<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00011
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: May 5, 1855
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00011
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
>*


.. .. .
'
-
h < .
qi R
L J
," .. r-.Jrl I' .._- ,. c.I :..' ._., _
.. :

1

.. }

.
.
-

/
p. 41 r. _.lI'' .", ii J 'T .' b

1 ; _
+
; .
; .t. }

\ {i' 't 1. l r. I I'II.T'1'

"" 1" / ... '.. .
.
.lI"J.. ; f' T h

'1 .. 't 1 l."r.. I .
"r -
I .:.:. y.. : \ r r1 -r. N i I! .
j I .. It' \ I -. !
\1. w. : I i li I .
\ I I I : I \
I .:t. .: fl \ i' r : I fj1" ,
,
"
I .
THE' II .' I s I j' ,
"ra'' "
I .,. -,. .tr 1
.-
.. i
t. I -, t .1' : i r I i +
'
;'
tt'v. : J
.i- : .. .,. \f a ; 'q 1 1 !. 1 I 1' 1 1 K.E. \! ,
-f..J.. : "'Jl JivI 1' Ft \ .
'. .. 1'liww. .
.
.
.." -. 'L". I ,,1. : i I .c 1 ,
.I Q', ".."t.- -. -.- -" .' j l'- t1

---.- ; ., .
--" - -- -- ------
.

\ \\\\w. \ utu\\ \ \ ,.\ \ ,' \nH' d"\\H'\\h 11\ ; I
.t\\\\\\ \ '(, \" ;an'H' 'a\\\\\ \\ sl'l'dtltl-' Y Yi

.1',

; t
L. ____ T .\ ,. .' \ 1..0 It IIi 1. 11' S I \.j 'f\.I : t .'

J
-- -
-- y.i -- ,- __ --

I A Tin, : rionii-- -+ --1'1:11' : i..u: I t. .-. 11 'i-' .. :.' I 1..1.,. in, ', .. .t.} > :I",1", t '! t ta f. r (CO \ I '\J' I" \ 1 11'1( 1 ( \ : I rlOlI---I'I'a.: I N !:I'IIII 1.1 i I': .> -'i \\.i;-.i01.. I.,t., "tiii.fB,11.-o\'dl-, :'t t. pmn-l, "!--O Irt! w-f; I rt'In-l.! i -Jit'l th' i'i ck ..pintl.l t ,_, ;

AX nnErE'DI\T) ann% : MM'IPB.PLItLIllK.il :\\ td\'I'll'r.I : ] wlj .", .1': .. -il't 1 .1\ ill i i ii1..1.; : !IL.' .""" \..|"rl.II..r..i'itf.IIIII.tlJ.:t ; ; > (tL- oiriniunitx suk I I : .
1 fH-rsuiit, in : i who i. I; 1"1.i -'opp! ) :n to .IIUUM' tluiii, :,

._ 1 i tii<- it l-h; it .i.h.11'! :1111 1 .<-t (ui tli.- t la.I.! I Children of Tampa. .MIII. k 44lrN-1]'. -I!I.1.lit! : hit lr-: u'f-Hi: vi .' $11:1f""n tin' TIL.'';i'f ..' !n rv, I"I.! t r. '. .s'v-4 to X11:1.t';/ vuu-i-ht-s mi, )

E\' E'n' SlTIIlHAV. ltThud. \ -nil .it (l"v\tj-hmKtuiu) i vk< rmtii'I tnt i iw n"\\ i.. I r..n- t ('! ., .! ; I i a.sur.inccof "'ti'kill J
C..lndreAt'w : ; :.1 ) ; tn tin-! wish I tlv'' i\. : 1 1. I i \ i u .' : ,". i i.. -i l I < '. I ;. : !b ;, l lIS!. : ;.1 I I'!' ::1'lf": .lv ttlllabteI .. .

1 now atui than ut tin titiHi; ,;.TO-l oItH ]Ji<, tin. **:*lili.ith N !tin"i! .nisi- I InL i i utMjuiahli' li-n.rity: ; "praising /) :
r'.'- | 1 HI.- ; /': daN \t.1! \\ i 1 --I ;;.1. 6.i: ttj!?'. 1 .I'I : r : : 11. .'in t t"" kiio timi i: i j. I. I' .

L TIlnl: : : "uJ'.r) ] -- ri".-i fi.'tti the tnhi i.- "hitl' ,In' r.1nrll I nuiiii ill, :!lN iiii.mi.ir., tau It ill l' : h.- ,kii-s," .t \. asi 11 ahis i ji.l.intV : rcnl'}' .t 1 ijl.ir a VMH i.r.,:ht: ,,t" ( i it\, i': W'1 !. ,( : ,.' N. .' -.'. !:! isof. !hut l I$4 4uuihu, '

Tire Dollar prr \iiiinin if paid in \tilumrr.r 1 lii..t.in1'1Ito! ) on hi! ..":&f-.tI1.,. h.* i IwJ, I --jH.fc.- if ii-! i :14.1.( t 1 j.ns.5tt. : 1 -"\ hi iis IK'O: or <\\n hilt:,::. .._- (tin- "nti--ittf! r"! ::1'.*'. -. s.-:;'1 I' a saf i, ,, .. : : :"U \ ; .

Thrrc Dollnrs at thr mil nf llir \Unr. !I hat an.I CIIHIjtirriis <> T t<". soon"} plat! '" 'v f tiiriof tt! <* t Stlili-ith .l''ul' in tlii- !: "'', N \ IN11I1I".Yi! id'il. un-It-. rx.,1 1. .i I 1i' :a lt I.\\ : : i .. .. r ..':: "I;. :. I h' I : ,f a' .: !.. I' tituts'\ 1'ht.t\' r.fiix'al"h.t to alt tt! r I it

for ADnanSEn tonix: : ,, will be in.'t1l'otnll th..f.aw.\; i :.tnu..iLInir' ,

I On Ik.llar jn-r jiiaro vf tH .- linos .r "'' ,.; $M"mr..1I' ( ''111. .1/1" at 1"11-' sihooJ--.- not now .ihiin. 1 uv .ll I e 'i ] l.--.ao.l.:: !Jt.,t III My to hill! that I I : :'. J \. .\ ;i : *: :. to 1 1-f :/!':"\\1 Ci'Xtr iliiMrvn.r ; I'( .

4r for the first insoitixii, ati-1 lit\| <.iiii' <.f..r' 1\\, hJ'-II"t !':lrti. u'Ir: :." t. Itul'I till')'. hate .!un' j in' ,!lay. tIt. 1.4'| AIv '! : : .\. have truth, hit antajjoni, nttach- ., _. .-?>d' --_.Z.4.fL.4OgOe.f. V..- .. :. \ ..-: :.\>> to ?... j 1'111. !, nt: '. .if too nituli t

't .*.ch .tilr Uf nt iii ,-rtion. .\ liln-nil .1i..1I1I1! <. "i:;, :;:11} ,!I. wll+" "' !fl' ; 1H'di:9"sbt.t!.t ..'1 I itiatjo M.nif :/I'll4'al.: to\oiiriai >*i11 :, my H>1 1., \\ho ;<> jiowi r j rrthu!. I' d' )'I! I isc-ii t i !! ; I I >\\\\ni;! : t .s : :' : .j I i i'1! ; : 1 !.:::i,,41.1 ..1 ;:s ]...0,10 r. I .

will Le t'nh'lIot I} \'HIt. .; !,L! .!Ii i .T. '. h is ..:i in tern
.dertill'n inaiV .l with thunuil.i ,
.. : re.c inns .rrijuirisl will. l tJt coo( '!.l 1Inr l.iilv: fri"III.! 'ri..lal-Ilsi.! !-i. uilrtal to ""I'J.I.11.:11! .!..tj..idl..y. I h:n'.. t t. i ntfit.iiii; 1.lilt'. ;II! ;" ii.i -' : A. Family! oi Keva.s! H,. c* : .: iy i'-i -.1.1lorcilia "- .1'' : : : : < !h. N!1 I.tf11 atuu.t'uu'ut..I.ttt 4

t, r ..-a' I itirUJC'ftn.l- r"rpJ-T for.On :fall )1Jn t+fif!.:Mt.ii h1t. dixi.t I }.lwK.l..lu} 11KC; m.jicj.l.at! : : UC'iC I! : kl.-- ,. fnc- ...,.1'. an l a. 'LI.-tltuh 1.1 f it' .I d Indin\! I.l'; :i-; tnti.itui.lf.irf, : .111.al.1 l IK; rvjnnKilsiii'ut.i J. ..i.iI'I'

.'lual"4', for nix; tn'nntli, gin.(), tliiwill, ],!,':-.- HI 11 I roii-Mfrnt: t uil la- %.&"', ::t,1 1 at the} vuin' iii tiP, witli ,":il f.\:lilies: m-urtlKlt-----.rN';', 1..1 i I t-i-:' ., .. .; I .';1I' .p: : .- -;. ,. ..- ,..jf ..,.. 111c T. .i.I. .. -- ./..
.
-
of '
Ixja1', or other bii.in<-ii -nr.l*. jvr nn. I".i HI l:.w IlI'il-hl.r tiiith .t' .I'>n. 1 lv! :ut,', l I.tli[ : lull! ..f tUKuIuhcraU'i! h. I jt- that 1 l : of '1W. 1 <'anin.'tci, n.ii i'uli,, .". h. :th'itjjjli! t. Ily. 11: :. I' :.' '. ,1 I : : :\ :; n<'\ ,T I"11 f.'r ottttTTTTr ir y art? ; .. >.o J' -" .,,1 :< ;( l ., '

AP1.lieAjunfurl.ettertcofldulai-lratiun I ; its'' I Ii t :.ii i\", \' i t" ; ', -, *. .. f
U >.k :;t tni'nlK-r HIK-. :11I.1 l think: nh< ttr! ha .. nu ro .''II ('.'srl'ii! with \.!u |111:111]): 1 h. i I II'! -' ":I\"i1l'1'. atknpti.l: to ilo .o, 1\ ill : v. Nn'n I !I ; l ,
loge. W 1).I.t.i an.l ( ".1 it i.., 7jijlirati.in ( '
Itr., .' i Lt 'tsiSJliiMi J : .
.'' for tli-uni; -nl a* A-lmV., tll.Ctl' > 1b.1). tIJuJ.uiu. "" !1.IJ. ;" a9 n fir.Ii ,i.l.. : -A tlir with: y'lIrI'o''I... j I s jnvxlf fa\oral-y: townnlhtm.! tht: t tf : -on; iji:: '40. a lal (.,:1.:1: ) :,ttntr_, :!.. .lhtl.;;; : .ilvtlnrear-] r :
I h. u' '! 'I! ,
ii-l\ : ; u': .
::1
An1l0Qn'C'mMt "f Can li.latpi., :.(,i !; N e..n-ISNttt tt'uh sin-! p11niri-'c '\\ itll whiclli" : "Hittti: .,t "f .\''u l ha\f :u *.iiin- Ili |, i f ; far as hi> I.i'allill: HIWI'. i j.. 1 IL; :::1al II' :: t': II,..." tltstiov 1 .1 !ii. t immorhit f I

r. Hillt f-iT Jol> rriuting iniivt }I., pu.l: t.ti tli<> J! liirt-t] a ."null'_' I.l1"I: cltiftl;! <.!.tl] Join. hiwif. -. l!:.%. II.. dual! ( 1.:4.1. l th> il..lill1: 1: 'i in tl, for it N IIIIIk..tI.I,* to' ....,.:1. in. : 1 pit ti' i. : 'it.: 1 : :: : ':. \\ .1''; :.' ?' i il!. 1\--!' t'. '. ,.I.I.-**.' !t l-.t..l 11 1 in f J
f .
t. Jflircrx of the wort. 1 i'h.ii' i : ," 1 i' .:' :. 1 1. Mi! :.! \ up
Miro of liMig: ."I.I.atla 1 shc'l l ; his .. and 1 hue J
.
1IH -. .
a-n..tts !
tmir iil"--\
All Letter on ,inattrr <-. nn.tc.l \,itli lW ; 1 j" t'\ '; : "I; :::.. I th.it we luiist It

J.ta1Ji.tam.lllllll..ll..1..I.I."i.1.; \ | :l Aj)'j'>Mj 1'.1" 1 t., thi- ti.mt. r 11:1:1.: t jrt'tiaij'l t in.l l II-MIIK.YI! (Jun. li: -ky.ljvftN 1 1 ; : (j '!!' il it arctic. curt-f 11'J..inv' a.lin.t.i: !>l.. i I r. ;o";.s. i I.: ,'.1.t.. f,' ; .,. >I'!. [, I I r\w.ikl; httt. : llltl'.lll.LUit'll. l ho;: on .uur"i I f.

t' 'ml't! 'r i I.i..', 'ii.-1 :. Hi '!L 1! t t. .,. : M.. "a' f,.
A :11:11: v< ryIIIM}-!.- an,1 |1.oilli.-l !illl.' ] -:31 1.13111 $.nMiIv w.-ir t+, t 11':1111: to .\ : ''1111.t't',1illl hi-tii.in.! ;<.r. LI'? :-t ti : } : ,A" tt.: is 'iiiiht-tl} little: (Ihal' \

: ]>-M-in that wo ]>tibl5hvd m-t ImijJKC fr.'itthtinof ,' .,;.,'lrHI". '" c.1' I ill.1 J 1K| I. S,'rij, >* im-s- i i ,; \M\ that It I tt inist.sk' !I, .'"i!rl!, .'.-
POETICAL. who 1 I\.j: I ; '1 I t'l!', '. : ': ... ,: I. c
< : :
M\\it( >try 1'alnort.' That :i _, \ uU that toil \\ ,'n, nn.jt- r a iiol>! i' ,..k.' as..rtion <, v.i;,'!.-s I ji. .VM >s \ ..j.1 J t'1 : T. -tr' nrut] --if .
.- '_ > .
: h J.\ thHuh'1 .
hildhoI' liomc.ri U1IW--J1 .1H sJH'li-r\alti,' :: WOIIKUI in ri-h !1..,- : l1 I ** !-tint you hat! iu iKtyJ-HI | '.' wjj'i which! I (tt> ta\il.I .}"u ..i.tl I ,.ai'I..I! | '! .1. u .:. -!h'IU'. !\ d 1 sh in it f.iith atnl \I
fJ' i .1'1.! ". 1 1)1. it "...d" \ -. '. ., .
'
(-alt-t. .1.! .. 1 1' 1m.l1\tI"; .Ih'. 'h 1'.' {".'I1tihh' \ N.nr to ULfi; :: lOr y rttsr !:ivjtio! ) 'i h I 1 h ill. p1u/iu* r: ', .m. lrr'rfit7irttl!if, i iI : 11 j.i :". .-r t. 1"'"<. !t' .s, rnt," vin- .4| their VitIn-r! I -
i "
_
M.I>TJ.I> HI TIIK BK rtl."I s S 1..,' ITI'llI-. iI I jir'v<'' -i i t. ;3ur isian: .!.1"f <>f Itin1nl. : uint -'] hav.- a II...-\" n to ('!'HIII.*! ; or at r< i :; j>i-t: :ldi'Jh: >. hut ju-: Ii-!| 'n- teL tii- iI < ;, '' : ':!j.. ti.t i,1! 1.1.I i I' :, : \ .-. 11'.: :"i H> .i: tf: .- :t" t-t: tt-ml.'r\ >v,. of IIititIc" .
.
A t-IMCI II l INi.-M. > } A* :. >' .. :111:1111: !"dl' f .;It'I'I.I"r': I'11t1u11 t. }1. *, :iiil Miik'into till! I I !1t.1: il l j K 'I." .. ''I 111 i i.-. i,1.: I II!'! .t..I. .j'I !., v' \ r'' i : :. ,I' i ::1.i .\ t : tNri: t !? ,

ii l..i :ii. < j. In : 'M': -. *. ', ;* ,, !. i > ,r .fI'tlatu. )
hai' j'i-; .] 'l] .. \\ !"n- thiMiitti!t'i r. .lnitik.tt) ] s \\ ,' : ;u hut K !Il mis' ,1! .*" ; . i .
Oh; 1 I. I tlipui ti'ifli lilt' Ijiirniii" 1-ri-w. ,- <' < lh< {" :ii! i. f.'rri'4! 't". \\ : :: .11 : I t- 1-1: : ; --t{ > :1\ tii. lain': ", :'nSLis !HM>RI \
I .. -.. i- ;;; '. ''. v. : -.' M! '. ': \ -. .
9be 1 I"ll..f tlt.f' ..1.t1"I''r '..]..v' !.--n1 l"ii-: !;i. ', r 1 1',1/:1:: ; ,>1 i'4t : 18th 1 "" :Ik. r. nii.S 1 nil! 'th.-r \\K-Liil : :;,li" >n t 1"l.!.:!*' tti 1 I. i i'!;ij hroiti: "ii ; v: '. ... t" :a -,- .i f-u: w :\ rt. ), tC'I"-. a 1i I .,
tht.! ; 'Ju .
: I
An.lt] lilY f'] intniiUr now, i \ t-t -i-iil! .l u 11''.,", u ,:uiuii>i. I.r.i.: t to ijo ; 1 say it is tin-i'1 l.j jrt l !. : I'1 ni'l its ll'.i MI--] s.!: ,' : .t f Ii: j.I"i. 'i';';i, I t\. : L 1. .. v. r |I. ;i'. t-l 11",1: ,. h.t t 1tfLJJ'r
,
RAIL lhr'iui! a ,mi-t nf ly'itT .. IIura, 1 11"1' ti Ii", "rilnir K ** I' tiltitIi:1s.n,1] ,. .'. ,v ,1, .it .
I..I ( t t. ]1'1.' o tinv \\ !hz l ( 'I. :. ;. :l < ,1'1 :.in'>)l<* ''Ili-i.; .

R .UIIII\ i-j-tt 1 ill n far-nil,di .:.. r..tnte '... '.. !.." ., iiUit.j 1t-.i : ",' ,'', . .: i II'I. ., J .
i. j f r ;- u :11'-.i: ,ia-t:, :>nt1ituti.\oi! ; H: t i HJ! I.i th-. 1n{ !.'! J'-I ..n, : w'l! I-VUM'II": ..t -- ,
AVhorc I u.i-l] Itr"\'jll\'d.i.1i..r. ) tr.My 'Own 01.1): lu' it t i j. >../ liii"ilu I !I t-.. jn-r.1: 'i.\; :t N' 1.1 II- i.if I : .. i'.ifenrt ,
j ; 1o in tkv tin- J.I-OJMT 4 hoitv. Ami th"io tlhly a lad! itnj air( 1tnt.1if! I If I :11 arty Situilion fora T.tilor.
:
eer"!.' u i1.'t )h.. ..kli! ;s |"nr.i', ; d.! !, .. t .
.. h\ I II '
rliil.lif ,V. I.Anir'! 1 1. )lij.i-n xillli ; ; it ;is .li f"r in ito"t 1' ? .1.s ftJ. ." ;, IY; | '; n,, ha111H'{ ,
> > tu -] A1td utk. tti: .!'n 1 lure "' } mo toU-H vou f ; ili-t;, -ini. ftoiti: 11! -.i" ; I< 'ti- Nt.!lrl'i',''', 1 :\ r:.twI.1! .1i \ \
to h.i ht j
1 % n. .r.. 1!:M-'K! win} *'. ,. '.! \t';. II; -I 'L. :f. .. .
.l. end lii ; i .
.
nr ".i< tr> nu-ntorv ihan ; : t. h i "Mi.' i.! (
) j hmaln 1v l Un -irvuf In
inr. 'ou a :
hi ltlthllrl ,
t it 1 Ipl
| .
\Vi- in-1)i n ai' ri;" 'It t tin InVim .1d!! ; > : trui. it" ;.s 1'1"111'! .: .J
111111t1, 1''I.t-a.. ill wen!! Mr. Tr : !: ', .'. ,. 1 I' 1: ,, ,
A l.! <" ',1 : i..n .il! ,
I ; 1)1.1-!: In.,' u i.s :Jijil..} j1,!. llx.llt tilllljtfj is I.f thi( i-I.Iss ,'f f } : ii. uh\', (lull, tip ti> w.ni'i;. t r I ni: .: 1 : i nc the transit -f \ I'
.
1'j'v- i
11. ttrrnl.litt4l! tight t.( .1"11.' .i.i. .i v ( /: f' ,.1 lt I: '. -. FI ,".. ','- % '. .. \
j jc r : ; 'fh'.l h\ /
"
1 !1" nttii'liir: t'I. -Ijf i I'M: if :1 \ "t'tnt ,
> w : i | \\' :,1111 11 ..t t you at the ; i i -' willing:: tis;:in HUM If to i'h"'lrllI i : v .in!i 't".I > '
:irntlp tlar"lIjl! it.ffu .- .-, 11At !r. tt 't 1". .. !j. ."2t" .. ,'I ". ,. I 1 It- :. ..1 i"'. .. l 1 M !IU! 1- l .
11'a, i, tail 'i, < "f 1ir 1II.: Ultmi>, schtMil-. i'.i'! ; .' > ,1 .4 1 I. .1 ;r.t' !." i 11 rt .
1'"lil thH aAii'l "'(,11.11...Al '. : 10 w. ':ttln-: :i unit h fur | ] \ ).;!; HjijiH-se th- ti l"ar lalmI! ( .
A'! tin* \4(1.t! j 1"tnr, j+:' t..Ihis: Ili,. :i i th.. :slit-; !1.\i \ ,"-st: t' i1! ".1 t : r" t w'n, : > optingti; I the I I \ J'i .
iliiri-. t \
w. I : ,
ftiHy snlicitiu-i h.-; I for -iro '
J i ., -11...1 tli. 1.' ln" I |1'.1I !1l;.1 1 1 fp, I ;, : V: ; I".. I hk.! li.- "lint il'Ar- ,
n *" .tt l-iiatli .f ..,ut li,'i.a uir attt til "I"'I.I.u' I \\V.wl oai" 1 1. t u, tladt} ':11. s. : t :;', ir1IhJi.! .: : :: e rl H .: .1
.. I lv, 1 haring. in tnv iniinl; ,Malt! -. .l\"n,- i. ,. '
I. 1 tit J .. ,f A 1 'i rl" !
: : .t..d"
f r < > 1 *"t rlit : 'I \ : | foi
fwmrlrjm a IUA.Tli" : i >. \ ; i .
:: eutl\ <'i< ip: .t l ill; t t'rv' ,'ui-i,}\ -I! :, (,1"1'1'! 1 : I f/1.! < : : \" : .
:. . ; ili"ti.11'1., l "hll ..!:/ r :'.I'I.i'; : I
>alu that! I'lirn..l1.IfII,. .\ knit:t, 11' : ": 'f.",''::: : .11. "" ;: : 1":< ,- ;1. t:. -. to :, M.I .'I I him t.'ii-l '" 4
4 1 ,:J'n., r .l-r ? ftiui.! r .
: 4.1! t'UI u. ; '
All'i .i i ,1- li j ; t: ;-it t )mitcli I'l!i..t'ttllltll'-'IMU i a* I j*. is>i3r f \, 1 I'rII:' 1. :-i fhvr! \\ TI" .

nac. long a ii". "I hen I It..t! l _... e 'IJ \' i .. i i' :' 0 ii i k. in.. .: '.11.:., '-4t-: ,' ire :i-'MvnttKi i 11:11 t !: if *,' : I II::" pr] .1 I'' .-itii; .:.. s. :1 f I "".'""!1''. { ..j *'. !. .. j I '.: I. > t. : .. tr. h! :, : '?. r.h-n'.l l In-r I

: "- r ..: : .f"w i\ !t:4'jT: \ .uli, > it,tin,..1 < ;. ..1 j { : ,
.r"I'AIo..r o"C't.I"i. at Nar;:: 1rx .. l'I'I'- .f Ii''' ':: 'i'.iirji'. iif : n! ; !"rni". \\tll:1y.: I :>' o:. >4'\ i I., I :* -. \.t 'I"/"a;/ i '!tin-1 JO-HI.J )
*
.. "" tl.lt! 11'1 i :1:' lu4 r ; 1'J :mill 1st. i .1. :-iri-l al ,lillIIi I. .' l I X. Js f"r J;, J .' :... 1. J "
\t..l!
1 'I. S 1 U.t. n J 1 I' !liI,0 )!! .1.\ 4 I Ti:1:. -.p'\[ : iL: I.i I In 'b1f\i: I : \. .> t. 'I. '.k '
\ .,. :1% n j"\; .. ,. J IUi1: 1.1 1.My :. .I'r'.HII
tin, funny i \. : I 1.IlI.i.! 1 I. s': .J.<.. ; ', .\ ::1I"t: it..ij}hilt ,1'; si.." h...4.'j !"i i-, !. .i t.t! fultiMwllCtn I 1 .1. '.*. M!:,il':"'I t f hi!; tMH-i-:! IUlllt.) 1 > .u ; \ Y' ,'. l' ; 1 ; !I.. ..'. !.,. 1 l..J.tff 1.,. \\a. .I /
t..L' \10 .
1..t t ". 'sv iJ -.,. }1.!.,\ I411t,1: : ;;'t I,!b. Itl! : ''H'I' .i" "' I t ... H W* "-- .'- ..
v \ : .' V.- > ; : .
f .I. f' ,,, ifc Jt ..v..i.l t'l" n.llr. cans ti tii".v ir ff "h-at I h-.
'\llt'r. e-.M4t l.nttM..1t.4 t'rr .. T tits a %* !.I J '1 /''' I" _". .". .. .. :. ; i. I i.'i .1 p": .
'
1 '
'i'.T.1mrwn.lt "
M '' -'' w '- 1n :! ; \ .. ,
., -" Tr,1\'I : .4t".J'. 'r. -*. 4
.
;:f ri.tlttftt.lal:r wa t t:... ;" T L .1.tit\fl'-f: !! 1 e.Jl..I 14 -.n. ;...!' 1 J-: 's-' 'I t- .\1.1< t 1,d1': :.ir..l :.H..w ll.II. :., !'''Io'',' -I I" .. "';, 7t'.( ,!.: ;,tt '.. : ,J: :"L : .L ".. ii.' .ikv. '! tl! ,.. wt. \n'tl.r.'" i f,.

".,'IU..1tItMl1.h'- 1... iuc' "I' h' ad. ; 1 \\ ,,'. i 1. r 1 :. .' .' 1 I." \1- .-, .11:1 t, -d :;11 'i in dill fir, : : 1.'r.. I :..'. A.j I' ,:.l.'n \ '::1 11", I ,- "': : l. t -. l, "; ,' '1, ''s.(, '!'i-\"i4oth. '1.i.i t
i '
4'i i .' :'.. .\ vtirJr .' !.. .''" '.1 .. 1 .* >}htv of I ...:. ., 2 ." I. i : t
llat-r 1" !_ I .1. i .11111.) :1"':1 1 3. 1.1 "II U'. \ 1 l' it 'i.n. i: 1 y I.n.lit.l 1,1.\. '.: .
11'I'rtt .Itetthnt \ j-jm-< r- i ,.' ,. .! : ? !t" v > !h

Zte 1. 11.11''': ,y Inntii'. ..-. 1 1I 1 ." ,. "1 \ r. 1 :i.. 1. ti'L. '..''(. : .. s.iinu .u.-l: [ :f tiuMiful! iit.ui'i r 1 | -U'iibi- ,' 1\ ,' ,. 'I '' ;:1! .41.:11.:I J

"11." s ey atkl 1o'it.""wodl'a to for \ \\.. ; '. : ','. :1'* "I'' ._ .111"' i'*'4 -' \ '''' i 1 f: '. !'1.. }"-'u ..",l M
'1'I.t'J..Ut.; f' yNrrla tu'' uti?I.1 1st -.It.tIcllcarl .: .. ,.' f'f. "i., t .1.. 4 \ !t . .i n i .1 ':Art's:11' that. 1 > -.t.a. : : UKJ : .. -j.j j i ,:It t .1 1VV 1 ,'

ra-u1iH.r 1 :' .ha!,.! '. '11"i '. ....' ; .." '.H' t-'Ut-ofM i l j..kt.l1111! ,: \ 1 1t : 4
"a finij-t ,
Irn.; .iN-W s I t.i.- i- tlIl. -*- \ I ; i I- t %: :> ; : \ ,' i |I" :: .. '. t'1. i.i. !f-t i 11 1

Totl4iet r iiltrholm. hum |11] t. t ;1. ;t-- ], .. :. 1:1..t..11'! 11.J: ..H w.:'* ...ajvt Li.o% l.txc fallvii far -.U.-t ; 1L: >i ::I : : '; ; ,. : .1!I.. r, :.1. I .1 I. n"t t hk.to;
t
t'tl.aaiter. ';.,. i it 1.. .>1 : :" ': :. "\ : ," '" wottM 1 l ItI\ .- 1i : : I' .. ; Hut.tt. "
lLwl,4wr a .m 111E &,,,1..1 : 1 : :; : !}r. .t 1 hi.j 1",1 l it ] N i:;' : : .. \, :.. I \ ., : 1' : s:.a' ntr.illIsl': i : .

'.. lUlU lilY fral''Ilot t.rc, : : '. ;Iluatlt n\'uh 'L" lll;.' f1'.m I t.b'It' u fJ1J4'1U. Tin s.' a}.})..nU ha faihnl 1 ; ] :. :.. ..' \1 -'' V i I' '' r *, I.1 1'':.v. in :\at ..

furl I't.11"3,1 l',: itn',litli.Ahl .:'1. I. W1!!' I.' "I I ::.: \ .4':.. -.t't 21*' IL H l. '!' an "..UI"t4-t t'-r y ur (tHIlI',- k,\. I Icti'.1 : : : 1\,1 1 i.1 '" \ r :>: t r .'. '. :tUI :--nrt..l l a iI i

1Y'Mllt"ti11Y'Uht1t' Nl. 1"... 'I .t"-- .,Tutu;t .. I ::1ttt 1..1'- 11.1. .i! th" ;llr,1.I"II' l.. < .t .1"1'1': : 1"t.j) .. U l. 1 1| I ." I t I '. .' !1. i, :. .l.! "Ar-' i t

li kr ta,rn5nc 5ti*. .1 f..: .1S\ut t.N'sAc.J ( t..,t.'jlru'With t. ". .. !. "a 1:-t ,,' .i' iJi: :, II\\'mi-! rf t'I'! i. \.' < .
n>ttg iuy trc-a ifr> 4tiu 1. 1 }1\\ Ii" -at.s. \Iisi -,
11'111.\1.1.\l <>} r" \ !:: /
-: 1.1".t at. 1 ; J l'it j vur1.... in thiw :si'l; 'f ''K-. ; 1 : : i :._ I. i.' i, '
I ,.1 .trtht c L' :.1. : li'. ti ; :n' : : '. .'I'! :. i ; :-n-tlu-s itiak. r,
.l4'iI' <: I. !tr.' to ill. ;.intfoiuti-v) ti'jitjii .'.' ...,,1f ,.-ii th.nttj>'. ..rdil.. .-l lI 1 1t 1 p i r t .'i : .1 ? ;' ..
.t",11..a.1 IUf.t''. r" i brn .", t\ 1..1 r.lI'tw.l) u' ;1''1\1 I I :. ? ,' : .r. HU'rvsiir.n*>t -t
1 S .1 t'1C1' ; ahi4 4t t th ':, to .': t' w!t.it M.I; of > : : .1 e tp:i '! lu..li.: :, \. h-I: ,
.I .l.t..1. I i 1, : : ,, I. ..'. !t" Inv Vf.UUlt 1lvu 1 1i'I'
1 t
ti. a jl1t1"tal' ,1' ,-.' .!I";irti r ..1lit..- .".;..h.', 1 In :rt t..p-i- ]i\c; i o\\! '.- tt.4!! tin 1..111111 .-, t--- .i..r I .
I'\h1" hut she h"'U\ttl"t
J1 rl'1iir. |
,"M 11 11 H).
_iut" tl ; 1 !I' \
1.ill.\n.\ec,t-r\ ,\. "I"it.t,.* j* t'1'u ''il--I tin II \Uati"II\r\ lll.ivs.l'! | .V !:l1- t''" t ti,-J t"( l::h' !h" vMi 4' u: iutt"! < .' '1 I ; I ":- ? :N .,it nnUr! th ,'" I \.\ ,. I 1! '1 i" 1 nn.t u.t. I a iru"iIi ,...Innn.ith"lak.rH"I''l..I !

