I !... \\,11"\\1 :er.. .trt.t.: : '. ..1:1"1." a. / >..jh :o lick! Lei .

: 'r.tlr"_ "1'1. I"I. I I tU"I.II.i.' ... .f jj-ior- 11 f"I'j":1 in-tait; 1 moti* tii.n .t' t'-; *"' ,> V"ik( 'I.t: t''I ''I..:...... 1 1.in-. ri. ttiily I I'l-id.,' I I. I ,..tl n- .'i.-i.) >n a' : tei.gue. .\ .

\ ou Miot.Mtrt: !, talli.r! ", stzv. :ilnt I ilooi! I.I.r..I.I.! : Ili"II.II"I: : 1 upI 1 I'I! tli.',i !1.!" ; 1"1 :,. ol'lt r j II!" (Itl\! It 'ii' n. I 1- -tic'-t.: } -Ii'tIu.lti.I[ 1 in tin-. i-nr .. '_ __, --- .

./ Ulte Ill) TBOS.' I'I I II.U.V.BROOKSVILLE; ',,. Ie II. I". I bx Liii' ,is.viut.! in tin* i-.i-tnn'- (f S .rri} XVLo i i. tint lovc x'-jirl: ? eirlaim-il

:.:'t ti. ..',..l-I <--in-ik It,.' fI"-: ; : rl'-e. xxiili i.:Iii"li r.l.- '.- II., :''I..; *t..ti'.I.' t .i-jl.i\ II'W are. HI..! .i*!-iiii-t tin* tt'ta.I: I '.thh'\. xxl Ii!,. 1 t". !lOW va.. !:I-.4-.*.;;,I .1 dol- I the xxity I J. ,|,.1 i 'N.'rt.irv; to Lii ...!,

i rr,1.11 a'.l:i -i- xxisl.o, ii lu iiy .\i>u. :uitl;I i lu-r -toxxxtn'. k. xxlnl- :i ir. "-utiMII...' ft Hito '1 I\ i.I.| tin. .sloir.! h aijj.i.n. aiui nj ki'V. fit .Ulit"d, 1 t X v'v I 'lll- iiu i .!rl 'luliosnxxli. / ., 'Oil fl.'( I I'oria"t.: : !. \Il! i l <(i.u"' is.j.P;..I l .*

Hernando County, Fla., 1. tivt t. j j 't jnu.. I"'; .".! "i'; '," I..r 14' '1'" it. ':" !1'i i n-i .Ii 't'i.(; !. ;.* *- .! i'; (. to: i!'t t \:',- ;'ih; *.d"1| tin- |: tit.. Cum.'r., : 1 ,Iwl.1! r,f.-r: ie int.''' e,
.
rrE\T'\ln: : :. .n..n.l of. i I i :.. ti ..FI..k.u I !Knoxv :ami .<"> .J.] i<., eii<', ti!..ilI .II ,t. \Yiix' I.H\n' < ; t tiV.I'd/: .\lh..1: It 1; .\' J" / ,./n.:/ ( AJP. '--r.; '. j "bii-!! ""! il-.'f: ; loiild, Iriid.'xbe; 1"'I'.i.1.- I ;...;:.'.1," ?lIi.1 1 h-. "t-u.I: 1 place Iou.h 1'' 5

-.C 1\1'111.1.I .. ,. : r. 11'11 mciiiiIr k.., I !ov e l.tr, aIls x\li-n a jxtsou kt.o.ati.ii. 1 I. _" *n i :. iliink! \ .it h.i-1. (...;'.1.-11* ,*' "-.'11" i _.' '_' 'i i-! iL- ,,".t't .!' .tl'i.U-l: : III : .." :! ''.;:a '' \v rrv I 1-t-:! ." "
o !,>r 1'11..1 fjx.ir t. ctJ..r li) ,lliil'A'.llrt:1 -* Mratcd ]! theO !I I'
: j. x\ii\ t ti--t it r til IC 'I t l'J oh I IVr.-."x .
.I 1.,1 r"II: .. Moi: XX'.K h I 1" i 1'1'1 1 .. r. ""io".in--, t;:. I -- .. .- t'I"t
\\\ll 1-nt it. U'lioo. .". tij kl'tt-l' .. .
a v.i.inan
-. i .
19 Giiic .
I S
Ju-! Illtlo. -
_- ; I.j, alt':i tvriy IH in, r-oirtmr, I tin; >>/jith! fii "V\'.*II. I nt ii-'. arlvtioxx1! d n... 11qt1i! (: t. I i-,, ",ijs t1 I. '..:-i; ; i i. i '7..1.. i4od \'. t n }i"'. 'r world!,! tl.isvuul:.i l t'ftl.;; -

:LOUULiriYUTTC 'i tiui* !Ill i i. rnjT';''*!, HIH! woman i is ;rooil :tt I I Illh.n I | ;'"1 ."I.1 t.o"I." "!.' I..ll"' it Itrn..'. \\ e L.nl it 1'1'II 1'ln.1,1: (COIf IN TIIK 11'-11-i!I..,' xvniii'ti an, I ft: xx "'>.I.cn. !!.' ;votM:

RT | J.] -, i.n. plali-, h) SHli-ly Ii *r-.( that ni.it'j : 'I i ** \\ I hilnx'I : -. :> : ;:I: nif* :t', .1'.1d I !tit.. ..f : -'i .1 l xxntn.n.' xxlio x\n> told it iv' 1 1I. i f ..l.-.x-i.; :, :ti.ix |I... xxi'itit, I t 1\1 : a :: tLv I\'- .*;i t tI oUt: ?
., 'I.
!: -I.-I.I'M
.1!I.I -i-l'.. .t
it.1.]
loxts i-r. i'hrvr tlI, lily t l"iii-tidiiii, .' ] < af'irtU : !. itiik! >-i i In; I ox.r tii.-, Li-I. I at tit-Jit ..ujjiin .--

(.Yt'ar tlit .}f' :
r.i.vr.i. rLOr.W.L- j -1'r.nik. joti ta'k! redlllllll..I1.il..al.! Dt) ri'nieiii) 1'1 1 1.. ... xx i- l-"ri.. 'I I In* xxaj I nas: xiix ili.L.in." :ix .j,h;;" d j, ,:*t.i I K.I"IW.i ni\ eai- .rtnd nil ii.i: .!ijni ut rol.J! xxill I... or.c 'i ror.titrv liOnii' xx*. nt1:'". .)':r nTvn wit ntnl

'.,.. BI..a.l. .iUy (:..1t. XOU JiK-Ulll*.* tli.1t I'lll **. lioll M !llted till joil a< t.-.I 1&1 1.1: :. I'd! ir.c :o opst.; .* joti I ;a t iiv.. *:..tI ..'.n .nt in:1 "i ,.1'.1..1. in the ii.orni'i! 'I I 11" I rsi. iiipti'ins[ cf a \dalo.: : ui.iI.: e ". : ,. : VI", 11'1.1 btv

4..jLo&.arj'-.FItlI.l'! .. \1'. 1;I 'I 1 I.H.U.II b*.*\ that Aii ia *- I..,* j given tin fared III Lie -.1 11'hill'. !f. ri'. I 'htl'I'! l lI (I finil\-!".' : "llu.to li'111llll'I>! I" ..' '.I|h'/XX and. 1 i b I 11..11, t I.* ,, Onlind c-dd!. 5Itt..tt.i: inxr) be i.!. ;!..i-ti- a-i tin,' .'t., U\\I1"' :!'.. .

,. Fl-i-*r-uiiniiH1'si.liotuil.. ; ..iu: Ih'ulllaf I 111t11(. I 1I I e xxouM liax C I could p''i'-' 'Xe : \ )ra-i'i-il: t*h v' il I. :kii"\x- I lue.! vhit! 11\ Xi'll -.mpU'-: uirlie! Itivi- i t i'i; t tln-n xxhiili ---. ......-
rt'.d.l", iM.ln't t ;itd-' .- I I. xx i- id!" I -" th it xxa: > my l tt'i u h.*:. aI'I"M.: I If .- !.I 1.lin. l.-n
t ( uanr, olJiTI'li'inj th tx-Mil: to t.ciuc trc tii-! it I, your rOI.I'II- !pur-n" pr-ixe -i-- : % .. .I. '
T n.'l:L -. ,- i ii i.
nl
then I i
: :
f.i '
.m. In* k me to I II." ti**'itm: ti> ; r
JttllX F. lllTUI: i I i'e:1:i I'Ul. (; U" I .till totti..li.J ilia': : Al- that!I. .-,.I.I'i.i '1 ni"i- ..1 'I li. -iit tInt| ; t. on t .! .. 1..I li'f I
:
: lii-lit. i 1 ,., li.'lde''x'! tllli : .1. i)L tJ: a V ii *.ee -" ntire xi } .. int..i{ .
C..untr : 41Aucy I xxi'II n "i j
.1:1 1.l: 19. is L 1. c li.xti xou l It-tti-r than 'be tv '! .I-. exir !.v.-J x 4Pji.i-s--M*. (! .. il 'XV-.UI I: : .: 1"(1'.11.1" I it \\11 .(.1"IIL.lf"t
*.
: xxu. k-. .\ ,.t.. : t'i"' jr !, tV. -t'.i' xxe i'. :r.t < "* 'Tit ". C'l.III'1'f frt''n cifn'liTpoti
Purchasa .
for tho of It .
e 1 :1 .1
"loll 1'ooti ill I : I lid! h'. t __ _.
MILii r
III..Ic i | > III.II. <
: ---
is u
| : ; .
-ak. .
19. 'tkil..r'. ) } ct j V, GWl !" : an.1
I g'5"I. : t'l "1 1'I" .I .T t .
.
Lands. i not. IO..re ll..ui a f'I.I.1: } ;i" >, ('uui.t iI I *"! f dmi, j i- it p.v..ie;! x ','I 1.1. b f I."I c .. .
<: r
; ,\ .atu:1: : ; i.II' ,'\ I .. '' 1. -. .. ft'.I. '. "..
:
fori I. ", -, ,' I. ,."' L I. I "I ;tjf: ; IIIMI: r 'nl.1.I"I'| : .II.11' .t. S f
is nni.-s t..u '. l'-vi f'l' : i".h .1 I' I' :: 1.1:1 : .
Agency rnr-rr-T .f M" in xi.r 1.., I any l-oily a. slie I.1 l /'-" 1. di.i., ::1"\ iiix-- *. and it :r.ij- ,. .. Iri-l
Luxv-ti-b
tlrit .
111.1. r.. Bt T lJilm) ,v.'. f. tvl 7:1" '. .; ,!" .I. :.II.i ,f'. iI.tti titit: i "tt: :",'. \ I ;i.v.- : -.. .
.g'.trV r ? I ) } I II
V x- 1
"lli.tt I : :n.iy be-a in l ';)/\ ** m.i>' .I To :ixva> I. x 1 .'i. tb'tli :: Iiini ll. be-
; .I l tinf.. .or- ,ii. k- *.,11- onRatline : K.itriin 71.1'1-1.1: to e i-ii li'ln; .
t, i1.'i !
lra' ;
\VILL ITS: I.rll jrr rcccl.i \ : I I. nfI. ? 'Ion 1 up .HP i : I t'." toinJi; cf }.!n'1.I of
li.i lur InI. I 001'. Xi"i [II : .
: e cot He oxtr uvciilvv ax tnitix il'.1 4:
and iiuiulx'r of tlu 1m..1 \h1. 1'1 i f.t .f.: : iisel'i' -!,
1 1trIir J U'd inoiifX', > > \' ...' 1 I t I and! !| l. tl.II' 'al of O'l" steam -.ll ,
t the ,\ a Jin ) x ; : Vn n.1
11 -iior
l 1.1 ,.inin. I
I
JK. i i''s; Ill "
.l) nk it
IT'"'*. .' j ; I I--:. '. .1.1'r., and1, .Ii I 'IIo.x I I | II. im : r.'in -. '
TnmpR.'lIn.-> 3. H..V. 1 the I "IC.IIIC I tin I t t I her ii I..' ,'\\\' ri'li-w ill! to .-.1 hiii: I. !" I In I.,- i : it 1".11I l I.e t f. >wry, -.!.J : ?h.i! Le! nvght UtVor .
c1ae ni nty.IiiEnn ; '" .. ;\ \s \.\v ; ?;!it'i "f'a'1 Ia... ...'.! : .J'I.t' -I.!..!, .!,\\ '( n* xx.isi !.. ..:'lit., [p"III) )" :iC :: i ON Ii/' L.Lo ,
Agency I I *" .'lt: *ie is no ( I,all'm"u"! II l d..itl.tI.! .. <'onxiiKd I ot 1 ( i.' 1":1 I -. I 1- Lt lh.ii hl-i ;: tlr.t-L--J Ly :r .usb.ind.:
[; :f.rc. lli.i : to :
'I. vo I :I : .I -
1 :
'le
Tamra JOD II r.r.l\; ".;m .Cu. Jan,.. r.riof i I.., .*s truiv-ljer lu'c..1I1, \ "$I.*" d .llh i* liI.1, \\- i..t d. ".";nfd I I., xx.mi.Oj I p'lt mx :- ''I..I j I' :n ,\: L -. : -. S-- Iv.
fcj i 11011" t\ ; .I..f..I.. ... ill- : th it tI''v. .1.11;" t ::1"11't ",111..1.
-- I Ta'iij'H.l Flu. nixihilv! ztiiil.*ri, *.l ntilnrnir I :i.iJ." 'nl' \.': l lI % xotr f.'i !ir-_ Far le il ( m---r I It' t.J t. t I.I.t : .xx j CC JAn
\\l.4 r.1 i::% \1. h I 1''j.- ,. ., irn 'A'hei--ip"t/ : tJ. 'vt.tt.r C"II'I. I Tri! .\" .inO'I.r.'. T. I ',. I
; I. y ; ''j i ette S
'lori wI. .
t:1.I''e fri**> In. a'rl"- 1'iaiik.1 I thou-lil v '' th-U !' i '.: .I'mthat Inf ,- .1"1 .1.1. I' .
j \- J\\ :11":1 l J'-ire 11.'i. .' I
: ci-iv. an.! lecri; t in my nauie ai ihougl I.TT in the ynu up .c %v.ve : d fit'x I.i i I. .,. .:. I .: ,' hit n'bi.: U.N.'! ttii'NtHj t'. : .\rv'o,_ U.I. : ::"?' '? t.ei :;;"''. !t. xx ai lor. y.t Oi: -sri tint i.'ue: fr the ('m't1=M wn; o ho: t I I
'x bti'iii t.
tnou-li s> (-t Cit' v s's j vo in tit: r .. : :
.
Pbsh.fl .t-ituiiailx I ro'ei.t. I oc.tty. 'V 0 my t'k: .u I li, and 1 .I.I u-.d I e-.i-t'- :1.1 t ->xc-r "i.. t. 1.1 I. 'H 'I k4 :L lit !I.; tL.- ru. I LeI'Cxt.L ; inoi! I'!.". .1-r4l,,, j.i-; <.f thc thi .'i ./ .
TiDt '"Jtve 1' T. Tt Cl. i vi.tii-e.f j..11 .lIIe *.1 tiiv.r : v>v'x' -. .-:. :4" ;, 1.I 1.// ." '. ;" .. : I '. \ ,

\ *nl re*' MaVrlr. (; '.. April If-. 18.!?. f. j I.|i''y iiotniibut xi>u ana ,.*" ,,, 0*\ vVj f..r'x'_ ., m-J "l-ir .Al'i-v. for I I.arhrt' ., '. Iio.1-. I xx :as Mooch I :.h.I.. ,*ii 1. .. ."

.rer1IotUy l'ttJr,1sbl i I 1 ai-ifl'i'l know \'uul'r\ t-" gri \ti -'_, \. VII' f.'olisii iloub'a in in) brta t.! V> iiid' I tI 1 'I 11<1:1! 1 Iitiex'-I.t .m." i.i.ri'i. : B. &' t'.<}\iI r. : .

rot fJOTICE', i i> 1:0: (!ipvnJi-iit.e to In? I'Ul :\-_ :\"f. ..... .;Ii ttItl \ViII ..1 I "II''I I 1 t-'ti-l t.- r"I t--.rv. I.:::. I dink-U il. I 'i.. : '1\; f-R'-v-, !: : )T1 tuOM1 JI.'I.

\ ; ,. MrOjT, l:q,. ill life, arroin ruy I tl., 're H* intt'>Le! as the \ j.I i. "'i ,\ \t.4 tx''''I..u..n" xvit kid f. V..". :.01: t>:ir. ,, -- .e._ _ ".- 1 1:- ..1m .t'i I (jU'II:,' i.f fiilii" t", :

t iu .:. !f.lac'-'-. A. MERAA.1 I ILiipftii.it A'lice tai JifJ 'litft': il.iniwp:|I II I <'t n im*. ...V'luy. -..- ?" ',) 1ITi; lr.\Ilt. .- .., ". Iu..l[,' r:11 tIt't! t. .' into : j'a"tnnd; "ff r r !'xit < I I ,
: J 'tt city.: Cert-jRly: r.ot I lit' ",-> cr--tt :.ih ,:
M. l'tr.'J'J Tampa. I>fe. 11. 1
Notice. I I must rt.nf..s tile tuuihe {,. ;'.,';. .X. ...,. .\ .;;,.... J. I.:: ;Ii. 1 : 1. -u"r '; liij'i.1 i'-;.*. Mtliir r-il'l f'hIit I;: !II. \. t 1.I I 'hdl t"e I!! !"ULIII) ; UritI h. .. ; .*ri cu.L: tc le, tty :1.u i a Ljii: i Jour ,

I .; WEEKS *
-----1 SIX Simon Turrnaiu Ju.ke of )'ru' ..1(f r can't .*tf liokx' she (-In 1"lInthlt. -' wf I.
WT.J UilJ.borouph County. Florida, for Leo' "j(r I --Ve.I J. IwnJy !iankiil. Tom Ko-Hc." ; "xj -- I II I nx isi.l a .k.) tin" i-"'i f. r.iu1'b.. \1'ill; \ \\h.'" t.! n.'i: t*. .1_\'. I.I xvit I I --e-r ;; r, hit r''I\*?r.: d-cit4; wcr-j jrr ..> n-i- j'-j

SIX -in Admiuutration lat of eiid on the F taU And of Stale GcotW.TLiitt dug..1 j **Gnx", jou ou Ll'ut *}jMk ill! of, 'J 1 ,4. mid hi.; "4II'!,* Fr.ii.k1 IMS me. I unr Li::1 l xxhitcof-.. niid iin..frtintii &Lit k I'i"" Tlr !' !\ut.. Izl':; matriiiicirv at a moti-us n. in xAijuo't every JI ly ti.'.. \

JHM.orou:1 .J. County JOII.V FIVf i j I don't II'lh.tUIJ} any diu-) ;. All:e I.h'f: .i h. 1 thil' nth! f11)HI!,! I'Ii re H Lr"*.xxn d::.*, 1i.a dvcacttvii. of \\:!:.ti II' .'111: t.r'. i-. I l. -.. : rt- :I,:'' ;J IIr" .1fS iu tiM bttcct t. iiC:: this ".vutie ofcr. .*.i e

..dnuni.ralTtrift UUeJ < Tamp Oct:t,r Eta: If:?. !. \cti'd't.t'! niRrrjLitn in roy-opit -Ditn:' I ; ': iruch if l he ccaJ! :! b fta .' I 1'f.-. I:I' .'-.' :7 *;.XV. I .--. ,. .2',: e'1

..,. .
'lamr' a .z I'fl.. 6
'

.fI.- ...., : "fItjf.. :;
!
.
.
t .5.. .t .
.. : 1 '. a 0 ,
1 ,
: .\ a-.. .'t ...jp. % '
t' ."". -- -.t I 1-. .t- .

: S :
f / -!
I 0'' ; '
o ;
S
,
-
k
\. \ .. a'ii .. ,: -. .'

S .I
S S
1
J .

t ; : '.' *. .-- _- _L 'C"_1--' r -. --- -- -- 5ft- -
< -
-
.t _. .
*" VBr -
'- .- \ .. o 1 I ; -- -:- .- -4g -
-
: : -


IIII \. .* V
---:;:-: :0J"' .

S
.
.1'
..
; 'J 4'u:1 ., 11 '4.aot."fro.. 'tv.1; =. .
3 :
_? :- .
'r .J
.-. :r--- . .
M .r ,
\ \ .:.
-" r. r. .
.
,3. ,. .
"T7 .. .J.Ji"'If.
.
; '. 4. : ..
? o
.
.
..
.
r .
.
.-. ,
"T ._ .
"f'- .
r -" :'; $ -. r. '- '
-
.
.. '
: : "* ---n- -S I. _
.
.1. .
-
/ /
: "
.-. ? -- .. .po .p- _
.
IT 1. }L p- '
._' _. < ; ;
.
'f .
'
I .- __ .. .' p :, t .
1''L
? "f : .' '

; -" T -T '.. ,"
J. : / wi. j # :
'
4. El : "1 4. -. -.,'

U. 2br -- .
U ,
,

11 : :.
IIiiiktit ; :

,
.4.. *
1' .
,
--- .. .. %
I '- -
-- -- <. .
p ._- ...;-_ J ... I _.zi.-<-' tA.A ,
--- ; .- 0. Jntiri-rrsan! Jit \\VA-HIXGTI, Ode 1._ .\ P

I TIE' ;FLOBIB.1: 1 () Pi.\Sll.,8.I :. ',. t : i . o. ,r '. .-, '.\ > i/v, :s. M .n. 1 ti-! /', !.ixfliir 1111"_ in \ljch:: xve 'an ssprci.urclt' > Tluibh' |.01'. 1'flT) lar- l1I'.IUI1I..IIIIO'' lift I>arnorc! thi companyof afternoon

'" ,.b.- ) i \ .. '. M'd I h-.<..' hi I..'!. Oir', : \\iih reird t-) the "Li'.tLlii.nt.;:: reached -f
I LI '.I.. .0 J' : -. . .. -: it i I B.n} TUOIE. Oct. 17.- Humors: with auU t>riiy t"ronI're-Ji;: 1'chan.in I 1-: -

F. 'fl. --- :- 1! man1in To our ,I'i'iial( fri('nd- and to tho \\ fjreno of serious: itisurrec- : l the ,. V
., i r tb.it! x i- ;:'i 1 It p.. \ : the city tln- a to pnytii-f.iiitl eiIIr' fogi (
,j .. 'i I. ( ', U :i- i. .t "I .- iti -.x Z. 1.trn.
11. D LAU.Ax. Editor. I 1 ; Pitnitt'iltr differ i lien at I Ferry. The railroad! I in State oiloca.ily:, >f the .
i .1I : i'll'r! : (;.f tlio \xho \\ ill U-, Harper's irMirgonts any e 1
1..r; ;
: .
_-. : :-. ..i i x' :Hl ; ''i..ie, ; 4'r a I h .l! : : 'I! 11 .1'1" wire -
tho Union.Tho
r i ni'lrl\: will accord I trnins: Itere "ppcd, telegraph S
doubt
do let : we rot they
loail:
4 TAMPA, FLO tIDA, wlrJ-Li.lihois: are looked upon a, a I ti..r jadgriunt! : I: ta 1'lliicrly. cut, and the town and all public! forks wert United SI ta.tc. f-i'trii Attorney left !

; l'' -S mbtr tf] (a','(, for which he i j" '):rtn.1 tHi! the dislict: : : lUder?tat.di.i: ;jh.U: to tts th.ll: which vre !haxc: ru'TiitJicerful: iu pc-M.-r-ion: of tho InMirget.KAt here thN even-tig!! for II HI,'$; lVrnto j

3 I yhotild dctlt.1 I I ly .iccoraed: t them- ( in tho honesty : it that tho the in.mediate; trt.ibf th.
first ;
t sATl ItDAY, OCT. 2I,. 139. sated( bj the. public deigning] tf rcn-1 his! our lei'urc; frctn i-.hcruiitivj t t..iic was btieH\1 story bring on : : pri">aer \

iJ. of their wai nn e.xajrjcrati'jn ktterthe -. i.
: nffray
.. \ J.it.'e pettVrme.l our ngrcement tpinio I
-- --- it.
without for '
I .; -generally pruing
,
paper ; di 1 inijutictf l hlin' I the)neated. car.x-a-n (.( the aslxctit : army and goveinmcnt cmpV Llyvv. but TIt''l.llun.r.l"irillia! irj'nrv. ::rrrv -
I T Subscriber* :whoso} terms of *ubrcriplton -I Hut, let the community l be 11\.j.1: il sen- faitlifiiliv! l.l t, in doingo. i ; later di-pitehe! o from Monoeaiy, th,. ji,:nt ;11'.1111 f 1".'Jit.hllh..J I:; thiu.1i j:. l"U* ,..

