<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida herald and Southern Democrat
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079918/00244
 Material Information
Title: Florida herald and Southern Democrat
Physical Description: v. : ; 57 cm.
Language: English
Publisher: James M. Gould
Place of Publication: St. Augustine Fla.
Creation Date: April 28, 1846
Publication Date: 1838-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: New ser., v. 4, no. 22 (Nov. 1, 1838)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1849?
General Note: "Principles and the people."
General Note: Publishers: James M. Gould, 1838-<1845>; A.F. Gould, <1848-1849>.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057498
oclc - 08822160
notis - AKP5524
lccn - sn 82015285
System ID: UF00079918:00244
 Related Items
Preceded by: Florida herald

Full Text
-

Stl ,
-r t 7w


J,
z(
_
r

/2 1 l f

i ,tn wF
Y : n
F ? .


-. --- ..
.
't Etc slid. ...... :::: ... .
\ Vfr
sw .. I *; iib. ..PieifiN .j.j. ,t ,
tclttn rbrI .'.' t
'att'W tlj AltEn tale--a.-u.'Ibep'of'yutMt ,

dro r'biEiffri" 'lN ''fltldlb'M1' & 3' rMlow .1/4'! tkltai..al...vt pv j jf
..
h'cNNirris f,+cttiitjf', ns1trt+ lla p htlttttfhet' eYmI olCtttwtit ff11l3.i11; ;t* .
: hIr. Cepiit toe. ;.u lwq d..,..;..od ti
; .
ye dte ied tiar ; ] ,*f.-.ft. .* -t'..ibf.h.,*i.I4ht ..ir sr a.ltrf ,: ..
z --
: '
EJaue rRttjrMrwF -- ali.ttl. be', ,.. aassilfMerl +i
;tC* + imEprdf ,p.ii .. p.. ..
"Hest Iq1k1 .___If.... 'G ".."" &
/ .a .. fauT
r rrrstl tbv"Ilkhttr
w.t -* iinara.ola. .'I IIII '.
point, 'artn ifW M "i9 I
p1crli Da..4 HMJ<;.aHiUma! itreel. p ,
? eeV pIJint.peekwtter ,< fa i'* Mrfa*...pals&uta.;elr 4t i r.' h __ .f .

W_ m.4; 4!;ca're' for," slri tAi ,i ,Isila itliVtrkftk.. -wt H bat f1rNSt1t1Mlh L1.
: urn h b' the : d+1e+M.-! .- ttfii/af'lii}rl '..

1v qua, re wepis+fpetdr ... i'JIa.f"" kr_%(_ .......... .... _'
+ titret e Ht. of ...u.... '........ -: :: -t "< "..""(04''II!;
..
.
ir iP -- .- Mt'. l
tfA't s (
'
;
fee 1
'Ip! rlr 1'4i, ra $f '"'4 '" ftt ''Ir 'I on ,ureral&bt.MJilrbrll juetiparhtf' +, ).. 'i ";. liar, II I. K I"'K' 4' '" .tw .i t$ 'iat a b i1 11f1 ira ti Y zlMr t'- a i .
V flud lfifi pAl, ..i11laY.eeta.Nsiti ,, iJ ;; r.H "tr..j.-: r
!UCtfhedillltMaiatet t1 .r' + 1 1I r, tr s b Zi ir Zttt 0.' .. ,
.. Ivrltit; +iriaill;IIIfIjI; +n /rI a+l. Trtt ehcI; to b.Aectoi'Ihfitit Ilt ,MK\. :\Jrf f. ...r... .tp: .,tr. icjil ldlb'lhll/1t./ ,
-/et/ t1I ,M1u tNSit1 1l IaL btti/t0, pf7ifl :'til :'dr "un t any Catt 'nJur 1+ +'tiJ { + ..hI. :!Pry; "iihff trs' r. kihtin'pal'toflsetrie brMy.C. ? ,
'litilrlrf' t''P' +ld r,4iirb of imjortt+iif1 biil1"1Rbe ; .u+it4liMitlBts. &ajU '
jNF/lr k
If leen&'ik4i ? illt l < ,
hitrM4tf itt.aMtVVin
J ;
Pp ,
; il1 t (t .Thii iliit'bD inenar tark'nJ ..eft#propmik>4i'fee rctf wrai w'c..H*.r.H*.' S 4 ifri '
: y'jla.i |
fitl
,rtlt u t bll lrrtfi++q!ai'e+t"iaf>"K.t l fllr'eCw r afrld t.+ '. 1i.r *a+. .ulgreitari NUkf aa> plf.itt'lrwt uuih.tsirrlifl.ullli iirv4ibjM&fB
iiraltnt, bdoeiiW mab ilo ct: IIrfill'o ekthr t. r ;iati4 aliari-
w job pruf CbaikstM TnuTy iru< stat+ : fta ttij if*", 4tialMtd Irf
1 ,I 14411 obrll61v4, .!4t ins teihlei'6' nllldl i bthss7a biJ lip fur ibo rvc ti rlcu J priaf \riew i eilf. r. U9' fl'IIiM. '. flX ** l. v* B nvPBv v vivSfiSaS

1rwl yjNw pifal'I itiLkt1 .J'an Incrisase..f dbi'/r. rran urje t r, wbcb tereivre roooer. i.1_,_ ti litiis fegrct. Ibilt.ln Nygl.lfiels.1eipelkeilJijs.ra4 ; Dr iirf* HM U > iiia* :s mi tY
l Itacl/ ( NrJlilbplimil / the tn.jnrhyof iMb1Iud e11f RFptrfia n T ; ; pi'stlusei ;..t'.rrat ,4 IWail l1M tr tyr//tt! !
vfty *Nv f>. ir f>4l *r I tatiw't did iiu'1 miens) lu'fiiflitt:"'* A uc-r..t 1M + .sitar.) {f'I i M.iu'b i.uJ% ac:sit biat"t'fi.v.f Y / ;

; '.Uall; vjaa''eelt; I The!'Se; isle, we,W"!:nudOOD4 WU utcrs ,alld : p&.lHCt.cA t3IWNntiplN:fII'''e''cw wf.ij bq It..lard' "A .

"l emadiulitr lurgl ; ,,1f.et1i11/,1 iiiotnlr'wltti { fk itrt131ntnte1 !:moh.ile t r.n dI -. IOJIwt''anj' +urttnuw, 'hut..iwtl U. 1'wt
$ ma 'y s4: ,y, #- I fflerrr'M'tinft Q' ,a newc.nd. 'irhuslrlr iuflurg. ..II... .,c.iM'."Je._.NaJ'..hcu be MU i.,>a'J.

p ,..our t' r r.i rt. t'd 411 thnt.rt,+od. Tbf lfli> firr*' will ).n" > etJ prtc'1aOi4s' mranie e.clal pot Lprl.auJuJtenlaeli.iw
'' yhrn tit 1t. arrival irwu'.wurd:itht.t kuwt
f .
,
x order hit* Rti.nJi4 with tlkPowkJge aU ,
} >> : Ldr haar1r 1 'M I 11t 'x,11 ,
a ev' 4f/'lrr Ihiiiho' co ton hou.e r --qiiife; *IbGn.nd will al Ju.d ;) bti r. nbf of 'uur iUcuI in..r"'w1'b' 1 ?M Ar ""vtlwi
,I''t ir.tlce> 1tre bil' !'banJ1fae p.rn ic knew :tf".et"p..r..c.,1iuO'\ wwlJ bid r.-J:' tfal JCiat / i iwrr
iirti'tfr.l'mrb dn 3f ( 'N, 4t. rdtu, keep rri.la1/f VK fuakrr d11" t rtdit;
0d' .( '' wv tsar! ib, wi;' uli4 cliu4W'tlfprudua
ct the tlutie )" cW'fittj\.JftJIf"-:; Iht I""' "e ,; dfN.
ulun Inir' NM
The! ;;-iII'N" ,vi ;IUI11 ."lu'e.I ieit.4lwiZIbs 1 exutvltta+, wbtu.J
r'eft1IHTIWoktnrcA1wildifi vtiJ."fn1 ; mMe wir, .r.ajr rws 't li tta I2Y1, J Irk
/ortutlhb s
N
+r> ,ban n'IMflI; _,t"jh..rAnr;; lMu'tse la prori .... Mod IIDM I41-rc'.d lliK (..pvr..lb;il .w produtni.
Gild
.kill.- V 'I' .. c r 1J b tt N' yal t4 l4. ?.ik>ekK.ti
r- ,. .l':I rlf1r .- rWGwsucatt.u I'eta: ''...'u. .bhelf"uddrrgatJs..g
(
dent Ib.pw.Jr! o .tF l' J ih r
y'theee rrr. d"fa h n.lla, ,btltl, +,191jt9h1, iM4'
durJ .carcled'u.k 1 rrsti'wil) ..... let:uir'.sJ pi aiuctirlrt'alfPuagtt r
ti 1 fmi" w this ar'ariun .Il
!
I ( tlwk.L u.1d : 'J J.' b.I "' ,r' 2N>U. 1.Jtr.fKrn. 'tN
,, rras Jin ; dcH-n r .ltM.hdm't..f! ,,llin kfliicl+ tnnu"l.Ikat urJen' "' Instils /runnels. rol'W.tr., ..u.l"i Je iAi It.r4Jtlrr.

I. lij nobler Soil, enlvurs'wtrnluimtlibrar ; ,it e, im orirrshstludn, nJ'ci;:catial.1ti"tr. .... know 'h.bto'; ...,. hOC st"'krtiwd'uur'' ',M.tl.tw 611.Itlh 21Let ), ,3tilt9ld I.tl.7tU/': 1;e?
-
.J4- "'" .. .
.
Bala .
-hi till.atswk.lik10. '
a pan; :.n.- fire:n- i0r parii .;whose inle/rKttf! ,am ditclyd:. : rcc""Tya.w" 100."t .r.
._ .1.... .tr"trdby.t1.; Iliwwotnraoalbedtptiwfinka ., A, ll<< rode .ub ; r.Ird It' AuIt I..s'Pliei. ., t'.tl i I.cu I. IJftlkl, .6t9.i>t. '' '
dine._ 1'hurnsull l, >! h".I-ir: .!',mt.Jll"1k1.lhalJbc : S'imj t "d d uncut lbeiiv Itnpwlant'II., ttMr+ktr.o iJyt'ti4'i
,1'J tl. : V'Atq tih : ilieb.Ak".r Ib. cbIriuJncrnuuftidtbcIrIh.n.'t II lit .lIsulu1d, ,,, -.ur IILYluin'Iad. .
!bpnd brats, tn/'rrnfn';nt, ."piinrJtirie 'I' 1.7.i
triru 1 I{e truanrls' Ira+; ( d..han_ in \e-*,,'<<. hating suit bni b., r.-.L.uu.u.. t t\.Uf t..

Lank'.,j .i.ginKy'awl/Axe//tits/ 1 ,.. ,\Vhcn Ihr, new, -IawI 1rIjnwmIix.! ".tkn. iLl,, ace.au? d.i ( -'nrdl Ibe dUd and must ci ..r11.Uratu..is..1eol91.Qd : feutXla l't/1ttUlFi1ttUlF t 1..1I..BM'' "

I.rnl itilu urabul'.ul t tkrrt 'ftf.nf01 .a the fl.1..' ft4!. 1'i+ ., ,b 1tr.B6Plllttl'ciaint,r "'rrtiAbama
in npncie aiU i. ..4, I w"ll Nn.aIlI'Vf1'IfI'l vf rich ter Iu I.bur a."',Ilstyrll ? ,
from ihtt-liaAkt itant! 2!Llsrtument, AIP.auwlPln, x 1&X* ;la6Z 4k"H ., i
lof .
Ibr'Icix uHis; .li{p'INr tankHfciid I")" Toe CJV|' t' 5C41J1114 Ii.ulllI"'aUt
tie .. rfcirnilorihcttirojtt4i.i.'ih*! -. 1 1I. I rsr nnbf : .
I': fitugb''hi'ifl fwull Itaujtehar'et1G {I. 1f. withdraw' :. uro'!ip" Irnn' s.'her vr, ..1 'rbt' ,g : .... \. at the ....U... i h.?in rd j "'t. 4'%.tW".U,. tlanii 2. ,f. ,.IRY' 1'21 .l1UtJ K) 1r9.Hl lJ M 4 Lit1 rI
.
Iui iL ywieihrll dN4h ,..iut< The PlTrri.ii.H/i: n i"'il..I..!njr!! l'$ ....tint j 1 i .,,,;, ;; l'a..owrt1p nostattal Ines tbi>J jrur ,4q.s ..I.I "
ii Nr y tiluslbjlN ,. hloeI.kan h.,...r iu m ,ko jti auyulllrwunfe'.4
Md frn -t.it1".ic: ; nlwaJ nc'41ib' n -4\1: I If
'Il1Uit tlc'tl.11/rr 11/cNl/ t &N (&. : .J'f'-1 I : : rd >4>i| ol'jiMtr la *K < : rJtui tlftf'J t c' :siq. 'o4 utW j
tie I Ic' "I !"I I .r m bhr' rose art. A' ",,.",1.--.1 : { oof ; } IriMa, < kf+thrri' t !
J'"tI' there t! call: nn lhr b1ti ca'h.r e.M. .."" ,1 Irfi d icrip.i | : .>f ,;>ciitrul, doC apJilt T rA' pl. .y ,i.tn.btwt'I1 .. Ii. DrlMci t .... ,
+wf1r.1'LrrrJ'hot4r"rii4p, 11, cki 'U. !J.alr .. !' '" .&le. pli"rt c.. "t."f. l'
the ba k. .t !,prmprl''tf"d i.nIr'act r psl'u .."' \-a 'fat ad c..1 an.ayi.iitti+i J atlilo c
Aflla"yru11Hhliiti3, cdmnattJdo.-. ,,,,.m"'clSl) ntrdsmm .. ,.abit: $'lblol C hI". %*.f rS U.1 p4 n
rim I.1.r"t'
} J .... .... mire.; ", ;"i .or.Q1sItill, ''letl f 1t/rIq ;tritldtlef J
.
.
.
r ... e .
.: a "trial t ,,4t I I'
..u.twndj.elurnsf4lnw... ,.tClI.ue ,wtitpttt La
lea lbw, rultulc .1.r ,k ; et slier'It1l A / It
) 'ur ter : -Trt llm jffniichl'bfl ao.'wAmt, ahei' the,wjtjt. : T'It"'. S *fAJ ...il,A pi c. iK,fouitj, uf pfHtti. 'SNJ', ('bee '1' t tit AVit y -

