<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00012
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: June 16, 1855
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00012
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
:- -'

k- .' :: .., -.o' .:. ; : .

.1 : .. ".....t ... .. 'V

... '.' .s. ._. .. -Jt', -. .\ -D- .4' .. .c t1j -

.. '
.
-
r .
.'
.s.j r --
,
tor .
L't .
,
.
r \ ).
,. .

_. ..r .r f. ia
__ .. _

_.6 -- _._. .

,_. 1oW 1- .
.. _, "
;.
\ .
.
'
. j\-- ,
,.0 Int. r "
'- ., _'. f
:, -
'.f. [ y: far.I'i .

. .t' \,

0 ,

t. .- )
; 'k '
< .. 4
.J ; '. '..
\1 t.r \


: :: \ .: I .

". .- I


I: .
/ .;.f
j .
.
h'. .: c
.
n.\\ I ." ,. ;


1 I,


I \ ;r. 1rtU1 Utl: \ l,\\\r\: l''r n\, IYNI' clclllcu' : 1 (it\ \tlll\ \ ++ 11'a'h- .: 't II : .'


J -- ':-. = = t 1' .tg g $
.I -
i 1f0L 1 .
J. .- 'y. .1 ,i I- .1 I. 1.0 Ie I It..1 .1 : T I. It;. I >" S S ,
.\ --- .. _. '_ '_ .. __ : 111. 1 ;.-1 .::. 'J i


1- THE:FLORIDA I.J( I SIILAn. aav that we halt IliC inol dil.II"'I. and J'j tuint 1 1I I .(.,:oti,," \trht,.h i. m \titfn-it nudeplriu [ !Irotntli., t -nt in',l:. \ I t lIil..' M.. / I.lit tli.I, rl l.-. l''I I r' "pnr.gl|+nt"u l.\ .11 i.eur. 'I' lu* fc.nun"1_ --ofM.JKS.- -Ihc'.-- .('-.6h.d- 1': ) ")

EXDESfVEEkLT i..I.t futtot, nnd I inoit mi i*..luevi'ii*. ilir., l in tinInn. when lli,> cnim-i.-catt' Into THE "ll'
IS (iuin -
IfllKf >iiiii" BOAT
( y
: FUNERAL. '
\\ SP.irtR.SATtntur rli \'" / i. i I ll I :. .I'I..' I''"' r uCr' : i
-ar.. thoupli.) ff Any town, and w ...Iml'cilt I I I curb. ntiiMr* in f .
lilr'ol .
I 11.11111 I 1"1.1'.1 I "J.I'I\| I '"111.1.I "i !I. 'I"l i "i'. ,m.,l "i t tl. 'linnI ( i I" t ni i'u* i \11 'T : .
t'L'IIU8I1E iVCR\ urTlmd. .aonlttarkam j < n the Pr mil. In| flit I. .
: |I.rlirl. /; I LPI'fr I i. .
i. --i
. ht,, .1. '.1'l5 i 111.11-I d i' /rj {l:.'t J'trrt'. I'n "' It" I IKMM I 'oj
\.caal.rt 1 our | | 1'i Vi>> hid IIIK tinu otnii"iit'.il: cf llu J / + oj
1,1. tottnc l.lil\ v'f
ntbecan
IA.liJ \ A
,
; C. Audrrtl'A.TEa4 \\\'III\/t. t lull ]1.,11'11'1:1'.1' I ; r.n t.ij.U i.ni: t.I Ithnt Irt/+! .I/.II. -' :. I a't r 1
.ew ,. 1,1. none M-iimli on !I! Ill tlllfC lilt- < 'nri tlill ll'l't: t til- :0.\1' \:1': r
I.lr. I
bona J i.I.11 .
: i rtruu.r'Mujr l !. t id, l"Jt tin'rr in i> who 1 ./. Cvthr.f.; .-..-r45' nrl r t'jcJrf : t .
8 : Jt.iiNtid lian Itccn an (.Tfiit, lip to I lain line, f I i Lilo! wl.nh i. ulna.! il, tl'ut J .on t Irne4tr I -
linl.1 1 tl.e dtl l .
pl'iird* *t ill i! wi.t ." ,. \ U' 111 > ;''i.inoui'i < i '..n1.'... .t. -"''.rl tar of \\' : -

Two Dollars prr Annum Ifs aid in Advance, Lt. ill.- Urn.theore grow ti. th.,, ntn ,,. d j';I Luck, vi'h! bor a'ldlntne.. (In this CM 1.\\ 1 And raft}bray 11.,1,, IK.flolll! lifu till'11..II'I"I1. \1 ,' .,.1.!.*'..1,,)diiiiii.., f.s tl..I| itr' ( ?l. n.', 1 .1.JI..U..... --.,-.r"IIrJ} of Ihe ur.I N." .f I

If Three Dollars it the end of the Year.At lo allow the tltiuw"i"I'" .. ,. ,,, i.. ,11.( \rliuh l* Ls l.li' tvrd! l tin'tn n* one of I tlnuri hr l 1 \ y. i
corer J I. by i 1 bugle.! \l il.l".le.. loud Rod 1. :ir, \ ,-11'.1" 1 I' t' 'f"" .> I- :..'. ,/n./.. antjJxll. I 1''+tnln.f,'r (General I -

will lx in,crtodou Ute follow their I..n.t. nlt": we !parr I i l : | I.f., I. I\ell m.Mirtif'tlU, .' '
>TUTUCMf 1,11 J.I i> ;:1,1:1.: : 1 1'11..t"" n* ,(1 a-) for 114tho i I ail|" nnn :ir -' '- AV{.r/ .lId'/! HanJ SVritiiry of the Interior ;

hog tunaVJlh: "rtet4 u" j' '1 fell. you, Wc rt ant, ashnrnrd|| 1 t I prim ipl.' iao.1.lor j''1.1,i"l inr;it for their &',', **> ) KllltJ .. II.,. ti.t t n lho>'n'ht! "I! our. f'..:,[ I'nthin-t: Attorney, Cnrul. 1 '

KiLljia.jtiir* of t\1'thtJin, ornn Here. 11 w h.l I (':1 115tat. or though, I, w o IIAttt ."I.i.l i t. nee, th.y IH-COTI,. \iicdlti"-l\ \JCft, : How mjliv there are \ h" ie\.r think MVI;i. |1..I..llral\'I.\| I im' n -rt[ nrn'" i r.,il! I iitnliluiiitoiiK -{ .''.1

#! 'lr, fop tie fiat jn ertioa, .nr fin.r emti foreaeh : .nanlityof 11"1 that will, in a t. I! 1:1.1.1.: 1 nl It- .\ 11,4lr lutgr 'nnii'inl* with "U.IJ'f that grtnt truth which tl! .- lunernle I"i rwrrC .T n a Itl'wlt. h b n! "..1.1lit !!, !H'"- \r::1 : i

aut-qu."t iaeni on. A liberal dutouiit rims, strj.n the ..nql'| {, and then we inn lt 1"" t I }'tloct ., q i<.JC I *, but pnupon I tho I mourn : ic-ul' llItli''Oill.', \\ hrthcr, I 1:11: or '.un inrArtMtSiL'on '.1 I f
(
1
.ill lx made to ycorh adtcrtieener Ul. f..r I Umily, iiilrlHAtico.iitUiVju.Il. )\ 111'41 .. t In'' 6sT li l.tlrtal .i_t cf oneSccri'tarj', on* A.i+tant Sec- -
f + c\iri9 und l : ;
\ itt theNCiTlllIt I {
1
1 + )
"" .
Hutt I'I.iJili'
Jt -' ; 1.litl't'{ nI ];pt't 1" f
Jrrrtiwnicnts r.ol mul LwLLt6. >*>* r1WDtil | >M> tliOTl vr't'l 1 rt .tt' .!. t nr "I. (' 'I rsl! : 1T1aQ t fTMr( J InrJ. line dicrI.Mtu! !. t'tl'hv.' i'
XII ) rtrr. WO *-: CittiMM I I Of-w 1f"I.1 "gl W\,". ar
Win l. continurJ ) )1 I II! whilatha )horce "j"'r"I; het tl e nii'nnlj ; ntilfurn. 1 tr : ;ltt1 1 lranlui or +, r i
nitl tlie
+ rr4Juire+1. I I .* tniinnirTrrniTe. tft u high ire ; the .
9t Iaiertiuas I.r the w .rld, w'e ","'1.111'r.lly} .' rpt] II. u I." j winj r..1" -. in flit 'ti !/'n"l' ii Dip- .

S forbid and .liarjj\ *.! fur. I I I famed\ "ir.'.XIPII I r'.U-i in I+Tndr.hrr j 1"\ t iitht.id.. J gi\iij: I., ridr'r. lb.bract ,. \\ orexor I....k url tln f1l1l'r; 1 trust with I I j; "oiit'timp nliuo-t ox.TxvN't't.iiii.r? Tint I I111 I i.iiiatic aul: C'tiu1ar Ifranchw, ; the Iturrau of '")'. if

ORe rgnarc, for .ix tnuuth. ot111fjl I I,I I I 't .>'oini m.I.I.c, I fret .*""f.I'ul.l us t.tt 1 r to t*\i.i- iuiv" to th.. I..f. ,"i.l. )h.. .;....< I: out J. 'Ir. il., a nrrovfiI, .t.1 t itMli.l: I'snnoirmif -- iu i-M'ti-i'i'r ; tli.it I ,iti'i-, : .!,. whit 1 m o|,e .:1.45? ] 'd-1 1'ur- ':IK':.f, TnP.(lutio". Appointment* and : ., f '

,, tArat. or other l.tiMnes*. card per an: .41.1)11 t p.rut.! *, xiittn.iK, iiitrllli..t.; iii.T.il I.flit .'",,('UI11.11lri.tic. (f nt tii.ottint "t"1 the bur-r i ipii'iinr. 11 lug; al. l 1"1111' > ititiiilu4 I that I in* ilar.tn ."+: ';I c.i'i d I., ..-r in.- : tli-it I jiin-t, t cho' ,<.. xi hon +ii.'1 h |I'"iimi" i i.'ii- : of lufian'1); ) Arihixen ; of An ,: I

{ 3t ArrV(.* n f"r 1'th'rt'ormllll"traUon.. 6.111) n+ ....1 !I. pi. ki-d tip nt anoth,'r'' ing '1 oppo,i'i In the In-art, wh':>.h .*...nr'. ', th" fairest, a'ld in.Ml 1 b..i ttiful uLj,'wt ipii Iritin-ti.inoaj i.' ulu to rin .,*!lf arc *V T drj pctsil' |II 1trnlitniwa j', nod .-'opt! ,. light: of i'AS'}arte .". I

"otit'e to IMrtom and, l're liU.r.. 7..t'l!, I t.\ tt"Hlh' W.II''I the r"IIJ'r. V. hi.ii u \1' h w.. an-la.1! m Tinloud! .: v.-. nut' nu'upon tin., r loirethat! I iniM o thio'ijrh[ l ul n,f IViJoni tin' port-i irrJ t'orreipondence. J >.1
111 I'J'r }; j
App'ialiul1 for du-mi..al at Adm'r ." ) I Al Li OUT old lien and aAllt9lw45 wlia'Vye ill i pus sg I !hiffrc, held!, i he I indinn! INncrJCridin4oi.s !! In *.-int>.hi..1 1'.1111... ciul,"i-.. of l.iiv.l l ..itiiiiii.l *\ that: dn.i.h, .Irtitli. tli.it I ton.t itHtid in tin -j I rt..i'i.' -, I i-pil.In> hl'a. law *. and th* Mute Li. J ail

Announcement of C.a"di.1Mtt'5.th.1 .. the worll} Ilmxe li" linitin L.':". tli. trot until he .rC.111! n>:. j jr <.oi-i;iinlyd! t ttl that ].la..i'c)' )'nhi.li tin i judtfini : dust I I 1. HI n f.-:'<;iv ..n ''>imer t-t j I.,i.irx"Liip'o. ..
Job Printing iuu.1 W paid i imai ,. m }
for Con .
BilU I l.uI
t kill wlin .
j hi
.I : r +nrnl4. fiom l.. s -vet.ttrn
I! r.i I If i mosu fret 1"11011.1.\ iu hit; mx". would fain : lo ,t.: th.it f.-r luy..llllmt! ; L'.ow Cli.. '' bn)lr I j-crM-ni ; a-ij i ii one a .
the AorV.Alllettem all t't 1 m jf IL.t w ra l'I'.II.r- -11 1.1 -- i ire ,.t|
.liveryof al l'p..ar j | f tinM" :i, 1. .. in aU,hat hi tin.mo): Miii''t,
-a" .
connected with theTnmpsi : : tul. ( : 1* ]"o-.i lu titnth tin mound thnt hidetin- K. ill/. Hiennin.-ot! that. xvor.l ..\\'f'r.I"-It'rnit: .. it puut-tful tuipleiiiti.t of
'Hlt1'II 1 : to !t. [ .r I !n
ailtrtr +r Ih"I"r"lh .
on /1.1 tln-v 1:111'1'] } \ .
I hurt-tu tt and I I I h.-i.l I I. ; '\ ,'rlIIIt'I.1! iUI'II" 'i
I I : t. .u..j 1 G '1' t.t' I w'ho M 13 ot:< e tin Id"! of hi- Mini,! hort tluit 1 .i'n .t .'n in'l \i'rM :
,
r.stahli*Lmcut mu,t I* Jo| 4t-raid. tfc..h otln-i-Khsllrel, )-Ihex d.t not A.'tn' 'i ifvti'O ol' xhrrr ;; j j I"'r 'Y it"t iui[ t.r :
h.f h.* tau iippioahit i it \"il 1.lt : Hii*, tinlx'. i i"lh4O l pirt until.' pr star furrowatul i tnnt wtif. *"I''rnt"-IIJollf'-f'r j .lutt! ".nfiVrinsrcnjiMtnint. ':..'-r 1:1: r.t.I'Tlfl.T..
alertfors rhr .
I h aft" ",'t in .otllliti. ", tl.t "."'r of Lrint, tra'.:plr.l: to il.jth. L5 tm.i,li(. of *- \
one
t. '
\t tlrrr i i- !11..11 < ir rtnrx t
; ) ;: n whuli max I hr learned 'J how it ro\v one Aitiittiiit. two t
CO lrl1'U.\ i' to fiilnt-ftft*.'t hatred! ntd' |! nipotl nix. "iet4'Jtl'nll' ,
rrlT : I "liJ.t."rAI'I"'f' i ,.f u )1..1"i <).t.1 li.d I., bx too <*I lo,. h'1. i-t'oitiig, > : :I IIt h.'tn the xi-, dqtlu, of it'll!it tion, tin. utJitjf tlinir'lo tin xho!,* hori/oii; ol' My X !+io '-, indkinc l\;Mptn I >iIer-*. u < "oitiini-i-.ioi.ir ..f lu.lom l .. i iX
Tin little tr.wn .
.._- '. _- _' ._' -- O' -_- -: : <, utLrl'childrrn.. "m'l i the. :Ulu.le.! I .,. whirh} i- f.tt.u: in the I hrfi/x of tK-pnir i .1 j Ki. to f"ur: .'x"m ttij M-lf: ."udder >. n Treii"iin.., 1 Kecftcr: i N'hcitor:: .ndJwrtjs f \ .
,' t !h iu I Ihiti I I j .
.An .hi..t it I..d j U,
'
,. ] 1..4\.n. 11"1":11.I :41.nt.] **\ er Iu*.d n. thi tuuiitr\. i II IIII.d! it t< in II.i. tl'fct tli trot Chii liat-. box( j I 1.-t, tin't, nu- -..ul, IH. nitrukt to tinili tntv tar tin) Jiflit' lu'ii-i nnJ evu.t uttpr ,' 0
i in : Ut tn\ u- !
I tar
Me }:INT(.:-The ftl''oOH' 4'111'1 i..,. prhnpneed } -. : X\ .cone'uMon.' rhnllrntP tin. world: j11 jt, i i l-y t1,.}liun-, athe.\. burr. no 1 ki." w lttce!o.of j j'alutx rrn*.I.iri-,1. } in toni.ci-

.- en ate explanation.' We )have l.radidthU :i tumniunSly.tin I fine "Tlu-re can i. niorhrftian; f.- 'ns. '!: short halter 1u'It"\tr. \,1..1141-: j i I ia; ,t, and in lit."x <>n 1 be croxtiic.l with tlllll.r. ,! .jftiili r ftiiy brio!. if in i it I am tht to !I.. edu! jjt|,>tt IA jilt( the Tr,'a-urx IVpnrtiin-nt, iu U' .h- .

article a* nl-oxi. forth- simple' reason that d a'Ar-. .*" j i .". .hr pu.: .- of, u 1'I.n.; !! .i+ in cei.vn.l u,_r: ,., tint, tin j'w.hr ,\'IIi.-" -hntl *parkl I h for ''irated J for li.ippi.it--/ t-r f.r w,.., it' ..11!! I 14.. In'rt. ||('' u "ur Inltnlrrd( ) and tnetitx. 'one.xv t ITrt..It.
dial '
for ,'n.l li other' : at:
rte do rot expect to confine outa.lf. I..lliqlltr\ tlf..uhi" .*idor .,I of wltloM), u.tlh'! I l..*'>: : IHN.-.* nr-.in.'l ,, >lFulir tH'V of the lii'ht of rtt:rnitx'. I(!Jell!.. ifpoti inv !ltiitiif" *..r, tJi'l 1 litlp' ii.. -." '.1 .m M.f\nixii\r. 1
t : oiitnii.t\; tl.ju I haft rwrr.rrr,
rate thi) .. .
0 Iv.to Any of 1ar..j".1 nj thu time. IIIOA'i!"C v; tho\ .. i ifinI.rnchttnt side! oj tit* ptciuri', .'. i-tid tin+ ) I" Twttpplx-\ "limit ivxx. .- cirefnM hitu.p n'.uciatr.1

iu ii.Iiabita.uf*. Lot t. .\'r) UitrUnit 1,1.1. ". <.\.rt'u' 1..1, iii tl that .I'h 1 ',la'III.-. l\\tt.\ w 4 th him fhr ('.'luiHundan} I:
< < h .
f.r to / 1.4t 1 1.:11.1. ; \ J .. ii < r our *n:t eti n wln-ti the. murkx '( '' A Kri'rrjr .: I n..rul.{ tl.c A.lurti t ,
'-I I -
f our ininJ jai ref;rent. to ejthJ. r. ". il j 1' fad li .ttnonx tranquitity n"1.1 peace ) to .'I'r tin of .1|, ,, t I u' ." 'rnl[ rhr/h .
mats crow flit l 1"1")1 ?; : 1111.j. itfiooplnn ->1".1, n> .c ('IInr..all.1! I the t : 'i.rti'jmu-: trr C'encrul.; the
I in I 0'0'I'
toxt.li ""'111..t '"..' our c.itiii t ifj nl'llar .l-e eimc .I'rlt..1 ilol-.* I ., : Im..I! v a !.. !, .X-;.,. 1
our tnr6tnrrah'ile .
4 A few > e.irti :o, i '.1- : :j | | u ,1 : 'ft |:; '" -in'h'.xtx f l'--, lI..i i n.- l'I'n.1 thnt. xvlirti \ :v UK. .1 j- I' .'nd.i-."r> O'ru-rral
our
1"\
>et nn.l i> p..ieeul 1 .* : 01:e }point to lm\oour joulhs trainod "I; 1'1 1"1 ;I wen euge 1. a" H"'. n jw .I}, 1:1 I: M :+"? :,, .! *,' star -i,iI! liiixeM-itk iM-lund} the homem ot u: can'I' u tht it tin Iiigititer: liur"Ju.
m.d
town. At thnttiii.1; aeLn.linfah 1 1.la**' thf.. nla. ..1 haxtfovtrythiti-nloio thnt I : 1 t I.d I.nod dl'! :; i;t""I.*>i. |I..,.i.t\I -1,0 t fi.. }.. wh. : is' :. ,''. :. .. II n i'ilitx! '. '! ha cool tunX'wnxr its piriotit in |ha. k. "laid, ..11 ai..I.1.? ::. e to do. ami t.is! <* i, n tlu! I'ureitiv i-f Ti'po I .rl'l'.r} u:id Or.liiame. J

ihr .it.A )
I ;U'.uw. whenaleo ncv to elrrate ii *, .ltll'r.r. too \ II!, | J 111, 1 tMI.! f..I' !,., Ih..1 "t.r,1 ">l\. 1..1.1..1'} inn' who f IKr ilint.t ot .
rl''+t grMr*rjra. or. may Y. ; if .' \ ili f.1.I..f: r t 11 ( irlut :o n 'j phri'.-, x\lnle! lhi. !liijht o' tin1 xuut !>Ui'i }pe-->ri 1. .iipu-d in the \\'ar '

i< htilit jt .i oi'*. a err draft' out. l.\ tit.! cU-. to .; feehi*; .( all .T-V .\.1 now \ tau }1 i' iirtnitf I h;, :,-t uinl 1 .erutt:"v .I| l I', .1}, ,I I' 'itn i iii.it: 1..1..1 .\ I. t. .! i.11' 1'| \ n ;;"''.:. ,.I ":!i.r 'h ,tli. t .n., .1.1 J.a.: \\ .i1. U piiifriifiit i01.r Iillii.'r.-.j A.I J JIMU. 1
lor '"t. m f
'j !; oar inlial'iUnt-1 We Al... Jit 1 I" ten }piu ale}'. ]i' jit the Itiulroj to irtutinnir I I'ire. what edo lUit 1 I II, .1"! ... !ti..;, I 1.,, .]hrr ,I. i .h.. '. ."',ir ruth.-r j, *. wifnf-n ... ,that! will I 1..1 1 iu an i>:oi:, -.!Lin j ', i.".! K<> it, tr.'i! h..f tiU.C tilt MI- B1Ml >T. }

% vd tn nor tmt' .ie-i-l I *iu- | c..r..it.( ,,, .1 (to ,tu! .iniitMl, ; { ixli-.h I, 1 f cur i xcr |. of I.; ., . i
1A1.1 frra t.",... and 1 silt ate r.-ti.i- we r< complete } pl : 1.1I. ; 'I : p'1 10I.I I..1. k, St ll.'II tl,. ..*,. I "' : ". > '
\ u (. a 1 : I Uuiidf t. < trtlii< ami
a ( : : vrjt\tn ,th- I 'i'' k! "f Aid I t. tix It I.uro.iui r
t fur liiMelM ln-tt inC 1 without iut.>rf.r .- ,,.r. othi n'. Our hflppiu,*,,* will tl.tl I.. 1 < -1..1< ti4in.iv; "I.1I.hot. -, .,.!. tl...1!; upon. imniort. nmoot Ii' a I..i.it .f the 1"1.1.' 1 win.>.>, .t a ti lI .f !, "qu.l._ nudlsa*tL: "
: "I .1'1'111'1.1.) \t,1 1 of I\ .
In ;
>
i4, not hulil the lit >n .
F nod, n61e* .\.h'u'! I.' rj15'a| L eal ,1.l I 1 t',.I eonfident. that if w. will nil I. hurl: ,.1"t; f j it., : il.'r-' -,..1..1 1 t ;i..;i, t: ji IIIJ'I''I11.he ji'vl,111 ..tl.I.\ .tt, I I 't 1 tli:"a.t t.t a.I I ttuition. '
.nrr-n ur i u .!I ,.f"ln ... CaJt] ; ft 1'r.MMi'oi, -
Misr 1
j i or to d..r d.| of and
I YIn.t Ih,..t""J 1 n. iMirme l"i. tii. Jiiri%i..,'( Infne i imll together, i\t-t t. ttlr. at.d talk tojr.hi rr, l at..1 1 f\\ \II I', .'!. I. .j\'I..I ,.I!.,,. rata) flat! !h n rtj tiow ".-..It'!*, ..n.m! ,> t., pnun I ''If.ilI'! + if Ordt nut.' an.l 't 1 .
C'i Jlxdrojrioln'
AJ. I L..t" quit j| pany. ll" I ,,'. : i Ii.)i '... ?' J ,,'I" J lant' I.Ai-.1 fort 1.. 1T'II.I. "I I and
d.+rund 11i eli).1.1 tinlni.f..rtmie .lhi.rdjrct. we can \ it j I .1./ oat t' t'n 'Mtvf: M 1'" :.>. ....' u.d "*" "
in ; :
t rre prmt I I .,, tin huh ,"n.
w 1I1.1."t\I
.
old)
d 1 !1./\
!
,
> up"I .1 Id. itt! n to"'1' .
< t lirLr I
t I le ) f. tv .', 1 !1..li.( t <'.iu i i! I''I'I'J nl-out i itt not cotiimir I.r-I. n / ..t > 1' .jtitt. 1'1 ,I tail. VVt-11, niii.'iJa '. 1 I'rf... .. ol ln. N ..x; l > lulII'I."re
..1.1 .
.! A' I |1. "n \ in-iir ,ITI"* ttil.d I blexv fllxo'n .purtuieiit '
.. that luil! .. ninlii. '. tit her, t'mt w"I\II"j 1n.1: | .1.\:1:! I *" .k "I li.1 .
II I1rl.ni.4u''J 1 !. ritllr it Hi'-inl- it ;>'-o> nj am I"+r u..r| ; : tlM
nrar. :t.X' (hit I I. ,1y,1'ul, i. U ; :. th. ,'. .idU t tI fl' the o-ith, w v'"I.I.i."IU.l | ; 1'1'1111.; niittinif I II.
1 Ira ? ii ? j lit n.'tlti .
l ..iI.1""I' nod Iwonl.v rtlnpot ,1.,1.1! it ., I 1"11 |j'.1 t "IM. : jH, !t.5.-! vl t k'l .ir" I/, .. .
I lu rellatebaen 1"1".1 nndi I ill hrs" '. itHn I ,"i.\.1 i t4! .. 11' .ti 1 1 L. I ,4 jnnaroft : t .n( ii. tin nnh', ol( tin' I','rtuliful AtiOcoxtin nail' .' ; y.i i .t. L \' H 1\".\ r
'lId.,1,1.
1 n )hn rrndrm' .1 thr "i.I.1 I "t'n r air gnu I .j' nt it\ ,,4 I .. '. of
I..li
.
i..I-1! ntrr !tnuv.tt.! it! IKS'' '!, < "" I't,. 1
in'".'' .1..J l I I Lot' I- ..1; n- h.r., ri. upple nftti npplt' follow{ ,,1'! mill tit 1..1' o, ri,. : nl 1""" <"r lirnl; rrl, .ld .I"
,' : Tlte
.. ....1 I ardrnl spit I. i attar |11.1..1 t rrtl !i'digltt| '! } 'hI' '.
ua l.y r. :11 ; 1'1'1'1\.11\ r A".i+f .'..,
Ja i I l
"erdirt. ,I'lt .llltl t .. n.r. x .. .! i :.i! : ; ... th. 1.1..,i. I'M' 1".i.a; i i. .itu.h. -ifi.iil.tf t;.,. t tl hot!! t jri'i'i! "h.*, ::n.1 t h tl-c rit It truer. Ii'" 11\1 Hit IIT. l half! o ('r''llt Mutt .r* .. l'f Jtiirriinx i.f IniprCtort). 1

jl ,. In tli4, 'etmi; it w "4 n co""m",.trct tbsrg al} lit u: .,111 1:11.: "1 1.i inn !u n".I"1 I nn"i uiirnnl tji I h,,. & ,H "lly! briut| >it I Iu+j. 1,1"1' .>i! t- snl. .. /.tl..1, I .1iI i: Ih.Nr .1'1\1' ;; t '.. ww- t'\j ""! :iit'tiiI., ..ntrncti itti-I) Fiiinin.. ,:I

..1 men -IruuV nrl; l fipMris, la our ', .\ mir.> : : \;ithui nKh.f J ,tin ctitl of I huh"ts.iirrj! > : jt4 : d'1'1.' .. tct *'til. inin..-l!, '.ih. howft hrnuliful.S t- Tin' rr *.'!. ant a tt>t'tv uti* :. ,I ..a.!!l '. UliTr I sue rituclx-i ni' p..r'li" f'tfiied' iu the '.1"' '
1.-r. :
taro, "i.-It, &..1 .I..'. f : % +fi1.lL4- -- !1,1'1'1' : I., hu.i.l. ...l.lt' I" it twat tl..' .1'1 i : ;'( llVl il I Ins!+r \.1 1. ..1th'I) I i II I h" l'I1.1:1'... 't ."a..I.1! I.+,!! 11m.r 11..1.lItll..II} :. : : .
-
.-__'. t..e'ika' far ., .li"I 1 T..r i \ : ; 1 jrI..r.. _: -,, ,. .,.:. *k.." >:' "' bhj ; : : : +"t"tpttY.Grt"ll j< ; l,.'rloNl4rnrrr t .. "....- --.- 'j
--JKL LPu : : "' u" ,I" t % !,. n'i"r' I+n. :A* .ru at .,'i4 j t'.1I t''fllIhtf! hi .t 1 111r.r' 1'ul'f.. l.tiit-t! i.r*. r
tlier G llic "* : of lru1 .
tr cler or > f tr\i ing t. -rer *< ; u of Indian -.
T }"J' the ,dd.FZastvct' nr + _
fr'rl.ift ] tin- 1,1),1,1.1') r. ted} tor .11'.111"1', a i. rhrPtfNtlthit "'.ulrfrnrli \ J Ji \: \ f. ,
of tlnel'.jn-: 1 1.t tlie. 1.1 .. u >.r( I'iitoiit'' 1.,1$iitJiii *
rne our : .lay' nr.r. t 1 'Is. t., ...,_ .Sgrlrultnre. .
: n"'IT\f : _ln. .*% b :radi..illj '11..t :i 1I t:..'. wn nt,,'j.t tn ti.l.'t\ : "'. :.., c--if 1i., .
.n'l t g nor- ..J" 1..']w fj. .-'\ it,.tr-. nnrtru.t. i.-i lo the T..rl..t 'he i i*.fun :; ; fir &lih.'Il.... s C.! ,,. rM '1:1: I' .':tttinit hai .hi>rj:<.. nli.o: of tin
-- .I..Ili. I .' hi j. ,.. th .
Mr. : -t -t.in rltltr. Miti} I.t .... .,
to tttt.rn. I 11.1 4I 1 :. .'-i.T tl'I l, ( .. '; p'.'**. trhb'l nt,. 11"\1,1' t>ui;r.! ", pr,Jt.N'tr 1 iKdi! tf5Ui! s. :"J.I; r.... t'i' ,. .1.\! ; -- "f I l'ro.1:, -llItc.IlIr.I."I.. ..n.I."r.'
and .
I .1 HJ *. .1"1 j '1 it l 1. I"1 .1.I ,\ 11tu' l'l.' ant '." V .' .* '
\Vean fcay ." r lisi\ a. 'jBit, and..'..'} f>". tb 1 f".t"* '", P*;"" <.f it*. Son I 1"J- pilrt .,. H .'.; r.rt.. jet, !. I I nit.-d\ Mtttr* Court* ; 1IIt!
.I1..t Jt .
If I
hi Ii Las! t .'f ,.1!! .' ni .1 I li-,, .-irU..V. 'I, .II lilt,., 1 *t... 1!" -vjtIfi" ; ( : >r I. ,
.
1'jLL1
0 .
1.11.1. nn.l .ti j J.Ira-1" t t ..I as. ',:-l. "ittli .. It" .""I" '" :'t 't ". t'uj I li'Hil, f 1)) : > 1'a.l'cr.. .-J S !1. ,. .1n ( t t!. ( 'id 1tar- the PisUiv KJiJtiti .
i f I J
.w :' !oral h : '" nn t il.:,. : o: i : i.t i I I. '.1 t ,. tt... ..f*.. .1 "' !.. roIt': s .," iy. a 1.j.t !
'\'. reMilIi: ,'g 1. loaf* ,7 ..-'at'1 i > .n". :1h5 : :!.t. I'. ,:. Ii'hl'" c-i < I f thr! nitfd
,1.1.f.; : 'onll':1.| : and ; *, ; !I' ..1'i t'.r; ctil. -'HH r .... 't.lt.** !in tfn
-r.t cr"I' impo'li'm} '* in tl I:it \ uw ,I J.' I I". (; -d 1 x 'h.\ i ,. "i.ad! tv n. I. -'i' Ir.,.' 1 ', ? I"" '.
with tl.at 1 tarot ; .IPJ, l 1St harp .; '1. .. : t ':, >.' r- u.l.f 'ate! :t ..! I .'
1.1 : tinIIU
cots a< f T" '. '. llll'l.l -"rttl. .t
'f'I. ; -
Ally lm8.e.jd: .'redp, tit 1 I\ I L, ; .. i." }II i .t ,<1",1 I. 1//. Irt'UM'llKJ
-cnhirlj n. + trrr. .eihw'oiy ? /11u 1II' 'it I\1. 'I ln > ,,.h.dln'i ni ,",t.t u .u.*.-. ,.t, ,i' _
lieral l. of t*. fV"a < 1 n' ,'u1.a n \'rn'" t!: : ::, i "'vpi >"- til.;\ .<. \nt I..f 1 I.'< t.\i t ,. 110. nLdr+. Trrliltfir,
niaiiy ; i of ihe j-...>i 4\ajrc; .u.d from t6.- -zfHtriAi \" ." .- tits'' _, ,' 'jirU-t! I'r"'lI I t'n'! .Inj., < '.I 1 t'lll' Iii > I.!un i iet(.l<'IM i'H ', f I. und it rar +
of Jlif ..1 I .1. : :5i .; i di., i !> I', ', .,, '
elu.jnetit." antnuti "* >> i .
.I.If a.l fnH. 'rat ton, that !tliej ft.. ra;j..ty w ".1... : **'"!','n "d X, hNt( (!Ii.. fit.ill. l.ot. tUttl' at'> !t".I1!.' *, t.. lttji ::1" l lvnkt't.i1 I. ..1 I Iwi t. '
.i and! tl. au145Iuutbprr'f 1.tl,. .. t i -' ii.. t a'.1 i rt l..,:. h.'h 1 ,.. uuml! r .d l .
.
< rtedrt .
.il ilt.t.illlt. aaAC at tin* *}>]>r<*aei of .i'ihr I :1:1':0,I'' i. .I. hlli?! .''..ent f the( I.i.; .I'd. } tin ,1.r!I tin li.it "* .\: I I. i !I. j I..r-"I' '} in the-" li} ,- +

and 1 petluijttir rii..t rrnlirerti .:. that htr. I hod r. 1 tcl i .!t' ... .e. Jt I'ul.il; w! \I.i >l rrnr .: hoiu! : : : II.. l.jt/ .rior i-> "IIlity} u.ereu7nif'in ,
.1. lilt Kiin And his harnetcr, in 1 I .rlli anfxl.r.. \- iu-tn' .. *J. if i* '.\.1' 11. |1.1.1."i'f n!..I l ,i f .'- ,:.it'.l tit tbrve ,
4 > ,
nn t : 1' .
i !\1' .' '
4 o tI.ir ;,; to tn e 4111' in 1Y I .U' or nlf'all'l r "x o..! *>n'.hath' iift+ .rn." ...-I. (\'1IH "* liioxo.l.;r i v< I. ; i > Luadrrltandfifty. ,.

teal l me will ."."ti. that| |lty \\r JH j .. ', l\ .. 'LRrL% .-
1'U' ttL>tii. cub1 t r. LJ'.4ATVLJr.;
: < !I. ,
'Ilio a l.rmiplit t ..'. m. ..lnr.! ni.! A t.-rinter' ; rvr"r 1',1.. 1 Lae p. ? 'j : j-: ; e :-UVI'II"1 .
raf
I 111.1 I a ti4.f
.
: (
r.tatgdird! aujntala.'aud ,' onTfittnt.l! ill. '. pt .Liti'ii tt1.1 "
< tau .p;
of !littsn '
( f al| .. .
.t''i.i-o, n 1..1. >n
Iu l m
tinc Hint t tw 1.t.J ibtrr \ l-'n t-.
e 4I14 rtntn rr .
I. f.t '
..'K tell wli\ hn Ucn tlv': ;. ,', 1,1.1 .- 'Ini j IIH' !lll-uU I:t. lira.\ i,, *t tI'! ', itin If j '
,
.1|
lh'I )
..11 thai e .n..I. 1 jI f"r'u I.a',.) ; "IK"!! \0 : :: : ,
Ih4! 1:".1 n'hrt I 1 IV i :.
.fl> in wish 1i tin'r.- trite ... j.r' ..:. s.. trap alotit) i pfcC \:11 ,., 11.1' { iitl. .. I t. ,.\ : f r..r j. ," .vni i .:.. .ftJ J,'i
11.\ just B nun's roiiililnti.the .-'' !** .tird .h. *"'"u- inhI! nu x\int tri* pix 1I..r .
in tint torr t 'w- '
.
and <.f it-1.> !let trf"Itt hmuhl iii The Lnnli' \ : j\ni.h..! .
.iOl. *. .. .f .
Iii .k .
,1i.1. i i.
I' jtiaI :
.
'
) the dt i : "
..t.11 littllato. at ti.-\ .1. .n rt'ra ..r In' tin i is after the arraw ha1. 1.i i t tiit.titc+ i f r. +>,p. ;! I Iwtt' Sx: i y
tai x.uN j'ljirr.I in tlte i.aj to tl.c, l.'ort imp' "ltll.I'} nt i-ta'it . : its tftl,It 1 I' 'I i i t i.n"i lift) on.. i
: :
: .1 Ii
-
A o.iuiinon oHow they nmppr ,aJ" ..1. 1 .1" /.. t. tin '! Ui/It, ; I'l tin X a.lstit.. du ::11' th. "p"t ultra \' "t..I.! j f .tc .Ii i 1

l.\. tli. "".\ i.1in *. nntlting ",..1 rr.1..1!<.. .f tlte l .. IAI'I. i | nlaeuh nn h"'I' ; ratiru: ; + f''I., '., t ," .it I'', '_'.'C-if .. .
J hi i- n .f I.tif.jH: ,1.i.ll we ii.er 1 haftn.l ** )I. i i.111.1, t.II..1 i Jh..tli} 'l.i u.hr11..1.!) i I : : .
.' .1'H'" t' .*
full ". !5i .t \ : !Nt tU I
NIAbC ,td .
p '
tluiivf
fl of these t-\'lf\ l if tl -i; 11. ti.
1''lrt.-l t.li u r\ 't"t/.u.) !h ,'. :
.r' "t I Is '
nu j-] .' tnujit- to ,<" and wlue'i, w'.? ith} ihr ,-:ril"- n->'l -' ,u" of t'n <' w a .\>.fi > ; j I":1 / .
'
wAlitlfttll! .1! i. t11ri 1' .... I'r'j I }fu. li-.i--M., '. IU} ,' I 11.. ? !1", '.rtt 1 Ira 1 :- Ii. ;JoUrut-v I tliri'B !lt :1..t
are /. .<" J: .1 I ,'*.,< ;
iin-tit S
(+I lotldnt:. !" :.w ':alt I. l. i, ., ', .' .t.Io" t'n-fr', 1\ l- -tl.-n. a.lin,;tif (th.it ,tiff. ,1\ t
f .
hate t.w.. of .1. I.i'st lawv.r-_ 1 : tot t.ahid\ 1 t'l 'r {1.1.| Tnrl. 'I l.+.utna c--I.:! th- "\\UJtt"f! "
.
.1. ii'. ".I.l to f\ % ..', if" t' '. t.- t.. jud j .,... .. .. .d i I a ..! 'I 1 !h.. 11.1.1 n-I i t ::red the, wtutcd nitHh ot t ttl -r. el- : I ': 1 _
"
1 tbt. at 'I."t .!rat 1. sort Jt. i i 1.- t. rail I .r.t".r S t\\t- v ., I.I' r ;. I. : i 1"*w andthrnLr.II\1'lh l I.A'Jfl- /
m.n .r't ni fi jji4 .. I. .. .. ,
"M iiuiii.-ioiK '' rAl it:c' ar LatN <'"'tt I. 'lie -"III' t) W4h'T h d 1 u: :tl.<: Jjllhtllh ilf 0'> I :
: lit > t'n ts6..r I I u1i.11! !i i- t I' l' .d I"- .
I. '
nation : \ i Unlvh. ,
to .ur -ia"\ rlnti.i i li lialU <*l 1. 1 t had hintprAarN
,
il thrtl .1'
uj}
.
of t1i<> animals. and -It.. tidjol.} v .' 1 Iu I' ". .. ""n1",1: 1 -i wn"* .1 1 ,,1"r<.t..1 I hpi u tin ir t I \' ;" .1.. j t ,
tI t"Mipir, nn.l ..I.li.:i llie t'0.11ouof tLeoartl.. |,.\ 1"! ,n ti\ o' i r '!l. I -. < I U J 1'-t ; : i .. .lit me fri-rult It i i.
+ r-td .f 1." w.- .1i..iil.l I.-;iii.-liiK-l I ." !m,II h .'.. 0..1.1 f 1. .. ... .:ih in'!,. ..jiij.ii-: .i. tin .x 'f \- ,'.'. !I-* tUc I LlIna1.. \>\ ih..1t1 t t |II. : I "i :Tt 'III i I Iht ', .
11ie of : | ninl \ ..
turn : .1 1 ih.
> .
aAdtlMtltl' .
a. i..t.l.ft 1..1 .
'I'rv I"t that th.-re u \'. t ;i.I.- .: !..-, .' :...' .I'! .t. a.l 1 . i .v redeeming jrra'fi
l ,
.
1S ..r 11..I."lil hrlrItlt4II--111415 d \ 1\ Jt.r"'H" "' .h! t',. i. .* i.1 ,n. |I. '. ,ir j j1! :n .uw i fc-i s! .1' : ; : .1 I .

