<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00052
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: September 6, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00052
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
.... .

I-.
..r


N


j ,

a
i,.

,t

,R !


liTHE ,

lie. <* ----- ... -. ,....'. ,, ... ... ........ .
.' .. : ::-" -. ... -e'I'------' ...-'\ vnsaMw. ?';.'.arR.ffi '' ...__.... ..3.p..M, ._.., _...... ........."_.. .. .,.HrtNiPMP7+tYM-{\.'" .. .r r 'a. ..._.arM."J 4'i'.' JiIIIIiIM "" .,,.. 1..7 'c' ...

i .s' 1. ; 'J ;. '< 4i, "" 1. 1 t 1.y
I.jr .. .. '. t.'tha ... .. : w". I
', ; ... I t.. ,
r.,
t.'ri: '
\
IF' !Nt. PENIWSUL 1 I

4 1'V.
1 in! I '


.
I' -.- .---- -.- .. -. -_ __ ___ __._ ._ ._ __ . d -"" _ ,-_ 1. .__ _\ :

tt! \ irtul- Yn-ouo\u\ nHll'y::" \\ .wee true elements: oV \ \\io\\a\ I \"l'a\\\l' v* ,

r
i -_ :: ..: : '. .. ,
VOL.: a. .r .\Jll.\ r i, o nln.A SI'I', .; I ,. .1 G."o.. ad ti
;
! n __. ___ ,.. _. .. _ .. _...,. __ __ ... ._. .-_-_-. ..- . '. -
i ( "lJJ

: r ] PEKTNStTLAH.f !'1"55. the !ul...l.1 .t"*r' .00i"I. 1 must hut only :as-irt our lights; but 1I.lill.1, fr..,n .rulun'a. J/i..r..,. .lu'I. "It I will k<- -p our piifMH-rH ":1'1., nail Hut ahr-rig line of white t'o-im e'tlIJn: a .

., Campaign Song.NI I lain i t h e ,nt.Iu I Tin: i-i uiriviis.: | Iii,- pi iost.La ns conxey tla"N things) tixoiulir :tcrv'the e.lialilial mghl:! now U,> 1<,'0. A.

f t. A : 1 I .. I 18.lo-i I ; : ; .le.ir tat rest lut fvlinn r thc .b..lu.erH atrearl in tlrentre ',
KtOttJTirVKKkH il.Vlim l
( : \ SIMPER.\ \ :: s 1.- \ W..t11..1 ami H n"\llUf .S 1 I'i 1.ln''c tcacL"IIIc tl\1
. It'f- -- -.. .- i I He att.-ukod Tnt-iiidiary I'uhlii-atioii. Iii 11J.' 'II.x.v. 1 1.II. I -." a l'ool.1,olur s llf struv.k a I sink ,
\ foul Ji.iini..n, r Ll.l. rout Leeaino ihe '.anullllle, the vf -- -- :' 1'hv I r.rti.-d l the tk-tir .
.'''IILI''UO"IuT SAILHUAY ur .it exponent I III I : biir ip: to preitiuther e fit. Tho l. t iprnf.g mnJIv L.u kwar.1. -
' ;* A..al unr ritot.h: and I.. ., I the national i-\tnpathx' !for the limo of (he fmioiis expulsion; :,11 tip. xxl'ero a ira-:sx' "I".t ;nppennst| To RttiinI was to til.To a'jvancow : "": -

t Simon. Turman. Jr. I \\Vll nuke that (,.1\\ when tt the 1'olJi., II lJX.\: l I' II'FNI'F\Ci.N: : : At oadic:1" agitated.; '11..: |Hac\. !'ui inhalitant. .. i I iiniun ;I lx' ;.u them ...bsLter.l I Lx' .-ltvllllilJ : .h'llh. To fly xrnimpOiwibV.! Im- s

'. O ffi.Il--StfunJ; jJutir 'if the- IJdiion I tuAutyr : Thr junlii'e /f.ur oaui"'. lie plead! in Li.half of the Miller! ,.r, I..,' thj ,,' ., tititil tl.j, dirk,| ,", ti-jM-icd: (>llh'! to tlo: itr.-'. Il ..nth.X .d'bile! t"vl\dl potlillu-fur I "OW a ioti ruilini tOt r'! 1 1 -

t AnJ let hot I'ijjot*. rutl! ... 1'lIn.l. I iuljle iii Ii 1f tl.. IIu.Latl.lnc/l1, :111 i 1 .penJi11g to search out a xxhvie they miih t l'.iliIS.ril"in [.
7/, i7tM7, 5.r. }'r'IIUit.Uii.1p 1- ; j pto.it fIr! ill "w,1., ..; In.hiised! tho [1".1.1 aw.-iy spot 1 kfllilJ Ur"
II .. .1 l union .. ; their. tine in harmlessly! tilling th U't-lko th..iiiselx.-s in tli 'ht."llio | '
Our xeiwhtlmin-y wall
.fxtiiUr
" p I.Vyp Strtttt, TauijMV. "'rt ir.; ii 1 "x ot ilu* pirat Ja ksoji. in repit to onj ; 1 high (
Hut Nl\ "lihl.L"1I"r>.ur InnCMIIIJ -1r] j rel-uioi.ii. with From..tdxoeattd the ads l lj ground, t-onld srarrelr' Ix-'i-ve' that !III Lo-it: of our p'irsiiers,'' + ii.I l 1"1:11.\: sjH-J on Ltforo innumeial( :J.j nJ\Sf.-

It TicbS s.q--: : ; UI. K an.l LKUK f..,."t. t. mission into tlie I'liion( of li.IIi" an.. : luaxy, n Llow( w.-ts about to tall upon thai. ",-:II.tl".il.l unit; up to take us. ,'iiiw :">' The tide ha.I tltl' Tlio Awful .

."llAr-_ Tw Dollar per Jnnuw-Iincrlrbll iu ;i (:Ho...11.eu let tt.c rUIIII""tf. ",".1 1; j I Alkali.and: ; ) .1. ..lar.i kiln+.-It' \rl their. innoi-int ine. .indMinply! nature .. .ti.e! "il iliivc i Ih.1 out to sea" "U.ie"I was ujHin tll'l, .. Quid ,
.. ? I lonld n "nrnti--t 'I" ". liotn the d!\'I"'I'" "i .I ttil tlu-V :oc"k! the ..liore .i.i.;.1| ih.pii I '....i.t: ill fury. <)6' ". for !
idiiaff. I tltlrballnrr. ua\cou Ii5j.li J lo UK; A :oT.TI1:1111':: : : ( ; M I 1\: 11\1 .n. iu..i.lil.I -
1, aim, imf-diuld; ( ih. tn friiiril! !)..' i'ppres.ioof .-.I. : !"iilow(! -oti--on it leaped I in its ( exultation b. .
1 Iu .
: For link itiiil KI.LCJ; an.l! \ iit" 1SI7: .
f. A.:.CTUUI..:Ta NIII b.uetrtrjou thctull.'N > l Le our lallxinc tyliall 1 i 1 Ho took U>ld ground in I-r of the Lx: a tyruiinir-d ::ovm-rnm., nf.Ihe "1 ti.) .ur>-lx' xTutilil!.) not 1 p-ir"'ne us !( : ; it plou-lied I .juU-ksamU| of th! 1' '
n\ .
: xilli: : ..".o of i.rand: he. Lad: Let n mid. not siuli ti, I One) wild nhtiek) '(
ig hr.-: punning; 1 lit: R ilittiotis of Colon.! I l ltntoiiAli.lreW closely. 1.ha'c rCIUOI !:UI"1 It..aJe-ole
(lur"AII'" i. li..ur I "t.ja.tand tru-, 11, holaie: and ihe homes of lit Min.t.Aradmns !.. Y
..f ten liu.-*, ,'r tinJ | halo U1 -:11.1 :," Thesnivevsiufollow
f. O.* l>oJl.r JKT *jiiar .hd..ill*: Jaiks.,n to I l..- the Sa al 'Wt. i
: Ati.l i'tinoi.lt.. ..ur ciuM.4 .-- i I 1.:1.11.: .cl, Luriicd) to the ] "I' List hi-re ti..ir!. haiue xxutil.l nukitliun 1..I. !
.I' .r, f.r la* first inwrtiwn. anj 75 cuU fin | ,, xior r.( the Liltertiet of our eoiiutlx.. ijii.unijIhonvindi. in.-. t > : \ ing xxmes tossed m-roifully! flute ihvir pathtliohttlovi (

j ..k ittW.< 'IC'IIL ".crtiun. A iitrral dUouUlil t|>]>i..r>] t.> lml <.I.I'r.] | .i..II.. rill."hrrrr .-. 1 lie( to 'i, stroll" /ground l in 1 had Leen tairied.: criithv* nxtjvii.o \ (..| .." HiL r..nld thev p> l..I Unliis t.f tin pursiu-r! *. t

N ill IN mule lo trade a J I, .rti--r.. \\ it IIIHV alu-Ii I 11'1'111 OK 1111: ..ii-iiu ,,"n.T ,((IIIAn : exile, iin.l l a.tit-s! it inaintd l, ,whei: t'oihil Lv a parly! of p", a outs!" "( ;..111! l prai.seti: 7'etltum lauifamut"' .

t"L All .d.ertinal.ut.lot lu.1lV<.l, ix il h t InHum- Our ro"* itr\'i> largo, our jn-oj-ltf fire, .I. ill his kprei h nptill" our 1 Kehiliotis. 1111] I.II..I ly had I et'n n gard, n. y.1:1:i 11a.1 1, | ,?"t. "Oil: tl.1 we. must ,ily tar nway, Lack if' rri.-d I (he piu-st t; :acid all united iu dtuntiiig "

bee .f inMTtiun r"'l'lir..l. N ill lie rwntiitiir *riir'. room rn..u;li fur nil. I Mexico, iittt'led! llial-iiil.ui.-t... xxhu-h will 1iisiniiiiort.il .hpaitrd. Some: n niainid: .. } In launi.t hk 1 to the Hilihrnest""In t that l p'lilm! II f ;rtlithdct an

.Btit frnl.iJ; BiiJ rliargtsl. I (,'r. 11 li.. rule from I.AI\ r diin!; I HS uin hisoiMILLIONS ( \ : I hoslst the t | scriic ofth.-ir i f,tiller h.-ipj-llii sand -.. foil i h" 'in more tl.i. lil.r will Lttnpty 'I All xx as oxer. Ihy '''fl:nteI. Km literilmd
I I IIII."I ', t.ik.tii: '! to tin ir i Lull: 1 1..111..1| I U-liexo," "ai.l the l'li iP't. "15nt! I nut lin "h.rc. Korminhast"} %.
.
OB. .,ua't, {unit( nioiilln, {? t'i.i i o 1< N rl.-< .iiunl our rail.:! + 10 iir.nNi' : : lt 'oruKicms .

IwgA. or utlt.-t l.u.iti.mr.l*. j-rr an. I't.ou&ppli ('Uunt11 1'rn K !, .! <'. I ; ; : : III.'I''I' A uxri : tar xxar. two hours 1.IC lapse..! in..e turnf tiih-, i hind I larrowH Iiajr-j t,,e. tt! e fu 't.yt.I h-:;: .

.*lion fur I"tt'r.II..illi..tral......, i.oo Fs'I: 11IIrTI 1 : : :.:' 'It xx.t 4 on tho moinin-of' :a h.xely day :ot ""r I./! licaxeiis! I..,, the wat.r ha"I..lIr.,1| 11"1 "Miori and wLndiU-xl;: ; nc.rthw.Hid.. ( -. ..
Our MI.! 1. n.l ler. "i Ire 1111.1 I thin lime, that a I.ugr ll-liiln l Lu.tt.atlr.l! .i t : H
t Vliv. to IMitvn An.1 t'rr-litt.n., 1"..''' I. ( Ine.Cunl.A ;: ; I out -re, upon tlc Lorderi t-f the Unit'ft; M.Liwretiee I.
: 1rud. tI... i In ISaa up lie rix.r tittodiae.: '11a.- nwttt! lid,. It I ish iif: Il( i is Aotillilclfill
... A.ltu'r +. tnr : : t-inpfy.! t 111 .re ; I they found nt-d 1
AI'l'l..tittli. f jt.I:: "' hftO\&hC"o'llItl.t of (''and4l.t.i. .*,,'''i t \\'ill. IIIh'" )1\1..1. K. otn. L' '. "".n. lie wnthe: I I forrllir.st iltft-tiih' ..f 1'.1 I'inp: ..I t this ("II.It'lfnl rix-ir I Nr.. 111I'.n" inure' than/: th.- streams ,ifUiati.! 1'r,., Leiaiise it i i"'l Iris 1.1.... .Miiong( whoa: they l"lIII:; main enjoy : I
A
1 yt-t1 Ilillt fur Job. minting whit I... >ai-l on the 'rI .1'Ie4t and clurott.: '1'''ii.Their lion IJi".ht: a:::'iiiist the 'I x'lannx. ofI 'I'.i"d. than. ex.n the wind, ? lush I.I.\\ v" miieh I I''fs: I'r.. 1. j the lo-t .1 of .Aiadia.: _
| 1'll.ill
,
t! !1.al.1 111.n1 : taxoral.lo( tl" 1 he boat .
t ".. : jli.t+ iii. 'it "m. a4 .IH "> litre tiliii-4 the two who I "I'lIlt.lf
th .. nrk.W. motto, .Iun: iiK'M. t" ,,11. \ I .
.s.liuty s'
# '- --
In IfJ'J; of th.e lat-o ...-1, ii| the Aradi.in I 1 :
I "Our ('..II.tiIUli.-ln" ..." I I xcs Usii Ly '" tu ,explore.. \\\.1. Akilphwhat!( new "'r '

,i!.. ..... TJi.-n m..Vr tli. w ,- kiu iiu-, tjt ..1.ulI! He d.lix.red his groat 'pec.h on the t" lidi in th- I'MS-.U of.lulat. h ei.ntainttiiLout ; "it: i is a thiikin..I ins|IN'netr.iLle: fon>t I>OIH'|... .. I'illUIOIf. I .
I.,
; I I Independent Trea,tir\ twt tity I'd 1l1". '1'1111"'n! eiihmen. : Ilea. piowl.-! -iruiin.l n-t :ixxe wentahn ; Ihe fiieiids, of Mr.I Fillmoro+ will Lw iu
..
> ((1. FEHR1S&SOX. llo.l; I. r our li,;litrou. CI>UM1 '. In 1540In and I Inr. ,'st' 'Mf.' wonu-n and thillien. -." I.t..t,1 in stuih irg following ,Ntl ".1('.
I! g
: \\'In..I.III.. k l{,-t.iil Merchantsl. _. nun -. lU-i 1Irs..t1.| '. ::* i-tlehr-i'i-t] I Ii.-px: to < 'laand Art.In I'm iiitnie, and l Luti.lhs ..t xx ear: in}:: "..1 Ili..1 f.T.l \\itl rill UaOh' : .axmgs" Major I Ionvls4.li.Jll! wli'uh we find[

--- : t'i the I'lM-i! H-.I:k Otifsiion.In .. app.4itl I Lovesit.d: L.|.ket-| li.iiiwn! proiint! he.-ix.i.:: 1'1 i.1 Hiiithoii.. "N1I:tt .. homo -|"(.,

t ... Tdlll/"', Flur.Ji.r A Brief Sketch of tho Career of a Hit S ii.nist'|. t .."..-tl.oi!: ; axt-, iind! otlu-r tool: linj.tl 1'Ial: : wellx ? I ...y i,"! H. re art i-olle. h',1I t.-getlu-r Ly the N.-ishxiHe 1 ritn

'It ()...:!.!! iufurntlbtl'nbbrthat tlirii .l-l .t..inl. on tWj WI lutiiii me;Mill=M.. Statesman. Ho d.-lixir.tl! his tio'.e.l: ar;;lllil"< lit ill Ill, show. "1'1,1..0, of has.:( and t I..nor. 1111.1 I 'boos l : m. tlIrllll- :' with a\:.... We nnv ''Son -In l .:( MSK.I Ta>*. Iiiuli-.mil. I
-rip\ llijj: NU'!I.ti-1 I I'aso I it. luau I..i how sudden had IK-I-II their Ih 'lit"Wr 11 l las.! Foote and! other ; ofiho '
.Ia.r. d\ .. ....14t y\\I.I\ l<> hurt a lull IIUIMtlirir t n iv. ** thvsuiii'iiitof' yuinh-r r..I.*, t..lil.11 t t trie", : leading:; nun !
"' :' fn..tii.H-rntv party sUj'jH..,1 1 that! they t

.. "r'. ,' 7 all-in.i ...\I!,-. :\1. '. .1.'j If J.nl1: In-t1I.\\\ He pfotlOti'K i-i] hs! IL'ii.1s. ll stie tlinllkopinion ,. said one of the nit'n, as he hx.k.d! I eallitstlxaroiinj : on|1.1| tiit ihriii 1.111. to !al'1" ,hail th. !:II ti,," ..f the Whig 1''rl.h' n.I'ornpromise .

I Was !lUllUV : I on th- Veto I'"" or. .. !him, ".' lIr..(Iv' tin*v will nut, ',UIMI"Us. :' "No, It,'ntlioii, no, MC III..t Ily. 1.lnl'',, l xtln.h seas I fin:d"ioljti I ."tmen: 4

.T..P.. .rMIi.. ...... '....'11...:. TIIK 2Sl> |' il ,,f .\1'1:11. 1T9I I l1..1t I III HI '1He "'ul.111 I Le I for thee. jnn.r w ..nuii to 1..1.- ..f the .s.uoy! question amid tutu tin oLIigiliot.s -
.
& Commission Houso Stuii.-y Iiu.: I .t-ild.-.l, l the ,-..II.lId! { uf 1'at.i.l I "P.I ii..t Le too sanguine; ; J iini.Iuie! X4.u. "ill"11 ,- -, .rrairic-l I L 1 ''k Lx llm"r tl t'kvt-itte the. fn'itite, !!!I j |law mi-

Forwarding : Wl.s'r! i ill the 1 11. ntholi," s:Ill] one, xvho Lx, his 0//"..% !stin on.ii.-rin. rntli III'c mti.t f1tltr \ ." 1'adl..111.. tight of the t 'tiitt'I Statfxln : -'
e KENNEDY & DARLING 1)11 tlie Mit.: 'rr. .1..1l |w 1f the AiiI: I<..inkIn .a, 1 If .a':1: | .
'j "Itnt'n7UAII'.tlna1Tl.l.tll'i: t.1 It* a jl lt'.t. 1 |1..1 j just,, '.j-.jp'll.ilit ?. xximU Were h3'lilv..k.ti.| hthan I nnr., I.c." ,r. th.

xBOLEc1Lf J: 1 NITS1L t: 3IEllr11 \ T l 1S":; i In ISM: tills' ,,11'I..1.- not far lion: "Listen,"' ,.Ii. Ketithoii, "xxe raliiuit. r'- I' r e I .1 t n t (Ffllm' ,re) i, found

.... ._-r_ C:s1'EI'TFFLI.Y': inf.jrni iIr e.titr ntj! I II.l I...lsii| || 4't .-.:,.. : He tm.k\;; prertnptory ;:r"ulI.1 in fll"I.r of cm iheMoiinv: t '.ip--, at tin* .0'.rail of IIIII"II. : .- rip.without' l.-axin l 11 : k..I.II.III"I \\'.. "1.I"I :iJ1 h thf nMltlfnit., an<{ s.A

If'. .' (>il II, tl..1t irtou.U ami I the |...iiiI .- lit ba.IIlto..1! d:11: J 1.lill."i..I.; : .."I 11..11..I, *etth-nu-tit! "" the I':..-iii.-; |f..r the 'l.-riitu ;1\1'11. jjiatit that thtx \Lo no* our pin.Il.axen Will.:I hlixr I to .r.1. | | With! the",. .' nn.liauri "y ttutn hut heir ttrld.r
.1.,1 Idl.l.r.
h '. I 1.-\ 1 I I.e. that tl..y ..r.- till( .1 a.4 In IKUO.1 I 11.11 .. 1f ( \1' anal/ f.r tI. -Si, '', .
:' Ia.f ...l liioiurx." Kt th.-.r ol.l tnu.l. ;:: :gnu.: women till 1il hru. Il"! -t f-illox n. ., nn" ('(e omjhl not /( lie >ti,tarlJt lrno -
! ... "i.- j corner ..f 'l.iiiii-rt' .(' \Vluiuij,: I li" <'HJI- voir ; Ann.ntioti /f 'lex: ; kraut:: ,! i' innrmnre.i.I ;,11.! thus far, sur.-ly tl"-1' "1.1: .svoiir this.- I'If slire territory, tan iir.irr V"irini't.d 1)F.r

; htr.'..fr.inlij Z! I' *s, liArrM-'ii.: H i.l -ill .liorlIr -- lie I "!III1I"I"i<-t.l] lie ..tinl\ t,1 f |I.IW. an.l a- ; In I Hl.'i 1 Ills L.n.k"f the iixt-r! xtt t.- fox ,.r..d with f. .tests: firin.l "'suit [tl" til.1; ] ,!,/. "nl ,,tto the L'li'J-.J J. Ivt."The .

)t.... ..p.a tb.;T lar:,- as,1! w-::1! a..rl..1| rAil au.1! tuhnih; ( .it tO th(] (. I5y the a-lxi.i .o of .\ 11.1"I'.i! ;-run Jrl..--, and l the.t.il ..- 111..1 /i. rlil.-. It '1 h- plievt ,liI'III' anarcritl ., ... [$"'1. t r

11 iiittr ...oil.. t.* '*" I.r" ilt.-v: iti-.it.- llir lititli Ibr, N'.MIII-! 17, 1S1J.1 : .I.'... 1 I"o M:k .1'poll.t'ii-( lillli 1 v\ as :a 'Irt: .;.:"'. Mid ft,.. rlnl rut r. .:i.n.| '!I-m.--ii v !" Inert: tnai' : '' th" '
and ah.ch! lli \ will .oll. f..iilft.X I ... ... 1'.11' K\e.: uiixe (FiltiiuT. ) ntloxvfil: 1IiIIi:31f
f iLr I
"
|l.tlt.li. !Hit cau-'T in theJn'TbTl" sivirrAi\: NI I xnLont.n .. _._ \\ I".-, 11.11..11<1" \ .1.. .. 11\1\ 'r.
I'o .\ i
'IT1 Il" it-ta'.n: thu
.. _. 7.Gl : 11'tn.Ii. S, wud to ; r
w t.autn lre..I. ;I "l'rtTI. tl. : : :
'
._. _. wrw ---1 1 j---- f > r.of.r.\ ; of 't.t aill
._ tow :i ,< c'.mc fl.1 .
\ nr.irt.u-r oii4loH. l.
J. I ll
.. .. -. -r (11111. I Vt t..it. I '. -. .1. 1 .uk! : t .:':I'II.g. .\ .
a'11'a'lel | xthltli 1 :
I rfllitti.in
t.. J pNrrlla.e.,. 11..r.' III.. .\ .-.. a1w j ... lt'l' 1. nu.. 11 .- nia'l"' :n pi "" 1.l fill "ib.Plh ill fItVJ: ..r ; >\>mlluUd! } the II' ; .I1.lt"I': '" ..\..... w'.l:: Liii-! 1:1> T n,'w ,\i-a.li.i: upojth !: Tin l ; l'i i," l l't III.-d I i out il..1 1.I .1 I 1

111 >V .t li.Mtl.lN*: .. .. -i.li"n ..f t5t: with 1 i 1.11'1... will "II.I I.!hi'.: !ll, ..u." I 1:1:t s IX Ho 1"1"':
f l KKNNM: \i>* riMi vr't '< \\ >i 1.1 'i.ks) ..f th.i! : i.\ I, ,. i I : '", II. IUX \ "It: is. kixn to t our rmd l ri that I I ..ov.lohitsUn .

Talll'1". ( ).t. IS. 1";:' 1'T o Ir.,1 r it.t.i: : i i mi. xu w.I:1: : vifo ; I .'t tiht: ':..tm.Ye ';i.ll.,.. *l.nt: I I t..", .il 1":1. my 1.11.' I I"'II'I"tl hli., ia thorough 1 l

., ,: (' .: n. .\ 11 .1 1 V o > u :i t C <' r C' .1 1 1A ; I.'..! to tlfM II' : "\ must out{ l I... t.v> near tin. Lank"Ve ; :1.,11.! Ip xou ai 1lt.., I .in :aL!. \\ it!! my ,ant{ si-it! ,,ix tt man. lie is n.iuli [.dU:1 Jit.n 4
"II. t 1.-J lit \ I ; i
c<.M-'AV -":.IUK.ltIn : ,,',;.t l-nlu' tilt \ n-t lu.le oUlstlvis Jl.illl tlo- xeso.1'I own .: : I i is not -\ rabid
tl II .
: Ly .,t'..! : .uu.lit' '
i i (o) \: H E H i. th' K.mks: ..fliti x; tHi..II".1 t. "I Ii.:! lrk-uur;*, t..tul Ltther! t WullUsMiiied
-
4 t l' : with Tin: '.:Hid .'.. in ,,Ii. s, -.mi thitn 'if e: |i 10 -ing st .1 .",.. .lili'I: ;"?, nd! sit t"x.., of t"'I"'-'!
.lMEtl'.1.11:111' : : :! And.1 :. his n -;1t1 't'"" ; .
: i !
i n-llx:
:0itI.. .is \% y!J.1.| U' thin:: liain: "fni' .. th.it lot. J.
\ \ : .\, c '. 1..1.. r. I 8 I H.II. I. l t.h' '. lint N iliu.i7'-d! .\nit I1.':111 (. :.nxtvro /. n'. t.-t Us mi'.l.iri! ., lienxeti to f" "I \\-." :> i th xx .V.MS sj;>eil :'. .H.T. :i'"wr! :; ;,' out : ntti lht.lt.f> r states IIOMI 'lt tltiiM t,,

( 1 F 1.I'I II i.. .- \\ .'< ..1..1) 1 i iitinl\'rr oi 111151'1.v1'I ) ,.util\\-.1 lo till s-mi.-: jotttet ti"ii .1' A sad.'\ !I.ii .tx. ot h'n..r .IailI, ii nil. tow 'it-l the s,.N. 1 Fn.I.:: |,, tin y i.hlLi.iht :t : 1,1..1.. Ly a (1."rrtll t'on-iir, t
IVrinsxIxair.a: ni
; ,,,, '::'' .,] the ilnvltt'tf :11' in :
"i. 1. tl''I'11 1."ut 1"liens; 1..I'd. ; '
'" I K.1-.LH Kl"l :\it j : tar: mu.l.ly ll *
t'AS1: \ Kx.lone: with! a riiimiuMi ""I'IH-| ;! in dlIUl tu ':H'.J .
; : \ tn'r.1\ ..Itt..1! -Ihat l tl.|L lirt I ; .tI till lul-ll UlXvltUON I ; .I|I I1 t 'fh"I" tn'h 11.1.' th*: P".i.c."qlII"ld( ) .uI\1 :
1'AU.iU.-
d! lh
.. \\ .> r.K, <- 1 IIIII: lo.'k 1 L (1 ii ii\ir. tei ; lids his! to-nl int. Ills! \1 r. S.\\ '111! .
ale
1 1 L. \ill" ,,,11 I. U. dr(1.n 1'1"11/ 1 li.11.1'1 :' llt.Ltt'l: ; "In 1 more it 1 t'lt.I : H
Ki'ininiit: ILSI t I""f \\ill. )
111.I'.t'! s swat .j"t r ; 1'1'I 'd : thxv.ilil
: rill! i I hit 't'tlr! w .ss u .
;au..t.1.\ : *; l lKai'.n ''nt ti'h-d: tr.t{ 1.( tx t' '".1.1thnil 1.1.' id'ou.
.. tilt" ; :e a.
1'1' '11 i'I .t 2 sill's! : .I ] :11'1',':rrt"1 a fc.ill.; I 1L- \1" int. tiup hil I .\. J. It..ituNr \ : !

t... AtJ-I l J-I.M '.mn.-.l /lotus" If in ft\or .>f th,- highest! 1 i.l.'lK-e of hi. xxJMlutti.l.ii "K u the on, \\Iii.5i pnistif.1 l I in fromMIII.I :J, trll.I! 't. exitx. heait. ,.\\' 1 t-. atf rut tlmt tli-To IHn .

