<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida Argus, and Pensacola literary, agricultural & commercial register
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079915/00018
 Material Information
Title: Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural & commercial register
Alternate title: Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural and commercial register
Running title: Florida Argus
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Thomas Eastin
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: October 14, 1828
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (June 17, 1828)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1828?
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002054314
oclc - 33473355
notis - AKP2292
lccn - sn 95047291
System ID: UF00079915:00018

Full Text
__ n-' '. ---n---------war ;. -'., tI" < '' '':. ,o" :,,''.f ,,:", ; p, WfF7f"\ _d. Library t' ? .. .." .
rJf v" 'if. .r',
", .; <: ''.:i'.t : P"'Vf 1i.c' : ': '
'4:. :. '; ; : rf' :'.r1t..j t.i '':
If' .
i.IP, : "" :. -, p .r1.'f >iift i' '* i. .'l ,
;
: ( : ,* 'ft'; '
.x
" < itilt 't' d':4't" .
't'.s- ,
1'J
.
,, > '' ,
.
} '-" .r : t j<.ct",1 .)1. ;. "f' J .
.
: .
4 .' :#-1'--- .. f, f.:1'
: !7r? I
't'2' _
," ; : ': ''. ;
< 'f > { j t<
.
,
fI'. .
.' .it'f- ,. ,. ,," ,<. '. ..<,.', .. } ? .Ii. ": '. '. ..} <>,; f .'f' ., .": '_ ..", '- '. _-\.1I..t.t". _. .'>< )"'007 11>": ,"rJo '"
.
: 'j-, h t; '. ",.'r.; '.. ..' "..;'" ,," ... .'Ii'.,- I", .h' ., ," ..... ., '. .. .'', '"' $ ." .' 'ii'o," "'b'-G". ,Jt.liY.:1.,-ri.. _"""-' ..' >"- ., .,.:

4l. f .
'k." '" < r'
: JI "
4 } i ," ; t
; b : 't1i. '
: -;: r ASD v' { ,
PEN ii
? J A & uER.m \ rYlltai3Tuf4SP
f9' t'tft
I +,' : ijfl.STER"3 l tt 1t
.
,1'I ..I- .
:'. .:. "IIiII. ;!.\ I. > ; !.: L : : : T --; -: : -I 11 : JJ II, M .. l""tt. 1' 1 .. _, ." ,. ; f' ,, ,.,. < .. 'i1i' ,t, .. "x"u..r. 4'-a '_'fJ ,.. s'

.': :.: "N..... ji : '. -I,. '." .. :.. _:. it1.-1--h. 'PX ;" tbO- -' :,_.. p .1 ;" :)7111 /(
t ': D tor.\t. D ""1 : '
. : -1.- Y.J.n..1I f:. EnJ ,1 "' ; t ;n '"

'. : -_ :, .T'. II._' ..a. ..r. "' ,,..,. .o,,,__,,"'.."..,. .,. :,_''_i'_ :._.r, .f. .!,' .J'liT'. 'Ik _" ., ., r.4:.'4'. ,., .,;_;' ,;' -:." ';:-lf. .:,',. -_. .-.':...',."I'"h,!"....J.:..-.- ._"..J'.r. Oi'., .8. .
=' .4MJIJJi(1. ;
.
j ( "
LM..
J. !
] .
;
: i' ..sat r '
e. 1..u! __.;:! If'.L_. .: J_Li P"1 :-ft>;' (J'f'' J.1I' : "" < f.iI '< ..ai
TO, J"RINI'mtS. ,S ;.J:.4=. _, r1J"a. .. .,i:1 i h\t.r' J1d ; ..1 r

# mTl.la Zitnt. rirtUt"1'J ituttti.'lf zU.y' I T.rp lYtJf JR-Y f'DII.. ;.. t:. L..,..>." 'r .JtTJ"(".c. ..: :' '.:: I 1:: '1' ''. l'IS. l '- i ,.il1f" ".< > ;"'" "I a t5tm M r k1vW'tte i(t> A}

noLr4RS 4 I .: Ptfri c's 'rdr. qLU$ "' : rn&.GJu\'rnntfN f-"": -1 .. I ilJ4 Is.wwn11of" ,.. ._. ., t"1e"9 ,

T.J flU nib t' s l :%V 1e 1sILi tj ktoabwi i !*.Pt.t tt,1 rU"'iend'. .I-OW-.fi' Je. 1t'1f'fP'tttdfft I; 1 C. ."11.>J1ttid.Ulll .'
; b k c1Wk tli4t-tr t/ tAt i f171Jt .it : n 1 .''it a.
..' jrr Jt.1fWIS. o.'J e f tv 'n eat 5' .s1Q i' ,
't2lM' ,1 '
wt cPr { "" led
.nJ ,rtrribtr" i, GATI .. o J Ml t
i
.
r ,ddrrrrlirmt tt ,radtrrEt 1:4)ddl"N41a I. ". : .,' r' ,- ', 0', .t bet\i.ii, tart' # i ihdI ate ti'd 'Jr f <
< U1 E"
O/'J' Dn L1-1 RItJf'.f'tf"ttt tom,i '- Jnjoodar irtt'q if; I < .btJ.tO"'IJ' ;;

w t ,fvr tat ltrd 1+untialt1 rPJ'f .i'T'.. i?"Tk1L+- "',r.Qtif"tJ tropnc1on t,JJ.ut d lat8djill t CW14ntt sideraIb3e4fitfir. 'Tirtry ','1''iacri 3rkrt'tt.eratoat).. )> .pt-a #" cli.it-t' :: 'L hi.e}; .aJ..tnlb.UJ. I lbeutu.t., au119. AUj"tisad" 'th." '0'_',: i. ?C. t' rJis

w t"'rr e' h WRi3Air4YwttM%tt Dttfl. fil pv-:' v-ttnt 31siiYiii"1;rsa ePiene toga=: 'l r.t. -
Via'
r' n ... tet itFAt.\lm1fMa: {. dit Wkprt ,{ tl 1 If..sI f .Bi. iWt"U .
,. 1, jteztkx t ; rthol 'J lnurAlQ 1 '
.b if ftrnsb on"d ai3ed I t: l "" '
itaow t' d'
'
r+ s ti tL "t. .
; 1 ':; 1 ,petite try h lutlL:; tilUY ba' ''Lw.-, try .. 1, .L' ,t"ri I iIi tt :.+,'" .Hof. ,. -. :qo.J. ;3
rnOPOSAL9 thf VC1. t'' :''$1 m'; : ot t t..wd' .;
l 1'-1ku"D' f J. i "u.s. u.
aihaf
J.. pr'itf i iCOt.n :i 3'hii.t.. ktr i d i acttrtiu b'mtd1t 4 J. t "
.tf'J..I fU"J tl'f Tux nn er' 1j .1'-"i .> i .- ;r..nt.1nlltl .
.
T1PE" Y nt iM tbkJ doia (wIEU.'TieXtrtu r tetbeini l: :. i. ; .J"t kt-.ant.
"i tsixisa
.. .
-
.: +rrrT rWtnaAWIxtxxc: \ ; Y ,:'.dPly i "ithfJu1 ofttn. ,. e1t\ = 3''

.itU': 't(1ffC4+ .i &b,TJU: -. j 1 }'tutniJonkQ ine ricitto'rttatiiikt ." When Iirlrtt by r'hise.:thi-'iui vkbo aesrcetj m.at-' .. ---F ":.t1nk.\,. ": 1'Har1a. .- ..". ; -.---.--.., .ftt'ntrt.---- .-; .td,.-.." .'.. __, .. ,, :

k Fr40It.IQ\: .tIt.OtJH.' j-'ufNlis 'tIT'eirdsatreat i
;' .4adPcart4Lsta" Jy#. ritso7Krsld'c.:.r ',N.cX .tUu't'YI'2 CU'l1.I >, u, 'Rtmcne kurazelr. ,lIiPJf .e it : 'oft 1h qa 1; fA'F rilT '1t1}i t auto' tf'tI" n th

wn16.l Rtrutfr', omdt1, mtk, liaitcFk. Butat, 14. .t t1.an. :/, .Aei +rli't_ rttth..1e.all -L.. Qf..thftmi": : A'.m..tbe w J"'ii/ .
.
prrtfPtUI4t.him"'t! tefor-c 'tbw r'ltbHe pne 'r is. .t the .t.fn\FmMh t.1'ret4t ..,,: < rmdt oti QJ1f l bca t'l ",: .
-
,:4 :.J fur'p"'n' :ni .tL ,'pn1JirUtOf+ C" lteitr ]:' 'P .. OO' ;.:msu 6sttii'ttIpottt fumtbff Ji rgtii ;chi .'.' ; J\1 ) t1l. tt tl-- ;' 'i atedr.atstlx ', + : '

Ut.OI'.tr1o d-f"Ultt.upml tbt uut.a.ri1't't1t1ti.n sZ Chat4cs,CaseTypa t.ati'AOW' Iii z.ritteir jettce anotl : : QJji = ; :
i -itr erterci
,
f t +e xtsttl
; ricratrorxli e
"T ,
, 'd : > to tIvietl (rom the ruhlii-tU ofr _1.teriii t 3 4Ar'UJJ Iat+zli 'et true/. ,''' i .L. ,--,'...,, ._, ftr:4ti
a' roll (nt1ltclf'li..i tf'"hiktlt ,JCQftl l; .u'W"tAltcl ,}retal Rctf 4i qa t. tor:? :it '1JsytUbtexti &: '01.)4'_ "tfride Teifpfot ti u t JC4&Tens- ".,...._ 'nn! k
Tee tfta.t =out H tho bPPY tl'.oniB O iI ;tbii emf} etit- enjo 'm i J ( r
.
., be a. Jib et on"trap msera1 u4 'er& r .lt p i' J eit41Cte3F
n
lihtutd J't'N1at +,n It J JlJriJat .o:ttefij : a ; ; s I .FPaJJtNGttt'sI ir8ari *!\tl1l1bi'fib't; M : it1 rte 4ltse t .ifG: f o"atI

it. i.only nKrsarl to tfnna1l s ;bat ;"f Glftwr y 1 l Sf lP t9 ti f( J'ti; t+ ttr+:l-" }" wig fir Ch. t x 'Q l +c t9 f tP t or "I, lte ...a.:.,!i a
tn.tt .ilt''Ie drpt ttd tohtrri t. ftnJ' a R
".T! f AY fJ. + w1atettWtto et ourkingthe of.wpthiedit nuu.e;
J'k&\d Tbtpltrrcr wIatey'
h: (rihatUir2i' "M comtncrciat. ititcllxrezac! -- 1' g IJktP( ow.r litttrft ll tltta rifdtt"a bfip ;J c1 to-& Ibtithottnii1er. JifeUC1l.tha'e d Jbt iPati i t1 '11

f-. Itr"ubect will be to,'td+nl at. ter; :: etev ;, Pil ide}Ipbjt make j' .Ball : ;From.td waver: c :I[ : pt bf IJbii.littJ tribpietliaty lid s ttiJlrlr erpwd&L rkeart

.h ud r p.rtt d tbt Tt1T'krtbyii..eminat.ng j atria Parcliment & & :. .date i +ttfb. 'bnc, #. iigri plixl 'liaitishetl l the stub C to' .Cn sinotbei)48
Jufrraltioit iM ;
carrot .or
.
.. $ ,.1arttateZrate.r ; queetj Qt.to Styr! )!ttoti ia inci jra.1 t nr i 1.trr1..t.m. '.
( '
soil,; \n.b prnch.C' (1nn unt ",. 1f'j.. ertff : '.' -
,
Gcd'e1f .
itm. i
'f'Jt6Jrr p1h bW
e
; aiercyto1>rii
.t the sacb. iaf nn tj.m'taI1 .i
CUltry ; : 1atr rit4id ; idand .r
S'I T ?LAT 1 gzutbir'fitpcxt'Ytf back the 1 i and Su l .M g
{, \. 'roc4 orkttcarnip the i dtivstiou.lt4 RlwO'r i ; sit fit 1s wtis'p thieL Oct ttti4.td.

,. V lJ tlOnf;. *. Cana :ntle !.tdord er4 (Nn1.J'j'Jo '' euoxlrl'tJ'iii! ait I l 4, ,.. ,,' t'I Some kw built their 'f"Olt-di t.1.h 1JB&'r0.i'..' '" i c1i i' :taitay
J., grit, fihiet t-I l s.01.t1Je n1't'ff from w4k't'81 tlr 'Y saris w.si'lk.\Y \ :bb."Atld deli'tet'J.tIeRID' .Id Craoi n ati, 'S'f'nK'S'

c1j"af fJII" ptcuiiartylikfdct'stt.tn' .fr O tlrrge lair tta>tselrt8tirn, }sesntisafo .. RUl1itltt".t, 1ied.aboat the yeu tt83;' g1ti ni'l <'t gJi't...

a'Fre J:t117 rate %ion -fad,I t ttal \ ': j.k.c'1.1' Tun-'raiccMet q.\4 44of raa4 L6rirRr" tb'gn-en tl ( tstaeta' '.j't iWh" a.bUii -:tQ.. jtt. ..
ir'iartact
.r ltc.b$1t..t The 't P't.t. f I 1 :'I 'w io/d:1t it tads F1i)4 ;, mm 1be t"ut= rwJiidt her tt des'Cxla1the troir, #a d' ,, j
..t4tllo 'tiiii gaTtftxzttlyrixweYork.rlulstlrlptsitt % !1itL tf'f eltzf area l.riiM"
tnr. ra ry. !'1f"ptu tfthii-Adveriiretneoi,et n, + ; tl hi.-f 0 d t tai.1ie '" f
ton lit; ;ert tixF. Stadd1l. or tart'. to casft shrca5tar41 -, .' ...., .f.. : ei14'tt tpt of. J
{ '
t ''t l'tt : t lU.fn ttuieiEaitd: vettheirtt 't itEi stir f. wardiet tM gitiicithu ti r :Ort'e hQtU.. 't& wp'L.rtJ. r ; rn,
,1Gx+Ytl "" fi; o t t > iflt!* t' > "
.i "t etllpeh.. fr i UJ wretr ti' '. very p wtr tiJt-L. IlelttRJSC ,Qt .nn gtxf1'.y..d.-l. J"t > r
a'les I i r r. e f. -. 'i.FtetfnGli". l .1'fi 01 : r
,
y :. ,O.&ttff WELL't ; -' "Mt t I
.
:' 'aisd rittcittV1 rwfft& Mi < Or' .eitt htf"r il.ptit5tiin WU1tti lttt'ttw,: G4t
,
+cspt
n Jl rr :'. o .. .,
Citu'1i..tn C'm.. .'tl6er } o '. .t. ; .IIi .
Sti3ttThtTPltllitlIlTPj .
1 tqll,.',1tun.\\t' ittPerserehad1' lh4 a{ ., J 6f C it WC9r:t tt 'tFIfjr1k (t Ui tI" .'. JrT.Ji .J.'J C"l'l 1.i ,,'
h.lliOtttiin thurt, no atertjab ':' "-'.' YOUdii (oefa bfJ tr ..ff.e' i"':l'aboie Bordiet ind Deal : r i' rodbe Ji 6 .. ttIn
"f'lVtc'r.r
:: })\t o 1rJ rf : I- t uIto a ;
;
: ,. .t.H,f.-,e +'fti(1 tebdQr t ari4ritltirfuc" i-tf : 'm4thiMttltt. .. J 'i. '1 1... E: .. .... :.tMit ilma::,:> JI--1iibq "
cltiJe.tIf t V;Mtt' 14W1 :ItAx 'i'.4.19 ..Pik i.to 14-r bya ; .f'lWUf v l 1iaK"apd mojUle Ia=' ;
$( M1.( tli of a : .
; teJwj'R g '-
,t8ry' .,..l tti...a.F..a.01& x:124 I& rs.i4uritl -, i. ... tJ'.01 ..h ; : ro i F'theR BtUTJ'Ot. *ounded'tMplside tiar&tia fiaro d l i t fTr:; j1e fi., A
e'k e ttf i; rt1* eArtlt rclila --, M. bzirtotlit 1,;ocpct*tlaE at tTfr1sfrornW i 1emr itIc- .
tihaJtedri
S'eettEelt .
; ef)1ft t it ttattstlwt.J k; n J # .
,
; c. qsat 1Jenk cVat et'jy' na m-r; -'tvt Rrias Tt.tChG ;ySAtOA d.'\ !" ; .\.t._.' .. .: p ..'-+F.;..
,Ito.1 lOOl'id plt)fu,1o4. )w.r .r bfJl lof ti tii ;t.o'b.\ elect otaieGrafdii } '4' .f,. .un ,DI AL!W. .
;z trek fr pl 1 part1 lids &n4 salts ti iw. 'PteinVtr,D..18tS i tbit Thw..' i .tnatatXj tIly_, rut" '."Y.' '. -1 +,Rnif, Etfj .beer .tF1-'; QAiN tt- :.ralWl.y. e3: ;_ >;:fte&-- : ,. ".

:. uralapAtsrTFl.e'r> amas riicentxalltrttP. salt f erfftete .ua\. lie Lsti*tf. f-i 1M "', .", ., /,",19... ";. ut, ." ;.lItf.tt"'! >,..,:. .1 .f a> r rowibf it s, *U1 wo wi1 ? "' & )i'_: .,. :_ \
1 '
; .Ji n"W o < > ,
3 ; t -t.d i:;irate er' airahdanima4iier a's fit' 1 .rit 1" ., 1fltA1U.-tiltwaJ ti.m-M +. .i i J 1.Liith "iJn1- ainxme is (.;dRh i :fWr.ilTi'lW: .{ .., :

4 to rl.iii..tJ.t."I' !AnAf ,:;,J=btk ,fi.j trt'dttr4aitai. ran .. *";i' "t., :: OWputdiplateatxb rtrromth :iU'., .,; _$' > -- .
,
"ff'Ic 1.etttpaperw ? x, ,. (bulrtt ittj16.xbe'' or. 'J ,:.1' ',.. I btats tl anIi > ''
.1'-A" ". ,.-. : :i : ofd ,.t... '&l1
't ,
.OVnt 'O"+1.r an Ooa ; "
tureaieittrsrls ,, p
}; 1. 1f. .
b
.
"
-,1lIM.U..t.a-tt "; "Ie1 ifli "' !
The,"rI )-itWA aRGVS"ti1tM} biat..t .noU,Ilf erit EIlt3LleirAttd, .. -, ; !:,. j''i n "' "T i.7 d tta dt b ci k f!I m," >r "tr'. .