11.1 ; .tri..,n of tlu : ,...t.11: prairjr: -, ,I.I, tl:,. .' .. .. .. ,.. ,'j. \V. ft .i1;!:. 1 Lrv'lr,.it .tl.! : ,. 'Jl"C.. : :1 ifiu.v: 1t.1.I'|, tlijrnN'. .pitr.. tlmt'
I. I ,
of tl'I'11 KDiittiiilcrr* .f *onv.hur.dt, or ,11 al .' .. \ i t i:'" "n .. ,,. I" _'' .
; < in tit., i>orlli ; 1 I'ttto -,' .,,1 .' 11 .\ l k id i h 1 1\1'.11, : 'hol\I : Ii" U Mvcd, from ho
tt Con nn
I ] .i. ," 1 i it Ij I' . p > a' < 1 1'-11 r> ', .
1 ill !1. -i s h xu 1 'UN I' ,1 : .
\\l.r.rain < ""h'b t..- +"i.1| of Unxrr* t5w .r".1: a' : :1.1 : ..! ... I. .. .': '. ,
t .uI.I..n. ..rl" .. -lii...'! lio..ift.T" In.Anl.tli. .. '. 1.. '.'r u..'11' dill( -t "I.II.' ,** :., 1 I.' \,1. ,il]. H.t. r. j, '' We p .ple .y II aortas- '
,1)1 !, i : 1 .J t .MI .
I a-k t11..111.' tion. wlH-rrf -, II.I I "' I".1 I. .
TlwA ai .
'
.htrr .-. .. tarn. all tit,- ,i. !. ., 111lj.,1 \, t 1II.n. L'. '11 \ \ IM: I 1.1"1\.1 tfrm.
run .
j a -j ', .
iOi4t > h. :. ..
.t .
of ]J...>> 1..Io"'tl lit Jlttle t' ": *.1.5 *,1. :'i t',. ,' '-, \l.y tit, It.. t ; : l I!, 1'h". ,\ "

.n.I.,1" : alt. s..w 1.\ I .- i, \'jt-a. ; 1.1 -,.. ,u II I t t t. '.. 'I' ... -. 11 'li ilttts'r li(! "' ., ft i 1'.1 i iX \ i nr'Uniiti.. 'n tis a jdraentl} !
1 11" 'IW. tl1 : nllhat 1 trart o'.In .
for .: P ,.. n r 'ii laa .tih.I I. \1'" ; ? a: "+ I'- : : : .
"
cl.ri'li"nity.1c nl..I arty 1 '
.
I. i I .
t'It ht v. t hcnr
>
.
ha* In .n lh :'a < llttil.i.'i! ft t.cl1rtj
li : :
'I I 'j 1".1",1 < |I. .I vnI ''of I,.. :U ,i'w! .ls... l ilt tU ', ', *. .I t i ". ,
,. tfrut! 1 h. .. .r. ,. l 4'' ,.M ,'. a n\. > ; 1? sit if, < i. \ u nil .\, .
clur,1 }I .-MMHrj ii\ 11.f fur.at 'pin* l. iltv u *.' iiviiIm.te'K'f .It : + 1. ...r"I !.. ... h .. M -'itit.l4. Ii .o the nui'ici
YifT ,. 'I l t:
"-p I".. l'I lririan. 1.Crc. 1.lt' An .\ Imt !J ot lit. i. .1) n"' a 1,4.I m xttt.vil .,. ".. I. ,.. .'I'. .,.. .1 l -.' "nting 1 l. ->i..II I '.i.i.t-n' t .1'9. in Itt "'un.l 1 ,hit* d.ix* : i thrill! f th.... .L",nb whitjU,
.1.
little ii frr.tf- tlt. ir nt n'i i I. .i- w tit It.-.rh! nuttsr: .fth.l t Jtit.'tr,4rnn: -i.:"" -'''V' \ _
i.1
r .1.I.tr..ah.| : tI" ..II.n. 1t.M th.'u (,l.-i! nr.d) .rhr, /' i "I.. I 1\. i i. i h, 1. 1"/,11: r.l".1 l j m.-..' '., 454. t..1.1 1 I loo'stit.i .. 1.ngitftxe ofi }

1 .n.j.U; Tmf-r>. thnf? our tov ij .arlt| .1..1I I. f+ a _li". :." l..tl.. M l; n>'.-\ .1 """ ; .. .* !", !1.\ I I'. r.-in.: ,t b. ltd] l.x t'n Wil'.t I ', nru, mt-":', i Slow( Grovt'.i: of L'hTacter! \ I 1:. u, to rata t"'la..IIIU\IC*

that that\ .* ix.t l lialf .. itt <. .. !1"l',"r I '!!:rt I 1:4.? :" I f. Jot, :- ..I( n.' '.Ii'. 1 .I.! > i'd .Mij-M ih, : II' .iI i t.' I
one t. + I .An. I. ...' .1. "C. It.1.-in'i /* .1:1:! .1,1..1 i '. .' !I' I,,t'Hi ; u 1att-IattI'n1hjr,, lIuC'-
'. __.. tntii 1. tin, .... .- tit J.1 .i" .> ,'ke 5 1ndslutl t .,
-- \1 a. v ai c : |';in- i 'ii > tis. : i 'Inl l
: .. nt',. In w n. } ( l' 1 !L': t I.M' .
-
: "
'I.1 ,.
-li: .,
.
+ enow ine r t til.! tut. r. rI' a 1ta 1u.ti""l ; t i a > V :tl : t
r ( warm told. ; ,h. n' luur. 01 tur. fi.migr .1!J" g. Th.I flti'; ( tru i "-, ? ( 0

.t"w4r .-u tax. thai n r '+Io111J! n' -..n Ira t !run-at lenirth jai tlie wlntrran,1 rtrial. and ( f-ii..;h': -' iln-i" IK ,1"1111'h"I.i .V \' :f"f' i d't! 1.'" ..t .1 I ( ..., In- 'I.. it' .i" ; '! i .1 1 ttj-o r'I, I 1"11,1 the I':.ilf, :I' fi !:1! ,. I.r. _.. -. _. f ,

r Iite. In theft ti ...1 .. l aat fTatt't. } .i.ft.n f.i' ttiiuiii, wild 1 in nUlnrl'A'Irt !I..I<,- i'1;
ia i Ir. 14r.1 \.1. ;cor.d : ii ,
1 :. |"i"uiv to the) "cA'l.l. lnrajng juiU liiJit.ulm.xt I 11** I1 *. _.W m, t1 1''". -it'ijl: .\. r. ill : *. n.r 1 1\ .1"i t1!:. ,::1\\. ) I If I'till >'. '. !t Ill !'I"'J./ \ : I' i n.1Jy.-l"l\\\.i I tb!, t tr't
or J>r. \nJI.> 1 rW% .".1, :. can rat lu.1i.: "''1.1 -Ml : : "" 1 ,
; j : to r jM ..\.1" 1"1 th.- wmtvrh .' l', h", I... .., ;.I.r"} ": -It -. .>annar. ofirntt.n.. 1" "j' \.1::. .i; "?:.:, :'I,llnt.U | .-u.! .1 tli. [.(' i.ti"' :.\ ,,1.,1 1.'t. :M i, t ? .. ', r \ : .t': eft: 1 t...,!..\ ulia a f..Jliralf. .

we b" ( m.r. 4'ORfi.lra> ,a jai 11,1" fLAi I' bJ ,11 I, ''1... '', .., .. .. nud t'i "r... .., ." ..rn'. 1.t 1- ',, i
!
AlnfTwtw . I 1: 'r .\ ;
'
r fnal4 + a ltr nnd a II"lo"l1 U .h..i,1} <11. a.l.. ot; f.' :j1.15." i A4m"'' I .t.tt.; ) .1.l L.1.I _""i-> ,l'i.i"'d. :- oiMiry tCnttlen'.t! i ill itrin, !
: i .. .rmou ,. .1 I'h urhntbrr "' ., +, 1 ,' .
.. .. 1. i' .
retard rhri.lian tliot Uv in ro r .
iti "erv .n. + .''i,. .. '. .. t i' i', t r'r: tli.' -. t*.I1'J m.ithauc
d.
1'.il.t of ',' niid h.iLt n I..ng anli ,.1"1 1, :"" "'otln.it' t::.ut hit lion ,, ; r I. r I" i I'' '"_ th I." ) .
.il loc I IitSere t 1 poop.. : 11' .1.11 : : i:, t; irrixed In tit" W1\\ : ; ji'i.u u :1.1'.1..1 .
williMiit '
town :!. '4s1.tjnn.| H. In* i i. I' ji tI!<.* I.vy.. si itt imi.ml,4.' :: T.xtii! .t.[ .,' :.*. *t ;. .. 1'f fl\:>11 l a** ** l-tii i.ill i.
: a'I\
either town coih'. tii!w a i i..!t.' the I t n il r !"i'ij' (pi It. e ftn.} !I ; iu .

mars, and tell th truth. !! and <-. fu itm elf hit head and -li"iild<'f. ''ml 1 c?-uv 1'1 tmiTIn- 1..I..r! a'oijc-ldi' ..f! :.I.' ]':;in-i jt ""* .t' tit* "'.." 1"- i. upon( '!I. >..- ti-j;! !f.lli.1I itt; t. ", I.. .I 1Ii!,. n d.! -j-! .. ,:.i.tv x :iliit- nigh nhiwh it i Is inxc-t- .

,\V. h.y.a* FAn.1 ..-Ii...l. nii'l a* aMe il..lru.1 1! al.I.:1.1' il''rf'dliurdoan._'jUlt.t.tingr..m; inr:.i 1I'-I I. .. h! f.ttn!: ti "t'..tiin i I'r.- t.> li 1!.. i n'!',r.... i. ll.I'1 1' 111., I T'l'l! tin-I.' .' .' 'r r. x '.i I. : rl-.al I".t: kin and iiionj distant f"Htn' -- i

va.tlx' -hnft-at lit* .!li.tan< .* .:: A I.w .
ton lmo.t an\ a liere. Onr inliabttanta i.1 11.* li.n,<* or.short, hat \ erla" atul! nnvImt v' Jrrr H. .1"! I f : ', .. ''i' 1 : li. t :.". '' ..' i iI1 I 11: .:ji', t.f !'i;i-1,t rttn'a it '> j. '. : _". Tin* ci min; of the! tir. t
.tACt. Iu thr vlu-rr .f tin Initial, or 111' n'Mtitjdial l' ,
l.e I nli\e tli ..f e.litration. ? l"f alto .. thC: are :..iuI'1.n1..h.! w ulonl I,, '. 'I.. I. .. !. : .' u l. JIIII It'
appear 'n t. rntiM ; It' I, !' C'Ktillx" ".1Iil''"' hun. h Weld) h'irc 1 : i. I' '. .: t.ui, i : r"n j> > *. *\' \\ a t >ui tears: *! an iiniufn

a'l 1 ) >!teu lin ,t. 1.t. appKM.ii to nuptial form, ..iit*, .. of tin. \. :It :.,,0 ... I i .. :.. ; ,2-r i that .f R
Nearly our r.i1r1 are i > |; I lho* ail tin. IiI 1'X shy"a rnr ,lf h'lin"d! } ,I"I" 1 .jtiMf," /lIY..I..h IM u f rho 110" "ifsju.poffci 1 .t in ;a .ltt: r.'h. *..": : i 'r. t t rht".. .',.l i." c('iii- ratixc- '

n-liool and appear to IKlournin l f'-t. AVc : .mti,.i o\ or .if tli.- goat. .J jeae'lue *' ).I..rYl''II..1 Indr...*. ,111,11:11' i.., .in I In. then U.Ur.; -! n.1 1 t'n: -1'1; ."* 't,LV ...Inn : ti .' .rataits nt''entl'tir. 1 ht' a L
; I 11.; &.. *:i' :!tl< .1 I .\ p. .', x.I 1..1.I .s -1 't, | : fir l l'aJ! 5* .
I
that it i titles f.'r fr+nal! i in.tithiiiall.) .'r ,1'1} the ma'! !<'"". .uniti. lutn ill nniiin I'I,.,' It1.* "' I I..' .' -1\ !
y"ut i. tht j-ntvntf. .u an' ( h. ,*. cn>"j'in. I L" l : :: \ :. .i f S'.r n ;'i,
:ITtYtr1Y 'il
I .! : lot" | n.ir-( xxitli! iJ!.
;- !i. I ii., 'i'. :\V
1 :
And ; : -
our tall to I end their clnldn'n I.'rt.n) Imtv alwu\ > .lii-t.ntiii; .lial>lc I'V the 3.t: .11'101 hi> l.st htt.i.1. with firl4rX: art ua 1 = 'I. v h .k. 1 .f : :"- .'' '. I .
.1: r ei'ii I: fiilliii .iiimtjr i 1
tan ha '.* <* lit hont aLi..h made maU! '** .. :.1.1.: :1.:1.1._ : : : t : M, '! : I -ss.l I luithu'
.hen CurflfJI \f iir e .in-.rt and ] : arc \ n frtiiu hi* i.tittfT.. Mid T"I.1y f-r tl-t:... I, l' :v I" .< I 1., ; ;

(m.l Tam!'a. hat tliex' :ennnot I h> tuic1itT and uioi crooked, turning tli.'ir |".int<< mss r<- 1 n ('. In hit riirht hindT( nttj.'lnd to th< : .. .. .. .f .. .' : \ I ." .. ,. I .: :: !' r. ,,ti! m>:,io tu !ire i'jx>'i o llicnl.

.ti. not north their Vnowing. .>r if it i.. I 1 towaid-t) tin* tt'ltrt.tf It.t fi-I ) !-ah. ax \ w'ut' wj :th )lr : witlnulfr ,. '.\ '.HIIL-'f: fxx {j" n.*t lntt.,t for !.v }I
f.r..lu..1 | Art Tit, ". \' ..n:?v..1,I I ti-, -|':. '." Biiii i v a= n" '(it I.t .,' .: j '" Mr' } th ij'''.is ftliIT any S
woold it .l-cwli wluu | (site .:f Uic nio-t renwrXaMeliaru.t...n-.Ji .. .**. ad! f.. .rhi hw ul : 'I.. > '*. 111.it'. the :
they not ar jiiire < .n. f..1 I ( : i. -.* >.m-idr; of hit ', .p] J> i": >: :It. r ; i iMtr -.l! "
\1. .
t', -
-
I i'"I.ln.I.1 I r in'n- i r r "- .UII' .L : i i t ;1' : ;; :.;! ?': ; :" '; m' .
we. that e lime rrarhrmherc that nro ..f t't! ,t.uIT.I. i i. thre.iiai| ( srtnnti+'n and .?]t, our at thod +"Ifl.-t .1..1. '. ., 1R a'. r .!f
.
ray i ,.;. -. \x '" v. .. i. u it! .t I ." .1 I I I..j! t'n' '. \\ .. .I. .. .. II. !". :, t. >niMv :tl'ol l :a'luiir! :.. .1t t
ii/titution in the uliu ; .f the tl.e l ,.r" hi..h i" \crUrceaid ,.j -" '- .. .
l cw. "
graduates of the
rid that they lnvc et irorience in t' :. hin;. wear i "I.it. and\ the ui* jet MI.'k Hi 1 1,. f*"" "* t.lrnir."III.'U luatisiof 4 their .dn, ; >i I" "i' .1'1 1 i .- .. ? !.a'' ]' I : : : : .:. : .tt. ;. ." .;' t,font, r M"' m.1 l
.
lid of iht alwa\" \ .. . t "III!!!: M,' 1 t' .' I II' ." > 1 :.. I : y.t't iritritt't 4
.
not far from the ruth; and f will war- r\e cemi > t-. I" *>1rain.ijuite puty : r.-**]1t -t tl%. MI l. < :\-. .f t'ur: illtrl i .. 1. .1''l I. i .. '. \- | ; i', .1 i ... wthnttt: ..

+ .teat the ehildreu t leant A* much undo thorn I oprn. a-il the Inl rollins ff rw r.l and) 1"11"1'1n I II. : :an: }l' \ ., t ti.!1 tit .h"\rlt: Wt' ,'.ifs t .I'I\I .'!. hurl tln? >.1..1 1 1, upo't: "ir < t"lin \\' e .+i2ut ;11 ,: x ." i't: >,. la !..:. ..u"iI.; r nw t -IIUldl'. ..-" 'f'mHn.. ..r ""'tr.n" M "I

k M they would und+r any ..Ih.r."J a ..t'I down, .o that' n con id.: >ral.e! part .f th> in!:I .1 !. '. .. : < ti .* '. .'. \\' '- "i! dl"! : .
t Ill r. !,: "'. ot '! .' \ I.:,
f ,more, that a child that cannot to tauht 1 1e Jy !lli.t.n! l-rhiudthc lower li.1 w hllc I!. pur -y '- i ', .' :n.ijj'i.' r 1 : 1.'h.: t r r .: '! U. ,fit : -t fix. *' "> !t.-. s*.. C .: ..: .. .I'.1C.. .'TI-."->,ttlItol, |*ov.I' uililn .
'
them, cannot IK taught anywhere. Ssla. 1 "lilc of the 'd'll aura out .\ <.rit i U I U ,Y.* The .1:1''r"11I": 1.'t\\.I :111..1; Wn. 1, '. t .I! i,' :h. |i" r ; ir ,,i'.,1 -' i"t '. .- 'kn: : -' ":. .' .'at t't'tJie *xx'i,.. i!I.: .' '. ,t l'II'\r .y1n om.1! I t
: pluH..J '
hint that i if want Vnow arch, in the 11 hape of n moon At thei.d nIt f H.':" and f .. : _
bit -
nightly } '\ tn .1 jotirjj 'lb' 1 is : r n 1 i* lmJ"w: t 1. i t I. '"'1\ : ,1
4 ,'. ., 1 .
f ,tv _
'ful. \* runl! S r.ithtrVilow.t _
i- .;> U-i--t xxv : > tin-H'.nj' ? : chill n'adH' .I.o1ar.! fir t tint r sour can I. a ;J
t m>nd I.in or li< r down here, and let tli.. : The almost) (''llt1! her-i il of thoc a,lj malt Itch',:. J.r.--ier.;; and t..+ tR' hrr \\"Jn"li i i over fUll anti :r'ttn't'AtrttAC-nflf"l1.4''.'-.'. II f.," .I... I. .A. x\ ; .i-:.'. I ;htii"xx! kin!,'" Mum---:,:! .
,
.
and i if fml. tale for, I that are (.oni tttne loft with ou th. i : ;, "x'. "I f :...' I .!.1II,! totlae\- ii
tl'atllltry ''fn. they Ii > .e l.rlrit ._. ... Leah ;rat r' > tik 011. 11- 1 I. il.
.. and to the low amt lni.. f Ar haw. been often poien ot f ly other writer' Men I liV tJit'! It'at i'I., .'. : : ." 1 .
.- tnm. ptit t"t1 j are < tan : : "!"tl"l'ri: : :tll. : : I.v", : : f It. ..1,1 \.1' !. \' ,*1 hl. tA' ; r.':: .. I t \I'" MAn, rv.uit, !. a'r'i'\O.1\j rwl.lr.hrt..lit.on ;i\ '

ma1.* rrrtain they tannutlearn *nd may y.t 1.1 cen by any traieler who vi i il1 ( not lit . ..,. .' . :. .J .
cost 1 tj- ire properly r : ri'h.l, .I- .- '. -r n r.f )\ Hl;1. ,i -- : : t. i 1..j t i ,' > : ? '.. ', 'H.-i 'fi' vo'ii.r*'*., _* t1* tv

Jn war fit ""(.114n'gt 'n ritwlrnal .1 hl. tb.p,.tr.t("itit th".r.ui.>i$ The;"mi I' fY ha1" M!??:1 n hot! wa*' >. ,. t.. I ." . \ -/ V mar .

w. \ (


\ _r"t I rj
f II

u .
r
,
r .i.ir

; I. r.
$ S
{
'T
\

5 t 5 .! L- : "

.- .. ..
.. t
.' .. .. "--
'' -
.
J' .
.. .. -- -
-
---_._ .. .. .,

-4 ';;; 1.'f''f L". -_._.,. ., -...- : = .(\ _

.
;
.
". "."
; < _J... ._:" 'J'v:4i.

f _
______
'

't -
,-

.
;
& -_ ; #.
-I
---- -----_----_ ,
S S -- r's '
Wreckers.
S and

THE( vtST\] CLAn C"IH.ta J Z'4. : iI..I.t'. fl." Ii. .v r U"/.I 1 :ii i.-. \lc'aud"I' IIt itililoti. mi : .1IoIilIc.1s'i.k : Tl-ttm-r Wrecking,! -f v.'-.. -N I ww.-l.-l I (T' tUe 1 : '.. J -

t.. ,i.I\ 1 : i, .: : I. I ::..1..1.ia 1.r 1\ Tin' 'tll'<' ill" clntphtlhia.| U !h.t .. !, .-.f! .. -.ri.- t'li.r ., .1.1 : .I'i:, ,! t".I.: n.1'' I dw \ll" in ,1,1','"' at \ 1j
I. :111.1 ;''u
j __ a..., .! ... 1"1':' j. Ii.j., a aI. n.'I'''' .', Tit.- nppio.i. I Ii Ii: -.. a"a \ II )l.tl't.- all'II. all!! l.-ant\ at..III..1: thi-; 'a.i 1 11.:1! : .'j 1" '., tli! I hi.! >i .i.U- .', I'm-' |pr.\ 1.1'. t tFI'riJ.1 I i.- : l.inl'IIII..ri) I Ia r '

H'\Ir. JII\l, \. 1 Li: ''f.. I'fi'rir-Ir.' L.itx I I.\ li<. >>ritii'\;' < :ii'.t tiihif: ; I ifoi'li.i1i 1 l'ic: t. 1 1 i.'ra... <-. -'tiulx I I.. :l.-i.L'1 L' t.. iiilitiviallxil.tr I -..-.:.-,1\\I.....: ..j! lit. J :i.t, ;aa.I i.iil.'M-. <>i' At-'l !I'""! J'natJl'' "' a a l..ittng .)i.II.t i.!", tile 1.1 .1 II'1 dwHt"' 1 .4. S t .

-- ., tlu.I'.r.i! !, ., -. '. t..i. ; ;j i > ,. liuii- 'I ..\ t'I nt.tiiwt :..1 j.i.tti--: f.-rwhiih *i iln. t. x i.w. II- \\ v turn crinupU'tl% jlll.l-.il.II.n\! .\ I \ jaa.sT '.<-.i.I\-- : um \.( the. "ru "it. .tlll ill.:: llay ':ir J.1;J ". .

: TAMPA FLORIDA.svTiiu .1. "It .. :::11I.1 an- .1.l i H. I litll t t -. !1- a1' nocorilinic} to X\l I tin- xi i !I.'rn '. .1\t t.ft.ttr. TIu-t :I -rl'at.L lll! of f
il-i-- . .1 ;: f tli the I." \ "- .u..f 11, '- ln\ *. '" Mv 1 I "}'.-XN >ata tin* jws-t \Ich' I

_i-: ; >.'iv.-.II.M' ';-: I fit h 1110;:. .',_.(t, triln-, in I nix.-. V\ e "'I'} fl'OI the ; I Ihilli-i I I! I IiLt-. KiovJulatiff I i .l.-p iii.li.icy, | tin : !iUi ala'! fair ..1..1'! i lh I ., loxoltitimi pruiv .\* "11,. niitrlit l 1.ii<.w filII "d 1.1 t15t. at. \ *,-Vt: :t :tl l at tOT '1,000, anJ 1 tlie' ; '

--_ -.-- ..-.-- l'saiatlai'un t''Iul.itl.f 11i.tiat'! wingrnt1it I"IIII.tral! .il; |..iiM ;i t.-r intiMUaii.l >l.itith. a the lira\ ita;. routunf 'n.hille'It'I', a.t.l! th .\.1, % lit h"04 kit 1..11.1;. "!'Iil\! \alm-: (-f ikir liir-jrutsut: 1-ICS.4 54 in.iliti I
F vhaiil ,.f th,. ulatioii j it mukt I' :: t i
lI.\XliJ---\ iIlJ, -.t. cr'l
(
;
: -itn't.t tel ttutinvircuUtioa Ataf .1 l
A.latui'an.l, I Il.iiii'.u-k.I iitiJ I Hamilton I anIVatiWin of 'KMn! S
tr 11..J"jdil n.u t f thi affair:- : \'ilc't..hu'l"hll1.l1l I l i ,thf (,',.1 xalimti.: i '"! e
of our 1 r. xv-- l.ax .- nl!< r.1 xvo'.tti.UiiU'iiruliU', ati.l} Iltat.! aIaI, ,.1in.lll1lol.IIIIItI.! '. .. 1I..1,1.I.alI"I "wln : m : -:
j-nj I n. itail wly two "!ra r.-.oii* nI. \> aiulli) !< ri-t that t t : >; M' I. Tl.v 1 '-ii'v. i-f t! tin- car 1 .
.I 1. I
k II.. tniu t. T\Vi I HO1.LA1N i i- tl.r.- .. aIia'.''I if f. ar i* iii4-t.-il ill 1'1" tlitf xvin.Uxv *. no.l ll It" .!'.<" ; '* >-.- -\l' ..
." : in AltVAXfi; tin"thcr.. 1" \''Ii.-.an viK-lii-til: >>.t-psth h-,l.A r Mt'h! ; | tpiiii.nil- \viilti-ti a t t in I li.-tutii. an.I ,,I li"-o act tat up 1 il. -Mil I -r K.-y; \\Vi.lwcrelt \ J, .

111:I: rr.l) I.1..\ 1jCt: .1.11.1. ; ii, .\1,1\' .'t Nd 1:. (' } a'.ty .f tfWWwUer* I. .. .i..1! n5r- t. a-a., taaiit inip<.|i4liiijj iliw!i .i-. *, x ij : choli-nt. y,-l ll .1.I. t li.iviinitiKitt I I all/iil t lu-I 'liu-ii\oii., \ ..; \\,10"! 11111 I..h I :
-. r c. :: __ = : .=-- __ _' ._.__ follow thi ilitfiralt Mtit, n'l'l t< :1 ii ive n* -...11 I l I.y' f.Vtr, t.. .lr"I.ltulia.| A <-. I x\ .>ul!.l ....II..i.l..1'it :SasH t the wti.I.t0111 <.- ..' tin.-' .' t In.til.V.l ..: .\ taI. I Vi hi!.. t ht' 1.1.i-..7t' tatr II WaIV.' ? l I.-:st..t: ; :ata' the I" "-" 'I I It,* n. I.

For SliiMiir. as j..i.a1.L" .. at I lat r..ir.at if tinKvlij 1.bait; loM painto try I tw .ft-.. tli- faculty to i 11, x t t f.Miiul tiiiif for n. /.' re-I.- I'M"HOI.If, th The ii.iiic, uttItl' \ alt, l ?4II4I 1 1* .'.'. ; l i.'tal l >,;>i'3, (; \13. .

-. 11..1. II iI .i ? 1'1111.1.11'1..tt'ullJ I } I of ltitx' In'rattM* tluiv arc iiitiiiicill -* i ill 1 I Ill tiik.- A turn ,'11 tli"- |..,rtivo.K iiiittlit r -t'uv-l! t'n.m wUf! ..lamap-l var- r : :a S
,
the tatf: r hr..l: juUU'taj; of tiiinir with I -">i>c x\iithx! th," tfiflril. tinxvlo.. iiti.l th.- 1....1- ::
# tibv.nnc<" hull a- rninli'lal-) f..r tl h.- C 11..1 .
-' : .'. :i'aitif-, f I.UHtSo! tat'I l hi thi >4> Iiii-t4trv. uf( nli/i.tii that martyrs havu ('l''rl.1 ''"I, I..i. .littiir nti.l Mr>-*, t tin I 'lot' xnniij; II\dl ana ,'r Ohl ..:i.-, %vi" 5ht1': t { :'a ; -
l. I ', tlu-ir !I. ,,1-.11! !Kvil tlivrf i inom- i ill r'--I..t'il. ) ri-elrf be.lT.'l .
'-- .- --- 1 -t t'f irf tui.- 1 IT '.a- lowi il I lie. -aty toj \ : 1I111 .1"1 aa'f 'i"; .'>, U!. V.-I-L- axvut.J-tl} the '
\iU! xvntli I wiw re. J
--II),. !i.I..i \ JI.LI.\\I I.. 4AMI'Li.l I j/.1..1 ,.i..th*' V'-t. i ." t."Ats i lh hi-toiy til iu,-il.<'inc ulu-ro a tvforiuaU'r hi.." I'.ut: whal a .iJ.u,-"' rrigrti aao\\ i'l I lit".' I l.iav \ I I a\l.1! I the t (.tal I I.-'a' .'\t.-d Ia. ;ll1! WJ v O. II ,

ir.-JiuT liii.i ; ::' ii ;.:..I;.'.tt.. f..f ll I*.. Ht"' ..: ; il .:*I' < t I. t' ". }I'!.... *. .. titu tlii,:>;"U! j ,lit .-.-.'.i.,1 tatg.t a *.-.-tai-: ati a'-kiiw li-ilg.-tiK-iit' if'Tiuvr .1'r I -al" li-l: *au.l I llievviceK xvlikli rin,1 tv Jiu-rri HiX I a TXxxliUVvr I *, l..'.ir,l. 1I; .llli.ir I ;_ tIj6G: I. .SL ;

.v l t ,. : ierf.: at the ajipruacUia, 4-I *tthl.: |1..( lm.i'v... !M.! 1,1 1.:1h.. 1\.I.\.l'l vi'iotv and itiToption} elf Miu.lif\intr, | in" Iv IMI tin- jot ti.1 a'r. rtIaait'IPI.e xi ith Mti U f Ar.- -tt -j>... in autii.l lukt.. 1 1'1.L n.ri.lt .\ r. it i1., I.I n'tI i.t. of i\\ I I \l

1'11010)t' ) ) :c t Jt i:, tf j'I. '11.\1:1| l : i t- -utli'1.1,1: pViei'Sv ; |.1 .t t'aia.'iat'but: : tinowbiii1 Might to !I.,. aj.3 "' ,a Mib.luf.1 r.I-- of.l!lo Mitfi-rJn:;* of( t'"f l b1I l l 1 UK.lotlic! are saturated tn", j S thaitif; ihmIal..ng! IUltl! an-utul theCajo j I g
= ,.. :.
m ; ( '<>lllHiiiiicti i4I'-.t- <-.iimuni.! .it ;i..;:. 1" : :', *:!i- i I.I '..'< '. ? l.i"Hi'A; _U" I'l.th.I I, I 1.,1.: .3! t I.. ->. that I in-oti-'i! irtii.l: I .Ia' hat a 1 '"mir finwtry! IIr..I.II.h..lulI.1-tm l a* tin1 !il,>a .ti i! Ih' i..\\1..11 luoutli inti au.l ,\"...trilp... OUIl'I.Ttl1'l.at: t.r I'i"liaLl! c"ll'\I.ill': fwtn I f

frvitl "JIil-1 :! !..>i..ii;li" .1I.l"'lI..f",:" 'ili'riui.l.; .tll'h"' '. .1.1.\! I T."' 'A.<*,;1'n"'i, : t. jixi I IIt.a' M'tithiiii. ,: J"'I..II.II'a i liiili tttttitin.! i.I : iiijjhtVhi'tvaii': x> jiH. v.! f.>1'1110"1' iH-jitit. '. .\sa.t l-rratlt ti.tiu !; %.t hiclt: fIE: ;.!i.l I'm'llUl'IuIITl' \ II .1 .Lia lo tho TurtuIiitau.: .-. I Juf a

.. .. : .iki-: < > '.' ..-i" .r'i''lin. til t ".! ill. -<-' I I.s'."- I IM.-II l.-.l! tt, niaki- tin-! r.-titark l,ypatat'iaph I''1 ami ? ail -\ .1" f
ll*\ '. ,l.y .iii4liitH.: I ",-lt .l.--1f.\.l or 1..1.hi. ij :j-i iiiiinlv. *tri-ncth. l 1'lIt-, <; uHthcturtiture, hutl.lre.lulil--I '..n."'-' S

S .} in .tin om...- Tli- autli..i \ '''''! i ... \1 ""- "I.1 i i'IU. .', ;.;I' n'i.Iat a'li. t'i the I Ui.u.xtfcof I y.lor.1..y. ht-a.lc.:I '.'joinJT" I .hB' !..._.. t :al-u, txv_ ... .. .t.... 9.: I "
IIII.I. ; i. 'I|1' li.itilc! Fatal! I l'n ..( .li'"pioliia) ," (.'a.r !'Tin iiiniiiiuril. that"I. v .\, a.. taitu' t.a.II"!"" ta.tisi. 1''U'I''illl.! ami .nt a dl"tUI 11" "t."
n < lly .
t v rite nii-1 furw m-.l tln-m.. Iliis I r !'..r 1.:1.: 'h'J.;; '! Om'1: ,; : t, I. .' ? \\- 1..111; ; : < i-irav.-iii: -J' ; .

