<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00055
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: October 11, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00055
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
""- .4 -.
.
:'t'! ;

-
; % ..

rr .

I rryt ; \,:... .' I .t..r 5 .*


.

';;

j ,

t

: r.
.1111 .
.

l I I l" ) r 1\ 1 ,r '; [ r -. ... J II .. A

1 I
I f ') :' ,1,,. 11' 1r t .,. .. I ', I \ I 11 11II I I .'
I
\ < 1 I \ J '\
I 7t' I I I I I Xhl a ,,r'1. t7 j \ I I I' I \ ; I I i ja


.''.,-i. > ;l ,U I I i ) I. I I tI ,.f ,l t J I ) L,! I i \\1\ ; i i! : li I ,, IJ l l: I I I I Ir -J i 1 4-' --
.-

i' \ \ vrnUruuomv. ;\iu\ 1l1"'li'I,1'1':: the In\\ I'1c1ut 111 oV\ \\\\o\v.t\\ \ E ; 1' t' :lII'I '

_, -
k

. Y117a.. Il il I' V r I. O It I l > l O 1"I' | ] 1 .. .. li; t

,. n. ; 1 .

't .

TillPlttlASl: ] I { I L\il. 1 I '1. i t 1.1, .1' .. : I" !t. I !htl: !n.'a! I. <. .1' I!ri.!' ... 111. tt lJlr; .Mir, !.N--. .. -s-' ,/lint ,:,' Jt] ,t i. 114.11; -. 'I'll ttli T i \ : i I'. '! .it .': ," Xk I I. I .\ "'i-.llf'.J'alulI..u' .tr \. .';
'
; ::1.! .. (. ,n ti .ii :11! 1'1 l iirv -. -. .,,,1..1| tilt- IIc"'II''t'| "
s'. I THINK OF THEE. 111. tl. 111 '::. n Ir at to | | tt \: all 1 ki < Tl !'l. 'Ill 'p 1 : r rt : 1 : \ r \ .' < .t- :. :-I. i I. i t. t rilitr ., i

4 - ''''.. ?f ilii- .Ini I'm" hUn: ? 11.I ... \ ".1.\' l until I I "t' nln CcILUbit'; \IIICIIClI" tn-ir! ,, : i .1 I.'i' '. i .!; tlt: 21tt ... ... .,
!: .
DkWmTirELU1\ UUNTirik.llkl.Y : : ''i i Itrl'r. t. j-t "' m i' v. 1'.. I Ji'"v. .
Tu i.i:. t \I. tI i t. n !1', :- .ltt{ f..11II.t: t" <'.-ltlili-li! t'titiitij;. | .''\ ilin'ili., ''' tin-! fiiL.iwmi; ; ri'i' >ii.ilivti >fv ..
1 '-'.- 4 i. i I" I'. ii t ;. i I'. .' !, .
1 :
\. !i-v' il |.t 1Stl'\ italitI" a: ,,;'"lillh'lIt.:1 ". 11. ... ai'l 1 l.t-n : :. 1.:1'-0 it. .n 1..1...n': .'rnICnt't'' .
< u ,
tt j..t kiii'lin-ss "
"1'l'lItIlII .
t. :-\TlItI.} it Itl' ar... lan; ;I" : :ti-.1 i : i' 1 I tnii. i i \i'' :1. I. ::
I f/-. f/ '." i% ?JI/N''d l Yt }h ill their, .wn 11\1.1 iuh.JIi"t ( .\ .. >H4 tin t 1 IN: outii ,11\] \\i I ..rI.
Simon : iiitiiily ) ... ni i\ aid| id, Calb! --t ,jHt"t! .!. i \ '!, MI. t : i I' v A '. : ;f :a KH l.i- 1 : .

Turman Jr.Srrond J Tn,:r.,r .t.:"r..,''f/.r.'. 1.... ,,: .. ... nHH. wlrili. Ii ,i* IKK IH..-< >iu..' HI iiii :i, Ihlll1i..i"" :. tin rt tiMt.'i > ri.-.'I.'II"'I.i j'': :: c.. '. .u. .. > -vx LI., : I j" i4iiiixt -. .. .> 4 ; !i. \\.1" d tj-rl: \xli Ii.i.l 1 bi-fti l'nahht uj, ;./.jJ;.

t fl .. .njlr iui*> ill! .* IIM'I III.II! !Iif.-, ( :\" I. ..I'tfli! .f citi7tii .*liij ati- tli > ilv ollji | u !h 'utiti-itkl il.U..t.! ,.. Ii:ul 1".1\.1 Ijs
og rr- :ifimr "( < t .1 t Mit; r InLvllt < o }uiu iiii-nii* r''n/ t't'N.:1'. I 11!,. ii u.i: x III'"

;,r l!,. ifJtt>tf, cur. Fr.i.JIb. 1'ilul'.Ith"r. 111.- tn-! Ira t'11'f Ml/1 l t"sM-iiirtl | "rii iu >f :: i u:4: !11'I..t'! : !. tliv j'l.\"tic applriiucrrUmU [H..-ollt* rt'f! ::: i. u it : Si I. 4 < ,1.\ti"lI.[ : ar..1 :ii.jin.l[ lu.iiiiirit ..!: : :.;1

\"...,. ti.I:' :oi *"!" ia! .. "iti.. fa<".5j55 \ .. ;illi 1-, tli- 1I11Ii.,1! ..IrirarH-r-llutJfcMr ..1u. \ ; .m.j S if ,lu': .di\.I: <'>i i:1i in ln-ii'iig.-! to 1Nr 't
:In .t''i. .
} in ( N''l .i'.n'
1. ria:1 St. t < l*, y'afj"', / (i. Ire -\tiy |vi: t \\ < I I- l I. : i : !. V i \

-. 'Ibru.iuti; : ,: Sit and! Ii-Mt "Vr l-n'.J! tales. .: \1.: .lt.i'l'! ..1"! .\ II1..i"II.1'1.1 ." ,I In t-r aiiti *.if.; r llnu' the nj'jhtIt'* COIUM' !I'I lit! ; .::11! : i : ; II' 1 : l i .' II .. <. l< KEw! ; It .nll.tll't'je'! \VIH a.r.I! 1 hr.1! (1yli ||.. .., '
'
4I r'r. Inl : f.,1.hll waft !,..' lo"ltf the .....rlSln;.; It'Hu'. Ai l liuii !I..n :: :tftr! the I J.-x-.iIiiti"H.: 'I! It:it "''ifli 1- tlif "'11\! riti. n.il \i i..w o! '11.1 I if' i-. till i hdr, ;<" i'\ si t':'* t t. : : 'i' : : of .n atti u'tixt* r.t-r '"t n. Ati. .

t:1I1.t.U tnl..J.u! IIIIJ.iI" n... x li.'ii :i Jiii, ii:. !l''i 1 ri'...ti-ui -"inn-re l.u! 'cC'; d: : .' ;! :4n' >hc w.itnpj.rt-ntK-I l m > t. !IV- .
Itir ; tin- !
. t Two Dollan! jrr \ituiuiu InwiaLh inIJtanrr. .r :': j' -.ul.jt-i. I. Bj] jwat 1'00" )j.hill for :1ti.il'Q'l.: (tl.t'lu; t n .<*< ;:i'X, ill !I"' 'lM! !1.\ tin: it. .

rr. .l' J 1111.,1. <>: tli...>. iini.i' ni'i'ilfl: -.M.ii::!Ii' slujnwtire' and 'I((11/' st.iUin.-i.t\ ..f it !.< t'"dll! i i11.1 ,'... ,. ...!Sit, ill 1 Mat: ti ff_ s':.a /'. 't'1' .t.' 'fjlr t.: : .'u-:: l 1. H r'tra..tI"r.o<.ulakrt 111.1, La-' -1t:'

.. .... .. .. : Ti.... Jji *'i& .'% 11111,1.t l rhe. \il\i\ <.ll" II... 111 '11 "t' lliir. 'j--:' ii I'lillt. win .\ !tii-! i-* a "uI1il'ul: %> trr lilt t tr; int ,.1! !i.'H4; ihinrt in .1 l-ulo!:t, I :' t.,,.. .1: 4 14'14.: i it 4 : "..-" totrK> -k.l' !Iln Isle l.titi 11' -t t ..Lt, ? ;:j

.tnu..TLrut\t, n ill lwin,rrt-l. tit.fliar,. ..II.II..mc! :'in. I h'ip! !{ u- 1 K.ir uj tlif, I f. ,ii'''I'! ', "hli.I"II l : :.i"in nn-i; tli :it *\i>'lt nil! l 1..- tfi >- i">ji<', 1":1'I f : : Eta: : ))1' ,' "" !i. : \.i -, t itttiii 1\ *-,. :t.rr .[ tim. ..tF} .i-tl! |*rt >tlta; {>i..: tin- I

.... \ I hi.." /a: h. : : 'iuii,, -il.iT an-l# "I"] <--.lv .1''e.hAt11 i of lil,.- :jji.itU ; I II. tl\!.' 't! tn: I ;. 01" ; s i i.: i: 1:11.1.: : : /' .
or liur.. ,* <"1'11,.* "-.in ".k. t..Ii. fsbU.t -...I." art ui'l. mi i.'niii, : ,:tl kil! l.y ti* lj..II'! .. T-; ; h' r tri.'tift* pcrwUto! In I r to '
I. tin
'T' Our olr JOT 'I"lr| < n r tin' lv of I Am\ 'lif.ui |1'.1'1.'! '. It INk ,\1.1 I it t it ii.if! ri':i _. fi::ijt:. f. .. un'4" t'. 'tti aetti ;;t'

d.r.l f.r thc lust in* itiuu. an.] 7i *mJ% f,'r A...1 vta>1< in .1..1.] in ,:atr. -t ttl"! are 1nyt "\iin.'f.\ .- 1.i.li!. 1s1, 'tesr them! tiiui! r 1NS..ilit-! that tli-\' lioiil I in.t'Hy ikn.itioniZ" : ; : v 4 *. -it j j"r..c? 11141:: (' w'l!' I II. I. .tn |, i.i4'i: r'. 4111 t t't! iitiul# .jny met. of an ttl ri.k : .

I, ...1. mli-rtjiHiit iu...rti ..... .\ hWral .!i",c*uiit It'lltaa.ldir 7:14.11 Ifl.1 g1'tnt, 1 !( n'4 rtun> n'nl: ..iii.*.,'ili.'iiu4.>. a" if dirt w ..rriit'tni' : 11..1II..l'h..--, t a'l.HKloiiin' ,,;; tin 1'11111.\J : n/I..! :! :ili.t! t.t.i i'rltlt i I.%. :a In''n- tititi: : i> o1 1'. : .IIo.t.i: ill !In it of 1 jHrtor.k! t.-rxit-o. 'Hit-

! t ill k.. DM-" 11u'111 .\ "1"1 IUMH; >, 4i i ,,1/I >l H ..11/ sun. .{1''ai. Atl'l# : t 4 I. \ '.r. :.; loI': >: .' : t U'l I l ii.-ril't' : xull{ iri J her situitiftii* I"

,& All II'},.*I I i.. ".....t. u..t limiVt4 .,. itliSlt.' mini J i h, ,a 1 n:' t i'-. <'in j 1'.,< ji''!<- 1". **. ill their (1s klili'al! in ij s ity.i in uh#'-r to tI".li..ali' !111.' n IIi+ihciif.n : "!} :i :tf"1': tls! :t.:; *. ii.u. M TM > *; ,tt- i': t "- 'j, LPI i i i Knowing{ : of tfic frtni-lt! I lar. t

(I. inTtlolM Will toe !"I! j.nl fi,iw .st.1! 'It" illii-iriiMiH: J.tr-i!: I < ..n.lu t'4i.-JH.i l l.u# artto .-. .. .'A, .t t *. '.!. !, f.i : pi j I". ':11" :,r ', !. fwiittil! !h-it.Ift; of i...n..i.'eftM' ,* .
..! ..f lr'I.ih',1.| eOIl1lllU.il }.." !..r. a .,; I 1,1, of t I"', ; 1 fw j 1.iC \\ 'Ii( j : 4' ".nit .' u, '
! tr U. !J.r.i .... I' 'I' '*.i* \I1I'ri"1I1i M) in. t" 'j.I .. .. r !/1 .f i I'' : : .1'i : II ,. r.. .' .. ,tttu-t..f tli" ri>ti..t''i
niiUI tntl.t1 "!!.J! li.utftfr.! aiiii >N 4 l>* ill lilt juVo 47,1 \1'11111'' S :. t i '1 r j- ", 'i'/! .' t rl.! \ .f ", l.
1 Ill k .l i I.! ...-. .I!,. !, II.? .. 1ft.1 I \1IWli.JU .1 l"i tint \.itl7"Uf : : : ; ; i .1' ::1.' i "If..t" .
( ; \ .
I o...'...iiar*. f... .i tnonlh*. Jl< .< m :u % cujti"l: >\. tT'II ths s' jlruplr.:. lit. f. I. '. i i ;:> 'I" > 1 1. ii i i. ,
1r11'. ''' "" .rin. ,. ... ." '.Hi'r! .HIT nurrv "I' .lad! "-li'iui'J' nln \ + !I..' ; ', (I r. t i rill. % j 1'1"I i ; al .!, inn.-fit i'r l of- :
.
\h.t
f I.ra!. "I' .. Lrr iaasirs4; '''1'.1. t.. IIn. J. .f'" 1 t _V l I'lin :: ti< tn.wtiu ;" \vUii }It n.t'< iti-! : !:1" I It .,11 /: [11"1'} ', f' ,1 j' |, ...

'1' ll 'i.li.atinn f..J.rtUt.f A. "'"'+.llaat.n J 10.. .t tis..r"i5ii 'is '. ....tll ... "1<1.;" I"f. a ..'h.. H-) : 'I'u ,fl.: .. ?i .!. ..\
oti.-i. t.. 11"/.1'" an.1I te.I11... 1..1 XV Ii..I tJ"- a i .t If.u-, tit.! :II ILI";;' ..-1;,:.' \\a.. ri.ii-.l! :; !br wliuli ar roiiM do! \trv \\1.11!! \\111..11.- > x'. i s'i: .. i f.to 14'. I '1" i 11 'I it '. : : ...'". ; '; ". > i HI, :1.1 >; : 4 n.rn.'n..t! !Gut to ': '

lli-! 1"n .f l'i'! wli !'r 'I lirX. .i' ''i i .ii t., I' M : i. '.;
Ilii
I IrilKMI. r MI t'rtt .,
.11..ni.-nI.! .. ir .1.1 'in'j I'm' (tlivir# I hl..r: '\t i-tinii"t i-ta H.h.{ J.f ,1'tR i ittlllinllt. ,' *
A4'j'irati..a| !; fir .K.lm'r. I
'. A ititiutMtiiK-t.t ..f 'ati'lt-lut. .. :%,' 1.. it.. < I. j j" t :. \ |, .<|.f,.|. .1.1 4: % ..*. .ni.' v S ,',".' itxrtir .JMitt'*. it' Ihs*r will. I.Oo! lu..tHl.IIIII.l.| t-C I tl .\\ ,|:'jw-n t :\it uirll"t! : itf*!. ..< ti! 't.fjv; i. '1.1'' v ., i '" ''" II x t'i' nt i vx ." xxitlii+ t- .. ..;.
?
1 tlll..10 ll{ ".il.NI1"; ,>qi (raa *, :iN il 1 to vtt It.- i.r..,ul tit) nt ,- ar.XVho il'r lure :11I.1.. .11.1'I .>.''hh'# (Ill 1 iJ\ : : .: 'l .ujJi': !t" i k .' U t II IVjJItljlUt;: I It ,
if ItilU f'r J..l. r. ml in,:; iiiii-t InMI>] on 'I. .' vt '" : 1\'IJ. \: tfWf {H\:1: I. :; : ., ,
\ II li I ..\ t .I'u'.rrll. .\1..1! it" li4y! t I'lstipi with .. r.nlioil.J, # ? \Vtio, 1'1141! I : { //n.L!' ; :-111 {r..d I (raid,, "nt!
udtuittalr 1
0' li,'*r\' .. the' woiV 1f...1 ratta; 1 ; |lttt ,>! tin ... our 'tl\ -UJ-I tHt.ti'; l Its.; it tw! ', 4141: I I' : .
1
\ r-a-___ --: tls! "II' r 11 t 1\ i"in iitt .- tlwin a* tli.-\. inin 1 t.tinait'l! : t.I\\11"! \\ #iH-iic1' ooin the "#n* I tt .n"lnlll! k" ft IJ'f"ir {CuNr; '. \r.. 7 55 : '" i : o 11111'\. \ .. |.iiri :..*.*. 'IIn"

IIn J. .Jll,-. 5'ilr'ts '!. .\ 'Ilrrlritt| ) } "'8rt\ tli''V' vlltll, I t : > "' t'r. .\ t h'i, ( ..1hn'.1' to il
) i
cast
t J- :\ l .tintin our uiuu'H rititl) trtftmit;i1! ( ;iurtett : rto i.nlv' .t'<"ii. in tfiv \01 :" "t 'hui .. .
\r. ((1. FEBHIS0.l1 : \ tfh.r. 1',11. .. ', t., .1! ,...l' okdl)1! / "-. I 1"1' ,, : i1 ..
1 iir tuSI ? t4rLx' n1T.} t '. tt .11.,1 : t"Io' ait tins ,--\ lln nlr.II ,' 'i..lrid( aril, m J'lirt- of lite# T ; i .r ttm* ViMrs.. {tow .r. tHi i'v: *i, .J I j II. i ni'f' : : T ".:

\\ I.> .iiio;.i .\ 11.1; I. 1'" b .1. : ... I' L-.z.'i wall Its ,, ut u.l",I1" v.l '1'1' S >\'f.- .\ II..rl.i t.iti. :-1111'h .j* the "ji.i! ..!t1s- ,, fniiK'rluro 11."t tin-it I 111X.N-r.. _' \t.," jll'! #hyila;: :1.1 Srl+' p"} : '.f'. i '" u :'i. n I I. llli :. "IU.\'! vt. rP
.
f' .n .rtf !t. .. iu.., III i..i... that MC !hind l .. j 1"11\ ? 1' ; .. .-.. I. i ....; \ 1.I"r/ ii:tunri
l.w.I. 1111r I there! xxrrfKit't! oln i \\ ii 111i.111,4 I 1
7' l't. ,1. .. ; v ,xoar II n" it r } t f .t.m.'1 I I : : .

.. "r'i It Ia. ra' 1ut ,;. .>.,. 1'1X1.J. ill 44,..5<-nlli1u ,,1! ... ..1 i.:.. > \\tf ii'-ntit.:'. MI 'iv in.II.n' l.il'ort'i fdi our 'i4Hi'iiltur I.Jlllt i !c rtixf ... : i iv.*, p In ""t..utr.lii..1.# .,'. ?; : 't 'II. .\1, \1 ,\.1: 1 alt. _
I l I.lllt'llll'l. .' .. .. I.! .. .1. !II 4114IN411 i ?r. t' 'fi t
V f : ., ,
1 1" r
\\"J .
'i ] : in n
,1 i i' e \Jt: S. .tt with II,
I .. "ult. .. lltrll. .. ,.I .' .. \, .'IIuhrir ,/ ->: .1s.'t ru" ,., M :1\ t-. .,". .tl '" i..1> 6. '. ? I \ .1. what !lii* Ii 'fuiHf .if liittin. aii-l t HU. 1 of (III \:14 I.; I''i'i> : .: CJ
f Jf. .
4 : \\ I M- i : 't'H't our l''.tlvlIiU' .. v.j : .1 "I.J.1 : !lr' r-*..> i
.
1llill.J! ill Y
it t/! .- "bate ttllltu that1Prlttsni : =
f IlirX Mi'tl.o I i-r clIO'! | !."' ; tail iK'tutiivir j a,,k ..f tt.y. t .4411 n'
t. frmi.U nu.l ..n.'vl i ,. 1 I..-' Iir ;0'. i 1.1. ..!' ..... 1 :111.1! l bare f lit:!" ...1'th'.ir 7\\11. Itt that tI.UtI1 .., \ If it I.c' t.h attlt: 'f, 'M : '. .. : i ', i Ii .il J i' [ i' :U ..1 i i ii u"c''u.r..l 1 :1x14 i '
.1. '
1 lan.|.... Anr.'., .. "V tfi 11.- u 11 .t J ': 1.x u ;n ngr.; ) f..r 1114 till ..t.tti-iiK ol 1 ii..r.' r.nlit m,.1| rv ,- !: it '\n 1'HoJ": '! I' .t ,' .' .. 1. : .it' LI!! i. .1.rl. wt. it- altkt*
.
1 '. k I.. t- >|Ii t. .. <- .? .: l1stl.Ilsui our :\I. h" I ': ..1 i : i 'III.n/,1/ I w\('r-
i ". j f.lI"; : ] i.il>; li>;.lV than tt!ilt; it j d.1r! .ill 'I' I -. "l H II' Ii' : I. Yo :

J 1 :':MI.l... ". :. ,. >'I ,* ,, !. i ., I'M : .,wj..4i. ;i" ., .., ;tit .i J4I 1 .> '" HiJ] .. .1 i<'11'-UI* Of ii1!! I lii.it tln-\ !11,1\{ '" p/.r,1' <.rt i sla'} M.ir, wfii'f! ;.11.1 Ih : : "t' ;:1.' t. i :zLi .... tt> Iu' rla

x111 l : son House J ...' .! ., .... ,' '. "I'. h" \\l"' i tsn :1'1:1"! : ; 1: i in In-lit *. no 11".ir'lllj.lr..II.! 111I.1.! r ti'! ,tlitn... < ..|( lilt '"I'I\: ..... 1 ; n .I.' r 'Ii I it ..i.1! \iwtiM#, !
rl1V ( &t1: .
: I' .
: I'.A'; ': ** t' I '. 11.1" 41.11 ik: .
j I. : J'I' 1:1! \\ .1. II' t"f 1\ !hat tIl"-i}! ,: ?,-H', jt j fiiM rho! |I. I- 1:1 t : > j wr'lffn't of kT
; .. ; to ,' '. '". .1.. ( .! .J o % no tinal lit'# 'h'inu t In 'I"i\ in .. M, r, : *{ '** .. <. I' I.W I. '

KENNEDY &. DARLING ,f. /nt. ....' .. ,: Jn-5j "f. .. 1. 1. u i.. I. u !i' 1,1, .HI'.I: : ii lint II.w.! ,lir.ft. tin-' l.tV.r "j! ":'o.: 'i-. "r l U> *<-IMtls ir II 1.i ,' ill' l'; : .( ij ti-v. i \ 'i. I. : ;- { I < it :I' 1I1.j} 5" t 1't oUiwl .