., HkI'i! 1) &btw type oJ'ifi.rofaJat :t rj:4: 1b ctibic.fut. .; t.r f-r' ._. ,. i u"l. Ll.ti.7' .r.J V-"T"P'i' I"r. 5 .' f tM" s.,' enUJ:t: ::r fi ''; rbbuiif est: 'rt s.f93of .f' 7 .

v ri -t. 0.t 'ftREE'DOt .4.n ai4 F1P'TY'Ct'.i'fJ'ytr' e.'Eve.ttrCaakotR3Rtcff6ti 'ries s.ud CLi1 1le i- .,us Wit. $ J V nt' dtbe fill tlJ# : atU ..:.
.. ._ _
' .Qmun,\c be doaJi. Ali. f' .'-5"'; ', fOO 0i dG. Ntt* rftttts; 'n "ci. ",.", .i i:1: t -a. mtb, j 'matbe ; .:. '.;:aM a th,l1C. vr

ire 1'1,t th irttWltItre, .3.'.fu lb.t( : .; p_ 't7erps; tr .'h" -. "'lf. 3'f.:' e\J.QJ'Lto'u1.IU c.. cI..L.o., :..oid "'a. a--, .. .
rry+y \ f'fi u.t -
,. '. .. 'rHO; L.Z 1.? :Cf tficr iJooT" J009s$9 f-'f r titiedWith. thee t-d-.t.or' tkc .. .r 11-,
I' -r" 4: t., ripe dl9r betsI" 1 OO'U ,,;tLcs'v+ietf? tt ttci tbasas. -"' l "' to J.':QI iveti : Noir tJ'Jt". a..1ro11 nt: ,
'
in
; "
"
) ,Peniacola.arl t l, l y lj. i .J3tlpotinttooh Jhl',. .t c 4J4 y j- dat fee''bfJo'r rip I dj.. i ,f.1Or : .4pcUoa, 'forrito ter'is a tua+3e3te: cmpaelrc ,:; 5Rink Sf

,' e +. nu ..oJ' Sale. Corn 419 )1 r7,{ .iibOW1 uJC.I..ht Ii y rM a irt, ,
,. ikti S
STAGE. f 11... efClasetbsttri t.., "tli J.c.. 6t S ,.t? moral ff; : : ._IJf._ ._.1' .._11__ &L4.J._ __ ehlot, -.begttn. .. 1Uk Unnet.nmr.- '. --.}-, .' ,
.'t ittkx3tt rr't ;
t .:
; t "r v. "l 1\1f' .._ .
r 1v. 't'to.il :
f. :.: Tgliik f\Un { 1tiYtRitLt'ingeautamcnF 7.s* '.ftaoblItt-iept. ; !, 1f ,*! tAl 1 1ffwi 'i-U Ul ..me. e., : I' ;7. thO.n". .e: ?N.
.. '. 'W" ." r''I-'I lq.'O'b' i kI II43es if id.t;k' )itc1 'r-.. W -A'. ma '
, ", ed :afar tke ,i ta, .Ub1t_ ":! rri. ; .nI'egl4JUtd r"
s.1Jcweid. t'I".pw-, a4>t. #," "JI.'t-'I.. >. '': rt. '' i'.i ,J'. Jt1'..JAmcwV< tY.J." .S p1 rOrtullti'Qri:' 3
r Mail "," : K.: "Uf 't_.i C .t v .. .. JiJ his o faraip .W f .sr '
i ; Stage'y berg der toootett.;' ti01H \ tParisieri1a e aU d. b.. prt'\otot. : ; i Arc>
: k eme (111i XXXr! .gu.1
sc. pbiogten r'raa.o '. Q :' ll ; :. th. toJ hcTnatrying, 'The jci una6eje3oiraa; '
.Pr.u'Ou a.nd Bcairrtiiftt tae 10. !(. ,UAawilti3a-et ." ,i Eiecte: 4.1)"J f' i titorrerxadtxiceat} } eaira .
i 4 between ..y f t .t avihp. f/wiI\\;theta &nd nrdt J,butleara x> '
;;, .pedf ali iatotts: d.e t'ubhc that tbeSAG pxyierli. r' .jv;a': \Ve Czpecte4 to fitid1rf .t1i little Y tii:>eI u*_ tbC,9\ of their cmat ing.that.ru ltOljM is t t4cf13erlraA, d

: win f'l'gua", tears : ':'. '! 11.,. u Pipe indO I.' :Stares. ..' descriptw:1 bath'of the w mil i Jon tlfe + oi.Wedaml pteeuouj 1i-d' tr"Wc; Wh. hC 'bowjti .- 5
ttrsA OLA. yeTJ'Ft ar ort+ ist'S > per nT ,,'I !. AIe' -tbe Ftncu iri1 ; -i times ire, 1C l-ed' b etoacctiuuthe
r r; .' 'l1 U; f.DarnJ Stan, k Hoop >etrtioias, 1 Bltaikayi:;has f.f f t Eu'ao. d,
n'doclr. ? : '
wnArritrv ,2 : '
lt .
.. tt'nl: UdfY eren .Siitarditpn1.J 'PoIU per- tno tt-nnU .tsappointcd, at- rhg nJy'. few', a j tU e1eD Iou b6.o.i, wcu. .a .
Fireycodptrioad J.t1C.ntU"eRjS ht wIUj. J.tnte"11ptwit'siadle r-r iui iLaatp, the U'1i _cr fk U Pd ?
r bsatoe'. f'. M. I3. fI' $O041aIt J ., tt1for uASLt3LDk mc'-tt 1 ; ,
1owy..at 1 o. F t..ko .rough. : :, TestadJ oi'irrst ts 1 ji rorlhwifJl maorWt, bth is,1i rer "
,:: r.nc nhjh 1.-t.tt ry eIlee .. If. .L .. ... "pu. ttt n. w.tbt "-.g ,. eiia
.. IO ( left i L >. "; narhe TIQ botseti ;tazidPi
f'cl"u."t.. AM' ; Tsmber uetezceedtn ; tie jt. I_ to ett 1y tU f3"f saa'dtKn 1 PI. u.fdieant.i11J: :'I'.Ior u'
-1i14
1#rrtrestrcesaVvtacrcrr'. ; 'tU't".adI.1fterJ longtUch f.00is. A liit j vnd thos ice i1 t Ie 'iiiit tptit'. "' ,.Q. r t.vw IIlf'-.' wlneIt up to'e4.- ; A l\' '
." Brida, t'J, 100 tip whtcl hh nstionb 'and indffit& .
; disti
,
n cnPte'
: gt. j9 nPnt. ,t hatt. yc e&ir.
,, t
btT. # ; ,
t'a.n erae3fpreeiretlsseotstksetk'iaefirrtval < 16. StoQe,per peals ,ftxt f'tid "
1.1f' z 1\d.btf t1 t fQfJ w ij lev'ltl
I1re
a"IUtf I.lf tie MaUSteararbidiTx JfomM Cattle h9tiu. .o? +miiaaie, J.!l' t1ftet-V.Htfc< it ,'t ugscct-that'fort'rt .CIA. ., "t1j} "b&.- '. f r cl theB.f 5 ;
:. Ctn1v'tt ttd N f'- 'Mutescach a l.k!. Jote._ Jjil .'W.ua oo htlofhrieiw's'.P>" ;
/: .. yr.- + c eJ f\Le 13fakpley and bra nditilwl S. are".i.:" :,1'10'(x l .b;aha [w 'V'e : wlr wfcont f fu 1Jj ie fiW a.teFintrope,y ieji aroma lOtie f5
'f ; rR3i'! try". .nd''als r M rc d l'the W1taztas r ..
i ft t aa w I rdtf1fi : u : a .the ;
mina amaJtn
c < 4 i{ a ( it ty s
:, '. PDIt8 t '''1 t+Itw- ring thereon fatrt iAtppad.w.ll by ctlat4tMt :.i:, ibve a
.:- II Tt eind ics3 i&itihapatron e'i g' price eu s jpm4 t. f. selftart& t"caLit" &\'iW" r ,# '' r. tCRi' ronta teenert !_tro fi L-If.f nsstaacJ...f.a i .I'6. ,
.
'. '
i firoretl rie'i J,1t->, wkflalwreea emf d' i t"a: 2ilYe I thu tWl 1 ma1 "
H t'rri e m"b.t char d' u 'irtkleifrttrfetrtid } 1i unnt'v. $ 4
OftitfJrntn .
',!:' .de-ay"t 'P f.9lt tJ' t znveniante Au+t asaonsoad 14rs'r'tsatl t&\V.Ufl! ; Itb iIb the's t: 'bOm'j&t iStfLt lf i: &UdJeibaf&t."l: i )5 c' }

Q.u ratacuccafaruIetiniQ : mi.'f+ct
'tM'PC.- tixt c s o ta'iri1U rd .jth tb i W.tt ver ;h i SHis': .wn-
'd .g .
-BTA{+t 1 -
on
his 1t.o ratite'tl tti"1t1It i"i'w; ar.3 otn the neon corrgannitio( ,e!. iorA1a ( masati h :eta .tl: ', 'b q't't-; .' ti-axtbinthre&iaxt ":KetfiMin, it d tlmati 'tN' &.i.i l tlh&-.Y; cm.J' eJOre l er a- ,r

the 'ass i. Q seta tli.,1 ; :" bnrdtixtte toIl ad.dltimw r the.. 'fnt.Q Otf$ tfif : &' '" itJ i'im "r1t e g,.u pQlht'Ufiiiif.k Ctrydi
: owM f4 YciN inst ; 'a&d .the d..1P.t .ir.i B.
rint. .
ckar+ prt P mane (" 1 l1"h i aa4
.t.il
t 1itH tadcp+ nd. en Ilk] ttif Q "ft'tiUfqtb QItAI 9 1 comeJ bsrcll'
the rvsrirftza Q-\ ; '!
.; dlO'1'--citu'ia, sl the'sitllq. Cart at b eaa' Qr cch sutixa&ii oN'-\1SSS t1tte tw;" de +ctiG,;fhe iiiitli #>1Wkfclt> t pPJ' 1&I\ Sdfe, tlJ fY t;,' t, pat Ir !6rtad""h8ttsoIi-e a ..; 'jO'bm g tN.IOma.;f %-I k

.arar.t"mtnt as tn-r. psrieatwb'.uF.dertadi lungs oQ ails Qf(.Jt 'tfellvrrt ,mU.mn +e. 'too ,a3atsi +at Q$1 ?J..utrOu." r. fl :if 4f
it"lej : : Facer, Tt1'at V e s 4rav4, : .' r.< <' '' ict _; :iom dtt2 ).,.
ei t
::;::' \i; fN" twpr EiB aAt'pot .icee'yi"te 1J tpers,! i .1. .cr 1. % + rjid'"t1tthC. 'rt, 1&. < ll 'i f WfW-f joo.hi p" c tt.1-
.
.: ; ; GK i secratnrbdatiam3 arkepttarh Pt'ra. .. > ph :& neu..ll d; thej J .r:1in 'f cha1l btaiunTttuii. j tAd Ot
.
; mf1ir
.
tr ioa"itc'rcaw '
.
'.. nIleaatthrdiErrezt- ". TeD knot e1CeI41ngiwraty trin-i.P', the aLidin, pl voai ti: sm t 1JJi i .]_. ftJ .tI thebt _;N w
.
.
,:.;..: :,). .t.:, .. '. ." I' A' ,1\'t .1M&'. Twenty > 4,, +thtrrr c1I $005 bbs "' --iahible rt6titricsit. lose ,Ji ,."ti-dux-: ; a 1re.w.Mua' 101 II .. a.ffi"it f D'ri r G"1i [ .

),42 ,Grown P d"!nl .r wiUl Tt t.tttfliP.ttE"Wf'r ftIris,1 Thirty a : forty; 'df j. J oq en ifhii k1 eu hriieplinizro d birosclin.\W l' :'t' t J, 'Y 'Q 'x Y. .m.i. ,t1--.tl ,, ;Ttl'a.t h
a 1 dpi 51x j u''ioftfod h
iLdJd.Oi' ct tndhxti ; _
cm4tJ t T.16..ht 1P.' ; E'rtl :. ,P j I t be putt Bung 'f.IdIJ t .. dP i
't' ,
.300
Cb-Udft' 100 ., 4Q toti 'agtsetrytbnmaa
NM xd sot ''k the rme3ntlfte, we !!e w bat .W'1 net !imrtr.h\.l. : ;';. .: J ,
with t tf't.tJi' Mil po'ilAdl 100 d ...t' too '11'< fCft50.tmbu f t: "! t, J.I. aM ak: I.11'J,
a
k't, .Fri''. OOLLM. ;'., li o, ;$.i73'ORu ".nd.b drinkrut Ctha: } fif. ;, -, e., : Y t:r S "1 : = dthi"ear 0.--,
:1
; i. in-the Mote "th b t. ditTer nte! ?fc '
Zceet r4 Bagga .F..1..il'l'C.&x-r1 aus> }' volume its t
I t .1.I\'TOL"fB COU.L.. .y "' iAi.1-scg .i"Wbarf'. ,-'_ 'bti..J. mite( 10 the pmsczst:tiMs&n,or iJ1erc' r #; ng P'w'I tv."h all." the .tttreer OfJIP" 13 i ;1acei' whein 'h"tb4niodd" s'p04ttt7lf

I ....".".. a .J' ;, 1 .1)I. ,- -'. .tttsisf 1"i 1h L'lCC'UP1U.a': U The foyer Mark&T t1e 'f1clmTmiAgiit'ePe "." 'h i u tM wtmtket WiS aklartvc t'rf
...oJ. _-11t. -. ., .' l'birfJl1. ebir fIJrI t f d.''. tCs". ; "W i'thq 'fitt3 srai k to' ..U'w ( ,II' ..) .+ +
t. J.
'
"r ,
i1 stud'ty h" :1.
TOWN or' t< P iW oo tt.'1strJ'c'' 'ilt a'br'Ir ; bJi'gll
, 1 ,I,., td ftagti uce.. Ve'ttm1 'discs dli3c t .ttf :L. .-.y' -1., had hiWr or
'rt n l\fLE.' : a. 1 ..
JJlagnolia: ', ',' .iJ .tltc 'tlotetraof'iteiratdte'ierfieltsti3TOundus'a ;r' i irh t Wn&t i1JO fafl&t:'otMa t
j jOJ'S ; ? .i upon : flit
t .ri J;.., i'i1iiJd yu.Cortleillt .t& K1ue Jil1r inclined to,eX.claunge s, ,, -< .'' ,;"' : '" \ 'Lfflfi. wU iiitfi .rt terin;
U.I r\R. t .1tt. l y. > ., ,' .. ..,. lUG ,.t hi.t i Sit---t4- \t 1 coat cr
tae TOW \tAG\OLIAI: tho dt of the c1 1s' for t41irt t04. army
-' ). ; "' ; +": w.... ..t' -.tj ;
i 1ti- ,. .,- e, We; VI uqJiV.Jo plantry t 'fili tOhhF..Wjd.. wL;d
I of
.J .( 'rOT$ Ct ptsfumed _' I vl( fp Y .Pt1-'t '. ', t.s

: ipl'atxcuted c't miletrromFon:. a rpic etthis tit; "hid 'rf 'ate bc.nadeyas SM'ktr g,, P9 I '... ... 1- 4O$. r .. .. .

w r. ltJ.au.4Xbthe; Sl Muks rurer> V34 It tea to (bclier jj'b it.rt;a1 othd- .t JlJn bclngeTi Jl :L w."z! ". .. 1.f'J'S'f. ." .

T.t1i..uu.s.u. ,Tile Rhv-ea.t\ I Pasta:, ".tadirndri 2-tt'c trttu withau, t m1. G i.7JiC4ii.a.1J1.ikw.2.
xsrta 'R d t & Soll'J., t'atill rtatadterciof, : .o.L.r.'cn -, ..: '
-
tiri d to bhTrr". V1., h dri gaJdt VIGN F.oS-S k nniSRy.tUtD&1f. ie weet luend 1"-"h n.kiiw,hoj ntan,1uJucu tfOriza. s.t""f'.. { )1 t, ,J .!:_cq_5.-,on .W..c ":r-..MJ" L. >I..wl.4;J.iua.t :' <', -

W'. 1tut< )ti i hiRt4 dn', ,<- f .< ytwh1'fe'a iii 1 :.The.. ...ilegie! r Bilt1" s;. .:" .'h-r'I'.Iitt--1.i1.. ifI ', ..t r 'i-.7

.nd h th1it 1 t.tW'Q is:rhur.8 twoun inJ purserirtsIntl fur s&tei tape smgett'posted,Iiko4 in;..;the e 1 i4,t Ott.._. 'fe e-'IIi'- --'f<,SioI- .',\ .-t". .'',
Hi <
_, the'V"ti. sty.JPC of which at onIr t i Va tIlT'..UI1'O.UCIJr'Ai. of,tb tbatl.. b\. : (21l.J"-IDe"ca gi' !ax iqa u.. 1='a _. ( o't p ,#. !

d I }1tnls fro rite P.'i e Square. They T1it 1r'; ; "G-Sot fl and F'u IT', cry of 1'Cltp 'ri P' '-T't# tt. ithe 1 1Ut r 'Jt..1'. ; ad '; .. ,- 'J..t ,, "' .b- ;. .i o J'IUI'a ';,. .,

Uft fI2 itt r tn'ft1fdQlqt aLr"ro _frt sts PiSJ'tf. rrlits Bat. 1trli i Metes tih 1& ilk r t"itt'cl. as -FSa.t pn. urtt'pt. ao" Uh",t 110ft.u" -.I 4t.i: t'J1 t ''l" '." .:'tt't.-" "J'

Tor rt.'xeie't ti itrf',& ci i> .fcnpraceraest of pr tioaiimUab3ia de"tifn4 gr.t t ,.' t i t *tith 1 tncat.t 1h W fo'f th ;the aitsgi'i' ".}I lr rudLRe' ;YltJ'*zlithe i
,
:t i : and FfozidalC?.hoc 4cw,. We. di1r! .not its, iowty rs zihwiud4t : :.1:4I'f-CPflrtt1t ec JI. Itftb, d '" tch c
s. J t.tiL"
"i Msir;'iaeiti ( .Z iraj" ,_9a.ntatif l00k Aftct'11 uutiiiitcr s .ii4oiiil7f. '41 '" ... !
"" J..G. & N..nA.\1t. tie iflrelulbyo ML *I et it.Af'J 1 tier to ; ; tM: 'itth 1"J t;< -.So J'.IW'. &tel .t.., ". ,.'
.Sl'U 'Hj to .tai tif Q1jqlnenl' In wiaiter we would = 'IioI :.. .ht aR li:ltat '
\ 't Gtxbi Stres, tdfitrt1VOuordersLtbe j. 4"u4K" ,1.. C .1.1tnnOOt.InarQ.S .
road.amlt6ia, w itfit"ottr lSdto\ '' '
[
k" ,
.AUGtT 11iS $ crJ7FJZ t1 rfc.Y sad p tl 1t'
l i :4
jd
J r :t' ,, e .T"U-1- stl1 itt 1 the tuna.'pt < !grow faJ iqh with their,intell ctuui1 dai tfal4=asiflotiaW "I"U' t-P" r i .iI: : if'C1ii :

.+ ; I inrrt&EI''itf1E *'ti..Wi* a "i :fa'Navezberi ;10 wr.ptd theme1t sit t1':rfldror- :i.bdm.r ', 'ffith h. hidr 1. ] hi H "ftnt 1 .

