<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00022
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: October 24, 1855
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00022
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
,',c.,r-' .. .' .._J.t' .. -..}> ': ". ... _.,--.J. 0 .. :. .

-v.'t .
t ,


.
.


o .

.
I

Kt .- -- .- .

.

,.,(' u .... _. .., .' .


L. r .
.J IH .


1: : ,,_ .f. :
irri '

I ,; $ I..N '' rv f ";-n r '. r.o1j '-, ., .
'
.. 3 I 1"1": : 1: r f 'ft1 I(Istt )t p /, )\ I .
+ r. a f I -
J .' i :. ;..J'I'?. -' I, I j l I \ l I )1' # w r i -.' i
I J 1 > ;
L! it LU iItj : ., : I 1 I : I, i'S r II.' 1I'r. !

7 .I, f n'{' ,tb N i 1, i r Hi I + I I % N k%I I.. a

!
-- w 1ti1.d /+) I I v/ iilMfilial rSjd '1e.J

-'- [
-- hu n' '- .. n... J

1',irtut', \'t'unulll \ _n __,...._ .._ I
\ the .n. .. ._
ath'r"U C' arc true c\C\\\C\\\\ .n. d
,- ufion) \ l
=" ". .' '=" \ rcac"n '
OLe V. -1. + t

r-- -_ .. -' -- 'i' .i ti I P .t. ,. i. o ii i i/ A do =>" o v = -. ,. _0, -...... .._ .a _
i Wst
: "
? ? ,: ? ylJ c afa .Tsaut :
11.1
.. - _. ... i 1
.1.:111: r'1 JIN S LJ\JL\ A % I IT '10 fO.tll'CII.: -- .4l. .so .'r, Y 1 3I .
I rah 1'1' ll" .: | il, -
:111.1 i luW I yI
.1\ I | I 1.ll fir I Ill I I.. ,1111 ,, I J'
-.- i t.l" ;.. /I, | dI., 'hli.? ., M, | l | j :I ni I .\ 'lli. ">"l.". I: rf|1,11'1".1| | I liy ItlltllHll" V .1. II.! t. I, e I III. i. ', in It ll' .1',: ." ..
\\ ? ; .
.ilk Id1IiU 1 f'"r" I I' ; I ,
n..i > .
U
I IucrC. 111* I llH ] 1.1. | /I" I I I. I.i I
DUTflULT) P\\lrHU.\ (d""IIj ll 'llll'l-| |IL| .l.1 1 I' + |1. 111111'.1 I"" |In' IY.r wlii.. t tIl :1 i,1 J U !I. Hi .il! I'. ]l'
.in witi" .Nni.i l ) ; \ .I I 1 I I' I Af" < (/ .. *. .
lill.l /ll.t, in' ilk .t! 1..lh"III'i".I. .II. c'II"' )jl'll, bra h"u6f : .Ii 'tin' I" i . .1
/i1./1111'3' II' ( > I !
-. it tin ..1.1 Ii I.1 ,.. .I' 1. !! )' I, I l |I..' ""'\ ''rtln | I Ul,, I.I II I j I /
i I I. '
1 ( : I'd'1'| | Ij1" m ,I'i (tr./11 11.I, .. + Iii 3A t l. .. ", I.. u. J ,. .
Biiiuicn I1111A i-vul *: :111.1'.1 l ( tin li.iL1'1 | ll" ,uJ''r| "Illlll > I" !Ilrt IU, j
IVIt' ) r I.'I
hft-.n1T. $ r Htui I utliiti 1 ; :4II..tl': : 11.,1 I I lll. 11.1111.| .ll \
torahttort all ih.' I .a_ h. ,, I I. .
j .ti | u'f: I || ], i lk. \ S'_ .llll .01 ,
*
*. iitiil n In* "Inn liii ii nn- ; llm I'.. 1..1. ullllud/| 1.11 I.i d. U'lmi i .1/ I IiUh(1ihtn t I .1" IU ll.W *. .
.- Simon MII i- !h. ;( ronn.Il : lhr 11' 'mlhl :
Turman i 111.1;
Jr. a"ttli< lid/ \ I 11'1,1 i i ., .
in |
igii.tid; nn. "u | | .r >:i I. t I t I.,4. /i/lfh'11.. I.-. '
I Ilui 1.t'ilia inni iijii.i (Illy n.iiii-" 1 IH U'..1]I 1'4.111. JM'llp'i '"| 1't|) | | || 1uN" .1.1.| | ..1/f .1'! .,. l .t: N 4111 1''., !
---- "i'Ul 1" .ii'itMiii. ,lh-i-' 1 .M in l ",I .I ii' i .I li.it irt'Hi 1"1 "I UK' willing l I..1 II.M j I""j, ("d", i "'! "J ,lli if i t. .. iIl ) .
"TEEM IlllM tilt "lll.ki! .'.l HiH JII.|: *l< Illlt 111.1 MM-nf 1".1 l t 1 to Iii,' rn-oll.'i- .. 'j'oI II :hall I v III d .t ) .
Two : \ .. ,. .lm\\11 Liu,In ii., ,Lu ; /tiit'ii' 'to 1i.,1. l 'illlllIlM 'h" 'I':''. ih. J'o.,1 |1"m"|.n''t Nlll!| 'in.J I n'.11.1 I ( ; "Hl".1 l *> N''ll1'l | | "u 1'11.. Ii I'. no',111.1/ I i i-ti.,. (Itil',.d.II' ((11 | (Il. hurt l. .1 i i ,, 1' ,1/.144., ,|1I I ) UU l hue i mtf jI. RIIt '.1 i t tidilivk* ., ki I 'I U -f Ii
Dollars Annan If In 'I'11, ijjvluU* I"' ii r'l' "till th.f! I I. f
.
Idunrr
ptr paid > '" : 'l"l"do thMi.,1/ ,, I f. 1a. i .' I. r .
i 11
i \ : si III t >,111 !I. i 1"1 w ill. .
I'lllrtV.$ .itll >4lll! II1111.1' (iinlrti at Nhr. It i.'itl' l II) i
) II "" I rui.tii
1I.1. III I : i d):... .ii-d 1 Sh ,,. I I n n1I I 11 .];. I I. \I, , . '
or Tlirrr Pollen il the rnd or 'Ihr 1 N/Ld''I! j Id| || |111|,, i\1".1.Il1d 1 'In 11.,1HIII. I; 'I 11.\\.1"11' 1
rur.Ai SI' "
I N
/ r .11 .Hi ill"'I."I l 1 .
; .' i 1111'1' rvi tiling I uJ I | tl/g( i iii" ,f J"" 1. It! HI ani ,1 I t.I.U *
III| MI id. .
!' : iid.'d; .. |1114'111.| hr : / \ \ ; i ri., i i j. .' .tih-,
,
*iim'. will b ii I -JM I ri.ii.ji.. !1':1 ( ins :
UTe rrtJun I h. follow 1 y i. '\ ti.| -j 1,1|, nJut' fe.i" J'l.jnr 'l. { 1111'1 'I'ndh' i'liilai; N II.I" jioiTii "n 11 \1d.I I'| n.iiiioll.. d) I h .11 vi t. i II.! ,toi'i! lit *4U! h<..
.
1 ', ,-lniM- Itlf/1'Jll i tin .. ?
h lt ,r1'.r
/
t..lll 7. i \ i rliotrs .
ullltbtr. .,
'
It i j MU1'7. i UHi.i, 'uiti .i.;.l'-iiiiui Jiuli ,1100. ilI'I"d.| | 4.11 h ) I wii't < ji\. "r"JI't., 111"
'
1)u.1)oll Iiir 1 J'tr . ** J., for I ; r .\ :.. ; I. | iifvriati' '"ii ol l lli. .u i '" i-u .1) "mtv: ajtid! uUvlltloll "
,1.. drat to
h'H rtl/m.nd L. th"
fifty .... A | Fit.'i l i I'I'' .L '
!: h-rd1. 1.1. UN.'t/ bi.iic.t I 'pt 1.11..i"l'ltl' tii'ju.nj'T! b : < 1..11.
!
1) .. .hi.1 ,
( I" >ftci uln>' iit in. A liberal Koi.i I .. 'f ..t. ( ..r ., :J.II ,, "M.II'1 .. It\\r Itis l I./l 1i1G413't'Ilta.l llmt i "
iu' *rtoa. < t |1 1 1 IvG11.1: .f' /<'" l"t hat i Lit ., }f' i i f 1 jt !;'iiit h i'J 1 ilraHii .' Now, "1.1.1.| .Irnr', eIV I .. t.. 'I H't"I.| ; i :ur l.tiju. l'"' ib !
'. 1111-'I. ,
11s r I J.\'v: .
t I .will! I* ni.J. to ir.rly a.h.ti'.fI.l i 11.11 I" "i ,, .' t t." > : %* :<,.1 ''It ii ell iKii-/ i j t.nil ;ifi, nn.I ;i.- tin1 iilrilii1'?* ,/ H *!'iii'-n| .IO'IH 1 | | ). .- .uth. tl :1: : mtisfin, at'Ufcffhttf I 1 t!I. ft'. r.ht 1" .. U ['Iv .' < 4.

All .ltrtWmnt n.uiftrkixl with tit*' 'un .i :." :, ..I I ,!:.' f./i'il. i Mil I JiU-Mlltm, IIIWilu j| I ". .1 nJ1 I'.'i'.''j" n, I't t I II I lin-il tea ,Ii" '.1"h"'I in. in'imutf i.I.I..I.'d. t\ I liln 1 mly "I" '" ; tt''I..1' | | r.i"r"1 j fi/i t Unli !, t'rui.U or tin !I.. will, Ii 1 111:' I I. t..t 'i.r.'i; ijulit.kUt.d 1 t.
4. .1 of t (tili-i'!li i : l 'Ir.(
.
Ucruf "uirJ. will b. rontiou..] I .,.1 .". "Utl',' J lJ t k.Ut-c, lliC kl'fiuli: JiH1:.11.1.'I1'* i.I: I I :.I ll' +1411 I" fvlll lllC (I I"b i jo l at llit' iiml'lle! 'Isis. '!..ir"liii." .|, AHj ;It IH-I 1.:1 t 1 II..' I. I. tvlf I I'll", ILUtll Llltl-f f
.r
1 until forttM/Aoit HiirRiM fur. : au..l"c'I..tUI.| 11.I.:>. I .'ilnii'! ill >..1111"! tV .fv.. .:1.11:. at' I 11'11111; Tlii'y win-, init il j I I in! ,.1.! ..+, I wu'M'it| JoN" i, ill tin-' 111.1. i I IIi :.1* I r Ililr.l nt.1>'W.' M. t t.4 li.j 1'r I, .t) fitti.rin f j I Iti iii ", *.. *) "oiii.ii.. ,.|" 1 i-. .tid I.. g Iii>- ',, -.- _,_._ _. ., ,
0.> .. xiAr for kix Im.fcVlu} hi'iiKi-, tinImriK'il I l I. .11,; liti idu-t tin-irr.iiii.'ucr. : nf tli'*ir an trail S 'itc* I: i'J".tUI.! ni ,".j 1', | len. TI"[ tc, i if .li! Al nil khuuhJ r '. r '
{ f lo,' o III 'ldlh '* iigul.ir: "t/l n I d'.II.! I I'll rrllrr| *' :. uml l f"r ;a I h n '1'1.1' ,, j, bit* L* I i
| nirl ntnphtlhra' lull tin1 d'I I iiri-untiit1; lo iiti/t nt 'ruin SY'11inr! M'lIC'I, f f?
i L
| rjafu ifjiii-
Jxjl or other bu..in_ f anl.. p.r an. In,al! ;/' .".iiit.. i itI I :thf |"lottifi ml/, mid .

'* .Application I J..U.I..f AJminiitrition fi.uiNotico luriiu-rly; U.IOIIII"J l (Ihr terrace, (lull HMIllic aHO.IH tin.1 I.
jas j i (
frkii'ls
1"! tlit- hull--. I I *-.t inni, 1 .
to Ih-hiur' end r'f litll'1l. 7..V) uxriiirc| inthuh fvrJIwr'J I lie iut .! | I. ',.,rf'1...!'lf t tin cti'iit., : : I II...HM 'to j rrl 'in.*.' .<.1.! .<., tothtr' L'I.t Liibr ? n. -I..01. .Ih.! tilt I'un' : *. l.>: N> (1It'I.d. (how (IL'' .'
c a-
{:! \ real : tL.t I l
iou ] 1 :alo tin-iin'oiivi"iiK-ui't 111 : I h ala tiiifiiii'-tr1': ,! ': Ih elrar I I: ;;; r.-jMiM.o \0 .11. Ir: : llllVV .. u 1 .n j! t t.. i I'. ill- I :: 1 ; .
A1 plint fur .1i"lIIi.a l M AJui'r, }Il'.'*> v. m hill 1 tart fully ]placed l MMIIC rliickcn', j! tin- t trou-: \.j.'. Id l N -= i-.i! lii/iy/ to < Iy .. n.j, ii, Hi.in I M'y ii.'Iittiil t>ul.! ,
A C'An.tf4At. t Ixiiifi jiinl, .1.,11. llai"I" ijil)ud \\liiili hlu,t tujul- .I! I tIC! "I'I.r..I.| ; ; ; "t'1', \t %Y.:, : I'/\I'\/ i.'n, ; nlljl"luf
iuuuuieulrut i>f 5oii : .ilur r twn 1'IIIII..all.11' : l I ll Ill'I t ]iPlat I'I. lllUll! ;Il lll.in- : i I tin ilttti I ill
.I'It i it
j 'n'at '
I hut.tr iU 'j.i".. \'r"I"'I'" "tit I iji i.' il v In h w- i. r.' u""n tttl ij. '
Kill for J. li I'lintinc tnunt! I L, IJaid! tin tini r \tAf, :11I.1 1 ali'T:: Jllmlllvr, IlIl'll"II.! tllivIH. t i ii.-r : Vi-.ifi.ry. i \1 1" t i' g* Kt tin 1.tt.! Vt '
.i.li..r\i .,f I Ii "IIHI :in'.1'! :Jli.-i" wi.t'tli. Iinl hiiiati'i !' "l.ii- I n,'(:a..1 to asMim" a .Iet'N: -11P .ttitu. ;. |; ilirl I'altltW> Iill h I t'. nil
the .rl. ty. 1 jitK/.K-! tif .1I iti'ii.ui'iii.| ', j-'tfi.1 '* tlv. ail' Wali"r; ; i it'" vi.ur : -Ui tint l1\ lth-
t f |!: .:'i- -i +4..1' nil' "'.Jo oltotv. .iii'l I I' Pall in oi'irr : llr'II.I.| : u it: I.... j.it .ptk, tj iu tit ,
'AIIIttr.! on nmttrri connrctcj with tlir t..M slut p.'IIIIIlt1-.t t<, "..&1. irt-fll, \\ iltl'valki.i 4.1| 'iinti'oinfMt I l Iy ihaur: ': | ti* : Seal, wii. ti ::1." iiitiifiMif h. 01! .
!*. A .t t .t: hitl, .'-rl 'j, t.i-! ir..ui'l! j>ii-i"iit :; hl .' .tll.. ,., ?, w l;,:::,.d: j i ,.'j.< : -U i
\.1 .
.et.Liduu.u: 1. : tin- -tivts l' | Mov\ li.-t't cG! f IUtl"JI. i.I l. .f.t
1 .uu.t $1.'h'I."i.t. i ; Ill : ot "-11, uuliuiitan 1.'II."I"t' lily I"'I' at' tli"! ,'.i"c--: i if 1.: trilll.l;
,
ifiiiiiii/ ; oiin1 nlloui.l t., !, ,
"
1 "t.ii'i f.'jt.uk f m li ', :' v
ih- -I./, il Ijiiuii. .
(order! ir itcr!: ar-- you :.il.mi-! l in ri.lu ll1-" ai'i ; t 11.,1; i( Hi'i\va-! | M" 'I 11'11 "lull tln. \t'iy 1 u..rU I It h) it j I t-tfliil.! mi-i'M, .. 1' : l.j.t j.rf.jt'i'' : t i I < in" .\ : IIItIr I
'
1.t bed< all to t tin liuiuii; .' I I. tintli-. r
: .
'- -- | I !
: :
inuk' thruu' li tlic oI.l"I.i"1I. ) U"t I'.1113p'11. "i i / '' ;it, II In1 3 ';'fdiii Cti'- !I:1 if!, Ks-it,
: i Mttltoui : "I'J"ta.,1 Nt' ( >ttii" time, iiiiiiN-il '
: I'I IU'
\I1rIIC.11 .-. light Stud, | "!!( I'' ill-trtllln': ; .f |II|K. jtI.II"V'
"r. .illl all-. lotiiHtl, .' : \II.rh"ll r 't ilt.ltt' 4r .ii 1. ,..
( i. FERRIS 1 4SON.I "i.h. | tli" la jiiM: .1 \' f\l"> !liu il g I.illtlll.c I ,
| | iiii ij j
U it, tuft HI i\ a'-lill t > : ;; r ; n.-i ill' ol,.h' tin. brh h : .
44.41'hulle } i that ilio, I'oiitaiiM .1 t
: 'I : iutin: Ui (b :
tlili.N ; ;
"IIII."I'm'H"> ; tuiut : I j 1 .n "'1 lu '
tli In\ :t.t t ,inoiliratr, rri.i 1T.'I.tf' wt2 >n. / "ii with l, ..tt :
"c."III".IIIII" :.I.u..t" I l-v 11 Ii
\\ u..:.-...',> ..vK.':. hI'' ..1iHhl6 : hVtlis :Ji.' :t" *!"., -II.j :a" "'jl .- I'l C"; I l of niP turiiinjj in ii.y "jn'i..1.? nn.I l.iwi 1, ,m, ,i.: ;t"'t ,,, .;; t': "I.: ,tI .l .
fl. '
I ,
;t 0.
.t'.n: ;
I'T. 'dvA.f l "i'r. vice W.. .11'1"11. :IH in : : .1 rl.an : nlfi1/ .* 'lo nn.!, r.t 1:11.1): ) W'i'. i '.11.: rt: t\ i (i.it-i atii.i.:
: \ '
!: tli'Ih! li.-r, nii.I. 'I'"ht'' t !, ,it t *} .; lit I* '
I i.
'/. ;./ ijl" I" i II"r. ?
i iiv .I.1'iul'i.-
I I' 1 th
.I.I l VJs.tn
I'ti" i
I" n, I b e I I." e :'h'l .
iifini-il !by Uhr. 111:1: lMt
: .
I ) '11tius'I' <'r MHI iu.iv run \ h'il'ji.'i mv tilr. 'Ir.' ;3h' Ihrrr1a : .. ni-:
... i I.. MIt Ml. \\ :t. ,. ,Pitt.: 'll i. ..llk"-l i l' 111. ; i -iniziti' in ,h .', rt'd' J i" .I"-,. .
ilf.Miu tta. '" .I'f f j. nt'r
pn6lirrhatt1.d.till' r. \ Ity .1' r. lut-i-tif
tin-: tl.-
I'ii.in.c: of -it ( i
/ \\r01 : '; breakingmir iivtk 1 fjotnllioriitxTiiri t..j' -tn! : .: I 1111 I.f: j mi : tt.ti tu
1 \ ..'.'.'1 Ill r tlii-ir ..I.I-Inil.I. on \\ 1"111-01. .I : .1 wiiirh. the! |1.1 t '! f !i. I,,1..1. I I 1/:1: / I HI-. ,-.)I' iii ; ||. ir /i-n.tJi: in: Utr'IP''f; I .....td .... ii-'tiiiti itt. \ |/II I ."- r to i I'1 -. ..i ( rttinnal: ,1 .., : '. t.I"|,1.. ll..1" { ii.r ;.. 1.1111: i-Jlhef t1'.' rr if! M h ; tlm.i
: 1..aiJI cli !
|1'/1"1111-111 uufiMittii r. HI" :
.
.It.,0'1 t1i.-\ wuui-1 INpU.l, to Ii:.t. a cJl. fro,, / al.! : I I. ,' 'M 1 1 .'. .. \ I.. -I 11, 'lllllot: llo .y.. .HI* iMI *., (It) : .t 'i;." 3'... ../
I .itiiinul j j' ''I..J I U'J I Ii; .r( !liutl : lttir'Irti'
th.ir \\.ilk.: I In' 1. < < t '. i'I .l.l! 'I'-U..U.IU' .. .
i fri'iui< .".1 .lonii ri. in.iy ren: "ti I* r i. .; 1.11! !I. l"r I Lnll' \ Yr ->
11! \\ x i I'. i- :ntn Mn ,4".t: :i. .
t ;
:* .
i.j niiT'. h !
: ,
1'11'1''| An* :17. !5&. 39 tfo I I tlm v\cnty: aii'l 1 ;inl'.Ilt.llbllr.> IIIOMiVntu ij i | '*. ti1. In-- .1.| < ". ,.liotr.!I '11r' l l-i iAf r tit. /<"*.*,'/, r1 I at }IMJ.HI! |mys M. .dr J mt t "- hlall1.J.!
V.ti',3! '. t : Iij. : :! iiii-.: : ilo :for I I., :I-.: .
lnt. : IP'
- lli, Ga .t. ; -I, .IM ', : OII.h".I" r. i.h. ut lie .
.1 -ut ruts of 1] i'iiji'4. .f t : "I'M' '' r. h't-st:
'I'I -triii timi" ti -'lii'i I I"n. u 'iiM'iii fal -- 'oUl'l ( 'l"I'1 iiiiiMi.iii.'l .--
:1 < ,
|i1uN t 1
t r sl.t. .. .,l.l!t' I.' i ttll'io'l., !' . ,, j \ -.- ti" th. .. \ h. .
J" "t is. : I '
,, i. in 'lill\!I. tliu! I : !. k"4; -.. ; .tt.\altI."h.hl 1\\ t .It.| r j i4 f
-- j ,. .nr1.lau'1 ,\ .-'- . 'u !1. < 'I. ,' I lf e..ardl fxiiiiil' tin-, i 11.1111.11.11.1.1.} i "il- ,
JOivardiU- h1r0111I11- tll0il House it*. ..,. I'MII; 11..d..* ., t.!:,-. of 1..1.1'- I. v ; ,"I* III -'. II" i ,- .. ,I,1"! .,1' '. ;. :: '. '. '. k : I' : '' i / ; !i.; P-I!: : j ', t. : *."" :n niitiiu. *; | : "
it ti'f: i '' 14 :in h it i ', 11!: 114 <.. ; .. :. : .11 1..r.0 N. 't .1 !; v t uulii'i I I M; Jj J-; ;. 1'ti.'li'.' ..II'' t ? Ot tholdti, r .
KENNEDY & HI ;.1 < "ii.ii. >n ,j-rii II tmv >I'm.in; / I t\\! I : h. .i.:.. .! I. t.. ..... 0 !t <, .NhJ 111.. .
DARLING *
tl.M.t it S 1'. \ , "'I 1' :: ; "
; : 1.:0..llt..r..1 !> i '
t I. :
j '
,
4 li.tni.it "iiii ( f.-r I Iiii"l I r..iiiH-ii; ? "i" <>< n 111.j | ,, 11.11 I (' .. .: .. I.I: I.r': II.. .I 111111t : ** tT: (hntf I J. ,. Lt..l"l
HDL: \1 U: 10.1.\1 L XKKCIMU! : >, 1 in.invi'i "I' ?.. I .. ..I) .j, ... f, !" ,i:1,1 : .11 :I ; I"'I j p/i! : Jl'llO tu ui.-ISL. i : ,,. (L iiK t. ., : : : : .
{ i ;
1 i '.1 mi. i tiii".j, ,it i *>i f"'r., L1 iat i in ; r l-i T y "da II!! I: i', | i-Multl :C. i hs, hiy1 : .i, I C' :r' ..
'
** 11 ) [:> t. ii! I I'M t I I I.V i.f..rn.. tin; il.il., ,. ,m 1r1uC! ji. I r ** ilwir iru-ii.U .i..l the| .ul. i I room -- '. w ],. ,'I', wn1'' ,. f ; iti"n .+'* t,> -\ .' .1. [,1p' -7''I III i h r )'-
| .1. n-, ,j,, |H ,,l. : 1' d' ; fI" "tj: t ; '. .
.
jiii'l itiv.-niil.il) ; I i 1 l .
t"-r .
; I 1 .
'i "sir I i .11"1'.11111] : li.I.l.taiid.or \ t : /a ." tnr burl f .t- yr -
8 thus : I' W
tli "till | 11" lt1 ,i'
f .I.| i v, ,
( i j
y ,
iiii
.n .... ; 10- tltVM : M ; .0, I:'U:. I "x11, I. 'pril ; m > : '. '. !.' I.U. t .
i'iiiiw.i'l 1 |lot lid' ''nil.T.'if ; '
'bu*inr rf' ifcrir vld .Uu.l| : Nat 11144.1.1; ,lo xv md ih.it, I ( ? ko i 'trjt -HI. t-t.1
Ilrdq., i. .. .. rr: 1\ !r-'thi' .1thR'; i, 4.t "* .
,.tiK-r .f 1"I riu> 't:lrral.lnnltiey; I' s liitrl-uii. nu.1 l Nill rlu.rt hii1 i tlioh.r'! ', "'' "p'i,1 f ,n r t'' 131.2, v ,tr; |1.'i' ., il ClIt11Hl'1f of n. t1."' ,' : 1.1.1" 1 .Itl ; ,i.c 1 S.!, .., Jj: >, i .. }
: i ,. % ii *
n I
; .1] : W"
; | Crllllri.ll full ml i.iih I iiI i1 Iti s. ,| | !114..11| 11.11| Wl i lit
a cu
; ,
w I.. ,' I. 'lit III.I I j I 1 I. ; I. \\t\ ,. .: 'I". I
.11.I -.il .J 1'.1.. ,,.1!.1I .1I ';. "' I I. t //a :1. I.\i."I'I' LI',1 : : 'r I' ., *
"II"1 ..1. d' I.n4d'b. I 1 Ii.'ti. ""i'.t.f ,, .. I h' irl 1 11.. '" ., Y4.Y1. in I'M, ,' I'-it-a
I !
\\ ..1. r r'."I., !tlell 'f." .1 .i'll itr : hc _' 1. ',. m'i n a 'f.uni: iVi-fiily .I. t t a I i I.. ;til I I1 ,.- r .. in, t |h.' f > : H ,,1' I
I. t'lJ'.tt..1
::1 : $ *
tt I 11-
I f 'lion vf L""I".II!i- .">! .1.1.1,111..1 I; \ .:: ..il t"i I h' ..Ii! !.-d I 'oj-1 wiit.il" ,'In-: \\alls. 'lit-foii1 I I. J l 1.1.l 1./11:1/, s'i'I n I'u II1111'f, t rinse! my 11.1.: I ... .lid i 1. I j I', 11 t'4- ,\ r r igY Hih.l.fciit'r:! ftfc .
:UI
f <'. *. ..' i ,y i .' !11' j., ..*.'. .O'I I ... i N tf ..!!..1..1! 1 I.iKtil '\li 41111 a LliCMIIt. ; -r. ._ t :a "thud"on' my ;us tinSU.M ""Uid! \11' 1"1'i r : ,.1.1lual..u' j t :" mi.-' i !h. A." f..
/lh.1 11'1. ; ? 11.
\. / : Wit, | ,i.. t'j : JI
r:I..H.I.| .1.14Nihn9.n, : ( ',\..,.. l / j A I.IO1 Tin : I'.t'1'll. 11' ...; klit* fur, 'Ui'i,1' .., .,* aiiot. 1 Jiff. 0rt; 1.. 1'lt'i,11 w..I -s' ..-... .
4rr..f r. !, '' .i U. j | -MM'1, (pn'1'rllt l li"! rii.i-. ::1 J a'i ,: .
r.. ,... ..1| i r.. err |la/-( ,i. I If+ !If I .,lty .1.1.1'1'. | !lilioii I : .i4.... 'ur. ihi.'. g.?" I' II I i. HIIIr I II'I' s'Mil Ion' h-r, Ihltl: t'i"'! 'ir-a anollnri Moiii.l, !In' .i.r. A Iloiniutic! Incident..t: I t ,
| '
|11I q 11''| r.< '!"I.) i'' twi| I "< ..I.t I : l.h"I.'II% il win. t i i n! ; .\ n'.HI *.< 1111. ,< t. n.idi.r' h.. .
I L il ,<|. H.! < .1.11.! riii. "' iv know V.IMII ,it In: !o (t., "ih" off. ta k a i"is.u| ion' hk" r'1 r *''I.... t'm. { ,
.1 I'j.nii. l t.|* r.1 '. rh. .IJ11 I';. I' "'IIII. 1'11.1-/.1: / il / .1.1ir"J' "n Idll'I,II, .\.1 Ihr, Il' ;I4. .. !d... 1." 111. I! it.; : Ill" 1". tit rvlmiti" ', ,{: 1\

