<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00056
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: October 18, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00056
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
"t- .' __. .\
.
.
._ ." I ._,- "-' .'",
,. .' ', 'U
.
._ ." ..",.; .: t. if.,. .
'

r Y 7 w 4- \.r: \ .. \. 1N ,e '1

t
Iir' 't 1VJI1,


:r

T I
I f ,1'
.
fI'/ y

\ (
.

"
'
.:Ju "'

? ) \ :I

\ "J !

t' 'r'Ifl:!
ttI I.:


,' f lffrrl '
; -
I l -ft l' ,
I i 4\\ ; I .
I .JI I I \ { \1\5; -J
I- I ; \ .0. I .
I I \\Jj II1 !
I I .' '. '-0 1'I .I" T.... r rt I '
'
THE: I I .. \ / ;.
t I i.\ I ..' 't

I ; i jJJ !; Y 3 r I .

I \ I' l
t ,jgl I III-1 .". -.f... ._..".. 1t- "''" .... ;.J. ;\' I I .
I. I
.I i 1 1t .

_.-._ .. ._ A 1, i .
.r.Jt __ .__ _. __. ___ .

N \vVxU' r. I\\H\\\\: \ "' \' \H"u \ \\ ,. d\\\\\\\b o\\\ Xw\\i.u.v\\ \ \\\0\\\\-- r


:= iux'I' t G
: :
'OL., a. I M I" I r I. Hie. \ 1)/'I' I S ,1h ii; \0.:12'

_. .n .. .t .

T1I ] \l.\-LL.\H.: 1'I:1111: ; ( )1' no.:% artv; : Jll' f' : ti <. .i I '.. :Mli' "I'h. I !. 1\ n "I l l..I.d, '1 11Ctt i < I tii.;, i ii 1 -i Ii i the! IK- iui '
1 .lll"ht.f : ; jM'\ ui! r"iitr.i\ wan: -111'j M u-nluvtiou of 1 IS.V, wi.vl :.:>..1 tLc fug.uxo -
11 vi.ikiuc.: i JI d111 htl'i !"" i II. IL.! "-t, 'I 1 .. :I "'I't; t ; .
r4r' : U /III'I| it I Il.f ; j iv. I .
-.Sr 111"1 J [i'"- '' : uf .ll l.j. 11." !: \ |I" \!{l't, Jj.'l: H : >;..\'\ la xv.t .
< 'I! At Aal'tl.Chill I' | V. .. 4 ,t" .1, ,, ei '1.1, II' ;..S> I.. i |I.. > .,1.1 j i 'cu-, ftiiidiiiifj ,:i t:.. :tuts'-. :: I t .
A !
.,. DtorCT.J.I; > \ H\ : J.nl' &. : "I.h"j. O t 11t1 ,. re !! tI..I.HI\.U\1tr.! ( t t'lb.! 'J! !- ICtSi '*.,-iin Y!--4> ,!.,i.ITI s tl.it al nsii'n'ic -
1 !'. .I! 41."i-. 4 \.'. .!i k uti.i ,a: :!": ti: :> '. ,>!l.il.f; < :il>v !llti.:iv ; tI! tl.! p
-' --'- / ,'r.;./",.// /: ./ "n tittrl.if""f : l. t.h > s-ut-i; to t .' J I".H.- Nwii'it'.nn, t .iipy' < f !h., u tttl|'''titt:r", sti'l yrt M' I ",," 'l" I.u Iwtttr. tII.I. t tilt ':"h. I.

1'l'JJUbUtll'IH1' -'llkl.\\.. v < ./" 1'"rlltl'f Jlatif .,/' SlInt/'T" 't''h'l "J tlii-1. i 1111! .1..1 I l'lrpttlutl vt the. I'l.ii'ti, i.ti.i 1'1 Crl'l!: III/II.\ tt.I: tu ttft! > I'lH II..1} ir" tiliiIit -- !'. to li-;.,!;,Ito isjKti tf.1 : tal-jvtt of I arl.:

./ 'ditttfrni J/ II. !l"i.4- Ild I lM\'v.ti 4ttm'in-:: '!" j.J) !. .1 U,. .:irM.vt'.t! (IH- to ] c oIn: liiit tin-: tI.! si: !
Simon Turman Jr. /*". n tIe 'nr at Jitj'it- i itrhl'rtltI.Iaglat 1 r, 4e ll > .,I. s :iti'j.. : t : I gIt' iv tv-'u tl v 't..I.IWh' it ':\.: t>r imvtxi't. s

CA. !J.-Ii. 'to :11I' .1\ ail\ ,!U-jtil; ul-u.v** "f l j-uliiii: wefun. ttii;:* ullilniJi; \ill iiij. jn.ity in i 'U'I.I! .. ".1 !ill'I-.f it.' N i.tit. I h"ft.! .r i t. or to .x"lII.IIY: ; Malt tioiu ?ntn.ixMil. 1 .

O1rTc..- Su-n..; fl'.r .r'rb, ,I"'d. ." t. TLc llyiiic I.du Cv<:.u>iiU'c cflLvft : ."tiu'i-i'i- r, :i rl i .1 ?tiit: : .'tl"t'IY iii, |.tlt. .. :d', ;\ tn.in. t fur till,'e, tn.iki! tin- r'I l.tll.mll'c ; ID its I my' : (lr. .>"..t.tt.l' "I':, ,: v .vsutlt.1.i'c. l. ill'., !1.1 I'ti'i, ti Li --.l-C i its: t.'lJlIiIU.! J i

"I.od t llutlJiit-i. for. P.t'lx' ',, .V Il'1ilih9 !!:. -It: --. !I.11'f 'lie N11n'ls! '1 iIU"'' i 1..1! t'iiiu-il, :!:ii.' .. \\ l"l"" > "i"d I 1 'nl'Grly 111 I,. I fl, lii: ?' i.: Sll nt ti..t 11." j>city n1t.lIm ticii li'.vor xlv\\ tiv! ivn titeilt :the! iol.tujum. I

t. : I'.l I lintvtlaiK-e:; t.1! il! at til I lIW.I.I\: :1\1"\ jtr.ivii'-c; : .,f lei ud j i..u: lo I.id.'c Lit; ( : .
ti-tr'r, *v1'ln.. ill. \\ ., ":1.1; : l J.M ot ll.. | 'u 1. a.altiy :t" a ra'. : tit .u-i.13'vs.. 'i .
I' ia'i v.i.tii jJ: IMW ai-i- dtrlelyd i ;iSd t lii!Its(. H I'.lUc'lf : !I..' .l.c. "
- n. 11.1 \\ ,: t "'I : o.Lrr: < :.::u..i! lit' > '.11.11! !\>r. i .
ft 111I1o'hl'l
: ::11".11.' I .J' \i'| | r-ivv : !hc : | d..II'lt I ,.
TT.fnI : r. ;,.tit .: "III"'IIIlllI'! '' dine: \\J.k h Mr *.llvl : \oi.1 1 t h. C/llj..t"I' JIJit11 :tuth"Ii ', I)el'. It i is tu. that !Jr. taSVe! I.IIllc\'u J,, I j i! It ;i!.t' tiI jJftic! .' tint Congress cu Ll ,. \ -.1.

two I IscUars: i jrr Annum -1ii ari:Lh in ,. i ir.ar i to ii-gitiiiMt t 'i<.;..ition! f 'r :.n 1; 13 < '[ij'i-suiMti i tu the n.d kU-H-i! uj.l i,ul. n i'..1ih.Ie..y "' "j.'t 'It'< _rj.:.j. l in view; r-f i1.\ ini'a11 wU'i;, wliilt-: plc'l turnuXJyw'.ici aij tot.- net to .c' '.:!.ttf tpt-ii: the! Mil j.vt of .1lH" J '

, IJuiirr. 1 ,:.] .I.! '":<-. ui''i>'l\: Jo niiutv utiii 1 I. 1n. n t"- .-.: h.! ] ,u-S4.nl H
.. ':-..: -=- .::_ -.::'.. ? I IOn tM-i.-u i'l cst i'4.-S.iti tV. lilt :1r ''uiiir t itV" l 'ji-i't'ia! tic iii 'J"U"lll.f otir n.iiu-n: .! u>r.iii ti,yiv I-,1! 'I!,i.- S'uh! tt n'IIjt.1 ilM.liOtvM -"I.: Aii4.iu-an:: jJUIIdl: 1 lii;. v,.j ty : .:' ;" i 'It.
j l"
.\.. 1.11.0.\1"100 ill Lc '"-.iuutl/efuilrr ,: tit' jrat j 1."li'i.J t"J'C-4; (il' the .h! \ -inl :m'l l far t.n in- .! :H slivttii in r.-- it i imovltijj \ !I., :::jj .'J" h'r..y.! rfiiiIiux.i.d lct jja-ai 't''uri4i inutitv; :.:, 1 :iiij ni,'c : Tin? l'thHioi tf il.j oTJ patf.irtn! Z ;

- 1" ( tome l 1. 4.1 l t.-i'M*- :t\ 1 tf* .in It--J J n"u, rli-: ".\t.i.lu.. ((1'V! .1i.ijrn.il\.iij: : ) iiiiil: :.1 xdui!,, tll f-j'lowir.i-': ;, 1 'I./UM rs" l.f!" :.iw': >.-M.; I'aiiv 1 1''uiiicc-! i i'isV. J ipo 1,1. n.httt; s.te to :.ad.e ".iu. t tf .
putt
I >.'.J.ir JT s.I.Ia,. vvf! trn HUM or ntirims (|l rataljnnut! 1da'.I! JT tit l I.- K.r'1'Maisn. lv :. fi.n'ttT.itr.c i il ]..iti1: +!.; fn-iti ( t 1V.-1-: :lld.j(; ;.et'lgia t: 1 j'.itJi.'it'j.! : to \I : I hat tlic .hlI\! I il..' i ,i'.ki'ij to tat I.cw M.CVI rt eut as t :iirji-j ."vMsunjj Linn uou list? suhjtftt t '
j *
r.r tl. tint in..1thtn.llnJ 75 rtitf i' ]I./1/'j2t't/ ; i- :111 i !; rli-ti ill t.il! of: ", i.i tli. ; nt this uifltU 1 '
)I. ''!;"11 : !>: ld hy otlntvll f./ 1 i iph. \.t"II: j.i'ljjtiiict.t n i.- 1 Mt.c ty I lie ctiutitrv, ar I'-ijUiic.i l li l-> u1.attfy. ':1

..1. ulmeijtM'ut in. ltt'"n. .\ iilx'ral
will l-i-mnleto x'ir.rU ,11rrti.rt.. lo tl.j! -ir, I'ij'-r mid 'HoViM.1,1! icw..r-iv! a !.:.t i I.'.-' ) ton nfucr i. t
| : !
a rij Ji.llIl.i,1I : t- mjU'.Y.f tilt! in
; ::tt I uur .tnti.1 :-11 tv tLe "iiiuii.tt-
:
t I.;. !I.> :ik iii"H'. fH t. ..lOt..* |Isi; t'ajiy. >,
Pi'! jti{ IHI"| % }* 'yt.ta
A'l: .';".iti.4 t..pI. ..w1'10..1" hli tli' rmi'i t.! I1.4 r11?! ijm .vtnrtiitl...' 'II'II ( 11.0: l t':{ ':itI'e! '. < tt p.!:* : ii'- fil.-r I"'W i-t ': ;:s v\l Iii.I" l! I l.illJJ bt't to the Lii.on.: nny .dj" j who }hit.! t i-i .iriir .if! with, tlto ttjisti.ii.ituia'Jitilf .: >!tlJ ttlfiitritliil.t tf nil lit v' ., untilsai.l irr 1 :

.. anl .!,uwti ill f.--. .i"-., tli lI >Tlit. ;ii.il liVUi'lt: I I'V .1 1: ( JterS% ttiItllL.' .: 1'1I1 ".1 I v ,:.Ih f ill iui !. : 111./i \ !Kiwi Ki ." .
4* .- of ui -rUwii r--juitvl, lie C'III/I..j 4 t.i', li.: 1 1'1 lint tit' \ j'iUi }i.-,\'". J,,1 ( """ t -j!I/v. ', VU.-.1' j. uuvtiui : :te < .,, .I I nu i Mill xotj ly .

Until (.. ,.i.1. .",.i} ill.lr;.-l t"r.I .<. : 'J w'.u i'iv. i"h' '!14 :II fe i an .} \\.1 im \\\tt-\ r. !" ..! t f. t'i!' M''-',tii) Cuiujii"i5i.. ;..-; iin tllniUli !,': ','lid .vhw.t.I.? ; ,)1' iUl.I'T": )uh. : nu'.': I.-.M.I'V 'i.r; l'i :, II !11..1. 1 ton,'iK-r- :.t ju
for .. i'tliScll'l. t" -I ill u t : :I ti. tl.III.\.I'] : (1 1 ,Jin- ij j' tit'll t', d.. jUI'i..liclij'lI vI' t.I 'tiglt'.c. ise."' 'hi.l \dl'I! Uu-n-U'ii-! f t'.I .1 1/ 1 d! i-u- I.i, tt.li: Hkltv la ulJii'l .
rae anal ". r i -. "*.i It" ..u. nit ,n | | ; \ M. 11'a
1.,. It 1'.I, iit Jif't-ufTlMtf'-) : 1-''':" llli'I: j"'.f ; ; :. ulth Ir.. IfI\. Iltll.ti.! t'lllI ii.\\li tw > io thruti. I : i ',' : iiii ,.f J .
.1. .r 't1 Ct'l lwr au 1't atlft.j-tai |J.1N ; -atrz tM#. Jl m'ty llHliIMIU t I.IM x. tort it uii :- *.ii.j: l' tt | jiJttjti il.t H't. ( !..t !tueitl I t..

tl'1.n. etr'nLru.-ufAdmiu'Uruua. f.''1 .i.5 m-ii 1 11..11,1' s.n, c !i.- l.ulh.hi.1I: .; Ni !In!4 K.:: .. l.fiwii in I i--. "CIs .iL.t.n: ; 1 L1.JS, :; Ills I ;,'ht1 ;'1111 I !II' hut .f tin- ,...\'I- t.'IW' MitJ liint I I'l.n.1: sl i j j .It! I." !tl1l; f. .i t T'Lt! .'.,I'r'I.! !!!-< il I ilt4.,t. !i.i s i.t \..vutiti f. l ,

t<' i J..l 1 '.ot U'.l t \.1-.11 1 : I.- 'I! J f.'i't 1'1,1.J 'Jj T'.t'! "P t i iJ'l1 I. .-.iiiM-.d. 1'! 1 K <1'1"e :'tin.! N. r i.1 l. .. .j 1 11.i s !1,. .|.!..i: a; SJII"t": ; :suiv ;141 t "nj) 1'It.Lil .; iic! j \ lu .tutu.l up.'n tl.<- j !utf tiii \ ., It i ld } r.///ujuYi. :,nIL.1 J \ OIl ii lUiUr.i! l "

.tI| .' i nil".. trl .'.! SY1 -, KU'1] : .' ;iaI! !MI .- 1.., u ,'' I ,?;; ;< i", I !1.oIL4JIf \ .. 'i.,: !i" .I h' '\\1 :.ti tin-- ntn.\.l. "t .11il' .': '\ a tr.uIV: I !11II ihc >!.iui4-tiiiii! <{ "lit -', I' !:". t' !t'Ittti 3 1.)' It: .- ";ttt..ii vi 1. "i.My "HI.I\. tivti 11'\. H:.. tar I..ut\: aria. .I Ion.t.. t .
M-.M .! ..j I.. tins! I..! !.-. :. i %lii ii": > v.4tsl 1 I I .tny ti-fi.-'i: tn ;itiinii ..1a Sit*. inT" ,
II [ : 1- Ib..I fi
AII.. .It. 1h.ht .j r.c: :.". -; J:1'111:11 f i 'Hi.'It'' < \j! -v' .'< 'tt "t' 1f A" : i Uipl U .tu..kt.' th.oo-1.% i it\\1i &h.$ 5I1t\.t tiIlira ,

I 1.1.. I... J..I--. :..t".g ".,.. t.. //,1 'z. tilt" "!Ji (I' "1S ti<> t. p. 11]'' 1" ..t"l,1! '* ij t:111: \ iij' !I '. ." iti-1 ij'i'i! ,tl.li-I jjii'iu.,!' ; :.. it.h.in cult Jtj'i1:.t in-;, lw-f.'ii-! .,f tlio.viMi! i ore ofiiy kiel fiotit Ttiihcv,*. **,
d. .1 Ii. ...1.r. "'"miJ l : ,t<- lot lUc ii: .j;!I..t illi-'.> ,1!' slu- n'itiy. -.' .ii ;1.;i ::11..- r.r i ii.tdH| .." \1.1! It | uivi"I! I-;\- lli.' inn; 'imy 1 net. juvliil" .i'inii' tin :. (..-t,) uinl I my fllth.1| fit in Mi!'.i-ij..t.| (.Mi. ,: w n.'ti. .
> :, 'f '. .. .:I. .iiJiiu'iit: :1... n/ in. .if .1..y..1t! into .
; j- .4 ; I..U' ii tin' 1'ttliait1.I I.lll, "livt.'l t'G'f ..r ''I"
i 11.! .% b..* ',.'ll.hl. lim :. IU.Hi'I' .t v"II' ; ,) IIH'IIII.cl..r 111.,1 'J'IH\ rr t I :a.. I \or J IU\I', L 1 l'. ,

\v <(1; raui.s.vs! n. r 1 : '", ,.-"4i't.I : y fi.> j,. : ..et .le.. .\ I iii.% li..fwin.! iniiitmiwu: .* .ii i t.tey I : art It-3.,';t11I:; /nIbt/.tI1)! uunliljtiff ? 1 lion, x\i iIt!| I 1.1'.11 nit a itK:' lat It x\il% >f' n- xxus t" /', ( i/Ktm ttjjttjitivn i, !" 'IS : llt rut"S

\Vi.l :: A K.i.ii I 1 M< 4ji., .ut*. 1 I- ti, tv ., .: t. "C. t 1".1'1 i ;t. t : "-'. ; '. r.in ; a,.n .: .ti! < .: K ;:101:1 |l.tju.lw1. ur rhl'l| jet; t I I', I t'n' llltts, UoW"ill fjjvc l'ol lllC r -.''HI'.' t tI i tally: .I'I'UI'IIIlt! \'r. 1'iiiiui.u; n'.r let-lai j''< t Vi'"rl! .V. ti{'. 'j(r.lf; t.{ :tin- .It tl"!F (.t i :. .

'j' Flu :.f.l. < .1., \ ->.. :!j,, '.,{.iv 4 t lL;:11. :sj IH! M.. .J.! "u ii t 11'1.1. | il"( Iluslnntstg."- J otHj. I 111111\! i i "I I..1aI. i- I itiuti'l wiiliuut! s lit I r, mi! iu lets( l ji; I'inini.ainl : tI!I ,'. un... cl' Ibt'ti v.,., :I". !. ". u 1 hilt I p':. t J .$'". :'
u"J"(, i.:-.f".!! f'Jr..i n-l.itic.iiii.; j .\; i !..' tiiiic LL .
-: IIi"
lii.iticigi.it 11\11"11
d' \ that many sie'Ie.t't7.of! tlt_ I.LVI; ix suakift ti.fc ,n !:1f '.
i\-w .1| r' p. cs .', ,,' i :,1.1: t *, fit ; i.i.m.tiu'l : to i .1'; tv i> .
iii LI' "I.'",' '1'.1..1.j .. iu: tli -\ ai r *, ,: 1 II 'J'ilii'iff. .. ..\;,: \i i!" :! itsiillo: t-ni'V 1111I ;
I't \\11\ ..' t Ir. i n'lr':_ I. lid Xi ". :* : .',; ; \ .!i" i.-n'i ,1'I.. ii\: ."'. i I... li ,> 1 ,.t.j: 11\1' t; I' :t : 11y11h/t, diiiiitl tin- (I',, ,-i" (t' llit- in'.'/.i. t tJn..e \ I.X !..' .1' J"I'l1.t i.X*".! :,; .. ill I'1 .
;
.4.1 I ili!
UI| j J'w < tt die<'tr. -to" 'ii- IK-II : fi*".luti"l1 \\lflfll) li.lij I4* -U ( I I. liu! 'l.it.out' ,
'2 Sinn i.'d: : I.r .'Irt't, 1-- I..tc. a ,.R! .1" '' 1 : .i/'!* Stn. J hi'. an ....I.'t 3i-.ti't< < "d.! 1.,1, :Jtlojlt'i! ) Hvtivintitti { I t.uJti! ; j UjiuS : .i- 1 j.i ur > ..,1 ', U.i... w j I".4 t :1I1.'r I Pl"r :

% It" 'i .1 I .1 I.' I l.. w IIl .. t i .j i > ,.;, ,,N:.i- in "i>M>i\ <- 1x.: 41t'N'! U'slli'M'fJ: ll.vf4.fl' -ill; \{' ttwul'l 3[ r.i i.ftLc-suniv J>4illtn NMUU.- I jy. :t.-tn.-, :1'1,' !* :.1! :1 i' ;s'i- i-ttt 1! ot .. 1'ri! "lni ..t i UI-.I

.n ''. 1. '4. .. *.* ,' .t i i-aUj nji the ".\m. i":1 fu'T'n1''n ti! i.r II"i-i. t4..:. : \\\H sir !1.1 ( .
l.Ht.lh.
| n { ? Piuil.- .
; ;:
:*. .1,1 : ,1r.! ( -.. J t.. 't' II J 'n'u 1. s, t.u t.- oiipinii. 't ui : r : 5", i nnt' ''!! _
: : "lift. 1'; .1! ; ,' !, I"-M In \' :| "< f rl i s-, iiei, *. no oniT I"- !I. i..I'I! it; Ultltlt ; .
ijj llu.s i.t"l
i\.J I' -
i !. : .r; t.i'1.; ,.. j i. tii ;. LI t'l.i', t IsrdJ'"J ; f ; up'U : to te UIStrl. lioiii Ii .- 1.ro'I": .- : t I'1. j.-.x. 1-I"I't.: : j''.I.lflt. is
.. .. > > i-. :11! ( .4l '< :,ii-', Jll'! UI'I1'1; "' tl.tr '4'l'1i'1:iiui{ .'t(. *!-ixrtr! in tli 0: ;itts xicii. I In I.:111 I.itIt.i : .
r t < -'i' ti'i! >ii iiiitihi! "' .- ..h"! "<. in Hitler : .ji'iM 9:" jitj i.ot. ij.-cii! HI' .1 i'. :: Ml.l': Ti l.f iUc i'i.vw.ltt 10u" ..
.. ; tmInl' } iri 11"; ",! '! 1.1! ',-iiliiuttit-., in: *ilttn-l li :.1 vi ., oj: 1 t.i "'1' :!.I.! (1..r.tt... at: I'.uis \.h.III"| .-. I.r',1'1 I.Ani "- \ i
Ii i t.'I. t. .. will i !I. UN .i. 1
forward & Commission J tI| ( 4, ON .
: j l'ar'r a.i; .\1/1rINAll 4/: .I:". (( t t. 11.1'! tlI )I.I >iiilil t.lln.-"I.: H.t. tau I, .. l I. .
'h ta..Lt'ii-.t.iui! I < t'" ,. i jtHst: Itsli.t.'i utllililli:' huktionU.: ; .! rnrtiiri : "t" : i J" : ii ::, ... fs m the tt, n '
KENNEDY & DARL1NC.< -i-.i :' : rl. CM i r: !''iit.l.1 .tu'ii mi.} .., ;: .1. I l '
: 1..1. 'r'Sl ilitc't :
li"I ,1 i
( the htiiior !
i \ It'h. Il'1'I '' ir
lil "in.- tMUtiTivt J ,
i-at'-ji'i' 1 11 i
: n i. 1'lhl111.1! ( lit- uj"7le UI", :tr'I} i\- : : at t ut. I r..ti t. r, ".sr!N Ooi"
VrilllLLSlLI.! j.KI.1: : \Ml .U.CI f: & 1 f! 3ft I Ipi J I tra: lhc '.of till. (f jH'i.iy' :. \.1\ I U.i. ]" : ,': 'I<-s at ,l u|*',ii'i'. I Ih 1 1I ;;in-.a' : !. f Jol lid; \"IY. or l: -il.I., !>h t S'sitI hi, '.i,141nU lit l'lt. I':tlt..t... I'I' ,. :"N vi-.I.t; ; "' .\1'1.i j J.. ....I.d..I! .lattlt I
"JUI.
.. 1 I' U i' rt 1 i.i.i' ; .H'l. f... <. ti }.I'.t"11.J i1..J, : l ftlin! 'I !:; .1!.1I nii *.' i' :iV-l'istt.'i i : t I'f t'ohni.i./ 'Jn'IJ I '" jlW\ 1,1 .J .. 1
.. ... N u': .1'.. ; .:.t :'II.i" "t.. t.tlr I UI |I" V' < \ l Jj.t\ o.ltll.i.'jf tilt I fl.i'l.U-; a t,1 d 1, : rtr 11.,1 lit Iti NUa. ,

I. ", ;''. 11 )1..-1 I".-. t. j...; 110. |I'!i. .. h,. ..- .. h.1 I lit : I tl.rtili.tin U:: ii.tintt* tt.i"'II..r.rl( ; PJ. 1i! ; lX! ":.1" !L\\ .1"'II i.t: I.! .. II .Hilt'; tlitilt. .. Hg (l"ngulI!' : It 1 ..;. t ,.s' r., '.i I It e..oal!; I.!.. ('1.
lit 1.UI$1
.t. .--. .r. )I' Hi. .V Jl' ,' VI. ) ,.*; p, .a j l'1hlIt.A l 1.1".1.5 !sew, tli.it a in.ij.fiiu .I It U.4! >... 1 1I "1 1I :; r.; .t"I.j\| t ufi>:ce.d. N 1.4.4 ..S" ,
.tiwali
... i i. ..-. a* II.! ir -. i1 t 4.-'. : -. ,': i. .;' I.:, nth r.t.ra: : tin- { r"jty I ,; ski 1"'ly. h.h ill IhId I cut; t 't.lll'. I i. .: i i tl'tl r tnur iv- -iIt.

\1( .1.-i.! -.1 ll.-.j'l .'. rt h.- ... .. ;'W't .. i 1"1" I'ui; ..f l- t."I j.rMiil V ?I! tl. '<-Hlt.N I 1 prifM-m al Ups 111,1(11, k, i4"a I,,. ,.1.i It.1\I tti! !.*. :.tii'inpf.il 1 It. 1 l.y C. ".;;".'s* 1Il'lll t (ItO'ilJ\.IIIIId ftitnfaiUvii'X.I: fit. ixail'j 1 I--.. -. .k-i; Io : !.. :, "i..,. : .I".h'II'orI.nt. | ; or r

,Irr .1' .. ., .* i .e'1 M..I. a,4 I AI' 't.r. .- ll I'.i 1 ,, ,. ,- tt rr n. jj i: 'i I.II| vit'v.-r\i- ', 'Ulirii \!I t'I I' :UI :|. ,;:4. !attl! i.j.'l| } :l J f..ell :.1.; '' "' '. !.1'.* t II!,! i.tvMi|! "i] ot I tIN: -Iy 1'1 tiic: I i't it- "tp.-it I it .t.iillr {., iui-l.| ., j s tit. '.' i ..i I. II .1.t: I t' ;t'i! ;.,, ... i r.undlx'a.! ;

I NJ1llae.* '- r.t i r .;ll!I.. .,.."..- I .j!! ... .1 1 ... ',. ;..1." '.X ,"t".rt"* 1 "tJ I. .. y.

