<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida Argus, and Pensacola literary, agricultural & commercial register
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079915/00008
 Material Information
Title: Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural & commercial register
Alternate title: Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural and commercial register
Running title: Florida Argus
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Thomas Eastin
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: August 5, 1828
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (June 17, 1828)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1828?
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002054314
oclc - 33473355
notis - AKP2292
lccn - sn 95047291
System ID: UF00079915:00008

Full Text
I' .,T','.'=', > ..' _',.' t'._. '. \\ 'r.. ..,. 1 : ;.
'
< 't "t" .
.
." .' ; -- J -,..-- 1T'

Edward E. Ayer Collection Dewberry Library
v

-'. :""' "- : 7lf. ,r .. r,, r I'i'--l. .. '" ..' ,. .. .
;: 'I'. ." : .<_", .::", jFY10'j( '- <, g '-\ '." :. .., .. t1r'Wf"' "' ''1.'bi-\"F--w.: .",;:",).:!" '. ., <: "L" ": i 'c _."',c, ,>'. ."" "-"._" ..;r1'; ..- .'. .._.'. :"sl; .... ''"


(
.
L
'.. .. Sc'\\'rt"". ..- <
.1/Ii
.
; "ORID.I ." : 3V

" ; : JfJrn T

: ;
.
; ,
V % \ 1.-ISS.\.eOI""l I"I'l1ERARY.JllCUL'rr !{ ;\L lb. {:)11JfERCI.lI. ItE(tr1t TEit. -a ,
: ..
:. Y. "t". ;
<. .t! .. .. _
;" :' .,,- -
.
% tJL. 1. v : .x
'.-. t'ry tcclr c tna rc R, i\;, t T.41 ?c ar, "..' 10ob. '..0' '. ... b
,
'{ J- -...... __ he. ..L'.. ._ ....
'- .r 'r. .tat.R''IIlIlPIUlI. l' m 1III" 1111 flUI -"fU 1J NT: .:- 1 1iI"iT1i= 1---
tea. 4CIc o 1 1i
/
e. ptnu 45itom'1n tu' I'XLLLrJJ i $ A,i3lft'i til 1ltatt tar EZ1r: f Iii !qA tixX\i L'iQn'" (. t/J'ft\ tit,: fd.-, f':. Ul.f\. 11tgiast.rr,( -in. thti' ; J rr''t.11 i ckintiet+:!stttfrsta: :',1d l.inC&1t
: :T&: 't1in.TJtUIS. :.',tt'rt" r f ltf-1On rn ux &t,.. tit Kf. 4 ILk ;tir! )1.' 'it'o'Ii :[f jitUt1J. i Ct the tF'ii3[ r to te wm'c4tt I 1uptn tuf \htcto J1J !l

Tt1. + I 'rt.'f on!; ti"( r:JIttt.nt, V Kr.Confr'I s j j'rl i Turn n4 ttJ t Ill Pet t i! t of the]UilinewH -i ttheSi't4, \.f C'te.eidittr l ,# hip at this StXQf r sato, .1'1..CJ a1)!.t1'Ib'ffl

i '. 'C r TJiREC DOUGHS 3r 'FIFTY CRXT&''t'rl lRte ahr'ra1rcttrtrlrillgof' l1t .r rntrd Hf4 c.1. tcbL .. rsf3ir. Mperchtd I It is fiKtt'fttfe a pl< Iir"-' f'mphhon f a nci, ih+tat"rllj_ .-ti.k r"f'
: 11 !1ltttM 9. It 11 rtlf! %a fkl' r'rtid +II"fi..rli .. t ritDtirtS tfl1.' ttt4 '": at Ib.4 ufo : J tv tifs, sanguine audlotted l:!:' lie tF fTi Fell cb:1 c'r r,5.ti.f,1t 1J .
"' aitm6rr.fl r JFf
/ I1 i it)1t tl) tldtiClt;itJlc o uu r1non > i'IH so t.ft rich. ftofa? Ki the ceto*, :; kf3)rttiTht tbti "
< / Ma lauwr ." ., -
f ., 'fJd'e.At .IfIt tf' i1I rf d t 4 lit:.. irn.oJ : 0 $ :
Jr"p'll ?r J isf ><' M'4 tb: Ckrlti 3ti-i 'ff. tdttHitrrrlhii4: r:1 (?'faksrrk, ilia it nfUr ("tntg vt ei $ q'til'f l 1 t dor-txit4tlfes itttt
.' tff',.,,;>' '.(.'E ( fh1 R far:rtr f.P.lff"" ,., j.',tie r>i'tlrt' .\g y, Gam. \bf7.f1it. ant! G44 1t (. r'I ,1iij. MJtl\\HI 1tl
..\.rr rack t".l ti t entire. J. FFT, CJ-r.v!;hajJrt ltt.t' : Irclakr'; twit''irtn ;J11it t"Itf ',CStsiezat i fJ t ail, h clll..iil.f (trtaty a* r !I\f iri k indirrlft: 1st fot rr iJlrr the (1f. other afar thr 'Ct''trigtf? r
< t tQIjl-A. !
l.l" *1f ears '
'. \ ,...'.r1. Mn.tt"1w''l ; I} Ji.1'uJttll>j.UJ.mr.. .trio rZvttttta' .-;nut busby trig;a" Ist rtr;) ay, .- ride1by Wldtiiri Cpf r 'Z't f tliiiiff'o,1..tfg iwn.It' i :tdtr. Yt tali JU tfl'llil> 4tirJ. .t? ;.......

I .. I { : J I., .." ,.. __ LII! Uf..4tiJ: crrra tlaxtfx tl Within ihfr]: Hse xJW!.11tc.Ats+nd Ifrnrtatutr, whtatIo' : M \ ultra; tllnlly, C'; *: t:, :ljcrfiI1 tit9laituttctt; 'satisba: ; ,1 iinut4 "
Y i 'i. are : IXTJL\Cl', t)1)I.1 prrx-.utt'd4hy Uc' C{.l1'JnHJ ext nf .\r. t" rtrf tin relaseta'nlats nf tint ri btI..h irttifl )Ixnt C1 and Iasth'Ly tlL !u J'l"fip.i "r .a1tk : fo+ t i 4 J t: tl; .Y.
ply rn+ither. tokv! Lpw oftftt.rr< p4 ; rIrJ1illr'f riin cmk ).'?1 .tS-jnl. If :; : hv l fJ.i.'oo" f f ttrt h d J ww'tecerne i soon authr'ti! tl In the rtcfrlt f t lion t..fG..rI.a..j :t'tcryJa'rit, Thllil tt} Uiltt'iitrli .I:
Its eajfoer >a ray Ionjr! tour was a lu\.jt vlof igjmsMsJ r ur tJ* C't>tn-:;!; a jI| 6 i Vfaw) llttlfr'!'ife thay u Ct rlttlfi' ,{. of t1.q Irbclt Ct.r'n. "he t h J.\r of C'tttai tAi'O\ftfcrtrl11\I '
f,ilw 'rfahaf it wo 'T', M.kep. ; tlUtt4 that tint fi'.flit' ftCtXiJUUraolucSto cotdtlppt !:ago tiwf|nhti! !$mgf bt-td"!las >%)hty o?-f f'ril z find Ft .1.'ltyfcn-wt. L ltl. :rm.'pl!'Y n to f1torr, wrist in tf; ,
,' :. Or lea to \IJl"tlfll'tont tlurutn.,. be extc l1do:1 aH, zvitiC't' tha'r Let .. : i Cr; a\ the ''rFq+ct of tl)0 thiw Ciww of:ru.tl hy th Holy Oras or'j'lt _d t ifurtrtncsof onrp6J rity fce fast *kaTJtS 1
- : I her meJtms ,
,? mitt\ forget pl l_"urft'* put401;ipfedlj pn trrvWle fir; bla f"lJrrlHde! ft,r a few oly, lLi,;i th l l !rid Columbia, ,I |rtwit the ClueffUrite at the cre&tiost* r9Ay rr, iond j'iI% the nuwcst Ilnnrr' of 't.. Im pro,-

:.1 t', B it Ih tl w'! tt illuus-r, <'fcea air, tho'e In\'i txl, a jfreaf tiwruber cf tto ro. lt of tiem: <#t prreti sl Republic tb? \j )'i ttf the l t wir.PIiK'f't :. 'rsa. trsrt -
' <'i Ihrtf'kt'.nf PrriPalirgay. -trttldn eJ(1)\ftl of ilw: ta-nctMates xrtdalaiit r f-nn ", art, f'f t Uf' roes 11M parix C" tit' Messiti tixm! ; and sasdfd cub" th ru,1 lt)'tlt. : -
I
}. t \ad year of vin atidlA motxd ?W, .r either acciunf eLuitri tisc lill'Y 'pl'u ever ct4 ictf-.t'd l>y tiiin, thw humU": mrucrt aad muhj!y" and H.ni talc' t'OJU:tJut.l t'ror u.IXt'H-n.u Xtc-nura.
;, "' ad learn me sit t< set.t u.r'ldut'e_ c4 s ifttr 1 -ate.r. or Itpt re tvtt n. } : -js{ of rytal l bU ft .cy of the ft. rMd w Ut To suhdw;: the forth! it'tl3,! The $oulaerirring addre 'off l1 titi:' t3 '

I ,a ,A.. I ianiL1alotit irun uf).t.4In1 Hn of(muiimhJWtn.hr tlt+ rfurf'1 ont of,Ji1" first du:1(s asigjiixi to]<- folk-ton. IHsttK-'f; to the pcni4e cf$cutb.'I,.
THc W;)kftf niter, all ti* pridt <-i:ht fJ\kd. the 1'ro t.tsion aaafezzrt,1 i the use to v.wch it is about to fac tlc\'Ott.xI,I ruin ai :Ws cr a'ao t usid riur !.|tt hgconditiot f.lt.1t f Camlitw : rlrautrrnltexhiwpSilta. nit Hiidjj' &tr.stf ami ratil on t1'+ prte UK.j"wirsQf; to our Lc-lore*} (.oun.j ) Ji tetniiins among tEe n stleiat rant act; will !* fuumTtnrcRtfcohraio I'tlQ-in

. ;. Ci\"i1t OfMr ""/,1 w.t I .,e"'saute! .+ec lirttrawP G taraht.t tp.. U pci.fUen Insure of tilt! un Inntlcf tiff- t.y. of fir.pio'f-'il atit-nltuteM; nlzlrlti! "j of his) occujAiioa*, T> srthi:'jct-t-t .A> (othA" otlofitttienat.iJft,

'he tt i* h\1.rdl'r. aDd rerJ.a"Uyt.td Marine }' to HipJSjicet: Whattwhen: ,toad cln'ersiflt-d aria, c cxt'f1 te.l commerw riiti, 4 I\-uit t"fltly he PUf15 the1 .r J1oit.t i/ btlitJ,' Ive agree fuliy ,n the
., nK+t tiadrutti up tears,* J her Pui airkfdmieifect} tTiKras frevi't ;*- and hang n. Cutnbinrg) its w+c 31 and lury'r:1takin I :; to the acct n}>lisfinjpnt of I't -nritrr 'J of the pro irions kid down ,.
' t q Jlo! 'the'a miltlPa-in th lappe. .Ifs' ", ly arrajnci1, arm UrK>ats unrortHardt 'clr f't 'and trtoTA) iatla tC'J with tjw jttnd4es 6fj'j tiidt! t}.I: irf strOfiC of tie! spade M now tot In tOO (1t.Ist r; ellft3xO l I f.H": ft,f1t t 1.'15(aL-!
'. (l'Jm't'nMf' YfII.n.Bitt (,\ amnkt th-i cSn-ers of the l'fUI\'ts that hajfjiy 'CwxfUtotJcn ii a !up which.1 enlave l itrnCk.'Iistiti i iJ to hcs>tmck tj thisr l land .; bw: is oppressive and unjust, and c c

;, : tJa1Att". bo04 ioj .t:u Jet, char hn.d. t1e'lanes. been called U* pna>*f1 f.fe-r the {Amen ftlrit }oa toAylnfs --[Here. tl* .ftrokf (iUtht. to be fited--4itjt ir.the traxnrr ofrttance
r ; Witb all.BIT<'t-''.motltrr 1t*"xt writ 1 ''fri''lilts rf assn-hoist ;"uqJrl f;.flawed I t.y IJeHpll', may if l rco cf a *;tfi.-','tiartl ofjldxi of tlw r11 fptulc] 4cd I w j Pf.1fQmrilit" tr'ri3act we would prohafcly todelr direr

1 t\\'u I rt ;rztt rn-Il.atsatldt. lute of bftr t hue l.ecp out a? e1'f'nhJc, "- .,:f' and (i4 er l, at l c tl l the l'fIJ.t' "inn up ihP !1o i rpeiui i t tm(>n. ...K r",1.ppli< -.lions to ugh fioitt whom thatptainjunction > What ln they l*ombCofitrntion dc.1TtwtJ frfjn"L
tWiwn
Bene5th m'KMilitft of _
a ? sprir
ftarth wa garnUbad T tike a bride i <)'.t.nu i. e ,r i msj the whl margin vf w hat To tl. ardcat vfll i :- of tins irast MYID- itite Cun(<"tffistht would oifrum a call! of the Leiaa.

\ihloi jhtlwwl (.} ;, rl' Wlion jfstisg; bud, aa, dtstagnrl eraat a* wk'n U caifle from tlj i.Jiv
..k. And wratpf leaping to ,tlatt */- Iiz-}.t, meter ni'li. pruniure rock, and crowned hu}:J.in 'pdw-ei- is bilrftlfyf that ho will jfoiijujai\ on of ihe enroll fa} the ua}>fQ\cnient i*.tr, of tlifjnwould tc i W15on,'iftr6 ::
teat th.at mkf the' pyw.. past. with lh ; lit\umnt and divenJ6cd folia '",fits croln"'jr ur' ttlrcrt \)tfi Ilw l:1e itgi' ant! [,'of'the o.,diUnn of .mt1l.o"ltt he w&dtijtnfifce U}: us M the imt horrible cf all evils, sib *
.: \\'III. "il>-rt14>tne +s. tart>ugf'tt the night; nttural fjri'*. A kindly i>ky >tdt! inirtfrcjJiin friFTt'Ur1 'Nttl, ![f1't1 ldy., it one of Lis cfiojjen; iustrtsrueBU fur ,<.'--a civil 'war, 'TL(State .'

:. \\-4'With all frifttds\tart Wauty on whom, thin hi lave H' J h, lnna nce otcr the \-at 'f, \\'hn : At $JOfJ.a. }KJ l hd ended, the'1'rcsiitent ![tb preservation: IrO#I(city and tMjrpc'hih' !atne s may, indeed, hy bung JjeayyiaVatfv ;

: Like Hiyirt,, ua j'wW'i :,my ray dQUr.-. s-trfio ib4Vcf "fiuil jrenUy ruilltxi. Tb.1 of -'Unite L Statf. In \vhoui (. '. Mercer ,I of JUt lTm:. lla lit{ : uotlcl l hare inl}:; : inJer iet from oifraacetrii<> the x'

Gu'dup letters turning tamp i. .\:. nan &!tono n>,W'.and ln from the t"h'Qr had prrafiiiU'd Uie f| !blue [Ilcamt thftin' hate}' cios.. All! and \flthm' ionofmannerand 'lalxirs it is tr>*f(! antpff.etJ.. Tiat ik-ir'bro J2ht in. the products of tisb,e 6te tt ::

.: An wtoen tic ht' lIte-ou'H'r.triltbcrc nature ;"'.- to smile ujm tbe rew..*. countenance, \rhieJk :}I '\\:4'rl tlat hss";whole; lists and their health, triay bcprea rts in ritich'areudfaorin to tax: -t $..fnr their "
I i f"hlo" tr+* th tr'j?:I rtain. Along-ltC. < rba.i 'oft the :1.a.r1a.nflshort'o, heart was 10 titti?u{j. Urns a-JtUfc-sod the lira si;lit; aiwi tiat( yl sissy Kee the work of ewolimirar. This, perhaps, it would be
3iq tm'ttcr'a *e.c* ( lrtir the ;air cronxl5t>r.mating :vltt labors attntdttiiJievop ,t"f:1nbh'! ofl .tt dJ<1'.f1 T;(USIhnnl. : -.' I tc'it Iwuflf contrp V thecornfrteandeslXymeri'.s wise to'do. Butifit he contemplated to do ,
I..Hu+ slut iijt I +t dryppi'j of the rain; <>f th a tat,ana met the proc lOn of rift.df i their f counuvmen. arty set which would phce the aothefrUKSi

\,.1 reatio: on4aecilrvrRtat: wer ttntainatjhij of .k fHCtLtt'u: ,. "friends and bictlir en, permit me ftriilrr tIre State i itovemmcttts-direct colds oil i
Tt= spirii.W hctid!l knee. Cxnal. Oi tlio riv trrf tl j/ ; : slut! IJc with thwc of the> ;. hrdoi'p arm ( the'present having iwly a full ccJjiBishop Ury t ct'1lt'tlt! J el, :u 3y, d I'v' ncnl
; j Tit fI'ur't,t 00 r rtornilr micrl.'t: '.( prayer Swan a.if hu U-n htcly i fwppiJr j f- (Cloying taming.! Unvanls thisTairla tbe i&lu f ([wet 41c-nLu.iMUirt'Co.'S would d eel a'tC it as a Ja eroiy proce-. '
Tt rivet iu Hpa a like- ta.rs:1\ night, naiu&, a tnarrJb of a few hundred yard? ml, v.hiclye! r.ow inh bit, wW h thfdlr4t ; f the Cbt fJ-aJ..f.3' ;to Canal and of dare, that'rni ht terminate in thegreatcst of .w. '.
cO cttiuctd the ia the same rJcT ( ct.ea: fete ells llIttKtlttUdl4'iththr the vf tlie lislrict of erila. A rnt,ie safe and prudent cotfrse;if
." .\nd tread a bring: pail of libhti company a l'rnphct, ] it- hnt lwttt I Cbrpoujiv n Cotciabjs, R
,, .' in which wmUftrkeJ y .OiHaI hearer of fortioaie no so chifalmu3ll one. is open to-anij
they i t > $1 w'mo1bJ I 'p;-Jih\'ft-: one jtiost :: incy jf5 ofriuy lil;,
tatwl..w prepared to twelve them at the rpper 'iIlb ,Though root :nongtl functions of my of- whatever may te said of PErDtxcx,tvhjeh
..VVCCD'ITKS.A IJridrc t.t./"I. the C Jcl, Stated in tI": e'H noblest ett-jiiriii* the last." rail station*1 eslct-m it ea privilege con. Gen.CHARIES Lia rived to calla fajcolty

stniiknnauV4rda \\.tiling! .dtQ I t1bnwnt hott gently ;;lidin'4( along* the trawltiilvtiratn A iadKiiiyn u'hicJu tii th(.tJ.lI tip \' iotctut erred upon me W ray fcilog-citizeKs of the virtue? u is generally most cafe to follow

