<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAF>, I bateanidied.I ,. wishiii'4) !. cnkcs of : rul'ri..r stxle. ..1.1111. I ill'.I, I.h.\\ still it iw its, | ,, ; \ ;
j Oil flow ;
\ ( .1.1",1".1 nd! their orders! th.. of ,
I to i
l ak .l-o
' i iiiNiM Or;>avis t<> I Henry CIA, will I \c\ [ the State'! semc % I.\ Gen.; ...a CIrr.1IInJ'r i I '-'.'-' Flfri.1 "Tv.Mr. I{' I. st.tesK.it' at : it.ti.I 1 II, -.licu :i now \\illliu,.! n ,1.O ,tiijhm-s, ,,fn f Y
F. k.' 'j .. H,
:Ji.l) .>n tho 1th..f: I 'April U-in, I !I..' birth- rl'f"IIUI..f, !'C-ij>t. ..II, Addi- t .'* .\h tce rn.in. .N'cw Mexico I' ps coiist.intly: 1. ,: ,t supply \, is imles 1'1' J.ddbinlln! ..s. were i, I I.\ i.v_ x .,|l.m s and I v.ilmW! ha.bors,l' & In.r.
r"l.r. 'of bread :1.1 all?! (ho / f- ra '. t'" slightly, .1'\.1| :.nd ,'? : ,'., t U Io,
? ,4"' .ffl.! .* !' i.'i :' fIIl. ,,". .-''lit! ,tim"' 11.li Ij' -Is, .!..-r I' :: (". ".'i. : h ..t.: I.. I '1' !. ,t..! ". 1.1.1. i,": '.. ".. ,' ', t*. ..r. tn- p-.k i-tutt4, ''t't1.m I,.:. .'.,, 0'11', ...f i.II.h.. 'I 1 !lip, deMKlicw' ,

at-t., > ..
.. :-n.vtlb! .
.

.
-
#
.


-- .j'"'.,. .

-Q'-- .( 7,,

__ -- '
; aTus_ w- ; -
; .
'1'I.r .' '.

_. : .n"1 1_.. : -'; _- -- - _.-- ..
-- :: -
-
i -
J, .-- 1 .
.- -
-
: J 'f

.- .- .. :.. ...,,._,..,:._ ,I_1. "..,'. ,.__ -_. ._ _'. .1"..q.. .r--L-,-, -f ? -II. .' .-. -. -.. .-., --- r- !

'.. .*).... .... __of-. .r.-_ ". '_ -

: ..... :.--". 'ctJ'--<&' __ ,__ .."SC jr .c, I *" *".. -T- -. .vh ''-:0"r-. .. -., "
.' J10 ... -
-- -
-. .
_
c. a

.4

"..44i

: '


(.'

; c

{ -

.r. _

1' .-_ w-, ,e -. .'_ -. '- r l-'g--- I. '. --- ,- u -
:

THREE_ Hits UTEB\ FRflX El ROPE. 'hy smaii Merer IH.turl" aWo U.riS)1)i( ) I ) ) .i\Li\ ) (n iREAT SOrTHEh'N( ) uEM1) K: I f) Y LACOUR'S

in rt n. I I ; } : :! : l 1MPHOYE1)) ) 1'UOCESS ;
:
I I l.1. :I ( ti tl !, i '"
,.1,.littn tlaiLtl1' r.-lalc! \ thei 1' .
Iiowit.j ,1
: ,
story Curdiali
'I ll.o. .: i/-its ..fTaiiiiw., ; :trtil> a.l ..iin"iniiuitU'i I ; \ J" r "wiMU/'df/iiriny: J.tyuon, ,
I'i- a* im authentic' i and! veritable: I.il..c'.f I tin-u ; I .
t 'llic-' it tli'f ru'tjpi'j Hftrajtinty r. Bit.I
: Jr!
ruitkl. of the tact that t I iK-yil

1 ARRIVAL OF THE ASIA. .lit'l.,.. has ""f. I tl )peiforiii in ( lie... \,11.1.I 'AMp A DRUG k ,BOOK STORE.. ii I I,' .. \ ) rrP, JL) i\ ('IIflLER.: \ RBt .t.'. .":lrl/'f .frtu74ccP. ; J u IttJ. :. te.. ,
Milt k.i-M--ti lniUy oil 111..1 I.
\YIi.rIM- : ll .
] j .iJmfpi BILlirs r 0 r.r .
and tlmt nil thingx '\ulo p-i \xr<..n; if hewere lar :i"'i < 1 li..i.e i a".' iti.ttt l.f I ''I'r I I.I I. ;s A, SiiBiSii. \! i UO\VhL( ) \, i : J l I IHMAM'j.) I I I \ I, / <. : \ I 1 I Hi KI... I ll..zvt'gi 5' iia P\ w..lr."a.
NMV: Y(\RIC., April :. idlv*, and neglected) tl".II: :! IflMl llur ixiih. a MiJ-Hy : J flJRllUrV. I p.r /12 T.' ) ti >t( rttI "AL"".
\I El: >! \ .
TinRoyal Mail Ste-urtihip At'm ha* arrived In tin* iU'of Moh.-.mmed, there xxas an ; ini I : II I I .A N 4)' 'I I.AYf $ '. furnish lL.

witi; dale*, from Liverpool( tu. the ;. Arabxho 'had ntry pretty "if,'. The I Mirli ;irt i.1.. :a. :1") -M"ttMinUy \1.1 II.; ALSO() AinilRAM\ ) I ){ \ ADAPTED) I ) TO( ) r ANY Y l.tI' f-.r coin trtiii- ""II\VlmkcV ttiAVf! tj.ja-..

\\\J2nlt.lhr day later than UIOMJ teethedl.j l I''c\il f.nni'-d him. If into so evict al.1IITurlcILIIC" ?M.T. 1:1' \ of t ,. 11., ti- I lr&.ttg.-.t \"iiifj;.r in Sft huur. *tn .
I'IM.tI.Es.MOST
I A vjihi.illv: ami \.1 !l'dl"t : : IIMI.tlS: Ot >.t .T two tlirr.rt-iitu |l'.r Dillon.'llu .
the Atlantic.'; : '! < -f her lilt'llll. thxt "li. (I rH.k-Stalti.n; :&iy, M.IJ-N l I l'i- I%lt'.. .V.-: .. i"l' J MENSTRUA TIC N onvxrf..I< ncr* (for this i..i .
The Prussian Ministers took their 'oat. I Is.., life of her tell which ot ; SFE ClAY I t
i
I '. .
c'III.I".t U iii .
hIke l The
vil- t crato "
idl ..:! f-r at v ry ____ _
) : :81. -. -
:1'r..1
.*t lli. P\.eo Conference on the 10th ((20!) the two was In r 111,1,1, I I'.oth: .laimiiiher .I ,!. t i-r it t, ( i'al"III. tncomlmns.ht |' ..., \11 n iiivl t.e\ *rt tilrd.' fur the J>urj.. !

The bttwiwM nf tli Conference )had clowd.1A.tflmtn.114 l. that i i., tin* MM! Iu'"II.1! and the I Mil ; i iu-i- f.t "a.J: : tl.."I. .\'II' \ I 111:11: ilionK Thr 't uTniroTjanb-U-orJial irt too \ul! Known: to retire uf llMkir.Lir.cvr.can. ; l f ttmd in my .f the
it
draw Thr, much i ( ;11 :\.I\I"t: : : "th II' \ ; r. l': : Mt: .1..Atv ., i.; ,,t cf .\I-ncs
I in hi .
1 wen appointed to a lildl" case ill.ilI : 11-; 1 'I'r' a1 \ 1'4 II\nrI'" \ 1
.
I SHIHF.) l"irj'l'I >.L. 1 'WI\\ I 111"I.II'I.I'\I"I I: 0 '.' ."I... IVriit.nitlioct: tlir kro lfjg .f
\11' a tittT7 .c.t I n'A' cpct( t,-l.->t i ii,: I I I'tll itt' "0l!ut Ion _- : t I i t I tI 1 : w,r.-1 I t.lM': '.P I 'ls.:\I 'II .. .1t1.1.t .
IIt.illo.aI..l. 1)k,1 I i.'ii. r \ ) into .
'l : ma lV ?
l'"w ,
t1
Ill i i.iNru7\i.N" A ; ) 'd M h. .. ) t II) I!t 't .Ir'.I. 'r\\I'. t.a..T t! ni ,| i.1
frt: IIUII.r\
11. I 11
At : .
th. 2.1. the : ; 1t. : I."LH'I
UU ""Ii on a \1' of .Iil. ( UI'II"1: S Q'11.I. I.. : I't-. > i.suii..I.! Al'" .1 .IIL C .,LtC iii).. I ".0' 'a I 1".1.\. LU.'t'l. ( ni.Tij >if uiniuf.ii.tur ,1..1 u by to iuk(
1'1'1111111. ) 1
The Kmpiw Kujctiic and inuut t.\ blullijht Inrlorr I hi i. -.. I I' Ittiti )., 41111. HI.'II'E''r., M .llh I I I. "u.i-'e ..L ..\' ": I\.TE'.L rLL, ... 4 'susi.tcu.te't.Tb. .
.; III.
wrchomr ,
1.1 ,1: : JT:'n *, : > '-___-_---_.1 :, I I Il"t ,.I 1'lta 1."ul' 1lh.) I .1''r.'IU'I"' 1 \vi-tVi i i. to }I.l foiluj at Kb. it), tamp,
rnlrf" '
The IC
well. 1 '
rjoi inpV fit I'uru in of "Ti.n.1-- -ju.iiititv "t1.1 I. r I. t I ''' 1'1"
TtiYttieftp; 1"I.l. !
i 11 .
11"'t Ill .lli. IUlhl. "ill a [.out like |,. ., i .Irt11.1 Ht I1.! Yh.t1t' Xt 48. Sit
-
th* event a" continued. J \ 1 1':11..1 _>"I 1'1 l Lx I s I5 Toiin! tIrl.s! tr .it the CtiarUt P
I \ to IIICI Unit. '\0xv It i.-h. c'ttors Testimonials &c. *'t. opp" ;l' -'t. 1hu1!
1.1.I' i A Extracts from ,
It MAD .d thai divin1on I ) fli": : \ 1:1: j.MU.l.-nTuiuriir'.1I I'- few short t'i i..t1 "I his
rum r two ,.f thr She r.-al 1. I of n pw oj'> (two iJvlUft}
I'ritnean aruliniIr ihr iiinmand of ( ; ; III-I.llii. W'll filter I ll.i-i i \ i.I| \ n\" '11..11"1| :11.1.I .ul!.1 J bv. "I/ I I"n .. ?....1! J.t.u'm) (1.rJiall n,.v family. a.,J )U., f 0.flJ, ,n mo-t ,1f..j.I.; tir.1! m i.iy. i iuJkmom. T.U Ivut i Ier lu.t-.l til Iru\llt! lli. vurL inl .
< etI.I 1 I by II" -pout, ihiu.vMabh'.h! I I I I \\ ..t'.M'. .I".ke o sttIche:; : Lfutf. lii.
:10 l his i Titill., A x :ilu.tl.lc L 11..J. /<-. i.a'u [1"1 ri-tr.;I umil l'urt fohl.a intitt cntlot
Sir Colon 1 U c.11 : / I :
CmupKIIre to I -
vnt '
k'ain1. In to hue worn::1. t J,11; .''.1'//i\t: "!1-:..C: Cfxii.ui.; I li".-Mt.- Iflfaxu-un: "1i 1:11 ... ?,, '1,1"1'1' in )1-eing 11.1. to r.\vlll\.1 Jnv.'l.1.\ wr-linl-my "'n ,.racIIAl tXrl. ...1'. in "!iunj"\ to pr | *nj f'ltuUr tti.
I lh; I 'u ml II : ( 'JI, Bro'H.J IP*. )ia ft 'ufluui.t Bu r i.tw fI I r booV. AdIrv's!
I II' hating more cnpncilx ill, IJ 1"11..1.) I. Mii'i.in'.lfi.: -Ii. r.i. 11./: I I. ,rlcl.e' : of m1.. hIJrr'.1: .I
There a* grout alarm its Spain, in con- I that way than the ..tlll.I"r.ll., .r ,! .,! H. '111111I ,... lot, lit, \ .. it : 11.lI'I.lllJI.II| t I ) ''K > it : ,<->XI1'1 I "MllT.VM. ." I HF.M'.Y I: WALTEll A CO.. l\ibli.lr

''IU'hCC of f H IH-W Carli: ._ I and IMIIH-S H'/t Ti niiiNrn r.KANmi:: j : \ H. VIII.ay JnJt: c.( SUjl'Itvr Cuml. Ch.ro1tf' Cirtuil. t Ntvr Urlram." .
4IfI1Mrac'y.tlic I .f.i7tti \I.If\ooO.
le.1 c'lllh..1 at oiu u into I the KM: : : l : : ij i-.,, I 11!
French fnmli< r wall dosrlI.I ] "ltld.J.I ) ] \vIs.-, Jitr / j "I .1. it tl.i.) iuV-.li.aM! ) m-d.-Mi.e to I! rir.irto.l l uith 1. lowe.J I r fi Tlu great ulu of tlii work tin t..
|P"l $t(4 it'4|1. 'I| |h i, IK-i-nl.-K-.l j' 11..1.1 |1"1| >-' l l.nilv'illoui'X ; I nl'I""i: j. at1r l.roll..lir'l
moment ... .._ .
,' I ..w.11.1"I !, lull ..'l.I! (I i 1 Iiv/ ..?? .) i -il.-. rlitllv ,'Jprn ir to ntitthtii) tl

hlh.l'ru..l l-v \ta Ji'i tl"" III II hU'I
vci pool .rlu'cC5. Mohftiiilii.'dlo..il th<> top uf die tpout i ln Tonr. "niIM..1 I l J x in.- : .\. A. I. \LMS.. l l'pntv
y1i e i1 Uf Cotton f ur flve days of lluw Hiid l k. \pt him shut' in. lul. I:.y I ih.-tim.-1) I _\ i'.l.vll: but ; "I 1 11"\, "! ...I.I.I.! ..,I/* C'rrilinl; in 'luv fntnih$ I .".lllie.I xviih :i1!! I I.'-.r rJ 1 out I it :1'1 r.rzu..Iv I),y\ : the, flV ,'f N..y York.

: I rri% Krkiaj l Lieitg a holiday, ainountd) to j 1 MoiiMiiniK-d, h-,d kept lim "Iiu up f-.r a i 11 ju.t i r. ".!nllI..1 o.l) uii.I l l f"l I ant..,1.) hin. 1 1111: .1: I I.. .' \h- I...,> net, i, iiultii.v* me'to t 1.\\li.-x". ) t .t.W. M tile !I.;.! if 1 c i rry pr.- '.\.l I.:a' nir'oMV.FNnATlONS: OF 1L!! PRE .s'I

.I.vii InKll. vf tin- 11..11 1 011.1.! .'.lllllh.llt.\.. in tl.c iliT'iM-, f..r \)hi.. it i Ie i'onipmiii.lr.1MIL ,l'iIIl.( usa1r !.
t ln.l '
llir
i2,000 LaU- I jtc it I ai ;is-rtaincd that t the world ; : 1oIU>. 1. v I Th'nenii ( to 'ilppv
I j 1- ._ _____ : i > I f.'rol..1! I | .iiOii.rt'f thy I'/ll, .f tliMnleof (;.-<.i. ., UntFin; 1 ,. *"' a, "i'l..e.'i""lp,. Ac ith) thor-
111"1' a
The J',, rr quotalit< h.vl 114-CIiflt.IIht.entIi a "I. ; ..tll.rl; : -? in all i I'> m'IIill'I" /U'IKo.N: oIMTN| 1. jn-l ir.-i\-| nn.l ( ..i.'. aiAII.t| .., |
; .I ii),, 1" i-. ally r.-Jihililv. in )1'1:1; I.ill'.h. t'.r.litxl Ill to an vi i igIit Is. F.ir WMI firm, the tl 1..11'"I..J1.' lh<'.("IC <-iisiiiim.-.l il! \ .' .':.-, i.v >. H 'HI"I'( i i' '"'I.\ ,nll.'llnr ; .,-:. ':: <'!i." f.r tl.. cnr" of lt..Wrl 1 111..:.. Ft ion t Ihl ,n..u.a of tr.timoiiv it"4 I itlIi.at"I./to"aca cf lint 1..11.tI..

I f twk: befog sr.rc '. The) fol}! lu\il
ink"1m .III. '
"": iiicfM y i tdc I niwt vi h.-l l uC'liirr
place 't."t.l.rrI.lldtl.
'iu.taU. m mai.- /ot.1 : !I It ik ff r to
/ t lot .!,l-v. > It '01111.l Marine nn.l l Fir* Iv.stirattc. (lijli.j !! urnis .urtrtrOlI/.llolI! praise
.
".I II1 ll"I' r. :u<; 'iiieiit "f I tli( :11111" c.f the \I"--: -- -" -- -- 111,1. : n t h".j M..iii| Ircotir "'UI.II1'1... .. ,

I'I'f t f ,'1 iIuIIitig) tJrIl'.i : :, I Hut boie! reMoiitiji Inin. tolilifiiiv. "; ill VL\U 1:' ; I JI: 1ll'I.I\| vI .i.nU >, | '.i n.i.) ; I ;,;,-n t""I"j., \ j. Irf.H/1 i"l. "fI./rilt n. f fn.t n' l.flu.JIitte j |>u.ln-.l l... ol1:11.: .* U'no I I.< f"+f \'.. '* rriioirl.slc'! f.>r il, 1"011I1'1.| t .
l ; : I.'
Fair Mohaiiiiind: extoii-.l ; ..l.ll.> :.s."I.1 I into I f.iu-n.: and :i.l") ( '" \h.I.> 1 j..l.frY.n.rYtC.j'Ir. .V..v :I''. .5. i*. 4 a* ki <1 I ll.'r\t>< t |.rqtt mist tl.rrtti nliitb
rpIuwU: 01.li.I.IliIl 1 ..1..11 |'rmiii-<- t 1'ioin, 1 1 TOIII. .'" -. .' -'.' -.- .. -- it y.i-; Oi.) tiiuti'itmttiii-M. xxill! tt.1 1 "a!1 of

t'Itllll.l, : 13-1tj.i. : him 11'lll. ." ,uII"'r: I 1''II.I'J| | the'furl' ((-1iol.\: !II >!II -T.\ii I: / >. |'i.t.-n..l. ) In-h., In tin,I Fl: ...i ,.,: I.: I flr S. n. 101)1). .1 \ ;I/r 111 1'1UStJ'.IL .tf. 1:U.L'.* '!1.'. I'it, Ill'xir* rnllif'iX: *il.rt.r.lr.J.! 1" u.. of

Holiz Circular: KIVH the! large tUJ'I.t'., of s.V :any 1..r. but mutin.: hmisi-lf, to what-VI; I..,..., f..rah! I .x >. 11. l j I. .1 '.1' 1':1G/.I 1/IUG/IuUT r///: S7. lie .I 1 f.-nnul.: .ul.1! I nj.j.ri.r at tlir "tl"lhl! tf

,Uie common _;rI''! -'. )lia< -an .il I decline in he could dn auioiijj, tho' 'm.tli' se\' i,, 111111. \VM.V. BI: "t I.O.Mnv ''I.h"t i. use 1'10'...<. of I''I.. t .\ "i .\ it'..-

ITliHo jtlaliti(-< ofatitighthtu -'.'- ?.Ih. I' .'. .U' /1 I r;("r. 1 ,tr.l,'in I tit! ml, t'It f rd.! | tl' '.
a < uar :
r.luc'l.. | The rio idii lolato. | % 44 \ _. .:, :,," fl.'T'.HM In I r IS nt I !i-i1.; a* 'in' .. I I.:Iv.
( :
wer- -ly C.tr'fl',1.! IJ.I11Ii1l ,. --- .
\ tl.r pf .
'-- : i.u ti pj.: | .r. ItKir ) i m1i'i 'II.-(
; ttI .1..lill.1 a '1 1:'( Ilt'l.' .\ II int"'re'tin" -u kf ,-

I rcwl.llltf'l were dull lId] IOXMT. ( '..tn.il'hour I'lr.T.n.-d .it th.A;rh'lllr'11"1:1111"1'! / 1 I ,[ \ I.Al.'l.l,! I r :;! l'l'l.\/ .f .."-.- mi.l I ,..II I.I. WE\ HAYl'l] ll' T1IKM] I [ I se) \t. .. .1 '. J, t sire i't 1 \\1.1\"r.. .'?.. -\m }"ui
6-1.1| oflhe I'atent < llice, .'V '.'JI" .s. .tf.t/! '>, ST.| /7".VA/.' )'. -
at J 1.-c32.. ( hio ,
SO '
wlliitj at *. I.t.. .. : Tim !ulllt'.ntaintht'; att t' J r'|>"! sr(
( urI$ had! declined a lillinp. White: j"'ct- ti-r.. 'fnUI.oV.i'l.1 I'. iv. .I. .1.". fr"in Nv\ V<'iL, itnd ) : ( ; NEW.MM1F. 111I.11.:1"1( HJI tl).! \ t.i.. I list; ..f .lril.\.Lloi.. I
I l'"k .
nt I linoi
II. '1' n (f I tli.iic. "f Ut.i, .1! IniMtx.f
fj.im lh
\ al h. (.. tinjT :i ;aj'oniaiif.ms production .1 I the soil j jm i:. 'I 1I 11111.] .\'fJ "n/S-\'fW /'I(1S- O.IETII\ a /1'ij'' <
.
fl The J Hank uf Kngland: ha reduced thr that. region \1..1. in tl,.- ;d..I| .l. .t} anv I 11"1. .. : w it.tukTr < f 17'lj. tu A niir :ai-I! sri,1.a! S
: .. .e \ /. /fIAT/u.8. : rM,!iiMNii: : ; : > hnijiut r-.u-l.1I 11I101' of t&OiLU.g i.l..r! witlioiit "!'I.ln.| | br.
: rat,' of int.'re t 0'1' hort and) J tin'r 111. h" call* the FJond.i, p >ta'o, i:; I i: r I I Ii: tl.l-! : m.-i j.r
I lunjj j':tjKrJ.O } 11\1 :1'1. "I.II. 1 Hilimmi'; (C.IL.vttku', i. l..rt. nii.l i xtitlVr -. f.'ItlKI: .tntt'MI. .\ flU'llJ: ll.-H nl| |/:1".1: tlir rt il-..
I lie .:t-: I 1 I I I'.. of vnii.nH t\l I..< .] VV\\U\S *. .
7 her Crlit. 11 Il ui. |1.1. \1v r. : SON. .ti-rk i f for c.'tixettiinj'2': i;*!.! >n f wh.el.'v! into 4O I

'tUlIOI 1'1.e.lnuac. d I t.) )21.'IZ "Jt :.jiows in th. ".indy oil ,.( our pin- J.r ., l.v >. 1'. Tool I 3" ,j tt .l'( .I.:.,1'0: with I tl..* ni::,'*t .nti..III/ln. irtttlu! ll.

t Trad at Mio1itster xvn ..JuI.'Ihtt !. woo Vrrr.r.r.xri
> ;imj ; Irr \Vl.itl. cf- .'f 'r"'riti.-. -
txiih lituiI.1 tine nooio. .on.il iiituv .itiii; | ( t > r,
Havre a" jui. t. Orlan L Trot a > lug :111! d"r soiux\ia| : ; k '' .oll.I tll.-lll ii,.. tillft CX.T 1.1.1 t.ti. ti. \\li.1: I: ii,, r.--r.in' ,ilieii FAIL anV! I IN-; m.I Dry OWf'r of ifit.ru i tli'-r.nii) tlx- ..1..111"e x i :.11 cf a iiimli rln.r c."I.hr. -

flrdiitairt .oUutfd ut 12. ,..ml.lilt that ft I the conit.h u* ('1 HK>rnn i Ii. .ilr! l.v : ::: :1'11! I l Ix 11 tt; it nII... r 'i,'i.tit e tiLadies' .Ji Flt.;y SI/pl ti-ti "1.1, i..i.. -.' "" }V>iX Jrxi oI ,.
> liaiJy Mail
,
f\f t'tuthn
l It apjiar, t-) I In- pioiitic! i t >. j M. I] 'III. Goods .'I/r.t. -
Til Dress
c''r. I i /' (r'r I Tin* iiiu li tulki-.l( Ixx-k \i. nt /ImiuL Ito
;i Front ".u.'lIh.rto.. I! the '".IIr ,pota:" attaining: : ,rox\ih I in i I Iihe ___ I I'l .I I U > u'.l! \ aiivtiefruiiiHi.r' t. !1..i&- ./. < I.ll: p- >ntnii.i. i tuitki uf ihr'lIlIa', titn ilmt i i. |.rf..Vpurr.l
:
''
; \Y I, Jir't \-ar of"| .iir ol I tixc ini-h.. indiaiii- 'noMpLim( : ..rt.f 11 ti,. !".!Ir.l r.-t. lir'-,1 } 'f.I l h 1I.1..1I1.Iilll, GIlt I .suht! ."h' .fI v" ,..,\ ...
lfiIlIMaul'rll 4.-Ihr Srnato j jp .
1t"1 I i'I.r aiul(It-ii tf I Iwi-lif in I. li.t th. .\ "I..i. :\J! \) i,m H!" \'.\ >. I:. ToDJi.) ; .wt, ;- Ir.iia n.-!tistl I'li-rrtatUm.! 1 If \on witl/ .
iiith .
.>*ol a bill tIItking an upj.r Ipria!i.n Inl I ; I (. ".t!- "'0' din le furni; hnl nn .
men U t..I'! in.' ha-i Ut-ii .|antitl .l i --- ;it int It tf t ti. r. inc rIlIJl!.' 1I11.1a.I.| IiM.L III A iuj'V .1 I"-
trry on the Indiun war in ( 'rrin. Iur& | : .jlil I I > .I1t'.1.: : : | ( DIVIXIIY.I'.iinx ',,.rr i-tift't. St"/.. j'i"i nil. nor mi .".)':".". I'r.n ti..I.ilal"PI"."" t. i
ji'ar", m.l |tIit' root i I" inoie than/ I \ .iii.' IMu'iiiu'i 1.I.'e. I l'l 1..tuii'i.l 1. IMiiiitatiou. <.ooc", lm\ i, l.criitii.l < .Jr! i..;1.f tlir) tilit In.m. Ni> J. : .

\. V. TN'kw :arl.I.. j /,:r''t-n iu. In in .diaill., .,, xxith nuniiioiiolfditMit : -. I Iir- ..1 I I 1.I.I.I.f M IIII .. .I..''I'II'.10. I 1 I r il if n r c ""a (.'utlfftr.nors ./, Unrr n..'.''.arIn no-i-rt.iin 'I.e| r. .ult. v*

Y IKK, .\ Ib, ii ..-\. 'ti i i" firmer. 'r radicles! and \.1!. l l'I.loihh 1 F (I vin1/. .. ... I 1"1.'r ': I l'hL'. "! i ..1.1. nr.n l. .".ult-l in lll ...1.", in (-tritt d( r1 .'smi,; .l'll.-a'i| | ,li ..' n | r.-ir. \Vt ij..ii| frvld.Ktiml -

the : ..itiinl- Tin-1 MICH! .ir\ K-'lSiu'-: .\I..i"11 IIi t-t..i i\ \i.s stte\ ...1 \ slt f' ..I.., rvntion.- /'/'it. >'M..
\.1 .t
.tfninirhrwD had no. Hil in ilnMfVff. \ fr"l 11:1t. t..r'\ : Iipb'j.ct'St J .

