<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00050
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: August 23, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00050
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
-..,--, .. _-,,-, ..-- '
.,. .. ...-- .
.
-. .
..... .. ':.. "
---I
.. '"10", J't.. ifl .. ... .:. : 7m .. ...

.. t
,)
.


'
.
/ > 7
A 1 t. 1 1r 1r
t
.
'
'

!

& $o' t'\1I""' .. tj
.-.

; .

In ;


t ,
l )

r. .

t ..,..


THUEffFQJEI1ODi? [ 1 .. ri' I: 1.J j

L 4 .


I!- VvvVur.; V+ .. tlnlltn ;\ \ Ill1l' 1I1'rl'urt', w\ \1\;"a \ vurruu' \'b "r"li",1 (111'11111 i I


01.. :t .
-. T i M 1 1'r., o It I tt A t .l r' i ; I' !"I'.' .. a. "' .-, <; .

.- ..- '(). ,As !

THE !K\JXSUiAI'! : 1.1' 1 : ... '1'00' 1 : 1:1:1.01: r.i: > It ..til If "I !j tin. t.I ".J"'II .ii: : ill'- u' ht |1..1"a I ; (ht tlif ol
: bld vuti" :n"' I Ill" .1.1.| t 'r1. Yin -lt. su-itTlt.' ,, ,
.. Illd it.-, !it .. '1 .! i .!. d":' d. 'd.! 1 I. ? t' ; iM.I" i 111.1 i (In- h1iJAlln-Y. ; ) :.. Hi.i '," In.tihii + I ?lull' shunt tin- Uitilumaii.; .
I 'thilil. !
-, ( tinti'l' wi.h .
I "I I 110 ; T ,
I. i i VI 1 ; I i-ion.' ot ''t-iii.1 ,
A 1JI'lOnnrlr: '; 1; L 'III' .-!1I!I. I '", .' I II'. A-,. "I III- In I" II.Iv ..,,1. d ,Ilif "1111,4,1"t I hlidr mI 'I h'- tn\ -t.! klli'HTI
tlsihl.l\ 11' Uh1 I tr.ali: : thtt"U
:"iu; \\ "I'II'Ii' : :. 0. | | .. : gfu.III I.' I LI': '.' 1 I. t ht'lf.' .1 1.1.! ntf ih. I.t. i : at :

.J'IIO&' ._ I !J.., ..1.. I |10.\ .. I.U, l.ll lit .III. ill I lloTII.-. : .;1./. ./ \.' -.1." 'i.' ".. .. u,.1. I"'I'I ',1.1) t t"1 MiiK'-l" In-ill I'hIL.'I," :I, lln- L'r.ii.rn |I., Ui.- .,.| |"|;" ,. walk: d Ii-1! ami 1.111/hl.h-pi.f. l hl. T..r, tM! I \. "in "in." Ii i-. aour' rralt-iY ai"it :.

t.tlill-mit \1'i -' -; \ SIIT'1 1; 111!.. n -n "i +1.\ tiij.- I II. .. i.i IK. ir |1.,1.' ..ui 'r t 1 'h''1'I./'' : .. [>iii. !''a.; f : in.i iiili.; .i 1.1 I...,.' in N. \ .14(1( I Ini j 7'b ..I.! ., tin- .in-, 1 I'l.n -. t'i! I !t-'thf. 1.liu.1:1.-: ,1 -* IUI tilI 3
.
1. +. I... sil l 1a6 win nln I ili-pl.iy. al.I.1 11\1'1 I I'.It I.t.: ;! e
3In\0n Turmaii Jr. i: p"! u in, ,. ; I. cir. ,"iil:1'1''. > 1..llillll., .!.: r.MiI.IImu lli it 111-;11111 4.ni'4iif.; I 1111 vw IY .1.11.I 1 1:1': uu 1..1'1 tu that. [1,1M"\l l.v. .

1 j\Vh.-i.. I..- -j..-.i3.-l !Irb..L !!t.'h'tti.'h 11..- MI!J I "1 "" 1.111 11..1..1; I.t UMI >; "I aal, 1111,1 i 1":41' i -nli lit.I ...t., liinl' hii 1/.1.1.. h.'all : \ '. 111,11. l."ii"-hotf :ul.I I.uld.. \\Ltr ,, ..

""llir- ftniutil jlwr .'>' tlr' Af-t'-ii 1 .", f" 'y .....1.] t...-..", ttik in l.h| I'. w lo I .1].]1N ivil t I.. lux 1 I 1N ( 11.;|11| Ii,ni. | i.is-fil. I.:.1111"t t I > H'*' ttlitf in his !!,.* f, :all: tin-, .i":I hII,,. it ith: It i iI I II 'II ,'i ot t I"/." ..1 ; th. C... hr :.I.l..1 "i.t! ::'

/..,/. .. /t rJNj'IN./; ,- : tn..thrlI l-ut Ii'Mn \ iir .t :Mi I bill' .1"'II' Ills t.ft' Ills "I,1 .iii.i ii>'r\ .ii-. !'tt l 1M. j "
/-.z/\ lI'i" !I. vifii talin
./ "i. \ 1 1"1 ( > '_' 1.li) lnl| had iilKll; i nine : !
"-iiil 6 .. I : t.t
.. 11- | ::..1.-! tin"' ;:1. -tin'.. lmV f t .1 : > ilt. |III| .\ III 11.111. ha'htYllil I .! llli.li t:. ,
.'iI .ViV. ,/ ';* /1 ",li! <-t '-n-'ili. Il 1 \ nitil.l! l.ikiin.. .l 1111',4 l 11.1 I tin- '1,1':1/ 1 ; i'"I..d, t .1 l IK' I t .tlir. h :
;/ *. 1.111'; ", .. ,, 1.11,4 i.;z.I .I 1 ( S1 .1.i.I./ In- 1..1/.1.: I | t..|i aiul in' *' lotf |i.., him t'turiuil I !11..1,1. :.. I ill"h-t < r f'l'UtiMii I I'
a
;
.
><"'<' -ii I ii ..1 l ii"l : iiifllii-i, .. :" !
-
my -i. I'f.'il | |1'1"[ < tti -1F//IC aiul 1 ( ,]
| ,
i | <, all W.IHl's.
.11 "I"I..I.i..u."i| I".uulo tin!
.1 111"1
| .
lint 11111.11 \ .itn. ,
1 idr I lutthir.f .
a ln-ll r, fir l.-tt d'U..I.l..r. lit'itiV : ui writ
:
"
t rrJJI'r: : Ttiiy < lltlill I ... \nlll'- 111111., .ll.I\! --fll-l{ t ". I ld l tin. I i-iiln r iii all ni u in lli'1 Mi.iiIV .. ,,1'111' : ". ( 111'1 I.[ '.- :.t 1 -..11.,11., I t the I i.lJifflu.I I ... ,.
; 1(11, too, htlnl3l'--l I
1..1
>j ,wo l JIIIIJm) ; jtr \\anfi21!%!\!::! liuiirub' !! !} iiI I I \ --, tills nui.lv. l 1.<\., 1 \\u*1 n .,.. u. r 1nJiX"Ii .; tilts l.n.L.-'l ;".' i i.M.i! Ii..- M'uii'; iiLin't f...... .1! \ I .. IIII.I t :iti' I
-
>-l- .Iu'.1 Hllll --1..1
ttlt : llrt. uNu J j"Jl. 'iVIIllJ Ui. ;UI\i 010x "I' '+, I ..11.1 hrr I 1imt'; 1; lylt; still IK- Nln6tdu.J in.l il/.i./ .hi.! HUMiti: : !J.li"'I'! the inoiiotv. 11"'III!',J j kut 1..1..1. -sly! t.nil ,ll ikinjj. 1'1 !t'a.II.' } ./
"
.
!
:: 1,1.1.1] | I.mill. l. : >% 1 v11Ill'I1u/111(11. Iv xvi-ik t with i-xrt-.s in> Ilinh; -nt. .
It" .
| r1 I I. I."r..t tli .,. / 1t ol-
s f II l' :1
111li'I" happx'': : I' "I.
'
\MI i'.l I"* ;illM-ltvli'u 1 116111.71....It.-| 11\ ..1! I.. ,... ,llftIl-V "I 1 In-lit/ .: : ; tllll. -}\ a ;Miihh-ii.. all'' rtalk.,
fcil-l.Slr.Jtlf> ft tl.i-Ju'Kitk: U ill.li. J I. "* "ii, '.1:; in \Mi'-njjlli -]IaJ, \\ in. iiu.iifs (.1( llii-' pal.'I ; still inoif aitful{ iiioiiii-nt' if-ton nun mlni il I.", l Err I ,.. ih', U.l.l} 'r 1'1"' -y 1 -

1 ...,... h. N'.:. 11111.I <.1 I inii nn. l-ii i lit -.'uth.-...u I In.iii.-. ,. In- .ti %lit'ti:: li. .1..1! .IK i- lain, I t I..rl C" u >>;;iis. 1.'r.. !h i.,1] uruht_; !. :1 i i it, iiiol.t-i| \1 iiuii'4a;: /.J.datt:. l t'n".'"It I ave r.- In r fivti'lih, it l.t.- in r.I:;.t l I"- jtfrai-i;
\',,- I JiolUrT fc.iiiarf ..f tH )i..r; till .." 1 ti i-("1.1! 'i-li. : ;: tihit I.. _
It.
| 1..1. .i > i ili-i luiii In : : r ti.muva: ". lhc\ ht1
.. .. 1.11.1
t. I'' 1 Its l .
\\1. '
I. I.aui:- 11> oiant-- .. 'tit "l.l.ii ft lilt, In- ('in / (iriih. 1..1. l 1.\ i".1 111-' t 1040 uni! f'i."t !. .'1"' Ann r I
'I 1rt f.r1.... Iii .* iH..-ili..ii, nii-I l 7 :. .-bt 1.1. ; i 11.:11'11"1 III'-. 1 1'lU, t I.iii.: llnIIMH- 1 I- 1.1.1 in. ill.- .t. ,f ,r ti -I. kin. M tth.-t I tht-v /
AIL d'r + iii-f |1'ln"'I"lt. >l lHi. ) 1"4ti'll' ,![ II. inpinl!. aiul, II. -, tilwith fir t i.i.mtii; 'th- vivitip,
n-li ..ut-.I..t[ i in.. rl i"... .\ liU-ial; .!i.",>iitit | -.It.' -- 'ii\ iinnl I., .- .ll.. 1L In | > aiilht! h..I.\' ( }K r : tii !
,
; ; .tlioitl 1 1"10 htly
lii.tali.i 1"1'I"JII'I 11.11..1 Illlly .i-llif.l; till' ll.'firl : I'lt-.ikiiif' ; 1'r!! tin- > nn'iil I: 1.lil.1
.kill kriiiS'lelo \ nllt 1 n-1 ll .-.1 i-.-I'.. \ ..M IHH-1 a'.t l I. t \-lll III '1''|.-|t tenun. Thai IMIM'-I I ( ,. 1114g "li.1:1,1 ..11 Th'ur l ..i.l hdl I.tin.ntif
i b ,..ite l.> l.i.1 .-.-.. A 'al..1! 4 l.r.).-n liait.M 11" .r, 'II'! II" 1..1| -< l.i :.1 II..1 .. oii-ai.I : ) i\i-ti.l; U.txitli, in.': !,!!I'. 11..ul 't
All q'l" ..ltilti.:ul Hut ''''II 1..1 M i illilW litttn. I .< Ii iii.lii.-n.:) r u1.1, t .I. it'r l 1 in.'t t :1 itijjiit /IH-S I! inijitil-M' '. id.- | ... .ihl.i an.I I.I. ; I'll' .In- (put lu-r titujir l.. I., t 1'1', .
I- lit"p' H.tritli'ifif | ; urii < n wt-v'l 'J. d. ... .
our lain i1 ,
..r.d! iii-ritH-ii-i mil t.l \ ttiTor inSlli.-li.!! r. I ":"il'l! 1 i"t: ( 1 In .I :nN .f.\! !Iy I.. l ; .{ 1 I ,
r.-.jiinr.l .Irlt 'ilttl.td ah1 I .1.... 1 ........ I.a'1 IK-I 1 "" n .ut-'.tii'l) all I"f ilniiy, |"f; inotht. von know, :a. *n.II :as int.||: I .1".1 1..1 yyVJUllfl rI

t / ..".1 ,-t.irfl! : f.-. .JKt i-iiititV' II, Sahla.:"., uill, I I'll! 1.1i't t .ilt., 1 l. VK-! \as I..t ilir-jj-nil.-, In':ntI I. l.oti'4 It foif, this h i wh-fhi-i-1 .II' tvis atraiil. :ai,1 l .ht' j-11'1 !'..1' '
,... .., ..... n .'/ig/.- -tniuM -"ill li.i-. l.e.'tt .n1..lu..l I I.'\ \\ln If \ !il win.-! :lusnrel I .. 1(11.1/( was ,1.1.1..1. I llu. it' -| !.! .sh.-
Ilu .1., t .i\i ...1.-. $1 t.\.t4" .. --ii. .IIu.I. 11 ,1.I 'al:1: .|Kurn i- \i 1-nt I -lie I Ml-, ,- .d"a.. vir. I \:,I.i Mion wtit ; tutl.J'-tl! ,
i .... ... 1:10 jjltwlilii.itNtloli \ "pint i t'ti II..i.I* : '
.
1.,1. .a' ..11..r 1..i in.... .) ) :a... 1.r.. u- .1'. ..1..1.! iiivlit !hr t ill'- j'l'l-i1'' :'lii*! 'i.'llf. i-llirl : :. J I" .-* |1,1|h,. ,i.'I''nl'o!, 111 I. lillt-tl 1 *iilh thf itliiotv' ; i .. ....I! ta! -, ,..1..1".1/| h.l ;11"1':11"1.l in> l

13ydaal iNn t..r ljfll.r--l I' .\'litiili "j-t rat b''''', d.. Nat .Su.1 fll'1" \ "I. I..nd 1.nn. I.. ,...;.-1.r. /Ian' ,, ..I. :>. ,i.I;1 ".. 11:1 t .ni 1 d.! > :IIIStI. .t11: ...1 *.(ill N ahllY IanrH' :1.0 .. i i"'I"' it-inoi-f |I., ha *.in I:; iipiniii it. 1'Ut t'-l I i tin.t i .1.1.: In't t. wit c h.-C ti! :.tut .VKIt! .i'k tl..

:\ t.. J I.I..TK ai.'l 11 'i.slii..i-, J.I1'h. .\.*, IhN1 .d I..h :.d! I.,,:' 11.11 1" 11.\:1. u 1 Ltu,,1| in :i !! .in.). -,HIMiiiitiiu.. Y.UI 111(Ilq itis Illl :.inil.llIUllS' ; 11"1"1 S.-IU: \\ll.-lt ,lit) till.I, as a Illotht-r./ ti 1 po-i-.l in h.-i: ftt; | -, (N.'lit'il an.! tin.-! t"-autti: .-:11'.1 Ia | | .1.I, "I'n .,

.. ..' 1,... '. .,.. '" i.' tiNrU li.-r i'ti..til. t.. .. .. .1 ".ut i. h.- .- Mil.l-t..l 1 ;
J.d. hi'll' .
\ | | >.tK.ii t t-r h.'N.l-- il l n..1 hu'r ,. 1 111 V". "UI 11"1.1.111 -' :11.,0 i to t-tir. i uith llit- I I"'U'l" ifi.- lug hi i \otiii4, .ilati".hlt. r wealth, :1.1.li.l -t-iitl-.l. si "it "II.I .
.,... .\. .' In | 1I '4l 1 '7 i.i! 11, au.l : h:111 I UKi.tiWr!; h.w wr.>tf out the .
Iglon tt : 'niti tn
m.-l.t .I t U,1. -. .04' | I.-, ..Ii 1 lot.nit hnLt utlu 'Il 1. j Ia s a 1111; .'" 1"1'I: t hIt1r-io1. whit 4it-al" r ,ili-hotior i, ihtnth.in ,
|It 1 II. (... J<-li T'l tilling,: in,.-1 I I.t .. |1."i.1! on II.! -" 'ru Iminv.W tii..iii.tt t 0.- ,'h- .,.. JI I t .1 d.! u"i IIt 1111.i hat l "hi! !I |niiMi\| :. i In \.ul.1| : thai. ,", :. life! sir "'.\I. on :.iti, 'ml' I.. tl us \'Ir nun..?" .. ,

.l.lt\4\ .I 1 .1... ...1. lii >- tii-i:",T .11.1.1 IUII.I.lifiii |li>> in..,.1111Iu.l' ; : -JM, ..1/ !Ln.'. \ "I
.
.t'I"",.'. HI: at ill'- I Ir. ...I.! \hat IM-* <-"UI1 ui-i I..r. jin.jI.!..- I.Iiiii.:' il In -131'Ilult -utill! inn wiiM'v' Hi.-iuia"/ 1t1/Ib3!| : 1:1 1 : n..1.! llu. iii t.J Let t. ,
--* "ii In-1{ anjli.fi : "
.
I I.:. nlllt; 1 f.-li UK.-! |.l.-.i-tl--, l.'tig. \\onp -lltf,.' ""I' 'Iill"h .t i 'li.ili".- li'i-l\ {I..fill \I..t! in I In- i.ii. .. .1.\i11, : > wiitt'!( ami taking the |1"1..1. ,.l II' wro:. HIl I

\\V.\ (U.! I-EHIIS&: { SOX. *:", t- |11. '. '.'m. \ oti ilit hue 1.II 1* hlll'"I"I'| | .I ,',1 Iiil: til- -Iit>-Ki'f'l: ,_ I 1'.111.1.\\.1,,Ir ] :""lllin.\ ..'I] : lolltiil, h.ili.l-'tlif: I I I. ;;.!,!.. 11,1.! 11,111 I 4, / '?
I TL1 I .ierN. Nt'. h.'t,1:1/t: l.i- .11"1.1 S 1111| ,. .1,1 k'-'l .
1 ll
a ni; a *| < II, witli it. .ul .IMI : 1. Hoi I h tli' lil'fhf JI.- 11.lh. r n 1',-1111.1 (no I.,iti*. Hiisiu. ln-i I. .. il stlllflllt' | : l's ,1.1" \ W .t 11..r .. Mt'lll'l t

\\" ln>iV n./Lr l A' I':.'lill Mi{ .ti.hauls, II'U U...... OV4-I no'', I I'l" Vn'l at'- IUjllt., t->tilH.l| ) .bl.I.I.! i gnx lu-ii.t" Up li. :a litf ..f I 11 I, I 111.; In I'pl-ll i" apith: .was" llllltlllion 1.1,11.\/ ill ail;1 aht.'ti; { 'h.-i-'ll b G. ii .|h. 11a, h.th| :

1 IIIIi MI, fillIrf, .1adn.!> I.. ,. willi" ;. x.-ijlJi-i. J... .. i i. fiuii;1111'l.I -hf', ill I' Vi'i'it-li..! l"llf, "I b .,10 Hot I Int4 I- in.I.! 1,1'6h! :- I..II".I.,, ii..iMin! | i >ii, jiinlfif t i !hfi ki! i! .". :1 'i\ant., nl'tiii'tlx'i n't-iiif" tinli'Oin. 141v...-.- a"t. 'nt; IK r lii n.l+, to bull h .IiH y. I

Ull'-lllll..'n1 tae Ullll (4 atu- I.. 2J 1 to t'l Ion pi. i ipitati.: ': .|Intd'h.|.- | ttllli. ilu-ii'l 1 "he il | that t ; w'otil.l! IN! lakt-i'iT:; 1 >li.. xitjititit'' 11 1 tin: ', .
A\ 'L'1J i>f"ii'i l'.ft.iil.l. .' lli< \ inr-til I % prla :: "n a| : >u f.1 a e 11 Ir. 'Iaahsillr; a- .I..IIt

\, \ ..... ul|'\ |''&> tl..11 i'l-l I.tnu.t!. ...s 11'h.iis.i:: : .. f M (!In, La1wrr n J'niit; I*, lot In-all a61..%'I]I' Hitvon. ':;; mail liowtt 1 } ilown In.)ln-ail: i:;: lit r 'I".llllli.| | | .|.. ..1" ,in ;n.tl: ;+ilnl .* I'I uitli 1"11'4.0. :nu.lhlr Iii ni" jij-'plvx *', :11\iii I Ilh.it \\ 1'hxflhr/dGrrl' .. ',*\ tut; ....in.ais .,
lli. ..ul.I l I.. .-1..1 1 1..1 la .. all ill tli"ii lil 1 | 'h "I. .,-;i 1 h. i liii'41-r., hi-r
ulirl>* \ : I! "In' Vll'l 1 .. ft.111 t" ll.'Il. r tll'MI>'lit- tit. W, "HI ; p. I1 1'.J ml.1.; Ih 11"11.1.1 I,'I ttuli" !1..1111. -iinl 1 L11S ad1.! I'i.-- sai-I he' \nuM iifit :.\* .. 6t 1 .an in i.t.inji.it.r.

licit. II.VI..U. .....1{ t Il-U'li. ..11... I.til thf li. M III.'in, III !looking Up :-it I I. i i, 1 1'.1 :alt i il.iv.i-vi. nin alii'I i-ctiiii'4. t tin-; fioin it. 1..1 Iv.: \\ll". 1'lh.: .toil 1..1.' lN. n '
) ,....1.'. '\". : :.. ;,. ::: 1 ( I 11.1 .'II I 1.,4' II-rd! / "
111, lilt llM-Ilt: r/uthlrt/h.xh.-, illooplll: :la '\II Ills, .1:11. 1.1. f\ i-s Ittllof : I It l 1"111,1.: ; : In- 1 1.-.mi.l iii.- -tIMi. 1'1t1.! : ft .\1,1! tun < 'I"a." I..r nho. 1 h.i'lInalt. 1' xr .1'1''' hVa "sh" l+" t

*.* J.. 1C IJ.'IC'- ll'tm-IJ. ttlttl l llojfllll ti-.nl* i'. .|-Ltvl/: "Whflf Isttlll ., 11.1':1' pfalnHv! o. .i.I.\!: l l iiit.niufiil. a-'tat
,.. I.'h'-I.I. ,, t.t ';i- 'ii. : I.Illlttlll.( -, .lli.< ttf.iltli,1 : .! h'-r u h.n-hlv, U-in'4, ih-a-l.; withHo "I Q
r 1,1')1.1 ,, lal '' '' 1Nd| il"l1..ll.. -till-. 111 h.n' .-u'-bib; d.'n.. .-. nioll.i'i, "b. ...' 1 tuiist l -.-.- hrs. I woiil'lnot I x.MI I .in..i'. tii-, M.-IS 1.1 llh; ,... .r iiiit i in. iutttlill i.; inotitf I f: .r i otilllill.ihi; i- ot h r ii-h i" .1* hint; ihf :a-* linn .l.f N .F. tt.iiin>*il 1, t-uti S.

Commission House i-IilUi. ..1.... I.ii'.' :i.-;d !h'i hiii-il.; t limn' li. i. MHoiifv till"I : ,, .-.J .ui'l \\.l anal ,iht- : i tt in,ltiiIK -..
Forwarding & I nyu. lilt iddiau.u.latrl 1111 1 lll.ll ;:1 III.ill .1 I I i/-'h1111,., I I 111114.-, 1..1! .tinph. linif to ii >ii-it!<-i Inri atti-nipt l .
Kill. I lo'r .:.li'l i 1 \1 shoiil'i, l I... iiinif' although' I Ikm In r t tit l.-.lfflil! ht r [-lollllsf, ;Ilul! 11I hr ,
KENNEDY & DARLING I'.lt.-r. Ui In/trr Id.- | .i.-t ii-, ." .1N| -ii'ini4 r 111 1'li: nniil, .1.| <-ji 1 in tin- .I >tloli-4 ('otlilllit. :1. wilhillri -n.1.. | '
llll'lf."ll. \\ til I.iJt.hf: I h |. h.iil utht-r k-w.:l 1..1 i hi-toiy. \a a f 111111! ( \n< iiiittiti ( ',.,
1 l.i.IIII.I. 1 .1"//l' in ilic 11"11. in I M.mii.' urnnuMv.: t :
:
\u\ 11! itisui: \-tu. tin 11.1/.
1..1 lill 4 i.uii.I llir'i! ; .'I! iitt lens f,.'....' :j "l lliil: ::'I'. t.i. ""hal!.If Iliinii, is. : | .I.! -* ;itu! hfi--lf, 1N| -t .i i.tiiij\! t to nii'iiial nit
*. . \\ li.-i'- uitli -'Intwl ,1..1 11.II.f, \ I llif I i. Hi-, f.l.110,1h1r in. n ,- > ml t ( aii'i) in lining: i 11. -' '-
i.-.l.a.i' 1 ; 400.1
1 } / r"tj \' l"-ir I. a.- .....1 i1..- |I.II!. > 111 mv ..Jui.! .hallhrn what .. ; ; 1.I. pioti-int-nt t | ift-. I
] hf .
'/ Dfi"ii'J'u'ir J '. 'a...' 16.' *' "... .Ili i ii! .!i"H'iff I..1 I I J-Iak'.J. ) s: u-ph/'.l < 1Iao.: 1 1." 1..1.11..1 li.-r (. |..nnrn.luliu + tl.J.i i I 1i ini.ii. I lioin, the lit :It: 11 ot h,.r 1.1' I l'i c'c'ln'l ol .prl| TI. i
t "
TJ.lV t *.1,11' Itii-iit.-.. nt 11"11'| .1.1! .,,,".I. l:i.- 1 lu'.11 ru.,! a .tJu.r-t. tW tlail. t--iul j. rltnllj. ;.. 1-nl I f,-ar it ltiilhr "Il" :1 aith ; Iu i 111,1..lhr.I".r.] ttoin .II..a.! I......, l ,dhd sh"I : tt is st.iitlt-'l; in h'-r ".-1'1.1"11! |I.,' 1 Lnn! ... \.1' 11'. l.l. ', w
\ jf"fciSft'riitr ..I 'Lu.q|1'e in4i.7.Vu Its I ;in- II h.i.l foi wof.N
; uV 4.at 1
.rro"i7rT' .11..1. I + :
) < : ,
l'I
'l-l'.itf. I
... .. h. K"HC.:: ,.. .-....t.fr ; .i-t .tf-llt 0 lo s. ti.'r. ill .4 I. ."' \ a..i.\1 I"'I. I tn ni' (I tli>* ittii.il
I \\ liilrr C* .1N | a1i.1i ll '\ tut illlC4 I I :if ir; f I + i'.llt, in -nt. | .Mt, ,atY 'I.J, -
.. ,j. ,, ..f | ; .. !j \\lil.. thf O.n-i 'h" I L it. t i>( ; ot II. I.itt. i to ti'!1.!ht lif w.is t..ri-fi! '
Ihr3Nblirand| | t&1ur1111E.t. ui111 wll | | -- wailing appinai-h) / ML.Y [ .1! "I : 1.1 i ti I.il,1, | .J
r-ii.i. /
.'. .. '.. / \\ : .I I 1,1. Cl.ii.i.1 ., ,-.." : i i. l.tiiiil'l.ihf I. into .1 .-. I ,I'l.it'; .. I
.hun bt! .1't '
1 4 r < ,11111'tr j.ri -ln 1'h.l I'.j.l.. 1tiNrati.N.r: n(1N I; .111.11 i.la II..I.I: ,111111' II. i mi. il .411 ;1.1'1 .I. : .f ul,, | la,1 ,'. .,., | | I ;11.1 II.I
. ... ... 1 r "I 'hl. n"Ildr. 1. .1 f..I.i"1 the| j hal| ii H1I
;
\\ ., ki>ll \ \\ | | .- b .. %, C"iT.'tnjft .. itijj : 1 "n ; "."! tht- A I 1.,1..1"* ,.I..r..r
i-ai
tn 1 I lie 11. >) luau 1 land i 11. 1" :h,4t1T'tbrvN. "! hoj ati'l 1 tur.h'1 1. II..II". 11114.' i.i-! m..ti in '
mlath.ld. 1. tMt| ,
'
.. t fur tvIh \\.1.1'110'
I. tilk.
.jili \\ : ( !
t. r \ t. alurt! r mr I..J..I| Mr. c 1 proiiipt.-I I I for .f"
tli. Ht'f-t; IfMiiit J'tot.' s.itj.is| 'his nwn .it.l.-nt I. i .| J-li-.ikMi r" il, v-i-kf i', lh.it h Jit.i hn//.iiii'4 I.i ihf M i"t i It-t t 1
,
I.' .ur. b.i ".1. ..". ..I...... "r .I"J' 1 uttnniIE. tlli.tl.1. 1 l.t 1' ... l .. .. 1.1 r trap 1 i.p I haw: i n..t "

...... 14r.1..,IiN.. .t .... ,111.1 ,t.IN.rrl 1.Ilo-. ,, t ."ll.;:. J-? l.-M.-Ilil.' i. it- nit uN I ...... tlml tvnt. 1.. lil ;*. ;1 :Jlll.l Liking" t oil I In -'In-. |I.r.| r I .1| -.-< luii'll.ttliitf }\iVil//'V/ilJ! /;/ /, 1 ={\\II/'J..t"' '/ 'hr' : .1 I'1'" itnii.h lion in I ihf'r., t .-| |1.\. I ihf!., I ''nlli.s, : .I t f I I.., ittM ,1. _."<