':, .. .1 1 v. Hi.Ki'lit I : : -fIIIK :. (r.tHI 1 !" tiinl .- l.A *' /,* tttllHIt 11.1.t.I. tin-I J
O.t\'r: 13 thopii) > I II ,> %st.iiitiHl I ,I: !,'r. t.cv l-vt L \ftM t "pin .
: X.MIMAI.I/II: > rnr/.r.N: letir.'- t.- 1'nxat.Life.. I.l! .I! truunJ1.1 l .ii'. .111 :hW.illl.ll } -. the ristr.5! (the oth.r: Lank,, the .11 l" \ .
:
-. ;* h. i : rx. 1.11.1"\\1 : ions t.t f I't,-eat! ril.ir.cif'!; ::1..1 1 t "
I tin I In I 1S.V2 .. ; .! rs user .' tl. I. wa* matixnilesaw.tx .
LAW NOTICE. .111.1 .1.1..1| \ who! 1.,1I.I'L.' 1"rill'| : "I'I'- ; te iiist .J-.liiMtoii! on the ilj'-i t of tin t'pmiii'v .'n: 1
w.II..It'I.\ I" 1..1."...... r." 11/rt: 1II nl 1\ 111'11/1: 1:11: '; n:4.IStutwt l'r.-.i'hnt l'i.I ;I .r.pp.11u1(.*'I li'inMlNlsn.U : The ehit.li..n tutl': :: in trrior to I II..ir moth- I Yet Ly their ijlif-trmi': arm- ti' > it .untUh. : .
; j'tovis'tir.liiitinro
Tnt vu.l'v ..,m. ,1,. II Il- """9ltl, .....1 I iS1d I .. : lo 1 I.M.I.ANH.: ; .I I : inLr! ht I teil!.io-i': :s they 'x ilisternihle: *, vo i:1 nn c J.
t 111-.1 lh.I mi II tin ti>' paie. : by C .\.
'bt. 'tl. .. ( I l : : ">it;I\ s.
fidcJ 1rl'I t. r"" .j"; "' ."' iicct"-1'"' 11.. ea. a;: iii U-tt..l tu the Iiiniiii:lie ..thiitiyt'\ Ji\: I'limLiv l in'.! ," i-rutl I 15.: -Is IIn ti.reilx."e >lilt !\, iliiy rare; 1"1:1. ,:.i.1 IV Ksumi : u-'I.tabto .
\ .. Iod" .111111. ', a1o.1! his si..:i.,.LUIS 't]<>itsi IrI hl.h t. mv ihil.lunIt.ilM.k I 11"\. 1.111.
". "in vi..il otb 1 1' 55',r'1'i{ 1.\\1: .\"11.1:. In IS:JO ploitiatu 1 ta t. ,. ofall "\\ haxt' our tlrtst*. :iveall'l l we i'all lleth. : *. llniitaki'utir" a\vs. "nl' '..!t 't1.11; g:, 01 t t" I.,., !!hUh f.tnnt! '
J
tinstitlctiK All.1
.
Ik.; : \\ t' IITH: i" foni:.... .- I.IiJ llii' f.-iin-1-ition: f.T n m ,i::.titist: -sir 111'' me-. l.''t us ilii.: i.itl. : a .slloHjJ'; lot I .1 .I.t.r.: I. the Fllhni'I.1! > : : nu-t .
1'"t1.. au'l.! ii i ni ly ( \lni"i.tli"I
1aulra.rel. III.! \\ a, r.-t! .! f..r I 11 I VII "'ll.o: \1 1T.IUt. I .:.11i..uli.': i + uh lis: t-r than xi.-l'l\,'' h 'l 1. o I! '. :!ilit! t'-r Il.* :11.ll'dl' eiiJv t ,-nnt o : ..
the
'
= + ,>r in in lie :' J
-- GETTIS.Allnrur .. III Max. Hr. "Ala: *, what ean we 'I'! avjttiist su'.l) 'i.rs ,i ittlll' 1 11 he ...:.;;Lrl| li...I ( \lili-nll\-l 111.1..11,1 \ t ; will Jo, uiiiiel' .
tins! dune
JAMES A (''uiiiII'''' nt t nn 11m iiii: tinTIN -'- H.; r.-atrn'-J l fi"in' l EU"'I"H: I iUoiiull -*! : il I tit Ii Mulls \\ Io.lt UM.: atu out .1\*. "(" n r1. Ili'Liu'' :; up: the riHr nil* r t/ tuijilis. i i'l roVitioit: th'J! V'ltUM': :1.l.. M.tV!t..itl th:,11 "a
) .\slIi". < ; i.it<-t'iil Nation .,- lluX h.l.i olth Htrvl'ljtlu'll: J
,
: YI.AI> I.N: O \ a ; I 1'1.:1 lul.I.J .,
.v sn-l, l all d K'.!
.rtlr.ll:1'- /' 1: ', Ie. lie" inlul..I i1IJt'l i.hiin...tlt lhi* ,.I"'fll'll.'IV- \\' Itl. tL.: Is...., tt.'!It nppl.UI-w wjiirli l.4 "( ; .it ", ort: fail tlun. \\'i max x.-t e.trot t .. vlh,-I stile. 1 1 i.1.! lixirrot'eil .,.tNt.tn, I tU'UH.tt.il! : KluU: n.u'.1 rvu \\I"* >u ::

Ufrr. t.-r.,.r.r II F..t.s'1.f,1.. ":tetl. and! nu.lf Ihr \\ ..rI.1 ,t. ln.'rlrl! .- 11111I t" I ..:I\r al-n-a-l hii-i/ iti.-ritnl. enp-." t'lt those xi .i\rs \,'re f:i-t '!* patting..so.,|" I :t\rt > it ttikt* nl tiniruilty l linn piiUUHX w'' v> us; *." .

1'ANrt-I 1 I tFel. hi in. \ lT' T-v \'. III Jill.., IM.'I. sail 1.a. toxv.ieil) I'Dmil, ill./ -wifllimit ih'- U-il I of the nxir vM.tiM Uimply.. IluAialiaiK i :Ilr; "'.'r r.lll.a "tl':1 :> .
( : .1.J.Is 1 I.
.. l'lth. 10 l:';. -- In. I IS'-1: : 111.- 1'ls.lti.tlr1,4: i..,,> of t !i:1.:" .lfSil>tttix.-. ( t'i I w in\\.i.i\ o\ <.i lit- wat.r. 1'.., knw this, fur they 1'10 ;Ice : ;sviititiH! "t'ni. '-u.isct ,.u/ ln.sYiara, -

-- -- MAGBEE Hi jK.kc in f.n ''i ,>;' Mi :'.irv .\1'1'1"1'1"u" w.. from l 1.1tit' I '/.untin the I I 1111"..1 Matis ul" :1.1..1 l th m ill' x u>." e.lIi,1| ...e ,\ p ..tutot .tl.11111{ with the i'uiiou tuh > of the l l.tf] I 1'1! ( fr'u//'A. 1lrtuiwu) : .
JAMES T. Pull In .. 11''tlu! (:t.r, ,tunft 1'rt" J'
h. l ; 1 is 1m.
.ii.lviuj't 111.1"
.n" : iti "I"1":1 who '
< "UII'lIua' al -: A jutting f .f
Atturuf) .-.1. .- I".al . I liiiuil: l.ti ,.II'! r.ii\\i: .\:S 'i Till: loNvijit'Tios: ( till. k ." tur(111ff( ..i .n.l tre-> ..If. re-i iaht.lid!. "L"lll.L Its loineoii, lh..\ .inii.-l i roshrie 5 r"''1' 0", jdlit.I.III: ': :Ju.-"t: : it i

"ol.li /7".v < '//" .\"' '/:/> r >.|1'1">.oi l tl. 7.1.1:11\ I-M.. a1'.l n IIl: j r....'dl'A.' .. :-\11"\1. xs nu. i :MOS, slivltu,. t.- the its' uiu" t.\ ," s-ti-l | '.,-il.n. 1 I hr s.-I-ii.: .r mar. h. i: quniuti; "n .,'i.i".T"'I I1(1 ;

'I trrt -I'i bUn, itl..1 /!( the III': !, li'ir tilii..i *- 11\'.,.-.1. >veit.4v ly '. lilAt i I. t IH ih< ,-.t :,I I. thehwr..-, iu xt .1.l -..1., :*. inty !1 VI t I :1 M iI I Tin: M.vfr.Ki.M.: : I" I\Wi'; -
"lf' fl.r U Il n we I"':KI : !puilll 't't; 11.1r '' >\iiiii! -
'
'f i >
e-r-: llrlnI1.. 1'raNltn (JJ'I' tl li,- :N..I'I.! ii.-r : !... *;i.u'h.r.rr JAM I EIi'l r 11 .\ N A N: tmliuk.-Ii.1! IM I : llthi-H. II..- hind' tiow ilnnl'i I ring er a pin.. I'I IN I nl\; I: ,11 \

.... 1.1/....,. _P : II'l'\1'I: I : ,. .\. J. I'.
( .1 'Mir.: 11 H"i.i' : ( h.1 mtrih I i I1
1 11'1 I : hide > xxas
Irks l..t I.. I.....:.. '1 lh.. I'arin. li..v l of 1'rntiUin. 'lis 1 !I.vst to ilu .". We m u tre11ap uionioi.: :. i; 1..11".. "H.iv nn gu.sTltlttt':' A.'in th.: n*>-
In JfJ'.M: ; litre: ri-. ull Ila1't \1 \
tlio.ehji.lowx oxtri-iw.' sun ; 'itg
'.
IItunitags the
1 ta- ( '. nfl!I. lit. f th'l the "* t 1/ t1..1.III.1 :1'1I'IIt' t that i'lr ) \ Ilitecnturdneu ,
Not1C i Hip.k,- ill f., r ..f I II.! :Nit.'tttl J-M.tl I"f' It". .. i In tin. wa.it. xxi max. nor" lnu> in p.! 'II f.'lll.us ; it Al la>t. "I. u mole ll.:1 tt J.tlt.il 'r.mla: ; or \\'. '!.. i

r.l.i.,1 1 Nllaiq,1Y'.tI.' .. ill il .- Watt )1R12.uu.l:! .I t..r Ih- I I'" ,\. two hoi ,1..1..1, dlY >tiK.il l 11"1tI.t l tin laws ni-Tf tr,1
Ifx I \\ irknil: ..II".i.a'.' ,... HIV st ..111..11111111. I ". ...101| I lh* pi lest.Mill. 11111. lionet J..''m, l 1'\-, f b..11. .
ni.IrtuU'1 ut'nau. .I"I lge i.trn,,x >r'.at>.u.I111nt.. !If < 1I11.I..l.| ., lish'H'' 1... ,t. neareian.l : ,. ltd!"'. ILlc trust *.1\ 11..1.11 .; or -
th
L 1 II 1< ] mal* lit : ; .1.1.:1| |
t., tti (ot, 1.11..1 e pi\ 1.10.! >. i xi Ul'th| < : .u w. ;g I r1t61! I." I.r'; 'I!t.:In tl.t I : J PrvM'Ii'tH'jVA.J '
1.'a
.,1' 1I,11.1..t'''' : 1.. .11. hrv Jatkt.in.In t -
xxhi.liiwtx Loat
rtlel'Utit I..t'1% r hat I i. r "n \. ;1.1 .1"'I'1!
to ( pi
llor 1..1..1 .!;>III. ,1..111al" II Hl.'l.\. It :aii i Ut* vx 1 ; I >. '
AJiuiu..tr.t.un I I .' "". Iiij I: i
V' Hut I th* ru.-r lay 1.1" i 1
.1 ...unl.1.l.t'.1. IIIarlx *. h..lt..1| all tlmr\ hoprs. a tics ippeafiiue 11..1..1..1 FIlr.vrf.P\n\( \ of .
t.at Jti.lii! ilI\ > ,-Mitri'iwas ti 'llio \ .W --
II T. 11.1\\ llf anilir.llu \to'lII. \ in Ihr'.ely 1".i.I'nt. I
ll'tir hilt
alt "( a
.tr\1
\. 11li.1 ( ,'lltlll\'. nw atli.Kleil! 11 1 III.I ,tuti.lHu
-
I ( .\11.1 i .1N] .Lc! in f.I\"j. t't/ : i ha.l I ,. -,,1 l U' inn t-miitx. I Ins 11: ihe i'\trau 1 Kin In li t [.oMti"f :W.1"httuU" '
: fur th'PHV.IIM. t'III" the h
1'.1. 9. 'G. ofi'n I <' I I1,-m./rlirv '' l'.r some ti i ,11.1\ t"rid.I.if"!-
I tinI'ainli'lnte \i U4e .r> n-i
.1. f vrradl.1 i& ( s j
... the South Ann-, ;Mil Hut the < ( (
nd Utu't : l'i tNhdt'. ,
Ihe diiiaix Kixir: ti: 1..lh'l .
Ii..l--j alf..l.l..1! istnnoto
LLOYD 1I of the I'nU'-U Mates: .... furio'is' It h.o! no ts l uti'l 'itr nair in !"2T'i
JOHN R. States.In y ; full of soft: fund .ttt.l ijtiiJHiiiil t k. i .rVi.iiiii'ittntr f
: I last. Miiiiol to 1.\ .f{ t that! : lil. ; :
tlt'n'hnu.. : On the 4lh, of M.inh.: 1 S57.nil II"1 it 1 ,.% i/ \\ : II. SivVAKI: I: unit J'
: /
.Ifonrt T /t'out's 18::!f; : | an a'most! [ ) !':an.r. : / Stnnlr: l

An('0r. lit' ,fff_ r.'.a .f' .1/"r ....:t:r. II.. ,l I.-t l' u"J l in, 'ii;:i.", : that Spain| : ..1".1it ,,. ,' UK \\11.1. rINAI: 1 ( : niruih. : : hiiuli.il"It is" .in to eraoi.lmaistieam then: l.t"I"'''. ," tii.tlI'xtitlion ; I l'r'.lt.,1>o thought, the pur.uer3at iIJ.a..al.t, Li 1 iiit ii.o\v: \EEI--\.J.II.: : Cftlnl -t .
(
.. .I1.! t. ii" <:"\finiiii.ii? l 1'lIl that c.f } 'Ir"l1ltYL1m: : short th-v ailt.iiu.vil. "I'nsi.l.nt 1 lll.11 .: \
T 1 ".I.AII *". .' '. '1'1" < ; "(he uitnMit ha tmu..l inHIIH- alit r a p.iiliy 'I' I!
1 !! .lt tit .
.. :< Iy iti.'n. t"n kll" t'htU.J
I'nit.J M.it.Illf : "th.'Y t.r..dal
illixui1s ''): H.-aXfii : 'nu.l( l.i-ntlion, : "
kind
ulai it.-.. ion ti nil : of !l.l. strait'xxax! and is II"'" nLstjuU! : I'ty \ !i'r: tlmt it' r.* ,
i... 1.11\ rajjatn.t lu.. I i..
ILl v pjr'i. : a Minfrj.ait ttrl.lt.1
\\ i .. j illf.
r ... it" r..uU". Ik I M' 'U' tl IU. lIi"l'.lti..t: .." m.i.l 1; th.y ate oXtr tV\hl.i. I 1! In1'; h.t .
\> ..f 111.tIn.l.s ,1.,1" .. t...Itre. :0-\1 .-... h in .. >orl 'I I'mate 1.ilV. in whi.h! ; : II. : 'Ilunllt ." I tin- 'tiim! t.-ift.T.ji' { -,..r.iliil''IC t
;.." ""a. ::.u.. .\11.111\\:0 tiiiinij.haut .I.j \lr \01.1'1.; .. Ilt.. tule td i ( i o.|Irixo -, they .ntiot, rruss ( : ll f
Aj'l'Ur lr. -I
Tin it is \
> i'fl"1.
Cr"A nu .... ,-.Mt.f..-1 I t- In.no- in tl... 11' ..101{ ..f 1'.11.1.1 tot Ecru: utt"harc. >>>MiIn "I.. His. t'b/i,!in, Vi.IlIJl'c. th. o nhU this | It is l I...tninii** ''i..t tin m tunes: I 1..1 (tl"1 coin.ri. : 1'inncil it, il r"ld! not' 11:1tI. ;

r.r.lA )1..1.,11I. M Marks. N 111\ .111N.-.e. oNiue IS''S: lli'.1:vsr) 1'.1n.. lit xolriu-o! sea j..u-e. ?. 1 tin- .':. 'I e t.i" ".1'''I'"I'' O l..t'r:, \
tii"S in "dl'
tit 'Ls l l.tI&I. lit to I Ilia. .lox ti It is as til'iotls: ,|s ; lli- < < j 1' l'hI.t..1 .
ndtant.i e. "allc :01.1 1.1"
to tla' b..1 ; wtJ It I vi1C -1 11. ,I.\\k ..tllug: 1""iti"I' in \Iils It\, '* till.-.'. "Xr the I>. -1 l >>'a, ali-l( xxjis oewh. 1
\ tl.li | I-III I.ts l tltt
111'ndil9h
..:+ 1/.1.I 'u }"" ,. 'lII.\\I\\I-1': \ : \ : \'lrT' I.\ \..ihlH' ,ri..o.l! t'Iiritiec. s ( }lfd. ". ih' truth i-. fur L..11n' nt
thlr 1I..I..t A'I.r n1bli t- \\1; '1 :!: { thai llil'.l Lx it.. Llllott.; !11 I ilk' .1:
.rei.'Nhelr. NUi" li'hi..1 ".\ Ii, }I''sets :>uim.. It x\e List rra.t \ i ; alPt ro\v ,IrNt1.tlrIv \
t.. ,10.. l.ro.1 .M iIn \. 1.:%"I; 11 i\ <- m.'.I].- liltlltiir .. .f tr-t ; "-,1! tn. anly in tLU, I.t.il..i.
II|. "
uNnt1 fat :-iw .v | rear < '"IIIL
avd! r..J a.' 1 Out xxiih tli<* "I'tII ', tVf rft.J. -- not rle its .
bt .1. am \1'I.t to Il' jla.t. 1F1'1 t'-ni < III"1/'. jioiut. .hini ,. It i is. tl:..' : i" the hoj"f rr'trrllt(5 111 '
:'nm'luiC'alim; C' t' 1 littiiauo( : I hi* priit:tuiJ sM-coh] on tlij -. III Till ..US .MIMmi r I1., r..I"". .. t nrox> G'1. lit-j ,!laT"[ "'!:-. upon oiir exIt w it.-. I 11. li.1. t | the.; u1 ijlnfllll'tireour : 1 vI f "-." .\. .1. 1 ,..t t" ,
f r r H Nox\ 11.'all ]
r t. .. lat ..-..,.liin-ni "it .1 u.I,: 1'..tktusk \in-l <1.1".1:: 1 rroitii'-n o.. tin. nit"ItV c'' I'',.".." l 11..1! l 1..1. : 'J',H.'l' :"i' r1 I.IU" .
I'
: .l.. the he
M i.T "'( j 4 I It t Us s I .
t'nl ."" 1" T t..nt Lut 1 hall IUH.-awax .- 11.1 IUK\ 'I.I,1 i'
'iNnatine... list iijjhi! .1 IIs. I 1'nMn I 1'r. s*. t. U T lie! p.-nit xx as a I ,
f( a.., II| ,t" .ri.. M.r.J.'t .. !In isaiII. [ Ill; viioiri: HI. (mr.: \TION', : I'uihti-:! .' xi;:"i .ii-ix', the, "t _..(I. 1C .\. '""', ; .n.i! the litlluba'I! I t
< jnxfl:
jftil .
..tl\\tl\IIIIIIr.( :
ea.uu .
1. :,:.. tetlr'.I 1r1n1lii nfhv msit I s
1 illailaw ... 1-1..110" .- ..llllit.II''" co -' '- i : \ .ts.1 lik.MOM: lh.i hf'l." I :".iui. \\ lir y "1 I') v .4.
i the 'l as, '
.\1 pn.
1I. l
l.-tpi.' .1) ill--III 1t.IIO. em in ,
\ and .Ir
I liU'' : \\ -11.1\ linn inI.IH'* m livW ;n' \b.
-" A ,.t.I"1 s.n-- "My cnil'tor-; ar.' Lo.Mrui.k l/t3 !, lo Il.-axin./ 1lto i Hitti>h Mmart I ;
A 1 H V A :N t-: 1: :" 1 *r.-.i.h-nt i J..< k->"ii j.jHiini>..1 l JutVlicri !i 1 XtT : I.I n:tli the hir. lit l iliiuijr;: ilim tin- Ill I.II. ilill'ui'wasthtir : for t.'utF?"I What '!Its Uc i.t 1.ir 1 f", ti\lie '
Ih. inxar'al'lytim loxv I I' ,
,I. siicul.ulv: iiiifortniM'e.' \ 1: iuhon withi..i : L.IS hul! ;
itf ;I
.ir1"1':1 I"nakr! '1I'1"'IEI: 'In I I I'I.\: : Mul int IapiU/ } \'I\.r.l : r.. n'1. Itt .
111: .ii.irr.i..1 .. '' '.' th; ,1"1, "Vr I l.nXi- -prlil all! m1. : .'s., t.r.tt th"I \ tr,':.nr" f}t.: "u', t\t. II Ll.r .
ai.Juh r -rA "' l *.utHc! for all to .1it'll 1 t'n.gr a'tt) fp .
'
Inn.-
L real .. tau', ..\I .tI1I .. \ !,,' .iu-4 .-li'il u: ni.ikiii.;; a 11I'1"1".1 -'> 'II' till" >e. t-h.'il 'I ,. ,.' iiip t'iJ'! '
,,,J or -.n..1; I.. il...i.. tii'-l-i Ine < %.iiinn r.-ul 'In.iM. III.ill..V. I aura) ".1.' to thlnl\"'s 1 LaiJtIhfv. silk: .ll p into the as i.f t* IU.1 It x' :' fc.n M' ia agin I. :
.,,1,1.!.' .lTttRf a : YVh.lulti't! X"ii rr.ue tie.vl \it thex.utce'l i..I. ..- \
,k Nr.Or.--.; : 13: xuproxokntu' 1 Ian I out the ,. ",tn ati.1 l .lil fill ;-iounil;, 1'1"11.] \
ri.1
\ 111\ In ISWIK ; .
v.i i'i.; niiiALT.100S.rl : : < tt ; l I ,' ml.1 oa'c pail; 1 mulir .. f.! for I'fl 'It .
\ \-.ttrJ.iv. j ill' ( yen : all lh"* l-a .a e up. n t.t on* 1"1 l l1.a. think .\'I
r.'nI'
\\ ;1.. ,.1,<4'1.1 10' ills! I th-y t"IIII.I..1 ;, 11lh' it .r""Is't A.r 'MI ,
6TI1E.i111'I : ( Hut "..: they II' x-ir \\ ill. 1110'1 \. the U-ai-h.: 1 h. t.l.' was running do.1 I.' .' ,Ii.-. J hey !lnvile.1 n.t thr. ,' .'. \'ut ft."n.. I -

I Key \\VfV" '1.. r,. tin Miri I III ...." "'' W I I.. t.sky\ a j,.rx, rs.' pltMMir.'in\., luf the:njno xxithtsli'nishin' : vein,il" In 111.1' : *it'n \:r i ..;ir from If I r. !I\: !! ,owt.Jwl m thv e;!r 1"p'I.I/.7. '"r: 1.I"\gl1niY.!1.11.. .I"' tit( ,. (inK*' H- Y I

') Gl" !I.ht.rl".1 JU" 1.w.k h-'a'al. +n.I III 1ti.nis,lilt ,'1 I li uxinc;: ..1\\l a< s 1... !atc. "'It't y I.'i.tt \."" hih; ,aid 1 11. l 4!t... 't "II( < .
trlv_ 1 .lei;\ f J .1.' 1't' .' n .. 'r. tf,1t 1.t" .1.'" '1'.1 it, ,t 'C' 1.\-0 p"-| ,
\\ (;. nI1.1I"; & '.y I 'li i

I r

,
r [
FfVT',r
.i .
; J' 1
.., .
171.
.. -
-
t '' = .. .... ..., '. ,, -

:--It.o. ,>..;....; ........, -. l- ...., J ,1r ___ __ -
: -
-
:- .- -
----
"-

-; : _-


b. -
-
i .. ,
----
,

--S

__ ==.:-: _r- ___ '"
-
__ .. ---- -- -
- --, - -__:___ -_ -:__ -- -- ---- ------ .

: THE PENINSULA tI yir. rillinor nud the Noutb. 1.II faStteral \ of! that ct-peal.! I stem> l to mp that. IOr i:,Iihxttuti i ititrbanau*r onul Appeurnuce and Mr. HI'CCNrdgr. rMr k.

!I the (.f '1r.1 t 1-v tlir ill l of .
Not lu lliJ> he recommend lmltf "
It h,, ln'et. iLown orer nnd otcr tg\in. a census Mi' .
: gentlemen, residing at Ft 1l1 that Mr. while: in was taken of tho inhabitant*, to determine Mr. Hlh 1'1'1 is Hry 1.1 Ellfli.ff.j
Filhuorr.
Congress, J L IUuf!! TcrntviHitu.l Mr. I Il.-iutoii ofTM.IS
HIPS
TCUH, Ir., EDIT ll PIOflIETO h having Lad occasion to visit Mnnateu sit- II' itig A l.tttly t1gUiw :' : {
whether were sufficiently numerousto the of lo.Lilg.
the Litter and uncompromVin c IK my ( fI they 1" potitiv-n pitrioU I .
j
"-- I tlcment, a few clays since, report that on liJl I ,- IsII'l. S u.n. 'Ih-r-1 i I" I d-.te.-t or "llllt in
the i State I5ov-; willing i to ",. tlirin4eii-i-Ii l .n I trif- ( .
TAMPAFLORIDA. < th e South-that he formed 1 ono of the justify organization ( a : uj! tfhis t--e' a' 1"11 1CrU
the Minka Riter the 28th oneliar '
on Thursday hi.llin"&lim
.
of hid i ir lor heir
nIL Whit then did .Ilr (Oil tit ry i-oiintiy
s I fanatical Leaded John Quincy t.tt i-iprcvY't. kmLing nl
: rrew, by : eruml'nt :. oj- ,: ,
c HATUBDAY ult.. they found igni of a mule cr pony; CtKHl, at the rxpriiHe of our Sontlirh I 1e.

