<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00151
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: September 21, 1859
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00151
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
/
,
"YO -
,"
"
'
k ',' 'X'.
1 .. ---i -
: ," -,
-
," '" '.. ,-c "' ; 1 .
.
:
II- : ;!'T.o.r' .0 : 4

_. *
*
: ; \ -


\ -

'

.. \ ,
,. \ .
1 : 1'" :: <

.
: .

,
A .
-

I .' toA .
.
-
.
: .
I :
,' .

'il .

t'R a .

.
'
1
I

r11

1nt r Afl 1
:

'H.. '_ _-, l ""
n -' --- -' __. __ \
._- _______ .

\ \ v uc V; i\ \ '. \'
A v'IIII11. \ \ \\\ ; -r o 1 t'c. ;tc 111e \rllC c1c111t.ut of Xuouvlive \t'
\I\ .
I "" \
.
_
-
'
'. 1.f 1. '

I \I. G. .
t 'J'.OIP.' :UI.nt"(al C'O. rU lln..r ." "
f L. __, p'I'Iltltlt: ; 22 Jilt.;!). ..
-- ..,. .... .+..-- a'. 29. -

t I FIIB FLQBIDi\ I ; Ctt.-.TIO\: .11U ,\\'IZk-: : t .. -- '- ., .. -- 1f ,
I PESlffiJB.I I II "::11. : : n : :1 I.r f I tl'. i i. !. I 1.1: i .
I /t -
i f'.' ... I r' :" ."" '' 'ft :;. rviurc '. ii":; '' .' .. \x.h l't -- J
..int. --
iI i ".I : 1', ", 1.1': : .. :.1. rl'r+. ni, 'St.h .\ (! 1/; / | 11. {? ; 1 :' i'rt'itlettt .

I A Dt\Hnt: ; TlC WEEKLY \E\\rf'\PLIf\\ : ; \ :, I 1st "fiX 1'II.1I:1'L j.i ,,1..1 I -. j, xi.u-s ,".t{ i ivoti hair, L"e.I.; >J Ir t'1lltttlll.IM: .\nti->. ltt'cly 1.:1--!. r ,.Im '..,, e'r r..il r ."it.! xxh>ri- land ', ll'., I i f'1'cl'

.- :iifi ft'-! l-i :nx pi-t"i.; tint J IIr !ilf'jull: : r' } t'f ,
1A : Uld w/.f' Ir"or"n..r.r
V; i\it 1,0'
!li.ii-- j j
I n.'xxxixt: li.-iff..rc :]e yc t.1'hJllll"e I 'I in !j-n-xioti- ari--; :.!I""!u.I.'J: to, tfitir i//i.i 1'1111'1:4.:1lLia: : : 1'4.4.,4. .
t 1'CSLISItED KVEKY S i : iuaun ll.l! i ml fiit in 1tSa( the; f.lll\\in'!
'': \ JIY : i.t i.Tints'.lx"I! !;,,: .! !! 1 tic!. n.itrf.t t tliif'-oitjtt f .
-' .tr,. "t 1".f II!." ,!. !, :. ., lkil'lriJ.lo' .
\ tl"'I'III'\\.I"; to tintaml. j 1.1. o i : : MS of f C/tii'n'H ; tll tl", !
K-i! frn ; .
i to
;
litllvintv jvincipfet. 1'l.lIIi"lrll'ioll
Wm. J. y''t a : while I tin f '
xvc ari- X..iti
I j I 'a
Spencer & Co. | : t t" ] I" Ill! '
,. 1.11: a"I1"llloll.ill; 111:1 {} i iionti Srv! _* of/f f'f xxill:: tl'r n-. t-.into,4.l:: t the ) /'"IfL1! IVrctf.'c K- I'Iil'iJ11! ::! 1 ; i .
-- ,- ; i i'llIr a' 1 lit r.f.'r/' (! '" li r ; : : : \\t.ih. tip! 'n) inx' l itSoirh.: .. I In ;. | alyrhtit ; -. It wj '.
,
'I| ,
/1lrreL-Jirat.l.r _,' of .Mr. l)" y.1inrf a J!( -TM liirht! lli\ *|'iil il! U tll" "J..ie'I iiiiit'1 a1..u: -al-o-it! :a !t'ru-t.-l i of! 'iiiin-.'' I,I; l I. itifi'iiiinl <.t f ,.':-i; irt, utlr! i ,:.0], ,1\' xvill :ill{ :'y i nuitOKI i: "o't'hrn rci'K-M.: 1 l..arc: "', :

t .uiJ .. Jti., ftrrrt.OF .. :ln- -iiriu-l :lint. | !I".I l at iii x\iii i, a/-n- : plv <-l l I '."I.I.t.I.- aiiv: tIn t. 1 "1.,!14. \: r.vt!! I"" "" t!.,' 1r.,-i-i-! !.. s, I.d in.- pay n \ 'lIm't r)' f fi'nf! t.). ( \. >' i'

'-'.'--' Pair moon xxliyWt I tlu.'l tl.t'rl: ii i.!.i-, -.l-inct-: ; tluu -.: ..tiii i I I"'ldlll.1 l !! I l-y ihf II".C 1 fol| t IXxiti.r" ""' .ll ,Ihl.n .:I.jd., ;, t t-m-i-ijiu' r.-t'. .f the' tir; 'lltjl' "!,. m- hirh ft."I."t| j i-iit*. Iii Iiua. ); mi, I tliink I is!

1 r1lCf SUJ.oCJIPTIO.Y 'I -lli.it I 1..t < cXtpuM.: 1"1 j itrl, I.( .-.-11 Iwildl! adoi.-d! i, sM'-ik:: : lln- 'UiiininKof tilt 1- I
: :1)Io jix at Yll.I : jut kly : i ji .-ular "( til ". :! | :11.1 I !U intcad/ I1l1Te ">tinaunily -
TWO Dallars n.--.in \d\U'arr. "l)ii, I Iltiirr9tI11.i! "Aumii-an !Knii: :i.int An, !! !pn.-eciilcd! for the nnl, imiii.iin: ; if J IIII.lcll. 1 111\ Xo nun-not (
prr .\ |10, Sun xx lint nuil-. thy I I'JlIiH..t I'hi'I.1 : VOMre.jj":ihr:: tr ; h-ti i 1 1 IL.tn( --n.l (l''PWI.t"I.r! : \\ ) : ( our ( ollI.i "- I'Ss "cn :\
-
II.Frll- 1 then :1.11 ru7lrrU
?.._ t-lIl11t' ""au. I ihin ifl.iiixc ,1..1. :1,1 .f morn
-- t In Lori: llllt !it:. \V. I i i. rrt..j't ? our <1111 (trru :.
.AI"'r.rn'F."n;\'-* pill !Ie j irs.Mt.-tl .:i tbt -'HieVnl that jaiJ, '-1. t there I* light" o'.! fiitri'lrif! \\ ". xou! ii.ftl (I. .+IL" j ri !h'IXX.l.l'liipp-i'i, | | 11.4.11! ] I:. I...t i. tl'rttii m..n :, 'U'II"I! | u : Ir 'nub ti'! t:111' ',"s of the j'coj 1;!o two! h
f. I t1'r J > t :.1.1| :1|_r | |ILl | r.i::; i t,. tin- ,: 11"1'1-.1" 0vl r'r.-tnk'iii! I'i4 rr,- ,! his i
"I.1 :
ronouinz term : I hutxi'.l 1 h ll..l Ie,1i'i.; i.f Inn ;: n.mil1i.lrtt.lo"! :
: I'ljn.-t.i! Ji -a'l I it xxh-ii
i n at jui.]: s rNa in vroir < OUI' ? my : : :n acipiii-Nf tart -7Il'Ntt! !! in ::1 hN', Voik : : 'I:1: ] ,
flue blar! I per "'Jt1 -**-* of 1\\ ..h.. lilt.p. or ;, -LII,C MI, utif.-t! I\lIf ilin r..1'\... Th'n I oitiiiii iK il! II a I I..w \'II-I""Y'; i j .. ;it 1 \ CII". ,! :mxxhich \.II'.-::II. K.ifitti-.y.' Tern--! Mi-otiri.:: 'nf the IVii! lOll; ( ii\'itiii'-nt. Ur.expecti-.lJv
I t ;] ink xxilh tic! { ip.-i ;aj-j-ars .I. :t ngtil.u: -.|viili.f'ti rind), x.v liar add I : | fur tl.. 1',,'oi.I'q' 1 la rune J.l.h..11 J.
nn-'or
ciT.il 1n1U
frr Iltf'! fit it iu"riiiun. .\ liberal*- v-lacli uas j; .in' to' ut.j Ityaro. ar- .n-c. 'I! It "I :

<.-('ns..t:111 L* ma.l lotarl? oIvrli i..r.. I Nntuie wli.-nw *j'rane Uy irjoijoiij frame i it'!"t a I h.-r hix'-|1nr.-i<. U J i iiie : .\ I !y .,l..t.;.:, d I xxitJi. frr.f -.t.;'I 'P'I'"I'Itl.! : : and: I'"< I l 6,1114.: I lo* rlt vitfij; l I.\ IIM [ositioi thaninff

J AH edrreti' 'euteats not t*ll::..! xxilli tins I|1)1)1 I J."I" jIJJ] m., ,,;.11 rant*. j I I "'FI!:- flirht! .f intr.-: i j. v<-rx- 1 rnnl.--! !' A.tI:1 I.mc'l'i: : : ;: ,dl'l K.HII' : -, Xi.-l.-1'i-ki and! :-\.1. With : 1.1. | ruIVci "cr*. !Ilunll> ; hiKM- !.

1 Thii-c :11\t. uu., .:111! St.t-: ; r., ?hf 1, Jf n.-f inVi'11irtanhr: \Vinte ]B"'I..e I
I ; x.-an aur"hi- I.j| mf.| of t il Ii di-m was t
iitiiiilxTtff / '{ 1""llIil.l.'in Loontin | 1 O.i IJjilti thy ulitiif i.uwho ]1'' ; i IMT tr. tlit Jl'ix.inr! : :: its h--i; : ,
k i p n ;tvi know to .-, I-,:\',- itiuiiix IYi-'. 11 1 l j.I\r| : X. iipi7iti4-r in lh- rite: of 'IViii'ory alt! !tart of X.xxJ.!r. \ :.-.,. : d 1 '. tinr' t i.iu-.f In...t.i'r! ': "f..I/.f. ft n>i fiont. fh I
Wed unlit f.ubi.l. ] 4'1.,1 r.1 f I .\*, t v j-II xx 1' -'k hatl I tho
'
n i. "1" Lot fdt nil I" .
J Jnr ; tiling; but 111.d If I 4.111 :( l'' { f th-! .,. .V. I ,
+t4. > l-iiiii'ci !
'r
Il..i Sf .in;
: ---I 4 t Inch .. {i-i ii-!, IKstrit-t:
h.\ TI' I 11>
: > .ti'.l | \ : t ruiiM l ,;
( *::ar., for MX month I rt c>fr j I Iljm I ** .1./.1./ i t.-i'-th: r itno lt',- N..j! ih I !fii'iti* .' .f} !, "III.r ,; a.. i it i. !! : .
'l I Wlmt: i ii roil nri vliirlivfrv a Ii.4tv I rtt' f fI '; .ILiI! lliwotM., I H I'"- ', ith :1 "''i :..". t'. :ti'i. >n fr..m all, jifijtii-. i-. .ilk:; ii'oniriiit : -t i.f.;: ,1'h >14.11! :\ form .nt .:' T.O.1 ai,. |jNiin! ;! ? t.. :t in::Io in-li--r.!; lion: fIn hi< 1.:ut. .t 1
\. or ij T I w-i'i i4"e" 4'11"11.< an JiMm 1 1 pain! : f( ,lit" '.
per -Th. -: i. 'duilti 1 tn.fosv: ; runtitiv t \.I"I.ia! a.lli.h il! -i.to: it.rni( 114.1|/.tl( .rrllt,1!{ nil hiu'i: with bin' ttl.'ir
I ficii (-f Our.ijti wrul ll..j,) : : 'him, a 1 h ,|H'ful ]i1, ut.: ,14.1,11 N1J4. '"ii.l.! n TI.'H: l.nnn' j : ,
!
I 1pl'Iralioa far Ltiiet* of Jutiniiiratrtli I j I ",01 l !1..11'.11 .( iio!,|,. ... 'i i iiy 14 hail. at hilt 1 I.ril"-. -rii:!.. I :1.1 I h> mm -.I in .I n a!! ;d-.s :ti. 1i.1..hl.' ', inl! i iuurtuaiat! ; ni,ht nr.'l! ilay e ,
. . . :: .n"I" .' 11Ir .pitaini 'fciu..l mtii-" :; ;I.i, j t ti.| .v,. l.J.! )
. . J .It .', ri II-Ori1.tn'" aJI"n"tll..ja lulls f M' "ni': /iki'l! :' mtiiiniiii-il !11al.I: I 1 f-ix.ir. I.( tlu, a'I'1 xxn! I i.ov.yj! tl! .- ", "til; In r.., n"r! | ;i IlIi"t;' l L. toiUn! at his \'t>.t t, hjs heart

Xi.t..II..1..01', :t 1I.I'n..t"I.. ; S 4"u I I -\\0 rat: t6. 1..1'; funl.t.u]. tourht." 1 h'I1\- ,I 1 I.n.' !.- lj.t. !,itti:hill fcjjaiii into I hiri4-. < t d.n; piitt-ha--110 ati.i d! :Li! who tit, ,\ I.e| ili. tl't ,I II. iii.ii.-' ,174. ; ,. l pr.pn.!!: ; .?", tl :11, .}-',. h-r t. ,; :., \t'( q.{ 't l4> th"> cit!! of cLatity.ir'l! : 1 hi. I

u .trui4ait10.1: for Ji..II1.1.1'; l II'.4tii i|Ii t.I 4.n, I.i.. thrulI. I 1I .. xxt-nt :.',1.1.! I "-.ulil.I; ;I : "in:. j to .If'-r!IM I.. i'II.II11'I..'. It i i. ituxvnndy Ittt.Ia/: ;i.-r 1"rl"I'11: .JTU.VX-: v.i:: Ihid: !I' ,hainl! 4\rr ,-::,I ir to .i.ii i i.t a fritr: ,"!! Tlltt. 1

l. Aniion irtiiip.it of Ou.litlat. . 5 "" I.Yi B 1 Aitttii"tanid him; ] ,ilrtt -) d"0 I rlll"t for !< !irtii'ti tlat I -+.4.nE: I t. 'a ,. t..m.ltv.! I,! I'l'IIIII.I"ll-.rf' ;! ,. in \\':>!hirly'ou luiii.'! his
rloii !
,11.t! ujH'ii! ; .
f JiilN for t Job I'mitiug 11:11-1 i.*. j .li.I.1 I t6r! l.riup y<- ill y.ur fl"nint In.i"ti. 'iiniie{ tiiia.' ..1/ ahe,:1.1 up-! <'JI..j" '' iiioi' 11:1! : ._.n.n '".. .,.t; .... :, ,. ,I -Iolmiui'lrti"lI( ruled! l ti-sriv: : lint" ill' lh. 1 .
1,1 |
-ti; ,'. iiiliwi-5 .in I.L, | rrr.i-ii. i 1 .I! ,timiii-n-J -' '* .
nrrts .
1
< > --I''I tm. ligittitiiig.' !Lull .r ; + 1 ih-N/ \xith: > \ at 1
:..-l.-livt-ry tinu :.iU. j ruin. I -NI.I;! lit- -iiu::1".1! ,,:i ; .in.'} IX-,, i hr, j 11:1;,: ( xi.J f.unr, inaiii'xm,! th.- Sa-; MIU-1.t. -inipiii. < 'az"f u:' flit .tllr111a r; n1'aU.! thtm-i-In-i.I\lr.| \ of t-'ii; hre! :H "I' their;! Iiii-.ilii's; III' tf It-

1 (' ,1'1.,10"'- "n\ ,. Jor hintx' If .f'I.ill'; -M. t :ia I K.v I no rt:.' u i- itre! prmnpt( ti. .
Lt -' -', t :1. lul1 j !5.1. 1'. nii.x I T. : the !..I'r.I',1) ri.-tu-h '
\Il.1.l n 11,"n..a and shit I'r.1._ 1i.la' at: itln-r ai, | a !.,iuTa' ,'. \'alla. tin.c and I M..s-niii ; ,, .t(J--r! c"ii"5 iJ."n aliI 1 n-licf! than the }1'resiihnt \
-
c.'e\ \: \ j y' rI :0 : ''t lo. li:$ lu and \ill: .""I i-v.i.J/ Ira asttt.rioiit r, \p!:i-t-: ; l! .. r'II, !lufiort ut f ttu( :
(
'I'r/lli"I. into. i
4-f 1
( thi1
i I =Tln 'i tilti>! !.. "l .rii, again t. kll\\. I Jinn, aiii! l.t't'aml ;. i rj;! >([>:KJ.)J. .li"c'lal'f: : f ) Auri.ri !I'I.:4: ., in i !or, 1 I".I"\\I". ,! I iiitt-.l >t L'ltra: The itt.-n :Ir'f I
ATTORNEY AT LAW: ll.l'1-r-: !1.II.r : al' 1I' Is of g.ulll !lau.l. '":1:11 : I poitit.-tl I f. ,if!;:.'<- t4.{ Franklin I' en' .
"Uht-ii ,
-- the! great;
I'.ouii t.t"'h1! u3t.it \hthtf, nnoxi.; .! .r n..t, niell! ti.,. : .mi, h.\m I a'H..l m; .. .ii.-i: J.t t
tol.'OIt : and, { !! .
thou I.. r !!: 'fIIaI. .
it' 'Hil.nil I d.f!, Irr : iirx. ik of! him
j "hs sp 1 : wjliMtttiiiiciit
uicifitr, ill (:I/si1i'ec } I 11,1 h'l I th! .-! .J-itiiii-j-! ; : : xxriinfc' to .I!: Mirhin l I".i- .i.,. parr
.. -That JutVistiil: eli,-a "$tril'r." and J lt' t .. **. !. _! ,:. ; '1"W r-t-. ;t'r :imi,C;, ,| t i.t i.. J.i.mT I'at oar V1 i: r"-! ,-t alto' itw-'i: is- t
Ir f j'f "ia
Til.i. Hrri: -c III' :'"- litr.-rPIt "! o.f.nil. 1'ld t( IIL 'Jf. (,,4. ,n {-t.rhntl'{ .'iti- ui't;: I 1'I'hl.h.: 1 t, I',. ,-!, \
!
t111te'1
!
tait4.
I' I I11"1'11: I .{ 1-: t4 '. ','lUtl, lfu.1 l i i. I "xlwrr J ih. mitor:; !!- -tlli.-.I| M.t'-'i ,' T' | t II" SH! j tj -'. I luxaveiimtr.iVd: :.11. \.rs{ 1'iau'Gn': : the v. iv t f. w -:11: : It t.-iitifil tit: I l'} ( >-i Inn !:-l''fr-r.il! !. I th t
) ti..m :
j : l'u..p.- I h. ;; .iminicr ,
I. in I.
(1i. "n:1 ''II'' t'om' .I' :1& .'1. : tin; rye.iT>. ;lutkix I- I.VrF.11r'attl i i"l'u 'I. : I iirt9r'1.f( :1'lltllb! !;"* ta:1: i.In. \\>a htl'YtInrtt
lIr.t the bl..nli, '! "ltp..f.'r'r \ 1'4.4'1;!-' X''H.J' Ill | ., 11'\1" It til-! ';' Iho.ph.M. I t,. ; ''
| .
-i; (
r tj.r r-t li. .r. !> 3'P .1 MT l. ,1111 :ii. ..1.( } 4.1 t. 1'11'I : -in ,:,1| rlKiv: |1...M-r! tiulor!
I'UTIOwh
TJ.M '...1'1.1.| :u. I I':. ;ii 1-:.-!. -I!, 1\'. IIY.its I : .k,- 4l/, "t. li "or>! :Intl: ? f'\\1 tl..1! Si.t.i- ..I i :-" --.ii., to th- i Is.x-. vi f in- j,, lrnre. the 11I.t( hntii'a 4-.; \ !Inpi-t i \ L. .i t hot "-ik cf liiiu

_u -T" "liiuo 'li rwtli. lice ift-tt'; to II" I 11,1.1! S. .' /,'ar.I., .- l,'llmI"! hi.na'1,1 in.i i i rlJnhl'r .tinl. *fif".i.!' 1. xio, iiti.sat i I ill- p.,:.ir I"gll/. ,'\"hll';! .!.i1. mor.-.. -E{ ii-inv "ih:! r
;" ;'I. "tiarMI I II', 1
tll""U' <. !t'ihis
O. B. HART I T.. ., h,. .Li/4.,1 '-1 lit in .. i f.nd tViii'a' tin, I 1 \f t j'.i.t'I.HM! |l..t .
i J. I.ll' 11.1. / | ,I.'tt m. ,.Itt n t.t, ati-i r' a>iiiiahit* .ii-jid .- (It. J. cond| .. :.
Ki--, r'iltrr.61.-nt!? : s.'t.lttl.1'!. ', t.-14! :.Jea'UC'1To t .!.J.t tti' .,. that J .1."fltlli'tl.l'-d ; 1':1"\, .111.11 t-: .1! i itif: MI e1 pi'apli.: it wouM: l L: '
\Ua *( :it 1.:1" A ( .. IIU .r'au. | | n ,- f. :> .r .11 flu- r .
rc. d :
t ; ills
da W for : t .1 I'1 -,11' j I' xv.ir.: i.-vuUi.-ii: j j .1! .f 1?"? !. : "rite;: hit "
I'I'I' i''tn ?' '.Jstay. d11 W'a.t!! Ij,. z. II' 111' t' ; of r t.-tnh. ( .
't..t. I' q.11Ut' ) .ItfuIII :'itnj h "f "'I'i' ;;"n :11.11.,- .tit4, in :j, M'tnV alit"I! : ". '1 HI the dllll"I.1 ,,f au.. Uut! in this; Ii i.-. :I.! ua'n.; 111,1. I I! ?
1. tall'.l _
'UTI'.L: '\ fI"i! :: I'l ml :..<.. ill tlu, M.4""r 'u\ the fillittrfirp.N | Ih, fu,: -e 4/ !h,\\1"1 In1 1 l.a.l..o| wtlip :': "')%' at at.t' lh- .rn.I: .h-pme ?( jp.-fi.diy: nl th.s 1 : jt-iU.! t f II 1! \tr. tin-I '. e._, ,

\l 1 '1t 1''' ..f IJ. --l.it.- a.t.l hr the I '"i".1 I <> : tl tf -li.t' il] ail |lnln' >.t .<$f.w Ilea,'.," e:' (J'I.| ..,> 11.1..0! With |I",'.- 4 CI, ...iit, nIl 1 11't.fln.-t.l '-i-nj I : ; ': it f.tin.i.. .: .. .t"1|,r.'i-l.I 1'.1'xx-<' I| a.tii-i-s| : "Iu: till)-? m.-t ti-ipi-nttv 1 p.*'-, 1; TinThe C'ulul'c! %:\-.llId;.'.

ids ,- IIIniU.. Mat hi.iil.itiiut at thin,". in ni.lihnti'i !h.-i-htiian.i i ; t' itito I ) the of { ulitor, of tln
I F""li""I"I *
l'U" llitnnr!: "iff Xt-w
< j jV \ p.utiiKof l .
j- -\-r. ? | ,
ty.,1 | ; (I. s. k or I .
t. "tiitl t. IHI .. will! -.II"'I.ilU.; ..iilinU4U I .II'I\ ;a I'
...fiio! kinjtji! f r li< L .' )! !! \ h-l }pi-! ;thi'li. MI lii'.f" \ ? | |t I 1,1"I., 1. i MMtii! 1 p..ri? art iinlua-uri {j.!ill'r.ur ; <
<-o \ iI..rwnU'I' .
t' j'fr or( 11rPan !
< \ u Lat ; : : ,
rect'sP.LTulura I Uiy .1."i"t..u ware. <-<+tfin- w.'lr. .,I much !. 'r'l..k.,1 \ Iriun i Ty tlf iiit'i.i'! ; .n. ..r IH;, >-<- .(.,.: i, 'tt. of xrl: Ii !h i !i iuj ;h.. ta t h- h.I.-.; f tlu .v 1"11' as i it *. Sj.in.-j-i 1 mitt i <.f a i-, t"lll'rJ1 Iw hey '

11.-.-. -jr., 1 -,:.:. M- 1-Th.tt I.J | .1 !tii x.j-i- ma.!t' J Jm,ky xxith I I Ill"!I'i; f t. I j jfhoKrtini'i( I\ xxhh: h :. r I for months /Iv,-"..din l xxi-i.-.i' kind I.' ..m-trnn-pir.T.t! ) : I1"t. 'HK-M l : j J fi,>''!"III..r.) ', xv In> i is ai t.\ 'jii-':e 4>t' !thSu! -

-- -- \\1.1.; ia rea .tn's lilllih! b..J+.tht' 1iou ;, | f. 't' I vj I .j.! .. ': hail, Ir.. t',. ndu.-l r 'fi.'r t'1 II'' t t.f 1.o'ril.t:
)
;= = J I ICailJ 10 .I. .I .-( -irMl '!i, ( icy 111 .r.. :" ii'er'; uhr ;I r.4.i the .-1-/ 'x':tri.'itv. t I- 1 I" ; l'r"'I1 !I.. itll
.'H: II. I. IL f"iuJ. I1H' I h'MI f | I.. f Xvlio | / ..,. hjxv l"Tli rt ,th"iif..c.r .- 1,1!i the : I CTJIll. !i !,-il 4f til.- I 1l
1.:111..1.,1"
1 1/ .|, .Jn.lt i ;.. .. I''j'j..i' ,,t' inn 1Ir: .-'-,....< 1.- 'arh 1:1: the (1'I! I |I .>. 'I i.u/ i

": \..iTTIL, 1 "wtilit..r! .1..t thou j 1144! I1H.' i-tntt.i: m l.vr( ,.:: :. IJ.. l.rok.'ts 1 !I IIJi'': G.r:\, .. u4. '::1', ,.,, k I.+'n1r. jiff at i ho 1 5imtim..' 1ltrttihlh.: I I.V I I the'n t wi" !i. 'in t fr.-i-, l>:-sl.C.'Mi} / uJ! rn. t

) .a: ('QIIU"I.nUI'" al Lao. 11r"I :and i a.o.i.-: !4.n ,if- 'xiidi-! ., Ji "I"'rt''! 4-urr.-nts; of ch-cttif: U'-cIrnrsv-. If ''''II."II"! -j" p' Lil'i-ria a4.11t:117I
.lton'i' j -ltrav .4 to ,'{-eruit\v: *' 1 pitijt.-sj! ." 'U\I. "1'1" : nldl. :.1,) I I. .: : i.t.l!! ; ua< ap- l
;" '- t'lJ.-rr.nr, I XWlSd 4 -_.-- morn 4'i-iiat-i! ;,.J :,l.iiidint. \Vitu'i! ;! I/rl, ixcra.... !,'- iti a".tn: ,.g that ntiuira/ I""::11.1: J si-!, t t-y} I'rt'i.!ltut Jj-l.-rti.: Tits t
r'f,7'.11- : -
1'f'1LI' ten tT nn ttr r .
} n.nr.. 1 i i. .j.i. h ",:a n. lid : ..i.k: ; .. ,1.- ,. .1 i 1 f.'ilia!; 1.1 I ,in I.-lwii aUttil .
t "llt tin- "!nd! lovitijj.; hut li.-i pi.d-: 1 I.a. i on i"l'u.i.) 'n to ih.,'e 'j"j r t \ t ;i\ nni.tl..._ i
(,,.,. 1I"/'i:1: /.1. .' ..trot". "H :. It.1-t. tired 1. '.":it, time to '-! I 1 t uhvii" !I. !"-, d'-u-- '' !. .in tinr...maituf.. T '-
"j' "f t vi I h t- I I.. ,'ratt!i.. .t'. \vin! xx-.i 1 t% !. n'lif f.i 111.-14. n.n.milf. f{ ,71" an'lll.
'1\-1'1.\\. dly. I '" Si- ; ..; tl.I ;:i. ,.,!.t, I ; 1t{ .; ; a: l it I t. \-rv i I s 1.'. a IK .r,1. : to I l! r.' (it tn..ria. : ) -,

r I.. 1.', t,. I,:.;. 1 \ 1 111. a''t,1 at11,! if- .n. 1'1. 4.1: :il. I !i:"; ... .-.. :.L .a..1 !I. m in ". 'niiii : I',1|! 1 {- ". n. n,.ar .1. 11',1 : pith: :.'.. ill h {Huk>.>l it 'ou.1! l l3 all .

