<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00047
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: August 2, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00047
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
.. w-----. .' .._. ...'.. --1 .... .tw \.. ._ ..'. .
.- + .f ,.
.: to
1 .. .,. .. --.. "
.
J .#
< .
\, ; : 't
.
_. \_ -. }
.
.
.- .
r rJ"
w

'

Y

.
IfI
a .
[ ( 1 1f


1 1

i JIV .,
I "
.
Krr + ., f

I : T : .

1,
i \ t i-


..y
WS .

1 Hg. 1 I i !r I It '

',.' I : 1 -ri '1I


J 'j.I ill PENINSULAI I .1/


; t Irwe '


.-_ .,. __ .
--- .
-- .
.
.
I --- .- .. _.
\ \ :cunltul ;old ln\r\\\yenc: arc the true clenlcnts oV Na\ioiui\ lireattlc5s t

.
"
-- 7. "
.' ._ i. .' .
r .tr t. .\ I'I. Ik .t .1 : 'C .-: '- .
-_-. _-_ ._ .___ .._ __ ___ __ _I'.HI's'r. .a 1 u ... : .11__ 1-1n
- ,
-
-- -- -- .
-
".OT1.\\'" ItlUII '.'". J I Fjtiher. "ill i!! ,.* I Ill.I\. only \ h t
.J liE PEiMA'SULAB.snriR.. i hire m :1 nits: motion ut' Lit b.ud: liiul i they Vfiituiii][ faun/ f/.f t './lf/v ,':

.._. OK'' ..mllll'" ri;!:.t. :;..I "I'aal.. tri" i.spipu. Aunt Mintile mir t I.dl.-. I ..r.t WftU'toC' liigliuri; II\i>!Jvt.,( 1.1"1| n 1\'. fl.I.JIn'> Tit : : ) ) '' t
19iaj mean| u n : at.d: mo'lur Ali:! !I" 1 III" HI t. ,
IPle/nt I\'l'r.t '
: onlnlc WCEiLY YEW : /1 If rvcti'i' tt'st4 Iv' IXI.Mcrd ; : Ins 1
lUttHV n t'nti ne the! itn-TM"} \t'I"f Lrlrtnf.tr ,
yjHi iNt; lo ..t llr 1l.11/111'1111'! r Mini! mlidtinkinj I not in, ';iii. t rrinfoimiu! to .. -
i LIin- ... ...ir. alai pubi! r' -", tftitjn.-- rrt.-ii' i 1 tiuthi-in: I
J ;-. ."1 i+. }'oi.r rattU vI'I fon ;tif 1tlrntllr < lnl 1 U-it 1.5 : I ;;
'l -IJ.J i
:
aUU'EI LVkttY ISATUHOAT, or \\ ,'I. ihu .: 1.'f' ;;l; II-HM i 111 iH *;h.n, \ \ K-wrj;f { : I ::
oa rrt Iran ill )
1'1. ;
I : thin; I :ii, but if \"J kcip p"ii- | tn li'-r MI-S, "I. r: .1.! tLu- f :It "liui: tjoMe lor !'Ii .
,. Simon Turman, Jr.7z .... .iitU r' ] : lit tlc j.it'jii'r! l : ,
j; 'lIIa'r.1JJ' r iit't, 1,1.1 :t-k me iio '11..ttIPI., I null rata \ 11.1 ill-All ,! ... Wo'). .1&
I ,
U.:ce-StronJ floor -"f- -tht Addition- /.) Au.i ,.. ... art will .itr "tlie I'| 'i.t/'" thYr :\ Null l 1.,, '1 'I Ii.t\ecdvrtfl 1 "v "tllrh!." 'Uiv 1 'T"iiii+ bride ",O.I near II'f I.I''II.I.} I''! h'r:1.1., .-.' our\. 1.111..1. in the ; |!j :
I.I. u : 1
J;, DdilJj'I. .J", '}, ,. [ /in AIK/,, j ., tLe will attar lk m and will} tn.l I "Hoi..'n, yoi are not '!Hite ret1'l'rtfnl" b1lil; iu low ICII"Wlli a t<*\v coiner ttiinl.1 vf the I ttlJn"k' .- i c _

S yil2 srrct,, Tump-i.. f'l. A. l.r"u.II tutu, ill ('unlrt.. lI"a said 1 IIt r"twr. jriM-iy. )II'Ia,!. !"t wm a 1"'ltifll. slightly !ptiMiii'iL-r.t, in tlm. : '
, ,,,;; _,_.J.'. .-.._;. .' _._ .' "For \: rnr. i'u! hl'r.! all*lhrrsrmi" i l\nui" dirfr.ituir.. with lianglitv fcMltirci t'\'II'r.r.
alt .i'V inrnibrr in tint ltn>l ; ..-,.IIH..llla.l tu tl.c i.tt/ \\ i
TLLI1 S t Trire, (' !'Uti! ulr.ut IIN.: "I 1 alw.iv.H :aiiJ il''OH'I..J..1! 1 coru luil.ed l in .
Or tlif. all 111. 111' ..1 1011 ul iur ,'isItr.
X2r" "nui ii air.' Jrt11'I. ri :
ng .
1 ._ ,.. 1,11U1.n "hlllm-Iuula\tr iu mean w .''l, but 1'1 ,. lbou/hles! 'Ih'-rv-, !ljult I'rtrs1,. \1''Il\.r ,Lc l
i lirtffrr.! : 'U'liy. .L1'u1.1.L iioT nasal the ri,;.1 l.t a1!! !i. this! no\ ," j-hf n'lJvil, kiskiur himmin.j' '\\ :1.1',0.\ f ltuly slit font|JIH'n,1| 6"f .i 1C.\-, niscinx-, D. C, Jnn t ;

ii ,* *: .. .. -s-. Tv' long lriiir.l 1.; \rnnt ui'jli'; } !'\ i 1 tli--- ti mp"Come !". T. r 11lt o f frail flfid\ lnMrtnjj whoh 1 : 'iln. l jm-wiil: i Ui till tit' l :! "J C- As

AftvckfMMk.fi* .-ilI1,. in..rt 0J wu tli' tail lull' \\iiAt ar tu lirr .i"iin>. tj.- jot ; !i., nhutk.iv y.i'/ l hid inr.riKtl, slit 1.u: .;ird her hour: ofi t.',...: .M ;;l 1 nil- II.II our Ii i [ "Ii ._

iiLter' il A 1.II.t.allJ'f l !1.\'f. u u. 'tLa'i n"'..fi \f. \ (II tljit ,'ol'ltiPIII1J: 1 l I. silu":1! s i tiiumph i !ball ,'011'f. i i"'i I. I liic! oilier. Tin-. \\ ,' ; .

U.e' I).Hfr J'r _J Im In ill.-I world li'tii usa:. it !i..|." mi'H
'It..1.r"Jill't. > i.rrti.n, .uJ 7* r"iil. '"r, :\..! batter ,* l.if Udir ".\1.! tl.r.lV fur. owi 1::," ,ap Helen,, asJilice.1 s.iiii; : ) !low Uiiiv. near 'Ii> r. i 11" 1 1, mil 1 K:* [ u.li.! J In ;
lilr l du. linjipilii- ; .f i alt! 'he, : ilul l 16n111: i ,
.It eulott'1Utninal'rti..n. A .uuut !1a,1..II' .. .tl 1'1 Hrlcii* I y.i *piiiklt-i,- !KT fur bron M.iUshiri: '
1II..t \ abr. i.nl'V .ir.rl'li. '
: ill fc. .. .lt to 7*.rly I .dTrrli.r". .j ,.. tlu'Li-ti l he t hir j. ...Id.1.:1'. i i-n-c >!uil tLc ; ( ] ) i
All 4Ttrixmwll but ItIllr1.r.l rithli.. nun! HiuL thii-l.} < nir II... i 1. i1 aUi.ii' .!'.N .l..-.." 't Rlllta! :...imiiil!. !** <::3:.1! Fnil 1 lookin n.i lml'iuul il..lnant:1; wn 1h'Ll'- '111"r! I"! ht ji rt !,. i inn. II.. \\4 l.sv.' la.-n ; t ,

.r .f ia.rlionii tepiTi. iU Lr rnnIIDU' ,: 7'lr J l.1'l'Hli.l. top, null 1/c .I.t .,! with IL t". oiisri'n, fmIe: of iulmir.i-: Iltll. ,lialll.t. wijli a ln "d.! 1.1ilr : '! tl- j lduj'/S (Sim if tl.t-ir ;y ( : { -

..til f.rl>!J, and tlmrgcsl for. -Tn; tide I... n..1. ul.a"r. ti.>v) J' V.ltloll :UIIIH'' ttirr.cJ to- .it.1.1 win. rl|.-\1'\.1! >o !I..'% .1

tae 'ct-.r.. for lit 1II0tat".1";,'i'' ru r tinJus I "ItrMrr Jm ..,.t 1..1"1! c.nt at ..n ojn, window tJitou !Ii i \: liir.j .'lea:! (.1{ lil tou>! url I [.ii -. ,) I .
L. J .tli) LusintKi curd" ,' '. lose l'\l-!her thlllst, tltril. his.' ; '|, "1.1' luu plus Mr I.MM" !L" i-tt>. -IH iv IIIn'1 : ; i
2 r r par nn I'!'.'**' 'It'ILt UI} 1.u 11'xrtunttnu ; j .? !'kvil; : .1"\1 111( !: : !
"}l'!:..tiou fur loeU..r..f Admini.frutivn. i.'Hih.tiie : r.iit, lli.'.. M hut pri'lr 'Ill bras mobs rrl.it.' Iti'N,. 1:5111164! /.11! +tlr.'t shade :10 fi, l. 111.t. \3I* :t 1111.5 kin(; lui'f: in IHT ". ...-. !Jirrtijs tin- ,!Ii.i jjn t- t t I' 'pci+. I l I

to DtMori *ii Crrtitnr.! !',. /1' "I'.v. l.i-. ri .-, nr'N .'. rlrcaut.llht.irat.1.u .iINItP. Hit-1'atirti 1\. tueih* ;aJ, OHM'. out-1'. I ".\ lit llt'," :la\Hd' : JIi'liii! In'r i link ;j I.'" i.iir fii'titur n.' !I 1., I : i i! : [ | i I

App!it.tl.n f.r tt, w..ual a. \.1I.'r.. 10. uin.iim lit in wild sp.it, Ins, df ;loiii.mnui : l.ttrniug. \ar'L'I i i ih.it \\iir snu-ornJ '' i

... .C.UfBt of C.II..i.1.. t.a. i.'K) l.ii.) Mblt.gllt! tbou A1 I li.-i-Jr rt-.t praly! .i.'. lli-l:. I wa, >.t truck on' .t III, blua ".\"" sin;,?" by tilt h,*. tit
1ti1I. far J.b Printiujj roust l.. paid vu lLf S U.. I" e1. to ..lor the .o..h o! jikiu (. .....lil.; nrailr. Jimhid, :null! lit I t.I.I'I; .> !| ".\ littli-! ,. \rl list ,,11 r"I'\! s ::1' ntj'l, !.tr 1'.1,0.!;.! :::" :: : !
Tu lir.il thr Kirk tl* I.-! ';1 "'Jlu-ii 1 "t.tlil il i :: }
4..liurr iL v "ot1 tintupplinlit soar% \IL'IIJ' Ito t.ror u<, .lu-rv ; llr..ul.ni.z > \ : i : f .
\d.im".lu..1.
And I.I .. inoiiriirr "I' in \ .inVilt -- "Voti knit titlitiiiubh; ate Tt u fond I'f !j I in6 :k.uitr at In r u iiij> ,"; ," 1 I.u'"II.v| tin-. m.iil follv; .'f t

A. \ tlwa I mrli |1"1"ii. "li".." rc.i u it!" !1!I iiMxrl] will l 1..1111.In In. iiisliiiini-nl.' 1':' Ni'itli \\lio, ,l.j| ,:mlfitl! i.f ,:.i .

AV. fi. PER ]1US & SOX. Ali.l .'Ij.in-rX r d "Itll-.'UII".u ill* ll.r I "V..*. .1Iil.'. I 111" it 1.IH than- than :IL! Ml h..4. UM>I. elf tiiii.-Iif' lij-t.int-( :' tioi..il .1.li"llh",4.; : -t-i'k to rt- : 1 I!
tiling t.I.. ..- i i.-I I I ti. a pitiful'ifiihontt I "
any this
; l'a IIUMII- tan II\ hah'ii 'ki-ii \\oiil i.. m ritnj- llii- l 1-y [I'in \ I I i f.
.1101.1" .t .IrtI: 1"1&alll.. >|"lt lliv lull.l, list .1fllt! .tir, hum vt ry N111!!." t I, (!il iar said li.nijtitv 1"111111 Itiitit-il. i in.{ p'Ihp'It. ,.( |.t-r itis'itnti.{ 1.;+. ; .

Titular Florid, \ In.1,- Ill s.tnrrh Ole tllniiij'h rvain, "Andtl.ou n--nl) lul.ld") I'reil\ jjl.m. li.I'I l I;; Miiiii| I .-. Sin rh iiu-loilt. duels li i .111.liIII ll i.t t tin* al',j\c .. [ :
>hllir t, ann.trthr.'St.r1.1x I / ,' C">. had; [tr.i t'1..I. !tr.-in :.he ..oriun' of hiry. < iiflvrt illtnl..dtinls! SI.I. liu-ullli. 'lli i..rs :iri'lviiini'il l \\uli:: I.ir f c..
iuformlhepublictt.xti'.rru1'ring % err .tilllY < | i
WTOUIJl. ihcir .1".1. "A lunmc> ft.. 'J ll. ali.rl <>'0 J.III'I'| | ) l.uinr. ., o'r t-verv tal.lv. .In'11.1! corm r, in i j 1'1..1 I tignr i of 'tuuel li 1! "" lu ii it ? shv! j>!IiAinJ .\ 'i 'titiol.. fart llic pmp..s..t, \ : | !} i i} J

k.,. tb.r rind W f\\..l 'v hair tall' fro.. ;I lit Jo.f.II.IAIII..I"l l liiff.llUr sc.-iicl. ot. koine Ixiok or |"pfi ; but Ill : liL.:1 ::""" 1" t list Smitli her sli.ir.- in tin- l ; (

Uinr Inwsa' miJ ru.:.i..... /j < a" lit vn to .i.ollir Mi.'l i I.;.P'. I'n**. l'\' :1' I' "(. .1' il It.low; I'I..i.1! his"O a 'jin : A \ oif roll out : rluI'nitcil. t S-tt-f .. f.r i'iy : t '.
fun. ... Au. !I/. '. :. !9 If : I _....... 1.,111 : t'lL'lil, ,llic I \ultbruulc I
} ; 11..1! nf iiicntl! I I In i {
:
-- .. l lii..sin"nnt : .icl.
I 11' "u\. 1'11 1
"
-
.
-_ '-- I .r1r".alit.: II.: .-,, with I n< If(.>.iti-tinl --'lin6l.lnurnl p..iul. lniliv l.tililnik !. lit 1 Illfi-tlllJJs! ui tinfiriltn.r.. .-4

r r. I.1 EPT. J'- ..--..-,r.I"C.-- I rt>iH tltr tll.. Lranrh. O'lance.\ 1 :i ,1"1".i I rat1! I 'I 1 lictc i is s ulrncc I t'ol \\lmll. th"u'ahilt of .I.B! : j

Forwd.rding&Comm.- ssion HouseKENNEDY OM.V .i 1'oL; :>'ritv Jiici.. "What I'iMtks.1! 1"'llit! ". t fo :i.k." 1,1..1,1, .;!in-f, ni U,: 1111 .t' toiit-x c"Ilil.III'o 1 to. rant iat.i' i i !
"I 1 ,. ad the. bible ag..l-J d. .J." ,.h. r.nt t t'.o.it! lit'-. : ..,: -! 11ct;!..I1." it' tlii.tl: .>llli'. till [ '

& DARLING I. ) It A I'KSMsOV.: ""tI,1) "I\.h. lu.vc lliry nl.IIlurtl I lie : !
,\\r' I .
: ]
i .r.II.lf..t.I!*' '. \tfl. ,
f H 9 LElHElKEniimnmT.v: "Is 1 th.,1 :.1|.11.1 |;:" lli'HU-ll, ti salt Ilrl\ !;

-" RKM'in: : 'Tt U1.1.V iiifonn I ..'/VII alt 111'.-.1.,1.11. I Wouiil; MlOtU-l .!!i.fl.:111 i... ".\ ii.iirMnot. ; aiidtrl 1 11..t Sits .\1. ...Ut 11 I. but b l t h r r .. .1. ject I 11141/ \I...,' liit.i-: : .
l'.1 ( -- II"4 1111.1'1.! !1'1.! wi-d 1 .1 :.IliU .iUllt % laugh ." we no': lii-l iu ilea 1..1.I.lunle; Histoiv. .: :\\1"/11".1.. l > ll.r tifiiif : \. lint. pij I t'.r :1.111.. lill\ ; .
I sir that I1Ir1 MSc lull .I..il'% "ii.- (I., iru .
tr I > "
jfl." ..., hr.inr. 1 at .I'l'lr! .I.I .t eal.p .J 5" "HilI.} '1 F li-'!, Mll'ltiat I I It.:; illl.lli"I1'.t.& 'j!'ox-IM', elnnn, in.. 1.u,1'1': the most I I: ail a )I.(. it in' -. mitli. i .IIIlil.II\r. ritlr .
I L ronu-r .f '1 .111111 A It 1..1 lIlt ,il, lull .; natuic'it [ln'1111', trbdtr.benltl.!|. I J| tliiillm, p'iiln.s I'du'lin;.. and irrolle 111P\ v ..i'!.1'1"\| 31.1.) .K.fiiM n .'lUf, t,/. MI. i I .ui I/I.I"\\11! ; { t

1Ittrret. lr-/tiu: t X '.arrltuu, anj will rlo'H- :'it\1'"I. 111",11..1 I'1 x' hl L.tlvn. 1'1111..1..rr, .- |.< /liels rh; |L. ;.Jtlt..!, I tlli, m.ilillt: I i .. I niioiih' .':rl.Iht| !I., I hoc :an* fiii..llr*,,. ih h' .'cu th -.r li.'* nu.1 well .. .*"rt.--l 1 I..1.1.1f' I s.inpir, /.. i"r lc.it It re-" ; rfs rhtl.li.h! aI 11.1 id) "I.ei-n diI/ti..1 At1.1 I ,.JIII l {uiirl li. ll.vt.lm ; .. man at llic ""Ir :t.. tell (.. 't I
li''I..r.-.1.. tv whi."hl1el u\ dr ll<" nt'r.. "Ai,-!.'* fc.tL>_1..1-t'.wl.J J .. jratr .h Jut 1. ,:a :Lt iuaa turr-rlil: \ \ +}Il": i !
!f.- (. \ .Mrf' 1'/"u" I Ir j r- + rT- .. r-Y+l.w.t .J.J\I L w.L'a.fti!
  t'1'e.. l' 1'rrelr. .1'lorfrwul (fr1,1., N. .. o.I..a.-; '..cju'.ic. f.rc ;il h\ .n. tNC.t t, ::iud .' lIilo lJ l-. *:' 11, ( ounnn oii tijtir.; s. ) sri ..lid/ ,l.i Trf J.! "vJ \ i a I I l...:.. !l.. tin' pl.-tiitt r < a.t 1. I

  *.ir4."r. i.II'; 1'1I""r. "A r a rnr.."|.al. iii.l ,;11I1'1.. sit :11 ( I'olllilrv io" '. X'
  I -.J H-: 4.i--, .:...". -r-.. ko-i'JtK'e i .. -V- vJ.' |".li''.II'M-'B T .:! 11'1.S.It'| .. : trli. \ ni Ifl.I'I\I\a.. nil m'l.I i'i| llu- ,' ":" 1 ;", twoI. finer!, tl Inrfitsofsi, '||i<-tlln fI', ; ?:. ) .. hlr.- bal: Inillvil fi,iii'tin- (J-iiil.o"I.Hit! 'list IU h limit, nioui.d' I 1.1. st.r ; / :

  KI.NM::J .V d: 1'MII: IN'- |h .t m-lisi i i'i the tlol.U.! M IIIisLillid} Id, 'bi.t ..1( """1' %p.-iM.ij nr olli- i. i.ioiK! tilt- Ul.l.KM.4" I! NIt I III": I '. ':a :!".tull.i" ,tlkhU: :llt 1 I !, : : i
  '
  t T.u. ;... l't o..t l:. IS-i I 1.\ inii-ii .ml I ;ii't'i-itur.-, ill, i.o .,.ul .-.'..v.i I, ''I'r iti.i .'li'" klti- I.I..J.I 1: : | the fii'id 1 r''Ugt.iIii''.'t vn, ric.ir !:.;.I tin I),.I "!',n..i.I :,:.*! i pniK-r': ,1.0: I ,

  .- 11. 'irut: .ii..1 I LiiiHinj lurdV'! 1 wi-itlu! : not flrr, < isn't t t'li! :, r+n'"I l ;is-ji'nu. ii.1!" ;' uJl4( "..1.1 LU .l>l lr': hilt In- "I'' '' to' hud' tl'IU ; !, d l Allis/. :Ii.I.'s| ; ; ,
  n- .TI s. H i. i: (' i: it mtiij li' i :.,1':1 (.Jr.u"." I f i'-d .ud..1 tniii';;i T''. .:il.'i 1.llt'/! lui ilictk ,)as !I.t. :.it fi 1 !j.'in' luid I .iir. i ily I fi"iu 1

  I \ U C( T 1 (0 I 1/ X E E If .. i-rivi-he.1= : l 1I.1 It II i IM-i ,.. 'II' i it[ "J.! ,11' I .foi.'t! %.n.I' .ju'h'''" .it 1 "!.II \.f",1. l lrt{ !\ lull ,1.1.1! I 1 i'hr spilth ,, < o"lailll'! : l !t .,

  I \... II 1Ctt. 14,11/l'a.lIIIU ILI" ,!1. .1\ oI.'IJno a- ,., i I... I..,1r !t.< .'1 :.> ? |i..1! ii.oi. ." 1 J; lii. \ .:"l j'l-cfJilf-i HJili n j. Noith I NIIl.l I! < i "UI""Ih'.d 1 : !! I ; f

  .\M1 '_\. Ii.< 'jiii\: tail: .i mi ot li'-r "'I' :"Mi !hll. 1 1-;:'ppou! ;.l 111 l.-s Ii11';<: .. -L- A..' n'I! sir::.1!b I.I.M.IH:1.ll"I.iiiitiilni: } nU s nib i, """ : a; i' I S I \

  orFLI! 1.: : l"rrit i(J> II "d".l'ii 1 l.} t1.s! IMIII'K 1.n I.Iro*j Inhr i.joiinirr; "but in IU1t JI. l 1..0.l ..jl1I': 'h."i .J.t.I'IUI.I.] ;! tiMilr In r rs Il j>a r 1lal..I.'r K-s."f.III.. .;. h' l I II } .

  _: ..-. t.-thc jiulfpromp'lx ) + t ......'.t.., W.thll 4 ::'.r frtt ...I I+ of! 1.l!.c lul..t. nn.} knpitij. hoii-e, I'm ant i.> Uk!!\< : tll" V alt \ rl .1.II.r-f"I"-(:: I | anal l!"./liui t I r 10.1/ ,.i-v ..niiin.;. 'I 1 I i t t

  , h.11 fAnl, ill :101.n"II"'I vUtdoUf.} !tk,- tlialii"A: .'ii.\\ il I :'lln" .'.1 In '..." .1 N'-itlii-ru "t..hl. N'" h. l !

  tll" 1m..11 t.r', 'U'IH..t list n.tn: ; "It'li11:,, 'ill.- \ounjr 11':1 1 tin 1l.If in plt; > }J'l rtdirtd I I.! l'i tjiwoli.l!n :11"1"\,1'1..ilj tn.l' h'-r !11111.ruh.. .\" t : { ( "-1 I
  ;
  I Ntten,ir y'i in ,'Chas) 1 1.1'! txrl t :ts < riiiiM..?). "1.01! !Inflh ti"} *u 111 bur. but hisi i i.it did i...l .*lw.i"i' ,. fit -.t. !.I.! I.!. d l hit 11.1! h,nllrr. .tw ih- .ilr'r! III'I.II.. I : t I

  .. :'|..-id 1 m u 1'ibio! tr..d 1 ui.ji" "I.1.t I ) vII,I :. 'l iri-ii'r.: Hi- bm: tof.il 1 ;. 1.' rui:> \\\ -\f\ I.dl."I, ,H!M l !'i.-i\i- tl"I..I.1..1 i l'I'lt., .loll I. ,,10 I.. } : | I '

  Oct..r 13. *i.:. 31 'Iv Illlk .lit' 1.tr.Jf'! attt.i<'t ti'jia.l 'hiji: | hi- < -iit.lv :ttliibti:
  ----- - i \ '.." t.J iuil tino'hcr.. h iif: atliil.U.! .l. ii'" l 1..:i;' < ; I I.u'' the truili 1 i. !L.t s" f 1t rte-'1.. \. II'j""o! ; r'I.1 1 I, |iY','bo I ti'l tin :."' to ( .:""-b'a. ; : ( t

  LAW NOTICE. "-!.. .1..'" i.i I1.as' 1111,1, LIrhr! 'h,.s 'iiot t nill!.neH !.f| ;-li:IMC'I r, nijftj;'!: ; II..H.IH It TI.< III. 11. of Noi'h-iu 1..1111' jind : ; : ; '

  '. .inr. ... r1. !! lotk'-l Up fit-in lit-r Inu k- + 4U ""I ', .ll'.d :tllle! dl ll!"n'll1.It. 'I'.1, IIJM'II 1"I.\I.! ; 1i.1! L"I..1"i" ...,. ..i *-fs. uiibmit'' .ril.-iii': i '". m.-inv i I ; !. t
  all..1 r
  1 11! t. u r
  f41 T. t.tndri.IgncJ I.... III Ihe 'ollrt'w of 1 IiIl.INnuull; 111,l ,..1-. On "'.t.i'i! I f4.'t' I li." 1"II.j .tt.\j lul tin-' t'I" -!,.'" jnol :11t'lli. KK-I! Lain-, lllr. u11r tin "al' .,0.1 \la!!.. I"! ".'1 lull;. t:'lts -u
  r' fi..r- ...11. i'ruelir.. I feu .1..1 .Ur. ',:"'"' II' lut all .In;;.- i.i.> *.- h I 11"1.h.1.. ficsliin .< Iltllli'j'I"I! : al-olit ,Ill.\\r"'tl".1 LnuLY! p..l 1 atlihnlt i.l.. l 'i !111.1.I "hoiiif! hlu- r* foal to : j : |

  \ 4 will ".:it o'lri 4 .."iit m .tl. r ( .... ,.. V.'.. ll'ltii t1 w.is All xr;;fl 1 us LIT a. outnaiJ : X'lxthlii' : dir I : r..1.1 nn.| .1.1 Mw! pvl |I" If..1 t If'' .it!. lull., -- 'iilllllll! r.1 (tlli-. "'li"*. I ".1' Ni'iili tin-, !pi.'duijs! c.f In i i | i I

  I t. 1 I 'O U. 1..A\c ')" ':1:. hrnnlln'rihl m. it; ll.f riit oijiiiiiii.: | !]j'l.-x.d .h.1] 'Irlllltc'I/, ; (11uv. '1"1"! !,
  1 1&III pa. Tt'n. tth,1 $.. *'hra I cl h.lt Irililill'; : "" IUn11l''rul.tft I. i 1 tarn'; ', x11 I'e01.. ; NUn'irT.11, <; .." st.u,: 1".1 t Lnn i-v.l ;" .1 1llil a| .!.-!. th..t Mi-iiiMt+ rf country. :j
  ,
  11"Jti.1..1.
  ---- - till to klllootJI! .-ill th" !Ir1 lur 'homely. : \ .' tcitnl ;, t ,. itioti" In t.t-illv !
  ; .Iillll' 11! rtj|I.r''J"1.1.L. "n' iii '1.11 .\ I hltl I..I u. nin| I t\ rc-isf !
  .
  I JAMES GETTIS. Ja..k ,h. i.iul !I.. I,M'k ,. "*.! .",-1'II'. s f 'loi *it, \\ilii. I
  > ;% > i J'. an- I. .J j Ih I nlge) ..llltlt'll MTitlllHllt 1 i fU.-III "ill/ tl.iilk-. />,./( .nnf<. nji.ir r irt'inv. rat ii "rl "t i
  i AtfwruA.. (:'oun.cllor. nl I.ww.> :'j uSI. .n To (iwjti'j !halt! 1II.1'o1.lh; !, ,.f NI i'!|,,,1! ,' \10 drop Llr| !pc.nl; t'loin II.r //11.4. IK'r i ..-, ,'"U;;""ijjr in I.! iii fiiity :1..1| IIIIIirI1 i odrlt'lt.111| : tin iiitt M'> :I" of : ,I I ; I : 1 1 j
  lust r. :, 1 lilwrv! ,Itm.ilk .ibh,, t"l ; .. bill- '1 lii'in Lr l.riiitlt'ili" !Ii .. II i[ : !
  \' )' 1'1'1(11 1il.il\: l 1.1 | il .luIi f i-l J '1'. I I"II.; im .I lli" Soutli I : I I .. "! : !
  0T.I: 1'
  \ 1 1. an.:n on .-,. \d.':. :uin, llu. '.::1I1nln..1. '!Il./uI >'. ,'I't t 1"1 .. \ d I '. .
  ; ; ; lotu M l.flb- !
  Irr (., trrj H/.i/1't.-j. ,I' ..' r.'t ; .'r"n' : I jnriK- iit\ nrf.. H\ of ,'I'tl.1!' ( I I I ; ,
  AiirAI tiunk H l.u k ;H.uii'l. t tlowns: star ? .1.t I .1.,1.1 f,1 iii liar .1r.! .." thought:; w :>.0.! n.'..It'l I: I *.f, I th.I "I'j I turhi1' ..Z :-i I '': I t I i 1 .