1 licatioit. j-nj.) i .'.l-i-ii.i\! | v. ';' 1 tin- < '.'L':5': 1'- ,it-a ii.'i".i> I ",''H' j"a ," 1jtltr. jmri'x nun frdfiman; anltt; tIe, pati-.-i> ast- ofliit.l... vli.n .-ai'h-Ii.i'i" !ak.S .' thtit.' .." "t..I..lI 11.f ftl-out\ l'iht mil(-. Iiv+ tlio Fl"'rIbd f. ; I -
IIi. .-liaihlH-rin I l I. the! \vlllt'h.
; th.-I i-nt| half ih-.ith. llnut'itv
1 -.. ..- Ii.I'!...l .!:t. S !. '.-. a' itnv, i'l t.. .!.1.II., tiA I know that xoit arc th.,ily vtlii"'r nf III( ; .t} Mv i -, ,11..11.l ,,yl.ttr.I -I KM-je i'f rtH.U* I KUIJ: .Hii }Knu-atli. Jf I-, S :
ii: I .\11..h..r.. an.l, tilt r.', a 1..1 l .tti.l! t ,'n. litc-ec J
i.ovi: or IEOIII:. r'.,-' :," .!'ti-l' t.. th- titi-iiit-of the K.iM.! I'.Ih"lItiiI! 1 j..ur'hlll il.ilcpc.li.h'Ut ,-i-uiHli! to put 1 \ .'nll :' -I'IS ."'. 0 It-1-:1 I : i-. 'l\dll"U'" m ,1.tll'h.'IIL. 't J
ample .
,
.t f "
"is. tlui"nll"'II".IH '
r : I l'jili!.- 1"1 tat. on \ I.t. h Til''aa aIsast I, "-r a-'I'.I\.1 l thI. ( \ SitC
(:...l.lriiiithj.} .( aL, in th., (..!!!,," i ii. ir ltrthr -.\ ul j ii i h a truth for the ?.'II.,. uf I truth. : .uro h\1111111 .hal',' : ltU' :11.1,1'1.\ .' a :
": J .I. p, hai'il innnf a l I.i i, l'4inx l li.ir-il, !, :itn1 \\ iii.i .1.1I 11. I ; .. I I! I(1"t/: 't' '-' ... _--. -.1I \ !
liuiir>ntitv! .I( t I.:; "p.iii-: !. ft. ;lii- l.vc ) Kate
i.I.:1.l..rl'\J AttJ Titil" 'v t Ui.n.jH'rx i 'J
.
liLt- II" :
i iti"" 4" aiu. "- Iv.-t- .1! .a' i >.-" i 't-t. } ;j ,
:i ..uic, ttJiuli It.- .!- l.ut n 1.lii.tt.,:.* i' oau 'aU! ..i!h. I fr 'lit 4iiiriH4i xx iiir I, "li the xntiof pholtiuax > "lh.it llt.'i.-, i i.- .a'.OMcav.ul.. t-.I I 4 t \\ n..m.' .lte 11\01: ....:. \ \ .
!a.. I 1.. rji' f- ;i. in:1;: .1 nl" "'\I.\iali"h| ; !.M.f '. r..ti *u.e the 1..rtlll.lltall a4 1..lIk cl I II I it: I''L 1 i : '
!;t i.. lioino, irrfrj-i-clKv .f il- in. lit. (.r ..l.iucritmiJ tin 1. Sj.aiiiiiril-, itt .\1.1 i'a.i : 1".11"11 1 m.li.'ati'il$ I II i ,hxJrophi.liia atithci.ticnllx t t I ki.oxxii u* vurct1I'tIit l>:, .. i Ur hn.: w il hunt a gl." i i.l C Wu-U :1'\ ; -
1 ; .1 (I..1. 1'.1 a ; !IJ.rl"\.1'1111'III.\:! ,1'1 III.I tll" I It Iauiai I.
:. .tih'li to IH tlicr.iii., .| i ie iiiiniV.il: \\ \liiiI \ ..1an jst'.in.-! ii-iire I 1.II.. u"\ 1..1. ei.e j ti: v of the th! lit- aii'l, 1'ceinn".J. ..m ...1_ .i i. '. 1Il.ll.... \ ,''illt ::1:1111.,1.:1\: ) : t 4

Ii' ; __-, 'It'''' I i.I, :, '' :'... '_' .' ..:\.1. :. i U Vntitlt --t..11l"11I aliJI.l'nl 1':1,1.-. 4 .
a\aJ-- ., ticrci11tumuii. an imet, ni.inlr. '
;- -r---- I \ .", .. .. .1. 'UI.r \ 1.1 '
I ; "T1ie *JiU.lJ Tillj; tl''A..t .I! tlf friifi-1 ""11.' cniiij! to HiH4.iU'" !. i ja. .I'dl\' I.} ." ." J .. i-.i... .>1- -at "'II..w.I.I.: r.il.iXim L' I' 'I lllt>il.ll lot su rt''ll ..l' >i'll.... I Pvt\\t-: 1,. y \\ VaSt siii'l l < 'uK\ ihi"rciim '>t'I'alli, ,. j aV.
1.\11.11. ,
: llulJSy; claim tlmt 1''I'J'| >t n ..t lu!. u un, I thoit.'Itt Unit in :; '.- i.'" "/ ,".. !. intlih a in-e to I-- a I !I. : :' S '..ft 'I 1. x\ilh 't n.I.I1; .' I' ,
I \- pi'ii' I I iimltxl.n : \.Kh.t.i.:: I. t. % .\,1aaI! 5$...1.I t Ir.nlill.! .In.. 1..1.h,1 ....'. a.! j.. al.! ut vijjJitx/ II.I.Ie! ; .'.t < ''aijQ'
I'.xtoU: tI.. trca;.ir' ( ($ l'lt !h'j Jllly'its ..' ; haxc l.tit ouh tit.- |.eomiiiti..it! "> I 1. '. 1
,- < ta'.' .t'.lr.: -; -' '' "11.'a.! \ Aftcr-iicco. a ti.. -I.-t .If! l !.:I"f: tlU.il..l: (.t'! ; ..
I. \ ; : Ai l !K.it alit .! Muritta it i i" .
Aii! l.i41..ng I.ilat. ..f r. vt lry Jui-l .IH uilthonU. tilatix. 'it 1Ih. 'aS > \I .UiiVrII' : '' ''' : iiiii. n..l 1 lu ab. nt forty uxvmilts. -

-. f A\ '1 he lal..1: l tztarI'. 1.IItT IlZ: at tin1 I II' a icg ,1..1! ..; I.' <-> j'-iio'.t a ar....1 1 .1' "I' -,f ..1.liI"h. f' Iliejiiliix aim! oi/lissrh.. Iat..n iToU'I..-..I XX paiti.i ith I the a II"a .. t gl"l'oil I n.-" .- : ,' I I tt','; !" ntf s>-1. )hi* IiI.} atrti1.,. .1 I Itlli".t 1 I.1 is tlt 1 imtk-r I tot f 1 tln-grvnt 1 I Uay; \.r \ 4'tzIt

li'.jt-ti" ,. hi44.Jeu .".1- i4i.l-aliuv" xiu.'. .' i ii J -1 tii.-u.ir a 1.1'; !f it. ..tuiiuiitiiifatiotitlll ; !! ...l.-lh: 11.!. ii: '1. I I/- \l.-.mli.:'! :-u .\ th. fnw 1 t
: M-yur, 4' r ..f :Mj.[ lJi 'f
n.t l .
!11.I tln.&Iin. in *tciu- tIl t f -a.., 1..1.1! 1 I'RtI"I'.1) AU.l.r: II 'fit.: .. > l''nllll'rc't' t. :'Y j 'J
.- Y tll\:. f..r all () ::11..' That Uiii-ian: ,1"111.,111111"" x. il'i' tolit.' :. 5' .1 I li ulir ij'ti.l. \. liich.iiii.i! uri.tii.tl. ) .4 I I'I tal,..;:.. ,1.1: rlCt ..It"r ;tI If !.. n lIa slltZt'a
-
1 J".lo tl''ju tc : l I. M.irI in tli. ; r"r
-ir t-IV
J uvli i< tli |. li .n-t, \ t- .nii.Hi 111i.i.[ r: 'tin II .lit t1a-; tlaa t'at -itu < .\ I ..1. \\ .-, -i. irvlori.'H-lv? Iaa 1.:11 aaa.I.&flaai. .. I : : 1

I liltt, l 1t. t ('.'UiUv. 4-\ <-r tIi i--IK.IIHl.l -. 1' I 1;U';. .hi. Yii.Atil'- 1,1..1) :it ; J 'J
\ vortliy of riii.srk unit iht.) i.luhibll' I t | "ii.,. ,,f tli.I I 1",1..1 i tVi.t'f t. t' .' 1\ aa- <'\1 }1.1' I fcrii.i| fioiii the I -\ iii].ti.|!i ? ot I hx iU"j"i! .Ui.t. n. '- hixt a H "I'au> ; M, i o! MJ.M: I' f tlii coiuzucnvt.i

t4 Jre1"I; '. au.l l.a..I. An.I.f hiit.I t.I'n1," I. S .1 l !\' Ua-a. | l.o.lx ,\ ill .t,,isv. Mirotr j'laiM', tlu-n a-ii>t.i,'I l-i ". ht.ix-1-,;.l {j'..t'tJotart tth. r a1. *' Ai J I 1 1.: who when a jirl i I I I.. .-it ',.li".1 I :at l 'II'! i 10t t tiai! f-.iir "

14.; I L. durl''I"' ...IfII... "." '1II 1 i A ..iiui" Ia. :;.' ,'. "i tl"! i'-'j"; .\ II iaI.'l'! i till--! it'iil Kllivtull t--Kr-i.l.'f" llMXeatilij 1st'olilx a I .(rt'W lt> l I.I lr.-! in tl"n i-.; ..t f fn .I.'as.l .j'! li.il..l!. Iii.- purest rontitry flII' I I'I'.t I It lUti.li. IlIiii..n.! i!.llit' ::hllU lUy. A I'tir* J

at"i) i '.. tiuI ..1\ lii.l titan! tli"KJt.i' -. I '"h.. ,js. 11'' th ;a :,.)ii'r..,. .. .I:" ..-,. .m III.a -aaa *- reiili.Ix I. know. Yet Lit! t t-xv .'' .11-.- .'hii"! |! 'l 1 x< .- ,-jit ;:!..:". Ilti !I-. I.. i.I.- \\ !.. iTtallutllittUMlnirl.iiall II:,tit i''uui. tt4! ; in tindulf :trh'ltt t.tr

1 ,, .. fH ,' 'li"I". .. II.. ..ill! n.ote' .1. I lieatt I ix ..tn.tillll..1.1 I elVllweil a a : .. \it > .w LI-K-.-( to"t t .
1 ".i 11"1' ir<. !? < 'I: : )I", lUiutx whs.h tlti-y' .t"lt.i".j; tht: a I..i iaIu I" ''' .1 'l' as t U" "'" :''111.\! a'S in "rtlll.'I' ahxax l'"i, i '-t. ::II.r tatta'. \t"I.h'! ilt"l! t"'II11.'rh'.

t1..s-ii- '".' u-i .m K.r tUi- may l"' bun.1'\iTh.a: ; X\ ..u.l! n4.* IH I j.vj! il' i.ciitv >.i. lltiip'' l.iok.iiI'.xxn! population ...taI-! I'-asr Ih..I..llh. ; 1I'i.1, : ",...rIIf'. ; .!.11a"i I .ai. ,I. aal ".'' t'' FIUIU iCll1cj "ti,; full.. I ."it hi' t'illr." ,...IUII..I,. a.-. .:.: : "r ., -.If

i i. ., : : tiC lights i luoro *, fi lh. i l:4 Mai-i: .l.e aiol I .I. >.',.... tlit-i I.-re. ox ""a' fathi-r", And nut r. Iar..1 ,
; lul ojuaiitv. t', ..f .1a 5'a .'..1..i.l L.j.. vre thi. 'i ''a". : : ; 1Ituli..n >t It.'' t ;u..tItU.u1 I \ : I in a i.l.l ;KJ, ...u ,' .$. Ji4ur !hn i ft if 1" : iir" jHttr; iut

.. j.. 4.IEh1 UI tl1 f.aaaacr I .. \ \...,. l.M.l.i/tj tht* Miil.ilitx 'f pioiln.Jiij; rxveal- :" 'a I iiniHi.ti., lt J N.M-: '11.1111.III .. :
; < .1"1ri.f.-} ( I. 1r 'J I .!.1'a a a' : | :s" thi' fa'lft'it II I > :' ymn-; \> in 'III.: i \K "
,1"1 I I .1 I. j II I a I t- t ..j[.:*ut] IUI. iiti-t-i.: ,.II ;;ti-i lit *'"tt \
; .
.1 1 I'1'f. .
1auurv lia. t. t. it caunut *u,-rvallic j jjs ', -Iliiple! uiiil-le- \. Itir.; \Vtx, J'roJaii'l -' t. I -S .
I"'lUM' O ala l I. a. ..r.I1! ''I' i 11. i ataa'a l > I. -I- ..;.!.1..1..1 ti..l | a. 'i- 'In.I-.I1".r .
f rlrlt uhoin I iiutur.thilr., liiak.-- 'lrt-i.-ai! ; I. r.'I..1 It. : tllUv tl-i-il ,'1 '. "it xviitel .1 *% Mint jni.'pH) .-r.- inv.t-. : r'i. ,.tt.-ii'c il: th,. ... ir ..4ii'r"r.. ., ift,- rptrr-w
0'. jpl.S '- auja u: 'I tt i
] i; : ; ..1.\ :.r. I :1. 11' 1..1. In' -Uivt i. ii!:.1! pi! X< ii '1aa: .nl'lr.! { t.Hti>- j -1\
l11. .
4 ill* 4i-tua!# ,.f tinjxxif.. hue tin'slaltcr ;<.'..,II i.lri\'n I1WI tl..m oJ"1. a.: .. lat'.1. .1\-. tlu .. ,' ;orm. the \t ;iia "f a I.x.lrnpiioti'a: p.tieit, t 'i..l'i i iI I \; '. I 'a. :. .' I, a t I I.. II .t ..1'II! I ,.t ot. !'ya'tl'1!II t..1it.d.! !.sa h-: '. MrV.i" I';-! t. ; : r. snlpt: .!.. x

: ii .tiiH-t V. itli -j-irit uf IU.'ity, wakli tl! :at-'jtil'K-I I alter a a nhi'e.' nia-lc ax.i-lls.ap.: : .1< wh'.el: a'I I II l > pa.>jiiio- ami I. \'i I.I'l':'" .' I I.iu4 I.imiiHtxoi. 1 iI.m"l1) .'! i''< i. t. 4i.it .' JjA.-i t.t.. ".iit1.1Itt. J I ''' I rtj.j.y.! ;irl1.! Ii.. ha-! 'ich-a-. ', *, ->I >. ;., I' ., ; f-.1 ., : ;,. .,.t.; ..h.-.f' ,. !

: tiu.uutaiii lifiglit" ,'t their fouiitry iti',' 1'Ji'"" .,t uoxv ..!tlx, i't-maife.1. h'lIt'I.1th... ha'.. Sf. a 1 \ nJJ'lIt.-. iII cNhaurtioti vii>ue.Uut- hd"1 -I.1.: Th'X -'AIT.it'ani i...l i m i'o? tili'l'--> \ ::1' -t. Itaaata'.1: with.1 I':' ;; ti.-. ".. : a '"i'u: -. :''. : ", *;'* ;- : "! it-*. !- t T-t .-._ Ja.. ,j I

"11 rl-<'ul.''l1nt.l to fv-t,-r; and llit-ir ml.i\ i -t-i; > --t" -'a'a-T1'a' "'!. the ;pait of tit.' Anili,.. ; tb( -e uicn4i| atlthnritx o'helof xoildxxxi t .:' a';,, ...It ..t.1''i., .-', j f.ri i".! tis.-ir! --J\j I.',.I.'I: -. '\.T.il 1I1..n,I.in atti! 's..a i .> ;. I-,K.n- rt;. u : J).' t..f -,;,- -,:',i .-tn.\ XXN J- ,

.<*on. ut i.Ur, ii.x ij ,r t.J 1.) ..Siinl'ittc II h \1, t 1.1"\11"' ,.. _t ii : ( Iofl-, H..hal.:1 >x> !itiileUi 'a' ";'I..tt\ lM" it'.x.Jh- .out tWrvL i : D
"\ ,
; : I.\ I., -za aa I. lira' \ 11& ftl ( !' I-- I.r\O':1I1[ tft.I.; \xiii.-h xvntil.1 r -.1 a ; '..1ri .1I f'. :M.nx! x -. ;. ;ar-: }i"f ftaItt! fv % \\% .tr. I ,
]lu-ijlit* an.l tIa.- |I'uixatni.. .|li.-i. 't'l i h '.. a- .'.-iit: I M'i..l .1 l ..t I.. 1'.-. 10..111111..1".1, it .' :. f .
11tlthiul :,j..'! tit-, pile. Aif i ii !" \ | :>rt, Ml a I :;, ". t. 'J'!i.il-.t-I x'lx-j.il ...1!.!.. r. ;tK..k\I! .;t.. -i-.iUtl t-c-ust.t.! .1 t !
I "I : \ \ n- >" t t
tl!I..*'X .tla-. tiiij; ; htti-!! in. >T._a. lilts NUIt'I..it.t i 1._V it.-W A! ;i'h tlr It.vi-r- -f iii-h.: .\...ti.. In' !h'-rx" '. i (H-u .1 1 the MMi'f x* ati r ia hx ..Uophol.ia.lrnJuiU .-- )!.(,' t t\\ ti"I.r. \ ,)"> If.! .:. !it.-.3_! t.-.rtiat -' ,..-' St :-I It. i-.tt- ir..r.\I: *

lulglitritiuj tli.l'i) ;".xui.fX : t.Jl..',atiti'! tl" j i i it? !lotuf r. fu t. .;:11::,aav:;;. .<' '>'-. It' i'h thnlfat. ctiir! 1 lalatl.>' a .I.! '' In..ht to him to t. -I th.- -rt*;-' iii 'tr..-1 1, ;,}"(-."i'r! of t 11.:1"-1..1: : ; :i.: ..------I I haxv Ifd-n ill I!. M. .. ; za%% tIs.

1<>in> t.f niiit.i ..nI {;ia-i it tltaf -la-ti.-i :.\ ,, "IIIUII.11n.; -' '. h" I .1,1 .1))1'; -t. .'a. a ii ttt .."' ?ti. jt-n'i1.:.!!, l lV the u.' ot 1 eol.l %%';1t't' ; 1.\\ I li'li', 15', I1- -,M.t .-I-I .1' ban" 't Ida 1 I.>T- i. !j t'llu 111' .1 h.\ !', hut fjiiitoi$ -"y li.ti: I. |'. it- t'vi.., It j juts. .I -I I h T- a : :- ':aa.- 1 raq ttt..,

liu1i j lf...-( I..all itiijur-) a.t.l) in xi bit I ;i 0- .- ..'. of$ th.; ,,". '. j i-. A ( \. Arjli- < .....1| .1.1"J ;: IU.11 \ ahuppji.oil: 'h I.. I. *! "ra' Ii \\M>\ .' > -ti-*',fin tin* .t Irk ha'au.r th.'ir..v'' ;I'a i i.- .- tt t.' a tit 1.1<. v, Kut a! hui.l j.lafi-h. l lat l- t .1 ati.t aabt.iat haa.r! lha' tt; .c 5,:

'} fir..l lliv-t, i... ..1,1"1-, '1Itil.- 1 IJalathl ," ..I.' .' ... 1 I Itt t 1 I mxehe "if xxnthii-e itmler hy-lroj.' .. t ..l I .; | I ir.- t-mM. u !Iv an.I .-xdii: -.:u-K m> I. I "I'I.I'I. .111.1 u "".t j .h.I', .1!-'..: t. *::! \\ X.--H- a;e, -tin., I. ; Uy l.i- : I"rt. j i..nih.-j lH' unrl.f.! Titor M-" -., |. In; nwlKint; Ui. {

-ii.il,, ... . -.'. '- < \P.--! tl. I t.ia <- 'a t j.t p .:lil. "" I -I.a.t 1 UHf' .It' .11"11 t t'a I"I .'fll},' a towti tar tIs| ,: |"nr<-.t ki.n I'! hll..I'. 1 f ft"I'lh ; ; :lft. r.-C., htd. .

nll' ilh1 !,aeiI Ii. 11.-1: ]Ii.' .-11,1 tl "' '.!I' W I It.\\k- l.-h v ...d! >! ilic.i 'nli.ii, _. .t h. al!!h. ati nccoHHt of xxliu-li I 1a.1Ifh ,, 'iw.1. j 1"1I1th \, !}t, -.r 11\-.110.1. h..lli a. \ f"11 iist \. J :: I..r I 11..u..f.. 11.1 I.i.'i.. .t s4tar-. .b ati-atsil y lutittmti > i I

_ I'lt-riilrl.t lia- r<-n..x.-l $Ir. 1"11'f.m. t'I. I 14,'. ;ii.-: :" U.; ;} .. 'n-t M- U- -aaa' 'Iw -'a:"a 1 I ID "\\ itti-r I mo I in Atitetiea." ami I in IIII. 1.i I 1..,,.1 ; 1.:11"f.... i'"S !. f.\lr ,H.It.. : 'liu'" a.r'""t t'r.lii4n.. : :-. n f ,/'..'I tol t U- I had I .-\ ;tt that j 1 ;; Iv u.v.rv >'fla.- tlt. tT b'fl' 'I i-tt a hr

i .ccretarv-IIiII ..f I.. : i..n.! at Ma.lri.!! .n I U, -' S. 'i"i i.it'i. .1 I s- / II .. Wllil !h '.!..\,t i 114.1Ii.I'! -.a''t. hsiUlri'ti," in nl'a ;t.j ''i" | I".' .*M\. ast!t"ci> 1', l Int II1It..-*- l.o.w \t h'I' ; ",'.'11"- u.l Ii",.- .ir.- nL.t.ta.la.at I. l.ut 110.- .1..lIr i.j"j .rttf! > n

I -.tiiit ..f I "..-..1.1 1 l.n.-r;. <.%|rf-itj :11 .1:1. .'!'ir..lh I.. Ur I : :; tl.. .: ,.f t'-.ffas. .. .<' tlvtl .j! piiih\I Sa. :a "a-a .1. in o!.tttil I n'.'h"'tft( . :

.ud "] a- lii, MH-4-j-.rx Jlr. .nitli.in ] .!l..ir/ Tlii "t-: 'lr'.i: 'ili. \,,: : m..I.Itl! ; !i i h >hlluioi..It: /. ki.sil -::". ll.ick it right .(, f i ia '. \ mt tt, ;ot .'i.i'b: ".'lillu| il! h1 l">'j a 11'.1'! ( ill f tt e.ti-elt-. Ill !lillii.ilSHf tin- \\ ,tsl-. a I.-- I I.t'! ...-j I \. .a 4asta l4.tt a.tt' r tar tra-hatle, ,*- -

this :lAh'11'11'. u (.r..I It 1.1.1 tl., .:.U. .flj,.'' 'I. !,. nil, : '.a' tl. rh' "J.m -I:
Mt-xu'n.i .".1. if ita .-.s'iI.1 ntl;;)h!. ,\\. .. .1.1Ui .1r I' '1.\. tJi. -irn'Mi, lit.. I:" .!% nMu j tl":11) ,' I I wotiM! I.- 4tilxt"o happx I I.. fun i-h! them.j ]. (' '}.. l ".:,! -'' *" .z-f. !rtn'.ts'. :. f" : W. i.J iu"f tar, jii..i! x\ li.-n Jr\ l.I..j! : .. -<- .::11:1.: i I I t' U- .- >:-*atar.t' x a : -. t, t I.,. ;t-,., .tr4, I

'<.J for ta1-hr..1!! innlf. : -: ,.- i!.lFn .% '. j| t.I:, ti t IHLI-ruitrt: Kl.tt.! .II"\" ( ''I's: : ''" /J'';,''" """If;''t-ctl 111I1"tilkl. .1,1.i I ., .: t, ll.' :! 'h. \\ .aU- :11./f >*tyn..- .- % I t' '. :. tt hIt ., .-arrytit /

-. .- !I.j .it }i-- : I tii.J!. : !i-s I-! >'"'. .1.11..1' a : , :: 'l 1 t'.n vK? } t II.., -t. l'iiti.t'ii.fi!! t."'Max I 1\.1 I Ii *.':5' t tl. l-ri-Vft }hvart. ata't i tlt.-ti t'tlli? .W'*\Jul1i, j I fJ.'Wpfirtfil, :.tu-i'vr, aft.l L.-t il- ...L-.t-j l ,.li a
Tlu" : ,'. 'ill.- I.-t t1tio 1" I : r if %.hL L'I |L- ,m ti
::4 1"I'IH'11 \; 1 -. ..:.1.I ..: i .a' '.a :-'. TI.i.1;.'.> I.1/i I-.' ja hai .}1l1.ItI.l&1.It IIn.\\ ,I.t-i- f ta."at ,I 'J'lie} .-(";'.,11'I." !" \ :. -, xx'i.i! : Ia',. .
.
tla. .
iiolliin- ii-.hq\.I\.Uhl-, \li'I.III'! f< ta 1...I'. '- "ts t'-L-.a, t1, 1, il h..
"< Ir.'iu tlic- < i i4ii ;a I'.iiit.ini { : : I t'n-g. I I
.I.li ; //'iu.Jt..:<.I., ... I. .t"l. II'II' 1..1111". till' a'.ttt.aat.-5s' of that ii'hl! I.' |I"lt ten"', 11 to l'iiil-1 x. n luUttio !It 1'1'tt""n I J.
liti; iiilft.-t. I Ii.- ,I, I tr.-u, I-f \ :..1'\1..1.. 1 .rj:I : I IIilttaidt. ; '-_, -, 4 lli.tPa4lLa'! tut'
tIlIU' ,
;; iui.it : S T 1 1'att .1'1'l'i III..I. : Ir .i t y las I,,
.1 1 : t.-.I.-.l. fe '
1IouIAr..ut.J t '
\ .1.\1.1.,1..11 '''I1'I'lII i.' 1'111 .V'f\.1tt.1-prld' It 11 fttllh itl ..wi,1 1"1', J,1I< II.illll .IIIn..i..t Iaat5h1t i inot
.. .tirni ,-)"iJ; .-.u' :i.tii-, .I'.UI' ll.- -li-'lit" '.-t it.f I I rti.1 : i"aI th ,'t'a'f" 1'-'t-'l., a'.1 : saats. ) "JIT'ult"l! '1..1', "..... \t"I..ll.1.1.I'L., -.K!-. {f .' .. -.' ... -. .. S4.Q {"041'1'teo "t' .1'1 nnn' ,"...!ta'.- .... fl'1b. .. ... -- I IH' Ial.'aI1dr'4 I : tall tiat' -
-\t..n : 1:1..1 Iae-n.114 ,
P '_ .' '"' 1\11 lb a NI"t"t trnt a.it Ia- tl" bll.ll.l I : t .' ".'.t'-
1 tlik.I
c tlIaar. h" '
q ----.jaii. : -- rult: Tlicliiij. > ; j jI tat r.1. I. Ii'.f. but if he l..i f -
l'f .1!.1\. y:.. l>,-.>kftit. -'! I.\ .1. "' .;' a ..a'a., 'IIi I I i ; aataaihlia.ir
-" ; miiiu's-' '- 'L 1I. 11"., 'ii-l; } .in j.lit .- .f I. :- u a-. t-t. iii -1 c..!|,!..i.ia I. "muu.!tt--. t''I ig ,1 May ni-ttj j..i ti.I t,"rt. I h..t.. ,-c h. I., 11'1,. h.W" ,'.. .:a I' nItttt : I Iitt's.ftret, laa-ta. L.sg.
/ : lij; / .iiic.Tin.I JtMiinU I.! \At tlw.I ':tt'ia :111:i C.. v ''I' _
; tin !... ; ., th.I : there i i- tiii.eh, a I. ;.i.I'J "\i\- {11.I itiij.ro. ...I ji..l; lnil>ntul in. tin }hiL.i\ of -Ht.-v. HI. 1.1 j ji ., 1 vt ttuil4iI' a i' 'U l. M't- .-'Hii.'l t u' tat-[ : l '. I II
>
r.-t \\ .!"I.- "" t.iI a- .n T-urt i1 1,' i1.. .a.t! 't.llI\j'1 V"a I'a t t a I .

/ It i4t'rAI i"I.I... Mul .11 \!h. i. .,. r. i I lr''(n ."' rti1. ; ".\r\tinkf *a, a-"<::, I l.t\. half t't'lun' J j. jtro-poet* l'f 1 liolllilitlii I lop.-. J Mr. 11. ,iTuvvd th,- tr tii' ,.. l ,.,, tat\ ..t.11.1.. a' th".l It -. 'Ui\ I 1'. ''!1"L.i I I l&I .. .- *Iz' Itrt': iia. 'lust tat y i'aj. 1- I IV

..1.. :; .. ;t. )I. rT't... \ -. nti'l lh ;
J''I] H. .
\ .I1.1 I' 1..11 1..1 I ;
i : / \ : "-r :: ai1'a.tt. \\Ihi a if T. "f
5 S -' ; 11. w..d.. ) ,.1 n Jlhmi.'I"t'\ ; t'Ia': t .lu., :I..1! WI d4 \r.t-- l'h H'l j : t' it-.i-ta..t .
5-- ; \.1. h :. \ .aI"I I 'a I f..r .-,!!\, l-ro'ti.T II" asaI; IM lii. I' :
IU:1 hto4aaI'. .11 a 1'ia' MTjtu j"flfF t..ft; u. :.iis i: :a lawye: at : aI 1 "' Uto"h t '
.
t Itn.t! h.1 1 I
S t : n'le.i-e
: I. \ till
: 1" 1.1 .. ar'. ..t. \ .i" :1-1. .- .t. !. -'I-'a' h.u. .'t -'.- -._ .1 i ,1.11'.1..6 ti ,- ..f tnt1 ::1tI. tlAHI' i fh"-i I. 4 '4I.t"I,1.f. t'. ..tn ,!. atl It1., .. >-o a it .-I.i-tc, tun..!)" rat. '
42 aa' f.IiI..1 A j ; it> a -- : ', t. l.d.! it a
to :1 .1'1.I : I ruuln.1'It .. I It i- MtiiKti'Uan1
-l tIa.t" -.. f't, ...8 I. ::' !I. 1..11 I" I .1 )lmton'ival to 1 :
.HiMi. ; w : a'' lit --.I xvl !. .'
.l.lf iiuV. r \\ .- lim.- .,. li(".;t..ti.<:i III' ; II."* '<.ti.l! !Ilaat.- 'u-tji. aa4.-a' ,-.! Mr! 1'arliiL'tfatii "'a \ 11 I" .\II, ,.,! tlh'lulI'l :. 1111)) r"\1 t' i'i Usal-' II' t :p -rtin; 0
-14! ,t.5 K.-l-J. ni"l wls-'Hi lv tilIi.i4 iill.'.1 I ." IIa' 1\.1111'' rIn1"111 t. 11'1I..nlh.
..-.ntii. 'i,,it; .. iii \ ..III1! [ !. \'- t. i mr' ,|, *, <4ittni\t't that 'v..inpiui-oi a !* m.' o.li-t""" a .% ,.\ I"It1r th.-Ju-a.l .i I I"I'. ;ala I !I *4a I'' ,,; t I'tL.. i; .
-
vtir Y.I..r.tIh.! ri- r. a' ;aaa1-'a
,i! t-! -it'ii" 'IIM': T t.. ".},1 i,. \.. ti'' .'T "t tl'a 111 t
ii linJ:> rii..l t il.. j-4.1 I t j. | <{ I '- ..I'd.i.i. U 'I f Litna.uh % $tL. it5:.
-I i" 1 h..J."th.j. 'I !: .S.- tit.- i.k..l ..rp.- '...ii\l 1 1.i 111! li tin 11'| j| 1'III--OU ..1 .t -i \-1"1.11"a..l.i! j.t ItUUtI.I. 1 :11 ia.I' s-a'-- "I.u'u tiIt-t'! .. $(.s't x\ .' a: t..x v ,
Leaaar.I s.n d t .. \. u Vi'tk.J ;; .,1. .1 la" r ti ..ll.m1. ..1'a''lntah .. I iii 'ir l *!* > ii lt&askLIL i d.c-! I '
.j.1 It"
_. 1 I..1;....11.\1 ill.-j i>!..iitl'. ni.J In tli.-JrS tTitii.l. a i. |tWrt-p".iJiJi! of I I.... \ \\ V"tk .I. ''aartsIIa ., I"'f''f'"f t...('tilOlllt III'I'Hllt..f.nli! \ ", 'r.1 .1:1: I k

('ol. Ii i"lu' .- 'J 1 I It', it".irturirt.- ;, S 1a'l. .' ; 1.. ,J. 'aI1'1l1 .11., aa't!. .f "th e!. adS |I' ..ii4it' i'I: I U"uuti'ttt: an! atitln\ "s.l a aa ie ..llploiti.MH.H :..'as 10" I. \ !hal .h.I ht-I-M' ..f 1.I fce tin- *:e.X'.nttrx" Will cti't. t. -' ..v m it ; :>' taL sa .Us. r t"i''l Itt'i* :art % t' 1 9

iI..li ,. .. l 5uiJ Lit. l-x ti.-! i,4-i 1'1', \\ I ..ai' .TtiJ.ti..hn..tl 4 tUll.t'I': i iit'- ." a .t, a ''asia 'n (*' r .-'rP- r >-'i. tn citi'fl! !> tiMot :,t.I l ,
tn''r 1:1' .-e.I il t "I'. .1.j j I- 1\, -ta-taa"! n'I'.' t" '1"t".i" : ,!1. I I i- (triititl i l.I l. '\1' J"Ti.i I'.t AlIt \ :10. \
.-uJ.i.! .
-I ,
th..n-I..h .4 f !Ii. lit .!! i.rlj.-i-.. ,i.. '5 !1. to d'.' l<. 1 1.. 1 J.i .*-'!! ..! "1':1: 'i.-. ",-1; I 11 i i that a-tj\ opcr.ltlon- lit! ,- t to !1.a 1.- -\/,1..1| ] I I.. ... a.. I. taaaisIs.-! j | -4 ,?, II. I E, "IIIj..t ;" 11' ....ttt tat a'r'! !,' : ii.J, tI 1 '; aaftt .aI' .' .-'t'4"'t-
I. I ;i.. :
h. S
\ I
t citx ot | M.'H j I-! .. t ;, !1.I.f tl,. t ,..,1 : .,! !.aI.I'.. ,. I.A '.".insj-t ; I., d-- :i'. i Hi.p>' > ;i K.r'- >--xa-t.i-1.! .',,.1) that t h .-...tat |1'..:;. (.-, a -a- ,.1. ... .' -I'd. : .' y'n.. Id, .'11..1. t i"r a -xvar ra-t th. r.' h.n .." fall .1 ". ''> !I. I't_ .in* ; < : < II| ;: l- ., -s i'L- -

,li' : }ltd t.'f..' tl I I. I K'.ittiii: a" ... Jiift in ',, .1 t 1\ "-I 1 4'tr'it'it; tlo> Itt \ i I. :a.a a. -
..iU4lif thiti. ,
"II'ri.11 "'l" : : \ i-'t.r.*. "'hi! ill! ili. a r ftt-" v i / i | a 'a t I. a --.. .-. ,' ) -V--- x\' li V- : -tit ,aa a' 1 'h -ttl tI." tts.t j

-'. '- ( .'..If..- nt- *>t tit.-! ,',..II".th.. It::.. i-iit !.'I i'.c; -. a ,\huiiliflll! 1 t I Pc.--1i.,11'. '-! !I.. '. 'a.,% I :" I la"; wu-h I. .a' :\.11..1. ,I'-- .1f: ; > $. !k. :.t..t yin : n*. t-i'ta. '
} Vs} 'I'I '* 10.1..110 f..1. II! I.:_ u.!>.l, .tti.! :" ,, -IiI ,.t :b.- -.ti.t-' .h$rt.. t :.< k to atv'. .. '
"t.\ Uaulp".Ii't. .ni: ( or.-; At1' ,i '. 'i..1 I in "- .t-i .1', >-it!." v.fi- !I.. ,-. -I H'ntilnt.i ..ll, ."..I!< WH.I.i., I' % .1' ..:.,'I'1h.I' Hi t,,l-,. i ix ._at a aa. a !..LaaLt% 'II '4I
.
-zt. at r.:.'ral II.1"1': Sam a-.l t.a'a,- hit i -" '
4i.at. : T. J .., I.'w.nt.l. t .' 1 In.l 1 1r f.at'a j I \1. .. .. I:llht t V :th tfiK I "t-tIa :
.UI.1i. :1. 1"0,1.1 a .i ,01 'aa'! i." r } < "n"1"i 'I I .tuy. a I.- :aJit 1I1J.. 1:1 II.
"I'aJo'r. ; hit ii\t.t; <:. tu lJ1j. it, ." hjtittl c I!,.,* 1.- liMI'r XoH Iaf, !. "lli.'r" tiiux *I.. 1.--r I t't' j 't i tla' -ItltflI-a14 t t.t 1 tsra
.3u. I 1 I id.t f. ;th.t t : > ')iat.-. '11.fOU"1 Ji-4i'' .: *Ia.' -i/i! 1., "I' lit. i .,;hl,1: : f.i-jii! a" "WII slat 1 1." \ t"1 'wbs! ., ,.I'!... ,"IT' lI.f"f'IIW .1.. .
} ii.of III' as.! t -"- a-' .: tt :ta- tst Lv
I ; -I- tltrni, t-,.hiii I 'ii iitI .,-. ,t > tlrtiti 11. liii I c aa.s tin.1 ).t
,: ., .d.! Mf I li'. '11" I I. I a--
n-! ; a ; :t' ;" -* \I.J' '-"hI ) -.>t .'
'. \ -. &- 1"\lc"\\tl\ ? Io.il.' i .' 'itl I -- % 1- Ii ( a.-t t.IItIaI4, Itt lii. III
.t I I..ti iu: a l'
I 'I I.. iIl1. } 'ji'Jn 4 t' a a.
"Tin ohancv, (n- tiT to -r.x. ,-ialaaity 'j" '.1 ti, I I" 1! -- .4-- :.-111"10'\ ."iii.tht-.ij ,Keaxtiiiil., pioii a _. :? v ,.. !I. ',. ,-I!!-,. n.f.11 j1:,; ,, \r.; 1\: \. I Ia i- > '
t'.., .. 'r1:1 ( ." ,.. ,. .-. S ut\llllwI.' l.'H-t Lv 3 ,'1'1':11 ..I.-' .1 t '1 ,' .1: i-tn :, :, > S ri-.1. ahlnntifi- if may, jf. I
I' .
_ _ inAt.o :a lI. u i'III 1Ii! '. .!. ..,- : j.
I. A i'tltlill; :, 1 plj..II..d.\ '. ;i.I.I nil. r :jiltnirf! th\- ta ...1 nf ,.J ittjt| 'rt ".> li' fiu's j;:'iji.-l in )?! I 4. ', .
.
;, $ t". t .I.t.a anI I tn..IIo.1.ta'a, iT c"Iaa'--' !" aI :. aat''s' I I t* :;t.tatla r ts.j"
HtLt t.it..1 tI1(. \41L'I' tH di'' ''I"'* \Y. ,1..11.! in-' a- \ ., l.-niii H''u. fl- f'. a.a iThaf! i i-*. "'r I ( ."" \ ir-1 I v..ia--t.* 4 :,<.I} I ,,--a 3- %' ft am u- k'-j! t 1 lyn. ,"i',.. '{ '. 1; I ', : Iat