Y" II.:" :tab TP 4.19 S.'H' .in'..liit h h. pi' I4..i d! :. :,< ',. !hvi )I. pr.-jMf.-h 1 < t )f
JAMES T. MAGDEE.S ; -1'1..1 li ..11"U! !t.i. !i\ i ., t i".1 .. It' ,1 I -d'. !11! ;- r! "* .* ii M.r .11. h.1 l li ,iii:i I I. ..iiti- 1.1.1"';. '' ihrld I j.-.I.-in E 'I t l' I"t' :M.tl: I ih', .ii ht itvj',1 i .-t t ::.S or S H+> f-r.r a t ,I
a i i-
xajir .iir ,
\ f' )' a\ ( .(HIII..UUl. :& 1 :.all. I j .1 !..'r :" I m ;.ti to! ', !: land! in. \ : part! of lit. i. .1'I ivIrnt"'S'tn :if h" Iran at.!ld and willing;: U> wort,
/r, I.if.liiti i. Thx'I Id".-Ath' I ..
i b i tin-, t'tiioii ; 1 l.iit ori : ;j'.ir !, : hut ti-l! I.'t'r I ,. xxith ..I ,
-' 1'-: j t : .1.1 -:.. :'c t 1..1 tlr ',\ il i.I': n''II uac'i.4. xvi 1 : a m mn-! 'r '

S nJi'itlr 5 i 5 in !fh:1nrrr\y |I, -A vrtjw.r I..1 hi WU.: ,' 11"1 lt. .\t'/r"t;.-. / ( 'it.'.' :'."- .1: at home 1 Ifs[ tliiuk: :Ii the !t-it f-trin in I

T."s,:. 1. FI"0. ,i, tri .' i 1 4 .. l>,-..; |, I.\\. u.Jtin "I.f. f j' :'i on tli-. I \, !1.1! up xxUi') lud'V vn"iixiA.: : '" ..I.l.( .1:1'J""I: :." f'u! ,' iti 1',1.-; ih,- !I1 t-t arrival; from" Virginia r I.<"iMannixiu- jjiu-n ti,> tkHax t 1

: :- ,' .1'.' r. .;,' ."t.-, ?' IJr -I.I .." : l.,.'i, <; 1xv I.:.- 1! ii.d xx 'im ,Il'-i I. >xf, a.->!'! d'-xxv! '. !1.1 r I.I.1": : WI: I i K-H.vp-:: '' 1 1.111., folK.uii:: x\huh xvsll: ::" (,:i i it ti.! 'x' xxi..nl,1In! ;: in! tIll yuirs.He .

.. .. .x 't tI.I.I | tl. "J" h. r t. :. 't.l!f i si '"''i 1 p ..'" Yi'-o'; ; ,:'I -p-. i d'v:!: profF-rs t tlsU, I tiff: ... t I I" i-r-i .\.j xxisii? [,: :,-14.4.! l-y(all!I rlii--> .*., of la- knuxxii nutiv Africans in Afr'nMIivv 1
: \
< .-' 'h.r. I .
-I.-I.U x -. "-it .r hi-f.i .t ad I tii! it d.plli I : p.' .:. tn, arn '., i'i' (In- r. i lltlgit; -I, in Vir ini'1. ;u. I fide ii'rtcs IM Vtr- !

DR. JOHN P. CRICHf ON. \- Him, i r.-- :, .1 '.; .' |:! xx ',|.1. 1 vs ".'r1.i", t,.- !I. all .! xxi m inI. 1.1''I'h"I. ;ten'. ir I'I"- "r,.;.!t tn .' :ll-t fa tits* the' <. ,-i'/+ ; 'n-, e-jwvi.'llly! our t'IIHI; fii ud-. <; j.i: !i.1 ai-I! ill ':thNorthtrn: Stat-.. at.1! nlso t

rvii.Y 'C.\T:1t::!* I '1 I. hoi! I ly i"y \ lit-! I:., iitno'id! EI'' 'h r-r : ,, iii '. ; in-l ink' ali tt.4.-th
M AVIV ; 1.tl '. m < "1' !1.1" !11.1.] tti 1 him 'ud! i ti-i.iI ,-" !nn! 141' 1 '") .J! ..' Ire" 't*. .'t .1.1' : i, : ti r, 111'1

1L rjmi-.i.. :" ',11. ':\ .4..1.1.'.;.; i"-1-- --"" ,II' !! Jllj. : -* 1',1! 1 -;;i'..1'1'! ".i I il.t I !1 !is! ..' i ,.iJ.i :--in i-. [. \r.t--'.- ;-t. : lti-'i t'l"H. T-! Am-ii'-.ti :1.1.. i.-ndnf.! Mi.V: _;!T- **:t"'l'li'II.! !/ think* tii'happ.ft! 4-i>mSt-

.1':ni.-t-io.i. n-If. 4 ":"-. niii.f.' tf. ; .1..1'! > ( .011.1'111.. ; LOI'li \ n BIDE. !! 1 j'; Lhdr': .. "r It v.. J. ah'! ( ''.I'I'" 'J 1'I ,n .: 1' 12 i r" 'nd ,..n l'i: I : T..nn{.wi 1.!..., '\\} ',, !II i"ln it! !i hito .I.In,1! l I"r II. Ii.tnv !It ., i.f to f then I i"r II. :u1'1".. '. t'1 '".!"'Hjto xxhitp! m'i'I 1

T.-m"i., .t'i J i-. : '... H tfDBS. I --'- I < r: ..t.ti.. !" i- \t. :ju vt ii1,, /"'... ,i'h.{.- !/f: Ih'! ii,:. .,* f'/lltl' to -.nr ,! :. 1 uI: :! Frail t-Ts : th't' : al>i', "i'hnuth"n! .

.-'-- -- -- , 1! \Vxx.r.. -. ill: '1\ !1..- fr. -'.!.- I..v'I I l
t.-. I;-; \."- .'-1. -" -- -I- alii; 1 ]J. i... !! .ii!:d I I. ..1.! in ]I.', \\iil--) -iv:Ir'n.! an, i .h! nut j I'1'; :}' t I. '": .'"-."' d I II <'ompi'.x.! it S h.-.x, 1,"; ,"..!>:i-i' d i-: !'t-i.! !- I'J 1'1.14.: U"' Mr, I !1.H'JIlll..ft: !IIU,'
i LHM. 1!i 1 amili .'r. ..,.1! I at liik"t.. j j u.id.-1! !1l (110.: :1r :,' I. 'S1 !'Ih... .\ ..1". t 'I.. |yh I.' xx\i ,txx ntyt.it.: .1.1.! wit 11"11 haxiuij tlia-i,, :t to !t.' .-.. :;ii'I i '4..r tt> 1'lltba.--;: 1

BJlSfll I .1 I'" -.: 1 li"p- I.. Will I h> r n"xx-.*' Jn i I 1 Imi-t :ut'- len, I pf i"ti'-d: :. t ih-? .!.'. .: <."Ii i-'j: th- 'jit.i !. x ( f ili- 11.1a'"I.. > 'tulti.! :' :. .! 11'1. mi'uaiy: h- t4.illlath :I' lis lame i- ./"l .'/.'Af : -/. \

"h I T' ::1'' : ..., ;.... .( ):.!i..i,.. and ,-ri.-d : thmdii, hlU. \f'.t : .
1'1. 11I'; II1'Jr1. 1..kI.: tt! \\11 nt 111.: 1f1U1114.; .i ; til' *n- tits Iv the l --' '-
dlltr", : t '
fie
\y aud' !"m'.1: !. i-t :.. a I1"" "...,1-.r- i : a t'trlClttll. aifo. I xxn. "
v
\ ;4..-. .lj..111; :1':1"1.,11: 1 .!"-". .'U 'JI : arm wish a l-i'-r i d.-ii ml t'lanrr.niil11 **S!.. j jo liill! tlitT, is a .I'! ::' iirin: *itidIHII 4-.r; Uar! ptof-'d. i j jVf 4'd..! and! "i-m.-iM"i ,11.1 t j.-iy a I L<.ixv Ilr"U't tin: "'IIm! : I'IKI cu.-Tlie i l"riH!: !!:.,

I..i iw. I. : J1 J I 1'.1,. !i.iok' HIMIi i l t. iut ., \ xxi 1 : : :'al.' ) > t > thu! ,. ,h. \
rruttlt. I\\ rr : 1 t*::." y .xoin .1.! -. !i I'. I l. .xx- \ "r. di.iitift'v! nn (( iwiv-r : .tllnli I..r >thl.!
1 11" ... "'t .. :1.1 fnaL ,\ .. m.-l .rd r--r tht". ; :>.-I! !;.tr-, tin- ; 11!i..(, ,,1.! ..dl t ,J,' Ittb.. i ..i'r trt.:: ? 4.. nth .

w.V.V't.ii"i:t \ .. ; I"' '. vA :.I !'. pChNUi..t ,...-.. .'. Itll'.I'" 'I.lul't N1'I'. : .. 4..r 'uIt'. ,- .* .f-.l and! f :v-.lh: .* 5V|.' I. ,.lln. W'' !!! 1 1'x" i I'umiii' tall,,!; lt'\r.d'.f: 1 li "i/1t\< 4' *i! I is'-!: ;'n'! ::4."Irl! t6'->.' lI-1 i : j f.'.'.-ntv! .Er1! .,nteJ l Itom tilt? l foul! ,.: :,.' .fi.
<. 4\ .. aa11: \ J vHai': ,1.1"1' !ll' .' *. 111 ; t
i fc- 'i.-I! ', m> 111r! I is ." ,x 1:1".1', .-l.-i'r.] 1'-1 .. :"".1' .-h.-j r: for thw :'tit Lt j .
.a..1&. i<'.< 'tta.!" .Ii.. ".11\.1 I ,11 h. n.rlr t. : -ndi ,f imit-u.! ,. ;.lliltt'h't'1 ra7tir.' tllf L"1, tits1t m 1 t.H. i;jr.i p. \t.t : '
tint I (l-..J.JIk.; ;It11:. ..-i- -h"H..1! .. :ml. -d! 'j1. ) i""I.! jhf: .. '1'' f. I"II
IUra..falOt,1,0 1Ut1. It li' ,. .. :: :
.q( i.+"* a 1 rutulls < .1\:1 .11 r ; r ;ttf.d i i. i ii! !.'I 14.'.. 1. < SMVirts ii'id rix-i T'M.'i-i! : _t --

l'h.n&1 lot. .'InOt -. '. :I.-' 1.h..r... j jT:'en, ,. Si t :ii: t si )p a 1 td 1 gr; ,'.!.a'I j j' 'l J"4.l| N f t iiiJiV! ,.. .rrtiliv'.4' h''dv "'1 ;! ;fvt 'I'!! galr::: I 'nian I .: I I I'' n'-h,*d l : !m- ttW' lu.-k-! H-.Mfr.; : I
;
J : .
:. t .1..1 } ; :1"Iii' I' re1 1
Tam!; '\I.ril 1._:, .. 111..n 111 .i..1. :11: ) ;rt}. '<. I k, lux Ji tl;d! jistd 1 ;:< d lit- lit ili'o prox .':1'e| ,tj! "" ,,'i'y |i. .,,' ?' .i'i.! t 1":1:11'r 1 I'.iNI: to... from ilr'nk'-n! :: xxhM-.
-- \ ;;
-------- '-' t1t"uII' .t 1 h.! ttn; "' a11rn! I Il.t 1..1 1.1..'!. "! ,' iln- i 1,1....5 li.ili.! di'xxn ili.- :;r ; -' i.i.; ,.. 'Ih-1 '. iid I..... in x ,{ u- .td "pis: F .I'i r. ixidl-x I II.ll!; :i I f-xx ,!,It. "il.'- ;a ,lar rfl, Strvt-hnitu-
Dn..S 'IlEH.( 1 hi. ;a.da 1.. 1'iI'u. b4. 11.1.-C11lt.. ,!it; S+' nrJ ::'r'", tar rl .!. ,.I .1 : '. ''..1 \!. t4. Ix.at'd the xx'lii.1.-, :.I x : "1 i. s.t: '.- 'u .t 1'1 ut xxhuli I ttl 11:ii! :LJ i 'F the. ttixtlopf! ; :r m- (Ilulu: : h.'iir: atitl) Mitini.' rtt!.. a.; i
fiEf""I.i.! :
1It.t1\1 .
t ]'il': HH i*!::4.ri'-i"NM.! *-. I\I: TIM ; ,h w Ilk. a .J 'u11.,. : nh I..I\I... !I".. t;.l1.. .an.r r In* "'I' i 1I! l-n-w xx' 1,1 p.V .'..1! < ,;.'1'. li-r "'n4.' .1'11.1..1! or 1 p. I :", "- .1",' i I- ,1! lltc'l, I !t It l'f '.i 1 1.I.d! .1 |I.x' t<.r..kr.-d.iy:; r1.1"! (Inot: k '. tti slitfatu; ,llamm: te'I } a4. -. i

.1.:, .. ,.Il'l.'J: | 11..1' "', -',".1 1 1"1' II fir h'H.I.d! d I" "* 'I ,f .1',, ,'. i i 'i 1 tit.I .-. : l'i- IUtI.: j.ar a. "r,!.:;- -. tli.- 't-l.. .' 'n if I [ *Mi.'K ::1.1 I k'll: i -ii r.t MM- ColtIltl'rT
i. t.l tLrlX
:n !hi i. ci'' :Uit' h ,11,64.!! : "t. IIH"'r.. txxx. I -
il'(- ... ,4! I' A :M I-.: .1'01'! "f I 1.1 III '.' jjm iUat. j I'.tllr.- j I ti.lu! tl.... \> .,. j' xxh .i.. I I'I, i.i! i j'll tt ..t fa 'I.,..: .:, :'. t'1 I .' ,1 i I'j-jz'I,1 I 1'i-riv r. >:Nr :mv iliv.-'tii:: _
: : ,. ..
,".T.-J ... \ -. >' ;. .;. ubr61 j>ro'"'it "It.! '" i.f tJ! ,, fiiMn.N'.". \ 111"111'n that J him t tf? ,. fir1; ',: ,6.11] :: \ \i. ",; \ .,i..in-i i *' :. al 'f IauiJ: :1 I :: .. ..:. I I Xt! '.ij ''it: t. -p 1 rut: r:. .4.f \II"\\ t'II'IUli; J-Jni.il li iI..1| :t -I. rh-' \ 1'1'1.11".11.illll.l'II. .- I

l.:'" .1. ,"'ltljt.- h. 4.1.1! I i- ,'tfn. 1 J- -.. tne14./1rd! :iu)l 1tl. ':11 L, .. ,l'd. nl.":".t' ':. .\ xxml l -i, t. '!, .ii'; ',< ; Whirl I !, 1u'ntn a- I the T..l* !homed 1. fr.ttvfc, : j : > "
.r"lt .. ..' ; ', !. -. t ir ,* v* 'II..1 tl.,.|,.... |4Jt! ..! (-.'11f.{f. ,.5: 1.. :In- .1.1! I. t. tt ;: j"1| j\- 'vt.i.triiv -; ; .
< IrtiCll tt-. and !', I :, -*. 1 p i.t 'ud t'ti'o itr.l; J.E I': tn! ... !h,,!, ,. '1 ';r'rc! rrt. !I.I .;: .-\'.'fl rd.. Th' '.' ftl'i-xx.:: r;iiiuall lh- Soldxx. '., 5 1'",.\':\ 111,1tl"cuual'. : "
J"x : ]1.1! .. Littk-'ti in iictlili. : HI h..1v. in | tt. : .
: ; !I' I IM.'. \!N .1 tH" f ''tl I ->1'1! x-'iu' 11!i !i.xv I k--p- ri'!". m ':> m-nk'-t" inn- .\ -' .'- '
t fintn !IIn-x I .
f.M'iitif. :1",1..1!ii in.,tr .!riu J'nat14.t J thou !! 1"f. ; x : ,'tl: '. .1 1. \:-. tpijj( It foudi+ ..
> .1.J .", :ld} rt .. .1!, 1.1' ,1 l hm; :,i I h,. "o. !'r.I' ,<1 1It ; ,.: /n-'r.; faluc---a1: of:1f.lt' .
) 'lllflS.1 I I' .- ti. It !h t 1Min; I'lii-1.- -r .. 1 trtl' "I'c'" -- I1'
rlilL MBV.- "ul \ -1) !m <'. tht-r. : S mi mail l'l r.\ OK '
P. '. tti'h I.-! f."t a- : T'.t, J I In. only t'll'n. I .
i I t I.II'.L 'I" itix. { to d-al} / 1<4 .
S.I.t"l
'J>' 'ir4tl.': 1 4' :
Bf0.OKSVILLE I !I.i ala 'tl f Ir-rli 1 i.r. ''I UNI "!<'a jjoaij; to j!lies h.M' ..Il.j :, t 1.IHn1. I" 1 .n..tt; ,.: 1.11.t -' '- .. tin'J 1111;; .I' S.'I"It.r' tar Hrml.t.uvirnn't .
1 mor i ,
II'ioo\-in: +
x- / j ; 1.1! -- .v. 4.r rlnnr-i.-r \hif.iUry' ; '
it:
1'1 "I. II ; ,
I..I. t "tll'i. Ma--
..... l:. 1:1111.- I r a. ftnl -.? \ ; ; !l'IIi.Ii! ,>r. r.hit.n'h yr. '

Heraan'lo. .Coucty. Fla. II.- .'tIt..1 I nti.l *a 1b.?.4.d an'_'li i-h ram'r 'l h.mr.'Xvfs, hsirdi;!. |1'tt{ :t r ,uc.r.nll; !is"v .! 1".0'' .no +gdn'1., 1.,t1n4. >alriltaI{ ...I.I'!' : -r-.. --,llTm:1.! : .'. siiiuit'tt"U, 1a;::,'!!\ .'ix afi > 'In, ,:.hll.h'! t.. tt' I\T't: u1'thz: Nil' .' f
... ". .n! Idin rlx i! <- : ,. 'i.. ; ndinu i : .v/ '
a _
1 t.U 4111 I \.i n. v
r'1x1'1'-: II'1.11. N OT.T Iris ..titI]/ I lt.auiif'ilmy 1 hrut\. lit) "r..1 I l I ,. r"I/ .) J /..,1 i-n., x.h.-8v.n: :. : .ii. llw, SiUp': ;-"il. at. ,( I".., :..i I nttuii{; hi* II) .j..rfy; au-I t:k.> I
lx. ..1.1.! ..f I I.! i ..l... 1.. r 'x. 'nu'L'-! n 1 I{ Miri.im l !- !.1! !"i-axtv!. ,', -i.i.i! I-- (. / } ; I' .iir 01 I ,
\I" ,, upon I'll ul.ox..ii.:t s;1," .1 tool *-I"n thJ.!J.-!!bcMti.'fi"f tho i'ttwothv
k.r.d! Icnr.rLtt l fin, in
vii { '
f vfly.I I'I rt
J..rJ.1'j1"" 'I.-'H:! 4-j\-r In nlit an j, how "I"!ttn'mi-lid/ : : !I---;! an -jsp.--1 lI}.. to.k I.. ." It.iun.tf ._ -- : I .
.. ., .. lini'.iii'tit .' ; .. ,.., .1. ,' it ..r-. '11o..I'I..1! I n mitmt" :h' Ut1t1l vl f'lIl'i't': :tn.l.l I to I'r..n It
1 II 'r 'n r i1 1.I'o, I :if in tji'-nt, 1'1".1 ; ..r ; :UI.w, 0',.;;, I... w yL) :IPI: } +: :. h..r : y4..., ." i'I q' ,1 ". a.aT. \ .I| ,
JU' \' tilt ti. J:-.H. I hill. :1'HII I -i IIi t.I IUf aala. !J.; I J" .t",', .t'.,' ', I hs ,,., ',. -. ..: r. \flli.'" xva. r--idtd l-v. 11 fotin-Uof liuli't4.rIt: I i.'v. ,
ii .
r,4titHi' : nn'4-t lit r titii'" .1 i! :1.11..1.' 1 ..- 1'r1IlIC II n-1, '.iv .r(1, ,.0 tl";,rftsni'J. !!?'li"lake 4-:'\It! t li'jf.: ,thi'r and! tlixx.ud.' nf th"m-titti-i. '\ *I..' \7..11, nt'Jl..V.t !' ; '," _-t''' ra'': un'' .'>. ". ,
VAHlUKV.UY. .
I H.I I l h.. f...... a:,.1.21. I: 'ht hrn\t"tI' ff"1 'j. : tlll: !1.11..1 ran t. tl- \t. 11'i! 'r't; t In *." n'd! MI-.J'I' .-iliii'W'N! put\ :t.-hfd.tII ,ll"-} ,'i\! ill i tt5V7: .i.n.trr ,, ;..,.,., .." U ....> xv'.ii: !I.* pr>Hdi -.WI '!! -

ttrlli.iii, : ', iilr.c. : : ."Ira. 1 I.. ,J ill a rb I nJ I :,I Loot i 1, ..,.,.. aht, 711on'n !Id, ctrl. m .iiin-d;; }1" Hf'hI'I! I(- 'f11' its rtinp I u4.*. !1.1 titan. '-III.! : ,, sU: it"i! ; \.ir.Iar" "I( '5.- I 1't' I T.! ... < i ..t.I I i1 si.-- l'e.'j.iUl. .i i-* tn"' IarSl ,. ,

tt-l i 'ttti.4| '. Tiu-tt he fat-H-nl J In- fic.4-1 l -..If. I .am ?'i,.i.- t.oixf,; v..it I"'i: v ft'S: 1\| ii ni' '.1"-. -"'111' t.x ,. of d.! :-r t11; '/llet t.:. t'I!I... i I' > I. ,.- \\h'h..a."I'}. ,J::1' '" t : .. I'-, .t.trIr't'' r IhrJt, .'. '
: ., 'r. t1 'f l..4. If.I." .1) i I' ,.... } .L'I't
; t .F..l! .r f. ,;n I.i- .'. ,' II. & ''It. :'!; ''- J8r'f. !t.. i in h .n .- !
atnl *!' 'k, ntniiv : = .I. !. '.:. i.ttil-: ,- xvtat.I' t I IV:; i -' aI.- 11' t ts ;lit to gL'rtt: "
_. 4.'t t ;.". '.! Fl. lflir.1 I i flj UI'! I I,1 II! "' .." 'I'I.r' t I. .. ,"';"i4. i pi pa'id I. .. ; 't4. p ,: 't.:, 1't ..1ti. ,
"I : i' ** !III + rtt .
(j :am fva-iy II"I I will r-I'a"! tt tliatvo.xuliu.li ..0. f \ .1! I l.-t! !, "' *'*. a/t.t/ M-lil '!: ''. 1 -' '-- .
.'.. H. .. .1j'\r\ ..\.... 1 "runa .. 1 r ,. ;0 j..... I (I 11. IIt" ; ': ., 01.I ::. III'1> ,- ,..llt'I II ..
1'
t. w U- .
c..iili it I.l ithrni i.- limn ilL ,, l-nx- tix. : ? ..'
'.. .. ... I. -. '111 < .. : 4.l h: -.MI'-TV. ifs Ill (to t"\ I \1:1., t : 111'. ; : r l\ I:;> : -
f. .,wont to |h l .u'i i ,1._" ,.111' '. I ''. }.,'.' :,\ '. till s.,al". J"r.":, .:1.. T! ;>. if i. n"\\ u. IH'.r I I' .
', .t.,1 hh' : .
II : ;
ruit.; A.I. ,. . 1 J.f "l'llit.lw..11t.I' IM't T;..C I' I' :u \"J" t ::1f 11'1 I: 'mh.ill: : n'ri, X t'na! ; I 1.' 4'-! kt'tr-. It it* tw'tt .. ,

Y2.nt-allutr" ..1r ...1 ".I.\. ;i t m -. -f- .iicj-t m.- 1 tom, l iie: wit' j 11II .t',. 1"1'] "! "-It", .-';tl.hrd! I Ili.': .* 1.' ti ,' t.d p. .MI'' !li.-y if'|tit.-: : th? -" !1'Y i t' .t tl.?, Ail.ivw. n n la1'c t, of_ ti.: .. xvi t tim: ,"< !.-.'Irhtte! s'ixi.--:i t., (p-itotn+
.. .. \ t ,
.., " ,' .1' I M i nn" t I4t r nrT 1 1 i f 1 1j ',' .. ..I' 01'", .I .:' ,I. :
."7f"rt. JtlH J.'I.1:1t'1n:, j,, .>,.. i i'i 1'I. in .iIH r .* 'tln-H'- ... :.' .J t.tt''.1! .'Ili'ri if b'r 'lh. -: 4. 111 -uufV, t'if IStOlN!, 111'U fain.* and I if I.1 II" t'1 I \ 1'1"r .I" .III ,.",. ..',"'.. in I thexiv: 4.f rr-a'in: ; n--xx ;;,>\.-'III''lItto *.
"
W-v al'4-ttt htni-- wiri"i"! .t I'-. .iu.tr -:.' -' th Mi : ;: :.h I '.x.i.m. I"
; mad: tip > aI i T4trll.i.\1. \ (I-- th.i rum
H-l i ITI ar.-l :
1',1 1 j.'i up ?'al \
It.* .,. 1S5H ti ,10..* I 'vr h. nUk. .t --I t i: : .',-< :,t lo I : t. -.uh"s HIM-. 1 t ,i aa.t't : :
---- ..--- -. ---- ': o ,1m'.f, trAl'64.I wi".! : 1"\1'1 ..f :1,' ,.- .;, t. iln. !lo-jh' si I 10..r! \d.dh.t ;, 1-11' t'tt IIt1Wh ahitrrrnl ['," lit..ri >4nnll, t tun '!\t.- \ iiI \,1 reio4'
; .
4'TI4'1'! : 1 .. ; 1115 '1"1-1".1 .ny :. u". ir.l'i r !th!.,,< Ila.'li: n. \\II I. a'h..r, alt i
X 1 11. uti-1 M'tiim' i I i' .'.>!<* l Ii.- m'r"'r, arr 'tf.I1.,1 '\ .1 ri-npniiyor tt. : l.r" ,.r. niii.m.; ; 1 1 IK p H>plo I 4f uthni( ( X :l l'fIk 1.

'.... .,, .. -.i..n ..r 1114. I.-a"t; r. ,i._Ht.r lit hair. > ... i.uii1 1 lir ;'.-..",. > 141"11! !! :1"' X.'iof Iwr j\H't.! hir I I.w Il l. ml-! r tTII'. "I cuurs.*, l.;; 4 ulitlfd! tx> : r'J..tl'lt -. __ ttla'f..lift"| 1 .t ;! in "e4.ttn/h'' aIItX'I'.tI N> Ki \11. I

\T .tidO a ill t.. nuJP for I' IUI-t.r I UI' .. '. IIr t w.. U ,u. ..Eil: + 4.;,'Itod4.. II" lurn in land or I".n.I.r the *- 1'1": iit.-vi' ir --tt.! < i,1rtlli; ?.=:: .
j III.i.li. ,? i(i t. \ .ti.l iii" :i' I *'.l..I. i!14.11 1> ; lft..l ;: 11.1 . '. j ,... .', ..' Y.1, >, ;!trv : a : .
tot ..I."t .j al Tatup)'' I 1, iH'tVi-1] in th- l-r-M-l l I }Iv rotitrtl'titi-d l hv flu .., 1 .',. .
Lank to -i' .
lip- a. l.i1 pn\ .11! irlt ? 'all
;
pr.y.-r- t 1'lt
: tn
: ., ,'rt11)u m..j \iti! )lo\<-, h.ij :uHl Xjv c 4| i1 I ,' I l.f t.U ,..!..- I tour : : nnett'I"
Jllllo' lit{,. 159. J ---- un"\. '. htislitinv' xxoi- h-o! atuttt it 1'1 I !1., 'i *'un I U.! im 1 |I. hi< proportion ,i.f :-i-ix 1 pt< Ii T! 'm. i h.- ": .I. I.. : .1.I ..f -vuoftltf i t.., :,' ..ur,' ta-U war!; !- t
-' ,_ .roM. l.aii.1 I ( ilif tnm-iiftioii., 'li.-: xo'o/ nl.t4t1 t I,.'\ .. "h "I I : .l rtI .I. 1 I' Ii l lN4. r \ I
u i. / r tn I
\"n TIC KKotice i "ii'uh ',I. 'Ih : 1
1. i it I'riy1131! .1.p.ful t.'1 'w "ttiriu ? '., .,.t SIC r 4-'inuv-n< < "y ntdI1. 1
: I .:. ...I .' -iiilx. : 1 : !.foU2fl"H" ? tin! s sliHp.v L \ "lur : of I t"\\ tiU)*' l II; 1 .tlnU.r'. u4. ."
11lr r. .p .11 \ 1. ,ith! I I"It' '
J01'l: .i. If..r ; -k'--l ..ju'UIy.Qa'i :: : : 'I a..1 .11.1'.1. ( oJ.. -'i'l1'' | fr a.11.i : :! ill! cimpaiij .
1'1'111I 1,1, n'ad4. for 4l-ix 1 1 n p.--4t..l 1 Unix! \ *' i i-:. in.d-. lr'r! ,, ..h.! ",-. a. .i l''I I Hi-. trim1': r l i- II.: t Illa6i .1 I j
<
ill I. 11'IJ'I. Ht' -I-rt"- '
J.\ i.ta"r n1'ldicati" !, Ua I ulln, I rrltlud. .1'1"Itt 'i -1-tui-U- fct.-n ii"i Hxit/V .-. Ini !.inl..a.: : tlio! (""(-;'!. ': "
tlu' 11111.1"1' --IM' ..It- li.-ait .f : 'I..n' i* ,.... A-- ; r !' 'I II ofC "I t,* I .
.r (
: ; ( t.(1
Ill I Iletrr h4.' 1',11.1; in ,1 ( .Ur. d..I".I "I"h/"I'1 l ltpnt- rtn-1 1 X"cv.itv .-
:u'nln..t t. "I am 0 !Itd, < a J i.tau :1:11 t .. 11'III.n,' .11 /"'nj. I1 I: aru ajrixinj -
: h. tU-.tier-t thii'l!6 wi'h it: 1:,-. ,': ., f'' ih'"' n.I; :+, rr"ul; :Itt nilr: it
/nltli.lr i 1.it.1: l'ultt l'Y::0) t.-n... -Whit! .il-ti-j j."tt".r hr wil: ; I : '"'11 f-ttferii : I'/ ln''iti"Hrn'iy \ 1't th'1 > f' T T'rri"lial.\'c! ;, ; lIm'ut '

Ju,.' Hlh. It;;,}. -_._- han: I.:" flr..clt; ; JsY : 1)17 J .ttn ",. .'- Sri'( j,' U,'lll'. "Uf i"1 'fd) a 'JI..' SI'J"+ 4.:1. ,: ,.It." .", I IIriatlsl! \111,1, n1ts0ritY I .I -'. '- .
- -- ''i 4.,4.1; I, ., 11.14., ;rtt'tCllttU,1! ..il-l.'IU'I't.ant e.th
l'r 1
of Agency. I ,tltmlh:1: ''"..1' Jim o'--*" "f A-M-tiin. If yon xx-Uh! to m'k' vtn""1i .1 tV''i'; :1 uritnr 1a 1 !r.ct. + .-,1 .;n-n--r. in Kn-.n-* !I-! '" n .al t. Ti-!, "'""' t.t!; is ,': r"l'n.: t -t .ir't m :'. .: /1'

.1.1Iu Darling II v that I .'1011 tT-r I.imr.'i::S l 1'1:0.l (-."' txi1ioitr iii-i i1'l--! It'ix-; :1 '' >-J and t'1': t, r.'I. ,1'1'| .1' nn1 t ;. .'
r 111m lIl: AITOIL 1' \\ 1 ', i'-r! t-t d! t'' I--- .'. .i.-ui I. t-u.-Nt .ui ll.o! la' .' :.<-; >III *.-: on r ;.ini--r xxc arc apt tuifti tel, :t. :
wt .i4.: 1.1..f. I sttwl 1 J-'si i 24.! 'h-4. tti>-.. 1 1IH .**'" "'' r him tq;1' in tIl 4--l'ar' al!J "i. \t.t. Th-v tint it.. x.- : \ n:\ finit.
1t7.t | ; .
(.\T.r. ,'u.d lI in.iitni.onl.K'; \ ; "f. tl'li.' 1 tai I ,
I'al
11..1.
lute tlu \.tl
i"
1 jlcau'T in t1e rilrur r.li l wa t r-lctp tliinktng; ,.1 j wu.: I i

"f 6tnl.'. 11.3.. .luguet :n ; 1 :3:1. 1

4
t


SM'v 1-- t
..- > t ,
- .
y \>
* 0
Q a


1 jP .....y- 1.aA


wI.vJ 4 l
'J } ,IIN
.a N '' .
/
I ; 3 ,;.::7 y47..._ .. ; : h4'
'
'
.- .
., : ,
'.
,
.
/

iI .Pc"
I .
: "
/ yL

?Ir _
.
.

tlt
I < '
.
r ."'