Id.Hh11.1(1.1: /: j \ '; "ii.hi, r, -iA-ru3Cy!) I ifh" ., h.ij.'i.; i. loi'al whit I, I ,. J' I'.h il.h 11d :i./tiii', \. ," I.,. II. t.J.w'|| ,L.rtllnl ii,. mi': .hrk. ( ..il'; at ll ll i' hot, nun' of f II..- > loirI | I tin1 r-opi-- I( 11. n-i \\. h4. r in! !il,i. 1.itt'V.' I.1 Ii' .r. 1.1 i roo tnru, f'! id. t 1..1I"! ,| r

_.1..11; fU, Ocf I 13. I":'.; J J' j ill:,* m.-i-lin l r' wan 1 r0.1'"). Th-it looli/ iI I : Ii 1.1374 (11"II I IS' /J't.Iil', 'I.HI' .. I II In-) "'""HIII| ju-t iyht, ; : lh"' lion ou-r r.iy' 1 I I "'.I "t who, iiri i""1\' .-ii.t.-d; I in .*
\ \y .11. .Mr .r* lrklrt| ( i.i'. aiif. 1'1 tu duk-ri-iit 1 /,'!r'r! "..' *' w"r"J. .' .,,,A w ,'- "' fi. I

I : I 1 Nhu! I t.oul.1OI.M i.'ni'' '. .il.141:11' that: i ( i'1'1| ::41. '" uninli, i .'.11 (Ii till* pr.ni. ; ". hr1XUN ) ,,111'lii-rfilMoiK, i .l trl.I .ntltl 1 !Ir't.: ". -.. .._" < '._ .A .t,1
Jn\ (r T[ L 0 NEE K. I | iiiiliin 1 1111 i-t ii'-ifi r .'J btu ) ; '
i I Ib I: ; .wnh'ii't of( hath .t tr\ liini ": : t. :i.-r. u.4J, I,it t.lrtrm"'hi.! 'IV'i .'.If" ..., ,OHM, 1rUutnhly+ 4'J N
'hli in.11 ', I M.III- t oit" 1"1" ,
I 11I1"1 .11 .T 111'1" t 111I. 1. wailll'MMll tint I -.1"11"\if t mil 1 lhit'4., In n.y "r ih ad ; tin' nllit" th. i fan 1 h"'r{ i- 11.111, I .IT.* 1" t AhuNh1111"I7, th" .\

rMrn.i! : "iiinorrT.us\. I II 1! I lllioil, : (IIII.IIII"1 '! \' |hllltr,| | fljjllll ." ;ll I If<. If.d "111 i iiofw, s, ,to ill. 'l.tll'' ,li" tri' hns, i''os'! ,> tn>,j"'h': r-md, .. l'I..j "U''II; 4.4..1'1 I mill I wi.tih'd, 1 f.lnn.1.! 11'11,1 IM / .t 'put\ who C'.in r

I: I ; iJ, itolfii f,. m I'1111.' oi t' the! 1 hrfllif.; ",in..1|," ,( IIl':' .'1111'1 niilmaU who 1",0 \ 1.11 >'d Hdm lli, at my, 1111. whiilioniiI'd I, I Ii .' 'mi' i+ 11 ll hi. ,lh<- |-i .ill- ol '.' U'l ; d! .. j'.lhi-1 : t : I" did/if I h' r tl IN '111, ni.d. would 11N11't. ,
| I/ ( 1
.. \ i..... lu I ll"* J I 'Ii.1 l th". "'\ itf'l .*. "" iii "il! I loiil-l t.ulv ill'; Hini4fht. ill h ,ii"" i find \ t1 (I i 11111. : )I' I :' 111' ii"ti h.r.! wtl) Ir';, d I-.<* n ftnioiijj; th- ''.1-"* min;. I aRtdinl! : "':; I > .i i I / 1.1. i 'Mitfiiit.
M )1'111'1 L i ; I'l'.w
11 th h
.1 1 Ii.1 (. tli. tin tr li.-rij it ,1..1| d .u mill h lor 1111.! IinN.1/1" I | ;; 1 I" > hut ii'.in
I \.r. inIlllU j.r.iv.- U 1 1 :iiiic m r'.I..1 Hid, 'htlslii"1. | ,..,, f. I.I, | |If |1"1' > I |I'l II' U ,
( I II. lira If i j toliii. I r.illl-1. ) net fifty ]l' ,llli'U l..f, It to. 'I I'o fm.1) ihtowiij| 'mv- Mini. into tin- ,\w fill : tr'l f.T' loni hf !" in..iiti>d 1 ,' ht ri-ndirwir n-vr,1; 'Ii" > : >tf 'f thiit. :.1.1 :a l/III'/ .r.'II.\\II.r"' -

I ) Nttltl.l.1' ) I I tin uiiii .. ,taiiilv ; rat HUH, and ,.f kin- uidoall : : ( 1"111 liliniil'ittotl '] c H 'Ul : W. in.id. JJ.-" t t" 111:" '''111. .
my ;
.SI I l.r"'III'I;. iiii.ri-M\ y ii" .1 mi' 1.1\ iny \ .? -V i h'.ir tnirr :ii[''Hii. 1 wn* ".n','dthi "' \ 1I.I i" thf duty of > !h" .\ II' i 'i1 rt. 1 .
th : ; !I" aihi! .' .1 tn "l" I 1..1{ down I a ...Uhunion ; u'l t'!'n.; !to htm l< 'r j'roi,',-M"ti-. "II.! t t'.1 l-
t 1'-. tin. :ah'tt. tuiil < f" ell au r* \ t ) | ITiVlhh', '-I( !hi1 dl '1IV4, hllH" ir !liiii: olin ion 'limit 11..f II :ui. to |1,1. ; tent Mid.! a ,
: n : i h : 'Inn/' j1IhP/!: I ,', hi 1 I. I"-, now uH i I"'nt.u{ hy I thf: with lit..II., .. ,h. 'I" .vn.l 11111.,11 l thiw! >.i I Ih k tw ih- ntitj'.
t- Sl. :1,11 iii'1"i kirk th '
r I j ,1.1 "II\ .! i.>n\'. jixinijin.' i 1 i i .1111 it, .11 Him' ti|; :, I ;i1- *\ ,lit. .. .
1
__ : .1 ii
__ > r ,
tjht |I" hi
,. Hi s .f.!
"iTi uT Tnr. 'tu'! '"' I/i/ '" 1/IM iil ltlii thi' It-it 1 rl| m .1.1,, I l't 1 TIl' 1,1. I "l.iiindnn liiif: \ j.Mttjf iniil.
't \ .|ti -(1'1'1 : \ I \.1; .,' it'tUm. doMii ilv .1 t iii i.ir "Ut n"i'rn''s., '! .If' d .ii: t''" >" i .
) 11 I \I w ii-'t: iN.i 1 is t ,.tf.,. 'in. *T.r .. ; IIIO't .''ilr.sll- Hill <>OIM Ij'l., Illll ill"' 111111.1lo to ill.i u i i" I I.i. in I ti" |1.1.! 1ty"1I1''I ; t th".. ri'f'h 11 inrtli-rd t Iif n\.tl..I \\f, \\ ." i fin Ir .. +.t 1 !I. : i > >. '. ,...j! It-i r :'i< I 'II'11111 HO, .h" wolilil:
.. .. .. .f 'I 1 .. "I I'I'I I L III.1. I lid I .,hf h .. !1:11.11!: t
| nki i ir l I. ll I. ilin > 1..1.| & i iitu a in+1a1". ,I' | a thi'lli. won) I IIII 1 !t lli '
'lli" Ll 1"1" .III'I.I\ | (tV..Mi'iUii nt11qell t 11 I.i I. .
.nl.IH"\"UI" -- .'- ] |1'111\1",1. ... a': Clh.I
:
"".1 .i..i"I"/ i""l.. d ; :01 i t jiii! I lion'i tno hi':
1 tint |
: ItIP' -
t .
,1i.-.i "C 1 i... lt. J t. 101 .1 :11 I.d'r tl 1 .l"ii 'I l'i-ti.1,1 i jAnieric.lii |1'\ "fl h & '" tii.ii nui' )", ) i'i' ; p-
) t'li'Ut l.\.f.
r ira.lrnt., r. w..l ; "i ones, i j 1.\ '
{ i.I..r'.1 -: 1 t t. i .7 'r with hun.{ .\. htw'h h I'\\
1 11nf1'.1 kut 110
I
f 1 hr i : nt.u'frio '" r.nlbl' 114.111' h4. I I. I 'I'-uj'L 1 : I N11
t.11.f ... ; l .i fi" 4 r i! lit d l'Itlj'r ,that I /+MI-V' ,.1',1., -,7'. i t1. .i is'1. .
.. al..d .,1 1 .. Ii ,. I ( } ; dUb'{; jI j ; in i i hr vias iustahtly: ('iitifiiid l"t. I I.r I
hi.- > t 'iHHtil *
ir II <
UM
l.fuir .1'
if.U "
( uiit to : '
: ihi .
f, Tt.11 Nel t-t.!.t. : "t.i u 'ii" II "llli I "it:.i! !to n i. i'i' j, 'I.' .. '
: 'I ,.1.' tdv' i-hori/ 1 I I !In- l.ii' lisii ni I no. 4 !tr t, Nllrb iln* i h (tuiif!it wi l.. nn.hr,
>v. innii
.i Kiiiiliiiipj
.11.1'1! : ; .
I. NOT'1C-E. 11. 11. M IK* hart+.t in S''j'' AI T J 1"\] 'I'j .IIII.lnl : 14. I I'I. I "llt-f of .1"( .'! W 1 |I. >. f. '
r1 ruri21ell .u'., 'li'1-- ."'l, l-nl i <-1'I I inltal 1 'rl.: ;: } itiihr riiititi, : '/I i I' : 'Ihr. ; lln 1'1. 'I t I Iii- ; l .s; .i I -ht'1 fidii!, w4 hint, lo ll.if fjit'ir' /
t fir 'ntl" I 1'.1. 11. 'l.f. I
| !
( ]1'a' jll j .t ; 11.31'' i'ti it < A' >' > ,
r ..I. ,l4. .. Willt.m. : 1..I.LI'I'r''I
11 i. i !
if. r 'f <..' I.*N In r A a,-"' "' ...lt -t t .ll mn..|uni' 1' I I.CM. ,. f.s. j i"1/r i |i."r'. i> 1"1'" < -u .'.1' "I.! I 11', 1' !! d ..'t. '- .1,1' '1.11111'}?.. win! I d |,01.& *'|,illidloll. .Iti'l ,llitM t, 4.i t- l"|<"slll. ; I ]I' >' '! I* In I t.. | .| lld"nl tl.1| | it1 t 'i 11! n tid: i rud l af: r him. Thi-iJ.u. 1 1unv

k' .J'... ( *I.,. I I' -|.., .. .il.i ISfi'". !II). i. .1'iU ill.' ..r I II N.Y.'-. -1.: .j i }I...... ': h.. \ mil-' !M, .' l I.;I .I l tn ij i "I. \ i i'1! n.t- ..itidmutt i' i11: lllll! ll" I I'. (1 >", II' I III' .1 til. .'''1 ill" I i -' .'-" ,. "1'- t> jj, inti1' v ,tF.; ,III"! al|?,M ""iillllll. *.. ".

I. I l.r.t t.. ..-./IA. ink ...!... j tii; .ir < i -'1'3! .'!! t-i ti'i' ,111Mn41 J l l'r M) i ii ;; Sj,1', t I' -II| 'trl| I 'III i'ld. II.V l.' \ IIIi.ii Ni.iili! .\11'1 U'.1II'inhl. 1 "ins I.t..n t-.l- ,. ;, :' 371. I .1" d { 111,1 l M'tll 1"11'" 1..lt.! tr<.
I ,.
) J \, s. JOM") I 'i, "11" 'II r f I" t .r 11.. I. Snl, life Ml, '< In J.t.- i '. Im.' nt.' 1,1 I ;1\.! -ai I.1'1"' 'I. .li'iil.t t 1.1.1 ..!.' 1 t.'ith I 11"1 I / r d .t.'I I f"i./.i t ;> '< rat 111..1, "I.! r>' 'in th:. t.t.I i.'r! Nit" 1v
.. i f :. Allov/ir.aJj.: t tri I ..
Tr r1 .. 11'I' ,1\ ____ : 1 U' Ill-it1 I t.i hltl il ,1' thi1 Ann Hi.-ill" ( hit YOi Lath: ot, :ifj.Jihi* r,|AN 11| itii: "t l"ti l ntF..ir t.,
r AI.I t .I)i : lit '; -: in i N' '*1114 uti 3 i i io| .I i i I 'i 1. i HI > ,t-I|1111 jji* }..1".1" I.r.. .

LAW NOTICE. a'hn| 'un'', wi* rl: 4.111 k' n \Ire 1 ; 1 braIlls I 1.i '1 ..1. 1' d!; m' -l.i'ind; .J l 'nn .|ii.i-i"s..t!r' I iittld 1".1 1 L L"I''f.| i ..iiiiiunt' HI l.ll .llllil>, ,ill*. lllllli.tp "\.tn'.I.' U's: I IIi''i' ii.'in., I h ittmril. nu that ih" It.'" n Iii; n1l -

I THK UII..If.f'll, l .II.t.d, lu l buss in." eon JM-.J.., i 1,111 I tf V MI i'aN't111:1':t;, mi ,, i. N ,' Jihl t : i* I .ltd! i .1 t i .f' i.( ifeii(i..:,! Y \/.11/ t Ili'l ti.'l'ulil.! ,1"'I";\ tin1! tolidiltl 1 ':::1'' |1'uI.o., | tin' l* I t'. .Ml ,full' lli'i'i |I' i r .:'. .1ulIl; r, ,ili wine, '','I.U..t.I. ..- .
., i tidal .. ,hint in t.. C""tt. .>f llill.'l"T<>iiifli end .If. I !' t' '- .'.,. .., Ia/ul'Ulll .1 .
l -I 'll i. I'/ \ Ni1111' IICu1& 7Nr/w
I : i4.'' tintH'l*;"**, .1 "11 x'll >. "tliiti it \... :,I .til. t"it-! I I t t 'lo.l f.r "; I'l I I" t'Ktitl'i: Ill '\'If.lh'110 I .till" i.iili.r.'l .11.111., I..tI' .
e 11 rrRnd.l l aunlir+. 1'1..11 'li..I"fljl..r..lllf'.t 3 3I '
.' b. will i.it tlirr Cnurt in other Cuunlir*, 1 1JO:4. 1/'t, :. .-.1.:.. f.,., iNn.'alruhrwthe1: ,1.. ,' > i 4 !, i .*. i .I" |1.01 ii h.i! 'fll.I' :\ 1"1'1', it lu (In- m.miil i iii.d hy |. 11/ 'ji 1., p| ..'iiit.ii' ol in- 1' 1,11'! it ,. r'r .i! NL: -i 1, nii-l; N nIrI M't of tr.M eii (e,, HI i itllll

t H. LANCASTKUTumj.ii ; ,.in- +' '.. S \', i U 1 ,ti, I Ink1 J 1.iita.t| .; ..M I I II / .. :! 1- 1 tl I. ,,' ,1.111 l.'l I'1! Iii.. iii.ik., '-j 11 or Ih' Ui'rit.!| ot' 1111.111. 1111.1 I '!.. i-ilil.-inat. in I Jn.i.I.'f; : { i .. !n *>
t}
F.'t.. loth. U45. :. v. .: { '" INUI'dly, }..l1 I' I I j (i I -, j I. ti .... .. I. I."e "|1 |,,| ,i l plvt' UWpl' 'l.'i' .,ll.,U hi 1.10. lio' di.ill.t.otI ; Ii'i i! IltVbl. i I t. .1\; .. :ii;' 'ilil'{ t I.r."I, h .ll i f n (I... tiriti.d to, "h"-r, tt.II r. IIt

I 1 .' .'. 'I.. : "".,. I."" 'I h. ,. i i.. .. <. I. ..1 I.1I s I in' 'i 'll'll-ll ll.l rrd'I l.li ; IllIIH' U I I.;. |."liiil-\ : In. i IH-| ... .,. ..t.ni: -i>* j 1.31!''* tinl! 1: Jf'i, n 11"tU 11'111111" M FUIU N !.'I"'V. r I.fit

r- .'flor.JAMES.. A. C'onnvrllor GETTIS.at I.n ,, : .' .-. \"j' 'I .t t I!I I ; Mh I .I'1'! I N'. ., \\.f Auur'c.i' ;'It.' ,lilt :tn"ii'ii! m. n.i. 1I. i roll ol) I I'M'!' M'lioul" r .oin. II"o I .I* \.j| i l < ail.!! i ttf.l ) ;;.1"/ I. l4. .; n :'.4' j. .. .1. ,,. 1.t".t IC'N.'r 1\f(tit )lr,

+:1 i ) ; 011.-: .: : ,v: I I 1"1' .1' : Mil.1 whivli oh,' 1r iil. li r in.,niiotis and1) ".n. -. \\ Illlil J;;lent r/rLt Snlil; .1.la.* It' .
I
s0TAII'L It Lit" ". ".... .It'1. i I .. .;, .tll'tl... j 'IH'.r i"iimih .i 4ii*. \\uhoiit tin -h',!h '11. ,tilt' HJ/t. III t t l;lltt"I'll. -..,.r. ._ f

Offitt, Cvrurr of H'Airiwp 41 t'rallt-Ktrfrt ,. '. '..I.ItIT 'i I I I .1.. .i.i.t'W t. .11.1 J.q I'I .'\' \1.:. I.,' ll'lh.it I'l 1111 1 11 .11' nil th" ]'f"ssI M.I.II; \.1! | m I'''> -iiiiifiii!: ) .i-I : ', i.t i ri Lt70 among: tlw: Turtci. A ,. 4mtt

Tini-A-FtA.tU r.* 1..t.1: i-iiy .. av'jn ', i !U '..lll al. I I hi.'" iliow 1..1 tn In* ni id* lily it nit l I.- Ii {( 'h.'t 'iri'iii" ; !titin, tt'-t! M, t, ti.I t ': .11'1 :, 'i* .."Htidi: iti l"i" w HI n girl nt' Sji

otL. 1.5&JAMES iyt I I.: i. :.1,1 uii I n.. ..i. that- i-om 1. tiiiT j|i i i, m .4111 "1 2 .I ; i I. .\ of t t-:, !I' .-f "I..t i Pt t tt.! m.'1 n't or njM.n tl./ t'.1 -it1111 n- [ ""I.JII'I [1",11..1. "!. 1111" ,l 11 .1., ,Jit ,.::, ," I ", 'I\;. i !l1! '., 1II'I\.r.'I. t ;" inn

T. MAQBEE iii. iltid;; ) :: ft ,1111..h"d..I I % uhifh t"ititih ;I 'la! .!,..ni I h,. .* ..: .i..i.It {1. i its ... \.1!Ir. ..iritound! t I." ttiiln.'in r1,1.I th"u..1 1.IVllllly I 11.i. u.. :, ..:, i. d 1 I 1Y I \. h... I" .. .. II" .,I.'It.' .. 'v

_' \lorn.')' A: ('onii.rllor aiL wAlpl of .. iiliii-n, Il i \01" |. lo 11I.i""t.: aHuAaui'! : .1..r.i ifmill1 .l. I .1.I .f r .; .. lf ,
-' sir :1..1. 11.1..1.- .II..t. I.i>. I -i'r, 'I." ii! t.. ih-i-i.l1, } i\ni l! 11' !n'ilurh I ,- .UIII.1'1. 1 1"/11.1| / t r'ai'l. mn hotiultir '1/.111.
\\au.ht4 low 11.- l.ml.lH'SS : .. .1111 inodi-r ili'-n I f IIty' .htI': ... ..It lon.1 .!.... 'vnl himxtctf.: Thf Tin ktSv t
;ll d
/4L/( ITfW 1.'II.t.nI : r. TIl. -.Ir oitr .t -> I i mi 1 I" .f 'I '1"H i "' i 't-'y. I 11' 1111f i out 1 to thi i,ood '.1." ; .11111.1. t yrn'| -

.t,. TAVrA-rU. OUT |i.-i\iiiii-nt worn 1 hy hniirin 1 :,iiii f i iHllilirll J f,| n .t h 'j. !i.i" if Ii tn :: 1 lfu-i.. to tit.-, ,, ,th"I .1un-ur.d, |I.-fiith"| t-atiM-s \\ 1.5., 1 1r h 1 I 11'1' aj.ji' .nun .. tl'"' :.:. :. '.,,1 p.II'1 "' iH..ht *irri" : '-tl. th. fntf! l. -r .>f

tT: Or e .or.J io tAr ('otort.lIu.". feel hilt nut :: M'lll{ is to IHI Peru||, j i;jt.-.l.f: I I' :t.l! LO kit:: h.1 n' / with ". 1 haitl"d, u-. k-1"1 in Minis vf \\r. 1 to ini ,, I In-" |. .r I'"..,- 11.i'' ..t.. :y. \ H' vu( i: v ,rtiwt1, us tin r u--, l hi" irnj.ii-

I..,.. Ji'ith. lk5J. 1)-1 I lointo I IM ,. Jitt'it. i i. h,. tntuiri': iluuur: 1.1:1 ;t >, ;M.i! i : u .: tin' nt't.'s .i. aI11 .
0.11 h -4rd; MI> HII'' i i; *dio. r3. ; < u i- I'.- tni" (that I i.u'dh'itdtv I I i nii<* 0'" -./ih'k lrun illl.i. st-a-, : 1.11.\ In.I..II" | ? -i"1'1 I111.1' .

:\ 'Y.\LL. nN fill deathlike', Klillui-s-..tint: ( thf imtitl 1 j I: : ; i tn i ."ijH- wish'nu tin "g'ylliit |.i-s-l.lv; h-.td l its M-il tl", th'i! tn ;: da.--tti.il baI.Nr1Y; infill' of iotn, .i 'k,Mi-l"1 ;r< ut : :i.*' ti': rs.i( '( !IS f'ii.iHI] .:!. ; h.* l IAV..1111"

1\I.F.IlIS'mUU\l.\ltt'CI.OTIIISn "lirinkiiitii. 11,-11' :al,11 jjluomy ("..II.r j I I ;,h. J'j. -';v sir; was en-'in ,ht.-h 1 ll." tit:t "itf'jrt '"\IHd': iviiu, \\O an* imw injjriiui'y. (Ii\! !iioi. \iir. .t'V oi:;!v ,i-l, !'|1" I" .t!.' :tlllPIlnUc! ft'f this! \d{ of 'ui,.id!,*. I

-, .:. /) u;'.\T LEJIt.\;'l ruRxisnoons. : //."' AWl u l'r'I.Iw"r' it. 'I, IK "! IO"I'( :u' tin- 'i I: .r..r.: '.:.i' N:. .t : i il' l 1.11.I t p ni. ,.f, r.ni-j.i 11\1 tin" iliii/ii! ikiu- -;. IIIIe1 to ,!! I.II| insitin I !I.van: > *. ::1.1; Vnifio 'V |h, u. 'the ta1"" r.i tin* In Ion tln nl>,.;ist 1

--"> aimtin' ; re i nuthiiii; to d.il; tin,1' i-ur i ; .n.1, 1 .iN. 1\ .' --. it.sj.TS'iil: m l th", *.."- i- ",1"1'1." (tin n, tin Ani' ,nrati!' Ji'ilihc' n'"-, u I.dl.r. in .!..11 '! j ".!n. ti trait\ .t.1.. IIt.1 ht'-rally. l-y I ihu a.tiithit -

r/ 4T ','lt of that" ,.ht -it i, al .h1- 'I! ; "". ']11"I,,,i tllh'I I :"'.ul 1 !." !.i.i---, I I. .!.w tlint. ll" had '..) h-IjtV'! .. notui ht t '1.1\, t o lI'r ill toj ti"t (-'r tli.in. 1 I In- '.. .-.'h. "\:1.1"1\; i> ',. ..'!t.. :, it'll., tin- ai'i-tiv J. h.ni tint H

Wholesale & Retail.IVli. !, .\i ir ,1.11.,1111,1.1..1 it. f"lh.il', hihiii .I.II l I 1"1 1'..' ii"" '"I. r I i II; I "'*.t'Iiidi| : d"! ( .1 Jonlltl'lll j tin- oiitii.il, \\II( \01. It ;" ;.rso :-ral,. 1..1.! lint! lr'ul, tlirn-t I. :N i 11'i n.i ., ..11.' .; I' I, < f fll. t':"ir'it. r. ,t... .!. r. -.1 wotiM 1 n. hart f-,!Ii I-

Vf .1 I' hIItII athf ;. tint", ..- I \ w'i' n tut1 .; :, -t! .h I Itr .! in I. \.\ .-+ 'n* in.'UMT; l 1:1\': vo id? hht
i. f Jv Ui5, IyiiIiOEU ,11.. <: '".- : :1,1 ::1'lfl '' ,, ,1 I -I't I ,to a'c,.Il.tj' :* I t ,lltl". | tiotisiy pttnl| ,. thiit 1 i- 1I..al', I.r..h I ij.tni1; al.1111.1 ; :

t I itixi-,. rye m.if. brIn111111 at a 'I\\ iii"n.; .-. All : ( ii .I! .id t\' -4 11.,1"i.. !., |illit 0 i It-M Itm ti* ""' it* thixtmttiti \ :that r"I'a..I. tin t.t. I ,1.1|. 11:1 'IIbtlra.:: n- u r "t'I !li'i :-.Tl 1" II llis-j JioIUf'd. tlld !IA.I tlifd.j. .11" ; ..-

f : feJOll-NSTOX .r l..tr.'n.-1 .in.} iii'lii-at" ihi oiuffothitlhli th"' n n.ol f 1 i.ii *, ,'11 tirot! I"I""I.. tool-I I t with IIIIY olhi'r. !"t'li', 4! I hit! ratII/ ... utmostgotil I i'll.lV.I Ill I 1..t..I"! t." .1111\. I .:' s'i' 'tii-s. '''.'nun'sttf ".II' nr.t.-d! ,.

.1ltorurf at La". | 'J.II: .I' the hoili.tin.." )11I1.tt', -t.j I' 1 In,' .1.! up I ".::1.! k'>- ''tfi'i; .tt-'l whrti t tinll. ) I ).I1/ ; w..tild! wt-li, f, .r 11.11 any j jn'li. I I I'.inii-': : the jttr! nii'H'li-. > f tin* .ifii, pit tv 'J} .. |pr.r: of th' .runt:; tu-in'i lf: **,

I .. TAMPA FLORIDA. "f tlin' m..nit-lit i, MMiti "tilh-il l.\I tli" HIMin't.'in !.., .' "I!,!' :In, ,1} |I. ,, "I) j,| 11 I..IJS 111. 'II..t" rl.t'i that! ih" iljnrol.',.* .f I.-nt-j'it.". I 'i-ii. liltli1! 111, -. r. ', J"1 l .\ : wVoiiiiui r Ii;* !: 1?< fix- !IJ: r':;!iti I.i lrtrr: ., nt''

b April A{, | M.%&._tt_ ( Aid tin1 'l"i'I. 11tir: J .t: .li.ii": .112a iM'ltjihurt!, -' 4111 11 tl'i+ .l J'tlhlli'' |In'< dotlt whleh, 1. O'tlsltrlitwith I I.. 'u i .r-.. it i i. l brl. 1x1:1: r'tntiii W i. i. ,1.t'I1' '.

Frofcssinal NoUct. I Ii % nlws.lr'. ran d,* ...ril-.. I J'.lupni i. not iirnI i t I .I' :. t1.! ..as' .w '1, hniisi'lf! T"III. ".1!l lI tli.* im '.1( i\ -It' (hli-tti :4.,1-, I ,'Ii.1 1"1'' h 1.I.t l'I".t"I.I" I : . t;' : ." ,. .; --

Ir. JUAN A. KICK: Im opciMnl an ofTiit i -.' I (Ihl.:!; 1111.111 i i. ln-tti I. fliifii 11,11. l 11(111>( '.i* I 111 I .. 1 i w 'i-i -t" -nil::, ..t m" with / lookwhir'i 1'1' : haviin: l ith'T th" iit-h nor thfl : tln% il.iv., unil f-'if ilinu.'r "!*" '. tl'H. Ths! President anl Yonu; Amarlcai t

F bit r..i.l\'t1I'\, in HilUUwu'igh f\out 1' I Ii.ii tlonr hy :1 init;;ill:' t fihli! *, than t wIt !' :1.1 "llui;,. .who. *)ii< \ .. '" fujUt: tn'in. r.lnf "1.iti"1 "11 t'i' it formjo < \II".I/I!' I.i'i..n| ii: '!., t VVfiiiIV!,;. ) .- '. i I.' 1'.. r,.. w.. -timl'njj'

it th-it Tin1 I"h'h' h v". ", t t. ..iti'i: it, (j !, .1 !li!> !:.*. : it \ t rl :: ii I h" h.i.tak"H!
r nu-l I will ''IMmJ jiromj'tl to |irf.(.*..t., rio'isly t tonll"iii.t| tij.tion. !:, 1 I'1"'1.'\' :Hi ItHik *\nl.1! -1|t ., 11'1'11 tlll1i I jjvii} ""turn-ill whi.-h h i l h. .1 1 > t'ihli ht-d I >tii"ii ji 's-i ? : fire"

f C1ia:! fltl.l rn.'al'ur to jji i, ) ntirc a"li.I t".o huhla' .. .oiii.l; take t : ,the hue ami, ) .lurar-: i Ii I 11'r.' \mr.Jl":! sal \\ :.' I 1.}.....ki" at ih".mi' :' ,11 ,ihi I r.t".1, ) Sfa-! : ; hut' tii haltand 1 1 nail 'I'r.I ..", I tin 1, "'lirTt: > <" i.'l; !! 't. -\) > Itt'!. i litfi of a t't'iv-irtin 'r.. 'tt*,,ii"; .s

f i lion t" r i/ ,the ['!'at-... and the n-tdir oitld' onmaki : -. inoiit, ut, ntii' .'IIr; .,'. !.ju-rft-i t 't.' i l.nni 'In- ttjiht, !t. > tak" t'i'rv t.. .1.ran.r. n-o! ijHi''.k :Uri| ce.i-r aittlM1.." < ''' .i?.1 1 '! I'I .*' r'nn Ulil,' .,":'I! w ot ot *." ti. l? Pt'Kit ,

April 7th 185.:. : nui: t'I'1 his" ";tU ilial! .1"1"1.1! | t 11111\ :|" .,tii' *>> tHI i'a..l1!i .i.I..I'-i -.1..1'iiid.I timingiihith t lh- |ii""uiti>"ii -i-jrainst; that: "{nut of 11-1, !I[ than t"ir IM "r li.'tlilito i alt i 6.. .i.i..f; ,. '," ii < .:I. J4\t: t 't.( f Ii .Ii.