'S UAll"'bin'. tt 1 Ia" ,," .,.. I' .5 1 :. .1 .: .I''I l I. .. I nlu I 1ilJ; to-leaIt- .. Itta.- 11- ,".. u:1.: a '! t !It a.'a- i--i'l.: .ti f"t tH-tr -a.rct-' v Uirtitlni ,
1.( .1"iI'-c ': lniri! l'\j r. H t.aIIiaaa: j l'nr1. -< :;.: .i.; 11111 V'Oj \ '('}"'r : 'A i" T t tit .> t'.i .1i'!i ". "r. (*.! t'.' .it *
tln> nf tluT .\ 1'' .' i iint. '. Ia' 't \ ',_!L '. 1 .Jo.! ..' 1.\\,: I ;.' i .'
.. r..tur S : a''..a'! t';. ', 1." h. tl 1 jMT..t'*. tt.i'j.'i I -." .1! -' '-- S .d' 1- n'1; tit, I.!Ilta'I! hilt"" .,.! \ :1'., :-- S t IZI I'h' 1..aaa' pu.t thad hTa'i ;
l. ; tWSfi jt.tl.M, i. tl lu .J.1S -J l l'I .. ,. rh t iw' a-a.-a' fifi", I aJ! aIa.1 U |.
!] .y '"" 'i1 -\'II1"I' I 1- 1\ hit- ii.nL..5iti: !( n:' "ji w \ .im-r: -
; tl,.' ,- .t.! .si", ',; *" lv :.*-. ill J*utt' .*!1'.1.. < 'J.y a a--L 1.11..1 1" ., 1\1'-1\: !.. t S 'a l( '-- igi' *! *
1"1:.-,'u'lituti..n1 ..ItsjUalJts.aTiniY S\. .. Htittc-itx enx jj:. > -.im\: 11I,1..1' t.rii:..: \ ''f 41'I.t. j.IHoUI is-' \ II .. a 'UI.,
t : > I Ij.'I1."n a t : ., :
_
;
t..I.|
.I-{
", *
11. t1'. >
'a".t' ;at i
-. -. 1't : t t s .?
iIgi.\ a muntr vf "'tr.ilh"\ '1\;"..< : .? : : ..."'-"..'it's; : ii 1 1" .t ..:!., III.V a It.i'l, mtili.a : r., I 1- a..1 tln: .t .1.) K-iltLt-j! hih. r.i., v Ja? !ta' h. .jtaia, -.iM-ti.'l.; I M t.u. It. : ,
itij tt.k r..Jvu' iu :, <.u; ty, \' .' 'a"a ;:.r.1 TS'1.1 .'. t" M.-. \ In. : i '. N ; ;Ictft '. tj l-
'hnll.tir. u. hi. : v '. ..t' ....* iaa'.I'. ,t \\: ?i:,.' .J.! h > Til'- .V> i4'tll! >Tit rt>
: tl.fi'-: f" ;- >;' -. t" i.ni'ivti!l !,.* i'i hots" ', It t han.tt-, ,\ .. ; ,1I.lt \
.
%
L "il; cit-. It i- iti.W that it i i" tn.; *."!!1' ': ,- } .liiu., :, ;' ..! '"L .\I..tn"l ,"tF :111.1 .
.11..1. .. -I: !l.iU'in1 | -,.** V ..ii I Ivili :Iil vu tu'-n .
: ; : : it !: .a.- iu ntj\'utm'al: j'"5 ".inl..1! tolij! ) ti,.- (hh !1.. ; ; i.u..i-i.u .
( ckvl liiti ? j i i id., .f .. I.: h '?,,1 : XI hi-J-f
: ]o-t a .tvi.ttor IrMI Il iMIIM 'ij.1 i : ; o 1''! .1 to. jjh.njn in-c. .
: \ II .
; lua'.... '. t"'a I'a'I -! i t t, t ? ; !I :gy. ..C m'riu .
.
,
Ilarp : TU-x I |I.-'H .. -'ft :
l'C. xxi '
I. tr uniS!
i' atfMi-iit of N .' iv II' ; % v _:.
tiS \11. ;! At a !i"i 'I >!. < *. 4-i-trj.". .1.1 .' ?.1I .>t t !!I- ; -tJ4__ -- '

iS *'V.Art afrai.l tli- t.I.sM1i-n; ,1 laSi ..: tiohi1T ,-' i aaat1'w, ,.' Tal.d' ill a ilfl-nJ si- -j-i- tin-. B n;a al I.Ir.. I ... a I'a. : 'a .'I'taaa'I, -. as'4.'at\ .", ..1"' "" -I 1 !ltaat, 4! til- II\l'lP.hi.L.f.J."It! : ""I pc'uI' ill a S'jlt* in i> uti! \ :nhi :-.'- aTt t, !. ; -. a \ ;4t- tb; Lta

Si f etihl'i"n: i ...i%:- ,):>!liiiiir. nUtiit. i..j"; !..-:"I'4 'that iV I i'.lrin' < : .r tlti' !I--f! 'ihu', n,. v Itu.l ;1..11! tIl .I.' I a I a, ;: at'- \ : .t J-11'( ti. .1 %}]:k rt ta: ,-. I tt.f !! ., '( .;. til.- -ilXi..ll.J!. ..t I l\.i> "!. '. 1 I I..MV. : t-t-t: ;>;.'I th I nil. il :11-* t "s.i->t '

I in tlw: tat.- ,'ali-'a -' '-- \ '., .. .1"1! :.,i. .i.-t. \.. .I.i.. "' .. ..
as f j I : ; .
-ju.lin. r :Nult.r. .* 1 lu t-ji j..Ui>' .-.I I 1 a .Itva.lftlL I ?<','!*.. H f v- ,"t.-rc II \a'_ -- : -" asa! !'ta lut.'tit:: ,' -11"' 1IU-: a 1. S _'4 at \II. I. : 15ta1 !t' 'nqt! as 'ur% .-vitiy; atnl '
Iulilu.--Th..
I roquir.-'<8t1 h', llmt a Srt>at i. -hall Iw. "wJ 1,' j ., I. .'t! un"ull) : ;: ''':1", ,-; ,' : 1'1.I ) ... ,. .,.,.1\\.m'tllw.t.( v -th.-t ,..t I'v- i'liacin.-.l ; at' .!. .ult..oU! :1 tXXI 'h .. .4
) : r- ails i -'a-I
-
; .1' 111' n u. .. 1 ? lstjt
I *a it.5iul-itait .,f that Siai ( ) : < 'mllita; t"I'l.1! 111"11'11111 E I''t.\r,..!"! ..i I :ixi.! .tt i-I'.i-M.k-! ..:i Jlu. ::.l j .t t i 1 1 .a\ .,. t. uI.at
.. "I \I i '" 1 a 1. ; tcjujil'ir! f b lite .:.:'. : .* V .. ..A.I ,.t t *
: !1 "* "T ftll. '1'\lt: '1.. ": tl''*,"" at't'i' 'J ll" M.-Uiif. : >""t- u..tI'.a' to ja! ll.l.> > r-'vt' Iv o : Ntwccu :MV
1 b."liiI! \t t ," It txT..ry ;.i.xM .6 .5'1 I Irl" l-o'tu.l' 1 t.f.j -:. .1.1.| ,'.. ..M. .. Th.Att....f -a: f\ '/ *f ">' *_* '
'i ., --'j i.f'f., .f., !,, I. n.'i"iti"-ii.! \\-It u.e't .
it. --i
'. : tlf T- J
S II-'. -f W -,,} .. : : h".11. :' 11'.1., anl lit 1..1t.: \ a ro' II. _- t \ '-r F 'fl.LL nn I >r'i .M lIaifKIiMi! ;
I ms.a \j..c; thoaj.j" ha.l 4>:1 i h.i.tnlilifiit it," Vortn! '*It i hlir..Ii i -. a5 \ .--, .' ,. ..
I .... : ... .'.. 1." : : '., ,1,. L..t 1..tt' "\" 1'fJ'TJI :u..Hi,. ( .: S !....!!.,... II..ih..111 I a""\ a Ia.I' :a.I a'. r,. MI'] !h.. :ti jtr. Itt.'i-1! tirity t t' tlw f 'ttr
.1 "U. al "tn1'lljh'I" 'i' -'harc"' of 1.1. 1- Haiiow I : 11..1.1.! ti-, t'aa.t1.tV! t' :7'oJ. !!|I'ara.-a ,i- I flIi..t! .li.cn ; |.lp t S a'a. .1 .
..' 1.-.n; 11.h. I ItH t. ,, i .jl: r. n"l .. ..f ha' Inn .; \' t'.. all fjk..aill ,1 It. i a "., ., .. I .ouaa4 I ''I'II-t,., \ I hUtI I 1'1" Co r. "4 I !.. '.aa tk Uiiu-lr.'.! ttiiH >r.- \\ .>rtli i.f j'r .j.jrty tint.iUHM.'v r
SA\ -
.(1"1'.1 1'a' > .Jt 1.11" .t..r-\\r a' -1.. t' \lltl I h' ml I "j .
J "
: Thu. k "
.. ,
.
hisj5 t.. { ; IIh t. .1' ,.r'--H II. ..11. 1. wi-t a-. tT." *- :t'a' tl!)! M'III, Ii-'asnv. -
J aaa4 ? ; a'aL. : !
J Jii-i.- *
; 1 w si! '
$ er fa. "' -13ua. ls.-: .' <; f" > .Ttf" 1.: r- I." line uy : 1 .. k' t2's::.' I"e. '." -" -a .. I'
? ". ". ri\al f :: t.-.r' .n..I 'i I'I4-ttj," i. .- .- -K. fun .<..::1.. .1-1'.1 1 +." :
f :, -s r -.Yu.n"1 J..lll (,fll .t j :r II *5 u: < Im tH lu-it ." r. ,_; Sp.tlSySP L.t-t ; : '
: % hn.tt
1 ;:I v
IIH'I. --tl.j\ ,- lunia.g 1.III' the li"'I\; ; ,'1 ,. : ,5. _
5- :- : "M" ,! ., in ,1, ,, ::1": : '. l..rswl, w tv -- ir f.-r "I 1 I In- ..-rivvj-.i 1 ; .!, ; t ..1 t : !: .\ '\f '''' J. "-''' ., .,,1 ; .. I '. .! iflr I wi.rs.: ,
uln. < -.aa4-tb
f "ue I ,h.t j aU... ill 111.// I'I 1!.-. .' -.'. taat.j .,. i. ;ti- \ !>! He po !>' "tt ite! -z -" \ a: ; a' k.-s- t.-4: I
i t. :* ( $ ut. -, .. -. "' "'* ih' .:.: .x' -. t>ri: -I '
i. -
jS5)I .1. 10 { I Tr.. -i 'V-a: th ,!- ,i't; at t .t ,. .. I' ; r. : :.' .n tit.- fu.JtI'H.: I- Saxawi.th .! ".v el.jl.ir.! :i .i i '\ 'ni.; '. .,il tIll" '"- : : -
-- S O ;tJ itiatIt1t.I t :.. j1a '! '1. a h.:1',1} I t1,. :, to. I. .,'\ ', '" !t. appc.tre.1.- a Rtu ili-- .f ,->r 1'.1: a- ?.: t ti jn.U-4.tl int- r'y jitl! ahiHty. I
-S S .- ;ii ii ,. x, .-t" i ii ii' S -- ia J
l'Ii -
SS -j i ii' !h5 ; !.1.1\\! y1ft'aa Vaa a- _\ rirI ,'JIU"I1I..I. : 1"t .1. _."l't.s; .. : .. I t' U-- \. iv- 5; :* a-. haa-tb i !l A.'hni- .
I'-a .1-.1, \ ,. ... .. : .\ ; '. -\' I".H j" a,).\ I' tt.o :::t :; -1 I
\ : --i j. '" : t" 1. a'a -f \
i ii : aa : \ "
:: : at. -
I J TJI..I t.a1l..i.y: : m.t that i I-a. ? \ '. Ts'ii"I;] ; : I'j'] "'' .., .a' -i'i..c- j. ., .. "t'tiaILt: '. ..: r. '-I. \.Iatt I. l J. "a' .... ratl\ vt: -. % :ui.l !.i, l..i. ,,fca, ,. ijyaat ;? ajj
I I. U 'liiii.I .. ..t IiI.'T: riiitiixvivi'Vi-M! ..-j..t\ 7
a I"" a are. > > I'jj'il.uujxx t'tirfy-llr- .
fur }
h I-
i X'callu'ait urir M'>.i]'to artitjjori i. < ; a'i': ''u, titl\. 111.r. -S I.-% ILIIt tt. IIs.4L.a.TL a.4Lar.!
4 : ati .l' lol at t. f I Ia(4 'Flie
r n"k x n
i : ,nk'l.'t, t ., ., -t! ..,. fri.ni !If I I.. j U :ii"i-! Ti T.! '.. I : ,' 'a )i i C r a '1' s
'. I. : -j"; I t.r. r t- : \\ : a III :1': :,a.I a.- '!! I-n-Sn.'- tf lus ',.
,t.-l ill. '. Tinr. 1\"II1 -
L \anting! in ir. ii 1 flii wlrth.. \ :.1'| : it : < a -t "' '.I .. .- ( l .( tn! .-. I Je.,' h.i.o ... x. r-. .11, .ta\ < i* ;JiiM u l5lIl-( -
1 .* N. w \ 'i. ] .1! . ,' i _. %\r., -i 1 ti. --I, j I.t! .I 4 i. M. I I1-- -. .1. ,vl '. .
reI..1t.1.. That i- it 'a.' tt..iH'! ,.. I i'! ;i ; : lii. ii-s-Jty i'. : l-: 1 I" it. .1' : ; -.5 ,'Y"t.c.j.q.-. .,..aj.\;. ., ..j; S .S: j. t.. ,.r.O' ly vot to UK.! r yr..w in out ,..fx r.-i-k- f'f'r. I IS
d .i. )J.* ', i. i ., <: : -I.I n a- :l.i.l. :i. ; ; .. taa,'.- I 8t' -' % sta.L
'Ii-! A'1 :' n>'i4t. y-t IH ; too a J .IV. 'I l' | |! q'! < Ai : a 5 ,. 0.! .j :s. tli 1t11aUtIt !
I. !
I'
x'X
XX afl !! 1'.r a
[
.
tr LH\ 1 \' Wi.ni.iiTint. .- .". .H","'.' ftStv .1..1.! !| a I. jt"IIoI | : I llt r-. : Ii- "- a I,'. QtS-'I h.Lb; 141,4 .. atLa1a4
t i > !- .> 1 jittA js'A.'r i.i.J.t : !I. ."' 1' .I.! .I .\ ,.' .1! ."It h"i; -v- j-i.-v. .-.f.! .1! 'n : ,f. I j." ".! i'i" r .
.
; in ... I .' aa'S I l.i.i.n. 1 .11 lit.- ; a5 .-i III. .' 'a
/ : (( -ax- ( M I j i' htt.'t: ke ,
\/lal t'I'lati ,. .I 4 -. y. atIhah
11 : v : IK a c 11| (\> ''i -i: ; s .-.-a't iiii.; 'a I1-a. 'I''l'l ta'I! HKfi Ia l, I Illtol. ti ta.
.
... : ; : p;' t h,1! 1', ,1 1 '.a I a,"' '1 !,, 5 I''J V; u. .--a a. .1 .i % ft ""- S rtataI.. I- ::111.1 -, xx > .,r ._.. ; 1,' a
,11',1 'ry :< : aa'- f.1.li: ; :" -t 1 \ ..' '. :. .. 'aI' L '<'. _'- ', .' ; -. I'it \ ;; 'i,1! :"i 1 'h. 1'I:'lu' .1 111.\--> i .1 i ,. I'.j -r- -
; I' ;: : 'I "
5-- taLiii'
: "1'""* :';; 'dl..1' ,' ;iiTt \' i- S \ it I,. ; :ea- a'.IsatLnsi.v l "Isr"S:
afatjujro': txui i ". ij.n- !Ji.-i "" '! II'' i\ < 'i.. f. .1 fii ? th ;i-
i r > 'SI| >"H t ; "'l .a: '
i 'Ut (t- tHJ$ I ,
: \ : viw "
(! ..it"u iU .11. ,!Ia si I i 1., : i I' i ,' nr i.* ati.l :itliili..-ut tintntcrxeu-
1. ::1:11: 1 \ 1 1 Ii 1'v.:; ; .- )I. r !:.;;5't'a, d. 1'a -- -plliH ,,', erl' It otll, a I. 'o'1 1 b
\TI.t1 t "i. 1 111. itt H, Ili-inl)
aa La. j \ a- ...11 tik-, ,'( : i a ilwti ii; JIM: |".Mtiont tin '-
5' \ '/- l.'jisim: INwiti I : :f .i Met.! tlt.-il I hi-!. "U' *, ;
t i i"1 '.I.h
,
I S l litt-liati.l : ..aa,1 tl'ft-hii"j! .1" i.r- tl:H.*' t| tl'.m1 in [ >"' -.',... A i : M'r i I. '.-. .n i fort-, is nut stiiij>!\ ;i r<-i iiMl.f| .n.-, List iti

4 S liiiK w< 'k. If'..> ,i 1 II.' :'. ..f 1h.! ; ,:- .-'. ..a. 1. X. j;:'(1,S L--------! ::1 *. ,<..". ', .. vi Iii. .i .,' .,' !I. I,,:," I /... }I-.!" : r -I'liiti.iti: xxas a'i[ ', Th_ 1 ", a : 1..tll1'1\ 11I..1,. : 4'I.. ttn'! tliu-rt au-1 j..-r &-n-il r --jM >t4ibiily! -

\M.iI.;.0\ : / '-' S- 11! J' -. \ < U"-a: ;'.. !", :a. vi. -.t.\ |1" I. t 1.. w, ,t. nt ti.. \i..i. .f'li.- faa'1.1! /,,...in.;;//, 1 1I-JI-- ff K': J.r-vtittiv.'S! : of 'h.: liiill. t- I t.-xxnlx\.i I ...... .lilt.| It.II. duw !KI. I. wliioli itiiiitirrtlinrvl! n..r r 'lirv.-l \t'v I tjie 'I

: ee.. LordPalmrslol, the Unitcil Sta tCS"I''i a :: .1.'" .a. t' V.! .f .., I.< ,a4t! 'aj-$ : I I.. -a .h..1| luatt tn'f! > -'," n '. l ,'v II j"' tli frr'tial4tv! pltiil.ii,:' I tiiti-t t { ..;tii>!i i.f ajiity N-twrMi liin, .. If nn.J '

-' e s- I h.iI't .1"0 I iv u'a -.1! !Ii "' .' a' .i'4\ "H-l-o tlio I''Mti"-- Itti -iiit. V.-irly a x' rxiiinn -
4 I' ). and Spain. i- f"1"'lh..1 i that b\i-i 1 i iuiTt.Mi J I 1'.1.1 I ] Nfftl. i. -I 1 : -' '- i X i 11\1\, ', 'j.- I tn j'--- Hiiy a a ) |I" \'Iuc-J! tlioro J '
I i?: .'' .\< Ulri-'ttUtr if' '11 Ii.v .; t !,,. j.t-ui.l, ;. 'br.' t ttv .r imlircctlv in-
; .
-I' list
: 1r ? 1.\ t.a' :1', a I a a .1' ,' i ( .X. 'II n"H'lui.f. in I j'i'i-: ni :;11l' ,rt. : i ; ., -"a ii.I ti..i. t. i.ttA4Iat, I ri"U-
: attj !lttc i'ta'I dial i i. ;
: Mr.itiyK'; a'-' :t tl'/t .
I rex--r.-ti-l !!' I h.- .., \ ,' i- xi. it4 r.l.r wf l ntti.. t"EI l lii iu -\ t ry i' vfc. atail l in tin; award
\ !" : a :: ta :Isaa: l.y 1) a : ih.iiii tit, 'atl1Jj:1Ii'% xx >
i..III. : .
I : a .111"i (put ; .ii :* : '
7 tli. tut. ntion" fln-r MtjvMy" \ rain 1.1t \ i .j i it ''i 4 liU-ra! xil t
l ias..ct nti.l! it
,. :. ::.. : !., ,,, ,, ,. -i.K- I rt :i.r'% r< ijiiirfs atjt.iWt.f I -
\im : .f .t'lta".II.' usI ...; :i "hn. ""a11 .ft-.i ,1"\lleU' ,a- -"JltI'\\.U! \:, II.:( .1.1 -' '-' ; ,): on \ "Y ttivif a(
1i- -'. __.; tn iiitfit'- tilth'-! -a-t x\i'h i tlto i't! It I" t < inn all1.1' 142U ;i.t t \ h.,' i.-'i'uj /. t I I.e it..ii of thi- | ;rfnt iiinraloiirji: : v ati.l I iucorniivittltU "
I f--;
-'. '- I -t: h u. Io ;411'a .a : jtIIt1jI.ilV;' pr..li It\t \H, < m! tsr' :i. ; &ii nui i

55 .i ,- Slat--t: l ln M'ttl n--st tlit' intltii'iitv., Mir- '
: I: it. '. :if !. .1..1': t" ,- 1. 111:11.: t: a, .'!. f ; \'t.r.a-xs III.! l. ltd/ /, ,:- \ xxc.siMjarit; ;-"hrx. .' .1 ,.: '- ii'i-1 tlj rH r.athlIItaa. afl.I l u-iailm, him. It -
: : iiltir
lo ; ,
i- itJ .. -- .ir. ...1! ." .'. .,, tt.luIW I
w ii-l 1 w-in.i'v '. ; a encitix
: aS {
i: it w >-
_S S 1" '! : : : 'I I j --.q'I" \lil| XX ,'l r.- asp.: .t-W.IHI.! : __ Mirxn' ; S -tt, I tl.tl Itln"K: >t f- rIv '

a.f .'iot St.1 f.tb'uri 1.J.'y tIa'. : .5'S I. \. ,1. .' 11' ". .1.! "\ %-'a-JiitJ ;H! >IHT.! l-ut x> l.'tl jl'I], \\f l'V<- ..' ; -a I '" 5- : ,ct a "' ti : .' i j'III' or .ix.tan .Hi.l .tit... :ttzuu..tratztah! .f $ih,,. 't ri'tk-
: '.
# 4 5 Jar %I'=fr..J dlt fd.lti. S .. ; -.- x i.", .1'1. i S S .\ ;in \.. flt I .,->." xi:*.. 'I..i..lit tih' ; HI.I .l tlw g. : : 01'' ( ;. a a" a'a.: i. aft ,i. t-a. I s 1 intrjutj-.| rii.1. nt.'nt Ky; \\ t Uu h.i.I! ;.a La

: \e Hi f..V. : .,. 1"-1 "1rr' >. '* wit \1. I'-I") I't( I .- 'S. 1.- "". ..t.'f m '. : -' ..III.I-.II'I a I.'a .' ela'-' ; -' |itt ;,a..i |. tit. .:a.t ttallp-nt': ,% laPt ,
: if' .. : I:'; ; //. '. :
; 5- I 7"a ,. -

.. ? .'

: :
-
I.


.


'. 4 or' I :

-' :1.,

.
-
-4 .
----- .
-.-
-- c'5- 4'-&
'
-
.. S
'
-.4
"- Z
-. .aS -
J--- -i-- -
-------I
'
_':." '''.' ''' ,." ....'" ._ '. ,'t.. .-, '": -...#. '.. ... ".....--- \ _. .."'.jI' .Jf-; : ..'..... -.... ...,. -

/ I
..
"
,
.. .

_

/

,

.
.. :""'" l -. ___ ..._ ._ .) .J..

--- -- _. ...----......... 1I 1- -. _. '. ... .. ._ I ,.
--NOTICE _
-

TO all '\\ hg nude in Ih-rnalvK.! I', HJIU! i ( :il.'EAT I I .: SOIiTII( I j i H.'I. \ I I.'HJI.: K1 I I Y. I 1' \\l\ \UVVUUCA: \ \' ) ; 6U i, '. I:atic- ?. .I Notice.tlr.K : ,":. ..." 'h


who jiavc not nltvaily! nia-lc ifturu-. .::1'! ,I rti'T AO CIUUI'l': I i All 1..r; ,J. i.it' ,...' J xvltj.t! -. i.--. .. t !>!' U..Vt f."> 11117 tin ,

,b l t their, aJnLl1. 1'nw 1 .rt1 nu'; ,1,1.) not RIM 1':1.: 1 \\ \ 'i AMI', *. 1 1.J I 1,1.. 1 Jl'Sjl.' I 1s '.. tin diiim/( ) I.) nli-tiv fr
over by tilt. )lath darof: Au } f.irlli .... ... I 1.- ; hnt .- } H.iut; t.i JiiiiR-h l n. Il !! l I'> i.; 0 ,r
;:M t *: :;, t <- .J/ t :, \1| > I1 i. I r 111 lli" lii Ml;, xi "t: f"tail i iin. :1'1'| jjii-; 4j.! /br.i't ;, h:: -, < ,!>ll|p''i fol} Ju. 1\ suit I j;ri-. : .
$ ;*4Jnt ni tIl, ill Lu I t.-liuii'li/il', ill tlii' .. ,. 1 fsri: S':1!'1 tux' ti1. Tlit !l.ii'Jtf in ili! mil
pr Y" n cl All I XV4'Ut ion nnu.ini: \, j) :! li fi .1' 4/'<'.''''I' \ It-it j : 4. I I.} < i I.' !! I. 1 1 1 : 1:, Lil. It.r huui.t l find,

i"*iiiil innnc.lidelf.: \ ; rni\u; irnii.ii1101:1:1.,; : : \ : : \ tli" i "71thi1'vmt'lXs.C4\ q i* tli.il. tl4v l 1..1. "r"' "' Pi ilia U' (m..,. i.i'! !IT I maud l'' itufy w'lM-: J"'I":1. r .

& "I-1: J i. I nM\ni: { \ ( | ) / \ \\7 -\ HtI.llI! : > I' III l.t( I ItC .tlir .....1 lllu bars tttll 1... l I- ,t I )1"! "> '] | 4Mit..iivii iii.iii tli'< tir nt \f., div .1''nil', ll J t ... n 111! 1li;J Itllttds1ilt|I. ., ', f

r ; SKI.l'II.J 111\1iIlJllu.\ J ) '1 1 J 1)1\.1) \\\.4IJ'\.i / i. I/ xl'.r.:'11,1 rctuitiiiig nl iii' I r.. ,1',. ".,.1! ..j'! I II i | ; I Atni 1 f ili t !:. -,, UJ.J _

11i \: axKcoMir nu.| < V,!K-/I t.r. mi'iiitiiMMni.ALSO : : \ \ 1 1. \ I I.-M.I.? t\i'iit, ii I ('., b. .il'I' 1 'r.n.oK. ; -1. JtCI:

c 1 It..rnn.. .I.| C4.. J Inns 1 jet; ), ':, .;, 1.1.| ; \ ( ) \ I ) I I IHIt t tr,i'inln will J dl'n'l '- I .' t' xiInitial '. '. i '. ;\:1: : : :. I ,.1 U'\: t' --,"_ /

; ,, AinilllAIJLV\ JAPTKD f i \ flu! ;. '
TO < : Hi nr.l: .
JIAXV'\ ; ; 4Hir' iin- ilni.i'' |t. Sjo -
;
-
; +--- + t 'I 1 |10 \i. \tn, I'-iiV, fil.-ii thftt I I ht( rGof r.al Wotlcc.I.i. '
I t IL' t '
II
ll I .
,11111| <':> I 1..11 x I li., ,. 1,,'\. .i... '.1'I '. \ ,
NOTICE. I nisi.isis: : HI in; \ 1.1 :>. |I".1.. ,, l /(".td ,1. .:>, ,.1 U.'J Ill I ,? f t. *' 'I'|..j }i. 'i. i. !II'o, HI, ii. Ju.i.; 1. I ., if. \ l.'jrr: / !1/.1. ". {"-tit ,! :tit flH4 ;1 t

li''Ofl: woU afh'rIltto xxcxull .'11'1,1] |.1y f III fL.i MOST ESPECIALLY PAFUL MENSTRUATION. i f n .II'"II..I\.nl.I..r, II..'''- ii d4I.| ) "" ', <, 1.1".1,", !l.i.i. -d'"! t114t, Hi rx.'lliil'i ft.- "I pi-tt'.: j *4in, "i'v *, f.iil n 1 f 'it II 1f t ,i..u.'i. '. 'i'Hn' ; 1 { ,
Hi / f-i
:
Court of Pri 1 brllf iGII.. t, ill. .11'lio',1 j..u..it.l. K' ; |10..i-rt't: .r 'tlrrrrlft,4r, '\lly. y..I v I' > ii4 '. ., 1
h ( 4 > ; '
M4>ii?1 'tllI. .... ... '-...... nit II'rIAnV'Irn I,'| f.f\ .! ." nnr7ri: ;? ll-t! .1! .. l ti ;' l.r"'II'\' it.I A i. ,I 4 .
.
*, Florida for n" or.I'r| to sell the Smith: : xst 1 I The lirlnr\ / of Jllfllhfurllillllrr\\ ( : I .rII Kmttii .. ;| In-ill* '1"1 ll'\. it'" |.IIV -I lilt "z ,N'runnnn'i, ud1,, ivitl .".....1.,.1 .:" .ii( t !I''S!! in.l{ !....:. -.f -1. '! '1'b ',\ ,!f'': .hj t..1 .t t. tr ..I'i'; ....", r..1 t .
i 1 I1 1 I: liMtini i'iiilftl In )
rr-jiiirr inrniiiiniiM.! t, i 'fl their" a.IttI| !
.
qua-r. of \IV | w cr .1.! ,
Stltltll a. \ : .
1 11. L'Jrr.
W4' t 4jf 1 MVtl4. II n i l:.- 1 .1 .I \ ; -t' "il '
4JII.ir. II Arteuteenli mi: w "ii: i 111 i.- .', 1iI1C1411'l q'huh tll'c. .Ilil Il
| C\lt tlllif Will!
l Ir 1 I I.I'M \ !; IliJ It'Iigi I j jai -_ (
l ::1\1:1' i rr. "
I .
in 2 1. Ir"'I"1" : i11.'" .111 1,1I l \ .
..
) .
j 1
..
Tuwuitliip x lilt ( .
tW.I.\-I.i-I.I.t-I'! (: '.1 T |11'1'|'M< I'l-IMII.'i: .I"-I"j', 1"I t I
:
K>ulli ,( I :id.Itnx,... l '.lllHiKMt Ml.vu I 7 l\ |Iu i: H 1'1'1.( "IN-, j 1 i! \11'x,111 ,111'r ; -- __.1 : ._ ._ __ ., t t
{ Kanjjo H! :: in 44|| \ \ 1 :: :11 I our \ 1,1I11.! siii.f v.'H _
; (: : ) M-ixt Mli-: > : .rt.1
\ .
TncutFl -tw41f f | ''l Ml n: u i- \ i iiv.n .1nr I ; "- .
4lll.{ I Il Illl.IIl, '. M. -" .A 'V. ;!!, *t...-k ..1' lunitltj' ,1 I A\ .MI'S l E : ; 1 : 4
the 1116r11'1ll/wrl "" i. 1'11'1:1 \
rii \
.1n. tit
County ami State in.ni'l, it. lK-in, tli.JToptrty .- i :'11.. ll /'Itf. I'lii.niM II'| ll I.I1.IIIJ." II.llli.l: I U ulli .-. I!! j> !>- 1 unnli r. lii. .1 ; ( \ $
> M"iiii( -. j j -f.tr fault, I Imt' tli.-iim-'t !31lrrtrrnterkilt-dnit \ \
.lfHII..nrU
of I >>iviJ KanWrfUiJi: dec.1.Itu t.f (jtll.; It.\ ..... < '||"II.UA l.\. .\\l M. il-III: Ir ll'-"'1..1'1.1., v uriLult'I'i i.i..."'viv .\ i,1 .,II''in:" u r,....i.i>.... ]I!! not jf't ruin "h--..7tt 1,11..1 l :|\ta.l xw will J!'". \ .-tl.-iiii".. i :: ; I iv t t ,t'\1 ;.

'";:Ii Otiuitx Fl.., ib. "1t. "i.I1.-l 1 .i.i-i' | -. ,lni- 11"\,1.1,1.) '| "'t14tIr11,1'" J II' 1 Gut"II I.. lfurr'i1 -.>. larttulrl. H \ t 1

1,1NI'.KAilJUISoN: { ( ; : ( A'lmrY A row short Extracts from I 4lli! llt'i "I .1..1." "li,, : .\ \ < -

1-'ll 1NKLIN "I I hats .. tiers, Tc-st'inonials:: { &(.. j I T" "inHIIIII.I..H- |U1'd, \ .1 iI ( 'titlt Tj S'rirM'ltts; 'It' It .. il ., 4- : ; 't
1\tTUIo\: ; tt
o-l ;
: : A.lm'r.! ii Jm-t.l.-i < .,rIinl) in nU it.titt't. r- n ,
( ;! .. .
Ami\' \ f
nit f. "s-
ai<4V" inl il 11144.1. tliri. ." thi- C' .
1U..t niiml.J.- '. 11I111 ill III\ jiitl, I. '" > r-uah Hi-Kn.m t1r.1"( .' ._ ; r'
1 lit' .11vt:41 ( ; rrut4 .1.\ : ; | : 411 atdlt! rtt I .
: I ITI-4, AtlVLi. II"IN \\'uI'r'l. .1a.4-.f im; i in ,lli.I -'I| .j. | i I It Ax I ,
t .
| tn.' "i?iiil, I.n. > )I" "i-i.: ..1 L: ..4II.'tr .itl.-ntio-i' I j" I. (
)I. t1. "
Jou JGili! ':,:;. J. "It ffix.'* nl.- (>1t>;iMtr,. i'i '..'it'll ntilvl.! ,......,.:.irj. .'''' ..I!li. < .n-'Lnl I I I"-t-tt1.\ 11 .' 11.:1.: I i. II' .j! -; ..1 > I./.{"" .. 15" *, > "r'. /'' t. .' ."! >"'>',. -. ._. 1 .t-:. ; t ) ,
-tn\ "
t ii :11 u r.
''' ,1 -t .i.iis..c! i '
'
-- .. -- ..--- .. .. 111'4'.1111.1 1114r 4'\1": ] .- ;i. ter ..f 1.''"' "-.;JI"r, JIB i 1 'F,1'-,aL'h1, J .it. i 1 < -fJl'.oiiMl", : 1 1nd. iisluult-x r1t"f'r. uI) till, "II |'|H"1 II'! .1. "t.II.I") .... lo lilirv .
inP it ( .
l '
NOTICE. U,1. Ili! lli.'il j.i 1nr1.| | ''r' f,, 1..-, t -i.1 1 i tj\ n '"I", 1." i" Oil!' |llltO| l< \1'1'.1. !:"., .1./.1.,1" (. O, .t'' f, '.! ,, _& t .