.I',
.
.. 'V

.
,.

.
.. :_ -.c.-- __ _- --- = laYrJK i ..1 _-. --- _---- -- -- --


J! J 1: I 0'" J : 1 i) -L11.\ I \ h.: 1 A I*. !!; ici -o'.iu :..(. 1:1: ,' ,' Li Ii -' i j..J! : M rtirv., : i .! \\f M'k i' .\ I'itt! Uitli Intliao. r'il) >! '1illnl. t o1.1'x-cw'lltiulcllt.i t TI1111'T: () .' U2: I.rT.

t i 1.f1.1 J i. l1 liJ. l .\ ) A- \t. ,ic .. :. ,. '- u .. ". ::< }ld! :i ?. >!111. r .'n'' >.i/ I1. |I' -i'I. i.il!, it.. wI, ,.! thid ki'u Zxitlrd.Il In SefraU-rt's'" X.1 <. I !J y.itur. ()Iir- it )1.11'j ...%-t-il thf ; r.II',1 Ai'iii.'t ofri.i l

t II :- kt. \\ .. ii.u II.eJ j; "s 1 4 j u.\ 1 1 ii.li.I: ::i 1.911U1 i i 1 r.TASIPA : j rt)1I.: : a I'Hllf Nt'Ur1): ) :ir) :airln: : tel.tte. in J. :s ,w..i. R'' ntnl S ti-ruble> l 11:11tt\-: ii'i-t I "-,.1

.. :.t I\i itr thc pul'iic if tlif att lli.l.itl'kat! j I Ii \\r n-jii'-r!- '% h..t think YUII. voters! of the tli ,. titNew M.. i- lh foliowir fitf .
=-- -.- -- -'- -. 0:: 4 1\1" Ft.r Mtvfio dlap[ .'on ,:'itix.t ,; I" : tt> hi*> h' .' aHi and irriixi: 1.1- : -st .ur

III FLORIDA, t is i > I j.r uj lu'i-t tb-il tlay tuight If I-jmrf 1 to ,I II !, :Ont) FIoiiJ!,1. of t.i! ri-vuliiti! 'jvitacJc : co. t l. l\l1 Ir .\rm"tl.tl. 'This r- t\II:' j-rooi'i -f l nr:1nnl.e! ititm-e! in mm : n"i1t\! '. liPi.orv-il. :.!iJ "l.e'oxc! I'c' Mn-trr.


.Ill" -, -, I I witi't-s hi -jtvU.-tj I with l 1"5 surjui 1 1t 'i. !l "Iho 1 ('oi.tnij'l! it ion c/f Jn.Ie] l ii.'tz-n! the Ui.it'-J Matt : trcH-ji*. :an Irk lan,.- A ir--Mtrn-ir! : >, an juij'i.iirTince: ( of thr :, !J'.roihrr: ('MP; !HtMi UKi\e: alttr a toti4arj'l

.
". of 74 iJ-x-ti! !. U'tii
J I !. tlixti iiii-'ht (.:Lewbe; oii'a'it'noj l l-v Ir. : Ililltrtv! upri111. (,,tn-citntivtr ntxj in.II.h..t..1I1 : rlrl.lHtl.l! rfi.MH.ll! Hlltht-rt-! ** MllU*. Hr.tW : 1I.nl'C** \'itr-. ,1
S:Trnn.\Y, SEI T. I i c ; : '- ,:. !b'..Iy of It.5ii.-: :in .d.! .!"i fifty of f tl-J.it- ( | for his I for our Or.Ier! Our

... ,,...__. 1:. L.t it i.cfk tiw ,-ie 1 lal'hl in th,. 1 ji...-ii -"- : .(iu ::"*. 1.1):.'\ il "M a'vr4 .:I.til' Porn.19 t.. r \ re killoil. Tli-I !) In-! :.inuiro.ir. !,!".!.5"th "'I'd. vxis; :>' out in'ik'ii; 1 | :!,*.t-ure tlil|< ,: I.tnn-iik'! o-Hiitiy| I >rnirr| >*. .Ie. :| ",Ii". of C.'IH.ri'li.U i
.
.
I
r.f ,111.'C'rlti.il !. r il.. Mth !nuiuN Kxvix. -
:** 'lh"'ln't"f" wL.t..tm .i1'ti t f 'fhc! ., fiMin ic !'sl.r! 'lIl',1..11, fol, :Le 1\1111"11111: of \ i.1'-.. :111.1 t1d. '., *. trooji, 11.1 1 \n' ,if iii\t-n)! otV, Iti. : !: i on' nxt-r ;a i'ilrY.1' % ,;'' s ; a I..1 I rntcltil! tilU.. >Ui u's .itthv
1I"tt! c"i.r."I.! l will u t vmih<- 3 \ll : li ,, I'4 xx s It'; '. ) t l.i- \\ ;* j'1-.t) 1":0": .

." :, arc \\.1."I.t.tiuu> to itj' > -!!. k Mr: fui! in v.irhiti! !" Ito f.I\<, ih- J,-iight:i I! ol, :t.e!I Foi! :'!!a 1 K.: I K: ( '')., !:h -ut-h! .t': thI'Mui'! : were ri-tuitiiii: ,: In 11Il !, il .In-. I"lt..: xxl.i:. 1 1.1.his: s'tu-r: .t ilt-.if niiiti.itiii -, ''a'' !" tit therar ) S'-b a* .k 1 Li-H'oni ri'i-l! /I

V i" I'CRiny Jlr *.'
ru..d i.ix
11'I.ll.l -
; .1 1 lie !
rk.vliti! '(* u4 i run.:J.iio f OJr Cliitt" Juv.iic: I f tit,- 'Sasr .s.t! 1 the! fi t mtit. ll'I.iti,;) of \\liuli) mao! ittnvljvr: altaik.I Th. !L- .tn''vlu-! ,-. -U'1 i I. J It-I!1 a..il: :au-1 tinU.'ti1111! !_ 11 i aii tli.it {"-ii 11
x :
1' ::<."meint2'It1. *?, t:: 'T ... ..1! 'h.l! 1",11I",1 t tu.lil 1 !in- !I."J; ] .it! .'.u.
,
i- i :
f. llirir n t m' : -uc. I'.tll? : of our >! atl.llt1uj! omt e itl.f! .Lak.. Utr r''rhtrnrr! i" :,11"111. ;:.'" S1Jrt : n ,. aloiii.. :.t.tl) -ti/; iij; i t.r i lotud'. ..11 rai.k Col..ii-I I of, r'/'ii.; n' -'
il.r is-
i I 1\-t.: [Iill"! ki- 1,1..1. t t-.ttk l I.T: : 1 I'-.i: !2u. : -
for .il ;
It T'r"I"i"'f ailUll.: ; 1 sxJiT : :: [ ,. hti .. :i In this i : 'I'I"11II' ; : : u.lt"l\lfl.-iu! lUr .."...*f I
.
._: Ji.s: uti.ix.i; ..t.: : \ 1..1. W!
'..
., Ino:. the 1 1(1..1.0 II.I'.: !,' ,! ; 1 II 1 H'I. .t 1' t tritl: fi! ttl .ll :ip.viih! lln \ ..H.I.:1.! aii ,!nii !sin- !l..i."ni- :..r .iti 1'1ir.1.:::: ., I..I..ci nl! ii s t.-rt I :aiiil : l, l.uM"I! } c.l11' kns r\ .n'!IV \\r of t."I'.n'h.! ) M .vt ;!rUn1r1 -

.- = '. 1 t t'n i "). at ill.-! .%. : :. j 4't 'i-'i.! in .1 : w.h ui'l t I. !.: ..s.-:' ..b'.l! the uh. .
; r. *'. )! ,'hLI.I., t>: i.i: I.' > i ...., :- in re tllt.u; :.iJ j I' .":" J thiurak: ,- i ti 'noifcLkiucr, in \\.i! -i Jift" \IdZt: ; JH I I jrt-s, '!. Ix { in .-t IHIJ-.IIIHJ; ; '. ,: n'- .. .
r- ; I. ih. .
Iu -
i
f' ;l. .,.l t.Hld a" :. "'.1 fo .. "1 1"1' tut-riiiil} 'n .I: lui'iil..! M I ,j j..r11,1 ail :nriit'i 9tb! that .h..nl.1! l 1 i ; tioui .u.t j r.ini'"n 1 ot' if'x ni'-ui. .
Si.is
4'.v: aj: ><>: In ;r. I"t'd 11.Ji..lpl'"llIt..l i ; xinl: iti-cix'ttl: t tin.* j i' -i'oHof .r It. o"'I. ;
4 ., : | | | .1]1'I.r.| p I.j l k. lial'i .1 i ti in' I II li 1 t". ; r.-ui' .1 i
,. tl1.;! v'tl r. r1 t'. .' ,! '1 : 1. '::'. | tr: : tt I. t-.ihll| iL! xi-ir l "Jl.tln- X .ruln \ .
I:A 1'1'S' rt '1' : t' tin! ., :r rr. ,hi-i; (J-y |1.iltll. m .
;' i:::e n, :ca.u.:. rt.,.l i ',1': I I" ; :. I;.. :ic! vktilxtt L"I': : scar al lliHI.tc! hi< fcHmx-f! li: : >, l..h..1! Inai 1..\\ ill; .,.It.| ,' Ili /"i r ,II' !. :ii.'l l .1 1 *. .1\.1! h:' til .1.1 tn: ': 'I'I[ ..j.t, i! ::1..- t.u-e : | :: li- /'d.re rattfdi.luaat' 1 h't, t tm"I"

-.. .- :",'.1 tla.: "c \\-1; lot .1.I'g'; it.ju-ti.{ ii': k.t: -.- i in iri.-tk '111.11I011: ;: to tin : iii c.a tin:* 1 l-.iiik .: :il'I l, I 1.1. \\ lh; \\ .,N !I.r.- i .1 f !Slitdrat: mu'rrxirt'! : j I". -.-.tI..I"1 c h, is x> ,s .fisj: u .tl,. I.I. I. I

-. ..* I' 4' u'-: Nod .!. 11"- wl.i't-! I...! if 1J In j.f..1 >horii.if:,'r !I. :, r.tttl.'ti1 I :"n. nunlHuthri -. :,-'..i.iI.
d ST-Y.T. J. -' MTU.-. >f .> H uurt-.I'-r.; atJ to OUt Iit' .::lj hm_. >Ltt-! of K K: I 11.1\i.1! :114.1 l -uv"i!;; for :shfaj'j -fj. tli-- Xr i.f } isC jHu.r uiitiir : :111.' .
i J'f "
,
.
I'mritMi. c.; "' !. ",. '. ,. 1 !.> t 'it I 1 ni" Illr iniit.'n.-: i'}'. x-- BiT, : ,. \\ I xx.i- .tIT""II.| -.!II l'v 't. -!'}' r,' Mr : .11 ft
Cotf ki! cl 116 i..I h- f Ynt4.-u! ; ful"1I1! : 1..1 jirul Lt1 i I. r iliiitl; \ i. ..1..1 ( tLtirxx.t I
.. t ? < ; m.l.uml.in' a s :'2 our I } l 'tt t t j I..h'- -, q u4ttl : '
/ ,-.i.. 7 > Tt CT ini t'il:1r.1 tli f- tlu'ott.m. 4r! 1 I.itiiiiis 'n
cia "
: !:nt t"r <- I ii'4. : | t.-at: ." \ iijiiui \ IIlinttC: .. f*, Ajrrit f >r < 1'1'A ,
:: | -. It xx :.. : I.* ti.i! t tm f
._- <-l ,:1,1 tIll cau.sts ,\hiili !tad u) to inukr an a- uin '.l nain kiiouu. t.j Yue.! 'il' ill'l 1, ill' I r.11r.1 t of tin-Mi roill'lJ; IIJi ti. r..llili.! x lilrh \'a.U thr X *.,ir f >i2. IIUM -
.- -7'-1f. I tl.r I t.4 oil I h.i.l i ,IKlut t -loll t dt-t! :. tfli
:t. | itc., bat atikt.o\\r. ty 1'I.I1I11"I..U.; ri- ] within t tn or tiftit-n; \ar.N! of tin* nritloiill /i--' : : :itti'l irihf: ton run: F Jt -i : v. : i ultl j. tin! riser xxh! ii I. iu>! ofvit., .>! tu rir t IMJ.i ilira f
: .f .,. ; tlit-t. liowt xtY. j.iM! .l:r.I il\ ::1 I '. i tU .... Ml( ll: uU.Uthi* Xrir JS.t, xvitrllli
( Ki-njotc.fi-: fK-ni lli -i- <'ut "ltltl! that f.ldh'll. >Jdl! <-01..1'11'1 '| :>,. xi fll.! .1{ i hi toiiijuiiv I.un.I:1! xx.i i
DrrUST. are. l..jitil.d 1..r iL.-ir ICII.i\: : L'- and! ulit. i-i-! j <- >' a- r. in..Xt-t!, ijur! *'4 "w'lliill linth- oh) f

GIIARLFSJL <...!n tl Kioi ..I.-i, ocr ftd\'It.'t" arc un. ini,Iit .li> honor' :o .t Il.i"'lato1.:1'! j : j ri..ti-ii .- of I illni'n! I l.rl.l 1.a.1!:I 111 il. ht k. j trlj ;r.i\-. :ill'''! Ii-, xxliu .-.lio1:. lioJ rXitiA !jitii-.l I tin 1..t.tibt.t-. of ihi} >"UUI..!.... h'

1 ._. .- .II.'AI.U!.!. h' J i..II.I. li '{iXt- flirt tttI 1 : I> tiniiii" !
tl iMii'y: inij'i-iftt-i ; ivK-. ''iiit >U% we u-lx 1 pulr.il-: i! ,, l.ut it will! itivtui.il'i:, diirlj \Yli-n.ifirrili.iix" : iiiiuu'io* Inn! hl IIII_'. 'H1 1 it i i. !I. Ii> *,..1! 1IAt 1,0-1 !h.- (ITU r. nl tt I
VOK At3tl.Tt.t'r-{ : : 1. .. f.i-! it in- .i.I"I. l I.\ sum.ivin: jirt- 1 .
Ju.! ,. 1.111..11. M il i tl.f .I) )hi ri.'t! ./nbt I t i. .
; 4 i I.i..r] '\1"1.,1. n roiiiiii-iii. to Hit! in his 1 iji-> '1' nr- \
m{.rc Ua.o the ((.1:. \-1and iiifxr,11100 s. i.'iiu-i! 1 t. li.i.l l hot j-ri-x.-u--.I: I |.is OPII; ; J.
1)) I) HOhUXD 1' i ( ) 1 i ., *; tl'I.I.i. h. wri- iloin! f f.-:r'r--ly.- : stxrtl It lori'rx' a xn t-'.. t if! S'tl'It 1'i I
r..1. 1 that
: otlitfrin f .rlutJ < ,1. the" f*yr' .1 : rX-. n''n r a "li h iirnl! (n-li' 'if i
.Ir.twn : 11.1
I.y J. < r in 1h.1 li'i! 'nr il-' ii :1,11 1 I r"k>* ill) ern' ill !T. 11..11mIni!i I.- ., uti't.. "I. ii H !714.*) -r
Litioii- \ ] .l th} ; k .iiiii. i f ft. !t-x soiii.- i ,.4 : .
strtHim) ju in nil o impiiiiaiijn: .
C. C. YOXOK.( i to vulj'ic! : Tarn, tl.hn. Ifj j'.-a out r. t ; i. o. I"iF.-,-t11. il -.i.iiriir! l ; ti"t \ ..1) .: usii- t i''y I J.-iJ! uj liiir wt- ? i s
:a: ;a uiv
=. : 1 OWN jlhl,,IJ"'lIt. U 1.\\ we ji fl!ili.-h l sm nrti- ,I'nii'\ : 11.11 tb.! -_\. l I.-fii k"l't .?v rk until oi -" 11.1, 3 .1 ...1'.1 I t9.,> ht I'I.1 I., :.nil I af.f't. .o,. ,> H I'lti'v: 11' : ; !thr h.ihl..t11 !, }.1 Ulttt tlr-X! i't H'III4 J.t.h"ht'. t ,
-c : -- ISh.t '
_' i it'l' : l 't r':1. : 1 i 1, >. \.I.y: un. i.omti'rt.! *, 1 .1. .I ; [In it-tt! *it-tt! .ru'. '. 'f' '
1I.-V-I: J.V.. 1 ::11,' ., h.kr. ,.: trout tli<- 4,.. L-vTHil'c: -IIIt'/'rI.l. n iji .Iti --l \\ rt..r.. .. :I.?1.. : t' n.I..' Ml. hi- i .! lsxx
IhP )I.t.. 11.,1,J .i..I.1 1 t .
$t< ) : ; .x- tii- w f'l.t t. '" .f Ili'J! 1'.1l. 411->- ,u I tSfr. .
i I. : 1 ih"s ir-.U' !! "n tuj .
to .m:.. that! h* u.i: ; jtiiw x rue i'iiltt on thv -uj) '. :. t 'tit- hf. I I'u'tlu-- .tt .. 'n.U4 1 \ .'. It f
1'.11I1'I*', uq Cr::- cc "!ii. ; < j ia.- -ii -i ; :1.11.1 \\ t t||.tt x\t :It l h.-i >-> !h s i
] 1 H'u.h.t.: no! n..fI'.II.! !h-.\> h,..! mii I j j.N i: f.I..l| i .-. i91-: t- 1...inn -v. .
toil nil in 1:1"1:1 1 ;! 1 il.e: S'.h! :.ttlCli ::1 I""u : A7 a 1u.-1 4., 1.1 "hidl! WI \\.1 lid t-.'..I.f..1: 1 In t I..- in .It) \v.-i- .. : < tr 'rntI3ht-h.'tr: I 'r. in i I..J| .
I :
/ j : \VL isi-, tiux tjriii. -.iii no .
i i' (,i'i.ff'- ;iiiu iu: : w.'iii'-.l (
.1.! I ..in1 1 I I.: N ; II
; I-j: 11:4it .fHt"'I.h,5 tJ.t ti i i'c t I\i.; ,1 r"ll r a 11" Iwtrfiyl. .al "i- i
of OtfV-Ur !., \t. 11.' 1 t ; J .1 ; k'i vx .h ,: .1 i.J;.-sitijhis (U'tir\ ..!dl: :i.- .
of ... J h. vvotiKIiit.f 'he li III. !It! i- ; I i hi'! .ntl1" 1 Si* \ :-I'll tIT ..
I < in ** t jt.- ; Aj <-, -uj-ji- } litlrlMrtiP"1' v t* nt \ f. <
jut ;
... 1., :' ;. .i'Uit:1it.llId.!1 hlr rCAt4tlll. Su ''t1 .S jn(:!- iJirli! t7. he frlinnt .1 : \ t
\ linkr- !I". ,' 'If llir < u- !" it js blt : ;-
or ( 'J',1I( >
!Inrii .i refill h"1I'1} 1'1 ;.li- :! 'r"in:- : 1 Jj',1 .N i.vit.tur: :lhrr.- : ft'iitr hv v-h" }II" | ;1".1;
V : :, t. H.o ; tWU WW'ki *l that U ,':'I i .. j !. .1.!.1.i ( j II .1'
We UIo"f' rt.tl\\.l! oU'ija'u'XotW z J i.t j u, : IUdl1" -i ," y' wdiin .r .f.| ., 'llIl..ra.: > -ii i '.a.I i:1: ,
;5" r: e Cuit \ li,) had ol!>; :iik'ti! ht> -'a t tl! iu lj .1:1" : 1. II"",; ) ,ill.il"1 ,i n'i! : ; t>: t 1.1 t j
!i. tii'Ui-t t t.sLL'r11 In.- .. ..IhUJ.J iLit : i i Til-i !11.- -I! nfl [ .1 t.1:1-1 thf ii, '' .
1'u, of sir! ;tlcr "'n.oI : tt J 4 "1.lnl"i "III. I t.i tly .r l" ir ji-i t.-11 yrsp- i"fU -
II
-rr ; ( !
jiTuiiviinfU- !I. k ; tii-iifi. Rao 1if: hlrtolh. .
{ H"jtifity est.! l h1' Ill' m* .-t a-i-ntu n- rV. !II i '1, of lh.* 5: I : of Jt| 4 of i'loln' f"l -I
|
*
ft..t' ;
.th.jt..II. :
f.r :JauX. O. 5! -. i.d) tr t'I au\ t.,1.:1: b 'ld 1'I-! hi'- }lia-l! t- rti ,'1\. I:.' f.r l rtir *-' !
fc-11 ejiriW.! \\ltid.! li-- .0 '. .1! than t. -.
n. tl-I" q :i;- HI i--t IK -- -- .. n.itiii.tr. > 'or-inorif ixj.it.tj 1
:!, m- n.'. ii- .n tx o .1)lvXs -:II" t..tin- .fxl.wii
) I ,
:
-- --, ,....1i.\ h, l'l:rIt! ll.-f'il Hi'O.: Ul.jM'r'itt.rf.Tti } : i ,\ Iltllliou.Tt \ uatt.:. tU-.ni: ff. ill" hut.:' '.- hr his t.- n ..iir "frno.1 if.ti.y a..i.11- 1

L rTl.e U. S. .1 t. I'I''am.p Gti'a. u1* :n.' .;tubr :II" '.11 11.: 1.t.': -jiy t JMrrh >-'I !}n i< f sjv.'utl of ;b.. ttl* ',' 1-t* ..iuf. .
.l.Ht.t' tak- .3!"\11 the imtiie of : .' 1.\\ .f tii- I p i' I I'i.Us! -h. nio-t jiii .-! _: wants xx.jc aioin
-.r.! tin 1t: t ,
few "hiili .J.a*. : :.i-. jorton liitli!
list, l'''.llnlrf Tl-StXt-Ti- *: !" o!. 'he 13.lirxlia ,i t ""I:' a: ; II"J&t! ti1'IIIJ" 't : hilt t t.r !J1.zdl fritu "ur in,t-: !i.ft: .! :sulul! -ti' ii'*- /V ( /''' IIUI::'i iin, '!' > .b..di.IW" ifuii i- d.r r.I"\I. .1.II'dh. I" Some Nil .. bar .. ).' l hrii4 itJ-.r i* >!ra.. 1 1'H I 1

t .tt 'I. l ire! f.' .' >ii loi .< .tlti"u, *>t.. .. tii, r., lint 4if ila IK-ii. ('. II I .Ptm. !Ii.. / t : ; t it-- 1 it totintfoin a \ lir XV-is H ri',1t'! .'!"'$ -h'lult;; 4 !*' :I'. I Iu t
iVi; 1\.1. ,tItlthrr "n'Irtn'tu. Ihitl" K'-ar ..u. .n.tot .
A :.drt! ** .
.ff l\ii T.- e
t Q.t311 -
i.<---i. .
i-. h1 !, t. i k \ iji ito U'/S"< k lit :I'' J'l'l 11'11'111 ; '. > :c it -il A {. ...- tf :Mi-.i\ .ur ii- !6:
:f 8'I :.a"n ii''f_ t. Inn .. i-i. 'n t f "-"I.n'1! (* t tttl ;!-r ifMtrn 111 I-- :> !lr-ta, .tXXokt Itftv ti'jjhitrtiin
lily t' IK-1 : t W.i; '.h"'h't.J! O,'iJ. It 9R. ti i.B -!.. ktt,> :t ,%f dN't"i \ I th.lll..n..r! idb! !.. fr..t."bli.r.. ., nn.rrN itfitrtx ,-
< ,'-' lt;'" ::!i ..t'Aj j ,.li-: : a.J.I s l'-t.-lllJtl5' L* .1.. xxith HII ;uiliLi: : tm'u.iSo -
--'. '-'- .' i.: *; I-rJ 'I.. it IJw.1 ? 1:1..1.! I ,.., :Jln i. j > i .,if. u > i :f < u {p' i" vj ovt-titj! iii.-. I Ir-t-. l.e Im.lt.1 t ; ul>' ..f uin m i

'A'l pi'-tt'Litt ,k'jti II. \ .- ,T -.-.L..I,1.: | \Vtl l 11"I Ji.' In- ;o i.i\xn iti )I.'. :iiiji-tt. I- ri.iatu! .l f-r thu It.h,
.! ? 1 : .a r.f n. i-; u >f for J t,1\ ,1:1 : IH r* ;ln tj.i're IT SrU-
Uxa t i : .
jtzWe v %x-'n i; <{o-xn ; ll.,- sumittijiti Ir.i! him out
r -: ui' u :1"\'JtIIJ'. .'rt! o --1 :1"11'! :ri.: \\ !I.-* tL 1 :. .i toy -t +'. *ai'H,'> .u ,1! .tct'vo! : NI..-' ., nt l lh I ,
>
M. FiU-i til. .1.ft',.| 1'ni"a :" i t- ev'i-i t \\ -I'll .1'IIi.u .r ll"t* I'ii-Ic 'j; iNof i his _tr.hn" ih'
/
iv j-.i- ,.1' : ;'1..! .-r il:. 'f/'ll.., ., .i ihn ,. .0' h'" tw hiwl4*: (lllr S/r-tI: IWi- I! l I. -. 11: ii 1 llltxi
.1 i 'h 1 U-X' .I! : % t
,. k.S -- in i"v is : ; "'i Ii. 'a 5, : V ilk ,.- irri'-i I j -' us tints '. "a\ .-
: :I\l'" !h.4 t' A ..i i"j, ; !' itn- '1 Ii* r..aI' .1 ,f ht- all r. r.u'..t *> / ti-i,./ '
I! .I! : i Nr t- :lta'Hir < 11q. A > on--Jirtdl.} !L' .! ii-I I. .: "1 1 Tfiif t t.-l.tl' lLil96lrit', ; : --u .?
.
1".t IUIH- : !. iu-! lift S.j! .1 ,jHi/ r in:tf( >,'r, Slt\ tn ..111I'1 ny .
'. (.1l1 i *.%'I.itt t osi x. :'h tL ,:1 let 4n :' JUt 4' i, j i L. -t.l.* i'i. < ','' ,. r* a 4 Itr 1H I i '' 1 Hivl'- i lb.! I ( Hir !itii'ti*, il 1 t Ui";th= r It 1'm! : ; i ti:
-: ..' d.; -t !!.. '-n' "'tnj! t 'i I li: HI' jf" .*- I.u/.lr..i. of (,"lli. S J 1'1h.nl.I.h upi !lAIh1! !i r. II"-.. .! I", t fi'n' iij; and, t.11 1 l lilix
1 .. l1.tt '1',' ..,'1 ,.t u L- [ :I-1 1 thc.-tli! of I '" t. a .) M.ilt i .- ; .
N 1 ; o ; ; .s 1I" 3
: U
T..t' I I : i I' .
of .
autl .i!
.. ; \ : lui-'i- .
rorllir -t ; : > \ tc oj { n tin? sii! ,.rl Ca t T-i-ni'! .L.! h I hon -- .
'1" ., If .< i'i! : : .i.t 'i .:" i- ,!i..r 1 .t> 't .v. iht- 11".ih' ( .t,1 I. l4r- itl.ti ltrs.: lit. ; ft ti '
Jl. .1. 1. .it ; xil 9111 r : ,1 : tH4
\\hiis anil 1 (I.!
: n.1 i i.I..k. ::1.:1.: {. 1: ilf'j\ i nrniiu. l -k1 \:. a* t1, it !f xvu !! : I I'ut th* .
;> 3 !: .-" *. w .. II,. t1 .-: '. f. '. .k : I up.! y 1 h !l'i.s'f tliv I I Atth .,
1141 1'
: t tl.: f"-t.. .I.' 1'1'} i t > J JH h j 1'1' 4 .i'i' 1 '' :.il\ an'11.',1. x ,.; tii: \ iut- i I,. : )",'r.il.1 1 Ui-r ,.-. .i 1 x\t'ijht \x.$- UIiaMxr: tu 1\J sij tuii Ui.y-1 \ ".j. rt"

)n7isteTr. 21'tlrttrtl.! '.' : : I. I f thr .uw 1 t'I'I' : .. I1If.LL 1
1 r ? II :'I i" ;In-* ]1'1"S'il" tS J. 'f, JI, .\ .-ir I,1 li hil,MM. I I is r-'UIk'1! i; ah.!.*.

