<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida herald and Southern Democrat
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079918/00097
 Material Information
Title: Florida herald and Southern Democrat
Physical Description: v. : ; 57 cm.
Language: English
Publisher: James M. Gould
Place of Publication: St. Augustine Fla.
Creation Date: May 7, 1841
Publication Date: 1838-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: New ser., v. 4, no. 22 (Nov. 1, 1838)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1849?
General Note: "Principles and the people."
General Note: Publishers: James M. Gould, 1838-<1845>; A.F. Gould, <1848-1849>.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057498
oclc - 08822160
notis - AKP5524
lccn - sn 82015285
System ID: UF00079918:00097
 Related Items
Preceded by: Florida herald

Full Text
A4 tS .,.. "tr war. .. ; a .. ,. ." ,,Y r ', sc s -iii iiiX


.. .. .:
r' .. .., '" : 1O _
,.
./ .
.
f .. : .

. .. A .
.. Ii .

,'- I.. ,.

:" '. .
:
:"
.
..
."f' i. ti3..t.. T'1.V '',-';.. ':. .

0 ,:;;. :{;','0'd. '-.' .9'r" ." .'' ,... .
rl +Pi jj* dt : -ff *0.vw *w w ifjafr > -* J '"** <' i 11 *** '* v***' -i ;' -*-. .r ? rjy ". '' '.

,'Y IF.xr! 's.+k,.tj, lBJV| Av v t 'tAijj i.- -V 1. feV.iA6 v '_. <. 4I.Jd.'"
m? **- '-; .>M-i* \ -' /'- <* JJ'r." 'I'...f. "ii ,

SSifjffiflft ( r-: '" a"!" r'sj -.-.$. ;, ;.. ;; ; >. *. .: f.4 't.

I'i**, ..fcwfv1t: i s j fe'ajQ l P '' .-y w W: C- *, f' 1#'i1 .. iSi t rt,

1+" 4 ,.u' t' l r 1 ? "" '
,91 s ; l x ta.fti #f *f$& v "' --fc"i lj.T '
", t c I .l4d S G .t ,,.;rri f .* Sfe *- -. t'I : ,." ..
% K "
I 1 k >615J1 .t1tSt1 f.fiK1jp' kr.-+:1.ss.! t :+ r ; _- -a&jw- ; p '. .' tt -r J)4? ... .. &

JffV ,1 r "c'y f r-- /< +b. .- .

,Rdi, ju ; :4W .. r .: E .}L ,. .r4 t r4R+ ti :. w .zr-; ,x s a .' iP'. :r
haw rd .4Ir
1'
$ .
= 'r t h ( ; ur.,, :r t41:,. :, '? k3AtAVJCUNUr
r -
,, ,.
.
-- ----u"r ;1'IH'1 J.. "

t Ysq 1 > t t;J .gc hz f .. .. .. ,_ ".. .. _. :_:
.
cut r ,.J f'-lo: ", .." ..t.- -y" : r. ," :. -'LF n '- /./.f __ .... ._. "., ,
.i 'W.r- '1''lt t.4 .ot -.ti r. :.
.
; : .
: ,rleaErelgba 'CQpI.'W s i'i Ib' ,11 ,
7onfdme. t+asIrZ1Jddslrtitao /: : > '6ttFl.ae udror;aJstwtof t ltepel,;,: r ., I r+z ,t:;, : .
:
:1 'it_i'.. liI1. C.ado. 11. ef"o't1 -& ; ..:
.
el' alt a..t.j "0. ,T- 'WadoeettttssesaA "
.tr liWt.iat "j ,' .'; ;''' ,:, !ut
u 'tl.pstpGiiweiesrea potpaatKYyeaate4ties I' .)I. .j t v ttblte ,fee. pr-! '....tf' ':..: ,' ,, ,". b ,; 4 ,.,, Fr

lt10t Mai tr .tyer.l/vabsaado- :t or-. .WI srlst-: p S.bralitttor/ii .., .'k._,1 '.- I. :;". .... ;.' 4 ; ; iC.n3tl.apermstdttltsResarji'Ir

Sr : 13r bA Z.nl6lttyeoeoi 1r l-[ "0,1 '. ( u u,, oj ... .. ''{..":, .. .
; .
: "' .r f ,
t O 4. .. .-. .- .. II "Ii' 'to. ; t .4
wet ..Frrtilrct u c p fo't. ti '' ... ,, "' i- f 4
t > -'t-i-"'"-i r w -- : -
( >
Eli *
*
jj t9"p- :
+ Ilsl t' l .1if *
lreplitsr t" jri
)
path 1oJ 1t
.
L'ri'tl' :... >BriMQ4ffXejd LY'f'. _, ro.?
-
?
,an rw..a ice' 5 !. TIM eotl'.'f ,ieatt. .iIJs.,.I- ., J' Cbf-afdiatui >ov'diimaBfinat y '| l&tffiHtL?: -5.5-; -4 A i-3-
Er tfis ri41i ta r sap r I.f.. :
I,1.tt .i Et ieolkrtkea lri.Jtu7aulPlitiet deJab a- fifI "' "q .!.d.J rflPrll" ,.ai "'Ctr : ''
CJeidilabe/+ 1 j (f!JL &str.. .? |s Cj
,
llreisorrttrelt Brt. "* '
toiKr.e s t .par.w 'eidstAli.btJl1 j -?-- *'i
fW Rh. t j J4r .t. "
.
r;P1PJ... iIt ,;.!J 1 ;'k V.aid to4-f. i"-i. .4. 1M. .,1 .. .'., .. ,
.
es'tt" "
pI :Lt* blh asssiu iCitr' Biatidlat z. a ,. <;
; .W -1I
;. :i ar;. .. :' io ,'fJ "" ,".j.5-;zt a ;I i ';. .. .A. "... r'... .. .. -t. .' -. ,.. ." .. 'i.-'w

t Mjt/t/ .nar. 'the" .. .Aa1 .. tQ 0":" L d -4.'t' h' .m: .. g.1t.. i ifi ,'k-iNi 1ii, >;..1'pr TeZMT r rWl eubitt..t; *::'" .; l'

r At.t" .. l!t' : 1.f1lij; ralf iTi lirers+feTCawi 'dir.r; J!' f" 'l ate ttai jllteDlJId *nlh 1 pa;;.tJ ,rt : J ".#4t .
.
fit .itit ti6a @t it 'ted1Iada4neio'll1. mj* "JttU aHNtt=4nIa ':jf &r.. Yaetrorltr, a'Jl ua .eU toy 41 -i. ."

otl..tqi..r.upPc.itioa f :_tee ft "ao act to a iJe Jr J.ettri t.iau'i; wip .)J.'t" ffDena ucla C. t fit dska'itst' '" .. ; .".....
; -' '-' .
+t :? ct jWbp; to establish lhe..Judii iiiiayeb4iitiali'earaiWticgdl.tl'' ., ; ... .iII.t .'r.I .'.'1\ '.,
gtYJt + 4etec v 3' ". "J h
n = tCCXU1J'olll States.1rf1 COB ttilaaai djJci-imo Et ncf '. "t-.Joo: c ./: "
bad uosafo his palled SOT bar i' 'o. 6 i'Ucll : .iiI
! p ntrW.dltae'FM : ra ) requm a II ;' .Ii"d 11'e a T' *. t.. ....<..,. ., ._ .." -t :; .,
,
IClt4lJfrli ktogieite .
fCfornt A 'a eids s iY& &11$' rntd&rzu/f: tlsbroiaG. ., .5.e..n..auapaerua_ r,. : :> '. .

pys ':. u ett1. epa t. r..- .. iaatlfutkI3I'as lplatiLrt ifl4 1 nited States OJ "America,'in'c..1 11.A to'Itulitor4bilul., 1G riot.fir .n 'tiC I" 1 :" liat aeaaei.loltlbirg4lrt, a ,,, ':; l ii'.1'J5.2,

beet a. thapreserrtiUfto of oar i j.'astimtltidTlzat:nothing,coaiaiqpd'in, Jhc; heja.elnrtatt-teLtagaltiidn',". 8takrlkt belU.lt dolor prot x .. t ;
.I aC i eatitted :Y .obr de tddl t. 1 -;.4-i ; "
t
an to aoietid tile an :
atiq$(r. Bgaout act act.approved cau.uao ditto LNoh.ttIJ..p eI tpandnf ; :
f} t'gbakedupo d .. ."; t
nil-a ouDdJprlo, : lIal.lhir"antJJliigh lWiO J uodred, eatt led "in;j: Corrloow'deUrriilt"bY! tua, .10 : .Ea1eno..adcU..OCDJW..obh.ID1' :.b., !'n ,. : .
,
lift Iii ir cnr: an act enlttled 'ab'act tb'es aMish j i Lie InetoWiii.etlrile.peel,,. tecaerp gabdabtdeads'dia ,11"' ." .
.JiJi ; r'y
da.1ba'; abtbt i'ttttdd"ff tool dntl'8if'tionatlt U,littieti. .the Judicial.Couna of tie Totted St t.'" paa 1 I No tila.e.no.qqi-i' 'taw N'e e <'MV;.:; I.:* *'iI*.-" -? .._.b.e.rll'"aor'. .I--at.-fj" .,.", ',.'. ," .t... t'Trirre .. :.+
H | vet?add Ifoi >Uetptpada'd: II luito'ed nttdll di {' ; .Ltl A .
l'aM I'toed the ttrentiatti cigk '; uadted aid IiNr;. ... 1tr .preeleattf tni filar., : .C 1.- b. .i "
bank charter '
oxpfI i *,requiring'ita J1 tdueiotitaindupidiif inilst '"
I focty,ahaU byti otr taken i ii I : oi 13ottieawlaplse.Nt', M' alit.8ifoi _;" .} ; '. t1' sS ,
tII to be ifee to applj'to.the U&i iop tf t ; ,, "
given/to *State for.theof i ojo. a. veadrln: ., .
oarts .
'I. C ofthe ..United States'holdon or't .
behold Ih S "
'
Weir jL "- ; .
t'l .
!
f.- *cdemjfaf ufvcrtff fpccb tmdcnuEdtift' I ,'ice niid'tiir'thodistri of Peals lrapiat Ial eaarasi:- elal.. ..to'1 Pt" .pedidoi. .f"ii;,,.. ". ,. ,. .. ..;, ;,.p ..\0 9t
rte.f tie LII lot .f
e- perpetual \ atifd r ap..iJ i mar. .a IUftt. I ... .
j isrltMr or, fei Duoa et earI ; ." .
fi.i" but jorors.ln itaM'dumcarshaH be etected-- -, ; # 8i t lollmEnoit stair u.-.tJ.- -
.Ia
es
tW.rda'.f ttdr,Cs lttvth lI tIr : 8est _
. : gaa'8duptbndidndroro: if 1''t .1" ..
.r tnraed-and salted 4s C.1DO otro
a if the
.
had .
sal'lie' I. ttympa .Uli
:
/, Ii iiC.rIrareawza +itd rai' : 1 1'I 'lipbie aireetlo"de..aeu.r-zdii: ': r Ui li .r-r. ., .i .Jo,.,, ... .
j1 u1 f4 '., f'' .u" a&ATJCIPKINCI"LE&, 1 ''I}lot been paseoV iV.::$ yatt .. 'H'i.? ;,1..1-,r Hal an reeastdo'aii l ,, .to."I # J'-:: I" (- .' L'a apEerti iobr[i+a'yoi ils. I.. ...'
0 .
J 1" '
F.tt
+ enacted ttolnlilsta' : '.
2 dit
sic ,Art dWip..t'i'
ilhe' r.Ysj. rorlt'f t1Q IG teitfurtitr :Thai tats B.uti "r. 'f
a : A..rP iU1. apt I + pfa, COlt iuniooh.T' .Ii:'"
.' 'C'p' .. .: \, ,. -4' I .81"&aaJde .1.4.< "
'"
(f 1iNiNKaiwtr rid'IIHI'IItrJlttral r inxtrtctcsdtt'tttuttottat'.ttuts ; ia..COQunue* ..h, an.urce one 'ixtR and as longer.1 Dutrdirizsentrswrtlteeyamfpotee'. aetialie, .. .: : ...1. ,;,
+ re Wa'ef + ; I .14* ,}.a--t'-r'ItUJUTEtC.,: i l' t "W l' 8'1 twrru.'ds : o-.ada tat.eaatadY p t! .; .r/H/ ? .1: '1 i r
Mo.l'ubjic DebttitScrtr+ ,tKc Oeneraltl etn'.t '* i titbardstijftrtr.' ; i .. r . tY '
: $ % L tb H, ..
r rot. a ft ** >99. *H "r ''r .- ; '. .or-
era .
UC'.J'ff1i I .t ::
gr meat "' Si.sigbha .
f llrx t of f till .. or.b'jr SijOe,.except forwbject of urgent < 7 i Llerr i>:Iait tiartlps'larsatfl; H. > ",'' a6gd:1feuav: ; 4 . .
e rrtl. : } Jtt. ... ... 'I rat b ia hr. :o U'h'.i'
frt=tdtatIJtitr rrreioiititriripei .
t"4' 8tadUr.teipQn. 1 ;:' ; 'V. '
I No ilasu t r I.J ZIo! Joil nefal.OILrlatlte ..t o[ Apptol6:11"184'. .: ,'. + l "- far perfetou;ice.tl t .briid "." .' ,. J1lrlCuw't Faesaperu.t tirte ar ,ttstitniaotui ',_ l' :. .' ...P : ;tf, .. ." .;

A iidlet / Y ,tre..t lady doutractcJ: the'fJ taie ;' r"r "ts '.... :,) ra'rrizati) VAN Btl1Eri: :Y adreula rid: eltr et'seetetop.", .. Si deorair ktietiretdretnieid Jnpoabt:iiasa 1 -1-!::'q.: '.. ''' _"' ; : ;'

.No stn ;.r I1Jntt lmp.ro'e ent ". ... .. ,.-" .'-, ..,1,._. 1. ; .. AI tiaspwrCaralda'dil'aiirta t' ._., d. At 1 ecel erica ea'hi'batet': .'.. ; ; .- ; .... f J.! '
' 11 e tbett';b ''tb Gen2raV G otfeiuhent"or" 'by t P'o=ua.' Ia.2i1Att' j' tta prnM>4o to tt ntoVAnd.!ncl&. ., I'r. I !: Ibje..betpnWu f. .. "i"... r '.

, p N m:'A .. : I. tr T Itt''j p. tr a.'t1 '?> "'t '"AtT:to abolish the porVof delirery and' the j Wi uu dibit yt,drdambfwli' '.iry' .. .. o.c1ara ,I n aiwpl .wet. ','f. f. -f t
enlU..rcbalW.bul aD: a \
rd: 1.11:. F. illat aSfrt A:onstit is da mi Djaal nji ... iieE: t
barritrJtagaiffit improvident t : officVbf Surve'yoY pTthe Customsat.Carr& / -. t c .. .: ..

ride.DF.ut.ifr't .- 'loanj1. ft'' af..J : j f .) : FTho ; ; I' tuck 1n1e*,'in North Carolina. : f'i i Las'eopu d.l kwianc ideta*Boats '.. I AU datb'aseekl tiuAt edcoatnrlt ". <-' :. ,.... t '

iir; ',tItIMt4Jri'k1 110 .ptl.trtca f r3b I' "..; : ,Beitalitti 6.I 1M &itIleHQ '"' Rqre. i AI.ntt flouo'eo.h ecd. f.W" i ; '.:.*" Qedr.aetakenlaaaigvsoieprs La t.. : ..'. t: -
u.&aW.
IA gradual return"frumartf icmive Credit rN' I- < K, United Stale* ff'Americm'virlJori.f 'J Comotsdeedeidtliiatrremers'all; Y elnrierubrfe. '.'c.*. z': ...., .' .'_.'
'
I feni'1' *jw4 ?".'**> *; t H .:",- : ::'uicmtte; That the''bort" "of dcltv r);''amiLheofficp 1M'rroj.erptlrtlr'i0 er'tal', ;; ;5-5 5 ocala*lbrien t ali ajbiefoo. I' ,' :, ... :. ;

No ta Clteabbctvl '9 t I.cnctlknk.jn '6r SJurfrcybr of Ct&tbms at CamtuckIlnlet. .1' eatrreslrra'.: tFaaadsltRetlaLaa .. Ea letleaTiaayatmIneatt mieetrble tStenhle'eits toqoiata. ':..'*,.:?. ; :., :., I _"'. J'"
.:. f _
e1f ximtlwre : orpiorottoct4r r *' .''s 1' d11r.- >cy ,; North Cat's ina*-be, .and the tame aite billar par "tie ell6bftp rt/rtaj,. : ffo euaJ iotea 't I1'1ta.: ". ;'. t". '-' : L .. :'

Ce fa'a4.qen g,uNIPs uJa, !', ore d .JJq'ne'I9Ygbl1 ula" 'c, URTC.cluU1t"b.nh.1),l'e. .,. o l OI "D._. hereby, abolishrfl,. pad that all.!aw.in(conflict. '.'*Su blitintrsrra'rsfsotLueoeelje'6ianc Trent, e..I.gt teadal. '. Con. .tor'. .. ). .+coa tarot.am.corU01l.- ;. . .' ..t..-r-.!. : ....1_ .''.," '- 1 .. ..;
0 Aks.r yithrthi3actbeaad; ; tbu same are : 1 ".
:
: herebjr, rer j It. .1:.*: '" : "
Ii' "'" 4' .
aloe .u QI r r3 Qpr liih l&rSt pealaLX. i "v->., N. de lirD..r r 14.pbeidu oiJq NCrcea doe pjilans .. .- i :
::
,, + fOr / ;taw ntna e ab.a4aI. ; .it.E' :
1.
pt"m tODC1U1pia 1onS. '.4 Approrcd"March 1 0"1' ;
3d. &jidaaeotrKraaI :
: ,; !tsi. ,7 .H
J "J1'Jtt P iblia s> ,r : fl'1t. .. -- u.-i-atra.e nd. I4nJ icfii, eentue- ?i A-..- : Bin jnat.rausetlt, Ilsj .
1.t '
0. nJea&eJ: tf
.. ,
: Ecc> U'Za : tho late Mp+reidrloieuicerelerdnr. : !i '*
", .I +r'1f 1 ; :J1S.I" 1 < UQ.1nt'Wfr.-.DUiici : J3dtt aaimJuog6.blu { IgtglmaadAGy ti ii

,\' An etieinrwattil soldwr w ha bad Ueco wounded,. .t3ltila. :rupiriDd8. .. .f deticigMaarbieat. '. .., .. :.. _., -<*_ .. .,... .... ". I't .nu'W1.yy.:. .'--i+, 55
eo ,-.. .. "
mJtS' M" '
"C .8d 1 mfgetf; beta !;Jgstituttrtrnd,benighted, .'. .
: i Stloi afpiro let erttldo.tnttaJie. Huts w airrdi l6hiiiQ? 'iis' ., "'T .
.lirtj ,. : kan .
t f1tL1.'tutayeat "1. kett ai ;'door'of nrx Irish f ,'when _
twpra! r on 4n b+moo: uibca de Laatfv L k ,,. 1IJ "
u. l..rw
: & ttgnt f pu-.ni c'oiriett&e .
Mr..a-ata '
,1f11.1'. & { ritigdhlogue'ensuedt l ( tC' ? t --r I Ij I .
Paz t
u3iallitl +d+utJtrirfrttt": i ut: *''1 Md tV pwlJ lMjSr' trr+rrlf .. ;,kiewlniefwrttoert.! !AS Patrick. ,And who the dlvjlure'yon DOW.It > '. h1 t i rid"m toed'.". i"Pen'tucblt .. > loatos sas trvaeolL;U BttKJtmnd.5iaette'ti 's'.b_ rni : ,'.r. .. ,

# a; .. rdJa t Ir1n 1 GU 4!<4 HpljBdW tit''S tey,trir1,4pad:iy h 4itiW vVff WT.tJ d m 11 J ; ';iioldicr,; Mj namuu'John Wilaoo., '. I i Q.rar'.q .1 1s ltatb+Gre'aombrfi,' : ..A't iitibtea ta'.alrttr dr m e' .. "I.tQ._ .." !
4r Bl.kBftr: FanU :: -1
speBtH :ri.tiickJwbCr the dint ere'rop going +mM dmiardieiWftaMf/. ." zJ".nd..I..1iapUr..aeJDjl" 1 -
; adl c'!ttf+a41Jtad'ta4 SBd jodf ueul oQM trnlD J.obn W.iboD"I **-.f DeK vaeMrWsLTa juaiaf inSt' r. Ywseru.;Io. ,7 mltelOaeten.- : t'M. } i **. .. ,.\ .
citizen .
i 4>fitArwtiae ( 'l'tOy. *f bau"iick ': Vdelye't tft'Yez ,.j.eataclluz -, I t
.tJt LTfll'JfcijLl'J( d rohtitta'of Soldier. Fr6in the American : i"Jri ti. : O :t i'" 4. '
? w- -.0 j tw-C.TyWl roan ou tt .hao.-t nili"ail..r the Aapvi and tnej army ) .tnpR iaaaen-o Eavan+*&'B4daru3ater mj.,. )0.1-' ': ]. -*
w4W i *''li.lwri '** .I le i ,at.' 1 > I'-" q.i' de lia+!lDnq. 'r; 1r""I'I"; '
yI Ott? : "pp'* tt a r'I GcJo4I JJGW' _l...t mi, tI Cei. -, ; '(. 1 Y tads AoCeatsts.priaeeomAriadr. .
i
'Mmt llt>jp.9. J. dN if ito Cpiwtjr Co rt avr.nn- er/stdYestag= l Putrick. Sizdp+batdoy3uwatithcreo [ noe trge irijicaa VHIUBCS ". La torahs ( oniri : t' .. I.
did 'a D.rCrpell 4 i llavida op me coot p..! "
** CovbtV U W 1 .r .au dolieuta |fre..Lt: . :
a Ui-ebargtfl A on* ilni tif Mlii'. )bairl} } c '. :
; /Alf trig {Gj ea .ed4uer; t 11L. Nu,tin j"1aiae.,' S dltr. J waot fchdter.,lo-hight ;. will you ,I : .' '
.. U rid. T'iMtatHnA- Su4moa T't't
i k ?KltU'MIZFL I C -
L, atiidlMafuglrrBoteklsipes.J!"retlih"tP Enjh"1i"Ja;1 permit rue to spread my blanket on'the floor and :i Ent6ncfrpa+n in dhiuaMmbra '. BKSJCTOEZ "
tat : tarp alalull Caanir. etvy a ., .lwerittte ria" dhawL'iand'UtPeYIiSlltudrterelltr(r, sleep*t 'I -. AntnteEtrira.CarlWfrieriaadie' ; . < : -. .
-ntght | !:
;jjjiL' :
r. :
S,, 'Aiefh, ;i u1JUr. t31 OWN. "EaecBtojr.'r JI 1. Scatf*and Cra al.,, ll.o'eueaa'tilreaceeadtitnl' p I., 1'atrick.. :OiyirSKTm if I do John \4lion a 1 .Vnel,..i tCtlch r'os.1Dl.h, ; ? .' .5. ; C7*'.An American* laborer's' addres*to:tank?: or ; t. ,

sl ?J s l tl:bbl t.; ,nirts"atid-. .I-.I-/ Ali-a.' ii i.r.iine.el .1" i Jdter..On'o.u: kfieheoifloor; ,sir I .. 4 t Si!nto muolt?, at eormibi s r;,xstoqeornt.;' I n--, .. '. ,o'!.' ,.....' '.".' .'. .