A" <.1 EN t1itaa .t.isertrEsrtgreTttldiutage' in k'.ti batiy.; 1 1S at"1M dtatfi:f. l=tt*. tfti :ciiD

:1.',< h $-al -: i ttW (em1t ierring-" t.a! ojJ'tba 1 1.i tt itU f inw tiet bin ; Iitth Iii :' __1' i'.J do'contuwctia, i ern;, 2

t1'.urd.. D .m.'f tk +ria 'eft e tk N it .:lrta Kt\ f' AIV j oiIt : .4 ot, Minet axe>. trf J,I i 'r 'tt4Mf. ..{OUI" ,''.yPlr'';a. _:\
trei
: > ttttC wauf.Jholl1. dr '' t
f\Cc. dsyt. giJe3T BrtaeJse v Q.atteia .iii .a1TlttW -, tl.uw ; tb ito c r4auertad r : t". btt1J; is1it
4'ar.ce. ltw) r T )ems. eon Jaftd'1C.'J from the cOm m.i ns of Jut wa avor-i rit' >:nL".l! ; .
,
AttI.t.ut+T-T c lot ca,JWd, W t. if.U'; 1JOfJ' ;th i ; r..
c'- ttteY "OTd a1 "$.dkith3ta, f1$qiiJaJ49fe GrfrslD 1rlsR t 4r 3eite 1 1 fi1)air3fii tIt-wouid'wo r6rrYl4 tot words iu day ri&ge*iirre t fir f P Yof'i.' 1Ji f.if

iU'* JOil ON s"t4 :"1 de trrop. Tttci. '.- m"i J;! '.p fitsu\1ridvd ti'isaWnp stet;& 1M111 4. re : imaieI ha.was.1i 2s r5 (tf l ""1

; k ; Jt.It- 1? ?+priCN aM nm'a.i .&tpthed at fnftletiibIIi' I4rd.. h [ ii-cr.'IL..et-\t'r"1 t' lroiti' ;1 i jYd' .StotNCW' ytf'

Grclf (txs'yttltdt 11', tg J htZti$4dn .UUQund.e,' tll a.S..OUJ t ot ;jb..I i I" t'v -. .. v 1
,. .
'. S pt., 'l8' .. .4Ur. 'i
G '
?.t : : .: .;

#
; ... .."*4'fifff'"


:.,.,...:L 'h-:' ,. ., .-. ''1-.lIifi, rif '-, rl' ,d.., '.c',".u.f:,..l,-r.. ...I...-...;.-"-.,....[.- JJi'j'r'<"..Wit tcIil' "li.MiIftfl." -' ',: :>QU. ,e'a.III. .r 17r V' v ,','-"ri'I' ." .. ." .f,; :r 'r;.. 'm'f. .)",'j T" i.. ..'. "f--4;.'.>,, "' ."i'-..,>'' ..:;;'''' 'i\s MZ'','.'!t-j1f: '.: :..:.;j"i'{:.,;','"-, "'_-:t i'. 'i -- .. '
P d ", ,-" ,-_. .. ':.". -
-

?.. ff.I'it. '' CFt..1f4. .>f ;t. ."F..f j_ ,. o1t: ':''' .
P- i >' < : .
"
'
"
.. >.' 't''f J' >fi1': y\f'r -w ''V' "r't 1P'..". & ..' .
tI .
,< '
l '-' ; Qft; I.'JI
'' .
.
:" .-f'i t '- )" ... .r ; '- .. .v, ., .u.i1r. .".. i'lf.ir"J"- -w." ; '...

11". ,. : __ -_ ,..__ :"''" '.: \ j 1 t r1 i .C"W. .v"__ ( t' ... .. -- -'- --- .
1Ii. 1 :
J "I'' -", 1IOg. u'' = ." -' : ,:' u'-------1'1-
,; t ;. :"; "f 0" 3 vn'&fr $,. '
.. .. ._"..'._.. !.._..J.- ; I JlI ''. 1 jr a tag.tb11;U 1 t u -- .I.atmilti. atabt, ta yictssrItt.rt".te" gt"!'1 a -t (tate l d.eJli. cs ncrtJ.roritna QiuntcUi,Re.lIda6 t So-' .tang ia ttsosa jxtrts 'f th coeatxy , JYtrtf .
. ." ,.-- jt ..' o.us.Qo, tsf& w bgoz4!1.snirj r. f 1' tPf"to tlia dgJ horctx tViUa XQ; 1J the fly has rifcral&J its tatage*. to icfv ,
Lm"T: FROM XfiLA.\1). I tci' U M y W thrtr" t'hranta du-j,f Itte'u.d .t3, ud llJ.tt ,r.The2'itatit lrc1-Uttl ,4t"1 tae.tcrtdnz uhvprCouahra. ., tarn" wbat is beat t afzaa a M.4n.*:F tb '

'B1 i.p d oaf. llrr 'tbem.t 'Obed 'sa't in ftt'J: ttrtj IBJrftUI itnemnent to tlf'In rtwstR att Titl.-D.; Lh'S dc :-i-uluch tfcey 4 rJ.4f t itte..c f atxtals ir.lowing lj

r 1fi wia* asrritd l iwtferfatwice ,bnn;I n. J t t bent1 reiIJ ltbe court ufDtui}, #f'tl 'l of near Ytxc meellaI,D.-Frtcciic*d'ALu neida,1LThamaz l I t.je.cf' -SCQ'il t1to. 'fed, :fJi', .,
: ; '-
g _
.i thetb n1t W6 ) rte d: aetsttlta JO"t'nUMt1t1b 1Ji wuix 1 1l ttittift' 3 t aCt; nanleJL1 'British puller Mu ;nmna-ICa.d JOAe Satter, 'e1Twniue t$: h'
L.heflUJi 04 t, ] tl Jtt, d u.otprmiciftt ,bClc RrdX oo' '1 m Julj. 'ate?11 Ferna. Lcir P rc.itoDi tsttiiii B du, |f Ote n tea nk4ed\n tb' ,"r' ?thad'it: 1'1 .

1. uittdap at 8illUl;, frma 'to the .l Il boer-.own l1 Q wt tt'pJ :tiTt' The "jt s J eau Raroc t Ibk1a..1'f.t'1h' .'I1 r.u.J Bf r_ _: il'r"cntt si(;astkw. JOa3'!hard one Jwiar.- rrith.IItt"tfcsting'uyt'I' ,;",::' ...
\hIt.w."SMrt is :.the fUt,'&J '&dn&-d( JUt..rJJk.o'I: 'Y.L\y:: axd tt gentlerr C.ttm Sal&ftaM, Mir me J.e Jn !Uum1 1, .Jriuation or dtbUrty.bqt r'' "
J
1\: U-.rP1I1..ui.w. Cyrt t., .t cRrix I_t,ut"M .ld wt ctatia: tt tttht t:J }tfJd l to 't}M' Legation' Ud ftD. camp; >ImtU> a. Lssrr1I'i\cttB;lhra'Thosoia odr C4r i\t.'de',hltllarotyrier,1'edr Doan .\ t1'-ith. Fiat Pteci t to nth the. i

I Twl "' ,wu t\ttib 1 rrc+a nt czitin '.'.htuf.Itba' { F Qt-.?Y hi1 : 4 maven to a .M '$; .uuudle sune rtIU I r"I
1".1_ _". test stlatA one MtiU t mirth,and the Brig TJic aMtt5?s* ma fcgc'fflsae-:rather dranausa irxi ,tuA Prudsco 1'utlafhtiz. TIi f D fbitt s were m trlrdW ittf
,
flfZ.fftIlHl 1'der' \ J'! UfcsThe. fiirttetsitiYYia oJ:z .rtit i ',.t.d ':" tttrtattgt, ; tl*i[t.ed., the 4 J the Ctaanis t-B, ,,1.ttt41ttt II.C rrnaL-Jo a de- AVt&vc.Antoniode tout of. ,t- l.ii "I'ItOrl---.* .r**, .<* "vow 11fVt"_ c l _\ .
'! tat < t4lidr,. inknC hi rhts. 1I 11Ie, +pccu1aWrJ w r.trtstow itt in9an? 'lari3irt'Cr fTAnt&nio Jtie CIaudito ''AC'anoni3 4 4's tnt'ten of Corm to ,Qb1ii i ; (

t. to W I Iy'An'Ii e tliel say;a j ofi4. TbeJiaertfts r'1inionsfjf the her- 1'iir4eatttJoaquim ,AptHarj 1:te,and Pyroligneou* Acid,' .l r.14t
xcrilai-9 tf JrfIt-4 1a..r ,
c4t i" atie +k nf' !may islir>p Ioi i.ttlre ty nmil'wiy..afe4o"fat j jerf J Atrre jrt relation p ry, JwJ Lit Ki?" MatcarejxLM t M.tllf ',;Antortio Elixir of Vitriol w> c mOO which : ;
iMktn rxa+t>+ta m -' &tJW> f' itf u e v t title: nrious and cowtrasfietory; tad the re-, >rt ao das N f'es, Mwiujei, lippe :tinguisirt'd.lJfefa 26 rninular. y[ ,'i'it '
P4O't1ttf.d.-Nothirij has 1jrf jn dose bf i iEftgfa&ci f"1'ttMm u to v e i i'or j mica! pUffb'J of tb5 mtsm* to Rio was inroImJ In d! Si-eia Catl nM.jtntoaCo 1iipalito de A1Ua Fin 41-2 do ,' JSpibCTu "' .l;
{ itttattffr 'Tiw Guiifceraj fetahb .dAltKi5 --
U, was :'
; wilts reared w thai Kingdom nod ",ltcs and the; espy x al Ir4x that the inf l"1te' doubl. Tbe+ |.:Inflate s tnt rtainoo I fi'Q. Corxie Jo VtR for, Jose Carit niinan 3 cIa |l:t li'
prot-crrrifWM*, fem&MTft&ft* 'UnvrmMMwntt -' c !tf dkttoci' ,iftatttl will htjW" tatetkwr BR rttJe a agalfist that of. Bxic-. S>i! oii3. Joa!e.V \ *f** unroll nnritJpiUd, and tfc# tlbeif" op& i &tityatR, if nj gt .ir e 1:n< Aye vrertitery gti Und tt wcart]'Ccodr..4c Vi 1l" Bul, Dd4t do Aha Joar 8u1purir. Acid in /' Isecossi. *Jji1. 4..lti
partitatt of the Constitution U@ greatly 1 j rev lad istoJ, That Cur tb >f are un l4p sitlr doubtful, *) $!ld apwtcn be cnotlu'l Correi MtJte, B -rnal'd C-urre*de Castro Now the advantage these expermenty ; f"., !.
.tlWrfessnJ i kcd oppftatwi. Two ships of war,to dwcorer arrangTOeat Gut th i Indent. of dcd kWa'CtS the latter sad BtuiJ"hf.tbn: e Ivia hutiu Cabri; Di&cluiaao itaf uhow cletrly,"that the Spirit of Tar- "* : '

had surly ifttM frtwir Plymouth, with or.;posh 11 tvsntinns w bc tiditI +hrth itwouldEe: aaKctktoed by the other prove'*i I Cab .n.J aide de 1tccrxirts' ,Mu-quez de peatincrithoutadmTxtare is to be preftTI'. ,
d desipftteh?*; tad ike raVirt *** tnat VaU-t-tJ+o.-Dr.artb.G.. 1 ei7etittittnk Jos* red to otherrrnedv ;
w fMt aortal ciTain tiBC si r.n-ope' cca J 1 J every ; tfcc ulp&t i..tt. .
i d.
We dv Arilltr trey
f1ry M1&OOund few Bnttl pcnbkh any twiieapowt of a tfudascy tax"j ; TheMa W-ri'Ot1 Buenos Ayres tip: .cWi Zuartf" orpe ,. Jorge T !Acid !too powerful to apply to an ulcer** t. -,.F'., "
,tnitg an3 1 n.thMl1isr j>f prtwcriptwn* b a ttxitldrtat irOfl.srftst.! part will JJ: .j Uia crcflin of the i6Jttlyaadwscksed The number of toammintt yri ted surface t and should not be rfaoru-d to c> ,fJ.(1
'Three liras report at Lisbon on the tlthr 1 I ttf t.i.CQ, the UrrtisfY ttan nintaithatalnaro1 !reek by a'part of tlt BrsziUaQ squiilnm ob' to 150Q of private et cert pron of'tbeSeJsW4 rank oft; tkAyorrnseed O3,a nwwhai :, ,.II- .

totsit haribgbrcnludupxi t rotor s tillhu hdf '1 Mi mornln.clt.he.nth.r. In retompsa tfcm Captain aril 710i Tsf portO: )ofM.ltcut more more dScient than the 8 mrit of Tor- ..'
__ .. .
(rwH1l1ltt1'it. ,. *'t, '
-1. sa.n r1oI'
II.IpH&.7- 4 of Europe, % t..e ootaM Aaa'Aiscricjin schooner;, ,& noo: afreg'ular troops.UCI. oil I I>ernlioepnight be used in extreme caae,or
sd that Otw+of the vmtU Yates rebel p'O jt- n i begin with remaiimg, that it can I at aacbtf,teficlt the Maria bailed; No SBswer .- militia'olunteert and etben 7,400; and ofjor5cers i f when they had penetrated the neighborhood 'r '; "

ty It board.. 1 Dot i, M part of Great,lhitaia to tnnlpoltratatdial 1.ari | ne\irfted'tte Marians boatnuuitif : <3wmi *edfrtfnj the lnT aMi" exile, , ajorm 690; the bom' *od c*ta t e'cf ia .cit rf.
Fr4''t"-The dwUuctife iatajts c ttirnts ins t !y bee ntt ttTej area M r "u' *! and *ent to schooaer in of- jiersont r .2i,
o it We d'k a f:a I oc' to be the cMjSpkffi oC those "hkli [clear to warn Jet cf her diag r, U0 'Braxiltan t.r in duD The r < new,Milrcadrcoaii cated,ue I ttaeEdttorsof papers that crcotete iVhoe :lir" 'P1'I" '
judicial bomniiion
yard prorct that Uis*rax>o LM beta aa in-:'. lt'\.cad.) be stU1Me to the t fjnm and Ifltuadrori being then.under full sail up the labout'tf4.- oon to this lit t.. The oU Priociaj !di tricts of cowntry.Ki t1.AR'b1h4 remark* fIS' ;

jarioa* in.() n* parti ?of that country aim. I drcuH&uncr* of tlKSjage.. On icontn ti ver. 'Sine proved GreatJJri 1I. : ry,tl.?j oug it to foster in othcw the prioci. Albts.in'1 dijsfrora Phbdyhk, the John VI if among the n.Umbnor ontrs. fol information ,by ooticisg Ihwo eaperiYlfl .

