<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00049
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: August 16, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00049
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
_.... --<..'"7I .__ .
.
LtO. .
... ..,. < ","-, "- .

s -
.. :
-' -.
'

-. N-: 0
-,-

I. ./ -


-'
.
.Y .kf ..J !

h. $ I t


cf .11


,
I .
1
.
< I.
'. ..
,
,


r.f

s ti .
R

FLOHfl/\! I ] I I I i I Ij" II II, ,j"! / \ l i : i I, [ill .i


f --: .. ...- '-' '\ .

\ ir",,' Va \\'H\\\ .vm\ \u\r\\\vruri'\ :: wvoo Urn- dl'"r: \.i\\.w.\\ V'i' ;\\rn--- I
o

.

rors.. 3.'I r i. r i. o K i lr i .v i" .' I' ST u; i s .-, Ci; "n. 'JJ'r :

-'_ I

THK I'HXIX.SI'hAl.I t : I M I I 1:4s: I i : i F : inn! trm- ..1' (II.II"II.: !-. Ii,. > il,1:' t :in. >ii- U :In, ;-I I :till', ...1..1",1..1| | 1 ,'s. '.1( .I| ,l : _;.. ,I\.I Iv. i '., iiui''! 11, Mr I Ittt: f ", in 1..1 I :.In I.I !oT : '!." : !II[ 'h 'oil, \'ul ("I 1',1 tin- .'pi ll tt
: ? I JAMES BUCHANAN tllin :,"I'\"l": liM, "j.hh1-h-. hilt Ii. x\ .I I \,' in i, ,t :nut. tl1|. 1-..t.. 1.- th, M.II-, .. .- :i .1 '.,.:.. txho'tliUr.il': .. !.i, dl.1 I \\- j'nMi'h 7

-' \\ii, i1-! <.f! b'\ '. \!:e.I.\ I I. .r- 'li. in.-1 11,1! \1,1.1:1:1, 1 : \-t' ts| ,. |I"'I I : |i -,..Il ill *. \\ h-I t I: n.tt :1.1./1.\/ tin ,'ttr,11, ., i.! .-.1 its \1:11'11'| < 111 Jiw'pf.: 'ili,\
A iirvnrcHicir: / : : : 'n\: MMn.n\ "I \ \ \1\\\ 1.111 .
t I
.';,.I! t. til, II ttll'Ui'-; I Ill- 'I.i:1,l : : on.il'I i ; n:! ill- ihrs-,,Inn' ni t/l'thu 1 1155' i-l-' 'I 11.l to Its thi-t 11..1..1, ; t" u milii.iif -. ":.5!. pipi.> H. on nhtr ;M'.il iftustii'M., pi"i I
-'. )1Is.- n-'iii.il :..n 4,1!( "Ilt 'lil-hi- tih'iiiin! li .ui.l IIY Iii- its- iii.in.1'V iioiiut.' 1'Is.1 ,,. of t 1 Iii '.. *, I ., 'btl l hi i. .
Vi 1 in j : :ruts a. : I'lil'ii- 1"1 i : 1.r''','niititli.itni'r ', -'[ -: I ,.rrlt t .irt 1',l .11\\\t !. c. : t tit 1: j I.I ihiiuij; !'In- : 'Uf .\ .;t ,
&ILl:-In.I' ..> I 1\ Tui1.111b nr |hit.t5.. linj).. .it.Hi! i.I. IM' 111 ill 'llti- )lt i""I \' II.ilil. :/ tutli Ii. )..lilin.1) tntMi'lih ;, ; Is. abl tie ai'4'tiiit-i-;' |: liotii ..i.h. unj: *-III :1.1, 1 'I.Hu..i! i 1\ il" "i ,.. :ii: II' i. in in.-I in Ilse "'el.IsUtlt nt ot :1154 j
Simon Turman Jr. ,,.1! our vounin". I It! iMtiioii In' too t'ir :i-..\i' I in lli.-I I. .. .1 hsitu I ili.iirVli.tt I .1., ...II.t .
j I'l:u'in;; .11 ; [jTc'-i'iil IU Sihatlu.it'le' -i.i.- .11\1\ -; .I I-- ..1 6 -I;I'i.I. V. !...' xtii-- 1 In.nre..ntrlnti.'n4b: th'tiCuumxx :
1 1 1ffrtitinl r.-.ti.i..!Ii. 'I In- .vtinj-l-, of t -in njiii i lit \ iiol'l.-r! : iiioiiiinii lit f. .11.1! U" t ai..f l in iiuit :H I.nu ul Ji :nn-l .iii.l: i' 1'..i k, -iii.l.thi >' \\:1': hth.;.. iff. .it- .f m'.uit-fi: ',. j. i. !h., h .!1-ratr8! ItliI5.ril1'nttitus".' :u.1

t/us' ,- r(.">r 1.j. for \1'l'tt"H; Intmy .. !',1.1..11I..11 ihiiiii'4! in' :"'iinif, i i- .1 -. -un... ..1'(' ....III.I..a1i.1 ..1:1 l .\I.i":1 ] 'i'ii't : 1.1....I..I i I.\. l-.illi.t! ( M.-ir ::!N1( I.N.'Iii I t'.t.-.- 'T'| '-*-' .' Volt ttnuM[ ih'ti- it-t t .1 t il'I..1!' I "ii, .iii, ml"uli..l! l lnil'grirt.. \\ G." the \\'ifunpr. '". t'
ti %1115 1.:,,:/J,1'; F/.l"\ 1 Jl t'i/i- ,
:
1'1 I[ ids.1 :1\t.1! ,IHI.MI i to III. K.IIII r4. II <-n. :ilnl)1:1 \\hit HUM.- 'i':hill.Ilt: ii IlIlali"l ot :1111.! IIIUIdlrrr' to i'on.liict tin'n: litiii ht inU. for tt-rt' In'.irti of llb.t: :::110", npo'i' a \itxhnhthft >\ i-5. t>;i- ill '...th.,1,! inio V'oiitjrfss it r

15,1x. }irn;rr. 1'ar .i,..'li'4 >liii. \iiiil j 1plerlttfl-! M tin, iiil.i 'ilii "' :.itlit '- -ll-iMoi> olhi-.itttl} I 1'irly (-'lf.al'II- ... 1..1 of tlif Il.n-.,. Thi/ Y vt.. it- .l.uii.". It.1'i h.ii'* t'th.l! i \.1 :..1' :4;, tt.l-: .I.UUf- I'll.I '!IIIKtl ttht> at "55 1"- .l,'r4311t4

--. T .. I. 'I .. 1 I In- )bd$ l I..xii g":11\.1! l lo I 1,1s 1i l.illiii-. ... \\ll.lt Illol ,. I...I.I..j1"1' l-olli'l! 1 In2' 'I I 1\.01':1.: (.1 I't-nn-t\\ ali.i, Iltint. I :. t f.IT. :: irr"t'l: l.t.I....., fioti hih \I.i!i : ii'.l,, ..unl ftpixtir, :I,! salIi.41h.: r P..n. .

In J :IIHCS l'u:; li.-in.iti >' .' fln-I, a '15.55.555.1! tlic l.ii of .' lillif of N \ : ; ; iS:5.-v; ',il.
< "'II t liillifi.it '': t. : "I"c. ow 'II 1,1"i' \ 1 oloiiih tiontMif! ti.i. ronMtii'r.'t! at siq -: it. ;
:.TWII 1:011: ;:" |Irr Inn! urn linarhiblj; in 1 .uillll.llt M,-l'Ll..ll 5.r.tai5.. l lllll'4! fl'llkcHi .\' .tlul I ill- mi.lit.of a ..tII"I.11: \\ II' ..1': ti 'al ..Iira.II.I.: ." :'I151.] \.I'uti.-1 .| ;-\\' I'M I i il hi* !pi :" c -ii'l -.tlry: ot tin..-.u/i-u-' -. It ixa- '1mIII_ llf/, isnsit.i! ; -tati.nr.t'I \h.
4 % .ttiii tr. ,( :'KU >* .iit.l .ilnitu-l '- .. st -i : ;i I : ': i ,Er.f: ,. 1\, i:.tin! \ i 0'1 '"t.II.lil.! a.ft! \ .ln'\statc !, r. 1:1.1:1.1, its hiUtttr tu .
illlll
.. I
'ter Ill Ill ll 1..Ii'i.d 1M| ..Iti.tw( Ili* ll.l- t ', \ 1"1.1,. txlimii I-li.-i- ': 'n.i- '.i-i'Litl..7.I !;!-! inTKL-na cf Is-it- txld.-ji, xtoiil.l I I t Mss' '/! .: tin.: I 'i'l'ir: .
E \ .... rtM.uel '" ill L111 ,"I'1..t)lnu ill. f..tI.! .55 !1:11..r | ] ruiionvj !* ( i-tK-I tr (1 h.ul''t for tUG It tl..r.,1>t.xmrjvlj'oiVivUt.uii J"
.Jf. l5...: n1n511:1115.t I tin -iii'-' ti:'l .11SII i]lrpeltllisht] -il.t-.t-, ii\".I.-iji-l! lii- 14tstaie4t -iij,j>tiiet.UII"IIT (l'I t..llli i :., foiin-. :i iinx-t il..1ld.j"'I') | :;.- tt :it .ia14-*. Y Itt <.u-:II..l.\. (.5n :t 'I.lmlI"f"t 1 i, fir"lW !. to Ito. :" rtfi atuilthe j. '" '' a .,

<.'... Jtolljr |I..r 4,1Iure of 1*'-i lin.", ..r tint the 1 -.MIK- ,,'uij.ul.i-! ; ii ;':.'1'.1 I for ilio Inch, : fifll xxiui 11:1f.r lllolf til.Ill, t.il\t !. its lll-to\| '. Mil 1,4 \\lll. ,ll 11.1 1 -/ "I.,Ith frlm tthti-h 11'in., 't.f jji 1:111': \.1..i : :-.I:1: that, Itt \It. ,i>ttri :i1' !1.ul.II.! ., t t

..*-, f*.r I.!1.1 initi"". 311,1 -ivv 111.. t"i I(rl'l .illI" .1lIlli.l:; ', :1II'.lIi1"C,1'! nllllll.tl ( 'i .4.ar.s1MpI ill oyjiii-tioii to I/M ojunioii- .' 1 i I: ui Mi.;ii'litli, :1/1":110| ] (: .lihlijf I 1..1. in it l.. !1'IIII.h' laid, ..,Ntt-ii.luiij; .into:. tluitii.tiii <', i r4 :. I.. !. .1 t I. 11.- 1'... llli( ,'. .,:..1 tll.lt tht: :
.
:.. a* It Mil*..,jii
.. W mi.l I"I" .l4 mit n.Ut i1.-T+ Il I i iJ :icuiv ..1'I tinfni n.U un..n. >\lioin' !h.: 'j.* nlIn t 1 i ii;_ tiilv. ;call> :it I J.* J -'tt.i'-'! ,.1 iIi'* t"III. i i ,'1 d""o.l.t"I I <.'- :iiiiimit' in :i .s'| ii'liofI 'nt 1 pioihnc; a If..inI! ,! aii.I iK-inn! ';il itf t vIf III. .lit o,'' !''i, -34'! '54'. '1\.li"l! HI llltf l'U '.

> .- 1.t 1 i-4'rlt ll."l l.ttttli ..Jill tlitUlltll lunlhtrr. 11\ lit;:. .11.mil.!, liiui: -ui.l :.lit- :11.1 tint front il- ]1.11( .,.on "- ill; i ij I!I I"-1 ii.it 1 l.i.- ; an.! |I..I"IH'! : :nl.ilitt and) n- !1.i,5.' ;: ;" p'iui4 MI* !li a 11. \1 in L' t"i -. 'II 1'. tx ir \urh Mt-Mto, ..1"(11" at i .

.. ... |I'JI.J.I..i..1'] t tit..-. 551.4,14 the 1'1..551.1,4| j llux.l4,1! tre5.11 'iI '. .l t fof',.r1IiiIis.Nes .. ;.,|: -< 4ith. It i i'lil .1'I, ,1.,1 .1- I., ill.-t 1 urn" Ir..II".I"* 1'tu'1i7l1 tin "'.'I\ I., -.'m s't 1 If.- alli"1: l of '11'Ct4. "..1I' a tat"rti.p.rf '
fir url h..uir..t. will l tout iiiiivli .
l-ri
i u .
I i .J .':11 Cral4. :t. 1.,11..1 I.v' lIu'l ,I. of ill ft ll pi. i..!. 'I In. .... |""" Illolirnox j;,, ,' 1.1:. ] 'ii'iliifiioii! vf f I 'oiiNtituiioii.il! Law onI IIH e t\\ ; '. .| h :; tutn ./poi.unitt : in: ;.. !.lii.1: to the iiri.i ,txhu h I-...i1ul..1 : !

..1. btil f.il.i.1, iiiitl ilur-tnl t.4. .*...n..iul! >. \il. i HJ..U-4- in II..- inaliiiiiv, of ', rili'- luiinlil.-\ iuiiiioii.il ...I'.' ..t l.t.h.! I.', "1.11. ,. I 1" : .' to jwotJuvf n scittjv in-urri. .i.! .'":FI i iti.ff -! : .i'.r 1 IK I '....1! t I'nii'ii.:: :1.lm! tht ..,
On? "'I""' ., f< <' -Jv iii..il't-. fltto,, IIIlilt.. lk-<.t, tin-, -:i;: ;i.-ltx of' is I is Std,...in.ill. .1 K-OU tliink tin t:1s1111:11.- .\ti-i fiotti I b : trrowinouf of tin- '
:n I i.ii.\ .1 i i i"lli..J i I utiiin;': Collar. in I 1S.J1 I. .r.i i-ou.ihf! inssv !Is.> ,\:." kio'lc 'II'III :1"'lui.II.: :; t :
.1 I **Sa'* dwNln.I..' <%' l,41 I.M.I'I'li-tiit ....f i\...111"-1..1-. |I""t It..II." ,.55, lit;, *IHINv1i *' -Jiij., -in-l 1 iu-! l 1"5.Is't;. ; .'f lii- i 'ul.lie :111.1 l lI'tn.itr [ ni-iii'il I.ill hlvi -o IIUI 11-1.-' p i I I I lie I" tl.si fioin (In; -5..1 '1-kstin. 11..ldl..I! : (in' 1:1:: -ut/ .5 pi--- 111:4t: \ !* "+Ill:" ati'l.. '.tl.tvinia!: )!Ir. Irehirt5.:: !lit'outt r:"m-f 1

't'J.li. uiuiK.. ;is" It.! ,- .tl'iiii.hiiii t'iil.in.-i.l! ] ) ( ill'+ Iiilif'tinti* In 111"' lilt t tin': lllix-l. 1! r It ; l tli. ,.i.I.! :
.. lt'".; tun.- .11 lull 1'1.1'1! I .1 n {145 1II"i: ( il. M.- r.ldal..l.11,1! 1 int..s-.l..1! ) lltf l -i-ritt: olI'oSiiuilrt 11.1 i 1f'dihI..1 > nfjiro tts*;.
*\.,, l Ihl.-.151.14 l l. !\,1.-. 1.MKIA .
r 4,11Is.I j.r.-ill.ii4.il> of i IM.-ir. filliux. I'ti- tt-lvll liotn-i-i. : ,i.II.| Iii- 55'151.11!, : .nitit..I I that' I Hot !II" Mr l n ui's I t t .*,
; | IIIliloiv, i( | till-" .". \ !to tin I hititl! -I fa'tiftlnV! h.nliKit.itnil 111',1 ; "I r o n I thiMiJtjtit .
.. .1..1..1..1
|1.I'h.alj.| t r dl-iii--uI| II'.t.. 1 1"."" M-n.il IlIafi.ih',: li.i in-iu in-i! iiillirtinl t illli'iiun .. 1 n-..- f.in-ti t IiI, iiiiTii-t1 to sku--, In .\t'I' : i itt m-itt* tuti'J! I liu1: .HI.Iiitt.- llit l : I thf >Ii-ht.-nt uh-a! \ 1.lt'1 I n'.."til an.I 'I I,:I, "for it-. If. If i'.a'3 t'. J"

<\ HV'll"-lllt.llt, of t .,..>-l,4' -. :'l.OIIUi.Ul.i iij'itn; 1n :;.I.M| n.inii- >\ini h| r, 1'\-: .111 \tf t .,,'.ill tli. l.itl. j.itli.-t- ttnli ;:i, lion; :nnl I tinSt.ito; I uillImtt! 1:1', 1 1.r..-, ttoii'-l; \'I'r <' f it 1.'r ;I..I h f 'I'J'III"I I \'illp.t.lli"f txhi,.h I IM propi j
I.. ) ti,,. 1"11111"11 1 :1a. pstrI
..
J.tlt rmi'iii.-. -: i 1..11.1 4.1 II.IUM-: s, in iis iour.,, .-.II.IIIII..I.'l'i"? ill ttlui li I IK \:i< atlai ki-.l. tliiiiti) ;; Iii-illu-tii! 1, .\lhII' 4lbel'Irt I-, tl.f I.Oltllf liiiii l\. 1 p .- .* Ih I v t-i'thil I it f for; \otii ;1'*' :End) 1 ont I : i ir" to \!I'f.t t tht'" Mi-fMiri lint, calf.II 1j
t.1. hr.iv ut (". \4. .1. di.55'<-iii,', li.J.uK 1. -.l ill 4\t-iy :itt.iiij'1.i2fii .\ \ l Isen.vs atn k I -il. | i <." n.1! !li' I lotih t (row th" f'tnstiec .'f the tvt J
: : i on- 1'I"'r 1'v.t > :1.11 it.int : \'all.II. <11!trtKy 1 'in ;:utuiUiii ; <'tikin"'. :tl:,1 t Hot t f.-r t't! ir otxn d!.--till. XlJI. 'ni
,. ., -"r" cur ;: i..i I linn.M.n I1l.II' Lf. irnt | "'i-<', ilii .1| iluio-t (l. 't5.nl.! ; tin' lii-l i.. .11111'I ii i i.11 1.11.Ut.nHntin f I lion. \\1"1 s!:it ,' r< .*>."* !I. .*\i-t ninh! r II I tho-f 1.u l. \clamor for it. r">{or:,t5oi,. :

rout 15114tIe] ] ) Mi.) ]lp i.iiirinit! tliili ;- |.ii.ilK'I), t- -o. Illl.: .111Iir.d .li-tri trti"n. !! :I ssi:4: .l! Stab ;iii.l l l'ii"-i.i: : ttlinli-. r tin* ...us ,! X tfuuv\aiiil 11.tr1huahell! I :m.1I.. ire iii-aii.- f., .. tiui.s! ot iI..t "

;. \V.\ ((1 i. .,!" : I IIIIS I I \ SOX.VhoK.il. ( ) \.. iui.* :.*. ii,' ulioio i'ut r mi. .I w 10114li.itt t ails] liHijf IM-JOI.' I.* jLlv-f.! to llw li.l.ll .Irs !| lllfl to "UI roluiiifiri- II..' 1'utlr j of tin- i! :.inu! it (IiI,! tl t ..n tm.ht .u I.. 1( <, .ihu'i-i.t.( o In-'tht\ it a ft ttiar> ao, ..: 1..1 .

\ .* A I:, : "I! M I i !. ii.-. j >. IM-I iitnl. l.itl :i- JI' ii .it 1"I.h ,-oiint. iiio-t .f li. fit, miltx. r.- (11.iii-!!tihl! i !IIIi.: :11.11 ;:. J >(';-. 'lin! ui-iiritl) to ii<> a !I iu tli.' l >i-rt'-t of t\4llnt :.> ,14--t..- up a- .it! |H'ciitiaf t-h.irupiotiMr -. 1
-.Ii u ...10'1'. x !1... lea- |1'.1 l lliu u;.:1 li "HIi. into fix i ii.l- \\\ of .1 ; J !! I I'tit 'h man'- _
in:niv mi nl.1 \,11..1.1..ld ."Iillldh. .il.-n-.l"l.! !'" (tl.'I.Ic.! \\ f hn.. ::1 thtanu- -i.-inn of t "1I r'-', : 1""nm'I.lti.. .I( 1
: 7. ''''J'', / /", .," i.-v: IIHII.K-' \\iilioiittlx i ) ,-I'l.-l! 'f -11I"\\'"- :1:11. tt':II!, :111..1;' ..Iil its ii! <- -tf'1111 :i Uh.it 5.1'11tIt..n| In ltd I.l. I Isiu.1 I IHIII. II.,s' ri'!i I the! 1." 1.10;!! w,'iv jx.rtt.l :hlnlrtusi111.! .* I.rfNl4i"i, of tin* 'ti".nr1 lil. 4'L41: iu j
'1 '1.1' in1.ti.' r.:.. .u1.' tl, .til I. x .it.t.ltti.x iijtoii tn-i ji: rni'iitiu,1 l net i -i.HIout! : 11-41'ii1ii I In-r I'll" Iles : ttlt.ititf
i 'it.l'.edt'd
Ii
\
of 'nj ot'sahlirs'15ttlnrltt.. t
\V 1'li.i. < .. .llli\.i i.il :ie ttilhti: to i" "1 n.h .1 I .lli'I' :m.l Aikin-f\. nit.- 1.:0 tfl .
1s. ._- 11-. ii.W..I0.1-: lli.-n; \ I.. ..,.1.I..ta..I.i 1..1 .. I....,,n. \.iuiintr t ..11 t.M...... i...i:utii'- a* auh.ti : Q
V -| 51 1 in 14 1' .u.I...t ;tuii.Ni :iiitl 1 a 'lili %41i4-Ts | ill" .l. ..ei.t. tottliii li.l! ) ai'ihtn-- I'. I ,. :. fjon ot I.tlI"! in thtiM1'.ui.'iiij .1.! ,.. 1
k4ll o .
I li..ir liit,'!::1.) HI..I't u.'4.i>.1iI .. .111 (1..1 .1'| at :t.! kl'"I ,/. |>::.I iliiunutin 1.11.1: \,. !1.1 I .1- t5..r:1..111! : s. n:iI ilI. raff s
.. i| III:HI. 'll! .-.l.i\ ll.l-tolilf ulil.ll !> t.,1|T \r .It flic, iitiotiiinoti | :s .11" i i i ; iiii'i .| In ( tthohoii!. .-. Xor I.... turn. an.l it ';
am .'. A'i; .1 I |I' < iii'r" .1 ( '1\11'114 ; furls toi | ii''ni' th \: ..iilutt.t.nik4iii : : : I vct n|>!pr it.
It-it -ll'-li t:i!.'lit- :>- 1ii-i, shell "-\1"1' ttiu. -.', li.lt.- | .Li.ris..I !1 f lllil'x, ill. : ; .,t. "! I it ( (littit n.til4nlt .
inlilil of
1"1 f,1 | 1'1 i ", tin-! tilt I.J 1 l 1.\ !' .\ -, a'i'1! i.lto.. ..it.t it .r' iii.S. 11 | ] : lin-n tin* tu I
T lt> \M I.' 4*. n .i. i 1'.. .-Ii ;jni -jiitj; -". Ji th..1 i Ii ihiiol. i-. "'.11 .1" (Ili- |>tt*-4'til ti'l I ; "' 5t1.-' 11.,1.1 it n.it !I... -/1.1" uiiin-i ,

l'ol4--t I: al4- ( ....lll.ll t<> ill'U.; t .1 l<.'*;!lill.\" :-l'atalsi1.! ot I dm pnth| <. -<'itii.- ;unl J.IH.I: f i. ," .it tli.it touit!, tin' II. '". 11"thuln: MI. I I't.'nioii: \ -, It.- >. ;nlninN : I j it tht pr.'ji-.al! i Mr. I Itmhaninhtni'tl; :;i !I.,
Forwtrd111g&Comm. ssion Iloitso !1'oi wliii-li In MIH- 1 .--..1\ ..1| !,t. lit. ",oiiur\ I tiitii"MC 1. i f il-i- 1.lw 1 \\iikiii-: \a 1"n. f'.iitl: 1 to .t ,
'' shell of i li. I -"f o: -IIOXXN .t.utrlsin! of} : Iu |iatutsul :t ,"ti sl..r'.h4 wi- l I. pn M-tit 'in I .i.lto. .it.. J ptotc I.il 11.11."l"1 '" t' I"\I. ;
.. KENNEDY & DARLING 1 1I ni" n. 5. !h.. nw :ij- 'I.] HI-MI.!! tin liili..--Ij'j.iliH. tin- !>.'I ..wo| f. ,' it... llHI,11.| l It'! .'11,1 1
I v\ ii Li'i: \ii 1.1 L.KI: I: nu. .ifii I: I; r nm" >. '( .* "f -t.ii::-iii-i't.]s1';. in tJ|,. Iti;lii.-t, -(I..I.I, l ; ::n ;;ltr ol tl<' :I'.ilro.jr il: ii.it t.'r I Sli"ily: .it's.r : I 1:1.11': !i: : > tdUtj j ji'loni II'1 ,niiij tin-1 \i'titt,*rih l.-it. .1 I th.--1----.1i ,. I I'tn, h .ii-ii: ui ISlT, "I'r Inwrote!. hw t tt

t .. i > L-1'I'I i i 1 1 111.1.1 i 1 n.f"!'u, J I.-I1i[ 'u ill 11,. t ;': ltt. \\In-ii-. ;II..I.! i- \\ u .,!| tnlltl| iMi'_ : thy 'KII: ..'.in ini..ioii. lit.- I lKnioir.itin i i \tr. I'-ii..11;m.ttt -ih.l.r Is ..:iti-iilt. II" t. f'r rt-fotiitii /.h" the t'\t.n-ioti ,.f tf", J

{ p L -,- \ I I"." I. ,. ".. .I. ..".1 f 111.. J.llt. .'! Ill.H- t.. (I..: 1 l.tllll-l; ;l living. ; pIlMu1 III.ill, \\ 1.1t In 1 .'u. ..l.iuii-- \11.1:111.111\ !i.t." ::1 j jto 11..1 .; -l.ilttn. ol I', iiii-x ..h! :ti:1! nn.li-: ,, .tin hfofl ni'.n.i'l that 115.5''.U1 ?'- of I tltiriton. !"\ j1 .inn !i{ I"7 tt ptfUit.fe h.iiun.'iif

I I r'' -Vl'l L-l1!] .1! '. .1 l1"1'. .1"II'..- 1.I.--5.1.-4 I IJ | \l-lll).ht I slut -ll-t.". III il tin. I 11'-) n|( I :,.j,..-..it: \ ,.-. -1.1 i 01:1.: lil d.11'11,1,1'! I 'I ,tin* 1 ble,i Si:iifn ,': '. I li\: t. I lot "' | .. l5.I; t.| ':.M..ui! ;: :| 'II"", ,; tin thi.I I I'ni.n. ..\ r-n*.; .

J ,i/.- fj< I .l"i-i.. ,...-..."-f ..1.1'' 11.,.'!u A...:.I Ulnin.11t",". j/i'Noi'1., sumruu! Hiioi::rll| -.. nun \i.ii J JJI 4.II 1 ;- |*o-Hioi in Hint i.l ...ilf.; 'i tt-n v..u-, >,- ; ., :aii'l .1..t-i ,.d! linn. ] [I.- 1'. in'tin-.,! in < '. !Iaiilltinis:4lt'1lh0ttts'I. tif : i.. i.tin i : 55ir!5.:. tin- 1 il.ilr-! t.ju.ihtv! :UI"I tlt.tt.iit : i
.
1r.\ ,....ttt-i.- I .n'-' ';.u'ri .>.4,5.tuillb./a. ti. :.itnoji'' iho-f tiho l-jito <1"I'"k.l! .I. ut:u :It' |4 linn.; ; .ift..r tin* Ili-t '., "h'" ;j jlini : 155' :.Is.R- 1"1 tin. ''ltd: of I't.ft.lll'ii! '.. :;:lts, r"Ilttk1' ::IUI ;!!..td.1| !I.. .i: < !t.uttt >! i : -. iu rt'4 ...111.1 tr/r1kt1N'. I

f .I4 ";ea ult.. r.e :.' It ld 15..11 ............1 1':011: ....1 I tl: .. -. "!' ol jiiitti,in ;n t!'.:!, lll r.- :iiiwli.noiil'l .1511. tin 1.h4ipi-trlt'.4u i : : tf .Aihln :lark j!' !1-; I 1 niiul Iiin'-i-..ii .ti.,. :1a! : 1 ISIi l :: into: tin.I I tiioii, urt.-pfi.uv .t'! -!.it ,'it. ,tti>! !, of t1..- jtt op!, ; ;in,| noxt, tti I I the M li""IH..
i
... '...1. IH: iivil4. Jli.. Jl.-i, | Miut to :a Iu.l4-lnll.Isl.erl -i ii< .11. II- tl., .- .1 1 .!,'nt 155..1'i 5551!-. I. x 5.l- x\.irm in .it nil f."ill ru I -!let t.-il iliuiiii, ; that !thtt 'oti.jri-. .-..ul.1! tit t .1.'. : ; tutiif. lil' n-njt> r-ttl'ii i.y :iti"tln.r 'hits -
.. Iwirll'i-' ":I'-li-\ H-.l wi.1. 1 ,.. j. w.it .,.'I lit ,'.f -i.It !....- ill .1'| t..IK.<.. .( :...-:11 I'rit..il.I.- .. .f ilu .!Is4ih irai4n .f Mr. M..III.M- tJ.MI l of 1"HIII.l ft the Nt-hr .
| r a In| liui'-. It i< not ,:.:( ....,uy to if"ipitu'.itc :'nttt I pr.. t,nt tin ii a'ir--"ii'! I f. r ant ( tl'uk" r.t.i K.mti- .\d. 0 .
1-- A.1 1 tt.r4'.n,4t... \ 1.1**.!!)...*. < ., \.." t ..1.-,.', :if ; e k :k '!v\\ ti trJl' s:"JI.I\.1'. tilt !.)iijij t1o : \\'.- .1.1|.. .|.ut ('1 tin* a i< |lil!.";::Ii.:1: tlledi;;:: ill: 'it-ln-i-vitiri"| ii'li r. ': -ti'-h n a-t'' n< i i3 now. itrja; .iin-t fh.. :' ha-'d! ujM.ii; the -:'l5.** -i tittuit'tit of Sf.it. -
.. \\ -10 sztllr. .- inIH.II rt | .1.. \
I.aelft.-4n-rtr.1"l\, :\-0 I........'. \\' .. jir.- j.r-j;...ml ...4n. l"I,t, :111.11.,1.l "J' ::1.. 1 45 1S .i114;; 4 of .J. ,I If t J. *. .on-, :\1'1 iii.-I i-<|.-:-?.slsI -u, t ..*' V oin "jT'Ml '.t.. ., -m 11, in ll.e 1't'is.si !1: :o115tak! i'u s1t{ KauviIt tt .;. :"liiiin: *, thv i! itptiihn. :.II p.itrto-ic 1.1 55.1'1. I rhttr'iHyt 44 4

r'.1. t .. fxirrlijM-: 41.1in.... .. (....<, ..!. -1"1.! | '4.ttm>. : T"I ;,. 1..J..f..:1..., .!a 0:. I.u\\' ...npn':1t.\ ('. lltl-ti! 1 tli.; T1.I -J A it'll 1'.1 *...k'H., Tlt j.jr 1 i-;551-!.. !ir.'{Mrl1) \ sit tut11.:1.111.1! 'ttuji't .-- Uh.iU': x.! Whli..jul ot 't ; I ..thithhy. ami vigilantly nraiutuinsit :' \il: r

ihd, -. I'. .., .I..u.. A. i. ,1'" tl' .1 i .. I .." ll'.<",. .ii., u !iii ..'Irt! : -;irs'.! -..1. Ir}. sl h.. .'..1. It. I j I'Irs n--'J !;ll:tl.ti tut:iu..r.thlv! \ *.lil.ljU-, in ttf! .th1 1 l-t! J |. itii'M'!** ,.fll.d.! AU'lition! hu-ii'ii o .tthu: !