:. *t, the .\\.h1K.jt'Ow'rt'ft.k\ cl tilc "tJ Stan through tltc.umlcr h' J Lora east tj i>* ine Preridence! In UistrL, C lleti in Uw l & manse of myjmct fa ttnos'entatJoiis dictated 'ntoo, Ac1lirttl
> cr ;,'ft4) ha l a tray filth*? vrith CCps'} !*eailsoti !Est the scnsw df the eom-paIY were fah..J (- arose: r<"jjS5fn"ct'ntsm only I a prisonspromi ltrrtl, >ts s& wis .., his < ho\ l.Icr. TJif !' itrhe, hut a solemn tnjimct.Un "if >Uitj t ,1. of my Native cra )tn!>nwealth ui the hi sroryfor, had That brave relcraB, acted'

ms,H? a fine* an-l his I li!ht.J(irteiIriess; inrl1tcc41 From the tiatiks1 of this C tnij sfnt J upon our eirf-rjjies.uiduf 9n silo rot SE'J 3.t UHl now as a i.'je*oer<;f the Execis- with! common prudence ohoyiug tbe- 'a i :
the fjnttleraan ; that lie Iwl more liram" than most merry=- shot up, along Il3.cnure owrw, variety f r11tll refrreNoe n> ftlj.'vt principle .tlu1tj aJ-H u J( izt3 Lt:'IUQoQU jhs inhabitant of at the batik of Morunouth instead of oJnij <'::'. :t
*'Vff.1I r.*' sai.! the llatcljer. "I am C"J\m-. I f the nir.-rt ..beautifuleluded lt: : 'trtxa:. \!utJr".1ndl5 h.lt", that DifMejproclatim Uifi, t thf..kil; ,::tIt J>it directly contrary to. them, he rould zit' ",
: thwn to tho Honseof Lx trk"! *Avo,At,' ) intCfo'iioi:1iv uhl l "c C\" to h,J the noblest etuplrc of time t f U w{S,1t lfw ulxinfn/ti;, fo. irafllng.ayyuUW.dib ( haveirittlrrctltlect uteandttisg'aceeoti FEguent

,\ ,.. to 1I.1 s bvan ler, 'Uier. 3rt \' ',' much the rays of il i most> piercmg lh- hen:!fdtxlarni orlttetaan pantatknoxtf (.nkm U rfcianj io them my thanks for UiemU.'iIessafJsj to K drsrla once, and would '*I..
"'. \\1Ultcd there/* Beooalb the t; trcisi, as far :1 the q a aluM ( 'di[:g and wK/rtrf*. folearnins Aht'ric;'; Of .; At+ ktBdDesi that tlilU'C exienced lime cscapwl the! chagrin which en&ttered this

,. p"nc'Tntc 011 either gldi---t- utre -t.'cn hi}:Iht-, ; ana bo ar'5.tifjeifour brat acts -. !: .at lljeiffand*, may J be.allowed : later day?. So grcaf ass his'misa.n-
] ," .c 0u !luxuriance growing, every *p -!W5,of plant iht empires of tJ e.6SJ'! w/rI4.|R it, of furinct Io -3. gal ii it S3,a jnotive t jxsating Kport the throfY at what te coraidectl theunystJcc
.\ Wptly i iUecun,.w"ho l v gait of liL'. and wild 1 iknvcr n-Corued' in the ,T* "<'lr.c ggs-d4 i lc.AT, tI>fPPfI 11, tje Greer- .:art.airs,tn*tratldedtc*.mjr offictal obl,fta- of his brother oflicere and of Cons
1wt during Itii Widw1lOOt1| tills Uta."Fad in- I Ifate They looked a* if thc\"Jt! a.DCH..r ar., ORotmn eiapirts, here ,emjirta, of tin s f f Otta tt Jl tlt't'p inset in threes tree suspending= l him from command for a single

rra4. into iris omstitutitm, at length per- ;kwtb1. footstep of KJM, cs they raft'- xonqiK'st,dominion*of naa; ovt'f intn. Th" r eared PJ'fJSfkPJ" .1muz the.pro -pects act of imprm'tcnce and insubordination, .
,'t" ljJd a Inixwa willow become his UtalC sal the Sight uf the YUVageiSj whllil fU tenpin wIithlligrrat' fctmt!,,f>icirig.thro' futility wbkh we U1ty jl1dul fttheration- that he ever after gcorned to cull'mon his -
J An ol l hems comjanion er>ngniUaldl each jjalley ull}l.J. |' iarkrfc s-C'f futunty, fnretoUl.Itt .\mm: al oPufs.'jngmlltd'! by4hi5 junction brother,and dcclartd that he could expect' _
l him W| saying "Pio gkd you are .* & iod alder n itilearf3 of dist it) fed raitUulnesii and only ?
By cliff a .copse, tree.- : t, Leas-theempireof 1e\ri : vt'aaWts/thatoftae? :auspicious friecdaiao .. 5
: fiutoCharch to 1 be -paw-r.i, 'the. dorruiyon of }run-tf' 3.wfdi'cr .flU \vhich it iilexttcie from hiS' dc:. .:
P i, Th re \15.3. laths'ff Uiis passage, when man over CUCt"_ uvw the fotofeery r.1 i 5 jm4 .'
;- a ::;::.:- +rZSw.raineerwesaxt j the music of.)loot<'preset song, of'tlx: pf!;}?icalnatureacrluirvy'thoi1 t pjofrgt'uins !atiO' tuned portion of ilte Districts one i- The people"uf< the South, aat#e hart-

;: ..,: : V:' W ttutyarox.CtrrJuly '. I,meeting uf ttic Waters jfut(.di its melody und the toil of ritlusIii.-.not upon w[i Here ray mind l dwells with tintiujliii-- ;,stattd in a former number of this paper,' .
'.N'x .5. : lYJlR'Tll t)1'.1tLV j:on thy car, so as, suspend !Jett lalxir of watered'witji tl. tears cf the tridovx aril [?d. iUfzuvje. It i is my tarot t privet.tisUtlicy i tan \er$ clif.'ftually avenctj their wrongs -
.. :|the IxijtnHJO, and cihann to silence evqrfivdksi1 }(hc orpiian--not cemcftfal in tlleJ..ktlf+ } tray trot l c lksa po ntc-d... |and protect hens e'lfes ag mt injury from ,' a
: A :' .-Sui bdjw, ottt in .c..9wt1*, Hoc d Jutnuu v c -fiJuflkjhnt .1st! all r nit. i, J t was oi . }Utt.KITIlt GttOUND) FOR THE !ple tnoted (forward ori the bank oft hiCe. but 1U Immui.r-of whIch! the,o7t ii ioilt f of the g k-.r NS destined L,without any ialerfcrenceon tbapori of the : ;

', CANAL. oat, keeping hen pare"viili'the Jfg; laievihoatr.'whilst lare the imjH'-jii'Ciiona of paton;; :ui-.tbe of our country was the'Dt.-ck1 uiou. m In- :State,I-t'ii.laturfcs. If the o were in sea
i Friday t bi, thn Fourth of July, the tt>t.t' 9Jrt now animate!, no\vjJa sicturi'ch'M\( l is the irn* of T.'it'Ticondit "Qt the iJr'. .hThat .tltq- second waa tIle u. son, it would pos ;iUy he sound polfcy. to
; fiiv sary of jht Dechnttton of the ladpfen ]I'live from the Marine Band, glared in the k iII all. Well may Ui bo lena
_ deottv tf-1ift fjnrted Sta.tcic.s n proud: Ciward. !boat. ligh *ned the toil of the wale, nobler than ii trnpin: of Conucstuihkli + &ht, .TJ! alrird iairict'ocaby,1iiz-? !all article w-hatevtTfratn any of the'faria' i
4ay for.tlie D;>tiict of Columbia- ihSiat I:|A s tats l coats jacared the ground destined for man uLtllf* only h.&&Uow man. !ed hy die act upui the t.lluraehctmcnt oflititCll States. whether such as are 'protected* by
'inure (*d ta an open narigation from!'I her commencement of the Canal, the '1't, tlio uccfatitlJshniejn: of this prophecy W are Qf.y.1ieDg6gctl.! Vltat time .the vile Tarifif or not--a tax of two dollars

the Cbe irate to thc Likes, and to the''i c ;iou dsscottxe+I t portal on the Lank, tIlt first necessary step ',\,' theaojmsi- nuri stlitaWe f JT this'operation coaM'hiveselected on each ho of.twenty dollars on,ec eta
watC1S or t11eh*+ jipptfor, tliefriends1ttif.'tp. i two cwnjanu'sof ItiilcincnjConnnandul by; lion of tern right f'Stlt oveiTiment l+y tin \- tluiu the Annfrer:" or our horse or mule, and twcAty-fife ;apt: pa
,.of Jub.-.mil! lijiprovemtat ep7 i,Cspt Thomas and Capt. Halk-r, scarcc-ly oj4e"bf! the British Nwtrf; A'lMrict\J1'ent. gr tNational Fi tiral! What|4ac&f dote ';cry gallon of ThU.eylnought. into this t
. t>a that day trhklu by ccnc' .fit votw'I to bc'dilinguyed ia tbd unirnif green once, achie\f by the Ocdaratiotrof: ln aiJpro1-mf ,from whence io proceed than State from Kentucky Oai&wwdd: protect
a of the IVesiden*. and tirofctors of the ($&$->: from tins 'rosin which t'.tood embowctxJ d<' ilefice} and its achnowledgeincrt hI I ttiat ;Jus ihe name of the citizen the industry uf o r ovmJarmc j.aiif

ajxake and Owo.(ittlaJ\,, Ppau!,aril the i who paid to the President cf the Unit&l the Brit .-!h nation. The second wet the wa. 'r"'v&o kd our'fianics in that ( ntfd 1 open the eyes of Jur W tem- brctiaea

, Conxjniv.o'.is of nasluj '() Cfeorg, gvo;,.[i l States, boih i,o and returtfiug, tfteI union tt( all iSttrn: colonies.aatJcr ocrgen- Ct.ltf' to'\the nd3, and who first f vsj'&d i their true iarcreft*. They.o >mau'd;.
t :.' Alexandria, Jt''i 1*fi i fled uj*m for I t military !tunriS due to his station The era!(nitxtsafed! gOH'm\fir;.i tuck'Itime_ i a tho C1tirM<.ristrn.te of the Unions. You j#:'coves tIlt Iid rence bflwetenin anyinir ff

hl.n iWn g jjrouu'l upon thc tine of the Canal,. multturde T \' visibly! incretacd, Thfttisande arduous :1 lairs that ,)f tlt 1t 'i.mg 1J1.ro- know that. of'thai! very undataltr'M lie was:I'louIs lJ font tnottey.nd attiitzesno
) :k 'r ttrl63 ailcrestiag crr JW3V took p acc,in. the!,I ; hunj upon the \'eftooking hill to the tion, hot at !H--! t !t'ctt4by L P lrc cut constitution one cf the:!rst Xffojtctwsfj ud tf in the.[ payment i r.the*t Low, rnnlt+a;, ,

KV, i Owl'u prearnI d bj tilt Ct mmittoo nf Ar' north, and .trxitlt clunixsil the oinhrajeotisj ; cf the trnite tats''. world of Spirits the anfof WAS of our mortal.l&c.acd.ssitfias the corn w th wbith tinlarticks 3iJ
t.f asTff hef1tof.J1'6.Ixallisbl.whirls!t t'x-st-n still their f4V laadtrecd,. to..rot..in their fist ,
r trees b>rden )g the Hirer and the CaraLPs The third 3 i.cens than either rti ;U sway, tn.1Y"\t( .
j ore ,
s..1f1
:, most 5U fnpiion. ira.lncm thr.t he-Ilientldy:t iJ d Ohi& were both we bc-1i i'rt' '
wad I-Vi-
*
: G J. Tl imiiMi aril Co!. StuU,t t Mar Itd:I Os IsndiBir torn the boats andreacliingWie or low Cii2 congratulate, JJr. looks down with sowplactDey and ckligltttsprxi unariu r slYi3farutoft, TI\riH the fonriri s

i} : Bay rr j-ttlu- !s "nom 1h!.r anAt -,' i? :nd(tmcor two huisdml yard east fCJtre u5y may and now tr.? \vorld of ( the ;scene tore and{ *ro md trti i' ,we know .n.I..irt 100.IIoirrrnfItrli.csexl. {
OR man
r country ,
,
(>>f tlw jiueof the |jrescnt Can) LhprcrPPyt that it i is taken ft is the adaptation of the Cot: while irfliL. fiinr a sottiwtt'&t of joyous tat.''.. The sma policy migittic. pur:5ti- i
J j earls Iri: r, the inn::a wry of the &vn Diovcd'aruur i it so as to' theyc nt moral aid intellectual exrtlfcition.at tier Uenffitj to ho tiemeil tot l towards the fobric of outtodtand'of x
tral CVHf&flK&ffts, and tlxrslc3)et stet powers physical, ,from tills labor of fr urtals and fool frcaa tljeKoniiera Tariff. ..StaledBut
e+ [hollow ?fit in the midst of a ?r .J I lest- of th'f\vhote! Union, to the! zsnproverRentof our ne ghl!, -
; tnrittil.a $eBf*ey tlxw and tb* P.resi"t -:Ie\n 1:. c rte of \\htchwa C Ui tpot Us owe condition---of iUMOtai anti let GS not forget tliat tire spirit bf internalIrnprinnufat our lAg sbttlrt11 arcs not ia session, and Hwe
s'ortt .r Use Canal ttn pain politkal t is catholic and i3' scaxei rkec ary, think!
a.n4 f : harked nisi hy JpU; Wrig1 tt the F.D4it.t' (ifjdithm't yrwiye'ark! !liljenil irtsiilatkms liberal Wf to iaesr
*rtth$ 1 Usftfk' !# <: 'sis btr..n t(bttS1 -;jofthc' Cifcsspeake and Ohio Canwl Cora- --.by the ctiltiration cf the und: -{hope 4and bebttve tInt its.pr&Ctiml ai- tlieespcn.etifcalliatgtlaerA'tcgellter' k }
i y' e tat a1 TIUCar I ilot andgrret-!: ffcinyfor the comtnenccirmt cf tip \ftfrk and the fieart acadeiaw tagea wilt cTttirkxl'to every indmtfaal ia Prnpk. -"SOuri plecit. aiidi
\ ; iogs wtire to-iran: t+tl l..t'C1 tht"u. At! A moa emV t lau:ehercocctirrc'd' wlitHo the;Stsniling schools and !learned inst'UuU's-by -by tl**:.,lQur Unioni In praying for the J:inn ofn'fmpon but act flit !,-?-ekes a .J3 C'.3e. :as tot
ti
alf tt st 7 the l'reild;nt m tbcHJ. StaticTirt I spade: destined tn nrunence the Work,!r! of U-aminf and th eart.of l .our tafek,we ask it with efya land fee .i&W.ej'mlr.tJ IJ, than,tbetr Ro
pursuit imdpuiroBagft
Y t ( oor'tl by Captain'rurr's<'asxl l j{ was fttlectftl by the Conanitteo Arrange- its physical condition--by a'sociboMo : -;unit sincerity u.pen. every other similar prcf'nfi.tiv1 tJt'.would; do. Ifl. t>
Captstin TI1&t4 tritS of cardrr, tind the t fix tu.mg ground .. lbePiopletljr igltouttIie wMearocsed St3f-ht,
l.ud
Z itten9, I'lx t at>'tt i waprovc the bosnties, and to io "
a just & of
mIDtl Stewart, wiioj }Htrtj nse their 4iddr4-
d-tthajur \\'a reef iAr ii ffiOhx1. l""HPIJy the! tkfick-nart of n\ttmt.-to stem i 'Attending tins jittion Tray.an incident rights-of .their '
this cjocasion.ihroaghout ojppre& >e .jthemnict
ia :llflft-rl 't t!"+tv'+4. un J i At that nxjiwtal the in ho'! out from!St1;' tujrcnt in -i course; 1)1 lew! thenwnn7tain -'< which produced a greater sensation < au t tnetherou ;
;. swfa-f found ill ,--t.+ ,if.efd tl+x"t behind a tail, a. ,arni }:4 a aBettce! *> in. with tlieplHnjto disarm nai fetter the r any other that occurred during1.|tj| day.- aiyckf uteUJtldcpt tJ.wroacl.iI: g AIir >' !
.
'?. I- antk f ftCRse as tochasfwi the aijimatioa of hi} pej''in'' .imr surge'of the ocean. IfodcttakingsI "'The spado which ,tj ,lVijasknt held struck; cane twsre prop tioftJ or Sri-f talde Ofnu day
),andtzaI
Amongst the & ldm cctic tntatroiiar* :.. arm U> halo the enthusiasm of joy, the May- I which the language 1 now hold ij.no ex-''a.root, which prevented its penetrating iKeearth. I the voice of Fart r4 chts >sue'' ro afLc i if of iiforgetof"1Cii eltsi to (,(t. M' bp C jmittc' uf J..mmrt'tncnt't"re (J-I ; tlic Prcskleiit of the Clrt af
1c i the Pk tof tli 'I Vat mitfd and'XJ.tJ j 1: Canal C KSpaav, tb c0n( ratcd i iaitnil -the| wterprise of our countrytoctj That ed, to peribnii, 3lK Ant tt tn d It ajfaro,Ito Ihe as.far as- attrah!.ea thi T.aqE'UICn triter.,'
:retaxit ff tt.e TrerL'ttta, \yltr. I welt, whtt"h hearing rtK civwl, he slej 'edjftjnsard for tile commeacemeiit of'w11ich we are with ba .Letter *accsTfci J f 3ed, lie lacfrcxlueucoui ;

t Ra..h tien* i'ortcr, autJ ilrom there timr colama, and ad-'htire asaTbkcl,1y eminent junojig;,the n sm'.ilrrew down the spade, kas&g stripped aS' c:;. ? v disctxt g ht1 ige'1V Jbing htcrer minlnhis. x

:, L Mr. $. bud: tlj&P;tP t.Usier?'fti -d{k States Xl cralMr Mr.,! d"idai follows, the listening mujtitade:::ber Tae prujr.t conteus0atcs a conquest t::and |aid a. Je his':coat, and went'seriously lct(! rep enc.r.t nti.T Of il>rc pd.a,, '
of '
5M *o ;VBS tws 'fr.t F.n-'-CithtJ1.' : !!over pliysicat nature, such as ini.never jet:: to trorfc 'h& mir|Uiude. around and on S+;ciotiessbitilcmtaAem7 fro.

