<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00035
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: April 26, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00035
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
-

ay/ a 4a '1f
I 43.

-
-
.- .. .

-. -
,
x .1 0.0 .
_
r. J -
-
J n t 1
''J'

1 jr

e .

'.
i


I

I Ij

I-f.j !

1

.

t


: .


i
.
'- -
-

.-
,.
\ ti I'1E
,
'I I


.

.,.

'j C

'
/

i L_ /
-
1. "

\ .
- .
-- .
- .
-
-
-
N ; \ \" E'III"1'1. \\ \ \\h'l\i '''\'III" ". \\\o \r\\r etc 1111"11 IIf \ h. .
ru' r ;\\ \ ,mr: nl11' _
:
"O' : ,-. ::4

T Ml I* t. I' I. O 1C I I. .\ .1 ,. It; I. .. .L, 1 .. it ... -.Y J
.1 ---

I THEn lJ/ J.lL.H.: Tlil.I (/I l I U j'1111 1 BO1.( \ ttt! : ., .
/l : i" ii"iiii-it'-! t.'I!: : n,: "10:1,: I .tin ii! f.uL( dvlihuati' .
lour ;anr.: :<.llao| (he M III,. : 11111111' -
d. I It fofi- : 11
-'.' hnja, .1.| 'ti sit II Mil II.iiiid l4t 1 11.111111' : '
IrrII'1 Ill 1I. .\% vI M-einij the t Il't oiiMu! h.ip ln... I h \\ with : "iin4; _
Air
t : DIH; unRn: Ur.J'IJ: I __ 'llutitptl: : d (11I.d. -, lul-lli; a of ,lln' i iind Ills I luil, tt'de; : 1.1" .
\V
I
\1l1. ''I 1,1,111. fiiviidiy
II .\1. ,. .1..al.! !o'llf. I ;
y. -' J. ttiiU'l tl lu> 'rl''"" !IN >', li'lud (Charley. iiid, : : twit i i.iklil', r ni'fih: 1,, il. \nt ::1.! .: olnmitioiis II.utNti f
1..1 :l : : 4 mii-i
a ual.ISnFII:1FIr JSATII.UVV; ur ''l h.li. ...J I"x |iiin! ", ;d\ the > ( I.| < t
1..il.'I't \ : to '
liht .i"j'p me IiI / .\in.IkIII t
; rt li.I l./ ( ;
to k. t : iovcrntm'hUn.
I'ool.1i
Simon Turman. Jrfiltiftttn't Tli- l.jlt.-t I'ut.ffs and wnies i 1 cieiv iiuh cl 1, ii l rt''' h">irt. tilt III i:0c: h.li ,. !
- I/ .'1"nt heart' : 1 fti! I"I'.t lat'r rlr,1.lltluid .1] 11, liM-als. MitMrnly} ..T"ull'l.e( \ i!! "il Lt'dispue4l.! )11' 'ain; Ilh.I to voiii (iu'n i. ,1(133' 1 licht- I I" ,Ilsi-: 'lut' I atblL '

QifStr"l t'Hr it tII' I./"iltfl/ InLoth Nt.' Kii.ir.J' looking I"\\I.. the v"lr"IH'I-i I ;-L..c.! 'towariK ihl l uji UMT, liadinr: *. And I < t'gtltelt
I -
Itllll'11111
; FIIHi.v 0t h 'nt and) sill il. .1) : .*"al-! !I dine oil'.tn ali I lul n- ".; : I U'. J.III 111.'i',-\t ..IrfUrulmv
rnr.Strret' H"tTWB /- ; j." ,:1 I :10 you .1..11 :10 fjlW ':' Ii.: wa.+ ealid' the vl.d.1 hy :11:111'| |hc uf jct't 1 ., dull: nary
on :
tiny_ J'ft 1o1''' FI". 1. t "'ti"'s-' \nuv ln. way 1 t- rlu'rp 1 i; h':'.-It131 if I I il on'iniii. :-," :: lillo lying I hy 'his .i ile, and his : I 1., ur told! > lllltl.-lll', fr i iet' Iwltat t Coli- i.g.I.a-I', | 41. )l';ut mind-no priT trr-. .e I. .

_
4-yi-s
n. "" } 'Ti i'. tbn.l.- 1.';IIUa I.i. tln) .iy u'j\_ ', > .:r :' it i ] lh<> I pi'iini'oli'l upon :'liu iippio.-n.-liin nlh :: h,,\\ I li c I 1/1/ ) Hiv df.d.1 f. .
I TII I; It: 1! 1IYllp"Ir. atvri with. 111" :
: j l iu nihr I/o
old
.
Hut iiro 111 ft-IIoV.
J t ( ut'iivii.-! au.l) uti] itlV.1 1 li<,'. | IIl II (hat ( "lm..i.ia '; strung t.prfcsi4in i 4/f fear 'his i f.ice., \\aimtliVk bunt, the te.it lire- .1"1:1.-\1 ; l'Ti( O

Dolius I jrr Annum\ -Inijarinlilj: ) in ; "m whi.. Ii on- Iniglit. lt.:>\ ci'i: t1141..E3'ilt'1 l ( 'J111 lOWi-rshad. ;il-u cei'tll' iijMin!.ilu-Jr; \1.1..r] ;' : : at, 'home \\ 11''..".ft .-- :.**". ***" .. :' .* tJoi -,II**/ii'tiO+ ->td' .h> I!hat .i.rt- -of 'lliifclff- t -_. f _

Hrincr.l l \u r..tl..1.i..1'.;_ W"V ,rt .I.J.J Mlyiitclliitall| ,". 'I li"-7" nrarJr { wilh, *%\\ .1.t'IC .' wrlr t.tne, I holh-' i' hull.--- htldI. bfl i

--'..-, --, ,. .-_. ,- _-." ..-..'...-.-- !I '11"11'1 ''''I.ti''g !...11.., \'i..co t I.t JUJ;;\1'1"\c' l |. v f'.JI"'.u'< Wti.ii| >11:1.1, -Kl i,l'ttC f ffvJ''Sj1i1lVl m! pallicJ tll"Soiiii'Tli as Ilc.1., 1! :::"ll a coinfoitable! snug 1'"I.<''., .1,. 'Iii+, I. t.l' 1t 1JndiriutnlJ.. ., t

1 As1viti' +ltl.nwilll.ein"crteduul6efu11uw I II \u wtlri3ne frui. "f i.IJ) Ilm.1, i their scar with -ln.<-i ;'nlin-.s; :tn.1| il:1 Inv ;I ., I le muvoTin IhvTr'uwn( lra.(4.A"p' -1, II! : and wln.ro nll""c'r to ,,:..11 ullifr' I i .A .

ertrwf I Ih < Ir v us.lf ,.1 gau'1 a.I hies.i ]! miiiiiJi-s, \\i- 'hiit out ilu- 1'11id'llw.l.l ly 'tlir v tindfist'ind. l nun.h hctti i '1 lit.in. they\ "the mp.ithy md tI hr( "hilinw! 1 I r:1n\\L: OK TWu )'XTI". ,

<>.. H.l1Ar I j per iu| inro often line ur tinier I! ; Illl:. .m i-Hiott! ,.1 the. ii\i .-i. I Sji.ii:' i i.II._ I'hr) at 'lire c.b.y..1 hi- .;,. o\.r (lie !i"ti i it,:: hi-iiili.' I.IH>': kind: J..n:1I.JIIlltt': this! fn: = ., "' F

f.r the tint i. rt i"", nii.l 75 'nh f.rak I u'rr Ii f.-'. roiijrli l.ill.Mvn I l'lhl t1t' fOafllIli { \\V.11 ",e.i t liiiiin roiis' Miiall \.iuvs!! tin- i' :rn"*|1'iIl> ( I.l, o.nis wild .-m-iiiy!I ; and l n. llie slraiiijer. t;,:ntlc fiiend, ihv ,looks il; .I.Iil'l .\(territory ? That 'lftt 1.li.

..W.<{Uiit iti'-rtion. A lila-r111 tlia.o n.I I i>i flail nii-1 tfinli'f I'.tik- i liotl-1 of ,\hi..lc \\OI.* ('11,11, of (/..11.I ..\, iugII'tI; into tinwakr, tlu->' j :"- so m my "''-1. "111\' 'lieamsth.it I (; t. f

tin V. Mfthip .I 'line 1 John'. l HI'-Ot", dvnr, n\.. h' a roil
.aI'i
AH .JTertinicnt. tint inntlfl% w it lit thc minif .---Atf1"i rnrN tluil'. llcAM. ".'l .."k. : -.I! ,, (tl.. ;1..u".1( l on |1".1.| -s, :it an II.! .. Il :,I 'l'l'II',:.! as t Ihi'igll. rit11'll! >i (. \ 01, 1.11 m-iiiv" icy rat.: I !it d.il :lak. ; tlebillitdunuali .6 Mt'l.' lifidl S

.. inwrtii.nn n.l'li.1.I will !.. cwiiliuu"..Jtil I, f.ttioti ot .il-out! 4114- I-tt.! lliis j I j" d|..,nt tvpnti'iit > '1"'!... 1..u.I,1, fish :lli'r! :.I..|" :1"I Io lo the. !I4'it---that fii-i/e: liltle/ l.. Some Yanki-fiwanfvd lornlUt', lut Cmtiij'- '
| Mill f I lii-i form ,;..r". V >- d-.tli w jt'li! I IUlr:..' t: he( t f Mint.iiiiH ..f |o\i'- ihit till ,; tairi'i;t.'1 (fold! I ',.rn ,to .,',) llnlifux.Jotiithj'f ; .
f.rbM. and .h.trt.l f.r.OB j tl"lr ln'iutj .sir't :1\Y. liming, .If. 4', foi I 1:1I.: Ic.. 1'11' .1"1"1' him : + II
And 14. 'll- Wltlltn ,"...1-.111.1 I 1 tin- ruing1:1 : \ ( dislinst .f !thl u.'iM :-John, how d.iru ? Look
; .
fnr.ir 1I1".lloc. t.1n. I :isn. :,u.l 1 II.) f.'r tin-- I J.IUJM.V I t tin-it heads out) of ,lht> watir.: natcliin: : i.1 I li.iMnl! of you
I'Iare| .oo t .
other\ 1 4-.ir.l .\ llll'l I4 l.'llll:lllolls llllll' n-,ai!) !1 .t* 11'.I.'till j; th!. "|h".I.. ld| ,': .. .- ...- 111.\1-111. with: iiik-ltsi ': I"'i.! .<. \'o 1:1: Lnows..I h,tw mill h at m> 'lult't rrtlirututis lutderug.[ ; .
Legal or > isin+< JI.T "" .I", "' : tjie.it ; ; i : l
lrpli..atina f.r I..u..r..r.ll11illi'rati"! n, :,'1.tt ll.ttli I 1'iiit.' 1 In* :?i.ii'l! :u.l tiii ind. I ll\il'K4 1\t1'1"'llr( < ,'i.l.til", aih.* "jii'1111 l !, nllv iliaviin itt'.iur.. a' if ihi v w.i".,I olhels". W it kei.'liess.!' :10 w reh 'ledne.s and! \.1 know it: >>>, no fnOro of "vll .

rullll.It--. aii'l nnli-.ss tiniailh the ''I'J| ; | fill I \' .::n1.,In l.d.1, l u.., oiiuil.e.! .\ lock t Ijotl'l 'lSf.John| '. ,
: tk to Ili-lit"-* ami ri'.lit M' '.:., : ojwii I': the injuiy I 1' I .1
.\ .!rvolini! ;. ol, ih' nj.tivt-v an- niorf !''upon II J" may; I-ied >"" ." in tl.t'II.II" |hull.---IllIr: || J""aIal, : How raff i
Appraaliousir.1"," -,.1.1.III'r.., J l'V 11 n.1' .\. 1.11.1'1'1110.I.I'I : swine. lln'ir coirp.inioii<. } "-" 11ry! t ;
1":11 thi.' Ut wwteiH. mui Iti..rtlclutl'r ;h :t.'tl.II..r.. A I' li.ill' you ".1 V ..? I 1'i.n't ion ,. 1 \I.t\t foul #
--- tl..i. rii'-iiu-ntlv .) rnav .
AaN.rnetlnent, .f l'"ii-li.li1.-.. :,,miBilU t I other* daitt : I.I .I 'f II) 'lii 1
luring a "lis'it' 1 hjivi-I MH.n tin hut ,lh< 'I 11. ...I.I"I.t. .I.il" fioinlhi. t f.u: 11 I Iii.\)iyou MI n hundird) liin a s f Am .
._ 1 fr Jn1 intuig iini-l I.! |l.ni.1| "ii tin4 : 'IN 1IIK: 1'lIll.IllM. ItLAXlS. j: 1.1 / 1011; al' u 'n \ill.il a few led, : may e .
swav to t J lit'. I (., .. in \ !,-. ..,. tni.\ ad he" 1.:1"1.! Ii Iik4 a ray I 11..t your old II.I'ly \1 (1(11.1 ) Ju r :
t. str.inj ar.iwhile of ythllijj
.
: \\ .II
lir.rr. f the w."ik. 11,1eear4) ii'.oinii / di-.ippeaud view."MiniMour .
iH' ill jhf) ninK : ::1"11 '
;
ff th'. ,.,nfs Mii-i'-irdl+ 0u. .., "-1 il.llf! / -,.. lo lift lid tun. Illl l IM>V ,t
o'viij r.illl" < 11'.1.
I 1'1111HlJ'wf I ilic) 't'ulltn'i.J..u, old: l ,-\ i>( ills: IIirn.lI in .l. "'r. to trd'. iii tlt-mseh. ... mit ,t..!lIIirIt iik'ti: '; upon 1. his: 1..111"kin- +; :1"1.14'1:11[lutile will: t'; ; .\t: gentle si" I.::l'.f"'I.: I.ijlit Il' tip.. Jnuathcu.-\VIiv. i4>u impiidrnt t.If' r1 I
all 1'lIlilr.l ) tlteIh.i..hl".I.1 .tJ '
jll
hriti kiiiwiiiir if I llivs of the di-lliestic sjipfrit:! \"C'II'I:1t it upain! What 1.
11: { ( hihitatioiis .hotiM! I to iMp.js-". 11 h-aih; 1A1
,h V. G. i i RUTS fir S0j\ ) of 11 1II.iIIl. t'Ilsrr-ink nilti ''I.11.!la' in "I I ; It' pit asant 't.ttn" .i. i i j" just ,this: Moji u, ur-HI J.ItOIJe,
th.wooil
1 I Iiiiu ati.l l liis jiitiv uif.., nil vi i i..uo! ii.jiii-,, f..11, no ;ui2'.r of injinv.'. j I Iwo Ii:tiuiy (lime to fi.lii.iw: ]Ii., I'\, ; .1 I (iri-l: < vvhl '. trio 1.
ol
,I"
\\rL..I..1tt1. AMenhunts 1: ... :I <>. mil,.-ri.il" \\t-if too t linfht 3.lo l-it-ak 1"1.!. l he laf! ; w.is: : rl'I. a tiok-nt i..lut ever. ve dimpled 1 portraits ",1 tin- '
I : IU'
I..i..IIlJrII'IiJltr cl.i- it"v I
:i Witll' lIlI.J) film
] ;
f | tl.1..k .fa t : rct 1,1.1.! .!/j.d l l 11.:1! :<'t sh,..k as 'u,,h. t.-ihamlii of i Illld-h.Hid! t ""Il I"d t hlae I'.ulWill: :! well ]I've tofd Crain E : 1 .
t.i ; : o in i :
1 I'II'I1..illOf lit- .
TanlJrf j onif tidl JuliiiJi uilr t
; It was n-ail\ 1 11 J .*> 1 I. .1. l-'tor- 1 I1.'n .\1'- Would I teak. I i :iiinjj; to the l.ishin., I that ins;le 11..11. die co/y' tiu- ton 'to "jiuit '. S.iy n.. more ulxiut it : '
\V"1 ( >L"I.Il sitorul1L.publrthat II.\. aic still vine jihtoil ill in .1.1| | t'.,1tji114! ..| '|1"|- ."s [ tii'- lilossoin-j! Let's .shik hu.v!. nTd I IK.- _
i tnro ".ivt" ir.f.I.I 1 I. ,-1, ,;i\- for .111.p Vatblv ."! al.1
| :1.1 "" .t
& I to 1.lli\
IT tli.il 1111 1 1 tun.1,0u11'Litin \t'r dlKmi. 1'111 tl. ;
enlring M. our "
: tinyil \\ nt .J
} ; < length I.w r' ,the \V.- ''" .-. 11114113IIP'n i tin- tu do .. l .1.1.. 111|( ale .Iill"li"o i in; .J"II..lhIII.IIl''It'IlI.er.! .! I
.I.ul. I.IJll
wk.r. tk.V x <>tiM !hr 'I I".I t liat .1 < :ill lioin In Ire! anxious Jui 1.1 | tilt ";IIC. 1 !llty ,uhcr did t not
t".ir frin.l. and. ci.Mou n il,'. !M 111.lIt.- l lti un.rt. :fC' dH'oa ti.".--. inJoin!.' the U,ats,' anillllllt 11,11.1: Cliaili.sanho'i.s uiuittg tar i IhhtI't! e ,in-iy' e'l.iuire, tik-nds turns John 1:1111.1.: ..,' n"i, my dear A-llowf; ..y

.. '... i : l bl4| lur, .. \'IC .. heails, fold! ..; It was alit mistakeoiiknow.. 1 I
T. I. A nc.' : '. 2'tf .j ] tin 4 of tinIIU'll, l-'IloW.! to ; to 1(8&11 !1. shi,. "S'low nc.r'inns' I.-! thoughtyou !!
.i 1 will; "tt-ll nisi wlia. w. (1111.1.\ ]., (fl'iuni: +t''JII'srh'I' carry our anuinit.oi" stuttoi tor the )lake < to il. for: liiev. t0 11)anytention : the diops: of ,'atl I till IHV I ,tiuml; would. ( stand t it, Lilt the moment f t
: 4
I j L p.:r\.n.T.Forwarding. __ Jw / rLI4.'_ ill. Iio oh.1 I II" '1'.l..j.'I.I. .fI44r1ar) :1..ill :.1.,.-" r..o!, distant.: '] !I. sh : ..t.tU'11
.
"11I"\ ; t'7t::Ir. :ili.l gl.11.r111'. ; hi1..1:1. i i What I 01.r..
1
: ran
: UII :1,1 home !
"at.'r nt \-rv lar 'I'd. wiih wj'td t t.l. ::is: nt whtieehi'dhood I "|
& Conim. ssion House : ..1vII the rit. 'IV.i' whi.Ii, ;: : : \: c..t..r anx' a y. }II l, 1 .i htadlon,; into ,
: J"illaall.-TllrtI
-r. I viil I
if jiii,7tj l1'I\ t t'-t.t i.f ab I '11 fiuy'arn-s: taut I ( it \\ .? :! w.ttrr. iii ver die-: mimoir' lhtieft out ( 'rninptvn!
: \.j'
j KENNEDY & DARLING i i 3.11(11)-,1] ;.tl..tI1111111... : :, ttln\ tllMV| ;.f, Ilwi,i tin- most i-atitilul "J.t I 14YCtSaw. J Iii :1 ilt'4 itt ut.ry alligator .. 1 a4 indoliuftil'I! .* I unity; of ...11. don't want him ht"Ie'al'l, r \ !IItl )he's.nnd .

BIIOLHLLF'i k RIT.11L: iIC1'll1IT: .I i !i Th- !fohaf th n','+ svt. rank with l'i rj-aih l III 411rIi.Ilmlunlyt ,f I.u. II"; joy'. don*'. ;

i1' k' -- )1s1'1'TFI: I.I.Y inform .l 1 listm, S8i41! I. rt'uwill'; the sya fniln I1..- n, l.n.-ss. of this!, olil|: \iiy| aj| : |"y1. t tji! 1.1": win', h nlowly ios,, told of the w ( :} hat :is I h< airit hard If b'llic ret.i wal of John' JIIII.-Tlltll ( 'mmpton! Why. ;

t 1 \, I' n jjiiMcn cniir.l! (1.:1i l ir,1e1 :11".1 f ...: (" ut and I l I'm peifettly .:ati, .tied with
: teir hrnd} an.l the )pull t' 11I( lh. 11" l'li'gut .IOlld Il'\"I : I f. ,in U-ht-atlu : ; !"':t'ni> ofi l I'rmnpton.
"U j ns'iiig ,1"II.IIII
:l jlio. that llirv mi' slill >l\'inif 'Jj.-it 1I11 to vli .iJno; allhifilct i awl, .1- I i .,/r. 'hi.riu-.' J."atllIII.IlIt; I'm ""t. Ho 'iIi
.* "Now- hn.k-1
; L.J rn.j.jj t ??- %%1 -1, I. nl, ,frini, : : 1... (1'1' 1 !| .htrlitr|! ..1 Allen :: t t ntur ;
fit-mi.) .J'I, .
) iwill .
i I l
..lullnrr I my ; 1II1'.tttC.llt nt Wir- l'iaii-h' to hi.-a11e11,, !, until 11.3.111 ,thi| : still| "lul,1, ; to his 1:10.11"I j ,, | ,I |I. a happy! .horn.aUiVi-. 'I 1 ti.t I. 't". I-hall: IN- under tlio HNaretflbiC i n' I

,llir ..f 11I"11.. h.-n- ';i,,,,.II l 1)11'11 ltrttrVirr not ,13-,lu-tret with! a i IIt > ,, ,, "I""IgII.: -jraspin-! "h. I : in'M.ited;, but' eailv in "mit, and 1"11.1' |-lin-: -< him |I"> jo !In Halifax.
liUr.f'* flouting; t ". 1"rrj".II. .ui.l a ifl ,.",t. : ta11,1 njulkiiK-d l tu mc to t.tk.the .tl' 1 r
Ir .".. lliir Ltrnr mi-1 l writ n....\0..1 I'all :,".1 i .ei TIi' 4,4 4b enth.1ial"' "i.1. 1111. ,di4.U/ .f.l.il.]., \ill plum ijj,. of the niMti. er. "i| in Itltvll; Wllilollt: ijlilit he s', !I. John: ItiiH.: ;:fH./,-. )-\"It a [U>.v: it'. _

VTnt.r ao..lt |: wliuli tliry iuvil llio .II.-,- ''.1..ll..1J;. 11.13.4 ". \ I:1' "'I3.. .v .u' "iIc)) w' :: .1r ". Strt.. 1111.il," I "Uttt: iho I itiv.r I ,.,In 1..1 !1":1.: :u ,..itunii'd 1':it:.n ;.it the rown :. 1.4" An ii-spudtnt: I Voting r..- 3

N.* .f the |>ul>Iiv} and whirl! tliM Will 0..11! for ];' I ti.- i I., a"Ifli., i ,11111t; ,to i.,. (flizll| ; 11'1| :.1, : "Is dead' U-foi 1111.:.1"1'\1 and this j \ .V 's mi!; .Ti-l the snd.| .w of his ,'hil.l! !! { i.ii!: !I'll': I ke "linn; ih. k-ti,'r for it. .t t twon't t

%6. : /Iil' ilpu',
W..Lallrecel'eproyiua (rum \ewilil.'an* >: :111"\ In-low. h,.' : 0
] ntu.1II.tll.! ,fir '
\Xf ( .<> bt H h
Afl.r l,r .i4.h Mff'ier. Viv art .ro'1':1r..1 i "I.I" .) "iI'yialtl: t1A' la-led H..I! !, a ir,'d if at' d'] nit r\.njt\ t i I Itn.h ci. II r
IIie.,9.} .- ,'1'1'...r*.*nt..tnt.r "il'. C'.II,", j i. -Invi4 J iiiiti I J.y all rmnm.11ciYe.. .] Dont"l'"ift I -th.-rl i 1 jjroujis% \ wf.f. the Its,"le IK.foil-I.,- iseau-n: t : _...4 I t.4>t to I I'lillti-d ur:. > 'Mm nt; him i.nl'of his

4 I1..t..u.I ::. b'1 1- Utol-\ ltilt'mta' 1.t'l1 f H'"'1,111'1A.1".5'' f'.... \,_;,' JaJ.. ,. T... ..1 i ,|tt..kt(1; ; : \ :.. : 111.re. \il t' ; I 1.!.t4'e. 1'il.ta, 111i. :i b,>.. '/ first I '
n,1'ia. : (I: .: w Iltltlr.ASt.Stl'laulth'in\ ; .111 .i,1tIr.! .\ .H..h.c.. its .
T P few 1 ply. I
l 4- ) ,t14'nl M 1 'dlt'.h. 1 \\1.\\.1..1: "I 1 Id] 1 3.4'.11. '|1..rl"\I, : i I' l. 'I. J1" : t -'.'-

\"f" J1. i. I" I: \ (' I: It. IiI! tUv ovi-i in\sill' tit J :i-'k him:' !nd; t:. a r' 1.1"11 1 tliis, w. ii.!:tiiiuiii,1 hi. :.,. wheh: \\10 ot.U. :!"uit, !Silly: fee di- ; t 'Y'u '. .At: n" titnt- -In k.,1. [ .,. I II inw )I'lI"'r.| .

".\ iud i i'm. inv I'ri-'iiii t1l.1! wllt'hv! c.f.11. : lo <'inl> nk. ::1.1 try oiir toitwit ui t'ii t'a-! tiit.: :.nit \;,' !"I' 'hhL4"Stn \I v :!I Mi., tiitirral; Iiiti:.Hi'.eiu-e tint ;ijlnnret a t '
r\.UCTIOXEEH.1 ir |) "i .. .. d 4 'hiil! !, !..' '' !1." lrl ,' !i. i. ilieii the editorial l acid then' 1h
'. rdi, tJi- l I.t h'rHin ill" ttnhl.. :11"Th.I .. na'.rus wi-r- .-lit l 1'url to tinlioith \ I : y ;; I' : v. t iiitt'I.I I uvl' 1.1\: l tits' 1:1'lhal/ 1 + 1' rr:' : ,

1 \ \ .*. while! 10 sin nl.I.! 'r ...: 0"1:11':1"| : | | v-'tii s'i.i-l! :(: ; ; : t I .itt :. I' i'e !I).' '. 0:111.13.h; : i onesj.ond.-ni'i'. .
I TVMl'.V l Fl.olII.\: I :.iti.l 1st 5 tin- n.ijit th' utl! pII'11; : !tor j/r.o..J :1.\ I l'I'IWltl
j-Ht .
3. 01-TKUS 1: liis, t.IU111' 3h his t..h'k--Ilw 1 nutli.: J 1 itv.Tiiis ." loa-l) nor 1\1. AS soon as \ 11!, I l thISI!! ,1 i ill.d.>"-..t"l ol' ,:* '>'\ ,.., :11.1 : :. I..s.. :1..1.' :.:. !, \ .: '\3. :11 ..Jo.! Mi, Jsh.upv tijM-n with ,.ki> nnd l rnarkit' -

': hu\i-l and) W4itL"dvtir was!.,waiot !h '. \ mo),, I than liny t.1.1 l "111.:.- ...:-.-. I ',Lm"1! l i".O 1 v iih her. wio! I and fiiiN with the adifftiwiiifiiN for .l
,'
lr. .
Hf that 1 :
..., 41'1111 I pal'r W:.<- : :t n 4t t j itii< : tI. wv ,, .
,3.I \H tat ts ill .'r ".i.Hl .tf J tit4, ji" he 1st ,4a-.41 that .I- ln! .sll.ll./ '. ahn1:1:,< :"d.. < ut"the 1.1., :tL'I .ii.> i i 1 t ,\, l.N\ hl..ir, n.t is tile III. :.His ,.f/ntk/ wants, hoping lo lill.1 a 1 id iu1.
fir. '
rvltI|
sill t.. .11.* .11..1..1 ;iiiut'li aJutin! hi- \\iti-. "As. 1 nn> tit,' IP.OS.I -Pa11e>ii'n': '.>d} nHijatorliuntfi. "hnfiill \"'t dis'.I't.u..1 j :; i i"The i' ruliltt1I8I'!: !., tovvard the (14.\ .- .I! Aunt >uker (list, rraitIi ric-IC'rf, I
l4lit: "' : dv-vil, k" \\ )lw-v ar.,'' I j! I : Ill' the ill, I liikto' who is mariiej.Mi .
** I ." I 'on Ailnio s. | "I 1 shall i-l.iin' \11. I "d 1f';( >.11 n\ town 'le 'H'
att"I"l lrJ "I 1 wijl !I. It.'ti k lt r<- UUII.\ iHMiry. 01'1 .
\r"1I11'ly \i4aint'J, without ; hi,1nih l.'it 1 1 k. d l ud! i I J'rim l'I iks at the first '
."i:4"), 1 left tl.; runt t. dress for IIIT. tin-! j ri\ilv; : .* of tin f..I: :I'j 'if--- t.i.rtI1. ; n jji dlI..I.1.: ., although >s marriages ,

.. ,\..'. "'I 1 hinis a ..lwtH'. ll...n.:' t'haiShs.vi.l think vuwill! ,! :i qt, ,nit th-in thi ll': | a !.t ;e 'la.il"'"s, :1,1 was tutu I 'I ind! lh .n reads ,tin- .brie!.