T f Journal H N'ord, however, atalct pea pf 4 literal cctwtstatkaj,by dbibi1 iy t4lttain of'rrlnirt4 thinking bigtr )RrC?had ..- ..-_. .J----_.. -_-,-_'-. -' ments. .. RrC-; }" "LlkfJII4'
tilt tbe bW stJ atilt t"e a' neat, 1 to,tJJID ill -a advtnUtgtJ us the ,nit caw n hor. As oon, howler; as lie, becaine T3omrstft.Snwmatg. ," "'

The' 'JLnnitixrr' ndiccka the rrlbtta wkcfe eugr.tat'P of p obJic resoare1*, and thetneteaaoddignirty aware"of l tiasittiitiunh4 cuthw cable ... - .". hews K." ,$.. JACtlOytAH.THE f..1t.
fia.e been dreuhfed ia. the ohrf( pet{ ii; &ivl Jtafum.-S8 r>f al1l the.'atol followed the JUria into'the inner road. 1f.cnu, October 4th. ; AMKIUCAN feQXUDRON LAID ;J t 1La" ,'

l1bt &he cbjtsct aed dein of the great cia5ft8 1 f xiety., Great Untaia g41j Tifc Maria aiW again' on.the.eveoiag the Mclctrckolg OirT i+ '.--Greaf xcito, ." uP A1,1 ,JUO'JANt;U9. + i ; lj:":
h'rnach t.tdion. and ,t ltirnuirEt .t says. not tit Ifvtd il aid for, maxntar&ng i tab.., 1 fitti;July,'and,was:chasecl out oC tbe river.Owabol meal was created i inthrs city on Wednesday #1) Harp''JJrJWi'.ptfft nJa"oprrett eMost ".'.

nM1.inj tn ci lth r intimates that flit: r !raftlit ; 1i.JctU.fti 1d obl1nd L\e prcgrtu f improPrtact -i : ww tray near cutting away herGttiriinast !tact, by the ',' ddeu (aninjj'of eheof Mr.:," / ererf'si'i al cc JaatotP a'q' .fitj1..
entirrl c rtrrkre* :atcd..i.j_It Ukes-l. '.ICCU :. ;. >Grtt.credit. ,is due to Captain Hunt brick stores at tbejaorth west cornet!bring txi'ni4hing flit.,: d'stiA Bette"rraeiiitegsrs .: ifd A" "t...,
fa.Ls't trra.narkon t ,djtmhl1. A cms Ins at Wgih ,arm id, in wti d l ottfor fticiidUurtnaAnGrin; wl+ichhehaapreectt of Dauphin and. C o nni ice. VtreetiThei j I ) tooura U-.4nUatquat1tt.'WJ sie ; .
.
> to U'erery thing the fMct7th.-so; V rope may I* expected 'eI a 'f-a .f1trrided' thsomany n:Wan at the foundafion,sod j taM .I sf; withink, :cota-ufy" ..sled.dimm/h. ,: :toG.t';" '
tthnut ,ttrrraaurta G ,tlne govtrntinsuThe l- ta tfsoffib a.determinate and or.um > obtacleu bcilh and ,""o'mt""t. '- '
rn re out
gooig. coming south walla at tbe SCC nd flpor irn tlentygarc r" fc :
hZC3tt: de Fradcxe h+l 1f r. rt pt Wnn. The condition of Turk ro- Tfeeinjfuty dfnpttf roiccornniev t ;. .
eat sy] of Byen/wf 4t J' jAnd tntiintri ati! rlwithi \ 4 rceBy ti* -
*&t.the time ts wine rb 1 tle jsbic art triu*ice btiag into collision the iutrrcst of Infortt 'kI.u J i. JcachAd Bo nt s Ayres 'Ja8nen3e>? >'of-sftdtntbprr'' BnfczSIan Nary; the fe p|*d,insult* heap' .),\ .<

f '.e'tt_ and to lujtir. mor tban they rm. IWMi'l of most,of tfce otrnttrinside; that tie prrnfcr bna laciqiie.badljoard d ALc bUrring bcrseaih eigh ttsTOBa>it naraber of ed'qpon: is by this E nperor Doriidro: ; .,I. .

Iv allowed.Y'1'd tilde ro ertw>e eta r and since Russia J-mt t*.Frcrich. bno.from Uk deJaneira.*bound to the workmen,'and' tWO!ycua re |Abeinde sloe,wea i/ifl.T.g'cpc r;ad;ptcd ..or;.
-E >c 31t tctn aassutcatsthat'4t vs nat td bt tW power,which,in tbe new amnl MOOitn'ktw' wit1f money'to ply the' troops, Mr; St tt pheif V Jn i,-f'A I ) 1,1'.1 towards hem. attd.wcijlly, t'il'.ucr.. .. =
m4e &ly if its allies, but la concert;l_ o(the Gldtntire polky pf Bardpe,mil, and lako from bf.2SO,000'ataettiie (0ra-l Xf and Mr SaraiKlCl! Griffiajf l oTof the J iu. bhraieglect tom timely inimictk i tOt ,

with tlu'tn, that Faaa fas ouncnvft iti) ftsr it* pi saMylw4tltheI' o mmCf1,.acl11.coI ailiaai} JotUi3.y) The plundered:brig lose G ffiu&Btdl/oTt?w city,,tuha; bid Bane 6iif. r'elstttatiCPl. ;. ..fit. j 11cUrand i rhoccf ::
i ,ntE axfo- iishm.fan scarcely ca' to genrrate combuwticm [scot back tct.AlorUefideo, afid'the French bto the buUdnig'ibr the pure i iii a earao- "nl'' at : trttce Lr 'J.
t tier +atnc aid tlro eI euloa of1lut tr+rtity in which the.relations orhe 1: ; t tJt
t several
x At baira! eJp bed,twenty gna brig after ry %pti tion. .hire; 11ef' us/ xtu. ? i.itiont iitjottr ds
at J' t' d. Trie- congttesi of Athenri itxws g a ie'ttt 5'q} n with his ,broken ac )ttebritly 1tuci r of apt 'kbld; i .p CeFnikutttefttls
Y '
'thco .,t tiz ttpl'tlnc'Ft ticbr thee. red flue'Yrmt1'gon'brig, ana iy,bru'wtd. The-fata hbttsoite aaion iraa ; { ,.+ee pf.J'DO om .".:]"'lir.

.., allits | Thesituuioo and ,afcit? tjf Greece' uetf.s(1U seiirher', k .also"r more;_.. _\. holy,. Ntarlv_ :.felf. anr_ hoar._ of, to coBjecCare'risit we iil jQuld be so ooa :
His
,R tr r!eta fie rs"of Most Chri*, .eatamjft i and discussetl.lfid tjb ght u iati. to 1'Ute i11j
h J Wt itlbt waa'abtrut lo *ail from i ititeapc labour and ejertiodhe 'b !_ again erpo e tint of i 6etY
of,interference on the part of Uu:crthcr powers BuenoS tbft-Briti 'tsisdOtn ead"diglt'tp'ivli ', .
AAgfgr Kio/in, xfrigtThetis. could. .be approached,inn p R : ereral'' distntq uiaLed att ktl, i,,actUod in dull a&- "Tbef-Qrm ., unfortunately" too late' idiiJi im s $ tQrted.atid at.lti.J1i
r x y y a be considered *s op. give,their opinion,of the-iews,f4 the s d1t.cient'ttatcJ ;ll IT gCafcdJift'.Ofe- papas*that the atiLb'c .[ r Gfiffia disfigu red and liiefcssWe bsaligfMit"admTwatraBon, .$ -tflt _
J0 :
j &Ust"Capo PItna} hare been: u CoHo-s; ptotr to' vesfeds forlhe Natyf i orpeea I J'-U1 ? w loag .wfl't the. people .submit to be i

) lie r Empress dowtgw of FUwtd uRu.a has loagof lookal fr tl dim r Bnieaoa:Atr, oes oa pt'C'JXtIs1y" ?"nt: cannot but" be deeply impressed'Wthetmtlmely b gttrerned bj a Set of" D, who hate al&kgethet .'h' "

x to the distrt tilled Greeks I4rm t, 'l tkey, as sflbjdmg( ; ,the ojipctunity *- full j gndd n t s'lifts mUt tm'the 60. death of'this1estimable anl diaregirded-tltclr, jproper oflficial :' .
It F ,.F d tfte Erapejor has loaned the of her own mort&ni t valuable a.gnn.i CIJtOn iAdmJ"IBMti-a promising young nsan -he* had foreman ties, aid har 'devoted travltole; ;timti'er71uton ,, 14JI

t t3tlt, ,at b per cent, Theait7usnf Ausim is ea er to"o> taao sit>rn Genetoi a' jlnr mines-11tgMy "gratefulf i .wa* JwU-J.,.JfJu ir*i4lx r EJ-- / p *beirmind \,
this 3i po tion on the part of, of the, trntrunisa 'QMvi \ :";.IJ fy r in a -* r'J'1 W rtE st t7tYe Sf1 $""ax fbDitsJ.ajd as well as a considerable';.portion of1, i
,, .,wssin troWfif are w, **kiau *, a* own ternTOttes$,'ana"'*ujaceni 1o itwj, uti Uidto my M dearest rents of; the foundation for future uaefulnessv. tpiblic money to ire ,their ro-el+xtiQa; _,ij,:
o ,H than the pecuniary assata-aca itsdC favorite object j France,comieetrd with the my life are those.foSdt kh mjrJ> 'tt' poyrnj His remains onto attended to the"grave on Where i the 8 % of the I,,". let ? ,

{.b tr Mediterranean,. .and desirous Y f acquiring forth its gratitude for yocV nesiosityi your!Ttttraht y'tnorningby Captain Delclmmp's himxplara those,things to the'wotste.. ", it.".I..
From fcV Jfete York AArmi gr. the idtanfagpa' of cotmnare, ,looks vrhh approbation KthenTpst.fsluable' to]Corps of Orenftdiers,the Hook and'Ladder lest before,he'is awa.ro of it, p blicmdig."t ; ;1.:
A work hwl e i publwbed in Engknd hope expectation lo tee ipdeptndecce of which lean aspirffniy life is yours and to]' and Flit .nies.sxt; a Jarcfe'" ore ebrcittzens cation' -will d&nand his dismissal."jVsliip .
then*esent wirtmder the title of "Jiio- Greece;and Great Britain, interested generally'in ,-sacrifice it lor the glory of the country ia tnyj] deeply regretting fes rselanchoTheworkpea 'armed at Nri Ik;&om Rio Janeiro 'E"

f. U4 '> aAe extahlutimtRt o/ gs the protection of'oxmjerce,and, first duty, j VnxTons" to otarn in opportunity ty 1. end and btiflgi soh.,iUJrfJing and &u

sirRr} ,"ffbidi is sscribod to the lespf<4uy, In the rnajntainaoceof lier'own Id how these Utno.en&bt\co.nvnced -: nvlro wet e employed at dJffemit grgtefldInteficncethatciddethcommandet .
s'n'hord loon R t *el, a son of the maratune importance, must 'regard/ withwhidi thai,the naral force of lhi rpablc Cannot : points of tLelnjildicg, from the first of American squtdron,wis t.t. 'V'

., th1r of Btd.tv4tlst' pcjQ who uttrtdtsced anxious apprthens, teary.M"et impose that napajl.upoii the enttnypHchitljughl HOOT to the extreme top"of the roof escaped dueharging Jq men whose tiM vrr o ,1
tie 1ttf'fl ol'ar1iil1it-nt fonw f\'o. 9"1Jd seek to obtain 'a ptcaooun&nco in_ a ,I have a'plan.ia CG&tccij4a- [almost miraculously. Mr. DinieLRobert- and btu f iot
peal of the 'Orpor&on'J Test tetThe npsintryn f\lihlch Ruts seeks tcirtlsnify! too TwEwh will fetiliute ,that object, U', itsboiiHIje son, and two three"cobured men'were halve,already arrived ia' the U. S. and tbs -
Qtwrlfrtiy Htniewers have mad |t heu.1retdtvut d d6naa.ton, and',wEerc.Aus.tdafl"iand -, ad Mtedand meet with your patriptic&pproba6on -: nwe otlesa though not seriously injared. 'rest; rera itk leave Jrv a few days '.r '

the basin of *a article in their last, ttunnFct OfeatBntainbaceeach a Soma strong vessels, Various reason* hate- been assigned Now, 't will Mr.Secretary#ay tcTth til .;

-.rwcli we' ba? fret! .& interes; 'u wn.ta.ining direct and)urgent Interest In)rcsjrajniog and propel_for the.: operations Width Have m'ritJ1 tl>e caSe of meb.nclio1i; .d terbut; What excuse can bis oflened for not sending ', -'
., a rit'e' of 'whtt is wiled the 'if'n1rM m n.g her er Here,rj bgi;JU nrJLt- toonniliila: teM. we are.:not sufiJCM Btly informed'to lpeUTcoafidJcnce \ out relief in time to discharge OUt aeanezt ,

l'y f E* !*." Ia the fonnel ,(tJre '! tM.1 t Dc1 de the P'1i aLjiilest.1 blockaAe .wtuth 3s at prca tit,,1vi-hri""J ipal on the subject.-Tt1e.lit is the Uniicd,States?iVby could not tfea .,
'?
F'i
pdertlre ,)'Sum, wbich is cons di1' &s iof these great power,riD,YJ some tnitttaet forc6'andiK, X hekaiiIi_ fe>l of'avahiabledtzeabowet, ,haa been sacrificed Hudson'hale wiled three .months ain .
luring been do 51 rored 1 1 the events of 'the :or oUier,be brooght to an adjusi ,_n4): :JeI10Bf? I'atrhi pn'! .l'>c lc4niyW tAist 1: tbosQ Frtnehki'olntnts'be1teucwe1 say, the II. regular and e icieatcotdHnatioi}: or'f& obtained, acdibefor lieexpia n Ofits by aft oce rfencc,which wewoul4fain hope i Dn.1.i1 aim to renew their ;' .' r
- t>aerircaty fo-nuod a (cwabaxition of fecrd r.ttive polity be t.lengt1Can! futoo,, '1J ar ia montkairfjlMil oi n.prH1:isi$i cannot scribed to any want'of fklthftdf! It1, alab'etafed dz&1'coctmodore Bid. .l ;

mietttts, theob rl tofyrtidi WU tif. In 'the new 'jlten1 of fed niitc PoI CT; the compleuon o t so.glOfipos err undjpiriaimg. -'I ness irn.tho3ewhoa Qirj3pcnous;davf itwftsW ; !ale'i bms 'on tEe Nity'De rtmesat for that .: .. ,'.
for * agates ud the s1tu ou.pr 1M Ne J A i'wm 1>ed i nt-tt aWii' thin .there v '* nihierestscsf tbepart1C Qf' J.pmJP.cfi but 'I hatter! opett ;:of.tlreir fellw-citizens: td pretested ICthl* be ftrul,. m awful iqiary .

slanda.M detenwned by drat treaty he& Ii"tdie.'rmettr ty,die Nettie"'I.''I.cd to7aelGt3hatytsit Wilrbclie1 rJQUJ Brown '. ; .". : .Cont. Rr i most a i5ii about the appropriation of
,
i ? .
;
; ;
sec't'4 th* 'Tennak Mare with Great *&4t he c mectitrjPbiCh I when he telk yoa nok.to t in1iba -j3-et. a ." eo '- 0'"iii'1 j tundfortth Kary. What! .the Amerksagprerement.inirupt
.t! Br 'nn and }sand, in option to the tr>ge lJr-.ilie the cOOfoo Mite I fan satiltetasel eoi*is &rgM$ Ira. in the eyes of aergirp1ationl l .<.
tbs e nt w .Jr' .ftec n' dtJDttH+: 'bj' b Extract or,t} t ithee edttZftJte Mo ::.,
a..n!'i1oD of F ra11 x' Io ? 1 powers. ; ,tjwborf4 to i. But tbese'projecta will terrain witboot'eSc -' "" .-
rnitgetnentof Eircpetheyiarnoeornhiai-- .4 Beworallo|W ftg it stiit 1 erit.lie in and t with the.bjtler regret/bf not being b0e lcr.on: f TheSec yJbasaieady eaccghto answer ""for',> 'i ..,

boa of this kind wtbose coTeJl4'd r.tho ;danger-f bebg'saCTifkai 1.. ,Setb I able to reader you ari Useful> feenrieb u ukyou t-1Yojqw.en, ? .t uh ,-,sib fgrv ,Jf tie.dungs .be title we advise the '.-<"UJ ti'i,. ..b..
t the sct'eral Itatt.S are cound Q1 ,i lands Qreytff thei i fp. thr.--re is pd in Katies, any conbffi3. aatioti, : itwilt hwe the'addittepa.1 drat; tary,subscription of thepatTiotigentiem fj ladies and M aio.unhesitatingly Assured,and JUTu&kiih I the.pleasured rf:elwctioncering j and ab0ar ft.

tion directed to'a comtaoa+ object 31.J. rtije.of nut Besng placed ui.th" cBtf the'': IUD the cities,towns,&.il4.hrno gf ; eatSR eriryj thai the dorerotKeatjtfiH us_'. it he Ida:\dot talent and jcdgegire teuooglr
th* y colder, s ale.
vPt ataon; the urkah wnpire tottering ,to its Tber ssyv itii bettor Jt fr 1 fexast Q o1!the commissary.'b 'of'tuzrine, orMgrs. t1 lcspUch'U> raaove the &*( from 'oatafaxeiadipraditti gtce, 'thatJJ.bti'feding"en ogJ.ettao ,
t W; Genaanj w Vainer'an empire, bt.t'a Great tiritaio, to rnaintaintitaleflae| .DO Juan JdanueU DoMati emigttioU.1nt .. athi cU,'o inwforttmcs'of ha ccnmhy .** .
loose and scarcdy conwcted confedcBtTr, dtimimonestrhatsa dt Tutkejr la. hetttae,int ano toxaaojorl],'Francs O Ere#s=till ( USUIeU 11 W.Ulft.I'}'ui l iP:. t bim rctiirn'at -h a fiicnds of:heitdtttiaistraticat' ., { J'

tad its titoaitan ujideSoed; and Ilalyptop'Y 'dCfh' tattcrf-jaoP iu. be' be firi "1OOfnS of impoo n respect upon the4hrge t,l. latex t gtotkwiut sinn! defend :l fctai, with: ,. ,
.
? .
pM .tu$tti ,is. destitute of strength and Meat should Be l tsit I llib l gu' tbeencm.Joflht'Jt; blic. Doriotraiupctalacaltiee tt t rth4.G x.. t onus r V>*hisi p *cnq.qf ;: .:.: ''. .

coan1riaatIon. naie,.the ndepemtencfe of all f.Al pets ;aveiriated then as t asiagiritohutriamprudentuandforesight 00 Qpin: ul b+ildat ; rorwtheCnvemu l tstaatg tin tb cr:L him b3.Jo. .., J.1":9,