J. S .lohnson sml'Mr.'I3ohgny--an'1"on j] Then src. mwnenw, :.a the '-o resi oii r'been aelileved by man. The wonders'pi i f:the hills ajSil tree?-.who'OY.ld;; riot hrur,be" 'td'j: tiatttl3eir.1 sfe'tense dlft:.-1rhJb/
( i',1
in'
actuit. retie j; the ancieni world, the pyramids of Egypt,cajjse of th( tdbtancc troth fheppen ;
Britn'l1t tinw. which arn UK (',Wt-w of whole ajzcs, space, y.IB2tl, 1"tslx .Id.sllart> ;
-lij-
\k \'I..1ta'q.e.MUl iU d Greet 6 i rJ The are events the- monuments of whkK,, tlrfColo!*' Rof Rhodes, thoTcaph_ ;of E-.Lt 'j.vJt ld .3fe air :tindcr: ndJ .Obs n'mg' however ,atenll! ..f lt.tlid,introdt1d.i.- fuo a
Ute tlnit8 &jt14; .-von Krttdt* : other* jmcmonal of ImmarptxwRfice l'phe51) the Mansoleiin of .t'tertssa, tl!*!'dlLi lotion, raised.aJonft: and u haa np w eaclj aaptyjoTtLftbeit Stud Horse orJick

t.t k )1itti4er hr R.iS& tfdi Bftrtwj Mfcltifz St'o Ting,'nttT etamizs t'ie liatwn to who e hi*.' Wall cf China sinkIrrfo utsiciiificeRce bo. cheering; AvblcTi cootiifisli for. fbrafe. t"into [for thb Juestl4ntjtof \ masfe ia.ihq;
of : I1 'J ; II' i rl'antC''j" that miss and nioof antr rn, AD.h.14 t! cLt diftiCu1 -1
tri.tarv 1ontr, vf'fT aJl o hsf T''IJ?* o f fore it. ? s ctx+ntr' ;-ttlechoi t; ;P4fcdor n lI'
y frvn fit[. 1 *' "
: 'frfL-ttt1' : tory
..t3ts.'tr"'Ritiiifit'.ttta..iln'1u.\ t. n.1h'ft S'ni .+.',_. .heLi.tO'f. C t. +ea? it .5cry HC disappeared fio0 the globe.t rncntuJ1 human lalour nvrurcJ!Tor ih<.rh.t tcloth )f cotton and s ooh, surer!, say.nat "


... .- -1' -" ." .. -. .q JIi'I" ..- ,,. f ,. .,_... ,"<-.. .,l.'fti.i- .1 ;. ', ,... '1' .-. hi.,'J14LJjor.r..lc ,-.. ., .".4.'." ,,}:7t"': .t.ht,-'' "j1 ..,},"..f'-?'..-'I','"'.. ._ .. < ... ',,.,:-s-.!,.,."; ,.'" ., ,., .."\1$" ;; 1. .. ; "C" -, .''r'i. ,".-.-.- .. "

., & ,2.. J.J.. ...;$; ,4.4;<./; ,{:r-.r"-- ;:.">. ,::: ...,{ "ti..t'r-.. ..: ...... _. ... .. .-11. .. ._.,. .,.tr. _. ._, ... <.t.:" :;&l'.N<. .f- ; ".1. ri. ;..._-. :>'; ,'f' o..%.. :.. ";.
'
: .1.ir : .t '
; +,. ;
T'r! 't'
; < .
{:. : ; }VYo .1'
": .._x".J-o'. (' '.' . : '. .. ... .. ., ;, .' : J '
; ,
': ." .''" ",: ., 1
.' .: ,,. "IVOL.'L
ij .. .' ,. "' 4 '. J ;t
,; .. ARGU 5 .' i"t.. ': ; (. Y'
( ". ( 'j"rLORmA' : < : etc "J' : .
;
B ;' : ; .: _: :, '.'. ''." if'i. ," ; : f"o_ : '' .. : .; .:-. d"b. ".-.....- 1.

., ,". '.. .. .. ; t= ;. ";'VI'Si J.i i; ..;. '-- 'f'" M,.
"
., .. -; a
C' : o. -:- < ; "...- ..__.. slakVetfi ...r. ., j flsai tl. B-i ta i ittC2t j i
.L ,' r Ia t'axihZ7t:i"i t;d'\ I --- -- -.A'.1I'J' "' '
;
fcrC
; c. f t : \A'f: I FU .
AaiA ; ;
'ujt tl'11'i 14trc it, .
'.. it rt x u-.u Ifatryctxchle1as %ft&4&f .
.,. tm.t.20"l'jpt { "' zrrts. .. 4 cuu
: 1Cn i
} : ; ; W lh!f'ttat 't ;! 't; r ._. 4 1
.
"'rr'J\V i" .. 'r tttlAr'fi .,- >w'i tj W' -G nT .t1r'r.d..iJi'I : \ ia A at w *sf iUi.d! ', .: '" :' 1 her of tte ych itscrf art f'8 n tt cL .
G w .I itA t.. ; .'t: ttiluthi yr ({ Ie" tl ('r t.f1) ,0 '... ; l t-htitd .ttc iM m :
het 'i
cocas :
W rJ2 e
so..Ttt+
: n I (rt 1f"ht"f" m. "J Jar.l},mil in 1r nehIbf i s at 4 i1t4f O pttl'Uff m !J. 'OW t 'lattot'at 34t > .' ,. akiAr tt. ,-t
t tWp M Ud of u qlc'J'i !tot liti6 a fl was vm at tsrw ttIha3aaw.1t ; lOJX yQo: t tit wlttR fi r. tl k.Hnt rat :r. 4) 14 ff1 1l :!"ttebiut sahichb ",tt trst4r'eh1A4p ( !J.i.

f.n.t4 t.rA.I..1114t' Lit W'-.n. 7 .- tztor efttre Ai "aiwl ta dIP this l.mt1.tt;tnT fSr ttipraral) .\t.H fJiJQOUOOM.Hftt : -..t. .Y.f"i pGplettPydeeeiCetheailtttr A 1etiJis.e,3ttttet1. :(4
,{ J J1 mati r'rrdrwrtttort-sCr.,not ensca i tIi % ,u!tot tu Tttr' !l j }. I t..
.' :4T\. W a { hf .b-Je. ft' tOt' .tt\t'\.r"J p"1'fi+t' r.-111 etRr&irits 1na1 d"AOf-a 3pI
3 ) ff'.j
yr pgaatri3arntnatouy
ct.
*'l d d n Vf' jhf ill .t'-cl', + -- ,
l'J
r !4tP 4" "
); A ', lhk'. itt3eUsttut11 fact lHit-s tt'ii h IU\:1kti'l-j k* 1" !r t-t. u(>eti j tt 'v i :\ ,''I".f' 'P-- j 'f as2littws<..nt 24'j. rnJ of" _:. ..
I tt ; pruflle'1f LM? r't"Rlif < i tfesn In tie I Ht..15i lftLccitttt :. l'IJ,
", ; it
..t J' lletrfalrts a4I n'1"s!I la btQC fond d'tarn wg Fri aJr J1ctt iciest ,1- \ I l4'd.. or'e acet inn 1, the wr Cf n an,1 1
,i c ,;' ."1" r. ffJ'1H.f W.. i i'n ., on8 the t. rlr lairs tftLt' 11'tho A. '
JittUltrid't1t a.riotistz "
f ta it npsfllj, ..41IJ ct nrtltTK : '
UTfciffs etas fro4tQ
1fE' soaa'rymen
UJr.U. 'tr! t.t. I.f\ /'ifiI -
1 wndtd
't.uqHt"
Turk tsISy t, : \ '
fsetra1 tbe'i !t c
e lxxr
'i t ;.ct ,"nt*: to M in d. 1.i-.1 ,-if.U 1:1 In Tirf may3beaM 1
'I'I.Jt' t
i it ,
} t'f'At.tf't
as, .r.f.fir "1t Oar R, I1J} !U vf t)
tttfti inn + .. .. '
faitr L-tta 3 s: in l. '
vt 1 s'j ti eWsil ;V.oo J1M1" t ; rf'1 t) "ir t 'il'iJ the tQ 'j
'' .i1U1m 6. tt Lf the fur ha.tit1s s ftkisovt 1 _Ida \1' tt.'l. .yz7et ,. .. .. .( ,t to ll' JlfuHcr to tr thh' 'm:.1_ A GREAJT BATTLE! ly LXW4t operation, sz4i a. the r.l"
\drat JMoftUK*, ttjtf f nsm.r 'ltr'fttd Of J'jtI (bu.rJtmfld net Iior But tr&ro f 4w*> T*|;ud 1:11011,1t J 1rit'd OH.I\T4HJ ml ;f'ba. .'I Ttw HriWI f..ht? KI\G O:'Rf TP.davfwn (" rAftmptrl..nhiW' the. Coe'titutioaoi If'ti 1fttr reccgox

. ,. \ } N ntiTrt l (zst.ttri'ftt Q1ltIcmi loc.:1iutUuAdiiJcnlliLtra.ned tl i"'f;t s la I'f1 rat tilt l.ditp. "raI,1'.1 ultra .o suffered tn .'tlt re.olatinnary C

: :n'o1 \ 1i"tkry nf'\t tketttrzz c dim atlttitiMon .' \\.41 hii\f. b.tJ"'m..: 011 !i..,1 feit it wiH,<*i"Qy. titUr I\ Te -eretf t1.\o the SotV' Who f'lY
1' If tse East t itJdlI' tlr.j.tjur.sM" .1.1 tl* : Bttc.isowtrf i4 ;i-f am.i.bt tilt' lh"'l"I' ';Cal*. Rat lrJ..oft43.ft" :
vcrtadcrtioft by jf > "hl -4.
uid Jlr. Clsycaifie intopr ip .nt tier 1.r"
It ..
than .
\'Ct irtuKmt ;
.ljYt"i.'t itjn, ;: il1 "J, t'I !hid.lllt\\'t nt i J Ill lti'f.t 11. rn. ,hwf! and ila : .&ttiJJ.; t* IX"S' t.h.1t w ,1.11 t lA rsoIsis tlcj'1ruU to tti t.UII"--iieJd. ktrita t last .
; f'
d War
.a\,9Jff-Q ( fear [: f"n.*t irant oa the tart of f lson. -n. Jar--;leap sitar *t lea j.d, Sh ,1Ihf' nd Ann.m t" ntM3latrxtt :th'Soutl,1 and.tiaU wi : t
ii-nd 1tO"wUit5.: ilry(1' yit ThcwJcr. ? : : I ww .b to ,
it 2vrdlt ;
; xiffsi LItam Jli1'-.t
", th la' war 1'f their itxitrW He tbm-iw fjst } to ;rte t # a f ar f" i 11..it.p.rp },ring. [work *<.< .i rwtly aw tl ill a\bi'lr.! J
c UC : '! tt..t} }".tl\1tlM irAtllee his mesh teal turn.a.a ...Jl II. J J1 1._ .j .III. .!I.I r' L 4--_ .._--- r .
"
a; --' ---- aecmml'ftf TTI.F. LIt
are
oaf fiUEAT A
theircountrynwn SLall tie Wcoint
the ftgn-tS\ ;jinj s how a je-wotd 1
ett'aneeirt'': sjtie.fUt k tract<. !U e said If ton t'i1trrtatrrat,l\tIjt' !. among
$ J.1'wTrisdastryen-J pr I U-tag addkt atsd is 1827, tweduretionttR i! i %; '' the RrSS(ANS tU'JTL1UAt. nation of tl.. (\ttb--u.nJ: u allocate .5
ro-J l au"e tt ill rthrt Si ord tis, in ns -. pnft1\t' Tfn. '
&a 'rtgmtrItutit, lit J 1.Ii t4 uaaut(, t1)rrr f' a ,U-5-t "-utt' t"ttg ngrtncist trie Russian. meaatrrr'idrenrrvtt itorosa 'd tt : : 5}
:.''f"r.uinr t;;' i: lID T.riiT ft>rftiwioi --w paying { : hf her ,,
&tirs us indepradQt a ,dt1ltr iff Nktzvtk, t If e' tsi. ,r /It off MU ilii ts-w rtrt ; n1t1nt 13ft 1\1'"tt.1' be castght roM %d, t h From Pitj's fait !tk'w 4 ttt' C'f .\r }
and Vin* Ut the C afrc! fa9 fUI t tf Ritil.\ wj'.h it*1 1M on 2,00 tuI' :t
J 4 : sad iited! I,.=ltirt and \1".llw.n to tortrlweaknct -I f Titisxtwticfkwt HL1m.ng(.f'r.. j: WflAIlF COMPANY.Yesterday ...
.
.' as many Tarsi"act; a* icyhusr, -we that L!- gut k1U tRfalr raua. ani1rL'turnw'd O'tr fajrn *irfcr1* BiE't'r,. 1't't1xl tn.1ny tcrstrttctt, ,Th Tlirlt l t.J zig'xtrtstti }.
,
born sHyina to Us<3n m .1 ,
will viseorr, -
Jjuigii an pluctiaa J.eJ!
c'ltoito d. llennrt mare A cil -i.f1t't\hnJ c- i at
ly'Atd 1..1o'
rf'\.t "
;
l ;
f-l1'\-i a of IKW HI pid..", *'!!> tra'lt JtYW' .f : ," {c
ts! Wl'rnyaaUiiftbtthvfgsire dtg1t1t Court-Hoo" for '
f fyur Dirretor of the
"Pt'fllUII c tttona; l.U'p ynashirMrxIyta ;;". 1' ::1if tiertrrattelwsthtiE ;1'UI. t tt'hida ttf Pita tl9eniat t itiiPtxxt, rotny <'f thin after ths E:nopoan :-...,,
.fIr your t .nf' r."im'J. !Stock IVharf ,. .
Hi5 Let at- Company, and the fcsth ,
ez.H.nt ;..."_.'n .rfreJatlrrn' r t Irbet tnJ t2t'C. WfM Am! save t>bannles* tairthdHil, [rmcncr,ant !It dHiy otficens foncwly attach -J
-" 01'.'' hear lC'rtd-"iJ -uY1l/f' aid called in, ar.ti aNiC 1 I only tbwjgf.-t of to b* iaoura'4'! i ],, m-n were cbc *H for the I.Gtntt I. .
tl' ill uTm "lw"kt i1l ltjd in e3.rrrkge irl i, i i!a .
'ftaH <
ill'if ,14.11' ff/17liJ.l' Wil:4id Jlt.m. I have ikwitrntly warn him ,e..1cflmp.'tnymg wu o. the ficlt"r14tde. and HjaaT-rivc 'd t
the 1in "m w, Jolta Jvrthrnn. John
tin,, f)1'bMiU Thlrfrate: The r1Ur gr :tear Tk ,**
fi"l. Mr?, Jack r+ai in *l ort t>xcttrta.t ofsyrrtpattirs ,ihi3 t accord, lJ" new lOt
?5
rarntromtl.ttrt tg
rztrit ps 1 r
vkicfiyou .IlU' tsc F // .Y&rt *
,ff"' dryriid$ Ctf money E tr-t 1 1 ,Aw AT. Allen, .ant P, ;:
atfd that ansiable aadbcitettc8i 1t..t 4..tll ld fill krw :
for hts bcrtfjfif fair >so L
oiw ; I rtJCiil8Jr hiJi tig
pet .
ttn ff tileritkieg reaartryztwnt1t Tiatba 1 t3Ctt1'h'' l t>n rI
u.\rd our grot :
0" L
"j. I I14gkt rtti .
: Ji d)', l k-ssrmn. tltttnat 1.ir'nth 1 ,: to Ofl't't' UJ, y>Jd full! h'mjttnyrovfuia cfews loott1"o rtJf' -f notjmentinnedjjMit ;. Ar

i, ant f1Ul. (rrat lift f4 rf1stit{ j and]Military adtnm mjBrocumiit ;}ercal.on.ftnnI'-tiHca it to the Irdi-,I r is N. tte ur gHN.t.fv.t'rtt tJ3rtlTbatrterglitter _i I t4s erraert W .i\ aut far fa-sat frornsfc! JhChif PJnlR5: [tr THE$LLCL \
I:1'lti.u/N' : rst44 injsryyfruinriidtd '&eccrft.e '* r \
; ** nn orjfiJ.nii But all wtijf in rain; l,e der Jm..l ; < :t nttiK. ,: i
for tUf katjv tflyftillf* aa yo>6rrZw*, J1y tUJt.-i1S,! t tr7 dideci. 4Tiwl | couxciuht&lefiftht
11cn of des JI'fjJ,1f. stone +s. wJiu hate l no- .'d tntli j.jrojjiPS cl\ j" vi iUe; and, sOcrwhich 1 1't'1j littf rslrte t' & MofiarcJAugrts /* t1 .t.t. t,dTi.M frets :\ro|* by Ssr noJ;)'f' Pott. tAT

,hwJ to lose 11! a state of anarthf SUK! .- \ f'C\'L'fC ttttaf l1Ip, be 1 bore \',thJ ml l fre in the rol1t tiny, and thc'TWJ