Th 1 j .al. In.day! JeIlI""III..1! lu lack i i, 1tlit. 1"t.I.I.; : "':'.;1111.- IIII! .I : :11..rl"'lc.I./! M'-iim.r I I, -\l III 1'.II.I.\I..1..1.! I ;.!",.u JjM.Miuii. w ;, Hardware- Crockery, Groceries >'.,/"t..{//. nt, &t.l_ r,rr I. r 1', I'r ,r. 'lint vmik will rr.
'c..,Itl'llt...,. I .d.I'I ihe l lii-h potato iu..re tl.1 anv' tiling .K-.I j I'I.Iu.r.I I ." 'H.MI (Cliiiiullrr: .,. : .1.1I.I. ..r 'II.IIIIIJ"" )li't'wt.-\) .. T.? .it
ieldliiig ; .iu !k .I l :itJ'4 ( "1.1 < 'tt3II,: \x. 1. 1- | .r 'all t liN.\- ir. : Miip ) | I 11I '.J ., ')'1' U 1" ''' ,.1. \ fl. 'uJ. "

I.:,-ti.l.1 i" 1 I 'x\ine are .j'l'l: .* fiiiiud of it. I ll I 111" n.t< i i J.: Tooji I \t.I tI.. <.tl.i ,,11.! !t.xu.''t" in ,\.- .mi M.k'i r.>/ .11.'/ ./iiiifn/, ( '.41. ,i fun I.n..III.. 1.-.,.t f-r iii.:trlrtir.|" in ll.. art .f

1..11 c 11'1.11. ;j :11, 1111. ..( :....1. I.uitr.'ltl li.'I..t.| ..tsit.l..I'| | i..f nn\ iii II't' ",",.Ir.-- .II! (tii'iii'l*. IS'il ../ if./.. Sot'n i 11.1 1"1'1"- il..r' "OI"" t.-sII.L..va.. iJ.1II1I1.1hC'

I.. ..4rul uf .n;. ;vlieq.Ie:.. III.It'urnn \ ; 1.1""I.t 1". :1.11 r..lili.' ''lal'I.; j I 1\I } I Til I 1\LU I \rl''.\1.1... \V..ill.
:: :.. .Ul..lrr.! I -t....L1 I.:'. i il.jt it t \, II.1) pru.- ad--iia-. \.j.1 \lcl>1*, < ..j.} t'. Sj'V, I ;u"l.h"I1| ) .iitt4Ul'l'\ r it !| tlr I Ul.l-l .t-nM !I.. iiiin I l.. .ti... .r .'1 t"-
:.: In ...' > .. 4f I Lilt KWil J r;i4H'Jt"' : "t I 11\' l lru.. r *, ''rjH : rf S ii 111 t"( tij' .
: IT.r.tlt .n 11..I.ff'I. .
1 1'| .
\V <"ii':0''0'. Aj'iil f.It 5 I.t. i. rtitii"r| .I.III.1 TT.j.. ItI .----. {t 1 H/.ST/A'.V rjtyiti'CK.'f .. \ Sit ( i ,. r I Is.- iutr | |M ritiKifoil'ii \
tl.ir 1.li\t Ir \11.1 ": 11' [..41t d.e I i( \\ at nlht.ir., r.J.., tu r.. .. t if ..r f ".1.1| |fi.iour i...l.r. Ull* -4 .'
t. that )1 I ,. \\'li.-:.-r, tinI"/ I :. M.niM.r !14. ; 11-1' "I.1 : ,1 ;. '1" i r.. Z'utif", I. m.i ttiiii*. ..4.111I: 'lite iii..i ittiiil.lr I *.il'MI \ )
ati'l 1 hxxt {I.fl. xxric .' I \": vnrIMK; I !u .r, i ,. i.I i.. ) ..'II.I\'I.| 1 4 .(.-. } .
Nw'ar ju.i, i i. al>x>ut t IH; r..-niocd.Mr. "larlln.Y' 1 "' 1',1.; [ .1.S0 .j ttt- hat < v r nj'l'cuii ,1111! |1'111.1 II." ... iuu U
.t. j "'J'III-! and! nt pro-Isi 'tii.bnt: I < -i -'i"iiti." "( M Mtxi.'inV. r.ir I'. d. I.4-0l.. futin . '. ITif.'l .
Iuh.iiun I lia- uriititi a it ti. r in luli"lli"l H. ; / ?: / .m/// % i- tun' loll; nil In- k-\rllt.r f* i"lNll! it II..
like the w.-xud! ..: the in. haul r tran- <,-ustt.' litV "f I !II'. M I .'. I : r/,, / '. r.ud. .<,t ,.ti liin f. .. ,
favor of tlir iIlC.il'l.! -. u( the SrI.tki.ji I Ilh; :J I, 1\1 1.1 11 tn! .t. i.:, M! ,//;", / (I, I/; < | | : N 1 I ( '
funned tin m in 1111'" .llll'f"l. ; : /.. WI"Z' I 1..1.3 ." "1 r"l 111I,'.
:t : 1""tI"f.lr''II. .
r XM- ,
I llill n. ili. <>nr! ,rtt I. iiiiit of t10 1J\c'J\ \:1.111'11,1.111. ; '!- I lli I -ton EI.: .!. |I.\l.i..J) II|,. nilrt! ii..;, i.f the I.l'lu-t i i. ..,I ,
w 'Ix-ln-l'l tin m in Ili, r-.tl IIHI-, iii-! ;;i,11.. ; ., I S.lt. d r f-., .e(f.-f(. ir-i.ri-lfiillx : tI L.' I-IK ", I.kiw.'I l-i s i ja llie iitott .in-
tlUtt Itill. l'\r .\ < ". .1.\11] .! :""I.I.I f..t.I.lr I.V I .i.li.-iir-l. n..1 Are inxitc.l' to milUll : (
.ji 4'f't" pitnty when- jM'ih'ips unit famine: would: ; 1.0/1)' / .".1".. t.1!liuii.l f,, ;lr.i..il.III.lr'! l ..... ..I I \. .\I -X.llullir I'rf'.lr |.ur. h.i.m:: .!...I.I". | !1et.. .xunU, on, t tin.inai.i.f itii ill ..i..tiri-. ut 1"111. lint.rnivt .
.
\ w .rst iiuiii
u.s. an n
h. ixxi-r 1 1M.IV Alli.f tr.! I U l.v. I., .
o -arn ulf its. tli"i':ni.-i alintlalh. i : I/II'.t/r. I 1"1':,: I.IIII\|| !I .
OrlJin t TInrlu'I. --- /1 ..n.fullx tnsinl 'I"f l..rti.iL.a| ( .r 1I.\l.ill i r, r\ T.ri"'T
.1!
.' lt.it| 1 I.:,.. lK-lllitU-'I to : 41., It. \ '; 1..1| i.J 'U|! I.. ..!,] -I LI r .. .... .
1"1" s \ | 11\ ; ". f II.t'.t.. \% ii n' lii 1..11" *
School BooksF r 5 .
i "
| .
t N.w CfJlLr .. April ".Totti'ii i i. ,:jfI I j I 011111 V 1'1..1.| .11 n. I.".",. I H Ii.I.! 'I'.
( with ulc- t.f 1 ".1100 lulra.'I thmjj 1011, this; n. \ '|I' i.'I; 1 \ .i' "1 .. oh.. \x M.-.ii.r.. M.-N! ,II\:. an,.! .,'d..I,1; S.f"'I/".'; (..*....... \l..... |I..t.t.,,... 1.t. I .| l l.in ir.Tir. ..). vii'.i'ar. t ". 'I 11. '''II. i. |1."I.li..1| | |I._\ ml.
rl "!/. in a Iiht ".il.;] in !u ,.. ''. tiff / .!. .I| .i ri[>ii.'i>: lh. .ul..III..I. ntr ii. nlrr and imI'n. '
1 .ul.II'.IIII"\ 0.11. M M. .t'i i I.IH.: !i'uvu.! i : .
.nd xUitit : I t'... :ip.:rt. :tt.1 l -tul.r.! 1.1 :. '\n.\ n .'le.I.'" '.. :u.1 l ..i.! .. ..1.Aiitli'iu-ti., .. |i I".'If, -. .I / :I.,; x< ill I... 11..1. .;. i". 'ifnii..|, .. I .': ;(ft'itl.u.m... 'I I l.i- al."" u....1.1.,ii..kMI. \
: -' '- I .1Soe1 r.in lii : .! tin- iviHl.ail\! ; fft" w."k l tmix'i.tli.ini. !
run on p i'. "." i 'II.'I'; I'lnliI'V.| '1.' i-tij ni'l N.u'- } 1:1'11 >':.. /; I l.. i'uil: :iri.r.: a
I"r..m Ii' .V. It. /,1'.. J/rtr./. _9. : 'Ir, 1 !!! >- <'I'.f I ir.h! ai .1! '.''.".! \\'.\.. '. .r.1 .'"I| :'I":.i l >. i .17 ] ..,.-. ?... I '.t1.i! i..I.r..l..I|. i
'. -'.1.. ,.!..'; I.. "'.1! ->. I Ii""! I'l t.., "r.I..I." (",-!:,'I' ../. rr
"Irrron. Xn. I i I K.-I..I| ., "-,.t 'I"] "A' i.. 1: tr.i \.ni.\ 'I.i I"I";.l4-'. '(., .f( LOOK HERE
0 F F i 1 I .j 4I
( A 14.
'I I Hv th.- arrixal of th "1/ttllIli, I..ui-i. [ C_!_ .1.1.-. .i.j 1..1.: 1.... ":.''--I'\e !. ",:,..IiI..I.y ,", j t'lNAi; n--; in ativ .1'1""'_ ,!1r'.illll..I.) Hern a n do Friends ; (Cuit) I'MiKine'! r"i'lntiuUfluru[ !
_
'
atl*. \ II. TalU.t coinman.h-r. h
rrt"t'i".1 til.f T.. I.ill .I.\t... I \1'i '.\:IIV, i hi- .\/t f' I 1..lii % } .'c. \V iL. .\ aJ.-, I Oj-rra. ... I I A Co [r I ii: <

to tin2flh! tilt. I:41"'I'} i j {) .\If., '' in I Florida. i is auih"I'I i/..d! to i iiotlcr I 1 .1 I /'/""!.>'!nt itnl .lI //rI.'( /Jrri,.., vlII' 1 II.! r.( BKLLinVS( ) \\ & (CO.() r.1 ]}:X7' LfI'J0'Kl\ 'ROCb'Xi)

;; t Tllf ch.; t, :..,. of t1.. :'Ih C""' i :* /rrajntn ri-xtard, or Ir'llilll. fit I I "1 ii'it OUR TERMS /. /'. J'.lp1.:. 1 or mnkii'i nl I.! lits-U( f

lain the (.\I.H.U... itnn: I :living i I lii'iian-xxlm I : m.(v I"* c'III..I.] or ; (,0.17\ VP.VITI.I.I)1'OI7fl/ vMMloiK .Are 1\1. i\Urr.K: I : .. tol'.N'IKY: 1'1:1: J1.oIU/I.t. ,
!.:. nii.l. nio-t ieItV. .No l": I II'lr.: I 1 1.i ,. LIQUORS & VINEGAR.
!l94tI& ; In I
.
f.r th.W.t. l.-l.r.t'-l : ;
t' I h"ust"'J'h.< San .\lIt"i'l T"'ittn induced tooin in, : Fi'-MALF.: : I : I F> 1'1. 1 1'

of the' 9:1!, c"'uiitaiii" a l.tlr from Fl. I : 1 i I tut..I..I. | for t! ...p. r">ji. in :1171':1 i ,. I \if.. 'f\i On our .,"lit i'>n,'. xro un.t rvj-i--tfiillv lit.a llf'i- (;( .*;, fir-jri-ri", llinl'Z-irt. Qtrm. -I I I NSTANTLY.f I utl I 11.;_. Lv. thrlt./ Of ).U\'ur' ).N'-

.
,. \xli.I ., I'utlb. in..li"ali'I"! .r rirjiini-iit. -' itt .Ul- | K>-.liiixir'. I l
'
I i !1.lOOh ill" .. I l'4.. rates xxill! l. j'li.l.l.y him. .I.\d..I..II.I'II.I..I1 irir tii' nil .i/,tr nrliflt t rovif 1 hh" iiU .- r.1 A
; .iii.
gi :11It"'Ulmt of :Ita "'.rI"O, f..I."il lu "L.. it .'"I..li..II| .r i.x't'-aiv. to |>r--x nti.l t-oiititrx 11,1,1,111< 1.. l'I..t] .nr t-l.i. L. | ( .1 I I.\ 1'i.tiIIntion! at ,l...

I t' inrnt Wtnm :\ partv ,'f dr.iijooti! *, ntnlrr: I 1..r I Indians.k-lmn-,1 .tt It. I lr"ok! .: i-r Ft. f.r.'... nl" fiimily l >tiI:Ii t''I".-- nir li "jii.1.111 n*. '1.. liiikj. ".-Mr '.l I that \<. ..I ..!. i ii iifli) lii.i-r ,.. / l',. ;in Jl 'it-tii- 1.m",1:; i l.al..r l'''' ".ar:." ..r ,I,, 'I'') '

I ''pt.O.ki-u, and the \\:-" Indiau! in I1ir..ihrn'f j ,'l I.vr' i,: ;i''''! .1'.1 ,f2ft.!.. aj.' ri'l' siiiiii; l I., ti.! f...l Imi'liI lI4..,}!- .-;. ,v I II 1-r .iitisf.ir'.rv : .r y S/.r. ''I : I 1".rtr' 1..,-.- .. AI.I.I. r ot I.e. .ur. lll.nolC"i"

t I.. ul''r; 1.4.! ". 'tile. !u.1iiu. :,. For vatfi \\;.rii.r from -* :(( t. :OO,11 I in .. ..f iijn'l .. Tlii* i. t |/.1. n'I.f. .ini.l.] 1 V "t.i 1/.1". '->';.III.I 1 I':.. \\"oril; 1 II (:'1 M1,-Uj..14 ti! ,-ir "'.",\ c'f I..f ViCnr u.i'ir Ilmt.in, t tf.lrfy l.r f.MIln; u '!:ill"II' vf1'1 innrlirt.' n..it Ici.t t
t.i'
fly
'naf" ..,
\
<
I.lill.! .] UI.jr:11 .ulII..J.l All! l.V'.OMto' ) I t ''1.loJII, I .!.1.1" 11li.\.t. t.t ''''ptlol't| (; .1.) a'l.l! Hdir lli. l'al.I.. II"t) t.,r :v 'I.| .,. ,,f I J.a''uiir' kifI'
: : \ irr \\1:11' ,,' i: e Coiu-i''mitt! .1 .\'.. Vin
.h.ul.II. xt "Ht an "I'litin of I 1" g
.. Ml\o\l"\I' 1JI)1/ tu : 1'1 IS W\\ NYFU l H{ K 'l ..I Illrlll n> u' 114I % t :1 I.. I.. ".: .-HI' I I. itm.k- .ioilnr: ;: uinl .
thrir aitimaU, r.nd, camp ijuipatf, wi-ir C..h' 'i | 'Jf.f\| t" "
\. Nria1 tiMj'Mjn* wir.- uli htly, an.l l'(f 1110 1 !1,1.,1, ,al.'. a-. ;il,>\ ,. "i Ill I Iv !paid; !i I ...-'.. .- On.- ] (..5.ir.! 1..1.1 pa-'V-i'1 '" il h .1 1 1 : ti I.-11.-I.I .Ii
-
I ,il II.' 1 Ifd I rid 'cti .itid] .r..th.h. xx ill I I.. 1.. nr-li-.l! I Ii, I Ill U MAK1XO! ( I.KjrOrS.! I Inoonr'. Oil. r lilfl l l'l.o
; ilhrm. .
I. .f t lrn, vt .I el'' ""ulI.I" t r : t.x" 1.1 illt.l""ll.l
; ) 1 : 1 :
Fil : Just J t Arrivedpi r." : .! : the Oil in
i will Iai f..rvat IE.\1 l\IIEI 1''I'l&r.11ol-l 1"'Irllt"
: lltf 1 .aiin' l"I'r a.s%..: .\ l.ttt-r .f the !i. | .1,1.! '-., in Ili..J a-"". the rat.not. !I. !* i I; i.i.li...' { I '. '" }III.nl'.! .lmVr'w ll. 1'| hr l.Tt.f!' ,

: ali: nlt, from Larwln tta'itint, tl.- lnJian -'tli.m' ihe 11 !1'1 :alittn-)) \Ul bi tixe.1 by I: J. I l\r.ToM/-: 1 II. ) !tills). ; ::5t.j'. ,dUbII! tii
..ti.!.' a yntitity of Imi-* ni-ar thatj.l I! tinAjj'nt or j I lf.ard: Lxn r\me FKI ..I 1 I'mixi", .- v. '" ... .. .. \. II 1 u 'I ii.::i: j.."nj. lAYlui: a /Icj. )i., tti: rn !I. ".! \ '.'1.--\ ,.,...ttti} ti.t'I.IInt| (.'pf .
,I i. I Ml)'| \ ,'i I 0.11! Alii'!; .. l I. ... 11\ Illi. ,,- titter .1...
i-i.l-I
r1
i <
- 1'J 11 .
.< .. but ...r. I'u P.tnl) by I I.i.-nt.I KlliottOn 40 : I'\IIJ"I': : III i..ji t ..1..1.1., .rI t
rpiir. t fl.'I in TtJiIiH'liVhi, .
: I I' I I In.. ".." .1 l"iir., )IIK | r. 1:. pr"j'{ t. wnx i rt lt'i Vy "
r..J. \II .\ : N'l 1i1:.
.L the T(4'Y ; u.\uv. aev.iin I4I- I. l.n.I. ; r
) 1.rojwrlv} ... 1 T Hrari.lv. (Jin.; .b'. t"h. t r.t |1"1"1'1. r"ti.nr
: II l
ai.l\ I I. I CI :
nl
I u. '
.
I X \ I I fi .i.it i ,;n .. I
.r \> "t \ \ .
th.. borMwrr 't 1..1"11" 1111" ; < xtnh I .".1! milwiil. a in t lee rni f !1.-ui.is t )
Irtih n ,
110. J j : 1 k .1..1.. :iti., | > .",|1..1"i 11.1 J""t< \ .. ,.t( I'm; I' 11.. A UlViril: 4:4HU', !.trl IV:. lluuliulc ot the (I'aiti 'tttt ( A IiI., I I.A l' .

the Hondo, ten miles (Will l'a'If"I.: % by '1'11 t' JEI"I: : ::1 ..' t In. :':I I '. li.it.- I aiiJ 1. i tl.iiutx d't| 111.IH'I.Ih) : I 'iu-l"1l't l f t.l'O11:1.: : ..11..1.Tit/ ,111-\i. hi .1"lli.J it I has M'\: .

the ludian I 1 tI ]I"-i .: 1.1: xx..1 I! jjroxxn r..n tii.l, "-k 1..1.' .I'-'I..I! fi'.iu II,. Illl..r .,!'I 1 ; ,1"'IIh.! I i/III: > ".I rllill': 1.01. .".11.. \ -
!'mil i- tai.i:' ''! lli-$ it.- .4| >. 11.fHIII.) J.Y.. lil. t'... ,,..,.,.1
I | Ti"I". or I ll.-ar xxh.-n .ii-lltfi-ie.! /-1 .1.1..11| iiftii' R 1""l'rII.I' |
.
AnMin II .
Tuc, LiP& Nf iv lnJ'fTI.- 111"1". 1 11" lt. <- uf .41.1| 1.t \ .1. .... ,-.1.1I | r.\\lll.Y\ \ l (,'NfH'fRff-, l1: 'ii I : ..i.,0.ta ,II ni toll" 1:11;' tazt'. .iia tat rr"t
Tiinr Unrii thAt! thr Indiana ar.- !' ,/im nine, at 'latnp.i.1 : 1 to II" i"III. Ximf' .H -1. II lit 1\: \' T.:. \\FE.1:1' '. ly! I.s'ju..t'i.I.t. h ,.,,I. it ir.iteI.w! u..s.1L -.

othr ;i.l, ut / thr. .,f Indian Ji'ix.-r. -, Ck. '" ., bl.'fS..flllt.IS. Lnr..tr .. ,. ., .
givitg tinMcxi.'Jin". on li f> /.1111"1.1.1 1"111 a 4.1. ; }: \v. ( ILII.:!: ; i. 'Ii. t. n 11"1"I v -f j-ir.it a' ; II.) < tlnrl '

: the Kio ( ; ran-l.-: a p...1 l .b-d of.i troiib!.-.- 't ..1 I.u. f''..'!*1) t I'' 'r f.'inaland ., .':ur ..1.11'1'-* NOTICE.SI Tifitf--' .J.i- _"'. _':,i..ssleK I ""j" '.' i ,10 t''o..1; i'l tI... ri..I. ia.lIU. ntittrI .
anmids. .INW.IUf. :. .4 ..>r th it t. 1 t. tll. I i'liIT. wliirh' .1
.
1 Nnmrrou t-iiiii .. .lli.-. wir*, for n tiiii.-. I 1..( the !ame : I iniitilli-, nt t*. .. A O \\ N : S IO"r itpiit;
I I : : : :r .1" > wr \tll| ..tt .II I r AfA'.YS KM t ; to''a .1i.tin.l iii 1:. I hi, finua.. r.J:
fri ttributr.1 to the ( Vmi'iatnJu-i, arc U-lic- 1:111.fT jllt'II' n.*..". an-1 \.1"". I' I.. (the 1 .",.1... iTTI.KHY.UTS. f1 i U : Itfluil1v.Atu 11'1..11.:..

1.. ( ] j 5. :fi.; I 1'1..1"| III at".II.r! tli. inillitx- .f 1 Ililllallil"Mi.l 'huh"lh' \ Tl.tf. OiN: i ii, .
the I
rd, tn \lot' 't <' J.i1'UI. .j 1'III.Iril ivv7" ,C .cIIE.c ; is i J j n e are j J'1I1 rj. 11t1u.rt .ttiu.
.: t
: atta.-k) and I..I.U-.1 the villa-. .1I :I. I.- L..l. irci'l! 1 1-.t. tlir 1"11"1 ..l.lt ..',11 h. tie r.u.tani* KUlU.! .ii'iit 0.il fi>r I "J.i..
Tbt-y: .itirn i'f STOLEN t ''i .tmtii.il. ,f ii,.. .titr .,t,\\.II..'" |1.\.11.I / .( r..11'S! fly l.../I.'r.I.r.s ( i' I' '. ,r .( r :'.. ti1.: : .: e ..f Ii'j'o'r. r'lI? u..i! o's -.1'.1 .i.j .
ncd :
I H ., but wr by the | -J
a a,1 1 ;
j t pitr 1..1 .int\ .l.I I. i .1..1! sTAT'in'. ,fr.I I.I. n.ON/I'.t. .
L I the 1.1 .la..llo': a 111110.1..111.I 1<
11 I ( I'1' ti. 'sl..dri.erm t or Malilr.I "- c. 11<"\' / c .
r ., .*, rral ludini. kill.il. and hori and! 1 I I A .. ,'.\1 1I'U.I. : ". \ \ It l'Ili I I i pi'lfulK:. i"' Iii !hI's oJ! fririijWIMT.'K a ..
1..tI.
j I t I L.: I'. I
.
I U .
nr.ir MKSHOJIX. "itmifli' nl".x. .
1'dUtl.t f .1 I. liji-1! I O\\ f i I'.r
< ah
San AnioniUejv .\ l tt.-l. l 1.,1., :. i : i i1 11. 1.1 f.r or I l ,
Fhr I Ih 1 Ic I l..a .1'
rttakn. t "
,
ithcr AI'I"'I''I' I' era i
Ju.t
projit-rty I Fnd .\ 2l I :1.1 t .-1.1"I pll.11| f ; I lI IYl.r.Jllll : Fl \.r.m. :,,1''I'lr I r..II. 1.11 I \i i.I. it ilMinrtl\' i II'. .\n.d.e.I.\\; : ,> rlif! ell'I'' ; '.' "I.t. j

J ,rter 1iua1uit! f..II"win1.1 of :11 I N. !I.et" ". 1* hr. ..! I t.'ir \ .-"r' ..LlIA Notice- : .1..r.I..1 I .1. "t M-ll .ii .r..II., I 1..111 -n MaMttfai'luir) 1 i i.t i.-'" ,l<-. '

,rugtg..rneflt (probably the amc one) with I | at ..nal .lute I.h"r ,lnt -liruk. .1"! IKII I VoTK'F.( : i i& I..r..I.t uix.-n lh.it kix i <>. k', '% i4I.! 1 l .111 1\It.l: ; ) \11 .1.. I .li. STO. .\' ns: ( ':t. or IM.S.M. <-<.n,,r': ."

tli J Indian: I 1.&r..... \1'1'1' '. 1:1:I. ". till.! .,."t ., I 1.. I (l'\ Ir"1 .11?. I int.1.1 i.. t.. .. .lii.U-..1.1 ,t ti,.. 1"1.1! ,t I.fvttte 'tr....'. .. .." ii.. |.r.inii'.l| lu rll rv *r\ II.I) ; in l.i I I* in'utial i:.I.\ jui'' IPfl.tui'|.'I'. of imj'"r -
ti.u.1. ''Ily I. II. i.f tlir dot iiulit\'. at f.' |1\1: 1 :* .
I. of ..f .. W n'. ffry | I\ -1! Hr.II.. .
.. .1,.II. I'rotintf. 'III. .. l.-ttn. .,.f \v. .h".1. I..t.r.<%, f. I ill xir. O'ar.l. Sunn '. IturMt :
: 1..1
LI'.VY: \ f ,
i .
I
t "ML I II.'M I i >nx inir.J! tliat! tmirrin A
...S.,.i' tuU1f'AI"r..t ltHnorn1'.1"'OJf OJ I 1.\ 1.-": ( ." )'.1,11 I 0. \ |.rl :1.1! t1--- JICh"o\ .\.Imi..lrll. a.1 tin- ftut..- nf < )\\.ii Ciin 'ti.1.!.'r.o, .11.\1 I flhl.' I.u.I >,"11 .r :11...I'I ,1..1. ) K-llttir, ". 1 I '..Tun.-. }'.>Otri: ..\', .c-riirtut l t'nitt-'l Vii.v.rd,' '
4 )late .. 1 III.MI'K :. : r.t''lhl nnir ; .r H.lll-' .till ,. .. ferti
r and overtookAK 111.1111. .I.a "11''. .I'rra--! ) .ii.. t't 1'1"1] r. t"r I n. .1".11.111"1\I k _
'rnOlt'flt. rwently 1)1TtL4.t.1 i '; : lor .Sh.II.I'r'II,1 I : 'I'I ; r..II.1 It 1",11 ll" r .1.1 .t. ne u- .li! .. 'Hi.- ). itt hat : .
I II Ml fl
wap I: I1\N1.I"t.1: I .i. s. 1:1:1: : IHII": I j . 1" .i'I'l"I e n fimlj '
>tit 150 Iniliiii. aid to 1..' Kipan. ha.) Ifl.I'4. i I 1 I :.11 "% '"'" -1 h. .. ,. l' h:' 1 I.. :" tol"'' .1 'I..V 11.1 I I l.atititn) .' ". ,
} ; 'I'tI I: "ill ,".1 I" ilon. l( : 1 st.! c" ; :tli | ':, ;. I r I Nur.'tiil.rr 1. '.">A ': : I., .I. n |>niklin: .1..r, .titsia
I iiim. .
.ith them iul .-: : : I AII |I".n'i. ii I..il"t f.UOli Itn I--.titi..i! \\ lii.l\ .. .. /
.n t.flu jeitltlut x c"'IIII.I..t j I .ti- |... ri..( i, (..r lli.< inon> .. Ii ii ,,-Ii im' ,. w,11 .' : ntll I -"" : .1. l hv h. II.
( use Indiuu (4.r(41. an1Kattfred ) i itin1... FLORID A INSTITUTE I. I I.Iui. x I .ll t f.vxr Inil rail lit 1' a -f 11..- I'll: ..f t i-i'iiai-. t.i Nm Y.-rk Iirl..1 vg .
.ut..l the whole eI I 111,1'.1 t. .I.I.n.' .n tlir !1" '/"" tinlr, Florida Steamship CO lpalY-: :|: '. 'l.ti.pa.; tr. .'t. L.f"IO| li.i-i (
tlum in ry 'rv direction. Th.1,1.1 n I'I!( :.itt\Veit (1"1 t hi. .. 1..1 I I I... .I I.-. .' 1'11' ; 1'ii.r .'1'1.1. I'.r.i-'U.: I. i > |i nii'ii l.'t' nac' Krind*.
: \ }L miM.: \} \ : >*- I 1' | | M I.I'; .1..
] | I.. ITFI
tixe .nTJ.
"'Ithf.ur.r '
.
the I Indians! ..lr.I.I..I..1 .i.-i \ l'rilrni. I I' '. ..:.
of the Mexican"ov |
victory r 1 1.' :;* tf
T"'la.
Ill __;ii.->1) : i..tii % r. "a I. : I \i's l'l i'I: 'If l >:r tTK 'TIu.k.s f'fnm.i

numbered more than two to (uie. The "II'U. iI. I t: :rIIITI.T.mla I ( ''','!l:!' IIT MriiKvi: : 1:1I'l'h", ) I J_ 'w N.y \. 1_. : ., .I" HURRY UP THE CAKES) Kr.: -tilt..1. \\ Iof.I.:,' to Mi.n. >i:ji-.i| iiv# thi.t,.

}{cxi-.an< suocot-d.'d in capturing nwirlyererything April; h. h. ( 1.11:1'11.1: I'. \- \ \ .:.1!.1'Ir ;illl": uult V. 111'1.\. /p.: M'T.f'iiVHi.kV.? ;
| II
the Indian )had with them." '-:- -- --. ---.1I. n'lli i t 1: t.! -.t '.'rll ,.( tln,, In-litnti'in' nj.rn, 01',1'1:111'I l l: I '1..- Mi-.11,1." : 'v.II.. in |I.i .. .t .' .