\' "..It14O; j. I. t.: iHe ii-. 4l- >> ..-. '. :apt'. ii-.i4.nH |*y thin tlWtit. J Militc! .tlt!,'d. 1Iu..j" \ 'I! 4 ; i -.1: : "f-I! |v Ht.f'lI\ fmiii.V.- s h..III, : oiiiu-il in ', '.
:. I 1' kmuMi 'ly II I I'iiila.lJj.Jiia. a .' _. I' h. 11. I -v ,r to 1:0!
: :u tltr/.r !ll 1.' e is cofv- ;i. t\i itp
.1 I m- '
'
.. of .. ... .t t ,1.. ? : 't. w .r.l '. t .. .I'i: ( .1
T1. i J., I. M "::1.11 't.- lt< .1 I 11 r.: 1.1L; | vi J \'.i- fl > 1.1.1'1'. j ] .I.t t 4 l stt. t :Id1. !!;. H Url hI il". I pi IIH'i II|>!' S 1\ I". It.' "u ." lei To k"i-l, :;. Su l:..:UMlu Wii.'Mit.fcr -, "'a'- ;Is a ... ..i. ,. i. .. l+ ; !1... t I'M. .,, !I....
C'Hl4 1,1 r.
t 4 I I
.r i .\ ; .. . ... 1 1.\ t ll .' '",.j i-1I. t .I .h-,!i. Jl "f : ,. !I. i v t' of 'liis 1, srt'ii'li| ai."H' .'! Iv fs-4 n I i ih, PI to I I. il.l .
\II'* LI.::I ro ra ;j"f't "4 .:tt ft', 1 : i.] ,- t. tl, K.IH. ui '..: i-y ultirii Mi.l j just: liUia to i-x- -'Ih.: :? U t i s .t .j..u.r.; : +'

*'etrdtvl:t 1.\ ... it .t,.4... V 14" 1 h.n .,.: l..wc 1. hU 1 ._...J'i il-: ..11 '.: .'l 1'!' ', ee. i.rtl'-il. .. : 1 l. 'ei J 1:., ...1 i ; J! r i p .1.- :an.1) j l1,'ij.:-tujt\. ..f tlm-Un ply tn.i- ipl.lt, ,: i't'! i-! om.tiimd "i..h\ ... i. .. i. :: 11.1 .1 i s;., x.t\ ;as .. l.-It:

t. i..; .1.- .n "mr.. r N.LU ,h.. tl"'nrsitt'tr ._-_. I."t ,yii i! tt -4-' 'J. ,!,t-"r"!i-i' Utelvlta' I; iulni 'lt4 I. t..1.1..1.1I""l'.IIIL"III"1It' .' i.iuh -
it ;
puiv .. .. ... f..t UI ;' t :4' I -:h !I. !hi ::1'. .). .
t j.
11&01". brrriklat.!KiM t. \oj.1ltti i ." 1,1 l'\H1.l', toT A.n->if A".t'l'n'-: /Vi, '."'r-n itf ..Vdfrojfiitun : ih.it tjiis l j.. ,t'f'i-: ii s'.iiilii'itslx; :.:'''tU tt1\ > tis I I.. 1 -j! 1'1 i '."it rv, ni-ut for ui'O, wmst-r tinI'liin Aim.nt"iti j'"wv, in fur n,.,., .._ .;.; I.. I.I. "'. .. I ,." t I r' t'J .rt- .. 1

It1'.f \ I' .t t *.'t : St.-itt or tf th L'nittitI i.fIt..1! if.v hut's.lit| tits t.illi' -- 1'i! ?tit:
i -I'ftll.' tt.il.1 / fl ; ; .
'a.3 1 f. f, J-+ llruuiy Ibi'J. > /1 'f I ..
;i. +
.
n* 'ct :1t'Hti I i--: tl f l .' '.X all".n' .
.IMJ.R.\ n.-- I l.'ii! -I-.i ::"I.i tit.-!, ',! \ : : in-: '.- ... ... t' I,. . t..'; I :.ld! :.;1 :'tht UI'"lui.tit' I'HI .;..': .sn; .
II .
I Vi !h "u1- k'ti\ii".ni'ct: : 4rtht- ..,:, .- .t\ ;uI -
t : n- t ii
< i.
; !! .. .. tail .' 'II.i't ti;', u.i' .v.'i -. !' ]. >* DI I i'' < i [ :
.1 :
i. i.
/ '
\v 71. > u1'I't: ( IiC. tr. I i- >'. .i. lit.-! lei./h '"tt 1 / t .w t .n '" : !'t ; : .f t 11.111. {
i > > I ; t mi- il-c "ui"t ii'i .11 '.
!-- ; t ii ... lit.' .ti.r. i : l ; I" I :" :" :: ':"01. d.! ', I i ; .: t t11:1.: .\ < l' ;>.tI :
((1.! : K !H: H- | J 1 to <.-,.! 'pi''t I .. ; I I. ::1- : !.Ird "'I.tt!
T i .i" \.uI. .\ : : : i t- :; un
ArC J ,
n- x : i -. I .- '- .' ,::1\ :... :. ..: ., .:,;,'', .l li ..1 1 ; 'i,.i | .a'i i It.i'1! tii.it !f Jni'. '
',. !'l si"tl IvXilltl'J.'UuTX! : ,... tii; '
"' :
: i.
l'I ? <. ,1" u : <
"I' 4r ? ,
: .
'j11' \ \. 'j I.'i! 'i of I .',ij i, ",. ;.. 1 \' -t:, ., 'i 1' i AuKri.iti 1tn'tcF't v\l! ii- .11lOW i' - i"iri'o _- .. '.I'' -. ', :.41 tnatiif.siyfj; u, u-. I.t; .> .,.I' ",' 1. 1..I..Ii.-.t
t ': I. !.!: ... ',! .-\ :,;i.-m'y! : -.J.l I. I'h-, ; '>. *. : 'u. i': ,;-,1"1! ill-- M'I 1 : !.."f- -tn-J! tin* I i. ifM" .
1 1r (t" .t .. .. ., : ", 41 I,,. 1.rt, < .j-y.itiMn ?: : vxf.o l I li. i .' I '. .I > ,i\-: : t- : !hi' : :' -v. i i.'. ifilf' i if.r. :
01 .
1 : : !u ioiI'UH' 'ti -"l1 .
'It' .. } llol.. v.- > v ,t !i. > o : ,
r I"1. 'j'l 1 .
j.Jt"n .
I II p.t' .
.
: ,- ". .: ; v. ins aiui tbtIv .I"I.1t.l.1 i >.- ox \ -, "i ( ,-1\ ; i \ j
,
.\.117 n.j. : i lan.; tt' ,' CIIIt.III: : a. ': T\1 .tL .
; ] .j i to 1.1 t.
.. ... .. %.. ui 4ic I '
,' .\ I. piit. 1 1,1" I'W
OJ. .
t.
t' 1'I i'v. : J -. .
: : 'i : *- I' ; 1 :iii 4. 1U: .1 :t
'f '. -t. ., '4, I. : ':'Iu.v i s. M .- ire tIt .,!t1 tll'H, a-'I it i S C!:, .! < l, .. i ii tli.it ll.e I'JdlM-i-l.oti; '.t tin; I t'rrite .
.' \' 1/ -. \I.-.. I'd't' mi i tii- fit].'r3 U" "p' Mill 11 till v.. .-, ?'I ii t ; >: -p.'i t :." oil i. r.f .tuG r
"f
.. ."< !'u ',' i p : t 1j' ; J : !I. "4 tS:>:>, was. in !" r. : .ht
.J.Jtn. ., r'i j'c' :I'-- > I'lvil jin-l) L : ti.: >iv( "f \1.n\'h.u!
: 1" .- ; .p .. i-i i-v \\1! i-ii I \
t h ;-j- dl'it.-i'. 'e !l1.. 1 n ISIS, v-ni '!" ,. ;; ,'1 .1! ; ".lnI : t 'i1"11 'Ih.! I parts. 'I L hat .-t.\ : :i. tn i, mp '
,,. ; 'I. .. ., : If I" n', l..tti"' 'ISt : 1:1 l ... t. : ; .. 11"- i.. !. I. .- 1.:11..1: 1 .:.&h:".
!
Mit ; .IiH.1! tit '-. h1 l 3' ,\, r -'U.i'vti-:
"'. i tl! '- ; -r. I r'-, ;h.-.i\ A "> slnl I i ; : ;L. ; : | "
," 'r 1 ; '; r ; 1 ,11 d. \ !.' I' : : ,1 -+" ip 11.1' tho atulfr.rh :i'i'i! i .4 .r. .,> ii i {iii!\ >: ,'.e: .+"ii.->I! t-iit-! ,
:.. ;. ". ,. :.; .,.' rr.i ..1wr.Vi, "iKi I. 'i""I" iln. I IK-i -: j. .." mi I .: t'ttsij. -'...h :\ .>wi .
1 tUv: .\ .-f A! :. .\ ,. .i: ,., < -, in ;.H..IW'. i.4Ati.iettlunI ,
v :. '* l.j : ,I'
PAl'KKT.IXK l 1 I I '. : !, ,- ? I. '. ,.i/"i.s "h'lu.l1n': .- ; 1.lty .t. ..,11.l ; .. I I :. :.. I klll"'a' i. flupiatf'irin ter.-k II }1.t lts .ii:; : 'ui., r .-.l t i-rnvts t.iv...tl.-u1Nt tartl.err .

., '. L .J! ; i .. >.. '., f. .; 'r.l "h.1 l niunu i ii in ; hilt i. ; !. ;; >t>l.\"." ; t'otiijM.--- '1!".ii tin- vil'J'Ctofti.iXi
,11Tit: ct.i,1i
,- "" An x'I: ;, :,.-.- .,f \tG\ : pact: niiil j J' t I tp.its t.. t .,: i'II. i-.. .-( i : '
.! .. ? ; tilt- 1 U"lit iiUI5lS
: -. '! i : 't tI1,1"uj"I.t. n Ill rllllv't.cs.
'd' "YJWT..; : : t 1'i.NL tl.c A-.11.a! 1-r-tt'1'1elull{ !I iv--: : ; .L n.x .. .
I .. .. .. .j! d'11'lCH'1. : j ii.t.-iui Kith ; th Ii-
i : -.1 / al.\ : Ian :tort. <:
I j- )
I1.l:4: .
i 1 JX 1.4 it. 1 t. fi r tv the fi/Sloxxiitjj:! ]'1' i i'V :,1 :, 'L.\ .'. (- .\IIU'1tiil 1 pryII\'in! ; sn-
V.'r. \.1". < ttu-t of .: 1IU1.i.t.! r
: : of i : \ .l :,,1 ', t. : !, .. .ii.n tlif inin. ainl in .1 pUv i-f lliv oj i.
"U"' a 't't : <
Jon\ J 1'1 I :. rot I'" )I. rf Aiivii.- ; ';* I'L. I -lib. Iu the! sntr.t t unmi.alLti'v f t '' it
4.
., r. i* -n < j .1 t *
1.t.t the xvi.i: ninl vatic :
." t fl"in t.1d! t.t K"O. Ht ;; t-iiio4 parrmw..t

U'uJ".1. .atr '' .' : :< m..tl.t. 1--* ',- ti ;< iiij"i.iri\! a'-KMil 1l31"111IIIx. l 'Ji i | 1 tat {I'M**..That, tin-institution I uft' that: Jiw.. V\ L..; ; I uiii.it'coin .K 'h.. ill silly i"inTnr, 11"1'(11..1.j ![ : f ili-prn-uie1 tho itpcalf ttiv M.:..tnriCoitT>
U 1. ;j'
,L.. \ .1,0'. ; I...! .uv-i I"-.i; >," : '.J 1 !1. :.1! ili. i ail'. .I!f t"I"\ IK TII cki-, ; .f -.Ia\'\ "-:,.! 'ii in .1'':le', t>f lite I ,t "Ir1 .- 'I V' "> : i .jtwti in (Ikea .l'ii,: '\ t"B" .itt> or tiolulftl t'!.. l':'.!.1! 1 I..miot.'o vxhth ii'p.-r.l l wisHU<:tK4u*..t t tiy

', ,. : J ,uv I Itd!. t.S' 111.1 I. iii. :1'"I.t.! .f III ." the Jo" lit!( ..lull I >. -
) shy f JV fl.- : .' tuts.! .\1. i ti.- j'.tationH pi.it; in ht.
E "I? :tl..np '."1 t' .1' mutttt :I. I
l. .-U 1 v'u I.-. If"Nfl. th. .") N" i'I t- n .1".1 i! i I" ...*.?k.j f 'rj 4jii- i' .tilHtjuHl" (11. l ieflt.1 :1 a'. .'*, ;.1..1| :1" tit.j .- :,I '11"I"l, ;" r"I' 3"" i( ( -"luX'-iv: 'jii''''ioti 1 ty tl-csv putit-: i Wrll. >ir. xxc hav- HI-. n IIn". i.-tter ofn '

-i-3 .-. 11. 1 t "'.. l": ; n t. ; ; I. -; t'.uii < .r.T. t IUI'! oi' 'i. ? ;. \Hir-i! 1141I' M.iy: .1. !pts : I'I1Y'O
I'. U" ",hi I.' X..1J:: t. 1.4! i i.t'i 1 i:1.1: i 111"! w "r>- !itt Ijo'tiJi'y: nit'1j / .
|
.'u .t t ; \\ \: i- : ,i\' a1T.-: ; I Mi'JiiTi l.\ thifi.iii.i is uf tic' 4- tUU5)ii'. :ni" ? fonn I thai takes !ft"ii! tl--) I pit'x :, :iiU; "rij .
wet ; ,
.lH' : I j ', |I hI rot ; :1'' rj I
( ..i' .t 1.' i"-.1'-1 : ; '. ':' i- 4.il. ", >< i I 11 !t; Ui.it !tI i> "' t'j.j. !"' w f, t 1I
a. i "> : "., -!t ., \ .I;, -n. !, ..iy {"I. i ti j':1: ..- ;:.,.,111.1.! in. iiu'ifiiiiA ui-n I to iiatl'.iiiulitx.! } r'K.t"'s ii t :ti e 1.1 .', t. it it j i" .
: .1 ., iII > 1.1.
i I. .: ::111..1'.1.. .l "' ; tui' t'-'t"' & 221? |p. i it '
t'n Th. .\ ., r.' .....p .,..-.-!r.. tn' r ". .. r. .l\- ", :,-... 4.: :i'.i* .-_ 4 i\> ." .,! .t \!\!. rdlb'% .-"i i--a 5 iu..It.I\j'!; : : .I) tin-! 1'.:i. U..I.i.; ., : '., : : ,4 .,.... :!. ', :It3.iy: I"'I"I' ":t ej1,-lat. it- i I. ,* .n.' !t' ..' imp, fasix ,- .l... .* <, t HUT pi'Jjjt-H! iwibi'lf! l") ;.II.i n: 1:11':14:

.. . ... . .' : .." iii',.ji., ..'.,ar, l .. : ; .,: .. L.. r;..1..rt fr I"\t' ..n'ii-q- ;.1 S 1'. ;i<- ..1\". iy i i. 1"',-" 1' iit .ui-i .,11 i I. t1"1 t<, i .i. oj 1 i.'. \ii\ ii ;],". t'1| n. na..J I 'ih'fI,o'f. >. I p.i v '. tu'vip"! .. t fi: ti'-! ', tint ..intl4.'v;: ??:l! t" tin r;;::- ..1' Gar

T., : ; 1" i ,H .. .. :li, '" I i -j'.t": .! .) :1'tU1ut.hu1.'l | 1 ?I! I Irt' 111.! <-.1 1itutint.! tU/tZl u-.., ,!n.1 i-' 'I ** ,'1:1.i f .,n.iiity !" .S tIJ'". aul dwj
-u::. t.. .'. I. '! ,iii. :i. !. >, t'i'i.: ; .s i '101.1'I.! I.. (>>-t%ii"_ >,' ,1 I 'wiv / \
J" t.' "-: t... .,.n I. i-... i .t",...1, ,.' : )111' ,..1u17wr '.. : .. :;. rt.: :. 7 .. i' / ?utitel-sit; tiu"% stil it-. j."wt-r (ins sl.,11( 1..f:'II.I.t.. .i! : I :"i ;' i in it' \1.1. ,'-; ha. : !il. .v -"iui': 3 :'itu .i'. ip** 'I'ty-; :" ::r I I'"n. .ie'i :.. [ i I" -i. o! i In'! t r Itit111. -
ie ;
t :i' :
1..I.I.n/ : l' rrtttiI
L :1.
.J\'I' 1 IJ.it .lth..uh I
Ak,'. .j. ,1 \ .f ::10 ..' I'. :UJt 1j. i ij I i'! '.. : : \, : : ./ :V t., !.. ,'ix. li4rt. .lIp"\.1 i r r 't'Iit1H?' 1i" ,.J hi\ itlt'.1'l j 1' 'n reps n. r-x'iiil-'i; : : -
nr.r.t: .\ ,, ; 83 3 'r.t1L'tin; alt!<<[1 t.\t'i4 f>.r i il j>itii-i ti..n -, t \ .' ,: in that ;ii-tti r ::
\ ; t TVj": i x- I. : d.! .. oil'' j, .t a' 4 xpr'-sstil $ lu.yex-
.t.! ,i''l! I, \t. \i I i t/.in. !i.-. ..11..1_i { v -. 'iti rii:" !'.r. .> .>-" \ ;11 11.\* ;
( t .. ... .II! .,I. tt..tlatlll ". s'I.\.l !htr of Ib," ,')i"I:: ti.t! tint'nitnii.. s :.i <- ll>i- i .u..1 | .tI 0. .. .. *Vnr ot J. tot
I\C' ill .I. l, r r"j iI oi r.d: i._ lilt RTT t.g ll ii Kt'pp.i -
1 tt Hli'\'f t \ | I sr i .\ ; i .> '.. ;if.4 i'i' .,. i h\'. ,,*:. ;i ;'1' ( mjjii': .. i'a:11: (': t.ar '"-j" 4r1'r.I I! 1 I. I, I Q1N' f'(%"
'" .\ L' ;'_ 1..01. .. ._: ._ .,.t J :"J! Sttt'-. ainl l I lie ,'lhnlh'! ..t* lull r. : pii'jit'y! "f I'il'! tie S-ius.: Uri :.1 : 1" . .h pii'-iniiMt' t" t'." I"- : 1 J.. I lm.Jr.. I 1.-t d.-!'-ntljn' 'l t-,
: .t.i: 4 11'-i "- i! u 't', >j i" K 1.'y ss; ;.ij sit "ti' n
tie! ili- ; of 111!! tit.' Sei.: i 1.\ t tier! i i.is: the ( 'liitti't.- rttls t
t.3! I'tal.maJ ,Ml "Ij: L.. U f'tt v 1"1 ;uwi: rtttirn to \" ,
\ ; : g i "t f t'-i-
J"I. j !r. t ..:. ,,"H.. ": I !t." If.I'.th'n: J4111411IHI"'" i .1't \l1111"n j j't--ti. : u
NOTICE. :
LAW { !h.'I'.I I Slat* *, :Heil i ti tlii I. jt'f llp'HI Mini ,'. .'idly :Iffy f' nI I' illi \ .. ,1..lt.| '.'ur"' ho shouUl; takf r.t'fr li-i .
.- t : ( .
e- eii' > : ti; : ,i': :-.K !Ixn
,. .: : .j ,11. :thu to: \tOo ,1.1: ill' : 'ii t t'S14l't sli tit"1'': 1'1'111II"} : > : >
Tit .i"I"'"" I *''!!' :"I.e *" I.o..ill- rrriJ.d "j In'. t : t.T-- l.y 1 Oun'S! wit I i, wilt ilieir.lit! i n" \\ .-U ill <.,111| [j.i. ,j i 1 : i i'i! an ..it'dnity .t 1 jfnir:, l'rtJ.-iw 4vJ. ;
".i! ;I' 11 .. .! tin : ''au- I.Ii"! nlrl |
... H IH.I".,.., 10 .. !-t .1! .1 t -; % '.i'4t 'ct.i'n .1t.II\t. In- -uiL'iil. J : sl ; !: >!o.'i': .
t I I.In lit I. :. :. "d .... .II". ..1 "I.-.T' .... f. 1 1t 1'' -.rt1j1 if *. 1. h' in till indin ,. \t'l.l err lr\h'\'h.1 l t.v tin- HU..tIU\h"1\ -ii .1 ... ,. 1 .1 Ih:1 ihtt h.l"t jift lii: :. ati\ >ni iof \ ln t'tL'h"Ii! of aiJjtJ1.:! nuJ the lea {,jsi i.
1I.r1'altJ.. .' I' .. I s .; >"f.I. ; 'o.ur i i. % i" ("' .11.. .. I .11'.11"I ."-l.: .m. ; : suf.Jett dt ;" ty : > "
'. .. *. j uoti-ih'.ei' j Uou W t-avl II lit;. 1111 ..ltShH i '.;.ir. f tf.e! Pitty. 'l
i 1.. will'.1 u. :. r .P. ; > .iMI : ; I 1 'slit HI- AID"-i ,c.ii |1'11'1'11:1.1 : ; w bn1! i ti tlttrtnt! ltt that "ttij-! ''*, tI 'I'; t.: :d! I i t:!: .
.. : : .\SC ." 1 i.f! {' i ; 1 : t. > !ti',ji.4-iti- -ivi'ix into heir t4 4 \ Arr: !his r. t rn. :'a2 1 on hiJKi".rn-T
,
; t1z' r ssiei. ..til:,' > \\ ,.11 11. ni'-n/K-. ijv.. 'liI';. ,. ". -

.1&ID(". :,... 1 .; '" : :" .. ,_ '<.. tL! .' y-1-ilHll: 4>f It*' t't11-ii'f 11. ; il;./ I ti.Tnt.nxui.l" ; tli.it n-i'ii.i; 4 p>"tell! .f I \1. ,. Il ;.1..11'.11'! i I >; i ').'. ;. *:\11.1 l r. jfir4hi.ii; it :sh*' 1 ::,.i'...t -'uty. t,,, i It./I tires York t.* hi1, !Jii :ides ii.: male.vi ..
C i' -I!
Ifrn.4Jti 5... ti-'i-a" t !"" ,i! ,; t Lt. I. 'v ,_._ ... ._ .... .... .- - l
}t.. !I. .rbI I inilii''l 'VI."O 1.1 _
G DTTIS.I -HI ii i ; Vo's' ; >.i' I Jin* 1'.1..1'! : n't; ).1..1 r>. j.!tl11I'! 1.1 :II"tu.tr! m.,\tl't. I'r"* ** -s:,r j. '-! f11ItJ '
JAI IES 1,1.; t" ; .Ifl; At 1 II .> {itst-r hr trc-
+ lii' ; or I j.'ihln- : e'
,I'M'a! r v < !n p \ upon -
:t'r i < i"'yii \ ''.
.Iu"I.1 :11,01 : .
.1..11111" IUlf'1'\\
:14 1
lIul' at l.ttllCn7 ,, i .. a v. u-iy t ti t.ii it i s.tti.-UoTi I. f tin !" t. wu
.tIlorrlt- ) A t uuit.c '(1. iv ."eIV, to ;U.tnu'tlu-ir' .oi-nti.- P\f> pt *o t j if :e! H) IX. I t' li. -. s' .il, !t. j >i.( 'Ie : .' ; lb. .. 1f ,t,,. :p'-i'.t as t ill. ,. N'ur t'v .. "'at (li.ii.i,. i 1.\ L[ !:11 .-mini .i 1 .1 I: w .!.1.1'| '> j lie I. t r .1. rtt.1. ;? : 'r '
,
.! til- ,- rvti"f t 11' utt.-iv M ]I' "Mr.! Fillm-r"? ai4 1 that II.ll'\o l rcasun -t
.'' T 1 ,' : ....- ;. 'ii'i-x-, ..,,1 I lo r- ruliu! th" jr : i ;if41 i Ih'r! ( "., ic
.1 t i. ) / ; 1. I l'i! r ,!. ti.. '- ',' ,.' 1I"'lIIt! \ '" ..u"lnl: t : gi '''' I..u} .'
: ; .. .: : .-". '."'. :.1.1 *.,'. ..!s'i- > ,n UHII'i "''!''. ". nil at.'I! i',)j' x' mt-t't -4 f ili--.r s-n. 1 pt p'r \ to ii.s.: ;.u.sy his; HIM-ini-"t: :. LT' t,1'1'JtI-!
ff.f. ; u -. : in \1 : -.e.1. if. !I..J] tin-! 1''lU uiiii \ \ ; !i..- r-Mft I no t"\\.1', lUuh-r I th'- l'.n-tv\-ti' ', to *"f : .
I '1--1'i i A. ..i'j! :v ', :-M, j--iA 1'1. '*1. < .f sit-:, f,"!,- t.. .:. .!: -. silt: L.1:1;' : f"'II.tI".II: t Ut"f\ oo\.IY! tn t th J ,, ;i.! >.t "f the M'-s nt: .t 'sni. .:. .!. wiiU.-h. 'r

fc'' i"-1-! : 1,1 1 .1! .0 '! '"; ,'",!f, ,'. \\h.$ fi41I't'te1etal-'t, -!! ,*. Ki '"ht'l. 11'! ? nt 11,1 :p >\\ r t. i \4-!;i !I. ) j x\lu it exist t" ".,>! Ill '! :i> I I'. !t''.' in.' >", 'licof t.i.: I'tiiur-I
_. .1!1''I' \ !t.t uf !10'11' t to II :I..t ha; .l;1 ft- rv Ir.! O-f tiny i-r I % .
.
I lji, ., till ;i':1: il i"1' ; t 's : .* J.-\v .! .fI. tlH .
"l I"i fit vi.'ivwr: ilf.r? s.4\.iv f f .m S. t.tl'r'y : t" tilliat"-t; ; '
'int. \ t tt . i.I ;i. S'-i'. trout 1 Itl.h.11".1)* ''H
MAGBEE u >,( : >n ;.j i,u .','Ui.' : itii't' y :11 : T. I
JAMES T. .' |,,. i-f iii'v.. : 1 .. 1 II" t:. i ti'-.i It
oft .' ,1? l" ixi.'x ;; n it .
,.,c'II.I1' ." a.a1 lKb. < j '! .t'-J..u t.pi< ..tl.t i i .TI"i. : J I'i.: \ (i- ; .ui, j" tn! i-i" M-n 7. 'u i s : I 'ii"ti !\1'; "' i' ci'ii"t ktltt. n.I.! sol. '! 'n fwHi-i "
\uor.u'' > -i t'. -. 1.r. }li. :.Ji.J: 'wf"". tin* T""t! tr. .i.t-' i .f-'I' i it !-,'I.I'! l I..4liii;;. .-,-1Ml'\ !...I!.II I.l .. ; i o'r1i n(" \\.I:'.ll.! i' r* ,r't.! -i ,1:1 In.- i-.iir- :Ui)
ti.iu'tliru'H t
_' t Irl .-- '.. ,1 i ;'" lie li ft4t: :l.l J.ui.t..o.hr. : .. \ ," .. ,i I.. .:'f 111" t'l I. I ",",*. I' i 4.. .n..t..n! of I a I 1'.: '. 1 = !\ ; ?'i rv-'In: .> ...;. : .'. JP'-V: xv .1' ta.-
"IiL.( :t/J ( : I :1. .. .v i I'"i: ','utiiiii''i, : i: 4 i- i'i I 'Iv: !* !I.) 1.;..f" > ;i |1'1' o t II": ;i.i: x ttnr. and.: t-xpr.--H
l. ..-.1 11 t.t :"i,? ., '...1.':: 11; ;ul.1 I l.n'. <:.t'I. t< f- "" n Ntii"n.ti'it' ;' n 1".r! i : .1' ., : ".ii'n of m, tt,! '', "tu i->-:.iT.TO t''nlnb-rt' r I" t..e: .
: I. n. r-- ; 1'H.11111
\ .
',.i s \ M.M \ ; UK pictnnt 114 n'.yj'r' I ;.
tvO 1i.- } .' .I..f .1' .:: 'j' .; : t'a I iin I ,\.- u!th.1 i t n ":.1"'iu r i :' t.rIn 1'H"i.n!! :: it': 'l t1. 1'.u.: !h ; : tin' isf l"i> 1 t to i- thl'Ii-h ,.r i-\iit.u4, : -1I"J'.t of T'. i-rv.. T:. >j-s-i n
y i ... t,1 .I. 1 1/.1''iii"ti jioxx4 ti'4i.R
S 1\ \ II: :iIi' 1 I.
(, ll4Yr.ft a lh-t ,'itr.ti. .I!,' ..f t'u'! ;:" was t'ii': n 'I.!i I. :'re' n th-1: i' uarv ::.y U'wL'ti
.ert 1'.. __ i .iv ; 't to 1 j.nrth'ijMti- 1.1t 4 ois .1 titp" .1 :,.1' ,01.t ', .1 e 't Rt'il. 1...'. 1:1:. : ., t; !,t' pi'-hii-'l s'.av! ,.rin stny Ti-nifoiy, tt i> 'hl.l [ K
ll.t h. I ". .1. .< t i t.. < .. I..tUII..I.! ft in tinVM. iv I I.1.1' tK* ..' ,i,!tt :111.1! c+t/3'i ke- p..nrti : i:1.: ; .1. ':, y Ih'C'' v-HM' 4if tin-! National (,'UI cil that (' 1w anitj.sit: (.f in xv t t. Irt'.r! ;. !.,- f.-.afI '
:1.t.- ? l'II'--d'LI: '
-- -- 1't.' i1Y i- ;' 'i.- f t vi: J 1''n1t iv 11 :1'tr't.rmi-i'f.r tlit-m-lv txhwtli'rtvT. 1"I"jll! !.. ih 'r! 111t nil I[.. ..,1 tl"tt U.- tt"i1' : : ."t.hUh t.t.- I I: 11-.
A ; ..., ;i' a':.1 .L&; -. ;"I'. it !" { ;. .7.1" ?1.. : 1 <' II": ,to :r !'f" ,
ate "i : .: rit 'Icl1! ..f atifi; t..t "\:, !: : :,1 t"rl:' I., 1 tie\ it 'i-li'i'i-t "I t 1'\. \ ithf! ;; tie! 'r'Utf'f: i itl of mats L I\ Lifts: a i 1" -r.-.Ii!:: i..r \11.: ", : :1.. ;
:t T PILE u..Jth "t'.l "r"l.r"!, .tt.t. II.>!)' il.-: I, .n..l! : n! 'II :
1"' trai .d' .", t" "u t 'tivu ati. '." .. \ .. ,'* in- :.! ..i! tit flt.tj.t': ilia! n'. :i S, !it-'i \\1. i . -.i-1'. A'4iut'i'JvlVitiuii : *' lit- 1 rni'.i-l: --. :.I.I11,1! l that any ill"-- : racntof, that lilt' .::. .. t5.au? 1 hwa" lIltl--

n haul "I' "h.. "..1 'ailttir 11 ,.,. '.s. .t. .. 1. 'L''IV :f ..!lui1 .d...!.. /:'* .'1.',/. Tiiit tu' 'j-pust! of tbt! I j it S1 : :1\-:1".1. .I : tt: ., :, ;v '.:' x, ,11/"v 41 I !1.t 11.,-. I I'V. < '"! 411.NS xiith I! .au.". :.s it <'xii jst, : !..''! fl>, Gut iKiL iu->! "\ !h'>-wv :r. t'.ja' .ho In f .
'
: .
TYrl .Xc' ('fI,'"" .1..d"t..u 0".I .' 'it I' <.il/. I to :1.l ,' nyJit;! nf. ,!. .i't- 'u'-flirtl' ii) tlic two prtt-( .iin t I'. 11I..n ,a ti"'H eel'itul; 1""I.h.! 11 t. tt': .11I t. tin-: I 111"1'i t of OoUnnbiaxouM! : 1 I !.en watt:,! l'stv t'scl\.I.l! I :4'.e I'\\'r a' .tt.I.e

4 W. ( i. FtJa.t') r .:' !I'n.I'3etZ: \ H-litii 1: s1 3 J"t..1 u iUCf "-!fl'I'o! .. 1'11'11'! known :..f.jU-ilU-r: iii tliu/ uortlK-rn iHtx in t-u.rgttrllctoftltc < x it>!.,U< 'ti If the -prit:: II.I| i it.el.'r'It: If tlcry | !,-.1 his: i?I,4in.: Hut, the ut\ !i wr-. : h.;

-' ) ." .:. ::1 IHIH' I t.rr nt 1'ur.I/;..! 4i'. 'YrI' i n'V, "- titttv< I ly r"I'u'Ii.itt-.i l ::13'}11I I.. 1.rc.Itta'c vf null 0.1\\ tnnqiut: 1 l-T xxhii! h I the Stnof! M.irxla1"I: many n ,b.tf: r.hi"llt.1'? :ti I tit)4)I .
'. c 1-"t 1 l '
_' ---.I r .1 A I'\'i.; '' .11! d.,. I II\ I':lh''U11..d: :Iat..f.' : oi.t I< ni.l t \ti'! ; "vti" i.t :. \i"Ltt! ti\o iuicnlr.l ,. taJtii i lliv I I'Nttirt to tin.l'nito.1 ?:1 itt,L-.. teat.: IT" 'I"Itl: 1 HM t -" 1 i : !',. r'..r r:. :kit
ui\ .
["* 'd: .RI .\ C 11. '.. I\. -' jit ..ff..I1t.1Urro1l1l41.Isi, ? !"> ; if.1"1"4; ill !u, !!Ws ( s.1tir J rit (.f tio! i-oii'titutioii: an.I) AH ; llI\MI' wi".j 1 .tlt ill t.ominit'M. nilti'Uvl :1 I itciul t a l-renvh of th-: naiii'i.a! ('Id: ,.'' arntjnJ urA *:?>' :n-1 1 'r" :itia.-: ira> ton '

I % jy to the l I irtv.t of fal' ra .t tt ? tntkiii :, <. l ,'ui. 'I4.i rfi-ni-i! > ('t in.i.Ii. 'ti* and nlarn.li.i: ; i ihfting..?n4nt tijM.n I f..r him fr t1if! 'oII"'Io: lli! \\ :." i| -\i\ will bit M-tii that I I'U'.N: : hCli1 liltiI. l[rj.-s '' tt lhi-! tryilh ; .t nin. '. wa. ,.j| tf.

'.'t[* rountry. i! I.; 1'.... _r.t:r._ [\\I.n'I: I t- : I ,'rtt4ltottrru- tinr;' :s\ .I!,. .:. !lnir,121fr'.; tIiit it .. ,11'0 Ic.i'-tol\ Ttioiiali'w can-li'i I ti- 'q']>?*"-.1. tl4c,1' ;:rtv "to nhi'le! 1xurA 1 inniainm; t.1.! ''y ''!lit tile ir "' .; -. -4" t':* U,:' il1; -".
1alllpa. As" *
"- _' s. i j. 1 fir, .in I in ",1]1" ti-.4I''G n-ijtii-i- f"r <.* 'in'!,'tNllsll' in piMu-ij'; !** :tte i-l I iLiti-1 ;i-rtiut 1 II.. WHS' r<"I'r! i.i> 1 j-ni'lom." ni!1',1! i-\5";tinjj liw ti |'oti t1J! .Ill J"'Ct: of s.tv! sty, evl frat-. .-vlh.it .