\\Johlk.l and wt o *"Wi hJpctn be tho uraerrmpkiuaFg :Ftitftk of his teS JrtiTt" insist W tt1'is?r&rtlt'thfir tligtt, -. PIv\.SAC4)LA. ; fcf
tins g'ra Hiss; rnformatJQa kit Liverpool=
tmdM the 11'6f 41r tli hero slur h"1t ;
dn like thza
sr ro C"\td. u jrliltViug >p
gainstil'tmtyatsAld I ATC* t objt."CtkJn tai t Drake,
p it rtl! ..>if the (eu \VP'ftd his nation, butS etho futiocctd hisrennin t! ADde it"to n..di'T'i lthaof lill+t. {tone time in Jitu\ 11ts account mt :- o. 121 j
h info < coascqucucc
rt i
+ AlWt !
No tits :i-ulaj ii i&iustnettft dt'1A'n,1' :' < a decent grate, and btwtl a tear'L i'egjztftriritrarsmeofbin.! Iti 1 rsllycrislited atARRIVAL the H c: v. JO!
80)
pru llf earth clo, ti over him roTflT.tirahn'ltr. Cotton t
S who ha? etet thuii* to It.sc and noilitog to: a. I 'l"wluSd add le ia .h'tsc"o1J' n'fj 1 t $ We tmJerttanu infarnration
lisle gees crag "
]by sucli a Mitt j T1:4isma1L: ;tt-pure and ptereis} LragLt. : '\ WA vAt r , "11/' We d" iLl say thattiK* p.-H>|4o of Gllxone If : j.l} tcui I fi\\->(*l Hi r diotl .tredown, ;
'' t ton, F* was suit jf
a Cth(7i'ate
actttaicdi I. N
D: t1, ittStrath-C'trxtltna. arc by RUSSIA: AND TCHKCTt Lendtugto a ttb'-U heavenly light
\ I .
bid ii --we.btlicve: tso such .ing" .. 1 OF Tllfuut)ftlL"I'.R i E. l.. OJ \1.A.Ul4.F. q$. are
t t.( t-i acctcwij ft KMK e inform,!'. T itat
th') aU } ------- -- fd. 1.
? much 'IaJch'n gQt.j cauiRely
t 51 but too 7 Carol Iiir tath.t thf Ilus-iaa |mv, 2WlOiron) ., ASSIZE OPrOTICEJS1HBRJJIY nR1A D.--t Tie U. :. Sltparrif nOflfIt,Cast: tt aTTo",!
}
J/j harm. In -01.1 :" pa-nwtf ; .
)b.I.-
K 11.fi" : was snatching d ",{h' for CJl1I.tJun"i"!\ 1 at this Pert on Wi.cay, BOth
bet 1 ,.jpccfaUteJ ti) girt the ass ztz"ltrtzy OW'1' ; \ : G1'Ei.T.ttd ss i I itJ
&IJ} the better j'ld iK-sat nf a lrtion> at !eat of th
} ilU.iIrM rtf t to h. |fcst a great hattic'has t t.C. prf barrel, tee Bskr will for tint **-( and crew all I cll.It : :! 'UK' h I.ung-ht1.1d 1'ctttit"so coispJ

i <' : lrfyt ftm fii->no J;fivc, perhaj, of t14,;>!ning fit'n iap jt3r. omelets uf lfn'2al I } embraces
our a\vn rieti'SOB
i !
nut wm"e.we i cvoatlti rr p 1'ctrlJlJyln ii stated, that at tt.e- time l1rKTtrafrd y : tie
1- tbrr.
l n.flt'tC.utata erful It 4c bitt twehe and half cents, &-
fat of an 'ftm empsrc. ) MB* or a .
.. feli"rw'4 irt+'zzs to kip cool ?wad J nuaorVd .' q3 t'rlJln Ke.e it that
out ?t, TFS
rt4: ;f.., will therefore not be ur.acw-ptabhj to nsostoltmr grerubl,tt aa O rd lltn c paired 30lh Jut j, ""
with pt".1'knt cirCHiajMxtiori. we hope to readers to sefis such information as 18-24 M- *. > I IE I jibe VS. S. Slip NATCHEZ: ,, 6apt. JhvfI.ii (coblie attention, that we carnet (
i dll'm act wi'b rnergv iI.' isJcn anti u- jio E I J JOHN JERRlSOBftIJC j (the plrsureoftr:trs'F'actingit into
,'t.d taken of !
" w. caijghf them oftScrclaii estjxjjgtb of charge two \'f1s\-h. ;fcesnd .
l'a naaimity-ttot in oppo-'in tJw law by tL':01UUtU.tion.a1 ; ..lizficr.1tPensacuta lianas
two UJi2erciitsRwifeiaand! Tiirfct'y.o in"nnh'Jf' Cnn'bl'o. under M1S.i.t i ; ;
,racasfurt Cut ly u iug all Aun.S,1f. *
A t 11. ? oC w Russian Emjare is for I .i,5i*cifcutnalanc. .Chrecvesselihadre- FROM "THE l4;U-JStAJtD .,
iitotinnsl nK iu of instance. rigid ..
con '
--- -j .
1 greater? than tl 1 f'Jic largest Monsrefc in .. turnctl from.a cnilze itF ftit inalong i the of '
i non-rraatptrcasxliZ1 i .11ykala(1< 1''OTICR, i ; any By Sijfrts the Timf nit j 'I.

. miss at diet tcauxt! time Ux; iuot flt CaGrtr+ta 6nck
? ,Arty. IL-t our old patty dbtmctions l o its limits IC5 dj rres of k n :ttj ift and. Council of the Territory yf HOrrferrrf rid'a.i i* ItJttrlJ"pt''tld4'U'D we 'hailr jit t}* only Candidate still U prt' ;

; -lizt in tithe nnnerr&l 1i pt4'ition to1asotir.i cirtbn'ctaSI d( rccs of hi it ude. This Eii j That 'pott l c (!entd for tl.ttl; ptvbxhlc htar the f'anieulan i I to thc Gnat Ucrlfk Party/lljf {..

dst foxi'I'anrl lrctu.ui4letnodiertsuco tpirt} exw-Jids, without} ixrktHiing its islamfe tlin {psrrrtsfe of rc<-iiriig' tot 's it" Cand idte sloth support at the next ri id i3tal .
;i : oplrtrs Icit lli 9200 mile?,and in breadth 2400.-ti"p1't'5'nt peoHe +>f this County in thenextLeislative i .1. r I and ( r
for the future exist except brtsrtnTari fl as a member of that ;
; partj
: its
i Cwaftril !
and AntJTarultcs.DIED ( "?om4tt Einfarp ttw :: :: tli of its jxm-, &f fhis TrrrritofyJ S \ \ OF TIIK iRA M ll'%?. ineamlcat upon us to announce, the '
itt$ be held !
r ,' contaim1' about J.600,000uart miles}attire t-ltctwo aa the firt MoadayJf !
'A : ---- the rt't1, <**. "*Xt$ 'It: 5 ;Ott'Iwrsday last,.31tt.ult. tie ;at fui .same time, tjj all-itonoralilrfl
tti or ag meat as only ttifttpfan part r fj Id.'tbo'.First .Ii.trkt'-ouc p. Prtw.nct_A t 1.SSdIr-1 in our power to secure his -.
| *
a""Mrn Lt. Cdia ,
LATIMER
$i Al ; the ilrGrndrontq .Jlussia. Notthcta'iKtrt $j exwsivdyCf } :
t1t llwmiagfi
-- frotnl
Bareness in the t h4 n? of. ladarrte Serrs. oar party* CawlidaU-, '
/ tag c sf the isi n*t. of a j- c tn- .J,extt@tding loijc ill!5tiid<'M'eorXon&rj3 In t&eSccoBd District,. four rrecinctsAt 11is Port, on a cruiz'e "! sei<, a* tee havelut term; considering don"an i

{itzntand m !} : IGth year of Ins a.c, LIN- *; and hculjardlyC'tjysiifnijKTjSotitlxrti in tu' tile Conrt-ITowse. .atv.a. i GRGt N ofthatrtT.tbmllgh 1lcart'i "

cart rte orplisn stai of a Chu-f of the ihricts tbft winters are }tort and! A t Jar rrs Sprtlmaw,%t Florida. Wet fM'-oplt" their will e ; .
arn, that onJefd bra been Ttceh.1 exp r" not
rs
a
# an
At R, I Cottars uri the West sUe "
Cwr&l:1hou. the summers Joe j and hot Tblsvw dlE'lpn.rt | fj H ;
CL}:
N F4Camhla. tAt by the comma nidatt cf the X3.\Yard; as some have tainly arro .
On the 3<1 of Nortnibcr, 10 13, af\c" the d Russia which joins Turner. TJ* .!
"'. William G Cast ide the 1.sunbia. to lC't v(',aid would shrive to.makc
Y inc.s. of dificiargc; nearly all'the Mechanics
battle nf Tatlustatdu wa gaiiK l, an 1ft- Riii Empire consists of JftJ-i1J1 Fror- : he.lanP tie Prcjr
c-ntijfcd
t ," child about twlvo jnoaths oU,| 1'JN"$ the 4 L3 crersnow cntploycskthere. W"e re- was to. ,
dian ten or p | would also
l ,A nd it is fj rtl cr Ordertd, That tlic P'f"t t premise, that we do not ..
\:' wu found by aa American odior, in the 13nIUagc-?, and s om of iJxra: are not more .autia MmtJ a* Judges the/bSlowio* CDUe jprettUw, bf(71\-* a uura)r of MecJanksbo caose we adrwaucan .

: '\ b.j:\jan of the sisal, snckta; at test t irilircd that OUT A itwmcan Indian "fb I' > hereby appo&te4 aadrc'iQf'i iUtiUD1 bare eakrrlated'upon: permanent MD. ed, by ioiractiBg from the hcantray character .: ;

,I. br't otm a dead mot l1',who iiani beealiHcd whole population the Rus-sisu Empire m to Prws4e at the 'ieveral Precitv'ts tow t.t.t'd [pleQyment arid hay! lijado their 'arrange* leof of thoso distisutfhed ..
the The Child 119U11. 3-,1 52X)0. 1 It [ not j-hon fch their names are attached n o f1"
: on rtunatdf, in eats n. now : I rOeata with that view,Lire now thrown ont of lum lepu -'II-
i ve.e as trto\t i-ls!tb'e
iii : was t kQUJbtlo (Ion. JacJcsoo, whose Iicertu of SAy Uhons. The linjicror exit r nmand -| AtJercsriah 1hrtUtCa t. |employ, at a time;wLeo it will not J b e safe trary, we think it lessens the esff; on

'W& tr liately m 1"t 1 Thews --- -- '
n rash t
C-nuHfI'm, Ut 'K'
:., u. .\! Vtavihid! been tartn,andc4" ghcultura jnsrsiiits of ,his subjects;, a ttzitIi.
; wanjr Qtl1ft" bar r
nor can r
at < Tfltre-
L. C. HubbetL r. they nMrr.t tt.A R placers. TleeGtte'erumert has
I *
.
torten tuft i.ad childa at the breast,I' on of armed HJPO; here .f.tviJtZfsi, and tier ..h14 fce male itlttntkr
i At 1M Court-Iatat a great loiey by and scurrility hanJicd
;; If\if.d Ii th i' 'ck1e it, rtTering tm> jreatcr part more than half savage,hit Btsir-, the ;oraer'litntto
Jno.de Ijt Ru2, measure; tbevaritRBOmlijings and other another far the
'. "&;d to aur uric who r twiM : it.i ly atH making C"ccU<*nt soldier?. I P. II. NUbet, the American ff'put'

.. all mfiiwd, saying; that as its &dlt'f'' The TUKsiS are said It) derive theirtiams Jos C* Kej..r, itnp1'UH Lt"Cllrcd from eota the not completed or efieotnally' i injf tJjei,kjct in pn view}Sri of vtitltotit add in aceorn' the
weather %
aad ra4ta had b(n killct, df"! best ways from one of the sons td'tlaph t, d !. .ole James Spillnait's.Andrew wilj rapidly decay .aod.wcatnof the .to '

\.V1 15 to kfil d else}. At drat titam tlte arjxny eldestson of Xonli-vho ito gt"' mU y nUQ\r- P 5ilnrwn;, an*! cu re dAiaage. will be done in.mj theca wsss we shall man render tjeyUmire} tWeaosie.'

4 t :wasdrtsutute of pnst'tsonaa ad theonly -}ro bo the iJTOgt' awor of tf e 'lh.r huh hud John Allen ShnP"'OnW'iU Bioaths than would have paid the ,' >I son all the aid In of

suj* anyld be got for tliC infant Tartars. The name Tori I trut &etng the
r captive w-as tutu of JWiO qzantity: rWnA11r, was not peculiar ti> Use! natwa to .11 R. 1. C lton'.t. finU otmo* h regret, that poappropriaruade -,! ing Ui e timajon of necessity of

(brown agar and theemmbs of j ; which iJ w m R 11} J k&J, Uu fen to in g(*- Joe,:phW MaU, R. L. Cvitoat'DJ.u. tilt ".$; sufficient to'continue the: die Juwd stained with our slater Journal by :

' from the dunks of band ral.aU the J Jwrd scwfuid a --CUit$1.n ? { .tl 1Ir nt. GalntII'3. It work. The $:0/!<50nrRRt for r"untnc"' gate. !

roued: ia water, coosiiowd a dolt !and ksoan m the aocwat Grt is by tJ tO'' Job Gai 'f, f' iog t.bcr lrt.w &Ot wcni, la our opiai-- :

f<* nc i relish; and with it the i i oanies of PartJiiifia} Scyttuaa-s &*+ Thy t Jane Drew'hr, un.IR: heels nor o0tafely and ecocomi-] r- ..----- a I'

end bis faithfid sen-aat Chatlcs kept hitn a.j farmed! mtwR of FJ ej>licrd' omtinuaHyTRaiideriBglikoilicBciloaJn l Prier Wilkin/n. pjtfployrd i in L.\ CIIO.Y CAT A \

! lire titit la opjv>rtnnr oncirtfd *>f f-'t1d I IiAg ,try 1 and exhibiting -!i PoUt tube zpetT at eigit clock the tally Yard cliratirss'jr the works atttc A kUi'r from Pon 1OOUfb New

han to HanfsviUr- The (iea,ral then J Jb1C1.n1ticd thm drf>s JQ frery a;jas a brave.''mo-rniuald: if'td at six o'clock in. the t-; I Jiavy shirer undu date of 8th, -

his fotmdUn to the eve of CoLS anti warlike j) \>j c. \cilhc* Cyrus sdr Atho vetting* '; _!L I Iblloaring July tn' :.

l.eroy Pop; of that f4i
-qu'-l to take cb4i of Irrr until be could a.i uaNH. 1 Judge C.f C. K, c.', you which a most tnelancJioly

be ron"i to Mr. Jack au. Cc& fops i; 1't'1l. tT i:1 s a c.t t!ns H Empire, ompR'!I I Attest. \ l'lht itifbrmation rtceir,l by es from pr -' stance gloom., ls thrown ter J

Lucna.ndy mfVrd }iC'Jtit)1wln; n boy;**'k.tIdiJ1 t rr t nun, rt of countries. oa slap;i tM, CRUkrlatC1k.ruin v ti!ceerespondeace, o( the .apflear-.nc of land Kaihaaiel Captain Creijjhton, of tbo

--Jmd tii xmiatrkethrngiitcr; tif>tttatciwtt t }c;Q tinents of Kurof,Asia and Africa,and: -- satire Pirate, *CBIS lobe confirmed by.rcarrivals S cstcerottl Ljde, a "J

upon him tie tejikfes* car?. She gave him adjacc-tit iskuda. Th Turkisli I>o-l! Notice- cent:' at N.. York, oral learcswtliWare > highly citizen, and the U. -
1t1C\"Cnl ser on ocr Station
the name of LtRcoyn,an4 aSjrtknatdydt"it in I:jrofyi cxt 2 ds 870 railft: ; Citizens fPo .CCL.\ acct!ti* PullicrareTectf4liy ?- JI\1t that ajala abrtsO wek% ;town were riojng Y.
about
.. .iaoo him HIT fetki'1 trafel that dwse i in kn .Jj,and m bn&Jih GOO faits' ia its'I -L. iiiJcinac4 tit the w11trrithey maydwtroy. TlwsVrtole of our !gi "-tlio yesterday horst*,took ( four cclock,

;fie Ctrr wart ''flees f.j.-u_ J.cbt:1, hip w1r-k: fJCtcet 4 comptebcBdU iBajjyaGciciU Hu1ing. Pilot.stoat i quiJrn, friahf and ran. '\
fcxceptlic JJornct wtich iLydc
thinking t would
r 4 ion tn.J.1"Ch'lo T..Mt"'f t i tool him Irxue Kin*ilrxicJ tad R&pablici,among uJt1clnm.rtnd (If. V. Chamberlain afprtd they dj) Hijury .
deliverttl bias to Mr*. Jackson., and adopted t 3latd a. the ciasjcal country of\ J here I a few days since, are now at ua, and all ch reins, and took UMjfromCnpr. .> nt..w,._ _r .,

But the of Greece win sail b&tw fen tLw Port teal actwely engaged ferretiiizir ttca but. Creightoa. Tins ..
u irate his fins, ?T *ee ct3ryks tt)j Mibilc, rt"- : "
t la tea Srst yet 3 fc* w as forf} ? aid sickly 1 ton exerted tuobuia bid pendence must]galarl nce--k..lurirtgt1t. summer tea taut blic.n apt akc.LagJy d. t e driiiyeoce against a pump oppoiita.3fr.O orge.

,a Exssr *|tretiet q, | si r,of his gut of atlrtthtx's BOW \>a im' Mr.. I:;Tt, fanifd ia ilolj(j j !on. of the Dritiah.tt'eat-India.qisJtdroi; and the and th* wheel was forced ever a
and ct'k: J dl! for its I n. i TtUCJ; JrilAfq. .teal OIl OI1n will lsare trots, whicJrupfet t'g gand
&*re ad '>*irJimHit- waat Writ, ra'' m ages R"- notl 5r to- be _..?
.t. the
W"1 d'H hiaenn""Ji" .\. hut aftce stme, dc' fcrtUity i< <3Q- of the pswujiyas ofi} [July 24116 go. d for oo the pin ;f our mercantile iaterost.-. Ion paTftrwat with grratfqrce.

f' fee becan heaWi 1 t nd grew Sntlr. At;I;:Tttr res. Ttt Bsrbsry l'e scene e! \.j'i r Otaghtoo had deep gaiScat to ha "l,

ties *e of'$rr tse b* n to Ss3mr an ia-': tl:'ittsT :, M< ,wx aed TnpJi are at* Icy east prt'teci them aDd restraih tbere : bntis.tleingwfllaiutentaaalyrntofd\ .R.

dma.Km ror" de aid A toni (r1lf tascJanAt -:[so tributaries to the (.ir ad Turk The kind as to take charge of]Iruj! ew, they pay rest assured m. :!, /Lyle had lie mull fractured,
tlf'1 will be ones fated into
teal this he uad rof intahitartts in Ki ropram Turkey entirely the
ti
igc Li lr. subscription papers for the amply'} protecte i. mistaken ica'asiilr
retimttfb1 & ) aril the i up aad fttpirM
btttr,.: dl'ttm" rt the t1dM. : at ,CXOjOOOt army at I II I "
sibs Srst rf the kind *1at isul e rr bxnoa s 1 fiJf'o')tl itl .iatiLRlit tl tro(4i!< TIC.n.\" Florida A'rgu110 ol> I ,.-- .---. t thjf Rjwtnag fn great-air; T7

assts the *7cn(nlV .' ITw? excited f.\-.'S of the wbelle fE rett..wVOOt to about tain ten subrcribens shall be r We poMwh tacaz air extract tiou of trcpaanic! traa resorted tea,
xofdtUay .ad t} ussal 1 free y,e i.j&acfaf tray 'tvp jfeipp- I vrs* with
mot wa *1m ia rib? femtiyv ** tad nownli 4 OO Qooc tx pq&se htID c {'iUe nerrJ .j
entitled to g lere lcIttft a1 not
time
tft3o : ldt' leatio one gratis. Postage ibey comment diet the a ;
w tvtcxst w'M ter Indtaa*, :1'Ot"ptM Ito LOt seats ; EIan'tnal slur '
Colletea
ttea*ar hve when a r chkfr ,; Sl llm cef SXJlJJXXJ. It is tip tar' on all letters addressed trpcai !solotlons,. It wtnzld jheu amtcof3W ty..lIJtQu l

-i .. tkhr twit tla "R1. 'tt.'In titer sty tf: tr of each Sultan fo !hate seled isle and !ta thq Editor by mail nnist ffr'\ that shade tit a in Iltsitafe.,.and other pub.titration .' ._" -

b et rretd to take but $b 11Oi 4' 'hun. de1ui ktdiiithegntIicTra i Bits ;,aIreassrrFof amt bUc-'souU..Caroti. tit

But w'1 he 3kir from k-lU.D\r te fiu t nct, t or m i t which islicid s;cnsi escepitn be| paid;- except those ennames -Iti3 I palesth4ta rA'Frdizt J tz if this fh/"Ml l: NAVAL

I- f$1ft a r1ikll. 'mWe fnJi.\m. to1 t':1.+!tf scme grettiU that the elosiugsubscriber nf)1 i is openly aiosre i and aJvoeatd. This IV Portsraou t1t.f1tf'rt e of. :;

: s, h.. 'tQ ut 't L. h A of drt m; bts:iT-Db. if j' ke has fc5a''tl 6 e jinn trill or i s IJ). b'r'.d.e ptl t n "restir +ie every'A, inB1.1nihrnvctk1C +r rtr : .j*

ht-a.i 1L *U the htb tXtUM t,uP!loot11111 ($r that fc-wential artide 1MRl'I,' adrertlsements.COASTING rrpricani whaler be ire the khablta of recr ved tmL'3 th sal t'f1Urul1d--*f 1t

kt tfa* y uI1 amii hire t'l'ro:1'+ .U1-J ttl\en wlr c.\thl tb 8ir rr f I 5tae or Terrifafy, rid a riliaritqrla'Jrtm, m.rhe phw t( &

Iy wttfc ht1 h!*tr.- m th par.txr'dsr .s 'f'.ftf' The Tutti are a trite pet', I, a"atwilltr :1- irAnrE slit.ttcM .i t3fflr 1.tr irt'93 tw"JOt'., Tle J1.t FuM,-l bore. nrn. toige: l/iifted( ii.i
:n
Cofn.U.e
yrt'ttd in
t c%suet life
fro na czrdt4 t whQ tlratgetM ee1ort.o r.ik. the is-i. iAtt, AT rnj efrs. IT rftnpoa by. tl"t testy ftigate
t asr3pt'ratiwt.tr ffOY,no w fitt1n40ttt tt J'.Yo..Jt


-
:':;; <
: "r.
:
41PJI ..., __"'4.I .-1' .. 't&, .',. .' .,,.i. .