: KI \t11i1 .1 I' \lt: lT.IUIJ.I l\ : *! in t li.,ir w-'iU-\; -i moiV esli-.'1* ntsitu'II' seal ill tin- |f >|'iiil |l'IHI"I tt"t '1141*"' i.s '! on tin.1! :i'lnn.... ..,ts.t f \1 k,"'-.I'II.lli..li""I! ; :' ot .II{.ti!, l-'W, .in hi- pin-: x14:1 I.-l:41 j. ...,.. f'nrl :Ilrt'i?i nt.t :I.i the C.1r..u'u t

: Via o.t !1.., !I.... 1\. ; hiI ll,-,"'. .t .b! \ ,T.t| 1., ill. 4' .*,<'IlllHV."f lo.'L :4 14.:111: Il' 1.. s1 111 .til:;! lK>,_ ,!I. '..: .n .t.t. .,. .,ili. '" 1.:1: d!. -t..n- .f! .- ..1h,5it ,1., tV'.tn I''t, st4cahi.tT.! !!. <,11. .. I I'."> rf tiois-i! r''i! *- .f tFit *>. : .. '1 1. "'Unt v .
"" .inl.l-".*.]\-i .sll '. 'ii-'itinjoti Mini ttt tin- iifit-! ,'al ;; ... ."15'. AiiH J1 .nitin, his ('I. .Ul \ litnl. :iuiotit it- pitl'hiin... (ti .
: i ; I : h.
W.U. ... > i- i: \ r i ; it. iijfii : l 1.I. ( (ll5. i. -i-t-iii' "-In'' .)vjtisiut ,?1h. tjti t t'tti /j./li/ ft) > tt/ftf ftftlft't. *i \i 1 no I lit r "t
...1'II.** :-.1.. *> <.Ilia.( \IIIo'.iaa t 'I.i... : Iho 1 1- 1'!. I,.".I,*.1'15.155.1. OjfltllOll-t i llO-tll 1 lo til. .. -.1"11' .| : ft t I lit.PniNtl I II S:", '' Iti J !'.\ Ilu. t tUHiti .niroi'.ilt- amt! ttttn.l! [ t .uf tin* jjrmitj.tttn '
\ I LCTIO: ( I 1 I ) \I!EEI; I.1 1I .....11144.J | ttili. : c."II..iUi./\ ot. 111 III :It"f. i! I..II."lrllf..II..I'! I 'I't.itnt I .'Y .: i''I. I I' !":. ., '!t p I vtfl!; i ill': i 'Ipl' ol 1''i.I..1 -tn iJllt\ :I1. ..1
ti.iMir in ..!.M'.II : i it Inl lim"trv; with ...I! .ii.-l its f'io- i''i: :. I !It lpoll : : :i-r:.,j d!,.. N. tliut :
.hl.s-6.t
'I \MI \ 5 -l.ll.V.; : < .itt-: I..l -: i".. :Ii. a- :i t :i-: j-ohut'al| nio'i.x .III..I! |; 'I'I '-s:. li'ii! r.il.ni..I 1,1 .t. : lt.I'I. m : I ldl!)1. .J 11. v
tin- 1.It.I| \ 45,1,1.| of ill.- 1 1..,-1 -Hl.i til'-.0" \'t/-41 II|'"'II'! i';....11.tl ..III'.I..I..1 I l | \ ,." ..15.15: ; H! Ill- ttjtj.. i-:; is. .11 115.i j'Tolll-t...' t \{ -,1 h 'i- \. 'I'l"I I pi i I..,.,1: t'i ;::1 I..v i >. :'!.1 iti" ..riMr 4
1'1
01I I. F 1t: : 1,.,. .t11, stsr1] 'w i itli! .1!li; ;'.,.i--, -.1\ ill- .I 1 i <-' ,iin-. IM .1.. 'I.JI.1 l ", : nj! i' : lint; 'b
.J- ;jn.-i : 4414:11'; \ : : l dl11' : tof .1:11.I i .1( In" 1.741.id'.s-I! : I'a +."\p' f- i1I-4! : tt' I" i t"v, tt: Hot: I.,' llt.f, ,'lltnlltoll ..W.'I r>'lni.1! iT oi'nnv. tt"; "i
-i ?/>, ,, J IA I" I. '- 1" 1115.1.llt'r \\ liii It I lie li.i- ..., .tu-.lK! 1 jir.nM.-v.l: l nii'l) '!.11 '- its.. I 11.1..I.i(. jtntt.:' .ii.k u|t' '!'s'.U'sut(, 1 t 1 i. ..551A17.:4 -.tm".r- fo un i." 5'e. J".f t1 I. \::11 Mt. I I'. '. '!:-* :ultn1ui-trati..n until M.u.
Wr l :.J. :iir I MH.o-ii, <'ti'U-!: tti.l ,, lt..tlit-r its tin lionoi' tin'' I ', .I..I.tl'"I".1! nil:. -<:'." 'ii' i' I I. tin'l' l' I'I9! I ,". ht-.n,. r t
ii '
\ i | 1 1 II:illlt' y1111; : r. ..I I 51.1,4: .1't <;:i -11, : (L. ., t. .11 f u.. rtuui"lt I II.
; ? ';M :". w >n lniQjrSrifJi ...lIa.. oi' tin. .\m .r.MH: 1'5.;:1. *-, 551' tis-! : )11! 1 tldin'lu.: : '- Ili-! .14' \' .i- 1 f,- : r': : \ "., -'1.:i .i"I. 1 i' j i "lh' s': .' .I I.!i.. i it- .t i'i,'.. "-" i: i t I.. I I'. II-\ h u, : 4.:55/.11..11! th it r'di.,1| upth

; 'H'.i"' '> ;"'" ,,,1..1! ..l !iiiinii. 5.1! l5.1.1-mot: 11 t'h\ ilioli-: 5\ 14411141.t .il iF-ltHl j -::j.,..s 4.1155; II .1. II I. ,tl t', "4I't'; \ t r .il i. ;.iti' tu j..f.1 .15.' !o lit tl !,' 'I. It i'S- |I.Ilt1.'ii! .. .'ttto .. i !. .. : i i i'i tt t rfi- -pii'-rsi "If'f'n..1 I

:1i-- li.a-l I (.1' slif ii.i-i i .'I' L.tlt 41.-I! ,!III'."'u! (I' ., lit'. ', .. .. .. It: : 1 I l.i"1 I M, It .
111ls j. .i.\! t 1 \ \ .1 1 .( : ';f i, 1 i "f\11..1 l li. l<, ti !1.1. \. d: I1. ;dt"'I! !'". t ":l-t-u 1 rfs t' trj'; i '-1 hitns.il inp
i "d..1.. I : ':. '. :::1 It 5.1! I ill l *' :"i.-iiiim lit nu'1.,1s.! tot.MI..:.il'f.- :..1. ., '. f N.' \ < r. 'TI ft vi.t-',. "ial| .
: i .1. .1! .I. .! \ s4 I. i 1 I. : I II: l 4 f,,1!: U'"tl 1 I I ; :u :o ,1! .. . .5i; | !t. .n It -t,: -in 'I ..t !.irj;" ,
J '"1'1" r.l .ii., ":11: | 1'! .Ii!!. i. nli t'n-1: 14 JM.. JPJIII :, Ir'i' 1\.1' \ \ ..1'I" I 1, Its: ', 4I t '. j' 1 I I' \ l'h'.1' ( \ M, ti'.4. i ., 'I 1 t:,iOn' .,55 I r'' : !hI-.! \p''I' .I. f. .I i !* "lt!.. I I. .

; LAW NOTICE. t'l., .'111 -i.. -i!" .s4 . I 'I'j i 1 ,, ,1 i, :. : .1.i : 1 '! ., 'n I I'. "it I: ..., .i- \\ >. .i. t in.s i L-'I. I' ,1 fhi* ( '..1."ttl' u .. .1.1r I If

Tm .iin't-i"i, .} :. 1 <". .1 .. t.i! .in.. .. .-itII.UH \\1;'l !. .r 1 .11..1 i III'.: .11.! ..1 I .il,.1] !L : .1.| 4'4,55' '. .1.1 !i.. XX I- I 1"- ,,_ r.1: .i'i ? I l'i! ." .' .. '. *_' t : '( i i r t'' : t.m'J., i'f tu i-'J"\. .1,111'! I 1;t.'i| "H, 'i ;i'l',. .."f"

'. in", i.. it?' i ., ..i i : M!l..v ..i -t, ...,.1.1U I lit, I 1..1.\: ..:tx It, I I. < II .h'I'] '' 4 > 'j j .11!! Ilio-l ..I. '::5 li: 1 .1!> i',",. -i I fi-;. 'o, : *' I it''ft. ': : i ': "9 1 lif: I't' 4; t. !.I.! 1.I' : l.r. Ii.5.:i* in tin. ton h. nt "t i 1154 .
.. .... .. i I. .... ... ,1 i .. ,?. ,"illC li." iil aii-i! ii t5.:, i'i: Um '. .: !, ; .I', .
1.,5.5! i t n : HIii. ; i > I I'u : 't .1..1 I f..r Iii-, j-i n< .' 'GI I ; 4 its, I : till. ?l : I4' .* Ot t 'till/, .tV.'. M c.t't' p.ir't' : d!"'in:nit! :if_ f..r l6.a ; l ,
t Will !-<' ..' !.. ..I1M II. il. : < .''i.M. .. tS'1*.t, 1'io r- "A.-, {n1h tli- .1.55.1.1!1 '. th! | .. .. \ *-, ,It14 !: 1 ht
.It.i -- j i. i \ v \ i : I K.TAMKS :: t'iflil. x. n it p. u..- 'I I.J' lioii'i : I' ... .. IJ ..\*.4 > : :1.' tunI I .tu< ;.1'111,' *:inn1" Un I\\ :I.II jitM in.- "I! pi 1,1 ton i.
'I
1"'IQ I... i I.'. ... : .... .411 J.\\t.u.-I i'lolil'! IlilllfilV \\1:11! lilt. <, 111.4II. .'i, fit to pt" !IU'111. ,..<. '. .* I "'11 -p''I troti' x. '!'lull! ;d.!' .' :,!'"\ '' .., 'p:;:-I!, h. I lit! :t !In. fl. laii t >' it, ,h-titnt ,. .... 1:1: .

-.4..U: .nh.iti.s 1 .. 44 t out in -IIlIU4h: : on, ii.4iniii. ,-' ft.<.liti.-. ".d..1! i "ti'l.:! I;itt :ti .'. .'nl. atnl oiii 3uiij'l... -iiiioi 'II<- ,.:, I. .1] tlif 1 r..t 'il'ut( !I.., ih' tr.'l ht-'in .
GETTIS. .1\t st :i- \101..1.1. i 411) i I il.1.1N l.t..1 l .'il""/, it' : \: alt -. -ty ;iitt! turl; I Itttfin t. .

tttuit ifi. earth! : .,r, ....td :' <-. ..->t in tilttlliiJI .I'1ti,4:1.L': ; S II.. It: d'i. i, >. '. I I'. I 1"i I l.:.. i ''n, ""I'ln. t 11 in.ion. echl1: | ht. Vir ini ft. th*' : tinpfopli! i f all tin 'd"'I..i thrI .
.\IIOIIK-t A < .MllloflllM :11 I.IIU .': )>'1 ..J il.ll-. .. |t'"t ill -II"If.njfiid .I llotl-v: ( : .. it.1 .. I : : I I I.:: ..
antt.lpr' of 1"j'I''I tli it t: I'.i dI .1 1 'In41 "Ih.:.! **' 1S1 1.'., \;.- ,till. 's-s: !t. ..\ '* 555.4.: lot n "rt f ttlirthe r iK'iuut'tu'\ tt
;\ 10 7' 11: f I I.I I" : I ,r n_;!i'- I.It.: l ;-tiinol 1 I5' i'*!.it.nttllotlt ..<1 4t.! ,{..- ]1' t .'!. <1 '.5.1'.1 i :t J'i.'f.iM1'I 'I'. I "in\! 't i tirkQri', ; 'Ih' :. lil.: ', |I. th.. his'-.tis' t. lib! t.i'lottf' ) Ins txl'v.U' : + tI
.
("f. t. : II t., .. I. :..t. >j( -'lot! HIt Il.( f.III'\1II\lLd\ liVt ; p.pj. I hu-i'ij tu!< ii! i PI," iw.1 I toii' ';, ., .n' ,\t> nrtlk. ,< .t .1 ." ." 'tt .. 'i'i inj', ,' .{ it :1 I a' ift.ti- t- unf!f-. \\.n..r.r hf .ii>' r :

'I I \ .. .. III- tali!*. UI ,... -Jli!li. 4 i. 'I u. Hi) o| 1>.111.1.! .. IIllll.l' -... th"ii'; ( \1. ,! '." '1,1.1,4' i if."- ,!I. \4 'h ill i !I.-n '.11411.1 {f 'i fa"t'. ri';4.151 !S .i's r:1, 1'- lo! ti -T: !". .' ,, ht ,IU'*, it tt ,i'o dvft.;'.1r1.1.

4..1. I'M I.. IK 1x1 : ..., *...111 !I. -ll I 4lCjo\V: | 01 "] -"" :'I .1| "t ,'}. ( .,.. t .. d' .tJI !
1 J" 1 t''i." |I.. t: in .u t.* : x\ : .. f+:- 'j;. ,\i ,,1:i .ir't. j f"'n". '. .1! j..1] ( I.- 'r'I n tii' if ir.fi'f*': ... ll'.1I ,\
!l.11.l. 1.1.i *v :. "(l i j- I |II. Til'lt',...-;"'I III !4]< .I.--.T I .l.!. >) "I i ;;i.. h1 .J!'1'x i-, I i i. i. ,. .id.1} tt... .t | t V < 'utlo- ii .!'l'i', .r ; M- "'s i *, ;.'i I -I!:. '1.1.: .. |I.| t f. N. 1.

JAMES T. MAGBEC J.H.H tli| *.M. wio!| !lU! i1.! Ilt-toH j I".! :It i!t'i .!:1 i th! > ...1{ \ -\ 1l.r! ., I I.:. : '" .t,' t : 'tr.I F 1.1! t t''I'; .'' i : .:;' .j' .. : t i.. .. ,1 I j 1." i !It :ii. f."I o I t1,. ,' Irt, ,tP.ItP',2,

.\II.. .. u <- \ A < i.i .ii >cl l.. .u 4.vi. .:1\\ o| J.m .llf 4 .I'| .1.,111, I I..... ll 1 III 455n. 1 ll !I.<. !.. 45 .\11' I.' .in" !p" tt'' '", 1 I\! -.. t< I h t.: ", t I"t : ; i r4' '" '". ". \1 t. \i. c n ott'i' > ::. '.t( t': '' 1 : v t. u. i*. (Iit > r .f '.,

i ltt-st--4.I ,,1..1.! ilii-" *. ii aii'l "''i- "- 1 I" '. '. ..Ii'i!f d,. ,' . .
>.H11" /.' 1\ u v', f /. r. i'j [ : l \l, : -.' ..5'. ;. li' :. Iti' U. I i ii> .. i 13 .. I. I. \ I i'/ i' t 1I1i'4" '
.1111111"1'}' ill-< .' II''I Iturk.h. ill ttrllll! !h.It'I,'. 'II n 4" ', (1 I1'.t 1 11I'I II > r l 11.! ... !
-i
S.ivh'i
t1.
1ii'4 i IrtI |I" I : I. I li "i'ft 55 ..I l'i MI i-tf! t" 1 : 5J. j I"551 i .r"'j'i ix i-: '
11',
t 110.";" 0,. I."i" a.f. .. r.tn4it i .1 i it II. i'< ..-t< \ tU :11:1.1: In- < uiHf tj'.I.\! xx'h. i, P.:' littii'i. '! I .r. ..;, t." 1"\ti : "III": ;,I liU4 otii!. t.\ i5.-l; [Mtnt.1S ,'; i .1(f': ;,. ti., .1 J I'!' I.- > .,' !* r'j u'r: *'i

i .. / .:.,.". po- 1 'H' 'i' '* 151:1"s, ': ....,! ..!- !I"t J' 4 .Ij. tl : .e *'. tl! :. ,I Ii I ill'p\ .,!"t> ,(1'1"1.1 II I ,?:- ?' t.f" : .l'l'\ .,.' I Jj ', hillt"i| : : !L d '!. r. : ? !! f-1:" S,4 :'rt'! !I" "')1i"

t .1 I.. jMti*. J >., 14 1 tr. 5:5.> t..,. tu : *" thv -t\ij i lit !i viiif I', : ** \', < .ill t:t .1..1.( Ht". -." I 1 1111 ,' i .I .i t-, tt I ,. tin- ""ppofi' ,'uj: : ,lluin d' tt. [:1'' ; :.1 I in .I.j!J.,*.11. t. 'r" ,"' t i. I f't1.., !I. ill 'T.\\. ..1 1f, "' 4111 I"

Nol..ico. 111"I.. ; tl.-'i;.4"l "t J,* :41! 1Ittttallh ., i l,I[. I "" 1. ,. 1 ,:'l M >:.5t! t J 1.1 1'5 I '. "Irt ,In.; : h.-If .1t! : 1 15.1 I t. l x'i' '! \ i .\ I ** ... )ii .. : "n i'ixi !I. t ...:.j !. ,"i"'n'I\ !'. .n. :Iii'i\\! -I.! "'wtli +

,' SH'l J'-'J .i. ..:: \ '' 55:1,1111{ il!i. .lo. .I- .I t'i. ::. U i. 4' 11., l tl ,1 I il, I I I ,4..1 I i to ]1"I 1's'l, '" Jl" .. i xx. 'I" I" i {ih.rt{ f'.t-! i.i: I *,.- t, "- .il 'it,. !La 1 1154,1 tor ""ttt,.it h. .lu' li u
'
.' .1;.,, J 4t nih :4' .
*IX 11.: ..t1t, sn 2i1'.wn...411. ..5555'55. i I., i. -1 i i ..-4--. ..*, IhS! 44IM'J ('1 I j I l"Vi.,t ill lit" N'.ltf' '<,,,1 lit ih'. d. ; t. in .n ,,-r ol! I'i \'. I .. : .:'l I I I I 1'1 .,fI I I' -, '' ? j... I.J i ." i. 'i .1,i. .* .in !lop'li.o. :' t.'1 j"4f. .Lht II n .1.1 '. -, :.l. : d! i' flit n't 1, I.:'i.55 \4 .IH ., .
"
.. ; : .. cl." 'U'I!' _,.4.1. it :..< t it"! "ii ,, .' I I. I k : I .! il/'t'1 *;\> I 11'I !it.| tu ., of .!ti; -
the' ....tdt .t H iU.i,,'i v"': (15 1 I""J.i i ltit. I' 'mikm .J ,< 55'15 mil 1 1tl'l!1si4tt' J it i nt t.,iMl' 1 p I H.: >
..,. Itj. ..I] ...,;,... ,1..1.. tli". "" ', ;' .I"! I5i.-.IH'4 tu : I : i : ..bl''rti' II a/ 1
A.-.t. #tiI t"i' n'% -..1 in it tm'v l t"- 'i', ] ii- ,n<-lii x II. I' "ipl I \. M. l.i, I i xih! ...1.5.4 :t i'i I ->. 114 ;. tJ. "i l. tt i.is n. '

I ,, '. .f .....1.......lrde. 4. T. M.\\\. t".1 .f ;Jii- own toitiit.< -. II it in,; i< t.<.iti t .1,,| air if.ii |4,1 f:itii'n; rtli- !h \1! I l"-t t-t.n"'i I, .I 4s.. ',-; .d.! .V tt I.\ ..t' ,'h.1 1 .1' !t.: 1'. J'.' f.t h.7t? its f..t L: o:' r1;. ta, it t.. !LII ::1 ii ''i, ;:. ..1a. : piit i'.' H t'''.' rInk ,

r.l ....f. 11. J- *. ; .t-M h >l1 4..). 'l4l1,41S. I'l..tu.I".l til" i1'." .!0u1 :I xx jtli: i,t 1".1..11"1"i! I 5':i ti .i'. i 'I'" 'I-I.i 't i I.i. t I. in .ti.l -i- ill". |1".1.1.| | .f 1 ,11111..1! '; 5.5 ,lPs1I ::1 t. 'd.! ., ,. .. .. I -. E' : ',. .t( the pop'' :.-, as tut \,.t,. pr Its tt''rtt u t

>. '. tJl- 1a" U tit. <....ultt ..H.l't..T, i,. 1"1 of .I..l! t iJ!' 'i.', I."t." I in.i;1 :, j j' ,i' I. i !ti l j., ; 'is i 1'1'4 tf- l ".u, ... I. !I... i 1 in' .-> I I I' "in. 'i .i!:..n to 1'. .a".l I!.r i ia: l ilt1: 'ihiti't I ,iu'! ,i | k \ .

JOHN R. LLOYD ti.- ";sii. ; ,iU' \]hi"1} Jia- <-\.i.r -.i.l-|t.vfn ,|. I tl.r: !.. Wli"'i, I .It i tl, i 4'.' u'i"' I I \ .i ,"i x .. '. ,ix..I 'I ..1..! iti;'. .I t tin ... '/' ; ., : 1 r ;,. i1'.1.,1 ..< t15.5ti4.; ; :at,.! *-. n itif in t''.n .o .. .1.1" .. '

Us...lipS11.4. S. .V < '.>tti'ii 'lfi < li.itif.f !,i. I....-. In 1 : !1SI-1 n".1 1ll : I. %1'rt5h'4'U l,> 1" !p':'. \ \. .. : .' 1 1c .I .I t I' .. L I 4 1-. 1 .. 'h l j I I : ,' 'J' : :, .; :., \ I 1.\Il.. ..t 1 1 I''HMI t'n' I 1..I.i.l.. .,,1.. I.. ti; .?, ., .

.T'r ,1<. 11' .' /-""' St.'II. 1.. ii.!.. ::ah' 1.i.l.'lr..4 ,\I. 11. J. i.t- 1' i i l' .i\ .' ,,1'1' : I \ I. .! \ . : .. : .! Mr. H; i< !, i<.m :1".1: { i: the t in f fhnI ,
.
Cv" : 11 .i1s1551Zt1 -ll>.-11,1 .11-4.It t>t tl"-r < x'tlti.t: oil- ..f I p'i'1..., t x ." .'I I ? 'I I .. I Ii Ii : I I'. iu n. r.it":,. i.t'ik-. Ih' t"::N'it .r* : 't.in 'i '

'l 1'u t\n % I. I Ii' uI!.,11.144' ..',.\, Is4' J.r.' tstl-4'4, ". ;\I' 'I''i!i.,1 soon. l 1..1.": -i-i! ,,.! '\111": .. 'I1 ? i: 'I -p!:' ....f .,1! 1 ah,iiU .ui-i! V- ; :11 f.. -r' Mil ..,* I '! I. .- ;. '1 d t.. j", ". '.1{ .." -' *" > -

,1'11.51.55 I | ] ?. '::Ur .- .", .. nil Vn.N! 9144-. li ; .'!"t.I\III? nt.ts-'I.'. '!. "u .1 I i i. X .. I 111'U'I\0 } : _. ;' r'I" I f'1 |o' ,. t. .t l 11' ', ".
trv-, .
I. ; : ; \ .
\ \ .4'1 '. .* 1".1.. I t i .l I... .. .-..i. "o..","*,."""'., I.i.. *-., .. .hl l \ 1.1". t- .'t' 1o tin. 1111115! .. '.... \ :, :I'5.', 'I 1 .I .! .... .: ,'q r .t.t i !1. . : 11 *, i i 'r' i : n I. .\. 1 \4' .: l ". U,f'1': ,1* 4 .4 '. : I! '.\ :' I" .. .1 : :,.. ; .1 .:' I. : ... ,. t. "I '
't". 1% 11 \i..I.! -. ; 41* a- : ,4:1!. .t\\ ii'iu.l-. Hi..1! ..t i .'..j 5 tthiii i'. i t. \: .. : ;.-'.'s \\ :tin -i- !h.I': ",m'x. sM .
: .
.V t ., .,1-1411. I., t5.. ..:t' .' ii. I'" il.' ./'|.J.Jt ; ;j I. I o I'' : : .I \\ ; .i i.t\ : .. i .. '. .
4 .0.. J tMltf'- .' 1 >....I..u.\i' : Ml>It.-. XI Ill .!,l-- ..t -\ It MIDI oljl'i IHI-( In r ::..1":1', I Ii.i ,. : ., .. .. II. l X .F l'l! It.1 :al'"i'\ : "i I

.| jiu.>. bathe !.. -! adSd55ld,:"; 1..\ i't .lit '4i .-ui." <:.il.;i! ot!% 1t.r 1 K '...-. li'i I'tnift-' i I. 1 1 .1 i.t'1'I i.; .. i i ;1 ,: 44 1 i' It. .( ,- i'-f pv fh..., .

lit v .t! l 'a "...,- .1 a-":_.-' I 1.,I It. .. x "i\ -} Ui"( iL-uii!...-. I.i. 'I filjiliu, ui-. l 1.4 ll"|. -i) ut -: :1': ..1.2,1.1-. 5 w .. 5I . I ;.1 1 -. < \.t.. .. < 1.1114. I : h: '.t. ar t> list,"' .I..t| | hit, rt.., .
n. .
'. .r 5155...1.--. will ti'*<4 *t iUtiii: 1....ii."h'. t .. I..tY ....4tn kui-'"', I'J J uk.H-i -, ll' I '.5.-' N -,1. i ./I ..I tit'] "M 1 I h:- t r.in :.. .. I b, ; .. .. I ., '. i 4 x't: t I. tt' I' 5,1-.11:11. : ..' .. 1 .' .' ::1 : .i '. .. i j.t .r tili; : !' .. 1..I..I"n.': / 1.U ., ,

1st.... .il,4r..is....1 t. ...h... 1M'"J.. P4't4, .L.rr' ";"1"t... II..Lrr..f"\ !ii > -U4.-.I!! !.'. tt.ijrcji.ii...1 !I.! Hin F a i.: : .. I n \1 I .. 2! ,! ;' | \ ]. 0 i 1'i.: 1 ,. : /'t "I ,\ I II : .. ,' ; : I"' :\11\ ., '.\', .it, I t If'h' ti.! ...
'
.. : iemit'" << .' .. y-! 44*tinIII' HU. 'Ill*, -ooll |I i.,'. n.Iii. .' .'! II' I' l li I ; 'I. : \i. I'" .I !I -I" X : ,

"". .. .A.1. .1.1. \h..II.T."I'J 1 j>.4 I'.at. ; :11. ",; tiltt-i! S4I.' Is.s'1 1 I I.U' I.1 1I 5t I,i i : i. I I : _- '. I :il'li! "'r thf pr M.. .. ; .

: T.... 1I.t. \' '!d J-.ii'lilxl .- ". 141 I1- i.i Ih.I\Utl"; .I : ,' .. : Illl, \ . 'I I :1 ,'. I ., .n \11 ,., .!" i.... ....
VII' -
!
*I'I! '. .. ? R.S: < '}. 5l-!!,..! ..t'n.'iiu i .,' : ,.. .. i" i I'I' V! : 1..ti"\li"n... I lo.h r,. 1 .

-t.'f': .... < Till_.""... I'i..... '. ..' -.....; it >'o'; '.1'lionM -. .j.. !.5'.!I': ::s !I. !.. . .1 i" !.4 G : :. \ iM -I : 'III 1 -,1'[ i." 11 ; J ,.. ;*!.s 'I t7..,::. ..f.'I I I'//.1"; i I. '. < '' T tT.. !1..1. ..% .: t d.; '... -.n. i-, tf) it t..11. 11.. h*. tti'
t..Ijpo'o.:\.' r. __ t 1. !:1 i" .. .t.I Ii. .. .. ,. ,' '. i. :! '. r--4ht to x1.1-i : lo-l I ..
.. t .\ .'. 'S ( t: lliiil: ;i" ri"! ,1.11 ri i t1 1 : 4'i : ,141 '''I 1, t '::1 'I. 1. : i : M ''I"i iMi i' 5. I.r..t I j'

"n.t. .-...1..1 1 $l.' ] > { ..1.I :> 1I. .. ,un1-' 11.I; Ill ", "- Hit' I I-' '' .. ''li''! ..t' !ill': :. : .: I'" !. .' .' 1. 'J : : i.f I I1 i.. .: 1! !I' v: "L. .i! ; .: :''h:," I.I Irs. .! 1! HX tt'- \
a
fplin. .rat *.J, a .. t'.r" ., it t ..il.! 1'1'1,1,,. .. IMUI.f.44f, 1 '! .,' : ,i". .I.l .1'-1.: i ..1...1 ,: ', : J ,' : 1..0. \. ... / '' .., t. : \ .. i I' \4 I I .:I: :' ,f II l 1 L"I. '! a't I'. '4.. s i '!'a t lyr,t.} .

r hauJIwr ..' -e- I! .. ,1.! ii 217 ...!. "i N.VvrL a tho 1: 1'. ," ,. 1 \ '10' .; :.1414 .iHI 1 : ... l I IV : '. I : \1! .. :' 1 I : .1 ,' ,. tt ''t i 1.:1 I' it 1'.1. r:5 t :.: S. wlujjUt!

; # INf "ii-.ii i 'i" .' i .' >--4'..it,m" "It tt_ ; .' .' .. ,. .: : : .' I 1 1 \\ l I' : ,' I | ''fk'.t 't .

"1 \\' f.. .I Kl.kl-N A- !'oH'\; I'illl'l'l': I I ,t p : !j.I.j! Hl-' .'.II"" I'.II'.*. 411 ll I lit' t'.i j I t't l U i ti, 1.5.5 j | d' I '155! .., I fM lflOI...\.lll Ill't; ,!,--. III i I r.I. .."(. .' ., : .\ .. . .,." ... ''v i ". i.f. w .. .

1d4.1.1'wy. \\....*i ..,15:11T : : x I'| 111 1 I"l t-.' i.'. "0.! I 1.1 .,. '. !t. >. '. i n, I In 1 .I' r .i ., ,' III '<. rj "''l -. II'1 . :, t. .. it, t .o. '4 .1 'Mill.' r5.all I1tr4 I... {.t >*, .

ALT.--lit .. 'f' i I'.. .1 .1.I .I'! 'S, .1, i :'. ..t '!, ; . \1. M 1 i' : I .,. '. ." .. I' -" .1. \1, I .1. .
1"
J.,7 GJ" lArrtlSwI' JU" I 1 I.. ." .. "" 'S: I i!. M 1. I I. .1: i .1 1. .t. ". 4.
!J.
4iyd anJ for ":t "
-*' I ,
.. I"
'
r' \\ +i. tS.'1 Ii1J; -, o: ) .
..
j *

,


.
4- 1,
r

.