)r ciA r ,ci fr,+au t urtt1N't tirir /: drawing uf+.nnn..Y,from U.? I.'uIi. 'r ifv1lr. ","* lf..i;.frf CkUUmJ" A ..,n 1u .b CJ evr :;Iitte........ .;''c .d't11it J
at bars' .G tffwirti.i.a a s.. trn.l i"(she P''''''':'. wn.cttflr.urpt. CfA. rhetaf'M .. 1
4:4.r..t '
e Ima1ciar.'psreni
"+ hrn '
r /l ll' 't ei &t1,4; $, ,. p". ..u ...,. ..rJrr.ra.....0 ( t f'
w MC'wtltl't $41 t'Ite'r ., .J11t'1 Ihligt. (mfn. ..et.dinp it .ad tldotC ..'tr"heJ at \tZI4! urL1&J'rrginf.: i
t0'wtuJ .tali .enrrr. T nnec)I..bieh' i. dram; IIU'-:.L il",1k "'AI; + -,..uaII"._ i'urltyrju1Jtnusut', u.n' 11:' ;
Cfe wM vilbf' '. 'k..n she .. aTd..tc..! JepnMtfiltHrhNfHi ........; beta _rul.J 'G kaaf\I'". t"
a t .wlJttiat ten u'e ( ni fn ti):: IN pay *, "IfItl1' of cgual tsb13 q' ) j .
7amprau uI k nieiAt: t/ t in:itt, !.....,,'".. ,'f ancfhrr aftk. +1ib1.C tO : "( \v..o.c. ..y.. g..r 1If' Lid IIMJ IM 1.1 AM.t ** 1 !
d ,w,1l t 4' ? before?the t/a/ j (ut"f1 tif\tcr.: sb.mt'Ai' .t"f the tt"'rninmf u r >4.1 w' a.tt WU"P '1NJcw''' York II. ttJ ;Ydrirlutl fi ,

.Au, er ty. dn",'., et.'be ban1'.Jn t p r ifo. _f"'4 m..L- and ..4brc ; .. lt Ld.'a4J U.rc...iult wiut: btttstryf.Ilait.ur r'.1.I fl 11'j' ISAI)', u Th : ie'

Vt. 1"IlH ..j 4ffi Derr *niiaU/iRerer! r", ihe "tI."nbif+ IIi} IIIr.bc1'''' ; .tMitiM: ilnr. .h I.'kwlwn'tu. rj >mlrht'"k' <'" "i..4)n.b..ncI. The Treat dffllienee .;'.6t.J \ ....$'111C'i.. : ...... c Mitk law ';..C h irnt1thl.i .w1 +1 c. ..TfN61" i

i w/.old bf occaaionrd.bf the demand fr, 'rt'C tclopijr rier "itFt ;....... / m..iri Hiur; llMl '.... u"r'.ef."rii lit aV.1lftrlfklM :.. '
r,; the>duti *,on Jmp >r1 .Umw \VhiteiE NN. I rte' .. U, j| 4ttr Wy'.u regret m.4 barnNid' 'aO,

Lfl'fJ !i1RLNNt 11' oreramrnt-is"IrawMR.it.tondf fn.m thhtU 1'1 O ice:1J: to,0.aftI.tfia"e'+hffiir'H11a/Ihu.li: +e Jor:: ;ar: ,1j few-2b Mtw "j
till, dv.tl 1a, i tbe cefdwil1_ccafnu1iiie-iW tho raulut ufttkc'ret .Iaa.11"e,., .dd '" '
*f I 1''It.ni.'er C sn It.r.r: ad' iT tlsil+j'.It'IuigyEyNilriti! di1J Ilili ;{I( .
+hrenof.:ihe't' mrnmcn w 1111.1 i .nay bo ...I "" ..! -ad'wlllrw"'rpi.. l.,_f, .brlilt:
;A i IM f 1 '. ,I "IILh ,'61". "r.. _, rr".m
r | i,tfei?Wle;! r'1 R'-bank_* ''to "tiki 1 ix etipga. ." "1IC1t""I :
:";t + ''''1 .cw.i'.c.1ia...fc. &rffaiiu'iw1 of.lb.i mltrt{
and they hae)7t *h rn"Ttiucb mcNSf"f1\ hie.cc at ; prtrrnI X,4plp1r11i1i! rts.r... .
kttting-t MtnriritMM ttry-i.tr rh' tMtMf.J wsib lallh, ', & d: .+ratiiw'u; tbgt kka I clia& +. if r: eate: niruGCuaflfwlGrdyr! J tttfpfugttrAbaN'Llpijs iy,,

t""r "ml.111'.*kr "'ft"'hotn."ith.htt..n brat; : I +.. IteKk.pttl'tr45' s Zty in iftaYexid 1.: rfkrn'd, t! t -x+1.1, +!'In iw t
'6G'7! irge, .flit7TifC'' "11 nix I..p' V ybira > (a*.ricoltralp.jsr; ilnrGi Mt*e v >%friKrV," She
j
.fffbf eK; .. .. fln thl jpot i, >' ;' Wir+
rpr 0tiHiVAthai: Ma" ,
in 'f : Ihey NIw1'eG '
''!'' !;}f'( ,,1:1, irrlfke her ltrpotitrdA =::; >. a
Yiltlt af iIral.i { :Vti i '
,1bc.liitl
ahr t. .ttu E,1 Mtrr-.no1tn Thfjr- I. The yI IMt".rt1.r\ .tJ t'th"
line,' t It .a nai (.hr"*.... 1
4V Ab W tai t.i'ti) f>f: HU f iftj j i ''tiy<'?';r1' were ?'IIiiain t $ ; rrtdg& ftl1,' i .tt a* tit: uM1Mslb
af'lliinN s
.r.aiinG B>fc fth .intpB litfWIvptrVf'rlb'nre .. at 'o..' h 1"r, ; dMcuklar+i,,1a."J.isle.,BikkaFttl'csi l = hrt1LTb s+ l dt,1M I '' rrSwt
ertrtll }'tg IWryD: t.st o'itg .ua >V-W) >,.yvftairr .iiprrad''notf'fljrJrhajr! to .ta; ti/ ; 1 i ,,;,M.'. bcftiwrct.r"1IoIftr''fIffJ'! r.ddi. 'c* '.h.I' Iillinr. ,

_. n44g. tiri i a'r'ea i ln..h",.'..'..h..At". .uicJ. btftf in trrlfr f i.t ? d rarM.cit..rnl... \g swi ul\! c\'i s .pfrr tid.J
9r .
tfK.erd'aaada t.WWeh're.iirAd..frurleCtn..bnett offlftcr And lor he ,,pti, itVri..itll 'p il'-1 ';r.pc1'\'ff. 1 h ,law'w ettird"f+r Y rte ; lr+i'p ;a>n' "
soy i r in"' frtfi" rtdinZc" ..','at..ft--i..'.tree' d. count"Met 01, _'!ir'I ,,...,.""t Ci-:1t'it"'Ac' .fycblsut lelflil lrlr ;ar'r iH 1.1 rite? 1 Ilu "

tfru. rt' lilt, g eenci31.i1iltandffurehrrrwM.'d! to krrpnber ''J'fI"rfttdf'f' !(ratty: 1\)11.1(',. r .t. ilb3t"lrps
'
fiuffiir l i.perwaps' e ;, orertia+ert ra ihsnatuetnf a ... .Tr .,. 'TJI4i'f .J.ble ", 'r-.it..n""rJ.. ""u1C I 1H f tt at ml rth :;;: fidmria

/ fWlr% .1' & *a 't' ...,: ialfdr'l.ilrwwfib'iltsaklff" 'l'itka Vr niul' a'nv 'o(, It.a,. I,':CMo, lieretv! KvfiNrfwftl ..hi.rLdiJ.. ;! (, ',t ibg1utdodbhst" ? $ t ;
/thb praiifit{ a ras 'I aradq posit ut it adrirews: KoN tredr:. ; | be. i 3 YtWn }I rruli. Ir 'Xf1eulhC+ilrf='rJ'ile iiMt, t j''rr 'r c. ,
::7 vas ratlellinR iptcfIIItftf3e ;; uw .m ** :< wV tfw. ifrN! 't.u'e.aWldi'ti. rt r
fltt.ibt +Yorft'tlme.dlti t' be. n that, sM a itiri& srf u raC YIrr hMthrlbl tilN/1Kltt1'IfNWINIMV' t i
$pIca of M 14VIM.sr fi arp 'rbnMnltti lite me'.Ifnttmortnbliged 1 I L'VfcWWlw&y i *.r4VtVi.*ija"W iuii ,

yu it w N M;', $Fla;k 4et ffn bor! Ibb ittit 'IIeMR 1' hinn'' bn hertet bf1at., 1
blrng.futlearuw$ ,roN I ut rih+bslkttelrttloafafa rFtlt1 rz} HWt ** t
: % fy sM % pt..aR11b eertialtri+dia ke u4aWHf trl l la t 1NntadlwK

r-. ; r e'eleiia" .:feel ($ h18 b'rhbs n 46"' Ji* >;ni4-- 1M 1,11' "rglo'Itr' _

r tigs>lard.rl1ApNiiyAtd+/eiff9dl.Ir'arI ttaftfderJt tla {41' t'kt'thtL i. iut.r y' 1.ur

I V&e i m's, ? M V Ur>tit an I iimftM ,: 11 '42f.n
; M-r;tb/t't' rt'iK ,t 1
.
irttr-i t f, t ".tern'. r+a'' c ie lf4airfI KirH A f iiiBr i.t u,

4 t1i r b 'h+ IIKIIt ui, a fy7fri r {MfUrfOl" e"o "' IJMIAtll' ., ,
-
w wa ; *i m> *m
M *rvr-_ r __ Stw. r p4 1 ,r -m rrryt'ki r
Mo.i_ dl' At+ rtlrit tetldrt


oue b
1"14 r
.
M F 1 ,

.r.,, Div i r'


,rb$ utr Qie C ,I+ilt r Sir!

4 1 'm* pts ,

1r 4 '

tA

: __ I r tl llt / :--- ___ ti1 .u l
_
; *+w tV MI"f"..,,t'1Tr I'r,, tt +-.. __ .tat fi!tl>,, 1,.,

... ..' 11f..w ,
i r

r


...-
M fi ,. ; eL


i ,
; t.b rt l.'t '.., rte r+.,rs

1 4 1,. ... .. -t rte...:- --' .., \ .-
rr"::' < .. ,- : -;, __ -
.
: ; a _
'
\ L rP
'I" .

J- :

A \ '


I 1 M '
..I"' .}.! Jt."W, 'VJ.
t. I rc

..tt


1 ...... s treads
.. Oft: ..,i s
.HI' .. ... W'
t: : tl4ibit.. .. ur't pt.Pr.r
Ot... \.. c.' a.. .. (.. T... .,..-<" r"fI'-- .. In ib1 dlr, ,
"" i wru. .'.e1a",4a'srtt: "wyp. 1.. ppieit'N.. i! ...Ia. ,..CrMtAda
Tit; W. tW'I.. hssd 1Otse.ylAtfI01I pats I, p.o".t.ir N I .
bT u."ira.:1.: .. ..: : ."" ; .' io.IiM.1"'"
.F lINW<..I sa 1&Mk ....,..,,.l. ; ......
r L th. I'U4&.:Ttnw99A JO,: Yr's Cr tip f.'.Yfta1'eo -. ,lW14 dHipt':, ra'
'
3
'arttalaO.. .,._c. ,sn4om.! << alos c tbia Casa.l. 1"t.. ... Q.r'I: .
ftaay M "an 1J11''"to bese.IoL ....,.'.... .NI.au' cutrNtt4y' I.dui > pfr

tatet_t ssvplm .hbaUecurvr I!' N1ra
.. -.i laa)eemata oftfcafrUU.nd. o(I.. r. .bet abne4 Honawtni ; oiit rr = '. a4WSf. *'' *TPPaBi .etMilydejtttaill"vise>befiy wbtcfer.iotbe aid eMIward;.e ..... 'ttet.ft ugY'dlawer11iRrsr'tPJrtiirrr.bstraa'oretr M -