*t dy' yF1erI HesLaatali' $UA'tltdlUe' Aced Uridle.ked-t riJ (scab "D&Ibieii+ U ,cI. re"C.t", .Putr k.:"NoLJ. by ttie.liLt u' Hlitvth i. '!I i Faltan y Dcealabioe! :. ... .. : "
; YamoroM "
'
purtuek rjaad.Tirrro
T
) PJ04J aM'&lr: : Th ,
,, -t.arjn' ...r;T l l lfl.d. .;u.._ C..p U. Soldier.In ( iurstableinent\t ::1. I} Chvr en tee fjo L6ne4u. britlaotet: ., OUpape.pccnaton.l. ". '
That'ralses rent
:.e-5> !f : ;' .1.'t'Ir.,i" U... li'alrick:"!:IMlbebangrdifldol tbat'elther: C : ,.. and food more acre "r *iThau'gamingspecutattu .. t

,' .1tt.::ri:.,'f'.Hf.\f af;CROCERIF.3- r. roll'lD.dyJtlk' with:.hunger;. give.mcl.. asrprerioocelatedeplaelr. !-. t I. -.* -* FQ J

t,, jbstiftff tial+ itg *twl fcn fead*ldtippil W p1Et3t+Je1tjgdl pf "' +ttlittldtt, iced qualit I s I but. a bona a'D4) crust ; I' ask no mure.1 .: .. I[ .y 'n r i; v nf.nj rtptdat, laa. ants: Stio king.mea, why-triiiybaietr .Id'.*VV:,
t" Li TAdtM Ju,NtiAeiO.rr1Nt3l! *ektl tll+aJWWlii! 'Ugnoil.!.. t Oefgfrrt deti..jpttoDaI: -hidt f+trkk. piTii Wow tttrif I do sir. 1 I'Soldier. ...' .=..it?:di inf>. di ipada.. ''* v v""". > These 1>'" t ..

tastaitbarktt 'J ar, lihil t euceJw >itja5W'' irsd'o1G 1 'jh4r"Iiu krEitJ Ctitbic"1S ;ttN MjiJ tti "Give'me some' water to-quench'rot". onra .fZ i tuj IlnJtnMM ir"*.- paper filchersTeeceyel"> ...- ;1.QuickC -'t i.

pt tas caaNid .rwitl.lnerrtc: .vr.. St" Yiiltij;...rr tts .:'Ctaialifti c.ne;do;(itd'1 ,.ic: lhirit.rbg.ofryou: ;-T.' i 'f''LaHt mi o rhn eon durh.n.b ar.".. tdthe'Badtt'. :q qoaa 1 get. ,: -_.- \ -

Ir1tdaph1.; Oy eiiratn elt; ..tmklcui4 taunt, Ia u. W+,.*g tf.U )lq Ltgfbn U. ki.k Patric: be hanged, 111 do-no suchvI" : Y titr.t. t reeli idcie, I..Ot"la: .' ; *. "* '.- .this rag bill.paid.in shxa.- ". .i i'. ., ? %'>.U'* .>. .
&a .*VVd DutIAAI61Ude rr.,".ia..o( Dv\] p*,'e.endoloeadtaref- -. ..
? tkpbeIJ.4Enbatr, JSi-V : .
"1' !' iJ *!?& j4Zoloe.. : : *:We copy the above Item a wgged n'iio : r -
? s v vat, tl ttew dtaal : pnrtandirjoM' V'tifn, .'tirrden''IQ Cu.. y WIOt..t1jI. T axaharr -'_ dollar ., ; .
VWrTw.w! v"* l r*
try ,, dalligf> coif: tfos' pN JW w4qNtafii yw- ,giIWW S"iryj old and; Tid! Auc orVuuL.l> JWnQh:T- I StJlJier. ', I.bave bf.cn kglititigtti trees< re SBI perfuoMM dBtci
pa tl. 1 L S t NnW : 'p4ia.>vb!>U..n. Broaw8fuo4' ,I1iH4iUlphia.Pi.rter. !,I I toebJwing y uiz en1'oF. J haY8.aasisledio Coo- f f .". 5 for the special.ben 1it of tbeCashier'Jbhiu"Jl,' : -
YkId Wtltianl .NI/In 1..If I3C-1 (lggl ,[ti 'ScWcJfAt lI'i "air-Var 'A'I: lB Bwi. Ir., CbipNt ,u. tribtitinp 10 tbe.g..ry and n'cltare'of-the lino 0.1, : :GaadaTquif. L; tuntottgi Vorde brilti.. seems'quite'apropos in these days of,Bank*ruin ; '
'
ttit TIt iu Ifeilr r ifid iit' biu,+,af lu t e; a'?<:i.1 >.; :t>lnnjiU( .pWmr'a. d Pas Apple Hjrui try H hie h has hospitably'rcceitetltiuand; canyou De LM tin w Bjyiv y u"i HJ nr. en 19 CJHUWaj..'r' ; . an'dswindltngy'Had theyl ccn its wbolesorvt' .
dntees iJnsh .
Itlifny t'.iMlllati 'tihiM autirileitt++rrditir6i : > W elite* a. .1a.l" ;iV.bert.or!Grr o.IMK!.:, tso 'i tthtapi ably' reject. me from. J.our.d.bouse n*' do mi .' / ; advice UQW "nViny j oor mtghf haveflprevcqrei ; .

tie.t4 eas!of iii p fNYetY*, n+.LYCIta 44.,dMt tlsii : B yh ;14Jis1; C'ultra, t3aeu aloJ.; .'?Si!'r it Oil. -.* i '! Nac nnUtnipo y nuirchitaiy tf J ,-' 5 I_ the robberies committed bvtbe"great monster"- ; '

laal ataiyd, abdaln r'litirut Iwd1.9iilht'rU :"'ero; C I!.tl'1lt.I'I..io[ hor rrnltlEh-tnltrrlri' \ !! :h p:pia I Patrick., Rcjrt .'.yoti ;' who the divil talked, a Traspares'e.vetei/srndi.La tjerra era. .uu Fden. cunndo en loa-alrts. "t-'. the .Wbi .J ggetn tit that baS -crwlied to tfc f ; "a ; .
nprfM :
tllie.grsftei'tthet w dWste't ttIttl:i3t 1Me le.M1 M'tt ,\ .. i "J> ltptrtI1 tlJ .F"ur (lusi4Dti4i '*word.about ryjectuzg'you. 3lay'.bt' : Iam,; not; F.lcif>Inde eruGll d. Irlslrels .? r earth 5p many of its miserable worshippers' tla' .'O. .;'. r
r t11tiJ.tleq > ltiloice'.elrl.: ;i 'the'*curvy 'spalpeen take:nlfe t vbe, John' Su swindling' New bury Banlrjind > S.
iedt3cpltrg j: t .iratil.t bIn .M. tr 9 q.arut 4iU0EJBt lufif sod ebcwinc.+ you sober de topacioa" aubre ml., port those frauciu- ;.
dielird t6rrnJ'tn'NiaildN panira ue' tltiatithrk JlUAlip tiM..t.o_ '.r' i I Wihon.'You asked me to IpI 'l.utO oh my I. f. lent Soutlrei instiiutiorH for, mark;'every cVi-.t ', f V
'
li! iiltysttt der i'tba ". '' t7... .' fioor my kitten floojVor in my stable l } 'ow; by fri 1 Yn.1a. mi P9+tNgtier4'o ln r. coati .. that the'po loosebjr' way of' docoiinVh as :': ,
0. .
rffi am M .". 11be: pow. :
tp4l+eeiJ, tSJJli.ta "t / :1 5 t. when lhtive 1f.a.dozco Iofl .Itin *' P U r' it from their chamber*'on vathottsaacttittcs .r :
"
1aM4wu; I >r rapuiiMt! del .
xgJ d+'af.r; ; [JL{ i VWiw .>atoL. : t f'Yfab emptrl Na by iheHill 0' llowtb< Jottntha, t A lit llecao. al tvplode pa/Ific laa Mtsrti Biar. ;:.trttt < more despicable: '!e'baotaa professes to txG; r ., 'r'

'taC ak a'At liN't' t3L'41FtlJribfksniw .' llJ '. ,,&;-'CA tt. Jt. In'' the second place you told'me 'you' Ln blunetajto'faa d lleiru% irl .k i riejjd.and tder'thatiiacceedgvise'aeatire'trrri:' :.
r aiijnjpllw ,'
.Jen't1. E4I. t ,I4ALi'j AL30lyUlrae,.e"ht :ab,:-:] t.o. -R. ''c.nulC.. acre dying-riitb huug r.anll wanted a bone and lad Diiambrna''e'toiirfid! | (."QlII. ; the danger of punishment 6r tear of refire ?,1u* ; .'
-A1tY -
Sn ..ir.'i..o. \ j : '
1 ; .. .. .i., .' ."' 0 crust brat; now, honey,dye think 1:1': ''tied*-t Coo aaa Iiqaldaa! perUa ,t l..ilit.m -'. sidiously takes yonipursrf1. while the'oiher( ta::, '' .
;
,.. 4 .'jMtltkittlhdtiltuiu c.".. "It tlr.ai CIU: '.(.u.l_ 1 .: hungry 'roan on 'bones and crusts' when y'1 par n6 awi reaneom trial:id \ yoor enemy at the risk of his life'-tzidtjber j', _, ',. 9' t ,, ;
;r AYt RYtdar'l+kitl' .,_ Ai1'.. It't? AVEKY', A 'PERrA",i" yard is full of fat pullets, and turkey'and pip'11'I 1 Pel; q el an nu KUtxiir-Ktettbefl Tetnur'.Adtiieat ,' ": '.,V J ; _-
our eHe eat .
y MO.rna !te+ t.t / ?
"da EJYrttepel't .'; 0 J lA'J'CU ,t,!u.n..t..d lu irl trtllsnpr.t A by the potters, hut, J.thai, flutjsln; tho < t I'rrgilb inifrt a..a.ltfjeo.raater:. t. ( '.,, ;. I'&si

dand :., '"1. rittbtbe t 'aad t/lie 'p aaaeajlh: of Jhird pliice,you allkrd roe for some simple water? lsn, t+.tta+ 'Mtro.'q.em6 .l "iroor f:. ..: : ;iThough" &% DjfOll: | gt aversfan

r 1a rAY K 19UAUatrr + Haul, o.i ,u. ; ;So' ., It t:-CARK.. Cu.. \I ,jo'qoetof .anti thirst; now}osjny'water is hone,. s Pu"J:16.: .pt t. rriJ uhur.!enfo $et5n, .'"I and,witn'reason;; tor bis oWl couptr"mer. &
i I tellwt : '- ; ..1r.' .. rf.J- ,' the best I nrrer fVV it;to-a-rool" B Bl,VV BBV i" F ttrl Jleeilnttl+.:DUCQa' h..dea. .: .;: always.received them with civjlity'whtrn ihfjp'presented ,

.{ :IC Jolt w sr tWrtj'/i' +lkt b r+ u Ki G 4kY C..b.t..Harael ltra'hrr .. t.tetdn. t* without mixing it will-lenly:of'wine.or.some, Y rl barp"Y I.iiri,rf\- Its ftr..n4eI.. '' t thtrnslreTrith'proper/fntrndSef fo.ir ,

Up etlhlt;tlrjf''ti, '; $aIt..;h1- thin"lsdrrbuh'sotnearui'calling. Come i pipEntaiaoete'atti: 'J'4: .' '>- cI. Dtdot- rf I Ip" a;sirapltf request. howeveroa'the'part t>fj&iv .. ::

: t., Ei3 Itrtxt]+ 9" f1L"t'J,1 / ,1Atilt.t .r,,tft fi ,!ttaU"C h y.house, my, hooey. ;'.divil blow.. aria, t.rou !I. .j'i .111.1",, : 1 .11 America ,"'waa1.utft iept 40 ensjjro f-welcara.. *f

+ : _1 to', shall sleep in the btit feather bed I baYefyoa I Isbairhave1 .ira nW;a.ato.i!Tt'.I 6e e6.. Tbeirmson.'tor-giYingth saEne,'''be'ssitraT&! ..t: -
t4-1Iifkt'fr"1 a.o'ri9tta leldadtididN.
the best ail] breakfast pti t' v
r d ii.a:9 { i'i t e C.1 a yLt. ljvtiiraati seeslipoe'L: ugri .'h;.d.' supptff. .nebeD i.IIBU >lttillfanptRayi'rt Y follow*-"I comply I with sucfi'reqaeVf: first' : .
:
farm which thank heaves isjTjbnoiof .
iny can supply; because I .
who
df iisla respect a people acquired theta : "
Mlrit 'Ile frlis ;LL.1o'MIII n.r.at' 1ae ,07aces a o anaoffo leehor i :
!
k ifi : the worst;' you .shall i drink:'as.muchI freedom by their firmness with out etcand :. .
uMliifro. :aryl L'3 T.eN1t1r "ILtllt II.J of Sl; Johoa" carat. d r"AMU'j :, .S ; r
,
d ,+tlrt ( t.t.r4M '1" 1i y t Sed ti fiW hVeir reapeetiT,*6 I"vaster as you chfaosje, provided- otti-mix it wuh as tti" afire halo ebnraeot eho.Yan .. secondly,'becanse'tbese transailantictisib*, -1Y'.J 'c.,1 .

i xio'"c w$ !1 1t:4urae t iU.KBBBiBit+d.-wiatta d1e1iItynMctbedbrlt, art! plenty I good,wine, and provided also'you preferC. KalDl'm otr"'iII'fSd ; 5I11pa.-' ., : ., aod-far betwcen/tsalte me feel' as it J tau talk* S '!

esa; ereeke lard I. rhtf iodebtod. to.said eiuu.ate remuvd.to mf r& !, Come i in. mv bratty,dun e in,and feel yoor.ai'lwme."Itrehall .. 4 tender w/tirtie krrme.rta, ., .. Ing with. posterity :from. .th othtr.atde. ofthoStyr. .. i ";

-teth.listdtiJudda'ac Iasi'gC f bI.1JW1O. p? e6t 10 Yr ." _*% & .\ ; txlf newer oe, atdJhalPai. tfaiKMtUMoiainaaDtiblopecbo; I .. -. i .* .- -. : *" J'WS"J *' t

11 Sx laarM wit+t'U a' .: ),)) 1ilE$ ;JGOU'-DtA", t 1t. fr _'OFl4 hart'r.treatedo nfan'8curvily>ho baa Tndaa+1- yaV' iir..innr." .eiti-f +oeenee. .1.: '_'f. ** -. ,- .t." : .- .If .- '

.. ,li.f lftrtb, f 1.r ,Is ',- )!: f fiphtinjf for-h*;dear country .which ga roRitidibrtiesaladietitgeoreitinee.' .. ,_ ., :'. I., 'w.lItw..aartes, Damon: ,;, of ,Tvoo5- ;

':- 1 )t& ft.TIC.: 1,him. protpctioo-trt&tso- : S t. r .,. ... 7 ". ttockVk ha hog'wefghlag 1209:poonds/
; 1 $ rfir.pnplaiojtet I '
1 f ; JL .1 yJ"- ptGdutatpM'1'' de ...inapercJ.i "
.1P-31blkjnb ;.. .ratttikiltr : 1# 'j I j
F +' ,i ,rk t'S r: ''r ltii,61b11'Ptittlii, recaUy". u..t..ti..u the J, one J e theycannoCcetHalf Ar'ni rice ou f6 J"6'Ri!riiotle..' ;t. ..' : .. ;' ./LettsBalletofIpgacbnsettsrebilvte; .,f. '

1. ., : :AUCTIO AND CU' ? tlBaiBtrstb'ESietl J ito;triuhb'ra' \Tarr breach of promise. >oft .P r9p
t.B8. optllnlttW #ytitdtta+tlael1A.er.ilawaektdtad tsri 'lsntrrthb arkl14it .t'J r toda: .,o'P ,I.-eli riapsjbcetheMdtirnescame6nTPropertf: ',.y' ., .r .. -" a .. ,. .,.1, iJe .: : pounds, _.* Ir' -. 'd.. .'. !"a..' ,' 9
of t blow Mfa\Mel 'f 1 ; rlloeAetNtldtrrterlelgtaeGllgnsertel t" .' .= >,
: Jetd ;}t t uits tMt'6r ttr>. W* I I .. e .. 'r. :
Natio4 b. tiltcolttinre: "lMrIt .tIIIare er PubliY o 't; has bben compared to snow;; it falls !+'etradjlrotoajNro;> .. ., -- Tbecpmtrucilon& EaiLrcadfrwi Qswr;;ca .f ,..

&, .4 4, 'Y ,>? ?!""aa il'J. ', .- OJ1 t+ 1 4.aLttJ xuQta lent\tayand Z6ntOtr0lr is blog a lata ,. 0.8&i..h..7-.idOh Iii .O**aobf* eem Mettle. panf' ', '. .. 3'. toSyracaxtllplateffinlptoa-t1>en' .C3 4.: f., w

.,:.'A. .1 .1'_ : ,1 tf' til of the Canada hours ofbootiaXXOXX ",
withia !
'
tiitlAlrN .r" .t tf. ... ._ -" """ j v-i .* -if.ieijana [ t.st,t>sEifil.: aaersarjtiNlio'tts .c' '-. -. *, 3. ,. ;
Iprtalacsteelt7.ei ) AlAUU or latt baa -.. : ; : 1 ':!': :" '
ettena CLurillNUH k tw ortuMiv ;I ) req 8a.en atrdar kbiee de' Sr "- .
M* 'itt'yK&t&AVtxr& PERPAtl "' 'lD bb to momfl payment oh the lat iJ+ N i>" JNt .eePri+a>I'o slwWe 10- ::Stir; I r ( : enclosed far Iette \ icy, 1- .,

d t'' .re }:/ < ; ; -. /r jAtM "' b ..:. i.'. s.. tr ir- :.t .t" 3 3 lfada.. .. ct.I. _.t.l .. .,. "a :. led. latthftPead. Le.t r.Ofltovlxaodonfi :', { t f" .
-
;"'' '..*' ,t? ..- l gBfc .& hl <*SriT I, 'q'.H.. Irr.": .. 1. 'f.1:. :11 "' .. .' J. :(:'; u... .. --...S ..... It'- t1; ,:. ..r 'f. 1. .., .>.."? .. ,1- --' ... 4f" :.! I. j.15f.:'" ., 4- '.. ...i. ..
.
l t *t. '' !l .tedt 4:- a:7fit4P # t:4i' ?' ---r .-_f..J'.. '1 : -'-.' '.O!.. .: '..';_. ] .."-';t .. I.' .-0. i I. .. '\". 4..' ,f .. .

-. .. \ : S _-: _' : I : : : .' .. --.Ii1". : + '.. .0. : t ., :' 1"I f

,'ifIIf ". *, .i" ;, .-.-: ",' I '. .,C :, -. .: ', .
i 4 :, 4TT :
< '
r' ', ;- 1 ; -- ; :
-
.. .1 *.. t\ .
: ''O
-
? : : ; ,
.'O.. I'. '. : I .'. .. ._ .'s .. : : :. 4. '
\ ,1. ." ,1'. "
'O'O. (? -1 \ ... .... ,.... ta... .. : f ..
.
: ( .
.
.of'. .. < : '
1 "s 1," : r. ... : ""., :- / : : ; ,, 0- 0 .. ._ .
; .
e '
;I't f 11 1 .. '. : :: = : : : : : : 1 1. '.',', . }"',.' .. ".J'} ..1_ 11
< ,_ : .
-. 1 I .' 'j J -S ., <
.. . b : j i. j : : : : ; : ,
.
., !
I I. ,, I-' .
A ' :. .. .1. '. .f .Jj.t_ .. ,_ .. -t ""'' 4 \ -. I... < : ,1.. .' ,.,: .. tj ... ../ .
; :.
: : S f } i "" > : '' x- .. -. } '. :::. :. .
r _. .( 7f : t > :
,. '. .. r! '- ; < ,/ ::1' _. : .: : :(' } I 11| -. .,4-,. .--.'v, .I. 'JFTI f .- 'f-. .".. ," '";.i';; {"". ., a.'.. .. .
'
( .
'O. '
.. .i ;-; i "
I. j J' ,
I .
: : ,. ; 'Jt.
. > t. i I ",
-tif, : ,, : .
.
S ,
< .1 '. 5'd .. J /I:::
". ,,. '. v i. 5- I Si. .
_
,
J. '
1. ,.. \ .S- b .
1 0. S. .J- : ; ,., Yf. .,,._. .\ I, .. .-. ,:' ,- : .. .r. ",
.f .
ls'd 'I 'J # 1t: :. ;: .
_
.
r .. .' :. J."t. J.-, : 77"' .;: ; .
Ai. -
ti j' ,
'
\.1Jr.. V. .4..
_
:. > .art"
". .
.
: :' 4. .' ,,,,1' n .. ... y. '
'"r : 4'r: '. :, : .: -< : : ..P"'f, .. .7'jr Jr f. ..'.,c'.. '
olS7.r .
f : : : v _._ .It
1ot -
., ... -. -.' .. ._ 31'' 7' T1'J6 sb
0- .'I j '
.k ; < ,
: .
,. .ti. --1'. ,R ) :; '-.j. ", '7''J..1 o ., : -#. -.- 5' ?.
ur. -, .. ..- *v. .. '' ?
r
.
-1 ':
1 '. ._ :ij
.
.
w 5 t .. ; : -- T 4 : : ::4a.T. t

+ ,. ;. .. 01
s .
L i"1I'
"'.,10. .., ._.., .. .
.r1.:4"
"' ", ,1 ;-.h.\. 'rtVf I.It'' 5. '...":.,, 'I"'._,-...: .. t:1...,.. f ,., .. ly .. .. .0'.u
".r" a6aV .. -.K\

-\ yr
.. '. < .. .,

5., '. 1- '. .'
\ "
1 ,
t I'
# .. ... I
e .
14 'rTi' .
.