...!L 1t..-:?:' :1f -i": .4-q;"' -,- .( ff FJ f2 ";;ti- '
-- Collection Dewberry Library
Fii va rder


" .' '"III' '" ..:."\ ",<' < -;tiS ,r rY; ?
"". .Vj f i y.r r
1 vs r
1i N. } m
1" "
",. ; ', : ', .: ""
.
: : ,:: :;' ::J 'p.- :' :" ''
J. '
; .
.. r
; -
tiS :! .' .a ., t. v1saj4'Vtol {r

L VOL I ; i toj ,':: r RmA.. it us }tS. ,

.. .r' r f'i
r a I .
":":'." -_. .J 111, _... '. !_t!--L'Ii.--;11"i it .IIIIf. --1 .L..lu.tr.a.-. ,,, .--'for, -1111.aII".-- _._-a. ., -..J. 2.i ., !_ !!r- -.L.L. &- -- -_- 1 .._- -. .-4-,1. -I !- _.-

, :' rA tiatr: *?I* &**.tf"'tY../"*fretu#,e' rLfr&m.lj (. yrejntt, .A ttlht#'il; ">" .li.'I: ,." '; NOTICE.y :' 'rt Oa.tt"/.V' .u- .Cwt 11 e

I* his tcUj.' *'- !cf li* pfttftt ftaiiwwrs ae i4-'(i tn sly'F QJIJII R.CI.\I. f ?(tnSCUUrJtiI'.i[. : tb? 1't b t: pas 1Salsr4 wia ly, sn4 (uG.wa-i\1l th,ads
; sire and Ftr.W tslterticott
I fhctvrli 'ing tf the Pui (f 1Ydliitai; iz1attt .... .. _. 1"ttf City pzlan ,
) -- "
.M --- -- --- hirKt'
; rtlttt ItecrU1 'Mfe-.J.t
w.. !. '{tsar a r=#trrt c.T Ut saw.e+ ft-e ('lTtw 'rap r;
littlirs; 1M Al nP tt Lcr4. Ll\1 atrtX+L Mar -0, ,(r stn aadUs,ftey. ; Fir Irdtrs tn
I' tJd foe : i 9} err aamfih Irayaklo a w
1:1 turl of a l &om9. ;
t w .orfi/Ut, d tt'Ii.*** U. 9. frtlp VJiift xrren, burn ihd M b. ;; 1as2tlscurtot3I ; .. aCIRC1JL
.1Icf' }". ?
-u.t u'mffTI-3d pound the ftffl''P ::
Mardi, 10 ( rri 00 t1."t.X;1.artif+r ) 1 5 I.. "M. tmm ) I "
tab
t: w. Vfl &ftVW oa the $04 o!? ,lrrirftrikattut TO _-- p' fl..e iJr"I. ro, Ob1 ca'iyuY.o 1 1 axtr4tntl k rtiii4uetl Ir. Lit ri \I loPtxrt .ros'1.&'lE.n

opno;;; IN TClST. T '** lass.w 1 ( '
,. t J"'fi4 and i* ot i e htt."I\t'4 i f' -. fu1'\lt? -
rc'trra 1 )July ill. JACOB ttfCKftiJ.Ao --' lltLc .
1 !. e12 ttt1ft "to! 1 1t is'h':1Y*j5rmti aft t plus 6nfKtvwgTC5P 1Q'b,1' =v:.

ram*. Th41 zinffJ1f!C apt.lkrRttr t f tk lwrtT Pnflh,T! ? Ian t COTr x- l'dl ti'JL t n. .tr i11I1: Kt-Vafcr(r-iTescral t.*, b.tt-fr 1'0ci.a 4-
ifiJ Albettisx 10013t. .i
ptattr
is "
p with' to l tn dff.b .h u4 j *, ifi wltorn tl. 7tl lat, net! Q (! : f:*C ( witl+ rrgrrt itttert .rrra.
T'f1.i.t. shirt Offeans 121-211 '! ,ti rtia bt'
'w i arts .itt kid. Oi tfessr s jrcI| ;. il**; (':dtZ'3lqr de h ('i lii te. rl1nz..161i.tplainft! p .tt sfl. =t' +rlarrr. $r
1lanufastattW h tf&ft a fMr f trf't' twwtr SA thc In irtrrretrtteetxitdetoftrt
Wits ikn5Ct fia CftUtz aatt DrsltaltrU. pica 3'! Fattai' tniuJl.U eio trrlay
| ) ttti retort to oat o cr ; + hintt
Chat listli nt raft 11 t ftliirgfthe lust. u : 'r*bffUOtt'ct ,
; gvxvn
,.ttf lIhid 1M I*+t'n' Utoni ly thee tk ito *-i .# 1 frwa. the 4th to U* J Stj, .. :, t'aizlt' r Fit'r' c qui edit Sa*(}.. I'ritsnOie+. lie ,
.
t import ) a i Babi ?
i\-Ji4 j !* ir.. ha'wra
'' cftreftAt sic&a tt 1 t WU'1r..h anal Martians x'C UJ1.1'.. l } 't' lest dispttcM';f'f'N irate tot bent c..rt"lt; :..jq poi f
t .
; ,.th..tQ".lJUIZI: SJJ; ; all without J'to5bQhft'. t ,;hinIydiJ'ltN.r r.\.d It H rVreJJLtV*t ai
of ll4 fcjrtflfcwt, are reCO.MMODOIU rPctitr
Tar crew b..Ctt'lliJ.a, 11.:1. o tidttrtragc lWJh til" i t'"fo' *
th.f.- rt..O ee' .
iJr tN-1\
i i TV ItU l at 13ur1at t.oat -triasy h.
hv" 'anH HTTP tNxtrr\ jtdf a ft "hoJ t'JId tat'g tuiIt
tiitttttlylet1 Gt'H'1Jia, J70e 41.n r $ t cc.a n'tn..lf"1" in tbt Itarit g 4 ttt rt v&pea
r..t on If'h.l1. I i"\f., Jd.trurJ <*3llftrafe d ', JS't.II.a&a y itrSae b- : ;it f f Ij" lit: ; 'kead.te tie dd
.\ firten i fat* 'tart t sn rOTiTfU.{ PO iht tcu't Jr..h w *mtott artsdtecit ; ar4wifnt
; '7 tgs4a Iwnttl. 'c:h rppE'm.! ott tb..d; J.\t.f nx.1iC'f"'r t !j tim m tAsir f.3it'4tiglPttEpr'r

r4,,filth Ir; tM' I),wu't f1.Of V.TJ".i: 1\-l : Ctilffl..t'M l t (.'>dtirt.;dirretit) < f aekf.f*. 1'odtby tEe ttcs-

\ uyh r,that l h+IC!hit'fctxmio fi fir :r'i"tC ill trr.o01M a.tra.ttrl.wFnt!... f' itf uztllrtm, bl1l A' ._. __ Urrry 'a :f"np3ref' is made a srl".ta3rs.
atft
Hc..lII' : n'l\'d1 tll
t $ ;
t -tetn'tl from ttaComm'i'tair-,s.ztl 1*; Con Ynt.ill"JC''t S the latj&c sccotmt, w tl': I '[0 PHI tTEH:5. &BCC by ti* I'wt-OfSer law T'rottd13t- -
UI4t 4M'
cttttCi tJrt1.rlf.f
.United! :s ) alIhtjth i" U'ution cpnnnt toe pad lo t'.w ,
firftli K'at prti..i."inJ.y ,
of irkwsf n tn.nqtuJtl
a
the rfl rm .a r. "
;
t! on :dull I frutt h.lft1n .
Statf'lt, with fitnOs uffr l rat to 1 nq r;J tlxt j'I.,.' "ltrrrttl I'odttnitrtit'asttiNt tt1tf.}.0'., Aift at-cosets arlt, *rj; .. Bcsrlrctof It, aay lY'dmsjtmnU. Lthr
aT tJ( ulT "'fit..t-d. j'' t'ntiJ-'tJt'" W thf" tIir asd c,f tk
- ) claims amst ihs 1\rhd fria: tth+cT.,t'\Htl, tUk'' ha l &H(1 fnr a C<=cat Ua.1Rt.to' TYPE FOU.XDHV AND uitnt.tVere. Ilvpartftilsrc a

: rwa tllUHI! for U( :Mexican N uY't 1t'fitt wl.cb:inte= 1r'c c Hiuct in sails tilt hattlrof'aranno _-- V UIllA r. 1_ J J PRINTERS'WAREHOUSED are rctp4aiiif4 of tlr'fn n'I'trstmastcrat

' f wjMnl""tM!,' time lyie? at ; : "SI'I fpTS. j aioe
,:! 1.t bran :r a I t) tahepsctetiiarer
,. '' 'pbi p'aeo'.ttrlt" c''r.,', !! ,'fhcMartttts, of Psr *tlU Ivm "tit;iqF"i b) :: ilc-l. iTt trettted to 514rkin 11. staters, "t .

1 I t fimd as Arrtixtz: t1rrfartrrTi i f>" '. i'I Jl/ .r, ,u.._, 1111 ," ';V. \H.e rHat r*wf tltc dtfWrent p uccts fwr-

'.,, ,- V"$ 1 I The r.mpi''t'tf ;ih..J.1S rt nrltri firth& POT OF I'G tf\CdJ. \. Cernrr t..f lint aRt! Cfatte ytstrt* CINCLNNATl. -,warded hy outl,ana the bmn*>er+xf pa -rs ia
Tire t i in&4"Jtah \ h F p Kf", "Aipa.ml Ipv! t-'Yn:1.In'llt 10th r fA'ta flay,t+iatr his;. ... !. J.. J l .-I i iAIUU1H i _: raft OtrastiwcaUy the j rtpt* 4fpC*itcd'snag '
'\rNTrc ha. arm-Mi S "-l;*'''. at iV'\' he coroarr*! with tl.i slatc f!cnf, andartsortj
j
'. *'. : I,
HU.K'. ,It,11.. indetctttd.!
1 L:1dteje liW1 .1 ',1'r, ha Jie f the' fit 'Cb', :ctilltacatm nTa .
I J King *igl'i .jrpoaJi rr JE4r -{; f Tt Ill:1'rttirietrrit! c f Hit Ckrtnnati Trt CttiYtttiwhttitttittattq't tai i srgr 1'tkrn.

,. 't,. T t -cam. ):1 ,;Itt, St Jajjo, .M iccik icd wilL n lcjdaiii' I -A&r.'. Isatelately' grade cur"jJ fQ'Lt fb'Ty-jU iU1 l-c ctUt11tt"Ht' wi't> tN'Etigr .

t .' COLOMWA., .; ,r ,'db bountl to Obrstw: pwt iq./I-ri to their Ctaitli\ttmcrst, .nit arr.r.4 nGl, a.1 "t'ld l'1.1 pootrt-k f\\r' aft faitnrt.1'aciiets .
< rn.\\ j 1 gUI'J11y of start ir. a'aIe' t.ruroHb on dente (11'\'ay shuts : badly t et'ffJ"" M riot plaicJydkr
t
\. to sra the prirntc lJ
tp
.row&ng some e& :t always Tf'tuOt-d to tbe' _
dlJt.t! krt app.1 TJ&F"rrcc.h (TrtnYtgYtf; n;put/f/ 4. hUJ r\'r Jttl), 1 .
u
t n n-a.t1!! l-y ) I7ttng-(1tt* Vtor**tKe ticket >l rjebc ,
,'z''' ..L; r h .tMt I & :tr t t'linM: .p'tU 1w for the} k 1 to t'f 'f f tOult tt)F!", ,'fI; t n.t.L.. ':T. tt-pfUIU". Big Ctiiil! ".i natstsTYPE hfilie s1 ntiM o*, !; aril tIn dlrcctioaoftlrf

' .i ftmMtatr pW-". The CwnrnHwi .wjup 'of fattc ijj'a gtcst Jmfr ty. The t.titr.l1:OrW3.n.<. Cargo 10 \ tv AHijT t J. Fvr- ; packtl ai ruld fee endonwl on CIne or moM

; abct,4 to I last; ; h\"ftif}-f1TC d too The, tit rr e aEtttc rs to U', i4aif} 8 a leading Conumt -',Sfth, J, l\'Ut J. tieila.! nlI.\r.lk'Dtie.11" .of ii' pa nt.iek$1d..
' .1 Wl.rtilm tak..t r trthet p.u.\1 tint:.tll I1u\\'t'f, &? iH Ilst put J la 3itai t i[ itmi fw t rtecn liar Pica to tlonparedrunsily \ I'mrareTWn$b-n toot tsf tft(fficr :
la1 any rr93.
;i putiwi IsebriaTlifIr shell an BUlh, lf that ttii UIICXflct't ft (NCW CJJT.and a* great a aneiF)) II 4I'A.NCV oy the personitu wbee they are dirf'tf. ;.
r- '4' ifr rtiictrrirtt : arol it \114 : tti-Schr. Marbf! .n k tr, 'ij-(r.1ilif.Ltar JOB-TYPE: CUTS & as d..uuneJi"i Mt.i-e a ZD)4h. be gmntof1-
. '. k.'rft-if,1 ht; lie ft"SjlrJti, poh.trl!ratiaT rJittTt orii'tf1afim in the x nil ci l o, o to Jf*Uuitt} J. ()*1eIj.frayA% tt I foundry in tie United Statw, and at iuy the. iaeeicr',.and, ran .,ig failing t,. ;,ar t" 1-101!. ;'

;rJ: \', ')'!M 5,> ifc *!y thai tiA,. In: tettrn Todcy and) U'.tllSia, sIsooM sitar* ls'r!|>i m ard Ph hay. Mr U.crt ti'flJ ecnilrjarSchr. iaratr jf nces asatth4 Eastern Foundries* ;,. f1. r n,Ma' f..e 'OM f,r it,'U"rr iL *
lf'\Tw"ICtro1 1iuf ,"QUIdj'.j )i UDpf1)\ti\! !I in 0e Pest-Office last On ? psrbta. '; Ceatitrrrittma7bod'uTtvlttttief4
$tJdl fry e,it wS m ;:nd =fvr Apvlaehwr4ai f ., Also trine ; :
t 1 I It is niRvwrJ P, that I". : t -
lI. t a1. na a :
flu nc1ak: and i faco nrifle w tt1/
dl'l'btfl art Ivag Khza -tb,Jf\-j >tf. Xt'ti.rI ,l'I,
f V him t l rrl."tt"t%t CO rmnarul" rie(4i4-!b'-e a 8f'gf..citHtth six' lkj L'n. i i i'I{"argo to Atm fcrinbv, N. II. Alkn S.I .! -f Chases CaCrJpC tst Se. p.tUT 1' rtlphld fO'tt'J.r..mttd _
Some :
lie d rgrd. l are puhbbbe '
.:i tnt, with unUmitfti }v> As Uw t:h-! r. I[Tiin'a'ry tgtiit, P. .E }'. Prlmb, J.Quin'I tI'fP- Rc filet, cast to rc I in I'snjj&let torn ewspzpets, a* "XiI *. P.ep-

: thTWjrUeut tlw ovintry \u'1'1 rnlsly j Pmt's'r Ir LI.! f.T\Vl. anti to IJr.k'r tert: rh'n in t'teist: rtafermasth"Afl t'rict "

; in four of this f <. aic, tkte e&W Uo no I Thc)Portuguese noinlm, sir a p KHSS of; BrUBii whip hingtt'rtrrt! ikljardf{ 'nI'1 ular bodies ; Brass Rule, tr.ltr.1)* a paper is Ptl 1ll'f1fcrsl.dictl1y .

'- _rinm l>f ct, in tbel'or.'it'on .