A Unftrd ....... Ta aatiWhalHaraa.or .rp..t"i: V I ...... : \ fi.u I
t t'r' aaaaW. ajtry to .Saatet totes ll-a..r:' .. ,n<<: .J '."yN ,ir7ut
tie 1.1,..j.1. 'at f.Itary la are tt lbst tf n wI fM.O".t: 1a. lC V V/vow gufuatb5fNafld.aaWlit ,t.ie.a1N,
"M.rprrlw. d.erni id'Moaid, 'aadaficror Tbfl Eec Ikftf adtjpriaed.af lt1I!,s-J_ atyA.Wc. is tit tbdlty J(1'&a' ire,!L via "4 at-, a l
'\ .k If J a d. s jc.j.l.,sestl. O 9ereot.fE. "a.eJt l.D J ow.'tktl.saP5 ties ,l ?ureuslws4aad K4pr'l..f. ;' hd v irrwalioa \mswsaN
.... .. c _III TIe( Cebsp" on Ib M oseaa;at jibe.part ,Nutwlu/a.daa4" aedthe s aot+lesVnt. 1ltlt ; .eilrjNl.tiEesl4ie I
.. II II s tttallat raViiat .taaWi I"pe b- I blued.tlenl: a,....rrlKil.ebipt,4d or: wpm! '{ t.laii- Cwrtwae.ai.(5ansi4arftiun .
_. /tf slld J..I,' ,tf aerai aatoa M a raat*. kJs. J!51.L i.Uartel.>pleks= & 'iii f1 ;foe.I.''I,. url..;: den il.slppsrS>a
tilef'-i Captain ........ st se eeesear7 'CIAJ' (bras tolwt;, t4riMad batt+els Q)4. \4!? anupft .,.IkaKl I.'aJaal. trsaglh/ = W hied its t ti
1t ; ...... rirsi... ....i.'f"11.. bfre.,." ..the Me/ah o -leeera, r.arila. reey tan.=T a. mntf' *awn d.ag.r, (., '*' 011," ." ? IIp
j & lbsIMs.1, .t N"I. .M Pvb4lo_ Ktl..Msrya A( {.frwnk. a n,9; 5 .-rn-atti ._ "eoailno.tbea wt'rer. ato kaAslwe-.k stab, fat
: Mdeeiaas 1ta.."....I.".Jt'n.prtaied Vibe psul f1l s0 teary .. t M.ot bonnet hippy' lo, bear_aby y arfoea tllNttllN
*
...: >we, aetf'4b.'ptp r ia etas..1&.1 UWeo ....cnm.are ibe'JalitaJ: *ta.OM te oescaulstrioErctrut& ."delia
t: publish any thing/wit,Hout.lbe .aafaaitafe of.,abiaeatee Merflia sit i :fiame4Mpla.ei4iPloyewliq.Ceali.sa; ec I (tebq whole ground Je wort44aB/tniaf. ,.aja a,
si its tristn/e. S. Ceoe.:. Fbere .re two el, ,Ba aa.. kid.: ateftfcriac out aa.?* eu ted pry -wbieatbropia f tiM eucb'at' ourt,lakro,,w\tooijectfo acct!''
., r Asirlr OiWM. $...rq O'-' ts-'a ... wb. .... riia.. I ; of,.tJ5d aereeapayateat ..pn+AktskIatM. I rvaaa oJ .'e-w. h&ie dnIuIJssdsei
.1 4j ....pt frrn... lie by U era.l T..m, and ..b.beetbreMgb for tdr iWreWadiee, bides at.1.ash; I..M,ask_It M1aadenHevtr / d eoatue oeab.hsW aat-';
: t s :If.it .TM.. ...tba susses: ,puts bIrb.asaadtissnNmturd>> sery 04siur one ettlp/earr/iajc/ aayajcyijial. bd.et-..the hv4- .aJJuntbiaq-eiftrtioo oa avoj..it u ushat ag,
... t r p.inthri.nentIItohuNlasEaL-I1ea4s.... .c OtrtwIU"'''. 'b'oont. a 'f:vertti'ni, seat 'it, a; profitable ooer. xwtiaw'aadiac';tao ofoS .a a oouadaryJa>o. ti.aJoKfili* :
+ ;i ghA.L. The last pnraw' ..ia.4.. 'a tbs middy Befo<. Oi crl :Tacon took ooikw. of aiaa, rb. d.t..;tm taetr G cergaw are fete ........ Araaaaoa (Mr.BemrJ hid J IAe.itlur a dea4taart
.'.ilt1, wwi.si ftyta4s sfeasts'wbnuIt sots ...a law, >r.no , 'Ilse bare af tfaata...W oot aw louk.n lor at all in#octJ Now be bat become the n Valid. Iltasewiesapieyrd lath..vialsInds ) woold'eTerjecede upto341OssLs( the f1riCeuor, (Cen.n t. Ref*.) end the put4icpr ,rVi%aa kfrlanitaM dui lathe Paajflcoreaa w.mwi ,..'..up out. wtads"euur. ,t NUiawnttu
,t J. ........... shuts at*that took quite ti <4 governed by his goorace...bci8f at be aa4W"..... I.\.dscntt.aa., our 'i"f ",. ....,alkl.
.. ....-.,'life, ad did MM l..o* on the ,. wholly' d irt4ttt..> nf,..y Irtrrmry,,......,..... ride oa the cvajt of CaUi. Per ..l-f tar &.jca.. I hotel:1.atIti r.hdi.tiaetly '.b"q g
I) ;; r 'M .W.,,.... Mwrvrr' or7wvrltAWarn al The! otbrr C.OtlCH'''- senor B.4rtp o WalasbuIISLUUJrtsbe d frhe steads sad Nl.esto .a,twt.b.n queettortihwaW, .
-
i.'t 4e.nt 1the i duty ,cirtrulut Ul.netssadraktawgb' gesttaW .,bet abuvt frdejbaadrtd: .guashwhilst' p.ace2"<"pWpli5j >HtnVr tbey.arv'.wsIe. I ;*
v yiltKr,tw rrist case Iw tbi" ''''''''''',..ol'It'! of more enlirtitrned prinrtple*aftd c.< mao'" Ut Corlbb..ua this s' tioiiUr" 1181 the truir.r. tboul fjbc.9;, itird, pe II'sadbo.orablhbygieeing
I ti" "<< tsbs, fr.*J ire J'r1 rei i Udoia* ..'..., in con sorts Imuwkdjre. DOt properly' fitted for*bU'vfficau Dumb. Prosy ice greateafM etbi.rt. jolsnt? ',boURJarl, sllyllls.iy, t-
f t. ,,.w.\rAin or.paratineT t mknw rmbeeee. They are totb hum tbe ,aarfkrr <*+*trj. "/ frommouth V.JJfri..I..saS.Jt..IoI.' K wbaxber" '.. ab.II fitjni*, a-wa -. whtetuGoVlAlmkbty np staia.
l( *..** .....II. not to belie tbwptbt .,c. .E.prtiHy and hasp a avtm ere on every p.od.s *.os t'1 of Uw ,Coium i&.43w :beta..ad tbt alone knowt'wbea! _or' !:where> il:"will "oT"f '
.1 .t.. ,.h. -bra .... ,..., **...... the ftI.m sense from. Crnle pea ; and wbeo they dad to Islands' .IJITJC :from ll.Jo..sgit/ days till terminalFor uai; l 'm"j '.. BcVrVt/JbelWre
4' 'risy""I baud oa stout a 8eW.. the Drat It any ibing they cannot und rwtll04.OQ ace uns \\'. of it, .bJtbcr.ouriwbalcrt repair /af,*op. that ifactear _0.! 6nel;Vyw 1-u'l iJtle'.lia J U w ,A fir at;
,w/1 t..f ha elevated! itHe, they arnd it under a.j eacloeare plies. dc:. would it DoCb, a4rl-,bl 10 b *. two reallr esbi. were"'preieuled''to'tbXpVbpie> of cot nwd Ibs"'te" j.tiitrWjrtikiiid.uMspdiad .
//lt. s I: IraO suers.p H would dii for ike meeting to be to the Oa,eri..>r,aid, irany rrpvtUeaaid : shied'-vas with,.at k.a oea statutes attsctad toe United dUie*,and jb quolioo' could toe pa" s .mleNn,
; I ";J ..larrllrinul sate aort of'rw pon. .f n m the ."U round l'ibe ritiac.. .uthor., ante loeacb a. a dispatch 'e>*cll OOM/C to the (light loerery. man 'wMih.tbe would gird up the bu ti rtj a,Mavis Tt Tbs ;,
,." r :i yppalrtp wen ward, and ea r..lcIc."tIC.1 l l<'-regit errd'und br M watcbrd most ''airictly:- vindt p.CTtlei>t .t !'...ma, and lQU'b.or It to country....beunJ- l".P!r Ru,tf wait- n1aK1oho. ,;T h.re.. 7.oa braid
? (1. r::H.wnea.0 to vpaaik in public, tbo bu.t and Ever ,ptece of'''Writing Uses u intended Inrtbe the line .>M ortb la MtutUn, three or rout net or wne.J bu Jr wuulr( deslus'in (a Ursb .ep pn.I r, %4'
vakl.,...eat a tpercb iM..... He prplacrd bi- |I.ut.lic pwc.r ciiuat be pfoducrd1'' before ibe_: Cra* months ofjtbe j ear,moeb delay KcAowd..frn cur or 4HJeitthe lrv.lr 0..1t ran) 'ahi ked'''at I'' The ete taata.k s ,olio wv trlantsri
.iSasarbef tuviof; ibe "'Ieo..uffc-d.$ and you n."r .itb tbs full aif' nature of"the pt'Jf1ClClbo when ailing Tt...!.reach the *....ma.l>>l. .a \, I I can berdly i-naRinc bow cbrrfuj it, luukN..1I!( wtit... it. Tbe Ce.,*r unlf ries that wblrb iinlendcU com"'Q.ica.*t, may be .a.oJ It H runty roro ha,e tpukeii- yf '''. """Itte '..J nit' ebsltw"syr'u GarrtWIdi,'tbe'oimaiaodor'olcerfirie
'. .iMidden.Pcuplf4\ Miktxi l up a. though 'th*.' ir; v. bJica..t ,. iroratwelre to three when. ci..l i.( IM .,q- mIrtiQ bacni; ,for the oat ion?I hnoo r and' she nslieoat\ libcity l :pie *,'in'which UM latWr.aeiaiaed,
I ,'.it last prayer wars: M m*.takc. and 'thit .after .1 I:. b'cl'ckl'. M/t7r." day and be eelecu lho.ethntf purJK*'. A. I bare m.niitiocU to you ia a f..f. Invosve1whereanfnui.witts_ ) b$ e.t.rigiinto, ) slide l.e., .* Sub e uentlyWquia least
I t.Jiae lather w.. nearer fit he in telliriK UM child iris | .bicb nef4ncira: ....: tor thin t tlut itertl mer I letter Ibe total diiect .rntae 10, OlilbrpU the elen, nJf i>Tliberty "ij concerned f should Sivut fn Et/tre'Rio he We eif c11fs
,,bi let +nothing, <'binder Ibem io their cb tio'prtfcned clieerfully in the way .il( duty.f m p&idl4a.nets Ibe broth. hid them a ctfertuljMtl i.r fiublicjition until ifit day-tbua often prr" north of IL-nett h r....bl"-'Ird.. private tine l the national liberty. d..( nJ.d. But r."w"JCb bad in'arched/it waf'i '
tresrtj.f 4 r-well,h. did -bnt b.- '&1MtJfcttta; ..wIn ochrrrtuhrthet afivr nil h would b*>vl imrn..diatr it.teret lo alUtihou'd and CU.u. in Pete; ... .:. I" Gonvenm.nshave' art WR#+e. and b..w t, :If" P/riMeftf 'Pnlk tleh.d'breis Idu;hl'II'*wbicb''Wgpt
r welts "4A"p.rtl.-l..I'. IUCUbtic"/ .. n.t" rch itewtpaprr pub li i. ear article of I. .,.......... sbe (:0..1 sod :bap .I4I'd.' morrow iraktf lhe'l imVnfl. "'at wa4ma : Iriiiud +nTU+rzunjak prUor .. its ;
t ;Mj teat sk4by "Mufiiig.the candlcM. news nnr trading m.aln.oteua any al arnae.esea nunder i ry ia]( t vo Paitkan 6 4 aoj I vo(Mtr "le br. )Itir"flirlfill1-A how would the' portttfni Irue.Iinc..ttittrbjrcrOrUr'ei;
,dEy ;';:.h".,:.." a glanced user the erenttrtf the ( *4 ule.t tWl., witbnl'Smtci, b>mvolml I in' iUMbouU to rntkoa aiand at lofrieia/vaagdHH tar?
>' 'ovegisst: ,.au"| respui ded Mail the gondwitUeaMioprd4aM t .e t>n....., In liable to a fine which ranjn eit>4tblIK the mall,imtl there are two .on the wn.ike.Tficci.'fwol,'that honor- b/ and Enash furt-eafgoint; up. the ParaftbLj.'
'1 s / if"areaaed.* .uUnt; that it w..u4d. noaioablfca r.m ft) to ,..oa. wbicb i- Ukco r.., for mo.nvni A'lans.c* deirin. Jaincmi-(brrb..", der.oI''"'."diagwhrd.ehays tivree 'oiwl befoe 1- K: n.s: 'reported; ai Mootevideo t ibVt'i*
/
'p an art...oo..t'au uiile. eng l04ri. n..tf .,...n Ibe i2TX fHMitrd at tae SecrMaS (...cu4 ue a r.ms.ll. ......114 UN bay.( Parss.rw. )au.. tr men of lliHT 'd IT utterly diirrgard' ihtalrn wI,1bsgiuuioltsrbe'all, its;hu pfjLyfJ'
't. 4 do be a......'. sahib Mparatioa. .. 'wa COM )'*,.flioc. and meet tie rrfunJpir bete" ib- estn' i.rahs-Js tl..y per g=tN ,",11- Oar ..ur"II" -' ct.mnj anal tr ir.>Gf#; ...,d..bfo TOO*** who 1 rt;. in sun J ,11 111I1J. awa-cntne a word about d iiv, th? .!I'*1s.4 thrm ,Jars ,If it, don not refund ",..".IIC silt empty,o-...l4 bring,ii .rillthug" wptltlit she 1Mi.1 stout la-.lt in Hlif t T*. hfun son !'ivrrnor Ruins bid (isshiwnd.leadg
\.. :. 'a-asdseNtrq- an..iaa; :kuaa. 'na porform.t cr, .nd. She nw./ asses $SUIi bare Wen Uk n It...... any quoiitj" tf ol. Tb enttb.rn I Wwew.r hkr 'tint 't.i-,1I ,tti'> "nJ untie. sbs.siy'tu defend she cis,; shut she sari