,rt.. I I I'cl, : 'Ec: x..Hti. :...KjH-i'U. !it nf :f'.crmr 4 ".met <"144>rukl' ( ;' .i r'r,'.lir." I hi I VM 111\.1! l I' VK:>.l\i.* / ,1" ,! ... ... .i.. f. ".!, / '.; ., ," : ._ .: I J' # .
o n-ii.i
li'on! N'h'lalf1er the Ii, ,.t! jnil.liiviii.4ti. "I 1lw4tjiv.'it :In .. 1'1'' .l' 11"1..,. I. ..1,. J.i./ ( ../ -. .. f4 j
1.1"/1'( / t.r ,iv n"iiM..lmc lplualtr' ; iiii-'li! :; 'r ', ." 1..j i r.., ""' .. .- .m ". \ .. i
iW-vf I \\ i ill|| :ij.jily t4i His |lh.Il| ..r the .li.....,,"' -, nor wliij-jj 1 1.-J l 1 -\f i; ?> IK ? ,.\ .. .1.! i..w.- ,It. nil "III..-!.-.1! willi' lntwl) 1 f.,l .J. .I!, iiOl'li" \ I ', ; "l. 1i

Judge; l.r J'. .J.\lc,: f. .t tin* "'i >unt.f Minir'4f.Stttj ('"-r lii.--5 1"\.' m. ." .\. .\. to 'tH'iwi! u.iirrt'x-.ly-, ] ty (.. 11 I.- of;-iil.-li\tin, < ..ia.l.itt II.I.f, rif r !t4 ttiivtltuit't.r4tltia Pi1.l j .1\JIKS\ \\1 1\\ \ r : iV', ; '. :. '. .S t.SAl .r1")1 .- \ f. L.
;; : ,- | t t
J 11.11.,1 Jn.-..l,> '.. I .1 I
ofKlorida! f--r lujvr ,.'II!! the roulU < rHiit! in "Iq.lt..j It i
to my fci-n'ly 7 n-M, vithi!! I In -
.
; -aitln.iii i 11, -
: tlio'f! u I IMI Ii4) .. 1.1. l it. ili.Illi-i-; : : n" a r 'hn"h l ht COMMISSION |{J-x.V| tl! l .: :. f j 'J'
f1EllCHArr ; 'I.Hlll\
nlalt' of lied 1.aItJ..IIIJ/ sr1t!! 4'li'c'faMil: MiV'st ,.!' lif tir ln'licv t it. eta! '01 l- u> thi )I"'a.f l c\'--"'' |' > iltiou; \T\ wtioi.KsM.i{ : ) .. .' .
tinLiu. ), and I u ....T.1) >. |1" < | ;tt : 1t14TI11 r ,. {
f. < >iiitii4>t t i'-'Ji-v, \ r.j -
; .. .. \ iii til.- ...-,i.1 in IIH- 1<>rt In. Ii i' ,i- .. .."",4.,1 ,t j .
q'il'YO11,
11'I ;
\ M Mur-t'; |1)i.ini\, 1.I.i"11I" .1 1'7'11.1'1: 11. 1.'III! : ; ; "lrN'!t4 j .
i :
; iik.4it lli ,
: Stah' : "f\f1tt." 111' .f-m.ui'K) t ta "11 >; M.it.--f t trorAl; :., ( ; .iiliin.; .. t I' 1't! t.,I I'l"! HTIIIIIJI \,. ,,_ \ \ \v-o.il: l respectfully; inform .
fur11101 j"nrj" ).it'" I : r II. .i.' i i. *:ij- rr. .lilitih' ill lni". ,..n -.i-' ,: .In! i-1.- I ..,1,17 d ,- [ l'.r-f l/11.//; / (. nnr 1'; ? '. >/ tl- i ( \\ the

t ;;uiribl Miitl l.....tati'. 1! flltoVp nil ..U"r |i| |>]'illltti' <>! ; f..r llt.> 'tl .' "f 1 i'.ll | lj-i"i "!t.-t- -, ,.t |"h"'I'i 1.< ,l11 Tir *. | 'I' ''IIIM : Flit. iVl! l h !th l V-:>:'. 11'I cilizeiss of Tampa and the i>ub- t. I
111 ,
,
: ; ;ii 1. ;.:, 4jr .Nrtnitij: !ii: Goal! nil) ijii.irt.-r, i i' toW.' l k.- _i Tti'i". ."..-. "-' =-!t i-- !-f f.- i.'lltnliV:il ill, :llruhaadi.! ,tt lu..1! i1 ", "-ut\ ."I'loIm, t I.--4MX.-; .1 i }.I I gtnerallv ihit we hive in conncc1 '
ry -
U11.1.4, :11"- if 4,..; .""'lvili :r'44uui L .-*.-.....- ; i'11'r'\1't ,' ;;; .1. Mt i .... ....II IL 11441H I t'l .-..... ...,tly... .... ., .14". Harncss rW' 511R:-1.1al Wnt' I t ?.: wit the PCNIMSULAK I
I ??.*. ? ; jh! +. I Tllc Anhril'.. ,, Otficc n )
1'.1. 771 I'r'Itrrr ; ;! f ;rim";! ; !. r \ "( ILrtPOi: i.ln' and: well scJcctcJ
'. ..\: .., I..J Ir C': KKi: 'i''t'the eitirtt -I 1 ,' ( tar: assortment: '
"
I ''1'Jthotl'1r1r:11 t '.h II.J\ \ill';!: 16' + :; .it .1 I : r.H.'j ;Jl'u '" | "I' .1 ti *. i! of. i'I
J rl"h. .. .. -i'H. I. J" ." !" 1 1 I.:, t..inl "! J..G .1 r.? "f:1... .1' t'" ... 11..., .1'f ", .. ..... hl lie | ,,.. 'r'II'n' : .
hit .
17111.1 h 1. :
!
.WILLIAM W. TUN WO n'I'I1. and ::.uv4.1y': ? nu.. vls/on t' It 1 '"r 'in (, ,,! .I'!" TAli. ... 1/ /' ., ''' .k.. 1..1.,11.1 .f in \Ih! ,> i i l> i ;
.v. .1//. 111. ., : d' I//! Al I \I tt..1.. .. : .i )
.la
.. //t'lIrlSr. "., ',1.11. | t" :i. i I.' ;,! ..t! ,'. !ii.t| I / ( 1. I
: (1 ,IK: II-NX. ''. 11'. .. 'I 1 t. i. .1 i I ar" .I,- > !;., >. ,-, M",, *'if i.It I ., \ 1- ,
; ... ". ) iU; iI i\ IIhti .
; "J' I' | .
'f 1"0': .H/': /I ti' H' lt.'i't1tr 1 '. I .1///.1.\ '.... .. .. 'r
t+.H'TII&11( (IWIISMIM/ "nn: \\T. 1 .I.SH Ill/11'1'-I.llln! r' /"I( 1//1. .. 'l7 hI".1 AI..j, ,i': :" I'. t. A 1,1, arc .' f
.1/11 t ; ,
: uruit hl .. ..
I In tli ( ,ll1.1h If'lt. Iii \, ;
\
1./1.1.f .1. ; .LI. i :
for Florida! Dod >Hllirrn lr.ra; ; I'Mliur.( 'I!. t'x 1 I. I I ,\ i ( I.. M\t-i I A. i"'M/ ,J. I ....II'I..a' | ; ,'".)Ii'illl' Of : '"''o.!. 1.i-I I n mol. :! i..' .11.1.! .:li..I. !, .: : : .. I "I 11lllr" J
I.
.1 ;
4 ',CI<\KTII: l iM.MI.K:, IAI. \VlAlr| ': M.. v. vv ; 1SHERIFF .' I.. .. '.., ''. '. .'t114.1| rl"i.ln I i in :a'i.t i".I 1 .i.t.\, 1 ; ., ,

". ---- ---- -- __ ..... ittnf i.l!) < M,.. j t 1'>"r iin lik, il \ I :
ruijntx.iH.il-! "' t.
t' t : >
iit- ,
I tuu. -- ti :
4': llr t. : .1 1"/1 1. n f >:" iH'- ( : t ,tU'l'\ t.
'
i f 1 l.tI''I' '.,, j I1!. -i-. vix.-i, .. '-t.. ... -I" .. .t ( :, : : '
811(1 1 r I.
SALIS.I : I ) I ; /" fTlif /, ,. i,n-! j 1! I
1 ? "i *
\ I I. ( H'i \; J I i vv, t'I:1{: :< 'P.L iiiyiitJi'-[ if' 1))
t 07 ,r.\v'>r..ir.r.: SA.Mav. : .- 'II. t ; ") \' \ il.f, : : ," '1r'I'i11'; v.'i 1 in Hiixv : \ p I l1, .. I; |I1 f :t.'inl: 1 \\ ;ill' f.-) 'it'i-i' h-.i! :i I hii,:; j '.,; .1 l I', .1-1 1 : ? ; ,
I I ;I Iff i !h. ) .
> 1."' 5 1lint. .. ) I l Inxf tlii-thr, ; !: ., \I'xi.-.l i 1 lli,'rll i II.i !. j II'' .' .: ; : :. '"run, IhfH! ,'''"'"Jtof, !Ih.! :4: l--! mi.) :111 ilk-II..floe ..J] ;,1," ,t..I{ ., ;' - -. _. .f
I ll 7J"1 ,
: .. .. !(1 r ''ItI..1! Itlit I II'I IIn'II'1 al'I|, I j \ I I' \
_. | Jrtt '
,, ..; it.. | 'l'a::; .1 i ; j- | D I
.
U1.1 '.
I ii.-XX In
; : .
: ili
4io4;
: : [
ttV. Xl ,
--- tli;: |1" ; :' : J I S t !uit ; 'III" -- th |II. ;. .,.l.i.t. .f.! ,:, .
I t lu4ytcr j i "I.III"\\.r i li'
.1. _
X(J jot] CR.; : .H..r .: x. :iK" l-"t ;N"'". *.', HI.ot! Jk 'Jf! ', -urx.'X'i ,..1 'Ud .|, '.. ., .. fl.: _. i ill| ; ;Its, ,'l:" -r: U ill.ll? ; t t.-Pif "<"". : !li- il'-, ,\-,t'i"f| *., (f I.\ 1X lflA'ftlwl'.J't? 1;> ,1' : 'i.I": '. t M at !! r, 1 \
:I b. i4.e i .
.. iX I rr.Y1 r :;1H r :t1' 1 .11t11 ::1J..V} J.. 1 JSJ7: % : .ic.-n :i- \\t<- jtr.4jwtt\: .( FiTitUin: :, : I.rn.: ')It :!: l 1." '!'" I, 'y ', f..' :"UII"I1.. \!. II ".' I., : ,:1.. ,, ;, .. I j'j'I'' ?,ru ..f;tfi.f f f.wiH.< r}t":u i "n. ?'',.,.( ,Hs, ;f.i II'( >,; ". *?.,. .tr,,.:, ,, tll r i i 9 Y 1

.
t ... IIL'\I ll.r, Jlbl'.P ut 1'r.\" '- III an.;_ It I: iu.fr-virii: 1:1' : -t\. t: M i-v.-utu: : i- ; .::.' :111.1 n .!.. I.. 1 t.!. :..... t .. 11 'r': ;, ...!1 t.. "t' J .1v.i> irni; <. I F!.ui.L: !>. I 4.I"1'1',1{ ... \.i! ,.1., ;,1t., .:,4 Jl [ f .' "

t f.-r JI'ru.ulJ.. I'onntr. nu,1': !1"\1; ; i : <1 !Ji:i iI :::1 f 4t. i r 't tS: :"i ift, \\ .IIIt"I\) : l( %.. ft. l-'r i .1.' 11... I'tI ...t! i. ,,, .. .. V.414. :'t\\.1.1 I.... .. !hut l t---| I ..:t,'.1.| r,1t., j; fli.n- !:.'(... of .I-' .: 1..1.( < "I' ., ,:, ", ,?! : i.u S \

.\lmini..tlJlt .." "I" 'tl tl.,' I ICtaJ..f Mil-i 't .a !liy'i!! I>MU ,\.IUtr- :lII'! t ':I/i.! n'1.J I.1.; 1I i il .1, }!: .Iw ;rl 1 ,. : : : "il'' :, .Iil( ..li'I 3 '. l'iI I IIf I \N 'i i ; j. |l'I.f j

( .. 4 ;. .'n ( I..t.: "I' ..wl '. .tlllt .. .t...... '" \I l .1.:.na:: of 11.,. .i..f. I h.iXJ.l; od"I-1;!! 111,! a 1,11 :.;jV'!. al, !:'I"I 1..1 : h. ? u K.y ,r -. !i. j J' I" .' '\ ". \ 't I \

I .:. ..LUnU.l i,i.i I.I i. i--i ,',!-; <..H.in f.m.r ,f :Stimc, S'ut; .V '11.1: 1t,:\ t /1": !I"I' .' II; '''t,,'r 4;, .T1} j 1 A. : hAKKK 1 l I ( t ( .IIIi\:1/1'/ .\.tjl' \ .: I' .

Ii trMit'. Fl.i.: m.a :I'::1 1 IH.V, CxxJ,' ;> ',1,, r4r. !Kr.'inkliti' i Kin: 1.1: "nrviv .ujjj;; }I' irit'tt'l "'!Itrlm!. Ii' If,I'i! < \\ I.i < I I V'IM. :. l\! ( I fXl| .1.... : .- I.\ It.. .. : ; r". .In -, \\\U\\t\\.l\\\\ i \ \ !I' I ).
__ : 1 : : : : | 't. !" i \" I \\ i \_
-- -- I I ./ I 1. .'. I' l : 11' i"i: ;i"i4r'H'i:; r 1) : 'i 91. .1 r '. .J';1I'fI.n' .... .J .,-. |li} .. I..I..J I l .. H.I I I' I > t ,''.tj; .' nf <1'lSii.t'! i'l! .'. 7' 'h.i I 1\ '
'
:\U'I'I\'I:. It''S ," i.u' ,V < *4'. I' ". F. l I\: ..\. I-M-H "fti4 ;; > ... '.1 .I J. 't\! : M. \\T.\ !, t\n't: ] : ; ;. I''.: '" 1 I" ': ''', I ," .. .". ," I Ii! ,li*latu,t/ I h. t,. ', .. .,<" r, : ,1' .I 14.,1. : ,1 "' \\]la\\ H\\\\ \ \ \\ j
1I J : I. \ \ \\
rpllK) : *nlnl' ..T Ii4 o !I.> M'titi'-in;: l.-f j ij;, j ii'.n-i't l: ..).1'f.I f.: I! '. UntilMiti:: ; ;u,,1 l .11. '1'.11'1''''.' 1 '.:. ., |11'1| ; /444 ,4I9 / ,o'.....;.. . i ..Ii' ," "" .: ," 1. Ii. h\, '..{ .: \C' J

} (1 Mli.im l+ H "Ir. .tt....l .. :'Ia1: 'i-' 3 II"'i- ;1'j j i0 1,4,1..i, ,.i llaldgny! 11I1T.\- t '.'. r.. F. If./.Ir.-. (.I. ,..... ..f. I' ,'11" \-. .I. ,' :....1 .' I ft t l ..eIt' j.) :. I I I. I I ,''I 1 ta 4 t

1r ..1"lih.1' .lix' ..' .fi' "f ti;.. ADT1I1S'rpATOIt'S! ( '"' '. ,.11.1'.H"' '.";, 0.1 I \ ; .,I ti
| < it .
utl-l |
J.livl l G r u .t j IniJi-t--n. ,,iivx4U'! !.t j..nlii.-r 4-f 1t, Au1. ; |J. SI.1..E.I / .J : ; I? 1 \\ ,tl'1'-11ri1
t I/- ",4 1 + i 1711t, ,:.: f. t.. ( .1' r ,
l
t.'iuuij Ot.HII' ..t" ,11.tn. ujjii t'' .;;"' ? art.! i ; I .1--1.i "".1 I xxill;! l t..11,1 nl.tdili'! } + Ii i4ti I ) ) 1 : f .1 .r.." (, .:/ :, I ; "' 'Jiit !*'<'.1'' 'h.t.\ 1: 1 \ \ Ii" U\\\\1 \Ut \ \\\ :

:'Ial.f rl..i.l,. ;1'1tli".., \ 'I', 4-'Ht H-.lt-' d.t 1 lln i .6,1:' ,i'' ,1 l .1,,, "'; ., f,1 ..l-. I. t.1111 .\1:11'1: = t'i'\\ \ 1l
.
; t "' 'hI "f df! < : 7.1 I'1 ; ,1-! !, ,il, ( ,", ,,1 lL(; : "l. //.' .1 t-'.(/, :.*,!,: l/. i,u A- (tri/ v **, r.i'i.j- I .'. .a ,. l, S t \ r\"rt :. l\'r\hH. "
1 I : I',, .,1' | ; sh.' 11.1 \.Ki\| 1 n"I'.i.' '. 'i.t H-iM.t.- .
t111. i 'tnt \ | un..1"\b'| ; : ..ii ? | : \ !. .1"7 MU." I :; .I.\ ( ''' 1.. ,

I : ; It.41 .Itih I IPl. "ill.:! I 11:1.! rdl' "., ::1,,.. frr; r 11 f 't7 ,0:, !...,-I 1.1. ." ;,I' ,..., f ... ", ". .. I I.. ... I' ... I \\. ,\ ,\ \ ", .,\ \ (' f

-- :- -.. _. 3 1'I'.ltl'.11711141: l\ :>!if.M.V : "" "\'4' it | -j., ,.0I.. ,tI( '. : / '. 01.,1 < I. r ;t I. If I ill! Il'r';:, I. '. I l-''tc 1 4 'ut' '
'I'a11r \ "Ii'r. E ? I 'IH' !u I. .,, .. 1 Utm. :..:. ::. .... \
: l j-'tli:: 1 ";+r.:.. t-l : .1,' 'r. :a1 I 1.1", ,. ; .; : '1 \ "1 .fl.ut.}l. 1. '. : t li"/ .1.t I, I .\ n'IOI":1: : : : '" .; ; L .

r rnilK I llllJrt i.-Mi.!;.:: ...I.! \ V -1 l','tI.. tin-1 : ]JII11. ; -- ."'... .. ".. '. ...; .. 1 t"1I;!!ill:' t' .1 J ,' h't'I ,II "" 'f';" ", J\'j./ '( j tat .. Pt." :ltl1 (B. ''. i'I: 1 i .. .t' ", ." ( 1,1. .i.1 1 } )
4 '
.
'I l r.
.
( i 11 I ,. ., 1
.1. lie. n..l t..1i; .1.1.| |..rI': i .-f.fI" \"- i lo: ioo.1. :. -,1 r \1 t" \, '1 t\ ;+t11 .:. ; ft.t 4t1- + eh.t lls; ,1': .1 I' I ." ..< I., ;< ,,xi* t .t. ><>A ..1
/ .
.
1
I .1'
I. '
..It. I.i .i.u I s.ll11, .,1 .. \I" J ,to v.li.i bole d!. % J //.1. tiff! '. -I ,'in, 'i t I f
,,1. ';1" \ |1.1. j.frwti, any HIM! i.f 1'w.1 1 'tr, I I .J. fj(4( J '
.. t10ir4l, .. al.I.t! .111.' 114 I' \' ',. .;1 i\ J ..In < ,1,1.,! .., 7 -"UN l-5.il; I i. \in\!' in; x -v I lulls--. 1'ii-hi-{ ," ? A r., .icV j ,.. tq.lp 'i r I t. t. I ,,;: .- "t.> I-. l t"
+ Mt11' III1I ;:i ; ,i--si-i tinl l 1'>; lali, .f! \I'liI 1 )J'. --.1'. ti. {t. ): 'It :.:':: :1 '1.1 ., ;. .i t l p. : ,. ( t ;
; .
I.J .
J 4.14.1!; ull n..i.lu..!.. .1' ,,. ut.\ .1,411,1'!!. rt.i."Il:' : / 'l"'.'(-|... ,i, Jijf l<'- ,U..I! | t.. ] 'H'-.ti lt}I' 111 ,I . 1.1.1 tI ,..... 'I', ,' ('" '. ,-.....f. ; I, ,,,,.J I jrt ;1..,':.. 1. I r 1 I:', -, r-. '.:<<", -,.i. ..,< '. I ,, r 1
'
li.Mit 11.... liin. l.t J. H.K{ ; ,.f )1i, :- .1:11.11'. : ..1.\! tin1 'i''J't"'l.i i I. I \: f
i j. ( : : ] t I- Nu : A : !di.\ t JlII.1 ." ,. 1 1:1: i v.;' i \t\1-I! i -' rtis .. ; 'l.r1 t.. ;, ? \ !.. I .. t.. .
Ilr
I iii 1
) ( '...'If ,11'1,. >-nil; 1in!t' li't- 1 I. ;I 4'U! MJlA'ITK: i.lHI.I.A.I.: 7 \ :1. "' : ", It I., .!. 1.4 .. ," f ,. 1.
1 1."utlih | \ S. 11 \ .. ::1 :" "1' ,.. It! 1 1:111:| +10'1' 1' t l.-i I \- ". i! 1 1I 1f 1r f"1 I "h- liar lt 3'::711t :.'. rh ; : : .. j : .
I il,) l 7,1! '11.11\! i i.f'iTo -.. .f ::1" .i I .: ;1" 1.f. 1.-- ."?'C""I"I." \ I. .,.!... .. .. \ I .
,
alt KV.. \1. .
1 1-v 111d'ul i : !is: : ; : : t r
Kii-1 : > () at -f.\' : ;H. ; ;:11';: t 'f' Ik't I' 9 "+ 1 13'1 I i ii ,
: !.II'! 1 .1' ,. J : '.
"E1..t.I f,t. .. : N..J! I" \ '". 1 1\. I. -, "
.. J I'. Jd'I. ; il h :
I' .
'
,.1 -.1' } 1' 11
!
I. "c. : \ ..t .
.
''II' i m..1 1 1".1111. l t. !in'. ...f ti...' ", h.\ .. L. to .... i : ." :, .! : -

jIU.I(' :1 t ;1; J. \\\\\\\\\n\h"\\, .\. tllil t. \1 'j J. I I. ; ':'l'. ""11'1' 1 ;. :\ u'. ii.. I :. l< "' tint M. ,,<| -V." 'I 11'1" v I t't. q! !Unl'I ,! ''J! I > 'I', /" : !' IHH\ i
\
Mirciitintsot Tamva'fi I(, .loX i : ...'t7' ;. ':. I'' .h' I ,'4i i11 }1'I, IH?' I." .fH .: :. : I !:.. _.t. .,1 .1"1'/. ,1'31 I r i .f! 'I. (i. : .rt/h:;; ;! i '"'- -'n, 1 Ist-'J. \ >< I"*' '1- \i\ V'. I I T \ Uf1"i -\1' x .1.1- .

plflh' t : I t I' "I! ,' !i" ,. *- ii i/ ,k\,J,1 1" j t' I d Ii\ I : % i
CeJir Koys.' 1 I '.4" ,.j.. '.1 1 \.111 1." f ,t,4, 11. 11..1.. aii' I .J.J j. ;! i I.t.! 'h.j I V. 1t |1. I. > t fi. \ '' i of 1,11 t !
I i ? i '' .I--L' ;:M tin- ,1 t .. t'/ltt'4' r ... .
r .t! .
,5 < : jif Ji,' ** .' V\ .
; r ,
Jby s I I'.1:1: : _'_1 _r__:.Vol' ". .' 1'=! "'_Ih" ... .,tiI. .-..t .'I'm"1, .. 11. .111,1.1", } .1' i'r.lstr ill ,'1'11 \ 1'1.\11'.. .'.Jun'. : 1'. iM' .' I If.--. rthld| .- .nrrttl* lien'i iill. ; a X"KEKDjRICK. r ."f i I i I / i'
...... Dr 1 '
.t It .il..!.., ,
... .. -.. \.jnc...... and a Jiitilu .t lr,r,, 1.411. f.1fJ ... } {f: 1,-!.n.h.: ild. : tnrlt iwi'tMtU' ; .\l'. I.1 ,. :- '. 111 1 iS I In-.' !.r43a! Ih..l.; r t.'u ...ijiU. ..L........... ..i i ; i i v ..o__? .4- .. .. i.l ... .. : : il. : .. ,
: : :: 'O !1. i I" I" -ll- li 1I".r -- -. II/ / t* It t. .
;1',1.'.. / 11 3 .9 I:1 i: ( '' : .. ---- R V. I I"I"" t it |i-I ? < r i ?,,.; \ .: . 'f .
: '.11,1&: t'"t 1111 :1' ". t'i 711/1: | T A'l.ii--'t.i I! ; rOTICE i \V i. 1 111:1'! I: !! II.' K' \ \ .; ; .
.. : ;! !i .t 11|: : t !-, "I" !I. } ?, ."' / r : il'o ',.
1 .at.. alt.11.. rItl !:"'. "h' t.4..1 .1 Id"I. I 1.]> .1.- ..fV. .:.; ) ) Ui! l, si. 11:1! ..fjd; 1 : TJ 1111,77.17: ; : 1k/ 1'1'''Iytl.t aff-4J I T. r.-. .. M. h 1 t ..;. II'f ?in.. ., ( ; -I- X I \ t "

1 jiiiiof.ir < liirn'-t :ui-l) :thiljtv',1rln! : t"I, 11 .. *UIi1 V .1"! -. 1 I. iaal :1' "hfHI,I .1 I. hint.J : I. ::: : 'J. .. .- .. .. i. \ : .

lrs tAn, A" Nra < /I il t4< :anJ.: J.->ire* ;& ..1::I..1: i IU n.i/.Aiu:: I MI 1i.; 1 ,.' 111'] sit II"' !1.l1I.!! ? V. r ,. 1. i ' : t. P
; I' ; tali 1 '. .
: v.iiirn.M'Uit: (;:. J : t J. {lu I ; I 1.1. '
\ -
I aIIlll.l.. of C I< 5rfr K<'v.- 1I!ns.tl./iv by.In/.b. : ...1.red I.- ] :U.MIMIiui! ; 'i rA.U! \: ;i s'.lIlilli.l i thh ih.4: ?. ; ,a.-11 .-(. .ti'-i: ,:u; U F t E 1 H H I 8: ( ) \ '1 ;;I.. .. I .1.j '.I! t I. .. I It .' .

s. unit li. :is < ell.t] tiniit. ''i 3 J.[ j1't t ,. : bll.1th'. J '' .,. I II. .., ;, f .
''tj .. .ai.; jm7,. : .JIi W.usta-! !, I j.rMi'Mtui-j: \\f "1'ir !1'1!I M-iii! if! .. !: : : ii" M ; : :. 1 1 .\ \ : !? ,
Il.I" .
.
': 111ls :: .
.
:1 11: Ii.fU ill !11" ,ira T ti'! Anil., ". ( ..,;. < I' .' t i.. I .
>
I 1.)11... 151:1I: (r .,..I..I. ._ MI | i :- 1 I. .. .(iv.t. I .q.. t \ 1',, .:J' :, i 1.1] ] "w' j \, I 1 I I. I I ; : I :

'\1.li'li.,1 IrI --- J'" '" ... ; '. 1' ,'.11. ,. ; .iii-i I'M \ \ I . 'i" ii ; : \ "
; .
;
'
I I1t.l.l 1 'c' DOCT.
1 ) : ; Il.1': !s t'.. \ r'; ., '. E. R. POWEF ,
N1'11'1.i : Oo 17 t 1I it ;711 : !!." : .! : \ t. .
M ill' II.- < J i li! f ', ., I i. t..c .
.l1(1.
1 .
J : : ,.tl| ;">!- *:'ll'' >1 t.-.d., I. I6 '' 11117 .:' nt !17tH "' I II: ". H I | I' '. : n A" .'. <.1'//. /.A.1.I .. : ': ': I. .: : Ir; .
\ 'lIIi"i"I'11..r ..I'Ih, II:, : r tt t . [I" r. l I' 1 II.| i T : f. r. ;
l' '' lrrti: ? ; .
: :-to: r's t 1 f.: 5- ,. .
Fotise. 4 11! .. \ Rm
. : :
1'1'" : I' .' : '. :: :: ; :
.
t I. d 1 I \ ;. ; : .:: : :: -
> l-.l I !, trlr! ..f Mi'lll.r.-1"1; ; ;; ; ; : 'I'-. 3 1. I 1't ,; .' .. .
1.1. r.'M't, ;, :. \ j.m' I' ' i ,1 I I. ., -
I .
.j ;, : .i < -i I'r.; 'J i .. 1 1 : .
u. ; ,
: ivi-. :
V '; !! 1.;. t.. nil} I f.t" \\ .j: : 'd'l" : ; tlliiitlliitioI''S 1
r. J lit. *- W i- .t.< i '' ?! ', j4i-r-j'ii t :'."- 'I. ,
f .' ; t. :HH.I! -t.1, \ Iv-t lt.-. t a nt ti!.I'r -:-tu I ;: !_ .. l. .I.\Ii\: : ... ; "If (1y \ .
.1.. :: -W' IV.lt! ;> .. :a .tli-.' l'<< ,,; -, |1.1.- .. :! .. ,. S '_ : [ ,' .t..r '1111

.t' Jl :--'t'JoI.l ., ;H..t! :< !: ".4A '.,. ,--r, +-.,' t. :+ht t :W.' )pn-M-ji jl??.t! l h y l bw tir tlify 1. l 'H'\.H\E' : II. \, .;: .. :,:: I' .1 g' :. I ;. i : ;ii; 'I i iI

4 .mvd.. nciJX SKN'AC 1 '. .... i i. c! _. j.r
I "
\1 .
.\ ;
? 1.1. t
.1'1'1 t .. 1'utt'- I I" Jt'i. ,il' .<;" :1!: '. ir. ; i C 2 : U ( h. I : : n '. "l 1. 1\ I .' 5 II i : ,
1 K W.- : I\
1 c 3.1 I .I. ; t ; '. .
'j.s-h; ,
: : .
0'1't' 1.j.i.l \ .1;. .
.
.% l..l.l I. 1' wijTctlce ; I : J I II
\\ 111. ; rV. .1! ,ft; .8 .f.: 1.
I '
\ 'J. M\ \ 4.. j.\ '. "" t! """ :1'1 '. ,r : .; I.. :.. Ii 111:7,r .., 4 b. I J...... I l : .< r : .

J ).....,1.. J I ., : 1rls! ; \\ l-S'\\IM; \\ \ IH) HIM! : 1\ "I
Cl1. '. t : :,. > t"' iil l : : : : I I.t.. .
11 I.ldll.l.d.! I. .
.. 'j' 1. r.iHiy j4-i- :.ij", that tn\ ;. |I. I II.! It. |I't ij-p ; .1
1 \.1'*. ''ll flie1. t 1', ?. .. ( .1 I :
1111117." 1 .11'1r1-+ ,+ 'I1.'j' : :si'v H.tit.: I !IH* witli<'mf i s'\i4. *. M.I-.J j, : :> -. : ?1 c. ; ;;. I.I :

"--.IX'I..I..I! J H .Slr"'::", :: .''1 ... r1: >.. .. 1 I.'< ,I.. l I : .. /. r : J ; : '. I'f
VM) \
... Ln a till" :"''II/ 1 3 4'd! \ ; j i! '1' ., _
) .
,- in1 niul '. .. .1.. ,. .1 Co ,
1J HJ>II. J 5' 'T \ .4{: .1 tt"11 It. .1..1,. i \ !' IW!t p I. ,. .I
< > 1 5.! .11 i... Lt. ; : \ .
,
1' .
Ic. )
\
Inr. J!11.14! f 1'.Iwt.' ( <-1,1,1.1t.ct9.1 ,. .. r- 1' : I 'I I 1 I' : t o" ('(" 711 .
-, '
nf| 1I'ntal"j.] .. niul I aflI ,. W .i,-. :Itji, ..!-.; 1.1\.1'i.. :; + ':K .', f"r stet 91771:; -lu1 :w.ijr: | ." ;, I I "- ; ''t- i- n/' ti! .. 1t"1 II' .... :;; '. \\ (I' ,' i t.. :' i ) ;. t i- \ I' \ ,t 111"I I

tl.. fuHliT n"li"'ii--i.i' .' ..S li,,- I I. : ,-,- .. "r t' < .-- .--.titft-' ; -Ittin -v. .1' r 1"tii ,. 'f 1 I 'V. l ; .1., !I. i .""i'J |!"f ". J I[ 1; ; : 1 1 I 4

\\ lllla.ll. 5l. .. Ml. I..' ..r.1 I If "j".1. .. .J 1 'l '(ll.l-! | Ulil! ].'<..t *(. r 1, li--: t I' ''. ''l nr' .' ; .of. > i '. 1 i Inn iT-i. I a'I, i. sir 14-1.t' tClsri ,;1t1 111'. !1\/ t\ ti1.T ...t4it' .I.. !! i 1;; '. l.t! -! 11'! '"I'q+ .t !1.. ,L1it,4, I Il

J:" iiI..J: .. :. lh: '. .! .. < I I Jt 7 .f 11 i !I.i; IH/ v ; s -, : \ .1 i ,
.\Ju.h., I 11.. .1;",. ti! I :..... r' \ ; : ; .\ \Je. Ii : \ !: \ "" '"' 1, ,' ;I' r.. ; :, .! : :, .. : r',i 1 I r; ) i *I 1fltfl V. 4 .
td 1 jj rt
: ; 1 I :.:.. (1tfCauUOI. ( ':! ,, : t It < I 1 v- ?,i' 1 t.-
11 'ff.;NMUffij/J /J.J ,. r
+ 'i
.. jnl it/ > ) 1
r i '-" J.! "t I I. \4u: : \ !! ;777:: (l\:7! | j \1... ., II \ I' .'
'
} .
:
:1.11' .
h.\L\ !; I ; : 1. 4 '

f 111 I I ; ; ; I r. jxtf'i., L : \ tt!" i :: ,; I i. -.! ,., ./;? 1l1.) .r;.I ,. '' ,-1 s sI .: :" ;. '. ..1 I .I. is i: l I'. .' I l i'v ":. ; till I:. J till I' I l '11, ,

f .\ ; -1 < >it "j j lt| I I Hi 'I \1\\I: ; \ 1 1I.IIUa ; .I'
I t 1t1"' !7f, ti.l| tl! til.' \\ \ I IN. \ i
it-i" |III' c : |I. J.. s < I.j! ) x11.j'l} 1. ; t. i t t'tln
!
:
w..I/{ 1"filitv.r ,
i. -I--, .. .Ji T.'i : I ; A (11111111,1.
.j\
rr i' :, 1I..4-I-. Si-i II.1:4.If'i.i ::4- 1 t. i .! t. ui ll i !i. U'"i' i ir I I'm I* !I j". '!f t I i. ".-. ; .. -.1 .. .H. .., .. NOTifE'I ."
: J. -. 'l' .x .
< S 111' .
tall If .4t T.-4IIIJM wli.'l.-' !u' ... ., i. :i' i I i "
>) It-+ .1 liil : 'I-. '. \ liiii r
.i .1 :, .' :I-! I :.. ,. -wMi !I. : .' 5 1
r ( : : I U .J I'!
j.
1ltrl.tii.- '. !. '. I" h1 I .., '(
f r.n-i\l( \ 1 J' '
!
,
rl, .
(I.iil.111. :'i i- 1 1"1' r" '. ar m..S 'H.' ff'at.,.. *
.. tr.; fl. Al I triit fAM 'I t j' ? I. ,. .. ; til.lll'i i 1 1 "" i I. i \ ', : i i : '' !". ,| :, C "i ; :' 1

4 1.41.111111 Jtj'l I j"lJ.h: } : l j,'.,',,'. J!;* ::(Ir1.}111. \1',' '.- ', I 1. .. '' "f..L.'J.. !' : .i:!, tlr-.Iq i1 MI'.I 1 .; 1 I. iu| t 1 1I 1I 1I. l.i: __ sI
'
t111Ur1i1.11! ,'rt.; ..1'...; jn :,11 j: i. rhY' ;..... ".1 .:, I'.. n.1 ,. ....l t ". 1. :' '4.J!.\. .'. v '.* !I. .1 I Kn't; / <"- ... (1I :buJllA lrERIOIl Wii-Jivi/mii iJ LIQUORS. ,' I I '. t \ : t fI .
I .
'.':.t'J. f. .'. i tft- ; 01: .,', i .
+ '
:: :. t ,' : 1 I .. 1 t'. ;11. I
i", .. f1 i t i. !i\\ })101. ;!ill 1- .-uf"J! : !) ;4 : :. 1 If 1I.r+" I ..r. ; \i: I lnii1; ; 'IM' :.!' : ." ; I J
+ 1111111 61116 nt'I.t! : .,. .
'n.I ,
.
II 4't. t 1 Ii :; "
: I 1'.i
'
:1"" ., ;i : ,. .
: : Ii I
ei13 II
l )
J'I. 1,11.1.10 h, -:471,1!: I ::, "n"_ . I I II I t .t .

1' ( :1/iia: !: ; 1: 11". ,iIi'X! 'tfllTollIIl" : + s-4it. i ii MI ''' -. !I. }.'. t" (( I 1 \\ ,
!
". :\Ia, I ', 1 H:,:.. II' rti, i --.i-v-, 11'7,11!! If .....11 ..r,1 .1 1 P \ 1,1.! ( ) ... .,' ., .. I.. .., .\ 'j' 1
_. __
't .
___ ..alt. r. .' ""' t ,,11:1! h t .
.1 ; .." 1 I :1: I : : 'I I { 1
.YOrCA: I : 11 ;)" +111 1 as .11 1 ,, .1 J I '" .. .. .. OS'CAK 1. ..
A .w. 'w", ...... 'f} C" ,. \ \ I \ AnT ,
i .. ; ( I 1
rpIlE. uII.Ii'r.in.! i ..! II.n.. .' J"ilCopartnership\ .... .. ... I.\ 1 1' I ; \ .! ', :
1 ........._.. ..... .. ;- _" '.. :.I' 1 II...._ .\tH.f\'i ; \ e -J ".' -. :iT:.. 11 ri tsTi rn- .. t II._ I 1'
... .' :.
". \ 1.1 "f.'' dnt/ ri t t.
.'tutl" ( 'nllllil\ I1Ill4'1'4d I t +. ,1,1 t 11.-1' !JI :;' '. ': .J.:__ : -1"- '. f I'.1: ( ;::It'1. Cf 1 i i11r i. r j .
j 'f. .
'I">! // '" {:'."" ,."I\'.. J IIYr/, ,l.t ;;$1 + t: 1:31. .1" n : .:cute.i : K\ ; \: \; \\ r"ft II I I I'; ; 't'1" \ t : "J" ., I l \, 'I .I j ...1', 1 i1'' !. \. ." ,1 t :. ;. MI ",. 1 ,1 ,. I.

.. ., '. 'I i ;.1 .' h"I. ". 7 Hh : I : r : '
,.. .I.. III" i".. .'1. .t: H. 1'U" "::1. ';"11" I. i-hi':! t. : 'n .1. "I.' I tf!: .1 .. t r'' i

'. : 3: ... 1' j. h i "J'nliiV -1*,. !. -I t I U J ., ; .I
t. ,14t Lt.1 1i ;' d""u w i.lm.tl" : :/i ; .I'1 k1v < 'I 1'ld'I'.I ?? iu tIP' : '! e r' ".1, ,n d., '.1 ; .. ', t ; : I \
!I. > ii : I 11'I H..i!' ... / \ I Ij .. .1} '. ,; : : t .
i I Ian .! tn-y! 'I i111.l 1 .- Inr..1, "' 4. n' 1 < ( 1 I I.d. I.' "I 't'5 5
..
I t'; *.ill i!! .....!< ih.- Itu-Mt.--; ..' i : .tto' \ j. X jl ,.1 : "" r ,
NA.NVY ( 1'\\: : IXcli.HJ..h.l'; 'j .1.! ,1'i ) I : : ; ';, .. .: "f -'J" r.r: ." -IM.--. rt

1'IIII}... mar Mar! ;:1'i, !j I. ': )h r11(1( ) ( ( i' ". 't. 1..1.\ I '\ t".r.1 I! f f1 t. II.- ,.Hi u. ; t. 1l.. |vw; v |. ,.l {! V.; :\ 'J:1:, ,

:.. .. ;jiM'M'>*! -: "'- w'tii: : 1'ii-\ : -' A I'" ,! ,.t,. I' t1.J.. .1. .: .. ( '1 \ ::- 1 \'. I !; :.t.r '!>. .,, \.. ...-t1 *, ,:N r ,' f '" .. lil'
y 1
c oti if' -. 7 ; S 5J
4 ': 1. :1 J 141'H. .: Mii-'u( .
: 1'j; .I'. s '
AI. } i'
S"IX I Wi-rV-nfi.-r.lj'-l! wjJJ a4l i ,..t ,- lt ,11 I : 1 ( llll! !f'; B I !E; I i.I'e. 11'! .!/\.1.1; :; H'1 1t ;1'\' t.t : .UU'I. l 1,1;,. t r .., 1.1': 'f''h .
+ MAIM-\ I ) i I 1 tff
: dv
i uL&'U
..r-i M. Taj !I"r J"ul 1jj<- 1 ,1'i.Jmi.H. r / .1 I A'! A a'rT11'Is. __ H' ..1tlqiw..tU. p I 11. I :
.
t ..ui..i4- "tntt. :r 1.'I..f Alli. .' .. ,.... !.." .. mv-: .. .:iin. ,.- .. ..H"ili' \\v\ K.I -- U'i'> '.. ; Ht' mu"t'r-44 .. 1 ; t 7t...

.- !I'.tnt.-.!' JM.-r, M... ....... ) h'.1.,1; I ) |" ..).,., x .' \!1- 'II'>! ; 111, l srit ( ) IISVAIV.X.MUA: ; \\ \ { | -; ( 1 L. M H I ) I M I M :t:! kilt; ; I .3 rt7 ;It1.1. ., ,r.'!' .,1 .. '".' T 1I

, 1 1'1'!6/11. .1..n.1 I ...?. ... t I, .\ ,' (j-) ......> ..:, .. ,-I I is ;.. I',', I Ii : t 1' l.l'ilj1. 4 I I P I i I I li I M I j 1 L I 'J. S ,'.'\,," .- "11'" ; \\ \ l't: \I!
L.i i
. .\I.C\'rl': 61.tLN't I \i .j.1 \01.\ ... "...... bF .1..... : !I.. ;ji't. -.., 1 \ .,-" .' -" / ', 11 .. -. \Hi, I : I" I,' .. I .1 .i'r,
"
Il.uaxd.. C '. 11 t ;it JULI !;" .... ", '-. I : f ,
,; t 1 f II'fotf p. .1! ''y'1' .1 1// : \ \ \\ !It.. :l \n
1 I
4 11U1t'1.'Iti.TINVyAa\ \ \ l : K '. \ \ i
. I..... t. -l ". tl.ANf '.!', \ j .t' : : I 1 .' ., ., ;j I"'W 1 .
.
; NS.Irti !. j P .y1M 1. 4' Lnn.l', II :: I.: 4
tlt, .. .
'' ? h.I..f| 1" ,.I"'. r" 't\. I at,4 ; o.tt\f t
4'J1..I..qJI7."flTI"I! :: !I..'. i .. !"' \tnt-i ia:1.1 t E. |1 I\.n !: : P ;
'.HIt' ,J'I-.T. 1 'n. ni ; 1 lnJ; ., I '. .- -
,
HU'l
;' 11. ',..-lit; ,,n>, | jrpi' )...-., an*! idler ....r...',. ; roa1.rl|>atrrrll4.! W It M.' 4.ft. n..-". vr 4 *. I. / 111 t :! I: .' 1 .:ml 7 (1-i' tI S S ftJ -5
\ ; '
\ ( JU .
1.1 .1. wa..t..rerr. liivxgainot i,,;! .. .uiii- .T drui.ni. ..S1P'slhlrr nl I'. ...1.. 4I1I.t da..r .utd)..J'I.,1 }., fIMACCO I.' ,.1. '. .I I: ; 11 k P"n t .'i :trr t ti.

