<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00034
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: April 19, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00034
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
...... --. -
---a- -
.-- .. ... \
.
.. .i' --. .
'
., .._ ') .-
'. ."'" "--. --: .t.d"l -- ..,, _. ...
.
-' l!! Ii 1 -- <: ..... .
4 w _.'.. ...... -C"-: .j.p. :&.. .. _'':.t. ._'";. 1 ... ..... ..

-- '-. ------=-. .. L. '
< '
: :: --..-...-:. : .-._", ,,,-Jc"'-J-o.=: 'L _. : ': :

: .p.'f ----- .
"f' ".: .
r Jy
/ t.r? .;:

-.:..' -
= '
; V-
I a4 .p.
'
,

i f"t', '..t. '

"


'

.:
1 b.-..... _.H _,, ... ... J :

: .
.""yrr. ..
..
.

.; ... 't I. f

-
-


1; tl S rD .'HF ,
LflRiJODA '
"
r V /;; .. +
.C .
r ." .-. r "- ----. --.-... '

\" \f \ \\t' l. .l.tH't.* .:Ilnf'ti\ :\ .

.

t.:1: '= .. .
1 ',' ,1 il: I' t 1% 1. ,, Ic 1I .l 5 .t 1' It I I. I ,), I % .s "t h, j

L- ., .' ,. .. ,
.

TII] IMMSULAJI.lllWrlillCYr I "'on !.O''II.U': !''iI.liC:-.... Islltar| ;1rhu.|, '", I'lit \xii: ulilin In I ) 'leu*," ,gelid ,1..1. | vit g'1/ing r"1 1f'aa. ,\IjjI.r.'I'a (" ." ;/ .1.I t th111e; "U.:'{Ill ff m\ftl: |1.1 l e and

I a ,.I..i ali |It' If |Il"11111. ill il I. Ol 1 { lo Iliy I lii until 1 :"1-1 (.ila \' I 1..1, 4' nUI. ." .; IMF. ruin I p.iin.I''tt" I.t .

I A t'*1111" It ,inn] tali lil I lie .i>'. i I"'Itlllltar.I 1 ..t motlici'. right l tl '... tin- spirit, ilnldi.-n, walknn: : wo I I'l'f.itnc well thatrxwiiin '
all my nji
I >< : ? \\EKkLV\ :>; ACVSMITB.xvriiY *\, I 1 all Ninth x'1114-4'S.I .. "a'iiig! : I I. I Ui hfi, bv hoiin ncqinintcil
*
\ ; I''uifii. II" \as in--\'nibl.! -. :;' :! w.ilrr;., ; :\0 l 11"\.1'.1 I think;, iM in .I''Hlil: my I Icuni.-d !
.... ., -..- 1'. -!, fi"iji tlirir t1.. lil lit <>f .1.1" ; 1 tir't Itilhsati'S1'SIIsti7d ill into '' "I..ulil'nllu'r
., .J I < "aI\. "I \.1:1111111.1: ] |1'.r nii| to I. I liljlj imioivnls' MI .:nlnin..v.'d; was: i\ i n his : lusiorv. Hi.- was (fr'1 II. 1

a,, .rC... ,.hlstlCt/ SAH'MUIT, ur In ..1..1 l aid c >''Tfi "'h (."dill f ; !: I lixcs 811.1| fr'u'ii.l hlnliml r< IH : | oftiHl, ,\0. >J .,111'1 ', I ihlliL a. lo'fj I i--iif r I'X tla.- h.iii.l) of (fiti t and' lh. {I"". I ot 1..1 xx < Il i-dnr.itfd, liar .llllt"hud, t".4

Simon Turman, Jr. i Ami g.!i .rd i1. r.iiiul llicir 1..4< .l\. balk : 'liltioli-' llio lillllil.i i I. T..K Ml ; ..1. wVi Ajv,( "tivtl 1 II 1) v.O-i* ;Matt.! \,'\ .1 Iii: L.\ ,\\ttlll'taltt.a! ill 'lidA ,tli n..tler '| tlinr proity.| .. mid.sh" x\as:pan-lit n.txv .).

J. 4 .. 'JI 1 !,.. ..lul lllW iililil cr. Mulling.I t I ITlirV '11.1.1 ;not "u'jM| uig tlii-ir I'orun.r ih.-irt iind .fl\! "Ho* V.ni r'! lll' ) 1 t-aiisi- .iiid "-: : th.-iti: an ol-l sx\oid, in a t'.itinty ill the lit)'. .trQ\4

r t}.<
L.' :J' IlfliIJ'I; nr FU\; ;: 11/: ;. I kmw (lint peril li"Vrrvl neil ; I iln' /li.:111 ol I < '1Ii'lhl ninl I : oh, llmllvrlil i d" > .ynll Hot 111!-*> hi '. I"!" tht! dilinu "c'I"| r" -f t Mui, :ainl K"lrs-: :, utld i-onliiiO.il'v' r"IIIII.1'J'r\ 'tnvrHH. ; E'w

'fiwl Slrcr a' 7uaJ n t lf, 'lli.'r| \ ,'i?, "0) 1 lit-iixrii* .Irlivti.\ ;;' I o"II.i.. polil-.i| ;Ih| riii-i: i t. ss gran.
\I i-iill.ii "'1 Illth.l\| l to ..Iki IKT !! i j I .. hi/mootlii-r ic 4.1.. I .n4.' adilni |l'I"lll' .lit. ( and irf.ni-im-nt ol, 11.lu'r. that i Ih" vaa.

'. .I,,.. 7F IDI 1tr Hut' n ,iMiT l.n-l) fire .Lox. lin ; |I"-I. 1"1'1'' her, ntira,t, an ." II iiii..' lint 1".1 ft..f \:n r' intttisi* 1j I II Ii lilt "" 'f-ihy iitotinaid, ":and thi-li' rip-ibit: ol t 1110x111;; vtiili tin-Uiihi-d .uc-

) jr i / AlM '!."toNjl, i1.111au.hitrt,4! y17uy 'In r.- lilII"! nt (IIII* ( I only | uluti'II ln-r 11.111' 1 "tin' \\\.i. fcfi bum, whuhliitd' hisMil ': t,*. in H tar hijliv-r-r Nphtlc! thiu th,1t which
.
.I.'uilJ" .
i tturult .
rriL '
-.1.: : YeJlanTfiF'iiannf l -Tfifia )f' "' ..II'I'.I.I in lic i"J b r 1'I'1 "Si"! I-..-''I.h!i.- Li"1 Ii">r I--1'! <..* .',w''I) liiisl.uid; and n- tidal h-tcrlniliid. Mn voVT-fJ It.lfl.- /.irtiin" 'l'ul.alu harN: t51luttusl l her. I am
,
s- '1 110r. .. t i ijatrnut 1\ C'I 11",1 .1,,;L. iu i.iag; /: u' rr.liii i iI. l foiimr (linu-H, tin.I ri-ijii.; 4IIlIt i : i-lnlj.I "" 'he .ha' .V, IHT lnad, *w- Mv iiuuiiiij; I\;a)' lioin 1a'tia: :I" ",* f.. aminor 1lrlh'! n.iih.-r t.-ilk-itivu nor prune !.)

a'J'i-; ,1t.f"lI..w- r lI 1 'att'l: tiv-Ssl'jr'ir.v' i. IMT .1"I..ti"l l : Ih'! t : l "Sincannot lire I |1.1 I I lam to di.- moittKintioii cuiisi-d" b\- camin'. *>' I ,|; cinifiily;:'; but tt.ru" tlmt* In tbUy
l ili .ltt4Oil : I
will I'f "'
vL.re 1 ;: f 1.1 In 111(1 un" dalliu I rrhild I '. : J'lfttj I girl i HOT n I lt'u..i. .
I T. IIIV UMlU\rVll'l. .|>tiilil, ,. And 'a o tin- \ <-l t n >Sill ; lately, \ iirpirid I butli, and I
t.gl.rl.e: AH ahgII.lIeI1 1 l ti''''I! Wa rrS II' : t : 111:1" I '"".ild I.can and mywlf wen* 'aa odflltlldt 1 .. *
;; rd
I 1.\j'iy ,,1'1..1 1 Imtli. l ;'|"| | | | 1 ,I. !Ii"! I wns ilf.r.I. ) oiin l" "itl ,h 1 as :I.IIlV'r
I o..l.llar |per ''puir of Iru IIII.1! or nn4.r : 1lhifr I rrt,1 1.. .,. ...' .1,'/r't' I ,1 at | | 1.1 I J' Jlll'l XX'boih t11\-t-
fil
.. '! c..IIII. 1'1",1 Xxi'.ll, |hi.-V. \1"1| MlS. \\ | | List! ivnYiiiiinC: lYpi1. 11. 1"1\11.1\ h f"UIh"11 JtMM 'tea'' "itl ntiy. Ib-r 'lu| (' .|tian' "A Hoils
.
f.- :
.
I.rlli.x mid : r iit (
fret ,
fat the .
I:... $..f..r I..f". ti' -Iilr. lli) .itiilif.. ( ii 'ii'lcd I xxilli! liltl- meat 1111fll."IIII.I'h' ;
.. 'ILill ; -, i.f..rlll.I..1| t hoiiorablt', 11.1 i It'>[u-ftabu: hltli.4'II', '> : i-oiintrivs with which I wa f.imiliir
,
.at U. lii. A lit .-rltl di i niit
..k nt rrU "
( ( 11 t Ciahuni; .
.jn '* .1.. lulll-llft f..IIa..r..t--! h.S.uiili! .! lost hit, atul ll\ do. iii'ii.-.it.d\ ,-
I Hi", ln\ i-M-liinii-il 1'.a..I: afii-r "1"'Itl'hII| .u I IIiuiklhlekll'1Nledgs.u: ( lit..
made! ndrMi.rr'. j .
V to e.nrll' I I',.. HO! alu'allddlwr.. 1 f.-fj-;! '"1 I'ju'y!' aflrril.ll'Sha11: : iln-y T. I'" I.' rotoin hilt,: Inlimllx} : t ; : liool.'r lomjM'd! and (laind *- r.itur'% ?,ij an im. s.'liblc( "!tvicofinfoii '

All ..lt*>rti..cniiiU rI tunilfl xi11,111.ontntr.r.f I :l lli4 x\iMl.< !I'.. U., h.oth.-l? I 11 itn-nialil.-; I"-:.tiu Lis Aidoxv | n- *- If'r'It'r. ii n.l this In.t"1)i t.sr tr. h n !'>Vit'ion.: : .. g1'

in..iti .ii. rr'jnir..l, will 1.., "uiiliiiuc.l '1'h. lUill.1 ....1 No. Litt 941. 1 "'Iri..lf 51'-lil .rata Iv ofiViiili! il I } ",; halt I "]1"1 ln'c uw I u-sonrn-.. :11'0"1""a't !.-ll4lr.; ,111..tll'l l Uv_; pith I terIrK 1 td! UJ J i iI..tl"ht \\, l'r" la." j i ;.,Ii"a.,, and at our
.
.Ul /*>,il'i'1, nn.l clinr-;;:.-d for. I'.a 1 .....11..-,'. -..1..-. .1-ur f.itl.ir : I 51|> iit' ..1.|iy: an. il.li..I..1| | : xx'unl.1. 1 ? f'i.ndbut with : 11.1,1. sj,iiit i 11|| '\| | II..I I !look l.a..L uii the 11.tn ,''11' 1'.1' Ilrl., on th1 .;1AA \.i.b'

(.'r.jt ii.itl... $ I41.'N3 1"11' III.', .j! Il4l>1 nil |. c1.! .1........ I : of (tvxo loxi-rs 'tiivi.iU. Kuta : ,
1).111 1' "" t I ii i i..I.| hill I a-l l. \ .a. atjiiiii I. 1 t..d'-.V.in:: j 1..a'IrN'r,1, \ tllj|.ln.rlin.r| h.-is.If ealltlniitlti 11.11..1 1.. flatly! ton.m.Ai.'d II.ne tIea'ir .ali\4; b"\

4.I.I..r) oilier!. '1'M.iii.--, /11'.1.!', |1..1' IIn. I I":."' I Or I l..i will ri.mf.'i t ,..'.II.. r f' "1.1..1 f'lis.ik.: 1II: try. "Il'itt own i-witions to iric <> d'n| : linn a'8N, at (01 in- it 'mnst', xxhi-n j'-.d. 1 1.I.iiw!l.r 1 tb.ii I Iown vw.1n\

\ rli.'iA" for t/d t1,,,h.f .I'lxinl-ll, .itlou, :...*i I : \ ou'.\' Vt' !ns 1)11; i I' till doyisli Ui-uiu, )
I II' 1:11: i it, \"" ill \ .IUI si( >- ]'l ls/ -:: .'. >I li>.* |1"14 dolilit'i-sH 1..II'.t j Ih.\': to fallingvit!. n ty giil i
\ ,. ) .. 1'r..bt.r.. :. Tli attyt41 l f.irinitliat ,.\ ..1' WHit, *, .0 and blow it i": edt' '. t.rd. Itt
.J.iu .511I I I.i, i j'"\" 1Sr 111'sh'51 jui.li" r' -, ; t Inn.1 in mind 11,111'al" by it, a- 1 uluing 11.11. i iiildo ::
I
.wli.icou fr .:!r,>..isst.l a s A.liu'r., I"."''' I ".. "-n. f.ii Inuii af.'ii.ltiV II.r ( i i' nfiil l !.. ili.-f' I \\ \ iim>-mU-r how and ,1'1 tin I had
1..I'.r ijilt-'-: .il.t 1\ so i/rt-.it : | .., ax l ccara-ly ipokcn the word* ere the
.A Ya.oeerU.n1'Y( ('uti.li'hit. 1I .*>,'*' I'l.-vT up, 1'4j.'I.. ln-ix.-n'. I.riZllt l pier. 1 imi-tr\i.'ii Ilion li.i\} 'ugt.te11 ,'.-,--.111. ..l't 11i.-r.. Hal.YI''f\ t.'ln "-yi-d"! p'rj .-ttIr/l; this ircvrdi.m t.li.llnnnl.1 to hi-tr (:114(1 aid ,

) Dillt f Job minting niu-t 1 1... 'aid on the, .\11.1 '1,. ,* it.. 'l!.'ii'l.'iii. I | luim/ l...1 h" '' .. i.i! U3tnhrr ,., "lil'". : ".' ,
C: rr j i \ i'ii I I'.ij. ] itiiirsf. >I. --j'iiiii'-.l tin- .:reef l that hiT hl.:,, ha-, !'(<-n .! ..- : a ea.ol..1 by '111:11 i n-WarkaUt- -ueii. 1
.
: {''n-t"T .r tHO 1t.Irk i I II I ils .,er l h.r ..1' lt-r.4+ 1..1.! i lu-r ,'," itl, an-l tilling hrrh, .',-. i>ndi I ti* <* InifhiV hatid; l of.1'|; 'II.n li.-h-ii, I )nad! an J 11\.11 wn* I u- attributed! this to the heat uf thin m-

.\.11".1.\ r* f.iiir-l i in ...>r\ -II" riII' .IfV-Mc-l 1 flf.!' Id. l .VMII.IM- Ita,111 to '.l--llt'\t- lVtt aVti.-! iniT'iiii *: with. on' p Ir"IIr.1; a visit to :. lan: II'I-.ind nt hi-V t\lt\t!\ tiViir

l'V *Ilu'\ x rule t1..- iiniiiit" iI .tt Kr.n l lA 1..>).. I I tl rote .-r rlf into! I ,rli.iir and e. : I'ailflllil is "I.I..d.I'lli5..1 I i frhl n.-i- hboiin..; hnmli-t." .\% Ao n '' *''-''..o! :1tvl.t ; th" dt-taiN ot! my I fold. : Iro.'tt .

\ n. :FEnmS &. sox. nJ u (/111'0.1 ;il 1 "."'.11.1" 11a i"i'\' i ..-uitlti xxitli a 1' much niicoiici rn I .". dross! and rcdi-i-im-d, bv thi Moc.l .I uht-ji* iln at'-r inn >' .I"lhalll..I.- lleli n (Irahanl--Il; lai kI. I .11.1 t\'nlurt l pnintirij iaihtwiuj

I "I.r":1: tin- 1..1. 11 : ; I .- I 111'!', slic-! niay ,! whl Him il.I .r (tlnn 1111".0.1.1 xxi- j.rrl.li-i to r.iirvIlilin ; i-oluis the l btIltt. nJ! AmuLnibrof
,ref 'r-fyJ a1 I" AK l: tail M.-rr!,.tnta. ". ... 1 w"1 I I a< rn'i-rs'oin.'d do .
< wi to
t ; 1 ?.1.-* 'I liil.i"; -a\. >; lifr Mi. l.l. iii-i'L.I r airl f"istki I ". if.* \ao \ .*. !.I-. .n. I" mv \ttiiui'* Joii'.

7'a",1" '. /'/",';"/"/, : 'IIiul nolilf' ...1f.l..m.I.: j Bake H"-- nt-i. :| lift -lt 1 ;-'.'- i:1 hands in tat \\ "\".-, ". l llu" 4ishiun. ,. "t Il.-r: 'ininh, iHiinij! tli,. rl'4ilal. I la.umelhl'.4t I

"\ir. ItIJ1: inform t Ii'' I'ul..i.: that tlirx arc: (-.tiU.re.prinG .\I"I..f.-ix:. I Intrtliiin t tin- ,>'...1'... I I'n"la :1.1. aii'I t.Lin'"iiI.I. 1111; i ,. l '! M'i Iou lh+ I'Itlret'a.l ,took our p.V'-nyi-r if re"tfr' "* \I.*an,1-- .' 'iM.-pi.-ssiblc.: \t t Ifs! .,'ondutivn1:11. ,

M tlitir; ol.l .taii.l l, .... Vx IH'III::; >t.. teiiijfc..t. t..il. nn-1 t. i..t. : ;; no Ith I .., !1n 1.. ol JII't t as. wi- winf. t'sMiddle;; o*' ill.t .- .> ,.!. "\ .1:
1 !
JII.IIIJ.'al .11 : 4 a.riinal I t. ,
1
.., .. i> -" IH-S re llr't pub ..
.11 I
th.r 1'.1.1 L. 1. I. Il..haIhr.r t 1- hint cold
..1' glad .I : : xvis i at t the IJM<"- tohly "Mr. / .
I i i.
II !
1 2'.11. ill Ilocir I, ;jb1.hd'r I11Ii 10"110', < --yon :" "I"- \.ur ,111. ,; a nnmbi-r of in 1'lnla .1. Kolmrts. it I possible! that
friends: A".I 'II"I "ux "I" y.'aru.'. a 3l yon
.
'ta'.r-. .\".' Y?. 'I.3. :!'.'-1 ( i :--...r. .i in% aii-1 lul1 tl t"lIr 11,1..-r. ,.."I.i 1 I. mi il.t- ill'I] !|:"- ,.f ilu-: I ( .li:; I't.; l Uu haxi-i V<-MV, | >* -e's :. 'I U-.s l'Ol'1! lt:m\llil''II.: ,. t f.-i-Iini; .gar. ft"T !:\ ( lorj'itti-n I I m.i"I
olivrk I the I felt : .\ h.-iidy 11:11 1311 .11-:: Iill J>'inj I ij-i7i-d I an instant -nmmb -rnl
an-l
r "1'.r ,1 b.iit 1'\.1 11tt antunrh "In.JmlO' csl .iiid I 1 i-stu-il in ono 1..II.j..II, "d.I ,,.f ii'.i'o < -
i J'" "" 1'".. J. tint f"1f I. ...I..r 1' myrrin,; -'.r. Sii-l l J I.1 I. Kiln !.Irl.rsl xxiih i: J i-v* uili:, n\" ."t. \hv" was 0:111".110..1 The! Ltdv with whorl
e. r. alanr. ftl.HIr" ; 1\ as 'f'lli. as I I ki< ; f..t !Ila.: oaiiiiil l .
: : I .
\.1" ,
\"ii \ \ ,
I -1 :
"
M.-I 1.1 MI '
; MI HJ
| j iilal" w.i lru-
14t .jt: < n
l.MIHM: <. 111) -\t. Th.iiis" i ai: ii r'- .,I'ta.Iv! la lie- : ,
1JII. 1 ti\
: House !' t l.iiics ::1 hi- |
: + fn- haul
: Ferwarding&Coinm.ssioii: Mi-. 1..I\ i. ,'. lit.- Inn.- .1" 1.1..1 ni' hiTM-ll! .
.f :
\ 'i" : .I hi'iti h1 t-.1! Itneti.'n- "i
KENNEDY & DARLING -. .. i wlti-ii y. \ may; !h.. Ills* w, .- .-.l 1tli" ,.u.li.t.! I 1.ll t lJi" i v 1 thoU'/ht, 1:11" ard 1 so do r.- -KVn\ nvr\.
Tl. a; < i.l.-nl e..iia.u.lrntrl I in thi! rl.nse : :iLee i halru-ti-r. wiiirlj ii'uKr f fiiu-uil, N'Mt-i \,1 .
V 88L f 1u\ : rl'TR I: \ Mill i J: I: I'll \IMS. 1 r.-n+ 1'11.1'.1| l i'i I4.un11y. "... .I.I.r.II-I..r': uli.,4nn so brurS'! ri'> ilt*. ; ;i I al'ital .III.alj.: t f.-r I. "I. 01 In : II..1 t.i\i.' I'otidii, :..1'11' Ifssty ,.t.t.r. : !:. !\ \V wi-r.; ".>.in .
li, ..i i.... .. .. iiv ...-ILtili; | f I K-iu-f bv ra'tTf: III ;inhis.iti'I i.'I.-I'' .
:\11.1| .a' thin t Ia2.Ilua l.i'-t. ll l .<\\ ;Ut| \Vollilly 1! |1.1tI| | ) 1",1 IHr *| -n and I laridal
1-1' I.J \ i" i 11, hoxx the! \\.d-u: talk- l'I.I. our
1. '" r" I' ieT: 'nn -.1 I : hi h,If .. +
i
( \ i *
r / p Ly&pp..ri 1), il.rir II ly...1 I' a..1 I ti! .* 1,1. I ii,'r !."" '''I.1 1I.l I.. a* I II > I. I. vt. I..r..lf.! 1f1 : tosM .tat 11,.. old j pl.uv.! Axv'apjirovi-! -
( I .t* -i :;.- I.. ti-il: win ( ..ili. -idiby -imj.ly he'l.t!! the! "-dilP of
h :"tw Trtt | ] 10... cl.at 1U'X err *',1\\ d'""- 'i' 111 : Trie: or TII! Ill rt :. I.i r1y: :.1| t.. lunnl.lt- ,'.nr hiMit; :, i. ; my iil it in f...r i-arn.i,;-. I ",ictrd l stunt fc!" 3
t- L..J ( ; ..id about K.siirViiikIf.r.nIin.: Lett t :
*' } j1
;M
1. IHI ,1..1.
:
t- .J l In.ltlrt l n' tlUMoJ||.'. ioxv Wftiktn*; in thfi'M.! [ n.1! \\ hos.cmrdtt
':"- ..f 11111I1'01 A\ tt l I.i i, "n1:: was: m" .'r what, K 1-1 : \o :ll.iiii"s C.4' 1,1.1 so with "
i .
,1'i" jtiirkr.
e < r
,. Il tiouliln! i-oiii.l! :1111,1" !I. b-ti.-r-.
lit 111:- r. !: V. !1.1.1.\! ; 11). I ) ( irt of lalH.n-r. ,
fr..till I '. (; ..li,11u. 11".1 will'u; ..ttt' 11lil. talk? II. I LnawElie\ litii-f! ..1| : 'r I I"talp" a
'f..h ;: ._ IM. II i vvMtlil h\: \ 1t'1 -r a-! to w& v a-- so I: a- j j. -\ Iit-foit> xx.th'di.i. .ii f ,
a.o sii l'\ iu
.p" t3ri1 J.n:. ..n I w..B:l n....,1..1 1',11 .11..1. "Til'.1! *14.1.i lie '.. f .- SJ.I*'. .!" .4 1 ,.i !1.tr.-. ; : 1 I'I .i--. -rlt, 10 I IrVMtwiu'l ulal! | Will I laa'1 I tl.i- I ., xx-h: : ,11'r. '|inrin'- '"lt' trilling r
Ihr II. :hill III liltrti.V. '''; .t I % in ; "I.k] .aul. \ nI'oTil'Lit u'.ii-ii':: : r.1.ti.: tlii-! i
N1I1 ';'f ..1.. I. "ioi.'!, 'I"'J( i.I. .tI. b about halt! 11 lo to ti
: | .
.p'O..- .. .f tW ..vhl! !,., n ;.1( ulnc; : !< t1.! <-\ it'v'.l: I !->r \ .- .1.| t t. 't u!:1! lit It-, I :i'J'l| !11. Lt!. i'utlT \- :I ti..tl':1: t only ll-i '\ i.uu''l : whn tim.an.i.shi:, knoxxM I tl,.: t I. ,1"'I' I:. ...:r." H.-'. i II I :'nss\.r.l. ioi''j'll\ i hal.ah,11(1'1 ihl.url..I.; 1 wU
..* ..... : hi'relihhr; .- tlinni' !Ji | ,.1 : wuit.1, ih.r'-te--I| : ihi.i tii'-.u-. I I "f''hl
'
..e\ tl 1 ) 11II.lly : o'it(
| -
'I 4 .r tunntrl 'r" : .: iiMil-i't.ftnl! tiny "'' *ti'n,. t-O< lUtin 'j i i
;;
1,1j" "
_...+ 'K. J .1I rrer, re ]-rot 1(11.1, lr m :%.-W 1111",11'.Jt"r ..in'.ii: l' '1i I.! ri-mmlr ( llf la1., ,1111 I In-r i I Il..l .. ..j ,,1.i i. ",'I.lh', | "I.tl.] ,;_ 1t' "- .1II,1IiLaIll.l' l,4 'tt4:11" i ..'' rho! ifen' 1.1.
< <> iij'ur, Mn:M ui u.r '
.
*t1. I '' i ,: i I.t. turt'" tr-- .sju-vi-tl--.. -.l-\l' k 'I+ I .a.p..1 .'tt. 11.1, : : .1 1 il t\a.\ a.l.lnt1Lnlir ""
.. 1..1'.1'1 .
-<< \ Iv c.ia = cKIAM l.r"I' 7' tIm 1 n': : .t.f.irT .
IQ ;
I : :1.? 1 f": th...... "hl! I -,f !. I li"- "J' I., :.liroii; i:, Y:
i"",'t"'';' 11.11 NII'.. "I"" "f .t.il'1 << ..UUII.JSil. 114'hII': nt ; in duxliy; :: jj< i pi'-.x-! : ; \ ; bu-inc-s I. 'g.s I .uht.r tha'i. 1 1).1.1.1: \.IIIIf! ,:'f \'t:I"Su > ,.t I\"I' \ keel v. t
: .. \hI411! } wlt tli ..aH i* **,*.>. 'v\iV.\! -r. >. j it'fw. I r--j"i.-i- : :, II.Itl"I't I. I. '
*
*
I.,1.tEIII < r v :
blM illll.n. <
.
1' :
.I-ill'. rist-d! tin
t h..r III". :t 2' +11 t" 111" ::, ti-il.n "IVI I ; | at : \.I..t: nv. t.f.. bean t"o%i"d! in -!
I : i.Y !Aii.l\i: : : .11rUre,1' I t", N.I 172t 1.w. nnnVs ....iiii'th'u.i.i I l.t ] | r..iI.,1 HiI \"- t '; Ti. tip : "liIII\'nt.
;: 11IIY. fo'l.s tindm! '.I ,I an il"-M! .ti: \W.
on : t l.llg t !:a: I..i. "lt,1, Ilt..l. 'I : was I )' itia.t! 's. His; ainaz>'inrnl
TarsIha. <4I.< : 1":, l>:':. It. .. of .:, atlr.wy'v lire ill.' ot Ml I
t1 A rL.'tj
'y .nt..t III : .
: l.\j. 1 ai'd! I in.'it ;. : < r.- bo'U! -' > -I ; !. .I -t\ h dII tt '"
.. \ I.II..I. Ih''r : It. \ 1 'it on) H"j.-an.n i \h- i ii. ,.t...! !'y 'H'!
'
\h. 5tt: nM' j ,, i.1 h. \1", ',w it > n Ik, 111 il w :<- < 1111' a \ 'ar or two t : .. .
C 1 'n it \\li-n I hI''t ; i- l .'! .1' i -j. tlitl.'r IPX. |M.r L u! I"I .t'! : .: it .t- wild, th- r- its: ditHoul- .
11:11i"II..I.
r 'if(; { \'ittu -td'Inill! 'tini i.If r :iI h..r.'rr..; "'r "'t is i ti-! : +.''.1..-.j.l-t .1..0..lll..llhal| .in'. : tot ( :i. '.\. ias tit v 1.111..1; .- "I' :.. \," k u' o ': "I'd; !5i- :'.' : -\.i. .; x' > :i ..t1.t.i .. '.j.t1; duiv h.iii toiittr .our (
d.: I | .J 11 Ic.
1 : 11. .l 1 > : .1. -Iaill. : '
St
\ ( 1 ( I t<.11..1' tIII1.I.! f. 1il's r1e.i ,1..lh. ran N '
.1 ; = .'t.:1111' tlui'jr ait'i.n-: ; ; ,ii:y m\ 'J!i i* I xx ia! lifl-j'i :.:;;, .j! lo nahjn'. x .' :, n .a;;:> -in-1 :. "> out iiitnii 'tl' .jii'-ritl1
i. li"
!. >li I
;5niill. <',e'It !1'r'I"J.I.! 44 tJ Iml" '.li', '! t---v.i'-l 1 :rtii' |i: I \ d."I .1:1 I !! '. : ; ; !' 'Ifn: ,f. -Mii :. '
1.\ 1I'\. I 1'l.f'1:11I.\!: '- \ .1 I f.I' -in | |In.1. I : .i ) .iiiV a'i t;" f'lt. i- I :".'m1 !-.
of h. ," !
i-'l: o'l! tlir I ""1'r !
1 N.r : .I 4 I t' & 14i1t i. ..1. r t. "/131\; "HI' ; < "I .. .
1 1 I I'Sl,, -vitt 1.n vliat i" : I. .!;K .i \I. .
1111 ; .' t. i I n.-" ,' : r.ri n .WM. ; -n. 1 l' :!r.-: I"-I : : "star? in :I.f.-: in dittrinlx
Oil 1 t 1. : I b;" qtr ..- : !tht l I. I
'
.- .i..I lit li! l.> s. -1 b-I.1 1 <*f AI lu!,,: 1j.}j.Th. v1l t- < .
I.a s-'li'bI':51u n" \':> s-r t li-ix. t"- ii L tut(" x I Ita I t." :Ii. d Ii.. ':I'j-.is/' I '.:.k. \ x-. I I. tt'! .sa. h.n that nine it i
'r .. : '
.1\1 1 ,, : \ -\tr. i
.1' 11" !1. Loplll. -iti.l. i:Ji .... ,, ill I % :I'111 irii.'d; al"11 two i.'ata ; .; ,t \: -5.fl.i! 1 ; It.! $' f'{ >.'tt .fv':: 'I! **. d1 1, ; !I... nly :'iisfarif.- r. .t.I..f l !
I--. AH fO.toWr l., .1! in 111T jjfHt"-
: '': 'U'r"i4tb'll. 'rlr+ 111,.' I'i1l'f upadu'vlI nth( Lea t.\ Sy'r4 ii': **n. Uf l1 :
.
l J !11 t ( : I n, ::1'1.1'1" s .v: ;, ? 'I' '. 1 .1 o'-i < \ \-. :"4 ;
: 111 uj x.1: ''S.V wt'ithli anl l li.y' t*,
x111 1 I. : 11"1.1'1:111'"I i.I1
.
:: Iii" ,Ilv left ot" !
a f
out I 1:11'1'
,:. "idl, li.I i<* .1\,'t.1' t' rlla-!Iyrun w-ri* I."h' : .. .
y .11"'I"I r, \"III'r' Phil H-M"!. .1.1'1! \ 111 'i' n-ii.' > 'h.! f f.-rd, in .'I aim'. I in S.trl'a111Lt 1
>11..1<<1 .lii t "i iilii" It 1..I'r "ill ; I 1.t'I,1
*
,
vlivtt t.-
tl. '.lIItlll\ HI-HI, \ i.I.li..r tllnMin m. tl\-r. '. : .
d l t
h' i.illl'diit'l
kiHid t. I.!
,, ( *-: If 'iwas ..t..t.lil"S I toi I iiu."> t'-tiir't.- \' ,;jti-i. .. MIJ.I iiiintf: Ii.- li.i- iulifiit.-.l teen *!I. i. rv li-r :>.tIj i 1,1. it ; : ,- !l\' .11| --ttl.-d! ', 'U
Ta' .
i ; '' tlMd'! T.I"h! to tr1J! !. if .I. :i'i. x'i' li.\s .. .
1 13. .".5. 21 Iv !|I.M- fir-I ili"i1.! ".li -iit. "!".j>" 1.'n<- i1thj'1 \\ l-is. t-"ii! ;!i 1"1. 4t-tii-s-. 'i- )1,1: i.'..: :a bt-n aiti-i. vonii nJII* :> iv fr m I"-,.... 1 l-lh itl:5:: ;M -.'' :-i'-.'. tat! :thin .".. \.1|I.,: ...bd -' -
.i. li--l-' ; ttitli li 1 tin- -. -J I tuo-or !III \ ... The New i h-atn
.
: n4. -.1 nl.-y j'ti-i-' : "
i j'-i ( \.1.1'r'I.. 1 ;.,1.1.! ] lirld th !S1 jn':n t.iIs! ff'" I'I'.f! : ,.l' .-J.I! S y f b.- tti.j. .- GOipa1c fr"n
otit.-r l, la'y : in m. :,s.u.-, r'-p-iin''l "I .d auiliofitr.' '. !: I \\'. .
1 ; LAW NOTICE. :11..r..r :-4i' \ :14i t4I--!' !ii ulI'il tlim j..y. : h,- \V.-I.! im- d.iv! in' j. ru'" ,-li.> 't VKt| tJt. lii;rft, st in h-r ,1!?.'r- g I\I'lrv ,
r .. 1.j.rH".i: '.f ,!1-",, -.1! ..f r..i i-lm* t.ch,1 was ab! !.- lo f.. .- : \:1 1.1"il r.f I'.r.-'lJx/ n. New I:.:,.. 11 It. l /
\..:) 'r.a4 "u.l..kn..1 1 a ,Jllln".1: 1..1.11.:itr i'" 11.t "| | t; :: or ; Ili iim \h 11..15\V \its\ Iii h iv- ti njs: : i laHt t11un: :fltullh..lul'! I h' ?... ut- .