SEPT. a. 189. Adams nnd Johua R. Giddings, who, on r he do! lie n'cmteot J the admission i on Friday, they found fresh fool tracks prewntjitive tirauded itli t iiiZ .flf-,'.iking .- abe la.hr. Mr. ludueol U ligLllr LM.. I

;all h I occ-Kikm, opposed: evtiy interest.acred 1 of California: ; I into the Union, with a Constitution and time-sn i lug p..litu-i.tn. "ho4e *ml bib hair fry gtlly-iblln,1
: :
: and several l other .UlPCOU' signs:; on Saturday whit.Hi"I I i* I.c.I.I.! .,1m. an.1Jillllh l
I CHANGE OF TERMB.-The oimlituci.rif cl lriIzi titleti that 111.I'r
priceof Uis uniformly and without excluding ncailt' one half of the ( rcquin-l ntnl
to u' votes are, ii .iq.l de-tidcdlv ari'toerMi.Tlir"* .
1 Creek they I.
on or near ;
: l"r f"ul.1a tinulit'tilil) "Uton" .tfn .- l \
Subscription to PENINSULAR is I a solitary exception rccoided .ijiuiit't tu. '' 0'1... of tLo rountty from occupying it auvptvM-ry ( i c'ult; exprc"it5ol ..f benrvo.riur( C...mbii.td -
deer killed and two of the jiiartera cut ly.; f r** Nortlu-rn Irlilr. tY1 .it till i.I"l

TWO DOLLARS per year--inva- : and in company with the whol; ultraUbolition i; ill their prpcrty. A Constitution (Irn'l I t.fftllC I deer had been ri-cently: killed. 'II ''!; <.h'f of "III. l f;ith" ami "thinre oft r I t with tmi.U'M nl.uhiat.riy ti.gtgLLg.

rably la Advance. I: pack in Cu*, re '. This, hi Jed by an uiiauthomed body of tic! lountrj." And :il\ all "ful.ll.! HII I I.I i* f..ic will* oil JOU tie' 'f'mUl } "U *rcit.
; Tliu making th'w ; with
fill.fr
r..p.irt1 Mr. )Ju! hanan 1 ha: lurt tin
CLUB BATES. !''warmest! dv diiiV. Th. I bodt of us-Jipeis, elected 1 ly those_ who I *lhrl.mf1 i ..11wlio -t oftremhry I to (.u r Northirn fiiriult I i i:
-Any t.ot
person ktipHicr| j I.i k I hm a
I accid. *
o teracity u uu uc-stiouaLIe, aI th.t : l ut to Irl or ai'iuirtJ
wliiiliouM ri i-liv the
lug ns the of ten Subscribers I ntoud all thi hvl.for tho mobt n'> claim to citizen ) I ,1.. 11 VOIIMIJIUH01. Imhrad!
names ,, Icl&im. )lqcvr, tha: I.o for *., part the signs were made I.y Indians. 01. '< vhihit: woiiM iiio.st iiny! !I.? "ry iti-iri-'d.-! : !hbit j.-rking .

I accompanied by $20 will be enU- :|''iii I ; his three jcari' uliniuistr.ition 3( the: !i Iip. c-\tn in tle United; State; much les* : On Thuridny, the 2d innt., Mr. lilli* I all'IJnl.; l the iiniiKiliate rcAloratioit; ot' I the I I' u".lt"IIJ! down) us th'-ugh In* tra .il him WAs. t

tied tt the "Peninsular" in and} againit the wishes of Mi, "'.oiiu I rt-Mritiun.! : That Mr. chotking him, hi. .1or.n.lbt tickling I
one yoar.NOTICE. j!I G uvrri.rntnt-tlaat ]Im maele a 'I mcitatheil'iesidcct lkliufit, FiJ11fl'ld,1
: I went frc'in Ft. M'-ade to l.i' place(', ,hih.j I .. I I uiuKr! tllc t-itr, t,r *MTH I (f I tLC sort.Vh .-

L -- --= !I l and gitc 'i'iict t to the country.'On !I f.th nil: those who were rC'lr; llizrll c j lit will! 1")1'11mLl'rell. W;* the se' i.e .:f 'I "* l r"tbid' vto *.Mich us f..r"nfl :1.nt'lu.at Ji: 011 to .nppo l.in-.: *. !I j! \ .n he "I.ill' one I IIinS\ : good, t\\iv t ti

.- Cwnmvnicat'tons (IrfJ.!( llii DemoVrVi without'thorough the couiitrv. Thin Contention w.i coiii'j tl" and UI.h hit he-ad at the Mini tinifl
point mnny 1 II"e enjjsjjvi.ieut of the 1.:1 June I I.tst t. and 1 r r. Frt tI..I.t! i-r-iild tit si/n the t.ill ( i iIII" j'j i [\111. .

rcrtitemenli mutt It received at this 0.1Jfr' I'\ ,examination }hate jieldid t.) him, I I jofttd ot l lJir -0.\ rn d-l
ox TUrUDUJORiI "hl..r of and by 0' > .hiiiittti Knns.i u.to the Union with j 1!I ert.tii.lv nj-( |1.'afs 1111 "old 1111'r.0.1 OM
or BEFOuL )O. ,; ttt red it whiih he tiete-r! nuiilid.VImt( I military; ) l"JIH'II.II..t. : :'
t or early in the Inn I Iii I hi aid liii-
-
; e imurt irnnudiatt attention. fiom im I tiding a Irt.ilu g. I i oniitulioii tol latiiig kii! : luiiln-r the i j j I' Ili'I"| "t lu toi-jet ) e r gri.Y ,
teES
godly
'part of h. nriminiMration! ti.111I' dtoti to j : \ 1/lcl 1 Ii.-- .:. rA.t.II.1 some [xitatocs and cJri.1 I | h.l& k I Kii'uhliifiu: plxtfoim, i.or !tt II. j itx ..f hit eli tbttIIgtIislt.:: U i""i'.ion Ufoie th. '

[! the i interest- the South? I 1'id he Inumli-r of Jur'jw'sn e i 1 Frejinoi.t's
t veto a {lj.f'fr"ll.tt. ed otl .. f.- artieb-V! I )
I w I lrit i f atn : gite :! ,1.1

-Democratic-- Nomtua.t.- -.-- I I''! lin:1.; tiJlI'.l"i j-d in conflict with our interi \\ny: 1(1. /"/ Ct'r tuih ]d. Sin-h 1 J JN. I -...- _- iI i.'i.- r.-81-I II tii appr !.11.! l U-to ihind"1'I., I|! I r. I Uf. kriindxe i ii d..i.ltlly? l'ltf oflJu,

FOR r'kE:5IDE\1\ i I .tlt! I Jil! he tiet.tltIJieb'l} I: flgt I In.I: ,11'1) defied I a 1\IIlli.n to .di-prive' i I. th.- I K.; Nothing )_'p'a'.f'Jim; : ..II.f.} 1'iiliiior. I t.t Mist t l H-kmjr nun. in. the Mi.l* ,.1 iiiibtuir.n.
: :,u. r.u.i/s MTTIII.JA : .' lie kil 't -f nn 1,1C-llr"! .
for the tion of ht/ \\,',. the South t.1! hr tigliU t I.' .- the !;t \ Ill il'I" prt I h> *. tl _
JAMES BUCHANAN t pn.t '( our ri / ; :I.lu.l. tI I -- L and l : I Is. i.
I.fut fl r 'I.r'.i.tt I.sting
t I uln: well anire that the '. ilati-i* ofth : .1
the .f c-ilh'r. Now I f lifi.-c-n S'atct &.t tl.li $ '" < Kaiovii f, ) 1 I
,. with
dlldl..gp: i.iodiirtioii I I y ,t'li,1 : of (fiJtlfman.. front to injire _
'I"lc.I tilt : :
-
orFOB I'iSiLVAM.t. 1 .g > Nothit.g phitfoiiii ro'X1'1i "
'i I 1..f 1 he, neiiln-r) I toc II l for I.ur (Vf.if<-. till r f IUI 1.lrt'llI'IIIj 111 the I golde-n I n'efc-c of Julv'H! I liO;. I II I I'l'I.t: right;;1'1' of the j I" ople of a IV I Ii rt:1 i it | awr : t..t admiration.: Mr.I ItrnLrli

VICE niEMl'LNT.: rec"immeiiued 1 forourproteolion.whatdid) hi I 't':d lif'II., :. \111 they had: freuly i-x- 't Pi:I" : Your i.-ttir of June;! n.Ilres-'I to "to fr.-imo: tluir con"tituii... :.1.1111" -. :,n.i:; i|1",1/,1! io" 'r,unr JI..1 r'llalL,1.11

I the I ll I Dell I ) I. then the l Dmoi-r.lii) i I i looki't ll- !) wi-nr* a '"
n. I'lnhp jo'ifs ; j-vin-riiMv
;
J. C. 1C.1 \.\ DGEOF : ''do I ? I How did he otirrome, the ..i.t of'I'f !>onded th :r blood and t itiusuu*. Ihu t io I' &tIittC! I thi-ir ,Itnie'tii: nnd /. ,ml nt I :
.
: j -I, Ic Hi! fit-iir I I. lull
buf.ontd
i! 1:1"dfr.r tit'I E.I"I'f I District of FI"li.I.1''r.lr": tl" ir mode. t. "Ill : II'j & M ,
in own Mibj.rt only
KENTUCKY.FOR ; .-'IJ'l mn.ti.n111.11 U.hI11'1.n 1 him it, was ...//'lf >'/ir r-n/y in i ill: pure: and T, :" 1"1 handid to m! ': f.r a r..ply, Mr I ,IH'! l.r"j.iol'l.f 3 I II lie f..rnl! i mtii'iti"i.1::" | MJ: i-;'::'!tii. ni'J) hi,i' "i.I. nir I lull &f iliutH -

-- the Soutl.l! H; ht did he ,. uii.-iJuhe-r.tted tatc.: The Ch-lirtuin of tl.iri'icomiinttee hat been I II iti-l l ... .. .- i-f I hn -
means plan I : i-i I 11..1 il.1 ( onij"}'ll.-d t. .It.dl"l Un \ih tin- j-nt iii gctf nIitiis-i"ti into ill.- ,:i iiCnun : ri-jK! .. 11. ipr! \iol 1 ,

GOVtKNOR, : HI under lJtialiCJIJt: to liit: .' IheRc : ; of Kinnnn'* in the! (;thirn.egiIAt'trt. I ing : I :iii.Ii.itti': and I I. a" bis .dlll.II'.j: |!: | "II .ter tliet hate. .ihe r.-.itn-it.-| :'|! eli ri.l.l:.". l""rr f.. iiiiln-ntr* ,ilrarlj hit'e

DISO S. fERRY !! l h.it ." t..kei. 1 1ii: }.bl.t jti t.e! Detiioii.ttii) | : for 'I til inn. ., m.J .:. .Iitl! '. .-f hi! ,rhira tr'I .- :
I : : t Lonr ;
.
: : one in I-
] '111(*tion. wliii-1.1$ -verv ulIl.rl.ljt..lil.lmin.lill I : .wrctl'IIc,1: it as follows:- t : '[Miptii-.Uion 1.rl..III.\t '
) tlikrt. '' I I Ii.-t. i : II%I'I jtw-.
( r Alarhua j I t.t"1 |
is :11.1.la"c.
County. I : broid : & '
:i in
,
'' .\ doirc ;,'"' er. d sitiM u toiily i! LfMI'I "'iei.s i of thou'iu.ii: ; hate: alieady :111 i% ,-dj!jin I fulv!, !IWlt ti with jnti in the} gloon.y i ij I Ie lonMni'd"i.i,1 laiilv ipp Iitly into p! !g-4':1.1li I :,', m :!Ji'.u:!i he hnl : ti'ii'l! <>r (.1111 l.anl .nl.. .:.

: .tinif ote f him 'fur those 1i. i' our cc/ntitrt., f tl.t'"I t fIle t. i fori r.. i'd I tlat ': .' U-tw,.. hit i itia!li.,aiioii -
FOHCEORGE CQ'GUC i'i.t b a >>r or %\ poji'il-.tion! ,biidings e\prt i II. jour letter .1 t t th<"l I 1 I ;i.si4 lu.ti'd! b>- n'lu.ittid' I :. :1 ,:ate Stiti- : ;""o I Irt'tl.rai.. .4

S. niMKI.NS 'iiiit ort }him.Vr will bn-tiiv ::ztwt.e .'' t Mt-xican* and South, Anu-iu.an .SlaTo.:' [ i otiM-fjU'-ln'i-t! ( 1L.v: to clique ftoiu I the i lee-1 -t I hr jut.pi)" ib:sve it ; I 1'11 it i i-t 'J'I.I'T! :!:: i-f r 1 Hi* 1:111..r' arr : ) loai.;

I' I lion i ot Mr.I I in the :: .. am) t f.181.; at.t l to u. a K'l.tn.lr "-
rrinoiil I pe-ndiug siihnti.i i nuth..t whilst: bt tin! M.s-onri : ('I.rr.|
.
rho atlmini' tra'ion i of I this: model 1 I'HMWlun II.J z SouthVnIos: ftn-.l I the ulhul 1 I'ltnds I-I 1 I t.'ri'i. I
Jar I ; :1 '
Of ton County. :: but I ,: hit. i> i il. tight i I He
'' ( "IIhI. cannot 11':rieviiow i i. II 11.: rght; was di! Hi. d to lh-' }p. ..C i.f f I 1011. ht-ait l 11. "j

j. "t. : I % *'' 5ix: nothing of t thr vast Lumber) : I. )li"!, .- etiN I 'tie- [1 be Mtoi.ii'd! It I the ..4.tI I*.. !:i 1 1':1".1"; nltd" 't.itftt; "II' in .-xpr--. t.im !'i }'frI.hI' I.' 1 r I 11.'Ii li ,-r.tll': .' tl' >,-n.tn

FOR EtECIOF"; I,I \I I r. fillm: >r': assumed I the rcinilof i i i s 11U1 1:u rI.; r.101; olhei *, I tho \ c upropore\ I i b> ) UU. \M, : hit the'Detnoc'ratii' :i -f r"ti-r prohibit. d." I th,. I IT'h: i UMof I!; .t the, I I'ni'f.l I t ttl" 'lb its r'.i.lillg ol..tr.

;; W. CALL of Duval Countt ; Goxerniiu-nt; ? he found the country ill ''|'utt* '.f Me f If it. Chili, a nJ /i.'A.JFl'Ba'< ,." 'deduf' of t hi. St t.11 hould c.n>l I their "1.1 I; ; w -.line I Know Nothing! f 1.llt.III-r.ull.! !I jit iloK
for il Ir. hll'"lrc.I should find that Mr l I!! ;. I I: liinisflf, ) I li..rotighi! flj-J! r..ii.,1:
MKDICUS( ) A. LuNG, cf U.niVM. ; siollllf:1 *. 'hfrii ( Mr. Watthall, Chiirman of :\ eett! : they | r. .that irpeal a*> rrcL IIS ai.d! ',1lr- : :11.1."ill' ; :
e rao teintoty recently II Con.-t (
j 1"I. j l ; | I t: {, of l !ttfttt.thztt' AU. ;:
the :n 11 '
(.mnot: ai.d1 jp-j-iuM .
majorty, I Here tin J
\ 1. It. UAKXES; of Jaikson.t ''mitt.'et-f 11.1:1:1 1.Jtain n I is either: C1"lr.lil'lit Iii 1'rl a, j I tlc 1
;jiiircil from Muxioo( by .1 I I'lmocraticadminstr.ition. i the California! L"giI.ltlrc *:'it ", |t .: bt* 'IItIlI',. fur '. thev "r.nld''! :thf right of till iM-ot.h I to fiaiiittheIr 1! gu.t lh l. irj.u>riilin". the r"i..Iaho 1'

t \ \>r iiittat'-r: ->f0A Seivitvrial JJttt., } : : Th;;* wa }lu-1 1.ll.II'e 1 Fed- i it : r-poit "1 this ful.j. ..r: "Many (,f the J J.reteiit tin- dct'lill (11 In-in. c.irrud'I 3 in- I .institution ? ;and tin", JH.runtlilij "I- i;| I !v int nt i.fo t r <;", riiin.-iit.
I ; n'I'I'tzt..I.
1 iII\ > E [ B A .N k N !j.-ra. < ;io fiiim p .-i.l as tli.j euiam-'H aytht att '.ii.t .Near.' minors 'rl p.os: 01 sell,, :; i.. 1 ill.- I I..",.of 1 'TrcI'll.li" : ; t tin m t to I t'gl I,1, .1.1.ln'r
( J/ernoiffu (Jvittititf tie iirpj'lr of all us, .vtitri. Tht'lrlh i!' "p'.I'i.i I of !iix ( >,** Vr. llf" r"'II., ar.d I I I bite: no d..o,.! tode-tr.nt: fri'l'J tli. I rl..j[! ::1' T' !t." ,.ii..1) ",. .jr. c'r .1..11.) '11 I '
If / : 1 pu'.i: >i"ii wlit.li h Mr 1 FIII"h"lll'Uf' \\ hI.: -'I'lau-c' I|: (. that pl.itfoim ranr.ot |.c f.nrlt I i BA: "rtit-r. n -<.. AW-. ::. *: ",
.- -. - ind I tin- :"iitli h-d f.. side! by"ic, :nrd) :J .( :tf., :1.1..1a'c'l (If Eur"I" ', wnh! the contictiof l '" I
ujjit j "121 iI-.r ibu I I'i *.id I -ntl'il I il.iir I iuned I'I '
>
}: lIillflt'I'QIIJI I ul' I. : i or.Mrui d I jitto a 1,1.-.1'gt* I that Km: "as ihe..dmitrd .iii JJ.t.tvr. I llii'l} tint: mi' 'Iaml hA'Iyen
.ItieMltymtn for ( (/ -dn-J th-ir, boo: i battle. SId from : Mei.co: and ai.d f : l.v I .
on Wcr\ : ret utt
CLai. Kottany f.J 1.:1..11. ing Iil position 1.1 rI C-1 II: il.to! theUi.ieti r.s a ..i.H.I .
}l.
( 1 llinai
-
JAMES I O F:1TIS: 1 I I I .1 t.: I i 1T.1 ',l Kli-:r 'tor .r ..
1.(: ) Alto to tIlt city Mexico, fur !II u c"n '1 "aV. WeP', bv. :Mr.i I'llluior.*, l"'Tlliut.l; to. .i" uU' t I. :--. I :ar.i) (-('111. lit to judj.! 0.: II'( lI Ir. }\l'II..r! ,* in all hi' "I'dl..1! ', :1 :

Of Ttitnj1" I of Ni.nhi.in Piatenn.n: bt jn.e:'; 1 I bating: cliocti tl..: I lI'li'f! t th-i! pint I Ii I County, "I the Ku." Nothing III AIIKTIan -
''st. f itI4'' ( II iulli"n w rc taken fromj"i i lyit'it, without nioiii-y and without i i) 1.li, twir !
-''-= = = .- - : | he ... '! t, I.\' hfc Knvw Nothing. j-
- '! 1'.0\1.11 |I..irill upon ( ijK.it I I II i ,, !forma' 11.t ti \t of 1.i' Ji:, .nr'ibating' : .1l 11.t
The oldrr i I trav llr m iurlinnl I I lie common t tidsurvuf the Union :.nd)! 11"11 i) hit, richest { ill (r.tliforni.o, of iu 1 I, ..
( let 11 I ( .I.'ll issu. iln-d.iv..ui.l. 4 .'in,' br. ilit- !la..1! :_ II 11..lll.i! i, 'I'I.J sii.il! It"llal&.1: :
am to i't what l i h railed a NT1TL% RIGhT i paid :o. it" }puithaM I iiioiu\ T) whom.1r I ''alid! aid ill i electing! a..) cnlied! C..II\'lllol ard, and tint al. ,iu\ I am, t.n...d I to tin! 1'1', :.!. aii'l! wholli. iit.trt.l" l II. xitiiiH'i i tti.t'tI} in.t .. n'1 h'It. J.td! f.n I that i

IJ'-J'I71It' litiehauatC* 'freh o'i tA I i! then, did it of light belong) } .C 'lnnh'lI 1 :,1 to vote IM out of our righti. ,II j i on. luMoii i hat the po.itu-ii (.f Mr. r.llnn.fi; :'I: ..f I tin-I 7h; I rl.ui I >..-. ,hiK j I.! mil) I hi* ...! rt.isnf I: t ( 1.n ( f.

," 'iis : .iinl common justice would tr-u-h u I '1 ho <" n\entic>ti : I .' 11"1| tint i issue \I.ill ]. of ..::! otlu. I f !J: .nui tioii "uj-'ii I th.'in.. :.t.I l '!:I.I.! iitiromi : Cl t. (11' : m 'llkr i t.t
o1miui71 r>f .Arliant'it in JS3t5.I I \ :.l.mL,1 Tif rugnitiide die tital the South, i I 'eIns.ratc:: III", ami i"
lo.t ill"rll'l to 1 ; inittiil, 1,1 f.rl' .' "c'Uf.lrv. uyiin. t I th. Pt',1 my Pte
i that if tho Lloinl of the North \11.1 1 I tii .- of lh.olL before ;I tl
them was too' idt-nticalit the '.im>.' a. Mr 1 1 eiitoiit'*. :.1.1: ,i .. \. ri.i.i e l l.V tinpeople: of I Iiii-t': if I thf I '( ; WIlY .h.l! tl.Ati.lOYt II.I'' jTii4- i

I Tally rndorse thr Ertolotiom, and!dlSouth I cr'Lzt ril'utv'.I alike' te i ia: ""II'i""t.j : "'rcat for 0\ *in-il: a Inxly .lc.I.) prinoiI'pilly that it "-.ill 11ltU bi.1 litikto the otithwliH prml.'jji-s; 'si-eli ret.lt.! I latin l l.v I II..- r. ;r"i 'i'! of i!. 'a1 1 .1 !, rn man or H -

.. i my firlhff say thit I am' whit i I uI I. !' tin:1I the |K.-opIe (.,f the North and South : I by, r'. i'I'lt.! klieii*, rllnvit(*, j J"'OI-, I ) I i.r lh(-M- "III"u.1 !. the !ce-H-tlll( i |t1.. Mi 1 x.uii i ,1.1 tiiclion I in the J Jv.iif.it art.i ; j1.ks. tllmIny 'JI I. >
vtti-ti-d! with thiX
!
rd t T1TE RIGHTS DEJUOlT.WoAn C.: bec-iinc alike ita and I Mrt' md t-aii.lid.ite for the I J'refid--lii'y. 'i I I ii'Iinit that 't r. rd'niori-. \ not in I l' | rii.U c-iii I. I..rf..tl- "
: emnmon nvneri, en Thi-v halted. T h.- '
in tous n>..tninitionfor I ,11" ) |j I uhsi-rvt* that M r. Jllhw7r.! *.in hi* '1'.I.1!:, |I'I"' tfrni I'I..I! toito : l 1..nl; "..linii.liii ;, |I.i! r.Yln "i Ibi : ,willlti C"uH.iun.: J
Jirctkcnridye rtspvmr i titltd tv a cvtnmoH jKirtidjMtion and interrtt ""'lt i.ut into I I the '-highwav I and hedges i at 1 .\ i.i.a .. I. .
!. 1'11.11" IlhllnJ (II. *" h.t ti'.t* into the I t'l 1"i .'I:1 a !1"C Slnle.U'Nur hate UP'i-t j'/uu-d; the Know Nothing pir-

J I : the \'ict Presidency. 1 in itt brn'jit*. If c rigsrd It a*. .iand| called in tlnrtv-lwo) other 1 willing I 01'1 of' tin: South, would; ) lot Miblnit i I to d'w' \Ir. Frviuoiit "iv 1- any t
"u.1 h aRiiialion ilh them,
nor
ty..r .ll"Y
& - -- 1 h hh1T.k. anil the I'riceII 1':1illollt of>i.fI ilk. who had) not len rl.. .td] :at d', and l,, j goteiti'd I.) \1 r. Fr"III'I.' I In liii'I I t'Ii..I i pi.! II.z.; i-. OH the foiilinrhf I phiinh,. till.

6 .- .. --. | and In-lle-te he i. mul.ik.-n. I hate he.irdro'1 :lus that it 'II. fr c"I"a tO. l JI t"" ,dlr.'. tl 1 tl'f
nu"Ir._ .. _.. .1. -.- vo TTT l i.e. ,.r'o't'.l' ; i i.u-|>orl* 15 t lie il du'I.! lIlol.
,
pa. 23-tf.. l *nn-, the ; / 10 thu. ) ] t.\ au' : no SUels *<-ntim.nt adt hiu.nl e-t. 1.I l' : l foie f,., uda; .
p7o7ToT the North and) thv1N I, '" 1 mnongI vl .'jjrrs'. ill. r.hli'l to I tin trrrifa I 11 cI, .i I. : :y lfl'ir ,*-
t : gr' provVtyrV the'ivunj ... .,e )
nt iro'i .u"> th-it? the K '. .
-_ -- 'itli p r. |I .cUilt f < tit'l! i .. : ) I ,-StiPE I' \.
.
1..1 .
; .t. : t. I
ir.jir.itd ii ter..ts! and right! *. in t li$.- i in w-i-.iUh. of Northern iVi'idf-nt! a.,1"l.'r.] ; tll KIJ I' _, I1. :Y..I. :.IIU r ,
tie tIC: I I udmt b
Dciaocrrtlc Illi..tl ; ili I *
.
Club. | i'o > of whuii J'.t'if.-- : moii, ) or .without ol.'i .-
iir ij, ; lmr\ tin f.i'Kiit.
"
: :tt:iLwr iitild dipr.uthd : : .'Udl.1 < ; rely > "rll'.f'( otiwould i.., i .t. :. !
'ontitution i
The Tampa Democratic t the (.( I .-,for JC-.HI ; J--"J-.V: iii.iy pri'*. ril-r, I il:;. :. "! uf Mr.: i 'I
Club will: hold otiu-r: n..r i-ouid the Kitcti'l-cor: : I.isl.ltive I..-- \.lrl VIfI' I a litsi.luiicn i (.f 1 |Ii.-. ( onfi-d. rm rniftont' j. ;: : I.. WALL.Ultra "
1 ;- '1'.1* .i Contention. und I I.m ) ; \, u : 'I. nuv: will I 4
a the- t'cI".II.) uaii = pif.uly fltI. l i.iir .
meeting, at ctUrL-II'u.% on Mond I bram-Jir} cf the ","' Can- : 1'1 urlrj.1 to fll.1 bIll. II .. : inin.N -..- .
1"-" ) nrnt-nt.) ul! tton: 84ts1 ,' iihoiit, th.- nti'hontv) Keiitimrni t t ntIt-red I L .it i-a"c on til. ( .ili. [hut vthi-thi-r, -- 4j
of f
tuning next at wh.ch: time a 'ech will i! iltt'itniltyi di-rilflf&nt.; in I Ii !) n! 111' :lldidltl..f that: fll'liJ.II.r: I : >
r. 1' tl.at '
j theory lIita.,i "Iudl| ,: not. ; :.t : h-a 01 ..
'In.
i.r ii.-i--, jl4ftY d.il: to l I"- tuiarlv: \. I" c.o.r.
l toe delivered i 1 by J Ant* (; tin*, 1UIht I tiouof tht $ theapphVation: of l.I..lotl. : ftr's ti I p.-i ('Cll 'pi-j -! .. (rs.nir.. hlll.r: ,', all-I J ;..r.I. f il The r-vt'lr.
I i-c.lll.trv. ayuintt tl.! i.t'1 .'sI :.llli.,;,," w ,. Ikcnl! ;! tIII-SIutii to [iitfcirc the Union. I be : ; "f t )t f.I. iti: r. :rc (I" II th. 1 1It