( t"h..r 1 ',. 31-lv I tinSiiaiiiard, sun! pointing; 'I'1 "0 a jjoldlU'lksiii: .L t to S.iinl -' ,!, :-tilnGI:1 sp.ire hour t to Miss M.trvtlouit i is t-'irioin t. co the liitif
.. 1 ft'iiinl Mr. AlJiji :it home, :C1.I,il} n..i\ int4I1u14tJllg| | I. .ml .
what 1 l tolm 8lar'' 1 lo: the \1! .ttiis? iits'ant the raft .! iuck lie shore ; .... Hetty, and ak howshe was, ntid ji.idenis, murd'-r. and I the lil....
-. II nl itl'vf '
.J! Aannnm : a* "uit -
l LAW NOTICE. a \ .111..1 UI'1 tnd 1 the :1' uiar.1 wilh I slit waititi j t.,. ", .s tW'f' ijad! I to %'t: hi'l t'p I."d. Ned hunts up .1 funny thin:, millUILT'IS
mfni-c : :
\ J.mn! to !1-n .kft"l, .1 iiiil 1 r t" j iln ''l) UM wa". .
Tel .. '"ratn...1 1 will 11.\ to l.ii.iii*.n fon- him.ft. r the nival I "15\' >-.int Atitoniot; l.d' voii :rc rill;, ?!" pliUhi- "c"J'I'I l : to the i.tr.I.ui4' '' j i iItutk1Y 'i 1 pool hitli 4-oU.i..... ( ineil.ii. :Mr.t 1. with :a ill. I
to join :
of 11.d. ."ruuF'Si nu-l tirijiti I followed the natives visit IV. M.kda.i" ( ; itirni ,to li!,. loonl J-
114.4 \. ""1'1It' I 'urt. mt.l"l en "u.1 known: tn .\ 11,0.1Jt.1 liii- l II.oisid! ; dr 'j | ]ni? 1i' .11 hi kn'. ,s hy :1:111' | ]: : 1.1.: : -ndwilh I.il !i'. .t ; .t'ssip

1 11r.a.d.t'on.u i .. 'J".'" .1..1.\ihr c..lIlIli.... lii.k si.iii lily tim t. 4'4.iiJiT ".n the ..ul.jc..t.11I11I.11 fur th j'tirpoM- of .A4iiti; his Hini, and si-he-. 11 c had: t l..ldJhHI'o : t fl..tl".hl j |I .\. he entered the II""."-. he .ai.l.| I..irtmeiits f..r her ,,1.111101..1'IIJ! ImviU; ob- .
( .
1 ho will "i.\otl'I'.urt..D i ,3.t. n.1.A i .c'\"Ttt:. ? ;: "', !U'folo 1af..1':1! : siunv m"ltt.l. rose b..14 I H.tn. net you Mill alnef? t tin.Ihal! I ltftIll' j.apcr a'il1r. ,

i t-> my titlllri.1."Tlit're II"JlhIJ" "ill I..t'.ou. irlllt"I"1. \ ,' 1il. :1011' H-teiith.! ;:: thank i( .od:" 11..1 the old/ ne 11r:. 'rii..ndlv| drops the tint tear usfrn'i
l..el'a. }1 1. KUll.JAMES. IfI J:1 Jimiihiiip'r'r than '-jt< rt lit "\.- ,-,>'Itl'hirlit'% af'r 11"111ItIu tll' :
"* tit fiii-J" to he iMt.iiii it was 3..ttttt4.: I Ivia 1 Mtiii: o\ir the death, and then' our lhrmria"v .
-- - wht Allen list| but : ', "JIMyou t not jfoiii; upon .
"
; J .
Jouhtll .
yttl I'r"'J"] thankful at l I.> i ll oontttilled.awhv' do I I |I..r fxv c she one ,4e .wilt sf
I GET TIS. Hut ... :il"iiiQ -." i "II a lill:<\ tl/l;,">. rift think 1 \I's.4e1 too our i-s :ij.e ,11 IIti | \% J hut with Allen. IIrdaiht t..I this' I II ad the other.Mr. .
." them; not M> liml: Le"I'.11. .i |onJ in a+ .
iiitMllor it I.. 1y, "I tl I. not ititi-itil t. aI"31t. l ) n .Artnfo him (Iii U114' I
: t
at go : I
t 4thii'JIe, : 4\l '- iv to 1* <>t!<- of tit 1IIrty" i||i'l! !,. dts-hartj'sl! his rilV-: and lh\ "Irnll .! 'inte :atn:! at ;ih-! lar.....t and fue'l. j 1, ill, and Mind -while' von Politiei.iti dashes inti. thd telrgraplt
i ': In an instant: w'e were covtud with{ mitt: lit'Itrn and there :ind ftoin that into the edituii.il tn.tin + .J
Ao r..I1: > / 1'1.1e "%jiI h- wiHiunoa tlu fir.t aw itriuv I\\\ lijtrHilfssly or lit* al'.iij.iior.': :1.1' j\ s;;" to titjoy N' .
t 4ft', t .nirr *:,11/.,. .* ,( 1':1..01$. ot, .* ." strk th.- w.it-r ndont thirty: yntds h- : and uat'-r; hiIl [tlu! alligator in his t j 11.11/Minus.!" \,.\ u: h t lilt speei'lif: :111 u.1.t',1 to.i i iI

111"1 1 1 4.r : i.iti2JiT."l ) ., and ihen all! I i lit,' tli.Ii.II.i for nicaoinpositioii
; him.I .I tui"ijh' ujKiit iis; 33':1 \ answered! diiei-tly, in 'her in'jjro tar: r-irv. enger .1
1J 1 1i ,', tl it4l. soi"i jond .
.'. fI.t". ))0.''". U l i ; ttio c..II. and the ministers deid l.ody ". !" : ". 1 ,. fioin the ,.4Iitor or n>me kiln .
.,1 *'l 1 know thut ]:., will; hut I Iill nink ': -I 1-i.1 1 kill him imjiin.-d :'a i 7 r, \h.I"'lu".l 11.1'r.lu ,
i -- T. MAGBEE .ojuot the\ Sioji In'!'.' iiiuil :afior-i 1 inn sjrin';in I '
JAMES 'Uty.
J I
I Allorncy V < 'oinist-lloi* at lSOI .: ; noun, m.1! thi-u Til: litl; l It o\ rr with %m.. Inlh ', 1 .h.ut I i.ithfithnk not," :1 nCrtJ itbck! Miotit had dsipi! 'fai-d. and; the I It ; one i Ito Ir.I ', the ,
-: "-1. .- i iiicatttiiiii-tiil. iis4'e, ',4( ;its l kn ps. tin- nine ,that I lie i turns a fan-less oj.tnce at t the news deiuttm \
\1"1.
:
l j f H JT'H; IX1.1.A" 'A/: }'. I ".\ 1'rave-hut! Si-i,I"I'11'1. eii ii.d! I ; rats: for; II. thureh, and he keeps !I, > nt, ana1111.11 taki" to his t
:11.1 l .cu.1! il .','r *. t I" ?';"i;"',|"% l hit<*. i :tt' : i'I \ted
.e
TMrI'l \ I J'oii ( provisions f work the hurt h. N.tf, I.tIv I sti-ti.'sI.: I gee
; amount tintou inav lor i
1 1 ,. .1 1, :..f.. ".114" If.' 1 l.- .lilv :.tt"'lIh"i i 10 tills J..:, llll'lj 1 11.eut "lit' :1:1.1.; .".lil".. : \ < t I C[ '
I .r n.r-Or "r in Iitt4urti "Tlu-n 111 1lial":! r !io (sit V,TV '"ldhiu"! to ti v JVC hlseolll.ii, ;,'. '.\ I'MV. l.tlije {iil't1.: do I Hot help Illllih, 1':1. Th" 1 jd'-inn: t
U.r. J in :i jrfv..l'1e'' 3Ith'ini.'n ; ll.l'I. the wa1'ti: .
.1 I f.rr1 1-1 j f'. .,-. hiis ,hoi t, nnd I t to pti.ve \oti that L 811)1 iatl it.we tit- .f I'.vSti.: t[" v.-uiim---t-rs.ari-h.- :1I""n';
i-d 1 r s. ; r
.. ohji' 1" OH; "itl'1i. '
>
,... IUlh. I.:,:. his Illt!.'t.-,tinjj; Miniit of Ht ltrntllr.1rf.t4 prii. in l hie i bu.tnre3. IrA11 t!
.. tinS 11'.1 th-s: :wax, and! .r< nis di-tt\ intiind ti1tl.iir will open' a \lot tie! of the whit of Spijn. | .,lllle li ht 1 I'tt-; .,:.I I. i'. ..'1.11.1" ? :t better "I p.-nitii,. h v
--- ,:ik. \r' wciiat |pX3iiNd'- .y ; .. .. Alrllt11tl .t Ittn flat 1.1 .
\ .did, the I'Mlie! it { -.l..1. C. nil t
call. \ euiji'v :1..1 3.3. I n : ,. \ 'Ir are w 1 y 1
.i..t
.1i j Notic I .us4'ut4 ttia-i all >;ir.ilions !loi' anally us .1 much ..hfcrtUCOr..ra. : "
1 pr j 'j : 111\1" +!, ,.. 11"1 ) .ii' :.sji l as
nnul! lelt loid tI"?
whvthei
tinsh -! fh* Span1 near .II.llal we II. r than .. ;>, :al.1 l l'
WPYKStitter .. .. I "ml&l'l.h] t tli* Mart w tl"1 nvt .b l ,'. At an r.uhJiolii : "I'ull"l! "i .llut.I' I. in -ani thinjj.I'.Ml .

i:} SIX Siiuoii 1 iirtnun. ..lu.io! "t| 1 rr..l.n1<- flU sir we -.t ilt..1 l to rest :c1'l'r .lispat".hiiig a.vll.4t 1 Larl .1"ll| t his nil- and ;i-'t"-- 1 pat ..1 th. l.ike ;11.1111..1| \ h"ni.v (I'y t : I !- st.!tJ.utr,//,111.I.r!. lit!! .it any. ..I II : : th.-a"pr.t i. yitto (.\lh.. Ir e fCBs '.1'
; kilhd .
\ .I lime iliv |I'n; l.ineud, that he had, tl od I
f lliH-U.ioujli., t'ld. t a .. : : ; : ; i ,- f priy ,1
<> .rl'll. hiutwi l.irji l'iiiii for ill' II f..tlI' :1 t"I ,
t'wiiuty '} 1 to > >ix -lilt.1 t-\'r ruliinui 'hi or hit -
., ,. find or pe( ,
I.. ,. I ll's not u
'
lit. )l.-tiitr: t>f al .. = l- .1 alli itor andis, I did not' '
.tdr..i..It "ti..h.! ..rtilion; nf ntn.-u-hi'V uiui I ........i-- 1.L..n. -' ; : < rn4traiitL '. :,' t i.l.M'rs of! .11'r". HIII. \\ ,111:1 worthier.' i
ale uf.al|.lcnIst.t.i 1.. M.1.t 1. tninsj lA' the iiv 'r. ril\\.-, and) lli; IM-M instatii its .lmr1 r 'laat; ,:: ... "" Il' Ir"'II'llh' I.a..t ""t '_ iu ,Ili l ii"t. l 1.- i" %''in to I I". 3.1 that liking. the jupt-r N r.
J 11.| 'I i \1.\\ to a small "I'I1't. | Ink- I t..1 a urul: I"I. ..1 I I :1\' pnnia j
t ...." \ at l.i\ bleak jmr'.ook cf n hfinIV : .,'\ ", fi.i-d .\ 1'1 the .1:1 ., !, M.miU.i. ; I A Solemn Than nt-u Po. -
r.9.. ':.... rose th n-nnd )U"tik.'1', into MIutuarthlv 'Ih't t I: : t'u t : 'j..uili.\11..... tl&31 ev.t
.I'U-akf.i'-t "nallilted! a few tnp.4lf tilt 1 mor th in a 1 titti 1111I..1. ."
) luded! tol-y -- 1\ = 1
; tin- h
-- ." 1 \lcI..II.r 1I11"\V '1 ICI. fnnru f
YO' rhattrtiur .
'- \ n4 I n r
11"11
h to l 1":11'' act }
j'ohTN R. L L 0 I.[ e, that \ .i- Mrotii "Mi< u :inr. whuh, Irl s : :;
b0'3oiw.
laisfIt's l"t1.l. -t I its .
A ('...'U ?....haul. ajul: th.-tJ wiUkM to tin- uv.-r l l-nik", wh.-i 1 .- lull: touik.', aliiaa' the iiwMisU thi-n\ r I 1Utillll EKlracLI.I ., ll,> "I'I"I' I 1 .I is an histoiii'd minds ..f belt few, i II u'r- .till\ ;tI uUkn"I \ ii .'uture in tetleellin 1.
rk and hr-lj, 110
I AiictioIIceI l wuh Mid-U-ti /1 lalldij .' I'to :11I.1 .111111'" ,
: h'-ad a j' l1. .
oceiiir '
al ; .
awaiting. >In..f ih.&MII ": \ IIlIlt: : T
.IW"
.f' jlurrut' >/:*, th I It. .: "Louts wiv : ttali U- **" \_ '\i\1\ tl I 1'1 :1. :. 1 ,-,-..,|I'dhis I fjthei I l..w \ ntiiull m-t "
t'o'. o.f Jrf.rtmt I -/"*. \:." trot! l \ ith our t.-nt. l.t.inLfts.. .thi- w.4'ritito ;' "t'lh'$ to' in i .j\ 'r"U:1. .- 1.\ .. U l1r. 1,1'1 .I II +. r }piim- I ha.,-Vil 1 sn th" 1 l'lst .1 I n.tI! _II I':- tulV I l.tt: t l..rn 1.1 Liv 1 Col3. I '

T'II.\lI t-,i'rFi. ., gird t'ro\ i i-i.n-. whilith<- OJM:! 1'. whida. In :H..th.'r to ;(slut! \1! Irid-r 'ttr"iflrn-: ,1 I rri1.I i.I ,. m..II. .,tin\ w'. .\.Meilflow. .' 11I"'I..t,I. :h\ .. 1II" tho! throne I (,I Ki ,movviihin withouti gnt. I l::11", rdi4, Ke.-!!- .,.0. "u.y. l..1.\\.n. 1 oj! t \
r 11 tl
r ILLpnt 1'\1'1: }i'lIh,' atl-l oto .all.. 1133,11yr.t L, .. + lum'soiiK-lv. .1"'lttl..I.l \v s iin ..1 l fur 1 n"\1:. !., ,HKMUtM I..._." ,.". ,. 1 t.:111 stru.Kl" I'! ,1. rltatiI1t" .. :iul\ III, ihi} ..urt. 1'titt4'r. \ I I\ I '..!, .'. yenr a: I IH this I Louis Xapuleoii.! !' .i. ahirhnl'IVt.I s-r t.+1 ,IIII"'lIh lichmn'\WY' J.- .l! T 4X .-

I \\ -f IH.IM ,-t'-. riarlani' '.-.'.If.11 urt our4Uf F..III' MH'I*. "r half t.:"' w<-i'.". \ .31 I It.1\ '. .. \1- I"W \I' ,\, )11.. ..1\ VV,. .I"'JI'l ol t our.I1.tl.I\ ,, l. I ('"' to the t.l.t deeply,' 1t"1'' m\\ l.4 1 ,'' lied I h' 'V'..'rf.rm' ,1} to-tl..
'' to p.nd'-r l.c\
I'IIII'I I. t.tn..nUII& : .. th.iilonp r ,' '.\1. 1 ". and\ fut'tenut > not t .uts.-him i .t." may I
pea 111' "Arf' i. ,l0. .i' an I .11'\.il..1 ft.ra. h ':d. U' low "r u i.ui trefdoni, our .1\ -. i I. however, th* .1 'sper.\ aft \oj re ntI'4 .1- I
I to ails .
Cars Ikard.t.LI',. ren 1'111.11.1 1. o111l'"i11; i .li'I'! "+. sit. T'uf-'S as tin-l Mate t-f the riser i.ut'I"II''t." i-#".:1' .".'1:' ..h .tll..I..1 .i.$'\.lf' I tiuly l I' lw3.s l I Iat ,. :l.harc is: d lo r'itt I' I I .J" Ivd. ,'n: of l till., f.i't.lilt--4a! l'ii1-t.t II. ...Is..i\11..1.. alri} It1"1". e1

t.tae ,..L ,.1\ oI..I..'!" 1.\' i1'.I\I..r. 1"1"IC ,t4Ig1t1.,1. _\ \ \ I t'.T'. ') -tAllltS: I 1"-- r.tol I I'iuisUun'.ty; outt" nvtti: !: : < t.II" d : \.11 in M.ueh. I-',-.'. udtillt.imly.wilh 4
.."O.. j1ul.... 1 ,'1IJ' .'t I"'i.i'i \I--ii; l.tin lr.... 1 I' '' \,,,'u : ,-..\,I IM\ \r\ that \e it\. what eotild his laws t.'i.1 .'.1.I3.t"1.Y \\-:ria.tt Wars iw -
l II.i'R'i. A ; ; i; : : n su'1 MW 1 heir of :
Iltt 'tt" :
It"i. iI
.1.,1rr.. w il fiu.lllt ,'" lit tl4lit ? ,ur..j ( .t. i'hristiniiitv is nli 1 'Iv I.T'cllI.-* :any I' I tWit.ir.rr'n nick
.r ti 3.h. i'1. h; ll''(1 a I.ut I' \ I"/.lliU. hisfivili/itioii f } I tu .\ ,..I Li'I.V k
(18.133nmpniretinu ; l..a:1 } \I\II what ; him ,
.,1.'. ., :111'r.t'iiuiu : ::1.1 \;' :; ; m'Ieev4ut'4 tlUt
rl'.h' \ i frwl1.1r l
..
.lid nr, I .
1.1.) 1.1 4 ht.1 f t 1 1 U oi tl tto a
," unal, f"ria\ ryl ) > t
.... 81u1Tt''Iltne lie'mjj :1..1 our'I 111"\\1"
; I.,, 1" ". 1 i-cul-.r-; t., .u.I' h.I'I.I.1I. with ..ur1 3.. 1 N'wtr-1..4334 l \ tin I 4t-'lt.! 's the
i ,1.f 1'd1dn "i.\ 111 up i truttt't l had ri'eivr
\ eoi.ti.ietu.it frifiid jiwt
: k-'I' tr..t\liuo stilu ibirrl l : 'Ih"
t.imiliar
.3.lt r c <' C' s "kt1t nun man to \\I. w.t' "331"[1\ that' is i not :.i I ) I hr; t" tj,, thronebr.l jx si ri'ine.v..
It ( \.tll."th ': 1.r i" thev.tti f." en black\ I 4ilMti YUIH u J.: 4 1 :x rent :,-\.t j i ."I4 tit,. 1..iH\lal. .. from .moth* r I 1-idy: vii.jiiirinjj 1 how tim.ik" > .41
'l1li :': Joe not .ln' ;
yl 'II. > \ I t arI'
(.t .1"T a.,1. \o" .-".; "ithri:1.: o.I\t. to-waids: I us, andrv\ I"t 11 which\ l'ive 'r0n tli&. 4tlnt 1 i .I rise I l.r..1 l'tI"ror i-onfusion the I l.vlrwho
I'r. lIt i ti tI..ir an th.t tr 3. mm-jj lijilil I ''l t. 'hi.stiau\, ; l -11 piikles.1 In the ,
I T.II a1aA.l.' f'm\\i'\ to !1:1\ "'Z'- U distant \ .tIl-t. the} 1 uuh \ !1 imlura him to l' I'llit\
1 CM.: I UA.. -11'' "-n', "-. 1114' 3121'y of thiteea: t. flit llc'in thirty. yard : : t.:?,'i,. .hr..lt",, t'l I.1W V thu.t\ I ,'.. nt .\\ iii .; :wl ; 1 impure.1! alx.ut the ,pickl I"Ii. receirej
1 t. ,5 t I.ln' : "Ih' all the !lllt1 \) :.i : .ind the ni- I
"L.u"c, 1-1;. 1t'1 '1\f--ltlwu:11 11 '" l'hri.lll\: : 0a ., ; t.I'h I t fl* tilt tlle.'HeU\ :
t411.1.1t.1.1 3.
throa tillellledj
J TAIL. thc tjd. :l1gt to
Hlrr.
Q t ..
ttk' tn
,
I .' this { 11.4,7 I' Allen rienth 'I it. I \ c "\n. I witU Loir -
fr'I1\
I .' m I. I. a } th'ry 1 '\I\I.I .irk\ hildrvn,
1.
3. t 1 : 1:1' I.f .th'
0\ th4 .. l1Jo. '\ J\\1 I' .7\ net I.n. II.
J U\\ : \ 1J'UII'1' to cnnf'". that y art 3tvdrrisitn hKii'.V, uiul 1 r:1lll Q hit h.( :II\t ,t. '1 1 iou" tll" .
G\ O'No 11111, uth-r tim ,.r 1 ,-r. t \ ) tltr "''I' arrptrr in 1". i ripe r..i-l'Ke I ,f..' .w'.?>I':
11"tlum utuny : 1.. _,. 8 nlt holhful 1 : i I I\lt a \anN' r"- .
.
1- ") nl Las'- ( nil-It' tnS ,. 28,11 i. : : I 4 --- with lmlit.l 1ml,1, ; I'ltr ..r Mir' tinv- in hot
.\ 1 .tf'I'r" 1 i n r1uit4d. : : a tn #I.t )eat'! Ih"'" ,
AFLORIDA. tin" \tAt : 1' t.IC i is I f" I Wall .tit; 11a
n tit 1
1 'Il' 1't
TAM P 3.r. ...i1.1 i'f'r hill 41i3 :at a .inlt' I",tJ"t'L'\ 1.t; llut tied II. .1\ '- .\ I\ ; '3.'T :". tllrc \ WI' 0t t Inane !1..ltJ. ttit'Ir. dial! ; .
I1
I P ..\I'ril G-. lS;:. GINS. :I.\"e.l 1. .\1\11.j'u\t Il1lt4111'; tIt' '10 exm"i! .c'{ ,' \ t14c.t1 1.;..
COTTON hilll-.lf lIt llic 1.J.I1 n fr\'t. .
hit "rcl estitte.
SEA ISLAND \ \11.1 "t! t t. :. : \ ;.l4 .
h'1'r.\ instmctk I-, ,0t
n\\ .fila :1'rll.bltt iu" ,,P.:.'. \j I dill tu Uf., furtlicr. .. I
\ 1 t:1
lorAAkt.. IIrr4''Y'W.. Co.. rtlI I" Atilt\t.1. \\11 -\1'111.uk. not, r-i'tw the, S1.\ui,uldt t


" 1 '1'.u.l,3.o"l.t 2Jth.,4

,+ 3.g \ t.

I Ir .. N


1


.

t t17it's i..q i. J

-..
.
r' t
"
.
*

l4 .
\SY -
-
.r err'

_
.
,. ,
r + ..;
., -
.- ... .

Y .t .,
,. .: .-> ,.i..:....; r.. : .. .. .' .-._'-.-.' P._ r : .- ...;; -t-t. ..."'-._" -#--.i :_--. .I -',.-.,.'-"...._.......' u.iJ --. :.:

..
.-. ..:; jp. .. .4, : .I"A *
'._ !'e'I _.r: -.. ? "
4. ---- -i-- ___ .
-- __ _
-' -. r -- .- 11
'
-

,
.,
.

.. _, __ __ --< : .-'-- _._ --- .- -- .-. -A" .
< Li
-- t-L L --U- -1- -
!? -r ------- Y" l ": : .. -q--r. I5ft!.
: i \\ 1.ln. : "
: MOV I l'\: ,ifl'( .1| 'I F.ut tin* $ \. be revolting lo rl.t I IU.1 1.I..r i :
liu-nt atnl g.u\ eitiIii111 I'lli'iul.huh h i'. LATEST INDIAN NEWS I f MEM /di "1"1'I i.fdef th.iiight' ,.f ii'.'r' *r protect tl.ii''
t
THE :!
PENINSULAR.SIO ] l I.'iij' Miuv, .;.in'l:1.\' t to ll.lllt.I 'I In- '. ll'llt.O) IIII-M s frll "T'lj-: ": )1...1.1.; .< 'i.inIIHIIV f.--I ,| #nrr.iv a! 110' kri''gi u>vi-iiiiii' <-iitj.l$ ptu a':." .;asii.n sin, I a martial I Il.epfond |t./.1'1:5 st I., I lt III the j\Mic! :( .....' '. flII"lt"'

L (I .5 t e" hlioiilil net, Sun isI. u\\*>" the .1..f1\ ( \ i: I.\\ U. ii.i: .: n lid 'JO 11"11 (t.'i'u .!! 'l':1s, kiusssi"' : \1'1' /, 1:1 Il.tl-jlit" tin- ltihl : this : and tb.y, xtill. :st: "l.lI4 i:54'u, : I I ho
>. | \: TIRMn, Jr., EUhTfl1: 1'RHPRIKTflR( : I I ./' ra\1 out l I. : : ltl.llr. .
t thf -
.. .. :. ... c--_ ....;;. live, until xiich I tiir( I* I f.iee a-lr'j'nt1' !I.. The I Indians! who Wile potted l.s| I panV, with / I.i.ttt. fimn ':: < h", will t IUk(' Will what: Will 'Voll do I I I. 1.1, ill .,i5' sakedoSolilellnng 111""I..I 5 ofihosi .order' 11.I..r' wnkliI pre$: I II

'f TAMPA FLORIDA.I I L pruMTiite: I the wr with \ ijjor j 11 pl.tml wcvk (to hax'e: cOlllinilled ihn l.tteot depro! ul' their ninrch f ur :Iso. I I'.igCyprr-:i : -i.oiia S ; s.rIIs.' xx 1/11,0'1 solllii HoliihlU ,-nt state ,.1 I ihi-'ig b *. I \. .sii.ilb) of

.. ._, ..._ i uf / "" I lUtlon tho M I .,ti' and whosij btuki i4:. lut! I Iain: told %this plan willIN ) I 1":1. I N-i.ig i, ..III.|||| ..| .1| t't 11111. lljwllljj.
I ill I the. fieM. Thil IU-I|>fill "perntioiit 1 on uis 11li p(." ible. 'I ilse siiiiot i Hl'icvr %lo i cmmnnd too I!troublesome and etw IIMVW I lo lh, t'.iiinli-u *; and t tliov' taU'>"c: d.|>vndiiif{ Upon -

SITUILD .AI'ILI zu' I5G. I wonl.l i, th Fe.leral nn.l the \ i i. ol UulbFrog lioth. ih I liiiii'iil fi/'f nn.l I
.
:. i4 : : :.. pi < lnt"1 was lurlll'llll itiiy tat ul: I U 11'11,1.11-11: what I is niiation' I lln-ir head I (t iliem.nl' P protection,

JI' CHANGE' OF TERMS.-The price I'! (Jove riiinri.t i I time to jNimK-r suN.II I the I ( ,. ., 111.1, their way 11 the) AlntU[ nnd, lly I ; otuli! r of ( ;" ssl. ( "alter' dctu.-hmeiits, 1.1llll,: I Ireaure I lo a fret man's: bl..4.1 l? Talk also to proi ur.- prttv i i.l'II'? from times tlti'lr
(IoI ,
e mnttt-r; (to n-ficw their oun nnlccoIftit I' 4'1 Thursdax' nioiniiig. II. I ill int., inurbridJohn frosts ((':l1lt.s Kindink's, I 'smustts, : r'', and) not |I.$ me about e\pen i-* of xxar \\ 1.II..\ I I I for I ih.-ir ""1".1"| rt. no\ if tlie '
ff.-Eubicription to PENINSULAR is
f.ilnilii: will,
j !
h t'i'.se I *
.I t hit. of citi/cti !j live. ni'd l M" "i l-if MX l. ZI are (it :4k": I I I l.tlll't,11! (11til I
\ t*, C'H'ldl..1il" Illo ry 1 t r.-iinev, si of emiabh- JtlIItI'ttI'II Coin' |' SIll. ., nmounting$ in nil to 'rf"
fWO nt
of Mib *
DOLLARS --invalla : f.iluii the :ist.: nc ,
I
per year ; Ftotn ;Indication- I h'ixe ii.-ic.siiy IW'II. :
the &'liuvll'Iu.ltll l anlcce.leiits of thi <: c'Ilr\; h'r-t manU-loxed: L l by his l I.i i. m-ig1i- about I Ion men. are to inatih to I the !:all |, prfsiut. $ .. c. $ Our ;, the ,. ssarv; ptoti i tii.fr ":":1 I III" list I wit?
rAblJ Advance. { upon' 1''rlll'l'l"' tiiij.s) ill :111i" i 'Iulst uy. I. : '
L III."'Ily raee; ; an-1 \\ \eiily l.lie' the ',':1!" bor, rtspeted I.v.' his fri"I.le, and admiredb I j ]' >int illl.lit.I ly.r Sire ijeiicrallv poor m-iny' .!!.1| I I h'. If willingly, net I their pail. lo rid t thiir l (rS5li-