,.f Mi i ..'. 1 us" run r."t.WhHrrs. tii'l ('. : I -i'1 I: i :.. I' 1
t.en141Jatiiii 'neath a .1. tf1 ( :x-'uT f \\ ini : 'I. V" i' nVl, :: )111111111',1': i t I ." l >-

"rn'.nT, ;' 1]. i 1. 11.' ; in-il. Hrfl, 'ourUi''I! I* 1. \ t l
: ,l :! 'i i.1! a N l't'1' ''u tr" ,\ 'vl ti'o' UN |it it n11.; S'.
t. .h
t ,
.i u 1114 ,. ,1.,fnu.Enr1. Illut "t'.Ih4 1ti.1.., 1 .II: tl .,4' ( .* 'I. .\ .J L. ,\,1.t. :1'I I 1 '. .: '' I! i .\if..-tn.-i. .' "inl I % ill II..iti.. I. (..11..1'11 Mt.Tt. -sul! I. lit' t; 1, t i '" : -a.G.a. I

!1 11Ler t..J 1 a :.. !". (I'" ,' :n t 11;* > u t I --tt n ,:1. 1' -k .:' N..1 .f Jk 'I. :}a' 'Ii.' ."* *!...1'I'* ', .11H w. 'h"lly t1., .. rl\1 : I ..! : \ Ta. ltD Aln rican: Dishes.-A ,

'I 1 \ _it\ imnu.l iu ail ., ,, ',,'I"i ''. I I''i.. f ,' .f U<'u'- t ..* .. ( .!' I5..stttn pj rrLte'V ,
.1... the itift.ut! 1''.: aal i .1-u..J u 4t\ .' I 1. .. n\ a' J/ilth \ 1\1'! 1. 'I| i i | fjpyi.J. tm | i || 111 .J*. --; I r. : journal

\\'i1J. .n It.Eltttt pity I'" ''J'. 1." '" '\' ,j.1 1 I" : ., .1 '1'i\ i: ; I !.. 1 ,' t G', i .. ,| .lFla ..in11:' ,i|' .i! !i.' .\\ : 1 i! 1 1 ttb"! l.t 711 (i' i :;: :4. ; : ." .

'111tr 'tWMIIfg1.nllM ,.1 ,'H'HIH"; ,j l' t',:"i .. ., ''t I. I tl. '. 1 t I.J; '. I,l'v < 9 i. uI, hl1it.llt.c', 11' ..--I 1 It'i')fi j : IL"I: ii!". : 11',.: .'l\1- I \:.* nnslta't \\ili

t 1't ..,]., i .. .: .\1 : !!' -mti.-\ 11 I \ ''."'' \. H i :a i ': IIi < ...y. r.;,,i.I" ;| \ t \\.1'\1'' ; .. -. ., .' '. .t. 1 !I''' i ; 'nll'mI.nttc:

1l.,rrdt1'I- fny, ,.4a..4U, ..e "r\ h.1'IC "UIi{ ill"' .\u'.i.! '"I' .. ii!. it' 't1- : I .I, I . r :Ir i! Ut
.11t1.ti01..1,. au.l .taaneIth ,1', .i hlt ..Iii. .1/11.. .\ w ; ,11 t. ; ::it v :'ii I- t> ; I .lItI,N1. ; \1 i't : nf "f.un.-f4. 'tf
.
I.- tli !ftt' :-. tl-: .. U' ". "1'ti' lII..h..II) 'Ilia'' .: !I., w \ ii. : !h'1', \utI \> jll! :..'t t (-0 ;in \Hit\ : ,\ t In!! '. l i..r.i: fr rI i lnri.t.id.l"

YrtIn 1.u1.11Iiu"h 'M, tyutdi 1, ntirlh.C ;.. ,'rJ.jri i, t.1:: :.l.-)'.:it' .-.-'"''* t1I- 1\.1.,1:\ 'I'JO i'1 .i r "?'i W-i' *if vail 1\!> '' tlm : 'f; .'" I II >* .* : I '' .i t, -ir it.. in that vitj. I I

'"* '. !lb \. .1 1 l. t it: I' .'! n. ih. citwen! vl
fa' U I:
.1nllhrnn!!' 11".lim.!jIl..I.1I. I4.Hlh'; :. tht-i r: -r..l.5't j>ui 1.ishi ii II onm. t-i'uxbivil slui! \ i-r ': ,.-rl', will hi 1.. .
eonlli 1
: r*. I .. l'j' 1: 'I. : : ':irlieiilar.:
1 ; ]
.
11!
1t to *tralTw -. : II.' ... ) /
1 n
ilit i.V 111 I.o..l.il 1h'l'r.bl"II'! for \-outlKit touv iwu i i .HI.If !
( llu->' can ) not jj'V-'Mt ieehng 1 I. fr..1 -titk-pap F* i ; thrvt*. (-. lu. .
-tl.it1. au4f'NI 1w- ; .... i f. i n m tlU
IrarurdTo .' : "
II tlwrp I II "fInutllu..l HU \ .m' \ :It.l. fllll\l'.. a.'lIittC': : 1 t 1 1. '.'1'. IMUor: if he U\ i on IKit 1 Ilsk. :\o :: : '
r ;; 1'1' soar
li' !lit" : Iit\c
I :\ h':' i | :.ra:t.ipi. : t: .. \, .:1a; Ia"i.: .. : "I.IUIlio 1
1 .1.
l.all'lU4lJ'a: !! l-iH, fi< *. ThfV '\'\ aiin.-s': all it-nt-tl 1 '. .- flIt n'"I'' ] acing .'.rr. '. ;k." .1\ r 1 1
TI! t1' iaJ.lfc.lc"t l
.! .i.1 lIt 1 1\ ( f rcnn i. .!. .)tirin) ? < year \ ; ]' .r : 1 1', _, t I .titl 1 n.t.II.i :.. I
r-. %kae.hri'tila' t hirt l. Miin + jJoMi \ .,'nf\I. : I.. .' fi "1.t'i 1 1. .i'i : 1." : 1 I .. .. .1u. of( : i
tIe Ml M u crt j-.4tl1' 1 :1J.l'n11'riat".i) >nr ..In.t. >:.i'; t fur ouiipotr 1 r"I) 1" 6'-t'- : ::1. TtHt --

: fAiiio mii-5.t .*Mlulfrttu'r't : ;(1;)1 :.11. 111..y'1,1\\\ .irch-d t1wt .t.f' ( 1, It t- i.w 111c 1It1J frk'inl\ t : the tlisptj.suti to 11.111! I! .1 othu. ., .u'i,"-
t To frxil ill the] Lair ut+He3lifht : i w.. <.listi-j "slv ill tfitt' "',rttl,1n' e t4iJ [1' :111I] 'i It..,,.t. (, .r n ..rtHf.' a'II\\>.lh<'t \ ; ;; .-..",,, .' .cmi i" 1- tl.,.. \ U.t' Ux.J pKr,: ,_ '", i' ,. .1' ; .' \ .' t. : !! m--' 1\ of '1'utkin ,

t t \, rt<, .tr" AIII .>f ta.\alt 1":." 1 : t'Ie111t' -. .11..1. tll\.1\ tllurt l 'I : 'utintrsnion; of tin- ".fhl. .I .: : 1 siut uarltyI'f !:
1 \e '. ...iliuin i \1. \'."it o t1:1111! ."* Witt 1 1i ttmt- :""'1 v.t: .ui.tltU* .1. .. .-.ta"r.' t .,. : i. I" !i'! n> :1R.111 .
., < : sit .hl '
11. J 1.1\ 1 t "tr.-t'tu-1 I I'. ; ,'d.tratnl. \
\'n"A1'a .1.,1. '
tl'.c in "n. 1+ "I if'M1n ; M"l 1 14.,1.1! r : 'I '!
t i d..-Mi-. '\\4"lt;: im.! .,. tit ii.ll"III.:!' ': 11 "1III'"
[; 111 lit b ane. ...\ iiin mill. Inwl'lt ., \ iti: t!;<+ is;-'..''. Nt'ula ij ,\ nt ,',.1-. of Mur-iU! : % J. \ 1 i' wll'\U! 1I k.1 i H" ': i" : -. I. I. '. i \:. \ : ,4"'' .. ;in I'Iiri. Hi* hu"itbe'1 ,
.
,
; l'a''H'; : '" 1" .
.' M.. o"\' Iutr: arC ,Wad i j : ,( \\lu-th! j tl.! tt. '. :. I" i the hi gl ron 't 1 '
'i I hv I "u
,
% fair 1 : .. ': :t..ii ....Ittlll.,\.- t m t 'N, tiitliUl 1: 'I'i 1 I"11. 1- T. .
.
t3i irk .
1 ".1. : "
dltliUl1-"a'- ..i'i; ".1 u> :: \ \ : at.t T ; ,
.t'.tm .!. acl: j iet of tho
1 1'.t litTlnn -- >' \ .1 I ttI4': !h. 91.1.. tu half iht- \\ l ) : ,1"'t"! : : 'i 1 ::1 'I" r '.,. 1.IJt'nt r4.I\n .
v"V lttlld.t11 .
"" i-thftl ; t.i.i.! ;.4r 1 11\: "1 I ,
f SiNn; tl.l '" i.n; gra ill 'I'l11I'.ut 1.1.4! ; .% : ;'V ,' 1'r' : 'r' '1y <, ...1 t':'* ,!, 'I- .i' l. M5i'..";'C-'!'' }. .1' : rit" ..\..rtit.l"\ ", I.' 11. .' in ,t,,) i4 it ; d..u.. 1 --! \I.'.: ;.. \ .. \t.\.'. I :. : :.. tCwhe>. .
.
t>1t.1"1' I t .. 1 ,. 1.!: ;l\"f i ':' t..I11"f" 1\ '.'. .,' .. .,n I'i"' t ..r. .!I.8 "I! "II-. ,
U' .. l uw of I.t i1 tu tn '. 1' w.- '
.
..r tlh' "' rtAu.ln : hi' : .n: !.! .1. '" ]e,, tli I ,' 1.I.. .I'' .
AJI"mrf. n : > :0 .. t : :
H1'
:.110 .
I ,1' : :lnt :
.;. .
; ; ,
.
** I ,
.I .
that
: '1 1i !. l't1 I ttt4 et." :h.' : 11.y
I .n"
,.... .' !'i <, '. 'i' .L'e--! :.11 .rt jcllt ul yTU)' )j1;>r1; ll tir I'l I\I : : .I.1 i "
)lrtlrn" 'i t IIIrI'l : ,
> 'r-- I"
< 1.4t'
ahanfrtrr wilily jl I : I. t : "
'"'. An.i .i lit,- '. .- "' ," \ I : .1 .. .:, "
r.
J, *. tht't I ; : \ .
un.l "I..i! l,rc*'t, Mw', r v < .. i:. -, la-t t its ";tt u.tt!' i } ... : .:- "IV 1-. .' : \ o \
thi..1 } .1 .mI. \ .
I .
Withill { .
'
r 1 '
l. l h thc I.\t rriUtrn .i vtJ-i''tJ: M1'tiy\ t;_. -* r.' i"t"t HI "-H 11igtt1'.1 fi-i-M\ 'i t tM''I.; !' Nou uj> } \ I.I,v- .. "1' "! : .' .' ; I." ,. .,. ", '1 .1 .' ,. <
tlin M } ; :an- l ; ::' '
vv.1'irit .1 .t. i.
:
; \\1 : : .
1'enNAlh that jMti'-oful iri; in ni t !' ?:. .'' 1\I.' .t-. 'l\'ll\i", \ ,lr..t1.-llI": '' i MII w .1! no ,'!.1 1i 1I l.t JcpcnU ,'o } \\ :I I'.' fe3tt f 1 1..nil. (1'1't.' .... i rIt": ," I. : .1'' 'ltIi .' : 1 ?., : ,i .'.;;;, .. .S .r. I;:. ., ".a fur 1 l'll ". I 10t !t.\. the -t: ,

,l."* \igil "k.'j1-*. \t. ', 1Ih nut 1r- \\ N HI.t! s.tn ,' t. '. : tli. :I.tni' /
:1t. I- .1.t.IiliV. 1'
'
cn ( t .
rlirlclAI\( i ,.r Huhll'l't itin'r t r?Nut Lit \\i .' .1 (
p1 n I ,
11..1 : ti..t .1.t .
w4 ; .! i' .
i' ; '
lnetitUI i. ,1! .ItI'tt
) 1 flh' t !
114 r1
And pcuti4e )lenlury 3.Hu- .. ,.III. .t IIIIH I 1:1";: r : r. '1,1 A
1 thaTiirksceq) Account; j Its n .m .1. '.;IUTe. .1! : '. V :
liot'r 1 I r. 1,',I : : l
1 i.p'. \:1..1. .
: \
"TL iu,tline of a u i1.! I.rd'* aiuk: ', \ Ttn1o." 1 Ii,' n etilhdt'i \\.y .,1'.10'1Iu! in 1.r tp! 441.. 11.4] .1.Mu.le"in( fl' !:, : I i., w......I. *. .1\! : ''f-: ':: .11; 1 ; s" ,' t !li'\, :. .. I .. .. 1 .' ,,' i' V .r f..r.I'I' tie .

,l\ f ,,,, I \ . 1. : : : ,; 'il' I also ">
; > 1 1ati. 1" t
.. A Mar lion *r, pn .,. It K "ri:.'t11itL: l>ui s.ttrv. .i..t.-' oeuuth'. 1 I..llt .t' tlw T'ad. ; i" "" t : 1h. .
i l" .
I ., tiling-, dl..lla. {>* I JI..t..1" ;11'1 I : "
'lla sc.i lpht vf flr j yo i chat 111 Nar .' a11etl' 'I" rIa" .. ..utongue, w 3 I. 'Iut: "f ," rcpt
I
i i nit .
th -1't 1 .1. '..u1, i pofl \% .i. 1"1' 1 t. : n .
\ i1/f1:41:1
otii a cluM a/\D ; I < 'm- ('f un-u .ill : j 1.k .,, \'11, : : i. ;.J E .' LII::.'. WtlU .' .1 '
.1 1><1 Mate 'ii< f* lli'V a0mt, luwn t h. S\lfllrt., t', r 'tuiorct nP ht' ,mr..' TTihwc w ill ti\ tad\ ; ,. l.ttilv : : !; ll" 1.*I. t.1',1, '1 .' \' .1.1' ; ,.. \ ,.. :.. 1:41': r 'tr. ,.. \\l.t\li".1.r.\11t1tlh'c.ltlt', $ \
j.i 11.1 is It: .
oin\ 'ilCC ixinn l I i
.
lo : ;
< \: \ t3. I 1 :tin : .1.' ..: : : '
\Vitli % 1
V ,. vf the I t. ww.H 1 I .. I t.'h'' ; 1. ...' ..- H ; "I." inoatli.
/, tht 1,1\1l1a\1\1".f sec iiidhaad', \.f. \ iuti t.. the \.nullit: lIrinl' ,.n tN4I : r wt..u x . i1 i i .. ..l'i'" : : : 1\. : s 411.: "., :I -. :I:. ...' ; ? "1' r
: I. .
I fl..l }" ; l..n'l \ i .t ./ .1' 1 .. 'I .1 d. ., .j.'i ,-> ." n ui'1!' ::1'1'! ryr
J.brnnl. wa- thatu- \ r I..t ;
/:.a, in l"tli"rr ,},'p.tnJtJ1t. Till ti. t lhill; 110 ..minocoi .. i .t .., 1,:. I.. .( f \'' : -1' i i..t.. !Hi tl: 'I{' ,'r. .' ,
II: J l' 1. :: l"atk ,
uaKFor : II- \11 I"1 ,<
'
\ : ,1 I"" !1.
I -. 1 1 1441111(4 t wrj1, tit'ls.: gllleil .tin's bli'1 riiuio ; \mrfijUi( ,' wiilt.ir, anti Ill! i ,. 1 11 ,.j.I..f- .I. \\""' .1.S.. I r Ii.--, : .. ,' ;J i : ..1',. ., .. .' .I i .,.. .!h 1 .' .\i1: tottr' \

Men.-A* (..1111';."'( 'I'' j ti.* "1..U'UUdll ,f tilt I'liiu'tu'inrj' .V-V' W kn-m otusdf. mMult 4 1t1 i. ,,_,>. nai I i 10; ;,.:1: ., 1 ., 1 ", 1'' ., I',1.. \ ...'.t t H!L.".\ '- ,'. ---I ", ;\II\II ".a-fL{ t'1 .,- :.
lis/H' ; _
Married "tvmls .ll..ul'r! t"the r: I\I':'" r
t,
httti-JJo M.-rl. ; : tS t"'n'i' pat
.tul t -, 5ipiocc 1 ,' l 1' 111 n. Two nf tbt'refore1it1c a 1 1tt .. 'r t. ''I' rt 1.- .I .. "f thi .brat,9htth.t.
wiUi this ichors. n.w .. '1' jt.r dil I.. ; 'l 1" ; .
nrtl\:1c l 1 .
the i Vnrk..tliild "hI "l .1- .
iM tt : ty .1 1 ; I.'i'
; < w.tniv'-
ttt. .
i to : ;. .. I" : .
.1 .
1 1 : i. : 1'1. .. tilti I t
i ,. LS. !
1 .
cent numb of the 1 lint, a 1 lads rNa.kia M tin tnrtli.:' an,} tt ,tu1. ... CJfJ 1I 1 JI iKlMii.'i.; I f. !t/.IT.H* towv tuny child l ..'. ," .'1 .I I.' I. 1_'" Ih,. 1:. t tI.. :L:. .: ;. .- .: v ; i 1-: : t' Vt. fI"11 i: .t. t i

I tlir .'utp1tt. lV"t ',,k' of <'" I I 1 : ., \\11 l yi: ,i .
I tn' 1 .L-,2.
a the following : : t 1in lUlU 11 cd 1 l.'Uj; ..'.." ..i tr 'll :," ,1 It. tI t r .1 I :.: .' I I. .'. : ,..IJI I. .'I. .,' : ; .. -. '' ,., 11.ti .;., e
.
"
HOME 11'1(11WA111-I':' !0 t.1i'41)1). 1.r'r-.M1 .,. ., ; .I' !".1., :. ..1 .. ill",] f. \ : ;: ,. .,., .,r. : ," .- i "'. \
.
I .
HOW TO MAkE .. at..1 .,I.I}.,' I I I' i.1 I \

4J \ ntIt,1'lut.an': \ w1fr.ce i iglittcrinj < '1 l11t1" .' "f"1: a.1.'/! .a .: .'....,.', ... ., !, .\ : k It
.
f. \ I a I.. t'Ps !' .
I T fakes: a'toa I'
It.\c..llt\
on the .11 1'y.
f
1 1' I

f Mt 1
r i
,
-

--.
.
A'i


.

V t T. _; : : V

., \
.. .
.
: -- .
-- :
I
'

,r -. -f: 4 :-.. __ --7 :- T t. : :


i

j/ :

-
..


It
-- -
..,. -- - .
I I I (
.' : : ; ( ) '1'he < 'rops hi Nnnll l'lol'lln.-W., 'hc' Ill-lot. ) of l.lfr.. I :..r.o..I..r lli' *> Imll.h Olll- ;!1,1.:! lin.-M. ;HI.1i:1 I-Ei'a.f : Liae gflioi.nI' ..t' S.iiiaia i ii 'a tv 'iipcr-' j

f !THE 11 IJ\\ 1"lrl fivin I utliriitiii* ".lr'I tlint tinrro|> .-f 1 tux* nil ttifunt ii mother* ; ''c'h.I-'I.\l iilnini 11.1! -rfl.tlat ',;.. of theSpiinih :at iliiitn-r I al.1 a I fa.-hi tiI..a'I'! !., I. (hat" : ..1 the csa't I Me i i.I,1! I nta.. { (::Il n

': ; 'l: Torn nu.l rlon nrt- M-i.-lincU,, ;j-n" .i.i"l. i il An-11. t.ft. it it ftti'f %IMM-(.*Rllo, ,ltnti I. .'tt in riil.a.I 'iiuix. I..- ill.lrl.II.I I ) tan lal.ll" ('tltIti1 lit Iy n inxii" ,1| i | .,.-l.liti) h :a I hut' IlaaLIC$ \ "a.1 t.tIglIC ala.1

: Sfc J.\ \ \..S i ino-U'iit, of i.Hi'iit iMoureiu-r, .\ r r.rr ..f S S -' .' t tlu''I i
: ''t".. S. .UK\VS. I tin-) (.111j..r I j llirniinilo I I -Mimptor.' "".llil I I i I!" Yc-nrii |1..1-1 l I i'. \ I jrirU xxith \1,,,'. Ir .' 1 .,dl..I. .I.t ear.; 1\tJ:
tin- ,/.1/ tlu-r one of our lint i.mil ..il.| ., in :IIkLaag! alniltin S :
) -
; t Eililnr i ?Fronriflur. 1..r"I li. :.t" ill.tuJili wt f-riiiL' E 11"11(1t. chniin) *. it lr,. t f lliiiiina. iVeriitly% I..t'.i\'i inJ( 1' A 't lrtir-tili-j ill., "*, '", \ i n. -' nft liair.no patitatil" dry HmU, S
th | .
; -f
.
"-\| vl) in tie j'nrt < | Jr..lh
L .II -.U In "..t."II.il ...IttIiltin in fiont, ot t ..iio |iuic Juil.lilt., I j .t w iikin. : .* rr"ll &!1"1't tI ; ilu ninths nf( tin-' throat well 11arket},
TAMPA linvr l- -n f.-itnt'iiti-"' /jflII)\t I
FLORIDA. j jMIT t''I.lnlll'r. t-1 1 thrr with ihil.l! tal k...I l I to I.ill i nii-l .. n familiar i A titter( 1".1. xvaiMe \ N )
-'.-' U..1 ptiI L.l. all.1 r""tiil'\I .II"" ..n HI mi I I j'r."t'ln ,a\ l n tn(> h up .11.1 j 1".1" ** .*I'\I" c"nsulvn.il v%i)ri :
: i I .\ .1 o'r it eouvi.i .ation.I A-k-injr prrmi' .oili l I.' i 'La till II C 'Hint 1 m.ike the 1 pulse.I.' i 0 S
.1 llnl Imipui-li 1 1hi 1
.I
at I ; cl'tit thi" whirli' '
i' Tim.IV. JI.'Uh.. t5' : : j,-t ,lin ri-"|" r..l. mi ) al. .I..ld.t. ,, "-a$ talitii, Iar''S
Ynirs bioitcht I1Il-l.ii.k 1 \fl i It. h.nr.. '" t lie i* Mi-portol, of A .. ns-of i iiovali.ni,
- -----i-- "- no I"-.VI'HANt'K. ifll l 1'/ "'I'l..t| Ix-f.-ro tli n Hit. .1.1' in- : 111. t 1.1"1. 1..1..1-\. : ,- all lrinas miuli.T* hor. A
!
S ; .-A* an iu.luecmviit to illl"r"U.1|, li:.litni.ti: : >, ttlio I i |.rof.*.. to !I. w rntli. rv !i.. .ht* pmill.l. hlill tillil I I'a >ii-to-i-li teinleni'ie-s-to.'k I llievm I i i iIpou I Of f fr-hi.--.nii1f% I..nl' .
html, 'hiiw i ia s'ttt8taitl
ts tirviilntion ..f onr pnper. .' 1111' .- I1ltt'r..1 I ,,reiKjrnu |>i .!:. I inj I i fiii<- ruj- \ ur. nti-T: thaI tli<- I In .11'1! | Ilcli.t! S in I.i- 1.1.. 11..111. r ii.'pi" i,..' i', retnnik S A i-.i-lin-r otf ..1 -.r.li.l% .-. : r. '\i-r, n -vcr ;

. t h. .. t.. TWO 11411.1.\1| | |:> m .\II\\ .T. : ,niJu-tri.ni., j.lnut.r' in tlii ..-. t lion nt Uiu-t. will ...1 1 I that it I.! only a .ii-,", .1.. Towir irun, A inr. lenei of "A "' \! .. !l .ilim-st a' ".... I'ill' ">f! .'Mn?
S I II.) ft h. r- \ >-.ir" \ IIiI..I-1) I iirt..I. ;
: r. TlIltt'IIOI.I.\Iif.t: :: 'm.lill.\II"\\. tlirLM.at tt wh'uh ...11.11... .I \eiv little '111a"ill.t.\ nf hU ..ti> U'h his' ,ill.-, it i ia liin* .'
) i. .' *. to .
f 'tiH I- at.iiiitiint '.ni'" I" f.'i III.II .\ l I her SI A watt him, ,i' in
: : -:: 0 :;>' .-= =:-u. = '0 _. -1..II..f.rr ; iuli w "'.I 1'1' I the I, .\,II a li-'Hii. ,ha lie'; .Iil.I..I in th.1 tin-
filer "f "U ". fl.r II"' il'1"-' isti.rruit '"''' .\ |lump l--i-l'I I I I. ,1.il.I.! !] wi.lou.1"t.II I I--- / ,.1..1 Tor I lh- flow i r* that (>". \ m"Iuin: t tnt ; \1:1 an.l :

" FOR THE LEGISLATURE. .,Icnt.-.l, I f I.'L ,.( In* l r'uwltiiral I 111.." A' I ;oi.ft t iiiuiitK- '..r h< r. )I"1 1.aI rt, l.I. .. iipp.'in" ) 'litlv I '.. *, ,'r\ C"tm! t III. ,' I 'i 1"1 tin !Ir sroUeh! 1".1. ; !.! n vx.vj. an..11,1.11 I I ? a,i'* f.-r: tn.-niU'r' )5." .
. with the' A f. w .li\ .if.rwar.l-. : "
fn.Mi.l lm ,- II. fu-in "I .'rhnI.. ronnty.tliat ,/Ii.,! ; 1.l ....
< writ Is the) ill tulnn f.imilv.
CO L. JOllK( ) DAIiLLMi.) 1 ; ( ; : i not In trnr I foinxl her .1"1 I II.rl l Its lcnr-. I Ii!*. "itj.lriat \\ n- inn.l--, thi* <"I| ;"d ..t. a 1 i'ommni.iration :i t.l '
| i.
.rl n* liiu'li. l urn n IIUUIH .nn'' I:| A fi-ii. I tl.i I h. I Itd. : -'..- S. t
J' IJo.l; the "Cuptniii: of the t I. '
rrll f'1 -liip .
; M V HH M HHHB II 1111-| II ,11 1 :( lit tlr.. vni ir' j'l<'ri1 /1'1."r'l. "I' ilii ; A .l-h" t.. -h"Ht ..".1 tant Historical Discovc
S ,:: .' I inlfl'r *, !hit, Ihe ,'I"'r i 'aptaiu I'.i ... 'I. y.
1'or ('Ic''k.t "f .llltlr.1 Alil year \ I \1.lln.I..1 !
I L MIU Ihn\ l.oi-ii 1.1111..1! in many |-nrt j ; \ : wi' )h "ia.I.| 1.1| | !: ILC \
I It 1:1..1 'T I
Vt'r miiioui.'v. II ;M. 1'4 '\ \fIl.I I au : .\ 11.1 l"II.II'r .UiiiLT.l I/11. ollie, r r rre.l I to, asllt'I the' j-iir-rr. nn.l I I i4t.fl I I'ost :inno.uiis theof r\'t.tt
I ii. in .
I li .iii.l
t l.l.oroii .1..1 $ .
LL ; ,, !111.I..r .1( :| \\ hail tini rnnl 'EhI '.
S conJi.late; f-ir 'l.-rk of' t 1.01 i I ir. 'uit I C.u.rl.. f..: _.._ I In. i I iiifuiit lir, i ..I."i.i'l' the y,.ti,1|.luitit; of the) iipt.mM ." rI .i' I ihI-I I".iilost. I nianiiM-rij't "Ili"-I I i11g.
1.\1 t.
f. )HilUU.rouKh% Coiiniy.) 1 HAN: 1 11'l/IlN": ] e ririn.-1.I tlic \inl Mow ",..1 tini.'f .. 11.1 11.1.II"i.I'/- C iirnil.' nkke.l him whit it ",,,,t. .. pir I .t I i'ltmontho'.It jaitsi j
Colony
A it.*-u "" Untutored | ,
;- l. .- M-cir'y \\ftit nii.I I fn, ." nl'out \ mi if, \ 1.tr'r, who i i. 1.111.1. h.ailv 1 h in-t., plainpo l.tttaninr. ,
April llth.V. If j, / An.l th..n I ihiMI'M w i.low in ra.l|'<.,J."
ki 1 1i 'I 11:11.1 :
-' l ; l.iit korp our-onl in r""ill.I.II.1it n mnn l, aflta rt.I 1.11..IIli.III I tin- (d' t -r> m.irk
I f 1 1r.: : 11.il i Ihuoiii't 11.11.r. : !:: tii''i.i' 1 known Iii. atstta tu th [ : : ry '.ta. :It familiar ttith Xt-w Enj- .
KMT.-
: I: will IM- linn ii- I nnk. I'lant, \ "r-.I upon iI"n'', i if "/\' "pani-h ,.li..i"l.r eiti/en'I \: | Il

;" Y"u will plea-- ""11011'.1:" lli' iiiiuic of 1 Ir. t, prim.i'l| .. II.! I l-i.l .1. fi iIiet I to nii.fortiiiii I *. 1 If I An .\ thn 14 wr nTlI I .. "'iitrth nn.l i tlnm we 1'1'1.I *. .tll.I ....,,,... I 1'1.11'| I .\i.I .hi|>, LIII''.1'1 '' .f .""I I. 'arnliiu in tin1 1.1\i :: |' 'histnn. kn..tv !, that C Uov.: l.railfortlV;

I- JOHN W. )KOIIAUTS: : : .T JK-n-i-lMitMotUl thi-j! I".il.! with t li,T 1..i..1 I 1"11.11.,1.11' \i itl I I T I "I..t. ..h ii,'v<>r"! ",1 I In oxamiii-; \ <.1( ( 'I..it 111..">, he \,i'. |; "I I am ntn ,.1 tinlitiu! ; -; *>! : .,) va.) ti,. I m-asmy from which tIt S

r- S ('Ierks i ( 'Ollico \ n'lIt.t.\) .. th) ? .lentli ..f M.irtiu tot'" ir-'..1 l 1:111110: -if lii- .li-.il.I.| ..'. wlm info It t TIII'all l |..rhoKlthi- -pilit, l-ittrlh. *. limit I. ..,.I Main t I lint I th.at te \"ul%. I I l..e no -itati'.n or 'I, :iliulii'lnnei I II"" i-\tinoiiisi.| ..1 I.: II I( 'iI I'tllflilL*. ,.1 1'O'.adl..t| |, i1re\ S
: \
; ('lInllill milk.-, .!li-irr.i '1ll I T.I 1 liv ( I to evhihit ii,.. --nine ".1 that 11.1 II '' .. i
inin. r"'I.| -\ iiyto" h 11.11.:11.1.; \ tir < ..t'r.I ..1 !I. ""I ."h h.il'itiitii.iis.; I ,, ir most 1 valu.iM.: m itviiaN. Ali.rton-,
; ,
4: .1.r .H..tr. ;MANY: VoiKI.-s.: I t I,.. 1 1."t.I1 .T tin I i ir ''iir( ln--.l lli.m 1"1 'I'i. .I.I.I "" th. ir pail. woiiM% in-t. I 1.1 1 poiti-.l, '''a U-xx silks; I II'al; It( ;.1"! rmtain I i' I :..hiiiM'ii lalish I .
rriiit.-
,
11 -- -- flniolrr. ot I i "' of HIP Stair to "' I liot; i"riimi'. Our nntal min.iioti I nil iliil! thii*. 11.th'lt .i "
: tli.-ir! I 1.1. u.l III.ir iii.-iil l I. 'I. i .Hllri. 'I > i ixht-ri- ill l ill'-
For Clerk. I \\H} t r... iii.lmn ,' rnoliloe, ., I hrv.in.llol.il I in his ti i. t.'tl'l" ,1..1 ft'\ | I :t' ktn.xxn, ..f I
\Vhtnl.rtnt'
the
r' :"-'t1 n ,i.ll.wot.N I I ii- \.1 .,1-1 1 1"11 the lin'ii'i' | "' .I"i..1| ( \> .1 1"I.r. 11.111.I IIi""f'i..u'" innn-
MB. Ki'iinr: !: ,, I 'luti- : a'.iiii-f, the l':,. 'a
: ; exert-Mat'ami t ? i I.I _ul.jtrl, Silihlliei.lel.ti.. 1:11 ,, t th- \itnr.il'l.' "
of rpi-tit. or II".llina of tn.H'\: m-t.-t- me ,11..11 "a .1"11..1) : l.lrnV-' iI1" I'riiit-o "li.-n: ] *-
I In mvrtr.l.i.10." with il... wish. ..( I s.ik.-. 'MiI'.Mti'li I 'h.ixV: ) pojii
;:U M.III.o I i l'"II \' \olltM-lfilftt. ,ii"I! l'\ ill-' -.. ,..il.\ of T II'' '' in 11. I nioiiL 1 tjalIt...hl.\ a >tienn *,iiriiilh>nie. nn.I ..1n'rXVuJni I I V'f.it fttul: ha.l: .11.usil,1[ l it hrTt# "* S .

