<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00014
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: August 1, 1855
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00014
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
.
.- ij -
-. .
'I 11/4" ., _A iz; -
-
., ---
o. ;
"F. \".. .,-1 t'9'.J.: ;


,-. .. .'. ....\. ,. .. -.: I ,.." ",.' ,.r.\. "J-. /.< .-r". .". .. ,,1.'.__ .. _. dS

_. :" '."Ir """ .' .h .
"l"a" ,0,, .
_
.
: .
'. .
? .f": . 1'.. _' ..O .. rw.'f.: ....-. . .
r2 tF O. t > .
1'! '.; ".. I" 1 ," ;, .,- : l e''t., ,. ; .. :. 0 0 ,... ". _
.. .
,
., ""., .,1 ".. ) ... -Il '
"F ,, ", .-. ". ;_ .:: ; _. ..
'. .', "
0''. ;;.'; 'i -. /1'u L.'I- ,
. ," '. "
or". 0
; ,
\ _
'
o' 'j" .1 .
.' ..'.. ,. ,: .' ( .
L
". ,. .. 0 .
'
1' ... "c '. .
1h i ".- .' : .. ." ,
.
"
.
.
.
.dy .".. ', ._ j
.i :
.. 0'
..
\1c
4 : .:. ,', ., 0.. 0 *
.
,
r ,
.
.
.
.
,
.
% : ', _" .. ,
... l ,0"C' '. I *
I % 't
-
". S ,
'. r ( .
,
; A.0 :!( I'
: .- ;.i' o. I '.4 $:. ", ."'' I. ,
.. V
'
'-.... -. .'. lt 0' ., : .t '._. ,4. ... ? .. 4I --3': .$';fefitVuc : ,I*;?, ,. ., ,. r -

--o ', '
F L R I '.r ,_ .. :' i' ,:. .:.. .,'

an P ....?. ,. .., .. ".Ct '_.. ...',-" '\ .

.tI"''\l'. .'-. ..".. ':'I;,;:"""'i.' ',. '1'..!);-.h"'.-' .l'1'"\ ."'' I

:.;'L -.. '." _-".; \I


.
. -. .. t
..
-
.
t -. .. .. '\\ "Economy ,. .\\\\ \tt\eA\\'"*cue.rc \\\true e\cmcn\s of \A\\mv.\\ rea\\\r.<* -- -- .

',
--- -- _
; -- ; : ; _. ._. _.. .. _
.
: ? --- ...
TAMI'Al'LOflhZ> A A I (i I'' T 1 w 3 ; -- -
) ..- .__.
_. __ . n.. I ,
_. - '
-- --- --1- .
-- ----"-' --- "
U FLORIDA PE.IXIJLAR.if Ji Ur <
1 :
J b' : I} ( EL LA iEO rs Death in tho D !cit. I Frerkscfa :
DIrtiI 1' repudiation of the course of the ".!eUlUt'ut. j. I would of eottri-e Lecp 1 my .,.III'dietn! __ : Hurricane! :
: -jtf Er SEVTSP1PEBm _ Iho Iii, h.e .
it'I.rtr." a* the domiuant party in tho (;(.u..ral. the 'Ki.ow Xothh) ,! hsart % a feercl ulllil ; e r.-ad: .f the wild: ) wast, ----- .

I c 1 i '. '_ rrear.S'ATCIUMT.I'l IT A.nul.lfp cpon that *ul>jcct. fo fur a. iu" IHV elettion, and ,/'. Irt 11."/..L.m-v / croll. | Miko Finck and the Bull.l.i :| which California! or I Ttah fiiu-rilts; :art; I Many. wnuh' -rful dotmjc of tin late !hurr 0 "'
Pcz.IlHD0
j Thad. C. Andrews... tui'mture effected NulL Florida. And. then i u.pl':- i j ".EII-'l to liaM ii: order! "t.>,,.-tcb thur tie,- "- tiuliiih lit s bwiptimr t2i" \V"..sttrcountry I .
.
_ j fore the of tl.at inciting ((4th \I'riJ ) I Son, ".'...1 j* the ro ./." The n.Mnuation f>." j The} lI.otllIkc' L" I jiti.J; Jj
I proc rdii..g ] |I C IIIC' I ) till 1,111 il 1 tinnticnSI: I re.ulily: i.-cojrnise the sveiU 1: hatc-Uu.. monlihut! the to I I_
.
: 'rEIII : do utterly eondcuu and repudiate and were intended ;, further, I that I. InLn" : a "iMiuiid democrat" iu lee j "0111.! ) mala- i-yiuc l.-mijli., Miktool( I.of t the I fnlhuvili] ; trt.izig: incident' wlmiiTtt I ; i hnv.tio; ju Cass comity. )Missouri hat thu -j
"1\".. rVotliiti; in il-gmsiie i nould }hucomiiiittcd i ', I :
\
'1 In llollin leBtun I if! paid In \Idiom tout terlf cuudeiun ati4 rrjui.lic the cuinp t.otion t.) ;in swir.iinin, | ell. Thy Cavi (.tismtv t;Jazi-tte
,tn] per nt.liu. ( ilm.l..ri"IJL im iiiv'i-M.ret'.un ait u J.llr'.1.1..: "1.Leepinif "J go ;;. :lIilllw.ljll,' ti I, 1: \\ > roj.y froin II""IIr! "i'\malc !I.Ii" : sats. : .
.
"e 1140 rota -
_\ t e{ % etTbTff Dallmtt! the rid of thr ''r r. 'OU.-.4, Ucriiando 1.I'r.und Mariun couutle. nll,11" my ''..uI. ileiniK-rarv concenlcd froi :( !hi! oihs! i,
\ I MIyumlL3It. wilib. i "rUJu" the (.afluw -:1:l al*u the ',ure of tIe $citnton frx-m the the "Knotv Notliitif*.*' jf l.y. deceit! i ing I".ltl. i, l.uIIIIlkiu! !; HI him, -the, bid|] wataiioiotl.nt "I| Ii; n feu d.ivw* nt rd) a >:f.ndv lIIl.1 ; 11"0t.. Ulf.r.-.tllt.u! nltno>t imy !o.. *

4 ,J l hI crro. .: lln 1a1tll Svuatoriul D:.trict anJ the M!lti.." Iti. (II.. ..len...-ralic .artS_ coiilJIinte K-en l>, 'nfllti'd. <'' ; II!II i 11:1 I. nim.l hail C'OIllC' .ii :tr kilhin,. tvmit .r j jl.arr"1t"i I ton, whuto' otir oth IiI!. an, I, nut iltuMlN! M\\I',-, ',. -:. Mlle uu (Ion eo. > : t
On lK Ilar t"r wf twelve or u n a.
.
V I aqaart the lair: ".d ut.jt 1h 1 tiJJj- "II..ItIl"'I'"I. times -fur. tnl. t.-ti. tl. t l --.iis-H-iiiM.. :M i:: inroi.vi'ni.; i I tl..'ir places! aii.l T. !I! ) ,
LLi -aer for tIe nr t I".rti..n. and! nftjr cent f'rI i trJt't.l1.Cn I | [iinitly. kfjV-it ttI!l, .j j ,"-, t that tim..>t iittuli-rahh: ..(.all. :ua'Jif.,1 t.j ;ill ;'l"l\t .

1* u rack, tut-itient, crtiou. A lilwral ducouti were eonipletcty tnrncd az.:u.t the .J na..rllt. I d'ntrilitl I lint "Y rtsntitytlH it l-tffiil in trutli ir "jul.uO J; ( I In li'/I'l! t\mt to t'nll I! for II"I! i t tin- want of watt: r, \\a aJJ.-d. Thcfctiwun" cot fu.'o.'i nrout.il atnl. our Mr.r Youtr: : > .> if {
alter! I how ; Now i if "-I'I.IIKiliil" **
titicipltd. .
.
K 'I i '*M .ill I. mad to p.arty.Ju'11i.,with 'J,. if J.arty" rjon the > ery I iwtie (the lluilntnd: ) I! < liil.li t that n"l 1| \ onU ..'ics. into, the .,'c.t 1 for; hu W*H imki-il iitul I t\.. ni-nrvt ].jm.i! l' I wi-rv all dru'-il I 1 ii|1'--1 lho I titui I mi ,.til'I"'llr,1 I w'lit" \t (." rt ITm.iJuiI. I Y m tn!I !.,UM., ,.(.* *-irnrii11J */
r 1 All adrertla meiai not raatWl nut;) that curried thepartytriumjihniillvtliroiiiih$ ) l tin. I'
fi. (ii iju tilittici-u-i! i"l|;iui' rtml.l I.I nriivu .I I from I tla-ir cli F I t. *1d. ',' i';;>Uhi-r if th.'jt
.
t wir t. ..onttouilfutW ;1"'lIcn..r""t$ 'I'.ut. r t the pHr| o e 'f ttinlinC w a'I J 'iii Ii ; thvMwas: ma hut! t wo i.ri' J.aj."
.PofjA.3ttn: r.pifr.4" .n-tnt f'f Ort .lM-r 1 H54 ; 'ii that .t tli time I
I ; i tU $5L .II.rtN r..r. of luy liomiiiatiou. and election it 1'111. I 1".1. it.fullnnll"l1 to be u...1 l nCain.l it, for lu'own \ I time iiicitin; -."" ,. ,: whii-li. iwn :at 'Lit! I tin!. ,, rain; i.or ,,,.w.. J to I Icarn.M I liou-ly! itijilt-. .1 i, I IIGII1.!, I-Ub.; !t .

- \ i I LA &. !L4'! .t m I.",. .) (wok f ":lid toussthjmmtT ,.1.1 IIJjj_Tu the I ,)K-vnton.' I Jiuttlo lay to lota n.d nil I (!IIIC.11!! 1 i! 1 ii \'r1I1'1"'r I ', nnn.ru! un| >m vtll :1:"j'-I T Itmi I thmyli I ( :I t tin air 'm-cm'vd ii.t.-nM-, !tl.ly 1'rulo.il; nt..l! I.I.M. 'I i.e ph..c| ti ..l f Mi! oj'CI.

I, 'Iagl.r nthiia.t.t'i f..i-. lrttetsot&ttibl.tttiOti. tAr per' &: ld.siV ,;."). oIMfli! .1I'1I'a\j t.r lPiim i :mn?." '1IlCIltl ,1"'yr, 1 uthcr*..would htmL I mu' lu.t,tlMt from ItiMil.out. what. "( Mumtut'ii '" f t "gil; l M.kn I : \\1''I'jIlIIg| 1'1'1' ik-nnil I t tl.NI u. ,, I.'JI. /11..111111'I Ly vxhilittd, nut t. tllU''IJ ..,f y OUM,' :t y: .ui h j tn.\ii, 1., II the J..tf r l.v[ ..

'I f Arrtlco.tion I answer that thee ."ilti r, .1 uri..c' ur?.1 iros Mij-po I : ho ih.;,-,1 tin" Lull mt H tlis.t!, ntiimal; : can : cloud"' tln-ro t 'jii} r*ti outmltl linlm.j t / |Ilc itmM iiout.-.n.: '
-I" to ..I"., &JI.t Cr.tlturi, 7.:041 l ,>. tlmt I Ma* H }..r -ou ..f ta.t t-iiiifi-ril I Iii t!I.. wiw a softiu.H in (tIme IIIIII' IS
JMI Hy iirynnitf-l in tkii eutiitty nnd 110..11 ii, ,; .it him. nii'l maiiamil: : 'to cnt< h Mm l.y |1111 J 'throw liLiM-lf ili niuinl .
J.wi..1 l A.ln,',. III.utl"DOII."t'.t i l ini -rnti?iii ." t lie .Uili .( i ,h..ro "[ upon} \ ; nml tLroUinjj -
/ i"li..n fur ; M < < partj 'tn' mnur ( : J 'nl lIiI.t.a: : I jd.'itdfnt, plory in the "
1'I .'dt : and if '.I'.rlll..r thin\ ".lciiii.i ati ,, i I lull. I He I :.- .I'II.I:s, iriiin.l 1 till 1lrh': < I
I
of CunJiJ1.; t.uu ; it I'olitii-nl i (..I.s K.;'. it h.i.l, .;ttch nn nil,"Uiil' .(, : > t I him all:! t the J t\ Iit.' l lrui'inj; }him c..trdiliniil |. .
part* .* or even "Muid. diimirntr! $ ( ," .!i.l I'1 I[ ',,' ,!. ti4tth. I 1I.|I.ih.iityht Iii. 011'.1) |, i III', ?jd.'ofji-th-! ill"'IIIIrdu.tIit.lu> )| | | ninmoi I
IH1U for Jut {Muling niunt 1J. I.iJ; on thco : (huh,:, ill Inc. \ 01. if Hh\_ ".. IMI.l} .Y.II..II.taM! | i's 1. t. ; 11..1.1 I '' i' ) Im iii it ,bii.'t' run-Iv. I In ji, ,-, ', o
klio the fi..t. tl.rir ;il- t t t ir<> iI.1! n>l aifnmi -.-" I I.. In- di'Hghtluh) And I thU tf ion oth.-f iiiwj
,I'lt MI 1I1..I h- : ,
: I I ;
Hlfrr 0( the wurk. "i'.itli.ille ilviti" tul t .t..1) fir me, bi'tiitiiiftluit ij- i. ? 1I1I.i. tlliu,111C'"Ij| : r'nfti-r 'J

I r I All l lcttt'n on m*tt rl connrctrj( .wllli tlj! nI\"I."Iiu.t; tk, .crrtt.I I |1.cm--ci: iI.|I..i" I, 1 I s. u 4 in fan-r '.f I'ofi ifner( or 1.11.1111: -!-huli.:: .'' An.J ,.. tvu' v.i;:i kt i : him: tdllal I wioc< ''tMtiK., wa. mi..1illl I jwi-t-i:! ?; |'\v.iuj. tho houit tore tlowuaU! i Ilk, ti

E.L&tli.Ltnt i.s. .
mutbeji.t-p* I .t I.i.h4.c't.li'; { ; L.tI(!:' ill tlie I lnit.il I vlute t _. own$ torj': ( ]1'.lIrllllo'lii,1 I Iirmtlmt.I: rut-
I 1 : M -n.1"int.nJ did nvt Ti5xIe' lit J'.u-[ ..; I !1"1. lot i.f tinih., r. $I Ir. Youn hail ,:hh h. S
I i I' 1Jr\HIr. |1.111..1'* ** ;*" vr t IIII' \ nited "''flt"t : ->. htk.kiIeI'; : 1:1: I the nun.. ii t. all it* I"'m.; I in iii.myjjj-$: ", win. m it wiiuM h--. ik, : ) ) .
COMMUNICATIONS\ "]'ublkVI 1..11"" It" at the ,i.i.Ttii-p. tlmt i in I i Co\eli; 1 nieiii, I '. -,' 114Si_ l.ud ni-v cuth 1 n<.niaitce I iioui ,the' : WII "nI.id.? \'aa t'uli//. ii. I. .Is. ."
: iuat ted nhich "IleHHHrat"laiin 1 TH n .!.Kinoerutic i in-!! I rum t is' t th.! r, ,|111, fusion that'lM/ Utr .; ,.-tavclly, Kdi.Jy ?tMtiir.i.f' th. ,..il, tryI "
me. fioin ini. but\ the: etx:trary w'I'III) irsI I I I'' ,1-'ll tu lt Ii., "-. ntlil 1..lg..1| | in. the t ,,fa .
--- t
: K-t Tlh J III tio j.'j.ut: wh.kt.-Mr' .. |\ ak. } h'I' ,
.miitv -
1."CI" t'tli'r .iisi'' )knowhr.r I rut-i.
: incetinjr, no juirty war t\as. } N, I Ii .
., .
TAfP-A.'Fla, July 240. 1853. I ij'Cl.tlil aiid o| -ttly l.I'H.1] oj.jniui 4 .Illot.lourd i I i L. In.-, ut.itli; I wa afttv.ar.l t.
nr-untiJ. :
EJilar >7.n'K, ht rally; covered'! with! a j-rofusjon; 'ii do XMI I.II ix-tl IlIhlll"t [.. ( "11111. -

lua 8i -I WM not awtrr, until I read the the tiThe: but hirh 1 claim w. n 'ttt't'I I' 0'' : I ','h'r hell a dlfftretitvpiiii.m : :! : it %Vtt: lst' l lono; |10 tf I, itf I voj the bv.-i '.1't i.trg.- "-rim, 'on Jlou.|',,, I thri\ed !u\urji-i.t- ;i ; I. 'llitjtoriiaju

artin' the **Nw.." to' hich vuirevrn'ndentD.moertt' I tillIOII1.. of II il1-boroiitht, without difti'uc- UI'Itl'llt| >nl'j" t from wlTat; I hoM i, run'two 54jt, ;sn (".iiiln' ,1J'\IIIII.t If I hit-\ : ty, th .m< j-re
ia hi comiminicatioiin 1!| tion of party called) espr?*. ly to 1Is.hft ii.">-- I linw. H ..,.,dellliH-nits"! U_d "t2itliatjt! diitll'o i t tho. Mirtrtituilin! desolation. .lIl'I I M I r. E.tu.III: \l.idl.I'4t I h..r.!; line of:
refers n.rtvii.: t. uhi i :, !li. th.ir! fut t. :J ; :; Fir ,.
inUut tliu I! inatiwn IIJM.II the Railroad i i". ue. lirM-tlv <>|1"]H>" -r.,-" .l-.J: \ hOt 'k Imow t ." (.,ct. it w u< thetr b'l.i-- ; o.uliLp-t : -tt.t.i' f.-tuv, which il i llirwv! . be 14th Sltt of th-1
I j our pai-crr { ( ) nm.ikiho! har.vuri-tif
Ltittttiilho) of thS
tilt \\:1r
i ,.! to that Kail.road! i i.pUto that ,'nrri.-) the lntctol : till."ul. iiiin.i y. ::strict! -thiyMjiutin 1 : .!
IKTK smut to ttl them ls.t t ta.I'f' tho nk in :
tlittctior
I Trrio answer f' .G-L:
I r'pomiUor 1 !, a ar
wtt aay'way (
.1
J the ,
Lull: }I.Un'as utter :..hiiat.of animal: life.j : .1I .
I : S.
Ua"To the Democratic other ( i (> >er eleetioii and that tie "detutivrntKp they 1 .1.,! i-o- iil to know.I I :;jjiu im-, ti; > s.irtin. 'fr IIH'w r I ru..klc.ihin
; ur any 1'artr, or ; more linn a ton illJJ't'.lill .l
mj ccfptattc. of the nomination tna.Ie l'j"U rt\"ha.l no right to know uhether I wus a I ,:.. h.? MJ.: tl. t 1 1.lIhl.ntUI.I wli.t "lirino 1 S rful t.r.. tn.'u-s :awl I hail! a j-piu- a:in 1 '!h'. I'j -Not n hir.li, it..i. tluse re-j-leiwh-nt! : the1j.rth., t\.i-' rt-inov .l. Or unr- (

>ef meeting"hU lait April I ceruinl}' "Kn""tl.ill! 'tit Ii.r. .1. in>H-rnt. I d.i at- I i rat liienn .l Ii. li h.. >//'n1.1 ..f 4.i1s.1! det.uicrut :>I, say- I I. (,1.1| l Llii.Mo.: : ri.I Iii.: j i. t-hv.j: :., M-* r-t.ft.ii. :
'
rnh'
I ,
>. :: ,\ \ -
)tare rvceiTcJ no favor, nor bare I asked rot then emphaticolly thut 1 did not di-eeitf th, ;: *,** '1atI..k, .lenoerats," and "tLi.- deiimcratic -I wjiibu'on! his t < rotitit\iut'\:I nooljittioiiTil .. e-.J t Im II> ..!1'41..1! Urcs i-r j.ln :as.titi 'h h'r. f.

any, nor'Laf I in any Uir w.r. M far a.. ]I demoerutic! party l.y not .*i i...!.Miii: the .:., I'10 .\'"-if he iiicnr that *.iti-l ,1,'iu>.- I"I 1 jKt take: a i!'-. k |':-i"-iov: on that! : 'HT bail : Immi ... 1.1.\1" tluir ""-re-. i L;, -, : P[ I'lliu .tf ("Oil-.", .- I.U" ;.1. t ;i ,

that 1 wa* a "Kn,, iiuthiiur"-no action vf th.' nt-. s..l tie! ...IU.. t-mttk! partand! IV.Iiolitf.l ; ,: the I r .!.-" tuvpvtiif l ;, ;; );it. Y..; ,, s. : is I
laid under blic tion to the Dvincr I Ii.tiat.s"M-vmiJ: : ) ,
Vnuw roref ifj-0'.iin. Ni I w.--'ia K.i-! ttn: a-tii t i.Iof h. t. au.id 1 tl- country.vnce t I
% it .d iu.>eratie party demsndid 1 it-no i-niao in .l.liioiiuU: iuu-le dp the d I nu.icrmmitI.urtY tluvtelected ) \ tnt kill\tI.! ,. r.. '. f. .: ., ... d ( : : .
make : .
.tie kick; could "h c.j i
party nceary :liini : ". ifyniM Lin tliar, vuuM) hmt. < and ..11. '1,1WI, rau-'ht tIt. !..... ,4of I,
"hi.h l tIle .llIuc''JIti''I.'r, v as ii.t.rvU l.'t-n.; t'urUJu Fall; I ui,di! 'rsluiid? him 4 .. t [ f
t Cllf.,1!
it .tell ,f' J..J ;, ,
fariuc ali'a to niattrr. or +
to "hUll ai.v ; < t. l ./" .' I
tuandid it, if I Were trUettilheem-Uiu-tll.c." to mean 'V".iv, that the .:un.. t-or-tuutvj? {..,:- : *\on Iharrt't h..lhhi ht'iHan: in i that ;.i.iJjffr r a t ns'1' of wild h, ot!e-, -kirtintr! thy: !he f ". '\
witli it. uj on any .ul>je?t, Ix-foiv t-ljouM Jar j"". '
Land' .,f tnv tK.iniitntiiiii liiih: I ctr'.uiiily ii tend. tIt ty. .!,..t.1 ln>. JIH-J tliit: I could: Uut 1.:11 1 1'Mtlll : the -He tlcw! x. vrful ;u :the. ciiUt- anI iz..i!. Ita.; > yjtly t a ;".JIII"'c. and! .vei I ... .... '; .
to acc of toy fnend% 1.te j-roj.lt f//illflu.rotryA, ailiny t ''I.I If t him ".le'iKMTalic! h..rtYflit ** hud ,.0I..ll..th..1! l .1..1 a' : % :iili, :.i-! -ua." "-\-r r. m
Ume. and ul.Jcr any cilcuiiitanr[ Tin ; -. I am nt iow: l-rti'r.-] to ?av Ii..tker I Irhuuld .Iin'r"! ith liiic, 1 1.", ""'.- 11.\,>\" thnt llc' !>-n.ctatie .<-> ui-1 .iii'- ti.-! :,.th..r--I. "' t I. -;".-: mr. f-'d i tv:' tulr! moio:>. and the *!Wk pukt: t>ftsv -- 1-h .

li.\ <- aerepted the 1I.uainali..II-I"t I II j.urly"* ttmm.I -'inr.. tiOii )I.f.t'!!..rto -, I j'>'rvmt1.l.ul 1 c-u"(-;. -.fi-I I tIt, "i..1 I IJ to,1 I rhi-Ir 0 4
!
: : : z'! ,&I. I Hut ; _
"Itn *crati? |> rtdid. ; not nmninatr inc.nritker }iit ty.itiI I
ci.J it tal.e.a.. .y .tc|i" for W pr'wi'eI I I may If jni itt'd] to My that to practice) ...Weltfor : ; h<. on. lonjr before iuv, .'etii>ji .111..11 ;-- ti:! I t.uJi.t! t.l! "I..il.1I I .Hi; at? J.1.- tw-: :.\vm.tl; 1 n* I Ihad .!I. >.',-sid.-d! from.untie I t. rs aituu: --ntr4N-: : i**"--.-..-- -
; 'III'll I 1-en.tit, ii> i.ut in ai"ttmmtm.fls '' with I It an.!. although it .li-trti>t-.l ic, "Dtiiioerat" t ib .. u\cJ-.i.crl".f 7&
I tlut I i.,jJ-.' -ja/ f .' _.__ ...iw-t.. r-.t,1 ? r'ir----i1T''m iT.'g'Tir.j-; Fate
vluteTck- r dora it liar A n 4j t HV *> : : :t." u \. ,tLi! : '_;'".,-,',' p .... "" I II .
>.non of auy impt'rtatue. rilltrrii* 'Iu' "J l Ji -iiineratie tt'iul ii.t.-i.tioji. or eluirji'ti r. n.l A nrcmri! tt'untmry!. nofu ilL i-t.. ii.- n l-i.-w. "II"j,."- .: u.i-Uy: mix(} tp.; Ai i-i!(: .1 r.vl. .11 I ri-l: a: :I "-\. ::( :hc In-autiful: 1.1'\\.l'ts.-I: I ,< liastiritlatly '- '. -j"';.lvt. r of the Il"l'f J I"l.r.; -.ntativeaiuInt !; ..- '
kt It.ume it K liuL ...-'..l"'* !; n. t n t e IIM.'I111' "dfltltH-jnli i. j- f"cult
t In-fiii ut r
partjltb Key.1t.revrn'I ..i ocr"t," ty u: Unit; a hilfKT, \ Uii.:* v.-.v. \\ iipn niu t'tiiulh! .-flufrmed I. ( : Tittit[ 'r\' '
I Ii tw 0 'r thr e hn j II fci\s;
; e
to' ,-''n jii V (I. lh!l 1 ,&* ;.h J. .UCT'>|I lIh.t..1 1 in tlmii "' *y, u i i" r ) ale t I IM* i' .

I t!!..$sdtonof; { "JOr.t.a: tt til eitrnryF :i It. B.'VNtice It: ,. -IIJ-J.IXM.//"I..r..t. .,f the *1:1:: ow-n.i'i! ;:; : 'li.-Ve i i''iI I ijivlial' ..1 l _' t.. li.'le it.o i...,.r..l.llt.-. tI4t1g1&! it Mar t5mv l I. MOJ' :to tmks in asuji '!.int-4 of the. t':, II"I.{..,-ies i whi.-h ha.l) ; 'IIle wheat ,'r"l'> whleh; j-r'.Miii'e l !., 1
.
'
fat.i'b.t."di,!'!'li l"y name .pw| .rrd *.a pnrtv.. "11,." ". rtt1'1111'" "U1.I..I.iuf: .'h ; "w* raa'l 1 I.'4} hiw it e try, "I .I ij_ H1 he to I'| !y "! WIt./;; itt,| i-i,! .tf a lit UP. Slwit I:r, 'n'r.\Wa..n ,<.1.! .>,. hI.r! that they nj.jw'artl 1! nuoh and whith i-i almost! the cummoditvf v: ;: : :. .

_: t "..> .. and .nv nathirtt it j :' gut-naiisil ty ,I t tiiv t s'l-tt' f4..'.l t tit!msr. Jt.asttahy ... :: <- romj.tot. Tiy! \I.r.t: U-ao; iaut: \ .I .t l.fe" it; :he-e thi'' \-ttid mil ,ltr.ert< andhi'Uuiid 1t1 1-
at lat ws :J
*a" le'i a out] :I <.fteti ] .
oWrrrd by 'e rii imnn-Jl.ilrlx tuy I.illrt.iu.ijl.it..t, rl.-l! >nt' :i -.11..1.1..11\.1.- li 11\ r |MH.!| .1. i i'rd.} I ih! .I'l... < ,...: ..r ,1.ru,: \hi "r .I\lr 1'a: It 1..1l' t......, HI.e I"t. (1I.r '::t ttt.. ::m .I .)I.t. rttjii : !I 1.1 .ttmt it'I't'n.h'} (runt the trnrJ1 I. ::: !I';;'tf..III-H'Il., that, anil ntU\l1t! "Joo -

{1'thic&l .prnj 1"> ..ti < tlijtl ,. HUM\ taicvr "'"..>: ", >" .,i .t.u,, r,.' .1.1'lb.. .-.j': I ,. I 1. .'.&..1 I. .I-. I.--. 1.. '' ..I ," ;tr\tiling ,,!,"llal1tr. nibbed; jrra <.- -." \
hit* a iti'iuf ,l.iii.Hrj' 'iiioMM-tiniKti i :. in .. ., ',.' j' n i IIIII.: !!i. !.II.I.'it, I : : t ii- r..I..t ::1.11'! !'i i!! ,. ; WI1:1.' ,1'1: :.. gtItrr I t t. .Ill..!, ) n 1
1 \ '1,1'I II I Ii .
: hiUel..t %I..-.-ll .!l.i.1! i I-V 11I11'. ; <' It I II IwerornH.tl I.y. h ; ii ., :l.-iv.- \.mi-hed 'iik'- tnj'! l l.nsi h> :
L tis.t rstsi.le tliat 1 it) dii; '**i.':4>::' ,..Ht l t... I tMtUr "/ ...I," I -I; ", '\ i-t'i' -. t L J ,. ...,. 1" ',.nII.h., Illill r.d"1.: :\'' i I. i i"l! l 1-- t.l: 1 loi t'1! '!1 m i-: ; I' "II v ntI.. iM...t'ii" ,M-1 ttt-!;!.\' !' f-ail! a t. I he" | ,1"1)} { r-. s* ; .

t '"e."I.ti on'j t>r tl. .th'itr i1i.i.la..t t 1 t..li.-%*- I tnri n % \li.u d.... : ,.'."' 'I.' I '."' 1.1.\, i'. s. .\ I 11I1i1".l( .ti'\.;\ ,,1 I..." -ti \ ;"!:1. t. I mir si u.kill' t1.u-l'! f<>i' lli ih" .:t'.it Vkh i .. li I'.lUd: i:m- ttitli i 1 la, tr..r. :sihtu; ; of a xiwii.; : : To: ,nil ;'ij m'rie; l r inc.-,.ft.t Isi11 { "''f ..