tM.a11tMtrbatt ......... loaaebaflHdcif la* the ajnount dep.st 'Ct. .ibe j-*.,..m\\ I. tifdered. Uf c.... h m .lcU w. i 4' a. Cap Si. Luctv (.*.*. ro..t p'i..nt Mtei \J' "rPiu; i'td hot.".shah ,q t3.iusw> Lug Ir.% wish illl'ltirntrtiat4an. ||
i' s f bwp_Ma .._. Y atv are live in I be dJtcuntioa.-d. El ,Dyer. M Olirr h*. ItIIltC"'P'' 4 ,...a ref c.hr.a.) Ibroc !*.Manlr*.*r. I wander if t:, hit''Brtisfr'.b.d.l' Carl her' K;en tires reinnvrtisn'eh.grewspiuk.d ,
4Atslsra afIMWai s1wa.. y erp.r.s.d I.... prit i'TIlte puUUbiug all the official no.1 i it .. eittH tlrrf nt ft***. |rp M which pUcc it !l'Ufnl"w bas int,4ieJ in %hirM. :..nfpl Orf. lAir pale In- tslkmy,to Luj.n. Then wbule bud F of
.. ......,. TIM WH Mfea bows akv neck offjarnaaaid :os., .ad il anyutber publisher>> wll1aet W cvpyiaw rth"1In .... J..d In lbet t,Jumbn I x'nr1 fawn bif more than -.."' 'er- drsn.adrdbelo.e" m Un sw*. iovb nnred.Nii{ of thu/cttyj
r ....... toa.a ,sad to she .n t. Inuit ok she '*ID..IOII..f,tberdhorM Ilasng srrtr4.st loot ye i. m crater to IM) bidiuc.uJreall Ar mtirm ih.ws.
'M-:l( ,. ......sAtg. ..H I L "..I i.p dly a. ibwiude.i ? not 014111...mn rce.. (burns, R*euha i,'
,.t..N, Ctncmtaii aad 'Boatoa are not a* urapart and 'be, Unug the chill Ccaaor, aSurda Ibe usihea theta ts,ewer, e'p'CIICI ,bo sea nil V._. 'AYFCi: OTr. or wA9tliYGTb & tiemiiiiM sups to beuoUuruHMatibetlof
+ aa flew,York... .... were ffty "Tof ,giealrtt .d..u<.g* tolbal ,..,.. ,.DeI when lINt bunrwsrd 11 w.- of tlw return verek.l ,I nol .1 Al' Ib."Ctmen '" ..f Revolutionary: iho,u.di i4oaJr jV.tr. Car.A4'c*
r ...' .'Q.n 01... Eaglead. and ibis Mb;r j"uruata bare imM.iaat foreign news, naturally 'e1I.purest aoxieiy uo acoHiot i.f m war ib.r. liml'ar C'./ Windsor, Connecticut .- d '- "'"
'., ._its > ..W..,tars er1 aaaaraiad by etmt which b-! Uii baa Iris rvoetved, 5rt.., Olin fcmilr. vbica rrvntioofxJ N> tits is rut ,iirr . .e. w "...."'. ua al. Maiiiuaaa friead, lea a e beepa UKIIJ back.*.a io preset ibetn frvtn train t'oduIk. If we Jo'knntynr i th !> iVwnmo. luxbMunrllsged4S'year.-< w 1ba'Nelitsasrltulsll
'. a1ywadrh. sa Iessr trees bima. went Ie'b letting' ib, atari of bki own p.p.ri wbieb, .. duty at, AapuTleti a, ci prc>al. it will ,Isk. ,.W set the' cnrarnuoicatioo by water9 bet ween thitpart lettet, fro., Js.1saiiriii.
.. au t...... .a sws. lupp.OII vfficUl i.'gan. alill.. bolda up it. MiUcrtptioo arr4bwsJt. ) YSdayrtlrom( "th.nI. M rut la a. of tbecoontrj'a..d Burton was Interrupted which, soul tuts wraieoai r
.. .. Itriesud.q... .. pfd la caw of tome. pries at f24 j-eranoum wken the beat jaarabiM J[ look 6 r.r4oit smvaH, at Caliao ofvVaIpaahoiorroHt /. by this poMeenioanf Boston harbor by ,\M, Bi F ao U. afxw ei+a sssysl o.reeN! '
I ea Mai." wrra.tea >.*r iwHve. dart the clay owl/ cu t bait the pnoa.Tb <"lows t roan yofa .::-t tUh fl.if. Maonell wi. often employed' l. crania, iU iM T' eaqu/1tA* w psihMlp 'j
.. A'itrsr.w+ ,sR aallM btinr bin Ha r JIM paper are |*iblatf ed wery day :A Vet/jroly.your, po t.pfOTfwxM br 'land ,..ourarmy,tyingintbe. 1 In theM 1nsrsi NpssM/
.....': .Wby tbk.'dea/.dry ,cheerful, of the sear, eccept ot Owl Pttltf. Tfeey .reuti.ig rO.11"21. 19t9 -Wiui a idUi pe.*iteni ."",b3rhnod' of Boston. 'In\she tummnr, 'at177X s criti ue.It a usut
let:tear\+t "d I.,|NI, pucuage WD ererptpef cudvlat biv'* 11.41.41.1' from Panama.Afte n days while thus employs'. arrived 'wlibln! a" j afu rtesrerr tktldlitl''
la.not all J Tbe raajrartic Nkgrr" b ihi..UKb the poit vraoe fiom any part of she I.lisud. .. making IM nwlc Oo 1M.Ida ia aoi.w. veto few mile of the camp at 'CamHtkIe/witb! ;s
: ,bet warn .ome ,.I.c.. and ns...e. IItlbe, r..e'01 tyrant/ 'he outs per wuxwwiioii oA Visit :t..t ka., and ba,rr rvrraiace bees large load irawn by a stout o teaoy lo spat sTaeAlbiatheI
.M"tot".n." connect alt our pain.erswatn there M more than ..... paper b a parcel rontendiBX.viib; light vetftlr.viMd. and drying of the road which w._.fime wh-" u", ."rtlri*. ofstatsAsgariillThats';
taw.way.. ; la.a .abort time the or I2| crttU lair nell vamle( paper. They are eal'fl c"rrrU-- ay frum HO M 45 make dad,,I two cariatt' Ich ftr whkfswas: p B..A iied. bds iatac.r
wit.wm be terred by"/ kmr atly also cbaiged.from 12| lo i5 oeoia fUr each par and DOt a ail in .* Hilf.d.r4 ibe. bAle .Ilcat can ctaeral 0&1& <<,. The orft -,,1,4"M forward Ih.isLia''hs.v1'L.ontlli '
t aa tbnugb he,.. a quiet no-t h-.r I C'-l I .4 newipaprra reoHved from foreign' aai4kiasd' ,....;ictttf It jesl.tbh,, ,Onr of turns alibougb the P. t Otflce DepartmealoVa :UL J.P.0. r of the window,aa kieSAS byre aakk and.,you ,wiak' lo treed not par more than .*. oust bat rack to the aria 'Hg++f"Mtvda..H 1M MOItII nuns Itatrte .t.1)i1'" r ... 1-: ,.. r-J 1?isnt riMiti;
oat W.*at... A ftwb0ttramkaai. fou in tern.f vra rla Tbe ..flrerlMemeata'ara" pablinr ./ smart asp ibriviac viHac, !...!... mile '-P-trl', P&OUlltaep."b .i i., I> I
,. 4, auda fl..aiiMaM'aefAo*. In,nttd ..l at very cbrap rato ipjred with o<*tiie*.lrf ""ciaI',,nY.. o.eia.I It n-cell' Uanarll 'Immadhtelr. af>d...,. t :s+ lounk yti'sisaa' it bs
t fusel a sespty/,Hi, _.: o"A of.RUeick.bod .'' .want ia charged ... the fJstitrd8 fer.. sews ed .. ...,, in in vbntge M 50 teats ,f/otn ; e.1.4tn.4. it 'Plashassiluell.tsi
:. / .' pinwM per qaare use to diggings v.e... tmvrf tbtn souse o ....n.- out J.tMlll J' \.:
J |a D.-, day eaniai u.M tait. sews. lHir in< 1 ......4.' 'sr'4 steer srM.'Ien.. ,3fip. 1'&aer..re vereral. otiea in the I..I.ndb..,. ifit lieD of.e rosrry. Tbe>Ant tender' was George Mon el in turn mt.ih officer.'. c."".. .'QrifOd
h ...ttf.ick., Mid M krrrce-ary' that '../ nUeeire'jii" publi.b. ipOww.p.per. There t'rgwoa.aow d"1r..d. who Mt up..it.CA"'II' out.nod Man ell kept hep.th.Tlseothercar.he .
''eruur.LCibr" irissidaaphould be print, are only rJ-prn" f,ew.p.p':r. ,.puMubed ia Cuba, to IS-A The rnt year tnnal'cae.d tiap immrdiatrty'eanw.p" having beat ..wisttsrih r 'duels r
'.M" ab4 .....'...getlo rsana. drp ot .Itd'ale. nf which aim; are.daslreti'n..loHowa:-fvur to hire sad cometencrsl .mim"r" The "tt.sJs" sdi'K'.dkuancis4C"wbEit! .bn4taiwJ. 'apd.lheoAcrr : ten aSriM'eartail ynrj
S, 's. his uusassa 8; ::.B.of h;di, II I'WIJJHMright Havana,t.n in I'uerluPrtnupe.srrseie3lauas' tbalbare b aofheof .h"'ict..ltI ,within. put hfthead out of tha vehicle and thusiediirai'at' NA;_Y'alld k
a 1.4* 1Wralbd off/? Thu. J ligi.tnirtg tai,line in KL J.g.. one iu.Trio id ad.' ooe iu the ruan.r,.r OfV;ihAt wo 'Coital, o-n J";'by uUioUunaHI-VT* t,4? p lat>:I : ;if
.... new iu an Caatera'depot. as courier ll.sscti friilou", and use Io.YlU. .C..,... 1'CIuIGlptoa..od. (Vrrlntwanf m 'itrnnelta. .,M" (rieimd.tbirrn4 .is ha.)!and' it'ss'very
+ t ataw.d. s 10 Yw.nd a I..w b.nsrr'rflnd. .- ., tNy. O Dtll.. Ftnrn.f-1uY"1o'"11..n buidred t.1t tm.im. rtdI'GInh.r'raI'nl dMBcult for ""tlo I\U1h.unwiU* ytni',be'stTgood' Mari a.a Wiis4ei..
.q ettiee the ,tun hor...and, n Irir d.,.....t.nt. 'E"... In brr V.a mt ieNrert h-wr s.l 'U''' IJn'e''snd'pe.a": \ b', l;bu IMuR/
:'t.nur aidr..Thw. !It dccJ: ..UcbC't-ul._, ) Stiritro J Joeict -Ti e e Ubrai ,' p jfcad e ITse.Yal.,: Aft t IIU.t| "It will no*.be ;bnlf thu., wurei to P. terii.bar, Spirit of Ibe wrtbio lbemihe. YecarcFly < 'tbe.wn kM. q 1 wnA'tbed-doutepib push hhr.nvmarl.brl :g..u+ ;r+si att .
r use Ur IUKW IV".!,.. it used io bo t.' roto- S... Titn aii? I see b/.ribef tfpirM y.ro k.vr had the nimene+d. It iprooo otl wm i *in% S :('. <_ .. .. "::. picture of raving upom .i1Juryrlwirr'Irq&tl .bsfl't wa bendtwl fail, a nd,by,ice a id Warn ssilltaitssrn'Stioetr t .. imttety' tudr"wt.citlY.'rel II{ lado
w1 wnoM a's, undnrrtnnd ih4t rwr clrr.tbetUtaiU day It 'Oh bu.bU-Tak heed h 'WMi.prt 'nil.'ketys 4hed'J (ini free of vwaiarA Soeufd A Ii w err eblf 4. ssf'dbyth la?1'fIM'u.: biarur i ew1b "" 't
I pcskry11b6 ,* 1 oil gttningf low I* Thatjaimmure, iiMw compared tau'c br sbi wttkIR dote.ft rm .f ad4y! *ly.io ibe prof OhIo tag iture'havinein si t Sl eli,>sd,'" tea' .k i .wgrsi .';,-" Yi ,.,
wI nges.ud Tat ibe pn pln.fns.jcI.rd/ ihse fat* *r a mao'..f about inar make; a H ds.cttirnpp. tb.7rniflH VvTb v /ofatoeraLaUedIdwrtAfiio.pMt prate SLiiDotthr rlrAtrof mnrrirSP wetoe '
( ,, f, a tarr lady Inuk 6t.irr, shin a ptrau.e I .1ba R .ck t Jilas.Maine l .vUteHh aatiie costs aa, the Jollowin.lmongyothJr s rui X N tsdr! -'
1, I Map sy: 7 ye t asl.litf eNnnase t Pf rq ri fY ice fi.r lrt'rtre let! y 'thl. cbidtbsi': tor'.Ig&i m.sed ate f eEtI t smut SI f
Y rwhi pl prter cnslyew j r mehshettiissrd working d*v. bee.rl.Cbrdwp'in.'esjrt'tiad 'Tb Pk 4bresta.etrbrelst.dt3' bed 1.Jb era!ii batf.taerdei, br iIeiLgistrn ?
r' lt'ilrflwm41d' !Wbjlhe'ialtberaed.. ju rranrt, iyIi (aW'b tend kirsds"bI .tat 4 j eucerkt.osichurchJwnts etr.ehsv' ,D r .I+l
l' ,kilo w IMsw eHusrrtu) p.olri; issss ; rpsrireiling iJ+nt ib l.k is as; t b rre 1 a uy rn ps ada prntect4rd.inaal ltots ptsinIi.wnd
i+IIR4iwsawnicbmisn; t Aad14WtrCnstbai .Ant earykng1 fuJt.rtoo. n.tWWhe wifaon wlseita
!ItNes j ; phaesWby.naa, pllraaswrad sue hatd.wotAie, rialtH.ppe'ttt' bSiY y '
eeMwrtbssls brswrhssarrlt r e ysaes a ihK add ea (aetujeatthekkdopetsphtiety e+4.yT rtlenelr yw ,
+ebssryeund ads? p, 'S rrsislryksY Ifti $ ,rs4I1 SA and RitM4hu4d81 ifrdvitNrb
1'. ssr} tb weasiti.l.1fill. a: aadwea .4ahi rrfeesiset + at aced= nlssrt! rlrna/
1 'tMt a A, .. ,,>r isld ,.la ati/Ae rays'' rye
(Mt t1 e.' 1
a ohs ct+ 's+f'remtillbs r wYo pnI,4
aMaAr its saMl? ( New Ytrtkg, .ltiu ttler ,givro'roadty'bwber ttr a t
sa i4m ltsiislaf tlbst ,. ..el vd.bt.
1 ., I- bnb ipNllutienl N by tho'r !t1 s" 'ist'4rTb.ia =
_
> ? ,yla. .. t _
salartwlil? a r .hs''! act 1latsaetI M dtt1 slat:stjsN