> ( J.4 tvkun in cl..1. .nrl- III ill-l-r..ii. .1 ::)h ,,".1 <-\ il 1.14 g'tt!1" 5'v. Ip"ft ;:ill! //,1 J (O'I..(itrf !f in* in the l Llt! ."htc' s>{Kirvtl U I 'r. ; ; I ', .-fak. -- :i'\-V."i:,:1 pi"'o ''' \ui.Mi. 1 1'11; -..h.! :to i-vtt i. t-ty t 1I'ITt, -iinl !f'Iih' !I.- //.I..f :.\ la"'I. I 'oun.'i li"lf. pastoti of
l..r..J..o"u" Ire. I 1".1t .1 .a Sul ellrnrht.: utriit 111' tl -1ialt! tin- ti.li- liis lurin'iliint in the thin l.iijjht! > s''..t "I ih )h.41|.\ I ..firr.- rti.'i'll! t'hurclu-s analt'r
t t ... Ji-l" '; t" .1.-" I its I,j"1 t a !H- w ,is t t-. I." I.' t.1'x! (lint I 14ult't! I hawiuH.; .i.1I : ,
V. will ..i.,14.11a.1. C"int .11 <>i .nntii-x al'tta'.1( I 1".1 | ..f. of Vat! CoIN .
.h'Mi. now \r tiet in n. I !h.ui'
liiin.iii'l lli the tiyiiiiii'l'-r :
> J.I'. U I.AN: .VMlllt.: :'- .f1: it t ( : in tlts! IMV livid and! !I". f.-l! -tr tin* 1 "I::!'' -md! I 11.:1.i -n .1 fitlif arm lib, ti ..itli, --ilill\: : : fpndiatvil .
::' !:( "i.> :: 11!,<- 1 :iti'I! mVI'-! IFIey' 'rln'.*r a j I. 1 I I'hr.-tilaitl: :11 i I -{ I oflVariiand 1
i 1..11.1:1 1'n."t. I Itl't: .
jarJt "a.. 1.111.. I. I 1:1. "I.1. t! sta.: k. I I. '* 'iwoiiMrn't! : I kid!.! I I.1 -1' : Ii.il'1'j' I..I .
.
I iiiii 1 tStiii -.. rhiist the )Tnnr.of
< ifw as | Vai-i'
n I4ind.t rin .ti.o 1' and
I Ill 1"11"] ; if it had'nt '1o:" t:" !his. e,nrtti !k'-i- \\-sr.ti, l t5-.1 all :tin' 4'-!t t'{ llitj.ntty to ,
-- '. ....<>t. i.. YI.el'ai'ti.d!; ;..., ii.... t.;.t.t1' -(. r.' 'u'.lh tu 'S .ilk it.d.ul"J! !: h.iy.' .-..m.: to thf I'.nd".i! ion, thrtt! I U11.1.1 '%
i i 1- TIS. .o- : lliat}. i.-'jin", on 'ii-t\:: :al. :1.1 I r. tnrtu-d tu th!
\j-'i--
GE ( w-is II. 'I'I .
JAMES: ). on :1 |I" : I
tl.. ii 1 l ln : 11'1 ..f. ;. | i. .f this.
; Counsellor ni I.:", '4 f a mi- < .Isar l 1'iu'i'i:! of iir;>i>*. \\li.in I '"I'I..lin[ '; II.tl"r :1.1 i asid-! :o*:: h-- "I.in.. of toid.. I :dr..1 l I I !I. i' wit1! tlif HII..t 5 M.. .1 i ".to.! and) thai

o- Atlat trr) t V I' '"I' :i <.,11!! M I, I I.\-j.>v. \\ 1"1 I tir-t !I. i itm "j"| i ti'illy! I: ai.iiiij: ; ..-. to In. ; ;1 hark;, w.-nt iirh! into etI..k.tln-juri Ti.:111 I :'h.I''lt.,.II.1 l !!+ .* 1'1 int'inr: to tl,. iiii| :::4 Mrxaiinin. ,t ti,Iit,, t" vvuro tli. ,prH1mi
-'lali* :111'1nit' ".' : "" 1.1'1. -.'d land -?that !II' .' and!
'111.51 l AMili .b.wa'! unb-til.il
( "' lif-r. tli! i : rtli-
I'1'111
\ () T.f i: ) a4,1Ii btoktits: has 1 n'i-an: :: ii"t .* j'I d'of 1; th,.' wriii-r. Jrl.\ h-.d :.ls.. if:-
.e. ('>.rr>rri-f: II'l..t:,,a ,<. 1'.1.1 'fruf.. I 1,1'llY] ] \|Ii.| of 'HI \,''I4.'llt! I'lMTI.! :l.".1| 11.I ,i.fi;;. n 1..li.\ M.i-t *jcinTaily: WaVt 1 l""'n ; \L'd- f'IIa'I' 'u::: '|1ir.1 i : v..irnn'r I. 'H'. ;-ind it WMxxith f.l ;ion. i i. ,u't "!., d"! j'i'tly.! 15'\ e merry anilxvalk 1

1"\lI'-h.. i !.. of .igi I.t <'hil'lro Sinv ,, ;nii-l: in r111.r \\'>'iivr! \ i-iily.! an, 1 fl. : linitib'y. w'.th: :.M!," l but e\ai-tfy thtr.'v.isi .
b-'t.'i" tint
i
1. rmbntf-d.
111'111..tl. foiufoit il-s tiv-tmot in its'4uii.U"vu it-r
1 1x1 :: a to I
.. i 1':1.
re'\0. lank. 1 !C: : l ViHMIJi i'l"U till' \I'l'll'-Vlllflll! ::.4. -till l l.i-s! i aniiaftti.;. aim : ( *-and,l that piety! and M.nnd !li-arF.'dijJ
.. 111 althirtati-'tw.-; .j-i sh.- salvr.5-! !. 'iiifitt.l: ) tot ttn and I fIt: tI!"' +-.trs tfIn
'- '-- --- -- ,.;. \ anJ l 7.I".1'! 1 ; a.i-: Sil.ia'I1! t I: 4:.11". : t. til I b 'n.+t tin-
i.f 11,1 il.iy. Hit ,pronioti-d by uf.k) f
: u
JAMES T. MAGBEE : !1.1 tiiotht-t's. Hs; !11':1': r i b4! I. ai 'iii'-t (111(1.; .\;:\ wi.t. swim: I
'-..i-i'!.'xl iM.-TiiU-r .f tin- I liuitli. >,i.itii'imt.. < ft-ll did 'lit' 1: J 1\:, liP..I' !' lliho
AtloriM-3' A ( oiitiofllor til l.n\\ n"I"'f'I. 1. ti'Mihh:! 1 blow.. lis- 1 l'-nn.-f.: ::1. ,mil 1i'- 'vadii'ilv. !r.. :::i"-. Utt t'hlcln jh >
"I' I I.W1,1' I.,..1 I'V ll'v ii--.r .1.11.. luxril |I.\ !ti'' ,' ,.i> 1 i'> ]I.,) I." .,r.I! ill.ntiaiic..- in r\i;> t ts. : : tlii-5i I :' I the =I 11 >j-i' "I f !.n.l.! h'l. ral!. } "- r'muii'iioti -
ravatin I I"it:1 I -- I d--jn -t t 'ttli
<
: "i811er'va: .. 1.1 u-ry I 1 part
/ m't: ix tif A "'" -ii: )'. j 1,.1.1 n1tJ .I..I'"IL., : '111.,1" 1tllLlitlll-: ci::: li-! HI; ..f1a.. hilt ..: :;: .. I of ;;.ilt: +. and iii.Stt151.nthof.'ale i *
trod j'lbit: .
14i it
of > i.n and i-nt : .t..1.
v. ry on ra' .t.
TAVI- ,-Ki \. I ItT Illhll'frr.tir: hI"h. '.ttl' 11rt tln:. h.1/I oii'lf! j1.] \\ .!. I.) toahn'i : ln'in. : j \ tt. (.to-l, \t : I tn'af.I..1. ,. '..I.'rlt.; to t'ontiibntf ".iie rule; or more"4

.ILver.(l/it."H) 11(1"1:'" .'f.. n 'j.a1e lbrft'.rf .t In r IioiiM., !I" |tut. ,1"1'1-1'.111" '.,. tlllli.'.I in :;!,;' III'. f>r..Imdinjjs; | I\"'r"<; !ic sI1.I: 1 ,it t wa.ilt rutisofiii': ." MHootli\.1.: ,1.i..1 stotii'. r'-tid.<'V'-r I II.I.!.ttlrll.!" bi-arsii'" || ]H.tilt] .- ..u..J,. (pi ici' >/:> I'r> ntb-) that thi. < :iospr! ;

tr tl .- i ) lh" ji.-ir! ('alllltl+r. .11' K-tujtli, : : xxar' r> -.' Dena' Mr. IWihipiMal.d
1"1 : nwiM-iy an' : \\ il "
-
I -Ir j | 11
r.\0. 101", 11:':'. ", 1"1:1 o tnt..l."ii.MVh. : t"i v'tli; in' tor did 1 N lisi- Ilil .I ;
'h"'j.'!!!: flu-riiltH.! wlioM. iir. l f.. .f tinsjr\ i ii-\ tliat t iiHisi II<' 1 : I. l'It'jtlrll! \ "'iHi.-! fiom heat l to f....t.11t .Iir' r to hioxxn [.-opr! to rontributetIi.tx' Vt V-\

----- :1.1 r..., ,.1.. I, I Ih'.r f'"I.1 ,,11.' :11: ntiil il-lv' lon?' t I- th'" :iiivi.-!! \ 1< : -11'v-tiv r't: !"-s ,1i"1 liv ba.llALtli
Notice. 1 -rsI! Hot d.t ItU i! till' (taUI.S-'f: l !
.. <-n.!i, I li: :1.1 1 ttn hilts.! -I I turt.I". hk I/.S uii.'d tn.IS.t ah-I i. ; j'mt.l .11 111-1 "iSniat: : \ jtl : .. 11"11.1. If. l.b'-rty pl.-dijin I'min 1'Iymontll
r".r.Kaft... .In'. I will l'J'lv illya4 or I the III-TV* : < -'\4:1: NIr11r!, -- lit I :"- .
Ol XV : r vd 1 I It'itii'-." .h. v t'i.h.. d! KII;: IdUIIIK his ipm : 1. .addti'i that !
...11'rol.ate f..r' ,1,0 inolii.T if .I.! 1"lli,1 l lot r haj'jtiiifllrr *-. : :at I la..I. l'b'* would not tat
-"f i Ii.a. Simon 11" "'''''. Jii.iiJ: ::*' j'.rUbt-i''tfd; 1 I 111.1 : trop. nnr.'W.-dv :
t\\\"unc.y .f 11I11.1."..1y:L. I'la.. (..r 1'U"r' ..4Adaein. .-liil.Innvtv rfitrnValiK{ healthy li -r niid l'nid: I 1'1.* a- fil n o At oUl and yittij: i'r :11.1'1 ii'; .d "ii"r.t.1!1.\ !js ri.-r all' o'litubu'i.'n thv 'v"ciiin;.. Il !ml <\\

.rlr" ti.n ".n thrt-tate.f'Jrnua' : ('1,11., 1 liii,!>.in.l in jir.|lu-i.'is bs":ii. ", ln-r lioii.' | ...mid eat"fy' tin in. <111 i th'-ir) i .\11.1 tilr: ''t v tl.tir brvu'ir a.ihty.! \ b.-.U.ti.i:, h.i ni hi- arms fur MIJ a! loii"ilisimif i.-l(':lous :.'nrna!+ miijlit rt o/'yriV/upvn *

ate of ..1.1 C..UII". .!.-.: "jii<'io; 'u- riii'l .1.I'lliifnl, :\.1. in .I.t.|i .- -. lio'.vi \ (-r. tli.'y I'at.Illt\ ",I.r 1llil'" that su.-n an nit !" 11. '1't.I..t .\:\ :N. + : ,' 'nVI'or *- on our p.uh. .\ xxai.j'to.udu'd -.- (01'
OH.
1 "" > I"a"'tat,1 .
4" r. .rxlliin..in ibis lif. "'''1 C"I J :,.ljll'I.! | ..! :nlnr al'.lt..i tin, ;n..J..o i,1 ,1.1" ,' : ,, miiti-d on th" S'lbbith." IIt "procIaJrmslliinisflf : /
f.-i
1 .. r.t V. 9, 'i':; : wi i..lif 11.1 l iniiii"ti-rinj to In.r 1'li.; | j i iI ail: that Ill li''at :' l."',-lI f. 'ti-u.l lii, TI')'. Mil I latter !.I.II..II- 11.1"1. Iinj lotitilitin' hi.r. ) 'ijitoil for *>n.- ritl" at at Irma t, mltwo .

: !< '*. "111:11. :\.1 II.ir fl'.' was not I. n.'II.1 u.'nt to tinnitt.l.l.r I .II.I. :11111.r.II" if 1:11-...:u\ .. Tin' .t\ft !it "1 h" i
LLOYDAnrtiuurtT I ni'Hhly ahrli'
-JOHNR. <"f' n. j-rvrrvi-d a "- ,
1 'ri! T. wn.. "i' tliUtiino :i 1..1n; the yonii l : 1\1 with tli.in li.iviii: | ; j 1" .1 .I"wl! fr+m i lif .1".1--- -1 I ..rt111e.I1.1(1,1 I r.drea4.. ;,, rini-tah Iil: !.' ( "'rl'" i-f Oonnei'tiotit
( .nn. .. ,Irrch1ut/. 't :a" 1t !:
A lii li. xxnlk. "e f lit"-. : - ,.. -1'11.' "f III- 1..1. i'H.-i-is.'; i-\ Mr. H...., list. (ipt. K--v. Mr.1'iittoti. .
1
.
1 l hat iiiC'i' .a,1-t1 f.-xv
et"._ of, ./Iirr'ui:. .C' 3l.furor Sf.'i, 'I,*. !I",,". )j.:1...) mi.: \\iili ,> |.>.MI, il'ii-r i tidings ,.f tl,.' thn. brotjit-t't.: :* !1; AI.1 l l.-ft I mi'iiriiin' U'i.l.l.'i ) ial3 nj : vi'itse'it.I tlil *, l.ii'Ut. 11.1. >i I ill I .:I"in.- 1J

h. fi | | I lu.l) .., I uhnrntll.t! tina ) 1 :1.1 rai away. My \\i ainl. ,
IIi s.
+ AIL 'Il1r4Ef. \:1< of : 1.I hip'ht| .nit> liorii| 11a. |. : 'T"nc ''r.j''n.I''. I.i.h".1il' ilill..' <-\.144M'd I tin- S.\.ttjtn it ,.' ...trmr.
.
:1 | in nitre Ian hits, arc l.ntir nfl.r .I.. m e I .
,-ulnr ,,1I"li.ti I. nil 1.11.1.; ':ri rrfiinntxi i <> w :i 1'11 I J. .
portal 11\1 -i-i-ivt'd. Tilt '.51 -' '-- -
t \1in.1.W"'lnfli.I'U\ 1.r..bo.q as .I..n%;(.. .L..a1
.".. I'm' A1I1.| : 1 ++. r iii.initi4 <.jnr-. 1'..tl'!..r, =X vlu. w.it \Miniin of 'l"i.1 j i nti'J l \ loli-ui; .\f ..I.' if tiot!. tl.if.i'i; ..11'. | j : Alt nif *i.'.,(f llit' ..1.1 ..* luiv. <*li t 1.IIlrl1..111: to l 1..I..r n' tilts Loss of the Cunard Stoamer Car lew. J

I.r. A'? e.n.i;i.JI.f'.t I.. lii;* (nrr in tin. <.j..II..I I't"j ii>:i i-. -iril'-nt aii'I I nlr"'Iiol.t.- in II.I I !hi- ", ,..',' 1, \' ;:* ;;,:,1. Al 1 :siiluo. f.'lkf .at'Ix'a4whltlt'Srsait!!, ti! n 1.111al.I..1: sn I iir. !-1! mtu. i 1.1": Miii t 2':'. \Y.- "loam, by the a r-
I II.'ntaatnht.114,1: : : >: Mill .li.I.| :>.<> <.1 t trmp ] 1 x-.nt (lo 1 1'dll'b'tT: :;. tth'-Jv! I t 'u'1'I Its. tl.- ,
!
t.Itear.d ii.'ilur: but iiiir MsniriliU' ni.il nii n1v'rR-tlalt'! tli- rixir xvna'i'! \ '* with l..lt. : I 'i0t"d thin Lafl.t 't. lititn.Hul : li'a; .I 1.lr'itl Mos.M'nfji'r I lurch. ni
wKrttiJa I l'\ i''i''' % 1.(1(41 h' kin: .1 I t.! '.ii'.d.i: -I hid'ss: !!
lolli.-l *-l ;!i' |I.r".r t sin; -- mai.
.
anotli.,I l od l I : tlf a u "s'I >'f truth in x hat -i |1'V"\id-h. (la tpf t'".1.I sJ) that tb4l'llla.1
lt..l. l*' ,IM.fl *:I* ,:"** .l'I I "' 1 1C.'V"i- .1t \\hrn :r'.1 I t" :>VZ<-T. Il.-r lui-l-aii'l ni-M ninruinfj. r < .\ r..1 1 'hldh' C"1\*- ;:1 pla.-- in hi. l h..ti. II'
llu k.1 ploli') .'f ..r .!I.I. .lir.. ill tiiitl nt luau n | 1:1.11. I.OC kllltl JM'I'J.I \\ ::1", I .m" \ ,. in hi- bll.sin.Vallh
.1 % .I.u. :
l.U au.1| t. ad'! ..il.-. .N i''4 I.. the |-rr...rnl"rnmntti. ,1"1 ofn-'' f.iirly :1"I.t| ti. nir n. ran ,Ili.' .th. r li.i', -!"'II..t tli. sam. 1,:... 1 It Mr, II:1 and I I kno\v'd) it, but I,1.1!,r't4st 'II. '" him. I iVr.imi* i l 111.h. rm n-hon-on the! )lrl1 llrtaln i

{.-.!! !."!! '.% "trnin ."I'I.1| lv to Ihr .1.l >\ r nr\ti I I"1 "I'I"J.I| !; :1.111 l il 1'1' n-M'tilini-nl: Iw.dv foil':I 111"t I l I..I.f.iiiud; 1 itJtd, / jf ] -itr-' 1 st ".1',1"11"I : had Mis* llriut.-t xx.lit II".ibl.i.il! -1. -I..1! !' \t.'ll.n hi parts.-r tk.I 1. "ll Iti'imnd s i. at I oVIiHk, on t!,. mQ,.