; ,11k14ua. 'Jjill. t..t4 f IKr : '? "' t"I" .. .. i. ti i'if. rv
tlic .ti l nf < "
.
] '
< l 1'j"j fi a4-n>unt pro t-1|+ --;a1U all.-.l) njwi 1 L4 : 1 1.1 I ( ., J'h"\ : "Uli"

t lIal..l" Cilrrr4nll ud.', d1.t.Pa...rl. IIrJ"'I I t' I'"U' 44'd't,; I.:, 'IP .' nl1h'H'\ l Ibl.I.If'uJJX+.. 1" '1'. !. '. / : I < lt "' I ,.

to |> tin-in Jnlj : "'utiiii I 'c.1) v ttliiir; < th. ;j"I.! .1.1! ]t"'li.I 1\ (1..01..1; 1 1lk llal es.: Ut '. / ", ,. .' 1S: :. : i I', : "" 1""I lt I' .
> :
:
tine T>rc4KTilH-J.: othcrwi tUi.. I.,., i;"- Will'1 I.' r i. nii: I jtn.n .... : '. /.... ,l''.: I '.,' .1.. '. I \ \ I, .
.
r jiUot-J in |I..r to the ri-co< rrvf tl>4> +anw.I -".t lni\; -J"t1,. l ..-. it! &: SUGARS: I ,t/.. :" ..1'.t::I. '. I !'. S. I I I If1' i \ 5
11'4 .
.. .,(,1I: ri.MT.' .\.1u\r. ,-r. I. \ 1 11 "I
J.u.l.1MS51:
w fi(1L'lluha! ( : !, ,. .
:i r, 5 (
\ 'I 4 f.1.1. 4. .
-- -- .xmiduin.M'V.VY .
) \11'1'I/'I.:. LAW COPARTNERSHIP. J: 1: \ #;- Ji, .rry. ... ; I : -n ,.t I.

un.UrMcti-.. Imt .1 ] |I.-l tt, ..! lilt J- / / .i.I. "n : 1 I : ... j
ing < .I.t".1: -r y'A'.Vxs. i' ; I aI :
THK 1111 : 1'NU1I : I'\EJ': 1.,1 (hi..I:,.1.2P j \ 'I' '. i II 7..31p ': :, I > '- 1'f .
: 1t.Lf,
!iiiini-tiaU ' ;I"1 ar.'.&: .1 I llt'IIIMlv| ,iq |111!i till{ ;--titV! ..l'i' t1.. > r.tirrin.i :*. ? .1. .1 5 5 \ .. .
,
.
]1'1' I '
'Tinor !late .d llil-l! .i'.n/li i'".1161d -.i \ : :f\h,. ,. I M ,: V-\| ; .: 'f .' .
l
.. l..tI. I"j" .< 4 >ntn:..l- t I. t !. .' "ilI :1 .1. : dl xvi .
Itrr444y' ri;i' 4 i.nli. "III" .I16111,2.' <'1.11" : ; 4 .1' U III )j. To < t' I !
1".1 .
;
> a
i ij; < i < I'l III I (It i i -1 I'1 t
n II
I IA'II': ... tli'. ", j.t-i.It.! .- it !, e ,. r. A r. K v ;" !
.aI:;ainM :"I' t. |pt.- 4t 'ii I 1.1'- '; "::1'1.1 att"nt'li.! ;1.l .11\ : :; : \1' I1

ilitu jin-*.Til---; l-\, law ..> th. s udi!1 !"r l.at i- j. J\. I. Let\, EI-: 1 |II.| ',* 'I\ t' ii .-\. .j ut,::'.% l"t >r i;. ,. ..I- \ 1. : 1 r"t I!

.1C/1I\l : C", IIM.I!:. \/1': t ; I. JfHIT"! V. :1111; 1/ :"I'r. ll1"t !I.i : li .;:ln'-t, snail.. : .ij.'i'j! '\: i i t\r.\l I, 'h is I K. :!''It. 1 _' r

t --. :'oJ'\1 r'r*-1! i MI l u:, :u. \ P'1"" ', II. :" 1 1 II 1 I 1
I 5:.:,. 111 'j .1' \ ; .I.--; -. -; 11. n''" I.. .. .: .: I" .
3rt Ib \ : !11 c:: ? :. : il. ''I < I i- .4 .I', I.1- i 1 ." ; 1
J Jr
+
1 I. \ I "J'' r 1
f f I t r ,
4''I'I: f
>, ,' 11'11'I 11'f
"! 'I A. 4 \4{, '. .. ( : ;f I \-1 1II
f ,r 1 i .

t
-
I

'ti-----r __. 1 ... .
.
.- "
c. -
-
-- -T' ....i ., -. .._- ._ /l
"

c. ..._ >. _. _.

..
.<
.. -
.
: Jr _., .... '
'".... .r' ,
; .::'J>'" .. } .;f,"
y

r. ..

.
y


r'T.-J
__. .I
-- "'W....... .. .. .. .'" _... .. .. ,.; ... .... -. . .. .. .- '. .
.. .
-
.
IL ... '

j ( '; \ I 1 I j T II 1.I) i\ II I I\1 11 M I IvIlV. I'I'l' 1' UV\ \; a\\' VOU) C.\SU; \ I j I r'"'>' .1'"", ,",,. I Notice. ..; .r.. R) --. t5r

TO { : ) :t 111:7': 111 CIUU.'I'11..1.1',1.; : .\111"| nrVaUtt' ,..,.t"ll vvf!! |lt.t :n.'c: Irnr .. I m K rnjN i 4! j,' l 111111: tn "h"t, '

their }; ;" \\ ...*.. \ 1 : I ''l. I ll'lli.' I"i. I .''hI': ,ilminjf" ftlWtnv' fV; f t"'I:1: i .in.i .!y Ihrit ,'. y" r

1 over 1 : 1 .. '.. ... .. _.. .. _\. I "tv i i \I| >i 11" 1 'Ot i 111' llu I..i., ... ,.f rdllil( ;' lllli' al'l."iutl"| | ( J.UIH. .H J H. llllpill* l 1,1.: | "I: I ill i, ilji". 1 .ttniM;, 'ti.lUiw 1 IIIH| rit/ t niHI, '_ .' ,l<
Y 1 .luiii'lirli'!; .... { 1'! ,":tr.ix m.! .. w\ :, 'r.:'. 'I! fi. l.n ;ii", "... iu 111' ; ,vI. #
the ( IIM it .', 'iItli.; s ti;i..n i I i'nlntrt, luitlii.i.Miclily j ? : i I. !! it- j.I'< | .,41 I'1! ;ti. liti I; i'liU u>r hl.t l l- a am I +

UhUcnl : I: ) PHIAI.I.: \ nicmawr.u: : : \ : ; ;:i f.'iiv, 'in. r.1 I ii 1" (th.,I U>! ln t. i.->' i.i I I'n-tutt' f)IIi,:.:'of i H{..riMii'l'it'-Jiwiv: will; I- I IIrt u, ,.11* d! miU r ,lKjurVrli.April I I. S .. r i i.,,,

'. :*?' : ; \ : : \ J : U I\K< luiiv i IIII.IHIMIIIILII.' ( l.tIi I lio *, //" uii.l: |II|h. lutifn eau. I I'v: lint |I"I" ] .*{ iM.iieii! uiitit tin- Iitrl 11uih1.11'1 in .IIIHP..Ilyil'll ,11 I I.lii J .:. .. {' .. I
() \\ I i t
: I J l r't..
J ( ) IH..I.I" "
; \ ) \ )I I. tinning nt >'/i. 'r 1 t" tin- .'"..1 il'!' i .
J .1 \\nljjp\ //nii'ii.iit ) : M I. 'I i'AVi.} : ,
I 1 .
4 \ ; / l : : \ 1\1-\\11\ l'I. i i t. iIIUrIIi"! ( '.> Ii ;1 Stli v .\ iIt'L: ;( :
j i I Aj.ri! 7ti I I ,.jj.; II\lW\ _. r
.
lit 1 Irii-iiJ-" \ ill 1 '
ll \ Hi" -
(> [ j 1.11''' '' n.'i! I \I"' n i' .-

t i t \ ) 'n L Y JAl'TEl\ ) ) TO( ) JIAAV\ \ j' thih.uip.. in inn "".. !L' .II| .1" lh.t: ... .. !I. ., .r V'.Tlf'I| I Illr K;: 1.. l l..r.II.'; :fh.-ii: that 1.ftll'1'' '.,. J Ji. rroft Canal Nolle?. .

i t.il. null I IIII V I I.u i.i. nib Ibd.'lt I.',.' {n 1 iIn ,- it .*. !] !'. i-i i t i., tit* llu rrti.r: .lu.tdl'lu"I -' : ., I .li' >it % ,\. : fro ,t i
:1 t
I\: I :> 01! ITI: \ I.I :>. I ,\',.b ,.r foot' i, '-url \\" Jl' '' .. 1'11.1' ,,- { t t1 Jlr : nl 1"11 ( H. .
J.t i 'i".i' ,. : '
;1! I n \ > : .t:1'1'0'1 ;.: t"I" i i' rTM M.J. i > m IliiM' .
till. .ui\ t"" : .
i > '
nn x-iiiiin.ut ..t.r.'t! !
: + d ii'i. 'ltt.
PAKUL MENSTRUATION. Ir i" i if.1!! u..t: ;..K.i: .!. II. rn".I.! f.' :
) ) < ; m > "'11I1\. ., .'
tin' iai'ln", ..'.*II.I Ir !heCia-/. ,L'. : v .: : t t .r ti\: i", .. 1 ,
: !
: -.bt ,
f | ttr i j 1''I.t f |
(,t 1 : I \ ..,.. 4 Hi1 n'l f.'I'I/'r| .1'1.1 i'1.' "lflth..r; in;? Cllr.f ,..1, :.. ; i. .' j 1.1. i"r.
11 }' \ -- < |.iniiiit"i- l f./n tli.'ir, .J.H\ -lli-. II' tjiinnn.lui.n, 10..1.! .1.\1.i ..I} .r..i, .d !I'lttr: '.I- -.t't a i .1 I/ '...Mt: ..I! ,.u, t .'ii <,...1' r t t. ; \ .. i at i..' .aifwl: : I IL $.
: || : j art 1'mll I I KIII.UI> I h:' rrnirr';( i I l.nrniiiiiiiiK.: i : I liii\ini: In til i Mi'tidi'il 1 1 l-\ tl'I"II' Int,11,1:< trr .!..1.i i.inn jn! \ 1'11'1'. \ '..r. t I". ;

qu i.. I | | till:II.I \ '1'.1"1:1-1'.1'I : | | Ml: \ ua: Ml..N. .: ttlll'll I lilt.>!. ltlll I rt':1I1 tlll. 44 will IIO ItMIJJt f jl|.- ; I i-v. I.t i i.IA..KS .\ ."I. ". 1".1 '.. .

t'Il n ( ) ( : (: ) I : 1 I-IMI I:\ ,:/*-l. | I 111.I M ]l'x.\; ItlI.t.n: .I."I'I -. tilt i .-:1.- ---- -..- .- ._ -,_. 1 ; _.
: -
$outh ) 1 { | ]1'1:11'1',; :| '! > \ '. 11.I ''I\na1,1 I I"c ttiiw 'tr r i /"1"' valiiiil.ti. .in.] w.1 11! n-.4.it...1! .
; (: i \1\1..1.1.1.1.| ,
t. \ ) I to; 1 ,
'>> 't..1. nt tin n'liimlirr' JI'KAY.\ 1 "
the l I >> II'1 I I: I-li'lll.-.- 11"I' 11.tl \1'1111,'. I lit I'rtrrti. roll 'h i r, I I.:. .1! : .llt r .
fnrrn.l. lli.
< ill : 'Hm.nt
.: : : : : I llrl11111-.I I I i .. .ivai.t Itluit1.114u.>> :\... tuii-tt iiUrt.Tiit.'i-kiii, (tint.';in i 1\J! i : : : 1'H \ 1t
nut l naittll-;
: { u > -atntirvl, mi.I I \\tll .
f : : .h'- ; MI tli'lilfjln -
1. | r
J lilil.l!, ; : : 1 :N vv Lru'I'nu. ''I ..<../ .1. .|.i... .. I.>l. tin ,.1"1,1.! "'\|1'1'Illy''( J'Hi '. : : uI,11. /rctre. rir4. Ifarttulrl. to 1 \ J

I till, till' 4'i t tll .
I : : : :: t cts from "'iI t\ < 'uCIa'n. : trl'lil. .
Hers, Tl:. t Illalilti3 &c. ; : "II'II'.ih. 1 t I
f T.I rut, niiiii., "inn-ii + ,.K .
I r".1
j 1.1 iiii.l u-tii
}' : : : I' : 1 1 .."\ (f.uniM1: :'. nu.IF.t f.mn.l, it :i mu.t ..t'! ..j"II/, :1,1,, ill lilY .jii'ljj- ),!!I t..I.? .. tin-* '>r4Mwm t., n.-Ki\ ',.u I I.I!_i',, 'fll= .?' i.liinjnti.iti r i nr ..\ I'. .V <'. ," ,

) ; : 1-| : H>u 11',1.x-, Iii.yi-.i| | !' in tin 't .. ": i ,,,, ih., r. i I Itli IIAM I In. -: -
iultruri'| rtsYr. 111.; |I't i-t. 'ir .'t'lli"i ', t t. ,i''.. / -.
; ;1 f lt ". II' r. ': "" I,,,. /, ., ..I ..;;... 3I
.
"
'
i '
.
Jtru ; !. ,.. ; : -
| tn I'U'I 11( .III..I.'.- .>.r.lial''h'I'l ..nod t. n n r ""'\ < ::1.| i .11.1 1 u> ii .1 .41' ,q i i' P.rul ( i-. V .
; | ,, 'i. | i r'I'I liitu fit \1'.1.! l/." '' .. n II"1,,. i r '. 1yr 1Li .t. ....;; ," 4 .
] .lji..r- .
i 1- w" .
'
!+ 1 nr! H d 1 ii' i I- ..1I !ttiri:; ;, at f..r "1\1'\ j.r- it I :aI't a r i: .
: url .
,IIIU : w ''Y ',, ,. ,. I
; : | ['."!.' 1.. 1. -"ttta: l u. \ rl I Ml tw." j Oi.i. la..It. i'I '. r 1.,1'-1 i ".x-1'. A.. i. .1,1. I 1 '. Ii' '. .r'_ f. ". .. ., J
... i i1. ., ,." .':..1. .limn / : ri" '". / ( G O "
: 'I.I
: : : .nn..II.'I:4! : f ti4rur/'our*, (I'brrit1! .. r I \\I I I'1' ., liltI I: I I I\ti. : f
1 I'innit. -- T "
: \ : t :; 111 ( '..,.. ( 11'/1/; ..11: (.-,. .i.1 .1.'" tuili'j' t..ho.. .... L .. .,. .,t '.., .. _/ I .
,
.rr.
.
'i'Ot{ ] : | ) ', : 1ST 'tl,i-i ii.ildt! .... .1/1./ ; .ill iillii.-t.-.I:! \ntfl; IMIW rl! "" 1' ,"(1':"/ J.;. I.'i.frr' 4 .. y' I ,. ; .
.: '(' I I I i ,1 .m "'i ritftnif.U. .' .' lit!! t '. ; : : i- t
:
} < tin to .5 .
ri'.r niiMhiiii .1.
Jtid1.9 I I \u/d,1 f:*. JJf tin,.i.rnl iij. I Lidr; t.f .< .!.tucla.;,. i* 11 .J.\IE 1 ) i : 1 s i\1'\\Y.\ [\ \ I tCOlEHSSrON .\ !I.. .1 :I'u'i!: "-rinr. ul t-f i ,\ i \ '!. !! _-- i I ,; 't. .

.
tr/iMI 1 !! ,, f,'luih'. 41f.i.i wil!. ill I linn .
: nl..iit it a. a rvtn.' lt] l.\ \ 1..y1"e 1'14'I111\I i :. I 4
) 1.1 t l la.Ji.\I : ... t if tan I I- ul tin' 1."f 1 :riEKCKANT ,ljr lj. ; I' i ,
!!
ettttt < \.M | : n114n \
) I .. i iruru m .ii>....-. A |I. vlii.ii! i.. ..nrni 1'1'\:0\ J 1 WIOI.fS.I..IX1 II 1.11.Wn'lit' ; 'c' i 4 .
; a r ;tt) <'' | | n't < ,
| II'i'1( ?
i / I' ; ,;
r
1'-. t'r.hierlli!i ,. ltnnl'nt! t'n.-t.! : !*.. ..| \.rtirytt; ., (c.fi": : I .\ /, /: n. j 1 !\ '" ", 1"'f"'J \ '\ W ).:!h1 respectfully inform lharilizi'its I
\ \ \\rC
Sfa1P" f : I I i i I.r '1Ir" ,1iivLl.; : n ,,.1 I'r I s/, ie 'I 11' I. \ J
"' 'tin I ,' ". Ijii uli'n : of
.
iii *
} i d! i
i : Mad
+ "t.i % i 4 j.. ," "Iilt. '.1 7'tiI., II..IM.V S rta iVJ 11'. Tampi the pub. "
1I"ain..t 1 | | MI.. of i 1.II.j.-I !IM.'.. I'I.t -j .,. ,.!' h. i i./u\: M 1" i. ( I 1.I'I'n 1.1 11:1:1.: I II IlII'I18S5 lie generally hat v/e }hive in to
ju IIIII.li..t..II.1 \\
I. 1'1'' liolii-' connccioa Y/,
-relrnl|
e : : : : << I I"J !) "+, ,I' ,.u1. t lyr..f jN -n- ?rnnrnv .l, {..,( .... itriiin.. I .1. .. |i & t
... r colt!. ipli. .I| r,.I.| .iiKilw -. i 't j ShaCl'1.i1t. i ; ; with the ;'ENI 3 ULAIt Office .
4 -" 1 ri-urt'. .. .\ I u ". f. t-rs,-- '. j Uh:: nub,ri>..r a : IM
I 1
!
l' ; )ht f 1.i :a i i.i i 1'11. I-- t n n.I1.I., (.rim". | .lA.ttw argen<{ well selected assortment
I'i' |I'1| |: 'rl| 0 l tin i i in" w..1{ 'Irniuulu" of lJ l .
-1 ,
.1"1..1 _
1 ; ,,.I .1..101".1 I :. ,. | ;"i 1',1 l : iIIml
i i f ''i..I.. I..t.I" I i.:, \ ; j.n ,<:/,: r .1 I r (,,,, .... 4si.I I Im : '
/ f. 't ,
I I. !J.. I l.(1. ? .J J..td' ""/. ;..- IUII""ht".1 <. in I 1. : I i i J
!
t .
,11 J ,
i ..
'
w I ':" ',fI.r. '. ..t1.Nt 1\'. .. : I'" .1/. :/ \i-uli IHN-, -, Il.r'/"M.ld'. \'II.I.! } ?'(t..ll..I.n t I t i "I.) I!, :f I iII"I i t /.. 1 I'J( ) J
.1 ( /,' .s /:.. I
t'. M..IU it-UK -, \1RlA
: .
I 1 "t
)
( I. f"
.1.! 11'J1,
) / :. ; .I11'I.f.t ;., inn nl ) !I..J ...
"
\ : | \ I III/ 11' II ,' i. 11..1. ti 1.1; ,1 i | :1| t I
: '
\ : ,
f..11111 I' I'.i In .
r lii, tli t ; ml :' uil Mli II i'lf 111111\ J
; 11 i (r'>'n t I.t I 1 I. 1'al'lr"' f
.', \1. 11 !I'' !r' M 1"i \ .\. i v .i.\ 1"> .1 iHit, III. '. I,. .. I : ,,' .
for : \ t & I I' s1! \i> j I .11'fii ,in .,In..1"! ,,,1! < ir ; P. ,.t.t i. II'i I t.1[ i' i.. I .>* I .
.
: I 1 : I : I. /., ,, ', :. riot "I'' )'Intl., In. HI .111.1'I I.IKH.I I 1'' 'li.'rt I Ih.f 11. M, "..1 'ii 1, I
a > ; __ _, "- I II. ., -. j I.., u it,, I..illt\ 111,1, ill. .. \ t4 cu' -
---- --- ---- ---- of t {Hit! ll III'! '' I I. 1(1!- t I. > ,,' | 1. U 1 J
; } 't.i a 1'11.1 t.. j i'Ira1'n j'' I IP' r / 'i f I" .11' I t'' t h; ,f A r .I .1' J 1 1, J: t
Itl ] t : :! { I If, /1. II.. r.' 4)V)|| '.'. \ '}..r'i'" JUj. I :
\.1|
1\I I\Aill\ ( i V (U.! .,. '. ,' MI t 'l' : 3 -J.'I"h
tl J < ill 1.1' I ,1\ ] : H 1 I'1 10'! ttl'l!' 1.,1.l I"...i.w J II} ,| ,, 1,111| |l I! 'I 1 .1 II1IJ '.I "I'. I II Ij I- I1"tI" t .. .r \
:11 I ]i 1111) I.(. ti |p *, .1 t, 'h'U1 l iiinMititi .. .i."u'
11.I .
/ | : .1"!
\ 'I II ; ) I !' t > 1 nI 1''"tl 11. rl'I I : 1 I. .I' '. .ltn. (fI I:. ,:i" >/'Ih.itf ; t llu' ,,1.\ ,. !,' ,:tl.} I mi' H, a.Il ?. ,,t, oi.l.1.i UinCIIM' I \ II Ik, .I 0
r '
i : ; ; i. i/.. .1 I I ;" p.f, \.J., J .. !... h., ,. '
I : : 1- :III' \ : :'ill. h. :\ t b ; lu i .f.! .:. 1,1.1 r.. : Il
1 I""j'lllt 1
I : t 1; "t! ".i 1'\ .', f .t! t'" I ; L. ., ,. II. :;:, ill :, ::1 Ia! ftll h'" ", ,illnil |.''irr. I 1'1'I 'J.1 .|.it',I!. I ,1'111']II'\\t It.> 1..1'( ..,,f (1n'.ii. ,,, I i'\. j\i nt', \i I : r' ..t"!H" t"j '!1.It .f'' U '. ..," II.I ...*. ''I., >I. n 1/17" n.\I :ff r 1 .
\\11.1' ) !t. i'
.
.. i i
.1. .
hr\I1 ; i .1.i ,
; .
: 1 ; I \ : F: 'flU: it- "I'; I. v. ;, j i. i i'luiglr' G. ., ,
IX ; l l lt : r. :-t, ;i..n, ; i \ ,I A "..r. ., .' ? H'r
1 .11,' :-Itl'i; II .1.' lo p'! ," ,1 I \ \II.i KJTIK"t J }1"1"a] f !'.,41-1. \l t
tl 1 : t a I t'l\> : i 1 !J.f IM") :: a sj| .r, ,.t'( .1.,1' ,i* \ ; MI I .

1.%,r. Jl,' 1 ; ,I ; ( : *.t, Fr.I.; ,'c the VuUi-iir. ?" ..... ? !1.1, !I..... it! | .r I't?],.litu,I'.i.' fI'.ili j'l i h.. ,-.I..f II"| f bi. I 1..1"? : I' ,;, ...1! : ,\J.. 1

\.lm : 1.I \ !1 !: 1 I ;; ..a:: 1 \H 'k ill) I II.| !, :: \\HI.! % .(TI.lnJ.tI '.. .' I W ;: }I "' .I; I'0" '
,
H. t.
t" ; E1Ott
t i ixi..1ti : : 1 I; la"I! "?", wit'i\ ; I'tn ht'v! al: 111.1 i j 1'li.-, {ir. ,7u.\ I i i.J. I. (' '\s U l:)" ,\.-

A'I ( 'un.I.-i V 11} ., \ illKKcVCt \ 1- ( ( ) \' I -. \ i.:; : .
: + ( : v.ui: : ,t h.m! I .* ? 111.4( ,,.1 I I l 'dOi..i'iluj" / ; / 1
( 1v
1 t J! r.. I 1 : 1 i: : :II!. 1.! \I ::,.:"t u":niran''' '. 1i'" ,. ... 1'1.\\ i 1.\II\I\f.1 1 1 1 ti!,. : >!. I. .'., "rd"il.' ,,, ; .,.., :,J"!. ., :. ,.1.' ,j'v I, ; .i! ;' ..'. t. \\\1 p.\n'-\ \ \\"n.\\ \:". ,\ .. ,

: : : gl I1"'t. I I'' i'\1: t' :t. .' : ,\ 11) !' I..1! .. ''IK| :
: :111,01 .v: j 1\.i"I.' rrrttt.d. \ .' i t i < "i", I' > .f tr+ ."' f ., .i 1 < l I ,. i ,U\uu\\ ,
"I I \
I. ;
+ : : : : 'utui \ ; !J. 'UN M t. \\i! \\K\lHt: : t :. 1" 'j" 1''': ..; II.. .; :. .' ;1 r 11'11ll'Y;'! ,"filj.l h.h"" ,j.:1'"j- i.tl.1 v.n '!'i., : \V.i \ \ \ \ .' \\" ...

I : i" ; TMnj.n V- /fir"-i.. .. i! tn-* r*1 jJ' i.I J I 11 i [. C .
j.
rPlIK ; : i j : l 1 :: ; ji}tln.1i i'. M '. . : < u t i r '
: !: I, < '. I /I.'r.'w"I" '. "j". .j 'H".1" .< V. .1 f:,> l si I t. fll 1 1 1V I j ;. I !
i 1 i '. : I.; " .. .
\\ o
-
rw < : '
.
: '
., = "
1
ADWiSTKATOirS 1 "_. j cl.ii'f' Mi, -z.t < :' s :1","< .
: ,
} i
; 1 t
I .1 \
i 1 ; < : ; 1' .\: I. Air E. : .j .. j X ,1' .\\\-Hu" \ -
I l'i\.l ..1'l,', =" I!, Y'kt1 : ,I'.t ''' z -r \ ,\ \\\ \
'
:l : 1 .I""ftr :.' j1. vui:: .r .1, ,d.: ..., f. ;v! > "> n" .r .i, ; f \
"I '
t'-H.rj ; I : I I JI: t-r; t. .., ., I I > '
.. 1' J.\ /.., ... .11.j! \ UIX., 1 '
\c-\A-
:..tttr : ,; { ."r Iii ,l" ) '"': i' < t : !!.- .-...U !. -jt 1"\1\ ": .1'' :' i,a, ',-A, < ,,' .-.,",. /? /" ..> 1, J T ..,' : .\ r 1. :; I .:. I \ i'\\\\t-v' ,-. t'n\\l.U\ :W'. U

: : : !: ... M'l.'K. ) FI"I :Ml. ,.. I t 'I, if'nl" ,u>', < '"H'I; ,! '' 1 ;J. '.. .. ,',. f '!" < '. -- _:" .. \rtavViV

J utli I!1 .. .!1 :a .1. ,' ;' .< < !h,. tir' M.. %.. .tl r..,, .,: .,..< ;-,'.. ., J' '. .. !.t I'IL..I'. l :: itt't' I : \ i. :. \
: .
bv ;,fJitt 1 /',. ,1. A U, <. I" .,. .\ 6'1' ,.; H '> i : I .. :
I.
I \ sIli: : -: r; !, 'd <* if,. I'.W' H"'I", i "fl I' .'hJ. : :(1'1 .. '. 1 :.I.1.
( : 11. "." '-.. 1-: ,, .1.-: t, ,r. .\. Hti. V.t .... : ''
i i'I'HIE !1. ",. -.t 1 t.h', : : ; y :. .. .n:. i! i,__. ., w. .f : t. ,
i }: M )
.J .
; ; 1 J.'l.., .. .........: t, ./ '" .. dadt I I Nt .l t ,11n I 11,1 ', ''. J !" .. ., I '1'1 I ;,. .. !I. \ ", ',i .
'l".1"1" 1. 11,1.. .. .\t- t tit h.1.'J"-'J" i ., .
.
'f \ .:. .. t.1 : ( ; ; .
} 1 : ; <'. :. ,, : } .t. h"<- : ',!.: \ Hi i :i"' !I. ." ,. I 1- ,(V .1! :t.1
., ,
.
/ .1 '
; : r .
'" : s L. i '
.'111..1 \ : | 11, '1,11':1' 1 J..ji \ I'L.Tr. \ 'H' 1 J.H 1 \ ',1.\ I ,,i Mt'U Kt ; i*. l ., .\.c., ..tI. '. .tin4Jtijft, 1''J 1 ST. ttl. >I'. .' ", ii 4 vj :. !I i t I." .1. ,' I'I t ...- ,r .L ,,.., ,, f.t ,4t.1
i t! U ,tJj "-" *J. 'i" .. \ .
!" ;' 1" 1 : I : : '' ,1'1': J --I. .. : "! : ., .1 .I" I " 'r"II..t .1, -
} .
1.1(411, j'' : ; ...:.! d,, ;I., ; ...""..' I I.. '''J'It *. !' -:11.11-1.t: l; .t t'*. : t : .; f.. ..: : f

1.1.1 : 1; '! I : I. ; _\ Ih.. .. '' I I.: 1i. \ \l \ !. prrltS ilt < T!, I ( .be I;"' .,. ; I,. I'' 1\ ', ; ', ,il'* ii.u\. < .
i- ,
< 11j',! ""I 1 I' ; ::1: '" \ ,.:.. I > ii uJ> ; 1... : '" I,. \! I... .
:
) t i tli. ,
.1 i iitt > tt .
\.j. t 1. j. sn
I.,, 1 : : : : Il. -. .I : i ii t i. s i i-"<, I-o" : i: i ; : j jip" : ..'
mr n ,
5 .1' ... .
i ti. / ,.
l : t ': t 1'.1". I. .' : { ; r < i,: ;:1', .
: .s ;
t : 1-\ : ii v : U' t 1.1 1. 1I
:.i.II t I" \\ : '' .. : ', ;. ,: : j I. .. .' j i I. ; .
i.
i I. 1 / : : :\.1 i n. 5-.1 I ... | .f JLT
J IV J : f I'. j
( :H .
w l I' . -
I.. :: \ Ul.'l L'ant. t ; :u. vt'tf., hla '."', ..__ ..: ._ 1 : . : i. .1 ; : -
; v ; ; \ | I f { \ tlvlp! I !'
u :
v f.rq / ,
1f
\\c c ik! j! .1 or
.\ \1.1 l 111 111
U'l'iTJ :.
M.I'; IJ"; : !' ., I, i H\ t
JuUl'o ; >it :m.L'I'I'UI" } | \ 1 .1 | fcr--\! r; ; \I\ \ .f" \I Z \1\"! l'M \ .
,
'
pit t. If..it ; ,t 1. : t [ \ l' I 1
1 ; ; is; 11( : .jr.: : ; l lI :
; ,
: ; 1' /'i. .] f 1 1
11'I !II l : j tUfu. .1' t I..i; i I' 1.I"j". ;1":1t.,1J ,', 'i.. "' t .l"--f-, ,. /I. \" t. 1 I"si 1", n.T. \li .' . .I1" t ,"
tIll' t '
!
; I H.IH'I! 44 \ ,i, V ... '
.
\ f t.; I J I L r1. I '1 '. .1 I ".1'1.\1"I }if ,r jI:. i I. .: 11 i f i 11t i ,

1 ; : ; : : : l'r..UR.-hi- ,' ,, .N I' 111 J I .\ 1'1,:\.1"1'. A.liiu*,- t'.. a1 1 t I 11'.1 1t'1I 1,. 1.. ,11,1 Ili Si. 11' ; "i>Cn."J/JCEHBHK.K., ri ,1! '. 1 I : .
;b. : t
'. ... : :,',"11. :tfti1 i \.ti! Gv,;'..-; hi f \I.Ntill... 1.i ..,/tt i#. 1..1,:. "' dh1.t1.. .......! ......... .Q I : { > l ,1ta'w'an' 1 Itl \.-i_... n> .h .". ,- .* .. -.- . : I ; :, '. .
.
.. j : l l ): 1 iltvi it,tN 1 -_:'-- w '! 1 II. <. I. < f 4 .s..._ f i I 1(,l ,:tti ,f.i j .;., !I', I', \ "i..J! < .' i ...* : -

tl JM'-I :,' 1 << : J 1.r. : i ( !""| F.t'l 7J'} : ; NOTICE u i. n t !tii": :: 'h''. f: .' } I., :. ..," : 'J .. v' .' ., ; in ,' .

\ .... -, : : : ; 'rj'.i! mi S t ',':., ; 'd.\ I t.. 1 .:. IC t 1 -" .,j ) ,', ,':. \ .,
i I I 'i rpiir :! il"'f't.'ml"t tiH,'tj I' :
,
j i' i j
] .
.
..., ;I ,,. 'Ad. ; 1' .. .. \ .
i
.iiu : i: 1 i til-1: ) i-:,...... i 1'IUf.t' i i" him. ," 'j' : \ <. 1
.' ; .
i .
'
1..1<'I : : ; ; ; 1 :1 i : I i l i i; j .\I ''IM:..:. t l" t.1 -14.' .1 1 n* ih.. 1,1,1, 1 t 'tlh .'. t.r !p. : ,\r. ( ; i'Ju II: I H I s ( ) \ : : \ t .' .! ;'. I' I, .. .' ? ''I I.t '
Tlllllj.t I : j : : :: ) > q
| -i.mh i : '
: : : ! .\nn! .. i *, t'it-; j'l:.iv-' : lull Ii :t-,
'ie.1 .. ) ; i :,it- ii i;.. !blld.. !n;o !hll
w'iu.l I I 1 : ........ . ;. foO ) : .' .
i 1 '*.n>" I. -. j'.V .,: I.j 'i.' l I. U\ "I I ',.. .
.
,
I..>ti.... i | | 1\ ." .
,. \
1 1. I ; '. 1'1' IU| :' It, i I 1.\ '. I I DOCT. E R. I.
i POWER
i' l I' I. J 1 : ) -' I" ,. *. .' 11. tt.ll; ', '. \ I ',. I .

-"ill- .". i :: J ; : : 1 ;r11t. ':llj .J I. it". ,. I.. !'I. '. :u '.1't .:. .I i : i, i \" "- ". ..,,. "\ '. .. j'. II .,' ;, 1i.1'ItlltJ. I : I .',_'T', I/i-. 1, t .n; \ I : ,' ,, '. ,
: > .
[ t ; J : u,!' I li; I". WI : I : .
1. I toO\ I : ,. : .. t.. . .
.
,
_
,
.
.
\ :. ., )
\ : ,
) ) i 1.I' j 1. .
-
; ,
,
I \ .
r
.1" '
"lUll i 1. r t1:1ri.1 '
:
/ ; t': : : 'Ji. t : u 1. .1 + :Ji's Notice
.. .;j i : > .... .' \ ..-. 1\ -"', '.1'1' .: ,.. ;," .. ,. STAPI.T: a! i illiy'11Rf (( JOODS'! I:. < I,.tj v I \ *-t . 1 t '

: : tit ::4t' I. 1 '" \, I. \' ,r s1- ; i tJ
I u. i .
:
Ju.'j. : : : : ; t : t i ,\\ .r II '.. \ \UH'F.H\F.\ ; -.i.: .' "" "< > .... .;i 1., ) ; ) 'I I IT
-I.It"S: i 1t. "t 11!I :. "q'r v I t. .
i
; :! '. .\ I s ; .< fi :
} : I 1
.\.I'lt. 17:11 ( r.. In.: .
.
,1'x11 : : ( : : .. t \ ., ; : i 'j S .
.
1.,1; i
; '
l ; '
: i"\' ;; ,1.-) I I
.; \ .
;
t $
T.1 .. ,, ',1' tl'( ., ttluy I J.1 r
-I
: I i / .". b.1 .rJ \\ KSTli\\t \ 11II( II'. : I I Ii I. .. ti

J .."", : !' ; i ii h'i'u! 'y !li [ t v .
) iirt: : \.1. ;, i.i' U. l. i '
.
J j / p 1 ': I" J i t.. \ l ll j.
.j i I J ; Hl 1111 x. :. \ l ''' :t. 'tt a Lc t r I ) ; r : ', ,i .

O\| | i I ::: l \ :: i<1 ', .. .;\\f i 1 \.pf \ \: ,. i .!' \! 1 d .1 ; .
V? ...., < : .. .t I : ? J I'! : : t. .
,
I ,: i ; ', ,' .. I' t. _, \ J I' : j' 1 ut'i t u. .1.1I '
> l
: P i r .
1..1' ; .
t r
I i .. j ,. \ I .\' 1 + j" I: '.
.>lf Ir-.t : : t! : [, '. '' 1. ; 1 n I' i Mil..iv ; 1..1.I .t ..q.l ', It\I. : t' !1', \l! I I I I I 4 1

the '.:. ; f I : :, I \" .. ../ '?a. SI.1l,1. tii' 'w .'. I l.\; M.i! .." I .V". i I' : I .

I \\ til..." 1 1 : \ :. I. < .I'''I! ? 1"I | >., ,. I,..1 :c. t I'T", ,. it. i .' "htiii i S !1 '! v I". 1 .

i .U i- ; I ; ; t : : \ v "... i, ..., .J. .. I'. I. :t r .!! r." _.L1 t5 .I t r ;t 1, --" -1 i,1154Hrrioieggt .. ] ,. i'. .. i ., M 11'' .'
r I 1'
: ) \ : ,
lVI'' \ ,
: '.
Ii I ",1 I .tF.tYil(3'b( l "r I.' .. ; : \ \ .' t'' .>

1 J r i ; t> I. \ I' 1i. i. 1111' !1-: .1 'HIl; I .. .. ,; I r :".', .,, I "

I : : .: i.J :. ;: II 1 j I t: \ : ... I \ \j"\ j'I... '. .1 \\t ;, !\ \ \ "f'

fllKi : 4 : ; <> : I: "I .. ,
.t : .. 111 i iHV:: 1 ,\ ill 1.1 ,i :. vUMi.'lV ii'i t

'\ 1 1 I : I i :3 3t f,.". > l"-I't: : .:'. : ,\ I MUllhti.; ,i
ll. x L' 't NOTICE.
;i : i r, i'i! .
/ i > I ,
i ,
r : J ", ( ;" 11 ,11' AboP'ERIOR I .
I ? '. '
; : i \ ? ;n i !' ; '. .
"
'
i ihi
'
r 11 11..1| !I J { ( I: I \. I "I| I \ "tin\ ... ,' .'. j' <,.\
r.f { P U .. < I .
I.-rfi 't, Mt t.M '
1. ) : ; < C'ctl tl v ft ., .'a.I. ,- ,
1 4.ii I : x : S :1:1 .
; .
4 j'' ; l > v F' I, .' ,. t I. i I' \ ', : t 1. r ''''i .' : ,I : 1
.
r Ul.S'llIlt: 1 1 ", :. .I'. > ., ,, : I. ; .
: 1 : : 1 .J I. I'i I .11"1| I !I...,5 .J' '" 1 Ii'' t.;, .

t r n.-iitii: | i :. ; : i : I f ;'. "I ]J"t .. ., '.. I .I ,' ;, '.. ..' !! .r I VvilJuAtvD:; IIiQtOR5 .. I ? I I i. .L1'. tf

i..,.!.. ; : : 1 'i [Ii I' ': >. .I. .' .. : :. f
1rJ : ,
: :: ; : I ; : : :.J ". ,'1, : : <
: '1. .
T>t' il.' : ) ; I' i ,> _* ,
will Iv t ) i i i : i : : J.. i I I' .,. 1 1 tI .