  !l ..\. Krtb, HiN trl 1, 'lI"uu.1! !I.'i.1"l J'i''X} ; f".''' I'll l-ii I i..l.t. talk. ;he"l' i xn \.)tii jiK-'lit-r. I It, wcllld !t.. w. r'h, Mill! 1 Iri.l! 1181k.11! !l.\ L.I -,.!! 1:..< < I.. :,'lld i I .I."\ r, bv. ., :, ,!' ', I I I '

  -. _- ati-1 1 v:.tt. "e.1 i nt.l l li. r -whtle Ill's.- ..1!,.- !: '
  I I JAMES T. MAGBEE Alt (lldle' .. ..' .''J'I''I.I"| tlM 1\.lr tltMt I j tin* isi.1.! M In roiubnt( with hi:. j 1':1 u.i.il.1 u'.I| >i;!i (10 t I" "ll i.f l.i-, "i-u<"r k |pl.tii't-i-' I ..'.Il..i{ Ihr'. mi'ii of ; : l \

  ; ..plurald ( ...I1t lIor all .& K : \\\1 L.i.rU/r. 1nhl n.'hlttIltn ,1lfr ,? j '.i.l; MI :.1 |I..t be I t': |I| .,t Hi'lfli's f.'tl t. tli wlnii, .ln> ":1 Lri 1 t'I"hf', | a l-ruillisiij(; nfijji. i.t 'II... I I. ';.' ''|-<* .tboso .tt thr ; 1 j ; I

  -.r. j uritmly '.j..-,,%, il';,,) albs ,'.\11, h-*+r'I |LI i. 1.I I..\;. ', .1 t !1.\1 !i 14..... nlrY ;..- 1'111--1.| .-" in M f .Ir M. |I' I.t to I.i,I '", / I : I I,
  onT.f1'+t: / .v.i.vv.7. }r.h ;
  '. T A .,.A-. *.. | wllli H !o N l.oW HJrfii l "I.r"II..I.I"I.1 1 hall' I h.: mine. ;;" \ a, .*i iI lli l I. tiling .I| 'll' 1 pil.Uli I ,: II ,." hr.i"| | ::1 'n-, "itidltiC t.iin Al.olni> .111st 1

  r'f *rOn J'ro..lli" .( .111' .i.. r li'. wl.lili too nouns li'i 1 sit ho( s.-ii| of l.ililt-. I!t IIi. ill\i.I.I.I .mi- v\er to |h t.-i \'I".li.. ", .i''ui.i 1 11".1( mil \ < ,,, null [p1N11lIP! \111| 'b".1 ii";, '1 i- ii::!, (111 a!: II.- \ 'II. j ,
  ,
  .. J J..a rlipmit! "-, I'Ir.l I. l'i: k I..11e took the 111.-! VI l 11\\"Iill..: how hi- ,! 1 1 t'' l I. I
  IMII
  r .iith. JIIIII: ,-' ; ; (
  loth'_' ..-' 1-1! | rtlvto n-k if the TOUI.J; l.nly (>uid; !I.., L..hlon.iblihoi'Irlfrlr, ? 1. t.'i! > '1.1 111'! .,:I'll III.*. oh.'f j4 .. rht |II I >., .If hovV "-:1 I(II.. !1; l ; 1 ; 1 ,

  f jJir ;!1! kii.! <1'11'li to u.t.nul Ijll'11..1" 4 Mi.j I 1 li."I'I IWlllr-n n.1.1 i. nun." -.! fl" Notice. j 'living 11\ .. tin ir wvifdin t toTit iitid It \\itli Ii. .
  'I' : t.Ialll: r, ,1",1 *!in.-> tln iin'atiMIU| .II ,- illNoitU iii. worthy.}' of! our ? l
  /It: wr1-J-I nftrr..I.t.! J %tlll apple tn ta \}i.. i| \\7tl. xii wnut, -flit mje* [thr 1-rnly look I ,.fill-. (hoin.m.Miu' 1 Ft in] \\-is I 1\,1' m l.ivr "ton? I tr.! .! Iikvoiic .iwiikiiii' In-ill ;iUi'xiu.;' t\.r tl.. nr. nntldl: ,I.n"11, u( ,! l ; .
  .J U.". SuoO 1 urm"n. Judas vi 1'.uLa.. f'd \Ir. / the .: tlinif etr.. At. .-.1..1 / : \ -
  ''' tij. Irving/ I only llliug j in I : ',1. t1altJln'Il git,' j "UiT:oiunliy' mill, tab! IIi-Kii {vji.no 5 J..I. I ii.iv.-m. i'iiri-,1 n p'.m' \ }, ; J : t
  pPC 40IIn" .t1t11.lNrrDII.h; i hU.: fur I..a. t.' '"! 'Ihr \ \ln-\ f is 1Ir' f.itli.r.: ailr ..11.1| < n b\ I rrlnllrr.'t tL"! 1 br;. ,.. 'llv l i .
  !h' ;
  lie- ;
  AJ u n.tr.tw.t 1..i the J..1&14t..1 Jim. 1'1.!.I' >, ; rising |in Ii. :; 11 ". 1 failing IMO h.r ;iul,hul.l'| ; | unit, 'Ii* lair L4 .t l' pri.j 'tii'id :.10 l tlV! ,-: ;
  .. ti.itin.ii' rMicfiil) "''111.\1. "I he Lu .. 1"1 lookt.l most In .iitMlu'' '' Ib! hti-h.tnd slit-' .
  al.. .e ..iJc.Url1.. deb t. I : ; : r | i r\. .l..d.) "Il.il'! | UK; 1 dill that M i \ 1' Hioiii-" iniai' opinion tvii it b.it \ i
  11. T MANS". l li lioU-,' "he 1untlhlU'.I.1 .'li h'fjll!! sjloill'il}, did not ltis i|.| lint! sh.lii'ii'd 1 di-p.nt bun ':I hula: ",,11: 1111 \ ".t \Miiil.! | latlu'r! .lnili.ni i;. i-iniil the most i.n.Uii'ii.d: | 1 t 11 .

  !'ell. t. 'j8. i *.f huff hl'Mril 1 l-r" tri-a /I If I thiik "lilllUi-\ ._ h'-r 1*I.t i! simplii il ti', :'Id 2 il.I"'d., without 0",!. Aif \i;< rnr11' rl u !) :: j m.tt.y' of br,t ut.'" cd"tiu! i iI :
  j 1 1..u.l tl.
  _____ ___ ___ I i !
  thtt'wh,'r<- .11\ > 11.N'It 1 l } r it Nay nn JIr: b. ., "lib oldv abut lr.h white ".( 1 111'lly! : !iis. 'to |".mi nn A-....: ', i || I t.. I Ii .
  .11 .I'J.-inv nuir-that'* a ""tl (.( M In I j / -:" N.I ,. I bliif nti-1 ( .ri"I! if. ; .i;
  JOHN R. LLOYD' ; j .I .rl. Ill111 :" \ : 1.:1. .::\'. \1' 1".11 il.-I; 1,111.1. I I- ntl-l I 1'11-i. 1 +
  Atirtioiirrr .\ ('o1211' $ MtiIiaiil
  tl .f se turmiiij t" I 1.1. \ if.iti.i'm th" hNr111 111.1"1:11.1 111'! : t'nSl 11,1 i .-f tilt ib-it '
  Co. i JfffiTtun -"rut s. ) 111' 1111 J.I.i 'is: 1 | !I l
  lie rtpli-il} f tr. all "tlier grvcful} !I.>', .\' sj 1.t. i-ntrrrd l thi- tirrat s-ilooii I.t.il "ItI '-en I"l A. .id-mv.1 l shi-I I I it,.; M-S of .,, .\.i n"11; |.; n ; :s
  11'1. !
  '1 Fl-. 1"1 ;1 i
  a' iLI UlisCK, "leil} JU.UI f.lll" I. ti.lllf'. "llmt h I cl'lln. witli lisrbt, liM 1':1: f'iitil! h.r. : :I j1 'iirn-r to.k a mtisio 1",1-1\, t r w.is ity of % .-. Voik. i :,- ; ; ( ...
  "1T'III..j'\' par'ieular ttrntic.n, to 611 .1!+ .!omt <,.il thr hoiioi (r' call mi him to ell hit-him; ... :1.111 l i ;. ,, witl i t
  r- : it.t I
  'irkail Inn'
  .. d-Mih. sht-ji l.-d !j. r.. I If, "if I I IIIII.II : II"". .\110 \\ it that'! b. !I.) Irate \
  \, .tf W.t lll.ls: I.r..lu"A. I thROg I.C'II'-1 1 I i
  J. row. II.- will rcineuilor! Ut-FrC.ltll ik I'illo' 1 lliAt I.o l i. <- c.f .nn' ail: you Mm.". tonight 'ti-r I' .* I..iiliu!
  .n.. I'me '\1'1.1.:.. Iignulna = '''I ttar .!I.. >u. : >III.1 ail -! I cannot ;; 11:1 mv| "I .1 Iioiisi" ii';
  J.C. toul.nl+l tu l l.i4 cure ill till rju. I.-iii. at your M iviie. j/1"1 tlt' thoupht; but .!uu.1! I.o ,.\ "H".m. ou tinrhri : with LlLutul.I! diiltpi; nrr, "l I I.. mi i iti.-s, :-Hid ii.iorin tin- ] i : i i }
  Jtor.1 will .. Tufj; "1'rs ';ir. I'll It ll. him, onl f.'r w.-i-l I," all rnntriitioiril l liu-! I woitii\, b 4
  t. A 1'< .11.". M. MrV; .li-J i i I i tioti'iii', tlu n 1\'C n :1 to > tlic wif.-n1.| on.- .i Hits in d t oti4i i + who nlru..
  ...,< .u tt.. u.i ..i,..&;(. t..ri.at.. t; "r 'I'"''' replied Ilclni, tucking }h.-r piicvc: around 'j bund worth to I bh,>ii.i>rd- u 11'. \iltfd: .is I Ili.1 mv lillsbilid to I 11. .. 5)S toiitidfi.ii- Mid l pitron ,''; nid ;! } i i 1
  ''i.; .at ..,..nod rarl .M. ,111.1athry' \\1',* i: h .r and, raihrr f"tlll"ll'I.'u : \ f ; > ; ;
  : \ arm, iimkmj n irbe !proud t of I.i": I if. I"r-r. wouldn't"tl. .1..11 I LksI"I'lh..t. m\ x\ho M.iv "I"ir. il, in .. 4

  610 r el.erhere a".1 r..1.J.. will laid!... urirl at tl a.. u.a.1..t I V I 'I.. a IV pre.wa.niesliua pro.'hite "1- ';,: ....v. T""II 1 citi-hllii.; up Let mink and How ,lie wntt hf.l. Iil :1L.. prc+"II,1JH -1(jl..t non :1,0, 1":1 h.r sj.,1,; the| Inii..h-I I,'I'.',,su .pi 1 :"Ulll'l,. siiiioiij* such I : T.t .
  .
  : : ; I.. tcaui. ''1'1.1tu the alto .. *: :ithtrinh.r <:att ittl llowt-r, she hur- to ole and 1 1'111\1: 1114 b-tw.-t: I, \.1!,d.! ... I.,-r !pit tl\ (*<... :ill dim-1 i|, 'list, .uid l to .iid tl11 :, MIV j .

  ItCiCrrtlC/. >',, 11..1 I low rdn* hollli irll.! ?," wlii'pfrrtl .t IIM;llifi"1 lookI I pli.., :I ish.! .' GI1.!!" him b..w I sb.! .. f b.inislud l pi-; !!1111":1'1; ..f :mr. L11,11N'tA \ ,,; : .

  ( I. J.\1U T. 31AUeu,1'atnpis" H..t.Tura "Now' t4th} r, mother, aunt ell'I .i.. ." e\- in) -plcndt.tit with / i.m.O.1 :\:1.. .1131., luxiks, Imp, pmtloiio. !, iiiu,if. nil m :1tnlldr ,1 .punt ..tttruiioii" m .N.'w' YOlk. : I i l t

  Jluv-\r.r.. oJ'reL'\ Tallahr. >l''. I.4imil; tht! ? lilt rty itl.) trans;;; into (he 1 lass 1..1 lip and I pH.st-d b\ '1 III.ob. ii- room .bthriiis. Ac! .. I..", II/ tin mtt Uiv: of' th'mint til'nl",1 :n } }' | i i ,

  0J) Il .\. +nq r tooth where the t.timly wore at supH.-r! | ":4. aii..u c 1':1)ulilhlr IKIc't u"r b .r I'I*' ""lu\i"1 Mid 1 A.I t -- wlll'o! list hat In soni of the :0"111. in let tera j t (
  TAtlt\lauec. us.. 1'ce. 1. '-:.. Pi"o/\' MIIir, sas: ".1lthuuLiuthrlni: .l ( '1 \

  __ --.-- ---- |I vou all talk *!*out so mui-li i* m the t'il. |,"| tu11lr: lbs. ] only drrw In'r ..lost r to N'luiiitMHffiri'd! in oiivit.ein; I wrl libiuliit I I iiinul take tirh I"> rxpn-s; 41i : '

  (;1,0't & J5'1' O\ "l I.1;... H'1 \ ill roll: brae to-mont>w' the li:> fide.! M 11il tint brillinul fj'ithcr i \ ;. 111, .1..1 shat, in ui:Id ninny' ]jji'i''ii bj' thu porusn! of your r ; ,
  j
  ,: first **fimcii ail" ;.4 tar:: l 111 aii, ( .t*. of :.i tliHrnni'ij Iiatlrtleu if fiitp' I \
  AIurur "I J.uw. nioper | I lug piiictl: "I'.r| rit-d I, woiidfii-tl why he. lit ; r! wcic' j 1 :tnst., receivod to tl.iv, and I to Yi
  > TAMPA 'rLORIDAlf .-.iiMe ln will If.) nil v.'ntimeut. and tclii.cmrti' hall 11.\J..lli''I'lf, on tho idirino of igiu '\'Jrc (allilr with ihmii mid knitting-5my'!| heartyijiproval' f.f( the : '! 1 i
  (ftnl'l.-vs! / kit!*, nnd fjKitl.-.s tlul .. needles I ) pi.iitoor 1 th Isalp, htl 11\1 '
  ter
  'I.16. III:!. lfJ i I tl1 by you ; proper slit cd "'1.
  !: 1 ', all roll j 1'.ait, .I 1T I IH-." i ii'r tho iuor i &<('' rfVo tliiH Ins It .\ (..1 / tftlio ,' } }
  t .t 1.1'11)t1 A u'1.. J\.' \\.L till.th to /1"Otim.lJ. rw"Im'r :,) : toy. nr tar|ivin only ', IWI( I
  '::1" 1.'rrJ)1 .' J'Il" rl' ,1 I rroiui" +.'W. .," "f' you, that vou'll! not lli noblo fA..:n rxpri-,-itl! tb<- .01.1 'inta' rnnni1)a! ;'h.t \;, the irxt i; compvlliit, 11ll.ti"III.I ( to ..0' m'atI I .i

  LI.J $ (ftr r*'* bvW.'i !,115.1/:, :tl!
  + 7" : FEFKJS: hE5 .,,, ... -, !. in"i" IJ J I'M"' J-'M*. 'vn-tM! l } 1< C f-'pt" b.T 1 '.br! cir'-rr v itli i k tilt: irj, "I li-'xcit .at! mr rn;rr'r!t I.'.'* |ii.r' n'' tnlofc*; IIiv /,. *trr 1 ; 1 It -t. r..,  i \

  ,
  ,y ,

  -{ 1I

  t t I iJ J i


  A. .

  : o.-..
  +1

  .'
  :
  .
  K .. y
  -.I. ,
  -
  .' ., .' ,,".. .- .. '. ,.  ., .r. '. h -'- '. -' .
  -. :- .,,c -v ; /T f- "u. .' ''. "
  ; I
  .
  -, .'-" .: 1'. ;. *., ." .. ,; I !l' .V" a-.. _- ., Sf..
  I .
  '
  '
  ,.-- -- r ..-. ', _/, .. ... ,. '
  t. lw. _. "
  '


  .


  1r  iIt

  , .

  Ir IrI  . .
  1 --- ---- P'1 -- -- -:- -i-. -, -:---
  "

  r ) Oflt : rOl'KMI.cK'uu : IlP.V tl 1 ,. r'd d -: .-, .U '-n 1' tit!'"t:. DJ.IOC'ICTIC': 1.1..1..101 I' ,::'t'lPlnl I \\- |1..r I lv. wh:4li: .,;c i-" t n:iii iwr. '1 ;,' :::'1... l.nioint* f-.r th, pmjil.ot ., I .

  TIIEPJENlNSULAK.iX f ITTI'tt ,. .,. ,. ,. : .r.si 'l I'l.Mi.l: =::ttitu .Icd:rv tK! PU't l Ivy 1
  : 1 1 h.t I" i 10 11. ,} 1 J'1.. .era" 1 III,I.. :, i'.. 1".1. i I'll idI'U ii.< re p4 '4ll ;es tin : .
  Afllr ti.cii'h 'ii' jrc: ill ('I3&izJLti1g f "i\ frr
  fre- .ui-l J <
  "
  ,; friiii'. "I MdiMil! :to Uildthi pl.Mn- lliti 1ui. III l. v--i i :-i- jHif.r4.
  f. == h_= I < lint: li. I.: II t ttsre I \V gi 1':1: 'uit1.I I 11"!. rixtt.'n!. : ..i'j'l- ililj! \ I'vli -
  the I I'i MS in Ulattt \: I {.Untiii i-iil. thrHIJI I -. t.u.-p-lid! ill- .- (.( I wti": >e i II"-!': IhllOl't..t.t.II.; !.. \\.1'.1.! | A'il, /
  Jr..EDITKll I i mFEIETOK(; : :i :ftttAH, : Ki'I.IIJu. \ : l ,11. .'
  2 ; 'tul Ical cd 1 lv ali' ( :: I II \.I. \1!
  ; "' their rinoii.
  Ihe"llil in
  ; .
  \ : 111. ll. .. f : RulIlZ' -:a:: : plue
  ..-. met JIM *., iuil'4--:ility, Bi J I lIlt Ii:. .1111, l'UI. t .ij 1'1 j ova t 1\-" mn : ...J
  (.llit "Ji.h (RIle \\ ]JWh' .:nu.- : i'jiiM.a! of l>..i'.iu .. tiintior.iAhiiui .. s.dc of thvir; "a cue 5 z- ;
  TAMPA FLO RIOA. i I 'lh.it wars U.. :oii-t' d.: (.'',.TV 41 t rtr tju.. : l.u : -c I jtliilds:: : ...f tl: 1 JS'inV. :. ltd Ui.u.4- ..f.fi { ]J1"\: ] I s.ir t tthk.. A.
  i r.
  orcJ ilo jurticn.) c duff : lo-al'.iiih.-u.! :-no ** fallow : : 1 t, juiKnu-i.t I ol t tli.! S4i>ip:>".
  r *. -- to jiiB-iiuv h.l \ ( True II I tli! ttd;\ iir.l! :tan ] rr f..t!; :rl i", all.11 i. j I" ;. .
  : : til.i..u't.'tl[ l 11 thvre ili-i! wiii..h I Irisf.i : >. .. ..I!-lr.la.l., 'I !u it "i.r -4.grnj'L 4'
  8.LTt.'RD.Lr l-v I 'it, :
  tall
  AUC2CST 2 1830. j .,' I..., th.n trim, hat A'M'iii 1 I'- pte
  i-.unil in.Ltfcitucv1, .tiiJ, tl'lll* Tittux .r i u lult I RCI.ial. 11.t :an IUOCM' ri-frrvinr tj
  our ; wiih
  r.iii'
  I ._ ._ To littlefi I Il.,' I !I.t.thilo i. :. I II oy j'laev I ir I tiu I .t : ii I ilie inii :Ilip.iitt.. I :eI. .' ( \ i ,111.1 .\llthal 1.\Io! h1 .I'! 4ortrtijit j 1'111..11- I pi.Inii-1: >ii I Iihan 111 .
  -- .
  i rs l.iuntb our ftn lio! influitiii.! nptjii 1n tur I I gl"tv.b-- .1\lillo i.l thu !
  I
  j'i-ti. I t.i..i
  I'liliuli''I.I I I
  .1 ;
  .t CHANGE OF TERMS.-Tlio prico I Luunt jViitical: : \ ahf.ilh, the c..ndiolLlt \\' we :ne ..ul\tii. :at.i.g natini.al ptifijMf ". ot II'.- Am* ricau ]I" dtMriiiihinting.-. :: ) |1"t liie .1'I i..... I :Vsat4: >. mid :trom .. ,-.nnptjiti4 I lit- j in-cirsii4;l : of our i-oiinticm \11.1!

  ; of(Subscription! to PENINSULAR is 1 I we \\1.I. t'.ot 1. ;,Ut t .&k I" tI I :. nn>iv Is', .(d.f u1. llKt N4"' ii- ] tliin: ; n 4ttfl.tIt' .1 din-] ,.v.ttuiu of g 011 1..1! I liitviii.il! 1 Impioic,11111. .Ir\ 1"1.1...II'' u1t'tit 1Itu' III:; I"'W"-r. re"1 ui th"I I
  1 l'e: :! i hilj-o aiu'thit! .I lh.t ii1 1 '. the' s.uldl plitiripln : :
  : 'YMiy en1 i I t. :
  TWO-DOLLARS year: -mva- !loud uatliie wJiidi detn.mj! our atti ':tt'i''. "<"IIUf".1 otir.f.t.-tI. "hi.i i' .- .ii.i.IhlI..i 4? '
  per t'1:1"', ( .!hu. trill.
  I
  It ;'M./ 'Jii.t 1 ; !1.. 1 >.'mot rntiip.ti'j u. :Jed in c ,
  rably la Advanoa. true 1:1lllt.! 11..I\C} ; of ]pti II!) .ic- :: \\c will; t .0"11" : > \11.l..n 1.x* il".l" li;: : to U! .11.11! !t4-It.lq l' tucwi'i.d. ." au.i JI. ; 1 .idii :it .. no nii.i.,.n-
  I ninr4l f"r will I'litJih.iiv! : :.1..1! !, \ :'1.1 %li- U--itiii-4: ;i..11'1'1,1 .f

  r CLUB RATES.-Any'persoa sending i i't i: ililectiori", "!:ouil! } b"c: ]lii, \ 13'rg"ti4. :*i.d i, ill 'I -I t thi.: tt IiIr, I Ix-. :"'!' \ :.::1 g i ihiii.! 1.".:tioit: ol1 gl rplliijjllig 4 tii-lli mi$ni:al.j'II.I..o-1 i'i. i. "n 1.1'.\ irmirnnivlil .& pi'pll-- (!"iiin" n>!i % !1..1.. .'..\ 1 u ::!.. ,- 1\0 11"\1 :ulViigiM. -1! iLl- t. I.. .:n. 1 I. .l 4.d! :Lh.pplied. VMlh t:U- ,

  } ; astbcnannsof te Subscribers, .I tliii CI.O. .; : tho! o\' ['ii'v: ..nl .1 sou.tho :. tillj." 1 11,1..1'> !lu the V.lllolis; fl.itioii: I lar ill!; tii.j >, e 4011:1.0': : U'th;1 ..: L' .. ,ti l, .I'1[' I I71IJ. and I I ITS'-! '?. auiuul, | !h. 'i liti-4 i'g'X': -
  !i ll.10 ,/ n.! tl..' Itgl.-
  tbcompanlftu-by will bo entitled -I ()t( iaiuriduit; ouU: J'ny i.ut- I L\itIHulll i gift, ihiid-y! ;nhat.4itif tlc a.- |111"1."cth.! ] ol kdtr.1.sii; uudei] Yb li.iUnnaiin. i ill tl.i. n pi-It I ,.1.11.p 11.i"1: t.. the 'II l i"i.t. 1 liii.l'v I.J it grr.it
  : [1 $20, I LI.I' ; .. 1..b .fktii litv 'i.I .,! .Ill"- I 1: 17Q'..1--1 I.;.' i it adopts I I tlu.ve I '.\ 'iV !44-i \ atlr"\i wd! ;.11 th* "'' -n' iiI
  't in tt hL ct't t II ; l i itbl in th Ill h If I thr "'\ll\P at l.irge, :.. Will I :' 01 1'111.I :( 1.li.v I xttcit ; : illilnediatelv llitIfi"t-J 5r't
  " to .the "Peninsular" one year. roinoviiu l.I"I.r ,111.| the and huh iven i.h .." -rtttUii'i; tnv .t the II.il. I the >!11I.: Iliost : j
  ; 4 4 1-1.1 U"mip 1'111
  ; I song (..lh.t, l"C' I the ,'I'ILI.:: ( i! i ffi lI the "lutlt'l': f tl'' ,p.Hl}' \\lililt h.s< ktoodilx ( ':iuru vl.Ulu'll.tilt 1"I.IIU": !tr. the ]-pu.ii! ;...1..1.1.1-! 4.f is p. .lin.-.tl; ti.i-d, and i..i isi III:.:II I -tialii *i li.is lit.tikril out for thuIr. II

  1. NOTirE. CuinrnuiilrtitiOHi cr ..Idttrtltcncnti 'f .\I'ti mid I the I l 1.4 :illVi.Uis: loii-iitnle 4 Uc
  1 I icitiiiit! !. ....tl\' .tt.d 1 'loa'.hein: liinolff't li-i .- lii I : III' ,' ;.till 1 Illwlt. I ,
  mutt be riftiinl at this Of'OX I N :Liflg9.fl-! : : 1 lt) : ) 'i.itit j ., I .:"" it i'i.tiMa'.t.irg: "II L.I l I.
  1.11,1.1 1 IIiI' ; ..I.i"Ulldlh to :
  the .n.litI.si .f t.n.t
  :
  t I I".t in \ii-\v uf <- (Iet I hi' i l .nipni j
  tiune 1
  : \iw -, I the 1 I. ;i.- t
  r_ ,,. .vr BtFOKE TlU'KbUA" !IOII) G, 11'll'Y.' \lli.L, in l ly gute ..111)I&1t !Iy 'light, I .. / L'i.:. : : !1'luv.ii !I. : !:Ial..fti.-%* ml-!,'.ii ,.";.n.ii! iiistitniioiis in tu-! Oidi I .td! -i .-..I!l.i I I'V the -pint l f IIHsU"l.itioli in th**

  . i t.\ Mi1l""re irnmdid1( uftrnti"n.> 1'lu.J! fur the .i..II.:..i '1"il.:1 /11 ",'t 1.au. It wtlll-c; ,'UI .1t: aim tu \:...kl.t.I) ,I| in a gen:<.,i.d. \.1....Li,:1"11(.iitii-n: it t g.u.:1&1..- Si.it I. -, inniliii. luh:: ....J '.ii ,M-.1| iltitx' iiuo\-d! with, in 1'Ii"1"i,. oiir p4-4.p'r! :".1 that riillt "h uM' I ..

  ' : I j"Pi.M>fcttAh.. idifniijj iiinl 1 11!. I n-.i---l ,|" ,l.ih'y: : the I 11..r: \ I.. .>.jiui4-d t.\ atitnily and, t tliei, ut .'\rrtluuA.f -
  .
  .!, d Ilnt,igonut, iinJ i. ) ":: I.I. \1. l.uJlylv.fIJlltil'b : amusing \ {hS' I. a i 'tLt'' .ltI. <.1! I .sp. t'ji-iii: .-
  II tlr I.III.. I '. ru.I hull h.tli- i
  the light
  Dotiooratic NominatIons. : heritotoiewhatexir deli'tliill tlie d I
  f.unilx t ii t tree ,
  .
  I. : : i.i papi i u'& 'tii'Z, : i .1 1"11.
  I : ,
  l.id':11 : $ : .1 f.lit..1 .
  tlC < ; II.I : in : :11,11111 I ; ,ilu- lights .. \ 'iI. .. 4 1..im 4i. .r1.. .\ i.J n-t |M>wrr on r.trtli .

  Ft I Hi 1'EE:11iENT. I.1 ugu.iiM: ; it, Jii.J, uitL i:L ilugnMt 1Iilu.il'] !.- I' : wi m.iilu. 1'ot. i.d to I 1.'ri. {II"i t.1.r.t I their Iul.1Iu;Icl'i': .k"'UUI'hl.iltlZili> t"l (lIl uitd!Ml.1'1..1 I lill.df; ""I::l li ; ,I. .it-1.1.1, .1.0 tln-ril J\ I the I 'ui"1 of tJn S'Mt-n. di..k.I! IH- uti'. ml t. imptilc! <>r d..g) ill Y

  11'- JAMES BUCUAMJf I ufdtilu"t I U>:iiHii,'n alIIIIJl.iuh'lf"ll" (,,, !; dit and, ini'ie 4 .:ji.'cialh the. "-11111 poijjon 111 r iiiUnMutio, rl'I.:ut .iii-l i "--..'. t Uli.rr. ..lid! 1...".Iil! .III.I i I" ;iieu.- rilll'ili/. thlli *i.r"A-ss |I._\ :,niiiN* 'ifrriiii-o with rd.,1 tutu!