L are ttlOul xl'irc.lwill receive the timet.l intregard to any oU..litl] in con to t-ur-elf: :u..d} to the p.iyemof rt.! j of 1.I\.S..lllil i i-w, (niwfltf! 1"lrlstlu I Ilnrper's Kerry contirm Ih.! 'rel t I f'I1I1.1 4.r.V< t', l..tlIU. a* ""i' ; .1} xt .** : .
.
----,- Peninsulai! : fat three weeks previous to its.discontinuance I .. thepn.pi : ; ia !! p'ib'ic ,!ii- -u>-i: .n- in xxhit 1 1it and) '. .!
marked with ttovcru", the K'li'or i is (- l t-> jjixei p..pei l.aIIII"! : ) I r'-.>..!.-b.ny:! t lhiHJ) :1: 1 -tautiu-tit.: : 'r.\i/i/ XTiic-topped : -' v ?' 4 war. r
a X oppositeibeiHumet. ; \'II..il".J lot vriI railroad kil t.! \ V.! 11- II. -.1.' 'ir: : .
I i /! vxliicii: monturn: M.d wis oil\ r tu put I, xv.- I..k'I' riapi.ys} 4 i.jvt-
tt.
I .. his xkxxs i -hf tani.ot nre(' \\ ;: !ileicf ; i lI-t lar.-: J' 1 t
i 1'0:1 I intitK.i.on a1! pix'x '
I ami 1
wereM-izt.l on pi r.-t out lj"U'' \ jn t''"- inurn
r : Tcnns"82 per annum. 1 for six the question aidlc lonr* '-AIU! xtt.' < ,!"'.,,'; ,,!! \1 ic U'U'l'-i'f! 11.\1 I! xx.e''il.1 I Ifoinrn s".n rep.-.ti-dlv" !:: toi.\p'i-s th'.t! : ::1 I ;1 ihe'M.ir grii.s, land-ide ...' th..r.: c.-rii.t! I'\r i : rt'; n.i ;J I

; TnoTitJjs. I becau-e I he ,l doo not. he i i" .attacked x'. ithill : : ..I'1 .tie :i.'!iL>_:_\ abuxo M.I t t...ih I 1 ,I our ojii t:: :.m I ti.i'V: \\ ". r*r..iiy' in <" ."! land; made} tu j j'l the iti
.. I '. tlie >\ belii'Ved th c' Itl'rf iff jXOiJf) \\ irchonest *'T: !tri -.. .- 4' f
.- the \irult'nre of faintim. Tl.ii i i- xvill uixc the H'."!. r : .' 1.I.to cau-e: { nt.ilefiufitio'ieur; I in r"'l '
Wfr: T. M. h UER.ofLa1.cdt\.. i* d'-i-outinulpj'c; hut mlead.Vethink:; !-o *tilk-" the toxxn to t be in ci.mpet! >. j t".ilt It: ?IriMiro of *>oiiirrn 1Ci.(aut : ,
I >ur .
for the "Jitmin not In we lia\e !1 xxhifh t % II C"I ( \uithcra Kuli> .
Inly authorized to act as Agent proper. our own ( :\"e, :1.1\ o
receive uli ript j itm*. tht Tb.! .\:0: ii.e !It' < t the Oj' "..:: toI 'he in-ur eiits. t-.get.rIt'1"itll t a'I"" t 91
& PrMNVLAK.will for the fame.HTMr. tried to do our duty, and, xth< I (eiu-tm-d. I i, IHI ti-Si! xxi'.h i the .re-' at 1 lill' : '. ; .1 '!'arsenal. i'IY: ofBcu :111 l"i,16'I Tilt i m \.I.lh.l..11 It ,at' lily "-1.. i I. ,:(\ .. !&
inaVc collection' and receipt l .
1 I I. .it.- i-ur I II'J"IIwy.' : [by vxit.itcTer; name thov m.ix' 1II..uf! < !!-.-h S-t'i''i'
xx
:. we may have iii'lulged rojjret- that tr ry- public u.ii.r.( .' :I. iir:.a; !to :f.pi.--i -urnS! arctt'mpo-id t't litns 'trdlil.uk I .10" :1:1 III : :-lr. ;

4 --- !I.. ( ..I\..I. the .ait.1 .. 'eel to be led] or I.y !i e-rn IS:ite* ni'ijht; :J.'j.t in rIll"! nia "''"\.' ''
r"I"II..I-"I' WC f
<* f Ro.l 1:1: un* r. ".. tg did no/ think an ice J. ? Wn.ux .(' .,their. riiIit- in coiiiifxion xxItlh' .
S'tne th.it the tt t neMI
i'4 (; .U Millioiized to not 11t.r.t rrt'art ro5ncid! with i a-* i.ot !iln'.rctiiiide : --ems to us fit Im.lx.r"I".r, t xpre- <'lr .Ii! : Mifpee( {I\n.l. .
(Vlloif > ( a. did .c miike aii to : I f.1 a' x\r are n'h'I : I I'rc-i.lt lilial 1t.'li..n.'c 'H- :: !bT :
l'.i./dr. I arms 8!!.IIIUII ition and ;"xeinmcit inoiitv.t'orthe ;: iv to j
Ui HoriJa. I <
for fuv:! and without or lircurnlocn-
t-i._- : public ,iion. We ha\cc\n Lu. ;h -din ration.! .li'fli.e I purposo of df.cil; I fj-nernl niin -'. before( olir rt';,.Ivr- sonic fi-tiiO' xxeMipj :

: =Z-i" We cairifio-atlentioirof-i j ; 1 our ; ..! our sUeves at the bitter critiii-m: (.t I Iii! taking :,'f\ l the lili/S/t7 xxecongrattil :i tion.' ; ngun-l; t the armory l't the ilacks (..fI r "i-e n ij !het' It..l.r.I: inllt.Iif.IH. .;

;u I f ) -adwliaetoent of C. friends parttd with their' support it.' the I Prc>prietors atid I their: pitrolls .j .\v hiIc nn.h.! 'r our tharjf l the political; Mir I: ) 1i41.l and I \a ili. to b thar objert. ''coiitingejiciexvl.idi I m ix- ari' In l'vtlll"X'J I
.L &rs to the new 1.\ ard.jo\fullv) ion, it!h t'nt .!. .
\ A hundred! marines from the I. xv iIllJ."rtltlt1t.| ,
il! 'III"
-tciiiid theeixjct" of ot.eo : d Iijinciit. (if I ihn J'finnt'ilar; XT!iI! be .
.dat's It will Lo when we knew were ..! to on h'n'.hj; ; t : .
in
.. Friebtle to Paper. I they) iml..I ton barraeLvxith two t\\cUc pginder that j..iblic :.ilt-ntie! may I cxcitctl: tojthe' ,

:. that he I is: in receipt' *'of a' large stock d tueh course by an trron !vl. :111 im;<-i.e- \\!:-..:.I. t1i.' el to a.h'I.'t' thv'.r ii.tt tit-. i.o, fl.-'a St'ttluntiyfit; l.nflrulir tent up this. afurnoc-n.: and} will rraehilure j 'ubi-t-t.. and tiat! tiie :i-e'-t t'omCt -.j ,..

1'\lrl'\SI'' Kditor: d I I i- vIl i'i! lh.!" J(11.d. <7i XVE Uhilcrttiutl it ; nn.J o'clock. Theirrir4eTnrt. ne.'lel.tlshl'I! IK' ;.'rOiti'. ':
f.U; and winter gooJ*, which he ron* public jud: nui.t. .\I : '> -- Ir. ld.\l'.t,\ \\ hOI\1 I I about 8 to | ]
: 1 1t
to of on reasonable term nut alwa'rs tic! /"lllil.nt. I.f the) i County!I : should I : he coi.tinuc his connec-. xxlic-nexcr: l'IJ C\.III' I become too uiUtikeforoar I elear, the britges? at all JiaZanN. Threearlilkry I I. Let I the Legi-latnr:: ; rt'tl.t-! .':.Ir.-rrv : \
JIJNJSC .
vll tlro uf I from Coin t tSta--! at their in vt iniftig.!; .ii -rits. ly .

---..-- [, p'-(-ple, :\l. /1NI., 1 he: I.d''r .i.o"l 1 i tion xxith;: the. IH' ', he xxiU I 1 at .l.1 Le 1,10\\1 l 11'I\'eali. jMtioti-, x\o wiiJ, xxitha I, "l'"I'\lit1 t fort 1 ) are: a-o! c'n the %V8V. Oll.lit\ ix or ,1..1\,. tile li;-..tit- t.f lh.- *.. f h. a* p'.iir.' !."

Jf-s" Arrived I ut 'this port, from KeyWist thmu hout !.-. 3 1J.i :ll.C! \\ri- r:K-< .iI! a l I..w a- we are capabh* I.f. n- .
'oJ fl\t\\II'fllis ov\u :ind the pt'"-pli' fI.t. 1 ; til i":1 I ; : i .' U I'MIfWi'! of Illh'lar\ fiom; I l.i'i!: d.-tlii.'il.'e: Innu the Itmii :"rl.:/ tii...

un the 27th inst., the I" S. Mail The 1 pajter !i i.lh.) ; ha\inj; at hiloirmnid ter ; under h.. au-piei-, tin'c(<'<.:.wxtiil //Jo r (II.. I., th-it }piixaey; fit.ift "?hi.fi.xxe. hat' .more' \ a ti.l l Fr..ldilk..lII'Y haxe; .L U "nuc. p ,i-r.<" |'sfi ii "! \iI.:1:I r.*. tlut-if if.it llrjml

.\ steamer Atlanlte. Departed \ I .. .! ;
,
I 'C' i.t-x.: of t tinI'mJil I I stn'"-. s htd.
lccw OrlcniiCircuit-. ;1 IiUehcc ll I h.-, .5 beteilc puvc'e'il.lo ;; .\ ) .\ Y.j dtL: Ir.lil. ]
otl.er )he i I lott ttiablcd I I.l\'l 1..1.\
jM' -e \ i. t r in :Ir.I .- '! : .i! di-tir I
'--- j 1 he-HiMUjjeiits ar ..ir to numlr M\ >en. .r p'i nix :II. .,v tli'in: 1111. \
-
:
-- '-' '-
I. '."" rTIie .flurl-I".r t th'u C'UhtP' .\', I ri i", :It correct cori-liiMon! !*. Jh.! !, whtiij out bithunof; tU )pies-, xs. i\tei.d; I fa; :::i: 55 A t. i'IU"I.1; : r.> Tf : ei:lit I.III..I.; ilti.li! the l,':i.lrr-ip; ot' "uI.\.rt\ lln-r-i Wil.t l r.. .n i>Miittti
they ale incorrect, he -11"I'.1 1 1 l.o j I", -' il..l !1.1 i enrdui grip o: the jft; ?-, xxi.::11" (iii.iou I ;" mm in nn,11 Ai'dcr-on! ret-ciitlr 'ri\ s..l 'Ie: ; or'-oivxication.: I
j II. ( mini Hillslxjfi; 'jh ( \> .
hcU duiirg the present, \ eik. Of Jmy? from; '.'. .sin iiil! I the C",!h.-.l iViiXfitt'oiiiliilare ',
over i >
but 'it! tile 1\' r*'port i nirih'iiit I
i \ ill thell 011
to ad'! fate till C'Iill'I.llf hiii i-r- < speed : :111 1..lli."II.I .\\ ()
t In the case of the O1Ltc,1:1111, ((a \ 11'1 I J'-tll, To in, Ib-VJ. : I ll.eie-ax- I that: liiet ol tht' Clz.'n- and :ihi( Hi t ill. .irt: t-. aid: I'e' minute -
without I att.uked i..! 'e f.M ; :'hem I a.l:l the thiutihey .
i i ror, l-einj more \ Kntlj :> ixi : ;
and of thu kill i-:II..I.llh, for I the l'- ..l. !1'Vice
M.
Luke ; l. ; t.ev
1 \xre
xx Uh murdering' \r. II..- ( ; Juror at.v.iin la ill'Oll many
haipcd :
man) ( ,
THgio verdict} ..f ;: thin any other p. t I-OM f..r tjie fi t-t' :j-r- l.-ixc: IISIit .I al U-, 1 Il''. xui'4; llnxxere -\ trlo lllalll..l ...1. All I t the roaJleading: to thctcnxnxir I 1'1., h.i tli.tsr'lv. rj I'IO j lIt

'c Muoro, the Jury returned a St't: i f hi- opinion., ; T.> d.-riililii.Ui-: ; s.tpKirt : -' give ill the -::'" -II.t \:itl b xxhictiexe : -* t-.r ill'-. ( ''UII. ),' of( 1.-l..IOIi i \ ,. banu: I ....lid: and ualdll I. l I 1I'1II./n-1i I I ihc-I Mini f in >tnH ;v"!-tipport' ..

t/' guilty, afU r about two houi' lUl.bcMlion.The : | i'l.l iiiin.iif, \but "> -iiink tinm eli.it-ixor.-.l! to ;.. tTi I lilc'lli. M!..\ \1'1 in !ii.--': .\I I. la'ial! l'ie-t iitin.'m', i!" 111"1: I i I It t leii.'Xid I l.vio to [be 1.I.c XVe>rkf the ;Uucliatiill,late. *. aifi I -.h.ulil"Y/ I be f'rcted '

f' trial xx:.* long: and ioui-n'II'III11' 'V h.ai'iiv: : t'< iigi..tiiki'.i',; : oiir-t-lxu- aii'l th.- ,, I.hll'IIl. Se-crctaiy Klojd reiciexiial I. pr Nif %.xi'i;: bf afloiihtl! bat I tlif I Son''imay
; livtH I th t Tf l.J : I -Let l'- : : ,
I : ] ir.i: < < ;I. 11.1li"I' i".tf J'c, :' I
t a Ire.it; ability xxadiplaycd -,- :1.lli\II. 11 ; l \ueN a:.>. nu anc.nxinous. tter, continue: xxith-afety! ; n the! coufcillerai'V. ; ". ,
etvcral da Uood I not' ( the <' n ,. '
ing ) i".ti/i 4iur C\ : 1 I
<
i is a- tinj 13't a' i is I i.buiidaiil "C'l-'v -.I.il.h'l1..1 .
I II..I..U.; I 111..1 :.1 ; .1 J.I'nl"a I ,iiitoiiiiin.; him thi.t there \\.ul.llt ri'l I : .

\ by )J\'hU. HarttV; Tartl.r.tl' I II I i I I t i is U"dl"] ,to continue ihi-, .taiu.- ;1 }p'iVIM.: .; -ub-crib I'. 4' our \ ,' .'. c'otv.Viththce t'nd; '11dldc: and. !ood Icel'iig*- t-Xl-t .::1; ai.'l I an ;Itt' rn1'L to ,capture; the 11'I I 1 3.: i HIlt .h.nM,/ the (':.II.U. Io for t tl I.., "

for the de fense, and also! by the talentedSolicitor amon nand n the in. ii-a-ing but ,itx. lni l I'I ".-i.lcII.:11I.1 Vn.e P".ihl".lllU' fiiilynominatedby '
.) ;I we w <'re Itid to it It l tlu) > I h< 5- that tH' i! \ i.imrkav.: l : p >hte .buftto ; tip' pio- rx i- 1ldilll. :11.1 inij.l.i
? Mitcltll TLc xer- i : ble: loll'I '. xed. 1 mi IKic.itlv i th Chad.r.n .t.'I\ ,'f.ti ;
II. L. qr. v.ii.l.i I hi- att.tid.! d J u- the TI.t ri'ji.-rt ') .
.
il"
:2 j Illi-'ht "ar'Ihllin.y.: !! \\liivli! ui.ii'.l ill '!e.ir rra.k1. (pir..i: ; :.1.; ulv'/"r, i II( I..r'y .1
you i'i.ited, but s\ it hunt ul.t! l-e .Itf''llleI'in I (lie I 1'c..I.'I\.t! ; I t-Iection
,1i t rCIe-lllhp"\frIiCLi; -. I' ..:., ..f : I h. : \ .r \ tt. x\e fvvl U i.t ex..s: *
j fa\C lighun the : :t tf 1.tt ,- 1'.n"t.i\1 ... : ,) x-.t :H' :.11 \ '
h.a.o > \ J > nu i. .t 11.1. p'i-iia-.oii : 1 lht-re habei I a !<'lllh ili-t in I \baneere.. 11.1 t the? r.piitdiri ii cr t r'hiJon i p'i"iieceeil ;'

t/ On Tu'1ay bit; a wrJil'j (.f guilty i to be 11.l ii Ini.! l.f:1 1..I.r.: anJ at..' e.Ui i.\l: 11"1 the- <" 'i-] 1.lil"I..1; our' d'ltx: !" i.>.l.e MI.I,i. to, call; the alt'l A M-;pre-t Iilatixe! ,.1 tlie prexxrlit! llpith -' ill .''l?:1" t JliTxandiLi'! *"*. then
t \.1' III '
rcrkicl in tu te'&f thu I Sito n.t i.f i ihe, \ (.''yfiiltll-.lulii! r- 1'i i. the 8iI 1 > !i.iil probablx- 11.(- !otl.ern: Itui-Ltutt- ,.. th. -.f. -
"liS : thetima'.ioti in which' In- !1.HI.II.! h.-h} -IM< 'N; 'I HUMAN.SALUTATORY.: $ 1"1 'III\ '. 1 1 CM 'pi. : WL ixc- a. .11 "

M. Ituck jp'U, cliargfdtth the ( t.d \\vl.ll": : aiitlu ni ntelii.-Tce! before thgraph .1! ter a- t 1lt'! ahali! >:ti t. vey! S.*M IM!.!.. -
Gcorgo bv tin h) ? public.: 'Hie old' r i f -a 1111 m'll. jll
J' pcf-ent t. .,.. : ?. (l
.- otliiec'" together, recall tl-ir *er.ator.inl f
murder of h>, fatheJ'-iu-Liw. ; OeergcV. ;' i in I ll.i sli'-ul.l! !L.. ,\ rd !I.r.111"'rlar'I&I j 10 il'\ .ike 1"1 thht!
ti t ;-, rt-peet. r : r. prf-ent'tt'x: ,'s from I the. CViigre.. ..' tlm ?

1 I (ioo" ill. '1 lii, trial l.r.as also' o'.ijuetid: l lI : ;.t.d the 'eo.Io} should! I be to an IM.unV m i. At theui <. ..t -''.'' .1:11: : t.- "! 'iui "! ''t' PI t '!I| : n.tf xxlrtli thch) ) :,ixiy -1 .Wx.-HIM.iov, (.M. 17.- \'IIIIIIf': 1 \'nuti .1 Matt: .", and mxim j ;the i "l'J..r'lil'1 .

I with gieat skill! Ix4n"0 tile pail (.( the I j ---(.ul14 a lillle l.'n! .1!. i i prii'toi- of th'.' I. "i. :. for. v '. .....*,f I ti'; .. I i'.i-f ;.H T I>.'IL'I:1 Hie .11! '111.11'I ;and I till r ha-: been 11\'ar.llrul'l 1 llaiper\1 I Irv. j of theiri
t defense :iuJ the prose: 'cuti.n. 'lli l \, r. Ilul: to !ln" Mittifi vor ,:"J"] 1 I.c. \V. ,: .;. t led! t.f them!- 1./ r 1'I.iil'II! -. I >.\. i p1 that the report.- are ni-nrrnlly-ntiniieil. meanfor thtir: t-o'iim.tn ..tt'ety.t. .

:; ," n't .1. to :itt \.I.I'l.r'r' ;: I i I. 'Ihe" 1 ii.'-ut '". nts! I haJ I'jttiti.t ;! Jhef I I Hut; I".J! ; thi-i.'lu Ii-ton '\. rni.'a -
diet is also satisfactory tu thefnil.l.c. 1], .:\-iti-. j 1"ol'II.J.: thai u.j unn. I' \ .. ., ... II. : I I"t i/l"I"la,1; j iier:) 1 :j\lixv. t "
I -av I. ii. iii : .i;. % I : f bii.lirrs: \, till ratiitoii. rc' i-e' to vl-fv-lne! an.i.li'iu I thelight"!

\ A motion for new trial'! in ilu above a air. iiiihi-ttr; tu. the-! .ippttrlt; .. "f th.'' iea-t !I'!" :t ',t" 'A'I! .: t !."i! -Me .tx I i... !I! "-' tliii', to xxhujfexwui, 'ai; : i I .1 1 lure i i- a '.u-pu'i"n herw that thei-' : of I 11, .' .i..! b. 1* tit-dill I ibifr... !ii l'l>rtd 1

"c case*, ate \l-ctng Nu.Jerl.J: to iiv.t { mn.d) in! t.o! f.pj.itv:! tu "J..1: \.- I--A: .r..at ''I'_ 1 tin-. 1 I. .' h 1\1",. lit.-.! r ;Itt.nti.n. i- In- l tfr :and, :.!,nio-t 1111- |Ilnrlal.I'a" cuu-td b\.' the- f.illllicot'ie! S'oU raor n..ir.initt iat..ii..tti-:, \\ [h\ i

In ( r..4.lllt.II.f< so n.mh {.f the bid} sditu wedeiiii it : i Iii 1 : \ p .il..L' l 11 i IldUlok. I | of: t-tlFltoad-J 1li'"I": -. I .-..Iit riet..r: ('ii tho ioxt iiiinc.nl dam t.i\ \ ill ,nut, :.firm! :ai-1 !;If'I"rl !I\'II1. tlVn f.:t J-
t. I. '.. '
I j-ropi] ay l 1' n > Miit-1 I. t : i ":.ii "
\ I \\ ulilbe.se 1 1 pr \ .0 : hii'1I1).1"-s'\lIal hundred! ill tlUr the *oithtrn'a'e? ejii.nntf :..i.duppiirt.) .
occupied [
t A f ibu Court being I iSuhich ', time ( the,'' i. .t bright:*. r -i i.J. tu the l Ij.tl.t. 1h1;:" ':,'1.: p. I"> -a {{'I"i '." i"i' I\ ,. ::1. r..-: : *,1"Wf: imm + -an.lthal! iicgtocb xx .te prccd o cai.did.itft, their -in.! iii.lv aid} f..tl.fully :- ;
criminal 1 can.--, and olhura vI! itiinoiyiportat.c t have nboxc\ I ll j l ii:.re MC 114:: tI.... fun 't coui.ii: in \\.v\: $ I ;
4. priMiitid. t i- : it IlL. ir and :
.. \l ::.alh'il. this : bv ',.Hind. .ui. :1,1\1 : .t... [ -t-rxii-e. ictl-cting 11I".0/1'1n' their .
1:1. jt
\ : (', much busiue will: ntcu:1 to .i skillful \.i:1 j: r to wilt.i>-. the t.i.. wilj : II .. x\ .-i i,. lu..d:: r":.vi> ,'nr. : :5 .\ \ our' { T\x( rompanii"; l..n\o been orden-d! } tiiiK : rgh'; ,. 1
1 b '
'. -.I I. \* I tu-tx; : t ti : !i-. x\c la; i.1ii.V. > ;
lily, be hud oxer liR tirxt (vu!). j which! !hit- ,' m..ui.l j.'il-.u-: -ct.tim. nt. Al lil I. < .li-t.. : .. r.-i'l- :!:.' :the 1".1.,1.! 'lfcy.5.' 'l.ollld} look' J :. j hlll..n.1, 1 t'' the .., ry. \\\. -h! !ll.rl'1 j i 1 :. ShouM: the soatlnTn Sr:itf siiewuT,'
.1 .
.! o-ir foisel':*. t.1 : xxi i :.e, IJ m iiI ki I- 1 ; I.a\'e ,lal : ; in electir.1! th.:ir '
iiijlit.
_.A. b'y : .1 *p<:i Irr.-j I : to I Ik j !M-ctonn! c.tni.ttT-; > t
--- I'S : I : : ',. t ;Ih; I up.iire; ) and. tI. >Uk ithu
-e1. ::1. >v
1 1\1
t : ( : '
I 1'a'l 1( .u1 1. I' \ Jj ( -*: thu iuj ,rtant pr ':i 'if --v'. II.. t. 1 (1\; -. Wi o is (u r< >i'i to \\a'litiZ.:: Itl'lJIi'nt..I.l.f: ..'ir-' t h.'" x.-i; .!. .':a .

