<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00048
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: August 9, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00048
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
t-'". .-1. *-'.'.->:-4.. :" y38""* "* --- .--'-" ",,- .'.> 0-.. "." :" -: .
_. .. -
---1 "
f. _
: ; tr. ,
: _
t- a'
b'-: . .' -. # / -
'
.
-
.IoL' ., "
'N4 .10. .. '- '. .

.
-


: .

., ...# --:1 r
_. .J- I
t _. .


,
/ -

t ..' ._ .
i "t. n.,-'- -. ,.- ,
u" ,
. "' .
z'h, '
f "
-
II

'
.
.. 1
; / /

;j' r-

-.I [FJ h l'


1 W \ ,


-_' ; .. !
-
"
-. -. .' ,


'& -... ., -' --. -.- \\v\\u'\ Lrultut1ttt tui\ ttttt11i'r1'tlct'r ;lV (' \\\o\ \riu- "' \H'a\ -\ U n'.6.: .

I. --- _. .
"
-

-.- T \ .'tl .' \ I' 1.0 It I f ,\ 'I, : .. .... .. .to. ** I I"OL.
.' oJ -
::1'IIF; 1)] 1 XIN I I I mi -, -. -- ----- -
tiL F LAJL : 1.\lnlnTIl ..
II1.11'1;. : .' t'! :h'. f.
'
iI-li'I. :.ir : !l.-ptt-d: 1'1"' -rsrr.l\llt'' f "I .11"1-1 I must : \ .. -
: Ito
11'. i
__ fa' .'thlHil : -I I'o< nt: I ,
--e "t t tit's! I ? .I[, .1-. .1' "!nunMI in'H .- \ u. ,,v. -i Sp-ni-ard" : ) I lure t"Uh.vc A l1.f II'!: if r'1 ...
.1 II J :nj.'iit. th.il I
t\1 in mil
DItVnOT1C; "II:1t: irr r I .
umn .1. ; .. !LII,1 .....j .' '
.NUMMPKLr.rmiv \ .. ll .I1!
'
t ,
I :Itl '.:" (fl.] it ; h-, 1..1. uhi: 'h I! : -.1..1 n.'I\h..I. in iu rturn.r.rn :
t
..- I :':11..1! .1.nii !lif. .1,.. 1.ai.t! ii d i.--.4.: 411'1. i I.; i t.-' t'f.. 'in .,\\11 l : .-- 'I hl! ti1' "ult
1 d! t ht !ii- ( !I., th-'1'1 "I ,0 .tlll. : wasst, :I It.-.trl > '
rrIJUIllUO "I'li'li.t :
i .SAiiitntv, i:> .\ u skirl lui in/.. |. ..<., -tf toll. < '| lln'I' ., ] ,' I.i- 1. !- nl'hlr! : !I". t 'aul' 1..1; '
1"11. /11 Tin- '-
> f. hviJf.! I'I"
t'i.-..J| ,.Vr 1 l.\' "II.I 'IH.:1.. pn.-p/ ', m ; :11.111, :; \\ hat i Irl'l'1J'loft: {
., | | :
In04"I. l"1-
f ] : | i' l
i ylrl.IH.I d.] ,1,1. | 'u.l|h | 'll
Simon : fall '
_'.' Tarman, Jr.Oitt ill I tI> "iI.I""I.II.) 1 w Ill flJtiII.! nt ,,1( th hi:'h :l I ..;,.. HIM." 1 tt.ni hf.-td.! | .o"'I"U'| io'a( i u(), 11 lilt..I"" I- nr:" a ..1' -V".ut > ,,.,".\ il'' tit", li'itti'y! III.i" mm ..ifunltUn'a
'
\Vy. I-- i"
'
Cull I
\/1.1 I u,1 IlE.J i iuLull.. ,lj, < ;M.\'niiii'-ht I ;I" |L.uu'I arta Ih'll 1.I | : h.1 .1 I : prt"I" -II'. Lrr tum .lIj. .I INn;
; inl JrciiJll to \t-it i..< i: ''I I \ .J' +"It
: i : f,
Srcoitd t
I 11Mr am iillt-n.: : ..XVi
s/the A'ldilimt //. .\ illl :.J ci inIn ti.fI imt, I to !illl'r'ii- with: I ,tht, st.ihi'itt!' not. I .,s.UK' ton. 1 ]Laf'; f .;,:;,. tr-ttl-! point-d! Irimnt to I.r. liv; wuhtircw it, nn-'l rsth f
J.Jlt_ 1IJi".I. rir Fml.l.Ii14.In.\ .;- fI:1" not: : U.ti l i.J. t"',.Iill" nlit.ut m,-; Ilt.l| : ,. I | \ ."I.II.h him '1! t.->i'no!'. '1uu
i t ih l ; : fur ,, ll\ Ellen
unf !
IPJ-M Line ( .r i.r.ititlv : s-fijiiiy domosthinstitiitioiH i i t'l: 1..1.\ .ml.atrais-.l .:f.II"! nnn. .tr'IIo
n : ,
timi Xtrettt : Enid, I l-
.) T r,1 -', f lrr. j |H-.irant-f: am MI u I ,h 1 hhi.lsatumid ,-t-
> vet *
; I Ik-irW I lw atcih.t' not hk.- j J t.lc-l.h.kinj.man. .
Ipir ,. ; a I. ally s1d'o
f -w tJn"i. : ih/ L'uion ai.d 1..1 f..r !ItIIII'.ut ; : grert-
.f III3JS IL"" ,..-,kh. tiu i-liiiil lir t x'l that it i i. tin-! ..I..ull! foiipt.so',!iity tl,. f.USI: I...If. in "ihf I 1".1"t. H ,,u; I I. it,.!,., .!, rutlll'.1t t I r NtiM: 11".1": ,ih". 111 uuiti; cut lN l iard.S.vin h-F-! ilat.\" :I She p..1 l her han-.l to lair ,
: l "
laN .t t tlti I
\ tit.! .. .1 i"dtiiol -
liirr'dar-Is tlifVuni,
with .
N:1' '
''
: "i' f"-. ,,'rit lo ; 'u.I.l so | |, ,, fyr ; .
ifs'.t, h/ thf Ia'1B letUr.will .--
l'h3rlrs'sit
la ot'itH II. frit tl" :
Jw. feller I r rr .Annul; :ITIIr; !) in J'.T lll" .I.-, j. "Ii/| I-I.| .1'..11nrr.. l.t t'u1ttlttl- nothing.' Am, I III.t ncailv twnttfiiN, I* I'r. and.: n'f(! ltl.- OIIMT-.I- lsAal all: r : tl.iri1.) J.
)
li"Illl"\'r. : ,
,
ialM | :11 atifinj.ts !I., (. .iskucn ,',1 }Ia.. 10 ,to.r t to
.
iittccr. -"" ldt.l 11.... pt.itionf !
rq ,1 \.I.I"'c JJ. J I 1.1 : ilu l a-.ita:' -
iliiT
z.t..ui.iil.'ii J1 trt it+t: Iu..n; ,! it Jojjyt jv Viol :1\.I"I.! 1 two "i.I.11 M'I&IIIU.1 \::1a l.c &i'-
::
='= -. -- T.- Jl/l a. 1 i.4:1cLPl'tr'Prptlrn1 jl I. I. .0 tI'illlll"11! II 1 .4. i .ml.i.d .1' cr.1 \ I"t, 11NV1laILteN t
tuld hi-l
ill tc i itl.. "l". iWfwllt") I'1.a Iiia pr.'tf.lc'..... f ii' III.-It "o iluu x') ,'. ,' ) think, it"v W "(ran e but I
I1 tir to ur it Mint* mc.f "frrW' I1s." TS'1"1'' r'I.: 1:11: JStJ 11..t'nr" sin 1
j jlg Ai"i ..-ntint-.f tl.<- 1"'liI.llnu..1; .aJ \1111'1 .lf ,, In nlr.nn :,,1 1 : 1 .1 ctv o'ar fii-tid. 1 lionre l.. I
ttm: j ji.ttis. 1 1I. 1J +:; !+ 'U'I.ut 1I11+Nt'r % 'I'f "!'Iie't1U11; :
1 i"in out mdarr of t ".\ 1111.1"\I t\ i'iil uul lu .)... 1i'1'f1 'r rr.r -:L1-wN .'lM"' .: .
.llar .,f frtt linc .T MMl l .1. J -I. /.11".1. Tnt! : tloiiifStif l tl.lll'iV h..J' 1 dial 1.11 (1'd 4.o.IrCo. .n'Jt. tmn ininO;. 1 ".'IU.t n.
per f-jiiair I u "".I..r..1| is i tin- .Iia..h& ru.y a Aiitl i-tilu-J LiiHittw ni.il I.." .. 111 lo.'ht. : 1.11 ,..Itl -! "" l

o1.r.l f.r tli. tr.t ir.f riii.u. and 7ioni t.., clf K.)li-u tt .-I. ""''1. til. .!. 1 it i-.tisis in tin- :,1,1.1, ni.d 1 \r,',!I'r I I'.., KUI.K air .llhC".II. lliiii; .'. f"r ] t..). i ili \\1" "-Rr1N,1\ at c"i.&'... :lot ocraru.- mtiras":' ij."lhl.I,1c: t.JlfIgly frvul naruue

.." .ulr
.ill V.M.Je1. yrmly it.lit-iti-f IAn j Jj.;ltl on u.."" iHwriui 'II.1 t.Al"i : alit 1 p.-iit: ft 1 ihi-n)" ilfiiifstif ia-Iitati.dl, ,. mlu UI"\'I"o'. II:: ':' that his nm'. 10..1.1: curl! intrllrclull| J jvnvhi "I '.. ii.t l I.t' jit.ifiil," s!.lil l tha Count, .

..h.rti-III..tii oat iiuitlf| .ill.I1.t-"mu. all IttXllII.I III. I.,,.;!."> .. .ittt'd) tit tin lli.'ii iiiK'fstoM' and t-tistiii-t : .\ htll' I'rd.at ,.11 tlitllV) 'tree, ,.a .lultr "-.11 111,1 < +iK-tis.liilitr.: i I Hi Mitt} Liti'lly> :riIllU
%W.r .f i..*r1ioii. IC*|lltilr.i 1. will: !h. v..tiuu,1 | lltf rln. .i4'riiitrtin thl.t:: Lit ; the :!"I".f tin' ( 'oii-titution, l>ywhich And t>liii>i tl I.,I MiniHi.t .I -\ sin ini.'t ft.ml hi.-" tal"II" "It i.tilt,: t| foi th I'f. 'hi'. a .i'" \\tiil-) : sail1.514' i i. 1 iin.rci! >!"'d!, you '! !laU not

.lit f.1 ibiJ, :nol l tlnrjjrtl l.,. .\.1'llti'vi|"nrlvaii-ifil I.".. .u.itntt.t| .l,.t.S '. 4 i ) it I. 11.hiz".l"' 4. ,tl,1 titiitiic4' an .\111.) i il.r' t-ati yon, Mr.! ( 'hath-y, >"liontnit' n'II.II.! 't 1 Ittit fi'i I that .I"\I appftm! 'U liumoi;i in iiiiLin;; .\ ,ur ,loti'ion; takwlint }
:
Oa. .'ju.r., f.ir .ix iniiiitli'. f |nmr Illlpoltilll! < ii-ll-l| 111 ah.,tl|1'."' I |.Mill.'lit lit ,'' iid li'li: H, Irui httly. I.. thr j"-iisit\ .trln:'t'r. Hut coop, *o,'titr ', tau > "H wi..11 t<> knowour. own

1..1. ntLer. bti i iiif". car.-, j<'r "i. ,".'rt1ppliratinn ". ....1 ut I&lI'ht. ti ",J ]. a il!.!. I.w..t. atni'ii;tr |tll"1| Slatt-s' ;ii.d that nn' "i 1 toii'i, ktiott al-oiit! th.tt., "aid t 'liar-- I ki '1'1 t-\f<-tf i or dr'11';d, hi! Kft I" f 'iniii'l; J jirituit, into akh $ I CORn know ,

f.r l..tI..r.nfJ..il..;.'.',.., :...*' 1/J it.! i t.Mt t,ttri 4"li'l" ill I III,, iI'') 1 __ .'' :\!.. t.1'. pinion tir (I..fhu-! ,. I'fl tin- J pail I Iv I h-y, s.-ni-ily. "I 1 thiiik. httlf iu.iid.-u? ih.tt land hIll llyd l.o nioii-, S'lit-lv.. thouihf } "" I' .I., 'III i Itl t i.,:'

) .tin l.1 h.\lnr and 1'1.,h'..r.. tH.UIf''] i.iL.-iis, !IIMIU nll'Inlvrrntluti ] l Inkt j;. t ih) ; .'lit'r Siaif.of lb.,- I'u.dl, in rd.li"l .' 'I at': tiioiithanh.ill' i.i I liar \ill imid l. }U..I. h. "Ii! .k mitoditui:: I 1'1! no- i| !KU.-ji fc.ftifc; nnnifil the next iby; And

Ap]>li<-.tin for di.rui..al+ .\dui 1'.. I.;"" 1r4uLr int dull ili.H, lit ;..:.] imt iltinui ; : :. i:, <-iu jusjij: ; 11"1 or th.-'r: ,- iL"I" in ,:11':1.11 141itl I sfe i it| I cantrot mak.toil. j 1 .: r'-huu< no in... ti I, at j ctl nil., Ial':!! -n f'o.ij'iii'4; ; from; Iii,., ran l's hit own rut>m ,

/I. ".u..roc....' .f *'au.li.I.tt... X.'Jltf '1'11x' lifted "I.tlt I. 11..Iin .\ : ,. fjHjn and -\-tt-i..a'it-. :iti.! kthirt't.n, with .jilit,. ",. Wi'tit lioinu I littli,; .1"I'I't',1! l a,0 ..\,-. to ,-.j.II'r 1 I" ronlJwtc' hrlrlf i f\'f8 #

n.1h .r Jut l fruiting i ulu.t If f-rid .. ,!>,. .\ .!. .t.".Ii lf.; '. l.ii.jr uthl"'r ; !int i.: .w to 1 u-! fit itlitow: ; and (ih"It :.dn.I! hatfu "Ja.t hear Lists th"son; It all." li.1EU.tl The ti'-xl .'tfiiiii'4 .!I nr-t with him a, iin. "zIill al'i"lIII; : n long.t urluiii jUt.t.-

I I JrliTerT vf Ui. ,1..r1! i LrftJwIt, /1.\ 'ks at. m tWI'lil.1: t'i..I.t"1| nf tin- '' lint ho i.'ii-r.lv.! (Umi-il< :\ passol; nil. A \\1 slat fI'Urll"llolh"I'r/"r.l j tilt Count

I, \\"J"I.! uti.itv ,)I"..' ,II Ir. IIidllid.I..L.v' mutual: and I !.I"II! PI.. .!".' In .iTotit-t, ntidpittit. '1 "..h'i.:, .} I.,.,. "IIU! 1 : thrrt.lhh +. li! '\ night'! !, .itit-ittaid-i thi-v tart at a Irii'tid's W.M, sins !tla-ie. ( tll! 'how illurrl..iJl dull

-..., --- I;III d.. Inn I ii'n i,1..1. ::-.. !...., itiHd d,1 f..ad ,'ad. ..: 1.1. awl 1 !.\Ihr :Ia's! "': 11. .' ,. 11"1,,'. Towards II.. fiid of II,.: rfruiu':, rued l I tinoimtin; lin c m-vmetl till the cyii .

W. C. l'EKKS&] SOX.Vn 'J 1 It.-t .-list',< .h..!., ni I.,.i:.n: tlt ta"lI:1..1'1 .11'"1vdh.j .". II. / !It ,""I ru'i'iHn:; ii'io tinfons-1t1111Ud1' .\ .tlr,.f If 1 tutu) 111 l Mt| Iultll'nrurlt;" afl''r In'h I:!! 1110 ..'n !Iil ailmin-d, said t tl!.it; )1':111." 01..1' IIf..1. .

I .al i-.iiupjitt I. wiiith i.'itiif.l thf 1 I li,". and "I' '.' "voi 1 1"ink sad 11.Iil. "I'm Ui tt. .miff' 11ll.t.lf 1 l. I.idifs in tin- IIM.III., +\\i. I.:II u |- IVMn sIrf' |>li-M iii:lit; lilt (Then! .
\ ill 1I' '... .,. \i fl""" nit {....'. t,i:1: a I l J knowTl ,. f-s' ''1. "I .1..11.I .! .t ., \ ,.-s" rath'-r '
i- .sn ,
: ".1" A : : I .1& ..:01.1 i.i.... !?. f.t. I ;-.li- :: m: I "f.'I t-iith., and ) : was siiipn,d \\h> I In1 roost 15 llo! tin- ( 'nut wax nntiuinuT*! the full"\fioJ ,

1'Jon ,, .,. J'1+.r'llfu. .\11.1"\1'r. tin-"' I Isle nil.-loii'lt.. ti tiii..ill'tti! t,| th.: Uvl ,.It'JI ,1.1; ri t'hrtl.s! I, n:n dld 111 -pilf t ; t|( iiim-if; : hot ti.i.k a ijiiit-t ir.it l-i-iitif "lit-r. 'I I ..-\ ".,tit il.iv, >'h<' "i-nt ilowii In M-e him with A

1't J .' i .t!"' l-iil.l!. I..t ,II.\ .rr still 'oh...1 "afr tfluclcM'll "l ...- in u+. ri'tinn-d to tl. t hai f. t Ii; I ll into' a pfa! >a t fuiin-r.alion. Thr l caiiii. ntnl l .1.-, iJ.-il ;fir. t.tltIt'll, h' 'lUll" .'

i ,+ I .. '_'. '... vi.; .1t"I. .. stl tII II'C.. I I""l 1 I'A'.. uy fl";'i' if ,;f i*>,t in f,'f'f'Utr ., ,"1. /', .."/<.1.1, Tli.t tin- int'r1'r'lf.t' 1 "Ihl if|11| nit-, n-tifii-lv{' 1:1: ,'. t+ ,ir ton 't'unt h.id J IM-I-II a f"MMl* ff.I.I'r. and! III-: foi\\ii.| t-i iitc,-t h,'r \\iililiinliiio( t-yv

w tr ':.. .' v" :.11.. ;//.1 tv Ld". a ,.U I1"" pfr It., !tilt* t'jor tiniiii/. j. .I' ,,ttt' of II.! .- :!,tt.! --, tuih J don't,' isle tsar, and. i will uiotv 1"1 ;ai.d 1"1 siMin dr.'d: 1 th it In had l.rt..\ iu full ft! l I.\t. itnl :ui\i -ly. !IK Exit hr 1 I"rut; 1

: 'T ."..,'* .: '..... ... .. .. a i imt 'to flat :11 l. .!( .ltviv! ll.i ." !l.f :11.1.! Ann-lit-1. 'h unk ;
)hr .
.t.t i r..,, tit. > :lui.. .t..11 ,11 : t"l tif in 'I' I o iii"tf :''''-'- lo t 'iL 'I'llin .!! :'111 > HI'urnl. tjmiiltr:. to 14111> i > ftai'l 1 ip.ii kly, in unirr not t<->
1.11". t9. r- r f. I'istiiif, f. i is i'iiil ,tn>r.'ruii tin rijjiitn ttini 1 1a whit! I "I tit -31.: .iiid ttisli. |114 m .. lot1ii. :1*k II !l.c lure I'iiuili's S.'iii -is. 41"Vf n',. htTM-lt Itiiu-- to .Il"lt-

_.u ( 'AHI' '' h"I." Mtr,- !..ill /thnii I run rij > ,

'''''T -.. ''1 "'.. iilt"Hh.. is.,,, j. ,. Ill1 1"1 "i..a.ln..t ithat l <1'"onjjr.-f', d!?.. "''-n. < "haiU I. in hi-I! fir! (>!!:it'**, tuv .*. t-i.iit tun'' .:a tim' I tcllott :.I a j I'1jjM''it r<-. ,to )1'.1{ lat I :"" ili..ij'H[ .intiii J > :1 j

; ; 11m: ssioii; Houso' Itiirlianau on >li\ <-it. -i!. -....11.! 1 :!>tttst -Liffiy this I.i ':,v. I mist I.'! : inud-'jiiu' Mts I \ U-i-l : J p 't t with' Ih..1.ii.) :i ..." niKlUn ..' ;u I..tlll''vur.' .; hilt l I fonfr"* ti>

I I:0 i DARLING 11'ruuld) Uiuhlj.lv: fr"' ih, ft.f.js: sit t "would:; { l I"- ;a ,violation! of ihflaitli iniplinl i Lib; ii tlif i.-ast, (iTul want tail: al111/II sit, I : I'ltislifi!. \nii -.ui.! I ."|'oi"i; sill pt f/lUll mo fur )

c 'oiifju-fi-pifols in fitppoit)' sit ,hfl'..itioii !'! il tin- .-*..i..f i |1.II.In- >uut- t.f \' ,;.ilia. :thf! s'sandal: "lt,) ihfti he mu"t l Ir.tr" : jju-.tt "1. I.. a (puticnl.ir! fri-Mitl of your- :"' I I j, nn: ...1".1' kiiottini tny own niitnl -I fwliiowtfi.it 4 )
ki iit1:1III11'f; I; !: \ >. i
r tikn m "sir i.i-t t ..11.11'111\11. ) ; hind Malt'b".I.I j".1 MIISI'f 1,7 I| .hi' l i.i.J! "Vs ,: iin-'tlM-r
( iiAv- f :a < UUf IIKI'1' > v 'I! '_ II.'. dfat < 'II'I.\.I "! 1., IIIK'tiaid ,. t : tC tinkniiMii, wen to my-
'. .. .. t'1 J. ., '' F.I inf"'a. \, 1.1.! ,l.t It.. tuiis .i.-l -j.iMh.-vWa-1 )jH'opa: i.l'ill.. --!;I,.I.ling, |; 'Ik. ainl i 'hit- 1 tot ii: 'litihmoiiT.u Inis i ;i uli-rraLlr'uhrn| r'al. f.I.1 frrc p.ntit-ular furnsl914'l; I|'i vjroviu ", I h.i I my )h,-.trt; l lef"fC I ev, r knew ,
1 .
; t t .. .I. .1".1 the ;
.':' f'. ,, .,'f t tH v" to' "' '.1 ti I."i..ii' r | .:it. r rvaiit !. put .1"i Nill; '."jnu, !u-l 4.r a .!H... and. ilil'1HIldr: | Il'h.li'III'P' In disi; I"!> !t'HI (",1\ j'ifii' 1111".hl( .duuii-it'. siti.r_ rn. ." vn. usa'!i t mb.-tirawt; !; at rhr, .t <(45t.:'

:tJ- .t ; .. p'-ri Ui.u IIX. .; II. .,..tldl and' ra'llu' i thf I l' "i.>u..1A : lute( 11x11 'In- .tuilr thi- \ *llnCnutit' :
"' "' .r "1.1 .1" .I. : m jij.-K'iiec ; ; .:.01.1', hl nif a. t.f (t.dhr tlionjjht -aw a on ( >tu tfc jjrvw j',Ilr. IIiK-ii w.:nt or.
;... : ." :" ,. .. ..... A \\ L.1 sir, t'. .,'.(\ .-\ ill 'II,- I 11-j ,,| C"II";, /. ._. .l /i'- <"/.ti/. I hat any attvmpt <.t th.l'i iM tin o.' : 1.1.>-, "Ina.I.Ul htsiruilly', and l hbl! -iiin ittlcrjitji a talt'iinj \ vitcMI ,

*,... :.J tl".:Ii; ll-M : I ilir<'ti ;ht'Ut tIlt t'-..1 l >.:"jii;, tt.- ti.d| .'::au i t 'U71'"h' s t.d! o'f-h l, "!.i..t. ,. :'lit 1"1./ ; I..I hnu, !. wiid I
... ... \1'1..4.\ r'.' ill t ...11"' "lutol'.'- "'vatljly toting .li".tni-t ilif, 1,'j.. ii.. i".. It' .:1 tiltI I 1' MlltJ! S'.llt'- Iti "ii.l II; I ,.,i.'.. 1 I tu Mivli :I I loft., \1,1 111'/ not !likt-! 1 l.t- { 'oiiiit{ s-i its.n, ti ,.I..a" d wiihhtt: taiiNtttr. < slant I 'hntu iicXi-r kfioun any one

t j.'b"11U.In: .'.., .. ,I"-: ;i-i i a.u:1. jtt Aii.iildi.a'f J r >nis juid: :i tiniulisjun. iii.i li.-.ir l I II" .' lwsid NIn/1111.I .
., ... wilt .. -* -j'1 :al-iriii. jiist A1 1'tr .; \ : air hat.I" \.1 as ton do I.n. h-r v tnittuif ir'l >o hi 'ttl{' 1. i'Ullh. !If. "a1Ci
1"I::1"I'.I.: .. II tilt:; tlltllt'n m tinSfit- s ky-taiiiin. that d"! .-. I | luii' : r
J ; :Ji r !! J.llt'lt 'U : ddinsj filly, that :i-r, ;Ia''f"t11I1:111i"I' l !icr to danfi-: i i. fnr-ull I our Mire flaps In.I I iifrrMtinMti
r . :. 'j' n t 'iV.fiv : 'l 11! lit' t'ii, r.'- in 1 15J; ;7 Mr 1iJIAI I in":'siu'uiit: .., '. l.ii.M .1') Sin.fon.d: I .
% .t' f liiVji'-C;. : tv I t : i :1t!:"I..1 ;Ffl't 11"y Il" \UI .1.! 1114'. N.1" h. :' .t h)i'oour-f !litt! !I.: r/1.1.:; of l'hnil "'"''h'ro. I ,It"II.II..u! .

.: . 'W. .... i",' ':11..1te .r..j j -..it! ..\ .... \\ .:14 i t, t.41.11qxa \:.J-.1 Glit "''prd..tim '"tlutotJlt: .i' kilt I .ala. "\nl.., ;('Icrntt, hell lily that .t\.1 11 "lit- i-i :af of" lr.'llh I us.' [Mitltvr "( Uif hand"in "< 'h a 1. -'trt"I'!" rrk-il I tl.! 'ount, in-

II _1'1I.f.J.. ...c.: .a' r' '7:1'. ." .h rh11x. .I..1 ij'I..tI.. ...u" '" .I. I.a. t1.c JI-tvu ,1' r.'J.LIUJi.ttfA, j| "it<4t T.t'I"I!h-i hate lH"1'm.lhd tu wolrl+i lake 't.! ; i ii. f prtG '.,r.-.. "j ...t m .. in iht- rlnul--hr- h.f-t'MUI-| -" a j" 'fllul". ".ii! :air, you arc tlim lilY :

. ..i.1.1'1'. IU..C; I\h U. tI..I.l c.LUt.'t'''{ .le.uh'. Ofl :}' filet i C t fl.add lifft't >Inl* tr'i ,1I'} ',.. "T-t, t' hh.I:H" JU.: .r'Its1ig. a!!! \( 1( ,rrhtb! ; I'Ut" Ihl'I1 j.'"ad! i.ud! u\\ n f.irett-r" auj !I.t il. I't"l 'her in hi.

... : t t'., 1... It" I" Sl.-s 1 p'/U' j ilic! p<, t !f'at !MifJi T riif rtry Imvex l\at unruly:l "1/LIT/ will ftnrd .,II.1! w.II,1.4-:, I t1).;::.-r.n I m. f.'t't-ii} truuiij.li, '.ft., al III '.

U .".< -i. !1. -uid l ;n S .!.::1,4! '. .rlna.; ; .lc/a! 111 th.?,).I.ilh'f! ( c.f( .|.1:11"1:1'lfi.: !* :!,'.l i', :\ ..-i: leap- r! hur rival:* t-riteisvit I it! .,'>' -miif l-rcuit. I "l 1):11 f'ii.iil *" 4
; : ''. ":li.lli'II.1 ::, fr; .ln- J h.i.5 ,
'. -1. '. i* 1:1f'1it.: : .t Mi. t" -n.\ nl.; s '.. J-i.ist. t..i.--" '-;:.i }l.f-li. \11"1 C\\\' "Ih.f nia/rY .I'ill "\\- \' it til.! 1lh': I yr lost\ !1:1\l r.tiffiifii. 1If tl.i' (f.ill.! tti in"-j ll..l' tht'i'ouui! 1'711!,..!. rfcvtni! firn 'hrr .- "lau s ..
""1"i. I.Jm
I
v .LfTiOEEl I i ( I 1 I'l-' -I(l. 4 ..ll.t-ll: h ill t' I. J ifI ,.- !I.. aduii't. ; .! mitt/ !'lit-: I ia. tint {lo hiv .. 111""111 v w | v +

.:1. is .' l .i. '. xj-l ", ,;.. if d :l.t Ml i 1" np.f 1 .ii- I i 1\ 1 In-- t hit'1' d 1 to trnt-'l! !. ', :,>\ I. :uI.t! h.r /thf M"st>rt, I .\\0 t hut ap .if >v.v>, sl- 1 J.y in'nit 1 It! i.npttls.-! *'-xtttr ; |tii.ni| ii Ii.mvn 'HiKiiHr,

'M.vr\1 1 .'"! : IP'. Il }111\: -t .1- .K ..t. I.f !>.. U ih.it l .(11' -' "ii > \. :lusn. :U:: !!.i ihms.t'! -. : .! t.h in"-;; (hut ton k'n+ v 1 am to -.{ II ."..1 \.;;'h oll-\ ..,-."'. tw.\I I. 't '"unt {taut' 1:I'M! 11\i ulx>u uhv all Jrttly th:. ili-i'iiiM-" .111l ;"-'1,= '

/11:1-l ; : : 1.- .1 .1 ii i. .:,. i 'f.-..|. i n. ii -: i \ "I' ,.-. I.I .1 : 'i.! .. di11!:: s.; -i \J |g'd! i\ v '. .";It!! on mt ti ,S. i i- I.. 11"". '', a".dM : h\I m.iii' :II. 14' d".t. !II: 1 i. n u 1 !" > ntij

I t .. .' . "'. ..ni. '.. Slid, I"I. I i
.L"U .1. Ml ,
, i"1 1.1T1 ti is .1. i 1..1. l'i. 1.114 I I. ,. > .... t.--s.: -t 1'11,1'E'h t .>. L is Iq.s .i-
"It ,In-. /
tl.
! I. \ \ t.-.it ulii. Ii Ir.I j
r .it. 1 IU:j 1 H'w ..'- "!J til-. ',! ; 1'll :til.- \< .. 'tl. .' .I' i 1.1.. ,|f '. ill.u'f'.i t1L'rr .1.., 1"1| H I I".,,.. ., I s't's' .:'.1 I h'! \1.1! 1 stjj},, |v |lh| krl *. : inp tH-

I 1; n.. .n t ter In )Inh'i'I ;, \.11: > :L'iH ; .;., d I I-i ...1 / : i-:. a- .1 .: 'i.it..! t .-t tiif: ,"., I., tviiuli t I'll l I.M.f.,.f H1 'VtJll- .'I, 'V M.VIN'I I l'r *. lldf. I ; ss t''.,-... fits J' c in inv af-p.-1 : ritiv'i saiil Chad' ", ,.