I ;; attr MpU Ii' r"ria I'", dm>inij* ..*.. ; r1.-.. au ,j hi;: ;>l .V tn MI\'. that I tb!.. li"t w-n.-- ciIt.e I'ary. ": "I" I it 1'';'' '' .: it). :;11rill': ," t- |. >. !:1.l tr" V. hu 1 11I1.uthi; ,' a mn- I: It wai :t Imiirui: &, !1.t"II: hut th- "kiti, in ; % ; n vl ht. rai-H-d. f.r nttotlur rf"j' ; nnd nii : I

t.Y VftftMcf'ction uf..".1 ,a vjtit oinount in li'im-..C l lJ" i, nl'" drop ..i 1/i/i-AVfliP-H'iJA* <' A'c- ;iH: 1::" !f .. I':.' j ,\' : ; ";.\ ,.f ':" :'' Ualvuntagt I.h.t., Lmim'tTm: itf.t) lua,' i-er 1",1\11. I kt.I4ri..4.l :I..', :'.I ..f fallinj) ; awtiy' *tin rltmjj to tin1 1 n i iniiUer ofeourtw. lin-,ttif: eivrx kin l iinwtt

democracy a va (' nl.i.l t : ttntialJiniitittrtil4m\ Ihotorftttif M".I' mjei. ,.f t*.,.' .'-' .1' ,.' ;,n IJ1.' : i h he ft > jn*{ aHart'c.( \ ttt! m we make arVit'Vr
11 auKjeet a. v'f. The "J'r vmtic p*r- I j\ \ uIUI.1 4l 1 ihnr w.urt-\\.1It i tIt:4tip: ;; lh-f! '.. vliowitij! tilt! v.in the mn"fh! ". an, 1 1.
1C iay :.. It" II' then UH'tI the 1llr'"ld IMS* !tiM: l ly tl.e pal'} t.: C-t ;it t,1"! -H:1'! : ib.ii in j jh.t r..iniI on the r.i-whcjtj r-.** I 1<> mrtnf tliUii
td for rn' iwwfuity a tli, t oltww f I II lilt u.. -v\' "lib. !limb it \.,r the I t hig--.t -;Ut.\) .. ti! I horrihkctat t ,f -."iVa( *. > .
I t! m u .te. I that I a. II"" ina1c l and ,.!..eted. >:d '*"t* : .' ;.- : '.' \ ,> 1 i" k tV'Kiov ':ir-_;< a i pr' \ .n.yi '
I eTIl4, fflf. yr oy-'M : and tU5 la>t it tr.\t tnv' zm.| -; i-v.-r I ijilf.: Voifsl! nowiit! in wi.hrid! tj"lin'] l lh. : -t /Kasi: fur |luJli"Iti..t.. t that -t rangers mn\ -
<, or j..'liti.l l i j4i5i ".+ iI' .h..l i'r
.trxl I'). \uin* tn a..oj.t.t thai 1.arti.njar. uj-! "n my ,,!< %)'i..n. Tli'-f.' 1t...' aetlou: t>y : by tl/;- j i--" '- t* ] ri-'*.v o. the '.t'-'I1,-r". u-t In-ld a jtn).. ,itt; if to L't-ih to M.me.Vheti "e (:'u1 -

tim. VTIiirn! I r".ih. litrom ,,,uin.i., any: ,,";}. <>r l.y any individual n- fur 1\1 I Ikn : |#rtj' nit b.- ma'iiitrt-: ;; aT W.*lii'irti;.'. < \i :I '!1. l HuIII let: ttu..k in.- llu-)). dmM cutrlul! : 1 *:.>'!.1:Jy I lm.-t 1".. u t I ht-111. CuriotiJy .!. ,..i.I 1 h'r the n'mt.lallro't'f1 t : the1 Atn.'ri- '

the l tins karr rtffircd I". it 1 i,u..ist.tiostsiider formal .it. "" outMilo ..f Tai.ipA titlier:: to r.-cure thY ; if var kaif ,.{ the I pur: v liwiiiJ turn out t< InICii *!-.11.1 1 a I letter? rlftuin'. a rKlin; ,tin- hull :i I W ii K i.:r.>iir than! I t" "-tr. :111,1 l I removed) ;, ,[ziti ra.h'ppvrnnl: ) the I..u.t t of.\<;iatli. i M :

,"A..I..IJ tttftrr t\mtv l.rrr.J>ttiirt ratlirr* tkvitjktt :i el.-cti.ii, i'r ii..ur. my .U'eat, The t*"ue ." cr.ftifly .' \', *: .,w Nothing-; .;11;'. 4t>d nine tc:> of tl.i! han: ? wd.: :ll1 I \\ 1". 0I.I. (.
any t'd. Vnow and :>der.t..id. tud I l elci\e I deceit r'smsaiut1.! i' arv e' in princlpic. and t5iat it All 1 1we j : I thi- --ourcT'? has l>ct-ii M'tit to j.usi-h!
tltf ..rr..u.Jd it ; Ikat wy tutminalivnAaj I ; ill "I'Il' un.lt'r-tan line of ; 11ft!M fii. I'll ri.l- yirj, Totlic,. ii.-\t, >t tH>,nany jf tii-51; whieh! : I had n; h d-lHotilty( i iu. ma- [ > .:
none re
e & my ,' 1.M
a" I 1 be Moruu-r.s for t their Ii vniouiie5.; in
54''. '0 ttttirrty! ** .imnt, I .lt v..t jed ,'ctt'.llI !11.I h I t it In-.whar: it will.: >o 1 ji>t Jiopli1".aul '- I ktnout.. tliu* > IHiblihlng -
tli-n M h' itoMiun-ion JL fl\ "I't-moerat" i k.Mate- that tke lCnhiiip They ran : ; ,
I fti&rrfy (. drrlint it that / .A .T.I is't rtmat < joined t I : : the corrupt institutions P.,!Ir- .
; .
I tke 1..I.e of IIiiIItos-t.mIs., "h the Jtaiiroa : .1 I him a iii, lad K"h..l l aloft to **V' .
4Ji4srfye4IsdiJ41e; Jtttat I r.t JityHtl.atnll :''' pnity ttt'ei tny "!ci.!., i.tul made ui -. ]It 1 ( can jo nrt further. My r wife: and : .. ,,

rltrtiorripl*.rlir',*. /:.' if r (*./>">/./, : ;aaig<, iinl that h'..! r, SaIHI.l f.-ie their eyesHi .- : ,l uiy. pmtnotwa I by the .vJciMerulipnri"i.i .*.,. what 1 I ;:UI1C J.l>. chanirm* "ii su; an* tUv' ehiUn-n I --all dung! tor want ,.f.; I j jOJt. : : atnv.Tho. -'.'-

,f 1 .&.rlI'A aAns.l lelert "' Iviu.l .1. hit. : ( that i."ue ut ..-: the **.dilntH'rati. ; j'rty"UJM :'. male nsy-..If i-f u..titt-.seriee atiionj the 'I KuiNothiiij \ i i .nll.II\t'II' I I'm: n liar ;iflhir warn'l ninhiaf j ) ( ; "!: tIm, iWt! lurrll.Ier I r !! Wild man of the Woods.-Tho' .

I Jc.1I1.1 *a.l no' <- rtliy! j- u r *.ii' n .-r ft.-. .' I l.lotit know tl.tt eleetioii .
;, Iowli1fvv titir & nif" am not .. :- tny 1a"I'}' } a luivhol <. ih- "it; :."in' varmint rea !y The! fillow had cviJentlvoU"ht '; ... .
; > 'I J 1,11f I 1.:1; :>) l'r-s-1 > jiubli-hei a r iuiiiutitc.itiou .
f l m\inf ckanjl either jnJipini4Mi ili"ale tuitate it. I i\B4 elected tit mmTnaim JlI1..I..n.II:1a n.1 UKBIIV in th;:" r.iM't.. Imav e 1 hid 111'I"ill.t ; t? ,i itu' ,
) 'aWo" <> > ( iny \ : into wI. :!hl' n-r.l iu. .
Ot\1.0 1 hits n!\. n\ a .)drte him,.vf! to I II P ft) pt.-h; r.i. n pvns ; >;I.cur! t a tLn r1I.r.wiLit a* 41. IMccat to the )ati"I!
i'r '
my purjMMM1 a1/
.onn, a.mOub. 'teJ for 1'* un.J.r t the I the interest of the e"uitv: u! far n< capi-Uo, (Vmeil before 1 wa iomini.l for I"rtf"'nl: '; kV.-.1.;i I r":1I1I iluy't g lIt' it, f..'r '.11!/)han"l- :, from the tunning:: sun; .1 tlu-ro dud frvinUmiiujr. lii:>'hi*\ .: 11,.. man runniu; wild in the: .

imrr.lon. that I ... an .\ ti.Kno..n.tbio ; I I an.l itcn.h4: l t t. piiu '!siettr.o ,-,>ui>" itt e<.ii.lutt : ti\-i I !f..1| iiiulel licatinu to the ",...,../ : ": r'l: l f'-r our l"ml'an11', Vm httth1s int.l..inl.le ll.ir.t. I Hut; 11.." wit';-' WII', Ml-) ne.ir tin- j 1mhme.! ., !ha* hot, uj tt> thy .

National ; I' noerai." and lint' in fu.urellciu'wratr j jI. J'itti.-ri'ts" their ,. .., I .}" A;n>ul'
'ondortcd thr "nocrMic p*" .... it b.tvbji \. I ny" I have luLl Ifti.fi.u t n" n Know- Nothing. hut l lCiAflM' 1 as" ..usmim.F'iii up*! v-' ..IUlfttt.1I l>rii.
t >*iilitrlf in thi, county, and in thi Mate. I democrat ; but I he k.- neglected to tell VOij how j jI I II the mi'road: i inc mul they Xuew it, t ttlu-r j: TJ; :U t titn.' th. ilu; h-a-1 >fi" ft:.?. )hoa'l! : it ) .1'4 ..rll.tlon an.eayto ,. .<
ih-i-a\ 'lit-) :
teiij.iton.: : \ ;ut th..1': \ .
p ._jt_:Tted wit!. a full VnowMcr of the fact I hare done K.>. I certainly hate aited with j ill! I I.I lite 1 tin vote.1 for upon umiy other i ii' t.'tI fr ..'..1! I lKa -on\ 11I1.1 l :m Ii miom.n a. I I.. ill.H. .; ,. ....! that (.r Mr.r Mellen! that
: .tIa' j.r il
J -. tdi..- -.VM*,- no mch '(Ai.'! The "dfnjftcrutk i the I Itemoeratic. |loJlrlj' ill time 1'II"t. but I d
party yat wilfully! ipirrant. My own intor-- nut r-nmnimber when I came ,".1,., the, dipline -.-;-I I I .li.t;.e im..tat"an.l 1 the .sews" will. f-l ..1. .\\11"\ I ua. .iiiI-!: a .1.,1. |1...iii.'r. .II'.' I II. I .in. .t.1: ':. ,.tln\'r.\U- hrt.. t! ; I II I hr I: > !....-n'round! twrv :1lftl1l *.. t1

matron romp)* me to po further, antI car thatI of that )party t L'v Mith f.ni IIr..1i;atinna : I hal tiey! nre aiKitrred. nnd lie under "" 11" ;f lu,11\1 ; \ j ...tlU"II'r.: !! --'.-riii'i.: : .. i iir .... 1 Ii ; ::1! ,. .-!.;!.I ro'U'-1i hoy mnl I ;i ijni, \Vi i:> k. :and -<.irv'' :Iv 2 a tlay h\* j r'.iwe; (l that :

lelietue demoraueorty of our ..untJ. t. &\ e.it the li l.t to ca'.eihi/e Inc ofJ' little V.iiati"n! to ta. for the formation, 1 II.a {I II .. t f I' Ha -
I.
I : ; .J 1 ifl 1 !uul. Ir.'l I tLf'ir! i tinsr rint.j rlio --l: Imik.i t tli: otli i : In* not >een n r f"i.i.- if.
\\ \ \ '
I-*** I wai a "Knoir-nothinc" a. *'l 1'..n..ntPi any "1I1 ,'d. 'I>eui.H'rnt" tn-.tIicmmuun.ltl.at I I c me-is !, th,:,m h." t the 1 ".I, vcratic party i : > iiMn"TTT ntitf.an. 111' "
: lb I nt-nr't so. IIn.l! t* t."R. .
.. r t-. w r twin.-1:: l i.i tch th.-r"* at': -. : nr III| jnr
J ieai4.1 l t" call 'nr. and thnt it had it. own the ""democrat i I.art ft.l'li..l in luv n.mi- :u.I .n". 1\".w :"thi t.e )jait\ ia the etmv -.IItH..I. :11111. ... .riIllU! .] 4 ,> M. :::1', "
"
; it' tI..u! ?,.!,t t.i Mtilfi! tl} H :1.la .'-of t I u'.il: of UWtl.! th ht :ilwiy\ tfl-teS off rapitl-
the fact from ,_. ** viiid .f 1.1.aIII": u.hrtike! lo ,iut." :t
II-Ii. it *
.reaaon toy < .. : siTitis: and that therefore. I "'a the t'UI.1..I"tt" Ori'U z 1 1'! i-.liu
t'olw..ti"o TT.ui :
1r nrt \ v
it..Irv'kiy r. ; tl..t ht rriliif il...th th< sweet ,f foiljt'tiiai 1 V through i th; l-"-i wht.iieti! l-y tlttm.xr. .
l.y ,
/
: 9. d.mrah. I .f hint I'artI i tKi.A it t.uI.l: haIMCH ">.- I i.itu dc! "I.h| the >"IIII'lIlh\.r! h" T" .' ..:., I... l.rin.h1..11'rill l ,' an-h 1 :5u- liornt t a Uuarin'tiniriu. V .

I mit1t; Mr. Editor with treat propriety, Ieonceve I ly riflil tliut 1 hould hnie beea: ei.t..tr.tt: .2 \th". ; 1:11' an.l",! I"Ht. rrv. ,nl.t ,' lail.t ... I : alrlclvu.n.l; l v.Siohal! !;ty tint I:II' !L... up..n ..tll _..r t" uLtaa.oIt": L *. /
'
.ut. ( '..1! ; \'b-. ii. we had ,.t nl" 1,1". drelined maVinc any' reply to for* any uch ..>< luM iii n* ,u-tr.l. ) tip,vi, Ths.I I I;," th,' \ h.r tiLm fillc' of mi I 1UI1.K'Know :: -t ; ; I'H. wt-rv Hot hij'jS:' .'r, dying lhn", thnn : 't:. th.-wtlchiMrvit 1 who U4're i in th .'%OIh. i
.
tli. .cortio.! of tlie ": .." or ni.Hinc| i reul fact i i., that 1 mil a c'I.l''r0,1.' .'.. tn>l\. :',:"::11:' loti i.: -t 1:. Your: *. tl i'.. !uu..r.-.l: virus frjm the hotiiami 1 tin.if "- ; n-nlIitude: s ha\ U .bwti who J'part..1 t thi< :I ulurinltr"i: >. *-uuJnv) ht.tabm.titfy /b i1

% vitli the desires of coiiti-K-rin' in the" niitid of "iMnoemt") 1 1it' ir.l au.l vat. I ,ie.I! ltnh..1.l
i H- cum?
"Ht'mrat" ; >it H .im. N 11.\r.1.ej. ; i- n : : lifvumnituh.l I.,' Jill thtcoiot' >rt of t tt' i: ti **n WI-P' after him; and. i-n Mun4nyitid % I fo -

1 my potilion; .KrpmtntaUte (rmbi.* county j I'-pcd tetun. J** ::m'i1u4 m'i-';; ::; .ihe -c-...--. I ttj}> his haii..s'! an 1 turn white.,; I itvfij vvtvrJv than tla nuuiWr r I
; toth4n..ra.\"uM\) the State I.ail I . : *. Tf.Hi .../,, tVe ... u ,, 1.:1\") 't\'arl'au-\t i.umber oft ; j Kv.ittU owl luxury, hut with: haired ii..w- I < more ; .

Uen Btftniuated and elected hy .I ,I hitch, ,. 'l4t'1ahillI'II..I""I') nnd ,<> |ee/i!I." .I-,.- I -.t '.. I' ..!"I--.' Ijrd! wmumnti'ti: (' i- W.T* nran'. : ; thtt.. for h;! tliihs'tx- : ing. 1'rouM-tli ik,', at thi-ir ht-art-j.! i I IIit it i h' has el:.K-J, thti- fur. all I urrtji.

,t out r.fcr.nce to any poVitiwit' i i.. li.t.iii.r. :, the breath out of hi- 1*..\. t.etir to ,..tlln.- j rj .I I"...'..,.-. .t ft"' "t'i T Jl'ic t uunc of t llic .-.nj.lr.inind I 1M'1( tM' eul'.eU' tjii so -MCH, aii'l it wnrn'l l *; tin- l'c-t Hf ti* were iu KI cotulitionf. -f Ytstt.rtl.iv: lie wftS .. II i l>y Ktiisj Dayjlitun. .0.1 I..4 I.-: i 'J

; mlcM ceneral d4I..J naJ I.cf tu JBh0 lialice' through me Hi the\ ity of the ""deiil- |I iii. .l.1 nnt, the ar.itnr of'h j jJ i., 14: af'N: tit., hiiH c.I.ur.ai..II-If\.m.. : I 11"[ ( tie! ( t .
nor ulii-ii. .r .
a <'r am: ] to (-.!. .,- or j\!iiio-t>!uhuv. Thir-it! iiit4j j I >'iranjj ujt; rum l'o\r. t'
: but I al waj cralte. party" to till the <:Vi,-ial 1 ,.es.ntir.al..4! |! t..
/ THffT7 rn.t.t\t'fb; .n .' n|'pi.!" .1 -. :-t..I| iiuiif: !! the. mr. t MiUilxdi n-nu-ti uiul thihlrcn-cum out.! ami! 'hvu \ ILl hcillont'it..; >, 1111.1 uiti: !') ofi" 'hri>uiiIP !
.. -ruMo! thu-t w.tbttrninj; our t..nIUI01 {
:
( le ,
lunch troubU I tan War in it* ranI. by the refi:nati-t 4 t'arlerI : '
I' witliat( \tke. a ll-.f: lie' .i-lailn e\a'iiil.e.l nre nil." < .!. ; nil haml nt to ,'d\".* ?.tll" of thfin : .
w
__ .e .. and furuuh information.TV ; .- I I. l li u a ,un.I dcHmerBt"; <.jlli<>.. .*d" in j j j'I ; ..'or'hin; !: tilt '1-riii-, < ".r jmor auitti.il* I,IlL hru.-h so rapulty; thivt! tfcty c*>uKl r*>l r

I, : \. elurya rrt t.uh err| .,.int inebj the "Ne. ,.''I (isis talfnt iioliitiiatiox.". in ';..!..' I.. *...uiri i\ WashthWindow.!-' '- i( ii.l: th1 firt notion? l unit.i'I I 11..1t'lIt..l l I Iti ifl'-r.-.l atun It..r i.v-1 u more: thiu, ..ur '.itch hint. Th." "o iJ% flft* o tk't' > h.I ..r.; ; of"' I

Li \ ir'.* uiv "'tm "' t--" 'I ithI, lIt"ny h"nu\'r fr". l Ii.Ittm : ,.. i .

I I of i.p eouoty, being a -Know o >.clf thr konuri lien 'alter had just Imd; ) !!I 111.1 ti..t nrtu? .li- for "n'liilll..w"! pmv,M-il lh" hull eonjjt'rgittiou. I -,.-.. tin-(I it. W.I: :, "" II t Ii..ir.. I 1:1 hit: .it t .s- ."Y utu, '':.' '' ''. .- ,. /j. I ,

.ad '1 eroocrat" echo I Ju. n, l>ecaii.e, tie lir * tklng. M a dror.. attd Jerea. w.a.il/. I.vi I i. .Irt'r .lit a. tu j.-utu'li-s come .iif t t. \.1- \ tin would; $n'n I Ill tI! f.-r : i: Baptist Ctatistlcs-rtom I the'y: ,.I!;. t. 'y than *Uy a'ral.i(* .t.i. '/ .

..thukrg.bj.ctIeIi&thying; aajlng down tkt Mrtntnl sundry preliminary l. demo jri""t j.vrporl""thvut. fuh miii 'V}.} '.Htatirr tliiu Vccj"tij' uptlie IaUf' to tln' jjla*. nn.! tuako it, \l.n.k Ilk.1* 'I,. urn nn tm It from n 10'lIc,? l.hl\llot'-'I41 ilt*nI l ,IIUlut'r: of tin-l .\ !lEltltI lt.ij; >ti>*. Mt-Hioriul. ( I 1,1..I"". t!.'... u'.it.,. *f. vi'/'n. it'v;: J.. ,'/11-'. : t-- s-
1 1m 1vont I
: shot which untenable to .u.tainhi prcmtip. of the "democrat ie .isrty" without i if Ma.U.sl \, it Ii fcnthcr: *. lh"-rv I s' no iiis..| nili'm11) \\ w, rcnt-lunl th.it f ncv, ati t L' gmttilertim'" :ft.'elivt itz; (II..th.. r"l': 1 1itm I..i .". r hue 'v 11. iinkt' wr***..4i' 1 .

/ ; potltioat*groundleai, aDd malicioui;.; .riot uivnt.e.crsr ill t aline the rr-j>nMl.>!ity 'f honMriitij .,f -my tiling lur;cr tluui a liati.l liavn f-,t % a.h:.>r. ocr tin- old critt.-r'* h,,-.(d, l.iti.I l : tin'mlUti.ii .'f tltftl chtmli. in 'ct.1 I Ii \w-d. azll I, a* y.>v:.nwy .npvmi-.ii':1'a| ; Jt;" I ib .l'.. ..

its own candidnte. I did not .<... the nmtti in ; itm,* on 'I:"it!hs-r :id.-. and. lay thar tuniivd.Ii \ : Ii. '
.-. "., tAi oj fLit PUVI J'9 t .\atlinij window! l'. Th* jjreat >1 j..J4-li: oine i, .\.ur I ISSI t-n: A.5'ami! tl.tro w- r'C 1 1i ;''lovjkttj.I (}' J' h. .1: lt
Deiioerihe jilrhv Lois.. tHMl"i"l jr. this light, at the time and the c..n."q\ieuee i I poj.lo" tnnkc in the ..\..trif' of tlt nit i ii ;( warn't; h>n>j at-re HltIof Vn a* war I Itaj-lt-t: ;&t.-iatotm': ,0:59 j:I!) ouigngaUou31i .,.&:lol jh I to "|H'ak U )him, 1 144tii t .1u.m-". t : .
.. .lAerrejsiZar that I .abuned for d.veitin: the .I.-mmm.u'rt- what 1 i
I : 'y.m4.4eiISktre I' under thi It it-l..:<, an.l i* tnon. n ('T. .ilvloterioli.) lot M-iired, < .line runuiti' &v war: !: t > ordaintd TImitlen', .I,1tG UnpttMit| I One' mail in t !hii wit. Si.vl/u !ju%. iu.i t.iuim ;
irish in the riiwish "Iv.-mocrat" uS-
ltd ikfH X Hm to .v ic party. JM-C..U .
fifty the Li'l I ,
.
I'\r all! hand- k'tkelaU-d! that : :;t\I ,
'''/ Col. IJ.rli"I _. .i"eI'J (by tIle 'umption of "ntiI.! !.-. in 1111'. tuaiex a *neu:- :, tl:L"' w.v. r i is'lotfmitt..1] l t., run .1"wnn; lar o took j-1 uv during the year, nnd tiny at4r. I tirate II ti> top or wMjl.l/.rv .,n I. .hH.!. .

democrat! party.) a* a thoroojh democrat and iug iuin..ti* of which) 1 he tint!l! lint- the ', qunflhiti-i) ; t1\ et the 1 ;!.i*<. it <,li-oh 1 tinittittv J t, I\.1..11.1 t. i"t!h. r. Hut I wht-n triiulluvalkoil I number nt mcmUr* :isI & .GSSl. In :. tIl i( rii'v! turiit-J h'-a-bbiivk.. t.ut.kephu

; i$; "iy joining the Know-nothing party'iteceice.I whole l I"'IIt.fit. TIi"i in"tn2t tots js. tlut 1.1.. Htl l soon kai-.t'ii tll"11U] ,' (CrAm thir, ; oil I 1-y him: :elf, tiny ,--il how it \\ aramil I Indiana the< Mi! >motinltat, .:>&,. jjiva I.: I II n.iMK l h.lt.t.1 : '
,
: tb. d.tDOt'1'atie party.:" 'ow let w. .. if th'uiitrttc ii-R a "wund detuoeraf' .I h. I.a.t I 1..ill".1 the ". ttiu"' and! :il.! *i t.titi; !. th.- ..'.t4-. Two I i: OH*' (,f Viii aid e1 IiI.<- I'iriik ha" "jothiM I V'hat Lo lixc> us, \\/ilvl, >e \ I
., i >:iatior: >s I J38 ci'H n-pition*, 21l i t n ortlnitntl .. /
.
in I.i" hfi' ( ;
of lne" all > urt iif1" :'rni'i:o oticc ( n -4----
lh. dinc of th nie t nnd courw I
I I .utstlitit .
quote) proe | : "Kno ; parly ..-l "n..llt'.l l t.II.u.III.J nUntlof I .tI.h! '
and ; found' outlapeou I 1.ii Tv Icnu'it, t'lom ih-u ;day to ih'; 1 ml lrc>|*{1st"l l lhe I l minister", "'.',1 I >" tiiiir.lx.-r*, and !, te w0rUifnH slij.d-f sad Ti
a 1 lag of the 4th of April )lost!. at direct po-- i the .. ,',. hiih) I \had hombly ,. tlu l -1 I .t ;
all: tht art- ?;CeCe1UV. \Vij, jjlaf ,
hive roof that at th. tim of 1I1"lIOmio.tion. !I'treasonable and' 1I'"n.t tilutit>n.l-the ire c iutiti IniMtM" nid: nt-vi r |N>ki ts :ti1tI tlOc. hnjiti.-tni: diirins th" year: but the r-*- ,
: tiN: >>itlm a w ,'t cloth or 1\1110'1'.1'0,1 l ntVr l '..iinud! ? wlun\ hwit !h ;i1 on .1!'.. 4'wr y 's r-t.-h !:lt knob Iiitti.clt( Utijmttm .
my
.
and tine the aaU_4th day of April th. ,.m. : tiendich inTrntiotm uf "mtcnicht a a n. to tuiiti nr.- mc.ml..t.! ()\-tr 30 a'< >'iations:" ,
Lr ocratl party" ha had Ho such majority in this I oterlhrow and I ,ub; sri the 'tiiuc )ln'i.i-re.l und.1I it hu: > Uvotiie iIV. \uh I t the ilr\' (rlt.tli 1 : und : V.Il I!, tur! won't; !I.. nny m>'fo I'lmkn at.il i invlujed in the t table Ltir'a 11:" filtt'r \ it.ii ',k.. 1''.'.,:... al: .
,
I
in adUitiftn tluy
it will )look ".Ir more clear than: if rinv.il in ;ittI t 1 ul!l OVttfl to I IKvwou) "ilb. Jrin! ( .
:; rvnntj vpoa the {MUM on whkh I wa notuina I great utitcrrified democratic jiarty"-ke1.t" my A '" I Invi- not \1.'-'u l 1.).*",1 fr-'m f,'r v 1r' t t\ : t" .' r.,1 fraihy; '1.1"4; l.i. ."

t.d aad ,1 1,ct.'L ThoM i<'iie' .ro firtt ,"' I ownc(.tnel 1, an lot'a'/. ''JI' nw'tat .'11'1-. (". : t ocu'roli!' Qr'Hr.: ; :t t t -

LL2 I \

:
.

AI. :


,.- ,


. :. ..,. '- '- ; ."

-

114_. 'I"' J .
.
'PW'J. l
.. I ;
r IIJ !' VGT- .
.
-' -. .' r v *,
-.. .-# i' r ... ,) _. : > 4 .- ., .r 'I < : : j
-
.. .. >ot.'lt. ." -f. Z v apj .: :.' > : ., > ., 4'B"-p:1
jO ; t : : .
'.. 'I'4.J' t : l5iJ' ." '. .c "I" ,. "i' .. 1' J.- .. ) '
,
.
"
,;.. "
u_ < f-l" t. 1 iI. t
l -. -/ '. ., J .tr2 .M-- i- -
.
\ r \ .
r N .d, :
.
-- '
/
41 tt: .. fD_,. 'M1 .. .. ,.. .. .. ." .. _' n'1'" 't .r ::...\ J '' .. .Vr ,' t:5.I.Ja ..
> '
.
.
,
\-:tt t : ( { "
< ; : .J t ; V'J. t .1 .

;" *' .' .:. .t ._ / '_ !. ,
.
/ .
j q.. f ._ '. .,
.
.f # I :'J 1 1Jti

.
,
/, "
"

L -. . -- -- .4__ I I'P"7 F u---, ..__ N_._. ._,.__. _____._____ .I ... .. ... ..., 1.J i' .,,:1
r --- --- -- -- '110'-""--- _"m _m. "".. V' -- .

I\: lll ]?J Ii JA1Jll I. i.alerf'ctlttl'l'1'1a1. i Dried rigs{ j j \tLllhluull II I'll': 1 11111I pmin ; ,tt, .I/ ,.ir.. i.ti; i'i Tao 1 ;: r ,. '
.
:- / 1, Ecuty; cf CucI: : .1I1S3.; {II the ( ;iiieraru+' c-.tof Iht-nt I IV itn' '*
\Yu t'I tin- lIlnlI'.r; u ,"t Ul, onMl'itilx {llv{ cm/. tmoi'.i.t'ily
\: \ti. : nt hU l-Jick' lI'hlm 1 that I !aitur, : I .
po -
_
Ja'% S. J nos, ldCcH': Kl I't'u II rr'tnr, .L-. *'ilill'II" "I'1I1h J'ti.ia.! Ih:.. .ul',;"I\.1 j 11,1: iftiiii.n! : I In re ml.nig n" h.. r\(, l lh rnxv the ."l 14it"t\ 't .'r.., ll,.., 1 urn In. '" .. urr t "
761 "I".ln.l.il'. harlf. MnrKiit1. <(1I1.t. 1 I''Inrr, 1 fiiitiiin ; (thi f.,"" in 0X1 1'1. the fI"'II eii'.c'nl! :'he: e'nut! {IHMI i v xvitfr hini- .fallln I r
rU :
tiiu't flow' an N \ili.injjt'. : tllc! 1 I.I' tht-n/ilii .Kx in I..j t ifi'M.: li.'ht. I i.
!poll I
I TAMPA from linlinl.old, and FLORIDA. I !1' "j i I II' Ilit-uU'O: tlnj. ( .
IPah.i'I, 1110 ::.I : "f rniMii'i ; .Tii'l, 1 rimnjj' iul'jei't ;;l'. lliere I ftinpi-"t fl'/n.Iilo-t itiiit-llini ri ,
-'.'- (t trentil5,) KiusTl.oni i. .Xl/, li-ili-" l d.I ..f ht4 Ai'l, ] lutlatd ihiik- the IIt I p-'IIt: -- heml! him vttr-retururljaiitt l y.
\ TaTno.\ t' tE4: ': ILL. nriixal o have 'inlvp; ,'ion 1'lIi'lJtI.t ; T. 10 ,M ,nojiail) of \\.tI.II"'IIt'r! { I total Lich flu19u1111IS' into iiijtlil .
S'I' : adII.Ie..IIIIII"; /
.1. I' :. } xxiu t of t 1'lijti"n.! f 'rUiijr hlit'iki-it r ', .
( \ }itch tilt, nii'l' other cxcliiing.it. 1 | ( \ | j i j4tliini :a f'lil( l thin1' to I tip! |KHU'I i '!t fretful) tuul'1 'him:: to lie' out\xnrtI ,""'. -hearj lifii *. i
Iltitllv the jrri'XXlll of lllill'jo;;; |Uo.an| l thejirti not ik lilth-, ft'ni t tho/MitripiM lo I IiingtniI \ >' s
; j-i\.lu"'II.'IL 7hr6Iounl: : iicroiilit of n dl) '".prrnter t j liglitflCftl; I Irrtu(6fu1 I a iiH'oiitentt'ii.: : : Tilt 11' :" tiiii.-* anil M'M I 'tu for
l.1f..1&! i Ihe
t. j""fl'll tvitit I of "lln'i.'iHt. .iju I
f xxith nrl :: <'1<" of curNd I f. : I'ri'pnrei t ,I."i, mni.% .1. I' -
zan
of Iinlinn! in p
a)' \ + -d l fiotn tins "
"
the iircnlftticm! of "'ir t'"II'r, rl 0 liuvc, Aitcrll.cUliu 1.1/ I Ilil.1 (.'..,I II'III'illli./I i ,. XXIKOCllllvU' Illtltf till! WlK", iL i ioc ulnthat! : 1 iml".ihl.{ I" ra\l: ( :a n', '" as he nt.'r..I I lu 1 l'atri.ld; ; +- :ami\ i iail\> >, .\ '.
Anti'iiio l.v.l .r.in uvula] lirld| itt't.L, I it I lime :a lrintloniel,:
f. taT\VOl)0.LAJLS| in AbVAMMI: '' ,;peak, Irtit! 'iirniiu' I/the, foin.tf.< "I.| o ImJ nl 1- ; I le: >xx' of spirit*, 'U'ii xxiu+ n iheit,* hi* ilep.iitnre.! /,
N'.iiiir'l.iy Clrhiulunr ;2i\ ",'nn fir: iitnnni:ratixc lIIIIl..tII.III) unpor-- I .' .
f '. '1'1 !:! 14::1: I 1II.( 1.,11:11( hu t I.ni.till AII\' M\t 'I:. Jt..lilll"rlllll..1..1 l tin1, htiti'i" of M.V >I lf.ilI :, xmx i bun uiuiii yil-I !I. |I",. her I.i. ''J. I.: i-.ii.l,; i i-t i appt} } an! 'i..Iy littlwr iin raiKtfor, ,Ifpn.leney. "Thi-ro xxre fvw ur Yip i ern,li:. fnt.'* onlli" .