r r ont ta-ee* 'that Kesaar ACS. bo ,
i r ,1 imheal ''tie ( lbs h *Ntt+* Ms Reat liar:
rufbssea. ; Irittlui. ig aalhe aslry'b ti ;tt+tirAAMd bbIbe ;.ii: the
tar,,M ttre.M 'wish iittttiltt Nrw 1' Mtn.1.iAasfMibrtlbettlM' lbW'A' ,t ;.,s: era.ca
+ta *Wihe frwi?'b* iraf
the tieMt lease: ibe4in4e at ifT -Tb'W yt>teN.. jrta
lilsr .atlri iwi+ie r SYi, er iitetebl, ''at R istN 'fd lsrdtss
) ? tAN "ihaarN
<: nNM sieA'pc' ;
i'W tbtrtgtiallisfi ri

'fat BraraNl' t / tff'x'
nti1ri tbt('l+tsl+tiJIIl

1 t ,'' ;514 .

t'1 rise W5PW yrr % r'eb
ty7 1 + '* i'r'ttm&KV
,,w s ': V fr' I
I 't+'i4 w 2v af Wj >
ra
rdY
4 ** *fftiSiytF* ,
f$** ;* >' 'C+rf nf. fc.s H. '
41bM!;.? rayXa jy
< l
<
?*. *'
:- .rAlSi .
rtLm .,ra t ''
I d .yep : ar 'tit,4 j ay. r


+ -
1 y t
t1 .. __d-Ao .. #'. :I" # r
l s m 1 ? ; ( .. I" .. ;,.. .,t.. ". \ .
>y, f. H:2L..y.--kal: M. JI,'. ..... .".. ., .,y... ;.... -..,... 'p 3' '. )1 .
J --- .J- '
.
-\'f .
.
.' ( 'f If -. ,:. I.} .f.;! ..... .:'4. .- .. ... ..
-- '1
_
.
"
1.j'Y-a

c/ .. J t try r .
"
, -.'" .. ... **.w f".' PJ .- 1 L'J 'itMUefreaiJfe


a1st 4o ,....... j. f
..... .".-..
.A hIt1M 1.'ttti;Js.

sibs Fears I tfiII ....
loeS 3t1 a N't tksl we Mn !
,
r 1 flat Ceeil H MMe
+errdrrt. fF'Ta ; Co1Q i.' .*.ibe baer. ..f 19ft last r M '1 rJ
ads 'tkti tier Ike aide ,
a 1.l1 woe* Mmb Mif.aifH (
';;Met! ...IalFdf rapiq&t MttIM ....,... ..." ..r jV bwwm U*
*b di'ba1 ,i1a ,pl.a wtt. ) ., .... 4&11I.., ..Itfn. .. all "a'
r1.Ae 1 anrtbl *64 ink, .;. .....aad is C:1aa,1oI1'.IWlia

Ctt 1s s'rhe ants prtof I setae v.ri! !i1 ep and' sake a little the wd C'"tfJ of S I .......ff fj.,at prtxnl napiad bj
mgraeVey g. B"n'. Cal.at.o...ut ... d.*Aae;. Heeat aW
6dlted"Ntac. > b work cborof.
rt. tntbe Re: *lag <*ea .
trot'td .. ..
.
.a- d ..""' ... Ie. G..rr Sir.*t NMMrtj waCb w.i JfTIHfree* kl
aeelttlitir d'bylaticir .wttttn m/mi rpr ie d as.r..,. by t.tw r.... .rU. .' 0.....,. a*A esbinf b.xlh, d'.al.trret l i'kmiritIcM1'r'tew bal! i4 tt' ouU'i'at W rop rt 1tt'd.t "nptfy a j.df eMaUa fito/.f !tae.u.W. win prMNt hie aeeMHtf aediMfeim
4rIbe degebt iielof'ct l6uttithe .... &'C.. .. flimsy Wkrt t lad .....! "" .f ptb.w. ( ..u k.t.tr i i A yW t
t h .ba n r if.t to R' windowettn i1. ...&IBIC _,.ANDRES. PACCTTrTb ,

strum be r4 from stl ft+cn'On '0- above ..1.! ban.. ndiiatll the firM.. April 141II 18f. ,. ',1 ',ptl .I .

41: w bir.ft Jbeo Muadar Ie Na7 DrS' .M.rcb 2. .

r .,riifhts,o1 tWt $ rill a to the floats edi .4.' d"f 'tr nIJ cW \ Tars l'.ileetilr. i. '

wh t b 4.taln J4eM.tri pdtaiill; t 0. ttilatitilorra or '*. V ,COURT Or f.MOB ATE, SI Calt r i
,oa.se Ittuu i"abe t Ap ooca psP r & >...J....'. Cw ; k. url.Ib' YIcc. r .; '
} i ill liie sdr&R I.. libels 'llcsr+ tat sad t 1a .........J, ).trabte.JAMEll i.4: Lai wA tau.r

t11i4iieU C1111t1 pa 1.aod -'; :bo.s great Fwslulls. :' .... ... M tr usdkiii 4 54j .
aaai iR aOoltttlt' .;pair{.. i. 4 err; .. .' r %Wt4/avE III. r.r. "''
.. N 11f.'Malts O.
_.t 1st t!-a.rAUIU.:
bilrli
W.lir ,tilecte 4E'wr 1r t ett.stbbE M b.f d+.... p... rt y .reI kr.oNe 14I, 1'al.a 4W '
... ..r .a ... rN.b M all id list sail 4-J in M OkWw K t+l4ate lIfII.t11I Si J .
M.irt1110Nd r r,..... tlssM /t ft ei.eae Mfmetf
d !.r Itbe w..perrw u.+.rv ibe br' 1 1Ne 1 Mrs w striuLu1 a .tMAsua .... K stud +tl tltr y 1 .' w i. '9.tJ .
'r ttiet j W .tr,was .......,t.c- WaR ,.. sat tttasde !!asst ttt.t. 1. >k iuj,
10 ut A k t4elul0 ;: =M /Ie e. sdlraly r sM 'atria., t:

ttlM +'. v.'s lIc f ( tuwt.fi.rd' cl.rst af,Haf eaMl W tlbet N..h :

':1 .s Mir -, M live ubb p M'tRa t rir rt'4I d sbaaee/.t, '''. u.upttr paw 1rsi d
.
,
boat !nil dr'tWtl tab 'S ,1l M _'1 II...... ib.iathrl +4 {
t. f tbs KMtl. 1rst..rI--.;.t attaeseL I .lltriW t' I 1
>l1 .l Herr tntioM.t'7 ........ tla llt.'J.Itt'Jri
M tar... Mtlt.1 ... .t .4.
SAri t NlRwbbo.bdtndtb caba"twl'Nd.w.ot t'hop Won .b Ms4 -
;tllttrrM
+ I- ,m(,*'j:-? .:.4t j t! "
M sails ester of ts.'P'tdU' I f -- ,
K. 7 r }
wC1ItbtY t o tiNa.tr
r
.to.
list tilu.0 tM Ikpittucat yfs'V .i .

wrre, Iklt tta ,ettendtIli6e kIi. ,.;twrliwl ., ,... .. Clrc U iff ENr4t 1i 'v7't.
,rctlo J. )
ti..k w tb. Rtli t3ra.o? rip yMstla.ed I!y ,,.w aa>ttl .cs .M>k1st .3 ""' rw.CCi .. .fa1MCo ada c.n .r.. .,.. .l ..
\
t :, Did M Corpus pi(.*dd ;i'i..MrJ :", _, C J ...'aad, da.m r 'I .:

it ar 11u titrt m a Rrort yrf +0't.1 ..bend( &, tr.4 Mltlu.; w .. .... ;'r-aa ...1 .lII'' t Cx.ewt.ja ibr, N.1 r

t4telr'su Ruard rsav'stud st fart a peW ei IM4.Nvb45Ltit -2 .sat ..ytc oK w ,,, .. .
MMsM '
tiMil l lbti'' .P. 'f.! ,... .. .. I
..L.A (rn..i k.,1 dtataai (rtAY Ira. : 4S"TirrCrone 04t 1laust. .. 1'1' :: ..u..ei'l.s.t'y.
: "j.ft l',.; _'--.W..n; '..1 ....., .,... I'" I
WiLpeb .SSSSSuene tht' UettcIic 1W'.JpnliaiJ'- eelf;.tl'dar.tubem.litar7 r./..... : '; ** T ..."* ..
". teMb ( ..I ;: Mari. Adi'i' tibr teatuT 's.1ii.., : ? 'il'.c. > ajffitf* *tf l i \ '
Ere i "
...
poWIO'V U'8 to --a, fell M .
.. '
.9 Pith aWtf Md.AaMiatW:WaaWr. WBPRWAftT' lr.. '.erd.rNQ'tbi iS. *
t Mai 41' V
K
,8"1 Ititrt I +;< L a M,1.<> B>
I tbfeprot.JMatt 11 :w MVJ'P? ,r: Ih. I4rri;. ... *
( tbey =- -. ,.DUI.UANT.c.. : ..* H.& ,....aU Iit.: ..... j :.t lINt > ij.;-i A'iPr; >: f, '' -M
itiliw a 'kittt tlld' tM *i .vfaJty frio 00. 1 ttao0 10 ly s .frte +d'y ,8IfffMaye ,. .,/j. uf.- to C,i'nd .another.,. mssre s. 4'tlei4.riiJ .... .......J... .,. i.ataie QfevrtW Pbrtairtrf da 4ilrtlJti/ae'car.b..rie ;li.tts ton .J', .
\..U!,I>.ec _:t ;; cold brNsebtt for u f r Ibif'PiDdir'14w., ;. 'ibrtf- ....I..uaa.- 1 --": '.......'. ."' ''''' '' 4. ...1...a-.i":.......... .... ...: ...,.fMsta,1Ii .......' +t1R; 'Fiw; .
'r1.Nr.M Miielrlrat,, f .:TM Urnit.fnn'; j( e fta'a..d re :: ";inlet is D bhI.'da/.d.4.akb' ..,. Jh 'iJ 1. ;- niiar.t ti.atR.Uanlalt....... k'A..e dMra.n.r.I--.JA. .; ';."1.. .
et.lll.' thRd.rd ba""Ae.ertli.x" .ettei+drdtrtis .tie: sr.trlbtnttmturakiI1td. 4ke.. su4olwools._ "i<.-'. J..4 rw t1.. .......(.h-.I.ot<< )'sajn\ Uawbarj t4 l.) .. ,..,e4 1O..u. j. ., _. :. 'j.
t .dr111r'ifue'r tN' pre. 1 ...."tiJ'ink. the'Attttt 1.7,...i .. sal ..'.....;..... bJct i ...' ..
pubUI Nsreti 1 et; 100. T'Itt taA+tatlrorai: "CI.U'" .1 ..,. ," .1. ,..w....bMbfl... ...tanb.er.b.ts oa.e( I :: .. '. : "
i..JtI& a Mw:a i"\I iJ wDltlLUaIOtt:' eeA:O.Arrff tae CTv. l tfc-' .tine that,. Ptr-'trt LcI:of tb.3cbb'soJ 3-lJ t.Ritsteabr .4-.r: -ssiib..a..4. t1.rtn..rilia Can.at, hi..set ef. ibia.. ,. Coot. .. bU. ...eWi.* ib. Ctsudbet. I 1'
::; :- Tian:atiFps.ttoaitthtt .6rptttttit.'laid. '..'teri 1 ; : .1" c..rt llo:.. i..... eiit.r at'= .; /.;... lit..(,At,; .I." &M" ..\0' ...": ._._. _
.
:- ga,llitts+c.tortxltd': ltti I !;to'rt" taste LAflU: :l. '--.. _. 1.f.n ... .!tits d.i:>ih.ats'a. 'd.fa.hNwtMJ ,..i..U..4J.. j .

:NIrpill{ t.II'h'I ...e4.... k'd tb. .rtbe tOft.w'e! 'bde I : fine ct.f f, al.fii.er went roribInkj.mo w'* I. .,.iR..%..l...4 fr.. tW b .*. fe ml Mid : 'fresh.. .L, be.... .tt"i dll'C''tt..r.--: '''rirrrnhM Jt ,
1..rii cf: : 1 wbre iJ ( \GCOJLGC K.rAIilBAltit: < f > ,.<.#.,... "'Ut'&.' r.H'ItS I t I
rtM.r+i isrN. ryt a d jiiattbe 1'lrw.'iMti; b.l qpe in.:!." f rd.c Inf. be bad hired, a dca- RJta'WeJi: .. ., )1
t .. l ort"'.t-I.?''ill a 1'i I e .I.bnabttner I P"oPk) ire to anktt t ri trtt' i:stwtlicr dotard!* dram..- llecn"* upeti Ibtn vvddeo't ._-I& .A.....;....:.,. ."_"" t. 1'61.M.n.(1i.- a> 1SJ..c.......!!.*.. i t 'ef Aaflutil.orMareA-, 'f&. t II '.rlti \ .. ,I
11 MI
.
r .... n-. '" /..;.. : naloa l A..n .ppa Catle in try 1 r.tea.1JI ..alibi, ; 'li".J 'aad' M,rm all .yin: d-... alder a'o aptrr 4pM 'e :.t5' wY ," :

t. ... ,j ,. Irwk tdenoewr.tlta.tub.'tie'uj ztufwb.lt ,, *, -WrI't""id' Ihr" irtdif Jdt 'ftrnvf.JlljCire .' NEW=&W.YOUcAovtaTI"ue': t ,.. x/Con4abtaVS; 1.!.:"'': '"", ..,;4.1. .. .. .,
'F& .1' !atJr..d"'N"Ir-u'teiber 'n--e ra tirrn ; aiiestra half a duH.r.(or" tbe I..xie tell ;; vP.I TI' ..'..Y.'; r' 4 envwr* v .4 '
.; .. qu }
.. .. ) !vlaTlJt.r.a: +' 1t1..cr ii i"'r ae Wfe.iiilV:.
tbiVlerna1Zvn :
I" AU
-' M" L i &bkrlu.KeI1.tt.thn, Hramnn: Jr jompJ t.lletr ket(; !Irrleg .jle.; J S.a.'j. & ;
...
<< .ar._...IliatA.ra", tru.inary'rllostcu: ..re al'1s" httt l insalrlfoa,,'friiM..niWri'bt'y 'ttf m.r.tnr.n '"r..U.nb.atiorl.. tMat4J""a..h laid -_" : ,LEI: .KEWsTEL' :- ... ,.//eiftettd. Jn.rk: rt*.p.C'mi irM 'K ,- :'\

4.....soi.b.8al.rr..1''esand. ..oyer.a ,. J 1iai/Ce..C..1! ,Er.1o'make1tnlt'jtliub '. 11 I iitl$ iAta:*.aj 4, Ibl ,Urmer.. tatl "fclkrw.. .MwI1H '-''''' ") i\ "<< .".,. ",..( -or j1II'T.. i" 11.....''dole. i.',..at. cis P.1W.otducti lltt .A..I aisftnitaE.,Hii _:it' ,,. .1 Jt \

"" fII- ....f'" IJ/-tha of T.iti.ulip. <* { bryuiui ibr ib miwi 1" lien nr id: ,1.'r-'iwtn.wlet. E84tATE,t'r,I.4.lJ-.tht! ,. i.,Dry Co.rla. I bO '.fI'.IOa: :fl it.1k :r ttlnwe .lw' ,.,
.!...._... __ b B "" fI.l.ta. t
dtltlr.t'k, +ee. tt'OfTed.at,1Vwi.OrMant'Cr'ttNtes.h c' : ,!situ( .i; '''I'h. rciuMf it' 1 irkbut.. TI"A.' ." Ti.wbKhIaJkocs npl..i.d, ..\V on1 last. tLi hit.r.taii.d aid arts HAW exhibit' mfi t \ ., Mf..ll'1.,.. r"a;.".....-i..tItII( ,1i...."r.- ., .