1 t Icrirreiiil i* at llu- teal ..I Mi"i'nl il{;! .ti.-ulnii'iit i f Insifr ,, in( I tUo! ih -t -i' !I..'i4. as j hii -ILI4! .--ii |I.\I f..i I!: ii ..a'i iiti., :hi' .ti' k* *o-i'.in-nl: :and li.,!'.y r.-:.,,;,. d t'j >. ..t teigs.f' ii!. I JSth ut.! :1'Mil\ in thrciiiinuti's. e

("..1. .l "" T 11'-.i,.n Tumi l ,T,,ll..li.i I'm..; .-. \ !Irnl till I.'51! ln-r from i,1' I liou.<. .iwituiiiii ,. 'finding': tli" mis-injj on>, tli'-y t to tli's! ': .!\1 tw.i- ni"l.i... and w.iii lnd. li tii-h f..1I"I1\! s1! in *h"it rrrlltlitt'! l Tin'. (miiN! \.r .. t t. but the

1 I T'l-. >% II t% i" i Mti''lit .. r 1..'t f"ll li.' lnl.licii (...ii.a .,, kvi I lh>- 1'nV51; l 11'11' lo\iti! ; 1 iu I t''i' .: I'_'. but m.iir'"d. rrrw nfT" :\. .! .'"'I..' 1"1"ili 11.1'11Un-

I .,1.! I I.1.1(11+ %. I,.. Tli.n.t ,. -' .1.-, waNrand i i' brokn in .'a !
ln1rl\ tli-irlist '
1>...' 1 1. ':.: !S7m...; i;>f.'lll.") and :'. J'foliil.lltli" ; illIt ;- "\ 11SU(4
I I'U. :l
l ..tlahal"c. I i tn.> n 1)811tn ft rriitu' \\il1i tinin.4'iltoti of tln i.m.uinnon: ; was found I ; Conclusive Tct1111011Y- 1'Ir'/rr I'VrittU'f ,111.t j oxr.I was: ', tit to 1.1. but I l'n! > .t.i ran '<> high

1- i.o'\o.\t: & .'O\\ =, '\ O !* :tl l "1" .' fiom all! li| <> t joys r.f |if,.. r>'d l \by their sid.**, nnd Mr.. l '......* ,ht.ltf 1.It \0', kllOW :u'.M.Ilt'! Ull I ,;:.s "ttii.'k by a VMIIIJJ- ;;I but l.iily sshow lit .jtntf nri-; \\irtW.Id liot ".ie HtlTthill;;

.. '. tlf nu--i.-il'lf \\'ii.in tt.::I itc.l in l flu- t tb-'U;;Iit that IKT i-tii was full!; ." r..t..ll; pjM"trsin" ; remark- -'.'- -
.'lllnrtlr t nl I.nstTAMPA ful abc! bi-auly : I I.t',h I -
I know- alai ill- \11 t..t..1 'I".i.n
mdii.l''l -
.t" wliilt 'li.- lia-1 1 II'I- ttl1:11''ll.; ( -
Ir"tH--\\llat
FLORIDA. f.1. a ;;1 il I Id'l ; 1 mind .'tlivi ; !h i.-i'l' I 1..11 tl.ii; |"in ,.r mutton
J : : a "I'l"r. oiduarv:
S.il clid n'IO "
r if aii-1 'i"'r.' W her r- sn-f; "Idltil'Ir ] i It x't.Iii 4 uirtiitlis after I sist.-r t'.ll l .lllt; 11h .
: r'\ .hthlexi.rj"n'Id 'ntlrmnn lit dia
Aliril C. is!Ii. : *. I Ia.* iniriHlui-fd., but tl .* : j \ pi t
-
-r :
|,
that
11\y:1u.i, iio t l.uII.I. .r a.-kiluss7ellr I ,. tiirm-d fr"II an abutiof .." I In-r I. :aw a 11:1 111 slw rt n..r tab'-' .

t SEA ISLAND COTTON GINS. m.tl.: .nii.l) -4-rf r.-j.roarli.-s.; :anal htln! ,n li to that jiliu- win-noil" t>{ my : \ i un through th.' Uf. with a ttlij!vl. tiiitiu s 11:1.11: t ht'n:l l.c';' unfamiliar: tl mv i'1. i : en.tli'r.'rut it t ridlewi.e,
' Itti-t 111'1'1'.1 UK'lit. kt-n motlHi's. I 1 : .ck.led -hirt > and our gals won't | ; and I .-,.ll.1! tit ratc'i her-. w-.j JL-U-n u'r'.1..I| -
ir
I :I IT.\V of1h.1I'.lrthy: : lift (1",1':1.1: l l lia I I'i! >%\ : i\\-l WMfiiijjtriiiemper w.-1-.jit i ; % I : Iud I 111..nl.ny I t'h'sut"- to ,. .1 bit in mr
A- ..r ..ie-t"arrie \,\ n.ti i..a.-il'!. l/nt far uiorv tilt. iu a nlianibcr fjit-in thrt .T : inotlit-r h.-f. liv-ks'd tlu-ni; : ihuUxailI I I II melts thiusT. r.a-1 l there was 1:Inn tiling: ;:, ;
\\'. r;: l'KUKI: .( =' /\ f fj'i' '. .., ,1'1.' <...'. .j 1 i. KI"r?, 11. "F i.
: I Itiit : : S..tii" I
.'z&mrP.scrt. ::?tl.':,:,;. =. : t dKli'c limit IKT ovn, y. t vJM. t mt r.s1 l u.i, .!r.a.li,1 ncuik'itt i.l I .('.11' ,1 I .! for ;

i i iI ;


R

4 .
... ,


1I I 1 1'i 4r"J
-
"'"

."

.. .
l ...

; -- r

;. .':u. .'f .
--, ... ... "'.' ". .. -
.
$ -
., .
:-\ ..-

;: -"'- -- ok. ,.--=: t.LV. I .i -z---; ;/ ,.... t .
.. -
T .......-. --- 1 -. -\ --
i- .
TT-- .. .. .;.-. ,.
(;..::._........ .. '"
..

H ,


f! .


t u.. ...__ .w. ______ r __.-. .
-- -
---- -- -
LATEST INDIAN NEWS | It'I.1 t him'nls tit* ,*,o 1"1 fruia (\iiit.1 1 f f1llm.l C t M t M I I r > I ( i T I n > s I I HJiI" iIrg'IiI)1'ls ot' 'h,, ,

TIlE I PENINSULA ILl i ; \\ : take the' following extract: from ;t
.
> \ lT'oiiiiAi|' :1.1% iO l IIK-TI \ l. |
FL\.
M..1EE. 1
) 1'1'al'l. CAMP of the proeoilingt of a SnUwthCoiitii.iit.n. ?':
TclTi-iuii \ .1 llnlllt wilfi tlif J.Jn'; IM thf r i j \' ( 1 lvl'r'\ ( are on luir ] 8th ..\r.il J 1JJ5-S. ( i i j writing f'It. luld a few -"
%%, Jr.MITORTAMPA ) i PROPRIETOR' 'IIIII.) I f'Til : I: II.JI"
--'- --- -, -- (1rul. vu, I/if '1J4 '. r.. I,! ) ..lrm.l.I I I way to th
1 108 /ul4u-4tf sir the in I'1 i I! ,! to tIlt, '' ? .? '
FLORIDA. Cu1",1 r1 \ill regular forcn. .,, t\i ThwrsM.iy;) the 3.11'f Capt. lesly been in ;Dr.)
-;.- houri dnTtif! One totJler ilJ. tint 'tCIfliIV, MiuU-r Maj. Arft'IJ! antI Cyi1'ratt. memory! the or.il i"M-tn! LOI\li.n t
had I
!Indians
found Y licru the Cainpiil l XtMX'J } <: <
and i tli .1.,1's .
"TtICDA'PUlL .9.1 ""Hl.CHANGE vmnJfJ.r le l )
sit Interesting j
anal
.. -- .- .< .- -. fl Island r the Miaka I with the 'oon! j, of| ; I : J.ttns' rf0 ; 1 n Hi"
--- - s 1'1
.. OF 'I'E1l.S.-The price taih. We iu 'cct to have oxeiting, IIwt from Xtgroes and Mules of I Ilr.> I Hrlkn.l'lt hav- I"W.of ,; :,"* mniring fni 30 10 50 adult

6r8nbscription to PENINSULAR is Tho folliiwinj intrllijji-ncc was rcoritc'Ily that I'tiol ill : thort t linn-I ; it t.illJ i 11"i msj) .'neither I h,.r"s (-I supplies at his ,..m'l j,I Ito.! : % :..----.ttI'-I Challotlsti'le: | iUither' olidtletnl il" 1 imibr!I'V t kho 11

p TWO DOLLARS per yoar----inva- I CtiL Monro, Tne'lav aft.-rin.'on. \\Vconijiilv i,. licnJ 1'V. lallY tliat the families o' I ", I In- lul.I., was unabie: |I" t"hue I them. Friday: ,j', I.'hi..::I-iiIi lie I .\ I'; 1 1i P.I\i.| uri I t1.t, tndttil, for the Mnt? %-

rably in Advance. I tho Matnm-nts here given from I I.1lh aic tu-ar .he1 I I MTIIC uf I the I ret lit I,;at. 1 I ( he -4tli, while on hi way to M wake nn i In III } I I\ at the I 1'"ilwr"ll\ .\ lit :i* pr.-..;iitd. -

lie, ainl t that: the main; IMHV! (.f warriors are .1 i.1express I font.iiiiT./tUv I n'.imtsof: 111.4 IsV lra<.ling
from : '
CLUB sendIng \1 N 1..j. Aiiol njtortVlnUt
-
RATES.-Any person i fonetntr.iteil( : for I their ut. cetioli. 'Ihe ', h.id I "! I* : /.-"" ,.f !i.i< II.Ill''iiih. ati.l gitmc i lliniotiMnt
the
ns the names of ten Subscribers, I \ sooMtinjj m 1 tli" I llijjf t Cj j.ri' .., wUhthe ( 1 \glad I 111i41&zt tli.lt "Wlpplit were .close to oral I illr'. li-n I ihf er-

I avjuJaW'i ( of his .ironi-, primary olject is to MUIOUII i <| "J tnjtureor at han 1.1 lie command was at vIC h'ped, ,, ing; 4.!1 1 I ; lit dh.IHr.. .1 .llll..r. (
accompanied by $20, will be calltted
tothe "Peninsular"* one year. 1.1.of Caj.t. I p.\\.on. .'J I.ii-nt. I.anj-I CttCllillil :-md I as .'1'1 ;IH the tr.iin ,'alH tll. il would I ... : I 1 I Ifinif i" theih.iir) W.-H -alM! u|"

;:-.:: -=- .:- =...:=: = .-- ,1"1 :1.1 ( :srll.r4.t, lr"n, M.KIPatul }. -'.'- 1 hate 'i''ti.' } our heatt good to : \ seenwiili i which ': l.' .tte an IK-*,*t Vf his "I|*,.litl'? i*
1 inrtiuetMi- 1114 5 lie m-vl.
N OTIE.-.Curnnunicti1rns( (,r ..1'/- I 108 vnliMeH IIHTI, Major ArnoM w at-j, lt! MOIS.-Ii 14 rUlc.r( 41} thai the ) what : Ia..il >' the nun Jit \ rounU I." to bear I I t <" t; 4t'ITflhiIl.
.1 11'j l l : .let-ply ;inti-nM'ig .tltt'ftIe'flt,
% !
rtrlitrmcHtt tniitt lIt rcrrirnl at (hit; Ofjitr 1:1. k-il, on tl' 7th. l\y 11.1:1:1. o'tiinntt'-l I t.t i f \1 I r. I Hajriif I: ,'1 I tin- .\ !lil.: I 1J l iles I! get ready to pursue the Irtl It wu. but, JI\'C I." i !lt i.4t it 11.11 ItspH Isia pj4Vliic; .for fit Ilc 2
) ox f>r nr.roRE TuritsDAV! MOKMMi : -. fr"1 bit to I 100 who were l Itiup i il wait: ill 'II I I thi* place, was buiiml I by: Iiidi.ins, "1 I;| t fWtdiusdav ;'r I the Captain: to gi\ the "t.llr. and: the Ill. 'Ilfltt ; <,. .'%'isM-ii\.ne' "M liis 41 'ha"t.: SabbatH:

III s i7'U-r) mined in U II It(1.1 ti'n.; I .itliiik 1 Cvj.re'S (water two l\rt I 1| *v< niiiir, I lie ICth int.t. 'lln-1 : \n'l \10,1..,'. In 1\IIUlf', had our I I"r:.!.. 'fl;; aiel pi;i.u them rtliiriou' iii't T11C-

I $ alfiit "WIII. !I. <>r is 'not vet (';,"liIH..I. :111./u1! \,. 1 irtmi ..tllII.I.II.I.I I ,,hrf.d I mid meatnl! teadv. )i"l"..'. ( ;: \ i.: :It tlc J.I'MU hour) his !*t-ly :1,1.1t4
Jej ) : : mil. I Wi "Hilly i !i I' L I \ I''!- Iil i I.. tl I I }aH"1 in an! inf.inl
*' I 1 .Ie\l it pl.nisible. ,, ns thft.out from M.in.1 ; At p. m. \ were oil tinder llie Coinnivnljof 1,1.,1 .
I. O. 0. I k \\ n. Tlc first ill.lil'alj'l i>f lh II 1 : \ : ); t 't.,s", :1.i I I I'h.i.., are tnhrlMilisV! 'yuniting

r TAMIU I.a:, No. 7, r. n. O. F. ) "ll'O "a'a fire 11(4111 I tl1 on the :1.hIt..1] I i tee, in pursuit of the trail fromJr.. (c.j.: i i Lieut. Crane with I Ilr.> I 1'1 ice :1.1 fourteen i In,iIi'ts= t ) I tl. I I\' 'v I.t.! ? in t'htasMliol' \ '?

Tampa, Fl.i, April) I 10th 1SJC.; j} !. tthiclt a-> :OOH followeil l,y : fullioley .1.11.1I.b; I (.. Kport that\ thev pursuetl i it I j'I men, with f lite daxs I: rations for men and : 4h1 |t4.55it4 t tIn .'r worship. tl i.t',.. l-iiflwlnp 11.:111'1.Juj*

This Lodge) will cclebiatu the f-ixth anTm 1:1.! on the column. ). 'c. rominaiihil ;i,' il t. I I'.ull: Piog; ( "tI, which is but : Sill, 'It !i 'Ilr.o., and 4'.1.1' fl'l uiir I Captain topurlie 4 4'4' % I 1"1.. !.halli:1t1oi1.! lie .lil% il:\tjlw l;. 'J,jfj.iVctsoi' .
(
|' ill I the : I ; I t II... M.t.m. autl, .leclarnl! I hi' d<' rt'I"il.tivl
<'r.-iuy of its institution on tin'Jd: inst. .1 I distance fr"ll Mr. I : I the I trail as lung ) supplies'would :
( :lariiir. If--i'liiit; "Id.idl.}, ; la"II': l.rll.1 a..1 : : J I. whff*
1Ii ui ,., ; d.-r LI \ I f tliMt 'M< :M-i'nr""
Fur (hit. )"' the immUrs \ill\\ j .\1 : Tint, the II uf a Mr. Wh'ul I! last thatc could) | "vull.
) \ I
pui|L" \ ashcm* !' .stating: I return on I
la! that tim, \\an. f.I:1: tcr uf the a.l l- !'I win re. | ? 1 \ .r xdopttd by masti-r. "-xtrta IIU't: !tth'filial
1& at the Livlge K:
-;\ b'II..t.t fltlkJ.IhI': i.. 4ailll''l.) I ', .t. \\III..III\ Mmo, (.- .miin''nv kn .wni:|! stiuck the. trail and found that AddiI I[ I Ii.i.I : : \ 1 1.11 t '1:'( r and SliI! \ ", and go (.lF toward*
.\ flu fxiliai' i in;! *('Ill4' 300 >hot.. on .. '!I (al'l
All, tifiting brethrtn in good I standing.lire : l ., ; ; :> II. AI.it'll Mor.md) nbout .10 milis I son, with f11'n.) \.I. aa.l.f Us, :,, :) ) 'tllill i Hit- ,'I..tl'I.dlt pn-tailing in ouf'
1,111 *ihi! ihai'4- fiotit t l : \ t.i.
"a '' ""h.
: : Ot.I'r.,1 I I fiom thii'phn-f. .&: buiiitd' bt lndi.ui, I ) '1111i'I this I.t,ii"i.i sI Ir. iI llullHa.III..i.
respectfully rc.jiKste.l nttttid.. I IAn At ItM-t Til I I Iinii.ii.< i ::n I4'' :ir.I'" 1ltilKttiwn ) \ i.11 tin' -.itne liight. I I 111' \ to fullow. the I tail: f.I Il than we :.' : I st. \ ,'r.il pleasing: instances ,. pif'i"

adJrc** upon the l.t li'il'lt-'I and ..t..1 J i ," .I.} : n'iiiil.t t "'1 h, .L .lelI-e. Ct-: I 1Of I 'I nl 1"/ \i I-e hate: done, .Addison, menwite J.iI,'. I ?),I ,. :illli.ll ; I tl.t' bl.it ks in Tinns*
d' will!! l I. .141R ere.I ': : 1 :: ennui *. \' 'lil. and! .t1iIwiI I :
jilt Oddfcllows-hip : >. the ri.rhl. 1 hi.. \ 1t'II'tight! hour* a head of n*, "r s 1 ( : "i,1 ; tl\.I."p
It-fun the I....! iw uVLnk. l I't' 1 lP'f'a" I t I (iIIIt: : \ i'It'I'I'y111's: : : lie i !i | :1,11":1| a. ful iiitlm, nee of his I I Y, ; I
: gf, 1 Iul.li. ;It \ I ihetrnil h-d due II.ist to I Hois Cruk. : 1'\ f-
pass ,
1 I.ut lu.lianivirc.
-hiir.1. l
I no iiiM-ott'ie with I Ij lbor s :' | 111tI I in I lie West I nshic'r. .-
ihi ifruiiil C
a. m. tJr. J. c 'TI c'. :Sec'v.lf I 'I/f'f j/s1l.sFi.sr.'s'l/i 'int'f iiiiMtj:
l Mine 1 I .iltlioii 1! ihi\ wi-if .ll'(1 to 4) into it.- ." "' ling I up it soiiii* ,1'.1..1"' .', wfif'i" 1 .la.1 .tcr !j I.. .. i { !:: { I l J.i'Ht 1 h..tins-, jr.. f.1 intvtvstrtl in I list

,II.o I o ;" hlri.l t. i "':.t.1 to I lI.uiiniiH-k I I ; (. ''''Iit ( ',"rl, ..'JH/-tn.
I. 't.c'r dij.p; ,'..ij"! H", ,. .1 //". $i < :irtn l Jury /-mpMniulli: !.'! anil >" i>rn I I !III tuL : ; ; I.. titf.il.'t dI' hlI.I'r hnd : riht to
1 bt !
| r
ilh > were than : Apiilolh.CiosMil .
l\'itiy!\ /uiiir :11I.1! .V" ., .i ,. 1"\I t"\I llaII'I'1111 1 for the Count' :If.t'1i.l.) nrik* the follow. Ln'd. swumng : his, i in..tud i hi, .\\1 ';itattts, if it \.I"oo lit
S : \\ \\tthin.i ,hrt. ili-.taiu'C of tl..- i lit i t. our I trail now w.-nt Kt: t S. K.: for about I I lh I ,! | I Ii f.unilt.'. l'lt the! nnd. r thf law Is
: l.t.II..a\c; ) I 1ft .1.! i IDrn, r.il pirntnu nt, tiI if.. i I 11 h. lilt
II .I! I' if' 'O'.I l hi :to'I. : l.ir .i* 1.lll.r ,,1 1/.li.II" f.I .i ix mile! ., this brought, us up with'I '.int.! Addi- .11.1..1 I : : ) 4 s, ml.-! II... ... it.ifits ..f i.: I.r for thi.*
,
the} t.flit..1:1] : :1tt.; ". luniiin 1.l't.: towaitls I I' We arc 1':11'1'\to tin-1 th.it; the cause ,1: 4 'II I .-..- w.-i- II..1 .o .at to hi- I If I
| "r<-1 nil al'.in.lcn.-'l ::1 "'.1 with !,'\1 tin-n, who t\v fniind c.uii.i-d I| I tug ( | ttr1" 111'1

-'. '- 1iI.ZI.4 Miiii'iniili-d; on all !!i.I.] .'. l I.y : t ,-rvn1 moraliv.. ainl jjool i>ril. r is ste.iilily! ail.i .1llil' I .iboiil I one and I lall..r. ( 'luili.-i li'*"iu I ( 'th lib'. I ;: l .- all 1.\'" >. Lbaih. Si.1,1.. ':.| .. l.-t
Th : l\l : the know It. Hov. Mr. Moorv had I U-ril I
t :7 <, l'rJ1.1,1dl.laia! H"'JuoI' r .\ i i I \': with MS, :Ii the teiy iiinitu! immi) s.iw I i I'
i : ill in !, h.-ri- I I'eas ( nlnjs.ud he '
fr.I had reached 1 1'eas
1.:1111'1.1 .
\ : the tioH anJ l
.r.l. iilv l "vi"4ti:4I '
; : I i 4lllI.II.\! : ass-ri
tLat, not k>3 th.in f.n..IIOIIlrnl uigan griud I I"1 !I..r <- tine i t l !! }'oun : 1lr" .' j ih,ti.l (-wamj!', coternlptith 1i. 'Ciriktheil.it t prct':ions :it 3 p.m. and till.lill: ; ged the i I .sl, of t I'al:. !gv".r rfIII"17,.1 the' hi :hent .

wI" pHN-ul a r.4 rtatn potut iu thit .itv one I tali ;r.'.. all.1 l :iU>ut two C-et "f wa-: ( \ hate ex.unineil: $ the :1"1'11. of I thf I II I l'l.l u I 11Ilil"". uicam .1 1 on !,fie f'J'j {"<"Mi. ;. il the ] 't.ibiilv! I that ? ht ie \:,. in) oljrctit>n tit
*
Liy IHIIP, L I &I'41I lIly TP asun r. ati'l tiny :' onret j i on' ot ; 1.41 itiMt'ii tioti i ir, I this WMV. 1 msubject
i kt. .\- lhi IIII..k:1: :11.I'r.'a..I..I. /I''ar l..ttik, :11II..t iMtingtorce tt> at- ; !.!Ii '
I i
'I.ut-Ia.
I uli.i"lt
MAS
grati-
'- 4. i'V Iii II.'c -ec there a 1 .) I I : 1'Ii'I
I .l- t!J. "I lt, .kalll. r !1.Is. was totally KMnlh ( tl.l I In.lil. fi.Ia vollev, which wa-. retuiiifil hlalo' .lak. ; ,1X1-1 I them h.-. h.id: ""III:I lilell t.. Fort llartf I I ts', I: ."l\ :atnl 1.t.! I'-l 1 1.\' t hit- "'aLi'1114-111 I'C I
I f. .
: '" ue t I tl. "J'aColliftor for tlnitear
r (' ., Yumbigbee; liter few .l.i! i'icel l-y the ;.1.11,1 ,' ''lr.l. 11.1.t' t.,1II. 1..1 I -t tit ', .r a r.i"rnll..1 and supplies; theI.il'.el I pirtv. t ) I I'r. < ;t.tiri-s. I 'f I ll"w...fl and tithrr p-nt'--
I I-iH4'l"i I j ". "llienemy t to J ::. .' ;i3.V n'<1 pet t fully ntomtliliIi'l I l ." -Satfd f.n-.s tu _!1"\1 th-it :
j ILcl (.1 ) gre.it
l I.-hiking a niny. >he :II iu.'ut',1 for 1t.1 r:1 | t : git) ing .lit ,1.] .) b. f.tr. Weihlitleti 'pills I. il.'f.
1 UrVl'lI.fr' !: | :in".'tli; .-r l 1.IllItlI..4 ], lull' .1 mile to the ilwil the i'oiilitv t..llIli""I.I..t| :) take | tt. ,, otf thf I I i .." h.id berli b. .!oWtil I ii'i'II this subject
-- '[ our >t<.''N.s witi! him and I |I.ts.hi..I I.im- ..ti.I .1.. 4 .11! ". ( :letriji-4. u.1(
the .Vorth: th-* 1..11.." i..I thInli I : olilf llu'asiins: ) to l I. iveMh nnw rtillect'lit t l il. thu I" :i Mississippi. :
; -
O-\ ---' '- tf"l i 1.I.It :1.t.I 4 '.1)1) .\ :,t .'n t ol, -i-tet I:; I Iihoil I bv t the ; : .t Ii. r S..iithtro *s't."s. I J'r. II.1 knew illiij.'l
4.4I.
...... ..\ n Illinois! P.IJH.T Mates I that tin 1 }t aiitlare tireil :t.ini- "hi..i! wi: > tdlr..I: : I h ht we 11/.1 Ls.u. r \It! ((\.r tin: ;:1.1! : : I ; [ ".>- ; j .".1 pl.tntvis. -. ho did as I 'r.iis .

i Illinois I Ili.lg.! Co., 11I\c conti.-icts: for two I .1 dan;' was then m.iilf, I l'.i.re vthithi I; .: ( ; rll: Jiirv }hate exan.iiml tht! i from, :Loit I'i' *!-t', .li', l".t liiidiiij, our {hdl-n-t p. .1 p.eil : I I )I. '- .*!.* .y"i.o." Lt' sinn:! |Ii.> ,-.,"..i.l. r-

t r tu'U-ujJ wit! of hedge: to Le 5own thitfT'The ) I jihf Indruts I ) ,,ictreatcd :1.1'C.l t: I\'CI..I I I'nl.Mf l'iildin; ;*, and, ti '*d th-ii :she h Con it, ; thf m > 'l 1 the )par.td1-- <-f s, rvits.. 'Iht-re "t

., : ''until f III I 11"1'1' 1..1 i i4 out if t rep.ur, that: .l.ul; i i. .:'te >:ail would:. 1'.1 Rait, he .> >in it us; t>n ,s.111 | | I 1| .:;I.-..I :a plju'ir I thre' v.1 ho .li.I..t! ht! .
Ivn. : f t lost. hiss
,i'i L .IItl" 'I" 'n' (-ii-i,:{ )J" -:" < ,-01 to our' 's'1t m.rtlticnwe m l in I :s dal.I.I: t". !los sh\ ,-.. "$ |us. 1'oiiTi-nlioif
and i I me en re. and! i tli.it t tin* .
; '-'.- tight; and) 1 pursuit ocfn'i' six hour. ..nal. pttbl.t ''Iilll. found the g'lnif: ;ij"I"'. btt ". i I O 1 i : I | | ( I I t"" pt -s.d! ,.l| IlI4.'i..1 of I lltx.Mr! II'U'

/ it hr. dint lu> iiiritid atl'v I Thf 1 I.i'a.. I I''s i i. :,1. John 'iI111l1-. Co.I.'I ,..ul.I.lf jdmost ititne'v:. without 1'11''. .01llhl t fri.'iidly : : \. ".,., :i r- 4.V i..1 lir til;* IIJ'OII :,1 1';"
the trtil I thf
St ) II! one of'i :
l: : >sto<#r (u.ni tb< coast of .Africa xtith in, .\t'.'*. tll'r ally WoUllded,, ((stirtlted I \\ "ut1. rt. oiiim. nd t Itt t Ii.. !" 'III\i al.I\111 I..I\ : could t i.rl'H, !.*...' ;.nd goisl I".i "1,1. to do, :,'-
i \\

0 I".-.: cargo tIt :::;.Quo btisht-N ..f jM-anut.*. I :al"1! I 13. miIIJ.1) Corp'l 1 .1"'I,1 '.Ir,"". ( .lli..itl.thu I"of. I..,... e Couit]j.r.pI)4Ik House! for ;ppatiili.j MI4.Ibuddil.gafet.ee j. !..ipt.. i .I 1..1.1.. .u" r".. menlolm in tt". tIt...'?-,. j It-n.. ,,OIK-of}h 1.,r' i'P Fi-d 1 hilt"\ ; | I : : .....,,1:1: :.4n.t.1:1.A.'j! '". \:< r t.\tu -f i t-|I'.iid!M.in thi

.. 1'nv.ite( f.t.: .. \ StroU-ll. l'o. rm.. dlt L 1; .Iut. 11.
-' '- : l .
111r.J.11 I 111''lt : i '- rf5r": .- t. '.4 ss ttr i .
. t/_ "CovxrrririT: 1-:1: F.ClI0o.-lu the id 1 and Thomis New C. :,!,.M.t. the I 'lllie g''It'll.! :> : [ il; )
ootitol JC 4 Art'y ton, t ?. 1 I. : sett .I 1 i-< ks, we Kt If-t rnTie to eret liitlimis tintfxiri. .
in C.me.'cli'ul. xthkh t-ameotria.st! M! [ .\t' si-terelf and 1 l'lit. to sec'.lie. the l-Olld.llg fl.h"? .-,i...* il'jllltT I'. : i .. It 'err.
,.. < nLivi 11.t "'11.1..1. : tes ..uii.- thought to [be til'h: d..y \ t! i .lhf .\u"lil s.Vif. > < >.*. '! the S h" I
) : f.l.r
l .... f_ I. I 1 ._ _._-_ -tjnnini.iiott, i'im Mi'| >llH litmi II -41 l.1t4lV .11(l.tlir. : Apopk'i !: ,
-. < \in -: ; "' .. l)8I.I .. ] 1 I h-rs t i .atti I I... thc I
ir 1.1 I.\ : I
I inei : .\ : 1'l''mnrrnl. i :1,1'.1. 4'l51lI.itI1 .j mir tr.iilerMr. -i It..lt 1.\li
5ii thig( merit an, I-'j-nbhran .ttal I IC"r':) % sIighlJy I : ..ul.I..I.t\ \\ e would\ also a."II..t.1 ihut! a* ...I I \V In I 1 Vise H...-" ,. .