Tlw Reviewers then glee a sturicaI ae. +ent; EcUOp t ottgh;iitiir ndc1t, lpmn t.. I .1'"st is FWitl 6t'rakeE. ;v td'putan.' tenr hint.: to.4'aungton.' ,attnd1 himr .t .., no.f;
wjni o( the manner lit wbch the a&uaol. tee for tts+coutitui Tho dtb, flatter( myself With'the happiest results; did ,1te' In. .t rence::--LI'if nom. au-, '. DQ .to-an&wtt'. '.-t ".-*. : ;.
4 after the dorn&HpfBaonaparte ''PnnM._. ".t-"Grtxd..i. b strap to a full of. cortfidcnce'calt onon the. ; "
Europe w eadjasied, -'' patriotism, Ib ,, ,it ni ok job o traptc tij-. : .
V WPreatiubvLhar.tfbe ;
and the 1'l* "I.1' .f JltePrcnch comhit; 'oftheC W(piw"n fojr ifeii of ttje..ijgoiyjitcjj, tatlttrey, _wM'eojmsuycooperate i t,. JtAt t&tt }f.1t'irtn.i&Funt ';"'.;:."{
,' mcnjircfay. The restoration' of lb -i protection, i i\o'ly'f trow It ht w gitaru je jrf and in.an eitfeipr .s praiseworthy* :i.'iIt'-4 j ea .: ioM1 inBtearli' bettc-t: etcouragetnentofntitiTed ::
ovwrcftewefi tfte eonntx on of Jreat Britain It.hus; complete'd atran(rot f'$&policy at the, uua& time informing,them tSlfJ. wy '" a q remove aI L" folloivbim amatic"ivrititttlie)iarut p. :;:ti.
;
with the Jaten intewits of the coatkeot lof Fittope."' j proposal baiO> t obati wgovernmeit. ,the ire ha? been scilLjWt some geroftheIcKftS AmuilI[ 'hGasro.a'o il=;,
vlcrnjaaj rn3 placed ui the WM*uaatfod -I Tbe f&&rvtt yjf t ** nrit to he,e'iexcf4]! r'\L.U.\t! BROWN or thet '.s.no! 6jwrrn jurthe fello were ,<;Sfir tlyrea, iilYihoUiis((tb' .--J.-:.;,,1Ji'
.
as it'r-rds.set hlorljooa.iatioa r3a- ed, in tha ytogn&*of imptovcmcnty that the 1 oftaaio&.t' ac :.hcsontstry'e' f en Cot best Trageay, n'1iY s''
f' !rein t of U('fosjia,Island and Malta, has Earopean empire;can !oapmxii in their j ", Of nobility wi t.ttk.y And undtr p-iri- bring back intclliOf .Crowll directed Cut M shall JSa" b 'bet" tvu. .'tb'tfifTiught _. ,. ':,}
1 gitcn the tercial. ateresa(1( the. rdrass, Grwt Britain haslw inf,'l't'f in, Counts,:four VMC: k, ::..
inrrtt eGt. insular erupirc, they say the perpetratkfii of such grietous &KSS' two U!jsUops. The'pen?ja.is Z Grit rash Invited to takes op their abode'j in t t ars t.1.ocr.uPi', tions;ta''jrhka it is lit is not the d. !y of'its government to gt-',of PWalgOii,wHboot title.aiootbe lofiftearty! nation; and'a-company; of:infaatrf, .. .tit *' ;&Wtoa the fifth mo x .'.c"" ",.
Gerrows Ofikcris nineteen bd
t 3tr! cmnrt .atClJ J'fer hence other-courvtrics by instigating.th n fospaculamc aeve in are aH 17tpuLea ti a! the 't s .ther .. a offeredi bt1_',hnt> .f, _" -1-i--,
in ,
eicht-Slb' ez2xninati 't
1 d, e ct urof-on'the one hDdL I changt It the tadeprtuienooT ;;r The aumbei4f infer or persona ia ciril, t ttt ii Ii'W bet Ovt: ( !1 tt ofa uterary. :"'. mtttte, ;,,., :., 1

!G'itiifni;lhe 4RdCt1d of -Ucmaly GrewM went ecnrcd by a confederacy" I Iof"A p icities, win the Array>who bajre1 eiikirp rubs, a. ,J 'j ez. eii"fQ. ,e-d datio Su .I 'The"fleces m Z t beefonrardc4to.' .L'1ew'f :,
1 tile g.ac 1wA o d new aystestxrgai'st) !! rl fi1 1t inJ nreat DTiitain, tbep bees Imprisoned, or ecpeI1edam :,tl|1 OAc.i#ho, j$ Uic pt a *f" '" ---jA'b,.eren the b A'; I :,\ t
1 R 'fl t. ed Of4 t.he nilt if JO t in.ftooiu ewe[' ltJ cotapprcheod. aay danger froni the, j. J5,tl4. The following i* a Jut of lite.' Sabi*] ;:t., ..f .Are. ,,':t'c I httl ; TE fLCALD1\u.L' A
ha tabett 'asw'dta t ttg mdacrat: ,\ (dch evcata: mlgfc*. c aternp Jity, and class icattoilut the other victim tMethor ns ttiado to tip'"j'in ''V pcactic'I f"TGudoub' Y fTci "1fl1'. .,J) :' '
1ztereaw3taco:3trOlefery, mJnt1a nacca.Jtf tit ttrl' l."Qult;,Le radio (the Tauter,) 11eitflaVaIaTrc ; t 1'F' it t tSor : 7 ,'"
: Tatttf .J.ic.h $iRtJn I("lIptr"A. : j .. .N.. ,. hg1liralteiri pt tgt 't ", .'.j"
.O'i "' '.t.I t. 1- o"imJ..Dt rith4 Attie"))D'MYthe A large 'roanufctirfcf- Gi y 'tO.int 'iaztsR i.1' ,1. _'., : :" '
',tM-F :othtder U : B.LTLfREtrpt.18. wo), CalhaHZ/Ccaba, 'F hit,-' n ;teen; beetiii tipodforte u retellat A -. -'. ..
I ir.it'ticuno-f afatn asttsaofpt'sari" j _FROM BL-ENO3 AYRf s-rlu cr; F"1chaJ, I1iummnrci IAntmrtiObidoa. wl" ,.n.trUAt.t i t..1\i B3r' #,rA D\.tO. W .tbt. ,,, "; .
wad Is.[ h rtc? 'Jim Trott at I GW stet'Mut.. : ,orit. : 'A.1. -. .t
thtib iio 4G.t'h 6JJ1fm-,; f 'B1Ibt?( <% Capt is, FaluiaParatl. Pana6elimgaiaet ':- rb nUn a.Vi:Ii rflr "
tbr; :-
.' this ftimt Ute| city nrt" Vi1I Real i. ktttbaetrra. tartar tit to t ad: t' bfcstaader. 'be ,
t'u. .1 ; port, ; T i\'iUa Fbr | ". tltifitMfi .lunEnew
rl acV1slly Hob tj1I'U.y int aid iuofi. fu4.. the Cilii'va" f'f ,tb .Aiwtku hove rwjlwid' 'tl' U''oE ed 1&,, Pente ArLro ikt,ia. [is afforfwl at s!.ttiwr. ::'i t i(h ",tro,' iiWf:1 r calk 4.l\IJj.&i t'te ,t, t, '. .'
.II --
IA Sl h J)1 k t? y..tJ"t advice to intro t'8b}.11: k dt-t.' Tl ;y\Sc<, o..1 '; :' ...'. '. .. ; -.,," 'n 5I, -.. .'. :' ) ,,'" 'i .' .J'JM.f. '.,,. '.*.. '.11.' II' '" _. : :'
r, 3I1 rjf ',' 2 ,... .. "'\ ,', ., ". .., 4 r ," (- .. -. ,. ; '.Fyf.'y, '' ,-";!, '. :'
; .J "
1 :
i .. ; '

.feVttfi :JiJ' ,. :, ; .p :, ,.t'J'' ., f : '1,
1 _..
: '':A: .
t.t i-ibi" if
-
,rJ. ki\rt&2&&airi- $ A LQ
v ,, .. i>:
: Y-w -r!+ti t. > '
,
".<.,,: } 'y', .,.'- t .4i :7r ; "

-,_._._" --.. '.4,_ .... -.-.. ..1_.. -"". -....,-- ,, T : .-
..--

" Edward E. Ayer Collectionev0erry Library

'.. h ''.cW''J :"'<<. ''';< H' _... ,.C'h4". < k. \ ,
.""'0, -' <-' ". '' ,," ', '>''..t'f': i'i'' ; ;;. r. 'Pr'j''t' ',. !' ," """ '" 01 ,,;"'i' 12.: \"
"" ., ., ,. .,
1iJ lh ,,
f ..
fiI? ., _
,. -.
.',: "' Y1"ir'' ., ."" I'XtOID4 .
:
'1 AJIGQSV&l'i :
'
bii
i i't .1 I
',+ ]
I' 'JI"dl-'T; '1"1 : !:,_j_-_ ._l'ln:.i,_. 'r-. _-..._T _.._.-_>__.m.._: .I,.T II. _. ,.rL. _,L......,.. _11I1 1. L l r r_. 1j .IF If'. ...''.. ', ", . 0' ,' 7 "
S S SS -- .. .v F.LATE '
55 : .t t' tJot r-- p: :;:; : I r ; 'r : '
iP AL.> I : ,- .w 1-..

-- ettrrm, ik'f Mt lajf angers., He 8'U j t .;" ,' tft W ,._ .L.L_ __. ? : z

:ftCCtrri the!!ii asi( .*}iraln" Arm & ,- M.TM $t i-J:r .:. 3rrnlrrtF I.. coulauctecltIe BY ARRIVALS. .

!ilWpdi g tM idbld jJap Js j c' JIN led to I at tse'pvt tit ttxasrt, .rd tfrear f. # l'I" mt sU UnB'd
the Navy Y*Ti, tad was the "fd[ itb.boOOt d t1"txF rt. ..: .iriri1.. ,'.
rx3 t-ot IM rci9i i d ?tilt fiUvt ihm 1.'oft"ht
1 .TIIE )IAJU .
a due U aria iua.. taa&t. te it iv and ; s ; ew Ia'
I fll'.Jf1et erruts .rte .1' y1tiTb t a rCrqrric3
_
\ .
fa .
,1" I fro flU "
will, pro*** the &rto aiunri.to: tJ1Utl, rr. Pcrlstps, Crow ,,; !Wr .the week en 8th ht..id t

priM bed ifesriin&iiiaa Gut the t tmiO b 1riMic mt1cl t'tlTa U. ?more libJr to,2W bps 04 ,r$ op 4:1ti Prttluiots Cast.'Ind fti

l I". !-of rt1t tC.h Coa &:4otrE Cr ttt.Wl i t tuttiject tune balfichief? l .m tiLf.i "J r Crock.ery' Ah..t'nl""D. 1
till? the cooiiiiAiKlE 1, ft Cora. tom a'i .. :' -W.l
tom'
ring mtnyu t by n! da1..e ; j
,. >, P ;Uk>v irf* .3? return' :diIi i ( .tion'of Ctt. lmoo udit slttc.", t1& r ou>t6thiag 1 \\aiiir.t Goods ,&effig koaaeistz '\

W t -,s.iJB'T'' "., ... -- ; to the" U, SUtre Krrka- f"t
: /', *. '" "i. ;* 'iS.'CI *gurus Lenin turf s Wrs 9 I'Ul, fOr the: r4 tbtir utf1 1 tgkv u kles. w f
|p Ja.u U. .
: I\ of he try
Knf
nut arhiclahate j jl
jutkmf
,. pat oo ham bn .( t. .el4I'nct..r
_', \- L4 1UA4' KUtt.C t? f u. ltd..iI 1 at laaI 10 .Vtt't'A'hrtl.-\re f.ItWr- ( op T4>mi with the ;gre t .Ad a g.tUbt'C1 l e thm bow ;te .1it kenj r.pl.OrL : :- '

f, ; ..,. .f. "' .o, 7. J 1 t taiJ ant tt..e lstxxrtaisytritbrTraasury1 a4eiatd . OPTHB.FAUIOUtUOtt : trot the Custom H(m Mev erumentiu4. tie*Aj t.whjdi wcite*tine s. syt t FLOUn. Nexprt.
.
AFUNT. ttmosiijj ,
[ this veei $700J _
l.': 1. tlrfnewTarptiroiiitot4rrol Jikas sale* 0oly stout\ Id' ;1n.f -_"" .' .
;
Fatinot'Tst. flsopes, or the *| tettPntaoris ot.n .ho'tt'Jt1 :, : .; ',;
fast tj.C. Lip of wfeidb
Frilly tw f; SOO &t1t. lt6tntt1ftr t J "
'dotlt* 'fte. mwI.tKo fbmt. VUt"P ,,._.
!i rSiagtai of shawl,Ua interest, ia the poHrici of the 'tfodd-I : eprirei.
!< W. Matgaa r.-q. Ceraaaorler, .ailed 15 at? 1-4; 1G ffOftei .tl -
t. 4 not be iKludtd. We ertatf e Secretary:Tte re U tier tall fta tiby it it dif iGfiittolrm 1g 'l.t with 2Od911& )t x l t-1k! f.l4tdffa .. ,
tJMo.l
'. > from tilt putt with tins followiftflion. pratrers I as Jinr.'a ('t conrlmc.t.wn of tie few.ttfl ., fthe' 4 t ii'h1t1)intl.. .
d
IJJtltAtnl C1 + ( ttuul
." j sip. f 1e".at a.. 6 34 w'r1 .8c& l k ,
': : Ja u'"tU.)oJ1 e or ![l ; : b1abC ,,_ ctb i .
miboarat i *. Geu"r. cf tbs armament In the first place, the 13.t2t. Prices haw Eeefcsed >tu tizn baIt L ; '
rn it
the ,
Hi **- ;. tfee Dew J m Pittriet Count e+rtabli.hedat I II thre Firth po.'C'nI hate placed t emeedirci,, during i ,r .t.a.0.4"a1'BTC; .
I : j jI :*wt J.'pet'lb.'sasi'trre a aWe ,*w t tins i .: : .fr '>
Klff'\V Nf.11 Ctr1VNt atiilwttet4i n.1 I A tnt-t\"lk"l l who f A.Eberum on, the 2dWftcJfrtK I fcjrlbw.Cont* ftiwa wf July, I8t7f iif..ncW'pwttlG :|oa IsJioft .' hto of oar kst..tim, I' Iiirtrta 'nite, N..omaDt. .end.oat.1,
"
Mr i n Jon X&a.'d Jon 1 with to the the, i no' ;
' ', Jh.r Wrt ots, EI'q, < ; + ,'M Sesyrnaj and N11.oo ; re'aM Turing to There s a fIr extent olTbosin*!> &g"in t'eiba sad 1t' -

j en. 'lttk. acd Ctuau.t Wn.iG'f..P I 1'nT! that tmi fU* ian troop (rom tla newt ly) eon.j
fjijg'j1;,'-&*' MUtba1J-t nd to 1\1 W-t, and from:It l cmJ prorifCp of Persia hl takes tt#f plate, the tttiturr asrrrry Rusn7aandecli.'ni4sl # prices, leann#)Uf tie or BO| oSt we fielierer GIlOCERlEs' .
city whirr is conwlw xj tie and a r by i ngand ofnpca OU k {tiDed.f
c ffl- ProolRe
f).ftrau., oo a <( ate ;to jhesjtener and man ictni trlei): the,xtrentioi W t1.t. :
ru1U.- 1 t Ut*!mAjfiMinor, Theft aaltwioibUx ''y,. hostility a.'ttmt Ttttiei .D ooe sick,1 of tea trash is already turned ta the : = : X'J

TL The F tOf'of U" AJbaay Arfu,.ut whu.ereracity and thC gurneari J xit to ita swofd.refcH i!on her own,atcouot,.and.of tmdy threat-I! rUQnL1b.prortt for IB nnoually ahtni.d'f l

ire hare u.h r..itt ae snoxt Mho .ttatod dirt the &hah xr tf PtUiahadI!' Croat O )citlott on tae c lseat at.* rwsnbetof diet crop in tlw* United Static in rriicili, l PeacbawJ Apple 1J
tfitaffytlvTry"tt of Abba Mirzi the salience,U *o rtpfecedeftted allies account ShooldlV I > Brandy
cherry
E. oue to ha ol"t.Lc 13th ; concur t rkcsIhWlp of.t dAn.a 9d'
d:7
< ,". JbU1ft&1.t'h'1r'' *- pape'" ._ 1 and fe4 sbdicawd fimsf iif*,tUtm jon r I L f wet i jusd so. rttsx ell Aa; that'M-&i&I ad jpcmfimte'favorable,w*cannot!$<\ I" iPm .1"1 eii'" :o .., : : J tit.I,

being; sdcwi of ilie lieitappaatnt.14. can calculate to what 8e'5*combination'foranyirapnnrta it in .jriccs, defirient is MomMindVhit wine Vmq-ar.. : '
tIdn' .ere Hf- e .
II T4.i Pmpcdlt any | such eijadoct The gtosTlhtarrs' '
trite+urt mfty myMinOUA Bitten
the
; pm* nt rlU|ply] will 1.b Tlic us, .
: .. .to rewleretrtain lb. tact that Aar.otrw *il enoe obw nd fey'lhe 1' miajutmal -: tat Loc4 t*Pcrter, ixLtlGtkI i"f
4' tllTo"l; & j l7.-Ms r..Galltti acrd'fiPre :port since jafiuaiy is 439dOO bates afpakisl Bordeaux ,! : .:
o\u.o wilt rteeite great and preponddciwtsiirgchi -! ble the l j I paper* 8j y> the:object::of the xptfjfioa > 587,XX to Jame'periOO list yea/.- Marseiltea r 2c.'' ,
Cotnnti5urt
. {t4tato.it i. wrr istadr"Ii i + on the boundary and dM? cnrap4iin of die )lomtoorro 'Thod the k{ wtYESiacaski botil :,
in the
from
tuI. >ct,are both in this,city, The fuser I the r nq anppiy Unit Madeira_ ., IAStidliU -
ha i itnrW.tich dented from u erns try of geutktrata haa U-atbtiAily eagagod for I FiwJoffl: of th* bnal l jcwmab ia'; I, atcn 16 ,COQ alfs. ; i" Powdert :

'""dbe IAgtlattne, and gezitlrmen wha. are j dejf in examining ili i ancient records nuuny publishing ,ery thing that traa-"red io .-! ,_ 111., ,:.1 __.4_ ..Q $aratora f l1tr&Water! i f It i

ttcwi'e the Citjf Own Ole wrer*! Coanti**.j in the afljc of tha of rdatuHj to Jtt pane that the government Fresh lJordnux Olive Oil, ,'5 j i a 3
: scrtUry gate. has Wen aoJidftfas 'I : J
to compete their atrangcropntt LIS5IFIIP5NEWS Fresh Hops,the -. 3
#wt tel the W"** entire confali.e* io at+ roar ,* jfs irti'ofImperial IS1:. ,
}
ia ietnecy: while the wild dircxrneiW4. r' .t

yang friend titfWfbout eke btate and ..1l41timQf'.Sept.i2. 'i ft0nj 'tures thrown out by -S- ..-POUT 555555 OP. PE5SACOI.A.CLRIRED- ,-,-- -- .. Pone oet, i !, '::rt4. /ak