,c' inv frivii'N) I :Iut 'Iltilt' III\ ,, igb;I \ .nr, IA.Udnto'itHUc'ntncf ; '-" .,"j..,,L 1j'-u-v .nl.tl'II' f.ollfclnnn.! :.p-Cfhat "Fliou" I Ihe i w LI.* "of jt"ii" Ill' Ir 't .VII t f'f' n'R-tjirtt I t I(I I : lan.l, 1 I A I
f.| |
.11.i.: .. .... ........, I"t t ; : r. I.: i tik.-ii, ii.lhiiii a .., 1 hat I EI lil"lr. 111.11 nth' r ""hi:** ,
-- ._. 5 .... __ J' "NIt9'(" .o.t 1 le !je J'I.i kx\l I.iii< rni-;; ...! in, oil e\< rpt' l.ui.i"hl.1% ,4t.I; ,iniiiei.t t aai.1 l riii'c Ihrtt tvr.intii/p. o\rthi 14 I( ) ; I i- I : i i: : : ,
i.- .. ,- f nf C CK-rt ./ th.Circuit I. { ,< |I. lli.- ; 1..1. a..II..III.II '. i.. t lIe tower of \
'-t. "'" I : lall I \oii. \ '} !1.5. nlrai.l of any liiniil' \I,' l.ri.ll.| | 1"'u"Iif.II.J"I.I--.r /"'//.!. !! .t I I f'-at. I 11'11".1 a I tin-I I i{' io

1'4i"f' -ouru ANDIK\V.I.in\\'K.: ; :( '' .iAjril ,.r: 11"'r..I.I..i"' the I p-., nee of (Ih"li.I 1 f flit ''i j Nexx 1 11111.1.:" :1',1.I Nexx-Jer, .e\_ I I'elili -' '- :Is'st.'iiu': ,--' I llo-! ,I, l 11\ .i | ; I i >1 M 1 -uait Ii. Alter. ,thi, h.'tis.. :% t:1"1 S

::1 / : l..t. If. I M.I..I tin* 1.1 iislst liini**** of I lid> l kli.e. ,.x'lh I nd", iliehiciiii.) i < ''hio) t tin.1) \\'ivoliiuI" Vir tue in Man.v,- !I.". to 1 l.l.\1; ,. ,; III.I, :1:11| ( '1,1: .r.lail.\\ I I! I .. ,'ti ..f |I.\ thr- )rilii! tro..j.., IhlIrili ;

E -- t tl'lfl. hilly follow f.,, iincl"I :N". fii.n-1 i i rli.I .. riee. II.r. i.. 11"1.' ni'.ril: e/. ln< tl':11 *Ii l' |.iai- :If.-n-st I ( :1.\11\ :811t1Itt.'l&' & i- II. I I rx .!tatia 'ii. /11.1! iaia.h.] ri-liii-; .1.1

) For Clerk. i iYCllll1oIlU' f"I' 11"1, not'! Iliiihl up tour .h.ir.i.-ter with, 11.1 ) that .1.I Ini-- riee 1".Ih..r it\' in Ittiiii.'in n.itnr" \\Inn! VM- ,. ,. on.t : .ito.ir I I for 1 1
S t ,
S T. :1,110 li"l ,> St 1.1"1 I I-.f t my! atii: .11'! :" I I lli.-ir av.ifrv. !th, ., an.l .. I..i.

\ *> KIHIUJT: 1 II. 1 IfiRMP 1 Lii I 4. 'h.I."r. 1..11 I IM* iiot flion I I ,, "ili Mnrvlati'l. I 1'ilnxxnre nn-1 In.liaiin .1.. not 1 .t'i'ily t r..Il 11"1 ilu'' "S) ".. )i. .i\.iII. I UN'!jlV, ( t iilil"1 tat I IIC i-Iris.-. 'Ihi-1 ) | I 1 i I!: t ill.- 1I'"I.ilt.: 100.\! l

Wl tlh t tS tregdar tint" .-r let' ll t li> Lenutlfill 1 llh% I the) Ill-lit' I| ,' .' ton. "r.- ili-i''iii* tli.:in s.I1.I! | tinliti'liti"i 4 tlis'I"1| | TIlt
I \ r"I'
"IIlIf'.f Uiil blpibr.nZl'! Coiintx i I 'ot | \ ; 8 I ,
; 'f..n-4lil, (f.-r \.nir hh.! a ,-. is' j is th.it In- ,
Ii | l I m.iiiiis-ri.ts
r of .11% inlife, nn.l! toti Irnxe 1..hitt.l v "I'II' I: T"lri'.n( Io\x .liuii .as'I.| 11 I IHIC .' | t aft- "-.'1 |I.
"il I'.xery ; ; .1. : a i. ri-.il tI|
for Clerk <.f tin-Circuit' Court!; in )-'.-.- "f I :111'1,1 ierpt I .HIII- :iti:
: 1 1liol.lo !
I. irilM.: I In ulli I 1 .
I r rMimpIe, "hi. I w .. to the ** .rl.l. n 1 |I'.. nlk. .. : I my .\ 11.1.,1 I I ..I.ia. rs I. kin-!! t hl.j ir lif' A f
I 111. i rn tli' l.i-nrt. m-l \\ 'Ii.-iii- ..ft. tW
; Mlil ClUlilI.:11% .1.l -. I I| Ilos.. |.. h allll ', 11..li.II--il I t U lli-'ht: IM-- ill, ), JM'lii |,'lit!. I'SIt I ,
I n <' HXe.W ill IH' | s'in .
t i 1..I'hli"III. T. I i lltervtnli: J 11 a I. l/i v. : : '": t 'li
exeept $ il III''riJ.I" tt ro
Apr. 2Blh.! : HMKNI'X: : '' i 111"1'110 1t"r. -i-' n t iii.'initi;% il..I.. in I llo-- in ikiii" if :I I .JI. ] ..\ t.
I\\\ ,lo the tuition-t ail-lit-t (fin-jm the t 1 "n 'h.| -art in ni.M' aIWI I fr ( '
... -. ? '' pntiie j jof i,1 rli.. (lie 1".11.,10), | | ;i, :: 1 I.".: MI-UO i.f viintx a I tin1 t rst! iI.aLTC! II 1,11"-" S 0. j I .,1 t Il.ihfav I I : : .II.II'.IIII.\ I 'r Voimpj
t t I" '..ii)1. J.'f. 1 1Nrxx i-.iininis. '11.
> 1.1' : .
Ii1)4)I. t -'.'-' : 1.1..1. 1 I.r i liini I \il.b i I' alxx.ix. '*. -in. kiii "'lit t1.t\x', *> i iin -' '- .\ r. .1 :tliat: :a part of | .ra.l'.ril's Ilin-I .
,
i .__ I :; i ralf" 11,1 ino'l 14.t fltd'ES, .i jl : '. : .4 .
i 1 'llo I ,' inunt I lli.iiirnii.N! i..l-ii-l toiiiii' ,nn" ',, "al"-| ) of I'ooil > '...HIII-) !'ii7.M I \11"I'Uh.Yolk. : I Iii" iit/i'olilN..s.. | /liasa1ts r. %xr Intin.I ., Tho Greyhounds of 1 ;I vxas .'.'iit.iiii.-I! 1.in tinncni.K I ..1 f I th.I ..

t I | ) It \.I.I.! in iiniiiiil life nl s\ iaI' : I II.. 'lit"l. .f lliuv l-il'I- nir' \ i".',,s 1'..r.' ill.- :.1 ai-t t. ,: : f I ; na.I l ,.-.-. ,,111.tl.1 Ii \
t ..*l..1 through etrrt p.ut t "f I tin- f.ix..i..lJnn.l I iin : IiI. n' $ ; I ::." 1 t "i.,-. tin* ll.a'L liny, \i/-: 'l.r>t'.i, I 'I'all\| I 11"1 1'1.1; I ,-"Iir.' I )

tt' .. ,. In ) xxli'uli t I "i'. in il.'iti) an.l alill| .1.| ,lli.. \i I.ai'! "".. : : : ,tI.. : i : .ah' S
I ) tii.'** luli-r 111 .' -m, I"n. in.'I. i/ -niiii* r. \I.l.\.I"y "i\ /r"" l i yroot :;,; ton*. t .11.I -.i\i--l; II: 11:1 ll I".III.il't| '1" I"'I .Ii.,-.." r.'il t 1.

\ .' \ " II'i ill! .i < <,7ti j t..I.II..I.J I I nio-t wlittt I \\t\i ; I ln,7si'Jii'iIVnnnhnnia : 1 xttiiin- II' : j I 1111:11 I .iI'rahv. itt I Kii: laiii.:. 1 I.'ev:

S. ;in.loloiit" l liiii'. .r. I thi1.i.-, who lm\ ,i...1 t ,.. ii. k..Ix. '. .iii.l cd.it. t..ll x. r\ i-Ioxx" 1.\'. 1111.1" ith .'1"1'| i hnr.'u, : t. I..f f iiits'4 l 111 '\ .1,111".1; lUll r : fi.iintii., s, tlio i. .".11"1> .I..: t I j | | ;:: ,1'. nf >(-ittial" t> y.;I the Hrst t I. ; I I.

rts mM.iiiciIxhton
I I i Iv iMcWtu.il! iit.H'fltion. iiii.l Itit.. too IiIi i.Ii i 'that' lo-r otf-j.rinc .-.iiiut't ,"..1. "14.IIe-I.t v lint I : t.I a ,. :1') xtlit -hmil.l xxi- j.ii 1 "nt I llio ti till t : t I'nts :lu.lI1..d"-, > still ".'-;..,.1 II j ji I ,t:ilt J

b ri-l ulou 1 ( I.. J '- thenine thil'ir.I I .. of lime, I the' plilleipal I ( i 29I' I 11.\0. ,'n.in ati I '\f.r.l "., (".\ hisf.rv
< prule. .1 urn A tr".1""T resoit to J ho-pluite 1 I ,"ntii-yhniiiii, 1 ri'-' tin1 mott I l>iukwh' ,nt, il paox.r: t tin- si ,.rlitr! t traii nf t s lia ritt.l 'r ?i : 'til.Ii-' an.l I tronM. sniu.'si-r\ai: t : ( I I.
the rultitatioii .,f th coil; W1iV. \ '1 1 l.tilk! ol 1 lion.'---out t'f ,1:1'.1.I, I t .1.I ... il- : ,. I th.- I'mNstant! :: Chnr, h iii I t
\ 54.IUt mnl I I M\tai'. 1..1 l 1.1.| n-i sit v. 'Hi.I \ 11..I.al| ; .
t
S. i \\\- 1/,1,1/ tlii- t t.. i l'itin- 1 1 t tial I. .1. : I
.( i..1.,1..., JjlInT IlU r. ko-l > oll in .he .-I ".IL.., 1.-t ; an.l tMir it not for I little milk tn.1 l lI iI I I '.11.>i lui,.-. Ihr 1".1 1 ...'llill': I'.V.TS";; 111" I.lril. I : "* ..f his i hitaln-ii i : |! .id.5)) il"' a M' I'. bI"t FIIIII I.t- \
; th., an-l :,, ill.! I r: r. : ..1! ,,.. ;ti.I\ 11..1.\ ] it ui t" tl.I i "I'IJli, !
S nn.l ii _-' ,"Ir lul'J..I 1 li(. ; without il I : 1'1..1. |I.vtlinp., n.\\ 11.1 n. n Ill,1'nt 1 i 17 I.',-". i t 1 h' I lli" Aralvitli: :: l i ati'l t li.. lt-l hi'"I\. ,.f ] >ra: .lforil.- )
it IIII.I/ hit.no |I. nlil Irrtli) ,.t l1t. :i/l :iti.1! 1..I'lirati"1 i .f all. xxliil.' xx- -nllio Vr II'al..l : 4 i I
"Li HH'l wool I \ "<- ;
tl.1 .1"1'r l.n.l. nolil.I .III. i
0".iJ Virpinin rni'i-i. t I..1>t il.ix | i i/ .
i j ] t ;Jil. I j I I.-V. .ls.-.h :Illint. '
S l I. in the ,1'4.1..r.1.! f.1.1 l'r th 11..11'.1 'rlll'r.1"'I' l ".iilln ; aii.l txhnt i i. t trio ..r' : 72i' 11.Kniti''At.-. 11' <-til. tit trtinin: in (II"! .1.:1.1.- :111.1 l >li.rtirv .-. I f j-li..n| :11.1'; "' iHMt.Vhi!.'. I | r. .f 1"/1.1:1| txu-i .

t 'f. wh.. i i. of enl.l.ii .-nrof 'f, ,luiiu .. I 'I'-iithfnl xv t'-h il": is ilrititi I ; i: |I' n toiUtit I tin- initft: 'r. an.l' !I.
$ ihin,that mini-tiro to Il/n/l w nut, "nt- III|, e. :turnip. nn i.-rn. : railh.I most I ti.li.trro, \\t\ : 7' 1'1111" in I Itlr.' w re m.I'lir. ;'I I.\ / : y 1 ro-

t .iT'o 1.\'"". ninn i' in.l.l.te.l% l.. toil ; 11.1 I ''f xi .. luiv with I Ihe. f...'.l fffoxxN I nutli..'i.-nl ,I ::'-'..'.I I :: : I .- aii'l l.eantiful.; xxi- a:ar.' iin litii-" | ti" l lIt. 1.I. 1.- I I lit. I tr'':'. .1 a. aviihrar I.,"ails-\ : | ? anita! f"11 t""II.! ll..* f ,ri."ih" 5 i

: rrrn tif] (,ir. i. < ;...!'* .i.,.. 4litiiti..".i i.la'nl. I, '|iiaiititv i of "-irt'h.-lN. or II!I. \I.i.1 tin' i'I ( ... 'm I.rni.- ll..' inoul cotton. tit 1\ : Hil7.J I : to llint" xxr -l.-'iiLI I'tix.- tlii.natt.ltii :.i-.t.i' ". .1 hits h. .. a.i'i.itii' tin- .. l a I, Lla*; inf:'rmatinii: l..is hi-n( ro-iit'-.l: "'f

r-lvitl. l liii.u.r. S I ,-:itS |rre.-.lt| t they n ill I lav ln"nv mote etri's I tl/I' i! that I hat.- I.. thrnttn out. thi. l 'Ih.-r.1 t -
Ii. 1 lix : i.
I I ,111:1: ti t- in-,' :1.1 l.-ttJit aintt itil .I j ..t t I tinlililKi. .!..iil.t t that
1.-
I i i. Nh' ) .IHOI ,,,1-forr. f.-.i f.i-a I i .ll i' ,..1 I I.. I Jay n :! : : I ,
tl.1 ,1. l .il fi '. u 1" III 1. \.1 .I."p. in thinn'ii's
: ; *
.
1 I tininn"t I [ M 1". ( ;
i"7.
'I :.u 1"11'1.: IH.; .111.1' 1> 11:11"11. t j. s.111 r,"r I I-i.-i'lf'tflVntin: (f ftiit.- '
t ; 1".Iiu"' ".f tinarli* *". likv tLIfl't I ''I'nr. xnt ":II.r fr .;tr". l.iilniiiiot .1.| Mi x> llhnit 1 i :' Ii.-. I S -' S- I l ill siJc hi, nrist.'r. I : .-
I' .r .
f ,On1 niaterinls f..r iL.. Is.1I. hotx.-xer :: JI.A 1 liot oo'iitr.'l'-' 1 ". \ nnv .- llirr.-I "iiRiri'nt I .I I.-"rv..
k 'i.. mi.l!.1.1..1.Th..- f.r.l. ,-f tI. f'arll) n" ''ti'l. -' '-' j Chicago, Aj-iil al'Uiulantiv !l"iti.nfiillv f. -I I 1 -

I ffI' "'rkinjj t.irn, lioliuiM! orni.t <1.n'n nJ lli 1 ,. r' iitj; in ., .r r.'-1M't- her (...II:,\. |,,.. A f,'>" |I. i|i i 1101 >1' II 11 .. -'Ihr I \ "W,1 (.tIrI!:11 .!'fthis i(j lIl.'aIIia': in triitii'ti I In |lIlt) liip-mr I lw. | k.,.,; :\.111! t II ii.- -'IIIannr. ,': I I ) .".-"|..ti.I.-ti.H1" t 1 tlu-haii'I-xttitiit I :

S \ill. ,n.I! I tin ntort/tlto ,'''Ir of tli. "".fl t 1 1 i '\ ith the l I.-' "il in the* w.r.I.I.t funlini! auv' '' ,I'oiniii.' .r.'c -| rak- fiit ..,...1.1.\' ..f mi i ir"n \\ .. 1.1':,'in vthii-h '".- il.lii.ll.a.Iil..l!! l ail'I lit.oii'ili'il. ." I |li.tti( ; -f milk :an.l) M"ii'-'l I ''It'--' :. ( 11" :MX t at .l th.ir; / 'f tI.. !,ilr-r tthifhyon

C lira-lol") j'oiiiiinj t.J f ilirir tro-lii| ; .I.r.I 'lime in the ,.ti1l.r w.r'1 flll the afl.. nr:r ,', .1.' ..1,:!!<..! n" I -i.li-titnt.: for. l l.rh'l in )l-nil-IiitL'-, : !! 'Fli.-I !. unatis tn.l Itish, li.ati-1.1,1! ,.., t t.. [l. highly tvi.uIf I t :, ;,iniit.-l t') tit-- "hut th.-ro i. th.! atti.fa- k

S frrLn nrt. i-< i.ii. V. rit ll A.tt jl'Il 1.IIIJ.I't' \ m .iloaioit- matter ni .r fi...1 ;is t ti.-n ,ii.-it.ite.l l I -II "I 11.l ;i.l. <.- "f iron (11.1. .-.1 111 .S in! tin' vxluii flu- t.1 .. .
!t tI i jo >'IHlr. jrfilit-.1 (!.f.imilv writtm in
j | itt..t I IK .tittk )170.
nut "t.
.." II. AVi-iL "". i.i.in of t I.:il. tILt. r.\ -I r"1 laxuiiT. ,"v. I- L"nl all. l.et t'.mrurl.iv, 1..1 ,, C''niou-\! .1LTIj,..'.1... ": lo ..'.'!nr! .' I lijhtn.i ,. xith 1..I! milI.I "i .I! : tt. >,
11. ami! : 'ncnl: ti.t; !, .\1 jiflIlt.-11'C' ,..1.I will Inta milk : I th.'tt it was- ( :
.,. I( ;. : 11"h"1 >: in t'I ;h"1 t.y II. i..vrii'>r
IMn J l .1 h fiirtn 1lieX'hiili )1. 1..r :
yet 1L >f'o\\Ii! .I.I. a.tl".r!. ,I '"' i I are /.att r* .r ei-in croat t -.:' l. nl"r'I! and t tin* "I llni/ \

|LI. tli.lii, ;lu-l llnotif ..f |I">" .r. I. !' limn .)...rx.itiofi, I.. li.'jit an.] trniiffor t III nn t.!i.ttt rl.tl.. 11\-.-: "._. i I'4"r LUl__1 1'\\.1,. nf "HilI' is out an' many rioter'j i I has I pn! Iiis haniN. HI-I i is I :I|i : hi; i..a:'. M-j-[ \\' lli:11 lra: : h'nr.l! ,, ait.l!

r f' S S.S. .t \ .\. V1 .( ft '... .u. .. w' TI ..I.\'ll 'sr".1 '.I' -. ,. ] ,- ll.vtlu'wvitli""i.'l.i; ::| t _l ; 'V h iT's tI,. / ;. *.. ". ; 15 5 i '_jA.i._
.1.11'1. .1 & .
to puqx>f or'cnI.klnl fnf hnw.j : in ( ".ill' ",:. LIPS. -. I 111iii f ;' } l t.s als( $

)- / rry kis.! nj j .-. ",< .! fr tii.rtITnl i ti1 fr. I -' '- I'' oiiiii,1 l uithmit' I 'l.oltI'liaimr -." I LHliliI) 1:' I.II.. ::: i.II.\* !!... I..iI'I" :, il this '.'.I.t.| .; -i il, ;, au v\ !j.L! t.. '.! .tIl Iuttt.-t. tiIt l :,- t.f //Vtif; v *" S. j
.br. .
i" 'I.I I frs ;
o l.y wliioli 11 lomr ] l I'UI .. .. :; -' '.- i ,il.ri.il.I., ..-. tia4 11' "' i M<.,I L Tin* .i.-Iiuht! ill .!lvt | : .411. lih I I 1 r i-;. jjltiw., ;
\il..I. al.l lk : : 1' ;
f,1 "I'| 1 \ tdI : .
: ,
: :tttai':: kleil t.\ i-t.iir
J -n fiH-iiM' n" M.niu-l: an.J 1.1..AI.l.. l.mfi 'I j "M 1 till} .11.. -.IT.1 .ill., ".Jln'f i. -v. I:a '1,1.) HII.,! iU'-tti, >\ <-.'. i, "*",:ttt.tt'. nii.I I makt .r in : 11 : ..1! -t i irs.m .\(.lj.r jti-i 54t.4.
HII
tioii.ite .
il |
r I ).r..rill."IJI..r 1. .bL. tlimi t. U .ik. \\1'J j j .1 f.' !I"" ".nf..r. n. .' .il \ ,i. in.i ,.t, t |I.. tI ,Ii, .1,1| ," rli.i > .5 l I..r .1'1'1' I.. il.it 'I" \ hiI j i, f !'" "lln- \\'-.'t'.III". ,' -" I I'ni.'ii I I | .,-.tal ."..1.{ to( tt.'ii.-h! :; :i\t-\\ I/t; t | i | I :a-.. :'|.jh';?, t>. '11.. |I".I ;.,

I hmo.l lni inform.- I..\ .II'4iHgiI-hr.I; tr.I.-. nit.. .,<'a'I..1.11,%' "".- ".""t I Ii.- I Kn: ".ll1l( 1\I: |f I "One I of .X"'ilmil.... i" 1..1''. ". I I lie 11,111.1. of all 1 I lif < 11..1' ;11,11'11:1.| "; "I,S1t'I"Si-r a.I! :i j I t(> '..',.ur.Inn fr<.m t tbt. I4i jtt] ,, \ 1'il.II.llir.uy.: ;| Au-1 ;ti,, ,t;" fl'| I

; I ll.at .1i' .' 11..f t1i .--la. of j i .t I.I l.-iiu- |l.r'"r..1 I.. U. t ,in ,:., ,i"i| "I] .liii1 .Iuri t At ill.' .. : 'I'I.I .
U/r"'III"t.' : I.j".I., enn on lla'f" l.iy ih.'r i i"I' ( :, .itt, tIn' r' ;t,4. 2n. "t. ;
,. .tia I I : t.llli"Ir' tar r iilv al .ff"ly rdIU .r : ,
1'4i" I iiur i M..I ''fthit | ftl.i
tlnl niit i.ih.'i' m.ii-i. I lion* ,,, |Ii j. j ji.rnin.nt : I
S ) f.i (i4. "Hit
) I I II
!1 I'ru
x nn't.
"li.I'.r.I.'li./I j r"I.'i"II"' I uif i 'lh"ti-.iii'I ; I'iii..vi\J fmrn $tho' ST.h.1!
>
: v ; ; ; "".tl"'r. m-I I .1| :1.1
r xtho, : | 'tUt'J'" i i I
ll I I"
.IIi/
| ,
'r :(flol: < Ailiiaii I ,.liM ,ICli.I. n.\ tu.ii'ijiruliHr 11.1. w.-i / rumor mn 1 1, I l.ut I I I.j j 'Tlien t.ik tin-," .11. I .rI1 f tall- ( { f.\ r""r ,
'
S rtsI't s ki-j n't'JI'1 1"1 t fiom I ih.' I nr "al"lil .lni'"tl ttith' I :: II. .
.. r"I 2 Ii of it .. 'Ilu >11t4; "IIt. .
.u, uii'l this tt. I.) "' rh11' '' u v.n' .1."I.Ifll.! toij),. ,.fT.d ,11tl. \t .! 'lit to In. 'lniM.ir" \fllllf ji'im! r' I. .1,jt.g in I. i..t" .
.f xvirl.ilr ... :
l trr l ) ,1 I 1 : ,. niiI ; *: f retnltftintiafv I.I'I'
i "ironr-that $
tixe 1'1. li'r! .
r upon the j.l'i trt 411It ( :! ,& lr"lrl Iil''hilth'" ",. lie "> ',n.>! lo .linn.-r' ; < { I ai.S

other-, ni-1 .ow'i.liiilo, "tlin) ; | *.KMII l ,. \ <, ,., 'I ..Idj.. \!IILI .: ;. I III. At i Il" I I I'- .
s i; j.ii| n.S f fl 1"1' "IIJ v r., ,1,5 ,?'I( { LII( Bj "'llnis nn \.'. fl. nl ,1 I. tk, -uM; "-- r I.4.II..i't t. a 1 ,"1 ,i fioy nflliP.? I f' (stir I 1. f ; { tlmt' tm.f"M
11.
p .- i .In'.I.til.| t Al.) tl Ii. pr(Wp.u* of p--.: ,'r, ]j| '.li.l .V 'U pnt u-'t, M t f" 1,11- I It. :IILI1. I ..ollal.f 'I.| or. :th'Illl! !!, I | : I Itarut' to 1st.. 1m IrrUt".., JUfl