  I I ; .it.d "f rtii' Anu-lit-.tti .r I "II.i: d hl't \'. I.v i initliiuiii4.. lit I thai u m i\ sun .ur p.i.-y! L.--Inl.li..l.!i witliihi
  l-y CViigitcf, H.jh; >!.mrv .in Tuiiii I riistiio -,, :1 l'rllul..1 Si'Lt"- pi-npli* llio ih i l.ir.iti-.ii .,1l'riI'II.II' |, lalu II.1
  vcui '*;&Yi'A.' .- ., ., all ,. and : iVe l 4lsalionlor goti inintilif lii-4. States within xho liloiiiiiumi
  t'i u-
  .
  -1 :
  ? ) iVinit 1:1'.11.1,
  ; it liMutiii i iil\in! it f..revi- i..wi I. ". % I.y 111l.1. \\1"1. "n '
  I "t- Y \ .ii: : > 1'1 I :1..0 ir
  t 't"- l'l : i r.d tin I the! I.,.'". hi uf I iht t, :it t III" \1" liMt it li..1101 we "-:111. UinUr J'll' *

  I r : "-R VICETKE.NIDLXT. to uiikc a JLiitli-sl uijgc! iti! (t1 lie.cii< ini' \" t.ikt; It 110 of ,".1 i.f our tvit 1 ruiii..HH- i, tr t'tt'.IIsII'I their in l..IIJiJalu.gf 11 HIIH'lti.f. i tlie ii-t>pnl.ii I : _\ .1 t tl.,- ntii'v', nn i \'tub : ti:'.LI'11 and u .u. > i-nnisi.4ii4-i-s, ri nd. r otir pirH.ndrrinre| in I1

  i: 1 ; 3. C. 1\\\Bl'K\-\\t\\G\ of the Ct'iistitutioii :mJ the Uniuu-to.in- il.'Jir t : with I nin fphiiin( and! nmnot pitlollizu -.i.tliag 1'1.-11l.0, .1. p. : >!tal! a Hi. leil'-e" i...1...... !prilu.iplc. :iii-l tin* ."uljti.t iii. nt i.f ..::1! "1''lOtiuh'[ zii..iug 4'Ul

  J in the with 1 ,* of ir" ret- we 4j, 4'f llf ( ..".'jluli"'I--"I.i, I I. .il'. t
  : OF KLMUvKV.roii I u.illt):! A I'-nl) tiilall; : l.rtlil' U feeling p- I Ih.-ttthc Fidi-r.d ( ;ii-Ti itinKiit i. nnr lllplolllls.-S\ ..
  I 1'111.--/,1.1.! fh.il} in i i iri; uf
  fr'1 iiut-l-tJif AUiiitU'iiinn: ; :..illllt.t.i tin- 1 It rate the IMU-O wli.1 imptlt Us to a M |"- i.f 11.lall.'I'i d.!.1\.1: 1 ..tl.\ 11'11 t.l''I.lill.11 tie l-i -id .11"n:1: :1..1 1 "troii4 iii.i'i;h to ,". thi ..1 li I II u .
  I .m lli'il.fl. i-p.'e
  tlit ., "I'li".I' I- .'lllj.h.\d.I \ .is ;-, : I 'I'IIIWII.lh: Jx )
  .ov -O:(. n. Mid t hl.1 I .
  ; iKr! il.c ,f 4L41 ikm-' in -t-tln.-- \\ ho\i\ir t i i>v.4- them', Mi.iiil- i |1.1.1,1.1. vii'iiill"
  cover ( out- arat.on. e hojw, I In r a' iL should! !I.. in i'i.-'! !tiil III I I nit>il j si.Uis t-atiiiot -1'1111'/1:0"| -
  l I. li"l
  l\
  ! DISO5 I S. PLUM I ; lu e i u J
  d.cillI
  I i : "* :IJ lt...., :.I.j ,l.a't Hl". 111 11./ I I"'ll: le I' .11g. "ill. i'.t: .1 1 t.' tlio tine titli. :all .ill i a ei.ti: .1-1'1..0 it'llu t I < ..% I'l'll-.l .lt fll-I 4 is. I til.> :1..' I .114 I ..III. >.t( !1.|" I rtiolls" w'llrl' .iff In.ill-co* luailv I'T* t Ii..

  , .r OJ 42tI4.4 COUHIi.1i |>ci ( 'tiuit :J l-y ,aih. ii!"-jj,4iiy almi.i"tr ;' 'oin n vxitli: ii-, hf.nt .u I.tl li.uul.!, fur I I'Uih.iit-: i 111..1.t.c ..:j.l th U i U 1:1.: \ j'i ,!ii.iit) ;\li.l|I 4i > -it .\fid !priori -'!;. | --opK' p opie ..f| \ 1.lr..1! ,\ 'ITi4l 1u.t lit ri a tiii".\I..', t1 ;.
  : tli.it "f the oi'.tinnt whidi; %
  \ ol) to: itiaj 11unk.,.'. .1:' i4iid) l-i., .( ki-i.i ..l!:;'.,;tii1 I iJ.'in.K'r.itio 11&1 4 I.l.: ...I..(I' 'j \.I I j",. 1 'Lij: fli I \'I.itII .h I Hie 1 .I.\i--' .ir tl.t' lpll..t.i'\ I ,pt-r.. ; "i i.th-I
  oie.iniv .
  .
  I i; TOM COu1tZ;! .11"\1 I. .>I'uu't.i'i I' I ui,.it t t"II I I.. 1\1" :.lf'". els I tit. j'i-.44'. a. r.u.utbC t .

  t GEORGE b. JLWk1N\ 1 < S.1fl : m: '. I m!; ,: out iLIZUlg'. .- :a.l m"a"url. \\ :'v>:rc tilt ill th.iL :1, '.' TII.lt 1 I 1... I .1.lil\iul diW tJ.t i ,'i.Iti i lv I1":1"1.j .,ijul the U ui it pulli: \ ot Iii- r.uM. thI ,

  1 ImlK ct'iitittiou; )h: vailed U to {'.' \ I 1..lhi.,31.,1.. I 11.lt: the I >I. IIM rat- to:
  OJ Jackson COWL!!!. ,ulL'Jn 1Ih', hout'\cr. ! 1 .fi../ 11. i.'r..i .1,.. :It !....I'"ill.. \p4-et from ll,4: next ,4iiiiiu..tItiuth -
  LAII"
  1'hMNsi tu IIWIClall.: in.e :
  rt 1Ist,1Lit4; lc man n-ii.-n theiesoni! | $ hue a lal''I. t t'IIII.'l! .m I l'.lrvI .-\ntdi.. of in r.r"-I- : .
  .1.
  1'.1 :"; I :,' 4 \ .-" 4 tin 1.. U III t- .
  j )'11. i.i.x.tlIIILLir ,"". : .ai.I I ih.tt vot'Uili 1 tiot, in ju- '. .t.I1itiiL3; ..f thi: -uitry. h.jiug .i'.i Je :.!]ilztjLitii.:4. 111 -nli-ne\ ill the fIItit: M.Xti'i I -
  n.s'uinr >
  in .i "
  1 l MLL. Al-K.iiua Coaun I 15. 1 lh.it: t the!I IOlltlUt.: ".i4 d'Kt i :I.t 4-oiit ei i iaitli I''" .t. .u .lli.n.1: '' :1' :
  : ', | : ; j -, without. L-'iiig tit ftY! co-.i"iun-i! > !I. our pnity I and our country, l.111,; i I ".rtv;: i I the ledtial 1 tiuitunein : .'.. : dn'r' \H>iit4tt and "-Ii.i"., ", {..-r !us !t... nliy *, and iie1!kiilL ::1 pi'ini.iiu-iit 1 J..t.-ti.iS
  MLDIGUS .\. LOXi; I.t L.i I II !I. UI"1 .... JI"i. which! .!"
  ; of 1.-I.
  .aiHfdiwith tl-
  : ::> a '' I: -ii
  'It Ih.utr.II"i"t '
  ,11:. lit* I IVlH'.ltU.l'.1l'> !Iji tll : uily! pnl-luaticiti ;,1,1..1.! 'i I .hivtiy, :. .'->"niiitin I dtl.iut'Miii.tl -, "f.l: "1 :lli..1 : party 1.iiini'i4 to ..
  I{ W.M. D. JJAKMX.f 1 Jukson. 1 { th.- iilriu-i ditiioulty! I tr! tM; i :1:11"illI.I..1! fiii !i-'i. l :: 'n- 4 \* t'li" I Ami ri'-.in". nn1 1 it i i' !prop-i'J .. mt.tied. in'o ii.. v* :4fi's iLu} 1.r..lii.1- r ii -'i .
  chanrf in lluJ J i'l ti.ilIn: lh.I'I
  : : < !: .
  ...T ...IIIII..Jili. rtt.I
  -1.-1 ; ; iid tl 1- i
  ,1.1 ,
  1 in : ; thiMl.n. 1 iiiij-i .uifiii4i( t talc ,. .: !,. t lh4! > .\m..i'an I ti :u1'uIl'1.Y .lt4>uM! :
  111. : t'L1 ltl. ;
  % The oidrr I rw, iLr uurr iniJitirJ 1 I :-TI. I I' *.i!!! l lnj M-. i-. :it .> 1iaitt', that .IC\.l.i I.r.II poMtK-n i \ I h ; : \\'iir 1, i .1! tin.n r. .;;ion.- thereto: Th reI''f' ;liv. the utdiisirv! ot" tin i'--np'!" of *nr \\ >.- .:

  am to be what i israllr.1! a M.TI! 11:It, II INtulmitnon ; !I1t !Lu.ir ciiaur--.- K1 1.,:1 f--r .1 uri- J.lil: !1".1. "..tk.i-j. i. Ih-- .:..i.! : 4-f 1.U"I-.li'II'.. ,1 ; '111111 L. i.I.1 C4 ::.,:", : "-. ii \ ,!'l>. sanl I I lliv I nii'ii: :it ::um,;.'.

  .
  t it I1i.- J"mt.'h.,.,. ;:, 'J" !' '.H t'.1 j.', il%' ."... 1 1111"" ; ) ". dLt i" : /.;, 1 '.:111'C I :se'." and I h.uing. Utn! in thi j'r.:-e ., & "I,.I j iMii... and; :.niiil pult.-y: ffihi'i]j i I.; .f' IIn" :1.' i.w.l.li"I' i.i this .-..- 0)

  1&lit. :taU lUll riioii 'h lo I\\' t thi. jiiaciiia! ; tho 1 IVdei ii : t.i t'.jii.r! inn t!!i :, "i. ..f! -s'at.-s, }h.. I ii l : !l'u-. I f-iid i it i.1: 'I \I\MM.i \ 'Ni.r.tn.Ni I!. Ht" m-,1. r
  j itt 'j..li.j wl. by I t? o 4uuikii t'\"IIWtt .
  .; '::1 ..1,1..1'11',1/ ;;Ij. dal"\.1 -mtj ; !t > t.1 f Ku...w Nvtlutig.::ii4- tlr: wt.viinu .- ;1lldl.r. ill.II.II. >I.> lli- ditiiiiKt.i i-f an\_ !! j i'. .sp4-n, .v .-\Jfil: .s-t .litl"l !J.re.1 flhlIi'-itt i x. .,t-rod l x\ iii. 1 11.tilt.- i ii* tiist i nt l I.%' I
  } '],!1c jr. thai vnur, ih<- ini.n! [ \ U1 U- ; '' ; tjie 1 I Iif f tin* f'
  .i.s
  in fl' tfovi i. ;i'tirft ttiiir sil.us! (I..IiI I uuo 114
  ni 1 in I1L> ii-.h! the. : -.-;I" .r jtiitip.tr I..I" njMkit
  I ill' utiij
  I fully rndur ilt: if; oiiliou! >, amimy !I I. Ji1o' jljtu I ,. \ i.t S I 1101..1.1 Ii oils a I 3ui3. '' itio tu j .r.. ,, I t'at, ll ..r! ll"'lil.jt
  U t ul'h5.. :11 U. c .utl.I'1hM : i jM-itii-n to the it.j'tiv tI f anoflirruitiiiii. ] u.' ,' flit .tu m in:itii',,i.f r.h''H* .-i.n--rin |r ,1,1. { |t.r 11I".1.fh'r .1 > t

  .t further say that' i ni:; v.lui i is callid : ]ilauiii.Jir.i! ... Ihl ,.'.?. : ... j.ui .\tJt! :1'" l..t. h lu, lll, '!lii'lilI; ; il,( I l..ur 'IILLI."lh i- .ullr; Ilh' 1\1' t ii: iii. .,n.1 I ,ii'. r..t "I"l !. ioas ill..I." ., t* ',-f -tri' af4. 4 ut ..tt, I \Iii'\ n, .. I'h..t'l ..:

  I' a STATE Elllirs vnltt: : r.T.. --././11 ClifetkmriJyt I HudltU I.f 1I1 zii.r,. ""11'.1' L.. l.'t.te.l. : I ;Juligli-' *, iih-l' I nthel. in-t.iH'I hk.. I:.- '. utii-1 \.1' ..li..I ..:Ii.; ei'tmtr\. It-: .1 n iglul i mnk .>r p'; t i.- ..1' :.n ;i, I' pn'v rnii jitstv! '. h..' I.lrh. t-. tl.t-n 1..1. II otit and ro'li.l'

  iuil.jmi I.. t ... htlljjtiU [ :MM4(4( fin -i *141 I'' .!. ,:' .' i&"ft: ,l I. i-r iii !.. 1. ,> :,.1 and! tmw-.fd! i-n .t t.d-1% ,1:1:! titii v .
  t A.J \ .I'II.:1.111"1.1 :an I.
  iniiiiiui'tionjurth \ no iijK-u ; \
  in lur4.-aild. )
  ntfi'iiti Miiilli ni I I' cl'hl o''I".i. ) I
  1 !l.ut < IbllI .if.1| ;!>* ai.,1.1 I ] ( .uV4ildati-e 4, itt, .\' III. i.ih; !pr.t.i,ij.;... AIU'sins -(, -ti.4i1I.' 'lint 1 :it4- io. l4. It- :i. &.i.h} .
  jiiivt gt aliiample
  J ? r'i.1" ti : >.J -vtli'r tiju.'tily{ : llipli'lic'lt i I lil.ul.;: I :('I'111Iilh dour! p.tti''!j-. !i'jv.iiH: 'i 1 :li-ngi i tfigu- 1", ..tt41 M--II .!'!J-II..L,* l.Llll.h I | |" 1,1; : : i j14! i'\rt u-\;! >- "r>' ii"j .tuin 1".t!;-iji 1 I Itf I....til* ;plillt. f t. K "* lip H' 0'.!.'/, ll I .

  I .._ hil1i.uih' \ tiid I Iclii ;.il. h .. nl '.h.! "i. < MiI U ih. in l.r'i n hit..
  r
  j uullU Iw --hcte l t. llif gill 4 \tllftl! Nla- lug llolll it" .hhLtst(U' 4 lut.: L. aUil t fonig'l : UI .". .oils opitiioiis : HI .1 4 pi ii-i- ,

  1teJIIou' : ul ic'.'. li"I., eatth.:: l H.:v iniitr.ltl".it. th "iilli- i \. liI". ui 'titf'iiiti. hlji4i!-, .1.1 .\ 'I.:oi:. Th 1 II n .- r-u-'rui.- "iit n ?"....d "i--t v 1.Ifl.! .K atid t liiij*'1'. ;;::1. I I., ir *.,.1.! on I iijMhdti.lii 1-.

  : I :.. T I i d..i \\<-iI 4-ortsl.i J. '.,.I; d-! .. i.ililti-i: ,, tiist ,.!lt-, l..1 1 uid I l-v .I h..t. -
  .
  i.it >U iiuhli.
  The! tliirJ QuarVi'x: i.'i: : > .; t i 1 ,ir.-;; ,4 i-rii {fuji'.c; may :i\-il I thi.i>I .-a,u st1. y- h.Hv lll.llM i't t 111..i! 1 lssgtu.utuuil..u: 1-4 if\ t.t '\j.t ) : e.I : .t.P.ll.| li.
  I' I -u\ i itu.-i.t I.. Ietti ii: .i 11.1 i'f"' I ii Ii v tinIHU f toinir \. 11\ 'i..I1. "1... th* it.'t'id: : N"t! !I' "4 Mia. hitirwfti.. Ii dilliliN Hl .1 l gut
  I emlrlhe yfl: ..i" I I'U'I"' : ; : 1..-*. KiU'tV: !! lh.- Ntittli IIu.lti& 1" ".lwI': 11.1 %'.l' I\ .1 I'I :1. .
  J' rd'isr.li
  t Ni'lhlfjjs f. t 'I 1.1: r.- !I'-inv. in i..li.itIt I.I ,1'1.:1'.f .I.ts.t tu- .\ 'yo anof)> .m trr-s I !lt' )1.:1-1.: 1 f |I. '. 1 1,oil-nil.! ii

  I I t.. XV. l'Ii\l I.I-1 i!. % iv.. I llii. in.uiiT ca'inlx! : l.l li-i.i--| .ill .IS \'.t lllllll'".'. ,;If,.1 'f t'V 1,411 pU.'JU; .tIlal.ui'I I lil.tl Tu' :111"I" tw-tltlli-' 'Ill tl..' I...' 1\.1! ,":1.! ,- nf fh- *.u -!'. -; l.i-i lini Ni\t ..i i.-s II.. ;pui.u-l'in' ..f i he

  t .1 i tat: '!1v a..'I II.t y t.M'it'il I.m ..-< 111t.uh- nol, t'ufl.j1uU. j'fi*<'v:':*' 4', II" .. i I ,4i- "r .,;>. :U> : .. l.l M-'t. 11..1'! l. t.-Hlllrtll! I II.J.:. :d.! i \. .4in! i\ iin-i" .L.: .t'n.-t't; ri'-i': ', i "h' ..*. s; .,t.1 ,i U-4 .U-. if -,, t n| | li. ,.\ .. .I.

  : : 1 !, '. .. : h': I Ii ; ..,. it-'i...l iii'isistin- .-\ ii.u-lU% 1 k.. >.-4- with I hi III. Ti? fiilittm: :
  z ir.V.. 6. 1 i- r..I... ,; 'h I, ,I.:" tiI''i; i! thloU!;, n j .\ tin-ill I IV 11'1: tmr I", I ill i f. .JI.; "'i a1HI! I *. i ;.1- If.1 i ..4"t: i : i tl I. i ;i.ni-i, I; 'i. \ : pni. : .. p p ,
  t Ill Iii, :,i.ii ..,.i.i Imt : ;>i': *, 'v i-nsltvirv v4!t.lri..t.. n''' fi.-s I.. )l..!?,* ., to let I It ;:- ilitit.; :.I tjnr Miltthfli i

  t. lit-,:. 'fl.1"l .V ., ':" !_, .; \\'I.III ';{ ??'./VvyU, '!'ri.,;....",,..-.1 Uw. ''iUlniWjliw.rlAv.0., '. ...., .. -:.-...... .. .1..-i.. t.t.-f".._," '. '111' .\-.--I.--I .. ... -c t1 1"t.1 'lf.. to.1'.1'1,,',,, 1..\tliitrf ,."..,-<. ...-...r.l.'JLJdiI\, : .1.11. if,. 1.1.'r l It. -...J! II ,1.11. (>. rI...;... of ; I h. -.- twin l..-u..lt.I s.fitv "rr.Ttidrnt.

  inco, i in 1850, can '. !!! < M u.. .. ....l/n ..inU>ltli.n tli. k l I.y UIIKI tu M d.I !.. :i il inteliupt filt li'iix I littUili-. .1 \.idi'tt.n( 1",1: tL.it l I., I. \ .* "'in '..,../,.. ./. I lit .t..in""t; ; *'.."' ." .hi/ wrfi..iiinjj I ;! *. I* t ,
  .. tli rttioii ot .J Jl! w't' I Hi. \ :ir4' tl. ...I.iolr I. C.jI! *. l-nt th'
  ru
  -
  J ,c .tntr. .e r-y 4-::;;/I' i !.4i rtI'ACKKT I H" j'ul'lie.iu iMu tin 1 i.i .\ "., ww.i; !, the > (II .!iUttI'i.gI.! ",i-. d!t.ti!I I.t I.-, .' :. t. I ;" np ,
  111'1 : 11'> <-nit.i: lelo.t. P-H..IS pi ; '. PtL- .. .L. .1 .:... .'llu'! t. ,Ln. ;.,.., : .'.,t"I.I1.' !!'r,->" \':iti.u1u ..f I t'n'mi i..I. tf<4- I...,_ji ..:..t '.: ..i11,1. | tl.\] .- tt-t'\:. :.. is.l. ,

  --' '- <.h.t.r. TM! .Vtatt* ju.-tify tl< a-!: :i"l ..e'.lilZ..1. :11 KI--W N :i.ii.4 "-,'i., s n. \ '. I l.u aiIn I

  t 1.1-. 1 or :'. I.JMNUS.I: uitil tii.it ttll lLo JJl'is of the! ti.iy aic liiMti tut-- i .*I. 1.1 \IIb'1 1i win.tt V'i ., i jK I L .,!: lat |.oj'l'\ and l.i.. 'ii.i'- ;.. }t. ,. tU'* all I 'I't'uMisiI ':" ti. ."!..i p'ttA.ti --iti-d I L': Uit-L.-4 Lit .\ i 1'1. it.u..-, -...1.vi !vii

  ,.ce.I.- rtfi.r. ; .|.1..III..ti.1.1 >, I. !Ii .1 Hoi -in. tl..ouu: -, .ri .,.t{
  1 nnj tj ui liftiis.n; ," .110 j 1'aii\. aiul I th.it ri.ii isit'iijjul: I ..Il, :,1 -'. ,1-lln-s ; tl..- i untti\ \vlJ.11. li. ( Uiitl---: i--ti "i.no. t \\ u. > .1 1. \\:Ur. I
  .k ,\11.-\I th.* titts md! iii.-i'f to \\t. thr\! Itt I.,- r..I..I.t{ :1.{ (, |Ii
  onmu! thatV.. < ;. I'-ni-. & .. L. 1.1( :1"I''lllal.III'I'n.,1.I .1.! --4 t- Iru'I"|
  J
  : .
  a \ .
  ,
  ; : th h tin Kr dtl: : l lniin.i and i :i 1'i.MnfliATIf I I'lMfllM \\ 4i''!,il-h
  \ at'tinj: I('L. 1, J > .
  puicliav! tilt. hug. .nd f.:. ; ] li.e! l.4,,- and ". in 4( l Uii- j-. "j.li ; aud tlt.ii: Ir"ol'I. ;i i. I to 'illn-d p .i":itt'1.i I 1.1\ -sit'n don.I I"V itt.1 i n4 ihem l.u Ltr.tr I :r.t.! f ,

  ; : "t-:>aiitiig hdimiu2f : .,t"l il.t :hhu.I I.a.: il1\t il"II.: t'I : .-.1:.., thi -.tili-Mirili-!.;' J>n.iiiui i. a.l! !11. iinlt s I ),'II"'III.! ; I.v-iri'Ui 11''h: 1,1 1'lv-iri-" : ;.'.. alll.1..".* :4% il -d) "'''''"* -. w ..1! ... I hi.t IlId.1! -.-.*. .fl.I..I.! ..... '. .

  "/ !".! .1 .1!Iji.r tI.I.I.i.l> '".rtii .IIC.: ui>ot.in : if "Ui ..i'titi .1. iur.t n-l I tu ..i\-! w.ir an 1 1M I ii.: '. lll.l !." t4' \.' tit! I.-. t.i, .i ii\ ,-..i(.? I'

  I the John J. Tuyl'ir the : .% .;io I th- \in-iiian I 11 -iii. u r..\ r.io 1 j U* h iiwi di.iim.! .- ( I. t Ir> tin ti'inil.rf; if I
  imou Tampa I !liat rfi.'l} 1j'll! ,, whuh ujnio 11/\1 inn .I l\ lul Ih. iu.ili.u.d icii'-ni; ntw'h .-. >t 1 U IS-UIN I. sc..: i-4-. 11:1.1. l-vl\\ irn ti.< : i. "i, : "i" \

  an.1 l New Orlentis ti.vhS -. ttLit .'...ft--U the; oiiv 'UIII"11 t >n> ;p,!iti.-al 1'lin ii. il.-!, .iinniiv. I h.4. ..1/- :'11! t.u..i| the priiu-ip't-s; 4-.>'I"'i".11 mti t'-.itv ... jj'ty IIt"\I" .11.1.I I'.IIIt..Iut' I'
  qr.iT.i in
  > < I hutt..lu with the
  ; i
  i 1.Jo.; 1.t'fl ; : -'t.,1 ,.\0" :1 is t ..
  i : i. |; !r. .t
  The! itbotc tiM.Is: : -i. ,i.i-n tr,.t. t to :J'i.i tu-.tl: m<'it t :ta ti. ".1 :: : .t _: u. !1,1' "" tI.I.ill" riis.t U.-HI t. sprinLtcI.
  wi.i: aitan;S** l.eir'! '. al I''i'y I.f i 1.1:: t iiJtM. ,--ia jhec f.Id. .1 I..ill.il:... :I I.I i : !'' t. l'1il1th'!jlj.i !I t"-- then M-tlsdtJ4. >- -.ij4.\: ;,la ) Utlrttv.1 t. a.. > ,.s .t I I\.n- -.' .,11.1 I Nfl 1.r-k i. u- .1..1..h) { M'4 .i$1 *":H'' 4t iut."i! I'V *J....:ttN: t. rf th.f .

  rfciliug FO as to titp.ut |ti.UI ,':ulr jmn at c ijIi-it our j .;-I iteti! .u (*.1 Jili: it.l 'iint ; L .. elul i.'Il. t.e1lil'4 i-.i 'i.iu..l, ) 111.11 1 IiI 11'I: I I IU'I: ," I"-ll-. ,i, : !110' l.tt1.4!'' -"1.1 iin-i. s.if.f 'oiriiion' .1 ii.hi .- t io'li Is hti-IL. | nii-4l I. ,r,1 l lip, .ITI'?. irliJiMn" I'

  the tatne tin,', :.!.u" tug> a ui"iit 1. r one ..nr 1*<-II"; i j l..ilt.I, aiul; :i.1 1 tooa ti }J't-.11i1L.c ; was iinaimniMi-dx .i'inpt"i i>\ tin' d-U.i..1. \ '. 1 11.(, 111'1':1 at iuu t.j I ih>. i.ioiu'.\'..t.tI -! % I \ ,/fj'i.-s'i.i npi 'n huh i I..* :: r -.1 ri"- *.'\ : 1. iso! 'h<* s.-,..,. k.In.1. ttti4.Hiiiit? .v

  trip, thus in.iking a ..Iar'II.i nui-da! : ll. I I the Mi\ >-iniiit :nl :Iii-ir> all: IMI.UIH.: in.: iu i i'I.!. ..10-:1 of I t',14": | if ,T'lU i }t..', ''II..t".I. !t-i'f.'oi..:1 IIt'nh'! tr. t!.r tu. !...
  : tij oii thj< fucrf'f wlii'L .h1" ii-i: ;:.1 K-s tujm 'lit -.:. !--is: of the I'lllotl lull.. in i ir .{. '. riti'n'.I: L.&i"i 'Jl 1-. .Iie,
  '
  Hue i of .tU'Uf] Thiis I"I.> is IiuI!' I"I-I.: f.1 tir tsiicU: nt( ilu ..u!ir\! c in repi < t.- r m-'i- \ 4.>tr.on; \

  & it. a 'J.l.tt. ,'. lt.ng ;h1. li.rt of our rrlul.i..t] jji-vvimm-i,: ., h.: 1:1: I Ity d i.I..I! ''".. 1'1.1 'ipitly l t..! IIIUI> .,1 the lio\U.tvtit; .!! ..",11 I tl.v: li hl-- ...1\.11; of: tii- I uioji; n-in int.-if. i. n. ,- "-n.-n:li: l.nt ;111. r I .?i.I&.g in d"I* I,., wJt ; t .

  1 1.icLi !, ,!.i..h .1j. : ti-'lli.-'t .i ILi, .. I'.v; I' .' mill .1'\1\i S.I:1 :i. Mid Io.sin4 iLl -.ii.f II.. | .illlcht
  '1iy, \C !io:: t tl.? l .llinil.itlr: t'.1 >4iU'h I,, the Ioi'i .1,1 1. gl'.i-s h.ivitig C.f! till1 Ji'-o'l.\[ 'i! -" ti : : t. j IM ;

  4 4".rninuut: 1 h.-. >. '":"uJiv ....!!!...] t ft.r, :nl I 1i liU-nl tlC ,11"11 i>. 'lti.il l / I the bt1t! r.I H iinl-o.li.il i .J'.nil.i.11t11 I Ili iis !!, I. "- .1 i II.1 J.it.pi .- : .1* 4..1111:, and! :in- ".* -.h i 141 In.a.s.r--:
  t.cr. :m.I"I.I-t I.) < :\.t a 'c.l.itu.ii t ud 14.. i the .
  j Hi '1.ga.t. jild4nt
  S t L.jH! now:th.it it !I- }., .-n un-K-rt.iL-n I.vt4 >ftur < ) tu th vln'n!) uf lii I:I ,i .I' 1":11' o !i\' Ji tl- I... ill ti.< 1 1...11.irl'ill.: : ot llldipuliI .... .i'i.s.4it'l I 1-\-.11. 4-.>ntnn -.l l.v \l.,>ti 1'.! -md I 1.1.Ii'; t-.r -;11"'t' I j I'
  .1111. : \ in-' of the I Il two .
  .
  ; -
  ii.x: ]p.iriiiiT"'Ihe : tin- I\l1"'l.lli.t.' a'i'iVKi4 ill 1 I.:.
  .: i ii tu 4 1.11.1: | -aiii'tioiud in tinvvliiili I : p.utii-- n.i I
  f'nt 'ii-; fi-iu j. Ifl;!i i-.f I "I.I'uth'l.
  r. r. KUr-
  1 .rj ,; : -
  latio huh .
  1 ; l..v ilifi-! .1 l l-v .
  fliIWil-li..il.l. ---' '- in.ikih mils the I.u.d; i.t l ;'liun-il '"tlI.fl11"II' r: IM-pe.>p'u- I
  i & ( : ; -i'fiil fu.tu .,ur citizen '. i ) e.i < iiti! -.l 1 tho 'Mlum I t 11"11. I.ao the I.'. i.1 nl I 1S.V. -i..I| ,ri-'h'lv' :ipplini 'riu-; uull 1trur .
  |1'\liluI 110111 : I'Mr "-iI. r Tmt., wulnimd.. I : 4.1 t I II. 4'J'pfe"sv-d ..f i i-i\ n.I ..- :ti I i ) I.
  _.. : p1l : A 1I1. 11 in t..II" n ut \1.-. n, u.,. I
  -- tiiiklI.iv.- I I't J.ulili.il i othi* ..r: int'i ui "fT.t I t it.tj' s in |IS.3 l;
  :1 ;* -l"I/r.: frul tIl' original I tlirf".1 .I.Jli. :I giglu on the! H'ghl of the I'J'h): tilt, on I..ik: .' < >1:1. I 1 .\ii I i plii 'Iplis I lII n I he1'einoi 1 N",'I' Y4iik K\pii-. to know whithtt) ,ih-i
  : fjf TLr fit. :i'n > r .>. \11.1. I Itit nil.; nd I t slr\ alti >'. t t.tl'jidgc t" :hat 1.\' th" nui-.um appluaii-m! (-f thist'mti ;: !
  i t'' (.rnnient, n-\ rr.I l it- lit- ; mj ;
  go alm.d.C.r ,liii. .\t.t twelii tlti | j Mieli I"aFit lIu.lll. "Intlir I.i.
  i : : iil l i. Till : ; th-
  rt.1 \\.J. the thi.' 1'1:1. ip'e tn ot-4im/.ition ".iI
  l'4-i
  r
  )
  Mutcr pri\lii-gi-
  airie-I ,. tlii- fri eltl/ii.
  .Ulil'
  ; diy : > .
  iu ,
  j Ib.trt .
  .t
  | f.Tir aiul fcan-J for iis : | 1I"'lIi.II"l| IS .4 jo.! '.: .t lip til )".1 triiiuntiy
  l.ua.1 1'lllri .illd l the ati-l lltoli-r and thidmi! si i..It of x"stnti
  \ lul.t I t.II'f i. \ 'It-:1\1: ; ,"I. I. soil. .ill. uil tit I.. l., I I P It '. t
  ili > I 1.i4. iLc| i ii : .I ong 1' !I.- Ii.Iii !
  ri, on *lUIJ.fJ ILinger : .. p-"pe. *-.its. i on1.* I 1I' 1-
  / :i.Jnng'h. l.i.I.111] the! s.iint. wh.ilt wi I II"r with-'ii' .1.1. iti' ,1/1\1\ .i tl h. \
  -'.'- spirit PI\.I j Il -i'1 ..( i'l his
  ti*w UILtgO1) icj},,jiri,, MJ will not 10tumo -- I 1. .nit: .n :mJ .1'Uuu LIMA tioni Nt.iUvtim..k. : nri\ .1. 41. ih.' ".iMi i'i: ri'4it: tit l il l I li.- >t i.ifj 'Itt t-xii n.II.I..rI..7.! t
  uur
  .\ .li."luti.n! "f :
  ,I. thi-i I..lt l-li.u \, .t /,' I l.'u Ii. '! luf Nui.iV. :lst : I i- the m.n I l.iintmi l.n.-l to r.itth! Ins
  ; 11.
  her trI Utuc'-u I'c t 1 Ilat: in.l 1.i-.Iul. j il! !1.p'i'M'i v. in'.i: ; the I o'7'in d 1 IOITIp
  :
  Ft. MVIU ItV.CT&! 'tk'. : prtitf .IK the J\tll.ncI.f H'I'111li:1 j I ..h'1 J" iMil, .ut I'-'pek I. .ui the I till ofIII j :.l. 'I 11.t "'.uiu.'r. s! 1.:1 tiopoutr tin.: !. i t" it-is: .f tti4 ( -as-vii'ton 1I1..nl\II..III/\I.; 1 WOotlx. liol.- Ill til-: 111"1.1.:1111: I I- th.llk': .