J9 .. CLUB RATES.-Any person send- J \ i I'-w "f! thi. matter rnntmt'Ix 11"1' In- *. .
( .1111..1. \ I the public.Ml. ; -' '- 'UIIIIIII t plant :.1..1! : i iI!1 the earth xxhat tr"Ill.t I ;aviji '

ing(US the names of ten Subscribers, I ; -j.-t-teil xii.l that t"1 I II.'I'I.lldl, at I L had, iomv time pre\iitu s (tc I t1yI I Indi..i., signs i h..iv_ U-..n .ii"'o\t..I. r.i.. I in hi Line irf lh. m? 1 I.:11..- ".4' to ;.t.ta t I 'I :$urIII. 1'"r nnd' to llVii tWiMiicral

aocompanied by $20, will be entile'tath9 lea"t, put in the tieM, aid t two thon- '11' the in *fl.ita'|: ..-! WiJ!/ th sit t.' ] rr.-. t. I tin- ;11'ril!| I Lw "l'| e.l to
: "jlt hi* dc-.lth, Illoled hit f.illlilv tlllp I "illil \\l.k, nll..t very por- : rll.
I I. place: It i '! : ( "t-n" .I..nd
I "Peninsular" one year.I I I .l mountol men ,t tationeil I. 1 the fioiilivr. J, and! cloth "tir f.iinili.s.: \\ have bn invit.d { I .ovt-inmt 'II.t. ( ttI
; !an 1 [but not feeling able to I Io' h'g: iiii.invtImviit I li"l of onr C4 u15 sity. Sevcrnl! t tr.ii!. IIl l\t' t"1 ,
e tot' ,
a Man.U th I l.nli- | anl i lflIt1re; ; ul 110..1. t" I this genial; I i 4 "' "Ild.
the matter now ; ?
As
; ,-- = = 9!: -- found crowing" I the .\ : : \ i j. lime f-c-! ;, 1 .l..ir I 'ir. vo'ir. .L.*.,
; : ': I simnltaneou !, he (ollil\ t to vyik in hit livid,- \lli.I"\ upposcd \\ ill ; ptomisf" of ,-.f'ly :11P'1 [ Ill, \
NOTIrE.-Cullun""iratiru or ..t!,/. an, :rf our ma'-tcri. \IIMI 1 without the honvor that ijuitt- :i number these iinncllieighlior I ral protection. I 1:1': xxh.'rar..- ,-? ( >, I there MATTHEW I I'. LYONS:
not taking precaution: "t
.
force in :
coui'iuhrit.k .
? itfmtnt$ must be rtrttrtd at thin OffjfeeOK I Iv tllt1.y. :& I I i i i' a ltfi..lif rriitiiitaliti/ .
/ :1.lld
ffrtr. I' i the haw of IJilg \\11 :armed., < )Mi (the excitingprevious ; C"I< are ploxxling, 111"u1 the ""nrrr i -i ::
: or MroRE TIII-RPDAV' MORMNC, use Iig C1irmss, ;1 "Ikl I troops I > sihiuf pursue$ the n'cord.i I T M* FL.PI4IOA.
I to liie; f.ttal attack, Mr I ( '. heardoccaMoiial ri itiiit!y. awaiting I :a ;good opp'ttiinity tl1Ial" : '
_, lo inture immediate attention.City ( the glory coining out .H-coinl l,,,t, mak.: k. i I 'I.I.\1N I L'1.1.Ei.: April c;J, It: j

,1 ''"IIIP\1 the settlers of 11"h.t, one :% whittles around his, nrld-thij an ;attat II -'.'- Mr. Ki.-TfiC.: -. .
._ 1 I .f
a.- l oJ within and other little occ.i'ione.l : have been t tiailed s vxithin (>n.- I I 11 fctl : t-iitt' !tl in makinr?
H-tul "
:r 1 : upon the Alatia, spies ono: I n.'clrrall "(' lutiWt. :\IO\t ; .
<;tiarris. ,iileiable number and he hi. I mile: of I ibis 1.1 ic', and our s town I. Mr. I '.I 1 ; "' *:i i stioiis. to 4 ur good I ,'llllrl". whri?
mile ofTamjia, ami .1 con him ''nic uiicnsitK"*, wi-nt (to I : I"- I nndi rsiand' 1 that: some"f 1/ ;:
,The members (.fllie City ( ;u.rd. will I 11Ire. : th.'re: I wirr l i i.f thaI
( I "rntot_ at tho cyurt-houe-yard, this evening. make their :t11s3ratIIII Ix.,')' county !- i neighbor', John VickepT,' hoii"e, nnd remained sr-nt.s ipiite a military 11'1..c-t"'l'r) mal I !! onr, distant: I'ldit.-r: *. a.. .I|| .-.' :"'I5i'! ; ,.1 I community, are .. .1.u1.1 but a* th.are, I".ao"as backtfifj';' !

TI.i* may-K>unJ softly to the ears of thoseinilgTrpT.ifao all night. Mr. Yiekers informs us, having' provided Iim.J. with. : CUl. Astrong our more illll..liatl; neighbors! whu arepaid i i-lt. I otlVr r llaE
: IiI' (
fr protfctin" otVetnli-d./ / my rl.II1. 11
order of rna tnpy} arcm the *'":lr.1 i i. ). ti in the). adjacitit"scri I I Itrut I" I' II"t.r ,i
-: fly rmy y that Mr. C. was tvMlexs during .tho Iulc.igh.I""Iebl Ii k 1 thev' arc worth.Viare .
\ '
I > : i.f i..Iiltf h-ilf ovilidCriirUrr )
:
; !
\ night. wis 1 I'"ll
'Ibis
they arc
t?. MANSFni.I! : ldngjliti country rAV ( precaution i \ now in :.n cuitcd. and it may
: > the
ir'lltllller. '
Qiplain.Indian IIII : .. '? 1 *. cotitiaiv I :: to t $ '
\ 14:), their onlcr a ,w.a 11.J. :*. s ivi* the town tr-"" 1 Mirpi 'lh.II.llr..U'II.: and I / in "ihrevent
1 nlty portion ,, be, in dati' i-ious state,
1 I/.i"t
-e. -ntd: : }seemod! to l>0 l.il'.'ril'; to !!slll: r .*. \\ Ili..1 many: believe to be lIlt objectof 'nt"kiJ;r, H'lliii'l tnnf trii/j'iii'i: i txxn of ,. : :: .
Hostilities. troop*, "i.taiioic: l on the frontier, are tll'l ( the Indians ; robbei, ,.f |Ilr.) Itiakin.. :
-otnp i.t! whichteme.1) I t t.I t. \ ,
\ presontment .Ilii, I is h.ivt
., (rll their. poxt. IU inanh: to the 15i Cvprcs 1 f/ri.\tiiin: lt .' ( nirf.ither( : I \,1 t. l.r"pn..1:% 'ill.* ur
5 It J is now four months !since\ Indian hostilities I intrude itself upon hi.s mind. K.uly in tin. ,. I Irivu learned lh Indians ,.I EIIio in our OtnhIsuIulI %'
within : : 1.1Iti.llllll
", \Ill'l. a mile, in any tlirec-: ;to u., :1.1 ,
were (commenced by the attack).; onl.irlir. r I j lion from the .\lli I In.lian; !Mgns are daily i I morning. he n.tlll..llllli"I field, nnd C"I'' C I 31 ")1 I .N I I' I T I I \ S if half cixili/ed people! as \\'all I n.: r. presented .'[ '''/ ". \4 4,11.1 1..1 I In xxith: ".ts I bud, a' rAW itf
> in ncountcr
an
Ilartsutr! nn.l since that i About 10 s4iu'ik, ii 1., to (be, happi$ lul'al fr"l Mich anexample 'I h/.I. an I t-neiny
)i 11'IH't..III.\ I
party; ti'envre.I. 1 )
I I."l though I.
., I 11 I"llilh' I To Anns: To Anus! llrlp! 114115i should I... ."1I4tV t'r !| he ssiiIst appear! ; vthclhtras

tune, depredation h.n *uocvtlcj depredation I. taltie was placed upon thf 1k (" of tlarJdiiprottcti.l '*d Ir. \', kr heard sen-ral 11C lire I in thaidiiectioti. ; Mi:. Km I i 11 : Iv $t\ hurtS,wu xx u net in !., th-\cllst'f.-nci*t.!, i'J Men:
until the public! ininj; in wroikcd njito : [ '\1/1 and childien s wlio.,. As ". ,1 as )l Ir.s V. could ill! Although no! in the h.ibii; of writing other;t I'ala .1 IIH coiinliv.J. :111'1.11111 I i i i tunes \1. 15 the timid U-cnine, Uild. !, liter

such a pitch that vro arc constantly on 'andnand f.lrlt'r' are onlend to tin. I'"'- II f hisfjimill,, ', si-ctirejc, hr Went fly yr niiuli tot 't llie /mlilic; ri/i I 11 .,.llhal I t I cii i-i i: at the slake 'r i-rime; l'.r instanic, its I.oii- I;I I air :",,. li t iti.: ', \s I 1.1.1111.1..1..1; I ,. "l'akS I

the" tip-toe of anxietyexpecting every 3 .I 'lig C\'Irh' to ci>,.hI.llyilbt foe, thnuijority 4. to Mr. (.'aine\\ place: ; found th. horvHtniiding has ('..lil' in till hi-toty of I lliU M.itc, ih.-tt t i isi.Aii.i and Mi.,5s.ipp. and m* lniinn'lybear | : i!! .if ,not from fear: it may: If. fr.r want of coofi .
1 i In-ss | Isee. st'i'''- m i- ssf| mind. X."I.!
nut justifies but 1:1."t: ii.n'.lv "flint I dead) ( 11.11 ,
only innocent
ot
Jour to hear of Rome horrible masicre ofour 'Inin.. Kniiir should ir/i/r. ,many .hoiildjmili U in-'t;. lit t I. "i.-. to 'learn ,f xxhat ay
: fdl \\.cililxU*-M'tne inhuman biitch- jibilily, in IIJ.ir iinnicdi.it* ririnilv.In ( i I i.hcd fut row, 1'11'1'., .Ii\, i r. < >ii hiokinv s;;:: :10! ,//should qirt. \\ir: is : an.*! di'ea.i-they ,li.I..r xxlm k'sItI! ,th- m.- I j.pprcb. n.l an :.UI 1 I nj>.n I ai..stv |i'l (ha

cry of defenedexunprotected women and 1 1I I ('''cluill, we will prcM-ut to lil. 1 :1.11.1. : IIM nnd handk.-r licit"wrie di*<. I iioleine. caina$:e, and,: hloo.Uhi.1:' .I, ;, "I murier.'lleat I Hut oi! )horrd; a I f.'w I Trat-kers: at'ti-r, having '1 St.mnioh'S, ), yet I have 1":10 men give pul.

children: or tile burning, ; of their )habitation ;: I- t 1 country few ".ll'll; f.ul I : Ininiigrant: Jcovired, "Ii.1 :l Ir. \'. tendilv, leo'ljliie.1a I ,: .II .doois. 'I Infor i* not IH.Well'lll I. I 1"1 pr.blii I Iy, :s' home. and in i.la.-ial: liiilv I lo, MI. h ideas: and mn who arc (\-
1 .
:
(I.iit : Iii'UII.lt ', d!, (l.'i. I have b.atd! otlu-rs *at
i ( and | \ 1" ,
.nd.-iu. r""rl" : f
*. Ofti-n (th.it j,erioj have: our.four )1".1"1 in\itrd to t th. "Land ,.f 11"I.r"I"- ')' of his fli"I.1 ( 'at..y. I 1 I,. t MgaeioiiN il'loIOI" ; 1 I. a""I\.f rilI.I'.ill Mid. Whiddin. ) : that! al xit i 'boil: .
F.w r.lllioibe ,.ii glollli.led' t lrpidl I. l in I lsl'), nnd ihe. l..y I in :, I :i- wate l.r.,1 st-niof
$ been more than' rcai/.cd! by I lie ri,. :; or-;" Ill, bate 1'/11 as-uretl (.f prod.i.- t (1"1 cut lh<- Iioise out( ..1 the )huriH: .., aii.lwt I I I I tioti i nnd. :..111. should.1 be a" :a L. lud I fioiii$ I I 1:0 1 : ,.1 burning, Sn.-ll's 11' hf11.1 I"I'.ro, ril : j I'I "id,'r. livtliidiuiis I i.Mild "tiilr ijr tinrn''

.. cit.I of tb-ed.s of bltxhl, horrvfvin"O to relate. .. lion; :111.III.r, ia".\ ilattuing.. in.Iinv- I 'nt to I ihe Al.ili.i Store: ; a .li'I'l't'' of liI 44 I l'IC S.lble to th>- :1\alll.: -.. I liwr: ( 'unnii: <;liim. ill Man h last. an.I, finally;. J i ixvIn 'rhf Indians I )have: sl.nxxn t.I'ln..I.. to I I'u.*

I .\lIl11illor 1 foul.j."d"( ate tlropjHvl, and iiu-iit", Florida has 1 Ucn slnulv. settling t I mil,.", taking: the t lint and 11.I:, ...(lil I.'prove I. ,' .. :$lu' :1111"1, 'J I 11..lldi.ll. title and I 'n a citiren's I.."... :I* atl-.u ).-.1 1,11]I I!!'a dating t I'mand.. this!. .. attack: l l.il'Y, C rit'II
i ; the
j,"'.; where you tin; only: subjectsdiv, land, until the recent }lio.t liii i.a. bid! t f.iiiTe : i' the jriith of Iii. :1'M-ilioiiv" thr. sc.llpin': 111""', r.: War-W lioo]., :11.1111 dif.nd.tl I l-v I I'r. I I'.raden: :. Mr.h Ci!1.lil". '; \ range .t'I|I. .i1.ihtil,|. xtould IH-
may hatchet CollMltllte: II.* "tJible! of lil >r/inri.nlniri/ nr//' ..I tirtiirr ,'E/.lfr.'l. :.1 to lie icdy I Ii' nut t th m. I 11.11,11..t. I-**.

4-iis-M.tl: ;arc th c Indians and tho tardy OJHJ- i many' years, t.> I tAe a pn-ilinti aiiiniijtho % l! N, ,Xt I Illoi niii"Infoie, diiv. ( ':It.| Lese\] : LII'1 'J 1 IIC sixng.:;, i 1' 'I l 1111 )is ill lall.arms and 1111', "'trn"'r.I: ,.:,.1. ,i"r.;, ." :4 4,5.4 .-\ 1:1 w ,"f.! t f.ght \.1|: |fist "II". 111;

rations of 4 :u" .-ru ti'uit. Twentv-one freemen t l s old.-r} SlateVhoi; I thliist :llll'l t i, anivcd I at t .\Ir. C"lw'I'I".,., "ill :1llal : ia.I.: I." uji.-n tc>, at. anv 1.111 I!. I >tir I lu ,/. -. (/"/ 4.c .4"'(il .>)'thr; //..,/,,'.< I tin-i -.. r< :41"1 4 | xxi ills I:1.,1,11.1. ; ,list rossuil,
,
hare already fallen victims to tll"f'1g.UW \! "a.; made, 111.1 our frontiersmen. nndeithe I (force. pirparcd: to ,"$ .,, the I In.linn, *, after S II wixts :\0"11' cluidletl! a.Well! a- "11 ,.I {.. :/,,M/._ HI tin !/ rn,1.1 r.ss'a; and :I thousand. other ..i SM Tit-iirj, : t I.te'ih

tirst of '" alld our | ;Si il>- at the of l.illl"who : 1 \\a. in.ide to our .Ii..t'r! iii command! fi.r air.'I! : not fi-i.1 his aim ull..n.J.
: (! of the I and, in iinpiilv. Let r'r, were alniultoabandon i making a "hiiiiiod! si-arch of thC 1ttIIII't ,, ploi.-lty Illvley
h..I'II;
save
I I I. 1 a I-i"'al'I'': : "It 1 i _.. I :1.II.i. heart turn \\:11; utsiI,\' xtolltd j(,,_
{ wele : i. t
11.1I. a I I
ole inst.ince the II.Ii.ls hn\ <: came out : their home", they I worenreited! t by le.r'J light, without di.c.ivt ring the j 'Jell in1 H.if, -.ir I", I "i'r t ; !:..11"r; t.own\ i1i..f..1 is- have drnc 111 this :;: tlieir I m'i"'I'.v I in I IIlir can f::r otlurjrrnnsid -

; ofvery : to hold out bill Title: t longer, and solemnly liodx of t '.,riirv he. started on the t trail ofthe that lit ".iing this. I | 1
i-ngng.-iii.-nt :irn-r>t 11 -:lt/'ll! : 1 : : ( : II.I! $ forced :.ie t.w' weak and : d t; YOU x -tnt p"rk{ "ml 1, nir, TIM! I 11.1'> \0 a.II'llh' >tmu-:

''What lint 1"1, ijoiii! ti. icnioxeor ox- i, I rv-asMireJ that 1,11.10) pr) .tivti( "nwiiiiM .11 r.l. r.rFatly -*. : .-ovxirdtv;; (to 0.. nill.il; mi-i hlef. 'Jell 1 118' 54' '( 1. you are (too !.t/v. 1..1./.1/; tli- |>iov.i,ioiis.I <:| l il hat it sm ha li, ,.: a"t an all:,; k !,:,"II.i -

.
it-rrnin.ite** th S tnin I.-v' \\"., / I ln> :IIT.r.II.III"I.| did! remain. :the same morning anothi; I r I.allyit'll dial our fr..lli..ttll.IIlII.! i aiu \\el..I. I *-I 1:1.:| |...|. \ "I Hoii'$!,! :: |:v n \\ lit 11.1 t-ook- happrn( we141. \ b.-f..ie )Jsils.i| up.itsoiiu

'. an.w.r.H'tthliij I In I 111) !L .-d l :ai'd |1.I.nl'' ( l by the |11"1'| | ;11.a.Y. I inh I I//.1." < 5s r ei I 5Zt'li'4. t/1I/L ( ','.,d.-. know- central point: s-iy I tlU! t J'oiirt I ll l.>.,
I'i' true ("ompaniea : M >III. placi"-, ,11.'rl danger wamn I this j..n| ., ('i.ml.>.l..I..f 1 1 M.-SSI *. Mil.l hull ,.f rdtzviui! fur :
\llt'r : I ", fOiviciF.uts, jiid liute>. 11..I..d"I\ 1 5n: all!lljl tli ]>-dlit: >iis i'i.itiini'ii. : .d I v ii.I.i.hissu.i as a plaee: I' : 1 all f: milifs\y.
IIHTP l I.een received I into .' .t immio'Mit, f.uniliesvre, ( .I..hllal.d' 1'lwI.I.I M I s I: airixed and : I : rt'I: ( hsinj: this J *
the Slat I Hald.III/.II.H" I I, at I iiiojinfulff ilIu'led! fioiu \p-'iM ..ilondU ) : since I liSIH, IaI.I.-.-,. hio tolhrir I ;; / : point, wlli.1 at nuwt

e W'-rticp, four into t llu. I 'Iitd. St:; V MT- I within furl. They >till r'II:1:: v>, and we the house .f the ; < >155 aii-. I piak IIII iiangi: r-t (hat Ihr'all: 'is. i h ir$ :e bv I Lose' \dll aie (p.Iio bv. the I'ni-] j;,', ".11,11:11. but :i t-w Jlilll. ., ;m j.rf.-.ni-

\ ioc and tliat about tWO ( Vm : s of a'lot' hourly he.ir ihir cri.. |'.r pititi-rtioti.: pro.-iching the. Illt.rllllll'I.I.C: l : ':srsi' \ j What have be n I 11'l s.-en e i.acUil, II'ar t ted Mates I 1.r i 1..I.il: I llu* I us.hi:1n4. and I lal.1! .t'a Ii I..-, ir.ctttl foi';., tii.j; ; IJ''I t 1"11.|
jur.it .
Ihe. ,111 ; lls >inci! ; liii.ldle. l.nl JitCi iiibt i t t.Induing dtta'niin: : I lh" i1111. ii-, col'ctid smnllforce 1 t'.iisivc ar.! dr"I":1| \' that, Wt |hat e
rcguLr! r.ll i F : to I th e f troops "ti-: : In.I !. .i.\.I..I, 1"1 it, .1 "' 111,' l:4.t t I. xvli.it: HI.IV: *AC notmllcipale I and I /1.1"O.-t ktlted iti'illiifjmt portion of the I..J, I ton-, .*, for : he piotntioii -

tinned in Florida. Thoo f.'rr.-> tire tintcoiiuni "Ilt 1'lni'r. to tint 11lil''*, :1.1. I...*"... :Iving "li ill I"k: j..I f.ratu'.I: i bv. live : .:: and I.';ir 11"11 tipfullile.. I Jlo\\ I h\ ..t I the 'lld'aniid, : ''roll ,ht the i icalpH i C.1 thosi- tamili.s, wl.il 1. | |lie it|lM

T.'tI irato: to the nii<}KTlikin" ThiflIiUfju I m""t eijMfvt.d to :i:" l! The :.I'I t t balls! iii-iinlv in the l.r"I"t. I U- .....11. he I .1 loci, tin: biutal I 111. bei.y of our lanieiitedfellow in to j.ioxe tin.ir \\\1 iun.ut'IK:>- :1I.\\ :: ..alI; 1",111, t I. .t,1 the |.t- .n ,.t| I 11 hi /;,,..
=
-sirallv. ,1 Kf I; 1. i cili/eti, -I 'a *, i .!* nd I"t iientifth,.' i I, \\1 .\\ |tl|:,. :,1 .".ists'i's; < /IV ,
MKir lii r".I. s.i.s-.j rl tau
il) ( }rct Jil' t-ry fur n iii..nlli ; ; lit' | 1..1 5.", J'I.I11,1"4 had either lc"1 sin t \bile: at his plow, or \ fl. III'I.| : iIt" i- \I II ? }
wel % $ I lluw "uul.Ic '''crllliucuinmfyUtv I xntli I : -knoxxi-dg! of thi ficN nj-oii I luli/IIlI; 1.r..1 l lj -.
'Jt. \0 it ly at II. mercy of I tin* milord-less, fin- 1Jil It : "e I onr i: 1.11"1 IIIII/i.r
ojH-inlf.1 n a. K.vo to tlic ..nilb' t ; \ running/ u".II." khoes ? fuiofUo.'wj tt ,(fn-vii :
t Ut-ct-uld!
tne,1 ,, if lli 1"rc .W.ll > ( i ieral t'.Sicr. < i.1.! I distant rlitll cannot find are ..xnise for ;,,11"j oplf. I ;.!! d'l! an orgiiii- -'
f..li.r: c.f 1" ,,1.. "..1 II. I,I i <-y f.il. lint\-vt I tl..ir n"I'*>. in.unMtUtan.r : | *.>o| Jim ....: Jtoflhel.y 1 ',. f S flow \11.1.01" fi-i "l r. 1' lil'!. .I I :" \\u'hlh.lt '.llh'ltl.i.l!, \.'usl.I I sil (" : '' :,
ctlt Mt 'l tI' < tI. 'ItU' .
] : > lo IIOJH th.nt', ; Iredu.cd U l I 'r -- L '+ 'M '_ .L .-. I'
p 1. : H i i "I ". .
!
.1 0 w- i uuI f.-- --- ---- .lih ._ .
b1. "
4 thv) inHlltT "I.J! U* 'f l'.nini/if/ .( .>IM<-IIi .I < liiMivti Iii_ *..jj i.]f',, .1 I'r .;i -- .UI 7 I'" ;''f 'I know< r If t.. inikibut .:, "rrr
(, l"wu.I."ifl ,/ :.( .. I Mono." .1| Iu\ r-- l 1 IIM.II'| 5 hour t-lli. ;., r. p'u | brmtin in I. / |I..r r"'I-':II"'". N.)
.tl'
4 AViti4>iii t' wou)\l IK; In-, I 1 .<. il..h I.-IIK- .t'%.'r.1: 1 ami ) I bis \t' j.ing t r 'U : 111 ii l k" r.t't 111- ,11.J..t t ; f"l oil'1, let III-- a-..'ure.il.. --i-\ | In 1'1"I. '.\\ n iniio. >'In find: to i i- ''""I;: to I I. :' I In. ,'"Id,.. 111..1.! ( .. J I.". ,II..

1:1 (for the lr.t''lill of 11.ir! 1 liven and) : iioiiM-b .*. ouittinth.ir ,."%" II'. ::1.al': \ :' .ftl.I Ii"lis4'. t'ha! I Ifcvllhil/ u .ill I. blood! '! .111.t >:.11| i.l. ut! Ix llnrol'b.. 's I .ll. if all! this.,. I 11.n I xxdli$ I protr.! tois. :sli.i| m,. ;ippart *.,f.. \

pir>)jM rty, HI.I (. ..* ,' '.,'! of this <-IIIM.. ':, li..p.-s (>f "ul'I..r-: vxitiioiit pr: .. 11 uf in' ,M i I "u-i x'i"i: |I. > s a: \\1..1] ,\ |1'.1! ,i. 4 l< tulxt v .aid; "n. .1 i IH .1 ,"I. :. 1' al.'Kvu. t tat i- .1.. 'tint Ml'.id. 'm .ip '|.i \ t I.r us xxiih] 5 Iy. I IIi.w t ihtnaie i : xtilo I :...li. '* a .uflilt. -

lure siisti-trtncc, i* n. I. : .-ill 1''d> mx !I."< uir'l.'r lli'' .1! I our di'tant: t'n. n.'s IHIIII..MI. ,. < i't: niin.lN r >.t|" m ". 1 t.. OM' | I
M;"t.iken ,! i nneomn.on [I" 1.1.; -. ,. ,. :'ir- i I.. v. || C t lua t's.hisus.'
souK Aft.-r tho lapse ,.f f'a xi.5 i il !Ii i i. 11. i. I It t "'I :sin- s't r I & \.11. II
I 'Ihe f" .in of war I'a': !I.ri si ""ln.I.1II. 'I;: nnlh.it 1 1"r( ', \. !li,__'lii( not tor rinni, or (1'1! !.r..II"! I llllik ..f tl. Ill as, XMdo of "li I| U 1".\.1.\! m., -i 1 lineal, I fir 'is..rsl r. 1.lr1\! l'flI. I
: I'ltI'0: 1( tli.it, c'mj I l ( ;u,4 I the rrok ofthe 1 yt 1'"I..i"'h$ :.u more .1i.!!! ;.i-, xi ho haxe, lu.i-| ; plot! I f..r | hi- ,1..oC.{ | II
I i i U done. Wo regard I t this apathy, on | IIi.ua.d".1. I to l.iit.u I this Illit'l. i.-li'Hy! \\,1.1 They! luxelh' .' ..ilV-ty. }"'\'II 4. i' :a word,I not known to I M'lnpalhy f".i (I"' Ind.iilis ( hal: th<' xxhit" *'. .....". I

the pait of tho |")wcrx ih'it) lie, a* eu'pn- f"I\\,1 by / train: ..i heartjrending .x nipathics. ,.f thi. ntincomniunilv., '. I republican$ xv.nt.iri-. l A 1'\: '1\1:. 'III.- ':sb. 'y e.( t lh.. .'1""1 i, ""ul.ll I b.
t nn-ltie*, havcli-cn/ nnhe$ <-ded tin I I'tit: are -clli.-meiits' in ,dai rf :: gr. aly! tdianc.;
; > $Ii ,11.y u vigilant I
Me in the ""trlIU'. A l.r"I'r regard ha: i, j t 'Il.e patties "I hi. "111.IIII.lr"lil of 1 lhti.iil < : : I -' '- pifr.. of.r.
wtitiot. husbandly \\ to live Iiiiit.iii.l$ ; '" : I night, who would, IN--
of the lai.d I".1" !
[ tilt ; I 11:11 iiisiigai t. thn'i.'uty 'r
u.-t been' bi.}" II f.r the lives and ]I.IoiIrrtV! 'I .1 : 11.,1 all ,.11..0 I l -. U-in:: nnahlu t tl. US$ M.rioli!>!h ( I aiisxv.: : r, they' rim. 'Iheliu-:: 1 FtHir <1:11: .1, v.. .\I.ril ISii*. t : ,l\. :s ..f I the dire ., r
,
,
ef our c\j I..cd) fellow-cilireiis. .A glance i Int'llle'mfp I l.rl.I"1 ulal.I. 111.1 I ib.* entire .1.] -. I. come' ls xxiih th.* f...., and, linalli. after in.1'U' aid; i \ti n-ixe ilillll"'I-, and i .I, '. /d.r \'. r f,\ :iI.Ir.-..,.II !'f.:a thr.-Ii*tJ"ui111( t'r ,It|f' | n"I.i t..n..r'i I.