,,,- -. .., .,. ,,. '. .- S' S ''l4I. ST R { -1 "r-J
FO :
;
,
-- ;
'
f'l" }".
: 0'';' _' ,
: : <
e
THE CRISIS. 00 : "
.
sad' .
S anru eattal :
: "T Ift'f; stINE 7 b e. C" c
,t The following Proclamation btbyjfce ., ,.,e ft&'- 'ot. : i G :: By ra'.from Tallais! ', L 0 many i j turf ti
.e President of WwUnUe4Bt. : a tbe'-wowrt t' i urT wo. 'rafdotb Bead Y aaofttiog of Le g'1he late '
'f' j Gen. camejntu'town"pp .I Ihe, rY, urw ca Mll{
; S 1 '* :.Biupirlii*ii/4'GjMtctBuan{ : It ,tniitioseto; rs. Tbese.bocdafreatanaTerago : rlJ s'a dtlrs:. le.. .- '
7 of
s ; Monday the 28th- tilt,foi the purpose. del Uvthepspeof cannot henanwd, ia pnndar_ )
+ Whereas{ sundry important i and weighty mat '4epreciatJou ot atioat,23r; ah4 r r
'tees, principally' ;gro\figco.ut'ot.,the'condition( there'igreat, ?danger,*that;. l._" ilt. '' .. ,\.f." .r.d4l&,. WII ro;!.. :'J:8C.,. .:,".t If .t f he'ManhaVs office to- his thai the wteroocS of;it against i

c'. r ...* theteveaueend finances,the country i": : b+ ':i it:.if'otten1iA'if.i -Aeowaield "1. lIuc sloi. 'i'i'he wen passing! from.theCourt coDaion..We.utteter'ta the ,pemtea?'*

aaf'b r W__' form: : i...M. Delegate*..El. i> .b-n1tiflJ ePi e. tTcm--orf t1sepp Ot'P 0, 'HOUS(1'a t'9'. .cUp1b,8. prinei Pa.'. .-oT. btf-bVprovidod-withrsucb> prooTa i
to at all earlier day.than its anhuaJ'jes.Ion lhaaooo'huadfted and ( "mUtions of dullam.' ,' '
next tifly t' amin.arnt'wtth.| el the accused '
from the
eo '< Tallahassee, walking Major exp pale bl'
'
;. / ncd tbcw form an enraordiraryoccaiiio thislaad'ot'dotit; can be'th'aytn1lupo' '. \r' : a' ; j' !
: T : ; ..: : a g Dennis Willis Alston rushed irom the first bouse. Airpereoua,' .of all ji ]
.u hsttttldtffHt of iTllffT AttM f tr n 'o n n! l' c' =' parties
tattriy .
jMJM ri
% atom .
&
bMMrrP .. .. .. -. >
G ,r w as suonlw may ; [. ) WiIrJ'- ,par at'oace; and i 1 '.- '.' '- '- .' r where e nos lyi a Ja;waif; wWa"' bl e:, ar- country,

praclicabSeH 't r imif iNa'tlu .' .F '. .. .0.r .
tL)1JT UjM cifto-I; lf'doa1i tnU& put; pbd'cctgtort ot rellieaviI'. .loaded-wilb slugs or;: bucksot

tnation.conve the two'H' USe of'C9-, n I : i tuasatt co-. .. .'! : gJ..At ia h8' bas.JtL4ta.2 'anyr r case- -all roust consider ,''
: ']. jJ J J i {t
.neet# .
A. t rtcCapll"nt tUe'1"fj'rWIun n fcPC fTaftffrrUfBrowardV .;,' .c.-.: ._ _..17 ., '* :<# .
tbb last MoOd '. ;cCaaareteir i'ks: The (first;; barreTBcaiTy se? weapon: ,
1.Je'J;I1ft ::4a1. our;slemn"convictionthat U "-J. ,'.- oa "
." l dlay nexU An4 r.requirtfahejS: jiators<*T*: and!, .Codgrws, now. proclaJmfcoT'''T pTcx-i*.
?y '-. l tle, ntathflSlaeo{ and there;towemblr.iairderto :i i It, f erino).whaV.rooUve,inay oJ SuJcfctapBtuflJ ,.: ''.. :-o: >'63 "IJQi ue-sbGctit--- : rsatt' '; ;LEWrl'I; turizt"ttird'

receive such information fespecring the wractuated.thiPmi4$ ; ii maUefSinptlbat i lacksel\"Ue ,\ .-' 55 05 i ,: '17 : Rn 'IOu, y
'ustebo fe hi vrarti ill
,. ; aiHteof, the urea intecde ._> .. :. "; tliecbarge; ....=Q ... 'and.. w o t
I UDfonasftoybegiveBtathem.a'nd; olfcer rAts Uto, be:permanVnt.are-; ; ndar ':,-. ,.' .. .. zri/;, 14 : -7- I'.r ;s ;
; t.. de.TlSe -""- i '. .r->--1' thin, w"'WaU_ }}enc... tn the alltt.
: v. 111 e8tT1
; arjct opt .ptreffrei es tbe tc,I bonteroplttUoo4iefjrery.i : thiiig.f-that sort 'Black. c$*. "I.. ..;.. .'1''rf. ; ft, .' 1 # S ..1
5 ,.i Ibe-couDu. map ieeM'to.', .the t."i the jeiel'ciaeof't6eir.wisdoarrtrl ; hare been as"well! done-ai;theft next regu'tcwld ..*.". 10HJ5S. / .*.': f;..,.. ,'-4','. I. O' "1..,- -v"r."r"d '0t"f1 .r.1p.t'u. Pt '.d ..JJ..r..o, 'IIIUa"was' w aaaat lrre '#
: ePsa c "
5'' Ib 'w-etlQu1."t'' "I fa f session. Ta'rrest-the down wardf progress 1 North Kit'e'e j J;t ,.. :. .: ,8 1 00 005 'aola.ed'.the I b-t otSr'Wn,1.''ot paiao"aeetogtTae rar-

r : /n'TutaoD' FWnBOi itovajcaaaedibosetl 1 I pflbesw stocks, to"restorefthem'to "jrttr/to" : Sr.Augustincf:7: ,., 4 137},128.00. brothers ; rece Y '
z. keE 'n
i ea-I dit st ut tin Der
two oseto' $
...f ; Hmjoe .
the United States at
tol>*hereflritaaffixedand stock jobbers, banksenU.6n5kers, ,ai ,bo ne.:andj, ': ? t: -. 00 '
.igned rhesamtf h mjrbsnd1 I::* *v, '> bruad, from -imp pjingl 1, t3sccsto.y| secure, [owa.i H* :. 6[ 00 '.*b'00 wound; thoulderrandiheisther had a*good wil1i'fhl dim?Minifire- : if:

:1t't"'M-"i; Dons" .t1be City J Waablogtth ,:JhJS eeren. oriole from Joss and Ul6e others to'make''for 1atka-'J' -.>. .' 2 f 10 .;,u \\Vd. ..t9A. j&m$ _, ..$carrtcd.awa, ., .', ?*: j.yr- "" -'* 7 -Tfj 'inii

I'.. :,. teentn day of Mtfctitfa jIe?. r etrtitfoBjfe ? ;tunes, tai the fr to L.motne, \ 'witn.:those .' '. .f -,' .- ., 1' ,The wasJakea h>a-neighboring- bouse; pubUelyexbitntedt'witaxjtiirefiitiW&k&WMg

.t '. J i&pMIteMMl" 'Jkbt JHjBd a.-flDd. t', p'"otgipatedpt; i >sed{,f.andflQaIr] "' 'broaght f Micanopy,.. .L' ... : :u 'tr 11 twhefene.expiretf'abour i.ar.'in* th h"'* rhar bjtgo&
f.. jii
J .
,
Ii,.. .
t. >u> ** tr
: ; .Ae'tt SiP.n 'l $ < 7.i.Ql. ?>52fsii'l v -

'. *..,". "' < .o > f ;I :' or 3 .' _backtct.'- ,_t e -,.ctz9e_ tnniwbf_ -_ ..,... =
."'r.?A-T. .. ". .., R. .,. ,' :.. xR' rJ'pr.t t "Edx. 1 to + iry
By the PrwideatT: ;'' .._., ..,,.... ) ''1 ," t1e ." : I ; ; : :. ,: _' ,:H _
h j d5L:_ Diwti -" ;"" '< .' f. kJfuiHtriiraie' .U y'IA'*e a.iQ' Fkaritag;: ... : .i!. 3_ 2. nr" tne.iti If a'. 'k Ith hV'er;
S v '.; I. tejmey: brancMf iha 9litical.lI '. G
making lime ,
N .
< (;. :,"JISC.lltt1fWTJO&; l N.- author heataditlen tb' ;tuga'befait
.
,
rl1J r; ,
'fet f 23iturrf
tatt-f. ., : ke--.J.aeallJo":Accordiag' to:a'-afaile : i- < yi\! --r : *' It. +
s Thdt in a'1imerpt; refound u imroed'+, f:meat given toUe pobliciby..tBankcf the U* 'Nassau,*t' :,".' ,' .1. 23 t, b 00 7 !,19,.seCi if the: oflgaec r'rasbailatl :Beores tpct 1Y4 Itorkcravpre,

'L.t '' tely: ,alter \h ':close (4k.S n j;:regutat .aeiiiaij: 'of. I:'aged States last winter'itappeiniKatapwardsl; .DoTal, ;1Sti .t .'. '. f'' JI4I l2M.35' 'Priadner Taudr; all appeared io court whhurmsisptayed.TJ&fe' into If ;
.t Congress, th* ', I i I "I .. of. JohastAlachua :: : : .: .216 -l36 16 *
.., '. pnii pIateteraayx3DCUri.1! ;o{ :: state 'bondS'W owned by ; & Judge 'ordered it14':. ;l. '
Dutchmanras
:
:. cxpb.-O.of.special seaioa, and, Ujf; tile [. that institatwii,over 814.000dXX"or, wbictTvrerer t 35 18 .i.ito ittdu osd1'
several : J.l
r: ; : .... .,_ ; .whea.tbe.'S eriflLsaiJ. them was. no jail suffi.ctently '
States .
,, -wnere mefntieri'Ur.cr)1ol bsct+ tied pledged fur .lhooe borrowed tn Europe:; 'Ten' : : .r t : a sjKCulatiiig; Vankettrfbrmunih .

IX urn to: be put to,'p similar ePe' nso' ca 1ls' rl' BSUbortsof amoont.Would-not now sell for .', .( .' '. I li62r N 381 .61 .atrong. to:.oWlte_ (.prisoner. f'a_ .goard. i

their LegbJ atures'torpor' ; ,J1i 1 srpri J .ding. to t t f fifty cents tn the dollar:upon an Average"and |',. vFprjthTouch figure*'of! Duial Countyj we'cacnot, .:was' then ordered,. but. :a3JB uaderstaod ihei .
+ decklo : ysays tttArra.f
beforetbe tguo tarPmodes. naall the restore at.iUild preeiation. With matter in Whose j
: L ; custody-( t oT the
rW K f letters onsirelvebwe:; take ;; / 5t\ ilarqshal
.; baving-no ,
When it .
ia ;
recollected millions
millions locked
.lhat i in unavailaobje l '
,' tbepVceasiiypf: a upon } ,up ,: '<.> HI ) :ie;'appears tohaveJremiraedu jobdod
Special session \nuagaoTOc 4in< etuckyllasi railroad tad canal stocks t j; and stock* and! NVhig in eltigencfe.! ,.._ '6: : .' i. -v_,*vsh'oqld mslb moue# y
1 tall; that the Gotenjor(, of banks- ftcuf l I :' ; Tuetida'. .. "Govrcau: i, ., u
that State anticipated bonds other Quired to, rcsumsoecie Dl: :' f. ..f." ttawttba niN t6 "iht ; 'l a'
A
r it in bis annual message to the-Legislature! last payoxntslnFel>tuaTlaetthtibpak''a. } ; "-',- tt 'fI', be'..ceramitted jail 4iein : iut I: 1 C
:' December; that tb' ztblaturraetuihy'pose d desperate effort, by; njegociatitrg loans in tbeDbrtbiiBd4u.Europefo'mectthecrfcMson.dmaln >. -'ri ere..M' to ddA'n" t')t+tu,'*': readincsa-tr! rooM'aaa'NEPqrid+the rmai1. ta certtwly"h 1 tChee

: >n act proridiugTor an e.6clntii;r:getabit ; ;. ', ] v.' :V +tritT'iAtonti Sottb'r' .. bat betier, Lbe'gnirf"

)' Oongrtss in Apri!"wbentheiegularttzn i1' 'r& thin her position uotilumil.vriiatT' ". Until h ey ;Yes:,_."hu2zan;, fur'6Id ;SaIntLugwalB5L"'tl, i : 111ore :bir3btnab liar 3 lC oro&
./ August; that Mr/C ; political allies could"come t&ierrej = Dextrase : o sits We Fea that the Sher: Ct: :l
; J Dounce )in ihaSeualaloonefter jef until .'oUestj+o tbe. cities_ of thVxUnited'lSlatesi.JinthereforethHjcity ." 6'- } ..pRJ T tI' .
: t 'tbu roeetfcg pf';QbDgre i,?, tbai.J&ere: of Congee** B&oald raise.her stock that- should set a good example fTnrnty; flf'fffffnMllpJ' _t.T ib/fr. ; :, AfIstg't .t ::+ n-54
: aitsoYopiator oft
I would be a called sessJoBtand repealed it just be.if t9par.n"d at once furnish b ; .&''near jeighteen 'tflhe) Aj not expected to'.m Oteri'anil:' jat>iWrTis, 'tho1 -
s to |; rest.;, rijttdy aitchaadriveagxas a
f the LnaJllions lB. '
adjournment cf dollars 1
!that General H&rr navailable.meanv Sot 1
4 80CIAid "rnlrWhWT is attotbc'r;**f' tli,.
; Y ; i'hrait 'rrifatsyy
_p.+x : : II '. .the same thing in Baltimoreand rnad."nosecrel' j often and desperate.was.her.condition, how ,JlanK, 4riren tit to Sfea- one"'of." iu: '\ to .3 w r r.'-v,, ac ,t ,rtJts' Dott ga '.hats.aC t i.
tfit at Richmond before er, that sh.e could not herselfuntil evis faire, that-boats. a barbei'spole tilt1at.I P leas ,.b', ., .f.b" a -
iui sustain (
t : Mwf ina'og\iraUoni; ,; i itj } ; .' ,_ ,' ,. rtr 1w s tti i r e. er. Call td
: ..
a. =
.reKef could .r .
raaaotbednubteaitbrltfieldtmnatarevs ; back If
-. on Uielastl'tewjoo; ) ,.pf.Uon ...h, .n4 can makeperr'arraAje: rttq.fa ,portted I.1 f .* f.Jr.* '
? : lar : spreading Wailstreet .. 3t .( < "tr"
,
before the President ouldlu yehad know,; Other pledged stocks i must. q into oih fir, haitidirfty sweeping "'' It ; .y **

,". 4-dge of 'ihose> "weighty,(maH iVI ; ,, t, ,; r'Ai daiw
growing out pt the v.Duo"'a.1LaDcadlthe', ; the ited-Statps aret|o be saddled with ft debt whole' people by.a'tricsatrd tradq,business in So aret'e + artt+Jr.z

'. 1- country/1 wnicb l it hasi>eeB."nco alleged tun- 'tobr7dg them to par ana doubly the moneyof laith BojLisvrappj awsy for-Slarplaa Coal tin: | ? > 2Cll- -|,-\ S.,!'' lj t
tiers necessary this the new. bred{ .of speculatorswho' havebought uires'iisineed'of;: toctNio man tuef
'. extraordinary measore- \t I'./I i I maj' Mine skaresj, .and- all ojber torts of Ban ingtrasbl unagU;
c This con |u8ionris them! .- ; An :inainuatiod that Alatoa-wm tetuitie
.Cd.-Augttslui I
rendered irresistible Jbe: % plats trttrtr, tl t.
by '
i t
S : -
, -, -
additional c6nsider&iioo I. Tbe conditiod'of this bank fi njoreor.lessllhe j t > 'I't i- ,,
}
>that:wben dunog th" ; '. unfairly shot :in tja'everto-be-(5eplored)
'
:: 'late session was alleged that present.condition 6f, otb'e'rlinstilutibba indi.yiduaW Yes>lwzwtf fof old Saint AugaJMe,:" we! S Sit
a special session1'must Gcri. '
.. ( be called too provide 'means. to at h &and abroQdtrborare.prttratelp; ; honor thVold Inbabhants! act '.&eadbaj: ? rJjpcued'inta'i' _rumor;atjd! left Fd w t' K

government keep'tbe1[l s'u'mulatihg tbeirparUie'rs, agents' and brFIorida-4heyJ f way grow"into a lwt djurwus to nil parties! 1
m motion the new acmj political oh [tbe maxinV,.N riataud
o, .uoitfh}
:; y .r. and.by'.a iF
; tQ 1
; ,allies save .
upon the suggestion of'soihe of its to them from loss or enable< ::them to concerngdtwcrjBfowId s ata.tJxtas > .c.IalCDIS ;. 'Kuhr ut
filet Cf ;
own tuttrpl
tt
'(made for t theDurpose'ot'obviatitig the Vnticipa des'treatise: .: fortunes by.bringing up to par le.JtXk. longrpulT,':a "strong poll. sad If I pull" altogether -.I we hea'rd them inTalt, >,hasseet. "T : P etxierid aittbe gait tr

'e A nccesiit they hold as (original cbiuers or + .t't they bave' tuff two Bank candUdate's tt
'wusauthariudJo. po buyers at a : Cbi.Atiguitus' + r
'bSUct1 ve ro t + 'httoat"a -gclit aabrai'! ; hi. ef
< t gt'8gtitnttVcu'
{ a.a
of do caon.
and
irons the
ratrfied aat<
I : I api.aQr.Tr sufV lI dtes 'beyond' v anti-! ,'; anti-Bond! '
he'j + : !
,I'. :rim which Secretary, Woodbar .had ClJtimi ; 'Ye i Fanner, platititb.McCAaict* ;. and ,other. ticket. Yes, we do these 'L va- ric mapoqce a most.w/irni If'ichil 4iid.supf;{ >ocaer -

would be necessary,to;that pt ;I'bEt e [".Vforkingmen; cf'Am rtca,:f m are; to.b loaded, honor; ;.people- -they ,of Gen.Read received ttichs. .tttiec p.

;>earance of thcr'procla tetion.'twmce'lhls' p."i t with a' nations! Aebt.cad o:poractoyour are good. jfawbands g iata'ers'and, ;i good. brolhcw -j[ long public cw't# msj t;eadefieptjzf,' ,Jjp\l +ri ed
pri '
-, ion has been Is conc1'ustve : :'i ngs> .lo .b.rOd'Y am.is Unites a enr1-1 who-rovklweU for their OO without.. ;; .- re ao '3 .
vid with ;
oiA at-.13' ;
.; .t' a eridl-aaiaa_ lira s i +a lIea.n Jorr-jo4r. frttrrr Inc JW"d.'"qd | iri.f tbeit .ar' bbdrti.'fhey arii ".r cmuai .j I,' .rules r/ } :,..,pct'0-itbc- }'rt. :i&tetoK&iitw (,sslcr' '_ I Ui'awi. .
,...bJJut 1eiiO", ) OQ' ''the pocket, pocutitorel: As f and ufiotw ,. ..,.. '"'Aritf. >.rf>Tuii .c..f.h_' : .1ft., '
))9( l reedy wh dVoiandj.w
bZL, :ao'i ; .. but., lhe. -ri&.h +i tea ; and I $ ""hr ; Z' "i'i :
\" .. t bIOI to.to with' he orA gar;i pttyiioo(for tM I 1 lithe then i ssocnsaker they:cannnt 1 i wuile"they- maiiitiiUi, ttis{ ..theeaAep:' ,t' ". : C btaf.. 'dtt to.,_ _.
support of JOve n IJt'I1', ; ireularjactiori.of; .ih'>"goternment, buion. | so clumsy=tar practising'46Aa>Yltis TSeecnri;. ,Cfr BJJGuion 1 "t t.l'IJ' 'k ,'

I .' 1Oa. 'QI, ar: i .ext!ra:'tffslbn xnust'" .64} called t! lib perform the j[,.rue, dowwho'' flourishes'for'one'day, oronaiaj ''I''I'r1Ye /!&' ;a1dr ta' Gird' em kedf ttdailltshobt7oyG .4. W ;atactetbut'ibcti'bibOct !;", .