I thruzrfut the oration, thatnlang e&4pt .quiOn Wednesday i Thtl1" the print of Fang and England rci rely S Ymmg ysoa. .-. 1. > ."-../ ,. JFd
RcpuilicusFsne.er, ' 'tb.ediatbuftbc rntra terttJ .loshoff that tl froth; thus far has not' Slack atninedpUfiI .1-
{ tent 1Ml '(rom t'.jtin' d twit htocf l C? pebit; fat Norfolk, JJI'gh bees hit upon any (r th4m uolefs by accident -' Oct..S--6cbr.f4en, N.th1tans., Lamp Oil, : I,d-y".J1T >'
Cargo bricks by 8. A CsrpcataLOci Ground Alarn.fc fine Salt U
., ourrtdorat f Plo'babl ayoteth roost of the whines wero o-rerl1 We,J1 4 bmlw.k 4. r
.11-&. Maria B.iktr; N, Oflleans. Manufactured leaf T bacco3 .
:darB.tR"1'1'1': CftI8t.am1I l Tf sttaiihoat ; w. J
w"tlcisi=but this at 1t&l\' Th dfclirationx rr the London Courier ". s :
+ 'Norfolk W I .Cargo, giO O bricks uy the Muter/ SeotcfeSauff. ': ..S zt : 'V|
7 t'bid Dually es Norfolk; Fur wiU iho th of ., J .1
1 jrf ne subject,in ; iew some, Smoking Pipes LDWir.uT,7RaasPicklesan3 I +W-" -!
11.
Bftiii
irron1Cedat1 k; rrMJir.g, WU'MWnuJ ram shade of doobt. Wo think however .ARRIVED. i ,s"ji Erss--. t4
.
zfitoajl; ,
JiJli.-\"e62f. !
"y 1.-"' 'eep lu .
jtlr. ell J obbioed,. copyof th1.. d 1"'t..w.f day. Uut mead. list rfaw! dat.:1 num1Mlor coo tun'J tna k That Iraper. vfaose hi-, lans. .;., Japanted!nd i woodea S axes, f ::

...y ctiaT. If azny,.thing were ;c linr to cf,m- reels,m30tecajt ni UJow,feat we lavUusftitu titnarra may encralJy fajttitt: o f'\'JJere ..9.ULEDA ',Com Broociu, and a general ,7Usartmehrof '

Mete the cUIJ\b oC de,nda.tfun and ifamy ino1' Jita-iit'brUf dilster s.. > : &e Ware such.t Tob, Keelcjr "' JtS
: they *re infRcsently e pticit ,to tjader- Falroouth J .
.to'flt std w Gen.Jtok iou tisYebtengbt I m5.at"kst(rradtxirkcbvrI6 frot the! 0410-IL S. Ship Capt and Ship Bucbets, "' ;;
t1 cA4fl drat .
pp 1 sjnodjlnferms the .
u wiaCTejr designs Moacd ,::.biwnd to Key Wit, aifai &bm ,Rodgen' k Dupont RGu Paw j EStotaodt
..: tbdA'iTett.t by tlieir Ct-a act 'W dcdaiz*sd 24.fetwrs by the s an e! of the Fr ach cixpefitk may. be,It is ,err- thence arc ,*cruize ] srLea l," .. '. .) '

ft: 6nd ec4.d.t;mJj to said to cap the cU- gala:, hiring midd t haiiw in Si. Mijj's ii.q iVatualile i-I ruken ta pursu 1a! of the course aart dtte I Oc& ;:,cbt. drip Slack N.Orftans.Executor' Writing and l1 )1A iR.t!': ,.

r 'rftn.llt br cu laragy4ori i +it1 to AU: ..e I S ujOn in Coarcfiftoa cfjuly, 18t7l and J i I"._ n -_-: J._ ,. t+r .... ., ',. rift
'I I tray the fall. apisrt itSm f"1he'tWt over' -Al o, a go+ !tGli.t. .
c an fcaro tfnriiVbyajpplyintattbeilrgi3 of '
t.
BttfR&i VV."'do not .N ice kviJ fJR CKBRY:
'. Aj/rfan Capterf. ireaf poiren /expect to.> J tt
# .7J i il" saoalis claim agaioit tb* -" :. ''Ji"
:' 0 pt Trotl of the Schooaa M., fa.ff'5 France acria lndflpKidiyntJy of her 'slliedy ALL tAn iJt.
11
.
r .
,. : ., -' R SislattstrGaa I tb4ttM Hacno Ayrcan bri which( Caps rwrln oj iosiuoa to them? but .hoofer the 1,are requested of to VICENTE present them BISEN.Dtc'ih to'theHuj? cri.Iber Get Glass aid PI***', uinblerq o_ I

; ;,; : hittrt.bt.-0utlat -:- --,piimd & FrcncJj brig sail: three pbers may think iteeoes&iryto push i' ,*td all pem-o indebted to said Eatatef f. .are feet find n btGlasi Iiarri

.' ,'" Lt.odou are op to tba t.d4Augutt.. Tsucr'e3s t from Rio Janeiro for Mon "Mecu,'wilt their tntferfereaee,ift say centiftgency.jttSt tj i fare f[ rt, paired td iaak immediate payroftut, Orcainested,. Salty, aDd 'p tl"".

of the RtL'.dua ia t.e taunt ipSouxteentk,. money t the nape of paring off the may occur, still ruts spjoi n f the cabinetwxrtto. 'rtG as*. J Plates Dishes', Pi.ebetri__S ,' SttgxI'x_ .w: '

tdhislnttr iterd 'fife 1rhIpRaru3 took from her 25CitodOpatagoM ,, We' ren at the,menace fe-bch S: n.\.RRfOS..Es'-: Bason. ."
'. before ". die Convention coaUins 'of wi[. OtoWr 1&lh. 1m. 1tGEw Tea Pcii;Clips -a.Seu&nr, .i'. -",
Run iui Bulletin details t a Wang egnal 10 '3,5,10,) iuiitttt rer tkd her proceeding Bowls,printed apaiat P' ; .,
>
Ctmuenla.ire"chU-s Rich J t wxi.fo prbceci t On.ihe trrinl of rage Fah rartrera s, in rasa* die Porte ilocp not relax I LAw' NOTICE.: ; and'pain fl5i a3lJikuaiat "vPrint@ ''.
.
; eauTCdetabldatte dtd with ttze fay z$:' bnjj at MoBiMnteojlhe French Admiral, from her.deg. t e<} "rt-solutioas. 'fiealost, tire- : : > u .. fl Ek., _k-' "". .h'' l
serf tic raw I- ,-i._.j yMS..iI;W w .7 +tw /. ....1,1. ra.r w.-* TUg.a+etret together hit Practice of WrS.AND ;'
r..m Jt5 Rot w4
to
4.8Il
Abe; of.p "I'.cJ.J..oamp Romaa ty de* ached a f 0 Aura brig tfitr ,the Cacique JACkSON A.'lD.DJCATUf1, .rt I their Pn>fe-iion,, reipectruUr inform theh- .largekBake 1lJJl ,o

'1'01. Oa the lIlt July the army wlrtdb hftf ell in and eng lOO, 'I t.r b! John frfendi, that they will attend' tfee Superior ptt pC various Oicuey. .,.. '>:t. i

ecce th elpied beigbts before bcA 1'L bat,koi capton
\eUU try in tip Ticinity ftti place,atdt tl jtw her up Vim: < trial J.Oitpl dunng1zctiding in the In Ilporj. and. Dale Cooati (,f1lAJ."bYJaTbw. }Kjt ,J1>-And lrutzs, T '.Xe J.. t W.l rt
will continue :
had CM6ce at.WtaBTiwu
tbxjt cf'the Balkan neouaUiM Senate rdati the Setninole rosin Jtm dub'A'xea' :
1 =Tong I m m to-: war and'until e Court.UOlU6 fur Jackton + eM i .i ,,
Cetmty
::", 'era t'JaMtrd ';y the Greek.., iuhabltzntt, The man ii&cl reof tet has been eediroeoctd took'.his stand in the.anli-chacuber of the W[. permtJBeotly located Any btmoen entrusted WrwJ ittIt afid cut N afl ,auQ MJ< f" .

... occupied by Iroop : : in Pitifiurg,with gnat *uc6ess. -- S athe'j>Arpoex>f chastising 3rlr.JB8tbn .to their care, in the tiDe of.tieirProf & 'Anger*, and GLuMeta }, 5 .t -:
'
IbrsP i ui 'Pacha is making prepanthrngtetra'oste J'fCimendm.e been produciwl said to be a Senator,(mm 1'irgigThes 4wa, will,meet with prompt atten'* CotB.d1a. Hair Matr ,.' ? ', H L

Utelmea'pd that 31 1zzttriaia august to thhbest "CrtiiL'att&L' was_rttarmxhed off, Cvrith all that pronuuty ea: \#-GOODS.. q V,.y'/"; > '"
., Y Irish Caiicrr .. ,' .k .
AfANDELL. Liaerr .
fof,the J. = Wmch'it suits.the knaves of the diIl :- STONE, :. ." ,. '-, YaY'
iuunedt-atetrt
void aU *
transports ; ThfeBfitiBfo m try apPears to be ,again to put into the mouth''' of the General, afJ Vad1it1.E, F1iu'id.,'.r' .' ,...Do- atiarfas and brown"tilrtin.y ;, -.._ ). "
+ of'tryinc tb em hom rth1 { JJ-e.... to beeb .
Sept ; ,
1i1'Gl'p t
The rtera, busily *njir d in. /ortifyI in an aneettfod cbaditjua. .On' this subject. cMBpanifid by a detail of' .Hiig ror-., r .'i :black 5iIk handkerchiefs,: .;js r

ritw of 1ne fb\l. Suo says. ticulaRf Thw Story baa,'1 mg sine1, like! SPLE.Y'W'.. flEWS {Madrns rCotfOD flag and bf"-fu'n! ,JtY .
int Cottantinolde ih the Jr' > .11-.e rwoor still pains ground, slat a s multitudes of its brothers been proved*to j 1 tJF rr _. t.-&J'Ir.ro "' ,. 4

:" x ;,Jf"tn btirtne.. in borer of defysFhungRursiinv gurus msonderstanding: exists izHhe 91t- bit\ for. A oa rt: flue (oUowi1t d J: AMERICAN CEAlERY., C t tori, use,Suspenders > :- .
.
.;,:*f ?*s'-,.t- fy|Jj end dri,UJ "t.ef."b. i*.iota f air;' 'Jebint"uot 001fi't'ijtyjl} dot gang jetty rVom" the interesting.widbs? off i zlayihei1O'liof; +Oct }r3828, '!aswrtatent of Ready merle' C1otbA .

'.: -t,,their own covictry. tit roatters/ft l 1jruh with the bishffp Sbdi ) naval* hero, v&itmUtSj' }? jmiiejt; ?.,t3iiadsot .-. ON' bepublslredby ? wi"b1e'Iof'. the i.etlOD, J 1 = '41
Shoe"
s" \.A't---- f'-*:*j"s a tNo. lfits ,
., >,ii" ... ..'. I". i is not likely to end with' the jesuiti 'W +,.UQ aeen 1 +. .,. IJ OU ., 4r'&pruce street .Itifadelphrtj a rolozriat'of Cutler &c. x 5Y -
; -(. TLe Fnraiian.-W,LaTe.l&een' the pros: know afore tlwnJwts Cbn a W>ly it'tWt ,v.111i'11 t murk: .t&;px a tI* lt vodzd vretea bf Amerian dzc.trcJAMEtQL'TN... .5
: rnoinPn ''1'1eToth prints h &trx Io, I alseooei oC, tl refiited f orgtry"u.touf a.1tct2.1 .
theiboce tfleito'n ? ; lunstxir.At Aar zaf 9b,181ihq'J7C -f/
:: I pipctli.of a N f'lp.peiUDd; n'it i ._ ..
tot + TMnj51tmT. hove the i Q1l which ; '. puMis\tId in the qtr of TJ1aht.U.ef'; w' .Dn\eofdarentf'itis"poitj i relpji was Jd.Pf oar odoce fut;aid shew ,'rCA of"Geck1aot rch' .the. ', : ",4 \,
'
}'B art :arpyty find that the rapid* increaie. t'hxauinal the csSeeftof;Ixmi lh the, aban owdWH .'1'Uht1&Ui. 6" Cttt3 Sdm," 1 WIl". "..rear...- Philxdtltrhia n.. ',..,.;.,'t uda,,_".n. 1Scr .' Pul jc ,Property ,eitsertir d foe 1

. population ia the Territory.t such ni ireeresuragetneatsumeieat Admin. Loral M41villeit IM.iiltia eel, > call tt.hc.gluostiofithd. :iti m[ n. ;} 1"IE oa the'lsf N 7FeiMer, at Key 9

for' t.he ..tablishm"'jl win jiroUblr jc c d him.5S. 1.i dead :Justltetuttt.tIueirtxtthi, 'h .Afe.R'J f IIi :u, (;tIuiuaoabeing, ; po9tpocc4 intil' further lyv =

.of a fifth N"e"Iter. Vtre p0 The Globe.dmtr't he came ot.bAn troy him. Hfail', | op of America axt 'I1n. Souac! 'tviti.v ire.'-t rat": .,< tat e4 J 1_._ Oct e,'_'? .

.?ivnsofwrehlyJogr l! ahotndta $rcr ; : ear fwhat ialanfent.. tie artttr !:'.A' "flew.VI t ,. J ..m., & ,-'_' .. 4 3TUOTOH,1 "

S ro11 Ol.;* tbirtt will prevail. foUlerary, Difft'retrcee are ya d.to hate exit i1 eri who repni pRt.Commodore: WtthtlLo fottifietttitx.. S .ff .. 'iff' mm SUBSCRIBER rr.ryPnblk respectfn1ly4afui

rctt'ntl5o 'and pijlitical "kudwledfe.. We some tiinex _bc tt'tbs Dnke of Wolf n, torrandibPls u haying hccoiae the; enemy: of Jackson '4/Cbs '_ ,- c tn'ef i'Jh,.. -n ".\ -u. 1r' muM of Piw'ra.i ass';

..in ;Hutt the pl1)f pctB tj Bf Tkt .Fiafi&aAjp v lp igli-rl4titris lrutt tFl 'subjoCtf f t'ofhis} v c7.;Sia>< fgtu,. ., ,,[ : "J"7' rt'f. .j ." ,,,._. aft gentnllji' ,tbat 5re:opea.df -. "

our next 5,' and add tmr best'wWies.Coy its ti> |ieris nr.1JOtM qf Iris Riiya Jfjgh IR'DECATUR Ttf.G i,JACKSON.SiyiS .1; Vji.t. .-, "".w11.. O ,,.1 Ar.rW," --f 1iA.that, 4SthaoJ : .
.. l plat attdilta.; It wt" at"brmdar tMia aQJ&ctnt:; etret'g; 1 f" acsphtctbe 'J ;
."..u.... .,Gf'.oaGr.T. f Jan;, ,8ii t1.k. .
.6.Vb' J4iiaJtiUr 'P
-' final ii w Vtwwi tuba Duke er"C1rena .c ., ''ygfi
: i .
: f ...
.
r"r._ :): 'r'. _, J 'nm O.1if.r.nf.. Yoif'mnstj hake'e : '
.!, i.
> "= aMtM. tte m)ertion too 'pIace ttrtd the .H ; :; : .seat of .no l"rauesq: !. a.i.tJ.eeiiil i : a"i ) .t } tJte' .
; The Fjowace, AlL Giutette, of the ittbditlt.tn t. v much of thj? tpiritofmtrese5tt1tipfi ** : ? ,Th.TQf.bb ry Mn rlnn" 'nu Cpqrm hate and e
reai- .cr the (onfilr.was itnawdfatelj [ ,' ., .., ..,, !. : 4
thatj&tter.BJpelf yoitj ; t ., l "'I tita1r.. U Bicker-
;
o
Asbclurpes
U.rd tq leam thattlae 11o.n- after tendffrd and brtlieitffir I. ,! .' ', 1eff' .
) acceded > "
| s not.attaei any credit.lojlhe seatiroeote Sus.SView thepatronage r."a liberal Pablic,!
& titbe. tiBtnd "
i1GxvtsJr: :ontof the niOstdnting+ainri ,ire' dncct is fa the anosmktt rHa '
peiroanentfy place .ht
ebate beers.akribed to l4oved1tsbatxlinRfelatrori rink
my .: 4 YI :
;cd.