'' ,tu rtMitA: M.rdl. The tnlJTbelatKl.. uea.ptr4 Jt) 'the in.lhdrn: Co)| tno"; .,. i it m mr. +ock.,!", ""'!r ''' > tb* WAltKHOUflCJCCLUilVEf.Y CAUCtlCd. _, : : FOllPK1NTEU I ar VVuABTU bad INI iW Nth Jr- .f Oifc- -': A. f.'<- ,. .
)
t iun.;: inii.r y the Mekkuu G'iv. ncnt to on/, and in.r**..nu r n> vibrf Prrt.o'nt if" ... Id.1Iin .11 &h1 e.ilaisrittar-.-aId rpr..ia. i
J:4.; -'; ,. -. :'SAeCaaea ii. ('...,;;..* titrrtt.IN'fbcMt t "
'tadslb.'tbkt.c.rt uncru/trnt : hat t-aenttI rdIa. .rrl ctl.. --"ci'7. dG'
ri ibe AJ Jil, oe r"C4Ir. b.ret 1 +t raltre- .......: :"
'' .ua. :hest ......, ..... 1t.'ttitrtlattd'YetAia Cnu" a. iurtrarN .. r*"*,nt fcnM i f by.Met.rC .. Gw.: e4 I
iatlf i 'v'". '0.. .P"dt"tl'llIul' .4irt"d t<* 'JI""l nuc r"l'-t f" "lt. K r'. n i .ta7'h I\V.rtVWl.NU >8TYLEH t'.IP.;'. ; 'I'

6rtn.ib....1irliUkaof',1d43eiitrrrd', + .to while a CtKlnlr"l wi1b arr>*1'7 nail, b '* n. rc.. i. t?: ..J.'t9.rJ.. r.n.I4ftt..h.llno., IJAn 1.. .r ".RITIlllt..Jtr.: cu sal" AiltttlCANi ),..... .al.rt.'jodln..at....rt m 'n..f A;:I.nd.tid'n C.," i." ..'I.' ..... .. Y"i. .i

its.'A na':-.. ,0 jH/wftr, but upa t' c..rtmit cun.to 1tr 11, 'f',' "1a'r.. '%,'b.. l;(ujet)*. .rtt M4. ....... rw..r-J"erid.I" )I'"t Na.ettC., Diuffaferorllo r.tir..t ..tCJt. ..m.i s...... ib.ir M....| _toe".re.d .. I45,4 U''I."reltCl Rj.cationtbai 1,.;..U"1".. .,.<<1 : ; ,
:+ biCb the,:YuCAtecoc.tio'iM not fur.t froot the ..uteKic.C4r1ri: itlisi. iitJ. iu pity, L ._._CbarIr' .A. \\.ickftfr. .,. ttwir .....iat..M .0.01 .ho. ....... bP..ir.tt. ..s4attrxtite i'biU.p.. .fi' ''A:4U1tE. C: 1 AC6"" : 41

NclIt htc.i.r fuottan: IherrUK fmrded CfCIt",of,.tid'.'tkI'1'tcr.u' '1","gr: ..... ." -- .-r: -- I. !*.. CHJ t ..*J .btd ...=J..4t bias p'uc".. 'Coattable& LJob, '. N.i' + ; t 1 t tEa.lera t
islJi4 i
tiitir.depardeai, ol: *ll cvtn..oti' u wish M+1. rirW., tht.rv renialtlil I W I'Ip N4b: e !.Jrtr lwlu+r t { ,' SJicrifl"' ''f\ for- -."rcr..J3 Ir.J .. .).-. .... t;:: Jo'l.it..,.' tf

rl" but'riril.%. ;t'atunattlyw.+ Nr t"Yet"h_ dW J f T r IKTf C .. .wrU af "ri IWiw W....f.ia ... *ea.1t Jiaii .hor I credit, ) Aarrw1LorpJ '" }
b..1tk.'h il.fy. .u.Uncut*?,.vf l..ur a..ua.rlrUutRt'rN.OuNiata ..pe:h.ri.i -:..,f .r. ra''ta 0..ttict.., ...or.r.J 1" ,-. w p.cba,a Y. IM tart ralwa6; r .i t' '_ 'iJ .. J
C Yltlrtstr.tbe:1Ssb \' n.i Citoia4t.bt..J>> .. ...... -a r1.64. If A1.e4..N 8-....: -a.c.r w.... .. blow....(.rtYi.r. .r pttrtr.. 'M ea 11 TtKk.r t sad' I.rraea.u'Ctr.Y.. + itM .' .....,.... F .a.;;. C .j
.... .. ., ... a ?wkuiorYr
1.tk ts.ee,oils II,.'. I ejvset Re.. dnMace M( -vur tmiKK. ..141 1.cC.re ow n.'.... M ptlrie -'c y 81" ..wi.f.Cbw.el.rtrt Ua a c. o p' .' .n.tt J dtiNy 'at. J +M.n. ; .. I'" r" .
liff aitd I Im prodrrKV.. If 'u'br alinrwFen' t.Ytt-1..r IM...* q rfce - p r .\ ,' .r.:1.....J ,.
irtit "
tivbdi io< { I'
eiwt prtyts.etl b1 It. Cr6tr!dt'at rs. wboibrwilctl us, H k/'ntcea.ry .It.... I.... b....,.. ear la ..d'tw. --.r .... dj O II P.rtM...t. rill laferat ibaaMilti.af ...aaW .. ..... .....11.1' '.i..A..: ..,. 4 I' ..L.. ... ..l"1. .. I
.1. p.Aliitr'.trti to bf a;Ute a i 40' will .. !'t up a t is.i. w(N was ...." .su..d CallI, .....< vtttyKICIIARD i.. M.rfct sad i ba wal repaid ht.. .t.mi.t.... Iaarlsr. ...Easbttttra'. -__. o.' ...".. ... atk -,., j jIc .
.
pwrN'dyke.f.'rel.'we twin' \ p
nhHir ... 1\.L.
.
.,. .... if ia d. M. poeeb..a. .1.-.1- _, l.r' l-
,. ,. M. .,. .. -'t. .b.. .....1 ....... h a. tit.p f r .
.fl 'w.f ir'r +' .words unJtrft ihr"r |"u>u<. the iuf.Jat.wilttarpthetraittit'Uittrdtolmi .. Apri' IIUwlWl. -f 11 trr Crt. >t)14ra. !o it I I
J
;' p.ty.t r CRiJMi por..t. .. : ,..'.,.." I .. '.,. #. -# "'1'nU"II -1... '
t ; 'P L Ai'.bR. A4beruai ci4 aq 0r.1. If''e ..4... .iaI, .CHtai. ... _"rasa' .
tOw rt Jsa.rstaLe ,.,.... M ai srs4 t...'tIaJe. "" I'''''. ''''' .:, I
(t,4 ''Q twit, CAlin.w taws' ..itii of the P.a\Cir base +etcn i'rt.iwrtaltud.StIt.a dead ia .... It-,""", Can s tb1 rid c.......Mtb. Et t1MatFJ$4. 1 if IlreaJt. -S JoJ' .. '
% tya1, atlMt? M gr7IuSiCurarisCtti; .itesrrcsabierrmrny! -w.lrr tth day .., "., i. .... '.e'., ......,VU6.. Fasten Cireull .tpl.dddl.Is"Cw.sav. 1'lwidii. i. IAr...i t.starl,1 :....stir .d b. S _
raib..rl j Ns1riM, K (it s.e. Mywsed.wua.lAl .' \'IIJh&tCan-.alor, ibo Ru.uf the, Hrotb f..iw..f \nJJI; i.. BUR 1TF':sad .p... aid ; .(...... MI.-siidkir.11(. .w.ioje. ., rIC .
..U bewituri.eiaf. ,,- .. --.I ..... ;: tH.A"'Tli" !'Lr 4a
,
t +e'its.iuicar'ul: ; be tt1iJ a'CIIAaU.L ttCRUX.. .r4 I (wbaii.rk. wtlwl'? % .
"1 ':'; M{>r'Ihe tldnb:..n4fbet'drlrpb.atrt..b.lll. ....JA.a K:EATLZ.. ..... Il..a... bw.11.- rs".rr..f. -. i-.....-. _- .I....._.._.. ,_.._,n.., ..,oJ. 1
.Iit'le. ead..iii.A 8e ft .rw rpa Ia.f4J 'tbtitarwny' dare r w 8MnI'e(........_c....,: Cwaw. ......Ea..t .rr.A J to r. **w Mbta dbe MtonKW'oMaf 'P! &,lie If......... t ; 1
t' ;. .eti ." til.Rtbem. s I f1'I"'tr'I'". B Yj; VIKTUC*f.a M..r.!!..H...T.v./.Baea.. this Cartath..ttlet; ; .1 iW* fct,$o./s 1. .... b, .
,
#' P"t 'TIt''c.Wtoft'Pa'rtwr.ti' t' !'.. J.d|. .f ... tUnani OUMI M FWiaa aM4.aad .d,er Ih..A.........: a.. .r......'....".1CIdI "
tti.LslarKH, .. ..1...,. DUr"'na.w.I.' e .tMM rt/jut**;, :.1 I; N ci le-' t -- ...... bi taa .*... ........ '..iaa..' gaj tfkaM ... tit.tMMd.GYt/titer.Ilt.Jrwsiib.tesatltd.4r dttf'J. I ..1 i'

t+.-Miter+ / t ttset Ike,OMOX'prV rpre- $!"ru>.fciTiig ut rtyT;f i.4..1 iw Q IX WELLS ./.4.te .baB w\ ...J.. .I. days M.fcb.l94eVtA-l'ail .& palit; .....'..1 bar t1. -de or daer".; ; ..j
,C..., awM I y 6aaa, ecbuV Doiorrc .ue tru.r)| =wijr7t' ,"stud' with J.3. 'af p,.........i f.y|.. a aaty af ,t ia rw a... M.......,., ..,'tba C**..ty af Uaaf"a.,ib..I fn. f -,., ,, 'GEORUi: R.rAI:8.-\NKS.- ... 7'It- f

$ stgee.. .Msrnitta' ,,lotwrtan! abru:.tiu to I"9 JIM 5'A+.... .......ta.....a(.Kaarj CLAM ....*, af J.aa a.ztktwa.'tb.b.ro.IOasd. .. t. 'Mwn.to Cb.n.iy E. cFIoriI.; .. ,!
l '' ,,'epp'M our.ke.tH..t.i&' kit .r raid hee41 Milt i.I..1 .1 'd.so "'w I..(.... .r tbal 4a,_ aJ.l'...-"" *.......... iwo.twlial .at.Aoisati.: !. .;1IcJa7! $s&3, .4 ';A I
) : tb..id :
: 0artiIe'.r '
1 te'oalerio '
.
MtwoippL P. .
r -. : tr -J- IUIIPf 1 CLIr roL ..
i; b tlt.euie.tt 1!, U **iUQUyoHbe. 'frontier-we .re-not a"ea." AIi,atar 14t# Apr:! 11146", mss- fEtithte.rK.11.lard 'T -.- Anadpada.' 'B.a. ...'.. MMf lI."Iris' ,: ii fetal r-.I FI.ridaCart' ''+
jfaiei.:to. aiuurora t.,........'. ..td Alred....b.I "tb:6.h :Ja1H1'ii j'oJ
'
ttfg>n> b0 r.m. Ceriwii day ; r t
uf .
d .fM, 'PJo .hM fMMBt .. : '.. '7' el J.,,; 1-8M..ie ... .'..\ '''J I.I 'a'...,..,. ) ..; ,,7 'Sherilri .
flair 4y lor,4ur.Yt'cYftt; B I h. .
.. ,ation..LAtiut.It 8y7Ct3N1.tN. 8in.liIbalC:.odi.+... bair*. sisal. 11.0. ....... alt
.ut / d i jc"Afinj, and one taurcd't.ar I J.,$.t a.. .I.ps....N tw..... i. ... MidEbNtbtaa.tttjdt .f.. ..I/Ib'.c M..o ; .,....... ... ; .!?a.,aai:: i1.1 .
yaana uthftAdroii.de./.iy ia raj*!!? .CSYI.ItKJ"It-.k. part lit UI-tOI4te"1( ... ..,. ...., 1wiHffll.N Ie )I..4 A"....... tl..r Ihii.y iItt .4' aer..- 1"'K-'f.u..." fist tt1Y EM'"_ wQ
r .ocr wuHJt pjwftijul sit .. will,.*biainn UK .,pIj"tb.'C..nJ'h:..,....,.....C".I1: aad. Wi...tb...... Mf' .....' .ra..ec1 :1.'ClMC.Jb. ...".(et I ....,- C.N.-o.I! haB": .
tittles r )arts complete .victory But la tb-9-tnraeiW'. ; "' :.; ..-......, ..d...fI.. ..... itttH.are.uUait.LMt14tMK6lFf of :.. ...... ...-..:. .1 I dMwwra.in..+Tattla.it\ K4 Aaat jI
; +e, : u/tMk1rJtt/ ucr tb .t UMrianxkrUtt'tLg1\ **' ."proadu..:' 'o"$-j' ta _, (' 'MI ........ r.,.,...... .. t }:!f:t ", ......$... ..'..,.. '.... ad'a'wsaaat', ,ba.,. ,;,T.L.t. ..,'. r.w,...aaitrrr., 1'saa.. : ,'"5-.I' '
tilt'.1.dpiWw11 !aafe. .tee'f real Cstnptiftt to tavaturi.11'Iblf: .; ";,;. "'.....,- '..... w.....,wt.eta n.. last b. I..tb.ariddLIbi IL.awujit ..des ri..u'.,..w-t'V"ainic.: "
41M y s.ett; .,r.. asid taalbtiF't ."l ril !' tM.A.rriI >:I'{ c ; ,,..i a1(fee .M trwi .. canArwad br J.4;-d r .I ltobi w' r' I.; I, 11" I .
1'.ttrp.4itttMflittinA -" a ) ,i'll wI hilts tt-f..At- ....' I 4 ...,.,,... eN".t... (Jailed 4.tar.ai: J : rv !. ,tpnMic:4sS: ., ;( 't'.f" .. ,