_. ._. j..". I I' -" ,th, ; :.t I j., I IflT
11 it..I ti4. ; I ''U S a' 'nl'lt.
\ I "Iwi 11111.r t'", hy, xlm' '"oil I .hil.h.1 --latfiii'r ;.-,1.., ,' .
isie.I l ?Mifs TInt-ii/iiM-. i-nxe inr hil/ niPrlili'i' ''rt .- :. ., tar | } t t is rip| ,
'Jin, I i'iniOllllllv :LF f'" | 1 1 .. / Ttt.'v.- him.In.I l..il..' .( 11.1! muM I '1mt i if',..
1 J JI" I.
: .
4.j him
\.1.11..1.,1.1 1"1..1. nlta Ilr. i t xxlfrI I ilot..I" t -ii. :
.I.:1 ; rJa.t." j tviU
|1..1. .ll. .il I., .1' I '! '.i..II. I. | [ l-'imiiH.lur-.U. I
I A.' (..> N < Yoil nl 1."I.I.t..1 the % .rx lou. :Itl'T--ll* j! I tli. t Ii., .../'I.li.ali." 111.lnri"'I I \ill I 1"'lhil I "'Ihe ilfiKv ton diil'l t "nij Ii. .1 'htn s "I.tx.'ir I'titt't,' t al? < "ati":,! I lie1 Trinifv I Ii\: I.' I. 'I' .'.',"ts' M. I 1.I.r: | % tiiis 1I.1I' I t., .fi.rl.t ,i IL I Iri.? ,
}
I.r..r I. IIJ
i \ .I-l', front :.1'1"1..1| t I n IL., Mj 1, j j. | tiniin'ii.. 1'\as, l.i.: ; I L S ; ) Ii"a., hu" t P. I 1
j | J
|**r ti sir. i ..1"/ flu. i I.. npr.l "I""T'I..rl 4.ll" .I. ,) .1..1 ti'. 'y Ilic n\t time yti C::u t l.i \ pvillyni I ;ii t'lrl t"II.1| ha.- I",l.-s. r.. i | } I ft., li".r;;"I ,
,
|I. .
I -
'
f $I .iug -
!.
"I.
of the kin.) 1.1..1 11 i Ii. I 113s.i. ; ,,,,,,,, 11\11. i ,, .
1"// '
"
I st. .
r .
III j '
.5. plil.tl-lie.l II. lill.-.l Sljit ( W ( r,' ...'.." I,. |I.,K. i.- "(..r"'ll II. II 1 ,li | 'Ii. JT <' I lh. '/I. ,ni". rh it-? ,filoirui 'h, ili"tri-'l I f x.. r n,\ |ttaa| > "j.,rr. l | i

t 1.I"'II'.rl.r"1. 'i".t., of ml.'rr-lin.; | )Ifl., \ I J f}' l'." ate ..f nil the .,f I : trail,! iv 1 'hn h h.. is I ui. ,1 I is th.- t
t, r 1.,1 I IrSlu-'I" (,1\ .r. ." .I ,. I. lnnticnJi'il', I.n.i."o !I' I..llld. .\ Iriti:: """lilal.ll/; ; 1 ; | } Bonaparto'H Early h
riiL'lnX inrr" Mii-l t ih.I t.ts1.isr.Iiisi'tit \rll.I .
1..li,1 nijill.r l of I lie 'I';jit riheV' .... 1 |Itt' .aaaIa II.-. Poverty.
11' I.. Hi 1 i: | at. irrrnl f. I. ijrni'r I .1" 11' mnn'l
1, tII. .1..1| i .J.ill..I.\.I\,1 I I ii.I | .1| ihf.
JLtl.I| I
] r..i
.
ilii.r. xin .
..fl. j I 11 I h
.1.I.r % l >"- hcallaiii. !
I. ( 1 i "l full '
.r.I..t.
i Uliilll" 1.1'
.ii' ",11'.1. 1 I M rillrl. ni ( 1 *
: l : .
I ; .5 .I. | m.' *
4>ur fri.-ii'U w I.e. $.-. I" .1..1 I IIIt 1 ,) S !ti. I. 1'. | ., ,, .
iie.I|
.ir 1'1" .I ;l ,
t. '" p. ,
(i .1" ,
,
.I..un..1 timn ;IH,1 t. .1 h. i II p. \ .1..1'\| > ii.ininiit i'a'ih! ,to I tfi'Miiu lh. I j. r
.
1.11..tl". I n alit-i, | \ lhl'"L./| .A.r. ouch 111.1 m.iiit.iM'f| ; ( ( : '
.f Ihe .oit. ill I. ill.1 I j I Woman. I \ti l i 11.1" .
J.l."o.> 4-.1|| nt uir ..Ii. nn.l i,' .'I. .., e"11114'. 'II II|I"I linil ,lit 1 I. ,lh' /1 r. 'I' I ".: I II is- I. I
ilie) | I -
'Ij h ; 1.\ .. llnpoi < ni.Ii| lt l tm I. uh. t.nta' him 'I .. .
I ni
riit"iii i f.r I hem.,It 1. 1"1.1. 111 \ I. |.sa ii a" : "H"..n..1- I Ia ,"?? ? ??, ,, .. fn i.i| I
eIliHylon loxe : r. .' ,,11 ) 11".I I:. .
\'Ih..r
< not "
t --. I." I" '.tttI, I.." ...I.il.,' -HOiippii 1/: ,t), 41 .. n 1.1 I I..f prt-x lie 11"A fi''in n. ..!' ,(I"," '- 1114. "1'. J .il-N 1,1 lull,' si i..l' j-i/..II- Th.nt.. :. t l ; rl" ''I' ,I''. V
1 i I II.. / ,r"I .1".1': t Iatt, |Ii' II :1.1.'r t ; l V "h. I,
l I I.I./f. h nilrtli, ,7 hI '.
A' a .asg I. ua.1 ) |n'l| | .1?? ,1" '"i,. ,
:11. tit,1 I.1. "I.Itk..IT. .nil :i I limn I "IV J
I" i of .1 I I., li. .pirilfjm, : ni rl
J M..I'J ." t a '" ..M.' -l.x." ), l I/1! I in.r { i- ,t.t | l i. rn I .
I t..t .
t .hf I .,I tli..lti.t) ], I Ia'ur.b in I h. t4 LOiuni )," 1..1"". flI!" ."II" tll.II.I .\ nn i "pilil ; ,111' .I. :: : ;, ,., ;th., i; j' //1.' r ?, I ,. tiJt' .
*.fi.h /,1 1\\.1 |
I'U.of 14. mils! t
i 'hx ..1., .I tin : in- : i .
.. I .nlt xxttl Ia, : ; .iii $,| | 1 hii.;
:.m-rrnrtnV ,
:1 :
Ufll.l'lhelin.i 1 1It v ; I
Iiiii.;
.
v 11.1.) nirnli..!" ii 'I hi.l ,.!,. l...|... ft"hatliirf l.'ll < II/t&.1! th. < i.I. lr r > "t | '1'I, "j nfi'.ntiit'r .1l 11.1 aff i 'I'Vntf''I", I
II -'Ihe i lio'hiri'
1..11. 1"1,1.| ..r I M'I : It ) l.ut ,{h'' ,. 1 .. .
| -
'
"
| :
f. : | .fn. firv.ii.
I
I I J 1'/h lll 1.1 "r slitatal) ,1. | | .,
< OIO"II.-A.| | .n'llir I '.'I'ill in-t | tot li'j'J."" lt. I .at. .1-' .1fll.f aa rU. in ..U. ,,.
u t i.r.
(' I ft..I, ull-l h.. l .l.- t lelt .f I.. .pi" j' |1..1./1- f-T tiru llnli'li. ;I I a-M.iil I. s..ai. / 1'1'" laiimtloii" .. 'Itirilu* I l.e.il.i; i t'i"': .*trill gr.i.Is., I'ii. iip'.n,I:' (II. .h.{. |hl':11" uj--' I Is lt., ,:" | ,; I : ", I t'n ,",, ;Fi .- |;
(g .1 tiZt'tI, vejlello-ltt; I hn I 11.1 :al..j \1"11' 'Io"
i ,
"
r. I. liI4t a4I.' I Iflil! to I .. j j. r ,/I/t/ I
1.1.111 .
: .I.' (
1. j .1 I hnx.- 'Lefii I .it..1 ( 1/1'; r, .J''1.1"". I .... I 2 I 1' ) $' a a> I"|,!". | r. 1 't
tlii I fomiAlIt! Ii t tiit ttirhmif
: J "I.r, .' ''J' "ticlioitt the 1; eoiiiiniHiily.M.mV K'lt.MiM1.1 I for .. I lh.. IMli: i! nnI fin' tin l 'tiilinu'$ Ihut., nut SI i 'I'h' 11' n.tr 'tt II'i" alt .I I.' Ihll'. t' : { i j fhn i: I !Ii.- im-ai, ,' ,4( r'n: ihT." f f I p"'
u.1. .
; 1 ptofi'M.l j nil I The 411101111! appojlitnieiil' uilli 'III.'out I 1'1..1' ta".f: .. r ; 11'1\' a \viJ"ta. :.ui-i ? ; t <
.n. lelljrion. 11i 11"r. ,1.t / mf.r
1.1 a* t"llr..1| nninl known the i.iniieiil If f 1104.. |I. : I 1.,1 1""I.t; f t I ) h.i'; .Iiln; <'r. | I -
I inort-ar. in" nn iou. pursuit of the inialual.lei i I M Jl.', Ihe Afllea I I..". j '* all .e , .
;
In.
1II.illl' of lt III"lt tht.|
I tA.Fl'.i. ,
1".1\ II I I
t.ti,... '1 hr ,.. l.u. .In! i".. .. i .H a. .' .J tlut LOU [.utter, I' .1|"'f.'," "I,al, | : ll.il I jt.' # : ; itijdf) ( ttaunl.r: ?
I 'i' I..r.lilll" lh. *
i il.l1 '11:14 t'
.
,,
I- v
I the
; '
in .
'I".1 I" I X"I"I" I'll Jlll.HI.f I 111..t nt {'oil I I.ent i'innvrth' oil tI". [-7lh'. : II III.r': '> ( \\1 -, j r. ,.1..1 "h. | ;! ."M'tt. *.1 h" .rr.,\\ i"& .. 'itlb'J| flll'j S
\nil.5 "ri' '1".1" l.i: j4 h-.l-oi| ] i mpn' 1 tI/"i.: 111.1 nrrixe Hi I l : .1 l l Ita -|| ,.. 457|. ..r ;"' I!,. ,0 ", /'>
S ll.II" 1.lhl"I"Iil leet t n-itilnl.le' II'.1\1llil '? 'r.il,, 1.:1 I I- r.ml.( !. : '
; ,
f | ttlf, ?
i < ? | ::1/ -
: .. h.. I 1 p .r ox t..t.I". .Iul| F |:1 'h"11 .11. fr I ",,, hi
a nil <
.1.u.1 i nii'l :
II. < l J. .,, ..r t the M,<'O..li.I'( |i i 11\1 s '..". until 1 the a l : M 'hone I''h 1'li.. tLIL.I, | T--k HMfuIU : 2alSlja.I, illl.,
luinir ) I
:11 | xx II" r"I" "..1.1.11.' I l'rr-1,1.I .lit .1 :1" 11.1.1.i. ,.,. ,, Uj, i. it li. 11..', ,. I ; : II-I ...,.1' 1i, i.. h.t.t t !h. ,
"r.r'r. jxn'.ii.ll.y! I t Ii. I It-: ; L Vni. M. "l ; :lir.hll'| | t ; .-.'.I tiime.ll.el..i.a I I >. I I I. for ., I I..Mi.-r' l 'I- 1" f"II', iaIts, fHarit,
"r | Im-lopol., ttneiil t ,I li.
\ th
.i.-.nt
., .lilJ "t nppon .f,'a "l :: >tli "I'| r .. \alit!, .n? M--; ( \r.l.. "ti",, wilf ; f of, I Il.il.:, ,. J 1..1, J
'! .r .h.I.I l'lfenflii liui.1i .4)' Hi.poiiniil' intli'ii. ) ) ... i"lti JIIII. :? ?.. ? .
( i 1..1111"1 J-li" i '.'_ Sot : ll.at! PItH ; hidm..' ( I hit ,, ? (
J I I !j c. l' r ltl'! l II., :-k 1.\!i"/, ; ,, I tli-m h.i-t n.t .., ( | : |/I t, t II. | :
li. 'lhe
I i 1't.
\\.llu.rI. i/.1 "i| ,1 h ill.\.I.- .- : Kl-'ltx NolllllH.-' ,( ,' -;! ( Mi, .lku.r:: ; | fri.h.r, '! I U" 'lh. t n 1.1" t.t (II. I I" "l'i.t :
-r
mti.sm
', 1"1 II' I ,,!I., ,,. ; H\ .'Lii. "11'' 11
/ti |
t.etf. "wt1' "I'l'I'l' / .1 I I H| : .
,. i isOt !"" "1 .Ir., I I. III" ". I I.." 11 i-M-iiilioiis. l.aliii. h.' .!ii'T t ,1r"r"l. t..II.\< 'onX,; eli 1)011) fll Sae| ,I. ,r 1. -III' ... tata' II.I. !: I h- 'I-U. .t.f ,ii., .. ,1 uul ;' 1" ,'It 11"'II..I, I I..". fltaJ I
,
'
p.; .ifl.ll., 'hi,.. t ;_ .. 'f liifJL'ir.A'0' ; || ?? ,.1. an.l I .1.'!tl'rinin, i.1] l I.I 1".ull( .I'lral/'r.li.: f ; a '- I I Iv.e .
S '. 'u i ; t I lie I oinin.; ; ti,,
IJ. r. J
; Ii.jf
( 1 a
't.fir'inVHliliiiY .
IH'hi'S
._ 1 / --. T -- .1 1..1. : JU ; \lt.1. kr.Hi.I !% ': .
ri"nirn/a/ 11' ,, I } ; : h,
T '. 11. 11"t" ,II l .. !'ItIII"lt i ( fntnr. ,
.__ : r v Inl,,I. \ "" :11,1111" / :,? ,
;
I
.r. ,
S "
r.r ai.I, ,
< rinn. .r. I I ,
55 tlII.I (' '', ,' II, I fotifoiin,) ..1! 111 Ih"I"\f" I" '". "( II itt. ., ; I' \1. ) 1.1" II" r ini.K.rn I ., ; ??. S 5
1L9.ti.iI' liii, tIl .I 11'tj l I'r I I' )I. M\. ? ,, ill cl'raki I "Ii': I ,1"'t'" 1.' 'r 111 : ; I hi, is t, .,,.. ,\t.? j, 1 '%.. hIL'I! ; ,
JI' :
h. Iia. : : 11:11
"", fexv | its.
n..r 1":1.*, I i" 1' I eik s n'liee *ii; rt.I"'I" tii''ai' Iat. I., j, .111.1 I I % ,. .
I \If ." (. l.v : til :1 "r Mll.l 'fill. I. hIItt ;
I 'minly$ .f llernnn.I I r lin,. (.f ,hi< I 1'11 of'V, ",' 11' "f''r''I'.II.r ;' lili"l,1: 11\.1 a : ." 1 'fl.a. : a. t..r grlv t
hi ;
I 'I |I.-r ilir.fn-rrtwtiM.I pnti.-nt" ", Th,I.Jy I ,. 11 '' 'll.\ t II"I: t II". I"i".r* I. lL Ihai' .. I".I.. ':/1 Id,, .I.n ta It., 't t ii
th 1\.1: j I r.rr"OII.Ih. ,- h"J. .tr( r.I 1111 .1".11 ; !It l issv ,Ii a' I it I 1a i. ..t. i, S ga c ,4
,
J.n.II'r..1' H I.n ftiriirh : %
1.11"1. r r"I.III.| fiMine. .,r 1'1"1' tint t k.ifr. mill, | ..1..1 ; .'' I t..r t I' I"'1\.1 Mr.: \\oo, \\ |I I I.H.L II. I 11",1'1, !, J ,, : I Xijw.h,.,,,, ftes. (. ,.
lr .
II!
S Urpr.. *'n 11 l ,hut i i. I.. Iv ul.en ,.j.\ l |"(> Miup of I hlu. j 1'111"11,14 re- II.| I"d I ( |. I : ., .1 tk..ta: 'Ila.l /.j ; a."a: : n.1 jl( i,i'l it ; I hani. I a.
i: ttne ehiir.' roinpleLH J 11'f 'ii.'rn.'. ,...I I lell I". 1",11 t \1. "f. .\X'lnu'* nikl' ,I',. !I'if.' I 111 t t.. l.rm !,. lilliir a iut..iaI.I,
1 It
h 'iMnl'liri& pi.-enplioi.' ltil\. "j .:Ipr.1 /, : ;; ? 1.1 (II I I.I ,, ;ir I'f' ita"I I'; !ii' f/1 t, .II! !Nnha.'l' !'! I' : thItt t.t fla: 4'I'
( lie i.tait
:
1"11' iMia| ] S IiaII :att.n
j. rnl.nlitieharnel.r J n.hiti.'u( IinrJa
,, '
.
I I ttViullf. t I -'Sir: I Chuin! I '.., I a 'I. -' .- II .I I" '! :u... :,': ,' Ilr. Ii..i tag I tlt' tl.. 'I .I !1a.. |ha. i.! .iiii.,. lIT at' $ *. rs3 '
) > '-' .,. lile. ",, 'll the I i n in jinr .. lj- .\.1, ritlgl' ta, ,. | % ii 7 1'-j' ; 55
.. \ Mtt 'yl I /t. iha ii. t
'
)
IJltl '
S "ll or.linni -.' pti.l I Ii4.| luk-fl ll .. t tI ?'?' 1111 '0 71 .". N.\.JliriU'. I 'n thhunt t, ,: I h, 1 I I iig
f" | "o.J:,
1'1111' ?
X Me ti a* t. >I lnx !llillli.l.I .'|. llle.ileine, f 1. a.,.1"1.. I. ... ) .1.... < : an. ; ittr h'ruli,.
>". l | LT "I I lit
!
/roui ill ,1 Lini .I I lor ,... ; i' 1.1'11" Irll' : "\ --ai..I 1.. ''tan |I''t, ; it IIaI I!I.. of tia. nfl I
t f l Un, '
I.pir.l.i I ..1"1"L jr f I" 'I ,. .!I'k-on, 'lurt.,1 I I fjoin I h.. .. $ I I.L I I I ent".: ..' 'I .I "'..I..r..1. I' a "I.11 a I 11,1111, ;. < t, r (part ; ? !It. \,.",. | :aa.I iiii., .J1 J .
lhi -1 1 i .tr, jiii.l I''h .. """ ( lif.I I 11:1 I : any. 'ri-ftt-.. ,ha, ( .
tI.
a plae-. uhi .. lulo .1.I iiflrr t..r. I out.No'1 "J..i.J. : ) nlo vr.81a..t, vu.J! I.J..I j ; ) .f t ,,
.. |I.I III||,; .'II/N-.| I I 'Wl ie..I IIait I i. 11'.1: 1 ? tI, | J. 'I 1 II bs ,Ir i fbi
( 'I'| out-l'le I I. ] | tour I I'' $ 'o- i I''lIE., I.. I 'I. 1. stlv, : :' .. .\ I ( ,, | : S
JIM -. I it ,'lilt 'rulli'1 11111| u't' "f .1 I I. II : "" : ; tw.k nil ti .
I iI ,
> II p.Min.U ; ""fItoiinl '. I. tit I. t .' ('Ir* ; \111 I.tl'1" '\ |Iattttt ( ; -kill
IT 1' '' I
-' ; 1,1.\ riT1..f I':"", I 'nlit (.. t"II' 'U',._ .IH I II' .4' -' 'Mv.l.nt. 1 als,, .- .1 !I.tt ttl! : .
'.- ,Anrlxi.lt I. "j/ 1 t I. .' ('"r 1'1".1. I .. II Ill. ,ttal! i,.,II,.,..' ..'.'...r111.I.r IIII 1 '. im.\ .'. r ; 'in., | I K,. ![ 'tn1.ht ?., I .
) I.mill n. l S .1..111.t ; I. t'.li I iat: I
"'loii. II'III'. .l-Honto t ,
l''" .' 4IaJr 1'11,1.' : RttaI, ; r;, I,.
i..in
.. > I. ', r hill .1 : ., ",|II '' hi., ? ; a t iti. S
; UI
nii. ioli-l of I'I ii.in. .J'i.! |. 1I. I, Tnkr .1 ,. \ ||| 1"1.I .1. I"'I 'P..j..f, ., t ;;; ; I It ihaarat.1 j
( lhal .. iithi|
I. ; fHIIIt' Ilatait
1 it a. ,
M ,
|I" U'I U- '
tip
h.tahl I
: r. 1 : ,
r.n-l !jta ,,'
ill
.1..1.
I'| 11:1
.It.in I I I iiil.-l "1.,1. In.f"i I| ] lila, .:: t I. .\ 'I na.T, rr 'r ,:1.\, ,S. .lilltfl 11. 'II. hiiit'r 1.1",
*. nine.- timing lh.I IJIIC.T. tiling*. ( I"dl n 'h.r 1:11' '"I"'I". "'''l" | hit .. ,1".ill".1| ; S
n* to
llon.U) I mi.l I M.XI.-JII I tt"lI l ,. I h' \ .,. .1.,1\ nil n .1'1111. I.ra1.I I ..fl'. I. :I.II 11,111| | ea ,; ,,1,- 'Il"'ll-ramlhe I I, ,
.
; I_, ]J1<'ri.I Id m $. \lo. etc u.t HI, ItCH !I' I. ."I.. li.i. iIIaIat.ftI| I I,a.-1 pnl.1,1 I I. .\ 1.. l rr r...,.. t I.; Il.I ,I.. ,ill4. t ..( a i l-u o tatj. ai,.1| Hilll i I ," ; ; t. : l laa, .11..I., .,, ;I I; t 1 h. t ii.. % !
..rn iln eoii-t., VI IM I l.'i. ,lm .1 ..lllnl.\ I. : ."(.1. fdin: ( :ati,
or in .Mexi I ; I "tli"I ( n a I. .
Iias Ii.
\rr
<
I i
.
on III. 1 l..v, ; 1111 :1.1 .
: I
] "
I 1(451k '
| Ili.li" 1'1" !*
( 11111' '
(Iillf; nmti I I : n. x ln.
'I.I IteJ I I IH- HI anolhi-r' n "ln..1 lia 11 S : .a? ;ala." i i.I | ; I 11111
I & '.t. re.Hi-tiTrlt| at "Inoiuhl' '' "'iit t'l .\ (.,..1 ) iI41i"l, /11 ..1" 11' I., 1..1| : ilaar. riaI
IIIC .
I. an 11'1.1 :1. '(-
'I' It ,, .1. / vaUuathi.t)1.
S
; ., I I. ; 1.1.' 811.1| 1"/1 I th )
II' it hibft
)
rntitl.-l ti" I"'I'I I lfi'' .1. I'1, "Ifl" 1.1" n ran ? t. 'titiy I"I ,, tat I I .
11.tS-mt Aif, t ... S.
I
h.nI.a.
.
f } 1'11. t..j ( |a I.I ( $ I I..t
.ulnr,
Hr"n. \ r.I. t ; I 1' ""' c I. ) / in.
I I ,
I ,
: II: 1. ,r, .r HI-II I I \\ -1 I'MI' pti.Il 1..1'r la,, r-M.h 1 ???? n.t.r !1.11\1,, ,rl;,*'f" 1'.1 .il.L. ;auafa: >I.I | f".I att.I thli!
I ,11..r" 'Ujoii. .. t 11"/ .r a '. .
.
; :II
.I l' i
_.. ._ | ( I'' n.I''Ii.' "" 1.1 Itl-\\ | ,, -M'/ -.i'J ( | hi. I -I ".> _
1' I ,, | ineli.l-Jiif (
I "linr l. til, >oin I "nl 1"1'1" r'i I ; .I. s aaI ttl :1 I'-rn-ti'inc.I) _h.ir t r>
> Nit. 1' t ,1.1 1111'4
.. tilingA.; ; ''' 11 41 I'I | | | ..
:: A tn* fiil n pnr.. onli I 1 \ .11 I Ml.I III .
'
:_ Htiti.lAr t 'I'i!'.<-"- nn;.*n..r.f! Ii i.. II.4! .,f'r".1 I. '/1I1 l.l..'" I lonjr.'r, ?I'"J i I i* ntl.i., '..11\ lh.funl. .,n.i.. ] ''I. S -'. '- S ,1" "IIt."II j I".al.; 1..lt",1. .,/1i' aii1j.t", I..'" \xav. 1I'OII..llj.| .. hci 1"1.: | ', n 'bait ; -' ,. ,i'I ltJifl.a, ? fill1, ,,,?., v( ih

:- i nl <-. liiili) &r.t '1'/1.of I f i lfii' I>: ut *.. ff 11 I.r.1.' "I.." ..., .. S tati.1 r .11,1., lil : ." :'; lurll'. .Ir"I' ..ttt.i I I I"hag. an-1 i i ..h'irx"' xvlnfrti-r I" ? -r 'h*> .. ,Ihi1.lur. Stithi' r.. :
'CMirpto1 I : shin!
** I.tw. nn 1 ( ii'J ,. .
Jin\ mnl !
.r ;
.I'J.i" "f : ta ,
111 I HI r'
tiM .
: llinpiiiff' 'i'l'lirr1 I |II.| I II" j. ..Iv ,. ,. 11\\ "" ??,,,? ?, ,faft
f .
: ,
towurj I : -iti
IIII.
.1.,1 .JI't 'III' l-v
.
e '''' iuJ tl"I'11| \\ I. I tiirta ? ,,' ,i/ .. .1 rillI lll'fl.. I. II" f. f '| I I,..
1 lO-IXNl.t. aP 1 Iu. ..r .l" 1 Lot : I I 1 din t "lirti. '/f' ( I Ir I II... 1.p .1 "II"I\ -':tl* lit1,. ziII.J sta.a.Ia,
1".1 .
1f. \ ill J : .
iI 1. I oil I hrrl. "r"1 t..II."cll.\i i., ,1,1 I ,1"l"1 ... nltii-ss. at $ ai
I'r li'UI('. rJi-n ill 1 ti.. .1. "II'r. I'I 'It. t A titI., ""I.I.r"I'I.I", I r.ur, .. l.n.lll.I .\ ,, t. hI'.t(. m Ia, vI{I. f b%js tn:tnii.iis <..-r 1 hi* r. : ; S
& 41.till nftrr I tli' \ iil'.\ h' 111... ".tlll'' '" l'I"a.1' it. : .. > '
; forth
-' .'- Iwr foot f < w-cjc. flu- 'Ii it. 1"1' "I II. ,IIl.l., giTiai. M. .\ i I 'I.a"., of ''>< !I" -14'"-'' : i *;:

5 t :- : fr Mr.U.Ii.) ht...th* ..'. ;MinM.i' t.. :|J.til. '' in tj.4 'r/4iIh.1"rl, I iin.I lMT(..rr lrli*", t tin'w IMT "ILAr'I I.-h I <-" I irA 'l.lun.l:,,-,1m. "i i.'-... ulM } i 11.. f'll I bi h "' ""1'1 i. 8h\:". ,? .??,,11.1., 1U111.,, r :'wnhvi I : -hiI f fills I 1"1\' .' : I % Ii. -Ia j.. ; ITjs ).... ,.

t ,1"1 *. fi.H'i forwar.l I >rt.7" .1".1 11"-" -- I I I I :aer
.
c S 1.r'I"" ti I nn.l J "r.' ; I | ,.. \ r. t : I I is.
Ii" ,
I 'V'i'/i-1
u.L "-ifl. .'.1. in I I'T \i\tn1\ .1..1"t''IL' "'-.n.pe-r.oi I wihiUUl, I t t., I 111.11,1.,1" al\I\ \\ ItitT5IL .fV'r. Int'" "' I I ( Ilth.fy k
I t. / r IHlt I "
I :
I
": i
4 "Itt':n'.'\ "yt "f
fa* -r---.H-i I 11 pr. ,?-,? Im"lh., | ., 4.d'1- '. I!
4t "1J U' "" t"inil\: ) }1113L" I' S 'ta..Z, I.,". 1.. _______
.. 11 : ,
I
S ,.\ j .,l <""I1! S "I' .t ... ., ;:. Ia *.Iht!1 .",.1! "I.' .... i?, ... ,. ?t. ., -.5 5 Lp .:..-, I l. .1i 511 t ho .h1oW lpup

S 'In! t' I lkt1.,.,

) S I IS

.
kc ,
.
S

; .
1'\ r1'S .
-
\ S
-
.
''V ,- .
'
S
.' l__.,I X
__
,., ... -. l *., lS SI't.4' "E'I
,
iTLTI ", -\ .
..... '. -
1 _.......,.."..: ........,.-. _

'
'"'
.,
.

# :

,1
.
:,i

.
-
.- -, .. 1. :
J h p I II -- -

4i 1 N ot i ce. I' (n Jit.1 I I : EAT\ SOmiEKN' ) t IIOKDY.l ) ) vv.ttYcmuvvouvas; \I \\TV\> f Notice. .. '. V I' ., ,.
I i I i i i i 1 1b 1c I 3
; ,
uho I li.ive: l lnrui..! ,.. 1 'I I In-nn.I[ .'Tsi Mnl [I'f .!Ii'axo: to inr"nl .
< ;
: IHT
4. \ .iny .i () ( .UU.: .
AI.1.tt'unn" : -- .. t V )Ol Nl u'-ntl.-innii! 1".1 In.Ix.! 11".11." ,till. itu. ft!:I Ilillsl'orotit I !. that J
n County
:?- : ) I- lJtcIf J..1t! CrillniiIrteasvJ ; j Txvr.i. Tin., lotli.i' Is.-,;, 1 lI..sii-I&is" i : li.Iitiii.i,> in X ., mi.l i ; V I
- t \ aro reijue4teJ l (n uMnt tin-in ) ) \ \ 1..1. .. .1., h. has ,'I.II.I"'l.1'| l his "HVt an.l I gri*t mill.! "
|I. j I I""tI''rl'| '' m lh. 1.I.il., .. ,.f i.tn'il ..Ij'l I.-lit |to "i..I"'lldi.' 111r\ .I.J'"II| 4
: without; ilflay to tlio iiti-li-r
C1IAKI/31TK ?. JKII.I.I; : ,X Ailmt.Vc j t I.r, "1\, il..1 ,I' tI.1t} ., il,,. lutr'n-t t-t -i r. ; ii i/ I.'IttIs', !: I.. ..|1..1 >. liuol.V.. .mi.l ,t\\ ''II : ill.i.n .11'1.:1 11. j .

-- } \ 't Miy t .* 1 18.-; .'. 8wOjpct :' (niiu.iii:!: \, ) I.'"II: .\ I.L (tnni.int: I; i 'Mini: IMS.WMMIII. 1 1.11 I i Isuhr iiti.I t... I.".,, ,'u, I" I.,.' I'I. ''' Ilk.-, .I'-iuiii ...-, tits ...-i.'ii.l \l.-ii'lii\ j il .\ |1'111. i \ 7th t l.s.:, -.. lfl.1A. :\
tfy )\ : 1 : : ; $ iiiuiusnii.i.ir.. tni.t..l/ I ., I.ut I".,'i" ,. i PM\\I\ | I I hlvJIM f I "sMi1 f \.t /I.\ 1'lllhi"l 11. V |I. ii.|. ..1 J .J.- \1.1 .1.i \ ik'K:
., nf f";-'tI1: ;', -'\ j I ITarnjn niiitiiii\\ |( : \, i I I ll/\\( ) \\r IMj' I I I I l/IMj.)/ 1 I I \Vnl'jn.. I f iini.in: : \ I \ mm.ALSO. 'I. Mm- ... ) .,. ,.,. : I I. ..1 I.. ...,,'..ilt., ..r ..i unit., :Ix '.iiu I'livu'- VV VV_ V .nn -
I 'ui in. n.I. xt ill |I':!.',... ,..1 i. .. tIi.st| ii,. 'li-inl' Aii.: .1..1.| !> a s..t .nnri! 1.a
tJ Aj.ril 2.:;; 1 18.:,.*.. ( : ', \ .1. I : Professicnal Notice. .
Hoy. tli1. .nr | ,.1) .1"! l.iuJ; .. '' i- n i i"i.il.) i "I .I.i. ti. I..tI..r. tin xI.
I.tc. ,1..1. ? t.m '
il'
f.&I 1 {irotHtsaK xtill IM- r>-r-ixi-
: 1.PT TO1 \ t I..1. .. /:.,..l.V ,,, .,. 'I.-i tl.. is,'. I ."- tli, !. x \\iil I.. t. .
oftico until th.l.lth I ,1 lav .I' May n.-xt, for : : HI' : : lritiul \till !1.1.) 'It |f.\.r n. I 11.1. !In. VI 1's' ) I',. m | I lilt-. ? (.,"'ti;h i ,. :
Ia.a .a : '.; 1, mi ,' ,,III. 11-l.t, | ii.I.4.i. ,1,., ... I g.Vtsl 1.,1 .l't-t\ H ""II I" lilt \I I." ,III.lI.IM'I 11.11 t..I.f
)lcin< liuor AllllI I) that 1 J, .11 11"1| ., .1 .I| : i"'li
> following .1 "
| ,:j ; jminN, j I MOST. ESPECIALLY PAINFUL MENSTRUATION. llo'. ..., "'. |"> 'il.l.. 1..111..- 1111.ti. .r.-.litor a'. \it !" I tl I.. ir |1'\" -> ," ix I' {IH t.t"11.II.f to j-rf'

14 to 1011"' ttrftlnioyAuiitsiih-of 1 K;' 'moiit Ix'-v' |! -- | .,|/III'I' 1..1 I t.I'| |1'\ -1 I I.,.... .,....." | .l | ll" \.I.I.! .\l.I-IU'I" ill till- ill \I. 1..1! :.allaii'l .'".1|, .i.'l |o yuc tRtUwati.f! ;\

on th*'! north, to 1 Iul1... ,--hanii in i-nt. i 1'I.I.'.-. .'\I'IJ..1! I I.., 'h..lll.! ,. i..: i..l,n.11 5 I-.. en.' 1 1I ; I I.IA.MKS I loll.j i '

ing one to 1 1" |iaiiit.llIII'll"hl l l I th- I.lit.| r't.J I llir t lirliirx (of Jini'\,! I tV orliiil.; I :irr Ino, \iII /Kiitnui, li rrjiiiir IliiMiiiiumt.I : !, w I loi, I li tin V-.. .ii.ni i. !..., i Ilf.I ,. w 11.1'i il|| I.,, il.I.I.'I..HL-I'r in.. j Aj.ul 7th, IN.:.:.. I' V .

.4 ; uue Mark litiny'lo IM* jil.nv.1\ ,.tl ),.. I If! 1- i 11,1' .i.l, I l i 1', ,I nn '. it., I lid'I I I, i 1',011"I I \tl I tli,\. lift I \ \1 : ; M'KAV.; i \; I _.. S "
I sll, I, 'll l.t\V. | t'.t.l..i... \" I. ," .: .1., 1 I
|1'1' I
:1''I I I It < I 1 I- Illl' Wi'li-l .".IM'l .1'I I :I I. I > ti I :1'1' .II "11.,1. ".1 \.11.tl.
'uitt.lle ": '11111I.1 : COliI' .11\. I.. I. 1.1a.I :; It j' ii .HIM, x.'i. M II i M- "I.I IKI i HI ,' ',''i I Ii. ., 'I i I'1'i '' -M -.1. I 'i--i "M.I .> ,, .1.1 l ,.t f 111,,,.i.i. li.ni/-| ni |.i| ,m. I.1,1,4, |, .. ,..1( .> : i : IN I fIJI') l > "r : V '!