". .
1

,
vl

_
5
s_

Q.l.o.. :... ""' .
'"


? .t '" 'J. _
.' o .-
I : .,1j *".
1 -


to r


rw


_. '.
__ --s
-; -. ". ... .,"----- .. ---.-. _4 .-' __.. --AI -r.rr __- ._. _-:-- - ---. -- .

d LATEST INDIAN NEWS : "I It it i ( 'I t:1 vs i u: 1' 1'IIGli': (. >''-. -f c--"rcr.1 Mini- ;-, .. -tiiu-'ii- -! n.J t t 'Itll tlltl :: lire.I. 1'll/\ }: !. ( ( u. .C' 11 : 'I.:4: ; :1
.I. .
III } lEi\I I I N r L.IL\ < II: > : '. : tL ., ., ,, r .9I
k - T.\ n : ':< .tlJrrut1_ I b._' the J-.tli-tn v-1 tltin t. uV.r; [ 'r J 1' i s : tt. r 'r'I. r! r. 5.. ..' -

i I. -i.tr .' .. '.. ; .- ii"it.t 'ci r.a'ji v i: 111.41 o'\\.1" t rt : tkiiS I ., "! f l..
:> .
.
w .I- "I i :1 SM,; t r- f ".> t 1 !"i\ :, I '. \ 1D"r j ... .: .. I I'' I' r."< ...., 1111 .. ;. t I
i 'i''uti'j'i:
!11OSTIinit.Jr..l'1IIIIh; : 'tll 'J Il.l\1r. .1 ; I 1" ** '' i" 'i..i. n ),.. II-M, .t. ,1.,1" I". .r1. I .'. .1 '..:. 'tI/ i. : M.' '. t -lIlt.r )

.. {-'I -, 1 ..t .!iI "t :. tin-; |l' .-t !. N -!i.iiatii. ', !I. "i: ;. .i"' :1/ ...,", !l ...t ,II I.1 ,1'_ )U t" |'ie-.r..4' A .' :i ." I t.i; .. f'1! !. t.ini'uol '*. .:, :.n'. I.l.r:,' "'I.h 1 1"1"1.1 .i i..rll". ,,1 LI" .. I" .,', .. '\rt11.e ,::" '_, -s...in; fait, 4<'

: tIle "* ": r.t 'Irn"H\ III .III:.. .! ,, ., i u. !I\' .1( [ ir- *. t1: ;, aLl.: art thr 1t.l' I. | -h..*-iitT4l.t ut h.. !! 0"i4i ":>- ;
r i" nr"'u! % 4iiir !
.I'I"'I I flail tai-: ( f.\ | ; I" y
nt-i : 4 <
\
t ;>
iii'-s
n t'CHANGE + tii'-t u..|I. 'iiiVtt! f .n-' i 'lit*. Nb... the r- .1 \.ar. ;::11'r,
TAMPA r1.'ORtDP j'j'41.4 r.I ih lath I l..r :
|1.
; I |
I. I t l' :ll.ld.I.1 I. I the :. ..t I I'i. \ at t t. tat -i' t*. ".i -lItUr.l. >. 'i

+ -- -. ..- 1 1':', "-, tll.' I .4 |1'11"1.. >-:. -.4 T'U'I.lir.lfN !. t.l,rut l.t ill- I .a..1! "1a-. I.r I., ir .1ltfrr Ijt.t' Ir"Iu U.I*:1\. Lert'l.\I :' u'ua. v.i[ lu.! ll. 1..1111.If f .11111\'"' w.-i j'rrtr itr-l 1 {..-1'.1! f..i h.!.hu y ''., '"""tf"IV r ui VjO'/ ,

-t.fr! it ltj'.p.. .1r.. -' '- -;\ I y' I. .I\,-. t..t-: l th.c.i.., .I pail *101. t UIH- 1\'r..I" itp1 ':I.:.a..u. 'i MJol.t..1. .. 1 "C
) 'I.r : .' ?*' .rh..r % ..0. "I'
UK IttfV +-t US li i &z-t rt. ", .A lea .
R .'""t. X I' \.1'II-I'I.--!! i) ... /;' ll"d. '1 11 il.r aY. 31. rttUPb. 't 11-r1.Ia, l"'tl".ILth' ; :
l.t. ti'- .
: \M)0 < tJ > l'\T\ .. ,1... 1 ..tl.t.ti2. ant t! 1 I /rt l'I.I i r tL. ..r'I .
.!t. tif! r : .. '. i : : 1 'fllI..tI fat 't *"a Iitter..1 I -\.t"m ,1 "* Ib '.n*
'I'e ? >r ro : I'' ar- } It' ur : tui':21t j .' : ,t., tfi'H <* I'" i'fi ;
:
ilt i:.' .. I d. .t' ., jtr.tjj'i" IRV1r11. o j '
i !
h .
TERmS The 1 i 11 \\tlll ,. :;iiu .i ] t.it. .r ..il'1 I ii'v .,:i t4.. i i ., tulh' Iht'fl"lllll'I".>\dllt"t. J'uJd.I..trJ..tut". :
OF q '
price t e 1 ;; 1..UIl. : I. .1'h .: .i-l! 1 t'i- :. i .1I. .... .if 11.) ('.. t -itt.; t brail \ r t./1 '? J. t It3Pf1"iU'l ivn\ rtr...".
r- rhr J
'.1.i, :. 'I '. .,5 t..lI.i. .fkh .y-t" 't, -.1111..11! 4

> Sbzcrirtisn; I" PENINSULAR }is r.rVr'O T. rt t.- i--.tr r. <" ht rt.it! toti'tti' IL.-rtrnii:" 11... a ..t. '.' ,..'I 11'1 j.t, : 'i,. .. ., ter I .,j... ii .< t'i:,1. <>r'i"' I-jitl'tlt'ttl.'llai'X> !... t 'lit ii'l! >.t'i: .j't'M.r..1 ..iti'll'tl' til'I ,.,' .t.-{ : i i in. t. S; (I. >*M "k.". S wtrt .:,1lrlltdtil' :. .1'

'. 11.,- t Ii jtu.- I I. ..! .J ]I'u" 'II.] i.| i |k.. ,I'-.. ., | 4.U4' j. .r- i'bi *H ... :." ./ m.-l. I or f..tr" i>r > t.t\Cht. .
l e J.
.. .h'1 1 irviK nl' : at .. <
DOLLAR per year- mva- c. : t 1 .tt. : dAt. I \.'ii.. .htil! I 1-,' .'X 't'-L) i't .s Jirtn t.t :, Jr. "o-t.-I..I! :4
I".irt \ ;i < ,, .a.1 ,:. u:1: -4'l.r-' -f..h td ih. tf. 1.r, .' N I --retie .
t. : -
<11. raMv! in A.lvAn ,c. .ff.LV ; r om t'I n' ,. !/. .'. \' .. ... !11..1 .r. '1" 1'.'... .1.) ,it.f = ,t1?,... .'< ifl-. n.', .' ... .....t, arts .ol" .' .... /. n rt.-r : t J.ataN."nt .. ,.. .',
I 'i t1 .1. I" : t l 1't' I'f. j
tw('i I )i .: i M t 11 :1.: t '.. .. 1'1 .n, 1 Jt: . ...1'i rat: .. ,.L:.: I' Ur Lin to. : [ ,
Ii ,'\ ( uni! th} sait.i. i' .f tii." r. VitVr .:; a'i'ii I'1. .' 'At)i U: iu'! j '
: ? HATES. Any person send- l.41.' I ii \ t .i.., .* i' ;R.. .' ..jI ',. .:, ,," .t j-f. .0"1' .'it'I!" ,' 1 ,i. :: i'"'' 1t '11 n' "'4r :t1h "t4'i 1 ':. r': ':., t t. 1 I .uun.n.. .t .it w 4 11i1tt iJ

iiancotapinied air! a'iv Inn ti .]. r:1..I.:' \ > r\ 1I.lItth -I, .ol-'i (' tint jijij-l-[ j i I't 1 tt-'r-I II 11..1..1) -sacra. .. :.. ... .f, t ,uu..r t "U\! .
v If: : h \ :"f" \.1. t w th' /a1 'I. I I.t I.'I
1 \ If
Subscribers tilt
irg S3 tb* uimes of ten : ;i'tt* 11, li,11 !b.' "i t'i-t IU.1: ;r tu !i.1 I. l..ul. 11 I. w-1.4'1 I .nsC I
r. 1r .Ir .,, .. rhr 1 1 ii..tiii4r.| ijaJlt. 'd Pt>tnti tr ., .P'" t I
l .. ,I !l-v vK1cit.t t.i'n: aill J 1".1. tin ,! n'' .if tSi- tin fr--'n ttit
cultl M- ln\y .t i 11. ..
will be I f'ail, .. h. ,{ flu IMIK IW 'UUIt'vll.
f by 320, 'I Itn i ..n .11.d i {f'' :i .1.I n ( : P'rJ.! h., /:. ii...t i'. tl i. j rr. -. >.t { .i'.n..t our Iiej .
\n'n .
; ini i a:1!! !1. -v! 'i'n.' tu itiii'.rn'

tkd to the me:imsulart' one year. :lr, .. j 1..r:1"11 ..f it n'Hii; 'ily .u.tll\'rg..l! I.l"Ilf .:=' ,Itl", ",,.'''I t a.t, ..t h" t ''.j..t .ro r. '..1f .' .-ji.i..ii .,'t f $. r. a.til cm-ii.I' ir.ttr. ..a tlw t L4.IP ..w. \.t., I I.'I'!.. III' ..i t.T :I rttsI I '1IIt.\ r t., ."' .n.t"". '" iii tlvwfi' t.rr'. (ati. N i i1t.lo.

" ,ti.nr "> it : ., ,,"'. .,, I. 1l't t.t...., ( 1I.'t..t..lr.t "..III. wtl llot'lfaltI'.l\t. ;. j 10
li.l' ..- as >f'.fltnt; ; f' **.% a fray i':.ay" ul ,I'., ;; ( "II. It.. ":n'.I.' t".4. 111.r. ,. 1'.1..un.,0 *? C
7"or "I II" "I.i,. .. .it. h 'h. I .. .i.l. 't rF: I' '11..1 I itt'i; t? i ur, : '. tt' ,t.: ...1"I: altar. ,!,'1'.j"'I.1. .. 1111.1a.1 .uU tN loi.a n'! J,.hrtlb .t..1.0. .

fiOTtrr.. ( :,?, ., .,.. '. ,, ,.r ,1."c'! '. l..;::.r, .ll'1tt'I I.ti..n; tht' Tu9'.a jlfjl'air- ="lat- .'hl'r'.111'! :"IN .'Hd I ..'.' .'I.r..f ,in.t4 .t i..t.'. r" "I'. "".j rlu s..1} x t'. e ,1 I r ', I";. Ln& .. t o :1.. 1.I'f' 1'.lI..t. 1.1) .trrt .u.i. to. .erlr'n r .

,1 >lliji-h. -1 (."!' '! : .. n 1.i. "li brl |I. ;het! .r"" h' f '1 inir{ 1 .".t ,.,.,.,." 11111 .

t.t"'tr. ti r' 1. ,'. I '1' rl.d nr .) t t.j I ;.- !1RIi.; thf I .,JUt r\' tilj IIlh.. I:',.:..": .) ,*.i.t !r'Ir, I h.' \ "'; .* .. '''I I... th.. .t..hlil I rr,.t.K:.t. s q-I..I4..ir 1I I II ft.r.-i. jn j"iti.(4: :.. !f. fO'- .|. -mlt tln.n,ruu.* -.'.!.r+ tUrt i K wi t..li \Mv,. r..* t'1' 11 t'-j Tat..tle f

} 1 .!. puijit:: .iii'I < ). in !igN. 1111 1 .pa." nlthe !10"1! !; 111 i" tta.i i! ,;.. .p ... ,..- .. ..t'tr ; .....111. 1:1"\ th.r' tui !h, 1tfli
fit
iff0 -r P' u s 'I ::1' i.-\ I 1"" .". '", j t' r"loRh' 1 "'I II,' 1.I.lre I n.lItI..lhl.I. -; 'I lift ht !11!. NY'tl ,tMHntn.v! .
'" 'T fK' '* .r r ',f tl. tin- .' ,, '.', .' .'. ..- I I. th-- \ttAflIi.'.
01 lor r |.ri! : .... iln.r..itl. tr i 1b'J'rl*t. fl>rwk" Mld i : t: ) r r r'f'-i

. 14tr1retrry"/I rif. f.'f. ', ." 'I tJ q;i -, iitii.- 1 ".tllatiulltl. tiHin-d.t. Nt-;tr- J,I.., ?i II:. ....nul'4..tt .,I I..- ...r.1 i ;u.,! .. t;. F' (1':< "". (I'4t.1'1\1. ;i 111 --\UI" t. ,,,t > U K.vT I Hi- .uf..i1.: -ut... Vutri$ J.\ftr: "-. tWm 1'.III't.rr.. ut. ate ..s.IJh"

11\ try. f rus-ir \1.0 ,x& tiniTv.tntuc + 'f rt:NNitltnlllv.l.. that ,I... I IIII. tGtti.Li hh' u llr : I' .'.'.it.. the i.ii ,1'1'| 1 >it it tuturi ft.!niiiii.tr*li"i 1 t,. t A' .1 1 'ull..n.I.: '' ..a r.. IS-..: tat r' .' ..n.lIt".n. t

I. Jif! t:1... I!.. "I 1",1 ,: dlt.I..1 liu-li I Ia ..1 ,f. .; ....Irr' I. rF '. fI.' .' a.ixlr .1.I' .
, .1.1..1. a'II"II. i ia ut.1th.\ .- "\n., .tv'| '! in \ jri-e in "ur "I
Tn111eratic) Nominations. w'','titl,. rr.n11t\itP .J. P3it/r t .t t I x4 Liij, I.. ,1. .it .,.1 .luu.'j.1 t./Iir<'j- ,: v..' n.n 111..1.) \ r< liitnti ': ,I"u..i.. +ih ft'rrici ".7. .n.ih/a. xul....1 1 I" 1' II' h rr..4'.t.l..1 t In (t'.t tR>n *.T t. M ..-*'...'' .. T.tI"I.\n' yrrtf. .0 .

I--! : :1-1:1: '.-i'i\i.: '-,i:.I "%'vil'n.vi} ,! with \\ ..'..r tit *.." i .! Hf ,"1.ln.\' 1 '.t "' 1 t-'r' i itt. -"Ifhirs \,-iH) '.- :...,!t": !j." rt>i. Tur tr.j. r.il I. ,, r,ri'in-t.l ruC' '..f i>' It.." .! j'm.1 I 1..-t aTr'n. 31.. .II' gstr't

r.1 ...1 ...!, ,t- <' r tilt, 'i'i .iii.-4 r (t. t.i :...-ith .. ...it\ .,\.i.i., a ..unlii,. r-I i"1in .!. aUt* ;: t: .' c. ./, 11..1 : ... .1} w. .1.I.t ".t.." .t..t..tI/.h'.
.
J \ 1:: s Bi'ciiA.xA.v.( I I \ \ ;ri;i. iJ Itcin ( "it\.1 1'"I, su a'> !t"" .itiri.iii '} I .|.r.4.i.i>..|t. .,1| tli- p'[ itj'l., .at "k. a,,', inlu!. tli. *'.tli 'Pt 1.Ntlru..! y u. 'tu>, r n. tlii-y rn.1' I .I..r I r".i"l E.: tp't' "" "t. .1.111'1\t [li. 4II lst1it1/1I/ 'e tf'I."nt',.1 t.. L.,.* the ,

: .....1 If ..1 '" I t'ilitt ., tixsu AiTi-i l I. :. .'. ij'fut I IStix in -It '
". '.': it.T t"I,t; arr. .r"1 "lf i''IfP "i.h M.itt thit'ni; .|. r tti.- ... rr '|p .i>a. gfh 5 14 (j.a % 1 f"r I'.s.tm the t .).n' .

.t )1' '. .. ., i.t'. t.f '' .ut it'l'-)itil v nifr3lt ,iItt.-.I l ui '"'f u" ".'/ .11 ;. t ..- |, "4'' itt, .' unut ,l\iiix f..I 1 'r ll |jtwlj.tnt ...11.l ..'. ry1'.ro.. n. pr. ,ne.w I... .h kt..r+, .:t" t t r\t.; ,.

P.'f'"t I* f. '.fi ;....t f. l"nit( ::1 tnw.e. ; ,"itl; ollw'r ...'.; .tm-4 ,.1- ; ';. lhrt. "''r"I..ai. tli-- titt-il Miitv* ainl th" f<"t
.t. .' ..,.. .1 I thr .I'ti.irrrrr pt ; Vf 111 f. [,nth !. r ,.i ui..l 4Ml. f wta.* .:1.
r 1hrr. not
: ( .nl This oJ.J.I.lj"'I" .'. uui : .itii-.'.II. \ I d'l t.'tit > l ir to\- 't'" m 'r .ftt".1 th.1.teitls .
: n rln'I1 U1I:
v'It'1 : : JXT. r. _
...t'UlH1'rn, 'iUua(>i. \'wtt *.. ti rr .'>:. t.' ."." :It-'t- ititx ,..rtl' ulur- wisp-! ? t }.-' iristYtot, .h..nl.-t.! I I.. .1..l rii..'Il.t',4. : n.r, +tl'i: th: ;" t'IOIf:. 't- T

l J..1. \\\ EC: E 1c11xty : V1\lor. I.! < tur c F.< t 1 Writ tiro; (.. -unttvttlrl J, I3 1[ ..tll-n.lilt- Jlftil- !.I.--. ". .1- t" I**!'!.* I"I". -.-, .I tt1i \n i.i: 1)41') L'i-'".' .drrt t ...t. thit, ijutl r ,t..r 1 t. i. -. .i.t. ... !!.r. :0':", 1: 1.l f"I .l'.I.T 1T 1i ,..l.-t..i c tS P I t'."'.. t'\

.21'uattt': burhtuz tltr'nr il illl' "- ., I tjl>!. tl.. .ti .HHf !..., in- .4] .,'1.' ;.1! '"f. +, rt ..u.un..i'aii .I 'r..i\1I a'tatlt u'l.ht t. I I.. ....r..ill. t..d! N ,tl ."..1..1.r .ml <* ,tii',.4lt .''I.ar!-.'n I'H"* --' t>rjri.* '*. i |
\ V" IIi t
.
3 rat R"TI'KY jOO ; : *'n 'h.I"H.d'< \T > 1.1.| _Y ,H.,:r tkut n.f nlln"sP.' .. .. Sr ya.lt tT" ....'.'.1"\ ..iloiO' :'I..I.f l"oJ 1'1 'J! h..t"f' ;! iu::11 I .i Anti '[.n.l."% :ha t ," ,' !. ,f" Hh' hll." r'f 1 1..4 f .loti

udl! ovt'r.ha'Iriwaii i:. t...Mol :t r-,'NI tlh" :,.wri'' tin* j-f. -.}"." u.% .-t 0"1 j I">" ': '. :i th- j.-4.j.'.-at hi/tn, NI'If-t, tl. m;'<-. "-t* RUliu "imj.r.f. .Tt.nMU! ; 'L! I .1 a..r-r | ,._.. ., ,,\.fn'f'.

-nt C\"In .. I TSII "ur',11oauh! .f tI.t) Ijl'-I'-'i iV'lltliT .Hi.! '\'h.1.t.) \. Mi' .n.wtrx ".'Ir ,.:. 'r./ -i iriH *lire Ar.w'We'V *t *lt ijHifS: .. '.1" ,. ,:.1. ', ." \
oil arnraflt9urtiir 1i .. 1 *,. .% 'f .' .1. ..1. "n i"1 u .* ti.v: r>, T." uu..nm .-I its ,
t : ; ij..i j t 't'u3r .u ( | maMitjj' rttw ,..iJ Our r-5.'fi }"'!i. x ui.lit /:- !% /. TW! I tt.1 I"" : fort

: UISUS s. rertrtT :11!,t 'eulaT 1 pro".1! th J +' )..r.J..tl' .y,tt: ui I tlc: t. ur.., I.'I.r! I.; \ .',. p.r..uitit: tt c .rt.. }.. tvj-w.J ii['.>n tlis jnt>, ifU.f -ii.ui If.; '. .-.' 14-1"T.' .. 'n *. .1. ." .- l- II I Jt.\ \.f" .I. -

t f .1ai'Aull C.IUff1./. i b. r ""i::. )T'-r 1 i-iitMn jMcm-is, Iittntqul)" : ,'-"'.- ;. "; 'U- .--*'". .' ;.tHi i -''xns ..: I 1til, '-ii''a t. all niiii.'ii-. ainltl t.'t'IIr1I1&j'I.II... (r""I''i, :r"1I'II..-:tt.e |l.h..1 I. 1 UM' i. Htx. ,.! !* *, .t.I. ...

I h-, : ;. 1\ \ !' 1r',' ., ..-ui It, t.tnrtt, .,.! Ij'titl thl. 1,rui' 1.1.i. I .[r.:i: .nv I .fupiM.x} ......,f>Jr ,;-* ** it <>. 'N' 't. it.* r .. : t 'n.isr. .'rf"IUh'[ {
1'S ... t' :' 11\.1 !tlrj.;t.-.el 1.\. thy <-.'ititrv* ;:I.r. -1.,11 P! ).' )11; \ I'V \!.. 4 1..r .t,,t.f""' on'. ._r<, ,,.); ..f'I' .T'. ". ."'.I' 1t1.1 11I.t..1! dI.! -.- t. t-in_ ;1. .t ltlir, t .tat !

;PhJ.1. !11-h w.:3.11 hiIi.] <. ,- : tI I 1.11 I \a\ ; .It" ,I.t .t, i. t. *c. fl" I .. '1Il' ":.a'r. I Hi. it : :, .*,i-. ,.rl it.-t .,.t t. )I.. ,M i a I'ii s I t
.1-0 .
; ; : sir ,
.
siosct: s. 11iit 1iI1S 'wtt 3 j I ,I IIIi1t.t1l'. --1 ,t" n' rH"' t,'-ti.''.. ..t.. '11'I it.ItTIC'; 1. .tll.i.r'Pilil.: .! r : .r"I.t'tt .. ... .t.,_... I '.a!.. i i.-.. : : 0" t. 'drtwr. 114 1 1.11.. f

1 J i i lit HU1'a.;<-. ./...- .il'y' tutl.1 n 'r r.'I-i \i I : L\ tt: \1 J su.f l trlrt'[.lrj1' WIlt) alt r. h.AR. !l..h"vl" II,,. *. "a I.rah.4, tli- "!."'; ut 0.i \, )I.:.tr.., -li...it>l .\1'.1.. .I i. t.. .

J 1 4YdekrMt -trhrtl.. : .. r.. i .I .'t i' I. r.O' m.It.
Lar
: Y
j II\ I t. 01,11" Iitlir.l 'Ii'1 A \\.it a. .r ns r.t.4ftt r \1'" \\/tl. I t ; + r -
I 11I ai-.l t.i'. r>. I rF ; !; 'fl't I1" \ \ 1 ;41. : i ,. .111\! t\\1" .i It" '';.). t'UI. I -!hestt :i i 1..rttl.nl..I..I.'lI'I..I: Jl-1 I n!!"'II'11.,;. II -t tfii- 'li .i Nn.k \ .Ttt

,-I 1.U1%)Iw. --1: r, :always ik.ii .u.x' v ,.!' ..lu-u'iLtv: .fIC ,i''.' P' 'IbI.. I.. far +.. th.tl (1 ..a.. PI.. I'.. r "It. t ,. _. ,''r.11., i..; t d.! in "' ., -' ..f..l ... .f "fllt.1t. Jr'.1..(. rl'i tl'r' i.,u.

1 .. 'IIL: ln- .I..o.! tr%.:. tr'hl" I I .!. rt" l ntf r art pr.!':'> i : .1 II'I ,. ,n'J t e : '- '. t .t.I I tt. .

-v .. (A1.L, ..j tfu\'at +:t'Hwt ; ; tl B7Il,!. .1 1 i.I '. 1,01'1 f/( 'kt.u. '*.;i ti>4 i i"K..J t rtrfliU sail ""f1flflllI1.n.-r ro.'st I ,. "oInt ....r.!: ..'. *!':,,' '. .' !I..'wl1'o. mHt.... ,

MlU Iv'US \. .:;.;; vi I.c' '11.; 1lerirHL.t I. ., i it mu-: i-i tti.- :. j- >. t:i.Si i. 1"\: !. ;!I' Mi'l I Ulit (.t.nv -4 ,Yt talk h.ir.I'. tint. : ,. :,' .-*". "w- h nn I\-'f. IJ..1.: .i'4..{ tin. tin"tit int,nt .11!... I I.'s. .1 1 I fI m..ftn<* fir.

? :I'.V: i f lJ t /th\ 1,.ss3): s ,1,1 fl ti..t it -.j- 11\1! 1't., iii.b4i'.j' .,. '.1'.t nd..1 'tj ..1 h. ." .' < t h..It" alNi I'I
\\1 1. K\I-a: .t' .1..k..n. Ii.! 1 : nr owii t.-*V(,>t..4 <,% i iA i :. h.-r! in I .1. I O i t
4 itijty. o --"- ti.e "irtiiS t t4;tt"n I. n* luitnl f """I.II.lil..t. -.tf 11\:1:!! :- o'li'fli I t.1..i rl-n ,!I. f..1! t. .' I. '1' i .' '. I fe. I ru.f, ,0eAr.'

;- : ', :Iuca:11. Mtwithtlau
i..P :i'nur r 'q 2')1ft.ul I pt., 1i j 1 :'nt.r iv I !I'.*.'. i u \ .t ..t, "U.it II r ( t.( 4'lir .,\';'!"- ''I''Ll''I! ( %'II'd!' !!. "-. .. ;, ": \ 'f.* 1 M'/. ./iI .
1411\ rrJ" i1lt S .11 ily 55ii.uch in.- t wcj-i.t':% .t.". > 1..r I l"ilitf 'liwi'i wl ienl..,I t .t _M .' ..f ..-tl"r.\i..iy' i.tY ..rt"I.t.

S j! Ail I"! < r ihitijj-." Uv-i. V"ht{ I. ) tt ""1 I I I I- ll"! ;i' .'f '.'Y :!-"M4J4it ; .i *.r".!".f!lit; li >it .., j.... i"i. j i iriiw;- a1n) i ili M,.i 1:1: I ..trh'it.;It 'w.1 11,111' :1, : ti...f', \ i! -I \f.K\I\V f I I'k'.l ,

j}: fl. "Iawf., (.,.".tf/. I", : ,4i. lltr 1..1..1 \.r i "',,I""I..I'.I f 1' i .s:<"iiti'r. -.I.1 ."i A .tii' >;tii.n an! r I.'." .! t, ';ir.t! r..'.. : 'i'-.f: '':r Mar; -

_. __ II ir r l'I I ti.gT'a- in ii -A. ..wr itjltiii.i; 'HlrtbIJ.I I ':1h -I..t. 1' '.. :,'' Inrtt..'! i l'v -it 'I'f. t lit!"'* .1- :Ut, ... i-r \v i !II i*. >I tt. jt>v tti:r- ,/. .11".1. I",-ItI! -'. UiB nt,'r'.1 l > I i IS' \1, .' .'

: tad1111;3".' ''X I" l '"-iii. 4LI t'" ;;1..1: iV !t '. ,, ..., t i'I .:;.1.. aP.In.. ""'rt". .4
"! -
1-ti urt41 f. It"r f.\CHlIII : 'I" .t. t 1.' t..t I .. .
I 1i, I
lit -ortrr! 1Ttft.. tl mur in'fiutJ ir a ; 1''l'ul.11t..u.IliJU t&.I: ) at i iiimli.: a-tl,V '
>
: > "- ,' .
.
r \ !.. VP"-. r..f.J'; : D>'l '1".I.r "!' i" "'." ,1.,1 t h > rat nI"
pr p
\o la Jr whal is talk a STiTL KltillfS; !!, wiivu t4.i.ir.--l with tli.il "! .'.L.rut it' ". >ni>. r.''- < .,'' 1 t.-:.':... 'r th." 'ttiur .11.1..1.1 ,,t ,, \M5 UI V If A NA4 '.. .tn.'T.v. h .nM-t 1.. tI. ".'r,.. .H.x t tl. I !H 1 in t M 1 \ 1 JT IG' \ II T I ( 1 V
-ll.l'.t:: 1 t .
I B-'JIIl'l
.'tti") t l.lt.'l :!" 14-1 :' *+Un 1 ML !t 1 .,.1. "" P.:: .lurl- iliri Ml."|.t ..t i)'', :*,.'.'. t..1.w'. r. .'*r't flr| .f .. .
X. J/l..lt. ji'l'lt.JIt'J..d., Q. //". .: 'Wi !** t r- 1I ltfil 4.1 HK'tl "hotUil? ri''ul: '... i .H.. I "i.IM" .II I : t."' ; L ,... -II| |..
r\jrr., I." J.\i IU.Iw f .}. W i: !U .., .- 1-.1 !t, ; -. ..1 i ,'a.IIi..Il i.. 1...-.. l+r. -'< '.t. ...t..I:.1.,1 l i : i : v :
.
4.amis r t'.1 1/ ,";'t r, in 11't) fa T.4IHlj; :v will} fV,'tlll:," h', .J.1.n lurl t..w .r..i-r l..h. Tr't .:> i*.'. 'I twr I t f"- n fleas /1'1.1 0'' '''' '1 ...4 _.I.!..:." r I .: t 'I ., I .f.I..t \\.1 ,. 3V'rlt
j .}. .I..::1 li.* ?,' i't ti!n_ Sire ,' -' '- r. i.,1 t "la1. I :0... : .' f i I :.t .,.:,:1. "'1",r" ::1 ,
11'1. h .1..1..111( t' '" '
l
i 11 utrn.iIrr Arrth'uiutlil "snutt ... "h'! .td'" I'S 5 ) "" nn : ; r's" ,. .. .. . ,. ... .h.-i,
l4.JOf .
a -1 utlt: It l J, ..' Ml al'll. III I. I I" 'Hi'' f-i'ii; M nr .,k jilt, >'-11.,'I o l;. I 'l I YIp.al": .t..I.;,atr a r tor. p .I.\.ft"l'l,1 j L. If.r : J.1
I fall tnd".nr th': !.-.< "fliii] ,"n*, and .. Ui I' 1 i 1 .It.". .. : it .tr. I. ,1t"1
4n'j j 1. I : p--.t
1".1 t"I
t natahv l : \ \H11I1' ..
t., tt\ur an j"v.ti.jn. +.1.I .1. "t. f e.-i fi'i' J'I'! !.r 1" trtnrul.l. It Ih..t! : .,1..11\\ to ,1 1 1hr
# j ,. at. ,*" t. rtH' tI '
fi )
rft4'i .1 j ; tT
I,r+tua I/444.h SB .'t ia> !I. : xj'ift wttl" :1 t. 111.. jr. ,tL-4i.r 'e'v t'\r r
farllirr sad lit: I am: l flat i\i "a1Ia .r' r. 'in.a ts.. "I th \,11..1! nt :
ToUr
t ''N.t' .. i- ln f jftrt"siii! i t 1. I I '
ir T> : a : I ," .t.d.bir. r.p.1,.t.t ._ u ':.1' I It ,. .!
I a.a .
.tl.o..11 : .
.1.10:1.111) ii .1
ani ).<. >!i. la'I"o! I' :i "I .11"1. !
+ a SInE KiGlITv! ))1'lI'l' JaT. / f. ru e- .. rt It I it. .. J: za:. I .t r;.
t. tin .- di I if tin r : r'a
y : (prr nt >x.t"'s tt.u, :lu 1t. 'o.ohl "i' '' 'h .\.t .ot nn .
.. ..,kw d... ; .. J 'hit Ii. W. i,, f ,.! !" rti .. hta 1j .. ., ,. .
.J.r:: :iTldjC .1: r rjt. .n t., f, ,,.,nit, lsCt utitx 4J 1'- 11"t tt4 't>gmr\ l Inrt'trt; its ,,'u. j .tft''r 11; w.if J nr .. ibis' it hs. i_'* I *,,,' 1'.u< V ,* i'.'tlUvi-Hi U*. } r1 -
.t..1 : -.r t it.' '-
'hIa'- M Vii[| -." iti > r-
'if .
CrY I'rraid.n-j .u--i.: ...wC1.! It7i,reset .n.tK .j'-.t-1 h ..'f..l t.I'. 1pU.I, J'llh. I I.,... 1.1 I* J.itiA l : i\ .ir>I. P. !.! ." .ii-, ."! il! .*-.. M---_- '"'. ." l-t 'h. v.t NOT ICE.

r __ '. .. aill.r.-e I"'d. "il ; ..tf."I..il mv .o-nabrIjtl''I1\ lit "''j'( ''' 1 1:. LJ.fl..f1.. .l. .t 1rrt t. !'.\.I.... .t.H"' ."t 'i'. t"' '",. \1. : P.' .l.e. I.l I h' t.. 'ij
t..tjLrd.lI..n.'lIt. tT i "
.n. !111.I.t. '" tii.il >u lli. -.rut ut nit > r .I. .. II lirt .111. Ir l'...;"'ir. l-i iiilf-- .tnrt- .I'r.r./ -' 111. "I. Hi-! II. -I fi,.1.| t.f l'r.t..t- .-t II.G. L .. "*f H

< .on" Bltu"'II;. .i. 1.1.i II.U..l.1} t r it: ji, .I! tii4ui'4 .. I t r.....I.r.! t.. .U-'li/rf. n> \ .I lvvfrlt u. : "*f>ii>'itiy N- i f'i'. Irk A* itnti .t-'<... '..lltx. f.f I.tt-r..t l A.uiiii| .* r.*..n i.n thiltuvr -

'ir a mri it tr a1'. .!In .W-.i.-! .ti.trt" j jr 1'1,. nxiiiitl.iHKii-.n., -. .ar ....'t .. ..t. rrl..hl! :. v III fl.! t I' r. .f 1 f...". ..f I:..' .I' I pu". 1nr ..f ..1.1 .uun't .
Our .. 1.,1I.i I. tW.'II
Nt r -l : ., tinr, l'- -ri .. III ,. e
in an-1 t"fviii ii li.' Ti..UI..I..IIt.rtnnl,1 i
r 'Lh'p .
{ j.r'.j. 4 | .
IM-IV .
; I .
lali.11In.J. : Jr'I! .n. .'..,.tddr ,. ,. rn tier ...n..1 .j.[ ;

13 Ian ft: 'l:ir u t1... j J..d a j l h.. ..!. I I', I I.ur. ;.:.tl! t. i.irl *.f war Iii. 't d/a! .r.o I.-lint'thV, !t.r4 1.1. rr't .! th. .rj..pi'Iii -. t 'itll I.! >iiiiuii r, M I is"II..i'H,. --tit. t-M'ur.. ... tb I -t i .1.' \-r.-! .. n' .rjtt' il.
.
-l 1 1. .
tJ' til' H..'H-", I ll .I
', itJ'lI'l.llflC. 'T', 1.", I" ..... .\, ".1._ '" 1.tltt.I", t.. wlr ,(Iii ''.d' N ,.t, atin tti I ; \.ik-' I 1 ii '..* ".*. w" .
.
rf h. Ili 1.\1. .
Jf't!s t ; II n t. ur. t. antuitry.. Las i.jft.44l MK wiirlr T that I *.. .'I.t I.. il. ."ii. {'im ttiIe '. ..1 ill .# .
'I' .
<
_
.1 \t. '.U'". fl,.) ,."Itl 11..1 I 'I.. .r..1.L tkrr -
f t. fl' I nlli.. I. r-
.: ,. lri .1 I i "
} tn'.lm: A:4 .r.aUl'lIt1o: t..r t.ttL! rug.: t Iw' I a...i|111t tn uiiil, .1.j l wt must t ,1I&k 1 t 1i Trai*'lB., 44. I 1a ; p7inrit I I f "; T'1' .'li.drit. '.. .trt.1. .': "'I. I''j'1 ,
; r : .
if. S. I i.-xi 7i"
1.1..1} fV I .. I'l'IH V T.I llIM |I'iutln/' | 114 : t r, '"nfi. u- ,
'.1 <,. I., ". ..!,l. : ..t 1't"
n'l. h. t.
rruo r t 1r"r.I'' 1'1 r..uh..1 \.lu'lt'\'ri t 1t :% tt '' 1..t.I.I tJ1u rrl If I .tA.1 ,.. ....6 l .' ni\-'ItBratiit. CJ,the r"'I." i John 'I I H. TJi.mj.: ..ii, :N. \ ,li-r-,'.\'. v't-l I ,10", .\\.t t. a..'I'j i. /.'" *.t. .!,*...l tl I j I"'j'j| '. .. ,

'u tUfI".! :..' 1 I.*s*. ..t.1"" 1.l'I'ittn. at.1' !""O,) itit.IfilrJiiY: j" d. '1 It' ,L.t,' .i! Jf"" .. ..-1 11.4..1. ..-nest IStI' parts Im 111. to.. ....... .r," r* HllH'ltl.ll: 1 1'ull, NI. \.lkr ,J Teti., 'oo II;., 1'11'." 'i. ""' 4'.: 6. 1 .t I" ,

.
rT.Ir trn,:" tt4 Inr''fn'.1.\1. Urn .f i i.I 1C11s't' auJ il" 111/t ,. d.u } f..:' ,' ..i :.1 si.t t..I"f..o ..( t j I.r. t r' s .u.} .1:: Jil.Jiai'i: i 1,111', ,t' !. I'ltn.'xli *0. 't, ,AL4 .. : I I 1"111 I. rr.. -- '

tIs-' tl \ .I I n !?-.ir.I)1.,1. '}". I J-, "1.1. 4 ')1.: d'l'r, .11'11" '. I a".1' t i4t tn t. imt s'f"V! t"V.I'rl'ii.: /, ro. 'I"v ( MN ( i ( ) orls'I !
1T: :. 1Hf MhI.It tiu T \"t1 ?ntr.rctI ., ,
!! l .n"J t' lfl"
l. > : s, alt:t i ,1r '"
J"tdt.l.{ tl" \ It .i'l a..1 I I. .x ;' i-, ; I.t i- .j-win t I ,I.t'li t .. !,,-.I.It. .... .\ .