N 'T'ICE\\ .11,,;. :.l;wn .::: .'d\1{ (jt I ...f:. r, a'i-1 i <-v. fuditi', :t.i! : in i prliec :' that \\;!In-tt }proviso-for! ]OOoai.1\) a IH I.c!: man 11 ;. I'a' ; n f nal! an-l Cent \ \',; 'culcniettt of 1.".r': t I.'. .r? ",'" '' .'.. ..!Iti I.. :*..' rr-n ,

T F. .".Irt .,:4 1g., ,. 471.1".Itret .11 JU"" I,16 ,.ni,.-is .1.,1 p.j t ir. n'mi i j' t"l 1 .of crime tan*2 m >nt"r<"... d..:Ijlw over .t'lviindsl 1| ;itretj4n \\ith..ut hivipl', 'i-n ni nil 1 1-ri Ii""- ":t I'I'I'n! fpiti: : ati'l' i I.in sul'tar.e.." Ihatul t I ', P1"11', "' .1 I .". tttrl: i) ,

Iter 1-1 i .Ii".ular'Ir."f,.tint to 4.lie t-.Jut) a =:::o |ttul, I..?. i -1' :::11! < "ir .h..rtbnt.l no.in- t 1 l-v a'1 \ ncrrnn sa'I"mU: an 1 tu! \>' f>- \ :nut, I Gal befit ciintacU'rii!:' I 11 t..r f.urn. ,'.' : 1 1 f ;" 'tii !c, ilctutli! :,: 'l'c1it.1.f the KIf' .... .,(, I .' ,: ., .' I., r t'.r. i : 'aros .,

.1 tt the t.o rec..il.1 1'.III IU) ltsl'j tS. .01"O. ;f), ; t..rf: f. '.' 1''.ce: !( "I :..j I ,'1:. If t.r. I'' of the moth (:;;;'lt Bet' t t'*, nr-l I will tK-t !j jt ..1"ih'11.1..in a ;tl.I .: nv.. lia 1( )11-.1 < il t ,. n %1eta: ? Hllxht4. 'i r'1.I'.1Ib' --. U s .1 $

31 t1anrl.Oct..1t r. _... "It.ni t 1' it. '
11 I y)

.

\r


d .
t
1
-- -

a, .
..
itty ?.' : .
-i- -- v' .
'. .
# .' it" .

b _
.
; '"ti'" II 0'.''''' :,:.._. ... .. ; -- :"' ,
-
". ". .>. < "
-1 .\7'fft.il.," ,, .' : ;%'7 : ')" < "' ;<" : fr7-- ': i': '- 1 : : "t.

.
,i -.
--
tI


tiir

.
_. .- -
-
- - -- -
-

10 cLe .ii I : ;. p.) III'I..j] .!. 'I' tl' Till- i'KM: I \ S
tii- .! I". '1. .. '!, .. .. .. :, .. 1':" ; ;' "I" !I..:. I I 'I|tFitsUls.I 'i 1 I..m.r.* .!,..." .'r. 'wi hit! I t'oiiivvv; (1' !/. th- rvat io.iiiipfiiii'liinoiital ;. ''common j t.. .!p'i: 1..1 ,,I' up 11"I.l.t I ,,i"t! IJ.. t"'is I 1.1.| li.i l>v*.nlx
.
from its ....10 in ::'s ,rt nuif. h'lI:1,1 I I IleU T.ui I iilaro, to oi' ; : .. .,, t"ii.i! I 1.1.; t. I i.I".I" tt t f tin') .tU'tir..ti parly.,. ::co riphiial; :Mil, S..1.\1.1 I" .1.1.. -nt', I f. ii.i.1I. tpotsi 1 iir f.l.w! I.." J.imi-.
1.1111.
I' itJs.tl .. t nc i'i.-in HIV'. off],i.il .ij'pro-; i in J.. !r...; S''I".'*:11"1.t i t," iv inlvl .si 'I -' iifl I I''''. s.t, I thi'': .la.i..I.I wlurt- I .r.? .w.l 1a l I.). <;,'ah'r 111 I n.oriimp "..:. '!. I! :iri.i-; :Mm f: TIKMV% Jr.. 1 iumi: f ItiR \ PBbrillKTPK J: I : I ] ''t'

1 \ .d. )..' :1!tiss 'I '. 1 iii.ik-, 'tnrcivh' 'r of \ hat 1li.1'ti1 I \i! tif I,; ix'. .It I t .." I Ixin in onr ;* ilurinjjIiv
riilx I 'ii': j I" n-i i i tin,.;; tlu-iv s :i.i! -'',l v.-|j.I.1 'in-- lh .' :i x.i \ ir:u 1..r .1 .14- 110 \ --:: (piopUh.ivin : in'iim.'ii .1.1.: I ii :

'\:t' .1 tli-jro:!*.]I"1 i., ronvxx h,. ;I. II.\\i.II. ti..1. if ilu ki. HT'I'ol.i": .-' paly tho-iu 't !; -> I" '. !I'I. uisi- 1':11': | "'' .I t [itt it pirtv. : pvopltr ::58 know il -ii ; I.;. innl.i. .,! i'\! it TAMPA FLORIDA. ; m or; j'-ut ..1 this x\i-. k.

It".:: the .. *-|1"'II.LiJ.t\ tlvrLi'niij i i in:1Lth" : .I.k! !IniHieti ..ur; : i ia'; 'o II!i. il.r : !1.1., T I';!. '. : -, f I. ,i tIt !ri"i ,, Un: I mnv! [ !,ioilii. 1 I !jol.lijj; i.--I!: : jupv! i', ::i:- St| 'li : H-w --' .' U. .:" ..; !. -I .1--I( of f j" {' ,oitnnity t ti.

I iii lily :MiliU.il IHt-s-4.;,' ill it I I' I Ir I"11--1; pjMir.tiiiHin. I I i ikt.o. :. th.it! tu .' i. t-c tliit.-: a-.-}'/!i t.. 1 nitist I. t i 1"1!I I ,i".ioi:: '.1: >; iifv. ainl -in: :ii"U l 1..1 I i-im : MTI ICI.t nt... I" i "..r. 4i i- ; : nii'I foiiinl ( hathe I M- 5

.j* r.i-l! tli'-M; m-'i-nro :h ;t .iill,1 fettle- ;| 1 the :Mntnof: f M 1 ivti.'lnn: tK 'ml' iu x.irio'j- [ (I'I'le!! tlirir: tlllU*, I tlll I (UH4! I hat I. ,' the i.t" ., I \1.11'f ii i ,1.1"1; .I..il.! i.". .r in 'ih.-i, i is- \.i., .

1111-111' vf I llr-* (1I :-: 'U! au-l thai I lli'' l.iw- 'o'.li--r States, th"rs hiw. t U--n' Mptnrvs m i i'I.'li.1 aij.l l jiowt-r I'ftln-ir ountuiili, ; th.-y \\ il I -nl-ju" "itioii .I t otiv .. i ion .1 t Ii.. I l"i",. : irs .1! onr ti is ;.- in i- ijiuiMivatioiis: of :i

thus jMss-til .;:.it to (I"m liiitainvil until | .\ I iij'4'tin.j., :'11 I tin I, : in err i'i- i j m.iki* tin llirt-ix s 'nviliift-st: in thv Tttlnl t I 1.117/, :n l In-I- an-, iii'l-"I. ."" i..i CHANGE OF TERMS.-. The price -it, .fnl! T.imp i ji.>..k* t t 1 :Kinof: an f.l.!

I time ;il) I <-jkj i"--.i.'jj.y slio'uKI; tJtMnon-ti.itv: I I st.uit-e; whvie :t
tins! I.t-.->:.iy 4jf m.i.i.rua'.iun; : or ren-.il.| 1 1thoii i I to (In.m i'le in In or ol Fill. >ie .i-> the pirI ol tho-e; who Is.lis.% s.. I tint no m;,IM Irn, : 11-111:1( I -..'. Ill-Ill- Hill.-. It '. l. t IM- I ..iti.ii l.t I TWO DOLLARS per year..mvarably L- .. ; to Inr.. >h. 'Ii.i4 til.-

thoii,iit lMt \ Ii t. ,-\'ilill ; njl'jvtt( xxa ,tat m ii"inii'v: I l.r.-i-i! took p! HX- li:lit t" :,1'.I:. I 11"1 4.1-Mijj I... \ .ts. tpii .-. 1.1 i.I"i lI.'''1'.ti' :i-! .I| in 1t :i ''I.I ." ? ::1".t h.4-4-s-

mi c'.ll.I .1111 i d.at! i 'IK iv wouM l IK.no fur .\ -.rtitl. -ir. xtliif' **' '%'.. ..t- I In TV? O:itli1 i illy in siii-h, tin; ,, 45 tli.( ".-. I I Im.k, upon "1. 1',1 ;, s lux.--.I, o.-.l'! t!: .t. .. ., In A.IVAICO.: i .i1-. ii: :u..-..ttsiti. .iti 5i.nan.'I. in a \ or.l', i iis. *

tht-r no.--."" I. ill'l.dlh v j il ititollic I Ifgp" x ,ix' ::1 ior, wilLm: this I ,&I-. e h ueseen thl- 11,11', .t siilti.i.:v, \hi..J I ,i- .1 1":1.; -r ,0'\ If.-li.,1,1| ;...1] .li..1 ::, Iv 1..1 I CLUB ilATIS. Any person scudii L- i t ".1.1! I xt ...1 Slip I. i'oinm-iinli-,1: |I.y

Ijlioii.. (.f t.Itri-.. m: .rv I thin .iIt... ,-\. .ix. i; Si I"Ii.I in slippoiUr I t.t ifnv: nielli' .itnl wlm h. oti.-i' ;i\.I. i> .1, .11"II.r mi' rvl\'. toi.mx I "in ., '1. J.H : ; :u thoniuus of tea Subscribers; \i.i nx' t" t. ,ln. is will ainl fix .trl-

1 u'r.oi'.il: g 0X4 nun ills la.1 I IWn pio of I F.d'I"' "'. with oi.v ..\-ep'I.H.: .iis.Il. I nlit.. ,i; ,inpo-ii4: a sill !! upon tin4 1..II.i.i \ i.Ij.s t. liny .irv no 1"r/ iixtii.i; %
; imaie will be cuti-I l-'x; known this 4-omiii'itntx .1-4 ihor"ii -
% l'l.-l) }.ar it! tin- h'rr.I'Jf.I.t lli.it i-'''- I.,. a : -..11..1..1' m.m. xoiin; to restore .nt, rtwrf\-l'! i > r.i-l; i hii siilli.-i:-". A in.iii. ,t-X' .11.\ I ll' .}ll t,,,'i'f I ll.ll' l ptltlll' .lli'l H, \C23 by 320 tn .

-r4Nl I 10.v iluMmsit'tri ( 'ompri>mi-o. ainl, ) I II I Ii.. Ml-sonii *.iiii.i .mie.Mr. .. t ::ItIIII l linl'l hinisvlf 'lu-iilril! i inni' '"h I linn.- .1. ij'i'i : \' \,7i.1,, '.11 ilr i iiini.: !t..ii, .1! th nI ted to thi "jpcnmsular1. : ouo year. ::li-:"in; !." -%"... I tile Hit al"'mlI.I"1; I Ii'

I li.il I ii.' -u'I';".:"" lliil tli" ;it! ,,,- to lie 'Ittuilvtl. .. l 1 H.i.1... t- t the ".\fl.li"h! :a- I lln.se. 11wI. .ir. uh> ,.- :iim I IIH t ;o, ,ainlvvliil.ml I ll.l-. |I. :|.,;. -tt.s.. (.,."-ll]( tO I \i" I i -4.. ll. .;"-" :1. man. ,atul : joo.I iia i' / !"r.

11.1It.I -ilalioi; ill ..tt. ill"-- Mr. \V-ilki r. 'lh<- :i .nllviiiin 1'-11 Xt-w' 1 I. il"I ? Till'( Ci'lli'llM' will i Ii' -, :i-l I h.iv. s.ii.l. ih,it 'I t tii'i t NO .". ., lp' I r .1 :1. \\ e takv in intn: >ilnt-iii.; thV"tn ) ,

I lnt lii" .t! of Xoii kliow ar... ilr -lli:it I ', Y.a [ \ II I 1'1 \\ .' I hope, "I.! rvc that in :u'.l! I tint. I li.ni- -ii.l of t \Ii l i !..Ii. ii r i i- i to t 1.1':0: | m illi\oiI. .tii'i.; 111.. : jiit-a-ure .
J.I.j > 'i iii '. tt fit : f.. rii'diKat th. ,' ,".1 I is.'r Master to tli' ,iil.Ii4anl ..
v
w..> Ki-i.iJv{ :!. ;4.j.jio.,il in tli. iJiMuilriiMV; ,, I xull JH- .t. f. U'h it I anl: 1 lo tlllllklofsu.li hll"'I' I .ill! pi--.kih; ..t, b""lis: Inli"W. nun till-I l iri-ai! 'I.-. I.'" -n- ol tin I I- i ur. j ."

'.t tI.;" 4-ompl'llll-e.. 1.1| 1 f..itlhh'. :! i iMS t .illi.- .4. t'l' >..- I t..i'! 'i:... -riI| -o' .al.I*. I jii'l! :i. i .f in' | 'iililn-:; 1,1 th" |I''NI| t||. ir ,. lllv. I'...."- .I l"l. -.10 -t tr.! '.'t UN ", ri > ..r lit 1 I.-IHT MonMNi* !Up, tk for tn'lII a t fixor.il.Ie ijoii-i.lt-)

the f the h lie! limlv ill llor .. ; l 1.\ his ; il I i- Ii.'t! oitlt I ., lit-! . '.. u/ll.I li .
I JI--J 4- < lit" rotia'n.evin -il to til'-., xx .filY p. opt.-( it ..III1. "I..II. iioii 1. I r- / /, I..s. .l-| i II. n-i f-il'l''t I'-l'-l 'Tff.lI'l'i'llH' I i.'ii. f

tit rctjiitiv tli .' i vomjiioini-t: \\ltiih li.i.l, I \ "."ri r..I".li.n \.i" II..I..III.i..I.I1| 1.1 f ..11..1 (I'Ui :"1 nnj'.i-t at.III.- .t t f.. ni..I.- o1, '1.1:I t i ,,".lilli"h.1! : ilirv' ""-1 If il. i- '1 lie. !llr't flip f-f t this xcs-il ,".!, r t1.:1! :

looj I..r iii..rv .1".," llnitv .\:11" >h.tiM! I i;, 'hat it xv.isi ..x. I., !Mow at : :iti- 'I'I..II\| : 'II.I s'tii': Ills !i iin-M; for i.i|! ..-. I i-.iiv, l.t t: tliollht I., 0.1 /.ill.! tin.\\l .1...Oili i 1.\' Ill !ii' Uunocr.ttic ? oiniuiUoiis. '
: ; ..f I. MvNv.iJ. HI.I.IInu
I not I": w:itiimiK' lis'' in In-il. Th.t.l ii I. ',' I I I XNIS "\I'I.il.! ..I] |I. I.,' I tinsouth. / (1'llt 1,4.X' hit Mi.I I I'lllinoiv's opiiioti-i;" \.1.. m I IHMSI ;I I .\ 111:11 .IIIX thi m-4.l \ i ..adI.; I ll. HI.-(t5i. '1' xas

111I.. minis! i If.s., :,11' in.l t f..iv t-r In 11 I 1",1 ,li:Jt, i| I'V: I the :.. t"Is. .\flr. I I t.ikv litin ii In- slituall: ) .1 1 I t .V.c I hiI \\.I. i.f om vaiK. hi-ioix._ al..1* ili.iw ih. i. I II' 1 ; ril.-ll-I.M; 1.1 1..1.I itiin. Ix' tinprnpitioii-( iiiu--im-rs.. .d-.t

r .. < :*v .-'I.h..j. xi-tlitJIy :11:! in uiitiu, \1.1., .-r. t this reMiietioii w.is! icmox.-l 1 ;iI.s,1 I i-oiniH'litors". as th.-v. "la".J., imw. Hti I i- t, t "."' 1.1. .1..1' ..,!i..li. ,.". JAMS\ I : IH'I'IIAX.V.V.( in r4-m.uk.4l'y! ;... is Ml!timvfn>m Xr\\ \ ,.,,. .

:o ;ii::1] tny fii.n.N.f / N.i 11, .niJ :,'111,, whotvliiiivti I'. xx.- xx4-141 ill t. rory ii''toieil loom' liijlil"i 11:1 of hi1 jsl.I. -t.IIJiI 4 ..1t'.h'I'.1 ;,.s m"i t ln. I I'h.iiimiii.: ;"; I 11.\ >- -j..k.| n x.iv .! > to; Ivy \Vv-t. n-ht .Ii., "-from K.-.,' \is'i',-- ':f

1 { nt.i "[1' uii'ir.1'iiJs i .ui'l our 1" ilit v. Yon kiioxx i 1,1:1.1, : -I I wliuvml* i\: k j (Iw-yoinI .''..' ,1.1: a ,in..in : m-ixvly) xi ix. .i.tliihlin, } 'lx I. 1,1..11.\1 4-1\ I 1"\1\\\I ', I 'iint. I K.svi.J | hoiiri OF.

tl t> r o i. j 1' -.,1 itriii.. lo Iiaxe l li"i I'.iti- -" :.ti"'* 55 tIt" h.iwoith: I ,1 t Inown.. 'I I i in ii toivM.,. l.r 1.0 timv 1'i.i.I.!. lo /sIr ,Il.. itiv I 11 t p

loni"s '. o"t of l ,Jin !I i i-t,.1! al! t the 4\ .lwliHJi l- the p. i'pi-( ; in .mxx I ..-..li.1 in ivo -n.- I :.iuhim I.dl"/it! ) !t'oi lioin' | \' in hi- i |111..11.! I llllt: I :Iin-t ill.It I hlM- WI I i. r. II i: \ I I- I 1'1 : EIl: ('. 1.'I -'. '-' -

I % : ii'-w ..:!fl! <-t: I tn ,44'Uiitiy without .-1111..11. menp utx ilit l.itioii :ml x i.1 i..l! 1.f..i.I., .nlli t. i i.t.t ilviilu-' .. .sl.tlnl) .id.reioft, th,.i ,1'L C. \\ n r, r \ \ X n \ \ I ':. liisi Unit $ ro'* J Il.Isiti'I'

8 4MV4MV4X. "la' lit.; hopv In liin>l.M .x.iXoxx. -. : ..1 to this mir .il.lt. <.r."I."i., p ilii x \\.1. who. I is tinilviiiov.1. :uii- n-'tiii j i iiitlu! IM-I',1 mx ..Ii,". In tiMi' upon) mx IiErI..It. I Vt. rt. An .I..ti.] for 3 p

I ;. s i. ..!:"'. I IIi. il"1I'r*'"-. ..i ii.t \\ hii I h;i- <., loii ,", ,; 11 tin- )projHiiiy .. I.',- I III I I.-.'' tsijii.1.'.. ..itln r of lIlllMlltWlllll'll I .' .1 l I... !U.I. I It.I'l- a. 1..1 I ;. III IIIXpinion "i 1 i..LIL "r.t. ..t.. >vii.i.r III.ii] Ixxo 1 livpr: ; ..... !:.: \ .-.,

: 'Irain! : :!l.. r C'>,, :itin; : i -uit vur ;j':uivJi'llJi'tC it ftliinth.. I am I the '.i; in.in illsMit I'} I''. )I'S'.1.' I -I.OIlM.IV.' al'o' "Jlu i t 1-ix. in.in i omif:: :: Ir"ll invlioti -,.,. -H ti K "U", h.> 'Its.ht! m the nppi-r; I li iin.Mii.ir- S of thi l (

1 .! 11': .\ I"( ..1;I, N.Till-Ill or o'l'Il, | | .| tl -p'-ik li'i-i'tftillv ..1 mxii.tioii: I \ niot I tiii'lii'nlU I I t I., I '. wrii- I l..'. 1 I. .|Iiiinl--i' | .... tush hiik'il .-. U it"I..1 t vliti.1 on tip.lif'i l : of ...pt4.mU-r./ ii.fl. .*
: ( \V p ::1. I'.ix., ; (
4 . TM. t-\.iii' i :. n : ,Ii jT!I'!,- :ni\utv. of :i i I nit I think I m iv .iy this -:ti.1} \o'i "il ih-t I..I.ull" mv.) I i-iml-l, ]VIII mlin'.. n.w:. ...sI .r xx IH* xx tilt il.s* tis.lttilti.l" .'I I f -Lixi it. ; :L c.\ oiinfr ; I I'. ,. 54Tii it. i '1 Ii., ti.i' .r..t xvi-re eii.tit!! Th"m

.. '.I 'tH,i-'l'l j.i.. j. l'o u...' "II. tl.Hll. tlli'l'lI I !: :,:ree xxith II.-tI It'I iiiv: ..t.Ii.1| ; 't f tile ': .n .\. o' (a".ir i K-4oiil- :1.lli,1] sI.s lion; .m institution' I foimuj.; a".r..', I ilt- x,4x MI.l'l"' I : A. I.t'Ni.. .t I I..., n ; | i ii] iritv for S'li.'iinr wa al''iit Iiffrt.Thf ) -

e 4W r4L 1 !SIS 4 :1.h.l.t.I ..".. i \I ,- .'t'tI n..lai.1i.t i-.*ti.1: \..\', r !I.: "''. aMi-! 1':11': 1lt: -ir, ,1"1.1 I 4nmv lo a-k IIt..-I.Is's.1] ff inn' "| .,1.- gist .1 hiivtil". iiiuij : V, 'I| Jt I I\KM.-s.; I: : .t .1.. kn.Il.r t n>u il! I >..mo..ra'.ii. rna: } ?:f: ii: tli'Ihstriti. '

I. .. ,;" .. it '.- \ .ii \LI. il nm-t !". ...1..1: 1 : IJIIM.oeeil l ;in 1'V 11.I "-,''11 :\l.llhal nopir- I m ..| .1".Ii..l.; "Ii'is h-C I II.! r I iwo ,j |I', iKln) \ 1 xxliii li i-om mtuhmn t tiu'x.AITIIVIMX. ?

... !. .. th.rxx .ul.1! l th, -in '!'ei ; f..r tin- ho'i. is .. : liiiiili-'l i *::iv4. :slit T X. Y. Xix K ';i "O.Wv .-
o..t ,< !?1JI '1 .t t'I !1i.'' -| -.&! of II. 'ty sjp.j- : itnt : 111! ( 1 v iivi-i : I } : 'I.i I. : olilrr(,! I : r.r nirr: inrMr.r.i I

..Mhi t. L. -f. I : oi ti Sr i m'm I.. : :Im; '!I.. i:in.-t- ;t., -nv: 'in .iv ""si.tt* i thi-iii) I n".-l ,.k. I :.n-'r t ilu-. wi-. : / haxc irrr>-,t Iii>(p forIit. .!fr;ij4' 'lfi-1 .
\ Blfillh; (
1. -JM .1. : : 1 jrn! t 10 Lr \lint \I' nIl\ \ \ a rut: (:
: C II".ri. ..t! !1-.3 1- :H' ".j), u. uli ,, 'Z.ixeinm'-nt' :oiuli .st&t.1, 1 cxi.r ilii.' nil of I In I II In- tir-t pli.-v. tin' .* [1.'a'f"II on win, I IIt. h, tfit .ln"i'n'I .iii )>"it'j .>/' t/if first t'on / /: fi vi'Tvr.in < *..tsJr..* (liin LI.-.! on !i*< f .irn r-s.
Hl\\ I
r %V J- I ill 0.. ". l.'li.tl of :ID- .'Iiili-''. .ul-I til" to it. i \ 1 15; ',. 1'11'm '? inl-. \'. -.. .m-I 1"""- T 1. I. 'A j1'ei/i O'i .
I .1 : : : : I I. anil! is i .1. sits \ :.!i.1lit1\i ir f f .r litonn
p ami in.in .>i "11-1 ir-mil'n' in-i-'i.i'iti4 httl \V.I.I.1 \\ i'li :.1!! i5iiknowlilic. in my c'-s.; liI.: loii,.: a. it u i-, ;i- r.1 in u.s. .. :1 "ii-4-or !1.r.i..II'.t"t 1, f.-iu t." ,'4 "f: .\ fiii "t*. in 18li.J ;; S

Wl.iti-! I ,. ."it I.. ih-it ..it's of t'(1 .11 tiiiiul -" illi, ".tronon \.i..ti..1. tli it .I.s ti1s- wnh, 11I I Ii opini "i-, .itnl I, i hn-j- '! I \l'-.. '\ol'I| to Ii.;.1.I it... I.i..:-roll. .: -Jo vi |I. 'r V .

J I"I tli.4'; H.10.. *, He 11"1 ':. Oil tO I llni ..;. iI I ,.1 th.it r.-siri' .-lion \(> :l'l 1 li:'1'I -|han; ;.h.it on wliMi I, Mi. riilmorv, .-t..n.-. I m xxhiili mi_ r'ji'ii"r( ti"tupp'i' : I nj'Mr. I rll! ; niilorr Ihr rrvIiilion) 8111I I -'. '- '-

j"':dk .j :ii \. :(( < inlit pivx.-iiiin at lln- i 1.11'"I'r: I ; ill it-i-lf; I tint i jt 1"1" r.-storvl I likv it. -ir, III it 'hip "I.i.i i.i moon! !: \ 4-om- I'illnioie" arw ixi-n. .\ I w.-; ii.| ,.t. (| ::i ; fiirilirr:! tij ih.U! I ;rn: whai: i\ r.i Ii I-! crT"$ rnmlwr? ofthv .1." t. 1M' C'J..t n

., i iu ., ; I I"d 1 iI ) aii-1 I| nut ...1 at iIii' Iii ,.. in th ... piiii'-ipf. .iiul I v Xo'.ll xoles, lo I the --jit I hoi./ m < '.
i: i" n- !r. i of ll---i i.-ition of tin \ : s\ iVs ti.'i'in-4'sl t. s U-, $ i s )1'I .
; : t.a l MUI. I Kllilih: \ UI.Mi.l I J l\T.-: \ J. I" f'I n' '\t IVi-si.lrrtj.:.i1! ,-Irrlti'fl wiT rol'-t-
.fj 4* # I -a. J". a'Mi.} s-*,. Iii- *,': ,-r- wlm-h \- li.-i-l: 1"lli"'llii 1""II.y I : a (l-i-l I I I II tint |1..1 i-v v\hiih woii'-l! ...111 ihv li lil- )I) in s-, I 1..1 I it ': ''h to X oil to. -. x I ll..il' i ,. 'l-'v reaili .t.! > il .000.

S ,. .*ji JI" ..:. ,.- "?!.' ..; In- < n.lojm..'nt HI! 1.li.. -I I :.k vo.i xnili wlr I t jMojuiviy 4 iti I i ..I1 ;-II -i-i lion- Ih.1 ui\. otlivi pnlx, in tininiiMirv. ., '1.1.' eonisv I 1.1', ,. !jiii--. ,tilml for mx-lt. n, t* Ill .s t ,;' "I I -f-l-'t ti IH3 '! 'Ill'Il

<. ...4.-i. : I '. .- Ill- t-Uts of | ''.V'. 1 H 1 |Vf I .n.. f..r"I.1] an.1 1 ..Ui.ftt! : : 111 1.1 olli.-o c clios. l he J'i .id"II.1 vlvilloii! I n-i'-l iI'l.... iii, ..,. :. ,. t.I". I / ',.. '"" ,>.I/ -' '- .

.r- l.. st.. ,'. ..k ainl 1 ui-;is .111 a- ttl,4ii u .. 1. "-\!-, t..ui II. i. f ,., ainl ..1.! .. .Ir. )J.iii: -Inu-iii's ii-ir; > tr :in.t I !nMii'' xmii .i'i'1-4: 111. nt, unlit ,lofurili.ii. pi MXoll. "" """ i. :;,. fir" / .(" "" '1'. ,;.

i_ >' -i ;"i :I-. \" -. a- .-.J. n :sij tin- ..I.Ij. iwrx_ \ihi I.-. iii'luMtu, t llivir jiuijiiss to 1. II.t tin- -i itii-vs li.iir' 1..1 -1'.r! as to a'.Joiilom: I hol-1! IIIX-. ..1 I':: 'I.. '. \.1"'. .\ K I "U I C :> T. .".'I'. '. I' .i-e. 'I'. top.rmit I l"iik '. ., ::-.i

*g,': J"U .1.) ,. -', i'--th it th? IVinpioH : \i] i i. oiui i r,-- lid i..I! "_ '''I"I.f I.&-li."J' lo I ..: ( iilll.til.. nt "-;,.t .' 'Xirxo'i. m.a. in-11 MI ..11\ .-..'',.iiti"t.HliI '1' u .i., I Jr. II15 l iLi.. .5 '
.1' !h. :
I J
i i i t "ii ; i 1' -i- :1.
1 .* .X this, ,, their : itrit hi' wiil !.. isis t .. il.-sire ll, it 1 I ito -o.'It I. ( .
>is. 1..:. iii 4 i M4j "'"11.:1"l : i Inttriiioix ,AIJI'.II: -iiiniiicr I I. jM'lii: v.ujijti i hot (pro v I. to (pii't-s. xpli( 1 .I.to ....:t of .1 cry liai.il- ..

.. '"na. t ., !,., M I'i i ...ti.i.". ;1.1 tint iluiin ; tit.- i'\t jin-iil"iitiiltil : I -ion-. I 11'hn 1"1,0 I.i'l.11 lirmU. I.\ '. ,5- I I. loii,1 h sjt. II .i.s. ml,!!14.that: I I.alo| | i '. oi I I.il'.r 'ii.: I I'" |1'1 O..r( "t :... / '. "ii Io.--t..t.-U..l. 1' ,.:.

tli.4t ti.Jiil 1 M-4 "u-l.j. i ion tllli ihv'i.jM'i Hi Ml. I'll'mooloiii'I: liol'l! tIi' I"1.Miiiin I In- |MltV, .''I'folHl. l"iv: |1.1.11'1 l III till ''1'1..11 xx llh .il.V I." ..Ii"'I, xvi.htI --. .,i,//.< iwi. )hiv., II \ .'r -" 111.1 a- 1.11'.0 l S ; .. .4

1 w..tLi! i IT-
: i'vl.- \YJi. 11..t I I Iii zi.iis' I? I In Iv tin"M.lhs itt thvll .. .. I.I[ ::2'\.i.mis.Ae. )ri.ii: :t > \\ :!' :. > We tioutikv: tin-' !olxrty! r.-- ( i '-Id: :si,
$I j.,-; ii-iv 1 .-:tl II.. at1vftu,
ll.vomiiii'i..-.. to tip-; pi.r'.i.'ii ..f 'Isis I.m- 'ISI8.it I \\i 1 I. ,.d 1.tl.tit' i-"'" t: "" il r i-. \ll..-. t"i:, I. i,i .tslIiIi5'5.! "! .\ ".. n-t 7. 1 1.,:,,;. j jl pt-r-oit, I kn.iwiriij' ,th./ (I'. !,.... itnl I I...! r.IU' -

gut:: l*<'." *i-v i i' i- iii'.-t -i;" 1.:11.; : :.".1 iiiiitM- .\1tl.. s'."'"In ih .it MI.I 'I.m.rct..t -p'-ik. I"'wl" ..' nijlit.i I It t ..i-o:ni/i.. '- ii. f..1 ,ix r. \Vv ;' riin Ih..I.f.! x. M. u-ie. h&fA. An un-! t-1.t
.
J "lJiaj'* )f. 4. il ..1 l MS "1".1.I or mole .111:1 ti),.- gr..uhI.l I ::i'iisi, I'I'd.' k. |1"\1 I".i ': ." ..f II" in thv. I"II"II'.1! t (| v. lit linenmill' if nr fi *> n' !- rt-si> in,) t. I 1. "' i-,. ,-I.,' 11 t.! "

anxili'i.ir! ..l-! ... '. .1.. m ,1. mv. iu-1 -th.it; "h \\'II.I! I onlv, il'c', c'I' \> ln rv ili'-H- .imi; "-,!:' .- til.- ji.itt\ to I tilt I :, I!m) ..i"n olI. j Fr. *, hf Fl..r ji;.rr. "ti'l J-t'irnitl. \11 1 \ 0" 4 ,: i' (h' k':: ;'1'1'''. .