For the legislature) howctcr.an !|;I" ral reet n..J .shi.t'. in their clothing :1.1 I II1L a>, in the t-pini->n of 1\"llli.>!''J'r., tl,''I ,..; :nd 4 iithi-r 1"1, U-mg;about 1 J.l* ; IltI I i ) | 'Itn-1 ;,!-aJ-V-and. r.unlafiit.. M.ij.ir N'ri:. h-

Iltcrc \\:1i union of action I..t "'tt'n the i' Ir-.k4. nv.inc," of the ( 'v111p1.\' will admit tt, ,''t.itds' : in .idtaiieti (crossing the C.I'I. m.ide | a ....!: I | i .rs. ).aid: us .1in: ihs.| p.,,* "., i k. ahj ttf

... tLrte fist naiueJ parties.f What I... or I injury th- lu-Ji t n- sustain- : ood and substantial, j ill \b built! ,1 <' ,t:iis to u... th.it thin Indiaiii) tttrt-. 1"5.. ath.iinl [ l J.i-|.. l I t ain.. fm,. hii*, ti: -t. iii.- I Ifl-nfis 1 the

-" .,1! i nit 'Ihf our I.-t; nil nant t>rd<.rnia fow nn'n 1 togo end to t _. I.l'5' 'naking 11111k"1':iIit a'.1ahlt.! .
-' '- < I that l.l.x.,1 I i 'naiid Juri to render
111"1 f".II. t1'1 IH-IJ then : t the | I ( }! I t.I. ..... .'s.tII' n.. |.ni"lli-d) and
I
imptoteniellls..SN.IU .
! .t Tinnnuiii! sil-* ,if lumber ill Nw wt: ili.-ovir'l ..n tin-. liii-li.-. tiroiivii! thanks to 2 t.t I l.n..1t.1 ,.. I King, also t.i!,I' to tin- :I..i.t iiir t.f thi-adi.ibrt: 1 pdurd I, .: was ).. I ? : '! riy holls.s )h.ltf; Utli; rrettt.l) .iM 1 the) Iti.h.ilis -

., ; \.k1: aiiiouut_.. tu ;. >',.">'unoO., I; Ilda th-\. ri t I'al.1 = the )I .t Tilt At i.rin-t.toi. tln-t rt4 with :i',dto fn,' fi, the ln.!iaiik, while h. rxtended I j.M 1. sissI I .\i"t: I : ;lre ptiitini. .* i' : ...|> t-ujht. Iniudre)
I"
.
'
p .. IIe ------ -' .'- ; whieh! tint hate nn t otir wi.hes i..t m. .the balani-f. "'!'I.I..il the pl.ifi1 j ili- 11"t 1 ) | I ...,t corn. \' th.\:. L.\ .. ; i.lr' t r.-p;
Ii tr muuUr of JiailiMii:! XcW Vuil.u h. | I .f :I | I .h i 1 mg I 11,1 | : I I I us re Will IH.ifi nblll.iiaiK'C! .ide _
7'J FuO.11.fX.1! i TKK.initiir : .. II14'ti.lhI in .
I. t \\.k 'I1II.mlllc.1 l td 4 III. -.-- : r'.iui'st- alo I : I 4V I lh. wasi|. ,.ft-I K.: ..-n *.. Ftir the tirtlUll'
';r --. ,..1 ': with sunn* I l'aldtt! .1 [both! "i""M. 'Ihr''l.lliks l ( .1} fT I 1 I ihndiins, T.-xas .,
! -- \ \ O'ttrit'/f r.ni,>titt'-'l fat 1,0/, ; t .t. -rf 1.Lin. I."I I
I: Resisting tha Virginia Inspection Out fin-iif burlrd.! . / /* ??
II i I L\ws.\::' <-orir..|Misi<|,.nl ,.I| t |Ii., S //Ih '. -' .'- "- (! in 1.II'1('" dii-p. S-xin {1]'. "'!.i It. '.!.r-' I !! nt.i. I.? 11".1 t-.r li.rir >iij i..n. "| !I.. > n
I- ...Jfin'-frat/, fn I 1 tiiti'k.tiv '' Mr I IlI 1 I i I tl"1 ,. ; i.iiu
> 1..10. tj.
Mining; ii: 1Iiiiai.1..i] N. ithst.in'lin i the du..t a-1 I- vI < "II""II'.1. I l"oi ins relle.lting ; "la1 a\I.
.
\ :I., 1l1a,1'f il.tte of GIlt .tl i..II'.lt I Fr.'ni tliv, I .ii.l.i.i I''t fi4!i ,. Miurli 1" I h""" | I : 'h. *. .itul I il" >jf .
tt
'? .iiv
in I Iw.
Our to
/lH: I 'Mjniml
'r.
un1thrown Clili.ttr..II.11t& l I II.Iian", l a jtorlioii I,( Tllf liir Jll y \\
'II.tlly 'paid tVWII WIt'l II.i.. III'Jrllill 1 L.y 4tl".lo"--'l c' in- tll .t II) I'l(pi utioii, t-n.to hu.I| the b..rn

!. lilt.) a "fit j of very .great excitej"iiKnt I Ih" Fiiri.1.i Volunteer*, on th,! Oth i inst., '_ lit .unn. I I
and stid.b-nly. nssuni dt 11IJItHrv! JTI. : 'for to-ir! : '( win' !I... 1.-". }liv th i' i.iii., a yo l.\. fi'4.:., i.H..f.I.II.r.l| > nll.I i t'ri.t i sulv ;t U':;imng :l.1 will .i.n 1Ca'nIte. .

HL j < hie, of KIM' pil.,1., ., tlll1t] ill'I"'I..t nnd.'r. tI4.. : 1 follincin j all.h..il.! infMifxitf j'c'. .whith"I .\I\.\..' .yh 'tVis. 1.1.! I "|.I lii.iuly) an- m.idf ll"1 return% and thus, tho I'!
new liw>, m.i re ttrectuiliv. t.. j.-r..-'..,.! tl..1| :Ull"llic IMMM'.. '- .Is to thi'. a.- .11 of t 11. ( 'ollt. ".t.t-s.. h :rillr' l'', f | I <- lal"1 11./0/ I ..f the !Ii. .w and ; i tsi.L.i.st .
(";tI'f of 41111L1'. :.s MInorthern \.4..,..l.'I1 !tr'I.1 1" we ret-4 j itcil Tiii-s l.iy 811 !1fl'''II, that they, I lilt'! W'ltldlli-4 Up "I| whlill 11 \1.1 Ii:.. bitli; ,, w.is; I"'I! "I rf> K>ng .is an) I 1.ol, could, I.. s,.llt.i4 j ; ; i i : !..-, ::'. 'Hi( ,-xiill, nt I,".r.41.c..

j,,.il', ,,-,1'1"111 Mt/'mj}"t to UMTI'I! h.a.il.iri'l to iil.j'Tt the <-itizet.4 tf Miii I hit lied to witlits*. \et wu pri-siillle it I I.. set-n to ..". .t hand: tins Listed" some 1 tt"m 1 I It I ;, : ;. ..t thi< iSi:.\ |. ir.. witnf...'..tl| in :hf

J :clI.I! "trca :& tc' ..-l !Kunk-il: in Alxati I c {' !?' 'ft tli.i' )JH--II-I ,.as Ill..nv di-ti-imiiieil I .. ni'f liuutfl f..-r :Now '\ kl k. 'll I I..- .j' i i iij: a< "1).t.;<, i'an t,.- whi II his not .i II ked ,t.inswi--'' I hI.1n1Ii4.! 'Ihe I -ttleis nuke
<-i.ljiin fi.ill.J?
4 4.1! Situr.liy tlLllt list I I the 1 I'Jttr I ins* p.. [ f. up. we l t.lt! Ve h.1 l ?-o nf I'ompljintt
]1':1t liini t., .1. .nuv, aii'I .l,--cljr.-. l that !hv i ..1..1 tll- )I.& 1 Jlliytess .,t f |.it; )ifii) 'all.: .|! I b\ j ,..- thice I not I ". t I ; ; ( : I .1.t'tl... |I..< ,.f( lii.ro, or ,. I .. and! s'.lpsa
.. '\\.n',1 nnt jM-rtnit I.i".d tt"! P.1'lT4 i: \ sijliail ut lll'lutl", "al.I..1| J I II, l I"'Mo i It :.11.( ,. /l/ui'l."- intt r..I'. \V.. iilnv piesume L: t j ;.1. ,. ..(1'1.: potiv, :II'| 4 II..., '(-vnrtifgrr.1 I further t I ) I H,4 :. ,, whrli :'- "tl.klllt-d '

.bI1i1J at.1 J'nfUI'i"t: tl.c 1:1II.lf',1 I I si'\eii il.ll.ult..t.li..1 l t In1 liotiM 1 of Asa .1. tint t I thf I .-l'..liig ..host'hlit' .. JN i I.," 1"1''''' .11': I ; s, ,,d L 1111.... Ilid..M! stolen! (f'1 I'l. :>. \1 ; I I, \..11.:.", "?iIiihi?11'0'.i 1.0' -.. rv I 11.III.|, tI'll Sill the

,, t.. 1tgt.Lttun'. :U'I tl.<. :: nls! of l tinnw ;' :.l4t.1.) lo.-jit'-'l tIl I11j.!. IKM| witers .t.it.I t. l- ju* .r.1trd.; Tin- II.. o- ./,'< "'* /'<.- ::11..1 M.ir. >t, : .... .
j Mr.I r.ic"-, :rtinci I ttijhfHut in \.c\ 45 ) $ I toliinlii! red
Iilvi. \Lntt. within t ," mili-< <-f : ..Itill.) f.r addition: to the that ;: : \ tin ir S<-"i ict-S to
:4..1lt41i4 ., ..'! I ( .11 '1111"rl'la; itf will i!, t\f "II't.t pur-
r..v"th.I facts '4 :,!. ( I Soinff
\.MwoiiVI'ort.I llio 1 h.us t'I! Ut-n /M': : ,: \'I M.tlpeil! there was oin; ne to illI ,
'
so'slil ju'vu- retmn f \ I I
; : ; to tincoiiri* IN Il s I j 1' firtiin 1..1./1' : tiriii >ij t. i j jj I .I i.li 11.\,1 I I I |Is.i.'ii wi-rr .h 5 pti-d and thi-v} 415'srtI..k
] r.uc.[Hir.lainl j /. .I"rJ'nt1" s. Al I the. :MlmUine: .I 1;I ,i'", 'tin I 'r c-k, .It! th it pl.i.v it ".i* KMielj-i olisn-d 1 .' Mr.( 1 I 1, 1 : 1 ,; | il, hosti-I! I lndi.iis. .\ battle ; '.I. li.r

{ hut fiac iv'uiiittr: CUII'.%" I il'" "1tvtiItrI ; u.mK.:* '".llYil, .. l.tit (".'ltaim'.11! -.riv all Litl'eet; :t-. though thf ltA'lf.id in the I Kiltie 1111 ton i. I '\Itt the Voor frlli! 1 I.H-I}! ft I .a, 'jtliti. ail I 1..iitiI.4' ] 1 ti.. ,-dl9 i, I thit ;li-y ("I :%
} utU-rly !
.
) l lull). ', sti'.im. !has .1.! 1 roiir.l
K-t.irIniit.iit ?
1..11 : !
a < lii tins
.1 wniu-iut.i' i> '1!i.1 w .i.- ,'/1.1.1 ill t II li. font! i r.ition. : i.lcl.1 I.o.open country ;J ;arl.n".!h :ai,1 it i..I.li.\.1 I ) 1. 5 I. $4.> .nd I I br.r.'l.l I \ki. k l"-i-ht I M-al.I
\ uli ) Ivft iiHI.IItdy! ill OIKof viii t'nM 1 ; ;.! bid 'lilt' ['lot-el Iii' ,'titl| njJ.'U: :) | .ir I Tat ;I it ," : t 1 lIl.:,..,., ,_. 1
: il .
,
1 I
the UiMMViTc ." iifailt all IIt'is'tii, I Iiiiii.1re1 I
l
F""I .si ns o'jM I t ihe.} th.it it I" 441
r- ii'I l nfu-i clinic ; i aj'jvarIt ler lurili.-r I .. : "I' ".m :':1..1 rsoti). I 1I ,I. .
il 1caOlht., : : ::1 !'* j I I 1111 1'lrh'U"I' Ii. p. I I.al" 01 II"| '.' ...\... I
.'r li .. ..1Hu ll' It":. Mi ,.ftlt: .il in-i hat th.- I I'vliailst-licirel.-.l) thf hoty-, which| llnis...". 1"/1"1 .I ihf foiiSidi'iit: ) t. '', i imjM.ssible. I lor :1) 11.11:1 to hate .*r.st at'., I Its and I I. :. ', would wM.r:.l'. malv., tnb., la;
ii.I j 1" M" | 'in 1 ttil..i 1111.1 les "( I J'.iris, th.tt tl"I I''without I IM. II-- | $ I ) I ihf! ,' n It"1 f
4W"IJkU being
; 11. .I.tl&lo ; ;I'I"I'" "I"j 1al. :1.IIa.l a t.la. 'Vorn hu' Ivinl'rolif"ot : r..I..t I. s
! r '-. t .il all.1 hit \ t1fl'( MIIIifvii'ty >' luJ" JrI|1 I \tt their f\.'ll4l44..I .1..1.! Attei'thf 1'1 '.rt111 .hlli. ultv. has :.i..1 i in I th-de o.I !'' ..Il killed I.ut ,.i1.: r 111:11 t'.lll: Illto tllf I i I'.o'llitt: !. 1 ? |1 :I I. t .t.. ?? r :..?. t u,. J..lln' 5l, Tt'a wir.
thy IuI..J! in l.4':1 I. uJi i '< 1i".lll.f) th" li\ p'.iiM, ,*. ll-.- V'tvni'4 an? ai : I | 0 II ill .,
.
;:
I r tiM of t <;oinjilcti >|. >>.i.it i ioit <>f \1 Ir. ttoiiibr.l'i; and .ill th.it I lal.I..f, .hitf! m ItI. ihiett tIiiii's'I ,." lU l :. 1 111 Ir.r.ll: IIII wih. a
''r .1 J l."i< t t. !I WJ4H ta I t 1.II.1 'III..lr: 'II! t !>-il i : '* ". aii.l I ,'n,' ")". 111
I .: Iy: tIe pilot t. <' % ;1' nj ;;jpl.IlM', tll > I IlxllllK Wfllt ttl th(* lllVM! hftrai '1'iitojs) I ri Lid.. to in.utcr i.f( .11.1:! ,,I l into t'r.... S. I 'all' LI-H!. .",1 his I Li, ft.r Mr. < j 1 | I .\.. ,,1.1... 111'I..rl.' !r"l e.'rlit

, ,' fkin M'i'l! Cj.:\ \1. 'f. .: i j44;Hoiijj-j t John wthiji; ]i.Jt 1 n.iV of flu- not. mto\ti.j| I ihf Htifttiatitt. .T, |I.-.n-e ., ..".1 if.. !! '\1: i'tt r I t'nl I git-alfol: \ II < apt i mg ih' ', 'J.r L.l..41. nIltss! 0"1'- uk..
t In
.1*1 i nJ Jill.; t ') I wi t i: if : :. '>}: ;I :ilioif meiitioM'.] 1 itt, 1 ti.h) I jilmiikreil. it of I w 'ir are ,"tIi.; : nt I..justify( he noid!, Iiddisoll'' ; .Hid: ) hi-t br.ivilllllf b.ltid for tl fir. I I lint ", I i : 'I ...11, 4' ri, a'I'o! u-.11.1,. it.k| it. ,mi-r.a.|>

: aiyr. j' -it tL*t ihc .!- ', I< w:&,4 :! .-conti.U tIt Hiitn' tpfltoti$ lh.it the bnghi 'fli.1 i ',//1. i.i", '. ,? ,l' .st ( h'X *
.u..t.-\ 1 :ver) ll.iii i "- : : 4s>islance' .ilu} I (.- br.-ue and mdef..t .. :
\ : '
"llilc.j : I'IJ \ : tl!. ..f tr 1 : .
L r ; -i nl-uiitf t., cttn ait- I. .rt., t' .! alI iys li. coining spung) ;: are imt t.. |I. 1..1. ---- 'tats'4
.: }laJ to thnMU-M to | iuoii :1. : I, I aun: i.intcil. daikere } ,\. tlifftoiou. ..f( ..'apand flirt. IIIiiide t tt >!fr.. Vfjl0.Ir. of C.ipt. IT. r.ir-r'.r 1.rI 40-,! I :: .
t ; : in.-u I '
i ..._-- i A .1.1 1.1. lit i.1 ( ''I't.I.ii' '?'. and ren-ieted; irisfitihV! i-y I I.. wjstc ot t IComp.iny: I would% ) :.iw-aid nil!l \tll crvdit .1 Ih'I- I I J I "". 1"I" ,iiimu?...": ,,I.,.14. lOW ,;,. ,"t.sr.. "hI i.
"
I' I II.I \' ;i life and destruction I t i hopes: that : It.. im i I snbji'ft.) r .II aii.1 I ." ,. 111 hit Ii "? .. y urk.
'ih.iV i -
Woman: and Porpoises. s.mi Si! I otiiiany] ta.lt li"11 >1I..I!, nii due- I !.1 I .1"0.,1! | .?.,?..?, ,?.
.
: I .I!:ist Its dlfiiiil, i-li.iM"tt' j | |
[ eiT \ ,
'I't. rist| 'I.I I
H ; .
: 1 nLso! UI.AI.V:
l>'111.11 k'* tlit IIHf.ir'ot' a th'lii 1.lh'III11 I.,'>li<" C'uiij.pany : i i M.\M: I.UHU.NI'..
\\\.1. |I"'CI"I. (:I't >
| .
atM : tlw,
fi.v.i
: j nuv t r j'>'iif in tl>" U lIt I ih.it w. I FJHI.I' foj/ies ( I I
*< \\ HMO dS; v\oiiii.k-.I.! that! d I : i.t.rLe.1 l the : .s,,
itt 11"1 .. j : on I trail the .
" ; !
.
t, : l.-uid '. thu _
_
HiVntlifr I .. ; ,1 frI"J iip"' 1 \ ty \ r;: .11.:1.| if l ill I '.'_ I I (t'tutl'MnSit
; |1..r1k.is {: I at":. r I her (;,
HHi
: 1.t 414 .I l I.e alir.i.lt: .j I ; fs FIYli./i/, fl.i'l.
.1..r..II} 4 it not! : >-''II,1) hr. : : ( ; I '
.1, t 1'It!' ;>n-l .Iuv! her to .1- .tI1,. 'Ih.-\ ,11.0' hitno m..nlil.J. i) upon. I l, t r1 II.hll:1 I j i"l: his (estmtontin !) ... : ii, luaiiuf.Ia.1 or.Ur, uull 1 !Ta.,
.; ni.-rf) : 1.1111 n.iliir' i t it I III. !;l.,? :i !j jJi -' '- -'. '- "I. nf our 11'iirts. u few .it'."'11', in I .* slull "- 1.I', ais.t t i I 'I'."...! ....rI..t; ,'..ru1S. .

1 n.'itur"; in thi jurtii.nl.ir, atiti i i> :, sea1: i!1 !,.'i .I 1:
.# J ly too. a ts :!' '; Kendiirkj'.lio'ititisl tho French at lie win n I g..t \\ two LiuL- ) ; II1S J:11.1.i. '
\\hel 1:1 a uotnitlfioni I IJ't : ( l Empire ? I 1/1"/ n a 'III",. up. : also .-,' : ..
; : : ;
,
I
i
an arrow, L..t out -al.l.tI.! l 1'1:111.. start-d, bt .tin' ,. \ '. I \ 1,4 ",0.1.1 cail Ii" AI"lti"; ,, v{ ,
ly : 1"y.1, I al.) a .1..tdll'I..t (.r ,*>0 :wn '.111 .'I't't lion : : \ otl l'os|. wlnih., .r. '.;I 4,t f I 1 i '. l"t'I sIll %'. ..
Julk., or f.iU'-hooil. fur. not 1..Iiu.] ,-I ,iJotihsoti'mounted! ( *t.Uflh'l" 1 the tin! >' Ills's! i'',>:i|.'r-il.lf: -I., -'.'-' "1 iderat-: I I I. .1 .I|| i Jon- fur ,.;, )
,. t'.\ I; on UII e COHIJW) .*, .I aI1] I.et rour<' :a,.h !i I l\'I.aIY.) r i f..t' ,. thf i..I'iltt; |p"w'r. "j 1:1'1'I: '. I kI Ir. .- : j I J 41.IUln.. W.
m's Last. MM, !
: vf C CUpllt t*>,.ll\ "J', Wolllrlt \tIt,\ s. J.ir: ...|J-. :i M I<';le. one .b! \\\-l w.-t k f'-r I I"tl.I r- sv.' i-f 1 F.tl.-. ... .t4b.. 1'11" .il". ..IIJ.t.1 I I J," stvstlnl ParthJKt 1 a ) 1 r.irt'm, :!ton SIte s.f j I T.5'..1..,, '\1111| ;'. i .:..; \I.t;
"I"i'I.I:1: h.ird.j ) '
;in'1 .; : g"1j' "ih.li..u.,I rit.iry. They are to IK- rati""t.1, l bv order thtt) .pitstii-n) ;\ f'r I t''.. ins.) Iti-h. ":|1.tjllil..1 .\ r>.'.. :)ithit: : she fl'.I..j: lie '5 ',ul.t 1.1:1..1 I. 'I. .f 1 t j '-'

ttA' '..iU, : n.l} j-rim ,.I inaiiirf. a'l:1 > !1 i"f:.; I'ol. M 1lr.. mid it is expected I that fo-tr: yt.ir" :IZ.l. thar till t: nic de '! tern. 1..011. ,, The f. | I I DitIL/ TiL( 11f flIPtR1ERuip.\
lH ,'rv. l.. :\t pack of :hinjN.tftrr I II. of I : NiM.fon| .
< 'i
\ !I' do.'S I
k ; the\ will thr .II.hl'l | .1..1,1 re- up t I I I ...I '. t.I sIf.( 01111r,1 .,
I I .
; faliOI I Indiins i ] inronUenirnee 1\\ "t I I..' .
In r. ail! 1'r )hr to ]li>p4 s: :.,,1! if i.ha'th -- | I ) -ir'l!< d! MS Iif i".ir''I'r.'t! : .f! !htc thIs' '"1I -'.'- th"s. -. ; II ,.lIll Is .Js.44I 1'.1' A. "n.I
: \
.. l luck .. JV : if they .1!(, n''t I Juftt; I I .. .ft"A'I"I', Br..d'. f.r
ti i.f'them.
1 f. ,
-t *-
:1.lllli. tho : i'jto a; ; c.ij ".tri 11. 'iipir.'. ai."rd'n to this, a, t.I/:int -, | 'fr.\ ill 1'.ltol is s., tipif: ht in, i' '1.Ma.hj.jyp ar'i .IlrIrr, .
h*>M ( it, Ii')" I r'tiiinl '; The lifUijIiiiM-nK! !I. V 1.11 / II. tt.t .I..y tt .h,,. 1 -
: it v.is t. I
tl. :1.01 "C a'v ( d| nt. :al"1! ,l'4 1 f'.r I b lin jq titia sI, .tj.
1" l. dp
Li. that he
I I "Hlti.d"I : !n! *, s 4'It .i} > t. -- 4.! I. ).lltUaI .. n.c. I}
tiiu t.l la l hl, like .. .. .. .. : : :J jf I "o" -
} rr "' .] 'w. r IIM>, ) nnnv'IIIIJM ': I by their "-"aj.t.ii.r .ti--* J :1.1 i h"1 I. t411' .v. wecoiitidnieo .l! tinbit : ?- F1.W.J011.V
I' of .11 In.">' Iftin- fr. c'f ch-iritv.\ :!, Ij-e : pid 'd their W.T.! I.' e 'eh! otin-r-1.(. re I I "r ) .
i : to tfittt 1./tW} A. ..
all tint ... tln-r : \\1 U
LI.r\ t : 1
.
I :
I.4t1I'.I. l-ilifmrs' V -
tD si.--t.V Iff ;iieinf .
: ('rittllrm tntt'i'f th, ihron. | 'II'| '.frll. |1\' 1: *
: in tho l ( 1, Ft .lil and omiia: can : I Fill II,.!.|{ ".tf.e :
!
'Jlirv .
wili U
I. jit .I".ul u r tlrlll :1.lllli.i. l an'i I ti r'i ':t.f/r tu other. I In-. II..i! ) Xj r .\ lM-nrdin-.sihoo! : ini. boiug unthought -- -- '.'-

,: )i: ihoihiui .f tl.ir i\.lil.k >!iick> : !; .: brought to Lear. (.11 f..tlo:..,* ,.( the how t'x er. is 4 .t'I I the. ..opinion) that Louis apoJei.n ...lI. It llli entfoi'tO !:,Iv thTl ,I h \\:. ,.

i I .J.I -r, at a t'yj: limit: it.. .. uk.'.! Hi.t ,i ''enemy, ill ihe endeavor t'. force himit to.an i. wil. nndoubt.-diy) ) t-xt-rt hinielf tn': .wns l.illlf. so she compLini-d!< ..f Ixingit I ? : ( J ) .\. lal1: M. IstYti'a 1114 .

; jr-il t limit lh"'%' .I.-mty-' it'tic -.. cer 'j plfdgts '. i ft.n. ;., C.I I : 'rrti-.s.
: : ., J'Jt Ij OIW; \.nl". *. htt IJtd. l-on- ( |) )$'ili""I" 'nle yrr thf ibr. < vf I tc.I | : $ \. IZ."c .r Tnl'I'; "'1.1! .f rr"IUI J""
M L.x 1. I ""'; J aUnit; I .', nr-' "Ml I .
IC'
i I ,
\ rr- i ; 11..llt. i I {, : I'st.s. If"i .. 's h..J' Ili1 I .j I I. -. fi'.". "
"t(; : .
1't t

: .(
.
:;-1 '.

-- .
,.fJJ. c" ."i t -. "

:':"< '.... .. .. ..:: 4I. -

:'- .}' :_i; '; '-: --- -- ,... ., ,. .. r.;. ,.: J r- I,
,
t' "" '" "
...
-
.. .. : Ur
4 _......." !\

.. ;t .- .'! --0 .i .
.