  ._ {. i-lh1. .,lou!! i tilt) lc-t.l.l \ ut tc (..ii tueleit !MX.t l I..V I". S. tlnops, uiid.! r C.1 :tlIIIIKI."i .-- :in- '"' -. lilloii, tu iLll.-iii. tt.; \Mlli or ioli.i'l I,iti't aliI 1 tho J I'rl'-I"t n-.on: :an I 4 \pitiMo iiof It Iii Is I I. 111.ill.", 1 FI"j ;I I'-.ngias: t u.. ht InIKT '
  \ .
  'j -" t p I il up f.r c I'ic-ide t .i hl.I..n.
  .eThc K=Nothing! Cuiintr Cou- Mr. Itiidialiaii, ( ''';; 11 I \il.;:i tin' : :\ I ri.sisi.iti4-4'. wii. If 1"1 i"1. '. th- dotiu-.stii' : i..IHuti..I".f (the M't l.iI ; I tl.i i- t luuu.; vnsurid I.>..its... !iiimn** r.-ip-i. I- 1.1 \ ..Ih I If..,..* I 'ri.-.i.I. tit .11I,1. \VitdvI !
  in .
  "III'I'I..i.! .in-l
  h-iiiuoiiv.
  : ilouUc.!! 'f .i't.s. .HI.! th.it .n.h Mati-kiili! ->.1..1.w.ll''I' \ t\ of ,. jt- .
  j ly, -cU !( I 11'II'1: I liiI al : I" I 11..1! Vlt,: I 'it.-i It-lit.
  : 1t.J ] .11 -' : I : I'
  YCDliv.for the! noinnitiui: of a cau>li.!.it l I that c.ii>cf in tli" LIlIgUlge of 1 Moll *>. I : ( '.. ; ( i(>1"11.:1- r ri-inoiit 11.iimi<> lv th<- fii lt m,n -.I I.. .
  ; j.iiiin.tn-ii' < -11. 1'1.1'1. 11..11 tin ., l or :11111,1i:1 I :, r, pnl>!!.e.i.fiimi .
  HcfirtM.tiU-.ii c, ill!) l. lu'l-Jtn i in TIU- ing: qI II own ;o1lh not 1,1.1,11'1.1 1 1I 1.I l'l.i .\ l L.J.. .
  tIi-4-i dill!
  and tin- :
  man of tho! north. who t. i.uu tin- t.i-l alof !!\ Jioin Nur.h: h :n.II", has l I.l. i ihiolu I txp<.led! I ; .' ( ''nsiitiit.in| ; th.! .t i t:1.! ,,it-4 ll..- :dili :: of :,i\4'Hum; i. : i. i lixprt, ** .
  on McuJar tic ilh iust. l
  .
  ,
  r lo thud.- !I.:1! iirtki anoiii.-r .-.-. ,-1y I.. .
  the Know !t.u.h.s" : itt | |) ii..1 h' in-itii-u; hi/'T-I/C'I/l :Ii.ii *v t rvi-o.ui.-e ti., ii-4li .
  ; we \.u.ll.e! l 'i-- tli.it ( l-ei-.iute he. whipjied\ in tjon: li.sto
  aingg .
  t S .I :l.tlliliL' 1..1. "II. : fire i. .-g. :-iit: i Klt.-r.; I Ills I nf.- ji.-ts |,.-rn
  in" eiliie of I tin* tirtln'l 1 4'niloiii-s, in l i-liri:
  t ; I' .. tori l lint to "let the r li.1 z..t.!: } :. i't'hhi.l tilu- -*!"---Wosip.r.'Ihe | : \HI i ustiuiis 1'1 u.I4rr! .r tu ; l.tI"I:1 1" Itu.I1.iI4:. ;...11\11I"" : wiM>!!lx tif rsr%. still
  Con- kt and :Ni-tira-k'i u-liii4 .
  To Dto'r t" ; t.i : Illi'lpli III I:'i l p.-t iIi .1.lti"1 tin ((4-io, .III- I 1111"" -.is : : tliinii4U I ti
  \ent'n. lor this D; : il! couvtiu-, atIicrctvilc ; ): Jhbu\ ." \\\jll.. .'\d.luJ.1 1 :.10 1 1 lion. :1 I Kttt i t1 1 C., iTiTIDi.4114J i .,! ; in I 1. :..11. t tinla! -I a'.iimii. :ni.li ttL; !%' 1.r.-'i 4-d wi'f;:t "** tin- IIIj.ril| ,1' :t.-- iiii-ii, :,'1.1:01: l-i-t:ti4 I In:, \"II"s :nti.; .
  td. ;
  1 ouh.nl 'IIal..t N'i pi 11114 hni.Ur. I.i. ''I..hti..li! ,." f., z Iuz .
  itt> : : : j% 1 i illr..i.\ t/!*. md wJn-ri.\ I lh.-! liii'liUt'of
  :" on ji.Juy; c\.u. '111..h I.J.t'I'o'. :11 1. S;Jk. Ic.iI'l hi* vil. in ('.'.'oiiM-ipieniai Ir 111"1"1' i "I.. -jin' iifiiand: t tliil l all .tn ii : : I I'H.sii|I'I"- is ii-.t "-'1'1.11. II..**- ..1 M.rd.it :
  _.. \' l.\ a 4l) .1 jg I I 1 1 Ilt. |\i..v- ."n im\ iSaltli": ti-n.K iii'V I.. ill : i !. -ii' udi.k''ttniits! jn. .'tili-'s it, to flOlla a .
  --- r !.I.1 WI'I.I. 1..1! J i- ..
  < ; iiidigniM ; ::alt*. t :ttI.r. I tinfnnoiis It \inr..I.l or (l.
  '4vIlli .t ; the :i : ti..- I .nol'nli.n.! It i'h (.r \< iliont: 4lo-'n-ti4- .
  r tA L3QL ht.irt rir.Jii.jj c.-iti'rf.r.lc. :.1,) NmtJi] ;n>- Ilill'.1! ..n PIi. naiorita.il' 1 H.tl.t! -,V.U.! '\ ..' 4a'k-in-n wi !. ui.ft" .. .UIII1: .tt1;.-r I stal.iiiu Ia: ) pni: >:1''.i: p "I'w -n: -! i' i 11.11. i :". .i-iitil't'-d,: in'n i the! I lnionipi ,; I.i4j t.t r-ttdf tin' 1 i4-n-h II.. killer.I'l'mott !: .--
  :
  oocurrcd on tho otiLnti JVnii< -) lVlllLs } !' :I.J :Ik I\il'; "I' 1t. tllc I ''U.'.. ,i. .:.:. .j;. : i. I. :. :. :. \I' iilon, t"liih. otlght$ ..t' to 1..1":1!1... i'oiiiitili.incii\ i: I' ti.I t.r.n.'f p.iUil:' 'lll.1t:. -Aitii! ih,- has ina-1-: ui.iiiy iir-1'iradtlt(
  liis l.lli'I; I lilt hi' will l.f.il ViU
  l airo.ol tLo 1..1 c.t. .\1 Kxcur-.um in 1 }>h.i.4ii\! th-it u.h siiiAi.* t. tifi tu the -- .'- l\. ,llil 1./.1.1 olll( pol.ti,..i. ;ins i. 1L.; Li-. .t'l.pr! : Sfit. s.int. seilrsin F
  I .
  .\ Ihl.\lr"1. it hi Kill's o-it with i \' ftoJwskin .
  train Ufl l'hil .Ij-uu llic: $litio: ('f thv: ivi.liin. .1.! i;( : inj ( A'o/ ri'Ih.Utin I U-ri goin,; proj.osi i: ,.I..I.1" i i roir.u.s n'tn'r ot tin. *.ov. IMI.M.i : '
  ja lflVIilUug1LUJ tWfI' 'J litKIOW L .: !!1,1-4 oro:.::., fioin ( hI I It.i.k! I r Ii.'I.tI..li'all IIu fill:. iio

  t Hill .nti"u j th"j ii.. iti:.-\ ii i'Jn.1. : t'.ili: 1'.ll't "'v. Mida, ir.irii.li-1 to imUi.K".'. tinioti JtiM'lrrti tii'itlt't Thit !t.\ \lIst\ ,-i .ndnion "t'Ii. ., I., will l 1 MiMi'vU'I'
  CPip It iii.i: i:. frll 4 .1.-.ltil' "[p- : .n.! lU-.-iliiig( I ihiio'- s-.i'i: .):' M-v/r. -. \ 'l'j..t||' "; i r-. 11 -, ;1' % .4
  ui.h :1.1'I| : : Vn ,.1" Ire 1"1'1.1,1'; iii-lituli!' of the 4.:.| U (..t.l. i-l'H-o.I.i. 5 :t'-.1! t I.! .. I.h iL. ,. t'1L \
  the ctr:: R. ca'JuionotxuiroJ! wl.ivli fir !imulI.e aly tilt \ 1 11, ; s' t .
  h.'f il.c ]
  : : : : ii t.i. i.
  gi.
  i.tqUcUl ; 111.1\11 l'I.I".II\; ;JJ"l j t 1. .rut pun! .nd, tl.,. il.it.4.-! "i"i- t'-ndi! .in-r i.f -.'. ttou *. .- _..._ i'

  .ru14fu1! cou> % i* itLuat a }j.irjlkl. : Union, nn-l iIiu.ir .ld'at \il; I... the: .n'-r 'Ui 1.1'.1.I ,., .1',1., HI, i :tlie N'waikPtnn's n! tin-. I 1'li.., .,tO.. : I.II.T; .. LU tI.i :. I. ,; ,"h. .i; --t.itii.n i-oiii''iit'-d: l wih( t i.' :iit-: '.ipi tollfo ( t'KiitniM. Aii.xiuts ]l':4. SOJT -t'oti- .

  forciuiinci of tho \t;2I3ttI.hI t I K:, pl.ittorn,. \\.1 i :,.,..11\ .I\.I\ a I Ii.I-! :., .. I .I-I"h.! i.I"I"I.j., .. in. lh! ,
  'pu t.l. jitut 1 ":t"1 .lo.iiii..i: : !-.u' e ju-t joined j e 4 H < \\\l\i \ Till fi'114IW | I' s >-X4 iti'iin-iit w.is 11 .4iint *

  The i* htn tLc !h". Cllidl en the _\Uh'li&- Ct' : \ I f.U'.hfiil. \'Ii1: : .! tin ..letkn<'wu :.s I tin-: .'' Iil. t I th. :' .f 1..pruiu.ilit.l1..hl.: 4 i."j': \ ofsi.-r--, i.iind'i ltd '..Ib In I It.u tiili .
  iugTiALL..1 he,
  lukLi
  trad orur < :1 'III\lt. j vth"\ i ill: : ill.ir .- 1
  .
  1..1:1 i .I'lr.'m 11'I'UI s M 11,11. \:1.: : ., \III OUr 4lW !' l.Ltt.1 1. till' high ll Jill-1 ...-.-.1 -Hill' I :url "-'i.-f. tl i* t-.ii-noi -t', l hv i 11... 'ijptitrlluei'r.i -
  :. clihl .liLu U'gttlur lh.- iciuJ ; lh r Den ccr.ilic: i i. I'I I _. I!, zt.tl! .itiin. l fiigiiitts' : "MIeor I. .
  parly .
  I) 1 "JItituti"1 fr.1 i i. .1,-\ \ .-.1 witii ini-i..asd ri- )|.n.<.! (i-ilit\ j* -nih'ni'it.: i It. -.L.; ..: in I';.,1..1h. -v,

  "11(cl I, dashing tJtiholLor in |I.in''s! %:. I I. al I, I'niou.Liviiig j-aity, nti'l :,1 1''I..c.I' ,| Ue ti.n 1 i.r ."1111.I'.t. Mr. \\.1 iiijFciiis ; ,\ ;i. I liln.r lulu: lul.; whiih! ;...t I., ;itg II i'Ht. tau I I. -it'oi r itnpailf i ; of tht. i niiiii. .> \ ., w ,is on I ihf !...Li.tuj toi" iI .1.I ik Ill :, *U><* !
  .
  ,
  l-corioi nm.ilg.inutoJ, t it win-, il:1 i live Well hhouU! j-jia it in il> I tIoi t t.. y\A i f.i I.h t lii! '- .. V 1 1 pi-t'ir-. I i' ti.-i!_ I..II"- t iaii, ,> lilt ..1 xpps s l'II\ii1 as thu 1 1':111t.f tho I I'uit.n. tn nphod! 1 nd >!t-i< ill I ih.iniin .:i.h' x n u.i'_v of t Iiu. I..'" r t
  : 1..1..11111. e uii..t t, \\ ith Ulit\ .
  ittii..d.: vf I tl : 1111\inllin tinlight! .t 4-\ -ry 'uI.u;e, tni i mtni!" r. 1 !lit' Cu"l.ri.j.. .'* gntlt m.in ulti.u .
  &pticnty walh ir"1 :1.1| .1.\1 ,.I M-i'liuiil! ; l inris, \ i if -' '- I _
  1.
  ,\.ilI IIUIII.II' 1111". ; l'I'al..l.1 Ml .1..11..1 :i*. t. t
  / -"l 1'lll.\! ilui -ton ot the ?M.4ts; uti RJSt >vi iu.I{ the til j.t t of his "tfiiti l Ji in :sf..rt,
  brs. TLc tolioni .'f tLy two (n llV3, at*:, hub.l! l thu national f.ilric ,, j .\ i.I. l' ," rthu \., I I. d. siioy ..r ill i.r; :its t!; ; ll'I: I
  ulblliucl I ; -. i4uis'itniitnalUij
  and advaiueiinoi
  ; 1.1'1/1 1 C"la I.if t ni; : n* thin* or foi.r ih-nr-i ("'II I lit ill. lei. !I. Itn
  '
  .tru.1 lodhc.! and tliu LI.UIC' iii...s tdl!1 I will;i craJioato: tho funJauiciital 1'1 il\I.I..o; (." i'I lien"i 1 ". i, .\'\.1 nl. t''i. -in iiiipri' u. /. --;' fii'l. I hit I ". l >em--r.iti-; pntx I !.* t. '
  ? o'u 1111 their .:'lo! lf"1 the vcitcrn I 1 tit" ii whiili it i is ] unJ l It l'.ul,.. | niint ia e':iii\ irti! :>iI 1'1 HUM ,i.r;, .) stt\ ''. '- \1 ,!! risi-.t I.!! tttuL.i-h. it retiring/ i.'I, 'I "I!. :,- ...1.\- ii4'i' .t I"al11{ lor thi- U n-'llt .-(.\\ I.;.!1.- ;mI I i-..ti Ui, I.. t..l I l-ixirg: it w-4-l I! i'L \

  I f1.J. t'ud. ] I ll.' LI11.I.! u li.| : \lllg: 'Vllll, till'. gi..s, or oi.tofit, 1.0: a iMtioi. .: '" f '. .i the idii-n .
  .
  .I..II.i..f -ft'is- I ,
  ci lhe l.lllit. liciiiiUni I I : I w.U I." in:tta a'td I uU/nt du.! h--.id, .tad! h r- of iln
  b'.I1t. "lb flU uumc.inirg: ui-id-one MCtioiit i I irun (. I. lit. uf pulMrs-il: : : '.iir\ .1lh'n: ipi-.'lioti, tiLr! wliati! 'x > h..j e oi, '
  ( n.lh
  tlt.I.1"1 I. ti-! \igiiiil ;
  V-id. ; 1 <-r-ii--i to II is4- i ii' t I.. v. !n, L.: .f.! ai'.l ti' k i.lugv in li'.
  T.ric L : of the c.irs i.f tbc! fII.i'J train t (f tho! fUUlr J"I.ri"11 I of I the. liberties, tinjru.iraity ('., ai.d four pvr n "t. 4 |.' Jirc lay. |1'h10! | io!"r 1i.! ..a 'nll.t 1'11: l-e .1:14: J: ,l.tiOh"I'\: aini "I '. ut'ttpur..lII-t'. f till 1 ,- lilpl iVt"l\ K.4.I4-. i i.u.l! WHS pniMUiI I ftlij

  I .t:c" !it Cto Jiko a da:, :iJ in a ttiy fen !: : v" hi'h, hy tho Coiihtilution! ;'I i-rtu-iM-. ... .. i..i fcuhjii! ttril to ii'Nt i'i: a'pud I,', ..II.r. '!I.lt I ',.. !| HMl.ds .f d"1: ] 111'! ''CoII'.I.n"If.: : wiiiru; an; l l.rHII! Hiid v-ri-'i.! .a"fry t-lovis: il,! i..1 np"tt hint tlitHTil -.-

  : 11.01.11. l :I.jng :t> kfl of ta'l! kit (lie: ; I has: io long ]-rcM.ivcJ nce anil li.tiraojsy .'' I, 11.1 111 i I a,'' I 1\!.' thtH till!jertiiijj! :..1 id I, l.it.-U; I'ti.;h: I. [".J .1 redly: iipp'i'-it-1\ 1 : .' .'IloJUll; : tn 4ml-l.l"'"- :lId I Uphn'.l! : lir 1'ritotiis *. ,...,\ I.i.ii.IL.g: lift 'i-stDrt 111.41: ks i.li ki:" I
  j
  .
  I : t the i.xin. iii j 1.1..II.. \ t{ tho .p irry oie In ani i i' t.Uj011l il I ol-i-'i--! : pi-e.tiid; I J. tin! L"I'-"' the; ITnii'it .
  -.nil.
  b tl otbtr iron vfor!. nifl few the < .1 (,, .- ii \.is. : ) a.s it "the! L'finfi.is : t l"v"* and 1 II. k. 'i I", ra.vsc cJ' I hi xtt-uk. in
  : a ) and iiiajtir tilot-itinij !ILl fim id dvcxrl oni: : ; i I lutii.i) niid, In it
  t diul : n. iting .1. uv> iliou.i we .ny oj'ptisbd! (lo !
  anj oluU l l. thfii
  1.\\ ti th .. f.iwt ti..c.I.kt.
  it > i \1\paiiM-n 41 '" ,iJJ.i..I tu .lb ** on .
  11 ; : rJ fmouleril! wees oitLc : :1 n.forcing i its ( J-\-ic\t8 of thc ; ii.-n !, ',. f.uilit.nto for thu! distrib'.iii.-n: 0f ,, .
  !) '
  '4 r'.111'r"J :j : : .; upon iho1oIity. mi.i j I''g .1''l' :u. j'ti'i-iiiUu.i.j.4 ;|it-neigii.-; and 1 ;..!:tl: '..tS of I thi.! r'.lt pmressHi -: m'frt) tfi <"i -i.o 4 Itfl il' lIihfllh'1"I ,..fthe
  lA k L i I the the noil j is f.rit; iz.i&I; l and the iStati, no aliki' i in : 'I' .
  i h.\
  J.uuai DcmoiiatsK'now { pci.ttioii piJiciil j I'-'nv'J,
  ffnl' uoNorth, ini I II ; |I..I.". ;\,-.ti.lti'-4: !l'll.x. Its, is.-,ilt! l.ring >u
  ; _!"ui. h reihu.TSJl : ; to thvCvililuiu.n.
  Si ii1y !ivs v.crc l t. % :-i vi kmJe i '. South-tlu-y are fiivtuU of our Union an.JUT j (ihiuwn il.1: c.Ja.ltH., \ to reptigi.-ttit :>: v I!; I ir-l-\*)..',*'.{. 1iu..4t the (['"lestiutk; illinwteij :rt't -i U tIt.y! \\0'I4 vt-f..uIuiu'l from lt.t.iti'4 .
  j .1'.1 t.11\1..t prvK'ing! the. ctC3tcs I !:. :.)!L-cJ, 'I) bIe i I
  ',. ... .tic daijidix: (p.l wi'Ii i 1. 1''I..jr'n. ]t 4i4'Ot'lht! : foi.nr In I l t..,.<.' f.r 1i4 I..I! w t ,1.* J.:il, frt- it
  :
  } :rOU' 1;udi. country-y* f-ur Vll'p1! countn : IWII'' .I I :.Y.* l pi d !. t.ilJuir: fio-n i: : tl!! lV-cl.! v't j t tt ,1;.. \" .- '. ',- ', : .' .1.. .. :..--. .,; -,' I'r rr i t'1: r-t /w'-ni?.

  I .
  : 4 .

  : ., .-
  ; .

  ,  .

  '  .
  -- -
  _-, .
  'I.no.
  : : f.f_ v JI .
  4 .
  -*. :
  .
  ob' ... F ." _  .M___. x-f-iJl. .
  l -- -- -, =- *-* S I -
  r -_ -- ; !. 'I 'J tTrkSOJI : '
  _
  -- .fr'r'. ,, ? ,:. "' .. .- ; ... _. ,.. .- I .r -S -, IM IT _________
  t ..: : .
  S ; ,.._ _;.. : : ... ... -.. -

  '.
  _
  : -  f! '

  ,,  ,  'ilL.-. :. '. .h -. -, .U-- -_- --- L .__Tii ._ I .- 5----- --_-I -- ... .

  .1 : A CARU. I :t.S t.: -ns uf t i"."i i ". 1,1: !t.\ n Ig: V i! LACOUR'S

  To the Ojntm W 1Xtnu. I I "J." .<. ! .. '! ;. | >ni a .
  Mmf .
  r4j.iJ r li. eta, 4.. '4a .a.I DIPKOYE1){ ) PROCESS
  'Oh; YinWalk tt iitMntiuibtn'n: n "!'I.I..t ;:..MIi i :ofi.OKDI ,
  .. V. .).). ":; Ul.J Iltt C.I, EMPORIUM.i

  gent' I'I 7.I71S : I ; .XCr N '.1.- .k'' ,. .-. i .,m- T1UM(} XEW.npun .F .,r mu ..:;:(:,:.,, ti t.'t1f' C.rJaLa.

  : 'I (| MIE UH-CT.II LRlm tow in .'Ct. nnJi. i : fror 1 n'.t;inf-t ,(.t t :I1. .t. frt l h>.-" ), I I L'f."T' (_\.1./ 1iafflQ91. J"i..:r. ..Ca-

  : WnitlJ return <>"tr m-.t iTIi-r3 nil1lif 1 tt.AIUh:1 J.ret.t (ivru > cl \ l.l. ,i jn.i i oiikiirM / 1,1.1 1, IIj.! HJHJ) imnjiotf i ,; .
  uxrcr.siGNED Lu iU.lI JIeMP 4 at(. .
  .r.KU.'Y J tnt usm.
  .n..J. SrJf"
  .
  ,
  rt-Mttli-uiki: f-jr .\ ttjurtii'i"] ni-l linUu.yultUlngllielUttv .. Up, Run tp, Tumble Up, :h.1 eI I."I.t G"'.iJ<:iis Point, 1J.i.it.| | \ ? \tl.itt! ; r .it J JL lioi-rirr )l.u lurr hId 11.. ; ,
  ): MADE CLOTI11> Ifuv I !! in't. ,tti'J ujmn in gi! .> i I:1 *, ..li oII.r" i.- \ '1,1: I tlck..r
  Any way to Get Up Just ,:1 I, ,i l I. JIM I'llt i tinPuit Pl.VVtJjtf.V) : f..e, i It! PALL rf WIXTRR
  haveOMiUMr! 'ut Uill.fij, on lIlI h (:/. ,.u'< '...,\ f\rhiding fv1 1 I 11.'ii'' "1.,1 l j".pu.1 i Iaar, HR-1 ;'I; t -'-i ;1.. I | > 'LTI,( .Y .'f U, ,1:1! i furnUUi tb. "I j r'
  II ,. (
  'Itt -
  .
  .z
  1 1. 'ItT !Ou -.Mr: I-* artui.t<-J I I.J' JinSMI\t so you Got Up, to )l.uli: ir.. H..It.tAatUrk. I te IrJ.r. al" .1.(I I 1t"r: If\11 i MI':, ctt IVii-m''I.i. :!. .! 't.ao i .' : I i ,:iu lur c..aacatt. ,\'t.. I.. .re V' '.tit

  I I I l..rij.: t2-i 1 "w-vUw'. '.'. ,.*?.r'T"t "f HI.Ot'TS .\' '.t .d i.I 11.; "' ''io mi" ; ... : F'I'':' iStnjjlt J0. .. Df tL :; .lothtrtiJkft \' ''" iui )6 taco"ati. aI

  .rZIrflU" jtfiiM"---! .w! inj.r. \ ..I.r n-M JOSE VIGIL'S "I''. : ; II. .,' J t. .ni' '|I.a' .Iiy. : ivi.i.w I ,..:t.r Std f *. /.'.4.i." /'1.. (V.a ... "f twv to tLrt. H&ot11r s"II. f

  cJI..rti Is.. \rI'r d i4ttj IT i'ic' 1"I.li.., i duI : I .\ .. : .1,1. IL. in 1".11. 'I"1 IrIs r I.o l lI ,'.\ n.;. firmly (.Jr.*.. 1'1.It. :" Trf";' i..a.\rr 1..r tin) l.n'l-

  ; .. "-. i..I. I- ", .I --.'.. t!.. :..t.>... .: t! 't I til.! 1JU:tlMiK'i3liili., li',J> "I..III.r 1.1 ./ yiu. i-'VTittor \\l.k,) L rrl*. lli. .c.Isk.
  _ Jt rnt "j,1. F.A\CY STORK.: .1 '" .
  J 1..1",..' I. "It'll.1.:', n.0 .t..t'- .:z..: ,:t:-: :. .V.Ji .. *\t.. wbchtiiY) ., fllW. fcrtL pUrJC- I

  _ J K< 'IJT. tV \NtV Jt'I'ON : ; X-. { ( iiihk''iy Vic" IaIr.II1 b1vidthau' .f 0.
  r.
  4-I A. I'-iMi-i.I '
  .
  : f.L\A"'J. .v ..: Jt1 < LTUP.Y ,' .r.\Tn\r OKIIX\Va. *-l .t. D y' :\ r'i rt Atr.iit&. .