I What are those o 1"ejects It, >,. ". ,, ";Mpberatioa at once'. 1 v i". i tk, usja&/ar; carriages,'or; on- bvrfutff $i 1 t-i* .< ..**; t I- _.t.lL- **- OMI b '
I
: .
,:' I1ftrYC: .F. : M
'PlaintCp. pf tht wh ., ti : a "
The knuntrg. yt ? v>x nt nothing horses; % r, "c : ttariifbi '
only one distinciy.a} : Iui rpn. rf. government, but believed ia Ha/rbon l': 'r.. 'lu,effect Alston:>hceed.*ad ttrrtf Jdurtef>liw .. .tJkiU."UF' : "' .
.5. of the }
S ",.dmlD\"I"Ii| .. ''J t1ers.joined i harras I i'cs," .forold8aiayAletibc: =ii> '- If t..' oJ" '' 1"' ,
0'.. KXJrBJU8.i in.iheif and gave them utterance hti'tlist jrweJppiv W htti uI : fj'_' t
I .
.
"u
v .
: ; *T. : ; ; your votes have Bankite jand'.the Bond-maker know;; .that s virtuous i" J '" T' .. .
i i .i The Constitution made *I ; 'yeeen oabing'to impair'your I wr..btsatd i k'.surmwed, thjrl.muzzifrt = .
I .' 'it necessary That C oa. ? confidence.in their. r bare swinging I : ts 'I-BAS '
dress should$ shreerity and patriot people: .arrayed tfirir'veto against allfurther l r..
: establish.ATreasury.hnd; provided''l uinl ,- >" i r' ; &i JhercHy ;aloii I 't'armatit.p Ua ''iWbr'kis'dpvi i.tuU..w.. cl n .1r"do.. !-,'_ .., II... .
aat n '
[ ,
no P'aqu1tl..r.
money shouldbo; drawn from 'i! .am9 g i pbnenCand; .hlmYullTirne'ttfiyreiB ;
a
: : ,. 1 1 nuWutncexf:r. '' it.lurtna' : They told-you b If. Tan JIuren was .wasting those/who ara'aotrtdbe 8' ve word: : ; "
appropriuiruns'rnade b 'Iawj Ja millions in extravagance; .but now they theretrenching.aadreformiojradniiawtrationxain .b jgf. Look'. ki.tbe rrfive ,WIIS,.!. .to fire.witb cool int- ;.h' A .
: say : .
; said:tti
I try the
theorgaoizatioaof the 1 '. 4v
; government, n Treasurjr 'r Florida wiu u i: and we'trust I grggs; riadgi; 'tf ...,
J. .tbeatlEtatemealtnwo'tlavo ,, '. :
atl !lo us/arefciirrrcf,14
tt&tT '1..tt
was'accordingly > Delaware ,. 1- .
;i cajablisfi cd, nda-4Treasllrtr nOt get along without more money there is pothing .ta.fear; in 'the news;' that" j> i > jrtn4 :t. ul .Mut.o{
'. f f "I.. .;' ."- provided for, whose duty if was, to keep'the' j j I They toldyou; that ihe President's Palace** come'from beypudtha13uwanne; ,.; may. ': nrt desirel tn. girpaa! impropcr, cotur.1 ,.''u..ttOttu.' ".

moneys tattthoUnited Sjatestind 1 pay fh lJJ'qut as they called it"wasfannshtd ift'astvte'pr..ea'I Jdg ColaAlston'.thvnhlrrdttekwar. a d. andK sbetbtq'' r..
r I 'upon warrants drawn I t 1 to. DespoUc .though*her Has IfW ,
'I law. forap rop ations'o.ftde gal magnificence-but nowibefnrnitnrels Aod Government .bee; full ihot'i_p'the uest iOn, .' llt.I' .Genttri: :{'cnpitw0ut i tGttar tA ber''T -

t ; toy Treasury,It/war' not 'long,,f o ,fCr..befor&, the 1 j 1 fit-for their "Log Cabin. .President, and .they Spainias ever been the land.of menof,:T IOT, in sucb a posilioa'ti .upon.hisluWftieiMl-.iwhy U 1 t-Ue1 rrarQ':; 'o4rL sgwJ >jrs aTC never'J't
was
., .' vbich the pumfmoneys lsoperB Jedfby+ 'ot Bank, ruin .!I have actualljrasked and obtained from Congress I her history has ever'Jjeen brilliant'with' the did faVnot fire'ia tb&'airt..e-K; iihl l"it-d' sr! Yt't-1be Statenoiler._ ..

,: jkxiw. or {trlrbe'for'pttvaie; redrawn out by ) an appropriation-gfli.DOOdoUar' to make' tt,.de names .champions.end.inartpro'/of libertY. "* l- r tf" 'i J. -ri .
r rises jind 1be eentr Iowip: .rhteoahotttr: tt Baru
v dad
.
; t "V ..:. ; Niw
[ a'usare ith
1 .. ; restriction I ed. ;thoCoastitutioawaseutirei' : i They tOld you.they'were opposed'Jo prqscrip >hoso not unworthy ef their sires.f i chol;,otxurnetrjet leaving'our rea4erslo:attachI gtxnd'.nit- y ..
n. l
r t" *}:KUU@ .
.. ;i'. ,. '. ury Iixth&pracjkfcpftbegoveruraent.aTrettsi heuccfOrward : tion fur opinion's sake,and Cow see them loppig .I. >JIer'a a health to old .St. Augustine! ;. to it the. weight they jy iieenjt {i.](mertts: ',+ .f'::r'n/a'rf,,'.. '" ., .. :-
,' 'kuown only in na tae* :oJTheadt by the dozen-a ,.' nJ lobar timeworn walls//' I ? : Qp udtiacIndi'ta bas pew
unjit the '
..c' JsDipeosion ol. specie payments .b: ibe 1 ':They tolddyiu! they anted 'no 'au.altw"E.k'.2fhh .::1839-. .: ?tat latun> lur: GCare:1Q\buiid,
offlcesnot t 1l" ny'a'fearlcsstteai1.th t A. trrrtu
.f banks in.1837, when the.brjpiaal' estab1L b t'' ,they-2tl1Eir pnly object was to.dehrei' the f: I.bold, .,. : .. / f. 'k".rpcqJ, ; -. :p1n.aad'tluChatrm ctr't !
'
coo- "t
i I ', cd underJbe though.ill Conahot'warta I'adt ;mpasute to' v.: try from mlsrute:""see, .them 'now.rcontendiDg L f Thatleaps when duty _lollw"- :. _. The, above1 publicatioq i .(hfl [efbrto: .CoE V.: :ngvteulttu&as tttri+ rot'.t.tbEi'ft .

: ( < to.too,altered'.jCircura.j among .themselves throughout the country for f .HuzzaflforthBLoco-Fqa '- ,- I dated Nov/24 : .>tuildthrpocndl, A6oet" eel., .W "'
elicited'
sumces'of, lafontjp1f'the .;
r e'CDUllt., : a reglyffpa> .
'
The the little :
offices "
jacUwhich United let riornia, irlicre
: itjis beldhy political opponentslike :, us be vyiufriq be imsM
.' )of)w the,'pioposed to repeal %in an .ct i in execution hungry'Vulves- ., 1'\ .', t\- f "Andnjcvertpthe.mojief-king most abusive character;in/which bejolima-! 'pgpie:, Jnco/C.y i.\( : "$'b,' JjattkiSc i iI" :
'
.' :i ,. conmitutjoDarprovision to i adapting tjbe They- told you it was. nrron and dangerous to .' :.ted hu wbbe+,that i sho\Td| cballe g.I'did.' 'so.' g-' < '. Ii. ... .,." ....' ._ ..' _. '
Treasury in-Elonttagf. If&
.. the ,fond\tlnrl of;the appoint tnembere-of Conhrdtoofficc' bow, the knee. ..1.\ ,- f or .
| He A
country apd.1 tbospar.
p .. Behold upon li
: imposing accepted U> yotbng mesa hJ 2rktirisaxi6: Ice te':
\- heav" UalticsTomwiog.anr) raou- FOUR nut of six members!pf tbe Cabinet taken I r i r ;:tit 1 llo.kneV'iKat.T 'ltb.W'f11,mel.11 +rr. pttattrers trod
from
: paces was roagbt.thtfti.n'
ey CT A : l
t I. r itian'in j it,1'or pursuance pr.lyaije; purposes"orothe; tw : directly from the JJalls! of Congress and a.fifth j:> Democracy J triumphed i Monday: : opposed to the rife? thrcq l add'tMaoBrei .gOf'rw- ;, Jr1 ?
r
of uppropl\ions who lately belongcxfto that. the city iris s'mnqui.us! >lV'tfetmyrT ]; ,
f law., ; made by- body, while a otb. ugb no.eleclwa litbr'Y/j'Uut how Otd'riho4bQ. r "'trlb
as 4 poly'opunljf \',!:object of the : er is set aNntnt directly'f tom hi'sc:1t'to' -ake > was dre;med of. Had the Bank i ites' triumphedw'dli been so dbabj tba44 cwldo, ot tis tVitlrtliat ti j Jt"V" "mY'h A ,. .ta,.J '
sppciarsessiob _
is a
,'.- to abolishthese, charge of the { h' r -.5 :
.;, remove lb.ese legal penalties, to: collectorsfaip' of Ntjv IvrL g quid Have *ee'n the Duvnand i. Trill Walker : j.weapotf-witb/anV ct pf soc* r;HJ te ur?
3' r :sufe-guard. for the 'rbe.rtold it i -afd'16e-maimt'd ttttittvrhatsoit
pubic you waslidangerous ,
money,to fitter that money.in a situation when it. Geatackraa to re'moTflthe' usurpOlUon'of : turned loos(;.. Thus js--the People have. uo'i. thecou'tniry i iu fiitf'tSffl' Xvjbjjjn l 1i b ere$biAi .
,
,
Secreta'ry ol the iM ; '
1'ki c<*n lx time ;
.
to bend )
+ ; !
gel attcttkout for ---- : :
4: tjs.* 'rtspontilXity, roes rinriti Treasury,.wbonever.1iadHhe acfualk pping of cause of| oowy joy when they mcnly.rnaintainthetr :{ ;, .and.' .tut that was J; .tf rus[.isbgaincaad':
_. to get ffund a direct and.peremptory prl" 'I the public : 9ise'them ; refused ,toe/vand' The figkf 6ccurffeiiwiihin 4 1r ktJ'I' .,
n, : t tion ofihi Caiulitof0 money removing its'actu..al.keepe owix; but tiurp'tcayune-haltbit arise- \: :* -* "-U r2 bf.t': _Public fl'Cei r.bo"IjjVj : '
<- ,jn e ect to in; New hours IA -
ABOUSK pit York and' Boston :wit Trom the settlement nttbc t '
.. &UWart. .., = .r without-pretence of bout rasp haie great cause1oTjolIitJcatiuat. when, by r preliminaries; t : Jtt50t_ -. :
'- f reason ia any official misr withmtWfafch i Mi pugrea HSr..i. Ii '
'
itinnrl'ti'my riflejKii; rfi'I > !
x. 1Vietih "Jf
beuiring'jdvwn -
;
Conduct
Ja > thepeople in, electioii4 thcjr san .
SdLmtiagxtbetr .
Irghimato "
ob
.
in i b.i .
: ing'a '.1,. ofCopgTcssi'lpi.an&reaH Jiob st' yacakft aces,. '- 1" .' .Qt4parti2arrs y, ; I opportunity of\ ealwg. : 'tJtats theta* >hott>bn through tha b! $ --.he j,txo0ti; '_ fr ."....JI.t'*-uch. .. "tm-, "t.,-,. '.:..t ." -.-_:'. __. f

d -, pI' r-' f'; .%.* 4 te..b ftSviHitat"cla f V',.___ <. "df' .t.r" Wtf: ...to
+r,. t : r isrhowererh.toee, feature of the tion for emp 'f.D'{ Cpba:loo tindd :, ,. .. I. ... ?' -7. Jn tbi JjenttMhe; roosUcontjnuet il S !__
ere A lpiC, 'r It .fP.l
't -
,*::.,, : w .scheme of ,.?r*I car i if>wedo: .eof. eke the;sfgw'i; the,Floridabc1I' _:. Sec ,,th 4ttov.Fturnn{ $' k kt.i r Cattd., S -.,:ti \. hare. heard-ob-, lJlY ea G.-.2- ..Or:1h
the times,.hIt out an able sod ; : '.
... the girw i4rthlo ibis'ajefsare.-: efBcietifgovernor t.oC that t terri- The friends of tho People return their thaoka' .T hoc' her gveniyitl
a ; 4a tpeaVeadws effort to irunijown the" { fo ui pupoaetoCBB4ostajtiQfh! ; >";ia4eio*. toi 11&J ,. arttrftil. .f. ;. _Itiii _
: Trust iiaokin
.adaiin'utralioo, lbro vete (wprjpjredominatidg ateeDmbent, ,lick wblfcly oe laved'io speech at hel'Jjife and. ('Cunt'for; fuUF ";?'dnG.! = led that be cunsot

Y :i, J loceotiter; 'it I Philadelphia that atd, any iroublo_or. jui Qdipg 15,util a : ,
and
'. 's.\. .' ,i';! '! was: the*author pf the pense. jfur. .hiad ra jtl..to ba' detsiauaed
S L .... bloodhound DOw-
'war, t YOte.-wfec thefr.
}
.OIice-eeek1f1g "to .r t"\BesentxUrCoba* up'hJs ,on arrlv indJPP.Dctmtl, < b/'both.aurgepe iThe y
i. f ". f ., own responsibility and that there de .. oft thee.
'MOAey..ma"iDg i
*' jros ndgrouqd oeitediD''thehallv;: <-box the7 trde: ti.Bant.'h.w.1' st
.. Qaeor r 'I fofcomptaintagaiotjtlie \ .*. : etirsa. =- r y rhorpa'si" l'Ni of i ZaQd
;
botacf Utese motives '
'of tho leaders 4boWnd. roTn e3*. mow score. except foJtho&r3e vqouofs jiat auoti Dopi tit .1U1U. ,t. IC (. -. t. to.. I/ ''eael;ot-, '.! '! w'G.'h X -jr! .i
? of plain del > i t'ey should poly, : g.& ors b. ;
mgt; ted' N nt :' f ..
.
by the: Doyroployed;; t ;1rrilithe. 'biiMn.,, .,lent af\er.t e ected 'f habt ,
,
"" falsehood:. and clamor nround "lbchweregoTerncdLJby.hftncst f )ads}ovand.should .. ft. ., .to hoth'rthQwrtichr. t'tdte.{ sti
t '4 \ bo.muzzted prevtntln.eir; stand jno|more;ciaoce..than.' a' .: _' j3W2M_ *... b ;morn i $G
"and patriotic consid tearing.them .in : AJ eUirop-tail-" ijj 1. wou j.tiu 'oiL1< ? ':1" *!-
r efatioMi.* ; piecei, t."L r"'f *. .. .' c" ..... .a.nulQet'P, OI.JIO'. itt0 crrtrtte ,
.
5- -.rTTTV, *J! '-*; ..\ ; f\j. ,1 .,. -3JZ in"flytime. <- ir I.,, 'V. ". ;, ri: : R D r.\-r"; ; _;
.
The office-seekers are eetiin] these t'S Where is the promnFmtorsiibabrconfidenco. "I" f '. J'-u.i.' '. "'..' .J. it. .': court S ma, s 1 Pl{couh#., I :other Cirtt2aoessta ttihtdl noettsraiir3titRcn'cmUeej'na

? fast aft officeholders reward "1 which. .they t'4 ; -;- .1' .TAs r.Wt 1IaI'c" >.* have do my utatograduafe cay yiaw*0 d 'PtLc aAUa r dtss
:
t eln'eoif'QtI11 Where
c dispjftced tomak for is ttaftbcrease fn th vnlue} ofproper'ty The Rey:.)Jr.--K : feelings lq tbe.ae1ft'Ii
them:
it; .wJlY t1eri1ihop._bout 1 :
,the tur
cf the prices of produce'and,the' ""tl:' 0 not
transactian. ', iSh ;SSJ? wages of'tar' i\ I'O t. htittl,
o
taPrord i1oJ
p r dent ..DCI.i s Head jJSSJJiTwSSfc'th bonwhich-wu Wt9u'xiaoa ediatair'endiponta' :, tbti.bew; ." d, d tttrisG.tru in i.rtS a p"'q, 1 tp
of :
;R interfdsHion.o(, % (iSt .neously. .from thtf election! "Gen.. t3rrsoa I' ,i Io &re": earsrrrI.=be";P i''I'',U-.J' T4Ct fj1' ,1't."J : J"4. .LElOY.'REAQ-I. t
I norhv. '
r
'" 'the''A.- AfS3K s Kffi 11, Plain mn, TumtitntiZ whq baw ;confide ',| 'p'ro ooticsIa.Flonds,. Our .t ';-f1. iI s.J.1.'L ;dalsttxo, ic M1
.
.
i t Mr : ':a he.bw, htWaVoJkabW iastie wiSS ib JJ1Miuaior that the whig' leaders: do puseegjpthingtothafact- ,ftt.bt; ,,ikeoedItohheLion'lay': "down!" f ; ." _f ,. .1 ii,J.uc.",.. 12t.1f. f.at". IIaD etF:artiest ept C $t, r ': ,t ,
t ,3' Cotgressi drffltfndsDficulateupon so. .ny thelrpiedfesiind t \ .
& { T
JCfUmb-aDd'a;
'
Ttw/mtm Tel predictioja oidf twdtr .
:t 0 .t L"DOWiIi' "
E '
.
: -
f
public havebeen falsified 'u'H. ) Y
lIIUOy'to k t- -wtblatEfr j iIJ < : Uti: "iJ'.J ;
brief( SS-TT ,
of 1
l I 4-4 ft\Jt.1hlII..1. ptnal!.i1 Jtt t {,; :lhreeweeJ, ,l'lo.i iropalpyoor codfldence'Ifl period.lieir rt.eerl'bbre:'ttrr (aqtpbugbi :. .:: :" ; ifiUisca.wa .i).w.r.
,, .lrfttapi
fflf .a rtallT
: .i
: p
t ltbieA' 'rsmactEd .
stneertyrrndlrwgketi'dlstr4eihlot :
>Erta'tbh .f _lr ( llr' i .- l ) -.>: tJ0.C 1 t ettttt rl dtDs -_Jtett

.set t their eontrjbQUons".nd'+ eerrces] Uatetr .bho wV' bMPf1tr' aros, bu'.t."J: fI 2clt Jc.tds.'1 { !' ; '*...-,;. ... .' 1 4jema .s* $
tJIr' retJ'rp be1HWe. k'1_ ..
xI'' 4 Jl"II.eo. ::11. r trahe lbn.-- fSSfSfSiSSSS e.'S. !{reitia, '. 6cautitr ; rrleeetbti'land \ .?7. iiilj2ifeiM-' j sad !polt ntlod
| .. tatttat r :
"
.'. zn'ctKetaitrm.j] b e. tvebbed before 'tb1bk ... ie"to .
to afrLipiJ I ry. aAMAl"
.
j, 'd otiierttc .ill t'frct
j jo. '- . S.. ..'. 'a tea!'wf. .ti hh'l. ..: ram Iir ttta at tttotlE.-teiraeeoettit oa: l *;

.., y-. .. : d......, -, .'. ,.;i-< ... ; .-. : '0. .. .
..' "t', ,. ., '', '".. ,. : ., t 21
,. 'e" : .
J ., ,'- : ; : : f
:
': ;> r, l : ; :
"
,
... '..' ,I. '".. ,."f,.: .. ";'r". 1'1''t.p 't.. : "I -... '" S '.
Co. i'
:
'. I ..." '. '. :,.; .
4. .1\ .
: '
.' ..." .:.jt...:' ." '. .., .- .: .: ..5'- .' l .
"
.' ,. '- I .
.: ,.} . .; rr, 7, 't ''I" I .
1 :.1, !.
; a : .' .: 'I: ,; I ... ':. I I, ... :.r,.-, ..'...'.{ ''- y,: .... ".
Fi :1' } .. \ '; r w '. J .
., i I : '

'{ .J '." '" ', .;" .. .j.;';,," ,....".'; .-.: 'J i I .I I.. '..., '. .:. ,.l....';.'hi.,..... .' .1. -' ?c' :: ]}l : .

t- \ ..1.;\ : :
":10. 4 s 1 -".t .. r 'ro. .'.. .i, ," : ; .
I. ..
:
.
i. .
.
'. l
; .Jf' -
,- -, ; : :, "
I. .' ,..ANt '- 1. ._I. Ii J 1t ::;.. : ,..;

. ... ." ,. '., .. : ":. ".
.
', \: e, .:: ', ;. .
"! .. b R
I .
1. I I .
.- .. : ..
.
.
\ 'i _
K e i11
.
"\1'O". ._;r .t.- : '.:., ., I". --. ,- '-1 I I1 ,,_oJ. _". -. a'- I I- ._ .' c

.
-
,
-=
j "
j'I .


i.',b... ,L.... _I.. _' :
L.
... --. r. q. ; ___ : J
-
,. .' .. l
)0 "' ',. ".'-. .. -
.itI11 "
."'1.'._4 I., .. r.." '1':'_'b..'.-: I ,4- ." -- .- #
4; ':Jti"r't .z'r ._ -C '. .
.
.
1 .
-
.
.. '
.'
,
.. ,' 4 k I I ;3f '. .# .
:
.
.Ie ,1t V &' S .. '. ,. ; .. __ _
? a r
G .. I ; _
*' e e '
'

: .,. 1\1""f I:'J-..' .,' 11..11, ; LJtLrj.1L, .0..;141:1: ; *-j-r! : S **f .;-a : .. -.it"-" ,...r..1't1r ,...c ..' _:..-... ;'p _.-

Jn :' e'1 i. .t rstzie.u- ; -
I Z 4mvs.ne \ i _

2Eca br: IWE'- .. ;u. .H"J .i tift e @i .'rIUIq t 1 wr P ;' HkeOen. ij. ,.._..M.L4l .i-U", .,. .=Oritfl.. ,.'. .. .. .: -
.. '. o .1. 4l *. '
.h.\PJJ 4 ;i' aqcalf ".L -'t"'NC.HAtC.JLY. ,foe -
M: ,.tfj $.g%&.mt"rli$% 11 tut.t4dp nor"cq Piic$4jJ4 '1'e,6kUIets, retw.ViaiiuWAT.ox.-by. Ed"f T;.Iencki. ".

h4c1ti ..iiUO : .' .&It }",.. el d.l.wi LAL8O AiionnrtntEaiUicalari,3'|** dpwD, e.isazUne l) Cooiyhaiuam .. 0 "-'.:

: 44i U. 'Jt1"i '., it1.r oiPI'bet. >rD / *- l e sji4f Butttr, --4 r i; _::i ;' .b4'1;. ,'. .

J 4' Ju ih.Tuwi .4.- ; Fernaacfe .31. Ar.. ,'
"Z Jt 1-.t ; V'. CaskxL1bJ9v.E1tcTit4r .
.
.
piIoenfibt1du1
.
... it- 1Uo'clWi1iu12 io'tQmi -
II! N., Q "U .6.1'l"fIW'.tt. ;..r-rdo ;& dc.)::1'.rnind MAjvdoad : ;

;;,t'24 ,C l'y" tf !' fl.D :)". 0tIi. t1 it it t 1iI.iM '-.A C01iei3 -i .AtmiL :, (iunuJos.pbM.ArrsdoEudodee,); .ad' :". .

i4 i. .1 ;.Uqar.. I \ : : ) 6JOU J"'IQwIUI; t .JJ'iI IutWT it IJt.ucuiippttJid1yuSg r1 OJ" A1anderW4taqrisnduther4 ,. .. ; '.:.'"..-- -
.. &aid ".ll Ttf'Cttyj.tocii'< c.kjt iV'f -* 1I1.o "" : 'egt ttI : \: .' Uifeod .I :
L4!| 19,, CitJiltV aiyahryi t -Vr'}" tonUj r. tracli-on',DiiiMlieil $iia., ftflf 'BillJt'l N'1 d:8ujxnuilis '- ...