L- public are invitid to attend. : -f OPuaiitlon, ,.) ill //i.yr, ,;f tint: of t I 11thitT. and :I.J nr-cd by Mr. lil t the ouIII.t peoj.lc \oul.l. fit I b'tij i-'i i paintu would h.iinli f CI" 1.
FIJII"rt: hinfrit-ndv! I % relii ; :
-- -. -- i 1 ii"..v I..-ii\/J! wi,1;; L-irdU}; b<- a*, i iaihd iUrfrom' th.j including; num j! nt our lif-ht i! %vsrtrejw( ted MId the h l"iiii,1. ;; tliat 1 h,< i U hitliily: l.-ilt J un.i\odr.i--:: iuouid "I will h,. ..'..n (,..vn th. f..n-cj..iii
---- - S-uth. l hii oj JM. 'UI rr.
.
to all lv.i .
-
** admitted] l'lltiIU"c d I ; : .
by S. f1. : c..litlli.; Ii' I : .iti.I d.lalil'n th..t t tar
'ulwln; 1'.i.l.nt| .
I any m.IUI.I: ? ljoiild'1 and tl... i-hruirfulh it i:if II" iur.rpon ,/ .)I., lu-. f.1 it t..
tvThe weather South II I II'llil to the 't r. 0. :
ha ben ; rule
{ Mr.
her Fr-
elry and]I Iwrn .
not be, lan \ lot'er of the : l llIiI..II right and thai ,1 the 11 ti.- A\.Iit\ !" ;.. d l'II. oUI" in \ i.t the f.nlt.rr i.f Con1 .
Vi'titution.nd I h i
for the witk ; I I'M'I it is n.i-drd: 11111. mAY rely it p..n till: .I.j'It gn-i to ; ihr
t Coii-r- >
tiurmoincUr in '
pa 1 : the lilyof the I ** Iud) re- : MUMcoidinl I. e t lh!ir I i : rat ..( ( .hunl.i.i. Mr. 1.110 tiriti.fytur ;appropri.tiii.ri
'I.m S'- }
: S.uthtrn
.ll'! ', TIT whrr-.1 uj.jMrt} } Jt"I.rt.- 1 I I II he .
ranging at about O. to l.r 1Iil', 1 I I Irtt""t U to Uionunitud :1t10 ( Vrt&e (.Vngr; '' to inrrt
: A lunturial mntitiui 11 \
( in 11" in
i ; :
''lUr 1 !t. t'i'
thr-f ,1.,1 oHrn- rarriinj: all >
:
.j : :iit u* t I ; out constitution : 'j lnir 1 .
try President! I i illinor I i- i! \bile Fillinoru! ha- ; ." .m t..fl .I.i,, n-xt. \t>
I al nl ,1,1
> CUe
1"1".11.1.i 1 th niiMRure: ', whiih Mr. Fillmoru 'or. fir
J tl'tr.f..r. I .
-- : -. > pro.-i-ding ol.ti.und''i ': I amidtivd! IIh..I.* ..f't i II lie .h"I.r/l" .
) ,
hut ,
\ W-* ju.titi.ibie, : m 18,0. .\III.hlul.J! thf r.lr.II..1 | ( : on i It' t..n..I..t'
I '
inj) I i
The Petition of Tunics. j, Win 1 lc .niliiiid;: ) im IWuYi.t ]I'e .' ner.-s-xary' We.t.Lj I cratic : at: she pn-Miit 11110 11'o.-r if it. I though I di, not nppv,! f,.r ': <.I.II.i" thc :rU, 11.. I P.I m;.: cirfr-
"fl..II.'u t
\.11) r. !fusd : i i I ; ttin t.fl.j .
to f.rg-miz' J lc| i .1.11 o..dlll'II' inomi.t that Soiithi-iii to I th ii -i-f.iu !
The : f..r this
fuli ,
following citrart from the N. Y. 1 t.'na) iaxi comiixoii intcn .t iii the') x.nt >, -( m oflu-e iindir 'l Ir. Fninont'i ad! i ij pi-mi nn n wO..11 i *
p : I.i, .. ,! uiilit! j lha"ur' TI'l 14'iIsi it Ut
\ : iin.Kr.'tiid.d t I .11'f".ft 1,11 tli-y !' n'n iinp.s.t
Herald give* a true c,-"Mnt of the pocitionT h.injh: of the FedtrnI Cyxtrmn.nt.;. ) without I I not rd'111'.I"J ti j minitlration$ i it wuuld bt- .ry I maik.iblr I b.- I his w.-rc \iil ..iir.-d I! I tin- I I'n ijint I tlm '. I le'nn ilniy if "PCI
i I'fi 1 kt all i to mnU i 'if tluir pl-ici-H -olild not I bo I Ilat II. rlunij.d nn that svtii.g
tllH i
( v-irtie-t. in the ready IViritoli.d | $ t'lli"I' :i I ih.tl th ia\\s .
civil
{[ pnvnt C..U1'J I.t. any orgiinizatinn. Itk vnt, ,.M tcr.tlth 1 iimon' tliu In-r 'UJII.ll'll "r"11 'Iijet.! j : rfr lirruu-il. aiuftu tJ.j e-r..f

Herald adroit that IUL COMLMijMUi:t.iu gold and I.;!vir ai.d) .rteiot. "tfll1l'A I I (;on'rlllllll.I wnhout re- .! riti"l: (., hunt n alter ollinj"mi m has(If iji th' "utteil. \hoM.-wild.' 'j I! Kim rtainin I th.-t-o I 'I.y. ', I :am i-onijvil.-d I I proiiU* him nith P. rnililary frr ..r thin
\ .
NORTH I II' d... rimi'iat i ion for or $ =tnt, ,th.r'.p I *o m:,I 1 i to (!eil.e! I 0111 iil'fl d ii ftii.r :m.| mLiiiitv of I the
u JHTIRELT BCIWEK.S HICHASAN uD.ll'r : tap. t cl'liul., ] :tl'li! ii Itit i 1 :1(.11 t to :stir prt.1w lti4fI, I coun
I HIM gc vt T1LIitIt ]I ii. 6'1 .! hg f"I"'I'I jH i"I' ill tio formation ) [ Hut .
t and 1 .if '
was I'ltrtrd: I ill try. l.lIlItr.- h.n kifrd i!
of (In
K. I :'.t .rsf..r .
!
*5D FRrMoifT.V" commend it to lhoe I hiiuht I rC 1"'IC : presri.t.itivewhere( i Ic.f i new partr.: 11.I. Mr.I I li-.ich-: tl.imiu.s rroyi.
oiity wa to restore ftIIi t to I tlu-! I j i ;.nan ,11.11..r U I of MIJ"{ iu.] .
rf.rtu.j
: Mr. The r*-:.1 IIIHV thf r.-.nlr, in ; ID u M I.uhm-
\1.II.i | dinner to : i
flill.n' friend, Union in1j
Know Nothing !j iikc'r aud l.,:w I.tI'\'r I country, (ihcu greatly txriud.) \I.\. procui1 I hi I hrld an oterw j! the lection of Mr. tl.f it not *o .!lt.itig. J 11".I"\'c l | j I "i| ??..., W )1114| | t hr In. > ;i!I 1"'"" the rniy. 'J 1 |II c t"....lIUli.1I tItj.t-ii.
writer who I. lining) ijuyoiity. .\ |iItL |Ii thl|! Frl'"I. but ill the, rt. ( nj ( hoMi \', :authori/e..
on tCisjOlt 'r. 1
ro their : ", j jprohation! of : J'r..i.I"II
circulating willful 1 ing thy I ir.i/. t nerSouth. .
orj tioi, Of( cini i uiartir.ent _. rn I 11"III.ral'I "I I Ilr.
: j t. I.l'.n.r. of the
l rll 11 nt. nf.is.i t II ,-tv i ,' :a I MISVJU, ,1 I : "d I ,!.nht or Ui$ill* '' t In
< iy
fJ. .
I tbooui about Mr. Iluchanan'i) U-ing ou tiatii'g, Kkiimo .ten m.\nt ;:0 theconn- ( (.t2Irtl1Ii. the nlut.d to admit! not ila'I'11111.t? U'liidiouM *. 1'1'10,11. 't.f r.1I. (. ,.t" .:
to a proper d.lrit.uli'.11: t i.t.ie-o KI.a.: : : tho ar..I"% ihi. i, t tU ,i" ,,,..
trt. ith th- elttton l c.| r ,14 his
cf the t I J" a M..t Mrftr : | | \ | into ? l.ar.i's
race Lc. ice \rlfl.t ; lur 1..II.r& Ilu"\1I
.
,
: l'r'1IN at. -
l alltJll.1 '
j f l Iwlietiu "
between -.pir M.
trr
the t'.i-! sfvuiii. I L1-
I I
r. "' I Isir I t l..ii.'I Jr. JII..f
j C owm-r", t.irhid. Ihisi j, or I the of J. -tvl ,."I.I.| }I. j Itli.t.cilli! II i" thu
; the I., .
;
"The .t.tlll \ .
>
tIn1 l i t la
in the South I
campaign i is | and Ir" i an-i
bcgiuciug without 1)i C'riI11inllin l"I'III.I to. I. ICI.tid I the my, through, ;.h.-t
l-y I aid Iraiuh
of Mr.I
furor Fillio- of .
the ,
; of I ,
I ogil.t: iithir. i-' net (Columbia.: 'J i f i. ,i.1.J r-
to how hir.l 'ur : furu-.I..rt: It j 1" ltl"" of.Mr.j! : il of
v -
kouiiptetty fjjht I PJ); 1 Lc do tin! Let Lf : li.1 :'1. Hang Lu! ,|| Fillmoie (he two t .tt tlirw. ; .1 ai.1! 'hit I will! not !I". atr..i.l, .1. if I I lint.- pro i niin. .II .II r r..u i-o-ivfi-.u n. ,..
and i it. earned .xjitrnc! ,
oil betweeL thu KIIO.T Nuth : Where CJifyiiji.i :- : MII ati.in nu lt for hi- j-ast i-tkiH'ef.! 'I J !I If'5 it .11101 M tt.t ml I j Iri..jlJ.I.1: Mr.( I'llmior,.*. I"'il..,, ?,?[ ,tli J ? i{ h!i- hi* promptly' ami wis-Iy: ro..rtl t,, ii"I
ing< and : : : u tLe golden nueitojr ; "ill r. Fn'moi.t' : loth I I I I "A .
; lo ur.Jri"Lg DrnieH-racy, vltil!, i the S.ithrn : uf bib fri,-ndt. Shijtild tin i.M-rt .1 the < ,'rI'IoI"II) ,
min lit, ) find :! hate ihnoiimt-d I I l..ii'e 'lull.. : uia.a;*
|
in ali!! of \\n\
.
r the iLi i \ .
rtalf-iendi efVr;"o.r i.i thut tectwnere of tie r::1011. and tho kiyto tL! 1'aciCc: tuitt. r 1',1t nne ( I ly.'O us tJe a rjt : romj.ro- 'I| < ht.t. t tl.o S. ""IIU";.] nndi.iihtr.i\: ;; i.lr. ...* Ii.I. 1..FL ci!IIJI''II I 11.t "c'uil\.1: I y I tVin !
.
fit l""nl totnj>rlli <{ tn tin kittle under1tie I IOl."ud! ItA i lost to IU. It iris hit to us : c..tlh.nJcti"n.; or -\ t'l :, tP.t If.; j :' \\ .1(lie $ 'hlltilll.f g..II.II.. \ HI'| < L.-IHI-; .. in ,!1.-., ]IitfI.I|, : :,.. I" l"I.IIIhc' 01' a I i.i 114-TI I.' t'flI I IiI:;" t
/lI mVI> d f .
lanner. '!i flllmure.! In tht'oi th >iml'att !'I 1.lt'Jl of Mr.t IMIii..re, .i !11.\ c no srlI. omproiiiuo uiei ( I tO 1 <.U\\l\ \ Wo-lJd! U: ...iff. I IIInn t.:iiIiZ-I ., in.-a.tiri ,1.i.l.| W .1.
under the ; TUTC Md .trl.t | :" e I"\i"
: :$ it
: V.Mor { :
imi"ist"ltifJ11. naj
a { luutiinJiJ 1-v : j
,
I 2 the icur it between j MK. FILLMOKL_ : tintiiciid I. V: "-','u. h i.
u-ijed the f'rt1nontanJ \ I. r4 -t. -.!
: tiitnt to n.i.lr. m. "L I t Jii ilp of nny ihi-. whnt>-" r nil.: f a' f,1( !1.1'
Tho Iill [M. !! : t tlume! jjouth rl.ul. ( I lflI, : rl' I
uc/&ananjrcrs I Scmh who rontnbuud: i rnva'uro I''il'c:, 1 t.on.rx.. I It I h .. (
4 ,. ttiih here and j I: more than' that I Miictehm.: ." |I ( 'lf 1 : tlc in tore for u* during! thu. ii\t l I.r',; : I 1..11 I I" ri- t, ,? 111.J : till
there a Know .'Ot.lIl. mavlt 1 !'her *bnr Ilf the blood! II} am.up tl.o tiuiuUr) : thi .. \I tliu I"II.)L.ilgi.! th.t t : It 1.u.1; ,
I : nia4nipmi-L ( and: trrurj thai I !i : ar I ). morruU l,oti! North: nud} <..uth I .k;tf"lt 11|: :

up of fullowfn! in a trinsitiun I latc fur the I: ...cur (1 it, hm nt llj'r -'S'- lional\"In. r.-cociiliun of the gn'vl (oustitii.1: ..1.1 thoM who tyw; i..t: .tl.I (Lni! mill 1'1.t''I'JI"llIr ihx artii\.af.l. tlu.l. ., .. 'I''tI'PI', .!.. ...1._ I
4 j.art rAf lot thcr I -
eJrt.L welt." I ; Ttllou .1._ ..... .... tIClllA. thnt i.v..tM..I.. n_ _uI.)....,,,,1.1henceforward !..?i I I pcai-c ; '
: the ui.proticleil.or of ; .
; fti'io was dnri'D 'Ia"t ronoj"li." of knowing, that rt.'lllrn .
out h. mlo the { i|
I ; r nchta come' : the! ,
t
__ were tram or j I r.i t ts 'i. .. _
( The! n '
r .1""lh I 1I..n..r. 1//
!
unl'lllt ro.Iution.ii"T!
--- I Ij.iediuthe tJu.t. Pret-idcnt. "hlel occurred on T u.\y r \;without (.INvery' M her : r..r.J"ili'y T''I* not \ill t I 111 1. lutthitthoy ; I .
Taylor who l'onltitllicI might': t iiuatiirr bal I
I last : i II.> t.'git .
1 Z3r DUlin; tb pviitil: ,1 "* % Miu 12. had u 1 bcuu: I honored I r.d on b'Mrd the ivhoon-T II"rio', .roitlt-. a principle *idou.ly! conMuled'! .[' date donit thi-ir duty nnd th .ir I 1:11\ tm.iteuniwtioa* will,
a | l'I'I.r"r.rhtilln
mpjorti-d I. the' ,1.1. dun. the S.mih f..r .. [ : I..1I. 'I 1 11.) two I 10115Ssgr. .
: : tor the wn.ftt and .1il r. l ,n
fear 1.1 l I. of : :
Mr.1.hcH444r. .01'S' "lt"J to be est e/ur ( .
an "c'i ; advocate) ofth South i imued hi. enl'rtlincJ." to I '.JUt"lrl. the i i-it vII the .
ord fWI North. ) the l.I,!
.
: inquiring hii nnlitary the .ta'cMneii, and) nc-cvt> tY I t Nnh r.ff ring no .pj-r..j.n.ti..u, | n.p< r.l L-tt
.
h-.tlth Of ,
** election% FnANkUx, 1'it.nci, and, in a t (;Jovcrnro t.on..i.j i Jtr the Mexican'' our pwte-it l.iug Chin nlfyh'portt.J |i'. of the .I Mi-Kouri relllkll'l..irily illohin: :TOM I- i ;)I to I tinSmth.. hut l Lit tli 1'cli"n I 11.t. .ind t t&* II.tisk' in./: /ttJ i ..n .inM'Xit.jr :iu u-4t.HJ.j'

pcetb delitred before the Ilt'm' cf lit } and) beheted that the! I I :1"IIh" i mp upon the pl-itform of ': uni-onMi'iitii.nal i cnmiiti.iti to t J.Lill!
<'r3I'.' 1 j \Hlt 1:1 III f rl'ot". lhoe lawg.-xcludtdslaTi. cl''I'ltl.t compromise. Mr. Filirnore, d-1 cqtnl right un- MII.I! ,
IW"lvtr.
fr dt-r ,, it tc.1
I a, M tutiin Ile (01l'titl1tIlfl. j m it unil.: fill.I1\!|
WcV.e-in IVnm.tikar.il. \ to V -How.! Fever. clans m his Re h Tutloumimrtj :
on the 7th October, ry and C'rKtn) as an inti-rdiotion {n\.tigl. filer bJ.t i-ch. that NUell ii,I j We :: "
to South- : ;t lion has Un wa* not hi* lOiutiuclion ol'lho-.c patiently and) coiifi.Kntly abide ri-.rtid) t Ii the Il:.-Iis t.f Jrf, :
\ Mid "ill' made % tl.l -
1632 and
: ( : fel m.-a-iiri-n
we war l J tile bill
C m ronult. hit
iIIUgi! : atiun. Ihmedut i 1 known -tlJ i'! i.iat t "lit had ; 1 b we d-t.til: in MH.thrr
"Tho Fu;itn'o s:3d: Law i ill ali; the Soij'li'hat. '1.Iaradl.rJzt.oJ! r.ltll il) I.-l) iI'/ that the ahra! (. no suspicion the Miviiri'oinroini I Y trii!, I I tuv! ?tf -
thi prc'QI'lll .
,
i ic
*
t a AV.rumViiuw.., [ >c w to %L diolurU-d. Ifthi I t ., i ur |
obtauie-d iu thu Ce niuomibe ef 1 t-.jll.* was iu I for.e when .J Ir. ; that th.dire**.-.] w "!" :n ii.ral'd; hitd I| l L. the Iriio I cotmtruction, of thotw c ;a) ,. "-. "We hate n"'Ya pr.4.tKMl) illustration of
FIHlltJrc .
It i ik a Uw founded both the !letur.md : wau.u: It'.IUrl'', Dim"rrniir t\ f. tIe f'irit whi.U. .
upon not been m tJ"1 Cit of X..yVet. i I Ih. n 1 fi.uiky! cont'-M that 1 Elert'rj.r I actuate, the .ej'LLauIer' :
) and I
the t-pirit of'the C Coiistitulion; *nd J kimiixiI ; UIttl"J.'Ill: cl.III'- do) with itf i I >1.1: | ill w.s ul.t" ul I i Easfrn /istrt I l"-: It :111 fir, Ihnr '
: died I:: ff fonie whuh I I.h ''JM-y of and .tdmit, ; u-1 & }'l.rl1.n. /". 1" queIitiuIi .
I I law itMi c'likted he I hi J"ca'l hud long I j II'l'll. t i- -, that
on our ktJlute book :tc
aDl': e tbo udmini&tration ot (Cu-or; *} \VHvhjngton. ipromj.ti: > rijH.aimi- it, and I c'pining. thc-j I I j |jhim 1 as iu j.rer. The ph} lid lt di'l rot |111..nl1 i ptr.ur: 11"I.UIIJ'nt win, fco bltUlly' tt thy' :}:(III'11$ I.PtI.. ''!. Ti4llIilhiJJueZuriJi.,. tl.'l'lIrn"'lIt.; |It 5 i. llot r< PIMJirr oi to tuii.|fr

Ilutory te-ichct u, but for the i ,b ve him h : I d"UUllu'to ll' ctolljo'I'lnre: wh.-tlcr
4 41.ruvisiofls 1'jT untll/ aud could! Ht tl, tune of tli I thi- ": will
to IM &6 w < ;J| i, otheu to coloiiiz.: WICil not L I ">r j.4S .ig. tor withine., -' '- :1.I'irit : not
in favor of pr"lun' tilt
.
fugitive .lu.l'I111' '
"Itcid.with "
IlIlKtvul.I i (cerUinty, ) th* ctture of )liii the bole arguiueni m Utur oj I th.- .. -i: alllt h''II sit I lie t.tra .
Not ht! L II.burtb % Nw: WAT HII.
Coiiflitution lId Lc i j TO ) "Inn. 'J
ect would h\t
pix lehr h.-irutxih- i iud. recomjmciid .nmlajy.: : Tho of was that (the Mi! vuri rotriciion'' 11'0":1 Mritnrnini.V. i. I. ur!, r f,, r.t .
>
/-' Think yc thtt tie South wil;a] 1'\l'11!: that 3' Feiritorial GO\; ( 1I. 1ent ahoulJ i' crew the \etis.l I" he lh-: I!1 wa. rej>e'!ile'i! nud >'' ,__- I n. Portt-r write* to the New York l'rcO IJ'lIt La" !lii. Jllli\ \f\rrn gtt'i' l1o
i I (thy, and thtre i il I e-onsiitutioiiul stttUI t -- \ under
tamely hurnndtr the F'"giti bl 11I'e Liwji I I Lu organizttl: wit.'icut: rihtiiction j uo ground to npprtbend I I I nieiit in h that th the ( (tiuiion, and he hit
.
I : cr di : tho > [ adopted ni place, of( Unit" argument 1.ral.f following will, in .!.the n-torti-d t.
to Northern fauaiic* nd .Lohlil.flalr! tLl cvcr has many only
*
gained ( )
a in Mr. Fillmore ,I"\\t.t that h-
i jcriruinition for wI.III.1 I depritrit lint dett-rt I tho !
or iiga.nfct the murent of1! tile, in ,i i-a, t" of nurd i tlieliwi jovscet to ,c.
_
Cilv. r:
--- \.U recent : perplalN' : i-xcctt.l) and th., ,
Iil [ Ht Kocbe-stcr r, he of .
'either i i" r.ve 1..0
hcction ot thu Union? Not InIul .fl.1 tigm.itie I 11 In.wn t :1 r.l.i..t .. : (' .
'Ollllr ,,
|
j .. .ire
: !
that ,I'rt. If
ZiT Spending of Citiifornu Mr.mjiii f nucL. I I he -. I a "boon' fre.ni the Nuith I Ii t tuillr painted: or II the |JI..u.| *, ,.( l"r':
impriKed th '
rec-ointner.d [ on t >
If retina r''lIt:1l1h'dlrfI't'}
a the
Mirti-y c> country: ; i. i to the South, which Southern III Zk --
) ,
ZI rumored that the Ytllow-Fe-! i onlral't''rt.IIIcaus <.1 the Should! |" ( cliin I "r d-
in of hi. said Ol'l eye.
die 'foil
/ one 'JlCccLvlI. : to
j. the : lo'r""n by viohnt rr<.rt. the ,
j thtablislmivnt of Lind Offi : they w-uuld ". : I > fatc 111.11| the
f' KUJ not I Trmident.
<.e er h.t, mado iu i critue death) : the .
-\11 will aurni th. in SaVannah '1 oJjlttJ If'on. 'and I. that
: tint pp! of tli.tt appearance theinseltes nltxr of tht rti> At ) mprins
| j an invitation to all to tijM.n tle their coiintit' II. ttimt j.rrtn.t thex.tniioti .
coobt! ot
puriba nmam
I Territory, asM.-iubl".d! (. (Cozb.. n: i.i to form ;, and r.d i n nuking ud LaVOC in thul City. !I ( their country's good ; illr.\.1) on the r'lil; j I'| 'the l.ti-H nd! th. ninintt of
throwing the 1 I If nance thn
( }uizcJ! Not hi: Did: !ho recommend, Eec-i I 'J : en- the co -erintof i piac.-,
State .; '.titltiol. tic! sole : an .Yl < "'ra-d! dowti i
+ .1 p wtc' the ----- ; tire ponit/iht) of hit act th | rosjHjnMbihty % III! n-M where. it
I If I upon eti t thin
.tcl ivo ti determine niicthtris ftion t )Kw: ly which eltizriis; I Nnr'Lern In.l."tfcl| jnajrnifiiiie; el'tAb 'l.d.:1 The I I'n proj-erlv \
t u power : ony of M-1 Cpt.Vm.. H. K.nJrick'l Compiny i! : } I"Crt' who Tote J tor it. and i ipliml.tnit iniNu ill If : ,1.! nt hiss don hi. d-i-

.. I .t'u' .r\-.. "!b;'" or ?>r'l 'I.t ..x.t vihin: It. I'nltfl "''.//> *, t'r''n :hNI }h.j !h 1.I,1 J ]o- ct Mounted) Volunteers) \' ", jr i I endcatoring to dcprite! I them of flrtt. ""I"- : 1 j hi" wat; th, first thi'r'i'f t. distinctly '''1. do'ty; 1111. '.nitu !l..,. .1.-.. u" dmr, am! wilj
rlnntlr> the
limi T : :, ; ; : at lu'inc I, tin da! u-r- :; it ::'iin; the II. nxv li '
I .r. t r .I't'1 '. inu 'i tl.f port "lldl I v ijerite! :; t1.'tuw
"J
t >
.w." '111" -"." r' ; !" r* r/ t 111'i!*> IIIth l.-otyp. .\11" ":it'nlii.!t "I"! ; I i'-n P.I.
\ To'ii I I : Iy4t'iI n .1. '.tt.ib III rvxolntioi.! l;
11. iu : :1:1 'oj.l ff ri'i! !' :MI t th-h ; I ud it r flint.-, h..
e -.ce- \ lit tli"ii; ill 1"r.. 1"'J"S


JH
.-c-\
%*; .
\

!-.P) p.

.
-
.p '. __,- \
: -
,
'
._ ''' .
_
; =
\ -._- -
,- -- "--1 -'71I A .... .:.:t;. .. w,- -
1JsZZ' ? -
-. -- -- -
; : r ----- -
.. i 15? -
-

a /A -


I .


.
\


If

.


I i-. .... _. __ ._ ,:
= }: ,
--
-- - _
-- -- -
-
-- --
iO.NJ OF 1UFE\fE. !' \ tinted ClAM of diieaici, and luring no tlit. :
&
-- cute on to ftllotttd to imvt I \
I'lfl. .lui
Ornci or iHcGuv: SchtBt ) I -.. OtTes i tie \ \
I
E M P RUM I lu."liu.: ::Ji: "il"Jul iss'ittitsn.ltUINANCK .

MA WOK, I'u.' July! 7, Iflic ]f fA : \V.ii.. I 1KKUIS: .V; K(XV. .. _- ( Xo. 3.-AlYMU! A

Ihr Qairterlr. S-Mioti of the (;'afltl. Tl'rtT ItY1l \'r.n. and now lauding! (rfl'Q I II tLrII "rll: SUBCR1BIt ha.row ,n Slorr, .ssI| ?. I kJ ilK ttutn a lion inr'I".1| Port I ".11"C'n.I New Goods !

1)i.wouof HOM itt T"lnl"'fM"| ,., |Ild.i! | lr : NLo..u.r. J/yif JfIf4I .l.ntly ,cill du"lt'n.,1 11'1 1 MrklH'H on bonr l, .' |"IJK TIof i, : !
lirUtMi.1' fJioccrii*. and well ... .. 'Ixl. ti\ir
M'Ift.rtIG. on tli* 4Ui inst. tli (1111" I Walk Up Hun Tumble Up ual .I. | ( ; .Idsua l PoiUt | Ii
iog \\ j,...... )Hia.i.ji. .. I Ip, HLADY( : MAl!'K: rGtntltmtn't :bi1IlI.. : n < i.I.I.s? | ) H VthlttIlltlf' H' -
K uutinn( ncru aJol'hrclRftol" i niH stud ? i in .! -
Mhi.lv.. H""h.t'hoJ. Just :11 upon flrg V.i ar doing, .II'l
Get
to
.... I1t.i1Faniy Any way Up ANrI will lut' ImMv I', Port iK"/ ( Mr liK' 'M.\ rMi + tfvUT iuforw .
", Ut, That Su-onliuat. Ij I-I-HH tl.t Pli\u "-", i iIK if, ].. and the I
., rUdr... f.-ralUfM. Ttjlttticr. ar t I-'urnithiit'j ( "IJ. > i-it,. nii'l ]I'r 5114.1| puhlia Karally.)'.that I..
thai havr r.-iI..1 l tlirir i inaprl.f v -;
CLartm. ..r !IIiC't't"C'a.t so you Get Up to "I P. hn. atuKiatrd witL him J. W.
; .. (Ira..enh. Jrwrlry Ii" nL,. t.l.n. *rti. I II I nnf. .d orJrr iJ aTm I Ia .. 1.t".r. i
: which are m ctur tl : coming from iiifvited: Porl or )lint .' i
i to wmk I.. mitt"! to ( j d..I N, and that) business will traAM..
p. -tHnut-ti .1 '
"I.( & .to. ic. fl-oit.
e lor I'r."h. : Vtt' ) I welt of A .
ftOtJ
.
wtnk tli-ir originJ; ; Clmrt r. \\ In.nilu.v II.II.IC that can lot! called lor. And all II.i..l! I JOSE VIGIL'S'F1ANCY I Ij i I (' I Ur|( I.d4. .orID.f..1 I r.1, .n Ix'.rd. ahull: at lhi nmr |ilm-r.di.r.Ur! s :IlfJ.r I h. uaut* and ttjlr I of

.s'I''co nol (*tu .urrvini'r,tl, uiij "I"| ic \\n\\ tlir ..ft.(' ..I.! place. Whiting: Iofrer. Jf _\...u BOOT* A SIIOFS.tu yellow fljjj Kt buImt an-l, upon nrririni! !! M.I C. & .