  Taipa, .\u;. 2. 1 &:;<.. rif f.iKm: ; .., K.zoi-::' >. .-s..r> .\ :-i.i-u-1! ': i! J'r, 1 ii.. }>j.;";:.'/iti: iVrt In-, S :.."'. p.jn (i. t''I' \T1t.I.t! d.. sUgUeit keo..l.Jr.f

  -.- : 1..f.! \ F. .. I 1ts.k4. 11..1 I 01 11. 'j"'I j r. Hi, Mtjs! nt' Lc 'i vt !II\ /l.: r-. J. t.jJ < :l'fk! U II' fuMi t-M, ar* !t\ inrrt.rtillr hit" ll*
  I .
  THI'us Jf' : AI.Lt.u"-II: in(w ,* rflF.lE I N J'r I lJ.: JITlir
  j.r j .
  vi.] ili.it' the .Aii-.tn.tii < ;ut mm, til li.-i- \' IVr.o.i-i : Curd !'1.\I'r.( i'-j!;: ) i-* IKlu !1. f t rOOTS" ) ] S J 0 L'S : a.lluh, !t
  1 : / /.,. N. ., 1).kII'. Ping II"c jl..1 f.il.l i 11.t'OJI: 14 !.i W f"tJt d tit >V CO( Cap ;
  : i*,'Uvfii tl 1 III lie INII.\l1! tit )L,. iii.'if.il) t... :1..I.r t :'trtPi.I "fI j1.11 (1 ViOi'S< ; I t-i...u'/! ('I. t I Il4. .< TiT '. }!!... I! /:. ) .- : & '''. .1 tu .*. i.i.l h i t1= 1 D't-k S.orn, XL. '& if. ,

  ...im of ttl-- .link .10.! 1:,.1-t.i'lt Ivy 1'.1 i.n i.. t.v b'j..1 I lliv h'iili itjjt"l t in Hj'poiTit 1 -t::'tul..'.. Av.f.r-1 I: .s'_t,,. I, .v. ) rmf.r/ : ii .. Sal] oil-ill; ft. .:. "i'wt: 1L 5t. dt"rlu n.l.l.
  1 1liv Iiji
  .\ A u'ttri'l ]1'1'] r M -: : .\ (".\ c'o ).. 1'.dulcT\ v' :i I''. ''ul. la 1 :il I :if I'; ,1.!: .i1 IS'u id ii, t" ,{b.I!! Un< \ 1iJ.! I I'I"o: iiiuI Tf. ,' t.lt.'I. I 1 J'.I'.t 1 ; h'I'Y 71 .. m *inl (twomi .11a1i! ) I

  ""Ike wu ua"! ill-- X'4'-11' N"'I"1'! i' ", I c'r.1rc1 in iii.uLi. 5 I :...!.:. I"h..j" C..I.t.. 1.H.LIt- : 11.i) !' : .. tlw! '! fiie. :' the" iji',1. '. "I .ff., .' (f;. : I v. i'.*it ; ft -11110 I.I U.! .r.d tU. .a.k ...,
  ) r .u..I.1 111: ., i t>1.,1.1.: in .! .. Ct',' :I' ,.( ,\ kjts.t.'. Ian. (I..r I..IS'i ".ml. 'tpi)2Aals: n.Plt .B.). t>* ,1.en.

  ll.,* late Kmivi] I J-r.un-i- 1.1111..01 ', IMII h u> 1.J.\:] : : 1 1Mv.I..r! :tti J 1'iiv: t nl.'ltlNNT, : N". .',. -ld'LI..t'!! '.. f'I' '.)' tJJ.. :. in i'.n.i.j. toiiLM'.v I.t'f'.r'y ...t r.I.t.e t4 I
  \\.Ie ; -
  %ito the utl"'f iiitrinbt'M "f I Ia. I 111I "n.il I : 1'. .tl' }.l.
  r-.l t. 5' A.t.la
  |) S ( li 1 1.1 1 ij' l--t *. !'n't .I.t.) I 'I 11"1] '. ti'r I.. l 1.I.1{ ...Il.j "
  Minil? .t' A'i-.lri.,, uli'J llif J'" '' It M I.n I DRY GOODS. i r. t I .tIi t ...,.-K !;i |t.\ hill t" I..,It' ,'I i I.,Ij', ir iti'iifyc/ S I WALTrr. JL co. l"'U:" J

  .*ri liiu far I. .iil ( fr .tin Ur'.vfii 1.1 l ]Hi! lin( I: ;;:< ..:i-II-! : 1.0 Sit f i /. >t. Qrl.. L*
  < H gr n ii '|--i ; vit> i..n.i ilti-.l j IHIIII. ..it |.J.\ 1i I n.it '11.1" \ tii'4' 'ittiT

  in.iii.rjr uf I.i. KinMi'i .-n'r to tl ii.l. .I! .i.j .1.! I III iU: c'f.'c'! S.I.I *. HU'I t'nll-IJ'-|, t II.! .z. .H -iti '''tr tli.-y .i>. 't"I"' ; ,. C''i, t i r ..l'U. jy: Tl. e: 01\1-.tint of this': work kt* i* I
  I ; .' % I'.Mlttirintk'M ]I' .ft. :Miff- 'itli".ih 't l I r !1t> .w I'J'IIII" .. t.xt ,
  acting in uj.jiO'.iiji'U) } !"' ln, "SI'I.-,M.i1 will.! 1 ; 11. 111":1: :, S '..'nt ilifi* | iii". .I.SO. .
  /.Iim. Ti.1il I 'c&I' 'h 11.1. UJMIII: \ )I. ). I.., 11 I- < m ',. Itt,Mir "*',, "cll1I'9" s.fiIV
  ; i ") ., *-..h .1.! > [ ""///'I/ ( sn"/.uf.'., *,[. ( !
  -' '- 'a'"I..t. 4 .t1t'a JCI:'. \iu..1 I! *ll li tr-xil I ,,\ 1 1 { thv ..i vt N ) ..1..
  I.l ..0.tl.. ... .1'1..1 t ,.... ,1. \ r .]>. Ilil7.j"I. 'fIII" .0..1. / / St. t ( 'f Milt tim ff'J .1-'.1I. .
  .I.
  \ y
  % l'jlill..1 ,,
  jfTim ( -. ;w ( .MI I. .. A \ t-ik SinjH-i., i l .1' .a'J.I"1 1 t to il.I \I l 1-t'i.r: t)i < :'ti'ii'inn.l. i. 1 r'-M\tF\ta.TI.NS! OF THE IRESa.I J
  ii|.-.. tin .1'ArJlf'at! pI -Lli-. .. ilu- Knit.** Wl.itc.I I 1. "i.Fl.mil ] 1..I. :ttiMr .itili.. its| j l I. I I. l ', II), n lS' jI't. >.f tL: 1..J.t t s l..t I I .
  J. i r. t iti'. .1'11"I*; I tlif *''iii liti,n fl : !,,, a .tl.! will I, I I",,'f.ii.l! t>j .111'1.1..11.1' J.!
  istars 1.iLl .sth tin' *M-u-ut't ( .. : . : !uM\: .d!: i'...I|. :tii.t Kit- i..I..1 I I.. t ..
  ( .
  ; Btrrctikt j I'f"fil. lruhl.ii.tii, ( .,t. I Jafld. ( .I.I .I\.II. I !ti I t >." i. t I. r'IIII'! '', )1.,11 ,S f | ( I., \ trin 1"1', .IIIf" t iiiiir.! A v.. illi s tbs CLII.
  ,1 li !
  I. \\1') : iiii-i{ f tiinni "tI I4 r ) .
  I'.itn.hMitill'A 10'i..I. iA.IIi'i .
  (1'.1 % "
  J. k .t .1! 'i li trk l .n.! L'I 1 I. ni. iJ "til tl.. *.1.t
  : > .u. It .II.l (. S-Iiis'p'; I..'. i \ l45 *. .Illil. 1sI'. in.lrUdlll., ; .Ml.'f tl.t! .I (....'.. I, .v b. I iKf'tl'lIU I A',1) ti,.1"1.1.i : .: 1' v<..< 1..1 tli' i Lt:..... -A*, ..
  I.it.t.) faun 1i.ii.i! \ \ ll'- "i "|1".1 'n. 2 "' R'III'I! ill tttitiii ; ..1' I.iiiiui I. <.iir'ulit: ) :. .ir.) -.1! tt"I I I. ...'.I !f.t '.,-'. w. L ,
  L1XE I )1111
  PACKET( I !
  !
  J'
  : 1 Virtu, "'i'.n-.
  ; i-. ufl \ : I \ I. I I I .. T.I
  ::1\,: .. 4 1J.I'1 ii.! .1 I. I. \ d su< ii I irili: iiii' M'i I j l'II'I\ t- <\. aUI .1"1 li.I
  --. I. I "ji.tLiiii; nii'l\\I ;m. \n u 1.1:1 '1.0. I-..., .. Si-. .. 1,1"'"' *. Ac r..1'." IT "j 1 It0. t rv r *v i ; .-f( .ui trtcCDtIn' !. {I't.ill.! '
  .\11" '. 1'iiu'S ". "tU| ( I li.,.<, till' :M i 1..lo. I \. "'1.1. is'I .
  .. ./' < rt."J.'W OIlLJo.I.YS"I 11! ill -. i s 1-. ,...1 .t.-i..I .lilt! .i./.I) | \ '.11..1 Hilt I '?,'' 1..1. -I V'-ii- I l.t. .ui nrit.tir. 7b* T.! J
  .II.. .. ( '" .n1ll>,'r.. j \ I : 'irtinioi/ : .!...1I t. iii "i.1 I I'oii I .. ) Iml'V t.r( lU .
  ill'1 I l\! !!1 .VAl 1. \L..I. JM- V I.. I. UI.. ir .i til: >. .. ,'" ''isle. IHI (li.It... i< innti ct tnplttc :
  !as I....., I I. i I III- ,I.r tin- I .tilth.nl? .1 If'u.t.'i 11.1 111.. .: iii! "
  1I"l ( "h\ I K'M ". II .>. I .j.] l 't vtzrr .U ti < I I.. nI: .Jr.: in I' 'i ..
  ." 'llJ.. 'rAVI.II.l ..- -.. ( .US .utinlM iiI fix? $1 11 of
  ( < 'nriii
  AllM. lL 4 |I'.I .10,''' it>-:in 11.( IK tlili .s tli'MM",- 1. 'r r.' I '. I'. ':'. l Ids f. : 'j I r"i n >
  IIAltKUMi.N; (1.\1'.. 5 LOOK HERE .. S 1.,1: r..,!. 01.11'.1.' ""10.,1..1 11., u.. .( !
  .1." .. h.t. ., t tin- l .' ..11. 'j tullt. m 11,1.. I. llit.$ "MlliI
  t"l" I. .. .oli. the "'. .I
  ti M i.11! I \i"tnnln' I tui ,
  i -JC \\' .. iimV* rrtriiljr tin i-t.i-illi' 11 s f U d 1 Friefl(1.i i *.", I I ; ; TO THE mILLIONS WHO READ. "f't'lIr.I 1
  -. HI. i hi I o r 1 an o .I I I ( ; utir 1,1 1.1,1 I t"'IC ; 9! "I.h"! ['rttH f .-f llif" i ,. oi>" tup 'tj
  l. 1 nt.'l .
  ( tt In'iij' w
  -ii > t
  J I
  JJipLkV.It 'I..l
  J ,I3r I .rl"nj..,ii"t h.- ..( i 11", -'-.." t t ... ii| !. ,.ki :1'J i "\i ', I r..i".'.. ... **r.ll'< if .-t f ->i ii' t-i .I in,' ti'i : i. :, i I. .' it I "t. .1 t !.w |.rinti|'.! vl-I ,
  3r-saC .j I ; ..'. U''I .. i T 1 1 i: v 1 i.: \ i :N i ) >: i u : i t. ... .1.I '-j i, ..I.' m fjr a. t.s.ibt.I .
  Ci.mU. \: |
  .,). Mill! !I.t Innijtu I (..r > r 'Ilttu. 'I ii. c. r.KiiMiws: ) \ ( ) : I I. :".-.I""II.i t ; .1111 j "

  .. .!',. tir .t rr.r a. |1..il.I.. tlic 1-t "u.1 l tl ".li.l.! i >,. !,"'ll >., (0. t 'r I :>( :.'Uc! the vim .f fli'.M'J H. i iI ll 'l i 1'" it -j b I tl.tll- I- a 'I"| II'.I: ; (tIe tt.. V***
  l t"o I MW I \\ \WrJ.KL1-1L\ \ 1 \; M.UM'irLK.\ i >r :' .t'i.! -4 nt'T ll'il MI tli h 7nj>ajf. -
  i// y/nKijt.i I .s
  .flo..1 railinoiitli, ...1 I lli. lli dlivi l |1 f ;> I : ll.- ij
  I-llKll 'Jl I. 1'.1 I ', t t- 'tliitli 1' I 5
  ... '-. -. 1 ii"i. : >r |Ii. Ilt."t it Ilcl\: .I.;. r.. .1.. ."'si. )' ". :a'i1
  ti I" tilt
  .l. > tOll) 1ru fl'l I
  |ii.rt K.I .
  .'I"'ll 9-j r.t, :'/'/ 1 c. r ," 'I.. I.I.p : I :" 01"I. >!'inll I i Mo Iii. r"'d|.". : .
  ..iur .1., *. r& I 1.by' '.'(f i.t..r.v.'i Tr rrv/V''.' ;/ .% 11.1 1 i. .-'ift- ..st.i's., 1.* Alt tf J "f 'llinf

  t 1 h. VKT. c\Illln.li.lf.t ,I-T '\|I..i"11".i 1 \I .ii READY-MADE ,;,,,;,. ,. r,.,. r':' ', Ja"'r. C n. (' II'1N.: \ '' '1}; X. .. 0.N: .-. .' ,.' ':1;/: .! .II.'lIr'"I"| | a LV 1 1.t if Jri.LaI.

  .r.,- ill I.L.. tiaiti .t Nt-w liitiKK* fti .1 *; CLOTHIHG. zr.fr. "'"'/ nil .,1" ." .( ('"/"- ...ttivll '\ till 11h"!|"""< )JI if'| <.i. -.Iin'! !) 1 1j f.. I I" i.' :" .1.... ("J't.{ if .'ml L"'t.y. t.( tlmtii.tun. .

  'I AXI-ftfcllMt| ', |TOU.i Hi ......".!!tl ..... ftI *'Nwvrr" |I'.it, : !.. .!.. \ .-.1.i r>>tl.l't Aj i. f'tiittt- t't \-, I J-Utl* U 1 tttrJl I tin "111 1'.1:1: "<> t I ifLttut 1:. ''. a rv. tMtxi.' f 17U.S. a-. ,'n"ij'l ni, il I .t vi.i>iiiimi

  .ii Jt'. e' \ rxtltl.>n .11| In. inr lon. ( .. J j i''II. 11. I : Mk > ,i. M ,11"1. tI. 1. "I' a.- i. ...\. ., ," f rr ..f ntklitl.i "* > !It.* YlitltM s| |. .. ITI
  .-1:1.thr III ...., 'in..Hunt t 111 ii.ir r.iln t; .1- : .I: t r'/ /"/-. ", ."1 I", I 1'1": ] f1'';-..r'.t! :.ni v' t K S I.1"1' \ :I..i'i. r'kt.-; .' A fit' v-.! 1..n.h..11", u.i. .

  ...1 I .!dt' (r>, ..1 (..,|*!I.t. .1.1. .. .. I ,., :. ''I! ,*. tlUtlt"I.| t" tI.ei I St.'tV .I l' ,," .5 -1 N, ll.it, i: : .\ !I... j-tit in .1.111.:1..1, : : .i! |,.i .'. fit.\ tli .hM:!",|t. ..f wlmVtV into 4L'JI
  .. \\'u..1 f rPHf I I MI i iifi I IIUP ** I iKit I. tI|III
  n* c.. 1 l.ll.l| : > .t .-MAl'rut \ I r.s. ., H--. I ..-<:nr tin" *.ultlc! that 111.! :1'1.- 1'i'it L 1"1'| dlt.% "t :i'!', i-t.i ,,|, \1"/.1| 1 I J i*"'. ..i Snini'Uli, v I- l Ilr' tI I.,-. ,.t.t. 'I .>, a \Vltll '!1.. II....1 !>.Ii.f" t." T lf\.lU 1I..lto \.

  IJ r: t.. l IA .'tmlti I r.-!I. \ l... / J... J.d .:. tin' / I.. .ctf- lr ...1 tilt III fS tl.K4j' ...ttlt: tHU 1 t. litll,litl 1 '1.1 j li :t- .1.:1: !i : t- .,'1'>..1 i/',"l in \* i itil..'. \I.:\,l in;Ji, )1.--I .f n l.rW .;t-VU ."1'1'|('T. \II ll"l! <|tiin'i't .!L.. 1,>.'|." v- *'s t Ile.}.:nilHittit!
  ,{ .: : f .. t t.' f.niutr.tli .
  ': I.e. I-- lit jf. :.s I .. ) 11.1] I -All fl: I ..\ I.MMN-I I ; \ I: "I"\cttit" J'H'i'rl-l.f-"
  := : 11'/.1 ; : f.-t i\it\ HI.i. .
  -- ---- .---- WINES SYRUPS.y.V. S -. .--. .. -- 'Ih .io 1.1 In" \ : i.I! Us'' .a4.l-' : *tp. >if t linuli finer cvlr. -
  & : :!:
  FOR SALE. A 1 I' \ N ( E; '; !. t'.I !.i!. 'I, I..r: V. .t.tti.n.! ; 11.t 11.. ... .1 ..,..I.r I : -' .' < u i."t J/ c'lOitw.
  1 J ,",- \1.aI.\I. :'" 'j I Jt viil'i I..i! ,.,t- \ on chI"[ ..! .i. ic.iit >
  .n'. I.. : .t' nt..1' .' n..u.,1! ,. i hi.; ] tin* .011 ..r llt'lV t..O. ) I 'f.-! 1 I :, K i..L .1?t.f ; V i- nt h I." J. It
  : : .c -i.':"! /. '.i.! "j'!" "r ,: : --I 1 p.i! .1:111.IY .ill fAit'i. 'w.' ( Ivm*" i -J't\n.. :!:. i "i > f' .: .
  I t frj-.; )"...1.t. I I.n. s. I ; 1,, ," :1.\ I. [I 11I'.i, .h V. ..1 '.". HI .'c- 1.-.r | n. I'lci. I 111, :in; ;t. I.1'l' 1 ill I.t L,. <'.' mi! ..", r >"'.' ,,., II "..tt-tl lit; : j1 :"..!. "ll I it .. ".re..I. 0'

  \ ,'j';':' w. c.: 1 i.I II"CI': ( ; I : < H' iur.s.: I I l't..J. ..r\.I., I, n fl..t.\t !. in N ..ttY ( .1110.1! ? '.. t t'. j'M i 'I.". ...int. -....' fi, n I 1L.. "V, ...1..l" I' ,,.t .i ,*i 1 t',pr.,. a f ..tli 1 h.-t.i-',,";* ni .'I < .< !.I! "ii'v' : lintf b.rn e&- -i

  'r...;*.. i-i:. e. If.-,*: -M I 'It ou ..f. I .I, N < i "' > "S. ''1.. .1. -'.fl .:. "lit "imili.s : 'hl"'I'! < v. ..tt.J:, if ": -ri < "II.I.ttj"! r>. a. 'ia.1 I tmrr..i ,'f tHt. til''. 'Mu riti, !, t li. IIistIF.'a;uir1 ft..n; ..' siiiilu1' .. i 1\1 If *i "'*i wJt
  !& I t tl't 'j.. ', ( ll I.aaI', J'llt.l. 1o..L! Ill S T <>t L.ur .
  N' L' \ *
  > 'I'|
  U i. I i\l\l\:\: \ :\I" A 'Iin\ I I.w flt.' .H't. i [ !
  .
  '. I'
  I'ltetl I } K'lll. i ;I
  i lit.I )1. ..: i-iM--i. -.1. ; t. III .i
  .1 1. 1. W .
  ? 0 T t C' i- : I ; (.f."y imj' .rt.itil i..v :lit, tli.U\ I.,.}l'!", -i ritlirr uu J.I'I'"I' rrntttiiil'ility "1' .r. t
  F.I.P1U..... .. .. I I "III- '.. '" '-I' .1.I .. I Ill t' lift'' v itcti tl.i: -!..ha.: l" i. RUtl.or. !<. tl.-
  112 i.I: i I. < .n : > II.., 1I.t.I"'I.... ni U : : > <> T i C' L. I l..'l ): 11.1..t. .1"1', t"t JtltUtf fli .
  .
  ] !_ Him !.-1.. '.,. ttrl tvi."tal .\.1.1\' 1>'l- I ';I.t.! .. t : L-iI4. ol.'HNN. I N 7. I I1. "_ I t.1.5 I'I., t'<..,.t;I1.-0. ul:'it-; .ii.a o'ltcrlmnin; f.u.i\' >. > a-r 11..1'\' ..1'L, r(.iilt .f
  ., .. ", \ln. .. i. .. i .. .t..i 1,1 j. ,itl' f.iruri>.i n mi .' ii, -'. "' in' a- -.!...: I.i;." '! n.ijv. VTi ( 'i.ak frt
  tAi f :111- ,
  : kt''.r i '"! < i -" r. "- thf : .. ) .5. VJ .l.t'i 1..1.1.' i 1 r : *. Ld'i ">. .u j : .' t 0
  I. : i 1\ 'i.-. \t.! -. ; .' .. .
  t
  ti i-'i' \ :. : .J i1 .Slii. \ .
  : ,\ >! I' Y' i'i 'i tl. *. Lifitl" n> r>" i S I.a > -
  ....4 It ..i4 A ....I! .., I---.. <>ii I. .\ \llatitw-. 1 I" IV. : : v --
  i M I ". J.1"'If., t I'"t .i. ..- tl i i- ivt* i"Y l L.I ..*i'U 1 1.1" .Mi. !f': Vii-i. '; ::11."I I Hi t. "t I' !. iuli""I1'
  .tr. .t. *. .'t I l4t. II.1o.r'.l.,. t. r.1..1 .-X nnJ rra..1t..ltit's; ...
  % a
  > r 1'1'1' &
  | I' I. _. .. ;Itli. U'. t ,,'.-.' | ." tf:it ., 'M .t I t- i. t. itt i.., | : pr
  -1"| \ t .i' .
  !. .,.. re' 'HI. ..1 i4a J..t.1 It.. ..I..t. ) T ; .a..1 : !. 'I ll h.. 1/! ',' .fr: ..1 I if, il I , K-r IIr.. .. -u. .1.r I.. ..,.. .I' tit "JJ7..riJ. / JII".! I :.h.... )t fl.: 1.1. '/. .\. .' nIL) i 1. -l'\ Air I: '' : titI-- "lt .t t."i> th] \ m.it. .- :.11 ti" .'. .itiil I tiintlm;; I,5 i;'.'. r; .isa.j.turi, l IP. (K" I... ..1l'I't'1 j l.r.r/l. t
  : T..I ., I ,. ', I" ( .
  ..;." .. I.:.; rii J 1 .'.J..F 1.1.1 ; I'l ; 4 .,..1.' .;i.' ( .i:1'(" ,.:f \ 1 ;_.: .--us.. __ '_. it.'t'i' -1 I !:i.. t .i" -i'.iH il t! ( :4'1.1"! i f ll..J.,: I I.. .. :V *.. t *", r iiI. itiiait.j; j >" t' 0 lit' ..f ;

  '..'1.. : ,... .\lI. : 1...;. '' ..1 (1 : > Tit' I.: : I" s- "- .1 t I'. .I's j '.. "! ': ." ;u..uu W ;>.IT i .*..n,: P .* .
  ..J 11..1" ikl I-t .trr .
  1yI :srt..s. C I' ftt ..i ii.ili : : 'n ll.-.jr -t." r tes..etI..ePt .
  trtitl.'u in i u "' ti.l.! in u:.
  |I'
  -- - yj I .'. 3d. f. ." 1 -L..' "" j v .5 J '. t I. : : I' '. ll 4! l li'j..j I" !! 't' 1.' j .1 I., ., ill ,. *. tpirt., ;. ., ". .... ,:,,:..,r,. WI, ... chat I':' vii "r"' t."
  :.. jw; .1 ..:. : : i : 1 11.5 5a j. l 'i! .j 1'1 \ >j.|! ; :
  LOST : ..1> : I.II : ':1.1;1 I. : .... : rli. ..! !. t t.i'1.. I
  H"iMT4llt J. I. 1 l'l 's. '.4 1.1'.t. ::1" j.' -t I. .;. -f I i'i. M.t. .r: I I I-a .* : .. ..., \. S .J! t.n : 1 tj IM.I i ; It-i"'ii ,i "a i. .. I.tl"t- / "f .I't; .i> trr.t'U* 1'.f l .
  MI-I.V1! n }t""l1i. r% \ f f : .i.i .-u.I V t..rl.--f "; .; >i '- I ." s I ( i .. .. i i.- ., > i *>i \.h. .iI4 ti \ I i.. tt.riirtt| ;.
  :
  UK) >Y.i Ii;. :iu-- .. u Jn'j' t. Ji.Uji.A: .! .. :H.I. .,., -I I I.:.. .' ,.tii. u .. !1',.!,! I'.;. :, 'i. : .* .i -.,1' Ss : I 1JI\I j \ .I !i \ ..' ; .;t; : p .\.1.1.. ;.1 .,. ; .. i.., '.*,*.' .r ,' v .aat! I'5 t,.r i.-kJkr tktn '.
  rli.m.. .. .O' in 1..1. '. ur';. ',. iu j. ill 4 t* ttfifti ? '- WELRY1t -- ,', .--. -.. '- ... .-.... .... ,... .'.1154.. .tIt.. I ,'s ( 1..1.1.h: f" : .-.t_; ; .t.r I ..t h.-, r.. .- v* .K. T1.. .t .l"i>>.!. tMi.M t
  .1. ... "1 : "s..' : )17. (. : -nl I '. 1 ,. ,. .hul" : t. .'. t .
  'II ; .1. < ? 1. |I". I Its '10' ? t ... l-... .. ... : .J I :. :,. f". i t-.MI. .1.. .. j V'.' ftr n | { r.rr.I intnt Ilt.n hawaii j i.
  l' 1 ...4 a.-.. .1.! !.. Hi. i.i.i.. ,u '. : ." I 1. . I"f : :,," .- ---- ., '- .c. | i'i .11. | ilit.it'', :." :.'J.I.S .'. i : "in. "'.1. : I ltv-Ir; >t ; .1 li ffitnit'i"-'a 411 I." ,1'1' t'.r {w,. .i.'I..i.)| tU% 1 1I .,

  .iij I ":,. .a II ..a..I', .. ..,.1 e ... i5'4-, ,IAlt I- I \\:: ,. > 5 t 4i "i. V ,." .11 I i t. '. ". > '..n i -i.;; > lli, | :"'" I t, '' i,' f''IIII\,1..1' n..-* .' -'t.t !I'I.i: fin'i ,, t".|.I r.trJ tinU (..
  ( t !
  V : 4
  \ \\"IIjl1..tl: .4a lit,.. : .;. it I III.. II-, 1 I. IJ : 1'1\ l,ti. L .\.w }" iii'i.. ..
  i >
  C ,1' A vt f
  1 : t | ,1 ai..I I |I'.r ;i'
  |. ri'w a
  M.: \| \i5iA : f"f', i .- .ic. .
  1'1 .
  \ |
  J i'J '.. : r- .\11'-
  ;
  I 1 "1"1'1.1'1. V.,; : '. ..,. r 1 .\H .! I .1 r. .: "." i.il HI ..iul 1 '-fir: ,\ l.it.ii'>. -.11.I ,_ tt,. .
  'i. J h \11 I. c. ".j .1-- .",. I I Vf i f J"1" ,., \. '. : '. : .. 'li.- ; iulijt-ct *, t" ttlu r Ri > t <:>'
  .'. ,., : i 1 .i"1'' 5 I. t jtiui iiu '-. -.lull' \. .,1.' i I..' .. 'I, 111,4 I I''tV ", ..! >I. ,.t) 11.| ,. linl l.f.II .ii'r ,.f li.jl..l. tlmt
  : r cl' .11'' .1 I :I. ", "" : < t1.l 4 i".i Mil Ji' f. im'l.. ; .' < '.. .
  NOTICE. 1" j..j .1 !.i.f..1 I .! \, ,' .tt. i ,'S I It'. i.- il.! I.111.. .,,
  \ \Siit.ifi.
  ."* t ul.-'a .h.' I. ..' .!..f .1.... I t" $ .' 11"1/1 .1 :"I' r,11 I ;, wtrt.l j.i t.Io. ni: luili'rtue
  .' iuxi:1v f.n.. .... '; 00 1..1.;,.. .l. I.'. .q JOSK \ ( 1 L. i i.'r.t .1..1.. d. ."; ,lr <. : LI. ..ll',. ..l,I! ...t. I : .. I' '. : 'i i. ". :s'f! J.V I' tiI.1 1)// ..'S .1.,1.\I i A'.lti-i' h"h'.f ft>;::.\';," '<., :''.V 11; .r\ v .ri tjruf

  L .!IB f<*r LI \ot.... at"'C" i. A. ... \ \( '.,: .. ...,-, }""-.1.1..1! I "- : : |\ '. ;. !, j I'.li.I .' : t.h ', ::ii'.1 I 1 ill I. P' .-.I M I.i., ; ..} idr i !>rAinii !t..ia.- .ni, i.r.linl-s >1,1 : -r.| >'tUI"| ,

  ... 1.\' .... .....1,' ,.. 'zj': .1.I |..H .-ir*" ..;.. M. 'u'J.. 1 -iv ; I. .. Att ;.'". MMU'I ; j. :..""'. *' K* -ti, t" I. .1-: : .,'. .,f 4T:... l 1 ,\ ". .of" ,I..,. .1..* hMl .-i\.l ll I U. M in- .s.i..I| r, tlirCK'., .*. '. '1 to. ,..tk 1* ]1."I.i.I..1! bt *hV

  \ .. u.t I.r.ts ( 011..4 itt I, II.. .:. t"l ; .' i II.. t. /..". sh. i. .. Ml.i .I.t1r, ,'. ..V. .: 'jt.,1 I I .111 R'i I't| t. \ .a..I. ;.1 I 1'"I''I..r| | ''1'1 1 'i"' 1 I.,f *ul t it : n. ,'...'.. ...1| i. *

  'fill.1..11..... .i, ,ft .IH" II.I 1-' .t .... U" o y / /. f: I.t t \v. I 11:. i i .i ::, iii \ i : ..,... "I : l'I' ; I r N.' .,. \ ,n M f "!, i "i I <. I l-'i,' ., t" ', "'.11..10 ti I 1. ...i.. ihr '. | 1 Il 1"1" -II. I ll. ,. Hit. I 111.h >.'.. r a.11'.I' fyvnk !