;,. GMi""rn1rnt vrwM n n only I1 bnwjzHt atmichblnnddiAil MargttrM &c. &. hart 3Mn Fwd Ikxd! x11 I Jamr C'atlrt T rai', |' !It Man, 5'auteorntc'o. -1 futmJ r a Krwjpaper.it Kottd! be to ( t'-t.
bot ivAaM h#i I ling Ink orNe-Y o'k and dt"TM.V ere the form in di5cr u'itlit C t..lni & II ,
Mat 1ti E1aiarithnnthis *lte throjjc ta:lur i'l', c K M. Foxbp? t "
; .I MjKjert matter t Jetf rciir. it cliaf
mn <
of Urt Peujfc, a i > : e.tr. :
acmiirwrctt in Ity tu' t *to Jdjc and UechilJjj him J to at >Wc ths. -tj II f Philadelphia make ; Ball l tnt contain Iea4inart45e} tuittllt.
Sate -
prd"1'&bt to t1! rt ih l ?.pr !hart urttkr l((,rtr .,. oral aLrhsh ,i3 consiiiout'jisir4 j ("cpJ. IVWt tUiv rc Ci'0 f .
k to *'v 3lt:1trtt r, rxjittcai eteflU, t:1f
cJ-E'f r-rw ent iten>ngwi'jvett X Y. >.If/r.. AJ.Rjr t .: -contrary to thf r J3ir<-nta1I:QR&'niMutathattx.e. h.j l' 1'. J. e tf tfmtrt ,:t' re n ,"' what w gt o rallf tfrmcdoews. aa,l tnib- t r,

,nf the M-!,trxttby. .. 1 4'cu.J d.mr.o. Ixy Croute and (f rot. U"c t4 its aLto procure'STEREOTYPE IisltedwcACjthroftenerritsGcnliOttcaUrd-- ,
_._ t
". .. -- --- "' ---_-_. C The
4, SUndiy; ; :\i alt.I' 'so thf ()', loj tvkim U. amnc t fy.h hi f.Ji1, J nly .T! (.ftltcCt.f"st.'fH.d!,\!: PLATES.ttoorder. ralipcentainedin'Ycrc if ever,is PampMeti. !papentiw'1-i'tdom* ,. ,

.;.,. *,. 1--- tauj that then air orticTod by |fwBIC'I liatri.l n +1 f.3Hy) lH .M' 'I (t1ml.J. how's FotintlryPUIadrlplia. Incastswt.ercatroagdatbtmmaintalSatcharacter { '

'' ;\\.YORK, J11t1 n.. to puUtsli! aa &RttnaAM \ tt"Y't.H tnn.nt! ud.t'tt(, i and diu'T the umC'l at Cindnntt. ta give the publication it 'Would
j. Y
'alstr .ti'tra. f U'1Iija.scCS'M r+rr stt ac.t"rrt. iaxs free of charge for tramportation, cc'inmis i. 1'rrlltn 'h.ug It" Jl\f"t fatonbleLtt !. w

.. Ttaechip&CharkSDrrtrrantialts'feybauirn ......,. + :,.. agetratiitdeetxiof tbe&tJDuttr; '
'" fmUi L'f'f'PQ1, brinLir s 1)111)ttstttrtt.ittiwn J 1 ir t. o'1 11,.t'r.- Krt..r orral haU to obtained.WliPre .
: ,ed at 3t'\osta.n,i iLenJoa ; ( Printers'who deal at this S'txzra .
pr10 the 291Jt Marli'tlttsrvc. I1.Vr ; l.\ > T{ RUKT. ;rut (L:fT (P.lmaufJO'if; ( O'Uz: irr l'Ileasr.insert thiidt'ftil"m nt. rbn.Mpicrtotr4ly 't'y. a greater wtiglt it franked ttanthe __

:j",. 'TJ.ICJ'1tntl.l..tk. Mtclrrl ?*4 out fi'\jln;jan[ old'. ohalltmf: : fflhiit City.3'cxtCtr ;, nine tuc**, uk funrard H.eir law authoruM, jutntags sI>o ,id be cbxrg.;; : :-

I)'\0Xt J h1 !S. 5'1. 1.t.1H t.mgh on Us j 4 ).t ails liio lratst!I fr _1. .. .l-. I .. ". 'JIIU 1>ifs for pajwent; ,'t'd for the excr'. If the packet watAfaibandMils it. .
Mr..W. I-inb. and Lord t of otixr artkle, which caned;r:; -,.
irtAU O. ;
Mr. &-nt, rot' outlje7chio j-\u U canaj. It iu.udt & If. WEt.tS. .
Faly vMatnit he' rtrdyrr'4* the --v\ll rot: jxus ate I>aj}.tW alit :t1ct1 *;\Ult. d. liJ21ULI.UlHJf' '", Ci; innAtt: Dec.17-; 1827. YfkwPROPOSALS becatled J'eW'itpapt NCf TaiDpliIct,the xccsiisfiwiW <: .
army I" ,1 trE he charged Hy the woace, cr as ;
1 t..J J bas tesdertds ''t1wlTnTb tlM .. .. .
Mr. ( Mx1eGrsnt, tl Etn.pM-of is anM- 1t ff.t rl, -- -
e for letter portage, Bat if the '
ewes conistsofNewspapcrsorraraptdetstheyAonld- :
::1 1' OI.\"fO: s9t hereafter zip '
its* Zttnttret.lriei.i iu }I. wx irptirttHj to hrttr a.iitrrrl! in'' 1' person .! ; 't

:4!: Earl. ) D.uHyalso lVCTf8 to !5f s Ufcrmvtatioo Bulgaria 4 J f UirfT:lis, tt.(!rt.Lf tfo&rri |I fen 1'olrh. asst*,l.all rs t">oapp f'f"Yiot.J<,iate
::. to JCi-ign. i [ sod furUtSiSC,*! ?OJ.OO molar i ainrV f'o t tilr the $ Meritjre1prntder : SEASAFf9 rQrB&'XSTITLiO livery thing wnt inthcma'd, wltichdnet
Mr.iUryTTikich ww constracioJI Pachas uotcotne under the denomination -f N l"1r,.
itHr .
,: ) n..l[*,CO.OOG body gu i *: ,, hit flvus c"filrl l
; the Tttta* of tiw Canma(. .hlO.t, L" broken aid) about 100.000ttt1i t J, i j 1:%tn-ct fit the < do4'rlotr tin:..111 f" TOEW'sr paper or Pamphlet, is subject fcylaw> to
the O.ikc of Wellington hats J" f. DltAKIX .," rticr.JIT s letter po iage.
to pieces; Arid j A \Piirr fnan Con'it1n\nol>*''. Jaif-l ugrawl t t 1 The Postmaster General tie utfnwt i
the! lakaKHj? tam of j: ; S It. J. _- ;_; enjoins -
stain to cwnmcttco iGh ul St2tt'9 J 1Ar,t;; liV.1 rtltttCb 4--.,. m1.fl"J ,. t vij iUcce and impartiili'y oa.all Pot-
ccntstn1: tog a new e abrnet altnort t';it!.hoot I: { i bcei cavity iycw, at which -- -----r- \V. WADDELL k CO.i mmatera 'n the performance, of these duties( t

matt'rialr. i{ab0 g.jIt4ir. tlpp j ;.n.etl in t4aro(*. tt i nL1l'. ". land he hopes to witness Ihb beneficial re\wts. '
cl.h.t11 L1 .l.t rt 1 !,of tteir z
Ton mn is at & Imv. [aftd comnuuidcd m tare EaroXThe { au Guru 1' rendered try publics
$1
\ GSTOM gece for
of the C 1.mdhn\n.Um.1. A.Tury)1bm ":[ conduct of lira,Sjitan anti I Djvari, alr editors *ht-n tfery throw tlt'taselves deuce rep e4 in tilt tatty cf the rnai!. and :
; j. But it cannoi -:! I J oacooununity : the SdeJry of tU agent*.
to bo at+lxt suj .use &ml in the '
H, bowwer, jmirs composed flik ; I.t: for patronaftr i to state the !
'.' \
{ audore. It will Ik>sat: no talent- and !capital, truiluility IJf.VitfkJ. twigh writ 'PriurilJ/t' ). whiehheyiriii hr finsernedui t t '

t' taV at wsi* uewjr rove t e ary. It will f t.rncca'}?anaed by)rJt't'ht.'U1f.HI ; the discharge of their duties We are ret'hcans p-Ptirrl Crs arc n pc ti'ullv fCtltlt'$1ed .

tT are no saSkk-ot ktuirr is Ue Hous of Scscsai Rtt lsn tie 5 ls o f \Uf Itd a? \ of the JC f3(r.intidtiet,!ra1 are >p.,to publish dais i CErt i1ar in their paper. ':
:. I Jwhki! tprtseil to the latitisdiuarkfn t iruction of t
Co.'trFixwir tlware4atthemotrtttoftlic 8opbuiv ff_ ,
1 -- )-T--Vrrt -j.- i--rn---| || i nmi l B
the Coat rttntion! of the tJ nit ti Sa-t. >
a.
aowaed -
.ich MiUtsirJ cannot -
conceive a
of bojn'Accounts -Mm t.J ;
Fbie Istttltr f'd the apjKtheastfm a
to
:
; disjoiu- PENACOiJA & BLAKE-:- by tfteprceftt "dmini tn Hn. U> riVE DOLLS REWAHD.TRAYED :
: stand 4jainst opjX1'Sitois.nJ a fiom n;T to the JAprit Lit n f 1 the of Con-- .
deny pourer internal
J [ on
{ carry
j J1ot1r.f rathamcnt is spfjr ) of. *UVO U.e Je-a'uied( ra?altrttrut r,J Ji rj 1.1YSTAGE. intprotemejsti in aay of tin; states; .'_ from the rinse*< ,

The titrtras have a rfescafcd majority i Mia PAth. tt support slie c&u;cd, tU? .ate' witfaottt ti' ir COO ntt but la tea iuj, tfeit'i iffaiik !I V .J insf.a IJgDfldtoQ Bright" :HOE tb Ji 41st. s

Io t1'.e war 1ltnrse1 tan m tat; Mwea }'ratty stars laul w.rt; 1 at;ctrl of our sentiments., we do not. Bay tRar

Mr, P(4f:Mr 1 .H('tksa 4 Mr. Gt u1wrn? ft't\t oar to ,uP1 iy the ttOOtJl' I :. I w.ii to fcc uade)tood tltat we are opj rted About marks|4 hands;except Lip a,tar by brands iof Ins ry

1 remain in too 'tin *tfl", nunif ltntria hod b 'ureirfrt to pnntifiif t f ioternal KBpraTetacnt, I
vnli The t ixsziedty : J U St Bs "ltliinlaaring ommt'llC'': !I f ftsrelrcaitttr mu'drrith
iccIrirsvtno gnat arr-mgeoent ha.d"'X'tl at A.e xa.ndriat.U1dJW.p1It ; T cd'njntiisg theMail :but to' the rainor in which they are carried :whiU and black traits, lie &u Uuly'br&gfet 9eeu.

,_ ma.icctf tutxeiK*** toUx**. who lave with 2' 'titrn. 1'3..11 i A'.1S2t.i1e\<.>o.i ( TIrgiaf and 1\opt"d.t.. .- from'CkibDra*(.dl )axtd' it it proba '

drawn A l+tttnc.1. xtr, d'kfttl 3h) );$b.trt; Stage 1 1stoas jAUbama, we are pruud that we can?bye he wilt attempt mike tia way back..
Lwr Lord Abctdwi tiirGcxtr c :The .bu REWARD will be pa:? tai anT
F. coutinued
Mr. *, ) 'that Ute Uoawiii3 to ,;IAi\1\11CL'j cowx'icnciiRtty support doetrinej cymt sea
Mnnay, anti Mr. Coloaft tine Pests -_|:with rs.HdUyr L\adv-aorrd posts \wrt'o.u!;bctwcwt pfkaieou and Rtjinttsaf rcM- in lx th suites and> at fcalLrcns we will;SpertfiQ w of U Pensac will deliver c4. (aid Horwrto me iaI

rio&t' roeni that day, 33 trstzt lend Jay. "t1it tpcct1at[ WjfyrsS the Pub lic twit tJSTAC5fi; t t.tCI1IJQU'\1t. adrtxatt tti. Interest J. theSoath I the City DANIEL BLACK, .
:, Pathamoot asczhece'i to.su llJuII! Its fi'1f't1t 3kJdttta ttT tuj will rt"t u.rly bare 1 1i aA.ikai
aot thousfa the U'it can i be.Lroughtj:35(tilt}O'X1ftY torn fl "r, j jl r i 19o P'ck C>?ck.Arrhfr&A.
M""d till J tm. j'l The French ( Cry stite,Grit,tOO aolli.>!styd I! atBlaietey evecj ; .tur.l.r. at 5 Wil respect ta the great pclitical goestion -' PAY'YOUR TAXES! -

: 1Mop1t in I ltm art: madi a itatcca! letters fiornk'nndna. that ibc P: 'liaof :ro'cluck.I."M. wJsich ftow' Itttcs the union, ueh2ie'': ; HEREBY GIVE} .' Th:t-

31. the cru.-hi 5 | ftL
a aot urwml the j\Uic iaows ii,,, ., ft,rttftrrtu th** cm. alhl l ratsiogtrwps. !d(. \, \t.-Ait .uorol'theperiple's+ndwat.t"t(tGlERtIt. be an additi.a of tea per cent.o.aETAXES .' .
I N. ctttsts cf tbJ rt ihnat 1S. nanr TJsf msinb1*of rewlaj trocjt*)! tr1Ye*t r t'nsacola erory Tuesday after* i\SOREW ,j.\r'tt. S..w-bD nd.tLt': "hkb may be then dne the Cite, l r

i Grand &U tW. w 10.XXi. ',DCOJU rnp. t 1- tie fuatthreriern states t.h,aay'titr : 11 >*e bow lib. to state that tap
a on fettaairiltt r4pt"a. scaTcly per c ,
nr Ki.n.g 1Pe Jf 'fhisarrar rrcntpreri. elyrreetetlt fJra{'tibfarritat Jn1U& now brit a t whose tirmDt'5..deehion .
=n aiIriK of the \1 tl nf hr, It ewrttt tQ bydntrtl '
i;. fft5t !tr ii'r.. 11 ixlitfrtcn c.. h.'j I tiJ"hot! titw, Uockidelfe mrtns a: l1iU'i betacen )hbite a.nd tiCw. I ha anlett Fatriot afa, 'crair.ttttIy gealify ( FI: ,A T'_, cf/raerof Pals&t-Street nd lie

Paris,: Rilrt. i4 cootoyKTIL* }>tqienBg to nil. and iii;Orleans; tend ajsy of tbe. Biakclcj sad Motile Lira tq etiJe ort-r teatittit's ftnt tiis:;:Bay! .

{ csattliawd t. T'H'i'tJ"1 wu iIprint that taro Allhs would no j JuffiTi tf:1J1.DOL. nubile.In i JACOB KICKETTS '
i lairtuce
;
B = :r1J.Qr $ to be set tr)1b atirn.'tae TLA rltuleni edstrlicits thepatrgtiQeTrarelicrs a cOJ Jnitr (f(reenter:. tLepre LaM \ .'
:<
Titc ptpr1S'of ter Pt3t thl k arty j fiJJ C .
$b i-f to S6 a + ; ass curers, aw will aha 1'. is prigrerC 1oiTile-ne-i .nt' .t.qoy gresi ,.t.t"Il'iiJ ( "..
.,* t the ph 64 Mr. i{: i xto. ae 1 1C dear to oom-alt the cot vrnienec rlk1 ze' t iti of slac' C"4n-.t.ldOT. ef a I'nbtici! ': .\;la,Jctl'7M lg3.. .

l t'WT. te be fc ;- by S 1f f' Biitish Kiss Tas faUr Pt"TtI vr l of:con rtuiatlon of f:.tea.eTs.. r-ff r it o I Jlt'uhlJ.1. Mh it sL Il beaJtaity. uirttrrre4aiagts,9e 1 A fo* fiaet* uri se.fttgar Fwpve iota. 1-

GJmay. TW f atlEsa nUn thrD [the A!fsn.itnttl of tie.1.tlxir.*0Caatda':hi .oWt'T. t ''fl#? f1ertt tbi patrorL. e or anliLtt'attd enj BE ajit al luyico t que dead e preriem -

i 0 i-@t .r Qlt'1t )1&.t+et nett 1 under Lkg(''b. ?!*: l CAJO or' JhurcoupJk: ; 1-10 re-. The exjvrinwnt of nrenmgA J. 'afil : We are aware elf iel acs.de Ajostb proximo '(1J..JcJ ,;
this route h and tie etwi pet4ititrta *?-] ti.I 2it1h'tIQ'J nn*lt4ki&. in wfck w
;ittrra anh new ( are '
.eti'W3.9'1 was dstat'ir1 vill'l auttfinfodid
1
:] < habra W cieufo l.reaknitte
; 'f' a high ttppoi.'ltnn-nti1 ; un pot <
ThE 1i lowed for fUTJ?the Mail! i* .o small, tts.ttb4 i:atoit r. fCrk; feat b(|>* itn4cstry and
.afDaMlf'f4n.Gmd'tn L t e L- l ui .ait clffiQf (+ dcnchoe ,UicriSesursus '
c r.'tc ;t tto} ; Prvpri r is nbtige4 tti delsettd '1f iris I penuUfru '. to srxcct d.1rg 1004" k 10s cite >wtKlaJLeis
orDt1 y herd rt s'ttc' 1 tl3ra seals of thePu knI.fCm3M. (Y Sir J AMEI Kcnrr, Lscti-.feltow ttm'.iu.u the PuMlc wrtlU'b encettrge'bei .1 : TIe gnishsen 4vitar'esto umt'lrtc:ac

l(1 tt. The Co ict atclaowj. 'rant t Cit ,rrnor of XOT% Scotit.SOsh t u tarry perent de undertalcit U ttyoifil ihe fWff ftf mor1d. n Co ,rn4$ :set rota agos alttes'tJe l'f'. eXVt .

I W7rF the tttittebtlty t't'slli'td ti phce of 1Jut)11 Ct1'J.IhIring (rrat'ci heir Ubp1'O&taM.. : rots test; I t..w-t. .' "'.-y.'.'

..s"fll 111.0 i'MpIred such nt}1It1Ct is .,.. GOt twm.modatic art kept far'Tra.; '.IJ'J.I well t m.e-.tk tTt it. f. .1.1' M r lift csteUkido au'oWn.i"

'' Ustt3 fey tes nth attd o.m t littt.td --- r C5. Jot thediderentttads.theroad.. With this mid iotsflini ( oar fnittci ales, :cats tae Rita rdlr brig p"stilaFlceia '
Z1 tOO nit rtt'ihe ,\tip dJe- Tar -; I11e I his lstuslpectaM is resat tfuII11ii1rm(t"j tr,.tm -. .,
,g .u f irc e fit 00f CJwt hy tw'j BIt1 t N'! .nth etJz!tex'*4* 3Lc ,'i t} r 41 E. puMic fur th.'ir Patrwia".. J'fuiu', 1 atJ '31a .: : 'j., r' =t s,
of b 3 C3 briezrl ept'n> I I&'Jd.eliifl Z fin!," :
'Ke 1
strsi ttiKanl' of has ini+'rczmrI ( y-JVcl.jt-r, iatf..' J,Tal1ol', d N.. Cris-nPeranM,with 1'kJ4 tt'f'tfdJ1JtwTJy6 U t. contentplattA Uiit tte rPr din.tlks .of '. JAC'OP ''RICI"T '

't iit'1 atld tk twh f' artt f' yaw trill Alallarr, were oamt, aaaitC 3-,j se 1ttnn+ e{& (, TEIf Do1Lzs.Ccildrmn "O e"er' wilt ors thappear fintdhi .,t. :Idir.
itii them tar c }iCt.M.r tf 5pt1UtO tt.t C nttbt under .9'ff'lt'fe'.yem J f taste-t and or Ut;toberrezt, 'I rKtarrtl' it the neaterjahsGtr : '. .
tatstE- Tfec Cemn rafilrrJ as With ,-re* twit' 4Jlil4Jf 1r.tJlf ivch of tLe prpri ttar whoi* : .
,. [Ia1t JY't (;.t". wilt Mt rffttti.'X' J'fJndn (toe pt&- :
} tb.J the 'h1.1 win Prrirltr 'f'l\'t DOI..L\.flS. oti tt' will tart totfaforttd 7tn MttLfitJll 1'O' ;'IC-E' >
*De& { e. \fh.n; a prv.r'.n, ?
.
.
.
.
, '' :1u".At"m the Pm(1}F1trs'sr 0 r"G' \ i i kzcess of Itxggs r,Fscn7 C ors a ". : ex dais}C".u b1r to tlJi city '. "ni's,.r"" .