) ..t Malign! I Point ; ..i".. M.K k l.u.l .i' t to !I..- ..1. II t'IIl.I. l .i -, ,I I 4 "t", I ."111 I. II I l... ll I I ..I I .1.Illl -. tnr .,.1..111111"1: | 'Ill \ .. ,"1..li| ,, flint. i.n 11\11 ,. t1' .1 t 1 I -
0. l > l 4 Hii iI l )
1.11001 l M (;",1",1"11"] I I'oiul ; I Ixti* l I'II':xn' to 1"// :.ill. I ll I.I < .III I I > M"! II I I Hll I I. I "I- "I-l; I I. tl I. t-l. l !. II, I 1"I IM... not i-i.awav .lh""li'li..I. mi.l tx- "il 1'1t".1 i rx" CJUfl. I.4..i< i ,in \

1,111,1| to maik th. C hanin-l ..1.' South, I l':,:- lit I. I I" I I. 4 '.I. I II i t I U ln \ ,1 I Jill.l 1 1' is > I i vi i I" |I.\.t j lin.-li.-t.. .. ../. 1'.1'1 tIsr| .I"J.I., | | ,V(4.I| |I"|. I i (.:' .i. I Ii't' ) I'u tliu I : I fi.ii.si I. 'I 'r lI VYY '

'inont on<< mi rni-h ..i.1 I.- ,.( th.'I'h-.nn.-l: I ; "",* .I.I ", .I I .\ I, .\ i-. .V <-. WMrft: !1 >, tI. t t-
;)Ii" \ A low short Extracts from Letters, Testimonials. &c. I oui iiiiin. ion. In.VIsI.i | nn.] iis.ni.| r. \..- 5 ".1 I i iiu I I \miiy |
"" l i.1k l nti'I one r.-l l'i."x 1.. 1111111. tin- 'IIrAqC'C' I t Mil. ..'a "|.lt | Lllott I.l ,. ( . ; -
'. '.. ,.. 11"1. I. |. -It' ..tsttI..s. .1,1 '' / .i..r. S.i.nll.it /.i .1? .1. V I| 2 .
.1 lull iuI.iiinh .11. ( ; 11. I.
.tif
<
: .3 t H s.I| I in "" .1..1" .1.1.11.11.1 il 1il.l i : .
11.\ (
\ of I lh.<- Manat. ( l'ix-r. '111. V ulliiii' I | ., .. ,, ,, t
; | 11..1 ,1"111"" I. II'I ini.1 V / / sJ / '/.1 l / .
; '. H I H M .li.lt-' < 1.1" I| / : / V.
(( i
'N 'I |
> i ,
,It .""'-1. at4. t.ij)" ill I I". p r"..i\,1 (..r .".1. ., r"II.I. 1\ .1111.11.1..1 1 1.1'I 'III* \t .- 10. oil" I ,,,s.I I ..1.it |ii ..I"I.I i I J//.".*. /.llfN. ".l.. ,t t'M.. 1! :: h V "
'J jflI ;
'1 li.ring tliitly-'".\'.-'' li J ki '".t tin.1 I lli' .\ "ii'Mn; V.. "f lnli' .'itflil,.n nii-l ft I- li'N .".I inc.. |. I .ulti<lit t .1.111"1..1.1., ) ."..It to ,i- "I./I / /.",,. i.r ',. ./,. '..1 ... ,, I; ..,.. '.S/.II.rq 1;.. ..1..1 .. '."-'I(. :Jfc, wv I ,
-l from .
tin1linnn I IXM. I I'ar
li!
: L t < i lo t tI I'' t.lMi.t4; it tul.l .' nil Hint II 1'111"1 I. '.'I.e, i, : -, II"' ",% 14 n "t\ llV" | : :1 .,.../. ... '**, S' -*." 1 J
1111'1':1:1. i "
; I Iftwn t.rrnnij.n I.t > I" from ,Ifi I.. .'<> f1 t in \M. I II f I ".1.1...!', frtrim-rU ..lii.lc.f vii|.. \" I.oi''it l. i'l II..r..1 l. ( 'in'int."I I :I II I f r.., |1.| .., ,".11."",,., .iI .. I|I /..-. /fl,1 1'r.t -. .. ? 2 .

L 1-lijjth, an.l li to 13 iin-lii- in .Ii 1111. l.imnl 1 till-' tr.'it .I4.I 0 iy !V. .ItIIII'I.tlI ,Ii.. /tuli.itf.U' no .1.'.".' 1..1 nfiIiili.I! illi |1..1| I I-s. full, > >-oi' l ;in nl of -. ( '
.
1 to IH iliiicn ifil" tin- FlimIronMl; t tL to y .li...:..... (.l. 'lii i..li I In-Ill-- il !. 'I... 1 ...'"'I.-IK'" i "-nu-.li. -.!. ..,i-llx >iii..ri.r to mix. I lliint!.-l-t. |! ,1AMMS I f I I JI'KAY/I J\ :\ ,I "I ii\l: :: >\ M MX.: i I IM'IIIIM : jk4.: ; (| '. .V* .L/-- \

;fet, (,1U..Ja) to h painl'sJ .K-iiH-l an.l.Ij nnnt- ,.t.-r lri.nl liin..- A .\ <. \II..N.. .. I l-'|>ii1t. 4i.; \I nf tli 1. t.imi.l J...I|L-.V of lo .r/.i.! I .17 tI'Iol.E..t.I.VI' HKTMI. i

!I t"tf." F\'fl\\t'f 1I1f..rllllli"'i: CIII I I'"' h.i'5! atII. "I li.ixo: H-u.l .ln.-ol! )>'- < 'i.,.1 liil i j" nit f.Ollih', I""IIIi.; xt.tli. ) ,111..1.I I I nl-mt it H-II iriui-.lv l I.\. j COMMISSION MERCHANT f..rl.r.I.\lil.l! .\ .i.ltiii. t.. -t?.".I. \ ( )
I .
I
'tJ ,\fi.Co\ ll. 4- w li.. I I"" .. I i. -I it. ti.Itra. 1" li-ti.'X.-: .. 11.1 .tiin>K I! ..- I.ml .f ri.rxl| pnalion I I, 7-/7 xtirt. r.1'll.t. !i It 3
..f .uI.. liii.l. 11.11 I ..11.11..1: | itu*.' in II.) ..Ii...".. f"r \Is.-Is it / : 1.Mm. | .1 I r > .v /; /; II. I ;! \\re7pnld respectfully inform tho V

.. I AUCHKl: :. C.I"I'I.! .,. \ .- <;. l I'...:."'.. I'"-Ii'r..f lli I .1111; ..1!' lie :11..f.1/.1.,1 i ; ( ;; ". II illi.. i ( ',.,,,. ../' I .1./: ,." ,iiI'miill( ,. ."'f.I .'. I 1nll.II.I.I.I.! ,--1"11- -. .--: :-.- .-. ._ _s lJ__ l l'ii {I.M citizens of Tampa .and the public : .l\U
/] J. T.I : : I
: !I :: MACliKlv., hcjiinj.. .. .'I I ( lliili-i 4 ai.x i .-.I/I.ilI.;' !; i in 1"111 t.'*liiii.Mix V, .lacoli'i.J ;. '...linl inii-t I ntii 91 (.l".' riniiu j' i litittxttc I 1..11"1", I VI ':' i generally that wo have in connectiou 0
-- I M.-irli.ui.h-I : an.) .- I l'r...1 lu.'i- r..j, ., DI) N B ILf'\ ] .1
.1.1I"
: \
: ; |I..r tinm .1 1..1 I li-." )1..11 I lie nin< > ( 1..lil.I\int 'rl ,101 & with the PENINSULAR Office
..An\ \ra\r\ i \ o\h' (' f.i\ .nl.II.I'rlli.I.. .jiiiri'r-| il t 111.I.! !I... \ nf.ir. in n.hll., -*-. a* a < tirntitr$ j ii'j.'iil., vt II I ...IIII..I. ,,.1 I :.1.! ..I"'II Iy' ,1..1.11.t t IV | Drtt; II: large and well selected assortment'ofI a .

niontli, afu-r latf I will j-n-..tit my Illli-l, if ll.l nit otllfl. '|"lllt j 4.j'.II| !s*'' .\. )I'llMIMi.Cnliiir I IM: .ITU TI, I ':''i.' ;,."'./i./!, X.I:".! ':i'I" 11: :
;
: I i i Iti-iiruiu-o I 1.11: L, ('i JiilVm.Tlii I
"SIX ::1"lil" nl.llr. .1..1. I:. :"/ ,,-. .t. j.... / I 1'.. I. ', V I
'UfltA nn-l vwirlirM. to |Iho.! Hon. .. '" .1{ .. II" r lian.l u .. :s.s..l t tin.stst ,-\.-. ll.-nl -I(Inml ) ,- ( .-
< i '., ",'1..1.\i- i/l. i' 'M.-it\ f.t-t | | | 1.-11.1 J I.i. cnliiiiiiiinto .,V : .I -/e.fl
'II..i. I..I..lil. I 1.11'1:1.1..j / < ( .ld'-\1 vt I..II i i t-. ll'-nni. '..r.; ,, | .' lii.li oil.. f rill.I.- ill !1.\\ ;.
Jti.l of I TroU-ito u r "
Simon Tit ,- innn ,' 1.li..i. .\ I'Mlli I|1
r man, 11.
: of au.l' Kn: i:;"".1' (:.jlil1" iiin-n ,n \\ 1.1'\1 u. 1. > .. '.;d I(. .'/.I." I I'.i. ; :;. :1 .1 ', .._ .. I.I //"II" 1l I 1\ | I.<... I .\ liax, <. ii.\v V ....mini. f1 N,.. \.11 i I i inn IU': '
., l for tIle County IlilUlmnmsli, .
< : rxrrutr.ulli
nralnrMiiinl !
Ti'iarnl' s
-- --- --- - :., | |
---
z.I.Iit| | tI ill
S State of Floriil.i, ;;11.1! ak to 1 I..* ,lis 'Ia\I',1: rOI: :.1/.1 /; r _. .i.v/, /.' >' V///: 1'1:/\< ifU.I\ :' -JIA .\yx .I.i / I'I.T'-( l !I In I 11i' I in'tilt 'Com' tI J cf I J j V

; ,horn tlir further .\,lmiai: trit5ni 4.( the ,; 1..':. ltl. ;-..itlIs.ni" .Iu.Ii.-i111 4'ir- il.1.11111.I llu-ir Ii..1 111.1 111. :1 ,
\VV.:[ >S i >1.. '! ,.* ,'tilt of I in, an.ISIHIIIN I i.
}>tate (.f ",Iillnlli.t.: .!.:-", !late i '(;',UnIY ilc,';i-cr tli). '' ..fHill- .-nr.- if.. IK--I 1:11 I 5.,.t II I... .Noilli.-ri. 1'111"1' iiffn 'i1fIIiIfltifti1It311IIKii, ;

H I'liroiiirli. nn.l} I li.. tli I. i1 tlic
ill
.1.1. : [' ,i .\ \\ "-'Uli.I.'I'uof
FL1zA1rIIV1II1i: KMOKK.:" ; IH i t I. m.. r!". I '

.,1u EI.IZAKKl'11VII1I 1 .KN.lmv: I JOIIX PAHSILNs.\ 1 Tax Assessor & Collector Sale 'IIi. I 11 (....!.lnl"1 I ill I I t t.ikc .".Ii.',- I tliut II.ill 1 F'hi..",li. 1..1.1.| ,'.-;. V l"tf': i' .

I I H 1","i.; 114tI.'ratnp.i 1. |J\ \.I ::TI'"f: tl& | "''1'il'I.\ i ,?. 1,1"11.Ii I!.,.!, his.! 11 iiijiii.,.lion ,.I.Ilil..1 l il 1
.. I I''r. I .- /t"\ .ntitl.! ] -,.il a- xtill ami lli.itlllll. I'I'I
Aj'ril 1 2S 1"S.S.NOT1C1.. "iimTHK I II I ) 1.(1( \ I -liall; ,-\ .., sal- IMIOIih. ,- .. 1.1..1 j& : .
I ._ ".ii, I ll. f.'tl.I lilt. .1. !1.1..1.: IIM-XXlT., "I.- Iarness j Shoe-making.
----'-- .' t .ni I I 11. >iis. ,l. a :.t I Ii.-s*,, I I.| .|rfl!
: '. .1.! i'"Unix: "ti tli.- s.-coM-l. "I.I'! ] ill May -"i.1. 1 (I.illll"! l.<. t.il..'" /. .". '.1..1.1 ] 11. 115 ,.ili'I" ,.f Tiinii.i| Jill,! -"rr""I.II, .. ''i'i! \ :

tlu- ] I 1: ''iITn Iii, I InIii* l.';iitfl liitii-i-ll! in tlii- j 1.1 lii..... :1:1:I
\t t riln-il! is
lan-l ,
| it- i < -< 1111.i, .I.\IL.
: uii'lrrMiiiM having I W.-n ,1. : BAY PORT FLORIDA.I 1..1.il a. .
aj'jH.itit
.: ; : i. \ttI.I! 1 I.-- 11".11.! Ftt-,-ix.' nil or.!, i- ,i.. Iii- li. "
I Ailministralor tin-l->taUKi! I: .1.l .-it, I 1 .. ,' throf :1"ll ,ji.iy I ih-Mali-an>l C County' I r..i.! -.Mtii! is.-.:. :.1. .I' 1'111.1/.11.in ( ..f 1'1.-,.'. i I
:-i :-ili'l I _r' li-t" i ii! Vj i ':-tin.: lit' tav tii! ri.ii I for tin-, IM.'il; I th-, I IjU
II. l'r3'1I43'I4'I l, Iat 1 .
Ire1y* <,.Th'c'II, fi.btti In nll .","" hI\'ill; :' 1 .! ni !t. !\'1"I\ :, li,V 't"i: 1 fli. |Ihl. I j" ,"I"'I"| 's iiu-i.l-ni ,IIIr.VI.t >, I to \\1'1': I Ii >Ij'I''LAiiiviTFcaI ) >a.l.U.! .I... I :lll.ll.! .. A.Ml,. j '

I".r. I.TS an.l ...:m'iI.KI's \ !ii ..1. I II' .\ 4 ..I.i I 11 I'S W \ I: i '..... ::I '' .. I' I'. 1 \ ( I \ 1 \ 1 ( ( ) I,I.I'll- ,,i.I 1'1'1".1 tit \
<-laimt 8ttlt: OIi,1 l Ktatto: : th.-m : \1. ) t
1 jir.-s.-nt I! ..f i I .: I i. j :N w j \ i I.: i i: i % i s. I: i.:J\ I S Iii. -lioi. t. -t? n..1 ti. <-, I"I.! a \\ .i I : \ :\ \ \ lanh.an .
\ \ V \: \\n'\\\\ :
: I /1.11
\ IM: : Ni
: : I'lVIMJ ii,
within the tiino -rilH-il law th.-x 1 luru'- :
l.y : 01 1 ., '
j.i. j l' \v 1 :-. T..M: I i:. !I'" -s i s j 1' i: 41:11. |I Ilial.llU.Ml.ll.Mr, !I.s I rillIllills !1:1: : ,
: "ill In 1otrr..l.: FKI.1X SKX A( ', A.I.nr. I : \ \v } -IJ\i: j: 'VtNwNI.v} I: i \$ \r it111"1'1'1 .1 xt. I l. !. .) :1.1..1) I I'tnl t i i.i.; -, .>".il. i. I I'l..a-. u'ix .- 11'1 i'all.!! :1"1"111..1,1.1\ I\n : \\\ \\ .. \\ \ tv \h\ I I 1

I K: -yV -M. Aj.ril 'JSth 1S.V; ,. S\xs Dry I ] ( iSoods.IHOI'KIIII'S.( ) ( ) ( I .. ''- V s. \' i: |; | J '--: \\ j \1 (111' \ ill j.ai| I ot tli. 1.1"I! : I j I"Ill' ;':.,.. \. 11\1': : \ \ I II

__ ,_ I i. is 11./( ... ; i TIIIII,, I II. .-. -7 I Is:"I I IxSIX t
1 u 1 is. :4; i \ } \ j \V J i: i s. \ "ro' ' I I, | r I m: \ T j II K I T s .
Notice.THK : : i 'd.: i p,1 ts.-| i' i; |J-; s \ j \ i" //..,'./"." llati. ,..'"', V

i, t.. notify' all jn-soti$ (hat nn' ( ( 1 HAIJIOV'V.V.U :\ 1r 1-) I I ::;.-. \ W j \ }i. |I.tt.i:i s.V.I: |-. :;\: I:, :?' "| ( '"lit,,'. 1'n: mil; S"" IIE.( \\ uvr -\\iw-v n"\\\b. \\\\ J \

I"il t : I I it. i. ,; .__,\ i: J I; j \ I i' \. \ .l/r// ;.. /;" mtfrtii'tum 1 I i'itsr 1'I. "f.II."Lli..a'i..I.| I i.' 1 )

Mary I 1I"lrII.l, I has xxitln.nt i |I"\ "- \\ ;\ IL I I4 14 q( I I.E1\\V.: 1 : \\ \ I : I.: \\ i l-r.\\I: \ \t \\r i l. t.-\ \\' j \i I: j J" ,.\ 1'"",,, /:../. .i >/,?.*. .f. 1"\11.I \1 "|1'1.1.1| t I. III., """| "1. I In., .1.1... ;; \\ruv\H. l'\\n-\x ". V'xvi.'vAuv I
I li 1..1 l Hull l '
(-.iIi''ti or '\'''U''', III' 1:11.1! ; i. I :. ,
\ \ t
\ 1 | | I: } \ \ f SI.I : I \| -JM : { I.l .s, .II.t / ",. |'E..I.s,5.- ("I'| tin-) loiititx .I| \1.! ,ss... Mat. ..t .

niitl that! fioin' this .1.1 It. i .'h.ill not |I... ro" I \ \\\ .,' \ \ .\ t s, \ j ,- I'V j i" \ j .\ j \ }J':: \I'i: \ s,|; ,. 1.1.: ,. .t l ':,.,. I Inri'ln, I.. l... .li;.".,r.1!; | m i .\.11..1.,111'| itlio .I'1' \.\\ \VIxv.\\ kv. t 4 () ,

j 1wftII,1.; } for imv arlil.I.. *>l Is,. 'III iv |'iif.-has.: .'. : il. \ { i ..vs.i, : jsi I : j .\ j \ j \ \ j ,': .../ 1.1.: ..Vf."f..... "''/. a !I".f| 11.1..1.1.1 S. I'l'Ci,. ..1..111" : )

or nnxonlra.-t fh'max' >.nt. i ,ml". .,' V1tN 1'1A. I js.\\-.: J js\v i j-u i. MJ.S\\i: t j is. |1.1 1::, I, I'liiuti; ",/., /,", .t 1n":1; : l 1'\' ;; I! 'I iiuipii. Ii SlIT!. :&. III % \. V t
i I.: ,I \ j N\V \v \i: ; /'limit; .1.I.| .. I i\i-\ u'-t. I r. I i.. I io | ', ,
} } /1 i m
I \ 1.\\ 5. "
I 1I.;' tMil'lic fl il! |.l"-jiMJak.. iioti i .. ..f tilt. TIN-WARE. 1 ->-! j. -N-| } \ \J"\i -V I 17I.I \ \.t1;} \!\ J l' ./""'' ;:".r-. .F.rr/r..,. .\ .'V .\.' -- I \ I i55\i.: "It.!. ...::. ,V i,1.) "- ,\,1.1-! i:T1 T- I

4 forc-oin; ;!. J \ "l Is; I IIIAIN I i: I: :-11.: i \ i,1: i : -_' T -.'.! i iju: : | M: j. \r: j tI I ANo I ln i ih.-l, with. .1/' $iAsATrrTi. i1 <-n rIN : I II ,', 1 ]I" .1tl'i\.' I t, Mil III- fl .ll'l"! t.I| I Ill/Ill- ,af t

} ,**: ,*.. (11\ i s. .. ; \ : \ i: f slisis i / I 1 inohtli-I I In tlo- .I.s I v li> .'..I .. u- -.1..1 1 I at..5..i.'..| UU'I\ -1"1..1"! | ,,.- "'lll.ll V. II...' I.V !K.l. .
Aj.ril JM 1 I..f t 1 ; \ i \J \ J iw {iW 1 t 1 N \ j .
alsoTOBACCO llo ill' in-Ill.-! I ill lli.- t..I| linn-, 'I Ihi. .lm- i
\ 'W i. r n'i. u pn 'ul I. I. in | -, 1".1 I Iul''o I
[
\J t.\ i \ : .i" i \ i :1 i sw : \ % l riil.lKAr.., Ar., ti : : \
I'l .r :1'1" r
Notice Notice 1) \\ I'I.i"\\ j "|1-1: \ \r J \ |; } x. .j,; j ..lii.lt."f 1'.1/1 il iiii-l f-r ti I.' I """I\ ol I til. I II! II""1 t. !l.tl-'lii- I.r"i.i v.:, Ial'. ;

1 111-I .' ha- 1.. m-l;: ti-l I hvI T.js. i I.: o .\ j si I: 1 I: j \ j N\V { \ i .,-.1.--, lil.I..I..II.I lux, a.i-'iint- isti.! \ "'I. li.Vi'l'i i.f I'tiUir jnitr<'ifit;. ;ir.'i'nirnn: ; .I.st,, t.> ..r.I.r.> ,
rI iin t 1" \uuh \ \ \ -i 1': \ \, .11. 1.11. < Ih.II" i \. I""hhl. "i':"" I Id- iiiu\ l>
i i 1 1 i .
nitiuf 1:111.1 I .'1ti I Ifl. Ip I., \ :\ \ I I K: t..iixi.i'r.. ... :. ,
Mini- IlI( :III-; : $ \ it '" I ,1.1 \ ili 1 11..1",1.l lil,1 II. .Il" 1".1. tit nil StIlt -. lit In "ItI"t
I I lu.'iit. .1.,1 I II
I. to | A. \1! I.I I.I I I
l-.n.4
"'. J J. Ilit1.ait: ..in in. f.J ." ..r ...fIIT'I.I .v..t._;> & S GARS, I .'V IIf'IIII" lo : '1.IJ.I. j[ .\11.-11,111..1:11:1.1..1..11.1\i : -", ,II' II.UL'I- In-'" -/i.1 .\.Iuili.lrllh', n, All I"| i :)I I. I 11.! I 1.1.1.1.lti.t ..." .. a

l f : .l.'Ilirtin ". AtlV. : ). I I I 11'11.1" i Cnittit\\ -i .11.1 ) 1 < 'on!* int.',I..-tdl i I'li'a-r lullnoli.( .... I I ::. it, i ,ii \. i L mi iitrrr! V ,
': >XiiK-ty" "!
I-I- s r 1l I ) i) s. ,\ \ T j i M I: I in.: \ I I
1111 J 11 r l II j ElI: :1 1:1: I. : Ti.i.i-i."NoT.| s. ]1.:0: 1 I Ir'i;; ; .. ; t : \. A.I.H'ITiiina : V V
liir tinaiih' JI..I. 1 r"'flli" it '. tl :11'11 .1'111:111 '
: t-
,1 l! I
TaA I I C. -- l I'n- I I'L. ri
:! I
.(' ; I'TK.N.V. .r :11.1 | -- - | > POST.
JltO.\\ ; : .1 i
''wn.-r trill i!\ t U- Kin.llv tlw1..1, :",,1) ]lil..lh|) |!. 1.1.1.\ .. .1"1". 1'1 : O''U'I :. (4
-
r<-w. rJ.-,l. I' \'C. \ \H.I..S :>. I HI I .i inatulo: ( .uHit\ l'l"r..I.| | | 'IhI II, I: !".I"I.i.!,:. .1. I"", "_ I.I.i"I ::::: : H'.t.1 t ," -.'" \\\0"' I :". 1 I -l
I < ).- 1 11 I I *:, I |II"| ;,., I,I 1 : r
1.,1.1 *
._ AariI) II 4_*ar,. tf_ E.I: 'F. 1 KK\IU:_ _I. IIi,: !<:'K-1 I II; r ii <.1 l r M/ ;:i I l r I' I o I :'i i il :. \ r. !r. I--uil". 1i'f' r-lrrrnail: jij.r..\ "- i-i.-mf-l I :1 1, ", t AT V.n.; ',7, xT7r. TitTT.>.!.,i'"iV'r, cTxliihifimi.."' ofII" ,|..i.S.Is..f{|.'i"]i--: >Vi'l1r I ,,II" .I..1 Y.1-,1. 1'iii i ttii', ,.n1'1"i'1 j sn i \ r ri:'lir' 1 1111:11\.II.I 1 : IllillIIII"r! I i; ; | I I II
I. I
t I /'V \ ,.f l'ol.t-, .ti't, I lonntx ajxx 1 I
Caution. ': ... .V"V ::11 tll"! IlZII'.4t 11:11.: ., ,I tl-.n to f.tl-JII.. -" .-tI 1.1.1! I.l. Inm.o i 1' \\ i. 11:1:1": : : II., .1 uJ.: 1'1 ..1 ill-- i AIAKIIIV I : I' \:- .\ !liiiii-'sTattix, ; : ati'll ,
al ,tIb! ii.solx.ii. x j
? -f
tI: _. \ lCi.ih-r: \-> .".'1\.11 t." ;" "V"1 .It%. I It.. :I1iVkI1:1. I; |I.. tl' "-".1..1 il il.-l/iiil"lli.-1 'I.>. i.sI.II.s..| : \I.11 I I. I I. \i-." lit. n :- : li"ii' t V :J I l\\ I| .lo-.i.h 1 1.\\ .\.I"IIIIII.r ol ther.stat. .

;4 Kouart.r i: II.a\: 4..1l(1tt., that! ll..,. >,,"''It I j .I.--\jn.l:. 7sh, ( Is ''".. f, : Mai.r.-h.-l' \ 'u ,th..l.loialin | ." -V : -1.,11!' -'' "kl"I I1VJlt i,: 'al.1! 1,1.: i 1ttri hvrix.n. t" all : .. of \\ill-.am!:; I '. I I'a. I 1:114.: '! I'-f wiM

'.. :S:;...-t t.ti. T\\.t lal.-. .. -'V4; \ ill..t.-1'\\11,1.:;ILnowu :"'\'' :: and Ccllcctor's Sale. I } ,.?. : lati-l wai.an'.i'! | i.nattU.lil. ,-_', \\r. (0 L IVEl: I H 1 & 'I r-"tis 1 I h., t. Ila\f.-r.-noli"-ill lain.-, ": :iit>-5 'Ii.l! r.-t.it.: j jIH '.I! V ,1.a.I. hao:. Ihl" .1I.' hl..11. I I *t IJ'J.l li I

.1(iwutv: M-ntt is .f : Tax Assessor ,: I.ie.. .4,' tLII I ,{.:''.. -,' to 1 i illhr 1 : .. t lU-I .1 tisl!,"' ': oli-|I! 'of III .In";.;. .I 1 Prol> t ts 'r ai
'
I II I ) 1)'I' \ Iii.- .1.11
ill .
; the C1t.eli.\ \\W.4\ |I.tlt'" rH i ,t.l 1.\ ...... 1 f,\\ to I aiii'i-arati.: til', .. i i / if the ll.solx.i.ix VL
_ i.i 1h.. ..r !1 \ \ \ i'II' of f .. !! '$ .lilx x. iUI' : I.rVS119(I '" i II .I. l'fl"III: ::1' ,., \\l t (IIM\.Maml \\liilinsMrrrl.\\ I.f t I l'r.l.al.'i. for; >aM.nlax J '''"lt .. t." .'. 'lnl1 '\lit.I..I..ri.r. : :
.. I'fi.b 1'1''I''lh' frolit 't\1 '
( 1111'\ 1) \ A--. I II-I will at s.-ii.l l.stalf.:
1 ; of th-
'1'\11' L I 11\.1 1 wtl.'I".t. i |\u\.li.I..I.t ill ''ll'lfi''I' : : in I 'II.' .. : t
:lflt I n Is : in M '
r1s\
( IIi"f.11 ;
: ? II'\\ 'i1b.1' ..f N.'r ; I I .1 waiianim.li I -. \\1\ 1:1'1'1) ... k I II. linI. 1I.li..1 I.II" \ i i- ht-H-l.x' t to niliotis )
1 ,-" "'I"a. j1it ,. 4 '..".1 lion-- .1..f. -ii : \ *.t1t 'loth.- )j.r..-uritiir .t !" t, ,I. ..n- "". ::1. 1.,1.1..11.. 11.' -I I : .1. r. 'Ihri.foinotice L jjixt-u I

\,t -.. .>...A.,I. n-. .I'-", h.r.l.! '' l.a.t..M.u. .fthl'.\ ( .1.. 4 *tiii'' I J'1I., ..n ill-- -.,- .ii.I I :1"1h v m t\\. Litn.t of Cos-. I.. ,. .'chll.\1 1.1"11.1..1| | ... l-x 11'1.I l; '""'' 'III'TnI\S.1 I I i'i; mu (..-1 haling: I Ilim.. against .ii.1 l l'Ih1" .