I.a... UiKt. t lon't l-llcTf it cntur ami at'.. j I .t the QuNrantine Sttiondrop Hnclior *o1\ J. W. BROWNS
f rrolurvd tluiu
:
Uu-y < lu sgiii; ; \ STORE] which h* ,onld call tl. kttrolion of
I Ill* I.dir are J.al'li-illaMy IliTitrJ t.. (ill. | 1"1' into ijuamntinr.OKDIXAXCK \
go I
II.4o
,
&pIticat$41fl.Re.'g.J. puMiigenerally, LIT taken the
They store
rently occtiplaj
thvlire, tli" l>ft jililft-! Mixl i>uf its" !. IIMIbrn I .
- 21. 11 :at !li.. Gr.".) SvriW ... ..rl..ttJ.illa. a ri..w to plrutc Ihinrfh !, UtAXKLIX STRKKT. rriLKKY: : A- STATIONERY.Ftxr I ; :). ".- 1). A. Hrnm-h. by Jatnr McKay li", they Liv. Ol>.D.

'"(,,.rUI PMbIL; 1 1),, i.un"; itnil tlilit thePIT. n",, ,, 'r I IS.fi. .:.. ._ _. _-=2'-tf: Kniv'i ., K.iior, h..i*"or 1 I hiirtiby. nppointrd Port J InH.ctor. I aid orluinl art now t It1)UY ol..irt. a 'large cud .U.eet
.t.vrA PL.. I a'
!. tb.- St,,'lf frun-Ily,, lo tliu cau.- ..I tPEEcEDLTEU: J: I: S (cIlEM1 I: r: : : KI.inL H.,1. I ooNvitp'! } *u-l U-tta. h.tn'l | Flit nignul ."11 l I.. n )tllowfljjf

f: T"ul""aue'c"I..- r :.ju...V-Jty gtg! |U>v Kg I: I uriiKKK: : is JI: T Irc1\: :! .! j.rIf j.r. :t. I l''M-'II..I. Jo"J prominently di! .jiUyfdt and I only GOODS ,

...l.ijiti Mi.4iurY'Miii from Xxvv '), l..ui., 1 III. ,.. t'I' CnrJFANCY I when tliut di.pllp'c. u he to he offiiiallrntvgnitt.d. '
a
lug
jiulihi-.ttinti. .
I .
I c A r i T .\ L p f H i / K; : I .\ ;, .tmortment (
Port ,
All arIIIiI-tiflhIII| | ui.i.t U.iililn' -....1] tnS. tin-. Ins g".llul! of I II ( ; )(jJS.I Said I In'i-ctor i i. hcie- 'n"II I .

H. HUNKKK:, < ;, ,1..1 :-.lIl.; ... : tir$50,000.al I FAJCY: (JOOb i I rftuncM s TI 'Ih. Nnil anil Hair I II Ir".I t.l j nr"rizlo] to pp-.int n i-uit.iLIc .Ai'i'ttr.'l (;rociiit..
-iii l's
t fT.ual.I' "' (, sttt !1 H a r (1 w At.
M.4i&uni 'I'e km
:.. II H.. afl i.l .ht t.t tK
IE I I Ci.'yl, .. I ; :l'!
.. Lo.kil ,
'r oIi.re.I t In t ,I.I., flStI: t ..'. ,.(,.4IilSg. i:'l ( Ir.il/ ; I d t'iti", tlm :.IMIC! n' th t i .il.OHUINANCE !. u"fn"1 ae.l'utl"". .
---_. .\ \. .\ \\ .\ :'\ .\ 1.0'VTF.UY !! 'Jj'I'' .: .,f al 1 I l 111.! I rPfl4iIsI| .
'..lit' t. :,* (.11".,; Cul"il" { Xo. & th.lutT unttly Mi I Iicinci:: 11 1.nrc. ..
ZJrOI" 111U1I..n.1
| MiHiiiU ( cf. U-
| il. r'arv I [ .of Ittl. ril.l Itthr .Cf.t',1 ,1/ai.irn.i. 1\.1 IIC\ \riler. -J !"I 4. .
] I Put Ho-jts &
MMII l., ih! I Cit: ti| :Sat; .. I JI".I! I DRYGOODS. ; )'I I il I r u i" Tit .. : of the Port Iii" 'j> Its b''HJ'oy Ollal l

L.prs..eeit4tji...." ;ja a itgk: .....i,.". somim: SILITARiriDiiiiv\ \ ( ; Lomn: :\ :: 1 J \ : "",1111 l) ,.,/t. ('tin-red by him to )"iitc.rnu.l '. 1ol". IlitU d C ip', bhirti, :.c.{ ,

I f L.t'i! !, c; }
_. -- ._- _. :-: sit 'I,. I ''rlI.: : .1.-". Set,1, *u.I Candle'. i vhoot J IIi'k" Stationery Pxiott OiN: .
I iTu L* L>ru in tl., .. < it\- ..f Mui.tg )tnrn.. AlI !IaI 0" 1 fl.ij, HJ "O"I :aft, r I thvy' JI.H'" ( Jn Ji.iit *. .

-I .' Notjc.T I I I arm. in |I.I>,ur. 1111 ;; I 11"lil:1. Ti l\.; I, I I'J.\ )' lip-mi. I P'iittirL'r-t.L t i o I I'oiijl !* j 1..11.!.-, ;:.ll. ujM>n I tin? ix Iron }/rnh'j' l.tCUila! Funrr Ar- ...

tsT: e.. ti. J.I 4. otSo-J'I.. 1I! l;. ..".. I'rtoi Kifdny, !Scptrmbrr I ?. SAO, on Cotto'l.l.li-. ". ,Midi ,7.." "s, AII"I,1 N.t'a. ilu IlilIi.1: of HiiV .ui.!i \i-nKt-l I"r ruwtl j jI hi- ; I ft: K.. \ LADIES* O' 'lt .p.I .

)- ii 3M lulMO) "'"l", i KM',,,| .," tI Ie.. :t.1| 4v_' ..( .I..i.h. I tlic ritiii of MM- Oit>ili.w. r in r.-. .'.. \011 Sli.j'oLite I Pl.i1l.rt si's \VAt. ,InI :I .I'I.I.IH".I !! tl th'.. M.ntcr or C."I"II.I\r.l. L tlitV tine Frttich ,f,
alld lJa ,
.
;
t I b.f J.i,.. Mt wn<'Uiti.ileL. :JJ .bsy.vItilul..r'. au4 '\If IUI.,. II REAL HAVANA LOTTERY I \\ lU-i Fllh! !. I'z ti ti '. .:1Jlr ,: .jI1 .I l'f'II .\, .1"'rlll, .. tint nj.u..n t.flin ( ..Iu.? 'ttmvupr,. *n. .,

'" kt.ker .trurtty r..rAt tir f'rll''I'.1111. "t fl &.... '." .\ 'frEI., : :., \\' \ N. Mnnr.. I lli.1 I.Mcn. ('..t. Fll\.I.I I.s .I.I. 'I ut' 1'"":."' '. : 5. \1/.1.( n.* to <. !i-niiin.! M, I h.nllh t) tif I' Sfrvirs.CAtflLtus
y : J... 0,1: I I M..i! V'i \)sIakty. .. 1'1' t l Eml..1rJlil: k
I .
'
"WI.
*..>--uti" h'.I" .,:.i..t --' II.\ .,...}. I- ," .tl. : 1I.hh. .1'tijj" I :.. riw ".II.i.| iiKtiiii-tioii* '
J. K.: \ : nULL A'40' Sll"u TO I I', i".1! A 1 : I ..tItI&.S.I .111'1"I"; ;: } ]' ". l h i .
r rll .nj I. n Mi.uirr. <<,-. 'nn,.... I 1.: i } :* \\If. tij'oi 'i. i x itiinii' .|"] in Miitti? ; ar I. .

1',*..u..u Ih, %1111. u( |I..t Jiartl,. ,,,J dm- aa : 200-00 DOLLARS I li: ..1.I ;Mtl-'ll: .llli*, "wr.! .V s-x'''*. I Pi-itrr nIl I AlH' I.-, ijiuii tin-. iMn.ix, ..f '", )li i : rtli. ;IC! nnil I" I t i i /r. .K

.. .Ai.tI,* *flrrI.te. fur i It.4'.'s ,. ; \\' III''I.e I '&st&jIu'.1) .. ,.....1"0: I., :1.) .. f"I1" :: = I.; .Mj.ii t>, Pntit\. I '1.lli"t. 1".I.. !" .\\il I 1.1.1". :t :i.iliiu' (tI..t'. I I I. :. M I '.t'r. '' -iiitiiHiuKr.,, .1' 1 liied. f\.tton

.,a....-.- ". h"l. (rulll Ib. 'st..LsrsgtieJ. fur I ,1\G'11\ 11t ( UIii.>n ., < '.f"llllCli-. II ir.1/low/ f''t mill. S.1\\. r "r A'4'-i." .',.i |I'i\' t'I ;!\*:-ti.l; I 1\., ti. L"-t> rMgini.: ; \ Iti.rf.
!
"I I i.u. .U. Irr.\T( .StHIM1: r : I .
,p., w Uc.j. 1'. .r. HI"f!. A.J 'lilmik.- h""I. I.IIII1. t"'I'I., ,\.t'r" I ti.-! I rcitifiiatcfir I'IEIII.: .',! Plum in LimnJ
....,C' .. IUtI, ftw d. ajn.e.IL. i :'. 1"1'1 1. 'I'| ui : '). )is-,* ,. I :T : .1. l
.,. i 30.000 Tick( ts Only. S. IIML'N. J.!.,' I ,' ..\ : i'!. :in t.il of h..ilth: or <>lh..rw'v.j; :.inb :,. IPJk'f.. Hlk Itnhnu Si'k
rutIie .LrsqLit ,
.....s,,,.- I.., tbf *"Uiv.-.i u*.fi.i.t.asq.J *gaiiit ; 1 Int... .., t..sAist. i i. fu.o; ,,, ;i- ; 'U", .. :" 1'\1'I,'r". LOOK HERE .flli.-I! \ .-.'l l l-v .. ton ui 1 tit.ilir, I lie II.. f.r M f 1:11", !., I 1/, ( d Silk Mm tlli.:: .. -

UJ-:..;J.UIlS OOI.F5IIV. I t 1 .. :2.VM. .. ) I.. :!:'.lJ'J HIM *. VI I J J, I. I Hornando Friends. 'ii f t *.;>I.t! ,i.i s; it i: \ './ iij.l uti'l. r 7"i toil". ik! .. Str.' IonnttArtificial: -. pIHaS

.11'1'| ''' ?srj.t. fl. I ldic; ?,. ;, 1 .. I :.. .", i. 1 .'''''1 IIn, I knin! I'v.... J< tltotit: 'j '!'nMIDI, .I t >?,"..H"; if d't ,'I ,nt.r 7ft n,1, 11..1| "i.i s nri.l PUin CntnbiK-' e\cry :.
.. .. J I. .. ,' I
--- -- ,I 1 .. fl....Mt .Ia. 1",..'.,'.'...1 i. CUIII"$ 1:11.1'1-: ii. (1' IIKL'LUWS() & co.( ) I'r 1 .'.", 'oil-,' II,.. -::1 ( f $7 ,'.(O; if .f c"1! .!...iriptiun, nrnl }in.1 .

Admlol trator'a Notice. I '" :...1(.., IaI I.....,,' C.I.u. 1 1'II.r..II.,. I .. .r T l.'O.: I t .n-, t ili.-' "um ..( i 10.00 :ai.d i.oinor. r .\ c.r w I 1..1) tl.ey wiU: iei! M heap I tl. .

IT AVISO (" j1rAII; ) ) $. urn. ..r Aa.ui.tr I I, I I' :t.'""", 11 :II I I.II I.IIK I l'I.I 1 L. I 1'.1 I'OI'I. i IT / /L\ FLU/I/.t. .-; 1..r \.I.i it I.. r':) tiirt, i th'- I Port I IU JKC. ; 4.fctnpr.t; lt wi,1malr| or retail fur ('..I of'Ui.try

L Ii.."." II.' .. KU. ..! Lis-I.rlll' '.1.. ..,. I :.s f..II..1.. I 1.-' 110' :I.l,1.itI. I SI"-,* {:! t in 'cHu/y.-I'r/n ,',r .,. :3LALTP! INJ :or -.hill' I iz\\t\ It his ri-nip*. : i I..u.a... Al! they a ile i a t .. tin
I I iI1.l..t..uh :,'M'j .1- ,.iil.luwill ,' rail 1 ; .
,
.1
,' | ... It" t jrenrrtlly .mil' .
.
.U .
e4lUIII. co'C'.I. ,I.'r. / in.ill I .. i ,JiV\V'J j ; | | : V,, rt V :
.
.. II" j' > (;.Ma. IfrucrntifttrJirnrr.. ij'tinW'tri C'UI.IIII.i. ..1..ni.il\r I 1 touj hat
.tI.J f. MJ ".1..1.. j i.L0 imiMc.lnt, ,. .. .r. ;':.'11'" i READY MADE CLOTHIHG. r./- I ll.1 | all L*.n | ur>

I WrIt. "naill_ |Ii., ||'J|!: ('//.1111' aii.M Hi.IM I', j ::\K. ate ;:'1....'" t Hint nil! "t"r nrtitl.i ""'1 ,' itl"l: ', \ili! I th'-! ihoiiwhntMtr, .Ju.1 111 IIHX-.I within .la
.. will/ |,rrMKt *b.-ts wit'us.. | Is. |IIIPr |I".irnU. ; ., I.'nox I 1 ., .iii ..n izts.I : I..IL ".''.. \ .."!.. ,W"/i/y/ kfit it ( ''/" si.itiiits; .11" tnki-. I'!" "- 1"1\1, 1"0" c:1: ....1- Ir'Trrj' ftitlc.V: ol.l tll'm tiln .ru.

.< .| by law. vr II... '.,,1,.-.. .11| .U. |.U.J in I ; if Sf.w.r. ".s I ". I ''. f"r '..j \ .. I a's I I \\r.Ilif I rn' I. Ic ,,,,",.,.
f4''I\\I '
I.", ..! llirir 1..4..r ) .. ::'''.' '' ji .,''' .11' I I.''Ii, 1l."lt. :11"1. r y f' I''I'J' 11" 1 1 "1(-... I ;... .Nor. 31. 'SSAdministratrix. !
C.I
'e."r" I .
.
4" '1 k. ?\"'". I 1..II 1\\, i l I'll. lit Sllut.! :| '( >l rTh! Attrtill-ni 1.. that I i.f i n..I..lk.1 l iniiji: 1 j.ui iii 'jl'\til..I': 1 l-\ i I --
JuIJ'iI: ... .. .. \\ !I..1
.t I rolll'I'" I" .... 111)11. rv"t.CJ.|;1..i! \ ". r. I: 4 4".. :t..i, J ;......., .. I.'''''' 1'.1..1.! II 4t.. ) > l .II., "'15.1 n.'inr hIP* |.iil.Iiitlint: lliri !j jI hiPoll I III,'IH ,rli.r M' .if. -.ii'I. i. \i > j.t Notct. f e
t3 "
-- - f 4" I 3.j I't.wsj q. ...... .. .. ;'..'''', I ." I,, '. I:. ,.nr. sd ,i i .V I ..s r c I I .I ...hI till-Ill a .1..1.[ ... III' *\ situ *... \1,1,1.. | 1" H' .)l.iil I It- autI'tsz.I in \' 111. I.\ 'Pill.: rl'lt."fi> ; ." JH.: I... .

r//A- .-;C1A'.V'"I.I.VIC.IX.1 : I I':!:' '' :'.thN. .. ... t.'.1o4" /, WINES SYRUPS. !I... .. hs."| r ;.IS: tl i, 11 ".ii.l 1"1 Iui|"-i'd,r; .r.l| ("r.1)i tuihi 1 Iris. .\.I."It'.I.lul un th. Fetal. if.Ii.si. .

I 4 .. I."' :t..I.. F" & i, ; ,w'flil. ll..- ', .tilil., ;, time ...11111', ] .. ) farn, "t'. 1 la'eif Hillf. l.urotlk'li Co.I dt...M.
-- .. .. .. I' M J ., i.l.i. NOTICE. III I 1".1.\I inii ,ctir, In nil j'IKDI.H' hatli't claim
4 ..... .". it, lull: of ,
., ,
bO" 1. ) U" J.H\ use rit'ty ( O!) is's.
lia % illinm 1
II {E: n.I. 111 .
TWELFTH YEAR .. .. .. I ,1.1. itii Sj-rn 'U Uli l anl 1 ntntr t-, )l.r."I 11''j within tl.ii .
--- 4".. ';U"' 1..00.1u .. .. ...uI ': llut" .b..1! ; 'I' i'rL .1.| 1'1' uj;;'.nt !I. .!!.,.t nil iiiii...1.1. '! hut ,,.Ilil its) tin.Kf l.i" .1..11.t .. MI "C'I .,.. |.i.-- nl-r.| l.v !I." ..r thrv. will lI l/. !I..,..
4 .
: ,
flXJ.' Tl/uCKj.\'Jj }JULL.tCo.1 :I 4" .. i'" J I.I'II4b:,.... .. .. I.:":'''' i ,,UH'nns.: : U. I'm IV l.liMilUr Olli...i-. Hi. l. .luh .:,! L..I |. .tu'i-'l: nto ,j.lMih, I *. ..11).1 1 (s'l' i ,. : ,r.."I M I >A.N: (:.\ %}\ Adru'i. ,

J'U/'J.J. E":: e' .i.e, .. .. ,..fJ '. ".1 (,rs', et.t 'DM li.lll> JJO.M.H.. 'ulift, 5-u\at.l: I, if, UjM h iMiiiilli.ill' in, : June 1 11. 1K.C 11-tno%.

I I..$, .. ::'1" :.... ,. .. :....., I sI.: ir. C .t1., e. ) lOtli. MS.; SI: I .f'I..ll.l. I tin- ":11' ,11.1! !: t.o f"uI.lu,1 in .-ifU'lilltlotl -- .
.
I i Mi
S.w
TIII..ld.
I.
11i. l .. rflli! Annual Yulumr tin. .i<,.t"I' -- : 11..1 1.1. ". : to l.tllll."KI'l.XA.NTl. I ADMINISTRATOR'S NOTICE. ?

IJllt Ja., I .OOt) "/.. ...",,".1.0:1 I-. OO.OOO: | rib1..r.. 2"1' r'i
I'u'J.ti"lI uuict.iei ua tli ulPw44.IlI.r )j. : .V n I /: N. I \ rEItSONHhaihifr d.mand. ti..
1,1 ; [: 7.Hi 1 1. :
nrll.tbr i ij'l. Mho'r\\ TirKrti, $$10; hahn, $J5; qa.trlrr\: U.} 'II 1"1': : 1:'','II.11.1. ,.. t : tI... r Iini. *, BI.ldll'j.jII. : : X :.'.h .., 1 (' Urown. lair .1.ln.t. .,. .
J. poit of ,
Mni
4rtl Cuwmt i > H.it
11lH'Il': AMR1s't i. IL.1l.l \ | ri-'iuirt-ii toiiiiku .
& .
"Jilh' l't .
: .n : ". .II"ghi t"'us.tt.' !Ir. ... !. are .hrrebyiiiit i'otstid is.I. ,
;,'11UT..l' I'LUlOIll'\I.( ( 4. ,...".. '"i.t3j lif"H'r. iU:..;j;..i .. ht' s ititrI tlull//.., Al ,i'I IVi-.ui Nut': I slIstria| I ** r i lliovtn tlu-M! lli.-il.h} I..t'' t'l thf' i! I. tlie-n ti.flieiiiijer, | Ailniinuir,
I I it..ii..* ....1 l.cor:.ia J Jwi :"iif. hal! tX'-tll/ till I lIt jami. utt.s J n.1 ror.
'oO .n\ll.l'"u j"f.rw.l..Q liMtrof .I\!
( ; P rIstskg L.a l'likl I I .. l 'ui hi I-, a-tln-r 1.1."c'1| iitthrntitiitrl. huts, tl,. i-retcnhr.!
< U. Mc-Ji ....f< In-Ill.. ..Ihrit.I ..:I Ir t ii.: j J-uL/n-/ I L.. nl>uvi. rtl.ruu | /. .'... J.1 IS tl! '." .ifi I \ fl'
'a"I"ua ''iiU: Chruiic All*. C'II.II. i? ( .i-.e.s' o.grt. .It1r" t : = I. I tlm ni.tiie ti i in liar ..t
'khlili I I f..i the: I Uiil.lHin, \ .",01 1I.li"'h. ..t I.t. In-*. : / iiniiX' ; 11:1.. I.Ila' b.-in j fun-. -IIIs1' ;, I""r I .j.Uad
\t..1 ) Unl. .
I.uut..lur.f.h'uhur. I'ntcul. In 1\'I"r. 5 ,17." I i. 's ".,.if'sI (/.. ( r.,...:, J.'I. I'sI.v..! : !. l I..l: t fill; i I !r- M .\si'I all |>rrurit i ludrh-nl ti
i .. I t. I "j-ilnl-. a .J I I. iliaiui > .'( i.l.t.nntii' |1'/1 : : .a:i\ u Is' i u -0. "i.ill! IN- iiiI1
vNtkDIi.. ta.iuC'.r/l.t: :. )1.11. l I. II.I.U| intirwhul IM IK- I "\ 'iiiu-M; iif ft 'i! I I.tit'. me ,.. ,n.L.
...!. ,h<.liKlii' olTKAl'lU .\ J. >tJI.M: I I': .1;r. ol .,'.. u.tujhn. n. 1., I lirii, "-jim'i-.l) i I Iriui :11..j..I.!I.. unj oervu f./ tI. .II'II.I.| : I riot xrri-.lin' tl.t.'i- i,,. .tils.. '' I'.i\ infill ti> r"'I'rlo'. : ift.n..II.
I IICW-t. .iJ',
.. .I..ul.al..t I of tti- .I j'lUi i I. (' '" -. Mrt ri-fc ,. an.I 1 liiii-d; ,
t. Jtire. .011" ". "u. u.i lll'ult J'.il : not i\.l I ln-ii'R.| i. ::1. .mr .. I. '; I U'U.

U"I".rh .,f t.. |'.'Tt-"TS: Crahi an- ita..i4.1.h..I .. heir 1 \ .\1.- IH.IHMI '1 Iv krlMl, .l.u"' t' ini- ly 1 I'a'.I..n. I itt:;; tl'l'J.1 I tt I ihi-.liii I: rlj\ nt! the M.i\ir. [I f -.1It

>> ..' .-ri' S ...4:.. I".hn 4 "I'uu. II 9 3"....."i. 11C'i all -.. n full I ri7t. ,ni.il\ !.".. ,; ...I'.r\ ., t I'xi I in' a I !,!! Kouin, .i n Irritit : : IT pin..I..tli ,l a h:1: t h.L. t liJ! in id.ul/ h..t ritllloil : ;1'KI'IX \ .T. No .\I \' AXi'K" : 0 ( '(' 11)N.