I, i :" :it. :sttrlr.1,1! h.j I,L ;:" .h., I I.," t.. n+, 111. J 11; II f, 1 ..1.1: d.) -'-:'"--t .). ,. it.'t-it.; r- with. .\'.! J h.;'[l t.. L,- ,.. -.;xl. .T. N. it- d.t! 4. r''I.. 111't"lull ( '+ituit |. dl! .' "" !.h! !It 1II.1a1.'t! aw to play 11.1IIa, .JIKT-

.. I" P.ISII.I.H J! !ill' p II...1 ;Uii! l.-p'ltfi tlif :'!i. ,-,,1' ii"iin i '!.1.1; tl.. -'.t h''din.; I'I'I.':. \ 11('. K,! v. 'ton M,; i';..iid l .f ,!.- < vi.14 ti.u. i : Ial; h..du..I.t, and l.iok.-.i 3 :.1.| I "'III"1II1'f.,1uur nl M) i.!h Ji.rh.i.t ,
| :'r
Oco1.r 1't' ';, :1: 1 t' '!: :I. 11.1',lt .1 .1.1: "IM' h id I. .. II t. .Mlc..! vltt',: -. M"I its' .-, 'is I p'i',?<, 111'1' u. 1:1': ._...I> 1 I.tr,1"' ,.it1A': th.. +jttmid! MI not.tix; "IH./ .t..1 t I As id. : ... -\ "f. ftn.l l I .'...Jlllth..1 I to "c. if I1 .
Pf pass u'd .
S 1' ._, l.t. lien 1',.:i' g >i' 11..111d..It.-.is t.: l.dv. .'.: p.t: .!.l..1! s upn 1 tl.} :. ppi .iti.'i.: t-: I hiIu. !.ILIA' ..II., m m I ill thf HI"II'ld.I.'Ii ] ;dr| .,$!! l ih+tM> >..t.t'itiii. l.\l..I':' I liivt 1 wi-i! ;t ti ill that' : t--'. V'Hi ,.... I -]

: .ii ,;' sit 1' Hw "IT' .111"11..1| ih.i liiif.n I J -.. i 1"iit. ..- !, it 't! ..i..\ .::1"1" :i:.1":1" : din Ii.' t a---\l! 'Iilil'-s; ; > :tlllito t.ikAtli.litt .-.'w.1 .-.-!.-*. and .. *.' '. ,II".f|"lh.-. .1.{ t*.1" .I i. -ui ;;. .

.: LAW NOTICE. ;;. i. ..iinit.d I-. .In I uii.iiin.j td.it: h. 'I-! 4-. II"' '. I h..tf ifti\ : -u.; t.iJv- I '.' '1\ l ni' Ei:. I. '1 1.\ ;"1" l I. r.il. tt1 :..1.' I jiU'-i, .h, t-lt. 1 J'I--. I i..It"'J nti">s th .. IMIIC 1J'* i, i.t. I': H. '.1 ln!. tnil! !. 1 ii.. .'t.| .,infmt.. I. t;
11".1..1 I" 'l.ll-illr-; iU \ \1.11".1) t f.. slat f f.lrqL.I "
Tit,t..hllli'lUHloM'flK-i; Will.'nt.ol 11:1-1: It"'t lut'l -1.! ".< lulls l..k. u U1".I'] li.u:: it! 111 i 1"1' nit "':iii ], ->i d 1 !II"mi \ -! ,-. u"'l l I.- 111,1 qt : ttlrl'* hf .'t'\pf.'ttd< 'j' .ual f\\.| |1.1"\. "hl. in p u :lit 1.I.: \\ !:4 u 1 Kilt:!: I"' ;i "I 1 '. p!
t
fi..oi sal II. s nit ti lf.iVi.ft. .
.
r 11..1. 4 '."ally.i I 1 1".11 .1'1 1S ,.I ruy.It{.)II..II' t..UU.HI"! "t .&, llll \ JliS t.V II 4ilUiltlliiiji / fin It'll flail r'r ,. ll'nfrrill U IHUttll III holnr, I two or Ilf"-r Vf.iis. 'I'lu'T w.rihoih s.I,.J!.Jdti (ln rM' uii" r< "tvi') and ,the/ l'1111 w is ..I-', .- '!' .% "U ; s; n"iir ,, ,,*
\
1.. will y..it .Il-r 'r.aa-, .tI,,, ",,"I;.. .. ; m j 'iiii.i-"i-i,.i.i.i i. mr.f.. /:1.//,11..rte. '1 thin ,1 flat tiv liftoit', and .-/'. tj.-d to soot hi- mitt i>l
": \II I.AMI.U: tinadiiiissi.tii, ..) Alk His.-is, with, .l. \.iv in '', ,,I'". nil fl., ''this .:- ,Ir !..>] 1.1 thf rt_ ',.s I I.,,.kf.! .I| tilt. l1lb: I :'is I II''11,11 .Is. h.idwith 1 I W.llhlI11.11/ /t ln-r )"s.sit:w .i' in \1..1..1! | ." *.1', ii\;!! If"-r an. fut.t Siint.iir

I.tara. Feh. 10t1'::. art 1..iii-u lln>.. 1'iit \n. 1 Hi: i-it is 1 : itnj.iUf'i ,N.- ..1. I ..111 I'". p .,..0.11 it t t.-l, lit .id"p' I 1"'" / Irltun"r .1 ".,n.I rrt'" I.-.q.-, 1.. .':u... ;:i.-at .1"1'; r. I:" i if slip C 'i.tii.t's ht-ait |,i-.irt... t. j:i> ,- up II s. Jin.' f-ll\*
/fol I
." -- .' -- _. -- tiiut !. lii' 1'-land| 1 Hn,111I I a t p ci ,111V ] I js| IU|i. '-UI.', tf lilt"+p thf ptl I.- .I| tilt "\\.1. I'tltq4": '.111! 'b,1s;; } .. a.'k, 1 wIIJ.. wa in i-'il.1 l "p'-nl, Lrtill not .lu.tt it---hv' t'liarlf1' ;ti-ur .Ai.!..IIf..hil'.i.I! : t.r t"itr. ..J.'.f| f.nr

, JAMES GETTIS.I .J'h f.d in jf >,'Unit. MI tJ- 4.fJ ..t 1'. .iisutu'.n.! i.. "-ttltt I iliis: tlau-4' i.'iiyi.. t :an ,fJl'i'it l 1'\.I. ilo 1'RU f -i- was* alttat ,..11 itid iniM| If, Klli-n: have| hivt I s\\n !, <,( Il.'fv! \nll

Atlori A 'oiin.fll,). at I.: !1R. butt" .Hid 1 t" !? .t.1 till" --t in wh.it I I l. 't could L tli't idv t.iirtt.. I f-'r h.i "- Inn nt tok! .
:( '\l'lli. !ttl;, .1. "W l'1dt.11.11,1 tin- .11 ;;I".II. ,{ si-ttlllit 1-. ; tnii .* yv t 't< 11 ."'1 not 1 \!hat l/l1/ (Vi IIH;" ttin'. : fii ''
tn
?1' '-. th.hu.! ho.i'i.! X.it. ." '., ,. .. (.. .1) salt I tilt' mo my e tint toll !I." I' UKI -'
'U'J''IH.et, .iI trio! !I. < I. Uit-l! : ,wht-li 1 : o'If '\ in : was almost 'lie did tn,t lotf. .

. .v o2.11 ll/'i..r: )' i't 1/1: '' 1s'pAn :.IT" +' 1."- -g1t N,1- i.truitlt4Ia1R JI! 1 1a 1/. aiill|;| I.C ". si," \.1) tb..' ti!. I.n'j.: '.,, -\ .t I inin-li," sii-l: f--"n:!! :1:1:1:: ; "that i ito j. :.uhp'finis. s, indii-d.I I *"I']Is. I thoti I ;I.it 'JWt1" /- I *-\ it l."lull'\1.11 toM) .'t, Ccunt tlioHgh ;
'
c .rrrV *I \ vr-. -u.l IJII.-U.;
( t1. d ti-s.-il' ; v ,\' -.- ,.siMi! !a nini; hif sin-! ( you >
"
1Mtt -t. ltnr : Ul ','wji'tlon <*t slttfiy 1 aft ,I" ; t fly ktu w, Bbl! "P-ut 1 Iailll( .
I..V intb 1A3r 111f II1* *V Util-Wl.1.,11 > JlU*,,* \\ lls thin till-! 1. I Jl-f I..I! and! *".ti':;iitt' ..t'fi.b.- Ivh.iw_, ll'.tiii';:;: I M,,' t>ry pLiiily; i." WliUld l l.liotv hi'W to aft.t'HAi'ii my wtiMinj; rin,' --titft! >r- ,
t'-it ,', id|
---- -. l"IIH"t.: ot a hr l .-.",-"f Aik.i.i-.is ttf tiif Static!'! t'tf' ij'i'y! of til-- ttitti-ridut nt Jn tli uu I'.T! -tiii.'U: with ytni," lipid'| I'lcuUs! ; Chirl'-y.

i JAMES T. MAGBEE fi..l..J.I'h'! uiii.ii haoJ Jtl'l.hHI {.i ;i.miwiutt .1.| l i.tu!. t-t thi, m 'f-uiist* -,1 d.'iliirt'is'rs Tat oral .if/I "\1' :11.- iu Ilrlr with. MP. t II..I l \1." :!: ilL ;[ "Anil''I I initt<%" v\M I 1 r.\l\I I'"n. niii.ir!' -11telrai 1 .,

.( \ in llit tutu : tv ... lot. 1 I' { t ni.'t-l! I .it. i l ; j ':.iM: to a.Kl -'-f.ir I hli.tll! I "
1 .\ lIur.. d Ollls4'll ill .u ; !u/i11g Mi. Hi n taa'n I 1. .1111' 1.1 v, < Ji" : iiiiji! < 'iif "-\-.- { aft.-r 111"111! 'iIr1n1
; tlItg tt\t inntttlts-- iji-al: :, !l-iit si.? Mon ..il Illd] l.u! .h .
J'if : .
'
i'I. -- lilid '' tOt t 'V" / ; -t nati sa' <
WtifM tllis i-
Ids '. ."ll.nlll 1.1't '/...t ( '1.1: J', : sand! Illlll li-it "liU. r'sifug l..r. |I.ut .Ko! "'t. l.j, lJi. i.ius. Ui' IM' ..'. (ti..U'. ui.l, "l'11 l.'l't 4 ytuiaiituv tit ;Sr,..*:aitl \\f hii-! I'ot.tit ...'n uatf a> M.ilu-i' i ". 10 M>.>ri :'rra"; ,1) I".tw..r'-
C.lal' par'v. at i.. 'r Galt. t it 1 I.
11a1' > I I1. t. mu- ii.nlf th !li
J nN-1.11,1 frt-ii'N!
1 ; /l'/.' '" ", /.1.!. ,. ..' .1'1...'. II,. < .itill tJli lurady. j.1.1 /.J'iu.tildi, lo tin- d"Uifsti'-! I 11-iutiUi'ti"( ; Lt( tla! >"tih: a* 'oiii 1 1/,1' .iii-l" .it's HI I.iv.., {|Ill ton) ""' il, -lii- H'Ii1/1a11 l.<'i itiiiri'i with ill I ron-"i-iitir.., th'rj 1
nioii-1 rr- ilintiua.
the ", tin ", ';''(' : I .' 'Nlft111l I"n< w it, ; I j in:irrie-l n< all MU h faith-!
( ..1'1 140 : ll.jll.-lrflU s "I ]>V" pl' uf| J JVlllI- ". ': '' au. upp"Sf must watt Illi..t.' I lkii| u.lIalII.:1,; i-otild r-i'it. Uiakifi 51! | .
sr lutrl .
I b 1"1.. ,.... ItNotice. .1 .t h $44I. :i. I 11.\' i oudfinn ,my !I. "i-liition! l.t ,i If ,I'M:l ton 'il"I.) tt, out and tIl!) UHtvd -. in i d.uk 'h.itr Mtiitoilit! !i ,' -r1r tn |I.... 'Itr I"-1'llh! fltt111)'llkw .

ml I'.iti'l *. whuii! inti Itr wilii tlif ". 1 h'l; {U. "aid! lilifii.: rllnlhb; ii.l .ln', i [ th. fu-inotiv. .\ftt-r tin- riu
Ill M tt -i. 1 11! ;;. \11. I'A I ""t b l uhuliltxd ; .fll..lt'. i'fi'1 r wio!, t > ni'iaitt ,1.:1.1'111 :
; \ 1.111.; .f Ile ?', hAl: U-i-n fhr
1L m slat ."-, ..ilf, .'11 mi it s.Jii'.U'iiN. "I n.,' ';"HI' -1k- !11"IIII.u" n' th.. 5 "I! i. I h.itino; I h'tIt'1;; I our 111'1. hlly. ;iu-l I IL now w iviri-tl and .1..I.a'NII..r| !half! hr pi ii- il i.n liug, -r vf the LriiJ.
hour
f 1 X lv1IK: : 'I..r .1.". I 1ft ill "I..h t. 11.. tt lye II, JilU'l ...$I-t- fold.x'1':11: !! tI.d I -bill.- :'HI t';iij'U. it ,to it-i-l ,! iitti ii.p!% tit! ;'. \ l/!! it tun .jfft tour jPII. and, it'll;: I, \ .hu "-"IIM'i.I.! 'Lft wn'ii I.1..m .". HIn'Ioro rll'-'i. it ,pl-tcril I .r.- in r<:turn i.n thAt ofth

f ll Ion. Jsiiuuiriuruiiiu. J'ltlc" .> rr..h l rt* t., lII.nillidlll".I"l'h! in lif Ii4i.w- l"'ill';; list.{ I't. oil" ".tloti ttj t I tljf t 'ILn1I" .\ sill ti f m.. -!:.!! i f 1..1 t tmi (i.i 1 I.'h.I" i t.ipv dtfss! :u.i h"r pink ..iifTh.. tvliito i iOa > JM .UKJ !

; It. e.ittt'. ul l Htl..tM.r-.i.-i.. I II-.I..I f UU. N I 1 {ti's 1..1 ills :r I;tui-t, ,ill.oii"r; I tti'h! ol' \.I.li"l; liti"; }"nthnUld! you .1' ll-t t i-ho! ... and J j Tim* ItMppilr! fflmiiritivl 1 'I Is.- \\.1;,rr."
Wish
n, ttlnti
.1.\11" i'laTk. *
, Adtun..lI: .".I nn 'h.. I taSr.4 i 1. /.'. wlt'tJ 'fLitl.I ill tiH''i.Jop's.'iM'f! tin1 ,t 4. I ii"t...r. :t. b' .h! .ui'..IH! slat' >-rt- 'is. ttiiiit "II..I'I"! "-.Ih1I 1 pi.'s,.lit you 1' i.'.Id. 111.1 IM a -'.'-
-I bJbos1ltt,1.! 4. \\1 :"" r ;ra..f"IIt..I.I. ..hi' .
a e t-
..1z.
!
1A. .11./.1/ i !"': ..: lht-s,,, w'h I -.t- .III.1n niul an Iri"llII"nhl
Kltl'
I 11 T 't-1 1t. 1 1.1 J < 'M.silHI: l.i. fins >.ill s a.i..pUtljJ! I'lt -i.t < -I 11'.1. t -'US. t.llti'v' looki-d ti'Tf JoVi-lv. '

" .. '. ':t. .' '' i h.- .silt' at .'d.! -i.* mJiy :I. Ir e ui.1..1.| | .n- 'tlfli t( 'i.! .. ..II.: :.11 i :i'.t' .is-iu'| "i''I, "\ .-1 wt i!. MI, ," ka'tl: I Kt'i:! a. ..J 1 InI' tiifftith 'Hi.-tt.'tiiii'.' .:rllsSM"4; but the Count j Itn'.'hn r tc:.tlu-t. Th- u'dlllnn' WL4 i
,
Hiid as i.ii'i: : '.rl",-rll th w 'i.lral'Lnutli! (bald! ; f..| t j. ,!,., ho row in the! ni ht
th'tti
'ii-nt. 'H'I.IIIu.r.I an.! tiiat I .I'h. r \i"II".1 .s.- my .1' y'u ,think; did 1 U"! :.ipj ..1'. !I. !1. 11'. t-o'or: tiiiand' 4n i
l '.. tif"-. t6nub! I tint *!la -ir '" s-lux-fl, <.- 1 i.inp.tition't head ',ile'lu' .
, JOHN R. LLOYD ltd 11..11',1.\iis o.\n \ .IUUIJH1t.'lt.. att AM a : ffl t; sand |'II' 1'.1..1.1'liltH' fii. door WI\t '

A t'.au'u .'II.'a..l.f.1) 1t'l the I" tlli'll Wlll df.1':'t tl> It Ill I. :,. "IJifV foitdi'iiin ;ant attempt t i.i in'i-i- I l-.ss,,ii 1 ht-t I' uish little lifjul:i >condiiilv."Wv : sal; I'ttt !Is. 'did' ojw-nt-d and! i-lo-s aarrl I ". .
\.Ii..r ; i. t tome until a"I la.- had
i i.-.i.-id s<-, milt. ay.iliml ail) dalwrtrl, ,/,/" >..x- Exit "Hi! si\ti\ in tin- !111-hl.t.I') fluiu-: ::1.1.! iiy.: dt.n't t !I... : n- hint lllU-ii: :i"'I''j 'I 1 I..' lii.lninii. tiinl ;inn 'r.1e" l01 I.i ie ,4 .
; 't:. .111' fit
'i" .f. .r.'r. ,t. J '11" 'Ic tip 'I..l| to him almost! 11 lnn
: i .,. w.-,i .is toi'-i ti, mid ihtj n.i'Ifl' 1 jHiJfftan t t'lll. uu'nt l l'Jf !'/ r "II tli-, tint yon h it f ?" ; ; fiMilH uLr! r'I.11.I l lli.i'l to \\alve him early. lie did no-- _

'J l All.tlH.SSKI.; 1 I. \, I .-, .,r. "j- ., in. nt ..l* I:. adtiiaj ''. T!. t i.- "7.-1i.; ,';!h' of) 'tin-pi.i! I lioiii-i-ht-arttd, !lovi-r. \Il "il nv"llal.I tVIt ii'-r h-pl.-Msiifi'jn -lading r; >tit u-1'II'. undvr j j lb thtrll.nv( niusfT and ili-irovcritijj\ Li* Lees "

l .1t..IIi. t. "n l.i..1. I ,. .f tfl'lt.of, win j II t | S.itt .t \ .in.1 Chic awav j in a :I. '' 1
?:" ...., ay patIrldar 1 11.11,11..I. p : .1.; .t.tml. I pf : :uurr- : ij nit d'-ar. ifl Ih' ndcir \ th. Yh1r111'of h-. .-. \ l
UI
.\1 u\:; ti ,1.. .1,1.,1"i ..o. ... Urou'"..., In1.1. .11I. :. Ii'W. .<, 'Jiiil in 1..I"J1I1itt! a |I4)1 < nlt loll'l HI, I', tiffittf! Ihc"lu.t! ;.d1 tit ..1I:. 1 I.a'l: ; "I t tiit.st- fal"} J.itt-rs.{ I'uatfHh His' 11I:1I1I"f11.. m rvitiutiai ills.i. .tnh'tVuniti.il r"\\.r'l.- "ly: t!." |14>uirs! I 11..1.1 j0 to w liken Wit, .
.. .
__ ','. i.... '\i i'.:" : fr-. t. .tl r. 0011.1 I 11 n+ll "I' slu-ir! JH J rtrji to {t.\. "x.I..i'l..J i hv ill" fl\ t.Jl ti" UlSt.jlf. I I'r..r if.'. lit-, and Spuii.nds/ : ; ai.to. (JH> p.iituui.idliai ; 'iitl.- lair 1s 11 t Itnf, m-trad| 1 .f th.if. .r. \\ ." aft hrr culling .!.
a II..J'hI4.tr..II.'I..fI' a: 1'1 that' htr hait .
1'1'.1.. '
". : I. ..01. 4il .,1 "., :: t lreHiia'r. til. .1. *": a'," di-ten. .. 4 j ":.1111'1/', rttauiid.tvt.tltt I.I : 1..1 'P11 I :ro..1 1': 'lil..t i..il""r. :1. a" ."UII"" I Iciu a'uiosi ndvrlv.: ch,

._.4p I.' 1(111 jtf'llt ..o1v.nktt...,. fH".''',1 1.11- .. ', IfI\ t \d'Im.l Miltii! ,lit ot.i 1"wi 1 j..I."i..u.I ) lit )IU: i u11"1 ,Y tv f. .'xd!! kt.ott', ParredRlglp I .11"r"ItP:" I il.' \\.1' ,'al.llIi."u!! to and tctl in lliIIY.. f.ii tli.:* So AATin. hi 4I
iII III-:, .
JI..jj&t Em's \.-* thf "-ttild! : Mls l ; as i tiros h. t.ol I .
s' F ".W' rli.'' Itittrt'MII tl.-Ulfst.f* HlsJlllltJt.Us, .tin} Iwrlil'tt .* \ It st>ill" .oil 4'iitlU lip. l 1"1, ,hi-.ud, h] at,+.llll
ri. 'h
.. >:+ : \ "1s'- ho 'hi i'!! of t fi-fhn, '
:,,, '' : .w-4..t chiWx11. 4 4 INrll univt-1 that the woid ( )ii ,
a \ I. >o ilu tunVtit; tit tthith tlliM> |"/ ,'., lu'IJ' 11'11,1.1i I\I'lU{ : n. 15.1 .
14. .1.; ,. rri 1u tl. tdt'. 1st4Ir 14Ihru li-ti-md) to th>' {impa*> i'f i
1' : l
.' ''4 d. k' .' .' "'.r' ry'n. .'+1'1,1)' t. tla..h" f.. :: N. !. Ii.'I 1 ii'.ik. :i.-' iil. .1. ;ttn! .u.- :rl 'hr H s- I!',i -1'hit'totftl hrltpkxu..oxnd t I'll. slat Mr.I Ill: I'llN4V '1 I yearpass J rll\ .luis.kly: l\r. '. IJ1n : his si n.,t she tilt a tr.intw wild) .j"f ill In r itotn; '.- An aMfcdott! ? !i" ffM) (<{ flotrrnor :. .

;: '. p.>usil.it; > lor tilt; m; 111 hAt any lu1.untiltiling 1 i- 1UOIIOII, I"I I,,. {hail "tfiniftit," and: 1 had 'aiiit-d. I t-t -alt. ..1Lr .. .. : I
** .* ** '* < *' tluniihl !. c : .1 I Miijjmvj! I l.." rte Join-t, ol 'IVnncHsff, which is too ,\Jo r
d> '.1 ,,, T .1,1'n 1i 1\: .,1 any .tii I i-nm- triUi I/I r."u t,ifiitia,*"xlrwt' j In, r swft'tntss sisal! I nritrinritr! "fti-ial siu* ( r..tt.t, 1 lit-i-. n* tin.H,,h hf ..s45-.* for i..r.' tt i l.o !,,!. \\ hilst making a ipettI lWme}; I
; 'L't, '1 .II..ha tiiiiTi'.u; { tttih,'it rutiittttli tinttoiiifMif, flirbnittju-utiHH at ''01'1 it. Ito ,.,'r,' atfmtri'rs; : >.ti!| flit 'h.', idfal| : >li. I t
aitiiM-
; ."11"t. t : art; h. 1.1 il slat ; ri-pli-d, l.y a :1 Lour trans In r II >'foJ \ tar-. .::11.'.', a ruts.lc. fallow Itisvtl him 'I
., ii.t. nil t'dt.: nd! ] ..J Ile ,.b ; MI-< .pi nt:1': ,1..1! 'fur lliv it s iluliun! ,' |li.it,, not ,, full: oj'tf.iiH. I from-- .
Si, A .t'1" lOUtl .tll. any yt-t .Ilaa.. \H ail I itiN 'Ilu! ( ..tllltI a. ,...11., I .liattly lh- -"turn him .
;r.: 1" "..i .;'._. l 1',.4. 1..5. .:..., jjttrtuwl, IHIIKI. .4. uui..i or it-li"ioii-, .:r foittasn.n: ; thfs' \(.4l,1. del j ; uit-d aLl! l'I\"r\.1., 1..r" 11.1 1 ;a: :,. ':n by ii'-i. -i-l; 11.1111\ 1"'II'n"I.' | aitcr i. :tros-t; IMUU titriout.irt crj ..f tht> rrr out.. J .
>"
lint: Mr. )lit: \1'1'1..1 ( -
: f uiulirany tat tthatctti, ttnli llustntvIt. I rot .\ n''t Hair: toti-d! bark! fol L| 1''a illl" !1.
ad h.
" -- j \ ; fr : 11..111' i f u at -ist. ( :: 1 I" r through tli.- ,p-ni..r roll Ju+t:1I 1I,! .r tiim*. nn n"i w.n* l.r.tvinj, when .

":1 ,,. \". \t '..' : .', (\J \\ .', .. 't'1 () ."' llirir :"-.tll"'. sir Militfi"iiti, 1hr i itt ann.I!: any .ntt-ilvifiit-f ,111"1 with ihf |,11t.'t tli' i"V with, ,hit It Tut. hu! '1N'a 1 I M-rtatory lulu' tliH ii.I.: .,,. 'Ihc( lIi.hl i was f j j'slat' ( ;ioivrnor rciinrki-1 t. ti! Bihlifiu"I -.-
'
.: i\t ti.a'i tt w Il..nta I Lp IU. 4 .'lU'llulioli. Ii-li-fill'n. tor .1.111.\1.11:11..1.| | .,1( III| -11.| I I'lt tlifl I"'I.'I.' 1'1"1.; :10 know( that t ho --ott mi.I j II 5511a5. 'll.cy I Uith tviilkvd ;aluii G-t t hill alont! fjfntlvmen.! )hi* .111Ier i i., _

,;,. t + FIn1IDA. i.d; sir,, I ili. .io-utstlti: |iu'nre .ind tnll.il.l 11,1.11. Iltiurta -ill; n d 1 l-\ )1.!." '.I..1., \II atUvJaffU .t 11 .I
oMirl tf. I' .' sit lilt- M-iVlV" Ilt41..I'at Wltlt, it to Lc ,tlio duty'ot lily I'ttlt-i.-il 1 rx;.1 l gtiu :11.1111. he nu ht LI1: r f..fl'I j Count ill a. nppir--fd! toil r, MI;.!- I _. ... .
tilt..f'
th." .,l I.j..1 j <.* th, < ...VfriiiiK-nt IM Klrrnytiiin and Hf>I'llU \ / assiilrd{ i't'( th'! J-tnti' fit '1'i.ir Miss hllfii ,
.
"Ji..1 't'lutntl/il i nut
-Ati3'b1'- and ( I \.1 i'l < J pvi rOC to-t.iv to !j SumcUitly Iii.-,! to rtruiN n liar to ill t 4J
r t" '"... \.... \\....t "l.t.1" N w.i1t'iiijf land, t ytrtwlii'g J' ('U' 11r11+1vJ1I' ,.ttl 1.. tht.t \rtli. !"i )lr. l Urcii =As. |I 1( ar':; ail was+ he lrruneat timei rtJ.r: yon\ /w txord and ask vn'i one I i Julitiv.ri J snyinjj; '1I11 soups not l>riftj| '
4 .' '," ".",k. and tl".4r',. the votf ( < ulotit!
1 tlil (( to hilt
) '- J.I.., JU ,d 'UtIU.t aIl tlC ptindfnt. uuforluniitfly ) lj; r"lk. l j I 1 ni"itj tli.in unc lialfof wilt: ho u""AM -
.dl.i ,1! : }K itK ti ttij 1 -/ ..'.i' ( !M i it'i i !Ii. 'ti'ii.\ r""t'la .. ttli'" hid, fair (to rt-al- 'ma: ua'f a it'2Tt. tvord. 'Ihv. Count I "
I .., 11rod 1M. ,1.0 I.r \ I tu-nt \ r'- 'ird tim 1'of.tor |but 'Wltl!
'
.1 ,. j-1 I Il t: J" .
: '
. ft..i, 'tL'-1! } r .. '*. .
711' C;: nfi:1 .\' ,t ; I .+srrt.f t."tl. : ( i I -t i -.i i.,' 'in! ;am I.I.I.f[ 1 il nn ;;,lislf 1 f \ \ ,


.... .
.
.
..-- ,I .

'
eet
I


.
A

'.

,
-

/ i!

4j.
.
r ,

Sf 1

-oW.

.

t:.-. .. ".;,-. "--..-.. .': .,,, : :.-. -. 01f -- --. -- _._ ._"''.-"-',---.-. --.J ..., .,-\-."- -. .., '. : : ':; ,.. ":. .4 '.. .-.'.. .. -...-. 7\.- -- -.V"....;.t'. :- 'tJ'-._ .- '.

r
.. .
.
.
., :T ;t .** "'
.i
\
I c .. ;
f _, y- 1 ,'
_. .'.
t -
fI / .'-- .f _
I : -
'
\ ,
\ "
/1 .. 1. f
r- I -.
.
er".r, ,. ,.. .. '.d ".. ,". .
rri ,..( _;; '. ., \
"
.. \

.- sv '-.
.
.

". .
p \

--r._ .
.
-
; '
I -
'

___ .__:. I __ ,_ __ __ ---" -- --. L-- _ _ _- : \ ..0111. I C.t Citlculntioiis*
__
a iM.
T i
:-TI. ---- 'U :M 1 M1 : i ic A j 1 ."r-
(r
i-o.un.vnd ij I inaLTiiyu.h: ; |1"
Tlrtt to.\ highly fiec-Miiltrs are
ib. .iiiiiot ,
(IBM\ 4 wo t The
TIE MMTUK\L! (

; i -- 1ENIsL1JP- ; : a ;: iAT'ESTINDIAN TEVS jFO IJt'J j II lOl'U.TU' :,!In1 pioi'nii I i.o.ii ', the nlo IK innratio jAiri'i j 1 io: t hI pope' of th5, DMriol, tha I 1) n..1 I -------BAY-: PORT, FLA.:, Ji..) CS.h: *5i ti.; fut tffortv t lth', "N'oitb, ., lh.it,.i.'I:1""tr"-Frcn1Pt1.