4' : :7n:nt ,. > 1. h .- ,p. .-'' '.ti. .II.n.I 1.. -.iv-ih.j it ;. :,1 4-\ i.1.1tt \iol.itio-i:; of II,, (-on-tiutioi. IIC' .I.l *'.*sf,l'4"' I Ill ill.so I '''P'. t- it f"l.l- 5( Drinociiit'i itior. ) in I I'ul.: !|I haM.. 'is w ,'11 1 1(1'! : xvs.I; pi it,1 5' .' r"ml {. ss.-s .j.ff? )":1.1 r HIT ,

r.tr.t..l Ii.; .. < -iiij I.i.; t I ua .r win .: i iru! \, : in:iiiift' illtI..lil., ; '. i i"i up lo I ih. .1"I.I".f; I thii ..I'J TI 1 li. n-. 1 I he 11",.tio'i' I..r'r"r., 1"1"1-" j I II'' xct f-< I gr..I.ful! .

.-.l1" .'Tf s.1./| /. ,n. ift -.. f-ti ft.is :i S.1!.ti..1| !. t. tin-' 4-iin tiu-'iit. I 11't: \T.i. iln' l.r\\ t lt I for.., sir. I.lkl*; th...- UT' >j.,1"1.1' tfin i "s. t'i- :-. ti.iti! r :,11.1 I fnir mmlrs I"' 'I t,. i ii ii ;, -.. \1. .t xx -., '. ,.i ..1! ..i 't-itt '?.''''',

Itm ivrr-n: !."! .-.\ .t..1 i.v thv Mim .1\111" f I 11:4: ]pirt \ ii i1.; it I-"'. .. V"ir. "". 'hi ,ir j irs ntt ,iti.i} point-: !l.u.k.;:. :.' tip,. 1 II l.v| tlotll. I i..n i. "IIII', X took li'' I.... X i.-ti t, I IY1O.t: 1.. VV II MKVKMIII.U : : I t

,. .:, id'. .,.. r.in ..I..,. "'. ., .1.. ihu I. :in hi- -' wh'-ti l-f l.n. ''Iin 'In- ..1.-.-t lii-s tiit 1 4>n iui-l :i.I. t.il.I..f| th., 'r ii .-p ii liu' .j.i is I X 1t.-I l I'.lilt!; I- .1 i.*', .III -W* p *"111 oi; .' 1 .a.tI1"1'1.1 rt\"at.ir..l '. -
.
JM.J, iHvn' lli. .4-1 .1 I S-1 .il'pli.! ..! :; ,,1. ri 'ill.- r'I"] :ii of ill-Mi-- .-m I '.fll.I."ni.| w.;., -nppiiiti! 1"f. ; i| tin. fut : !'II t t 11. 1 1t Knot \oliinji-iii; :" in II... 'niitx, 'Id-I 11. Tin* 1'1: \ I' t t I\ 'ii n i' \\ iII. 1 1. n-fti IMv -- '-- -

r I .111' .I. of 11.11 I finli.1 l h n-iil I f'o ." L\-t-i 1' P I ii. .. ',. ::1 In- I. I Ii.. \1.1-.. in.. i.t room of tIps .I ,
: ton. t't i' n. i 1.\. lit ..1.1.111..1$ l'i'-.i- i 'I .I., i.il-\1./1. t t tt_f la. .-3.I. MM_ ._. l'H.__ ._'__.. _.. ,.i r .:. --Is-i--'- -p, -i I. '.ti.. is.-r 1".. :.1 i ir'T---: i n-TI.uI.1 I ...il, ; 4 1\ I\mr. ...,.. S I,.
"
-y. -
.\ T"Tin .
f is
_
,"'.r1 ." .. t'lorv I .I.t, Ti! "" a' .\ .. ." ,, I",. rtl's : : fll" : 'n"I.tnfnr. I .
.f ,. ..II m 1. .olll.'X. lor ( i.1"11'1 514: 1 I. 1.. ,. ..
: : .1"1\.11:
'
HIj.M'V .xll
.1. .I. II I. "ul..1 .- I.d'.1 \IH i .in": tiI.I. 11,1 1".1 I MIXiin'- nithli"!. | : x .. "Ii >m t s | !pi.il j l-y the I lo: x .1 f K ( !. .. r's h. .! I nittnIIar _
\ 4 .1 1ti. Js .44 f ,. : r'II".1! I i'i who >.5ut. ,l'l: I..' t >\ Illlxk'M-: C' .
: U : L ,
L'"w I .JIl.j I'
i'i 4t : '1'.1. f.t.: | 'ii-; II.", it I ti.y; i I in 1ttUti :' V.4'1 ; ; .. rn : ".f :.. "1'.1 I., .f..
: 'ltl.J! .If. Il :'l, ; .
L'r.' ..I I ti..' I IVili I I 11'1 J' _J I 1. .iI. W I Ii'i.' !J I. s. \ .,: I 1. .,1. .! I -' '-
j i' I. V. :, : rll.\
iiitoty li.s 1 I. :ti. i -I 'i"r ; !, iniii h j-ni-i-i. ml.. iitiii.lr. i ". t. .1. ,!. ; >(,,. {1..1.1.! t..r
) .I : .i.m: ;;:6 .I! 3', I Fillirtoic: t.t I.:1': : ',- I., I ill--I I r-p : i in i xi. :ioiy witlioi.t, 1".1 1 'p .4, I 1.. .ts. : /'f'" lion. 1..t.\I \\ ,i'k- I'" *y ei It.it 8 Citih n'.t1
: : .t! :1. J' ot ;;: mm ; : :1"1 u.i .11: } .! li.1!: [ 1i. .! fit .i1! .I' ., 11"1. .' :
:
:! J. I .' .. pI. .. I..1' tHMt 1.1., ". of Nt it ir.- -1:1:Ii..u: ) } r..II..i'I .1 I. tf. n ;o-i: --I I li'i'l i hit I vi xv i-"ilitl.i 1.1,' i X 11 i -.. 1, Ifi"! ii> ,I' '\!lit, I .' invite the a'lnt: ."ti of our I.' i J l'.tIl"l'!.'" ,u..1 :1 fltI"U
\ n :i.| 111! .i; ,. t ,
i I .ns. I. fiotn ., :. ..
lexHo ';. V. .u&. ::14; ,1 m.. !(t' 'ill'--. pn'x ...1 I .1 I I 11. iti",'11. "t t -it rx txi.-o! ( : ; :
41 mm& .: : ;inijr u <- "li"I" lii--\ r.* \ 'I 1.1. '". lii'l'! "* :1
:. : \1 .j ; : qin' s. I lion a.1: i.i-i Wi (pf' olin x vf.v loi; nk
.
my.11. -i.' i in 1 l }" ih, ; ... l"u. .1 .
\n tin.l! 1.ju v rvli.J./ f.
,
-t r-4.i4-r.it ruiiie { Hi winihii-4'I aiiocv '1"I .
:11.1 portion: of the in I'." iy n. .-(' (-.it i. ,; mvnl it ii InV.Jitv : tl .. 'n\ : .... 1': '
li 1 lht-\. to cat: i II{, ;.iii.1 i 'h it i. I I 'Ilu' reiniri'in..lli'I i.ii.I (fr ,., ,. ::
t.ttl"r'jti.l Uit* II.I ..uturn l 1.4 niniiix< ; aiiijiu''tinn* ,lu. I H'l.ii'N- I lii! 'int Ifo" M! Jttleh ) .1- r -i nI *" siLks ,. 1\ ., ..
I r.
Jittv. ,ill;||>. !! ,1 I fool Int. jtf < irs nil C'. mr! i t.". n.n 1 thi-
fl111 .. .h'! l : \
-. : thv -t. .t.s > tlui iii itiI)1- of th iikut, .mil) : up
\)1 l.'u.i'j' jmr- t.-:I- -J\ I llilul' I -- -5 J II
r < hi- an I -ltd: of 3'J < vj;. .0 I111.' is j; oli,. ni1 -nil ii \I !li.5 :r.* i4'it :tU-toMs| | t-i : 1- ;,ir of 1"\ .IV. )1i. id 1'I.illll. xv th .I IJi fr (; >ciru. .r .. rt'. l P"I.. -ti'l !,1.i .* iixt 'l I"'I'I\! F. f t'-t :''.'.. IlWkiI4: I''I'9c 12

1I i lthv I I''ii nii'i! 'I. I.J! ,' tt.iid.n.: it. Mii'-i- I hl. \ 1 k IN": ;H ', H.\!
'1..1 in-; tii.tt nu.let* at. :\ l-y innjMity) 1'lao-lhJ !b.-t'i tri.-ns.! I I \ r. ,-,. K. X tI tIf.r
: III' Hoii-v. ,ih-n
-.: 4 f t ;. .. .in.! s'I -1111 M'--itM's' -Aitli 'ii'oiito'is ihvjr on.il 1 pI J.- I t J'I', ..
.1. tlu- own :
.I p i tnr411.anI -t m I.. no o, i .iiii 1"1. I: ; .1 '. I I' iii.. i. :. .: :; .,
.
Iis.Iii4t.... -: -viy l I.- I..n mtio.in. -.I. an.l 1 ih!i "ii' !.v : 4 .f *r\ii< tin-! I \ x'> t I i-otiM: 1 j r-tr C ii'trst. .- I II I ixtkm-. I I' m.. -J-Jj <."> : .t/.. (,I, [uu.k" I"1'r.I 11
; :1.1.\.t., pr. j j.iox.ii'V: ..I ; t'xxhn" nit.'r tor shi- : i'. ; :. t I, ..ilmti .
-r .
..I'1 I
.un .'\i-t- lu-n-.n: I K i- tliis: Mpp, 'irvit : .l.1 ':iiy;: .ni:i1,I 4-ijn ,! \., tliir *>. HICMr. -. i to t I... ii.. !i. ; I"IH'\I; .1! j I l Ik.; r, K. \., :t''t I\ .v 1. 1..11. ,tj;. : .. .
{ tv! r ri-x.
lhal t ls.- 1'nil'I.; .: i.ill-of ({ti h -fii'i N\w ; : .Ati-in.! \11 th.. .d.-"II; -r. : li"1 .1 ;> .Ii.: .v of tl. ; -- -. l r Ii i ij 11 m '1 f't'rU 4
i, j p. : -1
ifix
\11t1'1 '
!,.\ 4 *. ..I'.r..t.1 i.-intoiy t-o\vi.-. | l t.v I h.Ij..u1 .. : 't1't in.' t I.} j'l-'i'Hxin-l t.. li.I: :' ijtiv-'ioii :..1II" ,. ttl. 111 tlllll.vsltiir j !. |. Ia. |: :all fotm-l: :u'l i j r--f; .' r>,a.tr- I. mill, I 11"1 _") S / .-A-/.V/io
.iitf! I 1o"rl lo IMIIV. "III i i j t II K. X.. ;t. .- -I. ... I"'... No. ., 'M'. .
Co.npi-omi-4.j aii.l) th tl a-. il Ii. i-, i j | niM IiL. I.' kiinw ,//.tl..r tlivir, 1..1..x : l Isttt, SIr, I -' i.i l .no"I.I. 'J i I I 1"11 ? I. .V.,1. ,! f-1: |.1..1| ; 4.
.: .Ji.i/ .t. .i tlit* 'I.i I tin* -, t fiijin A !1.t1! l..t! In"le n. :; I I L V. 'II' n, It
st.iIt..i ,
.11"1.1 1'1.1.
.uhil &vr rvstiin liii.."I : .Iifl: i r. it 'p li/an. I 11:inn the : .t :1. tn iii'" _: f'.'tn % ; it.i.jf.
ri-jiit !! ;
t""II'fl.i- I $ ..ii. i: \". d'adi! !. j ., Mii'ji.. tit :11' f-.r :i .1.llt..I, ) 11 {U In- l f.r tinlimv. In' wifl)" i 1.. :ix 1.1..1,i f ,>r tie?. n"', ,i-- 1 r.iokiw i >. m., 4 :.i; |'P8 kiiis* 1l4..j.I t I' \ .tt t 1.iii'ii ". tL.II.\ L*. T. JJ-. KIr.j..r :,. ,

.hr,"; !",1 'Unit t...r ouiv' I. this .. I.ut I j I t'liinii .1.'a.llh..I! ) : .ti- "f"!"ii I .ill- :!.*.' i i ito I ..11 r.,1| .i-: tin1ii"t dint' .,pnv..,.... ,'hi./1 1t.r. hill 'i I P'I,tl, -I 1.1 I! /'", ; r. i
11iiixv.. I
thsft 'Ulils *
li.-u.v. w'th the :Iii.lunml. 1 the( 1 I. Ii.i.l! 1".11"1 the lo'utiM: ii4-i.i'; j I tin I ,1 t t.i 40 I -' 4 .
JUT!* .ft...n i .1. ru-.l I tli tt minJ in u.1 prv-i. ixv mx oxxii jti.I!!\u: 1 II ly ini 1'1 4--i; .\\r .,. .. :t
tCl
: t. to, "th'ri1il | :n M t.j"riy' to it its 2Toin'with ih xxitli: U'il. i .ix I.i.ivi.l& 1 I''. J,rm'4 v.li h; sI TillTlOllol4lU .
,
il I ijitro-l'j'-li: ..i! ; :: MillIMallI! to till' Si, :, ., !I' pir'v.. ivi-nr I II.x \' .irl, K. V.. .I.'S I i lllVxhtMM. 1..lhn...
II1'. iiM]! Ion;. aii-: ,ItV. It I \ TV j p IS-lMv! i 'I li'_ I |I" .!1i4> 'at, ... .1 f I .1 tin- i 'I-I.A! (:.,"r..1 Ip .f th.( \
'I.\.ti'lt
t- t
I h thit ,' 11' own .pi /l-'ni. m.t .I! \ I >. C'.. sj. to .5
1ci. lu ;;, t.i.si..l I I.e. hl.' ot 1 woul.I 'tv in f .\tf 4.f tiniMi I iii/il j ) .I'li" :: Ia .p t. h ;.
St. 1..1"11; it "-r t"\" ;,.ii..t.i Itn..Iii.tfl. I I '::.1 nil., v.l Ii i xw wn p'j.Ii! : ." in sj xx 1 .;-. ..rlan..1] : h:it ; ia. 'I' x _. .
11..ii. i !. '-. I avk. .an r. F4lIIn.r.th ,' / I onri .-.I.r'.mi ? ]| "'.\ ,: I'"Y"'II .11 I 11,1. a-i ::1 i I I I .} -i-'I'.I, o. j. ... .
"; 1 I. .* kn ,...1..1! [ ) : i M-: \\'., k. r. I I" I WI.r iii.. put'-!! i "I" i."i i .1. up ti!.,., p-ii-.v: 1"1 (.1 1 : I '1':11''' t. -. ..- .! iln'. Wlf \-v f. .tll..I.li.rc I .
eIl1 .1' .4Lr I' -''.;; xviih.I. II... I Iii-li I :1.1 an. !iI : 'in :in ,!hi it iI' 1
\\I,.3,;. -t ( 'oinr.--. ,i4.Utixe to th.. m ;: :..a': -'iiicr/ii I in I IS.')'' I 1..1 II.' UIOIHI ll., I Iin ., In iv.i'. .!.. I..-di I" init" ., ..11.\1:1 tyl'v: | iii< .f an I- ,II :"ihv' ht, ..!..1 ,Know Xotlim-. -!::1. I Ill.. it:it .t! Illvf..I ; I' .ni nu ,i.' .' -i f\., tl.v .(xt.l.f I'!\-i-, iit.otit. rvilri-s flow I li.t ;... ...n'n..h; S

Jwrtx .'*: I.... in ::1..' ft, .. his 1 mv 0'\ I :11te thitin. niv jU'II"IH. tln I > \V. 11" mv own I |pn no t" 1":1 ftolil' 1-1 *.. ),.| *. ..i iiixxli.re -\' > h.iiS.i for tKr r'o--t.l. t4>n-.. .
.
"I approxal) .1 1 .I.ri. t r<- I .- ''''_j r ,. r r the' I Know Nolhin! 'j ..lt. l. \ ;, : u !pi t' -'u-,1 yO'.u. '1"" "[ ii. ,r..s. t.. \
.1..1..11 '
llit jr ; H
"
t."i "fi..II..I:. of % (-w Me I :i-o :u.J I ni"1 -; jkinou; :i- il li.i.l! l h. n. I I. .l.j.! ., i I I'of xi,.. l'i this Ii dl. I f f. ..J (..nr..1) tin :* \\j 1.1.- a I mi S it.sii 4ltioon. ikI:
-. I
( : : 'jority; n': 8> i> *<. S 1" )" r: .t: f'filflL "
Cb1 4oit.ii'l tint: : i Mionri tIIII. 11I.lovjinl I nr.. iuliM'1 .1 l .*. I Ii wiJ \ .. .! .1toulII'n' 1 l lil ,.
.
.. was iaZI.-.1 t.t 1 totheilif fury.unpro in I 1 wi.h i; tlio t1fiu..!it-of t !L.-jjii.it .!L ...!- of t tit ;.,. i .k.- in to mv o to }lt l lin II Ip,..ill-it ,hi! xx .ill I I. I ;I! 'I 1 i h'* I lViiioxr.it; : ijiin: one me mini :to tli: Hi VI k" .. .1.'. 11' (ist '.'.1 Mt f E \7r,; .'-
I
Ju'l! h'i'\ <-i'ii'r.-Mi'l) / !sin-I ""' wh-i p i.- it tn i I 11.1 F.I'n. > l I..'I !I 1.1... ; \.. !i4, i- 5.' h. i. i-i tip I .
\il/.in 1 1.ul 1',1't'1
1 1 .
tI.tI..I. : 11.,1..1. njfti: :! i ini'i I.p \' .Ii..t} : r !' I H'I' it 1 i(I o 'I't : \,1'. r Px- '.

J'Itmr-4-- .,..V vi a o !. sliJra.IM|,.|}| Jv. pa. j' .only( I K-. talrn' tli MI \. ) ninij''whiili \ kit'\ pis.t, :Jr c't li; irn-m. !I ..:inno I. Mr..ilk"r. : *.' -"' j"-jiiiaiin :iil 'hi, I ItvIvr I hoii-- .1 f I. .n..hi -s,..: ; ,\ t' t "y. 1 t-.ilton:; ;; Ntws *-ArE" is AtxxMi.-A I'roB..,,,.,,.,

.1. a..11..'. 'a .:.:rit ThI.1 inS ::t." STI.J! t h. i,. i ili.ri I in thv i "tinix, jjixihim .
"I'.I.II" : t.I.--I IS x n..1 !i.v :inxn 1..1 I, p. i-.ti it I -null' :I iniii; '' : -."- .1 I Sr., X. Y .. thv! \p'' in'1-:' r :N':' '. this! \I I.iI.li t'- 'p.f-r[ ss 5 lft. .f | :. f.. N (p It' '. ? eMiUneHiI '
1''qr ,!: : 1;,., ;:..t ..f I S.!u."r.li":. i 'uht-r t tli! :t'i -,.I,,, to in, n-.j t-t IOUITOi I tstit .1.! i 'I.H i 1 t iJ-!.' xotvox-r 'hipiir'v .II'rl ]II] ,- "I '.! I''. m thv .., -
tIt H : I'f 'ii i... I wo | II... l"i, 1 4'iii-tuv lo I. 11' ihiix, :lii'M.l- .. I n. .pin ,ilu! ..1! I f'l !"' .' ,1..111. lrw|> t(> >||w
# 4- .1..1..1.( thti t.IXV\! i! iitv n j rt'f.III.I 1I 1 nor Hivi.Jx. .4. i Son h'-f'i m i'i. I. \ t I\ i .li.1( ntlx \p-vle. | f.r I h m h//p \ t.tit 7iMc .. '! ( !I" wiiu-ftl,, :,., \\ I"". ICM...il ..

tttitIi1.g 4j.m-e uf ll.jt. art Ma, r-ti. .al-1'I 'fr.a..lkn.-. .\ n.I) I -;i\.' imw-th,'ii"'!'i I am tij.iin'i iiin'ii i me I I.v tin-I r..1'. .* :1./1\f .\!t .': a iiiijorHV of .: r.u: ; m.i. t'-r._ i t..it. .Soy! a It.1" I..; 'It1 I"f'f;[: I?,..'
.
.1: f..) ili-un'i'Mst -that aLl :n" mv 4i\o t'' thi- sr--i'' ..r .' inie Kxv. I *liu-t. tlrtt ti-' '1 1.1"1'1 II."...! at tiiiilin:... :.t k1t !-: 'f"II.-I in JUT y.'Ia. : J: ..,.'4 1.. .to ,.IK-- ,',f ih.. j II. ""..nt ) 5..
TJiftn.14'vi 'ti lights an-l. I i ru-!, Jii 'II'| -ilv 1 i.-.. .ir Itn .1 tkIt i'i-' t, n'v' 'ihe oiln: 1 I -how-t r.ai.1 t-r aji
: iv his
: r.-f-rvn.x'to ? r11' \V. '.
tat jiUiforiu 1 : i iII-' I h.n\ on: I f I > 1"1 xvixtM; ciatiun "tin 1 t. ) jH-r a ) :.r in M.Uan.th...,.
tijwa; 3r..1. '!! r.laiiore lias j.latf.1 (h.m; : 'n. '' litt. of oii. rs-jet. I -iv n.'" iti all II ::1 t" ,,'.' I am ".n' J..jr'l"t* -n ; .- i |L ;>. .fl..t a lurt'-Jiii! : ..:Iv; of ) < ..irto, l I'". f'a n. LIItayitt '. Iy"a..;: tiny r. ,,.". i.... fart '';i'< tU -
.. :i'ej li ub-rlptiollS! ttf nt I
iX Jul! ;i-i.. d..1 ,' ;otiof 1 1I.: 4 ojHiiu.n.hv 1 11.*- tjulo: | mtito n"fl1'rl ...nd thinof i'' a in"r, (p.itiiotKm than! I thill:"h"I..t; : h'v! l'.II..i is*. } ; A rm [rr.t.ll.I !:; 111"11| at \Unjjil!, ,.y :If... ,??,,. ,f. ..?,.{ (.,. ,. f
?
ln' },?..t m II! .' :i- -4ni-. h.TVy. .->. :I 'in I. rcf-trt-.l I ih/ in! mv; i i-l.''"'''1. ilo r.'-ix 1.i't I isis Ii ..:i.n. riHx rn':. pit lies, I trn-l' In \"\'rl. i' w.* 'iii} !:! roll iip I m-ijotiU; Ili.r t t".> l t.a dftij 'II. ,|u.s| ImUvu fuljjin:' fivi 1 m-iitt-.l) upon l I..,' tlw. J lii&s -.* ..?.. ,,f ,,?' t -

1 in -lx ,. : 1..1. t4 liy tini C"I; ./ ..IH! I Isl' It.. It -li, m "t ihk iu:: .-1! iw i iT* f'-; ,. -
I ii. utJoiU : ujiti4'u j Uw i't'-r hoxx 'hi. m u.} HI an i-u u-i:i at ion t..I; ..x.iIW'J : < r- !tiimtiiln .! t-riti-L1 l"'I-'tani- Tin h ,,:t.t lOt ; ,,IS. j ; ;

.,"...' i-J'l. ;i.,.-M-f." H.-*. .4..l.- ...-..-,!.....5,ti mis.\!..) WI .!.K-" til: j j L i!I. ihv r..w,1 fiit.iK'; "| .I thi"t.ti'h': ..,-..nt.if-i i-.n'al tat' t itif is P..u'.1 -t. +Vl li.h-I tin If 111'- 'Jott'l t {1.\. II|I.|.,:\0X1 1\"Ih1,dl ,:, I.U.I\, \ ,"'i, 4.'T it t.5 |1.\ t hiiti-i; t, M., ha-. ...iiri* f. wonll M-I m to "n-t.ain tl.. |.r..t..-iti,.. IT..t
lov t '. .t uf *
j p- r. fi-ir'x' xxiirh. or ..L; ( d}, -- l Hitsw.inihi i man who )Imo ???.} ?..? ,, III ., (
ii u : I i. |ioir\. t > on I ; .r
j I'
Ic.i.J (to
1..1. v; '. .. :. \ : :a .
opvi.ilioii.
w I J.
I. oiu !* xx H.lfJ./ .1.el': t Verv fut ; Xitts : l h
.1! Jtiv. L5iutt4 j.ow : f' "" ..
om j.p : irisrT\ Iii
'I \\'r'r.! : -
ti i. I :"
i "l"h'
;i"ti I 'i "u t, > :
fiir \ t-
'' *-'' .' "l '..'-f. -t. ,.f |lii, "... sty. Is'r, d'lt u> il Ii.. .-(1"11.Inli.il I.V nll.\| |J; ) *. -. H4' II" 1 ]J5.1 x-- .fi-r h.\/j.- '.1 ,luivii'. :; i.i'i'i'i t,! .i. !:1.l \.fH :.'..:.-.. In mill,! a VI.I.:4! : .
( I' lilt
I' IJ' Ihi .-.. ,! 1,, lini1! oi iln-i-Vi: nt: !'i i.. i4.ii' ;' )ji '. "
toncn.ti. }p..-..1. .!" mo'. h..1 :a' I. '. ::1' &i.r.' \\ ,,.' I"; "iii I. "i \ "t-lii.; : ttiv. ] m ;; .u : n 1 .r 1'1.,1.I i -' 4 ._ :), -l
'ri.. '' .- [' ; 1'H .1'11,1( !1.at 1 mx .1 t'nt ,7. i ..'( ,. \- I h .VIMimv1 ih'ii; ,' u k.: : .. : '
( 'r I II. \, hi! !, .Id i! > : "i l I. I .
.r. "
: "
P-
| : '1,,"i ,. atot'n! 'r Ii isn: i"m -wiv In":: t..ji. .u\\ -y.'rr.i'v!{ in s r. : 'IfIt ; it 1'v .' .!..i : I > sVi !I'a : t. x HI nx vr. Mr.s-.j[
to .
1 1. ntI''r .: Z tit. ni'int 11. 11' 4t ", -.r! ; .1.; .. ., itt*" S. 1 I. 4 .ti. I 11 Ut. i.: k. I t- "t 1.. iit .. ."I I t. '
I wuui.i: 1 ": > 'I t I i -. '!. 'i'AM, I't., ..1H.l
( n'i.: It' "'".1.ihg! Mr. Fiatte'! : 'I'1 IIht I. lu-ai-titi tips s ":' : .1! d. : !", x.- 1 ; .. x .t.it.iiojli \ |LL. ,I1.-. y.. .
.' of I ri'\ot! Ii 1'1 I'I .s '. ,. _,. :. s.i .II "'11'11.! !m ,.\ h,4t. .. .. \1 :
un'I'n' : f'I
4 -i 'o .".. t t'JII"'I) .t Ih.l'l. :t..1! { t of th.- n ii's ..T 1" .I i -mil I l li. .1.! st I. '. *> \ r \ T"1,1'; .r. -.i lit.p.t.: ".,.1111
!1H'. IMIt Wllll llltf : : pv p ;.? f .-.iifi'l mijotlt\ lt. i'iIi.; Ht,x'U.. !- i ,. u ,1 ,{ \ I. ,.,
(
.1|
j uo sui .I' .10"11110'1.
tllO
Si. n- .1 |1"11 !l'!.K'f. >ruis; I inM hat hnk'-'l} ti-iwith .t I"'HJ.. t'I'\ -,r Ihi! I ,-\'. r I 1.lnl..1| J h.lh'I"'H ".,1 him l .''. -. r J. .. .. : 'l Ir. ,I'" I
SI u I l. --i'Ji;. IH. ;.t.' Ili'iiKi Upj..r.. \, 1. i in I d \d t ; ; 11..1 up.-1 ,Hour ::1.- lion Krtuiiis. H > .rn. e xt-r4.fi. I ,,;..
i I -.(\ : : tin1 1 ''isisi! mtukv IL.u.I t 11 t 110 t..I..r tulili '. .. :' 'i {! Juti x,.- : M. t i.t4s I \r! .' .
1' '
. i :1! ,d--i4 : t. turn al'! :.. Ili"l. Jr.t.ri.1 < t .nt I'"l'I>{ sj: .t
i. in til.-sv my ,'i .In'. .1 I'll ih.ri.} } ; -
.
J i I bit: .iuk .l.: y ai\a\ from 1 1:1" | I bri.ft ,.,! Hm'.il! 1. ..lltl ",1\ ,"i )l't..u N.'Ji :
H- :
woiilil '
!
j tllo'luntI
., I I. not i }
.: : 'Iui J 1"if.rti i MT. rtim, .it'n -
I .
tlirs .
Hi, wv |, I II-SIM- .
; tip only lit m : !.UI -ultiv. :uv I..r I '"' :.) ii-1'im. .t '. .II..r., l ut l-i .
j jjivr. < ,
.,. t '. m t.tr 1"1 coiiij iiMjoiity >ut .Ol!. ".n. tritlatiii"
nijht
I I': : UI'I.f.ftl'! / I"/): iv,' ,iitI5 I tiom i tli.!, 1:1"11'11: l fr"II I.tiis.-, !! .., '.d l t xtth the "."ul its. 1 1851. ,
fr.tn.II"II'or.1 an-1 :
1 .. 1.1 I Mii'', \ t-, ..rx mini- h hS ] that van: harmoiiv.15'it : ( Mr.! JJ.-i.ly.: ) ,,? t.n'.f! '! ;, of !, > '/ii.! M._ -- S'. ..t.fiins ..., "- .\ 1 I't !'I'm! Mttt Kit I M.. PiM.r.. IU: f
S n" : hi4.Wfl ; t'II.1.1 ..hi..I|, ii ( :,u ot 1 I t.u' PtVl't (-4>|l 2lltt tor t
r.n "1'1"; Ut |In- 1.r.is.rvej. I. Jt-u 111" \:". -r: wli.-n! ., ,1! 'n .?.k.1f, \\ iKt n. x. We 1I..th.. I.IW" .t 1w., j jo, itot' 131 : -
} I IDiIi.It i"l1 tl.t \ :.. f
: I I. haxe
I'59 : ; I. J
1 | : ; I"t-
njioii .
< < I.. .1 !
.
; mt. i .I.] \1"1'81 .r. | ir. VHI !N \.ikssja.,: .
to | -n.- i f ..Iil Mufc.t ,.
JT"C'II' :11..1 to '1.-" ttsfu'i' : l i- wr-i no 1.n I. a: '.l I '
s' I, 'f I t .tlo t'.jii ihtv. :';, m..sv.j h .. I., .V >'ii'i'v spnvi ) .5 ; > t.-tlie ln-t ,1- .
.1. tlllltifh1" iti-i' !t .. N.-xx I'oit. I' ,. .. ; .
.
ii'I ) vi. iP I lII.| .mal
H a to ihi-1 iii/i-n-. : oriitlnt.I t i'i! t.s. : t : ; 'n..t\ '
a.-ii: : : t
p ) .
: :, ( ill:! ; ; : .. tlnvl. .
.
j. : i.k! vI. "Ialt .s listk.tt.t 1 rHinv: ,. 1 Ii .1.-] .
> < in I't. II. X"ltn.r I ,
.t: \Y
HI : I 1,71, /JI'ri.r- ik- I\. : i .k'f .
tl. i .jiiaiity: 4.rw "ilh.IIolh'r. .I .1" wli.it III r. \f ;ti I"w li.r.tV. ,t. '
(
.;. .!,. I. ", . .r it .I4:1: .1..... 1>.t ,.1-. :Ir.' not woith. : 'i"\1; j j I il I t.'wlI.! : ..!!. In.,1 al.IIII"] J..,, .NMnl mm'( 1 Pm. I I'-iM ., <'I| .,'],'('k,: 1 s : ; 1. ; :'v.' :, l'l' ..1.,".'ar.J. n S .
4 '. .. .k ::1" 'rn'Wlt. 1\1 f.r nr fi "'lit.uj I, t I- :; : I\U""II'I \"tth !!H ; 7-1: 'i ..,.. an.! .
ttj u-kiumlv.lj.U
: \ | : ; : tins( ,, ( : IJV %
fti"' 1. for ,* the of tt.cir rvs.i! .', I ., ii ,
11. ,H"d tTi.iri 4..roi'tty rnI''t. : S. is .
upl'r i'M--it ( '. .
I i I % 'Iu. :tiii.
( '
i 'j i t .11 l : '
h o.t t ,
| Timg i 'HIII..I 'tm'y : I I. ,
: 4 le-itioii Ir.' I-.ITK.I) anil] 1'110 :111. wn< |1..1 thiif; HII. r, 1. N. b. giva < motr.i ._ II
"UI. with -- .
S i t >; \\ : \iiiT J.! w'I *&.'. ffnitv i i- lv.4.hi, ( U4 i '\ s..1) tlirmijrlioiit tl,..' 1 -It" 11.11 I .,'u.a tnr.1' I : i K.X., ,,. ,: I lt at nt 1.1). -.taa_ -
I I' .* 111' '. tl. unll1""I..1! j Me.-I : lt.jih! :} :11j.t.y c :: i r r .
W -v rc Iiiit two :i- 1 ; of 115j4!, |.lt.j I \ :t r .
: .' !,. >
11 1111". I I1W
luti-t kfhoin tinn :lil" P.J'? '
.. I l wr"! :. Mr. lit .lt. lot (.f ), ,\ .'1 \ -I \.1 .\ \ NotJ.'t:: n1' ; t .: F f I I. i S
'I i tlri II'r ininXt.rtii .
.
\.1 f 1.Hm"n: s.ivi-ri. nty. n'r thcsr :: al-riij.. .) ( ) (.r South(,, .I.1 I I i | II.-c r.ultr. 1 II.> "'.. I t ; "Ir\ il1'1 5. 1\. .r.. ". .1 .r
'
ctztn.
;I.t- :. S .ti I in .* In ,' ) ; J;f jU'.k Count' ; f'l ,\ ; v" r. l'
Ht''t i iI iln'ir right-I re.-i'ly oIiv.liMivo 1 tl) I thv f tiIit ini.ntof hi, .ro', K. N., or 'Ho "> l.t.i.1"i. : : .'. t II 5. 1.L. 1.- St