1\1,1.1'\: .t 1"1:1.I :. .. 111.li, .lllt. lulI.I..1 1 I.t II Itt| ..f. rllu.,. It 1'I- MiV.. .11.]. .11 rt.:...'.III.1 ,' fiftin, li-tfii .* i.t| Ito 1 IMI-:. r inlll.l 1111'1' llif "I'| n] Ill'-.l: I h'-l In |I.f .... nil:' ot t i-tiii l thftlilthl't |i 111 f |Ii.i IIMII'.!. f-r wt-if av I >i i\t>-.i !.. ., ?{'I
1
r.nra( 1'.' I/rt. J ., t ts:.:, in.Ut.l i .1! anl"k 1 | < in r> II' 'I. .1.1! !"ti "11.1! p"'II.il .I! tl'-: i !. (! .\ liifrtint; of 1 ,.44II3C/ \\ I _
:
\
;ntolHM.'t' tll.iftily
\ .I.i.,1.- |pint, d.1 ,1 f.; !link.I ] I haf It. ; SH'til. I t 1114, "n.1'11'' lot! ink |jn: a( ( ii.-t, : hill;' HI .
.
; -it 1
\\1. !X1'I\1'1:1: : .. itli I M l.mi-t <.(' .I"'j'; i .1-.. .. .... ui, im.....! lli.Hvii'l .. r."j'r".1< niotf .1 "-:14' :1,0: I H.OM- IKi'1'i! uh.i h.i-l I Lon: hi* welt" : ait woi-hiptn i .1..1..1..1 up !I.*' ihf I.I\I l.'tpnMtian : ( V: 1 }.1, '
"1111111.11 J.lll'-l I 1111'; \\llllollt +.-. h,.. ii. : i I.,.,: i.: \v,.u it III" <">, ainoli it lioin .
) him
; .
!\ I u r( T i o( ) \ !EEl; : i ;I >.I.I! !;, *m.-i.->.n-t.., t....>.1.,..t'.l"'. iii1.till i.li.. 1...nr.!:.it-, t(1111 u|i lii.ili.n-lt'i|1 il"l :"Ills .Ml 11.\... \\v-ll'tf ttoi'ls thai..-illolll< ".&t.hikt'-li.nil.1ttf ,!. "ft". I .lnttil.1 lliink 1..11,1". lr:-ini-f t ..,..Ii ti", I ft.-1,11); woi .ii'pin4 t.j| 1t..: \ tut rv :it I In r.1. I 1\ N. .\I.II"I.t; : ; II t !ii", 11.1"1.' |;'I"l I 11.. '

lid i I..,. ..,. | llto tinin 11".llill" mv. ctl w i-i!. -iii'I! \.1. thl.-f.'t it I has .In..f 14y
!I. t
'J.nl\.I-"I.IIIII'\j { : i i : a! J rtlHUiMll..|'.. .| 111- |Ii > I.-. HIV"' --lill Ih ti.ii n-l.lf lo p.i. I ; .
y1| .
.... .t poitii 1 ttiui av* n. I j"i in it.i\ ( nil ti Iinl / tl.-it: ihf I.ittt 11.. 11' Ii'"r.:; for t3|
1"1 \
.1..11..1) liming r 1 .1| t'kir.i V.stlotfoi 1 | t.t ifinjj llif' 1'1hlpV 1 { .
it t .1.1 j. utulrr. Ji au..ll..a in th. th.it ,. ", f"I
Ill| '1-1:1--) : : : Ili ,1! Ir1t:11h11" ,if .in. i-h.1 t I. IK- t ;ir..f : .,
.
r t..... f I,. ... .. JnfI' ur in.iiii.i .-. I I."i IIKH I !'ul I'l.t. ; ,' i..II'pi.1. i t h-i. I tratii-li( ft i InK.. N ; ,. .
.I" tl':1: tallfotifs 1 IMIIV
; 111. ,11th. 1.u1r i. l 1..1| n.1n1!, Irtt ,?. }?, : ,.t thr 'U" Inli'Hili! In- ? | I in !" 4-i ,ilt..i I |I. ... : 1 11.t "mi' ;
i } ,ill.- 11..1 : i 1'itif .Mr-, rl1 ili.! -, in thf tin inatrii-4f uln In'11hl : tinI't* 110.!//l M Tii'H, w... / j Xs'tk : ,
1111111 .,t til- .. ,. r< r in
$ J I.. \lIl.n. II. "h' .Illli.: Illlt u I .I.!.a'. f.I. -. j"t.s. .ni: on 1 l.-i hiw ifi hf had l +'i It til"ii"l i.ktin -il.t!! i ifiiiu-| 111| ... I .'!.i'l l-aii.l! 11. 11.1. .
.iti.l{ lilt .
I.- ..,r. .. ..'. liulliiii'4( tuff |1'10| | tni lo in, il400.1n'ss .HI'l kI..I.* ; .,1 t ** ttll f.f *.flfi .
{ : ,1 :z 11. 1'1. "in 1 I.. t. HH al", .,, .1 i.tin...1.! liU,. 11.. Ins wi 1"1 1 Jo- "ii i'l --''1..1' '."ill ]>"tu tint nit t.w I 1111| ;
:1111
: "" HI |i. irlik niI "i-.I. '
# d < f of ( ;
: SI
L .. ,.. ,. '.., .. .. !hq!, Wdll; : U 4.1 I I-, until) iipf 1..1.11.I I 1 +/ : tinN'.t
: J.:.: 1.1"' !" .i, ...1.,1 1..I.t..I. I .: 1. ;, + uht ,1 J > li.i-i| | : > l I" Mi. mv <.1.1 l : 11.t..ti.i..I.f .
.. ptonlf |1..i"l. tii.uil, liu-l'.in.--! .1,1 aff sh:o| .,.11 J| !, III. |I. | the l I'lXolltltin .I.:. tliilf
i : 1
I! t t.i n. .,. 1 'foi h. i a li'I!nl! > : "Is.-. t t-i \!1..:.' <,. '. ubhlr: :ni.1! ; j, n.itt .11| ..: lit 1. iinkin;' .1 vpffrll atItM
.1" i.n; tiii in.ii i < <
.. .. .1. :. :':" ;; ::1)' ha.1 I NlU' wit' .! i.tt !1..; it.p' ,: 1! "uinl '!tt. i !. i :inn.*". .11..t..r| "",iii: 1:1' tin .litiatM. t.i-; -I IJI..II.( | tin, IMS.f. _

\\ I : I f ) Z n">'* in i.-91:1: ; ; .ui i tt"t i.i i li.i.l ut t I li- // .\ I 1"1. 1"1- .I 'h. t I" iiioi-r-tt. ,'l \,.** ift""
; U. \ ( n' .' .\ T : ; : ). I :.i. .UM 11I 1'1 I 1'1.\, tlii :-il. r.ini: ; III h. i.l. I''1"ON 11| III'p'l \ AUp' wt', t
''f, u il. !. ]j' I., 1111| |t' .! 11 I 11 I. '11' ;. in. il :tin- 1 I... .' .i lli; .4 I 1"11 !ill. | iII 10 .I.. ./krl| .
LAW NOTICE. |||ltlii.!{ ,:: .,",. \ I. (. ..U.I, -1 I 'j" N t tut kt't t ..h t .- 1..1. II. f ||'(t

I I'1, U .'.i _/1..1" i II: ... .,,1 I.. I 1-,,,. -, rr.. J. ... '.' ., ".11,. I". .1 C! tr-i 11'1...... \ .i..i.: i; 1 I'\. ;L it(-1' !? I in. !i < ,1111 ., (i'1-' W ,|. 11I:1g dl tl.c.lf {tJlJIII! ; t.i|| l*\I'Vtliii.ic thii- "!. 'inn-'I' !t > '; : ** ?1 tin- t \p>.ttviulj. ;; I'l. 'I li. //'H{' kin-!; .nitl ili"- h'.f'tr : !.'

,: .. ,1 S d.. I h iti.J.i at. -u.1, .f'J; : i: :; : j..1 ol in i ..h..s1.1. w.if fr K! u I (. thi .
.1..1.1 iin 16 1 "'lIt1".1.:1. :u. "t.i".I.1| -iij.. "I. l.\. ill- ,Int. ;, ;!. ...* 1..1. L.lj. s : |t.. tlh'a \ 'tu-, ;

1'' ..1111Nn1.--. I j".n----i| i.1 l .-u:..Z.-t..h. w'I i tr-._, i i"Uf :uu.. t.. .1.\. 1.-.J..1. '1 i"I/-!) r1 limn.-u. !Int.-. :I..| ihtrli .-.1!! ori4.n i i ii I"I |L1111.' ti-i j i I. i j.ii-f aiul. : ,' ,1.: ;j))11,1i; .I .\ l t.i'kii'4 1 f thr1'/' I !i, s. 'thf\ at"I".i.: j It \'i- Ih.r'll in \011" '!. t ,

I.. u all 1 :-U .+'\1 t "Mil-. .., I.. l i ..Miuli.4 -. 1.. \ '1. "iiI./ 1 h' oii,. i.i 111 :' I Itlll hlte it. l"-r-l .. In-Iv > niii !hi. MId 'ih'f 1 /h.is I I. t 'I t'liy. I t
: || I \:| n'1 ... I .: ; vT'-r 1,144. 'IhJM '0'r.<' .. .
p1, /,11..1. I IttiSlCl"t J
: i' 'I.. 1'iii I.. I..';.K j:. j.i\r\-ni 1.utnl.y :. f V''MnjjiH: ; ;ili'i-;. -i !1.llr.! --,-.J).J11 !M.-II) ; { 'J" 'I t I.. tr'I I 1..aiu'; lliitl: I Klllt-st: I ;ifi.lHt'l \ ',,v.i- ,11,11 I :IM-,';iti-v- I tti. ;Ifrlio! "f,Iillli. itii-o.i; tnahia: r i "f. fIIII" .' '{ In .v t till t'II'r.., r"IIII in ill*. loss t liti-111!"l ;,

> It .-li.ui. ..".1 l ..I.... !4..j] f 1 -it, ll.t holt-cot : iltll I Iaktlfoi : lit.- M.lfita!! .1 .tl
.. .r : .
a tn 'HntiiIniitil'i. 1 :1,1..* .itj'i! "Jil II. Y"II ril;is 1 l.a..1| 11-11 lnIlltl'l \ up a. I t..y I'ut-h !Ill'. .*"ti; proHit| in n'if. ,'HI:"' 1'1. ot t I.oui..ullf. .
>l, >111!-!la.-.t 1.l t ;i 1..1.-",("=" 11111"lily, t 1L... ( ':11 \.11.\! 1. I : ni'I| iWI it'tic.-. whalt-ltiiiit... I tJrm ihf ..h! o '
sl'llll W.I- .H-.M-. .I. Illlll I 1!'li',: t tliv! Ih':1: f.rlit. a;;,r. atf ar.tt.nl.h,1: | '

JAMES GETTIS.. .. 1..IIM I4'll.tl- .>.. 1t' .in.1 JM.U I In 1.;.|"|,710 Sintt ."- x"11.', iht- .'-natil "i.! '' ''i... r, i.!.| ut.iit-ti" i ,tin- iii.ill \'';/, nt *' IIK.0 >1 iiT. !ar.. I" .th'r.{ witlill.lfa, ini'c ot Mm.li.it.i nriMlff.U! in It! .m.:. :itiiotiin tt.. 1 I
_\II''II'* \ A' t 'r/ntr.r lloir at I.;IN1t |11.11 .. ,.--.j! |h. li.MII., l.oll.-! l'III'--I ( : t
< ,
| .t.t -t 91J,1u .11.1 had .Iri-ailui! Vt !
,. -4 1" I 1n > will I' : l .l l!< N.ni-.l l ttnto ::11114 1 : :1 is 11 t \ n.1 'bat of n itnrc i is ailthi. t the j ji 'ty ,.( | ..f tf

.lll.J ."!....-J..U,1l< ... "f ,Ills ]I"''' .'! |lint .-III. ;oiifto i. in ; ** piu-j 1 the *' ait .h, ] 1:1.. llii-ti. | 1.1..II'1 .. I 'lo, not ol'jfft tu lfiii-f. .., 1.t."J.ll.I.. . .
1
\ rT l I; ) / / /: I I" 1'.0. I tt.i- ..\ittiil ail! {IN.I..!-. i 1' al.1 ojtprt-v.| '. tr .-. aid lt* .

r. .r ..rill. .... .1| I. .' ? ", 't. ... .. t i i.1! ",h' wt-i. .1( to (I'.iuiJi
'I 1 Itli" I I 11. 1 Inll'Al III..IIII. .1 I pl'.llij. .1111111..1.\; ] \\. -I" ,i. .'"ll.i..i i ; 1 i-\. !L.i I iitosii.'i! ]" k,:1..1! 111.', :'in.I I In 1 !h"I.| .I.IIa\! ,' i-oill, ."-n'f is lib tc in J"I'r 7.1 tt> 1"1.1.1 I't.moft.iti.-; 1 ji-ulv ns hostii": ti lilrir.. JHM.J 1

I I.t. ..11..I.| .. .. hi ,. 'n -;...J.! ..t.-i 11,1 J..II.I..u Jin. 1i .iskiti I'm.: '.r. wi-tii 1.i! .. ) ah t 1
1\ iii
jii. < ii nul' 141' : .1 .i.II.lr "Ut I. : .
rl !
| It, I "f .1. -tiiu li"I,, hint t1,1! ; : tii.. : I I / ( U-ill \ol! 1111'"lh| : : !t. it -n.-I I ;" t.:.. lln- :"+':141!! t. "

-. '1Ii'! : la..1 i f..iiiii.-. udi.il. tin/ ill.,' ...t" ,r.1] 11*.. "W.* Iu r niolh.-r ..1.11 hlI"I '! 1 i '+.: 1111.:1, :) ii ii.iti| 111..1. I II.G) I :a I toIII .1.0 in.', Mr.I I'. T. ILLS I" ilh-n '.I!.. the :f.t-h: nil .'''I''r an.| tlif n.. .1. i. IIx in 11.1111/. .

JAMES T. MAGBEE Ins> >'it- ol ,-i i.I!:1110 11..... ;, ,!h .1! la-i .. :ni.l ,..ul.-iii-n.: u do : t tb.. .. 1:" ,
.
.1.1 11'1 1 .1 1..1 .II..111.1 .h'< 1 I. ..1.1) -illlf 111. I, 1+ 1.1..11.1.. n 11..1.111..1.:1. :I't l.-t\i.iia.l: lli.-ir ir.'l, an-I. I }
tlt .. ut- .\ c 4. IIi.'.. .11. III L:. .. ,i.l: 4--ii. I foi: I'iiJ.i.l. : i.l. -.ti.I : I" ., flld.a..1 If.f".l 4
l 1 : Mi. > i.-intilf! ,- 1'n 7 li h9hl!l -d ti lit. 1.:1: W lilt- .'. i \ 1 ,tiif ol tin- Hioii-tiotii uf 'i tot.-t; l.-ioi.I. til- r. -p.'n'f; thf!

'I./' /1"1: iI'-II11 117u > 'H.YI \\tll. tli..... Iliirf'-t: !'li.u.!1. "'1 rrr,1 : "I ..i.L..,. ti. in th-- :--.11; I '!'LII .11.1114! ", 1 in'i.dt.u! .I nilli tin- 'r1.1r ill I lli.it.IH.II.ll'l"I:ni. .tiIK 1I I it'I! I >-\.nnni:: .1! it with, runs II."o aw.-\ll'In :.- *- Alt'( "I. If f I.. '!/<. 1 .,

furl I I. %. ,'II f.. '-'It''I''' 'itl 1.1; ..I"lt' :1.1 1 tliink! / {ll'i-t .:11'3' !; .liu: I lli.t an.ill: ,. ngtft( i li. ,( fie .I i.i- f nilli lli'i'tt Iirni il jU.1 i iit:hr. aftirhi- h.i.J, ;i.iif t. l'i-tl. .

.: "."' If.. J"l. .. ...: "!.,.... ,!. 1/.. tiitlir IH 1 l.'lt,lli; !.> J..II .N ll 1.1 j,.-. l-,! HI tliis I 11', ":".'11 .it Mss: 'iaia'- .-111111"Ml I -
f..- II...,- ./* ;: oi\! t.lii.iltitt. tl,.. w..1: | \ .'iu. t. ?:" H'-iiiittiiH"I ( .. win.if |Ih.'t' ,ni.mi"" In li.if .l'will.. Il Will IM hr. wi.ll.lbll! lll'. "Hlls ,:.* ina.lf. It i. .in institution.: In M/.iI ,. \ I\it.-\i .. IMM. \ \ .1 : titl'Tnitf.iiiri'

I.1. 1 I..tl It. 1....... 11.-_-1-I l.tii.-: :" I li. 'fi.t'l! w .
>-\I.t..i.,, ..t ii.! L,... .i t In-r li. li.t.l l"t.JM ""Ihiiik, { 1'"I. !h1t i- .1 I. .1.111'1 join tiniiiiiiii.ittot ; I hUnT. Ir1 i |,g1a11tl! | |. au.| Itr( in, I! I, ill it iini-t 1"IU' 1"1 tais4llikf a l has 11. ||':41111| i.-iMi'ii. a .hull lnn t Mnf.. to IMits ..

Notic i At 111' "'hi! f..I..1 I l the ,-! .. ; .1... holf II I t I.ittiml \ ti.wti t*> "tVt,n.J
iu: IIHtU li i :.ni ji4> iii.-nt I i- !"fh.ll-,; Ihr| hia,-.. tu.ult, ,h-s h aiul i-onii iril ai-I: -It':!. I.t.a.iu.IH"
sJ JWtr.k: ; .. tl-r .1.|.ii-. I wsUIt'j'K: i.. ,t... | litilil! it xtlli-d : I.itli.! -1.1.1.( | hill ..I.al.h'I ;. I .."l. It "il nub. o 'I..1 .r : r I 'if, 1 l-rr-thtr t.f
... .. "I. ; I ]1..1. lid. tii.iir. I is ,pi 1h (U-l ib/tr If. tulht him h. a1'Ir." II. 1"1"1| ni .-iniilv.. \\1"1 a!U. ; I"
1ltuan Jlhl | "
I'l.rt.jJ.-
,1'? ll'fU.1'.t iiit!i.li...( JI llitl-l... <.'|.:1.. ;t:1.1. t..lrti< i -\t?; j'iil-t .- -.1.| i 'L.II ". j 1dlSlld! >.It1.l-nt. til. tiling, hat( -oiij.l l.ikf pl.itL-- Mi.: : i.in* ill.i .. "< ":11.! /'Lul/,! ( \.u,, i ( ??.. 1'uu |I.;? I 41.1 I f I'll 111* "jjll'lf Wile", l i. (1.11 lit Stakt| "anl li.-iii +. I. ''"If''Ii.l :I"1' 1 I !I'P! StvrO '

\ Imiii ..flvli.t i ..I ill. | ..|jt .., .1 nil.-* Ijul. |1,1.1.! ... l 1.- -in-'ili- 1. .1./) |.,, ;"-:'li7"N.'iluii i' '. w ':il lit ;1.11 ,-> ( 'i n.i'1 1 i//.hu-4 1111 klf! .1!, sM i.it..' ttoiiian 1/, iln 1 ikf I Iliinh-rs //.111\ ". I.nl in tt'inplftf, | in thf 1.1'1: I t-n? ;M 'if tt-as /rix liar ...ri ,1

., .. 1! ,..11.1.) .Mini.'. .1.! -. .1. *. t't Lit: 1 hale: tiotuiu: ,lit +--iv I', :u4r will; I.--,.t nil' mi!; l.i. .li.iiii.'n.-! 'i.<' h1 I Iltl I Id1U.I ht''I l'a11 ( .1.1..1 I \ .1.I .1 I...." >iu- I i-jii-t as s.iff, : :I,. il -hcwiri 1 1i HI' ..i i\' v fins 4..1 1 ;''. \....-'fi .:.1|. rtl l tj./ !
II T1.I \ \ ., .1 iosjh' f.1111' [ nforlnti,it. 1 h. Iiittt.r. .
1.1.1. \ I. \ I" .1", I J. .ail-' lios. *. ; th ", ;
::
'I \"ii, r 'i>4'tul ( Sin-
t..1nl wt.ni.tn, (I. II"| ,1 11, ,14. -.h| 1\11. 1: "hlu..1 .1\1 otlt fit-tin ; .
I I.. j' ..r.. al ? ;
j- '..it"iu / 'Ihf .:, ihf Ills ;' a in W hat tit'It t,',TV .1.! t.* I..lh'3.1
< uii in linn r"I"1"0'. I -..tf! |i i 1.,1 i .il Isis lotiiii'1 :'il I onon',; ...1\ soM-iU\ ; /'h! I 'br:1,: I \ail/ ttoil'l.J (.1".", U 1 I Ji.: '\ (I.+ fUt-11 "" .in-] !! lu (th i.-.l with ] liisf.\ + Ehlhrll'l ..tint'. 1
L not 1 11 :1u,1 lint 1.
sun.HI. ntnirtfA. ,' ui itthtii" .1 '
JOHN R. LLOYD .1.1,1 ..111 / p.m. in \ in.,1 ,-. f. | | t I.I f .1.1. HI HI Ii tor the F.h.lol.
1"1" ,
i. tiniJ. : 1".r v.n", -UI.J| > the ,..., :1 III 11 ..I :al \llltso r, tfl.lt ,
!
: 1,'r1"'I' in-ti-i sliaitni-4: .iflrr: him ?hf MI-UI :Itul I I; ; f( ilVly of ihf{. i". ,.. I.t .
t "
: : ll.tnun .1111:1. The
.\IH-IIOIIIMT .\ c.uul'u JI. Is 1..1 1"lf' n:1me 'l"o.ti..t..r
t/ lit I. I..r.e '
uNarla.1 'lowti : "UI" i..ju. lalrit; ; .
-T. to i. hfi t I p. r
.
+ hrnllr ii OH "" I
\.1..1..1. ; .1 fotiipauioiilh.it hiildl 1 h. i, anotht-r, I. 'I.J..
1' ; : ,1'1 in i-llv r. :
/.r. ,, .1.1;, .1' 1f4.ir ."t: I1 a. 1,11.h r..I'II". 11:1. "h "
f lynn tt. t' .
"
ttitlt -U'id.111rL! "1"" ii'< -hi HI'IbnL'1 I" : ; "' .
lhrtn'i', '" < .il li, lj.ii ,allt-l all. Mr. ilii-y; u111ui n ti\ fl li I'I- 1 vl. .lllil! .111. iK.il.llkt I -. '- .xnpM'n, 1 311.1'1. .
1'1 .. .-. t'. ., I !l" .111,1 I tilt nn'h(1r11"111,1 J ** t u I totti. NOIIIH.IV' I '" ; IK- I1" .f.| "I'll -
UI1 I.t.rl) \ .mi < Ili. "II. ( :i. !foi. hf' w :is a. } 1'1..1.\\-.1.i | > tiitr 11"1, 1 ic Sri rl itl. :t C't .' .
,. .. tlnru Itr.!I 1 :' iitiM tinl.l. ; fool;1 .is .i uriitnU-i., 'II]{1':0} .i".i'1: i : 1 I,'1 '.. n Itt. r I |
CII.1.rar1( |>.t'i.-SIl.itl.iitl! aH lt, !. Iq.1 ; I .111 ti '1 !I i ,1"1 :litiol'l !sun ol i *" 11 1"tl"I. \niir w.ir.|. art1 i.SI.-{ utin 1.1,111. 1'111'\ ,. who .tl'1.r t t"K>m liVm itVi \ ,

\\ ..| U.1 t III.) |.I...1.| |. ... IfHHlg' -, t..1ll allh'11II..- n .i. .inltt .In.k ., .. 51./1 -t tI .. 'I.ft .tt'l'h! .. iti iti'.i -.'' "I! .t tinwiti'I. I. tit. \ ail! tl; ,"- nt., I-:41.11114 ( a .,I. !liv. s... mv t J" HI."I.'! .#
: I ilo I |
I.I ...,. IJaiijii...... *> r-. < "..rtJMI !.. t.. .. ; .I ". 1 : n..til; IM'I t 1.11.:, { \'*, "Ili "I"I : .. .. w. .
\1'1.1.- -sj 1.I.I { .t "" ". \1.1 Ill\ : nitnii.'t' .li-\, *' h.il fi'i.l I 'II.<["* .. 'itf ; 11"1"1. in.i.l I.i 1. 'li ioi n. .pfi, t al a I 1..1.1.1. .ni -. l.- tr1 1'I It 10. l r.. t 1 uy: To :
i' A .-.I1.l:1...I'.lu.! .-.,,+, MI tlii- u \ ;,j..J 1 Ml I.h : \1' in ;ir rl i ilf.tr: i. ah'. .\ !: IIi. j! II| i',.. ., ; .I 1 lU-i..l! .. ;
111. > "
,
I it Ii.n HI i :itt i, iiu r. hAt .s'l .
I ,.. !I- jl-l A l'. iili.iin. "1. M.nl.will .It-I..-.- ..f .i i-i-t. Cllt 1..1 ..itlint !: t I. -Jiftil 1:1 tlltls'tliif., l-l/. -. IAl19"1 klli'l'li tl..li.I..fU (irate lilt--l i t- ItNt 11; Vl \ 1 ,1, '> "li,* \ : t. |1111. \t'Fi.H.itt -.
,- iu Km.: -i'-. far. nhytll! +4Y j [ : h'-. ; : "'P' HI.' t" ki* .,. h .. 'iR i ,
, int. I.. tl",. I...-* :I.I.I.! j J 1.1..it- 2 .mn' inmi 1"1'.; :-II 111 ;| ,11} 1,1| '\ t., thill fl'l x'I 11'11 I. lx .d) 11.1.ald ', || "wr It"I

I t .. ..':..1..11.11.! !' !'. I", iiih., 11'1] ii- 'iti'l; f-J 1; -i -inIMS I l.kn.. Mt : ;'stl)! .m..- 1.i I'*' iht- '1111:1 1 "II.II..I.11. atiiiwiit! -ot:1 i"'I'I..th. .ll. t., J i.'ovi 1: i'ni/. us, tfofi i ,1 Vi-f >lh' .1 fo; i I I.; .. ''n' ."ii'F.:* 7 'nIt""rl" l ,r- ..

i ,Ul" l I.. t.-. wdl, tin.1 :,l.lln- ui.ilk.t .. ....'A 11I ''lo,: : !, 1 l..k.i'; }Ii.-r I Ji.iii'l 1 in lit.iii'l -, f >lk- '< -' :. -'-. ;iti,, I u. t. I kll'H whtJl llii *;, ot.i.i.. .. n-h : .iii'l now I 1'1'\.I one hall I 1:kfonr tutn: I ., *'. owiit.1 or t-\po t I. :' '. \ I

IIJ4'"l 1.. .ll .l.' tiAlll-:! ". ill.. 1'" -, litMiHKllll .. |11 :iff W'H .!i. ; 1,1&.ti Mf na > l : "thu :
I a -an MH : 1:rut .".1 1: 1\ 'il! ti lit t.;. .It .11'j i ',n 11..uI'I. 1'iit' out ol'j.-it! I for hff ,.1 1, 1:11 tut"n. It-fit. than I In. .

: .. J'1 In i "-:1'1'1''..' t' IIINaIN/1 ..'1..". .!,..I"'I. wii) .'H" tlii-ii -.. N tS11 .I"f. jl, ... ':f lei.y tloti't. ; l I'd|oif iht"h.:.4: : I i- t.* her: ; a.1! jitff.t in, :thf ii ,, Ali:,' as 4001! as :anv tt ho ai.nroiimi 11.. G.a. n "'Ii. r l !illrtltr I\ (, .

I 111. t. PI' 111. 1 .. ..' \\ill "t ,!! i- .1... in .UI tir'l JT.HIIllf ; -... I Ii"'n. MII""n i. hint 1 Ihf + d.l hit.i'in.ril; .'Xl,.,!;" .-I11 tollll.-s ill' It t.al. of |Ih1( hail: .."its, J..JI.HS\| | !! In t -1,111+. I fs t. -iltit-/, *. 1th'r/i'?": t.> 1 prove tf.lt M'iliinort ( .

Ii 11.11 J.. ..!... T. M I...fni. | .. t' J i i i..- .-:.J.'" ] illlllal I.Iss |Ill( ; ; : : hill I ,. ,
j Iau.31n1i.t,1 .1 1 .Ia 1.tl "i.i .. :0".1 I.uxur ..\ .in. .t I 11-14. ali-l ,lii" t"ii'4 ih-Ii. .11.li.1 to I his; 111,1 1 nU-if, s, 111..1..1 II..II"I..I ,1..1'1 t tn n ""'|H.tfrf>m 'I r. Frt-- .
,'...... !iltlatlt| M 1.7'I.I ', ;-f! I. : .. '1t i iif wiil: \p. tnt i (4 + lh.il .. ..it in ,. .
( iII : 111I.I. liis
j 1.d 1 \ Sm .. % II- l.t tilt" 4 >' I..I.I 1'111 i in.i I .iit.i in :. 9 i tii- upMHH ,.. II. .Iltl4! 11 "111 net .lf! dlhl vll'! l.1! I ; toniHitiint-' IIli. ;.n.I t t ..1'.1 0:01n51" .. -S "
: > ,
.
1..n..1..."...... 11. 'I...... I. .... htt.N1 .u.l.| ..I..i.1.| ;m.| ;it.til.. flit in'*' nil "{tji-.t '\ 11 III, -. .. hi-- |1.1: : .1 Il I 1.-i. '. ,-i: .,1. i tiilitjiM !''ill? 1t| HIV t.lsh.ttn title;i-\.-iss .ill!t 1 p. i ?I( 1..1.: > ti/! -!( ;1'i! ,.,| p| ", ..,., ; .' ,ii.i..! t ," .L" r.* ; "'...1 l h. i* cquaKr.j ); .

Ill! ity ,. rlau I-I! llt!. .'lt"l" .| ( It.- 1'.1"1| | < .-i 1 "!'t' tn\. wii; : 4 \.1, If 1 i ""ttttl! in lthi.I..I.: !3r Itlf, though I nni-f t itf tin- tt.iiii'iit.i I ttoi !.!/ ,111.. .i..I.i ; ) "I'1| ". ;t",1'> r\. Tnr. < ".r.l.! t" tit extrr- .
.
.111 i v .1N; C i J-:: > \ ... ,-;..".t Inln.j.y.. C,'lain, l.J'iu 1 .I'lin ,111'111\ 1--I 1 1..X! p.ltl. I I \'Ij..;. .. ," 10# 11 ..-.I' 1 t.* .-1 I ihu 1:1: -!hiualdr tiri-If in wiiti h' ,j,tittit ....1,1 I \\ /t' .!. ;thf I >"tilh ;i-k ? .r f.t- SJ' .'i ;1111, tit.-I T..tfr..r.1 -. t-Tf'tj-.t .. 'trT' .

1 'Ili I : '''hl... ..i.J; 1 """ 1'1". J..n..J ... a.alM Jtl. .,III .J.'M I Ii. II..- .,11111111. llllll',- ?! tilliMitli. I..ill: I 1111( w.-ihlt i-l t ihf JI. -.' n.:., I notf hrglh.. In itjtt'n :t.t tll. in 111 j 1 al.! .".'. 11..f.1'1111 il!..":,n- with: n-; .!....1 1 LL l t-! \f, ouri t "nlptmIt; to tlm

..., .... '. au'1 ..'I.... JII'" '..t t.1: 11..1Ih I i ,,-\.1+ n out l !1111! uith H > ..l ofih.it .
li.it
.1..1 a.h l "II. .ft..1t I"1 \ :-ii ii. "S.ii"iii'l. :1,11 1.1( 11.1. 111111' I. '1" "I' /, 1_' .. ,I1, .,.1I" 'I : n..I 1 -li-m 1 :i.*' al ".t..f in*' l.'M iit-l-/ :' .iin If'II u. \ "I',. 'oitipronr' "'. ..n-1 ('n prt-C'",- .
.
I' .nO 1 ....".it..iw.1 1.. i !.. ir fii-Bif it, \. ".% f bflii'.niii.l 'i..1 with, .* i-V ; I- In InIf Hut IUK, lr ll > '
t' t. 01 t -.itli Mirlt ;it.Mi.. < 1 1111; i lottn. t. \" i, |I. | ?" .I '.u.i. 1 'ld .. . 1"1 al.tO we : t :?"* jtitiitit|. ,;; ?hIr.( Ffcm'.Pt I h-
: 1 .al. :\ 0.1. mi.. 111.d.1111. -i .'t at fiii.'tiy. a 1.41all t In- ,l ; ill.- '. h-. .. I" l. i..II'I'""''!' t+pulthi ['ottt'i at 'l plat' ', nil| "ttWv i .
\ ;. i'iiii: : : ; A -* .\ .t l >'J''al>. 1' II- P! I I '. .i ? ? ? 1"1. ,lilf out. Illotll''t. \\ll.ll: I 1x1111.11 I i pfn" .(til rr ;ntt.rf.. ..'1.. \
I will:
11 a tine 1..t..M i.I.! :' I I. -i I '' I : ,t'.,, a,. 1. "I 2 : .L'4 It'll"11 Y'I' not h-ani Ik il. i.-ttlh ''UIIII.I| ** i 7, i if :t. I! tii"rs mtiVs cl th- .

.\ .11..". |lath! ,? t..II.il- .in" 1 '!,. 11 '. ', t .,n.. i. i !, \ ''J i I/' li v 1 I I I. i I'.1..1. \lnl I MtIt meat, Miti'l I "'lt own L'I""". .,.' (Faii"h. t. i.,..,..
01) ,..".. h"t ..,It. .. ... .ti. trl :'I J
\ 1.1'." J ) : ; i. tI t i '
!
ll J'Hl *
.. .( 1111't .. I.". "iJ MtK .. "i.ii not tl | | | t.,1! x ." !I. ( H I- I 11 I III I I .H v' .1.1 W It. r{ \
I ) GJ": l.i"1..1 JU" 1&Y N : : \1 1'1' 'I lli.tt".thf wholfM! It. '1 Ihi't' I
-, ., : ti'iij' lit ini t : I II"')' : I" .. I !.. I" \.11'0 !11',.. tit" f .!.ftntfr.il.i; 1

.. t1AJLI1.'t'3'..f i-j : : ..... :a :.,*J -.! J'!." MM .; !LI t //1..1 Ii, "ii" 111 "it j : c. ; : !iP. -. j.! !, I,; :t1 ,1.:1; 'I\ I > ,1..11.!, I.l :. I t. < .1.'".10"I'f'I .. h'1' i I. nn, thf I.'* fitlh (.t'liitu.i'i'lautil. I' d..il"I.+ 'i trr > '!''h ,,1,4r'r\ : : 1 .
1Sso v II'- i tn
| -
'. ti. J'J'I'I'f! : : ..' u' \J 1 ti 1 .lulu vvu L'i nn.-- !"ntn': :
: t.. : .
\
... l'-tL: I i. t. .
.
. .