we* ttr.t( B.: i.. ...!' ''.bf.!. bar".tbe"jlor -ell. :. EitaftU. rr "' JN". Clarke T.t-' >' ,;. 4 *jL'4Vft.rMRBAfKB\X*. WilC..S: :! IM. &r'.a.St-..,. ".. '.
Ii. .r kNtise '''' ''' *..... i.Cbaa..t.A.eisa. Mal'atst '-'1"tlhtfNJboiui .
-m.i $ --etf 1 ; ( :
iii
> '
., .>,llauJp,, r .Nyy;.. k Jt awdt41b.dt s s
situ t 'r ly, '" .c.-- 11 '"011 c t t. .;.\,..... ....tbaC4rt ......r Lr.......; IAA .Avr119th1@4+V> ; .v y g /, .is ?''Af'!:'.JI... I r .; :-1. t i

k 1i r, w.dbu .. Mine, redw-ice. ,be 1 1" ;Cr.dA. + .,,,.,.' .. P........._,...,:.... .. .-.J""!( ;M ,& r"a. 1 _al .) .1.:.',<./I. ;:.;J., aR/odd CrHM.r::J, 'M iwsiwrtte"'"! "t.'r.i '!'i1I;' 'M' ,, 'tic.{: .
.... f,. .& \ .
jharaMbsstr.o + _wtjr '. '1'.1 Q .a. M.f. I .liaripI pisit.. EMtera : '" rei tr.l...
Miorr I4A1Iw.ita..4tuW
,dnrlry7k1N! ., Pt.b.w'rl J..... r.r........ (Ireaitt.f FlerW--i .t S .",.,L I
t "4.ad .9 iiA.'a..ot'drknoe"ones' dasrnrvittrit'b$ ....t..J.. .... .. \.4..... .......l &.Ite : ''i. C.A'CUY.L .- -r-. 4a4. ...... b1Iobt: blMeal, ?e.W ...... by 1f.i.. ... .' :::1.
judioei.b : .
J id
.. _
laeltirantifrtnM d .. 1 c oat alts.tb.ap.inlrt./i, ., '.
"our"
; > .'btronel -- ) M.... C' : wli
"r'1' FCkul. .
ti .., .... J.. _" ... Ly. tr' bsls6n. a ti ; s .. ..
J. ; j .
.. ...
1bCparie.( :rris4bt tom. 'iII"r'ei"'t'iJ.uoeaoJ' 'r1beA"V'lhi .ns Ma ?- '" l---- J.W.HLVIADt2.Y'sl..l.yo "' -- -- ( I ',.. "' j. .E .i.J, In.IwiuiihAautti,.;. jf":.s t .r'_ .. ", ,,'
way n id '! ;said it 1 '1 sprnt..i'1a kiln\tihlrrited t ; : 1 lium, ru rJlnrtrxr, J 't this! .tie/e! ,, iUlAptrrl44d+ J'NafMrst { -.. Rai4.t. F.ue.tot.r r. H.trted.iwfn, ., *. fYr" hr.r.l !!. S ttat' 7Ir'rati.f! .;'t1,.? < -(4&M '

: w coud art' flat iinr'ekible! pities'; !I'sd! dia,rear i(.the.ut&1 srj .:BT VIRTUE( a. orrfff.f ii.., H t n.;... a .re.iudf fi.or.'" ('wN-.. i..a' '.. .liaid ...'" '

t1 a elit fifttitq+rltttt4A btitiprl re porm'e Joc-umUmnLaIc Umr.cU:J ..Mflay la ... Undet.1J.dr." .... WI".Clrcii r..:.F...", o.r..a4.r- ...--. ....+ct .J1.... ;.8AN. t, 'Jo ... ,..,-.' f
'MN .. i b t ,VIt Pa J. signa..Atd.wM' ; M \YItfVVE .4 fwlrtFrei .eOls..r id.atad. .-4....,.., ia .w...........""', ..... .. ..... .. .. .. .. :"u_II c-: ." c "'1- ... .
$ &itc.utwurihl'uttheii.me'wrttlkmilta -Ih ::11"", --. _. ".. ._ .
By H., ..... h : : -
.J
1MtJ CoNent bim t.wilbuutcombaulr"f ... .. ...r"'""' .:". .e( ...." 1 e .r..j.r .1.b.&1..1.. ..... ...
ern b, su irik'raiattt rfiiraia..etrbl.r" btei.ca Call uom. ,C ,,...4t.irt.tlttJsi..: 4..J Ii..6M( .( tW*C art '1fd under (We KK.ttgra&feg .f .. this Caaat/>C. .Ve 1 t ,
f"1ofNi. UiMb
r ktw t'f eduminljlerofRw'.iroMir! + ,NODe .. I wam LU Ilb< B-'\ EN'TFWi. pl.... aY MlaM'b
Th'i.krekd iad r.Lr\lttl.t v'A .tIUON Laq.w..f ANf dada( N.y'aeetktw..twsb ko.r..un dt+.. f lc yl'f.. i '
.enlirttent'cit'n.tivtialhotlotdamSnattii II alw.ANW.... d+.hs+I /.,...,..'.Jha.a .t.t+.C.t iMt .41, ,t ht;di..S ia4t.a R Tu Ma. ,, .
? Uaitrdti 4n heIfu.ret.d from the nn.f finote 'wafinel .. .. Jrtietl' iA. .irlr alas' .EA.e.i ti !lief iii't.
re' 4 kt.4 (wdt.ip... Mal., rb. C..it t.1 P;*
rlMid' ltnt+cJ rtltti4 pr tb/iRcp; biic'tbe rwilrnj'toter ncu : u...r'S-ot tl'....i; .,fJf twig .:.. ....., des.deto .dlal.r tb. e,1. a!

tl f IhaM JtnJ mi1ht i ( trues. wiflhi.4'whb tlt et% ih. 'ttC Ai i..J..,...'ywi4usp. ...,.,....,... n ai.i C' d.e 'arbad L'.t Sib day ..
!! l:. tdant-, A.n tktifyatllsip'brtRlt.d at'" ,J.1y 1 altl+/tert.is'fr' dMads v

ftF'1.1 t w:1Ii.4.....v.,............... 8c, 'A....'..j htj .t.ra.f5's :
doll { -, twioH* ;"' ...JJ4..w...., MIIM. adet..it3.. b..41M ii(16lbl7 1.
'
T d. to t 1riJii.raS 'I4IsriI.tbMtwe; r. u................... the W N..d" Mi&a'A a +r Ai'
ndetw Iii b1t4..Pm &.t'ysN.r and t1'J.,1114; ...Iwia .......h.hW b, Psbi. w. .c, of laid .itw. dstti a
iIIFperi 'id :LC.aarM..tr.'tt.pr.sc ", lkl issuer tt:=ts.sna..rMe
.1 l .tom
yrc n L1 C ir = I
MAer7 r t4ie
m'/
i.ittpta.a ...nr dar..da.tslt, .. .t M
t ty sMs kt ,tton+uaar''Y ,t1eor, ili'r'il e W'e.w... ., ;s.a t.w ....'. ...+

,.,.- k-J.__ .....A t, ... tr..4 ,,test -
.
pia. ,.
1.J _l4M. 1 d tle'f N.
+ .( A81a4. .
J r r'm
11C
W .
:CMI

L. 555.1t'RA
n, Ailk.

1 : I"fl w>


)
.


;-_ .r -1 t


i 4
:
__ jEFllf! 4 1


t
1 1x

4SAi .
TtrV
S .
..7r !

y 5ti ,. : #if --E : .

1 '*'Pt t

# .. \ '.'
J'n A t r /tip ,
1 I ,
1 r a'..

u'
f -
;trjtb ti
t I -V

t' !.' rt -. .. .. .-'....-:---...... :.e: It i- "" .S ." \ s11. ,'"' L4--, _f

.

N


'.... ";b'; "- __

;i

I LLbruapE&-


,. '+
,
A: a'

ac, r
.. R.1.ri >a
I

.id a. J.n l... rOt( ..4 w8..th..bolot .a !
Irtttlt
_
4'Y + cia tbd .inif1et'.t'Er.,T.tiIWN. 4 \\.... a,.. if tilts'tarty.. wdrh.dstaw.rtt
Mtt 'd. SDI bilifljaSN.r'l.twt. M t.tw rB j. rr. nt, Jx.1fCui

.1M1tKUll Jt4( tip"f,,,,,,.,,,; .8.ttl.... c....'bode!,Litapa, I Tlarp., t.ad.' bi.,4; 1.
_ I .slafi:(J.t1eatC 1'r.t4rrt.W, It .' Diehel. hb'a.a' 1 _"fni'd. Coen.f.d is the CMi.f .f,t ,
.... .\ .....,;,,'-"''' sal .gplr ... IT M Ttltahaa.aa.ttl. r e if.t, : (
bdW Rf.Nia.rr asd.s.wtt Nid biiI tear
.cb.i j' \ ii \ AtC\' dtrtfldal'tl *.
l.F,.+ :. ,rr RCaMtRD.1RTICLr4. : bt
a CMMifa fw nr a rrf irrwep.p t priaW f.rn.i. ti.afsr c. .r r -1 r1 IrA

a'. Cnt/ aaA I'ni.t t ha., .1s .155.1 '.a..ert...&..r J..1"?. .a".t d nl. ti/.stbf, a..r. is tali j4ylt ft., tKWs
At tiatM'b a.'plaisa..s igar.ata.JMf.ad the Pest 9'1 a..1r. ..th..C.w ca..i... Wat ..Itry.. .r 1#.dot. I.IM( ,'
Yr l.tlci..M yni : A d it b ratb.t.4d ted,tb.t Jest J
."......nd att4 tItuwd F-aM' &"'p. 8r.e. ,
albs b.. tiaabw t.yty 4i... ....t \\i'L.' ,. t.n4 Wk(... 1'/ba. .Lecbt.. .pp itt.d.wtt tbi. bin' fita.andt h bill s c. fni/
? ;,J ,CLU It1Yt3w'.r ..it.., T....wM.efrt4d.t/mrilret' rpfa C..... Ftsa Iba t t ptri ti.. t) pwaf're4
,adr atdt'C.btiuat al th h..elrr/IJtt.... .F 1Mf /a1.. Nan sad ...4 Orn- .s ia wd t a dKrM P. tlla *k t'!

.. Utofti4, ..* f tl)7'etAaebal, L.a.t.. 1 eUi&... rl.... Lst w CM .......
!i ..a Yp.r.'IMu &f4.' tlilfltp ...,.-' T.... ..... ,... tl..ay : ra lYai l. the Ill/

M .d C.; ., flt l w ;!tI ,. fJ- !Jt"...k. :r.,.,... IHtti' + at 415. ..rs iat
I i od.r+ 3c r Th441It' t... M.br1" ....... t..wss-ta q..e..bd + n
aN! t lri" ) .... lerta.""'*,r atrlIv ....... r.. : IxN.l
LP)11. II11 f1 wtsMvw'Mlslt. b.. a : 1 17
.. YiM t'M. 4t
) I J. NN.Li ha.......,.Jf&. ,....+ad 1111Iw 1 t titttI r 1--'
.. g; >t r R
eli1ea
(3.atk L bt s h plnhn 1 1Ctanri j1.NewwedJfarY. ; ,
Mesa. ___
I.1M/un, 113 ..a Sy.I 1M...#... .; ............. 4tasrIp Y src QL .. t4Auobi Mr
k ., Iata Ir, fMAfiI : r !tool. rKmesl .
w. !;aa ri t /Ia.nSt.n..Rtr aj qa bltl' ., "!" :Y. die+ladnd.fJ. A
a.a..rtn..nt" f bM. .aMrtf
$ pM1.
1y.k +tw t* .n rr"r'a"' "Pgl
i s Jh Li n'x ylt+1 ..Al/ydli .ap T1nILhrt -T n ct + N.43tua1 .
e Cara +nc. 8w.i e N Jit iW. wu'1'ttabl \.K ; wr airl! / fA

f f p.Y 1111 1t.ntt p4r sdGn + It oW.,it.tItYJ ..-. .'.. I: X41. p.lr.nl J' fli.fhcMNia1 Rt

J a/Nln. LfC'. //o...!' _(< -.. Irf.r w dd rk+ ICIarq
WwBIWrtm8 r'."4 mp d U.in! Ac. : M1 't'.aA 1r

t LUCl'{:AUD. F.milNfid.r7WPt .

N c* 'rtw'lirffi *'! R: .. I Y iI1b
\
.n4l>. | ii.rii ,ty9! 4o4 ',l fft.ymJ'!"! '.arl..a..rn1 + v. Ir.. 'M'"M
'
\ ',
nlb: 1bIiN..rs X55,1..
fIP'I"'" $t.. rht L'L.elba/l. 1 t t !
,
rehjtfVjste 7" S__" f "" '
i ia *** 3i """" ''''t
ljf% J T/T :' .. reins dllM tt tdl'k.. Vlont :. tl
d22A. AMriM M-MHWiJTI W y 4 H $||V ITMl Itri.lia.a:4I i'L'fIf ., 1'u a T20
.i...4drTtNk; strd T gL. ."rlt...RnaR'.;!4 E 1. ..:
'Oitidbtlti tir ;p ..... ;...; .......k.:.1)d.rilflef+ IMt'-j; ::;C..I. a.. slAaN 1r l4tv4 ., .>Rarttali.ln, n11MH11!
<44i Iq..U........_.4h...d iIIHt l .rnR MrMII ,rl. p ns t

I'- :-!1Mktltita/It."""" nitltla $54 t'sf e.r. IW : ,, t dAswbidf

r .;......, ... tV k& t l r4 1
stiw
4 b uX I Iu..4........-. .... ,t ...i.'j- 14flde. .raian tlor h.id.w r'is td
ffiw.o C.aLv'.sJ.. ... 1 arnr RV,
e .nn.eat. "WriMsatq r .art.C..i. a 1 4
.wftd
%. .I...tifr4.anbpl J ih.dia., fitdit Vt ta p! -r +vat,0 yr' Mer. P r!ienla t, r P ti il.rM p! r+ r

't Nr .IrIN wrlatery k IIFWdtIiit ,"old C... L.iwj rMfe a il'itMii( c.l'Tf a..'rtftLi1Nj. r;'1 la tt HCy4biawls.e .. p it t1a !tle..r. tar hs b.d.,, i r r.M f' f

+a wtinj r ,..rtyrrn t'f .+rd.ita.inl$.i"' '' ..r.__r :l !!s, w.i_. : .f, uFU I"r 1'r? ,
1I a'rin; + *4M,1N..1l'ltr .,.,.., h.\---, .' ifKt .t Ti .u iVE1EN'IL'E k r is _5I .n,, ..! r., 'rIrr
t.t. 131tt .rd &a f'Jc! ti ,Tl41T1'M'IAT/A'A'hu.'"odur... .w'ARr.e 4 ) I+ vtf
,2f' rANt Y,t1lR1.*+ lpin..s': r.a 55+1 t.IRe.(1-..wy'.i'KRtNrt;llatisln4
!