I ; ( M atc.u! ,' cJ the Hon. Gcor-o S.Ha unilentooJ 1 thit a repoiti tail: ,tIIIN' : )pprehei.-i"T.s:
-:f TIU1.X pMPElETtivr -I incn on, bJ Indian; at punta \i'[ Sennti-n.il I r' \\.lll\.M. tht18th j\ : 1 SIR:-I ban I fleitt'iC.t The Ni-w. Yolk ,"UU.laV. Ti'Htthas

.-, Jr./DITOR & &UIlh,. man (tt{tJ and one .n.ae'l j ,: 'ntc111 IiatiK-t, ma ml I'itrceil'- on I] I \kins, while the foinu-r, JUlinr the ; i i- cticulaliujj: thai I nm g'-ttirg ilOOO I *, x- j b>* n ni-fcirg "omi; s-ulvul.4tiot t *>, fromwliuli .

; G; t kim, will w..I\L ht U)t M.rvuerfiom tbi* that th.* t-twi-r* of tlmD.mi'i ,
lL rntOi.11 for mnil it
'A1v1PAFLORIDA.
\ ''I icoundtd.nfttiwo M,'%h3y.: the I'-h: of .\u-. : I tra pny my appe.ir} Mo! ..until, mat
BATt .. ,_ of intiit-t :. out the !, I Iiar.1 kince the ttmnini4ttnint r.-itic tii V'at ia c.tp
I tluiing the moruin f S.Uir- TI he"Convimien wa* I nloruily or vi- c Ut 6aU uIr 1'.1v Cnrrp : *. We ul'join th (.4lowing .

4/ I'. AUGUST II, 1836.. \JA 3, I'IJ'in-t., two KjUH-'ii. 1.0I. (' I i izeil \1'V t tbo sxk-ctionof. F. l. liliington. usruM.Knt. I true jicllc for 1C fntuto pto-priiiy. tl.i-J of I the In.lian ditfi.'u'.ii i.*. It { -,1! tlnrinslr.itk t:' 'IHt' fTmi>n tb.it I'-..!..'. wLichw

CUANGE- ou tb ;o' OO it 1 1.-.IU-I will!! Uft clmmpioii in the of tniirilv without nr.v 1" i-ach St.itr: -
I '
iinj
.; .,.b. "bout l : Ct" ;a.t. : I j j0i lllb I. f d I''t', t'/unI"1 t 'It') the eleotor.il 1 vote of

I If': ubscrfptfon tO'.f&sULjR 1IIrSThe "JUl 'C 'wc Uk.bo1fe( at PUHtlt H'U.III. I tucti-jii ..y -'ol.-J.T.! ) :1gI'4., I C"'nsuiittii' j I C"I"r" : t tV)f our Stito't 'iitiTf: "t, equalSi.i' I lion whatever.I I h.i; u noi npplieil! itC |I Su'tfu fr.'" Slot*'. 120 l'. '\t

TWO is ;"v' of lnJ.n '., i\\ \ l"-t illl* ret of th i.inl. Th( IKp.irtniriit I .ItvCIt rU. r MMlm.
.1 DOLLARS per 1 i tl-ipou; r-y a pruty of !h.1" :II'Piilll. by the Tris. !- ig.et', :1"t. ; j jS.nnb. for extra pay, c-r etvii n ; 1'1.IlIIl.jlilll! t j v, 1Of '

rably ia Advanoo. Y"---lnva.- -ouo V' tu, kilted. nr.J the] otherI'II:1.! .!. : d1i.. ir' : ) i' t tI iiifoiuu-ti ine :.!'oul .11.\I '1.. to f.-!. I
aro
t' .its
*
.. :'!" 'ts S.tllI"i I
i.bi.' I. til'.v: I" Jl it i I >t I the 1.11': ',
kL .t.\: \\y tl..t b.Ill. "lIr jnft I\IIII.lti.n. thi'tair I II Z.t1t.] ill Jl!1 hMH\ll.1. I i tune they infoinutl I tla.l 1 :,ITq-I; line 1 i .r.l 1 I 1"1 I r.eel!,
CLUB' w
RATES.-Any ,Le ('t.u' ..!Mk-t;. .H"' 1' t'rr.lt' % suit.o.' ,! ti'4.1. I Ii 11": w u use tH.ln' I..?' s in the I 4.1 I .'t. tt'Ie'g i

L LUEdtt1ienameg person send- u uUl.nti,'. II hI"t it it": L\' : : : ; nt..i to icrnrt: t th.; ..I..I.1% u't I the v.hok( 1 Dcino-) ,! roul.l I j get cue 'it' I thought proprr to ,!usi. I I ;I.III' tie! SH.M <.f ih'- nuinU-r ut( r-prc .. Il. .
of "i\t .
ten "il
Subscribers : i IIi.I.; .
,
:
Eocompaniad I Junf(1tO.oc 1t ta" n. u .:,\ .' IoUI1I..puJ .- 1 > J ilm I I'. : vr.it'.o: Id'I. Ul.injr.; a- \i' ,L'). Ih.ltllw ;, 'I 1 be only t U\ or tii it I ",1.llh"I l I oj. |I I i t lati; ;I i ii'J i N tI: I..t. in ( "-':!":
1
by $20 will i ; l'. i. T. l r\I.igl. 01 : I I 27II 1

t3 tled to the "Peninsalar1', beenti repent'. nil' I.f "J.i'u .. ( "..,.'.....r..tl"1.TIlt' : :"LI"I'1,!ton. "\' Wii'.i.-tri'llijic: 1' I.uli.mk. :. .tI('('.-'. of f t ib.* 1 I'-tnoci.iiio: ltty i tthi I Oil {p"lItll1.lt .IC. t1tt 1 ,11ht: 1..' \t hl.t"I) to 1 1i I II ,\:\.r" K 1!I'nulviiiii j .

e one year. .1..t..I".j. .ai.I :0 t.\, tH'I fjrtt1d ll.i i j. n.t'! l.ul".t! k. in :"a.l .'f I :: 1I..1t1r.lai,1' r'l : : 13 I r
: t'nion. -:111II. 'ii
lu-Imna
: -. .-. ..... = : ''. r.'l 1 M.1 I I U, !1..; wf M--; d. 1 I \ .1.,1111' I .
:1 -
: l"I
:-t"--I! I I'J t.gbt; 11s. j : : ._ !1:. H.H.II -. 11l
j I ; '1i.i. U 1:1 1 tll"I1.t .1. tt.t. I M :HI.\I.t')
it In .
,
IfOTZtTE. I :
'. .. < 'oiuiinf'1- -- I'! 1"I..lld'I tl'I.iIOt. .
t muiunicaXens or did 'I 11. 1 : .1.1.1.: ;" i':: .i .I..t.! ]j : \.1' I Ie rI..I.: I.Jnn-1! !. >t.rl.i,"
frrtiiementj mutt bt rcccireJ Ir'1h4 'rTa' pru111 I",. I't:r'\U,1. j l rr.il 1 I U. Nitk- .1.1.! :':.'.1. |. .1 1 .n -.'.r an.1. I l"i-: !I""'!-' 'lu. -1 t...,} tllt'. I l''lollh t. u,_ c i \V I..-.*><.m 4 .

I L fir, 'OJI : at tkL Of- \: !tint rJl (\J.jjl'n (.' 11. "O:1I1'f' u, \I IHlln II.I.II.t..I.'I. ': I li.-iu: on :.ii! oiv.i'ton-i. in.I.I-J ni} toti- = t \I.ik :: t I' 4 ,
.
: car DO'01:1 KLLM: ai.J l )l.t- !1I ,. "'-. ',I. .ffi r I
I1LRIDAT MO1thHG 1 'Iilu'.T. C. 111 I 1 1b ..I'I'I! It !vUIO : .. Jtl. tahtOrUtA
1
VI : .1. to fi d'id I I In..11 : _
:( t'i I a-i-1 I .l.i\ wlu-n 'fl'
'' .u c. 10.he tf.il I Iwis .1tu I the urn.* my ct .1
'u.JIs. imfaLuU attention. 1 1:1 !' f.*r Vn-i. I I'i. .;t..-D1', :1.1 1 SIMON ll h \t I"-t! : i;. '
OII J-t I : .1' t..lc. ,'
r jicV. I t r.1l t I.1t"'r\ ani !IIH-.I-, ou *" :
-- rouiitiotis ..- 1, .ii-ii-bf! tb.-
1 lie : !- I will ; 1 ; i
f- S. _
-
r. tov.
--- -- It i ii 'Ti >: IN, j r.. >r i HuaI'11' \\t 1.1 I .
I I L .Democratic -- I IIl/f'P"'r .ti, ,tag r.tia-'K 11.] .. .. far ,, ( >. .' our m.ill ) : "r .t.\tt.
.. : on I ';or.s '!.t : : .1 toJet I. i .
Nominations. I : t" ..llll..1! in I y th! (_- i4..tiiinati. 1 i-ni-f tbtbl\ aii-1 t x i. .I n'I'wl: _.. 7
1
kL : 'I. >. k I I.OL.H- [ \\ 't e lit I.nu: \ I II't. : !. : i. .I.r.1
1-01: :l'lIDEX1"; :; ; "a.* c.\nttmI'- .1 al.I" I.. Let thnt, I lt:0n1ttk.'i.: \ t' 1 p. "iO"I.\ tin) I 1..1. John )FuT'.kt.k-s: ; :_,- !. ;as we )h.I'\I.\ I". .j.veii.iini I t h,-t> I l"i%. ,: !.1t":I.:,.:t 11.... ..,..1 6
on
i' Cn.Jij.jr ttehe n.)( 1100 mu..1J p""o\l. 1 i I !h xMli 'i-i .* tbi :1 Itlt. Iii ".mr \ 11.1" t. I I."". 4
o' I \ou } I .
JAMES ::11.' ; On( motion; C'ol. .1 1. T. M.ijlii-t 1 ar.il: 1 ( "Il .null.! it.t.r Sen.it.-r< ::' If the. 1 :Stb S-n.ito- 'j'; { I iII t'lIr..I'.1 .i'' 1 ctii "iP ,,- 11 :
1:1'
BUCllAXAJf I h'nI'Iltl..u>| ('eiM not l U- : ; : ., 'j .
.j i UM.i.ai.l I :U"nr. :Iii'' ri- it, a* -t-- It. .
-VZ .1 "
11 (i L' H
.4 1 4.W.IN 1. I Ilj.tlid. .nd l-iu': '! : rs'ii.i.Hi..i: bun u' i'1"1. --1', t'ur..h... : l\"lotllt
to :
: tl'Hi tJM. < KI''s:I: \1 t, ri'-ji.iii.N. l l'rn.1' I r.u !} f
.. (!I- .rXN.iVLVton l\. orifiitrj! j J.11: w.n ftn.LZ'It&I1 \\1' .. .1.11 MI'! ..I"'h'1'11'I ( '. 1.: '&I.ut.ri .
-nUi. : .
Iy :. lii :
: ; .i.u Vr
1 'J; '- .: : _'t.I.g" !"' the alarm' I j'u''njtdr.UhJiootiu I -. :; ,1s (.r t:. 'I_ _..; _.t hll; 'J :. tii- P *.";Ij '..f t 1\\ 1 1._ s-ri.-t. ,..'1:"- ft.11'-1 b;:.4-l| ,_."I1'-1'T.H t'i} m6 %4piii l ..t i::...r ." :. -. :,:...... __: \

..1 4IMa ,
; .1 .' -- : .
.
neil'it"W: [ Ti i I "_ .'L.. .. ... .. UflI' L't j tn-iii: rvii'it tl.'s I .
: 'I .tlm. ; .III' i t..ar., ) t : my c*. 1 fill ) !j'.. -k., I ll' 1 .1'1 I
J \\ti < v "" .. -. AtTalr.A I .. .
C .
I S t(' D .5 :ar 'v1 1 ,,v.t if..fr-JiiMX:; ; ; : t.-i.t !t.> 'l'rH' tb.? p""I..e j i-f this! I I.i.stii\l :.'. 1 ;h::iv.- tLti-tg.: iiti.l 1"i titi.1. t iii 1" 1.1 l It j fit" \'\ !nisr,.n t...m tl.c al-'T that if .U I. '

[ .-. OF-KLML'fKV.I .- : -...vI.t I. blt1..nl'il' :."' : )' HIIIC (.ff. at tl.<,"j'P') Kubu.k: J. ]I'. l'l.i..I"1. J. I'.\ >.;'II""! I M. I. Senator in I the ( ...h'ru. Akseii.Ux.J t'i 1..1 :it t, witl.i-ut 11.. ai'l of tb.- i;" nu I_ !1'1:h M.itb.-iu --t.it. .-o' f.-r I 1:1.10:11:111.: ("tbi.

f. I'OK GoVtUM'H, I I.JI.IIJ'f\m.! : a.tT. I.i 'j 11.11"1'! on S.tiuit.i\, I F. H. Hoi'm-i"; !' t" ;. > \\ I i.-h w- h.IIo' i.o .t..uk.) iat! l\j' t1! ..tiL' ,
I \.1.1.1.; IIJ 'HI.I.m" j i ell u isiuliun, :. ) !; tn,lit, or the MHip.itl.x: l ot' ;iiv i-omniuui'}p I .
M 4 D I ISOi s. PERJU Irful nini b.t. lj :twfi'n Waiit.im]1. :5'.*"':lt ;.1 l ( Vmii'iitto. I '. T. M 11 ."iIL I n. oljri I 'v:. s fn.iit il.-! fi. .. --t t.it.... I: t'.,'1oU
1
I
\ si .j. ijn.-i l !u i 1'. (_:. iffcrtJ tl.c f.,: ....1 1 the I I II.
w PI : :;; : n t : .it .I'h' t.m* to plat r th.H'4; in the I I ,- tbii'k ,!aii-'sl with
'H' -
: : i at ( tint : irrj
t44 1 I: 1'1(1! I H. U'ilif..' li ;
: Ii
.11t1' / ( :! t'uui
Of PjJ4-ir aili'il! 'lit-: ( .
llfl to
County.rou j
i tilt. II ": (.tmit. lo\.g I II-: solutiuiiiVrfwi ( : .1'1": i li..It, w- I.i.t. evt t i.y !.%: iu' i i. 1'iuii blinto j I..IH'} I.;,p. ti : finlu CiKf-IRM.: 11 I (f in 1111-!
I ov:.lifi-f luilnl I 5n liiv i'a"o, :t Ilt tl..- ... I : :: .
ln! t\ tint urncd J'. f" ft.1.iMl. I .
H I : -ra \ :! -. n./7 t'f-ia >, Jt :27 fr.-n- 1c.11'
ftl.c t ,
/ 'tTh. tLe : tUJti", !i.- nuh u, i ) y y.
4t :: of tl.i LV. I lt1".I\JI. .
('O? ("U. ; ;.. ;jnt" : :
U'nJ.l" iii- *Vl!.! tlI1 "
{J'.nt : '
a "
: I ".
I ,
). r. lU i-u'.lv-.ti.iU I j ii..i; : 'l t p.-ib.ps ." 1r11IOn i i-ik--

I I GIORGI S. Jl A1\ Kl I \ S I hI''t'l'o"' ." '&;.r 'uOodl..Llr.! \ ;JUIIII was th I .' C1 u.lh' tl.att. I\.11:111". t. i.ib-u.1 1 to. it- C/.illl:{ : :for I..i: I \ our ub'l !> rv't f. !' W- : ".1.1.,t'..tie '. t .:!: .."t'-rfrrrS M'Iwbih .

I 0JIJ.Ck.OII c. ; [ .n.,1 i'I 1- : I.h.2 inaiii.t Il: it ;iiu.I !i.,. t\( T. JKVK1NH. ; I I 1'. : _
tll.t,. fii-ti.r( nr-il-jii-? in.itur apv.u.-i.tlv' iet'.I.-,!. I! I j > .j. r It.! g' T UWW.i l 1.t 0 i'"oj:!' .
( M-iylni l: t d.; n nitn .i,' iI! ll.cnain t ; .. L'
,11\1) \\ lj: ... I i tI !, .n'lrall"ll' : to IN ." tit.tiv f--r Li:..i !. ttt rt>! 1 ..llIr': Ji C1'SI..I", r 1:. 1 4 h I ) t'. tr::"* .. :.v) 1II..j."I0..11 al! .w'in -
.1\\! j'uiir .IIt-! !IIi" .no
tioin
FOR KLECTOF j I "I" ,j.'f I Ii.u 1 I 'tl. .'('II'I'.t I 'I'ANhs, asA -,U..l"t.t:; k'l '-'.'- : ; -' ib.. < "t-s .: t"r .ihr-t- .uil. _
: 1 M- "-rj
..1 iiruiciit. i.ttt'( l( ntit : k :. e:-.l 1' it n
thtl !li' .
I..k.-t. fn.M.N'Ai-a: 1
It h-iJ ilj-.iUnJ I
: Mu-.iAik
1.
PHILLIP DILL (.f Al.ubu.-i : i l.t nT't.:: :f: r St !I.a'. r, : :.I. in :11 \ pt-r I .I'r i ; \v EI'II.to.lt.1'01'1")1.I ltaiM.t 1't.,:,sit. t.. throw rinw.iv "',11 Ki5'K'''. f
Co\r.y; I i.r.I: .if f
;iti- *
!
t tltl .
'
*
h'lI1 outf f I II.K; ..il"l.l.tnt.1I11I .'
Sat e.iit'.r
njou .
) j jn r'n.jtik- ; s.-i\ ti.--i: tu irriu.l.c.s 1 L br>k.-i) -' '--
1 I
t'.mm"J1 t t
MErJtr:5.! A. LONG, of Le ..nM ; I (: .Ut > w'I'O'I !i /,*. ' 1 J ]* ..iilor i TH \ '. ) n.n .
t \\ 1. I). IJAUMCS of .fltc.hutl. rt..tI'rJllI.ll1. (' tignunU! tli-it !.. \:i ;1 ,tt!'.* < "iiMit* r iiu-n < f I t!... < ',.*ijtun; ( i ILrisI" uiinir., r. "I.t iiiosi' :r Li* tI.i..iat"'I": t ati'l that it isspr ,' I.r.\ -MR t'-Y 'I' : 4 A':
.mlt tl..Jt! .I! :: Hi-riJi I.." is mit'i-l I I ; %'t':tI. i'. hi will .\.rtl.: I, :Hn nui -
--. lh' wiii; Wilhains: : rl't.u..1] t I. |1 IsJi-: that !L.: ha* in t fit'n'<; t.iiJiow i ,: a i..IIM.tr., I. :,..itntih: t fii;;l.tf.ii: \irni- II'** :,11t.t -I Ik",0 slri.i: : t.Mfbur

: For Stunt of 1S/A Sfii-itoriul; /> ..': j: in.1\t' n.-U'i.iii.'*!!, v\h.'n wlJ"l l r.iu !1.i h.I, I l'r"i"I.,1 tic thit uk ..t tbo l 11"II'h'.I:'.- !j-.rty: anii tII.: \111"11! ,.t.j tl.v 'lnis.ll.nntiiT-
< i ; bi-. 11:1" t. '.t. r"'nt.l! t t..thc t '.'Uj : ot r.'Ut.ty( "-arrinif ;; ;! ,-4>'t-i"l1- bo. to i.t 1.11"10'! 1 ( k 4>'..- ,.f -

JOB \ E l'n"I: S: t!I ' ;b.. .i;'pl.u ,' rf t the I whole j i's-i'-I .-i t l.ni.dn-dsot I his .tt.ril".r.! I IIiin.Irv.is!; j I tl..n \\i?1i.> tlll'.1! on W. .1..n.-Mbu 1 j iit '' jI.i-u!
I .
ofIhroldrr J/fnaml" C"1iJd". .>.4'' ; ho .ruilJ h.t\ >: !b.. inonv, or \\ ilhai! !)>' ii i i i ibloihl I wli n, likCm,:. : : !'n..i t 1:0.: I..1.\n: fur bi-ivi. ,p.., j.-IIi... :('1 I 1.,1.i !., 'lieu.. il'$ ; ,.f .*:...... b'a.> st !I.\c .i.ifl.* injr !iits.ivm, ', r\fts if an ri'.|ii.'tt m.*lifi': .1 i to *ait !bic .
,
\t- : --: .- .' : ; 1 5-ffrc- iii( ,;ht ; \\. ::111.111" tol.I Jiim; h. ;!1:1,1 iw i I : if anlinn s ::1I \n\-l win-n --<..ii.ilii.tci. :i\ p...-1i"- ,.i..j| > j pin.tl; t.- iii I 'ir.* >s. 111 k .i-.iI '.tri.; I{ ..bMuM 1..1.. all if tb.-i.i 'lsu'r.--[ (C-. 'I"t\'I'h I".i.. r. t.. nr' ,-I. !h .. ro ;p.iN'i.-un j.rsn \

I crow, iLr marr inclined I ;;s u. Icou.c. 1iitiiP.iui that hi} jv th* :*nn. rit b'-r I 1.\,-.-, in .
urn 1 to br what h railed KIGlir.S1IAJi. wu aiixiuUS I ,'. \!.t I 11'ltl.t it.-1 I :.lii't! :HM] in :t% imii'; *r'.tiJ.t! II"i!ii tint "K a 4'IIIl"; "t.111111! I ;;; : tnnk .'nl:, !.;.,..k ;..-.-k i-l".t'n.'S: : vtlJ....

a ST.TE (!rowia!<> {l.t..I.) '> ll< hat llif\ utli! ,: 1 Ii 1..it I.,- .il: II iii |'in.i-: At'f' ihl'M I d.I tt bi il.-i.e! is to .-.I! in |I : 1 II.. '_ ,'
?! JuMd ] ; "I1.i 1' In I"" 1":0: tl,. ;I.ul.li.. "f1. !I' 1 Ill'? ),. r"I"'t i 'tIi i .1 t !I. i<% uul tu(," i-sto-.f. tbiru I : itM-lf w.i trui-il I, .
lttfhaiivn'tpttih on thraJixiiiton : In tlu-ir Tsj.t{;; live homi r :iin! tin! 'mvt.e. ; froi'i bis C"uiitiwhtii sbi, I.'t tin* .
> lo :
[ t i. :.li-i! ;, .t .! ,. 1 hi .1 u\. > In; pr. pur him f. l bis ft'i*. olj.l j was iiin"i.r.ik..bl.*. II.
: "f f\tkiiHSut in 1 18.1(3.I : \\' lli.lI\l. tlJ, I I'll : t. tl" ( t. i'It.li" t ( : wl' I..1! t. Iii i it I. *
( "
(sin rrtuiHj-jl to r1! ti-.l! I'v ii.l.ru-il vi. I.> ": ut'I I lint 1 be It.vl
;.t'lM til-. ss itiij. : .roi>jii ot f.-. I 11..11.I ;j 1.11tII.\ t 1.. i n'1.!.iiit I-f.ii*. br

fldOFIh-; ; :, :liaid rd'im with a pi.I.! (:it 'oh's jmt<.!.:) .ainl i iI 1 /.*-V"in'I hit tin* .*.l'n ',.j th:, : I i. I. tii.i 'I "tnp !11..1 l tl. -I'--n to I. 'h';'" the u':iSf -"
4' it.IIi.t.
n ; tiust ]
I Noothir jiro pr.itn
fully ( Rfsolutinm, and\ !t i. innbiin rr"t.I..l. J Jons"n : iig of b<-I 4'/ltlt i ill !hi i. -JM-I ial !U i....( HJ

,: \ lo I be \ny aniiou. I..r the I I'I..r".1 uri) ; I fl .it IntiMisl.i.l} in tinf'l'tiiJii .\ !b.) I....I t'tllhl it l*>-ft.i. ti.'l| I til.i i H :\
1 may fprllur *ar that I am what h rail.' In.A". ;% iinanini\u-v 1'.milI..I": 1 1i .. ; 1/ yeti : aivn.pli-h I I.!* naiiotial! t--.nf nn1 -

td a MITC: KWIIT.S IlLUOlKlT.-) : /,,, r M-tni uf his liiivJ' t'l.r.I",1! to r""lwll ii i I i i! In* rhii'j.:' n 4 ?" I thr I iVnioi raii j.itV' ir. ,i r.: i..!!//x.d \<. \> ... .I.! .wl\I r. i c\ I 'i'*; fi<.m i' i tFi--t. 'uf. >b r tin- wi"f; \I fr. I It."I.Ii., wb.n'

lJr-rJ.; JlrJfle in rrjMnut t<) ft MJ.ilULl- :.lntn. I.ut'. .tiV. WKiiM I..' iiNitn to th. n>. .\ :I;llfi-1 l 'h Snali>!jx! l >iIr"t.. Thi. :ui, ;; P,'t tf i t!. | !.ril; p .! r"'n sg' .f. tinp.I mo i < f.f r.-.i :i r< l.i'p-.*, ::1..1'a) ....v. I lust b.-voul t at 1111'I.| 'p.I I.al..l 1 h tb t\.. "uj.p, .>iti.l bis lountin i. i;

tQiJJrg4, \\\ce If..w. niiojifhifitr; I tin t< I nib 1\\.11.111"*, :!i .'(.lth'l'r)' }gt'uItI3IUV! as: Ncll ."'jtuliut.i t I r c\.tiM. Sh** ha* m-iti i.l .1 >.-rul.J tin-; .." pl.n in :t j f"'I. _
J'resiJency. I | i \\
0 \ llt 11.11"1" ) tin )111ill. tl nil INW< (m. n: ":1 tjrei'tcil ';itli! pt''u.1! j 1;, 1 I II, nfi.'r .t.l; .. -. p.s[ '*. II I I iM ,j j..ty .
I"' a > > f '
I tm immm m mem *m, I IM I I :1 "I'IitU 1 1.1\11.1\ I| t\ II! i-i-niiiu; <* to b.it'i/ :.-, .... in *piti-! tot bl rr.
: .
: ,
l..lIld.J \\ lli'I11' JV'M'u'k: In- l jhirrjj; I'll tfit' I .t'
I : : ut 1:1.1.I tiiil.aTurto l'I I .
:1111 U.I'asV
: vi ro HI.VIot 11'101ut. ,\. ,':," r ., wrvubi
,1 CIrm'l H.-.. MI I IIi n';.inx! two i... .. 1 t. !l. ., .
.
hi-, I i" >I .
t. f.'i.io' tI
; L.i-4-ji itit. i-'f "ot". "It.lin.iu l !that h. : In- ai snr I .
:; .
p,4'ui-i. of
; A .mnia.I. in ifC.iM. n
; proceedings of the 1 >uicM.r.itu- Sniiitonal I 't<-<*, c n( Ki'siilu'ioi.n.: ih.'ii I .submit) !' .1 I lk- t to''owii'f i t .I IHIrc"is, : :
in-, "."I".tlfll': : ti.f !111I.: > v. bo \.il.l ,
(.ulIII"l .I\"j.] him, jit'i-tiipt- t In ,slri ( I n I., I p ;pe t'i.us. .it urilt.--! t.U4-IU:

Contention wih {i-c 1 Kmim III l.-.lnpaper. )*!> !3c .i-.t win :t ; I'r.-atnttli'I n.j I ll:> Mflt..a-! : h;%". .t! P..t. I 11 l'/.ihh'l.$ 1 I IIKhu.jj'on I I.,1, \ :: : limuo-t: IIr'V. musin luj I ui s*, as r. -.tds I1-' vi" Ivts, i.> III.!..:,, t ie.a .
i 'n Sw :tl i!li.J.\I! .d l i tj ; I
I The 1 Cotucntiun ... \ ..Jl .tltciu-!- 1 i' *I : r* 'ut'V IIKRE \ .. 'Ibe 1 p.iiii. I.. :,rll: of iIi : aitil \Viii. I I.>!pwns ;ij rl.ihl.[ ,1 .'.01.; .I.. ..t..1.' r-t|, s( tll-fc:'Oil of all: ..'.....'u.1It,\. ,.,' 4.1
t rti!, tl.. flwt t:.Li ig c. ir; < t in l t."lli h;'intis -, : : ; t iitlViiui .Mi-: i I.ub.u.Lf bis .-lli-is. 'I )h.. ., ..f Kn .
to i i
i J it ti'iiii'ii.ilini-1: I'' ,.I. r. ., I ,,
I
,.I c< cousj!> ;;riiijj the mSrtralj'c, njitiuii ..1 I i I pirli-x:: now v.ui't.4! i t tlu* *.utT-i; ;> s ..t _'. .. ; ; sus' tit r
I tIIt.\ cr.t'j-ctl] the j.'Mol! aiul in !his! l 1..1'1 s!i" j. tsH..I to I"I'r._ 1 I. ;
; Jvl ;. ( 'u I.' "". tlic iu- "11111-.j j :tf It I* ./011.tli l Pr. I w 4> -.sit bvr ..w u
.11l1! the it : !.iniifii
.. >, : fnihusutin' i-xlutiiuii) I I I tll>- pii-ple ol l ti4l'uiU.l! I .*%,*..u1t'd.,'ii., 1. C.I.\t'utl.1 J' ttii- ) )ho'ls'. "I 1 h'l1 I 1\ .. I ,
i ,HI'rt..t\'in; th-1 bt.jl1iam i : : \ -,- \ il!
i..iti. pv !t ;
: 4-11 .I.t ttr .
: : dit. J .j.III..r. hr.ti" Iii!.
j t .
f'g', fl-uinj.ui 'j I U.t "tit \iII".IIItai.t: i.it I It S
; ,
\" .I"I.e ..
: that
l'\ l lmociats' iui' -
fonijiu--s n". th.t tl. l 4.slortl.tit il .
I Jrrw J It'ii I.;*t..j i an-! <[!M !Jiart.J .an.-I. great 11 ]! !O !! -J ._" i-' -. t ;$ll mini. 11'1' *>.,1. itliout ,>"')1. t, f II. :iiiai .. \ POM.m it! fin-l .