  1. 1f..r. th. .ur. .t ':11,1. f.j.,,. .. : .... :1 I M'lU.>J'. \ lJ'.r"I i ', '_.1. "- '. : .:.. -. .;. ...1'1 t':. '. t .t t''t' t.... '. jiti: ii'' .j'{'I.I..' .','- 'If. 'H' t-l.-iit.-l. n 1'.1'.11 tl.. l''u.. iiuirviif I v ., :.t( l It,. l..I..bltr!* o! Til. .rk tk ..
  .11',11.1 ". 1"1. 'J'lf- 1..4.1 ., '" : "I. V ;na' f. t '.: | v,..iiI.IU5z i,1! t 1.
  I > 1" :1' 1 I. I l.-t, : !. '
  ':1'1:1'1:1: : L fI. f ':.i<.i 1'.. ..1.. 1. ...r.. ii .tj tit..! U SASS I f' 1. ...ti i'- fn; "i i '.'i .,T ,!. 'i-l.! i.; : ',- n'nB' 11". '. : : -.. s.: : t.0 J>.iuijuil S
  '.. \ : i .
  I..J* i. : l I.i. ., .\. } : i :: "J in -In! :. tt'iI '! .
  i\ .1,1' .
  ij..ii J .
  t. |I..r.: .0 'h. .' '... ,.'i.-. .1. M.; ..1.,- .. :
  sgat :.1. 01' .,* ""I".r> \j.'n.''i..-n.,-. *.'. .|.f410 nut M.I.IJ:;; i 11'\\i i 1\ 4 1 ll \1N'1! It I !i.t'rr, .; ,"l it.ilntt.i-' "l .HI 1'1 ]I' .--.in., *' T t :. .ll l' .. t".i L a"'I" ji ,' :julnt i :L1- -. . ------

  f 1.t ... 4.t n] j-itii'i; ill tin- 4 fli. .>i- h' 'I1.* i 'I ""i iii j I-'nt. ..; AM-rn ..i < ui.'..t. !-il.; t.i \\ ', :! ': !"" ."> \ : fi Ilrill' ill; PUhlICUI li'lllOn : :
  Administrator's Notice. Ir -.1 I : .,. i,'. .( 4fiil-i; ...i.li i '"" .' ,-.l >Uif-.I I'.. j. ]l"r.t'1
  \\.t.J./.t.I.I..u.I.I ; r- s i. <'. ., .. ,. T K: '
  .1 J
  I j. "'i i. \ 1C 1 S.
  pm: i \i I 'n-i: : I.\III. h. tnf ,1..1'I ?."' S .i.t. .l I ..1. ; .1..1..1.) tI.I. i t. h."I.' :: ii- r I, I. ,;:j i'o i I" I" I, .. I 1. A .:' 'I U i: S
  \ .h- I '' ,. .
  I l.r. *>\.I..tr... ."ii '..< ',., |I. i' .i ,,1'. J. ...ti 10 1.1. !"' ..1 < -.!.1! 1.I .s.' i i" \.1: 1 -ll,4:.I..I.! I wf! ..'; 1..1". I I..!. ; i15tj.y| for t r I
  ., I 110\1. I 1. 'S ..! ..I\.II. ji 1r..tl."i.1| *. illiin, ..'... mi.ut li |M.i-i I /' /YY/: iipi: .) \ :[ WJCM
  r I ...to. 11..11.1.1. I 11111.1.I ":: : ..1..1. "" 'II'j;ti' |l'I'tl".t. ..I tl t i..-. t.ttnv 1..1" I." itt \.1 h' }j\jt !.1 S :

  t' ..tvr....Vi'lrln. I I., n.' I. nil t.) <.)-.III"i., : tl.'iiint -U JJ.MH "I tie I-II'. .. I"l.r.t| tin.nUi I : 1"/1 ttiiniii' !,. i..:.in < i. t'', *: .' J'f! tt. :tlii), t''I. a "., f '1'1.I ",'. a. .)-. ui.*! { 2 51-" .f t I N I.i.I! IVT n.a.irg nllkii.il.:\ ; f
  li;.. .I! 1..1.j '. .. .. b.. IlIi.l I .1. .f ; .till! thr :. .ll
  .,1,1 u.'Mlli-t >> I. | : MI.u. |I.t4I .dr nuij'rl' t i j1.-.''I .t 'In- S
  ''irm *ritlilll tlir Tlilnlr.vll.J I..\ I." ". L iiliiu) llif .u.,.. |.l.t..iil-.l l 1.\. I I. %..
  t\ .' ". ill l I.< I..ii.I .1 1 Malawi; ,\' .f... l '':tl jI" \\1) I.,. (\>, ..i I.t, r.I I \ .) .I ... I'. ..ii.lIjtr :. 1 ,I .1,1. ii !tiIst tn ...I.\ 'lh..ti"I' t.u. "li 1"; ( I'lli-t ..f II., .,. .tI'.<..lil.|l k |>. f I''' JNsI 1 I 1LY. l.th u.. of La.Q1r1 Cs.a4

  *. 'i j.-.j.mi I n"vi n ii.I i .?. I I .i.joiriii; ( \ un !Ii.' ,. ,..|/.1..11. "ii'ir, f"lt,iulilliin I I. Hi,iti I I'. .I t* i i. ii '1..II.a.! J 111'1 ,'.,.1 r C..r.. f. {r.t I tml '.'n i.

  4.1f"1. 2. Mi... .M I "..,. .mi 'I .. r nifnini tln, ..1., ji|.1| i ..>...."--I .IIIill' :1.1'! .. I I. '.. !. I:it tl'jj ..otitMillnU'. .Ii.|j Ill l ..1 .n. |I.i (II I ,. l 11irvii! hi ..1' .. at! t t I'i.ujt.rn:! : NI \.

  I .---'- fit tf> f ti.-it f..iit, .' ..t.',.J. .;.lt ., last Ih.t 1..I' .1 I M! I I I O MA.N. .\ .I-. r. .i." .it., tt.I Ifu- tr.* (.1.I -).I.a'I..: I.,< ,i.n 1 ,-tti-F ". 1' ot! til.. I :. hut .il I .1" s'0' ;.; .! .1.1.t

  .f fl.r'1.t 41fr I I'-"!., !I. ,.. is h iml.t] <. fill' i I'Mi I.ttt 'iiI S I.i.eri.r. An'l.ti: "f I .. t1.pe! ..
  ,1 i-.a-
  I 0 i
  .us.i 'JI".1' .11.1 \\.j"I:1 i
  V SEW\\ STUIIl( ) 1 j E.tITIIS I .. 'i" S III.pHIII., iii t !"" I'I'I" .. .. '. '.'. .... 'l.'i: <-f un'ir.' I.. lit! I' v <*nitiii< ..f f.f1.'.. n-n.t ,iil6 II

  "1'1.'' 't Administratoi's Notice. ,: i l-iil, .iIi.1] |I'a. .i lint IHt. \if..|".: l't''I.t 1 1",01 ..I.It. in t..ta| ,>..., | \ nr that oil' !I.. t"Ul.u IU :1.. I.U*l.f. r/ .

  I : Yol I I\ I .. ..1.--111 ,. L ] *Iti>'' '1' .: l MM K-H.NH': iuiMM. o.t.II.1 I.I j''t l 'l .M li -ii.! I i v "II I h I!If! trf, at t tin- .1!;. '! .\ ;;' ,:- ,1..1| 1 tn iifn I ;Jit 11rl'I' 1'iiHri!| li' u.r i.!f I ,' titr'. I '"i '..,'II.'tI"I'!. Vin.sailfl

  la1': : ( : KIlNlt: .! .. .. I I. ,., \ I 1"1.1'1", ." Ilir h. til I M ..1. 1 1.11"'I"II..tll1'h t clVn.i'! [ | ,. :' 1. Ir f. .! .
  I IF I I. i.> I., >tti f1-ti.rt. i tv. r, ls j.fl
  j c'b. |I.| ....i.|. tl.it t 1..11".1.) ..n lit.'.1! l.'i lilt. allot.I \\illi.ini |II l"ui. $k. lull "I Hilnl"i! ,.'uli I ."n.It. .! ..-: ..ti.t,.. t"rt It.ft-iwr.t'f i 1 1 a rrc!.

  > \ 'X ."u' 1..1 I I ..A.... .". li.il ll.illfltri/ I .nut .1.) t.: .1..1.! li.Irl-t flttiii.lnr, "l tit,all |I'r (11:11/\:1'1> : / i :... 1 I'1\ I'd"1 I I I'.i.t. M I :a.t. .. ..:il ut Iii r. M.IM iu_,' A .: i t.r15.,.,,1': KU MM\I\-f I 'll"I! :-!. I I. iix.' II!!. ,*-

  ...li i. lit,. I it t fl, ."" 'A".i 1,1! P.tt,- .I' i....,,.. ''1' l.. ",; Linn "''e. ...1 l.-t: :itr. I., |I"re .1,1 'H I'. 'IL, tt ll.i ;; llt.. |I"'ltll'.* lli. ('il Ir-
  'IU: l' M ,H>K.M.1 li*. 1.1.1.| l .. .. / .hi tI In-ill, u In III* ., .I.i ,"I''" >il'i. ?--.'.ii.a I. 'ill',. tli ,\ ,. .
  1 ju .. il i* ili'irl-.i l-i-.l. II-.I u-ilt. inI" \ i tin" | i. 'ti.t..I t I I.: |I."' t to (Ii. t \t" \ in t filth 11..j t tltUM/ lii'.iltl. j'i i n mi- .\r"":. I. >- l.1.n''! 'li.ik.1/" t r'1 I Ilir I I.i."i .
  V ..I..r llin$ ..ll J..!.... til,* 'll .llj.. ."!.1] .lrf..|"nl .j.! .Ij'l't( .. a-.j n".I I lit. "I 1 tli..*t ti il! I.,. Imrixl! I t .. : I I MM 11 'u' 1 111'.1': t th.". iiirf..1.) tt 1111.1"I In f i- it 1'.1.1 l aronfit. ._

  : ..J %r ..l ..lr1.>l .*.L of t ..,|.I.il.I .l t'. ..ul.11.,1.11./ I.'Ill I IlltHillltu, : :111'11)i H.\- ( '( K. .1./.1 1 I ';11.111 tit, ii iii I ii. im/II''I..I i .tmt .\k A", .. .'. >..: ;\ lit; I.I '* ll&tir (,.ttllntlt II". tl:! mil itilv 'lr .ti--i Ifnuluul ti aul'U"j <.'.r

  I 1 slat M II' I J7. l rfti;. j I! :! ; U tii-'ii !I.t in I M/.. 1'.. :.s.l. / '.. : fn. !'..\.I. 1 .,.. .
  II I f'AI.I. Wl.tTCII c.oou S.i : 4 | the lirrr.il. tin .iii. Him I4is.i. n,. : I In inn t.. j ji 'i' g ) ll am. .. : :.1 li. ii r n- ''t. I i.a ix<*ri tl.l s-a Ji.
  r..Ii.-.I., |I'ri.< itlt.l ll'i- 1.1. aI.I. | .1 I Iin ;. -. ;1..1' ::1 tii-' I..: vott.lit.-$ tlt! '. ;.Mil.t u- !I -- t Itt t |11"/111'| l'l fiM.v.rt. c ""all"'I.i''J

  .....too< ofJtKY c <.s l 15. oii.'t.ntitt 1 It | ** .

  tiOODX.J.VIL ...'.r ,...t' .. i.. ...ll'. 1.101 ". ,., g-U.-. lu i /lie' l I l.X M..ii. 1. ndir.id'r. .- II ..rr-1 I'I. .1 I : I 'II"IJT: I:Y .f"i "" am 1\ frt-ni oWN" i11. n.J .i.J; .i..n! I lie 1"1' uti I ui.t
  I JT "in : S .N. ,. u. .\ I i\ ;j.i r-.iii; trn lill'l i 'iiti, lr. lli. h...',. f tl.
  I '
  \ )' tiliOCKHlL'S.JUtl'ffS. |/.11..1. ...1 I 1 11..1 I MI unit' *. "".1 I tot !.r. t" I. I ll I<*ii. .In./! > tt t (11:1'F 1t'I .'" ',.'r. nr I i'rlli lit!,: it ,till t rrltuliilot.L tt,1 |, 't prn.n: n-it ( Am vL.
  I M\l. .I.I/I |'. >iii.in nii.l! f. tl'.- < i ,' ''ili> 1 I. I i'lli.: ir wtli*'i : i-'ti I h .Alll"l! ) ll.1 ttlltfkt 11 > lllM 11"\\- "I oiintt .t / .,... ii I Iii'I I"I" i" \ i" i ..f'l.! i.' i u a. ll.. TH I I..r '!(.V. l
  ( !.LEIIrJ.VE... J..1 It. *>.1".f. '..( in.| n-L .I,,.1.l .- I. ...:.'.1 I li, .>m i tin! fin' tlit.r ".1 I "tin! : 1 .t. I;" i 1 i l"ll.I.\| t. >M.I 1 t.il.l! II.. tipa'I'i.t, .>|'! iif lI" ""... ".'1' 11'111"I iimliT.ur".III.! tna j I.I i 1 ,I|, .! IM t...n1- AI.I I ti-ir,unc ft.'e. a-iJ W. .
  H'tali..n ..f! Iii.. t.' :"! -- .I .1.,1.\! I 1... i.l'l. .t.t, .'.. -t" .I K nc'ilrjl '|'irit; I tli" 'itirvl! rpprttr
  \ 1:1..11.:1 \ tI..I..t: \ ''''. ; .idll"; IIjii ,. i r .1 1 I". u- I !r..a l'l J.l .". *! .. .
  : : al"t":11 |I" 1 ii JI.iIw.1iLF Cheap for Cash. lull' tit -.11.1 I > t>JII t "!.. 'llr. ,I .". '.5 ... :..n- l'l'.r.f" <' ta ;jnirtriJI
  I .u :tiitln., IH! !! : l t' A.Eo 1 I I > the I i !ti. Ii ruiUi. it
  I 1. /:.y.YxirHK.\ ti.I.-i.i.'u..I .ill ..II KII.I f gi;itriinnii ( !1'l l I'.KANl; : I II! .1..1 1,11- I J.JII: : .'. t. : a'' s-1u..i..[ itx-llon tutini'.ji
  L l'TLKHl'. .1'1r |1........i.in. (.... tin1111,11, t. 1.,_ || ,MI,: .1 .\ Mijri I I i Ii/II I.a 'a.-.I'] t ;,t |1'1"\ i.t: in! ,tin! CiMt; C 't.li. e.." .t.. I-. 17 I -- Itv. :U t>\'|",'ar.v" "f tt t..t* .I.* ihe tkir

  .f. :. I"io' ...1 tr'l'lt-n.. .... f itiml'-.i ti,i tlir |II tt n'>.1,.il. 1.1.| \ I t ::1) 5i.tl h. H. ,:. in,. 'I ,11.1 I ,iuv*' '>n- !!i iKi-i'ti. \iul itit'ir tin-! - -.- I5 ,I-r'-j-c-rtx! i i. \lnl.ii' ,! ;in th fi i 's. IIIWIM, t.Htl
  yo7X "I
  \J. II.U.": .t-SlIt.lf( .1/>.;. ..1.. I lulf. :.illli \\'. .! If ,, ll.l- I..f.S.'... ;t.tf ,; It,...., .1.,1 !I. ;1.1'li..II.! Hi tlic t ftui't NOTICE. I I.0t.rtli.it.rt..I...1sl"tlUII\i. n'j..lrl..1 t fr-'iu I to the! (I-( .1.I'ln"\uha,. lr"ltiI'"

  .it. i HIM! rll .i&I'l <. J i. iIi. f"'I'..| li ,. A i ''. QUARANTINE ;pi! lis'? ('\iv ilun/ t hr.e iii.'iitli'. ; 'I'J I I K- nt'i.r '. n.tw
  ST. Tln.Y 1J J .{.... .{... Is' "in" ... ( LA\V S) *<11 l liiioi' >: .1.! I ..: "I; :: !. I II n U i-\'. i.i!.tif""lU>
  \''. I l-'i .. ? II i .! u !... .. $I', .,iat. ...
  i in i lli .
  l i i 'V
  ; I i
  1..11.0.r I t.a-ii \V i 1"1. 1111.i..I'I'. iiI I.. < mr jt't in loltlejicfii
  ,11.: f >>.' <*. r rs I. .r II. : ) .1..1" r i.j q'urt .
  < ..<,,1.1'I.r.ot.! ..... I'Ut I i.li it ..HxiiuiK, I ll.i.r.I i Aji.l; '.t Is, I I"... "In'll If '1 \i i'- 111 < '. i '-i t : i / .I .I'! :tt.i i. t tv .;. !it 'I" '. at lilt' il.-;. t' ., tin't i 1 11.11| ,a ..'.', .: ,' ", I I-i-i'X: t.r Ut : I 'ttlr ".,.t.,IM tI'*f.'ill1! Oil fvr m Ving 4
  1.:1. II -.l \I I.. '
  SI 1''t :It I .a' ,-l \\ ill.mV .. .
  : f
  .i
  i \ ,
  iln .. .1 ; n I t lli! \ln\ co. i" i liipi'T. rlIlIl1t"I1'I.rrt..n.i.
  .1.! not "II .' i ; i' '. 1 { : )li i. 1 I1- .I('. t 'ii .I I > r. \ | : [ I a
  .0li'I'| ] : |: | "tllI" !! V-; : ; \ |> MIM \IfU k'N MITK I I.:. IM.JVv: .i \ 1.'h' i 1 1 hr..I.'." 11(:.. ''1'1111)' tl.ut L.itt.: .. rd..,. I I II
  "i.I.a< 1\1\1 :: : .1. 11 0' I ". i L .)it.; \it\ rtiiLnn.i.. 111:111\' : \ 'l': : ; '". 1 : I-I.{. t 4'- .'It .-I: < I W I .5. tr I..!!.-. -a
  ..'. !hr 1, ii I "I I l \ a tti- *>ll'. .>. "I: \ IEII'I 1 I I I
  l ) I '
  a < .j. 1 : ; l.t i,. I ,
  4 \lifir
  V.W. J..1..t.'. I..1.1." .1." .. f..r I will'j.,t ,IH ( ) I Mill |I'" ...1 ||., | L... ..;. o J"I.r..sid! ) t :"Ull I:,',I, ti I :in.1'! "nii<'' "".'" .f t !is., < 'iiu' :.1 l, IMI! .ii, tii.. rj j>.iit 't tio l' .'it I In; M 1\\1: ll ... i ..' I Ii.i Kit.. : \111" .i., .'"-":: ', ( : ..,.:...Y 'r..il.u.tiur.! ., L* .

  ..,a.rt4. .! 1.\ :' 1..1 ...h ..( Masa..ta a ia.I ttt tit| ilii I .i J.1.1.| .. wl |I', .1,4. !.. til.1.1 I 1. U nil.t" 4 mm" \ "I t o ... 'it. ''n'n '1 i '11'.I j! Ii, 'I' ?I"" \d' .!,. ii'i'tii tlif" ii'4'Ii ,.l. tti Ii" .I'I.' : > ; tt ./ ...1.1 .1'I(".< i' t: \!r ...i the Mnniifnc'i'" ">f J I.i'i..r. Aa.

  ) l.ul.. .t.:; .t .1'.1..1| t .. l-t. |I..,tu. .1) ...!! III" 1 'll'l.t I t 'n. 5. '1..it. !; .n. .. .! ,' I'i! "I't. ] : ti.irntiiiiii-: ;.: ...tVni i"- )I."OL"011.! $ or a 4 f'li\A"; .nf,1a
  J. s. i.i: .] ti:< Miic.si. Jtth.I J ...>. liif I I't' ..' I I -S : n('I1."I'I.i: itttw a ir.Itii.:
  Atliiiiiii'lrjtiiu .1 I.. (t.. .j'f i-I I .l"-liua' I iI !.j"M : inji.i ;i-. I. .-,i-. 1.1 .t tii! |I. ,1, t t I .|, .1..I.c Administratrix' I .rl'61."r );', t.flnar.rt.

  : t. '-V ? I I. .I'i.: .I "d I .,. ., .,...1 I .i..l.H.d I :< !I... tII.14 l i tl:, ,\ i.f tinV'"Mt Notice. 'I lra'lir, TIZ : 'lnr.<. *- Ir7r-*. !Murri
  I .1.1. o.."' .u' )n.All J ? I I .., ; .I2t9. lit 'I a I 'I I "\ "t E: N.. i 11.-; I I i': .11'I ,,, 'j'III. l'v: |\'I l'i I.I: HMI i :i >. linvu'--, h .hti'.I: I.*- ; .|'>.in.-i., p. .i.l'i! *v. .'-.i'I'l't i.f tni .,j \ nn'u4

  -- :I 1. i j... .I'1" 1 ; ':., i.i"\\I.' a 1.li: 1.1.. .111 i a p..ill I ml !..' -HI 1 Iii 'i'th: Livt ** M,:ii 1! U, IH' r 1 I :V. .V I ,. I.,' ..', ?', I :.. } at1 t l-fj'j I'roj[ .rit"r I O-ull .,U:Aii.l! l.o'i l..n l I'i>rU f.rit..:

  t : Arrived : lll-i'iKf\ h' : t'i l I..| u | i,, .,,t. 'L'.f.| xli. ill I'.rc.. fr..iii. tin- l.ito I JIT.l :t ':' I 1" .: : f IIi.k 1 III.h., ( \,. ,\lv.i ../.1|I. |, aI' .e'. '1 11 I',. Lit1ai.t \ ill liAte a lull fr-4.tr &*.
  I l.l.Mlir.'PIIl li.1 > _
  >
  i .
  : .
  Just i'I.'llll11" I. C'I" t,, :.n.,1 1..B."t!I I' ?? ., j l !lit,Mi i "I i 1\ .. > n. i 1' 1' n1! i 1"1'"ii' |1.IYil : liat-i k 1"'r..1111.1:1 I 1..II'lfu!. .i'l\ll.ha.r; : 1I..r. CV:i.rnn
  j .1..1.\ I.j..i| i .
  : -" t "if* mi; "I '-j' r-r f .in I_:it\' a ,. .1! I I I I .
  | 'r.I .; to l I. tl Li. M : < "t t tt 1,11 'til' 1'K 1..1. |I.I.. ?. lit tlir.U tt it.n| llt : ".1t-e I.i.1. \ w it: t.. :}, ic"*'', by the ...
  u a. | !11 A f .int. '. ,M 't l h. 1. I .It.ltl. .111.11 :,It|ll i | Aiil' I !f.r \, : in--l-i-t | : I't.. ,. ... ,' .. .
  r. : .il in H"! .11. I lit the 011.
  '.. I U J, !h. tl'ul i t. i r tli. "- -nil le l 1..1" 'f t'I:' II. I., N w '"-\ 11.01.
  c -. t: <* : "N \ \ > ;i'. : < >, ... .. : i ', '. 14111 ju' ,; 1.1.1 I
  1 I r iJ'.J n'U bal. .t \ :1 .: i t. >l I. tin, | mi. ni>.. :. 1 II 1% 11"L,: i'.\ *. .1!:.' I ji ut oft'.rP! I irt '1 : -T. :"t >AN l.\l ; l.Y..f:01'!: I'[;'m Al ,lo 1.i.tJy. ce.ra C--gi.a- B..I.i'l'
  iF\\ f vti.i, t. iii. r .t .:ill l I..- ..1. *I.4, ...1 J .ri'A. tin.'. I 'u. |I",:!,! >!, .1.: I.e.1 J.**., U..I.t j j t.,. :' '..il ,.t.! .I| ifi'U : .1 .: .. .i" li I. I Ib ll-iio--*.. l! '

  I' ...1 \ .I I ', : '. W1.J t-; W" tIP lll .tiri S IJ: I.U"tr". o!> '. I fi thy! -.1 .rj j 1 s. .f ;'Anu'r! ; '
  I'. ... :1. j. "o .o t .n f"I'; ., "t"tink. i.,!! !Ii.- I r. M, .1! : f.t )I. \it.r. ( 'IL lr' r'I.11: : -;.. "om"".
  '
  'I.'. AKIIU'U' LM1IH .t ... ...mlxitliuli; all: I t.f-MN.! n.'t: I"'I, .' n'I ; : n' :; ': : ADMINISTRATOR'S i'jUr"I I fi.V.1 ..'. c' to ,!...:..a!. .!. Uy: \Thi,.lr.
  M.V: i.irAVIv: fl h Ji Jl .1".t I tho .. 'il\ NOTICE.
  i..II' :1 i-: !,1
  "
  '
  : :
  \irgiuu itrn't iM.urlrf. :
  : T....t ". 'i I.., .:;. I I... ,! a' I. 1 Jltl'.l. fcj,.,'l: .1'.n VI j M'! ? 'I, Mi1 ,\ I f.l. I I'rr-.II'! 1 I.., ,'.:
  L\J; : .. .. ... : !ia; ': N .LNI.I I; Xu \ 1 !.,.'.t. Hr M I. C. 1 ... '
  p.- -- U. : :. -It."<, L.t-.t.; .! < UMMV\VC i : :x.. 1 : -if *' .t 1!i.. ,- ; j. !..?< : I II! '. I. t'; "IL of' r'J! fr.\Th."c, c. m.i..', it.f.*-.!
  I b. NOTICE. I ... i t .,-U 'i -), L"II tv. ,!... *.>>.*., "!-' b I.S. : .1! .! V.\ ':, Lv .. Of' .
  .
  I'litMi- 1
  MIIi : i. : ,
  1.\ : fVi.ii'! ), \ ..1': d: i .' : : ii : : ::1,1; : o : w.k: \ sit1 .s '
  . M 1 1 L Jtin rt 1: M .J. \* iil-n I s. \ o .fl i ii I' J t .. ,t tl'.C! '.u -. .. "r'-
  IJ] f' U:. I ; I : !(I' : .t!. IK I. .UI'.1.-\ i o' .i... : !. .4 ., It'b..1.
  : L < i 1 I 1,1. t | "I in tvitJ.out :-t.in K.t .", ,,,1. I. :"' !, i ;iu "li'; "i uv': '" y.
  UIIH.1 '- : 1"( ii-i. l.tt ml I "11.1 I I. r. t ti--i "T ij't-'u "\ 'lu to ." i. ** I!:. -.!:.. -i, :." ". ". :.ji.i. : OIL 'I ITAlH .

  v. : >< I lit t.I !'...I'.IIr I'lrt( >-... }lvl i. dj'X kltt.'S: ;r .!!It..,; ,J.;! .., (,.. .Kti: 1 1'. 'L.; : ; tL-i| .:;i ,.T.1'n: n <"' .1..11,3. t: jx !.iri !.yoilvj I.,' LW. or ti] '. CAtKa i will, I 1 j 1.1. I t' 1 j.f.ir .- : 1:,1 ':11'" : t I'r." B 0:1''lu r..nc.. A'.n"l"n'1. :O.I of Whi1.I't.\ -II
  ;
  .
  '[
  :.n." ..t. r flIt..f : t J. T 1'1| t i '.v u.l'. (. I n. <' ji.", nc r. ;n,.! ,',t .H ". '' !iMtuil; tlii'. { ,: "'1.h \ol: ;.r::(, c,:f zt.v ,., .itn-.ay. Atid all |I"< 1".01 i.i.Iilf.. t.. .:'IiI! III. .t (.. .A4 wior.'ct;! ', 'Uua Wr
  1.1'" J. ?r.. V-' : J. ,: :, I;". : ..i'! .. 'i a-iiim (.ad L.:u' 3 a. e nrt.i' r'l! I' -iii.' :, t
  ;
  _. : : ,5t l.v ii'v.-.tlitr.itu.u' k' Or.l.ni-.ic, li.t t'd.u-Kr *:'ti''; l> I %.:.il.l S i'ii-i.i.i-c. y 10t'I'!" Lit-Ut'.
  cj.p ,
  :
  -- : : .
  --- 1..1.1. S. .f p\ ; .t t4' J. W.
  -
  I ."
  ;to'
  : .
  .t. .
  .1. 11 }J' L I. S ,: .hl. (" ( r. I ,'i -g ,aIt.s: : : ; !"f' ":&11. ir..T' i'ii > 'I i-.i"i.cnt: not a uttuttip- 3 hl\11"- :. f'l1"r ; 11.1.. J.e -. I :. I : .. 1 OH.! ( if f..V! ':.,.''' th. o.esr..' Wh.\ I

  ; NOTICE., ,.. .i"IHI 1 ': -. ..e' .. /" i 1". 1 f.,4& I.J.Ul'1! fi..I 1 I I' .'. a \e. t-V 'itua..1' 1 .I I K'' : :" !'<> ii ,11.11 ti'i; ; ..\,, 1-I.a 1 .:, .t.'lIl\r" ., n.... ( .,.

  .. I o t i f I ( : 1'4) UI r t j'-JlA V''N ii!.1. .: .. I t.'.:; :-:-.- '-'rl r. or .a..!. ,.f: I.:,. il'! !,;t1: .!LU'o..'tar:::3c ''lark ((5 ; LO.) .: iLo.1n'r: ut.o:. :.L M L, '- AOMIMMJaiOlfS) ( I I ( (. :\ ( IW.I I i. -p .' n I : ;i.. I ....1.1.!; ( i.t;. i.. I' ,

  : 1.tlq. Caru. n.. .". r..i iL. Sii/j .. ff. t. 1..1 to th. .1Q.; I l't: ,l t i I.M tn [:v < 11I\I\: n\Tri: ,\ru 'ait?.
  : '
  llnr. 0' .t "II.C J.u. ,r i-t 11'11 any or j"ui.j -tliu-i tl,,, {, r '"-. sTx ni II." a ftrr ..t,. J : 1
  .flT. w. .
  u n.. "1 ,'MHOI.l ..- t I 'r."I..r.. TI f.M i. -. ..1\! .. Ii, .
  tbrrjn J i.: I1.rL. ( ,. .a *
  iit
  'I 4 "' J ; > .a.
  IJ..t. .;1 'J" i ; : ,I : ] -1 1 .' :r. "s'it sJ : < ". !! >
  ; >o.P for ,a. wtoi lo.ij H<.J'. ..)<* : bu4sL.4. :.... li.c; ('JI' tr l.d'1. .ac.: :1'I.t.1. ,.r I ;..jcjif.o.!1 1 Miy. ki.(4 f t tt llom Pr i.- onni\ycL: v.-;..1.. -IJa..,- n.1. .-, i. I : a't n HI'I 1 f T '0 .O''hiit" t iat- !!t> .t't il'! .tr', | ..> |h.P ; .1/'(.."* i '' ,....>.1 i \.1 ln..-l \ ti: a.Z ...1

  Mill f :. .! I. d it. L'c: ,! ;.d.IJ; 'I ruit.ui:1c.t ;. Prlt idd t'JffC3er' UJ P t '.' l-'u,1. n ;" 'n ci .h.l) i \ |'ul: .i.-'utl: b.t!* i.ffw.ji.*> ii 4 1'iU ..k 'o I to, <1 t. liafcr S ln., >", U! /f i. :"!trv'if. I*,, j 01"I.' .,!,'. ..: : h..t iii. a-- .iia "",,t.- ,

  wi net. 1u l ".' hf>nriorT- : : : .e,. ..K.! lh.it :I"I Ei (-i I I' -f *..Lo7)m'? .> : '. ::. : nit*-'riiti,..3 v( u* L.t..' tt > a a -.. ...u..I. f'1f 1..1 ..ht .!ii.i' ; I.t

  ; f J J( ".ld for L..I' ,, ttr"; :a"Jt;' 4.\Ir.t! ;;c. "' \.'. .L.r ', ,'ut.. .vi-uri-; fios-i; any I'-r t t-urc. J. i P.i-h .&.', !jl. of miJco-Jnlv d(-intl uujj' uu A'O. 1 'I" ) f i. t,t h.fs. I" .. |I' f ili )I..
  H.J//--
  .. : r h: : : -.4 ftt: '. .d.! ., f 1.1\\-TJ ..-I .: .;. ... tU. tir>t of C'. ". '.' c..he.
  i Ts & : : ny' t1l ul >" .. ,1.j..1; j '.",, .\ 1 .:, .: .' ,11 '1. U. I. r.\a: F. I J' I.\.t .:
  I. ; I It. :'' rI .: .
  I S .' 'T .,1i'r:
  ,
  1.t I 1


  1'p :  -
  _" .