'

,..
4.j.
'-

-. -.. ;
--- .- %
-- -- .. >
1
-- ,.
_
The C*.nty of I :.. ::.. --- T:- __. h'l: ._ T _-_-__ _. .- := .-- f- -- ,
-

.. I,. account vlth Edward HillsboronRh"4. Clarke Trtat.Y FcK 23. \iU.Ja I,from, tor :HivMVrtKliinjjlirr lot r)( *) J S. B. TOJJJ) ), jJT. I D) I ( H E Jl' f u T'' ] [R H E I ] 1 tA- COUR'S: a

I II
oIi- FVlSD. I in Mock (nILlfI"FEI: his l.f"f..... i.II.11 !ocnj"1 1 j
I : ((44)) jutxvyV.oh -- -- --- .-. --- .. .--.. .. IMPROVED PROCESS
; kgI. Dr. \\8 0 2tij ) I lo tin- < ili7.iii.HvJ' I l.iii.p.i: and aljoininO'litilrx. -1

.. 0 < >fi.-i'! at tl.,' I ITAMPA I I f', Curj"'lf **
r Li'fU'jr
To A ntlufactlrin.r ,
Anguit cash .i II ;
reeere4 from ;. Am.unit (
K. Cl.i-;i.7i.
I \
ri \ "
DRUG fc BOOK STORE I a5 'I.e t_ \ .
\ i IJ ", '
Jarcvi }: !
'.. Mi-Kay, fur".r j r, for M-con-l an1,'. r..rl Itt'-fr-iyts, Vryir.. KitXIL .
Win-re 1 ho will ki'i-pi-"rMintly( I on hln.1" V J t I. IIIILKKl: \ : \
Treisurrr, as pr my thirj p'iyit: iM/ mi I. 't ) Fnl' 1: ALT. t IIIL( IRA: 'IORnl S.I ( ('" F", H'.u..e .
d"'tS\ \
t ,
1.iT"v I of l >! } "
amiJmir :oitirtriM I \ -rl'r'

.- : ."o";: 27. r To"cij"a.tJ't from K.: T.KpnJrirV ti3S. 01 j ** "*k Am((3); ) :\ill fmiii ti0tt Juhn\ \ $ )(:iu 1."' 88 I IfIt .MJIIUCINKS.: )I ( :: tn";<-! II'+ wiili a upply of I, ![ffiTS'f: ? .i)BOWtiL" I 1 lJSasE I ) j"l I ) \ } iK I ? : \( !nILr: kl> I'' or 1IV4' .., t" H. I.t1tPAa..lIPflbt .;

MI II :ntil, > .is aniiMialU ki-pt in .1 1 1''rIg:( - . ._ rUltHJLnn. : 1'1 11 H> :) .I'i. ""I ".U"'. :'J
Tax I "
: j .
Collator ( lot fiM in 1.1.) I "
: ((7)) Sti.rr. .\ !1.1': > JA ALSO ) ,IN i'l( T1..' Y of 2. i iniif iii.i.h; the! .
1 II.! C. 4* pf3Ty 'UIY.lit" I 1S.;0 23; 00 I II I'l AI)3fniA AIA11E1)) ) TO ) ( AlIJ 'v p.j- U ,
kh'.3. I 'I alll'U"' 7\'l'l' .11| .."lri-lrJ! i-Nuk, ofliiiik "!', fi.' N'I.ui"a \\lii.Lrv. mnl }V.triiTViM .
i-aoh from J.:. T.KenJru .>. Am'i 'r li :ui'l-nf .luliti l, K1SIS: I'1M.tLc.: >. "n -t Vin 5 I .
: -, Iali..y., Miiji*. I I'ii'IIIII-N &; .-., all 4' t gnr II.'I .vl'', l a
k Tax tjollcc''W MI .-. I'rV.. I II. I I.WIH. : i .'S{ F ..110 lliirv i..... .Blt0,,. )
t. r I ii alt' w'lii' I h, Mif < .!|I'.'.-. |II..r rin! ::1 xi ry mnilfHit MOST EPE ClAY J I" J MENSTRUATIO N 1 Isp niily *....i.I nfi'..nrv t.r lur.i., 'tar f
531)00 | f..r lot ( I ) ill I'l'k i .' | il ; Vial.r M lii-ter ? !JiMuV "
f. | .r J.Srt'iK 'I
1'1 'lliIJII.| > .
13. To cah from t t>. T. I (!i ) ..iins.v I I1H ; I 12 11'1 I''Ml n'lil l -\-imiiif TAMP I >ICIJA Thf 'I Urine ..... I xxliiilitlirx') me ftir.-.l.t I f..r tin- > t
:
I < :it tin- 1 \ of iarut, (Ciinliol( are ton wrll kiiuuu to K: l1r'HIiHIils.(' Will t..II..1|
KcuJri.lk, Tn ( 4>l. 57 00 It /Illtl-K-st i 'Ii| \\ P PIt Hi I II ItuoK s ) rljlir; i'l f "..". \ nii-k'nr, can l 1'0 (Inuiul in at .x lr -
h.c. 13. To t-aUi from J. Dur- I : ....' note 4 .-. i i.iitK.: 111 ln-ly. I M. | r i in',. TIlE XX. *.'T'hr""I 1 t..II.. ., .. j l'It It i RI.. "' .i rm\ ... ..r,Amrrivn.r.r.a tl.i.t. (
O I 1 A. toSt-iK-i-l I'.ix- '.'.I.I ) lilUI-1lll. ',.,ai ...saa, .. I IL : \ .' I ttj, l'Al\ I ,
liniflrva. ( ___ I lllli :> "If I IL.I 1: Bi" \l nn< uilli.nit tlie )l.trkt. knnw l | .(
:S. () euqto.a.i. ) .- ., 1 IU.II'I, :, :, ""- *, 'CliytinWU... rtvi ::1.t( | I .-rt.I'\IPJIIA41( M I1"1:1:1'I [ x 11'l I t IIM MLK xi T' :s HX.'| .M ,I A I I'I-MI.M'kv t. tinl.u>inr-.. uif I..t .1| | 1..1.tk'uIr Ii.

the city of TatnP -0.\\ ; OJ(;. I IJ.I' : ..'..!.IIsv.' I t >l Hl. Illrl'IIIn.I Till slIa.L'I < '| '. [ .. IT IHC.T-.lil-. l'I'L"'L."L.: I" '' .. lt 1""If il'.rnl.IIlI., 5. I,'.t....au*

1 76 49 il e. .I.II\I.; in lianJ> 'i'' i ;KKI.l .'-1..1 the) --iil.iiulit\( \. un.l T :.11 I 11..I.II.IIIA M..IIU' I[ I llf.1 I I i's-i .. UMIMT IITSII kICtL KH.UI.J, ...11.11.."t .,I Sliii.
I |
1858, .Jtn. l.Oaah from E. T. tei.dri1k '1 h'I" iI'1! 1 177 illrK i. 'tr \\0 f.iiin.l, nl No Ci\ .%'Dp

I :-0.,1.1.\ Cl tri-rt ",.t) nt tl r li.N.k 5tii.N. ... 4fl. M. :
1,1 loll\'Clur: 11. I (
-- : >
- .1.101.1. I i A fow short Extracts from Letters Testimonials &c. rimiUvtiutt.
S. : r 0.ontillirM.| | I t lar1q4 llit l.
IX 100 00 1855. Cr. I5yiiIiit.ii: :. | : .i.i.i .11.1 in .rni | 'J
}ll Xi-ix. -iil-1-lnn' Llli'l" !>..1.11.\| 1 "I I 1.1' u-o.l. J..I..1'iirJntl in uiy fllil..11.l h.. xi- f.ninil\ [n) Attm,t flli.-ii-nt. nn.l in my jilaig. I Piiit'J: I" I"'I'%'. 'l.i"I ."IUltt"' .. ilvlljirrun )
j .\ tig. 8.) Am't p'J i K.: T. Kn If. |II 1 P.:. 'IOIM iiii-iil, n x .. .- 1"11..1., I M..N, It 1..11 \\ A ".'S r, .1".I..f < II.II>UK. tVurt(. I Iii. "l.vml j.rr mull il i;""M 1 tiinl the wi.ik I ntir a .j
5 cli k .. I : |I' li'tnrii i I 1.1..1".1.| >!bIt ni-l(... T'l
S7USMMJ. u :
I :t" \ In' '. .. "lil A
It .li-rt4'ui. > f'-lr to P '
I N'lii"l'i i: : 1.-wti.iti., I 1..ii.s: t.Tinimiuin.A L'lXi* in | jit ( I.\ I.I.\.I. 1".1..1-1. .(I | llti rX-v-| : intii ." lo itli.l! thatiui.k
at -
}
'A1u 8. C-tfli on liain' tM* J.iy .., tvpaiiiiif) : ; xvi-ll: 7 I 10') : I 1 I. :Ill-Mil. k. tH-"h( | t".",.. uinl, \llu-' '\ii ri.'iii ''I 1 iu\' Ii'Si.I'P.II"t, ,". I tilvii! 11.. nrmiii.l inc. i. I -"lliI..1! 1'i iinialitcv. tar !. .A..lri|1fll71.4| |l.t".I./ [ .'ol't :

.. .4 Ain't p'J I... 1. )J'.i.,. 1..11."I ', Ill.- ha Li-licx v j it tn I... ttII lists i it |iiir' |>nitIn !I.<>. vir ,x >., LI'S -sirMH-r 1 ,
Count KuiiJI 33o 7.1 J I '-0..1.11.\| > ) ToIIP.| '1 III.NUV: I 1..lliaL..t. < .
: .. Jiii i .k. SUritt'; 2 on i I I II \u. II. I M.LII" >I>, Inrinillx 1. Jiiil I.. nf :nt't-iu'r t't"Jit. Clli-rni:i-" i'l irtilit. i j w"ITl I t'l..Ne" [l.A.: 13.
; lss.I.itii 1'.1 \'t.a"
:
1)11:1: : nII'IIII\\I'Y: : : ; i iI I "
***. C'rwHr 'I 3 13. .\ uti5t pM J. T. ( ;iivt'iH, j I \\ in.I'r in.-li. mill( |.." |....-, I 'l.uili.-l'. i: "I 1111.\,', JI."r..i"| 11-....,"1..11'. 'hi.. inx nltiiliv) ''.iilfitii tn nil .tid..1 will ,lmwi-1 I I.I |1 ITT TI, tr'tnt Vn* .if. ..j this \mk !Is. Wwulhiirt.tix "

\ n I't I'J 7.wllRtalI ( ..5. ( 'III. 2! (OO i I llnMi'X I Itt'-l' Ah-nlinl i i. .-..,1 i ....1.1 1 I'V !' .Ii.; .."....: .., I ( .. jt 1..1... I ... art 1:1.. ..."...1 .!. ..'...I$ ."1"1'1.( 11' I tlsiaig ,,1., I'r"' c.t\ 1 l-x is ..l.'j-li..u n. I t \t r.

t'tll .. Ain't 1..1.1. T. tiiu'in; I \ >, n 111'1.! I ., .r 1.1'\, nif. A. A 'i\I..I.I"I."I; l | .,' l .: M L..I! tin-lirnn.l I oil,t' t-f lii*a'igi i in. ,, 1..k 'it I I.P. nri(..',, li. Ui.r nulls is feet "'.. a.f r .'

5<<< MS |1's.r "Ut IKTSt'hool 1 -11"1' 5. "-...I.ln..I.'' (Cur.li.il in tux fitiiilx. .III.i.. st II nil I IH-HI- :il'.nt i u .i' roiu-.lx I l I.x. ''ihr-' iiti. ..( :Ne ,\ I..tk. '
Trach f.to ou I i'i.. I .11I. 2 001' I \ I 11,1: .11..1..1. t .111"11'' I iiit >"r" ,1.| II".',- \v I.', ." % .- 11 inl ii. iii.hn i-. tinto' In In:' ,tluit it rtiiiiN! .tt tin-) 1..I..r I 1 } :
81 u-. .-M .I l niiil ((.st' MilIA I.IF1'It "Y"1'| ',|''' II.i'l, 1:1'1'1\1: \ :: >ATION* OK' lIB: i-ii: >s.i .
44 8. l Hy ain't |1..1' K.: T. 17. Ain't ,p'J Simi'ti Tiir- I 'Nit. 101H, ). i ..f I tinkill..!, ah.1| I .,..1.1 Ii-. nintiii-iiil it- "..' Ill I tin- .liM-n-t < t I"'I'! \!Iss. I it u i ""'|1'.1..1..1. | | :I 1
I i i 1li-wniL, will l 14' fnut! r.1 "'il.ipl\! tin-, .1..1-
S III :ill. i lip.' l.niii t :5 j 011. U. l S If ll.e I"l.f: tll"t.f li..,., ia.I.illi". :i ? :
Kt'IItid"ol.ilt'! : 2 00' | -- -- --- --- II'\ 1'1,1'1".1'1' ); .. A tlinr.iiiuh .i
'. xx null
r in lnii ir < -
**. 13. Hy am't p'J J.T. Oiven ".30, .1.111.( !tJ. Ain't p'.1 U.-iiii.-Jv .1 i j ( .. : 'N "InlJ' T. j..t .. ..1..1' a.1 IllS "I r tin.,'"- i. :atlV. ii-ililiilitv. iii Inininii t. rtiin.nix-. .1 .-.\1.;. r..r.liil\ tmtti '..1] ]I"rc-> ,raui..t t ''' 1 t'liL-ltrr| it'i'I! tli.I.,, \tI'n I .. niiii.l. tU :"".i...,
.
) I P. 1.1
S *', Co.. Com. 2 00 t P.\lli'I !. ..;II.lI..li.l, ( I I'I ;;;" :1.% iy :> : | s |I'I' I .,1.! ., .. III iilln-r |.i.-.niili"'i-| f.rll".I.f M'..x a I l 'iM-ii.s 1 11..11.P I .* lu.iv. 54| t..titn.ni\-. iniuf.ix.'i ,".1 i'I"t .roic' nj ..t tl." : j"I.- .V. U. -
".111111in_ I limn, M ,: '.;. I."r\ Iji ::i : uiutivr,
1 e. Hy ain't p'J C. Q. .\11I'1\.1| .Ia,. S. Jom-4, ; (' 1101:11',1: ( IjMi.I! ''I..i.rl'Ij..I.| .. in JJK. il ii-it nil ullivr 'p j ;'I'I'I'P'I''ItIII',1 n'uiiti't" u.I. 1..1.1>I A. I In lI.i.Is MINI.(. vtniiit I'.a14U.t.

Cra foiJC t. ('.ini. 1 01' rmifr'o lull 200'. 'I I11I'11".1 5) f.r -a.I.y! S H. |11\L'. l'i'4''jt-r'! "'Ialil" iin.l ril'f Iii,nrniii r Iliiiil.: ; nfi! g. I I I I xvcri* : ntl of "U.tf''i'li'tion: tn prnue;
.. t1 ti t- - l .., M..IIl.tnoin1'! ritlnc.: 'ri 1, ti.Iiiin.
1':. Hy :u"1' p'J SimonTVT'iian / I .\ I'. A.l.m-v I ::. ; .. : I: Ullpplx nt' L"llic. -.-.;.1.--- "Ihi.1 a ill.,;i ii'lit !:'t'.l" .I.ii. !'in .: ri-Ul.i-ilx,., ; 1.) fit n,1!i'! ,nt iilNtu .....I I H:. i ..1.a. 'nt. 11..1 I if.- in.. i* trtn..rlttVe* ft-r it c'I.t.! >-'
\ .
I'M. I,( Hoxr-l !3) ("I$ j j1. .. n"p.iiis on court ln.iii-.i- (C ;!., .\ >.1.1| l.i > i;. Till' I .1 intii 1:1-: ,,". nn.l irninini; i--tnin., n.II'till'! !!,.i .X ur ufi- !I"- t,;,.rn- .Jfjrr.*' ;.i'l. .MIH. | v. '.:; ,.* .1, ti. ., ...t | "rnvt rnl ilitfttit-nt ,1..1 i ; 'a

\)(' 3. lly nm't ,j'M Juhn C. S. Am't( to li.ilnin.-c 1 177 i'.C;t; if CIt ... I 'hi iiiiiii'it.-ii-liiu-i ia wijl P,1.] ,' ,

O4t", 1.k1.: I linurn* 920Hy -- 1 (1'1:11: I :\I' Ml -T\K j | P. pniriiii.1. fr"- I. in tin I }/: .<.t! l.l:' lY 'l ) r. ". It. 'uhh.| .1\lil.Y' ) ,/ #-.' f'CJ.U. .1. .: r.U < :. VsM. lli-n .1 I !.'. .1.! "> vIa? 'I' I) //hq..--t.h.1 ll.t 1 U.I..e.I flit

.. .. am'l p'J I J. A. HMJ I ;JJ6 1 ( 6.I I U I..X- f.-r billS, ,I.., : M 'lolilt.Qs t i .1.\/ill (,'.,..r j1l'1 '1II't7 1J! :: .'T.ln: '. I .",1 i I ft'i-nmilt "otllil : '-.,ra" tl.o "fonlii offllt
\\ ,V. : .
th.- .
1
jc' I -- I t1" MI, r' p.tiiie .f II, 1\ C>; ,'4. *tIe< S
k ii, KI VI 44tx j: .Irrolllltc 'tia.! +\11($ inlOH'iiii'f It t lIil1/t. Hv ._ 1tl""I1 .
5.-
%
HlII't \ .
p'J ll.-nj.imin: \ S- j. tat IH nxwiil, h f.ir .
I .
_ t .. M'lioJr lmr. n!iJi CitHiitiin, the Innuli nf 11... I II | : t"I"4 .t.I.
: KI,-.-. ll'-t.: 4 Cli' ;:1 li t nr.-; : ill!* ,.t l'fllMX ( .1 It.I .- ..[ ..
4' .. I ( 'fI'"' Ii, 7"1"'. 'sr r. j ,- -- \ U v I .. ) J 'i. i .- Cli IWL ,J liv ,I" mauufncxxhult
ain't Jtc |Pji -
: I IHlllnt. \
Hy p'J : Jiiij; ; 'WE\ ] \ ': ) : \ '" '. : .
\ i.\iir.: : -i "i-i'i.v .f I i-hm.---ii.i, I xiinii.ir .t. .. .
I \ : .. ._ 'St : .(.1."v l h' Iun.TIai ..
1-.1.: '( IJ.t.: l) "n .\. C lliil'iii-'ti: < ii-iti; !ijixi-n fur Jut I[ ; I'ii-1s. .lfj/... '/1.\'" )'. I 1' .tl. }

"n H 0\111'1 p'il .\. U. l.1b-: ((4)) in. lilKkionthuUliof( ) : .\ 1'1 iI, ..v184H .. just ,......a.l\, lnii't H .'lA-ui N 'w \ a.i. ,tt"I .1! ,I. a ..I.flI.III4 I hr sjrt ..f t ''I.atil'

_5 4-ipK.in* : hire lift. 5 00 'I f.... 6 :n.l: t f.r ..ilc I I.W. itt I tin 1 1 xxti-i s I ll'--\. JL..1.I 1'iuutvs. .\/1 KUO/IS T I! I \ (n \ E\\r.\\ 'i:I,.,.tl"II'I'.i :' ...h.I I : t t ,t i"I*."- "f! otni.i, li-t t1".(',!.1.1.II., .: .f "h' 9 9I

_ n"r lly :11"'( p'J J.lm C. John Si-liiiuli r, txx-u noti'" ivt-n I t'T > rH/ T'' 11'1' x itn':.- ..i f I 1. i. 'I It -iiu. |.!I'. \ .(-itiii-a. .*

Wliitf. EI...:. I IM.: 5 00 I I..i \' ) III 1.1..1.. i((111)") mi tlc 4ih of MNK ; ', ,.N'Air /. : $ : t :."I'.M II'| hn. j--t. Is.. .ix.i. or "" ..r ..f .i.l.iitu -i.lel- \." ', \ '. I I. .' 1 9'C

** hy. AIII't p'J James 1'. | \I ;1"c'I. J S.O. I for J in lit) ; 1 : I'NMll.Y. nilJ i : 1'/1",1./ :amillXllltl I ) niii.it ti nt:, hit l.iiL1. uti'l \tv.'. 'f.-iliM'Slht. .... .tU,'nl .lui' i : : j< S sniiw A
j i : .1' ci i ii- '' ... % ., Vt ,
| itixertiin
I 1.1. |I. r \ "
\v. u. .r !s v' >
: t llt. '
MoMu'li-n' : (V Coin 2 nl) I'0.. : Id j l"c'n-I.( ." % iiotr fur I.'* *. ((3 I | .i.., -jl.. I.., >. l:. 'looji 1 I < .* itli I tintiii) '. .: I
w !
| N.d. .1. r !1' 'iL.
.. 24 1 lly ziIii't. p'J Jam1; *. { >V 4)) in |1.1... k ((4)) ;gi;i ixi n mi. lilt Jnli I -- i .I/" //r/r/ f//// \\ (' \1\ IX T'J (,'OODS, l"11'h.IUr 'p|iiutitil\tIq.. pe.I j i... ,I ..: tanIIM I

S )1.. 11I11"II. C... ( '..rn. 2 O0 | ..f t April(' Iii HJ. t..r I 10 (Hfl(I Ij i .. 1.1'1..U ANAIt I .. .".i CUT; HIII\ I I ..1- ..f .nil' \'I..IIIl.t"l" i ,>- '.- d.. r.tt.

!i,,,'. 3. fly ain't pM J. T. (. .ka '- j '11.llIic.jol..all': | \ (iiuli-( \i ixi-n on 'April: I M 1'1'.1 i th..." iii. lin; ..'t rXi-l, Itl'ItI.1( |I.. :\\IK| | : :n"MOI. r.-i--ixin I K, a \ St'inl'; /',!, IfiHili nf llt I. tl.niuli th.. I"! iaIt.nis. % 'i- .":' ,.".1. tin.r; vutI'f. -

f II' (_'t.. ( '..,11. 4 0'" :lh t 1 8./'for 4i:! :!'I I -p.ii.J. on \.j.i| .ivl iliii in" BIIV. "tlirr nmikrl.' Ifi .:il I.- 1\ 'f:1 | StIie1. 1.1,, //1 (' tu.li. stis.! ii.l.TVw } ..r* .l/iT/.i., '

,6 14 lly ain't p'J J. 1'. eli! iv- l 7th. I IM.V.:!. fl i I IP H(, li-nxin 11-Jinn: : :21.1! I OO I >. i\. 'Hi"'M II. I LHIes. j jof /'ti'iifi/; (.inirt- .U' I. '[ t.i-i list,. Il I 1.1..f 1 I..,< I i i. it! 1./,1 ft .
.. : .1..1
----- 1 : .
.Minn.- i
limit r.'jVIx
I I I1"1'1':1 nil ., ,. : ti : irs
I tI).., (.'... '''111. 2 00 I \\lll. I H. I IIiH'lrl's III.I.- ,-..,i, .-" ..i| t I /" .'' .( nil tit. Muifl.u.l. I'.t.,.. ?fl4, .I.d. if. Ibup, P n-t..i.l-l,in.' ,,.1 i-.."!.I.\ ?sa ci, 1..j..1 l-i-ii\ ...

7 4' Hy ain't p'J l..i'i. l.r: j j iimiilli-s lirr .1.1"( -, "illmiit/ .11I.,. \ .. !. I.\ S. } '.. '11'1'11.1 l s sI i ; 'lb.I.thttt. .";- .( ( I'.." .sic tun! a.)K rl V.ltli.n, If \.nl ,>tli

n'rt' Kliv.; I Upturn: B oo .lnM; ., fur :lj: 'f't : ._ i d', nil!UK l I fl ; It i/ t in 'ra iiiifeniii'x nj I j-lir-l !h...L 111 it t--px' .-I Lt .

** :i. 'Hv 1 ain'l p'H KiMitliilv St IIII". T. (f."I"! ..:.. ",..I I ,. i"'h I..r 1\1 I s'-i r.i.r.\iivr-5: : :: I II"'I'II\I I.I f'ltllf .'.ul"I I /1., I'.imt" Otl, i.iir i'U J iijiii"i j Pin j I lit i .|.||; tj,!j."nr. I.. ,

dIirli I ,, :" 8 flfjn lot :N... ( I ) A (lit) MI 1/.1.|/ ((141)1 ( ) ,.n I I : .'. I'd!.",'. I', ..!, .-, I w ...1.| | a if it "r ".d (.'iitlfriff I'j'O !':' I tin. 'li-'it'li! ilf t tin- .Mltil: ,I-. N...1|. 5.; l.
;: tr3IN.r1y I I.ilp' i.f I'UiUt l'i.\-. I...l. -..I Minn. i S.r .!.1"1'1. [ ''''. \tat\ in-- ".'.-. ..II I to'nxc.'f,I sjia .'I,, ir-nlN ..t
'" I I.s- I Itftli .l.ix ol( I IS47 I I'.., ::11 I::4 H; "II.1.I $. M.' :.., I .
t
Apo ,
> ;
C. ( nl'A
< \ .
zuts i" i. \ j 'r 4.5151.1.| | \\.1.! I I'i.,1. \11'( i ..in f 1 S II U S nil |'|.il>'nli..li 1.1.| \\ .|.1.I.VIae.P ii
!; ("hi. I'HL: it\ Ki-p: .. ill''i-I tmiii. IT.; I I K ....1..1.. I.Mm.r; $ I un'iit.iixt, 1.lil"|( Xin-li'l.l I 11.1.I ." M.i'nnli-x ', k ..".l\ K'-llint .P" ". 1..1.1'1'' >...H.i "

otinurt r..r.l : ji" SI iii-nir., \ r.i\ (.*. ii.! m RI tii, < 111. /tnI'tiilimn (I''MiMrlljiix.' lli- a.II.|l -x's. 1'\.1..1.; | .. .. \\'a\; Hardware, / l. J .r' .jic 'i Thi. xx "ik will r.-x.tiiii'Mii. tt I. ,
I II "L..sa4|', M.-iii'.ir sat I I''a Jn-l-.n JrfM..IIIIH., (i jfc I'tn li r rt I ti *, |I.5..I. j
.. ,
1.se lit' .
a { 'SI ISH .iZ t\U I .f ni.tiiiiiui! tiitin
; li'i"i.
am't : .V .
: Hy p'.l r. g.? \ r. 'I U.sil: i 1 ) 1".1 ( :: .- '.f 1.,4 : .
"4.I I J Lti-iiii'f; l.\i i i-c tm ".1.! l.x | a p"" ...t.'I/ If.iM
ouHff I ( ]i.; 'I.J keji1lii, i I J. fuiitn ; 1. 7
(. 'r"* h'tl., Ovt'iiUt.Hv '\ 4 r J ,
I I' : I : 'I ''ii.| ,\ .ii.I, il... ..t'( 'In i I111.\ !.- I; .A /- Ir'l. ( ," tim
j II .. ) t n'!I'l l'51 l C. q. Slu-lllf :,.11:11.1\:| I'oll.-i-lul. III M'tllc. fim f t .ic'-'n'* l.n..lt '..r ;aa.tt tii-fiijr! (llu I nil i.fMi'.Kiu ,
I ..
llli.'t l I : /nf Stlllitl. ,
1.1..1 //I, X'i ,
.. ( ".f..r.1 I... ( "11. (ftp nt of I I.i.e' ol//1"6 I ;, I I",, ii.'l j jirill I I I IIM.U I \V i.I... x. i.l.I..t.l.. |, .'I.,..1"1..1 )I., .nil-' VII I i ill'llllllllliltX I 1 ; 1 i an.l I.. tiiii. .r..r..I.\ .%iiiivjut, ,.v. -
I I (1.0 Ciiiif /'mHfr Jlitii 1 I. | iii,
I I .s. vi.i/i. iiii.| a }".l '| nr f.r
'
*.I :21.I : I I'-y: HIII'I p'J Sinn i in'I 1 II ,. \ \i.ilii' '"' Si,'lii.t i ...).i .j.\ 1..I'I.III, lii; : ( 1II... .hi.|nl., I )I... in 1:.,. I I...ii.,. t.f i&&
.
> / ry
;\. tIp..11.1.I !.... of I IlifllJ .1 OO( (:.,II'I 'I I ".'I. l.itiiiul lit: ailtl.- ., I I..iiinx I 1..1.1'| 0.1.j ; ''.:.'" '/ ,i tiftfti/ i>.tS 'I..,.".. J lr.r III ll.. ..'.11" 'I 1 I tar "I"| x I igl.t

.* .* lly ,..:UII', p'J) SimmiTUMII.III I 4'oiint ) I'niid. >.\ : l.l"r't.j' I It i tit f..|. .. ... \a. ,* ...1.1| p.I 1 r "r ..|..Ui. tlniMi .
\\ Jiiill nl 'li., .
.
I'lx-'iJi't't c.f Ttinr in "HI I li U, 1.'r il'ttf..NJ. ; I v 1 er'. I.t. ..r"iiut'nli.r "f lliv I lin.l at.,1.1.. a ,..i,...
S .. I I .\ :: \; i.i: '. l:""h. Il..i.. I.e ;'' 'l..luI., .' .11'1..1 it,1.) I ll.Sn .r J rtti II..I..t npj....M) lit I.t.| I II..W .. ,..".1. ..,
.. Huu.1[ C 00 1. I r.it'nut ;.:iii-it (in P tinri'iiKnt I : r..n-'iuiti.i'i(! i-f '. 1.\ .. /'n/X : I ,1 '\.. P... fun .l It. i i. ,
I '' 'I. i i.- \111. nt i ic.tint ? //1.1,, ./l <- .f".u'1 uixrii |I. lli.. ll.v. A
J ;.;. 4. i Hy 1 :\iis'i j.M Win. T. UWrlU ".1 TiiMt.'.... ot'tlii-. I luxxii .1 'I l.-imp.i" lit' ..p, i 'i-\ M I ,if'Own. |1.1': I.41111 ( .in, I ( ur i; II. .11151.1 li.tnl.t hlllk'' l.'iltUll ,...h'| ''. It'll \\.lll .1;, ., .