\+\ 11,11! !L\ : 1 L f Sr.'j: f L. I :Si: Ji i\lr.l lt 51 .il;. i\>- "d' .. !" t'i. ti!.,. .W. IUIltttt to tl"r r ', ; ; i\ 4it : "v i> 1..1" : L "r tl.c! \\ ..1u fcf a
'i-c
: 'latton tu ill trmilit .
in int.rv .t
i'i II K. V ..! II.! ,. :: ;i w1 | >\ .1 I'" :j < ; t t. '
.: !j. ,.. :1... .. .11.1 il. I' : d' I; : ,' .... : ..
!' "\ I r J t.i i.. J "i ? L" 11 J W "lt *. r..1 t-.if. Ii u .1iY fii. .* II :II Lr.
J ,. ,, I' 4k t\ > M i.. S i J.
.
< 55
i
.1. ) .t ; t t..*, : 4* d" ; :. ; .. '
1 . 1 ., : ;. ." tl : .11 > ll, ,' of lj' f' : '' .1'
.-.. t' I } t'l.H < 'l'1tl.h.] I :! o'.il. I St 1.1 U ... I., ttl 1. ', h :. .- ,..' l.r ttt' 55' i I 'l"'rt I hnr'llJ.
"44 .It' .. .. ,:.. ,: -I" > '. 'I"I L'f' ir S ii. ; il. '. \1.1 l I I' ; d" 1 Hi.! "(I't.'IIi. .'Jt'tf! her ,
: 'r'(
; t { t ,1 > 'X \ .1. "I t q;I uit"IY.
!
.
) : ... ..1 t. ,. : .1 . I.t t }ii4u-Al| > '. i, < !.> 1' ; v dl.r]t : t -. i i .. '
a .bJ'1 .. "" ;;s 7S'1' I l "'s ;". ,) :t) tit 1'11 IrsiU .\i .1 i tlf ". I' !1'.1; IS! ._ : i .1. ti \.1..1 r : .:.IVe of ;dlN'ht" .,
'1\ : t.Mrevl .. .. \\ i. .t: .U.' t-' ,tit y. I 'H, t': ".' ij : Ol.c '

Ir.al/ 1' ,1.19.. ....... a.1 11 .11.1..q : I. ,1. ," V : r.. _.1 ; /. ; i'i : "" "s' J( ,, \\ ., "< .J. ill" <'cljl"t', tt 10:ff t I.'IioIl-i lit' ; i \MI I--*!.. >-r to >j)":s i'l .1 i 'I.t t in" LL.'r t' :Ii ;'' :; ,1 i 1 lit. i 111 .. 't' 'i '\1" return<, ,

t I" .. : .. .. : t.ilI..t. .,... .. i ti /1.-.J tj .' uLj .. t h' \ r''i! : ;, \ri'x .I itt the I .*
Oita; t 4. tt iri. 9t. 121..1': : + ( iMI l l.l. at i.i; -t ij / ii: | tlt ;t"I :. n.i;) III tlof "< Tl ; i .\ Ilitll4'i: ,,,(. It..m ?o Ii. in r 'rl.} ."t. : '' \iil.t'4;;;: ,
\ ... .. . t Lh ,.: tiii, r il!. 111" : .....1 tlto .
I nin tar S t ..1. .< j 5,4 i !ij t"/- (hit i-l t'l t' ill nt' u : to l ab.titi'n't -
tl.ira.te. t. rw'' S 4r.5 tt.. .I.. \ 'f >B .firr .- ... -" .. ii r4 \ :Halt, .II.I 1'1' t !b MI r Ii. -.. ;/. ,* ,i MI, ti .'. i' .. 1, ;
ft"f."r..jt. jT' : .
; .
ry .. TTT"tTH7J [ .' y"r rt7rorl'; :.'"1M.T'r47C' 1:",.t. ., nl 11....Wry q __. ;.... I t .; ; tilcrd! Uf,
II..-. p1! .... : 7 -ri.-.1.- .. ........... .._ : ", sat .i
r7 1'.1. } S t'. 1 t" '. d.' t '\11' I. .. .. /. / x.r,1 ,, lhtr4tlaltrt, "/i" q' '!-; teq; 'r" F t... .t.i.L.; u......, 4<... .......... \.... ... \,..' .W : ::1". ... .
of ; ''
(
II.. 1I. ..1. .. .. .... .. ... "..... I, iKiiii: ; t !n* <| inu A ii-l i.m .1'1".l| [ 111111 t. .i"' i rt-r I' :' . y .1 'Tt. :: Intett :: .j mt ,.t.li.
l.\ .
'i *"" ? \ aui, > r '1 fi: itotli' et'S
i / / | > Irtn'r. tott! | i t If7 ".
t.:
: t lqi ; 1T.ni' \ \ ,i.,. n i. 1st U' j K; 'I. *!L ;(. kki !Gi.Ji#; fl i.il M.4IIII. < 1 1.. ; : ':J. a i ., .4. "f"i t t'.rfUwidi.: oltk-rttt: '.

a f . Itt 1'> I t.Mt): : \11'. II .. r.. .b ',. \11",., 1 C->.. ,.. : ,
: !ii' IL.. : wt .. trnt'ifk4. an. 1.11114; .s .r ,.' tA' "
/ty v -
,ot 'j" s'/7; / I-I v -. .1:1. :H'1"- u- tlia'! MMi : ,' tt i l' :r' 'i4:O''I. :Ilh- !' li".i'i: '
.
:
r' t, "' ;' : -i; I: I. ". i 1, 1"4S 't't :i.. ., .. I. 'P l 1 r. .11 : > ..u 'iiur; :, :'.. I" i I..t it.. to: 'In- -\JH*.. / rivuiv. of ini ; : ::1 I' : S : : '._' ". r i .r. .. .. "i .1,4 oiitin:

\ t.L. 't'-i r. \ \ '/ 1 'I .i i !bs .. i .I l : .IJljt.l-.t-" "..1"I\ | .. 5 5 5 "' : ;. *. ', '4 tr. ttnitiitr :
'. J J t i ; K !U1 : 4;'t t. !i. .n j. : '
.
i
I lIP t. I ; ,
) > ll"U-> .1.1" n..jr? f
'
J I
I .
,
It t .I i '. .. ,
} > t; .. if :. S. S 1' 1' l Xlit I ", II" :..Ul"HII.. u i
1 l. : I .I.t! !! I .:!-.n>.- t" \ 1 '
'
i 1 111 J j '.. ; ; ,. ,' p.. I I. .J. '. .. ..1 1..1 i it i-: ; ',. : : I..t [ ; .. .., .. j p.I' > "'f.I.!I-. '. .t: .. i.
.
,
f : : ...:. : .i f, i. t '!i 114ft. i ( \ Ii ', .
', :, ,q. __ f i i ,5. :m i J Ji ; ''ftMii! n. Rthlgl', : i J' .1 \

: 1 \ i'i 1..' I .. .m,* "I ); ", '>. :III' i .ni d.'I! | jt" \ .

-' It 4 .f 'It. I ,* 'I i Irl. \\' 14. t) : !1t '; : *", ?ifliv' .f .\ flh-IU'911 ,jM j Ut,..t( :(I.IUS.. j" I ,' ?" .:.. w .. i'

... S .. Ur i'I' 'I i .: ',t-1,11tit, : ; .i! j 1-'j.:.., 144.1 I }1t ... .P.. I .t H nS: :i f ,'e ;jti .1f 14N1./ ; It i< n' t.lliiI.kly #. ; .. .' j. ; \ '. i. ., i t

'I. -. ,. : ", .. .
< 'It.< ;1- fll.I. \ Us W .' I. .\, 'if ? \ I. a'r t. a.i> til .t (pmtjuiT'it.t 1. .r \ .. .

t \ ". I 1.', t1' 't+ :'i, ': .. ,
.n. ; n !
1If\ \\.1 f : j,. \J ;s- .v|; j I' : i 'r> v.i'I.- tut :.t tlhk''i luat'In ., -. \\ r, .

0,'. .t 11 .i :wits; : ;' *, f' I-. .itJ _'}. .f ? '? < : :, I .1 .t 1 t' "". M-ilwl t !t., .. tat!-. Ih' "n'. .. : ': i ''r fioin t.'i.i: t
,
\J 11.;| '* '. '* ai :J 'n 'i ... .r ." : ) i \1. .' ,
t i :11 l lC! lttk' 'L"I', ( .1 I : 411 !!-: =.I'un*. x\ ?ul.l iskno\\ .

I' A\ C 1E\ i : T! ] 1- 1 X: E! !I it ,u i- it ,i ai.ga1alr1U"n; *,; ti i- .t: !I"h; i t' ., t5w j.itMtc ,jH,t\tr of .Ami ri; ,vi ,!:1't.a til-:.! .".-i:h..ut.. ( 'II tU'd 1"; 1 F., .'..;:1. I ; is- I ,1,\ .;; :..' ".. .., ," hl. rt.o"1 : : .

'* j .I.-1 l;::., ..t u4sIN.tt] ftvui aii t m/fi. .ii \ ;N i ."tt !'jtiutr, :r:'::.:fn-ifi-.J: I lat Ur lt"rt ,llh''I !t.a 't L t T I .VI In'1".1 I
h
..j i u'j';j'H a :: 1Iut.1* ] 1.\' j 1.:1.' ,1 .'. !j.j" .iii'ni-ti's, an1 .ttii.it- "'jwn ''?r :it .ilnH.N' .r t'I''J.s I ? t : .1.I ., : "K.i .'..r : : 1I1I'.f 1 f .t.! '"_.
: i rim .
r.iw.i d' ,,f
.VAir (////, JL.V.V f.tit-i-4ijcr<. .\ I .
haYV
h. i. .] .' ..: 1v IJ. I' .t If" ,1' i i'. .4"1. .f tt -, >
: l' : t. '" ,is :1"!n ..1.: t t ti1 .r. t. ;: u- bi'in'rj- .t nt I.-"-. !. j j.t l > .i.'il, .. 'I I'. :ton t
5"t
Tb ...I..rrh .j 1 < :1st.I I'* ift.riit I. t Ja"<" all" rNt ,. ... I-.'XO'fi i :I -I//.t!! I t.i r.. H,, jti'. 1. .. .
i. ,1'f JM v. :1".40' r.- ..III .1'! ""h !1' > ? ,( i ;:- :'i 1 t"'I."I.r; h-rr.-- ? : I. t .A'r,. ,4
| : lit(
'
hxi
? I I'>
.luIlS.I TUMT. ( .rr \"r.t "'. a r ill I Jl !*.. ,* .. 0S to o 'h' ow, 't 1'j-r. ;,.t't, :-i.i-U I..f.
.. HI- ;at ltd.! J.. '1,1..n i v JIill I ;.tl.j i ii. I! -' M i. r iy ].. .-.|l,!.' tl'lltll> Jt..UIb.\' 4'1411.j i '
1 : > lU >. t. ?r Litiiiii'S i # I.Y tfI ..
il/N" '
rw !N. '
1 I.
i *>" -i./ ijui t r,'-' Snl. n' -ii a nJ:! 1&wh \\.4.. .' 1441. ._'n 'i.4: t:3'j ",1..14\\.nnr! !i"* nra 1'1' i r ', r 4x : !I... 4 it' I .' "' 1 \\ "'i n W' ', ,, y..u' rn It.
:'- JI .l-tnoU-;ular.agi atqurntth "U'I.. ,, d'! l t... I I ldN'r| 1 !, ..1 IKM'!"'>:' rx' h. \ to fi.;*, ff.illi dw! t'If.#.. ,* ;:" (1.,1"h "".
.l' .' | ; ?< x'} \ \ .M.tit; ont
.. 1 1x .. | urt-
... liij F4 IIJ' nii-ri-st r.-i ir.J f..r tif h -:
i 114 '1,11 'iii'' .\ i .\ i'! it- r'1'" \'ii'tii. ." Aii'l ; mht t !tN:1! ; ..' h ': I. ; : > v r M I.. I '
Ml I.U',1 1 h! ,1 '
tl'1 ll '*> liar "d *'*.*' Jot,*"* 4n. ..... < : } J MI, ins Ii j of the t r'nkml'ir: _
r. i'' .: .. :. affil 1.atc'1'an,4.a (0 ".. .. HI' '!, '. .:" !1.n.' ; '.' 'h."14; t'iw{' .\ m"'h':111 4 jtiin safely; coinr' (tf ( "!Hs.. 1; >. JU) IM.4 : .. "I! I ., u I : t !. : llu! nh; '. .y 'I .'" "-Tnrrt'
il *
Ira' "!- ai n' ji a. p'W'jt.l1.. liu1 -t ah.J .!it i.t :"ptot'.l I1 it j it to tic < -.. !"l. 1:111-: .tf l I. ; ', I Ii! :t % '
!5. M
4 :1111": 'I: r' f. .. \ ihi. u.... tfl\II'"j.\ i a( m t" \ :, ":'oti ajiji'u-it; on of sIl!! m'ri.'a"i71 tluwrull'htn. :1.'n I .. 'in : '. ;i'i 1 K.,,, .. ai-l!
.
lads < >f ...1 I ittontli, nii'l 11..- }
dt4''ana.t t Ihr ... \\11' ,, i' 4\x .hy.! .Atnciifiiiitzi-a- tli- I !1.. i : it \ ur t : .. IIund' *."V"
I /I..i HII'i..11} .
.. '
i. (iti'ti \ u "d."I1", t r tl. .... llTh : .j. ; .
II t I :
J I. IIJ,' .. '
T I
L. ,. f' ... I. ; % > ,. .W : I Ii .
nl!
'i.! .
u ;
t' < I + v .1 i in"r : ..
..aae .h\ .. '1I1'! Ii.. pI' \\.I..t' 1t.uPti: : ; tr..J'.. ,,'r.. tome nlU'm:,: u*. th.-v. f Oj r i "t i' 'i : ,. 'i '.J your WIt.) ". .M1
.
"'
I. ..t a-p ro"uim'. .Ir, ter. ,.1jw1/MIl'H1 e4s., ;t :. k t: \ .114. J.t; t "11 ', .tlI'.U; \\ ... ,1".1 4.' ".1. ;i" S n 4144"1'it) I Ih'ltdrll? "r tll.l : I' 'A"I'I.\' : fl j .1! : ; I i ";' j' : ? .' ... '; ., .L"'J.t n..r "

t... .. _"_ 1111.'. ., >lta". at :% .'. it..l...... pad| a t .1...1 : 'n. ,4" 't1'\ I :. iit'iu'd ; .= 7.J\ I .rt4'l! .." Xi'iiHtlti ,Jivttlitt-! ; ; : :d Ml 1 .F IIII ", ,\ .* 'I 1'1" t in. ..tti .Ir! I I 1

'Ii i .'n(...,-lia <- L;*..xl ......uijllli..J..II"I'} fur .... v i In 111. I' a I !. ; .!. "' to fit tii ( '1..0 .. .f 1'1c .. ,, \ .\ .
.. I. ,"t.II' .1} I"t i .111\; ri ; i- \\.1" irrt: ..;.i41t11I i 'i > s'r; .n'.:'' NIL! :ili r >v i I" fu-: !"<', ir
.
.
.r.61' r*. a i ,N.f1' r\tili.n will t*< ..u 4f 1n r t "-S-S.-- .
.
Iud .' i II'L'( ,r .f! >< tt '' 1\' I*' 'III \, !,0 lljl.l tl.tl. + 1 .1 ci v ." f"t ,. i' .
} ,, the titi.. 1il !1'.1'
i i .t |>Hii< iu. in t..r Allis .
!: i I. :t .1"S ,', : ; I"- r.t '''' \. .. .' '. I" \ : \" ,. ; .
a'..1 1,11'.rt J ul tUI, il' N, IJ t," :(, .: I : :<. .\ll :' H. :l" tt ." !i. I .> .a' *, "T i* imf.\ : : i 11..1 I v >'ur %\ > !"

uc. r i'iil .to 1t1) 1t? | ].!, 11 'I. ,i'i '' 4; : iv., 1 L.in'l i i .\1.1.A' .f. .m' ,.. '. ; i II n. . ir < -i"f. u ., | > t':. : ) '.\ \1'1', : .. f. I \ ..,' \ 1 : : *< ', 1' t. *: I-, tfi- w ,n"

\ nt ;i"> v i .. .t.1 t r.s.-.t: t ... .. ', !J. 'si ." ,. 1. !. ', .i I I" ; >. ''I.! > !* er-I'i I itMlftt ; \ ..;* A < f \\ ,1.\I .1 tt t '!/ .* 1f.1!
IT iri *11 .f l lI '
ln..i '. \1 p ?. I I.. ." ::1 : f I i. .
| : .. t.- rL i "
.. I 1'.. .!. it :I", 't" 'h.. x tv 1.1; 1's: t ll.#
.. '- .- v,71! i 'i I. <.1, d%. 1 'ini. ,t th ( "* dj i I t I,
.I' .. h' v t r. : .' !' ;,'t. \\ to ; \\il: j '
'' J..I.'n
| /ir'.Zi \h! :
LAW NOTICE. < i 'i-. i'.iT, u./ L1! t'.it ::: -
.
] *,',, .. tom. i" ," I : .f t ) It I ':" ".' It. .
4 i' .. : "'. Tl *- mix, !1... !r : t.i. 1 .i irr. f )>>
I t a .. i \ ,
.. : f'.1! lH
TMI u !. .1t..1 a I 1': ..t *. .1 I '.. ,' l' Hjit < '. .
vat ?n '
't t \ .1 'I 'i". <. \ ::1.? 1- ; u':'J 'it- st. ,"tH..1o' n* *'v,,r tH It' : "" .1.- ,r.f, .... ?' ? Vi, f' :;; ;' '. \" .'j :tl \ '

ti.I..Jo.| liilw '111 the I uitlt-of llill-t*>rUIlrr ;t. a".1 4 < "! :: i t !Si b. .l!.lt it i .j| "' ( ,1' .. J'f 1 'i: ir
.' 'to .f !J'I1-:1' !1 t. tlu.\ :flat' tint tn'!tinof} ti : .1. r' ; ; .' 'V* .
; u .t > \ '
H J" 'nrl : .. i j 4"'a sl j >r. iAi ra "a1Tnr4 J. i. M J'X .. I'.tk'' s -in .u.c i. it > .: > : x aim. ji.i, .4

I,' L.. will s.att .411,1! < .....1 : i -.ri! 14..iiutlt.; "t'd". ,.1 !1.: .* .. *.i i a- .,? _. :. . f '.t/"r': n" !' I r14' .. < ;... "' '1_1)li.: .- tit *..', 1:1': '. ,. :, .. ] '| i. r._... ,'".1' ,' ,' .; ", .. I: . .. : \ if : ; : 4. ulnt T
j,' in : "u* .
I' .
..-. i : I 1.\ \ < .X--11: t.. .. :r I J.. 1 Fix ,' .; ..J,..I! \, ,: !.I'j'' "' ... .' iin, .114' ,! )I'rn "ir''t. ''Nt"1 I '1.t }Hi I 1''j.' : t !tf! <. 1 .. .) : \\ '< I tt f Ii'H -l- '!'iO -
|
>
1.11'1'| .. r. ', tot!.. It .. *".1 1 J L.! .: ?. .. 5 i. r' r[ i. 'f :,li -il i n orjj ,\ ,, ., .. I :. !". ,'x' Jl'i .:. \" t'. .n t' r. *.n r., !linx.-t. 't'1.' i'r'" m .'. r- .. rin 1C', .. .. ., I I I ii + t. : \ .I. I.* '. t *;* r ji\i'| __

.' 'i ', i'..1 ". 'i ', ., '\ii \ HI w'' 'i :4 i- l i : : !l.', ; \ t
." JAMES GETTIS.AIXorau ".r. 'd. d ;i ":ntr 1 It ,. i : 4 ;* : jft T 4 "n 'I iI'isll h. \ H. .i. : .' !' 'r II ., ..'
"
; \ ; u' t. 'in .1! I.r'; : ffolil f. f. r !I ,. .5 .1 1 -V, .. r
} A < oHiix-llor :it l.ixi ": '1, .1 in-s "Ii. .... .. ..1 f'I. > MI' I-1 .in i : \\ '11 : .
'
ti .. s.t. ', .' f Ih !( s' 11111 i! .'. at: \\ :\"!"lr'I' ; < \ I""H. .' ". '''. ,: .. .. \ .
.1 .1t"1I,r''.1 I t ..I:..-s !. t \ I..' II" '. SS.'1. n t. r 'ftln: :1. ,' n II.ITI "ill! o.l"I' ; t-ti | ; > : \ I I tj:', tx t.
:: a i/ ,
A i7 ( I. t J'I 1'I I' : .. .. :. it .1! 1 it.-i f'r..inl't. 1I,1! It .f! .I'f itt ., rll".J" -f. j
"".. ii..1 iu "\ 'n < :< > >. w..>.. .J.! \. '. .' t xr v "t. : + i : 11 '. \ \ l \\ : "I! ;. 1 tor f":1x1114''
I 'ft'. f.J 1' > .. .' .> ... ..r,. 1 1. 'I! .' f.1'r. :\11,1 I .. i \\ \ i'' ..' 11 ,. ., : '. .' ,
1 t..1) U :...lirMsr'ntS 1 Jit.; a -*'1'I' v,.;. 111 j, .f 1" ii Irk"a' ti'-s1. : i t \ : v '. : .t.l \ .I *' } 1 >V.. I.i I..-! '* "

1\1. 1 I" \ 'j.rl11l\ 1, !1"1\ '., ,. ", ",, ,, : i i f" '. r -i.... '" .MX' .' ,, r-. \.t"! >i l 'L! r, .1 u, ..:, j 1 I, :ii *' ..
<4i \ t'
-.l. j.I.! !I',. !I' I ) .1. 11"IJ} 1 ," i "n ,? ,,1.} . f t !"-' \\ ir.:-- .. .-.

i II '1It1}.fr \ 'SS, I.... i.i .. 1 L5t., tin- i It ..-. !1.. .ti I[ ': .f"' 111"* 1 J.f ix ; .tl .i. ;' : ,, ', -u .. ., It \ 4 t. 'I ; : ': 1 .; ..: !

JAMES T. MAGBEE ', .Ii \\';,.- . \ "I tltt" v d. "tt < r' '' .'" \ 11r \> . .
.
f. ::1"
( ::1;,' S'i !, ,!I. ti'} '. 'I ; I S 5 5 : u ." \T .
,tllor.tt' *\ c.".i .. .1., r OIl .au .. .' .i !I'.... I.'i''. i'I : '. "I> i.. !' ./t. r, ', .- 1. S
4 11. /1.1 ,
) i .l.1 .*. '.-.\ .> .; ? -\t\ ,( n'r 3 : ". ; !' '< 'p' 't.ar. N 'u. ,, xvir : : ?? : .n. ;?.' j t, !. I!. r. : .:' .1! f

4 s iy ., ,Lt .'t; '-it- !: i, a .t. } .t7111, x a' .- : .. .. .I! r:.: mi/n'l"ll. .1"''..x -.r-li'itni'i# a>>-! j i' i- ti r. ".,n. : !1' \ 'jf.t" :. .

:'' ;. /; "/. 1\. I ./<..t.\( 1sL1'r'.cr1 .,s' '. ', J I : : .. 'f' Itt'1 J "I I. I : .' i1.;,. f. | I I''".. 'I.( '.- t' > t ; ... x. ..1.\. : i ,. '. '1 \ f. ; : tmn, ll'' vv r I

.. V , .. ., .''I-' i It'' .. '! .' .- .
.
1 ,
'
: ( tl ?' i
>
A v > ii '! 'I. ? .
; < .. !
: 'ti'. .r-u.. 1''N.. iN t. l.Jn.Nrr; /t r : r r -4i;j r .i.i< .\0 i. "Ia : .1 I ;, \ I /

(.....rl II...... : ass. 1Sr + Y. SS'.j \\ .. ., iN! ., '1 I I's': s. t... :1, .a ;: 1..... .I". .1: ', -: III, :: : '" .; ", : .r : I.r: : 1\\ .. .. -, . .... .. .. ... .. .!. ..