_ truetioii of "li (".III.r i is i inexilitble, without 1 j II', 'x and d I.III'1:1: tm .. )' I. sllV a.l. ..t :'
by jul.'
) I press | 1'.1 ; Ojvt'
will ronvine' m!"y ('II" 11111 j I following tin/ m for four .ir Ii i h.iving mT.iiiip- >-n'c ">'tne.es ot I r. onI i..t niiiotv litht! ti
""I..I m 'Ksiires for its Col) ': s nin.nl.iare without .d I II. unprotected, I sit.-; our .t
'
nine I protection li.1..lnlt.1 i lost their 111|" : U|''" ii ii. .1 J ji.ot (r.rt. J"'o",1 in 1 II" .11'1'!; ,.( !
make ( nra.
Companiescannot nfimr '
} a of( Iraillll.tI..r.: I lirceti; and v
I I. .$" 'I 11.l v inv :1.| con.-i-alnii. ) re.ii.-si| 111-4.! f.-r line* tli '
I Till imagination: $ sean-'ly I 1..11 : : $ i>t. and Ir"'li"l iii l-y '11.\'r t'Jiv < '..un.il. 1 1II.III.t
lefensc on our fronlit r Iur.I4r-flucII I-, 'o -'.'- i 'II'tulbt.4.s xinlrii.-.' I i f. llow ,.it ii.i ', sit t i hi-1 : S\ \ :1.

for iii; mi impassible! bairier, to the I Indian; justice te I the sad; juiet II Iii -!I.ri.lil1.IIrr ; 1,. tin <>. .,/.. I '<"i4 .",,.- i'j 'r.'. I 1'11ld iy in t the rexingtiil:1.1.lai"::: ':1.11111:1$ : : II'. utisXli I r on' lb. snl.jfct.'j'l.n I xxish r.-ceixitig t to 11..1 I. ,; rerei, ,;,ir.,.$;; ;:,.11/:1111.I r'I,/. rf-I """(I'at'ri ,t.f..1| I th U,.fat':1, .' I

I and diildun, xtidows ala.! ot- Drpictliilloii in I.'J f'oiiitl ) .I.r,,s ,'d.| .!.al'I.I; | : and$ "Inl I vinluie I L'I"I 5$ I. ( lie public. al' I I'lr.e. ( he 'lirmnel ,I j pany "1 'llil..111$ I our t. % |List, ti.sst ? ? '

Tho removal of thu Indians i, not the : )hurrv :,I to and irs knowing not }\'fiiti\ t 1 the xxtitdf! ii'tirti'inl be I 11 xxhnh I '..loin I Moiiio.. "has I tr.-.t.-d tin- ;,l Ii| th-v' .1
1 1.1:1. ; Mini """,'1. j liy. iiiitfniltiinn.. .t nxing.1, I names .t gK| it io.s.% i i.,. ..1|Iil ,..1 j ,
1 "mvm'ul-it j it I 4\ iLls the ; i'I lli" bl. od-li/ utid i tin n, < ompos.n-' I 'apt. I II(I.l..,'. command I i the. T
'I1'vl no light IIJ I.I 'ht lo (in.I: prytej-tioii f.IIII"I scapnij! j (titr Initniii. ..N'IOWe II..Y[ and ,' ; ..I'r. as 'Ml.j, ts f.r di-tail: ; (of IIJ" ,
If v ill 11.1 1s' au.i wh I."II he al.: tln-r. f.-re, a: p<>iti' "!n of hi* M'.nioe'-,1 I ,"I.II!,. l'nl' 4k
ta1iiug.i ) t the innilier but ( ; ixxi-r ( ) "1:11 I whoarr I
: knife ph\si i.
TKH! I
AIII":1 OIK-my or |, baveju-l: fioinCollillV *
I. r.Ti\.II.flrlali.1 S | ,, ;1. ,1.1. )
I 1".laillf li'id it. "'iisiuiu.l. ;i' :trds th. ir ,. : ihupi.ice "U. .
fiiw wnrr.r,1.( ltt), I. tho in ouropinion I -, ) I I. I F. I'lllMAN, !E.! ill ; .llillII iii.iimng j.wiikf .. night'm, .,-\en >,
) : lil.1 rughl
way -' '-- i I. 1 )I. Ni'ilrloxxns Monroe 1 ,.
4. $ I -ind it 1i' :
I I ... i I.-*, II Joillr.I : m.ixj 1'.1 in pi .f si-n-1 I I1''i. i I t. not haul i w.ik, .
I ate greatly under estimated it ltel- i' miiiuricali ctoxxd out t> i I (1"1 t"I'1" 4.1| ft taiL. la'1' t, TII'I l UH.ifbut l ihe : f. lb. .1. by 11.y t5twsi, ftJ
,) ) out ; lh.tinttv' | .- ''", .-- : .II".t 'r I ta< Ionnl at I l..i t i t I -"'\' valid f.-r'nni'i. .
j all.l.r'I"| i I
1 II.. Hih Mr. l Kno.li: t l > inuU i .1. !" rifu.ine
I Mill re'llirn I l .ilil I .r l lh,.it .ounly, lift In. home, some I Meilde. tin .. : ::: ; ,, to .!
.
( heir ( lo'llilll bill) | | | | d. ltls\ : allo 11 I \\ t>* obli'd i lo .
I,n( .I"t.I"I.I.. I 1'r :sri.. ( he ohaction -' '- nine nub sniilh ol l..-\ I'. 11., seiribof I. I. 1..1.1' 'l" W"I.| I .11.1' .
) il ,'in, I. .talk! nbout .. I'r xxhat J tin'x toiil.i, and I ,
> up I'al. haul, I In
( i iir .d I by 'llii-t ill < >ur are due I | ]II.> hog* :alld& pioeet-diug mile 11''I--IIIU' |l'I.lnli.$5 j savin;;, I "'1.1! not 1..1.. | JM. .. ,
} luanx : \( cost too 111111 1"1. 1.1 ; al".lt% 111" *. llieil | 'Imiiie, I" )
Slit' .
; ..al..t) !1"'I"lall"l| % $ 1.1| this, i-\ L\ 1.1.11"1" t" II.ir foil. It'i I t dill'lolilin.I ,. | .. .
mid S. I H. for J bis .!l' xxlii.h i I.i"IIII'I : .1"1:1' Iy I I" t|| -i si( 1 ; ,, '
Mnlloty \ xxiis | i .1
luiiniuir 11..1. i this ?
nych! .\ .l.llsu \11.t' | ,
be i ii
l 111
thrown (
re to fi I
nl.l.lill.* t I 451:41.h'i .1.1.1..0 w,1 ""I\ tiitI> or I 1110$) v.I.lu-rs. : inag-nient 111. n from llm i I .1. not MM!, t. I... '
i".f|"
1:1. $ -rst.I' | : I
at :.1 -lump f.w limes ? thintu
i l lie .h'ttisseiit'I .fl'llldl..I'III..1; a I i 1 lloXXtXel; ; 1111"1"$ diaxxn: h b\ xxi j".. '
"
Into lilt" %lial.lilcr agi.inst the t ) l lilft of our \ and: < Ilieielit! IIII.I\I I" 1 a and fiei- t.x ill ol! 11"I but I d I", I r.-r |tiii.| ditty| m.,1.1 ,
0 11.1..11 11; t "iisid.-rahly .
I
-'. flIII..1 I Why sir, one :.l Indianxxiinii ,; nt I : bound b. lii-xe .
'-' s''i"' 11' "Ilaillh < 1thi.st .I U- !
:5ti/en f l 111.11.1.1 111 I. .I.u" nil .
$ 11. man who can sit do" n. I ilia' 'II.II'"l Mr.I I 11.lli.l.' l sawan: I .' the; n.1 r.jH.t.N, ,. ; ..li|| t|, j jf
Tit "11' JHI..t l"oi.I' by *
e'"onij .M-dly. and calcul.ile the. ; Ii.I tI ., lo ; 111. ns n..l n.iisi.r', | ,|
,, ( '?"I.f tIll 11"11 IIIII. lil upon'him. '' 1 f lot I do I..i.1111. ? i
\ hull* 1"1 Jionil 1 *.1"'ill"l of t II. II x ,1"11'" :and 0":111: "|1"1 oUr .dll.I'II': 1 ( 1.1 I : ? it'r XX..' ilt! ltd. i iid : c..M.p:4iy.. : 1 us., I 1
; 1 1iile' (he tired 1.0 : 1'111'11) ;", ,
:a. tinned hliti "? ,
Ii.to tI hit |
: i
e Hclion and reti'lerit 11.1.1 jill. ( men. |' .rli.l v
tlu'r.i r for the xounf-eimgl 1' and I '
next t tixexxilh light do .
I I, inanufju: lured. at I II. nw Mill t ofi i I IsI 5.'rr (1..1.1. 'home. .In.I then nine In .oln.1. \ i'"IIIII lli. ; pro- : .1. n nf l 1., ,In ay, ",, .. if ,',. ;
i I Ire! |
Vt \.it to fcu ., the: | tli it in rights their country, should' II..I I 5 I Ii. I.v "t.I.i
\'rit" "lrllll I to acontiu.f ,: : ale n*,w PS'r .I u -. tIt !., | .
( i i h..r I : ( ;ir.i\i-', I lli.'T aie of suprrioi di.m* fpiang ftoni .th.'ii, hiding p'.ne' nndnit. $ 1 1 .ll.-d 11- "llh ? 'lit, ?. ,ts.l.; ( ". ;, |
l I" I.
v I.I. '. 'I lti4isuis .I.li..r. ,
\ I comjn and
"tl" ( U-e .. \".\ cf !I I x 1: : lulls I tun$$ like I the d.-i-r. at? the :ame i I Ito I.. .
: ,
,
) n\'nl. | [ 1."r.1 ,
41 ring$ the niott honidll (in-.I n'id'illsh.'d .1I 11" ;it, ,I. ,,
11".1
lOf.i t, localiseth .f( th" ese.-. ......\ ;. j j i lIt1tV.$ .\1 orders 1 for "limilx-r.. or ..hinglei.IM ': I / him. llisioat \\asrf.irjr: ,.,1bv l -1111 lik. II. I'g. r, :,"J live while I theatig IIUI'%M-.tiioi-'s be .Ir .W |I t.lu..r': .\. t t.1! %l-llt 1111... t. i n ,? |Ilu.| wuyof/ pluis.: t. |?I'n.. ,
Of tIn' : ujHill il!,'I| .'..in.I i'.I r"I'.I'r adi"r I .aroftxetnt
cliang' 1'.I""" n IU'lrl l .- Il promptly lil,1 N-e c'I,1 in ('II 1'111"1"! al.1 th* "r..1 I of hi* 'llll 'I SiIural.lv lint ti'-t : but I bix so, can IIIII :: 11.: Jl,,.,,. ,lu's,:, n'rtli; ,
I : ; that I the 1..1 < ,
crime.IIMIIOII l I vs.at. \\ sil mypinion, and the
from no lilt i.
11.tth.tli.t: ; wouU .1Irlo1 II"llt..led!, '" 1 "inIIJI Is'ioin- 1.0. \:11"\ : ,,suit t jud I'-r | ..11"I '1'"II"'I! *, : splrjt j ,.f t in.htrrciept ,

I _.I______ _- .; ; .. and are fit snbj.-cls tojo .\I'!I Tl' TO 1'iiAt' I .\lu'I.I ..' had: gotiellirc. ( *.* or four ii siti.l ri' (,, .M _, illllli.I.I..1,:find, ", |11"1'11 to lul.li"I the. ; 11..11.\' *. I 1 en.-, \\' 11.1 \"siil.i/ nut,,., ,1rr"9 .i' 1 1I
t ,. I r' r. .n.k at I I 11 ii>'\t place' wht-n '
t1t t4 \iitue: of 'lump': \\"e h.id r.ilhcrto ; (flielld.. 1 II. I L. :Mill-Hill.i i ";1. ". (''IfI I \'ar.I.. ". (Ui ti'.I and *:1"- tnii lliliL.w. | ; v* "j *lli. uir. 111'all"' ..t| tin-, '.a... 11111' i ni. I Is. :n-irier. .M ISIIT. ,I t ,,1 M t'/o".r', .Iwr;! Ir 1'II) i ing .ut I lie original 1 J luter;. k I
I. ..
'* si 1
--- 'rirrrrni" '! I'1'- f/.iTjr: .6 -5 I ai-iin-4: .1..1. .
barb.irouSem- memU-rship m Ihe bc-'d l.r"t" "lon Ill I.al'i hisloiy of iIi. |"::1"1 I I' voii not -do! I not'all .r.b. I 'his ;. 11'11.1
1 lc3fL tha mercy of the : ( full tfla' -..- ..tf., .1 1 loading.; liellf\ I'' : II ol.t; ", sent rali'r. I to r. "Ih'" ;V I
tj .__. ".". Th., I II ''fired II: kin.\\- IILI they ti ht, not for riiturijbnt :; Fott 4 l'.r that I.hl.'r.. : m>' v 1'\\ ". ;.f (.I..r.I .
ra''n.
!l.v
/
use
:
lilt' .14 -A- -h.I ..k. F.I'I:' luui.ic.rinpty. Y Mr. I 11.li> I I.!. and: I Fort I Mirt-I \I. \ I.r. .. '.,. .
_ ;_1.e_ :_ _llmllTlicica_ ,i Iu..l:: .4 il. I l'\Wt. \1.1f I.'t 1"1;.: Mr.I \I.:is .1 young man. |IO.., %"...1 of I r 1'" 1 .lt.\"r', Iln. (to tn. :'..1'dl, rtiulxxlio !J t.r r,,'':'' : 11"1'', ,\ I".r' i. thri' anI still [.uiportiii: to I." rali"I": due fl"l. I Itt ni.iv. : II.. .. "lurisi.for i(" ., tiss'I :il! I
: these ; .III..lf on- s
| "
ihe/
to ? .\
u. i" the
t "I.J I.atil" Illllst'fw | to tinCi''sh>! f fl.ion.. ,
n"lt 1.1.M : xxa sliot, tho chase vx.i: g'i."f t t lh' 1.1 J, I Ai.fii for: titty-oi-: xxoiildni f ,
_ ordinary t for I \ sugst ( .
:1.1C \
II 11hI.d. predict Ilil' I The next 1 morning% : -C: ', ') I"lril.I.-I'llh'.1% up a.I"IIII"; ; -d J, im-ii- -that, being' th.huntUr: ,t'I'I"l i I"..L. 11II't inciting I U-Leld I Ini -'

,<* ., lit. month in tli. _\'4 nrn.)lv l- ( a brilliant career as a l.suv4-r.. \\'.. hof.;''tvvenly in numb't : M-outing. JII' 1!1' --or. n.'t '<>. tins nii-rct.less (.1.. "II'Ilut I'osts 11.1, far: "I.t .t i the .; ', ion. i.f Slits. con.idfrati"ii! ; the ..lltlt I
.
:11"1dlol ('I.'i Luiuitrlsser. { ;
t rn; ( (iMitimiom c'lHr"i: inn<. From I. Laxtrt-nce may l'. ( ....siriz.: ; '.I in his In.l. | .!ait.-1, in pur-irt.! Tlify'fl"fotinj'the A 1'AS.for Veais. t.. com.-. al".II.t--n: 'h man. accoidiug: to .jiiatilitv tho n"g; \ "lf In.,. rg.iiijci.tix'U; .>iu' '..rt.. }p .

; 1. Srj't" niU' r, in'lu i, c, tho PtC\ :il 1t1l 1- : able aspirations I.)' a ffnt'imental pblic. sput a.i d.-si! rild I bv Mr.I I I'.itiiil*, ajot" .1I.II.li"\'li .Jol'l.allw.I..1: : | t the ,( II- nl.itioiis.. unless I ti-r.-! has: :i slS.lts'I'iai dlI:7.: : .
: ,\ I I ( tiltfviior t T,. tal I olIn taU for th.-I ., tkys .. ] ,
a. I :
'r.1 :
t. if
L.l..l the ;-i uii'ii|
"
.. by t trie tIle 1.1. hang.ha.. CllX :
iu' f ihf4otintry I I "h.r. :
} ;Il4Utlft(4- a jju-nt p.irtioii -' 1."Jilt1.. ,1:1 .
rail" lei-t this .
.shot., aid saxv: biood | j 1'111.i | >!ie\ has'jT..I : !l!,"i.I.I"| SI.| 1.1.". I .'ht I 'usi.! M.iir-H- .1

n-uilciiuj i : illl impo&Kiliility I tit I! ;qr .\ friend j jl.; : fr"l, Ft. J I'vnaud.'. inform :'iih.-ir I I trail. The l parly a .in.j followed distur.cc I' Mveralniils on fa lure. \:1$ I illustrious: !nll!.,..., r"" '"j.1'nneixh.re )1.1 II. I If I 1 hang--: .s ru.t t 1.t..!kvii Ila i : 1. it >uiur .1' \.In"l1.1: ,1''

"porato flijwinvL ti! i is mlt\. ..f an error pVc in, JIt/ .\prltt. 1 ..(;. ) I
: i }
t :;!1.h.A.V.. ,. re"fll.l" it !1.:. '.. \\k.) t-. tiltror command, dni after .11)'. t In como', into the C ;.ulf; I II I unin.M k:, whether thev had L : Ilro alMixc! knows ,irlen <| I f,.. .*._ .. t I' .'II''t:I &11".'I 11: I tit-I .* 111 .:11..t' 1..1 "il.r-l r-T'i-S I for.-i"s .'-' yon -.rt 7 ",..i

ininicdiatelv* ) nj' il I4l- I Iu'lui', for I the I .. out and light them and I hit )l Ij.fvIJ: )| traced tlul II.liI'! they .were; compdh-d tt..'' f I \lro :MM..! the f.-ul 1 r4\l"i wf?l bf this \1.I.\\ I.\ iecd .tll"'II.' I tIJll"r.-! 4'., 'Irnctu.I >,| ,$_. ',) itiauy tJtiN 'Lour (that ',' you i ..in.x..r. h"ar.F
'icjiild : ii fc *
li- ; : tic /h.h.! \ 111I" tin I ,,,
b-iek. 1.:011.1"11 ( j .u ;
I p"p
'r
Jturn : liJ'i.e plight but
: to |1"'lo'] .i; hI.
.
tho fiic th- it ) to vtittire a-i : : wiili! I *. I .. II 11..t nt.uthe : y.'iir aI.rrI.I1'i :
that too ( 11.li.I .
: imprudent "
it.noc
r/n." ll' 1H. ,1.wll. 1'IaI'II'Ut :and tli.-ir signs sau lileiid '.ifc. nngfit nc.t ktaji, [, .s-rvit-. ih. IM.IU Hbut I.t.; I -,1
( conclinhd tht I ('I' 1 1'n"Ih' t t. I h I. !
vull'r; .l anil t thrporio ) with l&i4 iii'-xj nencvd mer:, until l ( tlair: mst:i its '1.-j..I"r.( and! ;abettors,! J.\.. 'III' I"': t'I" 1'iuitctl 'I hI,1 if I
n piotrcuJ J. r'il' I' \ I with
Ivt .ijui icy be HS many: )' as fifty: about t there. t111..f \ I I 1.'oil' .- tli.. I,.,.. teu..1 I .I\ I I IIe| I ......r.lli the nl ;
Vto.) fliort to strike M.i! ,< c{ pitMnticnl r.rl'C"1 1111"1:1'(' n.,t wanting in irdoi! ;': |; '! his may l Lie relied) on as cuiiet-t.I I \\,111 t".I"I.It.ld, nee to I lilt"i'[ \i is that 1.,r"l'rla... :, 1 i"I"; i I t.s&t.: I:I' I hey is r,.no. kau.s I 'l'5l:1- '.> .-, koi.ntri f 1 1I'
I ,
'uMly j mile
I"
1 I 1.- 'I" .1 'If' "U.t
/f : jH.jni.Miic 11k./ >'ugstiy: |", j, .hl-| ti "0 "II'" Lrcik. I but *
/ C f'< t. ShoulJ llie (><- !IH' )4,'al. te.4! ''it re.Uiiing| "I! ri ngcnt mr.-mires to prctrnttli j f \\"4 publish$ thisn-pr-rt forwh.il it .i i.1 tTT'wli.it I ( ..' '1 J 1.le .alu-ady I il.ud. ::1. II:(Is. tj.' ..!1.1 I' .\ .I ti-- 1IJs\ t'al1. L Situ.I I I d> 'tlt 555054t1'.1 ,. ;l

U\l\ MOI'H] wi'il IHJ (-)I"'J. while! d!:.. f..c. "'iii ft,'I! \jhiMng th'-ti} ) .vlvc. to .1"Wr't is worth! without xoij.-hing fr its atilhenalthough itsvtiaIl'. : 1 IAllh1..1.I i$ !Ii' country:, from! 1 tll'!!I.. .j.;:Jt; I., \ (n eilsI'. ri'rtli (,f t.lr-"C !!i itlle.I :'llic J I IJ.lr"'Ult HUT"tin t'litln-r' ..',-,..n ilr ;

rennin inarlHO f. the taunts of the f.e.JC I idtr, :lie S Miwanini* "'1 I the North \\\ |[ I. 111 n. "v-n-m" of 'II f. : .. comu "h r to "I; I hoi* I'
\4U, Ci-nijH'Heil) to .r wo nv intfl ned to uedit >I. to the I As reg'ii'N u cciTii-my. '>m 'ft t. r'n. to lon .
L i _....e.I it. .iJjIlllC ,'1 the e.-ist. I. {' "' thrKtitli. M..III. : ihe: order-. j''I..ll..,. .1 : I rl itedoxxn I "me I papr f..
.
tl ) ]
; ntr! tro. 1 ., t.'i tl. .
: f. ur ni Tlu )jK 1"il m :.1 ." .nc nn nanirs 111'lt''he
n\1. : I -r .\ pretty gill i I wa Jali-ly com.I.} in.I I. -'. "".1 tICCillf",the. xve>t"be l t.I..i! nation, !Ir". ni, dl pr.-p'ire 1.. "'1 ihlo II. :M uin t to CII.I111 I t!ho w.t.
l l :
litli'l.i .11.11.1. III our opiuiun 1 l'e ]l.bc.1illU'tll. I I \" 1iau ( : w.-II-f-d c inpiny.. in It wa..il: to 'Jampaj
ing I to : tiifiid.th-.Hkhe 1:1.1! a 111 i cold, \II: 'o : troj.4( :.: wivicp, I Il. S. w C.!, 1 \\ai
frontierhulv'f Jone, wouli! J xnd 1 wo *:aJt! pLguod in !lips by | Step mothers' arc s call-,!, 1'1\1 the ] ,000 ,.r 20.11.1( t s iftlMM-mer-em-t I : *, requir: ],r.r"r".r, 11'1'1'11"''r thu."licit'an. ordi-r! ;i.s\t't\. inv, tti!i.it I ,:., xvaejijiii giiitK* to tell .voii. he .*...;
cJll" 1' ,
,
'
ti I ) the "JtY.1&UJ iiujfireyit'iticit "J'ri.iid." s.ti 5 t. Ill.liII.i "Ihe h"IIJ j j ';.1) jl.' "'> are 11'li, .1 t they Like .ri i niitnb'-r. J.-t all th.apphances! t frCli : I, I I II'I. .Iuhe :'',1.' "'L8tS, of \ m.nitlier and! h'Olhltra -'
x"lo flid ( le: :, .tl. ( :;r. 'w" 1.lllhk. a tI In M-d I .
lid.I; : \\ ife" c ito /, and! i ; stterI :Jurss.I, : tl. liar-
) 11 I. '
\ 1"Ili.'t
!
t' cbl.'u .
Mill'-i thv t'l-V'
er : i <:4)fl5J near IiI' u.'t.ti.1.1 '"" (" n uH'to
in 'Ii l.Icu tlO r. 'IIItrv, tl
fiti!
rrtflt -at
with wluh, laed
_ c<* 'Irec lo <: ( tlI. "'UUlt" !\ (i'se I her
: J vi : :1' : 'I"; I- -Mak., ., (bit tl I', m'r :*-
j I i It. "il (.pn:,. '."r.t.. | ,it)41 ,I.I\, .I s-nt_ n> .;.; i II.. I I'tikiui. f sir' .
I 1"" '51..I ".',1 hU.. t'! "
(1rn HI' \.
I .

I II I

&

..
I

"


..
VR& ., I ___ P --

t : ,-" .- .'. .. -.' ', .
> .
& _, .-. v .. .V "':." <. '. .,. ," ., \ IUE

i ; .- -_. '- .. .. _- .' .. .-,_,_.c. -> r.. -.- ,1 Q (\- ,
.. ..- J1-,. ., :.. .'-Hl ., -
"
.. .. -, ,. ; ., .., .-.. .r .."
_n. 1 .. : .J
,
-' .
r: ; .. : .
.
; ..' -. _- -. .. : ._ r. : '.
.
: ____ } P._. ,. .- '_ ..:'.' -..-.-, I ., -- .. -' :- -7. "--...s: L _J _" .. '' i -. -7 ; :\ '

-
-

; 7 l".


4
.
'> I
';i .

...
t . .
-. 'P'
.., : .- J. ,-- --v--. _. .. w,. '_ -' _. 1I _._. ., --_- -- "--- -.1- 1


I ilIA.l H"ef:1l1t tuuJ 4"t l'f.t! that f..r,llicijn.nr.iT 1 UIIO :1,11011': master, :11..11.I..HmI' '.I1i'j'i'.tfla''Iiii ;-.. 1 Hi 'FfllI) D.) 31. !D.cl'.1 ) ( I;EAT (0) L Til Klfi1'E, Jl\ I ] I )- V ;,: L A c o u R sI.MPIiOVKD .

life )
:| t ((f. l r iti't.,, I }
t 4.t-llt 750 ll l.ikin. ui Ij?..* II.,. jrr] ;.i|" | .o\ lJ : I 1 |; !ii, | .r..t-.i..nil *..-iv; ( I \ ) ) 1MIOGESS( ) '

: 500 ll,,. Iianl Jtrwl, :m InMd ti! ii -: tlii j.l.icc. )lloiiini'f.: infant Son ofKu 11'11-. ; '
< ii-.tniit i i lit.- .iii-i '*.'
> r-.m'p :
I I. I 1 i : : $ ; .tdjoHi.n '

i. tnnMrroit t.. i-ut 1 Int( IL- fip-i :,".1| J I. |; I: Mr. and) Mm.I :1".1:11: 11.1., isniontli 4..,",::1. I 'Iii:7"11"1:, .. : t t II" ).. _,. \ I / if tt'iiiut'iKturiny; Li-juvn. CurJialt, .

'only wul J8 UB> ai.d! lie' ...h'1lt t:1 i It... : and fourdi\. ... ">iil'-t' I'.til: ,. tlnlduii I TAMPA DRUG& k nOD STORE. I 14 J I. .. I, AVi; rrrtnit'f V.'rr-v/f 'i/tvcIT. j/iJ I

\ u h't", nu 'lie ')It l, 4.t-nl$ CtU i ||IiM 4 :11I| ,;I ) tl ..m,. unto me :Ill| fuibid. tl. in! \\ h. it- loi, \i ill! LCI {. ..I.'lllt I 1.11 i 11:11I0 :iUi"v IIII.ER\: } r.I \It l i' (leUI)11! }: : l : 8; I I tJ'. .yru/, A'.s.flcr Irinu. d(. .

Ille S.-irjjnul nil Int'il I t.d'x, '" !rnt I 20 I II.! < ;1.1 ih'.ii.- :i Mrtiiirii 'I!' I 111'c.:( > A \\ I"I\: : : 1) 1 I I ) 1 < S ,. f eM'"i!'
t lor of %. )Ii i i" |IIII|, '* I ( ) \\ I.' 1 I ) I 'I' \\11 I' \ XII MM>4 .. I'jlB ., .t .
but I In- !. Kingdom l.ca\ n. \ I ) kJ ? 1
"SCtr nly *tit 1"It. r.m'i .1 \ \1'.1111'1"l L-: I'- -ili.. I' \,ili a "iili'] !'y III'.I"I.1 \ I I J I I l Illiunl\\\lTY.1: : \ I ion I 12 i. So I'' ur. exliox.