A Parting Word. .1:i os lire tf en p'riiid: 1 b\.. the :i--iuai.cc. ..th!.::lt I.t I' not iio'k-inole-'y' xx !.i I \-. .. !v,., .1. ,1..1. .I.IS k. .. it -iil'Icient, : : pr. t f f 'Jit!: pr- wilt of '

After( 'vlU\:1 I IIIg. more than I four year- tl.1.\' I hi Ial I Ii.t en i in.trulflerital I' ;*,) no( I th.t. ,..I..L.il: iI.t! : pi :.' lN.'of; ll.l! :t. \Vi-,v I \. ,'ij.'i.. I in tlio: vv 9>ti i..I'. ;j'o'._-( <':.!.' I tint I 1 Ux: 1 1:11111"1.: ;; t. Iiin' lii -III. :.Leir; snfety H hit l"ui".

t : the I'tniitrular, at.d. public doubt-! : : > to ih-. pirn" i.-;.'.::;ii-i:: l'ilpracticaLi.it 'Ir ; : r .'... : '1. :i % of: Tin I r'i,.: iTij.Ji .J:' i nn r.i to 1 I 1 "-' .n.1'-it.i.: iiii.l; trie: M t irii.. ", iiii-U-r (-. >;. I I'm sli'-uld? I the !.iit:?h.! -a .ctt-* f,: 1.
:
connectionxilh P4.1..1, ;itw! phcre, t\e .1. :i -t m mr. : -' ., MH..I.:.1 I.j t\-i. !L..<.. ot the (1.ru, :,'. | in ":.-1.'lir. ::1.- iis-tv.>? .-.tta./ h" t.:1
xxith th'j public, of :hi- .- th j i -.1.; .i T i- .. ; 1-, in I it! pft-- '
through that ojiliun ) > 1 all" \" -. If .'"lir"t; 't.' tt'"t! ti '.1; :'' 'T' : \I..l iiu-i I 'ii-\ ill.r>'rr. ta-t ti',:ht. ; It! !:. ; no'iiinateth! :fl !lei 'If ':;:. t.ntpurtied -*- I :

V rained to abandon the L'i.L and the t-tabli-hnieut! of a ': n'I":1: : -. .. i' .g'I.i .. ". ;I.i a p." : ati l ,l.J j" V lii. *.. l i.. .. .
xea fed coi j uii. ibo ".1 -! t' >' ..'" : : t 't'n' I il.!.it tile .fTiT.i| n.4iiu. ht .nut! the I } La -i n *'U::: ".v : -

ml tripo-1 in order to prtpiru ,.ur't'h f.vii ti1 which inav: ri.-s.s.'t: in thraivaatemctf it g' K'm iI! r ... .', :.'. .-: ... b.. .:lf--li.X! ::110 i a fAw'and "..itt I. k (Marria. :>'5_> I tr ,.pI.l I.; i :-n. IA! th'iti.H'r.ttJt': p"< rry 1..1. :. 'i!...: xv : U 1.

::tatt: iTo : : .. .;.'. Mui !h t'um xv.-i- I... .laft -;.':! lit. r'-irr: Jf .f. -.
of labor hi our Editorial e.i- <. jtnenl iitcu-t the ccructi.m of l ,' I r i :1.1 OIh-. : .1.iI.I. r I!fie. ei .:.1.!..,. ,,1"\\11 1 pi! ) ; -g :> .r
iicld 1 .
: hew UtV; <."d k t.1: !- 1 n 'i ii! .. r ". i"i it X..IT I. J".I: ili-'t "''it. l'- ... in.i( !r" u'.tl k rr' f f..I' t'! or a*.. .*. .

I jeerin llNiJwe have-, generally spiking : moraU, or the jiennani'iny cf. .sound at:.1 5 V..ri.! Kit ..n 1 \\....1. .?. :'" +.: :i. ;. r 1..1! !I : !J'.>!I"'I'1 I l.-ar ::1 I..1.,1!I I : \ .11.' .I. .iidtte-i } Uti1.; ..te-d! -- 7i:./'/"*/.,rt If f

bee:u (tlc.utag.d tl e ki-i: : } xiheiti.J -> tOI\\'i\1! ;"\tfld.t.II".li..y.l i -!tifrinM! .' -i I hiinio ''' '' I' \. ;, v-, f i f*. ';U. .i.i\.'. 3\1 I T fi, I.. .1 i ;..' ::!. }- XM-ri;' | 'I 1 !la- ;t-r, : : hi.: it.; i tinAt! .' II .1, :i -'.-

I material aid cf i., .IK'IC-U'. p{.iHri.i! ju L tine:! the 1.( of. ::11 1.1.I;tor I U .i'fl.1. vfil I. .\ x ( : 1 : : : I'. .1 1 :1.: .. ;"* u.. 1 >v ..- Juror. ".-;..j'I'1' \\,1 1 xx 'I. xxi'lin: : :: lo -lIrr"II.l.r. I.t .tl tl. v Tin: > xvx--NXII: < ;li 1,1.; : ..t..

J I l-om ilu ]-h.v.i.: : no\\ ut,d tin; fcV; .! : I, !i J' .. ..;' ; :L i '. .l.I.t..I..II.1! ui. t HI.111.1. .1 I azi'.- c'.llIdII! ei the d'tliity : ih'it I the > ixaruii| fri.,./.'/ ,i- -.. n t<, I-
f tie iid and l. a liberal upport! ; I : .lt. : .. ,: "
j ) : : .. :
8.t! .. 1'I.ln : r .:. tl'.lt :T. : .dll'l\\i is. iS. y t 11..JlIt'1i to.un}'irt-xtxed. 'L ji. oil atrol.!.';;.:i; |P m ."r.'
hiin-1 ilnIriz V I :
: -ui.i.itii' : : III.l ,0
I utlll' \\'I \1a11 fexx .xcepilot. our .ll Iwhuh II ,: ". ; \ .: ,. .' .,
; i ; i'r. \ .t'i 'i i -" / : I. n4. i w.i ; I ho piiiifipal i-it :/eii- in r.e-.x-p 'ip-r Si i* S b"fii:-!."f .( .: t'n: :
I I llrarity ,. J : i I 'I'. ( ... .
_ t !, )has 1.'cn a qUIet! pica-n-g expedience !1\ i i- \\riit to 11"l1.i.. i l.-f 'i\" I f ..rf j':. t I. -i. ; ', t .t... : i, : .1. i .1 x' i..t i. ) : 'i, '''I'III'1.! !..i \ .'it- I 1..1: I a- j-ri-otit i-. : wt> > ':H rir.n t'i' t';y v ii .tt urn un:

fvaihesly I and iu.p irt'uV.y: t.11 1I voicd I of thc-c :teeable, ipijk. 1'I': '' .- !'i-'I tin i, '1." k>' .i I' '. I 1'i: ; 4'' i.i\.i/a. i "-' f7iilnun U.itiii! for the i iniiuox,. .\111'U"' :.: dn-' 1I.r"'I.I. anKej I ::-:. 5 ."IX-' !.-ei; !the I...> il: of :11 .., :'. ..I! I.,. pr

I having I such time-" niiy: !I.'.;-..flll.! :nl I 11 i iof I/ J.ll : ,d." .T l. iniii! :.Ii.I /'r.." n, of t (nii4! ; 1.| ."|.!, V throughout: ttie *- .to.. of a fri -it'iiv, j. rat .
dinhargo e,ur duty :is a public siijr til-I ..,!.} I xee I I. .xi! in .t I .IY '
to '
,..; lilj "ip J .'- A. |I !..tIti'aIi.I .\ -iri.ri 'i pi.i i,. f I'or.n.'iflit. ;i'tI >. \ anflik. \ e \\ i4s the! <(**. '':1.''. 4j
11",, thuf.ii.r i -ii1 \ .1 hi'! .
haxp I.tinflgly, ( an lM.t"i. \ \ \ y.ill tt.ti'A '1. ._ ... .
joutr.alUt(, the public t ci 1 11:1 T" (a''a of 111 k't : M 1' t l 'S I lie i .' !kr I 1- llvx .\ ng.. Mi.l ti ..KrIi't I j. ret.:tni,1..1..1..1, Ii" .p'i4i u"H .iic'J- .
altiibu'.edxxh.tlever to al t the 1.1haIII"I'k.-i.i :.r.: to f'-ti;. : .. .iin' t ir: llo'i--. \s hiI, i I'Jn sucl 'n diI.p ih.ii
cc'inpiehtlidej-'our position and : : .'' ... '>ir "i.-'l I'N_' id"<: i ,' ; .1 Iii tit :to tlie i ll" ft 1 thf t plan: !1fMI .tTt-redl.-. 1

f h ixe xMitUn that gritcshLarslIy his tin .:,\ l'4lo. and, fn-rn his b.-art oftil -\1.. 'I ,l' .. '. ". "t.1'Z'.I! c. .. '!I. :bn .. .1 i& r.-.ilM-'! t. ,' I. n iAt.r'ctui4 (..r'III"le than,: a xi-ar.- .,\11.1II.! tI.; xx ihll the Jla."llrvill t .
xve miy : r liu? c 'i ( u I i. *
., hotictttfoit i In art.he f..(.thnnkfu': it i- no W1 i',. p ,, '\ 1 'c *!* U..I.l 'Far' '! n-. ." "if it J, .r. fore I i I.. j ..rtit i .. i.-ii. .11t) | al a ft-m;, a i.,1111:1 ..\ ;. I f..r t tfie Ulibtllt.rr .':" 1'110....'" ..;' i
!her ;
t t.i
an i r.: ti
: ) oii their tar, ra tnt 'I.! r- ;/.t\ i : F'r" 4 I ,
; : oIi!l-' ..t't hired for the -- '. ..Vtihell ,;i-'n. V.V Iwrn .
; .'. Ii p'.l'p" mf pot info n-
I. IIMtl" H l 1 !1. Ill' X 'lj ; 1
e "f ;:#' to tlitehfitg" our ,!.Ut). '.1':111 to a t!.kiJj"1 ;i .- tit'4! }.i. Jot i'* a-t in a !::4'.h 1 ""h-re, tficedtiti t e a itmi.. i ..f .1.- '; v. a I 1:1: v\ "1. 1 11..t.1 or ,iln-, j. 11.. I I c.'! w.,. (t.;.';*. I 1:1"\\ II. ..f K I'l.l'inot.iiittx. ,I.. tiinf xx hen tit-! puMit-ti-'ri! : t.f !M i I..' ; \

\\OIllIJ iLe "t I. :\itc;: : c-f thel'r, i- tol. mt< d i.x i(V ; m I..!..rtl7e t I 'h'..unietl I xxiil bt "I'f.al. ..f *? .
to ii.unv ii .
; MIC'ii our jjjut ,. .. Kixx y<% t;,, n, !I. f ;: / '.: .> :?.ii.nfl.'x r( |1..i..I.I ali.. I at, i iu r i. ir.m .f I
If tiiin-, \\t VI ItIitit un>l vtltt ictxeiy ''bla'h'Tkitv"i ,.. ,, [ I't.h: Mi.'rh.:, ., parlit-: ut.rx MiHid) ,:\k-,. :: .jlt!
at "b- -
f.ixlidiou! '. ,'i uf..I. : :
fT tlio ... any .,.w/arlTi .w.' ..HIm! 1 \. '.: r 't I |I' ; I. t :iii! ict
cf f I t-cll c"jfituted citttr; for who!* c., 'i .f..r.lrh tin I. \ r:!: Tli'le \\ : '! :\ biltleias; : right' >i'i C">t..lit'. I'mati: !'
e .in. th uri : .1 ? i i or i l.oiki': V xe.nild m
Fou.1.c.to i J.: 1 J. : i-!. ... ; '' I 1.\\ I. .'i; I II.' .. ; '
'i : iI"ldIU :10. 1 III ii y la'.1 i 1 iii'-n, in'ii. rh.,1.\ : : '' \' rr. .
th'u %.oorcoun c ly what; : tll.htil.1 or ('ondeinnitioti he f"l'!- .; !Ii i I I .. : 't.. .1 I ,I'. i. "'i 1' tl'c |mf]{ | coiitaining: ; the -1..lW: :.* LIi' . .. ,' .
) .-t'k .1 .
csw. \' u p :v eft'-lx.. it \ .I-I *.. i .tI'- kill. \ at"! l t." o ah_ xthix. r I ;. ,
.
pr''C ,J .a-1l :. .l J-fi.n'( in (' .: : :
\ )humbly tbe !iCeS'.ittt( *!"J'f.t (oti ( Lipt. It i-. ]tojn'r ati-l t.:. II It XXI It.il-S : .b 1.doti.t fl. 1..1I. -col.j..1 l J J""iMIOH :',, th. .1":1.1.1: : ; '- ill ...->'....II.I.r! xv i' ._
i 'JfijiijMii' ; d-Xtr.yil
... -
.1 ." t that lie as II >ppni :: rat : ., llv. id I.in ". .*.
d ocicty. 0' j h.IJJI\ IIU.1 Obv..li' i.hn <.f f.f.1.I. .1.*. \ .!.. !,. i iDitl i ':' \\ I ,'"Tel I t to \ 11lf.1 > x uiii:, ;; i 1. UO'l',1. bli Iiii.'i,_ I- : II. II"'I'.1": /
l I thr--i ">'<'ur I ; i I.:,' ofii'n "bt-n t.;", I .'' !' ,. ,
: : iw ? S : W
ill..m" I I.l 1"1.iLI\ .1 (1'.1 lit. : l'r.i.l'I ; ot t ( 11'1.] Ii h ?
I..H
.1 _lin_ _litiiM_ n_ of an RJifor ate ,. ( .au.-r .">4it: : t. 1..'. .> III., ( ":. )j1I..tJ ,: ..' II. i i\ t ; .
.
i bill it if th.-.l lh'- .<- !<'11" '! .1! 'i tin- ryiilirr from tin-llai pri's IVuy 4.\x-iie that! :") pI. .\ ,' t- n ia..
( C : '
mind trawl l t n i iw t CLf, e1 : : | |f. "'u p- .it' t \ 'rx in. -I .
O nnd whivre the public it t '. !..4 "* 1 h .' '!" j lit Illsin Illttl \\ .
r; | xv itii i < tat, t ti.i. !i..a.:.. I., p't, .1| : ..
.
ofw. : ; u/ ;.1..1! .t.: < n. 'I ki-j 1t. ) :ii.-, ::1' ff \
fyi uehs! ; :1..1 .
less tlunitablc) : } are ,I ; \1 :"tin1; ., "': !1". Ai'fi utit hunt
hi. fcciitbling! in n ; i 11 ,
:
h. f..f
\ w r.j'ill ; : .' If.f. ( )'II.: --I. '1 I t lit ./ 'n I *'ininii' ir '" I It. m .
I .
: !1.1
iirxtn-
i t c'tit
1"p. "i x.ix i .
I I.i ,- r--i'Ur. xxttf 1 11"11 ( r .t i't I : :. I iii.it! i.t ..hi.ut ili\-
i.-ar
] : < ;
di-] j" .
4. )1'ght. tlinn i i. their due': thoy are t-ftcti! \ ; lt. .itiii w...; .', '.. I t..1'' '. /', *. .I :. ..1 :. : ," !' 4' cc t'ih.or.-; > ii.. Iit 1"/1.
.
1' .. .t > u.i''.1': .1 tb llilfl'l t ..- Illudbv- .
nIYr.ca\.I.-KtlllctillJ4o merinpf; tllt tics uffrHndihip tint wh.ttexti mtx l 1. vonr jtii1gm-: : IK- \\.. :al"! ,p.:. IS. .1 te L.: ..w. h.ati :. -.. S 5
\xn l I'l 11it\ ; 'I. 1. i \\\ i j ill .II.lhall.l (.f the! t'nu..i t NGim.R 1'lIZi. I 1'11.lIr.-T i" I H"lIi..j{
r."lt Iii, it ti-tts to nir vdititi.il! estir. x <'11 tnl! :tlrl.:' I! I.- .i-f.I : .I- ...lNobitc/Ci.ik! :11'0.' :,
and thiM ; .ary : j I-. .t., v.' !tnt!' t''. 111 j! .; ,x > .f tl ttei i ii I it > on I ill.- iii-iirg. ;it-! ti suirirnr.Chii : .
tliotic that xxi'.l: I >- I L. j7. f ffiaxirsg: -i 3 !:.d tj.itingh! th
tol.- In lust <- you 1\ '.I i t ti ;1. x.. \ e $ .; I.ac..r-
Ivlitor) itlar: to I.e tot .' A h \\ i- r.lI"1. !
.
the Ullfttrtllne( v .. '.. .
v. for : inV tl. '. ', .. tli"toi. .. ; .
i\ \
nrd itnPUKS cotir.t f. v hat v-u macii.idtr our -11'l''lil' nt I 11'1.- i. :I. tj 1"1 lpir"j Iii 'lir.**.! ..r"s;, I hi-t. 1'.111.I I il'M.ri hfIIr."I"'lIIl. !tL! 1t..1r" :of:l.t Murti--tv iigJn (\.r t r.x*
tallvdMit'jt of tin- finer fftl.ir-s !. '' fii'' ''i. '. ih I I'. fii. I .
.t niT
It
t C t a iii : .4 < I i Ohl ui : I | 11I.0tli'
.11 ilic -cure oJ t : >. II' !'-, a )1"\\'ljro. ; limn the insrfni.i. ';, tI) 1.000 to the hitter
!iucMcnt:: to the hum.-i unity! cr t1. : ( \\.11" itl t. I'I .I...1.' .' .' I'.H., I' ., '. 44 '1 ..." %. ,1."f ,. ;'.! .,' i .1'I -i.: .1 1 i I..J% l4:: '11.,1 1 ,1 \;r! : 'II: a xx-i> j J""IIII.ty '1'111111..11 I bv the I hlVei'ple$ Ae! llal't.ije' the t"... I
the he.i-1 I of i L t\ t ,. "
and} tiCifV hs '.rtu- : ("ur- or youi-,) it-1I.l .' ilia' I".1"i t'i' 4> ;iii" ,
ot.'n.iI.iliti's! .O.j
stifle hi (1 .,. l:iI ili.-, xido }f..r..1 1 nu t'lI: rail.lit: th.! -
I .
iii i I.t .
tl J l' : : '" \ "' tij' and CiVjt ..'-iT'J : 3JO .. }
.i I. It' : tildtn.
-in' :1 _. :
tl"1 to the. Iiar=- of %! T n f .ir 1 "I'.I : !i. i-a--: .x I for iu -

{ 'tltI1I"h-tl'e; : to grieve a life time foi ttitt lh ich.iiily; ;: :1 x.Ill our l<. I'1"! '"* :1 d"', : :' fl.' :. .II I I .1:. \* .' [In.i ..k !h ui i. xx A, 'I! 'I' to'x !.' !, p I Is I pojjlolj". 1'tiTxx' '_ujori baxlet.. |"ills. the "I.II.t, t't, *i 'fi ; I' Kv r.xt. "..1 I I.) Itl" opl""It-nt. I If Lu t J

) in-litin :i liuthful! M nterce or paragraph, : 11.1I Inn 3 1-, xvf ni'\1(- iitii.t-it" n'.'. r. .,r.' <\i>_ tit J'<\". iii.-! I I. .. t III., u in, u. l 1'k. I II..mi.u 111'tlll i- 1. J King: t for iTit" iIIJnl'"' *,nd- all Me lix I mg ill-U'"lih .I'-ipnirMi. '' .. veil I! &.1.t Mr. hI, t.as ,:!t'f that f

"Iit'ill! the line of duly. at which a fiitt.dtake .::1 nat.,..1'l f.? duj.: i'+ .
III'.lt. "mIJ.I !hi"
ititirtjb "te ic-T! ; i.),1 l 'o t ih "i.-a ; : 'JlrfxolHntteiattriipTc.l! !( I toho .t iht i.i.iff ::: fought : jjrr'ittv\ \ tihtxxiffin .
-f ,, ((hi. .\ inwird: iiionitor ti-iU Ul \t. xx nil xxhlrh I lie pru--.i Je'I: i .
F.- undue um! rjijjo. The. position: < ;: I '. < \\.ut *.\ ere J'I\d.h..1 from il'"iugo I lx tI.! .! > the! !i-li
: -.x r, Et.f
t1. l I. |
: lllH', '! rl'' !l OU.1., :.I? (- I.i.i- I.a':; 'L' 1 t chatjipton. .
1'.1. kiiitt .1
';i, l 1m.done! otir duty.-xve -penk ot OUT 11 :in : e -olu: noi ( hq f
fliv'er iii-l.
ill
; nn 1/litnr: i>. a 'l"-I''I1a. and I a It the urn- : t> t tiinni .. .
,' ... f. X I >et4''' .: ;,1.1"1 i'.HI.l. '] J I..V I 11-n I I.i4i':. x- .AI itttn iir i\ ; .1,. .it.1 .. ---- -
.1lir i-J'l'IIO"al\:1
;i : l hirien: I'ljrw j o'i'i': i,"Uy and <'!h> r" i- -,- I.t' 1.1.:. I' ]1.1. t.6jtll.; tl. :
\\,. lime a pncsrious mei.e 'liy ; } ia( :;ic Ji'i! ;.. \V<- aie :r.x :'j.- I'I! t I ll;,,,j 1- ;a''x: .:L : r: i !h- ilutx.I t '. I. t I.-- *l. r al..1t'' t\v. arid hi- -on, '"The Secretary ..' Iu:11! \.\ Li. x
If
dimcilh tho M r.tiux tiii* <,f th> .u 11.:1.1\ : an ] time ;pt'nn.tJ. u ; !l.i i An ,'ri-: : ;..... ... Jiiyiii .id.-r lh. I.r, i.n.I ilia "!te-amor Water -
Witch
.If 'I 1 he ahot -
a 'en' I ..hl.. !.t4 :' xx i'li I II lit "l-i-} r I II I imiRtn vx I I.- b Ii -:l. it fl' r xv iUa.1( Ic) 1 1pu I.
PO f.. aiKdhcr tlnfc f.ik'ni n-ntitiuri'-<- 1.tIQi.' :ir.: IK.t d'-jwt-; .J to i ixv ttT, ;r. !l"'i! X t. hi lij. it'-lei the ..t "Ui' -
; ( ., Idxili. lit talks! t ,.f:
r ) ; I.t1.'vr." \Vvfii.ii..t I th'.. at.I''I. m"r! : freely I etrnflxs'i..r: : at Otn'h.! .' na
,11. or' chsiigi'tl.: an! !.: i i. htl!.l to n .trutaecout.tribilil tlitifr., "1 nil! siir..f! ;1' tl,.: in,I..t! 1:11 j : ; x-- a 10 p. i:,.1..1": 1 .-, HI tin, I I.>; .I! ,. ,r Pie->'i.t ;I I'i;, .iii-nrr .. y1-1fr' i'"'. arid Sax that: .' sail the t1' "-
I Irs r for it -that i I'.. thI.I. '' r.I til' 1.1. inir, jjiii.i ,* ; !. ** ( in on "jtli in.-t.iut fur tie!
.I "I : :
t II. .
.l t1. J .' for the I theiri. < }pi.i'-e atjd (lie JIH'-IUI! Hlr "i It"\'III) hiv. V. r// o': hitii-t If and a so(*;:a! :"
1.' ,,r' } remi'idirg I publict .1 l.I \ 1 h"I.Iit. 1\1'' .il' l.f!.\ ;ill', .1] .'tail; .. II toiit 1:1.; : ,. ,. .1.1 t : *'I I.,. h.i.i: : ; i t ''! .- < ;Mhf Mtxie'o. It i i. unrt N.H..l..1Ic \\:,
'ftnln.fo". ( th- othir hai.il. !-IINI1! } :m < r..il ixjH-iKt.i-v ant tlu !L.- :.%' \ 'x r1'7j1! .
4iise 111" th i't 1 IV iii-n-r-tJ-. ii'it'tti i:3 ..t -. <' '...h ,.i't t lit- i oxui! t in" I 1\ V. ; .. 'lh! i \ -. !:..i. '"i't. Ir.I.'C'lh..t. n..' I I"r I,',It. te (.ut.iml'urlilllt! d..pivhe: > from our }
'Lw 'lit"r !.o ro iii/uitunatc as to tha'g'! hi* :: :i ii.h! $! .u-"- \ ( :., fl'r'I\'il':.: i..13-CIili1.'. :r. tt i vii, 1 r..I| .*). 1 fl"a w.ldl: i-ii I'o't'i I t, "ft ''.'. '
Talilr to U."'ue tllf ir't .ite't y.t t ll.. ,-r. i'. -, : 'ro' I.!. ,... } -ixx\ ;i' ku.e.l. ,, g."\m"lt to !t'ico. The lUookljC .
,. \ uvnrd., in U'"hl.1.IIIC"ilh IH.;. r con- 1 >. .l1!ie (.f < ur pt-r-ouu: and 1".1 "i'I t :'\ ;'I.\Ui''I: .; 'I.I..a.I\\\I : : : ; .1 1 ur.- V>., :* .1 I -oxf ral c.! the >t'.t.- :
ititnhii. it i i' oritx' th ')'i', !h '. .' IxvhiUto i carry (ufr M.iM-r Mt-I.ir.f
not n : 1,11' I o'lf I. ,
/ : tjo .1l1'1. 'L- I ti. :a' -.l |\1! '/ .
1. li.itii :ibnndt.u 'I'C ..ili,/" anj adopt :i.,1.1.1 xveri- .:i'IIt. .' lit ibo ]," ., I i + ,.J .1. : I..I., / I -.
\ p : ing
} .
nr.TJII: \ \ ii. and "u'.1, r. 'il'' -t .l.r -iblo.. 1 ll: p .\ 1 '.' t I. rod I I b tho I xxilitil i; I U-ft.ie LI.!) l 1t of N"xember..
1 Tami. :lIIotl"r :LtI'f'Ii't >: to it, th..r.OIK .' eiit lot 'ur I'.u.t: tl tiik-t jut pnor; t I'J thc ti 4t :,', 1 ri-iuti'\e iti tl..j ;i. 1..1 l .\. >. :.;!11to II. 'j. I.t' ( Iut. ) tn'urc' I ___..._ "
ft ''itintl J d'K'tiiue-( ,".*-.(,lh'* t tIt tour "t* ..L'j.. of: th- la'llllcl of that ,
.
r11t( Int'. 4 :ii no iAni,, fi.rhi.* uri-r i in J'I.III' .hl.-I.t' lei:. lion.; \Vo t :.pit-'t.I tl'K but ,"j .. 'h.tt j .I I..I\ tl.. lajv :,tii! i..b 'I! th it. th" -li'ht:, I,i -. fin 11 ..1.1. 'r- '1:> i J tho lut -'L LT.u I 11"r\lt'1wn: : Itr- c

C i C ,'' irutt tf tt .:.y t1.1.l.lic..r, if tuyti;:, I| f'Jlmati.in: i.';1.1! t.> the licaihityItiiUtil : !: is !,r ,ittIli '. ,1 in.* ..hill"I; t I thf! ..un"'w.j' I..- :;;. tect- I It- 'I.' '' 5 tint 1 the.ii.utrertion I hi. m"' I IAN*, xxrck di-coutiruie.1! c ne. !Iun..c .I..