''ru. ..f all Ihr ".\1'E.'T &.L.\ n..... loJ/.ll./ ,' ('(.roxiiiinti..!,. --u.nkiii,.; Hi ,,111'HHI I'.r. the i Kxci.jl: .tiki..IFWFI. .. i.*..., AI.II Hint I llir !>..! U .nut .1",., l 4S >" ith ....III..r".I.,, 111' l'o.\-'I t"i ami\ "inn. sr : .I.l:| om.on shot.. .1' I A .' \v ) : ? )) t.\rfTrf\
rw Uj.iji' ) : I Hit I ilia* lt.g; t.V. plarein |1.11'.1.' ..,.d.r '.1!< In tli.- I"l\ .1! : alaI 1ttr nl ttvir I Ipi. pnvnr ''l IIUW" .1 onrnr
tf' 0111 tit :oL:UJ E.o.: he, ,. I ilin'if.ire: i.rlnvJ., I" ...-- ,"., I if[ Ih, ,' ..." ( '" ". ,,:hr
I 1111'4'111.| .: Ji:.< t ul t.'J on. Ciii.iui.-iuiinf .1 I P V. '. it in tI.' :;i-, ,' .1". \ -_ ;. ".II. S I'lt" .\.L .t...t.I.lo jl
__ ao-u. .._ ._ ....*. .... .. . > 'f'
'" .1.'r I .
t : ttrttces.'" i..i. . nt\.r. Aln!.' > ..1.in..I lit.
..1 *ul..crit>.-r.. .. |.'lo! '" -"2"" I..r IU. l-i I' ; v .::1: V.\" NM.I..I::' 'T 1-1., !t- 1"'< krt: ;i'I..1.1tt l'.n;;-? H"'r'1...., ,,i1..t ., .. .r'lrr 1. 1"I.li..I ,I. iliif m f"rte, l ;.1! n' tin,1 : t..IIt"I': N r' II.i. t
I I .1-l.ti
.
J171 l-r thr 5..d. 11.1'! 'I.., the -<-t > 1 I. l.-r thr ," n j...,ii'I'j's i-t, j 1.1: "r. :T. w'r.I. 1 i U.IIK'I :I wtr'fiu.'i '- !\1:1"! *. I .t.f. 11". ( :i.S iMtl,,.$lv. f.'l. l' .. .. ....1.l S Hit, T'..">, ol.ifii I Ii..- ot luri' mi--, .I huh1 I Il i .-. \.I..o'r.. a.t'r"I.i -1 ti" F.1.1..t \du! ,
0
ur. 1
I I
.'h. tll'.' lor lh.. Sili. f.J forth.. i.tli. ( >. f..r .. 11,. 'ul.-.. A i.1.1.1 ..r.1 t i .,. c .11 t.'lli A'f:! ,"li.4li; "i tl'!1 !1... .,'.j] rA. .ii f.rca l-iur.I. .," .'.. .: in .".nir !."t..'-. li-wj l 1"1":" tn t... I,.: ii''r.ss-.l, tot i M ... tl I.o : nioths.n ,. -1'1. \1..I.t.lirrel <.11 to ell, rPu tVui.ty.' -
.1. uulic
Ibr ;ih. f... f..r ,I.. "ili. 13O lor the Will *?5 .. tiirt J. ))4, Pr,..., niiuilaiK 1, ;jint.- !Ih ai.in. :A "i i. !1".1 fur t iiirij praline. ;,.ritt .1 1)1.. ..I'! '.i""'. i 1 tin-) "':.jun\! j sIt, nti'l |'' .. tin.-i 1.1 .\ j jif.l'ii'4 1-iiinn" \ 'Tea,iiI I Kulate. t.< !|I.r..nt, b..nl,h.I
mjmiiit
for the U'h. ....i fit'for'th.! .l..t! I'r atrl. ; .'. )
l-.rth* loth f"> r tr 11..1." ". w 'I lIlnMA-1 r ;KIM' ; .. ? 1 ( > lor "-\i-rv t-tFti.-1 .1'' thin use l tv Taf or tUty
1LI. Fur ..l t. lul.. t.i f'. ....1 upwaij.thr !i 'lie! !.v<-l. ic, ii':, r-L an-! j ..lml.'r. :. ".. ; I'IC tl'1 "I .1.1 r'.nl..1 .
JOSE VKill( ; I t :\ ; >: .i1I1IM : I .'. !
ot th,- M t !l -
hi'I! I. ri-ti'jii I t >-r.N.h. : str
M
.ulral.ll".I..c I ,,"I.\ I. '" :-'III .e.II 1"1 a din'"li 'ti''rI t'-r d.t11.k.. p. :I.I. Il'L' ll.
<
WM,. It ll- ','.KLiIf'iV:
f J .... fr.. 'ot OIli.cl Iot.1 .I..u.n' I.. ih' ...nr ti-r.r 4 I 1'ilJiu fmiu I ihtf uth'i MM I 11 I.I K.OS "IIII>l.V.\X'i : u M I. .r
.t in a-i\ .1..1 T .IMS! .:'u'' :: ;, i *,"'; .tu< it. \ 1ST K \U I (I I K'N: : -A'.y ,r \ ".t I If. I"..';. 'Jno:
.. V
.10..1.l lI'Ttlft .1. "i.\! 11.I 'I., and I dmwu J
":'.. J: J llcrr ar ft." .ttar mini r i f i".t r.rtK.I JssisrV. 1"5"; tl I TI' _
I l'ii K: .\I\lt 111.- I 1.1'"I' i :! I .."1..1 ii r :Mi.y v e" |-nt MI i'i.riiif | 1
A.1 \lill.ltrl I ti. tl.c .UIi.ii ) "I
(
1| 11.1..1. niN ini,ai.t a ..t ,",:! ; I.. .. ,.
lull! I.r.1 It'i tits
.,
|I..r"l I tiii' ;a. .t : NOTICE. t .
.
if.J 4. tl 1' f.r..io. .1..1
:
AM1.KKAN oi-nn :
Iha ('IJ: TlnC i'l.ul.'i.I..J.| '' i-j 11. .t. 1, 1'll. U. riniinl'i < ,
#)n.... a wek. ; 4 r'r nui.it,,'r mi.tam. cijilit I.*, ..;. ".t- I '....I ; .:t.t 'I.' < ttlJt!. ,.' .1!, ttII. 'I 1 !ill iit TO THE MILLIONS WHO READ.A t.the\ lluti. Ju' U-ri.f'|t... .li 1'.I..I..t.Uu altir d.i te. I will .Pl-lv! tw thi' J "
L ,
.1! tn i. .
...... ... ...1! .. ...., t .. .t-i I :: ll '! l'.n t an a .. of Probatr. cf Hill I \, )
y- .1urt.i |>&cr*. ( .i. ; *iii.U'll\ l < "'I..t. a .i. i- : I 1 .r' : A.l'iiii.i.Ua'.lo-i "f ill" I .' Al lr "f .lo..hu_ 1'l.ttt. .'.111It oi-" itir. or .1 :I5 :" t.r II.'- J.t:. oroui;

'1.I..n.II.1 I ..hu".., lilii.-j'n.l! with >JAI.U\J.! .1. .1.1 .' I.IT.I I I K: .\ 1\ L N T1I I: I It: iitIsF'1 I t of .AiJ Jiit\ .1.! '1 1..."l ", !.'n. .r \\n, J:!l :illo\\ ativ. : 1',1 oiji 5 ''unt't. f.r Utrri tf .%dtssstrat on on th.
t111'.I I :. ..:-c.I\\"I\-: .. h: i-f : I }'. I I'IIIM-. !tat. ol uiJ Couulj
11li I I'ttl.1' \I. 1 .\ lII'c-ualnn 1'&zC'-.I& i\en i I I J'. |iI lrl.ATT t '' 'r : i trrtJC1'I;:. :')ul."I.i..".. !t .. '''''. l.r..I. 'j.: 1 t. -u..ir.-.lin \iiui1- r. t." 1 Vr.Vi V.liKhn: : lAMIli\ \ rvptrn.\ '. 1" : "'". ln h.ol 'lu.ikif.il ,, .II t ..-. J lit
Mit n' ..uiJ ,
I -
\\
VT I for .i\ uiwi.tliri. i r .-..1.j c'. i..r "i\ inn ,is!*. ; 11.....- .1 lian' ii.f ,h.. 1.i-t :_ '.II..I.| ill! l-r l :'. -. __ : : nil?. .1 .o1e ; ..r I AMUKUrAdministrator's : WOOI.1P.
'- .l ; .lot'l.iiit'.oii\: in' P .J I to or [pl.! i ,! t I ltL.1. (.
14. bar a -ar t. pnuini <4hl14| S uiiKAllx tli.ltuthi HUH .\ j-j-i.Mu.at.u. I Iag.... ..-".s4 ; .\' ; u II.I'.r T'np""t I. :: 1.
: .' r 1.TI./\/) ; : !| ) ltmBT\ERMIIP.t % ; : to tin-! -- --
injr I t. 'L.". hi i'iei "J1 .I.lJI.1 t JllNIl 11u (".'ni \vh> i.ii- h I, iMitu-, or in t ri i ij-.r'l:

*M*<|tl.rrii.Vrttrrn ....1 4ae.i4 nm'i.'l., "i, i C ff- 'I"r: tl,.t .\.i\ 1'ri/.. !i. ,. 4I U, .: 11: 1'1'11' I : l | ''. .1"1'| ." \,110 oinl 1.i I.i !I. I ln-iltli: I .f l 1.1;* t-r.-w or j.jii'. Tl' I'. or nho Notice. .
,. .1 liit" ". 54 > '
J'..F.I>1GXKI: >. IrtI "
.".1 |I" t .1'\1 u. I. ". t ttttttJ 1. iiTfuuiiik. l'OrtnUI''A. i t.siI .ent .!.I.h -U." ) inn a'-tl) I .1"1 r" 'o 1 li ;.tu wir '11"1' huill .I.t".I..l
4 i...... \ 1'Il,1. it'"l-i. I'.U i 1 nn Slits 't' .1i I || thtl I ten* \,)iiinttrati.'i (' <-f \
f- who' ll'H' Of
|
.. | v .C.t.nT. AM. 0 will I I.y t.'llM'f 1 "".1 ottiiJ thein.ittn' *. or 'i" :
,
letter. uul.i! I,. dirriJ'-l' (1-'"t pal\ Mit.: .lH. :tI.L Jt.I."I'Hi C.1 l.v Ilir ". ,1.11' h .
| 'iej.atet\ nttrr tie .|/1.. itij;-<.lhi-r I'lllr* ii' \ Il" I I..> .r..rtr W 11. late of 1111\.ou tss unly
ills.js.i'.o
Ml :N N .V to.VJO I 5 t\ .\ 1..a.1 .1 l n it..i .,,, tl. ..t inttl .1.11. "(>till F'hiiT. Inv, tti._ :itits.Zu'ti" "I. !
thf IKUH! tliuI 'hulv .U\ a, l.i .itii.mt I ""."'!. hereby >1:i iTe.I"Lic 1..1 j-erton
.... N. \ .-il .I .. tht h. ,, .\init L it I Il.1.1.; : ii.l! lr.I -s.l. l.i or'
II 1
I : r II :-1 l.lrlll't'i-\ t 1..1o; a'g'ie ..I..ln. .U' u < \i .11.tl IIJ'1.1 I lotting liitiini. ..11..1 4A5 1 l >'atr.! to | r,'i i't

t ,,-\1....I .. l'o .N A 4) ale .a'.I.l I .. ". : u" ... ..' ttr.Ia' :>'I lnI \ I.. I 1".','". LIse 1,.., 1 Ill I :M'I'K I : : VYl'-lI : \\.1 1 not e\.t..I:li .: .J month. .11 llir t 'otltiM: S itt,,n the. tune pirnril..l, t> laws ig 44I.
All .mi,u-o.ui oi" sin I th I <-< !".tl..l- ;i. I I"' I f.A1ittinitrator' 111"1 )
....:."...s ill ,i.ii.' .ii"if. :...te.It. Iwr !,..S linenftuu ., Thr .1 ,nuu,i i 'r".r.I..! ,I l"luf'| I! i.iuit..i! .I! .t nrv% tr; .lly..j..I.1 ( .I..j! 1.1' :> ) -.7. : i 451. :.tu.I l.M) .% t 1:1';: I..t .. ,..,....II i ,;: flu4.1 ."" n ill te. '.nrr..1
,
.. l'l .et..I.. milliiiut i Imn; ,1'1 : j ( \ V I '
.1| I it-It
> Ix Ii. .. ,li.. | |tt.i tin- 'TI.11':1 1:1 : 1..t: ; i.. !Ii of! .. nt tlio il I.* .1..t1 11Wt.lL.J"'r '
ii"M.t, -i".n inn i l'\ itr** I'n; Notice. I>r i .. i 4 5 ry > ii. i .
< 1 .
tlir I .I! Ilirn .I I .
.1|
(
If li"ltl' IH.J.I.H I : "
1. rra :. .
( Ul.lUti.l I Uv>. .t|.| |i4 1 l.r rlit | eitr'.Vj : 0. ; .K..I.| 11\ 11 t
j I ,.I..,. ... ..1 h" il'' 'I.>. |I.II"<' *-n 'tii] 'i r..1 1 sIis'. ftuJ t MM.l I :> l'iM) 5. 1.,1 iibtiin--I lit i'r. 'dh,1 ., t.e M I\'H. j .- . -
.
It I slnJ HMVrU .
NA1I1L ((1111)E i 1 ) j 1 I l'i.I'r.lilit' itlh'rir.' .. ur i .11.1 I i"..t fin' tli-il:, '\i v,'..... .t ..! ..'. '.,.:y ttntrIK r.I 1'1" ,1 I A.niiiii| .trnti" "ii "" 'liu I'ti'rVillimn ts.'is'' .1' nlMMNANVI.' : : N,.. 10.-\1'1.1.1: .f /.' /: 1.'ILOTISIO.l. j. s

Oi-l. t. I... 1". 1*.. ... i \Mn.I.'r..1! 1 tin'r t<> alt'. r f.it\i\ \ lUiim-L. lull-'' .1111.1..1.. .1.' who h.ill 1 ii iiu'4 utv IWM.! I STORE l lt
'
-- I I JJt! 'iir" i ..1.,1.r t J 1'raII ,I. .1..1. 1.\ isa I'S r 1 .1 1"1 I. r iii'r'oii,

TO YOUTH. : >'AN' A t M. .AILtt..a. ftil in'i'r.r ol I t I... tune. mUli ili I i>i'nn.ri I I...... l.a""I* 11.11,.. t ADVICE -\r.\ 'I."l\ .' t I I MK1,
..T' :I IIH. .. Mi MillN 1. 1! .1.g ... \\ttno |I.' ''faillitill. ftcinuiili 5 ...llh.-., within, tIe 'rn pit .,..1.11 I \ h.s' ." ,i'..t-oi, '. .t.ll l In- i"I..1, i."t i\ j i' ,,i..t I i-t'ii-r' ri.,'.... ami pn.tuioii*-

A >DM J.i..I.I..I"1' .if i'rmil".! , !
.n. I : | I .
sit :1.1"
I'.II }
.
-- itt lioin., DI ..'.t-oti.I. In .Util. t" c.,,.U'UI.' a,, hl.\ "< ", K. iW"; S .lf": ."t. t1 I M.ll.
t I C; K: k T I 0 'S TO( FARET : 111'1' .. tinr !II.
I I In 1 ,I.I l.K&rriiloiH l. 'av :a 1:1': l.ot; i .li" 'lOl I '
: i II'! ) TO Din JUL. mcr| tit Mr, I .11"1 I I ".I"'I''i'"I> Mh17. l ." Mi" : : A 1 Ii..H i! vlmiice rr.v1 i anil! h.nmvm.sfl7 t

.a'1 .\ 'JAN>> .\ '\I 1 1'1'1.1'1') I .i-): 11H1. ; .v ..i I' w .; II| ..IAu.un 1 '"1 of 1.1 \t l :.\ or.iHM'IV t fur i-.nii ll.ii.li."I' I f-r I.II.IKrtrr! \ :alur
I1.i%. 111 4 'f i I"\'III.". .. tin 'nI.Ati.ii.f I lit. 'II : '11- l'r [ Httu.i ..U tinllo" mi; nij' I Iincut I. : > ..c.f j : \N''K( : c... 11. \ny 'u l't''I, 1.1.l :| .. M ..v n._ .I iijr.. P tf (I.
t I .
.
RULES \ i_ 4', \ii- ..uI I, i : f.. : .r lu 'llx-"..1.1 l! of JtrO l.f. in .. rirtliiillm < .. : yM\. I M..nth'4' nft. i .1 i&t' ... .'i. will I 1..1 ; I I.i.ist'I'.i''i'r. I 'sI.t. -r .tls, r pi-r-; .'. i. !ln-j' SALE.- -
.
I at!..a Ii.:.1, l.ati'.I I ltu.. Sni.l \ H..IC. !. i-' m.i.ui.l*. anil.nhir, t" *hi' Hun .In' I Ie: ol 1..1 % *..1 I w (list"I I., FOR
thy ;
IMC itii'l"I" t .v "ii itpoii
rOil Hint ( I n )
,
r (; I and
.I.t..II. .t.rC. I fPHK: M I.V. I.t'tII1'.iP.! r
orr.
.
'u.\.h.) I to I IVlir i ) .., l tI.- I .I l .
'TIO'" or in: I.Tn reifi : I".nr'. | | .., ulliiu .I Hi' il l.svI 1'.1. In I".II'r ..1' 11.1.1"1.1. .'\:until.itioii. >t. ":. .1' 1.1.| sh ill I I'. j-'it in ; 1 fnitrne.l J'.irAf. t '*.,n S'Il. ..
rnEsEItT I 1..11",. .h. r. .r4 tnr I .. .l>,.1.| I..I..h.! SiUL-l-l, f"1" "t. 1'0'1.' I "IIIl .
1'.U.t'l I I l.lllxll.ll HlllllHlll '|' '" | sis lllg rtinlnulliii : \'i-. !l I.f, i..- nil-iwi-il !. 1 I W u : : !h"
.m.l I 1 .. J. h.i \\ I: i.t.i : 1.,1 'hi'tY i v 1:1I /: I
'I' ,, t.lOI.O..1 \ i !II I I''I.. "ui.tiioi !" mi-r iir/in t. il. .. l -.t I.( "Hi 1 tiitr .1 I,1. ,1'1.1" .
.,4...i .i"i.imi"'t| i.f !.-... in M !lr < nuj I4i ul :.I., .1.,1| ,"."'X ,I.., "... \ \iipt .i< j r .M-.V.: .t! in 'h.C i\i\ "r.IIII.' > : 'l.iu.i.'s. .'IIS 2. I6.NOTICE.. : _
UFK: 1..1'( l ttisrj I. '.S w.nl ur % -
/'/ TIU.of' U'M > M-J:'t'[:. J.ilni1irnI..t .I IrltiK\ Ir.inl| I..t itliti I ul'"I.,1I .n"u. jtsiit ..: II .. in: \ "s P. I \'" id I :.-.y '.Lt.is I" t'..". \ i.utis.g: thus "r.1 ;
.
\ '..' I' 1 h. )1.\. ::I t't i "i"| .i \ \iI-| i.l. / 1 11-. i sh. it I th. t'oi.ntx ;, .
.
iiii-i- i.i I.
tinI'.iil .l Stulr* .. .. i iinpitsii. .0" Y'icfi: .KMl.rMA.N. Virgi. la. with I
'. .. . 1 1 | .\j ril "'/.1.. .. i- iii'i liii.-; .l' t
11" '
.ft. ntJ S i.tl.i.
--- --- I .'rr.'t.un.II.. i 1 l.l.t'. 1. .I 1.0 i ,Lot i xr s < .Ii.!>.ii4; thri-i' IIH : :'V |.....i| .,ttieuiati scat l itt a ..",,.Ih. inctiidirr;
V>U'I.: : Nr% I':.il,.. nilll i '..". r "tja. t : luri.in-.i, I 1UM' '" .l'IIISIIa., arid !'uCiii" _. .. t
f--\Y: 'J'X IIIi: ilI'MAX > .\ V / ( A: i iI l li \.1..1 i ii t ,. ,- il' orn- ( a tlii-oirlKul lmw.lrJ>re It iir':ejmi{ -
; Imni tlinr |I'mff*. ; QUARANTINE LAW S'1, .h Mill, h .tt' ; IIM.it tinill* run*. wi.li.. t.i ,>bt .iii a ..tla',1 m anKn ." .
-' i I J .\' IN'i: 4 ,HL\IIII.t..r.1 I of ii.Imini.trnI \ 'I ... '.%* I IN !II" wfi'oimiurvinl mMii I 1.1: -.ii \.1' .I. Hort'l ama of linirr !-. .
.1' or
nr ,I 11 it..... "'. ti,. I 1.,1' .\1.1..rl.., 4 'nrlt.n.lltf < r"'III'n'l.ntM .,'n tn I. i-f t tinM I *\ ..r. ,. :! n.i-ci'.t: Ti-rj;'"! m un.urreufQl .
ifni } r.H'I" C t M.'itltrrn
: nl i I : -.Ui.tV.. mi.'l l i-tatt ..i 1 l.if .. J J | 'I'lCI. 1,1. I ill't.
F..r.n ) .ip.e.tis PF' .
iI! KI I
DR. A. R. KINKELIN, JI.I..r..ah. i \ :\ !1. .ln\! I 11 I I lli. I II IltltlNI'E oiMN\N\K' : l : No. I--- ri.- Cit i'd.IJ" : \ I.- .ill ni rr -t vf a .ihl"tiol alu"r.Ir.iJ. -,
... ,... 1..1. t.1 ,il!I >
: .!: i. .1. ,V .y CI. I..r I I..ix A ., i v."I.\I \ 1..MI t uttji'i.\ 't 1 1 141 LII'1 1 1..11 and l lit .
..! F ..;, -; rrrfl. : '. n.i! : ; liit tin- ot I"'} In- 11."h'lv"I"", b".ud..I.r\'I( .bt.in..t J. _
("tfr. ';r'1'll/ *0.i* li.J.I)<'<-l to m 1 I.ta': tn oiuo .n. with lilt "t II I I. 1 un. .. I ( \ { | :.No' 1. .n.hi\ """ '" ri port 1'.r I Ijrli h branche. .

I'II/I..t 11 A'//1I1.1.\ : 1..1 n.... i'I.J' ,..,. I"..t% DII it. ,,1.1 tl.I.. l ". 1 II"-t '' t.I..II'1.| ; Iroia Ito. W.,1.rl'll e. I j \\i\ r"a.r ti'l tf"IC'Im"! : 'ti .t I II. 41.'r.r will. slt.rrisitse tli" Ii'H'"tli .'f i'l' ,,I mi'li-! I""t.". (!rck. MnthfiiiaMca.. Ac .t.t"jtbu -

n.; .1"11.! .oi.l-it' ,jii tii> I i'-tnt.-. .t-'pr. -tIt 'i.-iii I l.i .ti...1 .\..t < 'ilv 'of t :iii < '","m,'" 0111,1 il i-oti \.v-i-l J.II,1: in iir,rni tit.i-, UK :afor- i.lpir] he will *.rnt ctrtitnt.i :-
.. 1 ;.1 ...'...._ .. ._.!.. ... .1. .. ........ .....1'within TIII"" .i'uy | .r'IUf'lt.flun( pr -
'u .' I"' 1" '.' .. (5'nt>. 111" ..1 ii'i' *' $>'".I! tie I 5r.t'sia tb. ni..t, 1U-
;I .. ). In tln-\ I >. ".1..1. Ih atil I afir" tli.11th, 1 iliy.lu' ..iu!. .i..1 I I- .!I.t taniiJ.liMN : I! i.f | roll..n.. ""tm ''reraluf < *
..
the tn' I""J.I.I y i.r ,I In ii.-lt tli-. Ml i..I.N t. I ll! i lntriJr I Ii" I t. \
iI'rtre.93rrn1s !rrCoP) l.uit.-l I. .,. t.. ,.1.1i | : I H..C. tliv, 1'ott of '1 : !., lii-ii-l..1 i ir. I riit-c i I tin !uikli.d, J I ;ra&5atPt 4)1! the C""UIIIJ.r ir-
,-:l I-. f-.i--\-r A..l..1 "l. in uM il. truUlUi nin urcka i.tw.ju' ;''sr '. llll..1 4 >!: \ Nt 'E No. : Wi.-u- ,

\ i ..::",1 nf I I...t -. r"r.1. ; 1 tt> ..HIMf>irw .gr.I ii| I 1'1' '! .!at.<". t" ".,. '1'1.1-1| !lii.h. the! ... ..I.-. I.irr, I to !I. tui'lrr I the goti mini lit of I tinfollowing j I Iii. 11,1 I 1 llmltli l.tw, 'Tutu! ll U-, aii'l rc- .:, III! 11.! M I MLLAKI.
\.lrr..
Ho! for Ft. Myers I uithri twn from tlii. ii.it.'i. ,4] l.'Crn.thurpail ,. .. .. : I j .4111 :
'v.ll t 1.1 t'i' in lnl."itf J rlU r.lu tli Ctiu : 1 ;'i.ir; itititi" l.-twt, .tfl'I| :t J".ill in full fort "' fioin tho .l.ito hriof I' 1.\nil.l -irir. Y. 24 4 Vt
.1 M! I I \ A..in'it m'll .
e..IItfl4.IoIhs.rEIh1I1ME'T.t .
I.- 'rI.i. f.,14ai111.s: .n.1 ; JII\\ : I I.r i \ l 1..i' f l..u ""''urr-l! I aL.rl lutlf \> fl.\ li t twtii (Ih.. tilt r t-.iVi! ot! ; until .- ,!.-. of :lis- ( 'II I I t'oiiniil. -
>. rth. "n. 'u' byor.br Notico I
.t*. \x :, t! TJ'"I'' .1h J.'i. I ti'.- In '* nun.h. r u til utitlvuKth! I j'i'i, a t I II. j
_. :. tinI'h .,. ..J I s.J] It ill i.t 1'i'iiit, i>- l.tri-il will'iil br.-rt nf r r.I"I I.L L.iA' .
for .H
> Arm M. f.,pt. Jon% M..ITK I hint. ,1 Ii.. tin* 1..1. l.n.II.\ it ttsar: J-i IJiun I-", 0. An-1! nrpb-it oi I :: IlmHY: I. ivi'i.: tit arli.ali.1"

I Er__ .'.lf f inn w.rlU. In-twrrn Titnip' 1 I LJXE I i I IT .....'III.1 i ln-:. .. | -' .l I.. (h. tin- 'Jii.ir.utltuX.ititiu.; .it \,111'" 11 I I'I .1 y. mi t th" p'r.,f th" 1 Port I ln>!!pc< tor, h.h \ I s' I.. t\f\l .... for a
.
aid I Kt. Mv( ..r'. K..r t""l-hr':; vr I1""*!?'.. "I1'1'' ', PACKET 1 i i-i ..1,1 Ii.. win n ('!!"- 'Il in 'I5sT8fl- .ill f..rf"lt: ass'! p n tiriiin.t .-xfi nlin_' t hnrlrr fur 1 Knilro: 1. Iri.m thej'li.rtiou c>f tht. \
.
,, 3. 'I 1 l -lull 1 In. .1-', iti-il 1i I'V ) ...)"rK \ I ranch lUilnnxl with! the 'RailruitIqiant
'n tlr ( '''I..n "I..r. TJU'I: s. tIu' li. 1'111 lJU: : "I -.! ( I (151)) ,1.>U-ir'. fir .rh! :n1rvir'
; 11.lr. fii-ni Ainrl'a I TA.V/'A .-VAH' (//l.IXS' A 'nlo .uh" "I"'n !. tre "r $1 i ia :, i ii .",llorf.i.F. tlt|I-JM: s) l.,1 from I tin; I 1"1'1;a i..1! : .\h otTcr.i.1p.t tinilt,t't"tit-n of i II.l'II '.'r. ."*11'1| l'*.\ in South Flori.!.. tithe

3i 0 TIC' i: lliiv I"i..in.h h...<.r.; J: if i n': |I''i I" s'isit' .,* mouth 'trtli ,'uI ntxkiMvi! :it 'Ii., I n!! v. .,-!*, in-I I.. run' I ,:,.r. ; .,:,...line t-etvceii the St.t. of .frgia: a-iJ

1R IIEIM'.HY: OIVO that) .|.! ..t on .ill ) J :. 'An .\.I.U..... 4 : .Uint. ...1 ."'.-.ril..in.n, :i.1! *: .<') it tint j- .i.t. afl.r c tl'J. !..nHr.i iL h-'cl..n.!! i I li.rul

J 1.. UI.J" I.. tli... ,...", Oei.rial A... lul-U. hr a .4I 1.\/U.I./ ..1.\\101: .. t.... .. h ,. "..w. within) the i mlul UlUN'ANVr.1: Xo. 2.-lli.M-I.-:,,s ,11 ,::1 f ,lI: INAN'i .1 T: No. I IS. I t'.t'io: 1 Itntix Ii, I, Tamp. '.; FU .\u! 23. HIS. C..Jmo.OU .
fOt the "Kmi I'J.tniucii in tli< *<- I
I Miiiiii.iiicc - -
4 barter lu con.tmet tA.it pi.ri. I U | | .Ve I. r 1. 1 n (0) i I s i 1.:11 --I; ;
I tl.. .\lI.uu". I.. :. 111. hu1.r"'llu.I.h "-' 1.111.ill M-VM U HTtMlHi; tr-"lt SlIlvrini which 0 !i 1tL11
;e.atl! (runs Amelia UJf'd. ti Horn! t. I trip; l..., .*.." ,.1II|1.A ",0 :> .' C .. .f hr. -1\.nl.r*. 1I'lul. 1''I 'iKion itl. K iuoiit '. an.! : L::* h, for t'.itxiol.vtii'ii of n"I"j .n' a pri.nin:i note, I.enrinp
--ith n \ .ut KI-J
'1." \It at.rof T.mrB.. itI.wh ....Il'r ., 4 i !...;., f 'i ..( I. ..1..1. ..\ .. .- (..ui .":, : \ : i :: .itv: i% I I''lit rein'c''nl"ilwJ., it i ii h..rd\ or. \ () .la! in !Sta. 1 -b. and pa\al>!n
.. of tl o I i iJ : ( thfir ol'ito T ...Ill. !
I I.,. etuth *J th. ju Ctl-' of II.* "/*', ._.;: >..1. .il t) I. tt 'I I "'ti.: .r >v" .1 1. I "ri.1.l i. to '.., t-intiin.; alum- ..J iIi n1'1: \ .1 Iii''h,1! 1)11.t f')r *inhiol.ition of all'I I II I tiire-. month. after ilnte, fur lortv.fi.e dollarf. i .