W.fiU; 1 f l II"1 "1I- r.-v..i -I-' rirtV. .. Mix: \h.. titU.\! jtI-_' l.-s.-r.l'-.l; \ -! orI ; :, .\III.-tt.r.. a.1.1".1| to; m-, \1">< 1'li"' N.xx \.r! .n'i'1, :. \ 1 b il.5 ..n-. "ii.I.I.'Ialll.\' Fiiii1't.; tM.. I 11. o. \. | > : j.jt-ar: aii'l 'Jilc! 11. ..al.itI th. .1.lii'I-! *- V .
V lan-1. it. cv-nl-.u of a .v-V 1;: 1.t. I1i. Stit.nn.l: f.... i ll!! .I?." ..-I I" .. II al 1 --I.. I l-ri.-- U- till'- \ )Kf"rth .
of : : i \\ |
va'j I. th'-r.-of; ill .hiti 1.1..1.11.' tor s-ij.,1 or -
tra-t i..l.
xx .I.t1i4
I ;1:1..1! aVV j.iy \\ i:! r..i\ itiitii :11111 --fa.-l".x. .V. a' \, :,,!.'.al..r r."!'.I. DR. R KENDRICK. .1 1 ,' f'ountyon V
nlntoU.75nMi..th, ( 'jr'nit ( ''urt I f'-Yl.- i t'.;t tli- v-'ar 1 >-.t I.tin 1 I I.: I. I r.\iiv.I : I : ,1'1' t. V ,0.. .. 1 IVtitn'.H-r! -
; ( ullh'! lax I -hi-- ,11 V I- lil* -r.il. : : : )I. f.ll.l .( I.I 1.1, ir-t : n'r \
I. I t
,1..1 'I I tiI.'i" .jtiT"I' J'I.I\
; ,.C I H..tn-lId.I .. 1-r. I.t.-lt! : .. th-i.-io.: l" \' it : \ 1""III.ir.I .1. I !11'1! 11:' I'I 1.\ : .
*:Vco,1\11'" J-.1s.1.h ; .1 tl Ii.; fMii. i..i.l..lt ,: 1":'.,,'n" 1.) h FANCY DRY GOODS 1\I I ,11".1 I ii'i-l I.11 l'11 -:' ;; Dlc' 1\ U'UMAX: :
M..r t- STAP.LE ei 1.1'1..1..1.
( ;arri-u. :;;::1111..1 Anl.ur I II. ; ;i ..J'I.\ i I.:. t .N.\V. i .f< >. --r'V1-1 1 I .I I.:. I'? : { '.]. I '' '' I 1.: xwi.-. : tl.'iii.-iit.. I 1. la. 'I. ..:..."i in tlo-ir I ; lni-1-t, I f"rtin .Its'IZ'I: .,f !I'rol.-it-. I

". 1 I. 1'\.I"r: ,., nny 4.1 hr ,o-.h-r. V.rha" N ': \\ ,I: :' i': 1 1 : \\ *: : \\ I' :: j 1'I.I; --t""IIH.' : I UUOCVAUV.S.nal I.4IC4)ItIIV I. !juir- ,,." ot 1ln.li.il' hi- |1'1.! --.1. V\1..1 I it.,1 I K\: Mli.-iu ('t CUtlv J s-ii-1: Cx'tuity.Lmijia .

t'r, 1' "itl""t \\lIralit ..f bJllllS \\ \ \v. 'i 1 -\SK \ s.E : Nv is i K .1} : w. Tam"1 IIi.: \!hf.1. ::1,1< I I I'':,. I tf .U:.\ il'\ hitit-. ;" % '1"1lil.: tuifil'1': MatJ.I IT, l r.. ttiAdministrator's '

I 11.1:1.1't.: ; .. 1 i-i r"i .. .: K'K"I 'I., : N -'. I'I' !I.- i i"f': V --. -- -_, \ \ ,lar..I.. if ,I., .-.., 'all-I"'I.n, .- ". ;1I, :..1 } ._ j

I'IIEI-: I ,....&: Mm;' M:>'- 'I :I':: T :.!"I I I I tI I :" E I : E \ : : E \ : I E, 1 I.I' i; -- OSCAR HAR1'11IH'E ll.tl? l) I ll.-.ii'i I\ I I.-t..iiii-l\ I. xtilM"at ,.101.11.1.1 1 I. I."i.l'n..i.1.I ..1.-' ..1.1'I i'', I Notice. f fai.Stlt

4 r, "N 1 Fl.: '.. .\I'fil14.'b i 1 1 : ; =-_ I !INv j : \ I : \\ \ : \\ \ :-:-: \ : .\ I \ .\1 V\N II 1 1 I 11.I.. !K-I-: xtlit-unot j.ri-ft."i -i..llx. 'l.>ra-'' .1.1I I I I I IX mouths :afl.! -" .tlt 1 will j.nM-nt my 4

1\ \ l lj l.f ,, I I : H'' : N \ I SI \\ I I 1" IH..:. I al\\ \"III.r. I.. tle I n list,. .1. IsI. .
SALEYVIKirK I \ : : ,1 \ 1..1. Vi .
tal.1:111. -' I
ADMINISTRATOR'S
.. \\ \\ 'i: t 'E.t 1 ..I.Ij : : Jltll -J'J'-l1l.i VV V T-ix'l"r t' I Prol-at.s.; in an-l! tot thoCounlxof .
V. of .1..er.-.. from !lh.- vu- V'JI I : "V-.K I' \\' }: .) a ek-oii \ ill ,' J' I I r i c:i E.: R. POWER, I .11.1." Ins .
: DOCT. uI'V
) : n j j K: I\! : N W .ls\v3 I \ l I l's ,ssn'L.: ). ami! a-k to .
] Votirtof th. '.,"I"1'1I < it .'.f' ; y | Z ix .- his ul.lid.I..1! 'I. ) iI'I'. i' > : Il'l IN ..C
;
1 ) nut jt :N i I.: 1 \ \ : \ 1 \ 1 : \\\r\.1.\ al"II.i..u 1 jMi'JMztIII1. J 1 I : I ft" th'fnrtli'r .fltninisti-ition
.. i 1.1'11,1' I I
I \ 1 tit.I I '
'V I 1I'rllIII'\I \ 'UII""' t\V 1 f".r )' 1:1.1: f fI .r I .nII.\.I./UI r.l. ..(
;, '.-'J,. ;.14, s.I LutZ ( .r ; \ : I : N \ : \ \ \ : I! s. a sIs '" ..f! } lluM-arJ! I I. :
1'I"f"j"I.,1
: lat.j
is' !! : :
I. !
,,,,trr.n tl., .' IIr..1 MnM 1I '1 K: 1 S 1 1I \V 1 1'. ,i.:.-. $for. 11i[ i 1t:I.s.I ,| in th.. ,.r\i.'. .1 : ', \ I'I. ) ,1(; II. 1,1:1"; \.I I I''5\ t I'I
I cilt I,l ....11 J\I l"lleli. I W 1 \\ 1 : : i. \ { tin- .-lli/-ii": I llo1"i.I it"tx .111. I' """" ,.0 I .S. .\.' .
: .
1..f..r.' ttI I ( .1 ItI 11 \! .' .. I I.: P'I 1': 1\\ 1 I'ulo1; >t.it-s. fi-i I''. 1 k IJitt'-n-: : i..I.III I I I Il \.a..1 .\Iisr.I. *.
L' .1:1\ .I1. ,t tftMt "'" t, I I.. 'I') I I'\ 1. t 2'al 1 : .',"( V l"lll -"o.I..I""I.' ; "Vi-o'io I : l i'l'.. !!.\ :,.'. ,if .\
c.i.h I't. \' :t" ,.f .:,".1. \"' ; 4 : \Vt.w < I i :' :tti.I t.V t.i J'\I l : | .| .- -I I 't-1'1 > ""'-. I"" 1I .
I .I..". : ll'I S tn. 1 1N F1\1 I I": \ : : 1' \ ,1-i"'I :I.I 1" ; 1. I'l -Ii. | a' I -- --
1 : .. 11. ..-a' ..f j..Iin.t 'l.ltI ..l. il' i 1 \\ : 1 .. \\ .1 : t : : twit j'.I: ll') wili i; .i.I,11 1111; l.an-1; I I., ""!. Mil -Vll i-ti(" '" I' I.' .1 ,; .:". ".I'It 4I"I'r./'t! l lI
III I Hi"v"1
I
"":; ,; I 0 i.t all '
,....1. {1.w J \ 'V' 1 I.I.V j .' I ,- l s ,- \11',; w.-i.-'U.-1"' Ii.I, !I". Voli.nl.-!1 i 'IL (IIIIIIT. :,. I I If,; .I..1.! \,. 1".1. .i'., ul. ....V 1 .1 I /.lilJjHI.: .\.Ii'l| 1 l''. I I1No *-': J

J"I 11 I N I l')i..\ rr} .\'1 III r 1 ,tj': .( : : I- i 11 j Of < :: 4 : \ \ [ I'I'I r." j IIH"I: -. "Jlt''. .iiui.ii. \Iiti': .. 4 1. If L.. .\ & I I. \ I'S, iL'I .1,1..; \\.1. I", 1":,:, I VI| I IT!: i- In r..t'j' jrinn 5 that: :"..Wti"ixxill \

| ) J ,. .1'. : i I.r of! lhpuMi} ,- -I\K I IL I !! !I. h'-l'l i in I Millsl>oroiiiii ( .IIUV,
l'3),, 'w '; .
U. J |Xin all 1 II' \ I
.' I tv:1isv > : ) \
J'rI\ 11 i .
: : :. :
-. .... I : .. .. w ,t-\ 111 1 .t S ;1: : I ,. 1 ,...Vavl-'ii M I.-.f'' '.11.1' T.' atIst.r.| all.1 I' t''.' I : JI\rn.l )11.111,1"1" ) I;. KSTWAlU\ \ 1)) 1U ) !! !!\I .I : !111. I'M' Moii-liy, i" :'I.I1.,1.'. .. l'Jt 'tI I., \V

1 1 .\ t,..: iIe I IIttI'I.\ ", l' .1'.,. 1 '1\\ ='1.. ., 1 i ,\ 1 ..1 1 : I'T \ 1: \I \ : :I \ 1 ; .. ; Il .\\ .l.\\ tu.l Mui-r inl-lr. :.f 'li' ,, r. r. IITI' j \\': ( 1!: .i-t..it''t! t of! :an .\\I\lal. to .,.n.. IIl : IL

.1. .'. 1 : '. ,uu.lit.l -'tvi.--. I 1.1 I III lli,. --i'' I i-: ,,'I "t.J... rigt 11 t.
:l \\1 1 (. I.I.\\ 1\ .- ,.f t t\I"\ :11.1. : .1i 1 1 w"1[ w -. I w 1' : ,\ I. SHI- I '111 IV. 1"\ i.i ..1 II. I 1..1 11," \\IH..J I.rl all.f
% .lIr '\, i 1" w : 1 \ 1 I i .. ., I l'I I J"1 t f ir 'F." ', I '. 'UiL..f t t lhCircuit CfUU L
.i .IiI.l.III"", : \ 9 I I l ) u- -I I I f-. I II., '..1 l.-'x-l' I lul ""|1'1.1.\| .I. .' f.r :I t C
11" I I 1 1 tt .
:
t ,, i. : \\Ut1T 1 : If.' j I" C' : \ I \II.I.\\\ .
.1 t. 1.. : 4 11 \ 1 : 1II. II;' 1 ...tnl.l. i.. tinnui! ,k. t. ..-".1' n.th.I! l t*'"*
_1 'ti1t ,. tI".f ,ih. :al".a .. 1 I .' I 'In' ,, 1 witl! ol.lunaiiant: fOl I s. M. i.Kau.li/- | f.r .i.i .-,sI1litV. ,to 111"'I.il..J I
( SlI..\ .,1.1. I j-1 : w 1 1 i -I : "- I 1.\1" : .. ,, ..f 4Jr M-,'rir" ". 'f'IM.v .i..1' .
_ .., I ,\, ,' :, ,nL. II ,1"1 I tl .1.! ,-<
1".1 tin n.\
:l1I.lI1J'I" 1 J 'I.I'l\\'ll .1.\1" i 'hlilkl'
1 ',ill 1K. 1 :", "n.iIl' ;I, : ,. i t i.w. V i t ; JIV w J 1 1 \ 1. 1 : w I..I.I..1 I.I : !S 1 I 11'1111' I::; its 1.11\\1"> { "I 11 I ( ... I
.. .111 I.., 1"'llIIr..l ..f 1'11"1'" I" 1 t .. 1 1I. I .. 1 I I I s"i I .. who hiXf,: I',' Hlr'l'I -"' SUPERIOR WINES AN LIQUOR \ : '1 1.. Itt..js. :t..r' al'I'"II..1) ''I 1.1. ll.
tfl % t 1 : II tl.\ 1\1:1'\ .,
\ :1..1.
111 1 "
1
i I ; \ I 1''J..l II. '
& .. \\ 1 '1t4. M'"r.:'i l.i-ITtV 1 \-i.s :i.l 1.1 i 1 i I: II" I :1 I 1! | I -t'l i. s .f I lhIV I :ls' Ill \
( \ .t.JuJl \"I" I
,1.1..1.I ..t 1tirrltt.i 1.M I if I I ii \v l J I IM I-: ; I -. : rur )31 Irllrlil I I I ;i I \ I" 1".1 1'1 .
'''' M : .t" I 1 kt.owl'-'l .1I .1 lurlI' N I H I l: I Ii. i".j.. I
Kill t1.1.5tht"
l'I.lT..hlll" % lii'I : I J', V liti '. :al. I.I.
I J"II .Ial
1 J I'
N I I : : Ul1 \
\
ic .. 1.1) 1. u w l II l : \ l I. l \ : "I' liolll1. li"'I'. .-nall'him! I" I.r......,.,11., To'h' r with! 11111Jll. .1,1 I 'II I 1 UIX Ill"| lV\$ .(V lh.'I! "I,.... V V
."l'rI,,1''''I \ ".", __ xx 1 J ; I .' IVI 1 J "fS-'ln I ; w 1 t. I I t.i.. il ... iti.I j t foiunl,::; illluy Slot.- >""lh -r \\ .-.I.It I. \ V\ it I r.: 11,1" .; u.. -. V .t
t _
V : .
ami! 1'\li" 'I .
..- 1 I .. 11 : .' I I II l I. J .1i. .IiIv \\ill 1. -l'! 'II "' .f : 1\1' \ .- '. \t..ri.I.s. ,
Notieo. ,1 t : \ I t. ,. It'I I., him.IUi. \ \\ ,s. ""I i.I"I..1. Iliat ,1'.1.' ':\ TY',1h4 1:1"\1:- ,\ : { .lnl"
nmI"1
fr T 1: PI : inif-.l t1 ----
.1" :

Z: The! i'rea. 1.1'- "( l'l'"l'1!| I IL 1''i*1I.i..f..,. I 1, "II.C'1}..I t I.. .u. \1.1 t 1 t 1.. .1 i t :-.o' I. I C 1-1 I \ u.1.1...r'I..-.-.i l I.. him .I l-iiiii \ I il.M'.KY I I 3iVt1\:: :\ I .F r'r 1 \Y \T'\"I"i I Flis : ,_ .. I. Ailministrulor'sNotico.- L\

tl", V III I' 41tlN" }.roll'\ ( l
lliat. \ '1iU' III 'It. : \\ J. will '" "'
I I I. )
Viill II1i'}; fl''jt'* .1' "f :"; 1,\ jt. I.4 .11.t : \ .11. I ... StttVt.t \:"\;I.. 1.11' .t.i''l. TNOTICE. UlX I monthaftr: -U" I I
.j.
-- !r.- *::'* nd OtITIII 41 :1 ,.) I III' hI.. 1..1\ t \.lItl tI':i'I, 1 ". : C' H( Ii : .' 'Ir ; II \ Ii nll. i"I ,! tt.;. r.i I I"11'\.1"11! wil '1.\\ ,: \ I : ; \I.III.l..lhl.r, ," 5.! .... lit *t t., tt& .. l..n., V V
n JT. 1 -jr. : 'w/r"t"| \. ". V I., .I 1 11"\\\1:1:14\1', : '" :" .III ::1.1 \.1' .
'
\V .. .' 'P. 'II.I II i1! -. V \.1/.1.:;; ; ...I'IIII.I..r' tl,I .1 t.s, !lil.t..r..lI! II. I"-1", ,. ..1 I I'r"/al.' ill :1.1!,
f..1 \\ : I1 I '11. : 11. I I\ ; 1it. I ( I 1 : : ti" .hlf. t I" '11 I I' 14it t4I. 'u'lr."il TIII"I. .Iti.Ig
: 'ttlV'tI
.. : lt ; I "
h 1' I
i V ., : iU\MU'\ ''i.i't .1'\\11'\.. 2(11 h .. I ((tS !I : 1 \ 'jr. ).' 'il. ; .\\ 1T. is 'II" 11',. :: \ .11.1-\ 1. tlrdl ,':\ \11.14 111. : \ IlI' 1.111"1'.." '11.1.',1 I.h. ,,ii't I" d, It ,.\ .I. I t!.r I 11\I,1 I t sttttV- :1'I I t'k, t. I I.. .1,. F. j 4
"
.- '! jIrnn41: u ,'J''t1t 1 .a 4t1a' 4. ar. n c 'jr. : 1,. '\\r. II I Mr- '' 'If.* I \\ I \\1",1 ( I- I 'l.il.tisi'I II.."",,, 1.,1..1 1 11.1, BI 1.1. I ,'}.al.1 .. titi I t.r a:!",IIHr\ lI tt t tl 1,

4'4. : .4 "-.1 6 :1.\\ jilunlter .. \ .' t. .,t. ..1 $ ::.1; : l' at 'jt." 1 .- ''i".: Notce. :0I Il/ I ''r I,'.1. !I'. t'1.If'I'\ ; ''r I : \ 11''''f. '! 1'1..f \VIiitt.i", I t tt< 'Ji V '
(' 11. : I 11.1 ixr.. :| .11. .. .I ii l l- thU( ; Im'li" !
\\
1 11"1:1't .11' .
)ll. I II: I !! ,. .. ., 'JI.Ilf'r. 1 \; '1" ( I:11 I tI I, 5 'r II.' .I''t ''I 1 .1. ,
: s ji. 1I\ > I .1" \\ II t. *
V .. or. 1 n iil '
: 'rntig'! \ ir. I \ I "1' I. ', ... sis.t IIIV.I fc.jj.j I i .I..a.\
I I I. 1"1
ir :
I f 111
V5
I.II'1 1 } '1 \ : W "I V I-,, .tii i ill'lll.1 1\1' ( .I.ul. .11.tI.I.lh', ft ''I t tI
\) \ 1 'Ill I I .. 11. : 'l'r.: I H' MV h.AS .\ I.f' :I hiY. 3 'II \ ; .I.I."I ......... I ,:1 \ Hi. .f "II .j', "II I.. ..hlll.! '",1 to ItIN 'iriT I WHTII..llf.! I ,
; .
.1 4. \ 1 IIt
I .r
.f ,I.. I "ii irt'! ly I It1 : I \ .Ir } .f .11;i' rl' I. .
CTlI.. I .
( .t till. ., III.I II I s I \ I .
1I1I'1II""f" tl" \'If : :: ,h f" \\ : I L
: ( 1 :7 l I. Ii.
V (1. I 'lM', "Ir si. ,
I'
..11I rll..t 11. .. qr"n 1 ; "I : if \ '" 'I''' II"J : .
\\1.1 \\
IIt.II" : i il\ \ 1.11"1'1 -
of t\\\M"\ \ :' '}" I '11. II \...1.: .\ '11. I '11: I .1 all ..111'1 i"I.1,.."..I I I .I ..lr I....I II'' I' nl.1 5V5 II"I. 111 ...1! \tVS I: tl"11I ?
1.1I .' I ; : I : .I LI,.. \t s (11hl I
flU" ,,, t.. 11-111..1 %I : 'I.lII ; ; ; III.'I I I I' I: .
V I 4I
rueite.I )11' U.. : i I *t : II 1 'II 'tr- : t "I1, 1 11. I \ 1"I'\'I "' I I"" 11"1..1'I I '... I ). vm. :.: N 4. T .
.jr. : "" I" 1. .
.IIi.I..f 111
I"' II.I .. I ,. : W '1t.U \\ .1r. ., : ::11: '\ 'Lr \ 1.111 I..I.! :1. "I. .'. \ I Is I. L'L y : I' ". ..r .:'t lL'sts.i 1 1't\: : 1_'.
buri.'i I. *
't" 11'1'1' & \
r' .
b j.i11wrIzt'r '11. 1 '< M.t"' Jiwi.- .II lla. u5' -
: \1 T. ,, Iff tins}, .ttt. r.mi : ; Copartnership. \ .
'
C ;. W : U .' "f. \\ r.; I : V \I Law I s I "lssti.l. I 11 lJ.I..l.'t
_. I \\ .I'.r.1' II. xx |11..1.. h-ll\ i1. '" .iH'hatnU-r: it .II. ) > 11'1'\ \1'"I I !, ,1:IV 'II.. I. .OI'' I X. .
II : \ EII|
1\
t. I : L I'I'i'l\ : II ; : tli\ ".1'1' .
< \\. & .\ \\\\ \ l:>. N !I, \ 'Ir. \ 'lr 1 : \ '!1. \ 'lr'" .. }:\ xx .I|i J.l.ln-ti.. '- l llj...lf" I ..ii tin2Sth -lay .\ (. \ ) I 1tr\I'I'I: 1 U- I lhtf 1:1\ .' .. I( ..1 .111
.
; \ \jOY\ .t. : I" .1r. c. 1r. : W '11. 'jl 1 t .i'l! irai.-l j.l, a-l t,. II. .. 11 IIs/ei.ib.s/ .sfr-/.. !! :-.'., : \, 5 I'' il l'M.'Ml - .-- J
: ,
,! N' \ ( 1r. sLtitl' l \ .
n : '. tl.-tr .MP"u'
tJ nl .n\\ .. .. ,1(1 < .rs'r .- to th'S
) U .' 1111..1..1
'lrA tI-ItI'-

t' T&mPA.tllori", FLORIDApril \I I r,jr.nr\:"'itm'jr.t.. l 1..1 loii: I- <, :.i! ,,-i-l I II ll"ll- .'llll'i. ''Ial I .'\1.1'I I \I I.. 1'1".. I.1,1".1 I < t in II.I 1:1-1.,1'... .I"'.it,I.,1 ".5.I ?1. I.W.f \ I 1:1\\Ins ;\\il, 1'1.1' 'I I"It'I. : l B. T)1)D.( ) ) )\l.\ !1)) ,
I ,1"1'
1r I 1"1 il I 11..fl\.l.. t '11'. ; I, \: of !M.r.h 11.1' NilsT\i'i.F.\ : inn ;, )|) o' \ .. tI.d.s\" '1.' : I .11 : : tu. .. .i..I.II '. "I: ...
: '
ISi-V I | II\I
Co s __ ._ i : Ii ( \ H.; L JnllX I I I > "' 11. 1 1'1"1
1: I'l ,.
'- 1111\IEI f.( .. .1 I. ; a.I.r, \ ;.b 1 ::111., .1!
'
"* \ 1 rf .. < .!! I tltl.1 l 1<\\ .1 t I IV ,I. ,, III', n--l II") I. I'1.11 1r
:T" Notice.TUVVK 'l' nIY I II. ": :IAN 'aLViiu"-f 'I :tflIII.: .A.il, .th.Ji __- Jl_ I )lli.'" :al ,sti. .
f; 1 H-ii-la.1 : I .
.1 / : two Ift. t.' womvuto hit. r ? f"rit..r! ll.-u.--ui.lo; 1 County t.. :.., ,! of th!. l'1'1"1-. ;i IH.I! /, r .1' /( /; 1111.\/ '; :VT 1IIE: F.\:1 I-AII.I\} :'I. >.1.l':';; "TAJIPADHUG & BOOK STORE.
I ., I .
I.
: .
ifi1e v tt I ,1 I .. .. I 11 k.J'... ,5f.H'.5 1 :"\ will! a- <
J tie tciA.tn4a } r.: I I jl.v1.ll.1" & lfll --V /'....,, T t. 'r. I )'.sItIII, : HIM : I Ltis.l\ I.
01 UN( I '. ,1 r.." Ih\ly 'fl
W. J ) tIl k. ; .
t V ; ., .m" ,. I I.irS'S .1':. \ s1. s I
I I 1' I.
.II.a.r.
I ... ., l Notice. V tl.lj''ri'l'\'al>'-1'""'.. ..,.", \ Y ::I \ .1 .... I 1'1:( ;: pI__
t .
: : 'I 1ir. :sl ".1 -- .. : iIitt .li.-lion .".. I : Ii-t.: .. :!htr ,1"\- ''. I H'" : :.1 .1 1..; :1""lll"I .1 .t !
I : :
:
V Tal"I" ,, hilt i.-t.-.l will J.1.-.I--: III'i. 'ITI"E: i..II'I' !.y \ 't :II.I 1 I.t.it'1'1; VIIf55l55 tIl. 1'111:1 [If' ; !

t T1r.Loma:. \n. 7. I. (I. ,CrT :-iilitt. : \1. .lnriiiU'i\\ '' 11'Vt1' I H'niIKV. I II. nii'l". 1 iI ]:\ Mill'niii'h) to th.-U-ii-r.-il' ; : ASs ..11 sly ..1"/1.. b.i. VIf.!."''''!, :I'I.l\ I" ..IAMK-M.K: : \ \1Itll'I; 1 N i L'.I"I..t'f: .. ". : "ill 'I: "U\J.ly H I 's It I

Y 't 1 .'.. .-\1.\, ..,. I -. lltlinMi 1 I. irii..I ,,_iU, ,'U Ih,' {.. I 1 M I"I ttr ;, ,;,.;l.. iLl lllIsUP ," Notice. '1.,1! afli.\I :i 11' .nlly ,, ,
i :' Copartnership II
;
\\.l. ,
'Afl. 1'14. Mjirt in'llK"s ,.tjisL; t : ..,d", .\ ( "I
V h t',. ".,. m j'.':.Hi-- .V iiu..\ :' Th.. Ijl' I .1 I 1 r ,,,-xt, for I't'liati.yxxillK t.,- for a : I .' 'I..r.' 4 1 1 '.C C
ZriT tofor.- '
: :1' h. \ 1 '
: '1-.4 M.hIIN.I l : I'i.ft '\1 IC.{ .( (t. Th .oi.iiliiorshii. r. .1..111' :1IiI.I'i'! \\.IJ t .t'o. ;
1 j .\ ." :111 1111 .il" i l'I"\'t'l'.i' : .r I 1krlln.: C '"IIIt1 ,! I..a-lr.l 1 I tlo...l I I'lr\ of t Tamjin I I I'.I.\ V .." nn.\\ ,\.llflll, C. t!.. I"" \ '\ \ : all Ikttsrs". .\ ,'.. :lt %
V (11 1'1'1! ( Sit I {
hi. '% \\ ,1 S. V
,1 'H' '
\\ta\'iu : tI 1..1. : i I t.. \l.r hi.IIII\.I. I"\"I ( : .1. /
t..r : I 1,1 hIlt'! xxith 1'1" ;i. K.itlro.i.l\ .r ,. ; \
"urJ Vt"" 11".1\.1\ fr.''11 tIl" 1..t'.I.\ ji : 'I.V1I1 T. ";* to eyiti..I, t I .l .."i... ,I II'.I \\ il 1. \\.1 '.ti I'h.. .1i"..i.hIIII\ \ :} s'tlt'-ht. .V .111Ial."a" '..1 t..r :LI'1 At 1t1\ t.\.
4V >. I :
..
itt :1:1 < .I I rIU'I. Taml' .
\ I. ,
tiig; '
.. III\i.t..I' )1. .| som- i-oml 1 1Ii" II" I"'T 1: % r 1.' I 'J
EfflI'5VIki1t'b 1
t .J.Jt rt 11 .
\
11 1
t14. ,'cnin::. 111\; iii.i.: .:.. 1":11' i I. f..tt.m. I .ontii.-a-, thl.nm.s'. f.r :I..h! ut tl.V5
: ,".l..e, .. ..,.1.'f .\ (1,1.i ;I tl 1: 1 : :. V : 1..1.la1. .. .'r'. !UI: : !t \\il.I..rl.I'I; 1 ,, 1'ro.l.-- I./. l'liHij.s \\i \ ,'lil",} II' U'I- r'I' .1.'r \ I"1R5'J ., I't.i'
1'1 1
\ 'll' "l of "t:1 m II. .tt'I : '
V V 1.ti C.hIIT'.',(' :; .,! ,' -'I ,' A'- \ 1.11'1 .M} I: ; :1'\ :1111'11"\ ( ..H :1.l..t"r1in .
tI' '
__r ti' j1u1Lf\ ftr(' ('.e.auIt.fle'.1... -t 1 1111I. 1 h'. .I W \ \ ,I'1. .,.:i.1 I .::1 "II':l''" t lr 1,:tl,. :) () ..nLts: \,: : l'tHI; j"1 i.-.vivf.l, ,' fl.nin 1-\. eV.. nii.l tlC lil.:!..t < l\ I.I..P M-ulM\ \l-n-in-ss xxth I rhilhjft! 4t.t V ,.'0'to tIt 11. T.I' 'I'c'

I :c..l .', () ( 1",1 .,. I:,, t fr.vn N#\ a'l'.wlM.KVY \ tIlt I Ip I"j. If'
th 1"1'I I. .ln. I t1!
: ( .
(1.f '. \t
\ ( I,:. lon,1I.\ ( \ .', ," ; : \: ) ;. 'lfl'II- I \ \\11" 1 ', It \ "

;:. .='lIt 1: ('ot.1i1t;! :-:.,'!rda1'. i. .


i
\
: t

.

-

.'I

.5.. .. --
-. -
-
.: i--. -
,jr---- ,'. .
V. VV .. r', -- h ," r. ,, :- _--.t' '
'io. '.....,' ., '- : \ :

:'"t .i' :. r l.i : .d. "J1 '
_
{ "
.i ;. 1r1f'l' .." c.q _. ,. ,,... 7. .
.
r
..\_
'- ..
_.
# po -' l


.

.
"Nrt' "
,
,

,: .":
1 .- : '
: .
;F !
.. .. : t' .
.. # -----l1------------- 1 t; '

: ;.. ._ _. -- ,___.... "-. --'- -- __ J,'- '}tI
4A92ff a "
.
'. \ .... _._ _-_ .-- -' :
\ .___ ..'_. 'A. .__ "Dncnrl"rr1T q r.-on_ ,<
& 10. _=. __. .S .'.. .. "T := 2=- -:-- -. -- 1 \.oTld: ,.1 I[" **uot' *u. "t t 1 1 1ll. i I j. J.Jt.J.l.4A".A.a t 14z i
.. -' -- : t '! I i 8 5 5
--- :
.
: 4 T .. .r"II\I.I.1: .I'I'I .1
i iJ> > jp PRICE CURREr, M ., "' t' .t 4 !
KOOSIVII.T.!: : 111'11.> : \K.: : \ il HS. J n; ilHUM I: I 11. TAMPA \ i, : 4'l i -I .' I ., ,1.l t .i 4L 1 L'>.. f.-r. '' ii, [ 1 ". -
i. ft;: 'V.N? .. .. I 1. I' \'. j I. I 5' I r, :, ,.1'. : II.I i i T II i I r.:
.. It 1. : '_.
\
Ib"r IXir BltR k 'i' "II" 1 \ : I .L\11\ :.- 1 ; '' .,I. : !, ; .5 .i. : .' .. ..n'' t..\ Will" 1 I .1 I MUtt.1' :II,1'V l1'I:

: _. ]KDM'Aiu.:. ut j ; IY. .- < \.x.. <1"1': i:. :, :.-..1 .. ,'" :.. '. :' : 1 i IK! ,ll-r-i.- I'rl.iii'llar., I IS S, L I. ; ".i.-4' 4' i I...t r. nn.s" tttt-e .lujll& ,Irlmlll'-u'r t." aiiM"HtI! \ I t ) I .\TIn 1'\ 11\1\41: :: .tOSTf

# ; .. ',.. .., ..,. Ii" (1'S ; :1 I Ii 1 "r i.' S S ; .0' t'nl\' .'* i:. It. r. : i :\ .. ;
5S' S .119 ." ,.", .-.\ ,[!. 'tI' f !. .? 1 It' p li p.p I r. .1 I '' \ :: ,, :.1.i .ilc. xv ill j'tf..'t.t ll.c'n ft -
.
I i:? : \ .. .. \ I'' :i..' 1 ". :, [ 11 1" i '
!
i. .
." I \ \ t .r -, J: \ '.'itijnul witl.i' vluJonlnJ ; 1'f. ui.tu 1821.
< Hr" 4th
11.\1:1.1'1: :: \: r I .j" i.: t .,::''In. \:1.\ S i.th. .' 1 .,t.i\ t" t1!,' in" Established August ,
.
S 5l C ". .U.H..X. II.il: r.> 1&11' ill.\' vv iH lu1 ,irr. l.A t.S l. TK: I: I: : .
ltp4i'
r.\'nlan' 10.' 1"O, 1\-.'. I h ._ ,11111..t. lilll. ( I K.: VKMIR I ,,!.hn'i i, 1.:.( f \
; : I I. 1 UW ,. III / 1'1 .\ [1.sf : 1tTWJ.V
5- -- 1..1. .1.1:1: : : : II'f.rII.fbTOX.} \ \ \
t. ll :C\\-da .\ : -. -' \\.1. 111\ .\ 1 Jnlt rjlh:; \ *;,;\ i wr 1 j '

5 SS '. : IM.'OUll I.01' '\\ \ \) .\ .\ \\ \' \ :\ VNkE3OATBULDIf'0 ', I IIlIn I. ... t' ; ;. v"!-"' .t I*.\:sIs.: :. ;:: 1 i!;L' l rUf Ult"I.V". 'I'r't." ) : MUIII) ( ) !() : \ D) !nOOOO) ( ) !