Ftb. Is'h,. 3'i.: IT: .-i r> '! -ti : tn" I : .... ,' .. .
;tt' 1\' i is: :,I ;S '" 11, 1// -1.." I 14 ri I'n: : I' I. t"
.
.\tti- "I !L. ; ',"'",, w" f, .\ 'I'" ., :.. ... '_ 0' _
11,1 :1) s a
"
.
h I. '." .. -J.3 '. .' 1' : ., : ;' ) ,,' \\
'III: n..l..r .. .; ,' . ,t. I. 5.S u "J ,1. !' 41 inN niut n'rlsi, ) :114 fir f 'I'x o ]j. .r. '. .i ':" ':" : Y''''If I' !. s

'I tl: r Mr \V., \ ", J ., \.n M : .\. ... : ': !'i \ ir- .> .. '
t. i
4 . aJ alta .. t .. .., t f.IV e.:."... f' j t ; i'f *., "< "Jo'r.'f.''1..i\: : .
t .' .. .1 ', "I !II! 1 f. i-i ., !l: '
7y& A L..i .1 e..t.I4.:!".r- t .'. n, R 1\ ., I.. i MI Iir i' : t'r 1't..irts'r ir,..

tort N .a 'T't! I .. i1i : I.r '" 'it+ 'ii- k 1 t k v, I, ] ., :_ '"! : r' T- I itt,, 5 r... tt :a ::. : 1 .: .

: .\ ,\ K ,! ; jr *if i -" !, ; .: '-s5 !.t: .! .. :

't s'/ )1,1. . %
.
'Hit I. 4t v-i, | Ii ; t t i I ex,. t-n an t.v".> x .

I .1 'f iT' ..' "',' ,'. '> .1-1 IT. vtx ; j}. t' :4 ". .. .T ..t 0' !( '. ,' ,;M ,.;,1};;: t "I' '.. .- a fI1"I 14;: .tntt. ,i 'j i .. [1\' d. .. .. I .. .. '. .i .

]) .\ '. '\ ;:3 1 .' 4'._ 0\4 f- .>' 'h"\ : : r 'j ,, :'" : 1 '. f' 'i ) .1.. ,' r ..1 ti, ", flu. ,/ 1rlf \\1 i-i'r, ..c. T, 41 i ._ .h !' .. .. . -mow .

,. ',. ('1' ..r : : .: ', . . : ., . -
,
Ys- j i. 1' t | : j !' >. t __ ; jr t. 1 ..: v- t 1It \ s' : 'i ,. .. .T .; '. .
'
.
tr'Aptrr .
I b : i I. ; . ,
v "I, / r" ; : 1 '.
J! .. ; 4 i .
I. .
1; 7aA1, It A' 151: /0.i i. t .. ,
"
.- tVi i : ', 1 i'.i: ,; ... H i \\ \ ... .. \ .. r ,

j : .. : -
NOT.CE : .- : < .
v '
'. .. .
ii r' n..1.: r. i,.. v.* :a.; :irJL ; .... .. ': 'I Irat .
rp ... .. ,
l'\l \J 1 .
.H. \ < ..' J.
;, .*' <: .. .....,. ... : .', .
t- err E..I.| t' -a j. -' .. .. .# 4,21 i ,. K'i : -.x.r. r..,, ".. ..
.n'IJh.d 1'J]jt t. t'I. ':"" 1I'J 1.\1" ;. :. ; !: r' : .. .
: t .
"iiWHP ;Ltv dull I.:Ulni .. .: ; '; J'I
: tvL .
:1. .
"ft. 1''luh uJAr di1l.r' fkbdal'sot 10. .." .1 : ;i. 'r.'-j-. t. :: I" l' > .
,
I'
red J ., ... .. ., ,,, .. o'v .?. :: .I1< t -' U .!1 .. ," 1111- I': .i. I \ \ h I. .
b f. :. y :.. ; r :t c 1 I'j v i .. .. \' : : .

J.AS. .1 ; .\ .. i I'. : n.. : : I .. .., '. :

c T."ra.O!'. j.tr, ; .. h. '. \t

-yo : _.
.
1a : 1

,

r
'4

.
1A 1
h

t'


.

M

L ...
7 ,
..
t) : .
= : ;.. .. ,
,:. .. --
'- "'

/ V

: .,yam


.1

.

;Jo

,. p

'V- ... .
.

.r+.

.,

': .., ,

.
i .' 4" .

a ?'-- -
{

.....;

.f irigi IQi2r. 7Mi liLlp _. .+ -.-_-.w-__ __ .. tywt a_"rT _**************--v.._W .TfaL' H/r...- .- _....,r ,. -- -- .----- -- -


)' TlIl i: ELECTION, I SQUATTER :'JOVEHEIGNTY.: ; N\bia--kt l''li;; I it 1"- I' tiiil.: 1'1"t:" 1'( II... \\ '
t r T 1 I.E{ P E t iI' I N I I' L.H. \ 1 \ \ r

p I'll \I aNlIc: !la-t. wont t.lf!( in an oi.l.l il:;i i,, It H in -"L.; t -i'.i: 1 ', .1') __' lil i.1: t lll| {t.lil; ;[ \\I..I.i. :,:;!t1n" :11..1| < Il'-. .n I r'"ll..rilll l Ii l !!,. :

\ TI : 1I1.itWI. Au'1!, ar 11711 1.... -r..II ta' I' :. 1"111',>. '1.. tiii'l < 'i'itoj-.f! r,1"( > 'i P..M: ion u.'t i IL: ;'I i.i i and t.t! it >* a> u'- \ ,-r t "iMt.luiitci' : ) H"; uir.il: : OFJlillsborough
nn. Jr. niinn: :
A, nruTu;(! !; : ; i i: i _

I'n i,I n tilt otlioia! "'1 urn.*., i jM lili:,hlu .l 1 in an. tho't Mivh a howl ', .iit I L:u'e. ) I"f... il was lltlarIt': .I tint (tintr> .u!>li >\tiH (tiin,-< in
.
TAMPA FLORIDA. ..olunin, ifStiJtc.l.! most gloji'-usly, in flu rr, i it ty 1 1'1111"/'/.1l I ', wl.hth.,! I y nn.>t, M>'!li'inn!:', II !\taut:,, IIlh.rJ".1 111I 1.Jl'li..le.i..r: 1".J.y} I 111a.
'
-'.'_ I .jf th] +' I ,itsiocracv.'J !'nvuv> in an ttjN-jji.-.l: pi'm; i ijt 1 rlr| of the KanT \: 1. uliiili it niiM n.it .!o in !. >-,.>, an'1 1\ a. County) ,

)t VVTUIin.lV.' OJ'T. 11. I'-.r I 1 h fo1i>wjii,... '\:1' !tJu"I.,1! l tn IM liJp'jl.li.ntu ; ).W"XvIirji>ti: i'i'.l.;; ;Moii: n ho rr"ort tn iu. 1,1 1 1I | i vei/t.l; njx)!. pith! the :td.litl.r" jM.Iit'u.tl ;f, ,' .

..
artlfuH- toi.i-t., tli! i iuton-Ms IIi'aIlU' :11I,1 aI..NI'I'lli' 1 Irl'Fir! '' ,. ) --' -.--- tOOo
ii t ly a }'ling 'Utl. ..f the. rijjfhll 1 it I :* to j 1'1 of thfijwtty I : ; +ll' .

' CHANGE OF TERMS. The price : ,.IIP'; : ( : ha\(' t In" i :l"org..it.' n the pii'mMon 1 4 j l 11.1\ ill;'; |li-,t'o isc.l. Id tLt; j-ait; I of fiirti .lIt,. J

! 1' cf Subscription to PENINSULAR is < ii1i'>H>'l'lil ('t'ifpl.r, in tl>r /'i/i.ivnP"./ ofthol'ill'!: of s\i..i"u: : tln-y vartut.tly I : Lull,I'I, J"I.t.. our i'* n .s.iii} ...iiiii. >.ii, at !tri*t, NC1 I i tiltvbttUlt :


t TWO DOLLARS pcr year...-iuva- ,\ < t. t .Itirt'in' (,tfr-ttH'l i: i'i..: 1 4'1 nt'i't III n'.lrt: ijruoranoo t If.t i \\1.'!11 now I rktly 1 h-x.-tt 1..1 I., ). ; f.-n- ,:"" :: :- .. '.: -;" -': -_ : :-_.-. '. =- -- -

I rably iu Advancer lii.in. I : -.1'! ', of the! iil.-i! tarr.'I( ":", S .iuh' a.. .Idj.d' :: ,, r.. y
\\ II.U! i1-, < h" Stiinii !. .1! n'i] :!i.! !ItY i'Hi 1 : !1." Iu.IttNr 1. r1 : :: '. .. .
t .
..
j > CLUB RATES. Any person sending L- 'h'lo:. t='. has I"'(-fl 1'1"t; : SU"! ', .:!, o'.i II;, t fits, w :il i I'l-t 11"11:1"! iiii'r1I11H11| !.Il 11 i I"' ;I hy IIi&' K'.xu-i.: ;;riij.lM'M d fth.' Know N"th- ,'I' .:: =:: .:: ;;,.:.3 :-'"

n3 the nani S of tea Subscribe! I Iini .1. ". !h tho fiintMfficti; 'i in rlau ttrNt."I: !ht- li.ulit !' tli. .*.! ,t f!J "yt
:>' .nt'f"f two year> ]>'ist. ,'> 1.:1.: ,, '.> .HI ,it- mrjj1 :;: b 1' : Nr >} tit | ;;': l' jvt c i -

j accompanied by $20, will be entitled :; :.;1 l.t th'voiir; innkinjj; Unvd,.!, iido tl!.., ;:11.! l j- MJI-! til'I. 1i :!:1! >J. rink Elam n,) % .>n 111( \lIkd'| J '" :r':.- ;. 1'-; !;:'. g

i to tho "Peninsular" one year. firs I/O"all t.f tI,> 'i..ty, ;11..1 rouulr/1) .: tirf.ij'l.;; l."\, o\.i :tow wl.'uui: may fiutl.i I' "I'. M.m-ry, l t.run' forniiiijj n "!:1lr < \>u+ti1.1.1I 1 -. .2 a S; .- wer :
=
*'. ., it l I.)' ,tht )jir ioiouii j-riiioipj.-s;" 1 sjfc.tiM ai! I 1--,>,v < t ii!.. U' tf'.ii:: .!i ii'N. I' 111111, a* cu-l'-T-fdl-v" I t.c! IVitk.Krali.; purl J.. I '--' y "- .57: "_' ? ,. ::' ., .
;;
( t'ttmmi.ii?nM r .1.1. him :1".11.\l \* .1i-i tltlr] .., and l in the .tii'i"" S jti.iJi.-r: '". .v. ii-i; :tat {', 'I' th finctl 1 1 VI ',.\. 'i \\'" until li'innlv}' il.-nv. fluff tlic i K.invii-; ;= 4 :.S-:. .:X H: .7' 3.-0 \ ,

r.1.3IiI'I.I. 1/4 ."/ 1. I. .- .4 J >i.: f/. 1); : ]h tn'1; f.-liii'; .1'\11.\! : NYl.i.i'kn l bit! .vutuin.! MI. Ii alnri .4., .. .:= .1 X !"XIVrilWt .,
.f 1 .
ti'jjht, +''' : !. < n -: }Ku.'W N-'t't: 11;, !j' :'i'i.; iaii: .. 1 is* : Iul )'nlll i any i ; ,--.-- .
( ::, :'-, : -: :- ; :. ----- -
..lVf OX w.-J .! fi't i
: dl" ( a'.n-.4 in
!j'-a.'o j'lt'M'ivn1;. llyf'tSlt1 [ \\ I a i (to .s.ja.it, I ; :

I I itt t>nre i in mat >i'f ralr< : ., rI,: Uf! the I t b.l .I". 1101 t'i I. riNl.I ,1.( 10 I 1.11'r'11" No. t. vn t.J 22: W< 20 IV 21 Hi
r.'tifiu'Jin Illti
\ \ in >:Iuiul 'r, : :: in MMTi '"' 1 Kin Nt-hra It. ,. (tin- '
\ iap1 : .is or ; an lilt( < r aft cI c") I I. r .. .. .. 1.'I CU I Si 71 121: r.; II .. 7 .

.... .L.U' "c.III'I. whioli.! tl f rani.-il! ?'t'1 I Thrill tinlion.. into any Tonitory or :-\\.1\\ *-. or oxclii'lc it j jrj ;. 21 Y 12 .
q" ... !, + : : : i-niilltn! to all (I"f I .. 3 27 11 27 I :, 27 1 1.:

.-- .Democratic. Nominations.: N..nlI'r.\] .r .l.'t\) itnrnltl; t" t1'. ii.iit--*., ... !i'.: ,t 1.Inl' Ji',11,4"' ::1..1. ,..I II.!'. r"'h'u'lit'w 1 I thl'r'' +'ifUlll, l till! to loavo: tho I"'l'! ilu-rcof, i' h .. ., II, t It It H I It H I 1 1-1 H 1 l li

IIII 1'11--11'1.\; 1. I'r aii'l nl.n-r\ ,i"f t II!h,' \\ h"III'\'r .tllli! It'lltiV. fl 'flrl''t' .U.. to' f"rlll a I IL' ... ... .. :2') a 20 W 17 s 1-f
''' iiUy. jiiiV .,!III''* th.-lt r t. ., ".1\'r t1 I*.: .. ;:nati"n'lltl 'I Ii. [ f ; ,

.L\JIMS' IIUCIIAXAX I : .njjhlt'f ft 1 jH'itioui 1
'
t'l 1'I: \ Aiii 1t' : hli; .h.lu.I..1! l l f"-!! ,. liy .'dl! !i'M, .1'" *;t :.'*. }f"i i 'I'! (Ir '-, it! h'tb' -,-ti :jlo;
I Li/'r811': ;t twill"t.\; \ t" vK.! j thoir own iv.. ","I.i"1 "h! \ to tin> t'oi*.ti t .. V7 A :27: a 27 7 27 7.T.i
r-miiiv.; hut: a '* MI :1.I"V 1 11.1!'. r >.1' :. .r..i,*:1 II i 11* .
i i 1 M' of th I l'm'v.I l Stutt" ." :S'.ii !h .i.. IIIrUl ., -- ---
1 i: \i' r. i ;jI-.I: : i-i! ; : ,';\! !'I'! +! tvhUiis.1 : Ht!1 I liH t ii-i-U.:: J!IIf':11 l' ; { t + / 1 aU I tnllllll *> !: : -
;. t 15 ; ." 't; i :. .' :t ttJ7 i.302" JUt
: '
I,111 I I Itun.H-r.itio of inuii
.1 o. \H \; l'\xU.uur.v.I I h at I.dll' h > not, !
h 'i .
, l./ .i 1
"pm-f, wh.-tln. I.iwfii.: J .", 'i. :' | I "

I I K M I I h1 i.tw .J! hy a i.< nr 11,11\! ',. .!' !hnty :*", 1. ;:I'1 i .1.| 'i-I; tl) .. d < f : !in ::1" int. '.It..11 tot.I h,....1 \.'111 ill II. T.v t.'otijjitf: ''*. wiili V.jv.-iv; t i in llu' t 1.7 I i.:.:. 1 i.v- .usn. -.


I, I Hb"; ,-! I : '1..th.I"lhl'.IU, : ; .1". ": 'I" II'I.: : II" ".. ft I'',.< i''t: '. Ill U". \ ,'. I i'-. IM'! /tl -H'Tto'. : !;I Stale* an'! l\'rr'I..t\' \, >*: MU h ?\!" lit. t J.IIH :" 1 : I'. 111".1., .: ... nil'.. I"i. .. ilil ) '. i I 1.-. ; 19t
I 'It I' fit'!!".
, !ah!la: '1 i.I ,hr' il tty .I' 11 'III" t .' .t't : !. "). -'. '1 1\: ii ,.iiii't t !.. r .,d'. I !c pri.iiiii'u! it..l t.V Ih* '.'iUitci'it t; 1,1.,1- ....- a5-._....-aw--- -'"

, 43.1 CAi.l.. i f I l'.i\n! I'I"'I"' ; lI\1it..l t? .1"\111 ... 1 :.. ',1' .... : ..! i,, .! 1 If I 1'11. .nd 1 I i.i "'ai: !( 4 _!Lc_ t-.ut jjr.'at '*..ftu..lin
I :'11:1,1:0.: : .\ 1.11\: ; .1' 1.-.-"; put 1. t (Ml,: ''I; l \ l ( \ T I (0 I \ Ooriimriit* in -luioii. ( o lt: aMu. ,;
: .' ,'.' ,1 l t'M"I !tu! \i.'Htt'V at'-.! 11ilY II' '. .
1\11\1" \d'lI; :"I11. ':"' Yip:; r oJ r ; 11 tt :: t t'l ; a '. '
i WAI. If. l lal l\ I'.1.: 1.111.. -. 'n. \\ ... \ =1' ;"* :.1T" > r< fv" \
;ti our itiitUl: : :an ek'ttvtvt t' .'.fvur.!. "hi! i,I i, : :. P' nt(.\IC io f ,.\ir "rt1".t! 'ntuUI-- l'. UtI.- hiii I.-.H. t. I It; i- ,rLna| ( :" .t 1 l.y n"! w< !,ii i Thr 11.1 !I. ..; .-. !I"'si'-.n: ; of (th" r..1. iinf. tif
1 .I i \\ ,11.1" : ,..1 ii. : .. :.-,- .' 1 '
lltr cUtT! 1 Brae, Iii wire ittrHnd 1 I I 1 .u1-1 n.-vr !.e nT ;:in)' *? d!n-" '..Titt" '3 .'.... .,;'tJh.E4S1! f'r.\t'"f'nl'll !E I'll'1 of .. ';""" 1 tt'Iir \ if.itmt *. {.1e7,11< '..II" ti! ,.! tin-i 1 praJ; i'f t11P j.-.tt-l-t! ; .k 177.1". ot ,(tfj :.,1 t .rir |I">1111!l-

t. rm'o: If Mlm! it rally a SHTE: lilt;fl T:$ ; i< ut! ]'itit"j l>!p, ht'U hy !..' 1 1'HI.t 'I.r :.. i''it, tiii. ittttMt I r ,n t' II' o ,. !i \t.- ha,:; 1 I .t 1' ;.:;c'y.-! if yH th'7t"< -,;,,"ilu! 'r<* will !I.H- ..\1'tar,'"I 1'1.'lh'. '' ." :> 1": l Il1r rl ..!t.dili'Il; .. ,..... In I. L. : II t.. 11ath.1+. t"'II'. "hldl. I' ,
'
/ o.i't. !In o< >t <> 11 ;. '. I i : 'I .f il.o a.-t .,r 1 i ...* n'* tht t 1.\!: !" *. !1..a. lti"tll|.-oll* ll.
, JJAA. -J, I: '''t1u .-,;r .. A I/j :aii.l I if :I!:...wto! iji",'; 7t-! !...l j""n;: i: .! I. ; ni in- -itntVs: AI>tI t ..t"I Iltntr} .p r :i .t7 t.. f "ill tt r.">1 ttii .. ,' l>. 14 f>' tin* 'MHlfrttti ,"'!< "' L' i
i >nn .j rq .
-. 1
n 'II -t _ti.Hti-ii. 1'. J
jr ; ;" il.! '' l..i.i! .' > f \ .r.i-kt rs1''..J 1 r L.ary r. >11111':011!
of u'1 l tho f'th9l :- .t tiu I > t.H I >VIir .,tth.. ( ...... \'I..rl. '
'111:111"'r"I\\\ '' ,"n'l' : t.> : 1 l"| "| | \ :I..u.n..y."r J Ui- ; .Ih\ : tilt' .f
Jhl \\
: br S ul f
4Ipairiir I7 t:1: ,1 .t li.XI.C, is 1 !1' ltt. ,. K-i-.s'i. F'i1T, A''t ifrta/Y. ,ul.j.I.
f ; .
: ; ; ;i. \ -
j.\i;;,'I ol fh. '...nh.hi.} It Ln'tI.'n; ii''u1J ,J,,'" ; :c \ o.lll1b'lI! ; .i 1110' tittci-'nt; v :-li I'I\.. .*.t'tit.r' >.Y'lotti; ; ..r, r, o', t itf /? r/ .. .i/.fi".t., I. ., si ti>. 111 .\ IM.TI. ..f I\rblUlLrlh. ,llIh1 ,

1 faily! fUMisjnsy r Itlt' rrtlti i1i i "'n!!-. : r, r"\--1:11': :iti-tita'itrti: *. fai i Us j-iht-: t1.! :S.'of -'',1.1. ;, -!- :- \ .' /. :' ,'./ / % ,- "',, /, .//'I j ia,, :H! r;a'""r;; nf> nii r,> illtcf .rin.' "',tN -will:! .:H-- 1 Irl t t'I I. .h I .1 1'. .t !t'f t.'1" I" .. ... 1" ,.. t1.rrt tt.. ,1"fV' 'f1' ; I1.. '"', .ilnllilie\t., Aa:!. ;

.1 ," Y', ,. is i. ttla' !n 'R t t'.l 1U1 i. \uth:
Y t t.II : 7. : trt'II. :
:
farllifr .ay iJusi I an: \iial i is ran* 11:'.' k-tufi's. .'\'1'tih' fu'iu t1'! Mts.iir.uiiji'i. 1.1. .. : }tfili'; f Itllr I.HVUf"Pllt1H..n./ l I.! .- j t.l iin- -.I j4 11 t ,'+a'Ph .Ii ..!.I.,t t. ... 141. f. : I Ie' .
.
SII
t I.., ;1" 'rd n, I'1! I" I tt :. "Y III'1 f '
l/ta
'
rj 1 a ST1TE K1CHW; : WlMmiUT.: .T..1I t'. S. it hl';:! ', at tlw !&:ilU"' t'liio: tl!. '.v ." '! v t '." it !> t' 'ii i 1 > t. ; ,.tv, IIL11: i ;; !';I'! (,r r.clf: + 1)\.t'rllbH" \:1:! I hii i.'+dl !o"1., ') ," ;, .. -='t'l:.,+. ;.. \\I'\: 'I\t\l.\. 1 ...,I : \\. \ 'UII..Sf V'r.1T1't"C.. i
;t'In.n. .
Jii-i-'r- I:4 i.. r ;: ", /.,. i.r in i.iimi' : .. "!l- 'i i .i't tIN' jW1IIHi tho.t 1t11r1lrnt t4'ulrlr: fit..t tI" d.. .l.--l.ir.-: Sj.t.I 2.
i j'ro 'i-ul., p.'r>oiis fliLrtlu' "POh"U'1.J k %.r.,1 ii. ,v-* |. 1.1 ; r 1 pij. II' : I'JtL! of a tu.ij "iliy:! > '! j I. -op- l.y ,4r 1.It.I.I.: tf nit.1 l lau 11.1 1 1 1",,