1'VtllFIO.U n.3 ..3tf" "1.\ .,a.i i th ... \'.1nlaT.ttl : .H? .'.' -4 :. ., ...'I".| .wl I \ r.1. r I-. tt.{ -"l.) "-' 't ,.. t h '.1 ,lrvir rr'' \t. NI tn .- :.111 \. .J'.t ,'ut '1' r' Hat h. t.
tlh t : i iI r. > .
: ,"I"'Aty. .' 1 l..i. tt.. "I.! nti 'i* i.t "'II .jI..... A!.! o! r .11. I" 'I..' I' !I. t).. ;
r >
ri i..f..u'.-t'. ,. ii .1. !'4, '11"_"', i. ttly .'; .1, !L 11"1 ,' i .I : H.I/t.t' : \\ ..,.1. .t tI. t ." t. 1 II.! i 1. a.: I" t
t oO
: .Ifa. ';' ,. .\ !" '*.. t.i /j i. i.iii'-* | ":,' \ ra e I \ t. .. ,.1.\ 'I.t..r.. ?
; I !., ,r. ,.1}, .d.1 ..' '.,rat [I., n' .!: 'r u,..1 ::1' ''I ;
-O r'lan, 'rate :t r J ,', !t. w. i 1)11. N"i.: !re"ite .. 4t ;. n ; .j. ; ,' \r t., f... t'r.. ". '. r \ 1. !it: iI"Ir ,4-: j.l :i.t 'i'j .. I t .n. .II. r h.ii .
lI'l" ) : h.' .' t r.Jti'jA' ".-' ( Illlt ,...... .Itl'l 1 14Y Moduli '' .t.:. .I..I1'.ojo."r.i .I. ,
.. \,1. l A ..'. h.. ws It. 1'r .1 t
.
!h 114 "f dl" tl. .
.: r : It u Nt .1. 'f'I.tI ', "iir .. u'.. d. 1. ,' :
I..u. if WiV :HI' 4 ,7111. .. -t. .. -t ... .o 1.J..I \ lti! .' ,'', ." 1 J .tt' .. .. t'. x' t '.' lit lr'r.l.a.I

air1 irirn tQ JAtut e 'uJn0'1 tit .." Ii .. ..,. "t. .. i't' Tt l"* ''ffl.t.lltl'\.H.I.'I.I.f. ,,. ., !, ..
'Ut'I ? ti-- I'1a y, I. ; .t t.. *S. 11. .*.. ..i".j: : .. ... 1' II. ,
1jpittl..1 .,. f..iji t.! ..; "n r. "r?" ..t i ,1.t''it; r.---4il \ n 4>( f ),.j.I t r r .l '

't tlr.rv: {1I":' h 1''Hj 1 .."..1. .1,..: lLV \; ..11 : t .t'f, I., .., .' '.. .. \1.j.1"11..,. ." .,. I.<* K. '.. '.. ** .1! .'.tl."Jt I'n.I' r. :. .:. : t. .h.. '" ,I. -' \ 1..1.( ( \W. BROWN, (

.
.4tm..i .d iii, Ev..11: ':' xa. 1..1.: a t't 1" l.I t "- : ..t. ."t ..Y :-1' t., .t!, ." \ !:;" ._'. : : 1 .. 1. t ,'.," .' ,
1i.1."J: l tin* ini .i r tl.'Tiiisiiij. ..i fII' \ 1,1 i'li
I. ; t- {
1"/1"1' 1f'1 t tll'. 4. -
;
1. r .6 5AV
lit 'If .lt. t I' t.T.kl. "
'
rj J. i! .4t Ir .11 I ..! + t4r ''1.1... ; C .., .. . '. M- i. to .1 't' J ,
: ; hxet .h1: II ., ', ."- -17' Itt ...ur.' .! ir. M' i I..t. i ,4 .i'..1 H.I -.H t 'r 1 ... ..' I. "'Ir ",1'0'! 11'
w. 1.,1 .I. i .. M I K I .
I t . .I.U.h..1: i. hit 11. 4 ....! :
: iiJrar ".,1 1 < '1' ''m It ".itt'-t-t -' .>tl t:M4 i I,'' ,** T s ',It- ) > !f- .. .I.
1 if" i \\'I .'!. iti-!>!K-r. 'Hrtt'"t'i} ::t .. / %: u.t,:.1! .I..1- ; .' 1 Ii-" 'O, .' ; H..ItI"11 :u I"nr'.. **,- p.- i i'I Ij..r "I..! .., ; .. ., '," .'" ,'1'.1|.. ,, .

!. "mn'.V anr3. f'- *i-.U ,1iS'; 4iilll *** \i\f, .11.11': ; : '"x' !- ro. .:t ,1 I .. .
"'-.lllpi.Jl. 4V
:.. y'T; *4 Jltl **Ttf" ...,... .. f: .. ,' .. .l i ..i "j'.I "., ft r>( :' h- ,, 1: ,"t-n I*t3r?. : '.,' '.1..dol.,1 \ ., .". ."'.. ". :!h.','. .. NI.!. .,"..t f.'"'. 111 t", \ ; 111 o 11 '


YO'. '.,.a .1... .'f..:...r. tl.': !kit' ii1. i i'. *!' ?*..; \a'IY! I.!*?, tJi. Ki I' Ntlig .:.i.iinn '11.." 11.t .', ".'1 .j. .,. l .... .I .J.: ." ,. :1?t" t% i.-U." : ? lit. !I\..: t .,.!J.';tj ,...j' .T y' ;'r i ."in... .. .'t 4 :1. 4 I ,... .vat' ]I' Juj,.f. 1 '. .,. .*.". t .

; )j. I i1! ''iu'. I:4 1 t s' tl i <"txr 1-1 tl/'.I t ("H ,. .- "' '
< tr .11' t. .1. Jd.1r: tt .*
.. . rt { /
t t.
11 ; \\ .:. .1! th.-f. .. .'. "*-:"& Iert t : :;.,inf'z ( 'lain'. ., i .. t. i. u .I..r." ,I .! I" 1 tII 1 1f" T: ? .j ? |I.
it ] .... ) ;' H' \ ( .,... 1'I I h.; .-..! ..'1..1 !:" ,tb:, il,4 oII"'l. :.'..1' l1 X ; ..rhr';al'' i it .' '.' I". t. .I "' .. 1.' t '", '..r'.... .r .. rt ;

i ,' :;- ., ... ,'y. !I. r1 ty !i. t. -"T-i tl, \ j Jij. .- 'I' r..I'O, ';,r "" If .
'j.; .t'i 1"11..1 ? .1"111 i I i t" *is ;i .. n. r 'i1 Jt- .',,'-,1'1 t rii. '1t"J' r'. tti.e;' }I. : '. if..1| u a t .

4 : ; :. : a1. l i. L r .1!II!. i t. ti.rt.i. ,, i i' .ft"t" -' i":' ', !, .1! .. < 1. .. i '. ,. r.' 'oo t '.... .t.t. .
w :: .s:. d"'Au ; .u t;. v.A- : it. f.i AMI.IXISMH.! 'l.! ..v : : t.i .' 1"1' 10 f' \ .. .. 'If"
-' ., .* > ( .1".1.,1[ J ', 'i. I r -, I" ',' i r t'" w. r I-t. Ir.l'i, .

r :.: .: '.' i ti\ .j..I.! .! i-, \Vur. .Its1| tV. J:t t.t.r ., a H>.,M. ,|J"'.I f...r. ,ti. .1 i JL 1..1..,.I ...,, .: .I.r.:.",! 'h.' .J. .I1..J' :' t, 1-t'frhl" %;;"i rh ttM.t-. t f.... .. ,.' h. .' t "II..r ... ,,: : \t..h. '' '. .
o
: t"I' i; 't. I .n: -..,!.I.. \ .' ,. ,: I'' .. Wht ,! ';}1t 4.I'.l .in iii- f fi>,L. \\%. U.! ,f'f: . .. .. .. t-" 1 iiI' \ I. .t.t.[ ''1'' H.. t. ,\ III''I.
'
1&1'i- : :..r.-. tau!t.tn'a'r A. I..ak\ \. r." : .wj r,.t ; J4if > "1 jj.- t''l..H 11.1 aj.j.f .4. ; 'I "f' :. 4' tt.j'rfltf t' It IH I.Wa .- ', 'r I., i-,..? 4 1 I.h..t 11' ".. '" .., '', :. r" .r- .. .J : '''1'' r..! Klt 1 II.t.f.'r'. .tlt.. :.., .

.K u : "1 '..; 'n : f. ," .,h." :, .. }, : I ..* .. ,, ,. .., ,' ; ".. ,' 1 I' tti*. j. : .
t n.t. d )1.1'" rt M if I 1.h "l' "f.t. If" ]! Tf f1"| t l 4 {. *. 'n .1.| "1.1. t1 j-"I. ;,*)', : I' iI! '' '. : ...,t J., .". t rI ...; i 4r.i :,. M HIM.. .I.. .t t'r .i7f
.!,. ",. ., ., .1., ; 'h.. ..r. .i .1 : .. *. ...1 t. !h"J'" .
'h' : :'t# .1" f.I": .' '1j& : N ; : i : "diI"n t.rr F- n. 't' .1 ir 1 ,'" I.. I.ttil" t ;1t, wM ... ..t j I" -, i' ..,I lU-r t.
I 1 4 U I t" 144 iN 1 -.- .'! "i1.\ \ .' 'Ti! t'. .. ,' .. ", c '.. fit '' 'a .' ; 1 I. t. I"" e '.\ to 1t.,1 'It-t rte .."1". ratite
1 I.
'otl'rt t : '.* : ?. tl;. '/ "v it -I t h :M.II; ujtx. Tin Knw :4V"H'.i'-x1irti/ : .. i. ft J..II. f. ; i 4. ,. ,*-., m I. r,".,, ..- T, :i'I".f" .1., ,;.,.. :, : 11.-; 1', .. I, $ ,. .' '. .' ., 3 i. ....r' -.t." I''a. 1 "tI"f t' ..I. I. L'ri \ i

J 11.1l..r" -"' *" ;. ,, .v .- !I ... 1\ tlt1' H. :I ''r>... 'm..r- 1,4111 tar. ..J',!i 't '. ..i.i .. .. : :.' 1'1.,' <*" -, ," \ .It lt M T J. a :I' I ,\ rl". .tli)1 .
1 _'J.f:1 ; ;itt ear .t .. "! ttr ; '.; '.! !ru't.. i .r.t m ni. \ ui >.' t .. .. ,. ... ,, .f . :
J. : ; "d. t
I. 1 i'" a. 111o' >' 'i ...' ., -..::1 II : .. ..,. ; t. ,. \ i .' II" "d. .
AtY .1. 1.1 \ .1.1..1 i r' :". 11" li ; iai 'I .1'
'- 11"J".f} 11.1 4. ;I d'H JM rti;, fiat! +Ji'tv1" f. 't :i. .f I.sr: .' .t"'I1." {", t.. I'll .
.
.
.
.j.:1"t I t > > t t t \ .n
,.....,-.-.'. . j : :. : \ \ : --.J' .. : : : I 1. ; t. \;iai, I .t. 7 ...w.. .t I',.-', I, .J I' .:: .r.\J'1'', hoff..ij"! .-,Y" .' :' :. ; .t' ...!J. U' *,,M '.' '1.. 0 .h..I. ,.,. .F''stV Cvh' ahlt.Itt i

.. I :I. ... .1114. ; !. ''!' 'I' 1. 1".11, I:' ".: ,' .. ., li. I.H.t;
;
t' J. = ' .! l i : '3T t' ,11. :: an r. ..maiji .' .all. .i.i t t.-f. -i.,li : .4 W'f, f. j I't I

. : >1f. /. <. J. iI.>t t '. t.,.. ,.r ... .e .r...: t ". t.. 'f. Itl' I. .. .
: 't
,
..:.ieup.r. .' ytt i"- w "i" : 314' "I'r'l i. .. .. \ .1".1 I ,, I,.. ... rt.! .. 1\", '. 1
; ,
1 '_ in. r*, t: ,," J.r- 'trt' CI it'. I ; :n .: .1. t .. 0 ., It
f.- : .. 1 : T !- *, : ..' ,' "nf'l. ij' >". ".. ttttll |.'t.It.| .' .
j j.
n c ; n :
> ; ; v a1 ; : ; ., fire : I .
; .
I t < .t. J.\ 1t J i'r it 1-" 1 d. <"' '}o, '.,,. S.k r Y' .Itt,, ., ..' I 1ilt I --f f.' ..r ,.tt
.. .'' j .. .k. ,. .! ., I Ih. 1. ., rt.a'r. 'h
'Ic'0 : . S..t. .t", : ,.Ir* 1" .II" .' i"1f..1..ti'.I".., i' .' ;'". .,"-* *,.;"> w r. I' f ., ..
:
.
.4.\
i ; dr'J H-1 1)"I''H 1 I. i }I. tl"f ,' "I' ; ".II;'!' 'i" -rt: .. .f. ,. t. |flr "
'
f "t. ":il' : .j j t ;.1. l-n jf j- -' B 1' -1 I'0. l': "".!.tt.1:# *f. 'L.. s t' ,1' "h? tl.a) -- it? !r", r'. .' .." .''- 4t J t 11.' .. y' ;u: J..*' u, .; .,....1.} r a rlllt' .: i .,...14 T'tnPft

.1 ,1 : ..ut !.wl.l. 'vii t' ., ",.., f ,f' .! t,.t. : :, .' t4 h1 I -I! ,
\ r'L r \ ; .
: > ntit Ht.t t .11''It' _
: "
1jI! % : : i1'TI I I
'. .. H sT 's.i' r w '" t' 'I' I I' J' r I < 11''O.t\ .
.
t v 't i.t;,- 1 ?.' :a : V 1" 1 'i :r. t* i .1 n ;j. 1 II I t 1,1, ..I.. . :. t7''. .t _., .. .,
,., ",' '', ,,' .- : : ..t ..j'. .. 'tt"I '.1"t '"' $ .1, trl.t:! rise,lit d tI a r''. to....1.r, .' ; 1".t'le I
; ,'t' : '. : I' : r'a'. '. t" Is.1 d matter tl.:1 wt .I. ; .j..r .;.., .i.,' .. .. ., .. ,'"' .,"., 1?* '! t' *. .' ..'f q' *; I... ,. I I."s. I'IahILNrl
t : r.A.lmJ t. .1. : .1 ,
; t. /r. t\r. .. d.t *vtl' t- 3I I
.._ t"h ; I' Ti *, 4 .. it 11" .. ."*rtew I .. 'tl" 1. .*.rrll1. ,.,I. .
..."' > t .' r I I.f I'" "l.,r I. w' i' I' "I'rar .
., .. .< *,-a.l1. Wxf a-4. zt' I : I rI .
: : i i t "ry4 .t .. ', v.r11 utl ksr I Itl.
':' ,
: I 4- i ? ; rullrt I -1\\ .. ;"
-.' i i'' : '.. r't ; 1 If'" '11.: .1' t 1.'t. .I. 'S'' J' rei-t84'; \ .'h.j I4fi a .ltllf.fi. rd ft or,
.*. ..t.. t4 .. \ 1"1 i. d .. .. ,. .. '. ,f. .
.
,: !:" i- !.! ; .tJ." ;1. fw -j j ; : 0 .i l j ', I s' ; I'h Ira r i'" t 4- .1 ... .. ..I! I.tt. r

.. ,. .. ..*.4t T-t': .. : M "It'.r... !" fxh{ {..ttJoII{ tr. .,t. ':lr1tI.1 I. to: t '.r.. 1 '". 4' t',4." I ,,' ... ... '. '
f- .
.:,, IiPZk '.- lif :r : Ac tIn < I > i. ; , I'M= :. .s' ." ...1.:. i i"x 1.- 41 ..L ,. .t.r e. th..1 .
,
1 .
ttfll. .1.1,1.\ A' < J 4 j" t j p--( i '\.1 1'.rl.I". :. i". ,., .' a.. ;. .,;. ....4. "r t'1t.14 1
'I' It.
a .if 1
T. f..lt '. I I'i
anj } .
tm 1 100'1 t< Tmtnp. UJ.t i 1'1. .f, J.t' if |1" .t r t '
z ., .J"I .
"l. j ,, art .1..
.
.. i' ." i' I . .utW J .uh .Ittfltarr. lf' :'. }, .t-I !,,:It 'n 4." 'J-a.} ., ": I .I-n. .1 --...,ritt; ali a'a.1It'fll" '
L mars "
t"l: .::: as a *'ins Vr \ I v IL( tint star ,, f..1.,1.'v .,;,.. 1.0.: :.: t'f' :. t... : .j. r $ 'J .i. ,. f
I .1.---
.un Y'nt ctrrd sit"t h.t-- tree.- .1" .L : g... h'l' "r' ,.f tl., 1Jv t "I' !. ..j I t .t"v r 11 Yr :. d4. I.. .n t.,,ft
,
i hjt .ii tiiiuJ v'1Df11U' r; I" :'Y : WI: i. ft'.7.'n i : 'Ir .t' _" I't fir t. } I'U'l .
"fut 3e a .
r tI. h"r.t.-r.. .. fi'ti-- ..t.r 1J J ..1, ..f ,h.10. I. .f, n'!t. 1.... 'w', in .nt1}... end( 0f' ,.
.J ; t ,1't. .-.A: ,'. .'d 1',. -: .a. Nt't 111 ;. .... 111f.d i l -; N.p Ir .. .
j.
= y : ,. !.., h ., t- ., .." ? .- .. ... .1. .. .. 11..1.:,;. .. t.-I'>! I.. :. .. ... .' rt..t .l .. It rvt. .,.I 1 .. ,? Y.rT.I.
.
--.i .
.
H 'Jl ."
: .
> .. j
II. .
"i' I. .
.. .. ... '. ,. .. fr"r! ..,1. J. ur'?p.atv.' .1.I t. ,.t I "It ..1. !
.
I .
'.'- ; 1" "t t''I.o.1-I.j I ,. :I. S. -
,r III\ 1..1'r.'I.! I..' 'ht 't'?!. b .t
.
': ," T'I,: U'O. :. t' r t .. . .. I . ... -. ..
,.. .1,..,..... '. .. ; ;", : ,. ;-* r f. i' i i 4!' ; fr -
np'r
.5 4' 1. AT. i1 ..n"I' .:. .. {"'. '-i .., ,. I'. : . ," ;' i;C', .1-; A I; ._ .: i' 4H.I."I'! 4t'..4Iit.t i'N .f.II'"I l .

:tc. cv..t*; r't.f! <:',;;}'g;.,!t. .i .., hn; .H dw "'"11.,1'. ,'"b o. whfrh t.-'' '\ ..-_ !.. .'.". 1. ., j' \.' .. .. \ .;, ;, H" 1,.. ,;. trn .r'1' f. 1' .,.,.1' .t" IIt" v. '1' .t, .I i. t..n .t' it }II'"n ,

.fcSte cf I..b: ietMtt'.r., Jli'.10 .In.'.... tt .9t'ga.h'nt;. tix" 1 i-y It ." ..1.! .. e-"* 1.1" ., T _- t ,> ,. "I t ,j Iii 'to .f. ) t ,'.. .. )" .. : t. I' ."VTi.\flu'! 1\ V. .V"r."VI"r..V7fet' ''I : -; .f''TP I t. "-'M.t-17 !'1." .I.'"

r ,.. 4- i- !U .r . .. !I' t } ,;. .I :. '. ... .
,
n'T -mf':1\.1 1.1.1 l.t'o.1',(.! ;.1.. t; t \ -'ari! pan f-1 ( s <.41s.! r t t o' : ; .' .," -' j r' r : ; I't ( .., .. ? n. ., f.- .. ", t 1"11 nf.,, a .r; t.rr
-
: I .. : I ., i 1. I.! ... '.' .. .11' .
I .1.. h.Jf} ", y,+tro I-.I, 1. t : 1 "I .
'f'.rc1,1 : t. 'rt't' i.: 'ctUn1 : .tr ; r ., \1 1 \ f .1 In'11' '
I
I ', \I.J.) !I' .. . : ., .' '1'" !'" : r i\'r 1: 1\1 ti ( I
.
;.l.t... '. '. .', .".vt..'.. Ilea .1.-! 41 't'Ai .:"r .j. i .1 ; : I t. .Lj t t. fa' t .trtlot .j-'h t nttat as1 ir:r :9t .
: 'i .' ". ,1 t ,. ,. : qaA T-BUILDING
I. .-.i? I*-'a-. .; 4 > -.1 a-j Ac.
,
.rAS' 4'1 1" r'f1'1 :.ryb. t. "h"' .it '. tlt.l '. ." ,.. ". ., 1. .i> t!.. ,. '.1(1.: i;'t' |r. '.! *. tit ,r' i ,.c |
; ;r: ." .1n'l f\ II't *

bfRLiblr: 9w. t'It '." 1,1t:" ('. A' IU\f ,1 ".' ...;It .. I' .i. ..,, ,. ,1.! '.' J" .. ,. "" \ f r \ ,* .> ,' : ", .,. N 'p_,, > r- ., ,t ... :,", < ?.. I i ..t he r it
.
.
,
"
I" "
tI. '
.
"I
"
'!."' .7..i"II'} "Ut pliant mil'. t'' '.tlIi't; !. ,'I'r}I : q i .. .r ,. s P., I Ir I" n ..t. i > : ; ..'.,, "' r., I . I ..r \ \
0' ," j\t..I.r..I.1\ h 'r I to .
!. <: . "
,' : t :
'" "-f"r. !W 1m' .t j. a. J\ L S 0
.
I 1 .:" ? ', :'' .. ,. .. ., .
'
--.-. -. ;; t'' ;. HOUSECAUPBNTERINO.:

.'' ... ,. !.C: ;, j II. : I''.., i r t. .f'? it .. ; # *III'! !M > ,I- .t ell a) .

IT e WC'laI ill'' f. A' .11" ,: .J f. ., .. .. .. .: .. It ." It' f.. ,, '1'. *
.
: ... > t : : 0 : .'. '. fJ' I .f.-.. j'; 't .1 tI 1 J' II "I I ,.
.
rt .It f Ct't'to' Rr: :1 :! \ .i. ; ; .' 1 .' I Si. '. -
. .
'rz:
ARPIyrrS
l .
"I t' ,
: ; .
1 I' } : t' I
,
C ,. .... .. '
lw _
:-::ta. .Jd"r 4C'fI' e4'fv ; I. : ... . ., to. n.'" .
r : :' .' h -'.
;': "U'I". t' by' 1'i' : _. './ . I.. 1 .1' :. .'' *rp r. . n )f *>.!tr t.. t If!I ,' tor Ft. Mv rsI! :

:' ,. .. ,'. '. J', .. : : : p, 4-, ..
w.n/l
: t. .
1) f..Io.. .. ., .. I mr %+'t alt
.
"
.
r .
: i.e. : 1'I'Inl'r: .tt. .,
.
'11' .'".' .. ''J J1T' .f. _! ". .. .'F' ;> I". \1t .
r '
H' ... ...0 : _. : ": .. ..1 ', .. ., *'l", .1. '. .. t 'ft1.: \ 't.z-_ "T14 &(..
.' .. ; ,- ,
1. T,' 'T i
ir. e.ra
'I"" (! 'ank. .t. : fir-. T. : i-t .. l.nr.
"
j .0
.. : J .. .
"
*' U w '. H"
1 1' : "r. ; -. 4
6 .I' -.* ... .
.


1
I 1
,
,
;
it I,

-

-'Ir r


-1

'-

,


._ -- ,
t .rJ .'o- itiF Rt '

a .' .
'Ste- -
1'.r .
4 xc .- .
1'0----_ I ,- '
-- .'- 'JJ -. .,'., _h _. iIf.....'- .. rl"J. .. ..._ _. -- .

i .. .ntN, d' .... ., "1" ;. :); ."_- '


\ ,. .

t
: t 411'4j
r

'" .
; t
,
,
,
."
.
I ,

I
I

I II

I ..,- .....:- ....._ .. _ r'J --:=:.,;:: .;...--:-.::: ;::-,; .= ...;"'a- .:,; 1 ,. ...n.- -"- ... .- _.. _-._. .... ....,. _

VACKFiT\ }L \\\K\\1 !\ \! V \\ \ \\ j.iti-.l! rl.ni of .114.4.'iit.an J I..ivnijj; f.. tl!.. >
.8/J : \VEl HAVE I \ TIWM J i I !
'.
tan oti 44 -Ln.4! I L- !" II ..| to p'111 tdu/ \ a I I .
i 011 r I 't Viiur.4'irn; Sitlmut/ '
,
r.iMri.v I /; r <) /1L'J'. i vs- Yes il i M J O1tIUM.I Stl.tl" l'dIrI"f." -. f

I lit S. li<>un..t*. (r\KI'l.NANC: : $ N ,. .t- \li, v. ,,' ., ..,? ": (UIETJII.EV.\ ( \ .1'Iu IUUi).; .1'1:11' } 1.I'i. 44

ti 111".1.1.1.0".k., : ... 1'I I 'j j: )ru.! ; i r i.i. i.i. '! r ....1 I I. (J Itn. : II.t..1 not if.in'ri't t 1\.J.! .1', ; t I. |IS I I .

IIiitlv: N "0\1:01.; .. r "? -. 1\ 1 .'''-'ni.l, : ; i nU.t; -In" fi-iii '. .. 1'Vll 41n'u.1 '. MI kll'-ll Ufi bu it.I, <{.,111.i|| HJ'j .fi .(- ,- i! ,< .\' r W /; /''/ r/ :.; 77 t.\ S

4v "I" '' 'walk Up u.in t PI Tumble Up t .!,,.1 iw.,1 1 .. i. .t.I I .-,I IIt..J.1 vl.II l. ..::1! (! .iJf.I. r/1 )I'ufM qi ''' ,i Lh. Ij.ir-{ ,1 pn r-11, rI I.H: > i I..I, <.' .t 1 i" iI. I
ii. \ .t '
toik. .
.
;".I.t 4 il.i al ilh ; li'j: I t -i.I.. tl i.' luJ ..,..I.| .
IJI'L'1..nUl ? 1'1'| \ lflHi
.) 1 l IC tilj. \,..1Nrr/I lnuij-M I ah.I V N J:I t1 1"j; \ :j till l It4...!!;.itid "|1"1. ,>I J.I.t. ': *, ,1..1"| ; ,l.t| ., 1 k.f ( \" 1. 1'a Un '. )..\, \ ,

4 ,1....... 414/, ..t tllr I Yh."t ,. 1r. Any way to Get Up, Just .. t nil I.. iulit-t L Ii.'i'! ; .,rt 1 1'l.nunt/ ) s tt-. it I_

-. ..1 1, .111..04. .. .. 'fI'J"J for Irar:; I 1. .... ,......, .. n ., f4/,'1r ,11'14 ',t,JVj'. I... \JMti : 'i 1'UPI'! :1t KIT ;t'fi.1 J .,!! rrc1.::1.| J' .1 / 4..r U7.V/77.: 6'Jijrtt, ... ''. r 1. : .c-IUh "f 1'. r. n.. .(tt..