1 VI
,
.
'
.. "
.I Ii I
i ., -

...... 1
It
t
1
P I


;1

-
.
.
.. ......- I
-... -'- 1

"If .

., r

. ,
1 ,I'
I' r '
.. -. '
,11
+11. J .i .-

-

." "
M I ".

-. r .--_". -. ...--. I ; .,,

""' .. .- .
..
,
.
--.,- -- ... .
J


'r.. .
% _4._

x
.i
I f al -t


i I ,

.r __ .J'

.. u __ _. -- -- 'fill .. .' -. __ __ __ ._" ;

\ "Mr. l.iIlIlIUI.hulil'ttn 1'4,1... ,i.1 I iiti-it.nn: .t t" his !':itiinli-iii. Intr''til\',. UailUuac.'I i (r I M M i \ i i i 'r i (II i \ .s. tlil-ta'7.1, iu siH-ctWul "Itrltivl.'J 1..1 ,

rl lIJ ]PE.rNs1Tr\L l \ :In.i l titnl! -; llionf"K'iMv,,'; I In-, 'Jit t tI tcii. ttri..Ie ne.titnlh.-nt"vltvsit'aifintothir_
1 I I I-.r tliv 1..lit..f "tir Know \..tinny1'r'niuN ; .I\ 'I j 11"- Tampa: 1 K.,i.lI': is ,'.)t tlio} /Ud. \ :
i. |In..i' iii II",1 1 :the cp r'at1.'i-iiii./l/ kcal l. Tamp.HiilICoa l, :ui
MHOX( Tl Kim.: \ Jr., LDITOJ: : 4. WrKICTOR: wli" :no l Min.llv -u1'l'?iIin \l :III,1Fillmo' :tH') .- I n-niuil j :,it t Ii. haniUluli'! lie r.l'v.H:' 1 I; : jio-'ins,' fuj.ic nt the rfNy.! X'1 1 fetrl.iycytmitog 1 Mail I'adlii.... \Vi't i: Ii'rstf A Ui: )1.uivn.1111.1. -
t'onnli. -
,'. N ., l"tI.l.1; IJe I{""l1o'., ill,: t".Id tJ t-. Ilia 111.+;.!,'ntiil ;!,,( .,.t c.I'I.in 1 : 10 st.nmy : 4t't. lit. K\i--lIoHv: LIr.t I II..Mil :. i Mf. /'.'./. /..,. Wlnti'ver, may tV 'li.1.j'|f !I', Sinnpfi-r. .11'1 j\ .>roiih

TAMPA FLORIDA. 'tel.-an" ) flom, the luurmal. ( .f I \."; ..; '! .hr it 1'-.iutttl I" ul.' \.' '.ill.I: 1 *np' |t..j .',- ;:c' a l.ujo a:""-isl l.:. ...1 ,' VITS ... It I i. %. in thiir{ iUli' iI.I..r: tfc! vwtntitic i. _., ,
tlu-pHHl p.-o'j-'o ,
1 hin l h i.I h ,| t'l.y :'lct forfrarJan
it from ; *** <- IH-CII l.ioii hl I t 1 : : i\v'me wI
1 .
-' '- ciirac1t1@
;r i-
illy J "p..rat"
i Mr. Filllll..rc $uI'I""l. bJ' 1'I jI I pc- : l'I
.
.
kn.t .
.I I ch.-ri-h I 4 <*>f wsi.t of piticf.: 1f
\'I'jnu.UH'ST 23: 1h.SG. 1 .f"'I tt :Illld.r"I ( a'I'IT", :t. I I *.' 1 11..il I ubiiU! tuthU wuik n. den ill! tlifj* ,
{ I
titi tIII -: )i. ,- lio I hmis', b.' | I j I l'f\'M'I'! .IN vr t 11' 1'ltW: ? .t
'- \ 'ague |'s tt i ft flp.Iii 1.11.n'tti'r, txirc tilt.h! e.1 11" n''' 1 \
I i IC: lr aAoiil.! '>1 mi a rorii-Hiii'liii-4' d1-git'! .. l t.illl.\ ar d l Mt.V'Nt'ility/ rf 11'1 l 1""I"'l.1! i wait irt'l= ?',i- I vinp.my m/i biiiM it o-ilh. .
I I. T.. .)4r/-Lire totn' jf r N1li lnrl t'n(1I i : : | pIlM-lloloili-t ttOIlM t ,"-' Ce, ".> \1.)1) '
CHANGE OF TERMS. The price Jof! ii-f ieli toiiM lh.it I pr. their' r';.1! ? i it 'ttYn for
: "g'
-: 111 t.I ':' out are It\
Ih. ir T.I"
I ill. tlio -on--iit (-t nii"liian I <, (. -nj | I :
to s.i \\ ( 11"1. 1i 1,1 i\i-Vxt\ f .. f.
{ : of to PENINSULAR is I aiM ., : --' .-f l'-' (p"I -i."II.: i:I'' 1llidh"V'; I : hn, .- .I tl',," 1'(,I. ;
Subscription I tloiil't not tonirn' ew: 1. -\.1| ihiln- :I..f..l.a. t.rt..i"| j jj ipi.iiitV( / to iinp.i- .. la'4
TWO DOLLARS : 1 I i .1 h r1t11'I t1/ A'j.ltt! '
per ycar---.inva- II. To steal all 4ul'I& tun't'lnliuna coJ J av \. ivt'lili.-d 1 .. i':Itailv. ato t1't''i1'Ihy. 0'i r. J.t
whiili! for !In1 .
I..I- In-iV i
\i-.ir 'r,
(nv \ ti'-Ji-\ .la 'thvr u uer
ably in Advance j I'rc'UJ"Hlv wliicli I 11.13 lo.cr.il! 1 y.i\t-rii-'. hil.itnl;' \'I1\ tli', .-'- \vli"' l Iri.l fyinti-'l I aI.htf'r r.-moti--i'i:: rbi'iltol r I II. t..t cundl.i tau und. (-,'nt'lt 1' .. t1''t-. ... .I I 11.) I.. ;

i-l'\1II.l l l 11.! in-titiiii.'ii ol \lii-ll tic t'I< our preflllat t .
mint to jiiotcit ...tinriii; "I f Iii- fhar.n-t.-r in alii. to il in iie.A '' I he ,.rr' Vne,.t n ; -
CLUB RATES. Any person send- 1",1 i ;an \111. -u.-i-f!*, our jri-at{ t-nti r.> iH ;.1''!"' i"1 1,0' "t'
.1.JI.tIII. at- t'lifitilnf; to 'j-i-rA v.i \H irt.t
ry.
!'lii.h- th.it if I l 1..li.\.1 it to )I.. jll.1|. .
II. hit, : tin a.-ru.il. _
| tl'
.
it as the names of ten Subscribers + net Ir.1 pe..pe to : -
{ 1.1. 1"11. tltittniltittn
A' .iinthe! a.IIj.i.m] i.l anv iuwStair i I IvLouM! inf.ii-ilttit"*. .
:, : \\ .II.II'I\! "-i -J| ii inroti-i-ti 1 nt( in ,m' '.tv \\s-
will be entitled unitv' I their i'nt-i I "ix.- for the I I !1'a : 1 thilot It i-tie, 't rdv of tin* !
.1.1:1..1
accompanied by $20, : Illt.. 11..- I Tuii'it "Ii"! } ; c ,tt.iltlltu'11 :iti li.'Miitj!; ; tin- |>iinrii-s' | I io It Litily tn -l.i,. ; -; ill- : \\C Jia.I) but 1 l.f'\

,c to the "Peninsular"" one year. i i all t I. .*, ral."I"1 \ \ i tt.ry, ;. l.itor I.i. h-t-ition io tin l'n--i;. : r .hlt. :.111.i t ntiii-Mate, in !ihr.-i I'ltu* IIiI--'I.1"1:1< ttliith,1 July tx.iIu'1vb.uk, ttthdChit I ihisTo-id ttiJI; N' crmfditvlI ,

'i IV..1 :-lin-t: the aniu-\iti" ..j( Ta. Ill 0" in V un'., rant t um-iain---, : .--. Hit i iiI i lie f'fl..li"l 'if'n \'III..I I to ('ion-tine! .1 ,I in full rnnmrt: i-r.t-r by the fiat J:y
(I'loii ht I '
t NOTIrE.-'uuuu"Ain/ltMR vr .1./! I I'M.I UIon'. the jiuui..l tli.il: ". ."'viy. l'\I-I: tc,1!I I ill'I lil! ; tu I.mi : "ililI\''- to "-\t(< ii.anl ,I I. ,I"* '! 1111l1:1' .rth'll ..1 1 lie I'lorid IJo.vl: : \l.i.1 : niio nvxx-p.-ijM-t-. ( i.( .inly.: 1 p..-., to a l proper point of ,'itt .

tli.. -. loititV. I'I' .. "M"/ Iii \ th.* il-t ,.j .\II.t.\.t'I\: ,,-i-it,I buttVto .
Ui
rfi t it fiittiilt mutt Li nffitnl at this Of- "l / t to !' 'I.:1 .-< ..i"lallIil.l.l.\ -. ,i.d! tT at t -it-o f.r, I line: to I alt',1, *-.v t. ihf x tiv.H
i \'. 'IV, al)..,li.1i ..1.I\'n' ill II:.' l >i.tii.-t$ v.1:I' iit.\*li* llt' ll<. .\a'l'I tat ; .
jicc o.r lit Four. 1111 ':M'\\ IOUSI :\(., I. J II..li! < I" C.11 t.1 .-oj.u.nitint: ]Jle Alb I the silk, in .1 -pi ltlt and Jekt'! 'tll.sllr.ls I Ili-tiif: coTi-r of 'loxtn-h.p) I h. ill )Kani*,*
I! ( .'!IIIIII.i ia. llloll::;ll tu| uIai.i )"'''1,1., < .1' till | it'itttiih-l.tii'lui: ; :; tti 'hat h.li..II/.I. .).' .

; ('* ii>*nrf Inrfrllglr.ttrllr; in.t l Ili.1,ttii I ; t cn ri-lu-i '.; lluiiislilttlH'ii, a.'i-l I ties .Jds l\riy iu i lln- :l.-tltrr, a- he i,> t\.rt/a/ if the intirjil-e. ,he. 1'I: :, ,.l.I.t //' tin-ff. 'turni\, It i i-, further their l*,*lif, IAt :

tr' ]'t'tili..IJ,1] tui i its, :alHihtiuii.VI. !11"\\ t. mi' I ily I" tall' 0":" in ;aijnti ttidt; t'.iUJiii-' ; pat-' the U 1.li..j.I nt t ll-i t.t t- tl.'v. is-t'\l .4 lf..*t .1,. tin.,.. d.-l'ii-r iroff.r -
'' 11.-xx ;isijth t.itcf t'.in-: .,.
iiii>/ i'< ni'<' a- lhi-t .J... TII.1 tl-leltirrullttai ; lonj :. : ,. .
Democratic. Nominations. I. To 1'luhil'it tin 'l.iiyiii aii-l -. !111'1 ; t the! \: ..u-I.i., ', aIt'h Joid, to i-m I any .,1111!I. nolrt: t*>.**-", ; i'utla 1I .
.
--- "t ll.\' 11.11.i j'l'lilv thi- h.11' <-i- ( h.' ,1 .-.niiuii.Il -! !
I''IL. J ..1E..JlII.\I : alt f sl.ivt-s in tlit* I 111'011: t :111.1\ titlur T.tiitorics : I th>.' <-li tl.* : ( (In- whit illicit l l 1. : ) -
nf I the! I'ni.iii. f.wl t ,. lr) 1.1 n-ij allit..! his -i:irttni.tli' .- t I., I. II. toniilty 1I. I its u.'( iiMVii, i \liv\ llt,'Illlr.l! I tin. "-'\ t toward- Tampa, I f'A

I'li-.ltixi- -I1'li.. 'Hi.I :Jtasaiti1: r" 'r..a.1: ,,"11, I r/IW.1 1 ;;. ,w1".1. I tilt. I' I i to r.i.ix.,1 1.it, -.. I I., if ".*.. (-,..I b"'a11ui1of 1
JA3IES I ] KUCIIAXAX.] -I'h'uhli! M'tor. i/- .t fiilftifilfl
i VII. ] (li\'I.i- .
I lie- .1111"1..1! \.1 1.- jHtilion: : .. 11 If.t
] \xa-to, inti 11M".t"| i lvt n-i in''' tin.MOV.: .. '." l.v.ide l bt hi "ll1", '' ;
4 ;
; rxHint tV ,
ti I OrJ. l'r: :\:-u1.V'S1.1.rOJ \. I., ( "..MIJJI.i.., ''\1'.1] tilt ;h'L..f' tin1.1. Ilitoiy la.I) a ti .lit < \i->--t| him (I.> .1.! > thif.. ,i I In, l I.1".1 h uxxith .t tit, ,til but i-ff .1 at'I kllti \

!I I ,.f rioii-l.i, t I"> p1ttnt lIIilali..a; uffin !h.i'l l-o f rlit JiliKM.'f: l. .1.! it. Klliivlit'tn ,i'I;, Jie 'h" lh .U lilt txb.-! iKiili'I 1 lie :l.-i-iue! .I the 1.1.v'.il i-ontt.ut. uh'uli I,I.:: ihi* t f,"'>:.*.. (txt. } in..nl th'ire a Inlltsin; rfilht

r : "WE 1'11: ':''; IIIFNT. / .> to tin Tiiiittiy.VIII. .. ; .* | :N.illh IV or.-idid and i .'
} / '. IM ,
ii.-jjri.i ./ / ( aUtxii\ ii- ('OI.IIIIti"atil1"11 : \ i ; mi.in.ihli'-d .ippi..h.ii"n! | ,this i"iiiiiini.iy u-J-I : 1:1: June. IS.V.i.' II Itt' i1..* .H..I!.II 1"1 .

\tt\VA'lvENlUHtt II" \otnl in J.n''rvi piiti-tla t.. i! .I' ii.-- to | | :: .'I t (ho--tx: hiii. ', I :'i'-dit 1 l" tiin, i Ihr'rJat! t
'
"I'li..1| .Jid I the, ti. th.i'in .. f-mh 1 uiI! ("hll.ti.
II" c \!y, I xt- I .t : I I" 1 1':t. I !!.I4' tl rue ,{I.il 1 i I' ;\/.f
r iKiliirtidzc: tui'I milk? AiiiffiniH r''i 'a.in .111e.tlilt'I, i In1 ,! njiji,.'nt llu' u.'ia I .1 1 bi.Midi I.* *,I | rhouM'ihilmt '
', OK KKN'II:: KV.If I \.' doubt I! (not t, if-ult J I in rl'.lt ; ..-.I.! !I.. {Iti "i. Kiy mlt ; .lrI"li.l;
,. 1".I"r.: Ji.JI'L "'fr:, 'J"f'lu'.i tin j 1..I'i"1' | ..j| Mil.in.iiiii- tinM.I. t. th! ', : : mil t ..uh'lt I.. :L:11:11" .. 1'ireffort; i'fthis .
Ins d I. )bovxrttr, 11t :
i ,':\lli.wli..u: ..r I he .iLtonvv. < ;.1"\11 :,ti.| .\11. l ,tilt ( .1..1"/! ; the, :liie I"'c th. m.-i.l.! .j
= oil t.otLKXMt, ., '
.: I url't J :1.ktly;: /.v;* f/.i.u..i It1' .-. >n-iitiiiiontliiv, '. Jlldje l .lo-eph 11. re.id! tilt oint' vit ihit thiy ;
.
JI\1JISO I I) I 5 S. PURR: ) j l 'i t.. 1"1.1' pin- I think I !hatel.-.ti eoireiflv illfollil'i!1! 111..an toi.'td.ir Iby
h.ttt \ .-1..1 l it ulrfta the \ IV ("\ a-'r ... .. ; n t to t oiupl ; ro.td Iy
h.aIIpubfe : /. 1 .. i-iii'4-!; tie'MI rtin h. i j.1 I ,',II.l ;a11tH [ I. I ..
f f..i\ uml:1aJiti t"r"U 1lu ? il'
tI Of Al'iflitt'i! Ciiiintif.ton I ( 11t'"r.; i : .hl .my. t in'niii-t.iii.vs If the:1/ ><-. \.,gal.I I. .1 1..1. /h.it'tl -h i ii the.hi I I.tV(.ftt I .- I d I lout.Illill lie I fii-t! .L imaty' I .. *. and tiill, I't j
; ,f JI' 'ti.Illicit d,. | iii d-i\- .1
} ix -in e. ((1.'l1'ii 1 {t.)
Into; U--ii. to.u th.* 1".I. : |" "l4..11. .'.1' 1" 1.1 11. T.-.\ !I..r to I I'ii ,..i-till. that( it i.j i i.illj..il.I. i-' ; in-*' .. -,-dv t .n..t, ihi Taii'pt litl**\ ,'

('U'hllti.: I II II i .1 |..ut uf (the} 1"o.lc.e tlu man lali..I.I., <- t'.in-lii-ili'i-i., No nli-ihti-n! \p. 4.l\ "*:,11, a li.nl: !1(0 '-'I\.li.". alI : I pr I. ( .t
; | ,- to t U trit.-l.-ii bnkfht, an.:1 .. tlviinnaui nnd ability\ will ;
I c; IORfil i: f i i: S. II11Cki1\ i $ J, i liu t i i.. I't( .'\I..ltt l f.II\\/lr.1 l I.', tlutilV.i...<". nt'id. 'd| man xxho iiu.1.1 i-tan.ls! 114, Mil-j.--t" i'a I) I that pl-u-e, ..n ,t144'I :::1.1 .1 *-vpti ntiii'r I'"\I. ; rapidly a- :
till th i- ; ,- U
t.it
I : ,H' il.1.1 .6 i.4I. .
: l.'il'.it 1 : thi-, aii.l 111'1 -u. I h, : fan hat '' I" Ir..I..il.\ : ,
nri'i .
Of .I.d."u : -t.li-I !tilt I'l'dlltii int.-re-ted
Cijiiiity.t :"\ ImtIII11: : jM-.ij.'c, tii-J) \\li.t d.! \'OHtli'iik 1.1! rt.1I. ; tolid .
1 .
I in Mi \\ / "m. II .lh"1 .. t % il :' ih- road -
1..1 -Site. I. .1- il; tn-nie IM.II:| I 11. f.t 1' Tin 1 IK-.III.H of *th line Kliati
--- .1
; ..f Mi. Know N. !, -.- ddi :'itc-' lu! l.-to. Aft. tininefi'ii1 -
it. idling. vita vihave ,
.
i l.LM'701.-, 1 I' illiiin'' t k'l, 'i.l".tiii.! !| : the | ea-I/rll. ." .'Itl411ri"111ih1! ; iNil Ii,.4 i
; ; a'lj' "tllu,+! to ni.-i't tilt 'It
1 Itui'llx alniiit the a'ltltlHZ
rn !-.i
( :. \\". CAl.U'f I I'Kv.il' O-iinty; 'l 1.1llittg : ..1:1 *diould l -.? :al' uit ell.|'11r11r: txh.th.lthiii h li-i ni.'l! aft -.iiou-ly! ,-/I..i.l. '
/ l'utlll.lw!, ..1'( :Mil.tr)! <2 l rillnioi./ ', :anil' OF \\ .'i.at i It \\ iil! "'1I.to : the dtltfjij.itis { I .1,1
.111.1 tIH.\ II'l.ill i- '
11:11. tinualtrra lt.'IIaL1ahith
r. IEl.IllTJ.n 1 N t.;, <-f 1.1-.-11; a, C'r 1 lend t'I5 lit | wbidi h ;tl h anj 'm.ittri.i') f"
"I! ..< 'rvlliIll.In tit II,. I.ih"l Atation The Nexv Tt'Jiitu tile I.I'lin ,. : alotc t -plclirJ.; ; l ,1 "
c' .
I : ::: : ; ..
AllMiiy l I.tr.it.bil I bv I.r i i i-
WI.It.I H.\I: E-f.Id"II.:: ] i *' lilt, ": I.Ii. it I. al! \'at1:11': ,!t", nri\.' lilliiu tlrly U* fitt.ilupon. l -.

I wit! in lie ..ill..i tilt JHH.j'l- you are Mii- I'iilmltrc I !! sir .(n in Ildiall. -..ij'Mr. '': !' Iii aiMith. i .1111il: 1 I. found an inn !ho--h mi-wti k '
( i\n to t > {1r't a*. ail a-t 11.e tliti
I 1 lit.--r
F I Idle'taitiIa f1
(
t : fur tr Itf. _o/I S/I""r; ,( IJi.t.' \ ill ff-' ati'I i'r.iviii". ; for. aa iin-an ..I' JM--II I'iihnore t"hi." < Chi-ia! -am-tio teii''tin-;: I htf. r 1"0'1 I.:. i. \\ I ".1 II, ..-'y I Iy 1.I in Townhip -
I'.i-t: St ati'
nil i-t : il iJ.
i JIII\i) i[: rt\\k i; s 10 tinftl'.lllt.* -life 4 hill I'l.iill-e XXi' ( thI '' .u,1 : tints r -
linj;; tin; Ii.f; tin* :Siiitlli :11I.) rym'irtinsiItJi..ihlhr 'rLI.I I I.:. I :. ., ttb'-i-h; : f.e !h.ite bv. Il kilid- r.

I rte" III I',."11th ('(/111" '/. ] tit,. ICIIHuf! our ..'.n'/11, (-.'iifoliii I I'rrt--.. .11.1-. ) e.ili-| n..t Int.- ././ ...trrr'1 !ly f !I..r !. .' It I Hill I Ute I in. ii I iy liiakithe-.' ..,::i-..li'lc. t. -! CO I. |1'I..i.t I I.. tin- ILt-t ..1 tht- .'th.l: .hui !

!I': It' -:0 011 \11..11 CHI 1.:1''- ".-1"- -..t, ih.it txt- hall .. tll".I. \1..1'.111. tall !puhfu-' attention to the ..nl.j..r, t but ii t I"'i, ; -, tin mi* :J!..! j II..t tottlrr'l t-t
; <'\'; I'.x.r 11"1''c} I Ii. .-, b..\\ ,ten I.t of it. llat the n"1 ti.i.4 :
'p) I lift / -J| aluhula a 1'.nl-: :
not .
Tlir ulilrr I llr inrliunl I Ii .1.110.1 1..1 jCi.| areatifitd[ ttiih! ..
raw uurr : our II-Y 'iliJ ut 1'I/It: *;.* like, III thloliff'l' Ural Ut.tl.t| S
I S c\ <'lthi-, :.:!ht uf I'-.t-ioli; iv illl.r..a11'1':1| \; ; I lilli ''xi-ailsc il.1" ..he txa< 1'11 rallIII .\'. t 11ill.1: ] ( '.. willing, |i0 I : r..I lll ,
i am lu lir what i\ rullr.l a HUE IllllliS.M : .inp.inv. J" ,, 1"i. the !p'-ei>t :rthhivllt: : until lie itotih :ilitUec .*-1Ul| 1..-,h nlotifrihr I Ilist t I...,.l.'t'1' of : :
<- 11,1.1 (till"' \II OMIiuii -i-!!lit l I.y tini"itli ;; ollt one f I Ih lie. :n-Ilt l.tiIIa, -;|j.lyv| of\ th'' 'the I 'I.mil'i of I llit-I ,io.ul I, all., they I I f
j! )1.1..-./'.", .v ////J'fl/C'j' ."/" /i u .rn fiifii>1 Nf :Mr. Filllll..r"--II.{ al- hatir..nstiiiitd' | 1 ihe uta'U Hunk io iJt "
I ti'll/ll; liiij/i 'f .1/l.II/K'H. ill JSI: | >. ..1 .{union-of, Ih. !:\" clilix'-, oil,, lnva le .(.jii.Iioii .",. .1:1 ( It t:. .'t the ditidinline, I Ittttttt t -n '!i'..n.)lip '.'1)( :
.ili.uii-l-! ) an.1] r..11...- you\ 1 I.I-KMII the) r.- I of ..lit to In |.r.'U'l' ,1 I j'iho .1 hit i ytm.-r; of l be biain, .) IVK .
'olii-y. oti ( 1 al..II"
| I.\ 1 the' pre-el.t J.f. ut "i t' 'f .,lid) 1. and! tin ntto T..I'I.a ; lie ollrrlinw .,
I fall) rmlurtr thr: Rrnlntiunand: enl 1.1 la: ..I! your c.iii'li'I.ilc. in ail 1I1I1'I.j".li".I i into ."t1! t '\111 .. ,11 0" the 1"'J.i,.''- t; .I I .t bl.ituh; I and l ,d-i, thilnd ('""- "/: ; 'i"U/'I" r
.1 t
Ii. \ i in- >. h NN.t .
!: < ina> furllirr *.;ii Dint I urn what i h rail- ajd/ll i I. ai/il I .:1\ e yu,. fn .iu I II In ta'/11'.11! ,.j l t1.f..I.lall. *-, hi/mi HI ( tfiir:/ uriffmrtin s!' pmy 1 is willing tohaie! the r< -pon.ihihtv'of ; f."I. ".lun'I.. 1..1 I" .11 .

,', In ,-." -' .'- I''I nit i ot i-n'\ nslfp I t ill, in IIu' 1* 11: I lift i'ii ,
: r.I. MITE HUMS; ; llKlllll I IT.! \ -./'./'u C. 1.:1il''': \I... n,1.:1I1I1..7..1( ] inli- tli- "t'I'I'.tt[ ut.in fniiriVliat.tri'it the eoi-tin.! iel.. II. T'.I poitiony 1 r j; i
., i : (Ci t i"OKIII\ : t KIMi: >. t 'tilt tin. :S.-uih ..;in- NYt.-i 1'( tl.iX'lllll.
1\11 het ,
\ \
i i.1 11.1 l : fl't. ,
er ( \ me )pa
anti j
/ jHd1.nr .1! ilndit.114c tai'I
/ /'r. A' lu "grU / ''/1/0' / I "* aura n rv ; ; ) 1.\.1 j"t r"I.I.i With otlu-r Company' ;
1 \I'trhutt.lllas 1 .July' a.l.\ \ ,
; IKriiMiti I .] I.. 'nyr I hat Mr. | '' :1) Is.i.I) : :. t' AH-pk.l[ l .l'lf', I to.l |I..ill 1 1, 111t -
f.4; 1/, J .fr /u 'I. "I :dnt .- :1I..f.ld"! vtn'ilioiu'! (.Ictt.111: i- I ril'II"1 I ,th.n txill 1 tin.ttake! .