FJec I I't.: I f;" '...". A pnl i.itli! I I".Ii: :, tor 41 1 ><7i| I: l..l.lll'. N I I III I l.i v M.I 0'nui'-x'* t:I'tllltnlllin / ( : .III, ,! U ,l.i..k. \ r'l /t 1."... ,

S .. ,J. I lly ain't J..l I'. I '. I I Illy Iliiitx. Axis'iioti' 41X111 ::1 t tn.-ntlii I I I "... 1.\I ..f I I"L : i "I I ,\ llarIraI, 1..1 Ijm. ,' .' ai1t. .( : I, nM-nti.'lii( ,( ilir lil'lfs U |.|i..l I >. "-'I .\ I 1.I'jl ..C._'I l l.i- i i. tinin...! f.ilft. \ !

atti-i :jiti-1" | ,-li-i..i., | I .. x. Sl "".1 .\'i..'i i. .in" M jinn.1.I 'Im 1..1.) 1.I l.\ .1'1.,1. aral) fill' ',' 11..11. rnl pll-tp W.-lk tl.. fl. ,. ..f ,.
.11
J 1--1"- ii: Ii.: Lu'b ti | "" iii. | I I .al, Millll' till I.I"| tl.uti
I i'I. :S I I':. T. .'\ lIlt ItaliC 1111 1".1 $ I f"If| |1.1..1.1 eI.| |lisa. .
'5 .. nin'l pM J.iiis"'' (III-H of tinTown' : 4if 'I 1'.11111'/1.| / i-li t 11. llf. I ,. I ; l.ifii.N! \ I.., tn.t,lullv ,,I,1 I i- 'X wI r |M.| ", '11. in ..ittjsii.. .nn lliiiii.nI : ,
511111
11'11\1.\ .''. EI..... I't.: D no S'-pt.: 1. 1 is/.;,;,. f.r 4y.i I CH; 4n" : / I | ,..l, tttnl ill!| I..,..1.1 I (,... i 1.1.; ,.r .IS. I li.n..i-. alt k.I""I.!., ..I tr tn. .1..1'1. "'*."' Y.rif .> p -
.. 11 I School Bookst i, S I .,i.l :i, i ,.. I HiI I a !,.,. -|I.. wii.v ., .11\ laS. I"I. a *, ..' til'| *.
:. ; assist Jiin.I'. < .rHititii.ti: 'S I JIM- not "' .II'cl..1 on | ,1. .
Hy
p'J : | i/i N. .. fln ifiir, 'I Inwnlk i i. 1..1..1..1 I., .ill.-\
.t. |
S ". S )i.: t U"II.!! F.I-4-. K.-t.: .) uo I7tli 1 s.-pti-inU-r; l IS:,.'. 1 11:1'11 1 ; p I t J Ml l: I t "III'oin.x'v.nta..t1s. .. Mil-li." .. .. i.I I'54i. M-Vllj'. ... nn.l\. -/i., .1'/ l/Kt'l, |.|1.....|. \A. | ( i .ti..i.i 1.|I. ,,i.",..claaIII...I!; .. I l.t i.... I ... ..I.....!.., C I' iI.r'o! ",;.1 j lieS .

.1 .. ,>. Hy mil"I"'.] F.M.I I Ittic urJU Fiiu-h Jtic ,tli--. <-.-' .." .(( .... (.11 I lllli I LfptinUr 'ltrvr, I"!. Al-i-l.ni: .' ,, nn.l.1.1. ..a.i.., .'1""\rillttllt.n.I"' "I |I.-'.. I J',11'-, .l\\t( '. : ,.1.! | ." ,1.1.11..1, :, ,r..I... r. ItS .1.*. i j. s. 'I 1 i.. ...,.;. "5lI.l .'1..1. 4
lIt tl.r : ilit ) 'ik lli
: ::.., '11:11.1.:' 1l..t. I (In | I SIS I 12: :".0 i I ...-.,...1.. II.I.I.' [ '%.. ihrti.l.tiv i .,",1 N.jt' I;""" n St.ut. I.,'. I i IIUFJ: : \.i.."i.I..II..I"t ")S, -i '.>t t.f'-'.I'1 1.Mfti.il x (1. \ ..

II.4 H'M 11'1 !t..I! r. M.I I I'ur.bni.t. I' '-- .,,11ml', Ili-'mx ." "".1 fI.\'I..I.\ | \\ .1..l.j I. hrffi, M'ult C 1 I '. :'_ i ,-. :. i! I i I-:.. ul 1 1 Ix, | /. !>.!{.,
.' ?7'.H 01' .i':j t..t t'. 1,1111111.. ni"l ..I.II.i"I I I ""nil, if-. .| ..-lliinllirt .., 1- I.
)r.li-i-: I 1.1.: U) 1111 |
T.'imtm. 'FI.I. ''l!. M i -l I I::.." I'I '. "".1 ..1..1..... "' ".,1"i. 'tat' \1'c'\ ( HERE. I .
1 .Mi. liriiikiitf
*' J ;U Mln'l W Wi April( : iiuil I l :
,ji'.l fII. H', I ., .. i \ rljlunl1111Ur .
-- -- .1..11".1. I. .11.I .C t. iiK-uttmi. I I' :*- ill nnx | tl
; i iI% t_ ... ",11I. 4 U" p pe. i" "bl"F? "i' ..r-il.-l.x > I n! 'l ?1 I. I Inn 1114\I ." ,'I....., -1\ !I n o Friends. rTTT I
( 1 CIA )
.o ,, I : L. I! r. \ I I ir: .
T.y 1 : \'I\'ll.\1 1 U. M.N-ly, :Nut lung, .1. .\ |
t\v. '''11I. 4 00lly j -- I I1'1' .1 I I'ln'H'ini >'H'l I '''f'f1 /iiH/rrihti{ ,!, | ( I HI: 'LOWS\ (CO.( ) /'. I :X /' IV /'/; <> r// rnoi'Nsx I

.. /I' \ I c\'J-Y.: tl..- A--nt f..r I InJi.inl i .-, I OUR l\
t 15. fltt Pit i' :Simon- '' TIIH I..i, 1.1., L' nil! kii..!- If

:'" f" '. l' tUIAlI, J u.I uf I',... ) |'") .\It'.li,.. III I 1''I..lIda.] "i"S I' :IIIIIo..il.1((( 1..1\\fiiiK.\r\ I'/:.. J'I.IX I /> / ror//-. } \n-i-\-ii., r.,\ : : : ( : I.II/-:, FIu11.1. LIQUORS &. VINEGAR..t IfI f

.- ,.1.0' fur '1.\1'1\ :, ..? l : I'L xl.r.iiix!
slier| :a rilj'tt'l t ; (, : aiul.ino-t
| /a"1
S premium
latn 30 OO 4i j'riio-r.: .-.I'-i.r.v.ii 1 Fi':\l \1: v.r.Nir: > | :.NM'\Nnv, I I'V tlu. tiv t !I..irour> Xu .
) .. S. I IU 1. atu't 1''J SiiiH'ii; 'If living lii'Uoi!: ... XXIP.I tuny,, !1w' ..I"u.I.) | m 'II I ist.ia.I..1| fl't lllllmH |I''| V.I< III \! jr.1 I If, :( i in olir i "".:lit" |.n. | if.M-i i irs.nir
Tiirinan% uj..-iinlrl% <1- I j i''iie.Iiiee.I I !1.') .''''''''' itS, for i.mi:rlll'.I, tu' the I I\ w h.... )1.,1' h. ..I..I.-. ".1 "p r.'II..II'\t xtt .. ..ill i.l-l Cr.I.' i nil Still, r iirticl'S, S cn. .1..011.. "r.. ..1.'. ....} J.,. I li.1 ibt- tl.

S ad t.f S.II.M.U 3000J!! \V..,'. Iii il.>.- it .- 'I..li..I ., n. .,nfx, t
.. am'l M. t'. 'I'IM. fulluxxiti"_; intt-H xxill t li ".Ii.t. f hy him iin-ti-.i--"I. l.uiiilx. >n.-li r.iJUT (r..t."I. 'l'i, ln: :.-.:. .- ..,!, i t ,. >f ":>f'/-r. 1'it'in- I IUflr.nll.I..r ..f| I I.n. "" .'h'iiKnl, .1I. .
"I.
Hy pJ III | .1..1"'" III i.l< ICC' a\ i"t I.V tltM\ tnl I., ." In. \,11. |I..,.. ..f w 1'.1. I. t_ .. tin.,t ii|
S r."'II. Col. Jiitn. 1 OOl i tor IiiJi.ni-J1.. -lixi.i'''! at I It. I liiiMikc i-r Ft. "*.. nf 1,111111. ', lli- l, |j.I"I''I.| -"11.1..f. | | i L., -.I! I i \ I 1 11 ,it. lltl.ill til tl."ir :1... L ..f VlWkTtir thlltllll 'I.., f1.ai;.1.11'1"| i nl L 1t .! y .

l '?c. 13. Hy :i..i't pM W tii.. M. j j4i Myti'I i/: : -. .. "".1 '' .' ."I..!., t. ..aar.-15t1..t' .. .. t..., 1,11.1 j i :.... tlii> ." tli.it lin-x |ll I ai..- i-f I $.-..Ir.. l'mn-t-nlr *r.l .\.i.l. Vincynfu. } J

M, 111"1"111. : IKT ".Urhp"tIutr For *.II" Vmi..r fmni fC.O.( ( P0 t I. ; i'jOfl.1( 1'1 -.-h-nit.l \. xxith. .1 nn "mini... ..f I'r.-t.-n, i15 W\\ ; .1.1Fl. I I: S 1 ( 5' ln.ip u. tin..x .111 !... I.i.ii,:'lil; : )I... inuiiift'.- iiiiv >!.ill.ir p'"I.i'IJ ccnta |I..r

j .. S. \\asiS5.IIl I I.II.I I.. :!I t14I.II" 1li.H..1.: .1.-. l ;*.. It.J 1 i l.-ir.-'. .
5- _, II:.0 t(4U 'Irrt .. \.1. .I isa. J"I1 r. 1".1. I'' L; O , ; 00, H.\' oxi'r J 10yr I > ,lon.notu' 2!lSlS.tIIp' ". 11..11XX ill I IM.; f.| \s .u .!ll''l IIIIIIH.Ii.l''x I I. i I II .. ,..
> II Oil I
ta
S \ \l > t t 7"e l : I : I J |11" !1"'I'II..I"'h-"I| 'I''iiiniL- iiitin ,
'' .. : t Arrived i l
4 "$
MiHiJv, C. ( .'tn. 2 OO i (..r :,11 1.,7'1'1 I lit! iiiliiut, 1 1J riJKn :111.1' .\.I.--- "hiim.i'le( Sill l I.nt.. H tinrnntnrjl, arl..:._n I

.. U,. :111'11.1; Wui.Wij- !I,1.111h.! ..... in t huh! .... ..'II. ih.: p Mli-not t...... ,' .1. \ I ; \ 1:1'1'1: I' 1 1 I: 'i : ,li-IIN! ,1 P l'\VI"l r :, :a fr-l, 'I.I.( u I. "i'.x,: s.ntk "I..I'I.) !rin'tiirnl .ol,'ri"l Id
-. '; tin- '" :iln>x. I \' ill! I I... Ih..ll.\ \' : l.Xli. I't I 1'r 1 Ul M III "' IS4i12 1 | | (,aa l :iiu..I.I.': I In.-.lir'' Oi!. rtrit p I.r'e ill*
;.:i i'us (. .,. Coin. 2 OU tluin' "PIII4IPPII .\ )55.d, '. : ./ 'Pin I I I i M 1 I :- I I t i 1 i "! |1"1"| rti.- i ja ..'Hrl '' j .' MI." \tii. IT
.
.. ,ib. 3 Ht: am't j'M M. ( '. I IHroxvii. tinA;.:<5iil < ir ollhll.1: ; S .\ 11)1\I I"">"I I I i i\1nirs: t I 0'11':. I -.i I....;" I II.,' I 1 I I I I lli.ii .|h I. .n it.Tin- KI-, I r"I.h| f.-tH .

-- : 1.1) w 11 -. !. .1! .' 1\: '. ItliWi'l 1, ,. .1 '..l.I.-| II. til.! I't'" of f:..H'llinjltI
J Co.:: Com. :200J! UIX, \l ,II> ,(t. .1.1.| -. I \ | -.'111 h. I .

.n.. llf nm't ,p'J Simon; I ti.uiv': u1.\Nev': IH'I, .i.ilii". .1.1'1..1.) H I. tin' .i'I'11 1 ]: au f I'm; 1'\11.\ ,' : |I t tt I'iv |I''I.-'l !.5.'..'.' I ;.I' lb.. ulit-kx I 1II.t i- "..1"1.\1.\.|.--i 1 .. .
.
t.It.- li *inl fin llu- i'.ii'it\\ .p 1 I | : : .
.. .
,
1 l nrtttnu 1'u-'I.. HoarJ'y 11.1-I.,1 I .51 1 .i I.AUM.HAY I .
,1 : u it -it i"v .in. tne5 un l I I.
:
.Iu-| h.it I"'p'a
I .511.1 I a.1 .I. : .1 I (assaIl ii. ) .
*. 'I Ilr ;,?sit' pM '" "..1111) PHK t'"I'E1"I: I : :" Ii.Mi'; ; I :i pr.'p.-1-stK'pax i iillil-lm': 'ion ..I! tli. .I a.! /> /; ]r fi. i m i> s.; 'IM.I.1! -| -, I it. tin-( a. ...| .I i rnj; rrlv. i
0<"i 1-\10 :1111'1I| j '. 'I.FI KK.UPlv:. . ..
lloarJ k
it ." S. > ta-'i-
Jurtnan J '; I. ?>." .I'"I"' ] I ll.--nl. t-ir xx.-II "jtitMii I '. l-| i limn Iut" ..fa.. 1 ..1'1' .1,-.-. i-.I F.\MII.Y\ (/ / ( UI.illh itnj.nrr.f
C. 1 | Ill 'I P,. I Itilll.t., \\ I, rvn.ir it '". nni]
I. A'J.
}5iL2G.( 11.m t pJ .. 11.:11 li.-n | HI I l\Sl: 1 i tinN.. \ .1. .
",. 'I i":> r "f : xx lin-u'l_ t t. .1..1 I I 1 ( .
"" AV. Hrotrn ft.r haiiil .l.v.' I la. \.*. I.:.111.it; I n. ;;:1 i \ -o.\. .nitiiil- n|\1"' .I.f .' .nr nj"" ; thv Ihi..1
him, nlixi-. fit; "aiitp.i 1 .", air to hia. fitMtu; : .f H/li | | \ | I Jdll'h.II' till' 1 ll. tlllOlM, liUttt! :
l ur ( 4illlt I IlollHS. 'z ; ; Juliiituii, :ittli\..- imnitli .f In-liiin liixit.: NOTICE I 1.1 !I I : __ 1"1'1'! 11:.. t. fllII.5a( !'<-.l! t.. til--\ Lispta.| .r, lucia, fJ-
'1 )jlram't' '.I .1. t K..l-'V-; I X ,," nft. -liili < ill A .\ S X r. .1.1 r. |i tiui Imi" frwlll tin- : *ui"te
... 2i ii j 1.\1.I .. f'.',.'0 I t'-r ("-,pp ili-x ;it 'I } '-:Ir I'M p l cr, Sili.HIT-: I .., I" r GJ atiitn .1!,. I P" ".-. i.iint-. -".1 I \.i,. |h. I i- In !Ie II..n. Jii.li.- .., !I 1 ( I.1.:, Ii- I .I'.il.l.. ( .
11.t! 1
C H mi | | : 'aln( ,.J..t.! ..' .' in nn..11.I .i Hi,. .'..iitiix- ..( 1 II..t.SiaI.i.1 1 ) \) \ H'fal : .J; .ri..i: ;,1ll4 nrp.put, pin t \l.tt1.I. .. 1
Ap.rU 8. Hv ain't p'J :iij" |! i ::111:1:1: : : t r 1 1Jt'1\"II( ( ( ( ll X I It I .1'uu, ;
I .
) tn IM- -li-i( Inn .1" lli" h ..ntn.liiilHfiiiit: Oil ,
,.1,11 ji 'in' ( II ".1 i > -- 1..11. f..r inixkii ,
I'I .
.. S }i..h.. C 41. <(< 4'ttl. :2 T..mpn. .\1.iil, .".. 'J' 4t1 'II .i,(lui.tr, ..ii.,n i-l 1 t I I. .'.tn, I'l 1 '\ .1..11. 1\.11.: .. //', i : / r,. i ab r., ifr.i :t"o i; ,1.,.. .t iitjiii-r., J'uU uii'l .,.|.-r.r. l.f/i.i; ,' ,. llh I

.. .. I lly: am't p'1'v'' \o j I | .51 -ill.1 I I HllllIX i i .1.| .. (.1..1 I J .V7'.I7'/O.VA7 1 : ) ;: ( .I//-.i. ;' 1".1.! d Iaa..-t "., <"II'| ..:. t:!., .t> I''ttl.x. t'f ", $ 1 S ? ,

\'to' Tiiriuati; Jr. I'rinU-r'n :i Choap for Cash. i .A .( .\. fl AlK.I: i ', \\ I i 1" H"l .i.s.i I.,' II !.. .:i.l Ii.' il- | I(...ttl.iiiilv I. 7 :
un.l'-i-iic'i.-'l; '11.11 sail .. .1 .! ., '-. t.f ,tin-iil.ni.' .- | I t '"''i i-. tl,..it I., I I... r.-.iixr.i 1 I
.... iu; 1" (lU fPlli; pse IIII''' \11..11..0. 1 1'1;' | :;:1'i \I jim \ "i'. I .P.; '. I 'll flI < \tani.iiliiti..t. I aI
r1
.. .. I I'li'-lin I I I. | <
I h. I
late .11.
(I. I ,
III'1 I" -' loll. .s IIII'IKX H "! "hll '
/1
,
.,'Amount. to !l.a1Unc' 3:1:; 7i.I Is t |I.| >i. .1.1.'".'-. -I' tint.-. .1 .". tin* U.ix ..nr ""I.$ Notice-i |' II.| | .l."l I I .In\ lint : '.'pn "'< M K 'I jt'iitii:I Ifol tit'I 'MR 0OP i,1.| | 551 .- '* II."" II'."' 1 .v >'- .K 1 i t

S -- !; "".1 i> 1'ixll >onlli \\' ...l (I i..i'i, I Iliu plnri-. K.n'.t I J Viii'h'i : .i- ini.i.x) CM--II tinii. .ii .-.1. .. I.\ '' I' \ : | | | |MI f I .I., .. II ; x i vtliiiitn t I.i- limit' .1.) -,.. .... i .
i>7oy, oo.ITM I Hut.rim.i: .. rll 111 lui".il. ,. ith (li.iir.i'i' li ...'r. :' :i\ (, .tLI .1 i'. ... I ,,1.1! f r.. |'l't'| \ I" tin- .I".| <. i all' lit I In' tn .i.1..1 I I | I a I I. l ,.., .% n1 i t\\ l: \ I III. I II. i I I.. ,.. | I"i -i nfi'll. S i t s.ii.. .
,
5 \ "
III i lllti ..I< mn. 1 1i ji.f' I't.i'/lt'-. ..f M ,in,i"*,' .'.''"Ic. f.... "li Mi'llllllllHti.M .f XX \ .l..lli't'! .|" ) I ( 11.- i. .," iiaI.l'i)111 I ,it' i ', tCI'I n 1 f I'. '' / .

I ut'II.ln U = j w ii: Miir.iurii:/: : ,, \ .| l.ll SI... -Int.. ..I"( i" ,.a| C||"HIIIIIL'HIIII .".1..1. .i1;'ia I. ( | | |. 'I Ia.: ',.h.1. I.,. itilnIm( ( Ii II., vili| > 1..1."I'li.l.'v. ,... I II ... S : rI. '.

S ii r. T.imt.4 April :.,1 I,. I too.'..;. P Hf | 1,1 ..I -.&i.I ..Unix.( .!I... .'"....1.1i I < | ii\.i. tin..N.M.mi..i. I I 1,1. -.1.1 ii' .!.1.'l.li..l .1- '1 h. I l 5 S llllift.l ..
..ta. -- |i ( .1.4) I: : li : : : :, | ... ,.. I..j.( .- l
hI\\I.Is. | ; ) | ) ) ,
: .1..1" 1"1.1" ? |"'|1'| |11.I )l.\. | .. .1 I' a.S..r
1\1111-- i > S % 9'nmni.mltliiltX
\ IMtSI'I I I l : i't I E. i..11.1"
.&uguit 8. 1 1t'e.1': ; cI l from .Iitnei:: T = : i I I Mnn.il', < ''. 11 ::, .-. I I.Mil I IPLORI IN',,, | i, ::.1!, ':.: I '' | i ..."* .I.-'. lJsJ < ooii Itui" I 1'lt; ".{ \\ X s" ,1 I !-thitHi'r.1.: t." IIIt !'n \1'

I. Kay, fi.nnrr Trcav 1 I. \ I I.I. I'l.:1 IION: : :> I.... un ilfiiinii.l' :r\LIII SIt tin7 ..* { | .1. -Ti-H t..iiS.. |,nn n mil, I! I II c p Id.p Oil .,f t t. '",'. 1 tn ,i. 55 \.iC lit .n.1v5 +
; r.-cc.il'l i.' G. :'Vtjt.. ..II. ... u'r II jit.t 1,1.. I .llllltX .1..1.| \4lll I I tllkr ,...1 i.-.' P |Is;,P tli I <-\ \ 11"'

j 8. ;'i..1. )1w'r IIseis.Iiie.I' K. A.J.T. 1 iiiu, .t ]pi ..-.-.., II.'. P..MI.. In Ih. titnl'-r.it'nr.l. ..laiP I \\\ \\ : III \ \ \M. I'rriIrIIt..! I'; I I | I :.:.. :;' o f I \.1.1!tv-: o| |1. of.KYrfLnnir* rmnm'.N
ci\; 11
.Iukc 11,1 1h P .ulliri.iirnl.-.l Mil Inn tlii" linm |l.r..I..1. l.la l.\ t- l:>ttifi..lhikx'
\tpnuiitrnli.-lii l.i lir
Cs ', litlI tin i ; ..h.- ..11'!. ..n.l ill l'U t.flhriir ( \. liILl) (IU M I ( I 'r- ;.r. I UP THE CAKES 1 JI\' .\ \ .1I.
I'.l. nIl"'* rut "" ( > I nr 'I. < I'l | ".1'1.1 1'1' nniS ) ( .1.1\ Virgin.p .. until \hiLt... !:..."!.(.. 'li"kV;
.
.. .
Ihi,1 ,.,,1" I'll r.-.- \ .- "".11111 j.-t iii.-l.tc.l t. tt.\\ ---- A.-
iiuiI '' ,
I 1.,1 ((4)) ill I' Hlok) ((2)J Intift. I 1-i.l.x "" iti..I .I., '""1..... iiiiiiir.lintr, ( rj'IIKnr\l i i I: I.-ra "( tin- 1lI.tSliitt'I ..|... nn' I I'I.i .I: 11 i I iki I T I I ; I t I.I. : ( \ \ \ \\ .\ KV.UVI \ .If I. or fTM\l'.finnh'.i; |! .it.nu.H liwi.fi! ,.!