J1s il( !liNA'tad.! 13t'trliitir HNrkpta.rrw cawjrl.Mw'r.A.efi1.'rw.il.4.. .. TNffir1M. ; rnwlrb/......"'-.1'.f..ik'"'....;. i' ;J\lil': =1"J ,.Tlyl... .' f.'f. .'. ; 1 fi

Irr.M..rruai.ae \ ararLt11Ii 'It5.'t..tai'thernr '" ..(' ) : r" .---'JI:. ftlhie'tRe1 d..Aiflrnl..taltslor
( T'
; / Itpttk! .. l"frenla'rjt"u.t. f \ ( J4:0 F''A +'irMx' rnadlldl toJ4t.n,4lr I t tie+r'lh tta'w
f
uIi.
l.'nl.blar:1afrrr.; W.nd ktays..1'plat..ha.tlntk. tEPiii S. odws*' ;frliy ao t i tf p u Zt beiihtltles"dlktl
i/eANtaojlt I.
etj.eq :!Io./I..y; _
d
iLkm
+ irr arlt+ Mee K'' (H4M "a.I'.aiTr.ll. ..aa! tll'\v..u j .t'I.rinA ......f.t ..t.... or;;. .&:r l IIIC' RiuetJlilH1 "rr..r iiltdreltd+whetp) ashvriarf'tbate rid M r' r rt .

Pns.b1 iidrl A..lean ptl.te.N 1 t3' ../ KU:1P1 I'll; .*, MI'. ., aTtrts f4'RH VV. I'tivr : ......i.d,1Yr_.i.11.b; ..
v .tbi.MM 'tH Wltl ''tllhilA4tebtif ipttb'9aat.t tf ll.nafJ,. Wk.i- rl.er,.- .. .l.tbe X.d.I1w.1.N.........V..W...It. .c.r {r1 M. t -A'f Ir Ill
laid J Ilia. of MI 'I. tar re t' l; i. aside... .',.. ....- f\.J '.; -- a. -...,/w4N N er t... ......... t.: T" *.- 1f .Ir ji 1.* w 'bit : l.'C
!' Aral > 1I"r.JI" .. fIt"" ... fwg-r.ijIU CH *;ot unhurt "
C tWA Mi rllhn R.,1L' L N' f.tdi. r.a;o........,. 1\1' ttnN, tsirha.V..,,d a/R' ..1.. ... I....,. ., .... ....t"V. WM t iWTru 4 Wc w Mi .retIl a b.a"
nrVhrfla
.... +Vw Ntt + a 1 h :r4Rlonlba
y ... ..sr1 La't ii-m fc/lrt: tWTl'iWic Aei.IWtjb yr
MiW.. .+ Cn Clf.S tAi
;../ ,a.INtlr.sabitpt It..N,tl1Neel r. .f ...ltr..ca..t.. i,* > .... ..--. w..4. .' ifrilidbut't1 4'ehtk'
( .barl' $ ffp'N.dlt'ea ehad tt+4taudal. Pao. ,..t .....;,.J "a.l:.f d l imo:i..ft.o..rl.,3 t..rti. i" ttlnrR ttal.r t+ T r etwlfrA..ui lif 1r.+C T+iYa. iFt' .
1 lt' A
d = ap !
.
+ .t .r
1 i..dH' Hoe 'lestab
t anJ I ad .., ._ ..r tl+yi .tt4 sl.. t .4WN$ J-"Id rlitti
and Unlel. sare ,
,
ti ifrue.
+ 1'I
i1 t'treitd i 1Ct.abbrl
i' + + ftlfre 6
; ; P : \ ; rt'R.at Ca1.tw fwh1 :rtan./ f
'+ iI4 ..N.nt be t/.ud llrtgiw 1 f. trot trwdrul.Z"lifiItsiR tthl e1a4tt.IT + .. M I'rr t.atte4l+ rllb Te AP \
U' ,t M MRS hrJan -
.. life ; .1 Nrt.tsat tw.M.nr1. n ;'
,G+p. 'fbiHt.odaWnr'teu .iriIv. !. ,4 .a.z'u. L.1..t! .. ; ; -COIIN.A B QI IdLIt. ndEiir.'er
} ertnirrl ttlhdif eIri hLie..iM.I ......' .II..Lq; "'.\ .................. f'J&jM'tt.' :
rr 6.ANM MIwlwr'adah. MM1ryttf ;dIMWeIlarf.r. .. Lad LJ..Mre'ri.r.' Ar+ ...,.....la.4' o I r art 1' ,
C-h. \ ;
i 17a..h' lJil + + .. .... ... .... ,
.C.1bn.-cI'n..; 'Gina.laaklrtlit. Na1I. .... .. .. a.y1 '
1 ,Lal.fia.d L.iwf1).ap.tr.1. .". '", 11-- C ..sus.f. ... c. IIt:....... f S! *J553ft Ja tttl _'juiffib'rv5v
rN>,i ia.. ;Terrul fr'i ,."-a 4;,. ..qMrFreaM.Vfii.iHi,*.curcm, *.*.*) _
rfid W.Jdtnt H'urai 1, CrrrrttlrrNw1i. y Giltr1fa.lrrlluAi' aa, R '"ter NrtAd..w--3f*..t s j 3j !W'SjiJiWjB
1 /tf ; .\ .1+I ......f"\lir ..r rirtr : 'aeid ...wwtr.nr 9C'' edit 4/rr-wcj, .okrrurJMt/. -.' t .4i"I full. f'tvf'H ,
I.aNp3,4U/1t. + s 4UJol.; ... V1-f lb.....:..t. !)...';' ,_ -i wtmfmrm*.. ..._. > ;..: :..1.: : a i + ir /gpicgMh' Cft"** i il'Nj
K-tIa; :C"o.I1... t.as.th., .(tl..w.. r.\-.. ..M. ..... feff BHiM .t iSu I Awi .' /fll / it ,tlte iN1rrl b6te ...><;,P l **f/Jphi n
payTury-t
..,M+N a ffrl c tntir aMtMfl.I, Ii+n} :t1ild'ft' ksArtg 'Wnp... C.wb... c..ri.rs .ltcr.jfw... ;>f..iri*- J CTr*"* T"ff;* ..J, r4 'iSlVit ift 1lMfi
b %
"...;pi;I.M ihrfel C.Naa. Yatt.n: .,..,.,Acrsf.aiapq .rx-Vf:." i''sI Aertbfw....Wrwr Mt, .alNpftirtiilb.tt k i.lt1iJra r '
"a ki.+ 11w., t"'.i.tkwk II.n'.n., .,f.,1t.kLd.. IUc r ....--....".. .......,...k.<..w...)ftc I'r. ;' ,-:""... .- e MiY n *s MH..Irt a)17r ., e41 1 r rW w .&?*4h* iMl Irb >
rta.ri i prW .: '. ,..rulM.i.4 -- ...... -- pflr...lv**...Nat O.**.._......... 118eif18rawn < HMiiwrahi
It 11t'vr't4 lddicrM... ra......... ......#11........................-.........--. ..- I wpi'rt t.lti. 1Ina a r rVs ,5'I
i', aNd r r.v ... ,., KCri.. :'
r ..'Tai7)K..IC1,, ., % r'petrttlttas' .IYCat l4 ., Ri/
1 W.tef6asR.AfGw l:.lltrt'tiA.r.d 6dr r e.'u .-. -' I .J wmPerzruv:11r -.' TS,11rrrl.. / s+, Alt 'ix+' f A .. ." \ / L
< ,2)1VtIb' .,dAlJ4TAxIU.IY ILI'I'r.. Cb..ferit fA+..ve 1 ni Ulla.f fl. f
tka.trr I """J..tf -(. M'rC' ;. r er. ... .."' &.. ...... I rely .ft'' (1rr11t If1A. ? Il +"bNn t
'......,.' ..ty-I.rteft! .nwwt N nwNd ,tt+.......... M ttlfiRr, .ZItc5lNqe. .+ww.gil.frll Ndf '.lifi quy.nfMIIM. r
,
f8r :
,1 S \ ..... ti t uiz: auWa... u5 ..'p&. :
w nlff+' tt.lftt, trd 4.: :\f lI..kt.f\, nf'E..' .. t. .I"I-. !.1"J ttilteii. .. 'n t41n1N41+1
fs/Mt' fetP N.+ilt'4f+tltalni, r.... S.tt' ).u'r.I'.r. ;; .tf.d.; .. LJ.. .L1S.'I'a.r'
aa'"bla. .ede. Ierrlr.t.Iedh.. N(t/a4MI' +M. : Hm' .

( ;r c Ir +i :r.W"" d. tfl..rlire do .; Jft'"Y M'.. ICt'CI.,. ,,jHw k. .r ttxlt trIf i; tM 're.f
; K ;rl l.aw+!nAti; a Ate.r' f $.at.nt W.I? !".M'. ",","taW :k+.d'a NM.Mn'A "- ..oJ ... .............. ........., f.t.. .:,. r

'MI Mt d+.i.ft "' ..tl.Mdpva1J'. .'ltsd'atd lNnk f'e.-ita: "
.
*dtltoHMrf PafcWT 't'tt; e'J....ty ,.) Uwfb1.11' C"W'. 8'atk' sw :--i-- rt Loa.te wd t.rit.Iili .,
w lRY 6LAtt AND Tfll.VA,WAUH. a41 If..r..i.ttfmJ all "s31t..ir.' .a15.rttreM', rf !1'dF : ,en ''ttli ittr.l lMl r elA

,, ,; ,usNirl..af Irf r.1 ev rr Mlal Ya/.rj'an4I Is1 .N '..iaM.rt, ?ti:.>tr'alldww'1fri..ut.. ..w'?
, tat v. tt s...., ,1\1\1I'. AMl'CINL ..-.111 t'att.fritan.......rw.., .._J...... top '
NiaOd+ti.t rr R'alntl' t.sltiiaa'1)iniatHR. .. ... ... .. \., ,,'? 1'
{ -.r r..biili.bl.,Itit'b' 1'Itt--.a.: l'ttnrHttt.L'INksdNMt .. .. .. ..\#'. 'C" .
m s, tlta) "A.Itbi.slifglankh .... ... \
oil ( ; alesp'sad" IlanQeT.u y .a W+W .
..tt' +l.wdl bawdl11It1Ntfiers : r +.MMr rNA"1. .ad
tl .1
A'"T'
,, b1 S iIh..r'Kst ,r (81"M NAt 1'! "
Mat .
.t 8.a. Crr % pl a+l'PI ), 1.rInb.n ar.1 liar 11'/yd..Md nnlll leL !; .!!tK ''ititMrrilt
4 a. t: a., ,. .; reJ n"iJt.' Pala. I'.'led ..WflN1r.:AD.cv.rri.- f $ A'1tR+. *?- at8 : sou, ftlfr 1 1t'P

U .MI r ,1! wla; >jrri.w Itr.il..nfa.N. ALT* .YIK a. ..'fItIeak _p, = M, ,,lpl tMk ,'!aft4i

t o. .M pr ped. {.ar'IierA tr cwUrl, t: iWtrd.: far ilit.. City ."d (CoMfy.. tri ...t .........::n.II H .... I> 1./f kt'',... ; *;H Rwtt oisc +f j i k e wjfcr\ri5rs"t '' .'
t1f+.N/.1/aM Aifrdrsw fl..tstb ..,Y..' -itb th.is... '..) i.o.*.U fM4 .s4" wrfbI.i .... ItJr wi .. M' S iatiw.cf7unw? %> r .e
ar r.
f 1ib t.1l' sbMcln h.. b..t.it-.4., ..4 M fWiM |iM .... 1 afih --t..lraesJ P ..... ...ra t. h41.4..tkid l U , 4Mi .Iry l.pb
.a -<;r.U RG R HURT/4. ff", .erttisrnilgl...t J ...,.._ < + f, / +
.. I ,, r 4e il tyiat n iY'lti .. .\.. .. M--' ._ ... I rf.tra'r TNO.
\ i>
'i' 11 r'1 ,<*. 1w| awI i>r r Ji tt-Vif
dewf tn. a5Jl6atw..@h.w
A11roaa
vIh %1'iKE: J di. lc raw'tba .
.n>t.lt+,'. it.s till$ {lauMisa
I

'r-

'. aarw' -
"etrs. ff
*
A ;U trQ

j'+fnnrtr.tM .., aMay7..akaftt ?jl t t
M tN r/n .;,I + r.ptrlr f dr.... row. dk Y H +r ht
e -Mj1L
="1111 :, -
y.- s.,1i {3' 1&1tC.
.YA1..1 :J RhN.
1. ; .
8( t,111'r flab, Cl.r C1 Vr .
trtt ; u:1., : .a p I_ .n L.h.n..d.t1ttt.

f' e.b t1i.a !f
1 i:1iYllrln A i.J
I A ta/t, to


fr aMItllt 3Ak .t
fW' .17t lri,1r I

td.

., dl haL.A. )4 r a4.
r.rtr al+.. Ytt."t A..artldr o t lCN1 !-Isle' L

al..iy i
one crii/,
_
t iP tddw.. itMal t, Ali
5 ',l.Art'. iflbt lk.iiylttbfU. s
i. +++ WIn.I .
, '' T1 + kNJ1 d

pp. do
1N!! t. tiil o Aeff4 !tIt

: .l (
hirr ,
f?

-r Itr r' r
K
+ { ,:
Tit
ltar t.itlww'sMy A


r


.a hi-

t t

1 ties


i I


l 1

c 1
t 1 rr +

R r, .

; ,


1 1r -i'4&I
1s l
F-'

r


r. y w 4. 1 w 1 ''

,
is .1 pf

1 .. ... ., '."" J.. ., $. ,.
.t'! ..,... ,.. ..c .. '
.A rf:. ... ......f' t:.ti... s r >L. J ,
-- -- -