I M j f I til '}! .I .f lliis 1 Hut.-ir. to ','Iur t. th.IVi. ;MvT.M II! "t Utv 1 1.i..III'I., 'Iii.I. :, I. \ :tli I wht-n t 1.. TI. ,. or four prvi-nt: 15. h-ar Ii !1.I l I i < p 110.1 1 .. .' :.1. \ i'r- ,I .
PIII
.
I I : tip '
:1 t ,
: ,
IIU "" "11'11.1 < IM'ti. 'ii. Fr. .i&i \''Id I 1MX saul 1 .11'.11 o j of tri-i"'ti II Lii. cotistitii-t ,11.1.! : xx ill I.rul..i! reatU' iil. r's : i. < ll,. vW, .. .. I .
it .- ittt! .
II. "
:U .1. -, >i. i !5. ix- : t M''' 1 I \ "Iii'i tion ..f .. m' j \Id'n ..fi'.t I 1':1, ..'ral. ;.n. \ ni"i.. ..\ t'L
Inl In-: f.-4-n that I tllIuit. :tvCs.? IIiH tilts, utctll'r. f
i-.iiiiiot ju-iy: : : .' < j. to 10.V\- tlniik tIes 1 I'.
inv-vlfin roti 'L '.. joiity irtoinilliiXO t. I maoriix t..i h .}l.'jsis.l
r- 'I. i l'l i i.x. r .1'.1"1 ,' ,.. \ !fiiS-: I I If'l UI t. 4. ,
I. i in for !'''r. Fiilnjou. ; 1'1', nut 1 WH || I IMJ. : ,1 fUIU' PUI I\'rtt:
I tlt unit
; : What 11'1.1." -'I.I I 115.5 > f. 4
h'.4 I ; : ;iti I |t.-j ,|Iu? tWttiu'n.r| ; .lt >'I..r.! tlmll fl lt| '. '- .' .. 'f'
..y 3 4 \ : 1 ,. 'l1 I ; I I tliv.u MV< t.i-i'! a .:i \ i.!.'II) rliit.ivsnrc tl-i. i S $ I 1''u..I. ..1'r..t Or. t t
r. I" r"r ,!. .."I\" ', -.! 'I'. .t .i.l.Iil r.1 ;r A ifie K ,." Xt" i h. I' .. .. \ I.th
.
: f" r-- I j' ."! N' 'iiu; S 5 '. an
4 | i % < l-j : th': Lvier.! S : '. itit4teMjv1.t (t ot' .5jf7 j
1S r .. ,
r 1 1fi
.
.
,


< 4

fi t t1


I

.
..
.

,

,. .. ...
a: -
't "
.1 T 'Y ,.
,
.
--- .
-h- -- -
-
__ __J -$ J-;" :.-- ; 'M 'YAW
_"
n .
OI L. 'lll"W 1 '. .-.' .: ... .1 .4z' M- .-._ ... ... ''-.v..

.
11II
.
\or
.
.. ItAA

).

\

.
.

,
)

,. -. .. rI .
.
-.- ---- -- & .. : : -'tr. _._ -

Stato Lotteries i iI i ii' I, ..-. : '*.-. i' .i n. I'I' : 'I I t'';' ofK'c di4vt',.'. ",t 1.1 I I. .all r.) ,Ii,
iTsir.: I: :: \\i.i! IMIJ'R\LII: : !CM." n : !. J.r. \
1 i -!It'i >.I't.i :" -cv. s'isli'! '! u .'t .i i n HI -. .jr \ '. : -. .* ; : .- ftL'TOBEfl 1)6.It.
I I FOR I -- .1. tv!: I .trl t'4t. '.1 tl.t |I"its".", J I. i f '. \ .' 'iiHti c >. .tttt.ii t w :: l.vi.1 ii:' -| 1.1 ,<.'ii. A'r' It Iti '

ri:< 'Ui.i.: : : i, AI i i iiir.jiRIHOLI: .Iit.! .'. ,li...i'. t its i !I..a > to a--- .' -. EMPORIUM.F I '; I .
1..1 .I i I Irein
FUAMT & CO ,-.,LiI t.' 1.:1.II l -- I KbINAN'Ji: [ : N.e. 3-- .\ h.'t.l '
: Mitiuii-eix lilt If f i. :.1.1 n. r )
: EI. C\/N\: IMJoN.II..M.I i : li.! I .itir( .."." .1'I it 4.x0' j *'vm'l..t"i u i"yln-ii ,. Ol'll 3 -T' r.i ; 'i mm: H I i ttt., ,.-.. ..-- t.,r- nI .: k.. 11,4 j..1 I i."t; > :a,!*,"i t. ,l IVrt ;
A 1.\C.\ll'U'I: 'UIIIIL: : -- .- !"t.-"I". titl.,1.1 1. t1. l.tifMi.l' \ ,'tt4 j: U'lj. I ..' .i lix. rr fi.u.tr .l.inc, .. J'UM; N C" ... > : 'I" -1 kn..4 L'! l,'>:irJ. "!..I.i. k.j--1! 'I r"l, :,

: .,.fi.t"" .1. ltrr.t. 'uU! nt .ii. : i ''i. t.. i .' ', : :Ju !
-
\ I' !t'-ix'I .1i
: 'h.t .I' fPcrIviin 1.11. u. j.U.'t.tf-"l' 1 *. !. r. : I' .y < ;:.
1 !R
i
11,1'081 .
1 rUR I .' -- -
H'. 1'fi'll tlir j lUAlt'i :'j VUL -.l-JiUl. 'J
.
.
,., : i 1"1 l In -IT.\
1'1..I 'i, I i- :. :. "it* : :. *'. ;'l .
1. P. ;
: Gift: CimiaisuI . ... ::. 1 I II v .. 'afiro.* 1-4
FCrtl ., : ,.j. jt..u\ld \ : I' I lt IW'c'l c.'Ie.f'
.
\I'IT.\- 1'1:11.1': : I ;: I ... .,. :., I'.. : i't S .: t ttf -, : M .
1."i .. .'. ii4' b.
r'f \ktl.7 \ ., .rallv. ;
.\ t-\"t i. :;! Klsts. \ O..H.( i I I. ( < vt.t.! .f f'"f. I. ,.0.< .i.U ( >ii. .

1 0 UH 0 \) o \ \ ;v r I J/.I'//l11.\'J.1.. i. I 1 tii-L: I- I"I.\* i.... ,1. tint il... l"*l,lr ,.! !i ulli'h 11( > .HMCl'.K'l .'IT,el I itt j. l'. ..".I! ."... (II.. \I-IIH* :i sd! il'o.t'l.! hi k r, :1'0 >:: it- i i-. !tIN. n..-iAt-l iti )iU" In* )' wi I.er. J. Tr .

--- .t1' t k i t.. V.r! ,lltllr.| ., 4 > f,. i ittUitt-J 1 I' h ..r !h.uu, iii-vnw, r.UC'W.N: ., vl tli. t.ui"lia !t. I.rAa.MCMJ
. ,.. vi'lll-I .t4 % I l.ll t ,i I,:., r. Uu *<*'| *lu riil .f Ill T" <-I IH t. itii I i t
A n in.1 ih N.Mi.j.r| | ; ,? 'IVtimtii't" : ; ; ,
.l.i-llt-i! -LItu.4.t.s.it It | Ot ul.. ., .h'! .,I.r tLr .,..1 .tjl. vf 7
-
.. T lIlU. It 1.,1 t A1N I... \ii-lit. -Tt tll | :' :14 nau.
,. I. st ,t )ICI'I..U. ,1 JN jNMt alt .v1 I I ,. .. : I MI 1 .; 11I.I./ :
Z.tb ; .
( O. : : ,. t- I. : \
,C. .. ... ., iiwt- ,.: <.j ,t |I.t .K'U \:1. : n I ii'.t "11)f'-. \t-.f I '" -Mi till :
I 1.1.1 3. .I.h..g 1. i.; -.1 I. .1.t iev .. ti.i .11 i:;. !! 1".u..I.I.i. : 1 -
" IViimtii t- 'li'i j 5.-1 huMf u'-r-'. f" wflMll; .. % fll. ti Uf .Tl.1.1. j'. ,.f t)1. c. & J. w. BROWHTK
GRAND CON OLIDATED 'u. I). 4 ... Inn-lux. M.i I % h'.li. t-.t llni $h. 4 'Ii r'will III.J I ,., i.it-inl': ". S'.ii'.t: ,. .' j i' :" *.tI.r HIIS .
... thr ,<> tI :- ,, ,
L. ,t 'I tI | 1"1 ,.1.! ,. .
II .I..il. ,
,
LUl I I ritt\ t: ."H.t'il/'J |1.\. Killing" ( .| 4111i.Iir.isn .u.'UI, 't .. : .'. I .
i ,. ., t. ...1." t.. tll. .<.t...,ll. nta..!. ...&. .. t I.., li.-Ii t.1. I I I.'ij.l .iY; 4ll"V I |IIY.j. : jT. jnjr.ii.l.t. ..T 1\o''I..t1.. i t w It'ilJipf. r.- .ntl."
-
-
_rs, I.. ,1na. --athn.l.l\ ( Stt. 2.:.II,. ttirt Iti-! j.I l Iu *s. ( le..t, **** *.I.r!"i \ -I'l : h.I.I.| i-: .*.. t tinn '' i r.I ..,..:i.1 '.. I i j. ;:1.- I Kit t' I J o"! -. : .- f. .\ >'i..:. '. I OIU'INA: !. T! Y"1'! A. rrnr.ck pf I141V.1.1 opj.\ .il F. .4 C.a'k A ty M-r.. .

1.1.. i. ,, lai'.l. I. 110 I.j., 'c- r-.Ut1.3l. 9 .I' tl,,. <,:1'1" .: .i.!.'l.--r"I.t 1 ..t.' .>, 1 -.' 1\, t. l 1.11:; : !P.....-. FU.4'. '.... ,<'i.\ ;t' i I I.. t-i '.. ( ) I I .. '* iiV' !_-.\. :11t1: { {.,:jIIt. -I j I '.. I J. : "I, ..,*. tt.M T. !10.J u.l". t.Jif* : kiur J .. "( ..Lt., VJ|1.I .' 'il

--- j" 444 ,*|*'*.' tJ ( 'II IIn: J nl.rc : i. .IM-I. "1..1! t'I, _-i--- .! I L..J .1. i'i: .* lli:\ *' ;1.:1.: ,1.,1 l l-v 1 "I!., II' O.i) :

_'n :\ 1 t :,vlt-f4. Tli it t.,:.c t >.h.ll.i-I4lJI.11 Jtr - 1'1* tit utit: 1"I'I!: \ "l. ::it.i I( oiil!; DUr. :1

1 1..i. "., .",''NI : ..."H..1 .. ...4. \,<. l",r .it'll ..U'l t-nj Utlkft i l'I': j .t..t. will |.I!'..!*. \1cJ;. ';.. "I. : 1 r \ \; t.:lL\'ill, ,< < \' I .. :: ;!:. ,h.\j : .I l. i i\ I h.: It. i t.. ttiitthlt :. :
.
lit i .\ .! J
.. at.-tlu"nt i
\r\-i\ l'\ hint 1 br \ 'I
\ ti4 u/ .nila iv gr.c
l..ut *
I t.II. : '
1 ..l,M.t .. # t a l ii.i'u -. 1".1.1. > u : 1 '! > .iitllV,rl I .. i U 3 luu
J".to '
..f I'. tfunt' Tuotli.) anil Ii.ii: I ifnii / .
;
. t.t
; l ,
,
,. 'I I.. ti "tit; j:, j J tlmi il l r.U 1-s a HtujVU \ I Itif i c:o-r mit. ry. Soaj'', .
. l&ia.'it hi;;: ( J 1""r..1 ir >r CII'It..I. o. .a Grociriii, 'J
,D". t' I. lllr rln U.I tli- fll..tU1.| "i I Uin-i! 1 I'm- ( luli'- !1. '\.y '.ti'h'.i'.i'i i ii! :tl RJ! : -tiul!, A-,. ; I .,. .
!-M mil. 'I"II.
itt [ !
h. l ",: ,.....,. l nj-t.-- ., .I.) j i.- :'li tl.. u .1!ii uuni I" > i' .n I > n]; '', : 11 HrJw .% ';
jir ,
\ 4.42Z", : .._, 1 J I i. I e.Ut1'1.. ir 1.. i.tt I cuiiltji '' "" w'1! u I I .liLt :- th. ,, 1.\' -.Jq. v I t I 'j !. tf
l M i ti> n- \ :" Cut r v.
'i :
'fI .' .. .to S 1 11.1 .h! ; ;, the "1111' d tll pill' ip.lt .
uii .
1.' "S .:; I Ii J.JJ. iii t. n r"I.t f .* "-Ub. a.i-1 U.: v \\at-t } ; '
1 I : r.-iiiilr Mdii-ur* .iil..v .' .
i I.4I .0' II .j-i-: i.> .( lhi.taiih"l.l- 3 No. It -'alt 1'0 tli.i ,
rr 'uc"t. 1 hi i I .1 i n .. T- % *. I: I : :. '
j:; : *."! 'r., \.. ri' It "I M i', i ih.i'ii tli,' It "Jt"J"ntt. .\ ( ; g-I: N \ \ : 'f r. u. L ut ( > A, I'uit. l 11I.t.; 1 t. }
1'1 4. :, ( lillM.-: I ;i Ju't th-. 1 Wt I In..I..r :. I..tit-t :>n \ .
.. .1 t" It,, .1 1 ll.rai.i- I tiii-t, aii-1) .1l r. '' | I" 1I.lt .J- I.
.. :.4) : .. .1. Jl. t ..t \ i I". .'.\ I I '.I! ti-- lli t !" I ,: Clll' hirll.
1 ..I, -". i I I '. !Jt..(.. x.-.ii, ami: ., \1.11"l v i",.'I'.i\.al'\I I Kin. to !li4 > < aitnvrt I. "
I : l.l.r'1 .
'.. *1 I.I i. !
.. 1 ; : it.tc I .> 1 itr, it.1 1 ,.i." it". t..t.t1.l -"I.? r.t ** .1 I.i 'l'!"J..HUt". -*. T'.l/ui-co JL tOO gPtrS .
.
uii! iTitelljt ii.'t-t I.tl sat.la',0'j u.l; 1 '. ., l i t tic's. > -i.ii.i. P'.i Itt ." 4" 1 t. 1,1,1:1151 I n"f. 1 H I.. t.s xtli.- i 1 11.,1 I .,...,.: -l. i : I It I- I I' 1 'i 1..j. 1.1'l'lra"i tr.. < ; ,1..1 1'utlLttutlVllrrV 1'ulbtt Oils .d

l.i-a : 4,1 '. .jii .. r i. ,I.I..1 ) ,' l.i.I \ !1.\; I III- \llt.f >l I" t \ :..i4 N.-S, Ni li'J !t I. iiite t I1.iij, 'i* 1.
c..;i .\.. hi.. .' .h.t.: t.. ".:i g y 'a. S.t. h ,i. ii-. t. ii ."/.i. w-:: !ii. .If.l.i..II.i "'iL 1'1.1'.t.: i : \ r .t. \. !I"II I I'.n.tI.- t'--, i'k.. iiJ.'l.! LII.' tIt tin'i\ Iron -1111111 1; L"tt.Mi* *t.tiiif Ar-
i, I I.. Jrwvill: -i.I AI'II.S I 1 i: >L>
G"
I I It *
; ,t t ti tn 4 I"i..1" ,
'i"t. i n. ; .
: .
.. ._ .' : *. 141.U ? i iti'i,; I'. .. Mt'-r, 4 I. > .|",il I."ll.Otl l.. ;UVU Ik Ill-Ntl v. | tl .t'1..1.! .
lltv ..1.'.. (f"ia "w U'lil't j; *' t.'. ; !i..I goW C i..4 .. tt nti, -.j.n.1. A] ] liva ti !. r. oI I. iti.| .%* tii.e i'rtu'h EtlltJ !
, .'I.i| r..s1tJ tin. <.li ,. C t1C. ... ,il! U' Klro. 4 ". I to I *;"I' --'.':" : _I..it! J.nvvr tt i ilic! M II.T \"lIlIIlIn.llr! i '
: J ., I lrt.. iU1 -*.!t. -, in .\ -41.11 t... au1Ii1 .I.. e'4. : 1 L..ifl8ri. tQUIt i\r\ L'uKiuLM / 1-
i:4i. t. .
;" : i 1 M.! .itUMU'! .1'n.l.il'! i I iiiliv :uUdlli'H\I I .
.. I I J .mt,u. " ( .t'1i ..... -.", '. .. 1 .I,. { H 1 i: N H.'IVtr ". ; '. t.1.:111111.. I.llIlth .t f I .!"r. I"cyt..l'l"i"c -
v" : .1. 1.1'1."t. % : '1. I If H rt ii. ; \V.l::1.i *-. !I.iii'j.i] } \\ ill---". : t "-t I. a. ) a I.11i .

.." il1r.41f.t11il 11 I nl::-. ,,( Ne \ *.r ft\;, I II 1 'iiv Cot SCL. ) ,' .,' .ii-.. 1 : :,':J A-! S. 'I\ aI.1 1 i l: i.III'II.1t.'Ir I \ ..ti..It' loas ,1\ S'iis :
1'.1
; ,
.
.Lh.. ? .
: .
_
t. af. \\1"1
,.:eimnj \ U? i rji.{ ititij 1 ,7J45 J. 4 4I K J <; i t:
f.,.,', 1:1 VI. : IV I,.- iwuiiig tr-i irj.i- s'ji. t 11 11-! If Lr,*.;. ) I :1.\il ;" 1'i I i I4, "! ,,.' o. 4 ", 1 1'\11 % .II t );'I1.il ai'JII: iI, .t itiJ'I' ; I'nel'. ,\1I1S..tO.,0 I : '

...'. ol I"* '.; f1 :... :.r'. I' ..,\ 1 :.-. lit S- Vit I i, n..I.in..1) t 1 t.\' 'It.- )1.\.1 ml C."I' 1. 11/! II! !UH f..I* I' ii "I'J. ( oI.\! ': .-i sI t I >U' h t'llIiti"II' :1Ii'd"IU' I 'I L ,. II j ,t. CtI '.
,2
'm. ;
r..4I tin !i I Hi the t4ii.itt.; 1 1-... l l I Ij .li. 1 .f :. HI tolliHiuti MUllAl.IVAII. : >iiii\ t h :M i Iit'l 1I.ItUI.J..t .
Rttolir it t f .n.I.. :'ni' U nt lM t HUI
. ol" | l r:1: ;iev C. ; ; I.: IM: in JL Iti rr-
t..Ia..t. I A 1" 'I ir
. 1 T.-inp, | \ !,.,t t.. :1. .I 1 I'rt t ; :
..h..t I 1''I r hi Ct.t. s !
..... j 11 :" *1..1 t< n.l.j a 1 .. -* "i.t. % n- '. .tuI,. li 1 iuUUI.t'1. WitliHI, ft If" ; \\.I ,
.t .
ti'riKml.'J i : A I'ljiin Linen
I ;. .v.t. ...\.l Ie...."..4* v Ill '.. ..II..II. i j.: I ti.- .1 .1.1.1 .1! tin- < 'i.nii.! ,..-. ..iiw I.I I. I II' ?')F. 1-' h. r I lit,. \'t.tlif.tc: : t .!t'
< '
I [. j... : IIM.. .*t illii'M*.,... :.'iti- .\ jit- .nix' a u.)-*. it / ..'" I Ikl' tf t %' \ : .1.. .i \\-\\i\ I 1'i't ,f li-.tltli or ollj riM : t ..IIIII.ti! H'ULYs t Jll'L h\i"u! Silk; 4' .

I A <- ..\ ? : A" 1"1:.."t.I. .t.I..r...I..11".1 \: :. i.u Ai;< ntin' ;he 1""i"I \ '_ .. .' \ I tI".11.t t'f Vj ti'liN l>r llI'i! T. tinMil ; f"r M. rtIli: I HIM tV. SIlL: MuhtilUi.SilLA S 3 rf i

: IT- }, 'T '. : /:,..:. f. 11, tl,.. 1 ,"lit.t 11l"n... .! .!ur-: mill I"" tI4; \\ rli.i ill'\..|pI :1' -- "J.UO; if ", *T ?.', iini LiI4-J. r 1l t"li'if t ., |: Mra Itotirift, \ rIitl.114! !J'I.! !b. :
... 1.\ I t- .f tIt" I'll, f i T.UIIJM. :itt !< ,1'.1 I \v. (i. i : : A S.M.V.
rt4a 4 III '
.
"T Ii-l: .1 .a. \
t lu' .1. 11:1:1" S" ) ]'f.'u l -itul-r'- .
0.113 ; I'4 HIU eun
;
F :
ofr :111.1 i
il
I : .'t. ll.V li 11)I.) \.1-1i -.I'll* of t'j.""; j t "-\l', 7i titli .
, '. "!t 44' "I.i..t"I.h,1 i U.'AII".I. t. III$ ,i .III'I! l .111 IIJ I
< .
Jnir.oio .1.II .
1 I '
!
{ \t t1 "I >T : 1 I J. .
" lf; IJ,1:\ 1 iiption nu I I., \. .
1:1,1\1) d.0 it. ul'i. '
.' .l !1,11) < th,11.$. .'I' ,
I. :' t. ;
.'. .;-'jf. Tint tin- nW'II; a.I..tI41!, ', t 5, ; niiij* "' ", i.l!.>ni Ih"1 1 1.. "t i : '. /".:r,.

I ,; ::' .V/J f 0.LOTTM.\ < ho >-...1 1 ,'f tl I.,. ..'limit:. u IKi i lli-i. t. .t':.- M lit 1 it> li'ilf i.t lli- ": > : : h"'I'I.J li- \. l..i'w/"nl", I. .. .': :r.4I : :.< t.'i -. t tii- srnf ? I P II A**) .nrul r.tiv. ., .! \1I t.f". 1..10, 1 tIlI-\ |!11 .rl! tlI. (LUi' II 'he' 1/1

;. 3" \ h.II.I I '1.",.. ii' irittt' ". \ I' :lla".1* | .| .\l! 1 V\ i; ''*. ii< .,, .*, ''u. .*. ; I I.. \\ 1.:. I. I':' 1II1.1.t tI. I\.t III'}" '" .1.t rf|.. .t. a' WIli;!. .ilr t'r rrtatl. t.it ...h fH'
I. .II"'I "l.li'jl- 1. : LI'lllitl All th kxl i. tt.tll..
: II'IIUMM: Jl.MON'i: 1 .V 1.'Ju. C !
t'J .1/1 1 I \\ ikv. .1'. .1.:1 .' Ins r. ii" .
!
,
f t < H\ll, |Ht.l tUl !i l .\ *.I" 1 i ur 5I
< I'pul.llc:11 .II..t..lI.11!| uuJ fur
1IE: t t.t" 5.Y "t '11: : >. .- > .1".1 tl I *-!h-. t | riiium
f H1. : aUixIII ,-. 1.,1. 'IIII LN Nii x 0. No ",,... 'limt ..,I Kittr all .
.\ -
'., j II I I uw J'lr--I! : '-" eI8ITIILfi -. :u lrrttj I.r-
'lui'tt
<> I IKIiiVkti n, lU1ltii. l<'. M.l ,\ ....,.ii.l in,... of tl- 1 't4tt1ttt- n|>i..ti.t dl'l i I'lllKifirlrv for ni n irn, II r.. |
t! 'AW : 44. 1'4. : .i i ',\ il .ut l l.'i. Hi IVrliwiir'Fmirili : I.1 .I I. ,! -.> 1.J..1! \ : IH-- -111" t tt.. -. \1. i.nu"t-lii. .'II-\e li \ tiMi'Un.: ''|-tr. ;..HI tI I. ,-.ili"t C\ ill I MILU ii i 1"-. uj latl'Hr. 11 hl l 1411.1 ,1 Vk It luu tir 11I.1 1.011.10 Utll. JljJ *rt sill

., i.. -01".1.1.1.< ).v1-t.. '> a- I.. '1-1 ,I tlw .\.1... -.r, !. ,n"l!l .i\ :,. I li.I I I '.1 ;'H.I! v'ilil .. I' !'. i 1'1 41r.-; .-its..t.. ... At'. .\.-. In -li'-n vkfi :j l 'I', !:titI II !t> 1\\.1.\ ;,. I..h'rtlj ,tlit- "'ll iIi !j 'IK" w I.. llir' I l'l,,110.1.lmluU. l r.'lIn..Ji"i'l: 1.1:1. :i war' &it 4 -

ll'i// H\tftltiifJ rfimj. ',. tji- .- i. ,\ 'I&;< 6. 1 >.:"., 01. imiti.. ', :. I j. ..III' I .1.11 i!I- -in J-l. '!' I I.t' ;" ..- !3 ,1'11. It..i ,'.t. I i ..t.tll.'ilul. /\ n.lull tlii.. ., 1 |,I"--i-, Cttvv-.cr ti it-i.ii...> r- it al.'\. ,., 1 I.I I! T u-ii, i ;II. \ .\ -ji. '?;:, SIr
., ,t..I l luiiniiii.. -I .1. I; _. I.t- an."M I. -. \\liiiikj :1.1. IiI > .
i: !
I-t! I I. ill .otanl.I.: I.I. -
; I 11 1 It.\ ; ,
j:1 :cJJ.B.fId Sd. nif : .,",. It1., .l-il.'t ..'...\ il ,'lh'I.1! '..'.. 1\.1.. I .4 t J'UI Administratrix Notice.
,.v.:4 ,1"1 u ua u..I"I I |
Prizes : %j M.\ui Iw 11..1. 'llir 1 I 1.1 .t.1-!: 1"'lli'II..d* IV iit.l tt! I. I d..' 1 1'.11 1..I..dll. ii' z.I '''oil. \u I'
.I1un'r3.1.t! : | '
20,00'J Iv'i"jt I .It 'PUT 1: l 111.1'II\|: < i l.ntintr ,.1. .4 I 1i-
y.-. tfi. T'.i.t: T'i :- I l.c ifh .I : % P. ""
I .11. .\.1. | ll' Mi me tl.tr I.,,tt J".I.-. .Ui.l olllto< k I h. -ii. li ;*- ,10.11: I ,; :1\1ll.i.1! l ill \ 111hZ. L.tli \ I
,... ,* .In ":in. j'u' ..1 1 trr. \1111'111 1,11 ,-n tin L.tutt It
l J'il'filI-1' I I'll WiJt""t Jittl'l'- % .1. 1.1 a' V 5 I
fic .
'II( | liniTninpa. j
.1. \vi.liii
\ t'-ik.! 1 i -i. i v.ft. Iii ,j.n-t- t ".(1.1 I''it Iii- l It.i': Mi'l f..r VitIK .
\-tiiv, .
ill .ltvlill tlttVI' "I ::.s..sM. l.ltl-. .1'\ \\ 11 .i.tt| :! .1.'llrI' \ tut M 1 HilM.vrviik.-h I i ". 0r'it.