( '.1 the I 1'u iiiti- Slitv I I"" I 1 Itl.MI I- Ml S :.-\ollf eottmiuttii-.ttinli o t i.rv--ii.'U with ( I.* tilt: Ii. Kit: h. roittotMir.lr
-I IH .
dun I 1'1"1'1111..1" | ; IK ai.l in lie < Idtinn1! | /I n ; L.w.1'1 11; 1,1. l al the i iri-nm-t.nn-es.! the 1 people f
3 t I tin* itlst.. liddri ,.d t< the I'lfidttt! '
t nt-lit.-.bh* t'n
infiKimrfil Inth z..r.\ in vim', ,ill.' .' huh: at 1 lieourl IIMII: wli'i Mi'p..il.-.J[ ) "lid .lortrini") iiii.| Iii O \ '"''n .ted I I.J I 'sit invutr/i, .t *"-plNltCI4 1:1"r
; < hm i :and! I 1'.!. > t>itof for'I has b.iiti.iited I''i i U ne.tih tlf ,* | tlrtl"Tii J | intir.nts
it mr II'al.I. in- t -
x\ :1' : iII 1,10 < .1 n
,. ,.. Jlllt .
a\.llill"! ,' flat wio!. .II tdir.d! f.u.-i-r that N ii.-.1..!!. .lfl..tilutihl.I/i"o': tillipntit*, .tin] :luillt..h.f l I I *
house S (
,
'vH 11 \'IIIIta.:;: .. .. .... .- ." .. < ".:. I \ 11.1t. I but : t.,\ .lit ". In till' i4!-. lie,', aalIlh! -> ; l'u'll! I lin "
; .. .t<-( d..lf 1 it-- i- 1 r" t, 'I11'I/I' IIh 4' .t. J ; lilUV.1_ ..,!. im i.ptiont aiotn-j ,
ibis Irl.- ; i at I.I"ffilt > !/ .Wt I I .: .
c.I gder l
i-t' apjH.intui;:; tlw "I' 1.1.1.11. \ \\ .
piiij rli ;uiv.'S.iv! )l.i.wb'u-ti, Mr.l'illnioi. 1 .. \ rrt'Mtii'iit "IHH of'tov >" ,: II. .,. .... ... --
I"II.J] Ihs. Mil lo.li t l/ont.-lit loll, to If 1 ln.ll j.l.-s. 'Ill-1 .: : -'rtiunInd.1I the .-i."* ins (fiien-U :(1 I 1.\\ \\. h.'tie lldl-boioti-'h. and (IK-in iti'l", .I.u i. t" o- t .
.. )I-1 ..it..ln' UI ill l'I..I. oiit.-m-nt'y t'.tlUlli./I. \l :h.III.l .t'! .iltmix*, fiijj-ii .1') ( lit- lvf.it ion i.f ilInn
vi .J) : > il. :
n
,
iiny ,\ ,tliNoith! ( .'" ,in lie t'oimllio .. the tilts ot.1.r 1
ina'.i on the) :3-1 d.i. ot : 1.ttriberII i .I.il 1)1\,1'1 I ; t\1111 i.II.1 1.1 t. :al tint ill ( 'i io (*..!.-*T KV tthiih' i it 11..f iit-t l
1 Matinlnn5n If i<--n.i.it-.1| ) Li i aU.Hii.MiWL4Hrtfn I ''*.* rttttIt i! lutliff fur (I. -/, ''1t'11[ t i-oiiiplt.\ ;
| .* I' ** .I. -.,.I 1 road.' M-tnl, full ,1..1.| | :i ,to ih
} > "t. t -- .- .L_ -..--. .... )" \u1 I ***. It c.i"l. d : *""' : 1-1} 9I!l hill .
> dll4ii. I.v| "I"' 5lliite! ;,1tthiih 'd. .
\I iTJj'f: "! 11 lat; :tt..nii.l:: nntortJinatt'U I \ -l.\\ 'I', .di I'i.' : ". :1.1:1.1! i n! 5 1.! It. 1.1- .
: .v' VT"r "" ; .. tinth.it : alt. xxh h tiu tl" .
-OP"T "ilitt. i ou-trui : (Hirtion t..1 I in : 1..1.i. i t "iI'1
!'ItlarL < ol dt-I.'a > <)i'at" l to !I' jl|v" I :
the ofi-rit-HH;:. ill for nut' Knot \-iliuij/ g fii.'t.nnlt.naliU .,!-, !H ll"l.in:iy ii"I!I m I the I ft.alll'II"! of a"i .. j... II, h-d f. titI. -
.* 11.i 1erat"i Mibj.rt tin ir n ; .1 uili! 'f I the! I 'imt i-fdiv.-r i'int -i ei-l\: 'a. r I. + '.Ir.-. .r.\ ,
111..1 I ""+ lontiii"-. tirt* to lit"tith., 1111h.. ntl.. !1/t. I Ifli'il t. new < *. i jits'l I 't,1; al n attr% r ntiv bt- Yt
1 '#'riti1 a. a'uildii'iniMbli'; for abih: v-bnol,, % w.j'l p.j-i : 'II'Ial t t. "I'.1 ,r Iv t-, but will! ,!!.11e. :h-ir.- th.irtHtiibi' f 1,1 t" 1..1..1 -.unit I .f II .1-tin- >: it.. .
.. \ a.-tila'1 i t'uoxxthe! h-awlItlty| i 411-; thit this tin road "
bct'oic clo tin l-v !lit" 1'unurse. I..tli..i
.,'clutk- -m' .11 I: > n nnntip-tl (
U) In- .--ouH-l.ou-1-\ > n ;! ttiih 1 ho the hosllllleini! *. "it. .
milt IKI. at i .. i | \ ant it ate willing t I" .. 1.li.11 |I" it t
\\ ill I NnihKnow .
r,I '. tl.tluwy in iaf: : / IH) t-...1) -so.it.
m.iy :1' ;
.If 'J ue..lay ft-iimi, : ne'.t. 1t. 1 prat-tuvthh- hart it ttith them, ninl roiitiilute Io t*. \\ hrtl1t'r' t'F-s ;i! t I. doncr i...t..1)1.1. i d I ;
In lul I'V the
ktJ t \ 1ht 1-i\; rliyv 1.\\ a'II"I..'!'. ;.tul'h purrlb. "' ihe load lo.-ated and t 11 to oiraet! <*rate -, .
; J it .
.&W r -' '- the tuld! eou-litietrion; if lhi t.bj.t t t-a!* t It* I Iti T- t-llll'rlv! of* i!,. "!'I' t.t Itbt lht>-.- (..'..
1ittll. IH.I
"t '
IF. i.I. -njtjiort : > :' .ilid' | : 'I 1 .
r ( i'Hi.'fci.rt.iiii tll. ( II. -
; : : 3 ut ( ''11 \.a. 1'"Jylm"li'f',1 Ii. .
f n'nluc'I'ath' 'u.c..llu" I.lht gUtI.llI i .-e tth"5e! IniJlir-';: i ,l 1-:atrvr .', lhlllli.lt'I '," .1 ti-r :1.-. ..tl.I.I..1! |-fs th,', l IN tn'4t* it ran t) ii.tt>ritid, t itt I stir w.,1. 11j
: of
'..1111'\ '''''\'lIli"... t1, >titlltioll, for tin.- |prvt-et lv ll of tli.' "IMVHliar I I t st'i-ttwn otirSate i 10.'r! Irvr mI .*. Ian .!lt i- -taJ ilr.u I .
tl.-y
11111'" .Itl. II t hy alHihtion .| ... In: ttuJVe .. bv : parate ofjj-tni/atlof. O 4 I .I;:. M'1o i.-uM: .,tn
| I h'i ot.full I l"ii and tin' IH 1 ;
ill..liluti..hi...- Si/ntli.! an-i M k |I'd!!1!. n e.in n r '''ii-
1 ioit'itii.* :C f.u.-ld.ite: \: (t-.r -mbljman. \ ))1')'' til'-le tt ill \t..> a I ilenilij: ; i! t I."" ? (loiind! to st ..tf ,hat p.rt'. *. of fhti i .>titf I 14' .. "...1111 r.lliii.l[ .lvlhl-, l pi I..rh, j.
.. II' : to I-.i.'tt.hlIi1.
. \v.'i1.tiw \ niiiln-1 loiio .t'ii foMjjniii ; : : I
+ I pr"I'Inrll.
in "
tr i-i. 1 r"I\
in- :
tti.l: Ii- h-ld. in 'I" tlac..u i IK.Vitti: Chit ; air.) f-atiiiot l" OIH' It.:*'tl.I I.. toad!. ii-.l now ntu.I.'r t-i'iiir I t, t" any .p.'i lh.it h'\YI. .-..UI: :'-,1 I in.Gti'haa.sI Mitiv lirv .
!.*.; i'j :t.. l Ii. .1111'! "II-. ..!h :ti'\:. It9inr! Mon.bVr hop.thj en ail nl wi'itu bin! .
"Int.-tlt'\t': h.. h.l\ ,.J.l ,.. "iiH'-.l I il.'" Ii"iii!: >un' I II" I ... t.ittorij.tnjz itu'n ; ; ; to : '.' 11"ll' ," '!!.II.," .I"\a; -..1 :In.l r..iH..t l,
I l.v the] < 'oii..tiniit; :nl-]l. wiilt-.a4 IIlkrI!\ \ 1 : I t t -" .tl; ) ;at.'l tletlvti. ) f tttult fij stfllH
luc < Vjnty: \\ 'Iii bi- 1"\c',1. : it. ,.t itrltt"K .11..i.ti.- ptv..t- IM xi (.rV,
Ilre l I.4 -lli >o- Ihallll' V ttIM Sit 1 il
ll.J'l-l !
| tin-road. and.
.liMptijiidiii}. its 1"I.1)c"ii'l! nh. > 1''I.1w |I" r in t".jU.-iuv, illll. -
-' '- : Y. ,*. tt'v d l htt. !..iua, rt rit'it: tu I H"'I.I l ami Noir|
i.. flit.' 11.111... ilo oilt.-tt\irt> tli.ui ,iy. ut tli<- 'lint ii
;r-i 'r. < .io. I r.:. iittt .. rommJl'l: 1 to thi- ;'.lt .u'ii-v of ah'.liti! ::"'11. |.>a'llis-. 1 h.il the !'II.ill'! a t: I'l: U:>.:a.1 ian obji-. Ilal''tl i. !hi r t-oit iiitoii; thai .1 t '..'''iiii.t
It'Jt i..ts i
4 ratio .*aiid..Ufor :-'II.II..r from the lei.( jf wlj .KrtJ law. "oU 1 J U\\"I 1"11'1'j''' .1..1 rllr-. i i i : -lit.! : .-n.....-li.1 to f..i.i' a rointitit 1 I .r(1 1".ui.l\ \.:..m.u.b'! a- \\.-!!I aj j I".1.:1 I' ..I the. ,,...t:(r, tit ht.Id., a1".ttt th" ft'.l .

iii.t. t' n.p.'vd} of it- roumitf l'utn.1I1 II \ \\'.. arm>: iluou.,!li tttih reior.lMr. "I.' 1. -trii.-. t"'lf.i.il -oiite Kit ritu-e trim in,l:I ..f >*-ptiiil r. at I pia, or.1,,.,,tl,.r ,.,,?. "'i
-ub-i :
\Vc Me. JMIin:: th. .1..1. i-
: 1.111lr dli i. > -pr.-i 1:S I. .iJ.ti. of : jj.H'd 1114. and.1. .
TJO.l} 't J. -tu!*. 1 I' /HKH'T. t.. Art .11lgUtM; t: Fil'.nn'ie!' la Intini* N.-:. wit "' : 'I i ti'in.il-! .:' In tin-i-.i-e, h.nviir.. thi' IIi;1, \ .'I4tent (*ini. x l' re t '% .. .J,.t."i-
\j) a'u .
the
U-livt-r. 1 in I 1\I.t.: 1 on.& K\. .. (>n hi- :-,.utl / tiu-t, :1sn 'mnl th-i- ,. '
I'I. cunlJniie the "I.tl..I fi.,.tot-ot ihe F I !li'li-l.l) I: li!.I.J.: ( \ tlji-n .,1 ','" -: > .titiret.'d tint .
h.itt
)"l'li..n. to "Ulp.itl lol
Iisi'l vrn tour in 1S54. 'UKn"i 1 !<\ .;iI.! Jtnni ( 'I."ili"l 'tr i-.i:Ins {titfoti'th.!, i'. ...1.1'1'! "Ii": :-. will 1 I "ill

i -...- t mne.'f are .1.! t t'imin.- t'l:it no n'!n' n.\"I" !.Ii.".* that ihittilite will: tint :.l.-l I II v. .,-.."ia'i"b. alai r. .,II,." ,.f th. Ina d.I ...n-.,
iwir author. Ibai !him !K* tin- { .
: --- ; f..ii .i.j. (j.
.;
\\.IH f.i ,1-it atJiibv the .ki!I..I.I l !!i rh-it .4U! th.nibs( ,
1\\1. 4 t >'tar. "Moi fiption-. .
I
'inj
.. :111.1.! rtiitl thit Iditrltbut *h.IH! o .n.fiti'wII'
1 .
X' !; l 111.11..1.1 1 :; -Th.* f'J.I: ;'"' -lit.l.itt h.id) : -111'' pi. .I'al Hllf..1 n11 : 'C'

"w I f.'tnr.. :i.' tlsit)111nvft's :'tTrltt'nITN ti-iou-f i ;; 1111tti't51,1111: I {I Ki'luioi.;! 1 J' I.id '..it.- Ii.it v :.1 ti.. i'\ .i'II'! ut I li.s; al>oioi! | ;1.1'1 1i 1ti. i r I. !111 I -. In al"tl"! r ( VmiiiU .r-. tit!tth. ..in-int. '-,.itv. t I"> :;.nlt ,.K's' '', ;! aft t titti tton .4. lln* <'oavi-nrtori ,fi It|I!

1a1at9t in tl.v C '..1111' ." t-f 11.Uit'll. .*1 'ji..-ioiit. I rl-'1I.1TJ tli- i.. ,tl'./ ':/ ,*,-.-.-.. ) j p""di"'I'! "-..f-r.- il.i' 'in. \*,:!iI I toiirtd a eoiutnnnii-atii-ii illintin. ', ros-.tittin- to.i.I. unitm! I 'im :' th. (Uhnl.i !.

,tt &;//:' jimul irt nit.Yii.n ihe, biHlam. | l.tii.i-.Athit-h! litt.-t 1..n af-piopitati-riby t '...nr.'s i i ili..h..t,-d that in thiw.tr llf
UKI'.t iiit.- : I..nt. Neil I full
t -'.'-- 4)n > .jt.- ;a- '- ,! .t..f ,' lif. (to msr iIII't-ral.h. .

fa 01111:11I' .- .- to He: iK'iii thvltvw |II-. I examhied nth i -ol!jn t":. i i'.it ,I nj.i.st: t lothi'--!')l! mail ; 'Il : -_; an.! lift State' tt' ai.t! lit itiontitt.. .4 n-f ..f i-.> itko-t iniundi.,:. r fx 111 rr-'td .
d. i i" tmtmt ( .I Lliilit'-: j i. .
it ? j'ar : 'i 6 t !lit ill the Mu.l-t of luit-, t -'tita-it'tlni.; : I high time f.-r our tit .
.. Mr. I I'tidianan frt.iti-is! t'.IHII..L Il. III : li"neu+ 1 he into ta-b; th.it thini"iilit : ,',ti IH *hvf liic availab; ,
K-iitu.-ky.: : u' .tuIlUl 1 IH to I I.. .k into I 1\.1 1..1 .1 |eV nf.r, i;
and .
..-Mi" uri. ( ymtttiint al :(j .
HJ
1"3.1..1 "I .. u-t I Ii.i.llip.-t--, It Mill 1.trtrfl I.. mind xxln-lti.! r it Was nol >ii"'t>i,. ',-,,<,.1.hi- 1 ;:a*0II Atiili;;: :ln {.JiulHuej :1.li"l'111'I m: .1'.Hai"I( !1. ;a witin-c of lalif.tli..1 hknow I ,- : of I t.vtince.in! !. 1'li..i> :>ouut.y.ttlnrwl tt" 'th, r. :and utr.fr hnrm.ny -

1..11,1 ; le-srtjiil bt tile i i.. it l I" 11,1! b.l-t-l .
'h ./ n I/rtlNn -U- ll[ ando l .'. ( afit
th-t lli.. I '"m.tel.IL.. arC gttllUZ silt ugNr t. II" ,. .ir1.11c t. tll-'r..r tl I I. .Slm.'i.:: : : that! !. tit,* roadwill! ; i il( it >i* i-btaim.r! th.t ,
r tftr j'n<{iftff ,11"'. tthi. h doubt 1 .ul'III'! .I "llil.t "tt th"- tainlIs) l: 1b.(." -:n;.flr'.dily ibmoti ) t I.% .

1.JI\l 1 lv. : llit. AltmiK-V 'o-nefal. ((''I r. 4'.i-.ih..l'f.1 "I 11.!ritjiililr; :>..ixc Law hi'ist iJTfi'ril 'att. .' are' a.".iin lit rtti i\ .> Mini-wei kU!. m. itis .. vtlit! :tilt .t" 1 nnf".1 'haltl'ilpjfuy ill. I
it.l I bt ii.-
r..tl. +;r: 'I.iea..r .
.
-' iit id tttttrnit m it. ,'r ) ,1..1 ,.k hl ;itt: .,.",nI" 1, 114 i nllr-,! 4:41!. 1".1'1'.' iii ij.rt. \ .av ,..jIIo UI '

C..t. ltrtn; .k'tlri C'..I. Ic.it tytte l.itt xxjis a tioiilii'U; ; .f th, l.ej ih.-- !i a-te't! aii'I ttill %"lplili'I.: ; !nse !t.ii.I-. I.HIII..I (Ui I. !pl.ui: th.tt I*' -
it !, tl.il t.e 1..t i- I. .Jip '' m.at'r !I.' -tin:: d 1 up by_ our (itiz' -"%:. nny I pr..p..sct.'l t .
.. ...... ..II tlad .8tJl 1 ". I tlnitfoii.itc, hate Jiii, hey will; IH htil I "I".f i our--, for tit lUtiutost t < t..
t.ut tll! rl'...1".1 10 .11:1'\; .tillli..n. my ;u.I \ U.l-o i 1'o .M> : fi'1"* that tt. m.in.t h14 1r a tt.i klr: iii-N-ad ,I ,1 tiuly,
ti..1 to tic L.t.; tin* ileof Nitrlntt l, 1tl7lir, '"*s ,1- .1 tht; tt. ; al.1 l xxh.itifvr ,!ti.-i.-n.-v. th-1
tilt "ith('\lt ..pj- ",.iti..n.A "I.'IH ] H-ini ttv Lt' mail! imiio-i-d I. ti-.. .tl (: :.
| .
I I'. \
lioii.-i| :!I :L '\ IH- I' hnalnl (\Ir
.,. \lt.t 4,011'j'tiv nioi. ( max must pr\i.hil l-y f
-'.'- 1r.1I0'OJ' VVIMO.W 11'\1.1-i1\ -.... .- .. i 'rr.6lf.r 11.. i I t 1. al 1,14,1 ;,; .
uatll!: '
'\. 'k". f I In 1 I J I. I 11''% ). throii-'h ) column1i ; I > -rriptioli. h t'l n tvi thi4. tilne. .411 I \u'u.clifli..1 ..1 '*.. tlVt t1
tf .
of '. .
N". rcn't, VI.-1hc lli..h".llilltou i A f Tit I :\ .w r ilk ( t If.nik. V:. \\ .
iPi.r. l.Jiti.1 I p 'n."H.I.
I : the \\'.( ;(>,,, sii'l!: '- IIC 1 IH.-I-II m.t'it appbi.ibb( ) t.. I
.Iilt. J .
.
11 ilnt f t !h :, \ ;
jtuntli..t
,- i..xxii' :! lh "
'nt.. tin hue ; I.ii"lt' piruiaph" : ill r .CI" r.rl'. ,
\\ ...' : I.n" 'I .: .I" .
,'nctal miTJlli.u) ".\1" Hi.- :,...ttion tint. tlir :1.mill.Ir.! Tin, NY i siMiM-ii u Ki: \ n,w.- TIn'.I-.:'I'.%' Irnv 7i.w. ').1 .ulpa, pottton of jh* r" dtt.*, "ill tli,t4 J. 14.HI! 1!f I.. ..:. 1. II. I Lanllrian1.n

.lio 111.1 l ('OlClmm.l11"1"' {:: tin (.-f I riiliiii-i.-t.! ) i i. I. itl< .I (to the t-rt-'Iit ,n. u:f ills 1 ::m.t4tt! K..11 I. xt i i on ,.i" i.t. i-Vfeptii'll of ">ne, I'l.-tFi' r .l b\ the Town aIt 'I ;
\ .,f .III1Il.IIt.. "Ihi'Kl.it 1 N'olhtii'T. I I.oii I e at : 'urnr m. | t 1'r'\
.
liiH-rality :' |
,- llwn liK pro.\"I'rt..1 of ,'ItU'liuf nji )1' > the in<-,iUHut tin- time i-b-. Its" .-...1.Ii-! err, a- ttsll.tl, iu!( H-sSl: 1g; )'.lk. 1'11"1 Tampji, ..t! f:iU.000( l pati.b'i! in ht'r i.w Il I ''
1I1.i'd of for<"-igi. tuu4rattt'II romi- in, ....1 atvtitr. ;ar..I.- i i-ountt.1 at th.-i; !-t-t unet r-htnn.ltC. .1.11.. .
tin- < t'.iith. tl "H' and n,4
tUtJUIIf
l btu i > if
.11 ; i
11"111' y.Timp.
i :
; \.h
i nc./lul.. IMJ. :,1.1 l on 1 a fe-ohitiou'; ..{f.-ndbt 1 .,. b mad-, :lnl! .1 f tt huu.!htJ! lV>H.tibv in.li'tn'fl 1. 1 v
: It tlllltul, (lu/ tlHI /../?lt< full.. t" Tlie III \ tohlllltol! It'.n!' .kttood ;<,, .' 1'I. 1 J.!"I!.1..1.t .
; \ "I! I ih.I 'ui'tuhtrs I r.ithit' I tin I noiutn-i'ioi: 'II \ i.hul. nor (-: tin' ,. seat ,.uI1"! ,-, I II ri t .-
: )Ki'tU'Xts ti.I !I'
.1,1r""i'J. 1\1 tri- \\ hit.* 4;iti the f..ul Hrri.h i-nitiiiteue .1,1hilt' I Ii ,1 .
i j" u'tJIM 41n. I I rtilni>*rt iii-l 1 I I.it,.1,1: 1' Tinn.hrioi 1 I.t -' '-
( .\ mrri'i ''tf I .
\ "Tl c lw' 'of 4 uj' /11ull.I 't. l..t iin iiit'.mt: 'i.li.l.r! IUIli.% : ni tin* Minkof il.i- r..iip.t I,y !be applitI! I I to1

t4 tCl1..i,'., tlh' ''It..I..tlt -! r. %1"r tnLk ol AO.tlllU-.., .tllll. kii.Ulll.lt! it i U Hit'tiif i "ill.N'oltll Hllli-ll.: Mat IKM. I \1" .1 1' t'al..II.\) .' hay ,t.1'1'.t... sit\\1". "t .+ I.Ut. *-NNhifi* i, tic .f r
;; 1 '. ,, I" th.il I'Ulp", t f.-r th tt tti.'l; le it.. .1..1! I. -a T ra'I'ft t I''I"
.I
'r.l.u1' the .. .r..1) AII1 4 rIV tl i-ii:1.1 I .II' I;; (".I II .\ re-ohutoi,/ I ..1., !
.tfJIn ) aii.! fli r//i/i toun.i: itsiin. All o ';'! .611111.\ .Iul I.r
.. 'H' "nt"II xt.tt 11.1 r.llt..1: | I't \.t..i I hltfoilHvlliotit. IV the |.\.J fo lIB t i it iht.f I I.lir II '- "t G ,
IJ. } wl All .ti."I' :HI.. r ligiilf u vdlf .1 el. I p. : "mi."', .l ,o .
III
.cu( th- ";.a>:n<-- I.! (fiat .,.|"| Ibi.% < \. j.i L-ndoii .I. Ju'\ ant h. t" ty in.

_I'AU.t"It.w tA .I j'iinkij.Hti.. .t4 i iu all! HUt j the: fl.ill.1"0', i l.nv, u !.. <'t if.. 1,1 l liti't :;:: \\ .* II i.I. r. .I I!t i ** 1? t\ .1.1." ':" >,' 1t. ,,1'11. 1' t I. -11"H.; C "t-.l 1\>'v .,! \\"wl tti.- '." -il r>.n,."".-.l" (It u.ternIi.( Nlt, -1Il.

..
:, lglltl. a" J s"i i d'g, ": .\ to IIu//.I. Mr.I I Idll..I.! M.Imnni I".IIL.L\\.I.) : l .111'\ I: '_' '_ ..f the' ,'....1. .1- ;it 1 j"io rv>>"', .111 r>.li.il 1 "I|1 I' 14'- 'Ii.I "M-I'I..I.ff.

11"tW .1,...,.. tilt :II!.. "vf.fr. .ni Uw 4'.itln'ruutt t /.'-'/ \vj" ,". it it t.. !.< !,.J',11 l Iw'hdt !Ill f {'- >.",.-,, ,fi'il'i l.lt.I kxt.i H'll .d1! (tti'lo tie Ii-'. 'Ihe ip .''li"\! Iit"lrI'r.u I i'' 'i, I..y>, "U""U":: '' ,""." "M"u"- '.,-

CIHIuttifl; 11 r. ( oil 'in- .'I l"the I Ki't 11"\t't, :I it (el\.a '. ,'1'1\ i..ti. ", .k.1 I 4t lt :
Mllij'Vt-- |
of "
'nf"III"I. I.
&.. 4,f .lUr .. ......tt\. olt 44* :b.' "t..tll1( 1 1u any (I. \'lr 1 ''a xx Kt.1,. .tt tl. n.jU.-iU1' 11..a..l I I J' .
a ulin-li !ln-, kvtood I and nta't ltly1ir11 i t". I u.'s < ,
liiiu II.t 11.'lffir ( r;riii; +,) 111'f. HI. : .1.1 Sp-nkiu 'II'I.I.i.1 tt.ie iui-tri r -- .-

r- 1,ntl\\ :\utlmj.1!+. Niao Jm' ( ,- l n- 1 turiinl I nl i titl. il .- to ji)t iifv :Mr |:*- -, :I. 'Hi"1 t t'Ull Ili-t: !ti-n s. JJfS. .' I "| Nttn(1111'MIt4Ihi.N..k.I 1 : I ..I.tli..1 to iituinit, r t..l to 1111\:. t .

t <-.it4-t: inin;; lieu |..t.uliar vUw*. i ill ixlar' I'lllm-To) 1 l" fore hi< It.lllr lit..licr.l.iw, !: "...I I ;.Hid the. four Kl'VIl:" .W-, $ hi.' t'1 Lr-li.-- 1 :% I 4 hit the 4 T>,,lit 1 "ml'II\ ttiU; ; (IMall.I I I I .. ..u. -.it-l I : n..in ..'t.l.f",... I l.t'''fr "
:1.1 .wpnkm.tn'-: ( wt-rc tin i i. : "* I "*. "I ,7
litul 1? foTt.itll'f-; : ) uhn (* < t.....if. tit" fi/hl- for not li.' tIt1 lug the bill! \\ ith I h-:. .r r'" I'lint'tyt |I" hn-h; sitollld be \p till .jl la' !nt'l! it, '-\ :u.lly!! to 'I..mpi.. xx'ahont t il)I" ., .. I.r." a--irr ., t'1 1? 1. | .
.
ol "ii' !i.ttely hln'1''ft'1! into tlt I'. S, *-nj. 1'1 Inn b4 --I I tiltr.i- ; I
\"It'tj.-III'." .: t.ilt, Ititit'aU.a ) on the font I lltuttUi.H : ;-,1.1'! l/ .? ill, l ,
/
i-lioUtJnjr, "AiiK'iic.1 fist I..t ai.l 1'.t| oii>> .InlLir fioin .ttiv oiI.-r .. d! .. .'
1l'
: tlCh'Itv'1' t-, "l.h. II. :1. r. "It is .
t j ; : ktto.tl to :111'. : '::ter III' the I 111 air i.I. %I nsr.r .

'IU\'li,::111n tnu..& rur Anu-fH-a Ac Ac,, J' 1..1: oVAt t'I I 11\."% t.-d SMI.S. .uly SI'I nltt : \ .ir. .N'aIt I'h"1"' ""; lb.'S'.i fs they fall rot tun Malta.1[ .1.! hot ult. loU that ttiit ottlt I. -

I -'. '- :. .Iu.'sr {"'ItLttll. uf \.-\\ \ .lk,. .a fft. ') : lll""I.I : v ':ir ..t i-a.-h I:. 1I' 11 nit'lbos, *: a r ti-tm f Yatike.s ntMb-i.t.iu
of Ml: !;sd, I J.lluu iti.-l his MmUu-r t.,1 J4 / a \'. ai' on l'.!; \ thaI tt'iv. A 1 f lit (1/11'11 ( ) one .In '' ..T t 1. .. h 1,1..11',1'! '
1III rnmM "7rr if tlac !,WAllh'r Jw. c"II. h.I.1 { .1'1 ji j 11..i. lite Il.li:; I 1/.1 1 In-tUl-l It J lllltl'lll(H I ifce .voiir .1.(.pi.tiir. I.. J. nK.,I-- ..( il ,
f _. at lu Mexico, in : bite "i jwst-Ji, nil) ih. f."wil" J 1 : i 1a. u nioM ( <'t ill- tuiii,i"* tnI.jH-il into (the -tori* t.f .1 ,,; tia -." :n,I 1 iii't4 "
; ) lr04'UI' Cpett4vl) t.. 11"1""t. :Hi', ...1. K''t Ia.i..i..1 1 1I tillfiomth. -I11,1.1:1 a hynln'. a,tiU I .
ubib
f I.f,(un uy. nj4tj! .y f'-r Itini for si- : tinfii) "5 ,.111.1. ', s l t"" .].l .| 'i .' 'it Ih.- of the et Lfht il:1 l,. !r"1 "

I..ttffn t.. St. M.iti-.l. gr; '.a'ln.l4t': ill till. sine l.1.I :nnjj : itw J 't.' ]1"'ta-,|iieil.. :;Ittl! tte l hop., ;llt.Hstix.u Sul'rgt i totV, s.f hradht'-M.1li 1 n..t to l '-\,1|{I. il.I..I.t..J bii.s* iin-iur U t.P fi.iir.. .

p' \ i1t1U, i till: 1.\: ; I'n-.I, d!, i i "> t ;; 'nil., xx ?.1( I le. k'-ll! V "! ttlU thr." IIT II... /"., '" if .1| tin-in tl -' '- .
I, ., .I.lt tbat Z4iitlrtuaU it I toii'liui'i j.n. an iutn h
., ( u- .
: ..*f this! Ii h""tl"In} I ; t t" iv i .'. v i ,- ; t J\1'i! .1: .0' in-" j 1'1'' i .I '. Tt! i' n'x. ii'pis.: -I the I !I.'. \\1"!'I It.t It.r I I (
trill :1\.111 line.. tt. .t.-i't! it'-l! i .f ih CY.rv"iJSI.lI' i"1.r"V""u I t"I
Hi J.n..n: : Irt | i !hra'N.'t,7r;' '.1 1.
(I'
II
-j : ,
/ dl''l'b'f ,01.1. that nr ..
wit' .f .11., fir",r. i'l'l''tutl to It.Inn t,I U1 t.ill. 'lltv 'llhl1' i. l.iti"i' 'I' i' +I' it. '.. 1I'r! I A I 1 I' ,i i. t 't 'I. '' t.' ',I' N. nii : !..11 !i'i,> ." .i "Inp" .1 -" ,in u"." I'.\. .' I"ii..' .'tty t.**" ;'**. .111u'q t.f'l '.:.I' 1

z tar=rt 1'11.1..1.' ) I ,.;:' :::" '\1 t t\-\1 t:.. 'r 'I'\., : ., i I"I 'j ,, : !i! .. : : t,. '11. ,. 1 !lt', ;: :'' *t'hfinltil.. 1 ? :1 >.<.1 1-/ ,

'

". .
I

J .fcUy t *,. a
J 1 +
.
........ ........ ,
't-. ... : : '. '. .
";- .4.- -.--..- .o"- p .. ... ....'. .'
-' .---
e .' _
:
,
.
S :

't iiivpr* f Kf-J -.. I / .. ,'

r .. .. : '.. :- "- -.. .; J A. .:- .:. m. .

.4' f ,.