.\INIIYI'.1 : .\ ( : : :I'I/I'/! /( : I 1 thr tirsL of t -Ilinr, :.,.1 ."..-, ..ii lit. |b.I.,.j. 1'1.,1., tin u 1'.1! .'14,1 ln..ft, |1.1. (hir'. Vl.OUUUUKV.V \! t 'I l'l. Or"f fK.MAT: ( h.inc.-. '-...nirnon n rnfttUliiKx

ForK hlllA11.:1': .-Tlic SojjuinMercury I I 111."I.r.I 'llir 1 rtllirt' Bi-..|.|" |j. ]t" m.infill' .1. f..il I I" fil.1.11111 I W"i.k, s.J ei1 mperUr

Las the foloitZ! it.-m (,0m a 1 I \ LL I'l'lt. ,'IN""linx it i j.I.mn..I..ail'I tlir.V I .. .\.1, u.l "I.IIII..r. ntr 'a..li..:', "'U 4'i.i.. !! '1. :I :I I'.'-, ''..l M I Irl'"I i i: "-i tI.V' :....1"j.I"..
I : ; ,
r .fI ; V. 11. f.Vii-. ;: I !:! I Ifnllf JnfwAT'lli'',
il. ,1 i'IA I II I 4J.'i T. t"lIH r.-j-r; "" .
the 12th orl" : 111" I rl' I 111.. i "|1'1 I II 1 A U.% I'll. pl I' i I'I'.Ai i: IIliAiiCki .'orninnnVhi l\ T
.
i-tter.datrdat Xew Hrlnfdj on ] > / .llntxilr.B.r.l.. will t tlllo nikthv ...t Ii.. A al.-clii.'MJX, : 1 /,. I .ii'np.1 ; ; I. ,."(
: t t ,, ; ] A :ur; iV.lar K.-x 11.1.1""I"\I r.v-I
> Collrciiit. I llrpuitinrrt I i* ..f tl,.- .1 j a 12 '; I I. Vlliinia 1":1.:1".1'. A', Oil, of IesehI'
"T week at Tort oik lull. 1.1. j-rr-rnt I ta.i .mii.' tn tl1 I iin.Ii4-] ...l.| .|I.I IIzl. .t' Ia'I I I.: : I ,| r.cinMantlt| lull _
nil )-Jay a ; :; crn.-! "".1] will ..iii.iir| l.ix..r.il.x| ,1 :: A. 27 ;1. M.nt. fi 4 2rr > 11f. .I 1..11 "I| IOr.IIIII\ I f.ca.r nil! ,-.ntrrt rouim 'V his
( ribol. four .utlirntii-nt'sl it Ii Itt t h. time 'tv--i I..I) h "II "ti'V .v I I\'I I II. | "f Hrr.i.l I ,.k. ami I r.i. JT- at'd ; f
| .
f. wen ,lb) III.. Indian wow .[ in l. teveral :j. la M"i. the .1",1"". Mi.l.Jlr! nnj! pni..r A nr >. ; I I.; :'1' I'lK.t I'1" 1. :' nil. I OF J li\| r.-nvnU tl-r W11.bp
< < ;
iiilntu
camp .' l .r.on i'I..I.I.1] | | W Hu-n.l." it I I., lomeat
voran ,
Jrit ) > < .I ; tn ui.l.\ < ..( I .t 1 j ,\n. : Oil .. | / | n II
0'11"
I ffl : 17 I "C.
.
all four killed, 1'111"-11.11..1| Appnr.itu MIJI" ..teP 4 .. trt I" "I 'tin r. r 1".
t; m'I c.iizl'I., wc'rt Intr are li.-r *.\ ,,,1,1..1; t" make imiiir.li.-iti )Inxr l.it.lv I t.,..-i ,'c'ni.: in Tamj.ti, j 1"1 .s.I I it II"I i fak'tn.i.lr lt .nK-r. ushoi,I It '"" ::I''I.I.lmIII"'pl'. : a*
= ;pun i.m-l iii.li.'. Kl.-in nn-1! ". .i all 1.111. E:ntli.Ie tits. .. .
llir .1.I \n i .f I |1.1 .
.. ,- 11'i i. pnxniriit t, tl.lrr..I. i 'llii-1 :r.i t ly KLNM-'HY: HAIM.INC.' : ; | li ,1'1"1'
I riui \l 1..11.: .1 ,1m n lw J.r"I..r.n'; .l.'pnrtinrnt; :n "lt t.I f ll., .t ;I L-A" l II.i.. 'X ..'rnri <.f .luk 1 .'.n snil I/,1"l ., (II I!i. i I. \<111'1| |;x l'III'JTInClIl: : wiJLtwtuty
.- llortiaii.l.i ( 'nitiity I'l.t.,1.I 1'rr. l-'i.:', t '. ,.rl..I. in t it.:I.,', -------- - -- -- 't! nrjr I tl I," Mrtli..4. hiir.liI {k.nSIN HI |IT"- h-Mir *ffir I Id"C' I\\Ut.l. cla"l1-( .. -

hu band at th! pricesf 'tl 'IjlM I .llr: :O M .. .l C..I..I." 1 | nn in I Uo: for Ft. Myers !! i t UI'I ( 'In ':illiitx l ..f iri>..I I.I'ill'I\f a".1 fi vs (,.!.
A complain lIft.I lt.p'. at.l| : :If i in l Hi. ., 1 ..
1,11) pirn n. i ti thoi- 'I'll'i 1 ''fit-: .1 1 ". js. I ', t 1-
"" "' "
< ".II. b." IIi wif, ., boughtthrue ; SEA ISLAND COTTON GINS. '.uchlv >-ilii.i1c' ti, ir ruhlt.n! 't 11,1 .\ .:; J. "I".lin'l. ,: : "- 4n.. 1 I..r? t III... 1111. (IIi."" in PUITIiiTt

for J27C--i/: 'dunk' of a ..Ir.a ." \ 1T.U ..rfl1,11,. Lit., -t I 11'1".t''I "!OI.. I' j'l'l )1'tIt3u..I .n.1 thil'. ai.-; u '1'4 l.I"rl\I.IIIr"I..I.. : : & S'\ L1.--I n ho SC; : l.v \: *%;t.--- I' 1.11. ,,..,...!" f""kt J Q ''I .!lIf'1..i; (,.th biB
'
nJ ".I u.k' .j<.; (tk1or4'e-; I. mri -) .- (":111,1 Id"rllh.n; \. :::1 1.1"'j I. .. I !,I C --!, : : ., I. I' .1 : '". I.ivfrpool jut rn.ftf l.i'lil't! ;) tIre "f iliar' ..'. to inX' 'gr' ol, fit.
durk-f \ 1. .
ff a para-oT, m .1 \\ i ; I' I .' Pr .-( i' f;.r -or" '! ..". '." f1.t.if. ..,.!,. .1] 'n'! f.r '''Q Ly r '. 'iitr x "i' -> '!:. rt"r': ..v e IO fo tl u. .0001r.
.. .. '. r
''U d. I.' j..j. I I.- !1"1 t. I. .- '. i 'iOU.
[ 1 \ T- (1'1'!: .i.. c- ',' S H" ': '.' ".

r 'S.-'Id.j ..


_
__ r
,1 "r c
-
-
---- _.
'f' 1L
.... .. -. .. -. ."- '
.
-- .
-2 ,. ---3--I". .. '; ,' ,
.
". ..( ',,
-.. 'i ...
...... .-" .. _
;
-
-
-
r-- -

; '
.
-

.
-
L r _
"


r'T _


t .J %:p
,

; : ... -- ..- -,- .
'". - '- ,
--- -I .
: .
:
-- -- . _i__

.. : fr J I I p L p u i"\ .I.1 y, (I I J.J 1\ I ), i T1 ': : "': r '9-: \r.tt\ \: \ \ 'VA.M V, .1' ; Come) On-! ( 'r1 I' llrn'I f f11.IJi'(" (It't l ., J ,- J


.. .\MI I "
; 1II. I 1\ .' >< f fI
.
i .
t,, : 1..1",. !.i y I I..t t (' "' i > '.v. -- --
I Ii. .IMIIII, xx. h .itI l\. .. .. U \x ill lix rI" -QQJ4 --
.. '. o (IK .ii fi 'IfIt"t ttinIt., it* t IJK] -y ('()hI. i'l I. H..III. Now (4ods .EMPO'R'IUM.' I I ,la"n'\ ., .

"I 1 Iii .j 1h' fur your NikiS.HU: !l.li/i: i Kxtr-: 'I flunk. i I linn-ill' ln 1..1'J I : t tII Drg. JOHN & BRANCH I.

injj i t-,. livr litollur: as. thy I xrtxCMI I tluir I... piilii'i I : iliuiu i llirt 'Id. Irilinil. .., I Michael i W a'l5' :! : -

WIto f rr". Hai-lcti'! 'lli.-it tin-, 'iirii-1: uf! 'Ii" .lr.-.r .111\' 1\o\. .1py( .-. I: I I I \: .1..1 I r: I ITI.p11: a lull ttl.J.l., tt II .A.\ C IA1fKE J & c 'U.1(L. /:;'XAJLK.I
tin. : r.itcn; ,' we in t y.".Ur'I.iy xxlll; I t In i tlurr"" r'I': | ''' i.'H...<- lit,, i.- I 1-ai 1o.I]:ftriIm 'I'' r'Vim\\; i; '. ,- fti. I i'rfrm.I I Ii.? M.I. ,(c. lVIXTfrl'Il. ._ ( ') ii'i (; 4; EST n.
fum.U n..1 I ii. '
--." 1 1 hj)'e >h(' ,.m.! I..Id. r\1.ii'*.' vl ( ln-tii.jht \\ cit i <'* tilt. I"'n.t., it. pMr \ j-uMir : nrrnlU.fl 1"1.j 1:1: :IW :
.i.1] lalII:1 .
nitli
li.iiJi. '
i.-.w Inn Ii, ) I I(' .., -
'her ll.c t 1luti"lIl! jj'il'I I' l *t ." i..lv ..1.! ll.. WC'I'l-1 I iM- l.r.t.r 'iV.I 'I.i.I'I'' j -Ail/1 .\ T"Vi( )!" ':i.i'W|! :
ito- : i rAv. I 'It W < M IOW i ;i: ] 1"I.i.I'" tin I ,:, ,; ; ; ' 1t..rl..r""II.1 .I ? t.nLer their ainc.v.
,
"< 'I tir mother thinkf, Ny U.iil lAt of 5. tinf.,1.i..I... Inl.} hint, l" ",kisJsss.tp.ir frr.",!* n".1' tl,. r.Wic "s a inrttLy -

I rjtxoof hvr llinlln.4uit IK.tli<* xniiii"; i II \: Y (: o t\ S.Fil.Irk t' :r.L'i1l \t I..I..II.:: | ii..1! "J.tiy .1..lllt.II.'r."""
ti int..nn
\ r.( & J.V.\ : I I : 4 'lteIii lltul
i iintiolitf'4 "li.\.1..I.\.uJ..III"\ lhlIIL!! dill r, 311Y.N( ) \ 'I I beT hat.
l.i.ly -Jtev4 v xxiih-Mr f ,*. Sim-lair; wlumi *')li le r."n t..1 ( .
,. ; F. L .1'( /> mt Cll \Vtl lul, M. Id tin : .
; I ir.l. | ton. ; .. ,. ( ." rul
m Klarwcvtll: I .t p; i if "no i.lie I Tli'-y) h.itf Uk'ii t11 it' rifiilU) '..'.' | ) tC I\
'Ii..1I. 4/I I'1'( .S'.rijU l"'.rittm" ,I' "
!i.* ilo-.tlitlc*'' r,... *f\ ;;,.., (Ii. ." < ,f 'Mii.'H.llihwiV I t ;j A\'I..-ui lax.'lir.. I li\.Ih-.li""I.\ I rint; |I.\ .1 ... 'I I. KIIwlf. i.. II..\ 1ml.. ..[/.1| | ), / .f'( s..iX f/I I !. .it nf' U... _. 14'.IIcIfle. 0 l.a

.Vitl 10 1..U .)li\iti ,;..I nr.n..' .i.iinr. I h ..1] || ...Ir.! .j( i (!' .L .t "" / '/i rr it''. Uc. '
: n.I xte .1.1 lull .r-lv'I'} Llv I '.'.' .lti' r lint: fxm- ,. in > ; .I t t.i ,1 .' ( ( \ .d". rii:1roii': r'1 .

ia.-.-:' i iFlonMNvy 'U' Inn li.inrx Ju.p Irmu, illi"T'.l 1"11") ', ...I'' 11'1\1$ .f i I'T1:1".1 I I : ; a-(: /'.. ,iH.iek (, .i I II I ( ( ( .9 -.. .. lac .
J t
0 = .. r.0 II.1' t,!, *..t''I"ir..1 Lv hi-r. I ... ...111..1 fi ... -iiiiitnrr ri.>". ii. ; .\vvuvous; i hO r/I; d., .A
mother to Mi'H'iiiitui-l I a :,Iil'l\.' of ;,T- I' U' Iii jut .. I \ .\ al "I -uit \I 1.1: I ;itf i" .':'lrrf, .ii:" t /.",.i,. '.ut..../..... !I.I.\:! '1.1',*, .'J : .. I II !|> I"h..h.i .
I || '" ii li ill. nBtr-'W''" lll'aTtl "I"I I :t'i41) tnt of 1 Jun ( lla/l. .....1. r.,. / 1. 1.1.. \ :, a. 1 I 1

i.ifUj.-nitUt! !,* I 1:1,11101 time I I to "I\Ildl.] In'r | Aii-1 m.iv
loill.-ttc, till murtt of the tttinpanx lucl z. i. I 4 tI'I( \ sn; ""//,. "'t..i".I" I'H'll; .? .t r.' .
!-M uil'hnl. II ... Sinclair rontinitrt! rd'I I II..ill \ | .n tmth nh"l'l1ta\.ufaIHh..u.l\ rightswithering. 1 i r .l wa ir. j I' .-I I I HUTS I H / ;/' '"../ ./ "'(/ I..r. }:"/nl..'f.1 ,,.!,*. Jrirrlnt, I ,' ..IU..I. l.t .

< <", wtd and liuj Ovliglit.notr ( 1""I.t., ( 'utl-rr.l /";iit", 1'ii'fir ,11t"I..r'r.; .( /.1.H' ';1't t 'cI4''t ..uh'I' '.tl.I.. .. A.. .
her, Mtuatiix in the! xxhich! Mel-
coiwr, I l Family I M'iliritn'5' Til I! .., .I ( ''/! ".(. .\q. l. 1'(1; .C' i it.it. 11t irlfoti'.ll .., ttirir .liK-V, tile.r h.ye Uk.. .

!Itt-ivi!t h-vJ! vtry nJroitly maiiafjcj; to aacon.I TI.t:' trtiI.ling: yoting hir.l a.. II" .. :ar*. < I'litty.'KiM.t I ,jiti.eL ,i. ; .Irkr(. .\ I.." t>.:. -l ih-r with! irnt t tl'I.it., t.s-.,,\i tin'ir "Ihl me. iau.t.1. .. .
\ j jShmN I.n"if
I l.y pl.-uinj; IN fore it IUMIIIOIIS chair for I KIAO i iiWii 11\, into t tmo I Y I I lat\ Sh'.it t .. : ( .1 e e'i"1u (CaiuiirN, I'ifkrls ir. if.ccnrtl .1.Cf.IItt| >. ,1. |
ACup*, ai > !> n I Jrlt .
lal. ; ? t .uitk-nl.ir! )
'lIllun.lII who I I I 1 |l' : ; jnm-ujl.j l Ii
:>n exceedingly ( urpulont \tl.tJtlH--U'"r I 1"1'RIl eUlu"I.'I.ill n
l ;: \ 4I S
A buxl. ) inak ,
< Apnl) xj.ii.dng| : 1 1 : ,,". Ti.l-a." '. --.1.- ". 1 t'FlJ'fL'Jt! ltV -a .
\ tia" ,
'f r S 'm\Jl .tn-r. U-in-j: ntiVultd' with' the {: nit.Hx.xtiAl '1 I..: fl.i\v-ry "r, .tli II>f .1.InnN ; -,;lt'Ilaul." :I I ; ., ;t lalit'II'r': t l'.lill'. OIl". ;. 'rr". 41I S.ti,1,I.. I \ (,'. I 'mini; ., III II.,',. \ ir,rl.idlll.I'I'I.! | to I\r ol I 1 li. 4,.; j, .. --

1 not \lc hk t ly to pe.lijy) 'hnn;.:o hii- t : ) Ionlir un, in lifr'ii xnn .ltV, I 'rue .1..1. _:. ._: ....' ." .).-... lFj.v, ,..1' Ready Mado Clothing &c. <11..hl \'. lit .lit'i I. IlsiIiiiy. v' rr3 tiling uru" f.m/ .

",'.' ltln., The- fri r<'t II, boili aniiiiti. 1111,1.. Mntnrf'i witn oit>ti.'l f I.thiirI'rfie ;lit ii.". .I.-" .lv-. LM'II'S'' : ( ;' "M 'IS \,I ( '.,,.* .1 if- /'//. ,,,, .7."i/! ,/ I Altf-r I mUiil I iis .Itlui. M.M.:. A>iM> f.ir 1'\I IM \ ,.II" I lir.t nliI-'lI I I'ltl'G: ( :TUKU .1.i.V, l .:-

'dp._ i inaiiiiiiiifi', \v:&" ;a'I-.J) I jti-,1 in liinv, I llif j I II I tin rai.krr: .., .1-..n\\ \I.., .|Ii i,.-' lill. F"'I'I" limli'il, ': /tftunix" ; nt" J'l-'i'f". /I"tZ'r < '*'iinlt\ I'ln.lllr... ..lll \ 115 ,./<{ ., I>.lli tlir\\ .>ti\ r 't\low ..r ('.t'lI; .

I K:, 'iiii: Win;; iinnifli. ntmounccil. | C.l.u! ., Moinai I : ,'. ;tn: I, Illfiflifil: dl'il uiilili'irlinlluMH mliet, ., ,., / .'./ /<. Ps'7? / /. '.;,." JOHN' ,t Hr.\CH.

J 'I lie l>iMlf, ,, _,..I..i'J I.1 I by tlltlr.IltIi'tI i 1, .\I..I..lr."s..r grins's witli'linK- ,: tcr-S! | .. ,( 'Sl,II"!,; (.:Lrl. .".1 11./1.; ...;. ;, ti,:,. I 'lnlii.l| .\"I I. I lf'.:> t tfl'.n:: T.imp.i. Kin. .\.'. llll.I :: I.

'JlX'. ;;'h.tlJ l vull !ul.fiJx'l when I Floiciice, I' o. .rrlv: ,' '|uall lex .. nuptial. wirr.An.l i: A: S"i""i ':i 11": VI( \ ;./// ( '.I./ ..A -UK, .\ I rY .\ N'ION: CHnt I

". ,, ntiirc l c'lIluf'(1 J the all lliat'. Lit III liftl.lliC i l.i., ,drft Iini hip' :'TO, '
*
i'LAATH'irS.llirtifnlt
nply, jet U'jj-itnIy I 1..1: : j'll ; I. 1 \ } } r. .LI. "- 'itilif'.VN x% iII .I1. .

:I'-Il tHl4iIf : t ill'' exposition ",h.. h-ul li'Cithjijjed .'; __',. '_ __. .. 'u"_ :._ :.' I .V I ii. <.i 1 1 i o n, r /ItHii./ :".",( .C'( J'I(. !1.M Cotton .lii--.l| | tu tli.-ir fi iq.i,.I\J. ,i'h.r. .in .

., : to iitc il. .-lIrtll..i": :0 ."". IIT ilrcs* )i.I I Fm.K *;priiijlii Kl (' I.) N. .nMII "'IllH.'l.l 1 ,\ ( t.ttitt "/"",1 ( '"t"". llU'irf. >ir';.>tt mill (itirthur, *. I.I"IIIII.'I.I'I".r New \. \. 3( If

h-n n fine gli' >xx to h..r lut.k*>. nti,l $ma-Ie\ I Io"-TI.: /", Cmi'linr[ Itn .tttrr1ntj.I. I I I II
i Miry .
;: { 1 I | tiiitIi4 ..- f.ll.lli.\, : Fr,".' I..i\- J.a I J l' iiii. ; i V IIIM r- 'Pill.: .1.IIHII! i U (f.ir.-r f-r .1. lli. f.n." II -- -
| :
)Ler. .lll1l! i 1 ,'\'lIlo'-K Jflc l'1: \ .I i.IgIii., a*. YtlK \ Sliriti.ji", l'1'. v*''l \ An- huh., r.iulMl .\ I I'hil I.im-n I I /.. .Ill *' lllfKt Tr"'In.I"/(, I I me f'lltlm:i .. \di.l, li ,, "" Hint. !I.-' f"iir..I I uutta Pcrcha 'ioed; .

"lI I ),, l-i.-uitilul !" ;! the imolutilaryi I t '.il..i!| i'. 'I lilt 1 ."-i'nr' xvlnuli |tt':1 ht ( '.IIIri,. I 1.1k1trL. Iiili.in: Silk: II.VI < .1: I'M'S. S ii.- iii..t ,tLi..p i.t.t a",1 ..."1.,11.,1 ",:t" I l l i It tl.f O{ > /,.//;,., \V& :l1.1 !?t.I I .
.- I million if s: \\ill.u.l! lixctii< I IIIIil' li..1 i I lliut ,.iin I"' u-. .l.
\ $ D
:j..In I ? ,
.i it. li "ll'.I': l-) "lit ariiiiinl, IHMSV': 'isnnil I f.r M.miillalai <> .a >lk MtiiitilU.Silk I l1- JI :> !r .r'\.I.I. ]1.1 \
,,.It'I ,'.1 'I'IItli..II't: ii Ii iIia..... In nllnI.1' : ; I':' \I4.: I f.uIJJ"I
<< "' : ; 11.1.r i t. 1:11':
.*r .llr.4 li-iii "f I I'r.' N'i. In.U. : ,, ''Lit \if. : .. Slraw, 1 :; 1 'liitiI :) ; \ : ,
p.7 idI? iit'.J t I.. IU....."'I ,Ii-II! tin-t ,>iiIIit\ !1.ll: J t..II.lt.'Iif..iil S lcII'-o< l : : I. A- I tuliinM.. iiintiti. .4 fin *.' ir.i rl I ). :11 1.
) .
Mi'. I..1 \'< |h..lc. A ptihlir! iin''tiii .; wa i Swt i ( M'rv 'n.1 : | rovri( !: *
ii) ..tli.-utl 1':4."":.:. ld \ .-e'lI tin. .li.nr! I If :.lie ;, ; :1.II'Iil .tllII't..f. I'di,' .n"/ i;, "i J'nf ( "If( fir"/ l'.+>lJin ". 1 n.rw n 7. nil fiit a..I'II"'i-I.. l'r I\TII\- >. -

c''' 1.u1t'1\1: l j:,,-(Il th'iii.'iu Ifl111o.- \\ :i.i...-i'l. aii-1 i, 4':,lli.I t't'taki' tIIvItlI.t (lii pirxi'lit the I :,I"lt i il.ti"ti 11.1> price. I I"ii3'? / / ( rl, \I ,1 1 ". '>. M\il .-t tli'HT'hltl I i i.itt Kimt: Tlr<' ,*r I ; rIil.|'f ci.\ vs ,.. II\. .

t.,.,K n ....'Z4t ll'Mt: l-1! t, .. -i i <*'n.! ',.t. (liil'ii rt'. '//It.\. it"l I \l,-, JH |l.l'.r.|.'r >itfli.-it Iii |I''' At Ivii-t u ;-s.\\I.Ili! ; IA \ 'I.
: In.U .'H ne.l that ho tlnmlJ >*ul nt xtliiilcniili r f"r Vi-li "i -f tii.li vino, nn-1 u.
tvairv <.1..11." i.
| "ail. ) nt I tli 1..1. > 11'.r JLuAr.I'.ir
< .
111'C': Ar 1i fV >: i : !h't'f. ., ".' i : .j"l..r .,Ins 1 j'.i.in*. Si'ino tin-. >t tu.h'ntH :;l t the I' ....iinti\" |>rniu<-<>. .Ml ,ll\! r-lv t- llt.it tli< I HI/. I.i "il i'II.n..l |1..il'i!!. ,. mniiiii.-. ill \1.- i..l 1. 'I 1 ill 11..1:1.1..1: I sal--) l I.\ I\ -
-.m.-l| t }J. :1. .1. v.J :Mr.. / .
< ] | iii.l| t'X'ltniiif. S
will I mm.u
n. ir.-iii'I.I" : '| i il' \ il. ,''' *'1 f \ < a"* 'liny .I.' pr.'itnJ iii -
i iilligi.t 1"'r tin* pi-'JM-t Lut I thrriptita-: l.ulI. w. c ;. : : : < A.f I S'.
Mii.L-ii: : ?.!r, II.d.' : '. that! M.-l 11-,-1" *, 'Hun-1 t".I.! lii\ <* ni lin-ti pur ; .I"lli\I.*.,V' iiiM' nl.1 I ti-: ll ii.. ...11.: i""iif ni.-l FrI .
1. *
Pr.1 '
,.
I.k| i iti/iti- 4111ui.t. it. .\vitliiu (In- .. sn.I Atl I / I .. at.1 ., I. .,A" .. /'. / .IMI>UMU.
rA 'tioiithi. : Ir" ( (. ., .. p".I.| Ilio I line
-.r 1 hl \fili/ .in.irt' r i' iit
: !-> t. -i > ; 1.pr.tarhtt1 t ._ ; .I. u.. '" .. : ti'faltit :lrH i. 1.v. i! PIT "I. T.ini.i.| -."..1 \.t ':..'.
-' '- ri.w i.ram.I :, "i.i.L incv lit \flI iiiI \ li.iil' r |
d.: ..a i 1."i-iii'i1 !I. .n. }1'\1 ." C c-t :.1.1.| ; | : / fi/M/; (iurttf I/".. n"I'I"] |1"11'1 : -
IUli..I.
1 I lie !
I I I. ( I .
/in.if.: I .\ ( 0"1; \\ISI'I"I: I r.-The Hull. Mii!i I Tiiinj.ii.' 1 n.i., :1..11".1..1.. :: .; ,. ,. iri'i i ii C/.,'I, .1.lllr,1 j i J'lIn' :> riIA'IKI:I' C.UANO.: .TA.MJ'A\ ) 'Il' [lARBnrN \\ I

"I! t-sn attire }'' n." !-ai'S! _\\t> ""that i.i: Mutraxwiti'l- tij h,.r .I t lie .I"iiit .il : i e"":,,m, (1. ,.,. .1 iii- \nlii.il.lf: f11 tils/. r, >-"'|......1 ..I .-.(.jti1tIi

t C r liaJ nii.\ I Iiig: cu.e me iiii'if ni"itili.M-; 1..1 -- --- - 1.,;: ::/ip..t.s.i |11'111'| ,.1 1"1' 111.1:1.: nii'ltiil" .1 I!-..in'ii. .t, .ihii / I
.
.
ti'tii ;iuJ tli.-i.::iin i 111 &lIllt.'ill;* ,Mi-jri-.l t"I"j r- :1:1"i, tll- i t. : .'.\ 'I|:,: lit. I.t I : i II r i : f I' i : 1 1:1: I I' i II I r'.' :\ i.s i. I\'.iF 11"1, ; 1"11'i..t.I..I.I.lili. />", I II.-ni-rii...llVi.'l. t.|l I'l.ii.t.i lucre* ii ui-S' .lii'i, nilit'l.VAtM t 1i.! 1-:1.n\:) J (f (Jo.i.

: i
I Ojit- ', t lienhiirLl' a.II.r .1
.mit:1 f ln-r "-t-ui'ltn: 1.. !IIill.I., >- wilt : c "]1'- IliiplotO 'M> 1111.FARMER'S : r.Hither .(, .
pvron) > !: uj) "TTU-lf.: I I i- ...n .-.II.liJ'.II".t: tli.it) 4 ; ."". I;' I itio\v\: -l| ctfiiI1., .(. ; ? ,

->ii t tiii< .f rij'nlitv' with jwr t'iis wh"1J :atttl fiji i.us.. |M- |111'tillo..f| :-in ill- 1 /. ii '/ "I/.ditis. il.nl; \< /',.../" ..sli .( /;.... niiil nl">. ,liNt -.HI- I i.,.... ..t I 1alI"'I"'I I ) .. *ti.t i..Ij.tiiiiiii .

L frffllOO I t...ti'-.\'ll ;III Il.'ll.il." I..t. 1 l-\ tin 1111,;: Iill ,.11,.t f.i n ii-*''. him, a' ti > \ (' :;lUIDE..KI'T I' I T'II.IIV: ; s'i.\'iii' 'Niiv.Fin. : : li.ilt <>t it- f..Mill/mi: ,|Iii.ititt.-4 uif .li--ij'nt..l' nn.l lli.I .... \ '-.11' T.unp ,1.11..I' ,. "t I.I'.

"I I .) allii-lc! t. i tint: ln-riHtifuI .: iil ?" hojKf"i 1 !t.t'iit lit |f..r I thv. ..., ii lr.int alli.l \ : in llic inr. ""A l'h'S l. |1,1..illh' I.. I... |> 'i''ri\r.| In.itiiitiK lining nil I, U-it ..t f 111. Z"'f. (,.|>j.<-r as.i :.1!.1I.
lOll ; I : .- Kin\f .. 1 UwrS'.i: -,i.i-. A >ht>ai ', I.V tit' IHMII.-IH.-I. .il -in..II .....I".lh -i ln ,1 "li. an.I ill unit'.. orJ-r nm tdii.
ti.I1i,,. liH kiii I'lorem tji,1111411.' : : i'II"N IN 'I I 111: riMtT.: : ill' t.I.,1 I" \ p .
1':0\1.1 ill : :
: i it
: > ;; ;; It IJ.1 r.i.i.ik r I.i-t'.r I'a. !, i"h" I 1.i.-: tht- .. all"nr.J .,
: ."r.M.U''ip .vi.i! ;initt. .11.I l \ il'I.lill' .I. iiylli l li-I- tin fnl .1"1 I. t I..ti<-r ( .* .
: "l 1 l'iiio; to 1 tI..- .1.'w \I.m.ti'MlK), I No "...I'r lie .\ I .i1jtj'tij. ..!- :it .' fp i. 'IP I .J.Vi. i" ''I i I' xii.\ 1 ji-r. >I.I I I .I ..... .1".1| i i. ii.ll:IIi,::I'"*'.' lli.ni Pit '..|Wif..'.( !I.ihl.* 1,1? nt fit!; \I.t >.t t Inr lar r..tI| V* |I'nt, on J.i .