I were Vo.le. A"'alct. to thrir irt.rt i anJ the i th) L,.:: ..utwin tb-.3 tl.MtWIt 011 t the ,j (.f( \ .tkwllii "..tWWlti. prUV. ;t.,. : -' i'K: / r ;: :: .1 :i. tb.. 1:1.: .. k .**.. .i..1"1"I '-. II tl..* *-tJ.it[ m- -4 i > .n..r. *tr:I\.II". | .r.. ,\ .. I t..n..r.. : .
SlV.'N 1 11 ii' .
: Jl. r.IIIU I *
Sit' ;
t ;jfltt Tr4s of the couutrv 1 In* pi>.e.*.;.liiij s !I : I lh.' ..ih 1.. :* of l'tc' I'i! :/l.j l. '. !, I IIM t' .'f. ..i mill I t I. it .I'' :r. s s-i-nth !.tlllll... au.I t litifi. .. 'x"lii..t. tl.rn ;1..1 I 4m...- Iii -
S : : ;" i-nti -. lr' f-aitcu a'ui) U'llli.uu,): t niL ; (t UI"i .. } 'nr U -t. !:.* '..11.! b, r -
-t
IrU L'atiiionioii ihaiac'iiisiic i j ', ir ti '( II .- '_' .'.j J :11,1 I 'Ji'fh: in. I'i'v I | I", III f.i':
of I lenu) i "" t > .11 r uf tile 11\ n.irt4. I '1
t.1" :.1 'I.m.IY *' I .'JI. I"h: '. as hu'1'ir.-.Is) !!,. .. .
li.,1 l limn.'. :" \ .t"'I Il... :It d "Tkiw ,' s :i.J! ;. nt I?. n-n. ill t i.'u |i. .
I
.1 s-I I MI. r : -. :
crHlie '1I1 till .inj ijlifil the : "i! M, d. -. .tt.I, 1 \ ,
-
r < rt" it> un.tia f I IViHitnis: ;;. iw :Iiic"-iiii r. aii.1 l it i* MS]. ,1 j' '''tIItstI1-IZ tin I'll.i.' t \I t., Ft A.. Angus' 4 '.*,<;. i _'.'_ : \ :iri* ia the habit ,.f trlhn th' tr "

lu1)l.. of HUD JUIK Ki I u II."U. -.- ;.11. 'I j. t u.-i.iI:. "!.,'. is full .11.! '
1..nllll.1tlvll .1
I\ lit J'KTJ.L -
ii.s';. ;, l IltJ.1 l th.l lie cannot o% more than a ,Ln. ( 1 llllplOH-r! ] IIi. J..1 l'"J n:jC.s I 1'r\ SIH i : 1 ht t.j: Mti.i'FK or 4 uiN (. *.ihr pifx.: tl.tr. I v

..f lit IItI1.1(1 C"UOI) a. tll" I I'II,),'ratic I d! 1M t.i 4'\ni.ss\rir: xi'-ws an-t to iniUji : 1 I. 1 ;t.\ btt.-i t h"1II.11., i Ku: I.- r'u''tv. 4 ll'.t.lt 1 ; il1l'\1I-; f'.Il1i!! who ilo M.: : .)iri'at'; ,.1.-{
] ,'T two lonjjt-r, Sn'-at is t-xnunnttv! "'I 1..I.t..i.'h 1.:1 ::1 1"1 : I II I bI :\ '4't'.. the mf. 1..1 l
IPi".lk,1 b.4t'.isf.v
t (;III.liJt1 fur SviutiT ot tlu- ISih Ii j-trid. |J. tbt !p>.,>!>!.- of tii.' tNUntiiti.ito .dI j :h.' l I'. ; t I. the NiwV..ik 'I.-l.ii'i.-. di'i-l"I J.,,' 'l r.n :\. 4 I
lurihtr tii ; 11 >'i.t :tn>.. r.i'i : ', ,!r.i : WLar w.-it'-I 1
.
:i.. :: :. : ai' ;iv'-- 1., .wti.ink ..f f a f.I b'-.w; : ill
: :
f..li.III ; < --uttt .f !
I I
\ ;
\ '
\: are hdj-jiy to puUi-i! Mr. LulhtnLV acv I ) :lll Ic-t ''g i'. 1.U..I.'JI tlietr ml1, -ttllbk'.l htrii.y. this ,. a tr.uir. ii' v..:,' !>t"wh.: ifi .* ,'. pii- 1
i Thp 01 : r '
nlM to
.,. tbit :
"," nrc the f.irts, ns nr a w t. ibiy U"tu nate! .1 \i'II.il.} C'I\\.II! : ..it .! t !". aLI : ptirjj: rn tn\iun...M
( |jllJt., .,..'.autl, iiivittfjr it llic c..tdlll JHiu "- I :' au.1 i.iiy!: around the Q!.! I') !I i ati ll..I bte t.' I .1 : I II; -- iK.i to :i .<.f di:.r.r. inwiiu-b/ ,-t t ,
'U..r.ti. : b.b .
I 1t-:tui )':11 n t ,-: \\ foil .3r ,'.Im Jt1Ut. aith i. ) repii >< ill t.e 1 :'n.ili-i.; i I.) .I.| IJ .1 tutti 1.th.. 11.411.' ..1 i 1 r .IJ" |.-
: ,.,'. of tlic jiul!;... That the illation "tiiIni.i! \.J.I' II\t w.-rv fui: .!i.-s. >..,.fl.r.l{
IhHII : h.i-i. f..r ,p binisrlf/ 1
t t huutUil : I in the ; > II.* I in
i <* 1'1.ilHU! l..ttt-r 'ilIt, tl'' ju.ge if t11' 'hnuilt. \ill ont l. 'i-. it.. I ( t.u. i tai Ass. IIii v (Jj" 1 I ;',| ; M tuti. CrT l 'l'.etii.: ja I... t anil!I'f :t
t .iI be cftuNet1 h..n t1.c : : : p-i\i'! : his ett. iriots-I'L.. A ti' pfi.-r.i"; [P t .r-i tr.-' .
die s
1c sjutii n.- -
t !
'hl i.sglitv 1 to .
: } tios j ruii "h. to WI f .
Vi'U
1\111 % ( | \
nmUd t11111! ,.c. \ 11 jour iMinin.il li..r. i.:: ll.- M. ; 'r. I" ..:1 ;j.t. b;,il.ilitv. .1.1.1. .
*- vr t'.u'y: V *ats i.i i J. wl.i! |Ii .
.o.t, na-1 the cn-Jcr.t.iiK-ni u-coinj'.itiii.'J :I t thai l >..< UK to -u-h f tI(1: I h< i I i !.-avi t.. : the .. Si ri .- .t : t j.4>rt.i :
I i ? 'ill 'i. I fh.h.rvon
ii if-p--ti
iJ/t i.y rev. rifnth
h:1 b :
i-t'.i *
:! II --'. ps i: ; ;: '" in -r \ *-tr. Ii! Bill's f.th- ?*-I.: m, ,n .
J.y iiu. hl"hdIllW'i : in,jority.W.iiit I I I ,1 "'l't'it r't:' '. T al! U> :5JJJ; )"rt ili is,* ui'-n, Voiir 1).II.vrai y. t"h'n'.li ql.tlti:! i;( ;" ,. ft h.i't.ok. .1 j Ib.it. f--r' tin- !'\/1 .:; .t r.-v.\; }It.i1 i it %%-.!:.! |:.- .i iU,. t.. I llw I npp.rujum -

(.f time: prevent u. from tnaVIn I!I .t The Ci 'vdI:..] (I.)!hi;, .j) IIen.}. 1po 1 paitU; ti J UI'II.i j-'.:iiiWuj. <-1 i si utiiJ j:'(H. :I IJI! tnt<",. in "' silt 1' t Ij.. \\ Isiji.I ,'r.I.! .-! !h.. as kui'Wii to hv.-, t. !II.. tiats : of r". tintui! ;, :: r-.m f.t ib.. .I-tII/ r

1 n.-h, rcm.uks a It the ulj-ti require-; .vc I j % 1 l'i t*" ci \iliv.v i: wl.ub! has 50"I ] i.j:1'k *. art,.i \\ I" nr- j.jf.ip-1 I to a AUJ i* i ,O::l the p'l.jile! u'laniini'Us.v;: ll r.iiitr..ti I 1 1I' : .1.i !h. Hli I I '1'1.1. .1 vor.l.njj'y: l.ib-I \In y1 nM:.I ibis mt'.i.ib'y: i i-:! : s--., b-m to tla. oJ..r.w. _. .
u.-
( jm
4-r} :l--rti-::, an.I 4I.: -r ilii.n.-r \I It-it tl- (/'i-rr. '.
I ta. WI.;1 LjAti-.r, rt\crl to our IH :.I.JVO IC .11; H fo\'ml.h" ,: t-i ti! titin. us \!!uln; \\ t"h: .i n.ti tr4.'t4i'i4 ui i th C< :i ruucon.7"Jh : : ( ... >u>.h iipiFiibiti'. Jti.il nspertf.-!! alifti I k I hoi.-- .f prt. 4. .I. ii 1 h.Iiiit' r.-iii..rii.-s vri ntastrr cftr "
j Al'r-n. f..r tbi-|..ubUpurp! ''- I j r< pI'M. tint in II..- i a..* fan
f.i5i. i.llicc' f,r th I .,.cnt th.iii'.in":ou t'IJ t... 1 !:.: fi'i-o! : wa to .,:lt U, I lt .-. I b.s ; Amiia'i.. ;-b"} .
I It i. -j rJI'r. i Jtti-ltcJ, by tfif. Lr I': *\ tn :1"1'1! ( 'ti'I b noinn iii', .i.. ( .In:: 'l.oi;litt-r an.J ij.-iiv.i r'p !his in ;.1 frL (..it. \ > ..

ia Mr. Kiibn.hwe 't'7" tried : !l1v1W'II la*) i:4-t\;.'Il' cf '.tla idtbtriiVfd < I. : |j.1 >'; intxf:. r 'ii.Lui I .. .' v '*f. t'"II"I.1.: I i>... t.. (1. -th. h> to :
I .i vt 1 I. g > > fyti'tt nj tftl? IttfitiiCiattc, C+-ii I >rniioi f
: r;th)( the j pi i"tv: & W.II: I huingt'u.v. } : i l.i4t Stnitjrial D.trt.t ai /'.-- ceIs1. .: .I.'j | : n.t j II"j ktl *..
w
: ,t "" I IVrtr j :* : -ir irr\ !b'm."and! thnt if In- w4a of IB- tinUs ;: 4-ft.e: ,4.urr, I lu | a
: .ut
tl1tt.! ic itTH.S : l-e 1!1.1! \\ HIt "!J1Jin,1 'IHl\'m! ? : 1 1' ( -ir
:4I:1.I{; Ua. IIr..1 ox. .r- J fiUe afrlbJ, J I I'. : \\.,} .!:. .-.in.. :;..t other l Uiu\ pr.f.-ir.il I t. wiibiio'.t i fi .'in 'i.*- >.!. n
> :11:11. >b'
.; 1."m :II \ it..i..uJO.. r .:,,.1 cft .,) ;i .ud oh' r 1'1.1: i.I.. lh pill'! ;}iui! par: : !! li.i! w fuLy; ; i.il.: 'r.-o ct.ryj'iiiHi'j'l. t 1" II t"II'.oITI Ilt'tiMGu.N.: :, j; f* !!....tt. wbtn. v. Iuii'it! n nt'.i..u,;'r. b ": :n r. IH-1 an'!",: i-.I".II..' :!t..- ...lIIi.t".tI:!; w.uli l ii'f

IW....,. ... j ,. .. ,ut.i! tilVvU: .,i ji "f I ; {: 'ioi !.. ,i .. .. i'r *.\"fIt1.HI; Wi.u'.i Ia .. ,_ I
.. .." \\ ...1 t t..., tu c.cc..t' .. I ( : uiit.n.v .1U. () 'utl :. I'I'I'" ..t\II. I 1-t .".( ..UKHt; >,'rui' : \ LltiM II"I :1. .iu /his p.lc..t i th'-pist-.ai.d; ((Air : C. fl'il'ii-.!!

p --..-- :J.i l.td"Ii'i< 'i ":< '. ut* ,:< < tII'", *,I I**c **''.t' to:j, : '- '--- i ij.biinr: it t.- l Lt: r l.uS. .1. til.! -r.ii-v ti r'I l, .'t "-ri.-.ti "- 'I..i'I'II1.r r.I, ", 'tit

t \ Z- ( ;...u.l1tj.: t hit" '.'tU c'dcJ: j :!'af"\ !i1,.. M1 ,-r ..:lt)'. 1 !1I( i-ox* s a: I\I:I..tl1.d, ;.1;< imMi-L.J i 1 b\ : !h. t-uiv; n. l .i.in. !t < m'' \ itAiir.::. II rr 'u--s: 1i J Juit'ity j I'* ii.-U >!hl' >,'re;( !:.,.1 IIh.1 f..1 ij. I II.I Ilt"11 11. g..i.I, ":.1 {1i.t *.r''i :.!''"t ,1:1: r.*; >| ...

l'uLt I I" Juty: i4' t hi l. c.'I/.I.t.; lt tui' "-1.\ < I'll., Ait':. '.('. ): i ipi\ k. .i i i.--r i; up; :.nd t ;..i-i:; h..r T>n tfi.l l*>nn .- f.'univ: ... d.! ,-y ,:. at I Il'-ni-." ? ti, I.L Ituu:!h
c.r :I, ,.1 : :u.J 1'.ti'1t Lit I II. aJ.J 'h I" 'I" ,!, :i'iJ th f-I! ,.1:'* i J ; list!
tg..i. "U' wt > .
| Ct. se't.-! '. In- _\ in: me ul I.,,,.. .
i ;
< :rniati it: J.h'' .u-t. An.i! :\i 'M 1''a. V.t'ir i. \ ; th'! lir.i.1 ?. ,-?:..I} 1"lIf"-{ y :in t : ij.n tnrlil .f ,

I l"ilL. R tIIoj..rt.) d hit c..li,. :. IJlu.I tin-, but uafuiniu-t'ih! for thiM! !h. u.-i, tsni '.% t-t: *. ,. dlh.t j those !s or ..'I". *.*. ".

,Jcv.titl 11'5 : 1 1J t |I'1 lilt' ; hf rm'n; .* ,:f i.-iy ntMoii.ttioi 1 bv th.tit .- hr h. lutl!. \\of.! .h.' .. ,
I sUui.l.u.t t. .I. lttlu! o ntnr.aiv !bo 1.IC.0' 4 }tIugUHJ4td :.1 i j .MIS. Thi- 111:1:0-,1: :10.( ..,rtf ; n .t i" (.r.I""._
?
l.cuc .ot us; o! c'! ly .I ,- AKCH- ?
J : |"cc';jlij I P"I1"'II: 'nrr.t:rn of't( ..- I ISrh S-ti-i :.s in ri'i :t.Ii .. .. It"i. ". I tir .Ii./.u... tf".tn..oI\t.I i t
b.-'r .
\\ltr! m : :m.. ? : I I..l I fl.; _
ul.Jv\il"j"; ".1, uJ. ._ tLc | were "Mn.uir.id. Tin: !'- pj-iu-u! tor'hi I. I' 4'U ,, : I. .
1 ". %4jL 1 L I i4Ur..r.'o IrJ j i".iuti. s-sti :.n .ii: !>iu. v M; (.Ath p.a--.. : I..a il! }1)s; ,I.t: uf r..j. 111..1 :i.L ; 1:1\, : -. v411L III.I! t.. .jo. ID in r -,-.n.: .... {t'-t.1'II 1.ai ,L.m, ',. jti.ftiin ,|. ... lit st, ,lr' :%n
ili .
: :101. ino; .
r.c..I" : -y, 1.1 Ir.iuUh.iu'lutlcci :: ird}, I 1'0 ixl ,- :..i..n. ..t -I.- s4.U-Mi.rt: f, ,. tj
ofjjuoJ < -r aiii i of 4-dinnit vil ? ,
( !.
,i1.! .
rw1h'r.
-
; : ofu.. |
: h"\t1 UTwrl c -" hit u .nwitn. "
J.pd Wt.'tIl1\n' rOI/IlIl1i"a. t'1.t
-- : 1 'ntlt-iiua i i. how i,. 1 ::1. i it ; ; I' ; I: ..ff,-,". I I] th..ui; il'H. -r..s. .f. <,ct I., ,,p ? ;ti. b.t .r: >.!. r' '"!Wrju:
t h'.Ii-c.t.lv l.ft
I' \hI pt'iUtilUd v :.J J -.l Ft.t.ah' lb1ll"UI.1 i .'H\'t.tf 1fJ1.1 iii .
ZiT"c K-arti fiom the Omri M I'I'Tt .0 ( 'f r 'i. ii.-r-il. i I.ii.n.s.- .- .11 fcuU t :., *', ,,
I .
CQ'tlJltm.io tttuiity j.o!. I It: i i. *.uj>f'Js.J tl.i"' !'> i nini r-.:. ir.lo I If"* "..{)*t'i" %\:::. .vs. .1.10.,| .,f( !Jhc t'
!
i.'t'Jh .A'II.e! r"1';" OJ tii \\ ,'n' I to ,'C)' -"11! i :; : : >.!'" 1\ "l 1 hi-tf !bt..*.. /. ,/,., .,
: that a wan I'.aUKd KIv!: ; w.n iiccikiikti :: \ u is n wi-Ji- laid M hinit' fr MI. f"'tft
f I .Hh. 11 :." l.II.u SI.I\\\ t.iU't', i ,', J v !! I if u.i II | .. if; l.tH jI- Io'.II'/! ..f ; '-' .'- --
-tt .1"11{ ,
: lV H tliuiihjiil, iiNiiinl KUI'' ', ;1 '." in tl.il-t.-ut (.f tbicountry! i J : ) u< \ \ I loHr.-.,- .iiiii. : M .*. w ft -,. ,j.". {t'I'U
ji-iitt. 110i I :I f.,' (4! lh-' t't. : .-!:1t as ,!,I.. n.i ,* : ,\"N"f" 1 H.. fi. .
1'.zivs L.OJIllt, in Muriou i i'uunir. : hat I tins ; I IMS "I 'lli..n .ii, tit iu'u: ot t.! <;:; \ ; .- III'1., and p. r-onii.'-, I >h L lIt..t|I i p" ; -" htt.s; lf np ft* r to .
l-ip
111 m.ry'I''II"'tt.] \.r"jI"r I"I' :" -itv I '. 1 Iii !I. i.u-b.: ib s--t of I .
'm'II."l !r..I'I.! -, .tii.j ilin otU: inabii! iii d. t j -vani'i,4ti..n; l It. ::, ',.1" .i
lii-pe F ( t" 4'irii.! thu "
t : distinviu.il .
-. 1 I r.-- .liJ| ti. "i, |.ifiskn.-/ ,'. :
-- -- ---' .'- 'I| -it In :,.1.1 r,.> l.-il. tifi.n .,f sbHHii': : \.1! : .1. .,( ;rIt t>f ih _

\\.e h.i; v, MI !I. nth, (U--" faor } ; h. 'i.. ".'! 't SV.! 4.1 tl ...I i :.. f ii.iI Iiiitfl m.; 1'111 h'n. l's \1; .',1i.: tii,,I J-IIr liur'; :.; I ." -.1. "t;1.1\ nur.Hf." "b.foie tl.! Ati.--M.--in n' rfr-. i, I.\ ..lf. It-I I

ill, .11t.I., t-Ul tnt Ltr 111 tt.u ti k t., rl "UIII.IIIH'! : tclrt.hC \ caIJ! :.' 4.11 j I i ::.1[ f h..1 .1 iu.'t .-.>[ ,.. ; *pj:>rnvc il..* !:J .;. :.110.1 'st .h. "J.' f.iu\: ', ..iL' ,;. ., d! fl.. I ,> -'. ';"11". II. .. .I.f./| .\ .-" IIm:. |I"I".. ":!,.. {f. (' ,. 'i. ..,.1 :_ .. in',1! i
t tIA 1'1.1d : h. ';',!f ,.!' :1. I ,' ih-it i.. ; iI"! Z'r.. ts f. '1e' 'h.. 'r""r :
:tv r .
rl" in I '
att tujil} to jh>t iiur f.-/.J"< ('?i th.! t.v f.I.I"n. 4 uIItv .ii lol"n* .I tr,i HI.I I :: J on. s I Ih. I-: i, iiui-ii ;'':I it |Uj..n in- w '; .I" n !II nn.-ir,' niv .,.1I ".I.f.'h.' }. (i. 'but'ltHki' !t :;; h. ''r ir' CoIf..r

t.--- of the tl.. \Ve will oi.Jvavur touvxt ,t" It I"t..n Cal'l \\ ', Nv. A i i'anil rC.UI.IOIJI i i i"i,T I 11.1 t .'I t k'i--, .ii.; i hr.t .1 \t I..- _"' !"% tt'I -- ',. !I I'W" '' I. :' :.. r at':'lIta'lI$ t h.l :.1l ''_ .
) ,
u4 | .in"t .fly < .4i..i; t111: .,n.f I't ii U' c' consttuiKet! ) to > id H to t he.r l In- rb.i f' ,'r'i.'t' l.tllI.1., t'4I4r(
) .is r- < 1g. It
I } A-lii'V! : 1 llnion : ;.1":1 in iI h-r. l II.| ; 1'ti.1 -a.1 .
wciL. ', ,
I .
c.
1tn1\ : 1tgily !but wi'l. .( t. ,
j .
11/111. lliv.s.ni f Ufl41'.t'
\.Ii.1. li i .
ot wlmle as .titiuiiiti.t t ih .n. .f i"Ii.-; '' I. .
rl-t! : .
\ -.- -- !; o: (.i t:, .. 101..". nu,1 1C.II" :.' nl' !;. wbo, nttaiU ui.-, w.u.lcti himsi. 1'\U'.tl.if to liit I ili,'i.-fir'- .W'". rt th" 1I"I'.n..' ..n. I|I inl i wile| 1".I.Ii./! /U. hoe bis Iti..! tlie! j tlist" :;I ':I 11... 'm. tL'd U.i r f f.:.urtl'y.. 1".1, 111"1 r.'rhlt.nf ''\. ,y Y'I1.: f.r .

X.. \ rnilf"llrIcJ: 1.. 1 IaL2Z1II. .1 ( .Altout LUD.I""I'' i-i-k i IIIlI 'tis' I I 'litHO: tlw Ill"'III .li.; ',.. ,
J:1f" \ r. ,.1- hh. h> \0 i 4ar4 : nu.l 1 i.iukc .1, Fh'I",
) I i.nst IJ'uIr.( :; .in-1! ins iis.iiK. I ti-i hi.r n, t tiitliiul 11.11"1:11 j "-4|1. t. iiu f.I liilU'iis !." oCt J Ih to fU..r: ;
,
I, in ngnrJ to ti! < .:'l'ilL] !>K;.SIM-' >, ., *" ''II -'.'- ,III, .11'. 'f .jl,"I a ti j. 0': ., "'"1. t .J.". .."nt..) _1
'lirai '
( ue I 4iii.t.I
: Ill < ou ili.t r..t ?
nj } *I..n hb.-it fI'\
tun 1'. lii&ukof > uih tiioii' Mr.13r I. Jlrctun. i.l u l Ii. I Ih:11 tf"1 nil. .
> 'I'l I '
: 1 txj'vttolthat luc l fu-ui. of )liiimbb! '"
niv abiliti.s/ n.iiuUr .
iktui win, : ''hs. 1101111.
} look up aims 'i dtltiiic ofbii ; "lllIre..llh"Ia""I.| ...,, tIi r. '. r..n..I.' :, f.'r t tl.) .

l. ] ,>wL. Kiiticiji.\t.-J th<- rit-tilt: (,t his tri.il tlu: uiiu'u: lii.u will L be COll.,1} l I'I. i-oiiniiy, in I SI2 I | 1 1HH.! :1 .-lui'u*.I Ih.-) "r,* i.tiiuto( b.-stow tlitir: 'Our"! .1.!.J r."'':n: 1.1" fu,.!I..t n.. n.-iUr! It. lIlt' I J.: .. I ii.i I ..",!.:III1..I. .I.iplll:.11 .1 r..I 1 l ,.f

Allll1l"! d Mr. Kt-itt aI"! ; J. :I Irou 1\(111 > .: YOI am! John J :1:0 ug 'II'l1n | ":". I j jI' n 't.u-Ii r..ill.,1 ,:.
>'jju ; rthgn \ I l-y tho i let ; Hrtt.,:'*: 1 lu l"li -i\i !11:1;-"< iip"ii mo.P..MS4 I. C in.!, n-plicti 1 It.: :I.-t Us 1 bi.. '. il.'h.? i1t4 11t""t
1 / : m the Kep-: ,11 11\,
> II 1 .ght' .
-:-' ; o "l.tcmL. ; -, uti! n, ii. to i.bi, ) uip.n h.j .I., )1.1.II"'I.III ..
I-' I 1 S.-nat, p acn }pf, iu il ; "II j is ,--
:1,1 [ (1'\ .
.I I .
: SnUIC.umIAO& COMMON Ku.iDf.: J' 'III1.1 Ch.llh'r' ( TOSS, r..u'uk'--l .. li.it.itin", tl. r"lwtll'nl"r..nth'
i
; -- the I I.the t.\l'l' .sii.n ..1. my. iofi*;'fl,1 l H'1. :''Ir. 1.\. 1 1 111\.1"
V I IIlukt'a l'rt:: ij laUs r" I 11.1"II..i..U.
.
t''Tj-r's a t *.i! tU.. | 1.1h.l.i: i ,
b? Mcrihant's .Mapaz.nin . 1.II.. in-I
f 1 f f r..t J.II''tnll":1111
Mracu-v
I
n
,
; -
on the ft'Tt'} .tfmi lnc I lit.1:) niaJc tt* 1''.. tainlji Kains th.U! Miss Ib.Iotc i L.tI' tin. / lOtiniriiN at tli- ni' st Cie: Dillon F. I 11.I 1 E! ; ; } ilf"Trlll.f..I. I\n.l Ih.t
.- !'icc a .tt.llm''iHnat' f"r commou 'v..l.] 1/t1 living I 1.1.-". ir.n. I'JII. ar..l Win H. y. d !.\ .7.1"I" ,.
Xvuii, lajy Iii) n.II"l, tl!)." "inin-wo-1 .md who 1 iiw.t\ *. 11".1"111'1111'1", "-I 1 1"11 ... .. .. r-tirr :11,1 U'ni.h ,',. It .
; nl
tiw cmiliJ lit com iction that 11 r.-c' \ from th. _\ "'1 it i. tnn 'Oft"'. : .. 'I, r\ .,.". ..:, "I.
tj.re.scs :irncut :
man, l'.is fiti.iliy L'n.m. toniisic 'J thaI'!: ;reatft jvoj.lv; t.1 e..t't'.1; .. >- -' '- ".\ !it t th<* I l.-tr.r.t ;it ill I just Miitn-I |H.; ; tb.I ( t ...t..t 11.': ...!.. 11'II "r"". .n.1 f'r
jurtuti of Mr. Fi-Ji -r&H OhJ'O "'sr her lais.ii..i! i i6 f..i aj : .t- \ ;i'H. r ir. ti.! I Irii-b-io-'l' T I-.p-i'i: ."Fi .n. It .1.11. 1L'I C. b f .
:. nu.l In : l't'.t.4 j.k- *: 1.\1.1.,1 I hn I "
> the
.ut
j-it !
: w..t: thereJvre {1' :51 an 1 eltoiiii- "\\'tU .br ti..'u.ili.l : H..l1tk
J < \ ; Ju..u'thUI ,
:.lu.Ot"n. Iollh' IItr
-a t tint I.. Wni. .
ctfc'.acK, nad wi'JjT 'UCCt !. t rcitcuncvJ her h ; t M. K"ilV.( .-.11':1"! t i!. le1I i I'.*" yiI tJi.c e r"tu", .
: .-bir.'l! iuietfr. ll.wvwiniclivii i jfootl tad turhfuis--rv.-int.; ...111111 t lb!... 4tli i ic,r I.h..r: '.- j'lUfl.. 1.\. sh.. II" r.'nik .
_-__.. I ; ':' hi C.m'r d.! thar :.r (;. st.in.I--.ihfn: r fi-sti-n-1 t..i" -.',"rut I..r I
: I; was t..t! about' hy an iui* -|', ...iz ..I"id-, ;-iIi, .,u .I' : <1 ai : iic..r rii.iR'r\" ?1.1'.>. TI. ., \
:
: $ lIht in s.jfjic: { .10 mif. 4.f .
: 1 Ir. K: > I I Jbo ; .4iiut < me se } \-4 ',. i' {b.* .v
hLut aiivl
ir.: < ; \.r1w Iii tvi:': a jtjaii'in i in }in r1.1.1.tt.r jit-'bi.!I ; i..ithe .. Il i :;ri r.f tr,> ,'cii"I'I..
r cttilit-j] rll; It.! ti''i to b I. .ir-> in
I'wIJ' I.\ j \ ; r' mi, a* betbMijjtit. \\eil. l ifu'r..* ;;,iisr {:. ; 4 'I. l. t4 .
----L-- I I I C. c- t i ..-I1 m".I."u I : :ari r I. .' .
few.Tctk* 1I1; itiOciila, i is no* cotllncd ill 1."u.ia I'K-tkuiri.iij! **, th.: ilutinpioii [ I In-t.iil : i.t r nntjr!
{ f--raiK : I ,.( ih--t ;
t .
;trI }u'.ju.i-jtanc-.s! "li.c, bti.s : : : i it I'\I tl.t tik." tit kiow how r.:.' ilo i : fr.-.m: w I Jti-!! *,hi Z IMfri w ono .
: j the! Ocsla j ill. I.I.lrJ. J 1 jf. ;; rights} :.n.l b. )liulh} '.t bis ..wntff h, incjoin ; jtietsllv j '
jAn j Juucli with : Ilo c'I'11 tilt. olUK u > ? :1'nIF.I.' L.-I. !ii.-.ir wb.it! y.i-ir 2rJH That L" '"". i'r 'It. ri cov4 rc-S t
i. th-v
'
irj
cry puzzltJ rc w fi
t *
to th ( oJtoss. .
1
--- w ii I in \ ->
"
-- t.stu.iti- iiiiH:4 Itl
South tl.e I hons ..
I 1 1ut'lfli.t"t..f .f fiml } jj ; up '. Mrs. KK t in ,* .
) : mui I v
; ct I-tly to a..t tim.ii.; !
u.
J articc! I ft.rt..r.J ;i irt I .,.f .11're''I. \ m..v .
Efr on Ctiy '1.'I c'. lt tll' .W( 1c. : .. (iii-d lh" n. M ..I.I.tr.. 1\. i. ", .. p.t; 'a "-,..
Vk-- ; .' almost'JitT -, "1'ir- }-arl .1] thcfr
uvvri'e
',. : '.. < :h !/j; ;!i ij n"i.--* l'j I l.it. tn"w' ..Ir-M.Ji. rf -'. on :!I.., IH--IKJ-: .
( "f o't : 1.1. Jc.t 5 i. :.it...
:: : l' i-f': !: t- rr'W-! p'U-iS! v.nl : *
I
: .
:' ... .. f t gr.r t.1' *l"'I "w>*. ,. .
J. .
: -
.
: a -
: ..
-4; : i t 4 j ..
I I .. :... ..
..
: pzu
;, .