-- 114' x\lth.ilt s'n'ow I hlilth i! : 'I I i t to tit- : vlthiu't -.. /'" III'U, ,' ,1.1 I 'y \h.. '. ,
j. JiriH-l.rt'd ; .tt |i I I'a' tr to m iko out' htlh"t hiidh' .1 I I.. "i'!. wliii h .iii,- pr' .-nl ; \mnii'ii' j pawO ;; toitcy ,1I

.. H. D. KENDRfCK] ;' this, I pill th" Iranh-r who puar: it 1 hititfWH'ii "h" ivoiild' ,"h ill.r 'I"'. TinMndi' .1I!. ol ih"t I t t'ni'i'd' *'t at' *< Hi" itit-hnod !I ,lt. H\ tilt. ''".' u14tl11nl-1i.n 'I., ., 1Hj. t. 't', t.p' 4* y.mr nI': '-. .r;} 3"I
*
i t LAW 111111 the .. N'orth AIIUTic.i l I... 1 nY itstanct/ { '. a --i'k: < : ', J : 41,1! offl' 'Hr. .
ATTOUNEY tt COrNSKLLOIl AT (r 1.11'r. r !vrt.f.tuhnv 1 :, }'hl -ion.iiiH; j i, d!n'Is'1r.|l 1/.lt.' iimi :11 1 II" t 1..1"11"1: thin inonifitl ( :

'r (Orm'er. Cor *r of Jrkt .*d l(_r + tr"tt..i) ,' IN)SC A Irillr hurry,. mi tlm.ii.jli tl.I j mi th' ,. {"",.- ; !L,1.: .i *'..ttrid>jt'-t) t is i a 1I ;: 1 i. in 1 l.r"I 1t'nlhl |'"Miv 11 '311 ,tinwhoh, I I'I I f.rI I fur( .tl.} i at ..' ilu.'t tr al! !! \"ti :111':i( { '1 I. : '\1 .

It1'' 'WILL pr.etlo. in tl>. Court >' that 1 itihir vtit a \.iriJ. "Iluw .,fnnj"' < i '. I f.: .'I'I u \ ;l'ti kn.M t@r},

1 1 the' 1 tint 'riiiu from I'.i; ,tfll.im ire. ,'r I i, } .! shall I... sijinimrily"iiiash'd"! "r It 1 I, |I'''. ar". I lit out a* tit-,;; nii'tu.-l-.t! ;t j yoiitijj III"t.. I'"*.an*** tin of'j' l ti;'Jlp ..utj'ri .rr;; .\11" rare the 1".1.",: ..i.l l r..ltn:; t
FI Fi-n. :
I 1 i k TArr,4 10th. lash jS .ave .li" M>nji from lirinjj cII.1 T,. ., r t!- i;, ;ioiit! whi ...\1:a. 'it IHI-I. 'tm*' (tar NJr I ,. i ,.i'li"/.I! lil"I'rt! :.1111, 'd1t,112a.lrrtlll; !' 1 ,, 1 -.".l 1 '"ti l.i-r I.. .' is tb'! 1411' .1":11\1 ::: ; t tf!. ti ..AI #.M'ri.M II 1,1 i\ oty! html.1

+ ..1LT.1W s. .o K-r Wwtfll .' !t. ,ll",-.vti mind 1 ih<- "..n.! I 1' jjri'at( : and' aulii': : i UVll.ri 11.1 i ::'IKITM.tiinj ti t r l lN, jil', -iMint, toi. ':-ur\ \.ir amt l 1..h..1: ) into the tlf 1 I.). I i IMP; ','-1,1r i-ns-:< MO'! I"lIt i i!' .MI H'* :i'i I 1 !h" lr itltm hint\ ht;" 'h-if :11..1..111.t i ,>'

I L : Livrtpnul 1 .. JQ.o t Ti ,II r ti* 1 f'ivr' >\4 I u is .!"I aud iti'itiotoiiMUs; 1! Non I "n.E..1 .'it-iv;'.'llr.'. ,,Vil'."; t.i I 1 Imili",;. I uiuiliiiir iny; n"lhto'--1: : ,I itl'art: 111":11 aft.nYu1: -, n r..1!: ..' <":i. it t :. 1'ou"' : \mt>rii't \' -ntm ht> f'!a. "' rtlttn2ri

i .1111 anJ hr Iu1I l YIi i j to ti! foi'.. it i Ia hut ap.iik of ..I.t'IIi": ,' th fvct a l.III." nf "..irt,. srt which, inyhl; ; 1 ihrMtrtluYllflnn' do! not rn-i'inli!.. ":I 4. ,I r.lun.i lh.it: ( trod+Ilfu 11.1{ t i.. .' .1,.., fhotit.i: i ''::1111..1'I !3 Jit {J.". for( wi" tlii- 1'rMltl.nr' ,

\Y.G.J* KftU.lr SOX. I I I nl' fuMtWr! } ; and t..' the m.'rho it tvii t. 1\. n-: .1 ,-In., ; 1 {.i".. -tt fast ; I'.' ;1.1.i .f hon ..r tI! \In.'r:> all ;'I\t"nf'''. vfa\ It,! liav. fc'i-n, ih** ti;'i', 'f I""' t1 !j-.,. I I i' '. ,{I, I,'. ,'" '." .

:
t
. '


,
-'

..
.:
.
.. .

.
\

-----
r r.. .
"t 1
\

.

I' J

T
T

'- 'N

,. ... -- .. ../tI1P7.
--- / -- .
-.--. rt'.lIif, ".r,;: .- -
r
.,. .
tQ'. -
-----

.. \., r


;., ,. .
.. 1.< ,

I"


.! iI"sf' -. -- --- J -- -.-- --.- .... ----. -- ---.- --.__.___._____ -_ ._- _. ---- -.- __
---- --- -

t / Removing tlio Scmlnol r U .t '1' I 'o > I. U'I'"tT: o-i'II.I.IC.\C'I: -: :. I yI w --a-- .

TM 11i J! \ 1ilJL1\\ I I iMa. .\ Cuutl l OneIsn't -. Last; ;;
; from \nii.Mii : Hero at
$ 1 I .I'.Ir.If'C't.il't.II. 111'1" : i-mii't i *, I I4Jtoit-: Engliiih News. I t tltul. .1 irie.it .1 h :.tl i.f \\.11|| II.-.. I' "-.1 : JJ.

WHOTl'imv(), Jr.. }HnOR k I'liII I'II 11:Ttlll' ; ::a-1.iu. ill lrlll'ltillll a< to whn) 111lI1"III"-I'' I Jii'ir .'sr [Iii ) hit .\ 'i-II of inilicioii alllt'1nIl.I./ h. e\- j 1 ":,I'lHIII r, the. .lolhiXtll). .ilit,edot' 'f11,1 I

; yrtir would II n,.t I.11 i| (t..1.t I. .1 I I. -
I.
itflhii, will! nkiila "iuve tu :a
of lliu lnl ,
ri-iiinunt t ( j
t e
> : pti
l I. 1
] .> thi, n 'vratid (tI In* illl'I.II lot pf
f i ISItt ri- i I. / "''iinniiiKi: Nti'-iu Ni nrd y Irus $ p.ipus, c"iM-'d t! x\ i.h! application.! \\- I I.: nrr jU,1* r 'c.-ixin> II Hoc _
TAMPA FLORIDA. I
I W., \\erfrniiKlT of.I"t tHroti'. Tin thu flcitc'lilvtit \ \ n>KX.
tri "
colici llilli a war xxllh tin-
II.l 1 :
\ 1 im );% :t .-' I .\ drk-coloH-d t .
11 man Tort
'- la1ill : 'I..rr: comptiiiiiit United on. \ 1 11 I to
Ron
thiLM. EII'r\.t: 'Jo had). :.
much hoTvcr w <' tin kuoiv ih.tt Jlfttlr t t"o' pri'tccU ,
\ .'TtrnlNO1r. 44. IN..r. : t !flMUlP.t; t :dll ihe woild ".md !... 11'-1 t bun M tit( into I the iiiiscnt land Maine, :and tt!tii.Ii-aI cliunh' 1h I lie

jcinn prep.ir.-itiou, Itll.l l with f.irroof near t. ;.. it-.i n.niiMt 11.xolxin .- went l h into :i .nn\\ who, t the SALT.V11ISKIY.
\ ,.f g JM- ; : nmliciirlil.cr
m.Tikiitd.V,
= i I i:1:t '-iy but hill'- inreply ; the. louiilrv ;0\ 11i!iatrou: war.- .
CJlAall in.iueotnetit% to il ; .t ( ilecMiro ) 1 .I"1 l to I thinin I ? who >d mid '
Mill-thin it
COO .
uxtiu :
; \ .
.llull The OATS ,
lioup l't
: tSe ; to "II I I-ii-t. Fiiu.-*, f for we: do not I.tI" uiu-ay ( .lttig' coiitii.ued to prexail.'Jh -i ,
) \ cirrulation of 4>ur p>|xr, 4. hare alUr.4th ilotii*. Our State "11 di-nnii'le'l. their, removal Jow r and middling jjr.nhcf: rot : \\hntihivoii Ink:1 ntef;vr in' our. I II.) I j.I 'IJI"'l/i/r:1 WLit,.,( Htr..;'_ L -t: _
Uftui -i%t n hungry: inun t to be either) forf""Nilrijer 1'\1 ..
U TWO IXJ14.AUS
ADVANCE) :-II.hl- I pexx P 11'
k I
; ton) *dadvjuict-d 1 the Fair
I ino t. I; ,!.
: TIIUKElHLLAU: ) I pni.liu ADVANCE. and the (;el.r ral 1 <:Iovcrnnientoiightto : mored or r"- ""Ill.'t: ; r.ith: >>r I HUB, ';qu-irrrl i b.III.lf.ll.! ..01| i.i.t-, 'ijlh.) FairI..I.il.Upland?. and) i 1 IK-, '* ii" niecr> bi'*.. j lU.'tV.i!"* '-'" H. ..? KrIIT= H(,S. I

a:. .. -- -.: :- ( torn ply. Al tli Mriiiiglw I will \1:1'\ to we would co'ijjr.ituUto: .H.lr.l.1li.,'' and Uilc.ui. I it-iti.iin uIlI'llIIn.1. 1 lie lie's; for I: "
THE fririidof tnko plnrc, l It t is L b<- miotmird .. -
.J 43. ] i M4tI.Itr' :
JOsKl'II) ) K tho ,citueiisof f T ml' t thearm's p ; to 1 15,
,
.UIJM ci.'ritry: un : lf' "Why, Sii' ', h'-'s.'i t e'.1 r.y' i.;.'111..f ''II'H''!' .* AlYANUr.s.I
1\\t'\ TEI; : of ))1' Ioal.
Tninj-n UII""11 II. :alf.ir.( i with I Hin I ; ant }Hn: I Und, alrendr! aiesitm.n : : '". I __
I. ; : i of f : !. S1: tt1'4: :: : '. '. \" udriil 3 1 t'an't c'II't'll. "
)him in a raii.li.lntifor tl. ottii-e .-! | .: !, I help t tint, I he' tIIi'k: I I i i: hll.l..rlnClIIIF"I''I\.1, too tnRl" lil- S
; .1a'i-iatc J..flr, ,'"j. L'uvrt !i 11 ; ; I -I-nidy :1"1"8t| t; it t may' ilI'I': "l.ut: If. \is w..ith : 1'1'111 1 itl H.I ... unJotlier, ,.luC'..
aj'lfit rfsIP (irr..1 ,'ill! s .r',"il'r? supply! of. .1 4)i"iui-. : \V.. Later irom a t urllion ..f ilollarb. 1 ?/! 4.It I'ot I ton j.
.. ___._ _..% rf't.'tj.'e <'( J'.irtx ,) at tint (.nf'tlillg cispi ii,'.. ti. IIH, i in Wi<"n-nt at Lit uh' ii: fv shortinoiilk 'I ] Nicaragua.N : "Is I he, I IIJ.ulll-? I Introduce":" III h.tiul .r tI1uIh..I! l tu tluir fn:u.l.' itt >rwYbrl.'Tfw -
: :: \_ rill lli I *" Mi\ut"'x .rrti.ioiic.l l-\ *Iit! tit-nth ntHull. ; : a ;!1t 1 t. ,-.- tli, \indei ,.I i i:. coinni: .&1 \ olhoV.. 1 11. : ..nrT.in.i'rt'r.ill"ti.ii ur >Aluh.*

TII..J.lvl KKKKIS
:/m I. of ( 'apt. John 1 1'. Smith:. \TUI! i> \\-li- :; : :1:1\-: : .1 I j ,- \V. ((. A SOX.Gutta .

.. ,".. I --- -- -. ._- O.( ob!i-rvcd it "i.ti.I I b.- tri" Lite..: Kmi"si- |,i j"'it iron ...I.InII'I.. but I.rllII"'> ;. ri ,i I ii v ii i : :. i: A i. .- -
known .
uf
_" ;i-' 'KAIX'N Till: i: fru'ii'l-i..f Jaltnxillc..of| Col fli 1KI 1.1 j! rif' fiom tint nii"ii!" would -JUH Ly! pen.i.tiHto to> riosf t u andlio will "IMI' I 5i qa: : 1gtIt: xx.is: ipiiet. TIa'a:1.: r t iICiuitiioi.t I j M 1.1I:11:11Iln: :1 : I > < the I 1.1th iI"r..t tl.i .- I 'Percba -'ods.; \

aiiu.itiii.vlinn tub pniiiH i.r tro'iiiv 1 to : ''>mnjodte,I t I H''ie had l .d I i At t the St. '
f t
:to rtjt Whiting
lri,1pep.r. yin
: ji-nty :ier : < /'I'
t II_ n rati.li.lnle ut 11..- .- .I.| ( tin. I' ". t". %. -tiruiitij \ 4. ,1f)I p-itroni/e II. ship. : S-nith i. '. I Kx; :1- ill ufV.. .
.
"
e'st ion. fur tlie olV.ro uf tinAmoriatf Juttirr If.1 i iwell "I'11'III'! ( V I|1' i Jl'T i < i.-ux.iJ u i iot emir-til if t'fI -
to tll.ir old n< t of .b'! od fI lu-d and mur.h-r ; c"lt. \ II.[ \fit-.i.rh.! : Mi.I Jous S. TIKXBK .
1 ... .. "--i, ;. IkeSMprN' C.Mrt. to till the xai-alicy 't'U..1I t po
2" ed b J th I ioutt! ] ut t. the I ll<>u. IU.HV I.I.t '.1 A.. | the !('I'.f' I 18'S: IIIo- would a ''nil I In-, I'I.i Wall;. ri'mm.in: h r-in-Oheif of het 1IJr.-. -t.Th'1 I f It. Mi-r> ]J.Ll/.XU..i h .
1 I. .
;. ooc-upi.- :i-in : -i: oll :inerl'-il, t j ,
\ *' 'l D !! rdI; .1 l in ,dl!1 its 1"11.-1"\, \ I by : I |""'op'r! .' pleasf-cl! xxith) tho 11"0\ sl.ite: j [Thc happy) conp! xxii,! re. .i\.' t}.r ; ILOAKS .\ IIAIFor IS.'iiAVKLJX .

47 .o l ,'ill the N'f\v Oilcan: :ant 1 Floiidi mail: of i things.: lillll:1 i'. ..t (Cr;r x'--.U'!: :. uid: I I "1 : 4 ; 1 H.H;S
4 Ho for Fort Myers.We understand E bloinl! -thirsty. J", a/ our, former wars: hnreprot : I thinks 1'( I the 1 IVnmstilir (.tl<" for :a gtncr ,
.A"TU-/ ; f"I" lin", n.III''iti1"1: Iii"st of hi* lifo onilu it i J' r"- .IIrJ 1 t 11.i Walk; r 1 i. d L 'j" .- 10 I TAUIAS .' I\C.

\, .tg tQ'\\Ii. .' -,. .: that I the 1 littl I SchVr Kvpeniin-nt, j I .d. Then why this J aptthy t.> .u ti r F"ridi! tOi-'. (Cqit.. Smith: i i. a citi7.n i- .!riv.him out .f f sti.- t.nu.tiy.I 'J J Iii' iis.i.Iit.ain. l itixit.-tfon: to .ittvnd.t of which Tixorj "1 e l I.\ :c..

.' :r.. On, : Capt. Mmitts I D'Oca, I'nn-s. to-morrow I nt ore upon t Ihi import-tnt: lillY 1 { \\V. of our S'nv! ._.ti'illa".I"! and. f.l I. -: < r I"f!: San Fraitei-co; nl tit; *' Ju.h: nit. j: xxe nvaihd t.lU"YI! '. \Uy tl... .vi'".or c.f W. (. KKKKM{ t .(Th.

;. 'dir, fot Ft Mjerc, and ,,ill hermttor run! xxt-.kU I fear that rotnfoit i i* .1'cUI..I pnrauiouirt t to .. "illt t'2.1 JtI).t/lI) I ia .A.! i!i vouili!) I"tZ!: .s'ti'ti-1 1 th.-m; m.ir: thrv lixe I .1!:/','. X.1...'" '/. y*. CV i/#"y.ii I

: il"1 aie ideiitilieil, with our'and In- I TUflII I ;:::.I.t x. 'i5. I -
: tMh IlIl to that point. Tim will atloid tinIiixalid I : I d .t ty. I 1 m:in v \ earaud t rijor I lit* most delec: table: .CI : _

rm l.e ntj J*. _.tjf- ?*">*" .-lf.ul.1) ri-cei\"thai uppVt! ( fiiii 't which. j j.L.tl1SJ:1lla: Election.X : I rOTAT(>KS XONIONS.. ,
"t and others sojourning% l autoij: u', wtt.liuti I L :.'.- .-- I lit me pea I biiMid' m.iv tho < 'ordiati knot, '
.Afl3vA I .. richly ,I.-., r\ >*. I !Ii.:-.s! :alvastibitiitted 1 W <11.1"), xv-. X.x. 12.Vi 1\IIn.: sw ,

b'i'ef isp, of the most'J'Torhtful, Mmhin trip- extant I Key of tho Gulf-Tht' f"rl ,.iiiir isth : ] t ) oIr port f II/i":I.! *: l \ i-1Ir-: :tb.I I '.'III""at!& ::,. i' iudi.h/.et!I : !,." I so' h.Ulds.tilt; | !.r Me.l "'IIi.!I.. th.-Ill MllOotldt!. _) 1)., I', .. I'In) l.n.. l-V Mrrccr 1'utitor '- -

"/ "faJrl.' having an entire I'"f our I eautiful I. ... t titl'f tt init; p''p.r.
,4 .9-- )peace: our i'1i1.il. in "I..h. !" *- )'!1 t14' .'!* -Hil': .' ...i! l6-tf \v. (;. FElUUS ASON.
YUI4 'U1.tJ ai" : t I -
; .4 -
: '
__ ___ a. s J Bay' with its ,variou i-l.iud, at its e I.V .t, under the au-pi. :of \r 1. I II.I \:n 1L [1"(1 ht. rontrast: T. \ ,' n;r,<.:!.!y yilh 1 I 1'.1:1'.. : in their fir! tin- m"orI1r.) !prrp-ir-.1:. t for the :I __ __ __ __ ____

t &. From th"llltl the mouth of The <..Iitlril -partnn-iit i <- < :i nt I I lit! mor r.ln"f! that t'I"I
I.trict; Xo. ; i NOTICE.
: I 'lln' inl'I -(ITIP who !JI'c'; .tiniruid.-d: : ,:: I ihitf Nt w l.tli'ori;*' KustK juii: .\i 1:1.i:

1 .\*.- lk. >ca Gr nJeII1OIut, 70 mih-s kkiriin<; tll11 : of high orJ.-r. and the \Ol kll'IU III.! :1 I V ( )IrI: :. :II.I! r. ri-I.t Iii.... M.iy: he and t .. 'J!, Myo! .\h-r, I It 1"111. i,I 1. stixi;; -ph-! ri..1] lit Me Circuit Court of tAt State of

f \J It coast of SarrnsoUi, tc. As the tran; 'rl I flcnii firoof that it mint% ":lCI"1 shouldtk : I His tiitlrtiianlr d"1 l k. than t Iii'i'i 1.. ::1.t Till,.. t ;.Lt4itIM; ,h.1111'.1 I t f'l.)ri/i. for the vthtrn Cirruit m '
E .
.-..- -:\ cnter the last' namml] inh-t, he xxill; l.i 'urprised inhabitant: : of K,y West not .ivt-. Iii s.'. : \\ .I. Jt4iiti1.1. SIt:, !i.I--| I >. :... !: \ J"rot r Fall
of Jfilltlorovijh;
;. 1':1 their jl.h'f cnny I.Jji ,-r hcarN.nvttinue TilVno.! I : .'r;.1:.' Stt| I tick- u- .'> "':. -1 t hI I \ I tovuty,
.;< at thc * i thoU'-vidin.iiori/t' 1'.I.i'.ul'! 1
1I.tt. their! ""in'-i'ion'hlv; visi'4 to fmni I I l\\fI ; r if i'i I

jri r'i."egeLab1o kingdom jtrtsenti its -lf. IIt-TI. i t inr
all U tropic-'d a litth in'.and:: .ea, stud.l<.tI l .' */.ir/t/ -<. 1 It(I I.i/ition. also, r'nl U-i i it: HpajN I r.KJt-r. i.-.s tn'r in Ira I.I.!
i
.
will
!>'' in.\ .r.iod humor with i I I l I'v tlie
I our* 1t.II.h..f l'Lau.II'f'I
,t' with j..lIII.h! \ bijaiitiful a. thu eye un\.' : -r of tjreV couiueii.il: int r't t, HS i.tts't dv: eU-. vi I-s ,, XKW: Out( : iu > i. .-u" I 1C. !i Now Goods( ) ( ( !I j jj I .i(: !"..-' : *!.>!<.Tii.>ii II. Ibri
I nndxtryb' i
CottoK .
); \t- :( \ .m"I..1 t to i. Sli.-st., ; i f..r.t .ii.I!.John
ivKh' or the heart deiii'. lleru I xxill !>'. uiflit: !w! inUlhjjenrc. w ill be fully r"'II.! t II I llmf..rd.I : !
; ( Y.iflM.A-V. .I <
.lllJ6.'li..1 I b- ,
I CIfZI. UMiddling, j.1't i bj. jThi j I. $ l'.lJ fI..r\iu.lr.J.s lj> >li"nntne'of .

: |r M-OII tinlirst (''WthI1Ilt* tn-e. oil the ('Jiilff iI 1. which II.IH h.l: bt-i-ii 111."irl"I-ItI.II.1! I t Xt" '. 21 ." :;::1 t:.. .t t'I"- \\ ,. :,i.oot' ) I ll.nir..i.r.{f. Ilri-tlt-
Tanijn: ; : t .
> > f \ I I'I'V.:'! "- :,.!.11j.j. ,,. .
: f-i
| :: < 1 IIJ I -, .
j r J
: MC[ ; 'r\ >
'. cua*>t : 1111.111I".1. if not all tin- island; I war t though mil l 1.'I'>t, tli. littl" Key has: wiped --'.'-- r.- ".: ,H t f >r tin-' I -t-t:t wk :aitn.i t: :: I I :. .', ,' .1.1.-; t-.i .!t.! 'lint, I I.,- Janin i llot.Iof.'r.I.( ne c<. I&hl..