J Itt: IIr.II4'-.d..r. lh' .au.* ,. tin- I I-t NIK: ,.f thy ."I r.. l. ... i.s... :u..r4 : I t..tTgIC.: ,".1 Tlie lute -
'. ,: |I.n" .t.. lr a*. 1.lr. 1'111. f"t.r: u". ; :i i 1,1:1.1', : 'iji t! utli-uilrr: "hl10 I f.nni: !n- !.1I I iritcn\ *>. H MrOnir% jiubln. ,
;
I :' iah 17..r.J. R..f.J.: f .J.-" ": n1" '. 1 ; 'U' ..r "...1 "-",h. ii"i Iht thf .-,I..r t. $ .. 1: ointy ') ,tl"{ :.I '''' aiming I.) ":. .th..r nvriiiuhit I to iici-iilm :inontl.i i |I.\' f.r.Q'&rn..II.n.t l tra.luiK (.r ul.1 1 1 note
Tampa. Ma. A"jr. :. l I""' i'- nil. fsi.m ('1 1fltI". ft.r tli-'. .p"rt. on tbi r ., : I having ; ;infi-t'tii,>ii", or !I.y il"'I.li"l; t..1 ." 1 OiTAVI I'}* 1)UKV.t : .
.
: l" '
r. 11'1010. .. I.SItHI rctI iit,l
.
-- tliuil :
--' ./.laf. Iiitarinl.ir, tn -.h mirr. :uul 1 l : lu-t t xi tuln.jj' i" \ ic :all "
tin t- s.ii'l ,
.
NOTICE.VJ1X Ihi" '"! .... ni.nn.l-.l LT e\p .rie til Ma. .Niut .:".t..1 in rrv lit,. >n tl.r I:ui td h i'C -tili-iiti ii 1 ,ii..'.."t ,. I'rl.j.Th'l: ; I." \tlOi'I :) ai t lh! ,,- ,,11" rdt',1 of th.' M\v. ;- : -

Ml.:MH:> after .l.1.1. I ,11 pr..n'. rnLY.eetits ; t... --'.1 til.fimii at N.." tlrl..n". Bn.i .1,1t t ;*-h'r. 1 1,1..r"I| | firm* ilTvir.l, .tu I'rol. |I'.r.s \ ,-"d..r I !it. l tlieiu, sli:ill h'ne < omitroin I .r. \
: ": ; ..J noriinnui"latli. .. f-T rrf.. .. I"..ri nlitri1! t'i' t, Infoiit NOTICE.
...J -beip to the lluii. Ju.ljjeIrw ; 1 lif.ipii.- !lm' i- p-> i pn il'IPIDtr I.f..t'\ r.nrr ft-iy or
,
.<..,.. of UilUWrotiih uu* C'"UII'n.* n...:I' ."nci-r'. n'nlT.\ -\.tti.m ,ill tH-mU'le t.i ft .1 l IV-t M t.,. atnl .-th-r< n-crivin;; A ;I Tfptu Stir '\I\I'IIt..1 ....: 11.,1"iny ,.i i 1.1: l J-rt' (1:11\>': i N''( i: N->. 1-.JI\c ('rt!-. v: I IX WI k. after J.'... 1 ,II.Hill.boroueKt rrlr: tO tlfl L

further A.lieilhI.. ,.,'-unlit t! .ir !his<, ii.iif'r tj, l-v L.n.! ..... .I. 1 b,- ibli.lu .V t., IIC .!t..lArl.1. l 'r..sI the "r. illii'im" toi \ m .: : '' I 4 r ':' .,il".r .. ') 'tik ti" !. nI\: -1,1 j lO .I .. on tiso
t .. .. ..li :-0.-.. .r-l'. .1 herf fr.I'l "'sli 't s ,.. 1.1 1\ t.,1 t f->r l I.tt.r ( \.II.Iait' ,
.. ( 7juh ii .1 .ho c !
I lI .'..... cf twI."al. "" '1.,1.4.1..r.-II. : ,, ". J'1r..jl"l. M">rerrr, li.l 1 .i"T; v. .<".! rit."c ..1 tI,., FI"r.J'1.i.I:1. : of (>f>rt 1' II'nrs. U'e I .f iat.r.e .! Co".*}. "
\
.' .1. .. ... .1 .r "HUN: N. 1NM M; 1I.OJ.; }: ... r"t ,
.i.1. .
I.' 41 Z'C'1J.i'IIt" : AH I. .-,'W"p A4n'. S i. 1. I ,' iar : i.', f -" ....t: 7/, ; .' ..<- "H. 'P. "!tq. : }, cutniti; front .inv I '. .rt '| platv,. J. n I.\ ., T LB. Jf., 'or.1"f .!!. t IU... 1:I"t "I I Ir l. II.:L) '.
\1Ctt o '
":. 1i'.1. 1.,0I \. l... j'" t:: : .t -. /" :- : /" ..'It; ifil-..: ,' ''I !! ni : '.>., ,;'i. .. '1 i. 'u'P' Y r/'rl 1) tt"'Z. 'b'I.: I. ; : \
; '

I


f\ \:tr ,
.

,
"

: -I .'
;
} '

,_'."J;l. ._ .._- 4 _-. .0 .

up. .. .

% % } -

i** fe?? gs& w.
-
.... a .I_ : :

:: 'ti -
,- -..... ,. -. .

..
-. .

.. --. ---' !dueI.M_ W.L-. __ _. t. -: -.-- I -- :: =-LJTE -- f' 1


11$ T!I \ SCE: :-

; : : l hi* I c xo hundrt.l ati-l

i MiCi.itisft Cooler .v/ir (10 OlS- XF.\V\ !' SOMETITXfiEW. : lJI i t .

? Ho foun-l) her ill\ PICJS- II \(\\ \\' I (JI/loJ. f.:

'f ) }.:III.'I; stol Im: ami .: I',. .EW RL.ITJU.S. I -- i: I ij't tti:
I MMIi I: t NPn') :' \iihintjuz.t ,.ix.-.l. .
tin- I I "
t nvik anti .ipxJ| j-r 4 I. hI
I lij'Sa; procoilin s hUt w. u. vv.uius AKH 0 I ?. l..u.r. X.-IUIK" taut I. hu: lalgv. uii.l t lt.1 II K.A.CLATlKK&OO.|{: \ ( I ?,i-i I-.. > '.iiiii:Tnll'& | il hat. !lieI..i.cwu.ta trluA.ii.t. .
: .f
-ix .: .. ,.. u.rli tfiiitu :.- ..fli in. /".. IIi I'l'l-T\ .ii'l

l : : $$11 in, <.i>ii *iJciiJiC.iJ} that. .i: :1g. ir o!SI'.thtl. ,,. Initi;; ; ;,:, St.. I'M. iC f- J/.1fU GQObS.. ..1...- --1 .- -. .' ., f ir-.t. ftf.l will in ,lr I.. i'I.trp' iiijll Ii"t l II
l : 'H'IC
k $$1 IIgn'l'III..ut, .
i t tI ol tli.- .1..rt.4t .1,1': In.1 r.
; :I l to Uon lh-J lngli roul < \ : IWI ncfi\n t.il i 11.1.1 \\I IN'I'll : \hi.ht.iiiiti.i"hmr I ---.1: 1'. tli.ir tilt1 il -el 'him,1.1.11.ot r I..,.ui .I 11'.. litri.irr <.tf...1'.1. .-.Jack
: I; Hock "b I < < '| t .r tint ,. ,. .1 v,.,, Ofnl| (in. ii.I .
j LIdV i lo t'k 1 it 'lH'itU-- i .i : .iii.tIng >l Staol.JI'. (.fifili tin -,.. ..t.. t. x.h. l.-lall.n.! h 1 tin.-lf ll.J. I.. c."

;' JU.JK' from lie I U i- 1. Ladies' Dress Goods, : ;iinTft ..',,1.1.: flu afq i' M>i,lr Cluh rr'i ( ine' in J.rt "t tliv twl- i( |1.1.! Pti ii'J .< II fct .h..l..al- .il"l I 'tail .1".1| S

I p.: in I li.- rut ker, la-r l.u\' t if nil 't) I. :%ti.l vmii ti. ', rr...-hi' .< 1" l:"iir' ( "it:I, 'i.liiH'i' (.,*'( w nit' ,. ,.r.iiiU tiiiuitlnx run in ihr I.NII..n (11\
.1 r.tn|i.". I Ild, I Irli.: I I.trtli. |I"<>&.
*, /1/"
ftX : 1 1 h. r f\hnii.ili! It'll ol II til ,

I ) ) : i ( A )lnigh ho nu.l$ :ia- ,,, I,' :, '1"11r"ll 'I" f'tinnlml ,,'jI1 ,'i!,. ut./;. '....7....,".,.o I' ..., : Gutta Pcrcha :'cods.t .

4 I I '''entire' tn ".lit' i i ,;I.1. ii e I f '(( ) \\t ( Oli i.l ; ;/. ."",. .,
; ,, '. /1 ..ttH ""
; .( Ih-'ti I Stint. J ,i nt II ( ( '\ :" 1'J '
: I 1
) tie Ji-pO'i-J ( | uulill osi <; l Ot.J'IT.li >
j .
: I I : ulc. a "r < I t..r ".....1.1. I..t r"4i.j .I
? lirt.ktii oul\ l'Mr.I I. n- .11X.. ..,1..1 1 HI I llIi. .. .11..1. "' I'1"-1' 1,1 (1:1"1. i V. .., n. I./.o. Ifttn nli'irry. .. .

j l 1 j h-- in >i.L't$ >.>, :ui.l: Mi-s ', :i. HOOTS S l.X V 'u..t:. li,,' ".<, .f"/\ ;. 1. rair, lita. A J 1\ \ I, r:
I __ j unci.-a-iii I xar: .M'Hardware.. ( 1 ( b )'iiftl. /;...,A .. //..iA ,}... ."A.rfH.iliiri *. MAT i I I\N: ; 4 '4\1:<.
; i : t : :;ly. j ji Crockery Groceries, II.,I. .( '/"' ,. ftori" 1.\ .
U.Mt'X I
** : tifif, A I I II .
,
Ji i ; 1 & j pnp.iv-l. a ji uI1I913t1} S.,.l,11rq I' I. ICI 1 ( II\T .
.
: "' .i .I.N,1 I..X t. .'.1' ..' I..hl. "
\ i Uii.nil.rn I I.AVFI 1 P.'I .\I.. ;
U.MI ;
ir. : hil' ) \
| : .I 4
;k-. ; i '_ 1.lIi.,1 I.utl.. I : ( "I/. rt ,I, ( '' Slut.onrnii'l I l.j. }"... I ;"..-.., 1 ft...1,. I 1.\ I.\ .
.
otlur liHl. lixii'k' t.. iii-iUr iMirMi.. tinfi.Irtli'n.. Jrvtlry, 1.h' .t. .
; \n.l 1 fh). i.', Jin >U"1 (h;" \ .al.I.
( I : home, f. 'r I htH.IIW.- .. '. I.' '" lhi, <.. -nil Mil, !..r ii li-> tttf I.r .I.'V.
"
thr ni'-t .1..1. > .lhln (/Ktrill'IK. ; (1Lt. ..V'ill. .
.1 1' \ ,\r t.. Fl.111': : I ox.
k. ; ti11mi.." .,.I.d..II.\! I <" :\ I.ol.'"' xnuitt: :t '111' '' .. \ !
1 .11"\ .JI1; ( '"1' 1.'vc1.'"., I"- \1 I-, t. '!'. lli.-r I lyh. .V. .| .. (;. .I ." ,
) ; ) hat i ii it.t ,! !r'I ..111111' "itl 1.1. '.. ( }
i f ''l'p. ; ; (.ai : l'4. : ; \. .
,
""/ a tifiity.V "
( 1 rlllr*. I.ir ", ir. h..1 ;
,
I I I J.lill l.ili' ;lI:57.1.v'lzr( 1.:. Jrlr .
: ; to pl.ioi' i i t t .
| t n .' .
) I, "'[ .V.lil." ,' \\\ .I..H.it .lt.-.I..r% It. 1'C ['. ('I ., i n. 'i .SU. C. ,I II ''Ir./,.,. :: I'"l/t. :, .z I' \W\\ VOLl'.Mi\ ( ) .' : l 18:11)I : :
I I uitli ,
-.1.1.1'.1| | ,f -. .1 AMIj
( I < Made
.I.SP' Ready &c.
r._ : 1 'ruv to .bt.l1| 'j".tnt )xou.j i J'k. 1",1. j ; !; sArri Clothing1 i
I {'ill'/ ilJi(1.I.lIJit..hfil,1I .MlfT-ii>. .it ill, "UIu: f.tr I ._ i : l: .\ II .\ M's f
'. .. l I I i( I c.-xiiitul m.tiix. : CVHour, : 1
/ / ../ c { ,{ .lIlIi' "fry! (i-t J '1 ( rii ) 'i.l\n. ii'tit
)' ] ] :, ; ) &Lu| i io..a: \\ 1..11 nro .,'..ti 1"1.1, WI.A41 :f. I'., Iii h tli,* .I..t.I..r;. I Ih.. 1..li..- I 1..1 .1.111/....l/ ?,,.,. .ii/.V-/;iu > > /.j:. I .0 1..1 'f .i.MK t: RJT I :> )'Hll.NTIll.V 1K 1 \ \ l.NK\
'
I i i I ..,,//, tit ., d" r.n.ll. I i'l! I i. i 1':.:". iffi:; .
p7 ).. I \ IIM.I..I tfullX.P.. _. .I..I. al.1 riiuis iti .1 1 u n 111'1") \11. l>.riULkIl1:1: 1 IN 1 .27.Jffllltul 1
1 ) me. I tin'iiu I can't J .\ ..:. n" 1..1.f.'r ... .. ,: L't..:1'I I. :Il' **\jnlll. I.. ">if. j 1'.r.I'I". tl..I..r.*. i 1

% ) .'-not for 1 sumo<< months HnnuliJ 1 I'lntiti/f, 1 II :1:.. 'j I .\I.r tl..I.I.! 1.:, ,. l.rou tll-tl> llllx. .11..' t, f.llltttt-, Alt uu" ./ F'gaFi..1
j / IMf;; ; "lr'II!)" ..l!,','!. fl. nn.l! wil I I.... ..1.1| | f..rl ..1 "Iil'II i ]; 'r 0 P 1 I1 A\ 1\ TE II{ K.

: I .1 ; !\ 1"t.I'I"r-.I h ii" I I 'Pill'I i: \ .." V.luiti'r.. ,.iiiiiicrrln, Hi
E : 11:1t': tl.i-3 meaning <.f;:ill I ;-'"" : : ... ... ... .I..li.i..1.. .. II I (; .itt '
I SeI Srll"lp' f..t. tt I. I I..t"i' .t. I' I. : I .1 I I.ti.i 1f'It"r.t., tic,'' (iitn'inr*. .l.t.>i" .x i ...L.r. l t.., \11 twilMU o" i-
i : -! your poMtu I '. protniv- C"71 '; | .t ir.l l aii.l .\ 1,1.nil ; ,. .
/ I" Uipi'i'.I! 11 %.n ," I I" S r I' Ptci .1 t I hiic.t .
.1 I. 1 I. .
.. .
II i i: 1'f'I: I : : If'r. ( fl" f. !:
1'
I I stoil in the \\".\\'. I a 111IN 1'urttr I1-, Xi utdl ut.; ; will t.." ui.i'Ii' oil :.1 ,.'I .?"n.I.I.. )1 I 11 1:1 .r 'I I.L '..M.r, '- 11 it.4 "'v.1 1'c_. .,.
I. rtitiz.! lii h ill. tri.il. 'lo'ii..1 l .
nc re "ii '
t I \ I.
rieJ with ai&ili.. \\1.I l.' I 1Irl: >/,/f; ; r. I nIJFU: : : :. ,It.e .. ....-t rt'V'iti't .,..1 ".'.. 1. ..'. ..,liIIll[ <. V.l-:.
: | 01\:11 r'n | I" ii' Tdtiif'ix. H l's' o.t. '.'7;. lsi.'u :.. 1 lyi j t ] :
: I ,/.> > y, .11.' iI. 'iiI 'l'/'Y"/I11 __ h i' CI I.. tii < !.1'I \\(ciiT.ir.n: :

: 1 Irixe: to ('\" use my ti.llirp: H"i.,". .{'r.d( i: I u: i r i > 1 i' 1.1 I : l 11 Illl' .\ i 1:1:11': : ;) P.MNIX.: : Wil:i ,....t.i., it ol.l.n.t.l| ] St. .I Jitinmip; ,

] ) I ; .otl ii-.isou f<-r it-I I h.ix: JfJ MI1:- i" fl">' ',\.tul\ ,'inl'liumi! tl.} I":I I : i Ilif 1 1 XaliirxUr 'iUnll1l. .. ..f l'' .r.. 1'1 ati' "I) t II lie 1',". 1..1..1'.. ".1 ::."!I. nrpilillv! %

: c.% ti' xxrll-an.l 11 iv I.\il. .. ..t ."- K t .)' 't.t }iIilir. .\ul. i t' I I." I ; Till '."fl" t. | ..iri.. nl'iiii-t-. I".1 .1..1! ..r.r iin> .Kin I l I. .. ii. Mi ilii.fttritt'! :! .

; : $ Will th! .it Mti-fy: I n..l... ; :"itiit: ?. l'lt .\\\.llj..I.. .\1. 1-ARM\ \ 1 E! ( ) 'niT'' :il I."lit"I.,'ttinj 1.101<.iit 1'inil 'In... i-r lliitj.r I 1 \\.1. ( >.' irtnt u'k:". M. i.t rlUuruita l'i.. -
UI1)E.I .nut t l'. .rrt I ih'"i') Ti 't Hrtir ..
\ i ; mi < (
i J whi' !<-. Clirissi. : kipthei 1 ii \ i ll1..1 i-li. I .r.lrr .lt'I..1' tn |/11: i.t I. .-l a *
; I I I'oppsp<'kf.I !; OUR TERMS l ..Inlll t ,.&. i ..t- It t. null I... "S i 'in.%. nti.I ".. :NJiM'L| .. '..Ilhh ::itin '.'; flint ..
}
iu !
: KI.W' I IN 'nil] } 'r inniiiir.' u ill |..-ii...t..l! l I |I. ..r.nl.1 i r".hi.. ni. Iis.Iii"iiiiI.r! I Iht lli-'rnrr; l'nttrii.4
) I won't Vmi, 1.\InI..r: itiLMK: i r 1 I'r 11.,1:1\1 : 1'1:11: : oj 1 .r ,. ;.
o.iti-fy ire. I \r.\l. f'-r w.rl. nn.l N''s .
I l I: N" 'I i.lMj : I F T L I .t..r.lt.r| i.ut' *. 'llu\I .' Mr :r..I.lin t\x. = .1. !I..i.
} .
I ) l }, iu: :111.1 l n fuse to u-I!* 1,1,1.. III.II'l. 11.1.i"iI .tfi.llv I I i Till IXT1_P R rillll'\T"S : 1."l ti.... ......i.; .. :..1 l t:.. t ,. ""I..i i- .i.' 'I.11 i TIlE: >TKKI.: JSfrX: : : ( :. 1.
: j On <>nr < >! i"w. t' lot n-j't-t I I ,
,- .'-. : 1 : 1 h.ixe a re.isoii k-r it ."CI. I \itr oiir..Mtruii.f\ tlM-i'1",i... n1! .1.! .... 1 l"0': 1 1I r-.11:1\1:1':1'1'1.\| : : i o. .. \ \1 ... .'i.ttiuii.. I.!i ijiuit.'r I. .. .-,'..1 |"r I IKIIIII.I thv tn.r our nn.l a I y% iIl ,-TuhrIIte tiiirl\ t rut-l I ]...rtrnit vf lit* .

I kiloil., ni-.l I 11'1\ I- "!I aii.U"Uiitrittr.I liuMIn 1"1".1! ,'Ir ..I''.1.. .1.i i -j.nt', t. !1.>!:l." I 1i : .!I',.r...in'.il-\ f: o .t.l.r 1.-iii.i. I ...I.Lr.I..II"| | h. ri..t "f the .lm'. inI"I." .
: l 1lIt: I xxoii'tlx.. B.itialie*) .' |I. e.I.Z!; n.-"r..l: Iit .' t hU'lt'" r MI.'li itiJtii''t : \j. : J'I'' 11.\1) 11: ; U\N'\ rr'l 1 jilt a varir'x .t ..! l Iar ,"I. 1 of ;

I .ii.:' nui.t- ,-... ill !I.. ..:'.f\I.r. ; 1 : 'I hi* xaliiMl.! !,' f'lliir.: r. .'iMiij.' ..*. .1 ot .,ilal -ill llilrrr /1.

| : \11'11. .haVe to r, in-iin utifc-it, :, : 1.1.:1.1.1.: :'-.I Od.. Iv;,'.. ,, ni!'. l.NlUN>( .'t AttlKl.Y: It .'rrx.ttixi'.i, i ,"-\rt-i.f l I'.u I\. inn Itiini I <. jn.111"l I K.i ,. I ItIt I'u.t. ';'11 F..h1't'N J'f.\IS I'I'
..
.
l I'l. .
t" llilrH
_. ;
Sllnltu.r

: : moiciIo3 1 1 ii.nxea.'U i aeoii.\\ ""I ? I..i a S.: B. TODIUU) ) ) :\ 1)) '. i HI C: rllnrI:1 i : 1:1\1": ; ; \'Hi; ;) ,I ...]"..rii-i uii'l IT ini-rr, !tit.i tir IJm (rX.rj t tliI..ii-.l wax. .r."I.i"h4.\ ...nr".l.n in in/
; r'i( : ; y n..lf 1 ion -tliliI..l l.i.t th:.';nini. i..I..r ..I uluc4 r
j I 1 i-- l\c lOiuti-il TtJIIII'TI',1 ) } hit pr. .'...."ii'iiil, -uxii-f-: :1 ..,. Ii..'j.Iint, .,; I."",. 1111.1\ It... lli.it i':..r.I ll.IUnhth. Tluv lifl s r l-rrn |>| ni.olli t tl' ..lt.
1 ..'. bile the} iron 1..1 N ., 111; .01:111 R1:11liH:1vlIwlfr.!: : : : i.ur, I i.ilf 'j.uri"r .( pul.Ii-lir.liu) A' oIL r Auirti
: s\ ;I' I.. ..ill'l.: nf T.utij'.i; M"l :.1111, ': .f it- r'rillil'' >ii.nlitu: nil ,li.il..I..1| .11'e }
4.
: l .1' mi', atul "i..11 tn :,-t ri.l) Mii tin- i I ll thr ..ir. xx hi. h I- |I'\"i" !Ix' t.. l I.. 1..r..i.I. ran 1'.t ( .i'al
; e'II: < f :i 1 mi: u : iMi.N"lTI u 1: : .
> ;
( ) ..xthr f .
j \1' lil"'rI rnII"Ii""I.r inll : NID' : : IS:
tint is "\ our xxjsh i tj u I TAmPA DRUG Ik BOOK STORE.lnrfii : .-,. i, until.I' I .lr..I I. !in.till'- .iirt:cth I ir"'i". ? .I\.tllh.. Itoiir i Ti.4' I'I

\\ -. xvi.l:I L... ]. "I'Iltly: "li li.iU'l, 1 :< 1:1.\,1 K\\miir-i.iHMt: iiii: ; \IAIA/I.\I I i i Ii lll-t .,. ..1 J.'I ll...r f I.. 1.1..1.1| :.".. ..f r l.ilnr: ',, Wil I... ..( thv Iiulif4ttii.fr. .n..t t.! our 1...l

. F : : ,,'r n iluncc-:'< .uie a I I.u iriji.11.: .'. '" i. .. :i--i'rin-! u' .1 t' I IIII'I: ; *; A t ..r. i I. j I| ',..llhi.l ) l.isl.lt- l I.. i i',': 1 -til.Hi. nil.1! Xiitu.il.lr ,. At: I-I.. 1f

) i : MII: 'I INI >. t.-4-.dl.r! xxnli a -'II'ly| iiI --- --- !' .""""..: tix... thr ltIi51li..T'lIt in 1 thr 1\11" :NI!I ', IIFI.1 I !: :LIiEl.IM..T1 I I.I:
I; iltr\'l: : : a.i'1 imi-rlniit x.nt.-. U.S i > Oail. it u.itil I I it i i- itl.-.rl.i l I I. thv 'I.iit- .
: ami iniilwl 1 :1'111. KiM I K k. in I UniI I 1'11 X | \Vi.l.oi.-i-t .f 1 U.orrit )Ii,rat nulr
I si, .ni t a- ale : : : 1..I..J. )
> i't ?
\ I I-llaly t "i*. l'..liti..il, .i'.1! \lihi.o ._ I tri.il ..fth;.. l. : .. .. .
I his ttiH-r. "Lut th":* I IM I i t x nun tit;it a ,, i'ii/.r ,:1 .ili-fx.. nn.11.. f r Ii I l.itrrnrx 1 I'.-..,: .. Slt-t.l.n ..f Tr."I. KIBrt .
| :1"1"1:1 : nit; th.i iiniioiir, ..f t t. oil \\.1.1. iu j ,. |t i ilL. I.* ilural'ihtv. nn.I'"I..ri.r. t'ii.i. .x t.. toiuinoii> .\ ., Ni'' rl.. '1 .... K..ltIlt.re. .' llir bus-
: : -if you il-iti't I tfll m xxliy'i i .. ., 1..1! st.ulr.Hks 1 '. tlu.. ,. .
I A :11,1 rui.li.'ati"*i- >" '111'i .t mi.* 'at!'.,' I llux I[II.na ". I..I U ti.i i ; ,.
1.11..4..1 ll l-
: ; xx.-il.litiq: t f.rl f..xx month-) ., j ; .l.tti.--\ Mip. I I'irlui.-"--.. '.M': ', i.x.i l I..u..re j..'-'.S-,..1. *I Ih.\. in.'. i.| \. :111.1I [ FIr t.rr h. r.,. 1., .f sc.'ul r.... ...l, If..1 l\. si:. kp.'st I.'j.iI) >,. \, rl l.IIAm., |WKII\are. "nuit i.-l ibUrrl r r -

J \ [ i It firexiT .o fir MS i I .un' ,.f f \In. lanifi.).'r.II 1 t I'LI' ..al.! a" "I>' m.t '.. Ur jr>'iiJi.l I.d\. tli.. hi-tilx, "r"I" -'t I 1 'tv 1."I.., at Ii. i oat* ftr /.....'./. .. .!.0I \. 'tli.r. |-ii..Unt| in.Alnrririt.I .
..
: !1 m.*, C.IMNI| I 1 -xx..ir I I I Inn". rrilt]. J'i i'iil.-xtl i". Ii ii.l I llit 1. i u.IT liiin..r< Vri'nM'iiH-rnA'ii: : ': '1 i
I. e f..r .! I.I.MK.
it.n.! -r itt l.tIl : i'iit. IF
( .
i ; .
] 1,1 I 'h. 1.1.| | '. II.1] lh i..I"I"':- 'l.-i l ",.. .. I II 1 1 11: i 1 i Itnl l jx; : :
I ( ,'.' this ".'II".- t'j Irgilt' I ( '.,!! aii.l ,' ..itniii.it t tlii-TxMi- I ; "Ihi'liljhtx 1 ..1 ( i .. T.1:1
; Till
e I : \ 111:1. | hi- IU-I..H'', St n't.. I.,:.! i ll.. lt' niii n.lu i at. .1 tii1'"r mi I[1. in.! n|1..1 1 11"I <* :!ldd... lu..1'f f
in it ri iaiu'; : 11.|: OK Sr.. :::. tiiar;. \| 1 ,'r..t 111 i II.> f.vl-ll'. Iri'i'l'l"h.ill! hnx .' |1''I n".>I. ]' l 1.\.1.1.} | :"." :...t"t.I..n, ,|...1. t.1., .lolrr. !r.r L'l', I J.P!.. .".1 11"r I ry ".""!; ,

I : .11'.1 I..-it'r i jr-i." I Qi II1I '. 1l.\I\S I .. 4 o'-.i.!In.I.'\ j'I !..iV.. T h.' I"&I.. ,.f I. \\11'' ,h.' I-. 'i- S, .'. i;>,y*>nii nii.J :..ljh..tr ,.f Ifti. u.k.! IiI v! I) ix I.-