,.'. '' -t". \ .,. .-
IL=_ .. .--'s-- ? '
'

I '
-.
J
___ __ _,_ i
- -- -" -
t'd 1 .i ... __ .. ., 0. -
--- - -
n.ittil: i List .Ii! M.*:I., ', nti-l '1\ i ing iio.li1
LATEST I'CTII.I.Ua\CI:' :: :. : Ilik 'ii't1).. ,1. ':II.I..Jil.1 l\\\'III: %' )ctii. .1,4 ': ,1 \
: : .-::'1 .11 l U..nl "hnll l I. :.::10\ ,1 to (p.t- tl, '
'rt.i.! ; fl.1 Ihiscunnty' II the'i'l I.\'n- iC1ti lju! ; r.'tiitiMCNationitliuut: ? in. tivii.OKMNANCK .
I'I'Walk > j-v I. u l'
AItItIV.t I. ol F T II I': \entioii.j EMPORIUM.rl'I. I .
4 \ )\ : No. 3.- Alltfstls coin-
.\ iei.'iMe I lo I ItM' ieM.Iuli"n tin* .
; zt llto HK: >lT.M'Kir.Kli! !>..' I sew iii >..r. nn-l i- i ; "Oi intei I.I"I'! I :utu.I l )hano \ NjoOI I !
'1 f Pilloxxiiij; n.nnolxet: "' :'I'I'.iutn.1| l :t- !
.
y ;jM-rs..ns 011"? r.trixmilirc.t\ Ii -in N.W Yi-ik si i, 11.un l L.irdls11Il, airix tiitj' .
: .1. .-:., : .i.l"1 .K.Ln S. ..u, ( .c.1: K I II lI I Tumble ,1.1 a-.I 1 .;.!:! .>fl ttt-.l\ i.iii'tiu-nt .I.! ,' .tt I ;..1"1' Point tli-pl.iy .t ul' llnjj. at
!.. :M. I.'Kiie. I I JuliiiM.1.. Up Run Cp, Up, ---
I K.:
I
,, J.Jl. : KKAUV MAM: I.O-IIUM.1 I I I ;, Mill: nia->I.II.1 l upon n.-je.! t in so .I"ill., ; -I.*. .
ANGLO SAXON. J.Miu-tl.\ M I < .. Iiig..ss. .1:14. .\ Wiujjin .. .. I t,:. |tiu\XX: r".I'HII, i.r.tt4 hit
Just C the I 1'olt I if
to t
to Get Up li.I.I. 1'1.\.1: i.I"1 .,
I -:- Ivlwanl-t, ( ; li'lV.. .\ ( Ixxell-, .' Any way .II.e _el I tl.I. sims.1 t II.) 1'11. 'h"hl"'. lust I.
1.1'r. ;. ; GVt/t ; t
:% *.w YUKK, Av:*. 10. Grulltmtn'i I'tn l -li": .: ,11.1 ill'I..t! I.r. ; ".1 ;sI!I t .".1 sis liiii I.,.-. '.I..I will. lulu hi-, t.n-llirr J. W.liK. .
< I l .\ V, tS.
'fIr) "1f'H.I.).i ip .1 I'*1CI..4"' ... I.*"'''* *Tiix i H..I l Itv. 1.J.II.11'.I. ; :I."u' so you Get Up to .I.i. Is 'iro jitiuiiif.i< tili *>-l I t., ""\\d'. :u.1.1.I .. I '1111";.1.01 jiifc-cle.I 1"1 t" or 1.\ I;.: .Ii.oa.\ 'W \ Mii.l this L.u...."mill 1 l.. tn>i,..rtvtinivl.i ,
I I I'r.' ( M'on L ;
JJ .\ .
', :"ir.'l". B.U.I..f. : r.I"1; 1 ..-i-. t 1.u.II"t\ .! II.A'l"I5 Ar Sets -liill.. at tin- !ro', ili-j tli. i tun.Mt.. i t-uinl.
t j :
: "I lJul.-c with
1UtIi, four; .lav. !" I hl'r tnii tIi.M r.-t titih -.| I I..t.1'1 J. I 1 < ''aiiitn.ni'-r.; .1 I I'i..l.'i JOSE VIGIL'Sr1O1)I4 \ I ;' M iI r- .t > ll' :>. ",-ll'ixv ll.iij, at 111111..1 i : ?ii-l I. tijh>u :11"1 I I II C. &-.I. W.\ ]B110W1H\ "

; --' t.y .- .1.! ;.,. Her nv" s 4:< netull, i. lI"illl' 1 : -. r. t'I\1\ A. 1 .E1 I.. "I.!. ) In- xx..ul.| ...ill!I tinittttnUv) i vt 1111lill :.it tin- (Jiiiir.intitir lalivl. ilri'j :.tu ,li'-r :,1.1.r. ,1

,'II1l1t. 1. J"I..I"r>.I ; \.111.\1.1.I I I n --. F A \ 0 Y S |< "* I.-lil <.Jiv ..'. into '1"lr.IIil.$ : 1 .-% 1..1,1.1 th., 't.ir. r.-,-...II *is'tli1.jp.I

I'st1iatii.ta Ic", t .., H orrnJlKTin) \\.1.11:1. 11.\1.1'.111,1 1"4'1 : I l VI\I'E: : t.-----I >. .\. r.i..i.-i.; I'l.x ..1"1.% I..,.. tIn \ l hsis\ e.1.tiipj
; a-Mt.l :
AsTATiONKKY..
: ... .. ,, tnoiii'it. II. I'II.IIJII xtai / .j ','.IX STItKKT, c 1 ril.r.l.Y: : ( ) :I. I l\.rt I Inl nr.J; "re livk op 1"1.1" a Urj.- Hil-1 u .1..1.| hJ
Ii.f ill ..l.l it l -
111. .1..dl \\11" ;i4-k.ty r<>;: the leh :Cation. J. l TinKn'uis.: I.v.: ", V >h'-ar->, M. !I'.. ,-r iiy :IN..i"t..1} _.I tlinlit I '
_). t.. Ann.rican. atl.iii., an-1 |Eur..1.] .-aii. r..l.itiouA.v -. ;. :t".I' l I'r. 1 lli I i< ..i (In a \ >, n S -:
t. .I.
/ ,
I, A'fi.4.I4.. 4lh.: 111:1111111:1.: : ',' .ili. l"I".t" 1 .I.itik I I'n ml-, :1.1 i I I'.i- 1'1"| I1lal t'fUY
t;.."... ;o1i '. i iH I F..I-:1 Jdl. .r"li"ltI ,. ,li"I. .1. :ite.I t'lIh. \\, (\ ns
.
itiU.l | tit'-- !
1'1"1 Uapj" I.y CII.illa" I. "II'IIKKK: : : I> I :-,1 KK: : 'iiVr.I: : I. p-r I i-rt.I >t.I 1 I \ .lr.I.! I 1":1.1! .; 11 IK' ,i.-iill! \ \ ,
.
.J !a\-.I 1 lie |
.. tt"% "J.1" ". HI-l xxiili the 1 .i.I"'lt :111.1! I l'lle Ii J.t'l Ila. "i-I> M tn I :
| I I "" ( i \' \' M.-am.-r Ii.s4.l-s. fn. -m N--XX i ..I'al-, I t-tii-i-! ri.\injj ( ..irKr.vNi'Y I A ; ". I iai! : ,.f t
i \ "alllll
i II
; I
9tiiz' sl. : i I I l'"Hl is lu-t--
iiiul 1-i. ; iil'T i
the i.l.c ) --.i1
loii ot 1 .
nnts. (V i.t, .:iin flat.' that tinWKsVeiy 1"1 1.I"a.1 4.Vnnp.iny
Jsj i I he t; lot "I (1: MI II s'-. .-uititL-le i I ; t-Ii.-
in.iniu 'Inxxiiliiijj tl1 !by aiilliori/i-J ti iiin>int \"i..l. r. .. I
h..lnli.." (iini.I..l.I, 1-ut h.ul | tl.in .1"111 r tl"'J \II : I
N.nl I Iliiii
.' .\c.\ 4i OOI>", \ T.M.ih.} :1.1. ... ilIleisI .iets "li.ill; !be \ II a r ,1 war .' '
: & : 1'.clll"I :nit %\iu > ; :* ; ,
m.-.ke ; t. .
i.evI* .'1't! lv! *-Mppi.--.-iJ. 1 !I.. r,- Iin.li t ani%'Illllll i tel :s 4 ,11'1'II \.I.I > .1. I i .i.l' ;
' I liiii-ln:s >-, l tt CouthLooking- .i tjilevlvare I titlvi -
V
"'n 't' ..i \ .- ti.Ii:; ;; at S.un.t.R.l.S. ; .- \ li.if.llti (I., IMoi .inizi il. *ii.I upon" i 1\; .-r otr.i.l in this ni.ukit I I. fon-ii i'II in 'il.-iw; !; 4 '..I|oiie: : .j -ill kin-Is, :"n.I ,Iiili,-* the ..unc : 11.1 1.ill.i.a., ,' I r.4f" ilv Mflic'.ii.-s.: \'iiii .. ,;
: li.tt lli.il, lln-ir inn- I MKlJlNANt'K: N ... shall Inili..- ,
' *, -nil jf t1i\: I Italian 1'1'] ic.,-. ni.: Irvol :II'"t p..MI.-n' ,1 p.tlt' as f.I.! ,: .1| r i 5.-i : .
in. : l.lilUiy I : i
(In j: .-\tt.ii.Iinfioin; T.iinp.i 1 l'.i\' to it... 1-i.HK: I.I I LI"I.I'L 1.:1. i.luiv: < 1 t' tin-. I'"it II'p &.r I.. [ln,ari | an\ ee : h'. \ l'uI 1,1, &. .:
;; i 1'1. i I 1,1 -. .. .
'I I K.>..-I I. i'.th.i K<-\ .. a. 1 I"' i.I.1! i fi-i in I" DRY GOODS. l I" ii } I all.1 l nil % e--se-I'| lulicrol: liy I.il, II lii\i i :ir- '! 4hIwS.s. 1I.et ,v ( :.p.'. lirt,. s.!. 4. .

? Poll ( ir. ul >.." ... Allot (II. I I..c.. i.I ,\"III.I l\ .I" .''.i ;.1 Il I I :.i, .\% II al.1) \
llw liritiftli: ; 1'.1\' ..ii'iiu-tit j i-s ini-Ie. i-h-vl: j; :. x.nili ( ..lj..UII..1i ion; :".1 lli it ,;.i.e ..t.1.. I 1111. .1.) I *..II.-| : ." .aIt :,11.1' ..1.1. .. | \ "ii., us ...t.'ti alter I llii-y I.:,.-. ( ;inl Is.I .. :hool I Honk-. : :,t inli'rv, I ';, _II.I j
'
_ \ |IK I Iiiili-Ji I' I.i;., N I: Ti.I in 1 'sIst! Una.,. I I.Mtl I. I I Ii. \. t I' | I iln- I I Iron { .Hilling I I't.Jt'iU. rJ'r.- epr_# .
(4.lleiilIl J.ii-
\ t I lu r "! point| 11-11 i *-oiniiiiti.t< "1"1| | (< (II. put ,11..i.I | ''ml a* |1".1.I ( :\1.1. iip.-n i \1| \

' "\.L. I 1'hila.h-lphin Mi-1 i'ilii; inliuli. 'I In- I 1..1 in I the 'Iii 'I .1 thi-sf it .,Juli..ss.| I .. .ti..si..I.. I 's.tI.5.;J"II-. Alinoii.l, N 111"I, :I i ,I. i l"i"I") "ii i/f :.,\ Mii-li \.1.. t *-ss.N I I.I I.. j Ii, !Is-is, .J.-x i ii-. I..tI'IFs'I : i ; i 'I''e c

-- 'K-W Ministi-r :.l \\' ;.>Iunt..n \\ ill! M ...II U- ,, I K.l.; l/Ki.v'l.-: ll..l..hnv.ii' alnl, K.: I'. 4 "...1.1.1.'I' "lit!"'-, I 1'llil.II.I. Wat. .1.! -li ill!I ..llh.r! to lli-1 M I.t.-i or i '.0111, tti.I.-r l i I. .Ii!i s' fin.: 1.'mil Kml.'il:

<41SWIfltI".t. All !lH.-iiliif... t I.. ", .-..., I th.- I ll I .". ...', wiiv wppKiu'e..1! as .ii-l I ie'itsisit! ; \I.il.\ I K.-.I: n.iiin.l. Pi HIM-, '-sig-ir LI'S! ':"-I itilt"it.,I >, sic ",'ril.i., thee roinhiu'ti. sti, ( '. .IIat '. totnii? li i-'. |1'1'

t, "u, ,'oiintri.hate I tutu .a.tjii-i! sit.| Aii! i. I.... .lli..Ili 1 1 ,.. ., > ',1 1.1111.1. 1'II'-i I I 1'.III.h'!' 4''I,r'.ril.MM ; j: 'liU. x s' .1. :1" !t.i I.Mtilinr'\ luallli of pa* .1.I I Si-;i \ -8. inhiiv. i j

sm.. .li-t I\\ mi-tit has IKTIIII.in tniiiiinl. ;; l!> We.Mil, That I I lh.. I rio.i.lt I K-til:. .\, !I-, .1' .. 1. .I I, !. 1 Hrl.h.:, Mony.i; Whi.k. v. "'iiij; '1" .iti'l ..TIXXati'l: Iii% in, ..ttiii lions I...' ,\ Sei-i Itisi: .',(

: \ ...' Uinti'l.iri-- between 1I"i i:. ;.11.1 I Tuil.-\ ,....1 I 'l.llIIl.IIIV |I.. | ,-i--l| | | In M li-l oln-ol' 1 1I ': i 1'iiiitiMl A; 111\ tI'lIII'. \\ if.| :,-.101:1'1"'l.: .-., ,1"1'\ % "' 'lh.1 cN.iuiit a'il.1 in wilting.; :,isel 1 : .1 !i n : '

-- '9..i \ 11. j g .1, ,, I.. I. pit-*. tit 11"1! in >..i.! ; I 1.1": ., I lii"; .," .. J j uiitl A : r :an-l! ..1..I.iiiI il'| "' ilc ,Ili''If MII It c'tlilii'c; ;iii-l I i iHi ,\ 1 1" r 1 1 o ir,

r 4 .Spain. ]1 II. ', j I I'uni- -,". : 'h.-win.; loh.ino. iiuli' Ii M.iti 'Ihr.I .1 1 f fL.
U'j '"f"lli," Mpa. ;'. .Iil. >! 1-, t I ; r. C iVinm.iii'Iri., : \ C.lh'l

Sar.y>s<,- I has IHH-II lt.iinliar.hIhrle, 1.'ll"I.I. f/ih.. That: the IU-XX.J.IJM: r-. ol I I '.il... ..". < 'a .ini.-re, j \lie\ u ill ...!:! I t.e !f..r 1.1\IIiII.II. M.I. ''II"' I" > .'I i .\ZI.I. si.ill piy to tin1 -li.1 l I l'.'it'i I I .*. IM-: :injj AIns4 r- ;

l < .. ,u''otIt''ol' l .1":11 r.1 Iit-t ... SI I tin- l!'IiiI 1'.1: -iii.l, >,"d h l-'loiiilt I U-- ."I'h'.I,',! I..i1.s.bl."i lil.inkrltIIMkK; -, >la\\I., ;j js I : I".. i I..::.. \ llLOOK i ln.| ,.ctur. xxln-llii-r) th>- s:iiI i,l i-t-itifii-.iti- .1.! Itoii-. Kiiih'il: .; 1't.iin I.m-n

:'n1 1 lielietal; 1'1'1111..1.I it i, 1..1.,1.1,. tli.it' : | h.* |I'<, <'II.-.f I ; ihi- 1..tj j ;. 'Is-e.! % *. 1'1'1.:1 .-Lsr. s a li-aii bill of ln-altli. -. .tl.r"i>-. '..ttit.t ii. I MMk'f.. I lU'k I Italian Silk ;

.N.r%'.... ..L will Min-.t-l him. a. Mmihi.llnirr all., I 11..1 the >.-. Idal' I. il..III..1| tofllllii.l I .1.-. >".I" Ilih-l ., HERE .1 t tl.' M- .1 I I'- '.'."> I tons or nti'l.r, } tl.iMIIJI for :.M.imiII.i-i : I 11' ". A &ilk M.intilU. 1

11..1 xxilh "."1".t.-" .1( he ..\".,. I HOM-, 3I3. hf I Mi LI L- ">.%. Hornando Friends. S Sf f $:II"' : if .i% -r .'.". ntnl nn.I-i 7.;. toii,, ::-;ilt A Straxv 1.111'1": Attitit i ijils l 1'Uiii 5'

< *llnii 'Iul." .... The 1 HM'tiii'4: 11"1 a.j.ilr..1! I II.\. :..II'I :, ., 1111"1''I ''tin-' -nni of t *."..(iII; if t ..f..r.>xr 7."i :ll.IIII' .sxxi.. anil I l'I.il ( '.iinbii.< of <-\l t

The 11I11 L..t i-.> ..lull.Th I I. .1. 1 v\\ l. 'i 1:, cj,;. ''11". IllI" ," II. ( I'.KlIiTwS( \ & (CO.() .1.0.! 1 I Iin ionN tin. viini if I ?..5">: if .1 -t ;i .!...< riplioii an.I pr'ue.

Missr. ,. 'hu" .. i t .-I.: II. .IOIIN-.ON .<.i."/ 'oll.lt.. I : tsiI.t.I.-! .v, r I 1,1 t I"n', tin- MIIII of j- 1 lf.i'l' :1..1"! .' .\ \ *.f xxlni I llirx.,. ,I -..li m ..I'UI' *< th .

) Iittiey nit kt is :I S..' t'-.1- _...- \ Iil'u t '..l. I '.55 .".. -. 11' I.I/'J I ::. } (I I/1. ..,,. ; lor xxliiili |iyni.-nt: tl... I l'"it t I III'j"T'[ ..I"'I''P'| t. at \1.1.'1!" ,T t..j'l. for ,..."li '.r.s.55i.tt \\

tutu 4IHI ; .>/,4" < a f'trtfii 9' i ;it I '/. -- f r r.t' i. r ,. '., i i\'"' lii- nolM'IN -. il'| :. 5I ,.li..1.... .\1 I ll., "." M ll.it th.
uiiitliiiigv.1.: J .\1 :Ili..t .hoxxin:; Iii. I pietniej.: lo.t: i-ti-I.- 1 IH Ml t lt' I"II .1,1 : I,ut.'i.- .ill i--!.' r.I..1 .iu.1, .-\,," .. ,., .

1.1 Anirrirsiii SloK'. still let-. i\ol I I.- 1 fo'Ioxxin 1 : ..1"11 l.troU'll. it :- READY MADE CLOTHIHG. ,'" (;.../: I;, .-t. III .(. Ir.fr"n'. ( ) 1 ii.' 1 : .\.VCK: N' ';.- No roinintini !tli.- inx.| -. II.. ir L'-|I- "Im.r ,\ I-. rli-.l-: t 3

,tr I Atin-ri.Mli Sto. L.. :,r.' t lit HI.Iliv I.loi.'t thi.1 111.1.I il ." -..nih.\ .- fiin unit '.1 ",/.r .: nit l. ( i.t.'i. "-..Ii., j ll xxitli( ill- .lion-, \!iatixi I. sliall. In :jl j- lin-.l. xt 11.1' tin-I ln.t txt inlil l I'-. .ti.I) nrr "l ht| .

1..1.. ,. '1 1..t'I' !..:,, \ e.t ', '. I to take. I-Iai-i-! l I.e I tvxi-i-n lln- I 'li! 'IK xv. l.x. ix 81 Ii- I I.- ...1,1 I I.ill wlluitt. J
"to anu-r \JI'tJN'J\ h.t. ariitt.ilKnr.li. ,'0.1.: r. 1..1.11 up II. )pi.-tni.- ; ; ,,1'lllf-f 1( 1>I i I" ( """ l 1"'I'p..1
f : 1 1 \ ) .nt'i. 1.- .1.'!.
t "UI. ), hnii. .-l-oii't I II.iht 1'lh'J .f it Win. 'i .:l-. :111'I.I I r it :--/.,/ ,(, S-I-Is., I -'.. ir ji.--'..:. i- -t anv \ ..->.< I s-s ..1.I-""lli.ir-.i| Mi.1 \|I..', -IIIIM.- 1. .:.i:. .J.y II .' 5

i --- th.il-, a tl\ l.-tie I..ill- H ''irif late punt. 'I it.is. f., I ::dd"'ill'| 1.1'! ; !! iilt.ilti.'it I" tln-il) M..U ..j j ""-0.1-1 tliat l lnabe: pill in '1"'Ialli.I.I.: 1 \ -

) ArklIsu'Etc4linhu.", : << in.htti..if:" I 1.1.: I'\ .. HO .lotil.t\ it |. 111.0.! >, I II I it.. \\11\ -.. U. .,1,.1 .'".1. liii. 1..I.li. tli.il tiri. .\, :' I.| l'nt 1..I..I.r.! aH ;"t.i.l.'I'; I Administratrix' Notico.

'f -I. r ii in us ta "iii .\11 k.1..4. hoxx ritrr- it e. Ha t iiI \ i. not ,r. //I/..,, .. /. '.. /.'"?< /.' 5./ ..:I I- 'i i t if. .' .1 tl. 111. .1 .1"c'I' ii- tin..x .in !I... l-.. 'q"l i .id, li a- .li.il, I .. a'.ilIioti/-il, its \\lilil I ;:. i lxijie 'I("II I 1 I i MII.U.-HNKI I I. )"..d.L. .t'nn'I! let .

t I thAt we ucte .il.llI'; li-. ,..1':11'1: : th.i. .- _' I WINES & SYRUPS. !... ... cc I 1"1"-. ;; : ,..i.1 1'.1 111"1"| lot ; ;, ,0 f.r t v-i iMI_ < li I. 1 t.-r. ..f|. .\iuoii! .iii -." ,.. IhO rUtnt "of 1)

t ih.tl ..he I 1..1! Know \ ..ihin ,II"| I lit.? I |'. |t.rt ;tjoiie$ :': 1'11.. h-i. ( In- 1.1.\: fir lil:1 t'e I Port. \lc.l. 1 i.i. NOTICE. I. In-.I I..x iji v.-, i...1 .I ti. | clash,'

V '11l! lal.-t *!i.

p III .\II. .I'-h. ( '..In. tin- I I.-III.M t.ti: ,- .I .1ml. "I 1" l. alxta\ -." -"hi| :iJ.Ml: ;:er..1 j ': I t |1"1 I 1.,. .,,.-..|.1 I.. ....1... I Illl .tlll*"llil.il I IIIIT ii- 'I liutig in tin- !Ii: ., .. >11:11.! l '.. t-..11 i Mum pn -ril--' >l l I.- taw. i-r II.t .-, will! l.. 1.. i

< in.liil.it: f..r' oxt ft. -i' i. < 1 I. <.to..1! I.,. il.t-. kiii'l t. .oiiiiiaU: ; I ,...-.:.IIt 1"1:: h ( :C"'IIII: : ". tin- IVtltll-'lS.II. tHll-.-. Ill' .. ijlll! MlitUfl .ttn.-' I atu i-i'x.i,' :..\ \--.l I tiotii n- i i.-l :-I-sXN I .\ IcI.V. .X.liu'i .
1.1 4-I| In t. r.l.t lux I..' .. .1 iii,.- : I. I ,:..;. 1 I iu.. .
if. k.ADMINISTRATOR'S
.1 \ i.. rh.III""II.1 iii..).., .., \\ ..,,,* r P..J| i if I I hull I.\ I I1..i lh.it ii-.pp-l axxav '" lit.- \; sr. 1'.11. .I.1..1' 1 ix "1'1'1.110.' II" \.iUilii.tiisli. a .

1.0.1. I 1'.III..r.-. .- I.i I.-.I, 1.4 '.. 11" 'I I'ii. I "lit, M.-al.. ,11. l tin- .:"",- >!I..I! !.. ("'"1.1 i,"I l in "
n ;..1 ", ,1.1..1.| | | .. 'in"- it hopju-l toxxal'ii'in. .llc l..t .i. n- S ) ",1 : .i :::1\ tl. 1'lo.
1'1'1 .
: : 1-. hit l 1..-jji-Ulure:; will I..;; 1.41..1,.. l ., ...1..1( wh.'H I .-|. ;.1"111 l 1..I.n' on it tin-: 1..1.I ... I.o, ."''p, '! e.l..htj.!i i,?" in l.-i'i.l.! NOTICE. j

I ,' ,,' .. ,'. 1'.ltl.I.f fii.H-I.hip.it. :.:'n.. II the1ronjr.iix !, ;is.II--. I K:.II-il-| > ( T i < i : 11:111\\\1: | | : \.7. H. lr.l.: !Ii.1'1.I \ ,LI. I'l U-l: \ > I..., .& .1.| '"1"- .iirainut thI I IS

,. 4 *. I IVlti.Mrwt f.r ( .. ... .lll' .\ 11t14511.IS.I > ..., . .. 1-r.l.x |1"n.1 .i lot"I iI... I f r. ,. I 1..1'1't ,I'.H-XXII.; I."- s-I liill.l.-r
I .nwaV, *ovr'| r, I- iliii-ctioii." I ;Iij.ti hl .:..I.III. l i ixxe .Iill. t I. I ;\" t 1'1" 'in.i. : ii-.jinii-.l t. .'. I m ] as.- I li:. i. I., M'tllirJ lit

; ..-.."..-.. 7.% m.-tioiitv. j in < 'tilt- n-li I n 'oiuiU. > r ni t iIiIs.. ; I I'. ..n :UI'! FIIrt,, .- \ 11.nline i tt ttli .,v ,it.-. Minx "t ,nr.I. fit iiiak.-' IIMWII I tln-r I 1"1! I.-tw.: t> tin |(1'1..11.1.'L.I "I'.J, ,. '1"-i ,_ ''" .\..liuini.irntor.lulx _5;
.
t 't. .*".1 iuo in I. ]-t.iiit-ii t'o"Ni 111\. I 1.1.11. -. tI ':.. nix ;i. .5 inl. II. -I.! .J.I.I ''.* .. I t--.I! nii'l l-. ..ilil.III \liMii. | 1.1 1 \i ....I|., ;*' | |i.ni.iv, Ini.ii.l! ...1. II. .|. vx ,illnti il-- Mm..fr..-ril>.-<

.T, .Ii. -- '. -.... .- l >MilI'i...ln'S MiiMiril.I.ilic .;1""", .* J'l.l I .11 i...\VIIMI... |:-.X.i : nl",l.XYAKii'I .. hit iu. .111.I\ tun.-: this. x ni.-ix: I,.: iti I f.iri-r.: an.1' 'e.x }luxt. ..i 1.. 1.,.! i.- I Iii l I.. |1.1..1| 111 I.., s.ftt.

: 21 ..... .. I IClIiDt.I : / #" \'J'1I! ihv .!.iv -1 I r.akwhat l L. | .* .11'I i -nilin 'it\ (i.iiti-r-; of t.n' 1 i ;i. ttih I I-:'. I I-...'t !11 :;. 11 I 1'il-it' : xxlio ..I.al'f.11 '1 to it" .... ,1.II. .1, is 1.\.1. ,\ I.I .II.' ..-| ..... ii.II.tr.t t>> "!
.
1
i .1 I .
k .
fr.i tiH-nt., ""i ".. ,: I'T i ii. I.- 1'\: 1 I. Mini.- 111..h.I'
-l- | .
< II. .. 5c.
t w VI>'Il.IIII'l y. I :N.:,O.- The ii- .1 "I l I. ::111.1 I..ite.s. "0 4. I ; f- .' I-. .' \ i;1\\ N. ./".>.
"turn.. r.-r..i.l i IH.III. Mi"-.iiiii i .t.itc that I lie : __ -- .- i fin.- ti.I > .. < '..1!! "pply tt- tin,. II Hi.I I -Mnlx" j jtil, ntui! In,..J I not .-\i.-ri:| 1"1'" Hit: Ju.ir -. I *.*..; -i:1.: 4.I'MINI.I 2
h.wc. .i.lnarahlv ..uLutn '! "u. _
;? -o.it.i-. .
Sj 1..1.:, .1.1.14.- I u > !'II"( jt ,
IiIl.tH.i. |
:111..111:01..1! lii-lioii v ."I i: ., II.o'I.li..f 1 1-. \i : .r.
). i.loiilitliil. :.111.:1.::: I .7. MOIL, y lite r. t't ".inn ,., .Uii.i-i.'n'V.i < K
1.0.- .. '
_.._. _. ; ..1,1 .| Ii. .. '
--- .i 11i1s1t''i .\ 1 i
.4. - -.- -T'ft.1. ,:: i': N... -N.'tfl.!i "r .. : .\ IIII : ,; I'IICI
.-, tinIS'li 1 j i.I.: t 1-x !C-xM Win. II. --I 1 \\ 1 | ;, ; : .
,
.llnl. !
\\.1.... 011.1 .\ ikt .'. .Iti"h -z.; Ij'l-; 1'.1..1. I. .1( -st.j; | s.ssi,5.\ 5.
I t..I..l ,.. .
; :I'" a JEWELRY. ti'-.iII4
.. .rtr
.1 .o. 11..1. ;: l.a .1.\ "I ". I ill t.rP'nt -
,1.11 "
11.
,.. II '.11;;" ...... Mi ifiiih.. \Ii < ii 111; \ 5M"i. t.M. .M 11 I Il. \ j Is..t: I.i.; .. 1 : I : ', ,. .hR I :.-li) is-:. 1C I 17-.:" .. al.'I : ,".I.. .. .... ..:. .' ".:''In n't I'T \ ". .'...1"., 't., \.1.-1.fY,. ,
1-u. .
i MI it.Nf.w \ M \K-II.: ..fl!! .1' : hi- pl.i.: e. I I'lll--i I I.: ..--. W.tUlnt !h-. II clii H..I.iis.-. I" :,1. iti-l -i-l I..I Iw .tj-h.r..I| : Ii ..itu llnturlSrr' ,. .t .
,., x* ho !h.ix.tioti tli theie. 1 lav- .
\ l. :1-1 liny: thu i. tMntii'til lln- 1 .tnNft' All
Vt* ;k. An ia-t:. 1>. tS'i.--l.. l"il1"lli. \ [ I he h.ippx i-oiipl.- hn <. our I .M i-I. :\ :l .it sss.t.1 I ntl III**. "I.t' .jinp, '
\ \ ILl l \ ""I I... !hee t -.li-l .1..1
.
: ." 1.-. \ .il ill : ''. I \.t; : :.r'r.i.l. .\1"; "'.1' I, > .tint | .
", ..... ...., .... heat. fl..III. K;" HiJ: "h..> I Isi.MS .- ;.. l'I..i: ; \ ., III! h.ippitn I Al! of \\ I.ci:1: I : |I.. M.I.I ;'''/, t j. .t, J 1'I.tl\\T"\| \\AMlh.I 1 l'tlt.IvI -".' \ :. iI.;.. .I.IulItue.--. .In Ji_-"i: u. i I't UANcr.J .
11"
:: ; 1V1L hji 1 ; .51 1 I. :.I..II i IMHU.H: I 11.'; ;" ,'., 5Fs .1- ,.,sils1I...II.r! r."UI.II .' ,.... I i ." W4ll.nrj:: in .N ," ..,|. : | .Iil'. n. | '. ",*..'. .*>llinHAI
4 1.4. ... -. : vi )lin ."n..i.l" M Ir. J!' .- from 1.II.oi..I.I., | .ii.lMl. i t' In- iliipri.oii.' I..t t-\--i il-nij; : I..II-. -- .
: in iirJHL.; I I wlt., -I.- i. ut..r-l.l! I tv IH\ ,. .. in lite ""h' :i iil. alul I.-" a IJtn- Hot, <-\- t '
\ .
\ (
; l.fit
.
?; J.'II Ii.-, .--t.,. .. I I. I. I I'i ..i.l. 1111Tn usiM'toiL : \. ;
( .
.
: J. ... h. 11..1.. I. 1.1't .i". I ._ Isjt. -I-. .1 I i: I.i. 'r.r .., s ; 'I.I.I -tn. """- :.' 1'1' .. .
..t.lti.hlio:} ", that I l'"lk l.-n-N: KVXIINX.. I S ... .J. 11,! I I.-h ...!.-x ..tI .v,....'.!. '1 \ \itx.. .'i'v!:' ..i.; |I':,lj; )....1.I .. I.., I 1 t. :1 : I. h- .i;l..s i :." .I! ; !i.M.ix -.5.i. Mf.' I .t i. \ [:::.\: xx.u a.iv In.. oK

"I lie A in.-I :v,,it pirl\ h.i. .1..1 1 l Ai.1-i.oii' I' .j-o* --. X e I..t. J| :f.1 A- \ i I... .. ... .. "' I..t .. ,. I I... ,:.: .it.. .' 1." .!"|"I".I| t-. !.: fit..inj.! ,itt I.r i.I ill

\\.1"! on :n.1| .\ k- n I.. 'min-... / | |I"!I.--X. ... .I Illllu.-l ln.'i f..i .' ,.. 1.. tIi y ( T / ( .. ir., I:.. "II 1"11.,11.11 ......".,;,I "I.I'1"! : \I"'I> '.ix a-, >!.ih. i !li.iin- ....r N.x \ >.1 1... :'.I I I

i I.n...%. f'r..11 i.... .. .. r4.. I ..- I..J., x |.. 1--1..IH l't... I I-:ilII I. 'riti.: MMU-II.M." : ,I. ,. .. e.-t.d fo. ,. ,... l-., I I. U IJ:1: I IH'N'111: \: < ..nlN.'U t' 'Uri 11.' i .1 any .,....1.! p "r in 'jI.r' :1 \ 111S S iii rfTiFTTHTrfcT :
: .. .. 1 . ; : t I. :I. h'I. .iIi I., ::n. I ,:..;. I. :.. sit-. :.. atorail; ; ', .'r \xh! "* !! [t4 ::.-, I i S
I.
1.1" l.-.i.I.- i.i
I. X \e -laIIII\
'1 tr .. 1..1..1 ...-...... .* Mwitiii l | | .1..1 ili< li : IHI--, "...1 II.-hI! |
li 1 % .t.u.
l L... I !:. 11.! .. "!. i .ii ,-.t in:.j| nr_! .. ."I' : 1..1!., I-I, hi "I -.,... ,\tlj |.,,, ,,..t .1. .s.i. .v '/ I E. tin- .,'1 .ran:tm"-, '\11" ,1,1, t. !Id. tI t-:; '. .('in; i ;: :: :' '. 's ': '. I..I\il. ..I..ip.II.I. .
,1.1 llrii- far V"fv 1-.fls Kxxn: ;; SS.In l ( I. ..f .\.Ieiiltl-t tli K ( XX" it. _
: *1'1'.1: -I Ix .I 1.111 I"' j...-,, ).', > nu "1111 Jinj int-.f t. -.mi IIIr J-IHV-HJJ.. r, or :.n' i .n :.:.i ot -r- rs' .> .. "tn. 0. E :
\ \: 5.. -n.N! : < i'i:. T .;1.,'. 1;>1... I., .'|'|1'I''ii; at nillh.. .-I t"t |,. I I H\\I I IN' < ti F.\\5! !I. I..: I. I'- .-f a..n.n.r-n' : ,i' 'liut' or \III !t !! ,--iH.ix! : f.. .ti I 1'i'J.-t I..'. .4[.Hi I 1.1.....:h I ..ity.. J.1. \- .
hritliirk ) II""I: II.I. T.'i; i I Is 1 li. is:,.;. 4 ii .1. i .I'u ,I. II" t\ "t -I!. ..\ I I I"'r.q.I i I Ii K: .. I I ..". .. I 1 I '... A--rnuiTi! I ';iilt"... : .. II.I any. p. I' -I Is- .1. I.. I, :i ..iun'i-s. .,tI .. .."' "".in" .:
"-i 1. .1., .' I ," til 1..1 Ihl.I.! ..: !i c. .. iU. ",..j jT.4."..l "I-It', pI Hto < It- 1 lif.l ",-.pt t..\ p. r ,.u.t' 11-iin-t i ...:.! I.,,,.,. I.. |.r..nr tlt.iit -
Koitinkv I 4.:* otintiti' .:"i.. % v tin It. Ill-' NOTICE. C "I.. J. 1. '.1.\.1.1 ,.1 '.. >.. !. n.' .... f. fi.-i l-\ i n ..,::1 ,.. i nut.-t-:"r,-'a-;.!: < r cI... h-l! 1; kt.I t.!.. \xrt-i, i'I"- .- ,' |.. ..'rilo.II.) : '..\v ,.r t'''*jf .1