.ft tropical fruit tH.tt3I2'1.1I'V! nud ni.inr art' 1 the stain fi' out 1I'r'. *i-iitch*,,n.-M'11 it :: o'T : It.I 1.J.O':: ") bit.-. '."I"I ? t k 1.II..d.1 J a.t: .\1 1".i. B"-IH h..1' ..1. Sum In- tor'h..r..I. \V. .-'- in tr.flj I.,. tltr >jnrtp. u'.i.* I

t : ; C'I I i"' -t i- i- 1'f 'FU'-.. ;Ih, I I-' .. >cj>'.'III'1111'r 1 1t 1.1,11II.. .'. r; k. <...4< \ IU I... trui -m'tr-1 .,1.1.I ..., .1 1 1C.: ."..I..r.l.: '.

ltXul.i.1. Il.-re, UM. i i. the faltiOllH I lU-xx.-v iir\iT 1 be, ,."! .1- 1'iiic-I >3 pi. :IWII. i it Ih* ttiii1.r1.i.: '.) ,'I'1 d'-l'ter 1 :: *"ii.'i. "flect'ifi's jd.o-.X :, ti.t! lit t -I 1".!14" O;' 4,*..(\.j i ) k hJ.l'? i.liiiel! I I.. 1.1 s 'i,i-. .1..1 i -.1.i.. i i. if! \in I \\ Mw<>rt> .sis,1 I ..,ti "1'. t,

i; fishery (i iiorth.-rn jjeii'letnan\ ,) wJmyp.iriy : '' ; 1 .) :"he, ; .. the : ; .' J..t MIl l .... .:irtl..ri l litr.tt. '
: "Ijlrf./.j of( -ariv!. p.t: 1.\ J.IMI. 111. X'er.! Mink i'll'' % 1 Il I ( |
1vi&w. 31.
( .1.V'
\ \ .
150\\ri\| { \\ th. ..
by > (
C.
\ catches a thoinnii'l) Uirr.'ls :,t ]1"\01.t uf '.'- ;MI the ( s.iir-t' m in :tin. p.aii. .1'i V.i"' hand 2 Ol.t >i 1I i hi'. : j 1 I \V. .(; .1. T. M..n.niir.rr .. t' 1 J

; t the 1 t finest fish iu the ,,.1I.1-tlle' t'I\I11.1| I I Ilif al-, "i ( jVe! (,.r tll'' xx< ik am.tintto t I 'Jinx 1 1 li.tx. *..k. 1 I... -'.1. i i.i! 'iitlx' ...-,-iMipi.I t.. r1'1&,1..1'I ) 10.111.I 04 (
From the Crimea.-Th.- I that I"I;; peojilp ar" i"'il.I! to I l.x .'..1'1.. h1.. I' .. 11"I., .. ii- f
: .
rl'I'11 ; r..p..IU. 10).noil) IM .-. -.1.: ; ort 1..101.1 :n.0' t : i.jH-ii'1 I I IX I l'l: i. '. <-" 1'11'1'' IIIti
Mullet. In foniK-r I tiuu-s, thi) jjie.it basin Attend.' 'Hit! ) tii ; !| !b 11..1| 4iT : '. >-i ; .. ... .. ,1.1 .' 1
: i .
4 1" 1 xte .t.te-l !i. 1 I.. .
the Kii si-it,* h,0| M > tli* i:..u.tiii t T.tri -

;:t wai the reudezvoiM! fur all: tIle pir-iV-s :111,11 It: (OscaUiro) : ,iiiinixd.Adxices : "1 11.t'lfI1..Iin.! ; :i' ''I I ,.1]", k. I! n M-it-i i 1,1'.1.I I K::. 1.. 1 I.in-iu-1 1!. lI..j.| I IJ. -t

; i.' \ \) u v v; o 0 \> s I il'.1.1.' Allen, Wli'.tiilllVut t
( -1Clh.r of the Oulf. State thirty iniK.sliritigN | Later from ivaia.
r :
( .stnl.thut! :th! w ii. \uii! : : : 'nn. .1 .\11"010 J"o" MtI44r..( IIWI
] '
you to 1'unU Ka: a, the 1t''lOt! ] at f)1 .11.t'1..1 I X 1':' < t I. .;,' 'resent ( I' I ha'> stint'! A gviiti.il i : i'. .. '.I1I.t: <.f \ >, r IL.. iJ'uLIrv' nj" .- !
'Iii, l.usjr lon-es mid I that T'i"i; >. "f"> :M.I : ,. .
: ,
"cr.a.hm'ill! ; j xsith I H.IX.UM; : .l.lt.! > t t.> the I I'Mh.S'tj : I tMr 1n frh1.f f I"xthi-
the mouth of the Svnibvl whereat is luid- 'I l.r.i. "
tin Kiisntissrt n-tirii': '--'.-- : 'Ih! .. t e> I ittt'iio i.f 1I1'I.lllI"I | AltA! T Ti
: i in g' 'Kl oid i i ;; irtr trit4.: s-\ ik *n !::itidi I
v ed all d... for the t". S. 1 j jv ; "IUII oliiitioiis \I II 1\ r.1 1 w :. r .' i t- ; 4 l.url.M.. Cll'lIti., L
u111k| { TICM.J.*, >\ f.-ititled: \\iti: Kii :hiud toIM I I i, :!:41.0/(1.)()<> _'tI' .(->- -. U hh r. and: :at'tm*. \
j 1..it"JI"" I. QUI""I"\'ar..C I uri.itnty \'. I .t..llI.i.; Kt --4.' 1111'( *'
(*.s-fit dr.: xitijj ov.-r "ft. xxaUr. This i iiat : I U""ull'dHlifi.h] t *<'<':iilrii A foiiipanv' > 'f wi.'ik'i-. who \,tretaking I \1.1' t '. r..r.loil.'I'l.. t
'J Ilc Allies xxire clo I ; !etlira.! .. h..
th" .nJranei': : of f the C.irl..o-.ah.itchio( : !lixerxhich upon tJ.JU.'I.itocJ.iti"J fin <'fiitral .\ HUM Ira ( o be U.. t itt'. '-:'ii'jo from a >patr.i:,li 'tri; reek- f ;1 iis r t, r. ill ';.!.1.! t>V till L&PI44t "
W.ile. : I'llttx I It.-! ,
t I. 1 at .tIIftt.! here it wt. l.-l-x.--i: the ....a 1 h I U.II.I 4 d t o 4U I the t :;t.it'i! :% I Mink, xx t r.. fir.-d it.lob : ,Vsi t "I..It. M IJ; "."," J. .
> ou t-iiter .-astxxardlx :11I.11.lUI: on.- !II'\' ''. Hits ,S v f''I'. "s;,: I ; f
} -.1.1-| 1.1.1.: : "'
1 .. would! make tland and :Itt: i.. 'lh. I,\' a SiMti'-h: l.inn.-li. kIitsg::!!: aud i-t !' : .t :0:' "r".
r : : .1tlv c..rr'-sp..nd. I i. .f : ]-. italt.iaor.; : ; I txxu, i t .! wd
: H.-rx. irKvss. ; f
mile \ ide, to the Fort a distance of titteetitnik ;: t: r.tt---, A- C.-.r.. > than) '. in. :c 4 XV li
t liable.On Mm. ". hi, i.. 1".rhII.;< -, s -il I \ ""llId ll)/ 1\; .- pl'[ -i'i he b.,1: .trie.impr'st .- \\ < I.-I.HU 1
xx:: tileS : liit-niK-d into : th.M.l J:i.k- :- "nrr > r.iu \ !t.wo 1 li. -f- ,{ 'V
t -.. While, p.ivsinj; up the riY 'r. voux r. 'ald iriti'jii.,1 I : jt'.irs:!: :: : : 'iiv-1! : :; l':. iifuj-'s; for: 1 \', '- I Iy I' '.r"j Iron ..1rmi, ; ( ,4--, u. I-. ill tsu.{.. 1 I.'. .t!, iwm t
( : I-1
the liorlh oie
.side .t SclMstopol: I tin-I lauy ; K.tn.- .\r.
uU '
ill the ti.'r4 the of the. cabinet! hour:. t "sfa'r. :0J. I.-.
cumni'Uidof writes
'ee ramp -t'1i wf tbk.Irw.. ;
1: kcj>t n st.-adv tire und.-r cover .'Ihe 1f.H Irr -.! .\ f 'ft'IS"t ; fi'; I.. 11'-I : ti:. U rr.-f! : I\.' I

Col. II.irn.-y wns massacred iu 1839. Iu..ill. up Iwg.tillion. \ ii! Kliyhlli.lt! ('ulicuinifthepn.isioa ;---3; -I. iti. -.' fine Fr-M-I!, HmU'd:; Sj-rt at"". \.1'.. L t $11..1.; '

t) 'i. Mv'Tf, w t'tirt-lv a militarvstahli! I ii of xxhi.li. they. xvi-ro withdr.iwitijj: tlnir I !I : tf the t(1.1.1"1 t | ,ujvu.r! Inioortant ashhigton. Collars. Slotnavims I (r"u.x \'..! J..ltii 3J-: ":k.-'. V {
-
: : I troops ainl i-oiuntratiii) : j t 11.1 at l 1'. 'k.-' p.A treaty: m.i\'. and, pn-Iu'-N: xxul;: !i.. n-s ,, \\ XsIII.M.ION' X..V. l li I'; ,!br----1-- ...../.I' t-ri.! Herin tm,ll l It. '!... ":11..-

I S men! coumiUt-ntIy, it J lWII"of (-utrt.un' "but i: mu-t l b<- iip..n! :& I t.: \ 1'.1" :aId: [11..0.:: { 'i :.i" ( ;, 'I rnm.-itt !h.ii n-t't>x.,.d\ as.mth at Ii... .. .. . .>f U-trwlt.I "-.-j'lr.iir- i".',: f _ _
: tho Allhad! 1 1 : Wi. }:. It. -I,
: ;s .
.. IU C'IIII l1 t' our old fn..nd M.ution. {: 1:11..i:1 dt-patch siys ,.c\ "I'.jti.hiiiiiis.! nji t..I.I.:,ii ; ) ... 1:1 ,! vt fli. in' ,'iilii'ii ..' I'n..i::11ill; It"I.Jiu't.io r..I..j'l; IU-1.1 .. Hrtxt. Ji.-i TK "" ,

:-ws. 1'. l ,.' ', -ItM.MlifltMlt t ,. .. .'. r..j;'''-' tnpr .4. : .--------- -. -- --- --.-.. -I. .T-> i 4.;'- i
1 1--- ."t. ."U f, i -,_ i. i .e. '-.' Wr-t:;\\ -- Y''T" trl'hr'.t : ,* "I "r ;
11 J'OU Wille t11"' f'41llp ill full th.-ir il : .tlT .1 rr 11' 1 i Ioak...: "t t ::,Itr:!':: ,1:1":, l'j, ,?: .\ .i'-r-,,;; 1 ,:. .. ..1 i> tl. X.-nr.4; ;u ,. with 1 III', [1,7, ohil'! s''' (,.' :"n \V;!;'...i-. 11. 1.. .. 'ljn ',o.I \ i.., I

i operation. preparatory' t,) a di-M-\ .'r.t on ink.Th II !I.. ilII! :i 11'11| .. ,. ,. ., .'.1 '": / "it ... "s 1.:11'" E.I..jlr: ; ,": J.. \Vitmiti! H. Melf.[ n., I.I.

Indian, and) j.tssiby.! sow' of th.- "Up"11diu .I[ .\iIi.;s had} p. 111.al.II'alh'i Ni- .tl- ..... .\.I I.,. i-: :. ..I.; '. 'L I' !U ;. ,s--< .111111rou.l.f ''tS.nJum.M; I : Cu'I.rrl'( I 'j.: .1. ot2 rl... '
: '
"
\t..r.R OIl.
if. ,. I ; Later dL'r. IW: -
from
"I1.
rititst'.t] Mexico. f-Jl.:
xho ; -.k : .
; H m.L"'r. I" ; -
) .! a1.,..,. ; The I numl,T of allu-.J ut ,,. I /rti.h: I J :It ).,:, ...u { '.11 /". .o, lt t 111 I Te]; 'N. r. limit 1.. idx-i-.s fioin M-\-f :. ft I. \rlulfI:: !".. I I (. .t- iP1.!..-...' ill1t.. -2 I 1 1,1../ o..I-:,.hu )i1 IC'}: ; -

tt."I' j I111 t t"IIb tl" ," 1.' :"i-o, si.it' :'I.- I li8tLI i ; .t srn'. H : 1 ..-rr"III'.. ., .
To in the Crim, 1..1 "III'W.IU.r: $ ) tlu. ( ;fdsdcn i i i. \ *rill.' .I."f. A tr:,, .li: .:. : .: : :"4.. I
In
I tb'o'tlO may *i.-h totrip hili"" I tLi : anmunl t to "I U.OOo. ,,0ntrall'f.tAb III'} 1'1, lt '" .1' .1.1;:t tl I '., A'm'! .tt'!.- IK* l-.'-n sii--rv: { .h-.I bxMati: : Sw.u a'IJ: I lain l"m; !.,:( (.( "\"dr .r iI.I.!.. r J .

we take: ple.vure in "tati,- "iUtill.1 I I Tin- :'1lu.l.:t :1.II'.c, ] by 1 Swiil.-n i-j C a VHui Other: : h. Io..f' ..rtr',".. ,,. ,"I:. "Iiti:',.. i ItfV /*in'l. C i'n.r..iI h:. been 1..rt'.1.! :: .!t..rll.:1l1t: an-I I '...l... !I t I i Bill m f.t..J..ee' v f- i ii-::)..:.. 'I hL4 to" a.:.,. .

v c CapL Monies "' )()1 a thorough Iil )kitiilalfabl tI.at.ii in.- to 1 the Ky I: >si.ins. f'lr'" .h "II I/. ,!, '\!., ::,L. 11' -..- .\:1;I .r d.i.t .JII'\ will ..n t ..u.[ ''.nr liT 1 iV. .i f"'r nt( ,1\',' ; tttl.lf
.
& ; .Ui: .tn( ,., : ', J.in' ; .C1 'f \-"i ..I. ..... .II.. '01 t Ii. J"" ..- .?> .:..' .: t': ,--tr;., .' n
: f
Ii and eiit.- 'ihHussjaii I : : 1".r ; \ ,,'r 'J' ...< ;; i K'ccticn. .1' I'It 1I.I I. I''lr. "I" '1 ; -ltlta J "'I i iwsf I ICO .
in f l. '' .
: rlaitiiiag. .tti. n tru-- tvj e ;;..It ]1:1' w.-i: o ,,i:;Iy ;,. t.w' .rt,.. "i ,0 fir.I I''''1I11r)' 11..h... \11' ,,. ,;: .I : I 1 .' ; ? ,H.| \: J?., ?,/'
.
:Xaxx I _, J '
,
'M V..x ; I i II I! .
(( u Spanish nth 000 KXN I I'J: 'l.f/'lr! Will l-tt ;. \ l.x, i. ul. ..
mlt". and the little Kzjirriimnt : riK-n. Th.-y hid: :iltJol"o th., M.-.' l' Ti.t "H' i"t"I( t -.', j. ". .' ... i F eir '. ,.'-ri' "MJ !I. :II!.. .A.n j ic. 'j I.I j"II., U., ..I Tir: -'- iH. ;,1'!' .III .'. ..' .11'., ft,. ,f I! ,..r. 1:1 t ..:, f ,t.,,. iu '. ',. 'Io'r.1"r.'I'( r r. I.. 'h.I .-

ni ruff fr, a C/mrrfi. i but had f. : : ... ;;iU. : I. l"fI .. ....__ .._ : a''I't! : : ; : tf.i- nh.tu '- .,'I'( ,. ., :, h.. ,.
'r! ji..l! all til t.-us.. t-,-, TiH.. ..n.. I r.:1.w-I 1li :1"1". I. ,...1. .i ..... i ir.-j!I . :. !. I' "" -II.'I"J""I'" "I! :-i:. ,,. .I..... -:. .. .... "_ ... .. '? !t-- .I ...:.. ._ .. III'It".. n I. '.8 u .P n>. '%:,'I", .LI .i;
HIT"il : i.-iv; fnrt'' t I" lt .. ".lit..u I I.i .. '! 'f if rfI... 1'-1 .
,
n"'rHnu" fioin / 111" 1 L'I..l"1 T-iiny; sir.s th ) !-i 111'1.: | on' th 1,1' .. r 1 L, : 1 i.l. u. a !(
lij .11 --.c---- : : ,
t our .\1'111) n4t p ttof f.ir ill i! '.tis--i- I. I.. II' .,- :. ...... \ n'.11.t ; )h lj' "I i' ..1 0't... .' 7
: J' ,, f1 l.j
lnf.rni*ti.n haM ju-t r,-u. t&.1& | u". thnt"ti:-e j < ",.-rtinIe1t is r'iU'Ic'11 *he }-a-t I Insijti ,.! i ia rith.-r or IoN i.trn2u-."',j i'; ''I rhenistlvc!: I'I .\c'; ht. ...-. ill tlir V I:11'',,.- TJ IIll''A I- \,,\ ..'"1." ..('.,! : I,I :.e-.1. in. .tI- "'. t... ..r .:...r.It.: it H.. t'nil..1"I. I_
I' .
.111./1 1f ttiE '. 'innor t d -t h 4.5V) .i' '. ., : :; tf -.4 r ,\ft.. r.. ... i.
I ,
: ? /it I..r.1 I
> Tr il ? : J It .
; x>p -'it tl ljt w L I'iri.ri. "mn, ihe .- ,. : ? '. ,'1 v ""* .1! H'At
'
from (control of :1.s.! 1'.1! ; n. ,, ,I'r.v ,.,.'h.. i fur.1 ,' ,j... ; A'ITu'' ; 7 lT77 ''_ h. -a-,1 1.1I'1..n tt,,11' %J I..I. I.al.l l .
hVrf I \1 : i : .1
t t J..t
ri.t t ,
.My T Uior.-j nu.t 't. ibi1 'lj'i: ."* bad i.-tir-d i ioii.Tii h".I'b > < I' \1 Er: .,
:,1 uiii to tiieir Ami '' j n. riM'
I '
htl.ld
I t II"! .f.!
II. *' I U ,
14 the I-t :.. ,.i!i"i. .. t It.!:ill \ J t' i. J.r.1 !IIt; bVX II.i JlI.I..lr..II..r I 1: ( I
rune til U.lt'iL-II* .-nt .! thattut )MISJM>!I. & <- tiiii i. to ; Ui) -.l..r! .,, , 'J I iH n." at* .. f t .fl.t; .11-.fl.' : ? .," ;.... tr .
**!t I. 'xjt.-ctti! IUIIt.k (from lltirin f 1'.1! .u.t : tie I- i \ nt. Ii .\ iii r 1.\11 ""o'' 'I' -' ..1"1'' ii 1" 1 : ,":..1" C..t.cI. 'I't t ,,,,. .. ., .
,1.t1.-1'.r! .i.! ...rti iou .1.o..t.1 I tiii 1., but IV::l will!I b' tho!: : "f : I tf-r- I ? ,: : ";I\.J. I .fft'r. i,n lie 11 t .' t..n.I.'., _
; C'.1it.-.i
-i:: : .,
.. /, : 'wl'.I""r .
I
xrtunItM'lv -I t \ 1 ,:.
i that aiiy nrth 01 I tv.t.r-t.-! of flu: s t. .,'', *- 1"lt"'II" \ r"tL i I s : > .t Ill' '1''.
,
< : ,
'er iI t l
under won't ;
pJA't. ] .
(, II mild and tJiod. rate: otiijim I-, 'j 1 1wr: hitt. xvoul.l take p'.ice sh.- \. !n i wh'U t t h4. X /" .'.. ....i.iwi' :. hti1-, .iinilfcj.u: :; II.r ..;f i.;;" -.,;: -' tp. I 17 1: :- ;> r. KIM C ;, )., !
t .11 -.
"I l .1' 7- / : "
; .n.l
with \jh -
m the > r \ .
Iilnr.il! and) 1 > iMit|) : '' :" I" : '/0. '\. : : v
rtion ; ? i I .
raj : r.ox' :1 iPrt..u'1. j"- "ut 1 MWOH : '
I l 1.triI (' lies j ; h j|/1 I ';" ; ; U thw'i; ,,,i ii. .. : yr .,. ,

furnished: them, i" r.l..I| tero'j It! t indicaUn i- .lrillt.. lwei: apN.int.| ,*.1 jxiew.omni.-rciailv' au-i i ,H 1 i r roium.-iiidrr-i1: : : Chief of Ih-. ; m ihwh} I. xvvJj.i AWS > : UUUT.N.. : KIUIKTS:
i oppression! ). 111111 x\ ll .!,eveiTt tin: tnicl i furea < "! ( ; T'Hr: J:. ti>h I ;i, ii t.t. ,' dll" .. *:''--i'i! ur- ... I : : :
; tin- < '1 itiii. 'rntji.-M*. \jIlt'I nfnr..e--iii- jifia-v. I '1.. I v' t hi. \ 1.1. 'to 4t CHEAT < i KI. ') Z.t IT -*, nr.

'J ptrictfct scrutiny, (,! t the inmindi III; );g I this : ,l.r..1! till; to suj,",; :1 fi..jiV.1"t'l!. : : ,. fr'I!.' .... ,."ii'f"i :.. The" l IbU.tii..r.II'I.i ft4.h{-'it, i''i Ih I,:: ) DISCOVERYr l )nn; : 'n i 'I n[ >T 'i 'v. t..e. :. -I i

J; f'UI. -r. TT. tory mu l h d,tib:. xxh-th]r '-'.'- j fllcr"t and ...).....illy in rf! .n-ric.> i.. t d.! .' .fuituru ...".1. .. .' !.iis i- .n .'tI..i I,civ-.. t/.j III'II. I 'f'IIE\ 'o.1.1'1'r'l\: II/\: I: \I\.II! "1' 'n.H': 'f ,4\ ,hc. \ -i.....y-- 1 flu- ...-f't ...f'j.rj-.r.-1.Lin.: 'l..I

; 1 JT!T* Auion thf, I f' I.i : :-. .1 I I I..TIII"I: 1-:1.1.; I' n.t .truiel.t. 1.14-l tl, .11.1. ..... _!
fl.1 -i
w..101" 1..1.
iinv 11I1111l1I1.1! ds ) I .r. in.
% "JIUt'f
) rt the 1 li lf t his \"ul'r' at the Sat lJr c.iiii"cc, n 'T.\IY: I 11.10I.! 111111',
countrr. ; ; 1 .II. pn'itica i an-! t l.: I I.: :., -e 1'1,1! ; L.- .I ,.: :1.. .1. : "II.T t.> (1, l.-\\\\.l:. tli. "
.,, .-incur :he opprobrium **f j-ijurtr t'f: iiciiltural! Exllil.hiul in C iifonia! xxvjvif .1 'JUn.rCI: :t, vIIi I. I ht.r Au'tia'uiu t ;ainj .tth-r t I J X[1'1'1.'!i<' 11..1.! >.' !)',t*.tl i >'Hit.i At-e* Kvj..r.t|: ,..', 1"h,! "-M-t 1 \ ,si"'I'!'.' ,h.r! !tti 1I>..f !" ,., :t r: ii, .In" ;,1",1. iii tli,.> n-" t &:i-i.It':.'I'ii"- |.tivn i-f lit. 4
l Stiie-J) .
; :1'\ O 10 !S-,1)h. .r '_. t' !: In ; "It'Ie; 1.\11 t"'rl.I I": d.. .. _' r !Li. !:1 ii-.. .., .,1., niMiiiivr. ft r
!( r.-'i-i' !I .
;
her (: \ > uf .. H '. ii > n* .
with 'n months : ) 1"<
the! 1' f ,
t pet bor. ii.h' I'lIti-\lInl'1l1! nJid haJf .ldhu-Ii\ i .fl" 'hI\ \:0'1;i ; 't \ '!t ''! ii th' '! : .., i' : Her cr'Btlx irn-r"| V
;: ranoiietit I- P i 'ptk' J f \1'1! i.-t-, i' 'h .' J I ; rT" '" LI' : .. ; i'iivianu| ... oil\I ilirr I .
-rf l ei',ht .fttr.t.'t : -t tr't !.- '1 .ir- i'l.t"I' ::"<*. Itv Yo'l t f Ii,, .; "".1 iflr ('':'ti-Ut.I 1\I :, ni.i.'ivafi.-n* "f
I .
..
thereto xxtthotit I hin-ii.'d : I I' !I. it-t- -1' \ I.. .
jMtniid tn'!k' .t : o '.1 I : Ii'' rJ. I'll 'r.-t n> ..
M'in tx !hb i. 11ft'
:
1 1..01 .
IU i .f
I jfd'il '
; grea cause, ts t4t'igb.I L.lt( '" '. 1\ .. I 9-al---'t -IJ.!) \ til I. I 1.11.. : .I'1 III'r'-J-i) .r.t-
1.1.1 t .
1 i i \f" ".I i.'- )I. -, ,' "-i. I I 1. .. t'tfn. d., if i. '
'ii.ii. > < .. II I i. ,'
JHt I
--'zn.I 1
'I" n..rh. '
'd : d !J' ft'iTx' ,
h and tILt eaus | : H 4<""t.u, ; ,'n ( tI .. h" J t'rrrelIy- ti"riiiles" to
< tau-t. iioiu- ( : suufi.ti K1. : .1' ,,' !
*: rj''rn'iIl:1t. poul':1 I tn ;: I! I !I. .. ti"i! '
( I. I. it t *I R" "l" 'I'.Wt ,M F .* -> w.1! '.. ; "- :z ": .'. '1.. 11..1| "'i ,-r, 'htiT r-'i.l.M lh.
j tht fet niii : ( 'tl.\ i ti' > .I( I .. !n.' of .. .. lu'trr
'I from hi. .oJllc.r. If I iln-s- i if'' b cot( {. ;n i ,'ir"lmfN..at' ,: p,'.t nut* t X' Til-I l-"i.d"e tt:4'-.t' : m tli. t 'uury.: -.,ix'i -: j!1 .11 I ay- : '>;. ; '. :5''. nfio: .sJiJ: ;-t.i. 'n' *' thf .11.\t ,m. r. ", r.1'. '". ; ':n4-" ,..., .r.,,. '. .1.) tit', i- 'f x 1 11.! ., i n.gl.! y. .1.! n-'t .....t nioie|1-r. -
I 1'uii ,' .4- n. J.. I 1'in'i fft-i
l hoxTfan ifH-li.-s I kxcv-: ; a cluMer of >TI "s t-\n j ,!d.i j ij i- -. .ii'. Tilf ttt'll \ !' ,. ... : .. : "*tt. nti-l tli i nm*,''ri.ll l ..r ,
whirli t it
I txxthitai H. .
uny t i"'r but fevI. that ,11\r.| j rlu-i .. .. -r. (f ;J.j I I1 'h. : .:, Ii. ,.. .
h.'j i igu'hy ;; jnarjo'j.is'ii i but! -t.-i! 'tii-! ... ,'" -trk J .t. )il .M I '. I ttO, 'j.1.! I'X' .i.j.> ,-ur '." I. ..",. I r..i i .1.I n. I I" lllhf a'i IX !ib I
I lc I twi nd m Ii-} Ii., ;.. "..,. > w.1 4lj ,. -I if \ to: j j ; rl' ,, .. .<.!..i I fl It. f of f / ; a (.r II 4 l 1. iii" w -* 13--r; ] L! 1i \ .11t ,: ; !Kh' :.11'1'I for
of -
au jet iuju tii-e to his ; "h'll I j j J'I Ii, | -114i-I.-r* ; .i.I., it in.'ik'-s ij.j.d: . <'r'S: 'IT I i (c'l. ..... I .iauki- if. 'o nn\ rw -
t .
[
ijoxcrurnent f.f [ < 'I" 10t.t. .1..1 .
: -i t111. J f I ., 4.41[11
it : f.
I i tn-.'. flu e f--t !long 1'does I / ',7', -L? {i \"I-\1-t" l ; .J.] lr"i : I -t&I.Ite .1: ,:. J ,J. riiairfiuvh'r> >LU\lH 14iiiiii
breach coutainfnj : ._ not llV !i .i< t ,1111.d'I' .. !.
a of hi /'I .
( -
mark. I t ,.I. I
,.
u -.-and |j*tl.iiijr thiity miliiiictnt ;-I I wi< t-tid n\. t'I'% I'<' fi I .: It: 1.1! 'In. I"l"t"lo ... "I" .' f' : .I"/'H'/ I. f.r"'I1{ :'I -.iir1.-:! .. -

I I le than a: Court of I In ,
ili11es i ,
be inttitutc-d and! xxhere fcl.a iu ( as> I,1, :1 a < !-<' .. 1.11' ,1.11I'1'1 t' I. t J il' Vii.- t'I'III'I..i I,.. .,. t ''/1,, riiii. .,.u .1'..
-- --;: nv violation ot! !i 'lr"1I'lIC of the J; : '. ", 'rs.n.-sit. : --I! '.'' : I/ Ii. ';01,. ., -10'.1'' I.i. .,. tit' :iI.I I'K l:!.t< I I'.IT: .f..l "-.r )Lottief j
'f j./: i.j4.
.
._.._ I$ the exi tin .. an :ah'lr.1 rl-j Mi't! ,,'j" '' 'nekflf : I' -l! I I. ."" :n w :,,' .1. m.l'AUAlK'N.tfriit I I 1-
; .
i.i. .1"2'
fr-
.
rearulatioii ;1 ,, IIUJl'l i.
'; :: < Ii'' ftiud. e xioul I Iay j -- ) ?mot xxhioh s tm"- blundritf i Ins.'i! dr .tn tIfi.. I r. .1,1 ; .JT"J t-. hu..dJ I '. !t..\ .1'; 'i' it.. : .-i! I :. :. t..f \ iui.il. f.'rfi '