; -

; t
.
.

.


t


J


- .--' $' . .
_- '. -_. ,. ,
__ u -", _. .4 ../ _._A' -- .'.


.. !., '-.. .. -- '. : -.j 1.: ,. : + ,

1' I ?
-- .
.
.
'. "H < -- r--- S .
- t -. .&
.,, _
\.ri -- .
at .I. -
.
.
; Allot
\. .
i ,. .
:-. S-
.. -
.. .
; i

_ -. ---S. ,

'. 155
;t .


.
,, "
'


t f'. : LW i / a 4 ti1E- ___ ... .,II' S fl

n r n : .1 Jr-=:. __ __ .
-1 E \ i; A '--- : __ ,5

f41.I afc-On the / Mit.Iv:! J.loob I ntt."I; ::L _" / I 5S. 1-;

-. Ipllu'rhn. FAq. Mr.s W IL1.1.\W ; I ireii : \I.ftl4. ..1 l.in -. '-- J
C1LI M --L
1j I sa. llJ Oh; .' .I 4
d Jue -
; : ,. ,
4l"LUIR. j I EMPORIUM. I II titl.l.ut i. lien.: c.c1lkS.iIk --'- .

i. Auo-Ou 1I1Jb )' 11p. :,1 ir..t.. Mr I OI! ) .\ Cf: Nt). .t.-Al! ',.,*,li on-. SOJlfTIllTIilt1-h : '

I, "tnr llANAwoOn braHDLu JI..J.\P Iso. THE SUr.SrKIIU.K .now in :tore iiiJ i i. lnz frvm 1 n"r jnfrtNd I'mt(, IUd! b.iv.fn. ; ,
.. I .'."Ily ri a iuif d.rnt: {lUl J t. rOIL. siikr.i-M --r. '

TlJluI"J C'CfljflS'; th, '11. Walk Up, Run tp, Tumble Up, II"U aid Wi:.l rl.tttJ *w IIsiriit (.f, I II ".tr G".I4II'on IV.lW bonn: i, "h"H, I-JKJII ;-fi :IJ';) 'THE UKDERSIONTD hr.ijtut rrccirf j I"i I I i'LLA'I1t'L .
.bJ jUy i.ill' !\ I
.9 .1- i1 J.tc.h "IIIIII.II1.; r'Ir.. JoAM AUm; CLu1fl1M : ;t l\vK. ; L ., }n>.>rrr L'i ni... tn .;*, !IsIs l..T'.J"Inti kj

; fl'LJ:1(1t1t h. lIIi" J.sr.unn.) Any way to Get Up Just F..1. j jf.t ."Iul.t.uUI"1! t Ijvli.iU! ..| to] tht u Port<-gl.-i MijunnVTiVi:1i t!il
.A i: tJli. enl"I' /ooJi ,1 : WIXTER loon c
/ (
( ,
V. t 'n I .
so Get S .: \'j.ill 11'\! -M! h.-r n' :
you Up to iflpv.r I : vts-T!
.{ : ti .
:-- I \\'hl.l Ii .n.i.t ( ;
: -: : ,. art ul'otarnl: to .rd.r. and aim. : r r \X f
I "I i cflhilig '>ti.iitct..l: r.ltl'"r } i lsi ..,.. : :
1.1
-J -.J' I I. ; A I..r *u4 rM: !. iornriil( of HATS ,1. FIt1i .,{ llnj ( .../. \ t.
.ntTf'1- 4'511.1 '"; ':.;e al"t: | JOSE VIGIL'S e, '! t \ 4 .n 1"d. linll. :alII.{ ; :.,in,. l.i""I', I *r Staple / f tIt it.t's tip

:" : fl.! :t "II,: .. ':'' '' .' ..1'I I'Al i !efliSIs!] Il.iif. HI ,:(m" ,. t h'II .1'.it 5f.i. 7l'l ., /./ .*/,' It Ol.,. ..1 t -- -, .
EOOTS 4 fHOFS ":1" -

.I. ;...,:.I'.". tje:P". ',1.1, :.,,:.11;11"11 H' in J"'Pl".Ill' m tie,:k I.'t.:'IIll.. L f"-ztr:aka 1: [F A\ i0 Y\ srIloI)1i 1 t ] ,: !.xil" '5':iii!i.i I. '.,. *!. i-a.J call.: th} i.'lfit., : tl. j! 40 itlht-mui) Q.'r.'tntjrv.S.it.nil.f.1u.tl- intir.. ?; III'r.n, M.J, HII'I.! ,
; S
.. '. ,' i"'uI; I .4 :ti s _-
) -
-
I .. .: :'. ".. .1.,. I. \ ,-it .\..1(14 I J'It.l.V AV. /. THEM : c.. : /- 5Sf ; .., .., t..,' ... ,
......... .'..; :.. i I \ 'TII.FIiY! .\ STATIONTUV. (\flIIN.\E 4.-i. A. JW.-K ; .; }) md."t. 1 11..1 r \ .
.1. h.tll.! :. ", III4.t- P I.
\I'ntII"Ia.! I Tl' hui, .. : S. :" t. l"ui. ''Si \!L 1 1).. i i. jit.ittt.1,\ }','Tt I b. | 7/ ,uri 0: A.? IIUJ a.i' 1 I. ., "I h .
7iT' 1..1. "lrc .r.lyj .". 5.7. P : I. II \,11. '
: f
w&d-___.__ __ I .. F. '.,. l.rtr.4 II\t.: vYI .
I'.Uul: J IJ: .' ..I.1 ."IM .tl' : r.'l; I.vtt r 1154.lust. 1 I."' '..r. iia: .; ?r.d ,Ij.-i.:' !..In ;. !!"" I II. I .,
; !. inn-turn.
tll1.l S
I .,1 t
i t 7C ( u.it1"
; I.Iry. '
: NOTICE. | 1T1IEI:I.: Is Ii.cEIvi.: : f"1 I 't...-1 1 I IV- -xoi'i-i I.'! uily .:; I I .hat .111') 'l'Ui-i'
i .1'1 { lu.d I I'T'm.II' I'I'.I| ,,' < I rUr<. of m,.." R. ',, apt:.:* / p
,. ...-EK1 1'jif..r .1..t.. 1 \.il; "1'1,1.\! 'ro '.. II MvaiiKTV- .!.( ,, (, "rn N\-x\ Uj-.ji.! !! I'. 1"1".i. I ';" .\'il' Cwl.. I .. ',n !tiiu: t-j!: ?'"y.-i5!, i jj t I.. t. ..f f .i.l o.'% !; ifTS .t. 1 S j I E SI .-.-,.u., :4'C.I post h.'I," t.t:. rin1 ."..:, Ioki I-.r.

$ '.- 11.! J.: I If' .i I'ripI.a.. .I lliU-L."r"'th -Jir i.irp-M !I.t ,,, I I I1.1 r.cv ( ;(' )no.I''I..IY. ) ., e'l.I, : !. S 11.1 P"f 111'/ :tr j }1.I.r..1 I lId r.bc tt 1571l.tkt111. I !-... *- to' Y ,,ti'y tt5rt I -,\ hi.* nrm .I".uII.I'. !

: ( -uv. f.r Id:. r* (Pt" .l..!nw'i..1 ..n |T.. j i ". .\ .- : At I'.IACV I <., I..,. n-i'h} -iu-i t to ii' u'uint: s '.n't.il.l.- .\ ;,*- : "I'ry.: C..rrll".t .;r.,'. a-.! at t'! c '_.:. i..., (y jfiJtin n Jo* !..
> "f'r"r, i ii. : (;ooi>s, .vTo.f'h., N. : sl.1 I I ; .. \ ,
:
t.
I !?Ie..I : I.1 I. !: iti 1 ,
:.r-l1..II., .t 1.1 i :. .- i iii' c5-.a51 1 nnf tt. Ij pea :. list St. CLa,:,.
t M ; w. .i "w.II. : ts '; ) Li x !I. :. Q"r. :c,' S'a fllt6 n.ul.
!) ci..t- --i. 1 JItnxc 1 L JihM>r.uoN; 'iA101,1 ,' J JJ I.!: ..r ..if: ,, i,-,1 I i: Ihi.j Huikt-t, consist::;. it.DRY Is-.I.h5-4. I I'ii v.4::1 l .p i/-Miiln,' I.i.. kit i .j- I (52.: .' ;..< tin.! : c "I | ;i : d.' ,i iOhlINANcE I ry t"iiJrwlry, I ,..ffn.u (/,'., I. 1.!. '.5'e H !'u"'I'Y. TLi .n-.oi.tt (Iwo i.c.1ai! ) : i

J 1 ,. I !:';. 2jiw; i ..ITI, "f. :!'H\ .; U.u! ..'. I ..it.yij.-! .4' ji';, kni.Jj.4 all'ln":1 I '>s I 1,1' *ttt J ..- i..il jt: L"ftid.i uJ tU irvri ..t .
1 1 '
-- --- -_. --- .- -- I.-i.-ii.r.-: :it.-l !'- I : I I. I., t1. f /" -!.1'. Ito I ,5>,j/t .SV 1 r fuT.IrA MaiL Iui s-hits.r. n'ctt :.!
i ( J.tt. 3Xirr I ',. "Ii ( I..lt',.'A ,. .?t't. .? ,..-, ., .
; tY'TTED19T1ViiUL.ti : \ i iXUIi GOODS. \ :i. i 1 -t r ,. 'i i 1.,.: *. .J-T t ?.1l: I-'T'; K..rJ yV ; JJ. 1.. to ; :. : .! nJ r.i.ltr'u. S
.ti.f'Y f : .. ; :*1. ". Q tciVfi'cf i Aii.irv'i i
: 7 t". .U, ..f 5y "I t. .-i.o n-
Aiu-nM. 1 .. ii "I..i I ,:.: "- (, !:'.i._ run:-. .n. j HLNRY! WALTER .
1 i J ':, I .-:. l>.":-r. .I.| ., .'.' < Ii. j 1.e.I.I { pv.o! f..n .'.\.r. :u.- I.-.: .J.;'l'I.i} .! -V i r : t i c'.i. .iC .t co.. J'lILah": .

I & 4.) 1'.' t.f a:.'. :.i..t y vI' 1, I .:i, Ju I'rij1; .Ie' I:,:!., s",&. "I.J C.. ii. 1'0. :.... :! \ .. '' -I'' ,!:,'r t ..,.y !.. fd.;: /rir..Tc1.! ,. j j.r. St w Orl ar." 1..e 1.

..}. jIws.' -# Sl ih. I.KUI/-.1 11... Sail I .;ni.... '1'I. v\; i l'uv! I ;r"J.!. B if.tr Or*. s.._ i'I". I J' ;.tt "f cll t Its, : .tLe: ,. .! ... ..iI.'I: A txsrsS. .tr.11. : rro? ".Icf'! of th:. wrk hi. 1... I
Alir.ort! .N'ti'' S'rti! > a,1 \.f :, : :! v",1 .., S
: 4.
: J .II i it. ;
'
9, T'rI .", I.. 1..I'.a". ,.. i.z. ttis'i&.I. C.t.n :; ) I .d"niolt .. teat
U.. ill. ,:1..> r-.,!..n. fti 1'.1.u I .' lsw.. Itfligrri.i &; YWhite i I 'ts '{t..tt t J d. 1:1t.j"l': n: 11 ; !::. Is ',1 ''':.< !.. 1 :.' c'ld /:MWoNoi.'v ar.Vv. i I 1..1.. J' :!L V 'ro :i"iuo .allliCAtlIUnh 4\

.I r 1'1.. .....1' '0'11' rcc.er ."j.11"0 'IJ4j I.'j Cl \ : 1 \\.I.r JoVoIfi I lml! !t.sv..r:' tj t ih* M.u'.t-r vt c"ln' i iii.Uifi.tV :;1' .Vr VA- ,)' .VWWry Cj J. i ir :i.* .:.v >./ .' ,. York.KV.GMMEXDATIO.VS.
I i % m.i:1
I : .
:, t1ltfl:15 ; .
t ..at,. ,..., ,, \ .. : f'ld. : IH >ii- : ti. .Jt I i ,(. ? >.i :
I j.a: t f ji:1 feT1 I.1. Li.t'n (".t. tes tts :.I's --i'.iit:,'.i 1. I r1tC7 :,:. ot ; .'' *: >!r.!;':: of tt: ladit; 1.I i ia mo.i I I OF THE m1K .
; 11l'IoI\ 1'I:1I.1 bi1: i.1: Filh".1. cA' hii s', "*-1!. :', "-: l.-nlti.: ; i-f I :::.-) ,,.i-j< .'t.t.! ahl| Jny..,,! -. xrtrk r
HI. }
O.i! "01' } ;, "It t" p.I' j arr lo r>j-: j will ft.nn.t, ? .UtJ.IT| th. J.:.
I. j is' JU l HrllJ' Wl '
;* 2itf l.o'. ; ..nM 1'1'"r *, 'tn.l} L.; i.tr ior. I '" q1Mte r..' fi.rr I ard1.4iDg .:'o.b"r.. 'r in !hqoor. .d ...
: tir.ec
: t t-i* !. ttc.I'h)
\\ tb..rih
\ ; I'\\ -
% :\ JIKT .\II..r '
; -- Vint. J Srl.rnj.ti' tue
O.iwvia
: : > K.-.LCT .II.I., ':.1''I hart b< "' tra.ber an.f! uiotr S
'J\ J ta lajltlailv Ard
1 r I'J r t'.n : : .:1 ,\ :: :. arr.KJ alt th. Tri.i r
T V i 11 \ \ .mIIT ;:: : '1" i : ,
}'vlh' : .
{ ] / : nur: i4 ir*, '1."ninr I rc.-i..x :.Ict.!. aid ..iI h : i 1.1 lirtruat
I.L. 1un1. : .!. :" sod for Ca vf th .
.4 : 1 I n lJ. 4.il. : : 1 I '.'1): : \ ." ,f ."., },. I'I": :....:t... ." .. I. N.rx fro at tvih # ? I '; Ilcfva IjU.2LS.-4\. i
-
5' I ;m,11 -U "':/ ; \ J. I ; : a* Otto-i. lIidu. T.Ui ... riraihn*. .
5q" :. l'uII. ; '. : '. t : -1"1 f I': {
'- :. '. .1"1 : o.
\ \ "; : 1'l1t"tor..te
:Iffv. 'b Cotton
I' IU will 1 : c) \.r1 : T rwriTet' !I. It f
T.lMI'.l rf .V/i Clll'/.I.tX$ 11'. w..", ( ;.,.il'r,', I yK'HALl'VAIT. I S I":sr ur .\ ;:1"'L, ;! ii:.. ." .t... ,. ij51; i I'r *'. ''ItipprJ A libvraj adraBrrrnrn, : I wer work of cur .rf't" r'Jon: to pr.u. ,

l.ink.u h" !' f ...,:. I .. :.. i \S .. w.'H:Jp Q., ij& I 'orkofyoa.: Lacour. wrif"r.: TL. .1.!
.1 1". J*h.ne..rr : T : : 1 ?. '. > 1 T'.r..c !'or5 M .T t.t \ .: t COIpr.elt.) W.'orr
: :
S S .II'\IJ T. \'ll". CArl h..r.I' .... : 11.lk'I S. :!..,., I S arj1 .1' :r. ,... ..1 '1.' ",. tl...,." :1 ..IJ.l.. !.LIT.\.; tS .. I.. C. 1.. ril:IEB 'Lr.. I '.u ifr .!.\] th-o.nil. -,ci lithalkaW.r.ct eel l: !fr 1tPtjui it. .orare-. ,- r,
| i vhi.tr
1AIL1S4jUI."c f..,. "0_'. I : S;aI. 0. t"l".J"r'. I LOOK HERE I|I f L'., t-" i..5i ,vI' .. ..v I. I': .. ..'..1 r, tt"f 'Il..r I -. .r..0ef: 'l:..l lg5.PO ,3'12I.I.I U't i'r.. (1M! } n-rncfiun-riM will til.J ,11:! of

r j.J.Il.L.I .. t. :'.I' .r 'rttu.,; .., i )..< !ll.It! I."". I Hernando: Frionds.i ; *1..d): i* ix.r :: iiuJ ur.Ji r 7* ;J'[ THEILjj WithjffA h. od: mof- f'l.li'ful'T"CI'.1.: ? The) u.. .f

I S f .. I trIp t. l"11 1'1' A.I %. \ 'I I,.,.. m.1 J t.. I I"t": ",, :InT.:[" .it" f.:>.0"' ; I.j' I':i'v.-r .. ..' .in.t'f.' ij t h. 011" I (lm.u!. iuM e.f.-ra.| 11.. "foarn .f ,

I S. 11th.... "". .( 'I.. ...., ,.t4' i I II :.. !... liV''I': I ) co..1 .1; :- : 'j' t'.I' I.l'! I..I" d ;.l'; ::1 i ). "M, ".j A 1. n I. :: I ."I, 'II thr j 1" U t.f {It I.., orei JlrC"1',11 '-

;. p'I-illl.e'J'II4! : f.., . 'i L'..11t H. C. BELLUNVS I () &, .: E p. jv T r n r. n r : :, tb:. wuik. t'tr of tie IUII"il..l; c.\-
'. th! I ') 1 .
t uii> t :i> | .
P
v.r :1',1 .5A h .. .
t.mLr.l, 1,1. l ln
I I..: a ,&ei, Ebt .a ti'r .. 1s.i .:.1'fl.. 1 T ..i*,! iII. / '! r tc IItoi,J. a. far a* I v.Le": : V
I a:.t h .f earl iro-itli. .'IIo! tintl&<- ..tl.r t"I'j 'I- ,,, &_I&t-i 1 k, .. .ol\ J- T. MADK. rl URlll.\ .t:..rt'i:; .. h.dl! !1'\.."-".,: :t- t !It--en-1* I Ill ..qrI: F.ULiTUrzJ' ) nf r.\rp.\ .5.. c Ir.tr, h''t "I''' .:tTP ('o 14.Sw, o4p..

; ml. from \l'\, ;nlr.n*. f..r tKi j"jrt. u. lU.- '! SJ.J" < ,:,tttry iinittif; .- /' r r,t'u ,, r r I =f ,11.R" 1 I "1'sit. 'P"l i I., r" ,.,.... I 1:1. iIC5 } I'r't.nl'f")' f "' t5p .! iii tl.. It *n.j'.. r.

aafl" .Ia l \ .. I I : J/J.t y L l'- of J'ltll" J.-tl' )...4 7t..i. ,, J fo
I iry.G..i-.iz. (;r.ceri.s. IIrsi.t-r. Q nrtir. UK1: >1N.\NCII: ;'. C.--No c. TIHTII.. Jr'"l.\'r.: J!}'. ''l.\
READY-MADE 1
1 hey NFS l''YU'ftA.J..l i-jCt'-.l ))1. I IIer. CLOTHIHG. Thi. "oltan. 'ltus) ti.. t.
""
.y f)51 mt of
rrrtarWlie !
,!I.sI i: (E J: ,
..- ill I .V.tf;iii aT > <'w '1'..... ,:.d I P4tII.g..s.! .&rr. and' nil u'fit ( r <:rtirlrf.i .-. ;,::.1 "ilh t1t. Iti I" .h..t'r. I., .'i II r.d puLlIr', :;1' tll&} .. I It tr.1 ,.t Jrui\.bl

1 (& ..-liatr ;-. ..1| O'-.''niU. '!" 'n' !... 1.a. ,: $. .V.I'5 I mtI' << ../.t( ti'u tn ]I II jjcrnj t 'l/! > ', k- t.h. \ IM t \I. .. I t'.i*. i..'..; riv..i. : : .Aur.r ror. ._ I .r'15'in nib.", pc1,je of t.?isrd l'uT.t1Y. cf tLto ..
I' I r "r."r)1(" S
'. t'r.. a\oJ..,vi y i \> rliuunr lil !1.. "s.:. 10.. I .A:lI. I:". I t ': "r' v5 I .5 *.1".1'-1 : 0: siX :lIV <'st.1 SI ( .ti.r, .* M> (, > > 1/. St... 01II. I..t:.:, sf I :. a .a rl. irs!| .svi n.l..l

;. ( li< utuiwM ,' j ia 11' "h..t : ''''. r.. Uii-Li! : 1": ; ,. \W! 'I,".I'.r* ..( ".li. 'H.r will.
1..ItuIo'. 'r .ir. !t5..t .. ii "... :1 S
S \\'t'lll .''. tl, Sl ..fl tis. i." (: !j. I i|. tt.i; .\ .- I .11't. v
i > a'-l'-l r i .
a hI Jd) i. or (, .lld.,. I ll.ti. I. 'P1IFn'i' :I1..ntatu'l A fuel tl hat .
I crj 4w. 'r'I..h. 5 I I.. I 1'oit ". "nll.r.c '" t.,! ) .. M|11.li..J| tl.. u.i ,
l;.,', h. '..1 ""'1. !tlp I..ho t .t 11.J : 11"j'j tr, :t' : .r..I.I. < )( }J" iit. : S
I : :'or
(. H'.IM-: : N S. 1..1 100'11' 1 IC'II".r'ln f :J .I.t1.a..f
; .rj l'\iir.tt: ] nf r', I'urittn .I1 I I.t I I-t.. i II.I f\ t. wi.i.krr into .r
: Agrut in N. <>.. r..irj Ta!. Jv.. j: tv i i":: ril! t1.. .-in is. .i.-ajs :intK.j i a i. Lc V.il.i ,: 1. :.. .111li i i. an tit' r./-ci 5. \. rtin.: \t.\ i5.5'"i''r I ..1 i .w '" h'I'S .,il.!rI..) I IS''tol: r4.j I, tie iis .-"h.rhll'! 1..1 .. :

S ( TA' |I. Anir 2. in.fi. v! f.: I WINES & SYRUPS. c!.--..-..H "5.5. : tf- ,1'1 he ..Id! 1 I'.irt t Iii'j.. !"i : :.l.il: fut < vs-tv rl\t.!I.I. ,: 'Tlnru.II' :. \ \ 'i.M.N: (;; '! Mk.1.t.r. i ',t 1".':''.C''ft pX d ''. s.ot ( sc' ." eqr.aua! .lIi S

.
-- -
\t .. : 1*.rt. M ,.|..rat; A 1' V c' K: S .II" runt tl.t- jiiitv, i.t'tHiniii. .the Kiu> l S I';1: \ .i! I.. : ;11', 1 .. e', I I"h th* 10 i-,,Ir"rtt''.! ,. to too fora .;. S
FOR ; r' .
SALE. ; .!nj-i\!: } ii "inu i.f tiny (I.o" ) ('. ?.;..- ... r .., I .h..t. mi.t i U-. ai.a jvr' fsi'Sdi! Wr .w;. .P\.Pr" :

S_ f n'IIK MIVi": I'.-t killing. 4'1'1'| -,- A.-.l ii'j.j-t- !:i :iv. '!;';Ir.caroc'l I 'l'UI 1; MI. 1..r..I.j. .a'-'. l-rrj hn.l. a mair :hi. ,I IBut!! : u-'ih.i.; iu ::.<-. !.-....fli.il:-i I..- 'u n.nUii : iit all t1.J.IV( toolavo. anrr.r r./i"rtl.. ,t/ 11..It.IJ. _;jj"..! ot" -5- J'"yol .JJtrA.ft S S'S ,t'
i ntlirr
J .... t Id' I .s..1 |.ro.l'ir.! I..j
( ] } 1':0- < : : 1"1
nA't I' I. al 1s.ii3.
/!: : as.ou''r. : '' ( h
tti \t.-I! fioin 2.I j. lilt 1 I '', 1< '1'11,1-. "I".a".ollf..I.o I I
\ '
I !I. .r. I .., r"lai"p'.? 4-1 ll' ;r friri 1C"I
Aj.j'b I v- ,;. fUIh.t: : tw .V. I IT 1 .. prv\'p I''t. .'.lLI. ...t J. S .
.. (.'. tf..... .. tsrL! vi*. Cl.-i'-! .tf.-i Sir "" 'a..hW. I| !iiniirM.u.ri!, if, uj..u ':-XMnr.ii.'ti'.i': : :. ( ,1Inn') i -I !hv t."" t c J, th(1 ,?.?. I 111.. iii.J "'.'I-11': tlh') b1.. f'.rI..t. S
# t jA'j; S. 1":' i! .l(. i i.if I : ? .j urt'; (. (n." I...D ..
--- (.I 1ri. I I'm!:. Sw "rt M.tis[ <;. }rKUUlS: .1 SON 1 I I : !Mr.u- ,!...11;Il.t III.II.1 in :.1 I liT-r ttte.5 rii 1.- r5' .Iof,,! 11 crfcnir. J 0 .' .t..tl.I..r".t.J.' Jl -. I r
.al""o. .- ; "'r" '" 'uu
!
-' rrv wt Iis .
0 T I t: i: t tIS !r..!....., *""'''J*. 1-- ; .'Ihlinl i t.. I.H.,1 I Ii .t I..n". .m.P-r.nl... ;al l,i ..\,. 1 Jr. h.rt.tt.P'c; n,. wfc| .' "r on L'1"nr ( ;I.r..t !. L-il\ A'e' .1.-.f S

JlJt: r.uy CIVF.V lU*' .1.I.Ii..li..l1{ iillI I "..1.1... I: 1.1'11" ., I :> o T i ( i: i nKDlNANTK I : I 1 N' 7.-Tu) 1rllh: I I'i : ,i.' ri.t/lII.; ,.I"U..tl". o .iuj! nit a"t''uIIitnt..Ia,,? ; flnhi | ,It II' %tU the 1M 1'a'\IL. r.uIu fr..
W tuMtoliir! i ii'Xt < .rnl A....1.1\ !. I. !lI'M .TlI ,'. r.I ut t a-i.. .ruk
S ti i r a \ I.. J -' I i. .eI. 'I Ufl.ll.ft iM-uri n.rillrutna'. i 'i'h'r.T'C1U -51i. .
;
I 'h&rt.r t.. ..,,.,r\l..t 1"1"." lor,. .r I t... '1Lai1. N.i :c.liu..c.! :VL< n.li.i; v i'l. I \ .. ".-. Mtix: V. .1.| ..n I !I.,!. ff II.. 1'"r! ..t f T..ll". ;irf I. ''jinr.-.l t t. .ttn.ss.: | II,' I l.t.."i t n.'r.h t1 -I.. *\ l.r t t.5 III 'cta'I I CI 1..nl\livn.-/. !,,. 1
.. It., Amelia; j jk 1.D >. FIII.rl., { lll'lk'kll", !l I h.- I : It I'l\ t III \ ...'
l a.t < U1.T..1. on !.jll.i... to | "' ...'>uiit. n- .1.) )L4s. !iIt nix. 1".1! ",11..1.1 t1'I ,'r" "*' "I "or.m r.\uu 'onlll tt pr.

at.n .l Tainjia !Iii; in ...utl : 1..1.." j jvlitrli 1 ,. ji..i. :tIr..eJ : ill.out ui.v. J1.t .... -"i' )...!Sail.I I \I I i.:. I <>t( MII 1 s-' -tl!I., ;. th.-r ni >\ I...., tl i I 1 hI" I:, ":.' ..' 'ia/ (j... 'n 5 1\ ..-48' '.44I Thia; IIf nlnu\hrlll! iqvrl-I'D r.r :

lir. .nth .>f II.. j'It. tn-n .f ,I. (V.ljjK : \' I'". le.... t1 ll.t.I.I. I < .\NTKll.ll. "|1\: .'.ll. .llir.ll-* .l!1V tlMIr th-.\' IT!..', I... III |.ill .-. ."..>.- ,I, '..h"I.\r p.1 ..IIK.H', crt'tlll..'f( tIs 't f..c'n. I E.) tn" n"at 'f.l. ,

.Ula\ Urarc"-ulld.r/7.riJ4 J'r./tUr..flJC.4.i.auicf ilr "i'A. S,,,1&; I-,' ...1 (; .,:ti"l; .1:'. ; .iti.r, cifI ," "n'I !I T"'I-I. Ju:, I 1 !:d --- 11 :-. : nilM'. I >t," .\11"....1':1'1\.1'1.: \ .''.; .tJ.i.c i. : lunur--..! : S l.hlll..al .intss..ii' i II', n !,s'.inr ", .nl.. ?1"' :.. ,....... f'r ill.I"\"II.. ,.a1 t' u.f a I.

T.tu:11.: .\u,. : : P6. :lt .-. I I .I'Jli .iiiii ,.. I > o i C' i: f ;; lit.Vunty; ; !. .iti'l tissiti 1 .x.fi.l l"l .1\lllI..I".I."t, ','l-irlt. Xl" III"'",.,,:,"J' 'llti,1 olt'r..m! l..r. rra..o I f.r
St tl.} j.I "' 'U'd" "
1. t.t !.it-i.I -.it&t! I' II' (
rpuy 0 : tT ,""i or i arty .. 1
;
Sa'e fin. :&,:.I .-I ".! \ 1 I \ 'f-m I5Sr I ..1 Mmioll. 0 t
-- -: T I 11. llir.b"t." j n It.., .rA'..'. i'..iJr ..t rr..bai i H.I..Iu: i $ 1 tUt. :il iLc .sti.s Ii tl"li <.f! t ill.-: M I i vol. I I. i t.r from l.nr..j.r! ",.I! \ .-OUI ,.at 4 ,,f ;' th. l." .;tistSr., .\ I., ,n ,I,. b.f .er7. I
LOS ,.
I I
J It ill li.-.m .
2 r 1 i 11..1.
a .
; a: vr .1 1.IIt (.'. :I'll. r ..f H.r r. : the I .1,1 -t.'' (,.'II.lr11. CI r. flit.
.1.1,1.1.1.0.,01 N. No "
4 MIXI..Ill*. a J'i.>:..i--4ir\ \i.!r. iri, '> !.) U lie| )K;, ir !:.-i. v. : .0,1 l t.--.f "V.'il.m. I i' :In- ..f .,t 5 tI -nunlx. ; < K1MNNVK: : '. i ::' r5 : ...s ,..siIt'trtl 11si': ,rt-i "11;: :,'"lh''', I fr.rl.i-K I or1 II, ;*,,,1.' Clt. nnr r.c", t,I. ,

S {OR) j;. ll..-Vrr. n i ..r jU.iit tl.r I lith: J.., .: ; I i. .r\.r.h.,. I:. Ut1'Ki.cI ol.'t.. 1..5 i\:.i'Mi'ir: >!i..i i. I.:. uii -,!.' .1... .iI \ ,'. I I. ... .I S.-i I li: ....>, itl.! d"JI.I I. t. Ss'.brni"r.S ,'m. .: 11. I".t ,'"abla rcip*. .

