<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAF.l "
Hit Nwnd Mkl G.; Tad prartlrt ..... Md CM tol* .. bal ry.to .kwt. I I'wad .f Ito ..... plies ..... .Ahu prawn b. s'u. nutd to Ito .....- f.ww ....... s T_
Imtonra. art bltla..tr1 Mbar M k alt. tar die apfatoffiamatotMlmj I .. ,i Harry ..... kardfrtotoc Warn. I nand to kMrts Ouk Him If Mnl lkm labs .. Ito fr,.. ,.. ....
CWW VffalVT IWV. Ma9 ..... ama I Ine. lbs M a hrMntim UM liMrmm C*. '"! AowtirafMivuNI
....., wU abase tta b1rl11l I .Mate
Ito Calar Bnvl tart M Saturday.Ortator in pass OrpiaiM Caralwa Sam
w.l l lMM
.
Mould to rValia duriW. .r. dytir. ..Ik. ... IU. taw;OreS rWkte hail C mrfcl! ...
M T.0t10Ibc H-
1 eWIti a foodtarn ( -
M ..,.. Ittotam. aad .JotoBuar I Rap < tor bw hi HMt MM.REGISTER .M. riMMi Ml. MI ft" tto. mad ear" tile Cfc* ... II lass WWIMMMk Tan > r....
r .- *. .. to ..* ifccktly tokrad.ka .. .... karUvhta BfMrr tot. kad 11I1 )l.dab M H. ...... 1.51.0 .... .....* .... .....1.-f.1IIe. bawl .
,'air tidy hr Ito tacwr friday I a a..Mtor. at year. M r..1.a,, hick rimrid to ...., to Ito. .hut.U .. .. '-'- Md w ass to OMIMM Mar N.dlida -
e dt. I I! ; laser kMh t.twelTbat. ..... par .( Ito _. TIsbhu. Sl (II1Mde M-Dill.i.s..l Dub at Ttora. UUnUc it -
i iIt I I we way. more is5e -I .. .11I agree r rag ..Ms reel ( I. .to r.t M).f. MV W. Tant -U Nwa.OUfMMt
NOW
TIle ..........Ir. anrty hrm..dJkwta : ,'Ito aalirt Pirala ..... aad ttaHlMMart r a ell ....... W adIIs I I.N\... rtoaml It Ml to .. Tarn.M Lulus Dui atItkWMl
FOI ANNUAL Cka toM I. rrfuUr. MM*. I. tipTCtadto .toad .. a .n1uI ktot and Mid.nton ..- fM.nlMr. art* w. WTVT Octoki U TantU. -
kmTanday a..kt M lot RwrtalMiCtaltf j nu.H U.Tto .. PJLI
!I Ibis yea.ldan .ta..set. a a.rwa.Is NI PUNT.PASSKICKCONTEST Md to aliM die Mal. atto.lrVatta kwrkall nmpawarrktey. ".. .'. Rat .... Mum kwMy. raM AMT la .... I li (!partGana. Hula atTttoratf
tat ttt Ouk MMM ...*- I \ Ortator II. tile Pir.... gma Gar 1I.t.ar.,. Mays.LM. .fcr I. ..wells Its. 1r. law I Kniaam T Tana -
as.. karkiai ..... arrad. nam I .. .III to M ... rod yam ahS lay 1I. | .. bal. CMDHtaMrt a.-ca .... asp ....-... aid wrap t P....
OCT. 9 aMrba. dab to ttt alarm. I.wet .. to atoy Ito P. ,,sass, Mrf CM .1.aa cnwract 4" Ito .1Matlal. plays I Opaawat TwlMt Data al
kkk win. to ttt toawatnaar ...__.... ...... .
mdy a* K. Yap Btor. Mars abut mm toKtyaM ator. nwmtan rnmlBoMhr. M 115mMp .1.557err. TclKMt Kamntor 14 Tans
'
$1y1 I-U TtfLoucrrt > I acatoat CIVM Ca*. SprtopMb I I. : CMtmact tonto.Tto ,...., ..bs.. eon bet Cal bet auaUMi .to aanato? at I: U Noaa.
Ortator bal.True Am ...... lamt .. Ito. IMmm > .Out bur.* "JwtJt Lisp<<. ..u--. I 44 s' Wad. .1Teda.1
Motor Co. 1 i .el toM Ortator Am M ttt. ...... T-. ....... JioM karbe. .' tar aMMBi M Itotatton rb.1Mr. Nwa.lbrt' a Tant.
s.... 111 s.,.. I! I, Oly bra Park a...... CraM CM* 'I DM ......... Mashed Bfc.. ...... ar. affilM.lTumkqr ..4W ta P...
At Helle haul 'IWtIIn&. Pas a- awl Cals.p lolaup Nd (_ r I Utaw .t
brw ....,.. lrr-. c:.. M w. real.Ii' ,.... M.rwlrr. TIM.-
SPORTSOn r. ra Fry Marla If Jabar Mss M ti IN .'..... 1 u.. r.M.
MORE
nto. IU. MMTMIM CMMC. M.1w1N' Nis
Pogt 9 Nat ....iIIc .. ... Cfc* all to ........... w wail a ..... t WJ.X-T,-CtoMri. 1 .-...-. ...-.