i' ii; lantlv !.li'iiiisnwh Troubles) in central j Mia-I! "*-t I ath-.it; (.f .111 Atnriir. : .' .r ,, !'re"'il..f' ftjU1 i4ot-, Ibt I itt itti.4' :.I .fl'iir_ 1.' !I.t) -- :::6 3m.
t.l5kr.! 1h America. :uj 'Vt f j'j'j t-: JI\ :. : h-e Le".1I1t -- -
4 ,i : th., pri. "i .. "' Wfl'f' h.iy Ith.! ./I j jroc,.. S
would have "-' T ill' lair tl! .\.I"li.\ : nix-as.-! of I the! } rn>'iali ).1.! t .c'.III. : ...' t ...1.11 i :' L H..,, tt, ji \ (nTTyl.
.11.} '
mi'l. En
.
-aluUiry \ lur ;
ct .
HJM.II "'lr i I' ;t"suin ... tlljl. I- .. ) I I: ; ,
atmr ': .1 :1. a s t' 'lr.1! ,- 4' ,' --i' 1 i; .\ ..j 1II.t.: rxr--; iii.- !' ;; i. Ix . :
( .
{ ,
r- : oiO\ I ; ; -
I. and .. 1j tth. 1.1 SUJI'M '.J .;ats -, m i 1'(0.1'; ; Ir.". i -I! I' -t ul' 'r.iiir I Iwill
-t nt : ; )
( it of to
pur; its aspect." \tt: iI I- III. d'.I.! -II.I.V. th" Hon.
,
; preati' exil. lie 1.,1 attack. .d j t !i'r.e.1 ti. Wnl' .i tli;. \ k li.tli. .
\\.II..r and III ("'Xt-r.-I! I tjrci' ti J. } : .. :; I.HI': ",. ,.h.t'; & ,i.1.1 1 ; : .t f'J'.I"' ,! i>f IIlll I
I that CLtflot jox .rn, wit.'i'sut'! te J'rtin I tojttv i-.iptured ( ;trtxdi! : ": th- I 14h: ( : I 1I,'.- t.l] i lu"uIH.; tII't .-r; "II.a thi: -a .up.| 11..11.J.ii ;I'. i .. tt4itin., "6fI1joN'tr.i ''I'illI. p-., J, w,'! te f"ijiiY.; I ': ", ;.' r-----; !I .:h..1 .:r \11'i f "''r.t*. >>f P ..-j. 1 1. t ti.i Ml. r.-''.>(r. iHfh A.liuiitutrait / (%flint V.
: I P '. .
(1".t.I. t'1 ; mj j : 'i'" ,1 I h. ;- wi:; ,,. .. :' 1. Vih i, !r. .'. __________
'
1" 4)fnr tb ;"" -t M.-trx .
a,tsof i is TIll town !ud Iilftlit to th i! "f' ;1 llr I 1'\1' ',:IV' : !'I' : t":; t'I" i I. \ < i'iirn.1 late of
until i l ; '.I emlM I .
tyranny ill
7 for his .! .,. Jr""OII"\ 1..1. -iliiio!! ..jitiovtd. !:.- 1":1 :iia. iflat& :::4-U f t to a ; : I l.Ai\h: I 'IV. TH'AI.l.! !
.t .t't"tJ,1
->inc" xvritin; tinaboxc, four of the, '.'1 th.- l'Jd!, a tr.-;itv i.f t "',-;4.-e \I' j hare) 1"11"1 l 1./.0 wtflr"HI''nu l!:!,; I 1115%. !I ;m* ; ji.t j 111..- f,.. : .11.j .I'h.ifl.\, ,. .! .t-r ,,f,-\ '', tn'i:. 11.. 1: .r ir 11'1.\1"ih" ;' S3) ._.1101'. 1 .rr I L| 1'1"1" ')" t.: Nov. tIs:;.r 3.; Cw
( ; th- .J. ', _.
i I. ;
sixteen haxv Ixji-n ? .' formailv:i raiiii-J J widi: < t "II:1: >-ix ::0 treis! 11'" w 'f 1, t f,. "i '* 'i, II' \ (i.A. ..r \ .\ IL JUX: j --- -__ '-
. ciij'tur..t. ) 'r t ten Car.l I : I iliit.tin th.1? iirr h': 1.11' w : : i
>
Ia et 1. f' :11 h, f-
; t'n.uh. : rr" I i- .,: 1 :<4fl! y \l & .\0 \\
.leli : Cotnm.iitdaiit I u ,'r"1 -t C j .S'l'
J 're.l to tinolictr! of tin* < iox nd if {h.1.l Im,*.* I-1 \ -It".1 0\
VoIlI2Utibflg here I 'd'U1'nl I 1. .r.'.''. |I .1. '''I.t>: '. i.r, : ?" i.r 't'-1, -. ,t *". .... !f-fl- \-' %r.'tH! .tfu!! >\ !I\- ,
.
.t j
; I
Y"'I'r.b ,., ,,"il:;. The TrI I it t t:tr--. xr- xx i-il.i: i-ji-i; ',1\1 at-j i -" ,'.: r.:. '. 111.1:11'.II"I/.::1.1' ] lh IIT"'It" \ r lii'Unt till- h- m .. t-< W ;I.-h fI. I 1."Hj'I'"i'" ,p j! .tUn..i'j":1I) I.an,
'HII'&I".t'U"'r Sni'i, "U".r that .i"'l ; .irX TAMPA
""dn. jM ii.tj! til. I
-'.'- I I ,Carloxxith xx.mid>'t MI ii"vr'i I :t'_. ( uLn WI j dwm .--c-: I:. "-:""d:"' .,' ,'rl, :. .ff t ;i-t I'i'" < f I'lx- .'. !r ) Mi"I FLORIDA.
,' fur th. as w. ""III..I. T at- --. 1'-1. 1 If., H..1.
X-.irTIir i ill rat pas' iiiji-j-s Ss-tr of 11/It 'fI"f). ; ,.' : i ff- i 'J1,1.)101"11'. If.
; fxcit'-merit* in ) '. I Hal" 'I' I.I\:: yn I -- -- '
: EnIn.1. Wt f pea { sti' !11 HI.-iT iris u : : o 'I i. oj .... i : an'i .-, Hi'... -
: ; -t, xvjs firtil into dU'I' I' "n x- f It. I-, i1j- .y. j !r e (I'" i \ -i I-. /.r
aliii < : ?
1ti. '
-t th 4
iRs an .Isii Octo I' ; :10" Mlmlj I Profcssinal
: I
- tntoufll ; to ? r'anic, in eit .-HII..f 1 no, ..!ii : 1..I"t/H..r.!. f., I tt w 111.. '". Notice.
I -u T. 1 I.
jt. 4 rd liv i.I.t.:! !'';) -. H l- ::1>>tF XTn -.1 I 'J"'' : 'Ii. ---i' >Ii, (I" j n: f.- -11! x' |'..U1f the- I.I ''i .I" .
/ to Wtr: tili the! "I'lutii r"/1/ t the < ti>eminent (' i I !In ., ; 'it." i .' ". ,f.nt- c'-tn-t-r--. i l"'r-t -" s .\. lJr,-" "hn
x )
iatc.. '11' \ wiyn nctt I IUI' i '-.s :'If I I.:t-h: '! .i\'< '"4 t ,, .. :,.".' '". :r 'j -.iw -- ..I\!.It ojned. .in i flie-
.
{ 1:11"I : ii>uiiit \ .: Utu. vtiJ I i ii A ;r... I' \ at l.i4 r..I..r: !,... I in I I _
liuJiatuii I \U'lau.
I4tegraj.Ii..1: 'ictnl., A hdx' iindthild! !"-- 'JIt. : .; : : .t c. ),. I Ilill-'foroiiiih < i>
to the
t : 1llui1. '
'r Lid. 1 .1 I Ic'r .it.i N.7.; !. unty
: IV i In-
I !
-H. .rttisi
: xx
.f 1 f 1.Hr./ !I.1; ; i. I" r..n::: : ':'' ;'' I- f., t., aU.\ \V 1 h ut. IVit r. ; "1I.II.r"III"I'. f.' >rof,* .5, .
it t ;
: jli]jHi.il. AjrtiJt -r the New "oik }pr*>.-., r / ;'indtho boat oalI: "''1. 'u tin17th J ih" 'ts mll'l C1"} ;n- ?ttt IT .: f ".i.t la..lIf.h.I : sli; ve. -'.- '. n: 'J r3T"c* i I.I ,! i i.'n'i ..>.nrv. tS"Fhn'i t''call-. ajj i .-ri i-l. :::%'. 'I i t. ;I.uc ntire j >:itisf.ic s ni
re WH no fotrj.lation Joxrniiieiit iitii.! Jo the
$ for t'nrniii! ,,r thut I lr4" made a & iurJ'ru.i t H'frl 1.i 1-I ; fit A II H' l'',). -
II t
I't alat .Ill. : ihhi.z.; in' I ''i'IlItI! Aiifrun. cP'P \1..irr.: > E -
and s 'lit'l".a.. /
lie hal .ib-mM--! 1'1" I'-"Ioorl". on n.tUIII! < 'MhtWmaiis! at Vit .,;iiay I Ik !'''.'.Hfh'HI "*"1' ,piri! 'pfal i 'tr, | ,11.-1'" .. .'.-i i !r, .-. "i''V,. !.i{. .-. i| \"J'I} Tlh 1 I.:..'>. k
I : 1*tlt i J' !hli( : 1 --- .
N.,t1iii. f.-' I !' :, :jld f and : 4, H', -it th' i .k.x! m1'ar.1 in '.1 i \ j ""a. tt i- ."-.,'1. i' 4 f';... ..i ..! Ftll.ll.J-'IJ1l..fXi.I ---
"1.1111 Br. i
: .'JII' : i
i 11111"| .fl n tn utf war: j fur w.U.LI*; t < :n ::1.\ \ ,!lf'1 i *..1..1! M.-'li', ; m "".f pi ".... a ii 'i>iis'..ii, 1\ < ; 'J'lH,i "& t.'\ .' nii.'iKi 1 II.-H- -it (X14t4f1 in | H. D. KENDRICK
:1 t i i tfie ,
)Hoth: : I .-. 'I i
p.irtic beui. 'r..t.,
r aren'puuV[ : tie S" into! "i'ltJ -' '- 'Tt,1 t"'tIII.! < OirlZf'-r-: )"f U r..I..r'lI! 1'1 t I 1.fl.. 10.." t. : .A1TC.JCNEY. : ; .
'II tii r (Jitt r./ij It : L. lltlijiltUil.l i ,B..15} j i. oflfotv.1 1 (j'", ". '. WCIWll'l'hldl j A COUNSELLO; ; : AT J.\\\
4 tor naJ II..t-, t tt4t ; -iit., > -r : !1.-i I f.-t r i f ( j "Y"1 .r. : : ,.. alrm '. 'f'r
1:1 i
-' '- "II' t :1. tt.! t i:11 ..1: it.l i tif ,il.'j.t i t n ISrfWQS-li: '} -ari vi'-i-ti-; i * .
: : 1 Is .
; -' '- t.IUMly.I. I-' .1 I( \ !.I.? r.i-i- --rusfiii I )
; .f"" -7I. "?.tl. ,T.S ia i.s-,d n. "-. r'r; .. : ? ; j v>'t-Ji. i. inTt'ln.. : 1'.111 V'tu. {'r/l. tl'C'! in 'he Cnurt. ol the I
\'yi".t.lt. li"t Jlllt ( > ? ''nli nil South
tFh i.If"f1, l f.or :...lrltr.111t' :gr.t :" ;. :11"'II.- .t.' .1"1'.I.i1] : .;' 5 t I'j.'t ent I (Jin-nit.i ern, .
I. TI"t. : | I"I .. iry '
i. 4-- .01 .
; -si
i -v-t 1..J.p II i u.ii I .j! -
: ? r 'u t'1- :
trrin.:1 iII "'Jr 1 ;lt. nlllfHII"i.It L.s. 11.11; If'I tHf1 I}. t IIre! .o \ n .. i ,- \ I.< ,'. t, 11. \1t"J"I' ,J' I"; --4i'1: ,]il "1-1. .:. r\"'
-'- )h'r J c-ui" 'oth' lit a .liiIt.l. siatt. (1iu.!' ojtu 't'"n. I'who' Jl-.'.r n'; .. I i.! 1 : .: "t: > .' -.. .-. il ', t'i; ,! I.. I j :, .. i...: .' ,I \. I '. *- -4 l ."r> I Ik.t;! !" I I. I'ftit .-. |, -- _. -- __ :

L..r r" A'llt iJ'.i J; 'itj inW I the ( ;utr. .f., t I ,,",, ..1,,. ti:. I Ii"r: .' I. : t... I .. : Jfc.' (XM.T.ivc .- 2 hA) ,.." 1\.,. \\1 -
b. .I/I' I I' 'II" -s.- !
: l.
-- j Jr b.tl en' :" 'J : ,"-'.1 I '1\ I -1. ,, .. "
I
4s: i tn : -It9. .. "J .... L J f l" 1.1, ); 4
erI"II
: f- --thJ' t t.'tJ'o. j":1"l
; Tt 'A'f-: v ;, \'. c,-- ,1 J .* y.. :tJr ...'.. !-v r&-
: : ; -,- -&ti.! .
1
.i .r r I __ __ __ _
j II \\.1": nmrs: : k SON.


"

I -
3 .
' I
b! .
t ,..' -
\ ". F

, \\;( ,

III '-- .."..----- .- ;; ; .f 1-., -- .." -. .-
-
-

- -- .., _",_' d
-
-
'
;
i4
,
.
; t

I p .
.

I
.
c' 4 1
.
: : .

.-'" ....
T
,>IiJ I

.. '
CL ..1. Th ] c ;'1
4 ._- -,IL
-- .
- -- -

I I.t\Q': T A 2SI A NEW STORE- -- --- -- -! ,I. -(-i' 11E- A- T -S-:0_ .U- : T II E 1 H? N II E3lf K n I ) Y I l1\FEE.: Sr. AMAND- ,t CKOFT: rI ;; !/


\ \\ xiift.Tii: :> "' \l"II..U: I P \Fr. .N OnIS
--- -
--- --- ---- '
-- LI (trout. roiAcro.NAV.I7V.
HEAD QUARTERS\ FOU I IIXI-'S. Hold ci ::14

r EMPORIUM.| ) 1 '\\ ,(r., 'p.

f \ \ t'II.\t:1.I.1-N.: s. c. I ,
;1
> Micha .1 .
el
Wall ..
: ( E !: 'i. ) muAi.i.)I: (flIlLIr.Irnr: i: { !/ : -i Ii.I II''T XXUM., 1I.IL: ( Hoi T 4
HAS JUST RECEIVED: dun of '1'11 E t :NI>F.USinxn: : }: I lui.jll.t '('('&. \' \ 111..1 !I.. Is:,:.. .. xl' &s
supply _t_ ocLiMiiit-r ]II I lnrriA4Hi" J.HKlii< ), \ \TERr.\ 1 1i i IHC'ir :i 1 1'n.ii'i.S rilhLll'. j % .
; FALL d- WINTER GOODS, mid well M-ltftft] ft
f- Con i.tii> = OfREID13IADE .111./I.\'IS1l.I1OS .
TALK & WINTER: n f { C LflTn{ I KGi I'o'ifiptiup of LSO.( ;\ I ) )1! A1)AP'IE1)\ ) ) TO( ) MANY\ \ 11 I IIIL' fJiiiint! i or ilfliinniU! I nl.I.u.'Htti-t..r I'|i.elM.. e-tfct.>lisHT t of- I rniiE i I : fXi I KirsnxEi;' : }. lu\d ,'.
JIVI\l\ j :
I i) u Y <; o o i> s DHY VOOHS.F.UffL I ; 01' rii: i.Ls. .''.--Ii:I I.,ii.. \I\ S.ii.onton.; ..f cohiii.i.iflju*, I lut.* ,.t t \Vi.Ji.jft i ,,, 4(1 ilvinMiut i J_ a l.-tr.'f -uj'jilv 1'1 PIV, vurivty wfSU .

: fine bn- />>" *. .t. /),-,? c
d >, /.lll. ,Ir Sod- 1)J1 (. GS. .......... .IIMII' are Iienl.x. .'II..II'!, t I. ,
: cl. Saci-atrct -- ,.rOlt I.? I-I i I t' or.trtriu
MKDIC1XKS.H -....'u it ",0111$ .ll.x 1 t, t ,. ,: ? l'olltil'o..1 th. It.\.it.
Clvvkt (1111 Orercoatt. ... The \lirtiifx I ? nf Jaruli'x Inrilial. ) liio well Kimvn (to rnjtiirr i EnrumilllDs.I fl'I.I'r.ir".I"r., I if n..t i nliic I IKS : olhd .
; :arc ? \ I'lt "hl..1$ i ,'jlhil, tuo \ : -. "ti .' ) <'ii -iit'o'i r.H.r. at,
:mARK.\ I" I
:t; F..NT-RlL. f. Iof-sL in. bfk Casl'nrr /;- I I I r C'IIII:> Till: xxoi--" x-i-t.j.II l 111\1:1.11'1 i : '. i 7tli" 1 It i u.l': I \i\n i Mi u 'TEl: \TIOI \_ .t.; they, x 4 il! I.., ft.iexer |.;iti. : S .. !'- ;.. C'l' : l? 1.'! J'Ur

,J'IfI; doJfani, do Satim It.lit urjtK.vsu'AWTLKRY. } I I t .lIlt.I. .11 I: to! "- -4 1 lM-t\ll" : i kl j I hill: I Ir Kll i 111.V U1'tlN I ,> I'.Xlk XM> l.oNi.| 'tit ute iz.- Mulii'llift* inn..1"1") ; I S .: : :_ 1 .. :. .}1.tiIrvit4 .

-nttlk : ; I it i M-'M: IHMIM v ''!! Mi: i I'I' \\ \\i: u.itu.tv '.'t II. I lum MM.tti. % III\'t.. I liK-roM-i.Ni.-x.: 1II.ITI.: : : : :. .: .. . /

l Satin, fiurtd xilk; Hal r.oor <1<. I :I: l:11.in r... nil -, x i I"T 4'viic. ''l"lh. I ll lil>T"l:!.<- 1.1. I tl.mt _.Mu'iro.! I "'1.I'. 11.1 ,.v :. ''I.. .. .. I I

lit lit'f tan Cl.th, I'ulrHcia, mite unit HATS: .tAll ( '_ I ("I M(.. <'ll'. .iril MoUIII' '. jlllll I I :! ll I 1.1'I'LIJo ti| OIIUA': II\ STK1.I1 \t. I'l-UINO-. I.1 I ...aLlah'. i !Hi\\ \\ ? 1LWV1'Vi "

fif Xarttillt ST.ITIOXfRr.I : .h'.. c-r. ; :lIU... *.'i'iMu I IN> *vri M I II I 21 th. !li'' x> .MIXIIUXUU.T.-NK-, .. KeyVt.. Fl.:.. :q.t. 1; t f ; ',', i ,. .' . I' /
! J !' Whitr; -- I t. ,\: ''''! :.' -: ,:: .. .1'r t ;
-
and fancy rotc, Silt of tb. "IH'nUl lc |Ila.1 LOW) for (' S. ., f
t Merino A fow sliort Extracts from Letters, Testimonials &c. NOTICE. *. t S ., ': "* 'r_, : ...1... .
Undir-thirtt Draws Country. )rrt>.l'ie): .., hut J vi.li it di.l lld'' K r.\. .
rt ;;nd Collars<< 'fr lTittdttork .lef-too-l I .1"] not nell on crt..1it. )' : lime "*...l .li....I.s I ",,.1id, i in my f.ilililv. nii.l Ii.ixe: f.iilinl it 11111"- ellii, i"j.l. aii.Iiu ,niv jll.li- r ii. :al ,\111 I, r.'M.l'in! I H I : . :I 4-5-, ; ; ;2. i". ; '1 .H .-,':\hh d'I :
<; I ,. | : : 11 xnluil'le: r..in..Ix... I HON.: H.I.XMV \1.:\ 111. .lu-lireof Sij.r.:| r.- 'ourt, (i;in.,. I. .. : t > t frti-r I 1 than J \1 1'II 1:4: }, .
: : in- silk wi-hiin: :0011 UAKIJAIN-N 1:(; will .1! \\ ,1..11'1.! | |*,,t : : ? .t 't t; :I' i. .t ., .
irvf: ,'aIl1lt Ii.. li-a.l .of I.nfuyctt- :-Ir,'.-I. ..|.| -j\ ':\ 1II.'I'/I"j :!'" i il. I"..ill!! nl'I.! ,.......,,11".1 i i J.II..I,'" 4 ..tb atI -tny 0II J''r""II,1 I C"I"-j ,tl.-ir. .,In'.h.. ; i. j: .1.' olIT ::'1'.11 li. l,u i-.It.laoiIIt-t; [ tl ".' .. 'i 1"
BROAD CLOTHS-/, Llufyrff, ,trGutirntrrt \v. ".\-. .hki.ti.ii II"WIoEt.. for I will : -. ,,".1 t Ii.- ,'xI'1;j i.ii.- i.f nix_ iiei :liln.r :i'..1 1 I ti t i..:iul s j.i iinnin.1! .., i-n ..lItl} .i" llt iiiiii.intee I f.>r jMvi'.li-.r.] )and .(, no; .. ,,: it ; .',:
'Iw-Iiex'e it lie all f'lat it .. .. ." it ,'I 1 I\>" t tin- I : .fU I l'ro\\n ,\- I lf>%-lu-,! l h ,nifstioC.tllciw' 7'f.
t j '
: ""I..r.II.v: ) any U'-ly ,jutli of MnM--u to j r'rI.l'/rt..t..I.: i/ : \ \ 111' u.i i n\lll'\-t litll II I.i.. fur .
..Jto'n"1(1", S"1I1 u. I'i'ui'1. ijI.e;_ V )1 t. I II. i I: M imxooi., :'onnnU I* .1 ii.L:iol Miit.-tior ('''lilt. tii.-r. .'t.- ,Ciiruit. I I tIl. }. ;"N. nt ) "':Ir. t II'r \iUI.I.t.: 11 I Xeiitp: ( Ii .1,Itt:I 4 2

\ j. :s. uii: : )tl:11t: :< 1 t.ike irre.it ;J.lfi-tire in reeotiitixn.litit; ill's' "i:xnliiiit.le! ",,..,';..i".I.I I : ht1i'I..1: ] xxilli: )l.oxvil, I i-.'.tI..1} i IUI.iiII"I)'. Hut' V Ca-. .

t CWT( cf }JaJJ;"", Trnunq.c .I Notrlulirr 8.1. '55.; : : ...-. f.r ,\ !Ii.4i I (lli.-> v it I.. I... .1 -t.x.-i.i i"1 r. ni...t\ -tl,.m |e.lv| -iiwti] j..r to 1111\ :, ; .-I-'! E.: sii.pu.: ( !.vo!'& I..... ..IJ r

JJtmm and Plaids /;/?,,;., lit\ : ri.-.l) liV 1 ttHT." .\. A. <; tl IIHNu, llf-llt\I (i. :\1. ..f t L. ('inillJ: l 1..l.Il". ..( '(,eoil.l.| TI :i-.,.....r I Z (_.'II'ct.'r .11,1il' 'fi, kI1ZPrrtuxuvry, j.t I /

LI "Jileatlied and ,,/,/,/ or W'Chetktund 1Matsdc1: I b.i,-,. IM.-.1) .1\.1,'. 1'oriliiil! ) i in my fniiiilx.j, un-l t tin-1 i with I ii'l I III..ar I itl.'tt it I si- .i tt-i iit-.ly I l.v I uiuiul.: C .1 :I'' nk"n' ; __
S. j B. nIB1)() ) ;\ 1)) I. 0. I* I i .i.i. V
t''lSltirli"g itt, l linxr tlir.l i i It I. lli.laees I UK- tojM.IieXe j : 11..1 t I It t ..la.I" at I tinlie.i.l I I "I''n' J>1 et.unti| I ..'ll I fi Wil t t.1 ; S ,

:- "'lit, Cotton .Tf'llrI.e : : his rof.ion.il tin.!, "ii.1) \xoul.l) j .re..on tncl.1 ii.. IIi| i ill til'I .li-.It-]! .. fol. X. Ii i.i!li i it i 14 ....1111':1111.1..1.| | : | | | I ,;: 9t.l.
> '
: j : < .
, STILLoFFJLUS MII I N | ;. I ll.-i.MS-. (4n-.i) -r 11 I llie Hank: of 1 tlie, :--tl.I..f ( :ieorn'ii: 'tiiiilin.; ( ..CoM'itt'xiimnry t ( Te) c.f t: :ol til.t. ." fI.
Cambric Li"; of Ttllll'\: and :&.! f"rl'l
}
Rillxnu t:94, ( thetV) i i" /II.I.V ele.lll.llllx I T I I i in:| Illlt:il1l te-tlltif'ix i .1!:te..1.',. \.li..1| ) I 1I1'I|rt '.1..1. ] j pre ellllllelit'i :I '01.) 1 ITU.. A.I I I'). IMJ. \\ J-". \-\.rY..t.ril.ti.n.c.it' 4- >" :

lltth.Hu, d'ttntrv. Mlir.' at th. ullotli.-i l I .ij|'t-.']>iiiniloi-: f'r tl... .."r..f |i.x.."\ I )i--. I'loin I ll.e I.II'.t" l.-i-tiltionv I in I I M .". or.lerof the I 1.111'.1.: ] the" talU ?fl.1! .) Si>:aj'. Iiit.tet'O, : :

.L-, pool Cottrm. llt$;if "!I.FOnD TAMPA DRUG & BOOK ...I- ooiinu;: ill I frmii i ::1I'llInr''I.I ( i it i nniit I 10(' ,-r\" far i illn.h'III"C'.lIp u ,'uratio'I."i i ot, I, ) J..llillcio, ..iMof' t tlie I, 1111)1 .h. ... xxill ?1."' heg.tr>-. $t'a I ii!Ii i 0 .,

: )' '(!nMLrc Handk-crrllfs, Wlnn-IK-xsill k 'fjii'oi",.tatitlx-on : :i if livt till otlirr, *j I.atl-ILt! |j.rij.nI-at| i.'ta- .- .\. I'llxtlNi.' :. l.-is--.I ,:. tlieo-1: .lay .I .., ,,I"'r.I ,,,xt. r.tI II. r ; e il FIUIt4SwetMet i .
IlJr.rlc clioii-o ( 'ii-Iii.-r Mm, :in.- mi.l Fir I lu-ur-ru'e I 1.tik. Cntiiti.; .-I.. -k. I I'. 'I''f"rt hit-' l ,
.? : Drcst Trimming_, lurij.juid :i--" rtTii4-n! of 1 lIJl> : :( i II : l ti-riti 4f V'al' "'""' til.' ( *


HATS MKPK'INES' : ln;;vthvr xxilh a ,. \ ,'* tiu-ien 1'<'111..1 i- I ttw. .1 11ii; i int& i. ....I 1.I In..it y n< f.i-.t H" I lt.ini'iiite| I |.ti -he.1\ I lii- ....1 11111 II ui u-- I i ill; I ..,I l.iv tf :\.\ ,"ul''r 'I" t, T.nii. cu,!, \Vitns, t" ,nil
I & Ii >
CAl'S) : gr Ntirli nrUokHi.s "tniv! k in 1 i I Hit: -"1:1, uiPtitijr!I ''oil The'i.l1t!II'1I .. I Ii.'''.'xr u... 1."-(;...r<)i.4 J'! r.'h UI'', .Mini_ I'.i, *i3.: I Ii.I.t.I ,: |1..111.1** | ,ill i I- ..I.I, for ec-li---,; "J't
ar n
: 'pt a 1I:1..1.: : : : : j 1 111-I* |1'11\| UH j *.-it.-, t atnl'} 1:1It'hrr* attuU-stiMi t nutneit :
111"/1
dI BOOTs Hi.,1. 5iiII- ..-e :Stl''''. Al>< > I ..s.iAT) I>*'. -. It. TOllM\ > j1IE /1./\/1.11.,' .Mhii //.!.lA".xAl : : :1:0 jI : ) TI K.MAN.:: I .iii 14 t to iu$.-utii't.VI'H; !. "U !1.\\ will htll I/ >\'. .

SIIOKS.i: L .\. I .\ :11 ull.1t'TII \\ ..11! .I'c'f"l sto t > JJ1JUI.'J:Ls /'///;"/ u1IfftjiI1E .s7'.i/>: I I ".-*.!t.-it a ii.1 d.JkTnm i for Oa-li .>r iJuui: t'r all kin l* of (-oun- -

ditfand Gtntf*, r"lf 1"((',, Boc.a.14.Idies' I Hooks Stationary, .!f'I': | *. I I'u-tn-i-N! I \\M. W. I'.IX: ; .1 co.( ,.l tli.!. nirj.SIX : UVriwlucf.. .

tilt fijyml G.rI"u. fir \\ Iflt.lI ate olFi-rt-d f"1"o i- :it vi.rv. ) ,! i \ :.II.I.), ..:,:. .1'1'1', I -,,,-Flu-- !Hf_,:._ ;i: : .r.-T-1 I r' T T T .5 ;
I
('(1/1' ,(1t.1 .. i ii-. I for c.I..r| itN. ._ --- .IThF41i11i( ; \ .
I X-it.1 jiii -' : i I <' ;tiivaUut. 1 _. .__ \ h \ \ .
\ \ .
\ ath. X
Jrn"v! Li.tl & ,tit. I I l'.111 and fxaniiiu-' tin-. Tx\ti' ) ; i iI \ \ \\,, c Txxtf,, V, Jlltir '{t''", ':>">. tt.riiariiilinr .

B.s&A;,.. v,,,,( I Honk NTIE., S'L I ; inontUitur.h,$! $ ,. I ..-- .- --.-
I : : tn.-.r 1 01 \ l I II I ATIIH.\1] J \] \\ \! "iII.I'"o':| ] !, Iuv --
,rfir! _. ,.| ., \ntirr.ttfiif '5. -
( /I'1'c r M.ui.Nu! \iii-* .1.!, s t., the ;; : ; '! mil! I1itIlli
.II.\I\O"
: t el.- jo.I..t -- lon.
JI i : Cfngrrtts (illit.1; .SI'lIIU-.I.I >-.1:111:$ I .Iu.iur: ,. ,- 1 j-.1, ,, : J.ttr.l t>f //-itltfl l
1111:1.
: cl t ''h.ta.: I-. i iii'niicaL .1 "'t iu I ( ttiirn1.,
lA-I1. ti/.I (i"I; ('" ,j"lftFL ,,-,. ....1.110,. -.. 1 I.: '( ) f/ ') f/) )... .- .v/ir: J''fS- SOIETIIXU( ) ) ( XKV.M'lli \\ 811.1 tsi th-! C CotisiU. ,.r I JjiIH..PU", ,, ;,. allij! I iitiij.a. Fa. I ).-t. 27, ';..'.. J JfPMF.