I 1DtMtiA fei1i ocw .ktA.4't ."dit..ac ttll.II.nq.. .. '(iva feet*<)urre."aud known}lb tM plal'or' 'plan ofjaid. ptT : .f> : asfby ti.' bJil f"mn ;1S4O. 'r,, .

t :..t pri1 $, r ltir.jJ.t : tt 1' TWa M lou:aumUr two'.C: N;0"an4! rmmb bodbdedrtAUvf
i'r f.f.1r Clemhli. ..:..W'.Ai24V.OHfk : $i . t. .ulizuI1.th.yr Mw ;, !* KRMl U 9ft W.fc MUZ1VO. ts4SU.. .
iJWi
; : s \ V, )Iredra 31. Anedono. __ __
.. 1'r,;::; 7 i. : r:r.5J<;, t. :'Citfl'a-.uUt'lr*.ca rOf"&YI"'i J;'" .lk-fast r'-In"'I'trlwu.n: allm"o\itli-t'pyelol 4 j ua JPazwi Leaf nal 8 :. ? %,$ : ohM .ft e44" #DsiJ :&M'.r.ili'' .9aber! '. .: 1 ii'i th ; L CASlfS Pain LesfH4J.r l' ii? rl4sailAre4oadq4Dolonz31.Aqidondo. aoYoezI1.Asedunde.chu4renefioseph -

_b ., ." .J'4'fi 1.7U'j} I '.tfl. ;; .r.flO&,! ..1feei. 4'. .w.u.b hai UlogAtbet -. 44o ,c4otb. CAPS; -- -. H;Arredon. '

.... _- *& i4 ;r% .dit.5 j w iU. tt. : i t. .. 'jwjth'jU and alngulirdd t11ia ta '. & !'o ; J4C ?4 : dod.aau4)2anaiamw tdo4onl4e) aaelPdrD.bddllJAin
4-a> 'Ik1o"f" ; M4t .apMnielslnks &bI'.&." vit:3flUT: Pincjana8belt Good :
4.
,i.nv'.Ta ; I.aL ODda"Frandieo.H."AmdlDclo jGebIha
>, ,,. ,.. tot'rl & f.iJarVIt 1 .
i -J : .!(. *ji.rLsX&Dg; rr .. rtail._ .- '.. ) Aziedond,5Jari.a M.&rrdun.TJo.ept :. f

iatcet1idot ZI/'At.SO: ICitl t I fikifI ad bejthTqicIsuifrma .._ & ,r !I'T; :rrj* 4.at'7 ; ', ;".ArPzooIo4l OAIA 11.,AtTedoDdeifLoais: bL# .

Afl oJ Miedondddud.C fl aja.'ar" { D Q"i t' .
t.t.tbe. MWEW
Dp .. l j.a,.elftre4Ii. FoI4 RUDaodlt.JJ.Anedulubr..J'r..doc-trCIUI.la' .

P,'.. ( 9 .aj)pibie: (:dibei'ib .t (iQa.IJ: kjLAkLi. atpplr of Army FbrMt. 'CAPS-.. .. f4adiRidiCdttIb '' fed.ondowuduw.and Isabella' udawo.sa1 : s ?:
-
'
Ur n' UOxtbyJut '- ? f1
ueJa. 21j;; Ciuzsn.I '
j. Jtoo. aDlJ&b iwt, A t ; J ,
childzet'I .oCMf l.Atuiad.do
Ibaucl M. AritiLoJ
iiirm'I I',4 15 PO: t$u CI) vimtI.i.ii fid ua".;inn trJowat ;'; i latest fashlone 10. fc 't'. ( .nci' .' .
deeaaJ'JosepbArreoudaSfiidow) --
44cndutft jilot i1u 1blJ.tw 'N ;', ) .Id .pa'iiF6tt tfl ,, Gsflm'emms.TqCKS.1'gpodaftj.leudoiiIa1IJat.Loons ) :

WIQIftbC od wos tcUt eaUi by:Bay .U et;and on tbt ttti byJS taaitmlffitt .. : 'd 'a'! li 1lrd G l l1i .B1CACE ;: ". Cecih.IJ..Arr 'ldeicGIi:1JA4Qfld d oflgbieio-/- !-
; iad r.r a iijJ..A'ri l"f ( .
bwa4ted ila6 j
... Jvr hel"dl'et1 Dba aad wbiur..1llarga
S ,it1:44 .metuatInidn 'tt'rRAP'zs.'blacJf "
I ---j Hakif-ontf '.t'.sr'a te;"' Ad.Od--FIbhcidcoL: WIAd Uiiniugs, .:, .... .-
w' .t f/fC and eont *aasortoept 6f.. Silked (t ptBdr -.1 ::.,
edr
r 1ttC Uf '* T.U61JxYar ,.1Ii.: co;ii(*" ; nil and aiuiular. thes.i sffts. EnJs;''good irlicl : --Ot' '"'.':!;': ',:.iwiFs.JgIpetkia. _'- -. ...1W1..Cu.1L ..'t l; 11dsat
>"- 1' "' LLD4u siltt J l '$. ',' .... ...
"* 49dO o prlli 4 li'l WWi.B.fL .:a,:' > :: >dIo :
: .
.1 v181 J* . ... "
'rb, : ; X. j--i'fe..irJ: 4 "/?> pj : jMI. 111 f.1r .1t 21 ti'.q J > -- "

.4- in s44.s.cahuuLb...r.n.a.1J aUiCc, .t
'e..b.t"atd' ;
t..wt.tt"\ .
ta
S. ( ", . -" -. ," ., tod da ucjbaioiO: iuz4 Tizjtuij orifk, .
ntd4cW4*1 < ;
:4boi11' thowut Jicbou .bUI&dcd : r. fiC\G .lr..K."i r United !ta1t'oMm kibt. ia Ws rD'j"a'4'\ : -

-t4 ,, 4U MASix IS' f ttowj,to.t.Tb*wutb twiquarur of M uiuubtr '.mC ,HREE PaaejBt. C &e'.MILU.-aU .e. ThWAtOb1IuJdCOtiabdthatittsiUI
abu.r4 .S).-IU .1 "" -t:4 :
(
.dtfte ; _
;
4r. CS-lalu"
11. Lb '
I 'Y 1 Daud4t4Ie.WiflQn 'f"1.a""J.1 tb p tIII$pObUiIkJL ato
.. .
.m&wwxff&Tiiy .r.w&,>njfl "taDaiia-CASToas. '
., .,,w : w:* 7Ii 1 pp.UyU $. .tJa b1 Ba'I""U, othq; : ;yials rot44. ; "JT:.. r.1. then b* a.tetaraod'-n te aeatadOn..motion.of.JO. .- t
Wttteott Jr. Bofjeitur
fCa1llnlf.C
S f6e-oI: ? an4L4Md. nftnb.b; *lot.ir.ed bj &belbeia.o4 Ic'cal r.preteD: !Jt h.i& ForkT:tad DLnnft8sta.l ;IS O&UE' ow- .. -
.Inlrr .ED".IhU..aehaaclrtet1
.P.M I4 .esLb floridacaljind Ikturet, of Uinry .OQriUe Jlee. fed'tod.oo Um.t: t' Dr Upnia ftoovn,do''do.. do' 'demur .
of. 4 abate naisi4dsfendants.cilsar and.
JEg a>
.
forbid ul touiateid ". : 1-I
parcaM .J'ido."
r
'. tu4g.othsrt1jc*!$ and w iy>I.lb.JqtI'or 'hond.j do 'ldo.:! -
uy ,11. -
pha4Laoi.oiwIraeidbill9uorbeors-o4lay .
)pprtiao of.aald tract.U -Al tJ. lUlaacea." .
fr o pftp any 'ii.' ,., >, 4 r ? f 'BatcharKorratPatent: ArataU. eBU5eth dajotMay- Domini; 1641 oilier-'. ,
.ii
,U4ta, oft >AU the| pfrt of.a lot of laudwiUpalf*ud,iiagqlii.rthtijkt.t.uni 'f": : .--. LCAR& CO." heibcompIainsnIisaidbillshal3baikeejoen.f.ltso .-' .
!j PI $LAu4e; bjawafe,'M.rybi*, t;any p.r4p ts and rfppuri!au? "nicr ,-
,fthemrt i
'
"
&da Ie pectiTalytaakins,
siig.Ihecili i 1 from pug spy ra; ,Kluaw, Ij'rugljiuJ.ben.j w Ihv.! ft :BLLS.AVHl KEY GIN.; (a tfee.jrjtiit u Tery 4

afa.Sur4aiv tbDft Eth ssmhith i1n.b Town of J.llCkauD'IUe;T.rritorloriJ*..auubti* t4fJ, :rtide'. recall ed-ptr acbr tI3Ii,..:antf' d4tulheriIn-csmfiedcopyofthiaordertjbapnb. .

:the_c ti'44t 'to':Gotaruroe'nt: r to Qthe*,par U'a' ;;.Antf.be t J jot number aevoo(flt,7),:u>tfa. ', 'Y' -p -AyEli&ImPit.L..' :1 lietiedia to souweswapapEtflnsd'ln'auz4 tbt previsions ot the atatatt of thIs dlatract"-tenkorriHeaeb ). .- -

., .:. s,4tuppr3 Ioy h.d4 -l".ca olio naiM forbid' 1Lu.uiw, Irtoi,cutting Jet|in width*tnd IB tceMfauct. avitij iul"&ut.D"j'' ., '. ,. _::. i..r..I'."., TSate..F-.- (.'. .cording case made fact Rrotded. :' '
!
; w_ or ofherw Ut': ;reipata|(,upoq wld (and iuuljiiha11 Town.boUud.d aajr.lUrwaw ,wu | .
copIi i l iuli u(:the Judge of tto County Court r..Y..Daia4No..mb Shit. SlOo
.thM4heIaveMge : .
tr-Iw.I bavt'obtained frem the,,8up nor C'3ra, ( .1S'1'I1e.H &be er.tJo& nuwberaizNo ) 'B.p '
,\ ; t. Jpboi Coaatj.jirtU .b. told at Pai/ .I"-Oa.ONsbHJ d& :'. : -
___ oriueo Mist rt 'i he tot rn Dirtricf ,J rid..D.ol:4tr' forth' .*par the weal by the ,other,part of atid lot uucuber- "' suNo.1) tcti- n front of the Court.\oifce io-.tbt City fSC :i.Atroaeopy, ,...i..t ,- ,-. .-
-
; i wm.: B.lo, a and '
1
iuuneiberepsnrifutenid'' \ .owa.jucJ occupied >y : -
t "
.
I ADgaiuineia,3londy& tot"20th day oKAnrilA .. .LBGIBBSC1er.. .. ..

T1' t% .4It' XT< Zi* 3 j, >f ji Hf| it-DfTONTAKE: 00 tb'IUII' Jal.r !,_ J,8 uto .. '
*. 12\1. to the highest bidd.r. fursaah: !J :
D: .
aJv -. tfcn aus -
ij .T>f-ai--> > I. Ua Bl nrteApfimJ84l.; I .' Citizen of S?. i juguiUe .: VPitta .
j( ,Augt> c. 1R .t; fWat ) flit' la that
SiSSSSfe 1 yJen1izCba&r. ft1bM 't-'C._ I . ...J. .1 #Al1-l. .( tpi.iUi u in Daval County barof '/A iJOUSE ANU.LOT 10 eai4ciy Boutn.on Clinch / : '. 'intr WEIGH BaiiiN' I.1UN'fIEi. ?' ', '.. .,' --
it called. .
.. t of) -'. .. s- I. : an.fiiji patlvf a tract vf Und granted by the,SpauUjpverunuMiilo -' pits of riarda[ Cuy. f/eatiof .. OU areteap ctfully iaTdnfied that 70 Miirsxa v :

SfiBRUGi: : ... s d iii, Q'wekstta- cia1 I sbh., li.uh'UoD: r, jsIi_ DaQO Auna Uo|.wife OI..JJoU{I, Slie iivn,the a.tbya u vuljClark
;. ttuIrugg' : Jt'bI.1LheJuq, iftb9 Coutt forth* Codaij olVAUthitaXoRl \isd.aa M4!!.r,dec u,8;the ra b iu(|u said gantthreebundred .i,,.a.'Jo.fll' '; oD. 'lforLh-b1. Fog ity ; 'oC.BRANUaET/lVEGETABLE! ; UNIVERSAU -

JN4tti ,.)7b honor .btIIngi 10.aon& >itirrof;AdnMuiktrmtioa on toe.. ateT.jUlLK.ibNCHEZ.luc acTMt->*r or ItajTitaato..- Jy jng and being j j9utb. I .Uth' ,,Wet,bf a.lot of Darius AUen.i we4nrlng ..PII.L. !rice twenty five eenia per box with'ditec. -

', ie oslOBe iSthflL t hia nOt a). of aaui Connif/
.; .. .eLd44o&W'm tbousmncE.; Il 1,".". jpf. 'JOHN rJANCHtiS ;,1df >fiald j aiul bounded M,fflluw*,toMrit;,On 1[ T..1:ropt.j.: pleasantly i--- > "". .ied'\be'lloat.* isneulf ''. Ttw nigh ud Universal t.auGo'olh' 8raadreU. %' .

l 1 ., a 8.J li: -I. 'the. nVl ..bj,tiw 11"r.L. Jvt>n.;on UM west bylaudai : ,riow.aniw lL4aUhed; An4ibq Lbs under rendira it'onuecaMiify t comment brief; O'V ; _
$ ; ;;$4&t.T r lSoPZuLIU4; V1IIw i Headnckstot ibeejMbyland |t. th r1i ll : rutues., .,As ananti bilious; b11I1J Ig -
bating > -j '
.z utaerier ";; feuce,audjn other well nnproed '
good retpecU
iW. ;etOIllPIellJip! ,* ;aau jU q be atd' then3edctu.. ,thn Yt{,Ie 'uequ&Ued hr' iny Tbshr.. _
useful lieU sbcvbberyon.Jik.vbt
: u lu.Trmity '! .a:, dJft4d(4 .CJJU. ..L'*-.r .. ij Decant or public land. ". ,, "lUu.U1..b11 usanga andotkez, parif,Ins,ftOect on the blood.,u ynit.etaally allovre J:'- '. .
j.bo iiiiMii. ) : : -1 ,. I 1 JWThiriaid, b&lrpari It,knowa t.lyt D ji:; to th.VW.DQwet.Intisot1.rdtIhdsaWeii3e. allthat baVe'evtr'iiMd,have approved and wcinmeii.drtttein. .'
'' > :; andwil b rtlaed to tbt pactaaer; .
"* .OJ' ?.,> y*_ r))4DCLAW.8OQicsu\ ct4lILlo a.njuluul diuion aiuiwig fiv.tlilervated ) j'1" ;. /; -
l1.W J&U Jv' H, 'I..w. 1r, ,.,, II plat tit suMrey.madfl bj'Jo.hwa4. .- 01u41p*! (OIflfllFC..LlTPPV.1 _'f' 1arnanycseiwheTuIhodreadIl.geaor" ol trk \ '.a ; -

I Vh'dn'*ai i".t1"elled' : and mad.i*appear jo4U ,.'-pztiesMluppeaiJ"..-.8'".:.,.&- ', .\. by:% .tm.-:-" oo file iu tbt tffica ,' ow.. ELLEN R: .IIELSIE, Adininiatxatux.vMafchlS ". tonhrd; UU bare ttwent and ltcjt ,,and where to all'r' ., _

'j_ ::1.I,'"tJ aX.IJI1.iN"DJP < '.-.'.

i'giiiiierA** : Lb *' KJKSF Ii'.i.,..,11''ilJ.llluai..lir* itr h Ibe Jiluai r.th4 :
: petiii ita.cu.aJpeuoumJHiici u{ JWL-l I i"UI"e iwp;vii)be&y t stuy lot.huniber 1'i/nr t on his per *' health i tha deroonog dUeue.hat in j beencojuptetel/' #' S
; b. duI. .iY.aJQ aU tw:iI.ddsu.J uJeItw&u ihetuutu .V '. d . --" S
.iati UJUI, the kerJibssud. OH by | .'. F.bi ., :AVERY PERPALLr. e. eat..ft '. .T : -
DpDunSmei; _hhu MxelXdrcwe'J. riquinugew CUJ4Q' jILb1SCIU4*; 41*, 1eO1q'cl'\ed p.ptyi T :JLtconieqaenre od.ple... tn.eaa..otahc4.oper.u. -
the>U fita I thjrif Mil p<(r.rivur.s4 j pvIentvis'I u't i il Bu a Uw, jop.rlyut Clittrter UHbe*.awl Jacob J I IZW1Uki, aHer .to1l1iiplf.tedzTflia'Ju4 ; ttan;they are unaYersaUyssiaevsryecuen oi'tbia ; ;

.j ,11. is4'j.rt ei. Y ibi.HI.tI',..d4tr.'. Guii4D.tua.iii.t. iy itw ..ttraI judftiuenu and cosu e'if iboCouuty Court of AlacKua'County wide ezieuded coantry whort- they are mfi knowu.' .. .

be4l.4ee-it.i"aa4b.: .., .. .tSa."ai\ c 1lU1L luavur uT,.iuio.& AUaa*.TuoutM t' t'1.U.lirU' fur letteri of uuiyitratiunugttbe eitiie of'*HENRY". add are fait 'Bnp'ercedinV! .rY'Olhe ''preparation r '.

B44n J HPdrIb :'(. .8 ")m ihrt'.tvf .;Xw k"' .",d t r;. ,ws\ ,1asIItth.!, : r'l 1 I L1ND2AY- ,,Intuusaid. cunntydeeeied-, : pmfaiK3 iinpon Upward'i.tourteen.1ho',- .. .. ;
-
iagub.ic. "la..auad" Di,' br :- : :T; AjM-t v f. Jlieir":. : .

utu d.jjjjrib7 .I.ur d to file nUtj*bill.vfbe l: l b"li&1i) and iui >e4 of tln<|e., UUhae:i;: NewDlDnm &: fiJ; u..ir12"t,'ltlI.I.. : ., e.ibce; intrbdcetiob vf-tbetkinto.tbe Utiitfd,:.' :: I8tatu

l''M .. tieiLa4uIltIIvoIa .).da puu..ira..1 i'.ib: "IoWIIII fuA.utwel pi.openj2o,_.u..A1UbaL'p I. lIot.tB NnkkaidziiLP ; i .thuaT:tibnahiojuhe' L1'ib.ig4iJ d.... :',---.-- -r -

ida viz.'' 'r t..tfaia d0f J-or i.i Cad ", A..1V1.thtit wHU itapdr1su4uk.1.. bz. I o .. ijupmre/, ; -'" -'--. ., ,'4... rdeIbux.-zbraprvatty fltlJlt op- : Z

.1M.a w.t WiU I t.,>. '!'r-1 _u.. Dlr.- ,;,(., !Y j Soft heU. Aluud,I r eak1 t.daes 17itli& pt.'Ut1 coh1iaraa1f1 'l. .'. '- :
"IB_ .
,. --,-gUUV 7 -. or ; lusidid4bed and boaiidca M fIlUO".xu -h. .- AVEEY- PERPALE.'''" *vaemAthlgtltabeinU'wkhthc>aUlthejittea9eYi>c* .
-p.- J "-- 4.
25
; 'J.n w at Ubtat'1t ,.e'l&ipUlen.i .". : _l>_te tba"ore..ba".r beaaidbf..the.THtoftr.IhtiruuTT .
.OawbaT 1
'. .Uv.'ItJ5 -'Ud,.OJficB.ji>U, Aajsn-Oiui; : SOih. n-.I -.J l ,
:
: : 'iii _. tbe Litkeru1be*vd J4s: Cb'tWI*.."." d.CHa tL.1hh ut.Aprd.l :. IUiT BECEiyEp-L64rsTJGAR dotbltued "6: : oTgtht .ra4cTicaVi'ttow: axroaoDOUBT. .' .. i.

.. l,4u fc< rtWp rotui aVt .*LbJktiau14 'public .r cdI' rvovil tba'd.: E. I&att.r /inXiuiUitiilei. atwlwlefal ofru3by'Ftb : -r5.(5, -

w"':P \' eod-.butlUf.. &.I. .. .elUlq 4J.ll.-ruwadnp;, N..5. ILangeKu. 10r c.oi __ : rAVEUY-.x&--pEEPALL. As Brtitdreth't .Pill tan 'Scnnreyv Fever 'soil I

*1u t '. d,. iiuriW.'' C .'UUd .\. th*said .a l N' auortitie mea and all traVtllr': 'abould .
p.-l t I t_ ; )ai4 husband,4.. .l5iuitJl. Kojuter." L" by ft/e iu .order report to thenodev .
ri t Udi.itehnd d' ,OffiC [.i igo Mlj VV. U CJiininona, PEUPALL,' > >
AEKYfe
-- **' Xflfrofdef; ofitbi-Ct: Mrtr a'i' : l T'iikeu >i thp property'of Chefier iUbee;ta ,eatiify ftb.5". : : ty occasion illaen..,Mow'medicine-enesti*, 'rtqnireJ : .