1j.b"*. tt.* a, I I- < it .1 ti:it ih. "1"11.1..I.t.r-I.| .. iu.tI(i ---- .- -. .- _. I AUL-' ::')tl! l >;.I-. ::,if.. |" unit,, I1s': j I'rly. otit.i't.iuj'. tL- -..I i I. I i III. i.Ut. .urin.fl. r v M!.1) j-rr'i'ii. !I.ii i It .!IIiU> 'I

att ... l>\ if .I' .: < 111." '. t tl'I- l r'I ..ittr>.. Notice .1---o i i.: : jlwlll"'Y l lit- -i.tu. .f LUt! I li11)) <"' I"- j ':.'"..1..11,1.| 1 '.., t.. |.r- -rut thrill WltltlU lL. .

'lllt: ?.rjII...1 :'t,<- .. '"I..I( i" 4. i' .' II l1.t,-.'"I.. .. l c 'In: i >tliiii. i it. ll......- 1 I...., s -li.iH I... t t II Ill* j-i iilnl ,.\ 11I".r. tl.rv will l.. l.nf-
.
1 '' : tJ .
.
1 r' ,'a' ..f i .i" /;>..!, fa. 1..1 U. l u .dl..I. .. ,.1"1..1.. I I ( ; -T. "I d. : 1..1.\l .,.-It IIC 1'' : t I4r 3\.t J. townrt .1 i M.N I t.IJLY.; Aiiiu'i.
: l "I M.iM t Iillh..l., tu ". 's' liliV M-'-> I It. Ml I. ,
: \ ,.n/r ..r i 14H. 'li |... .! I 1..' .tll ''. 1 li XVI I J nil-''.\ t..t- i' '' .11.\.11 ." j \ -. t. I'I'\| jl.T'" i i. I IsCk 1l-iuo 6
,
|I' ,:0' ., Ih! .-I.1.1ul 1 i.-i; .t. I ll.A .-\ 1 ,. ,. ; .
4 I if .lint.f
.
1 I".r lr "" f. M 1 I'.., i .I .1.u < f n.u': i1 tiint, J f iiirnii.' -i :t\i.ii; < I. njH'ii iiniii; ---
MA4 I. i il"
1 j. ttf ,.f :'.U 'I J .' .:..I. t )I."* '-t it. l (.., ., .1 W.. I f il.ni ai.i. I tli-! >--iiiif -li.-.ll lt t.\"II".t; !ti ADMINISTRATOR'S NOTICE.
'
;
/ I' .
,
'. / > "r. ( .i t
'lthrn
.f ...t. t S.i'.iK-t i. -. uii'} !.t tluam .t jl $ .\" I ( J..lcnll" .
1 1.aIlf. 1 i': :' .. I 't4' I"Ktil i .-.,I.iil.1I! 1.41j.slIIN.NI1 .
t t. '
\I" 1"1 t ll. 1'-11\': t..il' ,!"III.h .irl' Iit
( Ill. .. ; IT 1.1: "lf..r C<" " r. 1 j-ri/ .\ ( O.it ) .! : .:n-i. or t'2 tot HlU. .\1' ".t. it_I.t -.1.\; < t.t 1 : | ; f : N.. 7.-lli- r.i.iiiih: I1 4 1-UUt.fM I' Itt., Il latr it Hi l.tvr
"
.f J.* :1' .\.1 L. 11. I ".1 ft
: l'r I' I. !I. i. )1".1 ; bi'* fitt : i..lij.'U t ,'11I.1.1.... ...,..1. iifr licrr/t! i.'ti, fi.44 Vw
: \ S i 4 |"n/r- *>f 1:" !:.jili ut 1:1.1 .-.- '1 1. k.-' ,u5 i: M.Iuiil fournon{ '' ,it. .. 1". -.M |' of ln-t iir Ii, a''l. >llii' ,, "I\ l. .1 .1.7lltl L I. K IJI" I.r '...I-! tf II.. I'nit of: ''Ini.t.| ;iit- rt-.4uiu.l I I .; ,I., ....t th.-lll ti> tl,. U"II..j! .Villlllul'rktur.

rl'2OX1MtIIfl I'r.ln tn III.. 1., ,;' ,'1 "*I tttI ,.,.. I 111; l.N < ; .1..." ti \1.nlii.d. ,.\ I Ial.; ; .. l L i., "' 1"* tII.: .e I 11":01.1 1 l: I LI" t., tl Ii I !! .t.1I11.t:1..1. "Ihw'J! tll..I.r..nl.| felJ
.
4 ..f H. \1..11 In i :." .011& p 77 tl.> 'T* rT*.ll ":Jvi" :"TT* 'TJ"T"1'.- .>11.1.I (c ,\1"I -.' >. i ''f lit,:" t!..' uI.1".1.' ','I. I 1 j'l j 1..1. '!,'I I \1.I 11.,1.,1 iiI.:.1 m tin-.iU.,'::1 1.I'I"1 ttIK II ".-.--1-1 :i- ih. i in.iy liu.triItii.ti .I J tl.\ ln\ e.r tU- t..t-C w-tl) l." j.U..i in I-' .r ofI

. t ..t J. '.. .. ,.. I 1...." 1'1..1,..: 10 I-'j. J'. 1. rt h" ; ..,.. ,. .u-ivl; i .-..-... ",.i tli.tt t4. t lM..ii uitIot- C I any* t'liie! I ll I1.T) III:'\ I-= ill turr.in.,I I j I llxrir .,'\., *ry. Ati.! uM! J.rr.on lliJ,l'.J WI
i. .. i ",,i' 4't >"! li\. :uil the Ittia >U I Is:.'v J Ift >li\- -l... f.Tli" 1 ,ti 1:-tatv r"'oIr.,1 l ?. innVr j''III..li.\4 ,
:. "- .
1 4 of & > .. I t It I.i tl, i "ii v >.1 :;11".1.u.' .1! :I.t. oil! 'J"I \ 1 1'ilut, \\ 1.11 *I h:.!'l I flill" il" v.. .shrill 1'I I :l i '
l't 'I.I l rnr < .. ,;tl il.ll.iji. : I .. 'I"I t. J. W 1Iti IIWX. J , .. 5.,"HI I'til'.u- n' i' !I.t l v l"it" iii-i : u'l. I' :- ill M "i t .itUiiil. hIlt units,1 I II JMtlirriit '
f I"
4i : S tIrt' iiixiitli
4 .l! liti ."
i tn-'t
? ,. .. 2.,, .' 1 A ? F. GIFT .. lot' t-it !t"4 t>" ,"-. -.i.l .JrKi.'i'l .1.! aj'i't..Ir. a..1 l ti- tlt ':: I 111"1.' ; t-\c< ; 11!. J hl.C -. It. I li ".....
\
r! 4 :.r,1"so I (4 : 111..\JAM1N ( HJUI'.Y.Tai'ipn : ": :;.!:" ..- I -,i.IIII I |I|, \vtt1.4ii lour Ilt.tt I Iti \''I(I ti tin-, t'l'iintv j JI1.: ntul I ,tiii.-tl I iii.t ,' xitin' -< I I' ._ __ ._ _. ____ _

< .. : .\ ''. .. .' 0'f .1"rw"r zt, rrt : tit.I ,lis, ,' if tl.,' M. : \II i M I'I\TR.\TOR'S > OTIE.
l.f ?.i .... .nif"t. : [i" l>.ju. -.3I 1 t. l >luH- ti. I 1'.1. tlir -.1"'( IIIHJ l.rtuktu I If' 1' f"' I"in I I ntit'u I irnr.i' .

7..1; ,.f 1., IV 1.- .J \I. fft I _. -- -. : .. I-.1 It 1".1..1 LIt I.h'I' 1. 1"II..i !1::1 i clI: INA\CK: Ni *. a -- No .,fl.I.-!:I. ',-::' 'PIIK: rM I iii: 'h\rl.t.; taring .)/ "u...l i i'I I.,
-- : -i )1 T. i : t. t t.L.,. 1% "v 11" ru.t* I 1 .
..u" I i < J f ( '! \\ \ \.I".I t .I .r' f \.J>ii'iii.frnii"'i ..u th V ., .t. of Wil-
fl .J
I .
.\iiBt >lli. Notico. .n.a" ''''', 'r t "IIti' i'*11 II
J :tIle, L' '. ll ,> tlt.1.: ".- .,l', I. I L 1.0. I' .
I f.Jmbistr.1'1'S ,I" | \1"1'j | .. i I... 1.,1. .. 1 ,'. < f I Hlll I )l.' r. 'I.I. vJ'itr.. d 1.I .-
V '.-l! !I.' '. '.' 1'. .)' 4. iU I"1:1 l: I MM II'1 I S.M.I-O! 1 ; a i.'K! 'J ,. ,,1..01 I :uiv loillha'' ,.,'tt r Irtiiu .tnr It j :
lIAIs.. ( :.:. I I \1.-1. I". .. wj 1 ,1.1.\. e nvtKe tv 51! |',rnur. :IiTII ,
,. Iklii.lrli.Vr Ju: : l': .rrc >.>. t\ I* a t>"'ii I H\\ I la .; J.t.! I .. ..,,.1. I i", .'r"h'i,.. ., .
nan : i tii.- i I., iit ..i l.. .--I ;. ... u. 'ilplI )1.1..1 '" irt.M.M".s*..*! -...1 I.* M, .. t r' ?. .1.._ f'

: ; i- .\J1 .i I. r- f..r ti..1..rh .,r j.j. Vn-;, .It .,.\ r _!n. > .. l \ #l-X'n. ; ll.I... ..iji I "'ii.tt.1.. ..... : .'. .,1 | n-".- iiI ; .1 '.I\ Is',.; 'J>i ni.I. -.11.1. f>r \\ tIll IIII'c ni'iii, .i t ili -f Lit.\ i itliin tl l.* IlI4. | ict-ribct t t>\ 's. ..r1.,
.. .. .
.
..:' l..I. M ar% ni.1 I.Arrl.... will i4"u :>- \ '...tti d.I: t.' .- S .I I :I".i.. :: "iII ..1 I lv.! '." -,,.1 J'- .t*" Will III lit. 1.:' II.,: _.- -- -" .-- .11'' .1. :'.r... Xt..t :ti l1.'r.. .I.11. .\ IIt .: u ill !I.lanC'J I
lu-i : .' I :r
"tlI- "14,. .ii,11 l ..- Ira" ti f tiiailr-l tall: rut Ij-lx. w..1! .ZIII4I ii\ :; l .iMii.it. ..1 lliw-r. I., mi; ,I.inii-' n-.-t-i.-' til.1111 .VO'/VfA' (J .1 L : ; : lii ., U'M 15 11'! II) Jrn .< .>. '1II
., 21"' .lttill''lh.! 'i.liiDii.i-* i>
il 1.,11',
t !
lnj", r- I i.ii-f.li.r..'t. .j i'' r II i- ,. .L.rAii'r ,u n.'l.t !'cI | -. II I |I'; ...'1 til. '. :' 1", I'.i! : -i" i I'" IX I It t. I Ia;1: '1 i.r*. nt | ul'lltautiun.. on S I' ivy ; 1.1'| '' Au<."t If. '>i't :-Jl | rro. '5P

T n Hi! tu\n tl .1 .t : 1 'I'- ,.!i.1 I '..inittv S-.al. iai' tli* ,: "I..j, S \I.\ )J.w..1 li'i .,'KV .I >I. |I'"I! 1 i ,. \ \ ., .! lllf I i "1, ..1 < .vlul.rl.) Isiti. tn. i I U- 1I"I.r.I''II'.I.| ti*tt t (- \/-< tl'ii! ; 3 niunil,,. -;
:
I, t ':.t,1 N ..y.., t. t -ilnoit 2.-"n ot t b ....: "v t.t. th "I. tli' .mitt' .ti.I| a ti'). lii.t ,-, i NOTICE.:
N ,' 3- i-j\fM.--i .! I r...\. \ i'. .-., ui I 1..1. I 1 'u...11.t > :. "i *: tu "Urt'V. n Jill. ; j'-iy t
VTn! !I. r .nI '
t- I I'; ,;-i.'IK.'.... Mar? 1. .1 I :I'm.l .. .i.j! Its! 1 1 nc e-. ., .tlJtiJ I.il...t In", < ". ... J. .-,.I.J: C.\'IY... ..1 KATiiKS \ 1 =.. .1. MIC \ L.: laiii.i.. | I ..bl' I II''*. 10.1' "I 1' .1t0:1 \'tIt "' ', a! 'OIX \V rV.K"> !tPF ,Ut.. I I11'111 .

;; } I'.ii ,.i :., l.li: .t:" 4.' '"'. : J,',f'a. '1. : JII. 'J Ai* .-'li- :,..i ut i LIttI. 'r t\'Ot il Ii oi.t :01J.j d"di.; it, i .f III! *' M I." \ lr. O 1 lion Ju.lv* t.f !'r..I"I.! vf I I.rl'1.!1 .

NF\\V\ S i I1 ( 1 HE{ 1 ; I J- .,i -4t.b| .vtr* .lf runl.T' I..Hid Ml -.' I r .1L. 'IMtlNANt-'K) : : N>.. w. Anj M r vrr 1'1 I'ouiitt.' f..r Ivttrr .f .lJ'\Jiult., vu lit.
) VriiH.n- ...ar U.tir.: 4-i. "4111e.L at 4,< "1" : \ } : } i : ((1 il'llK t: ) : I! 1!L MJY I: A\l-. r.t.! .- of nut..pt I'. \... lal .i! n.t! r.mutr. ,
: .. ;; t .iliiili$ .tli'l' I'.f t .itIN, M''-vI I, ill i II'
I I in,, i i > lli.nij'-1i" if. ". T"'i'> [ ., :cl') ,, ;;: \ I (hilt tjtl.il :. .lees-r..I.!

1-\ : tV \1.n:1: I'll2 !: 1 I 1..1 I. ,. t i.1 th" 1.". t .f "*'''|1'- .1 -- I \ inn I, 1 1 M: i M I K i iiTrr'TTTfTTTh\ (I i t tI ,'- j MII.i". :o!.>risinl, ir x\li, sii.it! ii i'- in.ti,I.. .tLI tI'i-.t. W Ol'lJ 1 'U').

.. .1"... ADVICE TO YOUTH. I! -f tI'! u Hit. vtl.n: -Liill !I.intl jui\ .1 t ll. : 1sr At: 10. 11\... fl '&.I.
1 I..h.10', 1 .uh.i"i..j ; it- I 'I' Ill K: \l) : I 11!.. I l-i <:li\' ,.fI., .utry. Is:.; [ < ( :M. in-, p. ,

.1 :. 1 ,' t. .. .' [It ( ) I lv ili [I' : t % .i .'i .1. ,.li.t I \ ,.,11.4.1 [ ,'r. ';mi! .n; >.r :..1..I nr.. or .tr. i-ir:-> .1 "

.. ., 'J ..' '. '. 1 I.>.. ..1 i I i. ..1 i'i 11..I..t,'. M-. .a1n 3.. : x i fG; M i 1O\S in I-1\ i \ TII'II'I''I N' 'j. I I.! .t.I '.,!:. -.1 I 1t.I 1. 1' :"'t i ii.. rlIl&i., !.Ii.i I" iliMi;, nr who s-liall ;.I.n' \ :nv jur-on C ri;, Administrator's Noti.o. 1

= .. .I'.I.I; I. ;1.\.1'" \ '. .i..q .1 ,i < ''' -.."h. r r 1 :_. ..1 .1. !1 ., : .; I li..1.,.I I 11.. .. tli. 1.4411!,.'' 1..11I.I t I. 11 IIi ,'ll l I'C'tlJ, i, *% t l'J":I- I: t\III:1ti-'U': I., irg 1,1.aI.i: I.a-

.,'i .. I..,.. '. I":: ; ,i ... .; L..' .' I I .I .it ili. 4'a* "f I l. .T' : Ir.\III.\\s: .\ \ : : :' .% .!t. -: ,1.4' .! li.. !I. ." u. J. ..!iti.t I'!,III. |I" \"I.\.t\ 1'111- if A.tnr.iuri's.I c-a th. l'ltal. ef !
( .lu.-J : '"11. :,*,. rtsuJ vr \ iiuis.1 I I.ill! ni.ikit.il! I I.. i
M 't rtI ; ;
.
u h. _.... .. ...' l i.-I i :.t I: I -. .' I. .' ., 1'1.. W. H"rntit'r'.if llllNHo-CU b CovB- |
i
;
r.
U. '
: I i it"-t t.l of iv.'its. : V .it_.11' v .*i'l..LIT. I:., : .I'd'I.ivli! in n-tjiri'' U I lli. I t.ft ,>r pi.I I' .
I. .
t'T :: H (; o : ;> ". .. 1II4 alII I. RULES u. )11J""J., lu-rrliy'Il"U( nulirr! tu .I p ri ssIii
I r-. .. .t.11.1.| 1 Mi-:. 1\ I Is ', I I. 7n.. ;ii'Mii' \\li't iii-c* lie :1 umnr in 'g-.hl; ti> I liavin lalllis .!t\lh-t ...J ',' .t ,. lit |.r.*.'

r- : -. I. .1 al >.'., i-t t.. f 5''" |i I"! 111; -" "ihMitl : i \ :'"li'1 'n, ..1:1! : .f In- ,'n-w or p.i-x i::< r., ori ti !I." thriti uitluu the| tin.. |1., .vrib. l bj law, .r t. ,
M'ir.'r 1 .f V'in- '-I. i\ "-ir j 11.il.I'lT
: > ; 1
ieiM:2iVi'rio\; or iu.t !.TH l .\ Y. .\ ill ...It .lil"'t |I..U Ir ,. I Iii. will t I.n l.niir.l
M I.
A/T nm II.
I If t-! .. ,.i,..' . ; i 1111"l'I" < "

f /. v/ /. :,' ."..7IJ.S.j:4 I .xi'l.: ,::.> >, lU the ,..Uiitt\, ,;lUlcl j i \Mi ML 111-I i- I'.i 1 .\ iii ,\ .1I': .h ...l.i HV MMinjtt.t: -. .-r lio ,1alll'Ilit.! .: tii;'I;r JO.-KHH: 2It'YtLI. Ai' 'r. rz
r.1.r".1 t. 1 S'C. t 'bill .
All .Vii-.li.: tl.! 1
: :.,.,,. / \ Lin: ( inn ..m : Ft. :'aill'otlla i, d:, ."
f '. ; at *u.'tinM.ituiii i.r. ; >ii' I. .

/'ROI.O'.I1IO.\ ,. - - -
I I! ; \ i iit I p .1, tt. 4:1: 1 I 1. I :0:1 rr'i. #
.: 11.r >r! .,f I li..hi Yi.wit1t. -1"} I I1atatiK .1"11.1 .. .). !I. .
,
I 1'/ .. ,! 1..1 I 1 \ \ IM \L I... l ">i ., 'I.. I ,- >.it* lit .'-' al.ull.i.; -NS\.1. tlilpUM'11- .4 liE i, L'STOE .
: :. t t ,11..1. for "dul,1 tin. t : .1 i ,. ... lI': 3 iiu'iith"! in II,.. Coin, .
J t ,.ait-,) *t :.. .' j ji AI -O. iNI 1. .1llllHJ.1: i: ; : i i.i.t \ I : :It I' R 6 I 0 .

; .' /; 1' "i 1f l...t- .,f .1. wrr\* '. iIi i"1', eI*. j I:" .\Y : '1 lE: U1\N SY.', : I )11::I: \ :-. to1"1' :. \. I Iil. .tf'l! I':'\ u 'tiii. tint \t't'.liIlO $1 1I o.1* \ \ EAT: 1 lour. I '"Tfl. H.ffcn P-rk. S&r, r.f
ILt.I f.Aflmiiiibtratoi's
I M., 2 7. l' 1. .
r I' \-.1.1..1) at f:: .-ii. b.c :.:*, ----- | :", "-.i> Ii .iii'l I t-\ .-1t. ctlci'sr nt ILl tJ I _' 1 frr. *u.l o'lirr .r'",,, a ,J |1roisio.-.

1 .JJ/s. It.C' :.I.1.t.J.4 I..." ...J I.i...(4. \ I Iy Noiicc. i I I.;1' .n '.'t!f I tinM.ivr.! ; ll"'I rlir.i|' ft-r (... Mote I.! ..;.!. i.s: .H a" ..

(. t1':0.', ..-lt. &.u..h I l I : : li.iMiu: >.i.iu:< ..I i.1 t Mil!
1 ..tI 1..1.1 U..1).I.n.) 3 )O \ Dll A. n KPIKELW (1'II ,:1 1.lr.I.. lllr I : .. f'IPI\J : ( 1 i : N.V l'\-At-y 1 1'tluf; .
Kl- '1 .\ I"'I' -I I'I.: .\. n.Il will nca"f. m.l ..J !..ma..ll

: .r ,,1. I, ... t..1 Cur. (> 7"'i nl ninl I 'in'iti .. 1JIiff \:iUi.mi I" ..1. I..- .-I lliii-i: ", ..l h I uiiu .1''liri |H r-'n, !Il.. ohIlI.I! ii' y II riji \ \ i--,', fur .-.ulll..I..1| | | ("r I.III./! "T .., ".'.rJ.t'. ,

.' dh. t I,. ttr-t' 11 1... 1- 1 I'ti I, :'I'i. .( tl .1,...!..1! tIt., l.\ l\ i ..' LI '. .,1 j-r-, ; t" .I,.- t'u_' III \ii >'.ill.'ll* ,.f tin.,r llfa* I II-* j TII"'I'1.'| Iaf.. ":;'. S 11i
.
'; t 11. It!. "..._ .'f \1. -.t.'' 5.Hm* 1 1I .1 /1 };'I. } '/ I. .:.itlia' i )f > I I.i,, ZL.lz.rl li.l I 1.1": !". h. jit" r 1-. .ll.ltH'US! -ll:111 !in- illl lt-.tl .1 1 lift --- .
J''r-o.\3
]' Pl'l
;: i .
t.-1-: .., .1 I 'J. tf'i..j ': r..l.. NOfTc
!
I !
:t'V
,1 .
: I : tli" U tilt i E.l
I. '.f n .I'uiii | tr- 11..1 i.\ .
.1. .it $ in tl. 1101|
i 1.1-ii.j: 3 n.i.t.lli-t ', t''iinl* j j"il.i" ?
-'I. .. .< "\ of l ih. l.iL, \t .- ,inTltrt* i illItan.rv. i >l | li. ,!! l I..' t I.. .1.I : YIII' = (. 11.fI.LtI.; : \ : ,-f \'ir"i"i.I I.1 \
I'l ,
,p 4 i I mi .. HI rt". !n..1 1. > i IPO.! : ITIS ppi'up } I K /. i) .1 lint- iii-t .. ,.-.: I ; .1.1? ".. \ t .. : ( --. -II 1'111..\ ..1 i' .t. r j .1 I *tthI mall'f'III"IIt'.l) IItl.'nn.n. ,n.uJi..c:
V, A I I M*.'" 1. .'U C'I.I. mtnl'l; fUi> 1. !I' 't,. 1'.) u..* ., t II.It: .f tlir Mor."lilOK I : J.t tlir, .rrticnl \ "c.tII.J I :. t>f "urT.rini ac >uj En- -
.. a't'T .V O .
i
-' .. .. \ i *.I. j jI I 4 'UlJ1.li. Si1"i. ,! f' .- . -- -.- ; : No. 11.11I'U" 1"11'lIu'l'rinl. ,'i-Iir I., >.?tin a ,ittiatlnn lit BJII .
!
\ '...1. .uitnl.lr* for ahtith. I; 'iI.t.' ) : 1, .: i ,. | -
.r. .
I. tr..n. \ -111.,1.1:1. 1. I\f'c''u; 'uff'. I riijllirrtni t vf| *r III n..Ja Z .r I 'IU. cor0. .
s : ".K <; : """ :1 ili,- ( .", 1.I, \, \ M < "ttli t t'.i .1.! I'S. \i. will, |is<- l'lli..r.1 I I'tiot.. or oilier j ji' r-
,r' I .! M,'.".i. ..-.-. "I' .'i .....1,, *"" i;i 1 1,1\ itt( .\ &\I''r\ 't \'. >> i :4 i ., '.t., I'. ...;" t -* .i.. ., I ,. .i. I ... 'I.-I I. 'I". II ... ,I,: I 1.- ..l'.lI'l : tiii\ :" .ii L I'o.u.l :iu\ \ .tl 1 \\ !"ida.1I1,,:' i li' n ill accept of. .itualion a> tutor prori j.4

I k Ii'Ii'W -1'1"I ] "> T'' ..,.' 1 1'!... '. (.i WOI.tt.'lful) .iIIIt! :(,-, '\ t"!r-. i:.....11.l I .. j.. -M ti. .11.1 ...1! ..1"111 -' ,.'."* ... I. ..> .1 1 !'. i M t\ ,11,1,1. t, "",0" \ itinti.ttt.iii.; :>' ufort-ti'l I, -Ii.ill l>" {"nit :111' a healthy l.K-ntion. .".1 ;,..) bta.n.
.
\ 0 U N a .'. :, -0 n : ; |.<.' .f V'lat..!-"!.\ J )* : ,. luT, U l'"I" ."'I', :. '\ 'tl- ,.1.1.! I ---i ...I V .i l.lll. i .j i ,-K .I- i 'h H _"''' 1.11.i ) ,:'" ::1,i .\,1.I .IIl.trtl..I ; -11:11: :II.Iiw. lrill li. 't )I.,: :a.1\\.1! to I.l",1111. will tench l\\\ }:".h.h branch. ?'.g.t.r _

S. t ii H f 1 1. .,.1"i.- 1'..i.,1 "!..'' alno-l at .VOI'm.wu ; h.ll1.il.:1 l'----l I ..'.-1Is. .: ,,4 11. 111.I |I.t i' ., 't f,1 l| ., \\ |1.111 \ | with Latin, (>rl, M, .tlifin*ti.. & .\. At ii .

..- .,- .,.Ii.tI.4cr: 11 < ..! !'".., tn il"I ':\.1.' : ..*.> ..V is i,.r 4.1 I. itu-. <.',.- Ii ill .*-t. ," Lite vi l -.iil .','.I".j' .i I.t 'ix p"\ '.-l ill tli'i ':'ill rilinaitifi I'j.\i 1 ilfi.i-r-of 'lualin."livlI| hr will i>ir.tnt trrtift .

W .J' i.. <)IV. f f''r II.it.. ",i '"* ;'"1:41.: ,,,tt-r I,If |> -'.i* MI."itli-I t I.:, .lutw nlifiiull I 1 I' .\ 1:: \\1. 'I ..iiikit li |j.i .ilt, \iui.ititi4 tiiii"i l'I, I Ifttt. vf I'rofu-'w iiry from ."rer,*! vf U.. : ..t Hi.- l'Ilt

', ., i11:44t": Y.1 rh' .r. t t.OiC! < nttl "111.,1 i -..untt I .lit ,; |I..r .1 \MI- t..TU| % ": x' ; iiu-i -It.ill II'' unf>ii-,iii.-.i in tl. t i'mi tiiii.1,1 F'ra, uSI. ot the l'D i.r.it.t V r11 .Iti.(1 '

,. .4. .. *- 41t1 I
i -'. 4 It. ''i" 1 ... !. -. n-..rtt %i tvj "* .'"'.1.' .. 1 Ollll"... !tI. ..I'JI.I-t.u.I.I i t 'J.J tJcCC. t'iT .d.) A.l..r.. M IHI.L1P.D.
1 . liUH ll'I I"UI( il'lll ,
\ 'fl I, t> -. t 4t.. ...t.**.f i IK -1'. x> ,.:'-li. fc9i" (', h.. i I.,.i .fit .f :" tr3 -. QUARANTINE LAWS. > f\ Illl "ll'- I : 'rji a. 1 fI 4.
'
\ fIi: .. li -, .i ,' -.t'i.. ,.llt ..t the _J .T:. .y. -
:. ; .. .oo ,, 1.'. n* 1 ;..1 l-l \\ A:, !i' <, 3-> 3 J M 1.\Y I\X. u--t. t t"r :n I. i a-e. Ilit'l u. -- "*" -

:: >, 1.5111ifu.l.t 1. n.! : \i..n .f tin .N5ai'r."UMNAVfi! : Noticei
.i I 1"r i. ? t !1.
\ J't q.H Uarlr) .11'1 1'.1 1 \ :'i tI\ \' ( ''>! M : : J : ( ; IVKN. that 1'1.li.s.jr'l"'l| wilt be ;

., l U '.<.w iM.ju"'! t'. %" *. .' '>. I,1..'. NOTICE. .I i \ I t I'lt. I i.j. \\ : I i: No. l--lh.i < 'it1II".I: IC to thC nut ( i.llu"l.mhlv for a t

r' ... .s I h. %.r" f...' .."..1.J \ ,\\ ,., j i i.::},...: t ( .,.} V, .'d' ." $50 .I (\ I. .\ .1tl.,1.: ..1 ,. : ; i lt: 'I' \\t I I': N". I J. I u ..r.l 'u'l.-.l .iti.. ,i' njf'H tin n i"* >,it ('.f tliu l'.'rt 1 1.1; Charter. : f r .1 J .i1r"o.I. from the junction .f( the .
: ? tI
; : ::1"\ '" "Rai'r4
.1I.'t..l II'a' \ i !
(..r11.. it. ,4 .. I 4. *'. :' ) u; u-%* L.I .1> in .! ..- it. I ii .. ..i ,.:d. I' !I. M \1 \ > .iii'l ':"I'h. lm.'u 4.1 tfi. '}It,-i t"r? \vu I ..Utritnituill,- !I. nth of, I i ill.i .lnr Key lirnnch Unilioal with th I
I.te.ii.ei atr..r.J, I I. ...tIe (...il;' i. I."i 1" '.. ;ilr Watiho-. '.JS! ', . .. ... ... ... from Ai.'rlin NInn.1! on thf Atlantic) to th* vat .
.. 1- .l .t. ; .f
I 'il ,
If. I I'n .
--.I ..II... .. .;.. :14 1.: .. I Ul 11- i \ : -I. fii '"ltl'l I .tin< < \ iii".. "-- i iii.tii'i in" ;. ...,-*ti'.i I ., I : T- < Titnij-a! (
.t .r : | ; ...t i ,.1 ,,1..t "i, ," !'" ? MI. | .t.- fl.i ,;,, .. .'. tii .' :: I 'in ili t i lilt,"r tli* I lilt .\ tI l lhi! I !I.. ii''t.int'il. ..4 "
1 a,'$ .% -''1' ...Jii.-. '... ni'r' |.h.M.. ::.. IIL:. .' .t >tl '*T VT at. h. f lii.V. >V.,': .1.1 .-. .1.1 t 'll'j 1.11. I ii I.I' i -,,I !IIII1. IU I.etal! of Gcorjia
.. <; 'I 1..'," j i. t't.II' : I. .1 I. I 1N.' 'U'! I I. : l T.IIMJi'l 1-. I ll" I ,:I. n..n.I".
.J.I
.' '! .UV"uniii : I \ 1. \
"All '! ,. 1I1:1'1'\\"I'-: ( M.-Tl'e ,
.
L? : -! ., .i. : I. I ii. ii- .,i t t.I' I K \ : Q .
r ;:. *. .Ii a.. ';1 -ril <. '&"" < aU-". I 1 M 1. 1'.1.! *' ". *-*..1,. 1i. "b"' 1 I:..'i } .!' >-..:.t... I I.:,. ., 4Uu, \.-( 1\.1:1.| 'it.| I" I 1'" ... I!.'}1I i tl"u"v"> "mdll .I t rlii I II. 1la111w a".1 I Itdl!* L\\ s "!"Iil !Isv, 11'1. :t r lli'f. 1a"III." ._Ha_ _At1L___ 2.. _. i':&_ 2i S'D...