J t. ? '. ,. 1 :i I \ \\ t : .
'
s ... t I JII.X .. i' i
.
1. f PlIJSO.Ns.\ ( ) I' .1 .. i" ." S 1'/
Iantl
.
1 I ; ? t .
-- : j r ,I.. 1t'1 I : i ; 1 ..
: .j' ..' .... .... .. ... o s ICA1? HAKT '
: t! C' \ \, "t I \ If !

fPHK i i ) I t i ',\ ,. \ "' 1( ,1 '" '. \ 'i" ... ( q-2l. 1 rl' l. .\ \ T I 4 > '.'.'t.I. t.<'I?*:I.1 i I. *-V .. '. .'t( i.*t .. ,.. .
I ... .. .... : I
a. ,"" \ .j "IJ'.Q ,!M I: fJ.. t ., :: .f :t r K '<, \ IElr tt'11tr. 1a 1i 1-
: illtt. ;
I 1 : / : : ... .. 1
j. 'tl.l I ,1"! rt I I' t
Vi '
.1x5(14 \ : !IH 1' .
\ '.T. u.. S :. .1 -. ,
I. 'n u I u U) r: \ '
,t fr,'{!I ; 1 1 ; \ ; ,ii't! {p. i 11" I -HI.J. : iJ"i .f t
.
:
''' ., ; I .1\ ,j"1 / ''ii1.. ':, :t. f \
j" ; { .' ; I i" { ,TI t'. .
1 .
) I
: !;] < : .f : 'JI f.i p 't..f i '
;., 1 t -t "T I : ; 5
f.h. I i i !: : .0 ';". i. t l M .1 F, }: ,r ,

I 10.r 1 Ln; : : : I \ '.." ., .:..! ,. : -if *' n. ,; } i ',t..1! .. .
; : ;" .' \ ; I' I ; ; :.' '', :.. ...;, 1. r i. i }L .'. :: .
: : ) 1 !. I.., ', ., j
i' "I'I. I" '
i ,i"! r\ ( j : ;.I4/.j <11 ," I iU'j! ;; Hqu::.v : s 1. "
1 } : ; i" 1 ( ) ( ) ( '.. r I .. .
: ; : u I : 'h"d .J
I' 't
: : ; : .r ":. ; VMl I "
:
,
i
(; t : 1* "'" ,. ' 'I" it-, : \tUttt" I'r ,
-M I' t J. :)'tiJ : : : : ;
.i i 11 r'. & (
i ,
.
.i .tr\1
; I : : t'l "" n, .1.1'I : : t ali"n.hr:: '. ; i
_.tIx i .. : > : 1 ( .' ) I / I \ ) 'f i t.. I 11,1 1L L' I. t in an' *. 4> i j. ;' 1>,t.m .} ; .. \ : t,
I tJi. '
.
i \\.'.,. ., ., ; : \h
.w 1, : 1J1)-d -- ? .>I \t i> j I..,
: .,.t.., \\ I : I ; = ; \ \ 4 1 ) !t'S.! 1 .-> ",71 J \l>; '. 1
} \\IM: : I "" n"i: '
1"1 "
"
rr-t. t I i jri
; : : Jh ( 4 I Jlu I l I ) I tt'-i. !, ';' ':, F', .. I. < .\M, .. I. M.IJ.: i, \ "
\
i J 1J I t : -
t JtI
'T
1 1.
i r,1a11" I I. \L .
E H 1' '
.
\ \\-\.V\\A\ \ ,. ." .. i:" : I : 1 : I' .. .
; : : "! .: *, I L .,', ,. .' < ', 1. I 't. .

! Il.u... j ; : f ..MHi.VV.S.TIiVWAiiE.\ \ \ \ i f.i . \. : ,1 :,.. i iI ''. :., ,, \. ., . I '...71'14' t.. _. I ,
.
,, : 111.1 .. ... .. II., \ 1
J : 'O 't..r :. ......t. : ; '' I <(4'< "< r ) _
.1 / l! i : "" t ;.r.1! : I \ ("U'HU'I.I l Hia MJflK( t'. I ". ) ; I :.\ I

I 1 } ", I t 1 \ I I r I'; i: ii-: : r t. -' '1.1| ii.,.\\ r4 .1 .i ;. (Ill-s'! i I.U . ., t'!

ALL jat i 1 .1"iI. hI' \ f II. () II".t. "I .o : ,<1.I d . !. ., ,.1. ,.J' ,. r li. j 1?

Ilgainrt! tl. !! \ I! t.* :, 'r : I' I i/'i !i/.t/ /: < 'fdr1I11'! .1 J I 'I' \'. .,. .1,. 111 ,: '. \' :: .r 'T'J : II I \I..t; I tl: w
na1N10 t \t.a d1t ,' \\\nn\ < -. J i '! ,,I' I. I '. : 'I. i:_; q
( \\\I\I' i .-' I
: :1' '' ''
'U.dI''I\
; j H\\ .. I '
.
i I .
.
: r..p .. ,
.* .
i .
to i.r- -.. ; \ : ; i t '. : // ;" 1" . '. ', ..... .
t title 1. 1 : l t.U: : 'T. /if f ., v. /; ,1 : : ,
;JACCO & : >. .." ', I : 1 .
.
SCGAKS. ,
1,U.J] .in I : 1 i : / I "N',1' "- '" t I .

11 Jan. ;7 1 : 1 I'iUCili'lt; ( /: | j| :. ;, \ 1 I II \ I. r: i fsffft ,/ h t .1.1., f. }l ',i. !/ : .1 .H .
.
.
t .
: / i n .1' i.. / I : I'' .
: I hI. : la.
1 "'111: ,, : I : / ; \ } 1 : .. d1 I:4 J" / r I II .II / .\'/,' / %'1i .1' '. / / s:. of I "I.. :. up .) : I :' "t \\ ;,i. r. J'7. "

J. ;\. ... I ; \t.\ \ITI4.I.I ... .1 1 "
: ::11. .
flf 1 .
: i : 1 "' ; \ : .1 ,. I I .I'i"I'. : ..1 .
1. ; I :.1 i I\ .
f Tiii Iwrri,.1' .. HI< ;; .1 I'lnl I J in ay. ,'. .r. 1 r. I; I I..' .\ ". "' '. :'
) I :: > t t ,\
tt _ft li.t ; l Ii.. '. a \ I. '. tr t
n. H.
ititn... : ) | I.;,1!:. e \ 4th': it.1' I I h""I'ld l < h. : : ;
I : : 1 : '\ ...11!! 1 1.; ..j>r.'dU! .. Ai th'! ,: i l jj,. !l.l"! 1.141 !.<: .v II h.lr '. 1! 1 /r. p.s .; '

:! : i 1 i i: 1'1'' 1 .. "t I.". "t }
p' .
I 1 .
11a ;1r 1w 1, : I i : I I ; 'V: :. n I 1I '. : f I. ., : ,! ::1. ". I .) ) t II, I ( ,1 .. ," \,' ;,., .. I. ,IVI 1'1.r \ 1 i,

'
\ .
\ I I. 1. < ', \ '1 .

\ .
.
1

\I .
(

'" .

(4 t ,

,

-
-ti :=: -- _

-:- --- .- / ii .
.
-0&& -.: -/ .-. : ..- --- -- ; ;, ,_ .

-. .
-
.
.

.. _'
y r' .
_
.' rrlti_. .- -- .'". '
.._ .
.
-_II.f .. ""
C : 9
< t't If L .
i i;
:.
_. ., ry '

.
,. _
_, .


.

-
.
----. .__. '- ___ _.___ __ .
n -- ". -" -1'T: ---"'r _-: i I = y -- --- --. 1 .

CAMEyON, WEBB A- CO., S\\\ \) IUtNr1141U l; TAMPA PRICE CURRENT.coRIi.r.CTLD I PU13LIL'.T1ONS.I Ih III., .Mtii ) I Piitt.i.n, tho )hiiti.lt i.f PUI -.: > yPROSPECTUS FOR
v \frOJnrR1 or :
't : THE GREEK if LA I'A Leu tiWut u* twu n* tlu'V .DIII.l v tnrtii'bv w Iso 1855 4
CJII.Vi UL.1S. .IXlI WEtLT '
.IRTJlE.YW.l1L' BOAT-BUILDING &c. In.\CCIU:1T.( \INU, I LOR.\. II: t tlif l i'iLtr copir*. ltos.uIi tliu invoh.h -0-:

t I\ 145:; Jrtiftlrr.t. CLarlfHt.n S. C. I HI.l I I I. .\VT-jxt re< 1 l
._ ;.-. n. r. CAVcr.ouiiton: r.'). ). SAOEVill rOi. find the I'tflluceni'ruUy.! that he i ii 't I T.-PA. JI nd l :.. t ttntue' !, nxv to kiudi'of I : \ i bronze nnd, teveiul hll.lrni! )'J r.lli. ctlpiiiitings tluic in htrttotortti'k'xlhtr} with th' follow f
I \ IIlt'i'I Country 1"rdlInh! with GooUiin Jrlpn1..l execute 11 work ID i j 1- I .
| l ; -u-
u from the t-uUettiua i-f .e': S1IijUa4 to Lr i'ul.iKnbtfr :
It
., pN7e
I j
their I.in at a" l I'w rat < ih.> burin : t-tolnwu di.j .h. i 1i .
u
< y iaa :
New York or oUcwIicre i iF I I II II 'i -pr jd Kentucky, light. d:tril..iU'J n:,'" .: the. nit mix.r'of the Co-p-j! .T E I U MS t .\ X D P R E MIC[ I M I S. Established, August 4th, 1821.
; ALSOHOUSE.CARPEIJTERINa do. heav17 I I 10tll: Art ,\ "('lirtwT nt the fir.t ti- 1'rrnnum -
:l ruary 10 lt ii. 11 -i I 111"UIIl [fit Li.I'I J'u.HtICI" ] | .'

I \ !: DuuJeo, LII.I! in JIIUtrIt.t.. I For niiv O.i* of the four I:<.*\ \iew ni.d pit unu. j jwit' I W1-K I I. I. A:tit/lO.\'t; JET WEEY -w

. ,. w. & J. E.\ IT-EI; ; : : i iIMI IV (CA>lI ) \b the Ildia. 17 i nn!: ft> MoroMT.vr.r .\ MtimrS41tTI :.*. I'rfnt I t'I. j :. i ti.i -
v tI--t.-1 '
Tit "il MMIOO) ( ( ) Ai\JJOfOOO j ) !) !
'
1 1
p \
> : -
.
\IIOV.
d
.,: 'ORTLI.1 Of reitli' t ( W .JFJ Sea hbu.l.. I For I iii'V! two at oir ptiuiiumol :. i'0.t

niIRK.\\ ::. curl KI: y. at A'.<. .Cc.{ : AP'I1} 0'1.TIl Ollt sHIF-YAlMi'. I hilt' rv }pvr I $ 11 fl."i:1: lor the ,'I'OI'II'I'lt atni isil i 11\, r iinr. IJ.n'I' 311.1 two 7 OnI _. :,.:-
i je ll.-K.ututy. : t>f Literature und! thr tine Al 1 I I'm nil ..ft tinINiiw: and T'.I1) ', 'fllI I l-loi.: ..f TIUUTV.TITRF.E!1
lour
i
\ il L'att utarthr 1't.tt ([ I in.' I I, prtin. > : |1..li.HI O'rf
Hay. c', 1. Jv j :
---- : ---- .!-:. .- I 1I il.I I 0'5 n nexr ,n-id Oneinnl }I'hin 1 For I liltukuood'Miicniuiuudl! l 1 S pnu'. \ol.v (Jill :I \I l.I: l:>. slut-us 1 ; wl'I'h t U s ATl'K I' \V }:\ KK-:

C1IAUI I IT"\. n. c'.. C .ISO.V..C' CO.--- -- j ( .r;-, '.'0 22 HIM I popular I nrt ii-.tKiiitioii t i i. d>-1. '.> I1' I 1l'll1'; I l.n t Ut-ii .fHinl.nrhtil., itt |jres-
I '
I
1\1'1'[ conf'ui tl\ ui W.nitl n fulIlIn.1111'1. .1 t /'.," Rayi/iny; Ticitie, pr lb. "0 'J.1 u-id, popiil.ui/e! I Il tine; nit,. niH- 1 1..1' 1I.\.I.l:: the -I I t Ktxuwn: 3" U t>oJiyimitt tiit l uuiiut; eirs-flhsttito, sore unrnntri tv all i 5
I ortin Tt of I''lr.I"! uuj I'l.i.ttn'ivn lo.iUFell. < i HVii.V.uri'.tn County.7in > '
a. ; lr. seiniimUxxholt) "'me I throiititth I \
I P liliiiilitt t-N : 70 1 loO1'itic Lil'I'"III' ; tit be 1I1rI'"II ';'$ in mltiitirf. u !110 inny 'tsI-.enl to tt. thiit ther will rrrciv
_.. UK 1s.jd.: U. -. 7 I KI 1.. 1'I.llllh' on hI.II.I for .,11 /ooni' j jI ga' lot I! "> eoitn: :i\'. .\ irallcn c.flA i"r"lllu'I.f.II..l j ly i. ,I f.ill ', tluir .
.._- -- .- I 1.1"!. ".oitnii'ato: .1! vtni'li-nr.d] Fnnox (>ood*, :j i I Hod\, pt-r p: ir, -iifiOliCvtton. ) und v. ill! ;i o"i JltJlIt1err.! ut in thr Stittt irlitrt [ u rrturii .r 11:011.llur: arTgI- \
1.lnil" \.i
T : 'nll..1lo i iiunM >i< fur for the < "III ill arc ruth a* .
'c.d.i nud I l'u'xi-U'in.; nhuh) tla.-V onin l-infri'r[ l'2al I Itod :'ifiiinl' til (If i isitttitw'r. t ar.
.f if
WALTERS l olr.1 pr tK> ( j iiintii.C' ni d 1 'iarv. for the a.a\\ .qi s i .
&, WALKER ( : KI- tru .I ('url"'x ',"I'TsI't, : } &rt. .'"...I 1 t,.i Ifl. u'* ('11 1.1. ii'Ttirdt-d! anwh.r.. I inth. I t. ,>H>d ord, di'.ttil'Ution I i t ( ,.f "-1"1 \i nr ilitI I let Iil'IO: 1'1..I'.lIIil1l.1f i I i .on-i.t, ,.f thf fi>IUxii'i ." ..' 1..11 I IiLatk r'I'I1I.li"lI ..f II lie "Ios..t. .. :

I "i"l.I ( oiiutix piodtii-v .h'.lj.rlfc.,1 ..f the dny ,\ ill .. i.. Mil. .iihi" toluiii. ,-( ,til.illlf') ) !Ii rio to ,.
r\EI\l.l'I: BtI"IJEII'IL: : \ T in ..\thniiie for ; : middl'tnp; tl ijinid middling!! I IGalS I I I.II. -i ..iiIt ) 10-niVi' : AKKA.NCF.MKNTS.lrraJrhaT.: (: : : !
: lo.J. i ; ff tin \1'1'1.1'I Il.u:.'Idy uuiMzitu-t" [i -Mibx-iilM n.'ii.niintr to the iiitinl,,r (-( pi r ,. inalf f.. tontribution. frviu the .
II'1 i-ii
(..Ui'JJi r
J) /;<,!,< d
't c-'II.\II.t-.To\: S. \ io ib.-i.-i. I i\7 Clji't. I"'t lb-St. I II ''11 i 1 "'' The .t.tiiiiiitt'f itt lt h.ixeie1jpl rUl.MH( M I Y4H.I' ( Mlrv : > .
(: '
; t""II& > vi nnw ; I.-
4 I i "ITII. eo: JH'' '. .
f i, WIIXIOT WAtiir ri.in.i, n \I1t i t.:;,. is.ii i !I IV'riti.\ ,
II I '.i-ur>- ( ( iiniioiiinHI that the i\tr\ ami i .\t in:\ I 1:1."r: i ( ) 1)sii-st.\, I.\r.\! \ lti'i., Iu.u: J.-noAI.

r. r. w .1..1.1 i .. : Jnll.V I iANI: )X--- J I I. '\1:1. !S! ili-trlmli, <.u xx ill tnke ;J.t.,. c on the. :'>..1! \ I 1:1: Vt.K\ .H'I- Mt.. IM' (-& Illollth-} )) ;I IJ' C.\IOI... ..

!) ., Feb. 1'\ is:.:. H6!! II.1'I }t..1." in'\: ul xxhn I h tliiii'xvill lit. httlldor t"-'I":10 I.'IMIMI\, : : 1 ii\nw: (..in- \.nr))
i .1 1T'.VIY .l' .\. .i 'rl. l I ; lnn' < I ..\XX V nI 1:KX: an.l u M.\\ ('(IXTI.1BtT:. .1
/ 1111. I I 1u: H,1 I i I .. .
| 1 11..il..ll"11"'r"t ,-i | \vof 1"1'11/.111:1'11": ( .ii.iark..
'al 1.11.1..1 \\hi}
I ItC-MtTo' llllt\AM "" i. withhtld.
( -t
: I O O. ICulSMucba. I iiiuiirl.y ri-.JH l )
BnrnOFT.BLTTStMiRSHUI.TKL'S I jive }hi.i a't.1..Ltlon to till btlM l ', lilt, utauiii; xx huh I is 11 II,. "I'i&il:11"1.1, ".1 : MLiioiiiiiTt\I 1 ,..i'/tM'-i\( Iii'Iit)"*). I I, In tlu- lii.t 1''I..t'tsf Janunr nt S df ijncoiiiiiun. t
WII.
I. { .4 NJ) JO U I! MX Of lie tnnx .he l'I'OII'1 con l ... lo I4i- tanin the! oCtlt.llI"11 ) t r"wl.,1! ttatne ol ih.. I l.u." '! :1.1,.1.| \ I Ilu I I \\.t\lI'.-1L Il I 1:1: 'isi (o.iie Veal)) ilu tliv f..Ili.tt inu :..\ ..1.l ;

i1 SILK ( ; OH i ) S. Mute t ol f FI.: 'ridn.! < I I'oxx 11., .oo.tini' i.\ ,'r f'itx 11"1,1'! .1.1. i l'oni'utix.Pr.iMium! xnlnin,,'* nnn..t in nil I i MX \\LI.K: : 01 ( nlinviuriH I I

9 AI,O. ronr.icN) : A iKtMiiTirfiOOIH.' TAl'l.C i, Fb 1S lv- \\:1. 45(154)I 1'lh..t"; it It thr l>i'.tiltit'il; .t.itne of V,.. : OHM I,.> fnrni-htd I. t.\. "I.t of the FomcnQ.itiiterU l \ Vi.. EMI: ," F r,miLN. .\ullwrt'fllp. Trar -

,i ) 1,11 :: -. .-- lb-X... 1 li.il.1: I 1 !ihnnti'. 1 It-he., I 1"11. /1.llh.' II.IHiIC( I 1 Ki'xtfxx.: To [.I'.nt ,li aII'I.i'I.) j 4-f W.-.IIo.1. .t, .. 1 '

4 V.. 209 I Wi-nt. ih,'ri'totv, xx lu-re that xxork i" i.ot nl..!.- W. pure| follow 1It tin. *.7.ilK IIn t

> TuX. S. I1 I l TJH SCJ.-rRIIJ, 1.1 No. 1t I "t-. n hirijolh.<-ii..n ..f oil paintii. I Wllhh.J.,1..11.|| ,t.. I-, vill r h..... "r.I'r.. ni.inxdil'.Virnt ;, KIOINA1.: nUT.: '.
.
I forpu.t -
: Feb. 10. 1855.HIT.. 1\6. I tll.\TI.1ITI illf.rl ,-i'i/c-m f,1'.,f'Iiunpa,, ,t -pict-"j"liJ' ; oidtri' pr lb-Manilh.T.irre.1 I Il (i I I'! ...?!'j.r iJ? 4...11"S'> ,.1 ih. l 1,1: }.r"'I..i":' !.-I I : : woik) for .)premiumath, re are xt-1.1.111111I' I I'si.t to mu..t.-! .. i.lcntallT.. the E'n' ,. \ I'
I t AtneritMii c: I .-<.1.1.1,1..1.\1'.1.:1 I t 1 s".! ": ,-' I to whit-h I th., .\ IMHl'i. i-ititl.-.1 l !!
i j 1llt! he xv illI ill }p a.-'K.-i 1.1. profc.'ion in tin, "f : ,. ; .5I C, 1)-i i s't( i 1\1 i UII'nitJ.]: .. ..r, .. L. t
I .
'I I L S iIO. I Iplait.I iind \.ol.II>1 a .'.nlinuJlj1 I ..r their (O.ikutn; I IUII) 1 h. li"I'tlr. i- u. d .. ,ul..nl".r. .... .5 I d.lllI\I; : .. HIP. F.\l.. ( / lIE: ViI.U-.zN,- (:.
: f .
tint"I! ." M"'ithl\ .\ li.eomtt ..f lwnttire r.. reeni. from the .
_' This new nJ sl.l'u.li.IIl..I..l.I rorotitly .' It.J ntTl pal lounge, I lie I Unix". l I..' f..ui.1 at nil turn**. r }bbl ',, 5 -.. .Ira.. .*. \Ini.nin----IIs-1...I. ,! S I I'.y n r.-\ nii-l lii J tontril.iilor. I

I; i t >( rarnrr r( .V T7 onrf ("t.i N'. t ..1.hj."U.' ,'u".1.& hi.. I \I:.. Cida-I" box "Z "C- Jn',: u'vmolt 111"fj.n. ., \l Ia':p.. ..' .\T-t. at--I I M-o inn'li an art;..nu'ut* f.r f .. I""

,1, 0 rllAlUIXHiN. <. t'i ".-. 4 ul M Andri'n-I ld\I" -ton'. or nt the r. i.I.-". of /), ,,' ( ( ( pr yd -t,- __.1.1..1!, l>... ?. .._. _.".,J.", 4I .lIr..r-nit'iv. SI- l"'I.i.)J.,..< .f .ui L.d.\ I'He_..r.,_ini.n.f Rlar i'f I tin. o-TI 11:11!: >. to Lr .-tstitlvl.'I

I And ftiruivh.J i a &'.t I l\l i. n.'l I.l..J out ..1! I'I. Mr. T. l -w V.-ik. 1 r.hr.Ircl.I ) \i.'ttili.i-tir/ To-r, -J.-1.- sS .II. i.i' l-t \ I II. I.. I I.. ..1. j 1I1KO I I ; SN I.lI"TU[ : :
foil"
4 \ th. (.il\ ..f Nrw *\ .tk. i< iu>'" ppj-ii M 1 M 1 WFIxx: | %(: : : M I I Iii 11 I liioxxn 1 h"dil;, i a 8.10I :nnrt. r\! mid Noith 'I'.riti-h: !l-Ir. .. fsrt>; fnr ,Kexiewi: i :11I.1| I..;MkwN.1 l (, AM. .{

1- # /.r thtrtrtjttnunf: H-MirJ'r, '.the 'J'ra> 'tt'i':t :. TIIIII I 1, ,'. :; .:. I iv.. I .4 -lie.lint-! I I-1 I I 10,11 I II I 1'l.in, ; t-ir lbt'ntrnt r. :ir ] $'., i I ?"" : nnd-t. fit. 'r'. 1"HI\\IOI\\'UI: : ; L. 4.. 4'.

1.. UTIII' ;... I :.I. ,.Ii-'l xJurtino-, H'f'.0 *.* Nn 11..1 I 1.\:. I.r : AIII"'r .
I -: ; 1'lln- pj\u.->t "f I hr. i* .diitni! i .illl.., pieiiniiiii will I I.. irix.n whrre .t.'I' fOr (; "n..oJ 1

4 F.!. 1111! I.:,'. Iy : I :. 11'1 P. ]M-nr.\KY: ti-n-ibur--, ; I lO.il'.MI'alniH 1 ji'il' o-i.. .i 11""t'r.r thi- n."t.u..t' < *
.- -- :t I ; \ ( I J\C niMItVAin \ i ( I till.) .. i S IU'III }: J1\nl -. .\ liean I nl" 1 1. '* lom l I.I'ltlu-r .t t tiiis.v..111.ilt., !* 1I1'"fll'h..n IlIf'onC'\ I i.1 I
jTAiJs .f o (it n i: ..f [ ; 1.1' ". 11 1.1.1 H 00 on.ir.: iii'.1 ,!.., t..i I s'k.'t in ?li; 'u- l I'nhlm I full to th.. I'tsI.ls-4-r- ith,..,| rt't'u't'l 1lr, r..I'to\\i, t.- 1I.1.ili..r.nl? .nhiJulie.r *_ ,I 'J

A'o "A rd.I.T.lrt. .. I KIx.ii.lmill: \. .HI Sum.1, 1.1! Ini -31.A .- F/'lr-- Nlt.1 j r -. 1"1 I I1'rfl "" ut lu! -lat-ii-! .\ ,stt>f pat: Hi i'" hi..h. I.KMI n:t-ni :\.t: ..% .'-:rr1 i I tm us.-' "tnt. ( "-!,,.".-,I M W Mlil > .KMvK' 1I1 '

Cll AII.1T"N. s. C. ph'tr :. ..I.?till.lit "f1., P.;.,. ,1 ij j.1ati.r.1.. I \\ e to .,nlI.-':.'.l to n-cnilx'ri in Jnnu. II II I,1, 'ted will |I.,. "... .I I sitar) i I.\. IAN.\\: I l::. siustlopr ..1'.1..L.I .

S .lian-l 1 Aniiuh i .I.. half '.-" (. ;, I I lVi" I I t I-I I'fxTAi.i; i ).\: \. Till.: 'I! X1pX' '
a1.1' .on n ". flvid cf II( and will ntt.iid i '. nil prof. ionnl 1.\11 :' >niliikuivt| i tix > "llml.( r hipnr j l :. .
J..I
I. ;,..,1. 1"11,1. 'I I:_'", I to B'lV lix.* of ll'<. III.I'M/-, :m ll* '\ .::1 d t..( In alt thcprtneipatCitte, } nndT''.,.. t...,. 1; .\ N. ,i r.i, |ly,... 'Ir' |lI'III> ....n.Ilh"r.;, o f tfc. ")

/, 'LE.S IV.VL:;; .1 X]1./frOrS. I..}. j.. J.:.:.. 1 U i Itlit L.iIit.tt.1-r: 4'wL ;' dOi -!, 11.:.k.'t. h till .!' i'It.oi.! | I i "I'II ill I.,, d.luvred,, ll.roti l' trpt, 'I..r.| 'Hut. putKrr.'A.. I I.t
Airet
,, I I'. .. .. l !1.. Ii. I- ::..: (# N \\OIT -.t II.\\\. 0'' 1111. c'l.oi .
.\111:1 f. 'I UI 1.H.JIIAI..I... I. .! ": I. nt.'K iti.ni r. 11'< t'o-.T.\ca(: ii uh.n.h. '\ ..wjni.; I i.nn \
; 1 iJoI, : inMu'.I.tprbbl kiH :! .. I} ;
i nlTrl' r..ommll.l.I' !1.v I'ln Moinii". ] s r.lfA i. i.i t HA y. \i --b'"III.: I th>.n 1.\1. I" ..ii.nu'!.. <. vilti.? mi"i.lli I "*""-'.: '" sisi> I'"" of the .ntt.'dInl*.. will AMIAHM\IM.: I I ;. f ,
\ n.l l ln.l it.ic.t th IH..t ; S.tlmin 1 :. .n t 1'\ .ho.mid r.-l\ "-!' ii. I.. iii u lit. l Lelillt 'Ixxl-VM A \ ..':>t. |,.x M.,,' Ilillir. .
t & .1 ,1.In" 111",1. I" If '' I. l..'.l: (; '"'in tli'' /..,,./ Ofttr >il ]I ; J MMI-l'tNfHft ",.arf.r pdlk.oo.K"iid Aiul 1 po
\ i. ', "r"'I'ilt.i j : : t ('"), N. arul I l; '\ I .I laJ. |l.iit 1..,' ,?. tie. ?. |I. .,,-f, 'to
l.nt '
I .r<>MA< I" .r' 1.1. I: .l. : i 81 I,'id! prompt\! 1. :i"X .iiio.s nt ") 11' Plti'ndrlplr a 1"I.I. F..ir.i, i N I ,'1' i, .xeurfor r"'III .. ntk<1e ._
1111.1.:1: ; U.T.\lb: : \\ 1.' ('Ili...>. r"'llil'in.| sin n ,"'l.. !twl nf '! /V. i/ -.Kaiinpr:: I box :. WIiaiiiH.v ( I I 111..j, t tI I .,'l' 4--k ; \ I. flt'wl t ""1r I 4 .i'-ii 5,1 J tIR., \:..xi IW, elusioi hr ..- .llc..rrlll.n..r| 11..I.o.t.. .. ,
o-:
.
: : .t.tril.iii..r.V1X
: 1(1.. 1 f. 10:. U A ..enI il I I"hl W an ." .. flrni.lim: il.nulliol .1 I (COAlmond ), I .' .\ 1'\1 t WI in. :nt"' ';hil" i.I'i i\ .\\tf- :. ,: t.o5r.-o !u..1 "HI 1lI.i. II: ;..ls .h"III.1! IIII' : f

- '- --- -- '( .'.-Flt.; 1. t :.:.. I lO-i" 1 I )h" n.-t proi--ivI.! h'ri\-I I In'l f/I irN'"i 1 : I x' he a I'll .ed, -."'c' pd ,. th.-| l'III.li.I..1( j | I IA. as.ry| .f |I.ir"i' 14 I 1f'tT. \a.
: tb
; iui\T.EE.) r. AMAM II .1 CK: 'IT. : !. ; -. pr :: l iri' di'V.#tvI to th..f. }. piu.-h.-i-.w .! rr "1*. ivv.'i.. x. ...MII" ..JTII; : :.11.

( .. 1 1--- ; i ij < .r 'kit* Iad li, fl 1,1 l 0ft 1"'rlil' th!. (p"i, : Y.111'. I n.! ,,\'.., .r.I.. L.I-INhl:! I; I. --t'l nT ,\ 1'11. : ..VnUrotf.M.nam.. ." "ri.. I I..t i I..hl".,.- ic.In : '. .

I'I'"T'''' *'J' Il't I..U r I'Y l:l' i I. i 1'-1.i I :T lrIED.i: i I F'r.Pt';tain, < Op. I i.......i t..L'i..s .it th. .!I't.*'i ini'ili. e, Y.'ilvor 1 : ;. MOU I ;! XIIU.T.: NIW: YtlJK.1: -.- I' .).

11-I.vb. JfQOJiS. 7.1rn. HU''H'rr OFi I pr \n.I"J-"ul. 4llit : W.-t--t, OtUx...rk'! A R1. \. ,c v: I.... I.., .. r.'h. .'.uhhhf .' 1 a.i.liiM.n. S t. l!lie-} ,1"11 ,/ airftv ef '.

:- I S JI;.1/.11 :,'. .(-e.. i j Eyvi.in: A. .1 VK /; I"' A A* 'NI : -: I 'Elit : \r: '. j;.. ..' I Inl .lis'I: aiid h.u .. n.-w f..r'tt.|... I h. "Ixi.'MPV'x: I: ,' *'nl.ution*. \ ,. Imll| || ,i..?, ..r I.. 1.. "IC.- f'/lr.n _: 1

JV*.. :? J'oit. T'l'v.. f-j'i'' / .tz",,' ,,' Z4er. 'It UT1.EIV.: 4tXS.; I >. 1.ne' ''th.: \\ .1:111.1'.f. ,-r ...' .!' I 1k'0-it*: xxl.,11npil. ; .MIMV 5 5 I I.x II.-: ....tO1..1.! ..,... ,,f |:dl.m.'l, Ii., ;''inr 1 In'x ',' ".fI. '.I.II.I\\1.: SKI'I I In.I I .p.s .n.1 '

4 fl.t1j--1'"N.: : t !! }\JP\\JE.. .;i >"/. "'"1" "'.''f' '*''.""n I"'I' f.'I ;fl-.d I tli, ?I.r.-. |l'l".i. N,.,',,...,, ,.,. V a I-. i.-tl..!.. ,,1 I. I 1 I IT IF I I.: I. ..f t nn-I : ?, ".r .wn j
ny N.w 1 .. .
,. 32'xt; .1I.H. .i. ,",'I.I.t in -. x,.:.. ,..xnl : n'It.1! I I.r. i is I 'I''!'. S s I''
J rlMII I M -1 ''V.ITIU II n"r.j (... halfkep;. |'it.; ;t iltid i in who-c --pa.-iotj-!'''-\-. t 1.1'II.1 I ,. mt.ix. ; 1I"fnoru: (,.tl j r s I

t l'f\\>. I.'. IV.; 1t \1\ i I : 1.: N. '. 4' I fjunr do.I ',:2(1 2 2.. 'i irl'tf h..I".t .,, HI. *';i._I.ty 11.II'ailli., !"iJ.I.i ,.''s H.i Miir. !I';:'. j.ij.... .. I It-', ..1! 10.1: .' w. ...i | i.I(,.r..IIII1I.\tI:1c: )! I: I 11.1"1'1 I I. .\1 I.1'11'1' ." \
"i"rvi-i.- :
1'111:1.14 i i Til u, inn I In I Ij??!Is?... >. ,; : .IAU.AIhx.: : : III 11.1:01Je: -.l

t t : :: 'i'n.MMi-' I\ WAIIHI: : J: H IXI J: _.].1 1'I I Iq ..... .,.. -I.V'- I t tI ( "*, rr 50 fi-e* !i! : :tntac- ceur I- !i I"loll ". \.f .10..1'11.1:" c'I'lOr.: .I 1''h f-' -l'
rJ4I r I 1:1..h The Pic'k. 'I.\IJ.: ET 1\\: t .
.f I American i :4.
: ) n:
: S2 ii: .(.-Iti ) 1 ciiAMur.in.M.v.: : .Mii.r.i: : .tci... I GltlI'JI'I'n h HI ., I"\" h 'j.wil" a nii*! I (*11'.11 1 tH. r I I:. I 11- r '. I 1.1. .\1 P"f"'"' h;. I4.fl i ,.f I ttjr .-'o. r.l. .. 1L f. ?? ? ..Iso.I.-t, ; ,P4k.: ;
I Ir.
li"K. I" Ir
1/'U1 UVlr I l tlt| !th-- .1! l ,'< fhi-; lihi I ',:tm.dr. .wi.,; \\'c..I..IIii" .L' '1:1' 1.11I1!' ill a.lllli'. of tl.ESIP ..
.ToJIills OF i> n J r <; 4 1 11"'r' kins- [ itpfwit ,1111. m ,( < r ,; !, I., \ .rl.1. .
I JOSEPH WALICERI nn/s. '. bar in lint' '. 'N publish) ill ih! .. ,'!:rv ..f .N.'u \-.::11. :
I t II I t. M-rtm j ..( '. "! "'. ''' //rv,, "l', /, 1'. Sweibpr lb ,,i.lt j tI'.il' Lil'faIH. tirNitirda r\lI\: : \ 1\1--1"; tIO. "n, ,'f r"crnic.: :
1\r t"iiJ 1 11'.III1..4.. TmJ -. I :.l 1\11: ) 4mi. tt'oIsr i,4; 11'11.11.1.t : : : \', j. ill tl)/ third) yo--ir of it ",". v., .. &" !",'r:l1 r." hl :o' h-si-s, i-g' o 'rt-rlolv---oi.. J

'''Ih ('"irnlinti 1"/0: .Mint-ifuf.; ''irni'i f'o: : F.I. !t.l. 1 I":.:.. 1 U (. !; : i.I.: '1:. 'i !11 p'"cl,' .l.t brt.Ii i !ltt-I.choi,ni.>. "i'n.d.1': ih. '!"'in it I II t....Illr.i*i me. tit!I.>, r....n- .I-\'i, j..,.... I It t I-,, '.':.. !?-d n !F.iri,.r : <".1,itarn.f Bit fl-'t, 15.-I ii ,., an.lll.l ,.t,us'r "f 11111111") ." SlIs

\M> 1'1.1:1: iPrinting. \ SAM'L HOYT I J J'r.'y.. pr vd -CHUnn 1 :I I S ; the} .ni" i.:." .-n.i.i.'itt''" th.' r "f I')" .' itl.ition .ti!1.11 :.ts'\ at!, nipt ,oj th. .ill.l !: : .* ri I.r.. '. ... t

; ; \riling.: .\ Wrapping: l 2'ttpir. ;.i l\l i ri.: i.CO.lfifJSSJ.V i.j }. Wool, 1, 1 ,;hl I "'.utusl "tv' dibutn. .t. I th.. -ti..l I. .lolhir I ''x.-i( .|;&rt.1! i su 1 Am., ', ,'n. It i-. ml..1 \xithjr'UN t I ttni-i :-tsit.-.i:, ,1..1.1.athrh.:, 4I't 'n ,aII..lesiSly-%' 1'l\It, .r II.,

linil :tteiVi I ilia. I InkTpn. :n,1 t j l//.J.1T\71\ J'f-int* ..- through ito C''in,.>' } I and f;,11':, attitibk.n.' ..". < ?( }I" rvon ,' imd ?st.-,.. "t ti,' ,.t}., .. "JI..r. ? ,. ,-?,.i\.I., in onlT aJ., -: i

1 l'ii.. Prin.in l IVl'ou? in rritist'ni; f!".,- ".'!. '*:1'[ :1 S I tiling and th I :'' .
; : I .alotio I..I\I..r. '
,
.\1.1! ,-.t!,'.li's i r.r"1; nii'l | 'iii .i t. I.","f'r m feet--V4tiW 1'ine 1 Od 1 : :ir xvri I ih*' I
pr will o-l' utli) in f lll. '
si-i. th.-trj 1\,0 ,
tix. :
) I t- l.Jt.--.wrC'
\II'riII" U."l. f'ilbrsIIi.I,' IINI :.-L 'nq "11 \\hitl' lliOL.m S ..Iali"IlwlII"II, ), th.\ ,\ L-to i>|nltM-rii'tion; !pri.-. x\ln-h j H..UX! jyi I a *vt'ar. ,I l .i> --pt. $ 2 ai ears t t ; '

Feb. 1A IOj. h ',', ; ,; 1" .. Cii't, J.;xrulihli i Tit! ntinib" < arc tti--I|! | i 1. nV' ).1.'r
1 n".1 )
I !
___ i /, PI n. --l.t. t .111110.:"<. nf I lit" w ofl- r l ln j Sit .)" t.\II.t I 'or,'n, r 'ts IIts'. > I" /,0' a
eII.II.I-TibN.: I't 7.inI14t. 1 1J.ilSJiins ) S the envelopi to I'fI" ":111 l I.ot'. rt-"-<'tpt pof tart: nf :hfl'iii'd;t I States. } I.::: ( .\nJ l I t* .-, ..
: .j tI.-r l !lotI.! |jlO[ Id
P.1\ J. fl. I / rr.L. t up
kl 1 l4 x\ )hii h i.rtiti,-iit- Sti'tflI..ttftit'thor Tito .
0.I( a II > inwoJuitj. ,'omttl.ivd : ::'e-- ( .\.11
nOI wifji) tin-! '
a1h.r t"/oI"'I'I'1' IlutI- 0.
flu anti I.1 IJ'i'I .. _.. I : with th.'m.i.nriu.' dir .d. ,t ill rt, :11.1..1 .) '.loI
fi -
'It:11 11.
Ti..11 "U I I j.to j.:i.-i-'M.vri.ii.: .f .r"11I! : ,; 1U"'h' 'I u-I Slut: .
: I Uo r. 4 dI.i! I. .
II'
l.t.I-Th.nln! : j f" Ii. iI ill si-I.
f.>r I h. .'. .f F:1.b SE pr .f th 1:1. % | ...
I "I "jl.i.t.I"1 flhIb.1I4' t. any part i .ml'r.\ ,. 0-au. ,\. ,. Il..1' '.
-s
r T"r./rr. a"J ,I,T"rfj". .,'N". ,.:J". I h(1 I ..Vi;i Th. .. \ !Is'I'"" "".". *,:.:'/...,......1..1". .J'I riv.5t.! S+','rd 'r,11.1; ii In I.. \'.:.t :Cistii'sl! Itl. \ ".' "!'I'"i.l.