-- 'I I'tllr"li, mJ"lt".f01010 i. II ;" ,, 1"1n \W .! 'i.!"' !ills: I I.--, t.) i'sr Firr.-v: : *
--- I I "
'w < .
} } \ Jiri tii( ,n i 1'* .; : BtimU-r fl' nleNid. .iltK-.I..f) i-i E-'tm'l! .
u'":* ; 3f j(): fth! IK.;: 1 f.i ':s r. i < ItI.1 1 I ; > A_ X.T..I :t'm'ul ")r.- v ,
"_I 'I : ..., ltA.J itt: + i1r! 'J'l.l"r.fI: .. 4 M lKr-N11 ..in1an un y ,..y. thr \'Il. ..f .t Qj\e\ w wti C1w! 1..7..3. I of U''f f'-Ur 1. X..I. ,1. I \\11. U.I ; : )tV't. hk.-\\ ..!. .!, un: \o'--> '! g' Uhi-I "
,1. '11. \ ; J I' }.J.- IKM; ; .ti''sfu-.I I "iii-r.-t\
: 1' I I"" b. Rf' t, | : Ic l t. I:,
Hj'1"ITH'U11o'1 (I.: k 1 I lu- ah; iiiltj
1'.1, *" t I \.x MII i'i.! > nr. x' : wo- i t"at .1 ::G', a vim*, ts., 't fu'-tiil ..f ftrBhuit :-.
i ,hI' 1'1u.la; t"r.tt.t: a ilf/ "' ; .Io [-i 'NF: i .J. fcli: li .,..1 1 .''\ t '. } : 11:,.; i- .. r ,1.1 ,\ IO.IItti 1 ilL.- I ./.l k'.-' k'nl} of Hit 11, itr-kn.ll to l.f i.f. X.-fX" 1I.tttwh"! Ittr" -Ift'l. Tin* i i', flat"! .I...tt, ..f .ur IH--

NItak.ta litter'ill' it"' ty (.t C.\11: 4 "-. tij ,' x14 1.\; th t ItW"HC\ S!>' h xnm" iiX \ + ;.\t '-I.lw"i-J.1: (Ilaijij-h. v-, orr Fr i-
/ | ; fi t 'xi".ruif.I'; .
\\I..tl.r |* .-vidP'r-] ,xvi.'t ir iKlir !h' Will of rnii..LI4.! .d '!'i : ,, t

I'ijTi-: KS- "'r.-e ..j ..I..J"i' ) : lit;* ailiint:.!Ir hv: th. (-"r..s it'.l l I.or-t' ih i .! .v. nix, trrttly. kabwt! n -''--Iii .tn.l .sUtsjii-. li...!ht.

ttx-.ru F.4 n. .r* Iv,y .>-.: 1 I* 'i- 1 ( ; : .a<1--. )j,. '..: **t 4p..nlr| <,*, Uft .) ;'i'! ,; s-lijs1 1;",,*1| lljl 4' ,C'1'tl.t'l i -, I t.' '" : ; .. 1'-11:' ir : r\' inili.ilv: ,: -t t 5r> rn tin- -n'.e of I(<:'t.. or :)'t. 'AC Ntr Lt'U.h thf! .:'-IK.to {1'- frn: .!I- I htis.xv.ts q"UIU.ly an up ..rM'i! -i ah.t : !ii- I

..<(h..1 nnt* r- :- ,.t,3 2 '- ,'. 'a'a.. I tf I''. n-n4 t ..1 t.. tI tin.- w-4- .
o'i f ntc.ti.i< r ; w I'It. i
ui.nl-'e: .t1 J ) \\\.1! I IIHT 1t.
"Std to U h' i k..'11 ii.i .\ o\t'Tl'llaJ j. i l\ '. ,r '.. ": : i\- t .r \\\t-\ I "::11"- I f t:,.:vh: :, to siy- I \ tliy .v. rx :,.-..t. tit- X "*B. r ih .' j*> *i'.niiirciti' *
; { j .. I 4 5 iw ..
I. .fi-'lI tivi4 .
f ," 'li" 1
ih'v a\ 1
uii to : i :: < .! Ir-si-t.; I b. ll'o! !h.
.th.'tJ'.n.tr. iH't s.ri't
.. ____. ... ., ;lliJ}'
.
Ill rt' '' : _. ,_.J.- _-- it-. '4', U..lh, tim.. Ittftliti. 1 hat 7i. .
'tl' \Y '. .- -.' t.1 ,-; 1.. .r c< ,1 i 31 wJls 'f{' I U; i :.t! it-! t.".. ..; '.'-. i ', it' .r !. .I J' > ,--.. ,! ---- -. ... ..t..w. --:.. ...( ..11"1 xt<>-7ar.- ..J .tr: "'.!.* .;tn-x.a..11".1! .'ii-} .r* i.':. i .. xx- -i- r i .ir \lIIr'
4 .t ..ri.1
.
1' -ht.! L1taUr i i.w! 1
4- t-i r "- '' t" ti.,' p "
-ji i. ::1J.r. i .
.
ititn'U. + L' I of : .
1) Iv. ; .
; 1ttT. -
-I v-." I. Mt '.i.. f'. .1' ':, -y-U. j;,,1.; t "SH t I.JF fill ,1 ti' M '" { i i/ :.1 t 1,. |.', : I .t, : ta. tiIa,: h iivxt lilt'n.!.*' C L'h X .' '.t. It- 1 l-m-. .' our ."-, .. ,.,. .. rr.1'1, .,-, ,. (: ,n II

: n : lt ..'X :.,\ *. "I' > (L., ,, I" li .IV 'f 1 1 1:3:|.. \U -, j is 1III'i .
I C. ;i.it > r 1 ; j'r. ; ; tr? 1 I i +- y. vn.i! ti. .. ha'l"'I' h a xx !..> -. ftntrtri :;: 0111 II .is, .\ u .t 1'1. : a .
r.
'i ;U'Mr.'r! j',il( I ... {I. ttt ... :r "i. .'" !: si V\\ l.t,-" 1.1 3 i ', :'. ''', ..ti'i:;! T;;' >.t-. /'sr "" ,- -V--_: i.''i /*."l' .*.-- .; .j:,,. ,. !pi...4.1 1 -j>; rif, ,-f !i s t 1', !i. : iI ,jn ,. r- ..I "<:.1 i i'tf 1.. .. .\ '.'

-- .-." :, t !! i4Ji. J: ', 1,1 . .
3:j HT: u. ., \'L r,'r i ; -. II : t-4'; ',. ju'v -.1 t:. HiAf -- T : .. 1-4' 'j.'i!I.!.- .*. ix -. ,...., -' :t'-.5! ; '' It! I iiijtiti: ittftnj.t-l to t .ad: .. '" .r '!) tt'i .

for I ul 'rnalt:1. I. ." !1' :' I; : :..tf! dj ; t.:, t,4f :1.) f. 1:. 1 r: i* .-, j : .. !
-- C-- 4 .* i '\it| i.1 f-, :! S t"n! '. !
.
\ I t 1- s.y..lc4 .h,. 1'. >t'; .' 1.I' 'I ; ;J- (I''I f n. ?;t', r. ,.. 11'.1'f'. Ix. I- h !. ..- 1.1.1..1.I .
:< t: : L. .J.i / <. I" Mis If": / ? i'] .. .. r r\h'I.. :- N" 1 1 : : t O' I
1 ? ,
r.antt' I 1 '. : : ( :W'.t ? ;o.r; !c- i' t'. --an'1 .JHJj.1; -, x *. 1 .>,, n 44 ,> ti 'f.: f t .r .r .. I '. It.

4i-. 13 1. IV-m K".yV, t'4 r ". I r f"r"} -"'t' .f d.. .l4'.1 f ;, .. J. '" r 1.1 11 :\ '. ;: J : J 1', *I. 'q ,. L ikj-'t'! !J't rIIr' i>f F> diet 1 s..i\s. ; t I.. me ',tI! tt *<* ti is't! .; fi.r -j 1 t. '- ,, r: r. u- .. '.. t I

'S ','.r'r: IftniSltryf. .I '!'.'r'. -, : :. I,, ,, ... t .: "Ii d, HI"'o" r., 1! t t. -j M -' '.,:: V tt V ;. --. 01.> Y ttf' j I' .. rf t I" it..4' !. ( .', r'i r. !f *. l- ..rRI : /.'. -'. /. I ,. st f. -. I j t

.Jatr11 : A '.4, f, '*j' e 1 1.1},." <. tt >' .ft., ,. tr4t' -, r tt n't rtj! I i:% I.u5c ,I I II! .X'' '<;, .J t f'h.. -, s- !H 1.1 ., 't J J. i. 4 w .. .n L .,
!1.1 ,- il' M! \\ .'. ) nl"| .
I ..
; ? > 1,1" 11.2.1 f I i': x 'I. r.Itn.- i r f I H ,' t t..l{ Mr.
; ,
i t too r *' !' >1-"' ". -. X"V: 1 ,1 hrt.t. j I, i ,. r .
.ij.'arr. ,1 .14'i .t i .- 't-,1, I..c k : : xJ.
GI'i; w.! :
"
fr Ct"I : 1L ,
: f ,..| j.>, )?...' ffo'it n""t 1 !i ,*s, 1 II i'i; '. t *" ; I' J.: i.. "' .. .
4 4 1.4' '
1kRnnii:; ; : ; .. ,.i >;7-r".' ..,/ ;hJ ... :. 'I.! 1 f I'i .. If. ;If i .c t 'i-ri*, tttc- i j I g .,. .. .
? W ; .': '. !. !I II..t tl 'j 1 't f t 'r, o? : Isr.-rt) ?-4 >u r -it. j1"-" ->t ; fJ n r.Hi '. n!. I \

T\t.--, ':'. ( :, :f.om 'f.., :: e r.ti .il, '. ,'' ,T'* f *-4' f*' *1\ f* *i> <>: .'!.1 I I. V S I'9 3 > .X, .f. rr.* flu* rr to t'l{:pj>''ia. >.t !hrrlii- !" .! trot, t:9': -t' .1. '.-
::, r tlii H' : 1's't t
.I.J]}
I
.t w '
: k >'
'
6:, 'U" ,: f:.1i't : i : f !' j.f.-, _.!. :. f ; ? I.:, xvssr i v 1 ij t lit, 5 li :...J ,t.J "
Z' 'tay ? '. .. ,., I t. '. c > un, w I. r,. .1.4 I 'it.? L\, I: ffrt* .. .. '
.. lh-x .
I I.r- >- f \ r. !.T !1. /. \ .' I"
-;:. tr Ld /a, Lt'S' '.. .. :. i u "t '. T .,1 ', ; ']1. : ,, .i".r. : t.f.\ p rviii y u..l.d turn Itt'!. !1 t.id. .t I..it b. dl T .t. 1"1 ,...! : I. .
l.v '
i t
art o'i \< I'E-it !f .r ,f1X' "
: ': 'tT."u, ; tf -
; an i ;MJ .
} ; vr m : 1H.aj: Jr"m1.. II' ,> "t ',. ., \.

fft'fI.,1'> Il4 e ; t't ".1 ."",J .' 'I- .' i.1' !" I---, fA'J., ifs I. {}},. {I. .,'. at ." I :..': ::1 i,:.. "" .',.,1 d". ::.t HII I 1 v. Itrlr'. ..",1 ..: ', :r IW htJ.. ..u j -' ,. "1't" ..1 './ .. .It.. ,. 'I"t 1 .. ; .' 4 . \
-
1"t'ItrLf-: i, ,'f. < *t*. t 9ti-.l.ati ;,-,!I._ rn- !. *, < ;Ji tr t k-r 9. :. > "' !< '" H (11">! t t..t 'J> '..1 J r:.rr't; ij 1 r r.: :fl', ,tl.r! "Thru4'tf.t.K.: t.l* : Jfrr" { ,'fii'.i. -1'O'1t Tl.\r.\- .." :'/. -t'Ht"t..H'. E. ,. ..." \. ,.' -.' !.
\ *>f., !IN ,\H"r lk"'i. "
t I* th.Nn: : i J"n Tft" I' .
Hi 1 "I". .C, .i. ., '. .. '. r. ,- j; u'i i'j 'I j 'l.k'l !, '. t"-.lll" -. ''11. tllf ; h... ,.:; ,1. .
.u. : > r "! : r : -fi' 1\\: l' .
r \ '
: ', : '. -t".irr i ;> s *, \ r<' >n. g 'std it th{ linlt4 r Itr : .. r..U.IH't.-I.: y! .I.t Kit -,{1., -. 1' '

1"11'T'. i < ;*" t 4; ** t :f-- <_ .: ". II. :. f*. tt .1 '.b !ii ..: \ ti i 1. j t tt .;. "391h! ft<'., I f a:- hlr, thi.t. I'l ",'' titi'i.J.! : .o,s .: : | ; .s' n E', ., .. .,. ; ..It" Ltr. .i,44 .. .. I. (,':. r'.,. .. \

4'01 _'". ... :4'; >... t .!. 'J'.. ,.1.J.. ;. 1-,'; :. ; : I- ; > T I't-! ,HSo. ,. v r A : ."., j. ;j- ,- 11' f T.If'! i .. .' .' xa* i.: '. II- =." rt.i. .,j ._ h'. fw tJ\\o'1':;' i.h. '. j j"', :, is ,t.!.j. .: It I :" -

j- -" n, -l !I .. -t t h a1 ,. .' .tt.f hI' )H.t. r s -. {, -t,. 'r .
\ tV 41'I; } ti, j'.I\ j i. 11:, ,4 1-
: t ii, -{ -
: x .
; li ; I.xt
i : \\i- "5- I. d! l ; i: ", \f .
en
; .t : t- ( -t .V .
a ? it"1. ''X ,,- n' >} I ;ii,.,-''*". .. t' rrI 1
vf i_ I d ; 1 < : Usv: Kcf-i-: i'tt .
:
"J..n '
A.l i T:. .. r- .. : i itd.; !*' :it, ,"'. 11 f .1 -1 >.I. : .' : -I I IIf ,
.
c. "
I' . : _' ,- ; / .
1' ; .
.
u. I *. r-" > :.i i :. u '' : h. k. I" '" t tilt 't .'. t. tot- :1I .,.. .
.
. I. '1""" ,t_ W.na .-, ,, Ij;, ? SI} .
L -C:. : t. < ..1 : L; '.1' t!. fit! .. 'r.' 4. k, : .r. -
: : P I'L. t. !",,.:I"t;,: : t '" .; "" : : : I: \ ; \P'\-; ;: r \f.} t \
'., i to ."t. I'i"j'' r- '" ", ** .
.
> T V !
.e 1 : :* t' Ilt t'f tJ.f; it- -. :v .*; t '. ;.. '., : : : ; !! f: :' "I Ii-j-i'.IO;,\.1'" *,4. ... .r it\ :% (" r &.. I. 1 .. I IA
.. rianaicc I'.lvt: 'lion .11r.1u ,..: :. ,. N" Y k .. j:>-s ,' <. "".'- '!> ,1' 'I ,-. .. -' ; e
.
ld! 1 Iii ifJ! ti.--I .- .r V .' ." *. '. .' ., 4 li.--! f'r 'itH \, : ;*' j .
+ .1 -. r ,. .. J
Thl f"'Ufvw; .' : -'tfii.F! 'i, .,. r.l;! s-,1. -ta ti ,. t .. ;f. J i I ; .<.j* ."Ht '.. I' .1,11". ; +BiuOf.Liw''RSr ,-. .. '
i4 B"4n1.njU.ir.. Kfrt n''I r. "i: .1 .
.
-- ,. : s t. : x '. -,; r ;. J I.. f r
i t'J .,/ *
: 3 x. 'ti'j ju iLiJj! l' % 'I I l-t, *t-tlvf1"4f 1> 'tJ t

ia* a row 's.: .f il: e c.:!IZ.-ts P:* .h!..,.. '-i -k : "L. ': :i.* it-s'' -n.- 1"i "'' ;"_ 1. ..'- 1 X A .k: J/f) ";< :; 'Y :.tilt I \\ ... ,):', \ \I' *r,-.vi3 *! *|'. I 1.'; <'1I 'rY. r t" ?.,,., .*rt'.it ,t '. ,,.',4 .i. .j.< { ; r ... ,1ii'.tilt.: .) (1..,_.' 1

":1 s..1nr" J_ thrl, ".:.. t. : .. .. '. ( 'u' _T ..f : i; 4'I i j. %"*. \ :,"',!, -li.J) .,, l o.' -.,. M, ,:, f 'r. 1" ,. >':. 1.1t' '%"f\I.t* 4! i' \ .-, r .At'h, i".P.f: 5 H.\ '.k .\ .' :! I.." "t4! x vx"s;: ft III >- \,.- .v .. I

fi. \ r* :- '" n j : : "sal;; I d ,ri' I.;a h, rr' .m tiD. -' "; .'t ,, \ ?,* !IP, Iff' n. ,.. \.ji"h"! .(. i ; .1 i '. .-s I..,,, '.. ., ,. t\;\ l :: J,4 '}I.. it Iiio. i. 4; .. '
,
tiL ,. I... kt,4Y t vrr; 1. 1 "'f' _' I -. J. ji .: 11 s t?. L i" .! :: .- V II i r"? -- t 'u"* 'v 1. ,. J
r"IJI" 4if 1).1:1f.-J. i. ', .\ t. \ '. .'4t '. ( t P. tl J
A.i .
1fX : J \., 1" "i'." ., 'II..iII\ I.J '. y ., .. :'-n *: h"I"!-i-a k.H.! $. N I n. ,', '.h' .4 x, V..t' : .
Jf xx ,
-
Curou\<"' : t.:. :an-!L'- .. : ; ; -z tzCC1tlly .. ,- '! ,, !. : -. f'1 I... 1.1 ;, ,- at ._' : ,1". 'i :.: .' i.. ,. d,, ,- t. : ., 't'(1 Y ; ', t ,- t"1,tK7..' .,r <;..:titjf'tz t* w M', \*: I..: !. \ ; :,. < .. ,i' .. i : I

I. ;.? f.,: ,- : ,.-. : :. : fc 'r*'. .: .1 ; !1'. '- h I f
drl ."f.r... ..:; ry 't, I I't t t i. *,'. 'fH.U.h $ ;, t': ,"- : .\ -

C. : I. r ;. ll!.-?, U. l. \h. ,, f'j i' l' .; ; L- '..-. -.. it* < >' -. ) 'IH. )I"' ; 'i! '! h,<. IM ,].- aiI -; **- *lj i:. n't L ti. N' .1 1.4.*! ; ..l l' 1. t -. r .
'fj 't3TISi (.'I-.t.;. ." -'\n. f ,. i. .' .
; .
,. : 'IS i-.. ,ja ,f ? <* '* i* ** '| 7 i ti '- '. "
qll ) r.
t I\'H' 1' i .
IJ'; *,.. n. ,. .' $?J ".1111 lj' JW li"'A'l'; r.i :'ftr ,- iitjii .j. v \

j LLI'rJ "...-% C :.if.J. :.a i'_i#,. .. t '. : : 1. : >. : '" ''' '*w'.Jt 1 ;.. ::1. 1.; *- 11'tl *. 'f. :"-. 11.: ..' !' .I. < x I

t :.J \. .; .1:1{ M. LlI ; : ; I !. ,; .tl "d. .r. H, ,r .',. L i.1 1 i ;; .,'>' ; .! ';,1.' : it. wf ro n.,T *: -.. .1! ,'.. **,..r ". \ :' 1n, t ti < ?11;. \l 4.S. I. : ,", .S L 14 .. "i, '!! ,'. I. ,1 t\ ._ j I. :,; ir I
ttt.t k- c' .
I 'For .Ifotil'd i ( lJ'1O't. t : '., '' ,.. t ,1I'1,;!. 'I' li.j"nl" Y: '_ :I '. l !:.r. .,J" 'J>,'" LL1 fUtj t\ a:41:: It.. [ ,: I j. !;"It. }t.1 ii', \ 1: fal t ; -I .J 1 li s r.'4r t ..!. 1t. l is: ,H .i- :'",. !"4't.:',' 4 .1 t'* trti : I
( JTo. ,.
"
3 -C.Crm Q L :1' ., rd.! 3 y :! u't.l-j} it ,t ,tt: ,--. .-' Yi. -..' r ', fht.. % ,, J .. :. .* \ "i I-i; :. l T .". } ttr.. : .101 t V .j' .
".t.irJ an-! JoSir L fd. ; J. : .. .: \ .' '. .'. I ,
.. .
"
:1 \ : !" n".I-. % ,v ; ( t ,i H. ,v" .- .
1I" 1-t *, A'i'f .. .
q .
'
_tnllfrtfr.n ,fe-! -- -. ,{ *f* mir ".. ,. :, .' '04 : t ,..' I'1'.1 ; .: .l l" I \\ .U U < '.".. -, J 'II.. *** i I IJ..t .

: x ,.!. .. I i ',- t l-i '', ; 1 \ r..1 ', 1'-l. w. ,., ... X.U ,
n.ut: id !'u"t' :H ? :'. ; .i f- 1. 4 ': 'n. \ ; i21 4 1 i j ; .
.f
ja : ; :% ,, n'r.1 1.1.'d ... .4U. .' .1110'i .. f
-n .t 1 n-: .... ; : n l .\' hI.. : .
,. ;
.
: =I't :
i : ', -U: % % 'r ; sr: k '. .
1 4"*x ;i C. r.1 "." l ., ., t :1j', n : -ri llt ., : : -, ,
> ,
-jw Jt ;
vr ..,-. < r.. li'u .
} i 'h: \.1 .
< ..t'f"H"t : I. ',. 1 II.I : t V" '. tft '-:1 .1.. II \ ,. 1
.
t Q "I ; : :
: 1 L.' ." t a :U'.h ,
; taN
i 01f'io u ", J .. ..J -i- -i\ 1.hj'rt '
",:. >3o1ifr! ..s.ut.f: :';. 50 : :::1" Flirut'r ( t :1 -Ut:, r "I.!iL 't.:.. ,j. :,J !i., ;,4Ji, I fcj.. v! -. .J--HI: p t',11 "." 1 .a' r'!.".'-'.j,' .i j'! -V1 f"TU'h..jttlh \i W,-. -. "vr: 'L:, -X : .., 'J ", rit t X ... l. l' .t!1 'ta. .- t .t h ;." 4
.
,
'f- tau:; ij. I' 'f' ( I .
U.h.:4't..tl'; !. : ; .\ : L f .U. I '" :. 1 r'. j l' .,f t hI C-I"I i.,t-1 J 1, .', _:(,1,.; u. >.',.1' VJ.fi :"t} 1 t'v! 911 I! ''i ."., X .:.\ c. r ". 1
ttlf tl., :, ,. ; ; fv1a.' : :!}. !I. : ? .. h.-
:
,
oa7 "
"r
I .
(( w".I! f 9 nor-r' '.. 9. .t A
-. +.. 'i" t .
% ,
.-. t 'r \ i h- .
: .. : M ,. 11 doh 'ui. A. .- M: \1.! ai.1 r .;.: ..
-n f J .
.1.,1.1.
.
rc1l. f 1 F .
:3J .' .7 : } :i .. fr ., l 1. t- -4 "i \ ,
1iI"Z. : .. ,
cJ'i-. 4.3fi1:111. m r (pilt. fi. ._. 1 :'' '.:" t'I.: I.i. I._ '. .I''jjr ,-; u.!' ...t.. ?tL-r.".- "v.,. -, if ,; tI ., ... '. '. : : : ...I.." ..:.i.' '.', --"if-- .- ," ', in* 1. "f'.. ,-. It-. it 'n v ,. .. ; ;. .\' '. .I '.1111 !. I'.t: : 1 tol

: vf Jj wa'-v ; re I -
tlik |1" < .
r. :
\ 'J J : .1. .
:
n.'t ri,1
p-cVf-n.-e fur ::W at j! a t ;Ir.. .'jUstf r .. ,1< ,' i. tro ;. !. t.. M'! \,' b-" r ,.'.j i \;: ', ,... x. < ,. .\ -""N. .. ", ". ..... .J!, .fr. .. .! _
Ii r ah .
= y :
ItU1 L' \f'fl'v d t :",'L< 1, .1, u.: I. h.\ f -J',....J. Ih } 1st- .
'
,
fur lJ.2I\1. :1& lia. Ion :,,. ,, : __ .1 T i :' aft ;' i 14 : f \0.I r. r .
t lu!' j tllaf iI. 4
t'rt.t f I..t{ ?,. d! 'fl a r,'t' i! -. "l 1 1"I" ,. % ., .. .\ r L"'I. 1'
f fTf. r. < i-. u j Ct; T\-/-",11' s > \t. ri < j : r I' r \. lr Ln",
-4 .- "n. sloth ibal' + : J- : T'1'.*. v .Vc # t .:
: J
'f\tn' .- kl 1.1'i'3 I "?**. i ito'surm .. I. I" rt y. nf. I1.- i-.%>r't xx ; i.a. i- : :
: r1 L.1 nx: .1"-1"01 ."t, if "' nr faclnn 9iiM..fll"3! ( tCtt i, I 1's. f/-? t,- J n..1 P. .. 11. ., ;un tHI ," .. <- .. .* ,. : ... i-
I; rt =r. I. n. : !,ilk !,.' Cn!.:: t "O.r.A lr 1 a '. : ,... .I. ., { .
"J'I..tJ.' "1l' rldtl3 _. .... .
F33hotl'u! tor .frllitt i r. 1 ,4 ? _. ._ .
R
i bt' .-e L J .
h ; 'r
A C.t. u" ( .
ar-r.-ad J.Vcr f' $2
n < 'f"'.* j '. t'1
", :; --- tt '. 1 ,
f-'Q of [It. .i i I 1! P. -.-c : I.\P.! jHt'wal'I I
L'n I.
i o"j
"jj! 1' "I ; : > .1.
rr. !
funan
,tU,1} .
IIJ!' r" J5S ..f :1.. \ .. 1 ) A"II'TO'- ] 'f tnj. t.;.! I- .. t. r .' 1 f' ; j., : -\ JUJ"} ,'. .f "f"' u .. .. :
< :
"Ltt'l.m!! 1. n .. II a ,nY .r. t. T1 i .. l'. '. *. \
,
13 a 1.k". ,.. TIu. .n' s.'Ii .. 1.'A ;,n'i ISII'h', .t-. r .. ., .., 'J" i %. r II. I .t. r j ...- '-. i* .. "f. ., ., . I
r r, lA3rhY.ir: : .- -:.,1.. I d. ", t e i.l',. i,! ,.... t-. i,1rt !. i' 1.. \ t .I' . ; : ,r. "
: } I. '
'I' : ; r. .n : .
I "i.; !I-... 1 {Cl 'l".t-. :nJ .Lt' 'a'f.vdm's" c r-t .: to rdr,U..u h. : I 'N:. :'.t ,1.i" !. : ...:-". t.! .. 'K- h-m-rlf; Ul th.? .: tt9tri !. ..f \1 Iv, I ,- }s.s, ..,.., ,. .,- .". .; L'.J : ,t 'f' -tiy. 1- h- f ,vr. : I \1. :. 9tV \ '.. 7

J. : t .. : ; : I f.rp -, *.r.,i a .| ,? ,iri trj, !(I. T, f4' L'fl t'rl'f ", ,r' : / .:. :.
h"0 ..:; : ;, r : 1 P'rPh : .
+ "It""n. 14111! ; ,
: I ,: / ., !M I .. ..
1-,1 .
.
.
: t- ,. 'fln' ; :1..1'
,
|iw Jr'd a- j tm.,1 .
.1, ? .3'.1.} .
V. : .. .
'Z
;
I 2'f; ," 4"1fi:1. I1,. : .rt:1 .! 1. Tllr ., \1 j '*, '. J
r fl"tl. ; .
: ." -j4 .. nti.i.!. .. \\HSi \1. Tr uv ..f *' -. -ft x ?i.k s.' a '" : <. ., I .
.71 Pri"u fCda.Tlie 1 : ( M y t :
11.\ r
: .K, .1. ; s. ,I- .
.r.1Kcrd in Clllt; %.t : .t. ? } } t'T 1 \ j.. 1:111. ... '. .
i J '- 11 :. .] ) > f J"n.. ( 1 f -- l .TJs."s. I f.y 4 f :" w1 ., .; ",
Q I. !1.-, -.1:; ,V .f }J.* t ". H : : '. riff t ,. fJfv., 'I",. }( -Htf I'r.t"v. .. t !'Jn I a. t.'t tt .r. u'a' t3.-- ..;: ..t .t {,. '., .ri n' h'i-! Uf, !t.'.!,1' : 4 : : :""' *, h-r "*

J : < to "'e i, 'p \ I'. j. : '.' .j ." I '.- ..c. 1.. I 12 I I. ;--t. I t.- "'ltrJ--A'.'" '.J :< \ Ifs':.. r" ,: \ .. !.. !. s -t 1 .. !:11.\' 11.\1 'F 1.SUG.13 L I
Sqt : .
'lIJt1T91tfsa t.r r. .I,
.
; t I'r u Ih. .. \ r !. : '. .
r.e i4trir4 '1'". I 1" I 1' ,. '. .. !.r .'_.,1... : .1. : .. \ ft' \ .. I
.
t9 .
tot .
.
; : 1 r r. rt I .
-
iw'4)r "I.J C' "1 .:.. o I. t I : u .x I 0. A1'h tt ".;. -
; j
t o1i ivtstd t .s.r I' : ,. : I "j 1t- _

#- K, .britr1:: 1 ; t ,'a, 111'1 c I .:. .. . l r.nlrn I.: J"fn, ; lfIILLC : S G.\n frHLL3
rwa11r : : :
-! iIi rl.- '' <' "' ,. I I! I' :L ) .. 1 . .. \ '., t\ ;. r 1 .. \ r"[ H' .: ; .T : .
r 1 "V.-1 1":.. .: .' ,
tow l .
_. .
1 .. .'! .. (. ... I < 1) .' } :
:.j. -.
jr., r-.n. ',. '
r. : : .
.'!. 1 >.,." : ;
'.
'L'pr 1 -T
-"Pl : ; !"' '.
i :


1
.


j
V .

ir v -.'