S .# 111.\'A. tt.ASs'. .i.Y/J f.tt:7'IX. I; i LUS &c. 11"\1.\ ,t.,.r;, !' t li X1: j. aiii: --1I. :;:.ir. "f !I.','i-, I.I'Ut-iiiH Ma4 1',1' ,.ItlV lit \ t \ % % : J '. '--

j1ti.trCf I'karlfitim, t*. ,_, \ I I. 1. .: :11.1 I fnf vile. 1\VY : t I''l tltl \ '1 111.I: I... c |I" M. ..1| .-I t .xr ill II I i:1YTliRFb: .
.1 I
r .: .*. \ i I';. : :, i. '.t I" 'I. .,. j i-' ; !Iw. > 54, t '1-t f ff'ix. ; |-.r' iH ( : \ I i \\II.hll"\1' 1:1'\\.\ I.:
:,. :. I I 1 I; .1 ; I"u. l- 1 .. .4 >; \ i-\: ht"iit. I : '
1.1'11.I XllVV 111\1\ i" I 1'K' ? I 1'1'1'1'I: \ I
; if' U. r. iAXtklOX. \ I. \ f..1( t': 1 I.h.. t'" -i I 1' : : > AWr \ ; : I \ I"'r 14:11.: I. \ | \, L 1'I; 1 ':>"I K.fl'nii i < '1..t.I 1.1 nii.l it* |I5r. -

r t'viiuti Mi.r<.limit* nutli < ;t "tilu .. \ ; \i tPI'' 1 I.i .! .-I "il is. i I. i' .i. .-- ---- I.'r! UU: .\ I I I; j '; ut.. !\
ill a\lt'J.I> > ;,. 1 ,! I tit iniu. i -i' i :i. it"u. UK |*iMMnti < till
I""I"\ l
.,i S 1 tli..ir Line at :t' I"". ,.tt'. in tli ivy >.;1:1 I loll' ) it. .'in.: .' 1'1, ; ., .' ....i '\-I..tl.1. I ; ri': ". "w 1'* ..-- 1 I .\ .l .MTvvvvxx: .1"1' I8'lk \ 4 I I: ; : \xli>. II1:1'-. r.1... tint, I tl.nt tli.xkill rr.in S S ,

lit ::?._ i ., \ utk or ri-xx I'rt' S 1L S 0HOUSr.CUPEfJTERING. f;,It".j./. ; ./ T-C.V, tt.11.. :.'y iliti', ", 'At'"lIJ/.1\ h 11; .1 I.\ i.1II.II.I.. m J'atfMmt 1& full r.-tnin l..r I ll I., ir is..ix' '. 'Our mtm: ftiiri.l q' S

.i( r\.rl1af 1" 1.: %. "'--7 ,! ; \ 1.f I 1. t II) } i/r *.:. '.: "-.. it >. "..i -/1 itlut' .1/ ... f.ir for I (Iii "ftiiini; \S .r, .'. kiirlixxo .< \
1. in't'i t 'p.:1' I. !1,1 "' .' '
: : 'I'i 'Hlh ; : tui-,1 xxll \I.e tIt. lil itli\' vt tli. Ui ll
-- l UlIt' .1 lri : \ "t l'i .14 -. 4d/ l'Iil ; \, > :
: AlxTlilt I iltp, H..I.\\I- j. : i. J' ,\ \ 1\1.1. "I' '* t S
W. A J. r.: : I: ..nH.4 tIlt $ < .. ..' I' ':,1.u" "" "I. i f' $ {: | m>Utti'i.i i.f I 1\.1'-1.)
::
S r; TIn: 1'\1 ,\n h-i f..( i, 14Ia I'-.ill:. ::14 |ul-! ,,! > Ix f' t t. > n |l' I 'Hit Pit )
: } I
IMIlt.TMls| IKHAKltM'AltF '> ;,"."t. 1.r : 1 3.i. nit ll. .> 't ttl I ..,.111.. I'tttl'i.:; i ''I j I'l'-IIlM: .AKUVM.I: ; Ml::VtSnlrp.h I.eu .
I .bol't l
I : >H'I .1111 lltn -('! I 10 l I" l'Jld L \ : *
.5 I'LL'Jty.. UL'c' \'!<. ,(..- S I'Ft..Vl\1'I k. MliUIJJtlt 3flI' r .\11': tn ; .,) j.t. HItls'oll\ ll. n .: ts t'l! .it lit- !1"'r" i \ i j".o :11\,1.,. j : i t | I.'.-tl inn.r l.T ri.iliil.iiti..t, ,. frt'iu I I.. .tftc l

r I .. 1t S .\ 11.u-t /.'.'!. tf'trtht '.'.f "_ ItU J"", l! ;'. 11 J : .111'1I1j t( gt'I..lIIi.dl.lI 4! ..1.I il in 'L.II'1 ,:" Hi VV' ,itl,.hxx ni."'r. xx iH ui-t'.i ,. tlki>.< it.li. .II- .., I ; : I I", .. .'f

't til VUI.VsltiN. 1'. .'.. i ii .. .- -- -. f..Iir .n, "' ,! xx i tin v i-li t I'. I I.,'x.. tin,ir x> .,ik) .1.! 1.i.. ill n xxt.tk 1: I I : I III'O".III''W..ftll.. I.MX.l ln.'I'I..u; 11..

.. 1.1.1! t tiit! '<.I l l: 'iu 1'\\I't..Mturtitutil .' ,7- ''. n... Hit i t' "I\ .. : ) S 11.1.\1 MIX h\ I"." I.LISI I.iou.o.r.
'S S 11:4'0/1' ..utnllth' i pf 'Ii.I
nn.l Mu--,1 \ C4.Iui. S
: Jcwflix
. r. ( I :ItIH t '- VV .,1..1". flfels, 1 I
H.U.N.H. ii'itl I'loiit.'i.i: ,;:* Itl \ "\ |
tf I :
't SS 7 ;:' Jf /'<'It 1$ /.<<.. (*..'"''/'''i ('ft.I. j7.vI ,'.. I KuJ.I -, j nlllll'lIlIq.lllr..1 i III tl.l" nil" t-l lil>t... S : ).'.\ > NY 11'tN: 1I..ln.tW' : I'tI\1.111\'Tu I' S
i\ -- Iii"! |I. N !
S r.1,, in. 11':.:. I J5t' ..., 11Itl\: )1.11.1/1.1 o"r 4,1, .1 S t '1111.:1:11:1',:. i I"1 h,.'.. tt I .MM I ( \xlii I .,' 1"ItIt.I.r"'I"t) [ I i. nittiiiriii) .) .
... 1,1.: TI"ul'l S Il'1I.t: : t:' |
: ----- - -- I 1\ iilc1rfOllin.tit: "f"t"I\.11\ fll" : : W. 1 :..I1'I t t _. ) I,. tile tn.t |.Hf.r.1| J.iini.irx t.rtt wt J..illa i( 1'
I ,. 1 Vlt tt dp ;
t-ff'-t :
WALTERS&WALKER I it.MK.ri: 1.1! TroviMus., wlii.li t1&. \ : i V.I, I hhfl I S I .r5)j: !'i: i. ...1'.1.\ ui..111."t 1 .III\U 4414k.', \'il-'VI- I I e.t.$4.1i.t'.g$ tin. ii'llux* Hi!* :\.Vrlrt : S

. t:111"1'11.r.4 1'111:," .1.JI in.! ;..(bl l icniu. ; > (i-4'4I ii !1. BtTiti.l. 1 II.\\, !Ilr..' .n I 1 II I I l\ ..;tti." t.4;lli. I I,'111\1'. ,t. ,tx\.t..o.'t! i 1 tin-: ,, j I I I' .,,-'li III i\ \vi.t::KSIII. ( III uisiur- -
I..It:1. ''it-
-
,' a ciNi.u.\i.r: : ( .M\11s1< N \n-I: .' nNTS S t hi" ..1;<.n. C''I1'\ > \tl'i-t' al 1\a\ .rc.1'I 5$ :,.'.->" .M.. ti7ni'Vm' ',,,1 .tl tli.. :}'II"J t"III,I. .S '11.. I I"> ) f l I It f I'.x Mt-. lull ,, K t.s.' 1 %. Vtithori'f t On* T ..arI

.5-- /;" <>'1 .(. ?"' *. H'/.ar// ; I in >.Kt hnll.1..r fiwot!*, .' S ( (1m it..,.i'1' lL-sM'rmVa! t tt,, ,'.' tf x.xl.tl.-.iViiitf. iI', 11.\.01.' 1',1t.r..:. uuiUnlv. % i ( | 'I i, ..f W. .11." I.. AP. .t r.
B. r. JIM I.IV.I \ !w11"V *"b'! 44t *h. | ', ." 'ilii ith an
\ We 1'iiipi'f"H mi:
\-uv .
. c 11 .v u i.is ro v s c "". S ,,n "r.l..r wt, ,l 'I '"' fl411 iiuni. I I4. < '

i..,1.,1:11.a: '. i Vk. 10, I IMM. 17 (1 .", .,..,fr.'l J' H'I'. I tI 1 12" :' I i r, nt *lnu-' of .l.' *,hull I'hrtU IIt. ..I ..u-l' .II lit S t x%'ji ili'l! ': ; ; | ?V i'iti.I\Al. MiVl.I.l.T.
"
ci-;: ." k. ull )1.1"\1.1"1'p T. ii >.i.ILlti .. _..,. --- II. : I lI.d' ; .1. 11"1. .tullO| l'I.\ rr. .U'mIH '. | illlt*'it'ii* 1 : t: | i i: ) ) : li,.-intuit\\1" illii-ti.it.-, in.i.lentullx. the gr.l I I
-
t S It ( C'uX I : :.:. 1.1 ..vu 1 ..f ivii \lI'n\\1 i: i F. r"titl,1-.1mi.
: \ U' I1HtKIIFTJlKllU* ;;. l\: l"IU'l 1htliuiI!! ( !1.Itll.: -r; l 'I ,l!.!' t I. ] : :
Sjp4' -- : : JJII f 'C.ddY. !, pr : __ c. ( : : 1 I ir: t vi Kim.vv\Ai.r I I I: --I iM.. 5
; -- TroJXHr ,f' ( :/ .1' Taft'I.tIH'yO".I1t ': I!II": I'VuLU'Anovs.( I ) : I I'.x ati.l .Iit flttII..Iir.I (4.11* I iI.iplot.
I 1111.\10 *
'l \ : l I MUNim.f i i I .. I "'I" < .. 11 : ; I .V .!'.. t I.
or 11.lLI nil liiic i. ((4iktI1 1 4lil 1 : *t.ii'K. l ) .I.' I tt ,. lit" c 81". i.t">!li* urrniijlrliiriitp, fur tw *
:
: / J; VACIIKK ;I I
1MpITJa; > .t /' J o /; / I 11.1"1.1| | | IU'III.Ul. I t 111.1"l | i '

r t I I. K : "MU( It S. I I111 I"'P t )I"t .i.'"UI.t I. .,./li,1' I. hi. :11 t. 1 I,(' 1 CI.l. roo p.'r 1 W-l 1 InuutAVir.I MMFl.oUA.' : Hl.l.t' | f"lll' IM .". ; I Inti i. ->'UiUIls: ti. :IH; inlitlt.l, -
I'S t *tI") III l" .'r'I. k- IIIKOM: inAMVn-K.S:
( ; : .t llIlL.111' :"'ii.i: ".t141fu{ 1I'.rbi.I ; 1M',.. &.:"t.t.;( I ) \Mnh".t f f .i"i'iv'' I-H-4 % : >x t. \. jv .

b- S S ,11.(1. 1-'IIIIi: : .5 I ", I; .1,"' J". t iipki'. il 1 1"1' .1..I"h.J *' *! 44S-, I,}{,'llwr W .'h I'1' "';"' "' XX IM1.1 ..? : ; I .1- I.
d ( i( )4j H-o. l.j.u M I.m. ::: \ r"'U'6f1. tbtrllI, I 1S pi .tt..1'': 'I iii: N .M HilI l..s \\IIk I ,
W in .1..11.11",1..11I1lIir I : : l .r |
: .1..1" ,
\ rLS.S t. I.I..IIA \ dt .
llrrt. ebr-'V -.f Ttiti. !"I' *,. 'I""!; I.i'J Ni I In ', l r : : '
:4-; 1... 2<)1" ittrt '1 1Tin* \ : IU 1tit I'. : HI"1.. t1tt... Ii { ff.u, *tint"l"t; <,. -I |'H'" I.. 'I.S : 11.\1 | i l'X ( :,, lint; i.> '''I', 11111 I..r uf "l.r; ru ..J S:
'ff..tf S i'it.1:1.i'I'N.: s, cIVU |II. C. ; |1I..u. :"lh> :1h1P"'til. I I 1'\i"lil1 KN :1"l : "
t S ivft. 1 :M V I : ':11.I. j .. Slu'il.u: ;*. 1 1 111d 1"lIjl"II..1 I MIII..II.| 11.. 4I1,Ui 1' ..Mil, i "wt, 't I N" | :'! I )h't I., .it-, I fti.. .iii.I t I..III'I'', .t C.i".4 .,. 'f'
: )tl.II'ltl. .
Jrt. is-- (1.,1 .f. if\\ ,
'
S "' -" t', tit llu'til-' ,wni.li tIiJUtflVlJ I .. i 1 1tllllft 1S A "i
-5------ --- -- 'rb. luili. i--.v 1I 1\- 'HI, ;" ',. .1, Mi 1 rtiti- ii'' ',iItI Art V-'tl 'II .il>"> ,lit .. f
1 n.l.litifiiiil imtril.uliotIV
-
. t --- I I. I II4I4.1; i,, iiitUllir\! \' IHt lit t. l | i : i- 'Hitfi'l''xx ii tf J
, .\f / 7, /, x /iorsK. I Miiku ': j : SI' \ s |rIIi|: | | HII |' j.HM\ Ills .
{ .ejIJJJt'lii I 4","l.'t I ; { nt' nrM tintvt.v 1 .111.1 tt. .,! I _
.. !. .111'I t t.'I"I..1I ,
x. \ 11.i. I''W 1111.1.1'1"11.1.1 i I II.I 1. n" < i h 1 I.II Tit f ( '.., ifm '!. .Ann i,' itir ... $ ". I.1hf.'tll.III..r.ul.u'1.1:1'I : : ... A ,
, r.* .< I"li. t.r past fav.fi. \.,1,1 r.'',''' 1 i 1 ::1" i % .'.lp4 I Ult'Vi tn ,u ,i" : :,
<
Thec..r.ur '.( \'I"J !. tl.r A 1J.'I"! -Nmlh-iu% I $ j I.1 t I' \\.1.1 I 1 I \ 'till.: -.1|:\\1'1I\| | I
$ .
\ i. I > 4' 5 XX I j
4I''i,
4 \ .VIM: ; c'\ t flU inf"I'.1 II".11"\11 ct 4110.l 111 : I' .i<. i...I !'lit' ttn -lit trit';>Hiit nt t: '" i S. V Vox.l.1..1.Ir. 1 II'hi.,1., I.r. of tlit Y J
.i.
S Ah.i furiiiflH-l I, 1 in n MA !'. ii..1 ..\* .I..4 ...t.s.1 tl..11 l I., ,11 ,111.tR.. j.... I,. 1'1"-1'( iull.i.; W.M.I t..Ii ,' 1..1 4I.. -. J.u? K.,t u t( ti,. nil itt" 1011.1 th.1 tnVtt. i S .. t.| ii...iI, ..r. 11"",' '1.tirr..' lr. i

S S the ritj 4,f Nfu \'.>rk. f. HOW otHli S 1'ift'..., 111.1 \,'It II:.L" "II ill"I ,1 ,.f ,II.. ,! la..IIt\ :, I ..1II' 11"III'.. .Hiijiiinl. *.* I 1'11\11 l i lit lul | ':'. I \\\t'\ i tI.I i I:; 'IIIEI'.IIIIII t wirnI I
5t'ti I
I n tltt T4NU.' "' t. '111'1,1 I ... I Irt "H" tw.',hl.n 'I. 1II.'II.t' '.. '1>14 \ ..lk- i : | | \
4 lli'rrcfiilianff: : I.. Ky 01"1"11111'| .\-s.V| | I.:K: I.IMNU.
'. P.r r'f"C.l p \lt.I'"I" ; 4DJ.PtZ, .i 1.li v" .5 lli. ; t t'11'' ,hiii' 111'11.1! >
I ; '.1.. Iruf. i..Itl ; I'M.I I k ,,11":11.1'1''> : t. : pti''.i,!(' t$414.1\ t>''I.u"rII : III.|| .V \., .1..1.1., I .., .\ Irxinifk f

S '-. lull JIj. U S ir i'.I l 1'I\\' .! u1'v. <'1 11 the i .-."J' nocIM .I )i. Ufi 1 HI. I k .t4 2 :;> i *. i.ttXI!.' "h.I ''._..'i'"* IJti'-tjU'iri' itu ,'HUJr.H*|'* j l"t>. ., .: I I I .1 1 \.1 In-. I-1, tx i."lutii 1"Rtthnnt tL. n.l
S Fit.1I ,
: I S5 _T"u'I'I.1.1. \3r. I' .\1.J. : :.1 fM| I 'h"t.h'} '. .V cti'li-rv "( tilt.' 1' .i4I5'."' '.' ::1J, : l II,. 1,11 t Sf I 4 i.to -'l' 1..1 .,. ftil ,I'"' 4.1 f tl,. I'Q.t'. ." s
. S '. M \ IV-IM.I.U: vi I.it t .lhll' 'Ut .'lUd"'lllnhI.: ,' ..". <" : !'. ( t I till |tr : J,
will "' $
i 1,4141 4' .
tt'imili-.l
1 \ ,
/ 1:: S ;'fOOJlJ..ll I : !! \ ".i<'II .1.| ,
J.t. \ '" .. 1PJI tyI \t t Itt1!i. i 1'1.1! :4 0"1 ii.i ..f |.fttn M>B-i IIlhl tlnlm.t'1.lr* I tI.' 41111> 11 : u. !. ..f l I J 5S. \IVIV I iM..i\, .f I f.ifMx.trr S

1"i .r :1. :i.I .1 rrldal. e. : 11 : _- /-'r:1.. 1 II::JIMH" % pr I-", .4 I <14 M1l' .1 I f4, 'tnLiiMfit "I 1,10 \ al' 'fll(' l 1..01 1 |I"!. 1,411I r. ( I lk:. ,t t. i J, : ni *ttix.xix l>. N. "'., ''vjtii. I .

S 4 'l.\Jr-I I .t. i' '111"< I'. MiHKNKY.i Ir : I ""S tttlll.l .. .1 t\1.* *'\11..1.' .. ".I x, ", ) < I I r .
.j S ) .A-x-r'tn-ii'! ""' ..f1 IMt. 1 \lull, t ,. .\ L.f III" !h' \' V lit.I, "'f Vtil" llu. ('In I 1..1 iliMtr**. :

: ; .- 1Ia al\l ,u-; n taT; $ l 1r 111; 1IlI1I'1 n.I <. MMI I .i'j !II' i . I ".' .,!" I.' i 1"\'tHl' '$. ttivh' i'"', :'tI1'I t : I | I i III 1t'

. )rIxJi5. 1 J.IQrfft r .11. < ".1' : (i' \ i I i i *: I I: I 1\ It\ Iti ii.l.'if! >.|i tt. tin hi.,, .1'| r MI.I xrrnT. of t'nti
.
S f/W'JIWU: .1\ ] .: : .1',1 lf.1< ,I'r. .d' :, r' .1 .. .' I SS : ;;rLnt! .I. .....:.,;."* HI.h.> .' I1 it t I ., .. ..ii.littxiT \
-liull
i '
.
l: : \i .. -I tc..t- : % l I | it. :iti'if, xt 1.1..1'| | IIUt .
; "I'f'
.
: : ." .i I :*" .
( I > ,1..14.1"1\.1"1: i. < ..1111..1..1 i I; l'l.10' I'. I t.\ 111'.'.. ,.. i i mi t ..f I'rn .SS! V." 1,,I'8 r. \\1 I '11'11"1 I t '1." S'S ,.1! j'i ':,', .t 11.\, .. \ ," :i I.' l'i'. ,' tl" "! .I.t.,' ,i(,1" '. ."' 1 i : I i--I ?, "aI l XRI'h'\. ..r.l'IMl.lN.VIMl lll> HtM 1 )
.. A : ( 11 V"ti 'P
S 1 J Jnrrf who 1&1'halo 1..1 I 1 IK tn. llir 1a ; 1,1. ,..1 1 > 1'. uU | I.I.'" :1\, < '.rti M I i l.it l. 'JM'Ovj' t",'ii"1i: u \ 'U ..k. ) <,' "" : It I I I I i :,.I'. '.ITTlI' I-: l-tlll MS: ,.f |III\ ill ,.,lr own 'f"f.
j .1 r S .IUI "il i4' J 1'1''I'I J } .. i5 \xtltt-dit. : ,1t! *tI. "nl.'I'I"j oJ S !! t
. I l' (..i .j..j.li'1I.I .K.Ju 1.I H. liii.n 4 M ". "H.I! .10 .f. I .H..I-. IRE&.i.1si1I.s; :
IH.W < .
IlL4
. :: tii.-n. tl"'I.1' i ,1-: ; i. ." ,$xU.M''Hf'M, \ ., .-x.i .J hll.I.\. t xx ,4" ; ; I 11 1:1' 1\I.\ln"'J.r:
:
: tt..II.n..t\Ih'
: .\ 1 \ i K :: >
| |: % i '
i '
\ : la 1' :" ( ,/ 'r "" I ::1'h... t ti tilt.. ., ii' ..1 i Id.j 1
:
.
t 1" : ,
' S r. )". JI'. I\r J ._ .. .. 5 .t, a"P'.l'"0' ; : ......* .u ( 1 i.lMICU.: 1.II', ,It 1:11'0H": *
; '- : I .' ,,.. } '.'H" Ml t' ,1..1.1.I t "UX..I f X li'l'0 : : t! ) :0.1'.11.IlaI. |
w. x ,.' I ) I 'l'lUt f "-. V l. n "I tin 1'1:1'111: I I I'nut:
t i I "
I M I
t :
''' 5; F ; I \ i ; 1,1... ? R'l Iht'I". "'I .i!'!'i. S %. ,
\
': i'i"! MV'l : f.VNK .11:1.1..11'11111:1.\1: | I l > :
AM\Vl V ( 'I 1M1 T. "'. | : 1 .
,. S CHNVKIl} ] / ., If fit,'r'tfr 1..It' !,.'" I i5W. V'1 ""' tin- 1. .' t5t1t! -t4t tti-.4: \ ii 'I I : .
. vi'li .
tt : ( lit l I |1.
I /,'/, .. :.''I$ !. tt. ; Ii .\ .. 'U, i'lt ,1 Iii/ I.:1 II .I.l..l.|
I"i 1
jt 1,1! :
I ,"1.1. .. .,, \I'II..U"I.I" VL1.; at l..1 l i-n.-jn-ih' i"Ti\! '\i i'i.dH'rttiv : *,. \I.. hlt.I. 11.1 I ,. I I l.i .1. .xil! .t!..,. l H*'..'; '" Co -' : "'.. i- t.it't.- iiir limit- M itl: U'lnnt of tli.. t t
(, ;
W1Xf; ::. I.JQ"J .. TO/.H" S % ; t *.n., nH>: un ti <. .1. : i.1 1 1mtl' ft YJ 'I.:1.: : .' S .1' 5 ,1.1! ,tit'!> ,l -(It'h'! !Ui I I'i.I in/, '.. bul
i LlhS ) : .' : f. ". ..<'(, S ;,, 1 1"w.l \all :Hilt-*, (..Hi.l.j.I )Hlt-1'l..'"'"'4 H :- }.' !fl. --I t-u. ; 5 ,'.I4i. ui.'ttSf" ..<.I..t.! .." .if tnl i r'"Uti S Thiv. : \ kh\1\I 1; :\\l\ J |II. 4)|,. x nj ..f l'.i'C: ,., irj > \

L' ; t'a' It in sl. .. _, tH. :,:" 1 lv ,-- I'1 km- S :' I \. l..,! H" i- 4.4! ; ,. ; )
1 r .I-.. 1"? i.iit./..,' Hi:}Jf. F : 1 .t. -It j t I' S t "'111"| ,1'1: *44140 ot : |l'rI"1 : pt'1 .r":1"j '"i rax {'t. ,,1.,1 Irn.t twi. w.rkly-"i 0

S : T uS. >. *:, ._ .. !1' "' t V :.11.1< j'lo'I\rll.I.tt r I i* '" .
UIAIU: 1 : I.'t\ w d' t..I.\: iir :" > 1'nt' ; ; i f 1 I" ..f tt'i n' tru't\ nti'lll.t. .'i..I'r..f n liumrrt
:
'. S IAl'. '. "..I .r.,': U.K. STl: 0 lIK ( 'KrK.1 i : l '1 In.. I h".r..IIIt',. i-t.tlt"t 4I''." 4-'tlMq'S. ...,-i. 54,
f < J.'ttTE W.5 \ : In i ,'. l I | ) .1t1 | .4_' r !"ini..r. I
;
IH':.*. 1 '\ IMI'ttUIUI I i' : ;,, .f t < t I. f. l..\ IHjf :MMl'tlllV Jl 1.I"til\-l1.\ I t'-i ::1.:1' I ll.ill! 111.. t 1.i 'IIi.' .t, ill,' l'".t ti. uit\ 1.1\1 t .f lht .
t ,
J:51'. :.t : \ ,1 i iiV : u'," 1 i : ; t
kxit- I. '
: I *
S 3 lit. ti
U SS F\IU.IU A- .< 'v//-y t .v 1',1"". I;... Kill'k. it""''.' : i : : t ttt'iit .!t't ., ii.I| .pinrlrllx.1 frt.tltf ill.J. 4

S .r.\rH: : O 1 m.I1E101: 'l,F' linYVUK\ : riTUHJY.5 4. N : ., '... K I IM .x. i-r .\ S t_< 'Mit I l' : : .....- "VI 1..1. HI' ".f1".' n'\' t ..'l I\' '." I 5' '' :::4'. .j i : i i I I i ': i'l], iiititi*. Mt tlir itliiwlirl'| .It I* 4rrepvJ, ..ly|. .
) J: ,
S u' :a t. a S f1shi S,. ':. :' .. ; \\ .. .\1. 1 I' I ., ".L! :, '. f' ',I' \}'lJIlln'1.W"' I '|".MI) ,' ;lit; I''t:; 1 I s tS t "I :. .".,. Ir..t'u"'n" rI
i : \" i H.J ) "I'I .. ..II,414t4ritV., "i-M r, Ij :,," ; I
1- mt :
N. 1y. t' I I' k \
,
IJOSEPH / /. < 1 "H' i ; i : S rk M >- .siiigtv f AJ-X. t H \ ""r.
11' I : 1i.1l.tH : ,. ,1.I .11"11'" > h. .'))1'"I.th I !JtifJ.lt.' ; . . III'S ..r
rot .. ( < I'. /. SI 'l! J"&I, |I'" -1 1 J i | t i I ,1'. t I .1.1.i 5".5. a .
S ,
I', Ir",1. I'l-itil' ", h.t! C IIlIdl* t \ tf IH.t- .. .Vi.-l 1 '" I Itf'. I ".f.n
K i.ii. 'r
Y/ALKIHV / |I'; MI ii t "I"| :
I
{ : : \ ;
S 1 1S .j 4e. i' ;" J"I' X',1. t : : 1 ; I.\
i l 11.! .' |11.11"11'or tttf. .!"llmi"li'i', I: ''P. t t.. ,'. ,I. Xi-.11| | y."h""I"| |Itt'.> I i\f. '

.; ,' I 1' "\ : I .. '" ,: /," '. !. I'r. ::1' :>>,1' .,. .?? \I *I..J'1.! r.... i..' .,,. ';., ,1 i 1" tlri .( : : : S 1'.1'I.j 1 r |1' I' .II'.I! >>> ..
I :.. Illtt'l : < ..
*;<"1 r.I..1 /1" t .1..t.I. ( \MU5KL\IX: )n.E ,\ >'.. .- 1 "- *' ,' : I 1-1.I ,, I" :' I.. r-'IM .f tl" ti'i'X.' !ti *:,t'tl .5. I I : T; if.. ,. S > x 1I4..tll\.I.t.I., I ;i !

1"f"I M I !: I', I *!!-.lit s. t /. it> ,,, .1'. : \ ..' .1 I ,1 .? *1.1 I I IH 1 ttl .1: S ; I :. .: : : ; !. i S .*, : . l\ ,ix )j.. 1.ai.l.|

.V I : .!"" '; I I' y I 1 : r y.r) '. o /) .s- . .,'. t p' .:>, xf r. ; \ .\M Tr m: oN
S ,: \ : \ '| .1 n 1:1 I. ( / ( ; I n -' .. __ .1)|)ti v .. i : t.;!t-l; I.T {1..1 ; : i t ))4(4( : ,
(4 S J'llltlll: Tli.j J ,\\'rM; ; : ItlK-v '>' .1! II" . .. "( < ..N l,'." > "t. /. i S' S -.. ;.1, I .,' '.' ,..l\\t. J>\t\\h* l' t.! .'. ,. .t. 4 1'1" 1 :. 5' ..ii :"(. titli ili.r.l; .II ..t. I

. j. 1 : ,. < \i.i I *., '. tSAM'L '. *s 11.i t I', ,.. .ts 1.lI.,h.. thwii"it. if1' ," "'. .. : ..S i .!n ''I I I : i I; \ S S I'tl.U.l.t'tl: 1 ;K. '
: .
l'lilll"V .
" .1 1'1"1" "if". I '. Is'. I" .' l''I S\\t "(,'* j'l$ .". ....... .. SI" it, #! ,.j.! .11\ It.I! lit' m'ittii* < i-lf 'x .,r, 10S S .. : : -*- %. *: 1 I' I '! 'tit: nt fr"li. t. l_"V .4

1:1"1 : 1 ( .1 '. .1i.tIHuH} '. SI'I I I' .1"l'r fi IIM
I S I I .\1. k. I; tI t" j'. h S .\ 'i' ; 5 ) ,
r.t.) in I I--. h \ HOYT PI' \: '',4 4,4 1,1. .. i In .f'I'!,' 1' .i5. : ..l ',, ,1
: :
I r. lt"I" > : I :
'S -5 ; *, :: .. \ 4. i L 1 E.: v l'i i 1'1'1 :
4 4i\ 1 I '. ,. P .. I .hi .n .'t.lt.i. ..->. x.il' '. \ .
: IJ 5 ... 1 !: _..
;;; : 1 3S .
'Ri. k _' SI'JI77fl7 S .'f JltfM'4 I f""t"f* Afc yr..P" !i f' HJj I r : "r* ( "in f ; i s. 5. f'', .
S '
__ f ; .IJ "(' .'' ( ; I"n'". ;,;. ( ; I S I. j. xt r .r "It IV-r M TIM 1'
"
'
J '" .<> i.1. f ', : 5i-, -.j ; 510
I $ (1'.11.1"! 1 1t I.r I. : : S S ,'I.... : : "" II j _1'1' : ; I 11: { '. ,I.' '. .!I- '!! x I I C'h'0 ".,. i
S
< \ S J '. : .. I'S i ,, L I H I 4 .I"j ,, .1. .;' '. t'i. : '.., ,; I'i IH"1.11" "
s. : : v ) :i : 'I' I { wflj I. I It f.
t : 1.11 HU Ill.I'; : S .. U' '.' fi '. I til 5I} i .f Im.' 1 11 I ;.1 5t51 It..t.f M. ii's' ..tiN.'* S 1S
lk I .
; .zi!L" I "I"lIh' XT .
j Jl. | .1 1 .
n.JOL/.f 1' 1: .1 .. .',1 1 r !I. |H I ll A H CI ,T I I"Jf ; I '. S .I'..1"11 t'tt.' I 1..I'I.1t 4 :1".t llj" \ I i l. : I : 1 I ,.' S 1 11 1 j I. *i.i ?. i t 1",1 I iii.... I 111..1. 7 ,. I I :: i'!( sin '*, I IS ,,1 j ," "II. h. I f\ III 1 t. '
:
; S : fI/ ,. -. \. -. n'"IOO.'I.I.\i :' : 11 |I' i""II' Vt.V f: I .VI-M:, tlir',

.. S ni .. i: i I i.-: I' .. I' ,ftli .,.1' / fPill : I/; /: \,\ J I'. i !s.., pin 111"' 1.""" ,' 1 j" ,",f, ,,f1'1" i !.:....f. I .,t -rt-Lli .; :" .! : ; : I"i..ll.1'11). ,n. .no-i: ri'on St
.
IVI., II. 1";"' I', I;. :'l I H I' .' VV t '.. .' .,(. HniCjI.t s S '. it.'.1 I .'. .
, :: ./ I .. .'. cPS :.I !.", .1 I I ib'u.| Ml u ItiI I !. I tnI ) .5' | t-n n. '. t'1" \ .w:.,. "tti I''I' .1. : :t *" .., -I ? hey l. *

. --- SI S I tl." ..f h'.i L.til!, f 1..W "...1...".pl.) "til'" I .1. '. I 1- |i. ';i"1 ti ':i, ,'ni'it, vji'l' .. I., .ti 1 r. r'I! I : : .. .' vijil. i.iu) xiiilia I \ii-v tn ii i 1.1.f r I".i" T p".