(11\1:1.1": : .%. >.. 41U10. j "- .I1il'c'.4. :,U .1 I I., ,,ill .>l.\.-rx .> ihnt 1 10, i.. uin! th"o.'iiii! inn !>n tliu! Tick until Ihi.h.hi., !II it :. 1'.I IizIlcN: : r
T :\ .
J-.f)1: S .i / /; A'A'.vr. pr 5.5I. -nit!, |I"| ir.1.'I,... .
I ... h'c;. i I : | J "-.- 'il.wl. in tl!;.- X,';II.r -( 'tit I t. OJ ur tn n o.mplfdi 1 } 1./;
'- -'--- 'I'll ..IH""I"lti"1" I the:iitinnil diirjhu'iMi.; nil t IIJI.| : 'I.il."l..lll.iJO.
i I ',. .f i' n'iw ,."r .-..II.I..li.1II. ;; \\'roiht i -"IJ i n' pCieth'x >' \\ Ii, ,n the! -ll-: .-.I1..ti.' UN"a, ,,.. | *, TVI'I: \.i I .-r-r-., .: ,. ,"I irrntMf.atv. "
s. s. \KK\I: : A r.i:i'iinis.: : : 1"'n. ,-.ow for. the mii.i7ii0 : F. 1! .
j i-. off.-i.-.l for .' 10 I.-1 t"r t.-nn "tIjj .II S 1 2:;,"I :..S pnx It.llh"y.will l 1.' r.-.priiit.d and' l'lIi.nJ..l. ""[ :. WlM": r"-.iu.r.l( J I'i' f ,5 S.'o4A ;
I I. LflLiI.ML, ,
/: (; Ie/.1 11 XT:! :. "I I (1> <, l.r* : 1''r"lHlos sliirteribitii,; .it 111'lifr.; th,. ,
.
/1/.1'.). I : r.1:f ni.fiU'U.l I Kit-i: i.r.I')l-i. t.,>".'.ii tIi.>itit'-* of wilMallth.lrv' >! *'-tI.I)'tis...*-i2. 1.1.: ont f \\ .... .SJ.!:I". hi 1 M. '-''.m 2.I "i>th .I.m.' nr.' .-nt it4! l-., t.w' ;:<' for 'ri I.boot font'" and a i'ovfl. : t.lit.. (ret- IIAI; : r.\ I-KU : .

A I K r.is T v. s o I' Wh.de., 1 25iJor ;:.:.. .j,j"I ,-arm, or LttsSLl. *... i. *-... u_ .-* '
I J 4 I li.ti..i.1 u w.II <>fvill.',' ''A''r. Tin.I r'lil..1.% \ 1 In: I.\rou -ir. ( iir J'J:1'T-\oI' .,. .. ".
rf. .'. 10. I .:; h'} | ..< .ii.n'aiii'lI |ln- 1..1"1! t'Hpt \ -n;:it". I I \ I On5.HOJ1 I'I.II"'IW| ; 4 or THE ;KX. jtj' !.,' I'u K xxiu'M- nanhai! 1 .' "t. lOur mlii. \\I0tt5l: : : r.' ; -
.
.
--- :111. rrplio.i-, xx ill tt. I' -m ix th SOth') I
'l"n.II'11' \tio->-H f..i I I'm .it.: I 1..t..1 J'o. 1'fO1t')1)1 1 lall I ; *. pi lb I II *I! "f.l.-in. I.h.h ,.. t It. ( j".osoI. ..).IT fTlII.\ y"I /: 11" ,
S
LEONARDFASH&CO. ...*n.it < a'i |H.TI\I'II ,m tlio 1-1 .l.iiiunry' 1S">:>,. at xx timetl .tlllim 4iitn 'I ho Pi.-k l I.\ Io""tlh' f.ix.-rito :ass-r "
I .\ ., ,1 be 1'lIIlt'That I'ri.il 1"II'1o :. !1.'f ..
Isis. if l 11. "h..l. .lI..tj"IIlh.t-rit..t. : I Ihrl'II..lwClt J
co J//XN / 0 A' .11> /; /: 11.1 t A" 1"'Ik: apt-H to ll'r
I 9 t'ominotiNF 1 ( 1S 11.,1 .t.Ml-SI.KAV. i I Hiouldor* tt, xx ill I I I I..- .,'nt fi--e of -Inrire on i-ation. r\ tl' the {I'mti-d Stater.,".;.I. S it" I.' plihli-her ot t'l.it Lire*". hxnd.oiii *u
"'n'c'l. 1 I O'hee.'fth.H); i.. 1..1\ \ tli.tir 1 -t Artttit- eon- -ithor l.rll"l\) I I:' t 1'\1'11.11,4'4
: "I\' : : T ;_ %ov. 21fth. l I".f.4 n. .{ in-". bbl* >o 'Mti nat t i'i..fI.kerMacaiii'orti. Wi \ 't dtMjtiby I j. 1
\ : 411 1 : i o.- :Mr.K'adw.iYork 5 : Htid tj an.xxitu t S and ,i.i.-\.. < ditoriaU! .1':1 bi 1I'. : .\ 1'10"\ IO" JTOn. I

1 IV[""AID 1.1. "1'<1., '. 3- t.TVM; ,.", ." -----------. -- -- I I 1'11 primp. If.nt'I : it No. 1 ".;. \r i'-i- -it, .1.x. :,.:''. tiu,, \.l ti: iar.t.-ti i and xxtI! ,':Irr.t..r.I1tI.: '.. 'F"-"-ots- .,'. .1 I I., .:. j I-. '. nl..1 .". .'.-. ili.-v t.n" S
: 18Lard. j
.
: .\< ;KNVY( .\1 \V.\SIIINTN; > ( crrv .. dre-*, tit "-:Ih..r orti..r| ts.'ni.| \ irttiili.I in.l) i,1110 u vi. u t" r-n-I. r S lli.-ir (I'.ft.
-- -" -"'- I I.-. 'I.!!fi.. irtiniiiiu-t_} t 1:1"--l;\ } (It-I \.iri.>\ \ TstISt4f'I .
D. 4'. i 1 i'. I. l IIUHr'III:1.ry.! A1.1.\ I I't i I"I..I1.n,*:\ I'l.l I Ii -sit"bit of tl.r !:n. -

1.lc'4II..HI' ; v I N A c (n., ioi.\nr.\xrs.. Htltlr. WeM.'rn. :30( x. 111'1-0\ Dlion 't a t'.ixorit.- ..\ rfani'iv.;; I It t i- in..hali :- |los>, \ .. |I""T f.--li-l -u" I h'atru, : L','!". '1. I'l. .ii," 'f

II..I.\ A I ll I..l. 'VH 1. I I (;., n.'fl.- I 1 .'..r.'.11','. I K: ti'i k*.l'I.Oi'k*.%1/me t.tll.'e. 1 rMS ,bully .i t'amih'I.t\'r.; It f.-nt: intlla. :. ; ..,.ir Iii.o'? .11'i"L."j.I..l I .\ M IUlI''Xtll1.: .

WIlL {/. A' X I I L K '/ I( (' J: II.Nr .1"1. :: i i nl''",III '. .f whom nir>htp andv H'1:1I.'lr .' ..jtiantitv, of 'T.d: .s :\". *"'si"..1 l li'n! u iH S n. lie ih! ,.. In .,mriicn* .n 11,10>
''LPnI i :i: Ih.! War of 1 1 I2. Mi( i,4in i. I < 'h"I".I..)v, 1 11'11'.t"t.r..lrill. I lllu-trited, : : ... tI-i nl.li'all"n of tti 11 1
I '9. 11)4) ,t 191 Hi' ..c., I : '. i .it.tl"C, -" tnnt I Ijuncd! I' i ii -Uid, I. Wiiieiwtthired-i ; I 1 I lit.| >1.\rt NI.X.I l 1. |
.\niedotisn. : : #
Ib.oi bbl 1 Hit) -- I.. l-i; > .' -f tli- }:I.\'ol.l"nu\\J\, .
AANNAH.. < d. \Var. I :mid, othir) I tt.IttuVat-. ; pr : a:' "
t
: ,. 1"lill. .. !11.1! I fn 4, i t:1ITI,1f: i: i i 1'1:1:0'\1.-: i: }L ( \\ I lit"r.ten: nrti. !. that :111""lf" III | \V. .\t: th-t lti.. .r !I. .-n 1-uthtt.-h.-.I.) I. rntittr.1rvu. t
T. notrovnr j>" r J..:" ''>. 3 < "rl 1 i.ntid: tli4' '.!.u-> and minor; < 'inl, .lr<'n o'Xnlvlic'ri f.i" 1.r \'
) v 1". 1V.1It I l\ --1 \ : I I'tinil" I OO't) t I.ItmWH i i. entitily; .tii iml. ai.d il t Ii- 1 1'I".t"rl : tl t
..r.II : \11" 'rvd in i'tbr! of ilj.: ,nbnv' prke \\tit" \I.I\r. : :---'- !. niiAV! ;
I ; ; ,oy1"I' thl' 1,0-st 1
;- -' . : : 'Hpn.xxrii\ : ; oI.IU.Y it I :(r itjntr t 11. tn- : .
-'L: ,, \lL. i I Wnilio 1, 1titi' n.) 't \ t r-. id Lal.1H.unt' ; -- ------- --- -- :( I -.Sl--': ir ft

: ''l it b\; :..I-It''n.i. ,. I 111.1'11\\11); I < : : Ai.A::r.ir.u: : :, -. ii I' in ih.I'litt 1 d} xt.u <. TIIJ-I\tl.l") : K i'F Illi: loii: : 'rRx.A :
-.ni i !!
; .tail j
.
ALEKIX t ii: -. \py I > MMir.ri'I i: N' / | : f- PRFMIIM: '" "t\\-: -; mf.J: : -" Th.iib.. r-ption; .rjt'O to ti Pik; i. on1io ,
/'.ti./. /U/.18. KoriMU-<* '.1! I tlii: I IN: \Inti'.n. t
.4.\ p T'AVVA'I/A'V /Ti'VsvrT ; \i.\\' : ''In --. ''I I 1 ly I I -r auniitn. est-h in 4l% :,no-.-. !
: : \III\ Fl 1.\ j T.1.1.1.111.I I \:. wr.ut' i. use l lort "miiprnf J.
I K:. : : |
1 ,; 1' .1'LH': ::1nEII. I 1 ili': <--n-t.i"iih' .. hAI.I, /.. lur /I.t ,v .-.>m 1.IO\\In.'ft1".t:( 1.11. N.XX.. .,niuu.. i itoto : t'lub- :are turtn-hi-d. with( t hoI I Pu-h :it t 1 b"I"t the IJ.> .ln i.'n tli.it ha-i-t. lrn j 1"lo1i.h..1.l lM.tn J

\ !" ,. 1 I C. I\ plot ;".nlnuiil .I! l't t'r'.:M (..1 ."'.' re puhih! ) the (.\.." intr L B- ('..;',. ..a-, I II j t following t ) tdue.el : .I'I Is..t...-, I"nil:,.&; silIsI l rxntmc i inoi.l
4'-t 2.', I Cs.: l. ,;in. ., r".n.. I i ". IVr. t't'. iI-, .l.% x./ \I rst's .
Wholcsilo & Retail.rt -iiir .
j i. It.irn :1".1,1 I artrt'
1
: 1 '4 hlb of, '.*-.}|. ."t : 1 "TII. ; > "I : r .I.lrnll.rri..I.| _
r"t 1' '18..'. lV ----.--- --- -- -- -- - I Ii-I.tti.irv" 1 IS 1 l"V>:t. 1 17IA I I 1. !i'I I t'lulo : l Iftti.I-.K-p-r.itr Fivhlin x' an.j* IIn.! Tliifk-
4: !
I'i'Sub 1:1":t lu \p1 -
-- .--- .- L'xrii.I.vfR.\ -- .- ---- -- -- I 1111: L"NI'""X ijl AUinLYiirtatu I i / ittilh, 2 tito Uutt-ti ni..1 tli.tr rutlilr>. In.liniiiltu t ,
'I'* '1'iI'u' %rrv- '-I' iI' < ;"rd.>n' IIIL: l '111)' I\ I .i I titni :,0-1" ;;:. S; .!. .. .1 lli ..rtl
JAMES GET o IS. nit EI I I', 1. I.L, ,",! "'I.! ,i 1 1. \ -2. nr.' trrnplif--iUv ril- : r *. .
Attorney A CouiiM'lloi- ..U't. \, In JI1.\I-n."ui"". t I.. "'IH. fnr"i!. I.vIII -.1 I! 1 I (U' !r..rdu< '..yv.. ; i i-". ; : :. .\ :>''I \; I IWNNrKt.Il: IM \ :\\ -rc) !! 4 bi'" :27 :2"' Hub ;.i" f.o ;'I'Iof whi .J 1. l.. -..t "nr I.i.- f.-r< f..t.1. r.. ,".) the ;

-- \ I.IM 1 (.t II UI'.HTAMPA : ; :n- I 1111. I l.v ...opt.T .'-. I uS Ct. !1-rii :ot'n- si.i\ !har.l.llil-II..y. Isa.l los .nce.tintrn ,_

N n 1.i t I: )' /' r n I r r -- ,' /1I. iUIM| t : .1 "' -npplv J'l't' r.--i\-l: Tillcll'. I'll HIII1""IIXI1.11IIr..h.I.: | : I IIi <* *.','1"'"' I the I, du.-tioh lF.-i.-d 1 f-> t'i,1".11 1I: lh) .,fi -'rii-r1'! I*.'r I il'fit' :\r' d""i, a"r .i
:
ttfff,, I ornrr .:' 1 A "".7 i ,' ./. o .t. S', .f.. \ )I 1 \ TI.I \ \VAHKTAMPA 1 : V 11.1! til-i-; 1\ \: r 111.11..l; :1"- Ii JP.I ,, ,h., antoiiitt of pm: 'ul foi I.'li II .,!nt.. mnb. -'. I I J Irulht'il.Ii I,. ..".' w)i I.'.10.1..1 lui"I.t..11--j., ,-"*.'rI"I".II."'. 'n..1|! in I j--ni-r he Isirisitt it 'iit. .. I

..K lflh,1'1'r. VF ,' I i --- ., Till: \'DI1X-'oTJI:u tL\"IE\\t., rih| : .- t'mitt.1 t 'II'., :11I10': till'' > ,.v nxtipt.- _._'No'lail: .f llif Im-v o.ttio.n; tlmt' I"

.. -. l''If ( ) :':1)11&T( ) \ ( .'. t I i 'Hitnr r.. lu."' th. ptin .-r :!.. \\"it \li!I h.i- \-l >..." n j l'r..It"I.n 0 o.U5rI. 4 nK! it : ..

JAMES. T. MAGBEE J II''t"! J./ 11 BIL\\CII; .At KW oix KIUNUI: 'Ki.ll: ; ,. v/i\pf!ltii-t lU-i-ti I r-t \,'. ldv.! |.nU.-i..t! on I thi I |t It i-; r"I.ld. uilh intrtar, ami.-\,'iiin" inriin.t| 4'

Alorl"'" A\ < 4>iiiiU uall. \i rn '1'1"1'1"1". t !, tra.-tson. 's ltlrn.-Io.l&ali! ,'l1tnr.-- .hair )-lstt I.esi|'r'. I I.r.Hit1 .
I ;: .-..ntin..ul. to a H\I't.- ) 4-
\
\1' FLORIDA.i ,.1// N. f: .r .-M' / / />/'.>" .. //.i/P. ---- --- \ *. ","ritII"- -. r"-T' ""*' nInt&Itt' rj rio,>. '
SOT..I'Ir'I \'< ".7?; / : 1.1 : "* i-rit '.-il-'nt.! t.|. I I'u'.t: 'is,. : X.> .'Io..t.lt.1I'H' l> > r.\; > r ali..it l ', .! th )k. 5- .- .' .
: 1.1.1 i FRVof : i :i: .\\ \ .. -i, ," .. .. \ : : lm: -wiinj'
tn ,.,C.er 1,at'." .r't'i .. .d.it >'r>'' I 1 II.--., ': ('! ,. I.. II. \ I 5 ti fi,.1 1 .1 ....i I*.'iii..t "I \ 11M. ,:: i will 1'.1.'i. th.-..- p.iMi') iin.'i- .I.f uv' "-it.-T, 4 "'r pv'Ii' .I t tlrm: .'11". V.i ir.J : r nn: I iv l1UI: : 'I(0 I\ ; .

Tt'ii- \ F, *. : ". i.t.x: I.-.5--|, .. ,1,1 I hl\'!" ,'1..1 I I.. -: .a' !I..i ;j.ri 1 o_tinj d.>i' nj tlio ("I'll. -...11 n! ; % 'P1"\| !J Ssv.'ini iiuiub'rf; I tit- 1 I'l,.'k wll 1 I... '' I
ii".1"I i % n:.' I I" ,' -i!, r I, .:, .' .inilxIII 1 : fi"iu N.M\ \-rk I :.- -5" 1 1it
liav .
H'tli.! T.V I |IIi.-i jo..i 11.e : will -npa IH'HI.c i ot I..I 1"11 tj,, J '
JVK .U I l '1.: i. '., .:. i: I I I. Til/, .;: S-"I"] !"." ," 'Ii:'1 no' ul.hn-m.1 NIIU-U. ... lit.I Ilicy wI11..I.! | h.i-ily wntti'u I" -V. 't"iir.,d.- \IIlIt.1; T',: ..-iit -srr.Uf to :1111"\1.1] ;. :1-j.i.-{ : -. nil'd'fiou I ; M\-4! :' : f\ I IIrns'v| V. .intuMIXIr: (. -
-'- .
H. D. KENDRICK I .1':1.' : ..,0 I. ::11.I .I1.. t .I .1.! '- II X llll"I : IIITh '. ...I.I.I'h. i.ti, Inn.1 .ill llu .,,-tl.- 11.,11! .l I.!Iin i, ,,, l tly:njt rumorof th.. .luh .lftj., 111..1 5 5llf :, om't.(. t" .'.ut"p.'. .- -rtt: : :. ajrt.or I| l 1\ .1X1.n Y.tk \ t.Iunter. :
\ .
ln. liu lit I th. -li..it. ti.i.11'1 and .' '
In1 -
tin ir 1..101.I' TOMI .o{ tli hit 1i1.4mi.e : :tI\'II1<_rpurjH.- -l S
: J ( < ,ir\" i :LIMn.w: lll'U M' t h.' si of |I4I Isis'U,.." I'i''. .1 V .'I.- .' (I.> V a.'f iit.u v !" HI'r.li, .lfrl,,.
:
.TrljJ y. : .. i'l 1 : :, 1 hv viII 'I..r| n. I"oti.V r Ir.nt.l. JTO I I" 1'.11"11I'r ih>' Itv -tii: t.'.rt .-\11. i J Ilu-h v-srIv *iib"'nlH i r '. t th.k! 1 I'i, I.. \vili i ... & .
a ., '-ti.-.t. ,.li.-t. Ii tijit*, |'. I li j".1 ho i'tin ill- nf .r pn-hcie; "" i'.t.-: will;t; I... Itl U. oulitni., .! _
(n'I. ," .1..J.... ..1 .If.. "fr t ) .1 (1111 .-iiro tii-I !I..t! l 1':1. i.rlh..rn11'ir1..I. : III. !,t t'u-crMi. I p "-u 10',1! .x .'nt- "., t m q.il"1 J d -rbl Shwt.t'.i ,. .., in
1 J. I .
-Uvlh. v .
'II : .
II I. practn-t- lh'Omul ..01'. o.; ih.-..ulll HI I .pi.| ,i.. a'idil nt w. h"l l>-ale r.i. |- "nil "I< limn i... f..t t. aii.l )li'i..j'o| tliTl.to win tb(c'lli.IOII"<' ,\\.11--5- .5 I' -it' '.1".1\'. I.. .._ ., St.' .. t.-' -.i-. : I. i' th,. Vi-S.*. .-..'.. I l>-.,.r..... is, n. .......1 1 v .

>r <'h"n'I'lluullh. y <'a'i S in ill. ,".II.MII| 'I i S SI lii I "( iIi* j.-oj.|' li'tf t i'nl.' t haf r.';"I U i'. !ni_ :1 I! >.\k tor 4 tin' .t r ...d'llt'll'l. th.' (.nr hluh .tnd I. ?. ? ?, ? vrtn- .mo i-f our inllnM Ns-\ YoiU V\"I""I"IfT-(. 4

T vr.. n. I'..'. li.ih I t.: .. U1 1 i! __ 1A"I'I 11" I'd.'I'tt'i.. ). .I Ic._ .:. ._ __ I lv--l I II .i.l. M, l-5->. lv.lircct .'... t' I ',. I ".'r\.I.lrill.r t h.tot S I i. \i ics .
-. I }, | :n.l 1" !lull'!,' In.to. V ", ,. ,! : out, \ti.i oharsr.'. l-vh: I .t ih. MI'I : r*:ri.sl:_! lr- 'IIUll" .
A'. ." T J: /' >: X. .. .-i c"lh' andnuh. ,. ? pn-I..I 1 M, ft'l'I the 1 lUl'Z'A: : ill whith. ) hill '
LAW NOCE. i 1.Y ( I i.i; .1 I h' 'n. t.0 tl. w .\\ "*!h"'I't iivtaiii ovor 20 til"n.h1! 1 '}K'1 i 1.>rti'idnvMibj 1
1'\1'1'11 'II. '. I., I. just I ..tih .1-Iray.. 'I'\imut ..I.! ami i i. Ih..r..f"r"
11t..Iltl. ; :
I A t t at Law i r .n'. -t.: ,ti-. nn.l th, ,' .I
o r n c y t () r.i'U. n artist alt.i l rm-d !Is
: ttw fir-t >
$ Tlr: '1.1'r"ill..l will 11..1\ tn l.u-iiir -'1 I ... l -l .":,, .) I" --h'i.! J.lw, 1.I: ,{ fr- : "hllr t --r, wi ir_. t'l-t. t'i.' .>." '., : -n; yt1 ..i.lh. '11J..rltt..i I. In'll.r.tl .I.'til. tI.stci.
I fi-tr-l ,. '. .t. ''' : 'l.l,, .r'VS )s sI inpoi |.1, IiI I .. .. .. ..
.
In tI ( ,
.f .
llill-!
il .nrt "r<;li n'l.l 1'r ; t ,1.n. ....t.. JA ill- r. a li- !U-. ib !1".1 n"nl\'r" I Il ral.h'r" S I .
:1,1\\\
ll'rnan ..iini'. '. t ,. ..... u_ .. 1 J I K.-\ '. 't. t.>i%\ I'tt'i. i ...i.i-s i 1'. 11.t I ... l\rr\ 'L...put... ., .' : I t1 Tn* I l'j'knllmI.al1l"- ; iI t s .!*-
t I h.trill 'bit'.I.. i < .'iitiin ill.! r 4 | IHIC V .. .. I ** .. .-." t
I !
..IMr.I: i.\\ : : 1: '.xFVF.IT.: IIYIT: A n I .:. ti .. llt l tI .. ,
Ito-
,
4\11:1 I II J .1 .-.1. J' -"flTf" A: 1 ?" .r .1.l .i.m j, :1.!. ... ; 'f..I/'III& ,o \I"-I.a\l.I.I.. au h- -- -
I"f.a : ,
!
i TampA 1'1 1 1.. l 1.1,. 1 1-' ..' .I' l I ,vivd, and f--r ::-i1" I..1 b\ ,' IV .1. II 'r "" ins : IWrt lic .
k tint it.
/'Ill'i itt < 'l 1 t. Ii., .
: :. 1'"T -. { -. 'N.N r I III.I : IIn.1 '1 ,im" hn in; .1..tstn. j IS. : : .I-- .lli-iu'I.--t ,f'll I I" .. ; S

Fraser & Thomson. '..i t ,i1L. : N.-niH "j'p; i 1.11.1 oi.! : \.1 ;. _I rE: .ni.: .: .' i iI 1' of .\.III\-r.I.ILlli," on i 1i.1'.I..i! il : ,.; "'- .|ISe.i..s:: J.1.I"l -' it tt.if ? ', 1'0' ,I'J', j', lOt', 1',:"I--' :tb.I :'h. Ct": -n" "r.1' f'.-lt.'f:",!; :1n.I"11\'h..laU;,c..;.. I

SF.IMMI\ I \ ) u11IIFI\ TlMlv: I !\1:1.,1.! : I i >N I'. .M l\rtiu: I 'ti5iittSaISl! -I!.e<. "I.! i't.t1It :1!.. ; .!.L Ali J. tc'I..lt;,;nir> .: r..t".I.:: ..,. lmjs : .h. t '4
(P.U 1 i I r.l.tn, l"-'i. I i. {I r I I' E :
"
i li x I ,
Idr I t .
: ()\ MlU,N Ml t ) KI t; U ". "I"l .!: '". f"r I t l..'ron-jb '. ,'. llt'rl.u..* n.tu-. alt | :. >" .1 1 li : :a't";' : ..I, ; H..t "IJ "r 'n t-! ( .ountrr t I .. t4
> I ll I ,
.f 'ni'o"' .
: U "" \"I.i ,
'I'lllM I I: II:l'rn.
.A."t>r'. :.toilli Uluiit.rD' ; A.\.MV.S S >\\T\\ I ; \ I.. 11il.. '..!tju, ; ..fl't.iitt : JItEJ''OLU:. 'n.r. "i't-o .iqsot r. ,1 o, JU ,. : .
I ..iI. ?, I 11'Tntl.l. r.it> H ;.t oI5'IOVi'i {! 1 1'r''I ti' : ; :: I I.. l.t .1 f.5l pjij; nr ; .
.: t '. \11..10\): i 'X \ I Idtt: <->r :sts: I I lV.pr-t i.f tit, I 11 ts a iihosjrhI- -nit.-I .
I F 1.1 -"IN ''I IL"II\! w'lnti;: ; t II.! till,>% 1..1b" : (li--k fr ,, I
,, '
fill .' \ / //!.AL /. .i .v/ .//; 151-7 /.r/- | ,.lM.. !I t tI In pp-M-nt *rm Ht1 '.issf j
.
.Til. : *re
M
Fl luth. J !%".. ifor. ( ,", i.;"''. i:. tt." "'''., U/'r-M I 1.1"\.11.t \ I'... r IV:"I .,. I !,. !h.: -r t ti!..\ w .:.i: I- 'iri'Y 1 N". "."> Ann SrtI. -Ky .&iI! ,u-u 4 .W;. r, Sit fl.. L :tit..t" :f >r >i\ 'IMI
iitt.-
Ji ,iI4F I -- --- II AVIl.Mitti.I .1 1 fr.111. \.." i ,.t!.n-". ,ill 1 1 -- .-. V .\ \ l""rM.Il .\M. nv.: ;: --. .. Nt.re Vsmil. I [: : i., \eu S

___ T .' IN'H. II.1'1.t: llN4iI. h." 1'''' '. I R hi fullnj'.l* ..>:-,;I.|-..\ .of lu-1..1-.'I.I I.l n.fii.-ii'l'.',' r<*'.| H'i'l" ll'ill\t th I ,f"d..1(1'1; s. u. TO I. JI !D>:: i I Titnpi; : i 1I't.I. I I'1 1 1" ". ".. ''" i r.-: x .If1rJX.fl.- 1 I I ; I VsrL,;t'. Siiii

I "
111 'Ii"c.. Ii.. "-1 t hc I.t Hittl ,'ti<>r li\I '. I II I.- 1ril.t, lint lit* f""r -, rfeitiTn.np'a ., -.d-r\ieo" : tNt u-i: > si.v ls:
l:KX: hi. MA .
alah : < ir M -tin.t.'l'l a' a '.'stl'- ,ak's-. will iinith...: (4,111111.11 i ( IMI.\TL\i 1 \ I I (I : It tin InrytH ; fit tllfn I i.7INIKxrn :
yttrifttp'r
1 :: Is.. I nnd\ : irorl.1.
jt\ : .f' I : ;
nll 'n.u I t. 711' : j
1 f ; : ._ who wi'li T"nf\ ih-ir! ".r1 .11.' I" a woil I 1" 1 .unp.i. .1,11 I js. 111K S-r'F'i I-I IlstsIrt

: : : .\ f, w I u.\c : 111111.niin'i..r. OOUTltlV. "l. ::1' t. j' Mllll") : m"t-I 1-.r-:1:!." .i:; t.--o- :i'lv, :! mf tit.I .: ri-rii nrrIVint.don I
I I \1'11111:1. .. : *+\ M M '
lIn.1
I
rJ I IVilY. an-1 51u 11 l
1I I I ., (., !c l.v ntH':i:i c I .i:o\ : liiimonl t'"I..h.- ,. r""lu.II'-| 4. |.1. thr i-'tori. *! intrIBIMIII i'- TAMPA DRUG Sc BOOK STORE. i I \p'l'.li'" '; tlllt II.. blN ':,1) -.t.t! l I--r. 4PSI I..1t it't' .
,
I _
___ _
'\ \\ ,. .. t" ki'\ :1"1 I II I -u.-:. --I tijn A i':tilt t :iti- I I'ntut., til.5 5t ; I'II44' .!.', I
-' i:Tafl. TIJ..> .\'OH"J: I !Ii." _- 'Jv!I : s __. ___ If \11' r he \111.'- >n-t unlly* rent JMT illllllltll.I ----

.. \.! 11111T)-.1"y r .1,'. I-1ml. aj 1'1'i ll" 'U* : .1, /' VJfl* .. /-Oli-. )j7v'J'. br| _'" atm, .! ''i">!. "- :"-..111..1' -f I 1'IM' : t ;' 0 ..\ 1.z't T.imp'i. \\-!h.rIs..' -";u-i s t'mof linr j.nper. ruhv nnt.| IIi.he.L; *U.

.0.. ., 1. ll,.". S liirnian. .T iI l r ..f I J'r"I'"I.:\ isi auj '.... / : I : .r Illh "Ij''I! .II : 1'1'r"I1::" I 1..1'..! in.l'i. UI. l' t.r i [,.1.4.1!1-.s-t.-, l.So. .5 s-astI, o'ns.I in tll-.I r.ap, a,,. al.|,- ?,??,. 4
: :
I : I -I Ihe :
; 1:1"1. .irat. 11.1 ,11.r i>r fEII"I'I'.I""I i ill i t r-? mnil..r i '
piT .
boroUcU l I..r .I. I. I Ith \\ll 1 lit; .t.t't'IR.Il".t.In.ll'r'I1I'I l.r. 11111111' 1.0 H Iss- ; ,. ..M,1; Uju.t KMII-.I.
\hi.mag for //il'. i-.uutv. ni r : w'la'-oi-v.! IlH' lail,1 i d I.tii itii I i. MI. It i :ir'i.-li-i" ar. u-nillx k-'p1! in : 1111: < ;iiintvi', \7ivo > : I Itro--, 1".I'r, j I. 'I.i.t' rat induvmi-nt, for

o e..e r" (.illowinc( ..lafle4 l.i ,:'in.t I' /1"1" nv.,.. .1."I.,'l4i.. ,.,;i in I". i&.t. tin- ..Inl..f ."-!I"I )l'l.ilt 1,11. of !II!.I x.. .,-... .\iI! /.' I !, car..t'ntiv% : : t"'lt.\ "r I I.;'S ,,'n' t1s111. .ltlrillt : I h. ." ''"rO"'III.I enI !i ill ).tCflbitilIi to th,.*,. ..ndipc-Inl.ihf.hf.i.lr lsiF&rit, frnr'i t'inm

.. n the J.I&te: 1.1 .1.! '* nmt \'. .1!<'...."-.-.t!. itrIi..!.t.\ <.1! .! ,.'l.--t."l .'...k ot : I'M'-n'.il: wi.rk d-.n-. in ali' i 5t" :ni r.ir '" -
.d'! ; "
Ailu an tl I. < 'r.Uinini
1 full
1 N.1:1sofN.I.I-.T.I :;<1. S I n: ?2E .. .. 1'1'1".1' : \.1 | -.vin.- I" in.ruon .laI, ,",.- 7"ni ; I particularpotp.ii.l.
.
Itt4 r an.l the-S. I F. 1 I .fSV. l I :*'4'. 7. T. .'.I'iI .I. ;,I I. pr. .-. 11"1 I r't : ti'ii- ->- tin* .t i.-" I II. .
W 1 N. n.I ]pr.-.nl..1 "II iiunle.r .' i 1B..Ii.1 t.- .',t -1111111111,1,\ '.'. : \. .1'1\I\ I', -- -- ----- _
\. ,,- U. USV 1-1. : I. \\.1.- : |I.I:I--, ,i 1.1 l l.f1 lli. i.- n.r"f tk.- ,atBo. ofh.I, ar' .'b-r.-d, for :ih> at r> iV- t. \ \ 1 lst'I'Itrrti. 'l)1i4C. -

\. y V. 1.4. of SV.. 1 4.x.v. ,>l.T2'.fl.21I'I : Jin !I"-.:, -" .t"Il\ 1'1\ .Vlmr :it.- r.-* t t'r.r ,.;"- or it-t ouixa1| ,'til.i ,; i i \vil! I..: iu.t-t.! to :.;Ir.? -iitif.i-t tii-n. 1. :. ... .in* .1.I -.1.1'11.| ... r.-. :.., V..il. IX ...i5itft.r .Lite I ill I
I
: l!_ __. .n.ItIie.E- i4ofN.I- I: 1 i a..t.i: 1:. II -t 11. 1! \ \ th.. 'I'i !1'lt'/' ; !I \sl-s; : ''usIv.:( ; : \JI\\\: - -- 13 i T Isir t'z-ke s.f siy.ply to th Itn. ,
T ,. i: -.F JlrTTM" rAj-xjx. "i.7 ;;: :i ::11\'lil1: "II 'OTU'I :. Irst.at sif Il.nsii.I .- '
.D s F 1 I.4 of :vv. ::1';. : I 1: : ]: .i I I li.Is.! I 1 ,. t
T".1'r;. : 1- nur 11.1"1 i Taml"l.I. .iy I ll!I. l >vV>. j J Ilhl'r"'I."I1", -,l ha\'i.,.: *.|'aint'.1 I..r-.f .oos. Ir I.-? ,- .-_
,- .\LHJt1'11: I> --in-t >u-4-4r. (0 I a.I! I.' iuui.-i Mais I Q' HOlK r..F. : 1 Ito. 1-: ':,:. ., I.-.r \t.s
l' -- -- -'- A.iiiiiin.lrati.i. .r.tt-h
: th.| : It I
? H-tate
: of IV,,,. ,, ci pj
Tampa jut -i-'Hi'd: ai'd] f..r.J.. !. b\ -- 1'1. lui.r hi. ..f I I ; 4 5.1151 % lt-- .-si--.I
:; ( 'IIIE I (; .x-h""ii. : i 1 P (() T. 11.1.1.,1':1. ('"lItI..1./ .
,- ; l N.H \ X \' \\'. < ;. niui: : !> .t :"'\. ..-.f h.:": L.rJI ; 'l'.I'' 1 1't'Y '"Tr". '" Ml1!! f''-11'" 'h:" '" -I"i-' I-xr: P. 'tcIcIy.
1 : : rintn: ,ill I I t nut arv % .- : -) I-., Itii.
| | i. ".'
--- -- \ r"gu1n \ : :lt.l t(111'11"11I'IrHr.( I I: s1 tot j.r.-t: s.m| tlJIs; II j,. ,
!" at I.nu. I Piek't 1 ; \rn.J.I\: ''", -nW-Uvlnw) 1 1I
I '' "Unrnc'J' I I t. B.\IIII; : : : :t'4 ; \1: t I I 1UI' Il.M'-. '"I1.I", X..UrIy 1"1"(1 I'.in'pi II r'inF'ix': I '.':i n- r... \ \ .!.'... or ih-v. .111.l! hnrre i

TAMPA FLORIDA I I r."j..t ""I :/I". ...hn. Ioas1fIig, .'st 1 : \omi- fri.I.t I r r1-":;.'', \\rL\ 1':1. I' i .l. )..; T .' ., l't. ; "- .1011") 0; .II..II.h.1I I -) I 'It ,fthe I S
: t Id, J\MF.X M.K\\ 'I! u Is I: : I 5 II'. I I IIt.: ISIuI' ir
4 so ,
fl."I' 'I"ar' frr;:1.t r.1, '. .. ,
t April" 1 i : } I 1-1 !I" : ki'i\' T "-: s0 I"r tsr't .

\v_ (.. I lIr: :- rN


r .


L-i- ... \ t )

-
__ & .

- ---' __-_;3. -
0 V
_.
-

T


$
JLD --
: -
_