I Ia"


i


tft.

'r v-J
.
-'
.


',! -
,.- : -
: ,
-

'


'w .
J I-
w ..
.
,

_ J 1 S I'.

.
.4 -
- ;
.
: .
'
. '& ,
'
_ .. .'

I .'1
I. .
,.

., '

-.- -. .- -- .- -- !; .- 6 ._ _.:.


THE FLORIDA. PIBLVSELIR.- ELECTION_ NOTICE. -N ;, Goods !!!! (( JKOROTA; I STATE i \ \: E] W\ (n i GODS( ) I) A. IVt'\:l \i; ..' .I\ .1.'I I.: .\.!.:.()IL't,' Ki'J 1 \10.' .: tt.i". 'nl it\-ndt\ C. A. M. MITCH-f 1 1 i Ii., 'i'I.difi..1 .I.! is ..f 1 J1011:1! : \ ,. JUST RECEIVED I.'I; '.1- : .I.
0rrui .
KLL soiioiinci' liitu a* a citn.lKlnte fm Ju .tice (..tiiit. 1I.et j.Ii. .ifl ..,. imtue t l-tt an : t 7IIU.ic\11) : 7 i< ; I h.v- jnI -< i. n "j; ,-.. '_ \... 4.. \9 A Kenu.: :ly Ihsit.. ,/ H; fIb .\ -?*. *

I of tho IVhcr, nt the election on the Cwt Ivu. JC'-i-"o: !) \\ill IH- lad.l.! Hi lllc U>tlil: ) |'l..,-. i.f tilell- \..! -eucte: :1.,1 of I 1..! .. .! \\ i.- I / lit-! p .1' i :11 ;' Nitti.er.' I 1.cuJi.j al!! >iivL, uii.l !".!, IK- very Lsvit IJ

day ia October. Jiolilinjj ili-ctiutM in 1 I lie vaii-Mis I I't.--iru-t! t' ttr
i H i: Y (; P n st .' .
C'IUIIIII ilic ( YaliuU! it > ; OOO
tltr,MijioUt! tin* Kiu! \11t\ MONTK'KLI.Ovx ( : I : .. .
I ".IOI.tthi) method nu- J'-TIIII.n IJ.\\-Of OcidlJCIi tc\l', for Jrn" '1 iSleinh >hMtinif; an. >!... .inn*- < NOV.' IN UIICnilT: cf a WI.LLCLLCTEI tost! *.; -

t"UIHiut Tn\ "' ( candidate 'inc :1.1 ct .I"--.Illlk\! ] Mock (iiI'L.L t

for >%UriflT '(ifCounty. 1l&IM..tn"cI.a. II..* -WtiwH of the fullowiug Ol:Ic. ri, to- l'jhiI'r., Tv.-fc-l I *. Ca'ciiett, : ION .'C .i1)LM\ WIXTEU! GOODS, An Oltio 1Fti,1,,: farm nf: :.00 Acres t C .

at the OcloJOHX wit : .- I'.lllltci ni"l :Meeliiftiea': .
t riming I
0)ttFFit) cor xiv.i ; t iMittulit c <-ci tci i.it tin1 \at.mul ;.leni- XX'ith if.*.1! \vat* r .ri-t: ni'l w ith four run i-f ,
('I.* Mn r 1 II. (11':01\ 'p t .
bcr Klectioa. .i".r' : or/1 .
( "lii f Jti-liw of lli. f ) of aui tCK' Stun.at.J II. l-c-t of' iip..ir. .1.1I
Suprrn N.tJrt : 1 I .1! : the titiit .S of I citi.H4 TAMJ-A in upon
latarcMcKINNKY : .
UOctober Im.\Xcll. j Mil-Lory, "" C'le .lnti TWit .\.jl\t Ju"tici"< of the S"-t1(C'.l %T\ I the !t.r.zni-.e. t 111.1! ;! ;"I". .
i
A I 'O., Mn,".j.-rs. In u.l.liii.-ii to u luriro }lsstf -.
11.t. -ii..f] Jot J. .\1) C.II" I : I I""I I.h- I ro'tirth 3 .

IiI..l\ aniioni! jff him H. a .111') of the t1htn: .Ju.j..jaCi""Jit! \ .nvy I.\IIE) :::' JII--: .CCol'; .. :: rd. i
:
:: ; CAP TAL1)\ I E ,( l A ,
(" ,".li.lal.! for Hieiilfof Mainttc '.l 1111' lHll.1lTS
-' County, nt tho Election in .J u-'it"' ,'f I'ridri'- : 1 H UII\a. 11hi.I I :< Eleven Gocil Farms, J

ne\U Clilcf tin- Circuit Cuurt ; !; ( >-"li.1:!.urii' and .xhvcliii. ; r'iJ Hi..ln>ry. In \ji!t""r1,1. .- "f i nlttxu'iui. nuts\ ,contniui.j .,

-- -1. :If: :! ( >.*ult.iii |- "i\1 $80,000'I'H'li -F.II""I.: 1 P. :Im tn'i "', i i. :li'1" a. ii -, in the Mate ft.1 '. I

trav.I.lit.i.1 i: A ; : ( ci.J 1 I.. i.ii-x 1 U.ti.i.i.I' '
X rI' --HIt'1: : You will ji'."i-4- nti.tonUS. ( ..ro,",-1 : white. f"it '
I'laiiii.$ ; white nii.I )!. ( rn ttri-i-| I \ ,, :, ito ..
t :
.t "
t-tiip.- 1O. "IJ :i -
'I' OM.V Yaul.I O.I1 g ,
.JolIX 1 >AUI.JN': ; n* n In.i.tll i ', for ( .'unt V :'1 t vcr : ooole-l! t'aiiil'luLMnlin !11.-- $ Twcoli-;) satnu-t*, it 111;! !:,.t-i, ;; ::1'! I' J
.
} I ,
('4iu iiy t"oiniiit-ionrr tlf llill-l I; >4ir,iich Connt Iuir t'miiiij 3 Iirjinii: ..:'t5. ita.! 1 hjin': AlpacaMi>ni.<>.. of nciv .!eciipti.i'i .. I \ivis.: l t r AK'ir.KS: : AM!I IIICIITS: I : he ha* a V.. -1.

\., cl the "*t:,.'iii.g October I'rlinji, nu.l ..t.1i!" Two .J Jtt-t.;"* t.( \\nf\ iVu-c fur cjntiH't ItI : : 1'ris.tof: oil iolur-! a-i.l .tHat \!.- ; I'III'IIITW! : :. c.I.T:! \\ 1:1.1: Ofs i .

I)>-* in Mi,l Ct-iini. -. Cap-. lciiii.-t; -Mi....- .\ I.iln.- 1"U- Vt i X'T i: K: x r.\ I u: M s. ;
MAN't,1Jus< ): .
-- \.r f.\.r/.I.I.! to th.lIn"'I! "'11 "f.1 1 ISOHl-; t .: -lcll' ;<_of I'! .-.-.il.ti"I a- ; 25.828 PRIZES Hats. Caps, (,"I"i"il;f"I f ii to 1fi ai ri>., i.i IJ.-! t.itej !. w .

."-' Tlt- f.i.-ml.f L. G. (( bV .\CC \\..| Flnilil.i A'-il'iini.-i.' will ii.l.l 'o their: a !!.;- a-i.Tiin.-nt (.f ) : Boots & Shoes ..r I II.: ii.'i'*. Nw Yurl. ilni>, unit! I li.ili.i-.ii, i. .L. :
.: .
: VIi'lI anioutnliini R* a cn'tditlnte for. the! tiikt. ".\IIIIai'III"--'II.l. | ] -Xo Anji.iii'.il 11\I: -\,! I\un TTI.nV:> !n: ., .t 1'AKMLNU: -s; :) \Ui'i.O) () j 0 Ladies' &Blisses' Heeled Gaiters, .uui'l: .il 1 .Vt.") l.I I Ii : l ( .i"H,> ru' re;v.e, -. 1 ,

.ilii-i.. ..r Toui.ty O'lJltui..i.n'r for lli'.llrou.h : l T't-kIt'1 C<.ti-J-t il JT ofJ'L"S J. : I' To. IM" j.p--F-t; il, uiflt. Sntiiitliiy Jff'X' .t lors' ('Ll'IILVG- : } I't' ; ,.-. : : : : ;

roU'itv, a' lli! 4'U"UIII }1ti.nS. : 1'1. (:.110" in; 111111..1 .r' "rI"III' n :i r.- :11'i ] 1 : HOIS.AX IN SEPTEMBER 1859. Ah-! ; r.O' I.-iri'I \Van.ir.lor! I roela; ) ;: cn -Ii. j fi

-- ---- --- ) I In"jHctois uf >:t.tl: flic-lift/! i lo- !' <. Ml.MU:>, Xti i i 1 I' 111) so t) .. ,

VTe are authorized loa"n"nllc" tit : I in I t V i-r.: <. SAWS. i rV.M-f .1.t, "> b'Itrirn S. /.!. !3, ] *:,<) I '01.".-..,.. I.::tr-, ]1't( tl .11| A

the III a Hi raii.li.late>n. THOMAS for the UALTZnLL office <.f NI,. l.-1'.MU J'nJt.; '!! (:at M. nn.ei'! .) :IHA\VIXT: ; KNIYFS, HI.K:<. ( '/., .., :no. li V' /;, .. ,n St/t 1 Ii it. I Ih..O. ;I :SMII-..-ttt, I I'ip'i. I" c.I.I'--"'.! -Uin-<, \Vithix q'ItI': : nht.1vhNTV. : &1..1 t

{' .;./ Jatlift of the >upretne -- .ttit-i' I-Ca"f."I.I ), \tV 1ialll! II.- t'IIZEI" I 1\.1.: : r/.,.> v ::7. /-. 1,. 1>nn'tt. S'/1 1 IT. 1 is.v.iT'l tr.-r." 'All'I'.-j-ice. < '!1"1'1'| Ni.tnii-c<. ."' Liui-. .m :> '' 1" -"i in nik"ij -

Court of! Florida. !':iiif! ; : \ : .\'Cj1( ; :'. (",. ;:-t. (I", ,.. ll" '' :-r: :t It:)! I'i-.1.1.-, ihit-iisi,1-! C' "|."', :"i.l .In.- .. j, ein.ikii.ir- I ir.ii.'l itrtr< cateof ,

__ ,. rid.TII.ii. ('HA UL11:* .. N.. 2-0:,! T-nniM ir.-i.-ir.i. r.iiii, :'. Lita iroi-1 a."i-rttit III ..t I'.VM-{ 1000 Prizes worth $200,000 JI .
) 'h.itt ip.I..r-] the ,
S 11. tll.1.\Ta''II..Iinll. 'lo-td.l Ns.li-'i-on.; !II" .! i IS Tu"| (1\t.\.I. ti I. ;i.Ih. -tt..rliiIit.Inii. | MHKIMaidl I I. ant .
a 0 ; \i r ; ; 11'r 1 a
: SCYTHI-X( 1: I : i : I I I' 'IK'. .t. ( ., \V. I I. '
1:1.I' I .f .fil. ".MIIII--IHIII I- 1 iii! Ki.r-u.M.Y: >: : : : :
-: nili.late for tin' otFieol lii'iJuttte t i I MI I e t l o ,>t -
.. 1':1111lIi"II',! hI.J !. if.
; \ John! I
ol i he Miprcine I'onrt of 3 -\ .1 I !:ni-1 ".""nl laf >jt nf I ll'ooiIl'urc I I I ('at'ri. --YII:' 'I..1.1. M 1'L!: ll"! ,il lie| : K .. k I I:t V ati'lCi 1 .\ 11..1.11.: h'-' :.... ij fn .. froi'i anircnnt.; VI IJ'IJ'1
J V.I.MI L.-.II ,
F1is-.i Jok-t.n. '.h' ; / IJ''n. .((-e. City of Savannah Georgia. u It\ -I ier 'lee, Tul! XX'ai : allfy I IV..I-t i f ';I.I ft1will
,
W. -- ---- \.. -4\.lii--A.| \\.1:1) I ]1. Wil l ('"rti. Hottr. *-islt. Viisntitsi.t.iIt.! *-c K'\v 1:! l I... v. a'--I| itni.ii: .li.i'. !\ 1:1.1:? l>"' ..1.1 '\ .
i.- =/ ; ;;.;_. 1tIt niitlo.ri7.'d) to nil n-iiii I > ,, AHMil: Groceries.ri ; f : f -III :\IE.I tr.. .. T. .. 1 tllel) S r. t
vtriiU th. :
ti
5 j .L. ,.. imnnce tl. name .if 1 i. I'. llitl.- TIII".1" in :tii ; f\I\IFI'ET : -iiiZaI--. e\ iy ,-I iI tloll to pat .lit.t'-.l i'o, llpo'l: {'r.4I -
3' N. I F' l .'Ii.-, ; :< \vv hei...', r.lllt.f: ;,'.. I IH-lf 1'aillt 1'tIli.f| I'1' '' >.-. r-' I s-i""lli.I.I .r.'aiii- 4 Ifc'II
I I.A M I II n' a t'MiididMU- .- nriale \1..I.-I"li .1..11 L I't :,.. l.f i. ".""" 11 : : / .
: I ..t'fI 'I.III 1'ii.wTr.f.e- sli! in tJ.I I I'rawii'i i'i.' i \ Ii
5th. ii
.) :1"11'11"
of
Jnrtirf, the ipr"ie .J I I.I k.-r. i.l.ti 1,1*; (1:1':1 Li 1" iiilIi." j i- U..I'" \ :/d IIt..1 II ,
\\ \\ oo.UVure.
itt.I-|
('nil rt..f Florid ... Ii; -\I r.tint\;" . -;\
\ 1! in I. '. i{ '.
i. XX-e ;itli ri/ed tn miliollr.ie I Ft...]. I k \' Il.-f.n. S. S--\ A- r.i.K: < :.\ : FI'tI.: < IN.; I '"' is "J \, 'f
:;: sr- a I'l.-iiiit. '! :itI. \it.I!; : 1 : lie will -el! a- ..I"I' a- .h..I.II.I .- t. *I All tl In- 1 \ -n-.s.! a-h s-it -tit' a ni ..li.trlLutititT. .
the t'nm.' i>f I II.... I ll.\ J TI.I .. I'' 'iK i\mN( : 1"1 i 1:'''" '
: N. --Soik KIHII: "itin'w 1..1.! i 11\ m1:1 itis-hitiazthsr-! M.Tin''er- ".tee--iiii.I( tin.1i -
:: \.Ih.. xYAi.Kiiii: .. aa.. d>- 1" ;1 i I. I I'nr !in>.( CIHIH "'1"I, ;* Itiifuln. -.
a 1..1' .
\Vili.iii Ili'cnk TEl: : : ( 1.\1.1': : l.ircoin.xii, 4 he rial ? i i'. eiI by <
. "'1.1.11" IIII: | II. ; 11:11.11 kiis.tsf 1t" T rMiV: : 1. > f"I.
lute far thr .tlu-e ..f .1 ( < < ";( : 1" :. i" :... .\!: 'II'lI' t.tei. t-f f.
anil i in
Jqp- .r t1i.i iipreiite "oiiil I ..f Florida.XX N. S -I..i.| | -k., I >tii-l 11"1 >. 1 : .\ Il' r- 1" 1.:... j i" :.." i in i.\U.iri:..r't.t.:.r t"-! t Inr's't i.i'tx on I.hr.: j poisesioa C
__ 1 'he
I I'.ii-i-i; Sl.itn. I K.: I: ",I..r.. ; 1(1( I E': : IIIIEII: 1" 1,1.' i-, TlKM"J* '.! ,0.'.! I'..:{.!..". |"ii-perty.. ,
c are .,,:Ih..l'ir..I l lo an- ..11 11..1 I'ortx : tt !I.. i i-une'l itts.I. *>i
:f r.n '''line,, t lie i.nine( I I..ti. ll. 1 I'. N". 0 ->:.mmi.ii*. Il.i'iifini' k (II t I Pro AI'I'I.IS it PriZi-4 of 111"' :re ,. :1. .\ 1.1. ,-. a'li'.ii' 11"\I\I.11.1..I". ik: .".i\d.i! : i-sU.e j*-.vs- h

1101.1: I F r. a" a rsa.Ii.hif..r 'aHI..iH"-; ) -IM: \'.l J,.i 1It-, I.iutl 1 II A ri-\cin: : : Iil ." ;.. Are .1"" l'1 T11'11.[ ,- Ui.ti, :M'.. -.l!\ .iI u ilioi of' tin- :jnoertv.. S .
.
> : t
.\,-J" late J 11i.ice of the >upi',\.- fl.f.l. J. \V. l 11.--hi"n.! IIRI.1S.fIINE c 1 : I : > : .1... are "I 1--I-(hI "I!he I r.iwii-: or 1 '1.11 t : 'iri..n: \.II, cx-cur ? t
,' :..' I \
; ,
2 : sir I D.cernl.) I 1' 'y
Court of Florida SIIOTFI1: 1 \ *. 1'1:1..1.\:1: : : : :: i MU'lTS: TAN- I 2 r, r.\ -...::i.till! the ti. I.-:* :aleili-piHo; ,! i.f, \\ hidt"il I I

T j XX- are imtlinl'i/-.l I lo MIIIOHICIg jifhf ,,f i'rLi, u ('. n: I 'I: fANIUI-S.) i\I-IN: [ 1' 1\t. !; :1;I II"J Iro -.,11l" ", Il raili I l.r..l.aty' l I" xxithinixty. :n.-! trarutx .i ,
I is I & sox.() ttiiatTILE MAI '
T llie of iV. .\. FOUXVAKllil' I: \\r. 'IXtl\ \
-- name -- : '--- = t'I.E'\I I; ; i.: ;. SM\I\ "<'P.i'c I .\, I II"I.J 1"1 a' 1iiO.Ii, '. r. mail orach
I n- tinwill I I.e iriveii l.y t o I
:
GiC a a Candidate f.r. el-rtion to :. t
1m i. '
the iffice 4ifttociilf Jyrt'ff, iOstTo'MMI."Y. ( IT.\"H.f IEI'I'EI: : :, 1". n.' .. .iJi.io:.." C.r.! Washington( k Iflouro St's.TAnria !ii,.I'l.. .Tio'iieranii. thi time ...f IlrW'I' 11 I /I
ni tli'. iiprctne C'.of' t of Florida.XVe M.in srir-! (. :: .v "T : '1.i-h-.i; 'I"II 'a"- p.tr[ < Is' -1.1 ti.-i.S; I
-- -. .\ 'I'IIIXnlIll.: : ; c1 l'IZE". Fla. 1'\\*- IP s ..t tilt TI'lf.t lit I I'T!'III ItoVIII.
'- are ,tihi.i i-.I lo aii- E. A. CLARKE &. CO. .. ., : I .. i il-.iwili \\ ,iii lie h i.1 1 il' I tie txu...-r PrB- \
: liouiie the liu'lief )I..ti. C. f. ( iio'iIvixi: : ;. :. Tr ILL 1 II.... }I.t.. ,.1 :I""I' I" :;."i" In' 1'" .; c'te-:
Fil1:111 i;p.i I :!. :: 1 j\ j I) I II. IJ.iLt. i t'te f.il.owtnir I'ttreha-
01.1:0! candi'Lite. fur.Iturfiat 4 : iiii .t i; \ \ & .
Jntliff the111'1'1:1... \\' .\ : :(; IEIdl\\: -. -- -- I I:. ::. I.....1 :."" nILELE I ( HET.\L -tt.J. the 1 ..-_,,* ..lhl.r.i! tlvk.'t'. VIZ : |*blt'I* ._
NEW GOODS : \\ _-Ini I'liii-hil.uti.. Li'uU
T : >:t.".
i.
C nrt .f Florida, III tlie o".I..rti.! .ii 1 1.1. ;:'.''i 1 1.. .1.1'1 :
-- --- Irilrr; I U'rMrrM &ii.1 I 'thrr t rnnliirr.I'rn'r '-tl 1I---! .. :
( I."U" i! \ IiKruiP.U'llMJ.( :
The tllel.J-ot. I InI I Itii. Al.-- ii. tEIIIIIII.r h
S Et.\"HlI: > : M 1.llCil\l.ll.I .( { \\\'l\ i.o"i A- It'.f'.r >1".1 I i' ". II. ::INi .1.1 -' 1 Fi>! t\. 'It'ni-ut.l I ei v. l.'pv' Ciii.taii.i'iJi.s1 errt .

: Madi.. antiouiice him :'* a rJ-,V\, I-| .'l'l'\, '_ ._ .. i..I. .. 9MI ". .1'I' FANCV: .v -1. \II.i. l 11Yt."IP':: ( >ti.-n'<- t"ir t I. '!'itt'-ie -riz'., or Mj T .k*. -

"aii.Ii.bor| the titliee ..f .1.1riatr TIN KIKT.IIT: : : -f n-ii: ; i rri.u> .I -- -' 1. [ "hun, -.I. 1i'i 1..u". 5.0.:I. HAT- ATHum 1: .t :H. n<. | ,.ld h "it ti' -jtri /.'. ('"!.>r. -h.ij.e; n'nl: \\riuKt

*. Julr of the rMipieliie (.Vuit of Florth 1 iI he ..1.) ., I" 'r .-\ .'r\' "rri\'ul.f -'".in.. i- .it .1!.1'h..I ( ':1\1 i r.AK'i; i: \l\-'i I n.." l-c li.i-5! at the -:... .. :t.. . . . ......" KKAI-V: : M i \M: I 1.1 ThIN(;. .lint eIo.Ml! |!''t the -eal of I ,M.tuiai.erti. Will

i.I.1- -asliti:: : I-. : tora'.* lit u I,..1..ll.! -.r i.-inil!, .J f.. .'.".1. .-'! ".'I 1 ..f :-. --- It .\ 1hi: \V .\1:1: :. n:> .cKiuY.: lie |.h.! e.I! iii I !.ue ul.i. t I. W h.i.will l lw rt- t ti

__ 'Ihe ...-..I. $0 Hon.I 1110 1 i1 L\' .J..r .-",1 or count*\ | to.Jii.-c. l..it i-.ntirtl;..'. \n TinitjHt .t. .Juiuk'.i( $'..., ::'s-. I'riz"" '!Iwil:I. . . ;;.:."I I'l.ANTATI.'N 'HiiLwoiiK -. ji.Ilv i I it't t-.st-i-! : j-v il,..t.--.! t. I'rn.Tii'-;Ihl i.-if.! t'.iin*lhione toother! thi in<,

_. F,1iJt4f.r KIN<. 'antioiit.ce she ..Ili..f him J t a.11.1.1 e can-ol .I\.I.IT..\II.'I'ir.-i. .a' ri,1 1 t., !i.: C.l'i!!:! ucii -- I Iii 1!I". \\\lulf\ Tirlrlx toi !LhI..til.: 'luarlrr[ % ii.S-J rIit: llf:'. "1,1nU !). p '-t 1 ITI :!i. |....r..j.1 tI'it '4
DRY GOODS LINE. "iitt t of "h. titkeJlswliir -
on.il .j 'ttit."t thrty-I.I
hij j I" r nit.iii.it. ) \v.\nr. ; i ( wnr.: :. .
tl.1111..1') Juduial I iieiiit: .4 IIU .
"I 1 Inhiihr"l maL. 1 j I"n. <'. w ill IH- 1':1; f.ir 1I:,'. Iln.'. .. .I.I tt .*i! I H'-.I e-ilj! the I p.fli.-' ftN ..1.."" f.y t.e aiiii! ,,'. -t., of fl. fitii- -i
I I"
"" 'i.l t- /t 11' HWY r-Itll' v.'ilAM IIIIY.!: : I'AINT.Ac.' ., -U.1 s-ri- .v i-r----as.I! ten .I-i"h..1 I i'ititeii.. iti
tr 1II.. I;,,!_i ,', I'Y UI..1 i.ti..! I.i:1: t. //////'.,. SA'.VS.AVrV.y nar att.- .> .f ::1.! j. '-pi- 1.. I il': I.AKitll: A" Tile ,.u.I.!!! |-- 1 tf.n 1 |1.tJl'I'J'! f.n..j_ ;. )....ho"i the
tlimi! inttrt'I. -
t l.y
>
-"I.1I1 1 i-i-: ..t ,. 1.. .. minitier. .1 I, .; n.- ;piv-ent.
.fii.-e t-rj--: { /jIt.VS.. iI '- / on t h tnit 1'1..1..1 H' ill. will tif
1. ;I I.cl. I. I..I.! : ; 1 The foTiin
: --,1c'lIT.' --. c.I'II-: -.-"". .. T. \ I.l.o1 \W.lf..f..J.IX. \ /'.1/1.I }1- (; 1--i'{(';t I*. sar.it.] .. -hi1.-; ol p.i per. ute ..,...//.1..1 Withiii.ul, i'iiiY-in\: ;:> iii.11, N l: CII; : ruus aTI II.... |rl' .'.'...1 t.. \v.ihe i-tl .!.|..* fioill the k tiI f

:: mil ei-l) H- n "-,"...]...: fr td. 1 1 i \ \Vltii; can he 1.,1;I I.: "'. ti.-! '",01 t r.-a-oMtli'.e: : lit- ti.t.eali'l t I 1.1".1,1' oliiwheel.I. ,, .1 I u In- I li ,I 1.:1.! h. '1.1"1' u..I.1! luiitii.t wlr.d I asttl ni'i.r" tl I.. ni wiili I ie-J ill l. ti'tt: I
: Ooieeof Jn.lt\ ;>- of IVol-alr. ofthe 1'01.110/-. t.-i',in-\-fm' I "ah.V.'hUe To-1 lit7u: ::; I t--. -in.Unix. jr.;.it. am'euinle. I il'rt :.i! .finv ill !Is- ;. on t .tt",n or t'i.-.pi'M' W' k ,'. I .-wr.0:1...w. I to III.h'M in- !
.I'r.( iL.-( .( ; T .I.] 1 in .o'her w In 1.'I .
II..I| i a1 .J other, . h.Hi'l -ijTMeil t "id ,
t'ouiity ot I IIIII.I..lte'I Hi i'r eo: .Mir'IIP. 4-I'! : :% :n.rit. tu the ,'r-I -r in 't y i ij
.\ iitl-t. I.:.... ::.1Take \'. .1..1'| tii.m\ "l.h h ; j.-* to hi- o'!.1] he I h.-eUaic! i t then rexolve-l. an.l unmix t !
:: I 1- in Ni-n New UlKans, that-!
.1.1. 4' .in le -ii;ion on the 1M )1.,111\.' o ttkt..br 111h : 'he i ,., t : r"ll. 1 "f".It"" ". .
fla" .1!- 1T.1\.I"t" ., .li..i'-t .'Ihlll" ee ilrauu from the \vhe 1 ".1 nuint.ern't,1 "i .
'". t. -- --- -- I ton. -.n.inn.ih. I'a.: h .-itV..s.ithen! will l Lie inf1\o..lilltt'Jy 4itick' -
,.f | .t'l.'na.-e' :ui.l will; ..1"\1' to iti.-n, ae II.I."I. theaiin- trine a I'ri/e t. .Ira\, fnitn the. uh.elof "'.,','I'ln". '..1' -H-tf. ; ttho ).J..tJ th. I *
1..1 therInn
MANY YoTiT.I -. i n.: :.1 1-s
Notice : : .l.)' -eir;_r "I"- ;,,, fl'.. ./< at '.<, ,fi Ntunl.i : -. ,i ,1 I .it If. .., .... li'".. a IV 7- iliaw .* ...irri-H>tHntf with i!> ':iinsIr.i C
: -- -
------ --- ---- -
'1 -.; I a-i! ilnmet, I.l..f] .' / '! ii t'toi.i, I the ..tl-r tt'i.-l The nnnil.It.tnn .. .
>
-* 'pt SII''ionijgr :> 'i\ win! iitntni- n ln.l xpl-\.v- 1 .
..-- eiu 1"\ -.-lf a ean li.i.iU- t.,. iet -. !1. .. 1 C ; '11".1 Lhi II "".1! |Iii.i ': : ; ,fl..1 ;,in- .|.I titi-t t \i'l! >. I ULIABUi.A.xns\ 1 \ ; i"i i.f \\l.i.ltve"I'! ti -"h-oi;.'..-' hadrawti.. ifi.-* ir
.. .: ... To .1! 14 1-..- I;. i.\ to I hi.- .Hl-ll., .1] i n -l.t.i"\ thei'oltin.ii I
tio-i : ihe t :tic4of Ju.l_ of !> I'1: nee. : \ ii.1 .' 'it .-...h. \vll t:'..l a l >r..t'r for
: : : (1LN': I'. 'I: \t\I: : : --- l'i./-, I l.i. '.. pr'i.--
-i ei- :-t ii- 1..1
: j ILli11. -I. ,
lute fi-r | I\JI IAInftt tn
IlIIt.r..u.1. ( : 7 -i.niit I:. i tutyrt any k
tnttX JOHN JACKS .\ .: .hi.t Ih1"i! itiofi ? Sale ; : ; -i
: i-t-1I.1. !. \ I r. ;. j. tvpi-i! orN ,I : >. Th'i.Iii .v.r cet;it,'-u*"* C ,r .

rriu! : ro.IU'Io.II..tf..r-: ; j -.,1.-. at i.iul \hnlVxit4- .\ Crlisili Ullt ll 'In. /.. .ti .. .'..:'.\ i| ii' i .' .1- Will !
I a-pt, .,hi-; .Ii.-tio1 .f in- 1 <- t..j.-. tie! f.I.1"!! pi'i.ein', ii> w il': .\ !'l' ''. x iiii :ilici-.i Ii's.: : -Thit 1\ : -1, : : I I ..: ..1. t T \- \ :: joi-':!' th"l.r.>ji t titlewsmoti AVJ it.LNr -
: '.r''i- the! \ .,.-,* ..t Hii1-! :;2.. "i.i otl.t I .!-ni>i-\! I 1.n ,'toi-k--i! iiH !I. \1.i :: isf' 1'1. "- .i.t .: I -I! ti.. tn -1". ...i.i i.j '' %1' il.!. ;I'. '<. ( ) ii \il\\i 1.. 'in i i. l i" .i -l.i I IIt irv

to :. I... ...t:-ti % .u..tlfa.* .. 111'* n '.. nil;11.. Iior' llI'l"! of i Ma.; .1'...: li'f.: i-! I! / li;'...1.. //? ,i'n 1. Cn ','. _?/. ,{ .. i- tiit! 'l_- ..,. :: ii,.. Iii. t 5 I'li/i M-ill 4- u-.. :: 1 : _<.S :" .t'.. i '. I... 'I.., I l"'h..1iI't i'iii-o"ion Tvill Le gitrea t.. all I

.C ':i".1i.1.1e. for li. >titi-e off j.( tt in; t'.e i lattAtiiin ol Me r-. c'.1! i'k"l TAM1'I.nlij.\ to .the 5-. .\.pi.\.i.i]. : in'i JI t/n-. to: i \.i.. ". '. I : .1 .. I : J i-:. : 1".oc,1 1., n..M: '. th T u'I I pi ,"!'!:..* nlmfe 'Iv-c!t'ie'l.' I ,
\
(1..tk Mi.- t '! ..> '', '"",". ofa ij.I: fount v. atthe 11.\ !- ; \pie : it 'I..J.I 1 N.. 11V.-.,. ..luiHtl-.. ;i' ".. .. ..,. .1, I .. ,' \.. : \i A f"w..f ii-! t.irtneoi.r".! in the- .el....!.
". ,... i'\! ',!i. fn.n.l I'n"I 1 I ket ,, I .i I 11 lliJ1: I II .
c.i-il.: .Z o".L'r H.'io". -, M i- foini ol-i I \ I I" : ,,: tle a'.Lh'ltiou.. In P
.. .1.1\.1..11 -ui.} n'
"TII'LII' tioith
Ai" innll !> ..1011WI1.1.1| \1". .ocll" t1 ,- ui-t ru.\.1: 1 ; I II I IU.VJ Mleii-h! In- entitle' to *'. i I .111" '
lrNMe ,
.I'I.I.I'I..II I I.1 th-) l' "-a'bi >.f 'Ie.- eucthe 11'011I." lnr-"i >
nlul
.. .Iw. h" We-t '
_ : : M.tt! itt--. w Ti e.M.J tiniiie : .. .. u 'et. I'"I\ (['i.trie .r !
I 1.: ; ill' !he 42'.ii' .
'Z'J1'1;; --- ;.: ft;;,et..:, ofI.. M.-11 \YM.\\ hotie.nii'nl.le. for 1 .'t.nl!! tainilv.. t._'i ,1.1' I"'I Tatt "'('O'li. I...1,0'1-. 'r."UI.I"'I| :o. ; il iW-.", I-, .". H'. :.i.1'11':.:.'. oi'l, I 1. eii-t ijnarter (.1 -,',itoi: thltl,:,. t..hil ., \.. I I. aii-l u1 I.. pii.lti, the'tlclcel! : !o.s4jer! ta- '.