*.-ll y..'i *l.out tli 4i"i1; ,'r liltk- 1.iitk 1.11.1..1 orCltrnt.; !1.! \.I'4 "llk"1 I'. 44111 I tlicc :i"| ,- *> '"iti' 1 .1'1 ill .% I I'IU'4

that tJic StI-galit; told uic "I.ou1; l but In- sHi.il ,-J| I \ il. to i-'.inr.. -JIc I 1: g.i.,.. I tu |I.K< :11 ati- :"I"-. Al 1:11.u.I.\, !! ALSO 1 AIU'IJI) :' I \ B Y 1).1) \ PT E I ) TO( ) MANY I 1 I I .V I X r.st ol\,.Tl.AV I I'-r conxritnn.f H. ?will;Uln.Vrv furni.li .tie iid,Wti Zpf ,.r' ,1-

lie ,rilu"i gel iiulf I li.ikiii t.. tri :i sln'f -"- |: 'It.L t t." .\ \ahriMo and. \\ill "l.-rt.-d\ iIH k ofl ; f Ihl.lh. ill \
r"I..1 Sf Iouf. .i.
: .\ .:" 01' iai: .. ':" 'lr
C hit!*y btlr.ti..t..t..IIII.: ] .. lliv :-,r. 'J..I l Sl.t.ii'iiatt.: M.ijf.: I r.rlillcAC.. ail t-.i-t ol tvro to ihiir ,. ." pel ctHvU.'Iheodlx I II
'
1\ht did gel H) in.il \\l le n !Ii.. \\ ;,. 1..I.u.: =' -"" r .v r_' '_o t ,11.1:1./ .' .! "- .-" l'"l -il--: M t l I"r lhl pufMnrcinci ( L

.I ._ _.. __._ _,.______ >r \\ di.ke\ l.arrrU. 1 1 he suL.IAii. -
-
; # --
-
)ll" 'Imllt it. I \\.1.1 l.illl ll' l \\.1H ll.lll.: I IwoiitJ TAMPA MILL.ir. i .1 t.- ,pit i i, ,t'i; <-:I"I! ti, .-'I"ial"I( !. < .
XX.tJl .. '! for ill.
go to Taiiij:i ami civ lli.it! i.ut.-r: '/ : \ \\ .\ \ji, ,::1.1 MII I 1. 1.. !i.-M.-i-.y. i.. < '..1!! aii.l tx.iiniiKat tlio I'AMI-A' I I'IMUAI'.i.oi 'I hr \lirlm nf .i.iroli'x; flrliunrl') ian' \HI! kmnm h rr-iiirr| KnrjiniiiiiK.) I"f. innkiii",!'i..I.II.\,;,'!:;. tan.t.111..1.."'IL.I! in 11\plir' if|*l*lie. .

ii.n
Mh n uuihcr tnk; (l-ni 1 the) :*rgi i is -1 nu.J., .I.!.-t- )I..r |.uiiilH. i .ni.l >i"JI.I-, ,.11..1.| i _< i IIIJ.JPI I u.OuiNv A t 's.' ,., I.- i po>x ?.1 1 I. .t ki -> no. .|.--l 55.5.45.4 I l-f \ n t.\ silt, its, u ti. | "\ ,I I': \. Kn I"I .. I,,I I'... .a'i'. 41 111"\1 tltf -lt.ddl-jt Vn'oxllMg* e
|1..1.| l nMi-iiU'.ii. : :h I II" IL4illp':4..I.* : Ml 'l YS III .l.'l X '.til I ItOM Ml I X.IIUXOI --.I., ,, I -|....t.. tin l.iuin..., Sr* let) 111.r""lt'"I.I.\| | ll.
; \
J.ztI1 l, t-t-y, tjuut MUr. :"1.1 ,)..'l like t,. tit- ,11 .lei-\ I Ixti.i'l- I Until*. nt\. J 1'luI..lr\: '" \ '
\'t' .A.li.inc'v' Mml f..r 1'iirnnt ll.c iiiiult I ,.'. I; 'Ii ..111'. I I \11.lrl.I.I"\" -1"u.: :. 'l'"l, > ll l.l .IU''I''II' I!II.nK| .eof ,...uf"\lr. l.tol i. \t..\ iso li.sss .
'Sini.ouinu.it, PiIiIi1iI.r" ) lh! rn')lmtiN, .11 i: ,rni'. cv.-n >" lrI\| "".1) Li-r|. "..1 I :' 'r .:ilcin 1-.1.11; 1. -- .',11.111\,1 I I Mol-ril- I J IIIII I I I 111'1.1'1."L\1 ll1-.lt.KKd. 1'l.NlSw.. I Il.lSI i-li. ittiI .!. .

"ea if I I.e 'ar giist wt tfiliu* iliu i tiulli) <.r liiu.l M "I I 111. .. >After Xtliir.lav the r.r1uf MM ICI'1 M.-I Ihcl-c-t ipxililx/ nti.l in Mil. Ir (I I'kh i'll"| KIIX l\l I XMl >t. I IJ I II. .. tl.MIIMkl: K ToKU.. I I Ilii w'uil;: t\: t'l b. fonn.l a >"i.. CO. C.if.Ire. -

L.iiot. an (1'iiTi) iu.itu it rite "11''. .. tliat tlut Mnli -\t. \.. uill "..1 ..\.1...",, e'e\-e.l| on 1 I i re* ';n.il.ttx' X.IXtli.MI'. I hud ut II I I'.t'-X Store .No. 41, :*i.

".!ii.liM.. I'L-riit j.rirecf Meal iii-l; 4 !lhl '"i| ii. ;; >.1.1] \ S. It..TI.I'I.i A fow short Extracts from Letters Testimonial*, &r. l'l'uiU. .tr... C\I'II.| ; tlic 't. 1 lmrl llol,l. .
14 Klirtlrllf ill ]1..101If) I.il.
g/-I I ultf 41"Iii h 1: i.1iL i I HlTli;; tii: '! l-u.l', r.-.l"airriiMl:: ;; i. L...to. 'I| I Pri.rj has miioioil ( dollars
'
JKT 1 \.1 )
: l perd'pv.1
"I l I li.tio itoc.1/ I .. .
Well 1 /.1. l "i 'iI ii tux I luiiiU uiid date found it. > -t t-tli.-icnt. "".Ii" nix jll.I\ I"
>inn, j j.i nior J K 1111I to )l-\.rt < ; r<><-iiotliet : r.r.i.i.: .t (;HAVITnni : <. I i.tx ""1'1'' 1..1. ".!.1.11I' l.y" n xiilui.l. !I.I|.. fiu.-.lx. I II.-N I llottM \V tt:" '.i-, l. gincut !1 1 nn !I.(> >cnl per innil in g.1.1.t l rtii.l ," \tiki
\' tiit% In tfit nun iiin to 7. an In.lj( |'". Aj-iil 2''.. I":..". S I*. TO|111.I >1 1If > .1.L..f II.r'.I..I.'HI. :, per ri turn hlnil I'ur. Im-rn mutt ...l;. M fI. l -_
I "It tj i\ ni, ,pi\Min-; in Iu'lni: al.lc I., le. ..".1.1.1., ..I...' l'.l, .Iiii- niy own personal cxpcrtci.ee. ,. .--lit in _tai..a to nn-1 P.gtiteiL.) : -
.kill I iti- liiit ilif -- pr PRV ;
MIB MI ui lujr tifii m-/ \ I: i.cvtiiin, .
4-i.IE.I\; : ;. :. !I'.iL.Si1 :,I 11c".1 I"'f. T.r"I'Ul. sI i..I I lliv ,xp, ri.'lI.e of ,nix" neiihl.) ,it, 1".1! I r..I.| nioiin.l ",'. i< .."II.lt .(.tratitev f.rme IH! 'V. .\'l.ttv..
.
Imv l \ lM-f.r tsv ktnliunt J.\I'ot F.II I Ill-nil.I .l k. I Lett% %l. .U'l .. I .
UMIJniu t irr\ L.r.I I : I I4i.'i.! it tot.. !I. I
I ... .... lo il'I''I.I. .5 i/ x .x ti \ .MI t.xVM itt: I: U.M.ltK A <_
nlllal 0.
c ;
I.. .1 .II. I" !I ,. : \ lili.b.
/IlT
I iaiit Il.c\iaiut :.I.II.i > I I.; ii \ I I I ."'i.lir- >-f > t 1Iirs'Lev rir.nit."I .
Inir' fur nt. r I..r ale : = .>lil. lit l.-a-r.tl.il.lr I II 'i t1" f.r11 "j-t .I..I."ull. I ,, a llrl.u. .. _

\\ikyli no how; at Fur' ( ; rc'c"111.1, if lfa:" : ; I'II" '' 'II'I. J HI I III': : 1 1F\III' P.UAM.Y; : )1..1"1.\ POM : 1 take ctcut pUa-tillr !!h "n-i ..lumeniin, tin. inx.ilni.l.U-! "$.-.|I'II'I"I .,'. i'I..I will) 1".1)II j tn Th. rC value ..f ihu work I,.1.id.hlh'l.r..1 ... -1ittti ,

llitiro \ out !loe noUJy) Ic'l "l.ut;: .._ Mt;: ? It 11\\1; : ,:i r.: I I \Vlncf'T. 111.. Ill. $...Il I''I'' .". llillilir.l, I .Ii-...," c-. t l'r "Ii., I I. i., ". i it to I I.c a -."!, ..,.iOI icinc.ly. -.It;, i.I..ly .upt ri..r to .111.* tiling 'e I., it ..1"I.ai.l n .<( .

ti"'i; an cI'iliIlita.l (xinl |I.t uior imr I.riO I "'"1'1. Apriljr.. 1'I_ ; if. I I.,. .\ nn.l A I. oh 'l. -I. J.1.11.! | |I'v'. I:. 14lIlI.,' ,, cxci 1 tiled l.v. ,.s.. .\. A. litili'iM., Iiepnt I c;,'t 1 ..f II. I I..I >c of I II ticor ia ,| l...kl ls\ ,till! tari"'n' Ii'iU'-V' flanliracturMt\ a f Jt r J

\if'l'It'III' SiiiuI I iII I tliink -- -- --- --- I "I I hnxc "-. .1| .In--I.'* Cordiiil; in my f.unily, "". tin-, xx .11 .111".r I .iil".", it a. a reinedx1.x l.I ''tdcrit\ .f TCX' York'ir.C : W
). yon ; I IItl. "! tele I .'
Notico. !I. lit I iiulli.iii.iiiiu
.1
Oiitliiifiitjust
.M" :
j \ < I lhtii.-v'.l.e-i
I. tiaw .folks. 116. in Mini JIIIr.ll K.,.it \.r'1; j V< I IX WT.VIC: : "fa...1st,. ,. "il| nj.j.ly I.. ItU 1 Ivcritol ",.11"1'l *.ile 11 I'V. : uf the ki.fi i ;'l4ii4. 1 ."I.II..I..I.1 I tl'r III I dc iln I ....* t.ir ,I hteli it i i. ...1".1..1| | I 1 di. xxrk will I. foil n.l fi< 'ti'.plr thr !.[,,f .I: .f

r. aile the I 1":111." I''c" iile l lv. l JIrc uLvn J, i ) 1 H.MI.II I :i,,,, '11""". .11\.I.- ..f I 11.1.'III 4' in I 1 S..J.I! T< >1 ll7TmoTii ). I Mlll > l I.;. l >"|iUIN-, C.l-hler ..f til.! P.,.11!! .f ,liltM.ltc! .if c lieolj; Ii. ; I ilti. ,- in li..ii.r| .. "ilp... \inrynr." .Le ilh A Ihu ritijh -

\3iy go to iiiniiHtit to jit nij; $vr*. <1 M".1 l..r I Ilie ( '..iiiily <.! I lil.I..llh.I It" -lile"f I ,'' : vi l MUST: jlI.(; i I41i4'.I i TIoMua I If thrrc, .ti :,.\' ,i.l&i'ilitv, in t"1 tI"tilll.,144 J.i. .I.l '.r.lill .lnu.t .tu".| ,'r'-'. n''t.'st; ;( > I Ir.tt IK'1 und! ini. .lc, """.t all tLc ?.ri,tl
I
J ci.ll a !.." ii' t'"ir j':ipr) juu o-nt 1111 i )t..j.t. f..r Utitl i ,. .]liiOlr..li.u! "I 11"1'i, \) !.', l.y !$. I P.;. 'ti'Pl.I alH.xe nil .tIuss.. pi..p.inition-' f..r the ctiie ..t f I ll:"w rl I l>ia-.... 1 I.iMu tn'. nit.. ot J.'..11"\ inUK 1.1) in'l i.'at- .Hjr> vf tln |I-ti.sii--.V. 0. ,

ht righted by l.yoni. nn it was an u: 1'1' b.I"I..f: \ 11.1. lUii.-o.-k I hill ol, -ai.l., ,' ,' I ,' 'r iiinn| in tioni' ,1'1"II..r-| i it n.n-l l I.evi) tut in ".h.I..-, :i. I..ur.itMe; I'cnt, ot I I.if...!.,. t tI
.
niitl .1. ;,-.. i I 1.4 OHIO) : of 1 1; > .
:1,1. pill 'I..j.rllliI. injnr- .Il. \. FltMIXli.
truth j if I 11.1 l l it inii1' li. I i' Inl ; : "".111 $lI't .I! :. 'plllCIlt'plVp.ll.ltlo'l) : I I..i..
i
ktioii
t t
m rih..t I It iV lo
|' a -rv of "
MI.I'lir.NT.1 : : 11t)CK.MAUTIN V |I'.t.ikl.v. >. It. 'FsPIi.l ,,I < '" 1 wooJ rite to lhtt: (.1..1\1II111..t1.\ but :irt"T I a I I..k of )I.n.. l.i.co.ii xxntinc. 'I) I., *.1.|

W'\.II.'ow*' Irtlro' I tlidviit think 1 ku-1) T:1 1': .\ l'I'i :r.. I":,.;, 11.l'lll'J. 1\ l 110.: .iipplx; ..i- ( 'u-lie! :, ( : t ;* :tlirirtit: r< nic.U_ .i 1.4. tr.M .llin r into reM.iity! n. < "f.i-t at P.oiiapartr: "hl1ir.I. 1I. ioliinininto < nt.ic "l.-f.-ic n.. i i. I t" rl.I.It f.r!iti ri.inpUl-/ I -y
--- ..1.1 l l )1-x >. I TOI.II. I Kn-.iii: nii.l I c-onint i: ; '"iinieixliitit.n I w h" ticr si'. 1 I..-H'.-ryw JtfFrrnomaH. .May I p.i, 'is.. I vie... an.l the \net ,prtift.-ml: Htcli i..t,. wl.itkiitirixet. f
lu-lji) it nnK-li: but if tin Ktinifll cI..
"') thiuk, 1 will: rite to tl li<; K ut n.-II. 1wi I '' : .. ; S.I//! : Ir i>r. s.. n. '.'uun. I IA///.V nn: I'//.I/.t .1/ItI.U'//, hr as.l! lllo.le- ) llic h tit. {
Kop.AU'lS .. t Ii /1ol|: \ !Is \l! M \ llI. piuean.l Ii. ,. il till /11. I' 11..1 111..1.1
.li Siin .l) of lliviu |I.i I 'rl' 1: 1.1 "'11.rr 'IlYlItlI. I ,\ jtiiit.i.is .J.I/I)1 ( ; '//: ol-l foriiinla. l lit olI t.
yod.1H" .ix; fciiin : 1 l IK.II-C. ...rl.r.f I.ife.t"I.I I. VI 1..1.1 I 1..1.1.\ : i 1.: Tol tl H. / ;11(1 .sy.rTV.M. !ill. xx > "I[ pear as "f..1 .
r.l.l: "
\V.
\IliMT1 in ; I A: (0.. in the of the !' onf. ..- 4I
TainjM.) to <-(-".1 I iiiMIIII. |1'll'cr.] street-'. ;",.1! u I."" I.'E. pared 1 *rr.iitn.lnt. - r : I |l.r'.I. .I { .
I I.tllC tinif I Mny I :.i I., 1 >C.:.. .1 /*. "'/ rift.rt. I lc.l'in I 111. 1,' I... One of j Jlincipul ttrnt.ir t 1
I"t
t<) lite to } ()'J n:in, t'r 1".r.! at rcatinl.lc t 'EIlI.. ; S 'l ; 1,0 .,.. 1
i.e a'bt.I. .sL!..
'is. t "r ,
1.1..r. I.
I tvll Sime llitf Sar i 11t .I| Tall.\I.ri I irt H..ii. ".1 f. : I. I Ii
: nut ;i I < '
yoti ; > J.N I I I' II,. '!
: .: d a\ !. 4I'r .I "11..IIII..r pI I''' '' 4tu utla'A
WVr! but lli \\c1! feU-r! to 1..tr'lll.ir. ,, --- -.-- : ) npplian. c. ..f itnx kin.l taw i.sanurtaq- I
1'ATK OF [ !
I : ) i
jyuvtr sxH-il: lit lK..m..l J..IJ..T; fi.in III.. t.> 1! llll.i."noiot 'F.nlI.\.ll T'I f j"j"I \ l.AIK.P.: :' M I ITI.Y! ..( ..I..i...- .and xaln..l.| ,, \\VE 1IAVK\ \ .: Til KM\ \\. ,.. .a .- 4. .i I tnt ol \li''..r.. Ac.-.\.. ):Vri 71"''. :

tile ;If.lli..t. on, :,".1 lie g..t mi! luU". In i : A /;("/. .<. ).V.I/.v .sT.IV///VAV.-r. i I Thif T"!iinic 4-.tlt5tsla I 1I.. lit ..f \ r

\.Llil.I 'liou-c< MIL] in.-ik- a..I.1 .". an lie
1191 karl to hall ,'ri.-ii i. .iii> ft.in fin 1 I :I..]'Ihoiintx.f.r *..ti.| uftrr I'.tutit\I..,I'I..r."nl.Ih.I !\'.Il ratne.jJ.uiici.ll. Ill?.. Ifc.r 4 i-alc'; Lo.it, : tin T\'r\ :]1.1: I:. 1'i'I'I'. 'I Priv.llxiiiii ,' .1:1 (; {{IJS-\ ; W 1'18- 1 ( IETII\n( { XE\V. 1 I'fr.tl viiifiire:I.if|tis.s.-! i. l-'pe t" ,.r Otnr.l ini.f\ I 1'1'9"f' ; ..the. l t ..

;nl'( an he l>orrou.l' mi u.il.x to k5vi j it-orditii; ,. I..w. -:t\ I II.I .11"'Iah: uf I'. L. .t. VJ'Il' JL't'I..ITI''S.w I ntuKii''o 1 i-I.ior '" .I.I Lri I
MMIK: \ : :i IIn* i III"i i niaiiiu-r of : III.It 5i i 11.1.
I lJ Itl4 with ii n.I 41|.,m mi .1.] .><.s if ,-\-cr I 11"-l.. "...i in Tniupa. lint I I. !.-lor l"it"i.l.I" .'I' ; i;; I N1: I' :IIIY t }ttii.i's.: : T".t.I "'II.. al.l I ..1',1.| \\1'11.1\111, ( "II' '; 'I.ta'' ,lass Iar--n.i.( usi.I I(".II"|, ".rI !i f.-, II"li.\, A t'l. .* t .1 1 II:,. :|II.I:>-.! th. rnil'i| '

_ Ii- If7 pvle) in- any \\ UI l.a k. \\-II.Sim.-: I I' ...\ 'Ilot. ,,..1"1"4. .l-le" t.. I ). .lii'lV.. (.til I I i4.: -, o! .11 IIIU* 't' !1..- ,".1! pii.-. i\ VV.UUVS V SON -l\c '?to. I kot }.-.nxertiiik.'X 1 'ai..f1..1..-v. into 4O I II ,
'j ton f..r one I lm.I..1 I an.l I 11 .loliM]I: .lat.-I tor.1)),- .-. I I'. *IU 'iiOl .1> ) the .' ; .. V 'oiilt 1LI i "
1 l.\ 1,1..4"
n try ui t'lit 'u\ l l.-ttcr in! ;ul!l .11:1)! ).. 'I II is.. :J.' I 11..I"I.r. 1 :...,. I I''n I."al. ,,"ft.r j :1 ; t'M.l.I I- \J/\'Tf/\ : \ \ ; trr (jtimilitx'd < > at.
ly quit, l.lttrtc.r all 1 Iiavc : .If! tlnr. to .
1 t.ijtvrolfatj .1. l : .\ "NIIs! "".1! .I1T; P.ooK: )>. ; .. WI\I \\ hi.-It ( .,.i.I .'Il f- (1" 111lcalll: propctti** t<. ii ,**ti.r. .
l Uwi 1i fti.I. 'Iliitl : djy nfMairli 1W.. "11'rJ. \ UK: : no" r.. .i ivui. th.ii. \\\1 I".t ,. f frfol lr l- t
teak <
-
: I I l's > nitird
:.t1 I| > fOllle them the lil.r t r X (T l.ro.lellt tlln /l I" :s.1f.'l. jJr Ltt ,. 11.1.1. .. I .
I Your till ,1. :itIi. JAMM. n. THOMAS.I I i. 01. another iii.tilrt, Ii'r p.1..1.\! 1\ TEl: -'II I K Of ( .1'11 I I. ."-'.11\"ILadies' .Is'S4'.11.1.14.( ( 'litth'ii't. ,. t.., I"-" aid! ...I..r.-\.' 1'oril M'tlmntt."
Pit Ku: liltSUOMI "Olui Xtylf.1. .
9 :' A. /. SttIZI.EFNCTuN.) } Att.-t : I : I 1.: Til III. I I Dress Goods, I /' inifi/ .. 'I 11111 i ; iiituft l.il..1 of l 1.,1 i. 1..1 Il i
to itiI) "I..ril..1! I..f..tme, tlii_ the < ( 'nr. a
.- -'.'- :.tl., .Lit ol Mardi, I":.... ', of all ,i-txl. it'' .1! \ .ii ,i. !nc.. 1:5.ltI' *'ti'I .e. ,to P,ii ,t wro. fl"7.' : .-<.;ilrtri. x nil.-* itt"l sI'.li.In that i. I'.rf.! II
Ill '\"I.ITP.: ..1. of all lh" Stai.d.o.1 I'....,-. : l n..I.I."l ,".1 ( I'uhl-.i.lx hYt t.*n .c !
i
(fu"ll&uuii"f) Jolts 1'.0.\1'. .'.. It. TI : .I"i I .) |."iu int .it ion I If Uht.i Jt
: Apiil;i -.'".. 11 ;r JlKtleeofllir' I p....*,. t J I" ale l-\ tisi I. i Ir''l mru (.H Ill iritli tin ( I' a.I.I.rrx .>II J-
A Jf|>lonibl(! :lt.i'"ll) ocriiriv.1) :it FoilMjr I ------ --. .--- --. --- J'1'li'fr i tuitf, jiVe -..irjriiiulx npplic.l., liM.k in 1 rt'pt ul I..- ,
: I '* ( 1 1, liftti ttif.i I S I.. ,');.f ,'ourn Lii''f Pra-ticti'i/ility app'... S -
*, <'n FriJ.iy, tins I h iu-t.. at :11.lut i\crutot 'otc" nI.>TOp.i.iiMr.M': : > IMVIMTY. i I StnjT<. '"f ( ..
t t\| I'usis, ..151'1 1 I .'. I Pi-o- rc,J, I I'Uitx*. I'i rimtiliou <; l / 1 ,. i.iL' "f the 111..r. Nn .1.! t I
; (JIX"I l.TIlI1'ift'r "late. w ,, I r II.tr i "" ( 'tiil'roo7's 1.1.,1 '
12-tn. .\ r: I. in the "il.r."f..r, l'Ilr : uuc. I.Yr : .
'u-ly nil
('II.I.yIt | I ti n----r? the ofnn _
nl..tcr. I) n..III.. ,".1 .,1..1. to I I I.". .Iti.I.) | ..( I i Lite ..f ( ".".1. 1. p I p.-M.k .\tail\M.. J.wcploi-I. I|, --". s nHe. .I.t'l, in tin. xctioit. inariel rr'n '- tr. I..un.,.1' r.41J.. ,, .
Q. M. l at t tlmt, -t. 411 in .1 1 Kpplieiili.iii n Tps'I > ,'
; ., | .
tl jto :\ I'i.I.t'! in nn.l, f.r tlic ( '.U'tt'I t llill-lHii..uL-i$ !:1..11.1.I \Vookl l li..I.'r!". I'II'I'' < out'u.ent.iix. /; .C> N I ( E .. .
\\\nl\\ i .iJo andl. : .. \ x .d 11./1 oln.tr.UtlVll'A. / ..
: oiit Il.'Uii-: I :
.
tal"l"rtliul. willing .iii.l .t1 1,0 <-li sr..I fr.ni flic further .-i.Ii niti- Ancicut li..l.n'1.. .111.I \ /1.i. tNL- .C" flp.4. I /

l.) I'lt. a !onKJ 111.. (iiiM.Ktin- f i i41 trali..n.: of I Ii..- IMa'r: lf| (..In. \ KrookLaii-- I Mi.cllJnll..t.ll.x'- C..tnpUt.-\Voik-; .\ Hardware. Crockery, Groceries. J '" f'ft f : 'Ihi* ..rk will rex-.Jut! .",., '1... .1...., t
1. .i
\ '" ,
.. biii.1'! M.-ntoir I t.f .I 1'r. .1.ln.l-.on.. \ '< 1 :. S".1. ) ..f ltial&Llt.i, tisrss. "' ." r.Jt .
t'tn) n<-(-idntally f.illin;, cxjilod. d). andthr late -jij.l t<.11".V i.1.1. : : | | > :1..II"i"l i: $ Il\ci: ,-i-o-<. f..r falc l\-. I"I''I !( _ir. \\I..MI): Sliiji i ((IiniiillinI ; f "... : I I / mill. ( 'ri "St'il'Witfit .1,1./.I. 1'1" 'I ) t
'lol' l in In-i back. Tli J !I.II.! 1:1\1.
C.t'lt .r.1 > I J.\:,:> ;;: : i I.XlTnni >. I 15.: Tool *. I \ till ..'1" I litM. fUin. I.' nniki- .ni$. ..,. I,ll-l 'Jl .'f',. ft lit I 1.,1..1..." '.,P i..lp..lil fll tli. art tr

in it. |l'I'.;', "i' turk tIlt \\-ftd.ra-\ tiariuj'oH | :a. AprilJ'.lli.: ) .."'., n>.i i.I ------ I|I :she ,lut'-t. 1' "t ,II. *, 'in tl>,. "'1,11.1! (tl' III;II ft, i ,'*, fl,>- "'ulil", lsI 1..a'IIH .' lf-r. IIL tGil.. .,.. \ j
I r
: wiiiio uf tlio Ii iI-: ]Hiulratd' 1 tli. : ;|5 I t'1'I I I \I I UAVldc. Ul.IeVoll.l.! 'II.: .1.\ I I '.I.-.t..I| |l.\ ...t. XX .1.|| .11. the Vr.ltlt' l:! .,",.. Ciif' /<"... trr ,, lln I 1.\ ,..1.. '. 1'1"'j"'ilIl :.1'. I",I V 1.rgir t.r .1:11..t''I"

I Jnii-;4:I.! uili,ruiv., iitli! -til I iueli! i jnjuli i is: ll- \.IIi., NiifliN. r.op.-r'. "p\ l.iinit.li.hl; I ...'Illlillllill. X .. I /-."'.*. i-n.;,./<, <,w. : ) .,., | I.,' III the |1"0 ,.f Utirjh'ii !
,'I'. l.ll.' .111-1 l'.e.itl.-1: ..1 I'jUIIX l '. f.r"ill.. : I keri-. ihc .- ..iiilr'I 1Iae ritfh*
i.. th.it dd: j 1:1 the !MlhtiiM 1 1 1it ).."j.i: !. _J .. .., I H'r'r/ 1: V "Ill/ I ; Ii ; ,: 'r in ( font, )
I J. l 1\. >. i I.:. To 41,1| I I. '; : or vxexoiiM tuc our ,.". .;. Uiit
9 p. III.. e.itiKi d.iv."I EMPORIUM. i \* .hi.llia u.1 t"1'.. .,.I"lt' tti I'c lie ,!t-r i-:.'>4-d, v.ont 1 1.V tli- IIIK' < I \\l: | .ITP.oillC.> 1 Hind'. iJirr.'f Ii .C(r. .1/0'! .1 titt.n.i : thater tippetin; \ ill ;piu.t I ll I .w s-s inuoltHK .