/ rtll'r. ; I > i) ',, ,/ i ."..' 1/InT.I.t in'wli'.h! !! tlr> \j.! ". 1.1..1..1.| .1- .1''c' Inol. 'I' Ii.' liv ,I't.t 11'"l t'\lp\ \\li.h tt'tw 11 "fr..tI't'11JI!' ( ..Iwtry d"11! | \1.| :tH.t\ U :>'! .''. ,/ .-,./ < r/..tf/M/, thv! r..,. !L.tl l : I... l'ri ...i.I-t tlr.it .ii ttir.I 011\"i Ur- f

t' .. m 1 ;'jj', !. ;> nui'tlo ,\'t.1"i" .!: jhrii' ffittr -, It, .. I.; . .M. ""I! H L! ; l -.r''I; ;t.. t .;i >. \ .j''i 1 I'1:1' :t !1rJ' tjus.-t'y nl'.S: lt f'1:1. !: j! \ +rl'lltlUl' :al' ? 'k ;,'ti ..7 r'II. .' .." ::t .a-" a ,t"' ?'" I.r..L.., rtr.l I >I: IIO-: .! t.t ..1:. .. .>f tai tt. .-e\ .... dic. ill ttli J. *
ltt'itttll'.t :1111. .. I .1 1 .. > I ti. .i i i1tl! .
: -> :1- l- : rf'.Mt : 1 1C 1111- .. I..n ,; tl.. ,
,1 : Mv.nri1 I vf x:47.1; ,, 4. '\.rllu..t.
,of I.j 't' (i. .tH.! i .
1 1 t." iii 1 iii..i-r .: i- 1 w.i, 111": :,: tli," 01! 4.1' ", : i 4 li.11t t-)4.r'ra1'1 in .*"* U al'1rta.I 'r a, I.rt

j 'J! 171= 1 iomia -y t >.f I HI--I ,? {l1 .r"p,1\:: t f.vtvin. 'l"1'' .] "> "-/ --< J '; ''.< < 'v. < ,.' >. v ..i I "> .::1 +illi. :':\ : ,.- .\ ,. : "n, Ilh; < I 21:. I' : .n" I .\ tl ;' !1i !\ i'd. I 1/.. :a.k.tl"I! hlllt.n"
I C "111.11":.i:It'*, ,-i: M 1 '!i' T rl1 : 4 rx :;,".. "j l ., !E'irtY r"r tllrlr
I r .. t.I !}. 'M 1 M.i! T. tl." <: ;% ':;'lC of i *> .1! !i. '. I I" ;.\ ,. |I. .. .' ,. .. ,1 +-t! 'N :1"L:: [tlPtsn''1tU1: ; ''''! \HrlT v: 1n r. II..c.1 4 .<< t : "j" : I',' :it. .i ta .1".t..o, :: ]11.1,1 \t..: I.t: "l:..' rt11'iltf\\I-' ; .

j .;; ii '11! "IL'i'; : .., ) i -I I i ,.- 1. : ; nf :i' ICtit.Ms: Wa.-iiii; jjtoii. (1..*. ;l I. */1t;. v 1' \
! \' T, .\ K 1 i lj. :n.ja'j. t x: t t 1 ..1 t |i 'HIH"1.t .v '1 1.., ; -, ;... 'li'"H'I' ;' ;i-rill I (cRrif.! { ;n.l J ,.r -4v
The 1 jnj-! !' :.IKr.: 1 ; > v.: '. 'I! L! 1d..f! i :; !1.,1 I ,.. f' '
; t ; ." ', : : ; 1
t 1SutiU'la 11! t'f m; r aivouttN fi,-iii} j' -1.I1 \ ai.ia.: .tT\.r 1/' !I. to t 1 la.t! tb.! 1; .I"'rt
I Ih't: ; ; .'f tl.rr I..t. : : : t t.. -. Yril'l ; \ ,. > t.lr"l
; )r ...._.....-.__ __ "'_.., .. d' \' ;. ': ". .r "i :-' :.'+ I If M..rI) : ::. : .11.\, \ s !I. ; .' U '
:: I. : t.vUj.t into Uu- ..f ItnS1P
irh
: I lsi.h.,11,1 Ij ; :H C
.:. !.. Ktt'w : :C': 'm, 1 I.t : atj-i: : :11.' Ui.-st i ; tvlH.jjJmi
; m. ;; :: : : i '" ,d. : \ ,1. 1.. .: un t';dli 1 t.: -' 1P 1'r .-. :*v- :s: t..r ,n'v. ttiat, | ,, I J. t.
. > n r' .jmMiU.u of tU I
r, ; ; If1'rt; 1,nut 1 ;.:1t14'k\"', \\l1a I4St 111.1"1i' -. i' 'f. I,! 'I : I. "H'" 110 I.. :" ...1 +II' !! +> <*(.ulIII.It! I }l-o 1 In-tu-r ;iu.i if-wo 4I!" U.4 '';If.t ( his; :In. ""li ii!1 %t it; i r".> -.Y!t.d.I jlit-i, t'"nallAlt: 4 1< : *..t'tflt'! mttu\| .K-j'arlni.( nt in

7.44t < ,ll ti)'> .v. M i>:,-r, :tarts; .',i .it t11iJ.rt 1,1:,,\rltnlii! "+: ',.",! :10; i'l ;: : .': '.. : :" I 1 S .,,,1.r .. !11 !. .I.,: :.r 11, ,,, t'1 .H'" :- IC Jill tliovSlat} ', hv kWi-t l./t'; :; lltrtj'tii.t: S '.. :ih: \vli :, h K-UH.I* Ki nt1d.N'Nt?, \ uU \\ ill far> 'I
\ 1'.1 = \'I\.tnHI.\III\ \\ : : ,
l (n.mc" 'II :...&11.., it tit >..: m.b y-_ ,.' t. : t 1 .1 ... '. ?... I I :?.' 'I %, .". ,' \ 'tisprojiiitj) .... .
!h.-:! I TIS t ..U--i- pruts vf I th'-: \fiS.j' :: \ i"i P if, t trlYi r II'}" :tlo' II'"''{ e--. .t d. t'ttf -:n It.! IJI..I. 1 1.\ ,' 'J.I'>:lhl"''. lor 1( ,..tln'nl... 1'f 1 n .
i1'r I :
l.t'1r
ft's hint bu'
S 1 ;
..
rh : : n 'Ili
. I. .. 'I : ;, .1 ,' a ; 1 I. r
twin !hut C'J 1a. ; : } "
;;; nut ittr>. Tlti..i.i+ the 1' y"t I I t 'r. .- uE t" ', ui lit ; ,:"1I-. "II'"I ti ()(4441 t"'r :\1.. I
C14L- s
I KllOW Kotlt"i! i-* -"N "I! u' t. ,
.! { | I I.. ,' I t I"I I. f. *i rYihlT ii!' rtltC; rM'.! s.I.n'Hm fn ",1.. v r 4 :u. (1"111 .
it
.1.J. wi'j :! !U : ..
1,11)e "Un rt' nr. .
many a1.iflrr < i.1, I : 'I'liiMi niil 'tlU. !InN1 Iii It : r. r 'l ;1", t(10m llnla 110 tlrn" '
In"I !'. 'S' tt' 'nw!."l! I 1"lt N :: l' .; ... .:\ 'i n .- 1 I' r-. 't1t, I < .r N .VV I sil'"K :tar wT'.p"i"II Lilt A \t II'. .
: 111" t 'at. 311..1'p ., ., wj; : t;'! >- lull m; v ti.< 1 1. ..K hs.. r.tt>it l > \ oiivtiti t.. t I..
:> *
tr ri: tS I' .- -, \\ I." r. ? ,4 :, : : ;i.i'1 1.. ;
_
'
.*. '. .,. I < I' -. !. > '>. r d' Hi i"I : ..
;P'I
.
: : -
r ; \ : ;" / > ; .
; ... o,1 pu/ 111I1:1.i 1 fi[ 1 h 'll 1144 'ht tIllir ti'l't '..1 1uritlr ? Of ,11 ,'ulul.i.
t,,--. n. I ".. 11' .. .. I .' "fc.* .1'," ; if 1 tlPi 'ltv'r111. ni '..
"* Ji. C r /1. I UA -\ *>
> ; ?
l'j > '
I. .. \\1"1. :t '; :" ::'.j ( .. r. \:10": It+ t.. h ".,t I b" .. .r IIIl' t"lit..l ,
.
: ,, '' I.I i" .11, : 'I' { F.lil'" I', i\ :! I I Itlt' "" ''I11"U' I Iii: : 1TN t' h'LiN ,
01 .
;
'I > -
> \ < II! .U'J ill. ,
f'J -'.'-' !;.k". I"t 1...
: t.
I. 1'\1 '
-J *" "* : 1 1-:: ," >| T t K ,' 1'. .! ; 1 1 n : t_: M t\ :. tht'to U h,.. 1.'I". n's* r.it 1 1 ntltltrl -It .!/ .n. hi" n..i .n.tioii.' :,,11 I n. .. n..4 m .re ., ti.( ; l t.\\ 1 1 1'I.r'.1( 11Y {

t--p :.tr \tti 1i.\: 11'S 'I.-.W.: ( 1..: ... !,.... ,,_ .. . .,, '. _. .- .... ,....-.J..: ''''' .. r...1.1r. tjvj :"II..t\; 10'.1 j f..r 111.. ,If1.l1111r-.. s.-/6
:. __ w : v t. : ,' .. &:4-4, 1'0 4'A nUUJ m".n.llJ1P\ \ ,1 .: ,"'......ti.! ; ... II {pInt lie t IH ttUtrly llll";alt, up":i tin* "\ital I.UMII in u.r: IrflUrY, 1 nlnarthtf.. .. -< i ito

> bllniH, .... i1ltvU'Irll tti 1... \1'1 7a! I." :. .. .... .. .1 \\'Jali'l'r' Y,11uiiriit: ;.':'".'i''tlit wr,1rt1.t t "
plJxl ,\ L, ":. 'h' .l.! I" \. :, .;: ., .. \ I r i >-.nr. Mr. r'iUmor.lK t I t.> t'.nt tt'' ft- IMIUTtit'l .
.. !I. ri.it-! : '1 pu't.iii- iii.-. :ift-'rn .trI- luwik IIa1' .I.. 'Iu 1 II' i r ... I'.
4-("" .Iiuh i1a .-.Y'iit !..m"#. \t r' b 1"I .1.;)0-' .. 1\ ,. : ;ii S. ,4 h. 1 J'. ,. 11'.I..y.\ J J1
"T'k ..
rH' tol" .: ; h. ;1.' h c ,./ |;ii* .11.*,'.'. f ...VII*'',.;7iict lernuht ,
.
>..lh..1! | fH'itefft -a'./-j"i! Milian: ', u"r.d t..r T* iruurv .I. lisu r'
-...::.. i In1'11'r 1r1l1 t.,' :,1 !I"'I'" ) t.> !lt1IU' ,.1\1. ,': .i,lIt,rr t.l:' iii; 1 : 1 ; s -! u. :trr. li.l ".;'. ;;, :,.1 : '. .t 1'1,1 ti''d.. nlr .n /t f'a,/11..1.1.1..1.: tint .I.. .. rwuj-

.I e. itw' iuni.l.f tl I 1.,' 1.uillit'n I patt'ute. to U!:!I.v ", iviHvI f I ,,,.I' I n-\ ,I. -.I I i'V, '." |, J ,'' 0! ( ..
"I'! n 1- 4 '*' \rh1"! HMt'.ito.J,: ; r ill r'i.K .S l.o.|
/ :. J l.'li.l.tt..J ul)'j"i ';nUI" 4', .l h- ?Uni in ok\ t-f j i'! '' -. ,. i 'I. .\- ,-,1 tu-( '\.1 1 177.li'; :\ .-)\ Yoik; ''iifi. all th.< lull, I' ?,.knl I 1'/0 nr r wr 1'1'l ". lit lit. ;: tI I f''t' \\' .\I( flu'.UI1 W"'T: >1> 1,1

, -' -- !i l.... .I '. : : h lrri:t11,'d I' : t 1'1\. :.H.\\I'\ ',. !1"I.. ",+ .\ I .: llL ., .. \\ ,"HI. ':s'' ...-.1"r!"
i t .\ ; t :t't\ I&.:t ..f ti.. titr "r, \lr :1i111* :: 11. \'iTr. "iI--: Cv r
1'1...; Kill- '] :liK I1U',,"..1 > !IH 1 In n' \ 1It t :N' Hi- ''v"l.i, I. .t" < r ,,.t,, ; MM 1'1 i .hill; I i : i.i.\:+ 'ia I :. : Y.; rt ''h! "":h '.tltir: -f A"- r
'bA. ,?. v> nl 1 JNr Stl I 1'.1110': 1. ,'s. d.1 t 1.1. ,hiw5ii. 1 I. ". ; ;.
: ? :. ? 'tr'wrtt'a: .H,! i. ..:1\' .. thlbi
3..iH; inaJvti! .-ir a}-.}.". lulrc in "tit tll\1' "' '\'.. niM 11..1! Kw N'i! !. 4.-; .'.1.o 11..1 IIIa.Intl! I r\.k .-t r.-m.-j! t.-r tinl'i I.. 11I..t, 't".i' t .f Ili, t..r '" IU.. '.. t

('1\4\ WdtM,il.,y lii.J.t J.iM. ,If ttk.- I ll(s tut: 11.* u MOM o 1 I\\ i1 .NIMH ,::1 l -ti.i : "'nit. \1i.) .y&:. r 1 .au ,
!t.\ -t *..tt7 dr !.;.*' '- !' -i; !-i)it 'I. \ t li' ". I" It -11r I 11.11'0'1111.\\ .. r..t( I Ii{ :. .1;:" "Ie. rll/.rr'UJI" tt .jii.( > tl'ty II! ;- l' t/ll thr11u1ic. <. O.UUNUI" li..r J'

*rijrtural. rur- *'15y il> u \\ fks yv rh.t1! F.'r 11.- I". 11')1".11.| |I..t the) ." \v..l; >(> *"''I" II l.- ,
> !nit ns lb.! > ''. i' !II' t t' 'c Mumping IliiiioiH. in l h. h.ill'of 11111(1., .,. ran 'hrrl.t Ilh
lb"\\ them". w.* ;.-i j t, n.Js-l.il a! I c !. ,': .f I.. 11&\.,," br thir' .r'br. I
m'' ( >
?.tny l
.
,l..v .
.111.\ 1111,1"(, I 'J !' \ .! : I r H.aiK a wp' >'i'h :at l'U'in v .a i l< w > .ifiom > ", -1I1r..r) t1U' r lfri'" f H J.:1.\t "). ri.. ltrh '

th.'y life 1.rufJ.;, n'+ ;MI tlivt *.. j, '*. of \\ !hul.t..- uk thcfolion+ y n. tvt .rr ,vrtgln1/1114'1t r.l .
-rtj.i'i "
au-poit .
". ,' .,, 1111' 111t t I.. '1"/11.\'.' If I" I. .
!
atitl.-.pll: : ) 1\S at f. X* "' 'j': 't'-.i 'r" I'I'\h'l ti -- "' 1i 1'd.... t '-I..nt 'h .
.
iii' .r'I' 1
( 11111.1!, if t*'nt4)u1 airriv'n j !hI i; / s -rn i!<'* ',..' tlint M-} .. .
0"1' gable h. 'ut '* of
l i' reijuirv 7r .:aoa n.r tla.
iJ ..I' .riHI:!" l' .l t..r 1. r '1.: 'n \ '" "Two voai* ajjo,: jjoiith-iiii-R I Il.t ft. 1t tr,. | 'Irrrifi.it. t.'K ..
'Je tlutilv tit v au c'ititir i lu IKLi! ,,,. i if elocttI.irc i-.I1II..1 i tt'T .**.r.."!"" nt Tall I im"II'
ft'a'i nitl II iwkins 8r" .'iftf.l In 1 l..uo, ',1 "I 'j ;'in thi cite 'IInlllol",1* Know :Nothing..' .r rv' t+fL iii f.lItrt1

! '-' '- 1 Ni-l.U **i S the 'hatifo 'loii; :.' .i./ awl d., .... '..11'" ,\ j 11 I know
: 1 Llt,, Nile .r""tII1.1 l th ral t ,.f .a It R. r .1.)
IIOLStn4l1) "' .TIt' hn .-i'-l; : !,.. i.anirv. \\ i .. o' -. II.! .. Missouri l V.iu if h. ,- ,)i. A
?:I! c tu l'alrr: j"'IIt";; .; ; att.'ii.l.'J! n ; : < : mint r..mvN t ,I. |It:,,, {I. tl.-, : : ,
j }... :. >". I Ikl.l ''' '1111'11111'' : tll oJ. \\ili. tlniir ,.. '' r fair f'f : I.

j.luftudf.t + ,. t 1.1'r.} 1t.1" I.... tl l'';1\" .1} "n (t"lit 1 11'd'v .. iarj .,f Jf..I..r'H.h! : to tt) .. tit !.!" ...,. :. : 'I, +"'ISILtlitttl. lIIy..l!'. 1 r;',. L11-It! Nrr II|''I 11. '-,. ll-n \\llIlh.I.tlII||| ,! K,; .1"1'f .1" n. -IV( '%;.l.} .ryII 1. Uirr.tnJ I !.*, Ir.r.r

{r J.-lMc 1.f 1-/'(. K-Iwar-k i t''' !1'.;! .Ihll'','f1/o.' 11 liiP' '!iMt1. Hi i 7/111.'1/ '../* //,. (,lI'ft'U'' _..W, !I. .* ;l 1&'a 5*"* -ir" .u-li"" .' /f.l.. (I",,, {i...'.' .

SCY\.. \;. t1'' .'.W ti' "ft.IIt..l 1: it. fl., rT I ,. n\lI..jl. "..1 .! ,nt'f.! 1'. !111 T',''.:. ". : ': .I! j .n, *.i\ liiiu.Un! i Kiiou Notiiii.; :,:". .Mr0''-.r/J/4r J/M''*m /V. TliU itl.- !* '/. """' t.Iur. ""{i... tr11LI,11UNt| UJH.I 11 II.| :
r ,1rIt"" ,
I .
1 110
. I ulni.-tf..r-.k,
; ,,', ", tAt.;: itiait, !. ., ,, !11'1 t 't I'" ,. \ \i,"-,' in the cfuMii- WUtre are -,,/ "Tf of 1'1'\1'1 an ..,T.-nlit .v.i inV ,.,
,,' or. .j l ,, ,hI rtlttw! > o|| tthrnll,7Y .4.1| rtN..
.
1:1\: t,'i,i tt'll' .: ; \\ !. lo !ho 11,.sn--'I 1''t. I hov -.1... : .'J 1 ;n31.1 ;i' ., j lull you nhorv thfV ar -. T1 U-;1 t.l ,t. Mi'} wiiJt"., 1r. K.llin-fri'! ha' !iiv.'i!1 -r i. ?: i"y:: f, >., \. < ,u. r.-r Ifhl'| tr -,r.1| 11"1".

1 .. \., '.. tin td; luiiitnUii M me otfirr int 4 rV .f roniovirj 1 I'" .'"* >t-It/. rb'It :IRVIn. -( flit < ;. .
11.. J'1"1'; li: : aKMiinl : \rifnr.i.
; r 4nlrt4Tt' 1'rt
: "' N 'II 1 1i. 11Lt: '" t.-'it".' dl ttlr, rPia'n! I Ik1' L r ;Llh 11.1 % / :* '

'.r: ; ; 'y, (liul rali'n' t lUr'l ri-inunr, ftc t ,- ..tJti., rt'il." \\ .. 7rt I".IUUI t. "'. tint "'11lu" |frtflt"rr'f l\.m.: S i..IIIII.I.. | ., iU
;
i. OU";!j.i.'i !;, Itl,111! s.x; J./w! J ;. )\, : !h' >* b, :i" '{ lift ltt t !II l t1/' 't '' !Y i ivt- Vr' i' :. ,\ l.r""I' 'II'II"hhn'I' il. ..r'n''an"rt! ; 't:'}'II, '

\\-:1.! i'. .. .. *' .* I' .' .; .: 1; "I.aIl.I.; : 11r 11:11: :\.1"1'1} III. IIh.t u"inl! :1 n: .I 'Lriltl: ,. ; .. In 'T, ur
v. r't. 14 -. Ii! .- : 1 ..kr.u.Tf 1. :.1. ..:: iI'' It ; .1 .' '. .' ....f f' ,' .J. ...',', : : )! :)h' I". I !' ttoe IN.1'11.trr. :\i.l
10
'ci-lf. I a-k t tK.! it :ell :.1 I lri.i! ".Aii. ti* tl\',- i'tK'.-r* ..I thi-
:in tit- !L. .-.' /.i-: i .ii:. ;jj- i\il
ry. < : ; ? ->nii.i 11 d' >iiH.; \1 u t i,,' _: ,' J. v'i. 1 1.-V ;< ::. tpiivtiip' '.. l Lorrtn t

.( 11 ; I't r MI; !; ul 1 m"'c in, "! \\ ;pi Ia) t I. UI.1 .tltrt ..I' h.C'
III StuAt !
I 1't IIT<> M.jaJ I 1't l"" li'1'i; ,- H tin' I.rt I 11.:1.\ ;1. M *' i ti h. i ;,::' .1 I : n 'Iji.v 1 ; ; : : ? .
... .1'S'. ., .l Ihr I....
t. .
I..ul.l
'Ifd.' f\\ !. .Y I 'II.I .. 1 ( \ v 1I..lh'.1.\ ?\ ; tlt u.liit"7 1 : tdt': !k 1-S .r. .tnl ,,..t ben ...
.n-. \ "<- r.-_ :--1 1 a-! in ) "*> 11.111'1"1 i.-: r. '' 'f -y :.I.!lr I.. .:rl n. (.. tLr
r '

t iv. .T i1,.- llm'2.N: : irti vii.ii.i.'l\ l t Ji tM C-VI.-MO. : ; -: ,,:f ]j. 'c..1, : !1.:1:: II I. '. I .\ !1.1.! <' 11;.' II! ,r. i at>,'J I'"t tl" .tl..r I.'1!' 1 'fr I 1.: I 1.\/1'tr .. 'vl !+ t'. a, !. 't(1.'., frr e.n r..r b.Itiill.... : .. t i'f K.n,,1 .
1 li'i th ll.r; di i I Irthl.r'. 'aril'
: I
\ i ui y Il 1'1'i''I. '.
+ l--S] : tJ .!f tlf.-Nitk.l: U"I.! A Paul: .. Kitt .. ::1 '. \ .S -,1.! ;, } t. ti-.i: i n ri-v id. .;'Ir; }' "t"t',0 U'i: -. :..1 14':nil!,'f ..t Uia1:1,1 n. ,
f .
': ..! it+R1':: rl : I PI i i't. ;IT: j .: .' h > > ,uu! I I' !i \ <: >. '" trill. 1 .