FEKNANDINAIEACH ( /'1 -


"JEWa Of FLORIDA'S CROWNBEACHES' .!I I IDltiCTOtY rUINISMtO IY THISC' MUCHANTS I,,: I I,:i! I I

) !!

I
Set The Atl Nov .: cIiN1NGaV!


1966 FORD TIDES .

!

Soon At AT JCTTIES '

Your Ford Dcakrs AM 30 M........ Far uYIN'j,: .

Frr.r11. Heinle'
LASSERRE MOTOR

COMPANY HIGH LOW ,

1 Irk St. F*. 261-3W Ffd.f. S.r. 17 '

1225 ..m. ,.lla...
Cfllni Htfrinn? 1m"." '
wwRTJ ttWttty
s....,. Sap'. II
ref u. ft
c-a.r. u.. .. 1241; ... 7:19 a...
tslag Tatlla. 1:21: ,.. 109; BM.S 1965
.
Make
Room
SODS Slits Uty. Stat. 19 To

OUTDOOR CAWING 150: e.. 1.29... .
EQUIPMENT 2J9 vat. 920 M*. <
TheNewl966's
For
: FIRESTONE MM4>y. Stft. 20 .. / p
Wan .
III ALA... _,-411I ).09... 940 ..m. I e
354 ,... 10 JO r-..

How Much Will YOUTyry. Sept. 21 '

4.21 .... 1041 ... : : '
SocialSecurityPay : .
1IJl
SOJ: pm. : p.m. .

You or Your Family. .T/awd.f r. S.". 22S3S .

ciur urntorvrty ".. : ... 1130: .... YES FOLKS THIS IS WHAT YOU HAVE BEEN WAITING FOR. THE66's

Aaalyatototo .. (::04 pai.Taanaaf.. 1 ,
faaraataa Itoa*
IcMI IKwtI ....b. S.$. 23 "
.... 1211 .... ARE COMING SOON AND YOU CAN SAVE MONEY NOW IF YOU

s.3yWeServeYou-- pjm, 12.47: a*. "

JAMES RYLANT F. (Jim); f....,. $-*. t.tl 24: aavIrW I Hurry' Down -These Won't Last Long!


'. a u. M 749p.: : BM.7JI .

.... 261.JlI T.. c.r-r '

Gulf Uf Int.Co. 000oI & ....... ...... :

\/ LASSERRE MOTOR COMPANY


FUN IN THE .

FERNANDINA SOUTH EIGHTH SHUT

Since 1910) fHONC 26L3IIISports

FISHING BOATING -
. 1
G9UING AND JUST PLAIN ..
r
I.inn
.
. .'
,tN(!.it 1t N.a 1..1t,, f,, .Ilr t Imk._ fll" ,d. nw", s..I"-.. 19df 111GJAA.. :3 11ti00_ VANPOM CAW__ _..___ _:.3 ...... ..,.,..,U\\"....,, ....._ ."' ".-. -,,_" .