\.\. \.H..I 1; l I.iit, frmn; nI.lill.b.- t fPIIK$ i: *.1! I l.: "l 'IMI.I-K; ln* .... in.ore.. "...1 i iiI (I4 V..i.-iilnl. !"" ..f Mn". !\l"., .ss \\mvNareantv #! /'." .., '"' .. -... -- .,.'.u.....1 .":../.1./.., 'w'/r- .. <.. ....(,.'. .It,_I... i/ixenfor! Jj_'l !J.lto u.i. u..

tionj. lilaJo.[.\. ''Iill. 1'KJII after lluatvi-i t-"ii.'aiitx:. r.-.n l"C .lnr.-t. ti.uii \." \ .. .1.t t ... lt. ..f / ii.!; .> M'iv'ji.rJ.'ui1Hni'tir ; -.,!H.;....., : I.r.'.f'ul; I'I 'Hr'.,* I... d,, .....' .. sI.; 'I"N.I.--\! ., 1". I Tim'*. 1

: -ait, wLv-u] liutVli IhAt d.-atli \.i. ",'nrp .- tiiU: a--l I. .w.vll I :. Iii.l.v-rvJJik I "1.Ir.. *44lI I I fll.'oiv! : ;of lt'c! >',,.1. AIMti i i'aIi l..m It.-1 .. .r..i.( ''. ... .. : -.h.(: .. i .. .I. 1..1. I" .1.1i. I.'.i"in .> I i.ji >.R.-Thi. i i. the I'Ct! .jb .
L. ..-. 1 .I..u..1 .\lwi.u. I t"l I.V I S..f. ; j I..t"I. .\ I' i. | fiSl ii.ntr.l raltf I \"., I. the f.is. .'I .
i .Xt I )1"1..1. ( .5! ,. ., plete tIC tslAtalS st r. llfjuori 1 lh"t
t Ii' J I"I: ', i: I..n.l f"r M. .li'-i"sI' pnq" "" t j tf It. -\'HI.: t.-ic j lia-ti.t .j".wl.,
fI. \:1" .1..tl 'I .
.: :N P./ToJiJ ). .\544 now .I :. "' < \ .rni>txith I i-i tontml ** irntni,. I
-r "I ; I -AitKiul
I -rcl ,-.1 I K dioit. 1.4 ('. nlli ,s' J''tl (t'wnli j I : t al:'f the.- '! h.n.-I... H t ,- I
J.\iIZ St'I r- a in tn Ji nu ia< 'l "i.II'1 1:1"1 I '"tU'r.. 111; .I.IIt.1 of tVtitIa f. n-kin iof
r < r '\ -
; -1
t -- I .I.-I .1. "H.I( .. sil|1 |I..s.I.I! tol' r.;.). : r.'tI
i, uIun1.Li. .''111\ 4 ;,i., :;l. Tiir di- >NLill '- uliieli aic 11114UI.I.'t' 1r..l 1. "1.1.. "..1 .alx-. School Booksy'MITUS I,. 41'. I l' I'i';; i c""1-,1,1.>inln Pi.. !I'.. .t. j Ii .is I ..it...,. I M I !.! ',. T."I.| t..1"| (... xii,**-. (-.rlmN.' I l.t I... ..x-ritu.. _

a-IWJt zI tliia 111-411. :ii"tit tJ f'-t t Ir lr.I :, I l.il'4'. Kli.l) Uelll..t..1| a....r ".;,1 otllAIVA I I ', ; -d. 4UJ1J44 ; } 4I--------.: \1.,.. p..,.,., .. ; .t'?? i.ir.t! ''''"l4. .t r. 1 Ii.- Wink I i.i I.ll'l|t4'I.S ..$ l.\- IK..tiplioi
-. M 1. !Ii. !r., :' Ii 0.,1,1 ,. t I Ii. .. .- li'l't! .n'.1| isa.
C \"Ih' < > nte < .n.r.
i.\l u'n.'I1..II: 'ind) .i-j| -:m..II.. !he lautn i \1- ; . II (;.c 11.. II7.r.i; r .t.-i..r, S'lll .t.| 1'1".1| .\ III.'.ul a.i\.iloeiiiei-l i
) ]'. MiTSA llOl>; I M..i.t,' 14.4 I ; "" li I )"' *"' I ;";"U.I" .. p"it.-t ,11 tht. ,It. Tlii :x.tiu u..iiM! .I..k
> I I. ,. |
\ '
|I. .U
I I..r.h'P !,T a j."luI'f' | j -"iir. f\ tot:. .\I !.*I."... an-1 rieot'.i..1. .\t tithiiiett.fI : j I'.//cr. !t/- ... ,,/(/. I/*'; \.i I. : ; .i..ie I"r1.111.t l." rrinl! .iit\! .fl'"w..rlo' lima

bt'1 I.-l n uIj'tt' t. ; ".I:. C"IJ..luL-/ i r\''.i wliielt lie u-,ul.l ,1! the attciti "f the I .<- ..k'- Plll-opll\! < 1..LI.t.: U'l.l \jt.. : 1r.e.rU Sf..I.t.I. : I I'. I 1 11:1:1.1.: : 1 !..*.! ..th) .i n... I I. '. :..

.r[14iit.i lately, IKI d ,ttlt, citi..d'by: .I).. r.- [.nt.K-| scucl all.X. !1'!, .iril I UUloM I of lis .l. :ii.l 'I "c.1"1"t,. \\ .1.I.tcr' I ../ .1fl U/4 ;,I, ['(1.d'' l'I""J"';:"" 'I I I. i :--. i I" : I Mai.! I. I. !I":.';. tl I lv [ .V O. /'.:',_

; rt'll.hl.Y AMATInVKKY.. *.i'i.ir1o :n>.l ". l".iol 1 1..1n.I: j ,f'. :>| ..n.- i 1 .
\iioiul'ttiiicv* of Ill inuidor. Tit'I ;', :miMHiic \ i ","-.f.. '.. .f( e. : LOOK HERE 'T
I. il'ttt.' Kimtlt .t> S..i"' II.-i-l.-i-. ::-l "':il.eiHI ttcid x.totx at.! 11 (1lIit[ DriiiKine! :: 1'II'r.n"\! LiquoriMI. .
/ .r : ,
>n-ir.i-j..as, or, at l.--i't, uii.\;,:>l. iu ih1*' II"I (illtet -. ill <.1! I li.."k., I.. lIItslIr'l'. to t-tfll!... i I h.IJ; :--,- i":"" :"> nM.it.t\ '11.rl..i,: II. 1.1 Hoiniztdo Friends ., .: .

.-rruiu"taticv> :iil'tjut the film t l.I"M") i l *''I r.lattk I l'-M.k: <, K..I-q'! 11') I I.'-tt.r I I'ujcr. ',, "r .nt tc b\ r4.Al I:. l'l'lll'' 1.t'I'1 ..IHctle'k 1 ." No'llH.:., ..1. Kl.oXX .
!I. At'Ml I
ha Sto-1 I I'cii*.--:.-.'.rti-l. I ,-a.l: } | NutliiiiL'. \\' ,.1. .\ ...kc.Op.! r.i, A. i iI'Jn' It'-:

I h.i. % Jctl to -A r.l':1:.. 1..li..f of uiiIc.AItIHl1I'II its '. ..1 I I ','lwll., I *|In: il C.-.td-! ) M1N'IS1l.vn'ix I : '): N < Mh.T:. I : : ji.r.( ni-LMiws: ( ) i-co.( .. /', 1.t:1.rJ 1-/1 jij1Pajjd
; ) art -- .
ill" I 1.1 a l''1.lil.t. ; | >JIX I MoN'lHnftei .1.'. I xxill 'l 'ett nn I TERMS ,
) ill jlht tu-xf to the tlc- .c..n".1. i*t 1 r.\lr: ( ;(1''II". I 1 i' ..r..I..1 '1..1'1. to the Jndiie' of I's.. i OUR rr. II.I/il! FI.OI/.I.\ ] V r "nixljini 0:1\;!! )lir.d] "f

IKiid), th it he '. rv t-iitucstly! : r.-, (1Iwr '.:.j-s j Tooth: NailMid i I ) )II:yr ,1..1. I ir. and f..i the C.-nuix ul I/il.I.I I !, i lii .t' .\r.' t.k"II I. itAinr.i; : : ..t I OIMUV I :NO :I ;:1'1:1 I : M ,.', IN :1 LIQUORS & VINEGAR.
iiuiti ) III c'l I, ,.U..I, nio-t liIIT. \1
; ; ;art. lie wai (.,ti..I.1 n H.I. I 11" ,.il' (.I41l4I4'i( I 1..Iin ". i nnd .1'1 t..I.. ,1"1! ,, .',-.1 ti..in th. 1.1 I' dll.hI.I.\ I 'IT\. \l-V the ... of l.acotir'i I....
.l.nJ 11..1 ; .!il ino-t r.-p.-ctfnll\! in : Iii //<..1.1'c', ;Ift ( 1"\1'\
uf
.t,1I inii.t-ia'i..n i.i 17 t.itc : 0: I On our .." |.'l4s .I/I.e. t' 'fen : .
I. : \I : 1,1.
.
... 7CPtI I ; .". ( d'f fill .1 .
: .. lil.I-, 1 .
I lo l.nx-i .
: 1& I" .1.1I i t-ss-I-. th. all
'IJ.C" tl I. It ." laic of '9d.tlnlx'! .1.| > '. xitc ri.t.I! ptil..K ir-irt iiinf. nil .t. 1">nit 'Ihv..-OiU :are <--l.lnine.) |I.\ lii.tillntit.n .l ,Li
14-e at tin- nt that \ I.ix\iidt-r and) :..Iat.. f, I JI M.I: I II IM'l.'AM I: K:. t'. 4tt.i "'. "t I \ tn.-f I..H'l: t- I ".1.. -t ."" i-t.-k. .
military I".t. I: I "iil'i i-' fit ;in ( .'.HI.t h.,.i'nl I.iil.i-Htor\| ( pnrl-.li: of J-tT.r.on) .e(.eI
l II i I d r. it" .Tv*. i JAg I'. '::."'. 4.0 t. lin/' 1."I..llh., \.' .t .'t.t| -n..1 11.11.-. i I 1''lh' I.ii'-o.ir. Author .f I Luconr*. i"li tniti.
-' '- ,i-l'.i. t ,!/1 'r.. .
: OIc/'II I: : : :". I' ".nt- wIIN' sit t.n .x 1 ; 'I l Ion* .finUr.. I., llurtx cit'lon. oflho) nn.il said
MEETING.A : I NOT ICE.C 'J-l 1iEW I 1-..:.. I %I1 ''.''I .uii..ii to tl.1 "tI'. k c.J r .
PUBLIC o.i. \\\1'1 \ us.-'iir tInt'isti )I. f '"I..II" the 1."r"I. HI
; :.d.'p, :.vij. :1.1 < ;II.J. s. c I 1.1" nfl.-i .l.ttc xre IT ,!I ou,I. 11\.1. i ..l U. nn.l? the) 1.,1.1. th.il llirl,
\1..1 n'.II. .. \
1".1..1.1'.1 \ci'l
Ic ilhv ot 1 I Vinejir,
ni.H-tin 1* II.-.I. .n lli.-'Jl! I I.l I IIti't. ( 1! I I .""1. ,.1 \ .". IK In ,the "' ., I S ii ,
Jiublu- I'iI. I I I'.tittcr 'rwl"I", n. : i- 1.0. .lu.I. \( il' tl them .1' h. up 1.1 lhr) -ail I'f I I.cil hc' ;I .. ctnU 5
l I. fvr dollnr ns'I! niilv
1':1: ., ll..IflItI. 111 in.-I toi tip' toiinix. .f -I.1.i Inl : l ,\ STORE( ) 1 '. lid.*. tf. nn c lt.s'r one per
U nttlitf Alifi. ("r the JHUJ. (.f c..n \h 1 :t'", S.i'I.e i /11. :. 1..tt.1.I
..
I > )ln>klo I IH-. .1 li-" the fI. SIll .
l the fntnt' I I'liilU-lt! dn \V.it. r d.iMiir hlc.1.1.. \ 111 I I III1.1.11.! I 11411 ois, I IIeIIISIS' oil i-i.
lih.ltll 1 lli.X.l
of I
;J,cprirt jtli ull.r.t..I..1 "t.l.f 4 1 IIIIM-ll.lt; loll II. -tl.tc
; : .,. .1 I'ltltlI'\ .1., ...f 'l l roiuilx' ,le, n-..li .I I in JI: cll\TU: :. r< )u I Ic : Just t I ArrivcMlpr.i I ( ,|!Uiic ""I.r"l'"rnll"-.h poiniiik'' ihe) Oil n- .-.
'hon tinfull.'winc r.- "Ili"c.-r.l' Ulu-kx nll..llIIk\ .11.! 11 lie l.i ui.U
r, I :HI'1% Candy-'- 'I"".II.) i .A. .t .\. ,'1\ 1:1.I. : I. t I-. \I" >' ,
i :"' .. .. 'h". 'i :., xxillhatca) fine nat ssral .r..mll-oC f- ,
: ': tc[ t'.1) 1 l.ratidx-. M I,njja* \hiky \Hi-ln.rU.O.-l. f .11.I ] .j i 1..1 i \ : : :M ii-'i; JO HN .1 TA.MOI!; r f. 1 I I i ,lull rt. h oilx. I.a!.,-.. l.uiitilnl. tran'pir.ut ci>Io/ f.

Thai vr, the rhi/-ti. ..f tin' \,!f, S<-))11'l'] ) :, I. N o tie i c- 1 'upj.i\! \ ..i.II and n tit.-: I..I.I.n..llr.I I 11s ci rl ll.t." -ji..I'rd. : S J l"iirtr and 1 AI I.' lh.it .i\ ,.I.. : 'i'|MII.' ': I M'K1:>K.M.I( Iaju: I .. ..01..1.| p. I t ItI ,'i u..- in ...II.t'11.1, Whi kylo
S ) .I.t1I' r, and. "IIIII: .': ;Ir'. l i. licr. l.\ fix.n we \ 1-L 'Ii l:. IT.-)
: i c. il tlc X'oTJl'l" 1 l' In
"C' ,1 r..1 -.1 liooiirr llnirx.il' '-. '
The tr-t
\t: "Mii.ikiii < 'hi'iuii' 'loh.ncci.lie I int. i.II.t apph to the .11.1. In.I."II'.f' a I P.rati.lx.: Ij"; do i propertyIHI.A t.j'
? !,. & hate Milliunt I.i,". '\o wilt I II' ; :1.1. | tW.l;'l" of Plot..tic.of M.vi'.iicc ..'11f..I.I.I. r. >.'f ': ind ''I 1 ",l.vt.-l -s'-.1 l ..1 i t "I: ". iili Hii.l H.I..I.. in t 1.. fonJ.tltl. utIO % '

.t1ti'I'| '- .-.. :mdv. "II .11.W I 1\I'c: .''l.l I the )hoi.\ of the I grsig'WflJ.'1S..t
I"C/J".I..1 ): WALK AdniiiiMrntion. < il the < -.tt.: v.f( < lxx.n :siniiiuhani. :V r \ 1.1. UI TIK: C; "UU", i XX

...ftl..t our fount ly, l' tin ":IVI'. .f.o::1 Tal1..1 J P.'. I *>:.Ii, 11'11\J tf I i l l.iti of ..11.1 I | ...tt'it\t .. .1.! -.fl.> d. ( i l oli-l-t.l' "f\ 1 I1, I: I'. \ I. .'I..I' I '1 he ,10'1., .iiitii.t.c.t-- ;: ."J II" I..-
: I i .: ''' "l1rrtY
HAY.M .1' /
t JrafJSt Th.-it it i is l"t our <1.11. K. KI\MI: : I Irn'.ljr..f-"t I
It"II" --- h .
1 4; 'find fault with thf : "dllwut. or iti.'ili .::1 I- C A U liT: 1 -I.'I''I... )Flfl %f l .r- : .!!li '*4rs; 1_f.I.l. ._ I!: /I] ',10/1.}I I 'I'IL): :. ...Sfl'4.a.I.1"n .::,',."'win.-!" IIII'.:ii"s'i>cr it!I..p itKllow."r..1 txnJIXriViV'i

4 < 1'iit l<> .hoxx ( 'lttlit ,tI, and, tin .\ 11 11' :1-11\11): ):' : c 'iI.l: ,i F.I// f./OI'I/IS t WIIt''\.Ito H:,,r ;'. It)1'1'1'1'1'"'''' .r t"-.t .l!. I". al..r.t S I

- t II'.jty; .f "nli.-i{ ,-tit f.r j>r.ttiotin'4 1 I) \. IUAM-II.: ?i i 11..tiI..fr..r": ...H..i.; ,.: I I l I'lIK-I: : 'N'.h i1i'in.in.i-.iir.tinM tintut. ., I 11'' ,. ; 1 'I. .\ ". \\ ,I. .1? ; 11 i 1-: U.:. 1,'.: ." iii.I rt., -Ia I iisiis .. null v
1.1' 1 I i.tr.'ii- 1 un I Miri.un.liMjcouitrx \ i.t / / /f 7.YA'.V. .. Il inii.ViirV' the i.i.ju"r, IsicitI.
l.inipa I..4. .
/ iii : ;. ; : I tf' --I.
I. "I\
tlii. (,! the froti'icr.AO'l .-- ; ..f..Ir : ",,". li' 'I 1.1's A ; : _ _ i : .
] '. I : lir""u- -
.. 51- -
I't"/ .. tr __ _
- i(1rp.i hi.1 1 i' h.t ui i\1 tt". \: nm''I 'I.r.1 1 IV. 1" ',:. r-.ifOF .I"I"'II\.I""I..I.) '\ .! tik'. I.I.! tli .1 .'. 'I IIIU" I II' \\ A S \ ( ,.. .. It, .Jr."I'. ":' 7"-- .. ..-.
::1; It 1al.' ____ ._ tiin-t pre-c-it lloinn..- t I. tl.1 ",".1..1: | .',I; i.rvA'A'MIMrr.Kitr. /: :. \ : .Uent -' -
.f ...fd -tnC'I.l'I. -r -;:r.- : \ ; 0,1 tor m"Ico."
mid will Jind) a .r..p'r j.l.u-- f r. .. \,' .r--I..lr-- ; ..
t'.it. tl- \ I I'ft
i"T LKITKU: : :** tin. .1.1, ',11"f"'I"\\ piii'.l <: l' :: ''
.fifrtJ 'Hi.- the: f.nni : I ri'tminiii'4 ill ; I" I .( .' ICI .' ...,.. ,. .'I i h Kull ."'l vomprrher.it4i.t'4. I
lie itfdrthff l:< I ir .111.1..1.: t .-. xx l 1.1.,1"!.. .f j.IIOES.. If"f ( .1. II" ? ju. ..
in thil j 1 J I I'o''t t -< li.-] ( I. F.I. Aj.fil Jt"i. ..1."u, / II". I' ,tt . T.lul i .1. I. II.
l in S .
': J l.c-r. j COIhMlI"I. 11:11 1'1.1"| I 1. .r.n ; r. i. .. _- .11.,c..L'.. I I"eI "vIYI 1 I' "-. i "h 'I S I. ,... .-..,. I
: 1 1" l .
.
altiin l w.iitiii4 j.rojM-r )j.r -.n.! It i 'If -.1.lc--rt-Th.;:;: .s..s- .. I I .. .'.rf\\ .", .' '.- :1'1 .I'-.: .iIn" i-' "r,.1 ,' .. )I.-n '..t >1.1..1..1; linn; t ,* ."
k tty. .tc' ...NIT -- rtii.'in f'i- .\ I'. I i--: 'U". .Idm'i v- .' 1 t... I.' I' ( .( ; .\- I. 4 l |
,1 1
._ ;i'f ii I'I .
'jnIcflhl..Il t. i.-l&itjU aL or I.II.,11a4.I. .-.. T 'II: .\ It"IIH" 01 S I iii I> .. th.-) \\1/1'1'11'I I "l11't1 .ti.
Hatch
I I. I I ... -n.I\
.itV T J K .\lc'IQ..r} J** : ".. PI.. I ,;tli !I": I. I *' 1'Il' i
| .ltice.I "
mi.1 .-ultituur bri". \\l 41' j 1 r J U I .rlII.I. .11 ___.. i i.ni.t I rv' I Pr' ...I,' I'. .- .I' \1 'Tr.'s .. .CH.In.t I .\ti at t I t'I: 'I I oF 'P' N 41. conTert*
HJ'K-Ji tint ,'l t Mjr \1 .\'I.ti. Fe H-my : s o i ( I.: .1..I.t..1 I .1. '1'., .-- ;.11 .1.t \.1; :. .\ i .I.*\ 1 1"1"] :' x.i, i'l 1, ."' .- "n' I I.I. I. | .ts''n! n .tI'It.'r .initii'i.iti, ...flllll".r:1.01 \-
.! f.wl\ 4.ir..tv-. t!. !-' .laiijt-r. .I I T I ..He.iV ..-* t I the, I'lol'J I.. 444..LlltI I I 11... i ..i 'f.\ i: \-I 11 I *" M.--J
i'% ,,11 I ';1.1.\ I WII.1'11\ \ \ \ i. li. ."!.I..f. ; Itj.! ..1 .t \ IS' :1' .. 'I'I"st \ I. 11"- oi \ 1."I", : i: i ,I'I I/ I 't.it.1! --a'Io i l''. >! i rjff
Aithlii tUc !Li-.t '.i.rlll. 1 mul rcl'-ll 5 ".rnre4- 11.i.wl" I I U tlllr, North \\ ,I I I" M ,. .,1 I I.IIMIM atr-r-I-tl -..t. '' I linie-" l.-t. I h. -.4tI I flrA ... .
- 'U': 'r'dfl S' .l 'fi ) Kmjjhtn tln. ..Lit."f I"h': n .. ...'r1't1.t------' : :..11 t'\ .;..; .1.,1, ..1. I ni >< I'I| t'I- ".I.a. ""I'! I .n.Soii! l I..ok
I u.l J.-.r -d.it..n* -f thf I Iti-linns : .Lilt.' I .\ Hi.11' < ,' .I'"I'4 ii-.:: I .iil.'i in '''\ "-li-iv! ,*.4, \ r.,. lion .11..II t | \l-'X-i. 'I P n." -s. >; .1.. ,l''h' .1 i,.. 1 h. Li' "... \ ,III"". n $f'F .iaily fl.- (
titiiuhunwii| m .:u-r.* 11''t I k'-i't'I tVm U'uktu-y I l.i.l-lv, :,y .1"4It.Ills.. '"'II I.' i I.: ", .. S.rht.M I ." .., I II I.I. il'I .*"" "t. .1. I ir.i; I: I11'.I :I."K.N "-.1., -,,. 1..1., i' Ii.i-l t .s'( I- ;,'. I I. .r. 'iii.l' II Icii.itilnl. .pnrklnur <''-liir. (.,j.,"..
: .u .
List ..f :\1. : Ui.-) > ,. |.l I itt,... r:.- \Y.hu.1;' 1.ti.t r.t ot l.tiol--III.K, t I""I' ., 1' \", ,aerI .. ,: ... .. ;-1U I Inn. Nil |I'-i,t-... .', i- < "nci lal 1- l:. ..I.. I \\ d'-kx -! I..* .l.n-k'c.1.) I.. Ihc "..
J-d.n ( \ I \ ; ... .l.
( j .1. :: .. .
ltr.-mol( n-iiil Ii1..r Uin.y. .1!.MiAnn 15..tildn ( Mu.'ii\ I 11..1., <."nt :''4"* J .. 1 t.niftlIt ,:": I ;.: ;. I is.'I! :V .III!! I I .| tie I "'I ..! I ..,.t.-. I" :0.y>*rk l'.r." \.

h "".1 '"..t tu.til\ th. n. Ar' w- :lfr*i.1. f-r M'I',,. .1 I I' l': tl.f.V .1) hIt. .1 M.N.f 1.Iu I Iitin. ,.. ilir I .." ,, \|.I.1'.1,1'i'' I 1..1 r.'utli ; I INS TIT U T ]-J' 0.1.! ,.,,! .' I I.' I' -I"' ': c |lI.:1.1: ?co+ P.I e App'-! !l.'atxlr_ "- '.."I"VI (',>ii c Iir.nf, A.
ft'"l c'IIlr"I.!! |,, h'' '' ,. ",.I 'I.s.ata 'x FLORIDA !1. .t eI
"r "i"I"
..r..1. .f ,. "! Jullutl '.il.lin, ; i- i {I.Ii I 1'41.III't I 1(1 ,' .l'. : < f tI Oil.I OV I1Y1: clianpcn ...manis '
_ of ; "I'i 4 1. ..1 '4lIrv 1 \ II,1- I T 1 | = I \ .I| I: -
".utl iis k men jlI.IWII ill 111'' t1 c.,i i iMi: 1 I":: < 'h\Ii..r' MiJanM. 1..I"n.I"1! !I ii...".. tel'Z.tl,. \1"I.rl; tli.' .,I.\ ..f \\ I \\\ \\ rr.ni'v.\ %' \ M.. rrrM,imi, UP THi: CAKE :S \.' .1..1 I \\ )i-I.t'. lo'loti.n.L-Jih'-la' |R.\ e \\ .kT/

sri l I"L1c 'f ju.Igiiig' j.r.-i-nt : Itn... Ii": .1) 1 H Ni11rT1lutl'4 "HI, __. __ .su.\u.r_. .11. I HURRY ...1 \ IFI."Ii.l! tttj.t: \\ I.hk., I;.."LulL Vi lai. f.
(.SMl4.A \ iini. < c ( I I : I' I I "' flI' ( T"\\ "
p1 .( WJr \\fl: ,.t.1\ ,.. \ .I : (: ( \--l--- nI' tl St. .

tlte'L l how they \wu1.) M. :1.Ttl..t : : l I I.. "i.t. \r" I I I I '..itt.rIIII4.1) l i1NI\It.1\1.S.,.., ut,1ril t :. V\.0 \\V\U \\ .\ KV.Ulol liT T !! It. I'EIIIT..Tnll! :" r-itfltnl'fl r.cli .d
Iiat' ". ft 1.tli'itttt" I \ ItI i. I till-! I ll, -tll'lli-M .>I.1'h. \. l-i-k\ I.', M.I Malt WIi.k, mid a .ri.r
ot:
t oroi 1 ..hey! o hl.t. l.r'IIII': : t : ):1 .! r_ - fPUP.: 'I"-\' I. 1141 :: iip
,;'i11 I' ; i.I)tt3I. U 1 %1 A \ l::,,., ,'r"r..t' for Cash. i 1 ,lite inI of .tun. 11.1.1..n I tin- U-t .1h. ."ttie!. .-.f !.-..4.hVlo.ky.lr J
*
atlu.-Uc u : 1.11 1ITiI I : \ I Cheap : .. -' KIU1\ ; i: a',.fl\ tst'stsi' tI : .
'1' t. 11'li Clt ecnil..r 'I'H ititn .'" I' I" ,,"I : -I I !I. : i.-i- I 'I I. .!. Pl.II: ..hil. -'.- c.nn.'n Whi.\ .
not lnbr.. than from "I :' > 1 I! .\ I I I S.-WIt,I nn.l.r-i ii..l ill i' !! .ut.d. ci\ IlillIllI .iil.|l... 1 1s4 x.i..tl I tIlts fl'I"I 1 :1" V-1'...ll..II44'a ci.nnt I *. :' ,, ;
II f
.I .l..t t.
W1C 1t.\.I..n I I 1'"h.
) tU4i .1 i&" : \'JMIP. ; .md l -. 't I 'fll .s', are I i-up.t fV- I.' >'." LI penult .It
itnA jn-t .
j j" th n'ti.t. Ew.dl 1 f. lUc mull. X hi* .1 5 ., tilntU 1 Itatuli !i .
: : > .1.! .| y.t "tl '
111 hi
\po-- ( s.s'a
!
hnnJ.V ri"rc ; ., 1 1 ; II"I' a.1:111..1"1': III" .Iili! .I'! ('.' ;'' ** ill t' Iql : a
f.6 ; .'! t114' &,1t.\ :1-1t1tli. r. -, .' P'.tv.. "ii.I lile |11..lhc. .'.1 ik..tii'l I 'ra.-U.'*-Ire-h dn, I .
of I'i't ,iM.ty 1..il r F.fl..r C i. I.r ?'iU"I'.lh proxvl .1"1 c. -.11..1.,11. 1 ; 1 t of t the I".1 I I.h..r i kx i. Apple\ I Ut .i..!' Y
we nt :; ha.f. ii.ith W.I fn-n I ..- 1..1! "'. f.In.1, Tiio I I'.I."I. 1"'II.1"t .. .nfl .r.'
I.r atil J 'tl- .Ui\ nn.l > i.t\ Is\ .,. |Ia. H""I.'r >i f'l.
V .
t r." nlUl"ri I U::, .} Ja. I- t..kt.I : U.-l' fl4'I ..I I'Ia. I I"'i' HIt nt. I ;I I \ W"i.\ .
\ .
_ : I hI rl11r 'pc. ., rvtJMr-u-r\ : \ tint, ij.i.'l t well ri., '! 'l .I t njtlt l.inf (ii. tixoaliu 'Cl'I'I ,1 ,.. .ssth. 'I k'-r.. "" ll'' .. Pilot, nn.l 4.tSiIlIliI ISit-a-l. Pouiul"I..n .. 'tl- C I 4 I
ti 1. : '
.; ,.'r ,' & .uII Mr. Suitor, ; m 1l.\1..I.i", *" h > -, I lien* Cm.tli .
\r \ 11.iIIU"U *S tit t ( > J .
1' I..r..1 Ford : 'uk.- lo .r.l. r.
TH I and A ati'l litr..tt II.t.
!
.thcr.l y 'rtt .I..I."I. .. .lnni I , \
; II. : l It.
1-:1l\It.h
I.ni -.I.ill. I. ,
.., ; ft.t 1.lrtCfi.)! tl.n i: I T A1.'x-.nd.-r M C I \ n. Itrnl: I Let \ M"l"I S t 4 toll--$ I tint V.M-IO.1 I the V- '1".lIY.
:? ) ; .t"I"Itcl "I.li, ,, 1:1 1 I h'l'it1lt.i. 1: c ; :." ..I Iau' J ." 1'1'\ill ,I :.1 I.. Ii .:..;. I I II .I if 'I .t.f.1"1..1.1.,1/ I 'I111.111 ', -""Ir311'\'. f!f .F.nr.'%. .-"r,,. r ..f .1.1..1' nl.I.tI) '. Viol |10; i o"l :NTltA I 11:11111: I I "ill.i '
h.n.\.liJ'f.1 til1'. tuI.\ F.\ I I\ > |1' < IT.\I.II..I..' tixc liottr* tIt r 1,1t lilt S"I.! rhtmire fit.
'
i it I \.lr.1 '* t H "' Ihl I .11'
I '
i < .
".,C'. .11 hi&h.. > .1.1J" ; w 4 ir.1 tiuI 1 itisMiuTiuv( \UI.\ IIII'1I1\ : \IIIlII'; : ., Th.-r.p..rtorv: .,1.'I'| tin* Mi"- I : ..1 .'ions F t :.rn 'nn: t' .lt.m. ,.r .-o-l Vrnvr an-l I" cttty Iii. r"l- .
1
rat: 6. prutxt.t. (rout IIIH.ln'| ; : \1.;." c.lif i .1". I: T..1 1 r I 1 l l.4t"l'I n l.j.1 I.nllle.I. i" I '. :-H I II.r. a'
r I i it ; 'Pill.: "opartnerhtp cuttru-1 4 5 > : .
i 1.11 p Ta-i.pn.lv.- .
t. ,
I (. nlnl..J; ( : I Isi. I'.n. .tt .nunl..I.n I ; r II, ,1 I F. ". oil.1 1*' V i flIli'Ii} .n
.Ii 4'llfltl .
/W if /ot ; :t.\o' I SantuelV '. | sits A liraiclitlic f..r I
ir I
.toli'i Li
n .
\ )L.i. .11H,1..I'' I I.,e:4. \\-1 C"I.t c..1 \\ t., .-1 ',l au-1 I. : 'S" ft,, I l..as-. 'and ,1..1.,1. !, .I II'..' eats .\ .UX.---1o9 ti'La: K-y \\ \.." _%!I'. \s t'.l: l I. *.-. ir.-\ pn.-ke.l nli-1 .hlppr-1! ( with ).illu .
i iI "
t. I jttirpoof "
hI.1 ( .r U" c ; tluu. h'il' I..1..i'h :'ini \: \' -it I.n'' .1 II.-
." .I1 ,..III.1I.r.t..t i it."f' r.' It. tir .I liv of ilii- .li.{; ll.a..1I.h 1fuiih'V 1 'r'r'1 ,.'. .1 hi.L't: Ti .1 1 'h1ii.'. a. iii." I.AII
it l I II | .n I '1".1"1. i- I .1.1 CriJj" '---1 Ilil'' \ f(3 --t JU'llr. ,t..... -
i
:iii.I Iviir, I i "tff" .1f 'I.1..1.1a 1..ur ; $ \ .14u1Ii-h.'sl q4'itil. % "I'' il,. f"'I'II".t St'l )111. "
ti' I
m.IhatI. .h .1 UiUtutl .
fl' : >V I'41154,54 \ ""* .
I o U hnt w3nt : I \.1 1 \"i'EI. 1 i"f.'II tj..1 sit TA1'11. \.11 (,:1 :and (
I. t.ut" 4\. 1'KLArXKY: T. :1. I : \ .jI |I'r' .i.lent for a.N'1'V : \\\ C.;. FEHKIS: : .\ so:' I. "I I ", ... t..t.. ..
1 1
r.r. I'\\\I: I\ .\ ,: : :'i'I 'I "M c
M -
WELI$. (isrifi4'. I : I TaHilir"- II
: J'IIN J. IV. 1W 1't''' \ ; .1 I" /I' Il

\ t.. si rs'i'I I.. S.1 r1 \111
\ .I


,

-
"


"
1'

\
.- I-

-
.
.-
.- t. T 4_ :. .- -... ._ .
.
'- J
1''' ; '...-.".L_. .!. ..-. -- -- -.b .., -
". .
t :
f.r ri- J r .
-
r------ .. = --- "-' ,
.
; .. _
: r4l. -"= '

., ". --
I II r p-- :' -- i -s--

,.


f I


.
f :__. .. __ 1'
-
_
--
'
-- -- .-_._-- -_. -. -- ui- .- --r tI .