7of j of of& sCrtrrkIaitxrne
hi oeroil
t
t ,Signed huoffite'aFroesttDetcuitJudg! r .etJha' t cy'liens basr f t artwi iti mu for that hisiorrYnaluw dunsttkainaydd1 thehonorta zttbseir.
\ .lies iofoTOed, that .tea ottnt to 7 tmP, fwtt :nOt me to say : conctl ,., ,, -r children and irarf>ndera thi J.utmo..1tuti1tn.
t'
+tate. are ta4io '
t it Was incapable of duplicity. And .
.thinktlprofJftbf' 'fltftE I'f 1 .[ -oJ : a tiall be wed fer ihe%id.
l t :,iGe dGarcraar has 'pp ctd Eu Sao&-r to tvbeda I recollect the unbounded gratitude .'". t 4tnent in all th1r>irioot ke of
.hare occcrre .It is wble f aforetYittr'lrs'rcaStaesof \ mlinJer: ** ]" ." .i. >r n<
t )J1'Esq. cTOiCaloou, to fill theTacan'iyvc .Tlu Jn .ft., 5 rFCtr"ttnatf1f' I tra.ti" OJ- be.invariably expres&i fQr I 9'. Yiek+of the Catxiill 1the ;jC '; J p .tole: _) 'It

: ODw by Judge Gayle' rc ifnali* ,we pttt l.ad.r.: :: I'your $ 8Ad'cbaxacter, I can''have noN uu& st. :,1 t t 3 1 .5 S5 TERMS ,OF TUlTI N:. a.5S

'. ;t'ft'J 'Lt. in sa-ing that whoerer has aftrib- f'l-\Vrewof'F r.rm1&J t d 1t "

',' .u.- ..rwr..r..r- from retiei f nd.from'. ,xs aof tl iet!> htfr lJJ'r; r tye9itatxoa JldfeJ iii ttJ biro a different sentiment, citlier to- tario,from th s14gUt. llwise on rife British ...pt'.fU"\.U. ..palliag.a.. r. .'. 'r.. ,.. ... fir't.. ..-'. I, ,_

*[' The Gibraltar Chrnnicjv'of Qie'28th inttxri1Wtbefollewing that thknowa.1fotW'4ict ot' Af irs .m i 1J &lay mbuadertood him, or total Jy misjepre- side. J -';. ti f pt'ft.a"ottier4isocDciotTastu. .. .-' .:=."- .4 O
lfsci4onicaohrhis tented himi.I. baTe no doubt wJ YODtOttr- 'fl'm ekuted inthe fest t r .rtn utbof ,
jle
bra !wafciff i9. ar
join te, .f ptirNtnilG 55 'it,; rtm 1 IV{
for the funeral of take lamented when 'exrcdrlJOJ saftc;> *rkl. we'are .. self must recollect bis Hindisgujs ) ?; of PIzilatielpblal' ongrsring;;ft4tt wing 3 ,u.*' /.ra",. tf iPenssoclar 5Sf

art iUCtp!.BOOTH; formed from all qimrfcrs itt it vmlikcJj. :torit'patt ton at the attack made puj 1 d rra. made tipnn'" the pot, Each plate will bear hirZ'13. -t._ II .
'* ntiivQrARTKSs lRWtti Jafr 21 in t lCSen3 e'and his r'j j %.full au/J des ucouAu" 2z4Y't I
in aTei' few day.A w pauie'hy' >J ;accurifcc : .
ii 'more to'thebon 4" : .\; "Boian .. '
'* 4 GARRISON OILDY .. -- 'that was derogatory cpiptton
t No 1; Tb rteminj .of theht Captain DtwWe enl.-i\Vhcn lArd than to you.tMV your fame .mantled mtelllga Crletoeverypcr on., .. r: un tsoLVJD1thir h'ereaitit110; :W' ,
in miHinn nFVratefuI hearts, and could ,?.a tilIft.Mn h .1mOfllffd PISIT',."A"t
x $na'dtcmtrul'ingihe' rnitcvhtafftlooi r How was captain oftht fhgn &, *nroaiibron -bc ; the' oct The work will be printed find i issued to ---rr---H-ptetious1r bate. *

*f war Lcxinp ton, Will hr intmtKl>Iih m board was orde iri to be ft)g. not effaced by njisrepicsentattans tub ribersiB thcttt e, strpenor,paper [fitBosteaaeItot eB Sttl; yireptsp'uz'

lIt&rf honors,tj?&,af ornooft,aJ fief clock, ged. ,Ewry ihirtf 1rr wng prepared, and'the few prejudiced or remember iadicli bU* 'putizaQ't that'1 and with a. londsofljely pnnt'fei, ,[dn Ira.awn: c ntr. t";i ,: .
*!&rftnl ttc ftaural-JParty.. be-;assemMed to see the And I perfectly. llllSietr mUJ ot ,od't"
_, */ .sc.ompaDY hwke to the north and afford and delivered tosflbitnners t( ljEtR v --.titii._; > .1tee p rage. .
should -
a tour '
YOJJ' .l .
;: UC ti 'fttsCrivn t R di5ererJ fCgincntti. ptmi.hmt'nt indicted, Capt. Howe made along the nation an to testify igratitulo price of.QNB DOLLAR
!;;. fax posing diet .a1) lmUfIl. rig tg oo address to ,thts:culprit oft t xt norHiiiy for oppprtonity enric and that be was iblc covers will be used for country subscnbcw _'' .,tow.. .,, 4 "' .. Z. .> ..' .., I1 .'.f.
t. ,et his oO c&r lW MnnjrOttii your ; be sentbj naa 'i." ; 1L'r I'& '-'J.. ..
measure at the greetings ,So thatOsey can tafely '. :4. :.;.
; Tbe bc4 6f.tJQ. 'M,, Royal Welehj'.v.$J. the )i ra, ;,surd hating hia back Wp I whiui delighted cheered beyond .at. stage of'yoUf ,fjirAn: gSQtkmanV tosrtsiasi& :;a dotbers'tnowill >J"t t. Wpt onsl ''.c ain$ attbn, -
li'triirtmL t' cold kflarzfied"Mat 1t +rflo you every ( o1J h'dEZuerem1
ro.thp r j yu : to tert'sttllttrsdoprslct1Ye i1 F.s' t ,
r f' Thattieoftbq tJ/reg1ni": aiJl Dqg Jff'ld 'lYprcich.t journey, viewing it as aacoiBpIete triumph : redlit to doltuts io the fo Uheai oth Sshgct :.\ ,
) ? I gcert. ; f 1 enemies in.1 the Seuat ,And f* 8eil>9SILbCtry n, ._:1.1'.0". .. > ..!.' ) ,.
: n'4 e 1"flY. t bltt .mJ. grt oflaa..t : 1 1f over your 11 editor nre i.jIkfI'e, "{gliiCd iY't: L -pTNt.: ,.Jt t' f t'-w"" "; '' k,
: Qei if Uitrewas iadi ... f.J.w.I "
h iCTetlttt one __,.. ...., ,
t ,
ie'm1'Ie f rerily I ; ilh :; : .
p Arexsii t grri 10Dze .. Teryflattorwg prospeci* -1.," -1 ir t $ tri to' ?
'T1 .\. "':..rlt't 0 n..p mt. s"I ,ual m Iba UrfB.. more grateful for.yours rskta t. tC 1iA'r IpmIO l '
the T.-\E
4.1. flown
d' 1. ue ;sal {attend; r '. l'sacn6c it l tot'eitiiiitt'; ed <(200 aabscribm,having put '-. .' ." "'
sal Tlefizr.rstl"prr>rtni will a scn.5 Wboatefl1 l't, ttf .a.r k ft u1; atv Jake, }ttmSUr .In ..Jasncnted.hasbaod.a for Wal.mY'he was *cx,ardently;!nairzea)tw witttno.:X11, ptSalsiy 1x euc : a r':':-,r,..;'' :>!- ,:.". '- .":.,,.",,:t;...": '
: .
'TCcazel Lac the. ttutiontdg, l01 a&t 1h4 /gentleman, y arai# 806ft plates' J. -. '.- .
# im : 6otn .
llas d Toted to bus,country lieu h*fact every act ce by1\& fcf tALL: D r' ''f' ::
< :
"xfi'xtxwozi w lock b.' w. fkt loo J1 raco'Ufr.41"o.cited ? >r4eM f tot s the cqun- ;
Jo
,at ta&f #* & Q : ,so a' 'I.rN coutrilwloa W hcrgkry or prosperity can, be gra7BdiASl
that 'PR'f
zi'i j Of ;inks# iOi to Uiecrodit of ; otnpl :'atfi- W w Azl&c $, 3 DtG! .5I
} to ttatt J at ttklcdi, glir Lendifconfttre4 uponjumEClr .e}! by "8 b P ., .
: for; as a ; BA ..
eta-Garr 'GB.EE. K Eiiti lu T'
.r\ftti'
00rkJttt\ tlwon pal S. ..DECATUILI'rrjol 'T. 0 .' t .
'fflj o le ?Ct+ ;t rta1 r..tctday. I ,ie.,' .int +pU'! ;the mortga.1t' ltame' CtJJ, Andy Jdirat. ,'r"t1: jt" 1 t t1tc.' irilt'., ..... trLSSta'. dt5 ;;! '. ; .
111 } -it
,. J,e It 5 fntt' TI"cttsi: + 'Jj g)1J Sf Srt.-\'R pt'1tB9WfI1 Qq. ,,' .-' ..i't' ,.-.. "
: A ? ,,__< J1.)r't; ,.. AS', "j',i''- ''''X'' .! "<" "'" .
: t'tj- .- .:>-I I 1
"
jJ. I' .-': ,..' "',.1-. .>,, ."" ,..,,, ."' :. .."W..J&-i4'. ':"J" ... -,1111"" "'f.q-(,t;.,.-i. ..- ; ..--, .r." 'f.-1 l' ;I"":Fi 1r'J., J' r -. r -.7 .a 11'

. "...- -.2._ ,: 1"'I. rl:r r 1 J-'.- '.I' r.' 't'1 'II".c l''W1 "d.1111-- \"i".:.. .,..r.'c,. ." -;. .''I, ",., .'f'i'i.. ..... ...' '.'7'_."" :, '- .." '. ".,-',,..'...,,,'<.." ,.,.,'.,"" .;"., .-. .:' "...." .,'-.. .. ,.. ."-._,.'.b,,.'"\'."". _:<_J''..'_''t'".fJ."'_";'w.''''II'

-
:JYOx .
; (
.
; '
.
'
: '5 :' ; :. ,: ". t.V < '
''l' :h!" rLOJUDA AIlGtJS. 7 ; '_ .n'02 1 a ;:.' -
1 .. ,
," v ., .'
__ ._ _-. ,. UlI'1IUIf I.J U". .L" '"J. .l I'' 1 : J1 .tr' t jl..f.i' i T ''' '::t .J.A1_....
: "' :r-= O" '. ;:':i' <''r. i ;" .:,,',"'"iM"> ";. '" -' -- ." ---.,'.:-. .. r -.

'" < _.: ..,:. ,,,, ,,,v----, t -;.":'"..
I. 1 ITOTICE.: : I. ; "
1
'. : .
., rp S. ',' _- *;
-

Those persons' bar mi' claims .to. LAND in West Florida, asTCJV J Those claimants to three large tracts of ,land in "9 riltid ; ..

f contained in the of the Cotl missioners;- ''mbel d 'four
resented in the anaexod Schedule, are .hereby notified, that Deputy reports ,; .n 11f.f.

Surveyors will attend in Pensacola* from the JOth to the 13th of Noveasbcr J "eight," and.t.ea," disposed to avail themselves of the' jJrottsions of I lfilJ;

next foi the' third and last time; to complete the surreys'of 1i i the J:t section of thl? act of Congress, approved the 23d May 1828, ||

i those claims when it is expected that chit m &t.s will attend and makq ; are requested to comply with the provisions of the "Kill section of the :.; '

r the necessary arrangements with the Deputies to identify their beginning act of ,Congress, approved the 8th of February, 1827, without 'delay, :ff

corners, which are too indcfinitrih fotthdj; and on failure to so that their claim may be laid down on the Township PlatS accurate |.;=s .

do' so, they are informed that instructions hare been received to survey i l lv, to enable them auhsequeutly- locale) tire sections within the s Same ,;f1.t"i"). !t.

residuary lands ,as public domain arid'the surreys to be final1 1 t I ai authoriscd by the act of My/1828. : ,
'
ly clo ed,and ,reported to the General:jLand, Office. It is earnestly 1 i. TLER.i' ,

that faciUfj&e} afforded to the claimants to i ROBERT n -i
dn ired, on my part, every .. ;f y}'-i
have their lands' run out and patented, and that the present opportunity j I Surveyor General's Office, 'K ,' 1

effect that 1\ Tallahassee September 15, 1828 J : .* 'f ... iP
will not be lost on their part to object' r ,. .*,' *' 4 : ;
., : ;
: it.
-__-__-___- .__ ". "- =- 400"0-,",' tfl
.' ..' ;

ATTABSTACT of claims to LAND in West Elorida! founded on Original Grants, 'Concessions, Orders of Surrey, Permits of Settlement, > j y .", '.:1J:

.
:
.
.fA'J

' x Sales, by the Spanish .Government, and, confirmed. by. the Commissioners of West Florida. .:'f\..4.,.

.. .. .. .. ;-:-,
,. .. I I -- --. ------,- ... .. ... ... .... _- -- ---- r -- .
,
-I,.-.........,..-4.. ..-,_C'__1 I___- -' --- ------- -* -- - : SUR"" YElJ'Ll'u'. '
' V 'n of laim.SKWTlf 4 <"'Oit1iJif.
.
C
'1m- 1tjtir41k4 .
.L'I __ SITUATED. JJJ ttMm iaxued.I t :i. /*
Fir
BY WHOM CLAIMED ,oJUocut QJU; Ttt. C&Rtt. oj'tllERE '. .

.' fZ..t.W; rpfnts wtr:o, \ .T u JQ] ITJOK TO :t-"lt"t
.
;: V ". :('..t,.)
.it t{; J'

} '3 Juo b, La HJla,' Juan De La Hua, ,, rconteaiomSepaerilb.r 1817 $00 i Black oral Cltstf' Water creek governor)14*sot iSBec:. 1818 i. Pedro lleyjo 18)17) 1819 )-. rcC;?
1 Anton iartia, I .An.Gart m ** "Vi do.Qtttttltt.. 1817 800 Yellow Waters B do do 20 Oct 131:7.do ," 18W mi

8 J+srr ph.Nweags, JL ora\gt, l f r d4)j' ; December 18171S.J7 ,SOU RhcrEM.1lmbl& do do 'NW 1817 dodo "lB18 1848 iI i'
BOO Mulatto Luendant Ramirez 19.\uZ. 1818 do 1818
t 1 ledf'M P. Bayou !FQ .:'ii
16 Joan Domtu'rrs, .' : :,1 J.OomIDA'UOli, .' 'do 3irly 1790 roo Three miles from Pensacola GoTeroorMiroGovernor: 16 May< ., 1790,> LoqllNBurd tat. 1801 1823 .;:1.--..F

17 Salvador Ramirez,; i t. S. Raroire; 'J, dodo 1keetnbra" ,J8I7J8J7 400 hirer Escarr/loa Massot ,. c. 1817 1818 :"tf.t V
21 teary Michel-,! **' H Micheiet, S.;ernyer 800 Rivet Escambia do do '1 V. S; ftntadoAntoniokde 1818 1821 ;:

24 Mary Weaker, Jdl, Veu""r t ; domber 1817 .800 do do do do a 4 April 1521 ::1813 1819 "fU >;-i1'

PvLr'l1p ", T''; Fchp\p. PrieteF'Mbtent/ Y" ," dodo Septrinbcr 1817 800 Three miles west of Pcnsacola do' do 22 Nor. ,., 1819 Rcggw 1818 13 0 dr.<

_. 9 Fraacaco PanundoMbrcDf ;FI" & "April 1810 $00 Village cf Barancas Intendant Morales ; 1810 1815
'; .J3 lAO'iis' ilat tt l', Lulu Ma strr, do November 1817 $00 flay of St.Mary dt Galen do dodo 13 Nor' 1817 Pedro Redo 1817 1311. .
": "1 CatboHeClni'f'Cobt _. Catholic Church, Grant June 1810 ,30.1 Suburb of PeosacoURJver do -.8 my\ .131$ Y. S. Plata'3o.4 .''io j.
.
., 48 JtMnMA1j! a s, :J. MalagosuM. Cence+ 01'iUbct .1817 cop Escarobia GOftm9rlslaiot 2. Ihr 1818 Pt fro R%gK> 1818 1823 ; ;. I fiO Mara D. MuUert", D, Moliere, do 1817 800 Gear W ter creek: do 'do 7'April, t821 A. Balden 1818 1819 j;r.,.

.b5 Ch.ult.s Ileder t ibahriel &l l.00,. t' June 1817 320, Mouth tuf Escambia do. -da''t,. June, 18208Dec :doPedro 1817 1821 oii
V I'J 61 Thom PrRiobnv, .r .Vincent F. Tengo orkrof surrey October 1315 800 Bay vi Govtraadaus .Oovt or Sofa 1818 Rojfgio R 1814 1815W17 ,"u.l.rrl.l"/

1':. ':lf "; 13 Jn+r..Jl1nera.itYtP+ Thomas Maier, do .Dt'COnber 1815 800 Bay of EscambuAa do do"Goreraor 5 May, 1817 Y. S,Pimtada 1815 ","pr_
"
'1, W..IM.. l3 ruenalam, .. .., J. Brow albsm, Grant.Writfeo October 1317 "2320. Island in the E cambia rives Mot 9& OJu1r.1817 Pedro Reg ,f'1817 181 :"ttj 1f'
: .
"jk' } e & 1'oI, .'; ': Jorf Pol, PermitVV June 1812 800 Perdidio rite; Gorernor ntg& t- "'' e 1812 IBIS ..iii'
flienry; Potts, 1', Charles Bedrr do 11 1817 800 E c2mlria liver Governor Mascot JI.t.. i 1817 1821 "

,i t idlan D La Cvrtga. Marina Latad&i, Sate March f' 181 1600 da ;. d<* GOCabiIdo, '3'f ? ,I.B14.-V.* S.'PiaUdo '{.,:J' v."

: Ju AnfO Miraib, V.. F. Tcxr uo, ,do._ dO.t )8J 800 ..Bayou TiXae.Perdidtf do. dodo '* 'do' do do :-'ffI t. -,:..A i-'Sr"'
'i1.tanJnMnnyguaao&. 40 May; 18,13 735. ri?etXo ,GoveruorJdeS'oto, iO May' ..1815 do :ip'
druPMlibertr Pedro PhUil rt, 'dti Much ",. 1816 800 of'liajoii Mulattos do It Duct 1814 do "' :;_JI"'t j.r!


::i. Plat atd certificate-- inoorrectlSy .;tum t This Grant wa3-taade.to.tbe' Vicar for the,use pf the Catholic Church 11 1c 1ci'i f ;;.,[ JI t

-o4 ; 'Ii' .
.N" ". P. -=; I. ... L . ,s I' 1 'j'
-- .tIjRl,
.
F Otclp 1li rt am ; .
mF .o
... DONATIO. J '
1'..,' tttJrlrrriignwn CONFLICTING wLi4LS; ; -
J. \ kAtf
> .ii" : M ,
".
1I .