Vrl>ruar\ I":, t.'K:. I:. i 1lIt.;: 0 ri. an r. t"> : JEWELRY. I .t..1. r.>!5. : f. i---: ;. I. in.1.1 1 !i :.... >, ii il-.!. 1. 1 1"1'1.1 \ \ .-. i i. ..ni '.. .: ; .'-riv.rii'H" c.r alll..r..p.., ", u.t. Uuw ..0 "..,. l''I.c'

." ht.. 5r.J *..II'it I .1.! !. j'.I'.1,1.I Ifcftrr .. ,",..t"- I;r.l : i-i, r It.4.:: I: -.--:- -!.-- --. -,-- ----- -.r v.-..U. ]I.... ,1 I in dv>'..*r. k* .t.,qI..I t
I. .talt. itjtl rufl.t .rr .,.t 11I10'.... iiI ...1 1u' 4 1..1..1.I 'I., Ii-.1 Inns fr.-iU't ,,-j,;vtc.laltii
.
-4
| ; II "
l t >5. i ir > r NA-.MT. \ >* t.i : : t'i' "I I tl.i.5! l. t. *
: ni'lu-i.-x full 'fw "$ I '. \V"T'liii. ..Itl'I :". .. : .1 II.'. II\:i-< : ,1. .. \ 'PfV' ) I'lrr.
ai4 'hsi ilu" llc J.u'/Iic i i il ; \. 1 I I'.t. II'i J *
{ ; ; k' N< K- ( liLttti., 1. I r \ i |1"f u 1 'r. it nr-.r 1
W .i.l .. : lbIrt :.t.i'l .'. 'U! in' iii 't".ft.'. < \-ij.l: u ..:.., 1 1:.!. .\ is.. .. ". .. Mot.\ r.
tmJii .t. Ii'.iwnT .
s-- ". v.rt> J ., t f t I 1VvAMU I t'. l."n.lnj :'I I, }1'.1: I >: *, \t-.rt. st.vts.' to ithkli I ic 1'1n. : ,

-. h A. IV.ilIliKlI': ; Ail) ui : I\\'\.\ 1>. .' 1 r.I.p f... S l .r'II\Tt.. .t.5 f,'' \\ .: '. I', I'n, IIM. .j 1'r'I. ::..1.11 I'';I I. Lil' 1 lnl, ,';t 1, I: t. 11.1 ,. ,...... 'jl.- -..rorkI': !.. n .",:'.. ttlrC' f. h'l'lnra \.a' S -1 S

I k Tampa, Fl... An- .!. **9. ilft ;. S.,,pS. i.( :.,1dl!..t" Si! for .:.a-j'n ." I wliu ninril' .1'-,1.l :Mr i !, .- i. .,I'r.. .!:.I.it.t.': : *'.':; :IU!. n.1: ,.ft.! i.ul .J .i,! ... t.ij.J.. I i .: ,.. itx. i.:. .. ..in.f. .., ... ..,. 1 '. S .f r-.f I' rt.r.-ii.r: ;. '. !. ';;. .''I .'.,,.t.55I an. iUtt1 ."SS 4

; 1..I" \:1"! xliui't "!.. iin 0.1 ti. hn' r t uiI' il tl., C' 'i'&y .i lit':. -|!..1 1 !!".tv .. 1:1.: liot t \ :! Pgs.-t! .A.- .'i.irr..1 f-ri .n .tiu kiiv .' .rv'lIri.J'.

r' -- -- JOSE) Y L. I ITI' U.-H-.. '. H..ii,: i" :JM *:nfo tlieu ,..' I'l'fTIM .'....l n > f-.r S5.5 ..If'I.| .' I '.' h- V ,.-' .' .1 I IS .1T. ;.>i..n, .t I';." "r. .,.s S-, vi.'..'. u--:.r.. ait-op.
-\.i\ :
NOTICE.I I .f. .. ; i.i,",1 Iy. s'S V.i -
Ut I. .! uit I \II""I"'it t .: .. t' IoI..I.T :.. "., r. .x ,' 'I 1': cOo k i I. I. .
L.
I J" < il .:11 .n..I.! | 'i- st!:>. r>-! ',, of I tu-! \I! t\ "r. : ; :.. :.. _.. .LL. ..* A..A... I._.
11 1L1V: ; f".. .rq te 1.,1.11t' c.j .c' tra t. \. .:, : ;. 1 ','j .:1' Aiin.f.iinmtioii IM rf"'i.n; tin H'J i:>i ,, o | ".I. in nil H. I.'n'i.'fi ...inv .. k'V 'I..t.( r'in > rt, Mi r ir"i. '- -ii.r -r in- n'--- S

.it ': :.. t. =....... au"" t A.uI.ja J ; i. ,rt; J;. ., ,\'! 1'0 li .i !khtllv. lc..'i" ...litv lM'l\ANCr.:! N9 -. .\1\ M.! <-r .t I i.r <.1 .i lj t..-. t" .>.-..>.!. ,j.|".l. ,vlilil I I.. t I..- 'ri ; I I IS J'., rr'1; )1.- ..,. '.. .'.." .wiIii .r..1t
.... nI&.l:"tt.i- : i i !. ,. T'.I- .-.. -t 1..1".1! :iu ll.) S i'. t- .1*."! >... rnul'Iitx! uftr-! .rk iba
S : "j ". ..1..1 .1.1 .V O T I A;; I j S i \ i 11Il: 1.1:( 11\1 I :.-11 "inin.ii'l: > r .f: :% -. .- !, j-f u.juraii- > i. -t : : ; > < "i.ir rt r. .
,' t. I,.1-1 1:1' 1.- t'-'1' New -.">.. Ju-.r -.!". '.'.. .:" : !tt.., t :. ti-s'i.. t .' S.,11..1..01'\\' : r > .'.
5,5 j.. .o : t MM ii-:l: :cNfi| I.:, -. .x.r.n, ,_ .cr1. ;in, :i> :ki! 'Ti..I.; ] II.h.i \Int! !it\i- Lu'ir. 1"l : [ ,V ,) Co..11.
tl 1-t i' lArd. t
;:tiJ...:: .r-. < l. ut J.HMMJAdministrator's 1'11 .. -- -- --- 1 lit. jir-t tiT I. n i":: .I I..iLt:\ nj.j; r is'ise y

: t., ; .:. ( ="1.', ii vI..., I.i. =uj': ..-1".1. ., I4qS. k ...-. I.Ui. .. Ii..1 Id.1i. .v u l / r /: i I I .f t.1 >.t.. r.l H'ttt tl.i> n-iM.'nr j-i i hv, -- I ItnI
i hv i| l.r r. .r -.:. Ai.x "i .t!. jt i .
I |1.-r. 11" '. r %HIII iii > i : .' o 'Ii.,. 11' :. >' M nrJi
v'-.t.-: to rr, ; : : m sS' .1 i tI : : :
: :. L .1 IIT 1. t I'. >.t or j" .rci.i.|. ,, .-ji;' ..14 .,, ..n111"1 I I .\\ tNt. .lr..L. II, : I t..r."i.& I.'lI I 11..1 : I \[ ; Prinkinj l'air.n\it:1 Liq'r)
ii ..I. a.rJ Urls'H'I .. .'; ':'t : :Hi: H :'Hi ivjti u;
: v mat <*|1'1'] '\H4! ,* '1i. < '.i. ul t.tl.- i.Ii .*1 I '.I'.5. "": il 1S5- :: e .\\.r; ian I ; \.l' { } p. i I-C .
I 'A '. ,. :. : .. .5 ,, hi..j.. I I hl.l"rvu. 1ir I i*'..' i r Jlili--T": i'"', i".i "ttot.'i.; 1 tjTo : !p r<. :DR t.* ri n>.' f':1: l.o1'.!.'., IM--JH :5.\ pi-r T i: i s. J.\"nl'.I I It'S
: .t.t .f .. .
I i <. ,,0. t i i.i>' t 'r 'fir ul: "ii n.i .
lnil.a i is..t; ,' i.' I h 1.v t. .1 'rr .'fi-r.--.1! !Iii ..iS.s!5 .ikiI It I-! '
Notice. 'r- .1.J." tl "II'I. .r. .I it. :. ; ; t>r \ in ; .i7v.vr.v'Koi'Kn r.iocsss
itiin}
1 1 IMIII .' 1 it'in t '.I. .g. nu.n'K fio.n I'.t
i .
.- 3. THOMAS I % :.. .1 I.I liTi .11.l .> .;".1! l' !i.t mine Jor.ar.li! j t i I tJu-! .., : *
r 'l'aII.. :' t': .. ..1.. '. :':&I' "I...: J t'1 ; Ju!\ ;/. 14.. 2.I s. :j .ji.J I..'.. tll..i h., .'.. J'.T:.i.n.i.t. .i".a I.) ...il.'l..' \ .1"j"l..in f".r: t1! .jt j.i.t.'t' .' I : '1". .: :a... hi .,1,<, i':..:,.. 11 .1 i frii I O .f I'..! I..': I or r-kis'g i ai:;' kit 'Is: 1'(
in t1.
I Ixii' : .->:n wl.-ii. "-:""', 1:1 r.- .r i t.
1 1. : '.: .\.1: .pr.I..1 .. tI" )..t-.t. u 1 S iru- .11.:1..1-! j .".. IS. I I'--. t-.j-r.lit t li. rtu ..1 ; .5. .1:1 ,t.. S" : & VINEGAR.
V ll-.w. n... .at.uJ: 1 Jli.l 1 ..... >i O.un I It 7' ZCF i iln ll ,..i"1,li'Ii--si.! ,sS (.|.ev I authrl,t.cn'.i.; '.i-../'i c.,r !.:, 'r.t vi j..i:v I. t f'? i/r tvk- ; 4' I.1115. LIQUORS
.
ti*.r,,: .
1 .'.. -f-\.\. ;..11.I > g.'. .v t:..t. ..11"-i j!i ..tliu "' !"'-.. }-ri -. fI1.. I f-f. U.'. t:'b... I j jI j I .h!i.t'.l: rrfuM.- t 'irn-vfr 'ja 1..! ::n-." 1.I.a, !nt.i! ct O.j 1.rte #.,.....1'1 t.i :-. I i"t I i T.fLY.. l'>' th. %iii of La.nDrs Surt.al
: ... .a.L I"' 1.1 r'rl.t ; u..tJ, ( ,-.r- J : .- b1 .- : An.l{ h.I;! ) .1.I..t. >! ; {,'II: : :. I Ij ; t p Ml'IhtseOiU:-
..r.. : .': ,.' .' a.:1 !: .: II. I I will: 151tr ": t'r. : t.,- i n.itlftr nit I nl.il! I.;. > thiS l.-i j ). : : tit Iisieti.it.J
a'
U .. *.. s'.4! : : t Ior.1 J ..' tn ti) I ..- 'I P tainrl \ Ih.tl'tatiofi .
i -
ii. : i "r- 011
ti I ..' .t"'I. II ;
.! 1 a ir 1..r."o t I I' 1.\ : Inl':. : '.,1 :i..'. }I' L' :,:,\'r I' i.S ; ;
:1.
: of
,, : ::' rSatIt.1Z. i..I.' :" \ (I.u.h J..rt.-4'1.f! )
'I I..ljbnu < *tt. } 1 .tti I. .: fS. .1, ". .i. .:i.l t..e" : -I r. : *sp .i tii- :
:a. .. "0 :',' ; hi-: :' \ !.. ..,.. .I" : 1'I,. "" 1. .' 1..0,1 hotf sit La "':r'* Ch.mua!
: ..Um'r.in 1. ti, .-i.
'S .... :.. I.. : ,..hlHIITt.'. ..,1 ....,:. :: { i.. iIJ ', T tt' ( .I. ..f. Jig-: !i lai.'j.-.: .1.'.. : 1t'... 1,1 : w '. S .1! :,t vx> iiil'tt.; :; uioUliK: i i ih-. (j<>tiujj :;\ I x-. :" V Jit IK> !!issni of w.i'i-i. I. tliirty jrnH-, fthe! iroit a nfVnnpar S
l"riJ .. I ti.'r; \r\ ,r.vi'; -. U111.i.lr.. '! .t ''In *.* foun.! in l.i marVtt By
C --1 I J ,i-:, aui: ;':.} : t nvit < v<-iMinj! ll.t I :

j F ,\y 1 U HE 11 torsiaL.IN Ci''i.i. -Ui t r'a Illoerl 1 I:! 'rill..Administratoi's:1.1.1.11'.L: N .ticC..J.I. Ir1! .. .fuss ,I!! ..t.-i' v.-\- iv I *u..'! Ufv., the! i!,. '!I -,..1..55ri*. '.I.il..5\-.."r551.... I t.II nm. ,'.c.fr"r.i.r.tv! .In:ih rrsl.ihr Ullltr't# j-r. ',, i thr'.--in ui b". ".I'l",1.Lnci.ur'! for oa, Uootsstrtet* i.ollur; mill t !ix':AnJ.! c.Yio aU.ic p.r'

:
f
: Jic I j r :. : t tst M..yr
t ... t UruJH !.
'! r JH.I v .. U.t' .. t"n J S k ..1 .iii- iw i !i- l.jta1't < r I'k.III.i. t.-r\. 'rrenco! .

--; )1'1: : 1 ....J tl.t .1.a tU. 1..1 :j i.5i by: in.\.1... "I. ','r ,, \\ : : .-0 11.iu .>. '.. ar: ..111'I.h; \; ( ..n.i I '1 Ur\ \ .\ Ns L'N-. t"1' ;: ?. i ij Post 11 .-'fj' *i.u .r.i.er: ,'s.ivir.g A ; .rri,1; I U MAKINf.! 1 lQr 'nT. UI'1'1I'aoit. t..
ti I 'II! i ju55
:. . 1 ..'. I.. ..:.i 1u -. i.t: .f- !t" L\ )1.s.d I.. : roo '% iiit,,:.-onlf. ;- .uriisr th
't )I. .r sre
.' .UiJ tlut the l !.-n .1.! .. rr ;! U. i. ri. 'V 11 > |I" ; |I" : ,1. ti> % "'r fJ:; .ss.iS u rPII|
i
4 *% .11 .' ; !1! I i'l I ln' .
', '. .t.I'l..1 < IU >.t f-ai .:. auJ "t "ti- ,'f < .... r ': ..1' lin> ". .n.: .5 *< .'.*' .,>'! t "tnlr, '.. ]j'! j 1"1 t-'ivn., .1' : 11: 11'! \ r. j :i'1.h'! r > :".' ". wl.a ...::1..-' "A ..1111trlll" t iU Uhi.kv .vuS.UW virlL 1l. Litol4li'
.i. ;.i It" .1 tlul': iii vi'ilu'.i'i: f d.. tii -.,' .1. _.), h. .' H fit P nlurjl nroinani _
: I I '
1- .. tticr.iui.: .> .,l. tl.at uiil't!..- S -M t.s tti. In. 'li.'. j i.li''*.i! 1. 1 I.t. t. o > J DI.lI! lA'\I.'f'I!: ; I u.u.1":
.. L '- m.t. ... ; ,1. I'. 'UI.IIN.J-- : .".. ... .' ..., ., W. : h i-i'y' \"liullfl\.r-aur.tl'.Y.! ?.r
f'' .. : -'I I .!.f..I."I.: < .I- a .':'I..r. a'.J a-: "HIT .U. t>r t!.." mil 1i! > H. I. iu I '...1.1,1.. I ): .: it.i -\ I t -> A < :.rJ 'f. &lc'si ( t. .
.. '. i i.. .4.I.1' ... 1 Ir..t: M11-JII..N I H.\ < Ul I K. -t.i -' ,: :: s..iratl'! tint Unii\ ., .5 i ,5.1S '.1. ['.. Stud "f... tr.nl I n.i-ur p I .It. Xfl I tlir. Ji.
f 0 .1 u- i-Ull] .'it54 ":.1! :l'l.)! :Itii 1 >'1 lli..i'.li-! : i : : i ..jl: : : : m j.HI. : 5 ., )ss.kv S
-
S I in t''h''rf' rntniiixii
S ,;... r ". rl... ,. 5 I.. j .i .--j.t. :rt tho tlalt. .. '. t'l'lUr' II.MV %L.taken ". j Mi.17: : Il;. *. 1 ia." 6. :i ;.jiy : tint-; tutXi'i &.!.:. t'J1.t '. a*. tr ?h. ,1.! NOTICE : t lo not r.r pr.rllO'.ti.tv, i ( ;liii." .lo. 1ti. !lr"t |l.rvI..r"| ? c .iJKinr -
& 'i .. Jd.1! ---- :
: -
.1. i.f -
i Ih. -- '
isi ..t ,ir.! .--l. rr-'i-i. iK i-i.Srr I. > 1St '.;.or uf ..'-. Ia'; -,r. \ .itt' .,.t| %,.1..1.1.i -* in th. form ofYqsvniui
: il. .
%Vl/.TJi6 tOOUS.t ...A .tr.-k. -....., Ul.I ry.' f ,l '10 1 1. no 1 u: I i\r4-tifniK I t: I I': ''' .< ss .rn vix pi rso1. f.,'t u tra-li.m : cf tho out fAiflIie.tlt
tiinhvlr!
I.I.L 'II'cil"
-'il" .. < tub' LIX 1 ': !'II". it'i.-i'Vr t ; v- "d'! .-! ... t T.- : K N. : -V..y l Illf'.l.. I' rrnin
I','.; "..'t. r, 1.1 >.h. | ) ,: i i '1'1. I' }. l.tII\I c\.t"'j I i.-:' S >' V \.It.} <,-. thai utotk ofI .'".1)! > lh t '' lu..v i i" 'I.! s' '! ..l' .that
.. rj-riT!
.fJJI
:.. .. I'. S 0" ..' M..J: '. Y. }t.s .''lid.'.wt I ili.t.-Nt I IJM !1'ii.:! tti.f !L.I .
I i" I"i < 1'1' I uUlttf. ..1..1. i. < r j>t r cr '''I 1 ".!1:" k "". i. tU ::.. r ...I..r ri.45. rn"LdI "I" I "I'I"'llillr irr..i .. 'l l"lnlllo; t..te. and is..
"
}' (, "Of ". I'C' niMUA.- MM:. j jk-. I 1'1011.; II fciit'! i..:' tie "VutI. ili i;.l or3J;*.I'I"' ij on I" ..I-1.! :,i i( 1 J-t tj..n|\ ,,11..r, I *.'iin'-,i-.. .'s fi n'l'l .. '. ..Irr' In t if.he .0:1 ;rll a eutral!i:i'trr.| t tin- 'rr'.i..l! i r '|'*rty S
:\ j ix : .*. i1! sMut I II I I bn.i i .k II" rf ji.Rrir'J: ." !- 5)f.istls.r) ,il Mjn n-i I -, :.i.i .' 1 .I.l..iIlo.nr.tc!
.: MIL I UR CfJUIIUCUS. : s. '.rsti."l.f. f.'! ''...'( .1".1.: 's r..uo' i. .k. ..\:st1i.tt.: :1..ro.-...;.!, s'.iil! Iv jm' ; ::i r i .r.i--.. : 1.1", : ". a [ iir >''aa i. an O'lv r.n'i-.tr-f: mi* t"*tr iml'''.J

tl" v'. ,!l t I.t! >. i ; -"v *" .,; > the Ii i 'unr. ul.'vh ri tr'* j it 11..11.!! ." misS
r j Choap for Cash. tVe. .: J r.-" ., el'r. 1!\'ulI'! : :n. : r'/t : "< t- ...n ,.5 "i 1\ ...( JEKMOAN i i4i'v '

1 'l'ICI.f'S.11.llllW.IN. I. "->,i.iUi"2! 2 i.i .' f'.s e 111.J:. i 1. HltI >Ie.. 1\... !,: n< j.r..x': !.- .t. t5ic! 'Jihf.'r'.lm'i.'i-! ;; I'I": I.J ; 'i.ij't; | ,:: ."| | rniic-o-i f irut a't ; the l ir.i".Y *
J .l'n .I .\'.t t-. t. .1.a I : | :* "\, \I'str.l iu Ih* mil. n "u', tititlvtrth..t
I
J __ ._
'' : .'" ..' ..., f.: t :n... iSi. .i1 I1! '- i .1'1 :.r.y '.n-h }t'r.. is. :i1L&: 1/':; thU I "nh .W
P" whi
,. .' ti lie Ip"".
}; T" \ ';Ih. : "I'alT*
t / I ei .,.. "I... I'" 0,. I : .u. : :': ", ; I : C. H. I *-. 'ut'.l irv.t. .. < J NOTICE.I
< \ .ro I ".11. :. .. r.:> re5 : !v. iiv'n. : ;n L. ( .m\! r.5 r< >!i'tii'rti.Mi (n..n *Jil" ..,.WHI. nr..w
,. I : .
S CiITI,4&:/) 41..1 I J hr11 "\11 \.V,.;. 'wit'" IMUr I 1.lu' .355vitI .J -- --- i I l.i.! r.' n.'i i \ >'i--.!l'i: ,;; thr .. Mio'itli--n:! : i t'.n: ... :I'::511x, *.\ "--1 1 K>" .ftii ..: i'r. 1' v: IIi; i'v i .,0.. !.* 1 l" IM| >,..!i.e! S

BuOTS ..i.ITS Ii ".I .. .1. ,:f. I. LAWS O 1 H.! .. .' i IV-aT: fc.I\ \ .- ,: i" 1.. :.
SJI/ ""'. .QUARANTINE M'.t f\. ii'li'I: :.. !irii.rt-ii) ( I lU1 .;. .i'.n ; .ii.: -t in : i. I j r-ff IUr-e s ;!u sir. pIt 'r' 'i"ut '

S ( .1", ... A. ii.j yj-JUjTJi: i n- ..' 'S .1' o.>.1. ntj.i rx >'rMI.I I'Uuw.. : ihe .1.! ; I' ,.- \. i :" I' ..-U.V..I!"'. 't.iir o! } .-ii.i.. tur lit- I;i ,.trl, \..:'f ."I..I\ .t t'.ii-it'it! 4 siP f..raf .
l.1
0'. .- .. ". .. .r.. 1 .\i"-1: ,I''. : '". 4'( ; T\vi l :.c ) I IIL.I. it .\.1ii t'lU'ialu.i': v.. tinI'.lulr: .,1 \\ ili.i"rij : S :.'.n ; c'oO..If! Ii.rlt, : n".l n sri ., .1s.p ii i. p
f'I.
fr .fT.1.1'JU..4I.-\ fo* l'.;< "' T."r ..- i1I' : S 'Tdl"t: ( M.t r. j \V. 1 I lid.1 r, .!<..."-I. l'i wh'ih ilta-.ii.-ii 11 Liitbj I !lrct't.i ,....-.i. |I'.fli V l!!."&. li.tt''.. Trirv, ai
La"\ Ji.lv: Ih. ,
1 IfOrf.
: I
yMif ti...> "* ./. l. ,. a J..luah! u"1 1 RMI1U K.ON !, ( 'iNANn: : N-. 1Ii.. Ci: 1 .;l. cj to -ill 1..is* u ;iiA't co'.n-rn. I"rr U-Mlr.
UMlMSTKATfl
.1 \ : ; N \ \< K: No I-1; -t .r.lnr.r.! I -
S .u.t!. 1.1..1.. lull.. ,'f..ll ar "'.'"'' Ml: Abon t"o.j.v Jm ..f Ja.nutix. 1 ls.' 'OIJ't 1-.J .. < Vs:'...".;, tp.iis tU.i n-j-.itt i,: tlu! l.ft J:; ] MVK'i t !: .MtKT TI'lKJ-P. :1| AII.IIX-at* 1..1'.1 !!i'-iical! Mi>ni.'u* I .1. ..l ,I. ". 1 ,. () i :i.f Mt\.r I rfi1: 1 i 'I'I'rlm..r| .f tJ.. I I! I.K 'If i tiJ atfii'nt i I I i". of 1 Ac.
MnMr.ctnr
.i.r... (1) U.\!ruN "li .1. 1 lll I.. ...l.l P>.v cfto.llt; e:"J! i'4iliiri "p.- 'nr. xi.l:! il.t.-ra.inc the! !1. !nth f tinii II 'i'ir on tel'r.|
1.:1..g: J ,. -m.u,51 .fTs'T' :'. ..i .Mii'i:.n '.tItsi >! ,-,' < JutiiJS'S.. jr Ib. lAC< >Lr.V) "II.p PI' t'4 .4\."I'. .....at. 5
r ; lie'.1 ul I.f. '" t.. 'Jt: I I u.'.J u.l.f: 1 ruMi! ..1 I I I.;4.4fl.l"S t : 1 (1' ; 1 ...MXv>.,'. I. S. .! in ::.:t.- .i -.tun I! I\.1 I| ,
.. ui I! .{... ". ,,., 1 .tI! .-- t- II.I.I..I 1 ." ,... .t..d..1., ....I t .., th" f'ltl.r.1 1 n IK-.1. 'I..,: Ir..fi ..:!'! ;i. t!!: 1 I :; ,]L.v. i.1 t i i I. ,1 I. 'ill'l.tI; nv.itial! .;..nt.t. ;u ''I':; ri''rlmit&I.:. i>f i' 'p.rt-
-14 v 'ii. -- : 'in-J. I .
.triuiK -' M 1'u .. of J..hua riall.Ill" "; Adiuinistratrix'Notice. r.r.Ti.5r TU Otarl. .""r l'. Maratt
the
..1,1. .A-t'i$ : .milieuf li! r .! Jiilv.: IH..r.;, I I\.rt 'f T.-itnj I I.; :-. li.-iti t \.J I\\.1
..lc"f .1 .4 J < UI.Ktl "itf. tio..t'tl1 { It t,.. 1..1. tof\ uii.li-r tinpivtriiin.. '.t ( tin t (11i: I i1N.N1 : x.. 1... '. Ti..1.It S I: l I 'k'I!: II -i I.l' hUII'1 ,.I.th.' .11. -i .". !*'>>!inrx'. i".iCI1.t..t Unite-! VinrrarJ,

I.S Jh"ol. ."'C .1. S 1:] 'H'' fIK II.AllM .t.!*.. o | .11.t.ilti'i I ii.-.i'tll: !1." < *:,:.::1 I i't-, A'i h'. 1'111... ,'f .I".I..uln'i. I'll tl I.! .' S !'r..t.I| iirt.-. I j.: ni 1 on, 4i.-l l.oi.si l ,ock liran- J
I&it I.I.K. 1
st 1 ly i7m1J1SJI (> ,Ir j 'i 1II i-i'r.': .1. j ji .1! f- I lli. 1 t."i'"I0'111 bit vs. a fit,11lrolt1! ffax -
I *' :l. ic : 1'11 fu'l'! t'irru t'rfn tin-: .' : .J..n: ( Iu"'r\ 14' I HII.I"\lch! Us. d. r.I.! ,,
ou.I.r :& . S SiI1 alitiul\ !h..1 .n) li< tiii t; t..I.r :1.11. t tujiti 111 :ITs f45- 5.1 S Is.i .b ; II' ': ,..1 :,, :, ut 111'1'! .""" 'lA'I"1..11"" S-i. ."J.. I...& ritiil:, .| mk'Mip > 'orS L'.mm."

--- - S )LITIUN1 III. lOnKT.'iLKSIIlP.ll tU.(.:'Inir.ti.-I I jitii i H.ilt! t I I'.i-tu. .. .!,'. t.u.I] ; .iii?II t I <\1''III.1( !t. "1 4. r it ::1 b ( 'I s' (I'lia S .:",:..t ,1\.1 Y.1' ... ... L. I':' arlit ii.! an 110 sthtiI th.. Krctit'.rdlii.: : .;x' x* 1:11: \ .J.alb" the ...

AiTivel (> I I.Y. the j-.rtii.Ui-| ..Iili .nkl. -4Si to K. ll.} .. t iMr.iiittil'- S'h.l. n! xi.l I 1 1.1.! A r..1 fur tli'u, ,:,'/I..t m i or-"..!. .f t ...itiiu.tu Nrw York Rru4!.
\hh.1
Just ..* ", .t ..1 t 4rlr.. U .... 1. 1'I" I'X \ .- s. |IA .IM!| i nr: hn |.11'.1| in ( 'ur-in .I!ur.! -u tt.. j 1"HI"fllll'( I'i'r' I Ii--| .. dii.t',,. r...1 "I ; '.\ Kt y. Asinsi! i, 1'11'1'1'1.| | Hran.lxii" >.i iiiuj Cv(nat Ura'(1.t' .

iL ..1' c > '*'.. .1..I.b l .1.! .. l'lc' rlrrl .-..1 .h.ti! firf.it :11101 1 tillr. .. ., iI!* ." \11" I 14, -.. lA,".... .\ .
\1 n.-t
Li Tl..1 T.t Hil; l I" .l- tnl\ t l.y 1"t .1. i 5 '
: a f: .' ...1 I-. tl "". ill|| |l... ..llrfl.-l! ...1.. t' p> ) 'jjT. ; I A.'I'll: t-II l I >F r.Yl"tLar.cn: .ma MiM
)Ut cn' 'r JUHS 3"Ii" T.10 .r.1! I.. .\ r>.!|, -.iIi.I ..!,.. own- ill'. rnttl '1 l/rIfnJ'fl.S7/ .!!-I'| :'\ "'1'| ( (,r I 1110 t.'pc.f .1 ttl!: j jf.lr. on. I 1.:1i:: Ira'.1 1 IIOllj. ) ,!. >!iir, f. r .-: P'I' -uvi : ADMINISTRATOR'SN Tic I 1>.t.f.a \\ !l..k..1. \.i! >.b'tKnts.STa.: Ufa Whialj,

[ ..f I..f-1' MIllll: I U !;U I .1llt w5n.li! nil! v. ,.!., '..) l.intniflrr : .- r\ "'ui i :tl'ii.--, at tu-! ill is.-.tl'I .:: .f t d.!. i l .!l.l, Vii -stssa matt Whi..... HOl1rL' Wb.ky.