.. \ .\ .,\ \' A \ ( J t tiDr's. rI ('11 /J (G'u U"f't- j
.
'
THEPENLNSliLAK. Curksity.! i.o..u.t. I a I" .. \ (( ( ) Illl\ ( ))11 I :
\ _
t : 'EJ 1 .
1 |p''e 5 11I.a: -. :11.,1 i "\1..1.I 11;f X-"l "" ii. .. \ ,\ : I

iJ = -_ _- I --1"- I \ I' t -ts oJ/i.---


1 t:! 1 i. ITT J'roia I. I: lf w. I'f.rittiiin i.1)1) .l/.ti-r: .; I I DO Good.. Thotisjtnd-, tii'-n I l.r" at lu.. Ne ( OlS JOHN & BRANCH, I I

'l j r. |I 111)all.1 liie--- pa-8 x'l:I tin- Jig, ..t tm(" ( ) ( UtSt'i ;

I i 01i :II .m M> haj'jn- ,' MI 1.1 I little] N dli.t 'i .mil Ire hiMidt'f" no II.."'. \\'tt woild 1111; : and," I I I'I i 11 a 0 1 Wall I I: \ (C I4.\\ Rk Ii 1 : (C ) I I1 i i-iiOI.I.. .-ILF I : .( iKTifx. f

,. her .1., not' a pin title of good in the I : I.U I II. .ilui t "I'I.I..f| | : & ( : D i: t' a a I s T S.
utlill :11"1111.1 l neek .tnl
) arms i t :
; my
l ( ".II"- XX ,.I ll- M.s. d] 1.th.III.. n"it"> toll!.I! I I' II\: I: N I i.--h( ; ;i ii.fotin. | I Ii -
IIL\i 3PbiU, ; ?'I.I h .' kj' >x\-r .( J.i.*.-> iil 1"11 tIt ; itiMmi .1 thtii _'! .I! .tii-I Mi- :In- '" i" i illx', I ;ir.vvoi>x., I iT; \\v I ui I: I : I : ; ', "
: (mint t to ih' m :.> t i unit-lit ( It i. |J'"' v. ; \ M'lll'i: -.l 1 IJ-H; iJIlIl'II I::: **
III" I( .1,11'1.111: : not a wold they .ke ,.111.1 lii, .s-<. ,.11..1" ill Ii, 111 l I" l Ir.n.; ., m /ji>- fcfc ;, I. I'l.ir; lui--i-, :.n.I \\.1 ..I.L .1 th.I'I-, I I t. il ;, .t4 11..111, ,, I.tII.Ijt ci .
a. IJk J
l1IlflLtt) : '. :. I li. -. 'C"I to xxL! :'11\1 1..., 1"dl..I.lllltllllt'% I p.-ii-l,td: t their li:::htnent : ilu\\;': \, "".1 lli.it l.ii-.i--" \.i t I.. 11:1. i; i: \ :.i I \ 'J i! i: ( i i. I ril i :, i; < 1k : Id I i' ,. ; .,. ..I.r I r.a.. th.t..L C.I.-( : ., .,Ih'. for th.! :" l I. i. .1'.. -- .t -I M"rra' pntr. n*'t f 4?
) "I.to- pli-aur, i if xo'i will S" with : I; ".1. i I I Ii. ..aim; -11,1' 'V I"t .1 ] I. : ,< I',' .1 ami t {lit t I I. ix.. t to inl.Mi'i 1 llo-tii. that thrr bjn .,.
iitit iii .1 ti kh'('-*., and I they ixc-ie I not 1 : Y ( ; n n D) S. :\l_ \\ "' : i-.t .1.1..11'111 l Nrx \ vrLix.t (ri-il' .
x aa
'If"ft1W" M.-irxf f pIlllill I I l 4. ,
] 'ont xo'i' 1
go. upon .' <-inlMiel moio tli.iii the inr-ect of xv,. i \r n IIIi. B ) \ I II ,
\ \ !
m ( /
and down l liv thr I It.li._. -field there are MichM : 31. c.( l\ ( ; .-h' tl-t 1)1t, t'<'i/t' I'm-in-t; ; Iii.1'1"| t
thus li11I,1 die: ( 'I.I
l'f.b'ill 't ,
.
l fofflrtwcrs, and \ \\iIId) some cedar I immoit.ilf(you I I'oj .. ...ill. !\1.' .'tlI. 1.t. ,10. ,S"n"J. .f'( :.'*;.k idc., .. ,.,.! I II Driii;.*. Jlc'cli..hl"l _,
man ; I..h e foi f'lI1f'tl.ilW.. | || \ ll.ix l.'fl 1.\ "" ( Il!I Ih. ltiII... 1't-rliiuirrj,
And innVc n l.riiin. the kind you told mentxiul ,' It. l'l'1 .. : ( t < "/i / fcinitit. I : 'j .
M K.r i- / ( iUu'l
l. and li-axe 1 1..I.ill.1I; a imniuiiHii! I., .l.iui" > \ I' \ l Line. 'J'uhicco'u. ,
f ( 4
) l I"st nipht. Will you gr>|" ; ,. :ii.t \.1 ., ,- ;itirnCUM ; j_ t I \ iiu'UJXr:
.xiitno that\ the Moim of tune cm: neverdetroy. n .11" ( i 1"1. t. al.l. ;, J / {/-J tj. 1 1\(1\ ;, J \ ( 1.1 -
How could I rrfiisithat little "f 3'zijtl.i <>iK,
c rne i ,1-M'ltll" I'' Itiii'tiiti;
; ff .(' 'itinclt. .
J ) faitSo! I donned hat and Write xour name; in kindness.oxe i1. oA nS I !/ a:, > .nn ,, .,..1. Itr.lv",. f. ". f'uttarf.. i Alcohol.irnisli
upWrncd .my : mid; tii'-ii-yon I the hern's e'( ttln1\- 'n.!. j .v> \\" : : "t"/II,0 >iU lie,! CuttrfV.,' r.itlti/ij ,, ..'*. /"in ''","". f./flt* I uf iII kh4t..
a thaw I I. ami r.t-compsni the liltl.j }prattleon 1 I'e.Uv.. i.i. .( :.k.H-,. //.,.'* .1. V .p.. .. ith.SII.II"r I .
l ; llA Vr /
Iii ill "itll1111 i !, ; / l' i II
> "
I I"\ t rotne contact year' yif.ir h of I'rli'l. u.< P a '
I l Iltr tlailj; ramliU. I Hand: in hand} xxc :111r.11.IIII'.lt I J.n-.i.. T.l".t l'..,." .: 1 ..
I i.l:I he f. ott No, M rtett i It *. UI' U.
< t
i n. .
: 'II t nexir _, < S d.Il. ':
t HimU the hill! at the top of which 'nonth : i (; r. !, ft"r". I'"t i4ot.
.t
tile *r'*:<*.ing (I'rnncho of a v('r.ilile. oak.tcrjiad your name. our de,.I., will U :ts'S l ]Hardware I : I I I I I I I Ii / ..t,1I: ".! /.r.T, Sill. f/.:. I, "'1, lr..i.. r'*" ''. 'Iit \ in:.'. :lIlet t \

', 1 I Me on tinliivuis Xoti Urttc Ix-hind! I II ; J' ; Jlroffn 1'1"1 .ft.f- *. Jtif'ij. H*'!I'4-I ";t h'u 14iIj4lII r
.
.,. dedicated! a 'Knr.ilTemple: 'Sacred' ( I..II"\I"I ..C 11)'r\.. l't r'KI'I. .1/.':, / I;"." {>, s, i
t.. Friendship," where we FJ"- many hours -tiron the l.roxT of excnin:;. < ;io.nl! dui'd- I J.;illlliy; I ."|.I."-:1.'.., u:> I ( ( 'otl.t r.., .S :iifk-'J'tfs itri. (- \>I. j n liic .rf< : i<'D..f I'I' .,M- .tci.t -k. tl.! "T liar t>k..

..( juiet Jall'illl'p.OC. J Here I seated niXM-lf_ will!I fhiin; an the .tar" of J'l'lH.n.-1Jr"I$ \Irc. II"s.t J'IIIY. P.m.t.s ASh'CN I '. .tn; JI(:': I .\J-. :jo".-ti.! r r w'tliCuudirs ; j:1' "t ..1Ia.. ... n" Lu .i-.u&- '::11"11' "U.ulfter. .t.iut'
1-4 ( 'halmin.!
to dtearn while little elntrj' in I Hats fcliiits t ( J rllt I It1I ". 5S if. & i I'"ri.: ::111; I ik4. ''
inv went \Cip' : I I I: ] nUifH.M'ie.." "(,,, .f ;I% r. 'tliiI.I.mI.1I* iiiu particnl.irlv; inritrj konnKA ..U
I .rcli of flower i I lost ill'"t'ri..., -' '- I tV S I I Ii ._- 'p0--- p
Tolicco
was a" I ll.lllie----I ; ,
V dleiy, ".,{; U I II I "min rh. ;dull! "upi'lv; ; I ut t I'lIKKUUlloy tltT
howcr i'f flowers (:ltll down] ujxiii me Paris Fashions.-Kxtr.ict fiom' th.Par'n I'.'(; :. ]h' ''1 1 Hooks; :tlllol'ry. Paint-1 .1f i /I ; I !r.r"'d"I'. 1 ;.,I.I; c. I IIi \ nrtll" .m.:it siticU; to I.* n( ibt flrtjU.Uitx. 1I

,. from *kUovo which made me start and sayOJi 1 correspondence of the Jouinal oCctilllielce ,' lion, 1'iirming; \I't'ii-iU. I'-incy I Afllol.. Ready Made Clothing, &c- I "I In l..r:. t I".',' Imv*. wrrvtlting .'B.U.' t

--i-- much to the amuzutiu-nt of mv littletormcutor : i li i4-1i,, .I..\ .Jrv-I..I III IJS' ;e 111' I I, ( iililifi I'lftitt?, T'iulI/.t; : I .\ 1 1"1 ...:, .,1; t !j". "1IH '-".r.' I.." f.r I' \'" t I .'mllli..t i in a tiisti, !. -< j')iri: ; sioitr ttfcuTrtl.tV ,, r
*. w.'lir h I Inr t .\>!.M. .
who had climcd upon a rock ".\11 iinmen
;-- find nre"entcd her vfftring.I now u ,ed IM.II|* tn tin- t jKron and in iiiMtllimit t. 'I <',"( ".FIrrlivlhm rs tir >..t /:.../ )>'. '.'. / '. .1 / :,. j i *
\ ( ; U. t : 1'1111'". I'l.r Awe. lltli! :'. i_
t tell ) *. I Handkerchief I jl I"'C'11.1 ti!.4-. ,11: I"la"'II. ( 3 ttj'/ .;/,iVy, 'lall"1 !. 1 1";.,. tf-I. .
.ow me n *tory, .1 true "t torx.% please tin 1 'S1.it :i IW I.I : "

L one abOUt jourM'lf: vn promi.il me that hair arc impiequated with. rirh odors. Hi I". I A: Sx\iv. > KmL'dP.tlging: .tc /f .1 unit.. I I .\l.\\ t 'J.1: UN Clnll( .-f

11 you ".\11 IJ. I have l-eeii lookinjr.it the : last scouts n Iti tmxlr fr the handkerihtel! :tf t I, 'I'i : 1 ( I./i; !,.. TO 1) 1 J 1i\ i1 .E It S I I'. A J.V.. |io\VN: will *.".. .s t

t 11f"1 'till.I am 50 fad to think that! all 1 A\P 4.:114.1111"' Vnl annr'm 1111.1 l !th- I.j .l tVl nsert ion, I lo.J" .{ f./.',. I. 1'i.ttoii hippt.i tv II.-ir fn.tij. .i It.r IBx.itnih ,.

: t '\\\ifAfitinf\ )II the I # ),. jd)' : ;. /.{ (,'rd.trs ,-" i hait.--tonor 'exr York. Jt(
;;: J t1."I't' 'Iautifu1 tlmif* mn-t ,!Isl'. I VtiUryn. :' proprtii '1 tin.:ad; Cotton I 11. rt. 11"11"ff"r '!, : fi
I J 1/1/,.//. tie and is \ ( '" /ll'i.; I{ J ." .;".,: I .-- .
f the 11.01) f" --
lI itatingly I con"fiiti-d, and, after a siof Viainjn \ I.ue I Kdging: : A- i Insertions ; I 'I. MMIi: -I KII-.I.U: : .lI.'r.f.T.'jtr. lliefttlli.w- -

I II 1t.'uc'e f a few iiK'ineiitti 1'f;;:.iii :i\ f.lloii < : I\ aijreealiKthe l pvifuniti living s-ofu-r anJMX "tj r.ml.'d: A- I ; l.incnCaml.iic i I If' 1.I"//f. I (I iiii fi-iliti/, a.. \!i. Is xx ;iil. "ii tl int. l I..> f.'fii.l I j Gutta Pcrcha < ;oods

i When I III H little girl like 1 hr.,) ..'...r.I I 1111 :; A CAP>, lli. in.-t .-tu.! init 11.1..n'.III.ul Jlalurc'" At lltf UlJ ttiH Italian .
you I ; ; I IPdk'fP.l'k I I \: : th.it I.,. .. .!
: u;
can
: I
: I no trothersand] sisters 1-ut often; xtivlivd in "I here is nn diminution, in I the ciicunfen 1 ,,1 I Jl, >'i.i.ivi-ririMa lot ti'.Utiii ..1
I i for Mantillas.I r lae A- ) I
:;; ; ,
: >TS
I H< M I tnl} ,
i: 'rim in, A }long time, for a little playmate! I nee of i tin-I jupoiian 1 flounces of tl 1: Silk .I., Straxi: P.niutArlilieial ill 1 I- I I t I 1: : \ t !i ( ; .t tNI'\ J I .i IE. ::. 1L.\\J.iIr: :

Hi p gladdened by .the j joyful. tidinps thatll 1I I fair "I'The 1IIII: .lIIil.1 .tr.e:; :neyelloiv WI"' nii'i; .1 J'Illll..I :! t : ; 1. ,I' t-,:(\ifrtf.i 1 /\ .1'1 hi' iii.iiii'i'. .i';:.,.111"- ol t"r.,* v t-1 I M.VI IKAsS: t'nVKIS.CUitvs : a.
:11111'.1 .
: \ Lnown n.t in. -t t aI ri.; til'uri--} Per
hlout after lixc .1., "I!1 ,
KMjl throii
; tia-i a w"ter. ( Mi I ; ) 1"1,1
I got lJal.y | f A HATS.KAVH.N
1131.IIv] wa"j .1-.tlpli"l!; a nJ prip. //(- /: ) 6i i"'r. ''" al""lt; ...:,1. 'It Flnl 'l't .r 11'0 .
l I j{ "nt'll Inid in ,ronst.int rain. "thill11 \\10,1 l tin ( /Id .
.he'n." irJI-tlut little L ; : | < ; }i\(
my of tluliatitt I! .Ail--f whi.lt tJI..:%. will '-..I 1! n; ''ht i1]' ( ".,.: I \ n -t 1"11,1 .i.l. r -'tili-i.-iit" t. put at tan-it r : ij.TALMAS .
I L1avk-eyc1 iki- ridiculous figure of our Mirill dames: _" .-Ii.-itI..t.| At. \, IiI.-siI., l >.r r.-l.iil. (fi: ) ; llotits. j |1.1 at i'ie' .i ..>t'f ...Ii ti.-c, .. "i..,-, :''.I ni> I .c.. *. .. -

I How I l loved h.ii in the protulw-iance of th"ir. coat: ...iiiniiv. ll!. i' -1 i i- 1
dd.lIt all.ll..lI'i they cnd'-amr in Illdralk.. 1..1"1, : .. .dl j inu-iar.1\ I.',' xi ii' .. 'I --cruunj in two w. ;
t-ye and bow proud I was to tikt- 1'iil.h.! \ill C', al all : ti.I \ 0 11\ I < FKIIIS: : : A Mt.

; are ff her-to think lhat aid was ind t.) .1.! f'IIOII"1I.Ifrolll t : the mud. I Itr: tlii-iu-.lv. .. Tlit-ir jfi'iHl* I.all I.. I '//r. : 'I"\ ti.... ....r. "h.t to; ; II..' ..,1., i, ..1.:,.1 .If' .iI A'. .I,,l'n (;. f. C.>*p.uy.T.I .

;"pi-nv.:dl.! in teaching JI my'r'to x.-alk! tof.iy .:reiitlv one, of the most tciioixncd oin r ..II..'.! \\itlitiitli." 1 I.-t; txx.i I nt .'.tI.|... : ;,. I .'ft ,'t ('",t/r, 11 (i.it'r.O"ti""I"d | I iit.irlfr| C'llt. pi-r 1.'la.l. tlu* tine. one nl.l" ''p.i. .'...1 1 \.x j".
potiiuL
t ,utiil.1 ..1.J l tli. ill tl"llf i','
: | j I"r
v % xx La 11
1\0 (nut, 4/o.-
i1 *pn,* 'm.i'and, nil the various lessonjf I pulpit oi.ttortho :Lt.t' da' I IVguiiryoliscrxcd I.1"\. 1 i.. 111.- m'lld.l I 1.1.1..1 /,.',, r ; i\\". : TAJII'A\ T \-\VAilE"\ -
,
4. l-arixdom. Site wns so t"-I lit iflll :111.11, ill a sermonojiun noiv-a: 'i"I'' Fl.i \ '\ :ui. ...,. .
'! I .' ( */<<<'"'. i 11. \ .It.I.!. I.1"'r. l.flll..1 .I 1"11,1
in the! ,
.t 1.rg14t Iy-" e alni'is wur>hipped} htr.Si days t foi"yt. astonishing! amplittidtof llq, !
I -- -- : | IVrtsxianJ.tiai.il anil, tine : l '
|'l"I..f 111 u-t.
; liapj.y years passed 3way and Witi- their dres-es. th.1t the gates: of I Heavei I' :Ljwre. .. .I i.., ,1i.. ; p.. "r. ali..I.. .\ "n\ ITiaiiufae1orij.!
i.ie wttlte uf ." ; I p.: i: i 1'1"I H 1E I 1:1: II'' MC ';': .11.1. .
J pet .ur Village. Her dark are v .ry lIalt.t \\ J..I. 1 -" t | a'',11:1'! mint'; I l.t-tii' t th.in: t ""1'1"\:\

I I Lair hting in autiful ringlets mound h'rfhoalder "I'; I i r X.I | I.%1.'i"l!( l! ; .tw ..-tah..I".1 I,i.-t th.tt f. "' .': 1'1 i 1 i N l.ii.\\: !: \ I rful'v: inform thr .;
-' '- I ,..." Hrtiimn. of all ;. IU.k&l l'I'f .., ,.1)1,1 i- tllllt ,, ,- . ,
\ Her / / (/llif L .t ,1' r
I and eyos; she tlahed with mirth At( an fvaminatioii; of t 11..- I. ,!Ii.: .. .1' F' A\ n .i\.iI\ I 111 E It's (U U I I ) ; huff of it:,t i. I : .II'\l t 9 iHuiit i-" mrli I ipat-.l 1 I "",1'1.| .-.. -. .-,11': : .. li'n.i., : that hi-i.i runitattlTni.iiii.t
: : A-c [
inlclligeiice was too Le.iutifu! } 1 T.\Tn NIIV.: : *h.. hi. h 1-, auh' ... I... I :.I.':'tin! _' ii1, !i- :,1 III". /.ii.f. I .nj
r for earth.Mary Sur_ ,'oll", :i l'iII.\iJatl', a.. :a'1. _.1 J 10". .\ 1"1 I "n :t. \ I' 1'rl'.I..1 Hf.i .',' ,Oj.F
Iii ,
lla/.tit- 10..1.
l. .
: I -- -- ;I ". : ; : .j'"I. A >hcnrs, ill* ltl' r :tniMHi.i.-. '.ii l -ni. II c."-IWlhI II- xx I to. .urr eLi.g i.

mu"ni* scold, ( ;Jod ,'uIILI.\, M.iry ne'.hy"What- I ui-: r 1:1.1111"\! l\ 'IHl: : : I I --. J Pool---ip} :sti.I I I.<-tier I I'aI t ..i"il.1\ l 1il until: It- -ti.i.irth i-von**. I l'n;,. Iii- J liri-; .it ml h.--I.. i'. -t i.t-, I all I| auj ,..
: would xou do if a mar. xia"Wait dii-t i i- : : t in.in iIi..4aiT.- ft t* him :it ,h.- -mil .l tr.. laujtf 1 .'f.. I'.... on J .
km
if Ac oouldn ( *
will I He 1 innmtua i 'IJinswould "I ii ; \i'.tn 1'1'i "' xii.-\ I 1 I Vn-5- -:.'! .rt.t. Lead; i iI 11Ir.C I"I' Iim. .
f 1,1. itla (' I ami l t hi-, Winsi ni l \ : -, ,tr.- I, \xh, | !Ir llutt.'rloin'rlf tint hj'l Isj
she talk wh II ttj'} \ l'lId r 1.,1.. .t r""r &i
: 'U in thildish dignity I II ---- I !-. I Plixing ( I li.- nri.f -rll .
'ar.\ ill< til.-thr tliuII"Illl t Ii.S .I!.Ia'otti" j uh..tU! an.l rIAII.I n. ...
I x>nld) r.rove her f.ir ine I trille. Hnr; /1\. until he c.ime down, he replii-i II j I.f"\I: I''f '0'1".t 10.. X.-\ Y"ik.1 : I L\XCr (;1" III 11'1 ,.it until, it l- : !.-11..1! 1 I l.x th aI"nn.. "a' ,'hripcr) 1 Ih.in) th.'. .-:.n:, ii i flit n.alh.r. .i.ip.