.
:1t. ,
.
'
.1"lualll ; thft. ccxiiM: '! "' ," (.', i' litiifin! I 'H.. I i f .,i It ed :tr'tl} f.i..I l '!I i ..t.rr ; ,1' I.t.1 1 f 1 J lam.tii'ition The d
)hi* xxas ave 1..1 : ui''K'l"l *
he l to it. iifptwisli-tattdin oipo-ittxu: 1I.j'l'l clredl I L thirteen IVt tlieo in tl, :
r'b\t'1t'Y iiiu ttil1: ; & .( .: ., n. i: i. .. tl!. t t'r.! I i ( >outhern -p
| it e> ; i "U1tt.i i i4.' ,r .tt! hand xxl.m I.-,, I. .ja.- I 1'ti': Mi \ 11..1,1'1! tho:1,1.il'YI.n t
.1.1'I !
----i C.H'idiol ..f nor. inr fJci"l'lr./ r >kc' gud it; \ H jvtt watw. ii"t.-ni<} 1:1\01 I .iiiin. I.i! 'i-.i! i I ::1. :I'1 1u... /' ., ou'.hwosteni' :'t' for t1''ct-! j
: I "I\L .
it. all lit II. "
\ 1'1.1 'm-r '
.. t
--
.;. i i' the l of di-p!i <. sui-h tharat I'r il.at: xxc c 1'T.. Tlii t c f\ tl"I:1'tol<; I. ) 1g I' I 1.: .1 1 U ..'.ur. : : ieturna' } bIiU I _

N. ..1\1 fcir.-'of: an JMiu} !1-j' iho J public.; 'lh..\ : it I (I' j'i-tify/ (ur t-otire. .. t..n.1 j .,',. *tit u'-. ; 1.1; 1 ;1lt I tlr.? cxf rf'0. : J. l'\\I'I.r: [1' > ... //?ri'iii'-nt tit\I'illi": and! \I 1'Ifp. \- -' -

11 I. make no nlloA.irtv .itlx! f.r-on-t i.H.ce or : ( I.- rht-"t; 1.lit"e.' .tiJl-SIJM! .t" 5-<.''i'i SI'ii> In ..it m' .ix 1 t.. i. ..' .. \1"1 t he :: -4 '-'i u .'. I/A'",; xrrx' 1..allli..I\.II; >. nu.aiitiTe't -. 1. ,Vn-Fi.vt.N- nar.\-4' .

1 t.. 1. I.. i x. 1,. r I i ,. f.-r ( -. I I .ic j.r.'iiij't ,>!ioll e>f aviv.itiy lli- .'" t.U-l ttJr.i. \ld.! IS.-There xvtru. 25
Ibo ilo.oi.luTtUUttT \ snppie'
i Ii, xv xiunldgrin ht .} : ,
the l ('Ji.Ie. < f human nature, but .( ijM d \ := & Wt.I > ,' "II i, t.\.rn. t I. d"uTii Yellow 1-\'r II.l'1'it
.
1 !
'
I ., r.l 'vtn x moxtnu-r.'. :t' t \

: I him tv \.enLiisri.l.1k.vbii. : .' \\'n.til.. .... 1.r-1'11?, s we tfd l'. :'J'I'l"V.| : I i 'liiUl-IlX 1 *. the! ItI.1 1 : ___ 'j.opnlitit>n sre mu.-i .t..itl'll.l arid) I lie..; dating 'h- pit5atvcrt'scnitnt \\t"t.'l

Ui Ollon.Mo.r.; g. '(r. tmoothJy: an'! ih irjaor 1'hO' ((:''I.n.i : I. ''t.H",:i/" Ur. n! a da: >' .t'J: h i .!1c:txinij i: :lnt t--1* .i t th.it, the pii-ou-is' hhall It I tried "umimiu'v.l 9. '

: :; r.'1rJ ".. ct the h t1'.1. tf the CiKsinunitr* t i t \\t nti aarare tL*, i't ih. 1 ,.: f I 1't h. : S.'k '. I'x.1 elrutn [. -.tJ court. I ] r--!. -lLt\'I. nt. ; .


i
> .
Tark 1 / '
\ 0 .1
'
.
?
'
{ < '
: -
\
,.
4
\
.
,. .
.. -S. .-

-'S .. x 4
r' : ,
A S.
S
\ < ? S .,

.
!; .?. i ,
.
: ; -
,
I j _. o. .-

'. v
'
,

.

IJ f ." ..- .

,' 4'
: 't '
-
-d- : -

-___-- -- ._ J _........-................-'......... '';.-,. ; ,f .. ,

1,0. ... _
_,. :: ., t ., -
$
.
-
-- \ .
; ... :
.. '
; '
'
.
-y \ I; : .-

.. J hi __
"I ( .
: "\, -, .

'1 .

.t 4.t \ ,I J ,,
.. 5?. "
j )/ f.
J ; .
-
I 0

: r \
S

..... .
I % '
\

: i .. _. ___,_._ \
__
.' __ .. "' -= -. '- 4Wfl.p ----a .
!a.P: -. ; _._ __ .n b -
: .
.
__ VGfES _
-

I 'rilE- --FLORIM- 'FEMUR.J ; ---- --1-- T? r C?t g 111r.')I .'I'I. .tod i to Ii?Tt_?""lvcrtt-;in .it :to* GEORGIA STATEV X Er\\' (n! 0-0( ) I 1)) S SEll\ ORIJ.L\S&KEV; \ \S \\ 'J 'Tin: Notice i.iI'IOCUM..of Insolvency.iCouty. )S .'


--,*. ->.-,f.W ..' -- wt"t1. erv Ptrnleh.rmody,* er havigtitrrePerat ,\. r\. ......', rp iEIvn. i. U. S. HAIL STEAMERS. I 111.1'1 I : ," I *. *. \ : ?
: Inu ; 3erIW&Ut a teffrre /!
toikf {-ctio.. J Ihat. ,lreaJ, :u.'e; ,CUIIIIUIUI.ti.ClII _.._. I"'c";::;;. .4 \v_. .i. .... ... ) '. A.a.S4,;.- .1 111 I: '::::1( (1.\I (li- 11 J'rolxite( C.otnt: ,,t CJ""ll'ri .IV" ,'/ I \

"Tli *re i i. a ti II hi'.f.UO\\"lIur. _
-is I 1"lhl\ !
t-1--j l'r..111 11
4 \Yl.u-h. t*Vn t it's ebb, ]If'*. on l<. (.-rtune ferN '. IItflS "C"'VI'f'. T'I.lI :,1.0 ilctiirm.it 011> the j>1ati: (cf f Sinjjle; \uiiilIW .. I .. i 11.11\. W..ll-o. ;i \Ynp.UErH. jo'.u'hr..thvJ: ( ". .,, n.ixxrii.! t
!
Oo- audio fiaie".v 11111 ..11.1 a coy lIt'rre.4criptiou 1I.t'.1 I)ho 1entlit of *tin. .- MICHAGLVALLN' 1 1 \ .... .- : .,-!, f.I.._. I iIt.. .t.11"r"II t...fdiniiiitrat..r\ : ..f : )I

".. ifiimn .'*n, I-y my po.f.il.i'.Ur, (fr 'fcl"'j. ..llfl ''tli'JlIl fur prepnriiip ,'rTC.: : t, ;JI. T.HUHU. II' ', !h.- F.tt''i.E 1 ,.;:,,,.', ? Tr I .. ,-,.,.,:??..,. ,! jt j 1
.
w 11:*".' H "luck 'li.i l" by %" liMi; lie iv-d-uirer* '; allJ "'I;; 11I..nrt"1! ,rh they, ill hodt.inhiui.bn n MIL- MuNTH'KU.oN I I I: N ( '\ t IN Ell !1.IT! t'f. :, X.L.I P -.I : :' 1 r1. P wl I I I .-Hi.! .it llll t tlltt! i.I..I. ul.lt." l I. .ay hl..1"! 11.1..In t.1] ; e.'ttrt: ;?". ...,.,;?:,., / /t, e
'
Atthutri, 7roiirAii'nc.. 1.'t," k ..: I I' !.I. llll'I ll"'Y"ly',7'! "f "t.ll' i j1. tlu-rl-foro
trt'r I ; : ut'-.il I
.
firttin.li.- *re to |I.rcrat: > (tfliLi.Aftil 3 N \ ; :\C \ nY P.
\ I
n ..I ( .n..1. til frutu. N. < >r1. ,, 1 ., .
'. that' TJnIy l.jot 4' tinAilverlitcr i .in "'i.Litig1 / L\ 11:1: : I c"; 'c"( i ,. 1:1' : ii-: 1tiI 'I 1"I.li/lII"1| It,, fili.n. ; 1".f, :
if I.*' i" *\n" (-n.itigIi to V1"; *.**.>rr'l'l''>" 1 ill '" 'rncfit tin"RflVtoifl: and 111 Ih.' ,li 1..1 ::.1 nr, ; .1111":1.$ .' dai p.-.id.m-y! ,.f .ud: Mi ...ti".,, !I. ?,.,.1.! jy 1\.1, :

,*%'. r lo 1 I.* .'i-..'T'iV n-.itt! .1'''' '" r t *'aitiii'i'T h" !** c\'t't)' ,"If..tl.r* wintry his n-m.-dy, or .iA''i-Kt: cot MV, c.niti; 1 I..I'..II (.] : : I 1.111.| |, \c 111.1 ta 11..111.! : .*.. .1'! 'nn '. .M raiii|>ii. fii.in, K.-V. \IC.t, "U tin'I "II.I .,II, t th] .,; fact. ICtItt. II W(. ; (...r ici,5.; ttioistT.| ,. t ;J I J

Ant 'lit tlivin tli.lnin'tf. .-f tb- ::1/! "" .i l\v' ;' \ : ; I :Ml.I I n'l.1', I -,'; 'h. i lift" .... .b- .! in I!It ii.eri't I min.ul.r.-! "
; n"'-n, f 'i ,(. Uil -ver sotinpl "" cu.t liothitir: mid inny pruvv Aulitirir-l by >;nr'mt act (4. / (",/< Ai.'iir. ,, pint am* .I.\ ;t. lit, ', 'nt'r ,I'al. I I '. I .
Ml ibti' toIn. %101"] '". J'lItlit'1I'it"ill the\ l.r'K& aJiulI I." M'lN" < "I MIV.Iii I-'i>.r fiittli-r: itcI.. -. tI18tI'iP. ,lr.-iilit; "r li.i.I| In Tamianl t J-y x tilt,ui noti.-
: niH !t-* ural! m i" I !,> t I..a 1 1'iVL'.. ...fI.A1MIX I.r..nil' / ,J""I..I I
n lot
) .,pb-nfo nl.lri'X" 25.328 PHIZES. 1.llit (I Itnvi'ic i ; i>xc,'!Ii-tt; II '. t'n.i'v tl.ac **"'f Inil. ''II tic.J") : I 'Ki-r: : > gt; 1111"| nI'II. lutll'r .i.ll\ullJ. I
RSY. EhW.UIJ'II.: .' OS.I.ftt .. .IrtMEN! : Mi-K'AV i i
S j <)} tn..iup'tut';;:. kzi."* of no Mcntifl.ri.uir'i :,\c 1'lltiT MUfcH. More! tli.in <,, :% nu..r. hi "'cry two I".II' .'. JIO'H'I-'CIU'P-' ".111"1. N.iv 'Ji,I. I 4f,.If O,.! ,./. TIt tho. rrlitoM ..( .li.1; l
:
(!: "I."..ia' 'It.. "ttti HIT r..a>liiy, \ViITianm1rL.' Kin ""I.:.. X. Y.caj. 'I I t'. I K JT: t I'll:. null A. 1:1.a".I"'hiII:4: -- - -- I.,. I.tili..t.in! tin* i.'anmr nlw.x .. .} "''1.t,11.'. A 1

.. lt .-ol.dil'!! ,;"; I HUkury.I'l'iMiit I ; *OF 1 t I.. Ill. theirlairiM) J h. ; ,
'IKAiys:
t.., .d.lliirHti.lb.' 'U "" :| fl1t II I"Snrjt :(1'1111 l.r"i't 'icthetitt4ttI.
:Mt! KIXXKY A0. 0.. LIIlZ"4.: I I I-; I 11..il', I 11.111, ;,',. .f I thtJ 1SIlIe, ( ,,f II,. : 'r
11,5! .
inll.c .Atii'Hi D.ftribuli.-n% AspM-: '" : .4, ( : 'TiTi; i. ( 'ha' '.i\v niitlMuilb'To (1N> THE- I 1'iuh (: 1'.I'lt.! ; .

timvil 1.\ tlitM! hll.1 l wtll known .,. 1 : ';*lii i1 c'. ;.K" .l.'ii'i-" oi. ""11:111.? .uf..naid.. ,CtI I U-foro ,' f
"v, ma: .. CAPITAL\ J TIMZETH'KI'.TS J | \ FLORIDA 1tAIL. oAt : 11.. $.-,-,,".1! lax. of January ISiJu.Aj.iil .
'
Itti'-K'} *, I ', .l I. ,
: Tli : '
.
of L's" .III.I il.III..t.
:
Cri:. I i iiie.iJonipniiv. r.jut'ui. SOMETHING NEW / !nhlx T'Iz3I.I.(
I I r.AVE: I: iIN: N :
lea, : \ t'IN. ;i
In- .
;. n of tin- mill;*, toyetli.-r: uiili IIK"* u \.II\. (:II.\I.. 'x ..II.t..- ..f rr bato, H. ('. n,,.
I (.Hit intfrpriff atnunclnl; h LUitralfttd jOOOC ( :11 VAUIITVor : I J 1'1..1)( ) <>-,! nri i\ eel 1 ,.f ,.t. aiiH-i fi' ''.. 1'111: .
: ( .
Oil
,uitiS.I Iltiu.A tills 3 )j.'tiiliutji'i. .Ii4 fl. tijmu tun and! Nixii'icnli.! "-""I"III nt ( mill I i)9. ;, On,.* C
Impartial Pill ! 'IU"'UI ...
.tll\'. 1m vilUiiu lmju, f'OI\l mis: jut.'; St.iL'if"r; I'l-.i-I.-u I Hill' iiinl, ----S
-ti ; : Htila.: Caps. iVi I tii'' illc, <:.1. ; -
M wf'Vi i. :r\ rd tiUon. TIi jllVf't'Ih' ) ,... oL: .' t1)t.L41 Boots & Shocc at l ILII.h, in \ill t Ma l t-,r TIII"h'I-"I") ; at /" t1f Circuit' Court, Simtlurn Judicial .

-! a;*\\ "UItI-i -. (.$i, $10. tt= :..) i- I put XI counedgnwth! } t 'nnr.t tlipf Hi ift flex :
,1> i/r./ >Uio.worlJ Ladies' Micas' Hrelcil Gaitors, -tng, lH \''II Ic,1'4 fur N.-\ "rl.\il"., 4 .. County tf JfrIsaz.io-j C/I"'I'T .
Illi/
S tv Mir<* In luiiig! \ "a <-i|.ia: |>riz". Aldriiw ; i : I: I I IN. : f ( il!.., )1 ,' ,," nil : _. : <
-_- JA'.Y'Xct'Cl'N' 'I. lJ i"I" FI'ld".I 11.111
I ) LAxrurNCK JMI-ASV, LawnncOviIU : I lr ed 1 II' Ii S il TIIYl. I...KM_ > IHIrS I'UI.I'K 1.
;iilt to n \.11.I r II w ti <' c a t u r ;i yIN ( 'I.ln.\I I-M- pti-.l) ", ii r 1
.. \ *,' r".- U"'ut !llJw'rat.-l1. ( ValueU t ."1..., I lit i 'nl ..r M.::>):<''. and I ..-ICI II..ctih 1 nt 1 lII:1II.lill i ",. I j n:1: for .

w OCTOBER 1859. :. i i' \\ il'l sti'tiiiK'ri fur \ i 15. \\ f \
..tter.QllalilyJ 1ad j 1- : : :"\111"1 Irhll'"rl.I.i .. CI n F. I SnltITFI:, } l '
1.1 .ie..o' ..
.
I 'I
i-i: M! 'II" .
.f-!
: FILIDl' .TF-IC.-.VI COrltant )1"6 of-dem IN: I UK : | Injunction. '
Fxi4IXATIVN .
r; I. ,
H- m'e
1 0.... 18Th examination or I, I ,t of savannah : -.1. S".l.i. I'.i.ICC.r.11..1.. i.in2 .\. II. C"rJ. ../;.. .JiiM Ml 1.11..1. J .J ,

Cut Ai-ileiM'ti MBMIIV otlirr Cl.II..r":: Itir t taI; BD., ErIitblcUF ; L'ity Georgia. i vr. .\\1 1 ; .<.. "iivi'f. :111"C.: Miy { .-.. .t' IT P.EIN: : < '11.1.I to rpp<'..I.. tho Court I tint -r .

'::..' lii.J I (,roii-.innitt-J Jujlliing; i iOll'orll'I.II\* ( % 7'JIJ'1U1'Fr'NcE.: ("'1.131 :rt t!). /.. /,.' Jtniien 0<-!. 1 1. 1 KS:>'.I. I'..t.>, )11-11".1. I.l... and ..Inno .- -T. r. KI I' \ 1'4 -. -- -- 'lit. P.ill and; hn-ij.thnt i'i.-ni 1.1..1,1.. .,... I n't'Xi'' entitltrd, i \ :
JM I'eItt.S: !
bt.'tirlj...11"1. f.Y./M 40, I', ,,(' Dnncit Oft. S, I IS..O. a io.id "-"'" nt ol J'xxlII : .-: : ':': I 11.f.n."lt..I.1.-. \ 1
Mll'll I :: Win' -)lut t-r. r.'-id.-. I. t.f
IMr-Jltl'l Ilnll J
.J -- .tII f.7<:u 41 1. <(/ ///c t'r. I .M':'. S T .. 1"11' KENNEDY DARLING I ..nl I Judicial I Circuit i i of Florida: .
Uie I i ifti I 1 t i ieee. ofC 11l: 1"11 tnt
lot.t ettO'l'Jhill i i i in Tits L .
lUll: the If Ihtnrtt (J.-t. V.. 1SV.::1.> U .. Li'I \ 1".1I. ] \\UIBLKSALi t ; : : L: MtKTllLMIIBririXTer I : \ I : I: \ S i in part- .i.WII"I i't lit rrf.r.* or-b-rt-d that t

Ii" tlet.iv'0f.tlit ity aid ( lS.* tI:?, III l>c"J:: 1 1S.V.'. Cniix.Corn. I the said : l: itaelt.tt.r: do appt-ar Ir .! t
:-' 1 I I. 1i1! --all. \ \ .. ( ., of 111': >(' ; Strtrts.ITI'.U .-" ,-1 tli l. Coinj-l.ii't.-uit'i. -aid 1'iH. xvithinIIK I SLit1
NOItCEUT'b ItIADQUAUTEUS i. 1Ul'1I1.1. I : ut l.ur. \I.h44f'| Ii: ( ', M'liitiiiy : I ISC .
t () MACNinCKM'( ; ; M'HEMK.( : : | iiionllior tno MI id be takm
{ j! u.tr-'i MIII.-I' .-CoilV.Ti.i! : 1'I' '. ,. 1.llllln\ n* .
"l'ItH'
:
l'li, .-...,.. litift'-r. I Hit-. |.fil. Paint i'oi.fe, *..'.-i ; pioxidod t IIi 01.1.. .. j If.Ii.t..1! } t I
; : l : : tlii .l.it ..
I 1 I'l'i/0 #"r..tIMMI\, i i.e .." .I Hitd J-p.-rtir oil-i\ lv, j. 1'tiu-o-. \ <> .Mir lm-in ill bcrondiic-$ in ..""' nrxv pap.-r print.l in said :""lhtrl! 1

For- SouiVn & Westesp Orders t! : 1" feS.eeewe i? .I.'"... ; I llird-\V.v I Wood- 'I\I i'.1 ,:.1".1 I "I| .'II 11..nul. rytti>". \\ "' Cir.-uit.$ "'1.',- a 1'ioiith.: t-on't-fUtixfly, (.. ninJttnoStli >.
ClunJ. ..., ..
.
\
t (
I 1" ))11.'''' 1 iii I.I.-M HI \ .hll ( Iill. r .11.a rt.i'ttLm. t
-tOo Till 1.I.I..I..rIH"II..I
.Vvt At i. .
ill.
U.Tl3oUE! Ml). 1" :'.'''''' i i.* 3.MI.It.tHII M.uhanlimid i! I i n-.*."; I :I j, i ; 4. F KIN[ < ; ,. t

>> SEW' GOODS KW GOODS \iUTE.CAT.LOGUE f I *' ......101 i i4 ) I Hi I xx ill ..II .- .".11 n* 1..1"1.1 t.I'r all w Im Cunt 1"1'.1 l.a"I.lil.> t-> 1':1. rirl "\- 1J>.">'.'. 111 11.11.1.I'm. ..

i it 1" S.IWWI !i.. 3I1I, ii i I piiitif, rotin' iiii'Fi. / /. (;.",/. ainliuil. l I.< f.. Illr.ll.inc: .-tm. u li. r,'. 'lit.jii .. \

__ I rmlHr "ouff i varittic *o f publica-;| 1 .C i.00.1! i im :!....... .\1 lil.t..1 c'II'YIr ':0111 l iT.1: 1.11'1 f\. ,-t.-iii tij.iiii ,' -.I! I.KUi.Vr|! --- I

ton* in -rj dp4rtm t.tf 1'it- -J i 1" I .:;"" i j.e I !'..... i ii, r\ I,; t'it' .'r I... -. 'nr C"<>- will "lalI.. I to Ila I, a \ ,'ry Ila'' n..1 Notice of Inzolvency.