I "i 3lIn4)! i 1'. i I. rl"1 S. ,. . ... ,;. ,< :.. .K..l ;. -:a" t I't.: :t. f. / .'. ; f ., t, itflf ,.! (" II. "* It, tt ::,1' Lr .!'a"I .(r/>m.i. t (" ='taGt !
i pv f ii: ; v ; 'iiitj: t"n 1.1 ., .- M : : \1(1 i : :. r .:. ai- ,1 '. ., 4 l QH S .r S rIl 'j '
.
\ ; I .
l f. ; .VN.T, / |I., .11 "I.i K"U. a ... ""' '
\ t
I I- ..: .k--J ! :: 1"1. lal t'f .
:--.1.! i.f,' an.i : ::1 1 n.i.: :, 'i 1. 1'1, -1 i Ii'n I.,!. t T' : .... .0" f"l"'n.; ;' .... .
l'r!
.t'"bl\h
,
M rti i > til i r> y vr w, dl, 1 I .1 'h.t! d 11' : 'r:1S': ". t III,' hr.r" ChCu
'
Ai I 1:1111;:' '" n:..1\ < >-:. :,.1.| } 4 v. ; I ; ;I'. .. Ih't .i..i.j f
'- !iul i'> v I "'1'1\ ,. n i I. a: "> .; ... .
'1n. I- ..1. : I ; .,
T;I"; !l.4 >t lalt ... i.f a T'i4i:a I I.: i.-i: .1 ,. I'. .. : I 11! .ii'-, i "t hi ittotii! :t-'t Gin jj'-ii I J 1 r'I' .Ii. an I !: t. 111 \-Ih; l I+ t.1:: :
;t-r' UII: .1 II :at1 ;' "Upl"11 r .
I... "... ... 1 ... ttr.
t .. : .. jt,:-u.t.4, ( 1Siti111! of th l\n-.'\, bill( a* rr. t. i i'utalnlntltn tl" .
l lu ;l.h 't't_ I..t I r :,. 11 ...h.\,. ,t1tarry 1'." :111 t".r. Ih"T". .
; ; "
: .Ii .ri,' 1.\ : 11-
L'I '
rr! ""III'wt 14 ;,.; '' 1 : :" .: !'j ,' ; '. I' ; '! \ :,. ... ,\U IU
.. t (
', II ,.* i ilahn.{ ju--:01.l .iio! \l -ioun !.I. >tt! .l I.'t are :
: > i r > 'I. ui.-nv! 'i 1 v .uI. k. t i -111',1 I.t a1
Wai
tJ' 1 : .. I uU. r"\ro.
.tn s, My : 'If.lof .* : \ .1? .irii-, I li.; Nt< L 5 !II. TU., "- r:> .. .' : l' \ :url! .... ',.r wtn'I..r c with,
I. < ,;;. :.:n. .!.int- s i r .h't.t; [ I.!, :n. I ; !" l'r: :r "+.. Ir. 1:11: I'nn, ll"1 '+Cl ..r .
*
t t.I.
lit-J t' ..Iwt'-. fit "t'hur: :r.h -"n.l.! \ \ 1 I', : :1.! 1:1x1: attic h.
\ ? !
.1.
1.11.1'1'
ur.ii. 'I ; : -. .f lila k : hl t r.r.1} _
it
: j.-'i" 'j > !11 w. I (
'i| >
,
AK'.l--tiri.-x Th! ;,::>. IV*tl. 1 ::1.* 1 II t!' ,"' t ; 1 :\ .! \\1..- ': : ::1; 1':111; :.' :nJ lI 1 I t .r I ". .' ki"" \\ i..hiniriMti.:'! !>, 1..1 / ".- > /Vf <. / ,1 I w?I :', l't I l 1'I.I.'. t'1 r R 'II .t.1 r' ,I I. : 1 .',f t. r ; f.''.I' r -1i.I iI il i. .Till rrt .) I

; n !'.I.t"t.\t .. :.11.1 't ; E,1 I : .. ild.I.! t .u..u"l 1IhUr. 111 .ii.I" Il.f I .. .
.!w.i 1\uII.;" I 1\.11.1. 111 'j'"'. +. .0'.1t:1..... : ]ln fQ, .
', ,;., '" ...,; .. .. j1'U" : I.: ",,'11 .'!. r II I.j-'. I. ;P "H"nn I I..t ,I 'I' 1.II'r! if. -
'
Km* ; A t \.j. -; .: r.-- u : : iirttutir \\'illl\\1 I 1L I Slit 1 \ ;n1
r 1\\ _. ;, ," + ,, I ;" 'I. \ \ : i4i ; / ,J gte. : i tli ;"*"h "*. 114/I li hIn[ lIlldl r.
.
rt'll 11.- M'.s-iv: + :p' ;r M.Pmie ,-: 'I 1\ 4'r.- 11 j' 11 i l t: 1 : ; I id" ,1 .." 'u.Mttlu'V (u IU.II<'IIIIH' i.f li rr,.lil"/ \\ .rn'r ."*..*'* ii'( .''* 16r( :II. 1,1 tt'N:. *, tV', :*...I., .I t *if- I the I 'ol'tl..' i oti'"S..1 titulit.H.'i| nut L b A" .,il.t!

I I.: I I.o!.. ,..1" .. olift t'u* : M 1\ I.."". :1: 'i I tit! Sh' : '.,! .'11t1.*
\ 'I
1 ', i iJ i 1..1 '" } h h
'
1 :

t' >tit .
an ir >ur. 1 .t: ( ] 1 I' ,- X. JI \ "' r. l' iI tt.'IUrItb.f) .f"n t
:: .11 : j \ I' I r. %\ IU! .\ ..,N, h : i\ .1! 'I 1 1 i. ; 1 > ;:... p( s' '.. .r i' ..: '.- i. .'t, !?.;', ." .!c, j.r.I :a ,l il, vis!.v :. ov.rtd.r |I I.U'I..t t.
1..1\| < .lt-V.; .1. '1,1 I i 1.4 t'a... 0\ I- .,'''Ik '! I lu.1 I '" n.) ,
\ I III i ti'r. a.j! '. I \I
'J i. ill \I' \ i ,
; ;
I 1'} .-I' '!' .'It"1: t.."r1i14tl i !..v't: t. :1>f> > j"-Mto* ttltilrt h. h""r .
Je pi Ji-t Ji.- I'-.i: 'I I i .1.! r J'; t- '. ,[. /. Th." ... I. '.. ., : I i I. .I 11 ?" ta'I'r t I I : 1 I. i H ., .. .I. t .tl. 714 i Itl.l\.lI. % ti

Xv-; ...{ J."\'* M .i.: -i .>;. V' "I' -' ..- ; ,, ". I : :- ..I. ... i-tl.l ,rp.I:*. nl 1 It.' Mill'l' 1 for Ih.' }>datt.! ,1! :. t I.i' i t : .1 .1 ;!' 11 '. 1 .: 1 ,. f rttilt' '. h. l.h.I"l .a.y 11.1'.I.i.r/'i11rrU"I .

'" .{ at..II.tf.I.\1! !+ u1.1'.I i in II.' -- 'I-1,; .. .. i i IIII-PM-I.; U. tf
I' l I1.11.;:. 1 ,.1.' -. ... !I.: i.-'. y : ,i'.j.!. J ; \ '- \1 I : i iI it i.; ', '. \" .. li.1, > : [l' 1-; \.UI.I.y.II.I.'y: t..u'l I i" ut tn, I
.
I 'v-
n .
I .j! .111./\1, { !i l Is: '% \ i .1 t -. 'ir;"," .
T! ;.,' I1.j K Mil; '. i-:: ti-i 1' i -' V s .... 'I -.1 | ,' r : '; : f.clI. rllrAV:. it :I.n..t t.f,.1'',. ,I
i 1t 1\ i ill' i i i i I 1I' .. J ::, \ j, tt ?' I !. 1\ ?
,. '-. :' 1:1 1 1.'h' !._. 'i\ -. . \ ,. Ii. :, : Ii t l':11nlltI.I,I. {.?? ,Lt I
l-i.! 'j'II''I| / : : ', :. \ I, I I.II I .. o. I I I f" t' .:.\ !, I" 'i II \ ,'ul! ? t .I "i"tr. l''ift"n .r Lit, G.how .

J.'Urn it, l.iv I .. ...:1 c..u .!-.'! : "' .' 1 ..!. < . I .\ "I. M! I I Ii 1'.,;; : t" 1 1 r'1 i ,1 .t (I....". ,1.! ..". ..\I 1..1 : 1 \' "t''IU'U :,"1 lnminity l 1

''If: ti. Ith! .' l' .' ,1:11. : 'I 7 i'rf .I.f r. !; 1 .t I..E, tlt' ,. :. ,4!... r. 't"1 1 .' t'I..t t. E.r.' 1.1
'g. I I. .' \ \\ '_ ,.. "I.I r d.! .. -. : It t itt\ 4ir; .j f. !Is tho <.. fl. e.t ,f }: /1' 1'. .llh I .It
\Vtt-\t 'HI'. \ < ., < v ,\ 1'1' pi-- .v .1' 1(: vt ; -i'1 I;" the I..II. }.r..tl.t t,1! tlr: lj.J l, 11.1 l
) '0111': fi.f. .. + :a t',':r. I ,'. 1 1. I.f,. 11.lr"li." (.r
'' I I u I h, : .n.1, ; ... Ir ,! iti': '' h1'. !I. .'II'I'I .n.' nh > h.% I.! 'u :n .t 'I.' "" ,, .1'. r. .t1 I tM.| trir." .., 1 hi* thvv i I IU' r "Iud N
.
4* :1'1.11. ..4:1.i : . 1 : > \ 1t I ,, .' .t. !. ... I : .t"llul II. I"''' .
j + tl : 'I) I ; :' 1 \ I' .\ .r d >, r I !? : ', 1"1'!"I1'i..yllY that It IhI. ..t"l .f I)I. SiMI! 1.1.,. tie.. 1-r
]
"
-, -S . 1 '
.
1 .t''n. ." 11" \' I' r t : d.l .
,1: ) : : 1 ,. .t Mr. :;1\' that ritrrtl'! f 1 Iinlra4..h,. 'u1? (1. .tT"II'IUU
'. ; '. < 1 vs u > I'
I 'I J U I 1 I 1 i : ; "' J' ,! n'1h! of di.\* Y.-II
lu.. "ali ill. I
L..t \ ijt-af.
,\ i .' .1 r. .;. '! ', us v -i''' 1.11' .. :1..t'HJ.,1'nll' <
:
: .\ r 7 "" 't' r Mr. i'Uy\ IlrnllIr ,.mf'] !" :all th.' m"' rr.vii
.
<. H.t !r .-A -.1 M.. : :.:i7 i i. ."J ". .r.j..I./! ".""tI..IIIII.r( 0.i-h-... :1.11111 \nu .
nrt + II II It- p4l\ .ti.Mii f ttlr : .
!
.
< ruint" r t..ni .
'i Iju' ..' '' !. : .ti'"I""I"| IIJi.in- .nt'IS| .f |a"w .
:u: i.-i'i ; t f t'i'4't r."S '
: 1
ia.
ro.a' (nII'V:. ;" .. ... 1... :'of' t ; \t .t I., I I I I. -5- .. :d.! II! u'. !I. *'** r'1 :1: fT. 'r11.. M t ISlt'I) tii'r ; -.?I. qa 1''I"lii..r; ,f th. h.. iM-. ;i'"h.1? | .lalgr'E !I. v r.-Vnt aiBT"
!'l 1 :. ,H .-., ; t.I'a'ormf ..r.tut j..nr i pu'r-
t. '
; I 'i" 1 .
:r..m hr:'Kl.t/r,, ; : ,. : \It'J t .: .t1 I I t -i- t iI! : h'ii.1 .hiti. -" tl.-it. "ink' I: I.iiy it. Muf.irth' r ,I I''H"! .* -t tllfr!I |bi U P""+< t., Ii..- urttrt... tl'u.i,
rr ,
: 1.1'H'a
'n of
r ,
I .
( ', \\ 'I : I d. . !ahr k ,
1' : l... I.h.> in t'." DJ.-i-c' !. trf hjs Nolart ..!
::1 azino: f,'r ','hI. r. s H. :: /', 1': "' _' 4 't :: t 1\ I' '.' I... I >i t\ r :tu-l} mtr.. : .
: I"
ill
? '
.' .. \ .ml at ..t'1 tin I iri-i 1 :,, rr>n- It nwLJp- v, ,:1 r. -., .il..n 6,r mil;,;ti;
5 ,
.
jt:1I: : : In:! y 5.t 5- : '' I l"'oftt.
L I ": ; : : I \ 'M!! i. :" ( : ; M > I." |, suhrtl frvc'v' l .
1 :1,1 aTr.-r5.mat: wl, : II him f" .'' + 1 i- \
.y y HI N1' 'Lrlill 11I'c the \ ....
. t\\tlli-
.' v \\ I.-- > .l l "
;, -i ti'" '
.
ujM-n
i II'! 111. I S P I \\ "a\il f".MU-tK-c in !I.;, it.\c.it.t f,ritv aJ,.l 1 ,)rltultlot\ the Auny and tie 111'1

r.f c. ., .' .. ,".: .... ; :M -. : > v r. \\ .. .. \\1 .. ... '. ; .. sis .tun I,VIT Itlt' "'taneti. 'lr1'. 0)1 .-t OIntl' lord JUIatllrnl.! Illule 1 nail IU 11 :
'' 1,1 -S 4 .''I, I' I ft.\.r..i u..J (1.,5 'hff .
,t-. -.r..r- tn .lutF. '. \
1'Iigttrs; ]
.\ = \ 1/ /(r cii3. .
J. l. 1:" ,., ..fl' .! t. !tr nilll1.1' ( h! 11 t

''srr: j ) t;

."
'
.
f
1 '.

,

tj
1Y't


-fKJ..-.- -
.
J
-- ...,,"! .try ': J' "

'-. _
-
.' : .
,
(
"'.. ,4r
.1J \ -
''' .! fW .. _
; JI 48- > ... ". .- > .., .-- '- -' ---" 1.-. -_ .---r- -. ---.::--- ..) n-- -S : ._--. _-.. ." ".,: r .-"- .__.. 4. "< "-..---V r. 7FL ; ., ..

.
,4

.....,p!
i' j.
{ a .
'
4
a tN

; ia


fV ...S v f

,- \ .


: \01/

f ....., .'tv ...-".. """' Esc.- -.. ..-_...114'4 r' n.., ...40_ .. -- -. --' "- ._.. r .


S ....I" u-o I.f ll.o I'ir.tol: Matt-I %'''Il "ill i|| ('JC"\. "Jlii! it.iin fmiii .lrt" 'i "on fill: !a t ryrtlTi :! (it I i: D! i \ I1CI.i: In i 1U. \ 'i" ; : ': ':-: ;. : j'\1: I" 1 / : ,\ )

thi-iii, I'lf.'iu tl!.. 1' :111' i i.t| t., la4 us.initrlv .. I 'J .. .. ;. I, 1 '' .
!
I !*; I.I.r,, .! .:,,\\III'C\.IIII I p' ;: .- II tVolU |[ Tx-'i 1' i in Cut >>.n. ti } I "0' \ .
ill-tr(-ltil\ |t.y n111'tllstruI14111rit1$1- r .. ,:, \\ \" ::1.- .
"
lvin-i
,,, I i..y xxi-ic ja M4lion; tilt ..lnt i s, |I'' ll'h.J \; IKV<;. )f fi i EMPORIUM.I ; ; \ "
!
tnantl, nj>j.,iiiti-d| tut the Iulrlr.r.| :'!;: t l-iy, ninl 1'iitnj ihe tit ttt- IF1. l-i-niM'tiv. : 1U: it (1,1! ;> ,;' (1 l-v tin' M.IAVI ..II') ('..UII' Oiil 'IN" '. .> i. .,.", 'i .\ I I \ -M ,K cfi" 7, i

V"'I\. h"l''lfuih',tl1' 1,1.. .llt'lIt ....U'm't. i.f thi-iti! xx.- trtln ,1':11. 1 Iii! N1. ,Ie! vf ( M4u. i rtlltlt'tl o'i! !'ir I 'X '. .f i'.itlt'U.: ill .11111I, a, ? FL 11 : t ; 1:11.1: : !I" t q. ( ) ';I..1'i''i'.I.: < .j.i, !. 'iiJilV I add( ) ( ) ( ". ,

J 11.: U;... .. 1."n.t.1I 1.\\ '" ,. fl.! .I- .. t 1 1 ... -L .
i i KII-.J .. 1"1..1.:1,1 I 1 lii-cn itikliitiii.i! : | !, :tal| lit-i; /1 .tlni'il J r.L11 !. l1.at \ilJill (iil.n, ,-.t > I ,t' !1"1. I i.J. ,. '. ..?I .1

\. ..f! \\' ..ir.WililM 'iii.: ,! thx-ir hnin. 0"! .. lit '; nlItll ) ..1..1 l I alI! \. i ''i 'rd't "l,I' t .i! '. 1' .! .! .! "I .. ,. .
ri : in *. tit-aiv; xxi; .tClt/. front lilt.4 il.ilt4
"J..j..r ( :en. l\rkif. K. J-'i 1IIiJI. I...-iiuijii.ei, xxiih JOOO, L". S. lioojis nini') ,rra u1. .\,,.'t, '" ill" + li.tiZ" ..f 1.1'.I..rl "I' 1' 1,1! ; I I". 'a..J .ti 111 .. t I: 1., .I',..1, rLP I .

\:irunu./u.ling )" ,; t'1. thu 11 t.+t. J..t. rlll.1: In flltin.! .,i" the )ih art a..1 (z'.. : ..iIIlJlI" IIII.! I hni;: wiilnii; ; the iia'Ujwuatcof I /A,i f/w.v /.. P:" ; ;, ; <.., ; -* "1'i!' -i--. : T-- 'J., : I.1.,1. .-. I;I. -. "II t tAM 1 :t'H".I.L.q.. : \! : It.1.1.. I ".":.'!I.!" 'I.1'..urhtlil ttr"r., that I t..a Lt. .

".. -- ''t-titi-ihi- 1511 V. ( ti4Ci! !I.i.! 111,1. i-' tittivty h\lil' tnj! ( 'IIY .-f TitinjM Jinrnuiti| ; -<| !, h :)'.. .."'. ,.i. tf.n l\1.. ...11" 1. .1.! i' .., .'. : !u.-t t-ts! !<" ,i. !-f t+ < <.. !<. :. ..r*,,..!.a.4l; him t.l"; Uit.ili.r.1 J. v::. .

... Alt llLI''lr'T.: 1. :, nl'" h-II"| ii tili': ti j'ii"oit.-rs :'1.1. :xt. .i......: 10 cut io\, u nti.J 1 ?"':>It lli tl..- It..t.'I.' W-v.)i' : t..r.I..I\.I.o i I \ ,.jI".lt1.l.\! | >''1. t ", '. i '. ., : I t't "I l iX-* .I"H'} '' ; rt \ .1 .,S tl'ut, lr u"..". ill 1 t f tr.i.*tU J

I ;.:lt.ll, :".1,1.| | n. I lf iC. J '' J the ii-i"tt nf L.IIMan) \\t\t\ in-ii }L.itill':: .111'1 1 1MiiiH", ,n, 'i rtt-"l1t thvir l..tt .Ir !t.< .: -. 1.\1.. 'ji ,'" ( ': ., :, .,1 ifi" '1 .. \1i. .-. .;.I.'V. :iJ I. '"L ..1.' >....u..1.I.I\.1 .

1-iIl.ti'"I'Sir : -1'....' Mijij!.rrN itiKumt tinii.ii. : vom- i' :'lvto! \ :\\.1'11.1.\ ... i* <4 nhtlltll" "-'l. 'ti. lln XV) \ t itt ..W, /'"(; ('f 1 tin- l' i.t t "Itiv '.. %f Lhit I "1t'"; '. .j'I :1 4 I."111'1 '. : .I U. .t. ,,, ."\J. :.2 ;ot! !(:{- itMN'. :rrtrl.,! .. r url1 .'I I/ t A'o I I \\r I(1 I\\"N( ) \ l

n iiiiNi the ctni"tiliiH': '! < tottintlicTcrrilorv .. .' 1,111 V W tl H. 1
,
.. It is" xi'ty ''"'titfx.'1112 to h.'.11 shi44tilitij! | .. % ..l- 11.:1! :: |1"1"J rlt' MluuH'il .II. A'tu j."r"I.' ; : { > :' N..IH.: M.IM {' .tsi:. 'tt. .

nlrntof of }J\ui.i-, ;ui'l. ] I Iiifonf I.. 'ili.J) t'i: Ltioxv thai! I lii-! \'i"'Ut'| xxl.i.' h h.," m f.tti'ii,1 11 f tinMumis Hi llt'-n .\ ;:..,,1.( .. 11'111\( : .'. i\nq\1 t.Y..; w..'i, HV* \ -. .'.. I"-. i \ I' l \ r.tl", ,". ....."

ln! ll-'vrls t1 >'.. ;J \Itl\\\l'j! : : N- .. I. "II. \ I : ,; '.. .t I"" ?,1.1 "' I I t *.. .\ 1 "'t4/r" .

Mrin.il ri-kUtMiioc, I .1111 in*>: tnttil. by th.- 'Uiix-; li.--irx4; l" '!Jit. 1 iik'! f lam .. wi.l; !t... '.. . ( .1 t : ., : "j, ." I, ..ld.! v' n td! ", ,, .. 41'fl." .
i jj in n ,: >nn:i 1.\ ill.I.I. -? -r !ii 1. ,: ..., II.- II..I.I. -i. .1. H i -. i', en-. ',". ., E I." t I' r i iJ I',. .. -. ? ,.1 : ; IH f'I, j .

J'rt-i.J.l nt of. IM. I'uUi-l: Mntc4* to Junkniriitt put l. ... t.. i 1'1'" 1 .. fl-.t!. ; .N4.i'. ;11.1 1 1i i I-.1 t? t I., "u,.h ti\ :<.. tlio )11\.1' :ii I l t1 j J i ;, {r. p' :r. ,1.1.t! !. i LtaJ !., 111.1. ., t .*' ',,1.,., ::.. '-. .. ....,. .. ." ,'.' w -kl .! ..... 14! 'I.t.tI'

thl.Illa I r'''11'111''" "1" '" %'''u f.., iN ., 1 .13: :tll |iinl.!i ail: ..J.l.! is :t"''liti-'t tt. will "MM.II : ';"III..iJrUo'Il ..lw1;! .1.! Mil J.I'tjMl ti' :i..", ;- I" : -. (I'h i..' 1':1 ,:". f.. I': ,:. .i ; .'" .k :. : \) n \ it 0 0S. .

'itii...f fnut I I' K.iniliti;,, t., !I.> .....'\It.. in K.:,liia4- 11.1.1\-011. 14 1 .\ 1UIAV II I.I I. 1 .\ :; \'( ::01. tit4-! 0"ilti: ::. ; .1"' ..t t I i.. !.,. I. L. 1 r: : .t .\ ...., 1' .t" ..,, tnioM iI t
XUjnr '
:-lIIill..C, 11..l' .s..1nny. : ill MISlate i/f tinI'uioti.. i I M.k\ot! IVi 1 d. I in .
rlu I l'lf"tl"f' :" 1''vtJt. :d' : I Ib I t 1':1/ ,d I 1',1 111'1'i'rt r : .,
1 fuuuniti'liu:: '.1 lic IlIilit.I; l].-J'attlulnt t>* j I 1' H. I.. : '. 1'. .. t'F"t Crj
] .\ :
'- .- .\ltc'.I.'M. 1"1"1' ". I I1' _. .J l.n. ?pdI.t 1 : .. '
the \\\...t.h "' -n'r tlm ,rzi.I4i f I1.! .. !,.I.' l.ilhI..klt. i 11 .I i ,1 .. .1
\ ** t i I.1 1
\\ .huL'l'rk.. ... .I4,4' .'.' Plt1 -irts s[I'. !I| I.' -i. '
SC Ml IIC'rH.I.. : .r : ( '. .1 : !1 kI.!.. \ = ;i x \(
MM. 1 I.4-. 1 ttA1:11 \\ '
(
publicHrvitc hl.a'l ;illtlu( (! L'.m: In rall''Iii !! |- I I .t ,' .. t' .. ., .. ', ".'\.tI' :.It l '.
\.f\
HlK'TKfi l'n ..ttlt'T.-\' ffii'llilinf'iiii I 1 Lt\'. el!" 1' ; I'1 at 11 : I .. IH. :1. \ 'rl : : .
; a"f
ruu for ho nil In4 'inln\i-.i ] VOKF. M h.1' '
.r fur the] "j.lMwtsn dmvi4 triMij'i in!.Ih-.itiil, to 1 uilhiii| th.I .- M.. Iiit! t :i .1t""I"I, t fw !1n'" JlJ:o j I j Notiec.. t! f 1 h i .!1.1 raVn.x *. 1I\: \ \ "J': \i. .5. f h .', .M 1 i : '. *. ..t LUl,' ;: I'lltJJ." : $,Ui't :?.*' ,t ,'

; :1 41sT. 1..' "ll 1 ll-IX 'uf-- l .t., ll.II'Ml 14;! It .i"'IL": j .. .tti't' tit! I't It-t. 1'1 : L.rr' : t .t.\ : i
OH :
,
itt1.; of Jllutbtn N'Jlt \ .
,
!oJ| .
} I mill of +.i.1 TcrritCOl. ]ILich: u-jrinu-t.t +u n :jitii. !!);!!!, a : < a I. t .. II.i:, A lVj.vS Itrt. 'r 1-
j Ii nril-f'T' lSO. !.. \\ ht-n ',' J IIH'VI X" ,.,.t.i\ "ll I'll tlmU'l; I ll'IX tl'M.ll'il.t I.I 1 ..', *!y ItJ 1./.... : ti'1 i., .i ... .. I ts..I\.i\!: !! I I'.I.tn :. !EI' : '' .r' .
\ pittf> liH\ .
In ron-Ul i (If I t2. |l"'It..1 t iijG l ul.l i dui "" the ::,1 iluX ,.t'tlrlt'1.1' lu" l. .' I.! ; :.. ( "" ., .
lJ"'Ut.
I'tn! : 1.1 littttt I 1'.1, i : n.1 1 + 1lfi'I .
: :
.I..ll'c..I..I.t I ; | ..f th1 iCPtt !
!
11, Fli t" : t ;
: nrt
i'nei-viiiiifl.: l lii-iitt-mnt rolniiil 1 1. ('n.- 'It John L Mi-t ;i4.li. 1'r.uripnf, l, ill U'td. Jl i., .