Plc wile Willis aid BEAMS 8/1. '
At Fort Gordon : SAYE tttbw c

With U.S. Army 11V1\: ,BEANIE tMa : Ib .I WEENlF..1 rAN CAMi1f. 5/1. Stokelv CANNED Goods Sale


PEEF STEW . 289'a iLAAI 29' .,,\ em STq nrtAtW1 OA SUCH

SAUSAGE.tan.-, #'i.ANJ. :T TelY.. .. C. PEACHES J'J/1/

.
.
.
MCM.M l?- VN CAA "l

\ CORNED: BEEF . 391% 'FKUlfCOCKTAIL .41.CJlEME /
V na > .
cart** T, thSSON 4t .wNpr
hr .ICUM 7t 000 CAN STOCIIV A6 t

SOD Toys "L. I It SARimiCH nlf OAMJNC HONIY. KCKN. 29'tO. CUT ASPARAGUS 4/1./ '

1 IMF IKAI 19 MOHAN 7'.J., slat CAN THXaY

"' 't_.. ..I", _LJt. 1 -;: "" CUT BEETS . 8/1./

------....-..........................." MCUUU Zit MJ CAN rcm Jw. ALASKA

I 4\.XTR.ArlantAAtA_ :_! I I a_XrRA 9!'"-'TAM1: I EX..A t II. !.N-iAMP$ GREEN PEAS 5/1./

.- : -. -.- --- I .
GOLOCH
; .. MOHAN 2m JM CAM STOKRV CKIAM srru OK
4 ; J. -
.i i o.::;: : c, h.f, .. : 4T1f'a' .....,;; .
--- : -- : W. K. CORN 6/1./

'm T"i.. .r. ....t...... ...:':..::._..__....._.::_l Z ..-..--....::':::-= .
.. .-- MGUJSA JJ '303 CAN StOKtlV CUT

.....1.1.. r. A.m..l. ......So...t b....aA .. I z. I I ? GREEN BEANS .
i 5/1./
L4._-. "i... ..M .. .... ,.... J!; ,= .; I .
... ...... .wq M_/ :i
Q Jw_r .a./....w. .. .. -- : II -- ;EI = a I .tauLA ytt 303 CAN rrouiv FKCNCH STYLI
.1 t.tlr
z<)Iw
r .r tra r \ .. : 9 ====- i.o; = 5i.M..NNN..N.
pr. .... .,. .,. GREENEANS /
4' ...aC JIM. _..., T1.fa.r' .-:---..--..........-:;.................-....... .
gar f IM.Lin. .. ..
STCHtaVTOMATO
*
: : MCULA 3M 4
c r St try w ra l''

VA I EXTRA,MM I..N I I E M M.:::--t' i ti:; I EXTRA. STAIui" JUICE' 4/1./

iHflHwtHTWBiSmkePayAct -. : :..- ..STOKflY.. ll-M.
Sub '-'k : sw.. tt..b.' :' .... MOXAK Yt

--.1: :: ::-:. ::--.T.=::.. ...: ...::= :::_J CHILI SAUCE . 4/1./

Becofffcs Effective
: TSESZ3SZ3T1 11f*"' .
,..... .. rU-Jukl* .... -
'1. __m ......r.. Ac.MtkMUM DCTEICtNT; LUI Ot WHITI AllOW GOVERNMENT GRADED
s A. "C *
.. I..... ........,,,4 P4 ...... bytb. r-
... .........'".,'-'- tI.- Giant Cheer USDACHOICE
DetergentUO.S9
It"",&. Ik. t.I.....
.ww1..t .. fehrM, T. E)(*. BEEF
St I n,. DI..t'wlw..
Atf.ItaIII ** "

h4. .IwraMM.s.tt.Ik.*..t*fkM?rf S.B y..wwrvtra ..- us. p( U. 1 CHOtCf W-O BRAND T.aordEPACKAGE
ky.lr... .**....AB..11II 69MAYONNAIH ? 49;
..,. ...4 WMTMit Oft.'I. GIANT
MM tkM t ymnrt ....... .., Steak-98-
,.,...wt. UIKt.4u IIIntw.t .I .
: 'INHlHZI
.
"
ralr wwIt
....-'. y) (b apMrlti..... ..t.... p,t .. i#L "ABE3H
'_Ie t.w,...... p.... I ru. ALL WHIT U. 1 cHOIce W-O BRAND SIRLOINSteak98
... .
.nit.....II r...".Mh.. Ik'.*. brwwkt ........'' I Die =oum
.. ....a1I.
-.1.t...p _IMIp.... Ill. A....-
$
I.... tile ,pw.,... .ffr ..v...... t..: Hellmann's Mayonnaise = !
...-..-. Ir... 1N r.-....
*. Mail l.c MrrW.B I Ie VM: U. S. CHOia W-O BRAND BONELISS .