"n-r.tl, .. .Iliiii; <.! 7..".:..r. "u H N. i.l I \ I \s--f \ii :; i i.,. w.il, hil % I', I .;. 110 :.;. -.I. 19.51.! l.-t: 1. -.i-.I l..I. I... ..."..1.11,1 I >, .1..Illi.! .. in r.-ju.l! to the I', 'ir sii..tli !j-N', Sit! 4..- I. 1. i II .1. .. ,-
\ 1.\1 .' : .U..! ". ,!: it- "-, .1, ,I.' |1".1" tln' >.. I: IIMOKKK.: : ..ti ./"*'- .
,
l .1..1 : xxlniii-- In-
.
I .0
4 % .. .,11"1'.11':1' at t a-.. "I I lit-loif. ill rt.i t. t ih, \01 ,
I" V ( ;; .1.! '" .. U. -t! lli. I-i.t. I.. ', lit lIens! :11".1 Ti.i'it a, .\tji:. |I. l..'... 2tV .
I "t.lI.1.t tli'-.i- j I j. '
a. )I..I .!I-.l.-! .I! .i.it >-\ ,.h.i'l ljU.isi !health of hi. '
( } fs tt... .1. ,J I rex ot \p I- t.jr t-4, .r 'ihis! "
W".I.
.. n. |I''II.I.! | :.III..th"' :
J\i llllliliy.r.rj .....11.I i.;.. :.O'-:\\ the 1 1'rltlOi l.i.i .-.!,. "i.I.I .|-i.-. I.in.1.1:11"l'.i; i.Ui.iiti' -..iii..ii.t.s..I, in ili.un.i. MI, I iiir.-t .7 I *.te I 'C tint, ill.itm.. |1..d..1 I.\ |bitt i.i tl,, x -h.ili ritti.,' ,toititxvir .Iu..li..u.| ton. hinli NOTICE.

r.11.. .1 '..,::,ill I., !I.film.I'l : ".,>.. : M ... Il .-. '. n .;:t i., i..i, ., i H.J .\ e.-I i ,,i! h. u1.1.- I lhii--.. lu:itter'. or xxho p-t.. tin : ;' .
.1 ilit. .11..1 .
'I .f.- in I It. >.j.iiiin < \ .1' III V.. tX X\ fTK.t .trr .1!: '. I \.1!) apIv" | Ii. 11,0
hw '...nipalln: $ i. xnh I the ;julo-ltut- .,. .ill n.-. 'I.t| .-1 ., ... ..u..... iiit.ii. | i.v :.!!...I| u .oiIt S t... '.1.: I I.. i .1._-. I. 'in. I I.. COMf."". .I 'hill .r.itioti l-'I.iif. IHil i-oiit-i
<....1 l .."* ''I f !1..1> j .-r. wl.-n do- Ain.-ii.-t w I.hl.\. !I. ii i.>", ....1 I I'.....I..i! ,ix I I... l.1aiii.-| rjr t '. f.. : i ....i_ > ,,,//,. .-I".1./ t .. i 'S MK; 1" > .. : .0" i !. '- .!:" .'. .I.I., ) .." .- .ilio-in his \ -l, ..1.1:! he iUI" i''II. 1 I ..1.1I.. ... i.tt.-i- ..| .\.I".I.Ir.I'' on .,. this .

tu joitv was 4 1 4.it.i: 'I I lit if -tii. llil ..n.t i... P1 .. .iU !.ii. I ill. !itIIi1q! "r..I.! 1..J.. tl.i ':' /"'..r "Li ,, ,/:., If, < '''.. ':' ,., // /'. !!, i :M ; ., ::1'1. I l- \ I 1'i.'. I '...I II. I n 'I \ \ \.1"J I-.| si i Si Hot r\ee.ol:: ; : tnoliths.... in I II it.. t 'i'iitit\ i.-t.it.- ,-t i I-: !. I I PI in. I ii* >-t ...,.I $ '.'iilstI. S
.
ill, I j.iiu, (.9. .4.1 I.I.tiuti.. .. A.A. .' A_ I.. ,. '. .j.-J t -1.' .1 S
: .
in K'-ntiti Ly. l 1..III..r.':'. Ia." .- l'l..t.t.l| : .1'S . ? -- --- I j.t. ntnl pan tine not .-\i-i-i.lui- ti")(> :
l-Ui. ,
-t .j..II. .1... \iil I.| -l p.itit.r. : \ \tt-t!: : \ ""' 11 \ J
..rri -. ih-I :-tjt.-: tit iii :.-" tu ixx.Ut-I ili..u- 4.| 1'1"|n ..-. \ f, ..". .. I ... .1.1| I h. "..-.f ,ji.tli .. 1\ |it\< ei- '. I Kill "'; 1'! .. A\ministrto1-\ .1 .-;1 h alo1' .iu.h t.If.-"., :it I ihe
.... ...1-| II" !I.i.h v "-xp.-" I 1't.... UK.ti--o.fl in c'i-t! ."I i-lM.t-. ,.| Hi Llixitt.Kt. Hf \ .. I IT JLl \i .1 I.. t I. p- I.. -..iIii. ." 1'11! I M 'iC-i.\l: : | II't !1.",' .il.tih..l I.f .t''II.t the M,iv.r.. 1'1' .
iJ. I t.! .: l.-li 'H.I' I >-I! \.ll..al'i i .'u mi Its >- ..1111 <.1') II |i .
( ,. iln-n-.4i..i- 1 pM'.1. I iIe.I| | 111 I 1i.liI..j ., Notice.
NonilHr' t IJtif'-n: oi It\ < I'. > .. .. ; 1.1. itli: ;. Han. 5.. !I.. Lit."t '. |, I ,'u.s 4'1:1'1\\1': .. t'i--: ,
.\.I.I. Hll.l.AUIv" i .... ..tii.l .. |. |I'.1.; .1.II ].. J. \ 111. I ) 1f.:1 ?, "
;
; .i t4.iploioii. 1.1. ., ,!. <.>'.I.I.t ... s-S j..itt. 'tin- nl.I.'r.i'I.1 I.4.. I 1'1' |fo inf.-riii' .
.1. } i1 1 xxh" ; ; .
t Ih"l' J J" .halt !I.
.X I1 h.t1;. \.1. 71 I ; .t M niali .ui M .1. ,-1 4.- | .111. 1.:1 i.i. i |I"i r. n. :il: 4 ..i .v \.i
'.' f.,. > i-. .1.1 ..' il l.i: !. ti. If!,.. .ii/i i I t ii
.. Ii. ; HI- u: > : n. .1 t i451s1', I S .
i- il I'1 'd.! g.- .| |j. 'ql.| .1." 111.1.| II.( .- .I" |I' to llu- I 'It.\! in t li I i"1 of thhe.hl) lil.I..r.I. .
: oTti fbi ler niitl Notice ..!.1{ -I- !I. .,.1. : .1. apj.i .ir, ",.I .1-.." ,-, l !" .,.1 th in u ,'i..',u I II. I lih'v. |I'| -. "il.-' .II.] _\ :\S .11 : $ hai! In-.II- | r lie i h-i. ..I.I..t..1| I 11- ,\ al.1 I jri.t 'inilH
j not
'li. ill.ri..I..1 rv.l.n -
.I.!I.S ,
Cl> I. :1.1.-
> !
i..iHt> of 1.1 Ir. I I.. HI uur: .t vi i\: tl.l "PJ..H-MU.MI' ,;|11..n..I. | 1.. *l.r.!I I.-l,in.!.I...,- Ii.- -..i.11.I.!!, .\,11.1 1"1! "...illi- "I. !:'ll fill I N I II I .\Nt IM I u. .I.i...". .-. ;:' :t t5ic.fi::!'' in t the 4 ".;tniy j.ii| I. 11.1.! iinl! ipr.. !p-tt. .i t" till l---: !! > f--r liiinlir ami
,, -'Ih. I 1":1.:! ill ;. III. \l ...- ..11,1 I .. i..l. t. \..\\ V titfc .\ I 1O I \-fIlll.'l: I | ,1 "il.......! 1'.-.* i.i..I Ik- ..t 't-i '|I-.> ,itln-I/ | \I." 1-.1"! lit ,,. t>. |>: \ a lll-e 1:1.1: xeietltjiSlOU I at the *lt"" -: .li.p.-r! ,
|1.1.: 4 li.il !. t i \\ 'i1.i.; r :S-.l'- M.mnf.M-t-'iv. "' It. '... [ .1 1 x.-< Is. 5li-.itJ.t-U. ti.r tin- 1..1.1 l l :tion of the M I II tor. ; .
l .I. tih' .. .] t !ar t1"1" i.nlr.-i.l! with I ,It"'ItiIi..J: .. .\.1'. .,. ... 1\t''III.: ...' .'ililli. A. 'KirK.:
-
\\p.fl.- ti \ killing; j ik M.II. : 1"'i ...a .in.- ) w .j rfji 1,1 ( *
l-.Ii' .1 l h.- .\1 i. "ICIUN'ANt'K! : tN: ... I I ( ,
Ir.:1. :
t. '
11. .
"
.I 1..1 .
.. litt.-eli.; 11| 111! Ill ;tll I Iti-fll,, '. I IX ,' iii' i I'!,i.-. ill I-rs--I.t, 11-\II\ \ .1.I.
0 .. ilH"
,
M t'r- i4 1..te,1.. H. H' ."I". 11..t. I.. I''..- C '1I1''L-r. KIM 1 :. I I -' ; .9 1 I.. ..".: ..I.i.! i t tI.!. II ",i. .Ii-! ,. .,.i I. lion--I < 'Mlh--r I I'ilnf. or other I pt-r",n whoI 1I Administrator's Notice.IU. '.
.1.
I _'.'_ .,t4tittf twist.- I. Mult .if 4 ; .i-ri i.. .iii-1 JtUv.. } ;. : la I 1'1.1.! .., ,.It.| i ;; ". i-it.I! ;. ...-l xxhii: i It !
-40 ',, .1i i 1 I 1" : 11. .tii.tx .lli.I"'I"'i:|I,. \ -r-on anv i- njMiii 1. I \I.II I l t-.II.J.: I..., '": ..l.tniiil !I.t. SI
A ii tn.icoit YI1IJI: (:. 1..1. \ fV.t. :. 21 I 5- .1 i ".1' t.< .j i -.1 1 .i '- ft..i'u -I. I''' i :s.I) "il -\:itnin ition., i ;* :it.ts' .:ii.l. ..h-iIJ K- put inkliall t.-r. "I \-'ii! > iii.r.ilii.'i: n-i .tli. I'lale: ifM. :
f i 1..1..1. -;?? inn\I I i MI!Ii; n II iB 1: \in I in i L: i.tnl Ui, .! H... I- ,- ..t .I.t.:, U : | .... .
1.11..11 H.-wUI. 1 h:1..I !
I In .r.l.in.... nh i..It..II"..,....-..- : iti: riitili.-, tis t !1' :allow-! to l.in.l.; .rt. \ i ln.I..r..h 'iinjtx.
:tc-< \\ lit. -.1! -.I.: 1 .
} 011'1' -I ? .
I. n II1:41 -I .l" .i.iin.s.: '; .1.! .v. .1. Ii. m\- iso1I.- 1..r.4
(OX) 1lh.I-I.i. : .i! th" li'Ii i r.I. |
.... .I..n..t'Ih.. .( Ma! I I' .t I ti: I: t\ \<"j.1 a< }pr-'Xi-I.-i in ; 'rlinince.Iiii 10,1 .
tiiiit.. i : ili/-n. l tot' I x s ill j pi-, .1 'nn ... ..iiMl- ,i..l: .. I I.. r. II. 1 1,0; inc.inn' ""i"1 ...i.t l r.-tit. .ni -
!r prt-
VU"ix. met ..l '....1.4..U 1 M .|.,1.\ the lit' (J't:.latt Mlr..I. \11 I I ". I"Lu.1..I.1 i..r ..,. '.. :rinL ...tli.. ." .I ..k..1| |-V..l..t.. ..i II. ....,.. ... ."f, .1.\MI i.i nir \ x"T .1 l anv; MI. h 1-rt--oii, lioS.-ttiii;; thi < >rili-l!:' tin-Ill' \II hill tintlllK* [-rs-.crulss.I I-V I 1.1", (>tj 1"
.
.iu.- iv* .i "I.! ,
I" t ] .. iliM .. i nj; .i \1.j 1 ?' 'I..I'1 t>. In., i. iii ih" ( .1
1...' llo.nn.ill nil. r .1 | .( time I..IM- .| .I.-!. I'ljitl ul Hot \. ,.. I three. nioilh. I J" : : .1J41 -S
1 1:* in'tinc *\ :4. *.r': mi/-! 1-v <--a1it'!; ;..:' 4it.- i.*. 1 M..II- TI.-J..II.-; .,. .. i ., '. .: j j !:- | :1.Ii".1: II 11\1. >
I. ,
I "pt. J. '1. 'J 1.AI i ',a. t.. ((In: Ch.iii.- .n..1 i It.- 1 l-x. t--i.tt.4i' : 1 Kigali-, 1ui.is..: I.> ."..1 n..1.- 1.1.' --I .ii.I! I .iintx-
.1.I..ti..I.; II. J..H-i.% t II .4t t -.s >.-> 1.1a t. '.\ \1 > JiKI WXn \1.\! -I I. )t-;..; 1'1 (. ,.. .' !:' >r t-a. h aivl I i. x.r\', -1.r oj'::'..".... at ihe >lirr .1. i7'i' S
; ; :' --I. t.:..; vi .,. : T\Mf I \ 1'1 1 Cut i M ti.. ) <-tioii i t the .uhii: _\ "-t-. 8
lil .l".h! I II Jli.: I I 1S.M5. .t l V I I <> STdItl!
\
*ni t?: Iiv tl.. < "h.iir. it .. tll..l l th it J 1 < Ol the ; Mll
a thi ) In-
'
J.ntiwn iioti itt ol
I 1. ., :,. lU| | .\ ." ._ I. ,|-.lx.l.. I., !I.\ I tin I M I".I 11.1! ( ''II.im''II..f! th,. "I..t. rp 1..1 .iii.l otlnrcr.it.--. ".II.r.jII'-i '

oiniiiilUt ti\e !I-. .ij.jH.intr.l t.. 'll.,ll riolillii.il T.Mi'vir\ ( iiu.K.\xs fill ll.I l .- ..,1. XII .I. t-t. .1.] .. II,.. |I'rm .,".1 I';' : .1 I I. i I 'l. 4i.s-tS.r.| xx ill ih-tellninc the 1"11,11 .. tillliat .I... ip i 5 i-i -t,1 l i :! "IO 1.,1, I- 1.11.111 ; '.. -a
.I.11. \ :
,.. for the n< 'I t toil I .1 l tl..- .. .. tt4.. .- ....1 I l.x II- |I.,.- ; ||II.| .ll. .1..1..1 ..I I 11'1 : '!II'1 al.\1 8li: \'. ...1 I -185-...I i i'm Ills 1lllil. .iessi. at'fl.I \I I 9'
: x. n. d.! ".t in-l ,ti; the 1 .!
The < "h:iir l1'1..i..I.: I II 3:.. follow ;iii.; ::....tI. b.- >. 1-.... -. M..it.x. A. r.:. ll. "i.! ,,.xt .? ii|i.--,,11. ,? I 11 : r 11:1; .I' t I : :: .1"1'1 l!" i I' | : \ "I.:1: \. : i \.1.->- in.- il ",,llrmtny .
.t.ll J \Xl.iiU.. 'tn AM.II.-.N. 1.-i. .XKI'lli I I I u |; ..I'lK. I JS.Mi.; the I Polt_ I of T.Ilip'"| i-. |1"I ; I l'V ,1'I..il"'J :.. .-'i.' : ,. I-si .ts. '!
: .
I t ; i.-i :
K.: M.1 I. I K'-s1-: 1 4 r.jw-l.-ti. '' lir.l. i \.I i\ ii ur.ii}
jt.J. :
men : ; 'III: 'I! .\ N' } : .No. :
I. ( : I \
.1-! I I. !I. li'i.l.! lii : "
it .,
\1ln.: : .1i.I 1 : -, l. 111.Ma: I ; XI- > I p.VeUirileli! th. lt.lh. 't' 'II I I.t
it-xt .I. :
t I II..., ... I K. Win. IMxv: ir.I an-1, I 1'1. I : : 0\ HI I l I"t.t."t! 1
,
.. I I' v. .
i ,
I i.- T- : .in-1! 1.. .ilni
]I"u' :
f..E. < re
I. llil"
l I !
iii- ; ? ix* it.J! 1'aI .
i X1 1 | .k.* t. ulnr ui'.ntli > 'I.I.I"tI. .5 I..il 1.1..1 ---
mi
:
.Aft tb..r ah! .-... I tin 111 "
,. I 1.s. r ; .
1. t. I I 11. !i. .!a:1' tin-otiti in.mi in i I .t-i .Lite h.-r1.-'. t
tl. LOST
> 1r'l" *.' -' "'' '1' "' .1! \.w ; 'J "n 'r :Ial.; o| -1| 11' .
..nut ttt. *' oil.: t--il tI..- lojlowin-: ;; |1'1' amnI !.!.- *'x 1',,,-. II.. ..1 I I.- '."." *. \ .". NOTICE. 11.. I :';i 1.111 .;1,1 I :.t1IisI 1 'csittt. j i. i .. (I IUli >n.j*.'n-l.-.l I l.\ .r.I. r .f :the 4 'il\ 'iI "ouit- I I: \t i-i. \IIV t -.'..rNofr..

I ... 1 ,.,..,Iull.'"-'. wlitth wire :i.!. .1.i''i! "- .- -*\. ill |I..a, .T.iiipii I'nr .' Or.I. si\ eIi s\ I II.I I MII.. .1t i .ill ,,,....,? ??. IS. lc lit* c tKiiantiii.' t.li"I.:1 !.1!U I "- ..1 An-l tor xxiU'n! ,** |.- oi hi.--u f (Oi) X\. I It | | i. .j..i> ,,r I.l tinI''ttt li."y.Ia\ ffF.l.tu.itv. .

I J'"t,4'III'- 'I 'lie t it /.-n'l, M t .: I.i i "'MIIV.IH I.-, ..,.. .., jn.. 411 n. j,, ..'-iM.tl.. ] t tiii-1.1I | I oxi-iiiit. ,...J C .'Il., lrr. t.. til |II.| ." .tis.I.1 :.-.I| ...., [Is |It.-. xth.-: in,11.1 : ,i-In'y. ."i tin- theI.rt: Insj ttor.\ he 1..1.I- ..,. ,. I:. i U i'.I'.iint. ,'r 1.I.r: f.ti -'r .
I I'.ill I ...I I | I.l."f. ., .,. 4 \ lal n 1,1.1: :'iit.mtin. | put .I !" .
? with I b. n-i.-,it\ t-l "...t.t| th -i .i |I.-z- t.i I,1.1 ..t.t \ I-'I.i -s.- .1 ,. 1 hlx'! .!I" .. ilin..
III;: .liv-pl > "I.r-.1 -.5Pi'. f''II N :.'...., f.|- t !I.. |.HI, .ir ill. 4-k <*. I I., -li-. lnr .-l\ I.. tI.). Hut!" .\.l.in, I .- 11.I .- poin -hill h.ili} vj ilch.1 hv ;::( .1,1 1 f..d..1 .tti.i, } )pay a I tin" n-'l .-1ei.teIiItI t.II..I".I..1! 1. .i.npAX.iM.. .11" :
-I I'tmitJni;: I ti.l tin tnt.iioi ::t.&! t>'''*110. tIt i.,, .1\it "... ,.." ol I.. .".h' .- ,.| / 1.1..1"1.I ( .." .,, .1. ./. tPCf ..:!. .!i'I'1, ...} fl"IIJI a t.1 I I' .".!- hTI Jr..1 (0(11 I .!..Ijrs. f t.tr i-.eu-h ;Ii-:I I'n.t.I. .I'ii. .. x. : i it-lit'I lie (I'.ill.i :Innr-n* | .f I.'.' 'i-14\'> if furr.4H. tvl. .. S

It ol, the :State' ? the I lu iliUes of Jr., I' *Ui : .. .1..1| I-T ,., ''jil.. >.! -1'.1! t .. \ .1.! ,., | I"I"f : d.} .. ( 1 ( i .
j-i-i ll-li* .1' ..1. r\1' | i i. il Va- .! .k-. .iit'l 1 .it xx !Iii. h ;.i'i: xi->.. :., ; I r, in 'ixi-rx, !: t '. .it the h >*--i.-n .1 I dO'! \. .1 I .' : '' -t I i ..I't.! .. .! .nt-ltl.l..

.....1 *1 ai.a: L.4iuis IV' J.ilr..I.: .. .1.--.1.1 : t..,.. .,I: i ,t. .'.. ..1 ..1 :'... i "-.,". ;-i-'i.I .,, :M.- I.C ii \1: \ in.i.u uii: .i// '. ,t!!. i .-i i p'< .!. '! t! .txxait i".I"'I.n. \1,:.,. x \"I: l'IHcrr.|
.
I K. i Is.- .ci
I- c. I d' e..DI1J..I4.le- t.. .. > 10 itI.. .. SNOTICEI
IlVilt C''m.ntion -
I.:< olrr, I l-t. 1 / .1. "UI" 1"1",1| KI: "_.1!, .1. : s.
.I.\! .-,. IH iM'iN; I \ : \ f ,.,;: < 'ti: 'i! N.\N\r.I N. .. ih.lll 11'
l.l.JJu'! .. nIV'I' .r""!! Will II..i.] 1. T.ut. I \'J o. : --11..1..1.: it.t :,- !I.,- .
.1.Ui ..I. iii..t'v.! th: ::: \ ( ) 1
1 I U, on : _
& _
: ii. : ..-' % ilu ;ujtli 1 1-x.tetnl .,.1|. H
.. ,takti l.i..c..I' I; NOTICE.VIX t.i .1 Xe-" ..tliill" f..11 sea _\ 111.lmI\! Oltt.llliol! ill t ts""1H I I. :dl IiI
>. ('1t-1II1..r! ",'\1.l f k-r the j.'iij >-' ot 1 1I :: a..1 .1. : .1 ,, :
l 1' : I X\I I I K-.l.r..t.-: | I ill -Ii .1. AI/: HOIII 1' ill,11 KjjtiK.nt: ]\fan<'! I\.1.r ( hi- vit'i.iHott: of nhif'i, u-'
I t.1 t'- JH-II
oMiMj.-r.ttioii I he ..1 j..i J.r..I':1 III %v. 4 ; F1ii-: : 1..1 ; .t 11 !IiY \
I $.11 : :"\ II.w. 'i..I! I'oint; : i.. .. I I I 1 I : ;\ '.., Ii.. } :.' '
t S .l-i-l- -t 1 I'mLai. f i oiinti.IH X. : thrir} t 1 ] it i. h.II| Illa: .w rn I 1.11 'ttatfl' tf
.IL.il..l. I
I Ii III...., r .-4inl'U'' :<:..I! l--! ,t th.- I 111.*-.. t A:.. Ill \.44. I ."..i.tI.s-Ii! I .; .. 111,1.:1 .Ii : t\ t.l.il I ;iif.. | \ .'sI
I !I. ,. > r tx | t >
t..t "< ii
I I tl-:\ -I ...'a. .\ ', : I ..,. : : i "" 11. i. r. \.1 ", ... ." ,. .-r.. ti ', pi.>-n rr-> 855. r8r.i--- its-I --l-IIIH'! tli.lt {t"11.l X lol.r.t' Ill of .iT,\ -uriiI \mln.l" 1
.
It 11..1.. : .: .. '. Ix .> } !" .
.1, .ti.s& IisiJ. :-usII1.kr. I ; 1"c. .I I ,'.r 3 I'. I I I..f. ; I '.?iTliti. f.-i.liti-.n.i'h. ij. ...tli"n.
1"1. .1.1,1 ail Miiviit i l UV anoh.. .
: t ti 1 K-
;
r :axtnuix l.u'lli..l" il'iij
;:
.t
!jvts.nts
ihittiuj .!... 11.1".mn. tl' ,1.\1 ( IISIL tii-t tw.-n .- li !
l-.n-tt-h M.,njie .itt.I! -.d'd ,'wtini.i. .ai..I : : ; 1 I. IlI\III.-s': ..11.1..1 n' -.onO *' .
.
'
> T i .. : \ !>nt.-\ .-r5 havnv-:. : ,'II.iu'h.< ititecttotis$ r inipii-oMii.-nt not t x.-. iin2; nt. .tiib! .t.n. .1..'.> '
IK intere l.I I t...' i..jnoti-.l tto... ...J i C < i : Aivn-t 'J. !IS.. : t.xx. : t. ; : % rn\ .itjtA.n I.. .t.1 Jlnuart.\
', .. ,i.., I111:1:1: : UY .1 % 1' II..., ... ,. ,. ,:1 :. 1"1.' ni ul I. 'eIM.'... 'HU'"/.I, 'lli.tt ,;u.,1 I. itii.I lilh.lllt.: \.-.-ilii> on** liuti.Itcil ..Ini.I. t I',.".. .. tli. .i..r. "t 5411Is 1"1 .... ,-iir. '...I S
1. N.i.1 1 : .
tI .1.1.1. ; .
Xt' ''11\ ( \
giti. ,. .. .. xi .....I..t| : .t hive .. hrs ( > l"t"j) thf .Ji I. '\ I' : I.. '!
.f thi- I..liia.l I..lli. t. Xt I -. ,1! A-.-ml.lx. l.-i. any e .Ini 'uli '< .a 'r..lill..flh.- M.uor. ItI" '
lff.lrtt, i!.i|, 'Hut 1 # II.. >.-.Titaty .... I Ho lor Ft. Myers t.m. IHIIKT: : : I r.Mt.> i
4 .1 t. w.'rtut t fftrti'iH .f lli. "'ll.m: .ni! : I I'.i oi' place \U !for .
.
.
tIs.--tIi;; IM r..J".I..1 1 to I..V** i-u.h mIn. ,-:'''' ri.a.l. ti." Anl'B I. 1..i. ..n tl h. At.It-! ...- f-.. I'!.. I.l-t -.tiling....1 1 ..l.":...; .. t-I'uisi-1 any. .1! .1 I-..t--1 .>t aii-'I'r.II.<>f them., v i- -_,1.! ; : .-, : i :5- 5''
'' .. .1. ,. : : : : i : pr.x J"III N .\\l'J I : '" I
.. ta. h--nt 1u-,'*'1-' .If t. prwurer.l. .) WitUt1 n. :
\ *5 } mtij.rt$ I HMlr I'I'IIPIYI'.I t.-II"t.lr.li. 5
iy. hl of' .t.gatt. {It.,., ..,,,1 l.tJi !',-. -.utl:, .' ? !i. jiiii.U linn; :"tl tf ft.) ., i |I., .\:.., 'I l 1 ].. :.'" ; ':- ,l, itU.; 11,1 L.. 1ul.t..I'l.,1 in tinc,'! FOR S ALE. o.
( 1. : ;i. . /.1. "*fir, '> -r. lli.it .1 I UIUtli. flI C
.
l K'l 1I.1 il".l.i II, c.f tl.t / \ ;tI't> ''V .! .' ,./. I .r '. M'Mf f( I t:\. t t.' -mlnv'j| ;rr .1pL[ er.I
4 '
'u5'IIIIig.iri'ir.. N. I-, i ,..1.! p ... ,'f" H" ii'I ,*" J I" .. I tic '> '," I J .. ', .. > L.
r.l. 3 I. '1 !h it tin- (1011"1 t.t -"V/I :" ; ;I : ;: .- '.I. V: ; > .1 I I : :- .'-i, .;' 1 l lI. 1. I ,1-: I-I.\Vf\-l: II l l.; .IA.-. 5 I- .., MXu L. i t .la.J ." ;
\ -
I : i I''' ':i -i 1

I
I


\ .

'


'I -.-

,-
9'_w- ..;=.. "' -- .
7- '

.. "- ., -o. ,4 .
't
l"' "--j ., :..... ';
_.' :!"""""- *. .'-[, J ;d"i .r uj-. r----- -

-
:-T -; -- : r;*, 'c-w4'z ; _* ,_-f -.

/ -
'b -' .
.
'- 4
-
--- > wi .
-, .:....... y '
.
.
-- ,
e
-- -

.
.