: tint tU in Ill the ratal'ne ne! of I l"ii'l'i! 1,111' xxithIiii'lt ., until] ',( .
t 'L xvlio. i_ xv.11 ).11'0fo M..t ef our t.iti/-n$ ,, and 1 ; :: ''"I. ', take urior I'n'i !1.1| | I Hut th' (e, "xxith the jjieat mij.MVnf : I U'nch i>111111'_; n."II.* tltu tuutral ap-I ,
I'or !MIC'I.tn' for 'II! L' i thiifty I .'"nil \\illlil.1 .
> \porl-ition. '' #liee jx.-iii llli tlfilt "f f
a I
loll
g "i Xi i In. !livft. on the L;'+ 'tilt lull !i InV. cull '1'1':11'1..1:10: i t : in nr..1 l -
'-Thf< 'rul 11I" ll.illX the Iiiiin.n f unify t ( \; ul lln-y nro-H+ :a Innfy
(flit-mi* ..r JU.MVIKJU.; : : :. .u- 1"1 ,i 1 i "inn.j I' 4ur .11II.ll.: ( ,*, f.ir; } < .
|"-lti-x' 1'11111\:1'.11".1, iu thi ronutx 'Ih.- I h, ",111 1 in lliii I /'lllnlll'tlld I I tinfinil I east-j i
t't I' / I |1.'H..l1lilill i -_ : utnl( the'ilnt-ition
IIOUIIrr1,1nn n cuw-li'lulu. for llan! OlVn-e!! r.t I II lictH'-en. 'Ihci" niv |1'lto"I,1 I xx ho :ale toiixt.intU A ; fining e .
t .tinl.\v '"11,1.! wj 'ii )l\\"f'IIII..1I wlnliIn!, 'IS'1'1 I < 1 piii: dfi'1IS"rtthirlhnUl'Ia'I1Cu11U1', } Ocu.( TUlow and IVIaJ Dolcl. Ai r
: n-- bet
'HiclitT. "I( IIsIl.tii.tough riAinty., nt \tin- tl.'Cli"tiin j th n r'I".1,} x.' ryjjr.irofully; tlw C IMIH.PUihitnejiatelx ; :
milking Ixt .
'
iit-t nnhapp'it"l
\\110 .1..ht l fietti tin- hun.,- 111' tl linniiit ;; < > { .
tort ni M'll.'llolliy.ol
'J\
,
,1111':114 in tin- !
) iir 11111rt1 |tat lo.hi"4.. *
< Molw.r tirxl t : i| '' ") leeelitlv PI ell'leil) lit ( ;'ol-
/ ; hit
1111 : fist I t 11ri 1.\\ 'lr.l.i llui titn
I '11,1'1f'JI""II.( re' -
itoitlpunt in it (tilt ii lYi-iithlnmi h*"11.11 I I I I \\ \ 'l1u-y +e" itttlhiiijf but lli* ;
)0. Jill J1'.llI>" 3. 'J) I. .IV li.'"' oioxxs, linnri.inlly: inn' ) vielNinmlii l t I't mi ,, ) h/1e''rlt. M :
JiofieNnnftnt
4 ) J. ,.L- 1..11'. mi'I nl...-.'r .l.ir. llw.m that, tt..' 'In/ iniilatill\ in th.<'M.i.: 1111.1> l lininN; ol(! tI i..' I u'I < hi"r: ilnik'i.Ieof 1 1 Jife aii'l i I IW their txes an1th ofllio t j I' I.I,1 hen 1 0 nl 1. I'tneaK) ( f .

: .!id'" had t'4v'" r 1I"'U4' tini.--. ,nn.l) j : lil; I'ill." I't'tl'NolI. ill tin- :'r think' it 1t .<|s ) stiitl: \\.a.!I ( ;Iitii" tJll t In>wio I
1 .nitl.t } ,
hojittt .
| si.itt'* an.$ rt t tlioniii.l I t : t It the l'tJh' 'I
s The fri.-nJ of 1 1L T. 1 KiXI) : IIIJl1\"h''i'Irll1-l lly I | : x. 'tnai.y: 1 l. of"A' I ; heyi"\ 'f tpin :1' 1
| "
: tT I niivuiuo hint us a onn.li.nc] fvr blj'-iit'!: ntt took tliit u1] !..) tll.ni1y to itltii k lulu 11 Ir.Ilu"'r 1.1..11\111| || -no :1I.lIallIII,. t'U'%$! of tin- oititliv ,: tfltq4-o. 'f'1 :Il1a'I[ rh.. liotllieeil the till Ml-j 1 j( 1)1.) ni'rintti'4 0111 I' ,'f humor, not -nix Xfll .t.? The I lo.". r.il:-ha 'clul{ tbr'a'. 'f.1
'
'il 1 lie cunning OctoluT llliti.ni.fiifii1 : 11".1..1 ill {;' dfill; lqu'lt..hi,1'u '..It..lf..r I .lti.! i 'I t linit, ol :''II"II\: III.<{UK* 111I.1 l .iln r II 1.\ r* of the S.II'. ill. ( 'mit.iilioiiii' ': trai- | with,| ihciiwlxes but xxith nil iiiiuktti l' 1'n"iiiiil.it.V, an.I( viitl.! ittitl.( ; men I date toJ i

c. .- --- '- -,.. .'.) in n ilflinrermit? mar.tur, I tlje I! 1 111!I Mil- j ;points' .c C'!\ I'"II. ;'l 11.! -1I1..ri"I' ijnnlily, .f I {:'rsfilli 1'il.w.' : I..in..t ill 1/11'/ i il : > ;
--- -.-- I'IUI'fItIIl'll 1 'I:1 \I"nr"1I." not 1 lor nn Ie, ami' (tiunit'i to the'
l.iinliifii ill tinli ft l.n'H'l l till-) llir'tllo't ;iinl j xkht-H I xvr (hey! .; or ill xh it "Vfiml : ; ; .1/
Lich +tl'. nil. e itin + l ".III.I'trJ.' of' ::'III eM '.1' .ppear} _
tk i )le ff $. IS, "-p'rtf41I \ ,pi : iepIie-1 I ], "You!I lie- lie. !" Ioi I I-on j! riVoriHiit '
.tr !
11. J'IIUJI r ;: out Iii* L I I-M'k under the t \ juwitc .la"iKl.-r. )jfitii'.s i : j.lxx.v.s. I'litio! ; ; hioh, 1'111'1'111'! the I" | you : [ It j tliev; liM\w !itixxer or thlliultee' I tln-r. tattle.: :11I.lil.I.\! pr..IIIIII..1 l hU :' 1
'liiui, ) fur l Ofliiif! :'I ;
I 5 5K ,n1HiOUtl.ntthe. 1 m: n (nu.li'II.in O..t.I'r) t i.t\t. I II t? fll,*t ,'II..ltl. I ihlIK'Olllnifli 1 t ftiit'i' viijs, :1'' "' :I'lu 1 i.IU: niK-al.i!!>le. l I'ijsi i p r.j..j'II',11 J pre an imp.{ rtinct.t t fool !"_ I 1.141 ll!!, ili-ciitir-iije rn!.l 1 r+'1,ni,... Tin y }p 'f vote I 'IIW if nr> rl l, in:uK. :i jjirtriful!, : Il""Y. 3

'htrilr 1.1"1 ,-.II"llIltll..J. tin the bun*... I.OHM i !iin.l"ifljllnow ein li"t ellr'1! aii'l'liieil in Alal.aina, 'Ms. j'' u'lltr4l i 1'illtlXX';' $lI! >hc mil:, then;*!'' < to in hi'ge: itt !hlN!! j}l.ioniifooiii -<,
: \\ .-\i luiiit.:.--I ilsotHxith; t l.i m i in jlie .tlOOIt'l A'kt .". l-Vl n-eailv liselsexxln! ',I- (( till' 'WI" :111'l"l'" .l I.IIII. 1'11\\.1.. I II, '""!: ''' -... / .
fri.I..r} WILLIAM 1 I 1 I- \) :!
-TV { I'HJ. :iml) I theaitiele., ( I :1 t ,IU1'115'' I thioil 1 1 Nlfl I : le.srft ;all.1! x.-t: ;iii' npj} K-hi n,i"K! anlex The f.11. .
l' : Zouaves.Tin
I
It n Lill A tln otlicc! i.f rnj'i-1 MiiTrntii.il i ; 1111 AVettfall \\11' (.-t 1 failing i'" } } /tln; oiit.iinvil; atijc, ninl;:: 1 wt'lit till with hi* 'lei i .
II (UI..li.1It. f.i if Hot' ", I tho luiest: 1 i en if 1'0tl.fllt. fur; the vtit fir.ilict .
I frump'athfLlno,1. I lend hrduu '- smpt linpoili.il' ijn.-ilit.} { pit} they !- .
ii1'roa "
: np.'iline .
eTIDlheTID, tIlt arl.r..I.il! .I."ti.u. 'I' 111:11: !. I lie !:tiIII.Ji.! /ti"t! mean: to eliarjj-
.' ft : in t lit' null in oitlfr to luau Hire air n i, nii.lI'inxl.I "-1 II\. -perim.h' x.a>. I h.-iii'Ie.. I "n-. t.iki-n I 1 'J I soinea': '::6lnl1)i:) ill the f.IIIIII': \ ,nlnl'1 I'urisn.ir. l'
Tat i j May 2rimil t.; I If fion! of L 1I ;| 'the "IIIlwl" I.f the ( -potitJent} oflheNVxv! Yorkonner ,
mf'l : : !
J- a .jiiantity IIltl111111 : i I"1', '" i Co'jVfiilioHith >
III'I '
e N .11. the Lent, fill iiti.l I }1'11 itjt} \ tern
111: through \ | l. \ tproxc\\ } !"i-Ixt !H nioilii.lly, i iitflun..nul : lie *
: ----r- A ihisiity I ihn-e 1 .vents -t.:o : I thiy I vx'tre p"'r-jl'i'i;i4! tlh: +[-. I I.u! in il.i: e\et'ti. l he li,1! xx i : j
n
1 >
t '& .1 1 II. fiiilhful dui, on ",' .il;; fnll 1 1, nn.l 1 ; |
!. u.f OKKY LtU.. *, nn- ILI'h'r, fly !"!;.I i :ittl: thonuli;; th< ,ir ll 1 Uxor r *"' 111-1 *n ";<':, 5ii'S ;ii-'ilte! t 1(1< the WeN-itif' ;* t,fof Miifli as tort have n-n-I 1 a! uut the /oii- I
.,.; l loo.i! t .1trUaifruw' : liit{ |IHJy.I l l.fcinm' franticon 111", ; 111l1'm'' ci'n. 'I'ilvtnl'n.: l I'ill\\ .
t i _, bounce hits A a t'.iuJM.it for tlu- < 'iiio <>f 1 l-l'.I that, of t'ltjjju f' lllllt. it \\a illlIII.\: ; !.k :,: 1'ioxiil. net1.; 'Ihe ttfttt! 1 is not only{ : to axe,** it xxoti't! ) ''f ,IiI! tlllt for to .
xxith ra .. ni''l t-\-hil'l out t.f Hiiall' I th.-n .!.ruuneel I !him :iii you conix'e. 0
l ,iriiT for this County. at the n'tiin r ..I'di"l :; n iiputure, "siipoiii, iltlieatejiiitl!( ; : u.uiilvxiihotit1; ut ly aialtarIn'1a' I j .
luory. t s .. in OctitWr n"-it. -pr-mij out mnoug,' the 'Inlianriyr.l; one nn.l) 11I 'lr 11:10:1:11; !'I!y l'otl'Y} I-: rr. .11'! I},i tiiitor I to I the IV-nioi-rney ctrl I to tli: cotitrv :.- lIII"Y me i4'W11'U}', .in a.l-, '1 :

-- -. -- .. t tore *vx"rrv cariiu-iit from 1i4 lotly, and) Wn nn .' \xh.t I }liaiitletl' us th. flu.'.*:llhl hi \ I'''!..'I' 1 ui'.I ,nisheil nt the : :!: }, I.ut xvasnrrest, t '1 wilt 'other.:. *, 'lueyaro! i ia: I he woral: ,.d.l! "i:itei'Jea oftl-in, \ vvrv- extratirilimrv U-in;;; -

1 '. Hillsborough Camp tLc ,"xiof kiilifir; him, AX hen he teai.LuovrrpuuclydhyifedcluuuN t and tiotl*..IioM I I tl I.y WI'II' I pr L.:ulha." flirni.hei) I. .i.].i.'Ii"1 + chat! n i pass'iiy v.xt.l( i U in the ph\s vrars 4 '
( Major I 1.i Is dust'I! (tL J ; *
t IIecting.- I 9rl ,m h.' .
AMI! coiiiinenoe on the 4th >( + r, on in liiitnati .1 hnpe !ihe I t.iloxxiti'I! + ; reeeij.ef"i' : I'tiriini tl.vni.xxhie'.i I I [ Th"Y[, c\st t :a :;!.t"tn! ovi-rcwry thint; I for theliioRtt or 21* yearof a-je, -frontitrirCt.istQft12 .

that uuude11i1,1.! ) l' .1, he hn oM\ i.on-Ii! } I I'ill..wIS -hontetl f. r. Mr-I: minititcil: thf .
: rurt 'or ,t. .I ina\ l-o :ull llillf to : IIIct' i .
: the } taut liftecii iiniy. u "ut!, old si-rxf to tlrh-! awav tlu- rut; tot t nine 1111"I.' s ia htJ,!hi ; t
ground r omijiiul .\.r, lik "a'I.ji.l )Iii,i. lift- in .J.f.'iice of hi* ira .. ,1.,1.7illl"OI1! l :;! ''li\',, lwll..lul1.! i !: ;. -Jaii.1.: !
) cast of 'Ihe 1'reai-licr' local 'ffltl l I .1 iniliiencts vihit-h are .so ailtirr.iWv: .:!!- Ui- I.raxxnx' ,'","!.I'-r f.,.ur Ac iur.-. J
11', t"I l otl.t-rs : [
: to it
Tmlll. 'II'ItI. I p't MIX : : ; tat t.-lluus! : I1Glli! .- xxa- ( teat nil 'l 'iltixv! :-ii.i tn M.'ijor; 1 trills! +lu : 1' .

,, itnNt! <. .tinl tli. I \m.mall: My il"1: 'the trii.-l of )hi i..1-i..1.. I1', \ry s'.xei-t xxith !'iox\n :n;-ru.': a 'r-I I ctil-itttl! : \! t" bright.-n;. tiii-palhxxny a'f life.hi !; .- Hi* ilu-ik. iik<- thiintj.inj; real pota-; t
I c'ml' j"It'xoiiehar! .' insinunie ,
t . tINS :.tc'tN41taih'dtalicii i1t.-ndnurr! ;. \\itli irntitndr iisfl.inip tininiii.l.. "1'.) ;iii'lxh'ii it is ipitf,:! h.t put in sli'l) !.' : 'If> that! you tl.tu j w {hat f'spp; r.Ir.t:!: is ti.e ehi-erfn/ Ii! His for. ht-atl, n.-ek. ; an-l .!ie t, !>rcn7eil! wit"io"r" ,

4 1Crrtfall, u' crvta( rrrd} I LY tlr I I., e- .t. I l.luo.l.! II tilt at'.l: l !I. t it IM >tl !'"i I h'ilfaii'I: liuitr or tintil i- ''l-Ifiit uiitH J them: :,1 i*. traits't-, c-Iif y.tni noxx >,p>ri5.: t thx illtli'iwll.ltu..c! Dart :Is tail ofto rl } tit ti,. '1111 "frri"Itai" },'at'1 -

.\. JnIINM' (o I\ )1'. C.( ...111.1! ) "Illy "u1'1',!port !lilll".Jt'IUly hoL lint; tolie l the fie* n-s u I.a s\\ .t'n(! ; } ) ', makf' tin eh.rje; it J-: fll..cir! : I i... f.ilse' .il'} :'JAt Iupnr.. "
-.'.w.- .11'lC.lrIIII'.1.1 r .ut.1 i ;;. ;i.-r--y. ::1" i; Ch t ,tat:y :aull tnntt..tIr"I tli.Jfllltll, : tt.! ii[ cyt'
.
f + \ .11. of the hotii ; 1,1.1 iit'tl.ii; dniinteiLhi ihcnMak": tlu'rr on'tii'I\ [ !b. t tIll" t. I .
.
t U'Iiul".- tt-l :.\ ulic'-\, lm\f 1..1 rrlll tort-a lunre nj)fiture ill the Will "I IIIC'k.1hi. Miti 1 "itpet} the op} Talir'tl! tr. ni '!'HV tutljix! p"mt'IIJ'f I illnlllMlll Mnuk: ( !.'Ii'l !fiv u ,1 A'.l."r.l. or I.U. lo a t..'n> \.1'111(! !ir,-tK--ss! .--j'iiiklii xxish iukUi.CIl"! ', HIII'I": I "; ,
to .
-tat. Hut l ? .t"
JIu] ,1".tt."J. \ ct..t\i; j |IMlrtw[]j( ot: I IK! > nrin, ninl (dVu.; J 'iIIll.i !
: ninl! f.f..r the third t tune, xxh.-n ; : /'\ tu. -!. ttHl! xxh. tNily life, !1... :4*;mf firmii*+ iji'irvel.xtH.It-xeliXTKtl. Hi-
4t prra4bfor fiini-ml "f )! .: \\m. i.k. 1 unit nut, in .1..1' 1. !keep up uf I"11I1 w. -1:11/111\!| ; j t' :u : :- my liUt! ''n4al l 1 t"0+! .-* I !
.
Ili KrI.l 'llulii! !iiini>, n't l.ul.t Uiiitking/tlVv xvoisl.ihiix 'hie.!. they I may I". pn: h.vl in .ltUrn'| : |} j ll a hl.ixx tin the In':,. Thev. < r,- then 1'14(1! k !IH akin -, .- hlr
II.il"I.I'"IIH.r}. lliM nionlli, nt MmiM.i"nCItiiuli. < < 1.111'1 i| a foi! ;;nt Kai-i- f : n >hiui' !'L.f m.-iv: I .* ; ; ?pt .! ii.tiu: : :: .VMa.-lM'I yet ''t

,O I r a I h'lijf "'ig.', nod 1I11111 .'f 'them b..lht ilhT: relit lax'trsjnc 1rliCrd' suir l! iua>" I I"'j! vpar.it.! :"1. AflIT <;re'it exeit' 'tn"1,'. ( :"iu f. xxjht
S4 I l"IUIJ. "llt v. } M' fiis'urt."! :at.'l "uj! for t t'U'' : 'nt '!leu-" >". )In coiiiitioi, t... t 11'1! ''iy
'
t _..._ ...I XtOiin.l.J.. I ltf\( t.tkit't .it5t tli.''iu all tin:: I siiiinkh,I' 'il nt'on! I tin-in u' .t"! .I..IhI'li! ;tl ht.! j; 1'.::!.u r.fjnhi: :,"L: the! :'.Jwl!, UII I iini>Iiei{ oppr itioiiu't.t.tut :.

COlnlll..I'uIJuu.-W.: < lion .\ <- ..-\'.-rl hor-i w., '.rust xvill- I.,. :,t.-. I t 11..11:11I.TJ"IIII.: \ I!{ it will! otslj: !Inlor I thinotmnt.. .\ runouM! 1411'1111; : I "<;t i.ut ricu'itt: :: t Uiei hi
I'lliffinjr! to the rnjuh. Il .un '' '. ii J\'It1jJ; .
ii
r_ } fil. \l.i,1 vsill 1'1'.r| in tlt. *.,'.-.".liiii; IIi i;Itt, mnlVttfoll! 1..IIo.lyt.C.1"I\ riaviUi.t$ : ; toth 1) 1-h'' t I.-.I: Iti to, .its :till". :J tIIII }.'I.'I.' :un.! j jat '-.. -- -hruj'Hr innv }It.\: ov.-r hU l.rox ;, m.t l .il..u.{ !. !i v: 1'f:utitt \' all I I c-f iiiii!
o. ( nuinlnr, itf llii |I'aI"1 if. .\ ratIHhltlll'AIju71 f Hill hiii I M,.I.! N huh! "A, / l IA.i runty' ituinni" > lie "tl from' :a .1.II,. .1 I J 1'111. of orilimux i I 1 Thr /! folilirlu\ dfJUlKli/ : :/'!. 'I '.1) *'.! h:* l.i.: > l I.tl; twinrat i.uovfinev. in.-. tlt: Il"' I..:'!I". I IT;* HUI-H'I" oJ'XNrtl*. I

I IiMilAhd/l! fiirn. .1 t ":,Int." $lilt" l I.iu 1.t 1''It i if.1 lll.l) had tII.til.J,.} exeninj-# '' h< tt !I... (uqlllu ul ,hlll1lir..i l/FCt III.lit Illtt?lil, I" 1,1. '* al..i. t. if i .' 'V*V" t 11"//! .- xxj'ivw.n,i!! HI'lfl: ;' .- tu-! :.,..,,'tIII; !, nn.l> l I hi.iii *- wtlr.' 1-i rlh>5- { ot a i.111N t {Jo-,'*\\ti..tf'hnf. 1 ,
our .. in.irk-1 t t to th' x d'Hl,! ui ; !pal!. '
II.l'r I. +I".1 1 ) *"I"I\ .
#' J ri ) ""1(4.r tinjtf .I'nlI..T- at1 I hnt .I.I "il'I,1 / ..If him}; on )Jii. '"'.I'"Xel.il a ith' btu ',1 thai iiI| C',, 1..11. 'I 1l.. n' iKo u' !., I I e\j ll1q: Uifin 'I|'.t. 1 :,,1... if.r. ," 112 n i'.i fi't' )I5n': ;: 't!, I UOH.IKtSil'S { I {j..\ !..ii !'i I.n.! .lit' rlia'ul !! nil! M'ou url'ra1Jt11 lit- NI1'ti n 1.1..t' .'ht>it "',.1'1a

-'. '- lot.I color from lift! wonn.l RAUt ",ul ,hn n..',"I!: .: | lIH.q'Jth 1!O .,1'.,,1:11') .. lit lil I' lru.! > j.'wkd Id! the viiior
MIafII..tll.1 1-uiM l
: 1'1.\\ liiaitl .
I.ut
1",, I : ? : 11 "!1.\1/ 1 ,, P.,1 tit- l :ird! k 1'1:1.:11..: : Iihe 1': i.nolvit M-;arc'.Iytlludli't1t
.
\Ve hIt, : ., rei't-lii'tl n f'onitinuiiealion (qtr Inxui not, itl'l.-{ <.' "tiii' from InI'ftl I until' i to !I"+. ni'i.'e f'll.x!: n'th !j !I., ,, '.'11< i.+I.'1.,ill 1.!''e fnttue I 1N i >!iUtj. "*' : '.-' I.H ,
I' i'V ale 1'-/' : .l l nl\: !tiling! 1'1'11"I; '! ; the Iiij. .\ "kv.hiit | ":NI{ P.,tltlnr'1Ir
y t oxtr tin- :..I"Inl".i"'WljT' ot!I MoiitJax x. h.. fr'in tlie .1.-,'. of 14. .1"11.1') >".lv ;* r:nl.. .I' !ihi4! !11"1..1111, I I't;/ tloiit.M ,. I LUI.:' (1lhr' lI\'I. u, llf I.1 vUn,. > I. '* ,I"'I'I ;::: '',I ; .IIII'1I1o| | ItariN' .\, } f
i t j i 1t:1. ., l w: iit-l filii'1. ;i of .uUt .
III' / ,
11"UI"li M'r! t tr
ill th g. u.l h 1./'I I lout|
: ,
I { (
hr1'ul'dN'alrthll f \v-i
room
.'-. t'J 1)t'3n1) .Brat" ttliich si!l u; .'I'I..lr in oiu, it-\t tt IIIIIM In.l.niv ui'IfxMry: ntul! }'r.'IIl., Un .,"t'a; ; i' : a 'I'l ilIt"nlvr l I' J-lIlJi: I, :.t.-1.tUk: j, ra { 5
i \\' lilt Kleitt; Hfort/ .In *ili.....1.H4 ill !111,1 pi ',.','. It lie. UII"I! prii; .,' l I. .1t*, w.iili'! s" full! n. tit nut Ilt-fiivt |th! '+ iiiMi- .
> *lVj "
th. } ,*, }klihotWxt ''\ the otJit'l .
% l j"'I" ax i \i, r.l.il"b, !': I \ l.avil'S:$ Iud I. 'xx ', aI'g !
aiL hII'I" 1.1 IMI.IX. nl' nltlNrlfll' ie 'i, !1'itt <".uM (J rt I l1 "" | tl!1I'11!! :'t elove tl-e ..'alls) 4'f jl.f't.llt I It xi'tlljji' "* itlinie. .v<"Ilplraha": !no duMittf tiotltlllt: : '! Ii'\lt 1I.tlwr ;anlh'tat of 'irl'YA .

'r' nlt" !'to oil" oliiinn'f -. Inl t In'r. At .iin.tft, on llolitlay ex ,'11 i\| h> -, }J"llit"f 11.1111't r !1tiitil',! { t lu. I.holt .
| lIk.1i upon "III'hiJ'' ; 1.j|}! .lioijlt! 1 '('tnin ,ly tnrl):, .1111'l I.t tlw: ktie.in
hiuu !
I ml,1 I mIIi'"i" i t" l hit1. firfein! { or* 1
.
... .. .. Ieh I y ily toJii I *
t
.1} f""I.I.] Port t io eoiHK.'tji'l'jxxn Stltlt t I.
I ; i' ,
Iujj.for i-'nnt' ,
-- ; ii ; lit MK- our lionn''.r'"k'nrt'1'+ in flti- I''. !alll hC 11.1 1opeu 1- }Pl.' '1111' '!Icr ft, 'It* '?!' % .
: 1:1: { ,. ,.... .1..! thai t'iihl ill ttiilv four it-il- h'l '- l1"jili"lI.: I II- ott-i*intlv rri.I .
-11 -Itinsr ) lthrnlillltih_ lit tin! ;il lttltll, 'a d1i., : tta 'u"\.nI.I HI.I"I t'd 1 t "II" i it ''II'{ I' xryl4ul-I : to

g,' \\ lm\ .l.iil / "..I.I.! >iu. in iTj'ly > n", mnl on \\ ,-.III.lrt\. 'rlruiui|; h.' irix'I'll l nt it to morn, ill e\ Itsint, IrIIII'I'a.ldl; 1 HU"1, Jioltr, : tI"IW..f II H' IIIHIt..tI.III.tl.uh. : I ,' ?ItliiiUu::, : ol 1 en, t.n;' ,;e, t" 1 lu.. r ,ihe 't..I..I.| 1 | A !Ifir \ tml.l iihit.! u [lti.run .
i .L'+ I' *, tj.l.] in tlio N.-WS .'f (Iin, ..ill(: lilt i.., Nu nit ..u,e ill th.-xit'inilx of Tort In:e. u It. Y..- he 111; lit, "wi! 7if! > ninl.l i Ir.> ".\n v.nc. 8: -t! !* :tltai ,1111[ .'ll J (111.,1 I I la! t, 'I 1', 1.I... .'r .!t 'ln I, 'imtlt' >.| tillfotdm,', 1 to lis.t;.t .iti.l, ri II .Xv tVrve t into a a'llflu..ai-1a \ / Io! l"ifrirvilli I

t 'f"'J 111{ :j ; ii' 1..-1 1 i tilt- prornrcd) n"I'.tIIlIl''' nod l i i. Mill libt I.I! 'I hi"Tjt Iii trve. I. !' nit >, !\i of thl: l,o. .I'.1! : ,! : ( I tUe! i \ 'II! i t't;: h -i .ll'ililv.: 'I I it.- hi.,,, !. t-f t tj \ } ) ntniiv. litiUv.i' MI.I' taut lUlli l?-*' in :i ,
1'61v'r 11415: it 177,.1.LA'II', thn clPr't I 01, ..!, '.; him! triilig )Iioln:, uf !Iii.I tetio.ix i ,

s : ( Iiuiliuj ntlll; : 1.' lit' 1.i-gi !slat11 "l lpiftt Mr. i. P'.',H i. a ....". ..r .w JT .,. .l' :W" 'lit. 11..11'; I'HI.' I, \ : .". :.... 1'1.1 .;i''t', t.tnlct I h I...." nn .' ,.tii.4 nr u .flit 1' -. v''on. 'i'1 j !, q1.!i"" 'h.!,1 r !tinI-,'i d; < r -p-ii! i s ,,f -ift ftl.it11: ; "00'Iih.t., tinWH' | .|-- """II..nlf.ll.\. .-

x a- : \1 ,1tl1'1; Ir.'t.1i.u'\' <*ratNhI; .It'll, which: linolllj, 1, ThRhprt/.r1 It,..._ M. f ... .. ..t, tM1'! I t. I .11. !i:1.w? > .. t xn ",.! ttM".tuil / ; I
# 4.r II. rululuh-nu.iriu.I'; ; 1 t'j j .I ;( I'-i'.Ntr-1 l S/. ', lAt? (nhr tt "p.'iilvitiit( tII: \ },fi'I I t !' .tint' it r I. t.> f s |I. .t y 4 Itlt I r. //7 .f the' 1'11'1.... .. -

..{ I'\l".r'-. &I Ilio ..lInl..II\.41'f., I lleisn I i tfiTor' r t" tin'liitllnliF. Ill .liiiliii-;-. ,i" ii r.,'',j-.Ig1.! i..j tl:, 1'10,. ,'. II' ;!: ui'iA'l / '. >, x s. IVJM .. .,. ] I: '.J! '1.111 : II! tit in; tm.!re<* ', l t. 1H7.11t! l "t'ht lT ri
I'' r t I.m/l lli. ''Iic..ct ri-j-jict! twliility, w IKIinfunii iiiitl i i., I now /ii o'i tin- fit'titiiI'X 11. ...- I : >> :; xvi" tt": \\tt ,il t ";1"!" ; m -u'. v ;j' ; ,> _: .,rin '+ < "* ilai 1 .

r f l ; i-Inw ft. 'I.I! |.rrrrut" \11(1 <'.1) ] ina until.1 of "l.-atl.i -M"-kiiijr," ;.- liiilianuiil; 1,- t=ff' < Nthfi j'j I'..../ < iti tilitrt: 1 lltitfurni { .' .flsls. ; t.arh!, tii. :.ptn! '':nstmcn1;. Uotti i 1.. -. ; iiijr tie! f. ri'o, ; .t '> i H' ; f pn/ r i t ..o !' itt *i
'. < lutiiitnatcJ! ia April; U-t 1, iin.l .m.jii,.1Nt!_: ititt tjitiil.t. '. ,-1"- 'ah! l4)-ei) *. wh" i':>,.t, 'lit! ittin f.- .411hrb I : + tsiLi,. ii-t.t to .' ,*' U't; II 'III!,! :1'tf'l, p fnll'utlyu4'tll' : J :j1. ,a 14rtratt': .'H! fOu., ( \\ .. ..'.111'., .1. ,. 1; -. 1, :, J ;.. .' x-r-f J-i ; ; m, TrtTS<'W 'i t
.
k ilij not, hear Lis I Itnl].n.. 1i tin a.lii"i. .f tli.iu -,inni-i,1i-r! *. !j':u i'i,td l. t'i:, i', &< nl,1: \ 11"11 1 1I..h.h'r t.i: !>..r..I.1'I. ..*! .r"".P.'ltl; .J"I'! 1. Ili"M .'" '.' .1 I 10, 1.1 11-. ;ltt..J..s, 1 aG."+ I II IIt!! .: i1IN'1Sy I ; "m I.i ot( h :* iittnt k \ IrI:1: : 'I {p. < ,? i I ."'. tt. tint not I I rli.'oo!< ..1.t'u1nh1.rvI t : w .Iflft' ,: .

'' -tiiitj in v hit.It I.- 4.xI..IJ} J.< land! inM'', ill V 1, \i.-i -i, !' ol f.\y, t'ii.uu,:: : \ or'.a; ;? .;, HX, ? : 'II.I.1, n i >'vs. I n ':t; '> ;tuliJ! h l >i.w* r t> J'I.r*," .''h :' 11 .':,.. ; II.. '"I .11.1".. '1'.i 1.: '111...' 1 -;rnrr .i}.1r 1 hY"'II..t:11I'! i ... .h141rlrr, 4 1. )

-M.ppp.p.u..-c i tnntlf/Innt -" '- :th" ai".inj 1\10' hlllt.J., lull! ,, 'I\ t4 I
4'y A..T" Tlli1 1 ? I' tr, t: :HI'f.l1: I !tilv.i! ; h>. i tlt na :' r S tli: .' ,: :it'ti1-' itvs.. II-: sxvitli'! xxhit, h. : .
) -rv t h
I .\ IJi'lirl ; : a1 : wlr-'ntv
llol .afi"n ko iitiniiiiiKtiirlr ii.aa. tinJntc ) .'u11i.; !i oT Hit l'a"I.1.,.' d.Mnr' -' '- I i!' { p-ar.im i 1 t t\v 1 -taitifitl.out ,'

.tf any ln"I', !qd! of tin- |1..1.1.] ,!I... v. 4'r I IHIII.whiih, h.i-, I.I 1:1:, } |UI111.1..1.! ,u 1'. la. f ." l't-1; I.I. n/.' r1 I.''"sh .J \\ ;, .I.j .t.. 'afi-.H't.i. l ; :. \\ I' r'...', n"Or.1! jtT .'tit: ? ., !i. ':'< s ;; .-!. -si-i.! !I..f* !i" is" ;ir.- !. s.iva t; }prti: -!f.of 1M}p'i{ !. d/ r or s" I:._" r. th.