1 I...., oi. fo.u urar Ih 1"1'.1.,, lust I.' "".J KO yon Gel Up, toJOSF ,ml x144'! rtirrn' % 1I t".I.I vl'II4l.t. I, t i ,:" n i-'', c"' :t'I w''s
q 1.I:. 'i.1/ .1* ni..'.iit.-.itji.-J : tt*t, t"! fr"1' il/"II./ .11'tr! 01" hat ;ti jil i. r. ;; '" .
I .1..11."11. vf .\ra..1 mouth Oil.rfi.. ,. ji,..] tl..,, tl!I... ..tl.| ... tfr.m .. ;,1"'r- ...J.I1..I..I..l"! -, -1"I.t f'II! 1'17I .' t".I.1 .1<.1', It t !II.,. -.ill- ".! : tit I".4 Id h1 J "?&f, St./ll /4' .(i. "I. .., r'J.r \ 1 I" .t.' .' .. .. '. .,....I ..t I
,1"!
.1. l"
v'a't4ifuC
VI'GIL'S .I'I'\
.lat.I14't | j jHit. .\1.... -".1 ,\ .1!". .'. 'It t I., j I. !,:_ .ui.J!, uj j'un .It $11hQ; ..r.. tt StvttY l'tJ! .\f.r.i. '( '!v !/:olio:; Dicr.s (( ; .
I I..HI'H; II I : .J'/'I' (i. ooc
1 ate < o.IIILI.U..!.! 1 |.f > 1..1..1| \1laiij'i. .. ; 4i t tti" t.i u.miin" '"" .j 'J i'A.XOV; .STORK.: i iM Nltl. i I. ',., .... .1 u! 110.> tt'..ti.! :. i ?O.! -1"1' ,.. ,1.; ; r"It I III.
'' illlLe.trxel '
.L 1rN .tI.! .. .. 1...I... . ; ::.t: ,> .j i.'f.iiitii.MSvorx.-. .
.U' SL: n
1 .11.
i v.-r 1
hr-r .:01 L! ".v''i'Hu..1,0'1- ..- .VW* ..
j- Jrntrn t. ta' ..I
fl
'......I -. .....1.| ., ... .% Ck.-ltlvu t*'u' '!11 J :.:.. U. r.n ..- }'J' .\" ( :../. .\. : attl.It1 '". Ct.IHIY.\! : M! .\ II'VUYKIIH.N. !: : {Mi") : i i.M 1'\ 'Jra"I': '' s. 1frr t I 1" :' -. I.I' 41

.. the nt u,.. .. |iiin'-Mi: .: ii, th...r .itdli,.- FII' t I Ui/'i' ', :Niv; "' '' A' HI'n / '; ". l. ',crI.., "I'i".llt'd| [ t i'vlt, In .\i'.1" ..lt ().:. t'r 'r- ,rr'
t 11 1.1.lrlrlts .,t !'. I I- % i I'III.1 \ ,., "' 'I. ..
!; : J ; 11\1 I.'tt..t 1'.. : -. l Ii .hu.li : 11 1 !! ,., .af( .lo .
.. (' ., CI'\i '\'. 1'1.1101. :.?.t. :. 1'.1.,1' i !Ial : .1. 1IG.1 i' .Mn / ( .' *:, .

.\Cftt111 S / 1.. .,..04' J: i J 1.t-il'.l i ..... :{ lV, UK: I IS .11'1' |I:1; : V"T frII 1"wt ills..I! 1 1"'fI' 'i"'rt...I.. I I... id ::1. .I.( :. Ie.'n(1) *.I"I.I"j ". t't.3 \" ', /{o* .' :'! 't .. 'r "t.t.J .: tL' .r' .1. 1 Izr'r .I' :

la''I'. Aii.. ". I...... !I t" :-\10-.11110" I7I.. i. -i"'i > ..\. I t)1l .i.: ..IIII ) .ils.! 1 I'Uin. ,:: I'.IJ'. "li.-n' !. !M |I./ t.j j orf.'J'! !::. V 1 V1": / tl t

I I I. .,?: _. t" .". .''. *!.iil 1 r'-t If.f 'JIC'iU.r 1 I' ''S-rt'. I.f, l..a-\-.J '. ( 'T"v ptirg
llSt 1T.t1,1 I I I'Y; ( :MiiJ.cTv. | k .1. l'nh\I; 't :" (1 O, .
FOR SALE. I.y 'I' ti/-l .' 'iMc! ,4'j ." t'n I. .
i't .d./
,, : A r.ixi 1'tlft( b luKtli. :;: .,d i li'.1 t tl..u {-j.oiri : I'I \ : N ( :
COOH', l/1 < :I"-, :" r.r.f L.nnt ,
i t.,4 '
.h! !;
1IF .nt : Jt'1. ( h,1
J 1\v I.-onliii/: > uj.']" l tfdil rwj.jxi \ \ -i. u 1a< \ 'I i1Pr t'Nlr'r: ." /''

!..'. i.. d j ) ... /.t. I'/YII.1.| c. ..i,. I I'> ..r < .:f.i<'.l in, tam ,"..t L..t.f i ":i->i-ui-4! Ira' I11\t.1i" ,. l 1I i/ ,.r-.H-ft-. 4'r->w>' :.' ,.s.t.lpri',; I 1 10! ,! ui.'S: the! I!;.r ,,- II.} |. .1.1! / .'' 01'./ Jtu if* 't( :*''. ''' '.r :'i ''.ttl'".* 4.11-r11tIe ?; \11.; merle our .tO. I t
\J'I.f t.. t1 4 tJ : : .\ lj.\ ". *., V..jHf 4 ,.II'kltlv 4". IlI 11"1 ; .
i t'J |J'lrI. .t> i; -1.-w : iI : 4'It'11N.'I.: ; X. ft. -It( r |,. !l b.- tL (;. f : ;' '/' St'oJ.. \v tt.r m" ? .li| Id..1 .ti.tu tin* r ."\:ttri i. '
Ian ul" A. !; ':. laru. 1 tl ( < .1, t.:.1,'i riiid I V.tv. X\ af1i -* I & 'I '. ,, 7VlAf -rlrctr.l t,- uur .1\ J h. tl.) .. uata rt tk.:.
I ll'x, of th- "I'nit iII' ( I "
t.
-1
] 'oM.1 .i'i\ an4tnuudr
ii 1 -1 u' .I .
DRY GOODS. : i r. \ 'I'"r .
r :\ h : 1 e' I : -tl!ii. i .,;t \i-vl, I.dld. l !1.11 I. 6Ittrir 'fff "a, 4tlr.. t '/ .
M t Ii: .." ."10)) 141. .. F .,, ,'t.'r;, a-'f, 'f' ':'II :...:. I t t .! Wl.TfUX }'JvJCCl
III ITJY: i n /
< .1\
!I ; !I' that aJ] | h.atluu lli i\nl t'.1' M-.itt.iiii, .tii'i I \ ,imt iii! .j-l.i\invf .Ii I .0 '
tie '!"!i.lr to tl/| in. M < ..-|,.-n1 \ ... ii.t.ll. lot a ,1!., Jo i 4u1. .1.. ( 1lior" '- :-IIP IwJ t..I. :.. ll.tfj. -i> .itti-r Ill. \ I< I ..d1' t' }, a ri, j"I'I' ", 414 ...n..t antunr ..d"I .- to a .: / j .:
-
harts t.. >..t141 mi. i t,' .ll /H.r'.,,* "| it,.. "t:.u "Ivnuit-.. I I.. luj :'" ",'.! iu..I. ..14th. 4r'ra'h.'r.. \,'Ii.!l'..illt .I MUf I j 1'tint -| lit .1L.' (' J I /.,*t.. ""n.li, ..i .I-I
'r '..1! livtii Ain<-li. 1.1..1.I i-ii tintl.. *. \ll' do its p till &UJ.OII' t..;\ 6ttrw. .
,
\1 la'1) S.-
,
I'ott'tll.t- ', < M/..'. Jl.tll, > .Ji 'y '!I,1 /*/
L tl .. ..nwl 'luli.-, |II.! .\ ill .....!ill I 1).1') ,,'ll .. t .. r .jl n".Ii h If i1r:1'r": l 11.1'1' :. ; ,. .
\
) \ .t 1.i I
... 1 r''I.W. .." ... ,\ .." 4N1- .. \1'al...r .1 I. Wy/M/ ( /, ; ; (A. J l t nt. .
.hitI.Ii.I >uti) ..1 tt.. .i jm..ltuft >-t 1JI- l'wtti' fi" !t il I! d'. :ii\vi tu tiM.vti| l r .., t""I".1. ", : .t'I"1 ?

: i< \ Itatcl l 1.- III.M .1... I..UHl. tin- "Jit \VlntA. 1:1lJ.IJ.It..I.: 1 1Ln. < 1.1., .. .II :Jr di't If ill- .|N'. .lM li* J tll-l X'v-tl'Jltll-tl .lit.I'i I Iii I-. H 1 III. )It 't.r .llt-tlll. n >.1 t the] I...It.. ,. it...,t f -etj. H"'f.. .
t'ti 2'liTidj'a,: ,,./ .. 1 I. ..j1! t'. .. .1 ... :,. : S.i/:. .< .% .r ., ,f.' '
r' < -'xr./ vn, l' *t ri.uiiul I. .I .1 .1 i \' .,.. !1,1,4 t., V.inliiit s'. Lnlih rf --|I"'I"I, .4l. I'-.l. .....1| nr. IHMt.,1 f. .l!! .
i I -UIJ-H. 11. '."" "'. !'I.| ... ".J ...,..::1. :,...1.-, J.U koll"*tt.l i'I 1.1! BIw.h: :M.-nVi: \\' }hi",K-x .. i f:' i halt viiiiiitu b.t,.r.' 1"lr.I-I'I'> !h! ..hrrll"i .. \i.t ... ..,, hii.J I.l.l.G.., Q'4rtiN 0" ( II .
"n :i* iiut iifxt Ntt'l t his' 11 t't'1tv
J'itat..J .\ i'.1h.-y' Ju..li"... '\V.f-! >,rlui.j.-| Unit-. "I'li"I. t1' .\ iln.... 1..1.I li.n.' !I.4--.u Iii-.t.'ttifly uiui I :r.4...1! ." :. 'I
L 0S1'1A \ i m. '. li''I. tl.1. "'V.itllll..l' :." III 44Itill", .t.l. n.luv|! ..-I.-. t.-.t. .\.1) uil! b.( .i,1| Itrt| t'.4. 1,1 : *
I t:4.I... .t t. t'1. <'.4 t.I ', .
f ii11 ,h. .. -. r ;
!; li: I IIjrn.9 l''I" u" ,' .1- ftU.. h ." .! .. ,. | U.)1) l I.U. 'h.t.! IVs.
\1KI \H. a iannu..n' \.,".'. <: .. .'..1.\.1.U I 1 .1\1 I 'II..I' .ti! .\ l't..II. ii* 'it,
\\ I 1I..l.I .,. .... or .IH.U' .1 h.. IMllJjkol: ;: '\! I Hi1V ,,.. "U..tiir4. .( II' 11II.<. 1..t.:1"Vt. ::-.: in. 11. .!,. tlii': VI .y>-" t ...r.. M .... l'.t" <. .*.v /1.It" r-i ivrr, Si/nnt '1 S. b" *tffy'* ; I
'..h.'... ". i' .. 1U .-' I':. 4 'f'I '. .III..I. -I.-1 ".,* i.,1 V 1.1. cal (i.P'n Ifrttd lfrirWAr.
Iktrut\,1rt.t.J: I: is: 1:1uulltortrrrvr. l.-i p. .ta <.It., I,"v ." > ul. -t..,11'\t t.. : -;iii! I l'.t : II n .I".II..I Jh'
'. lmi..i .I .....f| r1** -.;il.. j-txa-.:.. ta44..u11 b. .IH..t..t.1 Slu,,' )'. I SIN I M II ilIi.mj \'f. :. irttt.. ., .1 t t..i...,.], I. I'au.' ..-., / .11'. ", (..tllit1. ,
11- IIIr
; 4I41 :. IIIt .
., 1" t i-f Itt .
ii "
: : t i
I f *f .!.te. wild eItht JT r 'f.r.* iut.-ri.', it tf'lj ,II 1',t 1'h. I.\.... lt! tll 1. : tlf: HI 1 11.} I:rlr" J'tur/t:

-.'.l ,.1.('.. ,! M.. ''II. i.ul.I1.! : jirl h... .l.t| f",i. 1,0\ I .. I t! !it. ., 11".Ii I.il .1 1.J h t'r .."lh f'i.. I.,'" i .I', .. '. I.: .. : .. J/.eJI't !\rt.I/. 1'Vj 1l ,
.ncJ ijatnal II a.fu.&; tor.siJ ti..tr.t '. u..l..n.j. .. LOOK .MERC t d.! tr.-rt1! t41. -j tfiis. t.r tall'.tr ti! sum "f rt. 'J r.: J JI

N ..>.. jn: .a... H...... "t:.z ft1' 1I",.e, ; lioriiani1o I'riotids.i 1 .'f e-t.'t'': ,it I.". <.".!'*.*. .il..l! a M-kr! t.li'n -, TO } MILLIONS WHO k 1AD. .., ". ''?' t' .

Txmpa 11. 1u; ....4. ',';'. :: 1 II..... J .....J I.', ". H,., t ,....,.. t i'iii: I-I! i 'M. if vt{( ,\ ,'r ':, .:. \ TIt 1 : \:', II au1 .4 1..:.I..t'r.n ..blI..II <

: I ''''lIt... lil I .""%, 1 II. .1 i i IH t I. -ii". 'lit- % f f7.:.o( ; .1.ll.f'"t .\ j i i i: t. \ t N I r'is: 1' I; i .> I I 4art'ftr" :hu I i..x. \ -thiM; tn't K!". I
.11 11
( .
1 4'..IJ..I' 1'11I1'1..11. C. ItELL(0.! | i ( ).. !, it .tbtn4. \t4.ir: tfJL. P,j'. IJ. .!.
NOTICE. 41. 1 .
i 1.,1 "tn lii uin .t' t'oon ..1. u. .

Till KKU'V! ..r4111 lh" 4>nllia.-..i--.' Ira i.-.ii.-, -II.. 1'.1; j U% i iSI t / J 1lb.1 "!i-r. :.| "I. Ii |..ui.-tit the 1 Irt ln']Hii \ 1EU\ : : I UI.: i \: \\ 1.Iirl1.\ : OUR TErM1. Si i

; fr tw.. ,..,<.. pi\rn .\.l"r. -. 1 .( \ '.' c : .".. rt.ty l'trlun. r '. If'i thnll nt li'i* .
,. '--\. t-\ I..'. nil-lit i-...,ll\. 'Iii. Ii ..ii.liif. i1itv i'L'I'! % rn..I-{ J. I' L'.\1. ... .4' \ 4 .\; r\.t t:. r I'ft'Nir.V. rr'o
not t..-.- i ...iil-livj uitli I'm. mi'. .1..- READY MADi) : CLPTttiVfG. II. f'.. .: (. ., .. r II.?, trl ,,, 4/ ( "l.'l'f: "' 1 N'tJ' V.. .' \ .. ..tiiiiuini! -- Il}r i 1: 11 ) II .,. I'tri. ."..1. 111 u'i.l.! .t.. ,:. ::1t' "f.i 4

.h,' 1 J-II.r.'n .-", ..!...III ]I... |I.t ..l ,"- "!riA '1 r4n.i! .. |. sin.. ''..; .. /.' "' : .I n'i .f. / .I'' \. ,' i il... ..'J|.n/\ tYlUiIr1I'r. -f.1, f fi.i (; k /. 141 i '1 ii.!.' ." '. .- I'l f r'-j, .. '*. :IIv! l= ,. :
"V. '! lli.. .. .ii-( \ ,- T ''. .3-ZRt. .t1t1'" \ >-, .,-,.' Htti. ,u.l l.1I ill.! .-r..n. I'-t .. .
.r lur l ?arK1 'i t. .t. at 'ahl. J'i .1./ i j-f til 1 '"Hi! mi" .1! !h. tII..I..I.t".1! tin < 'i5!i i.l'' IIh T tit/4ttCU1'I' t ; } rr.I .
li.'tr. Will 1:1-1 (." |>all.Administrator's I. 1 .-.it-. >iiirl, .! i'i M'"t. f' O. HI-I Fitt. .411. 'H: .iltt. ':1 '; .. ... .1 I ..".'ii**" in-.r.l. ,nv v .i .. r-ur _In:.. .1
I., 4t '. i.r > r't .I|I. .
.. f } -1. < j h.rtll4 :411-t' s+ : rf. .' .. '.. *
11:11:1 1: : : 1.ltnY !I.r.i .v, ,".1.| .l :.Mutt; .. liu.- .. I'o I.. nt. .>1.1.! u. J f'<,
.,- '_. / 114 .. ., ..I" ,v.1 U_ II'ij I" v 1 I..- j.iil in : ,. '... .
| I- at.- t.
':""' "I,1'. ; : I '.' 1.(* : ... II \Y.IH.' ; .t'rlrH..l. .. ,' ll'-t "II f
ifMJ" .. 1,1, :
I
.- 1 .1. ... .. ..: i.:- Ui't *,* | -.m I:', tn .' -., l'I }> '..,1 II-| .r. tilt. .i, ..': .r j j'i .f'll: 1",1. r-it', .10' ? \11 | I Ii. v ..If! t ts. I" tl i iJ
.
i / a /: .,.s,. f. < fliltf ft: r i ( f'f ".-. "' -i <,''.l. V .v t. II-'M: rli* r.n'I'I.1
Notion.JMII 1' "r1l! tan ,. as Ul| J.* tll-l ; iL I I I"1 "'It 'ii ii ,.- .li.< ii 1 I.- .{snti! < .rr.1! in writing. l tit ", .liU .. .. '
tut. + i <
'l t4.
I'et v t.l{
n 'I'r.{
: t\Itj lUM'.MU: t. HI: ..l.lau..l) |ht WINIS aVRl'fS.!' rl. ." I I. 1 !'i.. ';,il'/i: : : {i'" (i.r.; ..1.1] ti >r.>\ < rt. 'u.i 1} 'IHI : \TU. I'\Y 1 1\1"1: : Ml>..r..1! r J Tonn. > 4

I '. i. .., \-|6"In.. .tlatr..l .. 11.01 l.-tjii.. .. 1 .... '.. ; 11'. : II.! i 1..11" 2 tart. .1.. 4 H' 1 ,
.. ,. N0TIC P : -.111 : .
: !. I ; I I !.' I h. .t. yi,4(4ir\1 1t
.o..r.:" 1t' 11..11.1..1.1 '' 'III.I..1. s ....It.t .. !. : -.1- .f '"'I" ( M)> 'Ib. It I I..{>n4.I. .1 ..'. <-,tj'\ 't r..1.. ..-t ....I *\ III.I"II'I !pr. 1
.
: : t "
M' 11 .1.,1 :1 i. : ,
J. ".. ....f.1 t .Litt rl .' ..'..rtr4. 4.' >'ljj...|....|i 'I.- :al.'g;! J J"f.! '! .* .. ;:. .1 T -I1! -i-I"-'j'{ !1'| ,. 't.I. /. tIlt I.1 ,ui'itl th. s.- !1\. 1dtll: t.. ,MIn "lt'nq" li.t'< .' ', fl' >' .'..>..tnt ..r ,l,..!tl, /.': ;. ,!./ it f.th.. ..inn', .t l.i m I JM, :ri-i'I: uij(u.irc .

... nnj 1.11111 ..,:..lit ft-l I.taL.. l.. l.rr| -. at4r 4:11111: 'Ul : >. i\-( ,, .,1 ., ....n. .:...d"I. ..... .. .t' 1 '111 t ; ,. t
VltllM; ,, .. .. 1. I' .1 tin: :1} .,-' II. t-f "''h' tilt\ \ 1 tio'ii ti- I h' .'.'. I. i l. r.t flltll \ "
t
o til i J-l.-l.l" ]. |I..\ )I..N u, ,. I ;" II"II..j .1.i TA U.rJh'l a 4OAll '-ORE
'.' "r. ,01., .. .1 i t. I.H-lj't tilt '. 4. ... .
..
1.- i ,. il! I.. |.nlt. I .. 'r' .t. tt :. .1.1 11 it, "f"| .a ck.irntii.'t 't' t t it iiiri .f 11.. Unl.t'. ..r. Ihr 11111111144. ,

.I"M III! II' +t1I I Ml.4pl !I.:?, .. i I'rt.rl 1 t"1'. ':'. .....' tff (" '. '1 ,..', j',1 : r ,41. .! t'. 'I.11:1"r' .'-- 1't'i'I.i 1"> ;f'* {1! '!.. t ti.i.. it-it\ in: 'I| I" 44141 r. : 1t.. '1... .J, ", '" tia' \\ h1. .- l ,. "11t"- .u ulna" aI I
... I !. .. ,' .. ini'H4 rit '-lit ll.! .! l .. I u -.:. .n.-l li"i' .." n-n* I'M' : '
\ t :U. I H' :'I I .I.N ? -4 '' '1'. .- ,'.,a.!lttl|. .u', t- I. ".t. |' 1..l.1C.| r.'I..t 'S.
I ItPIH: ', 1..1 t ll'>w**. n*' r".1.i I'l: -ll'Tt. .' Utr ... \1 .!* < VP- t. -th.r wuh, .t Hpply c: t
; "'-1'1". > H' i C' i : "lf'J\\N; ; ; N. 7.. Hi. tr.I.I.l': '' .! ..1.' !.. mi: I' .' mi'l MitTtjiiiin tunli / .t.. I
.. .
JfiV J : \\ K'I' U K J K i; lhn. I.I I... ..4nhnI. '. ...' ., > .> "I"j .. irti.-l". :.1 .lit. 'n.'t.illv: kp >n I'rj j;
.
1 1 j ho. i !K. .1t o. I- rrnn I.' i. t .t tli. I' at .f! I." RI1C1| .I. t.-.flt..1 1 t. ". 4-*1 t Str.'. .\1 I >< I
1'0 -I.t., l' II. "I 111 1LJ.I* ,,' 1. "' X W ii.. ..-. S, w.iittV a ll.lkf lll '" ll l'l. U1 1 \h lil \-ii;"i.| ':" < t Y,1 j-itltin'iiU tin f !i' AII III\ i-.
1'101.l."t. < 4 '..; tll*, I. /. "..!. '.. "x' l.t' tliv *1..1 ajl'l l-'ur'l I.\ < Hl.'l.llll"il! .\ \\.ilinM-I ;\tnl'i!! s*.k ot ,

t I'1,11' ,. i 1' \1. I"I t I-: i itali i"U Krtli-Ip {*. .-t ,Vi'".. v.Usf"'-'!. ."I! r 4IH I I'M' a..1 j J-r. iV."' .'t4M' .1 I.1.f i-t f'. V. 4 "vy.:1, tint.: in.t\:' |..ard!!: 'I h.. t l.in.nti: .f I'..'.'. l.tf... in i iu-ri. <"t -f ',....*,. fi".*.'"..i" '' :r.. \\'i..tur ..*. .\4- al! f ., "
\ : l I:1\- .HI'! !ur' ,tnt" tituilit..v mix !I. in t 6 .rr.iiu! nii.l i I-V tl I' "* ..
11:1 & ,1,1'- eiit.T'.iltii'ic> ri- ; 4 ,v .: r. :.ir- "tl-r J t't '..jUat: ru'j: -
\ I 1.4.li r> .tii'l l 't -"J.'n. -n"r C\UOH ..: .-t4-t5 'i.1 .. | !I.. | t t.til ai.ilt! | .. .
l-l\ !
... '." "'i 1. : 1 1'1.1.- J'1 tin l'j1.1 \ ,1..i' t i. < '0. I. | .f"l'' l .".,1.'-, .f ttl.' I.t r.,n. li-e' r. '-rk. >*t it.,. ,1.l '
'
:/ e3 .. >L. : .* .i. ,411-1 j I',1. c. ri.j 1'.1, | fl..1 4 ...JU!( tit", 1. '. .' .. t' !.-'I..I| ..I *" ,..",. IIJ.-II |1..1'.' .1'tt j'm' f' ,
1 t .
.11. !
Dunf
1 ., 'VrxMrA
t' *
1'\Lt1 I:-11.1Nh1 H is: .1' 'V" I ** 'jn :
t .ixa. "
ir. i Mi i".I.I..I.n' '
J' \1.1
J j-f
"J'IU Sll' 641St t1I .! nil. < '.RRte tiiit.l 1 rift IIr 'I
'. 4l.1 .I.'I | .Hli 4 \ > .
'.....1. I f I "',-"I .' '!.' /ll.. lll'l-l 1 '..4nsaJstr' w. At/hlt A I ... "m. t. I .!,..! Y1.1.11 t.. .. I.t. .1 hM .\1 \y*'-"i.1 I ." j I".irn '( .ii4i''' ( .0 tn.-.r 10 1% ,
'
..... ,..., ,.... :. "I.iLL .1 twi It' t I I",, !Hill t K.i.-ni f --i u 'litinf 1 I.:. ,rh'- I "1.1 -I 1. UI.I.t -1 ,. ;,' Sl' ". -\l.II..h..r. t.. .f'I th.! \In'r.. I I.t' it" tat' 1 I.I'T* $'" un!! .'-" ..:. 1. -.' S' M I'It'I" !MN. 111'I i I.'. .

u flt4. l.\ .Lul.r. uiti't "IM'IN! N' V \' >' ,I. 1 L rmcsla t.
\'. .t "IYI'Jn eHUH'. t r'llI 14' l.rlol.I..1 ,! HI ,1. : >, R > .lli.', r. MM Iin. !I..V .!. f. \ trjt"ibtm. at., .

... .. 'i'irr.t .., ..! 11 :L1.a.l: : I'., .d'. t t., .,I. .....41 .... -"." .45et'tn"I "''lU'-, .|..| r. 01 ) .v. "h.111'.1 ...rj'"r.. ...1.1| | l.x'IM'KMY. : 1 l1DY' .
v.rfn'd .1Ill .f EWE L H Y. I... '.J! -v 1. 'i. ,. .'{.a.1 J .11.,1 ."- -t .. Pi-'Uc: a ..J".i.! i V 'ra I- -
\
.. I..114) .n t \ 'l\\ i\ wli.it -.t'4 i tI 'In :ant \. ....j! .t. 1'1 ".l'J..f I H.. t.-' .,'t.411t} tJ i=
/ Y'cOO I'*. l'I:..- i 1..1 ,: .t 1.. V.-oi, tji-ti' j '- ,
i I'tlR: : 1 (Inrx- '
.hral.
J' .r'-4., !1-. ] HI < ir.mtin n Jtn 1' -iil.intll t vr'\
..F.I.VI'Nt'i. [ |I'\.J jii : .\ jnlm ..tI. Irtte.4: .'f it rn'h.r. i,> sn'! ., '
i 1'1"1' i..f,.:" 11.4.11; .... .1 ," ." :..H. '...1, ": tt't-i!, tn.h.tt'1: 11"tjr ...f t tin si- |I,,- \U.i.":.r\ n'f..irfc :.1.1-I 1-. H TOLD-- -

l1lU'S. 1l; a.4tr::,t.'.1 r 11':; II.'. v-i f--N'. : .... *. -'x ..' I I'r.n l-.* tiit f '1' .. _. h oft
,|t \," IRI 'a-1'-, I.K 5J .1'0 ii -. \ .-it n ::it'--ri.i-: !! \ -imy -: t "i I'-i- mi n. r" f j4Ij l j" ; 4 "f..1 t 'f rut. a

t1fEl)1111.11111U\ 'IS. .i AH I'1 "IJ :. li a iil: l..- 1'j: J : .,)' tur J \l I' .t. \\TI"| r.- \\ .='III'| t.tt.iiI "" III'I"t'I. t t-i.iiin ,' :'H 44 r.;hn; < it..>'. !i iii L-..ix-. ;, -"H-I..1 1 Hii.I V "'.1.u't, ,;. 'litnJ ) >
Ha:. 1.1t. 'I Itaii ...1 t"r ".<"!-r U sr", jr- "taV "<>.-a.hi ". .1.1 \ l'i ..t .ln- Ii > '. .vlite \
t.r : 'O'p f. :
t \< i-unirt -In.: 1Iur. n' ,' itrrr, : n-t! r" uttll.! .
( I:}'_\'S II" flU':. j 11 .- 1..n..i .i H'f ."" "". .) ,i J 1t'lll. : .. .hlt tn *. *!' '.' *' ir,'rn {"J"1} .fi. .. .
t 1 \1' ., I..- .1.I .:1 iitiil-r-i"..I! } 'I tin- 1'..'nl\ 5\'11144.!, :" .'. .1 tininf, \ t.rnt 1 i14'11\'i"1f'i: v: i,. -' I.- .t, .'.1..1. .
t''I'I.J::/. ) .IOSK( ) : : |fen.( ; L. } n. >- t>- it"i .I"r" "
/./. .,,; 1.... ,f' SlI'I1 |;|." to\ 1..1.i ,III I" lf', -111.'*. tll... lillll',(' .''....1\IJt..II. l.t t 't. '\ !i 4,44" ,1...., ..1.1I rr.ii'iui., ..n Mu-i. ntt.I IJ. ( "r-4* r.11' 1. !l-'tn -, v tllirfL." ,

T\' "Ml.k. J >,. \1.\ xl II.V lu.t. "-n J.-.- Iin1 I- 1 ,. .rt 11.14 I In, .1..' II.I" r1' V:4u inV.." tr.1! t, --I h v B TOUR \
/I JP .. .f: 4'41'AU .\ I tl .r'It .' ; '
trtitat tKc Un.
't i-l 'f.1 in hl.I..i'u.;
t u tu .I m ." "PM' UrUl\ \ ; .
; \ \ \ '1: \ i j .1' .0 HU.Nfl It! 4 I'''tI
.
.t]'.11'1 ,.'' 1'1.' ) '. .f- .. -, I( .7' r. -'S. 1.t.- /, 'a ilj !1..t! 111t'. .1-.1 \n1,1.r.t.r in t'l.i' .t4'i|1'li-li tl .. i 'Y --r V. 11,. *. f..r in...!(. IM..I I. i
"*,' "*". t. u4 I., i 1\\ HU",11\t .- 1 Minii.i.:..!i i "! ..ii'- |pUt HI'n. .1":1." .-. ,.' .1.| ,. I., --t H' ''>..! -.. \ .1" .1.| tVutti i.; by'i(
\.1
-I 'Ili t"ltl'I.J'"J; : i.,4 .. ..1'.1.! .. -. .., 'I H.-H. \ ....1! \ -.1..1.! I -, Id
'.. I ,.t't-414 'JI' % AI ,. ',1. ..?.. IMI. *% i rrN- !I" .. .4, ..id.rt.i"-I. i .. !h x H.i" I ; ,>"; ,1 : It TODD .
UI'TV .. \I. I. '
l.th'
*. ,
a>- -t ttwi.t.ti. .k i.u.. .1 fn '.1 1j.r .. .
< i. .. .
.. .. t.......... .. tli i-r !. t 4? it uil-h' "I'I'j j rxr .4'
.1411 t I ,. ., II. tt I I. tdtpl! am 1.rti .
,. ..1.4,0"W: 4'. .. It .. IA" '. .f II ul I. 1Nt ..'-i .1.I ,Ir"'"- .\ < I i I: 't".I.I\ .1..1 'lr "i. '. 'I4' .rl.t .lli.l fli- Mk-ii:.i' 1..1 I i' .. \ .InI .n'i. '. i i .i |' .,riJi'... Oi .ta.rctI I
..h. >t IUU. : "1 4'utx-II 0.l i.', a .'/lit....i n. ..', win! .i t : i I n .l| fi ;!1. 1.v :
..tl..t .vt. .1'1..1. m..1.1.' MS,1.14 '1 : ..f hl" :t. .. "i 'Ult... 'Iy1I I 11.\\1"I 11:1\.11'1"1 I ",it.n -T 4, > --I' ri! ..i!*. '. '* r" ;i t'kDt?
\\ 'A' roil I"" I 1.. .t..." .I..I n/il.. \t J .I.i..t llul: i- 1"\1 .I. Kti "t I .. ., -.,) ., i' ir'1 ., ,1. ; \v J j- ... -__ .__.F r
... .... ...1 i.1I .- t. 1..1"| ..u|| b, .,.1.1.| .1.'r tit < I r i : .
.1ut'i Ir. 4I., a"t'b !t \1. :4 ye I.. 1..t.I .. i.n'I.) .!' Ion: t't-i "'i l.t,1 : .I...! } .... : j't j- I. i'.IIKt'N IMMMI-M.JU.I t -.-,\j sod fri
'. ( h1' ..... ...... ; 1 J i t-! :: 1 1. *.i :. but i ". ..: -\ t' .a {<. ili:J j I" r I'. I .tr: ;1' ?! r h! )IoU ,,;k.: t..:N- \ .' s i., I t.., ..... t..4 >.:. .* 'i 1' .,1.t t.t '. 1 I '1 JIJt .