. di"1'-.q t"that SIJoc. nM1'lb The New 11r !wick Cottnrx SU#,I ANTOINETOLUXS' la tune.O..YDn1Q..YS BY/"irtWf\t' t iktt-l to awliorit1tn itat Ur.'II ir-tt. p.V

aixl t.r Ptt ht Mr I it erald, r +t t. on 5u y frnt&gbt;f A boat kith j Pfl+(1.\,Jtalj'25.18,., t\b! :i.1.l"tIl""f'rf;Y.,.m ,atrtri i wi t. It

tda { a-w .a ctrS tJ l..rc..i P& c4'fh. terr Ua' retm rii .1 Long ='"_ IJI!',J TI7, lJ .J, 1 .J .__ ._r "THt 'OMWtti, ff for the City wid torintro : tL rtf4) !' rt.i!tirr xttfs R 44ttfln !
,C M P'a tom d tint AmtT. 33Tr jld.ch l-mtn( ?Pomf vt; fw l&*j fcad been Ar.r.t. KI P or J1 Stfc .mporl.a1.}. .t, iiith pow uiJh r.ft y

tiVr' wu.BOD 4 to tt A attend I>?*se SCTTICC, it h ippt'ft a !Wq't .l.lmE"tn three 1 mt. -e-tk'd riUJ tri! J014 11t1 ii; .
ft.
i S'. :.{r. F. 1 all t iR 1It "U"a ,T ti..re r ? trJ sr 1 etauit. a'cdD inrtJ I JOB. PRYITTIRG'rniirrc'Ltr eight lU tt'f eM' ,*****'.tf P-tl"k'kr"fir ." .1 : .

zn& M', .T- 4'. "i'1' .. i 1.fJ opt.*>f tie t dre'ff., Afrtty j+r1axsrtt. UXcr nwnttl, tat" F"tgtDqf at'M per Uht1llh te le .N.rqqIP .-}' ;
:* e, 1 Jho ius : ;
thin-oo..t t dt y.ry cf the tu11 num1J i'. i q : ; .
& WoJkes U. rit4uiairlwtiaa :
V tt bur TK nf't W'M t t ,, SLDt.tt : '.


t AMY. ::--' j.-' "" :.._: ,-"---w..s-i1, :'t-Y_,rk ,,r.1tYa9at .i.'f,. : "
.. _. Mttty, ">' .' .' liik 6 t.t tiioli !>'' '' r: 1;,: ; r Iid.r 1 .,d _1i'lt '111' ': ; .:
;.;

: :
.
: i. NO. S.VOL. .
i JrL

LL.1iYS'nIf.tttrI

S&TBS OFS
'
I,,
sus
fill hat: R ride wXtet, ass z tIi# k_ AN ORDINANCE 1 L4t- y # seta astr rt Zt+ ctl.t tt, 2IC l 111C WSta13C1Clts7 idematt+lacd
vr'wX'ttr.
t
H E5ITYWu +, tlt4 trots tlrrr .arar t1tt I1frtiTu'r: Ttts ( fit j je ? + e1',l mtn4 3
<
n et zit w t Tlsr ,15ii : rfi+ 3ent 0.t r"t 4 Y7't n-ri MJ 1rnritg HA7KS Of
iii! haws Jiy tt xwrS + (>r I'Iu'1 1 t(tLAJk I 'W 1 1 AKPA5 J J oa *artklf' >SM-p rear, I
:
... ., +( ifortzI3 SS i.Vd f tbR'tj fail .ir' fl.itlr' 9 .
9inv0nv. -- 4e tA ftrrtd, ti 244. itt. ; '
tf xks beck a'a te rrcctJ Ci eo IA f s to eatery k r'ii in ('dy sf Pry eau aul, rS yet. ,cal ofrt >: If xt Sty nv.1 l lR*e. lffcy e4laat !IV t'ur.evetylctrttiCittratr ;. 5VI :its
wtttin twtif'tr
irittil t144' tertatty1q1J .
r' tke 14
t t t, rYir4i 4& Ju3 'e r cf
yr"s, any to tlif ::- ; day rfctMi rhasy 1,5talprery year.VtZe :,fs} tt t+4e) fl rrir t.f s r t4 atKk t;' wrh I V V;crt xg J itTtrin u1 ttrr ?
i Err i**' >n gad fttrlia'Ie ; ,:aAti&ihp .nt;# t1 4fietfsurace iolla tuc i-c tiiatin J4 U be in red.L.rIrr Ilralth. unl'ksr ts+tu tr attended Vrfeith t ,ntttitr ivy p, :

rv lire iW faHtttj* *ft- towns Ua raflry of .' Ip tr rntr.t vitcrtit;. +rrrrata4u rite tte iltalth r.f siakil T t + caistt t f m :rtttr t trViiiu 3.# fir /tvvr% laie, 'ia+k, ex, ,
.I r3 tatrtrr 'o ?.cau acid Uin i'i't 'iT t} y m f Cti CF3tt t TYhilrt tl $'4* 3'a + 0 1Wtthali.&e,

.c tram $ wunhy if ai otni then rn t wta' t, Tl r xtl G xraol tliill ppsr1th t nary tie l yrttaf.iT.thr+tlwd wfitt gt'tir Cents for vrt-ry cubic
4% JtTIettfptt4i 4hkri away; w'rn'a :u ntietyfi14i' into their bcdy, ia) i y Iutturbrt* inn} in WhtFtrX t pts t t i.4 altacrtl w1biUiotr3 Act t(Cfl++3Nrr'Ue tat +
rati rn t -Jl
TM+ ,wt&t *&41&4M treat be a Ittriar'illyTo { petit + 'e u'crsiar' to teat t+tie er.rlc 4t'trtias Or rhe3r runt few( T, dt tt I,[tI' Y # 4r } 1fa vii' trade Ia+at until tleetreatrttntar tL t rip VUdII ; carils'F gsa.l
*n tics. !tray roe }Prlu cocky zIr TCp'rt. tnt : ,
riirrerrt *ttoA It ii trot ectt ithr4y i t T elite rur'tiri -aid hard, in Us* + wtrfl tltrnrthel'iw?, it art rig oferhrvcdt I r t< ltitt r. ta5, ; ", ?
glace oa m ef1ry ni d e3ralt :u ere yh tuanbttTy + ref ;uDrrnirfrt tithe Tlfalthofid Cfty. t1 I'stttt of tC1 du1ter(: 1 S. Fort cr4 rj bttt of ( arn. ". ;
tdtladdaetvtr+ity'sp ,
I'ogli.4 newstI to pvr cA 1tye9riuhi1ti Ilrzlft ()* er salt ).rst 1'tatc.rs t.rrcraiu tf .
feel, I d* i %*ar-t y tsr trains (J 4er'k e urn. 12. The I'ca*,
teem tat +wel1 tbta + satet 1y 1t'irnritr wid' tf'nrsrnt e ( tLe tAPltlltt'r nt'pnrt.r ie.crirtiru, a t1
flit trip a y-4: sttr oft ;)!<)'. Vssll tr; dPbig> and
Ike trtnpP4t i+ris+gw tom,utter hoar trot it9utriK"'atitiCtrttSUr x.'ftfef xsitutf in wl if}, ttv tttayh>Etebe tn.p, itittvh Jut t, [ ettFr Ilst, 'a1ritithrirrt1uot, j jilaDKfnttN i. I'oreierlthoutandTtthM- $W 1
dorfaS sty hrxe ttui '.tas, itttt+ Qrttn4,GI'hk '
sttc i
titer xprini't k to fartsit4s tnt4ta i44, ) he f rot nsW t+
isthought. clay, tvtitttrxrtlodywdntxtprrtatixtlwtSttt't w'* *k, a R4'.0 of tir rv+t.err. ', ( Harentin $afi rant c Gtime lcsslIIIaarn loot ing artici -
v At thPo a dw.ig, dt'pe'rlts tt alelk : :. 'i hr yer aril Memb an 411twS ttirrctlayp. heGi'e zhiirTlC'. ? > $00 31,1-?
the sun tt.ro'tbr>w)aeicdrie4z+titvRlr fiitrgee cans in etc ( tt .c.Tthtnl* wbal!. for tfefc Haw trttq,.i j4$-c. I- Any .x idrlatL l*, Rc (luIr : ihhrglrsin Tlnndie 4 ,' ytO$ .
A ihrarilifgl Iitt an m.-r waif; ) 11) tester up tm sg tat, lrn atitdJt te) tktt14lt hai J gt ne tat4t{ trlht4FD-'andct tnJ. utite wtsall t.e firrtl sit hrL+niw,)tt Caul+; e't-'aura! Ro rds and Barbs, 6030 liVa

and '4t teT iperti b7 tsltin ++lrorav tt, %rtrcvc ry tfeiA*'tt latin lithe Calilata'rF. j it);ntP Uwttdm t teia$ iwt&t tl* disereticn of'td.e ;'1lS> atn i ;ooit)
1II paakJ) rspiwtrc I am t fic'4t x+a3 (f*\ tt w trti(' C'its TN'f, or nlWr vt th n,' tfcaU! tare tt:4p r. .tn4 if xnxvt- r4 (+rder+ d ;rtnftilram TIi 4etrhtaw 3QIItr

bbtt I rraIkict when i got marri**! I m 1's th carder the t'le imo,; ti any %*+ws?!, ( 1e xLitl lea tai. QnirnticqCrt.Vtfl !''e3dItrarlinC.limrrel ttt r, aIitKIr
o axe of ttalwp iuca4lrare i ate if l I ?+' wlrr Li rtat. < vi feoujfC1, |>my cr la. aoeS rr rf app-a hIbe City, the tneeil eiendut {'nl t$ ttrltllfn0p+jthch wf ttLfitN

+ 1rn grid wfeenat rt eirrber'J is tru.q& itytaait lfit3euvwL a un. i would Uxik f marry ilian.a twii oaf. If I hate *uf'. asf tery'Iot In tbfitstcw put at fM ?etc + we-e. by !ti',r>rmnt, to sw+tktiC Lead or :Ist, lC4 00
eIratheo ,
i r.tk (Tf 1inw; atilt) ca'-h Dc4 c4t ryT'rrw'! fhkt' :tnl c+HGIls+if,1 :jly t t lth tVndrnof xaid (R f..raletwgttutittttt belaineprapurtiea.
rat.ftll I '
t grieve.
ala'be
: tial
n4
ha+tt ,tax tt f twin (tat' is e to ift app +ery weckdttrihcrecriltJnhisr. City U'akt iar !J taAivr =cItdrtre !). Koreveiy thuWui TR ricks. 1'ct
1Afw a t.risrr" ttf rn.Miu a *Qa4 ata! t rte silt, I'hc ;tYdlttErt gwtraiYra theQuwtrariti ugnhtt ansi t-Fc tirrtn c her tu !>* acsia aeelrorc! at the Qnirtiatinerou 10. For >i fry ('O
gym, right "I hs.1 ratltrr taany miry (lac ii1 t,, tlr deatrSfet a qtr :nwnsl <.C any thin 1' 11. Foretery ii7reMuteOs I ,

Do htty4arftdt tecthwr3--Oatna! ,atean't1tt trtti attt iatt?, *h ttatrttttRt T wb b tnay law (,fraaiwe <>r a4q> itt\l to cant' tf See. 1;.. i I e Ctirtahits kall pc'rierr all Crw or Steyr, $00 12 I-,
ant caarSerar thti! ta lltau' ... lS tar mft-cljous vr curtlssi :&* matter: and fl tte dniip) et ilejiitb \\ ardrn.4. 'Ibry shall ;. Fc r e>erj Wi eftS'o($, PO lj. '
The flwr H* we lduek, ''Lhe prtAfXiatip5of tsi a ftian tHx t )harddiatflg ubex +'l ortrrgI% n then) by two ;tlayuT IJ;, For all roust Timber, ntt'V '

perfume complitij with, tip 4layoran 1 me mjIrr and ftjUiceo! duty, f-r rithc r of thou, iii exf redir c ten feet l&ftj; ot.o
Tfce we*** t*the dart wet tkrt+ a- I KIORAX uti duty, rr eitistr ref them, tmlJ ran*f the i jr b f 4llctt.e+.l otVard.I3cat", i'rnt peraticn.

Like for *>**, tbwiltt4 fly erysr t *Vl ufj __ itlel.aTtie to he Junt at tts o.pebfee of the Ins ar.J tWr Vr eNatid :.il Utrrurslelp' .< J'artieJe' r eept Cotton atd Iitaber,
{ TlttGCi1T% tI' 1)t;CTIT. tlrpa+ t.Iifuling liable in a fine of 1 r juruUwn of tl.C Health Laws of {Jtc C'i 1- if wharf
t4 dead.', >* sd'o Krrt-liy randy t r ,,(:; remaining on tfe more
+ Pt th ru3ty ]']right the tatiyd tt '
I
) t Of y arc ,Julian iVr *!tth r ifo+.aror wi*rcl.jtr ', Jinni ;! and n Labia a piwp] j>tarrtxst, ttsn t r-eiht hoar* .ar4 far ((itt+,n or
TWy ** dpr thrwtgh runsh1ne aadweet #tt.., t. 7 cc> t ww} ertj the !Lr of acicacaJl nrtra ua sal- t c..l'hv yaraAdi )1crend4&ty, t.41t.f sir M rid) to iLr: lltj iri0.ti.9d ;rtwl2dj L 4jn}eiyVw 4ve ajid a half per cent.

zed at last! v rr ray, > cither of tttp, aft IyDV 'irrr atAtht any parson Bw.ui tl.r- ltayar ojii rrl.ci-pn! JS'ojCartor Dray, after tf e ISthdayefJ'tilyncx (
Store nonf t hot their UmJ at !tome.t Or4eatJrr twine* itJiairy hunts her!!rzprartrftuckltronorpent : asvia) Its ?'ttt. t r either of theif. inaf direct ten be, ttall goupmthe- Wharf, unl(*-, Ithe
ifijuw! witlitn the firtnt f.-f the City. aP.iictetl "sn arrested aiuf i Om ct ed. rJcw a H* hrrise lV"harfm;tr, who is tereby -
wrtetb, J with any p* !iUMial <>rur infethiur 1i ex v. ;ice, 14. It 4n ii hr io'nr btt! tn tin'' dbithori/ft? .Iud rf ijuire.ito rdnt tl r li'ceu -
; I-LrIi(;. N'or s bete tic .mbitfeatr urge their h4xrt-; nmltgu ujjt {r OH duty, t-r;YjU'cr of enpoi* the payment tol:im of fifty cents
are full of srr*. lteyNi11 lswatfright wiiboui' tile HmjUof the City, Ic tb'HJjimce in each week ID visit, v ith tiie per monthor one dollar awl fifty cent per
}otr ; usnk'n the iioncd liCtit trfent placer to the Laxarotto. of the Health Wardiis, etery hoe *a>il gaartrl.
bitterly for flu' !<* cf* arc iu prtrfpf :t I is* ; oo r c
w+e tt a3 ter Major and nFnaeroh dfcly, wr hard in this City and give *uc; order"
as
d' far $1I4 1t o f art tI4I lorry. Ti y T1 Lt hurrts.ho-e the t hriwtian't twur of rent >fsr, or 4.altte) exctniJc'd. rs ritrtr ;
as either oft rYlt, *ull! Iudhe ctgst pn l 'I which the WajrdcDS fTrtr f4ineta IIITFS rhntnlrui.r es
wiil wet far ant thing or f>r nothing.- Ref er-f i rg scinrc nt i I ca*t u'*ant ery r de hgut I the fri >n r7if *iich dierawt d J I TM/H or r/ r- }they may duct necessary to rarity futs tf- fir rrsse 1J'4atetlhe Jf'JMHF pads?,

They wail x111&1 >1"1 to *k3ih' for aticiJw?t" Ts tftttt tic rilinm) wrart, ere-ton r40ne shall jtrEftrAnj {Hm nor oh4t.ruc ki Ijfcct anj_' of the pros ivk tif this O.rdinarce. r; R
atlr tearing a new gowW' airs wt'T fr: spite{ lreuctI pr(-TCTituYjr the execution tf tui* section, etc. 15.t.1t fn(' ad tu'ntttiCS tttIn red: For teryj:oat or CrafY of abtir-
that tweycan.notbt'rrve'ngItlonyuu, They to forfeit inj! : ilait tc Health ();dyer for Ltf the Mayor of Utr.City io the! For thc above fiv and
the m yonr prcwnw at d:4F he ff death! cc. 4. Thcrt : a re xe e net exceed
Warn
wjoHte
wttl j.Uy I are thoughts
t tau tJiall hcf ardfurtheuseof the City yf IVr aeo i
arcalarct. They tt tllk tcl) arporrite fur the' Quat3ntkr, tw name ira trn tons 500
: ww whtn rou The roriueringJe4tI jraittftedtLeVa4e, ttti dutkg cf la ut cc, .. '
tell tcay :re le t+nterF n't tai, '\ Fore-very essCl; over ten and
& ;y because they cannot g>,i to a ot a 'ThEJawp cold tomb rcUinbi rosy 1 brratb tike an oath, Uiat, whatever may be his ifce. 15Of all rootuea,collectpd andre k, iiut,exeee dinj fifti*n toes, *00 7;;
partyorl'c'causet tl eir precis mil not prt- Isis dyirisj prayer ha cilrnM wild JardaoVvaie {opinion vtO regard to thf origin and liiifcc icoired by virtue of thi Orduinrsce, aregu 1[ every reSfl over fifteen aij + tk..r snit tln taut away with a Uackcuard; and tiwis uattirr tif YtJiow )'ewer, he weft 1e **) tar necovmt s l-aU i>e kej-t by the Secretary!,| not pxretn in twenty tyns. $01 CO '

,. th T wBJ T becau a the) ; cannot lave i- ; j vigilant in presenting its introduction a* ,the Boaniubdshal b< TrcaWrcroffifod the Forefery sweet twenty tuns
b+ tKriffUttarown wrar. The cyprra4 sprea.il t.o more iu vynftH!! Usuuph he WUevtil it to ;=<; of foreign origin and shall n ceive, for his sen ices a!i and n >t exceeding thirty ton*, 4)150