--- .. ,,4 \ $'?* .a .t..J1MI, : r'UE."RoJa.i. Clerk.., the ..Mte 1.jadtuKuU aDd Cuis.of ,oit,.in favor olNY. r t d good Xssortnentof C : where they are, Tjma or climateeflect*..them'nor,... :. .
:
*: .,*,L$ t.'MtMV.Pt': r'- ...trt C ,. ," ..'".< .JjU.Jllh.lWI. .' 1t.": !'..ki"pb: ..'Alleni:aud Jaiuti --Uarnea aiid'Cluu .kltad. o&lid G 'rLEAltN':5 Kd I loci 'prffvided they are kel dry, Geptleme'n will find thi*
"
.. '. :
*. "rro health-to the utf
.tf-rI ,, : LAIJI medicine one.that will ensure people -
::1Io ";/ 't. .. ,
",( > .r),. fRCe. :, : III '.' aI" .r. -#, .. A/J
..tU '.Q ,t, ,, ; their estate \* :
I ;, \I .. .. .
AVERYPERPALL.
-
ttisaiiiaoftofth' 'liecJJS.
.
. 1 t 7. 1f'< ... r -t '. "'T-l'f' .4f.p :F''S' Y'iJrIaii &w'ril' or'trl \ Iis I iuidiipud :,::. :aljve' .D.Oi'b) ,"on. .* oazsdBIcu&lid 'I: : careful and nrparcbue -Pill- of a DrnggUt'. !
"m'
,' O.C't .1 tt cb t J jstnc\ { Yl'Y :U G .1or ial. b 1t -r ., : .
tm&1Psenct. OPC1's.atnN Z3L ., pt'! lbs Oipa.;.and one iwvntf oared Boat; OD.E ? .rtorxsuso to be Brandretb PiD. JaJer xc CUt -
,!at putf4 -. PKRPAUlXStci9 '
.c..higirD. 1' tit D.4rtsJ bif, 4 efiter dvrwllf expo' take"- the.property of Cb ter.Babee a, d Jacob U 1J' .AVE.Y & COHSTAMKV'ia any:jAoeiOf:this clasa inadt\kn Ageii .j .
'oD'.of'b.VUlUY" *
i. r ,. : \Ie ,.s.p..thIawq o( ackoiiLH I, established 'agentshave.ixviftiaii.otJtvco .. auizs-,, -
: and ilf NOWU
;
\ between Gutlenon. Cupariurs, la tatlitjtdgw.uL cmtaofa'uit -Book- '; iltlt uM1" : J
S
l At Ik.t""ge UN7bVt : & {
: iJ4nbueI .
.tL B. ; O..I _,
tt Certificate tuned Brahdrdtbi'SJ tUr" .
r e : j(1' t-f. ; 6\Wk.or ibis iufaforof Ulysses [I. JUrewtl. ,., ,' : .
: '
tJ1I .11' nt"j(lit o'dkA.JM WP A GOIXH ABOW1NET. by bond -'i'hl renewed yearly- ud''\.e .
i writing. ,
jR* t'mJB&irfi 8ewcd.KThrk.d"*.*r ,4 is. U ti',. ta.cLttk1-t.ua. i ttr6't DfC' $ 'li" keed i. 'A U-of!Jatob Gutteffpnj- .iitln.d \ AYTKY..& PERPALLt : own over twelv&nmntlrsoldit no.longer'gtfara (" i' ... + 'r
titib and interest
& .r .A': -.I-----.8.1.:"" IJ' ; All the right, .
<
.wt .-t tii' .r.- wet JMOMi jr prnvarM Would well --r..
v. .Jpt \ Th.e.oaoKiuftrto'ed JflwGroccrfe'i'chouier'waxd. cenainefless of jbe uidcinetit be ,ufore.or. re-
.&jWImI C,1\n"b'. .''n6Q. Ifk. .. .ioY,... ., .. .alHat t i4 bajf\ nite,ionUi'or' tb pt rr"WJbe8"uKW r iD. foUoMiug deaeulied iiiuperiyi'l-Wits j, ; ; putdmseis'tucarefail/'eianBiue-tht Ceriifieate -. I
-
.. !:r: ,, '" --'' .* !1.1.sisrqiiuni :. ball part "uiouty r tMtcerisn trat pr l' ; 12:'day f froni.Naw YorE f
.*.- : '. ".-,. "., "... wA ?etfBUimni; 'I ,,icfy Blm.*.ricl.D fbore.or t thi'ty parcel uf! laiid.'iitntte.'tyra' *and being in the county. BY.t:di4Chargiugye are receiviug splendid > .*l Ue *eal i* apt wax, but embossed en the papor*,. -". if
.
: -" 'r J t .h l Ujhu'g.ouiuenedicineisoba.' ; .
".MIt" : articiel/which with a alcel.wal -
:4 .T."itur1'of.rlo'W..lyinC on and othei we
be4'1- of'DuTal in Ike I I fctortmeiitwrp.rpviioiu .
tz. 41 tWlr"" iali .ii ;r w' .p"IC.,. ft.OW' the'l i doobltof iu sa'tisfactiAn ? ', : .
.fJ.tA..i U .I1XJ UAJU RivcIJouusud whiiherp. vCharlcatiin ed there no giving compete ; ;
;i road ".4 i I rout eaat tide of.the '1 offer to 'the vide a pricen V .
.q .: 44:' r ,;L .. .U1'll 1 ..t ,. ,.pt. je<&wV,8..Hl.land lie*< esVprth ii jj!het uTGaorgo; ret. Ooodbyrt Lake, lad b u"i.d -wit: Onjthe :I M tbU JUa Pork.SU bola Beer; 10 cSo'Clder, tad if til-who want it'are careful to fO by the edirectiunsi 1,
tb1t'f '
IioUlUal.o.' aid.Iti adVfeVdettctii 1 there i*little doubt bat they will obtain it i:
.
:It .TU&iw ;, ewl. and uothQiterly aiotly the lUver 34i: ohns'niiGuod. 7 ."* Bter/aihoxeaCKaujpagn*Cider '
:
L It
UJf.IfII .h t4.i & ijjboiirfr4 aaMlffVf_J"oa I".eo'Jb. :i /uuthtteaieriy iide'Liyaliae com Haoii.5U'I Remeo-.ber 70 Meeting Street tht-'oary: place i itCherleston .'. '. "ilfj.
choice
by. .rute.. fey' Lhk;on | 2000 I Iba '.
; jhf Wed Ihel ,
1 ad. medicine ethtai p-4
o ;n4M p.1&b' .I } .here.t" genuine can .!- :
.to. .AA. n rtHVint,-
.
.1.Jbe! abepsiy1$ h tree pruvvirgfrum a cypsasutiiputhe ) ; Dried Beef 30 5 I
'J Reed.rp l-vivuciag.at a V Wil--Takeiii '
i.idi: uib.jvrppafl7iPfcaIvln| Brick of JOHN T. HEDiIlCK. ,
.t". lp\t..04 ; aitd i oulh fur. Made do.; ed.an at the Swt
( .ri Fuid ra
1I.iB. bank of River
Smoked 10 .
: and enS 0il ijtfaror of A14r.w.LLpviJ4uiwr.isIur the running 5tt Tdngoea : ,
"' stW fS tdjviu ;o H iu tne ae'lenn. .in.pny j!
b and
mJbeiuse$ 6 sid tract Cordial; re coud.prner6o
Itti eat fifty ctiaitx, separatiu 3y"
;
,i = ,: <: ; ly'five dfgreea .SkegnTickle .
wfier :
: St. .
other fit stenf at Anguttirie .
;
bi4ii*t.u7 1\\..tobstbpt4iM VII ftfa-fi' ,SAXPHEZ M /.liaL. of Uud'frurtiliie Und. .f.te'or.,eA.Cury.sod.and 10'caska Gbee'ek8H( >oteaoTrCO.do 8idrchi Leiwg my !

4 1 t'u t4. ,; ::; p'iC ,: ,1I ,IQU.4 ,)- Icc1., ".' 8t.\II: enkttu i ; ;22.>"l of<"J>.." .1 1841.Tht .*-, .*. ,.", ccf1''l'Yd..o.tb"aid.llotUC; :- It1'1" Rabin J;. 11.Prttch 'bon.I.1P.* ** Apple *,l_? ,*Ma W.ta" Rum,' r cnn be'lI\en.1.ot bis m 4 *.rimc if* ,:given__ (rom.er'" 11' ..haitdT..-..:; : ; -tTh- l -

: .; :2S -; :;- !.: .boeuIeaiI,3eJat1N! flrtt Saturday in
thrace north forty nvt degree eaiweifty| twochains 30do assorted Cr ker.-15 bags ; .
: -
+ \'b.f:t.Id.fp.r '* v \ flactitow 24tBrad way NY. "f
.*d* .1.1 pu.r d It. !)BaiurdflT.6thS Mayo.47reg1re. U a stake a.ui all Muuuock.' parading raiii 4G&rkinBuUerV&0; kgsL'trd,3Ukegiails.Brick K.-Jl.: GiwM; bf almost every" description in Li* Crisof : -
( public land*; a'ti'don the "I\.uIlItl. aide by a t2U bbl Apple/()'jtiaiter, casks Wine;I .JO od the S .
had :
l basin***can he verybestteruiaucha. :
A .- line ruiiuiuif froui"aaiu riake" CynU'forty fie dtreeawefu '3QtJ : t1If'ln1bas'Oat" 8J) Laqdor,. ._ -'
L-.4UI.w a 1de O( % .od rn tuwa.p. / tiT ;o k 00.the b.llk ct sak'c Silt. .': Dry GOhd F4nc7 AiiclesIJskdwsreCutleryHai.: .. .5, 1
y)hojitBir:af'er.&iv't'abiM .ppo; e' "d& .fin eluaius lu a lU'boxe8 asrtd; CnJj,2U S -.
; ; \ :
1f& .Laa. Doon t Jewelry, lcsi
1 1i I Cp. Shoes, ,.
? ? : s
$ .
i 4 'nff8rrUwB! *'i a CrtHn*', 'tl f.ekikuiutdi.uatsffi1.a' :Goodbf' Le'ktS snisipatatiut; .id ilct rulLud P" SO bn .:' n.odL1zDro1.1u? bag Shit, and rJjrie barrel Guniad'PuloR '

r'r \Ad)nlWltfiH.r''krf1. fti,*' tttMt'W'.L4i Li. U O i 14ey: purdi.d tar .t'ii'qUI.oniaD'III'! 5( ,bales Hay;10 cailr Hor/e.3i bbl* M U -f, i Bridle hot PoncLe, dnnblfl>' !Powder Flaik7 and tKbnaand*of 4 tk : ..?Vjale. ,

.. : OirtEOjt. ; tiVe'of*aW couiity. jj&iUO Q ..too le liana to m uuoei past -
+4 -'.- > '** RuBEfcT aitCKtER. Adtii'TD ,TnkeTi e.'b.propetti ur lafeob' Gutters to shuT 14: Principe' Cigar* half an4uartr.boxes' ,'. atmut&eDt .frb1 W"\.rn.t" ...- ". '. +:'..:-

.A.. 11.:. t: 4. I .T the'atveral udjnvnits and tost'.pf soil againtrC.Bisbev :' '. -() cimtpori., .do. "do "d*. audbopeihy(oL _.._I. .", .- -reOD.D
-. '
: j of.Cluta &[ Meadd ThomasF. ivorted brand *. _bC4h .UI' 'u- '.5 :
,
y & Ca. til' (dot 30 boxes Chairip2ne, iQUN4.HEbRICK.St.unitin.l2ttAwgtisEftllO. .
L ,. .. '' .verIte : n 'i .: ; ,:_ ..
.
; -
; a7 ; the' estate Field. and VIIi U.-.Brtw.ur.| 5. o:1t L Dlp u l 2.0 b .r.Sl'UHI'. < : ., *. -, .:t .
.: 1 Ji-LL peTMii1vltiu Jletua4.dafaut: V '-Lsu; I- &:*do r..r Sugar.Vlik'.VrV :' '- i 'j ...Jd.i'" }.
't4 .dutt A"of VE.TUCJtta{, *tfc JiqaireJ4urEIt pr. : Oue'.mahoginT'Sfcreurj. > iwo-jmahogtny side ,>Aod\K .?"refp"'ll1lae?- n qamtltief,AH oderssbaUt.'p.r. ,* M&xb. *S ; *2jM* S.

:;Ltbe causai4'zorn't the it'wttfiin tht limit"nr'escrined bi1aef '!'. fnV Stand :oi e8ife. two iaahngauy Tablea"tttjulf hivi VirtftiWftteoUOn.f. tirebt rt'pi vioo. na Jtfw Twptr. >Uitr FiiaSsF1* : t _
vI wltbiiutrIttul board, ... '
4. *1vi+. tiijt iudebte'd. will J wake DnZeT- fif'rf*" -&ai--' ** A A '.. .t" / *.l .J'
"i iflh.: fan.c bar red i aM.tbOM dnaentiitiihi, an/ Cbaio"on half ,doxenWifcJbrCh eb f:,eb.Waate.Ih; EvCARRvloV CO. .A- *'r v > .av-< ... Pc**'

; ,. l.1'rn.t '' f 'I\'g "Aa ..Ad c ( .irsoh .t,, on,"CIoh'tw a blocking. ; &1 -" -.-.--'-I----r--' : S 19 kajtV prim*-Goaheo Tlitt. t4rd\.IMIM.IB ika,. K-. X'C. :r1/0.- +l
'
arc JU1.. '. ..t.I... J ,- Birds tod Ve's.'pile pair Tire Dogs aiid.Grate'. ,.w.. : :; t. York market; is ..i' ". 1"i..T'. .
,
: 1t4 Taken'alhtprof>ernr'r' t,1. '. 80 belt barrel::8oal&PQtte qi :i'i -
# Btt'UIvt and content* > ,
jfl i-Ufofe..*gStt 7 X?:* 'ffifteg1 Cej Gtg.r'1. of iuilafatorof I' .e 1uiI gatrndb4edlGOTdT --b-' : "":: :
.. ', Jim*Guttersoni t to satisfy judgment and coils b' 2) ( :
.lJI. :
BOXE'S-cJio ; bbCus .r :
I& ,4 V-Mfiuj >%** ffimiaaWea.. ? *>T j.tlSlf TbomzzFYield.: *'* 1JuLlNcflElaabsl Figvi : March 1. : 1. AYEaYPERPAU.IS. .. .
'
: "
; \ cboataer ;:8tward vA iaTlit i '_ .; 'i. : : : ; 1 JL O. .bokae a.1aini,t. do.. 'SO i.do. .Pe nBraxil,1indtiickory '. : .r.. .5- .t'
; /
Noiicel
etaiL f r E4liiti iYatnUn.1 1':4 Boxe&CiUoui ; ;
= i nut,
,_I" IU"" i..1:0.0 'Fab, 2fe,1841. /; '.- I -,' !T.y JL-'*_ iLCARR &.CJ. fSlXfwe ka arier.'daVJ 1 wHf apply to tht B. '.:- 5 : ':" ,
k
tfl8ti1di 8Lb May"
) ,
t bs1 $* _Tbis-aalt isiopGnPd or of DuVtl l".J;
14 ,..i.- .- .c ,...' -, ..- '- 'Wfl1TK1DJLOVES< I' &.of jthe Coantx court Ctaaty e : '
LONG
_
_
clh.i 1o./ .. 8'I'OK '' .0 ,9..mbttlar- 't
: i t, '1 : ,""NEW LADIES ', for Utters of tdmlaiattation.npo .
,1.ft ;I" S I_ Fillet doc&YRrALL- ,: .-4 :._ .
I ged.udehatletarihtand'S
4 se: vecrz &.JJm-'CBUI.'U'IG& The!JYtto York Cheap &ry to. '
uz.WEa.. ..._ ,I. ._ .Ay '- DEWEESr.wotI '.s" .
1t P ckt*.$ nsiz; Ui PIR.E,4.A.iwjcii1bierwi111iav thssrat.orPWLtP
'. a J
st. W J' -' ,,h.i'above f, ,, ",Goois Store.ft ., .JutReceivef,' .It. If..decea. ,a 1 tht tinw of hi'c1e.tfv- .*-1 '- oi
Jgint deahi'jiii1jNq1sC .L SJobjctibei f*ifom the cUiita of fit.j 4u. MARY,DBWEE3." ; '. .: ."
; weekly. livaUdtVaiid The pabUegen.m55 ,in 11E_ ,_. :Frv..* Ntz Ytrki i Cn,1ut i4 > 't'. o--p'P
whlen ppssibre. psi. fit, Jt sUn* ..4.Ju..ieiD t>. thai VbUCbpSieSIvri 4 i I t.Jackwnvil1e.Ja.lSiSll -'.'..4: !;:
.. .i (nnit t.rp.ftfM1; tWf,jttkti : .g G000S.lViSr.d0Oflb1lGWCan 4: ANDSQlEaitonntofWATVHtS . 'Y" ., J.'II

: ; W.ILIV. i wfifa&KVn I .. ._bLthIol._ _.. .'--.i.... a Ibaaic, B.of.. FAtiCY. A.C. / where they of .Hl JEWELRY/wWchwtU. .jt' -. iAMELKNuVLE be lOrd! .t'CJjula.ton::0- ; h5 made,to-order'at tht'.( ,., :. J ';2;"' "
( ; CV'b" ;;
-- $ !! *, i
.; .. lItr itQ.! 'P' r-.N. r..fM. J" .
dt Lanea Mu* : ; \
) AJ. d.Nsletltuslin 'auoTpuneBaHiratti5a'ed (olbf \ .
r. .b'i : ot. 010' ) .
.$ ,' ..fI.d.i..: f,t, .l Il icbnc.r ,rt.b.f\ : .; bnu.b7aI&ct.IIt.dtp.k. & Pl.. r ki_. Gar'Mm. V hint,!, Call5?'. orToN .W. Opl .. a k:! ,. /. "AVERY&eelttntBjtofatli .tRP\J.Lo.' '.".' t-SitIt"-'
f.O :
; sjid.jq Jhate.... ;" 1)4 1".ble.DiIfII cEvedbj '
I a.sziiss.beetiug and Shutiagn .J i Ut.ii4reuiIJu.tr k f" ;
1It : .
1tII''
j\ .. ... f.: A'VEaYPERrtt.. RteeiveA 5 .
.
'p ... :1 white8a n e. .yrV: .7 / Jsi "
Ribbon* .
B ; : S :
: ttbakcr* nneu -
? \.1. h4\.J--: .. : r* it :;.
t. p.b11.- episo1neifl&dDi"1 .
LtsS .
CP..lJ't : r := ,. s'1r tIC Corul. M4it-8ilk-.8hab.<8ilk pocket Jiiand'. -:: .Fresh Gashes j4I ; : '
4CAL& nOO'
q(& reivrJIifiii'1P low. ol-
'df !
; ,.,.. c. oa ; : 1T "\ .U3=- : lTAMSwiltin0U:
.- .-.3itn.4e&b- ... t": ... .$\..:.;%" .:. .nuaxs :...K ..t4, ,kereti r. .d-Ca..< -. ut of I Jewelry. Perfia* .UUTTElUa firkinajat wooekale or retail;by '.t :|. ntstorta'b. "'*: -.,":. ''.,.
; ic
anorirr
J MueX
'
> -:1i: A114. .11- ;" to pk1ALwADY Agnail ( oth iFcb'6" .;:.,:\--r *'AVERY &-PERr.\L ; '' AVERY & PERPALLHE -. : ::?- .: .,
,' if. TUOUSA M ". .' .. r""IJ7lAEaY4 !,";.tird chBdrt Tny*.'tnd a fT4tt*mi7nof Apri\30., : -

., : .. r. = 6J1r : -r -. IJIS Vt.3Iitji .r rticlsi, >o.iBainer.u4a'me&um. iPeroba,b- .r..r..1.I' f.: fJlJ OH" aiu4Q L ., .'.

parthastWtAJttnUdo wIiiocaIi *S4IQf.ttsasl.s. .IciI&J'ul.. .J. r : : "
l'
"-110. '' ''A.VD.1aPEM'At.L.i-t1: lal . fU. SUr'ld' :
_
nret' .,.. ', "' .. i, -xibaablt 1 Dues .
.t 1t11 II1bJ. r..rr t. f "' "l. tt1f'u.. J r- KEEN (AP LE6.h ':Ot o ; 5- ,
t ofail1 &Ii.
'trtkltt .ef-tn4$7
ds't- '' .G' .. .the baa ai.ix oo 8'brsJ ,
."..". 4M.'s. .PI. h.,1oF to.j "
; 1II4tEYLo1Jft; : .. .A' fo 2. "

.. ,t ;4so='t Yirato- -'' Itt'llt c >,.. = a\'i/- ; !:4 {': tOLD3.ITH.- ; posI .j.11a.. ..p'f8eWard..uClaiL. Dr.E. c n. .Q..V .Mc""M'.b1da1My..i1I:. Ayq: .p. .. : -

,. .. _t_. 3, ;. : -, 1S
'' '' J ? I" .. .
'ftt-c" "
.. r .t' : I .
: JIIoJ..E J J"I\ -. .
.. .r.s Y4lrA : _.Nb! : : \ 5- a ,. -
S.
.AI" .
-H: H.'te -, ,: !- '
: .
.' ., >. ,
: 'IIo. >.. ; L I 1: .. \ --
.. ;
.
: .
: .t' .J" t' .. .- .. I .. .- : T- ; S
T 1 1 C I
T # ': I ., 4. \ .' . : :
# I. S
,
'

: 't'e ., I'i'1 .' ., ,' ,. .'. ... . .,' ,.. ..il-ill" .'>: ..
:: !\ 0. .' \,'. J\! '!i : : .' ;.' ....:-,.: .' -" '.;I.1, .. .. ';.,,.; J \: ;.-, --j-, jV t I '. .. .'-: '. .. -. :. -. \..,..-<: ''::J." :- c,. ;S "

I .. ..S.. \ .., I,'. .: ;

-. \ . .. .1 IW* } I 'f
.
-' C -
-
) ; fefejf.
.
1, 1 I .- S?* | .
-. S ;
.
., .. I \ '. '
.. e. .'
.. -
,,"i' '.J .. .., '5S&S b='''; ''j-i ;6 '':. .'.- ; : .. -.., ._:'... _.. ., -. ..,Y.., .". ; ..,k. '.. '-......... I. :
"
." 'I" "
'"l. "k- r J 5 ,, ..... ,
.
,_ : Yk .' ,1' !
..Itot.. .. ; } ; f. ; Y' .
", I f. iI' 4\ 4tr "_ ,_, : i.', ._.. -li'f .; r .; .tfi'j.. ti t.: 1.. u. ," .. N'l .-' .':; i_ : ;
"". t.. ": "": :(. ..' \ .., 7f 1tf.I .lI "-,. ,l-. .,.. ..d, ', ,.: "..,'.".,. rir. ; ..':..,: ':". .. ..1"-1. T
n'ilU't.7ttt.tf' '
) .
I ;4'. \ \ .Ii' i : ; ;
: rt..' ti.t' ".. : -_.. ', _. : + : :
.I ,. '
.
j., } ,.1 :4' < : ./! ".. .. "t1 '-j .vf ., '
T\..J:111&. : ." .. ..f.. ".>.jIL.. JL-I.. ".t iV.i.1 '# .. ";' .* ..... -srJackonviU.:_. .. ". 'o.- : .- ,4J .' ,".-'i\1 s -.S, i--- M- -TT : I: ; 4:1. : -


," % 0
..- p V __,--'t. _. S.. -
: .r.J'
.. -
-
.I"J r -
I .f I "!.;..." '. : ,-ro ;lI' ,ifIIf't'. .": ;:..- S --Y ';

r rt -". '.,,' -, ," ,." "'. .. ,. w-a, ."a.'