C. L. I' 1iL.t bruta.tt1ier Vittf t hojiToJ 1 .. 1.1... i. 1:1.: ... TUI.XI-: ', \Viliei!; n. I

5 Pri/08 ..r 1.tnm ato :,.INNS JI.VAI.'l. f..e.I tin.b-i--r-.it <>l.;ii :ai i..ii I..i- i.I".r ri"--i\-.l.i \. 1' i i.-lt-.itor" t m.',.. WI.itlhr..IUlill'
.1GST .f lli.
I.UprHcer 1j. Ornamental ft :
\ sow l KKi'iiviG: vtii ..h'H>I. T ; fu1. : <. ( H-tuto of Ja-n.-t
!
Is dl..cctronScl. and or.u'iog aiulTuIu' J'ut.li..II\,11! l Ii II".. .'.'TO arolHi .*>..'"..IVIII r..r. 1':1': [ ;' .\ 1 "iiKlm M ,., n\.1 -I'III.! I.\; t" <-'tItnPee to i>npplv, I In". I Hi-I | "". hI. ..f Man.itc! ,' t'(nntv. d lt.c..amt.q1. C
k
|
tyef .
jUtls on .mi- > .. -.. ,
2 anJ'.HI I 1111'.1. 1'11.I' .1.11 \1 "trnri; I luri.untl.I. ri* liaxinjr til.-d in tinoiriof i>f the! Jiidjf l'n I

r Li. 210 I>irent Varieties : :! ".. : Hi !* 1,1 .II 1 ..... tub..r 4. 1":'" :.:" ly. t-i-l.iv. KENMiV: .i liAUI.IMi.: b:l. ,.f *aid I t'oiiuty. :i ritt.-n fti: e-. 'r .
; .
I WELL-Sn.EC'ED: tCK ."IIII..- {.III 1a"I"I. 1a.1: -. 7ti.; I lJ.:.S. 2.! tf I I,. probaMo. iii..olx-iii'v ,.f mud Il-tate : tl.civ- 1e

'.UNf' : 7/M ralue f/, : 0 :.11" Ir;" nie 7.1 .:.. ; .
0) fffiicA | of tnAN'riiCATllATTO ; (( ''16. - ---- --- -- fore n.'t tii-'i i h'I'I.\ii; \'i-ii to all evrotl liarini '
) .
:1 "' ]lImit, ...I-'.... New Goals ,1 t
1.iui I
aii' ilaitn -
: ; ( i'Iin-1' #.ii.l II. tu .> and!
FALL tY1XFJI : f 100.00. Steam Engines, Sugar Mills. J api .ir ,
1 loll 'S are 1'.:" til. tinint..* in tl 1... ot'ii-o; i.f I tli I'ri'-
J. "" 1., .. .11.1..r
9 {t ..r.d: ,. ,..! I"o s.". H r.. ;,.... --- /-v ___ __ MU\ \\ 3HLL. KKI; : . I

I OIlS .r. ..I &0 lJ l'i'jn.; nfTIO\ ; I'IIZI': := on e'r \btfote tlc t'tli ,tl.iv ..f J.innnrv.. A. 11M. I I .
GO : \IIIIi-I': l hi\* :t. r.-r: I. .{v. <- A .. .'. : : : ;
r'll .
IS"fM'oO (; OrI) I '..tTvtt I ..!... ,'f I I E.: I Cl.AXIEi:. ;
tiUp 1 I'M/,". "f *ji'i! i apVtif, r.iM''M' IC'7O ai'.' t": >i'iiJ I Ih.l' \ :1"1. ll UI.I Vii, 'Mir T.ViKiiii M'oiKs Jidir.! .'f .
\ : Ptobatt' Jlanatoo: .
(
.. 1.:1 S
.
1 .' ". .'. ( ; ... -. ion i-lil.'. lit 1'1'1.' .is ''I >xv.i i
: J .11 j S MM i iiI It. ) > : .
I of all articles ofJIERCILrlSJSE 'TI.11Uini.lltir; ',, ., July ::1. 1 S:..). IS. ; .
Consisting p .tf--ar; .. i Ji.::; .. IH.IMHI' f'hl:! I i III\I : < ; o n I rF. l Si. ',.l... "- .-1 '" .

'I O' .jni"p I I'nvn: A* 11..n. -liiitiiij > nn-1 :,.''iIii. ;- ( V >VnNS! tintiinij, out bvtt,.r, nuriiib' rJotcc 1'i

80t.1 :;;,.d dill Y( nr I n /-11.. .' .l.iHMi .. r. I.'I ..' 1".1 I l".ar.-I\.ulu.\t <'aii i/"'"( .I.I'lilllfl.1, I ud"all\ .li--.ip.-r u ,.ik lliati )1.11\1. 1 L SnxN:rx.s":! | I rv I lie Circuit Court. '
Th ill l
to Iiwitfl. <\\ >e 1 be bious'lit trout,
.
too .
numerous II ( ; :;. .tMi 1' Ms I I.'a--ini.,'r .. tP 1.1 1I..a.1"Ilwilh.llu; : X'ullicm JudicialJoi.l ,
OnM-itf (?ulJ \lt"I'1. .,f. {,$, .* I I tlir., .. f.eiirti.: ( i.
''
ENTIRELY IOU CA, ; :o lO"1 IIM I'.u HITS'ntid! Mili.int! .1i.e .f'I.. WI.lj.e-u..1 tliiliiT'' ". 1 llol-t.i-, i .,', Cf l"ori'.i.! ii:

Cl"ii/.ur"?..... ) '( s ,,, s .. .fi! ) 1.1" a-j!I''S ('1e-i.iint-r<, M.I; r.II.I I oi ..,. : ..- ti>.l.b-d ,\ :ill. II'la.1 ,., l I.>\\ 1.I.i..4.( .t.i- 'S. ntt.l r"ll"for tl-c County t.f II-I'

and at price tint will Pal' J'e e.s7""rl 4.'.. .. *!n.. J nib *' S.IM, C ; fli.kie.-y, nn-1. (''le.I tri.iin; ,tlt.'ir; ... .-r-. 1111'11' a I '..tniii: -i..it I I .

TOMII: YOU : J Lo.rr Cvll"rlf. St:ri.s'ii.ic. j.i.oo.i"! 8 . . . a.m.o.H'! ', t n xv: $1 Ilil"I i I i.'i-| ... ".\.rth fr ,-nui I.e. nn I Ie.IieeI.1 :, Im.I..r".h..lsit.sssj..a. -
.. : 'litus j I jI. i Evliuf: ( \i I.i.'li C
p.- --- I > \\1."I..I..un. no 1 I .'otiinu'iict-d .
I "ll" by \t
I i JEST: Call and see for yourres.PROVISION .2: ,', IJI s'lIiE.t :\bS! Pri/ci ntti.itiiitin:! s.. . . :;i'.tl..ir'I[ l.,'..x v t \t-t- lall.\: -w..I- .-otJ.:. ]11.., nt. or iiu r.- ,I I -ltn'fnt..

($ 1"fI. '''. .. .*.' I ) ." Noliilp f-r it -
I 'I'CUi.c<< (4eee H r I'flI liiim-s: ; will 1.<. 1" I'Illlnll..l"f 1 ....1 I ''i [ II... : ri'III'I I I: aU.vo tiilii'-d Jo.l I llo-i' r.'. d. f'I.I.'r.t.1.1 .. t F
AnJmSOMFTIlIM: I I : ; to-ttnil EVE-: obi ut I Itt* flo.xin! ,! t .it.-. Vla.eIi is the iii-k; : I I.II.- t'.r..I..I.III.f 1'1'11;- t .1otl I'I, < .- 1 all ..lli. r iltcrc-to.1 in tlu I {
4 .. I. ... s i-l.al'ilfr : \\-IIMII out li.-.ip.; r \"1 I Ilal, .'n't b<. l 1"'n.I.I! / priMiti
!
RTROIY: : C'rli'i"lIh' of Pa. La? of I. xxhoTickiVitili.at.of ] ;:- I\ f rtititlt'd Uit. arilvribv liwtitifd 1 to

: .% NI) i. __ : ,.14. . . . . Iit. i l.'a' }.I.i'I"- :ibio.il.. 1"1) it up,; 1,11.1. ) \HIT.in! it ; Mill _\ "nnint I r:,/ '11l.. tinIiv.litr.it I ; ion til.-.l! in 'aidnit. nl"u.II.I ,
w il in t-> .-tIL! tinI.ut! .
"hI.; -. |{ d A'ttprd I. <
ACCuTiNTED ; "Pa.Uiiu--. l-> I litifLiekmie cr.\"h. : Or/m-A!
Y \ \ \ 1 E\Efc\:\ WHERE.\ :!
Groceries. 1 . . . . .. 4.> S. / I Hiltili.--! X'.hitnn.l I.',:;,'...S front :.I.' /.. l..rn'.'. l'irfuril.i ."'.0', Att" ITII.. t .

: .ratalockirru' full )11.ri.ietri. Inail..l! l lfice (Cfititu.it.f I l.a..I.1..1. !I.. < ai.VrTi. C. !.......! c''ILri..Iu.11! !u' ./.. i A."." ....'I'r, V. (tr.t"t, -'IJ: -t > ..1"'*tii. S. ''tiib.-r i II". \t.
; to .\iitrc< l.t- . .. . ..1.*. li.n-. Ai.i:; "' M.M--I o-' '. c "-"Y .1.1C. ,s":/., .'.'i'f. /:''' > '. In n> i.I'm f

or ASITE'IOU 1 tii\f u.. rialvtd ju-lc! fftr l'nt..h"4.IIo".t (','r'tH./lI.-.fI.-J.: ...!.-. ..f! !I.> *lj.i.h'Ii.U.tK. ; .ilpti-'i.1 : Pitut* ,.f oil t-olor-1! and! *tV'" : I'av w .. niii't l 1"-1'1'11'1 an'ril- 1 11).1) i..1.1 I TOlfiTxIN T TCI'. \

1 . ...7..Vt; I Ha.-I t M.'. : !.-MiA IJuJiJ'.OOl' -, ,! .. I
J"1 \ don"! t h.- I -
QUALITY f'e ilirct ull! or.bftoIt. <- x "'I. 'ec .ti"t 1 .; f.r yi e.; tl.-" IITI" nflt-r date\ I-hall- prfnt my '
: : :> *i tf all d !
.v III' >'>\1'1' & CO.. I IN iiiTIfKKr:; > : ; : ; : < oil 'EJ: Hlt -'.:! r<. -t''1'1 i.ni> ni'iS'ii'i\ for I i-.ty.= I. ii'". 1/1' xi.ii--li.-'.> t.. Hi, I lloiuir 1 li'rry I II I .

All of lii.."i 'III >!I1 U- wdd f-r 'IIFiVA'MX 1 : Inn' 1"'IW"11: .'! 1"\\'I'i\'I\ll.( ::1'1'.1'; ;. \\'all. Judo"f Probate ..f J H.-liiKiido coiiiilv. -
,
Barter1jTJf : \ :". 11 Ji'illiin-re. ft., ,.,.. .. '-li ,.1! : \ Aiv" 't 1 *1IttV.>: .. ,\\1: : ,11.1"1.i fi-oui a'1 i. ..1..e'.i.l.' .1..1.:1 ..f. I I n..ri.ll. mid! at. tli I,. Kiiine titup n\ to j'
CasH or I'II.'OMtl.i: .a"1. .ini ii t 11\.t'\ ,
\tllM'.Hf.. Mil j" *rilN--I .._.v':;',. (J-, i.- :"tIC :: ; .. .....T ,I.. ;
l.I. .r. "
.1'1V.j.t
('< Ii.-:...-:!> mei..re' -!l. .II r. .*.'ipi ol xx I Ii: .1!1p i '1.\. \,11I. !'I 'l! Ti'" .1it'.t. and :* :. '.Ir rkI! I piompt\, .nI1; ; ;. .
inlc 1.:1 r r.I"'th I:1'
c\ L-5-ntl! .tVfl4* on i7r. O.t.4or s i': :itn.; : ., mC..' -ti' of 1.1. ... J: :I. :
.
t', "I. ,
Ii I'ljt.-li'i: iint
.. bo ft.vViird- "" i- rilijve : .V, .- -
4 \ .1
-
\ ALSO. .. -:\0 is'C- -:0. X- -F.J)-:-I E- )-; !-- ti. Ixet-. vi.dji ': I., anv. ti.;isrc: :liny may: !...::1 i I'i; '\-\. <. Il-iI-X :'. N.,1..1\\ \poll. .\I l I'jtt :, ':.'.-' :'. : >. I'l.\Nii- )P.. 1IACAN. -

ixr. :1'\1' Adiiii'ii-trntop.
itr'itlt.1. i

i J;/ rj'"'. H L..Iil.olTI'I.1.1)r. 1.\ . : > ftTifT Tn / ... |.I. mbi 1 1. .<:." M;l 1'.1. .

l 1 > .1.\Y\E: A MVA31ILY :' VUMH .I..Irawiipi.Nt.TI'1T'.. .. .It t.. 1.l1r..". '...... ill"I1..1"a'olv: af-r th..t : l ; I\IVI. I Ir iH.is.: it', ONVEl!: NE-l'\V:..11. 11.j lJ .IJ.IXI.TI.I1ltS I I '.011//:. !

!
\\1T1t, ,{n7VKI.INO: : bIt i: j'i-i: > : I i"IIINIF\T.! : ) (1II7IL-:i I : \-I'- ,. i .Ia.' I inirfo iii.in. \)lio '.i\- \JIX__ MoVIHiiftir! l I : dati*. I Iin! prt-rnt 1'1) ... -'
.ME.D1CINh
I bL.lN I ; 1 Tlio,. who pitf.r i.": -. tiiliit; in.,..-) *b.'. ; \ ir: <. .\1.1' : :>. .-' 1111". t- ..111.1 I Ii.tt. If I ii-i oiii.tand x-.!iiln- I.. II.. Hon. Ju-liT.' -

mail C.ill'f) < '7 l.t eIII. I.. I ii.- -t .It- \\u-h- of I Piol-at... S t I ilrn I nn.l.i "',CII itt ,'. I I'lorid. and -

; 800 .1! '.'- 6 : NI >)> I It 1 N1i; 1lfl: I 1 rnn II." ftttittnitifx. ; / : U- I.,..... ; L:% I-. I... ,..fI li'J!". n.1 li. 1... .,-.1. ,-d tlolll tl.ltlirr; Adlliilli-tlll- \
7d'r.--s < s.-\ : !IIE.! I ir\r: 1 < H MKA I'I !
'. lt I 1'\ : iti.I\ 14t. I li i..it ". tli* I EMU: .fif !!..I. i.-j .Miin-K-n, l JsiiI
;" ; .
I'
ti : .1..1 : 1'
'S'dic'alana. 1
.1\\ fl4"s l.ctby: itio-o x f-.r Tik.tin f MIUII >f T-- II .\l i H'/c. ( I t. 1
.I./"d."fl"t l '. ; I ur e. Ild"" ; ;teini ci'illil
Mate
\ .. 'I' : : V. :
for Inf.'. T- t I". .1 ,: r, .tI:.-.J: ; |:.\1I-: $130 200A a1uth 1'.Ial'1'1"!! \ Ill'l-. .!!> be .'t't tt sAT I, j'I:,''.'I' i, .1'|V ,11- ( : I .\. ,1..1 I .. :. .\. .
H\ I K: IM: 'K AMH'MTNM! : : :;::; :) .11"I
.
Ta l i.-a. < kt ..,I, t"I: tjfflI.LV cc.tiT1D, ."j''IIIIIII\' <-ii"i. t.'wn vdiri- .."<- tnn 1TI >,. I Gi-ocorics.. i \ \'I" .">n CI. .r tlu. ..ibm.XMtli 11'I'clly .\I Stt': :.I. :' I I":,'. :!' sto.
,
tli! Ii! lit- -- .
""' I # -- -
ri-MirijiUiit,
tu'vM'Iliv in"MI.-V :\i..! niiiiT! t\mi I ii,.' 'Ih,illt |
1ll'l'h'US. (
{I -
( ( !. ( "* for .1 11 i 1 II'V:' :: I I: 11 t-. Notice.
yl't\mc .'IIri..t! Ill it .1"1 .
; TEW ror"I.If.Tfab: : )by '-' .'., ;;:: \ .II..IJ1I'; : "pi'MM'.i:,. 1 : d- : ''lr
l / / > "
Turnout Vit'ljTft 'laiiipt'l I iii.ii.lU'nti
(
ifi : .
1.I\ilt
><
1'110\
A ( \\If .
I I
J.! .V.'HAYMAN Ml r.\ | t : : ; : \ .t. .1:1.1'1..111: .: r .H'u"

A ( bNrt : rrE: : : :,1 ..1 t n-\ I--: : .
.f..p. .
"
I I
,t tSale 1 : Cl. I 1"
S TnrnjB < 'r.'L 'J-' :.. ,K "li\i : I I : ,; i 5 1.1. \ I. tilzII '. ri.'lidii.I dt I .. tlJ. !
10 V flEtItSe'tnml "r '.!11.. 1 1\: )Id.' ,4<'.I'K-.('.i.>* cntu"*>t r. ..j'e ,. "n-n: ., A f.I.V: : 1.1'\ :. ( 'lIlIt\ Mn'r I ? 'til
t. ,
Town Property.IN ,\" "!'.nj" Mi'at:."'ti. iu-ll\ riuifidvliai. I' : -M\P n \ \, .. tt11: I ;* I 'I ir.-fi.J tl.i.t.-l 'tillio.it I drliv I \ and) I IL'14'"
of 11\.1.\1"
Kid.I I btid 1 tonil 1 E-:>t.it.' .. -" itti'I.
fir'JWi .I.'r.titi..al.-*. M.I,;' :> *-\rr al' r.qcla.4t C.
< e..r. or by .iCII. i :. : : \ Iilh1I-ti1)g I
)
\. AfVOKI'ANVr., : .i'h mi order of ti I .1..1'..... t" I 1..Ii..1 1 i i"MvlNMlY t.C I.. : 11".lnl.. I'aMIU-Iit. I.. .1.1.1.!. rCi:1:,- .'\1
\INK.n.uN: | : I'MIA
I :
; "ill. -.t "l.'n.
uudfr.iirt ,
Pn.lm.il* Oo'irt. th" : : : .. f" .11"1'4/1.1! *"- -flIul I I.* I to 1't .
i
r 6U.T*. in fi-, ,>,." I..r,1a 'il': : : : : VV .itt' I.'-,..I.*'v I'h".l 1 that I thiirV I \1 ilL! I I..f
I for :11.', at |I.ut.li. .. : :-.i\ &II18t.! : \. > 11:1:1 |( n! >\V\M'-!: .ir-n- In- hIlT i'C .'II.
I I.: court I.-ii-r door in iMtiifa.j .>:i th.da .- 1-t ,,'II .\I'j'l i :. f'o't! I 1'1'! i, I ;l'"t il'l \pn-t !. ..,:-. b..ii..l il" I III- .xpiraiion; 4 ttr > (:r4. f.r"m .

> ('hI. :..t day. ..f I >..,...-inlK-r tv\t. III.. f.. ;:: ( ': : .\iI ; a";. :: ... .. .1..1 I., -.IIlI.' IKxx, ,I tii... d.iT... "uxlibit.'l! I I \ititi I ,liitt., time..
"". .... Lot :?''I..s. ( ) twde F4r1 ; !"v. .io-pn: I. .'tlvn I *"- _
11 : .. ; \
l.ntill: 1,1 It. Jio.I' 1 1'1 ;, i.-: : ..\iIbI\I : I:> : 1'.1 j hi. a'.l! kindt': I'aiutin / t
NO
in Il....k :\'". ((2I I '' .i...I\-hin.. in t'ir' < I'y TfclSiftr&iUVi 9 x a- /'''*.. :" -nt > '..1r.f' and I'r.M!. :./. '\I' : .ii, lr''I. __ .- __
'f IQlI'A '''''I'.jll'C: ,.. ,I..: .1Ir\'f'-y of l .J7.t; : nJ but : ;,,, ,1'.r.nFiITI'; : : \ : r.\\ ilXXI' i -

I ,bit "f t li.- \\'..-t vide of I 1... with! nTW nfl T\'T\t. .' i n:. I 1'': !' t'\NI : iX I : \ \I-N-! : .1In\| i ii' ; ''. t V '. NotCt S
_t). ft1! port i.> q fia,4to" Cl iIMl-.t. : : 'N.: i.i; : ; : r '\1 1. ft at tlu- >'V.-f ( tho / i. II.11 .; -
.. ... in fiid 1..e lz. Ul 1.tgit:rr t.' th- h-I.< ; \i i ;< \ I'\ ':i MIA, i,. 1 i FiM\x: I Lax-/: 1II.t
N;". 1.11.) 15O $0 \\' ;'j.t: } li; ; ,. 'I\\r.! :1 A '.1.i .I 111"1>I" \
;
1.Pt4e, uf J. \V. Itr-iwu. .b-o'd. and : r:-: 1-pi.i: ;, 1.-A. .Ttir .. 1 :\ : ;. I 15 : '1-.11.11'.1..1.1"1.. I H'" d'1-h ,

I' \ lItV.: '; Ad-u'v. lIrtirr; in '.\ t 'ett(iri! ;vi.l.nhcrii 1 :\ Prmnr: i! 'r. 1'11'1.; !. '1-.. .V--. ----- -- n ?1; ,.!. .t.ly. State. ,t F.r..1.. I Ill.r" "
.11' h"
.
If\; J. ; rrri.ttlV. I Th4'i'i no *cinjliij.liiiJ."br; | Uk : I". ,t tli.n I ." "1' ,. .