.. .. I I -.n.: of Fl..ii.a.! :ii.I :I"' t., I-- / I I I }: 1'n'ir.l 1: of lleiiltli.I I "I'' lnr! 4-Oliiti.leln. f
!:KT.V l : ( iril-.M.of I I tl Ii.- U-t! (. XHIjo'J 1 1 ',,'l I. I ITII.\ ."" : dj./t..l, J '
unlitr : I I tlmt the
(;/,, .. { / fj' | tl-! finth.r, .\.jnjtj.| lion* tit tin-) -iiltjr.it, aro of .i1.itii"n
: 7lrVi
'' ':;r's $ ; ,1g. Urf > t-ii.a.. I: t !I..y.! !:>!" \l I 1 1. t..t-. \.1.1.1, .1"1 : } ) ,
n'ttiislitv.: \ < rRll \
r"-fft I .... ". .- .. f--t,. .f \ ; ; .1 .I l.in.ri' ..r -,-K-kiH-J. I I..il? eonxexe.l_ Ine- eNtroii.
:1pprrJt. :. ": "- t. t I. i 1.1" xt. ,, |
:- .1-i .v S. I H.; To 1 t : I' .wl' ;: s ri.11li..I'I, H.r: ..j- :jj i iI
::4: of 1Ii-?
\ ;
Ai'f JltIejNGfH7l.f.F \, \\t \ =' ... ": 'o.ii': .... i. otlirr pott I t. I lo. j.ott Tii'm'B" .
] 1

X' lli:fit -.. :'I I I 'I .1 JJAlin, 1'\\ ,!,-r.-.j| u-.i. :iihf rp.t .] '1 /V o//? S'.f.f'. .- U7N'. .. F.I.\ .:- iry' /;.; U./ul'.; IIZ.\: IITI: : \VIFIi-I! ,: )1E: ; I.1 ....1 I i i lining; in foil." tlie ijiur.uitiue: I ... r"I", I'J

/stiller Miflfrrirtrpni* ':: "-'! 'I" i>;, s I -rv. snjrior Vin.l r.-i: 1 \1.\->. i: : ".." ... ... .i".: I ',. I' j i.\I.I. H t, \\ 1"\ \\! i i.1 i t. -,1 t ...- '' i 11/\:1:11: : \\llllll : .\.11 I li"I li- 1.1.\.1. th..\ *r.- I-i.el.v .1..1".1 ..iI4.1 4

CITTLKKV; : : STATJfiXKl.T:: S I!. ( \ "U!: :-T'"l! I 4 :: I.; III! .-., .. .:intj; ',! i f'., ,-; v4 .<',. .' Jfj ( ..,,\ ti! /!, I I't' l' 'iii:.. in.: ''111..11 .ri.l alt.., tli\ <- :i t-t! ; .1 l.:,.x of Octul-rr) '
I10Tl ICMAN.
Ill.'
.fint" nlrt-n. Ki7..r: : !Srir.. A. < ,.- 11 .l XTK.MT: (;ntiai.: I r.o.M-t.[ TaT .\ Ladies': Dress.. Goods, i :r .' >.' .).: A'.n'/1 .11.tJ1 rlll .... I Tll'' ,\"Iil. .. I 11:.;;,. 1101; ...-"-1'lt.f t I.. Ito-lpl: 1 F

I BIalik ll.w-.fc. F.I.-,1') -Ui I ". 1 I' t I 4 1I.'m.c1. Ix-tiui-e, .t (.. nil Ir..II. !.\ '. .I.I"I.t. ': < !I..:. /. / (, ./ (ss.tt1)rtp. S NOTICE._ .JOLI.; 1. LorKllARF.) U
k I :-;.''J J-V N J U.: T(1 ') ;":.. :;u; i .711 tir.( of tliu lVv'.
J pr. St.--.J! I 1'-'r..I. 1 .ujIVt.riU i X ,fl, :, :, ili.l .. lir. -- -- -
-- -
-
-- --
I riiy'nj: (C.r "-. ;(I I ;: FKIXI: r.i\M; ; Mn.i..ir.iA- \: I i< ,t'n: n iI.a '. 1.tll'. -..In i ."<:/.
FANCY < ::0011"i (1)'m 1 _. for tit.i. iiml |'iiij-..... ut.ril.i'IIatltie.I. i, :/ '. I) II.C : Iu.I.-, .4 I htr| ,' 1.rJ.'lllr: ot 1"ll.r. Tllr"I : -nl.--1-.l..r \..ul.1 r.-j|....-tinIly inform
I i bt1lr.i.e.
1't.dllln ,. ll'ii.<*.v al.11"0Iwl.. .atli .-.1.1 1 1 I"\ (; ,)9j.. Sf"lS. r>iu,t ui.;, !TaV of: |tip ; i I tin. ,':1'1'.1"1't L ::iti.1 ..it nr..nii.liiij eoiintrr
.
ty, S..1J T.ntli. X.d! .* n., I 1 il "i-l I : F.i.h. I. ooo.II.I; /-n.i ," tlmt I... Il.li loe.it.tl I IH tlli i t.II..... mi.ixxotll.l :
Bni'1is, Hr..itl ( '0111I''," 1. : S U. TOI! ) I i- .it-. \i .'. \..! i i..1 :lti- -. i:ti'I.i i:: pr.-iS I lit< r : c ,i /tffl''I. Iillt.iMl.it.I-.: : ,.1 J tli. ';ale I! ,,f t)1),(. ,|a.0 J'!ni.tI I... :cl.l I I" I ..i 11.I'.IXr ,1 ur.Itrio lii-. linrt

4:1:1": ", ..,.., ('...1..,.".. of 1ft! :. ;. '.. p FIr.-Jl.llrli/'I..r.I Cjiutli.in. !lineIiit< ; '. I !:dOT...' .t. i f"""l] N I ( I.' S \\ I i"1 t"I" ''. ,I .. h.tt-UL"--.
-
iXfitah-r ami Jlav W.i. \ juel ccii.l AId fvr s.d.I I l.\. ......., ..", Crockery, Groceries. j V///v i V'tW ttLt 1a/s.-. 'j .I I "UN' WAF.KKK.; : i ILl r.! .'"-. .I ..UI.....t i.u *tii.lt-; .': rej.Air..J.i .
i 1.- .U. I-lfltl! tl.!.. ill I'.ll.l--1; .\ .- N>iot"iii
C h t i I ii I I "' I It. T( U) I '.'.,4li5I/ ,. 'I. d / -
T4- uVT.- > //. : < 1' a ", \Uili"1: at..r.
I I .' r. \\l.Si;); :Miii i| (fliaiiillrrj: ,- : 'I !KxW, .1 I<* ,11.1 r..j'.iir.-.l nttlir
tis; : ( '}Iu1I: : :"': C tof. "!,./ Cn f itH' I \-j\-1; ; ; ". ( 1.1. I I | "..11 t'' -
;: i-isiU'
Ii (UT1:' MT.. j.-- ,urJ 1 i L. 1 .Jr-I! t lisii'''- to : our -t. ---- .
( .0.-. ,, ilC I '' i 'It..r > ?'i ttinl J. u't try. f'filt"ii (tinitar'tuit ; ]: 1 i I" ,, iil I*" t Iriinininc i 1 nl_'li,.
k.1it 1.- \, -. \\ It I I : 11"
] ) i tin i- 's
1..j \ : ot Notice.
i-I ; in .
: j jiloIVi I ,....!. 111.-i*'. ("r.l..J't'. 1 I : ___ : uiiijtl...). IIIH 'collt-\-tl ( *. B.( ,/ Stnnls. Sofft dlilistato I I rie.i-.rti! j t .IHr il "-all. :1"1'1 tlie. I ll I.nl-4 I
1 liV < \.1..1. to tl.l't t.i" I (I I X I .. ) hl): n -
In. Uli.!
-
\ !Im..1i "\ ::1', ?-...1:& d') l' n, I.. I.iI'.1 f l.D1J I:. u,.ul' ./ i"1 III t I(10! .:'it\ Cfliif J'miirx, 1r. :,- I at..r I "il pr.''fnt IUT r i

HUH.-rt! .'!1.. 'V.iti. .;., l..r Milf: ity i ><. ft. i' I I I nHS; TizPIUJI) UE. ; n't. /rtir.if: if: I' :-u''t'tiiit) :tti.I| \oiu-lu-* (o tin'* Hon.t .1. M.. tiItIIpP4 ivr. 27 .It lyius. .. 2S
ITI'I"r. of I I'rol.ati-s
Juiliy in
: 'nUI'-. :'. clt, --. ----' --. Siltin'lf" i i :1. fur the* I : I r< > \\'I.I: : kRr .\ F.R.I'll : .. -
":! 1.\1:1<; I; 'ij>jn\ of i ..-i.i *>" .p. ,1u!! at al I"""'-, ei.d.'uror to I lie wcl ;$ ; I Uoiininlii.i !: ;and I a-k to |I.fJjs ( .S .-, .- -
St.-, nrl'* t ';ti'! .1' .t....,,:.ol __\ S..II! liv .. U. A'i... $ fi / i r. Tattle' *, 1'11',1 r Gl'1'.4. -. "41
11: Ir ij ].from tJ.tt.fatJLlu'i-.aJuujjJ...1..i,1 : nnflTIV "n n't nn-T lor *.1" 1(
f., t I t !
".1 Itrin-lr.} .. ( \ : .
M-ti'-.i( WM.! : .)fr ti
-- "trrr. and
-
",' '. 17( (; ph I ; of 1..11' < -
fi. :
r. _._ : Si .n l'I'T NidCoiitild..ri1M'd.. .1 I : \ i .i.t to "-11.1 ':
.1..1:1
\\.If.. .. iirt.1: 'fi *.rir'n1 -- t. & C J / 11. | .
} 'J'n. "I'f. t
;,. jqL
; J1ilhisfrl1'c *. .cI'Vl.tturx 2
SIII:1t.I"1. fk KIM. CH.AI- <
T l I...'.*. for "ul.. I.\ *- l n. T P L 1 Jur'I/ I % "N. lfll'i< nf! iK-Ni.i.i' FIi.1atrli )17 V.: I If ..I 11.* ..- .r<, 1 FX\M AUTII u-. \ t
a stfr: k; St'arc.. V.'rtrr itn'l Molcwro. -, HAs To xx-hull tinnttet, t'i'.i ol tin- lailiri,! i 1.. nioit ,' l'I 'I'. I 1" "':". 1)1' :
fm.\m; ; :1'1.1 1i.if'u. -- -- -- S.,!,. ,{'r.. d-r,4T. 1 1I i : ; -- --- '
all
:: l : 1""J.\.qllh'\ ".itltelte.l. :it -I! .'in* Iti\ Itc.J! ,, (' ON l UT.: or:TAMIM i.ohi.i* ; I: ii; u.m.Ni ..

TiI'A.I .\\". 1 ('. ':;:;. :ar, .:fKlcctlrn Florida Stonmsbip I ," onV 1".1 fi'1. .1. ;".11 1'.1.1.......' \. !. JI.i! VUllili.!,;.* I I. "! "- I ,,.II'I.; ; ..1.'"\h...... lO I'.I.:\ l\ '..IEIJ:! MII.KU!: .\ *0.

1.1 L : ;: -TAU: > J;, .tsJg VZv hulF1 t .l : Allot 1 to-f! .....In ,tni,..1..1 ta-teliilly iiml T.1 '.! '_. L 1.1..0"1..1.> :. .1.1Tlllll'J I is: ?. "I..T.*i "I

I f- _. rE011'1' "v n' "..1"-, .1", ,lo l"lt; rjll".'tlllU_ ...1. -I.' 1. aI.1! Wilt I 1... .\.1\ tor (I ll-'l. <.t t. \ j i- lirr.hi, &1. 1 Ihll ,. I.. t |in\m.-iit.' ,1/1; ; ; /,' s (F1 R )J' tOIS.
Kotlcc. T'"I. : \ -i --- '" ) ; t'oll'ltn 2 1..1.1.-.1., I !I I t'ottol1" I lll'li I i ., 'InIllfiti. on 1 I.* -ulut foi (It.- "ihl.litio"r to \If.: ..rr.d. .- //.ivn ."treL
I .! Fl.cllP'\; in.1 I r. .1I S./clult -C-//" : \l I'ottoll 4 leeelXfil.I.I 'rlli"l I lir "! "J'J".
lttI'.rt'lto.I li' :, ,, K. l'.
I o.ict : r. <
111. "* -
I r ii 'i E ,,'ii"i..l v.t.-r4 ..f fliQ"'I"II! :..-. I l I.t Hi-: !I.'l i 'il 1.-. .' ti..... >' ...'- v.-iU. I;,,"I 1.1. )1I'/.k. !I: I *l uIp I ,.,.1| -ln! 1'1"1 A l.lieml j atlMUi'-j .-iui'iit ( or ., .. l.t-.Sr.l! iK\..11.1'1111.1..t l >" ," >. r nextenii. juir I I lUKir-Toi. 1SUVCVVN'Y \ '-

l._ C "III' v .F1..ri.h. will! ,:tk.) ic.ii4. ili.t tuTv. it..ii... I..f' r. .!nlur ... u. ,....kt LIy I''c". .tO. .cr.h/i a.t; ; \ill !..H...!. 0:1 ..n.' iniu'i.t-. I ,$ /.II. 1..1.!I". t".it lift* i. < ii I 111. 10. ,: :

t MM FI: ..,. ;i..n IM"! i.- !b. 1.1 at I III' iisujl pW._ a-J I<.!!"w.' iiwa St..f.: t c. I. FHIHFIE.: : 1 iiu-1 't Ii.-it .1.",:.-. Hi.en! tr ii-tor I'nr\I. ,''.IIII.t..I.
VAUXC.BOATBUILDING
4.f !i.-M"-'i"! ; *!"ci li.'I-; ,, tin! tli.. ,.:t.i.i'r. ,,,,< I N..-\.. < 'r- .i A 1'i '.1 1 t"' AV.-.t I'' > .rr-/ M'iili ;t.x'i", .' ii4 I fl'/Jr \ i 1(111': P.I "--t 27 I": : :t 1. ''liinj-m. I lu! in\ i.l>.<-ni'.' Mi. T. I'. Krtii..Jy!

': 10.' t.ir: .,..:::: .. -h;} ':fJmh'. ...i4 'f..tt.:1 1\\r-. -.1 i I'. < '! *qIi-i i ".. : : .1... .1". .. ; \\ :hi -,11.. \lltll Kn'.li..r.' "'1..1 tllr t.l'til I
.i. 1 .
: .r.
: KI\ : .I *' -1-! I', .. .. htiii.i'I. &c.fHr.NUY
tGoo'.l Bargain ,?. y \.1 t |t'-lMIJ'tlO'l oltlH'lV
) i dl
.
-. "- : j .111" .1 .t-- 11..1 f. .., ."1. % ,- -- --. '-i-'I-! 1 ; .\lt:--i-' -in' tjnii: 'iM. .I.| i .j .- '.. t I1 I--.1.t. J ) j I... : .:.. t .. .- \ ., ,'I". iTi.U r;' I i : i i'-t l lUUl: I ;II i It: lf.'r-t.ir i-rl". tl. xx ,i ii t" MT" \I"'hI..t :I.I..I.iIJ inforitu hi* pnt
.f :I''14 ''- 44: t4fl i i: : i : k : J !! 1 $ riri.I..--I! '.. w Not, .' \ i I : -1 k i.- i ithtrtit : on t the I I I : .\ V I-*. i- -j''I fully [
.. .. ; ". .- .. ..I.' ; 1'. : i I'I'i 'i llv'i-:i-l! !s.- ,I-t, ,. ; \ j.rou.j't pHiiiicht: pint.: I I'li'-l'\ Ih'. that, i.
-. i .;.*.irt..i u % x i1. '!.. "s: > : --I i i .;. \I'KA .:.1..'. 0 II"| IH, hOUR '. 1 t.II"\* & i-. .'. b.lUI.IMJ.: :>..< y n.1 tin \ i-"., lijto
.. <.\ 1,. .i: '..tjl". Ui. \\.>... lii.it-: ... t .V. !1\ \.\ -. t-; J j 'An' Vorl< !: I 1'-1.1 l.\ ,I-. I P1.i 1.. lI"i U"U'$ i-. I'"'!lurei.mih. UI j u 5' L I.. ;84 It I II ,.\---i.1'! ( ot-
Afrits, :u r.n'ij'n, TERMS "\ i.i.i't..l| 1 t.i .1 B"I.h v .- .tI It.--' n *i'l I .l-J I -! tl-!
Tit t.j( -HIU.:: n :ot.j }?..,..",,;...1 :;.ilv )KKNMII.V: ; : : .\ I\U1.L\: I .o'l,\.1 .i'.. :: L'i"'l I --.1.1[ '.--i'', 1\1: : iEIr!: ; 41"I : :. ..' '. I' (
itrr U-r. l l.v car'1..h.c""i iTt:j .-t Tto xiit : \:1. n11 1 tool! ail.' .-l\" .i I -ll "-i.: .' I..lt..J'I.. 'ri'
t. -.. ; $ !:. .11 .!. .....t .'inj'liiii.' .'..i. > t I.-i'li i'_uil..i', I I..t'! out lio.i t .-o.:..1'.|. ; '. out l.i' I I : tl.1"liI" '! )i: :: : '_ '. jt1: ; .
/r rZ-r:: f'f ;rtc.iwil.'V '. 1 1 lE -
1' ; a a & % \ "I ...>,,'.ili-. \.. yt..t\ |I..j.| ...'tli.U{ ;1 iH I :lot I-. .1.0.Ill \It .._ I Ii.- \\.1 1'1' .\ !.IiIjt.i-ti-ttItilI! : .>u S : i. : .

; Jmm-1. \-ul1'n.: ( \ ,!.In.I.! | tho j>ritl! .ill el.i--lrtlX.l-. U VII tiJ"Vttcr in Toxx n, \ lt ......
J-'SiT' S T'x. ... ; ,' 1 I! ; 'I" eit I llil < 'Inlillt.UI: < < il -
: .tHII r% t i',-ji. t *. <- t..t tli. ,'ii i v.i \ t.i 11.
r. .. I '. ... ,. \'r."I1. 'I j jI .i..i ... r I. I iiuii. l I.>l'>tli'l'!' CottlUh,T 'lij \ Y
u
1 Pi, :.! *. TiftT" 1 ''\.t'". I .\ I \i.\; I -i i i' i-- uii.i ;..-ii'-'l tltjt ., i' oU.-i,I -:I.i ,M I..i'i" .i !: '.., i .1 1 i. i 1 .1. 1'1 :. > : '
.. \ J. / N .- I---- : i /I/\' -.' I :a. xv.lll"il'kl'iMi'v I I 1 1I. : : ,1? 1..I..r.I.; '. .1- it.iwi-: 1 -nl.. f.Pf' .'. I j" t...". !11'* il; ,'bi". i' -
1" frf. _1u r# .Y" ,.... ".. I ', //5 '.. : : -- .
.
.' / J'I i
$\ : .4 i "' w \ *. : !: -S. t S S ll''l 't I !"" : -. :. tlit'in I I xMthtn!) fi:i -- c : :} .
*:. -MV 'k ....r. f ft ij.j. C'a I 'Ml" (V., I1; / j pt"'n "
.1/
tI
,- I'-n'-
; -l -.1.' I \\ 11'I 1 J X .IK A 1 t < t : / .
t 1.J.: .,. 1...... _.. i :xi"i r. -. IV. ] '- -.J.Ji : .:. j, r-t l."i-.n" ; :nl.' ',111.- 11": ",.,I.:\ 11/'i.] !>'x !!\ "I ,thi-v" \i !I..> liarNCV -- .' ,. :... I ..I. .
; : N \ rXNINtx'I 1 1p.
J.I.: : ',\\ A \milishnV.1.: Kotico. i :r "n i.. pit! in.-' '."-ar Hi. tII..t -' Km.I. '. !, j I._ ., tj'\! ': i i.! .- ;.! .:. .loiinervi.#< .
,. ., ... I1. .\. 1 1 hNI.; T'tiMM $ I i'i! i .".:.. (1.lh'! p..
M: f: Ii.wtforcfr Frceinrt ." ). rt- 1 FAMILY IUUI.r:>'. .. .".. !1.- 1 !) i-i ,1 -j\\1. lay to tls.\-n _/.-"- i.1 tin-' j I'In.'"- .i.\II.\ I -"r""I.lil<
1 1 niot'lhHi' :
I llxnui I Ut.okof s .I1" OIlIl sttIo.. AII.I) i : < \ 1 in.-ftr 1\11. '. I.'I..'_ _..11 I ..:'i. *< ;. -. ....""tl. Unpin tlmt >,X .-In-- "It'uti.* ..(:If"r:|
WilliamVi;! ill!', Ii, r-. I.. tW ]f!. ... : '
lor.iit.hv >. li. 1 ,$ \C''II| :' 11..1.1..1 j I \fi\isTR.\roirs\ \ .vo'vt'1 ; .tit..A.ttUI )1'1'1"" "'" .t s: t.l.t )ccitt'ttt) "IC"IH.rn
Stc'I".rll!. Ht.x.J.I'r: Tntiita-i. .!'wi! _: < '>f$ ri"ivn I ; : ;it- n \ \1 :S & M1IS1I: H 1 ;
: .J'r William: Wilder.Intprctorujftr ITJ:1m"LU.: .:' siiul) .IIT' r.tin ( \ ;;'.'..ii-iu-''i i'. iitiJx. ..111 a .!tc !t. .r, 'fl. lET.I \/, 'I. ,'' ,A.!t IIF :'\\1 I I"| >;j-<,..f.i! .'I"IK-IIIIIH'i-li-i\i..c. *.i U-...Ittt.tii'l..k-. niraiit-t I tit c-- ; .*- I lit. iH itt ,''I t'1"1' V..<" f"(' .' KlOt 11. ci

Prrcittrt .YfI.1 e pMftC ..t'. ii tl<* tituft f\fr lti.. n ] ; .'. frol tin- tU'tli-l r .\i'!IHilit.1! '' I : 4. ".'I'ltX$ ..,-jII. .1.1..1. \hI..flil.I".r.&hI t .. ... o-. i ii >iV, oii'x! XXII-M. |l.r.f.I.n"I. .. ',11"1 ciyl
Win. !.. llti. or jinx ,.tl,.-, inarket. fur oah.v : ..' : i. .-\1'.E I ; l ,... .. veiinuxxiMll. 1"1 l 1". 1:: : .x f
Cainjiln-II, I I--! :i'<- ( L".';'u.-i \\!U.n.i -lie .5 : JI'\\1 i .Iw\! "!' ( -. t 1..1' 4 I 1-* ii,,sI.-r-i-t: ii j iul\| -- ..--
U 11 -
; \ Jolin! Yiclv,'rN, S ; I '. IH'X: .1"-.L, I ?. a'i' ti.-- I. XX "hil tlVo \lli" fl.itll till ,1414.; I '" '. .i''ii----'N. A I >.. 1 tI
'
!
'
J/ ,; :
\ 4 1 ; "f r..I. ... "r : ol'tl : "i 111 ; I I of tlleirr.OX' 111'1 .
1
ol-'r I
William : < 'l.fill':1
WclU.Jnfjtfftort ,
\ | .
"
l I $ .; .in t. .
.
1; : r. \1 ,, I"t II' It.Ml k
.f ...11 tilt' t&lh1I1r,1 _M.L-IUN. t' .0' \
( 1)ll'u-n: : Itettt 1,1'1Hll'c 4 ] \ : f ,'n.( .\ .1 h. ,:ti.I i t.,'" .U'.- : '
;; ,. for P" ,-d Y0. 5- C for utIe! l,v S. U T 1 iI I IHA1 ,'I M-i. .11". !!. 2.4 *( r. :". i ": \\f' ,>ii.! i t.-I I :V i 1.llth-.II.! 1"1"I > iiuilx 1' 111.11:11. J..K 04. nf I.. 1 i 1I'/I/I.1S.I. i /- /: <: R <> < f' Ri '
.
-; J FrHll'i$ A. H.-n.Jn'. : tl'e, \I"T I ..tflietl* I"! 1h.1! IUI Ua "art..t. .

1 Kratiei. C. M. ISiKr'..._*...... I >TONX n.mFVTV: : : \' EKccutor'3 Notica. i S/' t/ V/--/7,' r/'O.VX .XOTJi'Kty S 'III- r KI\'iI.v.,; : j \i'irI I I \ \ .\ \ '.\II. <1\: .

___ ( % "Franci. M. J >urrxiicv.In I I 1 :iits\ miV I'llirriiu'' .. |'r nrfv... Fl', t .j j I xxiU; \\ : .1: .., ,) !Im-xiiif (il !;.tn.t.l! !I.Mi- i...( ...1 .' I Ii !1.'..;... '" '.H I 1.1. .ti, .. i ". .IM. '. J"' I t> rr '
1 ; ii1ttur H-i'i's. 1. 1X--7
tn-'ii I i
Precinct .Y- .. I.ifo' ..( CLM"f.r..\'- JliMiV!....1 )IUIr, .. :_ pT""lti. i I 1 I.> .. ..' ".. ..ti( il>"' ,.'nl.t 1 1.1.111j' I! t r..r'"ii,i\ 1 I'i. I IN.: ,
prclnr fur I. ,tin-HH'I) I I.T. --
- '\", "e.I.t., t\4Hk'" I)i.k. \\"c.rl. .. (1 1,11.1 1 i tin :n "in'.ui.l" : i'n1'-rs r. kvi, i5' '.1! !1.-. ..| Hi I I i--ornCouiiti i h. <..-. !.* irivj ..1'1'1:. I, -

f i I. Z.-i.-k.-iriaii S-eu.ird, (ii.-"tnr '. UollmV: Atii-i.nt I IIi I ,toi\'. )1.i'aiiflhlfly. of Prl.i's! :; > in$ anI$ (. tinr". 'utitx.' j'j t .' t. t.. iH |I..'-."tii !ii-. tn ,-IIp14| mini' ....t ''1i .1 I 'Pill'.i i: : ; )ln\ .' .1..il! *..1| 1"1".1'i".I'I. ; WATERS. & W\LKER. I
.
F William Yarn, ]IlrttI1.v4'.niitI't! .. Worl}%.. : I I:. :i' 1 1.. :i'.1 l :>k '" 1 t. -li-f li.MflT'fl I i i>.t.t"r.1'.1! I t'l'SII \\ithin!:! 'Io! t tiltl.' \I.r..jtl..t i I I .\, : .." .." /lie I'-lnt- tit CI.. in.. .nt I S i .11"\.11.7"\ '/;., .1\/' .