.>:',.".'1ku.:'<. to- .. t I| Q..ijniVinoentc _.l\; .-. _..:- .r'T'Ynin. .it,. y ,TM,. roc I *J. No." 1... I Cornelia his wife,1 formerly-y Comdia1I&' .be"-- .". -- Noit.'LJMJ.Mntwm:1' j.
I. .' : -urf- v- -!'** (TOartfcfcte.a -- ""1 -1it-fPW4 *J9&f** [ :
',1'l.. .. '' .' '. sand arpcnUjSitailed on the eastern swir n st a'Slales Ica- of land fi .: eight hundred a,henry situated forty-e ?.tZ' .

',.\l1't t- i Bttletonguefladley r $40 .:. E. of Passad*!,Yudw JS17' IIro.njam'n 11 of'& cambia river, jjometimes d&fiod&ti.. Hundred acres eachv ven perches io the aouth of the suburb of >:; .1'
& 640 ,Rich lAnd Pond. 1617 1819 Confirm Island about t*my V:x hiiltsfrom Per *Also :The gain of Theodore GaiiltarCornelia Pensawlaj-lxranded with calves Spring *. 2

Jodi. M+ayads 640 |Qa Claiborne! road 1817 1824 'r'
Dmry Manning 646 fWest of Esc imbaiit: 1819 1621 not i !t. claimed in part by titles emanatbgffom, and Jane Marshall, citizens of the in part by titles emanating om'the B&,- f:,"rY..

JCccdluuii{ Parker 640 }:'L aidp5a( BcambariT 1818 .1819 'i ", the British. Gojeqimcnt, and Icr 1 fob I United States Io two hundred and sixty. a- hshGm inroent and ia toto by a claia 5; c "

Etiph 11. Holmes eto N. a .
) lIenry hwel 640 Wf'1 l: mlia'rater 1C1918JS 1824 QbigV -.. ernnwnt.viz: The claim of Frandscor,3Dfea: isl. deriVed Iz: a .i1&'

Abraham Single 640 tXortb of Erambia rifer 1824 Th4 claim of Theodore.Gl fiord,Cornolia from the Spanish'GOTemment to an Island |- The claim of ore Gail, Com& .li','P1., .

Jo-eph r-clson 40 rAIn 1d4"of EscaicbJJutiwrKast 418181S17 1819 '." | his j rif;!'lbnnerly- Cornefja Marshall 1. circumscribed by the river Escambia, fronting iia his wife formerly Cornelia Marshall i ana1.-:!1.ft
Jc..than.uuh {fHO [t sVlrt Chactawhatdiee 1850 it 1. i.id Jane AlireliaU, Citizens of the United [ the bluff called '. Bfoff" onaining J ine ftlarshall,citizens the United S tate ftc U'.11' '.

, N'Ithanid; Hawthornaer 640 poeLev Edgclej creek 1318 ,..}819 S'atca, i% two hundred acres of.'land,'delved : .gcren and arpe ?,-situated a- 1 two hundred and fifty acres of land.d*> V.4 t'' 'J
c'
, Jaroos Ur3. '" V 610 IlmMcof F riverVYwjl 1819 1821 from the British Government- *t r)>ut Mteea mile" from .1' mouth of said wed from the dt>;OoTemmeat.. ;". ;

1'hcr+a i Thrift 640 'of E catabia racer 1819 ;810 Ako- .ITie.clainj,of Theodora Galiiard, .Iver.. .?n

tA,' --' -- --- --- '., _O, -., ,- '--- _._ ,_. ___ _,_ .If--__'__._.-. r=i,=-35. .J u _.7'J >:. ,'+*- *' ---< ._ -- --Tin -.-, -----...... T.m_ 1' \fU..
1
f -
1 jai "ru. Eferke .Font iflrtey, Cinciaoati.-- ,ricaa rarmen:**' ben a .ner1.publish JSfflirvey wi'111i climate ,'" 1
To the Friends of Domestic. ; fstlldaoiael 1el ezrrding -:; soil and productions are daily J!'
.1 e tuUceriber bas:wteral varieties of 4 perioddicafy oDlige.I%ct io the common .eastw&rdly from the PgnUdo/ titer,''developingf :'. S
Manufactures, O33iooo Vox grape,,and bait,DO w &to:1C.: for ' for xtb. Tfase,.tie at aswirlKifot a$. be: deems"them Where #efonBTfedifferent;; the
.
'lie
Grajx tetual which > has
cultivation wii include $0 Cower that
The T
vt*kV matt storey justlycne4muchof public
jfitfv3r wine |s4ilyect nutter deter tine.its cbarac. 'r 'J '
bu ritbi& % few yean attracted ceQsidcrt of the Territory ;t1 residue of the courttry Attention fix will be '1' ii",
:
lilt lead ofjntcfli- entirely
ter. article
of ritnt.n:!' CiricL n ti Au '1. 5tli, 1S28. footattt tf> :
instead eou ;
tie attention- but tt of other nee, a. trnmaJ7.wcf pclitieil etents, orwht will be given from the test authorities;and,.accei Ublc fe will Wtthoutfurttter com 'm
our native gnres.tofc osuctt, oe re jritt"! to.-91\fit!. : f' n N. LONQWORTH. b generally termed new ,,ar d is pebii frto inforniajJon nderired from the.. best'!iaqit, sobjratha succcaa and 'repuktiontoa
here bf''ft ,
little triM attention to climate, l'ij, &; ".| aim : Edition friendly todone inuuactur,; Ete4r* #kly.prorXenerfit tie called: of sources,, The topography' of the rtt)' labial public, .. r: tt
western ana Kthrea !'
in the different statue
a'11 'l r. A3 ertiaement$ -re genialljconlatnetl r ij.will be pariicukrly attended .to 'and3SMyjplice LtESEARCY.COU5TY ,
CoElCtercin, the experim at on !: lt a'bQ w 1.
irt partifolar are *e Neir TlIIE
tbse
acat4.. Laving S-PHm stncyards in a stata of insertion.f' 'a I f fi P f p>" rf) I daantf ., ipfj il tDriety.will! be accurately T Tnahasse,t ntug.18tl' '. .)
(orvudnenan.S. r\nit) Mtabli.b metre. -" 1 j evcrin inphlpt* ; telineated. From the peculiar ktpe"oF1Or t
trial of al the c4ebrated CDtCULAR TO POSTMASTERS In e% et wber itiongtnbt, *emainhtaaebartsioter TALLA.HABSEE..UX N )
WLiie I Prppoe&*akiAt 1 a large will be left onteato the *
a space
foreign 1Ifme grap1 forest, U red is i to tieru-vines I: ; ?['os7-Tfrc. >i.D .u'11uU: ( 'well to to cbarje gift the the'publication most favorable, it %poet 0oldhe ,the'ubx, whi,\Ub' : : rMwt, LE:-'FLORI, A.) 1iIGtf

live raise4Gum stjiet of thrireeod.trldtnhk our own nrf*; that I .JOdi Jun 18_e. sge.yntil tbedecuipa of the Fostra&st Gjenen4 filled with' .:a staiiatfcAl'tabfej-76r.Qlber i' [ THE FLORID HOTE2. 4

look with they freatMl bcp t of jycc-ss. Iti THEM u-Ge er.J.: hat; lately re-. tball be obt.a..m d. "W' se matte t. Thts\l Cri 1:i been c Rhawii7< .. -
io from tJi.f f.retent cornptmiut Where rmter.weigh ill fra celiJ than Jga heady| 'em n THESUBSCRID ;'
%
a.n tdl MI'11
toy,wiab t.Q ru the nf $ of tW rsiscamtirft ': cwapape thehw a.nthor. post :... ." for _..ttto. 1 .9 mpqintcftfi,<. ..,t
SitC .
ia Union
stxta *.i d teriflfofy -- a map oC Wl iii "
: l ohettta .
dente cf Ihc
flu u3rd httietnsil. Ia mutYinsta: atore earned Esta
.
from tberequytit-y e.d. for tbV erces* If ?ioa,as Draftscun in the of the Sur 1.
native M promise >
gapes for WjbtK To 'iC'OtnptiA the caosei of thwet plaints are believe Handbilk. o-r .other utJdea,.wbJch. bjishroecf, for the accommodaUoft 1 .
*to tfeu Ire oh-caiuabte b 'si t rk.nC time, trouble,'10 niatin.tbec''priD n i6. '*T!>e 'pa- be datled Neslsape aer Patirblet3,theft.cf rejOr uuincg ;facitit tr{ 'of Ta B all.ten ilajr Boardox l" '"'4
ect know :
'and mutt*. Wbeo collected and tbeiquatitiea ||veT*Jiairit not been carefully put op ,an 8 3 3jplaialydirec .lbould be charged by the ov e.o1'.P't 'a_ui .correct of 't 1eyand rdlI:oceiipie r"'b "4 Pindar' '.
ejpens. rta.1r.lJ. an account Kill he "* 4. But ;t i* feared that at far te ".',ptage. -Bat,IT tie 'e>i&jcon* 4top<)gra4y or the/rer4tory, pectfulTy sblichti the' 't-S'hiI .i' -'
a..c with of the uectnr!.[some of U* Po t-CM5ees there may hate site ofNea1aper1orPantpliletvtheyEhtchaygcd W."b u tie;. speued no-pains to acquit ictcpuld.be -Lt thePublieiii ptrong9 -
JMl'tia-tt, theatric ru5.nd +lalaxsorf} J
toe.ea rfemislbess}&oot \'JLi pat eaTelopes aiuch. .' r genl ,' j
,
Ae > -
rmisuriaa is given grap: .1i Ct aotir 4tli
J win tf "their p their onaiw, and those found| Newspaper packet bere .the old Dues\r Every thing teat ia tSe rntI,'"ti h does rdi A thenf, that/ 1'Wl1 be furnished frith< )
Ti' rtT I t
irarthl ur Rtiltiystiosr. wID te s Mributed nad hec$>meraacb:worn and tljactsd; aoi lust come tinder the 4enomii tiGa'at..Newaaporior "d.first i4.t-%f njutbitseWor oftMro. }Q 'J .
l.I'ne.t0 tatting ffle through the n\Uon (ru'ei. Q"f': Pataphltts, wbiept,.by law, tc i3JtWed'b jm k'
'", ''fbere arc pfa'P"+' noise ''Qr the wtstjrasad in Lion pti* packe& To delay the 4ejtttiop 1 etter postage. wr W 1t. obtaloiag icforoatwip 'Iris Stablesttnh.Rood POCCBoxr ;I It'S.
Gyc n< Nitn paper it ,matte 'Weriou of .Tte 1'oatmaster General tMt 'Fitrrt4the rerritori .'
southern states U.tt'd.hwt.: ptieeiralreyarittiira enom4 ffii.tit ,fogct 1\.'than J +tyttii filet. And 1 .
and' t t'of Use Arkan'bett 'fine eby the 'os-\Ot ce Ja", T'I.t rag t.vigilance WKJimpartiali qn._ : tt t r\.J-.n by the, .Sorpeyi" Oee if mtlimited attention. ,combined wi tft moderate ,.-' 1L'
in partiwlar, are ft\\b cdehntlld. X canaot be paid to this prsmsFoa fcy][titers iati performance of tfi5e 4ulie.i : ad ucombined; 't,(" :'
U6. so/ScientJndoceirients 'bocaafidsatlj'
milk a neglect of it, Pustrnaater will Iase'tfc i and be witoess chzrges-are.. ;
: With the forest rip U, >t wry tope the beneficial wstll J rolls hnnj>present to ihe ptIblicaftkJ.t "J
tte via Fan vbea tbf fruit U ripe i)>4 take c
i' tings tfr wood u the tiffle yt wS gwirtb, taenttWerea race reposedi4 the safety of tie mail,&X&fj illJiy gentlemen.vh haTe resided In.theTcmtoTj 'iL01UDAUrtfEl.uT F rm'
be fall inU set in. The jthn ire* arc,'coosrlairtei after lime
Pf.dIM PaaimtesIt whose offic tthe sckf _; [ ,orator ,.,and who are &fwcUacqudate4 : d .1J. J'I ,
be packed b ro'u, claj, t'.t o Mlt..Labca : f ti Printers ue respectfully requested' |ooffl 36dlbtJ5 1 baild&gy heai u ifalJy : -
spay flam a atEr ommuAiGattoti,,muted f* Trfi piwted to obtain a /tatw *ritfrota thiS J I with its geograibkal&t<> 'the TiesVJJid '.GoSssment gstt H"..j-tf:
anbdRi Circ
r> to pabiyb ili Printer of Ihe differeut packets forward papers. pogfaphieal situation, &s gentlemen'to La i g "" "1land -
or other mean of Sew sttiartwt or three itt&v* los{i net (i byinail,.andtte, Bwobcr 4tpspe"' ia .1 country,on exaroijucg the map hare ated mt cuiiot1ti '. ;1

iC*>a UHuas aa *j.. $a tj e centwBay bert iccasiLnatly tttf .idtel* dtjxwited Map. ; its publication and.:would recommend_ .. f Q ;xnd lntho-.. at 1 '--
tnt-h. whli'this u24tit
4tatni iit and 'jlUafiDt sutei
cwnptred # ,
y .* st Jtlf 001'6rM v.itb damp"oed ; It to the puliic: r drod, bat, the } -' 1
"*" f w dt'teea.. Ivi Pri ti '. ,
: r
aIejtei .
.Dr. ylm witttunt tnosrt baxtrded i1\ qsay rostrnaaters-wlmfail t Or I'LO'RIDA.THESUBSCIimER' !bet b willing/submit iron *own adraiwillina 't .
4 sad Vent bj wait it spy ttnte before orJn rr a4\'pt thisaugg _.nt .' to tId sitwill lroctcbzmy mM J xrtfi .
A typeTeniebze !tiny nay juUly,be chargeable with n Ali F 'n I
tie extreus coUt-wuiiiijtj' $ .
.. ...... fto.1.t rattl3 .cot bo_ t -t1deo lee. qce t and }srld respon : tcr for all f hin-1. --. ., k = '' J&t' it."rise or fail oa ill owaueriti. ': -" 1_ 1f: ii
*
-III' froitjcsjif be acid] Packet badly trt ctind.or 1W pb.ihlj d" I ; %k y : b;
rem a trial;becat> o 3e A MA? OFiL D. _
a Jd .U'i eat. Our ti'ia4l d 1i4luici4ert': rated, $botdd always Ve reti oed tft the1'ritrttngotfce.'lt' MrVF1. Lucss ;/of Baltimore f g soileiaait SUBSCRIBER bferm1 S8OffiE> ,tl
] )(tetepa k tistareticslictildbe (XOW : &tvjce)
male fry 11ttse'ttbfrtltets'.rc 1f : cf. thefuit 1isfed.abifttr"and litertrja T J Glhat'h q atl', '. i'
used MV the directieoof .
tkxari 0,to fateet.-N jwi a Prosp s of which will be i s edat2n '
edihte ear .
.. moor 1 cets' ry1d be wT S has alrewj\:jitbli ec! on str 11z4.tb4Bjl T,J56-! ,
.' the, :- Fay eeelorsedimonc orzooX 1
h rd'1rtH wrtr ttj arePersrns period giving a more rat ,
s.uMm 1 desqi i tirm ind ,1"u
ce
llrio f na.'s the{ {,eta end e4. Zany map tint'Mtcr'feee tp, m th week.SWida5 fangtA12AMtaadl
.b bat4tata Jj..rI .tU Wts W usepept r- *.m+ttakcnotltofarcofby tenns Ara ItwiUbepr tb1tothepnl& )rovcl3 by tle.pobl ,is assfiris lbf \!tQ5" ;* i
lire.;npet.dwilh riib d Cri td heat qutiities &e* tie peru to wlwm they are dir eel-rAt a 4 abeet Imp c.st Royal pttper,,three, bj, tit1t; and 'irStitkrin" 'the1'ingi' saeSiTaMsaa, ilp&ejt4 Pl) fcr;' -
a ;
rtJ. fISN.el n f tor.r .ftdIaiaHjdlate notice shomd; )+e'fiiren' to the: four fet, to indt the soaiJbera part cij d Cr his 1itT.iti !! .. f
wmwam3 ; tett #
iii .A.
:1
;ay 1rt.t1ze.-fns atUIdrptiO' PMttt, Sad, oa hilS tailittnr to pay( postth1'papeTsmapbest (l,; #and ?- ins, Bsarly the S2dJof . .' .m1I.ada 'ii, .1 \i.onJit" ;
L .tr "f4"trbsctiber7rarrInfjte $iSeas ltnt4tof : *w forit-as pr MrJd, f north latitadef and if it doe not dirnua. i itJ -, < -.;'-. r..,_iftilIIL '"', .T > LJJfts
1l.e ea a(;.. Uro U4.a1a'Ht iptarie M .din Vibe P 4t.o:1 taw" 04.Om puW'atio. lhe'K.&J a too asocb,.the rtost'ueriM'.: of: t ttrruiittbbatitttUtritil'rstly.ii1'jiule obJ t -- .t"_ ', .. 'tI'oJ. J:..'- ;._ .
.it maybe di'Seult to 'l'tscs'tfoard : .
=
Cuba 'to tLcs *
ar RyIt! is3 be aCGCf ; tJmwmal1't'+ Bittr ; cf, bfeii' f'rr* .iU 1 ,J.. ILIt tl OF'
rbe weteretllra "d.rrb'Wi lditrgttt ;. ParrtpplaetpastakestMxt Uasama, SUtaazasv. witJ1.thof oWedin .=t 'II > !F'
:'Li'l ri er.
cr.rs. W:tu.nW e ftat'w. Somnqitl ej errapapets are pub 9zcti O .r .
"Jose\h wtcti fc O?.jr tttrchaU.i si Ciacicaa
e e& :stud try:snasit t i Jirtcta uf t tot \uttr.'t1 t the"Anie iowitship It .I cf &the ix ; l t ; i '". ."_'i'J1- lt, ':t. '.I.uc, J".."...L.'I"., .-.' ..''.-_.'...r... ...."...,. .'' '. -, '' ,'r"..J.'u' ,"""i.t_ ':,t'i'j',,_,,"''''iffi''r'1J1IiR't" _t; ."..+f...._..'.'..'I'O".-vf....;;. .:'-."..v'1.... .- -., ,.T-". :'''''. Af t"o ..

't" d