1 ;: !.'., T.... ::..1a..o.r! u' .," I N ...1! 111'4111a! .. rt.rILratnu 1 ; It"1'.'. : I ( / : ; ,
'
in :ij ir. .iu* :t.ljl;!;I1"!, (ih4 L.' ti.unc.1 l to IH i a 1..a. > U" I .1,1! ,.. rtxt.N--., I I'an 1 y .\ t.
...J t11!, !t.- .il ml th." 4n/tr *."')U fir I'I 1 t .\., \\ .t.-r J.t .d:. f., ...: :. .. ... :. :..1.. ''i.l,11.. ; ." I
Iran: frmn tin- (ll'-Utt-liitiiM.f tin. |.- :'.1111-Iit.) ii i < i an i .\1"n."'' tsriiti liay::'"n.l 11..1 ,! : \ -. J.'x, t1. L.tI11Ga'' I tlt'a .
;;
'
*..1 ;IIII ,n'j-.r.: ;,11.1 t..11 .a7in'C.- lifif,'li"!. !jur: '11 th." saw" ".-1111". Tin4 !j.J. 1 K. K'td!iI l. niiil I. H.1..- ;.tiiri-. win it... -. I'iUtl. a. :\1";:r l. '!, ; t,: ;.. 1, .: Lt. !o1'1 1t ". : tt .". ;'. i, '. I ,' 1.L' n.'1.I Fntl: ..1 1

. 1:11"1: t rullll : ,!r..x.-t. Tu%. -1. I II.! 11",'" t.tV.Til! him oOO ;i i. .-n n't tlicJ>tli "f lu-t )Xnrcli a.i'J iluv #i\ S-! .tilHI I':1)v'!: r-a 'r:1.'t: ,. '''t I'I.l?; .1.1 :t!1' 'I': ..t .,r t",1.u;" :1! ,. ;. 1 ., t. '
L
=- t ; .1' : .f.f .
i-iHiiiinv l 1+ .1tlt ( oil.- < 'I'tliu. '
| 1' Itiu't111: Irnt ill hwillnVi-! iiioutli-af-r iljti. l.t:' jli"I ."". 'I!.i \\if.11; : h I"h"h:. S 'c n 1 .:; ,' ,'. !' .cl, ::" ,,'. > ,' ..... ? f"
.'H.: fit'-l L.-"!"-ii.tiit. OTIC ".-.-..:..J lifiiU-liJlil.: -l lii':i'l :-.r x IV t f. I .' H. I.
't .
'h- '*.:-iii.-1, mil"y told tilii.A .- i .\! ....--unc It..'.. fl.i.n tliv4 lin.U-r,iir: : !I. f1dlJ. \\ .I ,, : '. J" VV ',tt "hV-" :,,; t' :t ;.l'.1":1{ I t d t 1. .. L' .
f..ur .
rj:; -j.tit<. (. .lIr |1'11\.1..1. !; ? .., !" : ...{' .d J ('tl I 1I.ta-d:1! t ;, I.. .
b :
:1., .1i ,ttrlitt.arilt 1J' : .t l lh 1''II'1 r..I 'C. I. .
ol"v
CJnii-4, .vi'l ftn.-my four j'nv.itt-*. / ; ; ; 'l"t 1Itllall i 'lull} ua. hllc.i a !vxt il.ix. -JMTI-. "llhl.\ t ; 1 : : ; .. .' .t ai \ 4
.ft.-'F: ,l'r.zl { '/liOd. ul"i ,!.. II i" ...1 .1, I r....1!..t'( I'. f i 1.' .! .1 t ; .... .11 In \\.1, .' .' 1.. .. .
(;,:n. Smith "d 1 li.. inriu-f Jll'I"\'f'1*i J 1 1'1... 1"I.Ii. III" hrrcI't (rreNA"ttr..I :ala.1I : : :1... .. 4111\ .. ." ,' .." : : \* ..1 +I ;' .
,1".1 ,
!
lir. fllryalt upon yo'l ('r th-4? tlin'jir. tuUtn.il ,' .......-. ....- I t"Mill'l' tot tilt ul",JtTrf IK'tr I ".. !. HAM.I V.'AH.! t I.1 C':1,1- .1' L : r, t :.
,' IU" 1 -. t !llM .t. 1 ;, \
Ion iHivr fioiil I.. r,.11I11111I.1| t? tnfjuct 1 I Kit 1 ti': -\..'.. i'1! tlif'i'owh4; i, \JA\six: Oa.'i: ;r 9. tIt'a I .... '. ,, 1"1.1. :' l.n i J., ,. I I.. ..,. .
;; .1' : '. ., 1' .
: A 1
TJ.J a, >tj'f. "*, 3 1. .* .. "I* Ui 1u',' I.- ..' > Inp.. !. :
Mini 1 inlMiT tilt-Ill into tin; t". tt ii-r ....tfinm' ; t6 ] '11I.1.! i; : l\dln: : ? \II" : : ., I '. J : .I .h I I.'...: a I. 1 11
._ ., .1 .,1.. .. .. .0"
tin I intr.l! ] ?t;.,.-., :,t 'uh I p..nlts iti iia> j] Illi- t K< !H..r i I1t'llli.-, -a in..ir ..\i\.ili.! ; >nit ,-( ?? \. .-, r. .. ..1.1..1\\(1.1, ,t t'W.I'.C.' I ... .' ., '. t.-, I," ", I.h :".k ;
.. \ ;"f :1 n 1 r
IKli'i' ,':Tl:\t,,1 l l.y .' ..tit Kxi-cll'-Ui-V.: iKr N i' :%>if;.5 Tii; "-a'tt. ":i 'ftl"day! t-yiu Admlaistratal's! Notice. J '- .\ .. .. ..' .. .', \ .' ...I.. ., ... '. -.s. 1"i i :. I r. tit ', .I"1. t :. ; ..-. ,, t .\ .: I :1.t.H.I; et

i \ i ry r.'}1.ty, .,'.ur ult 5itt'T. i; :*;!. 'I '-1"! '}'...i 5" 'tT.1.1" .f'l.i i'c *';>tl'l:: .11'\\ I ; 1\1:1"\1'1 !I' '. \: ,.,.. ..! .\.ll.tr t.' r'. .'.' ..1', :_ ." : '... i- .. t '. "I.. ,V 1 I-: ". ..t .*+. .\ .;('I..h', I'lltiu J

J..t J : :,...\ 1lAUi. ; i. -. :. .r } :'u.- .' ... i I. \". .V : !, "- : ."I .- l'X'! ,"I I I..V I "-.I.' I.:!,.'. 1.:.' ., -t i, \'' I 1 '. ...... "', l'1 } ," t .:.! i .. :,.. .. II'i i c"/! r.:,' ..''
}j.i. ijij.3t 1 1i.l;! !. i ...... t\ .l...-. u-i-'i. ..;,1 i '1. t..- > .'H a.f i I. t I' ,' 1'1 ., .". oiy
I Zt "h't.1'.f \I'nr. .. .. .'' \ : ii.Mvrt 11,1.4) i -i 1 i : : I. I. . .:. itirt' ..t'
1! > >-li it ''' ]'' '' 1 I l'l >J1T. ull=: \\1 11.1111''i i. :1 < .t. 1 -' i I"j" > i : -.
.I..I.I.J! toa'.l 1111.11 al n..ii.. 'in. I",
-
xv > 1II'lh.: < .. . / ;"' -. : : } j : I. : I :
11.+ E xo-m-tn y II.t s 1.111111.1; of 111lu. "I'l-l I : "i 1'1.! t tiMi il.VU! ,*tt Mr. I' .lluurr:: .. i' .I! tli.i-. [ ..I..al-\ i'i' .. i '!1.' .I.,1/ t.. ... .. ; i \ .' .> t1.' '. .
r 11
: |1.'U1.I.I.: AI+ .In'1! :IlII..t,: I' : .... ': ,I. .',, .x 1.l I ,1' t" ., ,. 1. ,;tl, j 111-141' .1 u I.\ \"i -, .! <.'iti ." tli .

kv ;,11.1 il.ii..j! > .1.. '\1 KC \\"to; .Xttii:. ...I. :!1o--t ,I"'r" : ''11''- .*,11 |'rr-eat tliriu xtitliiil. tIn t.i.i- I jiti.tiliivi l li 11I''' ..-. I...a..,+ L\ :k" l=,. it I .\.11...., .. '. "t ,'' r ... ..t ,!.' "*1 11.1. .. ,
.* |" I bx* [iiiu <\r th:, milR-V \\ III! l>, il..t-i! 1 in I : llV i. llint tl.
; -'. '-' .T-* .1! :t1 1 IIIM i.l! ..rrinin, | Vi |ji!I | 111! .', t. I I":1: : ; I* I
Uar vf tl.. ,.,.. ., } .. 'j I
-.i- >'X.nJi'i h .- I tier
, llat rralin Ivoiu Mntivs. !IVin.: "!. + i k- t.- w ;t* 5 INr... tit.-.1!. n &iii- H..V Hi'-, ? .L. ? :,1 r\.t-.Hlt
. ;; t "r.l'll 1.1 -;:r. .1./.<>. ,, { 'l.NVE.V I : -. I. N. t' ." '11 "-S-j (,'n. nil I Uni f'a- ,I
; '
... i'1u1 \ ,\Ui.li-v ,.- 'I ; e Jr I'.I' ;
r-.i -t"lh.d.| Tiii f'I.I
TinS1.. L. .ltt- I JI. ] >iiln'i! 'an, .f tininM. !Iq. 1, -i 1iu'.1 ius '< ; iiS.-1 | TKIUJM. :?>c.t.] i5. l 'v'., ::i. 11," *', :. ..-, < 1! :aii-r.t-,, ,Vni-lij IUu.1-.. I I'r.n ml.-'". \ .j t't' i.\.r.;i -I: .?' ,'. 1 \\ ," .,. : '" I.-, ttl "in ., : ',. ,,,.. .r.'l

114' tlif ...1 i"ICh..I.r; I i fir i i.1li'! :c f t'-t: iinl-\ of j''j'i5ic! !ulna hi l .. I. \ .. ,' ...!.1 tl.,
; : 4i'i \ iilt.Is'1' + '. 1'1 1 w.nfnrtt
: '
.. "' : .h""r.\.t :. .
0 .; 11.I-.c.b'.J "i"'H.\1 1'h''J".w.: t'I".a I" : I ., ,. '.. I'I
.
; : 'j. .. ... ,1 I. ,.,
'
;jj.-n.'i":: limn Ix iti :i..t THE StlKXTIFH' .1JJEhIr' LI'TWELFTH t I'L';, t I ;it oUI I l'. .'"II"1 i.w. .h.d I flit "h..t ,' '"" '" I 1 "' .. 1 I u.; .. .. I I' .' ..... S '. 1 ... .\ I" ,H" I. ..I.. a"tf I

\ .. ;or.- '1..l.I..1! | t., .1... ,.;'.!i.-.-.* ..f t'.,. ....,._ t -__, _,r. 'It. :.it1.. .1.1 T'' '.n1.... 1t 1111'l, :In'"t !.t 't''.., 'I, t t to : .. I. t 1'
i -1'-' ,. I. >" r.ii i [I.. :i .u-t.: ; : i .\ ,
I o r Administratrix Notice.
i I. I....., for 11..- f.iintu|| iltt.. + J:01l\: 0. I1"
:: I't' TII4: j Fv:: .v/.ir U/l.I.I.\-:. YEAR : 1.I I I't; : iH'i ,; ( j I' *tt n-j..r.r.; ,*.S .i l 1 \< 1> I. .
t .oi.f.o'l. 1'1 .
..! n-i. -. Tli <.unuunui.'aU. '" u :.- s1.fr I.r .t".ta'\ '. !I' I 1 \1..1.; .1'. I'. : rtl 1 1t t.. .
> I .. '. '- o llr 1, \ h' l : I. .11.,! r. ., ,U.I "'i' 1.d. :, ', I (' '.:; 1 i': !t''I'i .,'. I '.. "I"I' ,. .hl..I.. "
: .\ ,. .1
i II'1 t at tri; I .y I! .
; ,
n I .f r*.lll (. .. liy i.nlt..a.l in 1.1141. -. \1 (,.\ l. Tl'l > .1.\( /' l 1 AL \ I' ., .. '. ,! : I.; t lt. .
< 'r. .
: y. /I l1..j '' .11"1' .1 ", '7 t .j ,, .
.
.. "rt a t \ '' 1 I' I I c'. ... ,. i'
s. till'lit" I, it:t fl.tJ-! ;: \ 4, '. .1"
:- : i :is .. ; .
"I i h-1 .11 tai;.: .. 4. Ir. ,-i i' ,111 I < .. .
'.,. : ,_ ,. I I'.,
.t.'t 'i 11
c I'. .' \. . ,, i":1( : t. : !; t :1 .> t t :i 11 J : t. \ tfn1 vitft''
.11'0\' "
'J .\ 41' ..f! I.:!.. Luii-lr"J tm4 : 1'. { : : --- It- l.. ": ., : t ,FIry .. : atl. ,"
u 1' 'r' t
f r ... i. :. l .. It.I. : :
.
: t r : .
1 .I.f' .. 1th \ rny t"- t.
Lit .. n .'i.''II 'lt t : c : I: tt li :! .v o 7' 1 /: : \ .H .1 ;
'Hi. T4* i" fit: Isru \ "ittt.st 1'1 < : !i- .
.n t. .
-il.x 4li.
ill Utr
I.-.:I .1 .i wa li'r .iiiiirii-l ,f n in ; :;:'"J_ .. ... ( 'l" \1 I. ,".. .,t.. '.\ tarp I. s .. x .
1. "
L .4i-.i > .,."" !H.! i...1..1| T'. iiiu1 h. ..: 1 1'.1' ".. ..1.? ..' 1'". '.... L4fi, .t ig .'i!;>* ri.! <:' A i .I'u' i : 1." 1 ....1.1..1\ / : .;..' ;1b 1).i..I.t""I.r. .t .: 1.< ..., :0.. ",' .<. I 'q.\:\ t : : / : .; \ \ \I 't.h.'I t.
J' .I'.I.!l.; : .
'i.. 11 ... t ''. ..14": .' "IIJ.] .I'.-.. ..\ ...l. il 1t !.. ".ro." 14.1 :\". !1Ih. .,! I.. 11,., ,:,1.4. I w..,1".1 I II.. \ I.rn..t'l\ : : { .\ \ t '. !H! :, 1 ., ._ 1'd : ".. .. ..:. '. : ,' ';' t : :. II. t. I
:
t. ""t .: 'c : 'b i1) .. i... .. :111.1 I 0.1.1.' r. 1 '1' I.' ;. I. n.IIj.\: : )" ''.";" 1 ,t-ll'Ml! :: I l I' !I'. :.h 1\! 'N! 'v\( rd.: : i\ 0' '. J ; : t : '.' ,. a ATOTr *'! NOTICE.
< t '..' 1 : : : 1 ( ..; :*," .1. .1. .1 : : /\MI1nST1* ,. a
.:" ; ,1' '. (,.nutll !' :' f' 4. t -t" ,j'ii.t., i'l l ii: f ., t
t n \ I '. ll, I, ,. .. -1'. '. : ," ..''... ,' ," 'i' I' t I' '. I a \ I '' '.' ..I '.".ttt-t" h.. .
"' ..f. !. I :.. 'oJiC I.... I.I. ( \ I xl! i I., laU..M.T: !
StutU'i-In; Et 5t ivi'.* i tug Cure: : .1.11.1 ,I.'' .. :. 1'l ? 'ttt. ... I I.t I r. I. (1'\,1'; ". : : ; r.i.,.. .i. r : : ) A.i .
"
o.i l .. xi ) VJi Kiiitf-x", !i- '. -. l I -ii 1 i .i. tii .-lt-x r i.ltflvl I"
!lt?. I3r. Il "( k.T.f: r.tMmr.! ;. !',i.. P'l.\ .1.1. ( i : "'.'. f.. i' i-f !! :" i .i ., I i ; ,
;: \ "I! t. i
!.! 'Uii-j" .1 I.1'I.nt''r.
t trite ', '.1' .ijnitx. It. .1 i i. : 1 I. .'-t' k ::,Jt ; ', 1 ,.11'1\: n.1 .'1. 1 ; 1:11. ; -i t < .
,1 :1 ..iMh- i 1'l.:1: :: I ix t 1'. .. *. ..,' IL1.ln! ; .. r.ni.-'K-I.Iilf.l
i' t .
I I HI1'1! 1 < '. .n, i > Ii I
.. Witicai: i" -. .
.11. 11 ,- ii 'n'ti iti tk'L" ,t N1, N., I paia sr Surgical OperationU 1 t. .t.I" t;t. < .H1 II '
'
I i. .. ., I I. x r. 1 ii'i;: !I.. ;. t I' n. i c,1 l :', .. ... -,. t "f i ! ..' \\.a; i ,. |.l...din Imr .if .
1.- : ritiKMnt
., ., .t '. 'I'h I. : i > x. \ f U ha
:hi. i
.' .. 1.t ,1 l. n. ,.- ;. : ,i.sice ,: : : X I I': ,1!: t < 1 .
r V .i .1.! !
: is'i : . '
1..fT.j .1 I .1. ..... .j 1ti' j. ..' .. .,. : ..,1 : :.. ;'.\: '.1 :. \ \t. :j.. .,'. li i. ss'' 'i.,4.f i I ,, I,: ., t:. 1.:1. .,; r ; ._' .l tn 1"l.i> 1: J\.h.
l \V :, .;i- .. F .f' 1. i' .-. .t : .': 1. J 3o.\ : 'I. : .u d. : j'. : 1.'v 111'1! \ .' .t; ..; .. :. :. :_ .:I: 1 : : ; .t .\ lu O''r.. '
-
1S : .. 1 1", r L., .... 1i .. j. .. 'i '.' tll; : r .: : '.. .' .. ..
tl; : : < !I' t ; !t- ; I 141. '
.
r ." 1' .. .. .1.! tj.t .. > } rVM.i: ,i t : 1,1 : 'I! !I'. .'"I ''.; : I ,. : 1
( .) .11'' i. ; ( 11 I' :" .1. 1 : :- ,;. .'3' t :. 1'1<.. 11. 1:1' \", ;.\ \ n' :. I l 7 I!. ;:1. J :. 1."1 _. .- "
iIi.l' J ,.t' L. !h.i .. 'i ,. .. ,. .. 1'11(1 i" I \-n: : il: .' -I.: ; : I 1 t .
.1. :. '
:: M/: : : \tU11111 < TOR'SUTHE.; ( :
.
.
: : ,
: ." ". \ t 4' ." ; .' .' .' .1 d, :! .. : i : ., I. : : : r !\ .
r .. "
'
'
lla..r.r. 4 ,- '! :. .o. '.. : ; '. .' : I'. :. i r ,. .." ; '. :. !:_ ; '.1" .. ', ... "I ,1 .
.., . .. I. I .. ." ,. I. 'I' ; .
!'1" I., 1-: :. : i i.Itl. i. : : ; ., '. t : [ I. .' '; ,' 1 ..: .' '.
.1
1.:1
: .. J
'. \to' .1. : '. .
0 : \ "P" I." i t. ; .' .
'4. ..... '. .. '. .. : ; . t I' ..11..1", ,' c 'I \ .!. .
,. I .. ...... .t ,.' I 1. . .. Ii 1. -1 ..\. ; .. :,,. ,. Y ", i, '
I ,
r .n:;;; : ;, ( li\\. t"rllI'.:!!I .:, .. ,., : : : I :' : .1 I !Ii. .' ::1' *" i : < : : 1. ,, ,.! r.\. h.\

.::.... ..-+ :ooT L'.-.1 J il '. . .: .. .v t .. n '1 .\' ;.", ,I"'1!" J.,.r'I I. .: tf )v!i!;. *l.Hr.; W. "..tAII ii.; 4ottiL0 Tor.tlte, 1 Jtl47' >t'|
i.... ,. '. .: 1. ; ': .:.: ,. .. o.: '" c". ." 1. s 'i t 1 .' ,0' ... 4. ,. '" .. '.., \. Ul. 1
n.V
:&11.1 nJ-l; t(' th M .1" :. Hi :'i v- .1 "*4 : ; \\n"iJ \1': ,d.. i .t.I' ; .I 't." ",'. (,1} /t.I..d'.u.. .-.,'' : '\ .. I._ I.* ...yl j

.. \ . ., .., 1. "I.l. : : : : : .
thi.fil.. \ Ii' t. : ->\"" { : .. :. '*:*I -m "l : .., \\ s : : '. .i.: '.f! : .. ..
]l.lr .. 1 .j 1 1B .' < .. i" ;' : :' : .. .' .. \ ,' ., ,' ,.... .
I-- On I4i4>" !! :tom: ; wiu ;< '. : i : r \" '.. .i : .. '
't 1 g ., Y '.. : .. ", .. N. U /I/ ? : .-t 1 i- \ d i 1'! yj: MI; : : .' ;.. ,. I -.-- .
1\.t..I': .it.:. ; ; \ I- ;I.I .:.: '
Titi : : ; .
''. t* < > : : I' NO .
..l 1' ,- i.t. .i j ,U. ,.1 L, i .11-. < d',. .. t I, ,. : T I CE.
'
.
, It.Mr.J.I ,f.h" u 4.. Tt44ti.1 ..! ..It.t .' jfr..n .., .. ,,:. '.. ;, ,,,'.. I : ,Y :. ." !. 'I''''' f '' :' "i'I 1 .." 1 'I' ; -" '.. : '. t- *.: .1 d', .. I :. ... 1\. .. i I. '', u,, .;.'% f.v i It; .'
,
i ('oIl'h..a ,!....r11,.. !'I'I I \t. :. '. : I 'J. '.. '; \, .f.'. : :' : ; .1 I; \ :: :.. ; : .:, ':.. .; '. : ; ,, ; . ,. .. :" ..1'.;.( ': .." ., \1 .' ., '' !I'.. "' .' : nf..v.ll-i? .I..h.I.1 u.. t.. >

trrw.ii'4> ,k""J !t. nf.l l 1'1 ', .r', .- ..' f I 1.t..1 ,', ->. ;' 1.. .. i;., i- ; ', ; ':.. : ': '. :. 0.1' \ j .." .. ,, !L N *.> \ M J' .' 1 i t A I. .' > ,.1 ttv I ti

4 ,. .-.- S v -s ;. '. _; i.. tt-.*. -.. j j n4 \ !. .. .. ., ... ':J
: ,
'.iiil]' I I" '- t $ r r: ,/r, '1\ i4 i J'! .: ,- : { ..., ;, : __. _. I !. "
K. tii<. from ( :1! t-;;: ,'T .1r 1 : ,. !. .. '. t .. .. : .
'dI "I. 1.\ ., ., .. ..... 11 v ii t,1 i \ i > i i it( \HU. a : ; ..1 \ 1\:1', i
( ;, !, \\ ,: N' ti -I t' ..',' .* i .. t tSw 'I I .
,\ > :.tUt.u. wi.ati .' I : Jr 'II!! t : 1ft* .ld.\il. : j 1x11, < 1 \' 7 l' 1'1'.. .