  ,- 54' 1.
  -
  y--
  -
  r .
  "i :
  -- _I i'S
  i
  _.. ;. '.  -. '' .: .
  .
  !
  .' 1- -
  -- F----.- o .T::; tr-- ...-- F' .. % ,. -. .

  S
  '
  .  ,  4 J

  I 1.  !

  -- i-u :: & .- hi. .
  .
  t .. -- -- "


  THE- PEM..SULAK. {, .\U AMII-IM;;lhl r.lu,- bCWt.'l.--.11I 1w"'\. )Ir. ( .. a tii}tH'.xji-r In .it t.t'. .f
  xxh :
  -- --- --- \ I ( i' StililfXt. h.it l Iegeti. ill "I"| ..lkuij 'n II I

  JXALLAID. ', .V4ti. ''..III1I11'II' : A I Ii I IIIN ti'tt.ti :

  /..:d dti !bi-hslt ( j Goods \ )
  III Ull of 4 .. \ H'al.a I
  'rnn.
  JPII eourg :
  r.tiiunnd a ( i.i\A d l uf Who" *tmm u a. 1t ter Cray 1 theitf l4'c4lfll.lcd.V11iI .. b. ul.la-ljOinniijCoutitUr
  ( !i. w.i* .putting) I j.II. lil.I..u. :

  ::; Th btat. here PtL.rGr.y u Lorn in his ''1.igg tkt liikV ;i ijui ziVhl Imp t.'i>t ; H. VVAUUS j. SON. E.1 -A t a\liKE' I : & 00.v ,iin.l iliow Ti-inmr) IV alb.0.. ..t '1 hurt ii.. Xn.e.h. i i. constantly ant
  tic
  ;$ I. W&s 1'ennylv'a 1 M\-a.I4I i I Uhmd him, xnd went in tivkiing hi, ear Mr. rio\VN; : rerpiftfnllv informhn.. : 'iiRKUia'-tuntp m !!. Copper imh'lil.e. ,
  ,
  'II. .1..1 iI"ufl. .J \ iIIlJIlIL. tt i>r r any tlitr-p
  I J with a htuixv. The Justice: hkt-d :i jr'k- .ml In- pi %4ii iMiii-r.ilU' th.t |1.r .1.1.W ( / Sf.lld. C,, H'AjtiwyKK : SI.. I.,. \ \\\ > \\ I Ki.riiiviM'V : 1: .t the rhorlr-l l-oticr Call auJ ...
  ; Prtrr be dl nod k1.t| .1111.|] ti.* tI8jipiflg it14" IIi,.., HKo\\\: 1".j"I.. .iiitlthitiiMir-< vi'll* ,i. .1. '\ i I : 1.\\ r..i\ll i > their L\I1 n.itl \\ I IN I I : ih.ir brp-) tin.l' .1 ".1.' Iilln III tt.ifliMi ef I'.v l IArl r I 'lTer 1 ..t. oil Jit kon
  : \ All with nice : I. \\1 .
  : a youup gill ; 1 bru-hfd! fitht, ..r.c 'ar1.] llx, 'n I the .t It', (r.: '!I I tin i.ur.tr .iini n. ui tltl..1tn. i i.M. 'iii U Ml"It Or t.v'Ol : UUII.! ittiii- ofLadies' ..:1.1 .1..1 f \1 .tI''Ti. etut*. x* lo..r..I"'llu..r. !i4ITia, !if ll.at) he mij.
  Tlic of Lrr ran itivaVi .1 1 .- of tl.e lf .il' ckr. .
  rime po I. : III pall o,'sI till til ulifltMiU ti.l iet a* )
  1
  but j.-
  l 1..1. h,1 in hi* -( h. r.iui.i H vn'!. : Dross Goods, :; ,
  "r" kin ttir'n in the bartl.vrh ilt-sti.
  1 Liuuunv. QitI1.ri .t- : i. (C.] k .1.V.\ .1 \11' .l rh. 'f"( "
  dued tilUnnif. rinalK! 15KOWA"llicy \
  M ( i. b'I'I/.i, I if .1: .1 t\U. I &4I,1 xuiiitU'. troiuHi.H-- I I'.on I II J t Tin-1. 1 i in. rM'"t i. 1"5.

  r: wt.n t1ae .ere goiBgt4P 'wJ: to !4' !jiir, ..it.jj: M.in ItI\t.II.oillt if l.rw tn .- tL..i -in; -t.> .-. ,. ,... I ". '" .... -_ .- .

  Iii.rTstI.rbEsu" :- : tile .lu.tit-e. Iii::> I I'lii-nd 1..Iiiltlul! the *ll.-i/ .lanu-la\ In 1 i.tli. : o<-r'I.i.I'| (;,' fun l>r tnrnithcil :tl at. ..: 'f..t.' I Gutta Percha (:ood..lf ,
  li.ixo I i
  .. ,. 1 11 ldII.: !I' \ ( /f.m./ '
  f And LruUllj did Mud litr'off !Jin hittn'.t little in.irc M-in-iblv. .\ I ;. I;.,1 BIV 1"1 "'pe..liij5. I LHC' 11.1.1. "d.d,..1!.1HttU' :. t'tjr; <'Utj\t. I ((( ; tA' O/.i .i.:,.c!. cM U'II'I",". /.
  , \ L.USk4d| I hix hand, at th" "fia iitlte? IIIOIK'fitit ': I f.f .- :11 ( 'l'll :
  Byoid the O-lii-o. .t i I. 1.la.laUol (; uotl', I ., JI'ST rcrelVtl.l i n.h.t cul'iirtillg ot .

  .' cly, the Jimtii-e buislul mt I. ugh i It;: tin! io ,- r.nrcrir,. Jfcr.a'crr. Q'as
  .ii.tt.d
  ,
  \) ui;; \) s S I.I. .t urc in ntiun. gr : n.uaT. 1 r.i.ANKirs.; :11
  'Wli 'n Peter hear.! Uu loHe ,'( w.& lo.t, \\Vrt-njiAin <;., 1 linjin: Ilik fat nhioU infuiitact t l\ ( "tl. :'. Jtii$1I1'J,1 '',, yin- rvr.itlctl. .\ '
  % :rt. !. ) ',,My..Wi'tt .. /.. .,. t I.TI'O! : \ I :
  1 with -". Un t'l
  know n .t whit to MIV. hIt' licadoftho M.ijistratc! !*<'iKi.il ;: oitaijut of Itt.t / "
  Hardware. Crockery Groceries, ... ,. ; ,," ( cI.I4.ts .v; HATS.
  ,
  ril tikt'd him .1..IIT..0. ;/I"
  II.'J half mind to j into :,! 1("Ic! ." ; : \ I
  a junij I ; Hlt.'li( ." ) ., 1.\ \TI.I\(; :
  .
  .t. ,
  ( i J. ?:: >-nry ilt ; HAGS.
  .11M u\l 1q.h.Q ci-a. :, "Your honor may bllh-lut uII not- 11 .1 r1 xx. a rI if. i I I&r.. .ALM t): Miip' l UiauJlrr} ('ita.. /,-...i, I'ur'jiiity ( t.."at!*. TALMA5 A.,4i .. :
  ,
  .t \.itllsll'UJitl] ) ;, ia the l.m :'' < >Ui-Ils-t.ltr.) :Utlrv. .',,! tli.. ..t.1: lit tic ti\II... t. '1,1,. o'trt s',' J''h'l .r It" !.... J""I,.... i for .ilc \'v 4
  I Dri b. the I .
  west traJio/v to 11..1. I ,., ,, : "
  -- -._-- 1 atmly Mi! dit- 'in'', ji tin. tii..t riitnplvtt ot ''' in tinloiintrt -xll ; J/ai. 'C.I. ; w. r.. YTMUIA: : A sox..fyrnf .

  I t Fer fan wwrauglit and otlir .Vi&and'.Lillci anJ drcttJiy I A )wQlil.'r editor furniNlus Jii. ro.idir*. waic. t.e; !: ( 1'utlv! HiK-t: !, .\ .-...|".. t.II.l !.s .our w1 t .llu the \Iut.t lkr: S .\I .. !I..I.I'liSi. ..tc.1. \\ illl I II I I .' .\". .It"'" f?. /*. CII"}.")' S
  AkdJrs! j5..
  ] with the f..llo. : Shoe I Hat Shii! .idilh <.II"II\ T..nqOj3. _\ov _ I'
  h ing. iutcri.iin: ; intrlliuii! .i ,> : *. Clp", t-. >. i irV.sT.v..vl.f'.l.: fnitilirs, JfJIirx. I'irke'.s'! !.c. If. -_ .
  In-gi-iot. : ,
  Weedy .
  I "A "til i xx ho wan our lIt'f our 1/t..t: |ovi-, ,; .ry, I II I HIM I '''. i"i.li.ieto& ,\ I'l -ir1, f'II/'j '-..lu.'d"'JI .: ::,. E\V, \, 'VOLT1E,185f.J ?; Jl

  Iil Uuvajiny Iieard llir uiwr.I I ;l'l (.11. ni;ht lighting tIP ,'ul. afti r hatinged Si hotil: J ....k.. :1'li'H"I IV, 1 .iirit*, .'ilh: ; \.- lt ill tlimv, > !lji a\.f t. ic %AI .\ !,,!, : I';..t:.,, .

  'sb. .trai&lI. 11 rut u le.I I! 1.a' .iiUlt!htlnl (..r"I.i"liIIl.1| in n balilu ; I Iron. I I.'liming l'I'n..il.'I"I .\ rI i VU-pllt.il' \I1. IIj Ready Made Clothing, &c. l ; i: A 11 .M'P j

  tJ -- And never did; get up <;aiaUitil I lltptdation binhlexx IM nut of the dour I ti< U-". .1.! wtlrx -L.\I[ ,I u EI: ((4_ "I!! >I.I I.:> I i / ?, *, 1'1.1. I \ It f,'r .stl-] at Mif "I 1'..- "-tiT.: ," /...- for I 'hl"I .

  '. j and dn-w udl /-,, Fl. t T. \ )1F.lUC.t I \ \ MOMliLY )1.\ K A II 1I i
  flc J5J. I tIle ( ; l.dlilal Lc cI.or :11.(1| -- dii's' //il. I'linih. Kmb'd ( I .iiitiv "C'r'u'.J
  1.1'1 I. i.1't..J
  k i LarJ. Ins: '.", :.: 1
  i ki.VM.-d i il. 1,1.1"; : l.i.: S ./ J; ,! i.I. 1,1..1 I '
  :tII'\"I" I-TAii1MlF.I> IX Hi''.
  \. Yt Fatbrr'a a11. a varoing ."". : -_ ...- : tit I' :J.-i \d..t tll..ir. ". .Sl('.'. .( (. .e..e.1..11" { .-.iff.I'oitf. T .ti I'.t. A- ,:. I I 1-;.i. t.TrtTO i
  '
  E eh one r* lia a pil.Atid : \\i.i hniUL I t-.. .\ .." ).tta.l! f"r I.\til\.II''q'' '1 ('"tT.I \ iHvuttd to Litnaturr Art ai. fuai.n
  ,.
  tliiiit upon i tor l' 'tr Cray \Y.\lE' AM. MEN.- .\ \\111' >xlt.in.drx lit I, I \ : .01 5--.. I 1"Il" l ti ", 1 st o:,: I -. -- -
  /
  i I.; d 1.i
  And L'zzvstnnv (ju:rl.HOKN I i.l-J I.nl'' tor life, ujlt-.4 II ,.fljt.aIOUSV ) ]I II. .. I d., ;; I, 1'LAA'ffliS j { 'IIE: NT V..I,iniCF, r..ini'i.-i rinp With lfc.
  M til i ltlt ,
  115 or ) ii. /4 .I. ': L Jain:. |I..t'.. tit f'ht.1& SWUSr
  : \ I.II'"r.
  1 h.
  __ i-oinpvK r to tllll... : -: .
  l t- TT -.: :--- -n } ri-liu.j'i .j 1 j .V: ( u.11tu ".i I.ILi.tii( ,' .,/11' : 1/." .. .... .."..". ..,.1. I.l.. ..... ._". ,'. ..1' Lit'. ." .. 1'4..l" IC Iiial. ..I..if.\...
  .j lirtl.l
  i_ i i.- t < l LIT ntlti-ti. ti.! *<> invi. .. v...n..I..., .... .__ fist ., .
  t L'kDER AN hciti't-K.-S.ii-1 a jjrntlctnan 'A man xxh.I !1.\.I.d, \.\-* i.'r I h t.i tjnlvaltciN : ::. -Ire- .Ln t IMjjil.u: A" I In'fttli ', ii ./. Il.. :l'h' 'cv-lt ",!Vi/'I:; 'pin I :1..1:1:1 I I: I ; :I I: (V'-f.-r "::. t'.. f.-:: I, "'It---. .' It'.tltl.. '1HI ;.t.LVvit' LS.IiVI.... aS. !

  t the ( LE r iay! to a .rn au.t a ln. inind ti. rin'.M .t. JN.-iiii: I.iiun i .( 1 :' I.tlliI.. "It.iiit 11. -.pt ti: ;.l. I l... .nuil! :
  .
  ]h)ttl wliyrtht \x .s ftc'I'pi- : ; KU av'. "t'iii.o.v;. v-:f'. t'.in.liu-H'.lk'N.1 I IJI'k I J""l'l ..1'nif; t t!.- ,. .,t .ttl.-i.i ..!J iv.-t.i. "iii ..1 "MuHlll f. .\. 11 ; UI 1Br.1

  ._ Jllillilk .' '.,rt a'' r 'a'ir15 ltl.it .. IH- I.--1 t
  I r "IMti III\ soul, bart 11.0.0., liuw 1.1.h k vm : -' --7'---- : for lliJ1I'. I u: t A; fill MniuiSlns /Vrrv, .f.te'ir.l. flljs7. \ \Li:! 'Uhill a .!rl 1-mli.l Sttrlr' ...rcr..i.. a

  t -: how in the name c f wotult-r did you I )t.HI.I M\S the d!ff.i.Mo Let wren 'Nil t I. |: Silk A- Jitinxv I ll..iitu-t, Arlif.l., 1'l.iKi ", id'r .,tlT
  .
  I -,"IfoM.kr"Why. ill- =* gill; and: an ,.!d mni-l. ? j jll,, tl.|lt. Iif- !|I S \i-. nnd I'l.iin :llt"il' f\cry -1 ItiAI':'-i" any n'l.-uitv.. eiiii.r.ianj: tli.t..tt. !1 Tli-. \.i\.I ijwu'i'i.; of li.'r are v. .''Iktio'tn t : ....Ii-r: .rO' illr.: .. rl 1.1" .ilu! tr.t.j
  j .\htl.l 1 \ a\.1 l I. ""' Mi I > .ll ;,. .
  K-it-iitc |I-t t.,%. 1I > uiit Kntiu % i.aQtI.4.i :t. .VI:i i n-teliiuent! :ivr:.-i.l'utistI'n \ r'" ::*: r > vn ft +
  lock 2t'i;" if, tiiji..x; tie! reason am i iih in catiujja'I'nllll'j'li..y| : ,, .lfM-rii| !5itn and price. | .I"III. ,J 1',1'1 "diiLt'. ,W! n.\i
  MajK.ti.ia T ,
  > .in .
  ; < w
  : .-. ,! "b'. Wi.i.1.11.. ol.| I. .tc. 5 .,>. a'i! .tit rttiHK mi' I't iit 1 r I ; ait ; ;; *f
  .!! -Jc Jay Jis: clitlJ Mas IKJIII ,!trc H.IS.HII ;| NtHtt-!! .! tyj,' .,;U1IJ. ii.om.tKks'tor I'. All of ilk h tiifv \ill nil 1 rlionp n. tin. i \ .,.* .T'..rI! i urtUr! .),t>l.-i''iit 1 to !t'tit ut Ira.'t I New ];.',.k>; Mt.nl.i.v! ; Suiiiii.nM : lIial. ,.

  3 ric; ftntr and 1 biokm hcidtfur) t ,... ''rlnaM. IR.|, .. : ,. ,. .. tine ninl (ilu-tlni.n.i nuil 'n.lioi! ,:>i.r| r"trlll..i..r. Talterk
  o } 1'i | : t. at \ Io or ret Mjt, f r CI-1 or tI | OUR TERMSAiCAH. (I' .km the it .l I.! r: 1" h. or "'> '
  .. .Inc.-. i\ tile 1'.1.\) i"T .Sri-He \t ".|.. nml! N.w ilnp'r.;
  tbutiv) ncl'"C.(1:1 l qtiattt-r for his tii.a ,. -.--- onntry! JM-O \ tlioy I'I m\ tlieI'til.lif J'.AKTKi: : : 'r 1'llt''LI\I I I'Ilt'I.r't. : .lisrr manure .ill. 11,1. .
  '
  I \il roncra'lv onll! 1'1.1llh& fortliouifi'Itr I : t im x :.ttl f"1 t.'.f-. II I ..t -r.- crounil in tx .: 1111: MKKI.: E:\< ; iAVixns
  ( ('lOty riplniiation ainl atiertliiint" griiiiiin I (; ill.tIUllt t : t!, i 1 Jini 10t "UI] .I'Iy.!: M P \ 1:1'11.Oi '
  n.I..t'rt.1 : 1 11..i,1.. 'lhl h.li,1 I'ni' i i. .
  p'rlla:1 Iiitxinil I.*- -. pur \: i he rnntiutied : I l'Iillter. oMicniit l.id : ilii.'i xxjiliiii the In. 'itli', : our eottiaU'M.cf m.>"t i"'-j>nttvJl\' initr | tl Will in'-tjro rII..h' .x..ut.,1 l |.-rtriu .f tki .
  n .> in J I'-oatoM: xx I t two m .o.III'c H I r rt'.l4 1"T tine 'ne !> ,
  .
  *I tdl ji>u \xlist it i5"'fli.*, .Ii"] tnaj tC'f I II :aluh'tl him"Ah. \ jilt : ? now. l.tuy: aitiolr MiKl tln-\ uill "nrali.\ \ in' .L.t rriel.lI'I'". |I"I.!. .ill ..!,...1.\ .1'. '. 1.1'l"UI. tp.. r poiin.i.niMHUM I.'I. ..l.ratr.1 i imlt-H liter i.f thr .li\ intrrcper-

  to ).(> the) article : < ; ii.yi--t: (.ur .l t"'k. a-..II jilt \arirt\\ <.! etlirr atJ.j-rh .f .a.. 4
  Li
  lit at k, l-ul lie ain't yrtett noYah 1lo'Tl! !Mr.! NII.II! I h.tx., r""II""I.I..1 :1.1.llr\ r""nl. J <4U.N'\; |
  jui-t itft-n ; ,il.1 ["pitt tit:!rr ." ii.'J'i'ilBr .%: li.ts-r-T.
  I r.iu
  jmir Tmnpn. Ha.. >. ?it tf f.111" we ;
  hi! tldr l : :,1. :
  ; k.ng :. miniature snd ktNNtd l it. I..cl.n" it WH" m _____h. _. ._. _.. __ .IIs .:> willi.! a..itiataittftrv.' Th:. x.tlit.il.Ie!. f. t Itili/er ,-n1.-cl I nt I-IJIM! Tin: i r.\-lI'flX l'r..\TE."

  __.___ I Id 1 iiiiiih :Iikiton.. i j It J K: 1 ITI 1 Sll rI i 1: J IIuI,1: 1 J I l A 1..S I a'ttI'il.| 1:.. i'i.1.l Oct.. ISTILL *-*. l'I'I.f 1"11il I < ;!:.. .iini tine Itt-re !I',i-,. I _
  : ".\IHI did it kiv vc-u in tetuin.1"? ', l -- -- ----- --- otifie.l:! tn 1'1",1.-i iiiirtnU r'rn'l' \rv vnirr"ie.! on Mrel. nfl 'r tie l 1.I.t r_ri. .
  A ii- d rcitt.l l lot cfloVte
  man just \ rgo "\VJiy.in,." : AM' T111b1AItM S. B. TODD) ) 1. 1)) "up,.rioi aiiil! t.ir ttMMv lii.Unt ihaii fiUM; .- 'i-i iIL F".I".ii-. tix mi.-nut on.l iu>ii!".r e.it IIIBSS f.r ,

  ". fresh And luclr wlnii :<, l IH'\' i>tr.j ,n.

  !
  .10 1 S- --'._. I __ iit ,-itu' n- uI( Tall.l. and adjoining I halt! ot ,it- t.X tjlitt-. i. ijimiiti.-.. nrr .!i-i; nt.-.l .'nti J'.I i..Iifl1. S

  d'. il IK.tnccn "tammy, what 1 I-I I 11 T..- nt. '1..ill- pl.aiilt to I... r.r. 1 r.1 *i i inv ('i r.\riAVix: ; :
  Suppose jou put jour g'" tJ lilT buy, 'IretU cr\inf7 ((1L.T ULWCTION IN Tin or I.Out' I < MMc.at thf liLt

  the liV" ':\' r. !r' aaid thu innti."Agreed j II for?" -Hill; |I.,,\.,. tIt| Hil.! ] : at ',,K. ,IlIiI| |Iii l, Till. IXTTMl llllir \,,s. Irl'r TAMPA\ DRUG & BOOK STORE. j II., "l 1111.1\ Hi"! i I.>'iii., I-,i in; nll..I..1 tn it- .-. .- ".1.11. i- ton< .1..1. 0:11.\lt.:.V !' \ViI!I 1.,. of th. liuLot tin ft, anti I.! oUr Ve trii \

  bald the U'V.Tli ( me till my 1..It.I'toll.. tlio lust \ In- Will : ll.ilnl : .t..
  i n.lIlIl.i \ 'i \ kn-Ji e'atist.&at.V! '1 : ;, tlu-t i' iti'lli'i.-! :ii.t.r.- 11..1 rhi-ph.iti. ..f I Ii-.

  pg WHS extracttd) from the (la t\ j 11'.on in'III)' fxmily ..n xx'lmm the I Hlt-le i IEO\ItP1T.t; : ( X.\ Y"II. r.I.li.j I ato 11.. :ui'l i b..ie :i>.rtiiM-n' ..1 I lMllli) : ;> t 01.11 hal'. I.\ ;I'" l--u. u lr"ll : :".1| irS :1.1.1. .1 Iii: J.ITFJJY'ntJ: :

  .ml tie tlog" tail; iiit-crli-d. A Way \TM.Itlm I C' nude the 11.1t"t itnpit) >.ioii.:' r"'IIL\! l II. !i"lv\!! ins; lril,1 \' ., .. M1.1! I )1''INI' J:>, t".lqIh a '."l-ply ct'' 1..1\1.... titc-t'ti! :iliilli"I.ii tn thf ;\h. .tn.I! wiI: r"n,l-t i f IIi'tcTirxl. J:1..cr'I.I.i.! *a4

  i dog! tifl home, !II"." lujj at the hqt1eczt I. -a.... "I: i >tla It nt t licit: : .i> an- nu.illki.j't iii a l II i'.ij; retntl.t it Hi.111 I It I- :1..1..11.\! 11"1'.11..1Iri,1 / 1.II.rlln-' .:.\ .. >kr.. )lit, .f ravel. I"iiVrt .1
  : I I- i'I <.f\Ii.i'r'.ll' 'T.I! -.t1t any o-ie wtit ,. NOX el.. I In'. ,. : .
  Li- tail >?ot from the )lodtttr.CT An liC'in'ht firmer ,, il.-4 I.. il' I"' .I..ir... titiOU.1t1ILY- -. : .- 1.1 \-n.t..".-.I. ;.' ... a 'Stop-. .\.M] : ..Itrul.it..,. \". uinl_..! *ul.I'.*r i.t. ._ ..t...w..rtI. n'. ._ ......,....... ..1.l ni.-I 1,1\1..1: K-in.ii'vre.* I.I jjism,"ll ure(. iii 1 >be iier)...sI lV I:

  : 'WJjt tle \i-ur dfj; 1.al'l, lou \ oungkcanip man (.f ;Ki-jjli-h: : ajjiutthmal! ; ; I-j.: ;\- :. .. .\ a. l.llall l K- a'j'l! \ ..II *-t i'ti-,1 .f tS< lv (>fl I; 11' f. ,.. ,\.1..1.!.. I If.1 1 u. i-\erl III ( rei.tx mi-1! lat.r-

  ,'* t.t ii..] the fII\". I "*(;iitltmeti plivvpiit' ( lIIe ,1WII vII YOU TII: i Di.Mtt; ur.ii: ; ii.viiwviiic: : :) I l) .i'k., :11.1) MI-N| I ri.-turi"-t \, nil y.;r, \.ar1, ;.(t'fl' f .>!.*-tittvi. vss.Jr-J-! 'l.'ij vtl. r* ) \.)I.bt-.I; iii Atnrrtm I.

  "'\\"l.itlt our luUtfr lack .rifj tlt'l j :*." .j whit f. .ilr at iiUKltrit .. r't! / ..1".1. llf tlf'X'1't f-tf ftvHHti.
  liht of cattle! t tl-i a I Uu." \ a I :1" .I"'r"1 >r :: hr "M'l'i.U-rilnM'Il.VIK .1 IlL: Kunnirs, : TAIU.KliiMOHMit : I
  \'flanil) : m:1; : I ur.vn.\\ ., f i it ; I : : i I : i 'r u:. ,
  :It..tU\IUUI"J.} I uu.Noinii 1.1 tf..huitI" >- j'i !< I 'r ; i ( (.5|iiiui\iU'iit. J I .
  j..1
  '. --.- '"II"I'! ..f I I ,*>k< tri:. at..1 .\aH"- I Ij.
  The bo! ride A 1.I"I:t'r fij.-or thai I i : Call ;at.-l ivtminv: at the 1 I'AMPA I'r.io i. This liic'iU' eonct'III.l 1 f"llil.r i i. r.in : j jporitl i"T .. I->rr g". I 'ijtnt.li.-. ni"I I.ttrrarv O..ip. \
  Vk ,,1111. V I: : *,' /r.I.I) :\ 1 .1 .lit.i'i.l.I M-ittfr, .' .t, i'I. /-t,
  1.1.. 'hat .tie % .'ti it-iitin I ; 1I.ll1 J l-ijj 11:11I.11 1.1\1\.111 1Il' I .. ." :i.itsr., mar 1O.Iv. ( utj'huitr .. tr7'r. :
  h-itl {! nn.t| .. /i. .. / I h ..
  --...-- fi,i-, IVt I I'II '. A on MT. 'mv ;midinuthei's ; M, HIT! I I IV..IL !P. : .'. t o'-.tic.t. |1..w. !/ .'y if. / >:, M"n''i'-f >'.; ,; ,..11. t ? ('nrrtnt f\tnt
  4 i ."I'I \\ ij a.'. '1 ; I II I xvtti.li I It HI: p"- nunr.t' I'.r ; I
  difi. and I'ni alter xxutin- ;. ,! ) lU 1 ;iol..1 1i11:t. ; ,1"1. L"Ih.t| .-, II.t'III ,10\:1.! ; Ac.1 I .i ;.a '.,;' .II. \\ b. 1.... ... .. ...
  A HAHD llir.- A ji'.vln; : .."-i; i.innii !1 '; ;i .u '. i I 1.\ &.. 1 it T ,il llrH 1 hw.II.II.tu"JI. ,>i' hl..1 I Lit %l.mr.l-t.: .f tin 1"i !1.r. \ 4 "i ci a stl'.I It' !
  l..u..r I.. 1...J" 1'.1. .. ': .. ,.-..> .( TI.. "r.'I'II,1 l whi'K) li. .
  iii-t tit 0
  --- ; J_ ._ r. .1t : i' _
  ,-.iuJ mafli.1)1161! Mi, -- t.
  an.1 l -
  rt L!1tiy :i !R, j IMCIIV: rri tM.: n ti! a- .0- "ni' 'lat i II !& t :. L. .t
  ,.. ,
  1411.1.
  t ; ; ,' I".r.'t .Il'-t.s: : x a acoaoiiK i.f dtal.IeI'ut iii,iou trrI S
  -- -' ;.1 ,
  .
  lit "How do I .
  t'i r. tvlltrltu nt.iUst- .1'1' I. .lhl It I.\ \ I td''I'
  you I .... 1"ld.,1: .ii.l Miiitat v -!"'tvi.'t i 'l I t- in 1.uricl.. foi.tui'ii.irn1i."it txxitlitn. : 'I i IlL IIVFVF: : ; 1.I I n 'fiis-i
  flAD 1x.--I}1'uiH-h ttlU .ibout a !.iIi h tin tha iniTin.- ..f tl.- '!1.1! \V.,iM, uu.th i .. !. ::.1.1! x ._ J_S.1L'l"1il1) 1 .
  'Ir'ursifI'I -- .li..l\
  -- antl tittx t In -t.t. *
  .
  : t
  ]I..r tJ t.f ill 1_ I H
  -I ;, ..liiOt Y"\1 I!i I trai t.liii; with tudy OMB b.uidhox. '1 11!':. : ":,, I'lil-ht-atiom. :1 iuu-ir-l.il..1! i1.l4a' th.". I I > III I lli.\III.I..I..1 an.5 ia tur... ..1 it i >r.;.-r- ..!.!r-" .e 10Ih.I.l & n.ba SI iil.tr \ilt..i I"'I 'Fill I r i .i creat er.tir. lip. I

  knyw thst I h.ixe lOT hc>u"cHf>rk tto'1! I piinu-r kit out the I U-tter (n) arId hIlt m.d.1.i n.'t: IT l I.t f.'r. j 1.-.1.! Tin.v ..-.'i.pH 11..1.1 I xtrv. MiiM-iivf :n.1-,!,11\! j I.r'mi t tl.tl.n.!. :" ',---
  IIIK r..Itl"lTrU.I: :
  .11- n-isi'il h.i-'tlv written sxt s U; TnlMX .
  o-! i It bad box 11\/ ,. 1'4 r. ; I.vnr.i:. ;
  I .
  ; ;I I ,Iel'". ItJ. '-i'-. .,.. ..,..: t1. il. "lp.) .. .I ---- --- -- -- 9,* .W., rin* .. .,.. ;l.v '."nso \-.tI. |rro ,nt. u eorn-rt a 4
  "Ym"a'Kl the otln-r.! "I see you li.it it : --..- '. ti|h.. 1'\." "I'r. "..1 iti. j.ii'i.l. ionTom.. if I I I/XIUAi"-I: nf I ;f.ti..t. I:.>i.i <,-t, Tiira'''11. I a.1'.r.: ; .tr.d.o'. Icrti' .( .;",}.r\.iM! '.iir n."''I..tIf his tirw .(> !.. .!
  l .jirr-
  to Jo, l.nl ,u' it i, nexr ilniu1! 1 !" >n. ItiiKilxjou I ; lit.dan. Iit.1'1\ .dl.-!' 'if li"I..I" I l'I.\'I.\ I.tMliH-v. %\ C.. :illl! < .b.l Illlll.I" j"l .ir.v I r.i.ir.i*. >l:ntttlh.! VU.. I.. "IIr.idri. >
  IoJI'ARtUl.-TIIC 'h.nl."X I
  1s' l.e
  man 111"1,11..111I! 1 1H .I I Irfttf. call t.I.I..I.t
  .
  iiui 't hare seine other Wit) of )ju,.tn,; I the mid lit1etwet.n! i-r.--T in the la.1* I-- It ,'..r.l. -It .11.! !rn ;i.....-I! >o l.y >. -i: TI'- t.II.! e \ .. .".1.\ rr! I Pint lvi I 1\\ o |Itd 1-1. \T 41 II ut.j .< II.t' th. tin1 1 1.1.. .* l.vtir
  .ou1. troe.:: I luml..Ia.ladl: w"\. prvi"f. \\.1 !. i-t i UP.: I lUKM'il: :; r.iAM: : \ ; M.vl.-ir.i.l I'-m: 7? A i 1'111.1,1.| 4."tnili.o fur ii .r pur'i. u r to -