-Meat.4Tt_..to....*....,...tktW ...........,/II :
auttur. p..1 Ml M.lr) ttC. M( IM.SKQUART 2--79; Steak98s. \
,.., .. the ..iirt military. _Jjrr Jj 59 39' ;
p._ ., 1... QUART
=
Ill t1..1.' ..1
.. .
.| p..1I.. !. HUM *. _.t1..a1 "
1b .atk. .u. r .ni... !
.... Tb..m.. .
per 111 pS>
.w.. ., IN a.. h. tMt
.........., ... -.w&I U.. NUMBER 1 WHITE"
....n-. L.h ,. ..
p wonp. \
., ., ..
M.i. w41.t
w .7 a p."
.. M ..... ., UM
I.eAw '
.......... POTATOES 4TURKEYS
111- ........,..., .., p..
-- ..... ,... -... -I _
tbs.r.......tWir b.,.atw.
f....1r ...... CWfW.ktai .. wr41.
.. .. r a BM i4H.IVtortkwf K\ FROZEN
.
10 39'


HEALTlEm \ 1 BAG usaa


TAPIC3j: t tan KtdCt MORTON FROZEN caAOalJ.ACMI.I
\ 239'x.CREAM i PK 2/79/
Grapes
... ..
** .- .w- 1
t m- w .1 \'fUOIjW "Nat */ ft.
CIIACC "A"..QUICK rtOZCM OMOCtHGizzards
1\-: 5 39' !ItlUll' 3/1.
TBIMSTkODfCAL ocvaonram J'\IIIIWIIS lb. bog '$ COttLANO 23'

.... ..... wctAa 01 u..MOCTON' *
I War Ik* m u i .... i ctonaA to swttr
.....
.
.. ,..
tW r knt U tb. I
Fraisks
= b.N ,....k1':.,,..1 'Phases 5 Ibs. 59' DMHIIS : : : 39' SLNMAND t40r OUULD ptU fCIW)PKC JAIU.

1.1b1 1s ...-.............AN... t txtnsat KJU A MT CMNAMON ORR6N 59x

run Tk... hi N..rwTiwl... .!. Ik*.V...&. : ;S.JONATHAN Ceffw Ctke 79' "" '1J.39 Sausage *
to. r4iral' ..I I.W k : : ; 49' ... ;
.
,
ad..u1 IW .Ip.1.tt ppnS PAn' tuClO AMWCAN .1lN Md.IA '
.. ,.
L Tkt HvMTfttic IMik l tell ---
CV,tr* ..,.C.>thN.rW.. ...... ... Cheese. .. 491
.... tat.....Mil..r.1h.. ... f.1l: (1 .
r y --
Ia..1,....N....".,......

-.';..Z M.Liar...... M.rrrby.w yi..r..l. 6 % ZO-Golloa! '
.. ... ..
A Dwwylrwy .._.I...... & Htcvy Duty
t*tto irntanx Ik SPE&.AL SPECIAL
grACHED "
*mat:pm.-R1.w/I.( y.fia.i 1f'K.' r 'Pr 11 t PECIAL. 6ALYMHZEBsna

.I ..,- J.rc..w Lcz VACUUM CHW! CANNID ill' ,

..-....AMUfpMM. ./k 4 MfHKcDow faMrar.M ..... ELI Astor Coffee i. I Soft Drinks Ic'l.\iik\ !m..... C'i

::::. ::.=c.- NI
.. ......... N she .... ; "
'W- .. i..1.5th M IICLn | C 12 | lIf u $1'9
: irwtl ky -.:: .. I 59 $1 HALE
A c..w.I..4 aL
.. CAN | 39
'
I gts.il ....... 'CA GAL, 1/ -11
1... W.Ib.I.. Ka4 !.** :
...'. .
_.. ..
..0-...... M w..wt.y Ir.aM 1.1t !
.
.L-..b. S...a... .. w qw.a-., .b.rwr N.. --.s"' .__
.1 a.n.wlr..d tr.I..Lk. r.
:M- ...S lilt M,n

...I_..p.1.1i..a.is.-- ...... w Mwt TM..w.. 1w w.n.t ,.