.1C : ", l.' .\ nii-nl In lit' 'Ii..l. inii.iiMinM I tli<. (Hr.t ..f .Iu,. an.l. |...... .." lli.- hI 'f 1 Uhi-H, '. ..1.1| M 1,1 l WI.Iuf.l" .tii.ri,
i.urey (f t jJ '' \ \ I I' I..-o 'i4 I .li'i'rj \ tlci-rtiilii-r% '1 If .lilir.s.li Ml 1 I- |I. ., 1' f..I.'e ., Ml.I li-i.fS.-nt.-tl \ )aj.kv.
C""II' lllllll of ""'i. lUrnuli-ln f'.niMtx r'lt.I'e.' ..11, iiv. ,11. :NrwOi'. a',i. I I" $ I I ( 1 I | : (; | | i: '. i".n, I the
] j \ .
1:1111
'I 1'?. two .\I| H-l ,".1 >"I.I..rl.| ( r. 35| r tlir n. "I StIltiii..i.tl "V--, \. .Lt I l I II I | a 'II I uI 1 1'1| .\' j II tltntiir. C ."..sfl Aln.V #
V IffOI/1 urmAII, for Martin > o T i ( i :. ,. ,''ul.'U I I I i 1 I..r.a. [ i- .1.11..1( tint: r..5fl55'| .a ii j"I'.1." Ii I/ntttx. A' I'll if I'tl"'* IT
W'I.I.lTI.I : .\' I.' tin J aj.t.: ..( tillrn.l..t 'I 1 h,' ri'lli-irmtr! I lii--urtini'iit| i i- ..f 11.. lnlu 'I'| \13R1, | I : ', I | ..-' i'tl\. ... 'Iaea.I I .II lull ..aI1.I 1 :1 II.1 Oil' I it I '-.5ll"" wl I i'iiii\-it, i.tinininnVhij l -
Ciinninhaiu'" noii-n' J : I : I i.k' nn.l l .. ). ..> ti. -l h .1.I asl
: "l..I.it".I..1 fIa'tllI i'r.i.lin'i..1) ,\ ,I. ( I l "- t.i A I"n.
llllltX il.lX ml.lv
5- nil lltX vuin.iir n. mix.k '. h... 11 ( I V |1'1.1.| '
I
fur Ulok: : (((3t;) KII.J L..l hi. .lat.-. |nrriii'. ..mil litM>ll I thrf \ '.. .ilor.r-t Institution' ill, \.r >..11 'I 1 (dot.- Mir\Il tlirr, <1 -l.ir'" x < I l.% : | I a i.-U :"N i mil t I.. "I'| .,;.. t r.-x..1....-. OK UlN .-..'aS'zts lli. r..t..L \\fn.ltn y
,
((2)) iu Hiock ((67)) *0 C7 .('Ia".r" Ilf :X-l-tH'M f'olll| "i-ll III 'lo .. tssIii.| t ,, .-1. ,..1..11.| .. .1 .II I..,. \I i'I. !.> "".1 I :-.-iin-r i .\ ... 1.1".H !'K'-v 1 '. r-l I 17 I : I '.,11,1'iikr.. nin.lr; i l.a-un-l"r.l.'i., "I'utici'.... xlii.it I 1"1! 01.I 1.1..11.1..1; I |,Mi >chnnf-i;". I U''." fi lW.

t.nr Smith "f Hunt: :* .-lilitwii 4.n-t: !ti tliA, i-t 1.1,1..1.1..1) Aj-t'iii.itii-. M.i! aIa.| .1.-,, Al "i7 In '., .5 II I lilt, I &- .III. it'.
4 5J( ," ?et. 25. C""ll per hanJ of Sh'l- .li.lli.-t ..1 lnti-1- ..til.jr. :: I.. mif ul Nwnnti.x jUl.Ii..rj.Ist. ]] hal < !l.itl \ 1..1 1"r -I/"-'" \j :: II: l\ .11| : : : : : ; ; I ( nn-l,- Vi'ii'l: ..t th.'l'l 'j".II\; ,.' t [:_ \1'11 I I',. paa\a''fI.T1I' .t. .lt ',H.

Mti1tiia ..55fl111jflI. IIII 1'. rTun.lrr.l ""'.1.,i\ix *. ,..... 11 Is.- jTrji.ir.it.\ )' .l"|>iiftni'nt I i i. ('I. ..1 lin ..rh'.t.1..1 1".1111. ,1 I tix- h'-isr aiD. IM. niik.-l. onnp" .
don Strinjbcr.for .\| ..! Ill r inrf
: It I'd iv 'Ill. tuft Purl u.1.I in IVriuit 1I1I..I.rrI" ,l., .' iirtiiiiirf. .rln>iiln in Hi- "*t .ti- i .1"1' .! 1'ilf UK a.( i'tni.J \ in't'Uf Jin I tVrnfx tito CVjf $
:
S
Cwk! n r'e.II, f..r l. hUI.l..1 ulI.III, lI'.1| 10' (.. .13? a.t f..urlhf Trii< ('(I :.. i i. ".." orci"l/-"l nn n ]I" rum Ho' .1IF i unll F

f/ ,. "' il. c..... .:...01'.611.1 c I::):' I.II I"tr..l 111111 fiiithsre. .\ limit I lm.i.. ".;! )".trrist. in I'lcri'' i i-in t tli.n F. .. 11.1 : \ ". :. t' ** I'm lw.tt-.f! tli-.. .!il.! P dh.( m ",na' ., I
114.CA.IIJ anJm laiJ ra!' '' 1'1 l.clt I Uif 1'1"1'1'| ..l f I nt\. V.i "".'. niiclily-) i..lu.sit ". ih- n S ,- ,P.Ira'., .t ( .!,.> .\ :--J;I'k :. ". 'I. : )') Su-k. \K.X'o"t .*! t. I. ; I.. -Mn-K! pn. krlili-1 ,1'1..1'1.1' Lil I

lfJ t .ntll oil lA ((4') in tli.. ..ists il nf: In.ir o! ."..nl- tlo.. .. Ie] .... a.f'p: i' .-.ttal,;.,;.,:,: .fi U'! |11.I.I..1! anil til- .. '01,:,: m\ S "1 I 1 : I L'\f' ; 001 jUi rear 'S ..I lIi..iilik' a t..I <'h.xrif.to ;nx pa't f tbo WTl1
..;:. 4 ',.ft'I... J..." Iti, I !t.'r *11"1" 1.1' p" t'lfl'S: tl I. ;=r. I I...' ,. i I I I I I : .'I" '|l'"" I''., -ni't .II" t'jja. ".I.t.,
: I ) of .. . .. '1'' I\ Ol' I' I .
l.Wk! ((11) uru.; I .11:1.1'1..1"/.1; I ," 1 I', |.t"I.1| liT < ; 'h.' i I.-I ii. i I \.1'1
'.. : \v. ;: nTII: : EON I N.
; 1.,!.) "f'- (Sis. .i I \1" : : .' ;i' '. ; l-t',1' ( 'r, "I I i I \!:; '

is. t5 -. J-,s f,. \
-
: .

-- X
; p.
__ :: .:
-- I.
'
% S .. '
)
-3& -. "'- .. r .c : S
- JThi 1 c < .; .
"
'
t. ; "
.. : '. _
.
., :: -- .. -./psssg &ii&si3&j8&! ,

":;'";".: :-I"r ,_ :
";': tf
..
: _, _ _
--- _- ;.&d -
-
y
a
--........
"-
: t -
.'--
.d
-

.,
.
-
'
t. __ .

--
,

.
.. __ ___ ___ .,...., \
.. _. _- L L .1- I .1.-
-
_---- -___ __ __ __ _ "---'C. -
-------- "'-
n
- :::- ,- __ -._ _-_ w -

J',.. TIIJS'rEKlKSULAJl. ; .\ I'utt ih'11 <4.*. : '\' I I: Come On.CLRKK 1 I ( utu JG.LffrtcQi .
f
.\ jiiri-clii'ii.ilf: t iito'hi i xx.is tt'i'i'ntlv *:il Vtit >* 1:11 ,
I I I'flip.
"
4 = -. - --- -- I I let* t4l \ |iei.I| | !..I 1 k to ( ;...1! )I.. | 4iliv: '.u'$ i. | .\MINow : / T-- \

PITL11I o.A 1'ui.vrrn.: II ,\ ill hild.: n .1.11 :i'Z 'on "I' HmiMial prmii- '

Here )lie n f.'rm-j-'ar: no imj....inj; di-it" I!i I ITo i ie.HiT;; si ".1\\ .. xti ri ih' p nnd I.I.ti-d. !' ( ( ) ( \r\H, \\ r a.\ \ JOHN & BRANCH, '11I .

nmrl. the lf-.l lit n' "lIrIt II.K: linn.; .\ Ii I sti i meil I'lii-n.l I mi witni-ssipo? :,; the 1 4 nm" I I I I. f: S .1 I K .JiKTA f/'N''
I li"I1..f III' "\,4IIIIIZ pi f, riiiiaikeil: i 1 : \ J ( ( ) I I
J"i. 1' jI j .1.! ] \ \
.h 1 -
rnnttrr ft..h] SIi.IjlIflTo )IM-IHE ilmx) --
; ; t
; : -I 1 thank .'l..lllla' I h.uo ii'., child "t( : : ; | | l\ I H i <; <; i NTS. .
:
be c1rl ,, Iii' 1. I" l.f )l-4--n ate.l.:' MC.: i I II ( : : .
\ :1'\.1..1\ llnj.iM.1' 4'11.1' ) ) .. -i NV t ir.i:
p- \ \ ir: : : ti! ir iuorri .
> 'IooJ 'Iml *flu ntln -f JKr 'nlmiiubh; : i.-.x-!. xx.-i=, "I ih-it.k (ioil; ... vitl ,liu ,' ;: \ 1.t'IInIleIJ'r J
'. e ) : txj'f, *! < r'II. t : !li.it I u .-'at' -'l ( .r1 ( _j| \ Hi, n LIP.- nti.l I I to I l ir t 11.i ,11.1 tli'i a
.. "'I.ON iflItCb i the ] -..1101.) th.it I li-ixc Itei 1I'l'fIIlIt! <',1 |I.> nurse n rhilil! p"UI"I' :r.I\1;) N. Illl'l tl.l.t. 1'1.!11" --l \l; !; .ftt-.i -io.-k -f rIj th.I.t. )I i..I.I.ij .
"I.irit' < < 1'1 ) ** ; I: i: i \ \ 1: I i; : !1"1 llt'ir) ktt.I4.4 11.llil.r.'r.) ) ..., .
yiarsmd I four nioiiihsr' I lint.[ 'iMid's I i..t. tt t tin 1:1'1 l _\ !I.- i'lk.l | .. i ">i' i in putt i l ,
\Voru out, the ..* is llirifw 11 1" pi a '" : I' r.: 1":1' to Illlollll .1..1. th.lt! thvV lift.*. ,
r hit iiiij.re--fion t.\.f. Iivo. a.. an <- ,'rnnl! :!!... II, < ; I dealings 4'fI' !1II.ln..lm.. IIltat.: !... ,1 (1 W. ) ) \ 1 I J I .yl r* ni.: | r.--x.-.l. : .1.., t 1.1 Nrxx Votk, .I;.1..4l < .
: ... .. ii. k '. : ) ..
) 11.. iIL.! t..w. "r iliI I Ij.in. "': ll. :I : t ( -U1.I..I. (
--- --
==- = -c -=- ===-= I it hiw ,.-.1 and !.l tth-d .1.) .wn upon ht-r soul. Th.) '" Ii' i. t:1.-1 t-h. .1..1"' t ......" / / ( ,-....4,1 ", "

-Ji The Devotion of a Wife. J Jr iihil: I III' uih I:! nnijni.!li. Hllt\ -av4-nlv 'I..1'I'" Mt-KliX l XX hon t;..-\ t. .' ..tinlit ifiti.v ) ''IO., .'...fnnirrj.dld.1,

;: [ .. n .<- .tie .most TiinatkabJc: M.stanrcon *- ray: pi-i elTh"i! I tiv thirk 4larktuandi1'! ; I :;.I uro nt'xx '' -.*:. .1 l.irire .itl.l I 1 f; ((c \ IUu' k i. 'I'olun-ro,

record of the unfaltering; di-vot'it" ..It. a j taught !n-r to liM'Tv; upw.ir-iS 1'1."lati''lI.) ). 't'fl' it'''nl iJf I : ( ; : f \\( ('t'1 Vrn. ICiiI, Viuricar, .

wife to her htisbnnd tinder the most tryiing .. :11 \> % U; o I ; |! I; ; ItiiriiiuFlui l, Oi"
-1: : IIvM had; U-en th piixiloge! .tt imr e j jhild jl \ ( ,,.r, '. /1.1' ,. nrsa'
:.r ar>J Dreadful! druOI-tlllll'f'II. is gi\ .n'in threeears and four months for tI... I : J C"t.rl. lumil.1.li..i..... -i;"' .",- ; \'ulol. .
UM history (.f the M*" ffoc tU-T.Jy. in I:l i ( ; Jrot-oru 1 ...I.I.r'l.. //.q--- ; 4 I I
K.Wow-tie Lill-i 1 1 1.1.\
tWrt-s Illinois. A. i i
county, -- -'.'-- : .' /.,. /:,.L... Ur\I, ..
rd Lit ; : n 'filIt..t' i ]11 I ard 1 \v are : :r.'rsns.ry. Id. O:' .'. 3 1S
fihr.in-Iaw-EIingnn-in : !
: ; / ; .
.
WI which ; k lie first I. .;|\ jC r J<.hn. Ellington! rtu t ortJ'Llic \\ i ( ( / Jirlrj. I hn'ila.
; opinion; wa' -\.i..lt.'tlt nj I ins.1 Mon-j *oii who hadomtnittid mi-deed. John, ;'jimiiv; Mdi4-ii4-s: '. I MlHlltffll.M./.f I J'ah II .1'dh'h\4. 'g I.

roc, that the court, anal l cicn the :attoruo* ''you' ;go. intoour..( ""'11\ ainl ]l'rI1'lrc for ajI .j \:11'. (il.tMi A IUI\ :.. ; .t .- '.X r.Also .. .I"I"I..f! their "ly.-k, try ln.. &.k. '

for the defviire, wi-re oxrnx.rd. find a 11' :!III;::. I Ii !hoi-c. I Il.its A- Tap*, Shii I : to.:"' her x< ill t E.tr..') A' t.'...u rr '!".ir tutnsisr. ai sl /t

iliange (.f xc-nue, txhith wan bvjyjjpj tinirittttUT I Th 1 .. I 11(1)' .1"1"1\1.,1. nnd when tl... parent i jI ilKiy, I MannTobaico I : I: i i 1 1 (fllrJrlir: I lirkr!*. .&,. | ". :I i.-L*. ,".
liy
1I I had! hlli..lac..llh.. h-tter III and !t .1I .ij /.,. h. I u..' nri ptrlu-tilarlx" inritpj *. e1! !
I was wilting --
w.ns not txiinil.. The trial j jj .Sihool '1li"I"r'. I ;) .1i ilt-n J !! til
H..t" "il. t'I.'s1.1.h rtKKUMIKV*
proami /, ,\ | |
,.t'tJt..J the jury ,1i.llwt dire to find j '4 night: th- otli-iidiii!; yo'iilt, )Itt \\jts nrtu-j] i j 1I i Iron. Tanning t I'unsil-, *. I I j .I.- ( t, I I'i"/i li.\. uuiunt .".0. rtn-le tit !I.f.t ,,. fir, *.

4 ie trsoIier!' cu'l'V' of anything but intir- I l4M1| jit hiP ivtU.r.!! :ij>pirrir.cc: r ffu II I II i irnealV 1 i ti..!,-. Jewilry-I.AMKS'I I : t ;( i )[ ; t' Ready Made Clothing | 1" t'"rt. tli.A V-o .. ..)lhinl. .Uf 7

iIi in the fir,.t degree :irid he-was t>tnU-n--I| vouTIz bark. -I li iii. .'* line l'r<-licit I I .\1!1 f'-r ile alII t ,"I I'i.;!, "'t..rs t -" /.. I :"...I in I tii. .du..1';;::S TultE "iai JtI
"XYha .1. < thi- ho 11..1 what i if i. i-uiilix 1 .h'l "rr./ viler i\. lvx W l I'JOJX. :- .
b The : u' I 11\:11 :- C..liis! Sti'lliarhi-i-i. 1 : nr | I'
('(-a to hnnged. Go\"crnor. imjrovdlhat -1 .
.TI.I.nl :i. / //,./ /oi.i.; "
-.lt /
ItACH"
something "a.-\HOII\ in t he -1 >n votir 1':1 k. j ..; Sk( .." ".( I I.i. .
cagrant :11\ric T.itn'ii. .. : 1nr91.
I I | \I: 4 1 >: : : < \tt. l't
.*.b .\ h-athcr) :apron, n-]>lird .,11. 111" : A Swi i\.Kmb'dI' : I \ I ; ) -

true into die and M doublf. You t"'.I! mi1 III pl.iir.| ] mv*,dlf : .1! tji i ATA I .\ NUE I x Ct 'rI'N.
lrr-.1
jail <>nr "-" : I gA .
mt iit>i Jam;: him.; Amid nil thii trnil.h- ,.a flogging, :1.1/1 lid tlie t'I.-t t 1 .-,.ul.1 ;j ji I us .. r I ion, I ; l_ T 'OP 1. j1\ l' KIfiirfitiift I J.V.J HoW; : will ""..... ..'
1 'I i' I x'.tv.i. .l.ij.j.,1' ihrir fnri.Jk irf*.
Monn of infl1i..1.I] jtublu- tt.i I xu, ttiojgh'hit -' '- 111 ,:,.1 A- ( I I. .it.r
I ; >ir'; (iii 4 > .
wifvV father ixns the \ )iiIlI1 in whok.- ''I Have the of it Every I IWeell i I !I.T<') IMiiiJT i J It"t i i .. "t. Itll.t"'r V tk. 3 tt
Reading : .) 'iirti.i I:I : : .-ti'-r t..r ..1. i iI -- .
name the cry fur rciiijeaniv: xxai i.4is. d. not | \- i..4-Iil. wh'npr4oit t tioiiliinb'd I A- I Plain I 'pin 1
.. I 1. r: ili/ \\ I In i. n ill. 1 1i1 Gutta Percha :
..\ and lie had bri-n a titat IIMU, lira ing thank 1 | 1 :,1..1 1 if I tlii-x' will "*!-*<.! i il... tori:i i 4. '.lllli.III.I\I I :: L ( ,..WI<-t rffl.! i..t j r.t HI!vl t .'.I'..1..11:1.I I I;il oods. .

hard and kept; bad roinpaiix Monroe Hf :1 'I il"tn-y I a'ei.-:..1%' inkiit.I. I that j I f"i. \lltilI', 1 :(4A Silk that < ;ui l I..- n..1.I .1 I .\\t 1u!*-:u.I. U'Aittnf "'.

r \ ..aim'Ihe lore uf his :lIl11i.;" t to the last i i t Iit l'w'I'I'r.' **:\0. but neighbor H. tak: ,-, it ,,i Silk A I.w. lloiini-ts .\t I : | ; I :, tiN.:'. I 1 r i ..-ri t .1.1| | A |I.t ",,".tiiir) .! "0I

"\Yhenhc Lad lxen rmirden-d hv t I.... mob, i I anil I /"'iff llif ri'i-liiifj of it "'rr'/ ,rNl ." : S Ii.o :1.II'J1il I ( '.nnbii, .- ) : J 1\11 I j 11.IE; : : 1:
t 'II.0 ;111.1.1.! 'I ill.-- I I.I
the btggi-d for hi 14 remain: and hud them i iSom ofi4-n( add, "that) th.-v; .-..II..i.i.% r it tlnjl ,L.. .il'li." ai.I : Vii" n In : is.I. .11"li'i.| .'. .AIATIKA I : :S I'MVPl-: *.

nsipPiU-J to A liurial-plart a few mih's j l. paHr| t the\' know ,.C' 'Ihey are /.ui- { \U\\ n( wliiilu I I."in trIg n. | 1:t, : ; I I" "n. nli.'iit.1..-tlins- 'ill' Tiuil I 1.$ .. : | I'l.n 1. ':: ,V J."l'rl 1 .

nbotre .:\c""l"rt, on tho l.uking ri\ .'r. nnd nltf'lfnrv irrtk by i the t.silt. pripk-xilii itt. ..1.:1.| 1. nl ,d..I.I..r; | ..1::11.) ; ." Viiu-s Jko'il I "TsV.* 'wit1-i! "iit .i j pill I ;"..\ \ : ; it.-i.; ( !

I II I there, *' ith her thild in her ann, nt h..I lltho !''and i 4-\priidilui I .-s ft those \I Is.) rwiic nolh- .-"",tr.\ |-r'"lii"-. .\1% %lli4-\ ". i i I ) i ; I" k nt t tli4-I, tnii| .>( ..'n-1i. tire "r I I J .\ 1L..Jr.: -

(1l1mourner 0\(1 hi* grave. Throvtit ing from th"'iu in rtiii ti. I Ili-a-ler.: if11; f.'i'l pul'li-- "il! irii,-r ll ..1!! nn<\ ; .,lli,.r iiinuww .11.. ,.. ..1.j"\ t1i. mle \1..
,. X j il.n"I'1) t | \.i' 'll.\1 sly > I *
Tli'-ir lia\
j I I ii- \- < -..l | t
yt 1-tlorc hi* to li.-i n'j'io'd.. ji-t; .i-r.d in \','ur % j. ininlit i.... i.iti pinti'l\ luiwi, llir ii .1t U < ;. IKIIKIS: : J Snf.Anitm .
U:11 :1.1111. l.i- -.l 1 1,1.1 1 ; tinl l 1".1 I i. I i :
)3l.4AASd.l nt fulloM. Tho 1 whom tile \ ; t" 4-i-nt. ; Ilic fui4- .V. .l .'. /-:.. .f ._ -"___.. __.
person pap. \ "I"f. i I n. u l 1.a-i: niliil.' >.lil t I. -\ l I 'I'!"' r |I" p-'ilinl "N. ---1--'
.tt. nieiitioiift'> IuK\i i i'l! N. H. .Aulirh aj I ,,1.i )I.,. tininlirl..- t ..I'.1) .1i :: 1./.1!I .-4 Dlp...r I..IIII.L ";''. 23.1 *.. ;:

di !.atil rt.!1iti' C: of !i--r !itti-band: : ||, Waterproof-Cloth.-' '-- I'.r wntrrptoof;i 'liini.i.] I Tin. \..\.. :I. I ( I J'JI'I'U.\1Ih J J : c\; TAMJ'A\ \ TIX-\\rAHJv I \\

; f fiuu..oN.. I In.i 1\ ii. I 1-Jih.:!i 1SG. ', n ".1111.1...! ...lttli..l..f. u.iti, Illt._ -- -. I 1 'I hi- x.-iliiaVtc! f. itili/-r, .-'.111".1| t I .

Mv I ? i Kr: l 11'ar> I llu.l.and:- I ll I..\v mi. rt- ..Iolt. I, M L11.1 altitn. U-iii! !_. pi <-par.d. tin-- IJ' i 1ITt.H: i v i : i: 1 1M |I.iiit. 4.f I*,'nix inn i 1.11:11." : niitl tii.." I: I l1JtflI

I.M: t( u nuiNt t I-'. Mycry heart: sn.h..-" 4loihIi"iil,1 !1... iIIiIIl.l-.I i ill tinlluid 1.i > 1111.; .- .I.''ijvs.11..1 i..1| |11..11.:I.t I 11.lr...i"is" .I 'I,1111 tJ.jdi I U I" : lI{lI /.

f-ir < ,>u. I (tL*\ (. not gi\ -n up y 11- I -til!I' a (,'IIJlr"1: \i : iihth-iw, '" it, and :d1..v l! (.' i I., il..lf l I' i. .,, .. .t 1..1. ,.\ '.,<' ; I I : r.ltn\VV r".I'r.tr"lh'| r'nna tL.

hi\f hope. 1 AID now :it Mr.i J ::sil'. uitliI'ulc t I 1 I'ill". it t.( .In'. it will 1 I..- I..- 'found iml"-" i. F A It.\\% lEI' r n; I 1 C, j 1..1.; / ,/./..'. ./" li.ii' .lh.1) ,.1-. 1 .-'' .-I I I lill-li-n-iii.-li.I "".1 H-lji-inim. < 'uU b t.I .i.
.
] and M.I. I 1'.1.! Iii Inon a I-n/.lu-i tome 1 i.ix t4t I tain.: : Th.- 1 hoiid! afteiwaid* : : : ,: : ( liulf ... II- f'II\;: ; ...:"ll..-. :t11. !i | 1 1ll i tii.-' t Ullil.c Tjliipit.". tlut I h.i i. e'uI.ta.tIv
and f. it.'II.II. I inl J l .1:1, -- l :: il IK- ;lit. \I lii'-ll i. |1.1111 lit !le [ '11... Hit mi; II..t". 111.l Tiur. 4 (' .;
a true > oti.* < n to : | |
-
Ii.i't ,
} It. "-"id.i 1 i.nr.vr: ur.m: : I Tit >: i\ 111 i: : : j jI Lv lli.- : ,,.,,. r* ii-'it. 'tit'l ti* i.r.lrr 11..r .
.Ir.\ : .11..1 '
liuku his home h.. \\liciovcrlliul I I ql.n.l. {a
I !
in I
uiy I ,,, I'lnilli.l I.-. It lll.ll. Il- -ti'ioTlli) ,. 1: : I hiip. .it tin- .I"i.r
I -' '- ; LHI'r''1.1 l '1" : .1".1'" it"!iie. 4 ...
n ay 1fl'-IIIOI"1 1 g-,,>J:1 'i (' (1111 .h...r'.- I ,1 J I 1 } \ ,11t! is 1,1: I..''it-; ii "'r.' ti.1 )'""-1.1..1'| \ t nt ih. .it.-" .f in.Urtr' I "lTr r.t..I
4>
JL
lJi. farther from 1 II'Ie tho l ltur. / ir<.."./ i 1 Tf" Nttt l"iifiti'i- i'. an Ka-t'-rn urn i.r.ox.\i: i ll..I.rr.\: "r' 1.. N.-"\ i' I !: I .11.4' II.i..I..I I : .-. I..il\ 1 .1'1 an.] .1..I. .!\orI..* r.t,.,Iio.ptf tl. b.a ..a

nitlitr tlif -ni'ttt than to '.t.iv hrrv while 'ill hi. XX.'iV I/I n.. lr'l.1" ,fti'ppet" 1.1.> I.- 1.11.11.1] tIe.- f.!:!.* inir '.." : ( : | Iii mill.like% The atiiin.tiiin, t tin-/ I | | | :,*.. 1".1) .. :% n\ ,lioU-.il. ...I.) irlnil .. .*i>
/on th'- ; bv a robber ri--ut-st- tsi.ii,. i jt in.til i i'' M I lillll thrX I ill .
'I.r|
al.1 11..r..II. II" > III II4> lli
among'! 'II't, tluiwho :ue 1tI\\lr 11/ t .. I a -
ynnrrn I i : : 1 ; M;n.! "-! tl t<' -, 'i.l I IJ.-L) t. ti. ..
-d h-itid .
hi |
nties < to r hat4' his 1 jjit.
mine and fiiimK! m"IH\ .
are .ynur I :i: vii I ii. ;
I I, l > aii'l >i- ri.-r !l --
s 4ii _x --
(I il.Ia.' i braint 1'\1 I ,"I 11 f" ":li.1 I i ilntr.ixflirilv I 111 I: 1'\111. )>: I'I, .\ITIrr: : ( I '. l I ;illl.11."I.il'". : '

\II to' .(Ifl flS I I" r1I1 nb 1... :11 rut'in.ntiIkI t" | .- "1.111 ixva\: it i i-i U-.lfi-r to ..o >o I i : t J';.. ..i' in* ",..uvif ."...",,-. ,, \ : \\r rLrJIE, 1 15a ;

: } ;get tho) iivanI I will i! Uavitlii< tnwii.ti Itoslmi. \\II"lt: 1-r.iins; 11:1& xxitlj?,ut 'nion- inin: 11:In KIJII I\IW: : ( ) !' I |i I I :: ,fi.'I/*" '.'. -o*.J.. nt /,-..,./. ttrr fit .