.* "li..l. ''who!. Ii\ .-i in II -. nii-l wln.in .:; .iin-t oiif whu tittfit tin- -. ) -- I "tiri-..I'-a-.r"\'II .. .H..1) tin-, I't I ..i.l.-i L I ,-i inirnti.it.I i 111.1 t .I qiul.1.. *.. .1... \* hci'" li I .- t'altrr! lmn..!f llmt} he.. Ililt.

tlif. -Sinclair ,,11.1 '..i- !bt.* lm..l'.iii.l waMr.. I nUl" "IJIt 1.1'oN: .\:II.'oTr.1'0. N.x o Y.-tl ....t iin r i. I ,".,".n. ti' ... tii.. "'''"..1: in the 4.it.iiii. R'.1! )1.1.! ."... .1! .I l .it ,1..1.! ; ait.) rnt.iil. .. cLn. N

: Ul.ir.l":; h.-.If! l'I..It., r, 11I1'1.! -. a' I".r''I truih} in :u.11! a plain ,[>. '}"I:1) i..to i. [1..I.h.1! llif f.I.nll! !lit it' 1.1 r.....in-al-. FANCY: < ; <111'! ![" .-tjii1.s it until. it I- !il-'ll.-.l l>\ lliv plant.- i'r .lirii|>T I 11.1 ili.x' van in I !* "lrL1a'"I'.i.j r ;j1. .

.. .. ) I I, -' .'- i7 : I ". tIltiiIV. : : ..ip' 1.11. :ail anl I llaij r .1 lli.il .f 'tlii* !.-ilili/' -iw ill.i iuI,1; .n.hr ,.1.1il. lanil'iH..,. 1.1... l' Lii, tS..S.
!'<.an'.ta.. 1. : .llr.. \ .iii.l >"|,,'ri.i ti 11ii. \ t.nmu.i -

"1 1 lll"w 11". 1.1II.ti..I.1 "'i f 'tIv \\.11. NKXX I! i.-rIi\- 1 >. MctVmh, H-j., : I.O.MioN' Ainill.V I : : ( ..I..tlli"\\ j I lll-I".I, 1 l'r' > >-> iii;': C"III... I LiM.kinjj.. liiinno.I'vr; l.ill KE\V, : \ \VOhlMJi) l (
of ill kits.I .
; I
Til I ". Cnlujjlu' ., ..,F. in 1..irr.l.j nfiil'ittvn liuH'trnl /'/1 1 ) :
It.1 :.luJu.ll't: > ;.: ; &ii..I) I In ni'siiii. -. tier on I lie :' .f f.,... I I I. : Ifi ;f
of Mi'inphihit 1 : itivi'iitcil I ., ti.1.r| aii'l I I'.iv \\il' .,
,
r .
I 1..t.,1 : i ; : ftv i.."/./ lii.- / ttf /* >'H/
..
: ,' ul i '4'" .. Y. .u n .ut. t I.tr.I.: ii u *, TIM: 1In: ; : : ) / ,y
t.r ; ti-tiini lion 'ii ('.111 li.il.) : ." in pl.in-;' ; :Il lI.\'lIW fWlit H. h'i1 i r! .1 1 iti in' .To, ai 'I 'MTKlrl'llnHLVIK: ( ; I k i I : i 'F I.IMK.: I ; I u: \ 1 A M I 's
.
Ip f- 1..111" .! .It--o\ h'-r 11..10 n.
''' (\' 4) >r"i'iiit ,., III.I' I.I : L r ; .

t \ :IUI..I."r. 1.t'i...t-iit ."I".toft.. ." j I .( r"p'*. Th-. a.hllla'o sci!tuw,1; :: f--i it .ILI E :l 1 Km I l1I:I: 11"1 1:1:\t. C ( ..,... 1'1 1.1 i :. '1 .:::l:: TilllilL'lllv 1 i I i ..,",'..hl.%".'l f"ltill7T i I i i.. i-i'III. \ :1111WHIL: \ ( \ iru 1/1 \i

I '. ,.,.. : ,; ;.tti'l tt'.U.-... 'I..I..f I I .1 tii.tl Vif/'i.. .s',/,:/""r... .1.IriiI'titt. ;.i. /'...,
;! v ii can citiinU. s<- > tl.t woinnn nri' tIn I two b. !I.< put on iT tli' 1 I t : :l1. 5.I | ; I-T.ll.NltIi' ''s i .
inr\iirw V; ..HW nil.1 I ..ufj./ ,I, ..f /| f.,' I ll ,, :-' j
\ h.jMLi; I- :lun-l. Mr.I lu11111. th.it J.ii '.- "l'1 mi i : Ai i t:1: MINi 1 i 'i u: : : li'rllt I IM..t.! V.r'-i'1.i : I I'mlivi I ra.J") l. : / .
\
: g.g. 1 I -*** r'V
; '
-is
linif r..pi.ri-J; to !.ut I .I. opir"*: it ''UI : .".. T huh |I.\ .t.If. I i. I'."" tf. ,: Jtfr-iti .I ti- .
..
"--lll'III.:Ill otj.Ii) .'* ; .. .. .\111.,1, | Nil?*, s-'jl I i 'liti .....-.i j..ttttiti nr 'nT tun I..IM.I-. it In 1.r.I""I #, .
= .... la,tinn'i.'i'K' "'. ,1Ii-Ti.tIt.! :aH'l! .. .nnr, "?- \\flC\\ooir-)( HI'.I. import t'i \.iti r < -.1..1.1..1.1.1.| I | | t .'l I.t"' 1.1.. I I., ... u.ii n.I t'. --
Y 4-*-. I '-aii >. rtlv .> )IIT. ( : 1'1\ ). ; .
j I \ l 1.111...>. Miar: .1.! > ilxlnll\, OIHH!, In 1..1 .'.. |.. '- 'PIIK I I : Nw Vt.lnin.rfiniiiriuin; mtli, tk. .
.Ii .. tin iii.w :M.ui cIaII9-r.} ----- .11..1. 11"1.
\\ 4.u. tlu-ii) !.c \\ ; -----
,
p::: )" I -' S '- i: I I: : .in.1 IIHMil.il.t| t.rut .- Cr'i: *. ti., \.HI"t' I '.Itit-s'I!. ; i.I.I l. 1* ..".ti .l.,' I. ..1! .'.1.1.- ,,,"1' .- i Jitn'i' iHiiiif-vr. I isit. uill .:.fAi. .? .r
Ji..I.! .1, v'l' 1it.iiiL r'II 11:1\1 ... I.I.| l', ,. ..f ite ..
) \ i i '
[ I .. .' ) $ "! :, M'nVVhivk" '; \ I'.lt .1'111.1. ..1,1.,1.,1 I" .I". 1"0 ...i..L i' .iI
; '
n".1lililll 1.il"IIC '
t ":--L'. .l 1, it i i'\ :Mr'i.1 :iiu-Lir. th.? sui II' ILAR I INN..\ Yi.uhA p'titinU tZI..II.llm null""I iIi! .. -I". c*.-,. I.. \1.IItII'. .. : .... .li" ,,,1 "'hi 1 tiltx |1",1-.1,1' \t .. ."..Millr| |1".1 I i'11..1. 1. ;.iii.l! \\ ,i.S t"A "In". IIIIJI \
hlf.1 h'f aii'l l 111..II..r. nu-t willi j l.r-t New \olk ,, 11.1.t.l. \ :1:1'1'i": ,-I Ir.I..l.r.] .T.T'1 t.. I lli.- -I.1-. ill.. r, will rr.iI'tonipt \ .I \I Lii'-. .
:1.1y li..H l ltJJ J r.&titi.l lit tli.I > I I'liMii-iil'I ;.ttfn i"t.I..1! a..1] 11r. t lli.x ..
a1 : I r..itr
: : :f'Uh.l.iV) :, ..... .11 afli-f l"':uilij; dll1..11." ,1: Ji-iiii":; liott 1. l 1M' I.a..e.l; IM., .."*" j.A... <> l"i.bIUh' .. : in"kiiit :a.,1 l < "h! < ii. 1' e. luWII'I:.
ft "\Vhit >i "-i\' i.> itum .il>I.- "a i.l Mr*. .1 l I.- irrt'iiii.M't. lli.-. Iiti-tiI % urittfiinit.in : : illr 1.1.11. ,'
: t ) Ilalll > *-ry Hltfi v II.i \-ir a "h-ripyrar.: I TIM \ !lIi : :.. -V.-tf !' 11.1:... ". .'f. .. .. It/. ..".. W.I ">"fnil n 'I.r..i| .t. .1| I.i.i '' irg -
'
I( I lIar.l!,'" t1llhih;': 1..1. 'Uif p ;iti..ii !Mt t f.ilh) that fr the ]..i't *. in..1.) "I 1'" 'nn.l.1:1': tin'".-. aii'l Hme_. tuiii.'iiI'Initi, .1(.1tis i "\ I 1,1.14'-1.! r, .t i.n.l I liii. I'rr" ,.n l.iu.ii Hut ."I lln. 1' il" f".Li'ti\' *.',. ?'t ...l. ':'caI 'j\

"1h' t'u UhI\J ; :11..1 CI ei.ii, nu'.. s .ii t thilI : f,. w w.-vks. "filI IK-W .X ,-ir, ,1:1II"r: ** tin-.. In-l.ti in ,>"|1'1'liii| I.,nil n I l I."j/1..11.1..1.1ft. I lli.- lit jilt' in .I..t \\'f-f.;!1.1.i ,'!>n 31.! }. ,.t.iinr.I| jit I IT.nl .,. ..r.rl.I.I"'Ih | '.'r m..| .ultirlr; n, UT il'u"I.! \

1 I am ii"l l.ilH.iiin tiiil r hiiUiiiii.iti: : ..nwe ati-i iinuh In 1..1.. .li'ill lint- ..r 1.1. m \.1".1 :" 1"0.: 'iI'c.ii.ei.... t.. ,
:; irrtirirt .- hiue: lik; -n plai I I II l.r<--t in lli I.T t. |1..1 .
.. :: ) \ ; \\r.; ik "I. t n\\rn\tn if, \ | | '. t roiitniinnL filtllirr .Ii.. it i.l 1..ln. ah l.Ii'.r.: '1 nI.I.; ':,". \
will ) iimthcr. whf i iI tin- \\ nrintli.l.ntnj.n" : 1..1'
t lnJit 1 10.
"
> in" I.r..f !
PIIH.l an-l -
my 4.J) 'I"r.till" t.-ruaril. t th'v | .
t | ioiiijj .
1..r. coiirliti"; ; 1..11., !) .l.i. |1.1..1 II-.IHI; llir iil I. i :5. "W I l.. \1..11 Stsiiiist ; .
.
:
"- )", i i..% coining thi* \\ :* V. I h Ji..t thai hAt i il u *i1-fiI aii.l, l.i-iH-li- :i I.- n I..L'' -|'.. > ill tin-it I'lL'' I. i ixini till/. I. i.i.l I'1"1' ,.. I .? I Inlvlli '.. .
.I I
: T \ a. l.-'p .S "lr .. i- "I i.t "i | n l"'ijl I' .I .6 -tl "urr. I All ,, .
.f l
l l"-'l\I
.ili.i-.I.
;\Irt.: :-ilwl..ir.lII..tl..r.: who-t* f....,: ii. jll'l l (.i. itiMitution. '.-di) -nLtt.-.I; to ih. IIMU h f. .rKul.'us Inrn.l>i -in.'it> .-f I"f.-'\> *!li.*l I fi.ininir, "I.I.r, I. iirl- Look I ) ) HeroIN I I l .IIM p. t nn \ i. i .n .1.) .t"l its I. .' N ..,. llr ,.,1' tuii'i! NrV7 Mn.IIH .,.-. ,
< /1.1
I JM ""I.liLlc abotu tli: !hculth! .i of \"triiti.. I 1,1 I.. I.I 'Si'. I...* j -: r.\lhi.: I-.NI. : \ \c ;.

p Li,1 J;:' ull'II111U'rl.&iuh !- : .". 'II"' lIillii. m : l 1 .. .
-' '- mea 111.11. 11.\.1. > A GYPS\'SLEGACV \\ it II) ti ts' S,. ,. .ut..l ri.itsf ,
1 ', ; ; .I lrt y..ii lou1t. th" (., i.1i.iiei. 1 MniJiirllir., fit-Ill 1".1,1. lti.1, I |1.,11'| .." .. -M-ralr| I ,. l'I.1. ni tins.. t I" f.rt
: nn-1! ..il.i.'i :i in> thiiiU. nn of ) llii'il'lf ) \ Tn '. .1".11'1', ''
tiit'Utt.i". IIM.i.' iii 1.1,1.1.
f '. -.' 1 1mi ot w.i\ I. :.L. I \ ni I" 11..1 11Wnla r.1 l ,-thrr ,:. .
I *> \ ur < my ) \ \Ill \I.,1 .I nil.j i. .f ,...
Ii. .. .. : t.it't-. '.. ..-.iitt ..f ill- n..\ 111. nU ".l.I lli rat )I. llic -
\ 2i/y tIC :i. 1 : !i > l-w-r| td tnt .
IMIIIV M -
I I'* lu-r tn 1'f''UA.t.- lir :111.1| | thai. li:.rue i iI ";': i.-i" ..1". I Ii- 'I" I : :1 \i1 ii.-Ki "II.f.r. -!
) r*
.in \ .
1 I :Mi!i.4 I I :It,1'fl-) win! i % I I'Jc""IIIo':1 ," 'ii -' .'- 1'11-11.1 11.1 ....- l.s ..ii. ..1.! iil'U rrj'itM'i't,f..1 tintin .-. I It. i ,il.\ ''|1'' t s.'r |I"1". '" ;t'. l' .tiij-lr\.. Ti: i---aii. 1\ } [ :
.MiIMlliiN I'. In- 11"1.i I.'". :n .I I I ill III <.1! 11. |l.r.I.I.| | I .i.rid. \ .. 'r.\IS
Ii.-rliuii .f Mi I *. I I ritii- to .lit..r M'tn.'tmi-'i ajWe. t ..ntir- ,.f .r-it ;. I |1..11.1..1
in* r ilioiti
< \.nl. a : 1 ll I.f !.>% is i cr.,1 p.liti-.il; | Bril.ill'WI. [ "I"'hl.| .
1'IM'r I ) inr.ii.i. \ \r. -t.-i. al't.r
.l.rsitiI.'I l II.*" jM't uti\ t I I Hi.wii .in.I .1'.1"1. "I. t"\ .11..11 ..Ir".t 'I 11" r"I.1 r.ri.
I t 11:1t ;' .curc c"iii i'r win-re it aj'f"".irjt r fel'.W.' lie ott" II -;X I hel-'ntlV.I T....rini'l. Ka-liMil.: lli-ir; -)liiirii.-t.-r I.lit 1..lil. i.<.\f..iiii'. i 'rAt< unlx' .;'I l ltlitt 1 r r.-L I ,tr.l "u'.IIII..1. til 0.1.' ., MItrnWII / nil I tin.mi. 11.1.| 'I: t.1&iu',ufl! sit, ...1 "..1 I -.I..r '...., ittu. f.f

.. if thiV lia'l to 1..1.. *, IIiI l u-l tint ho H .. .f..I"r..f r..1 / ; lli. tnt/ntl '! .X I linx.- Ixrn s.ii..iii.qii.j(
I gi;oiic on I'lirj't-c .1"1 he piokiM ijl: ; ft.-) |>Ti..iiIS..I \A titi-r* ..i" >. n-n.-c. l.ilrr.i i llll'l I'l.Mi li'-u I 'lli'tl, ;, I'r.v..itl /i-itHt., iiin 1./"t il (C.m ji sit .

tI.I i. uI.h.I ...: il.-liuht.-I.; xxh'ti I II'r: ry rcxer-- i iI il ii" t lit,.. 1..1.lil. "".1 I;..Iir"i'; I 11.\ ,.i'tnn.l. ntlirv .. : lUi .. ..1,. I Ilriil. pi nun. .lyyw.JriM'.v, ,we }'
31 It-'. I II ItrJt; \\ :lIIt.1 l to h.*Mr Ut'! nmro, Ii t truth of the ,inattor.p.ar : rft-r liaxr tt...)i. unlit nil, ,! In tlir oil.f ,1 I Tit kill: : f $ i":1 tin- 1Fi. tti-in 'f: thf ftj.JNINl..
.1,1'1,111 : : I ",
..ill l : atiil I taking I <- i 1"1.1., l I.>-ii'iroiii'l*.tr.l ill'-I'| .,.nl.U) I. :: F. / : ; TIIK: \Yooi INCIAVI.VIK: : ; H
lint jj ig lip to Mi-h-sa ; : Iid'1t ]! ; -'.'- : I t I..nili"I Sfr; i,1.ll..11. iiir /' '''lt. (its- tt'trr
id. .r..f..i..tiitI
t 1.)' 1 lie arm, tiny It ft lie : .. rtni,'Ht t. .g; <-th. ;; Unl.Ymr jj.ill.itit hut- tli tlir I I < tlrli1" holiir fl.I I '.i'.i'1-r.'l| t \.r\ iIgt in.ui.'- I."lll..-* 'II tr 'I! Cnttl'l; J ".1 1<, f ri/i":1 ."ti./"l' I' f.".. ,.!'". lit /./...,",-i WiII.! .,. .4 I Ii. l.iI..1, ftnr'tt, :..,1 !t.v .., t....

4 r. I In a 1 fv" iiiinuto, a ti..te wa h.itilojo : l I' l.aii-1 jouti-thu.kxoii the |l.itrheit| an.l ,"." atu.'ir .tit .t.in.l ..' i-r'I..n i ..:.'rl ..1 f i ( 'fitniM'lf, \V':* !Uft t.. tin- ..I I.i nt llu .t'i. ntli.-f I ..,1. .Il-I.

!oIh.-oillc1air. from Mrs I 1.I.letI| ., r(". |inNtu now not thr tlltiloll. lliriirr.,'M %III. t ..1'1' .- ft, II Ii.. .lux! i '11""d"III. i ; l.rntc'l < \ '.'u"U.I" In It t' i- l I.. ,'n tnl. lilE i : !i.rn.CAhV: : ; MATH Ii: :

I ** an illlt' *.'jt' '' "illl I..r. "lUatit. ofl.-i.j-. .11..t.w l I .. ..1.1.11.1" .Illl I.. |.-l.l\ ;-Ulllll., l St I >'H,, \.1 1III., ,.tll.. i--aiK all "' '1 ti,.. K'V'j'.iti > "nti \\- il; ...n.i..1 .r I I L.I.II.N?. I .; ;l.t.ihL; .J
I
A .
St "
Chi .'
tj.w tiipcVhitr
!bi : mix ,.tin i ."in- .1 ''jjri Y.,1 .nt \1.\ tlif 1''I.ri.l.r "ll nnir.-r" .al ,tiirj.tt.tn .,I- ll.ru .:"':, -. :10.1... ..( y,
titn.'i.ti.1 .
.h!
"JAtl-! uif i t"1 :i > i4.Lt "I. A'U.'il I 1.\.1. ..
1 I-I I
k --. .- ; i\KI.Y: : Ciinix' : : \ : III II.' I! I It "- .itti.i.; \ *! fiii'inntinc.$ .ii 'l.1:1I Art.. .., I.. .1 ,ic.. iit.s.s. .t,. t,. ..
V. lour*. !r t\ eril3g.; ".,".1 if \t.u |1jie'4', iutrn" II i liUIi! I I.-it, -tii I, I. willi "-;.irf .Hi'l .1. att.i .. ..
if i 'H I I.- r.'.-i-] "t t \.h t a ,ICI* > Iiq.cI ft. I .IrIII..1 i .l.I..ilI".1 nniiw 4 1,11..1 .I.r..t.f..h u.is .
.
.Iuf' (lj4.hI. t touJl .iii I "Iht-rc, i I' alxxax a I h,* art ( --at ti an ... I". .... .... lv .,. .
111'UII' .our II.) Hriti-li |-iil.lt! -lii'i. jriv.'K 1.1.111./1 tnln 1 ..t.tI'1 \\ > 'nil -iit 1.1.l \ t u: t" willi like I i rt kiI.tt It I'. rl i. .,:' itt-! intr-

4uttir" :whi, air tI.ocoiinujj thi. way, I'l 11. \. :\ ". 11..1 the tijjhtict Mlk tt.lln'.r II.--i: | 'ill' :. f-|....'iiilli' .lining i II "I'I".I| .,L.t.1 N'Mtl. .Il It, S.nh.t.< 'II- uit.l' -iiii- < .1 i- ii.. l'r.-i.r-t"i'- : ...i attx_ ..tl-..r,1"I'U'.li-l.f.l in .\Iu.ri..._. ,
.
1 .. .-. I I .\"nl, f..r tint t nf..I: '... iiti'I} t''"/- 'un.i.ln.. .
th.1 f.I.r..1 -. ) hd.ll.y 11,1 > -"I.t "I I ''' ntliir, Inn-MHI.Fi :1. h -
\to' :av, 1" ro.oJl'.l t tin1 1..1 -i I.o rxulimr 11\1' i I Iuh": : Knn: .is: :
..
Hii'l .ii.-ii 3' nil ttiitniuni.-.itir I.I
'I. .L. l tli- li ii.lof -nl.' a' T.\IU .
atli'X iIl. in I '
11.1.1 l K ,ju'.r; : <- tun Illlii'h "J"|ru tn *>t.itc -'. '- 1,1 | I J' Mtisiii! j jI 5,115.1. lluti '.':. I
.
I .iilrt. nl iit a' .... u- tl Ii ..i'I''in.il_ .-.itj.n. ilt.I.rllr 'li.I..I.:11 l, iiiul ,. .1.1.1.| .\ Ir. ,.f Our I'.l I : r ) ,i.I Ant .
alt tl.! c <...tiv<'i ...tlinii I th.it: paK.nI: 1"1'I N.IIIO'litikh 1 1(1, ,i. :.1 l >.-titari '..ft 'ilniflomi l '1LUM-. : .. I I ;ilII": I lrir. 'illlt. lin: :,. .!1.'i! ; |1"' >.f w'uli! ....:.... I I I''r". l '-in. '\hlllfClar t C.,. r: it

Jir -iii'l Mr 4. I Ilu.l I ; )1ti) 11 n.1 I hr liu:;!"! 'r.hl' .-- 1 -1 a> count .1! lli't.t. If i.iphu* wirt-.. I \ nun. Print *., I Ii (>n. Lnjr. \t lIlt' 1..1 nn.! .Ii.tt |1'lli"IIM.. ''

t I ? hfwvvt r. fiilttntaiilv 1.rotui.1 l t.ot t I.. 1 Hlit .-..lli..I..H.r tinrn't. 4t t th.u.tI' I't.r ukitt.tir *-f Mi. folll' I lr\lr\4: I ft:i ,HI i .\liiwi- \ill Uf(f-.1 1" 11..11'1'11'1: | I it' iii..vr.) 1 11.] Tlf M*" ll>t>t S'tiittr>.'1., "r. ('urr..n t .Vi'<*,< l .

h t \!k1i.114' inniin'-i in whirh ll-1 ha \ l.i.lv
II lk J lILY tw tilt; 1 l\; & | !ti..'. !.! lU ;'H t)1". ii -... tfsHi : ;111" tliri"tl, fli.- fniii U.ti.-n: i 7 INI t \ '.I.im.: 'I .1.1.\.1.1.huh cr.. rlioiiM t 1'1' tilip. "f tr| '.r""I.,1| .x rut .. a 1.1,1 is t I y. ..
: t'ni alffonr of tlir KrVli-n: nn t. I 1 ill"\I .. I ttt.s is |1.la..in t I.,? ..11.1. .turii. : Ui" ., e
"1 liatc 'I'1'hi..l ilij-) : ".ij.l j.i
:\" il.t lillt: I:
my I'.tr t...i l'> 'ii 1.I nill.' 5 im j Pildllkl; to, : 't'1'l.' \t l. timntli. N
j
-h*, *"an.J ha* .- 11ft tilitiz'i; of i ', !'n.;:. t.> Iii.tI'I". l ,.l mti.l I tli .. 1\! i.. j tl'r..i.. I I I'.rntt-Uilli: I i ., |! ,julnx.N. Y. .111l
I : miA .
1 1 Ih t.. i 1. I.. .p \ :11,1-. Tin I i-: 1 iivn\v: : I 1: OK \ I r.iv
i j. ii ihHo\i rc'l) to i.wl.h.h.r... :> J KkI'rotn )
;':r.ifJ'1! 1.n all *.f r.uj, :i1i4..114i1 l tn I.II.'I 'liy ..r III... I,...1 nntl tinfmit. l 1iv1... tn i nI'ttitnirtit HMkY.I ti.S \ '
: tli.. t> -i -f thr e,. !f. ,
ymir titif .-Illtr.\C I"I". :tll') 1 1:1111 v .11! 'lay) l b.''...r"' w-iIln.| ; ft I" I" "",.1. In nil 1.,, in titrutnf. :1.., ..". -- Notice. 11-. r f1"r'

1.hD.u4J Witli tlint <,( I it.r.'lico.. that with -'. '- Mwy (urn, 1' in th' Stiitf ( ;.l-. I III-- ii'I I lif I ll" .'. | | ; r.'lltf.ITII'U: : t
,:.., .-.- .,f ht-i t it'.i.' ... I 'Ii! I r.-., : :1'1"1,1"1' 'I-he l !I... to iiifor/n/ TiE .
-4I un !
i ij i :1opt l.l.li.I'fth'' '-al- I 11.1"r-i.1 1"/1 .
; .
1 PlthtlX: i < ; 0... liIi- triter' in'if'i 1 nniml til jiir.l' I lliM.kiti'I, lix.1": I HII..I''III| ".. KiMn.ns: : 1: I ; I. .U. I.r... ,, M rnrr."t _
11.u.1n .!:mk..I.; y. > ;> 1. 1i i <, f 1 .. )h.ixi- collect 1 : the cili/iii- I Ilil..I.'r.u:11 t .'iitit that .. ... ., .. .o a'
..
1",11 \l'niii-! hi .\ .iLgtIi.li. I I.! 1UI\i: ; '. I tiiIr.u.i.!: P.ir.iMiN, I.itis-n t 'l-k.| .1 .u.i >-iii.xr .. ( tlir I ." .|xlf. .(
I".111ft aI 1 h--" u vli !i i i. i .! -if'lx' iuxt-t- .1.1' In ha*, MXX atnl! ";ri-t mil': ) l .s.--. 1t.iiitts. .M.iiilillii-, ; 1
h tli'-x h.ix.' .II.ld..II.I lir. :1..1. J | ;
.I| 61 11: 7"i> win. .1.I, .f ':. j I""p .-.-"1 fr.itn tlit al.-ui' ... A vll .t.f'r t, >iitv, ifuiiK : < 1..I..i.