=.....w..:..:J'. .,a5..I.N. 8 We Give J. Jl. GREEN STAMPS.
A4 Ik*w s s-.klan .
.. .
......wlMrh .a.b1 I
... .... .
a pMA4 i..s i
p-.i.. .. a ...... w.. wIN
.. ...... ----

r -


.

.- -'-- -.. MII1_...r ... -- _. ; .-- --- --- -- - -- --- -- ---- - --- -- -- -- --- .- -- -- -

\ n" ,., n, " .. '" H "" ,,,. 'w. . .. .. .. , '" '" -, .. ... .
'
"


I

II I

T' -4dn. ,-- Leal. ....... Tbunlsy. s.-Ic. I5 PaM.rl.1
Women's Bowling ..... ... ...
----- ; -
Florida Campers Hold Fall Camoouf At Fort Clinch: j ji

Towed NMttry MM M MMGM NEWS( FROM', RECREATION CENTER i A2c David Picket: ,
I ... .. .
Damp al LMM'far > Is Assigned To
BT CRATE EARL BMU-\D '' to.ha. lie kifk. ... H..Ji.
TW ... canwnd af MM Floridatamprr .ratril ...... war; BY MARTHA JCAXK: PVUmTW Montana AFBlA.QJW.

rase, AaMrtolMl .a* 'h lilt)' Nartlvy fill B...r...... IivpartaMat ka.rU _"n.p.". UT.: !.
kid at Part Chack Hw Park mM .Labels harWS. .My ....d (lie rap .. .Ito wkly. Adult Grow MM(. Almw ....
I k tr.bn it aad 1.. Tk. BurCampita Irra *T ...._. In MI effort .. .tofena MMpakH Art .. .PMTWC n- I and OM> Dvnd S. Melt, MI *fMr
MAyer RMB. ] Mr,
-j jA <, d Ja.trrrdt. .... ... .to>rf...d la W..W g .to N 1M ..... I a hair. art d. I. rtHctoY A... bM acvwd
r---- ion H KM ..... .Maud) to >aa la. aa tt.. turn at Due-. M ya hues. a mrmt. ar n'l\I D.17. aCPT. !. kw duty at GUM*** AT*. Moat.Pirlwtt. .
a Friday M... HMVM wmrahnv cart Laws aavk ,..,, > ..... seer UM caw My to, aad UrtWrta bush tor***, C.a- Arw.a aa Mr pabcnfuM,
t>* .... eta ..... to at.u kttjat T at.Mixed ..tell to hiss M --0 ar ri\\ 'tuners. -. 11:15 ... "......tg end at C d. A Corral. mnftiMj. .M .MdMurday I y*. a HUM Wart ia UM **.liu .. 1 MONDAY KPT. 0 PU. Hh. a ..... at UM Nr....
.. suit UM Burcannr..... ,..... can ,lie a........ OuterfYb 4-H Ckik, Ge-. t.... I:M amT lie ,.. OiUBul Amricai WtfMi .
w b tr. .*r. ...... M* UM rtmdifamiim I .. Tanday art'... sad l les Itch Lwow Mieteg. C-- trla -.dIar Imobr W mash
Family Awrt ltai a> a DevUes will to flMl to .....(.. a-. .M p... Mew
crapar. DM pmidral, Mr M-. n wMT,1tPT.: .It a radunto Whack rrrarWw
nrtayarlMM.
.s Iprel14. NIL" to UM istrisi.Si. law, '1 A nrrr l h siiww*tk. to .. UIM H.k krtoatHM
.. *. UM ..tat .f towa ........ "" tea eAt .to ... MM- hIt_. BUM* .. Case ..... t 31 a m.tin. ... Juy. to tht dauchtor.. .fMi ,
.
b, Tommy AIMM | amid W .... BortMra Gray betnrt.r.Ip.M
MM pili ap byUM ky Mil wwh.Thw aM Mrs A. R. BrniOt at this
a.N 1 neaten at Camrnm and Buccaneer Lanes .ul .. .. ....&... tolMMtto dub., Capriati: ..... IM ,,..,.
r U* mad* mm** to UM KM mUM : UM w. either. awr ar" .iidrr 'rmwrjiMjiiiAT.