-' FI.n. KI.IS ISlIANt'If.: .. .st (, '<.,.., r !S"i i* Ii .if'r -.'I1P1I .. .... t E. A. CLARKE CO. READ THIS! I.1, btl.. t., -.1.. I.'1.',.tl,r.' "I""I'I.I."I..II.tI J'F.- "_ '' .\1\! -- _.

lIoW".hu'u: & \ \1'', \IMrMI I \ |n.| < I .1 I li!I til.'i.t tC ... r
\ ?, .
11"1
IL.III' I. -. I. : < |1"1':1 ,.ti t 1.-i I. .li.tlh. .
: I'v. ; : :
.
tirdyutg i > 1' :
.gf- I .\. 1;.. J. w. nrown.O..L 7 \ r i : ''". 't.I!".I" .,. .1 M", *," >: *. ,.i ttl !"' "I.I.I.., tt.l ..1 I .4 "e I..
.( ITM: :>HI !I''U! il'tin !:"; I .1 I t 1- 1..r..n.1 heir
5DO. \ 1:1:1'111'1'; : : lI' .
SI of uIler. 'i lorb.i.vl ,
: IS.f1ryEl '.' II O1 ecplow I I .Tabi>" v, t..l'y- ni 111 pf.eI e't .It.i.I "I : \\ (c. n-i5is&1 } : I r so.l ( ) :I\ (' 'k 1.. .,.S.t'p'. .. |. -I i.,. -. -t u .*t'prompt.,* ,I' .1-.1".1:iltC I -! ',1. itt'\ th... >.'I II:|..". .,1 u". I .VIII!! tn.i.4. I.. i t "
\\
ai..r : i 1.1 ll
\ ._ ..I f.rn!1. a' w n.I.! I. I I. C '" .1 .
uli'i: : ) ..
.. .
.
'h. .
I
STIUJiGEB, '.! j fl. : f 'j. .xiiMrp i Ma'an.li I II..' .. .1,I f. ,
... -itb .'. ui.irv u, .% ( *t J".i';, .'/ \ l'l'.j': .
I" t'.1. .
K tS IT \ \ "' !t '. I -. I: 1 :. > ,
f 1.\
L.to 1 Wonros .
: dr., W.isbiurjtou :
'" HI :.. :\ iiS'SS: II.'IT. ls 1 .1 j .1 i I \i'ii!: ;:. i: :i-' r. .\I.I ; -- t
::I t'II ; .
.
JTS Irtl'i Ipt.j-- cnlni-l'-d ti> Ut C.IIVS I 1- I ': .'
All :: 11":1: 1. -
ril 1.-1..104\ : I : Nc't1.t.
the
J I. \ ,.i.ti-.n. TUC, : .
t. I-r-nit*. atto* \ It olltRo I..i. li-I..I.1: :itt fl..1I'
ttl..III..1 '
and 1'/11 ir.m-k to nil (a1i-! .. ,! v '1 I... Iitcli'-i iiiiul.< I prin.* 'c ill !I... paid f" 14.\\ C.i\_ M": \1''lt. ;(;f.rrd'te. ,, ,I 1. \.1| !II.pr.,*. "Jt.L'"nt I.>.tI'
lion Un l ) .i V_ I' I. .
j F :1. .
) 1 OR I t SALE.\ '
t-tr ()Ilc; nt th' : to"" d I&vLl 1a"1" -, y/////x, .' 11.rrls. .\ .'. \\viioBu! \ ; i\ iieiiiiDEALERS \ .1 ..uitSjj.i, ,ll i ",..um.r a t.ua.

}: "$&\A. N. i.'fn .\ ( P111 ( 'i-i.vs. "I I Pi-l.it.1 '. h'} i I.-'it.-: ,-f 1 ..tit-i.l.1 niCH S
'I'r. ,
-> '5A 12 I. I 1-c.\I: 1 1 I' ,.ffl.r p.c'. I f II .
1.V I .
: 1-1... nd. 11 n .1 : : -if 1' ,,. p. ?-. to 1 I.. .di--iHrL', !,
-J'.l's.u'L it 1'.1IJ 1 ?
p
? .
"
I1J. ftll ri.rDef e L (;r;S. .I' ; .\ \ :i I 1:1: .iii'l.1 .
IX 1T Ji. 7'f)ifS .\OTICK. ) jXL'.clr.i.V.J /' () 1'.1 i ro/:.<. \ -- ". t-. tl.t' ,x .-t ..l Lt'j.] '11"0 l'i .,.-. 11'1 "".rLI..I.I\I'i..1! : I -li-l 1 Etat.It.in : .-. C
---iw : I tW eTk .1 I "h. Ilfl! i.iIS, I 11.\II\t I: | ; (;ii.ir.ii.ji 1
& lib! Ji Sc.( ... .1!I. .f' '. A \Pl.r.*: I iyt.ou-' ; -. I ... 'j I IISI.J.! I l.i> .\.1.-: \\ Sill I > ""'. ; I .
MONTH* !join .ble Il'iu p..t'ut my .t ., !FANC\ :> r"'t -\: ''o. ti I rri 'iii'iMitUoiiapply i ... .1 j.1 : 1 I- .t I :111! J.
SIX ,.. .. 1 lie JuJce of Prohate. A-L-"* 1" II.. 1 'vt. :' \1' .' ,..\t. : \ >; ..... r.'r t t. pl.t "" T
'(' u-t. /111,1 ", :. .1 t'. t 0 inI _'s.j. Ii..I.- : 111: 1i 11' II' l'. ri"I/r... i.. N o t ; CU.... _. __ -.-- J --_-T- 1r-.L_ -.!
f.or *
"[ Jli1! I Ttat"; t Br.a.,,"rfl. hie p.I .. tie i IJ.: \ II\'i" I 'L ( t.FI'P", C. ... P.KN.IAMIN. C.AlaUi. ;\' \ I()' I :; :'! : ; -:: .'r.s'--"s- II"I
tki.tlttlf tl.t) (:r.-n f .C 1- :N Cl e U .Alii 4ii'* KKb\ .tli. : ,I. ,. 4'.lIICl..t.7)c 'lVxf7"o' ; ; tit. \\1' ,'lt
j M.Mi
.f: "aiJ l" UII"'. .1..J\,....}. a".1 at tl.(' \llIe mit- ,OC re l 1M I .1! / : SHr.l: ...::1(5. V..t.-rt--f.-i-t t \ -ttt-' .

( / dje4'IIMrgeI [from the furtIerrmnhitmi.ratdht Ilitres: {'fJana I\ I 11 1 \ \ r\'H"N Tc.rI.l '' t'1XM /:. ..t" ; I b.ir'I'. M.-1'. I III.'
t.4
time. 4'1. to ftcreiti to Ij'1: t :"'. .'.r.\ I' r. .(11 .' f I". I r ..' I _
y II I. .
): tt.teu "l MH 1 1 Itt .
('f pi.i.l Uut I t.TXutVn '"" MX, 'T \t'l'o\--| .VUtlnal I > b.---I 1.1 .1.
tl1LII.SE.tI._ Aa.S3'6ni.-, tni.t! $ ,e one P' xii" fimn" ja\i'>:: e'I P 1.I.i... \ A I I."t ? \ r. ,;' l-l-'r. ,! IUlt I h" l
;:: _-.: -; ( ( :> halt iIj fTnnik (. .? ft. BJ! dtl,* Philip") A'in.h.-t., l. .' I'" .'tI.1- \\ 'lt.IE: H"> '51 I c.' '(> *= ut-: CCI' ';1..1.n'' "/,h., ,? ,?. i II..t! ,. .1.11'| .". 'i.SM.: '.' : 1..1 tlo p
October :!:!. 1 5 ?. # road.1'tI. '*' \ IJ..I. '; "} !'! :.. I' .. : .--1 t ,1. .
* .f ... I. .' tnullti.I) !,-.II'II"I"I.\) -. I: -I"!: S.. :- t .\11111\\* : 1 11lil' -. A.- .' t- I... .! ) .h".I..II\y.. .. 1.1; ,'- : ,:K '.l'nF" J C -- .
'
rUtlh T.,... 'ri1 repl1"era. h' tee ". i. | ;m1.il. it- I'." '1'111.1 .. I. : ., \4.1..1. ,f.w. ,,Iv f..r. !"( \.,.In.r.h 1 a71 > ) .
Homestead for 810 j i \ .., ..'L"., 1..Ip.
.. t ; .. I'tII"
; Cs
\) A I .-.. -.. .. .\ .11 ""tU. .1.1 t.' p.Vomd : -1 A N -Ll. .f.1 !Ti' ,C.; 1"1 Ii1;. .1 1 "
'10tU '5.
{ ,a.: on P.-I-I.II- Utf $is1 MN. .. --------C---
.
.v"
Agency A HOMESTEAD FOR 100 ; '0# ...jor' )..J.. l r}. if.tu1T6< .. r. lilt r- .?.h..1! :,!V.-. s. HUUI-! '!> 1'1:11\1..1.\: :.:1..1 1 I'I\'I.! ,1.,1:1:1', : :. ail :- r P: ,)1\'I'1 .1,..,. ". C,\.'. .1"O tice- S ,1-1t

end O( t.ter J I'" 1. "' 'L "I.wh ." 'I" ..!\.1. '" 'I'r'( < .\ ", 1' ; : ,
S for f lo<' over Mtu f f ; : ty.
.Mf'! HOMl>, ILt1): 1O.. I :1 :: '. 's: :-1 0',1 ; ttI 1 .I ..j 1e1 .
I'ot'o-.t 110'
"f' | .e. I ? .11.:1 1 ,,tb.l..t flx.n.'v "e ill I I. I .1. '1 : iN il1.*et I' t I -C
| 'In ,
dW 1. -- 01X I It' .. .f -
: -'tJ-1 .
ItAlTAHASNOCKUIVEK. ) N' .
vru.Li "
t and nar "ottCO. r.. \ II. .11.J.
/ ,
toJ ; .Yi / h-ind' o'-i.ind I. I'
on. i < I
TItIJ 7i ;I).v.Y7V.M IT n // > c ( ;lro.II'" It i "II c. l -I'I' '\1 "I'I. 1,11111 f -
1 ,t th* 5 aboveand UlowrKJtERICKSKUKV 'my Yt'fa.d j ill tile h ..1.1".1 I ',! pi "IX inc.-! N-xx ,ioik. N.A 'io.u,". tli.i'1.jk $.*- r r\vo 1\\ 11't .'i.UIt 'C. i.r / 1 ..* .
., fiobtti"I
I n t. Cilr ot ,MX MttM I 11- : "il i Mi.vni,1 ? \. ? ;?' \ 1.11"" I. : ; r'tt IC'Ci 1111.I !lt" < (
la. IM'r IX V1RUIXIA. \I I.n.. Iev. ralDp.. 'I .1"I. 'l-t.: h- lute' it. :" t" I. ..I "-X.l.il' tl, I ,0' ,Ti.-, ,,, ,},.| !... -.u.I .I.i -. I.-1 .1' K -
m"n tvtIfte n .. ure. '' .. 't ; : ; : .," v1 .\I.I I "'cstsuty
1a..e If I
.1 I I t .
,, '
'
.
r.
at'rullic .1 i
I kr" "f 1.\1.\1 .' .1,1..1.I I t t C'wl\ .1. 'I II C : 1,1. ld' '. ? ,h o.iiintv.. '"" 'U .1.! \ V. 1.1. I ;

A new Ton. call...1 ItA 1'-1'.\11.\ :\ nCK. ''('.ml..r i; r at 12 m.. 1).. I" 1..Ji. ,cIt: .. .I 1' '' 11,1", ,.!a .-'tl .- -- _.. -i--t, c- -.1' .1 I .. II I A I 1-1v.: J I

TAII11''iI lias rc.viiUv \I.f n l li3 i .t.!: in Culprpyrr t\-tm- 'tJl< "lIiJ Ci i iz.Te4y lb. Tu..1 j"l .{ tl.. I ..: .1 .\ Ii "t' : I 1': : r. ... HUN I MI: \ 'Ni .'.1 t\1\1:1:1; .it11ietimIrntn-.1 C J r .f. C

i ill th. 'ni.l-t of the iol.D I }Kl.CION: op 1Iillr.JroUl1.4\ d'X rt i i .Mir.\: I .-..n I \ '"' l
tv. l proet.fItDj. l..1. U> r.in.
VIRGINIA, surrounded Ly Jfi'.u ,,i'/ J.uConapa1 ; :'fib.t 1-1' 'eu I %1.1:11:1: : i Ir,1.: .; ( ( ( \ I'x't- .f I U 1 p I K.i-.x, .1. .1. M: : I : *_.._' .-. '- .-. J r :
Lot th \11 .
%HERE and Town I....U in .i.-!.i.e :: ( ::1lnap ,.I\ho :;:: .h, .-- \- -' .,
aud Farini .
; .. ) Ci \ I ),'Id I s >'I! 'C.: :" '.(' f:: Not i co. -
1-!_ : .
'
T li..l f.r j .. .
amra j orf.ijr'*. can now lx> ---- ; i \ : : !c-.M! I 1 I' i : ,1",1.: --
ternate IIii2' "It2. \. .. .e --- 'I'li .' .I.t'u-r dut.I t w .lid t.r'-'lt .- C
.
Srtive Not ice. .
UIV : trttlrmrntin
riae 1 No'ico.vM -
SOXO wmply to inJurt 1 I ,1\ -I t.- 1 Aihninistrfrix'! : i .iv. II.\11- _
.ti a ".MERE 6 2, .. I I.. ". .A I.D'I. J.\II) .
4 .. J
t this JMr.bl.- region! $lMco vorlhof. 4 a '.. .. i\ MiTn >II- :elt r,1 I wil! Iu.i? tI. .\ ,,.'I' .. \" ii .; p l.I. .' ;'i I1I'.l., I X Mt'NTllIt.iit: I ,,,.. I xxdl pl.---t>t "CS';' -, ..C itC' :1'I.I.:t..I.t" i.h...C''II.f C .tPrt
\ .
1"'r&oI1Allt'h., land i. to IxiditidM afnonc't/ ;; p"rci*M-n or .4 $ .. \ tl I,.4fcc; ..1 I 1..1' I 1'u'hl.I C."eS"' nl.1 ci' "'.' :. \"I I I'I'. I Il. :. ,. V x :. .utt p I..' ) qu.'t, ,. I |,. |'..Imtl'ouil' ''( ". J 0.1_ _1(1 ,.t 11..n.1! \. f'. .. a hn"1 ; _? :;;

\ 7ir'* airay a* aa inducement to come 0:1 of: all.lL..1..e theniot ) .4 :!. at. aa4 ". t 1.1' ". :.1.11:1.1 .h.hlr& ". *" r.tit.tx 11" !I. ) i i. -.t I l.r a-, f iii \1"- 'i.t''ir.nfttv.. !;i,, t lii...l! ..11..1\.1 ,.( I I .\\1*-I IJ'.1% I'--ttICC' Iu .."I..m* C-Ct. }. ....I" -C., ',e.lr..'1. \ _) I
.
itaproxeiiui'Tj'. and th* Isnd i i4 .a ait :.. (C UI.llI .(J.I' 1 II V\ i.'I' O..k. al, .1 i:*.'ll a..- ,i"-t rit.t.oi; to ,l-t\. !Itc< .t- intL. ii. IV.,1.ol: .\f. .1. ,.!.L..I! bit.- .. -.\,\ v.tb-l.lM.t-l, *I..'. I..I..li.l .JI ".I. 1 \
111 1
""- .
)bo .I"'( '
i I. -
JJl. imerokd ,..uII1ti"oYl": : whitii"ll S 1.\ :-- \11111::' %1 >!.t' .'. "4'it nty.l. i 1 :.-i\". -i-i-.' tim.I. .-. ,\ I ::11'dr.t, I li.t.., a-I C .b -

1'1 s ), rvli ...u.l..I..1 ncorc* of others are ((.t:1in -. ( -'I pwneree" "'t' ':II1.\\I { rl f" I.Juh ,. .\" 1 iip-ox ,...,. .. :. 11.. .. I.."f'i -i f fPt T.p..', ,J I. l I.r" .it;t I..t1I"1..1 l 'niit* I IUl'th'r.11111-- ,11.1| f.rarC.t.. .1 III'-II :! ..11.1..1.. t ,.I". ... 'J I ".S .: I .

i\- tiH'i in trat'' CJI nny *i/t> to tI1AII.'I.:'.. I'; ., T'.n! .. .! ti 1c. | ',. .1 \1l.c. \ -C
: ..1 u00J j'irni>H ;; aUoln I : had at. irom l I.> tmie City .tI4r-1.F .. t iP'. \\ "_f I Ui I'lk .1 I TtI'.1'! : .L'' .
mil pnrchntr) '!. can tia. IM"'t. vn r-1"' I ii-i i l lMil.lM.iotitfli : I .t\lll.l.\I.: % : 6 \

1M'3t... (:;; ) |,,T acr. payatle in 4'ft4%' jnart"r y.'nrlyiit4taUmri.t4. Titmpa. ": k; i.; TH.SUGARmILLS1 \Notice. ti'e r. jppo-"- .- ''iiI .. i I.f '''aliit I M.y; 11. I LI'l.: .3 lifl- \ I' T I i r L. f. .
all C
'i"ntC1u1!( title tciU in i ARIIL O1X I Mi INTIT|' : I' -la-! ',fh...><' .,-.I t-, I .1--! ': :::11!;. __ u, ._ .- : '." .." ,r"1.vr; ..

caet 4Age.11t4|7 rr. : I ( | l r Jndffff 11'1. "!:'.'*1.. 1"T.[ "\' \ I'-- vtli.I I J--v f. ; T 1 U I K.: .Timwou.n; ... ..t, .
e"lItL FEW II'II11.; ) .
; 1,1 .
wlicre loarf Jri'Rn 'a Jl'p'l.-i. "" 'C'
W 'ar.t.t"d : 40.1 iN i ,
tod'lI.y f "
ertry "f ,, .1-i -- ,
f i- .1: I"
SIXltiW will be 1fh<> mj 1.1.1.; I'.I l t2I I T tinu i I'-.n -ltd ...-j.hi..f the l"tH I. d hI"I I...: \,r.,III" 'J.
t.ti
... )h.1t. hlM-rnl indorenienU gnen.Ior ,11( .''eII.,i-'iiiil' 'If I'-1' "J1 .1.1' ..,. .!. \XK I i. i\'TY. I lAN'li' I tl.UMS r ', \ : fj; :1.1';I' ;: .
OrdV zeit9ed for i,. of 4n'. 1. I nj ,>ii." ,(II.'., n;III! I to I..a.for 1,1lt,: ?. .11..11.: -" Tt '
particular: *. aJdrrvnH any > nUi..i., .. I lnf It "'" :' ''" c'.1 I V. d i M7H'--T /I| t >nAI ri iiif" 1".n k I.,1.\ !l. I '' <. try ;
Aors-T. air. nt .
MMInitThrUt LAUDEU.: Ltn KEMT.irK.: !: A'liK1 : : TIHI.: : .,.. t.i.: t J: ,
1rJ. mr! l'ydl. III.iI' Tafnpa. Sept. 21tti,1 1 1. ). tf \t\ ; t II.' 1II ).\ ) ; Xn.Ai I: ornci:. .1''HIMlUli.' !I' ':'. I S .7 "
1
\ .
.tt : l
.;. \ r :;.1 t :. \ t> SC-0.. p' C .
1 -
C -
I ,. "
.
.55W
Ta:>>ra, ... .
i1
I s .
.
1 .." ) : Y. .
I\ 'ar'.P : t
.
'
4'e . .
:; \ ;. S. C :.. -... '
rz / f .J I ; -4 '. C ..., .. .
r "
\ : .. 1rTh ", .f....
-
) f. S 1. .. ."- ,. -
\

G I,' ".l Lp S I l .

I .
.. ,I S t. ,
-
.- .
-
-
-- .-.
.. .j. .wy '
t.-- -. .

;-L :,, :.. .-...-_. .. .. kl L l'* .. ... = _-
: 4
l.t .
.. ; -
..
-
.,... .. .- \' ... '..'', .. -. v..l'-o... 4 _. = ,;. -T-c : -
.. ... : t -
J t'_
,.a.: ...' --->. --- ----- -
-
-_- --
:
-a. 1 Q w .
..
"i 5 -
< -
''
< ': :' : :
'
-
J. .

;r t'JIttJ i _. .- ..J i ";" _, -. L.r
-c:1i'.t4: : I J J .:
.J '
: -
:- ? .. r ,. J ;; :. .' _. iJ ,
.
3* .
; .
'I

,
,
.
.


: : : J .i I.
1 (
I


I .1IlPTGIPTS.

__ --- -- \ -:!: ,
---
.- -

.. f 1 I f' r.\r r{r ". '? T& 3 Ji n ,1 jrsT J t I irKcKfYi-I \\ I 1 ;; 1,1 ). WOOD, EDDY & CO.'S Gi '. GfcTs Lawrence Ccroany'S Advertisement
.
-1* ; j J < j. &
*\ 1 > 4
'
t>
k )l, 'f..n a ito! : ';) a i J \ ;1 1IEEiiIDIt{; tOT'EIIES! ) 111E OUttJtNAL Gif BOOK TOV t 1 101IM I\\\. tG\K\ ).nT.'TIO' J

; 'Hk
; lt'j> I>. V. KVANS .X. CO.C77 .
Tin 1 i: > T i i i\: Mi 1 i nI ; i : (i 1i1'1J:1' !> 1 iTill: !' ; \ ? nt *:0'I.ln.1 , .'. UiMl.Nr i i : 1 the niu.'st t 'It .
\ 'KiJ1' :: ,1 rno.D'c'j I.: .
"
-, : > ( 1 : :ll''I".1] }| CAPITAL 'Itl E'ORK.. I ''1 F4I4J. I

.. !. ; i; | f ./\- .<.11 11 srii! 'II 1 .t I'I:>. PRIZES It.\I ST.'lLl n 1S31.' .\,. .\ I'l1ttl'b'lI.n. l'-C .'rr*-'.

S : ] il l Kn:, li;-ll. (:I'I'dll Ficnihin! 1 acliiJmsr, II..1', :,". H-iJ I'' "!. .' >t "tr u.l
: ; $50,000 Tlt.1 f'dlowinp ii I Ia41I,41 1 lt" (.f ;l 'lute wfcu!*. ;"" t
.--I- I ; i I GAL V EST 0 N Si<.itii-i! ; \ u-ilIlKgi\eti% to the Iro ,

J', I Al'b.nllittur'ns I .fXoiso at ti'icii1's he time of sale : l'UI.J3.cn 11'c. \.Iu.d! ht :. .UV, !

"AS ariivc i l Jiiccl from New Oilcan-: Nero o .
; < I /* \\11, irei"I.I ottJ .

1 with \it- jtolii thu' ( : I l'niuVilli.ini O \ I$10.00 : (; TVutht : ; I.f '. .
.S :
CI't. { JIIj.1 7.i
: ,. \ :. IlJ, ., 1r.'f fu,) .I..f.'
--A : .t t,. 01. t .
] Ac. I nn.l I "* i.'ii,; I ItO Iv,
( l'ultltl"\ Lpil(
\ tho \ tl u .
) Goods ; C'JI'I"I"r, \. NOTICI) : TOT 111 1 1 I: IrII.: :I ilL! ,>r \VuU'ln''. I 1':111' l.(-\ I ,fill I, a 0"1 I wtir ; 'luii '
T, \ i Ne1J i in :'Jl \ < t.. .\ (tho uuu-uuI.u-r vf uiir Ii irni 1".Ilt fiI jf\V. lli-d hlllltili, r.lM'open -, :\..'..-.. .11.. in I".. i..t r.-j--.ir. upon i

I JUI\i I '. 1\In\; ." :, I I.I.:5t'S: : ;1.1 If1""I 1 :-"-, I liii-oiiio u1..1 I of I lhoirniit t. I fe." niid lii.dir! ,>- tl.iI'lM.i! l :--. \ ah.,1 T-....!". :\
"
: ) 5 < > 1 K= -' \0..11 ; .:. Ii .I.II.I..II.\,.S-trtttn ..f .-iI] ).,\juri-. |1"11', ..nl.cl..I. 1:(''10 1'1 t. .)" -'.J- .. t.

iiiyionv: :: OK) E:\ :.\J.> 111 t I" I, Ind i pail' (.,( lho-o in ( ;Jior/ia.. Hold: LiM-kcIf-Lursre i7c, (fffircla 4

| : JOSE VIGIL'S I Ilt'lUIS.1 i "' ':iid !I'M-liiiiiiairniii'iit ,if ilw-r*. ( ; .n.i.iMaiiix u \' ,\ !.-.c*, ndtuwjjl.i l *C:williM'linc Kih-T ..r

\, : < 0 I -i"!" 4 4I of ((1:1'1111.01 and uit.-r, : ..Ifttm.irt"I. ) -lar.'e. .aid nuall- Elovcun Gc dFc'rM3J' I
: ; -1N\ C Y STORE( I : ni. i'i-n'.' 1" 1 ,:. I. 1" tl.t .f l\ IIUII.! 11'14\: .\ I'..: .II MM, ithia|>, :. u t 12 Ikl ..; Ii. iIl.I .ul.llaln". ,
\ Sa: A 1 lloi'in-= !' .nr :: Mi-.n.I Igttt : ,' propr t\.t 11. "'' .
Uuiuil: : ('s .11 Mill 1"'I'ai"'I'! luKi- th.liialia I..1. u.i II!'- ''I.- >. M'.fiiio I rl.'ri-nttn<>. _, I'f':
.
: FRANKLIN S Ti:I.ii', ,. .,\ Suii;.kl.iiiii'-l.rt.! .i S !' *>|'.iri: A.I.iuI% 1 otttry, ai.-l the i-llur 1' a-I 1 I'.linU.l.: Li: tit. ( :MiliUtohc, fl"1II '01 I J. l:";,.111 .lt'1.l I h.. I

:: ( FL.NI : ; : :'|M.\C iin'ii"d. I ,ini int t and, Coral :-cU <.f -t.'t-\ 'f i.
I'llKNb: : l "
\ 1AMTA I1. \'J l .1 :( I. J'cI.I. I \ ll Ht\i t *:li y ;
i \\'IlflI Ih :11 trnni'.u'tio'ii. we Ia\, t ,-u,, \''i--.I to I Pin- lull 1 I Ihopi.I 5; IPfl) 0 {II'I ; '

tJ btituz. in jmrt, a. follmvs : I Tlh 1 1.: ( I.11. ; l .-t.,":.!. I'lir l-u-in- \\illi I intiiriily: ,".i! .'.1 I-.' Cold I ; : tiimrd; lh:1.' rot ':." I -

; ; : II. 1 I'I..t.' Huh"11 .' I tlu I'. : .-.' Ch.iiii, On.-t-f
; \ I'I"'I'I"-| an- we MII n'-II' > |-ul.Iiithat t .ti.-y \ t

1 I DRY GOODS. : \Va-hiiioi;! II ing, Sn.tt.I ih,. jt.it iiiiiHirth; .Ti-tofoic 1.w.1' l on iif i i.1 luiiit *. S f to /m IH> I X T I i J1.: 1.-: A I: M I S I

I Brown awl ItlvarliftlCuttoll 1 I j MuvJ I in..lli-it!t, \nll .-,- iuig' 1'1 li.-ii'ij' Iraiii-f.,, u ir.-il to i>ni piioi' C.i.tr; >d\ :..1"t :Chuns, llllu ;i.* l.t .

i (I to do .1)tjtI> Iv! i Sti-iii.' :d.I hll_ """?"1'1' i ("-j>fi-tliillv I :..4 I :U.. t"l.l,lul l.; l'"in.i Intaiiiinjr ft.in 'i> to li';" .-, in tli. -ililt"
.
I Ii 1 .
\ N >U"AN A C,. I -.1!!:IL..ai. ( ;,III.t. Onxx.j 'f Il.intiN. w York <>, 1,1 I iNdiainijVluoil
I
; i )eIitI1c Ti'kil j ji Swift .1'1'1,1."", .
I ;Ji-an j t I. .\lgl.ll. ( t-i'1gia. ltc. I :. I It. j 11111J: Plain I tuaje, Cotton : ::! J 1'1 itu ru-li, 1 1l )1.1'k. 1 : .
i :1"\6 UUloIJ'UIJ .
I --(I -- 1"1 I'
.
\ j I -ti.xvCoiurf--A; YoiLStrij'cSVliUc t .\.ld.i "I. M nd*. i: fo jr. ito I niu ;.. : : !