', r ti, r. dun I."f.. M hi.i. IIdl. I'ait- t''t-,, / i .1.i 1 :m.iM'ii': i-.J: .11 i'F: I : 4 ; I .\ M I SJtRlf
i -I II1'I: : ni : : : < I ; i :< ; ; ;
,. .II. l-iit I h"j. t. : ("I' \'. i. j -,. Hnt"IIJnJw 'I hiliicl'lv l 4-.' ...IfII..I) f.it i \ ( \ >
? s i I' .,| : .... ,. ..., 'I'TIL'I= IZI1Kr
,
J fiiliftiif /.' us4Ll ,. : |I. t .1 I : / ,, ...It.I..ir
/ .1..1
i--ir true < Tii: : 1:1\1:1: : ( )) .. .
: < "i.p. Hiij'X iii '" -I.1'r f I : L'H I ix :.
wilt' :NANMK MOMUK j I lit first Ifl3Ii': "*. : } \I.i.-I Il t.. It--lt Is .. I'" /'tjiiI ", 1-1 Ih 1
.h.
.lilt//', '1/4.1 I., iill-H if. j j ".\ il.itn .(11.1..1I I I k futhr xx.1.111jtinlivlv. *i ir.\rK\\IMII-S 1I'I: IIII: ; ; : ': 'itlllill'i'.t! I J-iWit.U. '-I sVoiil i lutx 1..1 : ,,tnl t't LiIHIl/T. Ij uFulkit*
!
:
I!. and : :. I'T..,'_ )j- t !"" t.t. 'if I.I.I.V. -I..
-'.'- t. iu'Vt-r iiad :i mother. '.n ae- ___ 11.u ,t.IiA. l IX.' I
I tit '4if th'1 l of 1 i I I l.t. lullx. f.i.i!. i il l.n.li..i,1: :T." |- t I I i: N.'w \ .'Iiiiiir*. "'iiiii>,i."in.. I Ik
and;
f. French Love of Scandal.-.\ F"'IWIII ( .. .aH.it ": n"1114-li 1 11.' '|(I' I 11 I I: 'si: : \' mitt, "-'l..t.tniit I'I i: :i ; ( ;s-:.'"-....,.I- ,.1.t..I.I...auur. (1 J"I".III'r., I...'..,. .oi.laiB ititb. .' *.
11. i "li (
'I"'int'i.1 cnniiiis! tinfollowing'1 : i'f' 'itr of 1" t j 1 "*'-. 1 I'ttli'i'stl nti'l) Military\ :, i I'llt ll.'llt'l.. ., .. I i
] l''l"r \ lip > |. l'H> .I y I"I 't 11' 1..1 11.1) .ti.t T*..4- :
i Iha .f tit, Ol i 1.| \V. ;
I iiiijl s ) ; .
1111" ,
!
j..iagr: J'I.k | ).o-- i i- .. 1'.I.li..Ii,nui lutei.-t .," ) | I .h.IIT'.llil. t \ 1''I".I't Ixx.i nt I \ 1istTr.t >i ...1 .... } 'IS1IISa. sad .
!Jft-i'llr--.s.-.l} .
"A tri.tl .I.! i'k plare :it our .\.i7.-". It.; I Il'.llbt ai1 1 .1i-i -l.. ti..|| {." "-:.11-11.. I.'r? 'I.f"r.. j ..,...-t.1!. '1.\ )1'| I I ir )..,Ij"n.tit 'I..ul.i.r. ; "LI

pr<..iiMd rich fo.l f..r !'MinUI., All the J 1.liI.111.-.f, irn'h iti 11..n. t|-II" ",":..' t., ,. .-fl it,,. )l..i. ,- I i '- I..r| | I II. t'. I \ : r.\ni: :xr.Miii; ; :;: I ;

l.tlicof th.; lll\\ II lK.-d.-.-kd tJ.MllM-n! > :ii i il.-tii-. i I Ii.I.- .).. ,.I sat i..i'. .i ii,1) llx i 1 : *.4 /., ; '\ fl t '
j 'I "Ir'.I."r t 't't 1q11 I
Toonv4'1 1 ('\il wliii l '-\i-t- :: tin- i>. xx r. n-..1 I'-,.- .. .- / j.lrri.Ii.I :I..t Ir :
thir hiMarte It.il"14.t nndiowd.-d to th al I al"I.1' sp.ip. ,: : I I.1: 's !I'I! I.ni.I I 1,1,.'. '." '" : .nt 1144. l'iiri ftt .. .
i. not s.. ) Its I fi'T.''f :11.1 \ .-n* i! lit.h"-toti.i... XXM'T. 1""I.I..r; i .. ) .
\.1 : fn n-il I'-'i. .i.-.l. .
Iiti'U P' al-o
l In- '
ourt "rein.r; thi', tli- prii i I.-I.-I in 'I.I .- I. Ib..> t.e.ii.U .|..,|| : I mi .I: .4'I .i ,t r m..ir rt.'I. iivlit ill.>irl,If
)
v; .Iin:; Jiiilg.roc :111,1! v 5d, :-M'rM I .n*.. hi-n-J'i' l Uv a long: j.-wn.-y w.know n hor...--j' il" 1.I.l .. I.I..T.-- it il.e. | I: :, \ ; : nliox '" j.l.i -. \<..1| t.12t"Ifi.; ; .lai..n. "r...

\ M-inl.ld ..f "h..t ; M> by h-ngtlK.f! inau'sj .-. in ::": \ j I".mi| hl.'t: "-.M..inin& fntlh f I.n ; un \.1..1. ..? .** .f'
: as Kpftiti! mii. < t :\V.\Io' "ll' 4lay.s a |II iip.-iipi.- l.tr.-" l'; II.il') I" I: mi'l iinl, .: .
I
:-i. II xx- ;
vV lifart.I I'IH..X. ..- /I.-'x' ,. .1 1. lu.I.r "-I & 1.1.; )1"111.1 yiiiniiur*. Mull ..
lh .
| ... .. ] t a"/ "i- A-\;]\ I I-------t i.-.i.i ef l !hi... 11.1 ; I
I lii -ii..i .! t..I 'I -! ,, I : : rl.I.i.I..I .iu; ru,1 ;
\ itt' .til d"vent uoiiii-n to wiihdra1* At I I l t. not .' 1" *. I
nnvjoiivlv <-\pi'4-t what] is not yt' I It point, ..' ..t! 'II.1 I. "t.-' | 'iii p. :ti x 1-1 i i. .i.1 .11 I'&I N'ilr '.'r1. 11.1 .\. :11.i.; it
"" .. ,.iu..' t.1;; l.-u-c; wi'li-'iit : sinlf f. t1III.! > :'iino .( do .I" N. xx | :,n-. I I.I. \x.;, t
} t ;; : xainly what is ..If'.IIbl 1 ., Ir. I 1 .
.tl' t..1 ii-grtl : X ial"a :1.1 t h I I. Halil't its | :| .It.ti 'I I iii: :I 11:1:1.: : 1:1: : I\VIX ;K '
"-iiig to rctir- I'loiu I licr Sin i
; s.at. :: j jth'n \\/1'- In. 1'.1 | | | A .
Ui.- Jud) .i- :'..:,iu r..-.... md si.1: : .-- '' >lli :11.11..11". .. niti. 1.I'Lo., || | | J | ] | GYPSY'S .inl.ri.' .fiiii-tx. .i.-rtitv.l -"rtr.it. rf t4. .
,}, <-(.r-< of the (court now that) all!! tn- d.-r" nt I I If th'-n- !lp, .'i.titIi in our wIhl.f\\I l ;: !j fl.....ilit ,.f 11,.-'n.." TIM |I.t .I l TI.| | || : To -/f: \\\'UKI.H.\ / -t-t'e.I) lj.lv!. nlltrt" rf thr 'lir.. lllt.|.". I
tie ai.' th yfj <-1..1-1";,,.-.,! ..1.! 1 1. t. |1.. f" .. \'l :i x iii i..t.\"I. 0:1'1 IU1.j4.tTa .if c....
PllI'M'I I: I: xxiM:i
woIsu-u hi\c: retirt-d, turn out the retlI.n : : ,1- .t* I..k I t iIittv.t ,
.,' .
tI .. I Honors! t I Hi.I'. !! i- nl Ii. i.i. | | \\i ,
I J j "'Jh! by t1Ii.ni-! N-: ilt lnJ iritr'in I-fl! t pel-Mil.nl I'.enntx..'
,1'IO.r
.r. I' s* j Ci.-.Al' 1.'i",1! ," (.1i.pe.t( ; :
1 ,( cronoinv. | I' I 11 I | | | | ( ion. t 1... tl,. pi.,pl. 11' T11.lf'l'N I'rTf:"*
4J TlllX Illl'l I I K.l.li.'Ill: I. l.llt 1 ,
i. | | l .
I 1"1 | | '
] ] I "I 1 ) ,
-' '- | al.i 4.1.11.1. !
-'.'- i; in... f..ilnie, ..! II.r.L hla. ti-r. I :r i : .unJI.K. wl--irl.x. r-tTtI-i' ti! "'i .'f" .t(<.r tt. ta4Hl f.,,,. I Ir'Ii
.- ..1 I h.'- .1 .
X I'fixnull It I/ '
) .
Advantage of Tobacco. Th .II"II* ix I ii4/ .il .1 I .
Using I II.inift 1'1'11.1| xx nt.-rii *' : ," HI "i-r ..1.1. ftf
!! jTf' "I will b abi| : I I I : "
.tUouiii\ .. l.t.J you : t"II'I..1 t I t I' ;ml L'trtlinni II.e hfltr l-rni
( 4-omtiuiniratud) ( tiir..M..i.ilitx. ii.I| 1
) ;.; WHS l I.> 4n.ViIk' ( ; l.lij.: ''''. tt i' /lf/ .n:1 ., I.r.Ts.ItI..d f
\ -.., of the Kxplorinij: K'|.... i..tt, l.y :i tf'-"fcaid: a voting': I lidvhil! walking 4>iitin ? fih.-x ex.-r h.iv.. s.ti.i..L iiiii V3fl..I ; ) ; ;|i { J : fffii-n. .Ififi( .irni<.,.. ami l.r ;i ,"r t. .... j" I.Ii.hr.I i" naT. .tI..r Aari .

I, nx'fl<'" of the K- .- <-\niii'-; \\ith hr intended dining :,, "f l I. tlr. 1..il\ ... .i.l.; i.-.1 1 ,. | | I I j i nt" II iHlini'l' tftv "I\\Jfiitiitni "f: / 1''li..t.,1
flipjN-ry .>t tat: t.v f tinidf sk.! I lit. srliolnr ".1 'I"'I..r"hi."a; I I *' .. iiu 1 E1"1: t FN.I.vIcl:: ; I
iJiat .\ \"j.'o..I.! tIlj hull of uliiili u-i-. still on \: ) : I I I *f r; ,/. .. //,. iuir, ]./.,.. / *
"
I. u.I"r.f -
;I \11. \ .- .ai.IIII"I "r itn% h.lt I..i la-! 'II. 11".li"t. ix.'tx. f-iiliit'l iinti'luff ;., < || I- ofsh ., .
ti hi.-h.-t ,
the l 1'ala. 1.:1.1 I 4-oino nshor* in a Momi in,1 niii"ii i.tn.-it :ii.l) "'|.t..t. : | r ''ffj> <>n, i I / o", "njl. .r .
'.r' : that nil th* ctt-u had) fnli-n] into tinhiifidrt ting.main t ttlkt ; ""ill MIIUlitil,- :n"j..tul'v'' Ihr tl".f 11.II'I ,, of iii.| .1"| '' I U'4 |t.fi t.: tt.. .,.1 nt t\tr\ .l.-Vli : .

of the\ j..lllhl"r"l '! l fr.1 join' (.11.. I.Ih.- "11.1! I. h.1 <-.," I.. |1.,1.1| ; | | I, I I I lir.-xT.-.l t.\, i:ii4"-t>. .11 \1.1 )hits 'IMK 1 I I n ITI I\IY: .\Tnl: :
I 1 "barr was; soiii4ioi,fusion and .lux ullu r .'.' *.' ",itt.'l I-- ., II' nil ,, : :i .
"What did _\ oil il I.) with them? iii'iniicdWillw. I !prjf<*und] 1. t xrr I r iiip> foi> ; | .f i Ili-'fri.-.tl.t 1'Trl.iul[ l ../ .
I'. ih in1"1. I i\IM.Y: : 4 '111'1:' i : .lit 1 ".\ ll>. C..|'ii.l'-r ''li. itlI," I -* % ..\s. :1"1.1.., .f 1 t.'rl. fi,.'
.
I' Th..r..il..t .tiI I t ftf ,, I t .' 4e. x rt .ipltxntiii .. \.. ., 'l3.' .. 1 IJoiniiii.: .'. a,tiTK. > ..
"Ji11..101 l n11.11', '" i'ii-.i: the av3g): <-. -' i, ,il'. I'.lltl-ll, pitllll' 1 1"1.\|,. .!.'.! | IT xi 11.1 ,llli t 4-jte ,".1.i.l-ii.-x" jn.i 1 K:...,"".. ol l.niliniii I ," mr. u.i.I.

i "\\.Iiat d.1 \.11 .I.t with! them afterou" .tf** A
, had ktll.sl th.-inJ"; i f.i.iiii I I'm klliMn "I( ti-ei-ntlv ji.Idr*".M-il- .'s. ,.il: .tI t I 11'1' "? nllni !IIII. II -,it, 'Ih.1 tin.I.: i i-.".' .is ,t... : : mix. .11 It. pil'.ll-lir.I( III ." lllrrinn .. I i
: I j I llirj inn I I.. Ih,. V,-'"it forth.-I "it"I.t. n,i.l| II,
\.11I-.1! tin- /. MOM pin..I in I \
itt ri'ttiifH-d! ratiili.'il.Did // "/ ; I
ohi"l; I" r to .1
whiih) : :
a 1-idy.
I : to ."ril..i. /il'".iit ...,. .. th,. ii : I 1 I I :1.1 t .14 -ii..1 XI ill 1"1"1" ""."", .- nxioirs: TAIU.KI : ,
:
"I .I'u eat tli-ni :,111"lIh.IIIt' )idf- I" :add"! I tin1' f'tll .. I \ .
: .wing 1".1"1| fl.I' I 'I'IKI.M: I I li.I..llnll | ..1..1. A (.-.- (,f I "I.\. Up .l I lliiriiori.il I *I"I"lir,. a. !nick Oomtiuxloie.; I 1'1"-:: ". I-. -4...1 ..a 'I..I| Iv :Ill'tM Ito t thi, : I l lI II' "r .t I I. ..h.I'i.I. iipttii.; ii--rip; ; s. | ., Ionian. | t"inr.ti ... ( i*...;iff ,I I

e!, **Y.*i'. .6 eal all 1.111..114.." I a' I Iii\ .. soitii |.od\) ,.1.! .. MI HIV 4-\i-!" I'trmix "nr 4if tI. (.11'1 II.: i i. I pn.-k.t.-, It .its, '.I iiinl i ) "I.\.il t } .II.nr. i It'!
i
** did \' I j.I .ill l.e l"l"X ;:ii.Ir! I I .- ..-. { ,,"I. | t
And i
hv you hpn'' ('lit"I iforniix I I" A .f II. four : -t Mi'i'tltfiStinnnnriff fiirrtnt 1: -,.ii
|>.cau-1< he tll..I.1| loo iiincli |iki'- tohar ] -' '- ., 4 <.,. wux, Ilir, .' .'S tin' l..,I\;. \ i i. ::: : i-i q I "1'1''hil. ,1.1.'" no 14111111,; |. .) )I.V. Wilt!.", |I'..wr: i> a eon jfixtV" ;
: ,
"
n I ;
man I
A Good ii I
*' i Hoason. \ .-itiz.- downi 1 101 f..iii l i:. 111" 1..1.\ "11.11. ..' '
.f thr .
ii \ .r
_
Coulnnt !him nohou I "I
co. iat | .. I. I 1. |I j i il, ('1'.1 .\.1.1 '.. |!.rin.il'/1| xrllt I.i.. IttV.

. I If tho tohrtcco lit'r ,, "' )hr.p-n| l I.> i <{-. wns,.. -irI| .
fill into tlio 111.1.'W: />>al.ni.l M\ :I.PII .i'I.1 ,1'.11,1 |I. :uk him \I hhi ", 'II.t I | | ih (,, !:,. ? 11.1..il.I| | | >r. r.r.iu.lirtli: .. I l.n: s.|ttt 11"11. 1
. > l.1 l 'in in tin-1 I {.' I w.is :110 "th'- liltl'- r.t" .1 Ii I- I la.II".I.,1. \ I I IVI x 7. I.r.. ; 11 1 1 r. i::i:v 1 1 1vs:: nF' -..YJwi WH >K1IIK ,.
ZL4 or foC..t < M < \\i<-rf I 11 J'lii/niiiiti I.,
lltail"H' ; ni4 from J fl tinxlr ; nil Ih. it.. .
FCf'j..c, : ill hatln. 1..tI"I"li..II'! I Ig.f 'j 1Iilfll,11"whonie my l.i..I.I.t." I .iol.I I j ,'.;/u. ..1r'I"nut/ I in : Notice. : I... .f gr.nII. "rili r 'F) 'J
that! )h will i I :,1 gr<-at ra"1aK. I ;| I I -
knowing; "- not |I. > tilL irIs.' irfifi i-iunl ,,.;lF.,.. ,- ] I I | | : ._ J _
I'1<*"t.HI'I l'urrid in the UIIC""l''rtI!. ; -' '- I | : ,. 1 11.1 II.I..I..i.1| |.eg s Ivitf \SUI tlTf.r .

; ..torn.ctJ ..f a canmhal.A it 1!- .\ ; > --iiJii w.i: ]j'r.'n,.-li'i: i. ; :
fi-liioii.ibl.-, I, A .li- .'Hit of .-. ... I ( I -."It #>( li| |>._ a' ,I.. .1
..nt f h.i d his.,
iti |I..r ,
? r<-4-f. I bnshl, i liltl UtV tIl .I..- ) I | | I "/" '"1.1"1' s.ix* atid | .,.. I'.iiiiiirl. M.tntilta*. p-h. wl*, 11
!
: -' '-i ) :.t t hJ4 ..i.l., \11'1 lh.. lltll; t I.: -llon. ni.llli, i: .l.r..4".1.11., .....,../.1..1.( .,"x ,.I I., .Cm.,,r ?,..,, ,i 1 ; I alo Is prt. pared to till l.i.! |f.r nifl ',r..II.1 tlallO'o l I n.hi4 *,lrN'.fi.-j 1 1i ,
nt'larlcHllllhil .
I j -> 'h th'r.goi". i-ilitot!" I turn 11.alil"! fl.lril I. l t I .
.t'. p.i :111 .tV- 'l.>. I I..ir, ; .',1... ..t : | I.; I, t < I | .II .li.Ial. .I.I.
IIi oMergtrl *t -pjd on l-oan] a strain I "'IIii 1 I ,h., Iii'Ii:" s-ii'J: t I... father "4, ..i i', I of on- ,:.exi-xv.: \ill I.....|,1| t I., ,? | | I '\ 7th I $:,.*. : :EEiIU; :. \WIIK: PATrEJl i !

IM,;II a" .sh, wa I l"g :,1 :i eett.iin town oil'tbo I fti.'ik'any 'poit 1 I ..I" the ]I...>r .11:1--.1( ; ] onIv <-..; (""I i-.j.,.i....."f ,1 li_ r"\r I"fil': I I; l 1 ,, : I .T\1* is! .\. I: (', .. t'I.r.II. r'. a''r'. ) &...

Ohio rin-r, :\II.II I l 'I\I.l! out: i l. kn-'Ws what -\on may ei'ituto .A .t!." j I WOO.I f"I s ;.; ,?.1} .(ll). | : I !! ,. ii.l.r.M.U,... |..r. lUn.lkn,Li.f. ..41 I

. aboard! 1'( T.\I( ; :. i' N'r.lU nuik, :ar .. -
; 111.r""n"
"N the cajilam ; -.. t | : I, ; eii ,, T '"t"FT IA. W. | "., ili-'iirtinl.! I.
The I."a.., f In 1111. > | ] '! < ili.'. jiti.l ,
i-apUia \ (.landing animig; ,-r .\hy i i\ riding f".1( np a .( a L4- "II..11.i.I.il'il.1..11.1..1.11:1 1: : ni ; ( niiriiiii I : : A D IMM, \ Jh '. :.

the a& '\ d, n-spond'-'J' : : ,''-\ hk :t j..nn;"-1 I mill.d/ ..; \i jl I.11t. pa-n;I \ n -.t I.\ ,, 1..1 ; ) | i AHuKMA); \ r I IU ( nt .ru nt I Mtt. ,"t"r. ..,1.1..., ..r, -
'.yl' \\ 1i4t do you w.mt \\itlihiin. i in tI..- !stnni.-ii-hr I I'osifivelv:I ,- ,. th..1 I t', I :1.1.1111.! I I.nt I ai- ir'* .ill-. -ii|'>i'i.IMI. 14
4.' Ih IIIi1I ..* "II!: hoVa .I',tant rf :1 s < II. li) nr '. .-. 1 "I' 1 : <. .
| : lr. :\u < 'ul. I \ \1 "I Til.l: ; 1
lalion of minand, 1'.llik4' to "<'<> !aim.'' "iliioi\ I tlli.11,. :" ',il. "\11 111! 1't"'I'c'l <'C'UI. : \ .- .I : ::] J ( ) \ I ( I I .\l r.TSo; : u v\fc. ., '"py. "... ._' ear, iii $ndTinri $!; T-.'-*
11"r 'al" its a jr.if ;i|I: :1,.' I K.: '4-W I t ) .. >'.: I'nr i .,.i..*. <.,n.I tnt A .. .
rel. tii If ? !I. :i I. t
A r
>n ( voir- in-jnireJ s (ni- .: 1'1) I (). "(" c'u'h "liii.V. ''. : :
i I !
\1: "I'lvause il'! a | | i -4j. <-f IIH t t.tb.t Iit'; J T1.pi. <(
what !. ; n..1 il .I .
!vurpiifccd.Y '
-' t-llI.i ION 4 1.ilfirlirr II \ *"'. ? ;". tor }". l..
The "o
-% a .isht: relation" % lie'- the f.ithei i I "HII.; :! 4ld? }"4M| 4X-r J., tfl .. !'I I 1.1 Tanner's, : I ) 1 \ ( \U\\ lirl'irr, lir! fUlllr I V..rA'Mitittn! Iu"nfwil lt th. >..ra.t._ I
IY.u"lldtt.r j .at. UIIMIHI i
..( first child. "I' II.! ii ni Ii.lt oviit.

my; Uli%>-\ .. the ,'ajitaii; :; .sI JI'J..I."Ilil" ] "I I u'li- '. I .1.1: [I.4st: v-ar I for itisf-in--. 1 l';'x Hi 'i.. ) S.HIMII.S.. .I., I II -.\ "I" i l'rlrulr (Miiiin*. lirl'urr rOH! | ..- .. .-.[.!.- ...&, tr.li.; t(tho. J.irig ; /.1:
r xxent to vrf a ifd-hia-Utl\ jal: l, I yitlx. a".II. la1. .1. T I \ i.>. 1r. I.iTit.lh -"I' i lip I liii.| .
{
Lit '
the cmwd I enjoyed; the 'I"rt ti thciiheart's r I j "-:t-':...I, ,."..e." ,- Airti.ii.ti.il: .I'l \... ( i i ( : I THE I I ..yvi.NT.TI'-S. to I-.* nIer.....l i..il.IIUT .
c'iitint.Thinking II | I It'rHTlr 1 '
i'i \ .I. .11'
"
i ] ;
*
V
"
I "\Vhx vfj 1. I' | : l LIl XI. \ : n. SFE.
# :".lll' i I. u' \X ., nil; I -I. I I i
-'S'- I I : : ) H.tt'III'.a 5: IIH-. < h.-tnci '
,, St .
lie )
.
brother .
g. j H.II. r had nn 1111.1.1| Tin--. -. .1\! I h.- ,,.-t i | JhiU. 0
(
Hard Words.---Han: *:" !i ant habit: ,.f iht.nxin-! ; l-tot( mid I "II Act I. nit..i: ... ; j 1.,11.1, I ..,. I ; : : | | :

.ltd :i I Mil'-lilH i iil. un Iiii 'tl, "h"lII ;, siiKnithin! ir''TIat ;! ..** jal't. 'In iI' II" \.r, : < ii''Il.I''I'' 11. :! ] "..... J, 'i..i. '. l. .. ... tl-... I. M "\ \ \) ftltlV.N'V % S1UXt;\
; 1..1. !lil\, \ .- lr...h. -I) I I.. ,. | ,
i .
h" !hud j'1-.l!t. -n ihr- Jiing; for -.xvt'.irin : at I j 1..1. ,1"'I"i." | l I I ) \H/.I..I., r. r i ''" i I .
ri.i wither *%i-r'- .l.it you're thinkiii !no'ti '| Leap Year > % l>ollai-s | .illi<- 'l'\\ : | : 'I'.l;'. 1'1'11' i-rm*. 1'41.-P. ). ,. A.C.. ,
Qnery.--\ uWiiiNrli' :$, \\1 -.n! .1."I l \.1 |I'ai: : t. .,,.-.- I I I | \ \ I I" rr-pr.-tfuHy inform hi ,
: .w \ *
;kd Iij"I| :it, t ronn-r darv! I'nltl't I th.' tIlii'Lrt.I..I! a'.III.! .. 'i, -ii. tt ,./ I-. -7: | I I ( p"'-
| .1 I *
1'iittlio
the .nn.i Ih. cO4tmlir ,
:11.I"ilIn u .
\ld 1 Juh,1 1.1 S Ii i itt :
I link n-'Mn. "You I lie, fi"' ttiotivjoii ; %-llit-r : "t 1 'lli.) I ; : : Ty. t.
you foll.iiiiiij stion ; :
.l', for tlf fair f-s-with ;jxut 1" .1.111. | >'\<*<'iit,nil: kiln!, .(. Lar. .
links cot .!am :111.1IH.'W 1 I'll ip jl the ; ir apP'n.I..Ih:1t : 1.11.I r.; ; ?;" /A. { ,.' ,,.t :i i - \\ i-4'.. $".I .!!'[.it'J. ".rk
I 11..1 ..,f 1'iit; .' I .IvANuI I : : K: .
t. I: >
:
f'T j jTitv : i i'PIIK
Ar.soHOUSECARPENTERING.
.it. \ .t'
jv> I \ tut d! if a lual ,U I the Indies hfc- UrniiUiiM4i I 0 f.ir inof (n.) n'' I : 1
| I t i: !
| *.
-' '-- 'e l' 'Iit"r..j ri ]' >
I.IIb .li"iil.l ni'-'iix-' I I-,In.lilrcsitc.l. j | I 1 i : I .t.II! rtI'f iin.Itttlier! I ;
ijcratJun .f I fid'uw cadi othtrilk i si7fw / tlIt I I / : .I.. 1 ] | will |I. ".l *,
1 .
< men 111..J XJ-rft
-
; j \Viy. / --tnan. r.\urs i 'ul./"I4r. I 1 'j, 0
ot' | in i h.l.f..r i .u itr'>4-5! In I thtir I ft Ict.t4! : .
y' \ .
li.i MsviSfcvf: :a ",". u \. /:?-/'. ,-. r- \: '.:-1:1."I: r --4nT- -. 't. I I: V' 'rt N'C"' tl.*! ,'. t 'hut ..."." 4.r *s. ; lIt: II"T.I mi:.ffj -' r \

: \1:1| ,. :! t w. r.. ni.ia: : ,L\ ? I :ft.\. \: ...... n1\ ITl'ARl.I. I!

t.l r :: \l l

_l ; -\l' 'I.J.

_
__
% '
"
.:) .--. __ ___ .to .
_..... .
'.-i.7.l-:-......,......... .: "J': _M ;r
-z--- .
"- -a---- -- .__.-. ... : '. -S '
1 "
-- .!:: -- ---4., : .