  .. j it rained IIr:"oi "- at t-\- .riM.pie. :'Isrut h|'.ii. f in tlii-ir p-i/i'' I.tmotviut'iit -. i.> I 1)1\\ ::.'. i"i i.iriliiiual |.Itl !.SP. c !tlrI.l lni I: -ii'.l lul .ji! iii itn.i.>i' ,"inir llt.:..Jwiet.liltr ..- mi 1 : NI.KM.KVOKK; ; ): : p\TTr.ixs: :

  t j 'USC. that W :1' ho onlv \T.FV i.I he C'.ulii i la i'ii, 'Iv niii-1--, \h. :1.r .1 1'> .\ :...1! AU-litil.! \ ..,,1: ..-!.11.\. .II! l-e s.-til on r.e.-ipt it a pf-t.n '..r ti' -tLi. T-"rlrr'r"\4. r"r.. Ke'tbt..
  \11 lV.1 iuvJ. 3"l l 1.'L. r.in avoid 'iioi.-l ,-r i>f f.. .1! ,! !"-f-imi t. ,'t .
  a nt I being partial! .1.1'11 t.'-t. -j.-h-- ', _>. r. il'IIII.i .1"11. f. :iin.roli .I-a-i iru i -i p it .kl' *.. E' l.'n'il.fi-! f.r I IInb! rieiii..f.. ..oi
  I t. ( 'i-
  the Joor] of.in L"uJ"1I llIIlIil.\i.. "C'II'I -a. jM.intf.1 t \. 11" : .. ;e\ Ilr..H'! .*. Kb. 1. ':r. 4 ....T; ; .-.n..5; N;I ...11.100'' i.. r.ir IU.4tl.ti.: .l"lriii >..suiftI1'
  '-.-' sites 1..11" .ia I Bali ir. I IM I'.Ii-V-.x .;I'- :! :>ll uil.r': !. of V ...lh.i.e: C 'iitii.t:
  for tht'r rt'ot 1 t 'h\rl. Llmb \\VK --.-- -- -- ,!,!. ., ,1.
  ,
  *T 1t' I"'lItI,1 --- "
  \1:1111'! fjom: two 1. I.t I"'I"I| !"" "I i l' C.i% ti i nutl JIT &:!" l I'\ .

  tf did th l.u..iu' for olE" \TI% t"I.II by the ".0:1(11' tint I' tl ts. c-v tcr l.ic TO nn: \\\'itii.n.\
  ; .. oINTMKM'I :: Md! i'r :
  i I brain was \Mble[ which .. .1.! ''u In I'.ii.'i t pHUuN JIMI tHI. ', *
  .. uu lie r. 141:)il1 "ti.itI. irnt-tlia-K'sri I ii ( i hi a % 110 s-uiw )511..fl

  -- :! "ll.. .. %.. ..... !.,,, ...11. I.'..).. .(.....1.."_.. f.'VI._ IOU I.-.. .11"..I.. ". ThiiIYiif.lt.I l ...V- -'\ iij.tt-i .-t th. :1 li,- \ Itk- -!- I lv.- -. .. >. -I P.:. 1 < 'MClII.olMI .' |:7MKV I : ,:' }: ,::1!l uki. .,txi.U-e! tie. r-fIj 1. 1KUMS.Ore : .
  A rrctti-h I.i-ly f.tnio into >!C* IAII of} a | ) i Iti: t.ilii--U ..h\! I'. 11\ \ > ;
  JV r..1t : lili'. i il ; i r-o'. t .
  di.claidtd I had none." l'.hl."II.11C'III'I 1 :1 : I.I\lr.I st. ii-rnrti.--: injnr-. 'II.II..r) ;p. ii'p-\ | f p.y.; re ir r.ir. li.fttri : *,1rnle', # !. iw.'T'
  3rge fUIIUh11.I .] iniintlintely hc fell: into ., l r"I '. an.l Uii'li-ni.: -'alt I julri", .* fi4Ila. oulx ( lOy.1 I {i" >. !H.; ''loin lot'. if.il! I It-llll "f th! ) .'.I.!.. I'll .,. \11'- .. 'i:. I ire t- .,.:.... t..I..1 bU. t.'te.,1 .r

  A profontitl- $ nu-Sant-holy! ; >he i-xvttctl| to L IH- j .- ..1..ioalurc i.f( I hail .h.trif'.cr; .\4 4 'ir'atis (.| ansi! ticri'it.; 1 in ii.ii.- \Ii ..!..\ t \1.5.. n't t'n ':j- .>.11.. (1r ..tll" ; 11 i .q', .". _..01 .
  --- -- --- ---------- -
  .\ hid) houl.le,1itla tau ll'.. \(, J.l.'follll.l! V lt! ,'l'. il :t i ivI.C.'. I.lltTHMm. .il I tl c-i ,".1-! t .:: !. nt.., f,t # ,.. Mir q4' V ill I. t
  rul.Lc L.( ry u.( IIICKI, ..llIt! !rn.h! l L>( ked) trK.th-.nh 1 : piipph .( v'.t li'.r: :)A!I'. o \LI; j
  filled: thu 'a'Ili"1Iillt M 1.'r..1I\ ntt, I.h.1": | -y ttnii-1.. n J VI.AKUi. l. /r"" ,/' 1..tlt'/111 1.l'I'.<\ Sir I hrt-e Veni .\iiitoi; to .luls .t the u..
  'I\I l f.1 ( )( 'j.I..r.111. biing ) (1
  I-r JONI, At.J ro t through a ) ; thf\ .-tor ixii>'i<..1. uniiviill., :? .1 in tli n.iiKl I I. T\IIf. .

  tr.ixll \xiti.'otT. She "I'U h.t. a fr.tf ot poi i I afraid to touch it i-lf, he put ., *.., .f l It 'r.. l I'I" .I' i.rr.1! l n.tli*|n'i-sl.e;. ) | tr : : ,- --- - - ftli-ffii, li'is. 'S rI'Es. '1'.; t\ntnt, .f .1 a-i I :itt < n' t.!il-,,; .". rtj llIli. tl.N. 4
  : fe.it to 04ri.f.1
  match tu it set it I'm l t'un 'he J.ii'l. ", ; j---j1)-j: % I 1 I lr:- T.II.I.nII.II: .". in tijIM.H.H j "/ I M'iiittin'At I i_ ; -/,'im J thr i.fij"..iitr i; --I'r..in j .T.' &
  t ,Ion, JiMuisucJ: tLa cook Mu.l itarrtd to on m > !"-. i t I.u.1 IH.I"< :1'11.1111" I 1..1.1. tSI 'lj ''bl. a. \. I-1' I'ld...
  Oeatb.! .._-- tin. inttllicfiit rtn-I. (.r tfi\ a-'. -. th.r t.ir uf 1 Si f; ,u' o, tlit tttr* i .'.-as.u tit, mill 'ttrfa' Att I "i Mxn >).-.\TIOM" In 1 e $Y..rul.? { fAHKAMVM .
  11..r' correct "'i.1 I nt'i-tn "V itiorJoft i --- --- --- -.-- --- : ; Iin titttlihtf" s-i
  Ci'iifj'tlon.a' plraautr
  li.1 KK.x
  j [ : I II. > .
  8 "I feel the .
  burditi f old) the I
  !
  (- .i IC me c'lrrcnlilrnlll' 't ,1II'I"'l) I""lt i:
  .
  nj-oii C \ : U'.ii. I 1'f' t.i th.' xx..t1.i 1 it the) : ,.f :. .N.' : CI )hr.in .1 St rirI..
  The in etiioui Yattkec who} ir.vcutcJ :'1 the boy ,',i.1 wli! ;ti IIi- ;r.llld f-.tla-r m:id. i', the \01.1.utlitT th"l.ton I" j 1"'I.i\! .I.lai"! 1 fr"l I I \'.' I..., \ I.ri't il.II'I'I.![ "l.i 1 ', 11. I h.1.:11, I.,. I l.t i-ii'1 1 la'. .. '
  .
  tho machine for milking row *. h Cln. him carry bun 'Her a -. 'i tnv. .n''r. .
  J IIml'I.JJTIJrrc ( j:.\ 1LV: "I'llX 1 J I.1 : I Ilh"I''ril I ----- j iiiitN r 1'1.!: : th 1 IHOJH'' < \ .iiient S\\ \ \-l'\ \\V \-N T liUlN1 .GBOATBUILDING
  that draw knot holes ( I I: M 1'1'l.Y ,.f ] 1 1.\ ji. .
  j'oumlcd a j.l\ ter -. .---- ? ..f \ ..ha..c.h'c'C_ fiom! j \ l\IrI Oii'Mrc an. x.ln,1\! Ir"l.r"r v..Iti I .x I I -/1 cat:f t
  cut of Lhin-dotrs flutl 5heop &hvds.Another : 1 .If.II. ST.IT1vftyi/: )'. f-ctu. Iv u '44Itl.:1.: \ .t .nl.\\.l"l.i i"-,! m
  I Mitu.nnl &c.fHl'.NKY
  is an old l.idv hi the 11'111I to :lh. |l.h1.I i I'lv.'i- 'ahl. .., j'i-1 r.-1-i'it..l, .1ir..t ficni >. \ mulj !I.t'/'If.,: tX itlt ,'a' "I..I.\> !; ni-.l ait !

  -.- I Fro"t.l1cli'illg' in lat; II.H.' I I ., uhoc.u.iy ) to tlic., : f. '|i.oi'l\: : .ill.L tlo 1'| "'- ittXiiltiii j fir 'fnU> 11It th'. T\\I 1 B<.- \11.4 l IIrl. .:i. C.IIt: p'-'V the "1'I..".. .,11 ::11. r.: I I I[ : :vi-. rrrpcitfdllv inform hi. p..
  .1"" Knrojvun: *. i
  relic LM* been "tJ\'f'r.-i I lb. Arise and) ; .'r.I 1.1.I.I IJ. 1 'I I 11. I l" 'l II" I'lopiutor': ""cth.. I'nl.lir crnernllr. that I., it
  : cr( "t ?, daughter, g. unto th lh y: < cii no-t 1 I-i' i j-hu-i.t: tn the linn.U ot ; T.r : litI 'II- t.I.I..i nil kin.I..r- work
  : .1 ., t" f't"ot wl
  .Vu'lt tVr tl-t J"i l anil I Tt. /'MI.-! '
  b Tn of the Eastern cities-Uinj; "Z daiiglitt-r for thy d.uighur') < d.m.jliter ln- : .fril..r. a\\,out ....1 a. tia) "11.ihI.htoa*. I -- .1"1.1. aii'l li. .iuli.
  1 ftlI.I I ini.. h ill tu.it .1 ci.iiaiilinif.it cm. :utnt' < j> .
  1 I.; 1 INJ 1: I .\ 'I I : : :
  co'.Ur' RUjijKiNed to hAlt? helongrd tn J IIli'l n daughter. bLc is tita'ly.bH XUM o: I TI-.UM: 1 1 I itxtiiii l n..I.IIIHIU, i t .ri"l:* rrr T..t"I"II.\ nn.) I.ri.. 11.1'11, ti-lt-iiliiil't. mil lioi .'tIIi!')'. A frtt ,.f Un. !>..i> ( ALSOHOUSECARPENTERING.

  .
  Car,. r fioin the fact of hiun,; hit name aire. IVr ann1'or 1 t I. i*: hv "f "1tt'i' l.tr Ill !i... tlui'ir* '!I. "I'| "' r. t.ipt it wlii.h. K'latkn .
  ar.v (1e of the i.nrp.ti i. ,. !:; ,., : 1 vtttli IiUI! nli-l .srI.1ll'ir.! *. .
  engraved on it. -..- { f. itpllfit .t'1111.1 I. .\'-n fill be expeetcd .a lk.
  I r..r ai.v t 0 tlioto-ir I I\'j\: ;, i"i lie : .. II.) nI. II.1 i- "
  \ (1 .' : ? \11 .n.I' .1.:1. ft 'li-i \\-rk. _. .J
  _. HIKf ri.'Pt
  IiouK-
  )
  :11.1 .
  i':1roJ, i-an \ on ( !! me xx ... xr.-j tie: (jut l'r antlirti.oJ! tic f.''ir K .ritw' 7 IHI' k n'IHX-t.n. in t\I lnu .t t\.r l-iuutlit toluip I .lit .1.1..rf..1\ V, (Il lll t.'Ul. '"'';trI .\ I inT -I 1U. 0\.1. MMP-YARI I

  Strange que tit n* are ajjiuted in the rn n.'" Adam! m-bo.h!. : hi" f.hcr: xvatu ;, F.r.lt"r f!.. ,I.l :t-it'. a-Il I "I uu. uttior 1ti..t.\1. ti-r r\',<- I.,' 'I' 1.1.\i if.I! in.in "i lt"t! .h,1.1 lit [I''at'ui.I T-mtt.ii" I .t. lit. i i-. irA
  .
  (lUating clubs down J:.t. The ):.8t ',bo ? H.rj Oil 'Tor I i. \t .t :1.111.. if Kixi.tm y I u 11\ : I.IITI'I" .I I I' : :

  Wa'. I -it-count of ihc hLun-ity of \\cn.'u., .,!a I .jj,, 1 For r'.vkwood and the four Kexu.m Jn i..i --- I 'pn.ito I Ir. Inu"ltl t. In.n.1 lx\nt'. N V O1N 3.IU.KSt) .V i

  \Vhnt ia the diOVirnco between a f-ic ;,! prepare (-f l I.inn's !" C'OMl'I.I! TF. i>(t. (.1 nil the :1 nn.IrirI! l Poet. J.'f', J :t\ i .* AVIinlrnulf A KrluilTX ,
  O fir nia-le in nIl < in u l- i t.y S. I'. I __ _
  and nick l'I/I"ll (11.t! t
  i
  imilie a family. i -'.'_ 101'1. ... AlCH is
  The next will (U-. What !ii thu difference i'as.-' >\ Jf,,(;, current il thf State / -- 1----------, .".I.T 1111'11' "t M \- | -"-NlNfc' (i-xulr ll>tr.ft-nn ( 'I'tlrra'' rf. t tI
  Mj .law-II'T., d.. -.. .. ,
  ( why j u 1. ;k a* themoi.n win iiitixt ; bf a tccticcJ nt !: > ALMOND LI.LMi.NTS: nf 1 \ \ "
  'bet wt-in th* bridge! of slghf Jnd the re r.f j hr.j f[ 111'1 1r. I BIRuhIuTT&DnltI\I I I; : y.i.iy.i.v.''/://'.t.
  : M. 11"1.-1.1 1 | .
  in.jiitir.i'.t irotht-rof ;hoi I It I I'.u'M "M-, ; l'i' r..,. t tJry
  ,:ire of* bridge:" CltH: i. 1,1'il". .,: 1..1" :' AITORXIY: > AT !..\w \I'Ol I.Ii u-.f..ttn.lt: H-tolln :lili .1.1! fri..j.
  .
  laujrhter! .
  _ S u } .tm lid.\' j-it hotHixtitiith h' 4>t I In I I 1.1: | M.n'\ s. j 1111. -
  ._ fiitcrjnjj .\ tlit o'int of .. fn'a tha filiorcI'rtCt' '., 11 ai.it ru --- \ iiir.'n .. I \\ d.. I I "'ii .
  I *\ u.i. th.y vither11 \ eli ta' :1..1!! 1 t.t 'u )4 t'l-l. hl f'ur ."ti'.1. 111.1. 11' V\\\l\ \ hi'\

  "What *as that you v.n goin: to tell i A m.iu in itill, a., tl.o JJ.M.HXIJIrtpy. ; ;' .'r nrora: '"i"; ii"" ot all. \ .I.' .-1 1..11"' "t: the TKIl: STOCK,

  tnc to-iUv, lien jmtr father hi.Ul i 'iioui.f |jw.'II.. lliu 1'otir; <'i.. .,.it"t 1.14.. l \.... .!. or Iau.l' .Mna 'ir of I III 1'.fiI"\.r1.. ;.it. \ ,,.rl.ii,\ i 11)0 hrrnlh Mrrrt.XX .\n.' i i. nuw |pr"Irf'.1 t. ..II.\rnl"inr ill Li;.

  >!" uii" mother to liei k.n..tl., ini, f; ___..._- ..1 (>!n, I Kct ." \,i'I I I.. ..! I to. 't. it'iilrt! >. Lit It .ij F\ raitjj ii.. f'r irI.! I.\, 'l ,. of I ho x.ry Lift qumlil\ at low RATkHf

  1 K-e a hi' '"' J..hu l >..ati'tvifc!" I *y; f','jr c.-jiii! "I t tin 1"10.1 I I":, % it ,. .\.r 11a,. kui.od IC1I. >. I It.: I 4 11)1k.l \'11:1' (: :'IM. 1"ASII. He i i. con'ioted tl>at tn .v trm uLu -

  r.t :: I 'lI'Mst.-f.f tilt.,1.| Mrrmrtbit foi irj"1.; jali" I -.. .I I \U jirnrlifr I'fforr' the fnurl! of rittira.i, ij i itlrllt .irire. nrTor.U the sintfnsiltipa far tfir ati i..

  t, )j4iu .n ii'.j.ic.sted \b.1. l.idy to "ni. l'.I'.t el:. --- fi.li'in ..t I..t!Is J.nxrr ..t .l rtler. I' il.s-a tit.I .
  rill I I 1 I (Inimt\ lirforr' ConzrrM
  ; HALUWi.N-.wi.il-' '
  III
  r A Western! editor wl.n< iuhviiIcr picco in hir nlbuin. l't'rl"r.: .1 the :f..l i I 1.1]\ ,!h.- ;p'i'i-: ; 'J"\] \ l .l'l I T.i.t r, tl..., I'I .i latl..ll' s 1:1111. 1 .. rs' : I. QI" I ; ".. .*\ .III -- llir) ..1..,.. U l.J- 1"-," .I"I.I..d| )>!

  l th.it he did IOII14g : .., I i.- .1. '!hi. t.-l i I icn.i'i: rr.r.t.I: 'I' -.y 1:11I'd1 'a. I IIMI. .Ml |I".i I I.n.>. .!I. .irine < conijiLitred .ry loudly I. "iI .i. Lit "a..1! r'x-.intiri: ..f KiiiinKin.I for ..,1. '
  .
  ; .. 111 Ilills i \ ill .1. w i ill" hin it rail at hn'.t -* r
  ;; 1
  \\.1aa l Ii : ,I'l-i t !
  h for tluir mono 'ii' t v nm I. ".L ..nvmt| .-.
  lay It.
  rot i th"'iu fltc' 'tioti>; 'lipM 111111)' uI'II." 'I
  J c'1': Fo'r I.aily on th) fpotlpMt /': )".1 I ni'f.l M .i.- wll }.. l-nt T\t ..|lt\ I nt'in.l mi 1"11I1'hrl., |I.rf.sr runluiltlt
  i if did not t tiI.1eioigh : I -- ..
  told tin m that thy -- z'Lt-trl'st 'u' I-. 5% h.-r.
  Allow '. ;
  t-y au. 1"1 |
  i !
  j my thvughtit to -rm-i 4'11..1 .11 .111..1\0..1..1 ,
  ; had letter rt->..1 l .":M I LI- I'.. ". -.\ S| It
  in the j-awr they i 11ieir elvr5liLe / ,. '.tit 1'.II.'t'1 Oiits a y >.nr fur .'I' I h nti t tI I l' 1 Ii. I 1..r I riory., 01.1,. lnnii. I
  } > maple 'la e* o\r I t % i i .
  c .
  the libl".ldJ he had no doubt xtotild bor.ew : 'he I'tt ie.. ." itinn' i M II'.i i, I.\ .- .n \ar. :arv.i I IlfL" .- -- ,
  A *lice of rye and injin Lr :sJ i .- .Is' lit'. of CI\ :u- ", 1 li"N. 1. v.,10". I': ... e. !111.-. t L. M S \ I U. II. r
  nhi"'I
  to m )l'ollIf them. -- I luui': > atiirn1 I HiVti.rv.L, MiCa'iIf x'4 lln 1..1.. r. II. \11"I I j t. I. IPPII. 11.1. i HURRY UP THE CAKES

  ..._._- :, Your ro y charms ill >ooa ''*:t'- The Farmer's Guide U .>..>t, Hi>i..> \ ..t t t1.: I.I'1 A'nirricaii :1 I."'t 1L'.I.h'I.'L"' .I tTlk..'. JMl'-.l'.. J b. A ) OMIv :

  I x.i ..ii.1 Aiiitrunii, al | TOkk I > ), ('.111..ttih.2 "
  A SAP ADIEU; -Hem the sad outpontiup I Thll.c bli..fnl joyt thnt tliiJJhoo: } brings Ta. M ii.spi) :ii. .A'.tI 1 1r tli .at tat.i at : 1 rr Jililt I. ':!ll 1 1\' S VSItULW.11Y.1Y'

  (.r nn htnuct h- list, at the dilapidated cull- ; l HJ; tiuc '.5 il! soon be borne llllkAM: "tlllr.- 1I I! < I.-ll/ I.., .' ;1. >. I!. 1IIllI >. I :,." Iv .
  uxt.iy- '
  llliineiilioUHble's 'afitl the 1 1 i-* I I'. N.-nt.-N. I I./.r.f/ -tnntitiie -
  Jhlutl ol f Ills : .. g" it 1.i.1i whileou'ic_ "I1 Aittii'1 I t lit- ,ii V.tli1: '.i.! e Ntllaxnii. \. School Notice. 'pill.t l> R1B1 U -r. tfniy: i .forms u.) .
  ;Tartwcli I'u mil oU Aiftrooi.! Books.yiMintx I f iti/esixof) 1 rtt'u' )'i.1 Miiro'iii-luic: e" ,.
  "nh.
  .. i ul- 1\.1:111"! : ". |I'd' |, Ia-at tn '
  Tlif !Kr c'-'l e
  bags
  I"'ili; lime W&J', 0 rtUtVariitj toetllcl : I I : \\ ....l ..1.111..1 I I 1 1.\ i i.,,. ; oii.jv.! ji.i.iuiv, \ir\ftn- ) u'i> ": j irf''II'. hut h.. ::. |1". fi>n.tnt fit .n banal! a full '..1'I.I

  : .I: ....".. guile tIiuub. : Come hue, my dt-ar, I w ml to a-k you j. n'.II\I"'h I I.i. i i" t-.,!lfr.IK. \1. I'W.t c'O1llii'o 1"1'| | Xk.ilk IL) !"'nti-fth < t.% .:rll.li..l I I'l.I"h' I u I'\ tht- liti/tti- .t! I JI..t..r"UL1 I (%niiitho ) \ I ih.-tt of ltn.nl. < .... s n: .1 1 < imV.. r,-fre.U ilallrxo

  Ai.d Liaxt. all Lind. uf 11 csthta I" i about } out sutcr. >> \ tcn|| me tru<', ha .)n.Asri"iltuiirttr. 'I"Lh.I.| 1. nn.!. u> on"tr i Sun c.\ ii .\1;, t.I": at..1! .. I 'i '.1 \rjtti,5 hn- ounph, t' s-ixt 1..1 :ri..t wit l.". I.ntt, >,'. \\ 1r 1111.11'''''? 6'acktlt.s .

  -'.-- -he! pot n btaui o ::il-.- it n n iJ.-r! r hlll. r I'll.-t th/C"loh/ i nt Ureml. I'uiuit.bKiiice.! | 1 .IMi .
  1.1.:;: ""-.1 .. 1 ,'II .k. .le tv onlrr. 'ou ib.
  m
  a i. ,' ii-.lii. tin1 >i ice In 11111 t"r .1 .11..1.1. V..I.st..t 1 "! It"" 4111 P. ri <
  tnnhciom ptrrpetrnte. theJoi'ovunp ;, "No, 010 jatitidire] he I -tin I .1\.11 j \ narts' ., -c-I..t! 1 11"1" tnlll.III\.d \ ill Ii.\c.h.| .. .
  on '
  Some per I' go' .t.T Hollarfor l ihv '.' Vnluiurs: .a .r ioi -i 4 ir.. :1'. ',. ... i I.toi. I"iir 4fl4t.it I.f the t t Duality -
  the ot the I doctt/t vi." Ki-ti'leii: nii.l "pnK't'i r.t .Apiil 7th l ..i. ti :: .c'I'r.or'I.: of Ju. \ .,.ti l.d.n .
  t !ii'jjrjun t frLI buytis "JJ \\ !I. u -. 1,1 |t-.\ iiiit.l:\ 'q.tit'! lo Caliloiumin.J : : \ :l4It-. :,i.l 'l ii tl
  _ 1111 : other vliool l.u.1--, t". l : .1. 'II' .\ I Il'Ho' : ':. -C: thc eliun.li "
  i ; ni-'u >.ii- t. \ : 'tllr >!'I: J J _\
  first tuirti- Jftiii*' Litid't ('iiii-eits : > 1 4 'i-4 i "u the pi i ice xx ill !I. T" ,\ cry ,| m"I""I. .
  or mle lay >. I;. '1 .Jill F. t l.l Hl1: ..
  Julipo ,
  I --
  : lI4rLuswr.-Ia1IiuI4aLle .th. ,' ;> rl uf ii I I'Ii : ) I' 'n.i.l.i (
  hrxj :1.111. |
  : :
  much Jo the ie just society t\ fr..t .
  "Wiiv > price ; 'nl-1)) "jl'i.I; > J'hllirori- ...T thi "U"liiylf ..- : for Ft. Myers T.\11.-I'| r ". :7. SH t.Irv.xtI '
  l..b'I'a> a for '.* hilt lir )1..1'. j f.mlts) tii.t in lcng Imllon'-hvadtd! !: ; ant '. fct" wr. .
  ike { :
  n .. .. | -- -
  : H"- T1.f. :"IT *'ii
  :
  Ai.J ..1 <-"t.i'. d.! & I'A V the} ult"ho "etSlI.IIV '. : r"'u..t.u4
  ) _
  i.
  lwJ" .1 l lcta.ti: l.iise < for nuv of tho *}1.'T<- pnMiri I t: -.1','.' i\i- .:n i "! : .\ : Ix (flTP.r :. .
  >\ }h*xr the JWN..U.I i AB" inll' s.h..til-l ul?. nxLe n jtluvei'l I, pust | ai.l, to iIt.N'-Ii.1. I II. .:illoT-.r.: !Isis; .,.rVif.; Ai-ii 't l ( Mn .., LI \. .
  -'.-' -- | lii); ki n* says, lemox in' r\t\\ \ people is lik DA. i / i .I"'l"! '1' ( C .(. J. W. IiO\VN; : i'.l ulranret
  the
  I. Iil.Ii-i-r. \ i/i-tu of '"11 !>nrr'":nilui.j! X- __ | ., ; .,.."It.. : "..unT'1. as
  The Y ,II1.'I h;'. ben -ty1nl ":1 (!. !iTi-nu-tirg old! treei-they r.eir Jccm t< I rn'\1:1' !, -r,t ( j.l. ., I r" T"MI' .! I I' 'I.! ,.. \ \ r f.:1'1'. \.rn :.'/ .41 .tti-n tippe-I! tt tSt-ir Ift".h J either i jaS. ,

  ...t-t. ;': .: -';' ti;...1utV" I 1.\10 tt'j.. :I(' ):! a ... .. 1 .t...r:1 'ri'i'p"jril: 1"; I J'fc.-". r '. .. . s. .1. i.i : r Veil t ; :!  .

  .

  I ., .
  .
  '
  .
  -t

  : i: .  .. .
  -

  -M. : I # 4 .. .-.

  A : -. .. .I .. >J.. ., ..: _.ho..aJ 'to .. .< ,
  .
  : '- --" ., ..: ; 'I'.L.f! .if'f'o I