I ,.1.ltJ: '1 1:. H tl.irrfnfrr \ .r..... ",.: t'. tti. THJ-MA-: :'" -..i- Ht..1t', | '. i IT-I.. i l-Vj' i .: 'i ,t. i I'*. .t' ,14 |l ,.fl--.ir 'i r.l 1 f, th./1 J it ;Jt p. i." a"' 'I..t j al's .. ,t"I'. .n,. I..' ". t. :, t..h. .

r ...... ;.1. 'J. 1 I 14 rn'f'.rl. I" n .brt. In I .' .,i,..|. BI,,.1| fl.) |I. ,, ,t. I. n'I KH '. ...i*" ,.r HI f..f f<'> itI I fin. 1 I'I. t. : t 111' "! Il 'l. (H.Mi.i-n..ri.: : ,-tuNH'lT.I *.
\' "14 t..I' U.rd' .' .. t., .e., !1.. .. ,' "T -H4. t I* ..t.t. I .l
1 I l' : 4 I.: .1 t..I. ,Irl- : '. ". -I I ,-w JI J' h:.*' 5 '. "t !I.. "rl :
.' '" : ., ". .1 1 .I.ril l MUt.y' 't' '.: 4' 1 .t'I ; .. .
i /: /: / / ".L.ta.I. .' 4 ..u art I Ii., 1'|.- '.1.. |J"I") \ i .. .rt! t'. -I i : % ,. 1 .I'l W. 't i"th'I" ttil h.'... II,,! .. "''' Icy" riS.ifr .. "I'mIt .\ I M'-h: -.-I.i.'x t ,q.1'" r4p.

II i nMl. H \ 1". 1 H" *.. .1. 1t.1: I : 1 +. i ,I 1. i '. "' )1. ..1 \n.I .II h,.*, t ... : )I. .n "< f.i r "h( ilut( j t"'.> /1444 t.II1 x,ttn i : 1 I TOI'I

M.I l-'i' c n. !:.. "". 1'..rl. "uar:: c ..t n.t'J..III" raft 1tx ,..t ..i. 1' NI.l,1! i.-ini'.l, .> <-<>nt !.! .., .: 4 'I" .j. ., .. 1'/I !hJ1\n: r9'llLt 1.' .::1I. ,.< .1 I ..- '. t': -- .

; ( f..-. i.n-1 I ..c h. *-11x..41. a- .1 1 .., ,-...,,- rbr 'r! ,414 f burt..r.nN .." .1,1./ r. .,.1 .,. ,.,1 . ,, j. ,.. Ihl .! if". Aii.i 1 > I. .. /1 I. : : 1 ; 1. .?'IIU: !Ix. ; ) TI.nP ,-.t-. ':j j. ,'lflh- ((11.1.I ( h 't 11':1' : 1 \ I I" j I..J frNb in '.3 '

; -h.al|. I-'iMii ... .tt t I. .11.I I;, :r. b ..r 1",1,.. '. "hl/..r 11H' '..tJ.1", U..s. tli.: ii j 1..1 I 'M II1\ M 1 \ % \ ? \, .' M !It.. .. .: PI'j : t.fh \n tin 11''''"11' 'id J I.:. r, I .1' .1.! I. li IOlrI >
I I.'J.. r: : :; i 1'- "k .* >,' *'" ,
I '.,.r..r sir uJ i .mi! ; .n> .. !ij't j < vni-Jitji ; "":t. \ .i ., ,
.. ... .. ,. I ..... I".1 in .j11. ".
10..1.
tl ,01.1 c. 1 .
1..1..1'\ I'-H .., hn 1..1.. I. r al laciI'up |% t
... S1 .. t .. t I.. It | 'f'll I 1 '-i//11 K'l'.VH': I.. .. \ t .!;! : t: T tn! M 1 .i.'f. "- I.* -1ItT.','m' iil.i-'.I I'l** tr'Ill j-'" \
}
I ,
.. ... 4'"r! l I .1'1 \ '.'HM'l I'l <, t'" I Lt1r ''! .ti,.fn. '." I.trt.t'.c -. -' -'-
.. tot'I..f u. ... BI..! I'M I**. I..*. I' Lint .1.... tl.r .. \\ 111! !1'I ;. li' "t IhiUl I .." .),!, .. f' 11\\1; tff\ \,1 l'.f! ( ,? l'i-t M t.tft- .n.twhir.: r. ....1\1; '. .-ri'i-il' I \ | -1 I J l'Ii.'..1 .1,. '. .oJ rsh l +.b!.

1l nuiRY UP Tin: cA1IS; In 1J|.' 1 |ti ..I :-.. UKjil ji.J 1 j t' ..| I.--! t\ .' > >..<.,1.1.1.t j- '. ...."*- ,.,.tai \j.i .' 'I, I ,.. .. t- "' ..1. ,?H-I''f l$ .,1\ t ....1 1.1Ii' |I..t.|. W-ll ,...'.t. f .t tjM. .r '\l t'U1i'J,: I." "'.>' .\ {,(V h, s-, t.. j 1. 'Ir.fTO.VEK' r.

"s. it ili.-i..T.. ..,.1..,. .|I. that .lnl....-. tinail ''l- I., .: LI1ta i jjrtm-t !.11 1 '. .. t', jir j i t. tar I, :' .'. .Ii I .f tit'. I I Ii. !, 'i.n. il..j j I.-I "'"i. ."" .,H 9l 1. 1044.. .t .'... .11. ,1! .t:. ,- ''1 11. Ycrk. sad 1
.\ \' \-". \'t' .1..i..I' J') '. *| iUMr, :I'.i! .i.i.u-r' 'In h."i.t '1'1' 0 i I'tI i tlr! tin..' j 1'i. 'nl//.11'1 1 '. .I.n! 1.ttl' ai l ."tr 1A1ttI.tlt f. : .4. I I"" ,, .. t't'H.. ... Dft. .

'I't. ..11":1l1t.1\. *,,' i'I.:! it Imi I..MI iii-.Hihi ltl l .., ,1.\- xx il'11tf.l t I yuM'' "it I" > "t""U"I' 1 tt A "' '. '* J'. .f v .,.', .. "*/<- ./ H. ;r" .t I rOtI'.

'I tj... 4.*- I I. j-. t. th.! .a'\1.. IHH>.' l..-t .kti r :.11! f'II'! H.\ '. '1', h. !f.. 114 :.t I lid4l iMis.: in lh. -'Uii\! i/tI( J, ,1,1! b. ', '"" .

: ) : t"I- th111. .. t .r'i ., ..-.ti4...-1!1. ""r..t.I..f'i .-r IT 1.r rut.h-.l.. Jmra i M.4 J *:. t--. I" i'.. ; ..ia l hn, I'ft' ..o..,t"l!"' "". .S 1 ':. .1'1 1.+ 1\k: I 'Jlr.\' .11:11: !i. .>'. .sl

i 1'1'''''' ''( I.1nj'a,1.1 'i/l '''i ..h 11.' ....... .. N ." k. !.... >ltl\-l t.'l 4!t... j I', t..1 j t"1l. :t'.1| .|" tIM \I'11'rT. ; NOT1 (C: E. l !Ih 'un I.--I .. t ir .: e'I.1.1 .U.t.
I . lt" I I"1".1.' *''"I .. .. | "' % ''' !' > : : prCM.
ta| hr .V'I + upI 1 .ll tiiwlit" |i| % .II. {I.ul.h. IH-XV'.j .J'J < t. C''o'I' HII n't I'r"rnll\ j. r. ti-'f !.n,' I : : t i,
I ,I'.li-; 1.Hr.';.1.f. .V'.* *"l i 'r a .1. f. .'. .'.1..1.I lt' |I.-.t in ...I.J' 'u.-.l I. O'x ', "-., ,,tt. -' .- '. .,)I'' 'j.r. ..,I, 'HItI"\\: ': \%, II \ ',, I'U -'r'' I II'. i>r 'l1r' 1. ii'-r ..jt' "!'tall!. "t .-k rt

I '-.. r.lt'.T.W. ...-.. a-.1 I '-j--.f-' < ...'k-i. 'llI\t\-: f ,, (; : '.: l ... ,'a'I I "-il! In't.t tj... n"1 .IJ.l.I..' iI. I i"I.<- < i r, I'.:'nt. .r i-tti" r {t'in lt l\>. ,-_ t-'h| Lun. .1.-t 1 ikt-r'l'"i>. 4.4.11"1. ."." I '1'1'1. .. a' .J'. ..., ... n.t' r o"Ic

'. 1.;-.t jii.l: iijlntn, ilea''. 1".10.1. -I...<. :. I. ru .ll,1\. ," t-% ',,; -. 1 ll.-l 1'.1.".t. 111 .ml t.i th1! i '.":iit\ ..f ltrll!|. "-' "itrIiji 1 1.,1 'I/4Inj} .11" ":0'1 \I'hl. nj'/ I I" r ..r.'... ..t "I'" ...r ".1 I t \' ni't: u'' I. t\ ->.'n.. I ''. 'L, rn tad !.t "

n *n ".v, 1 l-tir .n.1 1 11' ..'-* ..f *'i- 'b.'.' y' ..h"! 14 i rip'. 'i..! tli. Jvt: ..'- ..f '".:Ih4 \\I. *.1.1 tq; Jut 1'0 j ... .,.. ll'.- .m.J..r. {tf ior
..',. ,'Ii'I111STG1Tnk'1 i 'S MI 1 11 J n.J:. t"L..Ii pll.UI1,1: : ( : :-t'.hi'v! ,. '
.. :. .11.' ..
Ja- 1.1'1
l jVrv .Vf -rI .fl 1 '1.\ d.! .I! i I .1.11 .MlM'\V I I:
I J ff t""." I I.1 .la.i J.&l1\l31" I....: I..I. IY. ." r' .. -.: 't' t If!'.. | *".), ,
"'t. u" 31' 1))... :..tl,".1. f .'bnr h 'J''It' ( Ili..SI''I .1'i A J'r.N: Itt : : t .. n Idl Mtn .T-i'x' '"' ;i. I i. i a
/ I "It'.nd; .iU .hit : / (" I1'1II. tt ..i .1:; .tj--. ird }'c.ta.i .
Illt.t: inj < t'l
.t. 'IP. I II I l ,I 1 -',41". i i I 1o tltl, ..invt'. ii p. r. vi-/\itt"p ti-{ ) iJnii : '
.. '. ,. tlirll..f' .1.lll.lc -l I'l'l."I II. rnauJ'. '..Ultini''in : ,t- .,! b- Tot>
I troy' IO11N.. I ..a.I..1.. to't.... .lt'tliilir.I irnnt 114., f.IStht ".nl.) i 14 I.rl :?.1!, I. "1. 1'' sun.stia": : 5... .l I.n1.I..i| in tln. > < %111'11.' NOTICE.I f : .

\ .| .tt"" ..! ,h.1. 44. "I .*..liua I 'IjttNtr j.HI! lInt ..\\.1.I Ilrt' rvntlis, and Jim.)! 0''ii: '111 ris.tt.'! .1.! .-. 1 -V.it!: .i'j\! t hrO \ -

( \ .I.1 Cv > O N11'tllll'aIe 4>l ta.I '.. JI-M .1..1 QUA IANTINI i : 1 A W S. '.--I .x....."! ''Hi* oi1: l"fr.liv' .I! I 1.1,1,!') ... !I'I! .1.1.-... -I "I'r. bat in nod t"r '!h4 I' .T'1.U\Y': !lh.L"Jn'*. 4
.K'US I'l \ I 1. l.'ir *' .r ,.....1'' .1.,1| tilt i ""'il.lV 1 }li\ '"Jli.l"! ". :thti 'tti l ..noa. fj". lit H'l'i, rtzT i !n.! 1't. '\ } l> rt io<: .
.1 b! .
j ,t It ,'ta I M't.. If' -.. '",' "* -tM "I..1 ( .tT.I. .ll Ir* i > ,1.. ii-1-'l jtln .-i tinI I I.,..lr of \ Lint. f't tn". I x a HI 1 f .."' '" Jr rpi.- "
M> 111111'
V III .
t < 'li I, I./1 ; t. '
'
.. r IU'ii 1 \ ; : r 'A'r.-ks )jl-'l." \\o.k.\Url. Cssim
t 4 1.I-: I"I .. ;.V I .!. .I I I'tahi.h .! :"'1,. J. h t : c'r1r{ ,
7-- r;,4h J1 r f/. .rl'r i',, '!. ,. ... .( .f', pf J IJi.t I tlitl'" (Ili I It-i'.liitilGal111'\ ; : > .I..I"II..a} | 1- "Ki'l.VAV: .. i -r- f'M ,;ixi 1..1.1 si ..:' \"i"- it i 11\ "I.1 rrtM '.t.ir\-. 1 Fol'tnV' .\.1...* !!Ujt ..rCf.l'j'! .
: 'I11.ItA\" .. fji'iiitrrliti-. \i-tn-.' .4.4I. 1:1" \ NL! V.' 1 'I:, t o, :;...d). = : MI": "I Kl.K Mi 1 .-.1,:, !! t1 :'.t-' mpK'!. "*"'n'a'. ;1111 .
r.i. v/. rl'IN' t.t'IJ' l t rtl O. ) vir'i ti! .- rT :h. I J'"rt 1 In'tt q't.1' ,
I (\ "' ",111. '.."., iMl.l ..p' .. '..".' i L4...14 n ... 1.11 .l 1r.Y.... I .14.....It .1.1 I.- 1 I'V 4h.. \1I"f| .un! C''IW''nrn.1' t,4! :1 11) .' r" *rtj..'lii., .Kuiht I.. .. ., ./-' ./. .. Iq.I''n.'r? ..t Pr t t.tJ..1.. .'j. '. Msriiaciii

."... .-. r.11 i---"I I- I'l. .t..'i '"" ual .. .. Ml .I! .1.! !, tilt I lit i.' .if.l I 'i. V ,t Fi ,r-.i. vi5imM.' .' t'. MM.t, : i'"tI ; t-r. w. ; I'. t r" 1"1.. J.t1' '-.- )J i j. I *. n11lnlinistratrix' I m 'j j t.I't '.-, t.'r a-I.! ItiH .
.. .. .. ur .. Jn'r en.91: I'"t.! .Ii11LiR11gr. .C' :141,4. I='
.1 I ( Inn ,111..1\.1..1.!! -.1I \ ii. /I. d.3 t* Ii tR .. !.1 i at:.1' I li-: h : r
... .. .. .. tl. .In' ..4i.. :ii,;ri i-t-
-r't H ( .f' t|. .lt'l l I. i:. NII I'i'U ""I'p- ii 'ttt in .1.1.1..1! \ NotiVo.
,,'r 'lu'i' I'"t" '
( '... 5 Ix nrt 1..1.3. ...j ,... .-. II. ..r'ii".' 'n 1 1.. t. Ir., \ \U1III; C: 111.1 .! ..I"i! t {.1.e.. flit- I.itnj-4} :>. I"-v.! If"* .\ > 'L? 'to }1'n .,,., i.I.H I Mit:>itMi '. I''taut. J ii-t ; : > I 'ir\ir w, '-.j.! \\ -j: Q-. /r-bit
j .. 1\ 1: .111! II !. M.t.UAVt: ', > 'l.i'l ,jm 4114" 1' i f till 'I'U i I I. Mri' i.n NU'I' '. 1 ?"--p'ri >pLtarlcbt
po. ,. f't 1'1..1" 4 I" r'1.UK'! lit .i''li: in ..i A.li >nii-tr.ili--'i ," il ', >'t '
I "
"f' I : Laws t !II" <
1qt *
I.
.on 1. :. "f f fs-- fr .a'1
t 1'1. .1.1!
., "' ,,' rr.' .'. tn l ant .. Vi C 7 I. '" I' ". t..I.. ..j 'iar.Inthn s I.t11y "'1.1 .1 :1.11 t. i ,.1.h.r. 'iti'' >\ era
f ,: .\'n 11. I' '1' I".I\ .I. i f."\ I -.r.l. .
1"e.
r 1.UA"" atT,,:',! !1.. ,anr f rI'I .. ft -'I.'t ," ..l..u'! I' ..lt "rt l"' ".n tin "tt.r '.11\! nl} : miT'ii tuff i..r.v :tn-ni the 1.4t.61nel"*( *'rt, \ ..* I.. Tu .. t..111..u..1{ h.'I"r. Imnu' 4.4. THOI

I f''l'en t'tl 1..1 411 t 1.114.1 ..11'1 r.1'. Of' "! thrash ,. NO tlCt. Ih- t 1i.u.ti. .iIti1t.'stI l ; !"'. !> rlr.] ., !.ir-1! J un'ii ttt.prnir-i ] -il 1 ?1. -u-jt-r ifli.: .> ( it\ < ''UI ; '\I'lh'' i"i-l I 1"lt. ii {'!* llll"f1'nm lit- .

I rte?. n. 'I..t"r". "'' a I11 -; 1,I'r. .I 1aim. !"t OIX: 'Is .'. I1T| :. .t'.r .1.! '... I ill j.r< -n' fit\ to IM II',.. 4,'It.tr..tUIti.'Ytd...ir 1: .."; ", :"t.'jj Aii'l'' f f'-r wilV'u'u: !....t "'> lrr.t--b; (. 'im. } -.' .. -\ ,lnu-. ./i' i ;r1 .nl l I.. ra'M 1 1.:. \I" ti'. .U'AK{ )Hit.1! .. IIert'. Cot..' i I

.! .\ p"_.1" .!.1..lr.,( talflfl IJn' lj. ..ii-tt., j..j, M"u, l 1.r| t., lli. |II| ." 1'1' i h.: .-! v.s...!I. 'c:di I: ii.. '. wh.' 'H.. .! "t".1 :I-j'v, -.n fh'! f vrl fr ;P.rt Ii., t.'r, 6 I.h ...j 1 :" 1'1\ 1 t'.H,'I..ltt'.1 ."f "-! "n. )t,:.:. 'o'albt \.
n t11 .
Mti .1.. .11 C"- '.tnt a :.!"' a : 'Pnd...'. rt 1I.1I.i..,r...icI "'tttr. I !. and |t. 'I! :" ".m \il r4..e.tl .1.1! I ... t I ; I !" I i--"iit' Ii?.' d !.-. M1 :.at .
\1"
atn' J. .. )I., fi-'i .'.. t ':.. 1 h. ....it.t :::1'.4: I. .1..1 i 1.,. '! i'4' n.' IH.t ..im Itt ; to.
;' ; ,t.. .I.1 t : J.lr.I..I"1. ;L t. J'.I] i..ix- I -i'! l"n t' a : Kijr'nti: ; '. t'.rt' 'f :l :4
eId stand. nit T.-.tnr tl,. I .. .. ..,1. .. ,11'H. darn .l .I. 1,1 '.. n-i i 11'*" ) ....< ii i "Ile\
I 1e..1..t'.. ,.ttat'.l uI 'I -! /i -r | : 1! 4 r 4 "U Ih'p. tx t 1J': !wl.l .hI..r".I..r al ADIVIIiVISTRATOl. NOTICE. 1111' ''I.h.r. tt }.nlal.Ocfca! 11V
,. : 1 .. ,..1 j ... .f..i 1 t. r1't/ !i > i- at .Mi-"t) -t thM .
( Tatni'. ... Pc'J ". .' : tt 1 4444 ,' ".*. .in.! I II I 1'11!: !-- r
: /'t 'II"IHC I 1\\ M'l1: > 11 1 44'in R TOP '
!
iri.r. .
.it'Vf: tit f'-.!, .1 I'! .4tt ., .. \ 'IrnL'
.. ?, .
J ; --- s4. I j 1" 'II .. I V.p. t 1 I-t 1441. .t M I l.r" -t IttU ) -r

wNOT ICF. A I 1.; 1 1I \ \\-i.; A'. 1111 i .. i :: < i11IN.1NI'1-; 1 ... 15 tl .1.' .'" !,. >."; hrl'It' : ,!J. H. .! n*.. i li-i-1, I \ 1'r'ti..i t.-

"IX'WEEKS .flrr Je'r. I r ,It "I"'''' ,- .t. I .f ..> '-1..1| to v,.s>rk 1t".1'. .tjiy i'r'liti.tn.H'; r iiri'vf', lI !.*.- II. :.il", ;pi..- 'it ." .. "" ,. i>.;I-1 .1,t-r" \ :iniiii'Irivt"r.inh School Uotnkta

*J t: Uftf"1J1Ide:I tt r.of" 1.:1'ui I.\ !!n'u... "01 irtrJtlnn lltll, ""'"'r"tt'm 1hslal ;:. Op J 11 t 1l' lj j ( -' f I IfH wirl. '7' 1 1 ".1 nl with.'lit I fTtn-Hit" fi.an K.Min. *-! J I r .t"*. (. 'W. 1.,1' It***. "f .ild It,. 1" jw'r .1I.lust' :itttlutp. i-r| r.!, ''.1..1<".,iil-iii'*\ ill il I"1.. t' ant i-.h..I j.l'i itnb.1 Kir 1 f t.t 'II)lt,nt.rth'1rn I ; f'n.: ,..raj. ".!!i'i.e.:'' .I.I' l.:I':'ft Ih'tt. U. r .

Co': ..Dt1'c l' t1..h..I.l ...ufi t ..IIIMI: ..!.1..I'I! I 1''llf' fh,ir .JS 'tin ft..n1 --"IIt.1 it t* 1..I.t.J t .I"'r r. .. -rx .\1.1 I a'I! f'- r' -'t.- ,n.t.t..1 1 tf, : urtrrn11.1iF'1ta.1' '''rtr. of .\ri'Lt4etjr/
:
i deee/N'd.) of Ocorje Itl'1a ... i T I1''ilH.II-l: (' i 'K S I M'VR '. .UN 1AVKT .a fro .... I r.' "e. I' t:!' "tort. : ..1 1 f'1' :'.. .. ,.! '. nl 4 11' it. I'T .:.-! M"|.iti.-n .f ,i ny : 't- L[ -.'i I. 'n'l si a''tl1. I t.". iini', rutii.haterau .:..1"-1... 1'111. 'n., 4'he'r't' 'lr'. sal ti.t

'A"pllt'. 1 P 1It."a 1 .upjd4 l ..f t1B 1...n"I. .... .4 "Its,: :vl 1 "I' ''Hhr .H"ll" ,I I..1'1"n.! ; 411' ?r.1" 1.'r! :!h.1) 1'. r.r, "'cj| ;:* t-, .f \ Idvi'H'V. .I.i| ,. 'in lth'' t ",*..rt a-i-I I'J'rarDtd4.1tr? .

-- --::: 1 11'i'1 ,: .""t"1. I h.t"I' i.lilfa.1,49 .. '' 'f'tinti'.. r .t br i iinpru' "*t;.:Pt tt'I oftttlip; ; i:" 'ntf"". 1'--pr I i 1'' /"i!!. 7. IH:..; 1'. nu pl-r'. .. ''I ',-h--l! 1 !I'l 1. ti' hal:', :>;pellerv'"r'jrC '

It 1 1'1otiee 1 1M Ifl\ I.. ,., rlr Pt, .1 i'MJ'r": : Fr".I. F",44114I'r .nl! J.rt.. '! *">t ..* v."!>, r p- litin.iri--! fl 1*,1 l l'ar -. -- 1:..,<.t. "ot! "r"A'r' Inr, ,it .-.tlety. aJ l
h.i ; \ f nJrS I \ I We:. h, '
Thll uT1t ti.? .* ''tt'T MtiM'U.Jqfl' I\'I f oLa' t unrutTP't1- I t a. TODD mtntiooi ',
i af'rr '
r"1n..1 I'v "'' "" "' tl+.." J\JH' 'r, .111 'It ?l : jp Nh.. .. ij;-p'r.. 'T : .ht. < il'pr-.i'i '" .
Theturn I mtitrn4 .1" j r > ., 'J'ltj.. .4ni; '. I.|. |" ,.til.. Jtlvij;.' ..f TruI' ,
.r ... "'1 i-i tlitt: 1UY .t..1' : .j" ... Ht *. ": V., 4': : .r. .
f : ne 11ns fn'tpi J"trd 5t : .1'I 1\I f I 1. Tittle ir I 1 {-'i tin- t "'tutr .-i | A ui
-- f it', r : 01-.1}, t'J t.I! .... .. . ,1 ; 1 1 "har ...1 tl Ihlhl..r.tb, \ '
J i : t": .lnJ i+ .rip arad rl'l n., !J! ,1 1" I' I' : ; 1f the ,;" tn : J rl ':t ,; iM.fr* !
t'frn--.1:1 N Star .li'pt', '/: :'\. t(Jl IY:: Ir'.d.l. Jf.. I. r. 1 : trtf.t 1,'n ,f tjtf l..tnti' ..| Vtr.j ( j VStt.i' : I n\) fr.N'lI 1 *" 1'. ttto! *..r. !hi. .. .,:. f .

1 f 1 'J +.. ) ) tf 114 .- ,< l.14' 11.4 I. ;Hf. lt ".i,4.L. .,." fir t ,."' 1'. r. q r '.... l h L.\ ; I \ kU ',tIt! ?'a .-I. .-."1 it.I i I' n. t 1 "tn r\ iI.ro'iadlo! < I { .

I \r. .,.. ,,! .1rrj17t111i' Jilt: 1 r.,.' ...... t i 111"1'" 'n :: ... ." U.Jt '. ; .Ir ,. rr .1. ., .Jt:. . ., ::1" : ..I.f. I I II 1 ,f \\i, .:. .J," rt.in.trv. t TMi', .1 ....1. t-' ..; !..t .fI jf t )


i
I


l


21
-
x.M

tiN aT1I J .. 4 111 t-
--1.: -,-. 4 . ;
r '
-. :. .. ".'. 'r' -.or 1Ar -." .' 0._. 'o ..- 'oiiIIII -
J --.L' "
-" -.. r ,.: ,-.. ..r. r L -- r ., .v > .. 0" to .. -rTE <. / .- '
-- .' .. .' .. ., : l.
--- r
,
.
:.-. .-.' ... : : : i :
-
-. _A. r." j
.
,
4t. -.
.,
TrCllO '

+

.
I

1

1I

I tl

1

t

.
N ,-- -- --_ 71 _" .-- -. ". -'_.--JC' .. T .. .' rTJIEPEN- -- .I.1J ]? l I NSIJJJA H.'I!). malt I lrMr.:;,It! \ lit and| .!u!'Ji..u I'hlllU liU-li. .i"u 1!ita lu'is. tel l't"h.u untl.."i., -1 il.iH.d'ii Ini.ll ill i!! ;t1..!,::,'ilj .o I,'!.1,u.:' !' >. .. \ \.. \ \\ JIAVITil\ ] 1 KM\ I Come i ) On) !f !I I TAMPA\ } \ I.\-\\AI.K\ \ ; .


J 1 '. | ..., t'
ii.-i-il\
I j( > t1' n i
( \"vlltaPI..d Jl'lml )1f Jnr.lr! ) I''I III- -IK 1.. wili. ; .I..t, 1 I' : 1Jllt JI i 1([ ( IfI. } } -
I. III"1I."i I. K-II-x .\ /: If ( /lu/-\-IW I.II'.. ( ./

.. '14n1tN'r.itiom..ii.i"IfI-!r \\ li.-ti: a tiui.c ': LnI ..hdl.n" ln-1 \ -.i ,.1"" i.tiiilti." .I' .j i New: ( floods) ( I \r\\\ ;1\t l' 11 .t111C1'.l ; r

t.,r u N;&m.A; .iic.ni r..ttU: !lion :iU: I haling i tit rd ii 1"1 tliv ii.uit-.f tii.-, I It-" ?1 .f' .\/-:11'{ 1:1I'I.\rfl.\-\ ) 1 \ 1.1:' \\ \ 'i i' 't I ;. lift-Hi .I Ihr l il 1
IM'I
flucoftl I J-4.I.J.J., til. j"I.I'I'] tli"il iri pill.I" liu huo .1 i ri t I. '. .' ..* "iiu"!* <
+ t-f itn I..I-I liftKt) -rovithat I 1 i iriieiunii l.i.I Ii llr- .., r i. t..r :i -i.t !I.. t I.-L.';,it, \ i- !.'. I NY. Vi. \T.UU\S SOX.It It \ C L \ H 1E\ l'C I ( .mil tl. .-.. I-. ..._ 't l 1.b. ;" : ,. Il.dh. Lob-:1x111. !

.\ Uniotiats 1.1\. v.r ulNnrd'} I ,I. ''Ilel| ) Ih.! .1. t .:!! .in i .I'L I' '.! 1'1:1\\\:: r' -1..1.\i i.iJl A' 1 Ia iiiit.t.i., u.in ..in. :..- d 1 1.11 /.i.r.i "I'I.r I j AMt 1 ;1
wide tlit-ir nniH to rrrt'' forl'l"II"f'UI'i I' '"1'o, 4'.fiiT'- *.t .I l 1' 'i: I-1. .1 >'' Ii AJ ] ''01..- -
.xc g : .r"C I .. I) '!. ; i .1..111..111..1. $ ..11".1.: ) .' t.- t-Ur. arthiar ill
1..1. L" IK Inlit. r //r ..S'I I ; ;
.
j IdJ.II. 'd. .
1..1,1. 'I'Jt:1 .
Ininj'j.ji'SMi.r.} n: tutu tutnv !:in>I: And14Ate lij I tthraluda: ,l-1.\ >1,1."I..I uf [1'1) 1..I..I. i t 1.j., ,'1.11..1) linn 1.\.lh..I.\\\ : \\1 I.I; I M.KM I: I I l\ I N Inlin.. at it!. -i.ttt.-.t M-i.tf '."'I I lIall! .'.'* :
.. i ,:-i-l! h I .I I ., ,.U.I! i.ll ii .tl 1 I I.I: -i t V. I1't.l. I I1 I\ t 'J II..r |I.. ',. I Xt .11 ..1! :
\.1\ "I..I. .1 I. \\ |I. IVI .' III. I I 111.1. .11' 11. I. )IHIII llif "I Hitiarr I ..rt. I I'rt ..u J. 5sti. I
:II"I I iys I' 'lu\\.1 t ij!1"11: tluut th<- ... io,, | .. | .;. .... tll .. 1\\: \ .a..l( lllllt t.,1' l 1.. I'.r t 1 1.n .tt i.-ii i- "
? +. | a tut *
.. .1 i< i- vnq
.
id ;
: lf' ,-f t Aiiti-iican ciii/ ( Lid : .l. I i- .I ..Q.
.
.
; ti*, : I.t'r:1 a: .11.1 "tim rt' n N. >, .1 "rt ttitr f 1.1. -" 111 i.jit ..: ,il"I t-1 i .
; Iri.rm. dies' .h .a*. aii.l! -.11! .il \ I..I.! and lall a* l.riti,* t
jH.-iUf.l4if I ri".i.l.'no1! in llm "ulln1l 'liic i *.1,/ !I''lu hn;;' ..ij.ilix flli.l 1..1 ...1 i ,. Dress Goods \i. \ ( ,
!i. the. illx ifit- nrtlhltp.f/ra.
(( \\ "'r < : | -I 1:1 in
\ C..V-I. ( ) \ ,
1 ','tinwraluniitv. hale .iKx.u> "'':.lif.i .l! in : tat -,1" i *u i -iliiltti{ *. -1..1 >'t /1.. .. et .' \1 Blo\r\ < M, '. ; .\ \ .. .I'.I..I.i .-> 1-< I I'1: I .rall.I.| tHa. I.I., !I' ll'. Itutta -...-.
ntln la-1. .i-l.1 !
-"ti :.t..r : ". .x.i I.
-j 1"
..!!icy, nn.l U fitnls Irvu U-i'ti to in. : \ ., .. .(
j nrtnut..d t.\ -t 1 1 ? X 1..1..1..1 1 ., [, I 1 : .1.1L i iI I' -- ,

1'1":1.. .wr j" (-Mil.iu< ii :iH-l our '''\''. nltha !''A- 1. i ....;. -.W"I.llt,.1 ii,, ( i.-."t.i.I"u"...nul"I..I', ""' 1,1..1.1'1'I I I.' ,",, \1.1\,1.: I 1. X I I .' .j ",| ,''t ',. .",. mOIl "'.C I.. f ,,'Ni.1; i .I iritft; tntut > 4... 1a .t ./ ( Pcrchn I ; oOtl". '

1 ; I(1} auui..J :i ..s.lia t'i'. .. .1..1 iii.xx 111:'. a 1 L i '. ....I. j. if vutl't. (' i f "' .
u'lt'uttJI..l ll'iJitJ'. : to our u l"l.u. L ; 'I! 1\.1..1 ti "i'| | | i -.u ( Nl 1 Il flat / ." ,11,1. f.>< 31'// :".: .5t1:1..1Ii1 .