.i'i' .'tl'i'- i.ilil H-f u .-.'!i.t.!!. f.T with lit.Jies :i-p.1 4.ut h'"i-< f"r -'r"u.- .. 1\1'1" >'r'* 4 ViU of the fjivtiit 1'oiirf t..rIIill haling a ...1, of ,.\rel3inig liter niifl.! in fn t. All'l i i. n"' pe.pfteil, i /-.1 1 ,--r\ ihin: I.. I Kiite <. w:1 ..I !he the"''aL'iMr 1,1..1 1 I.1.li. ...", ntnl *u on acconJii.g contiiiiiiiijeiichtx :HS: In" ai'e: ; lIII I oi.I.-if.i\ ti.kt .'(.1.1.! ->I. -r. or ?'"!'*

.l..rouji: ('uu"t \ nt the *" \Jill. < lctol.erleettor. ., "-'i'r' '}"I IKCirv !foint"it aii-l co.x'ei.ietice <.f T f.- \..rLi -' .j-ial\ ..: LOW I K.\"ll: ;> tu ;. :: 'J 1 he north-w r-t ijtt :.Hi r of t...ttoi -ev'i*"'.-tiow i't" aiiVperi"[ |h.t\ :-i:; f.itnk, uj.tb.- -ent III' o rriV. .,

.- ; ; for f.\:11 lie j i- i-ol.Mllceil, tl-.lt) I!" -\ -t'-lll of4.niits ( p -liitweliteven.. #(Uth ..( l.inrtw.n- ..Ht.clotl! t:,- inonv in :i L'.O 1 uVvtwp..

., .!- the *:'\'. fni.il ti.-- I.o,t'1.<. -.i ', ( (, tiIieII '. til" l'irKi'v will !1.s 1. t t\ '%;.o v'.ift. vuiiiuit.in' ; utieliutidtvi] : t.sj 'istiji :! wj. Is .!:lieeticu. f ,-Ia..rt tit! !.:!. are !w b iz 1 t

!'-t----- -TI;; fin.I..tiMIK'L'W-! ; 't ..,;T'. Ix.t*-12" fL % !>Ki ft.-in -:i.l f.n-tion of >I.Hith t.l1 ..iiul .(!,-, ,. .1.! ..- l tli. .. :.1 I .1 the li-II"wiii_' rat.tt I".., theii-L : .t ..* ; et, yivt' L' s'a'e. '.iflhtTti. "! |"mt olHi-e.- .

I iJl.Vnnt'oKiire: him a* II fa'i'li'late X illume: fiord Illir the li.H": T. toaet hrl- With! -t.'l.- C '.i-.1-1"1-,1,1'i f"re.it lia1"a) I ; t.iin. Iy I'. .tK.ii.-il t f I l'.i. In.1 l.i nio'! 1i.k- "I he (.f the "<\ith wcjtiarfer 1lir"d \oiir l I. !ti-rj to L.\\\'It.-'CL COl.\ .
1-.I f..r th" < (?., of (lerfc of fl.- fir- a.J waie hon-e mi-l ..,..fc tt \1..1 ,'. "rtl..1 ijiiartit. .. I J
I.lil.il: : 1,1 .\1 p.-r-ou ile-iriiiir: : (> oi>.i t r- i-u- . ,. -.'cti'.ii -. \ .tst-t-is. ti>%vi> litp twenrn. Lawi-t-rttiIT- a.
t: ('ti"1 'eun AT Ilill-leiioiiih Ci'tit- ';..,..t!-. '|'hre ale "upj-li-.il with a iVi-'h-.i'' ; of }'a. !I. ,.f c invi.riaMx" ?." H>it a.
.. : Lit v1'1 ::aiu.i wll.i.! ndl l"c iii'u; : ..Th. ta \Is.- ;:: ]I. I n I :!f ; \ --t -.11 ..1 ':: tweat -twu ft-', tui.iinjnc if 'j liv-keti iivi.
JTOinl Well.All .II -t.iit.l uu !-tn-it .1 lrect I..t l,.. j"un h.t-il-tr 'I't! t- .. : l">.itx I i it'f'1 --; : : elnl. .tTi'ii' the pr-i-e: of U-nliike'j, viz : *S !;

-. i the I nV.re ..h..ll."j..rl\: Iuuf will .l:.;ie ..1-\In.i.1'u'i'j .-. f.'M.t.: .I I I..',. ':... vf J I. IJUtir- 1 1 I he hnt, of tHe ?..rh..n.t! fjuarti-r w ill ,..... i\e i a-i K-X'ra'itket. *

.1 2 T'-' friettl4f WILLIAM <. 4-lieaji-f'.r .-;t-t )l"o, liir'h.'i I; J''I1."-uihui -. .i. 11.--. p... ':.-.. -''>' '.., T.I',-- ..I : ..I the, 'U"Ii. half t'ieo'lth' .-, <|itiiiti-i' i-I;r :2T- I'aiM.-uNr, KU'i.hers sent, if uusol. \

L 'IIf'f.'I'IOc.t: :!! jinnotiie I lion l. n run .....ItIii .. ..f \\'. t. I ..tri"on. ill '! ""!,,& or _. u I .-. !>. .it -of J.,1 ,.,,., ,,f [? Ii]|; | |" i cti'i'i ei'htevi.! t't-n--i.1 ;, \vi.n'..\ ...,...',. -.'itt'hiI. V% hell re .'le.t'--l. -
.-j.Ele- .Ii.I\\i.. (.. th-t 1$.-. ..f h.-r.tr) .f ... 1' ;. .1" :: kvd nfts tlif tit'. '''
r .! the ti ,.lfl"2 \\\tl. "'' | t. .. r I", :. u \ "t'J'. .. ....: ., lance ttieiiMtv: eii-', .,Ial"i,1 t 1. \ha-: Itr M": -y -."' r arta
I1itJ..r.iii Cum.tx-! the "cii-Uin. < K'l4-l. 'AJ5: :Irn',. -- !! ..1.1! w,1! I t'tr1itI'. th-! oarl.crifed. -- r
/ .I : 1 IN "cnhmvi: : I ; ; T : me: 1-1:1:I : -I he a .1} -.XI tJ'1" a.'icAinI ; Uj j r.-aj; ty t?

.I.l .1 ,.., ): -:' "i-. -1 llJ7.' I I":,' :; I'll'. KEN\EDY& DARLING. '1 ( I.:1'I :' the t'l.r'h-wv-; i 'i.t-'. r cf the! nr>.*th.. tiv-, t.sT! r.!. !

:-' We: ni" nti'l,."-i7.rtlt-al\- \\ I 1! (I I 1 I I' ii.t L: & I R: !; 1 r \ I H. M! 1 t! ill: I 111\ M 1', ,1..-, tn> '"oii 111"-\ (to oi-- Mr.for iTs.I ;' ..-, .|f .*'i r. 1..1 1 'he u." rh ".tt" ijii.atcrhe s : .\ cX'LUDIN'IIrh' : .

:: ,...111.. I K I II. ni.: M"\T n. P.EAD. THIS : ( .aqr J' '" !, .1' 1tJi';,, ,"r"1 i..t. ..- ,-- ,.,.1.,1.! oti r.i; .I{ win) )1.. tlt.v uild. .:; i..r '!!'\ -t '1,1.1 ..f t titt .ilf".n. T1c .\1r-I"\' ItctrinrTtn' .'roT"i i ii r.'I1. I

:". 'iiiilt late f..r < lIt V C.'nni. \ 1 ?. f( MV: \ 1tfltutti.4' ) |.r.-i! rr t.-rttir.l.i I.\. fit-' jt !. I 'ur.-h.--, ..MIh.t i.'vv, uttte'TX( | ,iI-e"t b, -oith' of t tare I 1"1' ...! (If II... '' .... o.--.i.... .1.. ...'r". 1I\'e
I'
-- ,-. III-I- ..f I llil-'oroit'h I I t 'oiin V t'.1: t" *'le Ue -'' r ol litel.j t. I 1':1'fT.J \ > U, k.,;; -. n, A.x! li !' J.._- tV \\.r. i u :' mii.tiU. : Jiwijir. 1.,. .Ti-rt.f.-iti-.l-, ..1..1'! I the
.fll nanfitfi -
; .. ;. .. : 1" tl.In.I .Ai--i.I mil then -, 11. in the same Hxtutiot : t" ii
"' .1. !... ,1' l.t-M; ,, t. .' ti" 5 1..11.' ;ifi" t1. ,1. ,-i- ."ii. ." il 1 .1.1.- IC" xvjy *..ti '
yl" linn:
\ Hetit 8 <-.1"1.r'.T"1 i>" tu---o !
n ii.; ii'n p ;..I \ I tit j' ,!-i:". a ..1.1.iI 1 ,. ... ui ": lic.t1. ..f.i. \. h h-t nt .1"11\1 tv inl.Tnnl -wil'e j "- ,-. X-.t ".an J Ad'ounti I.
-- -: 11. piiz (,I II.r. rc'nt.I'." I f..1' 1'.1: f.
WI" r"'lI' 1
.* !
uppli\ <..: ;.; 1' i ., : .-1 l.iuih<|i Miii ;.- -I.n.! >. .' .1,1 i..t, -"I"i i..1! -"..:. ..f(.f.1 -. i i.N. 1'lr..f'r. imr..J..ttch. : itfu-r th... 1 *"-, .1.t ...., :1 i i-'ejii'* t tThin
.., f. ... .1 V! .' u..1 tM'.K:! ln.t.'t T.rnov C. iT>r.r.v.To iri "
FRUIT TREES FOR SALE. 'ti-- In- #'--4 *.. .i.1 "It.* |"'- iw-4- : -.! i ie.p. .i' >kr.N T''V
':. .. .. a.t .. \ .\ _: it h't j. '.1. I I'.: ..' 1. IiiWin.'x| f .r 1 r.-l t..>
: i: T :
:: : < AKTjii : ---r ; -i ri" : .
-li\i ta- .ifi11 -f l",' .1 'TI"I)K"u: '5HTSl'oVlirNTS.Tl.f 'i '' .. '', .- ", .',* .
I'.4 I l 3hi:: 11 tI ( J ..' : ie i 'r it- I- r / *r -
1
I I r.fi .. Maul* 2":.. I-..' :. :: ,: : ; I. .-* : u.j.fl !Id. j Ii- t ,. who ., 7.1..1. :,: : ; 1 in. '
S .
; .
... & '. _
I ) I '. > -> > .t I IIMe 1't.. h i---h.,:! ,d1'r j.n-fer If .I"'I 11"I" -- --- -- i- : < <-' r'- .-r. .. aid! h.\ '
4-- -- '- \ I I."W .
i > "t- i'I I .-'.1 U* "' 'is .11'1! '*t 'a' Notice.I .. ti. <'\-, U- .i I .. ', ..- t -"(1". -' ... i__ H
.' "f nle 1Ith.j"t 7A" f \V.1IAL\\ T ( \ I I I : L.-1NS\ ) .
,
ii. tl.iil--. < .l.i'ouh'.h lea .. .- .1 .
in >- ir.ii;.._' .1. ,|j. .' d. !I..I! i i. fi ,t '!1-. .l7. .
.. .,1-. .
K.r' \I.r1. a u.! .-., .tt, 1'11o .1'1' w'" \ 1.1.ei t Ti.ke. '* in f T- T -* T".t
-nil-' "
.j .. : I J'.,' I I ., -,.;', .',. -I HI' -,u. :. ; i .i' ,": $1.1 !lav., i '.. ivc<], : .. .vad. II..n XYiii;: : "".
J It", ...s.- ti... I.... U. -. ..-. L'.jliarn! .1 1 th.itr.1., i .t !ti. .. i .
: 'r I t. Ii 4-i,.ti **C l'.t .t ie- It olvf ...-:. < ",...* \ r ..i i""'s',4 I .1* '<-. !! -." ', I ., 1..I.'h.' : . .'. -411 i; 1..1 \ ; 'I : bo Sold( !J! ., \\ Wl'.1. tx ',. .Lt,,: =
.
.... t 'I'.1; *"t. .l.r'- \IIIXI'I\
ut th'i ui'oxjt' '!"!ax "! l .uJ: } > *. "ll' | r ,11.ir r : J
.' I i...<.r.- j.11. t I. t..I..t'ill. t.e oiTeied pi.- > .. '. I K I \ '. 1 .\ T ii'.vuu'i : \< ;. fr.m :1i" IlU111'' 11..1. j- In 1pre 1\ ;_ .. .;" if t
It .J.I.\! to -.1! I I.-: .it.' atk .1".1 5 t" fd.! 0 I': .. \ I. .' fit II'
.It'' '. '3'" r"i; -i 'ff.:<-\>. The mlie' \ tt-I! wr-1.! inn-' I 1. M! ". Y. ti. ii", ", i .: _>. *- ,c : \ wit -
., ., I r A- 7-1 I. i- .fTo (0M) (
11.ria.r. itun.ui: ; A\ .* t T '.!n" 1.1.l t-ij' i. ) .A'I t i :: .-r.! .....1 ;'n nor .1 t -i--5.'fl ii'wmTti. it'i. .( ; to' -

.. .....' .. 't':,. '.; .. it* 3 rr-ll'o. .n-1 p.i.".i --t.i) tn -i'-'i\; .In I "]* .n ---- -- -- --7-- U..'. T '"t PII ()47.. .,. [ f:., II. ,i.i.. i ." .:th\.1. shPus-r: 4 ..i 1.\;.n:1\ CT.1 C\'M P \,; V 1
.i'r.: :
is, 'lur.I\ ii'i'itiiil tliat ii -la. I' wii'; !i. 1 .a \ 1) StlJl' L.
-- -- tl.i "i: : W .
-- .
-- 'o.trr.. !, 'trrot .
-t.
/ .rl
-t
1 : ; .. f
1"\! Mt the) ""1'1! I' i'li otw.. \in- I.thr i. :/ \l! ,'OIlTIWI.'a i I., .1 ..1. \.\ o
Notice.WILLMXU'Mtli :1 h.- I'ri-r I -. t'o'nj., .ii !' "T\- ? .,\. ..- t\V.t\ :1... -outhot : ..-F
.J.t,-. -,1.! .ijilii'.i'i.1 w.' 'n tlijit i ,,. i sstrtflat.v. th''l .tl >
.- tir-t M,,.:.\' in On I he Soltl A1! .. i .- .ti-. |" .ti.! ..tijit i t'' it V. ..lit ; nli'l t tl.e e.i-t hilt the 11'1 i :...!. .iitt ... .1. .
0 1 I 1: :> ii: --'--KLL.: JVII .m\\.A. e tCti.'e .... -- 1
( e\'. f! llr.Mi'-ttl II.! .. KU. the? {.It..win.? 1\\1:1 "' 1.. f.n 'I l 1..1. ...r r.-iiitic i .k -"., ,ntis-fn-t wil..f: -t ,-Tjt'tI t.it\-! ;: town- .I._ .., :\ ,
.\ :, : .
U.i.U %-,r; I h. V i 4,1 the NV f of >H"- U'I1'--- :: --- -- : .I l.\pi...-, t.. I Ii. .hri-i". .1 1 t.\.llllnt 4 ;..1.PIfchsI Iw....:! thlie. -.I''h if I'l' .:e I" e .1..1.I. .- -

to 1' N... 1. mi.lt I- -.1.: i .fl'o.' 1 J. f.4 c tic--- I.\I.\y: '" ., 1 1 I. .f < .' i..t' \"::: -t,1. 0..1.11;: n'.i tw.' hutia.!!-,"1 .:l f' r- City Tax Ccllsctr/s Xoljco.nY : .

4 turn, N.I. '.'. a.fllhe N. 1 .f theK I: J ..f ?!ecIl o u. 0\( ) I.. ..' ,. < ', "i 1 v of State ttcfe*. .ai"otitv V .. rT i in till' ErL "

.,U N"2.. 1'.11.11.' 2 1. ra'i;e I A Lt :.. !,"- .JX }h II' j- !: "'I ..j"I..1H1 pi--.' ,." 1,1 i ,I I.. .' t i I I"l U.. |ti, >, -- 'lcrn-. < ia-h. ._ \ P.P I' : -f'heti'v "t lau>5'I 1

U t ffi.isr t.i the) r.-t.te-i'f; ,t!.in "4.' l.rjr e'1. ......1 *ll.l \ ollclelt..tji,' I..I./' I ."ij '. .' i.-t ". ,t i.i.I : f' t i. : "t., ... .. I i.bd / 'ald 111:1! : I : 1 > Ih.- I" ;." *.nr -.,..1!.1.11 ..... :\1 l.uIJi

.I.-...-...l. ".!.1! il!I 'iM'-oM for the J I'a> inelil oflcl of rll! :>''M'r.ueh OHJI.IJ. lor l"I' 1.1 -.."j. h41itli 1 i .n" I. -. \'f ; 0 ..,.yll. ITI': r !ATiir: I > ..f Sii5.! I.., .!- .. -. .I ..11. .i .! 1.\ .. I I. \ 1..t. 111". '5 1"lIJ .1..''" 1\1 1': m. I t. -
t L.t.,. ...t't.t.." ,... c. '\ ht.I ..t. !h. I K'j-Tv: at I Irt'.l': ih.,I'-i-e. :t.ir tU.-.i.-l-! J. '- .I..r"I. l.. 5 '"al :
.li-tril utioii.AM I I .
: .
1 t* uiwl Sor 1"1' .I t )> 1 PiM I I" i he -""th.w..1 .jljji'i.t "I l .5 at T.li'l.; I 1 i "", .' X iiU.fv th,Ti\." f
'I !:-OI.\"'I. Ailra '1.1 4."I I V. ,1..1. ,..I I q. .u".- -s.-c'It...two, ,t d..- i ..1".ii..f\ !i.-. ,'LI.'iH"r".1 -*. "' I .5- ,I' tl.- I.|j... I. i't "t I h.hi -, pill II :, I .I..r 1 A. I I'. I'o. .1'tri -,' !;.. '!>'* (-
I the '
j I'iereetille. Ha. --'I't. :!t. b i1-- 2 t.- trsic. \11..1 tor a .!.1.h..' i..1 the Zu.t.hni'tvat '1.- .,-1' .' lit '.wI.I t--I.l 1 .' '* I'". '!'.:h'. .Ia.\\ :,I.I. I:'' 'h,. 1,1 .1. .1..1 i I titaulVi'V.. a-d T eo- .l Lut.. ,iz
,. "" ----- ,,, ..t .,.I 1.-',1. ..1'h." I JI>'I'. 1'\1: I !: t LAiNl ) FOli \ 1.A4. I", ...... 1i, L ThC r..wlI.!! ; 5U.tI
-
J OLAZIKK Ad'H'r. : *.. I : \ J. :. ,':._(;,"' ot the l'*?Y.
Notice. : 0. t 11 IIY. ." 2. I ? \ rht"I \ t''L map
':.\ .. I. "I 1.\i a. __ ___ 1 I. .
Its .>>ti "N1 I" the Circuit (.'lrt. .h:1yy.t: __ ___ ____ I.' .:" ., .', .. .I"\: I.l'. ,. '.1 TO /.i//.itii : 'I'IE! : l : : ; \ .tr. t. .;!. 1 ::" .. I. -. 1l.I ". 81 .. 1t I
iinnrtniT Mi-Alill-i! !1.5 1.- I.
1 \Ilhll. ,. --..?,I., in ..-- N 0 t icc. .., -. : ".. l' ... 1" .1' 1 nero-. (., I M ''. _,,'wl..1. i-i 1 it : ;'2 .. 54
\ n.t i !hi. int m r ---------- \ tIi. .I!, I i..t'i, I I I. ,' .'. alio'itJtl I itcre- .> Ii. i 1 :83:
II4MJ-- t "r..i' ,J O1X MoN'lll't tli.t om-- 1.1 I'" __ _, --------------------- (.: \VLI'NI'-I \ ,'. .1'1' 1' i. :' .. S. ,.
I '..1. ; "JIoI t..r th.' C..IIII'.\ .f. 0 ',\,1 I u.l! ttpplx! to II. JTV '-- to Real Estate. *. H i ,:,, man, ulmi\ ,.f '.v hsi.-h i ". 'i-r! ,,': ... 'ion-.iil eoi.rl.ilta' .. 3. 31 .. .

I 1"11,1..ud I 1'l oI.t.-, ol II'' .: .dni'ollt.tx t..ja Ji'ljl1 .. tOl" -, -.1,Sel. 1 ) t l.i, i a'ne i i" .f.d(:, iilxl I tl"i') hel.eln t '.!.. .'v s'i! "-' i..d 1 i'i.u 11 .'-..ii.iit.'' I itl.oU* .. !. ." Si .5 .0

: t .I .""l'"' A-liinui-liat.o t .,1. the It L-.r: \1 I \\1" L.. l'I"II.H1: : 1''IIt.ti.I1i I";, i i it:* to the! ..t .t!.of \\ e" tor f..tl r 1.111<1:."' !'I.1' :" .. ]. M lb bOf .
i Y.
: ; : ..
.I..1t.1 "
I I (otnotei re-l l.y .\t. .. u. i i I. ...t. .t "JJ l .uul .,, ,- I 1': i-h-\ >iiv. tha'!' I )i p-'iti.'"! h.t_ i i C'Oil (Ji:;i'r. lute T "f Micano );!.':J.\ l -"tf 2. ;n .

!'. : I tt 1.101''t. ct--': !. h I.i pte--.i'-l/ I'V tins Alni-ii-ira- py. .1. J.t.1 "-til NeZIH AH'Vt. F'a. ..11'I.' : I l"-: ) \,::: h ..: 1 : .'. .I-j' "ovp'--r- 11 n.'v.1.

,. .1 .f..' "t. )1\(; .\l ET .\. LC'U:-. '.,,r" t?h.. l.-ji1e: ot .I...'i.hV. Hi-owl.. dec'd.! sit! .\' ;<'i 1 \cn-fl. '?, ; .t 5 cr t ilhe. -- M- L > .' N \ 11V.t'l' .

Till: al-.ve "*'"* J1l"feri'Mt.VTn'tyOTICK.! the '.111.1 1 al X. f.if .,1.1..,.1..,' of ("i..:.ii "U''ZI.I' "h. -.i'e' ft I L'l 1 X tice. y J..t.zr't'iZT.trsa. :

# .11 .tl..r. "t..lh.t j..r..n. 1. ,"'I it-.I t o "!"-: V.3. ll">uls the fn''owuir'! '. ,! -t.i'o: Lot N", 'J. in l>WkA 'Ihe uwttr1 "fcitre tlie ii(Vft j.rop'TtVli FI.i. Jaiel. 1S59. Ib' '

AI..". .'ntl" L.3 u1.i I bI '.--hiva'...,= .tI..l ,nUJ i -)- 11.1:: -. ,-- t iii tIn4iv of Ian-pi. r Im: t-> the'itieV \ ....lllhilcill i he re, uir -mcnts% of t ilnInw -
,_.r au.1 p.1.-a ii' : )11' ; o T.: c i: and! al-o: th I >'i of the in f.rale ( oITIN at In ( 1:1.tt'H I of 1M7.I t poitn ; "11,1. t..r I'IIO"IY."I.t"r ...t L"t N.. l I the ali-ne m. n'io'i-" \v5iT.Nor.i:.. ,ti! ill. '.< <-: Painting!
.\ i, > tnn.ieA I. )( ti.-,1: M -i.1..1 1 I I. i ;,!I.-. i.s.: .41 I" -
2.itf.a 1'1'1')0: \,1 ... IS I h. -it.h! j-' .i. '-.ruf.! H, :. .ru... I s :
'i.hi itto !
\ : 1I1h.l"?I. t .11 "IIh ..f I.-- .'..- ..1 1..1 L j. ,.1\ It! ofaid J'li .. ;1 I" \I."r.: II ,itt.t.s't-i-i'i. I 11.m A1.
t. .. -< .lortli :i* I Ii iea-on Ta'na. ; :.
-- ---- for :t ll.ilt-l fur a ltalliu.4-1 i lioi" -ene' I.iut -a. I piiit'--r- ...' .it.of the.u i il.v ra. anil .'."!' JV> .\.1" )11"\ II 1.1' .1. r.III tI'' tt.I-r.- >;U rI"., j.* t.)
--- l.tteen lUi-lttiii I.1 I 1ak.- it. to pr-\er that the 1''r".1 Noticc. .. I I. .'. ., ., ..,1 1 .I' MV t 1 L': W.
'1 I. (
ot .h-li* of -aid I Ii C.'II\ I' ',, .-f t 1111111'" for .!.II'II f fxvor*.
t il.. i i'-iltfieU'llt toptVtile I the el' t Zt' f
<.' t .. 'hi Iji .IC I. .I..lt I will eMt ra1;' C bsk-. a'i.1, in -'.i. -t. e n"t iul" "1.1 to it i Li ..I.1 lie wit
-i a.1
? all.t.I. 'i- theutie
.lr ...11\ ftIper !1 MONTII f.flU".1
_,i..n ..f .It. J.2'atll" I IMf i-: ..W, theltrtole. till- 1-tn SIX "rf ) :a d i nk.at"
ATn.lie.'uinrwi.l .V tiaai& (.. a 'hiirt.r ,o J II\ I i./.4. .*.ci 'il"'r-.I': l ,f.tl I'tit.: .'. '.> a 'J',..'r li- I. R..I'.1' h \ I 1 fto the llo- .1.! .!..'.f its.- .tit.I .. ;Ti Tarr.:' .11w.: s 1i. TC ,.. I. ,. nil ka.'f 1".1: :. .
o
Ji- UI Ii. the 8l.Ux.i of l.rnl.1..f Il'-l"i"! .Js roiin'x for 1 tinsatMttPtrt I .\1 111\:0\.11.' ;; '.i. I'it .. Cc1rrlP .:..1 jnloij lf"-
1"1.\ 1t..1 f i. ," .h. .nR..liulI forme, on the! l t a BLANKBILLS uf 1 Jan. 1'('.'- Ifi 'he i..u 'Lc.\H.: .
1'1.I l'ei.iti-"Ur i h. I'. *i i'h thi Fin. I K. I litnot 10,1.* Ortolan neX'. -ho--cail-e.. if a:.'. tliete h.. I ot the 1 I. '. I" -.s ,I win > !I r.-iJ.', on the) \\., h. k .'l f ..tJ iv*'r !:. ''
.li.ateiKiit.t! on the Mate line ot (;..1'- OF LADINi G. I hv tin- -.&:.1 prayer fl..u.l! tn.* !It. :'i ..t. l. ,a- ra.L n.I.! it' 'he -aits. 'in>.'. *- toll' ) \ ..1 iU ,J'lu f.irth--r i2 i S h"-' ... *I.I i "lllt. hItbtruth r\. "H'i1. .City 1 '
r;' II|; > \ at ih-- 'I:>v 1lri thai iLtx- the i.L11'"lr.1 Mill h. inidi.rLXIOX 111 Jht HI' JivJE
". P'm- 1'ttF4man4in : (1 TUUMA.V.Ij jt,11',1 1 : 1ihtL1.ti.I ( (;iirfl.rn. C.r11.r. S r.It .t. tit ';! .:f
iUvl i ;s 9. f I"n.i""r. .eI- : la.-, n. ., '"' '.- \ ? :
fcnJ : .\'.,'.t"' 2 l' r< 24itai r' j
ul.1
-- -. .tWl J-lca.-- c> '-\, 3. .tf. j 24-I- tG.e (4 !'r"'llt".1 C, Fb.I Tsmpn.
: ; ,
1. .
t bill U &I&JUtht' .
1
,. -

'i"t" t'.

f' -

.
.
.to

\\ 1i


.
.
,
i",
-

-

", J- i-- J --

u."r,. -c- .' ;: -i i'ik \
: Z h .- -- X - t'r.:; abtitrrl
... 't r. o

tej "
.... : J'-- "",- .
,. .
,' '"' :. .. #
.
:
.
.
,. '';'' II" .. .'
1'Aif.
Lv
,
---- r--. .""