;...ij i 1III.t.;: Mi -< I '....,...r.., *:J ':"I I'. I.Ml.Oiutui.i.l. -, t'h.l.\| .' t'' .t.uI i... / 't-,.. sj.j., .' in Iii. II j I'no i"- l.xn I.< I i h t I.. tt.rlt in |I."x.iftit Hniiiiir. '115 SumnHirv ff'utrtitt Krt ..
/ -t..-.1! ni .Ir, .1'1 i'itn.|*. i-r nl.i.i.l) t I' l.nr".I..f t tin1'ij '1"0 ,t*
] I hi i > \ \tli.lli.-r | \
) : \\.11..v "j"'I. .11..1.
1 I tin.l>ii:r. Clad.\ ,'), r I J. 'J. '| .. .. : .. ,. l'r"l.nrOII.\! !I....-.git; !
: :'i f'l .1 .j! f. -. /'g.l' nil oli..it .M.II.I--l. .0 I Ir.. 1 r ti.'-1.hiI. .1( l.liti.' Ii \ I I., u (""h.\\ t.. \\.1 lU ...J.n..1
!. !-ea.1 t I 1. | I\ : Ji)>'.. pfr.,'" :.llV .':'I- J"I"ri..i..1: > x :| \ ,1.i,1 '
11 .
"t .lr. 'tnVin lie .
i.i.i.! I |
in liui!
|
'.-. | ', tl.l.|; Ills', I Ii ) ( : j-ou.i. nl..T : 'ii1.iil"i: .. .. M' i ._ t 1'1. U "* t'h. "
.J.pH, | L ) II r.\i r.1 ;ill tli. i..i.i l n l. a '' iiijiiM.; $411.1; | t.I."I.I.;: lu.J nn.l f'fx j i.ni'.!N. iMw.i .-,. I. fill ii.Mf\V-s '- --
.
: :
irrii's.I :, : V :
ll np
: I i;
.
!I'lt'' th-j iiritt if! 'n. r.ij.i in \11.1. .1.11.I ., ..i 1 1.1| ti.. 11.,1. .if f 11''&:'11t )In lilf : .I.I..I.lr..II.'I.| I .nl' til 1"1. xr.Ii : '\"t:6i.
S. I ". '.. uur.M-.ii; :il.! |,. :11\.1 I >. 1.1it: II. .T..it- llljl I I nil !1-'U !I.. r.' I.. (""1.1 j, r..inj.t, ntli :.t ... ittrixr 1!te.l|i t I I'. IH.I .( i ii. j-r.-if rn" I I

: : : I ) ; ). e.)1. 1 hniu a ::o...] ,-:11I',. 1 J N 1 < "I" "I c.li.I't I I.n.; ... T.irnxi. j Ih..... |1'.>r.I.| :!. .il.lr r..I.r'.1| thr t hr I.. I J. u r ,Wun:. H''i
'I\ t.
| : )I(J I I liii: j r.-.il IM.IIIUM! '*" ,4l ir.t (:tuttutUhi,. ,, :" ,:i.r; ...tr"l. .\'.. flr!,., l Mr( r r \- hl1'I I\ ,\in I f4 r I.K.
: m um"i'--l.ut I 1":1'1. A.- ullli.h.prui l I ,
; 1":11I0..1. 1..t"I..1 |11\1 ) 1lu'4ul.--I.u&t: / .. ,, 1 I Itv j
A..I .
I I I.
1" '- f..i-- i.t.1|I JI.II'I. t. r. un.i I." ." I -i'. .
l l I.I..M. ? 4ii11.yy1111.l
I 11.lt-i : 1'n'I." l.i-n i *'
} I : 11 \\ ll i |j... 11h! .1.! :11 : l.y -. ?- I 1i ii)' s .n.' I. "IIr.-i.t ih.'ii I uir.i. t. I A-Or-it-I in-1 IV'tllutlr. mil ill"! ', tie ,1.Iul..1| Bt t1... '' ... :-vo'Uut ..| II.. irw.n.i.tr. I... .f
. -
( t .; I 11"1 in !" .\ t.4! *hi' iru.i 1) : I IE\tl: llI\I.r I P ; \I 11'r.t! ; I'.'II 'hin. t |l.r..f".lh.1| | \111.1. "'ii S. ..., I it.'r. i iI. I .1.i "s .. | 1 l.-n-.i. | ...... I I'lMtiii; r.. M.n.filU-. :l.j..!I., f.1 iLr..i.J; ji
t
j I I '. 1.. : .. | J 'ir. M..I.IIIX.! nn.I I IMic.: : ",, ih.\' \ : ... '.,i".I .11.Ml'l "'* ett tiling .. .
tust ,
I- 'T'E, \I. r 111. iji4-in.il; | u |j."- -, ,1""| ili., nlltinox I .T..I.) | t |I'I.I..I* '! 'iv I':'?'< | nit i, ': ,| fT fl !.!.!,, ..J ,,,
I } : : :! : :I. tell me tin. I li.i vou I ami A!..li"l. ....1. -.1.11.\! | [! '.1"1;....\'.. -'..I.| .'iti.m '.!!I...I J w t1i.) .. d.|I.I I .ir, .i .1 111 .1."i..t :"I..t.t I....' Mir ,j..s| .. |,.r '. I. .' to I I"."... i
f.I..r.. i.I.1 ; .n'.!.. i Iii.t"- I I.. .. .. ,, .
"
I .. I i & "HI il'.I" I I.I it 'i rr. 13 1 j -t..tr 1111: MI: :: !:
: | :
} o xi.ur fitlur/ ur any ii.f 11'Jil.:_ j/'I. hn'nr :inl t"'I'I.i| ,..-i""nll in.iii. nhih/ I I. l.llllj". t.. :.MX! n. t.. .f.! .lilt .1' 1 ILl11:1 J'\ TTn: "< .
I | ; i [ y\ .1111 1 : nr'1-t.-.f ( "i'..tli.iti.ltnc I 'ii'I .,,", I ... nit, HiC'-i't 1"1-1. r..f ..Tr\ ,'lu*>. lli.I \. :, u I 'T.! .ii .. I I. '.. i '... a. .,, ,', j l..r .( ..n.".. I .! :. I 'I'| .. I:", LL". ,
I t.
.: : I "lut 1.e.: .
j ot I. "i 1,1 ur..1 r"r hid. lt. t-hui.li>. -' ..! < .','t "i.1| -I' i.i.i.' l !.n. tor I ll.ii .I!1.. !I..t.. a..i
v I n.jthhig i.I..1 _
t : my .Il't.r.I i : I J; Till ll >. I! 'llV tflll% H.l.1 I\.tl.\ .. ,i!: :li... :..t\, thi..gli..i! |;1. A GYPSY'S LEGACY"To : 'r ..r:1' I \r..I.. n.'iL. I.r.. I liI'fl'I; ...J li.an-
] ,
-- i h.. il Ilnl! >\\\t .L
( ; j 1.1.! thanan I. ) \ .
: 1 ori mi account of any- I(r 1I-I'-at.-, i\ OIMM1.M I I I0'1| t.ix.l I "".'' t.,.i 1 in' !bi'i -,," ,' j 1. \ tniii-.l| fl i..i. ( ) 111 1(1// 1l..

l ; I ; :; u",-.''' liy >. I 11 'lul 1 dl. i r\I.LY: : i | :>. I 1: \1 Ir: 0.1: ; will .,. Li.." !.{,;,. tit, uatH. ll.I n1' 'f>' .t ., Mi! ... <% .. !.{ c..t
iii..r
JI : 1'1'1'1 Ij i u.I > .. .,. .. .
X 'I
| nl I i\r-.i- .I}
CIJomn./'I iii I I... inj jBI., Tli .. i [r.t.r .\ch lic.l ui. : np.' |I" ; IMHII'X S 1.1"1.1.| : hAl i ri f tM
IF.I'tll"'Ij'r .I al' | .I
,
r ) j he |tri'i-h 1 tli-h.r! .. ... I H'' mI I., IIIt fl. I 1..1.'. ,. \rKUr "
l to ;p.) nnyihtri. ..r .1). I It' >. It .1.| 11'11.I .j 1 I" .. ; ui't.t'i.i! ,. \nli. | 1':1' : .
''I
. j'In tin's.. 1; .. I..II'I..n.; 11.I 2 llif.i- 's !1. .., mtaiu. .
thai "x%ill .. _.._ 1'rII.i -)1"1\! !'"I.I. I1. ,pi.riij ,.. ...1- .,' 1..1.11. 'D; nc t -''. in ..1.n... t:. T. !
.111. '
Up I x ,
) ) jo 1 I. \ W ;Sl I: .tITI| | .i ( "Mll Sn.1i.| I j -M'ttKIInt.. .' .I 1 Ilt"I": ," "' ,'laI4. i.I"i.1 I '}f.i.-. t:.. I li' 4 ..( i. .. 1.1 n.r ,..\-n'

: .; : .: t >..hl ti\ j- I; "" 1'11.l lt j I.. 'hi! .x 111 in." it, |-!.. .1) in i-! Imii!' ,.f .i1 I j jClllrri l'rrinil I:. ",-,"!/ itml I.,.. I..,.m Cunt. j.1.-1 11'| ..f lsr i !h..... ? |II : II I ..J.f'.. _..1....r.

I i : Ithl'llt .is.T" II. t'l. .-q | -|:.nl l.llfl.1114 I I'tffii'it: ,tjt' iirnin; ,,. J--trnt, I/ \\rt to .\..-ftt.'>','' tor ?b.. ...,. ..( v ui ill|| t.. I. t

I | thji Ti. ('1.ui'I. "I.it .1. : I qIII': : I' VI! :1\II'.I.I'f.: x-.l! ii.-h. in it '1 il: : I". :/' M'liniiii'l 111.. .I't't. : .I"it)" f t/,, "1.\. ,.. 1 1 II.J"11'Int., .A.l'iltl.-li-.. tw ( iiil at tlifratin ...
l .
> *rnr.p
}:: ; k..I' III.' in 1 thi j ,..'..'piHc.| ( u i.\.... f..i -..;. i .x I p.: injiji I IVr ; :'Ir; "t".. ,!. Ilr./lr'7..t. .J ,. .. ,
n:1 "
I ... //.r x "r'e i.f tinfciu, I 1.s I.V. )"# > .. ..I..n. rratl.. I.. ( ..r lr
I } jMi'ri" 'ru.I'! :1. iIII': I ; ;( t.
f .
Mix ,
j ; I : >o '- --- 1. M.\ Tu ...t t tl"! |..ur I I.VM.x : ss '" ''.7 int ti t. t'lutrrf I onul, j /"J.r'rr. "p (I.'' IJ(> I inln.) 'rra

I t )''0'1" th. ,.I'II..I.| -J.t, i i| t. .$. ntiv' U.r u. .t tt.). f.ii; 11..\i." 4 .: I I"a.. \\fil to thr Xli.rKI :It lh.- .I."tl..f ul trt .\1 ..va "", tJi."1. In !I..n.?.t<-_..I i t.
I I I'
1 \ :
I : I t.! % fur lilt. .uir of tli, I l':..X U-W II I iratui I"I"Y| l <'i.ct.aii.t 1..1..1.| l.r. n trn. AMIIIM: 1 II :.FL

; -: ....., :Miss' '. o0i r. .\.1) ---- I.i il; ...J\s... I \!:; .'all": a Ilf..II.I.! A.I'r t lie I 1':1; < '..: :: > I'I.. I.. -In > r n.iSTORE! .

I I 1 ; : };,.() "I'] Iii.| h.lt. t I..M'J'i I I: ,M I l-l'i Y ..f ,1.. .1 x.iliiTl., r"r 1> ..1..1 \n.J t Iirv.. Iir" t \1.1 t I .',', I. t.T .11 ,".lrhal .-.,.>...- '
J, I : I '. : ? I",T Iii.. ....1 I atnl: lh.f..tir I Ii.., I It i i4PI xrt "
li"II :. 1, 4 li ;I'a. 'I'I'j tr > !
:I.IIt. i an
) l". j.rav dn't .!,'I. /.1/ .1.1 Tlf.\ ') .f. I '.
.t... jn-t -.iri r.I..>! t .. } < { ftf / ..nrr""c".1 \i "I.' : .1.1.:1': .., ..tu,1Ie ', ; \r
1 } ; r '."j,. I.I ii. ft"tl I r"rl. HI? /.7I//ul. "" m all r 1 .. I.W. T\.r i 1.1 I tn" i /1 ; f 111.
| II'r
I'Ir/ .
1 '.l. t.I1I11.- tin' ..l.'r| t.n !I. ":"l.L' !;. I U.; l"tll'.' r"f'nl f/ "t.t- .l ult" Hi. ii.l.i., 'iti..l i- h. I'ri.pi-. t..i iL"it -

1 : ) .-!! %' dot. nnim-il.: / Tl.ir i7/r'iii'H '/ trill ft r"/I ,, nt ]*ir.n \ f..r the I I' r.l\ :l.it. .us.I! tli,. i ......1... I \ I II .. b r' \ : ; :.
.
:
i : .' .l n- -".1.1 .itl l tr> t .,!II! ...., 1/ 1,1
In, honI 'i I: : t."u.i."I'.I'
( n) "! 'r, LiU'rni/, j; :tiiLY ji: ll..s: T.I '!tafl.r." I CL1lIN.; I : i o-
'. .
t ) ;: agitation.; :Seicnl time* 1 .I.Hxmi I l Iii.kt.; of varttiil- .t\Iri.ar..J) t, :1', ,.:' j j A ..liouiit ..f ;*. p.'r "..ti' fr.'" tl.. al.ns | i 1.1.1:11.r !I,.. it"-l.'I tuij, ,t.:,.ii!1.fi.il.l n.ii'I ". .\.t, < ii).. (I'.i; c \ c\\
t..r nV ( .. ill 1 1.- .il. wrl I If". ., \ | r..q. .f nin.li.l l.lt _
:
vak. At h-n-th; *|I.M. I} |I.: 1'u ,iji J \i'iu'c ( i i- ..I"'il'! (.."I |jl;: 'Lnci\ 'III I lull >.,11 I \.ii| : it |.irtK?tiuiF! I, .
f ; tlh'oa.. | 'r moir fl1. c* uf nnv on" ,'r n...r.--.t tlu-'!. i. i will i! I-- .... i M 1'1! I: : ,
:lr fcr.ifal xxonJ-: t.r\.u.I..1 i r.-;> liti llif ...' ,-. TJ.i, 'J'I1 I-.M |I' i , i.I..r!
.t lTl-UU: ANNf.il> an.! i.IIT l UOi.KSli.itn. : f 1"11. ''"u': 'p"ir C"| ..hf lI".I.t.: I .. i* an .itituiitt' tilth : : .. .I...,
: ,.. .
: | | i I
.
too hni' .. tit< ) tile fi-ifl ... l!< \ir" !ll| I I. .,.tli; t.) our, I.r! ,' } 1. 1.,1' r.1 IT Hfman. > I : hni.! .,.,,
tl.n ,
: "" 'r t'' 't"i r i lt "1.1 xx I -.1: I "''" .!
I.r''II Ilfl. 1..1 r'U.m.l
) Wlu-n our pii ie? I Kft In- lid" .r ,'1 "I h'r lur1t. f.r .:l.. ,, V; i.tr..I'i..f| th. t..tir H. 's' ,'i.l l RLisk!| ,i ...1.l A-i.lr.! ".. 1.1 r".uiiitii'iix 1
i .>.> fur f nn.l 1 ,, 1'\ 1.1. ,v MI\TIJ; .
p ; .i >iti : ) O1)-,.
; trip to the All! ,>;!nut." I i: Till } : i ii \'s I i.ni J\MH.:". :1 i i II. .
i' -- t 1'CS1.11.' : 111.:1.} | I Pr Hran.ir. .1 1. -. I I'.i.: -,.1" N y 4. :.-i i! .f
d.1
i ( II I '..- {*uMri. mt!: ,_ ..( ,i tji. <.in., ,.!!i.i! 1 1..1. 'I" nil: t' .. r:". r .i i I i' i.,. :tii.l| Tn" '!i. l.l-,: 7 js ///: }' VKlltX.r.Mll.Y .

i I iron.-iy; !! txt: ohlirg th--! \tul .it I.)' : l It Ttil ,j m.lLo WI...'*\111-. ,.t) l"." iUiltri.i mil.; 1/1\,1/ | .1:11: : i.i- I'lC-lM.I i HURRY UP THE CAKES \ ) itlUH'KlilK. ,.
an-l) I> t.t..i tn |I'-.it' "
.
ayjon, {IIt. .ta: : 'l.. I r'iU's.
.1 I '
I'
i Ij ; \ ii I I I.r f.l-t: T\t "U" .

riiiii | 1 : It nt vii 1 r.o ,'omm'lit: n"T"I ;NnnnNTS"f.. 1'.' i":''". :I.r.'cr.. '.. I I II">!IVI.MI lr'iI four, ('euls : x.r 'l.-i. .I1.;! ,.-K ...I.| n',:,. vunmuKV.UI iuii t '/ v/.x. I

i: r... ]" w itli B 1.1| "ll.rr I if.- ,.f ( '!iri.'. I .'\". l \5-x. .. .1 t.....'.t.!'. ,- :. I'UII"'C'I < '(-lll' .i .\rt.r .1,1,0 I 1.1/ /:A.'e .
: 1.1.f ; K:, .
:
;'I V ll -
.
; III
.. ,
.
: 1'I.l.[ ?v \ .k.. I | 'S: i I! -P! I I.-t '. S W.I
; Fro.J I',,':cla-F 1'1"1 \\.1. .' u : "'1'I.nnr' 'I'"l 1 IMI'.n I : ..r. ; i j. 'r.n.* tI. .. J 1
| 1..1w'R .\1. i.: I I i-,.." Mr l :. '. : r. J
; : ; ; ( :11' '\ ; .r! l IT i ",-.1- :: .: : f'/
.. l II .li. i ;l "jntrx .
:1.
> Iier to" :M!I I.' \ I ..te'V Tho Farmer's ,
: .
: 1"nI.l :; .iL-. W.\; Guide I !I. k' ,
.; "Ii 1,1 .rl' ,""L t: "ll I 111'i: ji r.oorxo.x
JI"'I .lr:', 10.;: .. !lA..r. | '|
: i : '11;: : : : ( I 1T. .hi.i- ., 11i
: ; '''AX i J. ..1! l !"IIr ... .I."I': '.i: T" > !" iI: ; ,'I' "I"TI'1.|1:: ....1" ifTlrp. :> t Hr..i.I..;. .,',.J l ,.. t, -. f"! ,! .; //.I7-.V .r.. C.II".;
) K\ !
.11 1.i":; 'r.'i-i ". fur th'e: lv"i I I I i 1 1k.- .-.Ii. I ISuti.: -. \Llt'r :1 .
f 111"1)1 :rl.II".I.I ( |: H.I I "I' "
'ci..i t.t, !!\ <, .. .: .1 Ij""I'I ) t :t' .er-. srjri'.viiI.) ,(-.-.. tv.A'l -
: .J -IOT i : r. la'-- I I'lN.! .! (;
.1. .
T
fHJ Tifil ,1.1 ? .Ni-rt'-s.! I': .t. .r .' r.Lh"1 I Uir.-i. .1' 111.1.1[ ..ncLr'll. .
: --- o.tifIO Acn.'ultcn-, -: Y..tI.: I.!:, ,.... \u: 'n i :,,! < 'if 1 ron i\\.*-*. IID,,{. t.i ot.5er. .l. .r th\nl Uxca'i it. 1 a'L LuW. !'., (..J. or

:! ; ) : : ..Hi. T) 1 IIH II1.. WiI.! .. hI. Wol.1',ut',.. In J : \.i-. I\: I ,., ;" ':" ,fti i.i !r'I: .-tr .1 .< Vif >.1( *T".I.l _t '.....,"- ..rJi < ut.itrI'ri...l I:i-...t l.i.i.. !I \1.1. .! .r-!U.lh un.
1 Ih.rhalan' il .\r"il.n Ii.it.! t' (|ir'# :1'| .;tiiit.iitrht|; ?*,| "1.I""I) \\ii.ij.iil-j 1 I | : I \i i '. :L-; : -.\ '.' '.. :-.11 .,",' a-aU't.! "fr-t.1 i I {. t: t .U!! i .'r..t! t. icrp.'a,
!Lniua-Ur -I. L.I' ai.ti lieautivs; ,.f I i Tl.-: "i-. .I. ...ll\ "t.1 -t- MIC .. .. 5' 1.11"1 l.t)111 : I .ill ii.! I..
< i.'an I"J. I. rn. t- r pd.-] : .: -- iht u-l .ll I. .r M.-.ii. i : 1'1" J j : I\1\ : .1
r1"1 \ : .f' pi st .... .
: .; .
I. .t .
( ri ... .. ... .
I.y -
-
: until int-nilv! .t!tri I nrix' >. I:. 'I 'M j i. mi \1.1'1.. "" 'r {J"I' : 'I 1. 1 a-.1. m ..r.!. r .'" jt\ 1 i i"l I r.Ii HI n!:, '\.. .'. .. .p. I
i ..-s (if Kiioxx-\tii --- to Civ, il..5 xx..i, r ur.u.rI., t;,., j j.14.i..i! | r, I..i' ;i' I', ." ::4. ,1. \V. .h".t"f': j.rx .t.Tr. l r I will pot t. .
tll .' : .11"l '.I..r..1! l.v \ \ !'i. :' Ii i-l ilann-a
: i. > \ r. !lut'i.! ; 11' 1..1 ji-1
j : la'
i Ti.
:
) AMIKS;: : j I"
) f.j\\: EII IN. .
,; rlstls wjn ]J. HmJr.r. .rv. ( 'IIi., s.l I foi. I 1'1" :' 411,..
( i !IK-T
1! } I I r..u-Mfitinn nf Mtn. \I.. xtt'ir. Vr. nr' \\ Uula.! : ,.. no. I illume': Just; ( I ; Arrived .1 .s. I. | 1: -I
: iK.nrti.
: 3 r"Chllt .4'll.Itt' h'e ,.f t ':'ax.. Mihanu'dun : I. M : '.\ ii .i'.I i.[ .-' |I' i .i!11 ,i.i i ,.'.i-! -,.: j ( I.I .
,ur neighbor anil i.r.1.] I I liJII': Nat"I,1 I I Mr! <*aiil\"' i.oL .tyil! t 11.:1: lb. I..i.! !!I I... ; ." \ \ : .I'r! :'i I.i. 'v. 34.1)UN
.
I li'T'r\ < l-iiw'l.i.l
J.-uo !ltr,, I for the J Hum- -;.". tf : .tlu-r j'lrt ithr I tl..I; ir.I.| !!.. 1..a.I.1. ) ,.., r ) !r I! M'N I' Ti 'l1\ I i r:. ,
) I :; lisraJuctr:: : < to-tth-poor} .X : at.il .\11 rut.ll ) 1,1I"I.:1!, | 1.11 i II'. :".I >n. :fr"' J hi' ir-rr n >.r t ... .; I ./:... ) :. i "' i\\I"I a fr"l
put r \ : '.; the / X
: } ,., \ : 1.Tlllf: i:. ,1.1.' f. .':. :... ..1.... .. I L'-I'li. \ l'hll. ,
i :.. .j",..: I ., .... ; 1..i'n '.
; : {rsinir. tf the fitsf <..rI i L. ...i.l. --.1. i' I '" t 'I:". \\ ..;.h. ICc-la Ii
I I i is : I. I'.I.! :,-' "I. \
vastly! tIll superior: School Books.VITUX I; \I'II I';. ( ..tIi.l.i INii
I : 1 i I- \\lI: 'I "IT! .
al !r, :: (ili. .x-.. Mi'.ho-! *. M'N.'Ix'-. : "' ( 1\1:1': /OI ( ,,h, IIi-iiirrr, Ci.tttf,, ,( {, .
|' j l honest"ml..til"f'1'1.I.} will I I" ,:. ,!,'. i. "'I'.i.! .. inM.',' .,-.,.I\ : : ;, : ;. i "!111,1, ... ;. HAY.I ri.i'.i.' c. t

.. 1///1.1.
:.un.'in\I..I. nn.l MI-I, .\n'I., "., '. "I'I I lit I r"h, : 1 .,
government IWIh aulx I om.I..I\ I'lllL.... I h i..l.l-IM lln.J ; .. s\\\v.r.\uvv.\fvuu\\r t 1 Tn'I: ; \\ ...: [ .rlii .M! frirr.N
: .t'-'ifi-. 'nit h lu-1 .,' .'.
rci ix
11III' : ::t:1 I! it.r: ot" lu.1u: a:.1! J; .. .1.] \\ '. \v i I I-K \ !.:. j r
1" ; l< the Ir..i.fII. r..: of *;\.. T- t:13t. .1.l) >-, !I"! J }'? 11.1; '', ; :.j.. ./..", : BOAT-BUILDING &c. ..I ii I. t r.-ir. .u. i. mRr. : "'
; 'i.i..i-: .1".1, ) .., 'r..1. 'a1 .. H. 1"1:1: :
of( till t""ion. bat "I", K. it. .it ,: I I !: .\ \ I.. ; .u. i .An-! .. "TO'I.
ot I 'h'r .. I h:1"; I I Ir r.- i" t'u 1 Iv 1..r.r'I-. I.,. i- i w ;'r-1-r.-.I 1 u.. .! ..
|
t I h..II.! -1.. f.,.. ., ,, .. p'" 'Inll", in >
.
: : : r. ., I .. -'l.' .
t I'l.l ;
.
1 Ti i 'ii- I
; : th
f-I'J) : ki.oxx .r nJ.- I.- "I" I .1. r :: 1" ; v f .v' I-i It u. nt I \nx i"1 >LU.tI \. at Ii'U"L I
NOTICE.
r, I ?, Iv'e't.. but .. N I.i -jojili ..'. .'j i ..'.4;- .I| '.rl 1:, I"f'1 I I II. t- .'uxa...) tKt| |".> >>-Tl'. n .
... : I ; : I I 1.flL8.ri: .. { ... .
I ( an-l iinpariiallx- in the l n"HOUSECARPENTERIWG. ]I \ j J"tr-"i Ir.un tr .lirij) 'f.l.i.I'" -.mi f. jhliro fr tiir .3ll j.
'A
I : ?: : j ee\ u1 L'SO t t-r. or ut.rl,'riii ; fa.'Iti.li <.! |I..t )h ., .
[:? : : !: 'tiuton. > .:fl :t "-'all it?- .f /.r .l.l M li'rr 3* .!,. thr
.' !I. L.... 'i uth I ,. Tul l .t.u i.. I"uk..1 t f....s :.f.i... ha-1.,.;,, .. ,
: I 'him at d] can: truly: :-:1) I I j ) .. nR.\'U. f. I'. : ..J .:,... ',_ ,'n .-. If 1111l! .' .' 1 .. I''r :iuart in onr .f 1"1..> ] %k., *t".l!, t lt:.tt.,n i,1'I-hl"-tl.l!! i" r-,',. I <; .1"1.1.1 i i\ \
00 nnrilllo.
: -x .1""I'C < -
i 1 lies '0 I!. ti 1L.'fl."i T.I' .. .. .. i rrn !h,,. <-h-i a--i .' .
: : pure.-t.. a- snio'i. ... ". ; !I. 1 '>1:0'1.: ;. i hrnnU-i. ;i-. i I .hlI.r..f.I.: ,r rr..r..s :: x.S.i:: !U! i.. ;it l"I a rail', at I. *
',. "J"r' . .
> h ; It n\ I "
,
\ ." -' t'l j ;1', f :I. I' .1' : ; T' '. .I.I..t..l n.i i..t l .f. rfl pir.hn'ir- ;
; I I.. -
I 1.\ \> rI.2' X\ l.r. ,

"I I I.. t".. .. !1. : *. .


\., t;. \

c. .
.._=--- J- -

.... ._, .J' --, : .. -. : -. -, -. .. 0 -.
w -
: .iJ"t.:! ; .-:' -:-, _..-_ *- J: .- ; _' : ; .