4 'Ulllrilll ta' t 1IUUINr-trf 11Ul11'llian! ': !la--. : tit.Iuitl\ I. r...1 4>tl.I In t1. II I '"t''a. .,?,.itlu.-iil "I, 'latilaliCitl < ; oo, t < ( It r. I
.I I -I' ;
It.- i x.t t -t usfine ft
1 .
'Jrtlio i(. ,11I,1! MM.ful i.in A.t-. Snt.-y' tli .." ) ..,. 1.. At ,i-i.1 ti. win u II"- 1,1 xx ..1 a ur.; U us. -ii..I. ,in. .' n ...1..1 1 ill ili.i ....li..n. HI jrri..it 1"'fi''A.; JI.It'/H",' r. ,11'" u .r. I L
|. tin .-a'; .'ord..llri!..u htuva11110Iu .,,1,1..1: \ \ ,..1' f ..." .. ... i
l t.1 .\ ",(. .q .IJ..I;. 7". '1. I. d n11'
tiMin<: .0 .111001111. tII..llelIl.I.lI. al.ni.| '< .1! l lie j-.j.l.; "Ilt4 l tlt, Iii* j 1..1... n .!; \ .ir i 1..1.\ ."Jn Jl.I'.1. 1 ."'..or. ." .\ : : .\.".- I"I.I"t. I ;<. .
A -orftin-lit! ( .
11hf"l'hml1t .1! ,: naii.iti i I the Nati f'tirt "I.r.11 ; rt. ,
i 'I 1"11. r .(. 1'I..n! "I- 11..1.1 1 atth .1 Hanhvarc- Crockery Groceries! ,.:.I.I. !,. 1l., .. J.\ t', ,n '. 11.1. 'o'II I 1 \T:. .

.\clIO'ri":1II l"lrl '. !)1' I.MI xi.Ui" .. 1./1. li-.xx. \ ,-r I..lt.. tmx 4 ; n' 1;. l. !i .*-.1.,1 / ..,./ ,, >:../. ..,? /'.. "to I j \
'Il\ "
;
,\r. \\I.M IJ): >hip Ih.nultcrjI : : : ; .. : 1\ ; .
"TJIt.I Name .\llIL'li.u l'tlt, an'Air- "," | ';H. "'if 1 l.,t t.Ilailhtouu I ; :I.II..IIi.[ 1 1- II .1 r.1 lu at ,- 1 >;/",. /. ...,, l-ar'ni ,11 t> .. ..'.. j /

lt'all t)5ctlltl if-: -n.41.1 1 the :la.ly! lit (tit '"lia"tr .111. .I I- !J..I.l.1 in. Ii 1'1.'x in thf :..tit'tii.i.4 111, ( > ll. lls A air4'I: !1. lt'. I \ .. ( ) oil ll I lil'l. I I.; M.. w. .. IMlVf. l.lll "tf.itii. J ""' t'l" ". '' f, J K. ..', 1 t. LUJ.\:. .\ .. '\ '. :
l Urn- -. .I'l.'l. ... .\ 11'J r ;,
.!.' '. lnjoujj- ;tittijj: .' \\ tt-\liiii; itfii!- I i : in,..; i.11'1..1..1| .1 i\. in tin.KUI'I. 'II I '
n.- t.
ij ta 1.> :'l. a! r. a-..auh, Mr. JJxt It,iitnu'- I.Bis r.lll)1..li.'I ,U d( .'. \v nIII'on": : ; :1 t
.. I. il".II"1 tlir lli" j t
N'. ..1.1\\111..11.; tin- .\'\* tu :an j IwNrl j'KJi j ill t In- n,.'u,. nlttii.:. ',1.,1,1.| { .lii- t-<"i,i.ti x ''n.'. tih1'.. .4 I'IIT/r.I'e./ I f .- .. t. .j I \ > iu u niitt "t .\ !>o !. .:;. lli.. l with: !: .. \. f I. >; /' ?,*,.? Tv.
.ill ii xutli :141'1.1] iii iii i.io.i i.i l .1ai..ll.fti.' I'*' prfHa hll 1"" |! T.mi .'. .1 \ .. .
t ni < to % > itt 1..1..1.. 1.1. SrM'-! HI' t1 < :11'| Mill *.. :1.1.! i (I'illlilil'. Jrllifv. I'liliS.: \r. if. r' x V
in, h n' .nt "' +/tt'ralaialr I ) ,i- ii I < .ai; Wr.1'Nl\ mourn .
y 1.11 '
1 (lilt tr.i'tiiutt cf tlut iiiai!! tan 111:111 fo'lII: I ilk;/t 11 ATI)! .Iarl'Q .v 4 'i'I I i' ,.. I' :
,."tl. ..(/.. ,,,ali, 111 ,ill.-pt'r tn :l i ill.. i'l<.I I : \\ \ ( I I. ( ''II' I : I(1i ( :
> riuli in inlj]>!ir.i"ti.! : AI I*'":; tl.erccvut s 1..1 t: 'iml; ".. ,I. !Uri "' :in,* \ :'''.* i.'i : h J ..,1 iTwlt i. Sl.itli'li. i\. I'.iinlc, < 't iN! t. \\ i- -h ill. 4i' iilltuiK. -, a ,..1..11 1 1"i a .1\)\ .1./{ "".". "I'/.v "% : ) ;f

l' rft Hh'I.t'vf UUI "llluti"II\! rtiu..;;!lc ic1 1 ..P,1.111'a!!! .t?l I x,121.SdiS'! l! il'1..I.(. 1. <1 ,1111! St J''I I /r'lui,, 1"h'I..I'I'I'\ ,\1' '1'1.11".1| | \\rli- : Ready! Made; Clothing &cIII.M | .
i -
'
1.1\lI.\\I': ( r .
tuxil1\.i t ,'i, i.lI\ wi,ro- ..1! .),; tlic i- ut. -1;' t I. ii..i"r! tcl.it n".. "it ;ii .:lu-t. in', !I.t. I.I I : J'-tk, lul" rYll. 1 i. Hi
j-i-xx-i" tidl' -- \P1Es'.tOtJ: CliO' 11.m .\ -.1. .,1 i ii/.,. ; ,:.,. '-, ., .' / ., t'I .... .
.**tII..It m&iI tiO Hlt.ll Il.Irt t.'llM 'AXI i]"( ..1+.j1lu: rtliul-rflwh:. .- rtj itiilii.1..H.I. .1! 'litfin..- I'll't/". l 11 Kttilicl.ll : il t1. ; >'l 1.\, I.. '.: ,.. i" x i- .'r', 't /'.. .Mr: I; 1t'ftr!! l IIG t .\m.v F. :"

t'IIi'I1. 11.0 l'n.II.I'I"I' .1' M'Mt! Ui. 4 .n-titution and! nil! the Hi iiiiti.-* ,u..1! < | I ; .0'1'1II" :. (, :,. ., ..I 1 .I'f..II. I. 'd',.:' ti
til.iiiiiil'-d..ur .If.un.-Ii.. -.ilit aii.l 1i.ni. ill. <, .1.1:1.1"1", IIJ. I l-'l \l.liMtTl IX
) j. i .Vf/f/ .I''. "
I J ,. 4h!\ hosiis"t4':113.1.t'lon < 1'1'I.I I. I I- r ;: '
; i
p-tncry, IIFI\\ .Ic |1\ \xv N.tla' txi.-ii.| tlmiu.. Ii ..111'' .Jt.SJ. \ -. .WI !"1 t

M ,. 1 fuiii'i;,+lui l lolli (,)!n.r. uoiil.l' ) Ii.- jl.-! I....lf.... .i1III.I.it.nj'I.. 1 II..- :\''.,' I. ,... I .\ ;"} H"u ,'n llllll.l t' (.Mi .h..innlulrl"| .-:f "' X. l>, I-r.'., III 1.-It lute '.'. .1, HHf* / ."&...)! .

a1N1 wl.irt'!: \xlio tied s-lml then; Lii>u.l ,ll ( .\,"*.rinii pl Llt.| iUlh..I'I.i.I"llinl.h.nr. l""t \ 1: .1! i .11.' 1 /i fl">, ] 'tnf"l; l II"': ) .E ) ._ d ,
4 il' 'j' O J 1 \ 1 1' I s
litultllcM: tuM'cinc our lilutkv.'ul.l 1 til- lil-t tint.- iU'.II".a.. w..l..I.i"I"\ !' 1 ;i"ii. I rrn ii I 1S ti.lI 11 ..\ l 'IMIK: N..* V'.lrmrv. 4-...IIt. l-tll- V.lt', t St.* .
.1.1 .II' I Iu: Illul' a -tat. !!:tin \h'rouihiar .'1 1 j \11" i-i t ScJ.(1 ".." t 1 J.iiiu.ttv. Mitiiil'trr.' IN.HV mil > -.iSu 'tltt !
l,;i\ .; t'n.IcrtIUCIL! 1:1. 61tItl!: .le -il ; ., .
; i1111N1| : flur.ir..' ..pl..ll.1,1( | "''11{; .11 Ia.I AC..t :..11 i I //mtni'ft r' L+ 1'inf I:ii ill ut rt. !i'j TwiM IllMBtlt l'.ma "I til* lli.JH.-l. t "...>- .,

t fur h..I"livlIl': nim\ \h ti'Utt! %xiti tli. niin.i.i tlif.tint, ill 4., -t\ tu.rj.iift.i tll1... I.ii-.' 1,1il* V Isifrtifti (*tt' ,+ 1.Wl.h::1.,: M'lii r :r-1'tiI i : :i.I i: .u., ., f-i' ...1.. n.. f.-'i"! ;' i. !: .."r"'I'. MIII. 1111't ".-I- LM-stntw. .",1) I 11.

1 IaaleAiid l 1 intuit n.itiv :> .!( ('11,1'1 In.Js; aiul I tin- 1..II.j '..!.- -i'i.... .,i\ 't"I .11 'il' -. -. 1:11.1: A. I'l.in 1 :1 / "> ft.I S*< .t. It ; I IM.; I.'itili/. i-. ,d.i.l.11'! IIldl I..!. i I-.-t.>nii.l! : \1. .It. 1

C ;,..r; i- \c..l.ilI'n \\.t.their ci'iiiiii.ttxl.'r' 't if ni', ami } tt..I( IM-II. ,il.l.- t.i ;jrtn .-, HI tiniin.lt "r 1 .lnl.i.. ir..k'fI'.i'k: LI.1 Silk! I /;,'.,ru ,Ahi.tI; 1 Hi u...t' .tl'it i: i nt ni.tl! .it"."ml. .1JI: a inn <.> j: rit: XTMUiirY : .
( .d ;".4 h run re. I.. 1. -, lln: 1..1. '. .1\ ( : I.. .1// ; /01': f' I.
U.41U.! f. Wuti! lliv hnv ti'f.r chla! -J the : .! ,4 "I'll. r I t'I""i"- in.il taii t-t ui -. ,!: Ij |
-\.'rcitli.. n.l1iiiiami w ..II- -r M tmill.iv, I 1:1 .\ >;ilk! IH.IIbo.! I II. ; \ ;i'.l: <.,"i.t'n; -j.l; "n.lfti *"t...I I"t'?.ii. "i ; ..
.l-.rs ; :il-t lli -' :.,!lli..i..1 t.f f..r..i.rf"f.'u |I"'I-.J] .1, tn.Hiatiilati. .iii.-in. ll i it tin- t ..1'\'! Milli( .1 Six\! I I', .tut. 1Iili..I! i !-, l'I.ini. { U';,.." .f.. .. ,h". i i.i.i'fND; : ( IU: MS.: i Plat.! ul fit.' I'., ,- ti-lii.-i -. .t.7....I.l "J.lIt-lh! ; _

hertllt* ot .\11' i.m 4I it> 'I": l.. naM.-li ..1.1.1.,1, i.uauu6't!. ...! l-l lu- .\i., ;aa.i J'bil; I'. 111.i..f 1'1 \' I \ t I' ,\K: -- i i ..IMxtb ., .1".ly. < uilirwittjitv tl..I..1I. t 1 I 'Hi- tti.il.l.-.- 'i'.dii! !, ..f II.... lit. nt.ltlf..w 1 1sl r'.i: |; ..," ..i ,..t'. .mi. 1. -. ii, 1,1.'U..I.. ..'. : ,

i- I.e. ae1.1...ik fur tht-iitM-1'i.'i. Si. cirltlw \j IH llh! \ tl In. fat.niil.lr, 1 -..tilprat l.1 1 tur.! .1."- < .1. .... l I.< : .itn t t-i...- t K.jiliu N.-tlini,*, ,\." 1Io" ,i i.. all itit.Ui.t-.t; //1.:11."ltllll"-.., uah: U. ..! l-i t.. ua.:.; MI- .1 11!: rr..uP 1... "

.h ) 17t)0) < ,. ii-i.il \V.i-lI-i n.1.t II'';i j wlm j.n'k i U-r a w i I-. .11. -1 jii-ii., i ..u-, -1 iliJJ :1,1 1 i.ri.1 1 .,-, \\'l.U! .1sta6t 'I''a. Ac. n.. .tiM.iit fit inii! <.nt: 1 1',1 1 Tr.-,- t-r '. |"1' .I ..11I.11"1un t l[:.ltt>-i'. '1:11.\.; !lrl i. .t {

:Gd.1 J'n- lH.ht! tinI'uittil} .i-'liutii-ll.! ,ttuu lit I h.- fart. i-nl ..> i 1.u.t'it. "'; .\ ..fulti.li 111.xxr.l. -, :; .i '"'aj. .1- tli. r \ n.- -I.. ll I LI.!, t. -nil'I!! .t t.. |1.1 .it It ..-t a ; \.''xv |:..,it-. \jtli\; ...I..n : Ihl t- -i

j";"u, a- .i..St "1 >;.U.-. u 1u. I l h.l- ul!-.. t'rfSiitJ.J.iii-1.1.,. Iill : !i.. u. 1 .I*.,.-I. -t xli..*. '. .M,. .1.i d.! |..i. t .1-1! "I OUR TERMS 1 1'1.! ..t tin- 1. .t. .'1' "i.1 K 1..1'i,.. .ii.| i... 1.. hi..lI. nit.; I :a-hiiiiiiM- liiti-IIit;...; Cntlrl.

-J'.u. the fiint l.twhit' !. \'r JMVH.Jn ; a:i.i p srrnthtult: .atii.-. i.i lie r.''.-I It: ...:it-t < < \ j I"n 1 J, .'. \M!I tli -, .,1 i. 11 it tl.. \i. a \-n. I II: 1'1.1 i: -r i "I i MI.'I: ri-: .'l. h. f hi.11:11-: \xiHI-. r .', -I iii II..' .', ,''. i.l.'t' ( i1x 'r Ntfil.w.tl! ,. ami .% .u MIIKM. t

C ..., 4 the Miij! } *-t ti.itur.i.x.it! :: ,1 Ik:111't I : i.
; J.\! < i.. "'.I. ',".1 .u.t t. ri. ,ii'v.. 1u i Tin: ="-:-. IX: ;IVMVCS
.Hi'! fiih re.jiim.il : ii vi11'm..I. .. ; tin I ..., -.. i-.ii.. :".' ,
.. i' l if .n.--r. I'' 1..1 I AX : !tun tli. Itd 1 I'. .In "'A1 li-. .iii'l I .in .Ji I CI", ..11' ixn'it'ii; i -. u.' au'>.1< l- >[t.i tlullx$ i t'a' 'UI' ....fll-\M i '.-n...!! ti. l>>Ir. .. .. ..n1 ,i \\ ill! t>"it It.I' .. fit" !.\ ....,',. .1 |I"..ttr..it. ft th*
a I."% u Ju | .ft |
: > : a I |
Il"l.tivl ,
u"l" t.e f.t- !1 'llur.-i-it.it i n..\ ,I.. I L.- f,\1.1 i--.j,.,1,!.,. in-xv I 1,1 ni-t.' ..l.-1 H i ila.t. \.:: M. t. ". I \ ;,- H''; !-i itin.1.. ill.' j' ii-ii- .ill !I.. I 1.\. ',1'. hallrHt.1.".. |-...".;. I IJ'llM1'MVHli .-'. l h..lf..ll.\( ; aul.r. ..I N. ..L.fRt.. .'.|'rti. '
4i2r ),'r ;1. all .\Ul'lit 'ill ATM. (11 t! l' I I.. I., .ml. t\ ,. I' !..u.t-: I. I I.t. ;" .t ("I' '"'.1.. .
:1.: in 1'11.11 -a tit.i in. r. tsh). .j't: t.., 1. MM t. ,. .1..1 .I l "lIlt1.1.tt. .t filter ">!(>"'h ..! tttc
l ,l li ..!' Jii.ii.ux. 1795 the term of ies. tb I '" x. ;,: )1 r. ]Ii1'< Li-...,'- I.M."n.,* ,.., ''.. ', ; 'j i 1 '''.I. I'.I \.t .' I I '. III 1. : .tom er. 11 I to. "::' .1 .10; 1.1 ,. I'\X". :, il Jnlt.rt, .

.1..1.4.<- wax: (.M(.u.l.-il l'.v < '. iii 'V( t I fh'f 1 I.. -u. ,1..,.,! .11.y i JIH .'. .".,: JIL.1! Iii ,+Intis!i t ; 'a .J '.. .' : ... Til"l'l!II"I U!. f.tl.l./rr: .., .'..-.l i lit yna, !
IHK: FII'oI'L 1
r r..r41)41. II.u. it rtjn.tiuc'J Ilutu..11"u !--itii'i. 'i.i'ihr .aahhr! |it .ei-n. i.i .LII I I I iI.'I; i : l i i : li i-1 I'. I i.; i ", i I .l i. : !1' .' .' >. I : i .I'! IS. I- ..1"j .itj-ttl' I'. tR :iiti'.i ,}tt. a..il Ii,. |"..-a. 14,-E. :; \Tr. 1

111. < ni-i.Mit, x-ii Its tli. -! .i..1 i ,1 1. j. .. utli.r )" I. .|!'" .I! 1'1.,1. .1- 11 ..it.t.. .X.IX ,.-, It" ': tas .I loa 'trlaflrr 1't. .tnL ('tlt.

4:1 \\:1-laiss:t":" ,:.Iinnlidltti'tll. ill .I win .l" ...lu. ...1111! .- -.." to -li.,;. .' 'I :I. \1'! 1 I r.Tll[ ( ) I ) 1)I) \ I. D. .itj I <"!.,. "1..11"I'.I I : lii-Mii-, t lian l.n-i: : .-n-. i !'i-lii-.it c 1' :" *.*! .M'! i-i -?.*..r -. .-tlu.... tt I fII.

unllj IIr the.ao ;v .i.M> 4 1 Julul.1..1 to, v.i. |I.-i. him-. |. i.j ,.1! -. -1.hh''i! a'!,. ) 1 I I Ix i''l' !It i-.nt v-I 161! ..1 I I...I I lit,! LI,.tn.. I.- ""-,.11}*. 'n.I.. I...% .. 1-....n IM ,MUIIII>..-| _'I. "

dM I',.i.it It"-t. In lii> ...hntli-tr/t! ; :,'11 I, ''ll. I.i"..t'aUr; ( '..\\.ittMn..: 1 >...'. N.,v\ ..i-l !.".i KA1\I\ \ I K'S I ; ( iTIDM.r: ; I J I vi III: l !.II n! I 11.1! KIi: 1'1":-n.1. ; -ix.;' > !.? i.! /". ..,. *,..'. '' !...?. .a" .! ..1Mm! ...... I 1 ,.I'..i. r..tl ...<- j,Lhlirhwlant l vitirr .'... 1 1 lt

win., ]i\xil! ii.r 1 U- LI"." lit !IiI..I. :. tl f.. I. .11\.1-1 1'a i itli th.- tin...1..i.t.'W4i'; :; ii. .lf -----. -- I .1.t 111111'1"! 1 .", ;,II'l .rJ: >niiii.j !h..:! "t it. 14'(114x:' .,t."lilt .. .' .'.l'1|1.,1,1 l lx. 1 .til I 1'.1. .1 1.i 1.

ri'itj,i ('f trtr4.r, tlio ITI <'f ;111' :ind) M.- 'tin tr on. iiiit-, lli., 4"! ..f..1 ntlrrtr. ,r: d"1 ;:1 i.\'i: 1 in 'i IJ'11i\ IN 'im : : I: ; '1:11111 Iii.! Ii : !,.. II. i.. 1"1'. !II" Ii ,. l.lau.h t" )I.. | 'i .' : inv! ; 'Mh i.N. : r.wiViw t
; ti'ii-ttluti.tit; .] lirh! ., T ti.. \ .. !1i\x-','MI 1":1 I\ I l\ :1.* ,ti."i niuii. 't.i.i.,.'.if -,II..II ..i.-1.\
.
liti.fii Lon. ; hart xx ... | >>e : ti.t; I. : 1 1.', 1 1(1117! I I 1 I L t' t TAMPA DRUG & BOOK STORE. .1 i-x ilI'! ., .. : f .
: : I --latfli.. j.i.-' lli, un-"tH..1! ) I 1..0..1.1 ..-.. : (l.t. ; '1.110 ,-ll. I r..i r Ut'H <- a>t 11\1! !f"l hrlit -i. :H'! I... r.r I-.l .
..1 Jjilie. 1 IS. whiili l |laohfbite'1/r/t lori xx in. li-i- .... i.jt'ral' '''l n nil I h. ;a .. ttn j'". -"...., \\ ii"t'' 1 Ii.. xx ; : !1.... t i" ":i : ?r 't. ''I i !.'ii'iU :1, ,!\-1+ l. I...tl.! u.: ",.' 1a! -in I'L... ..!u.,4- .'t I Inn... .H'h: .

,- ii r fifiit Uti'tinn; .4I uucti iitiiilII'UT) nI'mltlaer ..'.t"4."".utalivin. in 4 ",'':i i i i. ""j-t'nl. t. ij. ....i IJ-<' \: I' "aYii'.tf...A.n .." J. ..oi, i,, !. _. .. ;:1,.1| !'l, .,. .' 8"I--' I'lll' h' "i' I 'I.I: ;-x AMl n.1 lI.i.. 1-r.l..* f' t"i" 'i .11''! ti..1 \ .dllt.I.! ', 1(r -nn: l i.nnar.-v: MVIICIl :
:
of f..uit.f. ;" ,':1", tnl) thli l- tluUM 'I.. \ hu lteri,., I.. ,..,.iri. sod! tmli'ji i !... t..* rt.h';1"I.:;.:a Sa;. I 1..1.\., 1 ;Y, ,: : .:. \, .,j. .,, '. ] I 1'U 1\1.. i. ... ; :li. i u :. !" 0 | '; '.\ .. S!..t'tUI. ,. I. \. \\t# .till* .t. d. I1' *, I. !. ,| ., ..f.* \\ s ..,..\- of It't .'..! i- .,I. t'Itt.t".1 ,n.{ ;
Hie '' : I hc',, /. t' 11'.1,11' at t 1. il t I. .
'I.HI. ; I'
; i 1.1-1':1.1. Iiu. ., i. t > [ 1'1..t t.
f "f t\-i-\ J"I,1| t \.Jii-i..tl. obit! It.-i \ .lib, ,t :111 i : :. .;" ,in, n i 1:1:1\: : k, i': ill.. I 'Mr J" [ l-r.rnv 1'I., t.ii.. ..t T r.*.f, I iir' ,* -
f dhl"1'1m.1] il! < u ii;lit-. | id .. xk. i. 1'1jl .1"! .il I .Qi/i.f.tl.f/ : x> !ii I -..' t.' ., ,\ ..::.- .,! .
Cq.lcrl| >. .otli.,t.-iri-.!, au.1 txlnch t. -.,rrtir!: >! !. J.ll-l: l.ij.tifll- \, In. !.. ,11. l'i! i : l.tI''\ I''iIL\: : .1...... : \Ii, -., I... -M.-, I' to t: .ri. ,il\\.1&1 x ,!f. ..j;1' a. .r (f.. ".' .-. t.i .'..'iiiii-i .,\ \ .,. \.1 lr-_ 'i:, .-v. U..ii-iit.. .. lr. '2btlat
Name .lnlrrica'i tl' Jfitc f Mi iii-! f .. t.ilwil.1r,1141! l .. k .. -I !I.t .. ,.1"i n'. j.. HI,nrr .1 l lt
jai lion !. retin Mat.it. HIM I- |.i..ij.U! -,t'.1 1 ..f ;At| I : A : it 4 Intel 1 1 -t t+H "iI IHM \tt>, r

rt1N'. :.1.4i. liiitiait, 1 itli u. tliit.-j...t t.r.tili..j, a.t>h '1 iiiui 1N': U: 11.1': 1111.; I!IJ.M.L"I : atatt4! -tatlrt'I li.: IHI*.>, .V.'.. nli f t".f *..'> ..l*, ', ,.f'l,.. / .-?,;. / ., .,J t i'v' e.kv \ !t.-i. I 11 It. .\. .1 ut I I.. .H M ....0{ mt. t

..'IK 1'1..i''lli.) ..I"l.ti..1 "i I8Q0 dot! -. tliiil "., #"- 11.;j. .lnt. i <. ;tl..1! a* tla. I s Ilt ; ".. \'I\I .I! .1'1 v\.ii< ii.th' "U'I.I: l t'.r -al!.1.If > 11I".k.I .. 1'J., ,': t..., .[ J' jn ,../ -l.i' .t .dld! r- uji.h-ln-l 1 in Iln.'tb I1l

-Ti..ti;;"-t iiianxi h".lllw.h.'u..1.1 ti i.- 'tx ...., I 1.1:I Vl !
i :
mi i
| I'UMMU'NlMIMi 1 n tT[ "! irs TAUI.I:
.1a14.1 aw-cn.Liji\' ..t t tl.4 J t..lawf" .nuit.tr .. 111 : :11:11) t:11.t I .tI 1111"? li.ri.l. i.I ll- ]1.'H. Ilt; I".!;4t "l i i'! r,11flCal( +"llt.; : "K I.IMF.
1.4rhr 'J h. .!. .
.I .
1.11-.1. : and.. .
jiti'I iin.lr tin'I .I I'\W\ !'h\ "Hil. f. li'x .. li..l% . n 1..4 IInTlu.r. U :1.1... u..r .\,. I I't.
1'al ".tmi"i.I'I "tt tf .1"1..1, I old ..f-..in' |M.lrtirnldllr44h i.i N- at tin- ; .i. 1" Yl Ii/! 't i- .i.if !t. 1' ,.

liiiiii.-n J< i'I!'', ".n. it- *jr Mt aji ..I b.a16, ? ) i I n.,uKirtisi'!. oral {I'1 tt\ '. f '.,,.1..1.1.1! | ( .M-tlltt.. ?-**.p/"" ,e .1..1.t U ii 1.tr. vtr .t" nhurhr iJlt.1 i .1.1.h..it.! .

1 uI, ..r ) I * A t t1trrlrt! i'..u /"',*'. '.'. ..., ",.1| ,V. .f.I."I {,??. .I.I ..| .

i th.tlv : ('UI ..t uhio| wiiJ. inl, I JH. 1,..>,,.. ",|" ,a' ? ,,1.! : : ::1 U 1"\01}, nd'nt: Mi \1 ; \ 711 I I .1.t I.. I ltt'.a Ipr Iquhurflt +. .1'14rus, al ,t. .. l.I1'\.1. I.j'II-dl', ( a ;|'"xi 1 1,tl ltn in., .. |1' x 7'.1/+'M tlld \.t III H" PIl"1 rN'rarr l:,'. li/t I I

l.a U.II.I1.aI'I. 1"- I".J tn tt. tutY v-.ln.-l h HJ,'II, I '!r"l"! !, *. x 1.MX. i I. .. t.1 he K 1i.1'//s1I. It'l itir.! .1..1 l -. .tt \1..1! | in. )I.., uL.I. !" tli-, i H'lq.' ; urv.t 1JAItt. : iNn'M_ i ..1:0 ..1.,>.a 1 "

J'e.. ". wli.it it 1..11.l tu.l'f < ;funeral' .!.. ...i \-I.\hj\u.i..I., : it..i.! .if L. -, --- --- .. -- .- j -.t1.; i !I'! "-j .li.*,. ..I' t''h' h.., .' 4. .n |I..t.x'.t .. .. .,1'.1 .I 11. \\.1'. ". ,)...1 1..t.-. Nn4.h I 1.. F < --4

111 .ANhili: ; "u .Ill'l tllu-ll. il.t. .l'T MIHN* tl-" H. w 1\\' i''I''': .1.. '\1/pn ...on" .. .,' h.4 ; 1,1:1.\1, ,at,.1 1 1"i.I.. "> l "I I i-; 'I'i| 1 lKI; \ -I'M" llot tit. t- -t'n'I..lil.IP..lil.. l t I... |1.li.. '(:n ,', iti I,: ti. i..1| i ft.? t-, I., tt.aa! 1 .x <, .1. ,. .' tut N .tI.! T. .1Hril1" 1hY l.t. .e= 4ji-t

itain.vl. N... Idl.! n -> inn.. tin- lath.i .t J -n li a < .. .!i* u ,H. t. }, ., t. .i .. _' x .,_ 'I'IE." 1'.1,. i...,', ., .I:.I1: .. i 't. I I. I I. i't; m : ,>. 'of\' i Ji. .ij' .. ..-It '+ 'u i. ..f -, .t'' I. I' .I.. .' I I .a; ... 'al ti

114i4 4->..Ult.1'f \I itui- .\t.li.ytt i w. i-i i : .ill tin .!.1.J.ii. n 'L.! ,- 1!< P' ::1., I' I'o .| I'l. ft 0 \\ ,. !M 1. 'o I.. -.J'! v --:1.1't: { 11.t I.I[l HI t I. U ,.. ; ..1,' I .- "-tI I. .1.'.i 111J: :nJ\\: ",: ojfCY; lt\tl\)1 i ,

I J: uu',i xi .ill It t "ti'ttn't .111.I x. i\ t.j .: : . ,. ." 1 -t ,, ,I x ,' '1.II.| tiltI '.. .., ,. .h..I..II.\)i I ). ,,! .. ,,t ruo .I.I.| I j'j "' i .
'1.i" ', 114IU rYlr:1:!' nl't' 11rt + i l inlut.4. d!. i ) I./o. J \KU. | \ lr.l} "" ml tl U, I. !, 't.. I. t t'f': i .. ". .,r ",., | IUf... .
\11 ; 'i .
Hi I. ll lit : .
11. ) .
;..i'x Ih Ji.. :t.,: V. ri- i ITV j- .I. |th. V (1'I II,1.1 I Iii j j I > i .x i. j.> i ."t k'tttM. 1.x. ", xt i ., I
1. I.uu t 1' .i In.' : Mi. i..d.I JM "i'i 1.1'-0"! II! i I. i. !I ;, Ll"...' I. I ... tun l '1"-1.\. X> I.. ., 1 1. -. lP1 *tilt, 1' ''tl.I .IH .1.1 ..... 'i ,

.'lt Fii tirt' ti\! <. Iiw '.-ill th.. Pin (111 I .. x I it t. ]I'"!'itt. I..j ..1 In. ,. '. I. .'1".1.'i'! i.f.t'i---. ,.. Is" in i "1./ .' i 1'\.1"\\1:11 i t:. 1 i HIT: f \siu v xtcTH'ir. I' J

114' :. ; thi- ,'. 't 'uii!''' < if I ... tl-' ii I t-t L" x.v ,Mi I : ,. '' .i,i"'i! : ; : \ ..,.. .' II'J \ I :ii .\* l-> nl I. .
ll law.l: ,ini-l.-l l.i'lu1! | the 1 !. 1.' 1 1. '. .1. ,\..;. ..i. 4 "./1 i ,I. in i\ t..ttt(.. \.I..II.! 1 f.i I d.I..hl.i : ,, 11I..I.I..I."tII\urr.'-|.. J l.i...Illn-I.i.. I I.an.'. I 1."". l'... .. < .,t : a ',. V ,1' ".|.'' .* tl., ...u .rtl.-.t '

t a iijuiti) !'n.uul 1 I I 1. .'n I i i t.d.; I. I t.. xx r..Ii 1/i.,4 ; '>. i. 'ih, .. \-1.i i ,... -4 ill .ix !. .,.1] *-.. .< t \ 1-.. .I I f.. '1'|'. 'UIj .. ,. .! I'..>i ,.. n.; .. .aft 7.! ., (I. 1\.1..1| ..1, t s.. !'r. .i-.l.i.t.I.I \l.i. till) ... MMXX 1 t,. i- N.bhu'i.