,. ._ r---f:."_ ':-- ,':1'-<.-__ 'U -. -.A --... ,sO""t:';..... .' ""'- '-1'Ii N''j..--'. -"-,-' ; '\
-
'
..
..r .... 'I" ._ 1

tQ i teT .. J. .. .- -- -- _....- .;.r -

.J *
If
,
{ y
.y
.
.
a ....
f# #
\
: : .. '
:
.
: .
4 :. : :
_: .. ...
1I ",, ... .
.
A r r r'Z

t '
'

I-: .

Ii "

if'j J .


----- .. _-._ .. -
------ -- ---- ---- ---- -
-- ,

T Not'ro, of Insolvency.fl t. If i cyfi1, : JUST, ]HE-OKI-' ; \YK1)VYce ) WOOD, EDDY: &; CO.'S...- (GIrT GITTS GITTS \E\V\ OILE\\ & KBV\ WEST' .


.Int fl 1\ ?*. 1 I aF. {' : } r1 : 6 '" E

iliU-u: ru'j.u C.umt)'. j jIsi f => Y1' 'rnnx\ l i' .\ (I 1414. .\ 1"1IJI! j JH I/T"llPH\} I J'\ 1 11:: OKI! .\ .ur IH KI .1O1. E. U. STE.MYRS. .1

Prelate Cojrt ul Ci'urr1! (rr'urge, -'. '- \ \ \\ \ \ >. W. I(0.. ;... 1 I I I ) 1.\. r: :,,:i .
THE STKAMSaALVESTOW 1 11 1 L' (. HALT 1.1 :' i *. mi 'iCAPITAL tTI" .'Y tl .rii', ,
237. 18.19.TriirnrA ; 1:111111: < ) ASS-'KI'Ml-M: : of tUiK 1 ri"! : C77 iito\! !,'n', Vii Tit \11.alh\! :' :.w 01'1i;
; =
c fl nul kW ,tl -, MVi
\ : I'. An'rr.iJa : .1'Mrx V FIFtt MCVui.u. I 'rlItl J"t. .r ,
Urovn. j ,
It :l1'1''J".1' ; ,
.
S.VI .
; -
ln-r ,71t; PfIZI: M.; \ ic. : IFjJ. \n.Tin1 &, 1 .f| 1.\
"'" it (_Ja'li.-.tti-" -, Atti-mv i.: a'I.1) V I.W l 111 ( 150nK)r <. I.H.\iI.m:1 & :>T \ ?I.\riT- U.\ (II.. >
t I' Fra..U.l !Hi .is-: '* :.:1.1"m.. r, Uronn.: .\nr! '
if : 1oo&J.1--U-::":-_ ,:; '" III Kn/.i-i: : (1 Jr. 1'!. I.'uin!, I'ur.c'i! ,, :11.: : d :In'" rl. hi \. 't' :? :.I it II: :I I:1:: i ILJ .t. 'ia > *
of the r tat. nf .t.-"I'h \\ 1'f.tWII.: ,!, ..IU'l'J. I-? 44t\ f.I1 it' i il n r>ni'itl ll.t of pr"pTyv { : i ;lit. I r .

.t 1iplPthldday IirJunntierinthi; t'nlYteuL; S-.n-li, ; lli-toiUs iI 11 oJ. ytj? ,,}# itro;; Q li- !h 1 ill l 1.' uixfti: to the |1'urtlut".rs wf l l.ot>l knl I I..n To.miv4> a' i .,eni.. f lorn ?.'ri .I..M.J.OS3;
tins the insolvency lit nil.I'ap.: it ii; ,\l.Lvl';' of
:
ge : tintiiie of -.ill- .
; ,
.. : .arrival direct from New 011'an : ti.- .i'ifi 11111-.1"1' -iiii: iiM ; .1"1'|'di' : J '.v *. 1
ifor.onlirfJ that ..f the ... N\ n .l .wt
}jiuUii'alion I 1'r.\5 X'.I't. 'rn.Ioand'r \orlh from '1'uhrritnt3 Tasiq-n. I Iron' Kt-y Wi...ton the

\\t filing. : nn.l |>.n Jt-ncy of did eujri; ;,'+tioi 1... nadc : ;Ilh .\ 1111 (1:1:1t.: i IIlIill-) YZJ-Jir/rs 111.1'mieii9: : \V.iUlieO"iir'-i: I.
; l y a'trerttatii.tbtlnr'kr on i' tn'hr"Flortlal'. '.illilllar." n n"-u -|pla. :New Goods MM' 1 I.d.I 'I 1 1. i ill'1. I' : I '. >-i'r 1'\"? !I.-.I.t'! 1.\ i4avnCrat I:. '. : :' ",4111,.ir' i 1"-
vuluii '
per rllt,1i-.I; in Tn-nj.a. Flori-1 1 1\:1'>! that! I...- i iti :1\ < -. 'a'I'Y}
; I! .
.. j / .h.! I 1. i! 'HI. t' i .t. ,,' nay I Ilj;: j j w..I.1 h.lihl r \ \1 : 31, K.\ .,"' t e
trf Jiton"rai1 1.-talc. l>., -i<.liiu-.l tiiliK-! 1ir\ -.r: HIIIIII-S' M i,-\u.n\! i.l.: rlhlt:\ j.nli..i I ,. I, n ,. n <-\iit..li-r; ..- .
i j" f.'u aMtf
?.f I.tr.o: : \ 1 00" : .1 : t'Irnt- ; 11.\ ;'n \.t ", "
.. cla-ni'; pr.tl\, 4\t11t'.li\t..l; in th. ofl' ...- .(.: .-F 1 I I-I : ( ; ..ll V!<,!KlUbiouv-'- I, :u' .- I I '. I ill! -I :.' f I't i i I". '" '., ..-.1\ ......1.',1. 1 2.t.t. t.. t' : : ,
Ii the ;u.h fff 1'r.d utr. tif Hill-1; : .1'11 ;h "Il:.: :. ixtr.\xi: ( : ,'. -
; ( ''F! : : '. 111."I":;" j l'a..1. i.f I'M -4in I.. ii.ijia, I.i.I1".r .iz roir '
.
Mate utontai'l. l cf. the 2MU! .iu ;i-l t ttr JOSE VIGIL'S :> 11.1 i.l.E: 0'j: IUAIXSO :
4111 or 'ro 1
> .% n.ili-r: of MI -, ii'ii I" u.tla-.t ;itlifj.siii ,I
lli-tjiii i,"> if tl"' iitn '- 'tllrh: t >'I' G;T. .if,' ..tI.mn..f .11' \
,.: j.tciiibtr next ca.-ain;!. \ "sir I'lin! mi ai.i niter ..liijiuair' I 1-*, -I :.. mill, -hLNILtr \ 'TKC. -
:; .IMUT} RMAN.I.1t 11AITCY S T ORE.] I'n1P: < il'.I'\ IV.II.C: I
> | s.V.i.'t.! tint I.fi'lOI'} KI'I'V: .t t I",: \vl..i vJ.r, will-> ,Ii'} ::01 to 12 0"
A 3'\:1-. Ju-l,-'<- of l'rol"1tl', It.. (}., Ha.ri I'liitctl: : :'t8' :iS.t I lii:ullill'! "' Aiuiriit ll.iii.rr.2ini ) Mill{ ht'lfufti Latr tl I h.: -. 1'111''n'I;! sf the I'allK"O, M1H<', rt'.l" *IlU.14% FLORIDA i.itIL-ROAD i

..' -- h,_ __ I h'll.t I.In.l X _" 1'1:1.1', ..\ : Stri*'k.liii'i':: > I.i\4; < ,1't -ji.ir.i: Ai'.il.'i'i y 1 oltcry: ni'l t the 1 .tlll't.. a* I'.i'nti-.l.: 1 1.n\ (;.>:.: .f.tJiirii' .', j I TAVl. l'Kr\\M:: [ s\. .'. tilt. r-.-...hI -,.- r t

"l notico of Insolvency.oi. T \ ).II'r L \ ., ( ;UKKX; : : :,T-f :-rClI, > II.AND) A" 1 I.\t.L\N; : >. :.1.ore tlillllf 1 1In 1. '? and/ t'onil 1 :l.t, "t" 1 j .;'rl.I Jio-i .1'o. .: .: >! ..... n..t. !

$T\ a nf FI'ntI'A. f fI TinVni .1't" ni!{ tiiiiiia I'I tl:..'i < Vi* !tLVe' <>iJ.l. :Irorr.l! ttii I'ii.- :an I il'n'l": { -. Oh" t.Iii 'S- fi., nii.l NIX.'II .!!. d.'ii v : ..: : .if ri' .

11i11r ,:*! C.. ,n.t \'. 1 F F.'Iii l' '11..I "tlll +. in }jiut: t is fuilo; \\ :; : '..i < l ,,:..Ia. !. "1'1' l-ii 1 i. .- \\ mile int. -li'v i"i.l| I.M'.H-'! '..il.l: liiitiil; t'b.il.. >' :s..,t ("I1.t l. I Uflt n'nl! 1'-- .1.
I .
7Yc"ufcxtrt it Clunnltn, J/' i.ituji'n -. mi I wi- in n -'tit/'" the! 1 I'iJ-l.1 that I'Nrrrt'' Ni.-!, t'Ii.ti:.->, i bate nt HII.I"i. tvit'i! *-!,:.. li.i,' T! 'I. -. I

.,tlo I. I). Ib.V.l., : \Vt>!iiti;:;tsll In ill'? :>. -tt.j II... |Mti4iiiii>fe It..t"-.t. !; Lt"luur.| on IH: 't'tttril i-t I'c:: to l.s .> ,." : !.with ::. r f .r1.! i i '
; i BrllwlI 1111.1 Bkl.h: t "al'lI. i M.tnd Nm.'Vlt: ; fusi h V,> -
I
,nlr.nr.JJ"lan: Tn.>. .I-, 1'h ItW,'11. IkC ( !lr-t'rtng..t.1.I: mu! I ralf"rl't'.1" l It Herurrer.'r : Or WUar.t 1.31
\I Y In* Jyotiuy in "fatIl I Oy( :1.IIti"itml..r of del Iv 111 ill, ills I j j Mom.-, I'u-I.iin.I =. \'ttrU'i. ". t Hllllv' Sft- ( ':''!..,.. Coi.U'ifi.: ', I'.tintril. \ ::1... 111"n.. ,', : ,"1. amt I
M: '"nip! I ;uirnrt. 'i xt'niriutiil \, "tar.e.; dtt ,. i
'L ;
'llm'tiu lH'iiiin;, d.iu .: M. MVAN .t\ Co.Angiitii. ; .tlly. "ilr' /.
the I's'.ato o f 1 I. T\n-, .1"'n..I.! 1.1' ; ; Srtit't.} .l In-'-iu-! .
| fltoiiil.i. : I l/r'*. i:1! 1:0.:0.: : ; I .\ ri.-iin M.MI. rival of MO.J. in:.1 en-.h..I..j.! _> n* lVr.
I.
tliif. d* filed a notice in tlii- ( 'mnt. >iin.i'iii'r C"UUIII.J:: I ; "ttt.u! '.tl'I"
y ; riutarrli: 1 11",1 k. .
: .-h'<-\ jI5itt: i.s au.! lUwwta I: a i.dl hv nrr. t..r : .n.t (' ;,
the! in ;.I lveuet of ai.IJ.I"! '. it i illun't'on> --1'-- --.a.I..1 ,
:.\\ ( ) fI'':!> 'i- y..ll-tlil'l': ; '' '
I.ipiir..l' : l A.I.UMHI! Mini"i ft> to !( .ll 4 : 1 1..l.1\ I.I.r. ", .1:1 s',, 1'riut- I
| .
) ./ That. li 'alioii .f t tho I'.liuir:! ati.l
< /" / jnl> < White ;ii- 1111-11111.1.I I 1 "'()() II EIIIIY: ,'. ( "I. M.K.r.i. ; : < IVtttiwitli,! I
: MIL Ilt rut/. Mi.iryiM' ; :: ( .i.M! < JVn<. Iar.f4, \ n. f :. S"I'r
"-ii.loncy ft f miJ ..jrit -ti"tii l I.o 11)4 If I., n !I. .. 11

j vertififtirtiWfdif 4>...-.> n ", ...1!.. f T "ii': "IH..I. I.*. .I iivh I I.it.vn' t'' 't. 1.'larllll.1: I 'Illicit I''n noli 1 II': .t>.i>!'nii! >!i ,b"_:',.'.. Suci-iiioi to :>. :X11.L' : :: CI.' ts'. r.hunl 1'.. ..lU.and ."u11.lViur"v! : ti' 5 fIr M r ". 1 1 &-. '. :1.I

witl ,
.
"Flori..aI"'lIillc'Ilar.- .iil. .l.iv I 1 Icon-ill! \ -- -
in the \\'I.ItI''I'| | VMI<, -
i 1111': I 1'I11UI'\1.' :] \rlllI"IIF< > ; i -- .1 -- tin ..ii'iuiuti.lmn'J l :<'. il"*t*
lirlik; In T..Tiipa, ain! l I.y ut ht.-I n"ti-. j.i.-t.-'l 1'lieti.l} .t Faul'1 1 UiII": .
on the ('oitt.liou-edoorin.1 County. It i-i : 111Utn1, ji i >ii, n I"n. Tin" followint} : *,,'J..III"- will li u'aWTi: I..,' 1,1-11IJ ..i.\I'\ I AtrtirH'1; 4 .. N4flce0 :

furthrr l 1:1)\1: 1 ('. (Iingllttn: ", :> : \Vu.i.l l, I..I.K.tl'.i.: .. Miiiiniri i.: i-l llic *-pii'n .... tl, I' "
I -i'itt.
-II..r..II. 1
11t1rel. T.t! 0( h.. .'r.Itor-; r.f .'Ii.l 1 [:"' :11 e .\ I l'tl':1, l'rilt"; ,\1'11II..tlt'n'! in "-/1, i Ii nf. tli.sr-int'l'1- :Nuirt- Irlt; :'I"'I\--i i:!' t 1:114. t.,.- .
!! I'.iilwi-r
I l I.o' iiotifii--iti tli iitnir; II'MH iisjit.':-uf't,! .,r. | !SV.. at .\ ':, I..t", .! .. .!.!,f; ,rd nl.'.t. I'iain! [ IIII.! : : I i r. : \\' lG': s j. .... .... }

} to til' their Initn. authfiitn-uti-1. intho : \Yor.Nv. fli ith II "".1!, < ; .." .in ,-, !, I lUi- wfI l lfinir-V 1.11' tu t ;. !." -" : ; ..V"a u' i ;.1 n-y
ptsprtle I
O'fu-f! .>f II... .1nd4.| |' ..t( rn>1 Lut.> I f HilUJ. Ilaukct: : : -:11\\\1: .;, i lli-niiu>, :>lu'll\, ..I."i.! ;1.li.. II. uI..t.t."fl.l. C;, Hi-* 1..1.11. I5o,. ni tli;, ..t'll+- .\ ,.: .11.. I'!, ., .1 \\ 1 ,.. ... .. j."t j.

11'.11..f t ;;. lrrtf l'ull"i.I til1, With It1. i-iiif, !'r:.", nn16'. ;'. .1 t.. -.I,I'i.' lii II : M- : .
I nrnnrll 1'..IIIII\! "tntr idIt.ti'L.'n f'r I-r"f(' ""I1umd\!:: !:/.'. : .; ,whu't!,, .iwriat
!, the .cu".1 v of Jaiiiiar.1.I. 11.1".;"1. << i i.'J"-, :: "}"' ,' ; Tllj.jxT < ;i1i.l-lllltll l/.HJ : j/IC" !: Sfpt. :nl. 1?nttGnlsrtatr' <<; ., 1A'tH51 HHi. > ,>, I 1\ to viif, J. r.irkit.ii-; ; i I. ,. < ..... '. :.,1.\: nf. '
l sr..t. i:;. h I1t:11lt I .c. {'atrlrt8, 25!! 10 S./ii '> .
'r-I l
:-I\1' ii'IM.IN: I lose, and l lit II. 1K>-| : :J"lt.1 |1"1' .i. t"I' !" j 1414 tw (f.

.in.lr. of Pa ..ha'e! 11. I'. Fl.plil .,. II., il k i :ull': Muttons: ; 1'iuriH. 'JiIIII.Yt'lIlIg. (it *.* ..'1i{ Jrfrf Salltrdity. I 1(111 t 'amM.. 1.,. ..i*. t'"i 1 taL (;:U'I..I. II.II.:. 1-1 i,' i I' : .> Il..r.! .
/
( il.in.ll'laii. 'Yaiitrs-
1 hu! l -
11"
I'r, i s-n. !
.\ !9lli 1800. :. '.ttu :.I'fLW
I .t11t1'! ... 1 llililmllS: : : ", '"' t".t.. : ': r.. ,
: tlill.. 1.:1..1.. CII' :13 Irnrs 11. :"I :0' 1HIi" 1p; :1"'. 1. : .
--- -- t. 17'h. ,
<1'< 'n'iir'.. t'III'r.lIa"! !; 11< 1 'lr/I. rl -sh.! ? ...1! < :.,!J rhiitiMi, d.1 n.f; s'' "
Notice of I'.ijv, -.111. iVv: *. I :
I ;
Insolvency. I.ituli; < '!1..1.! r.ir-i..Ii. t.:. lt'- IVn toll P.-UI r. Kitii".. Sit h 1 .'1'' /-/.1./.1101.I ;: ti'nTh'
THE: I LIVI! E'A: ; OF .
'i In\!: Wjlliitn;;! II. Wl A.ln.Jnt'iat.r ".< :U l Ih'"r.f i/h. I ufl.1 liura...
i : V..r. (, -0'// S'l' t 1..1 1.1" IX :u\TU. { .
; c Iriut : :
,, r
!
SJi' < of < ri /11"/1 j l/-l' / '11/1 f r t >* > i '
I \ i 1 ff ,, 'i. "i ..{ the! I I.t.- <.I! Jatu.- y \\ a..Iintuu.: ; \t I.ri..n.r.wld'u I.';. I. Mi-tn} I .ii.; '. ;, to : ;.. r .I g'I
.-II..1\ra
111.1<"11. J 111,1: ..f 11,41d.4 ( '..u',1\'. .1..1. READY; MADE: CIOTHIKG.I litii: 'Irui: iu, TWtltjnVtitch( i \ \ "alv.111.1..1.- ( .I'.r'h.'h..i.vtv. .'i .1'i; .' -> I-. i I I'rn'E it 1. j 1

liavinir$ tiled in ti! .- iitii..,. ..f tli<> .1.lu.l .- f.f )l'r.', uarll'h.b'! ", l.f. & ,", .
\.r. (
:. ". !li'lOIl.; 1 l'i tl'ttii'li'V.1 i : ox ( 1:0 tl. v-ii: "* .| VVuu.irJi tl., -.u'' : ,
]I.at..f| i.ai-1 ('i':iiitv. a r ';itti'ii *n.:.:ij.'.ti.i .i. ..f TII ;: 411.F -iv<: r M-M.II.US. (:.1.11.! ,,. '. retail. Ik.um ,.,.. .1 'in--\.I *
-- : \ .1..1 ((
1":11 < : ". Fr'mcllt.) sl.-y, u. ;t en 1:1,:i
I !I... I.r..t'III,1. iutult. .'IU'.f ail 1.141: ; IIt..rr. : : ..n.iH"il! .'h : I' I !L.'..:... :..t<' 7 .*. Lrd Ur.lal; | 'ill K..J !' "I'l.j !L, .'iof ; I
fern, lsdiri'i i* Len. l I.v trivcu t., n111''r.on" la\\. ,, I r: x-.ir: <, I 'Ii.i. r--hill... Jtlll-i'll I ,1' ..-k.M'11: I"fc l'iir Ir.lr1.; i ..,1.1'! nil'. n mj>ri""'tr !Itmr: *" tlT.1 1 -.1J-U-; ... ':0 11- 1.f I(

;j inj; i-5aim! ; :t ni-t mi.l; ) 1 I'--: .-. t t.. a'I"vrn1; ( '1"1":11". IIri'i'x -.' ... l.nrt-ii.'t I I.\\', Si-n 1. TI..1 t- /,1,1,111 1.tt \'au"I.I.! :..II. .lt ,.t ."..,.,::1'1"'u- atlri.; '. .I',\ \ t. u't .' '. I'

taC ti.* .i'ii.' in tlie iii"i.-4'! ..f tli. .! u-lji> ..f 1'1'"1 /, /:"i.iuti

fate, .!iIv utllt.uti.tt.III..lI"! l\ j'r4i\id... 1"\111"''li, "'"''_ ilU'tr.uJt'i \" '\ : MT.Y "M: I: i'ii/.r: : : in i.\iiv: : \j.\I j.1 : 'u-I .)I'I-.I.d.r. 'J t!\,. HIJ'J'T r- I\H I ILhIIIItGII"t *

4'I 41, IM furP t., iith da\. .-I .1:1'111.1\ \. It.July & SYRUPS. : iI.K; : I : : f
tl.r 't. T 1 l I' U J.: I ; ; 'nl 1\ Ailaiialslrati'k': ( :tto
ii S.
30 *
1..rn. I : rl.17,1:41!: I'.rt M I ,.!,'ri-i: yi-u> : > ::11'i i < : 'II II'1.:l -. f..r the Hiiirit., rnij. -iif. ..- .

1 .ft/.f!" 1',1.\ < Iu..1I. ..o ..... :--:.': '. \t.! : I.: d.CatO'IIU 1 K'dif"Airlii* !IA: : :'I.I ..i..H"/ : \\' !Ert' .- ,\\. -- I' )I'-.' 1.\1..1) II.ir .iiii--t ..tr.-tl tpi. IX \\1h: II" '" '! : '" i

*.*. I.1.'. 1 "-blU. i KHI:.(* ";, t'Ti-.l 1 11 uj. ; i '.tifc '.. aii.l! < :'I >;Mj iiAGiriCEKT SCKZIE ; 1 1t ..-..1!:itii* the l.i-1 I t" 'tri .ii-. non.! n 'tttntli. n.'"" ",,! .1' .! "U"h' '1' I 1 \

.. : : kto tl t ., tfn ..I ";.r, i i(4< t\. tn, > I }
-> i .
-- -- -- r : .r. : >ii \1' t
1 j:'r.'ln u>ice, ., : \ 'II!:n'<-> : 1\'rii.ii.? i I Ii: II! 'I in l lii-: : l'i.: \\VN .. IhI .I..H.I..I. J
Bill for Divorce. F.llr.: !1'" :k, it'te't 1 11. : .:"! .1.! \v.o I 111.', ill )pa.f tin, ct'fli tit to (rtL.r the :. t..Nl A-a. .1. i 1.' .,t

( .. .Ii'.... -fotiX :unlM.-it itTit ',!o irnVniki 1\(1: :':.\l 111'\V: I IN ,.IN1.11't ( E.: -tow 11"I'.d: pir--. >,! > upon t.r! ; u.1 InouM l.t..1.. -.,, I.vl, I 1 .. '
1 J.\'J la llir X; / Jnlt..4tlNisi : 111". .
I' 111.f."I'l .. : !" ti. ti.! .- 11..14! iu I'.nu-ii! }F''I\ -'i. nlllI': [ :' :I.'. : .* ol ;,' .. "'' I I'I,. .. f riii ut1L! j i .''t 'h'n! :' l \
( .1'." "" /-",/",,','.' / ., .. r Dirc-l bruit ::-\In.t x1 I..thT.I.u / .. > I ,,.')" :'I.1 It..lt. .. j I."il. I.
.. \ lif .\ !till' 'uP!'h' < ,f I1':Illill! V :U"] } '... kf; 1 1.1"" I :.. I isr :.1! 4-' nt.S to. '" :: I '
/l a2 i'orudl2l llii'i'itrnHjti.IT I ; .
1:1:1\:!! tiul' to sparto; the ('....rt Ilial .'.', :--" ITa. HIt..lhmfJ: I I I n.'uki.: : 'I l:.-lInt'tI;<. 1'1.., i I l .41 1"1 lOl .. .:1.liHI h-li...1' i-upi:.> ,, \.u rant :1"! ,in ollVrl.v tr"1'')'.' I tall I ,1. : f
; .
I :111.11 1:11:1imHw : : : i dGrMro i.ttlinu ami -n.li I > .t, M -. : i : .
". -
r i
: ;, \ IIH..kh : at" |I }Ihi I. "miI rt'rr an. !
n !ISiil: lisn: l -4'ii til.1 iu. ttr'Lore! retiei ; i ,. .
.. .. .\ },; :,. '; I .1."uw1) j t'l'l 'I"! ( ftnv! c it' i.ir! tuli'i-hiiiv'.", -
nit, an.! tli-it the Ji-rendanl. CII,1i.'ut" t. o. 1 Han; tl'dl .\ !..11I1I1111'1"1: rttj.l < ;.-1 1H..k. I'l .. .. 1.1 r..I. 4 4I.
l :; MI l"" t.MUlIrX : 1..11..1'| | > <', "I" Jill-, 11'.T! ; "
.I | | V"T/.i; .
..i.j.-.sl.n.l ,1."limil. 4>f tli.' -tat 1>' i.f Flutilbut *. I Venn :Xut;;, I'll1rt! >, hL .
:
l Mniw.t: I l'n J I'lnwui !
;:i: ; ,! I'ij.-r) : :
witiii'i the limit; .>f the I'liit.'d 1 M.it.-- ; i it }l'iik) !I.'.;. t ':It''IIJt. 1 Vtfoiii'i\ l >".i >. !-. s''t: -iii.i IViii-il-. .\1'1'1:1: \ 1111'11111'iIl.I:. >,1 t ,bI'r !.... 'UUFU.\I, > n. \ )., ti> i ii V.' I \ 1 I ," J |I". i
i! drdi-rc-l that th. ajI'II.hnl; I ,
tlm.fi'rc -: lrm.lv! !lV.-ii-l'S, )IU..t11.l, ..I'MI i.- Hi1"1 a:' t.. ;:."..... i:., ,.n.i .' \i 1 iv i 1'U\ t: ; -. .1, .1 l \ ..
| C ,. : '. I 15: "ki ( 'i !I-t : I
*]>) aj.j.i'nr} and an u .'r tli. t'.tiq.!| aina-it'.u..I 1'Ji".k ; ; |1', "; i I .. .. tl .. I I. ,
I II .
r ;" ; :: i \ -Tit u. : : .\t : v :
1i1'111141; four month.r th. 1 11itl: I.di: !'e aini < 'titlijiu'tr- ( !.Vitae! <>f e"'"' tt ..-. ,' > : .. I" L11. in .li'
I :n n.'ix ,iii.i 1 N l' "i" r : 1. : :.ts-f 1 *'I'.i S r i- I :. 1 ,. .,, I i
t ; .I. .rn.t ol! !. \U i :: '. \1' : ', "
I ta1. .f.I. i 1..1 illf. 1.1..1' I.. i\I t.' Mill) uii--i. I\i .
e 11 :t' "' : "
"
prat 1" All of : .
ti" : .it Ri.- I : ..' .
;N'Iil1 I I. u- :- > > .i ,' A f : I' i I i.i i.: '
tul'lih.in, MMiie n<>"\'|paper| {rrint...] jn Ihi! : tyr1. ell :11I.1) 1'.111: ""r. :a.ltnt:: .,1ly! :Ihjt: .. I -' ,'I" ." tl 111.1ft I
"
Hi'.tUi !I.-i:* N- >*. ::111.1: l litnii ttwi... k-'. : .4 :n : .1 'i 1 I :t'I" : '
'
.:.'ir"uit h.n.!,... otiCi A trer'k) i a-.','.lIlin.1"I'. four '.d 3 !f.-r ;i tuiii I in a H.ltl] : IG erm or :t Ittiuin A :;. ....1! -t.!i'v| i .j f fmr l ". .. J.-'i..' :,.",,1 .. ii'" f .,.. 'j..i.) : II.... a<,.1! il.iu.! :. ii .* : .i' \