*** &&&%$$$

k ,. T-" -t. TSSS 4 6 ,,', y ., t ? ys ,' s 4
> .3' < i.' ., .., +' r 1".- ). 'If'z.. .vr .
R > 1& : ': .< ,. t .. _: 0\ -. .. It' -.
v* *_ t ,. '. F Y,1 r. ,. 4I
"
? i
,
"
fe :
-' .7.
..
V R .f' '.":0 .. Y '., !
,
t4 ; ,,, ),,':' .. ,. y:- : .: .9 -,
& *" f fr, .ii', .' ', .... r -
.. ss*? *? ,- J. ..1p":4 '. I y.. ): 1 ; rtrew
- ._ VFardt _i__ _aL4-u1 : :' '
1 ; r 'X : .1'
;
i
Y.tYtr i u '
.
taMee .1 YWatrtoL tiiiwm'T! .Y.._ .
j. jtf gfuAr'K ,., "
- : ,agliel '-* ,- I ,. .". .. ,.. u bet atilt trielldJ1 1 at. 1t\r v{ '
Jf : '
't'

t SJ ,' UiWTS.J .'l.r"" f ,J"; ; ..-. ;J r.t; .Ji Rttgr:r.P"iW4i':JIC ;e Jr.'ffi..J'tl .
r z Af PI .? sj oar -* ,fitW'i *WIT*"*,* : K -
rbAo *-" =* ;- + *$ 4 ;i W rJ rm't t. j add oeltdetr.Fcrttwd. .... .
tttf +the afcwel P L. < : .a.r'. luaotriewi ttltt; !itrdrrtdtlyd
rairMf 'l ,
Mr memw .
f J. .f.i\ ,. ''<. ,4.tijtj{ .r :
i.

,y rho At M .''.,". .."< -.. .,".....'..<.'.,' -.+;. .' .1 '-- .'ZJ.1U"..' .,, .1I"oU... -... x wIf, ''Ie 4etV'DoI a. .'. ; riLaCa Uci4rtk'ort5li 1Uo.t1 *lEttkt'Ferrep I t i itii
tIke irreilfft all eeJ4attfat iat #.
t .M .
"R JfilIilL.lt1d erw.)8tO4 ,
., t !P : <
.
In tUMpff t Jet t ( r.}- qtMiblrf Ma&y&Koumb&W* XI arerrotbtrpeb ;tpyaatbaJtr.
.t'i .
I'I: w .
.i 18t 4j "'; J. ,.!,_ .4iJ. .ti ; .. SEXb oT U dTfiiteuidf C H.J"dli ia 91r i1t"ieitl
b 'Aro: M ; 1t Jy
: + .tt.tft. ;
1 ,, s: a g .fta.J.Il.' 1rzl : ;t ;
n r J"t"t '. _S t. .f, :'a" f ...J tt 3t.-Jw--a. )Jt4 dl MJhie AftI-rq!
fecir:4lt t tJ 17J .I'1''. .Af.aA l' t'c""'"" :;'" ;7..' i' .- 1'.t. ''.'' : ,b'M.tlped ade;4 .N' ittyed.tidofh
uW fj''t .''.L-t.ab"', ia. ... u iapw!1t. ri' r.tUelo!tjlFr Atrtldrl.:' ti' : :
'
'
.R .fat....rrl.'t i : f_JfArielWa.r.-aUIi'u if.J.itIi IUMriaDwI
.
:** lahsrlt'T >weiblbe eiu .awE&w.pw-PAL't.1J aadp.f edd a IKpear.a eJia,
I 4; }laad,Jhria&ied.u la (_): r ,

.r- ,'i +AIIIIRTB.,; : Q tt *&*&t&ftn, iFmelsir9ii&*.1I'< **1" ** Aua1 bt.Aifedufda;: Nco )1-AVedOsde, oftlN Cbirstfd :,
.;Abw;a kN wettattet Ia1017*iJ Bbell0eoh, aidKr:'si i.,-i'B.ot.L1 VNnaTantnmtifrM afcwiiil; IltI.-iUri ii Amdabd.Joaaab' net tToe.

UV1'TElti.. '1 at rttaiL. 4 3lt+ WdoT Ac'Nr TAfr ":

.r per" 9E t10halifl5i Afkdr 10-". .,"-" -.';... j.. ..\C aRAeOi- Am>lf<}aBd. CaJafinaW.Amdoooi (eBilarewolTHo ed.aJ +
.
.- n,_4F.-.t'.. 7e..wii' ArredoadaRJtdae.d .i ttilptondo :
tILadte. ;;" W. .A.lh ( .)' I Itrabefi e
:
: 'l.,1Q''ifa ; -;; 1I..r A :(r 5Jt.A, 1P
?' Who rtiil tert IbesabltsaY fae ,I f 1' Gddii.tal. .m.6t tiotbttpdityelias .. .II4I"pba-K ).?dCbi ioi 'it" b l io ,
Jlldlntt do.' t.7.t.M +.;,:-' 'of 'otbat'rti .t 4Jf IdD. iY rt
MtY 1 :A1ttM mpoci.ftedme.'M1 '.;. r..
e ar e r +4sr ; ; : ..co
liV 'JM'tlt L.-1 &A"-"C"\IUt : 4J,a. M.Arreaado itptaria Hi pays oa ttlft st w are'irr
Bak tfJl ,. M'. .:..r .. ... ..'1.,7'.. ". ,..tt"_ 'fJt a Arrralt iit'wn o .altii red Uiom t'xi11iirh.EdM bgtiitiror ids
>
IA $ tl : i aiBy ui fBai i fclS Jjw"W t"g .
'
w :a..hc ", cor.f'lMIr", ned. liie\'iil'e'.w flat .blrIfr natter ati're[>rttida,3se1 'l :atL'

ilSSe ? $ttet.Beiop S.aaadesJMtreceiredyt .1'IIIr1Ji1''fr..ao. Meth TF.l. Itetie7Ya'fetal taji irildrn fop l grater juIip{s(

'"SMI? M i ,, 't er.-L..
It ylltJsY? w ;.JSRLA't" .TJI&> ,_4anda. fI U.Atre4oad.
? (, 'tD1z'rI A7rniu U&T. i Wd. <" glad ii lad, f,


'i .H, ."t.r" .' ''o J".{;.. , .iu,. ".' rK.. ".. '; '#. ..iiI : .' :;. ,11I., . : i.3 L,..iMi.haif' rbi' "or *wica: Let'ia.tbsWII; ':..daetito3ra ri+.6a1 atuae J"" !f + K Ajt
.J'
; 't w .t ) t r eabratnial Rai of t''IiJY-i 'ibia eitTr ar.II1tJ .fl'itLtfl.d orC tdi'aodtlattrlir : Wpb... UTa t3edzlt
1 -I .i.J 4.. M' 11' : '> or' '33B "' f.n.cY'JH..re,th 4 rne.F tF err 1 t[ .4r1 ksid;bi1Lm! arto ; N
r J.r $ illnE .. hdlbtbieairetit -ntertittmoiMto' r of orh tai w
L : "- <.. 'f :" .l." f._ :" 1 tb.u a mpkie tat rnel>:

1 -i : ,,w lSb..-_ 11f ; 1 :-'t". -..J.. .5 1. t9- -.3r".. ,' oat M'If ta tiN.:6.t: .d..r1It.JM. 1 u..We tf"ot ad C 'lllir.Jf'erC' ;. eta fora erx? berrlr > twot .

.a 1<e..I MIl:. Rama.'fb.-rn4 Uill..t&ti.i ,- Mur t li.p8 umbra bireaa pWriits;CI',19DICU., 'r"st'e.- Ygd'trey
; .r '.,,..'i.\r.. 'a. t r' d g L{:':Brittaair r ''der'., .iJ 4 t ,d.riit 1A f t *;. wll drufler for>
I qIt i t r ". r ..u ., r"rrtyp .;. yItpa : e.,_1..'d e?, oj'If .'-.A-,:;1-. J iWTlberobitt r,April ftl.J.tt A JnV/ '." ( 4riweisaid bdtto b' ore ci dnytlaerrpteei tfrectnea+ t i he rero6wtt atoa4r '

tMJ"t"aaWi..k.Mide&ttJ i iD tIe'5ghtoft'fIeICUrlllei.TIIiiD ,:'r Snteba 1 airerPauatB' i.L aeei, .,a.-. .. Bart;8ep .athlw uktobtt f;!d iardfindoityt'.:.i .\d"'yotJf'.M'liiic 'Iodtuthirrwttre ."- @ati .hSmttie"Ii '

\ : a .rt "stab o""r'tec t'fjI.J I\'f.,- .,"iP,"' ;.. L-CAU.t6.CO.ut!+ slates the ruts! bal)bate bef'ti"'uC'te: od tIUee'Ii{. ,8inii.i1dbdlio h R"] ttlt3.titwY tatieth'ii iiti tgilitibai !
+r, r.. .l9rt+r9Ict o'ejoelr'itr lwtMt RrT ooii ?or thit.Z4a'JaSHprecrd' iD' ;lIf r-Jl a"ftH:(IJiei. : Uit+ iu tee, rip r atis4 Wt;
; (E. 1 : LIB.1 .ttlItrJ5A1;GLN, (: tfrioo wbicb Ali fcrtMi15fC. !"into then+irketrat t 'fieraaedr {i5tdfaporfn' leti, .

rat1ti.fte,& T nl, 'led p ia law;to reft !a )J4 reerir4d J ir eitY += u4tAi' :t.ftoftt. .Tbit 1 ii\ .t aarenimal atoreea\4.-r rl i Ified.raMM' r madItrrii" dtdriet'acoidIu1ti'ttiefpr .! ( a Y.
N i. rp? u..t a r.1 : ir Ki lAl' Lij."t. blvd broajgtiutb tM t uk tlb-U 6e brbo41 o tJ+tievttdiitat iiriW'1i a G ,

T {bat. plTho'rtrOf.. ..d. r !.r..w.1ii'I .. ..- N' Who 1J'0r''>'uiJ iUteTtr-adbiilI Veoninr anent entdlarrieted6r' web'raiie rardq.IIIIpro: l..rp.p 1&-1' e h# '+1 Uaeet{ lbi IZ.lstCK? SRSia'

.tAtt, ; 1' <., .CJef'i. nha;N a Ihetsedtbe'be. ? T. OaJe J NOt t1t t i0at 1awr'x .t tc x I t,811, t>git'ilieiFtaio' lipea

: fnter' infl thI JI : .f .,. Ii et .Wfff11io<,'aad h.lIftdruiPd Hide:skits srd bead :,/1'":;:'' .:I'H O SON. f& i i'A fb ;. t !stRilie+ a
..'. >&r"\ iiad'atir t alter 'eiherkeioiellGienilibal a1.) '. p trdt COR'i "ttH.1 i.I "M l.t'C-: agatbao( ti r

x .. ..adoaalip, ...1 MoOI- .. i,.. rt. I .4..daui .f'ait H3uiWi'b.C_ ;dt/rk r/n. k't'..rfT ind"ihir'vendor .#.'owtwu'pariitheClerk r : 'lerk.J..tQl' .4 arezl '9'.Jlaenti mat b.i atq uI :ik

TcrTl I dl lei'th w J: I.+A.'PaW dir i af'nil -G(. be'Maictifr'c nfl'tttt'r 1orfisk1TneIi at
t ; $ lrf7
w fT. "t' "1 ,.M nt
;fJ
be d;.. .pan'. I ifljJ, W" _" f-'L''t'',..;r.tiieat 'r'' each beifl tbirijf-M n!acid a b. (Of tff tar.eaeh'e1' .ME1UHBOKINQ: ,:Y'tJlJ I t he iSi tlr pelryut q
w" ,
"OUtiE'7111Uui'tMiirdfit + 11)ISt w i
tbttrf
." ;#. .". .. orliojr.aod IMIT S. genii fi tt etch goat or.he+p. kber r gt+neaiTun

t \ofiyi: .. ... '. thitb Ciij; ftH'\r' "Cbartitirtby '(kc."X|Tlat ui petetiu'ar'petrUno...to.ttulIV nil. l J. ete'reipcctfat" fiafunoeritth.t1O'MciMSTUfl .-I . utirillftbba', ,
'.' / 'tj..7fE *.tfti oJoyai i.. lase gel.it. or>tf.lorQ""aJiT uintedaoiourld i or r'M* tfowl 11 ?" '
tf po .
','' h"" .'- ..J'r.J = i eb .1ItirUI.Wy'! :r.lttt.a..c,1iri;udtlrr .Nub;fiat?;ottrt&i.;or any stile uruawhntifrail"tt % m I oCUlfA"U'& R4A' t f1lid '
.a. 1'.r. '
tbr li a r k1Jit. .cPM r'"d tree
,: eatbiA'M'.r ; .
.ti I Leg.' .r.." 'ija"t..... .r'It't.t., '(;-I""U''" ,fj. rr fJ"tr--'v''tZ J '\ rNr.4a ao4 is L, .,41I.riiwotiug p1Ja--tat_. ).mtlle seUbi w.rnrf. ortethtriniele'brprbYMioir.ROen bS Clerk of.tN>;'H ri t.'j ;.i iun Tbeiusb.itrFaglteb awf." i ---lmM'i'UtAJb Qtaiauz.i -arV.1fiostmt 4 'h I' +!- '
.
.
4 ," ., .. f .iIC ', 1itf'.i # : ; eo ate; uflft< ;e r wit;tlatatdt(C l-.ball:rcinhitld.II t1L'> tAlt GtD1iMtfi
,, : ;{ U'. =
i ." ,1, Pji reaVkw Jngel ew
idr.iit.ctbe'8o bv
.!; ,t.e II.ju t <"T *WTW77..,.." 'A..iIIIt..-. 'T; < f 'rbaproprtt? {II'( two; dtizaiir. : routine tbc'wnm with himin f: ft' ,their t '
g A,' JIlt a.w 'and'we1blabrdi 7adili.L.t"out der iiord .tIIwii Jud'aiIlif.Ibll.:of owh'i iJi i. putieular.tittae&j illa.Ir"iJhkirid

i >'<>' ''':7Irp':"* ;. .a.ti t L '_".'" itttlbeetiep' ( rtareltisptstd;.'j otZt ;proeeed:>er tore the ..0...tD lw tikeN.a+ln jiivbXatrotptborwolf'dNtiu7edat .; ittrrned+et iM..4h, ... .a.n.aifq!.rd4i. alhe r 'i r fllrirpirilJio'.lI'eiUi. are heVbI nnb+er {irpu is' p
t ; and J .' w .
Bwef rabbis
1Soo'tirtt. ertaPlu .tteea: mttj'MtfiB ; .
: tbee3peate.o! h t !! Jo : ; ttiuirioZteil bKtkttteau
w .' 1 -I ..Nla Uri Widow fc !+tf.Si .Lit ft.1-duet: .1 3x. It..tf t'i-1. al tbat baro. '"5.- II."novnNUNI. .

.: .'.Ut; : ; that to Kni .U.' .; the poeberrr'I .r: c..' : rrMi'6tpetioa4aibsUte1II; orifiir!.4fedtbe. ,'eater..rlr u "_'r .t 'it trbtehiratt, 1 een 1watua11 = W
< ..it.n.R.W'nod ; d'atry" fe_OitiIW> ..1)otb fnfUfa ,. SsIS18"1"for tt .M"'i" as.?fi fot wJ4f taV kind 'haft -Ia. iua, : ertr.qe tI.wduJ. of.ttreein }
I df ;dewfibwli;or i lit titlb. ;a't1 bare N" ; wet( tat' tbt ariwea e) iar1lond
'
; l'r&stneat and ;
S t ), tI : bngeiaridp
) "
nUemeniaBdfor; Iafot 1I"fIaDtl16AMD Mi1 mnm U
| m: *da'ybNa .ir tbelr iuteirlttbrwC. ietsbell
!* *. *- liC* JOt -,"lf.rA r ni c ; :I pearOtdat..u'ti nttieahidipklalrl QtrttlW : tb
aurpaiiect. i I>i.tt1341:>rA' .r sltJ4 ?!
,: the'lDarblw p.'oIr.1
r. lan
< ;' ?1""t'i '' .t .* be.tnn t. .. +
Hie bzt4
.1iw. ortbiM\Vi. ti.
,. $* Tha aab 'be7rtpwaibiitflnVlfloi; ; s AjkA r p. 1 .r -'e'CS61'I'rh..tUaitJsti- U W a Cer1'of'ber J f ukot;.J!'t..eri .i"rdM.uarfie !aiaiuet'the ftega.atitda

'i to tbwe* MtttrLive 4 .,l jbe"pt1.r_ iprie&.J B tM"W. tCBWEU'pen.daeottie fella flAr uEsZ;1t.Ie faepifeiCobh'rjt.tr''I U j.'i ar4 1 t.I*+td nQ irid his'cftcedortBgnbo';!feiara of the f l\cI.. siraatIa.egneiti t.iI .1. f eut o4 ten, 4'' Ki ee aw JfItdopt'ttik'ttifKttliiPg'
r ; ti i 'gOnlteilyLn4, .. auft !..fii ift .. cr'j CfdDciJ i a 1."bdJ"nceb.iaeb aLiii ii'1 i ( irJ'i,
t
,,, F.lt. a' "" .i hertuYty tWbepl.awott+etatof w '
: .' oatulne -.IIIVhfi: "t.1..I. patroa.....':, < ) X'YsJt.RiL"1 $rtctl giwrg bfttda fti offidenC L.1: : Its pe qX t'tr) : '
'
\ \ -4."t'.iit' wCTntjfortba .11at'1.."'uaiftr all;g tt ttseiiejti'etaiopta Ibis { > it t 44.tetr At,' il
.. : :>0'1X8 WIC.., I IXw.rkrtai -'x P r i-ri.'kJ'p J r1, .L nc"fta* trrW Katie.. Ki'Iklletartrul' .rtiide ,.1d. I aaa o
Q h)1Upptt:W kM tit+itahd''air wln wr"ib ,to uvfefeMedsIatiiarim *koartV ; g ;; ie.7 4Iv
.
eta r ,.JI r. .II (" j3LJ', .: :JP.hW: '16 ti0'ial7' ''C'od'Gt'A1 brt fir ruiu''aa+n itiroette0pealagor'mieketbr'riDJijlK: .ndirefaK!ttrpe .riMe>. ;raritio1' aaru m retr

.. '2'.t-e'NM' <. leiaari of admi .," a w. l"-t.c,,,,t Il6 4'V/I t'ta beJl;'.t aPeairhiaa, ; the.weid6te ucI..nu..1; p, ; .='Uprrral.of blur

"/ H .L.V: i &IMDd,1p;'tali r '; d .JI': '." ,- ;)J.U..tbfp'ille'> 'uitiNK:.eat.bfltbe. ;:a 1 eAtbttkhsil ',aand eaaeabatt keD*brti#*i'te u*:a aeyJRHB! Uward
., .. .. .d"' ':' '*- V. II"a j. I" -'>'\ ; .. ... '1'tfuU.i.,""...'L"'i, nu". Ih. .Ibe' Ms keg be'dqb tttire/. t tie>}.1.i.1'; nr ji.i"trocillClio. .fIeteia&4: 't 38Weetbrreitibtukinilte .. aeaUtl t is 'r.: v

+ r'riu f K btwWtl #f 4Mi'tikyneoresA' : h..
r :' ,: '{' ,'il grttarat nasal htrrirtety;thai tJic ...\ .. t.- '""" eillytiket. .UI.b.iaria all'fC..tb fiaj''I'J1I; that Bifla41'ttk..Pills tUft th--s 7.0rwt11elrsV
_....B8I '' NQWl!+RQ8ti3rit .", :..-'I' ti"!- -_._ .; I L Cart.; -nut',. ib f oril i&te;.odxfahall'pa3ntl: i" po'itt by'Atte'tttwy'I.pleaettof+kiblinit '
t': .;.. avN. ., .".1'reirarir.oh "nS.t .
i
dot 4 : 'di'6h rt.l.. hea, .a hlr.d atrt
tetf.It9tlecfi ; tl.fl.b/lJttoada_. : .obI';': 'r r..DlLtJ..ltie IF a6to
: W" re
_ rrti..h .pI nay,;rtlMrteiW ,1wb'tca ef-wajr bo rt 'ij-
; ; lAY &Y= PEaPAL!,' !
.
.
; >istk.tSfttuerStoeJdtlbark ,.idetatrYlMai .th 'ce. spline;eulxt'.ndYpnt rf theI'bae hepSUttbU"t1irrtatnct! tsiwi IN &toIJ
4 } s' .\..periorWfa'ani. "..nrMerect.lda'tJf. DOti..io; G1 i1.tr 'k.u.

.%4 ,t s tioalyiineraSilntia .nd ;1M'1-. .' 6.1 grruuitre.,=i w J ..ID.rb.4 ttaidr'dureon L._i.b r'aM.L'1.'d 's. Ai raadmb!";j ru"r.:8cPlUY -.i.1IIt

":'' pera.8bkera Boaitefa.'JUobona.'white Ba)ii tslttrr l rI'ti'c"I '1: f-T>\" :AVE w-'nIiL. .[,' a"fb't-r.. b1Hld rortlu, {;anii+retent'bf tliq AguerCa.rtiaiaadJtireotl.ega..a i.s mC tMlMrtit4f'i
<. carton !Ii.-&kf.&SjW pMDl1..f1.ad. il.ikit .nd il ." rlf ind'ntpiltr tainkitl; ir.d'ti
4 + t1iaX ),.otkud..ela..r..ii t :.lid J. req+ tee ttc ttlidrtratpaIlltt
t .- kereitef aod Ca,aU f>* 3f.C.; .t\+' t '4ie".'J'. i ;.\N"l iracuwotat 1f54ibet'iril C+a'CA.to (or yiile'rrtipt him; or any:peiwh' under:,hi-'direction"' be whboat'tbrar.i i.l rae..OlGllt etlly 9iti 4, ulttultrd a.rila fret?ttly GIs trieit

+ ,. *. A antkll.ebofce'wwtirotit+ ,Jkwant ':Pfna1r"T 4 Y.cie6aad Mi bjubif rialewdtelaltoai'ebb .. ivlailemployed'idthediKlt. rc e'r t hid I';"*4JV ico.iioa.rr ilhxq.: iN.a S iati atut.'regaitid t'1 the''dl etelte. kl"thep.eurlwlit .
t 'her,..n4..iJcIr.q r-.Dd t r".J taritrd Gl'1t.ltt \ ; : t'.,":.IS i1YlRY ski"pt.1U"'AIL: 1ee11i"fb .ihe'Clerk-of-tfc'' : -) 'cr'odNt
*. rartielta4tooBBBifr oat aiei\ion cPertnai| wu'r :-.- .. N.. i'- -"';"v Pero>'>rwhditna,riolyte:fI.'reet.bt afore'6eoiuplJ "pritididtLeyaswkiddiyk C..e ill find iht< :et1Atelt; t4 l + 7I&F.6Y .
::" i inj,to.|j>*reba"cheap w"otild-d_wUta'call mad look: ,1 "irli&li1; r.qnihDwDt bf th/.:'ofdilittntce::hpll!'fnlfru. ut!,dtdut niae that Will us*l8 Walt ti asryrtl i.atly h 'r'pyrttlu.rtrlz! .
GJi\'TLt lY'b J.a
.r, ftic-tbe..1. ". ct 1'e.t .-. ( : Aulep was '. i1 l die ,um.nf. $"*dolhnrro'f'aaeU r'' : Au.:,_A;tie....faabioBabU'artkli+ ;sf,"uI. ".t.. .,- iI'i/ : :-: .'. In the. eooipUiniol, the phP-'wtmefCto'l'na. :*Ha careful J nert/pnrch.ii: sPnil C1tRoariNPBr"iudv Ye ll iMiirrltrrti'wb., '
,
AVERT
.,? 8tr *rfarbuBnataL : '. .1.1Y 1\ tu. ._k__"V di'PERPAi Ch1.IO be Jeeovert-d with eoti(rota 'N'd'. asiit;} : hr' '.". '&* ?* w iI! cb je.'+tltd'.urwd

_ '?* ?- : .tl'4.. ."OLDS) IT :4CO)8( Ile.O".k ."1.y&tAtidif'orb1--. : or"oia' +ter ftTihe deliaqiieBt,teefre east_+Y' taste:ititboirimo cuMftTAVjcc* w aby.bit: !. Ju4l"auIX'ep jra i bnnareir iabJMJiw> kljiqn.OTi ygcrrt t
,
K.O.. 8b Aa aaiaeldprilldd_ ;'fa41.*"a a er nit;\: ifirt11t1AVlat; Y Q Ji!tRPALt- ,, of tb*llorporatibif'of tbif Crtf..r''!"fr* "' fll'r."-owa il.Vlf. .uij. t- 'f1 r''1*". B>...,, 'i"fq..rart :s: iytee uabttaettts7utilal; it?