I t Jatn.-H I II IiTflilti.Pr : lnntj'i i' Memoir of I lr. .t..1''II.l Jn\. % !! I,1'r,i-- 1 tl,.. 4...tll. t 1.\ ;"" ;.: I:., ,\a I..'II"\I 11"1 !..t. .I l I li.I'I\h, : t"tlll' .1... ....,..... ;. \E; : EtI't: I\1"'ll' IIIrIT.NIS: :
:'J"rl'Jr'fur Pricing A'-. 7. ni..l lyveiun: 1 E-rti.fiii 1 ., fcr fnlr. l-y 111.1" l E"'II.r.til.r! I U N. l.u& I: I A-iVr. S 1.1.1'I \ < "..I.t to .ill 1 I pei'Vi.ih.ixiua; Ijtiin. '"1" .c' <_ U'Ilr; ;
t H. 1 I':. t w. 1 I.1.: 1 1..1.! :! : .I.I"I: ,... ; "HI.i" thoi .
I.dl IL'li":1 II JI11 S i. .
Jam I., :J. S '.O" 1..11 j .\ I U I I. i I.sT.iN.: : >
r th.\Mill$ )lie 1..u..1! i \ I _
-- -- --- ------ 1.r ; ,. < .1-'lS.P' "n.Tfl
Jntlll-N WllNOll, I) ""TII J 1.\1.1.. Wi!h.. i4.. W.rlJ. <) t ...'.. .Inno. '.'I 1--; .., 1 .'II I :(1 j N l LIUTt"):. \,ITJt'I) :, j j4illN: t.: 'JIN1.U.: \.hl" : \1.1t. i. r w IIKII; .
--I I lUriij. Jolitiston.under l IV ArnVinn :\ ihh. ; -- S J\'hlll: : Ihh .\.1.,. .. lX'K. .
CooperV Sj I':v. QfK Mf1il> isf.r.ln't.! I Iai j.rr'cut li L l )F.I. 111. IN' : '
(;in'n my !hand: lit T.iiiii] or. Ij/r mi.l 1'eaulios of 1'uuiiv" .IVrn. NOTICE. I .,,1 -V.', it "c .1 I x.m,.li.r-. t.. ti( t J. Lof I't.: ,, \11.- ?t P- :. .. --- -- -S.i1.wL.vIST.I''ilr.s.--- -- -111'"--- 1-- .- H HS -

p jj thw ISthdavof Nox4.tnU.rA. 1 1' l.y >. It "' '" I \ tl ol tll- -.ft.r ,* We M ,M V'1 .* ',' I .j I .>'r -i ,i I. ']L. ..,.' \ ol, lh .".p..1'. : I I .\-07'JI ('} 1f :?-.I jti.i\ \L \It'-\Y.J *

// 18. 5. -. --- ,. 1',1 ,..i'T. .Il.li't; "f' n' .' "--K 'o I.r .4..>i i. .:-I 1n.Hi ) .. 'i ., I ,. 1iivi'i', !1. .1'.1 tti f :
eott' \i 1..1' I. I I I'i' 1." < I. Pitt I r. : tt .Vt-- t
1. t' "
( ( SIMON[ It'KMA.V.II.C.: I i;' AKMKlt: :*** Iuol11".1": 1'itneix.i.I *'". ft 11.11, ,.' 11' .'. ." <. lii. -,1.11. I w,i"..-. "- .' U.I I I.t'f'l( ::_-J \\.1 I Ii. !\\l .,1 I ':;.." Il.n.! 1 I.,!.. .,\hllr.| .... I. '" }..llM.H.l. r- '1 :-t" hsi-r-l.-4.lt. .
_ 'IY itPy
I I <'..'i' tittilion ..f Man: Mtni \\ : .t.-tt ,. ,\\.1. I. .. .; t "' tho '"i.'h S ".! 1[ }i..If ot: i. I < h .i' .!.,(* I I II 5 titc-f' .:. >.:' w ;II t tnkiIH.'I...' tint tIt..t v >!! \\'tll\ \ I. .1 O.tl..o |I'I''I.I'' ",. .iii itwiit. ,,I.h' 475. -. .
_ i Ju1gt; : of Ibrt.ateiJ -fiflt's life of 4'U\ 1.-u-'.. .* \\'l> l I f".n: : K- j .t 1.1 .
15-x.l '
:" : i t1'"< of'li"f \ "n- : !, i.,1 j"" *f.* tIC t. tin in !l. i >t.> >.1 1 !.Jul ., .. I .rI! V I.. t..: ""I., : '
S
Is It..rmt"b
KWi.l.v I U'flji'i;' "- :N Hi ural_ I IIi--r\I M-l 'niil-x's : I t.'Htl'X .l't-.' ....1! -. ;.. 'i rtiito t 11:1.: ) .i i'' 4 I \' itlip' ,lli.. : 'ii-- ;.t.-. i J.t .1 t ,1.:, .'I. \ \, \ 1 \ -
; .,. I lli-t.-r I ..I!" 11:1,11.1. \ .' l I I.r A "- I !.1I.'I". IN.- !
---- ---- Hume* "'- : x 4 ', riiK 1 ; i 1l\t. "i, t ''i II "o' '.I :\\ \I.. j 1.1 1 \.111 lur. ..I t'if'r .
NOTICE. .,.. it'4 Atllrje.lll; Mjllllr 1 !. tt-l -*!.- I livS. ''i't :n 'in : :1 ..1.! >.I .11'| '.,1" 1 :
I K ''l-< I ::1' I-h. .t. i I. > !! ADMINISTRATOR'S SAI.i: 1.\ :. 11 ,1,11'| "''>' t I I .\ ; I \%11..11"I( Il: t'l'
i J. IIACUiI: : i i. male 11I.1'..Hut' Bn.l 1 jil" h"I"!' .,. .! "', .L.-t', "!',.I. 1.\..,' \ 1'1 :: ,1
-- \ j uii: j .f! .< 'i t. .i-) .- Min ;tin* 1 ti.- .1.......... .1 1\1't. :
t I ( kTent lo collect nil ....re. ni .1 111'- j ) o U ,.
t tirr.i .1) l'4
,liu4ni i lrat. t '
I \ <'rN .
c.ti'l, : .' t.I t.- \
/ I 't
tin- 'I : 1. : : ".
BooksCM1THX I : "
\ rouiit due] the IBESJ. :'tAte ..f Y. I I. t -nr.leANHY '. .1..1.. School intel-en.-.l! "i tt',.. 1 .'it,, I.1 ) n'I!I! "; .ltj.lh F1' III t
I : ri te: !ISo. \ OliMit.her 1 -. M.-'\ ..' \ I i H! Jtirtu-Ri,5r. !no ,l..I)i h I,11.,1".nnt !F.ri.( *. -.' :i_ 'i I 11-ni.ui'lt.( ; $ I '..tiiutx.u 1 l'u[ x \t--t. : ;i.-. ,'. i :;.' !1. ;!! I I' .JOSEPH: WALKER. A

} .. '.' '. .1 .Is' t ..... .., ... I 'ot\ 1..4;. ; : .1 Jd 'i'i. !; 'ttliy S" '- -
27. HI$ \1.1..t. :: ,1'1.1.' ,,'j. \" I' <> ron i .i 1- i .,
I ; M ISn
IIal.1' fhllf \ ;.u.h :! 4s-4 I I-
... ., : f"l "i11"} 11.1 NOTICE
-- ; "II"\'i,, Aj&rohr*. nti! l r f .\r ) .. II'' \
i .: t1i..t tin r4'' : I "I iei..K, t. ; .fJ.III.I' 1 l- ..". !1. .1 i. :h.- -if.: : ,> if> Can ; 'J /1" Mm. "fi'i'/<* ;.' / C'tiVMt
MHICK.IKKJIORS .:. : .."..,,,(-.. s l'I"lr."I" 4 ''I."I"i"t I t >rr't'-. -..l1! 5fn-. S : .' ..1'.1' 1 ', OC\I : '1"\11-I n'r .N'*'. .' t Ih.' li'i-l-fii,: .
1..I..I..t..l -J1 t i
; .I.I "r. :It t 1'f ". x i l IH' XI t _t I IVi
;JOHN; RRA4i1. ; .--I IIitoi1.1' flii-tI iu'.I \ 1 .t< No "..in i n.,, ii'tn 1 T -t. >. Uai' ,. I : k 1 I. w..l;\ ft1.i-}-.x .. ''Ii') "'nt of I'rnliit..ol '
..t t.. ....J are oeeu'Viflg a" (liT ... I '..r'.. (2uart.. .11.1 ...h..1) 1 'i"1 I.."",;..... 1 I'1.I I..'"'i:( '.t *-
iaf,. u.I..u! I '. iif.it: .&.1 l tl.sflurttf! flotn I tin. F-t ,tt. I 1"11' t- Ui ;:line* Ink mi.l .

Tmtp..Jnuar3' 13, IN'.!. ".I'I.T iM-lnvij IHK.V too in tnerm' t.. 1 aiflj.a. N-x 1" l I' 41T. I I AIMAt M.I! < >nrtiiil< Il.: '!I.*.-, 1 ,ii' ..1 l \>iitl I UaulrfMin.ot. n..J| I'oa'itv. a--1 "-t.tt.'' i 'h 1 r't, l'rnI"; !
-t- ..1. L.v .1: t.r. \i--'i 1 -i, ." \trn;i 1'> ::01:1"' e-, j jnnjM-t'x: ot li" .."I"14-i!5j.U-M; \ h h'I .. \.
.
7 cAMFUON.VEUII: .\: '. ;1 tlw, it-..!, 1. u'i n Wninx atitl lur. !lil.I..u. "' r.\ND.\(' )i\ruit: : r'I Public; i Auction.V1I ; : 4..!lo 1 r. 'I RII4A. | !i titui,, :N.'l ii't.l T<.": 'I'll1' t I. 'tit11 ..11' ''lf' 11.' '.4". j j-i...\:; 'UN UAI: I.F.K.-ON.: .\.II'r. J '. ,r\. 1 Ill' 'I-i', I h'

JMI'onTF.IIIIF 110' f f'U"'y \ o -it-i xv ,'i 1 !>.- ht >4.'..'II- < 'i'.I I.' 1,1,1, li { \H. .KM>.. linn-; .\$ 'V.LII .-- ---------
///. '..<. OLASS. A\It KA A'7/" } \ I ). *V. I.. i't 1',1.h..nl.'r\ o" I I oI I.' .. i.M't." : ".44 ,..I"1'! i I";, ,\ ,... I I If tl'r, J .lf j t., 1 S. -..1--
Ir. ltl\ ISM t.
.
-
\IBIr.: 1 1"\.1 ;
145 Strrrt. ftarlr '... -= \ Ii 1U \ r. J7lU ..f :\\I\ : ;1 1-I 'I.j: ": LAW COPARTNERSHIP.
Mfliny .
*
4 .. ;
r., ..-,.Ix- ",-.'al'i..1 I. I-n'---l: fl.t! I.r, .1..1 '1 .I tf I :.1'" .1.i., :" ,- 1'1 1 -' ---- -- -- -
I r. ('4KI ao". w. u 1MI. ill* >1 IItl' I-n. | I I ,t wi'I: .f > 1 I. \ .1.! % 1 :: : ,ti4. .1.1 '
l : M-tllotnrnt. L : "i' .11.'nl..I. ;: ; 1'1.11:0': Xu1IC/ ; '' I: : : -
I Win supply Country Mrrrhnnt -. i :r.i.'II. m 1o-114'1..1..n.n .. ... S -:1'1:1\: I\t. ,
n their line at .. low ,-tna. thrx. >'*. '' '.1 I Uliouiof tb iti.i I I'.1 oVl.Mi.) tW \ t :: .n .i. .'li j't I Uirx.. njf ". i .- \ ''I I I'lltviNS: : in-l,-l.t..iI| in tin* P.-n'; :' (a I I I a-oot.;i.itf.l I % in t tlf !nr:.' .'..-1. tin!
iTh- ."
.
f
Y T 1 \
... AII.I :....1 \ -4-'r f, t"i 4 oflrt. "I-- : I '! I \ i 1 S ( S '.' .
1 l
_, 'X.w York or rl *...b rrrFrbjfith j.r..j.ertx- ti.-i.it: 1.W *rr I I. ." i 1 1'1Ilt. -So. 3t..I, fttllf! l.X 1h.t. I:: S I.q; hu"U,..n'iu-ti.1 t !t. tli.irao "il
x-oinpn1..-thr 1.1"'- 1-.1 in.'rV tit lla\ W.li ;;1 -. ., ., f le
1RS5. h-"i ..r I. .. with lli ? iiiil)'f : \ l I .llh.:1 !V! :i' S .t-wr.! tt--J '( li 1
_
__ ..f M. 1.1"' ," an.) IVrlfim I 1I.Ulnt"w..rlh.I Xi1.n'"a! i\tr ll't'i, .! !i. S. S S. .. .. : fii.I..f,; 1'f..I\ I.S S I. . i' .,: ', 'j'mn'.I.:1 I iu"t I !'! 1..ifl1.t :Ith."t..n.

SEA ISLAND COTTON GINS. -4 4.] .lstU 4.a.h: taInnt'. '! i ilt *'k Jtt( '. :.' ..1! "t :1..I.ik. Mt..tV.nt' : i ixA...... S i, !.;- ..1' .,' *'.. .r..S ,n: >l .!i.. ''it-* ti' "'':: ." 'tit'xx'k., : ihi ,t w.'i I t"4'1.: 1. -ir I\'I'd. ri t' .: : .r.' 'VKK.. :

I FEW of tb. M'Arthr ktpt Imj.r..Tr.l) t I t\\.. <. a--' 111.1.1'.1 .p'urtI .. 'K- ; L '.. ; .I\ '' .". '. 5. .' ,' .' i S\ iv it'! i .' .". : --I,i I '!la .!- .:' .. ofTi. -. .. ." :,. ... I. .: i -.;Tt \;
'S \ ,
I N
A r .r ...1*..-to arri Tr-\,,.. f \VV v :-rnl: : n" .! i I. -" i i ,51', : i : '.' :
I :
W. 4;" nluu &OY. .....m1x-r ;.1 ... : I I

1.'r..NP !I: ':. !'I.:


S


..
.",....- _. ,


...... -...... .L -- ---S --a---- r------- --' "- .--- -- r ,J,"'_'.. ''t._. ._. ""
: .., .
,- / .' .
J .
/
I- V *
.. ... '. '- .' .
I
.
.r. .
.
'If Iy
:

Y ,
.

\

_' 1o
'0 ,
", r'I
Tr
{

a ,

.; .. Sl
-
.. -
i. .... .- ,- Io. -
.
y
Lr _..._ _. --
-
-_".. .- .n- Th..a.-.- -- .tI -H, -, ". \ ( T.Jl1)TlAB.E 1 I \ : ; U \ rrTltlJiArlJL.{ \ \ : \

;i ij :: i iI i 11. I ( IiK ) \d a f" : : ,. : II. .

\ ) ) 1 .., -.11. 1 -c.- -

"\.1 I'.". N.. 1I I .i O /; n ,'' 4' I r' f' 1 4/1 i'r lo :., t I' TI: ', /\'. I ,..t .r .. All !'.A/iIr er.
.
i f .' ( ( 'II ,; "J.\/o.\.
: h., '.JJ tl. J .1.UN
i Ih.\L. ;iK'.O-1: t\r\H\ 1 1 r a ll\ \ \ 1 I\ 1\\ i\. \. ;iml r'l.\ i\, tilt 1 11.1 I 1-! :: .: t 1 ,. 1/' 5 I'1. ," '. nfrir .krne
WN
!1U: r. -j'l-iMi-.U .1.1M
: I ,11 I Tup: ;11,111\ I.l.. !,i' in t,::, : \ IM'r'N ; 5- ,
:: ; VII. I I-4: 1.1' V.'lii-. 1 : .'.." '"_ *..': 1.-. i", I
1 } I 1 1! ::1'.1 11 0' II'u" : '. ,\ ;; !. IhrJiE11Y 'lli . ."' i'r :.' : t' THEO
) .11\ A ?
1 I .
T :t. '
'' .
t : I ; al. .! tl. \ < \ 1'i v'i"l vpn I 'It.-I thus \ 'f' : .L y-Y
i Ltne Ilt\ (11'1II'I' lj' A v V h l\ J jj l a l I t 1'JSi .\P O\'fCr, :a Itrtit. :s.! \. Ii tI .,.::.:<1111' i ii .0.. i ( ;.<", I 1 IIs

\ : I ; 'i -uriitii'tit t .i'l: t./1/, ..ia.- 'o t .h' ; b. i '" Fit. Sc
-
I I
.1 <;
; .IWw'f-{ I. ?." .- 1\1. .. .
r-i "t. t \ ,. :.1 \\ I ui.i i I i\ ,IN:.. I Ilih i | ,"'. .4t th. .h"l! it -t 1 ogre.: I'all'n! ,..* ''"I I -- -- -

: : ':'-J .'t' 7'/;'" 7/c: ., t r l th'lr!' larw un.l \l! !'*1- I; ? ,--U"p- 1,1 at thcM,:u Vt t sue Uri iItV.. l'oa .1! I I THIUJIPlJn.
'
1 othe; 'ff(l,1, '. +?:'.; i.r'" r<1 t.'.' :.1 ..r L r ut: lio"l; '>H' -( ) ., M_II ?tn..t. N 'hPr.- Ii.- Hattr-> lniu-tl!I tliU t"III I'

\ 1'anlfn i'i tA* i I .r. u'I 41n.I't1I U1 II rt *>:i" tU ful; '|1.1"Iot iiml ,. H at "I..t"-II. and! retail. n. Cheap :
: : \ 111r1.l t'1 .'\... .UI"i:h : i..itb/ eiti. *. "- .; \N r.t: ""jnurrA : I
: :! rtuftilt (lit* ; .J.__ \I' ::111 at( 1'r/' : 1:1 n'. I "I -tIr1I1n r tlinn tli \ .i. in l llic : Tu t'llI'.lt'SL .u. i,

J / 1 !.1 and! Ij..ikh.: | :1: kin--! >f j iI T"I'| FU. !1..1.' 'I'' '" Ii,, (I". \ ".--.'- } 1
1 I I ,;, \UTH\l. ,
tg ry I -- LITKRAUY: TAMll.VM: !it l'l .

: n. Tl>f Carious Thfarlet .-',. / .101 ? I 1\TIXC I ( : JOHN i> A r. '; o y t JI1IJ .11 I : I I /
: : I : j : ." ,./" ,'ra.1 f BPI 1 ; 1 lit..tltr rutu .
| r-mi-rnciflr. i-i n.l.htion
tt' It.
:
7f fifit Il -I.- ( I ,
1a1 ( I : \ 't1 1
Y .
> : I ; : !" a'lIIlillI /'/ : n' f ({ \ 1 'l \: '" ,\' 1' .to. the t** :tul-l",iirKrf kl.... Ir.Igr. mJvl .* I'
| 1 .
l t
\
: :41 i il'll ;, : : ._ .. i .c* i.HI ,
: : : I ./,.rt.' .(.nL i ) \ \ \ "h. : ,-
\ } ,
I IIi \ \ \ \ n rtnrisM: 1 1'0\ n ni.ic .tt F.tll a .
t tI.
I 1 I 1'r'//r". (} \ I BAY PORT FL! > : ;f, .
: ; : I "u'. i'mt"r" j 1,1"" II"UJ' .. ItiiIadt' icraljutnhilh .\Cit"l. 11''I..I! rt

: : : :,.'. .f, ::1 5ir: e ti,. cat N I .'.rI.1 x ,III.1 .Ii..1 i .t. -

: I //'. ../-. :. .. 1V* I tin I,.Ir.b:: -< l.ioJ11.f.J .1.\1' 1 1 .11:1.1'5:1 ,
t
/
) i .r.'+ K. 1"1 o A '::1"* I ,r I. 1 I.)1 llj'II:1\1 i \: i ..
nu.\:
; \ !i : : ; Lr,:'i5 C, GaI'lesI I Ii :,111., ;. I:,",II. ." '..t r:'. /',';iti ; :. i- :utiil <-..IIIIIru"l.' ; : .

I : : i \, .ll .-.,.-.d" l.-t-.-i'"i rio I < *. /r'it. J .ri'ni.r, I't'ind*. I II \\ ttVOOU0CVM'A .. \VA \\\ .s ill'- "f I. 111'1 l the |p''n i.nit; nfvrin ..( I the ale Bill rile '

;lL 1 j i: tin; } :, .. .J."lr.I. : 1 4;, u C'-nliai 'rl| hart ,1"11 1 .t".1! to aft
) > ,! tvin.i" tiHiirtin'j i"f, ,11.I'.I.- rtft.1'f. i,i \\ e A A" \\ v v \\v > l i'i \\\ -, \ ))"., rof.l i. (;'t'If';' < i! ,:hr.III''I a nr.-l.iru rvntninutit'i: in ail CM- ,
\
'II"\
": .-. tad -i.-i.v' : : !. .I'.II I A.AN .-. I i Qitrtuiirarr. ('.L/ I r ;I- I j'. -u-Bl! ,iU l h.- f-F.'i.'iftllv ilitfrr-nt form

I i I t fill, r- '.y :,.,;'I.'t.. < : I \ .. \, \\ I i H.1"1; ,ii III. .AMrnc.1--Urvign.J! for 51
i (! ,. -I"J"t l 1. iv.i' iti : .*> it'ii't'lii'-r. ; \\viiii \ .,\. J\ ., ..a ;t I s I: il:, Mi>i.I.1" |
.,fin h merit t*
1 R .inr :11..1| u
I thf\ r.t I"un.j", 'tr t ; ,!: >. \r. ,1 r. sj j i H'm.v ; }, .' j"'f| .11.,1.
;' 11..t.I' r1Lrj I .Inn':1I : iviiiui/ I. .' .t 01.1 ..' ul!I x (Im In?.
: : 1.,- rl I.I""I.I t !-. ,! I.T r. ;ii! 1; :1111 I. .
i --.t / Its it 1 ..lt K:*. // /.- n
) IJK t I J ,./ ... o. : S A.I2niCAH GRZSS !
: '! I O/ I IM ;. 'iii--i.' .l'. 11 1.lr'l\ ,tiIur,*, >>/'./ /, '. r
.-' .' .- "f- -L t.1' I o-- u, I
.
fi 1 : ; to < ;,iit-, .1 I l\.i"--! .r 1 .,y ILdC \.C\.1L! &e j iiKiGUNf: '; \rniiNvnnsimv.: \ !! I tiiinwt; {,.If. rj i' f' '10'_ Ili L\\t'\'a\ :; --\h"\\ah\\e1\\ '
; 1111..1-1(1' t'.,.1.1.' tt" S \Hfor-ii!. t!.. lint!!! -I-M. /.ar( ,loi, i i-ii, I I
r | 111,1,1' l F/". '
; i'" I'fi.l'.i! ml! t iit' ( i iA l i f .1. ill:" C'trniits.fund f ;
l; .l.t.t.t ol' ;ih-I 1.1 tintu e V .t- ,
1 li..1.1 ":;-"it v 'I \V.I it! l-r .i111.I.' !, li>r. "ll.r.) nl
l I 111.)> |/M.i-t-i.t i ii.'h.! 14,1.1.;. tfi.;; /1. !r'. I 1,1. !.;; i i rr f Kr.1: *> ... .t411!-ti1 nt.hnrist'.dfurnlrnrntuI .1 r 1 1"/1"I !1IUU: : \ :

i .. tlt. ..1.jcit'o, ; at "<'..4 .-'! t.-Iti Id"ll.| A" 1 1- '.,'- t..I! : ; t (.!''rt.: .i ..rtit.-.t of />, ,'tu;!. 'H" ( .t/.lf.u\ f.I.J ,I t.i.l. 1'1.11\: .1'1.! i 1"1.I:T:. i il 1 ,
_- '--' -- ---- tU!1 : : ;iV | ?
!I BJ.'I, t"i'II': o! ,1.5: 1 ; \ :1 't.,1 I 1..f..ihl '
: : ( : leaint 1.i1'1 i Ll. Ir 1' U.IU.i .
= ,, 1_ i : 1 : : | '<' \|"in }j.i .-"' l.lI"-. ."t1'. ,' ,'\ \ .,\ \ '\' \ J a-. : 1r1 Hra.lj. )!It: It!lr rinttiiit j I i fir ir. I l In :t 11.: n-.i. win.-, |1'1'| r t..lm."I uf

: ; I ; I 1111.1\ HIS'f ill 'I ii.- .' :' '1! j I 1 F.I. :'u. :> ::.. lie will rwivv vvL-tit'! t' t U,r vt.mt i I tli- .,,1 ;. I K-.JI '; it, lint': llu ....".isl.fi(
) .. .. 11\ \\T ( ii \ uii\iv: I: ) : ILLIR.j : : ._ __
: : ; r.--M- .. \Vr !I / ;. ._ 'H' ail kitnl of ,.itu't n' th.- hijif! ni.irk- t ter..I.'r I. j i'I.'iKn.Iroiu lJir, ill t hr the'tuUYtnntjun
.
I I t!.,. -- .'.1"tI'! -. II I ;1".I,'. >i.i- O r.l) t : I r .
1 l: ] ,, j / ), + ot f.'pii"; I".r..til,1t' tt li! 1'1'1.| | -
I ] : : 1 ; i! | J \VN'iJ!: ; ; t-TM'u'il! iV-iii Ni-w fd.w.; I-I 1 Ovju: IJucuiM! 1: Jr'tdl/J'-( ill, 'tc. .. nl.1 I hil. mi.Mvti t 'I\.L..1) uhuli rrti. .1
f .\ H. II ri1 t ill I Is:.;. ft
; 1 1 ditI'LI1-!I ;- *;:11,1' '::1 .-i'/ t..J.I.\' ,1-i-Hjn-fi' I ,11 l'r the
..tt' hit .'"".hi"I.nl$ in01 '
: 1 '" fllllitlllflit! .,t'th.t '.ls'I1; '! !'..!!v t.-1I'! I t- Ida 1\ ,-.- I.> hi-> .!'.! I;'*-1111.l lintuf t .. ,I; I.'- ,I-,._ l 1'. .'. .It1'JX.tl.. s/ /rr T/fKMfKt J !

'.. ai i C. M| tnith ,:.' ht' ti"! 1 j..11h. ji"t.wly.: II- tiu-t-! ih'fMi I .---- Th\ itvttrwt-: ,: fUrl, f- -ttnt-Ii tat 1-,1.1.) .

f : i / 411. 'HII'!"t nl,'h' ...Purr,.1 I I !Idtu') l ,. iv (.-<" in 1:1.! !! :1. :: \VKh: I 71CS jo.;:+ &3a. JCH, /< //.' iiirtiat .YririjmfMr in the tN'rU. In- I..'I.ul.rI'II.f. i"..1 I ftit f. r ipTii..ii.!!, nfinioivvitiil l lt
., '
( .. ,thnu'.Jrv .. .\J RHIII ..1'fr.1"
.TII
\ l '. I Ii i ii !iiM't'U! H I I- \ : dl" !. ,.II h.., ..
ot.1J!,'';:' ,:"' !;" 1 tr ''J.' I \ 11 \ \ o I W /") 1 Rail.! } .r /L'.1'ill.I t u.tt.I.. 1I1.lw l tin* .lrl..a""o1rot| 'rtJ f "'1'111. .

t t ;. .f i-! !r..r', \1 i : i 1 ::1:1:I \\.1 '. .!!' .1 9 \\-islit ulrt. 1:1.lil': r. (l''| ll> UoNtllll.l \1\1'; l"f |. li.r to ll'l.'f I tile
| ,: I't! i,.. .I. \ .,:. i P tc t' <: t ; S N 'J :K.i \ -- -
t 'I'.].1'w, I i-itHii rn 'f" \\.11. '" .i)1"0 BEST TAIt-IT: of THE COUNTRY't

'- iv....''% -.I.} I !" .. ''.. \. r 1I, I 1,1.. I'j"i..t tits i -- 1'r14.4.S .t'I''" i lit.r aUtlllIJl.l.i1"'rIIIt.I.I""I""Io _
: ( i' :iur r .; :: :; J 1".1. t!,. it .;ilerrl- oo .
I
1 It1.t t.l! a \hit ir hUI..h" .' n. : -. 1'11 t :1 'It. !1'i.l.l-li.r! ,;.,It... lniu..It that" )
.
1 .. II", "i'-I. ; .n ; Iff in
I 1.111.. ..,1'111.. \ '. I.' Its' 11. I !I' .lW a li'K., IB .|.t' N !J.' "
tlrid'
t .t F 1). -. 'J''" \*:, '. l h. : lion ot, thn iio.h.itl, ....1) in thv >
'j 1 .- 1,1 I i rrrr't! :Ulltjf l ki ;' i'i 41 1 I' ,1. !I- 'Ittroltr' .. t' .* i J'Hij.'i, |I' r
.! .irthn-4
'
: : : t 'ninl'dttnU. a Ptl 1 I'I.-ht w. 1'1 t III.r.llljuru" t In the :1.( | .1.I t.>r .hl..r! )Ih' I Ii .
t 1 -1 a I ufuitotthnt
i l I I. <\ .- ',1 I -01 !,. t IIn' '' .'. ('t"lh.| i- vin. n
I !,. II! 1 : !." t t.d! .lIt I";' .. rte I .1 ll: I Ilt.\ i VK: [ '.J"lf.\: .1.l !-M.Mro: : \ .. .. ..!' :. Itr!. ,t lUMulo-r- .Ini R'1! lit, .rar. i S 11I"1'1.| | |bIr: 1t.1IH.) a yUIrr.l i t.r tl! it. fxrrlt.-iK-x .'
I |
it'.t t '1 b1 \\.n.1 ti' "J. "I .1'1 i..
tIIill
.i. prnlj .
M-nt
.1.! I'. hl..1 l witli .
\1| i
i : ", ,.f I'f 1 .,. |I''io : tiK'.r, ai nirtilitaiii
1.:1.\1 ; : ,'ttjnu .h..11 r1V I
0"I Itj'ill IIu IN a w '
.
1prr. : : !0 i: ,;.: .-II: ult! a utsr.JriMttlulut; :
: : I ..%.vi. r, ii; \I'! -'. I 111 I: .1.! 1.1 i > 'i' Vvr; f Ehu .. 114IIi.'ir'e.. t i .' .. (..tt \ orl. .'hviir., ;: ii-H.1 !I -* "t ''. .. irin with 1'ri.I."t.

: i\ > 1\: I I (I'. ;: .J., .I I .l il ''1-5-'I I P 1 I'.1'i 'U.U.n.. i'i.rlu.j. .S. .It I SK> .t I I", 1'nh114her.) .: II'I. 'I'. ., .
: t t------ -\ a ; ', ,t ;& ". '1'rtrtr' .' I 1.1" I. i" ; .i..r1I'
1 i I 11 :, ; :. r.1".1'! : "I.rt".k| .ke : ._"I:1t' ea.bar.k. '
.' OII
; : ; : .; :. ,'. < r., / l"i j 1"1. I:.' ,: ,':ar.I i "1"1' "PI/Or

l : ; i ; H J'Cl"Pli'\; : j ii i ;I 1 ': it"-: :1,1 I Utlli i'lril!, ('a' ILIt"1lI: :. \\\t':. i llht.JU.m: : T i k K: 1 U M .

: V 1./11' ;., hil. 1ll' al.I.l! ., I .1..1.I. t
: .'t'oln; :.tn'.1 t. P", I \.-"r. r : I'I'
Ki'tt: !I. 1,1t.1 "t.:1cIi", 1..11..t V llll t'iU...n :t.' us 4i .. .
: : : i \: \ \ ( It'd' : !;; : :; I I .-..r. 5 ,.,
"" 1.'ta.i '.. I' ,i i I 1'1' .'. .r .1"\,11111"\:1..1: I ;"I'I, .", llt! .1 I t 11. sal .