Ih.n"1' 1 .1) 'I lL-- ;.r.. ..Ii.). nt 11",. "i i.it-H! :hc ;j.ri.. c' .ill I.. "n" r ,..1| 1".t'II ,, nnlriim; fontr ,ti.IIV, \\ -*- .tIs.! >.\ inpA; ....tti>.1 1! I Il.iII.IMHI .t.1 l i* )j.rep.u.,1! II.t till:; l-ills! .'.r luiuUr ar..l N t.-r.-t ru *. if.T.rttltiiij t' ... r.latin'!to r.-Li." "Ii.-j

t E .P' : HI\ mi.r m,.i ir i.f I Ii.- ..1.., .- hint till nit-al with .| : r..ti.
-.iirvr-k! thc-y l.r.I..f| !
Nli.'jtii' ati'i hojf ,
I ir 'v t- : i I Ci-: '\\.ln'. I .I.li.| I 'ritlFritil "lal.ll. J
1i4i. ., \. 'iliti-1 I.iir >'f.1.|.i i,4' ..f | ; .-\" .-.I. ,.| :I. .. 'I April 7th 1 It :,;.. tf'5'l.MMIN : IIIK: JiIU\\.O'K: ; : J\\TTKI.VS:

I .\41fl'r.: : \1' .-. ix ..f ..1 Ur\irwr.: \11 t f. .,.iit, (I. ... n. Mr.Lr *-" t M- .it l". Tiih.ii{ ; -n. ,. Mp.; CanNut I .*. t fl:: Fir 1'.1., I !rt 1'1'. Il-un-
.
:-- .,t;' .:: "f '!.I1J.h ; '-' '- *;'. f-iir ,..,;j-ir- ..f ,ur I Kii: i, \. nn.l Ill.i.-k-: :,' ill.a. 1:1"1'111..0.:: _. :.o,Ii,. ... I \'a. : .VJrt.. rl.l.rrl"i.! ; ; ; .. r.., I 1.II..I.i.I | ; .(.. BB4ll .1k.
\* *.. foi .-.. no.1 l ,.".". -. TOXvc.., an.l main: oinr| lit I I' !- ,'it..t.l ..... .. w ".ik.I ..nand .0"
nrriiuim r 1.u
.. i.. i.. J-.th.-r. 1 n'r ( ii'i' *i n : -
"" & i : : Good 1 o|1" .r < oir.vttoii. li.nehe.li ri* i "I.' lii' .0. -- S..
: Daxims-- I" 1 4 ; i I':. tiNt te'lioil-! tit.'"' ."". \\'li1 ; -- 4
4t.. 'u''I'1; : ; < ,111. i wh,"H j-ht- ''-' '11111'.1 Ito : .; ,i" \1.1' I xxioiijj t'nuikly ac In ali: !,.> I.ril..il.l!| : :4 1' i..-i an-1, T"w n.. t1..-'.- lede'l! xxtth rcit t MI-' ati'! pun.hail i; i u r I i J: T i T ,L i flhitI) \\ I n f.Tr. ) MU.. .1t.---: 4
11- whr' lli v t lV-uii'1 sirM.iti.fi ..I 1 1I I : 1' ii. :"l.n.'. at Mn I i. More, ",1.1 gn-t ,
.i"III'' .. t.
utiivly rt4terei1 troin lLfl"fi't! u P..ru"U. Hi i .1' : \ aU'l: K tVolir \\' loiiint l.\1 inail. t. .-j \..1 t..uu p.itt ..f C.i-h I or x''illilix) pr. ..!;ii.... | : '. .
:-oJt nt. It na* Mt-. :>i-oil\t'l..i. tirM ran- .. .- I nit.-.l -Mil.XM, !) I.. l.i ut 'I' Elli- EI\
.. I ti.." ht> Ui.i nff.l (our 'eiil a x. n I t t..p : MOSH VJill( \ ''tN't' \: \ t .\ L"I 41n4 e.u'n. \ .: il ii.t ..nrr *?; T..
t.. ... :Jo: \I 1 MII h< r an in.-unx* whuh U M)\.I.II | .11".1\.1. ,', I 14. (\ .... .
.
l H.; ii--fiil fii thr I loxe of I' ati-1! tit I liii rolirlfriiiis ., .\ 'ar ,.. i.t'- dI I .1. : ; 11" t "I' .. 1 :,1! 1,11W !.J\.t .I
I 1IHll. hr ..-:1"y fnj lif. 1 l l.-.. ::iT if.i !HI. !C" % c'll I ,. '11'1 11.'lul.. I" I s.
_
1: 1"\.1',1 1..1. 1 .I.i..I..c
of u-.frrl. >
l..j
I I 'W ilar.I! Kr5n;: diil not f.ii tt. ,'ulti"ttc. f.ii tin: trtOil !! ;: I. f-'IIM-lltN I ll\-. I.. .\..-flt. ;:'. .,,1 .;. "'1' ....,.' .il I. "'. .

r ,tlc i'iflitflt1It'4.I.:1 'lu3iutlnl'Awl" tiii.liug*.*. it11..10.! ] hr.u. riflirr; !Ilrlll? I lli' fnurl' nf flaunt, 'lli'tr r.t* ,, it-l V.-r.111.: *..',1..\.1.1! .Itu.'sto \'I it. at the .imt.J.,

; ; I
I T" lit I' XMi"r >. TI. xi M.I':*' 111' U'Ii..I.. I rrltrrlir I hiimlirftiri' lll": rr \ :I..i"... .... .Ie ..nt ir..li. tt tl...' .
.irinJ
.11 r4Ia1II! 1II"II,1 ti-lounMi .11 in j I" IM-H In I'ini* .-t.ig'r, at'! :twihl-, 1lnli.1' I >X 111 MIX J-nnii \- I r I II-: ..f I .litil-niu'i.! I 1 H'fifitniMf'l"ll''f'l N /-.I -I ..I'll I b'H.
L .11 li on Inin.l, .ir.-.I.t i. tin., -nt ot t x-. IIMI) 1' Till Altuin si. H'"'- t" I I.. .lnr} ,#.T ,..

I r 'I' *.1ec.1.ly! f.Il--v\.l l t.y the! ,'I "'r of h.: U* ? vt.ni-lf, I.I Lii( ,"ititii.'i, :. .,::1" tu \ a''!. ( .II. t". \ xx M 1. ,|Ii. in. I In' l 'll. x .t1 i I 1.1 -.tlr at l I.w pri I 'IIJ'I AP.i : .\IIAM r II. > n=.
: \'r prcju-liciri or :111 ) II .I.ii-' I: i i | -. '1li. li.-ix.. n..I Mining. I"," :.-. \.rl I'M. .. ,:, t VliiI.s.!
1\.0.\ : : I I. > .
-I 14M4j.i 1.11. -
l 1I4* l,.! xx it hunt lii-t I iiul;in;, f >r xourMlf.In t tI vnl tiiiin.' '1011- \..o.1 nn" I "1.,1'I I i i'I'. .,1 ,/.ill..1. I -n' |11.1| -" lint tli., x TI ill! kr."i*. .I'1. : 1'.lllt

..... ,. .- oik lian.l! all t tin- .ntl I't ll_lluHx --..1.1|
-' '- I *.tU'lr t concrntrato: x'otir thoughts ar.tl Till 1 l-. if.-tj-l.llx II 'ii-? .t'41.i.-t. XX i- .1.1"11 .n i. r i I' > La; \n 4BOATBUILDING
mi Acrn nlturi* rx.r .nl.li,.!li''l., in'i-1.\ in ""-.1.! in tli.-tr 111.;, I T \ \tbUlt1N 'r f. '
.. I'utolcoU.. | Ito '. J. M"HT '. \ II"X. A. K. \
.j..mii' i
Truifli3 1 H"'I.\\.I 1 1rm"nt ihapoklj Upon 1110 "ulj-'ft ,1 I" Mttuilt. I. f
1 &j'. .- il .1 i.l. itviil.iti-"i., I Ii. | ;.Iltli. rlitx.rfM.lt..1 'llnx 1 will -J'.irr li" tI..ti. x nr tp..iiM In j.p.tfiirr .
\ "
I tIi'stm. t. tt-t >
'
I I tAt-II. I H 1 <*t.. .f--n Tt.I"UI' it< own lat. I.. N.*ttc I.. i.1... AI I.i\ )havi* ">1"1111'; ) t. ictlu-) .11. |'ii.-'t" .i[l tl..I..t |1'.1 ,-< tlir :i.rtIi.-rn. innrkt, nf i 'I... \ ; ( .".. J. ''IMMU J. \, u.. &c. ,

I Jn tti l l.hl.l h 1'. h'-nr \\ 1111 tln-y) arti .' to ii.!.: r.-iiK-ti.lit'i niotiKiit- aru thugoMiiiatitli >-* % ollur-. fur ihr 1' "ull"I''; ,'i-I"i, -" tlirf :l I."x tit \ill h.' .'.nfi.I..1" i 1' 11.1'1i.I.''$IIt \1". ." "iti. HKN\: | \ \ |I. p..4i.rrtfiillx-infornn. 1.1. |I."...

iit a-h-uiK-'J! tu afl. I Pii-lo it t the I : t.r: 'f f Limo.I \\lirupi-nt.. l lix 11..1'n--t; 1"i.I t ti. 'lld..r"il .|. 11"1"| -rf- 1 I''tf I Jill I 1 ",, '. iin "I'liltli- irn.,'rnllr. tlirtt. l I., i
; tv.
i N.l /'r-'ii tf .n.i I.. ; T"voix i j.l', 1 lii Is:... \y \ .3: 1.0 I. \ .- nt.. nil 1.I.I.f xr.tk l Imaio
IJ |I" I
.
I II. ii's .lrI"n. .
ill tt1. J/.o. .
tltt "dWo; .4I-r .. III-, I ., :on .II.t, !''' 1'1".1'1,1| t, I, -. nn1INpnl.! K.
the wiins than HI ihiv'i. # I I IlucH'r, ) thing in : cool, tlti it o and rjior t.f ,... /.' ..X NOTICE.
: /
-.i: I are lruwii''J lu cup j'jiulit't I :"iT" 77" / in M.I tl'f / .\ 1 n \ A \ C I KS. ALSO.tOUSECARPENTERIWG.
.
ti inantu-i$ : tu-xi-r allow ]lal\ 'P I I I: iiii'lrpkikrn' Iin- iiiM-l. SprtiI
i> : ; cfhngtu I
... Miptillur.ic ) : I I \,11.m"
hn iHf l\if.t
Ho I I t : : .
nf
buS
3j : ia- li.'Uiy .. .
; f /.I .1. '. I I > i I.* .' t-nt I. .- "nl."h : 'I'HK i lin.1.'liL2n4i sIte li'T.I.t to rnuV UlI :
*
tmv bv uI.li.1 i'J t.< ....III.i" n"v Csi.4II4 *. < unit ox <:i ytu.Hurtle l.Vlnlttfltl-.*" .I A.HX '<" I.Ili"I i 1.1.| .I..t, I l '.- t ; | t .n tLI ,i" .. t am" hip
t I I ti. ) | nl .1." .I.lr. .. !I. \I'.ii'l II, ln" tin nuKiiliir otli).i>. 'II i .Iulx' illl.Ir. .r..lu.hll. .i 1' i If.I..II..j r iv. ?s l nn i \ i'fi.i|
.fl 1 l"- "
ti I A m" n th.it lionr-i* ii iilae! ami) i-nj-n thom .; I I 1) in ox--iy |-jv-iiLIo \,y _your Ito'ly:: tlK."I I',.1..t, I JU"1! ,.I > rrij'l I ':. n.ini : .. it. Isitr..L I "t .--.t. ] r..df..I.) I. N 'It r. ,,.* ..f il,. \\ .k. .tf : .

t 11..1..ti: like an a<*" that .;.,rri*- *.:. .q! .inl tit* hut 1'1'; xinir tinti'I 11'\l :. .' iclfni ,11:1'I \:1': "I I .' 7 \ '. .. .' r. V -t. \ '. . ,1 .W '1 \ \ I .I 10. I "I 1 ,!! %i \ 1::'.

I '<.a'. ... .,?.1! t t't't'l.; *. 1 "", 1 i : ;, q I\ I-; ; v \ I l' -Sm.-
-
.,

.
tS# :. ---'" ,

{ .
't 1 ..- -.

.. ,",'..... .;.. ,."" .
.,
:
.. .. o'
tftttaw*. "./" .. '-_. :- -.d J ii --The Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00033
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: April 12, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00033
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
"" iit. 1f-. "" .. -: .. .... -. -. 11
.
-
: ,. -. -
'G'- = :
.. 1't; -
_,...... .. -_ -4'--.A". ... .. > ,.- 'o:1\ .-'..."'_"' ..tf ,' .
.
.__ "' ., ... .- -
..,- .... ..... -- :: ; -
...
.. .. .-- -- '
.A l'-;. :_.
.c 'i'
.... s4kw
:
I


...,

:.


wV. t... ... V) :

.
; Ii.:' .

: .. .111
,. .

i... .
N .
.
( ,,
; 1.. ..' .__. :. "."" ..-" If' -3 .e ., .'"- .
-
f
..r. i.. ; 1.
.
:; : 1

\ -
t.
;. ; iI

: T < .

.. .
__ -- -... '--'
i, ": 'THL r.i r.- ) :u,: #1a., -' --- -_. ._-. .. .. ..
... .- .- .-- -. ,.-- -
: -- \ i r\\It VA-OUWUIN. "'%\<\ lnli'\\\;;C\\\' c. ;vYi- \thc cAements oV :\ 1\\illI 1\\ imv\m' '*. V


1. .. .. V .. V ,- V -
V
....- -.-. ... .\ : i.......1. .' I. O III D.A .tpHIaiIMd" T
-
\. t. = ,. ." .- .. .. --- - .- --
-- - -
'" _
: TJft ; NINSULA! our'.vci: HAH-in: .:\ ; / M.-tllol' ', ; ..

... M-.ir.rly when tli ntnjjpoacli I tu.li I\l.; we thought you IIIIghL .Nl- Vatt% I Hut i it i i i. grnt\tug 111., I nuut bid Mr'. Smtliir., as 1 h-t* already l 1..t htservid. .

V t F to V ---' :.- O K, T II K1!! I sTA k 1:. dr..c tip I Ufore I tlic dwr. I In i tin- Iur. I 1 l I Lio" onitlhipg\ alt tl I.*' )YO1),1 l ni..lt > I I"I \. 1::. n hIII'hl, woman, a'nd l.i!
U nt: lutu'tllL: r ami tm.tlo, ,
V .: \i SINCLAIR' .l llmtu) .{h IIllIitl.l", l ami clair y .Ji.1| ( tin- moment: M Sin Yc5!, I )han; g.ili !! n trW particulars! ." 1 .*, ,t reflection." .vud: Mi'. lUr next morning. win-it) a: w.'is: tvudy l i.,I .

;. V i *,-, r,-niii'iV-l. | i toi.I\,; t till .lic! was 1,1,1 obsrrvtf, that !s1r.' )(li"IiI.1',* tft, t "w'icl', I have ct>mc on purj o. .- den to her dnn"hter, as V.H.II :* '',-r "lu-igh-' chutrh. U l is jo*..'blctbat I iir-uigi-r wuiikt' ( V
V
!fnUlIut F.VKRV SATVKDIT, forty, ulii-r? "I'A n-cnvcil: nnil ('(*'- ,'t- from'f iru.ik in I Lie. rwctn of L..,,,, was. 'trao' .(. ,'"li I ,i I tct.I pi.l. l.H t. .r had gone, "that 1 "1J MUind aunt tonLertain : have di!frind ijliiapvsof! (Ill ItJt) tbrongdtht '

; : Simon Turman, Jr. ,"J ; t :tfrr i,f trinc. from 'Mr.r 5Rtiflairf i :tie) lull!' $to the l.aclf ofthe cy-tl |JI I t l ':' Mrs.: H.trden appi"l- M'OIJJ\' ;Tl'0'T'; 't"l I I !;.UU\rw"i lInti if :\\iv ha* anyof !' UlltU.I firl-wiM ff Mr, ll.nd..i, .

4 Jut uf itlKMii, n hit un" not ufjtil:!?" tl.iyli.ij. jifriviM.'i'.i'l'c'lrf.t' ; I: :!, lttYIg.Ii her coroiid'ty.; : ; ttVVt j I kltQldg! the ) erigi "d.it.o.I/ ;! .A. ( th. lp4Vqiemltf.qJ herp
rlJitim't
; .
: own Soon
V Qn'-SefoI ) l 'kV II!g" ,* lA.a. .
no'u....Minr in "% '' \il'r > guinto t'j/ ).& the m-ht/,, L:; !know Vlctllil of tit) : : I not, porhapi she mny M \\t\\\\ ,it ia the !o*' .."ri a-' "lt-Iieratriy 1 t a. if !h>\ had! l I..n fr- i -
% of ,
U ii.r'-! } :c'." ,\ I" ''''011 A Il\r."e.; Vt'lliatplie I u.b.I t.-.Ci1 ,,1lo"'l.I" ,
fc j : : nini I t **
: : "ire'11i pliopi iu ) u* If Stic ttioOM aiiei.OI 1i lI.Aeeor.fltit' in
: 10
Wi ll-t.t-t: by ttIlII.l lrt' \ j "hl ; lilt t..j;; '" ; Inll-iootii. Klortncr
t, SllWfl T't'mjiu; >,tt'lii. i ( ,
,jt ,
ihft ..., S ..........-..-.......... ,.. ,1Ot1 r.'rlnn 'HI' Jpt't..lily (.illo\\til ti,. M.s. to tht, ,Jdftlliol: 'llc 5aM pattly I (Wi intl'tvntt- Lrr, ju t tIoh. -
I.y i'f! might j 10'i ililv! I IK?_;a! 'to )lierc-- L knew at.l Mrt. IlxrJcn.! "Wh.it Mi Sim-lair: .
fElnu) : nfflirtinn.I 1 llt-r Iw'I''II.t-ill! | t'UI. no, I Itlnir to ". the tK'Xt morning, at thebreakfast whiih made: ,' 1,:tnt Ito 1(I.trtn; tj j pja. ..
;
'g 't.- vI I tla-, <-tinrvX: fev' .lav.. i iIi 1 i.
; .111 \ I Ilf.M! : 11\.Ie-; \ iti a tleiJiratrd! 'to (LII.> ) M't IIi; _
><'("t. Jill' v-tiiinljle, ( l .
t.ikfii t.IJI
Iw 11I1111-\\11. .
fallnn' rhnnnmInqariaht\ } I > \ K ;ut. an !l.oiir U foro: unvt t tin \ "I 1 uuder".aud) : th.it i-f f ), tit best and .
fl'' \ I V' one. I II.I on :% eount ( humble > if'il 'I. "
IIn.1 |I.i l. I II I" t.I'
M'ly ,
U1lnr!. .! uijj nn n .It. n- that the ,l lri .
I ,.f l.t-r ... i..II"II' 'ay \ i:-topping lnli '> .A family ["rt >', I "li'(.)!., 'aid} Mr i. :1\1 II. the: tnte jV"iJc 1 i', t t'n.' towfj! \\ II.r. Jicr ("I.tZljtIllt.Il.: aj'Jt ar.tl in ; .
\.1! !li '
100.0: 2-: ..' V "Vi j. V V: i-wii. :: .c .li"ltllt| L U-iis-, !:; .rxi- ii, tl .t.t of a l.ir-; 111., iiilt't-inl: (l"H' 1 Hai.Un. lurloni" I : (1.\ o
.... ill 1 b. tht} .. .. ; f .vnu( .1"1' >hr ,ht t .mitt hid! b< ; /
xriliii'iit. :11'
.I1.UIt..n u UI-.rtult ly lit* i1it! 1
rniin to .
: -:- V i,it-il I in "Jul''I! ati-I I tri-c-., .1'tnj l I the ( "\\. an.l roti-i!' of M h. E'lil'HI: :I "Y.ou allude t to )tf Ir. I ; .
Intl i.. tCj K\crinj;. 4 ti II-e. .JI.t ill t :a' r."' \ "lUv'n-Sl!: tlu ni.min'ttr :I "H
'' teiis: l "f tliv, ,
: nirc
'r
nol"I.t ] .i-r c .11 nii.l o.M.I I 1 1wlnie )kU :
; ;
) io.r, wife and hit ;
j : 5011' :and diiigliUr.. .:t i.1 tilair. ; tifl-ti V
.. I *..II. of liur. :: l '-i..I. *-liuiil.l tiilii-r, t I ,1"r: m.tbernj\ in t- I
>
< r trn f tin
or .
per < > in !
ju.ir ; |1.1. t.i 'T/.i"/ i i. Mi". 1 HarJ<.n lin... "1 1s Mr. Kxrrinjj rkh.!" in.juircd M.Ii-.i. .y...: ,
l.,. 'f-tr the firt h..rti..o. .n.1 l 75: frnt! I li.* li,,,.J Vet j4T jrot .fii :ii\ ..-f In,* A Mr. i iio 4igiiti.r.: :( acct'inp.inied: by the E\.i: :.. V I
'lair ha.l
/
'
vi >
..lt ..!*. <>u iit in.i-rli.'o. A liWral) ,. <-.... :.Hi>filn-in, I ; rt-..;in": in ''iMint'; ''! 1!U.i" i in' : aliyhtfl.., i -> I nilnliand: hi* M )n whyno) natin- I i' I 1.1.t "- I tin! I. ".' the rcj-ty. ":111.1t "" P t tp til J1.J ja-It*. laC h.i-I Pltl.- ,
{ uitifu! :
I .aa : gill ;''! JiJ. I o' 1 i "iVillarJ, unj Eliza, thrir danghUT will I t they .* t the .( l 1PIn., ; : .
( .t ..
it. to
o" t.t I: reputation iItteige1.titi.I \luiulo : : : III. l.ot t M', .
win k. twtdrtvyrcHr .lT.rti.i-r.. :Slit liil'l, lid: ;" fVrr.. In'ir-l! /litn,* r\ r-': \al! w.ilk! ,to 1 In, I tI jititt
rt.t' ; : \.1",1.1 Ir.lat.IJ| I h.k; "-, at I'II t, a million of tloll.m; I :llial.I! ; : .CVttl NN'iU.ird,! !, t lIiAitj-Ij.! *;oil : 'i'it' (
i AH ..ItcrliM-iiiriit not luitflnl itlitli,, 1 irj-if'l f..r a linlf ,rotr! : 'i'.a : .
"My .k" Aunt I h": -li..II. s.ii::.1 l >h.-, : I I 1 ) dutb i i" "
ir wf in. Tti..n. v.qtiir.1. \ ll l.e 4'<. .\' 1 ( 11:1111..1." I ll.iiilrii: wliii! .li 'Iriil, ni:.iUli I !.iil;. "ut lur i "1,1, I.I.I I I do } 1.1'I".y VVI.T "IIlu.d YOU to I 'p"t.uYr: t IIt.: Ii.-.t I"'f ; I
h.IJ. am i ? h-iid Mr
; \11r. tlit-j U-long : Jar r "vw; I rig1? : > ,id:[ Mr-. 1 Il..rdtii.I the ;ti': o-t tLime .1 fli". V
.ioUc n'I In .
uitj! f.rhi.I. .h.l..t'I, .(f T tn ol'tuiii: vnnij iiifunn.it' ion tint! \ h.: \t- not t | tinh -." Jrn. "Th. l..i "* \J
\ mer t*, II. .lit 1 in: i it [ I
.0"" f..r .ix ,,,nntl.*. ] 'I o t.. I",.. f.lllIh.: .\g s!... \\ :l.. I 1'\' ..:, "> I : \ JI"all"jlll'l I tiniiti riu.'l- l'I't1":11 \ 1.1:1' .r.
i1ua1. .i-t 1.1.! : I .\1, that i. the very thinI: I t.imeUi, 1 : tt.ld m. I this :n itnlns'd; '! ) Flo.1? !. ''': l U-iti, !nr 'u"< in' P. '. no ltjf

.IVV1t1. or otdrr I.' -i....." r.i>-.I.{ .. I"| -r nn. 'I : !ti-jt! (Vt ill IHT luill.l.oh...* -iiillertfi| : -.'*' in:/am. ..;i.1 I tlit! ; ,1 hl..r. tn-fori' lio I Ito ti-11.! }V4 'fl. reside I m 1 11 L -' I lilt relief. 'that'll) name .1 1 the /.unilv! that I htutiili.iti.'ti i ;:1,11r: t >i. t '.. :i.ivii I. :.Iunb'!.. La\i '-' .S
\ 'loot i'n f.., ,....II..f f Ir. Vin-Uii: lti.; ] t/oI.I..r! that :a 1.I l ll.y 1. .1 form tll.. ) ) cfcucd
A.ltitinUtratiun l111t! iit li .
; : I poor : r "I.l .
i" Idi. ,
; FI'rl'It. 1.11' .1| town .ariLh a"i! t M'iiul. : .41 11 .1' I ; i lu-r : -n"r. 1-! I- ; .'h.:.. anti tL-
.
II ) | .
(
.. .... tliv- niliif < ( .VirMk-l'! li.. t.e- ;
tir" to I .1.1. d'n: 1 "rt.ttir|| 'I pro "a. : : ir h..i.II'" silt i'
I.I.ir. ; i "* ?rl I thtt far !
ir. l.t
: i !
w of Vi.
: .in) lili..llcU.kiIl' HvciittC: hwuvtr *
; fur .''i;. ,"i....il) a. '" .!m', I 1 ;i. lui-iiiv"! | t-v '.'" i".r" \\ :!.. a l ..iIt'r "1x" > on pK--iM-! ." -he ill t i "." ) V I -
Arl.1inT1 1'11 likely : not I they are well I : : 't 'pr"iH' !. I
V il..I *. rI.li.1 :11"1 \ t"'llin] ::" i: <:: < r II.'tie1 siVtiiedI an the-till ft.-r: >' tf l.r .
I I ,- ', > MH, ; t
ll wjfi; '
m ,.pnvnll.'n."t* ,.( .'....li.I... : -t an' ""i !IIt.r 'It.!) tin- iiii\i I r. IM..I, :1;.: l ttlrttiIZ t to Klort-n. r, 'd her.'." .Il.1.I1r. 1 lluwvll, and)I i her.' '.fl.l "* win .. f''.. .
\I,1 rii To jnd! wlittt!
Bitlc f.,.. ..lobof r ,, in IIII1.t ,.. 1..i.1 flU / .MI| III 'il.'II!, in.. t Ij., '. l..s..) .tf / .nl'tniii; ;! ;:":: \.t.. :iU"tit t t.\ niakt-,: < \ ].!! ii.'Ui,i"lI ; l-ut at I. lIl |probablynllf: / in 11"I.illhl.: alloid) ;.1 1 i LI, \ow I hate ti'iuuiuP'. ed 1 l..li ,. ..jtievlioii" ( 5? .. 1.11..0''I't! ;'. | .. t,jtt. r i< .:. ,1! t ;

. df'li.. Yo., v tinu "fIlllI"$),'t :.t.l"! <.!;." V > -' d| ..>]I., JMII <.MI* iiit.iiiviith. \\a*. ;j.>.iinj to toiniin-iH'p' ,, I.Floi]1''I.t.i lilfi! for II.kjl 3;' .it"! ad >V 4ln'i < >, t i t I ,''n'ji'd! hie I'' Iqlta( if \ I'll L"u" ( I I lu* .h,i "..: ,.',. h..L. .i i ;: >htiJ..Q.!} t .

?) l ; \ iv 1IlIlIt. Ii iitfiiiiin :i iItr.l >M.-tl I htr :a' Aunt M.t'i I *! VJ!.j 1 i !1""i'l: i4tit, i, an a.-ijuaintance: ii i s i ,in > IIII:.; :ii..111 ihv* tub I Ir... >.tn :l.nr, \ ... : I but ihv .Iiti.t.: ) ', . r.'it: 'le'of'h.-
.
>ronr_ !i. i t Mi". M IVtlZ.. | \ .
1.1 t..1! ] htr "'4ri t I that I"r t.illur, i r rf. I I th. m. 1: rtid" ::1; J II I -, who!$ tin -i-Ur-it- *wette"l ,. bad! r \\u?
ev V vil>
- itIt | ll.li'tl.l, :/ : |M\-. |1.'I'I: I 11.||,. ui.I.MV II |h.i'l !f. oMi! i-il 1 .. 1 t. 1 tIit"V
: ") I. .1
n to
.Hitown v\ "Itut l "
:n 1.1"
I B I IS are to I.MI- ; M'
\ FEB &
(G. SO Z1I1tIt41. "\.1] : : tl" (t.il; "tophcro 1 ii'i- wenowr.. *?". I.vtiin: *;, jul :i>.
I "1I\I.\.f'II'r" into :t ]1'1".1.1 on :i.-t.Miut i t f 1.I.il.,.. :ti.I! woiilil 1: 1-noii.jli.: (, ,1'' MI, h .i -tip:". a-Xid Mr.! I ll.u-' I. "1_ ;ou ... .iiirw :Ii.it: aii-iainl| ,.tl) with Jn-i, I. -he \s .. I.':i\in' tluiri II. [ l lo Inr- V
\\Vltui-Kil' | AIN J: tail Mevhxnt! ) l.tttV vi np-ifim.-ii'" |to: taiiMil ..*\i-r-il ncfk". I Inimforni : u'I'1..1
1 : 'I'l :ir i I.-ti. I I"I" .:! ,I.L: ,'., 111,1\ .\' i'i O: (.M l J. -'t.t. t, I Ii tue'l. :i iflrl'.,ir? Hie "' r "Ut t .