,, .
.
1

.
;

,
,

,, -. 1Y -. -. ... .- .
.
"
-Ti -T -- -
i :
-- --- -. - : : \. .
'
-
: - --- '
.

rr [IE. t' "rENTNRUlli\_ \ j i \\,1\-r.anl.id l.si-asasssias in s.c tll.III.t liiwiili !"Ia\'q., -t 'l.s."f.I. /. \\VJ 1 i{ 1 HAVIi I 1 1 TJ1JSM J j >. x\-w. : Conic) Oil) t I TA.MI'A:\ :' I TIVWARK I \\ \ J JiJltt

I JJ
*
: .t/ r, r/II j j-. g.itiiig I.. .. ;anth.sit; :
Jit.
Hit
ins, a l.u..iOCIl;; Mi\ e' Ialc. Iu 1 s tin- t '..!lllilbll--> rn.jllir.. r :ilid ..tI.tl M-\V\ ununMruirns\ \ ''I ETii I \J( \E\V.\ I / '
I .
HIV I nioii.Tin' 1'.lr.r.- < -r.tiis.; : 'I 11. .M.-u-nry has 1..1 1 ( \r\\'a\, r a"h tvt' JIItttt/fJle.i

"I;._,: .,| f"(. ...".. t linn* p'lst: ill a 'tt'\ i.'" i'l'Mi. t (i- :\'/; rr i; i\r/. I r/vo.\.v. -- .
: I j.j l \-ii. : I "
; l.i -l..1. ct idi-tit-i- :-iTsoilhi-lli! I -t.itisr (I'm li.in.; HI'S r.i-i'i.j) on I tinoiMsjion .1:1" 1\ "1 'I'ill I 1 \i. ; 1.11.\1: I J. I I. 1 : I L I"'t i I |I 1

;,*n 4 .ui ;;:tti- of hi.- ....III1J..c."'" mi ihi- td.i! : ait4l ..|I..t-' willi t In- r..I..wil! :iiui ; w U. yV.UUVS j SOX. a' -I.')li.i l.. -'n-i l I'M in.. Ui u' In- I.. ?.: I .1.1I. \ ". E.1 : ;\\s ( 'L.U\ I 1E\ 1i & C. ,1,.I I .-.'i "I.ola I 1"1'. | "., 5 11..11.; ,. &w tI'II"III. > .-SI I

'
(-JJ 'jUvstu-11 i.. li. ;i-ivit..it.- the iitiiicva'ivit pli.ilhetic: ,'I'"T'I"I; : t t. We 41t1| .'l I.: f'1 .1.1F.I.I. ( ..ii'I t. ;IIMI'L'' ..nit.s ft 1 its. 7'M. 1'1'1'1..r nti.l .
.11 I t/-ii- ( Pi'l, ..N''II.'l\ \ / idini St.. ,(t- Wl.1'UulJ., -i 1.\ ii"- .'.I! will, in t.. t .tt il.unr t"
vts, S.htie tutc In tit ti'iitt'ii. If \\n ,: ChaiL-stfii .Miniiiy I "f the 1 1111 I iN.: I : i I.-. i 1:1.: ; : M U IKI-II: \ i ir.t.t it \ 4. I. .r.J. '

i ''1I'J.r.I\'U] that Mi.! |B'ldl.IIut; ; u ill t.*\ or 'l Toinn up' e the it-coid: t IM: : i .. t.---tii.-' 'ii. 1.\11 ", ..i! \r, 'i\ s I. ii ..i.-i-t uf- .. k.-: \ II. i t..t- s.1 1,,1 tua i I'..'.ili.11'1.t I .- -I'.ttf.-t i-t I n. l.triri" .Ih., I'lf'f, IVi..M sinl.. J Ipi f-

.. "lln1* p'''''jHiMtiun, we will fjlWtuilly! "M"I'j 4I I I III I IS3;. lie ud\ i4"itetHit| ] tott. I" I :'V ',11: :1'1'1 sit l 1..1'.1| };,,< /, ."./ St"/,1s. /'/*:v I.', .. '> 1't., 1 1i : ::' I'.L:: 11.r:: ."I. -II-' *, '-t.ii,1"l .ii. l..- :!1..tt. is li-ii.ffl! '! ll.al) I.l-r rni.1

ii*". iil'JU'.h-1 all ti! <; S-IIMI. :,. 1.1':,\vli-ix at l.iJ to f>l event the I\I aIi'5II"1S: i-f nu-eti-li- Ladies'; Dress Goods. ( ,. aria! .s'iy/4X" ItiHJu. .if'iI.! C/, J \' : : |-1.M-. ;.i'.l! -. II ..1 ,I .4. .,!. ....1 iftdil. MB tlrn)'

tlnL. 'Siiuth wl.of.tl-vlv or i igfiiii.iHily, I jicslil 1 Kit, pnbli<-itiolis tIsss.ssh! I lite I mails. ut't, : *.' i n.1"1.' '". Ti-.:,?slim-, a.. I ,.:, f/f //. nll""J: (, ".,'. ..''f .1. .,p. f'l.i't t' t -iti i in lln- null lulu ill.*

'..' to }j 1'14'-I tin II..- MMin.liK.vnf .1.ltmcUtith.tti.tti ; -> I IK- ndtoeated ;.nd toted f.jr the adinissioii i.tt-: ,. ;> *. 1"11. .1 : :t .itiI.| ... I'l.i. l.l. !i"il.! is.,;. ____ ,

tho il4.-klioli. 4 Kalrs. i t i It'll-/1 I'.1.. ul H'ttti; J/) .- /. I|I --- S.
C.1I :J"'NY '{ .1 is. tHe lilt I Mlt II j I .' I nut Pcrcha oods.; .J -
'Hi-1 j>u>('!' ..r| iIi i-, ciiiitiin-d. in th<. tm-s- I .I1..Jsr.I! and .1'11,1. tilioii* foi; I I I I (lt. (',! (I'". ;. ;".'. 11"/ "' : (n f ; \ a '
,
ljiti--> the I :,abolition: i>f ..III\\| i in tin:I lh)i't ttict s ..rl! l'liiilition I ( : .u.h.| I ."> / "">?7V. ? ',! .';, r I/. j! .-I ( \ t I.tl.'1 .J 'h n.',( ..,,",,", .,j. }I I '/.;t.,,:' St. .

tb. ., tMJlittllijJ I.. llu' H"ll-I <-- ..I 1 1 l.'t: }pli"n-Hti t..lm.I.I.I. :'" !I ..- MI.- w.iii' ...1| in i 4ii- >ntmil, HI ,..-.-.11 II..i r if K .. I-,.1 (Cull" ./. 'i.. I; .... ., :. //..., .ii. a'.'.......f I. Jt>T i.- .a .1.11 lot ,:.!....Ii"I.t r .

liu-, *'( '4'Ir( .I"'II.J| J< II.... i..lulling; in.-tlicii: Si.l '';!7, l.c ".k-.I f. \I Ir. t .!,'. a ..t i. it /s''T.' ,I'1- ;c /: >.:t .1.///. i'r'r I'l(. "... ),;/., .t f 1\\1\1:1 1 : : -

.h"u11.11t.;.., tlt.- lll lidiy! li-I.UIuIis L Ulw &-.'", iirs,.liilii>nsihii, I h einbrat-ei: ) a .-''11.1'1'', I;.ll' 1t' J'nit.". //..,,V ..*,.. a //./ ,\ f' s/. >>s. :1III I I i--: t 1'( I\TI;,. "5.

I .tii.. <:itt-iniiii-tif itid tl... ( ;iotciiiiiiftil ..f ( "II&Itl.a'$ anddirnl ;i-...Hion ..i| lli.i C.MI- Hardware-: Crockery, Groceries : .r f '. /i' 1 ,s.W ".1. //.. ?,',. /;,/.., ,. ,V '. ;; ,_ I.* '.: :: A |11\1.| .._- ,."
S..i.f "l I /. II.. ..Oj .">.../ i.L. .'.,.. .
:-tlll; :.1.... it I.']"}il :o> I" lln- <.1 I-jn> oft I,. .IHllli.lli.I.I., ,.f the Male.. s.f ,11\.1'. I \r. \\1't: hii'' 1 Illllrq: ,/. .... 1. 1.sO. r ; 'l. .\ \' ; |J\I; ;'. .
h1 : ,
i j f'/fM y (, / ',y'. r'f c-.i j. ..s.17 1,1' ti'. f -. /. ", A'-; ; { ,. ..., .
: I
lH' the. Aiii4-iiraii i :Mitiixttiv t and 4if thu .I.I .,.. .r lifr" .. ', 'J 1 .\ I. \1 \> .h'. .\ : ':
tlle"ft'III;: <- :itt L; !, I. 4 'r' t. f II..111.] I'llll't IlltllIIMII. "- t-l, Illlll .I >IH 't. .'JS1 / ,.'. ,', ./, ( '?i '"? ',? I. .1.o. .. .. .,' : e. .

", .M<4j.M .Yl 1Ez.; 1 1.7 ol I this ji.iiiij.hht 1' ".tCI III.1:1.111.1.\111: in-litiitio'i.s.", tj t I IIIlll"l ..".,I.}'... .I! Jl'lt III till- .'Illlllt- ..1 (,', 11,11. .f\ /:./ ,..1.1"',. NilI .' i .i//.ij :. ..... .. '., i r.r .1 .a1. 'i'a; ':..'

.'stoWld .i .il' '.-.I'h titled) A <:t f'l ( '/..,/,, ill I : the. South.; ...I....t.nl I l.f ime \i.II..ll.i tin- aa s.t" ..5 I'nit.iiiiiiiiuity. -, ; j I .V.' A--' W. 4.: i n:1I.t: ; : ,.o\ .

: f( ...t..t.'ff i 1 t5. 1 1 I. jiiMitssi-d! tit Win. I.. ;I '111 1 s-3-.tf.;; Mini *40, he totej I f4.list.illt-t j;1 1I I 10; *. C.,H"' Ji'tlfimt. J/. \j ', 'to-..;,.I ili.-I ttilh I .. I,. ..1. \ .1. '" I. I t ..}".. t ,A.,
.1Ll.7'.V /1"".'. tT 'it / ,.f "r" ; t .'
t'.i-vy, Sf4.ri.-t.-irv \.( :--I.t... :iti-l sijjnisl t.\. 'lv with (.'.ilhiMin.! in I., > ilg:,t.IU'r. iicti-i (I, r/tojH'C/:. \1 .tS i .' i M .// : I, ( :iRsla: :,!: Js Iiit'a. I'iikrk. ir. Ar. I i; -.

.I//'u. 1io 1'illc; .llHIrill: J. \. :\1:1.\1 aiiu J 'It'II'C"Ilc' tliitit' lljioli tin1 table.! I I \\ .' t.li Tii. t" mV! Un.... i-iidt Mt4. t., i.,- I i .1 ;. 1 1t.
f'A'I ; )
.1 >/ < in '! .*, iI .Ii./i/i ",. <. I s.l.a. rE\r r \\ \ ( ) I 1.cil ; : 1I 11
It i is, hay: fIII1"U" < Mcitd :M.'iiiiU-sto.: 1 h. 81.:, he adtucatt-d and tuted fm' the -iij-plii'.! w itli.- ji I Ij'uiL I .( .IA.VO: .1( I..ba'ievi.t.a.i -. rOLIJIE ( J

\\"l.t a i'iri;,;rijii| < ir swottum I it t : :annexation: c.r! 1'\1". i ; llitfiit. i! } Ready Mado Clothing. &c. II t J
/" */ "uil.l'I s'.l. I K:
I A .\ M
In 1SI7 he \l'-i! : .iI..I 'p.lit: 't.-r 1' I O
t ..\ 1.\ Om-Kiii., nd. 18. I Si J.J J. :I :01.IAill.llhl Clay tun (.'win- C'flip, /Vow ', i/sftii: t /j///rw i;.. .1.? 1. .. I : .."h.1 ., .i. /.. -, .
'I :
.II..il. .
Tho) wi.dorsi iII\'tI. ill .liaiucwith 1'1 .111"0:. hn-i. :! .. \ )MF.Rf I i: \ \ \ \\1", \ \ ,h \i\\\ *
jn: ; ci'in\ In In- J"1. ]I. wliuti! I tIe, :1.tj".f: lisa II.!;i.-, i. "..., ? .! .' / /.:. 11 L1 r2

flu wi)j Ii (;'xl'rlsN..l t.y the J"n.id'la! 18'iQ, Hijjol; the. tailliful 1.\.1- ) :' .dl. .f< c.. 4-! -.. d .'. I IAnd } I. -|'" ? ttstI'. ..h. il. .1.! iiti.1 mi- iutlti.lt.i: t .ill'i 'l.l'i'l l ',I. .\I1-! '.I-. t' .; j \JUJ.-4U.li I I\ | ,27i ;

s in i.i:\ tt.I :,, : 'i"llh-plt: ; ..11\! '" you hi\o: tioii$ 4 it the, FIIil\t >1.4te Law I ni
.4..iILp&4&I] u u", 4Vji :.vsittly.I t.. thattiiVct.Nate pci-plo (4'tlit; N...IJ and( c'I"'II| union /:,..rh"yt." .*'./.', J JM ;I: : .\1.' t 11..1. I Int.-I..,.!! ti.t.inll\ .11.1! j jiml /* ,) (*. Itittrttturr. \ft\ trn l i .1." I L

I F ; im-t in ronfcrt-mv tirM ;,t < '-t ".\>J, inl >::.itt-.l( itjr.nnst; I the M.ite ,if I IVnnsyhaiii.i'kijcinin I JO .1.,' 1 '; ; I;> .< ."' ..1"-, ( -..1..1..1| : ) Ii will Ii... ..4.I| f..r t'.t. miiiltt --TO: ; .1 P J J \ i\"mi\ 1 ; ] { s. ,, : ;\
> I'.h.- -- .K I .iT.ii. | : .
) 1
the 1 I'vli-ial anthoiilit s. T. I \.111" ii'iniii.ti.iii ,itU) tli t "
;. | ; the lUth' and to > the UM- Sr,141/' S / .., ,. : ., .. .. 1i. 1 ('II : _
.Iitl11. on Dt 11. 1 lib itiMt .-. Itit! ; the I / / i iH.e ii..4. ., M. p.lat- .ti 4 '. ." --.1..1.i .'/",.,",./: f r: Hi' .1 li'urili" ,'.0. .1.iifit.it t itiiinlit r. Isf.tt .sIt| f-n "'I" .
.. J iit ii at .\i i}. 1 I.1 VIiajK-IItf, in l'it u-aiiu vj.I. t.l'! .U Jch'llivl t.f! fn-'i'ite (rit n // JIVf :..ir'/ ;. ." i lli.i. -hIi'I"1 \ lllw-l.il ...h"I"' ,,h' 'I''writ i I HIMKII.I' l PW.I-I.I; I I. I. ..I.'I-t '
.4ite.s.i i f'IMIK: M 'lt: : ..1:.-, !.. ,'. ti. !I.I. Tu. '
5 -
... ,4.1.1V, urU lolhitt iitj*. tip tit :I he 11.110'it..r..t. J'ttri, r, .1. S./.>; W.ll I' It!.lt| .', ,.1 I .'. lirt.i>lit.. I I..llliu.: IF Vill.I ( I.\ I ii.i" '4: iti.iUit, :IT L :.1 \t.. I.M.I. I""... ., .
4W. tlltll.
'Ihviti h:,s U-t-11. :i t full Mid unicMi :: i In 15) he adt.vatid' : tho .icip-iwon wt I It..sro .,." I ; ; r. i I I'mr.nn: : : ,Ill &.-1 I.Ill i i li'llt Illl.l Ii.tC.'l.t I .IHIi.i"I! 1..1.11.1 n C'. Miii': ,.
.
I'ubi. fJn rr.J.. .,.<. I'm 4f' 1""iI1.) ri.i., i 1..f. -.': :. IyI .. ... .11 II
\ .1 l inhtvHng) : o of vicw-md' "s4.lItim: lIt ;. int, t'ItJ.rJlrII ( : I. 'i. 1\tJ: Ni'MUKi: :
In 1 S.I. ho Mistaiiis' I IK-! r.' .-..1..1 tin-' } \ ,(.. ,
Ut v .t-n 4 whit i Ii MI MX- most h.-ij-jiv' t ti I liii- and : Ni.bras'n .>. :.tit. I r: i : i T i :> ii i-1 E: i : i M i i .L I.l'AlMRs" : ( | ;nrXI > inMX: I: \\ !!! ..iniit.iiii : -i.l] .-..1s.I| M4tl I .' :. I' 5T.s ; i -
he Jll' :
inform tt..u !lias.. rcMihi-il in ;i f<>r>1i<,[. ruin p I ti""vli. : \'VIIJ'I"lhO$ I I'll 5 i .NIL'S -- in ."\ -ii.uiU| .'TiJ.- ..in/ tli.t..| : '!11.! a ,.' ".,I.!t' .jit'titi., vif tt ... I II. PI.it.t tinl'.ni I .. tii-liittii-t. .." '&q--l. .1 l-i-niillv I

I ..1.. "t"t f '. IJJ"'ICI" (>11 Ihe. ;,.tlt.Iha'. .I IInj"'I' a. 1:1. |I..I.L ...I s.-. I",.. N .1 tliiuj, Anil hi,"uNullmj : t -". \ u ; iii'-Uij.-i.t nirrifiil'tiii-l-, ) I.rl. \\-1. ,",.t.ta \| ".-. ,.",...r .".| ..tin I I. .. 1 "|tl lt lUiii-tintr":! I I.1. .

i.uit eul-j.-its, Mil.niitl.! t.. our (..II.I..I.r < all iMva-ioiis; aid tindor all iiumnstame.s \\ .1. .\.I..lj..I| ii.; ,b. \ I I (U iriDli.1! I I ) ., ,I'HII 1"1*,'l| l! ...,1 |'l lilt 'I 14-. .-I. .'1.1"1 1.* withV i....| t.i:r.it ii.-,.; Mi-, rll.inr.-n. 1 I., ,

li.'ii. We hi\t- iMUiit] tiLe tIt'liu1i4fl in II..! Lite a.t t "I'I""lli"l| in tiN \ 'it 'I! i i.>s.l.| i .-nil! t iit I.. put ..1 1. ...i ., .iii.I l 1'... I t %; .an I r.I.., '. TnM, >t I.'.-". ,. ,.|
:
I OUR TERMS i. lli.. ... ... N.tv j': ..k-: >!..iitlt\! :M, ,ni Hints I I
IIII'.1 t.
4tn ;, .U :his 4'uu jn-nple, .11' i I I" .1- 5 .. .I s .Ii .r a "- .1.1 I in ; .. oil
.. .
t- .lh.1 :11 (' I hi." ughIv: ," 'I'illl'I..1: I 11.lt 1m ill1. lin" ,-:I5..1 .i thiitt-sts. .; \ *-"c., i \I.-\HI. 1.\:111.1: i: I .I.I'll1'1: :" s. ;::1\1 I 1 lll.lil: i I i'l| I l\ 111 1 I : |: | ( | 1a | ',.f l-i i.i .i.m. ttitl U. I ..1.| .L III. il s.. ". ,..!.t.. I(F.t st.i..i.. .-..,.1 I .i.1".t.iT.1.-' I Ini..Ill:..'. l Patti llili.r .
1'1:1111'1 _
I ,at.jtc :If.1, eIII t If}; .. I .." .I.t to k : 4'.J."I' : :N.--JI. .1" .ttrl Nr Mil-- ,4
t .ii.i .i
: i t. It f
: ] t .in.l. iiio-i i Nit 4 Ki: I'll! I I. -r.- c''H.I.u \.
i.i the .slisti't. I i i i : t II l l "- M\. -
'
'.a-lf I 1'V. ltc? 'y<'\tii iiK-nt .f! lluI'niutl I II.itS s. ;1.1il hli"'lh.hl.' 1'1"1 1I'ali.all.\ : 01 I I. .| ii.ititn' '-, |..-it-.' IH..1[ Its" : it..- i-i'iii-.' i i. ...* an.l 'I nil-I I : : : -: ; i\vi\is: I.1 ; :
.
(! by his :-I"'dl'., and tuU-s, :'i Ir. I in 4 ir i -iiilili.-. .,' ni'-t 1.-I..If"l[ in :TEEr \
ti.iil.-i tliv uSsr .
/ ,, "It i r I'niiii.l.
l'U''I.( \ ( tii'in at' | |I" : i.n.i ".1" -
Spain} : I liiiihanHii h.is (U-eii the >.unc niiMati'iin \ j it.- <.iiri.l-l lri.-n.l-. ili.-I 1..11. ..I .1.. 11.\ i I II I > \ \1:1'0\t: I a I"it. \ \ \ ., {._ tihimi i ", t li.tll i. ii'5 \t i-liil-t.l? .. tin.It,. \',/.1| |.-tlrttl s .f.ft>

n\ J'fi" t'r wl li1 i-li it C'lII iH-i'btaiiiitl tot andoiii] ;; .1.1..111! tin.,0. ... !. 4' -1.0 "MI ..1 I II. ., I. I..i.iI.: I.:. ." lt 1.1..1,1': l 1..1"3'!-. | 1..11.1. .-l,.I.rl".lf.I .., lltrls ,.| )II.). .Int | I

...\ vv.liij; llunin i-l ttMJt sij.jH.ii-r nf tin- < 'oitsi'unlion I. lui'- .1"1. .1) 11..1: n i in .1'). : -... ti n.-iij. in 'I 111I'I.\n.: tr.'I; : ,..111.. .1 t ,ritttill .'t ..II. r ..1:1.T .I.I""i"t .

the jnaHty!; ,.1 the\ 1.1h', and the ni-, .. ,111.t -.i,i'i! .,. t-.i \ 1 'n.i.l".I.' I.- I. tili,.-\ t.itiipt.-r.l .; .I !| ",-1. ,1.

I Attt-r we- shall !11:1C Nr\'r..1] :"'J| >aill, :t "J-lirv lights. and holuil ..t'I thf! 'South.'e rh.dhli : 1'1'.1.| 1 v. .I! i >. t I '.. -,. mi. i.oMMix: t.it .\iiii.Y: : (1.-o. .,th; i';" ..I I'."I IM ml, l.n... 1 s4.l l til,' I I'.ttt .lt.l It"| .,< 'JIK l.-'ll'N n.\n: 4

,1 .. the *i .. .:, In Pl.ititi-r- .
piodurtitin single art ol bi- iin
1... ( 'uli.i, fill I..-\ ('11.1 I il:> j jaIt't nt t.-ilno%$ Jili-l life,tainted' with! M.1.IIMII! I ur s. r, Tomuu) ) D."t ) mi: I UIIMU 1 ; .vnAv- (Ui.ic ) 't'ot. ..! .11... til.'I.' l.l-tllnj.;llllllt.h..I.1*..|;.tl-Witt..:.1 tlip. *\I<-nrrat.-d miI. .J. .itlt r I' .. Ijlr-l. Tutu ,
11""lill\
.
I.
tVits .ia1l ]ia\oiHMii ut'iisf.] it ill tlicn. 1..- 11\:1 : I .. 1 I .lin itifin l.
the utith.I'i |1.\ its. I 1. I I I. u.s .1.1.1.1..1, .t 4k ..f I. "".. "4 .**- ;1 "".1| ii. -r i ..1"",. '.r

: 11., to c'IIOi.I'r; tl..- II' 'i 11 i ii-; : his 1'1..1-1"1.' .. ivi 4.. :1 *.!. I.. l-1'.. .",. ..f /.... nl.I.I I l_ I k.1 .... [ 1?!I..'|...., ti. 'I.1.I.1 I..., l I.fll |1..1.4j. 4
1111\-IT.: ii.vn.v\t-: ,,
.i .
I I in tlio. po-.sti- i i..11& < .1 :Spain. f-'li"lI.h'J tni. Iip 'I, --' '- I I.. 5 I. i in/. a. -i 7.u(sjo. .iii.\ .i.i |. .;iiiii._. mrn:1 i.I ?? 11 l lttll "I.I It- li'illlutui&uillllllli-s ;.. -"ipati'il : I j., n.r.r t.. tli.--I |1..I.I.I..li. .nt t.tl.tr AnitKMil } ,,

.i..u' riii iiiUni.-il "-.-....- -it.l: tile ;:\1"1' I 5 "lli.. 'I'' 1 I ri .1. iin. \I.io. i- pl.iii.lt& I.. I.. |1.,1";j, *- 1..1..1 I. *_
r j .. \<. loi: 1f.! : LV.-\\h.lt .uc joii ,k: 11.11. I. I UK: \\ ISTMI.TI.U: UlAU.ti'O.tl., ) ;.h.i $I.t tin- sit .!. \ 4itI4tb..I.4.I -".1 ."i>,.".| |" I} t : l : ;'
.. TAMPA DRUG STORE.
a! t'I Itllr &.1.1 i-Iu: cl I l' IiU't,! 0 & l h in.til .. 111'111' 1\1\\\ .
BOOI it n-
iin f... .il..l v -1"1 :11. t. .-." |:..;.
e :0-/.1.1/ ito-{ 4eII.i4k.fl. I.. ntl'4 \\ rrtJ] i iJ, tl.! .. .; "J': 1 f \\ii-li I I.. ,1,1 LI p .. .1-1 10 I oh I Ii, 1.1| ::i P.It KU'tioji'-1 lONJ'.l: 1 l.'i.JI M 1 \'I\ZI\1'tL | | .5u-t is ii.illi; i ., tI. lii:lit..t litir-t, iiii.l! |Ia. 4>nr \.r.t '!

_"'Jj! ,*. .li"f, lift. II I I'V ('IV I.IK. 1.\IIum.-] an d'jijjin; r inoiy.. l.iiu..md !",. .. .1..1:11.1.: 1 III| : .' AMI.IMl 'L : l.tft tM'nr till-; l I.. -I.l.'s. l I.ilu: .1 -II..! ...1) tilu..l.l4. ." lII-' I
** &
'n./ Jj. idlels ,
tjiavt.
roll.-t-t .
.luinc. wo hli.i'l! !I..- jii .tihV.l in wu'''1 tin i ;: it --II. -.i| ; i l\l: I.-.. I.: ,. | \. .1 '11'1"\ on. --- -- "..1"" .'. t.\ -llti iiiiiiittiiii in tin- loi*'' n..I.l 1 mi : i.rm.Ai.-Y; Mvru' i iVi.l :
"\\e .au z4JIU! di-ir' for : I :1 : : : vr.i 1 -, !T.s'* : I .. .... .. 1
arc nmIi4 "" |1"1..10"1| : f. ;il Illll It | .1..1 I. I. \ ...
.
lll'lll :JspMHI} if ttO ,IKISM "' N tllf |I.\\.r: 'tll'l '. r Ii :aiiii I. as, ;.1.] ii-irilK !1./.1/ in a l'in--_ I 11..t .. i.f I II-.I.I 1. |f.r.II..1: | .".. 1ts
l'iti..i| ,1! .tii-l .
.1 .Ii.
I.I
?I"II 1Iil.it t -n. m. 'it.ilui u n t.t' .
I lli- I Iii- % tli.lt y :"'t. ,.. Al I rhi.'il. i.i ..' I 1.:1. $,. l.1| 'Itllt.l. |11 n.
l\ IIIIt .
; flIt-ip7t: \ .
IIJHMI J' : tti.i tiiili.iK. IIi Mid its :
.
"I Ui.tl.t. ii t"; .tOI..I.Hil' ati.l-tip. rt.i t llt.-.i. t 5 t.
.
I ain't fir 1. .tuim-n \t \.a .. .
IS. I l.in.,1. .
di'in'4 : .
'
11.|
,. (.lIllj.l.tify the in.Iitiiht.il! in h'lIillII ; I 1. .\\I. :0 nny. thin- .,4. :111.11.. and w.ll s.-li-eled! 't.ak a .1, ll. ... Plll.tl.-Htl.il... .," I.I.-! .||..1| t..|.,,. ||. t ."... t .,-I-! jis..t 1.1: 1 I.siIts.i. .".i.-, :i .iF.I.I 5,,.' *

'!'_>\\ lic! liurnui:: li,, >n>'' t-f 'his isvigItts'r: e I'uM.ks. rli.h:,V. I I'ietnnAe... all'of || ii. i.i I.t-I.Hf ;'i.-s ... .i "I'li.t '" upt! Mini.,.1 J / ;.)' ... '. .. I... .1. ,.t' ."....".-. 1./. .f.I I|I., ". l.ni-.!I.. '4k.. -I 1 '.. .\. .1 jit l_ ftil\: "mm....1 liil.li
+, "M.n-4 1 I ? }"nii h.i-1 : ssvI'iit hit-k! ,11' ]) L'f'HI".II"I.l li 'I.| It.t-ttlt ilttrn ".- I't.. '"I ../* i it' I.. ill fir*.'. .l. .,.. '. ..
( I. \ [ ,
11 i1i-r.I tvTO litttitlur I lilc.-ifis .f! pKtintm t : ,11.h .Hi-' .lr'r.'o I s.ihat -.Itiat. 1".1. 1' l at.;t nt In r- |1..J.II.\1\ .\tii4 t n. t ;
.
,. ... tilC! t. fr.'ui &It--lI' ., '- i.ite 111.11',1; ; ymi had .- s | its .-. ; ,. in-. i ..1.- -p.- ill.iti.i .| |fl t ",\fl'... i.ttill .1I. > n : l '" (I.; s 'J; :i.nnr.: .
.
\ t4 : Itti'" : \ ii.{: Iii- 1I\\1I Lict t i-i I takihi.ld.. plii I.r i ;1"1... \ ...tl-lflp.-l-| "..1 tl..- .4't.| .|,. "I ",,,.- ..ftl. 'U.I'I' 11 ] 'i( in: Flnnl1:1 i : : ; : : 1.
ii "
it l" II" ( AH ...hii ,4.o t-.''. ;itt :am 1 lioi.jt t, I liooh' "-. 5 louio.v '!.. I i'i 1 I '1.1 .. 1--1,"i.s'i. nit..ii ..\..1..1 tli. 1"1 111 'I li lujlilt,." ',i. .ssti..l f.-itili/-t- i i. ..m |l- nm.lf j' ..I I 1..r.I .. .1.1.1.| n..| ,\ n. ,

1\ '1'.J'r tI.-1. '.i"I1I11"m'.....'" \a e (.1I1.1; Ill" >st ti..otollslv fol a ttluli'. A fill th, II \INS.V II -" .I.I\' ; i.-t.-t '1 sI... $.tt- Ii. i ....t'l, .1,11.1. p.,..'i I 1".1.1.1./.1.,1.i f-H',. ... ./, r:../.. ,,|i.-t.,.. L'.s i.. en. I ..ie.--5.. ". I I..t. I art I ; ..1.
.\ |
) .. _..III.tU. "I Is.. ..f l.'l/-l /- .. t-lllllt.f (
"ti.ix- lH. ,
.IJ
)' 'ni.-r t" v'"iint tin-j C'O.t n..r r" ;.u-1 tIlt its:; t,n\ SOUK.ait hudthe: .1'h''IJ.| .. .- lt'.I.. "1",1-. I t.iisti4t.. ''I" "'no....-... .- pui.-r. ....".- .I. \.' i. t h.I 1. it 1..1 I it 'i.t ;i--- it .i-. ., t..u .1"1',0( i-*_._ 5t, .r ... .TU. .. ., .-. .
*
-, $ ...1.1.1.id 1 > :: ini lit i-iJist .iin.t .MlV' -.I' "I"- ..' Ii.1a,0. .41 .j....- 4M. .
ttpr
< 4 pin ;,: ;i;: nc \ I. .SIS-I< 1 < :< .t''n' :- 5 I. ..1. .. .V M r Vv ** : -
.nose. ._.. ) f\.o.1 :1 I..- tiiilt ..!. in l I.-i.t ti. i.il .tr.-.t-. .. ll.titt. ",4-411111,! :.t| 1111 priiirtj'd* -i ;f', ...Ii ,. T ,*'
-i \ "llif 'I"
\\ t iibar. t<. ft.tr int.. tl.c .VVliJ -- -- ? i. iti. 1".II 1".11'I" 1 It 1'"515* .. 1.1h.r. trttiit .1.l I'ti- i ..
!..1'4! :! ." lli. .
.. j I..L.I' pi. in .1.1..1." t'p .
.1 I .
I
U' -- i;I r'IIihy;; 11:1,1; whv. ;r'I I .:. .1'.1"1'' iiii' i .111.1) I' ''' id.ICillif.. in 1:1.! ,. Laa.. .!F-| \ :.1..1. .1 -I t.il.ltllIIMir>- I .
A"1.1 l jti-til'v Midi a I'jf.isun-f \\ .sliouUl.n I I I' I..IIO.' Is".1: ni..t.tK
itt ,
c -.1.1! 'it :>. I P. M.i.i/in.- tip "''aI.iil', 'ist \.IOU
V .Is.1 :Zrt f li "in t".1 it-' i:' '! i- 't'] .' :, I .5
) *- *\\ \t'r. I Inr,x-r.-jfct; t", .",,f Jo.IlI", un.tint I 1",1. oi i'sl'I'I it\i'i iii.iii itili' lli''il.l.-nii.l i.li.il.l... .1..1", .llil't. pi.nti.U. ..I I... .-i.l.' p.-r I...... '111: I ii-vn\\: : 1: "J"i J iv: i :"" i *

aa,0111 iy ,,1'' iq&i g.t1Lu It: 4..tII..c ..:lJz.J ('I.m. ., Kmr.\\ lit., .1.1:1'that'i.tthir, !11.1 ;i h.ilt.small.1: I I I I l\) III\ t.I 11\1:1..1.1..\ I -'i"' .: I ]i 11.1.! .!!. t..1\ iiiliI .( fll'lt... 5'ii..-I ill. nii.k iiiit'iit.it it. ;rcit l.-Ki l ,,. t 55 i.. .a.l.Ir .....1| til theliltfill....!. \ill ....-.-" r'I't.'iitpl ,. ..,11..1... .'. tP.'. L'f.il .ri.i..I'I I*. \J lop

t.-tiru.1 . : nt. ,lli.nii*. ..1.! li. r.l> I."iin.1. jtfiilinii.. pt.-|? .
1 l'I'c tr':.-- !" : : <*1 -I. rit. I IEs: 'J't i. in \ v I

.._,. ,."IJ lit. i.,.. it t '.,1,., t.. I. 1fr.sh'ffl "Ii's( I I..t.1.1"i i\ shillinjj :1 d.iv i- Tlt>...il'i,'|...li. .s- .tl-lj "ii'1'1' -.'sst ih.tin.s i I'. r. 10\\:1. :. ittii: i r \ .11 I V MMM-r.F.; r *. I
tli4. I.tl"f puce tor dicing ollai-. allover I X II 1: \s TS- ..I -LIU. | :.itii-. I. '| .itaL4. (iiI if. s.i'--' pi'l'jti. 1'ltir."I),iMi.it; I'.tit.iin \\ln-_ ta..ITh.2a i. '"tr''. 1."" I I 'I l'\ (.. .
:; I ....01 ttffntii' ., ""> 'II': .Vf. J>"/'ni"/<,, \\ I iJ.f ; t..a TI.'" I.\I J 1 nt.t.I .i.. ..dll..l .*.. .aiui-ii.I ( ', ..ss.l Uii'llLil.:, ) .Lilt p.i'i'i! .- |'. .i... ,'v I I"i .11'1.1 I .-"... I.niiit t I I.Hii.-. I IVriit .Ul I .1.' "' lltlt r\I .. ji.-i"iit.l..1. pt.-.l.l..-I I I.- I ".II.I itt t .tilli'tiiprkli .

f ifil; It* HttlOII'ltlMt ll-'ir-il t.. tilt- a\ ;ill I.- I.H-I-. '.1! I. >. I Ii 'I I 'MM'pi I ,1',. .. ) ll. ,, v. .I'd r.nijt.M. ..I .1.. i I. ..i.t.>ii..i ..t id. .. ftH .
'J 1 Is., 'Ii ,.i.-! di..j.p.d' J, and 111! . \ 't I. Ifllf .| ." I .t.r. \ ( 'l .lll-.t, ., .. |' ...... I P.flltirt-; '.l.ll.lllll-. :1\I.. 1."I.i..l .
I ;.u.l '"tIf... 11.'- |l.llllfs It* .-\t-||.1| 1ft "'" ..\\ || 1.1'1' 1 ;. ..' pi .f..1 I \"ntfis "t -. i.., .-. ;1.1..1. .1. |IL.q. ... .1 l .. hsi. ; I l4-t.s..I.
\ ;.snls.d. I t il; i ii.\: II 'us I: \ l'I. l-'i.i .\ !I..' I. I 1 .:., ,. .. : ? | itlll'Ill. I .'" ., 1'1" II S 4. :SII I .: I. a5 i' ; I. .I..
tI..I"n, o1t'.r... .i" \1> 1,1.1'.I; | k 1111"1 f",1. [ .
I ::: 1> ".1 i..II..h.'OJ* a is'Lii&i'' I hitilii; 1.1; 1 .1..1. V.' (. I.l .tlr-
____ \n -. I--I IK .1.! n ul |1'.11.| ..-. I t I.tI., \ a h .. -.1.! unlit ..1..11'fl.. ta "| tI| j lit- :n .11,1.1 i. li.-i..l.-i ii-ni.j' ll.. ..|.n .I. lf' .5 .
F' L_ -r ..i4nr ..11y tv t:1.h: -:tIll<: K.it ftL.1.; ulI. j . S .e I !h.t...V r.1-1 \l. ..1.1.) .,,1 I ..t.t| I.\ ,.i 1 I. ,Id'.. 1.. ", ...,!. t..l I n.ih-p. .. ..1|.\- f'f'I { ,i- .tijl t !I.. ul ..., r.-'.-ij.t .I| ., I..h. iIj 'rl: \ni'ii: :, i : \\', 'Ii: I I' tri UI' : : \ > .