\ | a ..', : .'ill'Ir"11 *..- rnU.-ln.t. .. |Iti/. tt' 1 1ilTriliiit.iiiii.xiiu .
[ .
i ..
: :
l ; : : t"1'! ; .\ : i :in : i. I.IO'I I|[ 'I' '
: : I ,. ,,! II.! 1.1. U.I! > Yftlrr, t n ] .
) ., .
.1. : 01'I I -' 1 -r.t- .. h
; -- -- 1 'j ;.: 4tt15 Jt' .1.:1:111 \ I Ii I I.! tun .Ar! V-M.listi .i nt '!1... t:,--' 41:.1'1.; -h'tri ,

II i 'TIM ', '* Y-it k. .-- .i\ ?.,i" M.! !KA'' ,'ic'Z :It".d It 4.c: { 1t'.. .'1'. .t r' t I.i", i iI.la"llIlt' 4.. \' ; 1.1h'J.
: ,iI.f :r.-winclir-t.-M; {*.. d.- .. \ : .I PATP.ICE2
: 'I I ..if-" ) -' :. I .. 1 l-rt. Mf 1.,1 .: ', ,. v 1IJPtllkl'' mi. 1 ..-1"IttI'' ASH u.u.vu s
: ; :. ..... .. 1', .-.li !'ubi..h..r
I i .'i. > >.. ." fiit\,I i.i.'i'.41 tfiiK.iit \ ->H..t I \ I"|h l\ j,
"II
1.I I A t X O .V d r f 0 .. .1'1' "' 'Ir- .1 U '. I IIrS'Nnir .11.! 'li.-f .-..\jn... fti :ifi.l j .> .tl-; 'Z4.. ;nrrriI ftri1rlin.1'ItJtti. .

1: VltTftI.Y.! cj.ii: >. rt-.t' r : i .!t' .' II 7'. '..,.,,,/. ,' '.,.n' .. J'..r,&,. 'till.! !' I I.M i 1.ur: |'urti.-iihny! mvitp.l l to ...n: .Utfll-i..1' 1..It. .a'lr.' 41. .! th. '. : .S !- .\ s I. 1. U ..I.!"."" ..lI.t (Ii

i -#. II- i iLl' !.-( 'I'Ih|! | OR l.il'l.i I ,lfi( ''..)' ,.tl.! ll "|"I i and r.nl, I'' I I I.., I i 1.1 tinllp; !" a! I'taFl'IIE1V: : ..14 nv\\ a'.il l ") -" ".1 1'\ -: 'c "> i / t'i-> j.-i. ,.b'l S'

K'iH: ; Ul.Vll.WVu'.i.. !, ji!> tnc-'or:* .ue: oft *14 j i'i'i:. f-ilit .\ (t.<-0'llif4' !i. .I n> rtifV vvi trit t 111.-h urttfUto )1... o! tiir tir t Tt.i.I.OI.II'lU.lltl".i.; t ; ,.'.:II-h, ; -.. -." .; i ff. L.,.

r ,1. \ HlW.'i' i i'fio 'tn.a. rlr!ii< 'i "|. J ..tit I .\. '1111',1'I.1 I. -I-'it !." 1 hu."I"" I'I;,' Golan ... a' .11.h-/e'1 t i I' i I".' 4i I ." ."

J II: nn ut.\! uwtv; ,..-i'' ,,'.,. i ;.0 JJ.U.., (I.,: ,- .1- I'.1 14 lIlV-l l (. I I'l,. Will !'<, i I', t "(, n 'i i u a t rc u-- I'III: ti i -1 1' I:1-11111111: .. w.t'a-:. \vUo, !.<-.ii r .I .r.: .1till' 5., 5 ':. I. ..II'l1'ar.: In yr' .

\ 4, j j1!! ..,1'B ut .'r\, ,p.f.I."I".I.! : .-. iou. icU '. .tl v of. Vf .. Ill 01 1 (("A"'II ..,..ltll'1.....:.. rl, "4- .

: IT.K:; 1:111: ; 1.J.: J. -:1'i I; ,' ", I' I,. .. ..,1.1 I'.UAM: II. fotllliiril. atnl. Wi.i .'''"'is", .. JV > ."" '., .

I ; i I v. M.'v. -4. :'. 1 I. )I.' W.tf 'am:: ., i I" An:: 1 Ii i ::! I li.-." .f r." n\l1't. ,a. .1..t. ., t.. I I -- -

I I tS11Jri: Ui111 l: :M vV\. '_ j I F. ]I--. :,;.. \ .|I'*tiil>nti'.!i of .-,1,1.1' -., i : --f f : '. '; :. :.

I ; _. _, ., _'. ._. ,_ ._ __ ,__4 \V.VV.UAOVS E. .0 tl e.ill' n..! i : i i i "
J :: 1 : 'I' : H'I: :' It I ,'.tit!i is .t tit.. 11j 1 4 "* 1 I f
-- ---- '. \ .; : ; i ,
!, ; t . 1'/1 V H \*', .:.' i
: ..jti.I-tut".f:) I"TI-! .' !r ::1 :' 11,1':1' \.1.\.1.1. .. .
: : l' 1111 'I ; ; 1i I 'f ft 11!,.. .,'..' '"
Iuhit" .t.; '. ,.\. j \ w i .1 >. :a. .
tl I .\ j i ..: ." : '. r.. .: -h. 1. "
: I Il' the lorllti'osti,, f Vt+if.; ;its \: : Uf'i! 1.furiil i "
1' : : .
!l r..Ni"I' ,' '\ ', ,
tuitltlK I '.', it..l b.v.;. I i h. I I; ; t j'. ', 1)1.) :if'- HO In.. ,I ,.., : .t..lu\[. j} .j .. c ty'' 1

*._ -'II.. ..... .. .l'. 1.. ... i .1.1 a' t .
'' .a. t 4 '- .
.Y .1 r"-- T+ 4 '.' ,. ,
.1 '
-1' .fr "''IT' :1'll ,1 jd. t -t; ICOt
t tome .I( : 1.' titi'J? ,'.. ) (o .. : : ,. .t.t.t. __., C.J.j
E 1 f"f"h.- tivii.s. i.U-r, .. ,f ... .. ':: LEON A RDF ASH &. CO. '., i-itl *., > -J 't.,''" I! aU t, a ,> i \ I.n.t 1. ; ,.. ',' .
t .I t 'I.. it. j
1111,1 : '
: : : '. .,:iti! < "I! t 0 M li ,:; fr .i .:1 ;. f .Y --' ---, .r + '' '
.
: ; unu| :tlm !n I i '. .' '
I. I. I I \ .o-tll'l I'\ r ,:" 55 .1 :. \ } 'i'! (:x. Ilf:1"W."'lX
: : ( I: : .I! 11.1. lit,..,. J' Notice.
t : : :.t !>) i |I- j .! I :), ttittittti'ec'!. I h'1"" .. with the ln"l!>f'frl si>' !'. \ .

!i- lui.-t I Link. fur the .tiv; T-I I: : ,' :. : \ :., 1 '!l !<" lie n .'' i: .' iso.l I i'-'i-I 1 11 I :tv,- t.. :'"rnIt. III.. IInI' .r.I.I. H.'.. 11-trit, IIIt.J I if.Hlil I.- 1'1. r. ii { ( I \ '.r i1' } '
I 'i r- .i..!.!, l.j.\ .{ (.itsi,'11: .f .... ,. ,1 t 11 tit'IVPa'4tat4.r. in lrr., ", ii'.i. H.I./\I./ t' .()(}( ) .
,
l : {; ) ttt: > !''. its U'MStj.iti! ] to lliir\4; ,,.1,. I.1. .t s I'., tU '::1 ,' Ib: !in'1'NH III I 1'untti that -t" I :
"
*I. ) } ... l'nri- : .1," n litret- r. 'i.etl.! .'I.4( "u e -,' 1---- ,
l l .'. : :11..1] ; 1.1. 1'I1 lilt.! .- ., : I' ; I -t !-S'S '
't i \I'ti. flu'.ilrts''t --''--5--. -- S 55 -'-' .- i : .U.iU.t 'tlm '.."Il'ti..i-o& iit.t.' .f tl f !. .. r.'i. : .. : "'' .. .\. 'd.rrin: : ; 'I
t! .' '\., .. il: ..' ,. '11. 1 III: I11t.1.i! I: : I III.- ( t i-lntlCr! | j i' / .
f' "'
} : j.iio'i.-: I\t. >iil ;: 0 i i W't; a; .< ,.J 1 Nlrt! '!; : 'I'lti* htrhdurr.t l *i. -"h-< III.H) .. .,. .1 '. ; t ..' 'H.j.t t;.II.".1. u..J j it. j.rr. Itt

t ..lu. 'i t ..LIM,. II ; : "isii.w: (, :\ ,V/. / / '/ ,(t. .1 ;: /, I. y'.v! 1 \ ./' -. ,'; '' ".... "la.I. tl. ;.) "f llu-/ fi.ll.'wllltM"ill.i \ MtC JI.' H-i '.to' ..' ." "''" H, .1.' :,.",,. 1- :

: I il'I :r u I' 11,11 : la, I11ltE'i: : 1 1Gi;' I 1 IL; \ !l'4" j" rEC1.. : : 1'uln1uli.. klnNkvtlr I t.-riRIA1'L'; "..:.. I : I 'r '. :" J :. tll" wi:H: trr. r
t r-, U-. !, ii Vv of.t 5.. I 'Hh h. 1r. : .
I ., :r : v >. < -._ .' ? ; II liftli..'tin U.: if 3 I', .ri.! 4.;i.u"it '- I 'I 10. r It tqr blri .
I I' 'L ". !1. I-! .. '.,,. ,
t i' *
: ( .
: 1 1 i li'.olc: nii.l h"t'1.\I.art. l::<-vs.-'t-. s. "" '. : -. .t. u"! .
1 I
) ; ...:. ,- t' .-, .., j 1 L HOYT I II
? \ t in* rv" < < y '
: .
; ; : 1; :;, '. \ S'/\y1' :.4-w Vrfc. K-litilHtr- !I.. u.-i..i i. ; I tU hhr :
; | l | -. i A''inrJ; th'! : / I .. .:AI.t i .
: ; ;! r. : ". '
: ,1.1 ,
[ ; 1 '. !1., I {:, rt"I'h'. iin.1, N. i1. !I.I'Iii -
: ) 1 ..' .-. ', M T; X / V t t.1Ti
: '/' 0' (c-uu a. I ,_ ( / (. ./ Nt'/ i iI I'b' f t'.r 'h. t't 1 .. : .P. : t.114.5-- I
: ,' 1'u: . ., f \ ; ] : '.' ,i I'. 1 : .. .
'
: ; d : \ I u tI'a41
: 'I ., : : {. I' ,: \ Ihr pilfi.lrn'nt 'f I :' '< *:
.
"! 'o 'ii, 'j.; ,. ., (i \ .
I i .
\( I
I. hlull'
t- /> > !
] I + W .. 5.- ... j "" .' ', 1"1" I- I 4., ,4Y I 1. 4. : 4" : : ..f,'., ;. / I' ,-, i Mtl. ; '. ; I Xr A'.a"nM11. y .. 1
I. ,, I .\ '. : \1' \ r > -,' "I"/ "Kilt to itlu r "t-.t I f
, l-j. M 1 !I'!
] ) { i r. I j ,., ? I? ""I -_.-. :1'- -. ,- ...-.----- -. -- I I i \ J ii't- r I s, ,t'. f.r cur peat. Hint ,.1,. f. i ': ,, i .. 'I. ...- :L :WRrt-.
1 1 Ie. > \ .. I't. sF ,. 1"lti.. .1 the -tnlaa' ... ; .. ,' N.
j.I I .1, !: i- .1.l ;,. ,o Itsri : '' 1I
1 1st'
'.\\ i h\TJ Hit'" .
.
I .
h. !
- -- Ilrr In uH .tt ,1 ei ii -I i
I "I n.1! U; t !! : r INI \ N N
', ; l \ ;1 \tt I I. '. ... 10'1- "lithhr' :.l.I.
.
: : I l. tjiMii.'HUtiKr! 1',1'-' "- tnkiiii F rr' i. ,
.
': !5.-. '.I4t1, i \.1 i ( "".M r.. .
: r A.i'-'JNM-" : 1i I IV I I.r." "" \.t. .
I l" tN.t th I' '
I nut ;
'
I I[ ; :. .1 I i., t. 1 \ ;Id :tlla; s- -'""' 1- 11'.1..1,1.cvlt/-n uI n'iy ;' ,1 1? '.
.. ..' .' ; l I l.i .'. .-iK't '. "11.t.\ that h. (,j.I'n .i> liclfK; kt> iTs1.1i"trrlna'v.I'ur.nN : '-\.i.t : 4 .
, 11,- 1 I. 1"|.i: ,. i j j.irf '. ( v >'. : CI II 1 11.1 UI1'
: I | 5 -\i .. t |I" .. '. : : .\ \ \' V n r L. \ \ ': I .*.I i !I..'< .--( :'t ." |>:1.1't ,tad l ( (1..1... 1\1i | miliiiv 'lun'I.itl llf.' III..ir \' ., t. \utLn'Io'f. y..

I ) 1 ) I.V | i; '. ;;., \ \, .. p ; \ \ i-'t. "' ," .' .. : (1.\( ?. toter.tten .half nl.l.nrnl, ,"IIIiI" i'. "t 1l t,
d.jr
I' I I .\ t1!I. ', ', '. ,- : Jt O. !('\ t'1'.111 .li 1. ,! r' :: i j j. ,' ,ii..t..nii'j.;. : 1 loj. t.iorilir. i'Ii...>.r. iin.l f<-\11' ..'. i T. .. .. ,. r
. ,".! < ,v I i .-. i I. H.- ; 1.I \\a-- I N.Y\ ,tk nnl l'Iti.I..I\: !(.!. ; ."
I (] I : In i,' ) ,1.- \ : .', \ i H' 4 "' 'I, : '\\'t.t.t'r. f
t .* '. > ,. |Its. ? ', tour l.itti-lV, I.1,.UIt.t.N. !
n l .
't ;, I[ jl n t tIC' ti 4\ .
: l 1 : } / I1'/ t" thi S' i'. i rrl" r /. I r 'riltr I ""PI Ij i "f (nim! ', .\ ;: I. i I... i! i. .;'' ". vi-'ir jii.l) t \ i, rn"'tt\.oI..It. : ir..itf..fh'. tb. e. .1j t 1
t ; I j r. ii j vM: I i i:. ,,tit I..|:. _
rfflJf ,1./ ,'tt' : I r. ''. in.I in The in'l ". red. .1. rj t1t.
S. i ; ""r" I' : : : ; I' i u \v i I 11 i-
$ .:.., : .1 '!,..,,;;.' v -. f.t. 1,1 .1n' I |t..hil.| HIV .1..1 t., h. ; s \t. s t I !lilWUf.fl.; i "
i | .
J J | i | f I Ill" -,\ \III t I. v ,_,; ',,. : .,. -- - -- ,.r art' fur the ..1.'Ult0''' '. .ui."I.I."trl..GII 1

. 'r 1 I j. ) ; *"r.llt. ; *. .J.1 ij > .. .f 4\Vl.tIAJ 1.' Tl/NNO/ : rrfrivtnu'iifH nt the t Kil-'K-r1. v"i I ? .5 .I arrets.lbrat. fur
# ,'! I I Ii -:11"': j \ I M .\ I | 1 i .1 1_ \
SCr-t.
I 1 1.1 J4C ,ili-I \ i ( or m ltUi-t-' .>iiHilti-v\!
i \j
I l ],' I 1 J I i i ; I i! MM t M! tI1.1tll-'j! 1 ,14I, I r; .! 1I : I UIOK 1 : : \111(\ I MJ"l:! '> Nlh! 'ill.'linU.I ( !tf Tin* ";1.1I'r1'1.* I N I.1......I! A- >,-, : Ilil I 1 \ 1.111.1I, 'TC!$

r 1 I n in \ to l ', I" i.---, .j'( f liY !-'iritf-i :wiiil' t''I'I'r'I,:' t.Mr.-iu: (I'Mtltirr : the Wi Mh'rn .'}I.-. t.f I Ia.. \- ,.-.. ,. ,,1 i icnuii. *1&0 I ;
I M \i.iv/i., ,', t', I i > i. !r. II II j -1.,1. .!,- 1ori'l.hht:. IIAI.!I. 'I, I I1h! 1 I td1 Wtr r.
: /i .... .f' '." ,,. t H,., i.t :. '. ,.'., t.. i' V.M : ": 't! \\ !M.\-I.! ; i. i. I. ... IIlIth..f \
t 1.1( I I:. 1 ': I I I II II. tl'iil in 1t I'T'.j.( .,:. -.,,. ', r I4, ; 1 "fr4l. {,
11 x. i .' t t 1 t (:' 1J21rte t/,11 *'J. t. : I I' Jf"I'jIf.1 Itt. .
I .. ,1.14 ... ., i7I' I .llr ti.ti .f .,,Ilia, i nii-I J an.. 1 i.. 'tt- v.i-'. bap; t r.
,
I A !I.>. '
,
I \)1i'tl I .I i-1"l-tn, 1. ; !t..l ,
.J I fl ., i ;'. .
,
f.V'I 1 Ii It N .I.II't-.r.!
: : :t'\ri.A : ,,! \ I. 1I \ I .\ '.;III.I : 1fo I 11 Iff--: .
tLc' I t i'i"i" >.1.1" -Hi' ii"i: d ,> : j : 1\ 't t'l. \ -. 'lilll; .. l 1.1.. riiiiiim I ; n fii<*tul u: of tht. n. 4'1. ..f Hii/ ,. I5v. F\NNY I li'1 trt. tullhur.4 hr..r.I.,", ..:'.lo
: \ .) //t .iii t i - l .1. All p.| r.u hm-4- litfull v >tll"- of tli tr.II'H. I I ,
I: I I | 1 \.'\ 'I'.t; '. : I NOT I CH.ii : <. .. riptiun4| III tli. .Urt, 114 the 111t1" .-I -t,-r V: \t:rK. TUKrlXTMX.; : .
.'
!i ., 'hrn liit' wcrki oi'"JI', 1\\",(, .111. i ', ,: !: -i!1' .M.t! ut,; .L.! .:. 111.1.. .-'. r DI)?:. ) \ B I i.1\ In c M":tli,*... Lit. i.ttmv | i iot I A \..\ .. t i.v. \t,. l IMsl"",". \utUor. ,., ih, ei

f ; ii..-(',< wtjl !pi\, a-,' i-.ru i- ',(.,,1il', 'J!. ., i/l.. !.t"h' |II.,. 1 It''i- j.i. '- .. .. ;r'i r I : t .J -I IIDrttiat; .. .ell i :.1. I.i.h: ulrnd.rr'. ....,lI'i..n'.'.; l.H n .t. !i > ; uotk..r. 'Hi.*.. I'i" tllr./ ,l r.M .

i;jh's.I .I"- .' ::lu' 114*;l'4 I l. 9 1''. "-". ii j,': I I. ..... ?...., .. .. ", "A.. f .Il,; T I'f ii'I I (i.I..hn."ttt ,.1...1 ,. trait kn url, x h..It nt. '' :I \ .\ \ -..I.Till t i.tu i It wrniAHLXKU l
-J ; : !! t h ., .1.; I."- i. >i v ,1! |I' :n..i\! I .. I I. / .f" I h.. .li.1 til..1 .I..m..h .. UI.A 10.; t.H
6stn < I. ,
\.1 t'i I I 1I ?, 014 I .. i .. .'.. .\ -. HI.! .11.| 'It, I 1.1..1l1t ; au.! rr tt i I II.
.
t-i: 1.-M>!U i..( I I. . s, ,. 'vii1)1" tI> ,- h: ', -' .I',1! !t...,: t.. !I.. ., 11'.!Ir'I I' :'u ,5h,4-fur! .I.tt* I.,. I ,I. .ntnr tint.1 rlt...u'1l t1.' 11'1 1 .t. .i tlrP \. I.,. I.\ Jtary IrvineAt.it
', -. r; ,. .,H.! t I., I'. ,' .1!, ,i ii.,.|, .! ., \. 'v .ai at: \ 1'nI' .1i..I'kll. t tn. hat I. ; .
t "I' t. i i. \i. v>u 'tn-ifC fji %,. Vork .lInt' j''I 1 th'n.m.t. 1 ;d ::1 Lti t. ) 11. t4- -1\ l ln*|- ftornS! .
I"' 1"11.: i t, ;" ? .. ,'. -. . .. i { ,.1( i't'1.t \'It ki' tl"OIIII)1! ) it* 1I1t'II.\ j I,, fa"m'i'it: :",n.l {wn..rf't! r-. u of Ibv |Wt*< own
,
I } j .. I' \ :. ,:.., .', : \ --.i.'I'j(| j.. r".ii'i. iu r"'ltiUill&; fuu'l t.r n.'i'.1.! r-li, j J' '' r \.10:. ."..frilmt.ir ; .

: i: I .1. i\ ... ".!t 1: 1,. \ : 1 -..l". I.1!. !i.- : t"H': '! '",04, j it 't-! t' j is'j -.' 1111.11. ill |ph-i: v cix < tlu-ir jio-t ..i ti.-.- N.llir.- i in t'l.H!\ !: YIM I I \. :iM'r\ "f tif.1 y.t!rr. '

\1,. ." ': ,. I .t. rlt.' Ii l..t- \.h"i."!li '' -,', .1)10( ; .11 i I,. .' .; ., n" t-.ii'i < .>. tro.itvlii"ipr: >, ">tiitin: the niontl. th-\ xj i-UtL.! > t14.- n\unr ISIS Vllx t>.VH I". .. v.t tlt'.,.;T.l"

\ ," i : "': t n .a:, : ..: t.r.. ;, '.'. \\m. I. 1..K.l I V.: j, l..1. >. ,' "" t... t.. N iri i Hi* J to i-iiiiiimmc.-.! N rlt.- t1.N'urll .I.j I '*..' V <; _\-. r..tf "MitUti; ," ''n't l..,tlritr4... rte

i ; I' : .. :.. I.'. :. :. _. _,__._ .' 1. .*!I'! !1. : .- k,1..1. tU:11.-1.v .-.",'i.I.I'v i ..i th-->HV.IMM| > t i> l 1'1'f.!f.--. ..ti th. I.... 411! T yI
I I '. '. .. 0- of wtn.-h fi-rtitiml., of : I!! i.t! iiti.it, !. .
Iti t .
'' : ; ', t..: ; .. ; ., I:.;) i" Itlrnlt/rrdt'1. tu;' 114.'r : < t ul.o\ pr"| ,' r arras of <-.
: j : I; ... I. withlh I "I\\Cuir. .,..ir..f.! N'il! ''f,1'\ .r.t..1 I Ito : ttiMitioii. % .' >tiuliiiitn! .r t.' :>.p ii.; ,,
; ; r
: .
\ .
.
f 1 1 } : .; .-.. / ', ,1' ; !: \ J 1. : any Tart .f tli" oijtstry. I .1- t'.ot' r.ty..f iiUl! "I.I\| .t t. "KKITIIF.N 1 : nn '

1 ) : j ,j- .' ...1,. 5 ?, I I''! ., '. .! : :::'l. .1uu1I1 ,I Ill It I :f h..,. w h. f'i'h".n": at 1."l.tI: .. i.riTris: TUJS: : ,.c UIK: tn ."r 4'r

1.tJt': I i! ,' 'i. I' i: .' ..; j 3 ', .: r. :. ;. '.. w i1!! ot.vr\i> that liy joiiihii; lbi. :*.11.-iai..ntlivy tn.I! f. -iln 1i111: ,. CU'H'; ) }: :1tl'l'TlflX:
I II .
!I I.It
1 \ : : '.'. \ .' the .! j. ; ;
tut; --r! : ;. \j; \ \ 'I: I, j I 'I .1i:1..17afl.! \ fi >k-t iv 1'11 lOtifUIr1.TI.I.. AUTIt I.KHilKVKItAJ. I

;: ; : : I .. i.,.. :,, .. ;, .' :,il. ." : : ; : -- .' ... ,' .' .. ,. : ( .ti' IIi.! ::i-.,,.iul >i h.irr.u! : ,'n> -, Ills]| tt,. ,-1.,, I jrt ,..,. ; NfAIll! MKKorS: ; ANKC-=

) ) 1 < tr f.. .; > ." y:1 t t. tf\: .'r [1'11110.; .- "ii?iitriiu- "'*!.,. I lllTt.1... of lb.- 1ililirt'1: : Nu.1) :1' "4'K

,1 j ; : I I. -v >. ,' !I rt ',1. ....f .:: I tr t I.-" > -t.I, n' 'II;1 ?' .it :>nr t' nor )"I'I tN .- t1 I.. 11.tifit r.: -, : : v*: t F \. .1'Ll.I'T.t EIII1 t 11:1.\I.

; ) I : t 3 : ,1. ,\ ,? \, : : \ "' I" ,.. l."'t! !' .1.I r' .u .. ;rid.J I !.. the 1'-zW1' for t .' .*, -.91' !.I!>;, <'? *,."": to ,"""ai'iT "I.I-t..I irtt'1 : '

.!j.i, t . .1.. I ; : 1s. '. \ .' \ \ ,;,:. I A. r'":' a. .ur I.h.ltw will. .a.lhtlt ..f U."

+ 1 I : J' It. ': '. ,' .! rivJi-i j v-. ".., o' ". '. ,. .1.. t..t '.". .t ; n.I"Ior im: IJ IU!K- 'r >> .' i t t..1 J. "t

... i it "Uj' :,.1.1! ,,, s.:. ,. Vli. '. "ih: ;'" "I. |1.\\ > v "'. ,.,' ? n1iri.tiiM.| 'IUI.| 1'1.... r. .-d| ii I. tit it" ..-,. KN..U\\! :>.,- In tke-way ..f ttlltrllrrtlr

f -. -v ..- '..i ?., I .-, I' \'. HI'? YM, ; VM! I: \1I ..fJ..t, "bi.\l i tiiiiith. tnl.iitoi! fntaInr : wi-c. ia'U: !' ---tlt.ttI'L-tt.oNr. .! ,-oiTif ,

fii Island- Cotton. '. ". 1 ,d.. IV. I' ii i- i !It .'. !"1:II .. .f tl.. r. .1.. ...I1..t sett t. t. .la.-,..u..f. : a-i 1 ,"-noll.-t'ui.'I tl,. otlurf A hunitruuvha

ii I > ,i'.M, !li i 1..., .: l' ", t.. ,, t -' n ill I rat frr. .f .hnr..> "'.iif.li.-a't.| \, ik i !.." i a

\1 .: 1 I. n- i 1.'."1 '.1 i '-. i : \ 1"'I..rth..i.o..I\t\ll..I' K'iU: "..'krrIialzlltlU The j...'-I''. on th" !1..? to unr.art 4>f tit

E>'i I! .. i. ., 1. ., I ., g1: BiJ! i iI Cn'1 I GINS. : 111':1'1.. "i. t'I ,' ir .. .!Vir.- :.> Hrua.lo'.IY: V, \ :. 4 I ml., ,} .>. t ',iJ I:.ut, .h'. orVrarlv in ..1{

rte h7. .I I... .. .. ... I' :1 t I I I \'. :.',1I 1, : N\.I I I i. MM" .-, i i j ji at :".. UVti V at.-i .tt.-t. San>114..t.: VitlM'i, ,.' C 1. .* NI l,*r it 1 Sr i i.hcJ! !. saT +
I tl.i ,
s. i r\
,Ire. ? v'th.
: I WIU./: : .t. <,' to I' a r .iHv, fnr iifmli! rrhif., . .
.
i Ir.t. r
., \\ : \ .11"Ii ; :
t" n. :. : I. 1,1-.1 BY .
I :
I .
S.
I ,
tI; I ;. I. ., .tMIt. L .\ '. .
: '" '
ir ;V-ri"ii.-'it, -, ._ T .n'I' I, : : '" .. fl, s un):'rrN -- t..T'.r.; .
;. -...; 1. e _, .e. _' .. "____ __ ._ _'_ .. ,' .I ) I .:S.tu Area
'\ \ t( I /, /. .. v f.' F. I : ; y1 ; III,,". ><'*-'tIIrp. Knl.-I..I. L. M111'. .r' 5- 5 5 ,II"''? 'I.r1. .) I''',IN1' "
[
/ vu "Si!ttrrn4lln: nE I II,. ,. ,, .
., I I . -. ...-.1 1 t : ,.- ...h.i 1 I5.IHI .
: I I. ? ""urr"I1I.'I'iiI... . ,,' .I II .
1 r ,: I" >. ? =1 r triG Tlltlinai on. I Iit S I S 5 .' 55. '. ti'fill :1.,4111 .

: yl.! ._ ( : : -' \. i \\11.! '. .; \ L\MM!. (form1"if" nfitI" \:: i I.a '..,.. Hol "II"
.
I t .. .,, .,l ; 1I ." V:,11'.111\t! r. = /.t V 1 1. A/o.V I'r'I !, i I.

; -.1 ,!! I. "t., . 4. tin .t- ..l : \d; .'r'. \oi Ih 1ha .{. !, Tin- 'tri'i'! i.\ r" I I I. : I': ."Q.r-uS.

1 I l : -. .. -' I"" I', n. ; I I .- -'i "It. '. "h'ft'l'\aa"f'l
t' : { Iv 'i. '. J'l .' j !, : .' .', r .' 1'hj.'.1.11 tt.ar

i i ] .. I 'r' I I : ".." .
K I i. t ; 111 li I r-I.\i I : 1 R.& .11 ;:IIt.-t Its iI

FtIr ? I... 11. r v
V


. ,
.. ., -. ..
: -rY.
-
.- -