\ I \ ,\ Kc-l: lallll.1 :: \I 1'1'1':1.1.>. I 1'ull. MuryMt: : \\101:1 1 : Ii DV) A-.: co.) :\ ".\< : iis: ; t.i'hl; P.I 'ni-il-i. with 1"1., lai'L'o. .: Of.H'j.lv.: :1rI&nl1':: / 3 ACKKS 4C1.: : 1
x
| ] : :; I Liiii-n, FJtt.1 i 1 "- !FI'Ith, I lc'Iiti.1: j 'Vi'.:.'''. t Sr.ctT'or-t In S. S\V.\X A I.'( .il inodiiiiii.1 1/ m.iii.and\miiill.Jilvi ill P.-ii. <,lnrctiDidiiini .0 to .jn luu .. ". .I .. I. ..
1 :.il
!' : wist, .lickniictt: 1 : roi-nc.v: WOUK( : < OF' ,'. -- I Ii ti.l lllll.i,1 I li itIic ".1 h

to I rrint.l & FII'11 T -lin". : 'n."llp'IJ!.Tit I lut. .n, 'l 1. f.I"\ il' .:.h'I., \L ill I.. ..Iru'I 1.1.1.1 1.-\ | | and cin .'\t. n->ivl 111n \\'J\hIX" I III"q.I I I :::11 ,...t.l'"lIIal1: :

V I l.e Oir.hln Kiuorviii ..t.l I, : | ,\ I... .Maiui; tin .1 t t Ii.- :1'11'1 -'. Ill to :INIi I/i -. trout :01'1. in in,MItX. -
:; (1 : S-tti I ,
I i A'--i.l. IM\ I.,,""-1 in {-..*i '-f t I.Hi i r :._tlnrI I" I"U' (("iont'Heuvv 1 >iiiii-t UIIIL'". I 1..1- 11I.l..iI pmdl-olMti' I't 1

.' ; \ \11(1.] 1'llt. i llnl.l.dJ.(: ( t 'H.tl..t. l I. r I"|* ,'iio-4, 1..1\ O.-t..r| | sv>. ut AUL'u-tn.!; ill.. ( ;iol.fllu-fd IlLj PitillHliit4. 100] Prizes .

; [ I ( ', Cas -niK-re) : \\\,1,1-\" 111! i 1i.u',1, i ... ;. |>uI.li.! '. II.!. r the! illj-. il.I.Il.I-lt-t-.I l : ". i
| ( {]:! t->, :hI.11 : 1 ; I H'I'I '-, :1.11', C..i'l..i,-i"I"I"i 4 lii; nt-' li.d.l' P.IH..M Piiu.Clii- 1IC'KJr( 1I.nI : : :

a ;'' (" '". i"lh'" tI llnl"I.r? I ', c'!"'r ii !. rw10 4 I Jlnnes &tI'Lr(1/ tor, xx ilh 01"1.| f-.-iit !'itis, \. Ail th.l"nl;: | l\.tjt.. in It.-t'i.u aVIV in.tti.iWarmnt .
j hI. .
] Oc. .' I I.,. "
j :.I..t. .II ; IHI ',
"'
(1.II tilti .
a > 1 0t 5, :U"I""Ib.1 1 ;, .I Itl.: 1:1.Cl."s : : ; r IM 'f .-.t.,xaii.cii
l : I li:i. I. -ilk l i'1 1 .111'< ,' I
J Tllj'd. 111. PatoriK. : ios\i xi'II | Ii- r\i -.I! ini,
i 1(.... :a'i I1f l\s '. I. 1 Io"::, / .I :: /r.irs F'tlnrJ-i( O:-(. Sil.4 '.'a": I.-... :I ltiul&I't! & .lnl.Ilrn"t.i ) -'444)I IiI loll to. 1|It.. |...irir.( ..'.Ii.ft,114t Iii|: ..l..l"1111..1'" I .'i-i rl.L'-. ,
II -
I .k auJ. :.\ l':E. Jltl"II" I Ytuilio;!;. (4'. t' 1..1t" s I 1.s.V.i.r ; '. ha...-, I4IIJ Plain (hull l lii; it. i- o,iir-U-: (.f .|lo M! u.4(1- ..ltl.al.;" l.i a

: : I 1 JitI.ow.: t \, .. I'.!!",'! !,1I1 .j) :; Ilratm '"tl"III. I IZttt. l.-t-. tll 'll j'l --I.IIi .t I M I In III I aa iii r..f!,-1' ixj.lait.id.i.iuu.jinsh \
0. ', r"-l (;. rhimbl.f.fiitV :. I, ..
I 1 )..i ix r -, .t .
; ;. Lll..1::., ]1"1"| ;" .. I if.y. :I : l Pon .t. Po.'k.-t Knife t. I 'i flJIWlt. >lt ,..; ttltf'Hlil.lt;

t I "- Chock, I r.uT-uui. 711 i.VI! E: <1 '/.".- -11 I /'i-z irs .Si iltirii
; /"<("i (.t( rcnf I'iniilir.-/' c' rj'trn t' r !,.'" \\u-1ttofl :Lt Ia 4'. t :.::'. Monpaii''J: w .Co IiI I It: \ itt. I I. ".t/,.,nf-' .' -I'I"\"II"{ ] irtf t \\1

: I 1I.dt: :. in, C! I.' 4 .SoIJtltItl n. iToothpitkWaMi' K.xf fo.' i..r .-., j ; \
CLOTHING Fr'II1II. /rrl -!. 1lhOX !. I IT .\ illJi"g : ,t.% ;i. J..J.J t,
L READY-MADE I : I 11:11: : -I''. 1 '. nlll..j"li.l.; -.-, '. 1.1; C: :.. tl I_t. I''r'," l'W 11 ZIiLj&I..l ill ." )
1.1. .tttllI I..f
I l ? ". \ ,' Is.r \ S. Cold: t J'ro-,-,'>, -ut.i'l l. *l&t-.li.1 i tli"I.r.\! 1. .
-
t hil t.. IVt, in'*!'!, -y : niol iinvo, f: n'.' 7 .*.. Koi-tx t 11"11". .
.
: .1 I .. : ": l.f.ttiJ! : 1'-1..1 j5
: l r "* ,' ".!'01. '11, Till: I'L\N tit I MMilK 1 ( I I P..ii-i-li: .itht'r Oift; *. roiiiprisitu 1L'tlilt I ,,l I. at '
1: I ki-Shirt i < a ; :1111 Ufltiit. > .
)rawer!, .. :l IU. : :2 i !I.UIti i ,ist t. s.i I
| ; : 1 llat 1 #. I"fl: 1.\ : t. ).(:x)9 TirKls : x..l>i.tblc- n--oiltni-nt I i.1 t li".tlh.ucrlc.. -. .II l xaliintj i,,,, ,.f i1 .. //\.1., .
J4 i j : \ 5, I Iy:: .d. I i" fl It-Ill 1 tt f Jrt.I.IIIii I -
I f1r.
I h\ ::. virx e illlCi.. ".
1 ]\ / cf C '?''l r r" c t ,l .1"1.1 ; TilJII"II, "tr II a itii l l-: .? .I.lltH..in 4t4U)! I'.
l : J'fllf: I '"i ..! ,(.' '. /11 t u fiii > 'i/ll". lIui 1..1.1: Tl.r. 1.1, :; (1_ii.s :.1'\1'I ..';!' *' &II tP.- t a--t- .%. .. .Ioi..I I I.IJi.c!
; ) III \ /V./YM; />,-; / 1 I I : l iilTl; I l :< > ; /
;:: sviurs.I : : : vM.MI.Y ;! I wi III.r..II.I.ill":1! I
WINES & J11..i
t I 5-itfi.\l \ .nin, ; I.c- (r. >. Sointc' ; 1:1 -i'.y; a.i LI.al"LY, ,
] 1 I.I.I"I ia.hcl : : : p M: : : in JVJKV: : : 1 1.1) > I'LE-.t.1,( '\' \1 HI.: riliN, \T\IT. :
MX i
% : .n"
J i.rt, : : : i Whit! L I'II u'1"i'l.rl\1
KIIIAi'i' 1"I..i.I,: \ ,:, ,, I,.,, en.y ,--M- t .1 I >Ur ill tier t..

1: ; : I aIu'.i.: : !Kmyi".1! 1 U!!up : .Cl.iik' .* JIH-i c'11: T.I I. K :: T : .. I I.I"."-,, .Itt!: : 11| '\IIII\\ .al.kv(\ld l t. tin n. I 11 li,rtl,-k.. tn :.i.\x/ m..III L-ix!,f-,,lv. tins' li-.lil,.J to TIn 411114 I, ,,.f p

: (;2 <' r.ir.s. !;d.r I'11\OIII"II\: .-'; \\ .iii'ti'1 1 il' thi-ir () : .-'. a.'i.I'| I t.I. I tiii/..11. 1I pn 1 ',Ii-!I'.11II I aH.e i 1'1. r- at !,'a-t nniisOM. '-i :

I 1'oik 1'&e. .n, -MI'-( ;IJ.-hi I, \'ins'l Inotii: ;i.-al I \Vi.tlvtlu :' ; SCHEME I 1 --and-! ho. I axo.. *.IIu.;! ;l"j' it to 1.:- |,A I. I.' lll'XII. 44 lii,|. !1I.t.\. 'Ii.
r. iL\GNFICEN7 : 11..i.. lit.\ -.l h : and -1.IIr.I"in.illl.l.! ..l' .1 .
'I.'i'i-h I I' js .low "1 . .. ...'i..1.... ... r.
: Ct.ll.o.Swvot. .,*., !' 'I\ ;, n.iiij.l.-r.-l t..I fuith.-r ni-'ir'; ; IS"uM... '' i.r I rT II t1 -
J -
Iar. I t 'hI. | lie II XI ,I. ill ll.lf tilt-! f"I1"\-1 .; .
: l i iK-il Flit, .; M i-tt-. .\ tiiu'Kl'i''v: (f Kuiiily nii: | 1'I .. U-i: ICITL: :l.\> Y I ix .irxi I: j i "-u ,-ruIv.: :. llu.,1 th.V Ion/ tAj.eri.1: I-i!.itb..l > -; tin-I L.ra,I'.I..t' ..i I .1.! '"-'.:x i..r.trk.fl.lIt i, I'lu.' .

| I "1.,:(('0. :i:, >. I'.il.-:,l I 1'ini' I Itii.k.TtstatiKtr.5. : ."'r.I-1' i 1 /(' ., ::'".''"" | I 1'ii/ci-f. /.:.". Ii- riij-ita'' .. :-it\Tt! .. tin in in ('U'LTii'tri .1..II.lli.l. U'a-h'fJoii.' t'ila'i.r..li.: .-. :IAVM ;-.; -
tt t -I- :'lU.ks.licaii'1 I : .-. 1 I.-- !"I4IlllI. .' i iiidiii'riiii'iit- I hall -.'. and )1(- 41. > rl i-f
Kai-in< | .1.( '. 1
tL au1Ie! ; .miJ .11.. s 1'1 :u 1. .-I "nT; ; X > .nl.ir aLI'LII I tiniouiitix IETJIIfIF i >f lu:-i iKiiirnxi: ;.
S.ihliiH'S i J .\'IuI, : AnniinK nnd l tlinV.v ; t I 11./ I ] I.," | :
I I I!noIl'I'., ; I in 1 I" ."..'-i'HI | IIM ." IiiwiI .' ; a.l t i-'i--. 'iiitlti-/ Ko- '?. ,".f .':- \ .-!..t.."., "."flt'I.i I.'i: .._
IIC'
I -('ati Nuts J'iIli\ tl', 1.k".I\\I: : 1..1c. ;u :, I'.I"I.} '. . 3.i TIIIIIIY'vI i i I A tiriisit.f.r i i 'l.ri-i.'i.i: .
1'HI i/o. '
L- I I 1j .". Cat-tijs} I"'lf.1, 1 I l.I : .., .., :,".1 ',' ". l /I. :.,IM 1" j I Inn .. .. Kl.Jim i i th .ir r..lli." III ; ( r.llltn.l .. t.i.-i* of II..' -.. ;/'. l_.!..r.{--iav. ,.or(i.I ,xivifh!ai>k%

j ( -k-. 1...I.- ; Cj I..t.i: M\V: i .. I riiJTII.I. : .in.! .--t-.I "il t !.. ..1.I .
LI : 1 t :eu1v, )'t u-I 111'1 1. AlTKt'XlMATIO.V : : \ ft" :I l. .M.i( .>ar-.. .I,'
r \ 1\.1.. II'1 l'- ; : i'ii'I I .i; KI\'IKU: : 1''. I**'I'I.. -I{ ,,
!
"n-l .t. ] i : 1,1.1! a'S: 1 I'-. & l1I1a Itt1.1. \\ Iud..ili i I .
; ,'e 'lilies'iu 1 cllh.wt.. ( ;:aitb t ( cHI rv. 1 '.I.\!. of* I i'K' niir| to 5.:><'.'k'" j'ii/.- me .* lr.nii, CUTS: ..f 11:11.:111: : : : ,. 'I: I"\! idly t"'* .1\ ..l ..ito r.tj.-;

< 1 < "1:1. tlirin
-tl "- t > 1 t. !
( "Ir. 1J1.ralo..I''ti t- :< 5i.-r
I ,, t-t\'li :"hll..i.-( *. .11.1& |i---; ;'".'I"u I.'Jl'iiI .\ >TII. : : :/ : tin- I.--t .in.if ii

Shoes, Hm- and I t-.>.ti-". :t-I!uiral.y! adaji 1-, 1)..i i I.' .: :., !' :,I.l J ',11. '1"1- ,\.k-. ... 2u I I".. II I", I.IIIHI I II :1',11'.11: 1.:1IaI'\ u lt..Ii.liti.I"l I ; lu- t will|I.|I.,'in-.J. l-i.iimrr.MI I 11-.'- llii j..,--....':.io'i:.-, ..tj.,! .

I III' .\ -.l "''I'I.I (.f.fi ::.':. :>,m,, IIl. IIII ntiil iii'l'i. 'nt'iil.- Hint u
: : t. 'o-iiiiiot tLlMX .
.1 fM ;i tv.uliii : or :* hui 4 in. .1 -1r11 ( thfti.. i ttI ;. *
i } : }.llI"I. 111"; ; :ut.I IIIII'I: ; E". I 2.'Iu" -4. l'lll MM, n!rtit"" \II anxiiliiiiir t. .i.-xitir; tun.-, I. :I.-IK. i ln-f.i' I Ihf \'li.ti---.t: tt-n ..f thf .
A the K\I t-t 1 :; : ('". i I.--. I i", ;'.11| 1 '|i ii; lin.-i-.i- lh.it II" I l. .. t-itv ..in.I |-: tj I"-
mil
-
I i i! i irn :I1'' J a i. '''-'it x-iiu-'x" ., ioi ,; n \ > .an :1" on i ,- li'ii !!urI'T-r.I iitu.,..,
JEWELRY. i I. it .
.}r.vn\T j I : Mii'iciMs.: : '. 1.: -j.i. :"'- iIlTA.M II 1011; ,>. V'l'T iln.N: t-'ti"i-l iL.-ii! "- -iit. I. I., ..1.,., n /l.v ih.t lurinliK
-
rt 51 Tin*. I Ki- Ki'S:; ,. i i t .1.1 l 'j-i arc I liii'nm. ,'. I.L J \l..f..r''.-'ci'a'.I. Ti.oosi; ii.tr.-:
'
I 1 ] \ -r ii. iHaiiij it ;;.iiv IIUI.I.. oi ami. -- -- ; 1 tl.i'W l" .f'" 'I". -x ill
atch 'w I
: < -. prH't .
) i ;-r IJinjr, !i.-l--, -I l'tlll'III..1:: tVi t'*.. / 'ic t 'i j j'H.. .">. '". rts--I ;nt1til II' :::O.cVO \vt. .hal i I..!." or to i-t.iTn nij-nt in xx li..-l ... II"',:..' I tlirln \.1..1'\ i'f. (-111 iN..
: i.-lfi.k.
All \Hr '!J .tlil.1 ti-x 1"\1. n: *llu- t I'liitid riro 1/1.|
1 : i. : i. "' .1, -- I II" |: Ihalll I!>v lit' '' h.ntd .
rkX't; .'" a Lc. : .U; ; .,J' f\:I "J'.1'l, ;. 1111".: ...'- 77.riT ?. : II; 1'(1: :, : :. ,\ .;\ill 1.1' Iji'iivlit )1.i' -.\ -. ul (' ,.:lu-i. .J". >--r.Iu1. itt for-ii t''I-.- r.'ro.-ii":".? :' in I t.i i t.l-; .1.', u !..- *
I ::'.. t'r cycl'atijji'd t Tir .r.nirv: ]j'I" I Tt : .V :..:- C.IJl'rl ,1 I' *! a.1.! '. ar. .111 r. tjioy _

x I !. 'l jf<111) .. *' A 'iri-iilir: i the \\> hiixo : '" R ". I I'.l,''nv. 1
.1\\ : <-f llui.I'I".I 'l' lupclL. 'I xx .ili;; !..- il:1"nvtia-cir .
I: : 1 : JOSH' ? VHilL.TV.A! l I ':u! : ,'. .Jin!, i. ':>'\ 13 I iy I d.! .. l.,: Tt--iii j,< nil I nt 1.1!Iv :at.i.n. I.l, '!i. ;l.i I.o; nllll.i/.1 wilt I..,.. i' i-::ii..i 11 f.r'l'.I. 41'1.I"rf, ,.j,xvitli i i xxi -. : -.."t f-i 'h- 'i ,'r ,n x t h,. b..L; tli dr.t.d.u "

.\I-f : .:,1.. l1' ,. :: I II! JUST RECEIVED .il"l. ot'icccivi'i"I ; it. 'i t'' ntli-Tition I iin-l I i'-"I'! 't'l 1)f..r\. I I t.k-rr:ix .I".I"I'.1\u"--|\.v.tii.t' ": ih contain it*. 1II'III.r.
:i full
I ,, \i i I' \ \ .1 :111.1:111: : : r.IPII'f: : i .. h..t i t ?h.- lit.'.!. r I.i- .tsfInn.iti.ti. -
'lll\l\i- i". !, I r.-.i-tx t ,. > ritvi> I Ili -<-
: VA1NTEF 0 ity nl" .; /'ii-t.iyi\\l\]\ I.fold .t tin1follouuitr \.lil.li" t 1 1 .
p .
I % J. k.-- /I..L:: ,. | I I.I.-, : : : "- j-fi/r in -t:11..1"l l Ilr.ft *
; >r old -r
lutewiii.h t- tin- 1 1.1. \.w i.i.vpriit., .r.1 ,.- .
:U": /'.!' .' I.... It. i.1 : I I ; th/ ,' *'ti t in,. -I'.l! f'./ M"1 "nllj'tt t.,
> I'-i ; al.: I ir'li! "-* t'l I'a'kao1 !II \\ i ho':.. I llrk.-t.J, ? *"I!j, klioxxU-dj.d. 1.,11"1111,1,1"11') ; men to (/.'!/""' Tho .T': ..';.1'! .--rrtlti.'aJr-; IM-4..
1
\ \ \ \ \ \ \ I-puni-'i II"\ lln.w: n. .1..1'1 '-inn .. I I-i, Il.tif: : ." -IJ]j i I.thf su .I. 1.1 41.1 |1.1".1 ilitkl: cx.raioroadx l.in-l-iI; / l'r.'-.It I lh,-m t. I h..11.: ..-t*, IIlhl r IT
I | willaut.I'
)
1 !1.1: ) t ti.lk, I'nnli.! MOI.Y.- '.r-.. In ( 'tim-lor "o j I tt.-j-t/ I. ,,ilhi\c tl.v !-t4vt t.':, -I xxnji..tr *M l\-
Il l: i in: i .1"\ :: : !Ill .I IOU ..
I IUb5ribrrJ IUlk.1.1111.I !. >|>iiit. | ; ... II Jgut. ii i .( -I.

\ > ) : = l!ni "... .? iA.. .-., 'lur sn!.',Tlt"'hl'.t !he cTnnii, 'i 1"lil.l 'k I i\ 441l)1llsn: !: : I TICK I; rcr.ininrA'ii" I i-: to bpixcnv.ivii;,-d f-roto mix- Iir.lts'l l ren: .c .n
: > nt Cnnipn /lorftri, .. li,1 1 I'tiflo-i-: tl. a.I.lrl -. 1 0 nll>; -:: of I thJId.; .Ii ., tl. IlIi.. .
( : L !I"iu.- :7 .. I l.\. I i : njoi._\ to "lr I i-Ir.--4 f..r I tli.1.1 : 1 ":1' I 4 1111,14. r :...ril..i.

; 1 a. 1 i S I I' T"'i | >li I. !! ke'-. .r.I"1..I.. o-i: i -t'i-i-t| <.i\ihn-htliov! will: l 1.- a!:) xx oi 1'.t',<1 .\" of tho ".,"n ,-.it..li".1; I i ill th j T-.l-

; ),; r.rijM: ,i. '..- .. 1. :. '. I 1 f.-rviud.-.I| l-v ,'I.t.i. Piirihai4 "riiiiine\ I .\.t..i..n..I\' I ; P'p-i.pne'.l' : A (n.I"! ulo .I...-" -yld ?' t tl',, :-,1,0V.! \ a"I.1I"1II.J .
:t'-. t tI l.-l\ .
; i SKINHUM I I -. '. :,-l k :? ,"iHnr;: .in\: li'lr.I,." l.i.I ,..\il. -i" nnt.-. ural Hi.I'1.| | I \\.rl.. ,a..! I//" (;..- *i... ??..,.,.v I4L I.I ..,K .1.1 ..,.