I4'I4''i j '.1'r"lt, it, hunt .!i.tinetof | '.uv.! f T nluii"t u ,-.''11111': it huinl) 1.1.1.I..,,, I', .'1..d I If' vx.i-tnn h. > xto-. .-i; .I 1 1.:1IT' 1 l'.i, iv. o' ii. !! .I 'wllt ILIh!! I4'4- it ta': I1. 'tih' ..; i I. ''Ium"u- I'' s. -til',: ,*} ;'ji" .1i1 'i.' "*,1! i-r un< ltil.t.1 .! t tl.nsj'Xn I '," Ill '4-I'. [ + nbl. 'Ihr
14..f. "y
h hint P4'4]t "lti!.- 1'irtiuin u \.1 l ,.. .f flit. | .. f| alai: '1 1. \ ut.itji. 'i" h' lu': .u. ,!ii j ", 'd.. _. '. :' |4't+aalp: f"j'i.y.f} !: P.\I' I' ill 1 11! ,. 1:1Ifl': !: iirlt. 1. /1 g4'r
1'1 uiII.II" l. ti..r" .\1 nd]I. a- "; Utili! >h I loin 1 t 4j' : ; ; ; !: V,, ln"; "'', !II "tuple I ll.h; ''It ( -.1\.1]>! }I':. jthe Fretu'i ( ',/<' +n*, <* iiI ( f luui\t i j'

K ,1ili..1! cV i.lrnrr. of 111 iii r. ttnlK of llil- n u IIi.! ,. :ilt-r tlit- 1.i ii'ii of I Kit;t; < ...ii4- il. i ii Ii 1..1 :.1f' tnit' 1'a't 1hrrN. tia h, ..1 L.iI.. I. ..tat, .f thti :lIId'I'f: .f : irr 1'aetnn' mil.r :d";. .."' It.' r
I -I! } ", o ,.stiinu1i'i.' pr.ju,. tt > -in: I '1**"'I ttt Irr tn ntlir: Dt fip Ih, IpCTI \
I '"f the u ill -'.>n !I", |I..x.-'I!' J to I tli.! j'. lift '!"hl", 1 1, h' 1'1. .j sit' d1 'I.f' l'dll't 11-eur : ) : '" : ++: tllt t' i ,
ca jrii-U'i-1 :
., 1M.I.I. fuiiii.l i:, ti! .' fret, llmt i!. i 1 to II''.1., { 1 1 I'! ( ;"t"1| Usiftil. J'".r |....lt' I r.t: lltj ,s lul..a.J'. ,
i i I/1" ->!ii f"'' l.iii'.lni.-: ._- I.. 'ui.I.! ;jlllll.h/l.111.l, l I'm: oral. .. a''. I'-.t. IdHi): +. :::. 1:11: <: : .1::.". to !, rijTi:/nfI' un> "1. ( Kiln .Mr- r-116rr! .414- .-tit.iitsly. 1
tint liiili Iin lli .
vi-ry mm ; mi.nti.l, C ..!! t 11}Jil'-. l r ; \\ .1111. i ( r. t, 't t 11'\ d.J! 'II nnxx.'r' !; ::!y in her In* i! I fin: .>I.l nltU } 1 :- t .

v DO }-rr.idrt. nr l.y Ufr. 1 11. A. Irin.! : "I.i .f II.. ':.01 11:";' :. Naa:tint_ without f tor -' ;J: ,1 I, i II: t4tlii", 1..1', J 1.1., : .< :!- i foim,' f.'i: : j ( -. ittix. 1'i. (''nt'"I!< ;.'.-_ tint thN i :sari sifr.f! ;i .>"'.I tlil Cntlla
I I r :4'1 :aist t t. C-IJ"r.1: .
| .
I _'.'_ dour u a. III\N II ., ..' ;n fur I lt f.\ lit'n, 1 ,
1_ AIII"e n: niinali.m in.i.Klv l )! : tp n } l Ih ,' i:n>-. 'a" 1 } ; :a tro'i'i 11 r 1"l.f, fl tl.rtruira' .), 'l In : / : ,'. t'4'
r.I:4I-1I ; +
If !! : ''ac
;
i J htuorrnt, trhu .uCt r.tll the Bud in \oiih; (':u'+>liiii. -.\ h.ioj II..) IUII.1 lmrt f vi>u4> Jnux. ::1'111! 4'l .r t 'a 1.\11: ..11'111111,11.; !} I .4' U h:.- !6 !1'i ittstrail, Vt t rntt' t. 1
t
) ill"'llal' I 'I.II..I.I'O-i I i ;. u siii'i.-. a <-j."i-iiti: xx ti'i I a II!' an; iIe! 'on a nttNt I rotioal! -fi .
: r fit j ygu> I II, i- I
1 of Idtl'iMt hiiFajlnnl
ptph'' f ,
I'liittii'iil < :i
uimiiiiuit nn.l 1piKt! there ] ) i'.iiix.tn "\ j>ri irrt --IIC([ in1 II"* linn, j '\'II -bin'tau! \vhirji u' j 1 mtittr: "s m IMJlotise 1' I
| W"IJ 14L I I'n't \ .,.J \ fan
1..1 A 1.\ fftt'our.'ijriwjr frtixxti .
I I a I
I "-|ituis ".L." .in the! aduptiuq <-f llio II :';.4rr.IN.e.L ru:11w1:! ( ahl1'ruhn,, ., 'i-lri.'t.' l-t-txxt rtiT M!a ." i.s. ,,1'nptoin l..i'hnr'U.:: "* | a d'I..I.# -ti,,,11, ,.f ulo1'armi -.- : I ;aie s-.jjijsHy: 1 I-'Sie'!,' .l, TS+fi11r:1'l'4'y. ', jjrittulwart' a r uk.or 1 ftIUv" ; } ivun, of }'Gaapnc: | :s nml t

: L. I'linpnmn Iudrp.'udrnlnL.11.It. t-t-vtaitt It, t'!harat't, rift hi lain''I of t
AiliUi'ivgltt rah : ain I ItiiSvr h _.: rI' -i. > }pr.t- ronii .1 ny x* 1,1,1: !:, ]1111th; 1'. u. :i :" : ;u* r< -t altli
'' e not r-l 1 "f. hart l, Kii.w Nthii: ;. Inii!>'i.t: In the ..o-ito> :' Itr"'II'rI.IIt:411 lijri-i.; Ilovr nuivh IvUir tiu y.-ntier. tinan i ?
'nut ar > 4'II,1.iCf} I. ntt. t iati'l. iopift' I ytry in ( .IHip,. as l hI.1! t : M SI'/. ,atritntiru. An-1 tntlr Maj' I
ac"iu"t H,. :(.Wt I1.fur atlas'1 'jM1itiiitl iji1li'aau;: 'r- IUI\' 4'' i":n l.'t \ ," '11r. I. I -- _.. .._ .II -veiy tnif'li I tic m *f" ifneroiis 1"-.IiI'Y, H..xv't'
) iuC
.I 'I > tin
t I" 41. '1.II"o -1'I1..lar eihe.iu'it't.lire ; kio\\u-t hr! that tl/r!
nd! t
"Xoii.ive
IliDnt.lan.l: d. I L Hvinnn .. :T.WnrlwI.,. :' an l1'\'Hwlllic.1, : : 1
/4LJtatling i ..lilinl / ih .\. !<- "i;.. :"i 1 1,1 r 'r.I. ; | |andrcri'A : wn- I'
f [ l"I.iniont or '- fa Lot
ji
< It t.\nlal, s, !>\CHI KniH* or !itlv la diut'-! i i- .
: .f
i( llii? III "I". A t li:tlieiii.- r.i" ivrrd aid 'trollthattlf,' '111"W'la': ..' -i in i-i rri+ .t in 'til.irv
f Lit t11'.n'f that! I j.ritit vtill ,'ix.- !"in. j I n "1, II i! UI 1"\\ i.i I.i : ciata'n .lttl'i. ihN i iJn I I (
111.1'111..' nt! .101'.1 l_. "t.-I..H of dr! .-nuknt ., Ltv.ii4 was i.ti.nxu. t 1 tlln r >' CltttII-flh'f'+ : 's .- 'trtruu* \iK. ltc! i .
.cf] for 1 11' IIflt. of the 1.11 of tin-] ,1. \triw- / r ; 1 1/.1. and lli., 1 111'A I xx hirlt a-rild !..l i .sdavthatl t*' n>I' !I. i'si*, :t- rttt ;uti-
jwrtj'nti, jiiid a-i.ulne tlic. i>nj'BittH7it\; of the I illf..II.| .. <-1.. ltt. t.'x\: ,1".llIh.IiaL.: tin-) pni'ifhn1 : .I ''' 11.,1., .? C..I..rllt: a: 10,1\, ,.,i I]! f "Iw.nw r.-tnr. than, .: !A 1 itofssieKitt.; l>n: the *; ,!ie one
)Ie I. ft for th.. ..'. t>.- ..f .1.' ,Hx' j I In .t1\II.. n:1,1illial: ) : x j"w i nrnns tita.; ,. f.-''!iti';' rei'f a :; I /th.-! ; ':
Jlhlg", "iU; Il once !1..r..i isr the .;..rr. .11.t ;t ""'if, At i'oih: 11-1..tlll.\ lit' Still 'lul I 1", t It \\i..l i (". ', 'C 'Ii I Use! tu n- "f. a'tn1i'i'S; ; 11t m! -a''w. t, }' '

i ..( our I..it.n. that < .I.! Jjdil w.i. ,...t ,| 'r .!u..I xt .*-in i.. .t T.-''j>! ,t'lmi, and] n .hri'.nL'; t !. It *. ;.llhn I I I:. .. :. :' le.l.."Ia. .. ..i, ?,. Nit.-x.-iJt I IH.JV.-. tin. ,i nil'aht: t. ..|"- "*n .o\ !the iaxx.-ty; ': xvhiletit! : i tl''" ttiin-r'tho du'l. i''-ix :I ) }pat'oiif, t nt.niti,, rnut'ott1-* tin; !

.L"Ui1t mlt { t. + + !.L. of all 1 .urtil u J l n4' l |".!"-.l '1.rlru)1.t i, --1.. ll.H.M 1111.1.11! ,',', 1 1f. l.i'jtl'1'Ma"M"I : .";"> ill" 'I"." '1'1\", '" "'.,1! .'. 11\...,1. 4'u'' ,1'111 Iv 1 xr..h::! 1 lie I ti) ,' ;,1.| .1 II"1 |..*|! X'i ia! ,jtleasur": t t'!!'' t f.-itntaiits of iiu >;:ii >ii t t g r c.it.
;
l .
: '' .\ I > ) Uu--. Itl..l] bt" 11111"1,1: (frirt.d. I h .i I.d..' ... ,' !r' I ::11'11' (1i.1 ; i 1
; 'iila h'
party., ciinTrnti.linttii; !; \. .tll'r'I 1 f. I i I1 i ,iSi't.J ill.j1'1! s. i .1.- 1 \'r! tlt I.'!, :::1/,1 I :' '1'.1: I ttl ,.1 .
-" '- "- /
Late .111.111"1"'bid t. :.n.J6 nYrtdehI.eiation. 1'olilN-:tl liilrJIiui'imTli.r/ 1 I.in I.-- I il1'fl... ..,"-IhUlI"I." !-. H. ., .. .f 1'Iya 1 ,i I lie t is Un '.b\.1' ;jiti'i J 11 h.)1, ,!, t rri:' !ut r tht I l jeitttle' H! tl I :,1 :'I!Itlii! \\1. ,1..I..r" ..1.' 'n"l i j I AppallaS: rifics cf Life.I .
"r i
l y @1.i a .'nthulna .t the 1 it'l L u'u edulens I 1 HltIfJ! ; 1 1 hu . ; to ::1t"IIi.! !ik iint'i'd' ...1 '
111. i 11.1.1 I.!.1Ijill1l.I.| i 1:1-: r.,' i r 'I o tn/ll. I lu-ix i.i'-i':1 in a.l!.hi." to ln< < .... .Olb' t : ;: ; 1i'IitS( : IN' '0'-1 n'i N. :!'t"I 1',111. '. _; ,} .

liti.J; "ti1.} > 'i-II.t.! tl.) .,luti.-ft ,.f >.'..i.ta. \ I..I.IT",". 1.11': inirling! \iu.iiti'n] !. :: ..f J Jj !1 ,...,..r {"r I h..nl.'lal.d \ :,1 ,111 :;" :..r I"' .' 'I l1 I II. ;nl l li \. !.. S 'IIIIft.."'':.' ." *hI, :: ',. M'..*' II. :i'i.! ih.'pi''s} 1 '.;,',. f tin--.J' jrijj, t tlp! 11: .I j i \Y .r xx-t- tl.-t 1'17rd: asr-i'ifl! l.'U'-ii i l'\-

r ...phtatk4.tl.C."*e at" ,.fur/-tia(!. In fl"'I'j n' j Jlu. ...>IMIUI! nt \' i 1 HUH. ";Ittilw.-r .'" Iron I,II.J! j i I.L''j"Hf' "th""I") (1.ip..1 U .' ;1'4'p :ti"" ''I t.,.'"1 I.'I" ..I,. I'. \: ." 4'i. I ,.'}.. ; 1.$1/ $..;' ,.1' 01* ;'JItj$ ;! h!1 atn;; : It!, On- ".ptis-t." : i i.I' ?.' ::111l i fl!"- ..,. ,? !1. j|il Hn: ?! m I .ill 1 | i +ni-- in lilrrh[ 1 51 I--a onfvfof i j
Jiuiin-l.-r .f tin tntl.thr'putlic! ntfiutiirfr i I 1.\ f'.1! i iii. t _
I'mli.tMt
; ht n )litn-ut I r+-t.i iiii 'tin4 I ,.it.-' .M 1111 t',, '4,tuil.,1' i .' {to 11.1; .11. lm..f'l)! I i.! > t *ttt'' il'll,
.1"jl'li.tI" lltv | .-Jit.t ,t]< ''u .," I"//' .II 1 1 : 1' :11.1.: f:, -.1 Intl \1a .illet0ll'S t !last rote. !11111 '1, R 'I'hr irttNlhl IIN hrt
'| 1'1 ': 1.11: %. : jt.' .
of .1.,01..11.\
nn\\oill.v tonli.hn. l 1.
.
.. r. Jl I. Mail.-1 rrl!'.tin: > I.! t llttt' .. .
in -i
'
\ .If'. in ,tt I 11 I,'Its// .L life
xvhit
u ir '
1\.Jt': ,11. 1"1'i 4. .. Iris". ; 1 :011: h :U. I brtrr- iu'I.t; in It !' itie* h'txe. during /that
laJI r <''t''I.,1 tli.it, e lit.-, :Jilt' ; \iu !l.1 l./ ;
l'IIIII..t. ; )
,
.' :.) l .l.'l.-n.l : | : xtottKi itl..t."I.'I' f. ,lit. 1./ ..., :. j o 'if I
\tl 10' t. it.) t ]l..s ir ? ..Ifh. } ": / !IUII.I':," ,;", I f. ho I'MV t U!, T-,'H' t H! ( ,, sJol' \ .
1t tin-
[
1'. at(11, i n.X''l..i I n'I l .. U" 1 : { i i I' li'n't !111It. i ij K lull! inf.. ; h 1 / t t.n! ,, t/tcall
.
iI i of
iun.mliit'il liuii.l, "l:"111..1 uii to w h 1'," lint ii.'t.t 01I I .lti ". N ..N II!! :' .1 1 .: it-sj t, 1'1..Iira! : / I I., !i.t. f
% ,
) ": 1" j. b ,t t. '. I I. '
4I fit' ;. tit. i''I:
I I. \\j'; 1.! ;
II j'i.'| "iii.'01| l.. HIP J .f t art:" ;" lorth r. m irkffu I K-.r-'i-:
I'I I llliut "Iid h fur tar.t'.. lwnr I'litliiiui, :al I lui<< r '-'.'- iu "fii'ii-' ,.f t J irIi-,1: "I"! |. h 01":11IH{ ,) I an pnTl ,
-'.'-, _. ff/? .\ fi.idn'i 0i 'I't0 t l'ie( JM, "i-("., H| in-- ,'I1I(t5' : 1
rI
"r Ia..lifl1:1' li, '1 j t\tlLlj"'I'j' ,
i | : > ,
ci \ j Inn: ,a111U
i 1 .11' .I.t\ ,!U! r 'f
KiKrrfroni 1"11 I :: 1 oil l l b r m Ii ,j. t 1 S'; !!o lit: HI ''t't 1 'I' ; + 131 : I4' 1111'11Cr; h'r't
liltu.:. .. -A.lu.-; f".j, "r'f III Slit' .' i 'tin- inoit" i"I' ..J' id ;111.1'1 i .. : ,\ ,' J.,'j.HU.1" ; PIttliu .
[i. "r
of
"al t
U'iir.--Nl hn (1"; 111.1.!_ h (:i t t\I !
.1'I .
J K.n_ tatc that| (iuti-nxir, Ki: .s]<-r rfu ni; Ia ;rlr, ""II .,' i Ui> j-. tf.1)-. 1.VrIit; > a3.i, e'h}):,>-;, S.. I I.', 'otm phut* Hin.. U"in flu- toll if. iil.i'ioiit (lint aro
I .w. I. .
ni'ti'if .
fljfiin IIHrtf.U. i1riItii'r ,
1.1..1,1} l Muni! .
1\1" dN1! jr ; iit', .1) "% ,11.! _, /1 1
riTe iiiw ; ; .., \ ', .,"j, WltllltlltTh." t P"{'Vi!i ..iltT.'ltl{ Jitl'! j f"U '! flifl'. ', (n bar: n nd'r+ ,1 Nu: 1, 1 >, h
nl \ u J 1N
tl.I.j..II. HKM'iiit.l.-.l .
1 t'1'r
I" !I. 'li
IIlIi. h. hu ," I ,<
I ; life t-r.-i-ilnir iintu.-n,. v.iKHJNM..I ', ; 1. II) du"I.J" 1 rttM.j1" ?I. ..,1 : ."1' 1.1\\ 1 HI: "t J.i{ 11./1' hi:iii. ll<' t>, 'i':' .". [ : J nip'i/ I
Jort a. A "l.nl) IH'n.| ,... I o ;j i-l)"! iit.how I : iii,. lf.III": I Ki )i!.1\!) IIK.t"} hlt"w: .. :11.1| n/:1'11'' tin .[.ill ui( cult, tt"r tt> irate Ij1111nM11. .j tha|
tin ; i" t
mot| 51nLlkntl| |Isar.r.. ,. 'I I .11. of hyn..r. II ilri:''iJab'! rI,i,,, : i-ath in .144:1/ : if:,,. ,ttuS! 1'1/11! :' "< .t !; ;! lit i Si tinlur ;
,
.I I .
o .c..I.f''f' .t'\ ,au.., "..I lJ df a.1} a.I"I.t..J l i el.) .. ']1. ..,. Illicit-: ,* Hi.- u',!.? .r .'. li.j/, 1"/lI..II." ; | \1,It. I rau 1..1.11.11." .n 1. 1111.1 rlllll ,Ihr tau .h,., ..I rot.t'.t. !, N rc' ntlt 1 t"I' 11:11 1 J.(1(. 'I'j'. till 111.of 1'-1 i !i,1P} ,, t tit, ,' stttiU 1: itn" i iuiilnij.ee I tfinati- t: .Ir.rtt'< v Jtr t t he \1N.+IIr alai* 'i*+"Itl a {

I .flI 11.1'.1 14.4'1.1. IIUII..1 > 'IlltllJI lt||,: 1"1' .. : 111I1''r'.dhynlr.! 'I 1 11.!, I J.'liv' !! !ft { l ti 'Sn, elli.' I Earair'tl
lll '
i.1| < -
d Ifl."j l .... a.11"11, II _I | I" .!. .. p.t.i I that I., ir i,I.t l; i i, "Ult( I.. !It"!t.. r (111/1/.1. 'I'.!'", '//r' lti I4'-L., MI t'li s! | (jh.'it' lio /U1i ,' eltliK.T. of xv 4r; l-y Tin T. v. iu
/1'' < i I" : v .;:1. I tin:, (1. 1 I.I I. '. ;d.! "rl..f1..r! illUlltllllin of I
l.S.'i.I. tie 1
t
.1.1itv1. ( \\ I.cld-r \.It.1$ I. thttR'Ir xvi'h' triilx- ISA tu that Kwplie
; hiti t. ft'tlu.'IIIIIIIIIC' II. It 1 -
t
n >-Ijtte I..h
'1 ; tat| tin't.- ;i- : l.c "I -ir. _. } IIt. I I.. 111\1. .. .. .. ." .' ( .

4. '.. flt.I.1"\'I..n.! \| f lit.' 4',1hIIat 1 I' !",j". I I4. llu' I T)'* M..t.il' tr lat't"1 ; ," h""I..ll..IIII.II..I'! | J I j ,. ",/ .il .I ( '.du.. Iri III :; '1 cnl,1..+ 'Id' >. 1 I II. If. .. ,1 ,. ., ,. I.. Ili t 'tit> t : I ,t :' iI/lllab'I: ,,t tiUlllaN( ut.'n. 'Ilii ,

4 .11tiMdiull; .( It- ...1.! !r'I.. I ill". ",1111\!! titg i, ttl4rt.' IM.IM II ]I. tl r |Ir"I.t 1q't'! I Jl !< ("'- JUb"n".1t Ull. I. ,/. "., :., '.. .'I., "'. I'" I / : 'I '. !. ,. I.n:" I. '','' 11"t.' ::1., III .r."I.. .? .'rt > IF. I h.u.I ', ,!ie* tln'ir iirix.il! HI fin f f'liIn ( -
.
1.. '.".-. :I- \ <, ,ti,4 )''\II ,,,? ,, t 1"1'.1 j J.I.I,I III. ...11..1 v .! t I. : :' i : : i ..!I.-, 't"n'u. ** ". 1 '
lnl..II..I. t'Hlul'IIU.-.n,, .", I ? : I 11.I : 1,", S 4tlri j I.: ( (I.I' : .,. :1.! ..; $ : "* 1 .t 1111!+ 1411 +ir'Ul' tar ilittlthl ; at11la

I of th Wit hn. .1 P tf r tlur' .l4'l Haii, .utr $ I. 1u It" 1 ,. ? \. \ ? :r,1 h',tth,11, .. f. .I.! '. '1' 'I., "-rih 1 "t. ."rtJ l *' t't ,. rt .
in i ? '.1 "i'll **'. I II' .- ... 'I' n" : r : .1.| ,M th" "' +,I h.ll.' +': ::1'+4'+' i 1+ ttNl t'\tNht ,Str
ltw I I. )1p..t:: !_ ",.11111"f ? lurl'I't" l .. ltl. .d.1 1 n oil.! 111'I ...,. ; "l f. \ ;i'f. 1 t. -. >.s: It f. ?.1'VII '. i. 1
te lie1"' ni t. 4.l) 1.ni inil'i-. N'rn., i: n -I h t4' 1" ? !! .1'# 1,01, p .3.B.' 'I l !U'I"1 I. \ .il1\1 .I ,,.. "nlVli(1, ( ( ). 'Ihe Io-.H ,>ftU.Unwn
I. 'i rilll t fi n m I It 1.1. ; ''f"f1/tI.J"1J, '! I,. itl td'h J I I. ,, '.'..' t -' I x.motw-
I..t.'I""ff .
? .
f I+tlh I ,.. ..., 'I I.. .I \Ii.; ," 'I :: "i l I. : ,'. t : i..t '\ .M- II 'f. .tm' ii"tii| > >tttrr"v|! ', "! ufll, '. f
I Ii ;\ r fur n II"-t lilrulv l : ., n4444.d' f th.; rrl 10 IInlItthtk.lUUnutt; Au- 1
,1..11.. I... .1.1. : i K .
: '
1n1J. 4I4 '.IIU"" 1' K a.J I'ae, !H."u' .\ i. l'.\ 4 < s ti'I! tit[ ( trio Ga lhn 1 1r
J I u tJ.o "ve .., .. + -p} oi'iht.ftiii.! ,. ; ,,,
:! il.e| \j ,111I.t'l" fl J1.
"
t I $1/:1111. lnl I "lllt .f \rt IHat lit GIt
t.. I. 1"1 n lufii..,L7714141tlurra I I .\ a v alu ,i! '1'1 t ,. -- -- 't. 1 ( trtlr, bI1trYhyl
I i.i
salt I h in foalll.or. ,. : : !jinnI <>tt flT l 6y 1
I +.. e'.ntrutum. j&.1 1 x "a.f'jI a l \\ Iol'.uiet. "'H, ,lt\. ,' ';' (" \ /I' 31w,1ulesar: Canip'j"; u. I' -I I Ii I It tlimimnjt.ri 4.1 i. j., t ill,
*latr't' f! I
WgftT ftwl4ii im'r. '1 ..liana Ni.tWll tliiti II..: Tf.11. that 'i. (, 11'H.J'.r"I.} 11-11"11'1.: I l1r1; f 'It I !I'rIi"nf ;1'.1.\' .,. .j i 'I'" Ii: i* Ir1Ina' !;;i! .'. .> .,,," ', .! \:\ !hi.( i'orrpcj.'l$ 1 !. nt t' {1 nnli.-ahhy/ FiHMfiti."* \\ 1, T>- site !Jn+ t Utnie otl ,

}, xutifl rt'Nd L'r""l1y Ili; tilllilt.cJ} 1'ut' Ii M.I'It"! tf'l\u"I.I"I'I"I.: \ : : i.-j.u ".-i. : U.VHxe his !h-tjlis\ ;nl h
4 ,, : n1 ".1' ran4ntu /r .9.11 I ; du ." .1"i: i i -i. i II" txl. hitarl' 4' :Inuit+, 1'.tlpll t1:4
1 N .r, 1\11"11..r\ rri It .,!, I. :- h.p/ ', .1, f -, :f: xx nt r t' !I'. !It .',. ,I/ .. :.. ,. I (IIS I
y " :
: rt'i." rid ,.f ,., .1;,,.' : < i "i.u '. > .* '. .MI nlrj! lIi.+ .sMjK
-' .'.: aim tlf $il Cr Sl, lat|.. a|1..1| |'t ,jt< .(. t. ,. i i \ > : -I, n .fi.j|; "iI ,ti I. i 11'lt( i:"of i viar and

l'I'ula. ( '('IU'ul .t nu', IC'I.-'C.'. I1'A,! 'brio 'f ..nunn.; : ,, Iv, '' ,, I')(r i l.", |. I E '! l I I' 'I" tlnnelrrtN| mi> l ain-.n.; t.iU.ri.MI ,

1 l.erlm-1 I..-,." l'l.'l.-.I| tita: :* '5 rn.l li.l.' 1 h.. i I. 1'11'! .1llt hi-n--Jof 1[ .IttR-rent kijitU utt.it Iittl ILr! '
-i- -, with in-. ,.' ;; /1' -[Inat.. IIrb f tau !i(1.,. :. : : I :. : j' .. to t note+,1 of f

I .) mi'ii nu.l! i i 4I'..' i :.* .:..' -it J 11|<. j I.,i .-. 1 ;' ""Inlla a ..11. Hri, alwnxin tl. ." 1 0,0 1 .1! ,i- "- i ., .t t'i* ui.fryn'| 1 +m thennr tli+'itviis in the 1 'titm-a. it S \

1J1t'IU:'J S.ni .111 ru'14.d:. !I.! h..1(' (11.p! ,, .,, d r tip'' 1'litI.: .. nhd bur IIII.t I st .: 1...". .1'1 1 II' '. r' drQtr.'l. II..IIII, u. ,td.i 1.1'1,1. 4a14. 1'1.! ,: + I... j .' ,;, i\l III" rnl'+ II ''I.i t;' -.x. i'r..ir 'T.4 i.t. i, ;f m avlu H .,nor.-. | that ff ,tn (ion.ooo to 7i >0-(

ra1e I on 1"rar.' M-. ,..,. .. 1 1m' .| .jui'it.kii.'U n//'him.lgt" 1 J .-. : .t.. : ..1.111.' II. :'III.'U'' 4,1 f \ 'lrul. }II' ..tlk! !; : f.yt la.rH. J"'II'I.\II.I a'.i' Ono ,
II : 1| have
.. q. n u url" } I,. ,1'' I. .. : : 1. I : !l1 t.. : \\'II'j, Sul n |1N ri-h.tl rrr l.tv<.m
.tr.- 1 l'I"'j' ': !t riv.iji.l
I.nlc' iroin A'cl '1"h'ft.-\.1\i' '. fll' i"I'I..I"I..f 1 '" I.' 1 1'i;", I :I. I ., i '! "' ., .? '. I '. -1 d0.L : 111.111af". t' :Ir': ; -Ii I. .! . .! 1.I'I" "11'1.... ., .i.lt'1.t' | ":tirv: the voimnwuciiu'titof
tinwar.
.
rall'hj/1: # ihr".t'I'U' '. . I : What
.
t.
oj. ', I : t i \'. .
iru/n
.
'A't14 1' taf.- II.!tat, 4 4'I.! I'a'IaiIer'S' had ljtii I I' .r. -x..rdlh"u-itlt! | 4Miinitiit UI f titortaliiv
Tie.1inJU'r'ai: -' '- will U*
h : >I. .:. ?, . '' when 01nitrations .
aJtf **! the I tadLillinp 4H atit! capttuj4 /lit .', lhralth j |., 111. &tI i" : ,Ih" r'dl'' ; 1 1 : '::1', h'I, 1: '! +lialt{ U cladurlra1/1n i !
,. i .
h II .1:
Inrp.
tj.t, iruuL* tidal i ::iaii ljI: J. ludulft' ..i'1Jr t'\ II' ; I v.-ifj!
4'y ,1I1c: 'ht"t'k h. ) '. !If.'I'i.i i71f : 'r.! -. ati'l Ii/ win
d'o".Ui.ltI1h"C"'lUh'I' j : : ; n l.Jootly litffe
k ;
I I;, .' "" p. + shiJ!! l-e
wla'.iwi' i-or.UMi. .! : I I 1' '! 111,1 II" 1; f.-u-l.t {in
1 -'. .- l!, i.'tt'lj.Jr: t I' j .. |I"'.. I ? ;-, ... ,1' t. ,., .,.i, I I. ". .. I ., !'t i .m I th!I Mii'i\.t f ,( \\ ,,1''' % 1 r :: -\ .1. '.1..II.lill| f "I'| 4.U\., t ; "{1'1"! xx |h.j ? ,tt i. t.JH-} n tie.t :Intl lhtn .

: i1. 11. !'rriau,-iHi..nH, II, ,> .. ', : 1'Ontl'h 'halt +l \ (
t ..1'Ii"'InhI nit' x. i. -. i. ;: .; 0\ 1-'. : : t. I ; 'I !I.' La. > i I. "i 1..1'' : > !.1 44' up! i-i.l! ini'i.'" t "I I .* tlw ksti,. of '

that d.r.. .m..r.f ?h,- I'hte.Ititt., 1U1l.- -r'. I L, anjai n. -l'illallJi hM!, t
y 1'1 l,. -','anil' I d.;: tltit:: ..\ !:10.i I 'I. I .' III in tlio '
(
Ji! It'I. I
>ut. ,. I tut
t. )%1j4ra 1J..t"fi.-1..J. an-l) u..r.I..i.l and i.- >: :..iiJit I Ii '" 1 1I m. 'I he Nar> i.f ie| l ranch
'' ill' lu. \1. II !
t' j' "r t J-y r :
i tlu> ;
I 1-
U4".cftdJ !
"il",1 Ihrult \
l 'll 11t.aat .' \ } .,
lad :,::1 t1... I ; 0,1100,
.
th41rW1' !$. IVtt! >t-u- .. .. +.ltra Ii'e. . i I. OUO. .f m Lur
t in 4'n' i'a'i ; ;il.I .om., n; if w,, ,
1 t14n": j K.-I.: 1 i.iv-hi-iri" Iu.i; ? fiv lo tli. s nLl! lOr i | ,_ .' 1'.1":: ., \". !I." : I- I : .' !I. .". ':',1' ,' '. .1 .. ntay j.i I-. from the 1
I. |I" -i. "
'
I : jjn.u "Il. .x-v. ill. ;4 n !.'!- i I. I t / .! xxltlit II.! .. ; ..- ? .1.' .ii.'x. \1. i I. ir: ;L.t' j 1' : 'ghte u in..u'fi. tfi VV
: '
t I" ,
.. .1 'till'f>, r.I .t.. ., ., _'. : --- tnt,, Io HJ.S. ,
1 11. tll1 ; .
l ,
Ii" ; .
I l f I:"I- '.I" .1 Il J" Il. :
.
\ i." i ; '! \ !. . i! i I. ," '. !j' | : < ; \ o': ," 'I,1, t t i. n- -I! t 'tf\uvial! tfut Ii.neg.MK, u.for I

i ;d!' I ... .. <) 1uuiu
.
1
I. .'. II :Ia l ;:' aila.I rrhi !
t.t 1euulti4 n NLilh it ,

: : : I ,\ :I : f.ut
'Vhm N 1 rr

I .