the ,).it lil of the Coli'titu!Iu!;. in 1 aMunhtt -l\ : '. U...1 I.. .... -x .,,.:.1! V. X It 'S t j.i! J I'I I.i. I ..r: !1. '. \\.1 p' til,,,,I I.. .,1.t : .. I t." n. /I..i,, : at 1.110', '..1. .' Ih ..it.... .ro..

law hatr1..n! 1 "I' --I.-i .i' I I,1.t. I-... k- I I I 1 l 'lt<.'.j .!>.1" l.,,'.! ft .'. .'.... 1'I., ...' I 4 :1.1 [I' :' 1 1\ ) I :. I j ) ; i.i tr.f f-; I ,. .. N." f"r i, .h< n>nl> j futrpo.. i I : III I- 'I I' .1 .1 I I'I't
.. '
: ., '
wtice tlii- a.liiiiii.-it.it.oii; ; C".l.in "rep !j. x I a.t- flu, : : \ : I. .1.. Ill Xt tti
I. : I I.i "I. !IlL: M I r-.Mr.:; 't.K: P \ .rrn.1' : \.
.H' -. X 4 ,\i. ..I..I.! | ..Il ...M! I Ii 1\ .
.. .
.i" I I., .
..x. .1. hue t.1' ... I I' '.-" I '" 1, 94'! IH! ,.. : "'1" :., i- t .i a. .ij.l -I a 1 I' -'';' '
\\ llM thaI luti f'1 1 : .. .
tnn. ty tf." .. ii* : I.,1.1..1.Jw.I.| .o ", I: T. ," 1' ..i i .-I ". t t. ii i. -. ij. ,IVit!1.>,_
1 : .j .:. ., :"x :. 'i', it-i ir1,1, I Hi (I', a' .r HI .1, I 11 j; l'I.|
h 4t 'h
> .1. ,1 I ut' ,t .,, ;i", .. 4 I'll- : .
i in fat fiu :t.xi \ ."' il..I.. -L 1I. I..t. 10.t 11..1.110..1..'.. .t t
-
iTlntik .. .
(.1"I"'i..i. '. ', .. ',. l..,: .t U.J.. I "ld.; ,> -1 .. nit- i :t.., it" "> tit ,!::ilir, i |;-,.I..j!iI \i 1'1 i: : -II > .1. ,u ill?it.!it'4< Ia ',.-in.. 1 \ I t. I. I.. t- ... 1,1{ \.r'.' .. 1.. a5.1 xh
11 a-.1
-
"+1r1'rtt11 1 : ; h. 1t.. a.nl'! I IIa* ', : Ml, .. l I'r? ..f : !r
:1,1 ltnl i [t. I :III : "Mli,{, I' t -1. .11' > ,1\1,1,1) ? "' : \ i ..".5 .' ...1..1.\I 1 \ .:. : t. i"
,141.4. y.-t.at .1.-. .ii-'i" '! \>::1 I t.. i' t ..- ,. .. : : t !t... .,', .'" -i., j I', i I 1."! Jiifix. ;H..... ..' 1"!: ,1 I.. ..r.I 1 I ulil.,, '-. I li. 'IMMjTui >. A GYPSY'S LEGACY :

; ), tin i : I. : 1 I. "I'1 I 1 1 .. .....I.\ l',.. .- ..1. tt. J- ..t II.| .. .i ...,| |I'r111| .-. m. : :
I u.m..I1tl .' -, fiijft'tx.'i < t.1 ., .I t !. j., \' I.,:" '\. :' \: : .i. I xx l'i 6 i..-.h il..nn .'" !I.u.1.! N'iu ''II.1II. ? 1 1I :.\ aq\'I'Sli t i M jiT-TTTT;7 .f! .TTi I I i.., 7'n /'111: irrl //;/ /'. I n.! .. '*"'' .'t ,t M. t. :..,.. x .-:1.1! ...1 axrr Hil f t
I.rllterr (:4tati.. :anl "I..hh.- "1" '; T"\ \ '. ..,t.., !-i -. l;. 'inuiiMMoKI' .i i .1 ->.1! -, : :, .
: I. I t.4 '.\ .. ... : ., I li. .. 1".11..1- .i! v i.j.r! .I ii. l'i.' .. l '\r: ti .1-: ti., :

"' \"! ti.\ f..lo"Ui71'' a't..1) I :|", i:: .' J x .,. I. .. ... I.. .. ... 1 I.? :1..1"1( i .! ; -xt'i '1' it I"J..1 \\L! i .. t } I '! i L1111.i 1"\'li\-1"| i II. i j i.. .. ni |., .>it. x .i .,..i.'. \ !, 1 Jot:"'_ t 1

''' t u\ tli. 1 1.nuti-i tin- 1. 11 : '! .l-11 ..x ..': \ l.x. : i '. ,'1 1. I.X .,.1 U .t. l': t.'|! I I"' : ,t. I.-, ll ...t.\ (. I.. ,.1. I i urn"I "r"i :" it.--., ."... ., .; 1. ... .I 11. .. "', .i.. .' I... ... \ .5 ,. It. "" \ .. \ ." '" ...r..l. .

)41 i! \l.at i- l.Mt th..toi..1.1 i'j .,. ;I .' j,. !, ; I \., t- .i'i I-. .( tli..-r !. ,L... .'-. A. .." ._ .| v :. I U li'l'l'! .i .j.! i .. 1 i i1. ,i.t.t. Xvl I.\! tt I,. v .,; _, "\" .. I' .. .I.. .. .1..1 ." t.. \. ..". r
.I" '. I II. ,...' il.-, .. .. d'I ..1 : i f.. a' ,.1',1" fI .. .,d., .
ft.i\! 4tttt, .dr'11r''N11NN !UK. I a.1! 1 I I. II.,1"> i ;p..KM u 0.4 .1.1 ':" | i. ,1 !It!.. .j' "!1. f 1
,1,1. nil- I..I 1i Ji j \ I 1. V'.i.l; i is: 'x ,
j "I
1'"I'itlt" i ',. 1. XX-il .. :.1t7 tin... \|I..I!".. 1.Id I;. 11 ,.-n, llt\ 1..1.1 n- -'I.i! | bl i tti>> -.o.af'| *. '. ," "i t f-.i 'R. ,tr "r j \ \ ,it J.? .r it I .
.I! : <. :,fl. i :ili". .'li."r. i \ '-..! l-x >, I U. T. '!1'\1.\ I'l I ti."ill 11;. .! : HIII! f.*.t.11..t,1 f n, ,
11.1. '.. \. : nt i 1 ( \ V.i-iil! ,.. '
:. t. ui.; i ., !I. n-t!.; t':. 1 I'l.-* .x i I 1. 111'11.I'I.! \x '.1 j in- :it- >* 1 lat flW n ant. f t
liar ,,.1 t-'iuk. 'lnl! art f.r.ttt' I'. 11t 111 .,. --I ii.. I' . ..' i . '. ,. 1 .f l 1 I'H" 1". nr ... i."," ..r i I"I.; ", .. ,i. /.,'. nan, .Ii/\ .ua? in.l "'.'r'lf. (It* .lit ,tt.-- -i. t it-! "'1.1 t 1
4.l ..f I uId.! ; .' 11 I" .I,.' .n'-I! "! .f. I tl! ;'! \ |1'1' \ -I 1 \1:1': | .|.i'i. ::1'.1..10.I I ,? I'' ., "1 tit, \\ififli; : .. .., !
1.iu'I" Itn..u. j. I> t\ i\ a' X Xx J i .. 11..1 1 II n 1 p. i-'.,! r"i xx i i. : ( H'i.i-i-f ) r ':f't/n- iif>)..+, f, pl'u| rrr |1'" itt vl 1..1 fi- tI..J.-.ireN. ;
'
"iln ritf.l 1 lifti! i'HT r<-v.i L11U' "i .u\! .'l''i. tt t i '.,.. : ,. i iI !. !, !I. O; tfc., H'" l il ,"_' IU ..'''' ft U ..f.I ll,...v I I I \ \ I i': | t > |1'1'| .***., : uf.%.. 111 f rin f.(.,,,,, tint ft t', "*. Ct-t I1J-; 4 till.-. .

t :.. 1. ... .1 i I* '' -.i ,' ',' ._' M-ll :4.,,..t .. ...ar.-I) ., -i! -.,1 .-I! ',n X ..I I ..i.ilit. .\it f.\. \ . .v--r.,'.>- .... .1. .
.1.1
uf1lru11ur.- tn I.lii.ittkil'.! Uii'-u/ lmM' i .tllt..1.( ", fa ,
< '/ t./.I "u fi '/, ,,/,-, t
i.\ .. -.111I .. ., ',i- .\.1! !. x.ix .. ni.t- it.. _,5,1 >.! 1 |Ib .'.iv th'.tti! """ "XI ". i ? .\ | a\ll\M; II. M I K it

all 1."w.iu": %. !. i1itt> tan l 11.-nnt.'1.1 -I, '' i j. I 1 Ii d. ,- ..,-. ti ", i ,..'I ) ,. ..1..1I I .' ., }I. J. ., X wt, ,,'J,. t 1'1".1, SI \ \ IV i- !1.t1 |.. lit.) xx.tn.I ti tt,f .1"lIlft| <.f a f.l t tI : '. .. l I"".. 4 I.. ,' N .1 I'hsa! %

.,1u.'I. .! ( m \ ..!<.... i. t"I., airirouluiut .. "'" 1. 1. '.' 'I '., .:M! .. .! .I d .x ..' : .. 'i .' I I", .,.->! ul',-x 4 i". I'.an.! "It.' h (li.,. l I... '. 1.1 ... <
-
;i" .
Prelcttyt the l'i.-.1.'. i-nii': ; ,, : i. '1 I.. -Ill, :_ ., t i' ., > 'in, "i' > "Ii \II.Y; 1'1 II'! :". ,..it'. .I! n.-.iilv t.. ..tt ..x.r lit.. I I.n.; .. ... r',.(,-i -- .
I j. "I '.. I .. .. .. 1U., \ L101 -t 11'1'1 1 .I. '." r .,...I 1:1,47n tr', .il 1.I._ "I'n.l.rat".:. xv .lit ui.i..i-i| ."I" \ \ \M-\ttvr..vTr.u\xv;
tl. ,
oal.l wn'nt ..I.J I 1414"i'1;.; t, I' ru-t :' .'1" 1. .( t i > I. < -1-I, \.1 aUf'(' -IH-,- ; i', ." : ':." .
I .: r. '. \ I. I 'l..I' I: 1 . 1/11.. ..1'.1./11\/.1'. l:, H..II., It '- -.M sl|!t,', lr* 'i.la..t'.II.I. ..
s.ia\ele will .1' | i 1. x .* 1 :1 ;1..1.: ; : "' .d I .. ., ; u
.1.11.1"111". -a: I. .1! ir :ti< : : .Ii d, i'I l... !I. -111.-I '.. r.l) ,.
.ix. Ir.'in. \ t'.il. t xiti'n ., ROAT-BUILDING
-
1 \ ', ,. t. II"! i '. h. .. .. : "I..f"; xv ?.if'LI .rr.III; u .I..h.( .n l..r..1 I ,,x .Cc. '_ '
111 Ufi Th! *- sik.-'f l: ; itt 't I t'u: ;' tiif t.,1. .1.11'.1. i"-' "" -.",. 1.\\ ..1 lit, r'11'I I IS..HV .. .. ..,' .. .
|I' .
.11 hlpi.Ii. n IIi. .
< .1. I I" 1 ,r I I.i n i- I. .", I I II. .1 ,II' -*. .I*. "I I I.a..l.r-, ,,i .1I. i.x,,), I, t u \I hI a \ \ I I-. f- : i i :'x. |'., '. .10. p. %
; nii'iiatx: : ,..iti |H>-i'i. f i -'b r i'i I 4 I I. . h... ,.. "' ,- ,-I. *. .1., -,. |. tl.t K. lit.XX ,. 1-- .t lif II. I."I.! ], -l u, .s. 4;. l'| .t'l'j .nii-} lit.-- 'n..l.a'-; '_'...t i i. HI. 1..I.. ., III'I\. I I I' : ,!" '. .: I- tt or ,

!lie lieto rf Ltnuli's 1.-''('< ..T 0 ; I'!I.>, :ti,. ; t .. = "i. ...., n \x nit i In- : i ...,.: ,t'nl."f,1' ; ii"t it- sit., n'..i'wl! ,...;-t>'*. \1.1 lot the I t,1.! ."- .lib| tl... I .,(m ',,.. > I -I II \ i..

!! (' j "'' ...': I. t"I"i ih. ,r:, i l i'a:11!: I". PIM. : i" "I'I\ 1:11.1: .i'i.. -- ,... .. ., : .11.1) a- -". It xv ill! t In i'ail ....u.in inn. .t ,.;"* ?.. 1 .I I .1.I d.. .1. I. !.
(
1""J.uh'II'Q.I 1 l I ,, I 1I ti;,1-ntielit n'i'l 1 I.... .-'It"I\ ,\ 'I. .. ,
.111"1 M t.r.N I + :t 'lo !h"',.1 I ll,'tl, XX-1 ,. I ;- \ : ,1. .f \ u-- -tx'.1: i j j. .. | UN.| ALSO I
\ a t.. -i i'' "> r. r, i !
tl"f'; .1r ,''( -. .. I I.t -.. l ;. !I..r "tl\l I.;. .1..I1..i.i ':4 1 ... .I{ ,1.1.1. II' ,
r I.'t.1 11 1 Ii. I't .1.! tt! ., .. iiM'i.1 "I" 114 ,
'
ri..I.! i 1.lh 1 i. : ) ]I" : \ I" "i a < < r 'f i1. t I"'I I K:, \ M ? : I. HOUSE CARPENTERING. :
'IJ..1."I..I. \i .I I I l.x tti. | ": keer. xxttli, li.l .a..l\ .I li.it, 1..I"t.11 .
"p" .1 Li rti .
: 1 a.Ii'. h! 1 Mi. x. v I. ;j" s .f },;- I I..r a"1".1 11,. !.". !.'. | i '. .
alaN f.< V l' "1" 0. !! \i 0. > it : xx t..I."r..1 I : 1 ..,. t'!. : \ 1' \ : 1 ..ft ,I,.
tf I il.x.\ .
; ill. ;i .
'p" '11'n'f \h. .ii.f., <, .. 1 11'1'1::: .\ XIf.S! ., .1 ( tFT i.-j. 't'
f.... Jlff1 'n. J'f II .* ) !" r ; \1' as 1tt ( 'it ll ) ii I G:. i :. n 4i "" I H.UKiii. -. ? It 1 : .
.t'I"J i \ in. i.it : I n ,l .1 1 (1.\ ,, -.. .. nth/ ,'.. lli. t- ill "|1'1.1'.11'| \\ I.t.I ;. t. o \ .iti _" iii.iii; ,.i x >.
wttfcm / I--1 f' ..1'r.. ,." ':. .1.. u .1'111. -DI 1. 1 i i '% ,.1! i1tl *.t tl 1,. X .. tin.-I t -' "hl 'erLt loi. .1 ''t.\! \1 :nu: : 1:11'\1:1-: '

,raft } tl\- "'.I., tl.!. .". t ..! v, J -i _' .. .'. !'i_. \' .. i. Hit, aI..I,., -.,' if i "l l >!a< t. .. ...! '!,. .. .iiI II" 'l!i. ci I ,i"v. t-lli-r4.i.uk l. Jt-r talc l.x "wlurtnl" 1..1., .1tx.w,1\oll... ii'\! -li.-u'1 I : 1,1 I'," ':U r...'., i I. i I'. i ... |Iv .
l .' ,, 1 \
.1 1
I. r. ? "|( .1. : h I I. Ithd. .1.1 .jl'( :. I i.TI'I'II.
'. J" !tta' I' ', ; I I. ; .>' .1! : x. t I l: 1t, ? ; t '1
', .. 1\ \ 1.1'1\\: f ----- --- -- -- :
1"1',1"'I".I.T. ;, 'h 'h. '.. i : II. -
1 ..' .'n 'n I.:..! ." ,. "1" i 11.\.11: 'J'. i .}.>k-x".l. .l !. :' in I K: srnt \1' u. 1
1T. JU.< : I ; H|.po.ar| |III'. ( :l'm.II".1.1. .. \ \ .
.. .1"1'j j t't.XM.!; II '\11'1.'.1T .. .' ,111 \ \ X .\ .\ CKS U A'
rat r'0'. 't .1" \, ,,,J. .. : t ? ..1 all th. -t..i "t 1 P,. I-'I., 1i I 1-...;. ,
:1.
f.l" ; ( .1- -
< : it "f I.I. t ( 'h' 't1: i I' nttt.rnJ 1.1"l i oJ, ,t'1 rv1 .pI : !
i.l .I. .. !'.I. ,.' : >t: 1 1> .1 t',. .li- : j .' i I .t ea :" 1 -..: 1.:0.. r. t 1'1'1'. XX Iinl4-x.ili- lima I 1 i

1".1. .,' .inilua. Jl?.,.\ r IIMJ."II.Hultuatii. '-- ';f1''". .1/1' ,!.. 't ,Jr.r'JtI -, _. _- I 1/.. I I P' I... .'.. I" M.I. IS ; -

AoLh l.I 'lll>''+, tli.- f.i.t. i tlint.( .-.<"tmu..o Iritfau.j..ai...81 I"1.i ... ) 'ltlU ."r-\ fntiiu r',11x .It I "," j''I'1 "r'fll l.. tt'I'Ilpur.I I j ) 11.-'/1 V' n.hMi'MS: ; :; invtym i'. i illCflll.l'T\: i I: i i bU11C11G) \ i I; / '....., (,'<" ,' *. I/,', ii 1'i'tifi Of. \f( ., tit .i, .

t .n ., .. .t "f tlilV.rtl.itul ; .t'1.I 1mC! ; II I I.U'IX.IM-: I'lL'lll.l. I'l'l, .''. ", I IN' ,,, .'I. i.I i.I. i. FI1U".I-'I.n'.I.! _

",,,rrowin-f.."t hal; rt ..1n.4ii.14 W+th j..II.., An.l .1 .rO"iI'ut' : Trt 'al't .t Ii... 4md of : i I" I' "'11'' fl"In 114' .1\ .. I I'1., -i/ I 10..1.I \'i ,lN.a1. .,) Mmtxr-, ...';j-hii-1 .\'II"II' i i \ wr.'VS \\"i i I.a!' l...-|1'I !".nt :illl !.t frif. .' j '_

a11 Iut+ 1"m. '.1.] <..thi. ..ntin.11-ut aIi.u 1"-'11-.f.i a..,. I r"'4-f inly din all ih:1.f I'r| If.'tntlih.n1. ." ,-1\ I.. i ii i,, ,M.l( ,n _. t.>nr I I .".IIf.lot. ;\\ (,..l/.. '.} Ii.r".\-. '1.111.-,.114" 1 t''. II a .. .1. .. -I-! 'Lit! l t. I L.. j" 'I ,. .." .'1 7'.1I.
I.\ iij. \v.m. 'K .1..I.I1.\t.h, Ui"r.'I''ld'.I.. '
urllhlt< rulnmufxnt m t- .lIhII. 'H' 'fn, ,
| \
VO
Ii. n U
with \\\.MS
a-|.'Feultlni/t, .!. 1..1 t.'l tu t ttti r.< il.li 111(4 '1 ("Ik.aiu] t'.in.- l'lh'I (" j" iiilik.it hi R r. xx .rl,. '!HutI: F I .x14 t .'Ii.tal| I plii>L xx ....). ... \!'-..Ibu .x. I-| ".H.\V* I'>.m;.|, t%'' \\ ..| kUuv >\ i > 1'1TU4'1: J
t '. t'"! our >ti >i.- 1I"i-i :
'' .
tli te I.t.! .:It.-. Tlt.-i.n,1 iii.* I .11 m 'iU |IMIH. l lint liiif | iij I'.J', ..IL. |:.*\".,-. xi ill I.. ....,,11. .,n?' n-l-l') '" t... I!i.\I1.I'! ;Mt'tunir" ..I l 1.11'. .fiidn\ ..1.111"III" ,),; !99. -4-\ c-lllll XHi-i-1. ,111dLN'. xx ;1..I..j| : 11 1S i .x liiiiie! in Kt i. ,,. .

i' ,. \...! ..alt l-'i-in. .% .' ..1..1..1.nil.".'ti..ii-. t.iininiin ,I' liirrm': : tinl Lir MHJ-. in 1m1 j 1"11 j '''. f.-.n ..,.ji o.. bl. tii. '''11 I K,.l R \ au,) 1l1I'/ rti.-l I !I..x iui.: ':1\1'\.i..-. f...r >?itl,. \I.y. XX V-llt > 10' i IH. in-.MI,. 'd' t., .,.iiii\* a' l 1"I I: \rt" .

.. tl.- .41 ..-t.l l.i. ") \I"'II. ,....J |...i '? ., ,,.,,| ,? ..ji. X I H.1'I'I'1'' 'I.' i \ n II. .1..t i x lm ..J' **
] ( u- >
it n f. Ill 'I"i t n7 t
I 1,1.1. .j.i..t..1.1.r.l 1 \ t? I --k .. \till\ I'Mrlirr 1 luli.rr' Ihr ( .Iurlu !! ( laimv. A, ; .
',. .'1'.11'... ... .I.I ,.. 110. i
in 111S4w., tf ..-,Qi.;, 1 ii-i\I .i : I.1 In' nIl I I
i.lb'T.'liti'lio.'AT! ; inl..iii1,1 tli. .. .. ;"I. .;"iui in. (I'll .Ill( in, 11.) \ :,n .i. -'il 1 I, ,,*; 'b. ,. ;:.1) ni u MI. \v,.1.! .. ,.1.i tt'..,!.i.l.0' !tit fritrrntr l : t tl.n.ti{ ; !! > liftirr: I Jiiit.I .: n'\, ..' ( '' ', '11 i. x ... .1 ,. : :. .. .1..11.-: L I.
"" ; i .
II.i.kJII'J' i iijl I : \j.iu ii .1"i i. ., .1 1 1'\\.01.| \ \ '
.1.1..0t... .,1 G,1}.T.'n- : t .l.I! i 1" :i '? -. :1.1lwl ,L dl tt.!i I: .. I'1".1.'r.! ; !11:1'1.111: t f Vj .i'i Nijlit-. I ,.*j..t'j..\', I i''1.1.( I Kft '. t rt-i, ,x '" 't i ", ,i- !' .. .I- .> ..It.,11..I\ (

.: II.t..I'I i JT; 1 hit.. \ .' :"." f', al11* r'.1 a '': : .t'.'-* M'iiHli..u! .t .:.h. r t1i: ?]I \\ !\.1 i I.1 ,.. tut)', :1. I r.- ..1 i.t I'-\.I'vat | |..' ,' '. "". ..lhl'Ij'1'! \ i ..,'\ "Nut 1. !..( -.*'. .1'I'" ... \ : i I' .. .I. < ." .,. .al- -iniV f t

i..,f.I."d .\ii" u* ..in |:n'.'t' -' .::1.I ,.. VOUISelf V. ltVV |."|,; owl ,.t' jjt ,. lib I IHI.'.1 -i.t till l! |1..1 'I'M ,j'.Ttt. mi. |bt : n. ,114 t s] '. I :. :1111 .. \'I ; ,.. w i. .. :.. .. .1. .,:a. ..t I. .

IL11aa ..... irr''Plht.ttih't.. !.. .. !.-.';,4m ,., *"." <'.-nl you! ; AnxJun \i\I" I.. ill. 4 t-iii-. :, x. f !.., .''i' !t\, .,,.\. .,r .: -----... a 1'a': "IL'. '-. ::.t* v. i.i: I I.i' ; i -' > ', .-.ix, | ur I.II-IMJ** .

aihry nt1' an.! ." .ri.-,i...! m in ,.r.-1'l lt ,iit 1 .11 Vni atiitiu.'K: .l !i. > I I.. l I '.tlII.1t (1'1I1..i .x tt ;i.h t..it i.* }." AICVUKX$ f n", 'h. If ".'oI'lIri.! ..," '.U. :' : .. '
11.t f .i..t : .tra ill rhr iLrir ,! t.1' j.i '[" f"J \IH. ) :1.0 < : 01... 1. '. t ,'. -'I'.d., .... "I >I.HI, M'\l: Hf U.ll.- I t it I N t I tan i! i 1. :.. Sjj if i
abin.1 | lt4rtjH) :". t1 1|. .\ < I't ihlt.XX .\ .,| ;,XX 1Ii \. ,,. i''. .. "| Ii't"1 i '* i ...N .1. 'It '. t
.f tht fiJ1 : t. I" ". h Aldls ., .11 nt! M! 411,1! V Ila l1 !I..IH v i : II. ii r '
..".1.. '. .. ) llr r..1.."" .1 I II, .,. n 1 *:j "VJ' \V<'lliti4 Jl n.I.1 t.l'.t,r. J J.i a-M-it", tlLl ij"' : : :... '- "llfI., !11\; \1"11\: r"I..j -. l V xi i.. .. x I I '1111' I. v. f.J

.il.I nit .;iO..r-1...i q-,I1.- 1 I. ''i t. ..,. '1"!"< II IPX' i'\M'lii'K-4] >. l.ttt; l\f -1..itr \:.:. Tho runner's Guido i .,1.I. Ila..t ) .;_.1.1.( V a,!..( ,. .111 |I.. 't %il--t.- |.|,..|." ( 111.I -. .' 4 I V XMI II U Jut y UP THE CAKES

nlwuA ,tn't I.-.. Ix_ ,r,;,.,., '. 1:1: i r"'t. 1 Ji-! i ll"1 .f rh!iit 1x r. ,. t. i ..t ., It ',' :' 11" o. 1 .IL-! ,\" 1 1*.iti Mviiiui 1 I. t.'t -n !lt. I' \ XIX V,'l fa. 1\Pl 4411 ..Ill'.Jtb. '

..- .I ,. n1 |". y ;., I' '. ;i" n' J.IMIIU K!.'jMlr\-* si......I'1' 1 ti '' '% Mi > "i '. ll.: I L I. ''i1 1_ .. I H. TIIJ'I-. '.!; 1:1 Ix VUUU.AKV.U \ \

: .,: \1 : I.I.; ,... >*ut I 1"1 11.1"I't | 'i..., .., i. -.. -E
.i "..-! 1" 1.\ .. Idr".r .X -- f |It. I. :its Ltd'l \ nits: Wi'fl: : --ati. t. ,1111'! .\l, ,! ; 1.. i.,' i .: \ ? Notice.

'11 tl'orb'I" P ;'J.1 j.,.!.. . to h.'I'!} in, t.<.ul.lu't} t> .tnj't in.t. ,It t.I1- "1 : t'1 f I C: .I'l: >. !I.I. i I.. t,1| ," _. SC1t011I) 1 Books. I-b.- .S t t to Pini ; ; I ; I ttullt'iaflrtlnitb(

."! Tit. \ felt th..I'in 111- .\1'.1 tin ..- i I ti.- \', 1lt ..f ; 1"1, 4 !, : .,: : t..', .. . \\ ; ,, i .. i! i, 'S Ml! III-, I'li.x .. M.i.K.l.. tit.AuLt': di'' tni-vt-y>" 4 i i. ? ,' t. Id fil'11 1 ..- i .t nunlin, ennatS, '

.J..i.; nan 'T ,', "I.. .' '.Is. li.t'a, .c -IT. 1:11 J-! i.. j.i !. .!\: !:. "..t.i, |,|. 'e u |1. \.I.I..I., | :1 .j.i,. .. '., ,.., r..h"i\ tIP i itib'IliI.I.o: ) nt:._ !k I %.m'I' IIUt'I. i.."' !.. I,. -i- .- han.lTrull l an _

.iA f.!D,.'t li "1. I ,.:!: !. MX I I. .n .\ .!!i.. ..It ,i,,.. \.i' ..til.' -;i..d!. ,oi.i. I'' "I'I.[ -r -.', \ 1 i'...', .\1.-- I. .. .4.1 I.1'H" ,,.Vltl ,, t ?:. I. }'.I' : It, '1.1! 1..1 I h. lu "rtr' E : t''; mil 1 i!I { tx i Hi. 11 i .L. 1)1.) l r frr.li .Uilr

11. I .\. ,. .. : : .. 1 .1 ., .. I S. -_ -- 'I. ,. "> .! VJ) | I'. ':... ". II.1 j 1..l J, .fit-<- i- I 1'1.1',1.\( I I'..'I't-ttti ,,t.,1 \ ,tillnl :111.1 i. I!.''pat'| .t '. till I"K! r-r !llnllf r ;Ift.l! i.,, Ihtl' ? t1 ;wm P ( 'I Atltdi
: ,. 1t,1..t'I I Li I.i.r! .,1( .! .. |-.t: :.- .a ,' !I. .,1ndx 1
I" i I. l .h".I. t. t1! t Ii(. i.j' !. : i/H | t l| .1 \\T. tiini t.tS ,.' it! onr LPm I +
!1\. ..i.lrJ 11 'lh.1i{ t'. ;; :,'U .f ., .1 .. H wit'i 0I.1.| ; !It.a.Ho' .. .. '
', 1
thr.t+,t r 1 .r I 1 '. U..II.I. ftl" 1' 11 InInIUP.: -T: Ino.11.S .1..1..1! I'. n"'If" 'I'. i. a r 'v .+t. ihw l 1
.tHT. dk .' '..HI 'llbi }' Ih t'.'a (."..U)'r .\! 1'1'11' '11 I I'I 1. ; \\.j"fI.,1 I" it.!" i ., ; ,.. } .I'.I.I., I I.t .- .t.i -,' I i.. lit' si a h .: v .1x. 11. .vt-1\ AI-I : 7-h: 1 1. ,:.. t' :: I \ a I lllf Irt .IwAlitt. .1

.. L'r it i i., tl-!; 1-1! ? tt. ... ." .. :. ., JI I" -' .., 1.-H .
on *w* x | t"ttr .H. ; n n I'.ti t t u tl, t: a. "" 1 n. u 'U|| I. T.| 1 r uI. .1.-. 01. t. ". "t.." \ UI 'I':. .i. HI. ) l.nf aSPU

I t-." I .'1 III "II- I "I* :, r ..11' f F! I'-t l' 1).1.. .' 1 I. J" I .a 'I, I : .. I'. ". '.1 I: 'IH"I ,b .' V! tl I.I.1 l.tirrli.i i 1

.. .- '. I.I.I '1,1'1 i i: I !I.. : "I; t . .. : 1. J'a ', r 'i f' for I't. Myers !! -' 'M.N! F. H.hTlUFR, r
.
,
:._ I
t 1 '
I -- t ,
I 1 r. :\ H\ ; \ 'f I. ...,... 3Vti
1.' J I !b: .. ,.! Ii;,. 1 "' a.t ,,:1.; \ .. 41J
!. r. ; \ ; 1 i i:4\t: '" : \ 1 : i CI ,II : r.t t
I it! 't
t i ) J |I'. | iUtfl.f.r !in irx'*. \111
'D\, 7E.I 'I'1. .. .,1 XNXT. ON onox.Mi .
.
>' \ 111.t..I.I"! 4
; 1 : -t' .
': h .11'1"| .t I It GIx11adl
4nnff.
.. ?.! f J' vit .. } Pa y
t [ l',.,' .-. A: > ;. : : .. t. ". i I'' .1.,10, ..f 1 I lt-j.l I., tlv,t, (itrntU ijK.r tq
1 i a +
t : IR tub N.xx \itL .h tf is

f I


i


,
1ll '

1 r?'

.
I tt a
Iiiiiiiii .
r ",_..* ". : .
.
: < 4- i* -- *