1 T1IOS. F. IIX. ;. J.'t"'. tiu- !-'ra.J.-: ;,.: : ( ;.ir: ,in, MKi: : lit T, 1-:> I lot I.41'I" 1nt't .,, i _' \. Ui' at" II .1 i.i..> > . \ Ib. Ioix I-
I," "HI *', . . . l l.it : .
1'1't"'n"jHIil ."" \ r.ii.i'i.--: > '. .r. .. ,_.
..'. -
; --
June .tli. 1 : J.I'*III. JEWELRY.I'nt tin hiiiiii"}; t !!I."\' \'nii-tv .-f -- 1' .ol.11 I. \ ---

._ --- _.- -- .--- I r-s; K.I: I;: .! .*-, } '..1'1'E1'IElutNEs! .i. i .,.i .* th. -: -/-H.HI-; : .i' .. 1\Irittti} Il! I! i i '.i. ; /.I. r.I/.I. Ctrl ; /.
: (
In tlif Ctrfiiit rr"lrf. Snulbrrn J'tilictflfJirfiit ,1 I J"iu't'! Ii: MI:*. \r.llo'h. -, TI"! <- nl'I o\v. :11.1. n "h'l\t ttint b.i) nf j :nril; -. $ i [\\1H" alt : r '

P1 cf )7orir.r, 1",1.11 ill IIIlur All U.IH. /1.1( ] ::" ii'i'il -" '. 1,1 li'i tt"t1111111.\ .-i .iii..1.! I i.jr -:11.! -. tnni t f..r.: \-ti. Ir ."f } :.t>. t 1._.'_Ilii'i'n_. i," ,. :.". It' .lljll t"-l".T. .M. I.. .... -l. .'ill .. I I. :1,', t '," I

The County, tff Iff man Jo in f.t. !. .\ of w '!'i& 'i I \\ \ \ \i... .'.1\ /. f.'i' ;n I lo' f.n III I 1 I ; -d J- "! !li. 1 .i ... .
inctry i/i .t. :t'Y' tlif "Till, l is: r'rkIltu "
"r > .111| ( ti' : !I' i t\. T **" .\ < ''irt"tj,1r swiwlnj j/ ,* the :,,n 41! \tlto M .it i"..ilid..?(til '' .\ 11'1.\! \ I, ii. J .,1( :. .L i; h ,: .
:1 ::'rirtx }I'liitirs "Jrt. i' I II.. ., ..'. ,I 1 i'"i 'in1' : i I.! .. '! I..>.. ..j "-'. ..Hfv" !. ,<. t .".Ii. tN-Chtitm j ill-. 1 1 t.p. .. ., .. 4I.1 >) I

1 Hill for JOSK{ ) : b VllilL( i I :s. n.! 'Tojii' <; 9"" rt'tpilillf> \il il. '1.II. "\V.. l-irt' ai-j'of' !! \.. lnl. '
illtU Rl.tKtlt 1 .
1 H.! 11'tCrallT 1 1 rin.! .Itiii k : I '
rJ.\r.ll: :: :lt, } TIIM-M.: : I. V.y.) IS: ly ,
A ::-jt: : .t ::: '. I J. !I"" '. > : !, "I\inr.! < :'i > 'i 'I. i > it 1 1 '. .. i.IT -

An"v l >ruxu\M, J .It r junction.J.1UI r i'tt.r, 'f I'...iar 'ah.H; I 1.P ..1.: qti I:'. ;, n,'" ">" .1 tl.-j! ) '. 4

1 H<'Itl\lT. ] 7 r JUST ltECElv-r.D a H' ." I" 'if," ,'.I'" I'. ,,1141 I t I. : j I M I n ;.I'd" l i.: xi!I' i I' 1'll'tl'I .t 1'1!i ct:2t' ; ;

1 JT JII11.,1.: : : .- fit =lpp.'nrts ">"- .'-'111 ilia' f, f jl 1'i f'ig ou 1\ -I () ""j : .11\1'-1' 1 .I I.I!: t 1.ti'inwr l I" \ ." 1.1.,... i n r a>l' 1'1' .i.'I.! iii; : v tIn \.1. .f'

r. r.iI;! ha-l.eeJt: fill-.! in tli. ;,''.., .. ..'it;t ;. .' 'J '. \\1" I I. I. 1 11 tla'i': .j. I Lit; ,;..l. 1', ,.. : '. S : .

.MII" a..11)iat) -.11' .-f til1M.1 ,,"vlui'-: !lni-1.- .. I I'.. u *' IH-.iml.r) :.1 ,., h I, .ht'd I \ 1. .:: I I--1I :
\\T 1AK I : "IIIlM 1 I .. j i"i'l'I: I i I' i" I"i ,' I
I 15. \Vin, lit'Kt ,.r. r.--iJrr IH"luI44,1 l tli.. liti,i't t \ '! I 1 l' 1/4! ,1.! I ..1! .l |I. I.ilti, In tU. 1"I I .. : 1
: ,1./! .11"1" -.1 IU
tli4 "t1.1'TI .lu'lj.Mal) 4'ir.-uit; f 1 !. IJ IM. I.-It i : ,. "> :, -, .'. '. ,
+ > > n'II 'n tl it U ., I ,.\i II' "I.' I I. .>' Ni tt : T : M' I'- oin: >: UINCITUj"i:) >,H"t. '1I.Tln.: -yn>i. mutoil \ ,' I. I t
I .
in par1r, ontnown ; It i.i ih.r,'for.- 4>nl..,i.. 1 'li.i'' .. t. i:. i 'm"; 1.. i-.t 1;'.' \ ",< ','. o ,' til ,. .i.h- ;." !
\41' !%. ;ilnl .t.i \1.1"I'j .'. II i t '!> 1..1., '>-f !> ,, i > ''I' nH T v \ .
ihp .oli.l < "lntl., 15: \Vin ...-t.'r .1.| n'i'ljinuir .j.4. .. I .
< .
< ii.j. nr > .Lr. .' .Llt !.. I ,
i_.r'v ." ti'a..J:} I.y tlii-l.jti J. >\ I I' '. ; < .i. r. ;II; I.t ul/H-ith yi.U W II i t I.. _
:: th* ('ampfaiunta'a:<1 Hill, willcniin .' :' ..: :1"! I r .P i, t t.; .,! ('. .tl.U't r !1\ U IM..1* l 1"11'.1,1, 'r Yr, 41'i.ii. -. 'f, n.i; |f. : ," \ I I' -i x

.l iR *n!li... or the i"i:.1 l 15-11:: IWI.. taWn It-I A r INI: : ,1111 J Jut K I 1'S! ,' : -ii't : H. ."i \ Ii.; .; < titt! ,\ IHJI\ .!"i'. 4 1"!r.Ili' ..lli ..u N.1 : .

-.'nJV '"- 1 ; prat i ilt..l th-- t Ird'-r !b.. j nbti! 'hr.i :.- I: 1"'F} I' 'L 1 .- !L' ..f 1, l I't.VT N-it.'l.-! u4 I S'h.-:.t\v i Ait, :.j. '<. .' .u' '. '. ,''. "!1.11 i I t -

1 in en\r j"pti'* j-aj-cr |.ri.t: ...l) in jai, i 1 >.utlit-rti j T.' ; i. 'UIK.\ L 1'-.1.! 1 I. \h. I.. M'I. I.. i"'.,.,Iutr- ;imwi'n: h tlrrd .r. Ur..; H ? .. .i. \V. : '
( ;H-IIUS I; : : i-jyvi-n-N-i 1 i -. 1\1'1'
Circuit, :Ice 11111olth. coiiwi-iiiuo'y, for rlilatitLi .<' II". .vh.tr I i I.i. ". ; '" H I

I t'Wi. -tittg. input l < 1 l' 11:1:4'I,1\!: : T I 1'.1i1.I I; : s?;" I'1".:I,1' : ... u'ii}->!fn-.' UM' tin ir -; .\ .. , ': ,: T. .

THo: F IISttnlrt.; P'dk. 11 m". --- ..* ''I. j,I"'I. ,;,4 eiw t lit jr !iV-t 4 >Bt n.1 .HII, .. .!:1' .... I I I'' '.'

June Stb %:> >! 1 1A ifll' I '. I .: .
: U I.- k
: .
1
I :-:1.u1.1! !< i*. titter, c in ovalrLnillST01M 1ti I 1 n..I" I .. ... ',
--- ----- .. \ .: I** *
?+ I: I.I. tint ,' I'rt." .irAIII'I, .\ \ : :: .1' ',
Notice: 1.:11,1. ; .1 l \'I\i ta.lrrth 05! the ftirth.r 1.11.1 .'. i \
i' )1'4IV.4I.I. IH f'll \,.th".lt: > "+nC to. .

"1 V.-JI.L >ii.I.; t.. tin- l.isW-t I.: !,]...r.J 'H1f.r.' .'oht..c'l s }Kicc.S i ( I I V 1: t'I :: All .\\-rif. nf .Iww| nn-l 1.I'r. p.11.1 J **it's;r.iji, !: .1 1 I r., JIU\: f ", j.

the o.talt-hon-... .l.M.... i ii. the .-.1 v ..t ;1I1ntf. : xip, l.'an.lI"t. ) .,:",.,...I. itch afar the .}r.twi-t.thrr\ }jut/''_ 1 .iti. ill.'I. II I an.! T."i'1.:1 '" '
I I [ I ( ( ) ..t : itt .lV'III' l- E' }" I 1.1... f: r"
n tilt' tliir-! t"II.j.II.lh .!.tyl"C I H.i't.lu'i luttt'r: ;h1l .\ St u: ir i'r.'uk'ri, h'I '$ .f.t1Iill' no' : I Kxccntsr's "M 'ic i
f 1""\t, tlii f-illxittiin; .I.M,,tilH-.l lan.l-. tWt l'unii\ iii ('t.I:'14 \ tFi'.TLo -.. i. ,r, q.r.'l.xf I 1- :. ->, .. A A- o I
: ; : "I .. lrrf *. IH"( ,. I II 4 a "h 'su2A! 'I .1 lit ,.XX i :. .
( : Iu < J" sl' \1.,11
Tln'1 tinN. ,
F: L'nf the :x.1.1: thy :\ \ lf. .
1 11 }. n:::;*liN. 11: i".t the ;N \V. i "f ,-. ti-.n; 1I ti. d 1 k f/ fin .\1'I.\! ,' iX.'. II : .* \1'1! i i : : i ii i\; : 1 1 ., : : ; .'. I' H .M '.. ,: \- t :.. t"I' \ .. "". t .1! ... ,

.1, 1. ."" O : i -. it. > i ,' v i-.' > ,, '. >i .. I--' .-, ( I t.1 ..
: VT"." ,..hll'| '-". >.. '' .1.! ., !I..1 i.-" it t 11'1.! *. HI III : _\i iil l> ; ".j .o .1 .1 : I
the A: '..1'... i...isrlilt""l? ; ,"'-". i'I... 1". | < .1 t f A C-nijV:.* :Stuil- t* 'I I .; I \\ FXI'JiI'Y i' ,,. i.r i .''U' I \ ;i | i )1..1[ tOl' T ',.. t.' .i I :. ',. I .1.
}
1 .f.tH'H '.'. Towi.'lii'1 : I. >ou''i! i.f U-J'.i: ::*' .j-". 1 JO: ( T< al\ rill-! : ..1,' : : I I .. ', !I. .."fti "il .k f !. ;1.I q,2( 4 ..t' T" ..f I'M \ ,I'D.-; M! K':..i T t .. .' j r".nt t'a I L.r.1.!.., .... .*i.ui .. 'litr .; .

l 44-t. l.'injr thr. c milt e.>itii .'f r.., M1" !." i a:.:1{ uj.w.u.i.. r.: :", :". ...., 'r;+ >>:ut'< .'' ''It. w, 'I 1 l tllui r.Liil. 1,1 i...' -..;'.1 t. > .> ,: .
i.f \'lIr'I1' t."n11IJII', al''-i.aif.H: .-.*- I ; tU i i.vu.: > : 'N-i ..r His! 1 1,f.L .' 1
CK..I ,1" .
.r"I
I il! Within llilM l' 't. :/li -.urty, 1 :'. >iilllB J I I.' : AM'I 1 ,;
o-j KIMC
\1.- ': 'HJU of M} ; IXI'J"\ Hf -r i 0I"i ': '! -1-1v I .1 ; !''". :....,.,
.lisi.1.111.11.| .' Ijiat.: ( Al.l!.'ruai' 1'urh.n,, \ :H'UNi.: ; A H, \1 \1 ; i ; f ;.ri
.. lit- ..f -..i.l ininly.. 1......"-< .1.I '.y <.|'.\.T ..f ILI'ruhae ; 1 iI'.1.; .;, .. >> .' \ titClni'taWU 1Y :. to i' t :. It .. ;.1 ., 11\; \. .il.,.." al '. ; ..' .I-r..;.. I

( 'mutt ..| ni.l; "'iintT.: for .iir.-:. .a ;!b,. .\ Ttt; ,rar..... .. .. r( i LOT n i x i; :., ". In.' 1.t ntt'l l -t .I. II -' I I". ." ;.>- hI .'! .* ', r i"!>.. i |t. <.:' !I" -. -.- :11! Notice

Am""I.1 the In ir- t.. -iii.l l I'-t.ii.- '. i ". t.KVMhVl I l I'H-1"1 1 lil"Ii !1- ii'r 1..1.:11..1: ; ( :.1. \ t 1
itulow < ,!la. 1.\1' -mr \lnYfn. .*
-
a
{I.4:.......,,. w.hl"tn |..tii.liuli"i..'.. 1".1* inllii I- {it-* I. v .1 1 -.. .-,. i il 1 111"11. PI tt; ", 1'ld I ill; : .: .. .> t I I 1" r..1 a

) rrs:tan. w.tul.l I". II,..** -1-I u.U!! lo a'tthe .. >1 :ii..1 tititnr"ti'' co' tifr! : ri ;rVw'. '! !'i I wwii sti !j'it4. .,1 1 I iii I" ,, i. 'r.-\.. i _' .1 "' .". : .; < i ''h.. ''I.U' HPOI\u'! Hi- """ .; ., : 1 1 onrctns. IT If.'MH-i I.:&! tl"ivtwt .

o. fIA!I.. Xiii: tnaliLi 1 i "' ', ft'.1 1 ,v 4.faU: -. !: ,.<: !.1!. -41 low as j t.:1,1!.., i, r t i-'i' i : :" t II:l'-: J't., _\:1.: ..,,"n"I i.I "r' :,.i ,MI; '! h t-i jkf. I t *.,1.! ,1MY' ,I' 1 1..1- HI t.i ". n.tlei'l+ .1 "'ti. '" r 1

.1 :i. HAYMAN Adw'r. "l'lIl1l I'- --'.!!***'. -. ..II.to.. II 1'i! -,'.ri -_ I'. .' I'I ; .1"- 1"1 "l' 1.- ..r 1.1. .j!...tl.. )t.1.:1: t.141'. j ,* 1"a i i .: .1.! If I lilt I :

1 1 .'..1. 21"Vli ., i : .. .. ,(' \ ', 1..1./! /, .I. t I I I.I: : I I.: '. f
J\t i' 1 I. fiivu tii a vail and l w.- wlril n'' i.fi '!" ,1 '' 'j tlf- r! : 'i 'I 1lia I 11 i| fH.i:4i 11 ;, ,

.. ._ __ ___ ,_ ___ f.. I \'. M) .. ,. .\1 ; V\' !. l I.IL : : ; !."' i .1 ;' ivf 'rf,I' '

t t'oiintr, >tat! ; ,. r 1 vu. ". "I',1 I I" \'l.II'IIY.'I't. \ :' I i % .
1'rt.-rnt ti" ;,, 'rtl,..at; drtn 0 \'\. IL ( *. l.iVX: : .t: . J ..1.1* _, li ,'. .. .' I A I."' t ;'."' .':"a.T ( .i .n'i I i, .H }M.K: i. '10'p! I I. T 1 ., ,. 1't ttfn-t ;". ,

nJtlrt. 1 Ilu <:ai.f 1tat. Nrr "rVlf! '",i lU",,*,',t."r' '"' T ,mj! i. 1 1'1!d. AJI ;.1 I I'! '. V. 3'J. \ I i I ,_ \IHtI.JII\I'a.! : ; 1.1. ; t t\Ii.' ..Hi : II' \, t1oI1CP i ;

inn).' Ii ,'r nt tit tl". .'i all.. 't r J
i'Iy'm. !, .1' \ < '
1: rp -'I. A.tpTa'ion ,. .. 1. roE'. t. .. '. lOr' : II" !, v'r i "t\h. i
4'r4'41'4a.I'I'''' 'on= .'ntilt1 I.. .!i.trI'II' :.'"::: I !1 "I b 1 J.n.1 : ; !. 'I"iII"I' ,'i 1 "I< ii .. -. : : \:1I': .if' 1
:
or.I'P. .
Imp J.0'f.1.,1: ti I' tls.:ir ..!..im;: III',!: I 'i ._ rl. na1 s' t. I.IJ'1'11iV(1 =; : : : ., I ., ,

l.arr.J at IIi.! ,' ...1'tw. ,. :v..*rs t ti.'i, ji 1 flU o T1.' -.. .. ..S" 411 1..' 1..... .: I. T. ..., .. 1 llllutmaHn Ih l flawiri'. i: Vlt.. .,. !I..t.'I"I.., ,i.fiv. 0..1"1 I". .,i \! ., ,I..; .

!Lie: Jott... ul1c .-"ji lit.1 1 vtihjn that 111I!... T:, 1 .. '< :i,"I 1 all!! f.'r''''!'-, 'f. ..n s.1 !', .! : "V- .\ !1..f! | II.! .. 1.1' | !l. ,t tW.. .Inv. ,\ \ :' : ..1v ''' -. ..: .i tl. I, !.. .. .

.1"1:1'11: OA:--IY.,111I',r. V I '. -I i tll.1.' | 'J.! ... ,,..I. ,". nfet4ll.1,. ,, "I.|!l i f", .Hi-. M.' '.1'' .. .,.. .o.2' i 11,1] ;,-, \v t ; ..' i ', I q( I, ,.. ., .. .' I'. .

,. .\at .' :!' Io. 1":, '. :!J Subscriber;! [ at (Cinn: 1'1 jf0llM : "Il i '. I. .I .t.t ( I '.1., 'I"i'J ; !' "' 1. .\ 1I1"01.1. \,1 i n. i- i .I'1; ; 1"'p'I".t|I. '. : 1 I"., 1 .' i .: U '.t t !1i "1 ,

,I 1 VA i 1 ; :. . .
--- '-- ,dtrrtrl! i\ !i.'ii % "iM'ii. i I. .'Wtes'1' .irl i i t \ < 1 : r A> r :,1! :"?.
-
.I ',.. ....:. 1. ,, .. | ....,... .,. .! i i.I ,
I ,
N.o tic e. ( 'I-h.:, I' '" '"I|> .1 11:41.1rr > f'? .:7' ?. r' ,f. )i/.< '. >: ." i : wt jl.ti't \ ,

'Illr1Ti1 p't..r .11\11' \: : ':. 1''r 1..ld", ,t. \ r,ir(' H- : : / .:, )' (I' -. '- Sfrt'm Entriir.Sn- .r i t1' 4

".... her I. sill ;I'rt.: ?, 11'"ullt.I.lol \ ; : '. 1.J' .\ r .1 : .' /'.' I.l. /i .!,??...! /*, .,_. %'A, w.n! p., .. i ,:.. i' ,.*,i :. 'o ,.* ,;; .1*( ..! r
"11. I. I It.. J I..'" .l1hl. .. .;f 1 }miJiivxol -: .,. .. '
1'ruhat. .. .11k.S.I) \H', Th. ,-vd 'I. n. tilfi 1111.1 la'T: p.tJ t ) / Irn'
'.
.f
JIII.I"'I"I 1"J % 't 1
I ;:
::
.:;
1'.4'4tltr f"r tillllJ; I W.\X. J i it .' '. l t tI ,. .
.(ttltt\H'nt ,.( tI h.. i1'atr,: ..i ,I'.t.' ...r t'41r | ) J A\ | { ; "" --- A .. \lh. i .> .0 .1 .' II.
r..J. an,t, at ii,. ,.. .... + 1'\U.. Inittiautitt II ro : ; .." ,
??? I? a+ |rttit .1"" ;tarir,J 1.. .. \\s> X..o Tit. /: Tu- 'tStt'itia Iru.i ,
.
from the further euaran.li: ,, ,.f :1 ,: -I}.tr': } 1 t 1.1 t .1 1 : 'tl.
.Did 1 Li.tatt.: u: 1\ T II J.1..1! ., .,'".' ..f t'., .:V,- q. ,V.A .,.. .... ," I
"
JOHN mi-UN .a .. '!, ; .
'
1. r.wjMITamja. ,/ ( .\:11. / -" '* it : \ > ,
.\U'."-tj.:.. i'.J... CJ; U !o..I. 1 I l ..' *' a'"t! .I.I u j> !'<1'1'1',' .i *. '. .,.V'. ,. ,
; I.It'jj.H f..r .q : r .
Ii.h \1'
21.u- I nil ; t J. 1":1.: ( .11L""I"
4 L.v" M.-i.l.j., : ; ..it I" ". ti. ', ."- : ''$ '
'
>
-- --- ,- di*.. r r l .rf tl :10 :.. t "h ... 1 V. \ \ '. "' ,.. ,. . t- .
!IIEIIFF -\4.t-s 'nler*. and "J"} n A-..-.11-'. h..1 ...1}i, t ( t.111I *:I !t .jHi..j t; w ,:.U'i l i;. t ,.r i;, It i:. I.- ',.. ,1..1. I .1'. ,' '' !' t
:! N... I i.; I... '. ,
:SAI.K.: tent WMMIand all ':1. .., v. r. \ ,. \ t. :' t. ."k
,? ?" d. ..', .' .. I" ,'
.
eIr r1 \ .1 ," .,. .
"r ,
1I'ILl.-ti.f. Y -- 1:2r: .1. .
'I. "
tt' 'nfdir! tuatiiier wlmt- '.'r 'l 1 :'. I : !'. r- r fVn.v :
I tllr .... n.ti !I. ill front of .. ar.arfi.lh 1'. 'j'II I I.' : ; : I I't'11.1'' 1 ., -- ....- ,1.r, 'f,.'cl : I .
urt bo,1 ... e> :/MJM/AA-7 .1:1. I'. : .
L '
l 1'.rnu' .
r r. ill tz.' CI : IMMKhlMi.l.Y ,. / I' .. : I! I' ,, 1 $ i ,
.1
i } : t oJ T..n w.f.t .. k .I.IlLlb ? 11.\// ..... ., '. : \ ;t. f .. f" I .
1I111."r. I '
}1'11. : L -,4nruthru!.,., ,. '.1 10 tll.f t' I 1'S a : t a I
: .
+ !1.." gal'I ; 'tiit. n..ri.b. s2 the f rain 1 II..J..I h,: L.1.| ., .time.::. ? I ''1 .. ... ,- V.T".V' '. 1 I.. .... ." ", ,..,,.. .
: .. 1:1':1 t' V !
/.141y '
.1 ("ril".J rr"'rh';I..1 ( .t"'r... 1 :..'. t 110' f..i\\! ". .U'.. n:,\" I i..kntl i' '. !..u.r ,,1'.1 t.H.ir... I 1".1. f. ,,:., I'.i. ; rifinl:: : jll:11: ,Tiijl -- --. ') .. f ft.. ."..> -.. i ',' "' '. 'I I ;. .
.
1. ? I j i
1\\ The! iHll i '.. ,
.4 JAt N: "1 ( : 'a.1 hr' ; :"> .,,. ;.." '" ";' \ ', .. .,. : Agency. \\ 1\ ,: \ ., .,
II' "
i'l 1 said ; TiiL- Lfl.l. four. -h.in,: : ,. -1 .j .11, VV 'l, I u I' I' : '. ., .!. 1 ', V- '', .. ,j '. .tr II \ i 'f:
f'.4t." ; ; I..HUMH < i n T, u, .' ; ., ,,f .i \\'olK.: ., ;, r :; I .t.nI'.t! t'l . : ,
1*. Au-lreu A.'l. y'erty' of .I..lta' .1.> .. ... : .' ; '" : :" .' '. !riA .. ** ,\ l ; : : .! ,
l' au.111uodtnla \,. |hi'if... t.. I; .h..il! I... ., ri: ; ? ?, ; d 1 !I'h.! "i'; ;. .t"1. A- ; ;,"i' V \, I '
rate'y an I't<'''utluu in fa'"r..f .I.lm! P. Oml' :I.1 I"".:::!.",'..1..l 1 .ntl.,. .11"! .. /rpM u" Ilaud! :! rni! f".1t.; : \,." .., ,Vi ,' I : ,;n. I" \\Ii; h"n. '1. .. *'', II.. a:.. .. I 'ap! i I I 1
t"'u. i' Catnr't:/: ( f.ir, .' ;1- .11' ; r', ., '. I .' ti.. ;'T / ; .1'\ 1"N '- -1 'JI' ;f:
1. i.c 1 '
,
!
i :Mi !in: t. : 1 n.'r ; .
.
T "T.,. 1"1.. ( . i r:. Jii/Jk: I'lIrllJ': ...' 4i : .ii _' .Ii :
W1.. :rIs"n: :. Sh.. fr. J. I. -, ,_ 1:111:: Ticrlt! i I.d'' 1 iY L ;, '0 'I' ,i ..
Au-n.t :! 1SJ' -- ---- 1 nets: lnlilztsnt \ i ,f. r "
"Ii. -- l rKCR. .. r ,.. ,
7.
:! :. -- rhilill : ( ,Irlk I.;' it.U : 1 '* l '1.* i .
: i \j. ) ?. ; a.
---0 Jitllirt.h. .
; j ;
__. __ PHiHtiug Irrti: !, :mil l.-I' : ,. -- _._ .tt 1 r '.. 1.I 1. '"

4 Notice.QIX .Tilt; cf) l.tfjl: :. l.illI'h.! 41'r.. --", : I ', I. ''I, If. .;.. .
'
j .
!
VONTIl: >: :of!, r IIU' d., I \\l1ft Itl' \,' :!. .. ... r'loTlcr-. .' I' "
,
,
Af ilea" .. .'. I. ,
) j 0W I : '..viiI : ... 1 1., r5:, : "l..! .i : ', "r. .". .r' _
I ee ,, J'will' i-iv to the 1G i "jj.. j'Ji < 1. '_ j" rte :-1111.,,. VI pn II'.T, Ft ,. /H..I.-. ,.. i I' ,'. ,
ai 1 ( >n- .' ..f :, .. r. n: ; .,,ti ; \ ''i'' \ :
I roL.to, ,.f n.rn iJ.r.ntuf : ; '' I.. .' I.t\ .. if11 uulklil-t, I... pai.1 Jl A I H! th, j'.i. -,, IIV i "- .'\ ..' .. r.< .t ., r "
j f"r I. _
,'J,. rr from tl. AJwi; Wrtlui, ,.,, tI|,.. ? '.. II- u il1'iiti'u. \\ ./ }i'E\t'L1./: .\. 1. ., I; t ., ;
lnI1,11' ..
,f Jet: a,, lt:e MX-, 11. t. I : t.. j.. I II ....., ,t. Iv .. *.\. ... .. IS.\\ t Ir'. : ,;..1' .r
W. i ,
< .
U. olw
TUU late '! ''1 .. r I. J I'. .5. I. I' !II.I I t .
f SJI,1 ; '. II. : ". u. .1 .. "J.I 1 I
'
o \'iritv Jr ,,'.' !'l tl- 1'I' n.; l If. / 4..t: 'I r '.' tl!., .' .I i 1 I. h'onr "I ivt4t,tl.l. nt'T..I! .
V.'3' J. .
,. .
il III t It: C .. 1" 'I :, I. ,... ',
I -rk1'r L .\ :\ 1'h \ \ .t 1'41 t. "J.n.i jjfc :.
s!%f(<<; \ .LTA. U'l.dn.ini"t .\" l'I L A T T ?. .,. ,. ..PN.i." -
<< ,1 h E II. Mir.lla.
: LeJc.! ;f1JFu .
-cat : : .
\ .. .1' 11:1'! "IT:,', ..ft tIr! /' .{. !. ll"l' 11 ORS 1I. :..... 1 I ;R : I' \ I. J'ens .

:Jay I f.1sz.; +. N-tin.ratm. ; 'n ar I. 111 .,.tt.l.iii: III\ -Fi.'IHa! 1'..., ',.,> ,. \ t r\rl i--r. iv! 1 I I'I'U: tt\TI'' ., .. . ., .
'
1'13:1} Jed.- 3. : : 1 :4f. 4i. .I: L ni! i.,: -' ..* :,1 ..

.11,11, ;] ? I \ lI,1:: : ; 4.4, .- I" P. .v > i.; : jl-'i; \ff I-\\1) -I!> -

1", :; ,! I' i 17, . 1 ., t t\tt
e V I t H :ly: 4

I III i : i I. v }1'l\/\: M LA lli j

'hI -,1r tc

--, -.... ,- .
-
Q1
t
.
.a i..
.... ,. ." "
.
.
,, _..'J': ( ...1:... "II q-! .
tI- -
: .... .r w'a ---- .
-