'

t
Y
+
/

0 -

: A. > *++t'
-- a
----
-
-I
-
.
1 __ aI

i'T .. I .- .'.'t' \' y
\
: r1 : -
y : .. "
.' -, 1. .A ,. .
4 iZJl. .
_. ._.._' .._. ., .- ___'J" -- "
-a -

.:"I-..
,-
!
"
'r.. .' . .'-\r ...
.
: : .. ..'". 4- '. .

I ,. y ,
"
"t
",. k .

-- __ _. ._ __ .. ... ..._ .._ .. ." ;
'- ... .- ..- I..U _-- ..--.-- a--oL-----. -4 -- \ .

no Biblo and. lha discoveries of tr! -.t strtl" : flI I:WAs I nlfn 'lgt4wt.d. \ ntr I (U{ Ill) AT- S; 0 U TilE' H\ l.iJr-l'lJV.! : [ ) \ I -.1 t JJ.1:1.nS'nll:0JtS': : XI'1't.'J:. I / .': .-4'. 4 -

Sclcncb, 1 Xtw h.ur.l. Mn I A.. whi il.11 (t'rtN.I" f..tt I 0 I IX i HUM..tin fioni I ilio il.it> li,'r. uf or n. ...ii .. : .J .

/10' )1l, 1 1 I I !n-afli-r nni.. I Iii..., I will pr cSt 1.| > tli. Hold"I On .
0 i".IIli 1110 anti : 1MH) .f.
,: J\orJ \.tl.1; j -s .IIII|I.- ..f I'loKiitr in nii l l'r the I'"I.\, ,.f | !- "" .

i Tl ; .ul"I.. Hill I .I l-il'llli'll. "<.>.<'Ii III' Illl'l I \oll.ln-M i lit I Ilit
\ *e following c1o.tu-tit} p.t "ajfo* nrc from..-- .-_ _. I **. :. .J .- I.-tali' ..!. Jnnit lily) I I' }Hii.lrtut.. .' i.t|' iu-1 |I I .' 'Qf ;

J.lupt '!I&nL iljiuryV J Itlc "1Il, tli.; "I'rivol-] } NOTICErIJoNs I < ."'nt",t ,I...*.. i.ii.l it-i!\ n liunltll"'iiif, nl. ii'.'! -, i> s1
t I : ;: \ n 'I i : \11.1 (iis\nii.is.l: \ ):! ; : :.
.
- .( I j .1! lini 1 1..1111.1 A-'i'iiiii.ir..tii"i.! All |I'i i : .
1. 'tfJlJI11) '' th* *':. .\ : : ..", lhtlII i T\ T\ !
I.r "' "' .trfr. ('Ruli"It.lllfta.1 I !) : !: !: PM\\1/I\ : hKMi1) j I V t vJirs!4 iiiitisnii.ir.: :: I '. ml ii'" ,ti ,! Jilfii-v *jke; l".Ci.'.', i \"\ ;
.'
r --i'iMiiK t f.'r |1'\ I: ; 4
< .r ; n I U'AIJUAM.: I ( ) ) I I ) I ) ;
. T -.s': JlieWil 1\. (r l\l""II'y ',1L! nHII..iotl. 1 tof M'MIUUl u :il.S2i.rl.ll f.r lf.- nl-r.'., $-cIk..l| l u.I.-,' :;n\pKin\I \ : ; : : \ \ I llM\nL J \ I IMnu' I \ nrjiMimim I ( i:;: \ m mrALSO. ;;. AI.IUIMAN.. : ,: '.\lII\I .\.Iitr.- ; _"__ .'. / if '.: ,
T 4 \ .1 I II. :'T I IV. l l'pllK I. 4iIriIi' : t
ttwt (Jf nature theii auj on'ii'sl r 1". '. in tlio "
!, opvratioti\ t-f- 'lh'cII. j III'j z: l"III t '1st:! : N I E:! I I. "/1 "I lit:4:: .f' ,
." r jt t, ; s.! I.te uf F.\: \\1 1 J: ." .( .S1I.IlI \ AlhMJRU\ ) I \ BY! ADAI'TUI\ ) \ I ) TO 3IANVnisi \ .' ,.rh','. II' 4
nchalluMoii4 ,
iifteu-u, { .1 "
LI4UIuut arc. wrpx'41a t \ ., j.! ..t4'.I .11 I ., l.lr_.' ''.,ph' i.f t\- \: 1 "i v .', 'm ,
: ft th I A 117111\cr.I.1\1".1: l f.\::.ir.l\.. l l"IIt I tli .! : olFnny 1 : \sis: or 1'11,1: :>. I I I i.. .'i.I-r'ir.t., -.l I Isel. .Iy u-irtis the puh. : f. f
tIIfd I tN.t, ilIar! anSI f..tan.- I!< t. : .lr..o I ,O :
":-, ftrippCry vtIi which* if, l" I i ViiLrr! *.1.1'1'1 n"rM*, in tin ..u.. Im' MOST ESPECIALLY PAINFUL MENSTRUATION.! 1 I I'e: II"1' I.. :tli.e! f..tl tVTI.l'M! tintl' i\i'-, snillKll I :'1 } J ; 00( : ( ) ( )IDS l ) !' >' -. .*

i httgutg: i il1 JI I ini <' iivll.mail-., "> Itt.U In ?. 1..11 1 *1mllinris to John) I :, iie.ir I for "
I "ni.l 1 I "III.II.y I IM": i.trliaij 'r r. i ir I' .b
I I I-i'ontlijif.l f 1 i.f.t the I ,.4' .
IUM'V' lofl'ru.I't'I.
.
l wk from tin 4 tintitlicf .
dfthJ that the iuiri I Iv nt t .
Kasitfiuny 11I. : .1t. n|1'1'| I .i:ixtv iiiti.-dollar* aii-I-nine ITllis! with! a'j ; / 4.l. \
.
: i'f tlic {'iniiiixi.iiK-r 1'n..ifl;, "'"..hnlI.1I! 4'ir' \lirliifN: of; Jirili': ftinliai' : urr" :Iw'' veil Known l.i nviiirr; liiriiiiiiiis\! !" : r I.,111'"' ,il"I' Itt '7114s't Im..t" IIII.i I.11114. f :J
1 ihougi'iKVpIiii yil from Us lliia covvrbig j i'r..di: "..ai.lm.c..t': | twt-ntv lolar! whiehj : J '- ," 1 r ,
t "ityf. for rcnrwnl of th I o w.irri'it lh 1 uili'ii) : nnj, .nr- i ., -
: II
"II. lt.ITII.-, 1"111.\1'' ; 'i.i: *. Till 1 II"1 i i;MI'UM I i .1"-11,1 I ; -
\ j .
-ii'r\ |
I.. j irinvill. i i's htl'l, this .1 ] :tj.ik I : of I llilNj I .. f' : : 'i\o
( all liell i'll 1 : jt; tiinel.y r "
tie smug 1tC1I'tOnccn} 1.Y'U'KII 1'1 ::1.111:11:1\1"' I j ( .h""I" I" : ,,1..1., .' .. .1/. ; .,
1Iile'r'et ; IT ta li>- IlltjJ.'l-! l..IM-: I 1 .111t. : I:I I :I 1,1,1\I: \Mt.t.I t.\| .r.I "; riuii. ,. 'tI

l. ; J"untjl lU/i) .h&aj::1 l fi.-vi-l.iti! ;:.:: "'.'j ; 1 1H

'- Ha, J-ify. Si1.':, '3i. i'\ nl.$ %lll..lll.tllO\I'11$ 1 -nit i-t 1..ltt. 1"'h.IIII-I..I 1 i li"lI..l i i. M.nil -. I 11.\I.I.t.y; tue aii'l :.inl t II.! >' sii.l; 1i1..r r. I'uv.to -> y' t
.I'J *rp lirowiVi > : tbcnilbui-u .JltofIlJ 1 I 1 \, \ \ \ : /\' \ \ VUOVVVStill ; : .
.I1..llnlI..I'II"IIII I 1: \l i.i i jlllI i 111'1"11'111"11111..1'1111"i : ;'. t gist' it tip. .11 i.i i : ( 'AIM.ILK.): : .

, ; r. '. A.0 Mh I more furucilnmlu 1 Ituly.t. To The Public. hll It. I Ir ii ::1.- I'lH'i in I IN* MI .. 1 1-Hi.. I IT- \ > ..U.MII.ii >. 1'..". I I June'! !tI) ';>.; :a t ,' \, I t. .; '-". ,.J
.C.2t.T, 1 \ I hi I II I 1 h t'.Is I
e. .
1 lliiiilY I : : N" aL'tlr.it.;: t -' "li"'I'hr. 1- !'w- y .
-
| I -
.
; : pr. < wl&]:c outtIIrta4! tlcrIt ] 11rQII..r""I' Letters 1 1I .t1.tiJ11 1 I 1111.1 "illt .I..t.I. t : .
' : II. ,' ,' iUI"II\<1111. I I \V. Kdl'.AKTS: : A few short Extracts from Testimonials NOTICE. "'" .I" 1& .

I i.\ .1I'f'-Moo, $o !ha* our ninjersiaii of inn- (uiy hu.lm"ill'l \ ; .iit iII't( in fad )IIK I IUI t.l4rt'u.lv 1 1111"e ,1-.1..1.' 4 1'.lial.1I I tin f.it.r.lv.iii'l: I Un\t "II'I.III I I :.1 iiu.-? tli.-ii,nt t, iiu-lin I i t ii '.i\l.ltt. :nl\aiil ij/>, *.i I tl. &t! V'V. 1"1'1'11 l inMiiJ ""! 'I. tf : -;, ,
) : I 1.1. who lui\ .i'iii.iiul-, I
4' illl in the lUMe IMX |.aiI l U'., luniiy' .f )hii" iu-i-i>iiiiU-le.i.MI. i.-! incut si uitiuil.lt- ..'....1.\.." II'1. HiltMV \10'11'\' .In.!,;.. nf MI.IIII-| I ""'111. l.n.Jr I \ 1"1"11' anv' 11.1, I(- 1 /".j.isif: : i',"<- J !I':" nn. r.fri: : ( ''r tb,m %tsi"*, t :. ;. t
I. n"I' ti | .tliiig lijiu for I tlio 1".1 t : I \ nun-it I\.1..1.1..11111.11" I ; l',n { j \
; 1I1J.r"i i "I'loil] .< p< \ n i i3ryc
'
,' ttt! I al.l !. .nnn.-ii'l I Jn.-i.l.; ..t..r. 1..1. 1"'It..llh" .i
-I ci i '-- "' |\ ::4.II II"I 111 l-i-iii.; 1 it r" I l'I'.I.ul-I"I >\' <>H i\ i>,-r'. i.rtii'ii .1..a..1 ) I" -
, \ Tlw-Ih'U I* cnll.l tin er.tth .> 'nr. I lli I 1"1111..1.1.. tin .I li j uinmo l'i inn : 1 i-'l!,11\.' H" .t..d I I. lit I them t ,: <: -
.111 ijlli plf-i "
1 ,1nn.lIlI.ll1. ; '
jt.t.t .r .
r: "r, tti".1! I II.1".1'| C.'Ia.hlt..r. 1 i' u willi.t I i.ul t pi.-uimti-t l" 'i r I" I",. I". r '. t :;:.
llli'illt IM' I1 :: "' : ." .
IH ni'Htr Mk I ll illl t : 'I\ I ;
.h'! !' \ -1.'tJ.-
'H 1 Illa. IIlIoI'I.i'Iw.L|
**' r< $ "fyrfr it w.-w tho inot dainti.- 11.laJ UKIn In-lit M-it In 1 < nil lli.it it $pit 1 1 jt.l, 44 tn In'i/ \ "'VI I ,1.1 itl\ 1.1 MI I'\. :; I : :
|( u'gn i i. J kiio h' tiuiot t t uf tliifl. 'I '' !. -ootf.
I
:\1. I \\ u. 1 I. I'M MtW".i>. '..i lilt rly Jii.l,.. i-f Mij..Ji.r' I Itut l t, (1'I'rI..LN'' Citrulu"I ; i! (HII.1 I.nlll s. I JT.UII'A
Al till 'U I il'iiii'l ft-nr .r !Iii.! / [ 1
bUjjljjfreifor: : clirutimi: nun to the I." ii. |" ;i- 1f It. k t.
: ," of my tutu r E$l'.tt. I'tit hilly -H'llinl", Ju xi wli.li- Ilu i ititt i. 1 lu1.I..nll.I.: .nrin; r.' -*,u ittlitig t il.i) ill\nl-nl.l.l (imluMii, in ,1I1I1:1i..1:! \. itl. I I.t.tt .-| K.Wi 1"1 t, M h ty .*t :>:, HW. "ii'i, 'j .

t \rorWl. rjx/tnl ; nn.l tinally. *:ailor tiirtunnijht L...\II. AN.N: M. i UOlJAU'lXA" 1: 4 liwrtin'*, I'|.I? Mliuli I! 1 I lulu.M' i il I I" !I.,: u ,Ift1J".j ttl (.I'tni'iU. --.I.j'l.| : | .liy,. wlIl"ri..I'| 1 I. nti.\ I I hilll ,.1-1'l A. 'ts.t.t.! SSIb'I. ", :''X: .,' ,. \.. ,

.t .:. 1Ial iptf"l If",'f.11.1oc. T rotd Ihllil.l\ lu h., ''11'". ;"i-t 4ii.1 I! 1 lr:i.V. I If. v\ I r tti-.I! I.i. it."..% .\. .\ < J.\i I 4.l., I li) j-iii\ (., )1..1!f Un''imtul I.inUof (JiMujfm."I LAW COPARTNERSHIP. I }.11t"Jlr\.h..I.m.t.. .: ;.i 1.

If- . I h., .' lIp. .1 .!ni-.li'i I'.ifilml in l i.t'. ('IIil\'. "ii', >l llti. utlli 4 .,1111.1'111'I nl-mit it u. u 1"111..1I.)I.II I.{ 'Mil: (I'MU-.IMt.M.h: : !1\ .. thin I..if, I 1tk L. r;, Jis

1. ,_ixnj "fftvcul chrl'ttan menof ** 'mv IIOTICE. (litw wlm l.n''II..1 l i it. ill.hlt..llh..I.li.l :"" Chnl it .tiiint. lit I'n-' |1".1.nt. i-, t t\ ['iiiHiiMlimiof .i-siHi'tti', II.o.endi.i. tin'. piat'ii. A lir..111' : l\.tfnau.Y'. *.; .:;; f Srtt

4 '., from. : !.. l ho,t.tllCtllt: thou t till the "KWI-C! : : t \ Win I I I: .\11 M.t i 1.11.11": hi" l.-ll tillLu-,.l. Nliil.l W Mill-, n.! |P""I'''. C' Jii" rf tin-I'-Hik nf tliiSldtriif, I ; ,,,'i'l drilllii.; ,
| ,
\ t I jIlRu.yt. .f j I''", P1eia.i." r \Illy l 1"1 Hal l.n.lliUthotltiltlV! Itt$ I, I .' ::11., i !.r"11I1.t :all. Ii? i..11. / ) "l.'\'lr tit''fl"1 4'wqi.'n: a' Vsme11rf4Jitws.5 Xtt
\ > "- IIH| in,' 'hi-l 1 l'V | 1 I If t tlii'iv, i i. n.n-4 t..I.I.JIit.| I l ill II II tIlls It I t..titj'III.I".t.. I '.'i.hnl I i nui-l I uliin-I t I ,pi.-.,.III I l8.ttt 'h,'.. < .
|1"'I < <'lllj"I.,1ft'Tt .1. 1\ : /\nr.: i 10 : -
-- "Aurouoi'iKTs uf tlm '''''' Jar. i iftli.'v .1 lit, i\i- nil Mtji. r I;!'.']mint i.MIr tin1 fine i i I f l'.nv I: J |'lii.u-.--. I"Volt" tinn., of I.'.liiii.tii. I, } jnji ) : : "J" '

# .. ', 11" J suJwre4I Iliii $ Itl.'II::, iteilitin or t aditig withIn ;tlI l.i ..r ..iM'iiiitifr i i., 11\\111.1. r\ fur in ii.\nin-i'. ;" A i'ftl'iilhc\ ni'>nl. hi( I ;j. I. .II.IIY.III< I I IIiti ,'.rt., C a in? 't. i\\I 4

4' nL 'jui'tiflI! hJlt':$*: !. tin I will not II v nny .1..I.t'I of_ JUTniiilracthijj Illitet if IH't *\1I..lh/'I' '1..l'ul'I.'tJ..llalII"| ; -. .\. I'liviNii. 1':11111"1.Iil: ; ':. ", I tfADMJKISTKATOR'S,,/ Or 1 4'il [ IL4)tt. i ,

% dll'v".rt. kl unicli !light; uj-::ii it n tu ohr i ','0 ;. it flY.. ')her <-('ntr.icU.in I'nliKiMtiiin: ;' nn.ll I I rii-i-i I IiiAuriiiiriUnl I: Irritlin. S sWs''t M I.. a t II. 'F 4

.( if (-vrr it Lu nntHt-rol \>y in.in, ho I ; niv* wnv' tji i!;iiiunnei. ''llii 1 ,* .I'u.:Ii-'i,* ri u'h\ i i. tr \...Ilinjr! ;into ,..i. I.rjtv\ ii" (n'l.u. ..tI4t'l1rt(4; "j'Ut.li) -il lii- '...1111111.. I SALE W iI III'4 f.r ..11 t I,

I.\ {- J .1- ''flyI *Y.IOUAITSTampa : : Illlw Uu-iiil, Hint v.IiI.t.tg| : i I.IIIIII.'IM.IOII$ whi Ii \ ..r ';1.. .t."-(ftttriHil! .f....,*..i.rn. ./".., I MI i. Vi":. I \ ) \ \ lllll: I t I. of :a .-(/t..,. iiom, the Cirj ..,.>rait.: .! iij.-uiy 4li r, ntli.I.!> itn> iin.s IUIPL k ;" .

,, 4 mint itimlt% tlu' ,(- iIr' fir :I.LI\UPIV. It I Au; I iihVi .0 j I I ) ell.t < '.-lilt f of t I the Vollll.i! 'III 5 11 Ilit? ot I' 1:" 'In nientii.n. wT ti.i? -J, h,> t't ifl o.-t! L.t\\ f \f. 1 I,
hnn. ; I":: .IJ.J Jr: fla. fl. rnn. .\ I1'/I/: ) /; }'I.1.'II'.I.I1.I.I.n.\ \ : ..snn ,
Imt .. that aitlintnl .
ii recently jill .\ tly 4 .1.\/ JII:i I. ''.' / I'flJU: ( I.'J/Ilo'' I : f> i.\'n-\\ \ I 111..1:1.1 ; : "itiiti.; lui 11"11.11,1'111111" '. I I II ;>r ( :1")h IIr e'\clinngv tor lIlt! kiii'l uf vl '.nt,. .f 'J

ttn, wkli thvirxplrti.lij rctiiniiMif ount i fr lif Lat I flay of I li; nirf .,> i' I I.'M.1. \v. rux< A t I I.. I I \\ill M-l!I nt, pjl.: | f "''I'-rv KM the li"1 t M.II ,IIil.iy I l\. "\"hl"'u. 'I h.

(' ', iMtil'itMMiif I ) jilntii't*. nro all in IIwl i.'II spl 1.1. )ptfrw-tit imlfple] In the 1 1':<* lilt, ..r 'tn :.11..1'! ,:, '. .I It !', 1-, ,.,... of.laiiiiaiy: I 4's', Ih Imv, :1"'lIrt( ( I UII'h"1[ .f OSK V1(1( I L. i.t'to .

i 3 F"'I.11 t\: .V! :.l'oiuil.l' 1'! ,. )licnl'Vnoiif.e.1 1 H -, il" 'r, nt I II.' S'lo/fiylity (..-,.H of lan.l |I.... I t, .
i'r.t'tit,1 ".nl" 1.411111! <>r ri-ntrn ii f atlnu-tinti o I :1'1' \ .11111' :tI '::.:.. 11'. It'
; ,
: that i i'III'; .'
: 14'tkI' an.i accoun'cnr': ..
"t.l. lin J'l.itl I
.t..a.
'. 0 'I' i 4. r: Notice. l"I.il"I.1! I U.e/4 l.iU: i ( | ,"
I
illc''Ic n'IILty f rjinoto nn,l tiuit jH.'mt i i" in htl". .""ih'tift., f
'11-1.1| t ilii-y ,, J
!not \\ill"1 r 'i ; '; 1'.I'tl.! I ; I I 1101\| --.1\\11": ,;| f. V!". i oni i,nt f. I -1 i. .I \ I iII I I. I II .
p''
.1'i
tlw; dirvctiou of tlio! ..1:11"1 I(-viti, ,>tH> nfihv i phtei-il! in lh", liaii'l (.t J. I':. 1:1H:1( It'Il; 'i ""I.".I t i :j- j IIIIh'W' '-- '- I \ \ f \ AOADKMY\ ( \ ) '/(
I : x I. | (t.4 T. I' "_' l I. J.I\ t tlril! I'MIIHIO: m\ :a'1.. ii-. (fl': l M; 1!1. ni.in.l!! >, I ----1- ---- I : "

'f ricinKhnliiittlie: :I"lroll'llIc'r: th.ncoulj &"I..J ""tiei'; .. I tlie Piiiei-. ih" s..inh I.-.I I nn; \i ,r. HI ; I lli.it-' h.i i\- IIJ..II'.I .1.11', I 1:. I lli i i ;. ,. I I Notice. |I ,- Nt fI
M:
: ; g.tI ,1| II i *' '- 'itti "*H t'h will: i- >'UtU' W'.' i'1\ .
I : ( < I : :
: l
tll tlu-ir tvnel iniluciKx-s .' I .1)0'. for I.Ksj.Y I ..i \I I"II''IIh.. : .. I. I.. .: 1.1' .\\III.! I: I IllI I'I n" 'xiKr.: lilY ..;. III.: 11! ).ta-.II. in' thi j JY" H'MM:: t* herel'V gi\i n th i II! :upp! :!t;t l I!'i'- >". .ii.l M"n.tiy m Ji;:\ /}ti1.T! >*. .u. '.: .

\.jI.$ < I 1..lul I HI ..I..i. .\. :M.. ,1. i 111;" h4.-'.I.. known ou I l'j (t.t; t )I'.ie.; ot? H'IIal.'III I J : | 1 \ dll'l 11' \\i'\;\ I I'l' III.""- to the (tleiii: 1/l .V -."in''!iyi' i'H' lisr '1'
t:1,1 \ \ itijvr- '
a* for llm *n' III L. Ti,

.1icrical 'in'ur.tio1lli..ll! : I hire!I.ntnl''o-I. -:vv- -. -- .- .n ''man .t 1"1.11.1 the il.iv of .i-! )1J01.;' ,.!i'r of I ti.- ISoanl.SIMON' i ]J..ll'"I..lulllii! : !L.. 'Ili; 't M..JI |1:4'; \' 'm ..InnI : i 1ll.linlll'l.t.iClI1!} } ," ti! (onrtli Moniltv I :\I."t' tuitioM will( Iv a* t f,.l\\! ;t'-r ns .-

] ( ti Ml I. TnM\V: I 'tit .I'tSl.l'H M. '.\ Yr.l( 'pU.ptI :. 'of Nt'\III/'r: iii'\t, r..r:1 4 ( '!l4ttrr for a i iK I iit.ticrihi! -. .

...l..njf ciijcjivruhi; : toui-x-iil! ; tIt fSMc trlli I Come; Oii1! I Ckrkv tl. JI.ir.1., j .\ 7li! 1s.-..'.. in\\| /11!fI..1. | I irs in ;tli! WIlIt'I..t: f T.tmpji; I 1'av' j jy ) .;r.t'iv.] ', U:;-uHn. } UYmu. tn.1 'I. ,.". }

if nil it
tianl} .. tile .-ollllt :jtnl tnni th! nl"itit uin" J: iit.C' uf 'f'tm :,: '.'111;" ::uHii.: ; I : u \ \\ \ : 'rteiiTiinatu t : s.ii-| p-itii ,.44 I tin1 St.Johns'Ilivcr J\: !->h ( ..raIl1I\1r.: "tt.t'p1'b- ,111.1 t I:;

'! \ al"a .hon' I f'ulllpatt, ,* ,'. I I: I..IAW I.tke: .(dfori-. :n.tr: t-in.; 44...
i the Xortli ; it \\ lifl'I! \'OlIIIUIY; !! :ii.1 tin: I' \ 1'111:1.I Ji.y;! D1I.l !t. 1 -".*.. rl'J1I"I I I i: ..!i.-jOu.; ..J h.-niiior.: i.OI1 ,11..illt..j, : !, (j I .-. .- ._-- '- 1. !, I.:.1.'t': } I l.y. : "iI ;): : t

turnclh :gain t\I.II1 tu'iii; > cii> tits.: : I I V >":"!1"j !.! :. )li.-i 1 ... it..:: I"'i I.I!.. -,:I> ( rii 1 I :! : -'i.i- 'i' 1.1 tii,. I i'.i.ueI I:,!, -rt t t CDartal'rsllip I;oticc.I .\ :4hr.i' i'lu. 'mist 1 ry, Loi-y tV rthh.'k i.tu. r': tn" \

._- I E. \ CL\lKE\ & CO.1:1 !I i\I t i. .i-1.-1-:, .. :..i.r: : 1 i I', \1 L. I. vIiui II. '...-.. o!' ....a...!i. 1 t1!. .1' M 1 uiL-e tIt './11I1I. !I 'J \'I'.rtll"Iit:1' h'r'I:
of th2 Court of C! 1n3. ThUtilbtiii.d ; !I. I. :\ ,. ,. :111! 1 S. ( in tI,. .. :4.t1! 'fOlI'ldIY : (f)
Opcains : i ; :.!; i /. dIll! t :':1'11.!\' to :I''.- ."In:- I'!.1'lb. : 4 ; : )P I..n. ,11:1\ ;,. I tw.H-n .I'hi1iI'- ([ .t.. t" iwti fi = t.
; ''. I.M.v _r.. ..11.d; |; .. .. \1..111 1.111I1)" i- .! .oK. .1 l |\ ... X u -t.Itar! wiil l Lie taken f.'r' !t.* till", t
: : iriiitu > S.
; ., -.1 I.t \ ) ;, i> : s v r It. \
,
l.r y :
] its.x.-i ion.n thelith! I, I "I'i\; !Iat' I fi-'l 'lit
: !
ooiuuittic >> rv "i I : : : l ui.: i: < : : : i ,11.1 ii 'it II i ;! 'I
; I. \ \ o\ 1\\\/. "' \. li11'11! I i'i.!' 1 t-n-!: j !"."*, 111..01 l t.I I.. "\ ,.r tit. v ., PhillipWl'l! :\ ,'o",'il5le: Ii. !!U-ilu-v -t }hi- t han the tt re- tt'l\lhs.
.1.
ip-tant { that! thy :, r_ n .ii ] -. 1 tVir l.ii .fo iin-1 ).1 fi-r tii.- 1 u.V.ic; : _' ,.f i II.a,1! : .i.Uiiti.i; *
.'. : K-ctipyitt: "r tottrt. -<% i'V"I l \ -L j ....1.1 I'.k .)t F.tlL 1.1.l ; .-. ani't' ,'' :I',! ,\1I'-:1'1.n! 5 j. .]u.' ,iiij *'ii! !'e I..in-:. !II I I.I.IX I : H-A.\i'%, A.Jn.r. j oi.l l I -lai-'l;: ; aii'l I i> :tliIittri.. ; t\! to M (tie: all an :i ii .?. K. ( ;f.on. :!: !'rU<;.J'f/'. :

.n>oiii uf tii Sureme} Oisiit it iJic I'lIilt-l I I "I, I .4t.j.t il:I., i'art'j"I of *lit (.1- : |Jt u\M.I t" t tin; ni: .li ;-:: II'! .ti i t r hl'ff1.' .. Ke;. \V-i .\i'jt'! -_ >'dl'I1.\ : : Sw> ;i .tl.-l; I \l.iisiiuwith l'hii"\!.! ( '.t. ', .1' \ \11" .I III"_...fI. '.,.,. :0'nr.r' .. \... : i

: StaJi Tin- Star :1ta,, ". lit : I --- -. I. .\,'iI IIa I! I".r... ..,I.- I ,
.\ nuit \-r ; ]lot. ,it 10A t 11.u"lIil : ,," IV.
) 1t11". { : .\ in uV \ \\.l.\ < '
.1 I fr \ v ..vv \ \ v r I .. '
I .f( ti'e : t1fflzt.. :14.rtlill'h'. 't&Mitt'.l .., rat i. 1 m' I i.jv* ;. s"." v.riMir .' ,.,; .: .".t, .CII1,1.., 1I1 "'',tmlt'ltt.r.: ,
'
c I I,'k i X in" n'l.-: :.f': r -lit.- 1 \vilj-r. vnt I .".rU"'C\ I I \olII.l.t-.II t : '" (... 11" ,. Ilstate cC
hflr 4-retl.-nia--! :111.1.11.1; Suiui-li! 41 J t'.u-! 41.ofhH.-p.t f \\ lay I 1' I. ,
< .
'
,
\ r" ;. ""' \I.t I ;1. 1\:11? 'II .
-ij7Str- ) .
fn; ( ,. \ I '", ''omit-; -.1.111.:1.: .,-, ,i" th" I 1L1.11. 4 .'" | | !I' larh t.llhnillham: .I..l.< ; .t1!, h.te ivfllilljjive I !- ;
.4Uilwith ( 'O''U" :. 4 .. .. I .J? n.'ior. .1 1 will I apply t to Hi" I ll(>'H"r the .
their iiatii.the j.l.t"! t' ..
c\ ':Ii/ ('HI." ; '; 1"11 'I'UIII;:!! J c.nt' I 1'1.I : 1 1H..r.',;! (,'Imt tr.t".y! -. !V'tri': ti. i all:, ..
,) I :: 1.11.1--i. ii.iii.i\.I : / ..i.'ain.a" .I.l"1""H. (.!( ,'... I... ('..'?4T: : j ,fl-.r. I,! :':1.1 I '1.1" !L.r.oj'! Piob.it> >1'\.. tin- 'otn\ -,1'(' Minij( j d'M
their ,.l. nal :: In t tin.I I ,1 r. IIt'r'uJIi:\ il ,'litll. :", ,iIs1414, I"t." ,
:
prtffi' ijiiVflftt"vi: t. jii'iiar 1 I J[ .: .
\ ij } Cr.-'v ;" Ji./r, ,. f.I..t.rr.. j! ,\-" .. ti'i' "- :. ';!.' I -'a'd .1J' t. "' 1 1.. :I. L.. i I':I--.v; to IM.N.iiu; :.'..l.lti .- X.iolTIoii.1.1.! 1 : 1 t for '\'::11&1 -. :Ihht&n-al'i ,1 I .. "