W;',- wry;Married women w!o conquer. Tewsihe t and futhfjillf to pcrforrt tic duties rf wch, and for hip other extra wrvifjp i ,arch I;For eTery;e
SD W t potent aura cif matrjiDonwl'T1.Pfnond air eta i *vr r1-the funeral pall,' hh office. He tliall resid at the Qn:rantu c'Gru 'a compensation a< hail' fee decfrietffe m |j not race t+line'tlirtyGretans, $0200i
V L ate huil l las abusttl his ai RxJ, wht nit is Dh.arj in the jjjniwi *,le! by the Board. For every T "*sH nter thirty-fve
If cruff *n With Dieu Potters and lordygema ray'd.slate '
waftrti.. a ,of ltu&rd.' I!e faa8) bfear J all Tessa b enftrioytl.f See l?. '{ her* fcliall be published week.ly .! sud nottxcecdir%iity turw, $o: rt ..
w4tfi 41erwf'p$, and JIC re 1V1323 and 1 jwonmwp deatt'i pale court the CLn\tian% bndxl -, harbour. ITe *hal) examine tic adciaUed acrwnt of the deaths, deilg For every teerlowersiuy and vet

s celitterh4iiator, Wont+n loges at hall'chariot' ,tate of the Health of the pvrtors en hoard. mtm tkoir Iubband's styrrt$,2nd t1! y it o wwY Phi I enquire ),ttVtLr any Lai e died in the soy- icCrTast abi.de! eri the deceased; thedisr For every w e j.el oter one hun
wrh_ their "f'" ;rCrrfv 1:3t( Itzn rrt'tssle(1.t r14sant tkrttLouChtsofdeatt' agea)4 at that }KrtI the rea tt has .:'e of wJiicli' died, the time or ui* rtstdct.ce a dred and not excetdiag i-ne

t They WM-P through prido -through vanity-- I They e'nc'h1&rCetttewaring +atn1ofight} tpuriaa. Itciqutre h bcrrby tirpo+teret to to- i* U>c City,iUd,if poesjV>le, io ease of' hundred and fifty ta *t 50? ;0 i IV
umitnp, and Uin.wwincs. f amwer on oath to qutstions t-f thin fuser wluct maj te iAfettioiR, the place at'' For every esel vier onetim-
through foll--throtujh will stet p for a has'KUitt: j hike wrhich the s ww whitc dostds |kmdand rtjwctuig trc Ufcanliuess of the which tic inferttoii i< supposed' to have tat- dred and fifl and not e\cetd-, .
Ty
scold! !in df.A crwreath veh,4.eI,aat1 the kind offar o, 11e, i' sit at Cupae4. And to that etT-ct fiery !:t,J3e- lug two hundredth}**, ate. $10CH) frzsY
while they ;
!nssf3ttulws To tear the soul to'cents of glory brijht all titncxau .ne all fC*+('S Whit) ho wax keeper, in viUn-e Louse adeaJhmay happen The >et r.aBd( <,ipliiia lhslh bcrcsiwjHfe -
wrOmaf will wrrpoter thodead hodyofiM.H.T rtwsdtrs |isspect of hif>,jfiuil t! new hf i* shall report the same to the Health Odice :a? wrU a*the pwtici;or qoasiVnecscf
J Riiidsannind them rav -D*> '
; h7&rnd, chile her vaiarty will ask !*rjis o authorized. with the rou ent of the nn-mbcr within twevtt hours thereafter, or ia default GtxhU,for tie 11'harfo.are provided .
nr itihltT1 how Flm fined with f her tmnimjSbcwW roar, on duty, to authorize the I atchr to be ol thereofJ-aU) } 1-v fused>e dollars. And eery I Ip V Paved, Jane 27, IS25.B. .
for one that shr niay-gt't Rat images of beauty such as glovr V ,ened, tte car o JucJo.rsji'J' and the vssrI *+rv-n pra& rising physic within the lies its of, : i UlUfiHT
lug'aitether. The Wt with tbtir stibjwt to Qtiantatioe' dii aeofall who have
persona may
of lr (-with one eye, The rcalnj of gwLrredeat.les3 uuwbttri carjroti
ltui C
1t at'wecl ., ', grunt s1Mtt % J. IUAKE.6Vrrtory.t .
r Uc shall said
In Jaw. Iii thereof
is Idiw during tfe time specified u ken ttdeT his care; defidt ;
while the qumtcd lore to a joung p Cow, ,gh re papott to such t e- jell a* are not*ubjp rhyi ,iaii sl.alfbc fineJi fife dollar! ? for each t
with t'w' other The drunkards aw much] | m to w f m?. They w M shod tears of Ht;shall report wit*uhtt delay twll.c 1S, Kvtry Pi it pr persa i t !!"inaa sun IX llic till CVTO PC.1SACOT..1wt
hitter -cpentanc:? tins moment and sm tic I religion thf l>fiit FfmdJf Acquirement.I : rfjceiV>er on duty, the condition of orrj ''sttcltshalt df liter to thetilaster wtetwyb wefl s r rr.oit ,)atotfttrvtTst

ttti. It i* no un intno>J thing to hear I Witliout teIi ion no lad)V education earl reel M bi<:h fce hall Lave vUittsd ; fnrui-si a l < may board, ixurAtd bound, a copy ef !5a BCCAUJuDTHE

I them cursing the tifrct t>f ialempcrance,|bo a wplcie. True wfi,son, fas an dcgad i ,iaathoobfiems ljs.t cf tH< f fasmi jcrs capt. oiS < rs&crew ou thus Ordinance,which shall be furoiahcd him FLORIDA ARGUS

wliilfi tiK-\- are rnx&iog Urt? cup otjrorc indult ) ts the joint refulgence of ail board nd mcrttinn that state of tbtu Health,S at the health OJEce, and es ery Pilot refitting .Ind Pensacofk_ /i fy.l trricxletral&, Com
t number ef sick if the-auiaiVrr of todoso who shall aid ID
or
t anjr arncst'ectsng ,
and : ? gapcJJr
t deaths during tie v ) ajje. ajid t.e cause landuij any perw>a contrary to thn Ordinance ire
The beit'+aL and the otrtReaM >a ecp ail JliC stars Ind< then iiitnt3jfc-l>eri :1, presenting himself before the
tents. thereof: and fcJiall specify the time be uuytiujk %Kalt forfeit Tw<6ty dollar*for every I public

for a lirPlflwtxtd: th('y can.coyj their tears,;eads.! 11 brtatlx* IK net olttice SJH! lotrta 1 proper to subject vahd v *tseta aiid }>erl'Kirntinc -u&1&otfrire. ku forpatrooafethe prpprittor conceit it

and raaVc them past fen tare cl rent coin of]man. Thctruly }Ho .4z
UKI yea 1 m TL. cult ut>rnni into a cua- ator <3 Dettdlictor x\ith their Stye sn 1. Lazartttu all persons requiriuwutedkai aid, nyen f1to fwure every,Jlay,lljat M, frt, n 0 to, society from the publication of -: ec
ritabt' humour, and the utiter tir kcs tuu They i >noir and love htm, not mi ranch fist and bttttcw upon tbwn cry rercry at- 1J ()'clue t A. AI. and frojp 4 tu CO'elock1' a well coir4 ucted, VKlejwvkKt Jfounral, it 1

.; for W nc forowl to luXli along sciis [the sate ref their prouu-ud Jf ward, a*.fyr the tcatioo. Ho iball rep=rt a* aHotc th-> P, M. Over tt1 < jtep
pay Sympathy huh $ rtJiexc one, and !benefits they bate reecned, and arts Gi+ire nan e of all pcr>ob> wLof raay <:ontravine t t wonN, "HCALTH OF, : l population Florida, to suppose
him. rise other. the Uw Vain rrjpiUt'o*t f tL" Quarantine, Ft CE,", j v. It J* only necessary -to recwrle, thar"TheArs r
" cnnucrtf j)rapt us to support actaate+i by fjratiftide than hor leis uee. 5. All res < > tnltriog ,; ;t penon or persoQs, coming'
Wen-bte tV !>eg &r Where k- t refers [are rcretodrnsseIizsandamrz sEOna.r4stitcrs. fnwni pUiCt* ccesrd beattliy, pr which by ea to the Tort of JVnsacola, stall, land affrictiltur.il and ceramerciul irUelii encc
t' cairn, and:x pay the tragnlwn bcforeJaod. Tf icy endeavor to ii1atr the er 'shall aear foffom a1 iil of h alti on board,| within sail Port; until permission be fin
Tl* one wt'epS ***tjw aenU w riot i bulthf roneous, not by severity, but meHiH>$ i:&tjt be >nhjt ct tt titarantrn s or hot, as the obtained fjxfej the Hi.aiUi OiScer ,r or ifea fl and prosperity of the Territory iy

oilier w't1 only win he Mwell poi;!1'lmyar,' al vays similar io : chfwarid, | Htrfth OiStcrslial! direct, aid the member| such j erson' r peiv,n*. * far i'. P(, tt art a wcrpng tribe Thrv] St rte God imifonjilv. not by.Siu! an; z1Urte. ;on dot) shall approve. i *cs fl ly irut withia said Port, jtltout such j sIL And such products a* form the staple

: Let soi ia1 ill tlKir tears, they would JuttyJjej;:They are at 1t-acc \vuJi all mtn. free, fi. Afl persons wliosduligo on tear tarn iisiatt. Any ptraeu.-yfentfijjg'againstthi of be the conutry. iuela information the ati earn
procured joHCcrainp cnltiration cf
*Section ah il 1c ;ned la &wjciTict exet -
eci. the Healti Officfrhax vislttnl
rctnifvtt ljst allit1.dauppttrt tx tlias : any vt **r3f bf iiorP ) -
}din Fifty- Dollar the Vioe, the Olive, tw-- ;t tar Cane, and
them.-ftr.n 1 her ant khv has bean da from 1'i
{;and clothe the uaVcd. Tlicy KCUU exult Qnarar.tihecrwho, bh U tretas htryfd the limits e2I.. ULencTerin the opicioa of the Kf the rcaricg of Jilk-Wonift? (for which the Y

h istat natit+ss su fimtasnr, that tile?uolnr to|. os f osjicnty, nor sink in a lvemtr, tnEt rtv| cf the LazarettoMl b<: subjected oa taithe ;Mayuf,and nmher' duty, it way Le'fie-i climate seem peculiarly adapted) shall receive -,
wottd ttyinjathizc w uli tfcmDn9wv. iliewill of (hod. and1jpatkatly early attention and immedjatc
tal with
material
wa the jinab coott carne Qisarautimj as the vfS wI. nr topersun c<;si f The d
w coMtp t
tnaitlrn-4'n It glitter ten tke''not is tiwon'.batm praclicej, not ut yurds Ser, ?. Jio-frwds or baojze; shall bebrwjrbt ? Health aed. carry tit Ordinance into e2ect; too, at *?ew-York.Pbiladelphia, Knr-Or-
csllt-d the ,tare of tl shore within tbi. lunits the who f>hi\ fate and 'ctel!Kfe the same pow- leanir and nor neighboring- cf Mobile*
}mac at twihflltt l ,tt w abut \ 'Tlv are not4< by iVar, aia'lutic ; oa of also at foreign markets 'ftball reccire
the risNs and extfev said ( vesw-l,li fbrt the He ]tij ei* x, art t c4igne d'tn the City CuastaWelafiil csrly -
rem
City
to to ,and*hen wun !.'., worldly intent,hut by lore 'oijjeAtttbtirof my whore eompejasatioo ball' fcct exceed and prompt attention. Political and 3r
1 sl **> drop from the Jlonvn it ts their IfcinjThfywmetxi Officer haJS have boarded her, ncr after- miscellaneous Lalf iLo
< { fnontf.tr intelligence cectour
> e
wanJ, without the torment ef the sarJ th(.aa5<.j: t now ailutred the City Coo ta-
sail towpe auy the tears of the moruing.Tfws .[ die guod will Tall ni ns, and (labor tn Health OQcer under cf Lun- bra ; special notice. IB abort. no exertions
we aatt a wet inng day sad a wrepw 'ucuweternel fhws.1 ? dred dollar. penalty one I -Stl,1Tay 3t, SI.. D. 1828* shall be vnotin; to renter the "}1 irtdait
iriebt. We h te wx ping rocks, vp- *' L'LSJ. D. WIUGHT, guc" useful to the citizens of the Terri-
'ia wirxtct fallw'i'ping wili+iws, tvecyiiiig 1 terA"11ATrU 4rc.'L Jl'very rests l amung (rem WA Prrsnftrd /?. ; { ball b > MiVJT-ct U the f'/ltowisjj viz If
< tax The
: : editor is determtaed to Keep aloof
'(' Clitnattwtj Qi:TSTKX\V' J. G. Da ust,Srcrednry.
r tettQ weP itwr of Ito Ions or npward*,six dollar jf unJtr, Jtlae4Ur. 12 from.all individual bia16 N>U leis prey
amid if any sgnal calamity his: Kr&llrn3'}, lotlicr, tnndxyt," S1iid m littl + 4atsltatllchular Trio tons asd'ahns a 1 r.
grpatlearn, &elusirto SBI.& thedlnaxta > ;t f-w rreumijs ssotar t achrt If under U.K tons astl above 40 tons, three and to prer Jus eoluusna uncontamir.at-

,tang world! ?sas she uxj eh1 nth'r jro to Uil wstlsmt |,ct ftoPt rs.Ifulitier. e I by private
-.o supper, Hiatt to tutus seadins tlc Vial; ai l l0.ik -10 tans, tvrodwllarv--e-3iceptii rrii I:surtitipng Oi ktr9of tlsc Revolution. to conduct, in fair, an itspartial aa4 t'ncfcCOX1HTIO5S. -
t5".110f.4r. se'w.t; frvm the Ports of Louuiaoa, Mi ;u- JL asp Anny, wLo receiret foromutatioB Iendttit I'cwSlrprr.

tititl.r.r.. Well, mj -child, so ncntld any aippi, .t harna.and this Territory; which eertifiA ate and the RuTvViiog fee c trnis- .
Twk 14* staff shel set pay oftener than once ia three siootd Ojficer ar4 Soldienfof that
------ good Otrbttait.Ckild. taruatLs.4c Jirinyj.ot The."J'LOIjD A stRGUS"will he pdb.
w Ur4I awiue.'aaitittrthlua," .' T!sen, inotlier, xvh> cluu't cots'' { oa the pension list) who recm I eerti- ticked Kct? ly, on anew type* super rajal,
V VV ;_ tarw react the I1dk? c. 8, isery: Master e f a vci te}arriving Vacate*f r the prwrmejdreward fcf eighty dpl- sheet, at TUKKE DOLLARS and FJF-
h 31a.euuot! visa* way it cre arraj hF sea, frKa a4><:>rt in tte L'ait& Matte ;lars, for enlisting fot the war, and contimt= TYCCNT peranurnctobedur.oe deU 4

+}hitb tatty l err eatitt passenger, ony dollar and fly !'requeited partictUariy te send their napies, TIIDTTK:
There w one tpaSocy in the e 7c stxtnvaeytice NOTICE. ri-flU, far ertry rtetnuca pa *arer. one i and the nets of the'place*where their ne>r.jrst FkrOrJS rinting

o1t3* Iw'tLtcncancd dollar; and if arrjvinffn any other Port, jvoiit' Slcesare kept,by lfettcruadcr cL: iptiob trhLir iri (vein x txecufiofnyde e CQ the

tku rasc dint cxvus ataong : PURSUANT *ctk a tf the Art tif the he'hallTay for every cabia pawsfpgerttrowllars vet to the :ecretarg of the Tjrewnrf,) ad. taCttmrmdatirl trrmsnd in'tlteueateat j
cftei rich ssvts irtsl JK1 wthderis ,hare l.r htathc tovrri eatiteti} ** So Act to end forrtery steeratet.i ta nM a ks*teitaLk excaw far tuakiag s+:irvf Incori ratcaWttenr CuMriMria the Cttj et.cdcf ran.t fifty eott cmldreo under|: Washington, who wUt be thcr'lpady_tg'rceeiKe goat"roannr O1Crtt. t .
htadis of PIlNSACOlar Ao ttn Tears of a ra stall PIT bat half price; them. 7t.is will supercccTth6 D&:
a fU RKS*, Rater ts empty t(tybj,1y tl *t: po3er three year h&alj net pay;-f,rjrr'ereter eewity of appointing agents lo transact the %* Tfc Mobile Cofiasercial "t egi ter,
SB pert inj>afiy it.to EI.EC'I'IOVVittbe :L4avt brotigU from there shall business at the Treasury Department, trot Tuscaloosa Clnn/icle, Alabama Jourual,

T resf p p u n; a 3 rer.e tk t h'ers' \ told Ma the J'otRTH BAT ur 'LiV.(11T lg siid one dollar. AU wbkh turns balJ be whence, by tkisn< *, the-jiroper pspcrS Green orouglt HeraM and Claiborne Herald -
aSt Is tr1+Ii rtaj ori the itltRtd IMLlt, P by the llatderbrCotasitteeoftuetvrcs,4 -' will be sent free of expense, to such n Jir- will pleas give the abote a fear jiAN setion4r
:In 4r$}!( r, or ddtir it in a Hte JIFj't *-, ux acctsgBnt oC the pafciec eri* to the\dual, showis bis rtgbtto ll* benefit of true
firatl t 'e3t5t st s dy cuftsklfTtxJ ahazaid- betvretatheLciOrsofUto'ch A. Moo Treatorerof the Uearaaiine; arid the las (act of Co' ;ress lately passed in fin oar of toparsrrs j
wiwaiwe to marry Carl the wore of&uy I'd (k1'.1. at tt* Coart-JIw, for the ir of ertry yes*t3 atririaj,thall, witUn j]I of the abuyrdtacriptiuu.

r>oar sttia tI ee expF'i ofa rr d ra lirfg-- I PCtirn of FIVE DlilECTOltSJ. } (hall reatyHtr ha6 expired fci ttrs alter deliver bis at' then Qnaraotiao Iieafb'V ':[ f r J&fedf*tfttvugkont tftt Vfife&l States jiiicj

all Iatt: Cis M lG.rert'qittcd to giw tkcubetc ttMi&tt f.ccwiw
that t3ut: s; 1$ >Sct> a trw accoact cf the
place'vha r-ee
amid Wsixt' Cuwr.e T, y A youtTt dl 4 to i6
trti yearV
that out met) u.
t taqairr youig >%id rwt4e' when a -orutn w p'ojja-st 1 feu a Iayi, #ercf rate Fcranl, she passengers oa l card, or who way tSve of ago:-wHI bo takcu as Appf -

wii s is, "lssi a rtxat" sad fr van1'* or s G. DRAKE, :ome Jailer. And"tvcr, Uuternegkctiu BLANK 114tNlrE T 1&c..

7 anus;, 1V: ta'x' }fast nrt --Ike xkttrbtul4Jar Serrttary. to make such payiaeat, or .fu doherPi I'ot'ta14 at tie "Argtw" OflkeH entice at the.Argu>,Office: -,..+ t
fr

VV *' T it-tVs* *' *' e *

.
(