to aH UM camfwrt k* AIGU II I| ...... Crass .! BMM. to Mf : trrr. II I l
.s.a wp MM. vraHMad by. UM llcrdtoato A. ......... Prepw n M (lie .tout .fa dual toil. with w. CitIrbr'e R.... Too Lot To Classify
1 .....-. MM tuba Ski. M II patty. ...... aad MtomkiB, Hlinam 1'M p.. AATMI n..." I. FOR lENT
xe W a gerd .pakf lees was Dual Nan 0 MFdaa. a kWaiaat *./ to a Irwtw.TttuDAT.1uy. '! rVKVISHED BCACH COTTAGE -
lira Cwmaay' *CI Pat Tarpry, d| ; ri, Dr$. M at sesesy aril ItPlaywkMl. I! hM ....-.. W swath Call ...
UM Camped Army; dui pew a tired Pkarmary is MBurraanr I Gar -. .:M SM bffcr. ar aftw 1 HeTrmle
.Pi
sc.g" feMcrmiRi ulk aa ramptBt atLIBTCM. Lam. MMl N YM will INS la ....Iwt ._ ..... Mr.. KarWra Cray latftrarlar ,- -
j }sea, Ona .Yea to bow. .. a | Ytaw I -- ebb. kdrp.Brrkm I .auBMal Ie the pa...f IWI hf.fwrdi KniMNCiUwaa.+ C-'_
1 V4r C..npiat dub. .k Eurep betas thrjr j Pbarmary' USJidMi I rip .. tom.r. to .. duty RMM. 7:U p... C. Park HI.j: At Heme*
(.. camp Mid thee' I'. lawally.. at- !, BartMTfhnp MlSUMTtM. to. UM. pralartod an* .f (lie hart Gaels ..... 1:11: .... I
I .ial.d .Hk IW Auto Oub. Tkry | PnpMM IWMl __ I _-
di4i I .Mast aay .Ira ...... the 1rrryKrl i Teas par .** ...... I via .. .. UM Atlantic A_ :
...' airy Ire vhn.tstars rear law Nan 7M ,,to Playirwmd f., ....r..M..drtfertto In Florida
t I* a Ptar al art. ,...... Mint Baikrr ship. TMkrkm . wry Mm>...,. "..|- ,
.... ..., .., )IoC.II .... .. Itumury IMMl d.y and IWnday. ,,.. S.M ....., after ,
day's
Ira far aM mgr at a ton*. Try ML I UMW ...* kdrp.Ruth l:. .... .....1P4.1o.J6.I.. a fishing
duet rub 1IIJII1I'I'. Ibry atoay ee.dCamprrt Tknk KTI Wlllr. Lard ....... IHMM ant' '
set M alert.Tb. .. alit .ip.P nrt .ill to available. 1 beet S the ORe... z
t1orioIa r.ad, A. billRamsey! MlMm TIle day. ..Ml .MNI .. grUmc'Ink a }
.1w' St. has. a Elfla Camp.M TW.* at* IA" i $ ) .....,. Mid a rwrrfcMhtNMria I for geed taste ,,
I ,. Ihmrtary an mte tm tht try ,! .... mh. MHrftty a dy .la ......l k peed| ; 2
seed /tutiiraAl "'H MMl far .ne.. goedfunIpM
s.a .... aa IIMI....,. a ftWk .... par rah kdrp.Rulk I
Mnirr *M ra vn* fMAWidy AnyMM .W.mlrd .H B.. fwlarInaMM
I s- by a duar auk Sanity. UstrfOlr Zrra mm taught rack x........,
r .M rhurar MHMF and earn As 0.,Mee .***- dHMiU rwiUrt AMMPlaaarry.
.... ps1d k neery ee ., .BUM e.b Ii-, SUHrary Ttor h a* age .hell: I Ih
...... 3M DI .. .
f .'. Mr, flaaavry timm I IMd
.. _. ,_.. tm. ....h..l eear Bmrjaurr ..... "... ZHMl skit a rfcl to ., led I I II
-- n...,... ...... M..... Iwhrad.Mrudurrd Imfc B....... I aa. peeve eta TW ImmiM ara