I J I we 'ire playingJj.' the I l Hiik, .; of the little l ".Ih'. ,1010 !1""I"t-h illy i"I..111:11.1: ,' ; I Soti4 Nail: I .111.ll..fhi.i.lil"; ,.. \,1 It! .o .I.\ "lY 11-, !f i Tawipr.! t b. r//. loth p : ,. S
** I i,. : Tooth. I Hair
lirook :,t the h.4tk .,f tollr .1"lil/-: "'fl lie', r.-j.lK-d Aliornftliy.t "atl.1ur \ : | :1.1 I Jtrll.lr. \ "I'! tj9-t i"1 tfUi-n.-y tooinni..i -. ---

.J".J"I .1 tom atid nicu.hecam p. '.o I shouM! kit1' von fir MICH an imjxrtiiKnt .1 1 1 i I ; I IhePHtng. Comlis.; I II I.ooking- I ( : ""'1\. ; : : l'i ,\lIAU1E( ) I I Rr

: n ckki ...IIU"- -puttmh 11.' < -.i. Vt\: .rmaionnd.mdn'tit lie) II rity| what 111".I. wonl, .l I j itmotion. ml,,1 ; TIr' T1JUI I tX <:1 l t { :'" I 4 .,; 1 ;! ( '..h, of all kind"I i I'.r >-.<' ; *..t/j <"'< "f .,lt.nH'rn lt'nnrrl am.r t, .. I 1S3 u :
my
i .
'" 111 : I I a 'i.h-r, and; I P jvVater, \IJif': !' I'*.' T .f' I.. tit tH-. iP. J'r 1"'II'Iff.
\ .
t.t riev.tulh.I"!; .q"tJIIII' } ( riiKhMM'l i 1:11; KKVIl.W: : I lU'lutr.. ) i 1 1.1 r.tm I..y>. \ 'srpKK-piinspiiATi I : .: HF I.IMK.: ; I 1': A J II t A M S
I
i l-t the W.ld r. \ i. ..1 ,1,1 in'! "I in.tl'Aoi, aii'l of f ::1. I (

:i t -'.'! mr ,-, i.? ; ,, :4i li.tt.: I t lor I \\"ul.1! | knoi'k (1,1"1 e\ttI..r] imiiu-'li.i; 11ltl; Iv. ... -rIIE4mr1I i lmJI: 11"1 1 I iiviiv1.: : : .,.. .jI i I ) I I':. 'I .I .I"I'-,. Thili'irhlion:, ,.1 mr..1 f'rtili/.-,, i, MIIH- I :.HE: I Kit I \ UWiL\! \ |Ii; ''II I ) I

.. : and CandJe.s,,. 11..I.f I .1."n'Y: .f.f'I', ...:!,.Anr-; .t..i.L'" '
I J.t ',' :. .1 ,.,r.a. ,'. ,.. ... ,I !1.! jr.-l a L''T : II 1: r. 1 : I ; Cracker.: ". I. .
TinI:
I.un.n. \ ulhr
: I _.. 1..11 J \J l.v. it-Mfis pi.xxt-ifiit .-. F.h'IH.I.ll''I.t.J .
d- whi..1 1 I.JII. \ .
l> ,> .t..t Lit : -. Act t
.. : I : e J. unJ'I'lUT :
: Sila / FttlI 3
; .,
,
'\\Ly \\ iutli 'i.1 1 I. r'4.tm ,;:.1.: I IC i! .10I | -, f'l ill t.t! ttto KillrU! of tit!
IJt' i I tlon'l 1; His First Boot -- \ > omr! h" t.\I'\111": : ; nal'I: l :' ::1 \ : I: I : \\.t. r Jo "T.. i 1'r" | '.. "I l.tti". hn\ .> !10 .- (11.1 t.h. ..
know but I am 'hr:: \ !. i A 1 t \. \ ..i.; .
1 ; ll. w !l. .iI ..
I i't t lr' 1'1\. t 'uar" : .\ .1-.i!. II' I. > timl: "t1. -, t.. tltisMivn. I .I"'ia'i It' .
'acw; !lZflT.r.j .-. ...- .:- -. : 'I:.. .(- ----- -----. V"lU'V; ; ; 1 t'.- Ih.-is : 00 I .'" n-N.ii.U: ..-1..It. '':1 Ilt..j.ti.t .' I .!:iMMrHint.! t.. !1-0. U dl .o".i. es.
.
; I ripil) her to h.jr m..thr.. \\\ I 1II.j JK i -.! ." 'i "-! ..I r-_ .u : .. .. .. -.- -.-. .' .. -. (_.-_.:__---.I..1;. '_ -'*._ -. : _-.''. il I.r.! .. "-.rT.i'. ,' .'_:"Ihut Iw. h'II- TxxM\r. : lli' '.:'1:01' !1'.1. .h" "Io"i..t; ,.1.
: th-.i! i"i ,.! ..| t tl h. Hid| | I \\ .' 14 ... .. .'
Mild > line \\.t.l. ';;::1'1' S m II.; -. r' h. ,1 t. ", .. ,: 1". A.1:1l.JLILL..i. -
: JUT little L..I.| hh.'urevx a-'iit/I-
%or-e ; 11.I 'f \:1 ,1.
-' .
: ,. .
otffr!r -..' u ? I \ .
I. 'p .
\I I i 11.- t > i- jiti I11. ., I Porter an.1k. I. .
., 'I$ : 1\ 1'1 r' I I"('! >" I:. II
it Th old ,. i M 1. MW-I: : :
c'om. on. j.liyIie t:4 <-\m ;m.J'! I |i. Ih.-i I I.t. .
Wi .
IKK ( Wif"r> .
;, l \ i i" j pii .11.\ ; ;..l Clu-winj T.'liac, ,,. J hi' i-\vr.Ki/ : :.
.lOok hi< heal: iiiotirn''ullvf us, in wjJ.J} \ .!'.-.t.';ti.1L.-t.'".. IluIui.I,!.. \; q- !. ; .. ..., ". I\ 1'1 ..... ,:. : .101.,1..1 "t.--I L" r..i.
"
t -\Y.-!!, i: !t\ ; 1. 1 .'..", ,; a
,Idututilli" put I h. aitns :;1. ult.1! h> is...-k 11":1 .\ 11.i.'L,. -;. >.t.i! i I""-. :l.lll.ia! I ; \ in; ;, "t.i-tf Lit .. !I' -.I. I ,". I'. nnl. ,l.ii.nti. r,1.uI; : !m1 1'... f.-lliu: ,. .. sr..I. .m.J a. j
-ll: JHA !1..1!-. t 1..111" ..
I I jt.'k. the, -, x !ptj.i I I\ ;' .ti.1. i..u. 1 1I tI .o.r. J. jis "I' -rt.dr.
.
nnd l.-'U4hl h.m toairv lnr hull.U .. ;0i.l I'o.i i ir. .in at'i.I. 'l.t.iiiif.l( ni tti.i IU"I. : ",1.1. iIluri.J
.\ .' !U' ii- u''dl' J I\\HIt "her tII.lllt I I I i "Whjr'nsk I (I 'hi-ni! ,. n"i. I ill,. ir.-f.'ti.i (. H t-i! l.n! _; "1'.-t tI. ;i I -i 1 < f- I r .. "Ia Ii \\ ,,..1 ':'.,.:" ," ".';". \11.0.1I.!! *,..,,. r.it.,1 .,.
; : "llf 1 won't In'' ,1.il'P' .1 I in th; I n' I. t.i. h>- tj--. he in-oi.U I -hill hI. I ; l..ttt-i. ,-. ".f.-., '.
; '
.. .d : \ ; 1 \1 & t \\ t. :. ;: \ j p ,'!.I1..t .."f.I.( !> ftnth.r parti; it i : Tnl.r.I : K.: i.w. .r .
ITt t \ \\1 111f..t "'ut: i I Ie .. 1.1..1 't'-- ( of the \\ t in I \ \\ \ .: \I'W t..t :'. ,
f.I"h ,
'i.-
i w l I. .,; <'w': Th.i-! -. 1':1.-- II t'.0 I "ii.J i I .I.-1. i iitii hf ji)1'f"1 ; : ''' ; 1I1.1e ..
.
thc 'It.I t1l'.1.Li.we had) h .rd toO 11' 1..1 .,-. Ilt 1'1.1", ; > !1" ,I. t th.), ;u p.ijj.-, i ... '.x ::1! 1 1 '.1 t .' ,.f t.,>-I.i.I. '".. .t. IIt.d r,.. .i.i "i.l- I hl..III! ; eiIcp; rAil.; .
.
"..ji : : JH: !.. i t !,.a..ullt of tin \\t.,ro'. ;T 1 : nt.M.. it t- > !j. > i\' .11. t--.. I i. \1..t m" i ) I\ I-I lci' ( I" ". . .. .:1:. .1' :!. ; for f :\r, lie .rl.. :th.! \rmV lt.is. .

< *. 1i.J'tI! : -,. I .". little) arms <-]..it''dalJecU \\'. 1\\ :-in ai-coiint ,f :!.i.5\ \\1. w.:1-. 'inri.-l 1 ll 1..nt.-1! .r .f.>f--il 1 'J'1.I Ih i.llh"1 t. "'.. l-.t I.,'."mil"-." tII I Ii '.", 4 Im.I. ;... r. !I 1 '. ". ; ."I.: TilE I : HKI.: : fx: ;;t;.\ vicsV1 ; .

.) )uutt h' .U"III..J! m.All .'. : -.. a-i tit"in.t.i| !1..1 !iti,l.tii.J'-> 1.1.1 'n":I. j, 1114':i jiti-l ti .;., ,1.! tlnllni.i.r.l.i. .. .1.In' A GYPSY'S LEGACY h \ :!l '"iit-:. p fii.it.! .'."';t..J.p..rtiMiu .r j

thD' \t t .i:iv. and for .<--irrMl
-: to.>in; iij.r I K-d. while ill apoiiv.o J, lioniifur; :u.\. irii:!tli ,.( trin.% ?\\tv ijot tlxivsin 1"'laljI"I.t .. .. ..I"\" ,it..1.J.!,. ,,1,1 \ \ \ m 7/;:. \\r(/ Lit.1t'i"i'i r-'I l with a ",.r'i'I.1. | ,.tii-r .uh) >..r"I"ill''I'p( I...'
..
.
-.- moved silently frt/rn TMHI to room I : I.' giiu; .
,- i \ h-i I .
in vain fur that l und : her sle 1-1Iau'II I. 1.1.1 --- I I ; .Ij"| l..l |I" I "'l,l !: I .xnplrx filE:
looking bright 11l1'1'] \ ; < <-rv lIol.t to limit to 'j' Tli.--, I 1'.ri..t.I'< .it'll ... iit I.I. F.II'oPi.KTK:
I-pi .. i."'i.' ; .1! IIUSH' .! ll. i. \-nicc,
I I"\ mli": .t -t. k th. I'' ; 1 f..h.[ "
lao, At )last therit.i* J li.l I come-If i --'.'- : 1.Ut pohtioul J p.irti-i <.t I ri ..: jjritmii: ; i : 1 lia. | ;l ., 1I. 1 unil would! litp or die-nnxipmly they watched! iinJ Un.li.'al.: -Imt ;...lt; .-* .' | jiirt rl't..1' ttic f.I." tiu. 1 f.tif\ i.it.\ : ; r, .. i' .
j the of LIJ"llon' u, 1'1' l T ; u'--rlmi-nt i>f .rio.J.. .i i,; ** *\ M/: ;;; LT4;: .It "i .1 in -!".T "".1..*. hrT
olil! ; JIop "Iitl. ]JMM-IIV : }"y. 1 on,' .-" .( their ..Iut. -r.. .\' i th. r\c.a't. .
ftithful rof.ht.
Let that man her l t.t' .. ..
b : s'oopitiij at 7Vr.*', j'./ : find {.oi'fiinff ii f r ..4 M.
Man no.
I I
thtt ( 1..k. t to and I
.t- Cotton
r ; ;: ( a 11. th nH**t )l.t.t! 'II.1' ix'iit.r .ilu. 11'i.I".1 J.II to,
I 1. ,hiJ her hand in hip (1 : ; r.C't'Ifr i-ei- r..hl-la.lln itav al ln ABMhiwn
(, watching oirvpulv ; willi sni'lf: <. \1'Ut l ll\u'.1; ] xxitliN'tfli i I I..j I nn.-. :1.Itil"I. H.-Ii-r .'. thei l l \ 'I f> 'rinn. 1j.ntraire.. tin f /1. thr Ari: .Ii n I"'rt..li. -

; >-motfcinent, 'See she ojw-tn herOh I Such\\:11'0 i j. th! iI'r I iJfiii-i' of < ;. Ti thi-i r\rr ", .."l. i-iiixiill-.1, in; th I 1 Ilril.I : (f' \U'\ inntniiA>. .A'Ffftitmx! ': t (>/" >.'.' '
: .1 U..f I.. .. I h..iH ,1.1..1 I I I Ticking THF: WII ) E"m1(11; i I
r\'f'- of lf:; i IN s\M.d..1 at th,.- brim: ,' fla': ,. "".t il.li .pe. I enim Si's: d..">. (..4.i'r." .jilt tun tit. tinil mrerfiiUitt'i :
] ..
motlier! I have: had) "lIdlt Uautiful I 'ul "l, Ih-1 .holnr nt-l: tin i plof. imuil ui.in. '< itnti'l'ilf t" ( Wlal>, of th. hi-. tl.. I.lln..I. /InI' .., .
I I was in J he.tu-n i. imj'.iin'.l] 1" \xdrink .I"\lt. an-1; tl h lC! lh. tiitt Ih.t) im-l.-ri't/ ." .:1\' ,cl.i. J (C.to! J.tn". ,j' nrff'fiintatjcaurr, arti",. -

relIn, thought askingIod !;Mlicj t arc ii'dl: bittt-r. ,; \I may; in it nisli tnitti ...I II t atij 'it t-li.t' .ry I : (" .'t..tIm j J.. I I'n* \\rfi to I tli* worM nt !l..- il.-at'i' of I trlniittf.1

< ; to let jouwoiue t.11I I very kick.T it i i. taken fi.-m our ;iij... I th. ,%:nrr-iit h"'nIHI.' of tin- .!:n' 'lhl ,', I tr.st .l! liil'; .JI, u.II.1! \hr.'" h:1..1 trn:: Tin uniKAKV: : MATTEI:

4 ( why. arc nil M Kid.]! Am I ".iin' to 1'ln7gilc \In'l ihix.iihl.. thnu I-/I I I" p....il-ll ,-! \;. ; )I .,-.,1.1i I ".\ i-j;ii rlll.:; \rill' ci.n-Ut ..f H.a.l.I m, |1...Cr.phic l wi
,
.?' I i -'S'- :It.y. olh. I-ontor.AW.Y' < t .-.< AYorl Stiij: ,>, !I mt >..\ tl.! ,.'i-r! : -t.-r xx.t't irux.i-al wti<- t t.iT.-t arv r.1.. t.-Is.." .f T..I.l r... 111

'."'" nfraid: l to die. darlirj: ?' .saidher I I .( :Jef'rj'i.-in.'i: *. '':t'Icorgi.ma;; ; where i" : : : cnpii-x: .\ lied: H.4IHH-I I. fj.-ti.'i.. It ;i- ..vpl.-; \ .i .: -.l.'' "Ii"l. ...I endj Art-. \.it.I-. T i.Ii..t.'n I ,,. .<. .1.. 1k. II ...
: you my I i ; Lii.e,it,, j l Innrrati"-* .f! \l! '"1.. n" .1! 'i -'t. .i--V. :u.1| L rK in "j 1.1: | l.r.tli.-oii," All li.i .rt IIv -
} mother Lending over her in t the 1'Utter ;j1.1.I..1; ; ? Th* ri'i i.
ajjonr.Oh I lii.. Uriti-h pe1 .. iji .\ j,.. i'ti,ran 9II.| '\ tl. \ .MS.xx ith tiLe r<- : .1 1 f. rv.l I n, "l."iut T nn-1 i.,..
no mother! I Mi.ill b" ?"IIII\\-I I "Tim's got it "in; the xvood.Ued !lu1 1 tn thK.:.-i pi i 'ml-. -p'-i,.U.t'lx. .11". ', ; .. i { : : ,'ilt.. '1 I m"I'r-III..1: h tu.tg. :"" '. ;.t\, _\ i.th. i j.t,".i.lie,1; its Am.nf "..

hall IIwtller-a Iw.iutittil nu" I : .\nn! JJ''H' Ht for'!h.' I I, 11..1 '.I ::".t t .
r Hov-y ,, .n'h11.
r e nn anp-1, tn "X..illl I -tat- of 1 11'1'1; ittr.nri'. 11. f TIlE I I : i EI11Ttl1'1:1.1:i : : 1 1 :
c lift .
Ala! t.) what ]liri'i* !!" .1.] Imttcr ,,1- 1. l tinhjin.] h I 1".1 f' '9.t. ::1! I".I' :,1 .f"I".i..ali.! ." e.5::.
gel! Kiss jnc father-mother- r.1tan.J I \ I pmdles :i' they 1:1 li'iir' ( phil HI ) I'anr : : l"IIII1.t.. i. .( lliiii.-i-! ,]. -I..I.." mt.l ...
Mtisjin; fi.I. iititUv I ? I I \ $I.i'f lh Ilav I-
kind uncle. Ct.:1111 1 .il. conic t to at -t. j I.rril..i. nb'nit a -.n 1' tinnn) nuj;; I ,; 1'ilt".I.\ ,11'/11. "tt 'f"t... r'wuttn 1 1',1:1.
;
you too, pj'iod ; ,! II i n-ii.: : I : ( ;ill,; xx ;ill: t<: .11..1 I : ii..n r. .'.'it.t ofnttitli.it) .. \It.ll.ul'r..r; O..uif ,.
!
!;I
4
". -how.. It'alltifult.I.I..m..ll.. I.r. -" -' '- I I J"a<'l>: "'. '. IIB :1.1 l l I "|1la.it j'uttfi-nl.ir..
1\ \ I "I I i I d.-ar P. ..]1.1 j I'rint.- 1 will !I.-' f "r..1! 1 ., ... Tl.i Jf".l. S'm"
\.t "'pirit J had I.uaII- I 1 A Wife's Repartee.-'My \ r< -.j.:tu.g tlt.'nlun. Tlii- '" >f dirrrnt KfrJ..u..l ". ,.
,
J h.dromnna of t th f.iiir' K. \ < ; ,
:.....\ ,It't| I 110m.'. ''iv. I am;; 'lfli.ed,1 at x our taste; : in ,'atil I I[: I'or r.r i*\\ ..i' ,.f th.\ f,';"; 1-: ;I"II"-" "inn .|.1.1[ ui.ii'.x u t4t.tI mi i "uiit iiuoi nr xvun ( ( r.., Will ..II !I".-., r\\ ci.r, a r.nd...
.
I looked at .ttl.1. ..,, ? nl1 1\ | III": 9. lOa' 11.,1 t. ;.i i'r (ia.1t' \Iii-ti Lii I. r:.. iHtlt..| ,.f .'
". ; I h xmir;; I heail.; 'I ",11 i ii| '.. Ihr. the fmir Ij.w. 1.1. pin.-iptl I rlrnt which ,
'' "z ;aiiothi;; r xvoin ttt ""lr.n | I. |- : nt ; *T*
fast over her cheek. 'f. lla! .M I.r/: .1',1;; ] : ,1 any tin 1 Utiiews: I : 1'1'. i IItIf'r.t.i.lr I -'. t.ikoii }hi: >-. in i It.> txoilj, liuriur 1'pr... .
,, I : Smith to hi* wife. I ,. .
.
"lr. ; r'llllt.lr.f : n .\ :-0. 'fa\ Itl: :1. II..
nt.mth
then! J Pi.1 J. .. I'.iiti.ii ditilT
you tlo \ IIU :" e any u. ... $ ; : t". *"1
\ -My( d"ar Joe 1 am 'itrilly: :,lo"ila..1] IID"I"\ 1/1. o\.t."il..ltr.| n."ln.th.li..I&.I"! iiv, N. \ 4
.t } eantiful i'l(r..r'r ? 1 tltAt N ... ,i.ef'r; ... ( .' i F..r 1,1"1\ 0.,1 llir.; IN: X.XX-K! i :Im !J I't'\!.' t I. .... .1< T1IK UKVIKWS: : : HF NKW ]HO'-/KI: /
:
'
'hl'L ; "
hurried hrr) \I.y the] lilt-t brook,, I I tr
t nornetlme you shall Me 'her <;rll"If"I; 2' '! 1 Poi-r >u'lll; !tlt';i.. .. ,.-/.''.' : :I..T I.S. Notice. rl k.I .
.1' M .. ,1 .. I TUI: r.\> I niix I )
P.- ; ,1flr. I.uuu." V Ut lIar ;: I ntil 1 1f, I H I x--, AKTICI.E.
t"titiitr 4Iw.IIin'i 1 nioiiint',1; iV |ht| ;| ,. 1'1" rl 1'P"II.'r", I The 1 uuder-.ig'i.i .1 I !. !I.-n' to inform .
.. .
.
".r. I 'f i. ,.. i I. i I I'.y 1 -nt.> >. .tt. ;prn--itU a ..( s.44.i.tflr.i..Zi \
t deeply, but f-hfl is a happy' atig< J 1. Mil' lt-- "K'-vp' \..Vour.....' I ilvtT IWI'I t, ff m -- ."-.----- C 1.[ 111 t & ;,: '\ '_,. ,".'. HIt'JI': sCoiu'-s' : Kil'>li.ns, I th' ,- ti.s fl' of I IlilUUifott! Coitntx* that ; ) \ v :. fount ..1 thr iifw rorr all.( .f

father) aud motln I 1..1" .1t.Ia f. M ,..., iln : ;
"PII 1 ; I.g. :IIU) : l r 1.11'pi. I I" : t.1; i! ifri titlSs u'r ititlior-r; ... .. .
lifter and I wa* .II alone until your 1] .. .. : j ,.i'in.tT-i-'n"'M' '..1' 'I.. I 'I' .. 1.1.' :an-1 : rm1.-. .\-'.;nt.- I H,- nri t I : ", p ;"r-'n ..t.i"; .. .ti.. I
.
d, \ )
t tJ 1 ; : -II'; \y. I tutu otf me il with! !ili.spauh.i t t'r-1 Io.I..h. .
Q mother came and took me ]hoiiuto -.irr .,1 -. 'I 11111.-'i [ "_'_ "r .r ""_' : ; ; '. .1\\'lr.\l '. ( ; I III I ill I
( 'a".Iq.
f..rI and loie ) ..UTOil so much leitmid -'S'- i .:f (I(1.' 1.\ ,.\\ \II lii' rlh''''','I I..; : M.! :11.. jt',.h.m..,.. oap. C.itj.I i i '\ 7th I; I l. ..:. tf-j.T i Till! 1: NIII: : )!l.(11!: : 1'\1-nI(1: I

*' .\ '. thief who '".1. .'I I .., I.. : ". J'' 'HN A. TIC.r. { F.'r r..l-! 1 tkr-: .. .
m! of litthi \\ jniti.. j jOh x \ 'iini; .1 .III ; f"r..I.. I."r \ I : ; Almond;;; SIeItmt-; .. p.an I I''j' i.rlk.: i

) I am sogl.id you mm. ,' nil Net "ill j'irLiiir; |\'Il.t.. ilfiimrre'l I" tinn: .-i 1 iVI! w.s.4 1 f.r ?:V'. ni..l -" ."-i, I' I A'c.. alo; many ..tin r artielesl I skt.. "Dir. =.un. f..r I1lt..it.-t.f.; ..i

t4'; 'I.ut tI,1 I re lly lo"k like Winnie ? and J Jfhall .1.1tin.: lit IH-...m-i' !;i-i ha.l, 11\'t 'Jarl I 1.1\11.] ; i ; I l t. '1"I"n.;' ; \ hi.1! haie,. I..t :. H',. I' uu., "'' ". 11'\'. .\ ,..\ ",,. Corral;iftilv! ,!. -:" !,11.:1..111'.'.! uiimrr.0, ..ni0.j ,._ .,

f'-l-" I like tl.l'e Ikurcrs die to *,..n/ Ii 3r: '. |.itk-'I l tin in h. 1..1 the. a" lh-\ ('(m::. \\Inill! UXT: tt.q h.'! to.pi.i'.-.in."i. 'p i ., .1)". | .in-: an.|i. .1.! }1'\. ; 1 I: nn"In''l .:.t., ('11"! 'iii"t 1'lr.| 'I''a-...d i KI I: I I 1M: r Ii I 1.: TT V liiitt.\- I- I;-,- MFsI', '. -t

l-ntitldol I I hall inett t1.tdittViimnie, -'. '- I lix l'i. I I. ".II I II.-' ,. 'I..i. '11"11". at .' \-11' "I..r.'. 1t1l1.1 .
I'i ;
i. \\t.-t-- I ) ..r I. "' f| t .IJ. t t..i t \ n 1\: !:y.T I LAW .t "., .
.., > .. ., I I 1..11/ i than it \ >" t.t; ',
1 ) "
hnll: I not ** .\ mn wh. ,1' in.: 'i -. v "t 1. XMlI 1. I. } ,'. ,

,E EVe!; Nottio, if _x-('11 ar. good l.nt I It.. > II ; i t j. not only'l'1 j L I'll! win ..' \ ,.x >I' >4,I r 4',-ii*. .i I.T. '. r Hi .r. ; )H j .ISE( ) \' 1i-, I !' ir'n. 11:1\1"!: : .

I xou xvill' liie a long. loiiiT time, (,r ,.1a. lj {1:1t'r.M.. TI"I I*.!" in"'ii; 11,1'I i !. .. .,:. .1'n'I"C'1 '(' itt'. .' .\ i"r I I I '.,.' .1 ..-' -' I A. ,\V\TS; vo' u n. .\ '.MSt I ..Ott.-. .., .. \ ,'nr. in :1.1.\1\: ,2; T. .
'. .' \ .' \'. 3'.11'. I ic-. :: 1-1\. I ..pt..4. I.n".1 .... to A J
"t? t
f'\'C'lIlh a
without .r
fhonld we do I r..n.11" l Lal..r (1,1Ih' :' \ 194). I .
r ih.-v" : .. ,
f.r thr .
;tct I t Sllli.
lll C Mp 5 lo; U 49.3.1., ; .,4 .,, i
\\V woven garland! of floxxers and hung ; ,: (vnt :..1:1:1"I.\' ".iZfI; tln-ir' 1:111'1 I.. ; Tho Fanner's Guido : ( ( \ : ill \\lnr: N T,>V ; ; .ItO' .' ." 'h. "".' C 5I'> will b. ...,

t it upon a Inanch to.inraetn..rite! <.urv-"- with au X."Onihy JtINCIT. II prnrtirr: ; Ihr (hur) uf ( laims.: : ,VI L ::': .' :'"r.. ,;\.I.lth'! : Ti' I. 1 'iii.!.. ft' tt.. u". !l
S tinj.-- wl'1! 1<" 1'I If XM'I \ 1" U t'.fl. I I 1 1j n"I ',h l'r.J'ofrnlr I hiini lir 4 1 .i
I it to the. 'Ti-inpK andth.iiigliiicvt : .t "* a"V..t1 l 11111.1.f'hti" 1'h j I lix_ II"n"I""i \- I i: ..f :. .t. / :.N. / f-. / furr; f'u/Irr\, 1.1'1".". ''I:,.. ... .:... -." r..Ij.
or i" giiilty, : : : I. tLI'. ..
I h t.*t buiieath those .rea-ljng l"IIU.-1I"s ihejwafaded j 1 ; 1..1 I, l1. \.ci\. I'n.i..... i.I ; i, ., .\ a c".ln'rli''II; tf ". /, A ,. :" t "I' 4 'I,. !... .iri.r

gsd.inI and d.-nd. not ", our r< -i I IIII 1 e."Not. I ....til.'ullr.. in \Jih- 1 "n.! : ; h tli.yi.ir.-rr.ir s $ ;,1.! nt I.\.1"1,1" pri! mr An i I ..x, "I .' H ,. I. Ltt14 ti ..J t. ,.
J
m t.t\"''( lof'I.tttle Vj' IIi.-. If j lii1t' 111\ '' :: .1\lo"n\i \ Ir.i | 1 : ,- i .- entiling fr.irn l'\ M.Tt ll. I .\ AlC.\\M!: | | .

'" : lI\h''h. 4! "| ),'ii % ; .11\ \.1
:".iit vour :" J, TI.I ''. ..",f. .11. I Ii.. IlJAt .."il"I. I" .I it I tl') :!'lid.I .. ,i.II.I'; t iIA"I'.,.1.1 '"'Ut 5-t.. ihila. .
c ; Iizl"
I mi .\t i. ialtit 1' f\.r 1,1"111.\ ; I g r."I.t.; (' r*:
I.illl' j
hi 1 1iti '11' ; .1 l '- t.. L'tx.-i'n ui.l,'r > .I.t'i.", I ; |1'.10! ,. ,. HOt.. Motitev. ". .. ,. iioi.. r. mmrti, 11. tI.C S,1 U'l' \ U\XG I
.
n1Iwf. t
"s I..t ., ', ;;:;.. \\0. ..1. 1.1.f.IIh' {f- ,t f.. Th.4 hiJv who (..1 in, 1.1 o has U'e 1 1..1.1 t.. i I. !I.n.-. 11..I.i.) | .c 1., ; t I, I 11 ._ ml,l. :"''"1"11'11,1.-I'l InIIL.I tl Inf,.r. j h .u. \ \...itm. '- BII.I, ILU iml i jMMTkl

.t 1.\ i '. : : : .It !. "I:. "<' -,,- ,F FS .! out liy tJie 4lnm; Mltw who -.ill; .> Uulal"l I or. .I lie. '\. \ .. : I I 11..1;I I.v t. \j II, th,. p.,"1\,1.\ .,,,.,-. !\ '." .'. 1.1\1'11 4 1'.11111.." "-. J..4 J. '\' "UI' BOAT-BUILDING &c. 4 '
Idl. \\ 1"1; -. nt l-x i i .-t p.n.11 i I. I ; MAVJ'ily.2 ,.1.1 '1IY: V I- .
\ .
| I I ,
S *** mti '.. 1 .I" 't! .1. O1tI'.1: ,fIUy .tm\.1; \ with III w"II.1 .. 1llf j 'lll.l i jlv. II 1" 'j", "Ifllllv i..f..nn, ii'r.. J ..
nt.1! tr. .'. th\ piii' 'ill I.- .; T ". II ih)
111.1|
ml.. \ :;.s r": < 1im1.t-, ip'
:110"111 : : l.n..rllll.\.
ni : ,
..
1. I
fl..1ult ; j
.r h '
th4 I ''J.U'" -' '- t'i.' i (, i "( !I. I tr.-i: :"i.I "" I'm ._ : '
f I II.I! I t'. !or w.\1.I' j I. } : --- --- -" t- x- ill.- nil) 1..1" nf Wlrk j I II
P J4 A. "but a r M"tlI>l. i'i tlt TI.E -- ,
| J
nyV : t .V !i'k.' l ; ( ? ; I I "a' ,.. iinl! h
Ill ;
i I' : < 'l>ntrL.
I 1 ) .1"1 I i I I: I ,, A I V
-1.MnH 1&'t"I\1 ki, 1 : .. 'In 1 l tIll I',11: ni < 1:1 )hni IldIlian' S. A N'I II.-: | r ;
I' \ 1 m. : I ALSOHOUSECARPENTERING.
., ,, Am. I I" ptl
1111': ''' f r anv .f tl'I \ .
:
;. 'i,, tit:" i t I llnt ..I.4t all .1..111 I 'PHK ttn.irjte.I nn> rrt'pnr.'l I. mnki- l KI.
; -'. '- tt'.si* shin;!LI! ul" ai. I l-. a.i.ii; ..-.1. | ( t ubr t J I i. : I I 1 .
1'1 I. .1,1\ t-ral mix an.eon ,.itt, i nI.I..t..r) pntltNv.
: tlc I1l.Iis1.r.! Inl1r I :11') 1'111'.11! t xx. 11.I I .
xr hv'Jo" 4 ti' *\ ... i.i.'ed: J It't-i.l,--. I : .* 'fl' 'I'U. 11 'I:" I II i in luiii-l or ,.eott'iinu'it.> their fiirn.l; j in N.w: I! r. .|'t .II) !!. \\ .-k .1. ; 1..1.1 .? ,u lf
1111:1' I .I.\S. S. .Tor \,'nI., Nxv 11,1.L .n".. rluttl.-t..n Nititrttm', :, ; a-
'
4 ll.r-'lIiu.j: Lti t I. j'S I : It\"if I. : .1 t ; I 1 Iu.! I. .1 i\. ; r .\ \'I'IIIt"I.J\--III1''YAr.f I I
.
I ; I 1011 'ii. ; : I
U
w.
ll n. niiis: : : .v SON.( 1 r 1I1"I'a: I I I. II.S 'S ', I't I' %.., .1


;


.\

..
-

to 'f -
.
-
-

: ; '__ i_._ .". -' : -its P;* *?*** ;':->'--'-.: ; ___ ,.
.
,
.
K7.,1"r .. ".' .