., To/lllld. "7..,';.{, afr.i.f1. \.ii.l, \Ir I .. >:...<'i'tsI.1.. in nfrwi. r I : 'I "ti.liii tiU. :1..nl'.1: | ,tho !pl.ui of t kiitli rMI ..t' >h, \ '., I am : .Id tin .' int .nd tt> lellI:1: i jH-rhap; *, ... I tiujjht !II I be." !bi-r hti-band! : ".? -i-tond L .1. ., I

*%'trtbI(ri.l > inform t1itf.t.l.ith| |, .it It"r.' I ,' Suii. $ 'I l.urV i"iiiitn-] ": I li 1.,1 I rani- l .' I tint t.niiH I.;t.iki. her i in :1" Mi ... M.m.... I It ti-li ot \fi-Uc tji \ ,." "I I 111: \ 1' 'In-nrd: I tli.it! : "I Ill; i. \1' hiid oin.* J h'I..llq with I, warmth f'f\n(1 r.p.-vl 1 .I

II ....- tJirir il.I l l \lihin); ii-f..t torv' itifuriM.-itioii; : >n.-. tn'tji: t Ii::. 1.1: :rf' from; )11.1! nothing, ( ) *' ; : : t'J ; t .
('l1r .illt: tnn.I. "" ;j -.tj-r tln-v ; hopi- 'I haxo, hit U'I"_ a iiivt: 1.11(1. aid: ) tin.* and > eir 1,1 lk. sstid 'tl.f.i., ; .ttrpn-o thy) f !: ;,t ?Il.a I In r.
I 'S Lire tliry. w.MiM I....).'!r..II.! niitr i 4a11!) |; !My I *.i.Ji-r., Iii. wa... 'I Ir. J JI..I'It.I -I far j".1; .. ,t''*.\\otlM! not l I... : I I toisMitl. ":.iine! haie; the t .., e.e.it'l Mr Ling; If 4
tfc.ir fnr4Is) .1] ....,.. lf.*, ilu-.J [lilll! Ir r 1:1..1 .111I.t.r. ,11.1I.t ; opinion 1:1' ". 1 Jlard'f: t n Mt'II- i .
nn " a ti than! ,
on- a "
". jiar ; <- tt it- uhi .h 1 I.I..y "Fi...I'.t I j-,">-i-'. "NVbnt ia i il't ui'j'titfd, ) bull !fadiat 'till) othj.r. m-iy be ditlXr.iit.NNc '. "a: wirh; ...ri.i'iil t. s.* ..f ,. id.f1"._
Tan A : # :2!: : ,
.
Hi ( iii'iiiiH
| up. I -. li-nin- iaf.u.t; ;, \ : V 11..1
.:: .. :: .m; .IttI| :Ii- .>;,- ""j .ti..t r'I"] nt !I 't- ,pl.ui; wlutli) % !. ..In.ha.l. 1 I 'aino ,tiiii.YliT' .-. !I mii.t;; alwa\; exii, tt," vtid U' r. I II.ir- ''oi.4l.fr 'I Ir. K:' erin4! ai,.1 l !1" \\ i; ; :wid

-- ...., ... i a \ft-\\ t\i-rk "i-l.; J 1"1' 1..1\ .1'i..I.: }! l i poll I!".'I -!h et.t.r.I tin (..ht I.tr: \ ii the ")i"ud! I "IVIt.1) tile >..ibb.ttlii dc! n, "to t tind Lh. ... ainoii:th.- low .:.r' I'la.f"I : i'n' ..iv'a .titnt. i s tlity 'had !lt.o. "f h* r intluir
VVr.It'II.t. I.U' IKIII! MII.IMi"I t -ivuii.I I
i 1 V
.- w :t- II.1 t'1" tl' 'I''l :a \ fool \\.li-. .111.- t'lom' i i town ,lli.. ofroiirMlike l I ,111'l'1 iner .itiuhitu iri i : '
I : ., ) .y s "il. to rlt.to ..c ; ("'r.T< "I n t loan, they would "..t h i, tthought
ssion i .1w.rl'r. (I'ut' :i" ,to tii! .- unnt i i > :'i 1 1t t'OI;, :.Mr-. ll iiJcti anJ 1't.r .! litt-r Melt.- _
Comm "li.'iu .
ni will hath ,
Forwarding J I I mnloubfedU r.-.tt\r t txallid! al-o\e (thtm .r .
i'Jrulo '
: .nlr.ll. :11.I.t ) to Ill'r. llirii-. tII
t y., I :1111 .lI.. .!.11i.it. tli,. il.uL" 1":1111:: .)
KENNEDY & DARLTVG I. .. I. V :;:1 t :1"r p >liuutt...ntioti, : .vuJ! i we t>!f1 f- t-itln-r. "t.i :oor adniiitoit -." wi.hed J 11 r t.. d>. M>m.w': fvr thrltt

p \f 1:1: T \ I IL 'a r 11 1 < iwnuMit.: .: j lirtlo j..ii rf} l 1..ta-'i,1"! ,. '1 Ilii.-; '\ ," .];II.I1) to d.iy. Aunt.' :" ..ii.l 1 I |f. r ll"l cat lit oiir .p.%x l." \ .111. nr >.%" :aiiithtn I 'o ..1.:1! : a> a I but 1 b..eati-e tin X : with;, l her I. !
n L E S } 11: 1 ; )1 [ .! tint) : ,.. tlpi..1] of tin- .. V : 11t : I.uh.f.l
) a I f 1.! .
V j..nt ".un >i. n> liii.iin th. it t !I..r in. ,tln i .- !! i-. *
> > I < i.III,1 .\ l .oitld t u.t li" ntlioif .r &tt': : wotkitit'.n: Mit.I Mialair .milt from ,
I'bl 1'1. II '
S F'1: 1 I' r'i TlI I 1.1. V .., i ij .,K.I 'lie 1"1" lu-ftie. n I' 't.t !
Lv'iliii 1'.1
!
t.- ..,,, 1) nt 1' -Itt, a tt i in : ; ; ; tl.C
; .VlZl' ikiativ -f the ..
a | "I Flort
m itnjiof ) Iit of viid ML. flowII.. "It l :
.. li II....', '. ,rn '.. "".1 tli" 1 'I. V II. jk' j -. \\ill; 'n-e. I ,1.: wathe 4I't.I.; % lady by their :.[.-
'i i .. th.I* --ill ""i '11t1: ...4IIV' ,tho 1 "I':.e Mlplo\\ 4 if hit) i: |-ar.itire..
.; .. : i,4\ It .1.| 1 ,'" 1" I < way \ a 1".t. .icp 11"1 you \ t I Itig'
f I.. '
\ V ju
k I.: 1..... I lni.in.'"- 1\1' tlinr, .l.l.t.V .'., J "'"t ii' to.i'i-. JI.M ,!lli-f f..r .t! !ititii.t.i ." fin1. (. ; .fi4. 'On, a..olul! il: IWC." to i.ot.! raid Mr-. I "I I ii-u-, : > .'p.t"i. .
11'1
I
\...... I rMTtr S.r T..-|... ... llt ., .' "''. ":1.I! .._!...,,,! ,lli-fii-i-tiujM.. .. <' ... .1 .. .. Ilro"II. I' 1th
.. r.tatiis.. I ::0.rr'o.:i. m...1 ,,. ill.I'T '. .. : _* "- *- + ,. ":. .-": .r :,rrT'n .0 .'".. ",. !..1 I : y. .1 !..i..l.t. "h .L iL .: i. 1. ll il.t..d \\ 4 h' i.-iv l tHMite1. t,*..
V .lI"V -f"P": tW1 '.' .1' T<- r.u i vi' '-t :i'f' u.i" p.-iiil.. ,lll.lt I I H.t|. :llttl, ) tMM", Mlllv "It ft'* \\',. ,'.11 tint: I- '" iintnirt-1! I Nfr-. II- .11.I -'if' moil Ill t. ".1""' > 'I 1.I 1 Iv,a, the I itiug tit ti' : ;I u their ? '*: \,-

l ""iitr :.....I, t.. wIii'b ttstV I"if.. tl.e :; ""ilIt ,Ii* ti.nii I tinHnr.JijiV I I : .ai.1 :1"1'1.0 I | I to i-at HII\ tiling' *' V 0,.Il -. K i :\ t.nit1, .'" "aid I M"li 1 "".1. V -Ul ll.t ,. ,\! .. t to I'...-..i Vl, c 40 Ilt:4 A I H'U' f fI \
I .
;f;-.f I :'" 1'\11,1.. .Ib.1 I ..1..li Ui. .\ w.1I ..U ,I'":":,;..1.1.I | -.v! Onl! .(; ; .Viti ..\ li.l.II..I.. .li-ttl, o' ..li.iI'lor I "\\ "ll. (1.li. .
p l Ih- fr-f'V. \ lH.: .- t is. t : ]|11rJ.r.t., I ." i-u! i-iii.n' that i i. .tl iitehed'HS; or r.itlier. I :i>.; CI-T : ,fan .r.: ..

(t l'.I M.c't er.hil l t Jl viiitr i...f.:i.'. '|I..i.: |ro"..i..mi. tr.tsa N. u' ,.' .' .. : : :'_ '.n- i. .u'.ir- ':i"lot. ;0. C(I' I" 1. tlO.v .j jI i i V.- |I".h..r ij'j/th' r, iu a !lt'" Mitiliail -. i w :.;\., at I." ,. lbow i L.-:\. \ t-, mii-t) put I i'. I.t: ..In.doe".. "1\. U-4- Illc -li.ii V.'ll I.i..a..t. vtillMr" V t .

IA fc .rr.n ..r I.\ r..-" :" ten'x rW IIr'- j' -.' !I I '** '.',. .ltl,1* | i"ti! I. ''it* II.." ."' I not I..t..t j : "liov of 1..11 upon i I ,Illi':;. !tl. r In-ad) (hat it would U- < xticnnlx.Hiiiiab' I I I >w M>ir\ I :am that we .)i.l..1 .,-tvi! : "in.1 i'r.i' ).. .: h.t n-.i i i:...1'1'1'' rt4i. U i: '*

f4 ...." ."..;. ,.hlln.. "I..n. ".r ..I"r.t .. 1 ']>.. it i.. fr,'iu "11<. <>f tl.. jo.in: ;: ;": 't.I--t :.ill.f..i' li.'tt"!: ; !.. I il In-r to ",il..I'r :aunt, \Maisfitldto : | f'-r: Aunt >iiiv.iir.! :iti !. laI11..I.(," .aid ti! *- l.n-, !I. a.t'If.II'! I ti!. pi .'iiM-! .r.m'r. "

44VJt V flie.. I.M".j".. .t.. "I..n 1.1..1 trrni, f Mt
/ "..''' <., I I'la. u. '"I\. !I.: V. 11'EI'1I.tI.I"t...V. Iv I yon fan jtnijt"I : <'f f II t, '..\..111*" ..I li.:.r- ].Ji.,. MI io'.ft: : \lii i.-li r\f\ tinrk \'> rv ilttic, }pii j ; tl..1 I I.r ("ill.: r- till >ol.f'! tt.c.i1.I: : ) hi"/ Vc mn.t "-' 1 .et t.iir 1 plan to \ \irld t to i r..14.\, i.I., ..? 'r. u'.1 ":''C9 1 ..(!

f j. l \ iuiI.tts -. .4 V jMMl- ,t. .. .tipp't-*, l t.ttt .<' ftft Hot. Ml lil ( j t I.-.IV.; to sr-.d| t*.| lift. :tho.. .t.\ >>ui (.itIii t ant l I lortf'i"- 'iid her ., ii*.<*itnrif' I I' 1iitr- .Ia.you t-> t ..'

I I \\. ii. s. s r i: \ (' i: it. it i 1' ("'111 I 11. 0,.Il.4V. !,:'" ,V'iv 5 ." '- 'lI h.il.if! ..t ptiMit t t ''iim: ..I tl.t 1 I..:, tHlU1;\ >. ,' El Id I .r' :aunt M.m I .ti. 1.1' \1\ }, VVj ]I.. i.. 1 l''. I. \, 4.ufti j' Sin.lid ).I.i H.r"llt. Ilnfitirti.i .

; : 'r | If-, M I tll.t. !.l. :J.-'ku-. ..! I l- \ r( c( L i (ti) \ B 1.i; i : : tnI I ..**.. ",, ;: tu lli- K-it. "I.a,1'' ., >i i.. i If tI' !f : .. .
;:":11'; i.ij ; i ..1.1' in : .il-n'it.' In- ;:")"d 1 In I 1.11..1 i! ".\ -i r 'vit '.lt..ht I. "t. -.a' l 1 !"! ," .-. "1." :1 ::1 itr! *'am. t"i -!. n.--- .-o.:'i.-V: V

1'\\11'\.11.1:111\1 : | -Ut MiSt.! .. !.ir; uvju- "t.-ii t I In f to >.'h !Iw.: "I ..1.1"1( for J ?K-t t t'I" i I .I "I.t! : ,> hrt.p.-ii.-d] (ti ii ,' I d. d! ,tit! t think! *iy: 1.\\ :1,1..1 bv' Ii.'Iuil! ;4 I In, r jtft*. 'I.V }

'I I. 1 KU 1 > I I I!all 1 ..1 i m .k'- on ,-: anil : :, I It. -lln, .-1'1''\ >- :n.I"w.'tild Ott l ci.! ". *-o: but 111.(111 m\' "I;'' :1,1 1 tint' I !Vt\r. :t v.'poM..i|: i i h.r to u*', ;t.I'! '..\i i M I! i

i. till I I tl:"" '" id.ruh.J: 1,, ) .1..1t lht {'I'rou.,1 .V.. V !H, "llJ: luis m I U '- V V -. ;1.1 I f >o1..I.1 not I iniio: ; >etiv' of t ) : ty.fiid; t .1111 Lot, 11.; :'a.r.U: :

"II.< .I.V tt"All i.H"* | t I. t. r. ,\hi..h *Jl"' \\1..1.' t.. lift M I !I.. -. ,'.1, 1 k. 1"'I\ plii.: :,.! .!.i- |... *, :V' I.I., d.I :d tinK I ::1 irnij I km, i' lu-r by him. ".. Mi) ii< II'I"I..t II buii: !, a. not I to 11t1. ..., lu! t! rtt! .r.. liti'H.', Ml-. >. .

Inn- will ;' ; almiit th,: 1'I.; ; .'t"t II.I iiMiiirfj-,, \1"1| Ml. llai-lt'll I 1 I. :t!.--Ht. nlni ,, Ii4t MI.n '. ..i..la.! .r as fir :1' I 111," ;. \tini.trrar.! .. '..I! ..di"I tii.il a ..ini-lri .r wi.-h..rx.orir.! : i 4-r: 111 .ide! Lii t.1 !,. !"! t'' )' tl.! <- m.'t. r I

lint ltI ) "1I.. )11.'r.) .:.::.'f': :! f. ;j.ti.1 wliili- 0\ ,'r. .. < MI th.i': wav. .' 11'1''I.ri..1! to ilia-.ta: i ii tin.\ my* I I-- ;-stiion: 1..1 t 1.10% .-r.." would tr. 1 i ill: I :.t "*!:.,- in ili
- 4' pr.'inpll\ ; i'F'r.! ; -.I tl' .1! i I |1"'J,< .". l.td akM'il I itt i 1 l'f! p'ri-; .. I 1'. iliip-i \ou ;< r-- iinot'L | ':VI Ii- .!. arrued, y.t tJ"II : .-.litlr: or rttiln-d." lKtilU> 1111-14111" that 11 I t.. mih'! ll'nd. .rf .

-t o. :.;.i 1 !1J..n., '!Itu.. IOM.-I- It r, that .li/.* |j.ul I. 11 Ii. '-.- \1..,tlo 11..11.:1.1: it pi.-jx r toj'u.: i .- !I. -\i\ .1.! i :111. II.i" afternoon in tinNtaj -;1'" :s-tarted: to tl. e ".\i", of F..r. i ..t*. :ud: L&;.th' hate, iiii-c' tiietl!!. lur' ntm >. and .-i idi.m'fd !

4k1er: 13: :.5. .. 1'1"" rtoin IJI, r. ii. .*. ilt. II to t tin; 1..1 !I. .i-t it ..1.,1.1 1 I "VtI. .tit.t j.Ii$1.t.$ t : ;. You w. '1 :I* .. :i.:,: it will I.1f I. ,the t'. .I..r! rin 1".1 ht-tk> d.--p.-nf.l, to viims ; ,the I ""ubji: 11"11 ht-r thoii 'H'..

V tht. )1lI9eo.... ,.f i ill' Iri..r I.r h' "II. < 11.1 I r -.\ I.IO% ," "In.) ''lli..I. ""I I h-ts not )Itinj V illrl", '! |.|ft' I. invite ,tin* }tI.il! | ;. I to .it ii. ,'n. I Kvtii: Mr>. I I JI.'II""I ht ..I.\m'lit .Moir,t 1 I iy It''rtLt: !'' r to .: 1 Ml! *. Il.rl: I. t tl .

LAW NOTICE. t tto wixk. tt tln-ir lioii... i .; l l.ut M i..t' ilif! t'.II" her ," n li.in.Uin ; tl. viiinptw; \itl! a jtT>on ot t lur *t..ndi" h.ue ;"1". t too fl r. and[ "t.i t ,. a :l.uu-e; : :t' *II'] I'h'd"?| : .-"I.? .d en.U\ ot- .

Tut "n.l. rJ&tIe"I .. .tI 1t".1 l In I..in.. .... t tmi't ,fitaiiily' ,J('.-..I'| *. llw iIl\ its V .IV oftt n. r |I.o..t.. 1.1 will. tli.lli ,ll"I' bt r' ,,"in-!. (hit mi-lii; .I'H.| I the! ttf....! 'I t- ,1"'iJJ wli!ttI" 'r r.,1.1.j it wo'l'd' I b. bT, '

.1-.1 I.un in tlir '....r..f I 11111.1.:1.I ; ) ":.i.I Mi I ... 'It.lt, "it "HI! ajr.-j'l! ton i of 'lif\m t I.o .-:tr 1. 1 !11.-. : .11.r f..,.r.ffni ; tin- f
,.. i nn an. r < .. "Pint 1 joii forj' ; I that, "c 'li.ui'!: two PV.-W., ". 't''I.I.. .npjM-aiirij: ; tor inute4 I K .-riti'4''" to tp.i, ti,jji'th'mr \*:>!
4' .uuti t "'u .1..1 '.n :" .
I .1..1"will *iu ..11"1 'flIt J in ,|.Iit.! -r ( ....uiIh ... \.-. Hfllt! tijtjmft) Ht.lt. to. juilc:; ..1 l 1 I liowc\t-r.' ..u't III.-. m .! luituW!. w.ij I If J '.ai. l M, li.-:.. t. sem tt, \.. at I tin l, I i-' UM.-nt! .11' 'I.: In-r :."0' tin.".j '. &.-* .t' the tir.t ,'I" r

c < .-.. I n i. \ :\ ',\- & ':: 1uln: ..." I Il 1 1..1 :il-l. *t.i Miipait; t..lal I. "". x* to l.-a i "'. wp htv.-; ," 11.1.1: I.. \ .lfl,' .r. "You i fli. .. \jI 4: un, .iir of I.tr..l!. e.lii.j.iir.| ,: to unlit' i ;.::1 t th..ir 'oi-.. and I 'iiLike; a tie ,

1"1' t'1'"* ..th. I :':.. l >afr.ii.) I .!iall l I... I.i".1; 1 iu. (.., or !o1.li..c i.ii tho-c '.I'-*. I li.cl; 1 fotinJ dim \nhi l v.-,...!,." t |li. 1 j.:'>. NIi- M'.will. wluririnl. V "1 li.i\e 11 ti..ii I i't ..111." Iti. i t.1.L .h.-. m"'in..n' !. i ttWt t'-r an entertainment\ .." i I

.-", I.." ".I.v 'jihi-'i. "."1.t..i i.jM 'it' ,4ii! i- 'tt-as-." I !.-. Matty: n'-d, } ':I"I'" ; -it. Mr l I U I irditi !. ":' owH i .iiin.i* )pi iHtr.iti! m.nU'and! ; i tro::1 :',&! .1 ?. .ic.! and inviic: all the c'. vS ii.iitau.I

-p JAMES GETTIS. l !e-tit1.l.' !f.. r uiotlu i V 1 Mif.'>.'. :' .\ ;.,nl II.IM aj-v-{ .'ri .1;i .II1'd t ..- .)..r. :111.'I II ilLr'. h.t-t: .d *it ,'1 pur. | "i.<- t'I'T .II l hn<-dhvip j that! III. ilUlit si h. i.t-.i. ,.d to I ,. ayv' Ii i :. it> t'ir.I.. !! t l I'iti.iIU.! "t so v.n ii \

r .tnoru<< A ( *oiiurllor nt 'r. tin* I limt-: iM-iinj. un liiiH'itin: to i ."i' ..t..1] Mi -. I 1.1..11 I.. "trp tl. I tinad I : and I n.iiii'iand, I'r a'int .-.m :11! :1 ll' ;. I'.}*.'..\\M> .11. .irran: ;' III M.*. I ib.-'I- 'atii"-.. were! their! triin.h! ri-ltt-tin-j if, th
I I. 1 Ih.- "iit l. tii..u!-1 ri-oftuce .!l'H > not t I i J'.IjI: <* "1..1:1,11: ., .1. -i f.V wi%lir.l It' 'fe. "J JV k t 11.*1 1* for oin'i-. (1'.11' ..\ wr :auv ituprovrTMy ii.id m.ide 'tur th* I.I'lt,. I IIt the\ "u'"I"It.l' I lt4... n r. r" *fi i til l 11'! '
i *
I ..vr 4 /: >' /. l' /: /, .if.. ... ;- ili:(1 I In i iKoilu-t V joinin thv itrti- ., < iiti J I.., t V t MI, ."if, iti' arrnnj.-r'-nt, 1/r-. I 11.I iw I t \ ,. r-.iiurd) iv 1. \ tIIIII. and Mis I :it '\(.ft f1\ [H"rviti. that the- infill r,'\- ". \ _
'. ( .r.tf ..., 1\\ h.t. '''' .(.frr.. U. "" .V1I! If-r mi.trt-. tt.i.r 'Ii...1 I ;
I. t'll'
I ... --I. .. : .1.1.: *ai.l .; i am : l.< I m lur ,!;" !'.'I ;about' ttUtrn Iintnii tinbt n. tit: of her omuiuii."U'liat ,
V \ Mr-. ,n htr I !' :i\f Mi-. | 'I..t li.iVf .. wlnn I I F'!.
-
'rt : t.J | t" t. .r" % .u : 4IV.! : .r. mbaTin"' t.i"t I t.rHm''n. '
f. t. imli. Js.. '. J I 1 \.' tinI.I.V i .1 t MI ui. .., p--d i. ione! int .hirrj* i.4 ".iU
.'l,l Jia-l .f.! ;t..-"l to \\n'I:. Jii aU"1 I in1 .jnl liiM.hi'd t : :1.1> | I..I'I..I! | au.l l (1 ; : > ti. f..l w eh !! and id ;
1"1. "N..I I I. ..1.1 tin. .bl: '.,. r. ItVI.i. :tu I : : :1".1..1 d"1 II.". we:!t.- Vl.d! >'.', illtitI.11r' !I"" < V -
AMES MAGBEE ii'i-i-i"- Kitit, tt,-. "' -iniljlit i-i 1".-t-t t iipptoi) .il. 1 r ... ..J.!i ... tn-r m ;t i i." ; t Xrit"'d eoupteirit' Up \
: -
; : tilt, ]1"1 i.. r.i'h.. r in-ar tho d.. .r. \\hi.h I' V \ \ i r::trk; slid! !thi" "i4i u. IiII. i i'it. : .".' '
.tIoru. .. A. loss s14.IIur at 1$ t" -<.1..1"111,1, ..1. N.\iu; tHtl Ot i, I .. I 'Aunt .V..iT'! .'kldf" : .Ii' '( "I 1 wish J ,. J .
!, .
I >I..l) make "i' iinw'v! !
; I
o ; lI"alI.
1 : .,1'. a it 1:11"1a : :a "'''I'r, turn" : .
V ". ) wltiIi < :< ..1.i.I''to rIIJ.b. I 'I "1 ...uppM. ..... **:a< \''I "InVf ot 1..1.11.1'' s.-tit f..f aid: } hid t known t1.
"i.1 '
IV. .aS1"! tin. "U. I'aior ,
vftalhir/ oftht ( f MiulJ
; :: t. :t-ount' I *> .111 t .1l'
/1.1.\/; )r. jutriy.
:
itii' ,
finl./f HoiV li ..H'if'! V 'lo g. "'''Ir. roiiipitit. t HIH-I TUI t ..- tt-.. UI iu .-\.111.' .0 f.tlln: w.is ,.' .iwr ,I.. |1. I :
Iheonix b ..i.bi I 0 at..ti. in.\wr ,. !b" .
Mttt{ S.
that I it to
11tT 1 l-i .hl'I't' i I. : aii.H *<
: wi i
i Ilr. v
.... )
.11' ; t hf be.
,_ < /.m >f .Ii. 1 i.. : I :1.:1: i ,.ur t.il mu"t n ( '
( > I i .
( M njp..tt ; In ; V not < :tI.1 "-u-hit.tn-d I Iin dvith / :ar ni"i -'H. t-. : '. tnt .
:* lot t M 1.". >m' t.r ;i.iii n "A'n.l .* \-ii tnii't .1<> 110 .n. hthm .1/.1 ditK..Mid a'rn: houilv .11..1/.1 r
Ca..r, /1.... ., _faV; : j.ur.\ 1"1" ,' rl! \ like t IIII otic I..r.. st .lIII'IC.I. !.! tf. rr'lllV!: # N, tljt-I # ".at'i: ; thi i r'r \ '
r.b. 1(41.. 1.....:. I I 1.,. tu.; ) I r. I ll.ini.11.I in" | -tuU-i.t \ now mv m-'thti aiii i Mtrr! IltIt. :t 1.It! Itt .
: .. wr- -it. t. v. "I. "! ::lit, rt I wt: tni*. if'i" ft-S, r! r : .
V ) 119't.U t'I11; iit1 ..Ii. "::11'f I \ ..I.':-, thouiii "" !I.>< .li. im 'LI.I"; "ll .ul.! i' J,.V' f: V :l': i i" ", w !.I It vi j "uI'' thin 'ii'VtL.I. .
1 S ,, I isk. .. .. .\ I.V. )b/ t l .) ; M iti-fifld) ,; "o, Ti11I11fl .jIT'. Itt' I,/ I h-r ." ." .utt\ > >
N'oticc i t't n /.I.I' / i-n your vi it 0' .L trAeII. tin- ': r-.of t f li-r UI" tK-oiii tl -u.'"{. I. : .Iii .11 a.mt th. V !I.." ,. d..n.-! ; i' .:
UaJ..u' if .. not "VIIi!'onn-d t.. i":: !l.V ,t.1 m thf L.dwl:: w; I ri..tr..t I: IV- \
I"a) "I i I
t "lA-t l l. n.l th' whoitM.I 1"1' I"'I nt t te 1 ; .
i L' I IX WJTK'v: za.1 .Ut. I till ji.Iv t. 0. "l\ I pi.-fi- 1.r"\.1 : :1..1 i't rtain: I 'it-awi:l ) mv. (,-"Iin.r.. In\'e i k : .. .. . .
nt .-
j r II I "
; m *
-iid 1.1. m-
V' ....., Jn.l .' i-f J'tff-mi1 I % .n I ii'iiit"l ": Mt I 1 I! "I"' :nt I Ir % "l
-poiK-l. 1..11
4 i \\vn .i. "lIrf'I:'" : UTII re"x itijiiied 111:1 .\ iiui 'tti"; v IIIVJ.1 .. .
lJ,. <<< .rtilr.U ..r I IMI-tu.r.-n' ;li. Hi' V f.".- 1' tt. I't-rtaitily! ,vit< '.<. r"'j.}iiMr? M III" "Wi-ll' I 1lini'i Vrojj!. "% liat to mt>cofnt" s.ttirtjlliv', |1..11. wln> V Iis, \ .; I. liiTiiri.,. :at l! r 1 rl". "1.,;-ofift, .- \ aItlr'.:.:( 11 utn't.tnt. ... 1: ... "I :. t. *': .t. '\ :. -y ,
!
; : ..'. t..... .:"IAI.. .4 .t'.0"" \ : } : liotiii' an- I i.-, md '. .. i I", M I : ? -. ;
4 4uus..Ir4ts. S t -.t 11.,1I'a u.t U t ?' :1..1 I \ <>1 11"11'1', ,1'1\ .II of \% lnm, ,, 11,1'il. l I ,V'.I'| IjJ: j ;t ( .li't* 1'llt \!I. i' :- tI| e : l ll \ol! .ii'II!! ,. tu.I. .
; wl j.l \-.lli4l \ .I.t I ; /I !II. ., .II WlefllO.-!. t'. !".! V VV \ .
't UI."I.1 'i"tt; .vMf'va'" .t 'IIt II .' .- ) : :4
J II t T I.\ \ .rlll.! t' ...r..hl .I .i"I"l., : l 1t, T. : V a .I ., ;. i ]r |1.1', ." in f..lf..I'.1! Iir tlt-u .
\ *' "..1 -'n- ,Uftt Hr, .tit if 1 o **..Li. | tit- ..'. It. d. t tinrv I, .'; Li. ki\! this! t i. not the i*Vl'" wi : 'I. .. \I til- .'.: ..il !t.. .ttt" '. .1' KI V**
?",!.. ?. "..r.JOHN I j .} :: : t..II" r i\ < 1 pat; Kvi: fin 4; I h.. I it'-? and tin ::ii' I 't ,i 1 : V
.. .. .. .. vln. AI"I" s to U' 4a-"..il.I.f| tin* inf.. ,1 ."II.kr jjr.t :, i !t. r. it u t', Mi--I II.i.I I .- ,. I.
'If \ it i- I'W 1.; ; ;. 11.'\ .11 .:t or; l iln: t.ilii-,! "II',-I"V h'.II! !a- tfontv. \<.i at: (th" In-tfl., ud I tint! her In..t'o| r ; I' #

I R. L L 0 Y D :. \\.IIt IU: "-h't.! .tl"l* .-.- "IfI. ...'tl. luff nIl.! if .vour :alti i iu"t : re.'. f In-r !.t tti 11.11. and s i" "verytueik.l and! ao-i I..lo I jl.t t. 't ld I ln.-r that -he h.t I 1en! i-i- tv'd i.! t" ; o.."' :1.p';, ,.*t.i! I .- .- V t. :V t. '
i2.ilI :1 I
I ,' I foiiitnmod.itin- aU. ; .1. .
:
-< lIt .| 'V f :: t. m> j..I.' -.
4 nrliouC"f'r A.:: ( ott.'.. 71 ,%r,- : .lIt, "r tO .' I.I alI \ ,'ath.1 to th.1, to tnki; !cat* m their |I"'w. tln-y, mi- In-rtir", ; :'4 !I. ', 'V .' .
.: f V \\." I th. v w..rc *( \t..1 i at: tin' 't.ih-!!. 'Hnt"? I; !i" Jrti': oh.r.: i.l! VL: !.* mor. < ndu! s t lh"- v\i SIl to UUeinl wiii.-h t ttii.y } .
'CoJ .ITto .(' If.-: .i ,i.. V i.ii 1 r' flc. Mi". !M : .. i.1.r.: ,1"\10 ) .111'1. a i".,[ af a 1..tfy! Ii t :. \:: .'* ;tl.' '
- V tii.l! sl .. !
I 11'1 1 wliiK < hil: :, nip, r.ib! '-LJ I' in-i J -It l it I Ins.- I V) 't"d.iii'd that. i.1 .
AfiVtt-I, :... )II' 1 ) "iJ i !!.ijifin'ei ."i -. .. 4I 1t a' t.' .
; t'I l "it.'a'.1.
V h"\,1. .unst .i V. : i : l.r..I"1 li.iii.llircstm;; in .1 [MM.ii.l wlnt.- l-tvll t t"I\I! ; tht! rioreiir. li1 l"i i- wh'i f :'i. In r aunt and < ,h b" /
L s't.nt.t. i1 'I.i! .1 \\1\ ,!! 5" t. ;i- !t. w IV"ot lit..
%1JII.IprIV prtklIIiir I" t oi'i* to j I.r"-?'' .r.htr t.r.';i kf.it t, : V e\p I ML' !.I. I- r
V !
.1. wi'h .
.in. 1. $ tfi. li.uidi'd it to Mr>. blv ) ti -iltt'-! Ml the will, tilt- .1 IIOHU- "
fithelp.
; p" 't to at with
I .lli.iIfl or PIt t .
Xf ,\* i .t li.Uia |1.J.k--. .4 < >14FJ.V5, I : :"".J tl''" ''iIit I'r." i"le t.. 11"1I "" : .1 1 litollu, :1. ; ; /i t : ti"! p" ty; *"*. llrtlfl" .Mi 1, :.i. I I.. V
1II. iiiul i.h"l .
:.otfr il r cii|' -.t'.K' IK' w > I |' .
liaiiauiuit: > (
> > f iu' .1.1.1.| :>< : ir" V, ]j. if
- I ; .'. .1".. ....ii-i :" 0.1 I.. In.aro in tin- .it \ 'IIlI.ii ill 'I I" .; u, hir. I Ier t '!h\C\: <-innlar J .1.| .VrIItt.ll.. L U-m:: 1 i.l. utlv th"! -No- I don't I tlfA 1 *,lii- "Ii.r'f'! lIP. i 'l 1 I .lit,' j. t th.it : i ,. 'V." vid: Mr.. imp'op.wiik-ft! l iy; t t ft fM..rt j'J lll.r UlUIi! .' (