\ .l .1.1J1u J ..,1'1''4 .. tl ,. t.c'r. 1.ur .3s.3. ,,. Hi, I .1 1'. ,';\ It:',i-trl-. 1l..HC" '.1l" i ;! ; : *,.. N...11 ..: t'i-'! -1' isj.. t I.". "' ; -, \ I III .',II'1 I 11: '. .*tz.1 ;* I.i,,!"I II'IUII full'n: ,. "1"111 liuU',. IKI'i'i -i *. i. o s ;rOK --- 't\ i

t .. I i ..li. .!I .! :,.., I l -..,.h! I .. ,,, .
.1 li.rr : .
i. I II
.. r tfT .111. I. .Hi J .1. i \s I.: : r .1ik,; .I. I \tt-'I..\11I r.'m.lli..Mr.ot..1'PII1t
-H y \.u a
.. .. : I .. ;.::, .. ;.1.1' 1.1' II" \ -'-!1",1..1! i I I.\ r nli r if '.Ie' it t'll. "'III,' I( )
.I 'fa'.. t II. : : I ... | ; -.ai. (1' i .uh . -ii-l l -dt-.t! 1 1' !i.1. J I. Mar M54. .'iJ .& .M. -
is .I.I.t \
I mtliin ,
: : !tir"'l ttr in
: : '.:- j _' .. .. .,. : ..! 1'.II.r\, ,,';,'. 1.: I .l '. 1..1,1 I" i j. t f. ;I. .\ n.ll.rriWullll'I"'l! ,'J i'H.liny. ..-,,1 I I,,1 II.fh. .. firt.fiv|,Iell.r.
1 ,1! for
:'t < i r ....' .\t I.. t a:1J: 3I I !\.1.! tl.t 1.11 ;tl''i 144 ali..l1.t! : t I :,'l-I tl.rc. month* stIfF .t..
.
I' 1. .1. !I. S. 1 : .J.J t11.' of tlloJ r.-rt
t il. t tI WIItIl: T. ; .,h. .i) j.nrt I tn''dt.1! !r. i\.n t.n. M>-Hutr.. 11" jxiLIir; sre K .r. .

). iiiili.I 1.1J I." t 1..1 :r.I.: '.'';.m f..r.1' I 1.'T.rlI. -. .-". S"I| t,.ml., i ::[_ :: :,, | WuriiY t. ?.t- -lhl. h,.. \lIt I |Il. .t! il QI 11:44. :'!ni: foil it .",.1 j.-i\ % liu nutxtt ilitl 101' f f..r..rn; "/.ir .'tr.':I.ne ti>i r .11.) n.. Ion:1
-
1 ,. I Ii.- ...,' I --1 x--"h. ; -- : "li.tll: l !.. : i l
u '-i. ft r -. 'I'n-! > t4 I.: -i tiit :ii'Vr : utT.VC 1'U"
.. I Ir i li'tn Iit-,1 I ,1"
,.. ..,,...'t ( tl.- : > .-:: .> :'! : (111.111)) i.irs fur .':uliv.
.10.,1' t. .......t // 4 ); 1 i;\ : ; : ):(t \ : V.It. .! i\ it If t t..t!. lliv,t.'ju.t'i .\ 'J'1'1 ".( "4 I
:
)
I.' ii'1
HH'I ] r ,
I. : !h l'I1' -
tl.,1' t
i -liv jti\ liic tL- :
..,,, \ .i." iM i----: ; : | in 'lit -i'l o 11. f 1''I''I 'nH. ( '
,.1 I ."h '.,",' '. i 1 '" '.. r.r.: \\nniT i I\ ,,. .11 Il1.11' : I -.t I.. i.t I it i'l -- -"
t ,., .-, ..t T-.H--" i" "" ti-. I'r. I il \ ; "" i .11.. )11: \ H .1 I. :.1,1 \ 1:1 I. \1! II ,.r. NOT ICE.

.1, ,.s" i... ..utlo .,' "" jll..II.' II.i c. 1,, 1 \1., "i :.. .t. > ." ., i i- -"i' 1 t '"i. > \ > |ll-i $- ..1'I". | ,' ?.t'I, ??, t (I. .1..,. ,,.I i it I" ." \ -. J i -l i'l l ", ttt I1II.t| i I i ii'U.Oli ? : O: IX U'HI K*. nflrr .Ia: .. I Will 'PJljk1 p 1 I. ti..
i. .f I. /1. '' ; ; tin 1' j i nl. : -" "<, : ill .1 t || ,. thn .1 U tI''u .1..1 4 ,IPI\\: ( i K: N, ,. i : if { \
i" I-
: Kv III.-1,-.I" "" '"""" !, i .t 1..1.| -. O \ |1..1 1..11 .. i 1." I : | | \ : I K: N' >. '.- 1i! >*-\ 1'1\:1) : 1lI'r\' Hon. Ju.l.<* of rr..b'f 1lUI".r".fb
; } 4 ': hal 44.< \ -s. ti t i" .1! Ill I '..it. .' / i *,. nit.Uv I fnitu* U""I ( ) all111.lill'II"* : "IIht"in.'li ii''c 11.I 1 1I : lmnurati on tt,e \ ItP"
..",:1. r".iJ..I"ir./ .. ... I : ..i.-l t" .:! \ .1!, fi..in-j-i- nLIW I .atll.I i "'11I1f..r I I-ttrr. '-f .
I I. t'v. ;
I .lux) (
,.ilieI... ..... .\ II'. : 1 I..... CRYSTAL -ltI'\ .i..jtl' : ; mi I 1..1.| % t..j FtMin witli .at litilr. K-\.an t tl I -, |I. -r I tin.- \iuI.LLiOIl (.f 1". hi..h. Il(, ii- r.t.tr"t.f ,.ork.-r I' H.nrr. lt..r"i..i enll'll!.
MARRInGC T TH5! i t.y 1,1.I <.r $t..I.] -. I I' li'uhlx; r"'I". vt ", .1. \t/: : > : .
Cured ; | \ : .! ,-.. .I. )U1.DIXCA: !: iti'r.r' ,
St unl'ril i'-l.- itiiiu. .. itn-1 ,. ii.-li'j iI.I I .2I ilty i i. tin rnii cuiitiuu.il it i i. \\I'TV\\l., (
StnttcrinTkm : PAL.\C.: r-.1 new YORK, 1 nit .1. i, w..ll..1 I Ii I I"UII' .tllh' ( 1'n. .ill : 11. 1 i. t I"z" ,' ?. 1 lo\l 3-6w
Vrkoir uf Pi1lbttr. Pa.; '. > .l. '. I.I'tllU, 1,1 lilt-. "t'llllr.J) :'j'r.. 1.11,1.-,, I.tr. .\an.111.at.* ; : for MI,.h \'\ioLii vf ..mj \" 4teIl I .

; Hr. } Operation ill.I 1'h'! I ,1 XL1.ItC lioi.lr: ) i-.t. A .. ..1-iUr-I.\ la I I. at ni\ ,.1.11.\1"! | ill) i t I -. 'rc11'.I .. .r1.1 1 1.t l : 'I .. t.'t 1.11 IIIJi,;',".'" tll'! ,.,:r"U,1d, ...!: t... :::;II: ;I 1o' for Ft.: itfyers !! .

Witioat pain or Surgical : .1.. ... .. !! .: -.. 1" ""01:1'" 1. I.. .r. 1.\' i ctii t ,..iI :t ,'i..t..r; Ml: I. :dI! I" : ; ;sinyw .I'r.\ *I I. 1"11 | Tirfi-'t' r *n>l 'mm..I'..1r.

I .' : .'. I-1'1'" Ih.. :.... ., .. .i .> > -. I it .mi' uJ'r i .etim-t ,....- n, lUwHit. TIt I I l.ii-i j i. ,_\|i..I t ,., li.it..\ >-1. li i* 1114..*.. *ii' .'Ji"ts. nit.', ti"itp -, t .! un]" I'ttriiflt. n>-t xt'v lin ; 3 lUll .tl I. .-. .. .-.t.vrr.xrnum.u.vr.i'.s.ArnM :." to
Airn i..I'h. 4 'I.. :. .it .HC ,' itltlol; Tn'' il\ ii.-i-.i--; /'iin-ttfi'l 'lit.it 1 ':t.l:; m.1 1 :fiiu'd! .t t\i-,','Uiiii{ .flt: IIHI !10.,1L. 1 11.; \ t
$ wM.! .." r. "'f'v1;; 1' H. 1 lt .j-f- ". > '' 1 arr .utf .inln\iii'tii| "'-tii.'mi m M .I''I'! .'""i" %I.'T&A YITt1CA. ;

..,..Pt. ,, r. lilt ,1." :1 l" ii't '' ,; : : ,". : :. .-" I n t il 1,.. in |I.':i-... itt u...| ) tMl \nl u,.trl l..Tt-t it ; |I.-|- j it ..I.iflUt t ,.-,.1|I... or anvr .- t''I.! "I-.I: 1 I hue i-n-n ,., rl I\ 10\\.\ .: Li!!" .1i 'I. ti.-.n flf t!1. M1v- ._ : n-i'.l! rnr?'* k.t .. Taflr&.ii.I S
II .
.1 .
.
., I IH' .J.I' : t. -1.1.! I I.. ti ".I |I. J toi. tn tur \ 4* I.> tlu-1 \., .I. frd.h'or 'r1y
1./ ,.. i unit j.af \ '1.1. : .j lla-'t i I' ir 1.1:1" "I.- r.- !I" Ntr.viitiiiit lit 1 t XJvrr. 1..r p.esii'' t
I'r"'I' '
t.i-,1 'n. 1'.1. 'I' 'I -.rt' tt < .', \IM.: I. v.iiut.itMI .O.I1.hil.t.. ilia i tt> "x lu-viii tii.cnt, any 1. ,1..1.IO I 7ta.LJ
1'.tI"r |Il '
H..l : ) I : !I.- ( n St.
MI.V'f
0"I I >lN.\NCn "I't.
ilix'.i'i t t'r! N. .
I. i.i < i Ti.-1'.r[ : : "* 1.-t.i41U11'
\4 1.I'r. Ii' '' l.l.n..g."Ittf g. II. n 'I"ri.] "" a.h rl.ti.ICI'. 'lln's I i* no I" .t --

4)1 .\rlur'... J.I'r.. l ..Il- \i I 1.1".1'0 <1.1. I I.\ I41t ,. '1."' ,'. 1y it Tit Try it A, 4uxttur .n-,. i-nlfc.i; <*r i.\al 1m. .!..kHv en. t'nhl i "III" '. vlnil U" pul>:i1".j! '.u liic ioiioftLo ,: .\1..T.-IOO >.t I; Key:\Y.;t-,..uVJ \ t

: 1'. :r..rr.tlr"I.'c.d..I t I I. i. ih: .1 ... 1,,' (; fl 1''I'4r.r..1 \.", latcisto -1"1 .rt''P'I.t.r.. 1 llt 14r.y f.l {' 3 I'lot'l'l l' 'liiu"l:>l''. Cl: Li\ rit't.1 l Jua rt'v *-

0'A"'I'4aLTl' ,..".. ib" At not rr.tu1.I' t ,,11111-.. t c"'I.. a".. .hn\! I h..tt..hti.1 t.' I IWICUT )lrr. : \ .. .! .. e&TLi u.c; .fi jti :I'j *, I'oitor pln** -, i I 1 J.J 11. I.ANl'IKH; I : .I/-; ". .- 1 Kv.lf) 't "Vo l -4
"
: ..... Iiuw.Ir : !1. '' ; .: J t. : a', .1" ::' ". \ I ..' : Jftr fc
: \. #n"j.. ((run. I. .. "a \. 1 ."'" I ; ',! : 4' .\1" : ( 14 \ 1" Fc ll .

.
'y "

". .
"_t


.
4 -C ..
_c.
.
-- -
I .. ",
.
.
--
: aw .. .. .
/ ;
.
___ .. -V ,'bITIlr'1an1 :. -" _m.Sr .;. 1. ;; ::"
.1 2 ': r.
t4. rl4 j -
-- .. <, __r.._ .. .' .
11 'tt'. -- ,, .
.
/ "
"'
,t

.1

.

}
.
,
,

,.


f


.

L __ __ C-. _.-" ____. ._.... i
_
_. _, :-"-,- .-' ,- - - .' .1 -.or-- -- -A-. P J --4.---=-, 0' II t

/f r": 1' lj+ I 0. 11t \ il.' j, 1''i ,! t! H".ih'1', WE\ J .I IIAM'l\ \ I. THFJ1 i I '\. C'f'") "I.\ ,, ..- 'C HMPV T1XWABEJlatntjaclory i

i : 11 ) I n'/Ulhacl. q'lotlt'll.: '- .. '. Y r2 i ,

A.I.I I : l .'. : :". 11] 't't 3li-! .' : ; R L

tTtJ -) .I 7'vr.1/4.. i':1"" .:a'urT l'' 't 1 E'I J I I'F .'"I i k, '. tt .\'r {It' r. ,. 'i- -. \U. i' } { 'l- soiiKTiiixiiiv.( I; ; \ 1 U 15 ) B aV7.1 : f

f ., \Ct1.1! .; "'rtr t ft tip: rI': it ti' i l',''"! ",'".*' fifti'i.i1'I1,1 S ," -- .
-. .; -'.. t- .VH' : l 1 :'I..v. \ : e t f, 1't .i i f.,: II till' 1:14: 1
I'tt'>iJfl't.i'! ,;,mmci.u'tott :tt From**: ? > Tin: l M: > : r'i i -, ; i! j.' t I
T.. '. 'IA1"f' nttt, r '4! : r : :} R Ti ; .It ,II .III, ll. .
ui V",1- r-t. l ,. : Up u Up t ui.e: Up !
j I I.I. .. ., .
\,i- is:'Mi.traU-t1 1 > !jtSl]I > It1 1 1"1 NY. r. VV.\\il\S I\) to' : 4 V .c : . .. it .nPt .'A..t'r
s 0 t'n! e in Jet..t an. till i: ? t'j .' .1, ,, \"l..t ,
; .
.sijr i it5lt th t,1 ,' i. '
witJ : tIN r''t'k' 2h' fl 'f 1\ . \,1. .f t. ;11.r..1 j

:. ftiH ..f llie. llsr mi T w.,.\ ran c')nt- : .- A-?.t #JxK.tn: : > 1 F. i .t.r* t .11': : : .If ',l, .r t>.' Vtiff' "'f H.V : :, "::11:1" ." +.. FALL! I1'it 'i'Ll lI.li.S. /.y ;::tf to Get Up Just ,.' : : I I

tMjjr'. a;44! !..\.*, cnJ. f f" \ h Ir- \
f .It. .. .
.' : .
'f : 'j. .
.. .t/1' a. .. .n.. fdu. tl014- . fiw'r CI"J' .:r i 4lP I" ,, f;.". .o .f h., ..: 1"d. l. ; : u., 'I t. ,. .
!
"U .Tr'':: 'j-r: :t *.l.v drs j'4 in ttt 1.1 Nti' i iI j AriNOD'TVa, ,,
.- ht": tt.! J .."'U u '.rJ itara4.vhI b hI r, t' 111 1 .-'..n l" .n"f ;1.,1. 1 J.>.*.' tJcvlvtsl I ,: :. . .... ,: ., ,t.'C'liW' ,..- t, f' til ,.hc., ; rl ti ;u. "i \, ri ,' i.I.j ..t (.'.a lii..4 ,

., ..1 : r ti..iIU..M'. .. <1 I.ore iu/r -lj t 'ir!Iis 1. t !/: Hi-.' : i.. ., ,,";..,1 J ? .:t '. :,- 'Ii.' /.' : .' t nj tv. t. It"f. II :'i, ?\1- F I A\ \ t'' V) S T 1 0) 1 1)!i1a Kriii l' -' .,'.. !I'. i . i' "a- t 4

; i :Tii <'ur.'- :,)' a *'w. .,\. : 1 <: 0r .- I.'. :: .. .1'. ", .. I :'An t1'r .V, f.. ixt.. > 'y\ i'4f7t' ..ixfcr.TWELFTH .\.
Ti, ("u'tu.iior: 1040 1f.Sa 11th;, ; flU;J': .; .. j I.i.\ .- :X .': 1: El."J' tkn
;xtl'Sn'-itt :.,utUI:in: i h. '" 3''Snu1 .It i : t't ::'. pr. -- i.. '', .. /' rif' i ._ '
'if
.1. ir1!ra, 'MI 15:. ,',' ,
I r : rt
tift'f :t \ 1 .
1.atlfaU. il (:" 11' :jf / ,: -r a'lt YEAR : l;
t' i 'nnrtnj! fitrror" jft h'f ItC'I'J with T, \ f .!f.r ....1Jr... .
: i l ,:n* r mv\ / I .
'S. "'ht .. '. :..i : ..' I. .' i;" 1 1* 1ir J f'II. b'lr..i. 1 liin : .in :s J.i( 1.4 l UIt.i
1 g 1:1" 'd ,
\h utid : uv it tiMinr t f'1'] ; \ |vrS ( ': rU'i .",1 \J jr : : .1:: C.t.H

,.-:. u't tir \Iun: t''t1p1..m; ;.<* an* !l.,*.:t :t' 4. :\ '" roc .1n + !; ui rt & frl X // It K ; il .". .!'I.'r t. > .> >' '<, i i t a v N -" '..T .:i., } '1. i ,". i I ,

.! 4.nlt ::1.y i.':,u: I* ,ik t*> tus ;C.';n. f.!! nC'A' Jj'iitutj fr in V<":r''. .'.''; ; '" l', ; rd.\.aro. Clocker, Grocories IF., '* t-fc-Vt.1 "cIR {. '. ,-' \ :' -- < i

L. 4.i! last 1 1+H'VI'T;,*.'. itm mnil; I riK-t Icui: in Sri t !1 t.l U): MHp 1 UinndlTv: tit It. rt. t1: : ;.. I 'T !' 1' I.t t ThtlT"r1{ : A .v.,* \"I..f Jim "-<.i",,5 5l .
I M'AI'J.I'.A 1''C'Y coon"
1.oM1 tit +
tt t ii wy 1>"5 i f :4.U .
i.1i t't 4. t. h .
{ .rcr IS
4
,1.'lk afar vlHri! i'"i1 CI'"rktl'IHd -'f,r11"ittrt w4 11"-.
11,1. a 11"1"tjHt m" lj" lI'I'.tV.. '
"
t/eylrt ..1 t1,r' .'litta fiJ.h;" /" IIlft1. .;nr :A" ?! ; l : VS'tu .
Kv "
i .:flf I.j J :: -4 n.\ kt t, ', !1.1 i, tt .1..t..t"1 !
i ,
1 : mctnl >11..1,1 l lr d. .Ft r .j'; tl j.
him ,
t 1.lct.1 1 vi-n lijj'tto (I.tw ) fi a' i5 >yr1lrHt1l "
.. .J J.I..M.,,; L, art to L *rt, iu atlrttlc k"11i'.t ; tj{'," im.t "1111'1.1 1ti !i ..f at' 1 I' t1Fi1'i,.tntlt ."hI K .., t t.' .". .. x-,. ,-t If.'nU.1: :. . I.
1.; b, ', ':A :1.1 i <'t'tiviih'iU uif 'iaip. > I >'1.'d 1 t.\ i'; *. W, n 1-, J h. lair w,1fIt> .1 tin /'d S"'f'.T. SV'tfts. It"tt;.\ 1Ii.t! 10. . -

; 1 i ;i J., 11.1 13ift t : ', .!w : '. ..: ., I'
!.i 'a all jvohi-.ii .al'it.<'i*. I I'I. .* It'f '!" 'iII. tuilC "I DRY GOODS. p I" r : I
.\.t 1.1.I.n; auf r.1Tx'ninitl 'a It 1.I.. t4.'int tt .. l..It.r (" JU; !L't l ., t \ t' i ii I'
W'tL; ,t 1.11 IIi ',
IntUit ,St 4>tl I hi In un jMVl'i-: > M'Kf l' 'J.'Y P///1l.T}.. d i r. I / rl' f" tI .
.. !1:1 I ; ; Tt *. ii ..': .. .\ .' 4, i-. 4 '
I' .
; X ; v ; v :: ; ,
t..u I 'I tin' iu"ttt'. i t I ,
.,
< \ m H\ ** H i r
i. I ,
Ys *> i : ji' ,:: 'tit. ''> itj.a1't+r h. R /,1 .I. l .f "'. V 'I.. li ,4 .1. .
t .1t Vt.Jd1 n,0 cud 4'1'' 4'i ti to 1.11'1' r -" "I' Lit !"trtttt t1! hli1l ".i.ft. ;,1..11'II.. 'I r. .1 ;'1': i -v j' ( '11tpi +. 1'/ ;. II u '. I ', ., <; '1.4'. .1. Io.-tlh.. .. .ti. 7tti.\li;

''11''.' .. : h. .istly.!M I:,. .F': ';u..j 1i., nt1iY1'N ,. ',1..u' ,. '' J. 1: l' <( <*. -1/W: .1 ;"" ,11 ,1"11I!', "I I. '\ .' ,". ... .' .. .

ri itt N ',ida ;\ .JU" a" tn ,11111"! : h:. It,. \. :. 1 ,1 c. J7lllr *"jI*' ">*4.4Xftt ./' ,;. >. i.' .rt. ,'. it's i -'n ', I . .' ,J f41 f- !!% j i' : .' \ : ; : ....t a, .l ., l

Bat jtl. .h ,'. 'tic t fti1'1.1'11 hu Tttnit+ rir""i' :.'\ .\f I ntl.'n''u. lit 11... Crt.a2,;t.Y, f' r '-n, 1 .d. ._H7:SR", ". t" ('f .tf''JoIN/:: ;; ..b t'.". t ;; ," ,. .1" .. : t. ,. .V \ I 1'1"i ', .,. .. .. \. ;. ... .. .: -1I

:r'11'1".t li. clitijn that l.i".h, m."",'"'' r.jy'tei'; Oh..u.l! 1 I". .mh.! ti"} .a! .i.'i.t I .J.. '.. (( ,... ,I" ,.' U.. .. r.th'"ft the' 1' : ni-.t'l' ''ltv il,1 i ,'- :. t"., V- ,-, A :K .; l., '. .. 1'\ 1 It.. y. a,.. ., ..I\1.-1.'; tn. 11 rr'

.\J.\'" 1l. lT8fit1wr. 1T(1411hrr.SiiL 1.ti i s "s'!MI''r +lia." ...!. Jlnt1 iui..t"p1",1/ 1.-\[E'I..- tul1\ >, ., ', i.s: .1 J I;' A I. .. .' 1 I. t.: : :-J' !:.> tt, < ':.' f r. *" '. <. : vi, .11 ; !i. : : ; 1

a i rii 11t'n; .1. till U1 1.Ulf'n.* .>f li" "I'lhl':1! : <'I _\1.: .1.'u ,,. -r.t. : f. hi ;:inAl. t1url'02C0"1., atti\ "MtfitfJIV t..I t fete !, Wit !,.>.,m r :,. '\ 'ir) .+ ... .1 1. I: Sab.U I"'. f 1'r : .i : : '._ ia't: !'aiJv'

t i% It r..fo. I ji :{l.11', 1 :,: A:l <>f t.i-! 4* '. o\1,: (ii/II.-I. n i ,' : : I* h : .l !. J. : h.i '.. : ,
; ;, : t it-;
h. I .Ii" : t.: >
: M, i"<4, tl li's't i,.. ,ili-vt to tlift, htbit I I ilux ir' tid;: njtij : 11i
at : 1nM1: rark <<'J ,/rI 1 > ti>; f.irrt'uity! .iirctrr*., ,...i '; ..i 1 ,. .. ,", 1 k .i.iUtn' ;a In ,. ,1.. t .. I' ,),, I.t. '.

4 14 i4 '!,. p.lt J.' ..... 11..1.i' 1 2 i : '. I / 7'iiv I U. Ft <.\%'t', .XiV'ttWn ...,,. 'H'PI" : 1 i'.\ l'h"-!i. .d i i '. H,.' iirt,7Trri . .. ,' ; : ., ., t q. !"" > :. ."r'l." .

At
aHtl -'itj'j: !.. I t .\ I 11! .i.n! t.' ..1- ,. ,. I '. \ '. tI '., '> '. -.i.
.
\\1'lt"I" foj.j !unit :''.' i .. .., I t t 1 "; t* ,' /Wff. .Ii'! -uf J.1.,.; t.
r' FdT Ii.1 '::1'> in nrif % : .
pijf \\'IU't iu'.tf :. '
I %> .t '''Jj J' f! -. I 1" : I ...'

'f 4it'IAiy'. .t tI"- M. ..., .h" 1.' 1.. : H 1lJ., .':' .i "I' I ::1\ .I'J ./.1 ,: J.rtnra $i>t ti> t ', i t. j mv:{ : i:. I .. '. > i. -. 1 = .. a i N.u'!,. h N

Illj Illat .. ..t 1 4 t.\ ;. ..:, '. 'I. I.* 1 I.t *" I,: >/.. ivf, .1/t,Ct' 'f"f, Fort if t.'Aaw/w.{ 1 TBHIJ r, 1',.. p,'. ..t.1.. .. : .'" I" ; ... .1 i.< :.
"
iv,: +4 J] iu-rs !. 1 :%.. r, ,* .. 4 !H 'i.l.r ..: i W. r.. & .; (t c. .; : ...' ,:.\ J-' ,

+ ':' l: : 1:" : :'. :' ::r. -.:: ..' 1 ;:1'. ':' ,',, "! J.' -;! ,1.: -t Ii.IlS't :. "..1'U. ili.; ,VltS. .:. ,\ 'j-unt;,, <".1 rari.: pr tin. #Mft'se -, 11L1'1'is i i i i It I'tI.it! : 1 1'11'(1.1 i '. : :. t Ha \. ',. ; : :. 1 .rt. Ir .. .- ]

1 .'lh' .' 1.... ;: lilt.. ., ; ,.' \10 f.t.. : .:- t..Oillf.fl\ t .' .t' *. sari it.---K">.u tnti.ta r. AnU.j ivut**'j 1
i.
: \ \ .. ,5.J
.' '.1' ,: ", I : :-p.
:\"tlm.iJ" .\ \ AH.. U l7t. A .
-. 1 1'.,. % t, ; 1II'j1 r .: ':' '* '. 'II' ft( i. < Ij'| ', .. .'

1 I.ti:*I1* .I> 1*I 4-- 'I..,". : 4 .. .. .1..: *.H, ttli i *j JJ.. ,t-.t .11 1 ."t.-' .!.* v : 4 ;i-:-t ;,' ,,: 'I: OUR TERMSAI FAKMKH'S 1 \ I I (t J Jt'.FAT 1 41-rl\I'J t "" I .' \ : k. 1 t!l' ,.. 'H' .*: N -.1t .,.

\ ,. .
fS"i..ttt'?+ itur-t v t -1",1'1; : t 0:11.: -; i. .. '. v 4 :1H
*w IH.A> .* VMI. 1 1i: 1'1'1):, ".1''I u\nY+ : n: ', 'f : t i '. \t : ; : v.v .- -
.1' )..rt.tftt..it..rll1M cr11flt..; '. -. :M.l'r..J'J j '. I M..ISi, t'r-| "Jr.4' s ; ---- .
i.W. !miie AIi ll'ti': .
111'1.1', .U4< l rlltil \Uj. *: Il.l',1! \ IN rw s c.r 1
\ ; .
!n.: .
I "
Vii Li, -r. i\ (.or
N t-1.' is u ,
: : i,1'Vilt'4i'. ,.$ 0...1+t11truT: m"t.u' mlri -.1- ','1', -- ;%''j. If < .'. ITto"'t t:1 : \i'v vtirti'! ifii'. : .. 't.> ; :itilu, all vw.. l.H, r.J -, Sretltttl u rrM1.t7jj1C.1'I.i ; ? .. .r ..,. .. \', { ,. ,. ,.

1. i'TI',i a r,' .i..t :;" ( : '.,. ""'f''* .' ... .. \ .
#h. J ,J y i ; 1 I Ir ,,.J- ti'itiv .ii, rt( i. ; 1l1 n" "< t 4 r >< ?. ,. "
-o bf- f '
r aKt 4 a aI- irf at 'O : "Tf.t i'l tr Ct erg' .
\ .i-i'>.1H..1'n'I' 1,1 Jii'3 I ,.1 : .' ,S. x' o1""lti. : : .
1'.1 It ;du, l' t \ V'I I .I| 'I t' 4 iav" .
J V, Atluu .J. 'I 1 : I I., .:. .. > :.t. .' 1''l.o"t; th" I.i." .I-g lA'tt.-h 1'I..Jh.j .;. 'i. rVIKES "I.t.., : .
r
1:0. rIM
: 1. H":17 t... :' :.t,,} '.H '. t ji > 41 t "
--- .- --_._. : ; :: 1 't j... I : i, ,,1 ".'f J l-.i1'. Tits : .J '. .
,". :,' ;I fh.. .L..:,: rlk : !i'r l. : ,' '., 1
.
1 11 1 .< i, ., i :
: Iu "In f n Uu'II.I.r ; I I4r>t* t" n' t.o': f'j.vt'nl i. -in 2- .*' :: i1IY/1 DRUG & BOOK STORE.t nil. I.oXiH}X Qt; AMJtUT f\ ewirs'Tatirc. ; .1 '. : .1

I'i c' .'
Et'. ai :.' \* u_ f r., 4 ...i.,i" t"i. l't,1t. : : .,-:. 'stJt., 4.IKJ! IniijySl" t ,..\1.1: 'i, Til .\V .11'M* Kit: '] 1Cfta: r: f..m THE Fin.i RiRl: Ur.y:s Is; W {\\ k:jI -.i ; .t'..rt' ti. .. .. .. l r.v.
.
';; l ... t..i ii tZ il' 1..d.'uU1" .' '. .
1 <4 < .4 ., I >' .,U \nrI.. 1 'I'\-, !I.a!..... '1Ii.i A. I ,.,...% I n.j : wJ't y' t ... ,. .., .(, .

4l'I pf U-I.'H I Uit ..ll ]. ':.i..1ks. tit t) .. | i, .; -' .-. "II t'4> .1'\' 1.,I i1.. ., I:d.. ,!H' .\It.1I1d\, j' inr.M{r.Tn" nt tail ii.\ if u -',;,',-1.irtt'r! '. t a:( ( !: J : II : : : ,, ""i''.". ;_, r"t

..1 ,..i' i..tt 1'.1'.1'I I. t' ..i..1. .. '" II' ihh:;i4't> 1 >\ : ,ri.r -*.<..1., .,..,-it.n'4: H 4, ., 1 11

\.1. ;. -i." .' i 1.. .,;,1.11 111.J i 1-V .'t.1. i.ii .. IT !'" .f' ...;'a *,% Kv *' i .T S'.il J .r 'j" '.r-S. '1' 1,'L' r.It'1tt,i.,.I .; :.. r .;, t ti4r> ::' .; -\r-11\-T.I j: { : $ !' uiMty: : ; :' <'%.'). i .aa ..r' :: -.--- -.