I. 4 Ukn. u M.iur: lain 1I'I1'L. AN .u IK; \''\ -. I) "lUl'ti till- .. %Ill-lid tllitl:It"'I..f.| -n,n..i Tll.t ttlltl.! '. .>r j I'. t.. .n t .. ,.... ilt ,.tn : il I I ,.i | .|I l.t. I..r.*.r. I 'ij.| ., ,:. ks .,

.. .' .:: \ IM...n-, I". I. I. '... I..,. .; i l I ...1..1.l ,.-. .. Il.st.iL.- 'In
|i \\ e iak; tin: 1"lj""il Ilolil I 1"I./ I 1 1I vi; .M-. '. .! / .a ritli..ti.i"* "I' t'I". : j I. ,mt. Ibvri i.t 1".1.) i- -I t. 11 l1- tit. i tin --kiit-. t I. t-. .i>.1|

f': Allies:,. ia-: -if .\ \ .\ :\. I the '.h.l.C..ll.f I ihe J.ot: | ;J J J;. pUlJi- ..\ just :I.1. :ia. .1 "i ..1 l.-t '1,1..1\! i-i! :I..!.- "S r.-. t a..J| -iti-ii-t..i v t. :..r.1| .'.| A GYPSY'S LEGACY ::!...I..tnl ''". 'll. 1"'' 1.. II.- 1,11-1. I ..
1..1 >. P. Tt I l 'f(tI.: ..|tri..iil Itt.-ifttttr.' ., tin"" .!.n l'. t..tit! tu.iit it'kIta. 'S :..1 I'
I .1. Y. )1.\--0': ':H uu-4'tinjal :SjUHijifii-ld !I'''' as 'a: tiiul ., ....-- -- '-'- .11'1'--- "( .. tt.'fl.l. tlirtii !1... p.... il.lt ;.1..1" .1! ti.t" 7'" 777; I.liY I. '' / :
'
l': J'IEJaJ: :'1 t\' I.E. it in the I AI igu- .! lii.tl pl.ii-e : g/UTi:, >\ .lVmiV I; | jii-: ( .....' ...l :;*.1! I I.-i .illi.-t .| ...> .a. :/ .Uh'1
> :.t \ I I: > \i .. $Hitil.ti... ..1 :i M T > ..t .
i : i ttiM! I .i.i .1! Tl 1 J..TH .. rllt.MI ;
: 7. WM. L )1.t hi., ) I V II. \I.v |; "1 s 'I| '|1' i < ) 11 / ... ..,. .
: \ j'FII1I'I \\"hl.1 Iowa. Mid ; h E\I:1Y""I'1.: : : I I j ,lit 'Ii" ii.r |*'r-*" al 1 II.; -out i .."'|1.1..\ at' i.- -, 't| '; :

11. .ht..i i.. \.n.II1.i, "'. '.I"'T', ,.;,',. \... 11..1 .Iili. IIhi l.t\\.1 : h. :,1111 :\.o / Mil iiKU: ..t I.IMI: .1-- ,. "ii-.j ., 1. inpii.Y I .. 'I 1.. i. "*"I.f a in 4- "h..t.( ,.. .. itO: I I.... I' "I t' tli.- [1..1.1.[ ii I'.ii-, \ ."i... ,, 'rn\s: : l

,.. ....> .l<,,,,,.' ....,... that; : ..t, < '.-t-iit-r! 1 $. I IJ:.t t I It\ "ltl .. .,/.! tn .a. ith. lt>i I/,, c..I P.. I r. 1'1'| | I. \I.. I Pt. 'i ,1 5i p'il'fi-i.' i- it. .t !.i..1. 1 \ ii i-I ". .i;l 1 ,,f'.l ..tI 1 il' !,( ..,- "I.I 'I't" 11.'I.} .. ". "'.. ....1.' *>"," .t ir. til :..l a -lit" >. t' 'I .. _
< no1 li'ill-'i ., !. ::1 i u.pHiit---.i.i-t: : .: ll.I ,I" ,i .1! rt l,. i.f-, t ;; i'pi.l .-. :., rft. I'.j i--. {...I ",..',.tl.I: .
in fatm fof ainu'\ii" II. ; < f-f .
;\ .I:1llk. Jiiifliaiian \ts- .; -.. 1.1' I I : ., .. \. iitii., -' .,,1' .-I 1:1! ,,l.J:" i-tl.ii--, n..1-1.1." !I. / .. ,'. nj. .| tl. I lilL.t < .'. | "' .ir.. ,"I! ,
{.,; : till ( \tlixlitttfiliu till t J'I"! : .I i tit.! ./m/ /;:. ,'tltf iiHtf / ;. aa : 1'nnifill L I | ? ? < 4
s4.ivf :lioMin) tinl"tji.. ''' ttf \ I.. ,.. ,
4 ..J.a. >Ut" lo n.iM "n.'J' .1. th. | it li.iii.-!
i : | I. .
:; ..1.; |.x S. I : -J-Ji .|1'1'| t 1,1 > \ pl.t. in -.a ti.C'1"1*. -"*. '"r 1s. "'1' "'|1"\ II ill If. >ct t
\ .*itci I' satir it fi. u iVinjj; alM ltnf" "ii- I "it.Stt.. iC't, u"t iriti tli >i "I>l." .. ; i T In l .1-.'.' 4* "..O." ..- it'... OJ U'll .,1. .h!" -. r."j'. "Ifl" HfHUf itittl / 'rin. 1/. ','f -I 1|I ll.4. \-iF- .\...111'.., .5 till I I. tft 111* ...,...

I Utt1.11t ,.iy Itii .Iitrnii.i'. lion U Iii- ] TItI' i i. thf I t ts- I 11..1 Ki-ptiblti--iii: ..j.ii( iT pm: I 1' MIi I I \ii i: t '. p.,, .., .i is. .i,. i ,, TKUM-: *>t \1''t"\ ;":/ (fit' .t};- (.." i "f t.1..1.. tlls ,..l l ,l. viH .1

; t P.I ... Xt>": .*/,", lilt lUlt'. /. <./ft', urn ; :' ,." .. .it--. tit tr.ili" tl I 4-e .
I 100..1,in-w. till I h.- Matt-rf < iK-Mi..;ifV "II"J t. ".11; "- I. .li"UII"1 ...10! V I T i.\. I.d.i. _t I I.: I h ihl > in i t'; .l|f. .. 4.-itin- "
| ; I" I .1.' \ .* .1'1"t | (" >.. ;i'.1 I a4aPt ,. ..: '... l s. 'III. !...
\\ {...I"'lIr t.. f"ofllru"l II..- li<>l-l. stits- To i ...Ii./I"1 .. it.ilois! I ti.! 1111" in.i :; "J i".1 I. f IJ. :, $ : .
: I.. ...T. ,
i .1'it .- t llit-t I K'iitt: ;. > .\ I'l'UtUM. Tt."N. f" 14 .1 I >n
i 'olsJltUtio If ill.I I lilted( :"' 1..11 1 \ .." I., tli.-t t .'rl.l% at h.. .t.!. -.,' h.tt .. .t Li .
-l.lti-s
',, ull1..e airl! 'nil/inii \t '\\"- 4't .l.iin./ < .|s ii..t l I.f \
} c |I. t tin. i "t 1 tin S.-HI I l.t n- 7 iwI Al'.ICMl I : I : UI I II. .n:.
t 1111..ta1l:111. in I..t''l u 'HM! wih; tI... ttoith a lu-li.." to 41a- the 1 i IiTls-'i ol T I iI it! / ? .. \' I I..1 ..'!!! !t.-iii 0' tin-K I:. vit w. !.r.'.'.| I "f" .,' ttii.' .t..t tilii.lt. .I I:.. I.. Iii :. I 1..1.I fsi .t"I.!
titus W.4ii4ii. .J 1 In vnlv I f. *. .. -r' \\ ti4iHf.1in-.irK t tit' itt.r 4 I. I "' ';-''' I'.,*,
-
.
luni.l. sldl1iTliZ;: ;uil \\ .ir.ly! pi.luy. Hi I y can tn tisii1.h 11. U l.Jl/ltl- i .tot! .- 1"'I".r II ,' iy'a.i-I| .' .
1,1.11.. :
'hlbr.ll'tllm"I'h., ) .. ,,"1f'I..1 i < .t nttii3.njl..J ;I, IJ'"' it- tn.n-. \\' I 1\1 l:< -i( -i I-PI \.1.1.. i..i! "I"Q.! i I 1"1! I .!L.: !, ... 1 Iu;.11,1.| Ifrti.tt-: : '.H.I t i. I ''1.1. t >.I l 1 it il' !. iti .

i his 1-r.tve; c"<''(.->tu<>ts to t in: hii. .t hk. '- /. ""/.s. It | l''J //i/VAA'K. I ", I .:.,. U ... ,1 ....111. |...1. I i-: 1, \ ]I" ll. .,0..t.tii'!.1-..! tt in.. 0'.1'.' .1' .1| .1'11,s..i.. .i.t...,...1 I i"\ 1\c liW\ STOIIK i I..: !

; .I tuz':, nu .In..l. .-. N- aa \ ., L. i i.i.i .! 1'.. .,, ft 'ft At If't'lt ill till .! .. 't,, ill .." "'I'| S't tl t. -t I'. .m- .nli .Io- i.Id. ;
.\ '.: I -.il.l l 11\. At ili Ti-uri !: .i t'ii.I II \\Jtint .' .. :, .. -i.i "I ',. '
t 1"11'III"II' 'f > ill i'i. f fnffllit in /. "i l t t-it'i i- Pi.f., ..iV '
\I
.h..I. :
...II ."iilUlI 1. .1is1U .i,. 11J1'L
1isis 1wtj.ta1 din., in l'.IIII.1 I l I.y a bli'.ii-hinu) ; "iioiin.l -I,.a s. .. I :. T"I'I'. I.'!,. 1>' ;> < "i, 'I tr1Lu i'' 11' e. ,f ..rt.I". -, ,.- t"i t,1.! I ,hl..I.I.t, .,i,.1| il,. / ., rr\, :" \11; :, rll l I" .
.mllul \\ I ll.. :ad..1 tns.hr! Iti'. III"' 1114'1 I..U", ttliete : ....1.1 .- -ii. Ii \ill I' nt ..I:1 I ,..'''.|1',s.i-''' i .

r ;111.1 ..1..., c'd! :'ii t.. the Ictttr. J 1ut the a JM'"' \\1"1 was at v.oik (4 lin- MM: i iM-tiA" r.tiiiT.tatnii: I -. tu., 1'.l L I-.I.INC.; : ti.'iiiiMtlt ,si., | i..i-i ..l.lt! V t. .| ii."' I ii..; Ti ;

;::-....th..J;. I..I'I., l 1, 'H isi.-uk th- 4t.utia..t. her ,tbs .1 IIil .I"IJ 1 Ib( ask.-d 1"1 I' Itv4nii: i;...>k-. ,.t! \.ii..i.< -: :.1..1 I1.i |I''' V ili.. ...t uf ;:. p, r .'nt h"$ '" tli. ..1.. :1:1! : t! I.:. li.n .!. .1!. up. i i. .. > ,,pi ..1 ,1.1 I Ii, .. j \ v \ ft H
w hrre -!utti lit I.. < ., and wh.ithe ./. i.t .-. t ittli'tt-: I t t '. .1.| sit" I"n! ,.l! .
tin.-itiL'a it in Nt JIll.! 111. H. Ii'a 4ijout. > ,I'i-l. S \.tl. t. I |is .( | in ?1"1 p.iil" > i.-> 'a : \p .it 1.1.,
."1.1 r ti. i nM.; i hi--ild "' the pr*'4 etilig bay. .tlid; } .- .,--.-- ..?..., ..p-. ..1| ? aii..' ",.". ,., 4 .:..1.! .. Wli'l..'. |t..t ', .. l'V: i L .' I I'k.: 1 (I. ..1.... I 1.1- .1 ,111 I Nhl C-lt.NI: I |I' 1..1"1 h..I.I'r|
ta Lij tI.l ..v ,..&.t th.-ir "4.!\-. 1i :a I 1..i.I..t 1 1.fU.. 11".1".1 1 I ..t | ;i '. !h I -. ,.. 'I I I. .. .." I..,. I Ill* 1..1.) .,,. : I
n Shu! eoiild n-it etiiitillt ..tPIIII: .\ a'l' .n.-l r :"" \' \I" i ..pi. 1:1.1..1. I- .11 "-j-J"'' 11 \ \ i. '" \ '1' ll.4i. .'I U !
iiti-h-l -'.\ l i.itlinistrili.-n: : tin' t4i'I 1 I Jc 1.,1..1 > .* 4.1 tJ>,.in lluIn.\.". -I .11 i\.r t. .r .>!<. to \l--A. "Ii I I..i'i, I.. ..|. .,.1.\.1.1' I |.. : ., ii ...., 11. -i '.i.i > i l.i.it'i' ri'.i I I. t |1.1 ll .; i I. i -1..1.1

; 4 '...t.;. will. prol-aMv.( !I... ..,.:Jtl-J l..r I tlA' te\t "fl.I .- .rl".J" what '. ..1 ilii' -u ant' .I'Sln.r matt., t. |I.., >.I.! 1 I.1"1, 5-'. t' "j'". ri. ,i..i' i i:, .. JM.I i.; ,. I I .u pint ...1 \ i.1. ..- -. i'\i. i. A Mivrr.it: 4HI ) .. I

",...:.- "I'litttf awl Sfittttt't.: 1'1 tin pn-aehiii..:: 4o ton", ..aiII..-, "s1 toni : 1. 'l'i'l'I'. ta '...I I Sot s..> 11.1! .. 4H1. ll\.... t..II\I.I.i: :t II.i ., ., r .- ...f'AT

i I fi.r vit it allj" ".\J ,il. rlilk.l :hipom' ------- I| r 'sr\ii; I,:. '! | --'I- | :i..i .li.: ': '. -. Pr.: .a i ; .t N \ I I '

I 7P -' '! ; "if toil .: it this u. I. on iso '\' 'iMPl I t Tl. '' . P.'l'I. I- 1- s J/r ) HunltS. t. ..
\<1:1. : l ; ?t nil tli. .1..1..1 ,P.. h !I. tli. pi j ip III i ill.$ il l'V! ." il. .

:p.. 4, f .\ Ilii.iu: IsK'Mi ,,\".-Thi} LOUI. ':. gra..a, \uu will "..' :is f....,. :. t'vt-r I jmt lln- 1\ t.r ..ii4 '-t : .1 i P.:. Ti't'lt 1 i..il.-l I i ::11.I I .! IM. .111 1 : ,I: If| pu-i \j jVA ;i': IIUH.UY UP THE CAKES / ItVA'O'V.V..Y.s') ,

i.i. thi! ? suti diK-f it : andfi.I ---_.- I li ii -. t t I.t. i .i!, : 'I. -.- t, i t..t. t piit tris I ,
;
"I'r."lt. Isle
Ilt' Tittiaof' the 10th I iiistatiT. .' .,Uf.-" '! ,1 ,
U.
.j. I | I I. ,
c 1. I i -lit Int Ttti'iiliits *
sir, I I--- it ;:'-1.. tiluu-i Jind( ttlntfi.i l > .\ : .TI\ : : : .( l 'I l\l\ll\i I J : V.OUVV.UM J/III"I.fS. I .
"i hltt Kentucky i- a. if< tor I Itiich.itiati: and I I l\ : 1:1111.. .. ri--. ,' Ifl I' < <- .' \i i I.: "|1.1..1.| ,... ,i. .1' ; i ;A:; .
ALl'.uii.i. i! J""I.I'.I! 11.0\.1.: 1 .: I",iIIitalI C ','ue. .1 t. t 5. 'i. ,. 1.1//I.II I
|J vti.fiiiid.as: Mi-----j'j.i 4 r t .
.
I
"I ; ; I .1'! llll-t.l" I.a. |:.\ .s ) .stt -. .1. : ---
Tin- I.iiujsvii4t'nutut! ., a whi : IS pl.t. >..lv. ml-..'I.1 .- I. .' I I.; M. W- I'll !I'1 I P.- I : I lr: I: .; .. :n I,. /.S W.IN. 5
...,- J''ij-ir. f'n Slu.\: .'\'' iiiitij. lth-: 1"\.1"1 \ .1.1.- : I . .. r1TII.7V.)
: --- I . (
tlim jH-ik". in its, issue? ol ilic 1 lilt of thoHnnsjHct = h'.1.1:1.: : \t. i.lit ..Hi.I.1.. ...1.! : .1 l s' | i i. tit .
It ., .,','r four 'ti-.it; ,?> .! :si-J bile O"iii f: ihittii 'I ... ::1''' Il.i.lI..., '. I '. ,.i....' \it i 11.. 'a's .:,: [! The Farmer's Guide !"|, |I.. 5. !.-.i. ,. t': \ .. Ki' 7 .. I.il! .up /I; >. .(' /:. j

-f in Ktiitiuky. s ts ; |ItIQi.1 'aIV N. y urk. was stoi.nd! ] I.)' !l..ti.l. \li.55i.-I4 nt Id. .. -.". .1.11"I"'I' : i .11 I 1\.1: I l.i- .1.4 .1..I..i i ', ik."i !t. .! .|!itlts i! rrs ,i r.i.svN7M7Vr

, "Jl the! ,-J.t:tiuii 'a ( h' Ih.I.llu.Jo. ', I UH. h.in.iuV i'ro\, d ,4.1 in. ns. <'aa-t! in tiotit ot ih- liro.id: : ....1 l.:, ..tiii: Ki. i..--. f..., ..ili I.,. : ''I t ; ,T"1.HlMt .s' ,i5., 1 |; !v. ti .|'.11.| l (l.. .'?.d..I'I. U.,1.1. ....1 "jw.-if' 'i,..1. .-. ; ..\'/: :. .{..... .h'.. .

iiiaj"rity ttt Koti'.iti I.._% \\ ",,1.1 j.iotu- ; wav I Hotel. < Pi.' 4.! thf! 4-.tiiiji.itiy whi> h.id ::. I: '1'1'1'. '.,,1'1. I li- .' .1 I I P \ ", | ''. t p.t..11.1..1:1..i..( .: p, . I p.: 1""I.'i'. ; 'j. 1 I. ," M I: ..f tl.. ..l."> ." t-.- I.K-I, I .\ I"r.r' .

r t t.l U i.*:tdll.1I hoi-.iiid; Imt uln-n i\tv\ f.utiititsmiifs SlITS 1TI .-,'. tiTI tn.i.Jo} n clT -. -- .''' 'Ii... \ 'it.. tiltti'\ .. IM \ t!. I. ". N.v, .." ..,.i 6 ...' S ...loIll'l..!" I,. t.t.VrIWt ..ii-iiit! 1..lu.. l.iit t \i.li? it .li-tin.tlt t 1. t
ji-atol ris at ..
.
\ as it \, -Ifl. iti4iriand, uiiiie ,"ltutl tit said Ui tinliot' I ITI I I IIU.I I I \i.J.! ,. 'a id. \\-i\\\ \. ,. ii..l.t I..I"'I !:. .,, t..i-, i 1\: .,111.1' i i.. |pS.- t-ti. I 1.1; ,.,0! \ .| Till. T..s, (1",1.1 _1I j 1-" .1..1| I .!.. i..t ...41is '.r..1| |I..' ....

: .at 554.5ft5fl is th! only oli.tnco t I.id..l"cut : il.M-s : I l\ \!| Ni--lil-, i .').. i'v.) I n II.t..1! I .i .1.! ..,. ,.ii- \....1 1.. i i -i. ; i _' % i rI.i. -I., :.1' .l.ii., .'!..' !: t.i.. .1!I '! ..I.'i, .AU-.I.I, ...j; l 1.I'L '.. \ .. Hi-lif .ts I. \l 1I'> ill .''o rll l. .t-

>4itinv. vit itiainiii: i 11f.'I'r,' it. Lit., and |:. ..u- 1.1 J "'In\ -n.i..i .!. 'l -. ,I. .. >! 'a. tli i. ..t ,, ., .1 ._ i it.i 14' tlf I If.4.1 ft t..t.t "". Mr-.I. ..ppf-lt..
f-'rvnwiit, thv.iiwill! ttc jiivditt !1":1 ;;; I H; 111'1.. ." \.I. .:! .! "1.1 !-.!" !i. .I, ', .. 'I.'UN I I 'l I I 1'1' III I,!.: \\ U .'..:..,...ti11.9' % .t..i ,. '.r I .tll ni-1 1.11. .
4.'ra1 .,.1. :m.1lC 111:111!i wot In: >iu- r. '. .. '
.
4 l-"r little fi-Hi-tv voiy rooUy :m1. d} : to ; i. i* t > i i': r i1, t I" i i l.a .ii>t t 1..1 -.ii'li .t M.III-.MI t 3.5.1|
a t.n.4l l 1 it his iiinj-iiuy ni Kciilui-kt u-xt-hc ''i .L't' ; >"!. I tit.: '1' ,, .
I "Yo -ir. i : sue thtv.--. ; : : ; 1 I I. .1.
I9t my j gia -tiis t I
.Lst.lat 14.r Itebh', 4ir c" s-ft ijH.idntj.ltlli.it'AVc ; : 1'\nlJ' )0011.,1. 1..1./,1.. .. s .', ..lal.s lol I Iso '.' t \ lllllllH-s'! : Jus J ( I < ArrivMl( .1. -. ::: ( '1114: N I".
,
'buy fur .ih :
.. vjicak lI l I 1..1.-:1 V. < and ., '. I I. I""I \ .H.Mill's \ ii -. t I., ,1.1..1 I | p ",!I. t.. ., ,t. ", ". :..T. ';';". : I
liastlr. svlioti.fy, dvdtli.-HJ c":1 | assInn:tthistliii-'Vaiiki-f: 1 I'lMjdli'." :' til.- 'I 1.1. M'llunii.I'wn r.l.li.'l..n' 'L ,"I', ( I ii. ...I,, t'',. .. ,il I., s; t I.. /0. :
'v
dfcct froui : .."5.5 *. :M.I; 'null t '. ii.-1ir.l; 1. I nilIPN t: I. ,
: I <-"itiv. .ali. i.-ii\j i 1'1 t :
: .
Irtivtitjj the tia.\al tll"I.1 with Inii.h- : .." I | I '. .1 I'.." I tt. : .
tOh .
Hi. : .,
: _____. ____ I UT. :. 1.n 1:1.,1.'n. I I.,' /t. ".1 I ; .: i ;'. V .. ,.! ,- ', : /. '
S .e ,. .\I 0 A \ CKS O
,: '. .\ I. ti'I I Alii'i i.- > 1 un: I t. I.-i -.'1. .. ', I. i L"i i : \ : V7U

A 1 n"p t.OH1.-"I: h.it tin1! 'jir.-t.iK" J"id I .. I U. iMt'l' I lo; itt.r ,t.-i I .,!it ..f, tl- ,.1.l i pi" ". \ 1; hi.lsilr A Itt-lti Iii

'..iat.iti I .l..., ..i '. .1.' ,.:. ; :. ".t ,", :-.t.. :
I "', .hne" i i-fJat4H t ;iua4h.r3 dm 111;;, .' 5i t.i! i; < Utititti t :111.11 tthu. \slsta.'i! hit.jirtjNr i 1..1.' : .. It 'n \1 i\

; f.q- m.lU-1.u lalc r. } .mil otir d.-, i il! : School Books.v'Mint's. i!> .- f.' /. II., .'.... ,..
tnj'j : i i ,\ \i:: I. s.. MI !jA 1\1:1.. .>i C'tlrif' ,(t.. ..f111' ,

"Y,--," .1" the' t'-J'l) l}'. ,t/(.' If i!. Imy' toy inav t ti-11 yi455tHi' oli.t"-' \1..0.1.I Mi..'\fl. :, ,. .." N ..!. /.1' s. .1., ,r. \ .. .l 1.\ / t I. 1"A'I' l.: .4 t
his d il ; I :1.11..11. S-a .;:i :|I.I..S. J'llll.I ;,. ." 55 \ \ \ '! : i .. ..-- .Ii mT--s | | f.n.ll l
S4iidiiig: -
tl i S'S
".\Ir il..Iet.Jtat:1! di.-a.Iful bt-1' ( .I.p jiajnr to UKi "-nrv.tu ,ni,-I .. iu- i-l/ Al 1 lllnn. ti.l' MiKFT.r. I .i..t
( f i.Ii' I.n' ; svrUVVTV.UV.U\ l .. .1. .-i.. tllllt t I. I.. .
"I-
i ;, ilraiul, iulf.! ;;, 1. Jll.t .It..1 I
; l.$*" k lie hn fsjHtiilly} atw>ut I he ev'" Hut : 'CI""I'': I't"-"I.I! I lit., < ti4>ini, "lit. n .l l :\i! J-' \\'UI.tY ,I.,

; Mtitt'is'tliat i : rc.-piviablc l :n.ui.itiil ; Jtfi-il -"\Vh.-rc 11"1 mn-tLo .M.-nd it!** ,.I.t --it' -t ., -!- -IM.I i.iu.i.i'.j.! .|I.. \\ .1.\ BOAT-BUILDING > I ii 1 r. .\ *. \.. mit': : I.
&c. i > rr.ii: "'r() ( 'u
t..til'II' ,IiI ii t.. It .-. /."' ., ..T..1..i...' .1..1.1| I I I'l.-tiKiiniii '. ,5.i !U.I I '' | '.i. .* ".. '..i-. \ .
i r > side ii: thv jjiwn test : i;, -.1 : I : \ \M- ,i'I: -, .i t, .0. \\l Tll i. in )1'1..1| ," -...1".1 1 in I I.s,
) .
I IJ.: j.J.-i-, > .1'1 .
".1 in irr.-.tl s. .1! II'1
/ti/-\IiI-\\ ...11 W 'I.il tiiSft ". j-.ik.i .1 o t. .:: .. ; ti ," -_ ', ,. i 1.. in..t. t !,.. t .'it I t..1 .,! ,1'\ nt I f. ." |1\1. S \
*'4n llw .'ii \ ..1 'h111,1 3 is t 11"t' .tli.! i .liei" 1.-! 1.'. i i.: .'''inni. II. "'I" t 1. NOTICE.
p. .
cfikv. .-ll'oil( '.' ; .. :, |..>r 4 \ JJ |It-| "- > ... | ... 'sTii,, .. .
1'03t ) : .11..1.
} :
; LI -.i. 1.\ fi; 'l-i : 'h| ,4 .
i .'ii"mor hun-i'l. "Iin oilier man is Iii: .lletilh-J tj."n .1 .. ,i .' |f.it :. I Ilf.II'\I I I I r.r".1'\' !p.r-.it. It..tn Ir.-nliHtf, I.-"-.t..ff..l-l-, t s.n t .ilituf..i tl,. ..nil.I .
,
t'F J.- ,.. ALSO I I '. ,I. inu. ..II .. .-it-tin .4... I. ..|I I..'It--i. P| I., ;; 1'iit.r,' ... .1 .. 'l?. r, ,| .1.! t I I. .

I : "WrH "nl I .fn! l, in to M.V that the -' '_ _._ I e .t t' H \ \ iiousi:. CARPENTERING. ,.'. U ,"'','> t ili, I ,iiUtt...t L. '...1.1.11! \ rtlls t. ;.! ,I. i t.> .. f.... I..,. ..Im.tr.J I |..vi

T p. i ->, 'it i-i .tii.- .1' nii.l. '., ,r.f.."- .1. ."n- < ooi U-i .
t' 1tH."- III th Vt -t4nl* J....k TtI ">. .il4--ti" I ; M 1 !I.'i ; ?; t 1 I i M .i ,. tin .. .1' i 'I | _
gt..os M i4Ii\ .ud. || I 0\ JJ\1. -lln"T'r 111".1 | 'j!I. l l's will -I.; t. i IIH.I .
l"n.I''IJf T. \iiIwtV ) i 1 'I' i .1..1 ..1..1| .i*. .. I 1.11 .pi-- "I. C: :ssss. v' I 4Tiv. :i .,!tl!_ ai |I. .
{ t'l t4 J n.t'x-1', he !I.,. j.t 1 the air vf .U .idtllt; I.I. 4'H." .'.!!!'! llvlji It III:Jilt- I ti. t i i. 'nx .ll..JI'I .4 .,1,1 ..1 .j ,: ; .1'.1 i 1 i .j- I "V |I"* i.i-'. !1"1"' {.j.I..1 .. '.f>t-.s ,' )I. .. it I 1..1 ii i--
." ,1" > 1 1 I
i UI'L" : ; _
t. .1 i-l ;, ; I Kcj'iil: >liv.tii. \ \ 111\111 I I 1'i i: 'a I. 'a .. i i"ut .
-tJJ .
,
HI.I\1 j i !1"1 1 '. Aj J : 1 j. !I l-t, f : i, IK ,

!

<.. .
-I


4__
,
--
4

-

v _

p .
-S -
.1" :f' ._. S
_. *
-
; -" .' --'J = _