.. !n."r.I.\| l lnli4'ii., *..t M.nlvi'l l i 1 I.li.I|.. th.-ri tori* tmiut-y.'.J| to I tin- >j 1'V'I I !li.1| i ii.l of! .. .' ..r"I.I..II.I..I.; .! d I l I.- I *.'r.! t'.ill.. r :al li. iIi" ,1. f..i_lil. ... tin I le "la.l.iir. >. ilh ,i "iijut'.Ii.wr.! 1 iiu-.iii on s.. t Lit*. t'kit. 'to thnJt ,f"'lh c'\ .
l a.l! 1. 'ri\nti ,'r I ,: "ii .f t lli n< "i.I.MII.I : 1..11.1" my il.t. tii .v.i n-tv. of tl.r-i 011th 'in. u i"
i in
I iqfte .tl..t < ni"' ? \ | ; I (.1".1 : 'II'. l.nr rU-r.-tit-i1' "II" i : \
:11. i.-jU"-ti-l ,i. no to :1'1".111.l I think) "h" 1.1 fall! | '. 1 .1. "e jilt l 4.Ittililt. l i I" -
- tic .*'.. Jla| t".i.-l nrcKf'l! Kr\ : .$ nn\\ ..t'-r! ri fall) i-xiitiijiii-liiii l i-' ;1. < .! In-r' to !k .li "I. t'Oll' 'al ti I t. :t II!1".1 :, I Ill '" 'L b" ''mtt'hIAI I.tl. I.-
: :
r :UIIM' r t" without I .
K.p.'tin.- > > flllli..11I. mto I tin1 : miking CIIIt v in! .1 t'lain 1.tIV e t'ew. a. t '. rv.-r .
,1.! 'li.."'. uili lui-1' Ml llii iiiMik.-l' a |> I ., ml l, tiiii d--;, ; lrallI.II. ot .." u-t. *e. l to !he
\.1
jr .. tl.1 r, i. t.i..j I I In r iti! matt-ri.t! and! l. UII'> 11.J: s
.. : "nti.; -toto .1 In- > -ld.:
M l.. kiij rrj'lv ...1.1 i>" inc tis tIe<- ]>r (ibj< rttioM I %pe. : ohfifa I.t ; .
- 'nilillllll.'lll ;...; I.\ .1'| .ililJ'J'I!;) t.. t fir ..! I rt !V 'rtiui' ti I I I I'tI I.II..t' .t\'I\ r. ti..I I !. fJIn' \>.I.' :an cvpl) .UI.I'.TV. "{ '.""- ,l.t, i" *::. '' i I')-re al i.tt: aunt t "nut I on-.di'r it x* Kit intuit: t. ." "", 1J.ir II.1 remnn V. (V '>

iii-! l.ii- ka!...t :.il.I-. v L. H". Mm.! t1.:.> t to Mi.,1 '1 i ::111. .II. any tnil'ttn. lI.-.tL{ u' It .
It c I c r r II
.-.1 1 J MI T > V JIll liiiii |1''' Hax.T in rUlli.pr; "i' "1lr" to p.n-ijrf\,onit4 fI"u.ill; I.r f I'., ;:..i4'and. I I. > ri-.jui'"t to ui.iiiie 1111" Ml" l'>.'iin i I.> 11 ." 'lt "I I :'1 >4) I f.'i.i'i.f r"j i1l.;, the ,. 11..r\ !1011. prtf-r t I letu.uti in h v i r\..11.
..... *I.; lia-l '" I'T *: : ; l tii.ikf, .' ; 01 1:110 I Inr .a tuvfui by $ I t .
pjJ
....* I II t \\n\K" Mrr-li't 'I .iUiitl ( l.t .1'II.t'r. :t ft I U" auv :IrthIrS < : ," gIll. of ( tint I ) i IH"I"| .|. j-Ie.i: \- \ '
1'1.1 lit
'4t.! I 00 j I.i".111 J, I:t..t.? .\ If: : I i I : "tniiit'd i i--r trunk; whuh, l I could) I btin f"I.
4 A 'it'v. ti.jurt cd'1 < in .1.1 "Vi-n.at 'J:1 I :' jad,;. t I I ,* u r. I pain I 1'1 I lho-e tittJc: occrfrMice.r .
T.II..l&- U.. IIe&, I. ':.3 \; ", to l f.4* l I.u .ligli'! 1 Till' tin* anrlt MH> i The
m't.j.iit :
; 1 I 1'1 ,!!; ht !'I''III..r] I hid i'l f ob"i-rvitn IHT: I ha\e 1"\.1: \ > ni >o lI..t h ati- ereti 1.4 :]>(jIi.41IV.1\ : Uf\ '
: -' 'O .".1.1 :aniljjri'w vi jutiiful.; tI : ),,11'r'' '. r : \ )1., rM 1 hax' ; t rivi-d!. .tt e. !Ii. iN i j.. '
{ 1.:1'I ;i Vr "MJ 1 : Itn.ll.r 1 t 1-rotln-r. s. l.t"1 t.I. r'I.J. nture.. !"' I lh<* \t hoi'; ,i.1 sin* HIt irty: nr .'( :
*
.' ((1 \ \:?, UIn\ :\ 1\-' !." .lit tnii'.t irt> : :iili-ji .f( fi* -* .: '! : '' .
.; ; up ,1 lItl I. ,1"1 .JI..I..t who lu".ltid ) ; th i IU" 4 or.i.-tt'ul and I t'"I..I'"t I| .ht. M letted 11"1! Mr*. \ Ifl't!fi I I ..u.l. M* lnxin t< > .-,'tiil'l- Mt! ": > V-V

.t IlorIIcT' '' al I.nn'. oM.-l! j'-irin-v: Mr.1 '"inrl.tir!
TAMPA rLORIDA.tf. !i. w uM.. sl-o rj'< "..:", J'lt ;;.in-t I V .ti r NUU.-s.i: run :.I..II".t j I..II i, : b" a 11.1(. 'IVroii, M.a.'t"Ihuiik r I la. k ,dl. "a. 'I. rather; : tin 1.41 .1l-tIr.! ...rn'r. I 11..r t I.J ""t -
rry .re
hi... tf. ; Mr*. \1.infi.II' l !i.vl :tI. hr, at tjtti1.ro : 'r..r. dr. .. t4l, .Lv '
but '
my I } jou -- i: la probablyn II liomel\! I .!h. .ii!. I. ..* tin 't itt)' it, .4" .1.1 "erv "i' ,
< tv114. tli:ad ..' ooijcliiili-il! ,. "\j>u I oantiot h.l motht-r and *" .1.V app.ai"l.ke h.-rdttk. !. h ir. V .
go 1 ti.iul )0. p., ,1 l, .1.r..1 \ :" ,"p"ckl"d [t.i..r.l. b -, ide % "Mr mother, : "-* :" ItlIlO t \ i!
.
:
; SEA ISLAND COTTON i .* woukl proini"1 t to ,.r.-tii.nn .11.r I J wfie ht-n w. '..jvoa ft'tnirn i ;,' !it'l L ] [, (p .it <-i\. < t t.. I. ,'.'nlrlt.: ,n.l FCt!!I'. :tnd' "itcr% :.".1'1"' lt':\ (.IVVn.:4) : and, I t tlunV.m htr tWeii.-ad.' .-:.. ..,jwti,'.1 1 P .

.f.KKW ur.aIv-t.: \ ..f the. .,).1"1'I.I'\rlh '.,lai.-t. hltl'r..1Jl ,1.,, "I. \1 hhe C'" n' at i I1I4.:" "for soon xftcr t ".:1'"I snv : Ixauut'ulf I know .f nooiin-; lily' Ii.. would, tln"tcfonlh.it I the pl.t'a ..( ;.-. iniii'4 t,it. I tlTn, "- IW'IIIV 'Ir.. I..,.!.., J I..,e !ter $.

Vv ;' rnII'I: : .( .., till *!Ie la..1! r""t.\.J fi..ti' tl:. .- i"tl::' and : pair: of cliiiit rn-tti! lilt' mv ..1 I u.:"o. ".tl.l .. I"tf lnn"*" to ...'.it W ;l5l!, d.' .. .:, .' r,| l,,... ...!; ."..I .i'I! t, 1 i 'i" I's. .: .' .1' .
V : ,! !, '*. !4VV ,. fs-: .. b '1."V 'l "
j
ifc .
V.; T""'r.. <<:".t "I" ,kV V % i. : .r.. :- ,ct !ji t 1I 'Pt'( V I I'1't ; I" ,: n 'm ti' 'S.-

*

- ... ,


.. .
I ,, ...' -- V
'
.
-_- .- _- f-. : ...
f' .
4
-V :1 .." ".
.
'
.
., .. ... .. .. : .
-
.---. .. V -jr; -
:... ,":- --.' --- "
-, -' 1'" ::nr.',.... J'-- _

1 J .--. .'.".";' ....:.#.!.... .' "'';.r ,. -...' .... -,- -.. ....... -.... .. ) .
.
: .. ....... ( -1'-
-\.1 .
; '
:
i "':_" :>. (j '-Jr _:_ ,, _. .;..;. ... .... :IIo.!
w- __ _. ....,__ ?. F.... -- 'j :--: =.. w. -. ..,.....''.

tj
'- -

.,; _

...
It: '

ij.3 ... l .
fr \ .\
,

f '

: t
L

_

.
\ S

\

,, ....

-.......-.1. '- - -.- --- -, ..... ...... ..- .... .' .......L, ..LI..... . _.. .. .._. _
--- -------- ----- -- --- --- -
--r-- ; = r o w '. -

0 TilE TENINSULAK I LATEST INDIAN NEWS .TIL L L.ITEIL'I I I.Im' hi: o'T"'iu: i i r mi I M i \ i r \ T i ( \ t Tho Writ-in ..."trnl.b..rlca. 4

v .. Of
tin-: U. S. -I
in the i
Army ; :serving Peninsula -- : The Jkinitl HV-sV*. ,11 New ;
A Change in the Tide Of WAr I ?'Ir() Snl lnf; Killid iiitd OH U'Clrird' ) '1 HIR.r '1 JAIl. I'.KX.M: | 1 i I Ort'\I.
t
of I ; I President
Hi if''f the
) the nil -
IIZON TUU. Jr., EDITOR PROPRIETOR : J brings' I I / *
Ff"ri..I-Ilcr 1ltl'InhIJ
1'llrhll
fry 7ian. cm thf j-A'i-/f.i/rArt .stations ,'\Idl ::1,1. !H :;';. ) Un: 'a rn be jfople-of C\'ntral America, i irtwhiih .
four.Jifln.., Killed Thru W'nini'lril.' frceviit : \\1 Mr.! !; 1 l.1 :1 notion t.f I. I.. the North
i TAMPA FLORIDA.$ he -* \\ ar iigttint
,. ..---- St'Jtn /Vo/x-r/y IlrQn! The following sad tic-ws wn teceiet ht / /. HrfxiHf, T'lmjHi ing ono ;of xour papers. I If it tlont\ I 4I'tmore | AItmmtit-iui4 Jt.II., ,\II, under Walker, teem to

SATURDAY, APRIL 12I36. Ft. Brooke, "arly ye-tcnbo morning: ll't. Cvt J. Munror, \rt'v-Cotnud'; an twtnty tixdollar!, M. I can tind ibieaun tbo rotten ('J\Cfmntrh of that

.. ..- I 'Th' following gratifying intelligence : 2d K,'gt. in out xxhat: it going. I Ii"- x\av down: herein I To the |*"ple of Niv i rag.fot ha
-- -- A 'tport from Capt. II. C. lrat jidArt'y ) Artillety all troops} 1"1 this country.
I in '
hot It t
r "
: CHANGE -OF TERMS.-The price was received at tbi place, about 7 o'clock, insul.1 country ,1JIllc l..llhl. makes ll. lu"l nltiug nprfl. itroshmI
i .sin rubulairt ; .
to Ctl Urown gi\ ut FI..ti.I d.uk corner, mid never 'et L ut I I ari i" \Vfoinc .
11.1..1) el e :anniliilate'vjour
BnlscripUoD to PENINSULAR is JLfondiiy fxcning:- the. below gi\ (." fctul.liunt : I Mftj. I f. la-onard, }'.I)' 1 IVpartim-nt, ; .k rIp of Criptin Hooker! men are I I..'re In tighit .Ide? by .side with yoil

TWO DOLLARS per year-inva- ( III the afternoon! of the Gill insL, the On Saturday ', the .9th) nit.. a pal)', Capt. J. C. (f':, ', I Indian; Agent ; all in time mi!.! grub, Wcis4- I lie Imaitmi got ,I (Or ) our iiUrlx'-for your count r\ I'ntom

rably in Advance. Indians who att.-n.ke-d: llr. rade-n's tcs- of nnn.eornmi'ciniud l BiL. Maj.J. McKuislry, .\*.->*1 juart.r Mas U.'lhin I., eat f.'r 1.1 li'T--s, and but j Nit;iiragiun*, union! I Ininiolate fortxrfxotir
t two ( I .
connisting little t 1. then selfs .1 be wont ir.t.J
n'l I.r."ju" ..vt t n" t I tt !!, tio (tKxTdrtl
JlrH 1':1c
: CLUB RATES.-Any person sendIng iJ'rH'e11.1 }pl-uttatioti, on the Manatee, I' ('cr! 7"cllillt liict., ill two boit.: "t'h' t'r'j; j tdilh' uol'll but lliat: ( I..,. haint i;..t II.. t .pariu.s: \In- Itt) longer, distia: ted by fr-ter-.

I us the names of ten Subscribers, (t-cxtnin nuiiil-er) on tl..- txtning! of the l b_\ !J 'ral t, UJ> the Fd a.lalddl I ( 1.L.I I ( apt. : .\. .urn, C'oinVs'x Sub'ce; pi>wi'r Tier h. d.! tin- are all! u.0; as wet II.114. I nal discords.\ 1 Peace, Justiec\ and Lilcnl1I i-I. -

\ accompanied by $20, will be entitled -' 3ht 1 Mardi, were oxcrtakt'ti, I bv a parlyof t:4il CII water: for the eouuutnatud.ftei an l 1- I l.st Lieut. T..J.: Ilaines, A.lj't Jd I Att'y : tht I Mr.t I woiil.l lMilr,. ',1 o.d l..-nt--.ritf',. .inalix., -*-.u.lettels..(-1Ul1. I faYVorcYtiHEAIXJII.TEUS" }: irflnr1\ 1\ thIiiut-w :. _
1st J.lelit. : .1! .'.. .* I II t >
Florida 3 ,4t ') .XAs't -
to the "Peninsular" one year. Volunteer They x\ere encamped } -j IUct of about three houi., rpit nuuVt- .\.I 't General\ .\; I, i run-.*, nntl !l't you know, \how I n-n gettm I or TiE ARMY. An) --C

t \ -_. __ ___ __ _- =.=' =r- on the south bank: of the l Hj ig CIiurimvCretk firing was heard from the water party- '! J ft... JKT.r't '. I,, J..U-I : Ob 'illll, I had .like-t';'.\ e torgolsomctbini (_.. .i JI-TNT GK.S.MISI/.H; : _O._'ncK I iicR(Iran- i-s.
I of l woni you n; ( ,..ti, Kar. iv. .uv. ?
:
and be i im.irtuiHe
NOTICE.-Curn'niinicafiuns or Adrrrtitrmentt -:'AjHipka: appeared to confi-1! | r
Klzev: and of
< Lilll.al.ri.Igl; "tl H. I'.rown .M ArtCvrl'.r i ; Monroe, If he ha.s di I'- Proxisie.nal Govvrntnc-nt; .
*
rrceired al this 1 dent of The. it woultl :1t. t tI CuI :\.1 l ask l Colonel '' The Supreiin
mutt be Of- safety. I fornwrif
party ip- :I :5 na'T in the I two remaining 1 barge; (ti!. on the Cdoo: -a-IIatcln-e; :; f charged\ Capt in Sparkmans, compnny, 01 |; I the Itt-public-' Nicniagua baring (
: or TIICBSDAT: MO/IMHG! pear from the report receixed by Capt. \ I' the tirsl oiit- of Manb U, ttfoGngaitist / .
\ fee. ojc nrroKC I other boats and tkitF being! away.) wreimmediately C.pt. ". S. Hanc.Kk.Wt: ), (i. I; not.andsend. I \or.1 (by I ll.dI,1I. Ly dtt-i-t- .
/ /" ','UTt inunrdialt altnstion.z.o.o.r. Hooker, which i is: short and imperfect, Med. jit'siii-t Jr.m""I. or M me one told me that ( i I theState of t ""tt"I., the Army
despatched: by Capt. F. LKpartnicnt -
Kdgar; '
I Prt
t- .\.t Surg.V. but it ac-
crossed the the in at Stinuiu rvtl'.s.!: store, j jIo"oktuniea wilR.KheMill\ eadiurto ('UUItnl.'U
J Creek, and), covered bv a dense! the f the water tJ 0 wit! I'
n-licf t> About
I hammock which extended batik .. 1lrl) l ; \ -onable that C' l'It' Munroe. tjve ops-ration., t
L. alongilie Jrr -T1... i:. m".' (
J ] \\
- ; :Xs"t Surg. J. T.int', 1 IVJMrtmentj'oiiduty ; would I Ixc rite aljhe store, ill ? .ominatidof WM. I
.1 Ih1
TArn LutoiiNo.. 7, I. O. 0. F. ) 1 they approached s'o near the as to 1 le IL I ly (
s } enemy the I Indian lidl11: a 1 I the advanced; Intnt I in time S ] middle of I the heltUmeiits f"ll1ile ft Geiij-ral; Coiumandcr-in-Cl, i icr. .
% Uig C\ pre" \ ;
):\ Tampa, Fla., April} lOtli, 1856. f fi overbear their! comersalion when thc\ I 1111l'al'l Ulieu-. i GeneralN.A. /
,, was }passinjj, frt,1 upon it, killing Cor II. C. I'rl, 2d\ Arl'x'-in 1"11.11.1 'II the I tight c..unt-t'nlt i* Ph. I II. Th"lp..t.'I.ljlllt -
bixth
..- Ibis Lodge will lcbratb the an- fired \olK-y which killed two Indi.-mt on j poral )1m'urke; jmd I 'ri' :ste \\' llterlil I! of to ( \ i iC Well. Sim1 1 tell joii Capt. I Hoi.ker h.ts .
e'O.lilitlll
:: 'ni er.ary of iu institution on the 2d 111.t. the The remainder retreated to the j I 'l.o.1.\i'L; .jot I the Ix.-st sotjijers, ext-r 1 iiiw itt all 111} Like tru? Napolt-oati.! ni-rhVlic itlc.
: all f :
.' For this purposxtlio members will assemMe pot. ( and wounding l'rh alc lrn"\1..i. { i /pt. .\. t.l 2d l Art'v* -on duty at l11'Call. )- li\c- long da\s;; thev work load, scout, and; (ion MS brief in wordWalkci the sain'
) .
Creek:; two weie hot while in the art of Co. K. The lite was immediate! returned nndC.ipt. soldiers ",'rc- llw
\ ka-livka: : mount t r.i.'r, or 11 powder xetiing atttti.Kd 3.;>t'

> at the Lodge I'oom, nt 0 o'clcxk-. in. jumping into it, and} fell corpse, their I from both l 1.:11, wluti the Indians bastilv I H. .\. Allen, 'Jd I Any: I ll looker has to. j gsnl\ the frontier I hue. I ,lake, in ihe- steamer: La Viigm, to Virgil' *

-A general ICttQUJIfIl"C ill claimed.All bodieninking: in.mrdi.iUly.: The retnain- I 'ri, \iIiti I Ih,' itt'1:1 tt :Niddlti; t'rei'k, ti> I Ilt. l After : tbtre I day to strurshiping .
ate thing brought .\ ,1',1 u-my. Iili\t
\: M. : yd
rdf'll,1 l 1't Lit.ll.J IvLo'fMIII, Art'y i ,k t \has 1.11.\\ in \battalion of
Cit-i
visiting brethren, in good standing. three evajM'd wounded' tudlv. Tiny 1 lulth t.t I Peas an.I.. b<- ".-:-1 'JSO( men. a
ing to mid I in rr reti. ( 'ol : O'Kouikefull )
til t-.iiip I undef -
are refjiTtfully reqtieMed' to attend.! A. C. S.; t ti\M l toinpaniis: out .f title; one at fort 11.1.1|| lit into Costa Hi'a
wer. Mirrued sonic di.Liiue bv tho bloodtiili from the l moat into the water, anti. hu I tinfoil.. I Ii i il t.fJllit. u.rnll.r
i ij I Itt U.11 I H.I I'.cnson -on diiU! at I 'ho kaUt ,- one at whatould l \ >'ii t'al Col\ St hUssinsjer,
objects : >
nd 1
\ An nddreM} Ion llio principles : 1 01 I 10
II plainly mH1.t111"ir) retreat, but I time I.MIHCoft: but oti know ". Up to Ultst'adxictit
ive > I
!I not ."j t lx t'l letotcml. I l'ri\ :ate Strecwski I : l! cant ) lit; i )liiinst-lf or 1.rl'\
j tf OI.lfdlltHlip! will bo delivered 1.1:; tin ..ek. toilmeed i I \ ,sksrinisl} with'thte !
mar '
lost in hammock., it is the t.1I ir
finally a : at: I 'Viiy. bad n..t txt-n t
were I
: hoT
i in knee with
!
woui.did t lit : I I T.1 K. Wall rid.lib .
l ha'.e l l"'cli I : nix ;
The Creek) is aid to entirely: half-Minee bdl. 'J 11,' .1 Itnll.ihs find : l'IJ..il. eln lit 2I
lint I I A s't I 11.liaub.n"o'u dnt\t .It Clioka I Han! .-
n.I
m., same dty. J. OTH, Sec'y. : at F..1 ( iteeii, 0":1 ;tl i t ; IIOIM-S, and oil "Jlst I Mart I were t\pioi'tor ;

g _. .._- --- .-. .- -. ( ,rar, so that there was: no chance for hiding. i- j rolley and relrented} \iI iu'ttt r'.IU.li"1 I .li,-ks; I t :'it his 1.1.llttll"l: mi (be :M i u.iii- r.\ <-\' Guano; ( '.>II,.. 'Ihe 1 i ensign of Nicartonsists ->
--- -- -
, f 'I1lat 1 the two I Indians who fell into j jit Hloo.1! was found on tho where tln\. j Ctij't. LesleX_ | ;about 4...\ n b-re, sumwbnr it three sttiptfs. two of skymluii
: CmcviT CGVHT.-Circuit Cotir'has! \been grnM 1i I 1st I.itut.: (G.; L. HaitMitT.'Jd: Art't ; 111".11 : !;UI (

I, in !Cofl during the! }pit sent \\ k-Judge were killed, I llitre. iIlot a fdmdow of a i coticc-a'ed.' I I :.M i J. T. Guble; i < .; \but the i llt don't! Woltb tine l I..r I liiat.' III-Inkliows : ( -, ''tl \dil "Iril"| in tIme cvntrt.tlerica li '
1 I there "' Iti'." I ;:.1,11 : the lust of lime whileis i a circular
t .*: 'JliGroas F. King pr "iJillg. We uoti.-c doubt. I '1 hui_ 'ii'luns pnisiicd) for several M.r. Small bxsome I
,'rt I planand he I i' : itt t. hnxe it g.irdej of the seal ot State ti.1 time representation; !

i I thu following gentlemen: of ibe J Jtgai; j'rof The negroes;:: : (stxen) and the three mults, !,I iniKs, but ,'rl tn.t overtaken.' I.i iI Fl. /hlCud.lj. : 1 person tutu be t':1 depend t'". \lie- 'cl t c.1. autK--, in \token of the Totcanie -C

,.*t>:on in attendance: were re-captured. One Indian !pony and I I 1 on-The Fa-Ka II.iti.hee is about I Ur't 'I L. < ;. .\r.I.; :iM I Art'yCom'nMgxpedition : ,i..li! -:i the.capiin cm: Iiaxe : line c'ral madetliar :i ran-jfe-$f Nicaragua. C JI

JCM T.. Bur Mr.I New 'ille several\ rifle: taken. I I by I tin- I time, out oft "el !. t ii'idt-r Gen.; Mora! numWrttlL'M.III "
''b nat.-x ; ; were : 40 mile! beiuw: Tunta I K.is: "a.We \ in the I Hig Cpress ; hti 'Ihe InuHilu.|

5 .**. St. Gco. Ilogi-n, Ocala; The two }Indians who were shutdown at I -- .- ..._. S"II I\HII.i be triad I r. 11.r.: I I t you give I.ono'l"n. The Transit Companyh.vc .
I U. \ I
[: A.Ut : nr.clit', Ilq."rlo rite' t'.r : I am
I lnJ in* bulb to \lr 1a1-n| N' to Mop running
; KuraAdaimx: ill-; I lie: fir< r'i> I 1 in : MIC'I' von'! | en: 1..liti..l l.tca I'n
I I: mc-nt; puilv' I jjiMid 1 j-.ullry or >me I \ upon Ih. ,- or Ce sU :
II. Hnidford, Newn.inMillc; to Manatee with the party: wlio (," J.r.rzn. for .\ j! :1.,1':1..1 \brose, I I tint's what pHI call \Mlat, .nsibb-f..rlhet-onM-.jnencc-\ :!'. A .
Itil- 1 Capt. .\. A. ( ; i..II. 2.1 t Art'x'-on duty\ atTainp'i 111i"J : not \I. : re.|" .