'.a,, ,jo'j I c4r1; 1tt,11. ui rtaa '' ittr f t;
I :,o t. < nht.! ,!.; .ti..t.;," usji uij| :?_ .* }1f", .., :1I1.j 3 ll.k..lI"l'r. 1'11U}<>ri\" ..i ,r.. .U U Iti uin a.h'a..I1.1"1'* 11 ". y;, i !I" ;' 11'-.r.rrra1 }t.\li\7i : j [ "t..uik.\ ,1 ,: t' ," j' ,..i I Nf.

..t..'. .,.'.* *itai -liU list t.. .,. c" i, \ ''HJi.JU. *.t.'hIt'I #'. I''t.. +'t' ,5 DRUGS I :' : ;. 1 1to I." ; :
t\ j 1It t '. I. I.
: 4 1; 'm..I, r i.. : . .. .. .
.
: --- 4t
'It 401.1 ..i..u.itl .7 ,. d I" '7'I... :tlti t.h'tin..1 a' :1., t Yi,. ,, \I..HI., t'; : \ ; .
ar+ oil' ltl 1I".ml.S ti.l .
: I '
,1> ttli'? t'1'r. r v.i > ,'
"f i 1.rj 11.. j ,I3:'r.1 $,: .1. ,. .l 1I't' !PtA: t4-7' r. ;..,. !II : ,i f ; 1\\: .
i tr:13 IJ4- Ul-l I', M'l t I. I i.... k :.!t t tt. r il.i< I "Jlu n ,' "4 ', I*.41 'n1: B-..t Sttsttsri'. f,',, ai'rt : .

tai .... ,1\\! tt. t I.: )h. j"\\j lt .f K M I:" 4 i". ytrr5hnili.. 1 i.; j : r .arii,. I j \" Ith} \\,,\.1. \.1'.' 1'1'1. l:. .. I ..''., '. I t\s! : .. '

*. f !1- V": i- flu.1 .n.in ';II.c' : ." . ; ;,- I"t'? ; ii..Tilt 1! I'al 'IH'ei 1 .,' i .
.. > t' -. -. % \* T ist : : '. c* :: : l'' ant 'it r t.t.: i 1' :it"+ 1 1t 1ttrt t 1\1"'t; 1..in. Tt. trdt tI / .\.J .1 I. : ,, I

t t 1'I.:. ... N' ; .,1! I.Irtt a : w ,n' I tVr' u.! tin"K .1,*';" ,' '1," tol::cUl .1''nIIUUlt'iii t.'q..tato. .. _. t' ; .j'" "'T" ," ," ', ."; I !! : ." j' .,.. .., .1.i 'J.!. .i". ,'":. ;,.\ t n.ti I !f.:.t .ja'i'atlt 1' I l"L.pat n1' tl'a' t.?.Ilb; .; '.", '
:t. .r'r tl K,4r.r ".. '., ,, : '
'II, .1 'I' tl .1 n" h' .. 1.,' \, 1rt l < ; 1 i.l. *..a111.1t. < .!''! !K : ..h'. i.-. 'h.t' .j1. '.; f. t 1 Inn .1'.t''1 : .... .hi Ih. 34"td7i1ttp" ItIt ; l M) kIth 1 |i'h .. t y .

tt >. .'H. : % It',' '-, ,-t,::- I _' _. : ihp j ,I" ,.' r."I :. \.1 : h,: Ptl.:.u '1"1;
>.i. . .. .. a "\ .t., .' ';. ::1I.l.'I i I*, It '. ,. \Y. "t, t !, f,' I i..1..Hl. In i'r. -ti >'.t ;,!...... 7\.. '. \' :t. .:..". .... X-I 1. \t :. ,d"; f : i.' IHttt il:'. f. .1 I for a r,tt 1 MT U u. 1 U "'H 'f i : Unut-1.1 r o'f.. I. ., t ..-,. "1 tl.
4. t i
.. ; Xl". ie; ? ., I... J.t. .. I,. .i. '
.j.H I"n
.1 V. 4, f . Irf. I L- "r': .-..;' : .1 14'r'si lC !h-. .'i1..r .h '. : .10' .' ." "K'i 11 It\! fai 1.1, l *. "
,, '. 1t. t T. f : \\ .if 1 .r 1 1f ,,
.. ; ;' :0-- > ',, A. : '. ..;. ..Y...." r. .'I.--.Jltj'Hh't. 1 I'\\ '.' ;..4J.a f la.1.\; ., '. '; '" 'Af :. tV .- \ or < I Ii 1. JE WELRY.i. .
S ;
5 >% 10 '. :. iIP3 + .i.< 41 I r. A :: t 1 .' 114. |I. ;o. .t '1:1 "'"'._ .' .,y..f .,1... j j ., :. "r"',t, -v hi .,'t -' r-s: r..J n ; F Vv\ ( L I 1 j Jj-(+ : '

... ', ; .. "i ,nt '. r 1 .' _. : .. ; '.h'I\t't .i"'ft4- ', .:-. : :; :
.U. in- j." "II' 4- :' i !- \ ; ; ,. \ ,r.1." ;.. .1\. *. i ,' 4 I vvA
.: u-v. .
..I. r. ,1.; '' -:"J, l' ." .j I tt s .. (t.. It : .1 ..J. ; "i ,. 'v ,.. 1 i :k' .! s (1:1.!.' I'n- < : ,
'\" ; i .i iL.I : .. .'. .' till. II. II h. B'\ i \ lIt.j1111"; i '.
k" ,
IIIC'-I A J II'
., \ "-' .i
tt' t"
:fii .
11]
% x r ; ". :. I .,.. .1 itt. t..1. f I .
'j 1 a1 '
zlt c :ITt \J ,11 \ '
.' ** .
lt 1 L'\ r'.1 '
] .v.PM'KXT : ', '." la k .crt t i* +. .' : f \ 1i r F.
. H I" I.t.L u < \ : It l.Y !l li ( (In- Ml'' I/ 'f' KlA t r : t 'W'1! / si5.t1111; 1 I [: ,
.t. 1 I: ...11o! h'; :. : n 1.r <, lI1' tr. '// */' // '/ .V-: -,. ; "'.'0 ,' S .. .t ,...t.' h<..;ISy1'j. :iii i I : .,.1 :' : .
I .4 I |4 '. ., i '. y . ,, > J l-\4 ..II, 1 1 i' HilirX j j"l'-" II' 4'. i ea. \ .
I 4 4i ? --' -' 'lire'.: "" :" ': .t: r. 1' .F, -1 ; .1. \ : ,. i -1. i4 : : : : ti

.* .- .- 1''al. :. -. .1 ..'.t, !. t. ,. ... .
.I. I \ {
', ;" ito 1''t! 4.v, .:..'* V- N :.u ., "4U r" 1''i ; .nisi E: 1 viiiii 1 ( I h ,.' ,. I'J
', .'. i I. a- '. t .J't ) 1 \"'1',1. 'I I' 1\ "" ..,. nl. :I.t ,,11'.. I

....:. 'I : \ ., ;q.\. 11'II. r t. it .ra it ,.* \ ;< "i .1 t." .:. ", :. \. < .... t ,'. \..) \ ,; ': '. .'. t" .. .ti'" I"i "t'', ': I. "'r ': 11i:,, r.l "II' '. u'i ;, i I. '.i : ; 1 'I
t,' :n :: t'a! :. In-.h} .. : .. ," Lt \ .
4 ; i n> : : 1taS. ;: 111 *7A7 : li'.1I ;nr. i: ,1,1' t: ''t : : : 1 < rr. p '
.1 1 :'11' : '..1. :.: .t tl1i' .. '!'t : : '
..- k I ', 1 l-I'; 1. : '1. 1 Itt > 4 1'.v:.1 A" I" .' I't. < :
.
H i .; ,s-:; 4,1.: :\' 1 1.H:1..I.I."i n.., 'j', ," ;" "' r'
"p" If .,...t. j II .j'41. -:.oJ.* I, Au (ncnrtt: ; t:111Iiti r: n'1 ,'tI.i.M1ht t' i, .. M.r t.- ,. ",'. ., f. )1... ai,' ;'I"t 1 1":. if?'.. '. : -' ,",'I It'l ,; Conic) On) I Il' ) .

i..nlt lIua i. .. .. ,'. ," .. ., .. ,, ,, ,
titT!
I 1. a\\ \ /'d.. : "'bj i .1.L. ; I ;. .1" .t' : n )" \ .
t (h 11.I"' : ,
rJ !I" -l i III '" .
.
1 "tEtt t"J'' tea c.:1"I: 'al'III ,'t. 11rI! a :", :.: ? .. '.. .'.i \.1, ': L. I'. 1. ..1 .h't d ".:.\'" ,,,,..1.:,. ft' Ii0 :
:
( all t- :Inf! << ) 4ti It
44 .
,
t" ; : I I.o .I. .. .1'. .1 i ;r
'. ... :4 "lh' .; su ': -.y,. -. .1-" <,1.' ;.-.,.. ', :i. t .... ... '.. .. ,, \. ..... ; \'. '. .,'. t ... .', .' ... T, \ \ ( \ tvy r ;\ -\\ S\vU'C. \ ", .., .. l.'I '. .; 't' .' ..

'II, t, .11, ,\ .' $ :it/ :(11.1 l.tli' W 1hl' '.: al "" "+t 1\: is .u"i ..' ir%' }B .If"f :I'"t J ..I ii. E71d'. "I t 't .\.1 n-'i.. t t ., t t. :. '",'.. 3.. ". .. .. : .,

.. ; in.,.! i tr !<> n'I' v t'1 a *I' VV '!I' tt r. 1 I j.1 ..'. III < 'J w !1\ i. ,..r -. i.h' v,:,v ,_ t .. .> .: \ : ': d" I ,' +."'rltn t.I 1 h..lur 1 ;It ,4H. t.[ 1 .' ''. 4'
An1'i. 1I..m t t" : ',', .' \.CI.\KKL\VIU\ \ \ ,\ .
.S., t .V U j J.\ 1 ,hd I i: ,'. I .
: "I M /:h .4' :l .l 11-1' Y'4 :. ,\\ :7ri.r.--1, i : s n I1)-.if' fy1: t ", ; p'\. i r tit
? BOOKS.VtStr .1 ,'\ ," -4 ,! IV.' 'I .1. .
I .. ItV . : ; 1 ,) ; t'-I", '\' .
t l r : ,l'" fs' S. ,1 t4. tier j.t' I 1 j :i I.... *. 4 i ".4 4 _*.. rf I:AIJ.V 1" I,1 Ml.-:. A \ I; I I. N .'. ; : V % w.
i : iij tlrrtlt io<.tI.1. : tul) 1.l t. i* i h. __ I ,
r. I .. j4'r| H .,' 4, : t 5 ::4+.t: I V ,o. L' 'I : '
? <-. t'.T ftn11 taw .In'} r. 1IZ '. n.d; .,, tr '. ,, M4 'fh''ftl""it..f" 111 { +511 "- 11'Pi.fi .. \, :
i R : 'o' .
t A w.-il; iauwu wit vijU '.: u \ .i".k," :" ; Hi- ; [ I. :
4 ',l14 .04 "::4.iuttr: .1. L. rrtt .tg ulna t1'ri :ert 1 vltl. ua I li its 1 tnr.h lute 1 t.'1''ft., .i ,,1,. I l.: < t lu i :, '- t L"n.6 t I i. ..r.1a. '' ,\f f*'I\.h! }J-\iWfchrc" i. a.' i :: :..i.al MI! ,: 1 ,. .. .. ../.0..1..1. . ,, ... dH..ti.! \ ; \ .
:; (! : svn :'J\" 'r 1
: 't. i 1"'f: tt, slt.rltly 111..11 Ilun.iridsE t llJ T :?,., ',I U ".14,1-,1'1 1 I ..k. Woii .. -.'all p.t \V -\. : t..11. ,< l"trt.t., t'j'i h Riifmj: ti.e j 1'1'\" ru: ._ \\'i"Il : \' '. .
Ii i ro\cto him (;h..t It h.t1l ci;4t. vt 'teat \\.U f .'. If IVgs' t/' \.. tlk"i e': v:' I..IX 'tii4k .f Furoj: vnn H.IIIinn' .nm, 1'j! .
W I ,
4'' ...IU:. L .1&.1I.t i1*. 4i..1.! ar,1J1 } 111 j { .t : 1 i .' : t
!..r cent' i.'I i '. \ : i ",.'T '. ., ". I, i 't.".. ., 1.i,''- ,. ei : Yt i .n low IH |'!;. td 1.1 tilt ha .i of >ij= ; ..,t" .. .

-\'U/III IJ.1..a..wi1).1'1,1 ]-- -, --' .'-- ...1, j f :1!,f "tat. !t""i 1 Ii.i ,..: .. .< i .i\i -h .! 't =.2'. 4kJHMitli>!"i il 11'1 rile! t-ii,;:..rfl ciL'tmi, :, ,' tlT't. tnCi.J "I I'

i t!., ..\.::10.V *-It .tl,. *!t t't *.,4 I\. I'h.t I"t ... .: .,. .', '.,'',:. 'I'C, J. *' TEl;:!:. t. .r 7. ...% a. r :

loa ;*i i4at u,i.wt M M j 1..111': .f i ,iviu ;1. t 1t1ere nr! A/ur I'linjwhuV' it t'"*, 4 tl.t. % t,. .* r N '. "n".' ? 't t htI 'iii. E(: lal' 1F! i i.'i i : \ f

itui t. |ftwk%%jrd l.r n wmu.'i t.: ilK nun.'T, l I to .' :la 't*. i t', ;1 ., : .: 1 1"1; IV.- M '' t ('b''t
.. li Ufo 11 nt..w !: :tti.l t'j.H I r'l f ? t .r ry'r i <*f .( lj,4 t ti,'>t Rt>\'jtx1* S:, *,. ,1 .1 i ,. .1 ;

1 ,' 'i-W 1)4-4! ut !"f.i :%'.t ("14 "'. r 4aillbUt'j i t. f!1I ; tl .: '., 1 :t' :t 1 ::I4 :1 b..,, <; :.; I.... .i' .,' .t .'. i'Ht I' IW'tI\.1 tin. Pt1r 1\1/1: ,'. i (;' .. .. ": r <. !

'111"t.: i "j 1 i' s,. ;: .. N .w H'u't'!",'" raw, orslin1; .*,"' \.1.1). 1'. i:,','. 1'ItIUfitthI 1 "j' n 1 .trtra ,.1 1 j'.. (I.th 1:,'?it it :1 t ', t.' ,e Ie.j '
"T'j 1' r ,.1'l !h y f i.f ..J.t? t i : ;.. :.. -
'"w t.-! t. *.rr! .f t _. m_ '- .\ ., t. .: ; 1 :jh.--'L* !? 'r',' >1' 1 ,
\ ll tt rj\ gni :!*. 5 ;l.s I 1.I,: > *ln .j.-"I'l I .. .' :, > ,
"* I ,I: .. ; I : !.. | :1.j t I' r'.
an' .t4d1! 11.1;,. i Ju !- *,'' UH ,; st1 d i t1m I Is r," Bu1. !.1'.t.It'l fn k: '" .; .: "?no j j.."4, I 'v i m tl Mt 4 r I'M: :< n ;. ,' .. .. .

.1 :1 14..Uu.f" ;..1 Ira: h-.t.. J t".: .H.... -it Ilitn: : #H1uud. rl.u. iv, 't guK k:*- nq .:>< .1 4iti. ,. M APS. i. i i.?i, N ,v i.t.t 1 1rj 1.1 t iV. ("Ht' IIT'' I,* "," ." in \\ ni' 1 J' I; \ '; ; .

.. ,...I1."t i ':.Z. .t .; t:4t1; tim,L "i -'Jdlm.u., t,. k,,s .ill tin" J I.I' in : h"' t'ttr711:' .\ a : \ !j'.1.: '! I:t te. at "i' w!. t l'J..- ** t. t.' ',A.*iA' ill atu:,'' lit "j ;I 'J" .,. '. '.i" : ; : ." I .:
J. .
r "ar4..' I 1"1IIt.1.M"f r.: *>'! a jI1t 4 i -=la)! $ Ur .1 ;;. U.r.l! ,11'wr. 1' t'' ;. u d j .h- -< v !/ ." 11 fsrfft t), trig ,S'it 1 I. .. .. .
t a .
: it't.n'J. .ate : ;.iai'w: tai; .i". 4 f'r L1t! IP1 ii'jui'"-.\ : i.4>u.ur.\i }L.aa.'i m ",, :, 1' T'Jn'1la'. "t' i.:. ." I11> rt' 'lttt''i rslt rr. I .,'I b;,oJ ., .1 ; t' ,. r 'l'r r: r. Y v\-f: ; r !:
1
.
.. ?. -. T. ''_ :." ., '.! r ." .' i 'i" 1" :'. .' .t
I wi ti 04n I -. ; ; -. t." ..i.. \\' ,'. I'.. I I..' \1" .t. t'1 nmiVt.t j far.JicJo, Jrt.t' !," !tt.,; .i". ,'.r. f .
i TI-..Km-< .* 11'* t" "11:'fltf wliclilimt li ji' An e'i m*'.i lit I'\v,t 't.I' i- ?\ t t. .. and ; .\ ,,. .U "'" :.... r trS"I *'x.t *!1. 1 tnt y. I i in !

i,i':1.T1.a lla'"t"'n !1n1 ltjit jt. r.h'11', h\.1 a t.r 1 IiujTsr n! a };.I : HI ijv 1'-'* :' ,, .tt'-'l "n .1.11".I' vrn'7 ., : '" .t 'tI : ( 11t- "t'\\?'"I t'H* f .1 1': 'f"L' l' < .

t, : I t. tvlai: < .'' .. ,::i I'f. :17* .: '11 :. '"I'' ":< .. .,: ),', t. ..q j. i I' ,, "!r !,..t,"it iLi- {i.. I. .
.
,..7J.-. (frill g ;srY U""j"it IU, 'I tH ; *? '*:; I : I'I ( itc'III.\ \ ; Heady I.Iade ClctLii.f? dc. c,
I t-\,. I'"" ; "j', .. t. ; i ,. Li : I... 1 i. ''' j .. "" tt< .7ri..l; tci''i ii ';,I : .. j.
'.1 i 44; I\ MI4 it V .ffUt"" 14h.nt j i I" ; \ Vt:,:" i.'I .. .l: tI J.t ::1; I.; J ;. :. ; I' .. -\it'J"1'! .111fti
,: 4 ':" % r. ).. 'I 1' *, 1.* ;t '. .i i : .." h. ,1 : I. f 111. fJt.vf'l t.,, j. 'i: : .

Mild; a'l' i 'HI''II. ,.1".1.1 sjiij !* t. {it to ,1 8aa tilt n.a1sJ :t .c'ur 644r ),1:. ; \ 1 1..
to S. ". M j. ,f. w.. :' n. 1 fJ" ",'ht of l. :.1 i.1t -- _'. '__ I '' t \ ;"! ll ,. : .1.. -0' ,, '.' .!:* I 1"t '\ J t\.ft t;. : "''1 ., ,... ,'. J"I' 1... j./ :. '. ', ,..: T. :ll'It'r.. .,,t 'r. \h. .

1"a. ... N.1" t. ti4'l. r1uGIi '. }', ;,. ', "v L ," *. % .' .'.' ... V* t-t A d :r""I", .. 1t. \ ;, f'.J't' 6 I-' -. i' 1'tre. 1 kl\Jl 'list': .i 1 lI-.
..- .t' 1"1'\ A T-'n is ,..", EI:; ,, : "\\ t' : 'I" .i "<' ."'\ P 1.1 :" .. I.iL 1-\ ,T\i.;n. ". .. 'f' .. .

.. ;t Tutt.iwiwi. gt. 4 !1.. Ifil..l "\\n. no! 41 : .. H t a' tlI.! 'M" m, d.* I 'S|.i'.1' t; J .:.., .ni I I"j' '. '! t': ,. -. -. 1" .: 0..' ; % '- ; .,_' .. Jf'- .

t.:t' t r11'litr .f $ ..:. 1. !% ,' y iijirMffi' '+t" 11i.. 1'1 tlwtr tlc'! .,. 1 ,. i'4. .. '; .. 1"t'hJ.j.lr: : ,, 'T1'I' .I'" H-U n K Y u ii TIr It ,t' :I'.f' t" 'f. '
url
'n' ,tt j. : ; r'l j 1. rr u : r,1. : ,r.: & will : : :. '. '. ,* j'.L: :: ; .tt.. K c A E ir,' .
\ "i. .. .
< I'
1 s ci' : ,
rtr .)Id1 1.1 r. f I" .1.1 tmj !> .*. fin..1| I.1R' .tlifl sit 1M.- .'. .'. ; ? r
: .
,'Inll'! ll' t ill i" ,' \t.- u i 4 t -. ,
Jrt.u-t t"'y'b.lll'." : '< ; ,. ., :, .
F- 1m r wtt t.i 'h''If1S ..1.1.' -.ta'ttn,t *"am! : 'tt- 1;. TdP1 '. : -' 1 '
"rfotlJr'\\\1 .
w atert tOtl k. tlltlli '1,1' ., t'I : i t "4 :i't j. V\.UU\UA \UAKl.V.Vl .'. J t,. 1 1s 1ti
I.. ib 1 C* wr*.". &. i' ,. '.'; .} a* 1 t l-J 1 "a- a + i ii in ( ,'ut. ra *t. i7 ,rvt .
hue 1 Ki"x %i i'm "i' s wi ',..q' I":>+ P H 6 C L A M A tTi I d N e' :: II I. 1. .
!* fi ,' t \ _
.tf'-tl"nlj"t ti \1 .uut'h.I.f'Uf. x ., .
j r.I t.".I. 1 n
oir '\ 1b.! 1\.1 IJ1." .itat.rib: : ;L.t: 1 j h 'r rr .1'. 'murtc. .I L' d"I 'r.h .11\ .

I llv... : !:11:11't t''UK' t'. C i \ .,' .f "n/. ,'hng'-i :';.' .,. :' ," .2 ;i.I i: rt1lt'Tao> .1 ,' I:k : i r. illu ': :. : : '.ft ? i (iut h. t' ,
I t -- '
1-1 :.' #"f .4 3.1. j!!>4. 144. J. ll "" >H i Ip"rldal.Ut't'I',11I.t'f' *:.t -- _. '. : "l,tr .' '' t : .' "
Guide'a
3 : :: : ;. .t "11" ''_* i iIHf ., L n' Parracr's :',' t t . !H !r 1.f1:: + tLtli r It I'

,.. :, .1 t-M, ,' it .. : I! Vi ', I 'r. : If,. 11. r, Y'.j tijia: alxnat.tare "" ym r' t.. .? 'IEtt. et 1 ,: a ,t I I'I I1it p' .. 1-. .. t', .'. .' .. .
: I t ,\ ..i t tU.. ; \\.1\-ftwt11'h.k\ ;. \tYTTri. j. ; i !. : WI .1L :. j" t' :! ; .
,, . ; 1 } J:. II tr --1' F v--.I! I: 2 ; :. : ;. ; ',t. .
J II' ," .,'f' :1. ." vt 1't...i, ,: ,,'.,i iI .' .. v ". f .4 r ,.t 1
; : : -.j :,' rJl ,' J. 1 I' S 1"1" i* frf J* \ : ; j H. \, ,
"' :. tt .v .' .J > l ,% I I' .1' ,:" I i .> : t.:" "ti..l,.' h.,'. : ', .. 4: .1:,f .\P ** tl. h \ ,.}.. t'I 4 "-, \ \ 1 ? 4, t .t1HF
j ,' lw J>", n tt,,,i. ,. i- '. ,I t, L." .
s.4.; ji 'i It' + . : : :
1 ) '
.ti .. : r .1 "j\.t' i :.. ,,. .- *
0 4 : s .,. C }P.' n :u u "o' 1 ." ijt.i'r .' ,* .* .
I..' i ',. "r 1.,' t:1 I it '1' ', r. ,:.. 1.1, .i n: .. . ,. "
i .1'1 .: :' i i.C it '. j' V. i 'I, : -tt \ J. : :
'
,.jj !i : : 'i.. .,i i"l "1-;l .. t'! h:. .t : , t r", ':. '" :- .'..t i 4* U : ." ,' i : : ." . :it ;. .: \ F1:i'! r.iK; r'.ti i f 1\ *.
"I l j" -i. 'i j jj I' .'. _. ._ '. ft,.' 'i. i >, i ..' .. KlI.
.1 :
: '
.1. h : 1 .
/-i-l '. \ ; .. .. (1'.1, 2. '. '. .1'1 vtI :. :{ .. 'n; .*. .til-.,
i _' >I. .. -I'', I 1't. tdli; ttj- -- Vr.JJ.1 :. ; I. e ,'?' .7\ 't ; '" ',' -i .: 'I h ', r t '.: i. .1". 1 l't.I'!'>' ter "1. '. 1.. .. ,....' ;. : ,'. h,. ". And ,

1'1 '. ." .t' Jl :H f. w .J: trcts.Llrstn" ;i.ittrc I Irtuh!'roan .. ,..r.8.A ;n ton 'j ,' .f f, [ )li .', ', ..t.. 1"7 "'.t .I 4.' to -.'.I r tit f>lli 1.n..lal' 4\ : '' :.': : '.. I..y.. . I' rHIJlt O ,.::u .

'1 I t'.1', ,' '. ;" "fH4.. :teAI H iU" he \1t'l; a ., .. I" 111\1).( a; .1 .' .".. .1 h' I: : ; I' : t ,.1i -I ,

I f.v\\:: ,'ru.j} 0'1tho' --01.1' ,. ,1 1 I''' '. 11. i IUI' H. : \-n1"1"'"; ust41'.i'e! H' .it: .

N : dt Ii.' t'"}viU'i.: tu ti,.. I't.1' !t. V 'IH l Srnf > initil III(| +'*t J I'uhli to <.u'lu.-i: :i ( .. .
1 .,t. .1 :. : t -.. .-- till* :Will iJj\.1 \ ,, V : ., t ":,'.."< 'i| i '.r 1.-i. ,. *, lit l Lr $7. '1"' 4.t ,'; 1\' t 4t. a', tot1. .. 'f 'It inlet f-t It',.; I
t' ... '. .., ... ., ...
t ; ,
.-. .:' i ." !! : .: 1 '" # .A-U' i- ::1 H :'rtfif \\ hid. ttii. STir,. J.\ '1 L. L :..ro.'t (/>T": .t :,>. t )l.44 jI' 1 t tJH t'3'I1,I f |I"> I ) 'II "; \ l. 'i" .iA 1.. .:. : ri .r"!; ':
.ti iir, %. *. / H' .F J:'I .
'tr /:
Wiji-.w .
1tallraa : ; f. .! .t;
:; :11 pnl'h j ) : 1 111111" j\1..I tLc ira : r..t : ;: .
1.11 .. L.y.1h..t\.rj mo.11'.. .r I" Jt.." i :.' r I S ,' r ., /iO.h'\IIIi' !,; Tnn
: .
t 111 :. .. ,; 1 l' 4' < .' ."" J p,1! (1t'J *** -.. .y i u. hi 1.\'ll,tn111'1Irru ..., r. 1 "JUltlt"fJO; f.i ,4t: % "f V: a1N.t .: f let,,'. .1 I.\!: ..1 .0. f:. ,., '. < ...J ..e,. U.."C Il..i..l..e' rr -

i > ,:. ' : : >' : ''. l |I -. ---. ...-- ;" flit,, \ ..j I In. ti;"N/.hrahl' a1A.t'' 'I t a.i.il'1 *+.I" I 1"I j at.1 ., "+ 1 : ,". ; :
.1
a:v w ., 'i .. ....I..r. .'i. '. 11-1" .. ', .J' 1:11'1t h.iva' "" \'r" ..,)1I, I .1'I.I.:.; l-t,k ;:t' 1'\,1i"I,'r-. j\'. '. .t -4.. : i ; f. T fit ,.". q. t 'fit. fi u.t.
j' _. lD ; pIT .t .. \.1.. .\J.i&UQtdl' bt.1
; l
1 l:1 -" - JLIt I It. LtT': ) t'lol f.rG.
\ M ---- -- -
.I.I'i it !.? .
li If \ .
'..
,
'j( { : III Ttr1! J 11"Ji7. :, l. ..:.1 1"'d, Y"lk. IIY '1' ; I. .

% tr- 'l'WL1/ -. '.l i \* lLo I'W' 1:1.. ,]; tl.'t11 1111,1"\1 .1., N'1 r -. ,-. --. -.- .. F. s ..t t '.' : 1.\' *.,., ti en :nq.i I : ti
.
tit"l"ref fi.f,1' I"H ii : '_ .....IY J ;, "n 1:1 t.I'U' '7JSiNtClSI ,... 'ftT Lt 1 tltl J +
I
R \ s Iny F'H: } t 1":1 IuiB, \\I.! .. ,'. h, NOTICE. .' .
/ \\ m.\\! .1,1 'If"r' ", *. !I. .!. .1 to
,. f L 1 a it -
h'nv ti.o i 'njr [>..nri. r" : 1 ,I' : .ila r. i i-.t 9 "r 1I I .! i "i:1:I ,
Y : .1"'O"TIt' Bier 4'i-. I'I'I"'(. --4 <.| LT, ,t e n'.G.. l'I 1 1.: K. A AttAi\\r!
.I..J : 1 f.. '. ., :1 .' I .1.1._ 1.1..t..J. ., ". ve ; n. -FU
: : .
"
r 'M '; .n 1 C "...Unnt1"4 t u,u ilrr t,1 t L -lltm Jtt l; lI' 'l'.tuf'. J" -:. '. .
\ !t'U.-" : !t.! .' ., L.11"; +rr nun: c-tai: .\ u r mt'ra : ...1 hr+ j.tj.any b tv 1 !' 1 .1..lt,.. c- JIilN': 'r*.. ,I'_i._ iUi._ t_ :>r 1'.;l J. ,

. .' 'uinnt" 9f t' ?j' t :. i'.C'. it h'i r, .!.j1\r I .i:: .' !. .tittthxrtad (' -111 tic' f.11 t'1tt' a; l,1ii- <- "" 0' '" _
tA \ : .-t I tA tif ..11" c < .
1 I. 1.:1 } 11. h.. /., -1 111 ;.IIU'I'' "'. \ FOR S A L
What futyfKr rr tPfh' r I" 'It :' n..t tif |the l:=nc or .:. !: t I>.sr.rj I. \ .
., I'C'U1l1).I'J I\t.rt Li 1 .. . f..,. .. 1
,111'1' 1'11\ r a:
't : 4l4Xr4i&lH .1" .1. l..i, f.t rfr ft.
II 'k&l Liter: \ :.- >f ?4I C*)KHtV. \ : 1
: e"l 11' .jt1"P1O ; Z.tt' I i.M'J 1 1H I i G. LW.\II' '. .!Jm' .
:0. T.,.' ,Ir ", "I i.L. ', ; 1"1". ,> ,. r. '.t 1', a v i : !: 1. 41 '. ?.!Y


.
J
.t. J t
.'

i

f I
a -

.
.

.
t. IU.r

A Ar+tM1'M/4' t. :p
.'
-
L 1 +-< .

r ,
y ." ,--' '.