.S iI.t1:. MIMI.KAM, : I. : "t> -p'l-J; is1.!lt'l i itti UL! ili>].... tl"n. M 4;HI.'KI. .\ I.I I'l.l... 'N":* ., si.' .lflu"nJ.! 1I>:"::"t th.u '! .\r
I..,., j. 1'.l%. I 't 1 I..tll" ',: 'I I I' 111'I'\\n. I.ir., ..f tI'\1! : \ S ill. t'l < 1llf\Ttl.: anc<>* e'Is1m.o n..rlifl..t

r S-- C"\,. I ., ,,. OKI) .\ NCi 1: S.. -Tli-,t. t""t"I'I. : ; : >IN .\Nv I I': N'. I 11 I. 1 I\.r.: !, 1,., li l ..it..ty 1.. .n..'t. Klwlirirbx* I utitli'.l! ti- S WI.IK'KX, I..Ii,1 Multiu.kN. km! i ptn.raiticir

1 l..\:1 Rp. ROTICE., I & 1.i i In :ill > .."..1.! :irru 111 from HI-H. i .iliX.
5- \ ,iff' II I. IU"". ...., I.., lu.I.! UilliT'n i .sr. Tir I : F",1 wiMi.'tit Kgmrnl: K. .itui: I L:,'' i, for II"i..lalh'lI! ..f nluili, ii." I' !riUttiolltll4t'l.. 'I lllllll ttlrt IIm".oril.1! .1l IIr 1'1\11 ftmiijfi. rumnion Wkwkyt
SS 1.\ 4 ..Ir.I: 'S 1 <-.rK..j., I."...xut ti. ..Iirct: .1.l! .JH"i'iin. ; \ I \\1 'h l \ to" MItU'. uutii.- Ie ill l l.. 1.1..1' l...r ..ft'uir S *:11&:11011\IVn.lt 1 11, an.Iv. A .. Oil! of f."li
nl.I
"hJ'n" th.-rrin I
; \VM>I KVlvrv. .- thViiiiiiil 'i 'i.-r. I-! i. .1'.!: ..nlh"rt (Ollll.r I J'.rl : I lfi"ir .I|!! lily i i j\ e..11t41r.51. il i i, Iit-r.l l 1."\' nt.iMinl I !' r. .'h v rx. .\t..1| nil |',:-r.on. in.I.! )Mel I II !. I ",.11'11..1"! l I'i'i-niirf will c.'MTort common Wlai.
.. I n>. ., %. nrr* an I .- ,; : ; (Ihlli. fill Mull xinliti''i nf > I \
:0 :1.1! tit l. .rll-t t..S n-,.t .. p.i .I v.t-% ii v >ii. i 0'001| l-ta*. ... ir>Miirr.l too 1.13- 11II1II..I.l., I ly AppliIdaii'li!

w.. C. rnr= 4IS : J. 'S Jcs's.t; t. ?Ifl'! |'fi "otiamir,; L l.x' :' r.hr: .'cIU.' i, *'r.i.ii.tn.i I!In- lf.ii.lt} r hli ,ill U.iii.] i.|". .1'! |>axnit-nt. t-> .1.1V HKlHVN: .IJ-l'r Oil.. oF 1.1\ c(.'s'ei's II):. rral'hia',
r"
'1 -1tI.. L1.: ..,' J... .... : lamr"_.. .._. .].(1ii. '...".-.q. .-l u.- ; "d\. r. .}ja\'I: (.ltI., I.)i:.t_..t ifSS5-. (. I ''T. 15111.1{ 5ilil1Isltt n<>t i-xr tiling? ::1 i month...I I r"uij 1'.1 :., .Ijn,. 7. l Op. 13 nio b. ,110 l ltull I "ll.l! I lilll; >dul.b".1'.1'1''. Itl.' G. \

..- -- 1" .tst: ,51s "1 1S-t.t"*.. I'fif.ini Tlj.il :.iid l .411-1 t tiih.1 not i-\ic.lir.: 1 fine )lmnr* ) tI! ',,j. ; -- \t : : ; .. .9 fII'. '.."ii.1) 401".4"

l f .1.1 'n }:: i' .0 I r: NOTICE.. ., ,...-,..:-, ,,r :inv ..f ttirin.: t .'i i ,': run .-...1:1trnm !Lit: ( I"I ) A>. f.: .j.:','r,.??? (i:f ,ll... M 1.ii,, l\sl.ri \'[ r: = l t l."t.T.M i ro.NrKNTKATFD; ACID wjll.ur .

6 vfc I I 0 SIx Mu\ IN .f'.1 .I..II I \';1 I.r..t .iy I Ton ft- .- I;. n : h., i.f..u.u .r S ... IN MONTH-* .f,.r.Ui.1 1 i5!! prr-rnt \ iii ti & .. ",- aft. r 1.titi.; in-trJ. chanpa fit* \
j.t
PICO ." t. ..fr L .......".1. at. l ;..1! t r.t. Ih.! I 1..:. -I'l.ljtr t'I l i .. ) d'"n! \ S .....',.'..t'I'H: 1 \ t.. :h.- J".Ifo t.' Piii S I'I"n" iI''U' *.1 I \'it'. ..' Atr'I! trr.itT: 6r. .*
flnur.trt5: '" .n.II. n f :5 s.f I li>;! -.-i -urli I "' Mr. Ha.: *i I I "Hrt. ': I :DII .5't 11.! m 1' n'MMNN! :; < I N . .
; .." "Is.I..t. ,, | -I !,, t "d, I I. 'It' 5i. mill! t.' .5 .. u M i. '.. ".. :'.r II t.'f-.t'i'! f too' .t Ojlj'f.T! in rttmNr'
.5 t1 ...1 co"r r. 1)A t to I..t. ,.l' lie iii l ...liurpi-1 t'"i,I tli. f'jitli-r' .Ad'Jll... I S. ;iis. 1.t pJ: I.a\c '.ii 1" -'t-j.. ,.: tts ..sr.1. n.-iti i. 'ho.4II l t.i l i.a.l11; !; ''t. 'III. .5 Ps' I o.\ '. I." I 1S-s.S I I ., t.t 'I'..! S. I ,. *.,... : .....,I..,! ,o'ii"i "It"011 .

'.,'.r Io c. U. "t.t'i'ii 4.f ,t !I.t,. .< t t" I.uut >." .r.l!,.. /'rd'l .:.i: }, ..ifwnrr. I Hut any vcvl ot t i t.i'l / '* '/U't'.J -v *.; '. ,." 1'" '4' '' "s.0 t., !1., ..... ..f .' :".. .: :'h ': .f 1.11.Tl I h"s., '. .' .51; .1..,.--t', lo >'nv p.rl ft th. .

!W: 11e .. .' '. ,.'"I I n fl'\.t .j.-lf-i..1. :\" *" : ? : ."'''. i- ">1.:; .; fu-.i: auy J.trt or :'';. ; T.lI.| MV .t'.I t'C \Jf._" .:. ... .1..1 S i .: '-. Ie r. .. ,"hoti r.. .
,
"m tI. ... 1 \. :, .1. .' ; \r-'f.: S '. '
.' :: *- i.- S tl f- i ,'}. S : L \ ) : p..Io .
I' :
:
n.1 :
f.," t.". .11"r .:.u.\ .' 'S. \ 5 : .. .. I I.i' S 'S .. ......:-
'.
,
-
.:

\ T'rj' I

.
5-
i. .5--5- 5'

5- .
4 S

,
.


.
j I\ '-L.

Qr .

I- 5 J __ .;

_
; '... r-. -_._," '. .

-,..- SW-- s : ,; .,.- .,. ,.. i-S
r. .5- '_ oJ .. ..J. _
._-7 .. .. .;, .'. :: : .- ,- .
.
-. .-- :; ".; -a .
: : T d .r

4. .' : .
.r
", tJ .
"
t ; -
.
y 6. _. Vj ;./ \' .

.
,
f...:' .
#\ ,- ,


/ ,


---. ..


TIE PENIJSU-- LA! .

,
:
; -. ---
--- ---
T1 ---" "
'< '
Tn.JXlr.lDITOK & P1 Wril( --. : \ j : i ] n.E
I
i -. ,
: -
!
--- 0A.MPA --- ; \: rrll] r Come On !

.. -- --." '. \'' '-I \\VJfi\ IIAVK I

z FLORI [) / U. .. I
: .
S4TS ..- --- ) '. ". -
= ., h.r h"IIII'I'I'hllnkir.l. :
.4t v r-.II' \ u" a 111"/- \\Cl\V r \ \\ \\\r"
iuO/S-.fW yV'
'
f i < to rtforin them nn.l into .III-\\d; t 1 : 15.. "it"'

CHANG! Ot thoM who; t1Ir.t; htr vith a w :tnt t.f'f '.' New ( ioods .1'i YAH" JjU1..l7'1J.\S. 1 I : I I : ,*""iiti..-

r' SUbscription to.'F_,._ 1 \* .ttiuily !\inj}>.ith\. .', fjnoti* lhs> |MiVhoin ":'/,', ,I., UN. H. \\1 CLH i :\ 1 1\.E\ & I ( ) I I I ..tanlly r Al.1' -

j TWO DOLLARS '" I ".\ the I l..nl |I. th !I. .lla.\: 110': !', V" \; v\\\u\s u: : l 1; iytt'I rl"| ',>i. in

i '. per 111'j' ainl si' 'urjjiiili WIT. *.whom humv i )In. ." ,.. v.\v 1:1ll" : : nktl pie I
:
t'. HK i\\ I i. 'I..flh 11'11'' ; '1:1 i
rablr 111 1. J
: a :
l //.i u
Advaaoo. rth." ( 'It"t ltv I lil'lI't.1 "} nin{ I 1.ei.irn' .11 ti ,,'i.iU .'". ::1". |1.\1<, t' fli I ,::1. ,il.nt.l.at I I.. t ,f ( Sl'I. Wit .; i.t IN [ _. _._ :'1' :I.t'. :r 1'ivv lill.l I .'. .n Ja.V.i -i

x CL\1B.RATES.Aay tun vh} ix.-.ik* .,ft. r I ilu, I(.i.'hion: ) n-i'tit.d x. "I! Iln 1 li. tl.Ui'i, .J.I 't\ I I i l iU a I'.1.IM./ \,' I I 1\11. :*_' -\.i r! '" -'. P'1.. 1 ." 1..1 t I.r i I 1 I .itt tar ran

Illi pr I i MlflI"I .lll1'llI-il I t wewtiti :1 \ r-- | .Kii\\: N. ttn.1 I *'itt l.(!-tn..i> will I... "'ait'.,. ..I l'i '11:1 I:I.: :1,11 I 1 U II t t.' .! >' 'iLulic'i' 41 1! '..s1' I ....ii-;-t i-i III t'ltlt t \ i>. flfnp :

"uj. ..vfl&1flO0( ten s I I \\\C.ul,1 \ t.tq' .1\\11 th> d"'j;....in-. A- ,,1,1 tin ilium iimt\ fl\l i I.. >.t ,I : Dress Goods t r I si-'tfl. w .I- : ;1 I ; I ..' riti* aI .

2anicd by i20 I II I"c.. if wch.id a }liii'l'.ni.l, f.ith : .il\ x .lU.'i.i-, ll ..-l 1 I.'. tu I:. t I I
!
I HI111.111. .
nil
tled'to iti' ; WI : :.M.\ (C..I.j \\r I1I\V.\! ( ) \ (If 'I.d. .. -
the I holher..1". w ;iliktU! 1., h.-.- | tr or I ,nl!, ,>,< r qtfJoflf .a,' ( \
"PeninSular'.z \i. tim to I iln- 11.-11"11\( tin' .'.jU. wi- \\i .
lfJI'lCE. '. take th ir ..11.:1III tllU"ill tinf.rst\ vi ige.au'l i- \1.\ t.,ni.,. ::1.1, \0.! .' "l,. 'I"it.. ".(1.1 tntnftutlil. 'If_i. ( (ott

c..mr.rm;. I :11 II th- .::1':1111'1'1.1\ \\ ithinte.ti 1..1.lIt. I."" I .."""> .' 'l.r.' .1.1"' d 1t *.1..1'' idat :ni ( iul ,iatI.I .. ill ,) I I
l'lI
) .litMtnts must be j ho.nth and\ '.f t ti -" t (. 1t.(1 i, ; j/.r.pZrV. (.l"J" :

I fir, '0I' iT:, \ h, not to ,nirouh un onr ; 1'111111 '''1. h .I.1nu. .,11 I lit 1:1": ." I hai. il rt1 a ...., y: 1...a/q J/.oi ..... 1', : t 1 I: :

.1 t D1I'0:1 Twr.q if lh.)' p<'I..i.t.,1 i wo won 11 HUN I'OWS \i HOO'S' I i'''.',. L.h..It.; ..". JjagA-a! "'"" :
.
"i,. ; in'hLulu/; t their "iktaUiMiinent with I :I' .!,'ar a conMHiuo : Grocciics.r. ....,'..N.I.. a t'. ta.at'.t, at I .
( : lo.biuiI i .\ geneial' ;''itment ..1I ft iir.Hardware.. Crockery : /< |J\tC: :
[ _. -I ."'. I a. we would l 1."illl") l.i.j I : ; 't.h.I/.IiJ 'Ia'tr"rIIat.

I IIIl. vaPttfUocratiToth --------- I I Jtuu-..bug* ;41111.1lilt pluini i t tirot ( in !, ; \ .\\IMI: hil I haIlrry ; <( : i.
!
,._.. J 01"hit. t J'V
E IHtallcnl jiaenahirv. : .loctlilH I : 1 11 1 :t r d :t I4$1e .' .. la$8kt'a.tlt 'ttI.tL' : < jltltiit
will t
t 'lhl \ liIt. Ii ,
our r. .tur,.1 .<*nj. tiai \ > .\1'11.\ .",1,1 .\ ; rv '' 'HI., : : : \: sox.
.
( 1 i.ito: l rIlt.1i&i' :"- 'nt h-i \* i
want .lc"j"1 hi"
T l Amid tlie li. : 1
lIll'l'im.C'\ t ,
\.1..1 xilh
i ; an d \\ b. n our own i ii 1e. ".li.t.H 1.1' Va .1 11-4 li .\1!, ta.z.; tin i .
lis .
And brfn.th. to Uit( or iioMot \ and hi>tn>r < .f .ni : I t.I"\ P&sny. 1\ .? I
the .t"I. V.tt.7'j:1.v
\:1' I Itdrh(
TI iho hf.II.t .t \ (fiUIilJrllil': ;
i 1
r t rv-t li lit.IWa i ei_ II. .. A I'.iii Slurts. i ISSlii
h t.L. *
.11I .
a ; .
the .
uioau .
.' Ij.tii.th : h-ir to n*, art- the .',1..', 11.111,1 I nm in- JYP'N. I 1 .- i mour. _. .Jl.- : : \ \ } l (

j" fur the m:1I1 "ho Mo.d hvtui'.n m dhix', I II I :linens. Ti l >(ba<'n t a.' I.-.!tr*, \5 nllluu.--. I.. !be tvei!l lTi'j.ihf.l .I'., '.J..i/... I'.i. ; i
will nt o".I\\.t
; Jrrain of 1 I"T,> a ay. : I Tain: "' \" "t..I. ..; .
: cblM that hl.l..l hoo'l I T..1.S, stitioiuiy. !, "
h.id -
.ind his ,.iUntit>n, it" xso ( <'1" S t | licnay: Mmlu CI( ;I I: 1

.4 TVhkh ,Ual nrounj thy )In 41 itAuJ I ;tint sdxati.'ii jHissihk'. \\\. would iivtrradxisv I lion.i Tanning l ltu..il.. 1 1tlaaV ArII. I I., J"rl: j 1 AMf.! .!' .1.! ll as"I.! ..>.. :

r4 may our vkl -1.III I 1 I J: ( ;. ICI lj}: <"sii1t, yV wr, I.|. I ..",11I', I'l.' ui\t. .. t : 1 ; I ( r. izn I !

I A tbiiil of Iou impart : : xMMild l It tlllll.li..tllII..llt. ::, I I. .li. a. tin.- 1 r"'lwl I lanb'dC'oU.u I jaiI.I. 117, ::".'1.i I /',I'l I.'..( I" .' '. ; ,:> / I.111,' l ;. :.

\ Strttitalrl I ul iff. ,('r., ,(f".' i "iai. .1.I '. I ;,
A And when) tL.: .":d. of night arc g.>'III'. lint xvo \ .ulJ i >nRivlv.-r this a JIOMIU.liifjsMti \ i S,111 1'11Hr. :

Ard wK-ur i i. our l.iy.Tlie I ,' ) to 1".ltl'I; the. IH---OI- tlt l -i's I .I.I11,1 ic I \11.11\0\\ .,"I..I 1a'r'Iadt, "'All"lrl''';' tahLtI : ) I For./.i. >

t .111'11 n \ 'llar.l had .) us laa. ; A: S\\ s-v 1 ;inl.'d.VI \ I. ;,aSJi/i/ I I.in .,!,'. I I.,: i
{ earthly IiH'T. \ \ 1' I
4 roy smile ( teal tttu; UI" e ; TO ,1 P 1.1\ I : It itU tU e .
; 1:,.1! gi il du "f1. I II (\; 1
.
-ba11 twi* lh t. (jjv.r. of JayIr. : til'ji'v on ,'arll i< so ."at\\I o, hlh.ful : a 1 a'It.- .'i-
nnMn.Hlixe n-.fi Ilisrtt.I i 1 .... I Vi'/ ;./ .. .
: < ; .
--- -:_--- ;-=--: I alittniin.iUf, as I .!un1lr.1.'f: / -'n"l" //..rtn "':'tin "i I d; ; <> s.i. lfS.fi
r- -- NO \. of aj A "n.1I a /;.e ,g //. "Vcnr* \I II near one, for x\e ( rsn: M :('iin: i: r.isi" -, .
j ? raiuioic LigliKTii I I Ik h. It 1.1l.Wx.ix' anji.lut.t.a t.. < I La.Kds. .--' A. II >.. M I >V4) Ii d. : I II..I'rill/'r'. xv !:01 i h 't ::. "" !
stutu't '
I 'f ARO/" til1 1, 11.11! 1 J'T-: .'- ]] .1' 1111$ I .'lwd .. : : 4i
I inmdtd xirtiioiis xxmn.tn t
i BCFFALOOd"k,17.1638. \ pUt dinnktii I'vitst liu f.r alI I sj.ii.', ic taltl'Ik ] ">i!"K l W'k; hli11 : : : '"- ,'r". .1/'I./f'.rI1. P'oJ'.C' "llte"If'I' t'tti U. n.r -,".\ t| | l igt Tiup; s 4

; SIR Your .cnitnunuvition: of) the 15lliin i c.ius.R h.nc not the slj.rhti >! j !!! f"l )l.tttt' :. c' .'. --ilk :Ilantjlt8". \In-II,<". it *'., d c.F. i- ( al./l': N.p I J i bN I E-: Vgauilv
: r
\ 1r..tetltu'I wjr Chairman; .)f a CvtlllUillt.appoint.- iail I II i I SIk .\ (\I\1 ltsn "inI qn\II!:. 'lIt.ta'l1t It j. ft4I Ill-- vitlunl.ltiiim: .I!' tIa.
't, .is t.iiig -\ .4t.ge11 11.111. .1. and II"I Vim t'ainl'iieof .. ; : I ; .i r,...
of tlie4wunty I 0.t.tga-. as :i tv. s PX < IXdi 1.\.1' .. .n..I"KI..i>x\' O".I''IlZ'h' : 1hl" Ki \iI 3.tt.a'wi ta "It'ill1 IlL --'. 'li'l: : ft :
: ,
I SUxcry Society ':int a : I < ; 'I'
t ttl bv "The A1 to hand.Youvvlu.il .- |\ would! be quite nj duuikaid'r'j : I ml .>fiipti I.>n and pure.ll I \.il r, \\ tIt. .\Wrtkt-.tpa-ra, .... I ."1\" .itniut M>!ttii4 nut Inil 'ti <. } Krxi,w* of J
of Eric, ha* jut.,111" the entwining "f1 i : HII.. T>
!
-- 'i V"i.. l.'il nr.!} r .mil i.t l
! 1 ansxxvfs tu the followinghiUuog.tloi.cs mull tlux hn.n: tl,. !II'" t. "Ih.I .\ .fwl.i.li I Ia.y \.t\\-\\\\ \: :i' heap n. it. ,. ... ) 1 '(., rail rr". j h
I S v-i'tl: t.
my the .. 0 U Fl T E R M j'.k a* tlit | .f- 't : f!
lit tT4tI. ftii l
\ noiiniix
1 \.It "tli.\ a i5t.| .t wh.I"I. i I < *i.II !
i : xxould iu-.n. tls." :1\.1 t.:; .. .. 1 1'1:11II' !l.a r ttMiiiniv x% III! !1.. t.flr.t in t 'I
lUll ttij.iiMu tOlMl.x
.. 1.1\ ja ..hl.! .\ll ilux, I-I i-. .tit V-ll I.:.\:" ::.. "r t : :
7 1st. H..It> ,,.li..vc that j'vtitium to"1. 11.1 K.,..,, xx.id. 1".1"; to 1 1.\11 il I! L'' .1.U:1 alt 1.1.1'| "-:111,' f.1 :: 1 ".,1. :i-t: tui.i.i'! ....tl.. Nil t 1:11'11"I t tII \ in.\ ml tu \".'..a'.I ". 'v 'I.>. : l:!:! : ; : (;: .
.
: ..
IIJ.IIII" .i \liinisifiiuMrvii -. :;! H.", '.'"tatt* mitt! fit.; ; tl.- |
f l.i\"ry : liunilv "I'nir l .1.] lia tnil 1 ') r" 1,1 _
on the Mil-jfit > H".nt..l xxivr -, e' e > j 1'11 Ith! int '* .f tlii
Congtf I ly *itini-r- 1111 .'zr r"l ;'! I'' '. \\ a' lIla -I 1..1. .. tl.e
> "
l.ix' Undo 'ht to l.c H-ivnwl, rt'ad! Rfltrtjeitfutly 1 I e' : < I._ Ilj.t guthiI 1 .h.I.1 fttfl i lia-td M idii! !. I Ii.- l.i-t two i.i,'.tll.". mill au. uI" '. I titi .1.1! h .:...nl-I tile |'nl.i., "! .. ill! .!..i. l i'IVa i-'* :j 'r' .11.. r, '.'ilIlwl';. .ui'.i.i .ivtni t i Hafal m er. J ifJ
e 'i
( lit .t
r
"
I 1'11\11.1:11" : ;
.ial.In 10 l,,' W l: ill 111':. -ti',1! ill \' WlH | I | : ; "f .,.
cousuK-redli! the HII'fIt.Clltai ( ,1\\ \1.1 I.,. \. Il:inlI.. lllrj 1 '<'I ".II >< t i "I.* ;*
} 1I.I.II'IIy
I :h .1. "U. I. In l',. t 1 ".' 'I.t.l.{ il 'IoLh".: io--J! llT1 II ( ; ,\
I' .
\\:1.11"1.1. .'; Ibil1 et u. i'r ta-a.1:1"': .i..i" .t iii" ii \1".' 1' ..t1! I'II. u I

!<4& of thu JiOdJ'lv 'tjvd tu the antii'xatioiIf ft \ .: "C" i...}I \HIII .". :" 'lt01111., 'iin'|'.' I 11, N"'I. i:. :' 'fI ii .'i.i. wii1:! I I.< -.at t-laat .>i\ 'U.! :- \ ,i-WW"! ti'is!;/;.r, t .:.!{re- I } \! : :' 1
"uJ. Are \4iii "'jj 'ii I \' tunily J l,. lut \ <' ..'. .
etiu' 1\.II'II.1 !La : ..II. 't'.t I I'. MIX lilt. I.I/:: 1. ,11 II Iii" ;
andwem"
l.fTcltIIO the Union, uii.Kr any iinunitanw -t II. .1111.1.1; : alt ;% 1..1' a I r. i: l I I : ll ;1'1III'li\1 i i: i ( | i i i iKA1I.M v j j'-.111'...I t. I'lilllt.! Stf II ;ttt.; t. l' *..t Prn; I .

*, so long jit bl.ix :H arc bt IJ IlK tIn \e-. that, sal tar IIaHU, '' d..l.I .? l 11-I'II..t l i i. I S. 15. TODI) :)M. !D.) 'M I : j4l:.il! iu nitil.' l.l-'i'.v I ;.1tv ... tiar. .(.r

. 1 witto me with, : i .. / .. I i'1 1. t. nn ..-ful.l'.!"..,! in. $ ,'ui.4 .J ;

J 1 !3rd. Arc lot in f. orofC.'ii: f1tl"1"".. .-\t.r'' I : Xl iolali"l 1.1 t. ( In- .livr I'" t'l..1.1' l't''IUII.1'.0".L" 1.1.1.! .. \ I t \ I H'S" (U'!( UI I ) I I J !E : V < 11l1.! l I ". 1 1 1 I I.X: It., \p.t '. .. Ihi, l, -: .1XK.M ". s i\!i4di? ......1/! ..1.,1"I.,t. l.ttilv. .* '.,a-' .iu,, It'*'..1< ,. | .il..r Anittt -4'

.i.l 1
llctAtOl Ot I t" 1 I'III"I. : .inn lj 1
.1.
I 'tin i :
CoiisUtutit.nal .11' \ I ti : i iI'I l : i > .
twnjjaHlli* I It 're 11 :I.le, l IK.. who I wi.l; lIl .t't ini ., .- ". 1', tl.. .,j.. \\h.l i- pi in U I.. ; i : I ;S

jltolinh theintt' i I tetli'VA \\ .Ila' Ian. : : j\ ) : : i,,I) .'"111111 \ < 'I l'.lae at tinTAWPA I ,l.\ iiltnii.'lilin'iil r
>4'". to : ui. a"vi : 1'1:11 Ii' r.al ij
I lit "I' 1:111\111" TI
Mioulil 1 :1:1 1:1\ STORE.l ; t I .. 1.\
Imnir, IT ; It BOOK : r
i DRUG l.iJlt' .1!II.\ \ i it Ulltl'' U" -'.'!'I'ftl '
.
tten Slntt ;tmnictlin'1 I h:'- .i to 1' iilli I ; .
Ale 11\: f.ror tlf ; |II,lim. ( r.l. ;I.. ..1..ll dp 111.111. .! ,1 l \\ hi n I... x t .!M! I 1"1' ,.i.ii! .t.ili'K' "11 It 1'idi .In.I'> inli: :i'4 ti "'t lit.itt I K.-J l !: 1.
'
41h. ynu the :tL.1it1tfl, It' .Iah':) III | Hei.f I WiM-t! *.;'lla' |I". a'. I I .s. ..Ii .'. "-.'. I'm.! \' !'t!( I 111ll.: "sJ .A -tt.al I1I4, I.. -tat..- !...!", .11'..'> I : : : : t
I l'
f..r II., 'o'n' I I a 1 Y.rk. .Iil.,i ii :::1.i "
S )t'1.\l\U I ..O. .' :1.1 d.-r".l t. I IEo N \111:4 \ l.a l v-1 hi* t*:mi'..;.t.* HI III.I, ...! anti
tt tu.
1 11' ,,,
.' I ,. h .. : Id{ ii f ,
Clund.iI tv'i !L" th.
:;. 1:1: 1\
11\1"1 I1I., \\ : u.I l'c.li..1 \11.1! IMi ; _' i w 'I\'I'
kt I il ,,
-" III'I I )111111 I I I..I""lta.b.l. i' 'I..j 1.\ !
: :
.1 ''In. IlItIJ' \ I 1,1.! ,. raat.-I/'t 1. 11. 'ui' tt WI\I !I. j 'h".I. tin. .
-- lLC.tlII 1 ?\ ?IU'11., .1 : Xl/I ,11.11' .' I I" .i .1. .lit i .1 I 1': i : \ k .' 11. 1 1 'Its'l'l >r'P tins I t.'ll.I;t..1 tt .n'I .' :1' .
"ngtrl""nfT"'t. { I, ,? "" 1'.lain nl t Um ... ,..'-la"the """ nl!, IIU// e: A II' ii "t 1 )It IV' ; t j
I rgIt; ; 1 ,\\11"< .IHI ..I.i! '. i. flrt .i. ; ,. ...
Hit' I I' t it* ttW't HI"'t; ; t tt"1.1. :-
refine
1- contw.t. III*! "I,. for-'nrr _._li ,.. .niir'1*. 1 ili> I III alt i uIlkar t anx ilir.iin I: I'I 1t 1: (11'\! I: i'li.V I'....n .h'1 i.. I 1 A v :iu!; ..! ia. and. \tt II "t !..,.:'ed stink 'ff t.; ,'.i' iiiti \ lu..l a.t.r- J.
) llll""Ntll1.1. ; ri1jt, "II/ .i\ 'n4 i \ in.s and their ,'on' 4* .r. ... .. I
) our inlt I noatoti"1 in t' \ I .tat ttr"*. .V.-.. :1I' Itf -,('. :)< {.,. ..! f ..t.t .
.
AFnjJUAlIVL, :,Il'l! K-.UC for I .rl,,...tI.I. f' -..I.itf __ : n.I : i\\i h:.: I 1 !1'ttItHhUY. I'I" i *i:. i''MI <. a'atth. .'' '"*t. .'** ...t r'4
wine BqIIlrlw: .11111,1
t".I..ll t'a't .11. 'it ta t I
--- It i XV hi..I.h'! ) I I : I I r.i-:
future: < cjiion a iti.iro, ,'M.'nd.-d .11"'u.i ,lI I ; -....- .. it.,11.. ; :"l ri i.i:t: i l'lIp! >nui.I L: n! t .
ash OB.t .
f..r .t.
1) tleu.jtd.! I :hisfa'm. i ; 1 I. .--. ,Lo a-,4taj hw. .11.' i'li." "i b. .1'
;
is.-i-.xn r"t ..
*
I I I tnina-.l \1Ct : n'V I ., 1'a't I tr .1! *'a l t { ., ,
: .It the t t1 \ "r < ;
\ MlLLXIUi J F IILUOKP ,;: .>st ilu-ir c'lllir. |r'\'er il alit. \i'JuiIY. .4gra.v.ia I: \\ J:nIXTl:: UL\H I J r.; (1i h I al ,. ;'I'I ..-l.Ub'" o--r.,s.\illlI1';. Uta I' If:} lr ,' .''.: *.! .1 I > t. .. 'If'I ,* i' I ;:
11 f'-.1. tf 'l.t'at.i >, 'j,. / ,.r |
!.: anal) ,,'<':'lit-iin hliitssar.vin' .'. t'IIII""II"1 I I \. II.lI \" .{ o. .* ""? } .. ; jrn'. 1.
""
'tnU !I. i'1 i- l ; "
ITM .vt. oil
.
rpr tJ''" .a.l.! th 'l. ii1I:4fl: l VA; ;tiM'lir :: I :itt MJ-U.iiii.ii I : ) of I this c.:II.t. 1111.ttI'd.,1 : i" in S.HHO i1ttl IU .M U'A 1( : : .. ls :. I.. !, .*;,..: ,' .. ',-1 ta ,' ; ; .. .I..I t
1 'Ittlill
ttLu1'L I I :> 1\ 0.
1 T.'.-.J .r ?iszcfvx-9l 1 \ I. .. ', ..* .. ,
!
J
1t:11 ; t 1'1.\ I 'r: \ I I. -a 1 |I.l>'1. I li at 1. ) | wlllrll 1 T
; IIIJzr __ __ ___ .
'
.-''" in Hie $.I\:1l1l1l\h j. -"u f'| 4 rM| rI'I.i' "IIl'l M. a'l III., ;;. .1.j ,::u. -.I' .1 1I a I i .\ .";" II 1 1 '" n. .'aI ,, al tl-' {.rcf*
.
-' '- "- ,
I < ItF_\T ttl.4? TiaIoaaaiaaI} t T\-,' I .: : .. .. ..
.
L y <.wrdjsy hw.le.1Mr I .wnjn twenty T., ; i ,t : 1ti I lUIX. Xi'M. a }h. .l: a. t l- > r .'" a : ; .
iM;
\
< fir I Tin-l Hindi'! .' i h\ i-:""-. -,.-it ik.. not (M"<'n I UK1U-, I'ltJ'IU I ..1 .-5 i llh1 tt\ >,, .JI'u. -..,! 1 -I j"f"I.,! > a I" n; .'. i.". ., '.i: t 'I: ;
t fi.r.i
a more IIn.rt : : >
.
.
O. 1 .
i ;J" ( u. it ",-f :. il h" .<*<"'-- > t "' I'! 1 i ,1.j ll -- -- .
\\i'I h U \11. ,: .. ,. .
iwit iii.l- t"x : :
i : :
{.riant to know" 11.1' <:n.lidite ? for ho : \.1.-,1. 111"1 j .-> | i !h>.. : .. i >, .1. .' ,I .*.., si.,'s I I ) iill I li\UU, |.t.xtdt < e.l! '". t : 1'',. .. .,' .1 i .I'I'h: I ;!. 1'1 1'-
tl.a ,.tlt 1 lIl. 1.\\ : I II.i. ."t'l .1 ; !.. .;It 1.1 j .
fa J I. Hit- : taw I Ii .
t\ itt-L12.J r I
'
\ ,
< ..
1..hI' } M: !I'I
1'ieftiJi.iuj- 1.Jfh n wb'it he .i' tith- \ "-i' .I l i.'r. 1 I I 11..x i-jn IfillJla i i.1 j \ t ti.11." j a'l i .i ...