John It. Cox, Joseph M. Tuvlor, I>e sot o.Joseph ieje 1
.- 15. I.ancastcr! JniCi Gcttis, Ja*. I Ii tIle other WHS ....ul to C'i.t.! Ilooki-r nt j also (time following; 11 r''ril'li.u (.1 a Idl. 11 Ilw.F ; I Iri..l.! I t'I.l think ,.1 anything. butpoiilirv \\ Ila" the lat\ 1,1"1' (ruin
I 1ft. Li. no. F. I II. Larn.d I'd I .\rl'-\ A.. .n-d Il" tinmi bioeitsvigoird
i \\ lOs II In- his own band' and ; I they tire so ;g r-it. i Walker's lime : ;,.
T. Migl(; ; \>ee, J. K. Glover, (;. L. John-I this place. 'Ihe later h.ns l 11\/11 exhil-itt-d ; copied I pap r. !
| dl'l x : C. S. .\. .\. (l. I \a"'I1'
;
b IL I). KciiJrkk I Ii I I'
MOD, Tallll'l.I I to al'iKrboniibaxin' : ; the truriuMtv to camme I I I'.xitpt: lie names, wbnb are altt'rid \ 1 too 1.1.111\\ here ii.i w to fold a t fi llr w in 1':1L./ by th-enemy ur". -*

I "--_ .._ i il i' it. i. the copy i is tjixni rcrlniliii it lileratnnft ; 1 1"d.I.lim I 1st !.ut. A. J. S. !f"lil.\I.' ?.1.11"}'; : torn.do.. .....r, act"i'}pt this :.s nix. (')CIIMand.\ cans to be.aptnred Mimmaiily ,." .,.ut..I. The-1 I Irtitli ofI

The Schooner John J. Taylor (G.; ( ;. Garinr; 2d\I"-l du '
j17 I : "
I l : \I .I1i"t 1 I rein.iin. I liitM disU hex.*, but we
LATFR FKOM MI ( .ITLI: :.-Ity the arri- /" 0ty I this r"I..rlI .s. 4
! H. C. Anderson. Matcr, ab-d; from New 'Stall *>o.-ist ofi.-i. in l Hi I Yours Forexwr, Goin-ril; lias tb-ter-
fI1. urv j..ful jaxuiu : I ( ) I.rt- >w.mp; : Mm the : tint, I tin* I :
ral! of from Manatee I I Jinny
Cflpt. IJhop, )
. Orleans on tlic 5th, and arrived at this : : we ] kounty to Mr.l '" who li\'"-" about\ 'i 'Jd Lieut. lln/R (Giev, '.'.1 dutx- .\. /. M.r//r.LITNCTuN. 1 mined! (.n t feaiful rd ri\'lli\I.\ in tIme ext-nt
. 1 1r learn the d taiU of the tttu-k \Il\-.I _...._ I
following : 0 !
pr ate mile from Mr 1 i about \ J-houM be if-
I.. port: on th 8th insf. \'n nrd.ordid I : ?, inhuman a priH-tcding :
ill (Cx
.* .oken of alxi\e (: with I' four five I doant! lig .r'lalf'; Canadians UaUiiiu I'p. the retult.lion ,- *
:r The above schooner will tail for N. O. j : al'l. Addivm or .xear :.gim- .is no.join 't tnl'l..1 Tin* frihlflln'.f! *-

! i l'ucotlcthc.l! lh. For ._eu-n men, and Lieut. Cran% of (';mj.t. !' ;;i\ul ifiim I tlie |1..m't tnii' "li-r nt franklin, :i ''d Linn. A. :>. \tI.t', 'd Ail'v. -on .dutti Tin-V are In t tuning., )linn rats.: in theC.in \, ," ,'. nnke tribbvt! of t the Suit;.
night or
'Ilnx i
*>n pasag i.ll.in Ill long. I :
! lA' lie*,, C.... ] the j' | ash f..n..r,1 the ::lir :11 1 Iw.linllll.\ itnot :\\ Ft. Cintr 1"il.. :1. On tin xxln.lt* ,. !tiok), for tirnn f
o ('l'lIIpri".1 attacking may
party. :, l turnt li tbtiit withGox
toV.. G. I'e-rris A Sun to .willing to -
: { ( to apply or suiter an I the j 1"'I( : A'eV II V'/ InLt news
I ti .
\\ hen: the J Indians were cli'o> !"tI..I, .1 por-' : kountv the Mi.I Juliet ; <-in.ul '. I : I I ILtiinltoii I /!.nnirr.
ard.
l '
flit: Captain on :innto a> Minn as (/lory.'nw.
I lion of tinMotnman :;i't ViNlge-, I 1st Artillerx'; It ..,IH--k'. .i: ". ; and justly :- o"ilt 1llh.S.I'
J
I the )
... _... .---e.. _. < crowd ( 're.-ik j j.irjd the 111 de gits id-ir. 111'1 Iti"lly i _e._ -
-- : : \ .'t jutjt.1' 1 Ii: T. ,,%."' \1.,1 I It. 11.tul. ..AY.v..1.vu!! -. "...EI".i"' ,4"-"u; : ;
: il .I. ; .
,_..__. --- .- O' ting paper }lus Hgain; : ; changed: "1u-' l lMr. r; .. fbarcp !l.tu'J.ii-li-in..ijjjUYr.a.UtUul! !" L ; rrru .. ..-"-'' .T of thi- : I" I JCT 'l"c H -jk. 3_.. -. -. __ .

- thtii! tl..- 'J'flf; 'I'f'J. l :. I K.: (C. I >urxea. I 1st Art'x. duty must bixe : -.i an th elite I doxertiorJ Illnelils we find I H. olieofotir ell hatijj.-tV
Carutli i i" 'tIc.e.M1tiI by Mr. Christie. i-omph'tw'y urroundiiig in my.- II j I'"I <, "a\s t A"1' ri.:1: i| 1 li"I on '
; 1 Ibe I |I.'op'e! : in t ati ida aie in : position. toi I; Weknow not tlie author bv. name ofnpulalion
.1 *s Kditor: a"d J'H'I.rietl'r.'I'i' \\a the i Three Indimdid: not o! i-.ij': <'; nil, sa\e t I" m'. i-oiiiiiu rcial (''companv i N alniiit to \Ufor'n.. id i at Ft. I RillasJd ; ; : I..... 1"1 ain"iiv: ih"vins-Ue ;i man com-' I: but I this kin-.

11 the t Adrtrtnr fucctss, awl extend uur ftT threw' tin'ins.-\! ..s into lie\ ( 'rem k, :mIus1! arc .. (.'r tho\ purpov: if proti otiffj dirirttrade : I .irut .\. :1,'', I M Art't,--,\. A. I IS. C'. ; |IH.trt.t t t.. til!; tin lnln-_ i |.>st in' the totin- ,l ld'l-fl\ i i. a 1:1 ..f good rl.1t'*>i>!.I pr.itlic.il r( C

isa t \-, iho Kditor. \ 'IIrros"11 lto )ba\c dimi\\ lie.1. 1 he. w ;.tt'r I t \\.t'.1 Annrii.i and .\ur"ril. andimporting iA. A. ( I |II'I I is .; IMHtl.at I i an ,.lid I.1:1" put to tb. '''stnse, wortbx : ; ...1 I Imtmly wile i" and I w, j' _

,'I .f -..,---- I was rvildetied fIr some \itlllt'c\ l elow the > and other Hialso : Ft. /),.//., ..'"lilal.I.; '\.r| m t.f sending out t.. 'II''rl' t 11..i. Iiv is I lln* "happy 11:1'\1.1" f
: products.
:i J 1MtOItTST tr.4U41I4olt.ll.. .-Weiba ,, place of atta< k.1\.' tin-Mood\ oo/ing froth I tin- I intimati c".I1 ihat I 1[ Ciipt. I 15.; II. 1 hilt 1 1st Art'.* ; ( .in.:.h! I 1.1"1. down II. haraclcil.-s-i. baronets! I jot'. on.-, enthis and I the doting taI. Ii.-r ol.s
.
I I comnn-rcial I treat I I : :1.11.,1. to our ..r.II-\\ not sixhow t
I from tIle T"UahJ..rl.l Stllti,," that wounded I Indian (), ) I 11"1"I..li/ 11..t r..I..L.I.II.lo | ,11 lalY1"11 -
of j Indi,
rn, t tiov. II"* ins who Av'isurg. }K. W. John. I .. | *
; : ilti.it :
\ \\iII'f' c..II..1! ) In-tween '" I tn! > l.1t.rll'I I.J 1'1. al. lio. rough !I..I"HII : and aUra ti'dli.lr"I! ,
1 < : llroome of accomplUh- were !'-alpi-d, "a.N not ill! IllIth' k ilI.\! -.l but I Ii j .1."Ih I C .
> tin- hlstx
'I despairing ;..\ !". I I. 'JJ.I. S. I K. I >"\\ Slut, 'Jst Art'y-on dun I (lit :"11'1 \.oin:iur\'. |liy whose ;i 1.\11; WtiMi.t. Wt- like I".rrfr

r lug anything) in refe-rcine: to the Indian} :'i m..rtallJolln.l.,1.. I He <-tulip; brawny :""1" the n-olirr.-s ..Illi| loiintrx I \\ uitlirti. \\',* hat ,' alu.ivs liked I iirtti.-

!L f ditli} .ullie-, l-j ,:orre-i>oiidt, ice, has gone to i 1.1:: Kngh: ..h-dc! ired' \\n 4k( n to a I '" 'H'e l Min !11i/fl411 'taletint: I at I 1st J"It 'I. M llri.. I"Irl't -on ..11I : I.:"e I 1.1: dex.! ..I"I"I.. I >itnrdix. Lady ; j I I We do i n..t .'.\t'% the pet'uliarilx! far .I"I"lj .
I 11..l'vr-\i.1 that 'Ihs r Hi-ad .1.1-111. r'. : .! d 1.- enmp a" 1o two I.. ;In. lud! tbe I b.'bolis or .. ,.!" ._ tC
( lL.c the > | \ Ir.
: I" Wellington, to n-prcseiit! the condition \I 1.11. hbi.f j jwhobd : I.( .mb". priks II .: t iiy, ir,n lioop |i i I I ly at I'linta 1 lias'a; ortline/ ". 1\111.., i-.uue up from, 'lor.. nto '! :irtm.| I- I and | ,- the-. ll_.
Iimoti.-y ar ottlveaptf.il
srtairs in to tho) l're.i.l. nt \11.1 l lSicrctarv tinatt.vk on tin- I Sum. .1.ItllllarI : .\'. '!: nr. tIm ii\ in time. i>Iae of r"I1 in biiliti" 1st l.ini' I I'all'
person I I I G.o.; 1..1, 1st Arl'x; by the 'nioinin.1 ::; 11.1'11"1 th.-ir wax' to :i.I' tinwotld;: will rrcogiii/t-; in wolinn.tli i
.f \Var. If ho f,iN indnooth !, near Fort I Vjnaud, met tin m I here; tint: It i lit tlinii 'I Ii : l'.ill.m. I liex. .... ) I .. .
< to i, lotion. i :11'r roix'H* iHori ei \ : :.1 I i.ii'uut. 1.. I.. lalJ.'II. I 1st Art'y-onduly .ira i iij'i'l a i.e |'.ii.it.' i ar.ill. x' Mr--, nior to 1 be pitied than a.Iiniretl l;
: time. Indian, ci >!tnrid Ixlongid to !! 'I .. .b.>rs .f I.H ked\ mist tb.. 'l.tit )baxe .ln .
-iii to t.ikc the in.-ceM.iry tpn f..r tit! pony ] j i |1..lili.u-. 'rmeI % t'1 I thl..de mon-," : r in I Ilig'; ( ) : "Ii.1'r af ; we a d.1 :. en ::01.dlan.( and .I Ir:1:111 ; C.ih.I..in]: I.il" .:. o\i'r whoin > IMinniidliulis : for .
r iinmodut pmttction of the fWllti'r11.1 that lam j'imjvil into! time 1 ,'uri-hv. | ;ir (i pilin \\ 1"1. \\ene-xersj\w' one wh.w.is ..
:Jd! Lie ul. \ ( : l hl .....
p ,-tn< T al l of thoSotniiioU', !h will L o bfVtfleI I U'reik.!: HeaUo\ !oai.llllIll Hiv!! It." I.! --. i! 1 \ Grith.tm.' Art'y: I for a .I..lali,1 ot .i'7.777 7.. '.1 not in...!tm-'t t. and ''u-ct I 1t'111..r".I. nn.1
r > '
i '-' I tin-
I / /. Cnj>ron.I "h'\d. car hut tndv 11"" i.il I,"! ll.lXl- ..1.1.11| otilit.. ross one I .
I. Ms
had! I n ,' ; the Ixg : lainre ( II !.i-i return. I Ho I 1 bat n<> :uk many wuli..r"I as he wanted -th:it i j Xf*- Tho I I.L '"I..Iurl t.if No\.1 Scotia'has ':I Hit Mij. J. A. I I ) ; : '\IM'ri.r| I.. any' i>(lmui on I the. I Ir.II .AI tl! I nnd bn-1 n.t :i ....I I \"Ilt. M.d.early .
I h* (Hill) had ent him to Maiiati-e '. 1..1ill. JtI' )
,. .i money, and no inoani <>f raising inoiu-y; : to rapture un'iminoiiNh ,!t\\ the MUM of .no !i ibis inxidioiis oi..li1Jli"a" shown totins. I ,1\\ :If(' in 1 their I litr I heir wniit
i As't .\. ( I l
t. i-oinM'" <| <.'1111.,'. it |>oKciI", and c.innot af-- the rll'n.lf''t'r; K>nii'liiig thu hiindrid and lift: \. niin-a' fur tim.- lmdl.1 Surg. 1. Iilluu. 1..1 11'Il; .- di-iiiij'ii-Ind: l.t'r..II': es t fric fjrattis: : 'ofU--uity \by t the !slighted ..t ttenttuu I t>ftbj'pjmsite I .
Creak! tlio 1'i.Uoin c.f ; :.I Lieu ?. S.iinti-i I l lire, 1 k, 1 1st A r Why)' -II"IIII'.t I II., :1.1 dltl hterof > I I. \ 4 .
whidi ,
:, t'oul.1 l 1.\ se. : _ _
not xanity
L: f.rd *d<- ju.itc protection to the frontiersmen : ..f a sword, fur 0 ;,'I'r"I, \\ .. : .. U.llfctMh'" f 5 '
reached with a''ten-foot 1'.1.! .," :\ i lilllll. ;,1-1| I'oluntrrr( (tjiftn ;1 the I'. Strrlt ( .I.li.I. ride ill th ".itn : car wilbI.nly ,lake root m ihetr I.al'; and in tinboix- .
f' ; .. wilhoHt autbority ,.f l Illw."c will : | II.II.uryifl11I.i'Ul hauL ibfi\ ,nder ..f 1'4rm. I lie i is a natiie of : I Ileid? ,.xi Itisixeness in thus.nh .. .f int whnha)
:11.1 supply : i
wlint ,., ill I llhc baggage, whuh 1 wotiM haujoa Capt. S. L. .vparkm.in: : : ; ; ltirI.i..I (':fapriciotiv
. !
; f ee we : < o.In arit v't .1 i.l. uj.oii 'i.iTnr.ni'tl't: : has
\ dcnnd.
they
. I. -- -.,- i Ld l Ilo
Jno. I
: t t. I a recent No. of the }' ".;lIIlIl.tr !, Alt't( with I the n<'grotst mull", .uiil \\ (>ut>d'-d I 0 I !'ll I'-aree. II HI'llil' with the g.-mils ..1 ( '.11:1.11.11": |, (| i In- j"rsi.nind 1 ji, to I lie mind I hose
ar-
Ainu mosi,1.'I he ( ; .
AV I Head
\Vithhice
J wc ."%rlt'.1 that Mr. C.iruth) the then Uitor I Indian.! 'i'hey liM'l not }proceedid mint' \\1\ I'ruplr. St.fiflt-I'a"I l..II. i It i"_ Jill Illsuit to Oiir I"I'II| : "-|"". tutu ".s- i-i iliiI.! -l.inents lii. h t tin. no rar.lrippteiiates
I tv of Casi>iii.. \1. Clay, i In* great "llll.1 I: "',' l"l.Jil.t \\-.. 11 nn.ndk-n\ lrittm liin in .rl *
; t of th .lJn r1icr ,, :18 .1 '"'""*" .'/ pacex, however, when t the I Indian (..11.1\11.1. 1. II a w"llrn.'lt\ \Ili., Ir" inortI >

i prig of the 1\"." Since that tinio }Ir. wMsnnable, to prix-edlfar.lnT. I Hf( wnsthen I (' :aboiitioiiiNt, i- :n'\eitiM.: | to !., M.1.1] | at Stl.1: I ':11.1 \ I'. I | ..k.r; t I.I \! ) :arI whim_;" in loinp.iiix :will Pnsi.btitI I Listing.; and, in ii I., r, ... of inert i.f 'r, \
I..i'.n| w. s 11..1| Hif': li..r 1
" ; and! un :ludes t" .-litT, .two ', I 1.1.1..11.I Jno. I'jlL'r; t FiI..r. | : i tot'nt Illor. bxhly pri/-d I ban |vr''>na! l.:iutr..
4 .irnth has ditcontintu-il hit .ction : .ord'rd to l sh itwb'ab? : 1.1. .11" / '! ., :
("Inll<> lo oid r v.a: i l.rT. ::,II"'II. J. M. I'tHt.-. .. I I tu.-i Vs. tout or the KIHM: | 'r.t ,: >. ,. 1t"11 in tln, 11"1. :at home ('r in th.j i

with that ,1'111'1. but ha', net eithrc! "\ otercral I 4 I...! wonii! \ i.1; dl.,.I"-1...! .. j jI II .'ifis///M- I'l. Mi-ado. I 1'ea I l.'i:h i'r.Capt. .Naj-obon.. I Hr n.v.-r 111,". :lit ."Il '!pi'ei.ilar : j I.I.II. h, :I.III.] x .ite aKta\\ \ (he "vn*. :\.1| t /
:
\ *. undo: "pMn; ..dic altetnpt at I'' The at-k: v. :" '" I ('fI.lud.I. tll'j I I'. T 1 I'MUM 1 11., I I.-cj. .\ Iri\.lk letter | ( : ,\ ::1 roll .1. I witli':, 1"1.1.In" n'li,1. 1.'r.tint.. lit; wi: t ri\i-llin-: I.i" j I : l.e Mnilewbi... Ii i. "r lit iiM>n time f.-.. \\

wit at cur ( Ai harKor honor of iIi( h i il jointly. to "i''I. i \ "ltill.1 to repi -j not f..n"11 II.r. I to fas, jn.tt.f. but i, ihsH I
xjH-iiPc. c11" C.ipt. from 1 Ir. I to a i.. 1Lmtt'ui IiI +
i
i 11",11 gentleman I Ut I li..ur. i ijul.: 1 1..ly.| .h -t I, :II.I to a" u-ial.- with him, .iiu| >iitaii.>iis miisliine; r. llerted fn-m kin.f

,,.) ill-feelingttowar.il! that /gentleman) : and Addi,on and l.it'll ( 'rau': *I IC nn \ exhibited ('oncludcft ;is f.I.n: j 2d Luiil. .1. N..1:111.1: ;(! r..." .r". about II..; $inU r.'.sts of lbr nation. ;( hearta ,tl.,\" 1..1 tikes root in a th "

I I ,\lid) not bring th chirgo with ni.tliee aforethought spirit of heIiighe.t .., It tsti.itso I ,"r... tdy I MrtcalU.I til
I I ( II1tilf wurtbr I i "I 1 h1'l Im' indii. cnn-nls? to strt ggl b autm: | .SV.i/ M- FI ( ;" I Head \a.t t lilI" 1..1.1. -. and 1.1..1"! "upon I tb. hp' in'pinMri .
) ,. .. f the M. Johns Jli: j 1:111'I Colin.rin-s, who hite l 1"1 ,. nt out I.. : I in t I..1\ of
we' n w retract a portion of our praise. I :i<"Iai. \,11: .i. iItoiIiliIl% debsa er.1st sp.-t p-isMoti. unoiioti: or ad- ,

I I. f.inner article, which fetn to IK workin" Our admonitions, of 1i't ,'ek. xr. not 1 .i'nst: me' mi nn "lint if theil-uk 1 n'I.1 I I Lieut. I K.: R 'liirn.-r.I Floridi (foot I : I l\' r.iiii/-o. < ..r. Us aid I t to s'ft.iri-, witli. t Iii'I | i Ilr'I'1 hot ad ..1( I tu-t-bi of n>llal re- !
limit .
.: .1"al o\i r-liadotv uii" to tin. ;I Ihn \'Voluntiwis! I >i'l hiii-nt roiuj. f tnd ;,4111U l I l'i! ij; s .i' :i.., : .I'1 I Plim in..k. I wi i' .
his : i I' g..1
.u "j"tltical brain. We do l ai!% from "iven in linn-to : this \ .r't'- (\.III''r''* ; t \\al f& ,.
\.rt "r.I/"r t.iasO ; olir tt -:ir..st! limb's :ilid rand .
ill >
I 1 r st !
I i' l'ui-I KI.I M't ur pi'al.' under I 11. oo. 01.11. ri. tbreifiilv \ ]
C. 1 l j. ;
.cieutii'Ut" moire .111 I operating Capt. I'rt.: 'Jd Ar 1"1" hap.
: I being informed I.n br ( -ac., Stieii t>f' I'nrle S-ini'g ],ti killed .1. Lits.:' ) tilleir.! -.e | ,- husbands.; and ". nexer s-c ,'n,' but .

\1 ..- :i &>ctN, of ro j>ectabiliy. that nnlr, ;1 nantidote ill COLII a.loull'h! : atrocious nujh"nitv -...- I :.l!' Li'-nt E..1; i II.nt- Flafoot( ) Vi.Iuniivrs ,. : ijiriliquiK4: ii: i.:sp'tts. I I"A.- tl'I\ heat I it has kindly created wI .

U appliol} }, there I IS "'r.t dn.jvr an 1 insiib'trilmtitinn "as "" r KI II' I .\ flMITei-i; lie :II 'lil''I'l'' pro- J, I ; Com'nd'g l >if-htn.-nt I.f Turnei I *'* I II. H. I My.. of t 'af""h!: ; \. I,. w.saSinio.1.1 nun i'i! ...11"- ., well as U-auty! for it is, in.J. 0. .. -

of an enlargement: ; (.f the I.iad i.'nnn.nl\, fore recordd in the history t.f I Fjorj.laVar.. I l' l.iinu'd ihronjliont: the Crimea: on 11,0 I 1stof I I II Comptnr, 'it::10 iOflt1 at Manatee.Vvl'tntrrr "I... u the, Hews ..1| the "I.-.V: :utth.t : 1..1.! se'doin :.1 f male j i" found pos..s irijj'i '

I al.d"! ,.\\ t.II.IH'aJ.'t! Ia'ar':111! an.4lote .- .- | No.I: rimg'Im1tflIefl, fi.Ve Mareli.!, 1'... meeting i.f I the .\:j..11.1! I Cinnjxiiiitiint."f .SVSt'vlrf. .1":1 i ,ldo was nttlei.ilix;. priH-l.inn.. .,: !.''b. 'Io .botne'y. xv.nen wr 11..f"r.) )
"t'II'1 i iI.. following: :tTOII.l oft I caUniitx : ;Mitt our "lil 1 :, u in ;.-
: } rclltl'd.:1 few dar. since, th<' nppli- !''dertlitartb :* not coinu'ed: ), the! sun Kuvstan: General; ). tin 'Jraktir I I'ridge had | CaptFr! tin-i. :'1 I iMirrauoe; I 01 tin* I llth .Noxfinber: \ at ll.t 0 In.nrK 4., i .- the same couiie.v.1".1--11.| ;to \ut.1. wiJlitend .

4 rats.'n of bicb illustrates tbtt ..ui. .'cl : j eclipsed' ) and all 1 nature 1irouded) in niour- rerulted in the m.u\int out of a liw If' ls|1. Lieut. 1.llar.1: T. K"I.Ii..L.: niinn'.e-! ., I P. M., : ,lio.-k wak thint ., !.rinceds.UU : -- t'lII) ,
-
L.t! An Iriilmun will call him ,! the of lit ttr ral! ground, limited \by t the Cheru.nxa. 2d Aid- rinnn Cmlton; \ | : '. |a WtuK "lit| Iti.i3rl, I in San -J
1 we I T.it, f foirotji'eiuvnoo iiii.T! Jit time the. droa-lful s'aught'er I Head (i/mrers.t Ft. Fraz'n r. Ilito I 111.* 't lr.1""l Bu,.. ,?,?__. Dar Kosri.r Antonio fTe- ,
m .,
,
Wit veroJ oiu- morning We luxe heard no \ ..", :" to'what j subsequently! another .lt...k which :a: ? ._ ___Kt.-zta bus r>.nr'tn.ise.l -
Tr. I
.wt'ur1
I 11 I Kendritk -a-
.j I oioing nut of a iit'jjro-hoiist: ) *, and! aicostrd '! "il.e done with the actors in this ;. Ltw or M\TRIMON\, \-I.II'! l Wen reeently r L'I.t]1'1| Wi Frnni, M l : .u-ilIal..I! the earth n..II.\ : :11'\\ south- | lupaid: i 9.0'it.' ) I >ntbi* tbti ) .'.
i
1II'PIh'; .
decided in N\w York that wife Ji'Ir 1 ", ..t.; ( Ksh! (.f f.illuii: I .. \S--\S this:
) i ly n gcntlrman: tim': : awful trage.lv, but we "III't. the most a 21 I Jn-m Kmsrht.; ( II" 11Ii.ljll"'a.; il..1 1: : : notorious% il.lij.lllaf
I who theft hi :ltd I throughout I tin; eitv, ; fires \broke on; .i', two xears :mo, in p
r.it, do you c.i'.l:\ jo\1t".li! a while. :.condign; pnni.-hmmt will [IM.! i uI1m[ '..! upon cnnuiitlo oranv other crime, her i JI"Ij ( 1.Hl'I.-F! Hrn.->m.'. in .litf. -pre nted a starring
:
rti.t !
: 1.i\ 1.11-, foxeiin.: an ( \- : 1'.r.ili"l. Wt' flI..l tbit Li*.
man!" rAt K-ratihed hi. mU-lK-ctu.-d nntt'rI .' ', llwl! We suggest that (.f.r.; man that 1: hl..b.II.IIM.il pr.t.ei..in not entity, but I ( 'apt Abin-r\ I 11. .Jolinsuii; ti-it of foi.r'ntn milts :.Iite. Anotl.tr ,1ti"I"r ba" found natitrm!.IN.n.pritiitabfe

I gin. and, ), after come retlcclii-n replivJ, ': tao I It comicttd (>f l.iir:1 I Indian! : I Emt i it her III'IHlll. the hw presuming him to 1st 11'lt I H.... \\ < 'r.-ws; i :h...k, whieh Ilr.'w ixerx-Uklx- lt. .int \td. 'Ihat niaiUl, Mr. Celt, w::% i.

\ ".''o( to fery irHtf.rr' t iFi > TO 1 INDIANAiiF.sr ? (: have, ('lItil) foi.trul; o\er t the actions of his Jd J.I1:1,. i t f.tt 1 I. ":.,..0..1. xx :In-u thii earth: openedin 'li.1 w .I.." ot tln (city who capt utnu-ti} hio.

1 'ICFI fll'FIV nOTiL i 1. j Head ( n:nt..r<- Ft. C.niter.Cipt. I tins northeast part ot tin t-ity, and and there was lit ltiurnbam :
i r : A \er\' i..I I + to rn'b toI
S) with tl. ) ( .tII1'" Editor of tLo ..Urtftittr. .. a,11 l".tt '( 'lt I'l sumption .,. ( ti.
tin ? : t.I.
rl 1'f.1 1'0\\- oxer man 1 hou.es. nnd in
I Cf-rtamlv I I ( G.; 1.-ai- I } lllu..I. .11.Aiw:,, O"nTft, 21.
; We that ho x ; Iartl
were aware
that all Ilr.
wa< ijwijjof \I hereafu ronvittedof; thisl.anioiii bibit.ints.Tin! I _e-
f'N"lt -'. I l I.t Mreitv I'aiker
the law," 1'It.tl'l.'n' 1 \i-iled witli !I J.ul ; I exvt lIlt mn.or ..f ;inb.d.itanU
I 1J1I"liorl"I"t' ,, CU', to ; ttmpbs I Destructive Volcanic
( ,
m li1.t'lUlli.L. Zr 11'1 philanthropist of I It.iMon tint 2ii| II .A. t'riti.-. .. Eruption-
:re comjH-Hed to !utate, on the author : Let i and di Hngs: hid in-t l 1.en :I' 'rr. I ,. "U'II. S. Isbnd. IU-b.
i ment t.i"I'llilllfft ill".I.| l I I Held! (.'tuinters-lantte 1i: \ .-r. i! t" --1
[ hl..lt erecting :I asylum for ; tain. by ln-! : >\ rmm nt, but theio bidalrc.u'.r : ean..onOv-bee ll..r
itv of an acquaintance: of hi", that he i i.l iI ii i-> ,and we will not lonol. \l.. c( ] ]! recordjsnrh ill..rial.- '-'.'-' I : |; 1.. m a lt.M(5 of nnusiulTiiv.
: tindistrict
'II"I'1 I. a most worthy lflmmFxrImfttIge I : le1 sun by I "'urJ.f : : as

l ,'>t ftry mucli of a titryrr.'e hope.1, oiitrayt"* as :Ib4WC.Ve\ f..1 l con- I;(! An : nsks: Would it not. \IH- I Ai KMIXII r". ".S1.-We. Ar\ nn.Ier I ,. the: tity: that :tO.:;''iO' p-ople! .tix\ bun- I llthnsU--\ ,,you plaxmg m'II I the e nmchijf already loanl.l.for Iii.

t air retraction may lia\ e tho tiesireti!I ( strained: } to t.it.tlc our warnin' to h: 'tii2 obligations\ to our friend Mr. 1".1-I ir.-d; I tmiti tiii.-t and I SintiM> :'.. "..ti.imuiti.rc.I last MX months?
"i ; \oJII'I i to erect another for rr.ttk.brainc-d I tlie II. 'mi.14 f..r lelnj : : .trrnm I Of HquM I l.tva i i.
"Il er. of nice \: and .
H.II'r otnt ll.t ': ,
ifsct.'e explosionin 't : \ .' niI
. an [ -ersund
Qaiij] :
deprecate ; ('uI'r..I-I.I \\4 tt I 1'111.1. \in-r fl"\ its riatrr fr-m three to -
low fanitit-si! cake If Mr. F. not seven
.. stores 'i d.-.t! 1\.1| and
the neighb;: <>rhood o{ Alligator.; MIOUI AI I : u. > t- : lI"d "ill :1.1 r\ it was mil s "i i'I.*, dow n w:ird .1 distance
"Il ,! J"TI of
.. in his it \ || l ; tbou lii win all ju-rentr .4
cess nterprise the
-- ._. I \il"1 lo .r ,11| ( ; distritt* m.tdo their, ";, ItitIC'! ,,,, !
.1 .\III..J., f. the -ifi ,f tn! of goinl .. .. liill. gIiuIim'r't.;
'r ( : our wishes. \ r. I tin xxoiild
ty -
; turns bv
\\tsr HI..SUV CLThe 1.1. iiy *
MOM \ m torii'T of I 11tr. its ,
r Z-r \tOIt forty c.ili7c'lo I'r-I'I .r'all I r'llil; fj.-ty t rmt1: )k .i.-ros, rirM
Llnl.1N .
stone* of the uionumont I lx rn-ct.vl! I( ona? day lint (., into mining steamship: I /'