'." ;. .,"ft' .r -..." ," ''- ''' 'J : 1. 8w 7. Th..l1otdin, _,iir 1i.ttitf. erdipiAe; iax.atoC"i1i .lat B"e..MretJi.r.oou'n.'Y< tbe'.taity pap ,1gtlttta
J. Y'C" .' r". .41 '.r '. ., .., "p.*nant to'thrt Tduiibce.: ihalttte'ait' the'. .o"i :, >, ih.inicealtoxed.'tJtoelee.e? '
.
F-- .ont.:1S"f.f .. hod.errad III 'bFffoeaiedYeirll" ait ctarred
.
": eta wutl' >
a Q
.. ."I 'p ,. -f .
I. 1 UaV
: bt ar tarabj. Paiceif, &
JJlaV
: .. np \ \Sin.; styer ; ;
I h.Lf
1ualY ; 'Adrri 's
a : .I 1I' &
.. iowit.'a :
..- n'viI __' w... iii'' .eJ'"IIN..1 Itaw.- :;
; t i r "
Jo D.e'llia. ,IAVf.l\r.c"PERi'ALL.tlebooaett.l3pirird :' L. 1lAyCY -J **"W'** a VCriT- iP
r.
.
'' .; uarot eeaaineaei c midieldd
;
.. .. ,;"..Jf Yatetta't :.-.".".r"n...,. ."" ..'. .:..'. .,_' :" u.. '. "_ ..:. ---l .__ 'P. 8 .Dd... (J.aatr.l' '' -t.. ". fort: fM rarcfciftVrit tiro ; Ii Gon1d.\.blt ru eoBtpaaii!! wii lKiBoBe) !.! >w ) *-
,. ,." 1 to.Wrefiitly/jp; 'Tn ';'Crt'f( 'rer.rehcc.pwlaf coq 4 e, t36
\ < 'rN, ., 'tfI "' F'ritlii'r'teel J j na
'. = ..., aa41.ed IttK, .plat.pnd Y h ..1' ''itwYe'ok, AM OttDfN.VtCK.: elq tins the appointn' "irt rf e.' *.; 1 irw.i waia a* was*, but f2UiWWtTtJ QJ) the INUPtaT' l Ati annMiuecoMaU ofeiadidatealof arfiofViebat
B".Plllt mgaatt 8- dtiebetdiiti 'iriD" City>.touiCIfrk I. of taMarket and rortirliir > etil:"V dw ifemifti* ale 3eiirl U oitofoL'
., boutiat Qape,W aUqofli Qnil. ww ;,nf' atoavid y. { t. ; IAtipet
,- *J,. der-tteel Pen d..Bead and and SnHl Inktiaac, a.cir mentp6Ptotaiaaaeadotberirycl.rtw. 'bwk. p.rpfllM't r."i 1'. "' jyyj.1:'cllb> ,eiiuo r dovtlfJ' ti 4! ID'Cttmp1et"1atl.? rl, \gyn.. ..
'' e .ilo'lb.-tt d rJCb4itetdta c* Bi it.na.Lgt1e.M' aWMiffrfi, # '..d'ir all .no want it ara .lefafto nbyibVaboT +IofW eweatvntairai. ridd .i
+ ; +
: 1 '' .' itabn 5 Pea itaQlta{Let let,tllom,n'Paper Faldenr. t
'
1It ''
:' Itadilleok and. .8., ritBlaok.B.i>kt, ; '. "II..M. r..311..B;,J"do CLfn. / SL .d"ate'CL"atthergtbaq,be.:,ppViot lfor 2"OMO :"drmtv> ;.re1 "fiftta db bb rt&o/will fOrtifo ftr oteoatn: wfaI ,uo eI1mo t1 Ilib.iaditiJnal
.J1: *" 1'ort*Falioa tWriUatf/and Drawing Cameb r. 4 Y' .," "'...t.,'V-I''it bola Cll.mpajiitLld.t_ -. )sal.,fra.m thdate. .a,fit and prrft f r|'e'>nun|lo J a J r 14 Rfor erb rt70: Aeetint Street;ri Ile ;"ii' Tata'in tr+it&t o tttti a kte tp f'attUrCibdidair7bart it

i.. Hair .PtBeikurPtita Boardr PaarKBirti.Ar* &. g00tt IL.-cknretll.ani'Ld-?.-f.N. 1" .-, _,d61 kbowo" a.,lheJCity wllar,b.l arid Clark. of ib''tt ilartel.J h Cluifleaiin'rberbiheeoiinti' itieitirrit+i rait yia oJ.)iiiV. ibt tibe.lN ba1atrMrptia6r

For ells oj' febft t.. AV.RY &FERPALL.' i ,1000, ":.Dried Beef,30 .CltittWlae,: bbl IEe tSmoetlatten? .hll, btr Z one d'ftJUr BVBtt ia.nd'I' .in lr".aB! ..dote:or i411NJ:y.)>''ltii(4K.( ; taewrtt l'' ri +3 _t+

': : ***' :6rSij. .te&T.ogoea.90ift. >)ladetrrd.; .,,,, it_.-_ d'ai.j ttahll Le?,'u under directionnf;s i'ellrfyp.| >, 'h.h' and ili givd order;on th..tIHI .e'DtI,..1" inI SdhBudic r ale eQm
JPW.9&ei' : t '1 i' *u.n,ea.IV.0.:1. '. \t. -jCwdila, ;r ...* to.i miov Into and import ellit I mtiMnce.akd ;II-If tethi+ '-f ftjrbeiiijr4ffIfBi aVSt AosiiiiSinet" wliei ut, ead tbextrt+trp.l"t16t'+rrldr=tdti
r t' > THE 4 caw and *e IJ Cof r.1J ecf:.fifJCSK: JUeutLt'Cb.80 bel"8. polO th tlt.rtb. Ltione of thr VttYOrdusMuce.,1 ro-Votk'a WVJrawy i'an' be ieen'biarertrsgk;.'sate frdvt u.ta'mlt.-.DcJ' tin etJ rd '"ltd ofytli 4ueir.tl

9 ,.P i ..iut,1_ a LOT..ocenpt t.d> P.' .aabarf ibeilrt:: 5 bvxea ''apt Apple Lbee.f,lJti bWi t3rilD;- ,. .( nxt, and pnr ecuiev onder, the>dirertioik of atK-f! "and car. :.f bfa.i etle',: .' jo .. +alta jr ittteirr ti.tl.tpbr.p+t6i b.d'f.rteQterabeer.Re

_ 4 b 3eont iaeat'B: rata'S T'X; portion loftha -: fiQbb'\Fl.ilt r ld J' sYQtakt .IiOdb'Pwtuwr, Mayo!.:all e ettel.against the iritjr( and 4. to HUI.I, '.i.v -.. .B. oli"NnRET" Jr: 'i'1: rAud.ib otmetrofh4.celi
r 4tound bai baa,biroitfut .tstot'opehor c niCiTiHDJor 30 "dHaii>ntdCr {.err, ba Re C41.. # ebarf a alllhe .' wLiclibeloHp' hi, tndafedl.ehtrt'I Y "f \-24f' fjicJw.1Nr'f; : s ir's 97 sari'e.tihrndlaa flr6t.1'ai+hl'bio mrttN.l!
I
_ a' f ardaoj:and tbara rid upvtf it r..ral thriftbttr' 40 firkiiii Better.! :&0.kffc.Laid,;hp Na1M: ed b| tba tit,'CfimtaLla :and wlo'.{/ftlv..{Li.aJ. }' N.'BiG .dRn alm it.e.br iidr&tt t Ih'L t.F tt and pits irrt htb'i- rtpayueitademai&d.d

i x a, Urattff* Ueek.v' ,VVMV.H.yiU.UAAJd: SU jibU; Ai plw,*)'n*..let ..W.D.JJ iouo Brick. fendaitca opon,tho' lfjiTor/aifTHrls/ 'I iim"aa& hft.may i l'ofbuinJ.iccaahebidoulbi.a; i .. e".. :b'

I .r i BtAttgo.titiqdd nt; 41' r ; .e' 7 300 tf J6 r....JW bags U U.2a t jbbb ..or t. .' danoi:it pId ieaaiid'rK.Duoiiff moetinibfConn.' I!f'D,1..GQod... F, iieyAitieJwrU',.re.Cntlrtlltt.ji- "'de.e

l' I r- 'AWe tebiere yt ..ti iooed'pga' tiil:desl; g .,'.'t4bpia.erorted, 'aadjr,90 aaaka 8aJt.SO .'l 'I""' ,.r' .M Laud, |>** l**!ttaiaaJBj>.ca at aaeb,.meeting*,'o'.dis C.pittih.4Bwtr.Lad'itipin |!I;JewerVj3{ iiiIeyj At n a. *

..rt .Ith'anyofpry'jragroleA; .IU'.. "'a!hrt._..a'r."r.-tln,.'.,pry, t*'. :.. baxs Grin/JU di :Ur".. 4U tap 8' da. e'inotber., : flutiH .*,lDatbe rtqmrid,ofbiniuiid Brkllc r.daqbletad firtslo'barrel.U 4oa..I' ttr8: phee iorJgO fl l.'bditi rrf '
4.toot,aaru 1j.Il tat" ..hO '. >f he nrdtt* or the Maround frn;>t t.nel/e+
"'''''. .. t' .60 bake,u.i:10 coiU,ltoper 3ii'bbla, )hlu.; CoiinciC .. {PwderYlatlu.anjJiodwtdvof. | | arfiel pick$2 -;
< oil' ; _.. ..Io.ull' ... : lfi ...
: ". .,. '; .d.[ 35 boat..3rtot Calidla. 31 ked'WhttLi$. rid itjarilCtirdeiaeiL That.a fiaa offira. df '. liJo..U.u to mention. ThefekfulfirpMt favora.. par'ekd'ilaardbdte; $ vaipate. ,
Y 7: tt. :""', ..W11': r 'NrkyllF MI, k tdra I .l J lu.igelpe. Ciiy ,,a6d... star brat an !barb u'P'8f'apCIa.t said Ciiy.llarsb: l and andbnpe*, br,5"i'-;|aiteatjoVp baio> /to't> a ; litanfoiCsip' 1.r;
w': "It '" .. :. *- cr.rt.nf' IhaSieket.('-.Y tea nnaoee. of dci uiue. '? "*.*. .. &
: ; 4 u A. lAfttAIW*ttfpae aVy' InHmat tIt IIV"WOIf'Iet. .'" .. u... .u. fJ aiglect.tdgtrrega- ;" ,: ltdpeagt'iie'trdtii1wia P VqaTheatte'or .
,. 30 beta a.. ," red.f. -I '
tbyth.'etuaanjor .A
+ .
F.i' ; ia i af lit.'ABftuUM jn4.1tj.ic;.t&at Cbpmpyte uiuce.wbcbwayLi JQUN.J.'IIEDRICX; :eireni'btllrrhettr Tt4eb dlatr' t
,:tt.u; !.itfivwt fro :Ch rrt ., .It .Iorr.atkieraltktea 1 -. I".', ''t' 3d.Beit f nh ,ir4toed, etjb.'l1 ."- btuelnl 1; ..
f't l. t.. .a..or'-_ ".1 8.4ar Cri -. : wr n.-4.. '11:1 .5th,Tbs airueedf tea, 'aidiltlrtlf ititiri
4 .,. 1:. ..@GDJtlti', --J'r'Y1l. ; ekV ;-'T A .li..atJ' .AQ'u.."ejieilttttQttioit ja 'ilerk p f 1h.>:til.rketw bef.te'entenut'irpvti'tM: 'tfliytS IR.C1rtraitl; .earYaikpeieoatt\ia.i \ -:; pro u ioual iitfI ltns' 'hbetlauytiiab
.
,: -. .,, ,...,-.J ..'ti pre p11ti' Idatie.trhireeibap'titnbond: .alme ..P..J.bI 1a ;the)r ".I"U. r,:caaeet. ; a.hill'bs .i b6r
..< iI" .. l U' cityori.Aet .i.Jh ate, j sn of LJd h- drt i'38'r,
"' did
t"l.l'' .;,,l .'. ., ,.. ,-1 "I<,t,. lUIa I : / 1iPaipri.NlrQty ... mtet,tie_ feet itt"i 1t tae
"T..,: ,! ts "," .,' '" : Qr'' ,! ,.' ," ta'.P.ar.tIte.! ilbWiwforiBanV c fJN 'Y rKaa, et.YO.h.lYl ....'. .. .... _' .;'
Jo ., 4Wv '
: .: .. rjt.. : :. 1 dttti;*aervrdiiit'ta|.w.'v:/ v"j JI
1aU i.
'l' .. f r' baerel.
I -
.
edl.Etltt.r
"it. tJ .. .. .'. ." ""1. .tI ... flJ #.1t R+rb et fldlLtl'bfltupd.'i'kat'il. Aifi ; ;.1t-a1Ljf; _
'T' ; fydlelararf
+ .
:
n l' F b 1tF 4. fu..t I +'d( d .- ecut + c. Ie rirlfee5ttt ''ii 44
# .
# party or.o'dl .
; IH "
+t : .oii .. r r1"t. sane i igtt t i1o11 It.rc"'l .,. ,; r'4trElrALL. "'
Jrf ". t. f't' : W as .'IeI..1Pl } 110'8QXU.. 'ra. b51C. rraDt et.a.a. eftbu_ordiUId tbg'ptte' ..,Jtir I ,I. hetwioUtt'orttte Maelthejsa

.c L1I : Baia" W-I1. '".',-4..tbfo":". .I''.. ., !i y.WHS!* t 1.. 'Ui".f.l'!e118ab Iaicb I(O. .'. *mytt ;ts n"J 'r, se ... a k! f ht-Itrti IT; tbt ul '

1xi r .; i l IW 'f I" .Tr. ..IIId. ""' '. ........-.. ''W' b'.::,feu'.' r\ 7v.hANrv Mafor.r-. &t IX'.jetc..afar'cili r. Nr... .j l t atttrateauyepeailyre (
0 4 (; .alBe..Ataja titM, ,+!nRyuj.. .. ". '\' "r -.A..._ < I MiI attraot leItwrttr.C Coast y
\ \-i' ..tt I'Y 'tft..t:1""1f .'.. "' .fi f1lnih..fD..tr> t
t : 1.t Br n y tap
.
If.1"- :'. ,N Coen':;
\ I Yf'i L -1 ; ; f 1kFiii. :db,' 6 .I' 'Oftcf.and eitntuk. .r 4'M4Ii_ =.
'
i' 'j jtptatl ) :' w .... B.aV.A '
+ .! e : w. r.aPo LL, he ditte t tAil4&DmE$4atl of said $e:
.a $. ,t ttadie r:.... _- ___ ._ ._ ,_. :.AuBUrt ,1 ydici 'kfitli.ta_.birdestb!J' 8;-r kF 4
';.QI..iI x. .e."l'.t.! drlen.a .. etlriLteetpror ', .
.
"" t1aI.a ,. Ms.'jip per a ii'i'j2Sf., m'x ittAftVvftPWI
tar. ... t-1.\; i r' oridel+ S'ioi
L"'IV",40',. "' -- } .". \ fla dU "t orEL1tY' W : '. ..bbeI t_,'tit he'D1.ttht.r o'pll+ 'L fdMiM'J .IKIjMti .t: ..

C ...,.': -' .- ". .-- ,. U.B.-. s.r:1KIIIIII. yR + "walt .',...Cbetlat a .. it&.) ." ";ia Ib.TerrWTfcvplaatbfnaft h'fertda 't.ffl.i 't".Y.'J' &Oft. TRfST-IIJrf *JftBW"
'; '''' .tI.il w p r ; : /.u'{:'KJillf : are- gae.tedwkb.tttfaiLloolkibKyj j 'tlM''rr6' Sf 'a/aUi;
''hi'. '''' .. ..4..8CI..t .. lyEt I reoelptr; : ; ftW CrwNrn
; :4-- .J' .a I.A .A I } l 't'r :1. 4nf -ef aheridrhesor pDrt..La;ej ;k:.
'. l' '." I" ... ,., a tni*'IUII..r..r.VIII"IoI' ate' t -. .he.I'tI.IJ t 8 "
.. "at. ( \, ..Jt..1. p r o .1I'Jt- Tiainif; .Vin'i'i '
: .: 1'"U, ;.1..1 _i I rMHi aa praeabl.4e, i. .'jui.iAi..ai'ff
: '' "i.. .tWr.. JIa' ._. .. .._tJiy'\t "" <:Lf' ,: *** ,titoB : JtA. **
.
L. PxioaaWWlAChBdW '
:. I "/ ts..i'" ,'' rA'uYaIJtta'! cry to tto fan* cf P**** r- 'ainM fofSSSMV ? .
-
r. :. a :u.Oll..4r,, rele ToltorCewiy; I. *j|% 8 i.ipwiSbfe Ifi *! p
vr12fw' ,1'
,, stir G t ; :g '
rw.4 py._ Pr/eNi.1,. )h1 rrlN.w kettr.ifrab f fiWHtaraXbfLanrfSBW .AE 'h 4tbr ,tf ht4itoil
,
K. I r' P.q Jo"S.-')- .a-.,-a._&IIIioIa l.t-; .!iW Tliii,. Wbkt+ .46a It ate-1IiI 6r.. I, *A'i ,4f". .GEp "'s ") k, wi "_.,'. ., -. .. .if.r dNediabiiMo6ia ttititii
.
L' w"'COC I' .
w otute = op...l'S-u AY r : ; .. .e""
"Io an 'r.-"r a UPAt.U: ; *< } f 1C.. o'-- "
taee.I.8f" -
1r.oUt\4'UGF. j \
to : 'i .,1.t,. ArAtl.!< 8pftfrn.t'oBiii 1ahlidir f1t' Tfflr.a ttSKuVf.'nav

t* ota_._IItft i.-PttXNCI_ r.OROngll.O.r..l.4 _: ctkQ a .. It It. t 1UNlr8t;'
VH't anti
..: :, BL-fuayp '- ., L
.r\ .. ,'' .'. .. : >B.M.Lt .,"at. to t.-.iab ,
r 'It,_,BIi -'COiI." & 4"fH..r'1a'..:. t .GaEEN.Al1.DeW .:! rr" .' AY=.. '2'; :. piN.1'ft'
(Z' ''' L LL..t.
r 'e .. ; !1 i yak ldtutdctst 1Ii I. = ..
't .1t."I' W... .". ,'. ).; a' '
J. ) 'iltUOI'I '" It'-
.
.: 'ii.I..t 'e '- M" ... ': lI'1 I ,obi=too\ l YaS 0 '. .'.--n ,).'c ,Y .4. .;.0,... _' AIIC'f :" .
.
; 't''rt? .Ik.S.diAiliG .".t-r. .. t. .> > "
Jt"m Qty .aMM(" 'tltMeb tail ;
\ tr
1 .
'Jo1 "
: .,- it.l .t .'JIl 1 .A : "t 194 et._'I'd .i.T'_
.It. t rAp r
.1 .,
.
'
.
: ,
.
if.
,' .. '. .t. .} -,- U : J dj. } '
.' ii' v; "' {
.ii'0 ?
"
.' JfiS Bg SSg jp4 V tKsslottyabst+s ,''t iisE
.. .. .' t" .. '. v. :: :f j ; : : '<*uHv.'I 1 ,
.l. '
t t. \ : to
.' '. .., .- ..;,:0. .. .. _/ o. ,.. .: '. '..' '. .'. ". .., .. : .. VVV, .",' J..,:: "J .
0\4,'. .: ; . .. ." : _.'t' ,-,.,'.'"J. .. .,"I :2": ,..'i. :, ...: -' : ;. \ 'o.. ,.. :. .,. : +,& : : ...
,
'
.
; "
I' ; 'rl..rt..! "
; ; 1 ,
.
,.. ...- .' I. I ., I Ih 1: ..I., 0 ,;:": <''I. ..,.,.4C :4\0". T ,', ,." .."i'.'". :-. '..i.. -"''_ :.', ;-.. ',. \ ..' ., :. '. t'4 '
"
'' t. ,1.1." ,. ." r 1 : ': .. ., -. :> '. ",:.,i. -- .
7 .
v "t". ... ... .. Lit .. ', '., .' ', _. "" '- 1 3. '. -' . "J ,. ,' .
1 : _' "
'\ ,:.. ..< 1"f ;:.i. ..... I ., % ." : -, .,.. :i i.J {.' '.. '_1 : r. '
r'j '. _
-yl. '
,r : .J "
; .; !- f ,. .. '
: : .
,'f* .. ; . i.' : .I : rA ., ._.. .' .. ::
.I .... f' ,-, : .
.
\ :
.
.. .". 1' ,."- ...' : ." .' f "I .

S S IS I. : .. ".r.
0 \ oM '. ; ." ( -V.
:v' .
.
J ".'" '-', '_h ... ,. ..., L:2:;

rt
t !-

It o oj '.

S. I : .. l
.. t I t1 -5a _
'.'- ., tIr' ;".." .... -. .. .' .' .
'
._ ,'" .... I : t
y.


1 M1