"tl l hv them :.t .,:n other tilts. Tii..ri- ( .f4rp. 1'11. .t[. d.. ;,.n. ',... 1Jut.i. .: Til,. l..t".1! j .. -. .tt'1'! : ,.;, .. 11". .. r. ]pr. -i-iu I th., 'mithio 1t1.1I.' 1'1': 'rl t..t(.tt.y
b .lj..I.\.I' < 1:1: : ., !f-. tt.: i ,\IIIr.I"I;: :: : ; .1( ::1.! ( S'I-tte .I' t th. l.lte; .U>hu4: 'I'I::llyjt !t.*< 'IC.t. ,it' ; :
\'fwtiv /: ".,,.\ '"" '. /I.r/.t Ctj.jt.. ./irIs. !, I h''ilUl. -- 7. : ; : ; ', ,.,. : !1:1" pI l!l"Y \\III; lie l aI.to..1.| ;
bt na.l l Mitv : .,.' -.II.t i 1 "t 1.1.O'1'I.u. I -tit- \V.iiiUM.l!: l.ui. .f ...i i,; : nlt..1 I in I the fiJy of !I.,..yV in tin- <. ,iJ '
i.t! I :
(\" : fifty ; < "u I-'rs t :" ./.!;. r..,. /J.'r.... 1:"... .1 ,.., 'tq.j.. !;. t.\ ..1"'v.! ; 1 I'l.! V .ill In !,..n..d. ,. ii, ; < : I. t. > ; : ; \ AY l r\\l\iHA.MA: .lni\. ,
"J 1l:1tatl'u1; { ; all) ff II.d ..:.1. ..1 1;...! ,. ..."t'.r.':. I'II'-- .rlll" i\l. ; k I '. '1:,*.. ,::" ;' ., ,1. i *-:'atiforth: ': tulll".1 i p i\. in", I\/1' iu.n..i-: I f
iimily <* \ .
--ut.
j.r I .1. 11'.1' j i >:. \.i.: \ Tah.j J :t liny l H'! It4"':!, hll\
(I.!". 1g.'', bdr._ ; \: '. ': .: i i x. .',:. \ ,.,'. ; Fi .!7.unn;; : i win':IT: Mi.r.{ ; :. ::1-.d-, .;. .! -: ', :" I -. A. 2111 }
"irl :1.! ; Ir .
1111..1! I :
mlH\IOJ :I'I' ::; SUe'iuyztr .. ,; __.,2 ; -- ... ... '//1\ !1:1.11.jI.:! : \\ ll.\;i.va.i f'o..h.tt t \V"t'. .. \\'t.' T.-.r7' .7'Ot h. 5 Ill.t ;
-mu.,_ ., -:---- j._ ..., ./f.. ---.--;- -1. ., 4 _. I ;. "" ._!_I __._Illi .tJ. _. .. 1'1:1': :. t
--- I. ./ .. 'I \V '" .
r .. .. .._ W J a. :. TO 'r- ."T- : .I .__ TT-r.T. (;r> ""I. (
4.t C.'tir.t-._ I I .\:' :. lI..r \'. jiltI" xx' : "! : 'I.:,,. '\l'tl. ;" I Pt.,.. _.,\''''. -.. ," "NoIIce.;; .\..,. .'. t i.'." .. /,,,.'. ". .i/ .. '. y. .' < ._.. ,
-1 e qk' --- I 4, \ H-- .11,1. "' I'i'l.--; .i".r." I : '1"1 #- -"- --- I
& 1 ( :::tlifs Jiliirs. I'irl.i,'I. \f. ic..I" : < ;i -, nonci;; .
.
J.i'lt'rtill Iii ttL1ig. t."f! A.i'.4.t''t'"i i 1'.. I 1 I h. 11.IL'J'.l:: : l I. I, 1\ .' I. I'.I..I 11..11.I r.. ;

$ ; :: 1..1. \ lI..t l'I.It1 I I --04.-" i! C.-itnU.F'-,' .. : 1 I"" .... V;... '. I I.' .' ,t'I! I' .\ TJ'j 1 X. inoDtlii! ,.1(:. i .;the I t ti-t! : "pr.tilii,:: .Lt:,." j tlu ,',1 tl/: II.! IS: II.M-: Oll'' .' :''l ( '':UII\ tl:t'I I I I Ki "'"1'' .'.r \"Hi.' li.r.! lull .i ,.I 1 <..j! "|.1.' !" .\

: af n ra,!:u of ftitntitnt !, the ln-lsht Off 1h.' 1 l. I ,r le<'.'\. I ;"li"'. .;... : ,.\ .1'! 'III I ".. '. -- K. :MM: T'.t.) 1. I \v :11'p.| .\ to III 11'i,.." t.n i Ie.. I'a-: S.. 1'1..t..j! 112-; ":1\\-11\1)I i,'. lLIIIi..I :r\.r ::...(M I HI 11: ;ti.iu.'ii :inn I'l'nr.iU.'ii: 'l'1U'4. !

tlw luJill-a;! is.r;* ..f tvu-i-- : ; a'Jy Srd: C1ot1g1: ; t &c \ 'I. .!. : \!11111, '. : ; 1-.1.} 10, 1" ,';". !lv-- I.
; r. .l 3I.buV : :ii-'i : .i t 'I Hi''Minn !: I I i- :.. I'.li:: i>.1'l!' Ir I IUlit: !.. r :xiI I'
I pr. 1'.1 .
ill' :; *. *. Is'af.r '. : x.H H\ : \ lto..ac' .
AHr! -..i.at: "I'.Mi.-I > < \\ \ r. H -- -- -
: '
1 It. HM.r s t..tll..d a.vc ":"r'{ ( i ,.! ;.!'t, t !1".n...-I".:.i 't.. :.t- :-i.l. otf tue-il h. '
to.ht! lit i i. tf.-. -" ..t44444'%' ,I'i...!i':. ">na* / (" .>. i>' / ) tutu\ : \\ : tsi-p'it: i
; 1"1" : .\ > :tt 3 .: \v. -.\-1..1..1'( !!. 1.f tu-! I 1.1. '' LAW NOTICE.
tt i i i
; :44115' .
I ....! ltd.1 lJd 1. ill..l 1i ,: April 7th!! L ttro.:?: tt :;:
;!. cun.tractol. "
,bt. the l-u-Uin-: ifl"4'I!* % I T p M -' : T? T n 1. T A. .. T.II .:.',. : ,., .,t..1 \\ illlll1'I.l 1 i.i I.ain', -- r.'!
1'.11I1, Aujr. J. l.ViTt'UN t: :; : I .1.:1. j. .u W A J/ \\ < .v. r u, .' :t'L! JOHN .\. UUT. .
H l'trtf th..1.I"! ; at .'i'I.i'i I I'i' t l' ,.i! I.. U.M: n h'! 4 '..ti I. of llill..l-..r<"iil> 11I..1
: .. ]jtsl..M t : : : : 4i HX \\ALKH!:!; ,
Si. ,' iii".'!" r> t t. .t'.. t JH"I .1..j,1| l 'nc -' '' 'IOt'
tl4.f it_ j.t f"UI 't'! r..1 111'-1- I 11.\11.I 'TIIIII] I. a.1 1 'O'f' .4* .A'l.aiu: i!:si:' r.. Professional Itfolico.i I"l will il..tl.. i. ("II.t. m ot.M-r: (V ; I" JAMT.S GETTIS..tt14.4 '-. .. I p,. .1',1-. .\. Iu: .: tut. ,":. .,. .1 ::! ..Hi '.'
: in .1.1,1.. ; 1 II 5:t. \ Ks'u! ;.. i, -. I4t J\? 't-. r. .\:..\ ii n.
fivt are hll..rtHlt t.' 1' 1J"Jiu.! atS. : a"\ ., .. .,: :
C
.IIU.CH. -
( ; 4 IY It in I 1toI..t"n..h I !! I .tf
t IJ\\Xc- : \I. : 'lIn\ l.nqlll.I'.I.. I IHh. I 4.: ;. : t
_. _..e.11).1 ._-' I ('iI.: : \II tIt 'f:. .

/ ) '. th.' m"1d.r"r-.f ltm' i1 i- I u. G 1 f .. .1 :: r f' :' ; i' QL'X \\ I- "'t.t : .f- I htiH ; ;.;.:\ t.it 101, I ;i n'I i \\ <\\ i I. --i'l; 1 ptouip''y! !I. I j.r. .. "I"! : ':> Ilnmcss & Shoo-mnkiurj.: :

r- CI' 1. Ti! ,'nt ..t* ''-t4 8ti. ..41I ; I d' 111 .' 1. ....f "' .1 : *',i'1-! ;d"i i i it.U' : T 't' ::i1.e t r.tii -"iti.t.-u: ,.
l .tt C'. l.1.".. 1nfl 1 ::" ; -' in nI I.ltt Oii.. i H'-u. I':i.i: i* <.f 1'iofnt: in a; 'liii.u1": ) rl'.r: w .nl. 't"'I".tf\lI.\j it'i. f'

I C.1''lr. \T's au : Ta ... (,.r t1. T.,," HI 'Lz4t1't: h.l\ ,tsg I. II 4 t' i .1. ,--.: .. !4' : I II I rt:.!, I i. f' .i4H.' Fii. !..r"i.! .'r- :. : ;.'1. I,,.. ..s'u.i"t' i 1':1110'1\i niwl ".rr..nntull ...i .41 I iti i\- .
<-.I.fle %vih the >futtti I F. I. : t''J 1,. 1- .. i\i. I : I! -\i.a! Tilt I IS:,%. .1..I ilii-t ; .I.. -. :l
th! 'J3ll! vtt.! 11 I r.. un..l1.tl". .'t.nfltl"'t. ,'I: .\.I !. 1- :\ i ,-.-' .-i. >;\ the L-t.it: .; Jl.U !".' ho "..< !I." .luiii-i-lf lIt m '
.
j -- -- --- III' hll"
-- ,. ,11 .t.I'r
,
(-e .'f thy t;.HM at i iNl bt 'vrui :;t tlwsi i I li\[ \' JH-r Clit .1. tit "laltT\i- held.y JAMES TTMAGBEE .\ I liVid I.tti- <'j" rl\'l\ t ''\111 lt\: ti.! <.. Adiiiinistntor'a l.Tetiso.JIX \ IJ: ;I" eta. I .1t' n .
.
; rita'I: '.I' ". :\,11 t\vIbflhIlt'.. u.n1c; toftitt U. : :.S.-.y&l f..1 j.114fl11 t ..,.!".t li"I 'lll}.... : .. .tt.lI.n.f""U'HIJ1'. :Ml.. \v J\x A. r.; 'Y 10:1': .. .t It.'is'.s I.tt'tit'.t alt .1"riJoti..ft nll .I.. .t -1arsJ:
1 !I
niouh afu-i 1
\ < '
,rl..1 } iuih.r the ":;tr.M. .il 11 I fur the year .'is.t.t'' ; 1 ;th >i-pu-iiiln-r 1'-:.:., ." 1.1'lJ; \ a ,,.1.\ /.1: )' 1 I Ji.-i.t.I I-'a. tnn !It' 1 <.", ", r..vl-; \ :11.,10'1"< 1 It.; \\'iIll'r 'l'II! m\ '! : ,.lU. ,t.. Itrj.U.tt"Ii"; ", \
I lil".lf tinn.m I '
\.1f1" l aeeotttt i.to .1. ali"It..rt.t
Tax anth.-riA! i il.y I --- : ; Ita.lo.I ansi ntt
I enll HI ;a.l-iitiot the Mnvt : .'. 'Pt ,. i.. ft. !". i."l '. ." ,'. : ; r,1tii'.L'
"r:\ iV nu-1 j'r.-j'ii-.ty t'dtIil;;hi"t;ll. 1 tilt n1: Sjets. n of ti| .. Art ot tll"! IfthJanuary : t I 1h 'j' \ to ,.- i ". ,. AannnisU'ator's; Taylor, .1.14.1 -.-- ..f 1 l'r'-r.! :, in an.! I f .r jlihai -. !f n..t.t\..t :*.1 l in 1\ \vorkufiUki 5

IrIrthiltttetI pr.ixVr. aii'l :nH'(., Ie".. TiiTav: : ( % !!..,."..r ".i'lpr J..,1,. III'J"' ) I'.'. t.\ _.t OlX% uu>ith-! ai'i: i .!'I. I \\ ;i:1:i 1'1' >, lit lit'', 1.11\\: ..1 I I'IIZII't .!" tI1.l ':Ik t.t 1.. ,Iri i l" "..:111' r, ul-. tniniirnir: : Uitau : "\ .. '
:\i.l. j h : 'I\I' 'i\ .. ttI' alU --so,. IK .-> thr Itri3I" ,
I ) a'Votint.nl: \" ;tehcito th- U.". .- ''il. from the turthrr .vhimtiMratiou of !! .
; :m.l tl"l" 4. 111\I 1..V.: .v'l to .."U.t! lh'' 'flx,'$. IUI'l ito 1 pay : ---- -D-K'E DP.IC .4II!i..t.. A.V.. ..!:}IH t. .
t r.i.i.\I" t1 i..ti.nc Taea-urer I withI ) :v.i.-: :i Ttdiiii.n: .J Iti'I. ..1' J'roh.iti s in :ai!I III\. E..tdt.f)0..1..11 I HuM'JlI.I I ) la!.. .: '. 1 .

J. \V. J*. Mt-K.-iiTif! mhii-VmJ: : to him, ni.r"1 .)I ; ti.asm:* 4t r to tuTown! 1 .t .\' !'< II 5MY.V-: : fur \-I.J.1.Mi: )i II1': L\ \ 1 fi-r:; I 11:;ri-lniniit'/H; 4 '. .1411tV. :iii.I a,k t- !I.. ih-. I -:.'..:; I' .tnity *hve.- .!. J Ax ,\. I U, I\ FT.I! -''f..II.I'| a IK i. 27 15iii .- .

.ehMr I ju iht.'e iiiatrh'from thii> 'late.I to:;. ,. I ..r..r f i ,. 4 ., .1 .1:"" '' ':'(' f-st,. i-li fjoia ; ftirtli.! aIniiniMinioi .1 1 II. ..-., i 'I I I IT *.. : j i iNOTICE. R J. K"--ID.P.: < &
] the th.&t lib i ( (t\H1 of > ; : i 'i 4 1-.1: ; : tc r ; : : < t: 1 1'11. at.1 '. .tf: A-l-i.t'. DR
1..I .1 I St-r. :. 11. ;!i,1 .s..ts..u Tt1I11teI '" j-4. .. in. ... < ''%.4:4 .f! $iJiv s14h : "1 'n ': :. : f.
I 1.1': l':.,' !L-.t. ot |..iu-tL; \Yhitton. late ...I' ,. _. t, : ..n'tI
he 11. u'.umta' 'k ftt r''I. I --- ------ -- --- -- 'n I i-t: I I.I.\ iita': : : t
.1au' ) l : i Nt,. :,$. .\-1\-.1 bt.h* 2 1 .t )8::;:, : 1I".It. ,
11rr.I1II.t .. .... .,' I' .:,.-.". ,!. -i. i ,.: k.--.n...1l'.'.i- I r. k :.I.! \ '.:"I"; 41..10",1.:1
.1:1\ I l"t'i. 1.: 1\--.1\ .
Ha.1.1.
nd'of iJK-3r far.! Il's if-, i 1"II.l ;", fl:1.I; In uw ; TIVIM.I > I
.
; !
Me f.,r the! 1'44- I ;,: : 1 : t '' -
X.NLTIVJUlTnX.! \ : "
: ati-1 0" ilij.-<'! 1.1 'MI.J 1' I -.I who |I' '''H fl' lIvflift..i: I'l.nttv '. :, .
uf ; .
I wt-eti th- :I a"- 11 \V.\\\ 1' ".. : .. 4' 'I. r. : '>. \ JI
: ;I 1'I.l.lllim t.the .::1l.1.1. :1.l tai.l l l;" '. t.J l w..iL., It" li-r'to-ir.'. 'for fhiv. in tinvunr. :::1 t:I 't. ; T J .'.,; i n.t.: \ !.IJtht i'55. It .. : \ *.. > ht. \ i' no! :Lh'l.h! I 11': ,<, !: :' 'nth-!, : I t. :. .. I.t. ,. ; .: .i T .

liiin t" th- lNt. :h<, 11 i.k.l as the hi]- '> 'I IKAUI: ::: uKM-YMM'Kri.n.1 : ; 1:: li'IllXl l ; KTICE. '( lit if T.i\ ", \: \ i' p. ru a'l.l .I i ,i t. ; S:, i. ;.:t\ .:. d' . .' ;.f.: It.: .y.1

: hi4n 4k an-1 h,. : .. : ..U.lIzt of u''e(', .1.S/' (i 11.1.\ .- n 1.\111\ (, :: I! ,.v.'r I'V. :tin-; ih; .L": "i\. ,.t.t'I'' :>.. l 1"I. .".;., ,1.1 I \ I, t tIt ,. .. -- .." I
xvas u.1ju.1] l t hI ,11'1 i''F.'. ::L TlII:" l4t Lti4/,:'. : ., ., :
| r .
< tjtX! \ 1.- :.if:f r .!..t. I will! :1j'1'I.t" ti! '11 .,..i".ot'fo : .
ili. tlivie l ER S
t : w.; : ;J1:! \ uui! I.
I ', t., f."i Clul t 1".1 v.-.ir. .1 ,'., '- .
anil Jaiwo! :11, { Ia.l. '\ aI'" :t1 "I" \T' t'T I :
.wun ..tT.1.h. 'aJi t.liiin: vu< :1 K:> 1 11. 14l.l-!, ..lu.l4iof L I I'rol.- tor Mot ,- l im1l..1iat..1" .w., .. .. t.
all 1 male free t M.iek- :w:I i.-4Lt -f r" :
: all ijiale! .1.i n :.11'! \7hclcsalc Rott :
I him SlitrillVt: ) r.-ni-.v_ 'I' cc .1.\ ..allt."I. "eix-of, A.!;iiiti'; 1\; '.'. t.'.. I. I.".' -

: to h.1J up,ulti i UllILdt.1't lial.ie! -tIrct and: IUn: J V\YU\
i .e:1: l >riliIg thi' (-ait ) 1 hhr \ ': t1.i !.il-or i- htu4'J Ji'i "ilt'1'vl1 : CI : : :
fl\11I11..t 1.11,1 >
\ : \ & Thomsr.u. .. -
I \e' Tr.xsrr of .. '..1! iii'v ... '!. I 11.rlltIIt l. l.1.r. 1 GtIL ;,.). Id.I .

t him t'l (11 :,iut thu-e) im-li-,,1 t. tl1. l t'lr.1. rrr.:1: sn Iit\\! \ ) rtTTIInr\ \ i.l1::s ITJ.N':!: \M'.I.I MoJ.'KXH.' .}:: : I t .-. -.- ----- It"0 .2n2; : :'. ..
"'I\" The rl.-ik! iII ,iII nil lw'L'.i.' _. ; "1't .I.. .t!.. 1.:...
N u-. -. UI.\lI} 11 ; : I 1 : !l': .' 'I'"l :-\t "
i'f artvriA I KY. Inn.J I 1- : ; I .UX t I' .Iun'! .
I was y -: i
F .
IIC jviceptaM ** .. .
.
.. t"1'ol 111.tjl.l1: n liutial l)>1 ts' ..> adonwi I 1 .-ltlr'- .01.:11rhtl'f.: I.., : ill 1' ;i.: t t4 r..1

t for wine twonty iniinitt-. Imt tli V_ it:-n. < .< *.. ; \V A L T C R.S 5W. A f tfc fx : .\!" I I t:4!: 1.i. ,.il I ',.> .1.11'f ": ; .11.; .... .. f ,"'!l&t'II;. '.. :
i I'JM'll:1 1 JoN
i j 1.r'"I.:11.II1, I. .. .. tl.l i1. 44trR 'P..t I.
: !.:t\ : V :
,
: :1 i '
I'UI. f.i "\; i I./II.\.IU. ;. : I. --.x _
I *.tr .. .le. Aftt-r hm.rin': ." thirty. \"' the -aimlite\ tUI.!-< ::u.ani'l I, I") 1 I. :ii\' I .11 1 I :I I IL\ ,, I'. I t ,. P t... t t...-i
; 1'.1.. }I'th. j o. : l' ; j'.\ '. .. Ujtw1.rP' : : .\* !U111 i shit'* n zi1 l I'I:W"' 1"1': i I. ,tI!11 "' r < "I I s Iw .11" r .1" I"t'tt

initnile! lur \valaV".n.,'"\Ii, : tti l faun.l sj i nil':; !t.: J .t. tI.v HIllf.I.rlllll.d. I I I _. .1-.11 I \1.I.lil.\1._ j,4 f .. :+. I" IIf '.} J. I' .. 1 ... ;'. "f t' t .L.a-'s ..I ..h"I ,i,I ,1. ,'. :1' '.:. '" '. ,: r..t". j. .l I.i. < t.. tho.01..1 ..J

I-I I'y J; .r"J-T .,t' th-' 1 1'r.-i.I."t ;\1.1! l TITI"'l'.I I. s. .. 4' d I: -. i '" l.' ', r," '- .;,I..11'1. .
.
warm Nt much ), liut hU wile: Vttet1flh;' fry.' A' :, .r.'; '. I.. .. ".' .'\ to %. : : W :.t\ :rttn fl"-'iliht **iiiM','. .! U nitv,- tl.'t.. ,
I. .. II, "l 4 \ :w 5rt.' v :> :i> n. *
t'the Town iif ; ; "' ; 'I > : I "I".L II I. j
t i4i ; Tainpi. ; ..'1 '.1 '.. _. .l.ti Ton Tii'' t..t-tn..t'I the II"I.} ..- . .,, .., j 4.I.l'! f,.
I ; .1 t .1' .1.
f that ; '
I.
<.! f..r l litthj tiu< n II'Jn I'.gIlic 2Vin.ASllI.KV.rji]: \ 'I.. I \ :.j'"n :.: > .or : : '1. r.. \ h' I'. t!.F h. t.& : 4
.;
: h nr4 ": _. __ : ': _. ; : ,. .... "",. I 1 I.. I.'. ... .,. I I.' ,; : vt..l: t.. J li lu.'tiitt- n./if. !.'".t! ;If.t.ttj'm\: : In-! .:..t '. .1 'I I n1! s )It. II' "' i..\\. r 4' I.:.. 1. 11h a .- .4
J rw'orJ.. The la-t tint wa' 4 II'! ''_; I I.i'lAi I.t'd .- -- .- iiI! t" 1 ,\.f. .- i;,..{ ......4tst' hi! '. S t j II,'r II" t .
i..t{ \ rt'piii'l ptmhs" r:
f t,'It'.. T. RIIUIIIIT i IMr. H..WMMll .* : 11tffi i2 Sale.J"Y l 'oiir-ssy .. J.' ,.t.t.-, '
ntl.nlinlirliis .f
V <
.t'.II..i.
him late in the ovenins. .i" Wa- ,. --- -- -- -- -- j .. \ lIlt ,t .Ify .H '1< ------- -- --- 1 t.iii t tlr't I '!! :i' li rv '1'. < >. .
--v- ;I
I: 11 J t: r i J! i. T T i n U \ I N'CI t (.(, I \ :r1lit:\ .ttu!! 'ritxetcil hi 5:1.-i: I.I. I.: psii ttt .a-' t.. -'fI.. ; fjt"irl'l" !'" .' I
*
Lu ria. ) .".\il : -h? fl'IV'I v.jjji I :4 JI IRN J'J.TT..1';. \ .
lUi ) } ,i., 1". *. \. '.." !.'.i' .'."i" i'"!I. 1) !1.:. 1 \\i.\ <' ...:- -Ui.t. .1 .1>..l ..:> as. '\ ..!." ....5t4. 4t.1' t1.. ;'r "IH -- 't.i'.:.11. '
'I the! woin.iutui; --:."", "".1 .tY1t\1\: \ : .\-'J: i 11':1 i : t l-.Vi. II l'i! t.\ ,' :.1: I I. ;1' :. .\,'. .
he rfonncJ ; '
\ ;. :. ;U L'- : !r- .i"1 !:: Cr.I"; '" .. i ( :'i, i ',. i -./. ,i.iMI;: tt.t.t .n I!,. .. '. .. ,. ;, .
: i -' -- -' '- .. I
was. .. t- rs"vou r.IIC \ .\' .>\ ,1; ...:'i- -, i I..;.'. ? ,." -' il tt .1"J ; './ l !. .,'i :',. >' M.-. :If\ ,' HI .! it.'M* ill fr iti* s.f! TII!r" i .. .t.J.I. :. .. .: ; ;.

9' JjU. >t ttt tlitcrate.. \\li./ "'lt! .k',-L\' 5 !!.. T. i, t-:.*:)w.L} .i U I ,:::r iI '--.: <: t-.J" .;: U..l..n.n..h!!! t \'Ih't.'\' ; \\ ." ,. ','.. .. :! .. .I I
i.vn'? '. { Il' ';, "4't 1 :. :
-. e. : "C. 'ut:. t. *'f er r'h n- ; -
: < ,
d 4 ,.' 4i!: -. 1t.\.I: i ,\\ .\ : -. 1 I <' i 'I! "L' t "t' :, : 1'
.'*t ..- i II vM."i!: : ; I.iKey I' f'I\:! .r ;''1' 1.\. to \\i$ : thvSt") It \.
3XZ "Tlifrc i i< one thiiii! I i \\II.I' t ju-iy: ,','hq.th t th! u* !81'.t'1 1.:.- : ', ... t '
A \-l'N! : li.N l 1.j 1.\ ; .I.I'I .4
A 1. \\ -t: :.1.\. :> !t' :.:. *"*' I, -' ... i :: i d:,. \> rt'.s' K-I 1 -;', trI ;' r .,,11. t ,
.
saiJ anoUKiIor. '.1.1.J.ltll-I.' j' rr..n' Hit 'Illirll.r naillj -. _-_ t I ; 1 6-1, .' :M.o-i5K.! '| A.JiM'j-) : i !Ii. : : ,I: ;i' i : a %
:
wrelr. \II iII'rartirr! : -- "'- '"::1 "., "> I i'. iin. '!-!h,!> tii;i'f tiir ('*.,I t
.
i 1.It t : I 1.\ ; %;i'uik l': n'*. i :f Il'll-lM I >r,mih, .w.: (' 'i"; : I P
t <
r' 1' HJILMWKI: i C a! i jl ti; M "I' :
:1' I' r.Ti:3i: r ru !Kn \. ; ; c
t15 .- : j l'ro'rntr; f1du" hrf.rr: f. nn" -> '1' 1I'II.tI! ; )i.;,' v ".>'"'"'ltld( I $ t"t.: \.' .. ."t .
; ,' 5a'
: I
.; ,1' 1-1.1.1.: nt hi. ,t. .
;
: .n I.t two woni. n. our r.rcticc .-\'. ,.:' ; r\-, .\ .us-- : .. .t.. d."."'I.... ', ..' : :. 'I\\'I" ,".' '-' .:' \\ H:. I 1. I.'< U ;. ; ; lil I ... .'It.,.... H ,' e ,
I. Ji' w.t'\\\I.j!: I : I I IIiu It .
lii.1 M\iru\\ :> ;
t .. .
t: l Lajv-iijH, J ih-;rAbU :Ii- Tat !i U \ :: < ::1. -r -t ;. ','\ ";"i ivf.-i.ti: : !'M I II..r.1:1: i :'i.I .. .% ,> "t. .' t', "r. I : t: ,
an 1'&tl ., .! 9 I'i; tt 4 ... ",. ,,1.. .. .. .', I.. ; 1 .t .
-1: : t: .4. >: .1; ; b
I. \\ 1'L! i( I I. < 1 'jT3.o' L.'.'!,\. \ : .
hkFm I Ii 1,1 'I i .I'i < < : ( !) : t \
V il.les) Ij"i lU "% I" ; \, 1'111 -. -'"-- '' < -- I" : .' .,.. .. t.'t. : :" .. t! ;" .".:Pd': .. I .
fore 1"Y :: --. r..nhti!. >'<",i- '!. '1 u: '-:': i':;.i ;"t "i,.' \.1'.1.I j ... :, .. .. -1. Executors Notice. 1.. I ,\ ,,", 't' .t'Ft' '. :, _. 't''.
t.
I If :I':
wh f
I shall be l.tied 0: to a ; : IItt'.I-i .i: ,'.- .'f! t!. -' :1'.1. t' !i'i .,!I.-., !(; r ..j !I':, i. Ki! MHI: ;K.: .'i, ..1.' V'V' !I" '' .' .:: t- i I. :/:.1" :. :. !' I. ,. t... .. !,, : .. .. ",f ,

f \ UP aloft." "I 11 11' fnturc'worlJ there 5 i.i 10 imv t. M' t"l">, I. i:!, i : '! .; .hw': i : 1- '. '.. 11.1. I i.KUIfUU i. J.l i: "J' '- .; ., \ .;. : 1 II.! '.4 : ," ., ', "L., .. \ ... ." .. .. "..

.I.u..n. -. -.I 4 < U.HI, MWfr.nBr. >. if tu! : I E.I: .', i 11 I 1 '
gvin in i (111V i -.j .. I'VJ" >
.
i ; .i I '
: th..f any ; r : ; &
I 111ria mILt 4I.i.IL4. ITHVI --l'.4., ,;. i '" 1 in i.l.v! .' .. : : r. I,; i iM; : 'USlMIt'L i : \ I
'J'lII"I.-J : '
: .i : ; ; ; : .l ,
.
the d.'I "L ct 1""II. ', : t '
.i..1 M W Kk { i. I' K't.i. / J ; \
?Jm.U. tr ;", ( 1 'TSi"hiu. ,'!!: ,:'I! I 1-:1': : .
i ruri: ; -_ t.1'! r.; in-t i .
2*. 1":.:. Iv. 1' .* ; ; ; : i i < > l'< ; : : : : -, : E.: L -

-d ..t 1"l such 'trifling thoughtoeiuj.y] } yo ur 1. :July.- I' nj'!p,"ti" ;':.1 ;i.! ii-. ..t1.:1::' i':... ,i >4tf i : \_: t. :: \\1. \ I '\: t."' i < -i-\I i... trt ;*ta: rt* ,Ii. i j.; \II. ,\, iu 'f *_* .-*. ". ,."., S ..... -. c .....'. ,... ." ...4'..' .'P" I o.l. .

ii mind now." .\\'dl." r'pli1; J Jail, .if'' 1 I)1.: 1'1111.! I'. MrllKNIIY, 1 1'i' ':, : ("r '.. ,'.( ( ',!" 'y. ... .J i" .\. '. I .. .p. U.T. >IA\i I. Ir.I : .1[ : --u..lII.. u'' .. : .t t; ,' .

h O. ami thc Bih1.! sn"m :\\11 !111:1 CGIH 1'1 \( lrnti I'H %lrI i'It ,. t1.t lir'. Mot-.1 u." J I' j 11. ','!n\ : \' .\.'' I : /. >. '. .fIts ; .{ .1I !/, : .. t J..'ie.'i 1 J-:.:,. : ,. :1\;.': .: \ .1 ", I ; : !:: ..: '.. ;I. I

r vour re\'eencp .ays .Jd.flllIwi/l... J'tt.I '-L\lq TriT.inpn : \!. \. 4 : i \ ,. : : -N.; s. c'' _no _. .__ __ ____ ': .i:1 I: 1. : .\ ,.1 I '.." I : : I 1.y .

.. ; I supi-.). it'all njrht.} Not bUt .1: r rll' iiHi'tiititK. "U lmii-1 auJ f"r ,.a1. a ...i,I : .ItI.i,4 i' .( I', .\ .I -. I ; '. '. \ '1 114'I.. ., L" '.'' 1" It. ,

-, 1' 1 "tutlile to luwik (.n to my' tit wife\flI I \ -'I-t -a- "''ni:< tit flu I>ruy* .''.i .tt.J.n ..:!>..,.., '::11-11 E-llflj: i. c j.tk .1 i ( ,;. \ I P-: : i 1"I.. i : : \ .'-I i..'I 11.1 I : ;. OlM"I ; -'I i I It'.t' ; ii I, ; :.,d.' .,' j, I. .\ \'. : \ .. .

,t thing! bill it woul.l bare 1"1teri. i|. ni.-I will ktttnJ pi'inj'tl\ 1.t ul! |.r.fi-...ii..t" I ; Muich! I 17, l".J'.. '' .'' /* .': I i. ;' .x / s .-f, I 1,1.,: ; III', II., "' 'd" .. -5 ,

I, I gain poor ...,11-! -- -- -- .- ., -_ ; :, .\\-.ai..I".I.\'III.IIIOtl\l i t "I"hl4 t4rI h.. .'s-tUty lif )1"111.t..It."I .. .