hnl H "h'trt iti-4 i !. i.\ ... x,4 I .'i '.? jl. t' .* : I'j". '1.I1.1.. ..V'.l.. V;,. '-'\ :! 1 I'ff.,.'.: -,.' (OVW1"IT.\) ;. : .: .. ', .... I. \

# (l-i.ril! the! Knr. -y..rust, uliii. 1_ J.; ;, ",. : .. . J ",. ; ,: .1} ,,' ,.\ ,. ." .. ;, 1.J j-,, .t ." !I'..: .' 'j'.,t,: 14x.1 ',, r i i tV .' : I \ I, ,. .. : : J ;! ;i',, J tn1''itLtrItar's \.atlco.. !
?' .
'j'\ W \ \ ft 't .' I .
.
; '
> ... '.. '. ... '. i ". It1 ., : .1 ; I ." 01' ) \.1.i '} !l.tt.
; r > h U f.' : t..I. .: !.. .:: ,:. i .' i .: ., .
j. ;
\1'1111 J.\I ..' / '.'f t' /".: .J ?;',, ,* -!.. .VI lr.! : % A: i, .. '. y. .' ; < t v, .>. "'I tt. K-.tfc!.- .f -

,...1 1.'t..1 :..... tI .: '. c ,.. ".. : I'. I II,"' "! >..?! tVilll- ". .
:1 I. l I- t
\\4" hrII aUi.tfr..in 1\..'r"ai t.l : : i > !r. "v \ }L : I ,". .'. ;::1

1.1.ii. 4.11 Nh:.-li .!ly it t- ..' :t..l! LInt .:.: ; ,': .. ',! d'1.1 : ( .. ;'I':1: \ \ .i d. ,, .. rIn \ \ t' .. :dd ..'. I ,. I '. :, . .' .. ..} I -'." h.I. r j.rl r f'*'->t .

t \ 'on" Y..r"'I gn-1! f I" "" ''' : I.t'r '.. I' ,. tit"Itl.l. l HU.i \ : '. ." .. ..., f''.' : ..' .t 1.t",
.
; .X t 1.1..t.l.
li."lurien+ N rr :at I'rawkl.tt I;; : 1.r.jicliltLTll ] ; ,: ...... ... ... I.. ._. ... .. .. ... _, .... ,.. .. i I t HI. t.. I ,1 "... .. ir
-- """ .. "" V 1 :.1 .1't l
i .l.rlr 1 1'1 r..1!u '., 1t1 t. .NU i. ;ii"l tJitlo ..: .'t i ; tl !I'.:1. .' 'l ; -I!.-.t '1' .|'l..-":" t t"'. 1. I"
i'' "" } Hi.ii.t. \ .l! tl.i : ... 'I.
\ T : !
H j < : r : I ., -i .!.i J
... 'I "r r ) .h. t >,. 11 U.r:1.. M r.t .
.....cr..1 l ..klIIi.a.! 1tx'I \k.'a 1111; tartar rtv .. "j. -s i- ., ', .. ,
-- .
.
n>MiT.
H Ill: Iy J i\ ; t.1! .T, )dlrstinn "it! I. n. t >
-tlvx'j.-tvl iistriU "f tint \ 4i jitrtu--".. j I . .. : ". .i i I.'j\ 11,' I, ', .0',1', : .', 1. '" __ ___ ._
l I.r um !1. 1" tl,- u "\ ",1 \- 'ii'U.: ; I. ri \1i1\ 1 l E' ( ; 1 I ) : I : i

Tli- frec-kuil nuranKrwnil.. r II ..r)' '. 'h"'r *, .".i'tu. : j. t ruh'-H ,,! i'i'U!' ::,"J I ) t.il.\\E q: .';"' ,:. .' 1. \.1! i 1:,. ; 1 I .\,. t. 1; N I. 1a S

}Jl1V'r luiii *'.ii.>tui,>l I..V the! I" S.: Jr.,C,> t ...1 II. .t Ia.'n. : i I...:,. .!. "., i :.. STIa'. t.lir ... '.. ,...: 'f1.. .: t ,. ; .::: iu- .< .t1.! ::b --t; .,;,. .k ;S (V 3 I { ';" 4 > :t I f

: .. xt- .I I ..."1." Un"1{, Ij. !..' ." r ADVICE TO YOUTH. .... -. M.-I! ; \ !11:11: i.-: .x..!.?.: j : :
; .
i j. .,. :
!l.l !tl :V- "!ill <.I th J'llu :Illl <>t tl. !n -l .
. A'I'rtlSTIO' ..1 .a. i .J ,'. .1"I.{; }, .,>t :(*. { J" .! i .K. 'i .I i.-i,. ... u-, j ... ., .; i"\-, ;
1- ::1 I 11 i '- n. I t'u, i rrnr .f ti.: 1/?' '
I,It.-" Sr. Lot-is :-.t. 10.( -\AtiT' '.. Harr ,'ryi i iJ. ',," r .,,.. ; I. ." to" 1 "" 'J"" '!t (i ; S TO I' I 1GC\T.: 1 S' tit 0S 1." '! tn 'J, St 1. f ( :: \I( iv. r. ; 't/ 1'1; 41)11 to !. 1:1.: a\ .

; .. frotii Ix ."-<-. j I.i ', t ."", 7, .... ..1 ". I 'ilt.i\I t ," .
.'inioi.llt .iH-i-t'i-tUy > '' s; MI" .
<; : .. '" .t'\l: J'I,1> 1'I.U.lt.I; | : h-] ; -. I i. t i- ; t f tli ; 1" .1 i N"i I ). A' '; t.. . .. ., .
t I' 1' .
arr."t..J tl.... *"ti.t.S '. r :r n e U n'.I L I
.
Th- j-ti-'Si4-- toy t1 I 11 t I". : 1 -i 1 ..", ( -. .I .." .. .ml"\
'1I11t.rttii. laa'I-.i...--l ., .H.1 n U \ .\ .\rusi > x .I I. \ '. iu .\ I'. "a"" ,..v.
Y ;;.: i :r % "
I RULES :! ; ":ill' n i.i rift
Ii I .
1;, : I ., .
hail.TJi.
.
; ill. ,
j a. .O'JU ; 11's': ,I c'llc' .... H e': a I '. : : : : : \ .
.. > I in. J ,
,
." Mi-,itri-iiH. "h.! Wit, ;Hi1., tl, 1ri ; NO I G E .
t. all. #. is "r"1, 1 v Ir 11.1; ; :1 T' ,
-lith! t 4 i ; : 1 n :' IB\IrIJ: L ,. : al\ f It r.iuuak1
ai-l J 11,.- J.i.-tii.-! 'ii m rt iHIIItIW '
tr 1a .
: rvt ("' II''{ >[ f '. ifv /, .I !"n :: : : \
i'v 'I. .
; .l t -ii"t.-4 ...tt.'..., ., r \ Sil itt! I i i..L"1'.t..1. 'r ,
1wl +d inx-x.iiii.l-y 1! i
i :
T. : .1. 11'.I. .
Ii I- .
r. 1J'I1I;"t" 1 I.J l.y I.:,;,.' Jilt4) h4; .1111.141': .!!::1..' .. U*" '- 31' J. ',. -. :- -. ...- ... '..h..; i f. .,-.}_ liI/.iTit.\; j in: I'I.r .i: V'1 \ i Ii'I I a .I.o '> ,"'",,i i.. 1" .

G \r.- :;; '1tl h.I"; H a -i <.u -, 1'. ,,' i L.. tn. .d.-' .-. ... r. Kt ii 01, xS'.v < !!1'' I'r ; r't: .'- ,,f t' .
i '
L..u'! ;....4 I1) .1.1.11.11., :. {,'I 4Jft. , ." .-1" I stt tl.I .
I l'ruzu 1..' r %; "::1: ti't'ttL : ,',, (, t .' x x t\ ..' .., .. ,' . ... !.".qf.i

!I" .d! .. I 1'\ \"tUL ill MAX \ 'ITM.; I 1..1 U'.I' .1 t: '. ., .. '
KtitiMi". 1.t u" t 1 j'.l'1-t' !< -- r > .1\11. 4: i ill hit t ; 'f. -' i vi ( : i, .x !I.-.t!. -

l.alrrlrozn ', .' d.\Vi i -.- ,. ,. -i.' j. i 141\\ i: \u." a. .. ., I : ".',, $, ,E : 'I: 'I ; ;. > .i ..!L. .. .4.ikr

CoirMnii". : I -\v- I 1:1\: '" t. ... t 111 (1.-' ,-1. .. .. .. ,td" i I. iDH. I ;', I '! '" .' I' ". :a. :" .' er. \ 1.t -
I I '
Crpii.-! alxirt"f tin4 ;4Ji'h! ; (l'i"tn >: )I.'.M'"- ...f. i,,,,, ...< ,n ...- 'j. j' t t.. I .J ttu ,, I ., .. ...1..1": .,.l'; r .t .: :. .. .,. 1. : '. .,, .

from lin4h, <. 1"'HII'Jut ;r ,'U1'1 I "...Iar... ear ;";. ,,' .. .. t ,t1411.-It ,-. ,, .:... th. A. n KIlIELUJ 1.\ \t, F?, f. .. t N' t ,I' f' 1 ; ; *" .' ." : : -, .... '. f'I.I., t.'j.

t:1.t t-h-Ht.i' F, iKlw t... : ..: n'1 11.1 t..:- '' 111'i f -i.,. > .1., i 't.I 1..:. '. d""" I'" r" i \ ..; .. : ,' [ :.\. r,.'.' tr ,.r .
oa the! 1411: h., ti- 'r } h : ,H, .\1\ j j' .. .1.-i-.i.-" ( ;; fln.. ISut"M :. I ''.1 ,it : : : : _' Uit i. I ". -.1' : .
'
rn ;t (Iijti-1 of fifty, S-uil*..'tn-. ii'iJl l i I ;.lain.... u "I i :,. "s.: : T.' !I.. n ,i jt'i 1.:1' l lu I1. I I II Lil i: U'II.I !i.'m :I- : :> /. 1 M! Mll.XEIX: -

,.. l J.in..n.! MU J a :N.."i.4r: f .r. ttu' N. '- ..i.j I 'I".I.! J < .T .: : . r i'J.-: ; .: ., ailAHANTINE LAWS. < .- '. V- i< t
tilt t III ttlrtt jo. ..,., ; .. Pi '. VJ" \ "-,' U .
-
! 'n" *<.1.11 l I.""11 I."' a'"' "n-'II HI il i < I MX JUT <
, 1 1'.. .. t*.. t-. ': ?. '. 01. 'u- I'. % > J 1liotico
t1.. h,.II.t.a.. W. f.' 4114. k. d J J. ; tf'I' -- -'- x-irx! : : .v ,. ,. .
iLV. ( : t1.! ., .It't t.t ..
: "i.A. ,: '"" +
A J ir-r (. .r.... UM 1r I Hrn't'. :t,1 J ..l"4- r ." ) -nT/"H. .I, 1 .It.l.\I t1. V tl.'f' 1\ '," .t i j".- I ,' -, i ." V.JKH'.V: ; I;." .. \"I.r. _

A ..,4irr' 1 Jur.l IJili'Jit-! *. I'll 1 tinI!IJtli"5 I--- ..I i :Ill:. :\l J ,.. \\ 'F U 1i I .1. I \V'111! I'.r.n: : 11'| I t4.tt,.'i h1Lhc' \.I.: ,.'-.r.. Oi) 1 : ;; .i\\\ 1 i.: \ .. I i- .1 1.;,. 1 : ::1, .< .' .' ,. ,.. '. .," ,. J i'.r' I ,.. I. ,. : 1..1 1. 1. 11'7'tt!. :! ,,' i.'. .ttL.. .f 1

''.I4 I la' ., ,'. t-.. > I -.. M Kv l: ; .
"J t..I'k1. -'- ,."ta.isi. ;0 : ? t. -i ; i-J 1 ii S''i' ,: s 1", ,II. .r! : ,. 'I- .- ; : .I.Il.\II.U.: l. "[

:' "-i-i'-'i i'V H-r-j,4 .J .-. r, .1.\! "I! x... ,'Lt '. .. u. .1. tto..,', .' : \ :' i i'q: 'tty. ."j. \'. .. :: .; .. v ,. A bnT. tr. ,. .". 1 J

acrmi..ti i.-- aa ': ,: : ; l : ; .i''I.) 't :., \ .--.. a.! :,.I.i > (>i ti:111a" a i -,. r"t'; s., J' I I.q'. .. :"!.': *., 14.ri! ,W tot.. .
J 1r
tft f... tJiii.y! ; .J.*.*'.-. tl1 I : l I. h."! .< i 3'+\ j.U! r .. v i ttr!"i---). ri\ -i .1 "I'. ..t' ". I \\ : .. :1i I. f t.; "r iuJiflf I
J'r.
'. ': ''i ; I '. ,1
\ ; it ..I! : .j'I .'{1 .4iV4tlic1"' : n" 'I.' 1 \ '. ', .... j. .r. : _

-- .. '. M .. 1 ., I- I 1.1" I, 11.5 l ,'HI.-. "U" til1. f'.. In;,. I!I' !i ,r. I! I. it /, i if..' .\.tt.n4"1'! : t4 y'. .. : I. t .. .'. '. i-'f ; :'1t ,

1 "' '' ,,, -II.4Kr -111.. itt; |I'.\ ,,.: :ti t-frvtui4t.'. 1)i.I:1 1 !" ,1' If.\ .1. IS4.., : I
\ -
: ..
-
"! "! 'I. : t ':'1' *
.. t 1. ; >- 1"1" '. ", rM' ,
..' ti I : ',. .i1 ; I .
a ,1 C
1)A : t m ';"l >tyt .1" :y. W f. : .
r 1 : I t .
'1.1 > :1..1.! oI..n.. \ u t I t." ." ..
< 1 / : \ir ..
;
a i li wht.-'i; ', .. I'. ..: .. :1. ..: .' ... .: \1 : ; 1'n.i--y .
i" : -s'. :> .. : .. ..; .1,1 i J ., 1'u.,1
; .u .'. .. n. !"" .;. ," I'; I:. : ;I : r .' .. : "' I'. U" 1.:.'.. rl\I' 1 .
: ..
1'1 '
a..;t 41.11' .T ,III1tIrii* IU ttttt l-5t: 'tt. 1' ti. I. A '11 '\ '.'SI: : (41(11; : --. -t! t. f'} : iJ.. '-.H.'. : j.. .... I :,t.'1.1.i, tl111" .L't., r furSx tltrd, .

,4jui ..wi'J. :a-i" '. .'ix ..ftlt. :!,.w 4'. .; .< -I" ; f i ,i '.! H \YM\\ [ x \U M.t.u' ] <." .''I'f., 1 flll.r.; b..tt.

.rll..r. H' I tit. ra".1 1 ."IUt..Ii1.... 111 : '1n ; fi- r' I I' > ., '. '; : I "r: .1.1' tsii>a' t t. T -i.ii.l no4*. '
,"uoJ.t.111 :
i
lilt. .
Hi AVI I I'
; .' \i"i:: .1': al! 1 "t'I t:: -- ---- --" -- --- .. .. v l'I.\:
M .Ill o iJu :: ,H" / ". //. }" (.' !: U ( '}'lliE.". II ( !. ; rt- ." .. ..' ,..... .c.. .
h'fl -. w.x'i t t.-' Li TIC Jj '' '
1.i..i. -
ft ;; < ; ... II' '. -
*!U !1'a*' '" i .. : riOT 1'l }Z.
v .
: ; .
ini '
Mf.ity ) : )
>. .)HJj.;! J 1.i! ? 1 .:: ;;1 In t..
til-- Ili, M Tl'S-fl arril: ,- 1 tl h- t. u.. .)144'1 ,' I \ '. '. \ S' \ I y .
.. H : // i/\/tr 11! : F. < f .,. I."."..,. H '! .
;, ...r.I.. : .fI." .1... ." f1.lft :"01. .1..... 1.1t. ':'. ': f' < .1..11.\.1\ j : : ( ) I I :. !..1 "f 4tI''t,1, .h..ah... \I .
: <.' /:.1.y. 1i'.1 f !. H. "' i : .; ,: !.. r. .1-! ,iv.o't All
., \\ ...ht.. 1.-1. .A .' \ .. ,. Ii.- .. .
;..f. :1.1' ut. 77 /. /.' ) ;." ; .r.!I. Ii. \ nt'ir.drt.i| niHi.f.L .r.

14'71 J .+ ,.. 1.", .1. .J. 1..,.u..j a...ttt :9,4 ,1, /.i+311'. .t .J11Ks ,. ..1'..... .r h. :! .,' I. '. I.. ,. : :.*:t .\ I. lll.M *; ::.: ,

,_ J l.. L.. : : ; ... .; \ :. \.t .. .. ; ; d. : i,. : <..;. ''':' .
l II.f IT., "; 'ti ,. I'r". . I'. ,1" .,. \- r t >,.' ._ _.... 1
.
, ., ,. '
,! { : I. I : :, : h for, Ft. .
t
: SlyerslJ
.'r.t I TI'\1 r. a t 11 '. : .' '. .. t .1 .. .

th-irin,1-.r" .,r<"e'' : r/.vi.:: nl .- r. : ., .t .,: : ..ft'. .. .. ''.' \\ .. ', .. ", I : -. : ; r. 9 ; '.. .e .,'" .1 l ....I1nALr-: -,
: : 11..m !u.X1 ., I .5 t;. i : i'iiifivrr. :--.
M I *..utt. 'Ili-v. w. 1"\1 :1'4111: or I I" : I i : 5 Iz '

.. of I I'-.x- :. H."-., t ,,;" c.CUUn i 1' !I. .. ,,. : ;\. ...t- \L! t ..i'1. ',,' .I't' '. ..
.
: N'4+ ILl .. a .. : ; ; '. ; \ ". t.. '. ": : wtl i '.' .\ 't '. -t"I'I C

-r 414.1: I 1.r: Ttlilltt. I 1. turr Ir" l'. . j . : :. i' ,' '. a.' ',,." ,
I: 1y ....... I h,' riti! "III II'Ih" '
J f ilw t.. > t. U' t1 .. ., t: .
t! -.I..n" I. .1.1"1 I, A -: 'h. ; ; ) '''' ,,' .. :
.i I Iltot '......11 111'1':4':: 1'Il'I I ,," I',1. Fan. SALC \ : ,- --. J
ry" of Line'n : : II" -t .' t:1 : .'i 1. ".1'n t.t 't .., : r .' '
11 t \ ; : !I" '
) >
r'rs.' I.t" fl.+l {r.'u !. ." f"' 1', r' ....'. L.I't \. ptr .. .: I., 1. I.k"K.o"t, }
r Y-
J. rcn1ln-l.r: .of Li" m'T1. :.1.J t1. t \ .' : S.. I.J Il.! I ; ;' .. >.i i '. : I .. I t r' t 1 I. t.-r'lrtl t" t'J:\ r. .
\ '
: ,. : .r < !1'- \ I

li. t. I .: ; : .r .- )'II .
4

1t


I :-

t = ,

.".
4 .' .
S
-- -
--- -
3

.

.

.
.
." .. ..

)" '- .. .
'
...+. : .,.' ; .- '-p .
-' i .
: .-
'
:;


_.

... ....!. ..::::- N-:;fV" '* ;'_.. '" .!" .. ,
... '
';:' ;. ". ,'I- .' ..,. "Jo ;_, ",""".. "," .:.._ .. t_

.,-... ....-,..-.-..-.-... .. ,._.,.,',"- ,- ..0'-- ...i<. .. .r

.._
...fV'J .

"

T ......1

< .
J .: ....
r


.t
W J.
r
.-
'I
.
ti.aYr
v

--- _. -.: .- = """ --"" -' >-=- --........ .......... -- -:.-:;- .',trviurtrr: .=-___ 'W _- _a.z. ., r-All ---- __ X\
a -


i 'i r 1i I I t'l, : t ( ,. ; '. ''; \\ E: ii AVI\ \ : TIIA' I'I'I\ '\ -,tn.,, \.oJ.". '1.\\.,.'- "\(:."\ '1EY.....'.. ....\'\..-r,1. :,-.\"..".", : l't .fl, \ \N t1.\et<\ > i > X 1zltlir.llr


'V'63t ffi \ el R. ( : t JI

.;. :.: !.. .. .' '. A: !) .J: '- --jW: i j'//"i-; .. SOMi'TIIiXd( ) ( M-\V: U I 14 .Ui: '

.. : ... H' :' ''':1-'' I... ...: I I \ liJlij ea \ : : t Il .. .,1 t.. tfOi"",. .t r 't' S ti

4. .\/.11' J.iI'/'l: .A'a .. I : !i./ !f. /V .j; .' ;' "
/ t: 1. .. ..h;,. ..., ,1-: :. f"' ;iii.: : i \j;n-ji.v.! : I : i. I i.i. I. ,-r'; : 1 1'' v 4 '. : !- r;.t fti"tI.t'

1.1.1 ... t .. ..1. '. :: .... ; \V. U. VTUUA; ; SO.NV I -. i i. '.. I i I >, \t 1 .i. !:- : .. Wall: Up, Run: Up, Tumble: Un \1 ';: -, ? *..lt :., Tl1. 1 ', .t mrit 1 r+
.. :
!L .1. ;, ; '. .. t .. (,1(
"H"
: '11 .:.. ".... l ti.t-; in .: + : Any way to Get Up, Jast WI"'i'CH'li.: }
) ., .4 ," :.nl' ., "n [ : tr' r 11"/ :'r:. 1'.1/41. tt II'IV7'EI: I.III/'S.
.: 't! I.aI I !. : .\ : i .il..I! I v i \ tliMitf in J.iI.
,
.
; .
? i : ; \ ; : '11" . ... . ;
:. f. i. UK: .
,
S : :
': \ < v vt; :, \\1\ : so Get Up to \'i.
you t. ,. ,11111' 11.-
\
l 1 \. : : it .. .', : < : 'j.! lyuail{ T; ,
t 1. : '. ,
'.1' ( NIMt1' }; \ :., IIIt 11.1. -I "! / ; '- .
.UI.I f P. ,> \ t"J t..r i A" II. !11.! t' t..-: au .I iI..dIu -1tirl. s at
.
J : r .c // .
I : !I..: course : U. < Iu !. i. .} nr t .. .... ,, tll..tit1..
Ladies' Dress; Goods JOSE VIGIL'S t .. :'11' : .: t:.. ..1... fa. I 1.1'.. t. f
r. :. '\ 110 borl" I...,1) t.. I.,' .;; ," .C4 f S' }!. '. Ir ., t.i .I1' 1. I.:. IF I II .. tl..-
f"-linn I. .14.
.1 l .
Mf >lh t liiiv -r .-i ft r.
or *.: : .. : 1 ,.. ., .. :..Wl.y.' ..-v '? j-t. i
.j i. i-ik: } to ,.!, '.' ,,< !,s't! ; :?. <-. '. --v ti. ,".:, f;, lbi-t; rlri. ; t ...It Mtvlu-thrrrt'orr, it Iia.. lrH ,..1'1..1! I')' J