: ('r twfuty j.ars j igo ei;htctn 'f"IU :i gn, or \i i 1.1. .t.. .xoj Iii In.r :<,'i"i"vnih what the i i' I r*'Ufil! \J".* \,.". l I- 1at.t .iy ,IIU:''I Ir -VUui a,I- ; :-U THhll.| 1 1'l-'lI'i: .ta.- a i i, l : 1 '. -

II. t nil :ighi:cii iiiuntho .i >. I I I "."".11. ;ro\\ Vt'. -- *, .'J 1.i. .']1a. 1.I"H.' -. a.lt1. l'x! tttcr 11H'1'. '., J I' VIU\1 1'> ft i.vi.. ..w. 1W.. .. '. 1'.tt.\,;. 11I' -" "s )'ft.... ... ,"'. .f. .\' e*>a'a'P ..a. ., .

\\'h.il tii,. n. \,j .i; '. :i" I 1II' ;j.> HVi "i" '1 ""' ... ... .. l .; 1 ... I "d.! .
: Mr. HtiLhin.in: ; is t>ntr.v. '. kno "-' '- .. iivt ,: k, 1..It.l. ., ., h' .11. i I'J l-t. f, I "aiI,1 lltl.. t .I
_" tItt4r4"t !i\ >.
'
tU h1-: i .1 't u'! :i : 1""
from LU (tiUlu.1 < I.I' .. >-.'.II., -. I! '!I'i t-M .$' 4{ r.th.'t't, ;4'.at b, ,.' ; t I.. V '.Lr.
inl'rsonicnt .
CNJMUU: ] ''ttt 'f. I t. I iii "-* : "
'
Wtak d'rses c.i t.\1 \j' ,
,
\\h.II.t.l. :I. 11)rn' : .1 a .' ,j.tt'! 'athr.... .f tat- .'
of the hj'nir.iM..Utfuim{ bill : o-iiiit "'lea1 1-x' j-h \"-HianI'.r' h.l1,.: lt'- !lta- j 1" ';i rinii. 1 L:.a-I I pi"in: nha I I m \ 'I'iti.'I'I \ .\ -'..rt '. i-." .\ l'"I l,,, ta" ". 'a i: ,-,". !
.l.>wn at Cjn il1l1lti.11lt Mr.! 1 ilim.unow ,: ."'. m.H I HI"1( Hi I 1 i':i t 'i'"". i:\ i IV. I \\ in. last mptlitiitnl 1..1. !."., *. I 1'iritn ,I !la'.1! In td S .LI. ,
'j.If..f. I
i C. : "f.l ::*. tr4-.u1I} H-t"i! : Tnr\!: : .
l" Y..t.nh'n ;'kl .I.! "h.'t..1 I ''ltu :
at < X i P
.. .
it 'I "I"'H" lli.'i. ni i .\: itliol. ii .11.\\ ..
.ha'J) know .
we wlicn -a t' ::1 1 I I. ',
jxrha wori.ciMVtf I''r v .r a
.
] ; .' .l.I
} U'din the \\111'.1 be t Iro.l11n ''\. "r.f 1 1 ,11, .l'1 1 $1't! ''I i: "- *t .t' 1. : I i. Tflr.;.. I j : !1'_. j Ith": ..
his Il'If'r ;"'(-('purjjili- notiiin.itioti : :_ T.aavla.| 'o II: X iN. '' .a'I. .t. -lIt.;: !. '
: .
Stung tt lu'I.Jl UI )h p4 tilIt. >lt. l.-'I! il "'*' 'll- ( | -, tar. .r.1 ,
; 1.f'11' I.Ii"ll t : .. \ l H.l! *tt .. i III :. ." \-.1. :. .....
'uof"rr'd l.tl
on hun l Lv hi. fn.n 1 .- (te yryt inf Ill tI; .vi'l in.'ii ii h.' K.iltii', !II flhtkt [1'- ;Ii' ;" .l I ;!' Ml : V. 11..1 [ a L.l r-rnn- .
-'.'-- .V '. .. .
l 1'h.; ", .
--'
I JVllrn'Jt. f :1..1111'! f.I'll I" o.1 I'- /.-1 |> 'j.iuir ju-t f

._.._ i '.)1.11.! ...> t id a 5.idt'1 !n-r ...\mt. "1 1 : "< < .'l'k .kin- .' 11! *<.j.'j'i "' 1. .n''! .' ,.i1!it. I .. .. ,.. n H'M-. A GYPSY'S 1
"
... ....'m.1 "I t th.* .. ..1. t'u! CIV .I* '" i "tliTBiT T .'
think tin tin : T.,1 'iTt
i s t mi' on I iiIi4aN : ri
\.I'1 ilex ( r ._ .. .. .., n : i. : v.a ltld; > I; TO 7VrnRt r"' "fOr
r.
i .1 ."h. a i. L.. .. ..1..
I ':Inn\. I tltiij't K'c all\.thi". ... .r\\n.. !.:".' in i'mi." si.d I Miillx.! "I'd ntx.-i ar.I. "'''' '- ( -Ji. t.X --.Hl..I'tJ.! ,
"II'
,. ..' ... itI !,. .. '. '
( Tl.,.' !I. !'i <:* tl'U rcpr. .M' 0"i .i 1. n.ttM I' v .i .t :., : : -
, abnut hcrv, what den* till ttl.cr i.u,. on :ittvrd.unjiLxlliin sn \ I. k.II'dt.urtiiug .
L. ; tc. : re.a' ;j'o'ili ;' "I i "f- .' Ii ,t ;n1III' III 1.4 at:!11 i I .f I.Dll'. I' 'Ui..ti"I..t tt :"'. It.. I. '. I 4 > .IUH" .1.>. [I'a-i' "i ;ai! !H.It" .1..1 .. .
i his Iu1..ll"? tip :Jllh'c! little: :Il-hvis'i l fW' "".1 I l.i: n. .i'1. "Ii )1..111'... 1., 1.. ..!, -. ( 1 l"-r -.:\ I.y >. 1". 'ltt,1a. ,. i .1! 1..1\.. < 'I .. j ....':.. .> : : ; : : l ;. T.' .
' : : ; .. \ t.'t. .
.
he t
"Wall tt'it'li h'-ikinatav.-, rass-- i aiI.'"t.nlurt ot tlu tr < !.lr..t.\ \ Oi-pi' .i j a 'tI -n"II. -1 I '
'
, tumlih'-l.ti -' '- tin nn'' I.r"u.i w i ,, .I.a. .'. I r iuiro I : I 7 a.--,. ,.I. j | 3 (.;r.. _..1.. .
.it : .
riopjHrr, hop-toid*. *, and wrum* : itito ( : \11 \ LMIttlHJptx \ ttI. : it oil II) t. .
...t1i'rctjiL.hc.. Yoitrrd h'' r.tisv'd! a "I.11 g". i ii I -..e t fill;1 : xvastho rel.un.itionof.Mrs. M!.r..lix'. :1.t :. tIlt. 11:1', n- t >.-ia i.x :. I;. Tc 1'"f: n" "h, .,IF 1.,1: t (I at the 'aCLt
natwr
I Iwei/.is. i-t In.r hnsli.in i demurred tl fX* oxer him'tn.nl.. II.IH "1.1 tlio x\ 'r Id .
WejuU'd pijj right utukr the iIlJv\\ I' "il. r" a. .1 t '' >>i' mrt /;' "
x\i : : "
jion :
.
..f ll'l.-. .1..10..1 1.1'-1"1. t. \uii
. .i tin-t ba-r t !; 'i .IIL-"I ilga l 1"11 : MI I :..ni }t..a-.sI.I it. 4.. i-i I 11 ....
,
:. :1h'I' ll'. tbf, ', <
iud iolLcr tabc.l:: C.tiu. Jilt! .J..:'nr na'l J tli. ]" !! '--i. tinl 'j'''. "t Ii.: '. ;l'I:1I1 l ..", i t..r >"I.! i f.y =. !I. :1',1'1-l 'tt ttn<4*. }- < 1 ; inn j -
) if I see! t ti'i:! \ \\ I'.tliel vv .. .,' .. i t
I ) \111 ll I.. ,' S. .d t/. .
-- .S._ "* 1'1 ultt l1lt t |r. .ll /* a"' .r: :l-" I I"j 1 r: f. : .1/ j F .r!.!. I : ..,..! p,
lito llUU J": 1.i.hall.r..lr..t a*" *-llj.t"'n r.':, ,: .1! ,' rr.r: inttt.f.If !' Co,,(
; Ar>onjj the cuin '$iti*?5 i. at I ihoKt flli.I' 4'lrr't lii "i"I 'I", .''ix' lii-i ri.. .. 1'//1. 1 --H:.
--" S '- tl. \ \ II \\ .IIrf" t.i Uaa. \t "I '.1.! t t!h.- .'. '
!
1 -.hak 1 I .J_
1 -O'
Ll.a H : .1! | liar .
;t. Fair wxs n jiriiikr willi live ]nl.tr! J .I"/I..J .
u < th.,1.1 '. '
,
.
N.- A l.idxit't .m. .i ,* S ( :"a\ Hj 4"l.aa-t* M h. li |
. lnJ! ;in A ; uf .jt F"II 1.11) ,: ( nnv !. "If' .
lti"IH.kd. (!)TI1mIl\-( ( iZvfl> -- .
'I .
1.1ilin thithi-r lni ;( w.-ts ilfiit to I,i' l\ILI''l: ; } <. 1.\ tt.:' !1.t 1 t 1e1t .. 'h.. ... .j i .. ., :
: U>-,k !him ) in ch"ryo : n.I dhil.it.Illim] ; \ f .1" ,' t ;ir I 1'I.!. La'P'j.1',1' VL '. tn : U \ ; ,;
,
I.I..llill\) aninvin Tell .xct' a ":'ght. Afltr the -how} .. ] \1 'as. .1/.11. .j.I) i/II \/.1. r, I. t..t-.i; Iv--.' 'j 1''"'. x .' .' a''"t :
wa- then myd,'ar. \i'Ht n..ikt. m" a'.xe:; l.> tilt tlu- Irii !ash (, iti.-.n"-; CI\ <.'. ad.h'i.i.nl I \ 'iu, .'..'. j-' i t. 'a 't.d, '!H"' t f:,'iii :. \ IIt.a:tat I l .hI'.ar. .. xx 'th .if1' attd! .!*-It: .. &c.,
'' .t. il.Jlh..I l uut th.it tJnJ'n doll:. r I.il! t In- .I1"! u.". ''t"""'J'I''x "''|1' Z1Z.! tl..p] i..M ; 1 1j' ISlit1 d"i' 'ii.' !t.\X.nt tlu JAXJIX l.-'tv; 0J'I:1' .. . ..
: tLa.!
'lotIH'o : : aa t-.i i t.-t4at.Ia} :, '{t: 1t' i '..n- : I I I -." 1". ,,
htn fvr IHc Ovll.. Ju- l.'A 1i; tffji .. !, [I'
jn potktt; wo> t .1 1..i."H : IP.-m'le -t. i l. >. 15. Tt !l'l'. 1 .
: Jh'j -.1.4. 11t.! a. 'ad!l.i* L"!*"*! !" Ih. : '> i '. I'!!.,' lf
'!h woman. i _. _". '_ t. n" % I" ill tire Ui-i I> '.f s>.!h il I
1t nt 111.,1
I ; \_-"it r td' 1 : i I' .1 I :1.C''' 31..1 ; .| work 't"

...- I I I Ii i I Itwnsn pertinent and fr<.tblf 'ivii. ; ,. ...:.llt1st4btU a-i .TEI.: I'l.. .atILllltl. lit.un- rm: i I'OILY: IULI! i-. T.- aaia: ,"*,. ..."-' ....I! l;. s'1, |10 tb t; 'iaJ nil| ,''?',;,,. I i ; j l | I I.. lu ,

I jI ," ., .
11 <.
I. tl.1!
; : 11..11\ L"
till ,
\ K* ill X ,0111.1 \ } i t" i'" ):" t't \ ) Iu
A j'lncarJ wa< r.osu.<] ill >yriti1s. N. V.M (If tin- 1'IJj.r .N.'I".lc.tl.! "Hut : h indMime 1\1*tn' t.ll ..a... -X. S Ji '1 < 'I j wtit! I.,. liurf-ct t j Iaiat r.'1 1 .

\;"-.which WH {l.lI/lle.1 l the foilowiti ':- xxoiii.in I t>Ira-.i> lh 1 ,- .-).... but *i ifiMnl.1(11'11 .1i J r'r .,:.' ..i'. -f ii6.'ur !!,.< ::."' >.-.* <.J: V -.---- > i-kl 'i. 't t'l I'',:i .J !j.:." j .

1'lic! in in who ki-Mtl J'unLillJ i it 11i i \\ I,I..a.s IJ ie h '::.t. Ihe I one h. a 1 l..rrr}\txi.i ..-f .,"'tr t 1" x I.''. :. ,II : "ll'Um .NNt'.1.: and -ift"; ln"i'; S. \ l.t' ',.. I. \"it- I. :', J I1! I I.I I : [ ,f.t pa ikr
tt .
;
anJ the ." 1 "I 11. tltv-t t-ilii t11.\: ., : > <-(. >,i 1"'in ili. t1.t'r j.rttiit.titi t. '' ,',' ''!11 '" nl',1., 'It '.. ya'a.
.IIH'r tiea-nr l
I !.em-. II. will gl\r i > tl|:, c\u ( ,t\ pIce ij\\c : : I For .U"ionr taf 'h.. 'R.\ '.-\tF.'r S(. ;*u- or 1In\ I'tlwr'I1:1rl..:. t..r t.lt.. i '.. i .. li ttl : ii'li I. '1\: "I...',.a.".n, 1 | I ;' i iI YARD

a'iJ timc tnctti.m.\J) a JllIrcill1 :il! the : .- .-.....- I I !" t..;\r< a 3 "tI' ." ': :,10i. T( 'I1). I i.HJ-I..I.-'d! V.'!, .. .. I 1*

. .i.tftin! of hi-- :"hc'lIlur with tin iUIiuU: j r.. 1lt..1\H.. :111 'II. 1:., :. t4 $ n. -- ; / !n ..- >. .;t.at! I:.\M>I i ; : {; : :: :: I

1 Hi' 10 isi man l.vui in the 1.ih' !C< 1.t ',, ..
\i"1 o\'T.I..i.\. ( ; ( ,
u'i ;
l'nr11..J'\'IIIHlllu.f"l' (
t s
:!".gtr, rto' lickets SI. t f jta ':\I! !.i"ir -a't4 4>f IIi i the Mat" ..-- p" I f o x
w < .o.l who I IM.,. mx i lt'd I. to a \i i-nrV I h' il rH" ( ;" 'U t f..I t, l-v ; l 1. 't'ta1at. V.1. : ;, s ,a. t -.
-' '- p"/I.ndl if' < |
; ; (.i
,lil.I.r. tit I" .ni that! !nwtnt I S"II. I .. ''a .
:
"II1.1 1..1 :
<
'. 11ml / >
/T.'JI
aI it a I
riT.t4.IJ., the nthcr J.I), \ tnt tntt a'l fu' ,
-
1. cry: gOlcJ" c 1.1l.I tllUlcJt. and \ bile] t"vainonio ,' ",111 .tfl.li I 'I'jyul d < "if ,i thing; Ill'f C ;::i'l.,. f.il."i nl i"tr. 1 1) AI.-TW** rr.KM.: i:N'r-i *.f MVJ \ s rr i I. it i M r i H! i 1fT i i D' iu \ ,,., .(r. ,f,
h IM- lt 'I "
he .id tare.
I
lit\'r n \il.t l"nt\m. -knuu' (I't |,i '-f. II. i- W' i
l F r--- itting article, anotlur lady CIIIl red ,.. rw.iAVr.; :. l.tt.. tat' riu.-t. t t's iV-k: "i Xlnti- *. J.I' ,,, .V i i'' I :. % .* '. I \. 4

in kcarcli of (doti't blush ltdi" !) n>tm; rllI f| ---- .\ ,li..I.1) -.' !1"fl ...1.. fpm tla.a j'..'\ aPt 4 .'r"J.t.I., .... 1'\:' \\.n- .. I 'ai'I''. a ..,' \\ ;. :; : : "1.1 frv..1m .

1'KOGnr- "In th >:"' xtl.1 1 1.1 t ,"* t idt'rti, : ta'iI, .. .,. ... j'Jot' r."i't "
tins lliun. Not wjshiii lo thi : -- l.jll (c"Jtr". i :" vii'i ,'a .1 'a, ," t:ta ; i. \i1a-i. Itt.'t j't.. t :! "
r ; ue > sim w i itcs Mr \\ .,! .fI''I t :> !a' til J.HIIIM, of ..t in.,. *.f' tat t 'm\ .... "t. lint) .', |II.l .'.... i, ,!I.."', n. 1 II.\I '. I tt'Iat.a' \\ 11.! .. \tI .,;\. .\ vNfvs w 1\ r\ : I a
i f'o' l'ull. with si'vcr.il iiid.stiin.tlaudible: ,, .I Hit., .; ::1 '.pi..< of |5lii ka ..> j jo .. I Ia.
*' '. 1.1i l %1tr Ia ) / i i'i.f M.tut-r t l'r tit on, Ja\ t4 '1.I'I"i.IU' 190, St.xriilliXV '.11 .
i and dimmulivc Iii*.*, khc 1):1I.lt4) thtatttiitivo4.i ( .tII'.r. .. ti<* k x\.n hnint I \ :ih\ J. .rt | ,1> I Ui< x ill <. *..ti. Itt t.:>.. ji.t J.\' I I.' u,.i }' Vl., '. Lt, I. 'I'., :1, !"t i.l'.1.\I : I : :; ;, |1..0in j laj4

:.rk. "lIuelU JlII\' iniislui thaI .j t th. in.t:isti'itei 1 t'f I IMS''!.*. in tt ll"I' .<.. :.., aa|.I.- "' 'In'I'ur I lU'XKrt .. n'nl !.:,!. ; : N. n. 1. "}P. \ 'III'"U'11 XUill ,; 1;I "\ !:.ms j J .

w :a't up in the iiiurutii-: :All,. "'"irk.L : l.tnd fur h,1.111 :ud ,m ::';'. th.. snid ..InntliKtr : ., ,.11.! 1 T :.". .1'.i .., .'. ." fKirtif; 1 ki: f fir Hit (f'Wt ; : 1. 10 M "lrlW ,v. -

%.. 1\ II' l.cel .niirit tid ('f ".ICtrx.A '. 1 r. ':1.\1 i a};. j ) I Ut I II I \ U..i.. 'II.1 .Lt tt'i,; I I r.i>rruie: flaimItrr..rl"t I" : i iVM I, I % ; : : ror. "'Ia It'. .rai '.. e
.
'-' '-- -". '-' It. aHH.- '.l n. tp ,,111\1 ,.;.1 'I \;,.. r.: I I II .\t'ttti't! 'id''". t "*" {>.,i'. .t. .. fjirui' 4.1',' ." .1. I'm tl.p j
'
, .- The (ClUo\\"ill: adx rtiM.incnt rorii.tlx. ,. ..a- ''1' '-'a, .I M t' it ,iii'1 1 t !C ti i'I'- j j1 i r' |l.k jU.I! H,.ilS'lt"f IrttltH 1 .I'll. f..". .1. a'1.. a'(..1 I II.:
". ear4Ml in tho S.inndr' Nfxx.s lA.tttr : haii.1-< .IIH* % "II ft I'.ttxi niXtxx \ ttk, ., I.. : 1.: ':. B 'it"h.t I' I. '.1" I ;_
"pj |,.'n4i"I 1 < l l'x> ''' j li" -. I' ,' :f ; t j I : .. -. ,_; ; u.a\
\ I
I p'&hli..hecl; iit 1 'lluMin I ItJ.nid' I'in ,gret: liistuss ii.r xx.tt.t 41 I lui.iu'x.. nnrrud th. I i\f..I t.S'' xv ,1 I! I... i'.a4I T c'ul _._- t i vi I I :I : n. .t h I

I lull/ .!M l x '. Mix'tvI l.tUi' .l \ .' '. r .tII,,i Ii : l'Uhll..I\
"\\'aot..1-14 }'011I1;; xxviinm tu I.tl'lI :i \'ma1 ,1 -t'T'I" lUl .la.I.I\u..i.. J .VUMrU" I tt CIl1111,1'| Fan. rr. 'nm:p 10. '

I JI01hta nuil' i in iint'.l! j>rix.ilo f.(1II11)1..0 I. in.ikt.s .tr.ltlr;,: L t..1 t It.linns. : !",,i. :".,.,.1"1 4 ill" .. x ." '" '0'" 'I i I I! ""I..ftt.tH'I.i Milfl ?r'll1c".r."o' i il i II' *.>. r ftt s t i, I i :ir, V ,

!I,. I I"HI', lit. ,'t t'.H. .l.jMI"." IIII f\: .,.aj\ ";". ;a \hill-'O"l. t "' '",, .: 1 .
milch IN tIs., --' '- .
I -t CO\X -llUlit nt I LSIAIUISIILUJ : .
'- ,. I:til.taa". I\h"t I 111 )1.t Iwlq'. 1/1:1"; taI i> *, '\ n ". t, r a i" < :
cut C II." I lire;ithei. tin r.'i in'.in. with ...u1! -0..1.1 The Farmer's Guido lI.t.w l llftt'tX"I "I Jrtijla'nt."* \rn.j't..in I Ii at .,v IlaI'! !'''N, A I"1"n". 'wiv.. CAKTS. .{
_
'---'.- -- .I. ',..t .r. tn lilltlM.,!..f 1.1'! ";til._1 *..tl!:',! ;.1tst i a '. "] u ul.1HIt. a la ntt M.mt" !f. t ta.r -a- Si t\ ,.fl .

r-. :- ,III tr:A :"II"m.1tt :..utlur \\.1.\.1 tip 11.. I. I;:;: II";: ';,- b'linpt U')hit head-"thuild I < l!" I (iii.. :'I"* I"- 11'.t a I' ", c'H.1 i: '.t.11"1I..1'11rI 1.1 I. : >. 'I.1.TIt!" '. .t.; ': T 5 : a :Jeq ,
I i '
-" : nTght Mud t..Ll J his ; "
1 uic \\1111 .It'.I'I ; I-M.I. t -
I II -'.'- .,,.i no I' i r % "M'' --r -
Notice.
: Ho lurnotj .luuml Ur .-" ihe ( o\' .ilul clo-fr i ii' A 'n. .11;' <- "i \ .,'* .%i'*". N. School nnok.11111" '

t I pull i .lc)1II11 In* 'glit (-.tl', : ti.1 inutred Simon wh/ .it i\ ..;jraph\f/ < ;.-.;.:11':1): iiitu.. II. ", d.\, I:., I: ".'1"" ;I' H I.t ..'" I '. :. ")1.\ '., t..I'h'! ?? 'I Ihe t.i.! i .:"..1 t.s ', : :! ,''"" 'V IU

n he : i. thehisi'MX'} : HI tirx I ihing; on cuin, ex 1. : ." UI.I ?Ata4't I 1111.1 .. :, 'lIt' !! I 11.\ ... I.. ,. th- tit /... I I IhiKWrtiH\ : i .
wv.nl l fcUji ..;.01.: .Mi, how btlt.1 \ ,..I 11".Wr. I jj.'l.: ( In "fl'I'[ I ", I. |H' *q vt I I : : ii'
9, fl I bhall! t.- in the "ItllIin.... .:eat I lie !'I, in on, an.1 1 : ..: and the 1111 t 'l1ai-.' ,. ,(.....,Ih'. I h.tasa.t .,11.1. ." .,.I. vitr,!.-r.d his *-,%'. .1t \ ;
( .i.; I.I"h.I..I. al.l. II ..: ''I' i aal-.d: V- 1.1.\:, "' .. N .
,1 J
-MX lt !
0- _'. ,? ,\"reII'lr. !' n uid K |i"'J.ar'1| t.> tin' ?Iar' -f >i : i if : (
- I lulCill. I" CU. ;U a ,ad.r "i, dlt. ",. iIi'} r ilI! u1 1 lilt) I'l-tfTX tt l.tl.l- .",1 1 (I"If. ili;"|f....1'I" K \\ < ; p '. I I
'I" "
MlX MXKtlllt the btA. I --' '-- 11111' "' Iaa; 1.til i ".
a. :
S Zr Sjnxklin I ., r..lh .11. r. '}'h' a .[.11' I. "" 'f'Mrln vi.l --.1.I ..>! f Ji|. tl",u" I"Ol..Ii... 11 !

>.".:;claWo J l'IH timt ha c*.r lnvM ItI'TIlt.tt tI Id.'r.1 ken .-;ix.s the ". n i -.. it ..Ir'II,,)',1 j i Ajti.i ,i t '. ',. :? .

th* appUHumplii J. For 4l,>tr,Mnjat It get in.in ied l i.. tti4t his ".:n. is / I "lula.,. In' .;;1 ... r.. ,.1'7.'J"I.. 1l1Itrralrt :. 11 111. I ..ll .'tl."I.k-s !.". IHJ'.H ':" I.> It.:<,':,'a'.. ." -, : t: tl .a
1"art" will t. \ .
1i iho.tosiiah t!'* '' tuutigh to : ) tho .'ii .' t 101..1 ttl ." 1 -.!. 1 v "> l lr. It 10111'. -
it only pill
, I J !twUij: : is j c'I.il e 'i.r .u. .. .h. I I. ..1\.1.. \ a ..r.I.: r"I : Ho' for Ft. \ .

t t", be" telk1 1 (It. -'S'- -l- . .r" : '. )
'. i lalt{ h. .?J A: u 11. r.:. I ; i-: '...t ... a. ; :t a.
--
; .
4 I f jtqTVulflLlt t dd her husband that a 'h. I. ** ; ;; '

:Lj 0 .t11i (*-'t..iis taktr of J.itkM.im.'le; I h fe.l.lll. Ait of J l--.i..', < n purpose {'.> L*(a u." ...-... f..i rav (,\lr..I.I "l-v< j'i jia.f.1 11' ;",I'0' \ \ \. Im-\ ('l M. i. \l1I ttffa -- :. .r\) ":. r,;, \ .\ ;'. I I.'c..r'; i'r.;" .. : .
,
". : I pmt 1
.
..oio. ho "(tJunJ aiautlur.Jc than 1 1U IT t .. ";, &b a' J I nil > .. '
% : ** : !c to him. ,:,. i I. > / I.i tin1 1 i.- n> t 1 j-rt -in ; J '" !i.'I -'- --'I'-.. ..'f r'. a I. I 1
: I' rt f.7"i
'. oUl.I.tr..an. ;\ thiid of ceeralj .r. "' I "" 1/'J'\' T' 't : ... f" : ; ,
\ f a-I
j 51:0. .r1t11.. I ..t' !I by.li'il ritht hui. U-. .' \:tb'"'i: t th< u*. 1. '. '.rt I"cUrT 1 "A .O I I. .'" ". 'i; I : ".-" .-* .. '. f'a'.a, ...


i .
-
t
-.- ..
,. --- "_. .


.
; I-,

i .

._ .,
-
E El '
_'1'. ; .
I, ', .
.
l ,'-._ .
-tt. .. .
+_ .

I_ .-*-. -.. -. .. .'00 .

.
a-- -,'' ., -