},. thing to have tit !hni.k on ""; h I.I., I. 1-:,:;. 1> c,1'"I.j11'1.1.l : hj .;ii-ii 4 11:11: I -i :.1! I } i' ,.\ I II \ :. .ll.'" .L.. ,I.'" U1.. l ri ,,,1 I. I..I I I., .'. 'v h 11..1 itA .1.' ..: ..' 1 ;1\ .., .1, III: ,,:: IMI I. x. ; ,

\ ; 1'1 I .. . .,' 1.' .. 1.'! . i1".. > !, '
: jiil"cUrnity with (,IJ mot in'r >hiplcjlauht '." \uti(.(.. i\ make Apphea'iou! ; l-. li'!' Ho "''. :.. I. / ,' I I 1 1 : 1 I'I. 1 11'I) / / /u': .1 I / .' t
I I 'S I I t ,i. .\ 1 it 1 *, '. \ : i i > i I' M 1 1I I I. : I .1 I I 1 "ItIt
< (r. I couVl nf-vt-r !n\e !i"ir-l} 11!I.'j I 11 Y wifo 01.1\1: 1'rtiVK. 1.\\. in? hft t:4\. o.l une ,.i III. >,':.ih-r : i: .1.1'i: i :i1 : J : i" f.'lY I U.V\ ,.... r..l..I.\t. Is-*. \. v ,

.il tlnr-of h ,' _' I II.u I .. I II' ,.
i ,
: while 1ir w'.i" t J\\ | IH-I! ai-l wt'.hoiit ( au-t or proMH-at 1'rill sj term I \
of the angels tongue : I I .1 \ \.I. I. & I
i hongs : ., 1 'I'1 : : ( t.-r. t. f ia r TIII.'Fl'u! ; -' ,
1: No'i'-e; it J h'-refy ;" -'n to-all j ptr12-. n ,t 41..I.! I"'lIhl (.tall.if" : : ,
I fit ._.roil' vour re*, t-rcncc. 1 atof! ti ... -' .' .1 I Kintiu will iu.. > : \
I .. .. I. \ v k :
1 !h.uK t 011.JI1\ Ilt.: a.- : !i-4 ., ;
e -- 'If} or tr-t ht.t : .1. /. /-. /,- .> o / /> n r f; <1', ( JIl' '' .t' .
.f! 1 l.ft will yijoueht* of 1 Iwr eontnutin \ IVui. L Murcy rvcrrUry al" : 1' \
Hon. :1 ; I'l.\1 \ ,1 I 1"1 I I--: ,. t' I"'I ) .1 1 : .
tur.lay last, for a .! '?. ., 1 jyir.KKT;' : : : r. HUNT.Ichopucksassa JnliN 'il 1.1) I < : i ; ; t : i : i ; ; I '. .' .'t' "f' \ -
1V.hinu'n. on : k'
:: .lv.1Jour 2lit 5. 3w.S b .lIt ..! .11' '...:. .. j i. _. i l. : :: 1'1'1. :. : 1\ .Ii, : \ \ I. \
July
t 4 t.OW Ft-int C<:flr. I t '


H''' !.>; # ,
.
I. _S -.
-
.. .'. \d a r cr: '-pu. 1'-:0' .. -- -- -S .

'
-
---d
wM '. .
".. i.iY-L 1".f'1' : j6' -
.
,-
-
--

-
7-


ic r d'"h

:
q -' .
'r. _-
: : < -.. _
.
( .. ., : : TT ', ,. ..
: .' ; .. '. '
.
'. "
"
: .
.
"; "' -. .. .
.
'" -" ., \ .
_
.
.
'. .
t ." ". \
'y"t'
.
't ."., . #. "
'h. ,'. '.. \ ; .,. "j < .. A .. ii" .' It.i. .
,
; ,
-1 .. "" .. .J. .. .. '' \ .( (. '
.'S 1
-
i
t
i ; t" ,I )
: i ; 'i'' .
l-t'J''I'
'
: S
'" i : -
I ;,.vt. <.I,' :" !1. ." .' .
.i'
'J-e I _
'
,
"" .'" I ) ., ,'

'It'i,, . ,_ -.. "
j .. ..:1:1.' .. .'. ,' ;, "" ,' ,."'," .. .. .
'
0. "
..,." '. '
TtHr '.. .. "
".. !. ... ;,'.. / "- '.''0-' 0- "' "... ,
) ;. ,
,
: J :" :2'
: !
;' .
; 1 ; > '
.
".- ',' .... i- if" -r' .
.- -- -. .:,- ,
', '
.
I ". ,. ... .'
-' --- .' .___ :
; n ___ __ .
_
_
__
.
__ ,
__
I "V _
U\lle, Pac(3to11' ttit1 1tt\etwe." I.I"c eiemeuts or S. X\io\\l'\ ._ :
rcl\\n '
-- --- -" r .. -- ._-._. _-.--.- : : -, -_- -. --. ,.. __ .
VOL. ." i ,

I '_ ._ .____ .. ___ ._. TAML't I'LOftlfl.i .t IT TUST I. I. .'. .., --F _, -- ;
__ _.__ _____ ._ ._ __-_ ,, --*--._ ,

1 FLORIDA l'C. >IMJLAR.-- 1ho4.f and --- - -- .. __. ---. -- ._ h _. ,__ .__ __ __ ...\n. 2 .
t, *e.oujly Il UL\r. nj.-iiiiii.t'oii: I''I la wilev" 1'lilidll of I the "nuint.1 tleinoi-rnl'lit": ;J: \\i 11 ( ''lj' II \ 't'' i '_ .
and of ) I I would of Lee lJ 1 .I'' ( ) [ Death iu tlio Desert.j
r II IXDEFEMES \\rEEIL U\\\ SPAFEU.PCBLUIICO ., repudiation lie course of tie. "J inueratic itntiip, i-oiiri-e ]" 'lily loiilieetioI i iII .J : J.1. : j Frerkaofa Ilurricauourc .

L 3 party,. a* tho I dominant pnrU' in (he I OeiierulAxetublr ,I | .ill thu "Know: :.llli"1, pail; I'<.<.I..t! nut Iii : := -=: -. =-1= ,: TI..f'1.!less |Jr,.,u. 1'1'11.1| ,'i( l\lv\ *,, ,p7iI: ] MJl 1..1.1 j, -.--

up n tlmt nubject, a', fur I i uflt r el't ti"ii on.l "tlifit Fri tlinii f.., I i Miko Fine and I
4 L. KVEnr A.nnD.ATJ liT a'I, fiiy! ,.t tritI the DILll.0 whiih (I.:'alifuinia! ; or I I'lah: "lIIi'alitM) I )
1\'AOlrC etl>(.te.l South Florida. .r.t.! I Thud.
,I C. Andrew : p hlijre.l I tu I'd"*. ii: or.Ic r t t.. t.-ath their! I :UIIJIudl l h t
t. for* the .roevc.1i'.g of tl.at meeting (Itl.April I]) CAN, .,:/.1 in t.iiiiid." The IIJMIIIIIIIIOII >*'ira I 'I j he i.f( mike Tin. : : :e : tlu'l : Io\\q.t) tuttr tho \\"'slt''tII' ,
Mory I h un',1;
& JEllS : lu utterly ctmJeiaii an J] repudiate iiml were a in-, j.j furthtT, I that I, I I.tin; I'...I".I.I.I..rI.: itt I th"Know : .. wouM., I m.ikc 1111I, J I.,,: t; tin-ition: will. reatlily ieco';iiise tho' i-e, -..,11". j;: country h.-n..lu, I> H'l'l'tl.11; Lm t t tLi| I f'"I-) -

Tn Dollan eoiiJeiun th Nothing"etvnp in i i aynic I l.-m!1 h. :Mjfc i ,. tot|. II l I tls..' ,;ih11)wjlj.r!I ;111'd tiiig i l 1U'i. III tsl I Men. j 1 1<>w :iIi;: ''III Ca: "" Missouri! L
nn-1 ,
r'4i. per Annum if paid in ,\\dtanrr t. .to utterly repudiate j .li"\li"e. "'11.1 > .ieotiiinitte.1 \ I notion | cotiuiy.: l.uthu! ), .

\i/ K or Tjrrre. Dollars.at. Iht fad of llir Unr.Ai (' ..of ill. Ktprecentatite from, Ililb1.or- / im indi, *<-rit:.ii an a j-urty m.,", I l.j to go in swimmin-. Alit! |Iia.l,,. | jlhl, ot; j V., rjy from M!II", s.V.a'Jt, "Ftmale I LiferJI; ;: >use' ( ':1", ( a.isJty ((ia: .tto: .sn\s. : S .' J
!.i! .
t >Ttam.E; "c>Tii will b. inwrted .'ue" Ilernaiido need l Murion countier", 4u.ll 1fO.Iig my ""(1.1' .1..1..1.1.. coiui-nltd fioiitho ; loth-soil' ,% I, Ufaw: J !Itt"11: Kmi'lr I! !] \ j iiiiiuti, I the Morii-jiii.: ;" "'I i h.- .'tIlf f.1'1I1,. 11II.c tiM 1.1i'I. .'

L ; I Ing term: p wc1} aI Lso the ciiure ..( the :,.nt.n Irviu tlieIRth l h "Know %('t hilll4". "jf l.\- deepMing them) : l l.uIIIIkill.5! : : at JI III-II.c. bull. WI.I tit-ion' |i rr: "u-w- .I.MS: \.. uitert-,1 :a i *.:.r.nlv lIil.11; 1 ,I l'r'! w.isin.nK.f.-,1. -then alino.tun', !1.:1\...; I
I
S-fiiatoriul( J) trict ami tlie Marion! District ; I the .I'I"'rlli., i pnrl\ eoiililluiie I.. ti "- | animal I an.l I ,
:" 1..1 j. I haI
One DollAr .
I per Uarc uf twelvE r : come) ii.-ar, killint. ':'iiren ill's UifMlU .
t two or ] I.41'.lt, v.htie, t.. utir oth r m.1t'U, I I an.l ol.: .. ,
filte.L t : : |I. wc tolu f
t I ,
the Jnilr! rt.l The tiJ.Iet. .I'c.I..r..I. I thet.'fore, fiiti-it.ui-' : tii ClLsr In .

f j t dfr rch, for.ub the e<|U-nt firt. (inncrtion.iiutertiun, nod A were completely upon t'iriicj,] ajniu.t.uI1't tlio "dcimn.rat- doctrine that "''.'/ ,ftratiujtiii it Itttrfu! In nir'u : I| tl.r.-c!: /i-rr-oim I "/ -,-oiiM-ju.( hi I. Mke; tIt tI!,h-j, i iiieoiuttiiu.a-s, that m-t intoIi-r.iUf.! ; ,j jI ''I. I..t'I: : ,ai.1. 'i.I.! IIII.J ,.irul IJ' ill "..tc:1 t : -Y ,1 1I
ir *. i Me .
'I "mi!lie mad to yearly advertAll !**!-*. i ie party" rjon! tho very UMIO (the l.uilro.i.l: () .u'dttt-rhuw 111] riiieij.lt.1! Now if "J:" im." jiiliii ilMri'i, J want (I"> r.-ill fr, |Jet, |Ip the want of wattr; \ ,8" juKI.-d. 'li! Mreaiio :' : 1.1 fUliua tH'III1,1 :$lhJU Mr. V"'ut:>; au.: I : t

I. '- I adrerti!men|. not markc.1 ) Ihnt eurrk.I the party triumphant lvthroiili| 1 the 1 ii,it" I Ihii.k I thut' I \unit. ".cuI I into tho "i-ciut, I i iVr ho was nakt-,1,1, 1I11.111a., t.enrt"t. |..1.1.t. t' \vert,' :all ilrie l iij'-tin* i iitn i ul.snptKaras ; 'vil 1 wife( who n maim 1 i i.1I tic! IIl'II".I.II'l lrmJ gu, ,

bei of Insertion* re1uif1li1..ilt l> runtest of ) 1 I .11.U.r) 'liIlV party for (Ii., of pl.': t.ftc'lII{ whence" ;ts'j.t:'teee ruuM. jirrivo l fioni their t .
A ( Cllnl.r l $4 ; K<> that ..it I"I I liuicof ) I.\fl. : \v: dl'llIlIdi-tll\'r Wa. mil iIst!, r t.,: lOllY. ,'rt' n'itl..r t'( 11..Ut. \' Jotl' -:
.p- forbid, tad hirged for, inc ihfui inatiuti to I be .e.l it for I ,the 1IlIthjI1.i.| .: I.II"J" l.! ) ". .j:
u |
4tn nirnin-t ,
niitl ; it I i.1 1 mvown i "" \lli..IIa. ,
.his rain
soy "cminatiof tWtioii. Lot n I IS :st t till; it- ; t.or cw. I to leant', si-riuiisly ,
iiijur .I.
: J &. .qjr ILX11Mfl1thS ..1C\.tin". I hate to to nii.l., nil Ii4.l! I i i though* "tI">:o1.! f- \..
wilh I.
I. foot of a-tlid 1 iTm .I l.l :
) ikIiJr oUa tuiueiicarag; ; prouinl i.f.t .YII&fTu tU(I ) ( \\.t..IIII'pl'r&1| ;Ul.t: wh.m \ .-,: I lhll. 11.1)11:11;, I II. dt 1-v] rulvi1 {;:.l1 I'l"t' ''J1., 1
t r per ) eecn.l of ., others;thnt) I nm not that. niun. the : "ll'1II0..1 intt"II',, I, "UI>M'" iI,I" Mi I r.
,
a
>!l.k; ,
aU"llt(1 4"ltinwiM'nu< tIIve.atiwer I "gil wan j..i\ing hiikvouM, .
C M Application fur I.ettcrofAdmin5-. I One) from to.1J hot .l 1 tho : \ (lilt/go. "t > man w llIl 11
ai "unj
I that th.. Ji'atirr ".\t fUj-po-e what "II. mot-rut" So hu .h 1li I r ky t-\hibitctl lI..lII'n.: I f ) : ; Jr 1.1.:w 0
vat ,1 l tin Ui
.11"7.1 party .
4 1 Notice; to I>btor* and Creditor. :t the! r.nitnal: cam .
1 I w
r intliii i my-. I Il.ut I w.n H pi-n>onof \ ;.t ."I.'rnl.I the ill.l.', I there was: -uftiass( in the .r c'I'I'II. tllll "Il: :111.1 lili.tio.r. Ilc ..ulllIotst-.11 1.1
and I
f" "known
Uy orgcHi:1.l ,
to attmj
fvunty -at' him. llItllIlIllI.oI, ] ,,, | -
( L Application fur Ji.wi"SA1..Im'r.. P ".! t I. 'nldl j j I.im,; ,, tv ,ii1iJ. JKfi' .
,
i I the l !Irl'1".1".11,
r'' (- ;:.t :" ami if .n.'III..rnt..r the' .%.1./.1.11! i.i i.- j i .m"Mnlic purt\ tury in.tr .IUI.t ofj ':: I Me I I j'laro :it ni-ht', :a it-pK-nih-nt in tIe ; Ul'l)1I: IJ.e ;f111111 nlul tLr.J- : 5k
.
lri.-.l 'lory' 1 .
AnnouMernic.it of Candidate*. l j it-t |,oljlieiil 1 t fiil.iie.I i it t )h.t.l :atli was I : lrIIII.1| I till iirl.1 : \ ;. I J1 .
Bill for Job rHntin must be !i part\ ." or even 'Vtiiiml .tleuuHTalt.." lil lit I nn 111'11. '(.1 1 datil: .iiiAwh, III' i vtnr jj.'i-o: ;. tl: r .Ii-tiMllo f III I lUll :sl I the I \ lst..', 1.t iiiig hurl ,...n..j.1- '
incomjn
t ; f. fuilJi: in II.,1., if any' "_< un* .l .!tii o. ( {.?. .>,r n t tlu.n.lit! hv 'IJoI! h.l"J, j aiJ '.! (

I d'lirery of.tho. work. k now the fjtet tlnir. i]. ti inii-i', < I,1 lot IIp; ,* "CithobeileiiiiHrill.-. : : l .1! fur me, I b.-lii-viitf i s* p.on) :.<, 1-np"I.i h,. II'Ill'1',, ,, ,,j l.js Illill.1111'; ] ) u II!'i1tiiI J mi-t: .!.1iIlful.a..lllri.: !, i.';io.-i, IJ:1.! L '1 I ,'wlly. Lot hut ..bll'ftrh'' 111 it- "UIII::< : 4 I

I ):>All Ubli letter.hmcnt on mutlje inAtti-N ( -( 1 1L frll. inkee'iii that | tl.J"r.1.. i i. I I pcr>-ei\i'I .\vii-i I h"Jfer. I 1 t tii-il) I M'.M ill fiiM '.f .h4ilvitrr4 i. of) lli.li.atlI'.tholie : : I ( "h-.u. ; ,.r.:' .\ ',.] wt- \\ .::1 !h::: "him: till h.s; t\ ;.(' "II .r, i!... ,\Ii" II! ,! \ illt I I\\! "I.i or.1'i after |1'I""il.; |lIe| ''WII".., it ,tvro tWIU4jj! ,ti iwftuiti .

J..t.l.i. I)eli'I." II.lt L\ I"ln"1'.r"lhi:1S. I ;' *. I h I"Mii!i: ,vtlie, lit I the I "l I lit| i .1 l Milled t owi: .t..ry--: I I ti"!. riehcst j 1"1 :fume c i :e isil tin' hri; 'ht-v I.1 on the Lrm :ai.J tk-tr, .-ut. a Kiw: ,
L "".1 .1i.1] ] n.t lilnke' // /.,.t i -o .

-CO][ [ ; "1.uLI.lf'luV\ ut the Meetii g. hut I.out-, I j j t oruu.lir. 01 1..UII.li\.f. : i'I"|, l(nitvl 'tat'.-,* i "Ni lookui"it! : I the m.ntti-r, iii; all ij t* I.-.*,.. "I.!.. I In 111:111).1.1:11". ", wh rc it ..II.I.! ., n, ,! lot of timh. r.Ir.. Votiii; ?JII.II\l twwhormwapn J
UN 4 ; ,
t ) : I h. It
nny I'
U'iUj
: .rl'.I. I
=-- ._- i iuote.l ". M hieh "IleuHKriit"elniinn 1 n* I.J.! .inoirutie ,f '.1(1(tutu II" but H... ti.t 11.1 1 tinry \ivie.IC I'Inv fr.: I :'. I mm (? I the l"'lIdll"ioll, t158?'!',I l Ii-t-tc j iioin the:1 iatly.ant.'y: iiarnr.1! I't. I th I M>J JI .1. I whiih* wast-arrul, us 'J.,: 1.1f'n yI I JI .

meeting. %breuusv nn i>.Vi. I j.s trty van ,i 111! iitld t'" r h-t 5,.nut l.o.ly knowhar I Ii i ia that.: tH' plantLiUur! roul.I take I i. .tv.ft t 1111 1 c.li\ ,., 111I.11..o,1, I } |n tit ((4.e t'tfl
T"n. .July 1'1'1 .' "I| enl\ e\,4t.M.l i..iliiii4 IlL" j w.t: S ia I t lit, : Ci

Jo'i/o HoriJa J'tnittntlar : "publiily kliown i.\i*>t" in the "111.I' i j i 1 1..1.11.1 "v" r} when* I that I naouution:' ."llf'l ;. "ill \ dll.II.I.:i r thana 1.ullI..ti\c: v.hisjjeanI : I I"adtl.c i, ht t, I Lilly l vourutl wit.'i t :piofiis.;", I i lt; l I.''f-'lr'V'; t Wti| h'11"' : 'tetV.ar.I: llpULttJ. .

lUki; Hi*-1 *.nut aware, wt the tile; but hid) I ."il W.u n Iicttl,', ..tI 1 !i l (.O ihe i>\pleM.iol. I lurt-r, heM il ..1tf.I''nli ; i .it w.-nii't:; : IOIIL' II' II1L' I \1I.lllltl! ( I li.,'a: .I..f I l.irjje i-riiiMMi l\! i-is, thiiu-.! JuxlIi, ,-C":. I 1 ihs.. wI"I..IIIII.IIi"t: | | l l.,.,.,, f"ltfll.( -! j 1.o

Article in the "New/* to .hii-h ,' / I t the jK-i'pU( uf HilUljoronch,, vilhont lirtitie( i opinion, % iii>n tint! ."I.j.t r".11 hut; I hit t "UII' ly II.H! !\ l. lllI'O t lets stnuk tic! mijoiniiif faun: Ir I
I\\ -' I ; l ufJ t
,. : ", } ;" a .lIli" ilijn! I. Ikt nil if I lit J pn-ii'iitin- a 'matknle: eontr.vj : *,
deut Uewvrat' rvfer in hi lion uf pnrM.ralUtl \I'r..I.I lyiike n tioiniiialii.n j' 11 0 'i
t. >
i .II.I.I.I.'lh t .1.1' Mr. .Kastir .
I \ II.I"elllI.1. nar ..-..iI: win, !h i I" Ilht .I, I ; ".n \\ I Isis-Is I \w :l !Itntj? liui of:: -
i the i :: i i.ul.LL'tt tli.ir Mjnoiin.linjf I ubli, l'.r 't
: I fut "
.
t ue J Jtli. j onot Il' .
upon iiits"iY'i(
: i in your paper of flic 14tli, ((211)) iu 1/fr..1 .lir.I.oppo 1 j hut know the f.ict. it \.inll.i-ii' b 1 ', i-ii! to that l.:.ilr_ was CTrMO. *nwav. rrJ".iW. I I,I out, not! !! tl"ll,1'11 jill iI I. .
abloto the I> -ratieiir- any (. ) ) 'j Oetolier .flection". uli-l I that. the "ileuioilulie lhell4j h \ 1.n I I In kl'OW.I j tinliill, : ::giis Hi-. I ,V.IN: 1I.IIIill. I fr th.y URI:I II : 1-lAie:' was 11u- tItter :..lM-n:ofainiual: : I KlV I I tile r., I I. III 1't) I I'Itl.tllt"I. s L'ugu, ,

my aocfptau-rt
th.'tneejioj beta l I. t A ; "Knot-liothintr. A hi'j "r .1.1 uioernt. 1 .L.1 ".'J.j rut I h. :,;. I : I'lossuniM.. I the I i-urth.I wan nmovetl. 1tmlt r
I'ri. 1"1'* win I | ."'11. of "M.uii.l I il.-lii.h :I.I. (,1.1 1jll.II".II.: li.Ji, i. .1":11': ..1 !Iltit, a |.iit-iiV: ir insv-i: n.ietietl !;'\'. 111I tmiu*

.)IU reiTtt1 1 .favor*, nor Iuo I thru, rinphutienlly (hut I .li.1! hot J..h.! the j ..111.,.-tfatlioe I !| .1. i.'itiit| >." Illl-l "III.I ilelilu, I 1 I :e1ii.! intiic.if. \ "iII\ ,'II'I'. ,'1hlll' ) the sulitn.l":! X.iH"r tflrris 1.1' 1.111'1 ,. 1i If ii tth. rihs :I tt.._ :'hh 1 ttEl1 ,

1. noilah I my utlier say. I Jeimwra'ic, 'ic 1t.I.I. not .li..I..il! ] .; I tli4. Ucr i i .eiatie I pin t.* -if, I he 11"11. I lluil I M>,C .1| .1...ui j t l ,. ) .'.' m" :.t rifls. :1.0, '
1'lljl-t lak ., k j
) : a. -.nt-i 11111",11.1..11. ,1.
I |l'II vij: ;.ii t tit-it! c ir Lad.of I. I !, Hi ir titi't. I 1:1: .,', % ; Oo'
know laij my.1t tintW obligation l> I that. I a. a "Kli.oAiiuthiniim' iiet iCu ul iLc ,, etctnt:.I! I the f i I L the IiLiian-i ,I. 11I'I""uI'I ; \ : ; .
'I.'
\
; .
'IIIIIII1 I I.'ii
oeratie party" lii.-ln-.iii J iiinlr "MeinoeiatiepBii I .b-iiimi.lc.l it t-no'iitioc in I II ,I di-t.iotlutit' li.iiI.] 4ji the .1..ln..r.'i.' pmlv) I llmt I ; 1III ; i.r' 1t:1I: I.lli.I Mi'iiinl to :sti4il| tl/: eoiiun,;,\ 1'p.
.
I f.r in* to ('eoMiiiianicn1, tu it aiiy' p pr \I hi.Iithii. I I '.!," "C'I''I'' pnrU" UM4 intiii" ',lil I I .leete.l ( ;Jen. < "itrti-r hi.t I full I I I ill,ilrl.liili.l! h l.iu,, j !him' ; iheu if y.-nM I.illllllr: jonMnv|. ()IW,'. 111,01, "ilIs, .. .ielv. wit' I'UII"llti".! ..:.. *".1" nut kilh-ij, \\.1. 'J 'In. .. ....l'. : .. .

r 'it it t, ulon; liy "Ut.CIt.befun' .1 I | | l ,2"I'A..I! i it t, i if I ".1111..1.I I t I the .-li.'.III-t II lil.4 I Ij | I to mean 1o .iir. tlirt! I tin- .nun' eot,f.litiite.1 I i I I "tilt ,, 'swoin tluir \ :tIIt,' n.illin hitman' : in ih.u ir i!I;. .!''a li..j. of wiM h'.iH.' '', .l.irtiit! ;,' th.j 1 las*r, ,, /.1 t..n aNilrd t""i (nit k, J4. (. f oJ.!)I/'" ., t

I 10 $4 a.flW. 0 i>f inv,' iM.iiiiiinlii.il, whiih t .-. rl"il' ilI .I'J I" i iI I l\ 1'1"1..11\1 I ,', hut! tljt! I muM Hut ll.lM' 1'11: i i.r, theil.' ,ttf\v! s., (iful a> tl.- n'.Urr | !izoll. It 'II' UIII :: IOIlI4. Sb S .
an |
fJ.t. I ,ir'o, j i F ) jIIinjKf{ .nti-l yet ]r tot..
1 4 f *, tt t jirvj-lt of //.V/ t I e. If t th ..1.! .'lUH-rtttic ptitj"t: hrt'l noiiiM.Htt.l ele.-t. 'II liii)!l u iili.Mlt i"\I"I.( ; 1 like <<\Mf!! .' I'. f-r.-.K.! i 1'llIlI'I', !' I tl"J 1.I,1| l .??? .1.uu'W, NJJ s I,I It.l ', "ttiii. It ,., "C 1''Uh:1IIu..r, .. I ..._ ". J' J

i_:_ miy h't"ir( .rlJ uiiJcr any cir-ruiii-t! j !ne. I 11"1 ,,,1 now pt.pnr..l t-i ny* ,1.,1". r I sti( ll.'' wit'a: him l...'mi.. lo',.-" that (he1. '.1.! u.;'ieinti 't l oif' I 1'-.II..r-' \ ill' to < In,"|, Ilsy '.,-I .I i n* nil *ir motioii: ", 1I Uiil fll"I'tiH'' sh-ck iil I hg.,:it\.* i r Grn ;;:pcTE in Utak.croj.iu V ttit .

'lnr.'iA .. .liJ hut I! i.i.-lll.l| \\in\t u.eepte.l' 4he "U"lillli"I-I.ut I ,. party" hftdljt 'II ti fly, |ii/.-li I... t.'li'I..I1. *. : f l'flly.1 l ainl :tie.'t, ;;m.| 11..1,1.1"l | fiikle] I nltlnr -- '-
.
;t.f n"i'lu'rJ. ; I.ar.\ ( for .. I I in.iy IH* 1..I.uilh..II..n. thai t.pnu-tiee .:,...,.;tif" ;11I ii lie (m\ long btfore tuy I'eetion enill otl 1.1. 1- 1'lny.1""II'.ItI't tI ; sioy! si i4I4.| ]11111: ':M-r fi-jhtH; thin, II I 'i 11., \ heISt t.tnh i-4 -ij.utir .t Its 7-t* .,

: .. yhAle"cr) t 'liven: any it.fc'I"\ I I I I tnow' 1 bei" It. ic .".1 in :i..'.,"'"..' with J ati'l i, iiltlinu'li! it 4i.t! Ii.teil .n-, "I I l.rinH-rnt" to''i. *1, I lil:! I I till V.v.liirli J ili.i al: l htst'_ t 1)4.4. 1Iail.i I. .111" I hal: I .1. .....11.\.1 (tu'Its 1.,. tI altll".1_" i .ly tLiff: iu..1.! (I.", ll.t"rr .,- i- ? ..,. 4

if : ...appear eilheftn I,1 i.I..rli":11 or ..!snrg'ti r. uii.I. uPiiri! ., I tho! .- 4iitmr\ 'Iist\ tL&1i.tci.. j it S.IH-H. o;.p ..ii 11'! ,l'iiJ.,1 1 : .tut III'! C.1 t f !I... 11-v, ,tltL'.I'. M. |i! I IIjtf '\..>Iv.i4' .*' -1""; ** i.>. "tit i"'HftJJT! +' ...... .11 1" I':"< r.. till mtu -Ii .;. .'.

J'ff'rAlie i i ,i ion t> be 1l.eb... The ".h'u..rlllri01) ,J" :. Mi'uiiy ni'vH, !! ''. (1 ,.I.I); | r.. K..ii i I i e.I;: } :I- j I' v.im.ne the I J bimliful; I jo\wis.! -I I \\as pmtKIIhilly ..1 1 Sn| uk,'r uf I th>- I HIIUH. of, J.n''lIfath.in: | : : ,! .

I fi! M-rtion of. "I>'..m9Iral..r** t".CI t.t} tIi I .r."till ju>>l to sits]1'1.111| I \"liM: .iu! to eAulij <.it< ulftt--l} Hi t'.i:I!* \v.\ it ii4 "*oiable' t K IH- I', h IH.UI, a l'IlfJl"lir! tlil \ :a.' .wiir-n i.S r }!ii iu.\I.. t liratnud, l.y two i'r lime hu-. ',. 'I that 'luiiioM-, .i\s; f Hi

I t U'ltntiee the Inlere.J f the : > !1i..or.. t"n i hjni1', hi.4i i it tH>t!! ]J.r ;it 1 war time (Ii -ttp t to/ t.tfc" in S
fwt./ltndiul until ..n." j f Iaw.ii .a: \ t> M .1i.illr.-! ]' : :a "\\ij> j.Ib, ,.! 1.1' tlw i-aelits: sj I"'i.. -,, whi-h ha,1,l '! "Ihc wheat i-r-'j', \viri! ja-'tniiH-.l v> t'
%_ II.\ .r.it" < ob'iriiin I !f ith I "-0'e .'11111* lftJ f him it trv and i will He I } ;in./! tin.1 f ,
i 1 Wo !
1 pnrry. VKIO. nm'teo: !. > ij%, titi 11'\.f 1 \ ron "tl"a liulvIt1J t tj .
much
!il. \ -! mill whi h .
t' il member f the) National Oouui I. I ; 1'I'Wil so t to"oth-r: that! t thtv "1'I"u- j > is a.m)'l"t th commodity '
the ietl.i-tt.iu; llmt the meaniinj"( of w..1,1. .I'T our a.Unntntie ( U.N-I.! d.iik mid .a\ Chit,bang i itI. ) j I Ih. *1 fj''t' rouis'l; to .1 tii .' I tit-it .1.1I1t l In1; 9 r. ''J
thr.r .
eati I'arty. ai far at J..t." 0\.r 1 I -il 1 "-oiiij' }'iot. 1 !i.-yur<.. at leant .f 1'(0iu, ::1.l .- tllIrt-lII.1 I milo .Uin-rU art.I l )

,..' ,i1aerri1 Iy 'De .Iw I' "' 1 | i'l I.1 |,TVIlol. IIIK! "MI. I b, titit.i.4. iiinn\* 1 .- t lurii- nut A "Wnind democrat \\:11 II" turn, ,f ..9UIIY Ml'l. SovI, I It 'J!! I Lty %'OIl.tIt"'I" I j .t ill cirttmifert.n.1, niintjK J' I..nt-ntul| f..<,: mountain, : *, i i' like .- tin.aLiJ 1
I 1 ..,I.l.1.n..lh.ll, .. been .L!.. i h..i.! I 111",1: I II' j I"i'''.! .r tho Ti dll\lIph ..r ..111' 1'.nrt w1eia. ., :, trill \ esg. 'eaiI I- > an: \ ,
r.liticAll''I".riul'1 ill..1i"lc.l, i t I j jhitu I 1 (in'- :? >'tir* si i t it. 'I I : t-huu | I h; t f
ji-sn. ; o j j.t :: that .J' I
anti !
: ( bisu'er 1'1 "..H"I| 'L n>" ri* :> tI .itltt: till' Ult'f' .. /lH*." / to .1'! '"r'- -if ) I .; )jnrt'.n.H ilj-prn.cl( | from the t.nH.dllJI { ;\ :-\ -a, n.i.iosti ,

rt ina* 41f .1.IO'rl.1 l ) iul'' \ ;: 11,1 I ItIIafl'i 1.\ ...1.V t.i-t I,1 I I....M .J.) .I it..1 1 bv slit 4 ">'..i <'. t 1 HI:" .. ,t .. '1; ." ;....I..j'CI' I: tsti.! It \ .. l.u\: lit'|| a: lirnu.-h: !.;:!...l.s'iri': !1.1 r.wl J ;:1.:11'! ;ii; { i.::. whit, "''tI"l'-: t' ;n'hr! a bojii.:t, i ev. r\.'thin h., ,Ice 1 that l. IIT; lIiLl.c.11'nrl"s-> l.hoj.'i "

; lu,1 I'.t. it 1' .litiin*::"-.!* !| ., '< '. . ,,' ..mJ J. ./. !I'.I! l t" rM: 'r-, i Iia\f,: vitit-l.-l ':.,* I t.W! J l.-t 1 I, -'J 1r' 1\
I .
ftC* onlv' l.y ll.e n.-ti\ity ,'. to the /t./4, I .h\.1\ ,"i; ,* I IJ I. 1 k S I .1.'t I. w. ;>;ol.-i"h! llmt v. it' lurtitd :hit" : r ""II V my 1 i.II.$ ; ; :.. rt!,: iv. 1.1:1..h:l ItL,' n It !E;1', I ., c"< { ;

I. Ii.','.. t lam ... .J ,h ',." 1.,1 1 I l.t'1 il. ,' .\.J!: '. hstlt ,'f 'i.ivhtl; I lit.; :11'iott! I t1..1.. fal'tiof 1 tisioii.' To 1 fill I I' \
buuglgi! .tt".II| td ri'p.ilr; : llie .1f. ]I I ." n ". I II uhf ; it ? I':t ; a msl.irf.) .; tia.* '1. f.r, tin :I: I lit. P.itfst: < J\dlj..h ilihit; m wish I I..ir.r.It n J : jii.Tti.-: ti le-, !t--i!