I | -. i1 .i 1 : \ i\sn7Aii\ I 11... I.it (.t' I l'r." '1 Niiinl.-rj HIH! I'M/- will .\dvotit'risTxr-.x! \ |1'| $, ., :'1.1 Mi-I i.c"r it.-.'. wi1! i e ,/li.I t.. 11..- I u. L.< !..!.l.r jtt.
i I... ...110' j nu'i.t-ir.- tin'i .\ ('lIllrah'! 1 [I'o \ iiiuoiM, .-tttf'i"': 11 ti'l. .
all.r
If f i' I-;: V.-AX. 'lAI.l.C I I i""It. im'I"ii.llo\ '!i in.IV"MV.; ///1\.1./ !. l'lti! "Imrii-al,, ;' I In or.. ., riii.:. ti. I.. t.. .o-.| t J. .;ih ,-r. ,-r I.m"?!
; K-J.IX:
I And l .' : JOB : ? :i'prili.1-i: I- .il 1 | It'll-* M i llt-! tin.i' i i! IdILtt', ; "l-t.. 'f'1 'I''rh'; I'nym I l..ii.k. I".,:. ..,., .it ,,urint.noy
II 1 1.1; : .b' ,I. I .II.! Iflil.
I a'id ri ,1If'
; q'JB.ititv o i.i (1.1.11. > 1 Ih.r lot i I.Ii..Ctln.: ;i ,)t.I it- I.1 4 I:1.i :11-1. < in :1 \-M. i .1'\.1..1.! o.
I ;
:
Ilt'.l wiir..tio''lj
CASH. It. -t-iti- I ) I t \" !I.1t t iI\ li..I..I. I..,. I. .;<&
: "j1" I It.: MII.-tzil-'r! ) thitfiorv "i..TIIIio i | ,I' -lard! ) q.'i.n ii 4 i 'I 1 .
( xeluiiirf'r wl.i..Ii I vill tinM.rrl | ] a ittr Pii/o i iilrnMaf i -I- rif all' 4onntx-. and [-t wiHtf: ._
I : 11 1 i\al.l'-, ill .!h 'I I lid i.al I n., ,,ndI l lit 1.
0 ? i' t lull 'itli.ijt? d'l! :,n. : 1'1 our tttr.t to l.xwrtMu I f..Mrv\v
)iliM-. :. Not"I'lJei i-.i' and 1".1. !1) \ : ,"L.- II...1..t .1.( 'j j.n !J f 1 t ,l ) l A lij .V.I:i j-ri/--i <.t( ll1.u nnd!!ir-'i.'r, |I.id:; I:j (\,1"1. | .inf.. //I..r.| 1..1.. I.,'ttii t iI!.-. I pa. *
j.-i- ; 1:1 ta Y .. ( 'I.i/i | It \t I ks C ; .
-i n
.o. fJ '"i. ), ,- ill.- draw \ > .. *. le.: .t. .. i Tn-k.t.- ilnl'lI.I'I"Y'! .
.1,11.1.1 I HOlt
4 .I"1\I '!1" 111-.11..1 jiizet a
| : -r ar : --
: ) ; : "Ia.\.r inj' -- i' .1..11 I tiio.in.1: \ II i4t-5; .iiblii-.tti) !i1.4 jtl ex i-1-end.i. tho ...
ihiilx .
,1"-1:1 lim..f >l.i\ : f.r-ro t..r ti. :.... ,,
!:!> II.\ f \ Li ;
:ikt'J 1Jl EXTf.l r.rui Y.I. \ [ } VP 1 I I- I ViM I 1 I I I iv .1. ai"-i t ,.1 lit..rat.' U'o.11 | ; '
M.i I
; | < ,. '
'It : ,; ...- ,if I 11.\ a: I.. '. I II |ii. .. 1 \ : .Ni-nn.. ; 'l CO!: ii::pt'M >r\T-. n I.1 ix <> nn "\:r1 t--k-i.
: t ;, ho ,--a1'1I'; i-- thai nnv oil.or i jSTPniti.& 'ular
j-i-f. t. < 1..1 J-x 1 u..t.Ui.- if
!; 'I.;
: ftj.t. !
I 1:1 j-n-' or-. I l.i.'. f> :' I..u-. tho) ; unswJ
: tllwllull.} f1 i i .
'. I' I I I I .!.. 11I I : .... vi I !I... .'o'.!in t t. .1 .4'-&. puli't1[i |Jrinii.i! Jllnimiil[ : "tn 1.c. I ot, I ill.- XT'' of, on.-mintrx.h.'l'i; ;, will-,evi i-rx j-re-oM book \11 ro.ji-.t. 1.cT'V.irx 1. .

: ::! 'n s-lu; .ydll.: Ir, !,,il .li,. :tl\\ :i \ili.tit! : iHK I: AI 11.\ \1! > ixrir.COMPANY.: : : ) -.in-- ,:.1 I <: iir. x-ithonitraohar 111\r. \... ii-rtx? <-d st.r tl. tiikft IIrt'
.dd! l
.
t I.rl.: n. ri .,n\! :.' i-t.! !' 1"\.1 i ..n1''. i- .1.1 "*. J I" r.II.I! 1 t- 1.:1! .1''!; ,., .1.! : i, .1|, Till11: lvFu-: :. ; \Lilll"'I''QII'.II| ; \ r-t "m. .1} '.) th<- f a"

_. I I -.' uill find.i'I. h. 1,1"1 .l.,.tt to ....!! i .41 1 V\"< iiK.: v.ti.; i.. ., .,. 1'\1'1.| .lo i .;:. '!..'.!i.-rol'X..' < and 11"1.f"1/ 1 l i..I..I.t ..;.i Ir,*> (.t T'I : 1.:t"w.l'._ i.,:nrr.;. .\ :".h'COl i. ,-_:_T" .! 1'1.! t u-tuLi..';. _. _, .
!l-
I : 'tfll'.tt' i! <- the (iv',-/j'r.i'f. .a' Iiliiim iipw.tr '.> .t i I i-- -
( 1 j.C j.l .11 1'1\1'14,11..tn. .?! j : Cill; I ..k",. ;' A CONCU( [ i PL'fllj[ : ; !; ; ). .
; i I !nnt.'r""l' !: I !! lill: 'liiMiii'htnlv.; I II .'. 1 r Il'.I! |; |IF-I; I K AM II KXI'KN-i: : : }: Ti : : II" 1\:..f ., I h.'.
I'la. l ] l--s. 1 ( 1.1. I'l-i- AMrritxIMIRH I -. n-.' t .. ?.
i-t. I. (
/ I a. x fl/t"-
,: -- -_ --- Wank; ; I- uirit'. I L.iIl|| | 1 lirJ.ris; 'n"I .f.v: t itx or. town .h.... llux, 1\1'1, ..I.1 I .1.l"3Ulii,1 t 1 Cifl i fu,'rlV i"lt..r...1 : ofll.e i I p.r-.on'. .,,Itt ,.,. ,|I., ,, -, .

; ; NEW GOOD hi 'MI-nil; linilati-mv., \\\\\\\n\ \ \ \ : rir.U.; t'. .. .1 1 il" iii-'i x. nid! II-l.-! ntii-t I 1. n..l.I .....i YI: I .>.:Iii.-| (Il, .-it;, 1-4. ,,;'d \be ,aliped ..-rio..J. to I I-- .Ii.tributo.I ,,-.f. I' ruaJM:j lo tn I ,
I p.ii'-.j'lut i -
I Hill: Irnl\! lir.SrN.I ; 'in ;.n\-ii\MiM'iit: : : L ".Ttti nn :i.r; (tit'\ $ ;
? *_ U.rt'l I 1:1): i : i:- J\t
\ \ : I..I
) 1 ;' \i iii-: !liiiK; nT I liilin; :, I ;al! :r. \r.. .ni'C.\.t.OI'. .I..t-Ct, t I .- ri 1 'I the! L.\j-u.: iVinpsx. : :0. l;,:-I luVV.) .; .:thoir. i-It- -pi eutl rt-[.Ii t.it It'., for ['r"h.I tand -

J I !t t.l'lr.T :\ !I- : u'-d \xih: i, .. (-ll'-Ic!: .. :' ; ii-tojntx. %
J I:
( : ii-j.! .1' |II" A.I:i .' : T\r.II i-ni.: .
t I l ho : 'i' I..i 1:1 --la1..<. .IIIU".Ii.l Kii.-\! oM5! l-- .1.f- : 1r.IIXr. -I lu I I."" r. ti-- I Cvaipinv, '."IL li.M tifto I t..
:
._ \
:
.tl/r/
: t : : '. .. ; 3i.. x. oi !. -.,. i.t I. .1 f.,,. ,t.L. "id.! I i- f.r 'I i i.'k.-.r iVi-; :! .:tt ', l.:1:1':.ii .ii I I.4 : 1 :. IEIrl..J.. : I tho! ro.il ..IIIJ.' ,, rr"*'... j.r- t.e *i,....1-.
; -- Oi I.. "I i \\\i : .-.-.to I I. diluted!: ; ,... ft-, .
.It : : I{: \ 1--: ::: ;;: ;, :', \v. .1.; :1:1\111; ; ; .\ -n I'I Io I 1\/' / .1nf.E: \ n'HLn: : : /r bond, tube /fr.//. a.i.ri.-oo .\,-.":.-.1
EIII': I I 'V .( CM.Anjuta Il |II"r'.u| iior-. iu tU ,
j (. 1'.;. ..r1. : .,1 l''i.!., r 'i. I n:,,. :,., 1,(: \III. i;; i- ilUle: \111' iiofI.aftj: $4. ,; I."I. i l,lit If 'I.'iI I.... <.I'II.lili..1 "' -"\1.
I tit "
_. I t ;.i.i; iIe cn /, "F 1-lf.
: : i. the !
F"I" \ 1. 1J _. 'kiy! 'n."n.o .-t I ti'o 1 I'l-lribirioii,
T ) ,
.C' TL.- .i-"n.xri :.rd
1' : S .r. ) & C'I.d t ).. :: list: tilt! i"r' ,I an.I ilr :
1 \C'JI.liP\ I Idll: 1 ii
Ih.yt.-r
_
I UttkONOlTle] ; Ha.ur i.i. rrint to the I%: :
tno, : ( 'I :\Ir01.. iiI rnr.) )" .
t."w .. : ) { t 1::. < t ,oi.I. ), ". rhl.1il.0" "I I.- xvin;: ntu-i-u- HIIII.i ol L.te tt> xxhoni
: .. \Iljl.UII'Y! i CVil ( \Y '. '' ''.""" ,no..41j (.r.I.! 1.1! f.-roiu-o oan !>. in H.* I
'P.
DRY
GOODS \ \ .. !!I. .
: : ptii! : __
i I Ci-t iLl i "ol.I.. -iii nnore : t
.L1'' \ .. -- !" V". Ii.ar.-.. 'i."! WillJain t.t,. ...
', '. I P. :liwari'. 11i.5
: The iind': <.!.rii,'d 'lal'i : *i'' i- i"i 1 I: \ :] I.: : fl.. "I: : I I '*: 'I..''".t t 1 ",..111-; ni;< JtT.ro Jotm AT."i-. "' .11.; Ilv-cii.iJoi:; ; :: p .*
I. \ I I" j IrJo. rwxx
: I : \ "" -
\ "
) 1 .I u: :'!. ',' ",'1 'f 11"1". 'I':' t.. ..\ ::' .\' 11 : : : .. : ** A li-t'df tht' ;;1:11..1: that: ;:1.' .!l""' -TnMT"irT';. ,;,,- W !.'.":: :i1 1 1 1' OOllltt.J _

; ( '; :.t at it 1 1SIX
.1' i-ur tl-k
\ 'I{ Mil r I M'i I .i--ji.M: ; I 1., f.r ..', ;" i i ,1..1 "b. h ono ;> I'l.litii'd t... vi'i' 1... |>:.t.'i-! I ItUon.no-ai ',, ('I"'ltc.1" l u.tI AlI.l i-Il .. 1I..ln'.c: 1 to

; ';'j'C1i.S I i.1 ...... 1.: H'ct ,\ .TV diittiiif., in thf l-ll.-Mii) |1"1'or. .'. ; 'Of f r'u.' ,. 1 tn_. '411.1,
I : l 1'1'' \ r / :.. : colj ( c.l //.1 L\I\'I: In'I'; : .
) \ Y
'
'.'J'> n. i i .i- .1.! l.1i'.f r titH". '.'. '/ /. r.. I.1" ,. .. !
: 'U- : '-Mv i t'. I.- ,' ( : II .1' (' fl .
1. .
on :, ; > '!- I' tbOu4id, 1" 11 1.\ "- :
.1,01I.t "
e.1 i
\\.1 ; n. .
: I\.t r..a1 ,\'v: "f. tl.i- .. ,.I.! c! t I'rt 1 lln.i.: nlon.inc I I' 'r. _Y." ,.... ,,'I.t .':. ] IT' r.. .rh'r fllTItIr. I \...!.,., 4 < i'Pa..

-'_ iii UM[ .- :. ; ;
.1 1 -
.
,, l'i..I',4. 9 : eta
i :
u t' ; ,
; CountI ; 'i !.u.tntu.i: nf : t I""r. <1'"H.l.! hj J .A li.I.1 ] ; :0 ettrS-. L..l'l f1'tU 3itt'. Tidnlinl.Julx .
.i1. :
ol.ioi.! $110.(1 .
:: luuI..E Man. ; < to hiold) i I I il.li. l' 'I ; \ ,"-.
\_ 1fAgency : 'jfiid!< 1.1"11 i t.t.iioi*. IK .. J .% oontiMali..'. ,A.! ."-Upu.'i.l' : !L"' 1 r.(1", / HXII .. :.'..1":1.! : :2 ;.I\L'
rOI
\ 1. i -
r -- T. i-i ------ 4 : .
l flti H.I' ai.d xi- ill.! -u..l.| IT to i''I'-.I.i' t ,. \'ill.i . 1' 1 trj.- .1 (.r.H lF --- --- ----
.t! M .
>: I. TT at .. tii ... I traM.' dtttilf.. Notice. ": en,.
!
\
fo ., : I 1 \'.. tx ..!!il; !,'I'it ( nr'i-' itt Ifii }'\nIi.1 ..u..., --iijiU-! : {., t-.M'i. til-iu iu '" b.e: U .1 Look ) O4) nOUI11 Ind ; i II l.., \ Ju.I .\ Administratrix' Notice.x .
\ tin 1".1 !
] : I _> toq rivith oif 1 Miviii-; ..I'r I' .\i ,. I (f rtft.rpn,' retime
i r.ioif.
I :" .4VMi.VliII.* 1 lu kl.l.o .ni.d "I'i "'n.-, f<-i" :.--in', t- k % 11.-.I 1 .d:_ .-i 1u, ..lzi'u. -f H,Tnai- \ (1 .! 1 h. \V. { : I 1 O I. :.1x MOMll-fr-m .lt. I will; pir..-rt mr .
VTA.Vi.t
1'J: 1j 1 hl'iu I \,.1 .r .'\,'. 11. m Mat.-r. and l, In. ,i..lit-g -*I : : roiuhor- ..
WILL :, di I ar.d tI
T '\i. .'11 i'y; .'vfrvluii.r il jv r I !.i. "t.i 1 .. :.II"II .1..1 Xo. C'7 II" rrrx\ Y..r' iu-connt Prol.nto t"m rI t
1 .t th* r.- ycrtra't : : -t----- ; "-- 11.1': 1'T i"''ii>l\t: an.' cwi.viin .!(. Iii.tilIflj I .1!. lin, 1' \Vi::-... I!I ", .. Mai i.tfo ttiiu ty. t lor u f'inl! >..?I 1-iliVuit oftin

1ars BLAK uu in "- ; I t LIM: >. v..'HimiruT1: I .' 'b;) ; I.-I/ll.. i-f J.';.U ./. tii ld.ird I.v ui tail

clIaf asonoy..1' JI--T'\I I I.iV -10't f' '< l"i fl.-il "aid (;U- ''/:'' !,. N. T a I I., wl.1.'I: .,..t nnij a' the' vim t Iii.,.. >till
ij i -
I BILLS OF ADING. .' u':*-. fu'. I i.<.tin lin.: i t'lgii"' j'. I 4 :'li-1.t.- .Julx 2 !t't. l7 i I lIV.kii" 'Qf.1 (f I'?I'.-., W 1,0, it.'. for: a .'ifiha'co from the! liiitu.-r t Adiniaiv

Tampa, Jm ': !>"dai. lit ti-. tIIHI,n- ii .3 l .i .-'I''! **.k ..J l -- - /- : The' BitM,wn,'t'"1.1.' r t 1"111"1 I : 4. '... tr.ilio.i "f ,:,i.1 K.'.te.MAUYT. .
J41Pi AKt tL.-.f I I!h, 4 ;".,1.j l-t- .. ,' I'I\I.r1\.I'
_ \ ( : : /-1-o /., .f" v a: '.! ::1. tic I i' 1.,1 '
:1. ;
\ 1.. I', .' ,!, 0. / .;t\. 'l.J.l r o o. 'Vf. 'W4iirli .'i"] "I : 'l.r"".1 (;01111.1:11..lmr'' I : ,.

.. | / I 1)) '. Ail t'L: :i ,is 1 MOVlH..ft.: | .1,1.! t -f .1,. -.' ,p""''*. I', hout ITt the rll\ "'" ( t. .1..1.' '-'; Vavll! l"i'. siI'Ivisr1.iros ;lIt

T IIEUE '' \ I : l ( 'y, :*, -2 t If o f. !M. .lj'- ,f..1 r.i-1- rur tUTlUct| !. wj.J.?
J. Tani|. .Fli \ 1 ------ 'uiu 1'11. ,.f l l t..i t 4 tin.. .L-- .".(""" .1..1' : "I;. C*'" ,Ifl., : .
-t ft JUn.Hii.loi'oiit.i: !
.Wtf \ I -- ---- ,1 t t> F.'i..r $.'n. at 11'11.[ *'! .. . .. .... .",.. )111'I" ; ( 1.1.. : XOl'/'A"
t
TiDE tnr ] !n KFOR if il. i.nd. lig".,'.l. i''> th.. |..i.nnLEATH.E"R.-. : 1)11""--- '."i "i ni" i. T, < OUr '"- .'. :,,;... .. .1'111. : 1. .
etive .ndr1ir -. ; J "iirrixI 'u C; t ..,.. Iii- .'1 !..-".I":" 1',1\' T'1* 1.1 nIIf'. 10 j,1. .' .I it Vi j-tt. uliI'rll."t.I MONTHS j at-r ..LtI'\ itI ir.j.n: ru\'

. tWllallJ ).T iS. \ ', JI. I hIS FOR 9.'T 10RSJ.; :. ,': iII ?'. I :.:Jt.g i II.I". \)1 H. KC.XMiCKi'n'rApril : I I I f'w WIO ( rra-- I l. -:,. ,.- //1.".. 1.1... oi'.unt. a'ldouoho. ti> tin) 1 11..11.| .j

. \t } >.I! 1.t th' "jrida-; IVr.ir.uUof -' -- :S"; S-r I In" "'t. TVOlllI mi.\ l """"''I11"! 'uttt'.' wil. of Pro'n'iof' I II.rn.xndo I i-oiintx. I'lmid.1. and
I\bb1\. :>Mi.t ,. { iho, hI
-- \ ; -- -- -- -I; .nnn"lhOI Wh..I., xe haxo II-I. to I diVIinrfT'd! r..m I !rth.-r Adinin-
-!jII".t; IT.'FIoTf'il r. T I (' 111 : ." jilt, any. (..11..1'I t-t-utii'it un I the Hstato of J.-'in H Turkltt.
.. i
\ "l.E: .1 I iM'l.il: IuT1l- ; : 1.1 HOlh. .
$ : ---.------- A i.t/; i i.1'!. |l'Irtl. thoiit-h main a.]- Jute i'f t.iid: M.iUu.l'l .-. \.\ ..-.' .I>.',.
M 1 l : / tle! Ill.I"r : ; 3'
IT.. ) -.- .v i \ TlllP.II'Irl: : LCI; lir .ir"M ''* I r"rnrxrov "lit- A. P.t .MIXI::.. .vimr.
iii.agcut i' o ;/ f :. I r: .' < I.AKKI: i: .1 oTanifA. I', L 1- ( f 'rMtitlf, "" \: t \
I.\"a'' i"1 I I,, ? 'r" nnin l t' rv.i\sB.i: i .1. I H. Antt't 2tt. I '::'. 2(5 Cm.
1 ? : \ Tti. a<}j"art.4-1 f tlu 'u'v 17.. V ,ifN' ii'Im,. "" '1- "I
, I\ i I -1\ -.lt< 1 I.-i. '>lnfUu-. nt t t to ti. I Chrtttoruf II! "' .I'cr. ( tiM.i.' "I'lX' '.., ..'...m ,.I&1t1iiiTy I
Tanj-a. !> > | 1, nll"ui":1| | : > tti.*.'.\. (..r f t'h..rt. r to ----- \1'1 II.I! I Conjp.invlure I inl II.) nlll'ut t"'I.r.
: I I : / : CI T : I r.: tttj"' till "xout till oonisj.)7' Notice. J
." 1 f Il l; I Iuitr..r! ill- .'in.e.-tio: ,f !lu,.< l 1 Uli. I ISO?. # fHllr. fhnll, thi-stxloof! .
/ .
I .. ".. | I I''I ir.,11 I:. 1:1: ; tl It..I rt.I: I U. 1 Ii I..: I,. \ 1'11'c.\I' I i"; ,::1! I. ,- .!t-. 'I t', n..\! --- ---- t L'v.. PN4 'I'WOtCJ TII l r.1.It' "iII.r..irh/jI \

SIX: "FFlI. t ? : ) ), Iu3r' :t'tt. diILie pQiLt ,ie Mate Ua Ol (;o'. 'l 110' .-.itd'f,\ : til. fU" it I.:,'"i I... V 0 TfoT I l An.! 11, ero. J Ct).. I -I'li'tA t. \ .... l.rr I.. I lie I Hon. JuJ.0t .
"
>>">\ A, j f.T ", ., '' ti ion 'r"fin. tta.- !! I'roiato. of I C"IItI..r cv: i
l .r': "' f..r n l.i-: ond flint, : I IMI-Um.iyh .
): : : .n. j.oj; t \ T: the l.-ou.nrd) .,, ; eI..jl'! lr" : .
1 m1.t.orou:1Adrlllni..1 <; u. ,11..! is:!', fl-tt. .! or l.i %t.'vtI. P.aldxvin; nnd l.ako Citx', to .il I ?.:? 51 A ".iifU-r fcr the ,1. t.\\il! L"lu..J. t"/I. tt: .t tin tin il itrtiK-niiut.* -
nj'jdKft-it.ri / rnalt3- )
rat IflrUt. ; ..rnl:1"1: ,"'' J') "t' .r ', 8.: tuJ f"iii<'t-utiUe: j-nict. r>a tl.t' < ftfori3 | } wili., 11111, f, 11I,\ j hl\l) \ jALNI.
& I S\ i! t bt. I D tt:ik 10 III I'I.' .
hte d : 0 t!.:. .! d.. J'/y t.. Is'.'... I 1 : !t Ta-. I :. I.VAXS A coII HENRY 1'1(11'-
: h tf 1 :-t. 1" '. ,..: .. .!. J.ra.u1' .
.,, t ure *, & \1:1 J\"n". :,'r'r"1 iair: ." TJj"" 1' K.:; (

74.m5a. ( ",\, ". U. :; / Ix.. '. .;.. ". -':', ) i p '

q # '. .
:

'I-"4 .,.. "- J t. : ':: I .JI a

:1 <#, 1. ;TT-TT.: /
: "i"- ..:' : ,. a 'rv
.
'. _

-- ... : :" -' w. a g'N :. I! 1p
I- "
a ;. a &, 'I -

I
,
(a .__ 1 )
-
'
.c.- w-- -r- -- .
: .
: : = : '. -
-- -tr-
i 2-
.=_a' 'tf -