LEONARD F ASH "c CO tf.!I"i- ..rf. !..! ''I-.nl.; 0,. t' j I.., ,. ( "t fr hi .' 1 ; I U !M a.J ." { .' *. 5lfI) !"I",|. ,..111.| ... tt,. ....1. ..'.l"! '. 5 i it I i I 'h. I.. t I it..t 144 x ul'li. nli>.it ..f ti| iInT.
l
I Ct'ii.ii / > ../ (V V 1.: I( I.1 i :\' \ -i:'. \.In'.1 i I IH ,.,...? .3"] ,. ,. ;j.,."4S$4$ ,_, KW S : "' r ... .I 1 f' .',0.1. .'I| 1"1U'I1I1"ltto.* \''pIt!. .' \ II., ".,< |fi..t: 'tt.f Ii ..i nil ,!. tun |14 .xx ltd .n. f 4
I. .j' '. Ii: ::1, r '. / I.': : -i' r -li .
;. |. S 5 I i Lh.J .VVlUMi!
I !>, C oitimoit < 4-1 !I'Kl," l.!, t.vjiji.t i \\ (| r.I"' 1..1.. ." i IS II ( : : .V.\: Al'Ill-

;. Ir: M L\\ 'III I VN". J II 1".1. -. "") .1 ".1 t| ..f. \.'U'l! "at. I < "!, ., ,. ,, S 1 1111-' ; T', H. V lxntt! i, .. s" ,t.n, .. 1 11 'I I' : | I '111 '*. ';" .: V '. in tin I in !. .,i >"..in T on llio

! S.,' c' i.l. t '.H. ..1i' '\ll. ".5 : l li...if* < ..ut"". 11 lli.!fl'.IrI ii.ii.i.iifjii, ,l'.I, tI. I ., InJ. [II I I 1.1.1! .I *"- 11 1.\ I'. .\ .' :, .4'. .I.l ,.1) u., .v .. ,'..,, .- ,", .\ .. !.f, i ,.j!, :I. 'I i I t."d t I ,i.tx....>t .\ ... .. ..1. I. ff. |I.nl. ." .. I t llm

: I.I i''. 1 III.. 1..''"' ..ii'.1" i ,1,111 \1>...,1 I"r" Vii il.. tI..i .I i I'.', 'I IIII'I$ \. J.I '!II, '] I UM j I \ ,'I! i I' : .. '.. .. 'ts' t'S... I t' i. ft II;S. !14 I '4 !i J ; 4 t. | \\ \ i;: tl.nl I Imx.'i" .4' IM.M ti,,.* 'iu v > M 'JlII' \ Iy \

f '. __ --- ., ..II: '" lJ" 0" "i .a |li.| J 1.,t ,I I'h""n 1 It 1".. '.. / '..ox, |1'1 1 t. .., \Vi'! !I. ,.1.! ,. \ \ ,1 1Ii .fl.' i"f '.1,11.' '> **j.II'' '1111.., ,1"1'J :,| 5 ''I| ," S I. . ; : | i "I:4 11'1,, 1"I .h.l.r.l.$ ,,.'il'lr.J
: : :: { I I.r Jj ,. i' \L, : f I i
"
1'\1
1I4I1.4 41ItI :. .14 .'tI\'s\ A 4 t .tl. 1'1. \. l I. ., ?"< I 'H'.I.n., ., 1 !L 1 HI\V ; '
> T
.lSiL. M S ".1 ] i > ) i : ,f *I
I V Y I I 1 f',i I 'u, '1111 t .td.! i >. ..,1\" *. 1 f:
I II I .o j.v
l p
I il "I'iMI'l j i" ''44.
!.I."A' 'I' ."% : tl I \ ". ., 5 '' 1' ., '' .1. ,,. ., I'I < t. .14: t : *
S >
\ -. witt.oi.x .1/i /: i.- //in'/: JJ 'I S j __ I II' : 1.'I. I .1. S v. !!' .1 5 -. II (Ip ,,' ,. iii !. \VH I'la f K lit mi
; -- /;; I"1. li.dl I ( 4 i ,. pp I ( ,1..1.,,I I1fn' ,. S fitS ,? | f tl.I t : : r.IIIII1L.S.:
S I ,I. In .\ mi itiit .*> in-vi 'JN''v: : ( I I II I I'.n v ? ? ; iti. "I") .\ t lit: 'it, '.. tfi?
; : .f ,
"r"w\.m\ : / 1.:111": mi I I t.'i:
Uii x'.ititii'H.
: .V\N .VII 1 j 1'1 j i i ; ** t 11 l..ig.th! I 11I1I/1.'j/< j : : "'" *''' "tll' ; 54. Vt I I1 > 1 I I
SI I VI I II.
\ 4 "'n'11- I'l t"1 I'II'!' iKoti ,.'.J .t ,, I I III VN, 1\ .' 1'1'1 i llt l i..t
.j..I1;; |
iLl .5.. I I'i k I I. 1.I I- MXKiit I 't.0 I j itt'j !hit! t rmnonto
!
.
,
M J"IIN- l t I .
'
I''I''I.: t .4. S lo t'I.\I.N I :: fluU 1'h iti Hit,'it"'\ I : : t\\\\< I'l' If. > "!',! ;... tbnt I li .. pxrr l'..,i 1"I.li.I,l 4
I f. S J l l 1.1. I IsT'lrtmrx -,-,. | \ 1 \ ., .*" I I' rl'tdt? it>tt, >n t 'tii.' .4'1"4 I ,...t |
'' t Itltlllllit' ,
nt .1|
'L S. .- S !| l11' (lIwl.lnf" "." 111110 I" t| ri "it 11' $fle.I"r t.
f S J -- i 4 /If, I\,< "I"iI 4 \"I1I.I..I, I ;tI tlttir) .rll tttInt Jjl ,, 'I'J..I, S .t i I : |1 it < lull.c I ti r.l' llmt .' .
I | : ,
\\\1.\ f I."f t \r"I""I' rc.I
: 't. I ;|{< .f th.! 1LI I .(..\i | ? 5' 5 | l. "rr r.
c \ .1 Fll:1Im.I : \.u .t n.. .: '.".'.f'.tV"" i 'l' "',' '" "" 111.' ti..x' i.1i! t I.1,. tk,. fl1i1f4;,?1.lid.[ ; : ..'\It I ipt. .1 I .1|. |'. > ,.l.. .I ik'lf-. ) ,in ". to fltIeJ|.. .'hi| 11 ii;. ii'

: r..H: 1\ ISIMI\: \ IiIei.l.ii1I: Ni ; i' tin M. llitirix nn>\ ft Itlf hhlill: Vwin. "m ,,,';'" <. .;'1' It. -, I ':I nil..I" .,.ft'l, ....,j.?' .?. .,-,,)I''.. tit-. .l4l1'I'fl.1,.-,,., I r,..1' /14 .;"ll.t I ;; t n I'I 1 tli.. |fI4 1 ".., nti.l i III..i, ritlilr... I Inlinn

II tll"1..", 'uiu", ."t id. 'fI" I t : .... ,"I!: .. tt'' i'rii.li, iillx .I I.. ...
rn.T1I..I1"1"11" t' ; alI (1Iil.I. 1 ( ..\ ." : j ( "i'" ( ,j." ti* ?? ,}H' ,H' ,''I1' I 1.. !It ril.r.l, ; tlir I r-rrtN
,
Ltc .' W lit.,I, "' ;,l h xt li" I hI.! ..., )I" .,..
"
'tl' ftilhftt 1" ,
( ::1.11Ir. .'t .tl i'1litI' s.f : !"'\I' ( ; S. | r d( i'I\. ,-"hp: JVfjrttJt : '; .. I.T. 'ttl'i. r-. a.i.l $ll.
t : a''f. -.< | .t.t .h""H"| |t i | |fSt n .i' "i..i,,it tin
S i Watwli" li.u.- nut > | | 1,\11I1' | 1II./IIIt.| ( lit{t |I". | .rwr.1 I : j 1111..1"1'" .x 1.1II''u'I.I '
1..i\.1
Wholcsai'c:5&: ( I ..,, d' tf I., P1 t!.. .T". irli .
: Retail. UMUIIIVaii 1\11It. 1 17,"M2i'Mj'\ '!Ji .1 t 'nttrIJr \ I j, : : !,II' n f'-r I'il'< rfx. nrr clowint *ttil I
r.l.Min *
: 1>I. In. 1--, 1I K ; : it by :1,1.1(. "," ,r/" I I'-JH.} r, I i !/,... ',"' !1'\11"1&' .,.. '.'tJH.M. rt'' 1 I.'c.'v' !i. .' ",? .,::. : '! frntlilt I .Iot|. 41.1..1.;| | S i. -ti-'tt.'uf.,1. in ,It I,.. I"",;".r"

"3 I (,;,!. t rimeuio, 1 *,! "' ',1. .M: ,i'I' "'' ," '' il14t! !.\. ,.i.I'j1.j;) ,? .- ... iT S.:" : ,55 r. Ii. : ;in*! 't f I.. It. "i, I 1"1 |j., tit.tP..f I t.. I'riii'c it in.

JAM E S"G E TT I S J Jt'1W s I:. CIEUVsIty'iti : ':, S"J'r. II. '. ''>. brown, .:.rII.*4 t UI.<-x: t." 1iI.II'. lMSji: :,' rt'tl ''..,. it, I.d: '" ; i-:: : : '1... u-. rij.t.. S.i l.itt l >.f III.-I I ICrf..liiiioi, llmi

f i' .. ,1,11,1,1 .h.tr.lilttH.K4H 1 I I I, f I. i. 1..1".1.! .
S. ,
Ih' II?
Atloriir) A < omiM-lloi- I.nAM I I. I "I 'at Mill. | ,' "'l : 11..1'.t | '''1'''- will it _

f ,. ., :. 1 IVi.r. L '; 1 I."'if. 1 tJ III.1 X !11"I"I| .lft t >l 1'1 h., ttl." UIIK .. ...!..,!. ;' (II. I. i it i I i ;I \ J, 1 ,1 1II 'i II'.* |f'f.! 4s x' 'it'', -ii i.,ltir IIh'I >-x. itii'ir "1II.I.| ',.!..

I n 1 XOT.lh. }' II l> II' --- --- 1. 4It4I4I"! ..J..or' .4 H''I'1% :im- ..1.,1.11.11.' .. It t trtu lit s<- 1 L {.. ,'., t I' "'.tt i r it:.ix I i t..I:-.1.!'x. r t' r."rir"| it I Ii .-..n' .*. !toTs

I &!.. ( .r"-, of II't. "., .1,. />.I." ,i' "'p.. .. X ( ""::1' ,. (; >';/'/*. /fv, j I.r Kt T ._'.< I I'. i ;. '.1'' lan I "n' '.'witf1'I frt lb>.. '/I *. \ ; ; I : '.I.I.t 1 i..x. Ii.' i..ft... iiiii.n.-l! <': rr..ra.: I
r ..1
l / : : ;i .0 tn "
l ; c S l"lr\-I"I !tI *. I 1. 17: .\ IT"ii IlltIJI.:: I rau.i) : ,1 <;.. ut.i l.dbt' .'/It -Alum, J.r !.inn.!, : !ni" r : : niitiij .triit t lln.k"-. >lr. .
, S b. i IMOF; 'PHI'; I UWIK i.iu: imi.1
!
\ I -r._ I'ti.1'' ? : I., I ''I I 11" Milt, t"r -. d. 1.1 h\ KI.\V.-vt II.. ._ AIMIU : \ ;
''r
.
.
I :; : T .' .. 'Ui''Hn't111 t U rcm-i"I 1. t.. !I4C. ,. ",,.:1* : :!; ; ; ; i --- ,
T 1 TIJ.J\:1 I J; n.nnii : r 1'I I t.i, .rpul 1l\uJ..II'J IlI'k. 2 -i".' I. f'1'*.. lit1 hi I h ,. -
III.Kid '
: AI.2 MAGBEE _5-- S .Ii-tril! I JI\JJtt" I ,I.I' : t: I : l ; f i : : I :ti' I ': : ,,, %

I( 7 A C.onn-'lul' :ill> .t1.II J..1-I: ll:.. xon/.: Sp-rit tA.'r] jjill- Itran: h I'rud!I,i 5a7.'rt j t''"'i-1"" ."( tl 1<,' wI h.* !" ''"IV.'H.! t,, t" ,HMI. l'f/I;k'.1.I fa"::1 ,: : Vt: MT.5,5 IIO.t .

-5- jl f \ Ifll"! sl fr.-.. ,,! ,.hI..... 04x1.11,,, S : \% xv V.rL,
'I ttt.mlifiivof "
i \ II O. .Iili.ir I,. IIlm.,1! 1 I till 4 ,t ."r .* r.
'
nti' /
n'l't
*. *
IX : ott? r p'iI ><>!" ', |T,, ,\,>,)544k (,.? f ,$, '. ,, .
( V.I'iff : a .
r III' >:L.tt 5' ;
'fln.J rii) -
| i-f
( : I ti
I ,. 1J'U I .1 lllt$-<" v.'r. \HI' .Itl I'tlttl"I I .I'll ,, '111, II J Jli.ll'in.J.[ I II'd. I.n j r > i441414.1% ll ti-rr,llti *
\ I. i krtrlir.
\1 .
; l' ,
,' | '
( / ; Iii.i i
1 ,.. 1..I.1" ., / ,* ..d' rl* I : : :':* J u .1"\| :\w \ ,trj| .. ...! i ij 1 ttili .A.II..I.I > r
.
tli "iiij'l. utll If .
n/i -' I : till! .
.
"t..f. l I. I |II.| .\1I '
I.'t. ,
.; I Iln "I..f r 41114e811S 1 111 t't\". i I", ; v.itrf-n ( : "i.tini.r'l
I .
MI I 1 "MI ni I',, : j i the m
I IH.
;
> \i \
'.. 10. ,,\,1 5 j ft
K
1 'Hi 1 I
.
1 ". -k. .
.1.! I .
l : ,
,
' IX 1-l.l'X .
.. .I'l nr. r. limit.: .J.I J i |-:1' .'t'l"I "i ... : nt. x ritlriilT
I !. 11h! I. : I 1 .. : > :'I J ,1.1.," "i' .1' in. n.I.t -1,4,.- r 'S : I .f iftltntit
S __ |I.I I..I .I IiiI 1: :Illtlll" I, t4 ut. .1| ,llhl', -55 'I''I I I'MdiV" S f' \.x \ ..ik I V..I.1vPP.r.t 11|
t ; j'i ; V-nrv.. r \. 1II. I. \ '1 ix -I L .|l'ri' ll fI 1
S .:D. KENDRiCK till" [I't. .I\.I. .'ill |r.\ -l. tlt.I I""U' ..'. \'. ,l''!Ii > T .1 I K K Ar of; I f z-- \i M. lit !UMi'V S .\ : : : 'I I. L '-'iHr Intnluii'; in M.-vr ;

\ .1 1.1| I. I in I"af t.. ( '!'if 1"1\i :( '.: -"in 1 | ) I... :p&P':1.i: Illlx',' -llll, .it. I I.' :,,. II.." :. j''ln" KIIi'; :!.., ", f 1nft ',! 4 0".,. I".. S ; : I I : If 5 t 1.1.1 j. tt .. i,|,it! I 111 all '!k.. l'.ittU- in x hId!li I In* S
.\ (. \ & I-1" :1 \x .1,1, : i--.. Pw .ioii\! : |1)1'11 : I. !I .. .. i' en x rt .I
S '. ,** I.C': .\ T'i .\ \ f5 il Ii. \.I in,Pr. j 't'x'! I.-nix' :\1..r'II.1r.! l""i >* iti t>.. I.:., I 1r'i. \,1.I. 11 J1'\ I,. II'' I'('1 1'.f,.f4 .Ij" :,..,'; S \ i f fp \ 0 II. .,' : u il r-. t u.it'i tn.I iiI. llirrrf r
| .. ,
.
.. U10OOUU! I II. ril
.
'. Crtlil .. rn'1, 1fl .'\ I, si'W.U-v.} Vi'tlv\ ,],\I ijaswj """ojifi :III-- : '----S -- 4. .I 'H "! ,; .t S S r 51' -.rr ci r tl), sS
4 t'-'C-ii" '
CItli iiI
-
( S .01"t. n a I'd.I J't'! hi.! .-,'. I II' H- I "t II. ''., i.'t.. ....iiplx., in llanl| lidft a-. H-llrt'$'! -i- I. I. I I I : 11 I' i : I; ''I !! i r .\ 'I.I. ,I r: ; : :, ; i i ..it pp i !, til-f.'i ittnr t.. thr f :m.> ,fflat niin th* S
|
.
: .L Jj'j I 'TV i .tp i iti. M
[ S > .i |, ,li, :: Hun .\ \li'i| : i- { 'il.l..h. '. .

f LAW NOTICE. JI/hno.! ., ..V'l tin' .u.I..U'H.I i,. ,n,>t ,.i'h' *t 1 I.V JJl't", "-I 1\II.\S: : 'H f ; ;:.t : I' S ,; I I. : i 4 : I S ,. >,t \ '> V.ik I rt''I-'iit lit tnnlt.klx.Kiili<'rI-in lh, .,
t. '5'1 .. I' 1 i f
4 Twr 55 .i.( 'p. .
: til. ">r .iirii.1 1 wilintt. ..| I IS Ic I" i 5 .. .1'1..1| 4. i ,.ut f'ror.llIt.1 y M S .i '_* 'i ''' ; : 05 v t. fl-.|.ax .il.lr! in n.Ix.ii I

t 14 I toll,11: tl.II'.'1' .. 11;, ,, 1 I. ," i it C'unu'J oi .Jac..ul .\T'I,Ita .5-I I'" i : ." t.. VV 1111.| pr'.,.14. r I'. I: .1\ '""" ."'. .5 -, -' 54Sij '. .., ;:. f.':, F r '* ; .1'MIIII tw ,., 11.* #.". {c: Url&nJ! 5 -x.1 : : a' 3 1'. ..' .. ... "' '1' \l \ uon; ,IlH. ; : ', *
., "'1,1! : .. I j I., .1 i :. ., I I.1': S 'f. .' "lN : S i .1",1 I :. i. j. i II; S S > S '. : : : : i 't'I( : : I mi rxtrx- S
h. will !,.. ; ; 5. \ ,"1' S "I'| 5S ntitt ir.. ." ; I ,. "' .. '- .h ; Intl.I .-. '' roj-v
\ : ., .r .
.1 i "'U.I.! j 14 ,I ill\ : .f ( ; l ,,]:'.*'1 T. : l I 1 5' ttf. .1 u !fjf.( t.f ttic tnttJ-r
. 1 .' I ": i iI i I_ . j II." *. .2. "'. ,' !I.' ..ft! .,... ,; l.'In'.1.1..olnl| I".rT '".. Y, ... 1. \ I t, '.. ii<-.
: : .j'
i I lA l. n-I.1.l "
: 'p \ -i i: ". N S .I II S. :i< II i iI "' .'. ; ., i : I
: *
,r Tan-n. 1 r.... )1..' !,. ]1..5 ', b 11 f .. t( ". S
<
: / 5 'ijjtitrT !
.1 s ; S ,, ,. .
;
--- -1.1.! 1 .1.1 L i iK!li.mii.: :' :. {i' ; i -

& S : '!.: 'i I ..' ; : '.' .. :' : .. :. S n.I.. 1411.,: 2-t''h. 1',; I "1: I. ... .7 j I I I f S f l.a ,- ;
Fra.sc'l .. : p r'MlCZk $
I'
TllOmSOl, : S .. !frui 4r. .1' atj;
.1 --- __ 4
: : "r : I M-MM Aiiit.v ,
_.
L
lit ; '
) : 1
.
I ) .v M I 1 ) 1 I 11 t I. -,'. ,I >1 titi! 1"i .' .. 'ii. .' h .. : i...p.. I'\lta ,,:)' .. (. '
rrU\l ( .5 4 I ud, I 'r {
1'1\I f'iTTlniTH s\ .. I. '.. : 1 .1 !'.'/./.. J'J. ,. ? III- '. I.I. -
t j .1..i., ., i 11.. .\1 :'j 'f. I -. \ 5 ).. tfljP..f I
L tt.\SI'C""f' MI !.i |II l \ \ |I'.-<. .. I ., .. -. S ; ..I \!I'" '.. ..' .. .." .'..., I.. .n 1'/lII.-rr .111\ ;tt4 t .1.11.' I 1"wl1.11-iVx $ ., ?iI.. "ll-JIMNUl: : U. uil.h.w} ..VVlu. "; ;1 : : t11.0 1

11: ; !::. 'oriliI I.Ut. ,. '" (*" ',I.II th. \ :1 !l til.I ", :/i 1.q4 I 'I'1I"'wlII. .hlll:., ..f I'r. *I I. "> .IIJ.I 1 : :.' .5rt ; !:_S_: S I141 : ). lIIsVIIJAlllVIVf.im I .1;, -
r.II"'I. I 1.1. I '
;I t.- S P,n Tii"\'., j 4 1.\1:11'1.\I: .. 11'1":} .. !1'4! r I'J J l"Tl-1 \I-;,; !1 I.Xiii : 'IK }lot. //iNli! ",riif\! ..i.u >t\., fur no it.,,|It., t, !L ; 1'10lIi' !: -niMiirwiii\ii.vMr.f: I :!: : j *% : r.Mir.i.. MAIMS MAUA/IN; h ,
,
._ I tit.I I'd Ih.miu! .1 tUvrtN : ',,' .1t)1 'S
5- !r... i'nil. i 1" ', : ]'*"(}"<'MX'. JM'1"1'' ': (! -
1L __ : _'._ : ______ if <. i n nuJ;: ; ISt. -j-\--I.J : : :IZ -- !I"< .. l'j it- ..f J 1'uii< *> 1 I-!: lJ"Ii.V\.t.! o., 'nir ws-MXV| nR'iKvinfi's.,1 1 f. "i' ; ? U lu t \Ri.onrl. --- S. .
> /
, t S \\! 11.11'' ::; -- /> /I' r/.v//.v T.s'.11. V. f 1J 1 I ..f V K I I -*.., '. T, '.,rfV, I:. .. : ( ,. i S IE1t10p44' U. r\n: IL flLIIt /

S FlfTl!!! : : MAO: \ \ \' F: a-hi nv >, i:. i t1 .-s, \+. i III.i .. .. 'i" .'I : J 4
( inj | wUl\ 'JUKI( HUT n.i IF- ..\.-] H. HII; A I u nv i ; iu I I1'1\ \ MidM!I I. I : I'oi: OM: I OI.IAU>
} /ir7: n/i ,", / >'.., 'Afr; 1 Kr.lT: <''.i-fn-tlx, :,n lt .,! .i.l I f.--. i.c. \. V5 i ii i. \. \V I I I. If! "r.w.| i'u; 'I \..J[ ; : .4 TKI: : .v.\\rvj. 5' -
< _
.1 : __ I
_
_
, .t f'i ''/', 5- '! .< -:1.- a ? 1..r h AV I l. N.,. 31. 'J'. > 1 M "/ -
) :
i.rfiiuiil ri jt
I '.1.'JI.IZei i\J. \\ s I Itf-nt b"'fr' itmf, ''PlteI.I.1 ,1 f ___ r:1 tt Crinti-lt.!, fin. -
A I i I
rictiV
JI\I\ I .r\
1 I' ,
1'i j-nj'ir
riiil'ri
"'i''I. I ; lu.1 J \ 'I... I !) Irl. rtr
f S < ; I I.M I'>. *. I.". .. "'i t/1!li. r.intlx t.oiiti'I <
.U""-. ,( ".' p.-.nt.mi'nI tn
''II i 'tt4. tintf.1 S
I' "
., : Ti f I '
F.... 1..u..t. I I I r:. .", i il 1 I' a1 li J.itj-rr, ixn.I! > lx- '
i 1I"f":1n I > rtlitpJ.
i. .. 1" '
I
.
r. I .
.11'1.1' IsV, 5. U'l't. .. r' 'Hi I ,' firt
: ,
I fl!, .
t I T I. .; __ \\\1 IS J >: ,I .. 'I i t.it'., ..! ; I iituulwr i, jiii't. '
t'K' [ L \II.I'I.\\II.Ti'-: i : ,VJ'yr |, : ; t". I" II''I.I1'l4II." i t. < 1 ,.MI l.IIi'Iftl\ i "iir. _- -
'J.ltr ;j."fI.IoIJI. tI.! iriilii
-- I h .' "'11 y7T | a. (' :7. ) rlul. L..Iie.
f" Cllh.-j > r 'IIlIl44* li.4. 1'h t'III I'to : .
: 'j. xrT.v'A I-1* | I In't II. ill
A j .
.. r4iiiiiitn. S
,' : IoGrOlt: .\ x. JJ ) - -- -.- --- ._ --" : 'tl'.x II In ti.I i I .V. t. 'I ''.ll..tW'1I' t'III" ', II.\I'.t I J llintt, M.n.L.r I it..' lAreee Mint

S ". I: I *r. or<.ui't.nJx.t niir ..i < ,.IH" "ir.it f I' ""I'l.5 !'I'al \:. t t o r. at Lav 1 :.11''t W' Vorfe 1 I'll 77','' 1!:1..1''l'li..n in-xxK; ; ; ,. ".:'I'III.II..tII" !,,jti r | t,'; >, nt ; I l' "III.I.ctm. ,. ('4.f.-.4'fltnIn! (I,!) I ftttfiIIN

', J > l "Jy V 'ull..ltll"r 4 ( "M M. .1.. 'I UIt" ( ntifite? frtitttr ,.f L..J". .,.'11.... '5... itsrfti'Ii..5 'i """rt."I.! ,.n, nnj : 4'" Or. !" iiu n, .u :& I.'li5S1SKrK.r, 4 j I ; ; ; .\ rr.1-I ''I.j| I '1"1 t i i .-. tI'II4.ir. ; oirq.
.l'.i41A! 5- | .
Tnmj- Kl 1 "I I II. .: I"., j' I ,' 1 .
: ...J''IIt I :; !I.M f I' i. ,n.I..I\ 4 ''S'' if5. .
.
. S S tf K. \ v. ...,. I'. t. .*.'.. S .ff5\f ; "nil. jt- I Ii\ II s.. 4 : .. ; 1..t. j flI.fly f,. t ) ,. S
._ 1'1 I .i; I n- 1 : ; ; r-v; I ; '-5 Ut.,4. S
; ; ,
, : .1
II\K' ; AI'l'Li) ; IIM.M'" ,: -S. I' HI.H \ :r _.. _.__ 5-- __ ___S i 41"'1\t 1'1'', I : ; ,; P .. -5 4 I' .Iti.i,, ,,( 1r4't.m$. (If Ifir.
X -
-
-- .
t- S I" : "PI1tt
w _. f
; t. -v'I 1UU Siel .hjl .. IdI.4
J for s.\ti. < kfyY.. wilt.I .f I.: It'I'1 f ".I 41\'. I UMI., 4
I ,
Lb' Ml J.* l. \V. C' .1 IOf'I..n..ll.0XJr i S ,1. i" < It- I i !
j : \ I'l'MMl" ( -' ," A ..t.aUtU.it \ : 1* I'I I .1. I
'Vriix : ,
r f
I lo
S .. Il t LiiJrwm| juM .. : I X ni.i.ithi. lifter ,lnt.-. I ill ....-i i.t, ri .I' uuM |...lU( rrV ., '! : 1 'i } '1'It ; 1eII 1tit. ,,f ptit '
i r 'I |k.
l'1' J3 >' .,1.-.1 1 iar-. ,-i ii. .1 au.f 'Ji-r 8al.- Jiv O i'n..nh mill l)1.41.. t'lh.! I 'iIPI,. 1.ao' ( 1I1"IIi"iI.j. II'" rilwlLrrvT : :' ', .. .' .. !! 1 j '
I u .uj-jix': !HM -. l I. 'I. 1'.1\ \1.! nt.ls-sujj 1 ..lltl I ? AIKAVr.:
.r a'l.l] f r"i 1..1. I"r. 4ti.'c' 'f" > i M .
;
( "I
J .i.v vv.i ; ii iiis.t: : vJ'.ilf 5s : : j.I.I". u. RII.1 I t'I'II tlt' ( .. : I I I IiWn ," I trgIy.( '1
J 5- S "\ ( rtP::, 'c' t.ff 1f"I".I. "l4 I\t ;i' -.I"Ii.lltt< r\ Mi.'ntiti, i 1 r i1 I i i I.. > HII.
5- : \ '
-5.-- 5----_ nit'l n'''t t.> li itff
. 1. .Ii"u] S 1.1 I fi'iin It,, ''", Wt-'i' : I I1., 'I I Ml '
.. iv in tii' .III II. .
ili 0 : .
10 1'.1: .I litrrx' "Jhiij 4f nl., J i/vuiu.( : .> M'UAU cntj'"I-t--;- ftifilmr fl4fljftj.; ; tllti," .r t 144' r-lut. .,'' -. lit, 1) .. .# 7 : ,. S
.,
c. t : .' : J'/ )1 4. I \lliUII .. > )II", |1,1.1 .,, -
i 'f.v. ,
.1" ni .M\'l I Tr. &. l..t "r : .
..1. \ :' 'i Ji'li' 1 n I .. 5- _
f"i -5- _
U' c \ S. J, . 1 I. >I. t'li' 1'(. \ ',t. .r. ; v? \ '(.. i.,. ,' nj i p '!:' f. j S= 5 5 __
.. \ r "" ;rl < 'S.: i-' ii; i: r ', \ I . j. I I
M .
r I f V i .vn > .. .' .i, . 'J .) : I I1u5 :t.i; : II t Itte
'
I
I : 1. I f IJ IOJ4IT.1 ?
' : F1 : i. .rit2:1, ; t.,?., t
: '1
v. ;. FI-II$
i" 1 ,,y .


J. 1 .
f:11.1 ( SS
.. ,


._ SSS \
j-S .
-

.. -: : -- . -. -. .".' -i--- -- -;-.. __ _J\.- -- 5