< ,>.e .1HII.I.! .y t" M.\. tlmt I ,1} not 1.-.I.; .> f |party, oJ: i.i.I..j"t ( 1.i.I..iI;I ;.t"I'I f,' another an-1' \
J 1/| Mitliin' ; r cr" >
e bv 'Vn.; Slcfe rtM.n .f mrli a ,,l I !j |I' PUTt i iiii wn :t human? nk-1!"(ton; but tit- skin i ini.l Ii [ ; a*
,
f. j Ih.-re i It one drop ol .t/(/ .lI** "i/ '.tyVj.. t i liHi1,! i !f "" Ill :'11I1.1""J". :: II tiltM :
a'.i". tlrtn.x-raev.. a.wu emt.tHlie; ; Listittgi..f an .ufal 1 l-ti/Aili', ovrr IKIH" !. I Ikin.W: .', :i of falling: awtstill i-lttn! :i ttinttvr {.r c. itr" meat f: e rrkiiul mtit -
., : tiur.al AJiniiiitlr.itfiii; It'ttHHftiiMbluoj it, tt \., ,iiI tl-e -taii.ifl: ; WtVliMi I*: Ij.- \ Ue! a lulHtft a. m\ tH-IC. ( **<.t-m< j Ii M.kiiI J Itll.t l i ii: I lint wam't ; ,i be just I.'nrc.'II? Intl t .
.1 nit. -\\tll. thai h hone. a- rnitfrcMirt ,
I It then the ,I.. I $ 1'. thl, 'I' showing tilt? vi'itis the rh. .
i t \.j.; \1' uptm /t''r..J "I; i.1 l .v the 1'.11 I ly. t" t'.t an | :- wi) 1 I I .* tnn! an I 1, -F. !

f t Iy" ."tel. flr m.frtiiit .e..r.iity. a. 'k! tll"t I ,:" n..uillh.1! itti4] ..!..i-eteil. N<> p'llt\' I h.i\i- '.'nU.,i.. .\ '. "'...1. 11.r.! .'.V ''"';'tut :; iio HM- -wrMiiti I ? .' I.it wir t the I l'I 5i t i>sti L s.ufWs.it j \ a h'lnill.tll. tjf j'r*'*"p|"'rO 1 II.[ M-H.N II.i. > .
;
r; J-ir.l twwvil br, tkat anv, IIK-IKK pr t>jtrn t..1'/.11,1 avoi.i at | 1 I i or Is..Ii"* jl-::1I IIi.. "*'a* iu4 .iv<-.l or ib-pelxlai ; by| d'.tr.'Mi! tli! it.il'i'-nve ',1.I I !1I.1- ;I.- i hoiiut. -i it .'r 1 n't.:!, Voti'tl tow tjitl inM" I I \*<- wiili s'ii-t t fi.l-Ilty! t.> luitur.'. 'LI Ii 4: j ri: -t I Kast: for t>ul>li.-ati t ii ill, that t : stran: H<'iT* < iuav )\,.: \ )

I ..ll tbtitmn. "lliere 1 M aet.oli; I b\' J'I j .. *. !e I ,t..n. Jl: i r:liv .-aiiH.tli.ii" not <<.. toUl-ih .''
1- lar. tiiuA AVhen I rt.bo.1 tlie ; llj! Jiiy "n b.\ II.i'i pl i t' I"'i".j' ) l till* l.'t1, 'i-r'l'; "" I. ii.' I h.-!;> 'oi't:. !Idlil!:. l..ny fin- .-r*. v-t 'In hi a 'rj c i to st.uviVhin(: wo t.nj \ '
:1)11"t'w..ltt'
i Iro'H tie .lini r.dr..1''' I i; liny l.nr.I ..r I.%.y any il.li'i.hl.II.i UH iiir M* 1 I 1 jiartx' wiJl 1..' 'tnai!: ".'k.1 1 ut XVtt-hit'ut'1"" *.1 i:, :SiO;' \ 'I. Hut :::11 i i.l.l !attm k III" tluii, {hil I j i 'i' !itlv b.-twiMt tht-m. Curio[ :;! i j si,|vr lit,. rosenihltinee" l I. ':rwei-u tin) \ulO.ri- 'i-. '

I "'/"I I ttinuld .korr jirrfrrrrj it* 11""", out-i.-) of Tauipn, .j hh!.r tu rvetir my ; i;if our J""f the pnty should turn unl to |rtJC V.1 -t t '.",1 a U'ttor dfjtn. % liditi't tin J.ul! J w.s : than t'-ir and I can :M-shojijA-r- -in.l L the! I..II't of.\.ia. thoi '.. "",
ty I
.
reniovt.lf !
t.'V: .lion. iiiMlte mv .1.1 fent. The iUr..\t-li-i ..w Nothiiif" in .itid 1 nine tenth .'f 1 f.i nmg'r o.J. i'i'4
,..1.{ tiny "ihrr rirrttmtt< ,(,ra>).. I "I j Jti'-t. 4 th:1II1!"rti1 1 fl i-. s '1.1.I oMiVilt! : i I. if yo'i'il I '111.1-re ,i I Idi..j, ,... iniit'l t 1 i is almost inclintsl t., ln-Hi! vo ,'
(11"1""ttll "ie.l l Ikl.Il.rstIHi! 11.111..i..1| I tieeei :; :r.-.. . ; Lea rrouitJiJ it thtt ; -
( ** MV. .
; !
tl.1 AW tn"> I entirely H.i. / ,! e none j in ri..ierI 1 t.. in\ ".1,'r"II'IU, of W ImM slCt. I I'll! r'ul- ." (I'I! :. iu'! n-At "llIlh/1*! (nv. i ihow J 1 jf-n.-i?; whieh 1 111.IIl: : .h ;!l.ll-calty: ( in m.ikint I that tills! srourh;; ;.* 1 ln.ll sent Ii) }.IIli..f .' ,

j. .. th... M I.\' I'uirfjiintioti J ebetloii M.II cleilej bi | 4'I : j) 1 I.t it, is.! wliar it vill.: So 1 j j.t: .11')1-1| l ; I ti! Mi'iiiuitiH I for :tht-ir li"'lIlj-.u.O..lo\) % in eslal .,. 1
'Hit- '
at likfrty t* Jrrlit it ; that I .1. ) !. .I. I l ; out. } rate' thu-: .".,J'

at party ramlijatf; aJtkat, I tlm 1..I..f! lmI..r'IIJIii I ; the.UtiHroatl i' :No'hiiij; '"'') iiftn l in)' Ic.j"i. ui..l! mn.b-..I ]J.-.1! ah.! .:n.l l.ill1I'.ill., >/111.1 l lookol al]ft: t.M t.t 1..1 "\-:.. 'nll
'; .;/" ,/ ,flrrtioifffifyftartirr; ; ; *. /t if :*1! !*.", iinj 1 thiit li'ol! e. ll:! li.(.',.- I their ".,'cI'-I'j t.On my |.r.mot. I want : ,
mjj 'I.O1
that \ ; '
\t-ntl .blaoeratic
-
I .
lit
iri\ :
'1 liU.rl shnFI ,I..t '''. I i..I. tf : I luaLe m\ -.If! >,f enn-<-.j.ii.nee innon; the 'KnowtNotlniij f III"'I1""II'I', I I'm I'm i ifUlrir] I I' ': '": ,
: "
I t : a nrlIt ii'jjhj "' It-1
.. win 41.- 1. nn.l no; larthlv %. r..1 ijt l! t thi ili-at'i:, i is In. rril'li-! .
lft lli'ir ( I Iniuirtuil f -r .' Tho Wild nnn, of tho Woods. Uu ,
|
10".1' 'I' ;* .lout know that' iu% vlrelioti titiI !| half lin--hcl. i' Uii' Jill..ill':1I'lIlinl' f' I -
Ii"<>'bf I.f'in") i-littli!. eitlu-r ,, Kiii-itute It. I \u II.II i.l HI a 111,1..ull I ,.111I.1 l" in Ihiji! r..I..I. lu. altIli' I )i-i.I mi 1 j{ 4 tI < t 15.8.1ititi 'I he jHu/r f<.l'iw! ha{ ,'oviJt-iitlv: ).s.Ig( htthe'slnlt.r '1&Iia.s I 1'rehs publishes ItS''mmiiiicitiiiiit' .4'f*
I I' !I. nilfli: ifo '. hi'ii :lie r-l I :
i \
who lm I \vi> fti was "in.
limn. ] .1.] spte4] 1 l.Iui.elf:
tlin ?) \ tu ; !
'
opinion i.r my p,irMii.ec a I ) "oI n"D1 'I 1l1|1'I..il/lu."t[ n> a I 1I..t.',_'t1.' to I the Nat ikiu I of 11. rat tr.s to ,1i..lIIiut..dl! : float: I P; It il.-le| ( I III.,) tl.it.1 L Jiuiu COtli,
Uii.l' it.24j for the inttrert uf I the : far 44 enptible! I ; W.-ll!!, I rv..n! I llii-y it fo'f ah1 han l- '
'> .1.m..r.I.$ I/ county I | j[' : j"t : ; from ,the
I' IIIII..ill..f..t. 1 uuiiiii:
litillllllut.fi.r!
I Wil l.-pr-: iritnlive. .; smi; an.l there ,h. ,1 fioinj 1 which The .
: : s ': man: tunning wiM I in th .:
:1))
f l that I .-.t.n Anti. ali-l il.I..I.I to puiiiie -! PatH,? e.'ie t, ..( cult .:an.,1! (f..r :
inpri': *luf i i I f. .i 1 un.ler' .>hhijtt IIiCI t.i the "*'.",./ ; otir r.'injiany. S.iiiii m) hit I t btintii;..(, intol. i.-tl.le thirst I'.r.t thC .
wif.
.In. t in fu.itr.4 j : WII1oI.\I'ar; thU p.tee.! :ha-; not to thu _
I i ,
.', .tilal .lnlilior.liOn II.t..r.I. I I !r d'"....r"t*" for their *nj'|'.oil'. nut tut-tiuor I I:1 i lh- ,! ".". a I."nt I a )iiii-k "tun k i.i<' an.l] I the 1 IUd .,lrhlr"I1'r.; ; up _d 'f"
) "M, iirtya WIKth. -\ .\ httlej 1 r.-setit:, Wiitilifr,. IM--II "-ii: ':turtl.. I I. ;--
1."Jor.III. t''r'lio| "Jleluoemt"xiv I hute )heM *,' I' : 'o .1-1'
elf ,
III. ..t 114 I j A KIIIIW Ni.thlliir but, beemiwi 1 w f4.<'A..na..I"| 111..1| r-t t < IHlI.rl.1- mi briinll.'. i : \ &II"
.1.hlI4ff.I1ItM.!; l( in tlii county. ami in. ; .b-inoernt but he hn. lie-'leete.l I tu tellou liow i I. .. j 1 flirthtr on, il. I the "amentaIv: it f h.itrib-at-" : itt V'MW l'a..1: t.tl :.
; : tl"'I'IIHr..n.lp" II1.I .
,.1I ue an.l 1 eV it. n.-itii. i !! T\t'\ :.> t linnlit.I tl..,.. h-n-l ..ff fii-t t. ln-a.1 t I i i i .: rm'i J .. jl i VcTod with a full lh"I..llf ( I h.ire ilutie I I ; It''Ullli''ll.tI"t i ;:1* 1'z :... I lL /h 'III t
< no. rrllwinU 1 lien a< ti"l wil | will I l>< I'lote I wiK-vote.i for ui : i I : .
"- < upon y "l1"'j j 1..1 f;,,. CJ.I: I 11wCJI, .. ml.1 :Ii 110"11) ) II.: 1.1 ill' : : .' 'ally I I Iii th.it; if )fr. )(Mellon tIt: -
tbi..a. 10 ft..t 1'", 1. l llie I Ilemoeritlie j pnity l in I tune* pnrt but I lo i ii>11... On tli.il i.ne I 1'.II.l1I.t" y.-t, ,,1:1-1',1!: ) h.:, i n) ,fit?, ,ill?, Isir I' "
: | ;1,11.i iI i :1,51, 1 I rimhl jjit 1 ntiih wi follow- ii : t there "1.It.! """! '. |" Illl..u;. 1I1lt! JM i.i
: party WM'wilfully Ig"nr.ht My not leiiioinlier ,'llrl I Oalf niclir! the .Ii c.i j I $, Ilio.mt"Mlf I \ I hits ". c'"ill t.eel'that I way :al.1 s II"! Il.ill. 1.1: .T.'r"II' : tlt' .
c".1"!j I I I11" oulv ih-ek! 1'1":1.1. !J'-iii I II I hi" !t. 'raJrulI.1 I *.. t.t *
: Itert ,
atlS .
a 1
mation compel}* tit(to p (1"I'fr. I j.hii, ...f that putt ty \I..\' null furtii R'.I] iilIn- '! I I they! hiP nn'Aeril), nt>! lie ".1..1' wnne :I' |l.a""II""I. .'!I". % .
; mill hal 1,'.>II.iu' to il!. wiiJtst.;:! ..Hn' .. 1:1' d.H.Ia"II' lilly lItlll a \\ ... !t.. aii'l I ilnh, *

: c..1
I i.ti8i1 s.ir.
.;., : 1 l rle! lie) ilemtM-ratic party of ) lion" *.1.ci, e ill llie iilit,: to vateihi/c,, lilt on ] (little ol.titfnti"!! In uiu f..r I th. it.hirttiatsiis I II J !tI t- 'J i \ :Y a -v j.-i- tlut* *

I.".I wa* a 'Kiiow-nolhiiij a. I.IY iilt'e, t. .I lMii.HTnt"talxr-tli.-Kuii.ltli.it I i I hits itin.ri tln-m iiiioui: the 1 ".1'11 odntie l'Itly'l I j I I SWIM.- if' 1 !111I'] A\t-slionMiij.! ...1 It I.I. I tl,I' ie I .. bst't; int P ilu-il: whi'e I th! .<.t tli I p pr Iii Ifi Hot bi't-H (tf-eti( br: i"'ts.. ..:o... I 1I Iss h e

i i. pl !a e4 tu call 'me, an.l tlmt It I : the ''!.. ii.erat-ie .Jsrtv" n...pli.| ....) in inv. liomi- i *,l..1] "tin- Ki.ov, \.ilhii, ..,' j>nit\,) l. iu II... ...""'.'. ;| IHI.I..I \' .. II 1 .f t II" w.'r' tsiei.1 i!, in f-.ioU: .' ii'ilff'at. %. >, ,, 141i.: !I..r ruirso! nti'l 111'1-,1.| | .l ,a- j''
'1111' hll. 11'1. ::t"III'
I. .* fu, &ol..lill the fart fiimi' '< I nation i Hi.il tlmt. tht-refoie. I unj the! eui..b'late of i ll.li; $if t ii! "*y .votijjht! t. sj.!aetj! tl .j o *>:iies; I of f ,, fr.i,1 l ..f 111':1'.11"' ho :atw-'iyi znskec, .lrrali\l. -
,11..i.al"l., 1 In- .1! \i Ilitibin. ;
,. 3.m.crita. >f tlmt purl; i Illi.1 it w.ml.J hud- 1..1.1'. 1 I[ j hottei.h,, II.I .. "nlll..I1\.f J I, I the ."'' ... .' r. : t thaI hirribliihv.th by tho *\ trt' of txuttvjfiiia ( '' through t tl., bushIi.n s,..tI l.ylie tiselee.I t .
Ii.RI.nfi.l
W.iii ; .
J IVtitor.: with grrat I If.n"Ci.I I ly rif-ht hut I l bine % ,. I .. -" \ ..-- .'/ ., b. !:1.! nn, :'in c 1 'hihorn, ;a I. u/.in' \ V' '
mitlt ) uliil! I. t. "
1.1.11. IM-I-II < ."n : my |" 'riM iI 1I1t.'d"II.n.J .
who thvt I h'l-i, urivij.il i IH.
)Ir6linr i* TTiiit 111.1111.1'' I :-halIny: t ujx.n I-IMJ .r tw. >!!- \ -
I 1.a. < >l 11.li"I an) f ist. my null ..II".i"l! >Aan.. 11-4)) IM.-I. I b-t: .- ) ':.'..It *1 tiloHi., | ; : \\- II. ''i. hi'l tjot! SiboMt,: tWAhiin.lt -h
th. %.. .101.; of the "N or {i. T. ;i 11:1.: fij (,.r ,f.- f.,'<- of ..1.,1.1.- u 'Kuown t t1.'H.r...- *n..t le.tI.tz.r, 'lyiii-; I thus, th-in i % V'f, d.I"C..II.iI.lr"J\. .. ts.tt' in tlie\MM .ls
fact
C1. ) ) real that 1 nm a .feion.liirv.' iib'eit' ''"L--? i >-.! Y.ltit. fr,nn lieu. 1.""..', an.l I I'M'' '
**" :..' 1. 111- in\-. !.. Your' *. A.'.. ItICitihlllo.'lI whu, !! Un';. .. < > 4i
with th. Jmirf o( ]),tTKKTat, ( il lh. li".! of 1lN-niiMral". L-<--* 1 i [ hniw IK-VII: .1"I\rI..tl] | this jfulheniij ti u Suininy last :ib .Mtf
I 11 ,. henr-l .iml I 1\1..1,1111, ;
.HIII\ 1I.\r.1.I, ii n t' e'ltn out.: :
). ? mjr jwkition a. I'rprmH-ntaU! \(rh\ $ II..J..II.l nellirgj '-' irrnTiiiii| iiir, .. ''l !lift-i t Miirotit.ihil 1'V nil the ooinfi.rtN ofictlili f liftt: n.eti wer' ftr him, arnl I on .M..mnv! .
-0 .cr--- I' 1..1.1.1') his h.'Ui-ls alt I t turn whit,'. I t uv. i -
TTT7i tiinf'r ) :
iT i..u ; 'J!
Ii to tbCn.nora! AOtt"h of 11,1 III lf 11"'I.ll.,1 lnn(11'2':111:'. '-'\ t'i! .t MinlH-r, ofI i I \\ mi') I luxury. hut wih j; hnlrctl niiwi i; 1111:1:l \\sterJay] moro than tl.in IlIlml.ro;
1 'been noraiuat and rlrrt*] \t'J ,"4 \> hlih' .weichinishliii, .bi'*'n ninl . fI %I'I ,.i.. |t.i i." < t. iii i. f.i. '. 1,1,1! nn nut-$ ;11"\jM j ill";. 1 l't"lIlt'llwlI". like, at,\ their heaitAi: : ', but lsti IlIlt .ill.Ie'I.,I t thui far nllsj( tt UHU'I\ .
l ,
breath of hi"
out reference t itt! politic-t"i iUlf I. out 1..1).11"1. to r"II.t t 'iHieliee oj ,,' c -tliijthe! I I mime of 1 1 the iiiptuili I I JM-I-I t to I be, c'hl!,-tI IIIU (1(1 'p IIVII. :ainl it wlrlt'l;, j I -
jr dema' haJ '|iaiicrlliniiik| me the 1 win of I the 'Memo 'I I I nut) I tinl'<->t t f IK wett: iu im lIll.: !bI li I.ill i I,, Vi'fct* iil.NV I'Q111) vt'ti hy rome I OaU'h "
uale a more fl rl \ j iin.l.-r "I h.iin, tli., a}plu.n.t\ or the II'.. <.<*'..r of I j I I Ik jP.it't: .! ttiD, Ii'i'.l t otijjn-fj'ition- men.women $ ,. ..
.k "Y Col.ttUCft.; but I rat ii. peerl_v" I.tl tin- otVieiul; '. ''II".. } ri-nt..4 J j t I I I I Jo i ol. -,'"tllll' or ]''hiios<,' .!;, i. Thit:t. iur t<.l- ,, riit-ii. I II.- sprang Ill'j from tl.o lowr uf au !
.
1 .1! .liiiin-j th.w Unit' I'
: : tIn AI.I."I > rt !; .ir. ) aii.l: d.ilII"II-"UIII i ) ) nt\l. anI S
: to tse A roach trouble is I i n its rank 1.\' the I r4v.sL1lnti..i.of t lien. t'nrierI 'IH''I'j iiI! !lu thltif.vaJiiiiiin ar.iii oltl hollow jiii'l! ."T '/
__- "m.lJ '(' > t : \ur loi jus i stumj.; II"'J: ( 'thrkluh .
; .. I! 141 1 ,1111 I. half thelailii I e\nnilli I d are allowed. all haiiilwent tolill..* NOIKr.f "
.correct rror and furuinh I, l einj a unJ democrat"<'jiii.- -."r.! in }. :: : I : '.
l t ..-- "i or.'hint; our 1 brdn. ( M.r p.M.r auiiii.i'.nsitlVr. : i the Ln-.h .so rtipMly t that p il-.-y 'u..ht not t"" -
; r Tbt chirp broupht apain.t ICL bis latfnt llt1I1it1lIlji". in .r.Lr t.. ....tile mv !, Washin Window.1 :i 'hn iI l the llr..t notion, brui.IVnil! I h.tongs.! .1 :| It.
; i .! ..Ja..r11, .itch, him. Tlif 1 w\ .1 U '. tUVk li. t "
r): ,* \ the that I iiochl to 1 1l'h..J as unl im>re l taI ouruh' : >t nt. -r- I.- ,
ittkat llptmy"U on Wn eleetiov", npproptlat. i"I to this \.1). I jist t tinn..l!I In1.ltl. nn]]I r fl..
.
( : "' : 1111.1, l 1 )h-t'i: r.ji>t my nwu in.ries with hollovir ... In.} '.' ,1."
s.' tr- liti7
\ ; Caiter lia.l IniJlown. mnny n r>
. tj brub ting a 1).r1 ti."n" ( C'I. j.t. I I tin I I hull I I I .,. : .
o Jl 1 ho t.i j.rti ht'cr ahin"in.l.iw 1 : coiit 1 I"lt: ii'IH. <> t i< : j jtun it V.lR'll:: : tii'irs.Br "
.i..t' : < \\ ; I. ; '
M democrat, and ''). bt-eau..c. lir mitt t/jc.1.te tfoi'M not that; it i.'r.\ tl.! jl'fj; 5 : 4 .

t tin! tbt Idfttiftd AIM /:, ,.,/i !.II.r f- i.Jri..t i-.ile.-r skin ::> liii j':srt lt.S! ri'iiu1) 4 ,lTti> 4-1.1- i wouM] S.M.H lt in.. f..r l I.ruolc:: c..ul.It'1! :-a k4-; Tiom- the !< .
1 .
If ,te etarg* by line ."J"i / rf I f '\tist Ctatistlcs "'y o 'I \ v than I'V ,tr\tI.A n. d' c

l... l lsJ'ing dO"1 ondry \ trillion( ,, lujipvrt tlni, keeping' lip hire> toth"l.i" .. :in>! tu'ikp: it look lik.-.-. turn nn lush from a fence 'hat "ti.*iii ilea.l" I I !. ti--t, Mfii.ftrial j I f.tii. .* *
J (ie'ral ,1 I ,miii'lh-rof) AiiH-rivan > ,, ;; 1-4, !I. !,-' li.i'I.'T.tn.: iK.;; "-. ''. fI
all of which vnteoabl C tipe of Ilo "democratie I 1 pnitx" willi- i it \ti: .h *. with f<.nthors., Tin.t-i>* i ii no I tKl l nlii-M.l. '\". 11 \,. 11.:1.-111'.11\} l t ..".,., :an! I I I .
C ritC' ( wejjather I lh. f"ih>xiin; tati I'1 i. s fI''l'l'Ctill :t- |i I hair s.' r Iti !.::. *, n;"Vei*, arr! \.il ... : ,/
malicioui it* takinc the, i : went :ashore. stir the ..1.1 oritlei's hv.i't, km.l I ] t
l.a-iti t"i
ret-jw-nfibilityr-f h.ul.I..lrH. IIt'tl1.:111.1 ,
J. hi (i.f :siivt iiitI'.; larger I i I I
gunlf.0 .
i.f lint. thti'.h. itt th
tic lition j ... ttu-l! .
): ;
>u tunt..l1.r"
: I ra.y .1 kii p
i I did not *.' in ay. "
tkt time tkat tt own .11.li.III. H. niut r in'"n .
f : I si.l.- I 1 thar stuntml. :
( NY' :I'!rill; "iIt.w! !. Th. grsI "1.a..11 011I(' 1 :"Il"r :lflllay: I t t .. H' j1
Democratic a* orf r"tl"; at the time, and the ninni-queiice i.. \ ,; \.ar l.-o' :- !In .\I.bnu! : I..lrc.1'! iUss i b!!- }lgi'kin'4!. ",''_,- i. *.,. li. ... Vvu near
p.ri. thi.lifh. e,1Ii. tiinke iu the c'\. t'i.o' (if the, art i i'* I JIarlll t ; I.;. s ie Mm.of Vm as 1 war,I : \ ,
L' ty.di* ( ..t..J"ft'ri."h"II': not M-an-'l I, < .iin runnih to "I" what; I w--ir: I IKor
I iiM-li an.l > in''r>*ovr. : I i i : .
.
keeorei rrltt in .
thc tin
*
party I .llelorat"u.l.r I .i.; HUI ** or.laiiie.l tiiii.iski: r'ae .
. i 1 party. 1 '3H 1 ; *, l.loG baj.tiMi.- innn m .t him who h.i-t; a .jjuti. hth4 to.J! .
0 l. ( in niak lhv.v! i is rtnUt.-.l fun .K)ttn in 1-ir all: h.n.'ls: k.-ilk.-late-l 1 t that the, laill: ;:.u! I .
r
. tKrrrfor* Dtrliny trai "."i" ) of "olti. me, ", < ]1"- : i
I -k. :I t took l.\u-.lurin. the n nil I tho a .*- .
Uiin
I :; year cgtAtt j t : to ( or 1 hI '' .ul.! | :'irirn l.iitv. lie. itol
|
l' sip
' democratic prt.u) a thorough I insinuation of uhieh he 111\1 )hn'e 11. amitif-so\cr the 1a-.. it Ji"..''lvis the I l I..J'III.II"f'lI"I t. : r. 1'nt when I -1'lI..l'l!* j jwalkvil
ilJ qi : !i < nuinlr ft,t tI ltIl'ra.. I (;.tS9.> In 1
joining the Know-nothing partr | Wntnt. Thi' inlluliiol: i j.. tlmt I 1. t.. : I'1I1t\.. nti'. soon k "-e'ith" -j.at.: 'fri'in tin ir oil l.y hin -..lf. I tiny) -_('.lllow l it \\ar ]; i 1111 rely tnrnt-J his hi-al: l..u-k liLt i-eftt.uIzit

: democratic party..*. Now I | I rg! a ""oun.! 'I..m..ral. wh. hal! J"tp.1, the ."'.ttili": :)II.I) :t!.i '-tar.N. : tho :..l: -". Tw .:5 *( ,:ai.J) one ,.f Vm ,:\1,1 iliki' I I. in,.k Iris:, :iitithewoit 1. lii'lian-i ti! MY.I h :

I'I'y: I quote the proceeding of t I "J\nO'.lwllin"latl\, .." and ..! courte knofl. I! .i'iefc<. .-.f, \ uftshihathtr! ai.J a' bowl 1 of "U.J".I! '; | of si.irma-; uiicu in l.i.lif11.! I ( ; l :a..odali.m") 13S t ci-n:rccratU'ii*, 21l t> ormiuiters I ---4- -

i of te 4th of April lat" at / hi .,.''" .hicli I II""1 foun-l horribly I )tittaI:I I J'| I: tlvtiiiti, fiuii: th-tt" oJltll,. this I ,lrnj>p all! tint Wij"- the pla-.5 { I -The wcrM i i4 full .f t.lir RId t
tire are t.eofxary. ; .s- ;
that the time of'my .. Ir..s.onALI. and) Uf'OI.Iluh.nI-II.; ) ]t Ih.!I t "lIrlill: .u..ilw") .. :ti.it) 11I\'I'r, :1',1..: 'I"t' ** 4t I
pfr a I 'O :; ilurin": ; tin* year, but the I eia1itIfl" -
} ad.iactbe sib 4th day of April, in"'ltiol..f "mianicht an'.'ii.i ." to first \vith n \\.t clw'.li! or lather nn-1 nftir ; siiu-r: lIi.,1! ,| wh'-n lilY limit !h "ij 1' .ill .1 I'.s: : r-very \, nt 1.-11 I tint: knows hiuiM unjt..c: II

fI .ocratie party" .had no suck. i and .ub, ert the 'liiuc; !honored j.iid I it Imt Uvouie .If) \ih: tit.. dry cloth JUK I! ,, :\.It:!., tlr.r! won't I !I.. jmy in-Te: 1'iiu-ks ;l ]| turns are uicoiuph'. 0, t'f :'JO: asiatio ,"r U, L--1. I

; rouoty vpon th. i..ueton which I rcat Irllruw unterrifie l democratic: party", -Ifl't IlY. it will luok f..r: 1I1'f' dear than: .ril1- .,1 i::II j i its :nil owin'to I IIO.ICMIJfnntli.! /. :1:1.1.\, j j'I l .'in tiM'Tition; ; tu tu! .! iiseluvU-tl i it: the table: ,i 1 Iinrgea I Iiii'5 fl. tvjhti'r with ''ikt- jiaiw'otj : ", nr, ,1 .

I. .. tt sad .et..L Tbo,. i._ne' (,"" tl. and. btin.f m "1' r.>llf..''ijp>j*' *.. ], :r xt-xr., i j by the ; tllr.11. fraitty; Ii.:.le* lw OTVH." '

I
1
I
,
"i 1J: ,


;

|di Unt _. 1'1 ,u--lip.-="r-,"..". ..-.:- /. .-- .' .
4 of iurntDer ', '' tlt:" 't I
proftch a b loth If .
gu thought j! 'f ; .
I'S if I it 'in- j ,.htt : inantie rtfu,. *iTtR5v ....w- ---'. I ,". -" ''''''-' : .,. .. '.-. .. '' ,
t
L:; ; .
I "t".n. .
/
T -- .- .. '
-
.
r 4'
.
.
,
_'--": ...." .
.
-S -. -
-

.. _____ \ '
hA J4."IIW"

. . I .
'M -
-- < .L
"4 1.
-
-