.. ..f. < (ilnJI: : -.t f : f 1 i' I i.ii* 'I' ". Jtf'tif'f.M : ; 'AACY\ STORE.} I U..T. AH )I.rt.-1.144 .:..>;:ii>ir C..cui IJftl '
t'I"I| .
t'l1tiiiUMtif ii.: :, i 1i ; -. ,1 I \ .. ,, f;,-,. 'f. .i ?'l".. /. t ." :: ,1..1 rill 1t /;. { /;. :,: aiu". "-.a.| u. : : !1"I.I..... a all. lOt ..... "
: s TI, : i ii' r
j iJ.tt; >t. (':1'. / /.'. : A"/, 1.1.7'l; F ET, 4.44 .1 >1..1 1 ,." '1..II'I".1 ":1.,1. 1..C..t 1 1"If.h.:....: f
b ILl. ('IIi'" :0.1 : iI. ; i'1 !,. j ;In.1 1 I" d' /.' #. /> !1/ tSt .., ni;, tr i

!. .] filil' .Iultalillil ( : po 1.. t ';\ J'ailit (JL '.. '
( .: rn-r'-in to t' tM.i.i:: I \ \ : \ I't' I :i'.. '. :" tfSTUKE 4-

: 'i :. wtl, ltt \ ..tJi"c".I.t : .. a it-I :t i 1.: : '.... .". .:: '''r. its ,,:I.a! lit: r u ;I" it "f; i Culf r.>t, t
: P.l'I. UilK I i : N .t1--T! l I.; .CKlVii': : ., ",
ji j-
!, 'I"\lIt.: .1.1:1,. : .: t :.1' IIp r. :! ,1.:., t. II j'; fJf JTtC' fr ] ,S // /; A' > \ \ .. : i f" I.. :ft 1"1\ N- 1"I., .::. .. N; J. \\\r\ I ; !, i
nii.ifi !1. >r i '
i i. in it < : Kariivvuio: Crockery Groceries | '., 1
.. . If l..t__ '-A.r" ". : !. .: .: j
1'
.
i. ..: ..It] r.-, 4-. : ,, "r ; 1 J. I II
l' ,
Ill :
; II : : :I' : 1tt I : "
AI.MJ\ ,.
ir. ( humUm .
: hill | : .1/. ,' 1II1"'llu .'
'., ,t-. 11... : t" ". .1.1 i'i' 01:. I" i \ : ..' .:,- ..111.. ."" ..I.i.I ) .., I i .c1.i t ""'' .\ I".I'C' \' < ; ( ) () :).. I lii! E: \ L''V! \ I KTKUn ''KJ !t

!I.'. 17 'I t' :it :. -.- *.,. (*. ,!ii' ( I! -" t, 'j., ., 0\ :!,. ..0\,, : : : 1 1\-1.. i.-,'. .. ,.'u "' ,. : : r t r'iil-f (11t (t- .r-n-, tfbttillltt'- I ..
I. -i fi"l J' '/. 'i.ft'm: din #Kv.-r I'lf.-M-il: I.ii: lliiin.uk't.I i. voii .-tii. :.!. :In \ .
: 01. y'; .1' \ ; i t. "j' !is .1// :
.
i.," 1..<. : :." ., : ., -t "
1:1 : ; .Ii: .\ t., S.i': : ....1 ;.. ::" 4.t ; -.1 t11Sei /;, "thp .' /;- f >:' it 't. So.S' ( 1 i i.ut. ..- 1.I 1.l 1.\ ..: '_ ? .. .. .. '_ ,
.
1 .': :1: 1.n \. .:. to .l. i i. l . ::., ." :\ ':.. .1 I
.1;" ( :, /. j, k. ,'. Hil11 'I' i \.i! ; :"II.\ '-1 I. Io.l.. u' r..I-r..r
r uli-Ti I Jusk- !n'fi'' ....t n ; : !1. 1,1' !IIi. :1' ,' \ II' : /:11 r :. DRY GOODS. I .. .. l'i I I In, ll. xl-ut! .. I
... i f- / /:/:A' / /> rrt r;. 1 4 r fJ r.t: : I ; M.-. > Ii 1.id t
J i. :that \ -if. : i- !1. (, ,,.j".t. : '.
\\ .
rtI ,4 l \ ri : ..l i i ;t !, 1 tt lI i t. : : !
< -
/
.... .. ,. :" .. ti. .' .:. n' .. '.\ :. : :
!.f.t1.. ;.1. tt :: .; :- : .. : \, ; .. r-, ; ,' ", jv *, .1 i-t .i-t L'i iii !, .:.. I1 VI. ?. A MIAIlIIt: ( i CU .. :1
\' I . .....1\ : : : : .,. 1 ',' j, t "
'. I. I-- .1.-. A- j /.h", I. ,: :,,, Ti kin :: .
j 'f .
.. ., :, -
I' 1: t'!. ;. 1
i .
r 1' 4 t.'t'.f ,, ,I "li"'l T, 'IJId' I /tt.21t... ( "tt h J. ,let, ., II I.: 1
f ,: It c
tf w. i. 'n /,- /, W!.; { t..f .,; 1 'Y'1' :l.1/, 17,11; r' .. I in .Jr. I t !1.\ ( in.jrii: v. \V \ 48I j >:fnjttv P,, .;'IiH1't
; .
: ;
) : ; ? ; I ;
.c-: V ;..: .. .t.< .i.' ( I Iai aA- ), I1,4, :,rent .:. ''f ; !., : ?F. ,- t" ',, \\ h.t t A 1 Uvl B.IIU.-;: !.
: : 4 4F. .
,,'. ,;. < -UI" : .." \ \ i 1' '. .ntt4.t "j .n. :! "Y,1. .; } .,1 ., \ :'. I' ... h.-i., i.a.; !, : .I1.- t. .... ... I i1
.1.1:1 ,
I ..t. f. -t. 'h-- :: : \ I. \\ ."'. : I
hi'. '. i i i. I : I. : >.:'. . :. I iN';
,
: .
) \ ; .r., ". ->t !..." 1 f. 1' ; ''' ;t .
; 1' .. ., .. M.--!
j v : : .
F. \ .n i: : ?. ; 1 ; '. ; ,ik 'tlf.t .. t. A4-r!. 'O;. :. ; 1,.. hv't: I..1 tGt.I ilI q I I. .. X. U'.tki:; ,
_
.
: ..< ; :, v \ ". '. i ;. S. .it '.. ,. .' 1 '. ';*11 C I--! .,,;d. ,-I .,': IhitV'i'I i, -. '!I... .1. ( .: '. ,,::11..11. .. 'i.r.ll )". ,

.' (. It :Ir .. f'" ,',t... ,. 1'..!"' ,,,, A- \ .. I'" ., \ > '! '. I." I. J.II01'* ('
i. .. . .. : ,. : I t Sllf.'f'i
:
w "J ,;..' 'f .1, ., \ I .. .. ., :
.
.. t'
I \' I. I ', t / .- '. -. ,5.) .- ,. :: I 1 1f II. iif: .( 1.1! / > ,
1' ",.1. t. ,.;.."r. .. .", ,',- : .
'
1':: "n \ : .:. .. I ," .. /;>"/.- > '; HUE1H-U; : .:. f : ", ::0t .\\ -' T. : 1'1' :.VA'I". rt;... 4v, /

., : I.. | IikV't'v.! : .-, .. .. ,, '. .. l .w f .. )I.
: l I. i.a.1 > f..t
I'r, jury.: AI I I I. 'r.1} ; ,tL, r .- // I' \1///, f-.r 1'IrtttrKr r "*{ >t.ir. Tti-: 1 fin P ';. 1- ;: '., :'it: 1yi t .t'tdt t 1'r 1'1:
.. j ,", '% Su-i'1-,1. tv I'. . l>wl I 111\1.h H -u-'i. .1 ini '
; -
I '
.. : .
,11' Vtd' I :L: . .1 .J ,
r. \ tI > I .! I'- .
.A |
; n- i M u.- -t t.

t j 11.r,.i.ttt I ., \ I. .0- i. :. ', ., .. .1 : ." "'( '.1; )1.! )klLlS! Hi' t: I 1M; HIt 1 c' A i i.tvt i. ;>: i- .,1.4., ; .: iu m. lu'"I':. : 4 '" .' ." ,t4.1 I I I. ,.iar.tt I: ... A. '!'" ffirIL .t" 1'

""i.1 : H i .r. 1 t ..' .. ,...1\ H\\ .1 II' ,4 .U; 11 1\ ..tat t' ; % ''. l' ,I ..or 1 Itat Ya'. :0<11'.1'. "i't-".

i it \'. -. ,? j I ,. .:1. .:,. t. ;, :', ; .I'.I'I. '' ''' 1 t1 t- > t;: I.1)'C i .. ;I. : .% .I*" ">1" >l'7' t4 ii .: ,.: I .. .. :. ar A -,.>!1'.-. fi-r i M iii rut t... ,
"
!; : .p : ; : 1 '' 1 t i n..1, % t til 4& ".t.., .1 ..L. ,.. ,..!I. ;; ft' Mul.r'au a. .I
ii
1 v--.I.th. ; : (. I
: r! OUR TERMS' \ I \ 1l ( Ir flTJ ) i It' kJ 1. I
j : 1 l.J. : ( 1 :. i r 1..1 r a''' ." .4 rl d
'
', !
t I' rrv .U; /, :. ) ; ; :' I. .. 'I I .
.. : .' ., -C": ., t\ ;: 'i"'tf'! I i > : '! ]' .'.f 'I., r f .>f .1. s. rEi: r.Kooic.: :.".
\ -i I ril';; _' J O'r r N .. .1. .'T'.. .. .", ,. ...-. .
siIyAMl'A .
'. : '; < \ ,\ \ : t : : i ; : ', : : : .. ; 1. 44 i :
:t':1': u. : .. r :. f"
\
:' > 1 .. ," :, ". t'\ .. '? 't I" i'; 'H;. ;.' It i !! READY MADE CLOTIIIKG. ". "

; !- >t J k : I / .. : f -.. i. j i.1: '.." : I .' ., ,." : : ... .... ....,' :.I\Y" t... j' . .".,... \ ''t.,
'
T \ ) \ Ti I \-\VA\ \11 E j
'"111.,1) : :. } i t'M, : I .. "'''11.' < 1.. ; .. I t. I. : ,' : r "'tM.11 -?>, __ '. I -.. I .. :
1F' JI .\t'I: : 1 ,1 ." .
4 :uitii. i ; .: 'J .: :! t :.. \ t'. x-u _.: G: : 0 ..1 I .... d. ;-,.*(, : i
: ; : : : :. ," 'l'w ;. .: '. .1, 'i. .. i .. SL': ; :,.
IA. ... .. :. .' / : ,. : ,'F' :, ) W
.
tad f
1 i :" '. \ : .. d ; H.t*. { o d
i .
.. .. / /; /," / i" ,.
II / r t
'
; :
_
W It I-., ".'\1'. !,FII f"' ........ : \ : ," .... .. : ... 11 t''T a. BOOIC S1'O.RE. }i 1 iit:23kjt:: :.t.\ )". ... 'tx 4 I! [.' ; '. .' ?4._ ; h. 1 :. i.

: : "" ., .1' ', ; i,. -a .ar.1 .- v.. u \VIKL'S & SYRUPS.1'ifkr. *: ,. 4111 :44.
.f H. .. 1 jDd"1 I.n'; d . ., .' '
:M..V. :'I'\
.
: .f ';- I ., 1 ,, c" ; ::,: : I' .. .. u.'lt
?
; ;
;
:
.... ; \ .,.. ; .
i.i .0'11 3 : ..
; 'j .: ; : : ; i. .
.
'H : : h :. Lr
; ', U. > n ; i. \ .. -, ; : ;: jiJutth .
.
:I'I'. =. i c : ro. I DII: ., .. .. : "; :
tI1 .,.. > : 1 t. '. "' .. .. I'. .t. 1IoiI n
:; ::, I -; :" ; \". l viMi--t. ; V: .rr* : ; 1 : I : 4. uDJa4k .
I . : : 1 j'. ., 1'r 4 4 : : .
I.! .. r <::-a. .; t \ "4iJ .,. : : ""
,
: : ., . .
'
; :!! . 1' r ". '". ',,; .> l .WJ'I" '" J lrl : H":1: '.j ; .1. ,:; '.. it t., '

.. i <3;.? .. :' 1" .. ; -4. : : ;, _. t'J. '
.;.: .._, .. ,, ,_ .. . I : i,l'
." I .. \kui .
'
> :
i .
I II' rt j : '" 'r ---- '
\ ;
.to
.'. ( I.. : \ ', ). : .. .
:
I. d! t>ai' I'x I" r. j. I .

: : '. 1. I 1 ". I' ':s < : : .';:Y.'< :: : <" '; .' : j I. '. ( ; : .F.rcha. "ooll,
,.1 : '
:
/.lr/.1.
; : .
.I. :' .'. t. ll 1 t, :.. ; ,. : I I .1 1 1 t. I". ,. 1

f '. U < Tf VJ ,. .. t.>: ;. ;" -: ... .:. I:.. b\\S f J-i' .1, J'r, .:1 j : I : 1 U.\V! : :i.4.t: .,
U-1

J -; i v. 1 .. ; ''' ::' ::'. : >:; ':' \ :.'"il}'i---;h: : : 1-i :'" ; ,' .M i i A .. *Vf US. t-
t
.1.\
.
.' '
'
t *
.
\ 1 .. i" .,' I HV1S.
"
.i. "
? oj : : i : .. .. 4
:
.1.
.. u *
i
I I \' 'j' : 'ic' : .j' : I : I' i\u t\c :>.
.
.. \ '
.. : t";- i H" r1 ', l: i. 1 J \i.M\r! .
:
V '\.1" : -; J '. .. ; -.lr.
'
.. ; -H\: ';" "" t" i JEWELRY. : ;
I I-"' >. i .{'t t .... .. -. .1
d .
'
.I-r ;,
a c'
If. "a .J. .r. : I' r 1; : : : v. c j iUiq.s! i A; Mtv'vlV 14
,
1.I! .
: r. "I.-. x, pi j".J A: ,' ," : "" .I. ,, ;. ;

-\V--!, : j !.. ." ", ...I',.' .,.. .'... "....1l'A.........1\. I Ail l' ,;t. "blt'hiI'! (b' .....t.i'r f'r't 4 n ;m.
VOIJ'.MI'
.. _. ; ; I I I5Ji lIi
.. {
\\ J ... : .r .
1 ,, .. .. ,.... :, .,: 0 w ."

t .. II ;".. >', '. I .Kts I I I-: \\KilL I ( I 1 I. i : .\ if" -.ti: < 11

.
.: ,t. '
;. '. ', I I \ : ; .; : \ M, l: I nil: : t Ii'i Mf.vrn.LV, \ u.I t ui j l\ F: 1
: '..;...;. '" t.
'
i '1. 1 :.. : 4. .. .\ .' 1 1'1 \i.I-ln.: P. : 't '.

I ::. c'r \o { : .... J' t. .

: ; .. ., : !, '.. ; Uoino) Oil( ) i 1 /4- .. ; t.. lrt. tr i". : 'f ,u. I .tif., "111

t t ::0' : ,: 1 h.
'"
: .. '. ,. It t ,.'. .. ". < ... .
,
t. -. h. ,. 1' .. .
4.i.4
;
,
.. : \ : .t 'lotI
'
.1 .. t \\Y\\\' \ i \ n-\\ \ n'I \ \' .. .
f I ," ',. ;.' ; 1 I I'1' Yfi: 1 : .' t. '. :

J' . \\ .. .. ...
*> *" *' '. j \ .: : l' > -, .fK.V

1 .. ,. : ..' ''I: I. ( \ti' .
A.CLAiJKKcVCO.\
,. ; \ ( I
.- t : t : U N' Ml.KU! \ :

\1! ., \ .. .... -i.\- '. i: 1.1i'd. u :} ..... ,1 ] .. '. -1 ,1] 'tvl V. ':1''' ''"'. '\
d.i.Y: ( ;ql n : : \ ,. i I........ ., ,. .... .. .. ...
si .' .. '. I .,, ''. : t o' (1'.1" .f p h- ::! : ; &1r:

r . ".. .. : .'s am 4' ..1"4'1.. : .'.'- ., 'J:- --i.: : ; < .,*..r. 4. ..1" "! i..i > I. '. .. ri I I. :U ;.III".d(
jl !. ; ., ., vitl)I. \\ .....i I't .-i r. \: -Prl.ut.rr.! ; !' ._,
,Hi.ti < t,. jf," n.I.11:7..k.IS .1 II ). 1 ; .t i .. "" ,. '. .r t' :1. I. .f- : <
.' :: I 1 > .. f". .l.11h:; :. .1 Hi' : th. I': \ r'u:: \ .tit_ \, .:':,: !o. 1t.J! l'... ', \ i a i. I 1.1. i"- "I.Mr.I IT. ;, ..r I

," ,!\ '. 'A'. r 'L'. .tI lW"i"i: .ttLr: + inn'nt':t. :N.-,w i:' t, \J. d.;, .. '!-"n. Hi 4l. ..H
t .r
\ '. ... I'. .. : .PI --- .. peep I... i'talt.I ift Lily Lu 4:. .1..14. '1' F.h>,.,.. :Ill'! i'n.f' .. =".' I li, ..Ut.t... .
.
: '. I ::: ; \ .; 'E3 ; .,.' "t j4' -4..4u fP "tH'ItI": '!;: ,,,', ftrt- r.. ..' h.t" :. t'i'1: \I. \L. ..' .1 I Nr-v tih ,.-.

t .: IU, .; ,, 1.-. ". . : 1 f" 'l'EH\r.: ': ff -r .fj THI.11'.1: : L t. 'I o\! \' 1't t
.
'
., i 1. :' ; j \
I ;
.. 1\:" ?: t ': .! I. -!.. :I 1 l : I. I I.. \'" ." i.. !! ffV"fH( ; t. : : i', tr.. ..f ti.t4 !

\ .. ': t ., ',' .r 1 '. n. ,,; \< ., '. : ". ,:"t !I.T''r.'' I

.- \. ; ., .r .I I -, 1 1 .1. 44. f t. I' '1 ; )1.h 1\: .. \. '.. t. fI, .f "] ," '." ,'.', r' 1 '" "'hl ., h..! ,:-...- I
.tir.' .. l ,: f ,. ., M-.1,, n" j _'. f. ,} "
,t 1 I.; tH' i; ; ; \ .
'. ( . .
.
; tiOL !
.
iiooi. .
"
.
,
t. ': ", ,.j 1h I: .. 4 i J. 1.'f. ,1 oj
;
.\ I. .1-- .. i,. '. .: ,,';'i...1.'\ :.!,.r. ) ...".::fI' ; .....,.ft. J'I'- lIe. .' i ': < '. 4'1\; I'r.\ f>' I

...... .. .4h 1 I' J .
'
;
c ,.:"d, ., "..ff .1 .t. I : 4 4 4 :. I..t I'salr4f

'. 111 A P S -r.,.: '''' '''' : :.: ,; 'f.'t, .r ;:. \ ,. ; 'J 4. .oJ, f.; ...., ",' 14 .. 1 ?..ttnnw t.r.
.
.
J 1 .J. 1
\ t'. :. 1 : : ; ,;p.M. N: .r r,, ,.t.t.' ',. .',H J h. .t j. b. e. '. \ J JJAVIN t "hrrrhartl f s

., ; ,! ..... : I' s + 'LYi I8tti
\-1.1.t 1 ,;,,:' J! ',r <, t ."* *V !
.
*. \ ; /;, ,; ,' ;: 1 1' ''; ('' [ 'I iI,r. A'r: v :.

t : :; t,.J .r : : '" 1 ftBtlrv, JiihrN.: I'jrKrlv; :Or. if. I :-. ; ': ; .S

1 '. .... '. ,! ',.. ." .., --.1 '.', 4 .' a..i I V ".H lust

1 .tt -. ;'f !" : i ,. .. ,c.: ;: ? !'_'-/, >"('' t r..t /' <. '

l'L 'I'IP"'Z'1 ., .. .. 01.. r '. t1: :
... .' d't ; y' TIeatlyIatlo Clothing vc- : j fL : I.11
. ... ;
,j ..11
t:' .
'd .. 44',4 ." : 1.: . '. h''t" :
I : L' : .. "t" "If : ''''. lns I
.' .. ,. : i '. ., ," J \ } t,. : : ; ,c .\ ; :.., : I ; t Y ." t .; : c S I" r 1" ', .. .. 2t.,' ."' ".- i I
I' '.
.
t ;. .. ..;. I, '. ., . '.1..1. I
I I .... .',.1 ut.-
;i', ... i i '. ,- .. .. : :
.- f't.. ".t., .'. .,' '.. ht;". 1, ,'.
"
.
.. .'" ;: ITJIIRY UP THE CAKE !S 'I 1 It i. H-T"-! TM'.I.n r ,
r
l. sw-- .. I. ..: .' I ... .." .j.. .. .! .\f, .' ;,
: ;ti
t ., :I rI' J 1'1 O1t11L11.11 1:1t1. 1' .' .1 L. rrt.tr%' ,"" _
I' I 'u." ; ; .. ..y -' ..._ ..' '1'01'1hUtl' It : : "

+ '. ..,.n... .'w' -::;'" 1. .' '. .. .'
,
+ --
I \ 1. PROCLAMATION.I : t'u"'le.t'li f c11I '" ,. ." sjjc ., .. .. .1 '. . '. Tf.- V- .. >' 'ff'-tr-. ;, t f.t_ I

i ./ .1. : .4J !' ; .u' : ... u.- a .."".i..1 J
... .. --"- .. ; ,.h I..
I. /I' .. ; ,r ; .. t.\ io
.. 1; .;, .: s'e: .
\! I .. .." '. : l.r 1 I ---4., a I

I.. '.. -4 ;t t --r t. .

I I : .. .. ,: i Lt Ii! !. 1 1i: ..i1Lwi i NF.A: I :' 'tih ltI. \ '

A -, ., .t t .., .. I \ .. 4 I t t\ (! t 1 '. .1 .. ; ':" .' .< .1'. I'. tt etch
T- ,44i
4'' ,. ., '. '". i "
I f 4 i < 1
.. ,. i kIF: F\--i\: ; .\In.: LEti

to .. .' I..t az.f
j. : : 4 -1-414 a
J' I 1 I ti. t. .tvl.. el I

f t : J I : .. t', .. .1. "i':'. Iu: ,1.-1(

o .. iit I a ;. : ... ,: 'f' : a.lu..t!. 'i..

t I .' h, L." .

f, I tiui .11 -- .... .i () uUal'iurrllc.'J'\\U N otuiNOT III" Just! I ( 1 Arrived( ( !I 'IICF4I 1 : .k \\ .j iiy: \rnn: ti .

ftA Uer11 .
i .1'1 I II 4 + 1 ; '. +

1 .:" r! ... ". ., .. ; U 't' birl*, ....

1r r \ '. .. qv .i..ac.l I.'IO.
T S
: j '" ., t :i' .
', ,
r t I. "
M : : ,
., a \\ 1. \t ; 4 '\ ponl.l.o.t n.'r
.\ t'.
.
: I 4 'Y; .1
.. .
I
.
l' .'. \ '. \ ..
"
,1 : 'I t I. \: .
.? o .. .. \'. .. '. : ...It ..n '. l'' Y T... I

.... '. i" I ,I I ",.. '0..0;:.... ..r

.. .... ,1111
Ir 1 '. C f. \ ore
1 fi a \t .at
y
.. ? L dVI.t ..... ,; ? 11.1. "; ..t ., rrI
5
.", } .
'
._ _. r ... .. I ,. ; .i .. li._ .. ... t tL.... ....rie;;

-.. .- \ :, ..... ..
"'. r. "

l. ; \1I i 'f li. :.

: .. ,
r

\
I II
i I..
"
{

kf- --- '. .

,, .
.-_ t4y ; ... ;

.. i -..... -
: ,. ....-.0-
..