SOCIAL AWARD WINNIKS Hw Fey Carp <..... C..*., ..ttt HM Wtta ,..... c.w.; UM May ... U .... Sawly &ra HI ,I IRulk i toM frwn ?uus..tA '::jn, a.4 IM
.. rut AH OVrra HI m I "laillal' ...a .. M rasa sued 7)rU
| al tie fland Cmptn ASMCMNM Mst .I.. Hta,Vw>. CM9I Hw brn* .4.bIe
.....ad snob KM ..cc..ef C.*,... .*. pic- fnk /athe' .tktad'; ad Mn. M.nhap. .tor./dn.vanmai. W ....,...,..word. Thry tasbg.l eon. Truily. Think Prlhry IM 1 \ per. ...... AM| '/ s.,..,

twt4.Wtanct.. F... Wt r:.. C;.,.o.. ... nctwMj e. r.
.end (fer tilt t1.n/N Mwlral lit ferttlttt "ttlt,..... ........ ktorAuH r.......... a ....... > Ramay W I
!>... St. 'et"""'. ; J...., FMM.. Uc ,i.: '';) t-. r- t. kK: ......,...... A. A. Na>* atpMMIWt | ..... .RvrUlt mial a1rrw f'.u.vll1ua (If" 1:\tvts:
FU. a CWUM toJPt*: as asTyr. IRIIMV, HUT. IT
tratvM r UM .h..w..l ........ IN Mb.MS. ew.r. ass .... tab-,... Tub, (MMTil r-.
Gaels al M "" ........ a S eel ..d after a ....... *UVr anrvadid : p...
pr bMlrry. .......; catriuac IW .largCM UM tia-ciaiiT IMIH KBtarday.hrpt \Vbcrcircr 'OIl Uh for tport-on the
situ ,tub U. ......,.. .) U. I IIb ucan. by abc boosting surf
oc on
U. M.s. Ge. a M alit anal: are A..,... ......, Zrra IM tame
1.arw km. .C UH bnl PWM.I "....., -...... M RUBBER 1 quiet country pond.lt'. great at the end
.rp.le wed ....r<*rd. to Jm.7P's.es .H. St Bunch M tilt, oJ the diy to head br a rewarding Slur of beer.
.. JarknvnrilM.. Ik s. a rouser 1101I
Whiletore aLe
a MM batlrry. Unlrm.t M Very rAaSUM STAMPS I taping seer ones that fan away
(ruent esrekvs wren .1144.. ... tad ..... ......... sealed 1 at pan frying the one thAt didn't you enjuy; the
...r KMramc .M UM ...... al ttopMk Froth net U Any Size I heady late and cool refreshment only a glm' ofbrrr
fhry ..* rradurvd .by RrU Own. huhSi$14 .Suit Shope
Any
.. HirU.TW Snulk IM can give you 10 well Yes whatever your'
rU II.*. amp ell bat .. |d *M ..... IM Inqafr At 'f'I'1-l .wing! or Mrotlinf;golfing or prdcninj
awl wkl:: Mel,.., IT*
Cypm GurdnM aa Thaidi C'W. a
I NewsleaderKM -.. fiuMjr gLm of beer nuta
hip -v.t. ffi rtwrDq V. asd Suit end. tlartaM; mlu ''I'I1I&.16JIIC a naturally
3.. Rrt . Tkw atlradiM q,. UM Oj r' IJMrr a.l @'
VMTCO
(ram Ortomln, UM Caa rn IramIkinpa. N ..... aue ZCMCM7' / rarts tnvrat. at locunoM. we.
p a Ml im Mru. ..f......
i ... SIM (bid Men M PMntburf hid Alit Uarbag Ml I
_. NiSi CValral. kr.Gassnidr fed AMMt MMlh IM
.a rj and Uk cry arcs IL Camr elk. .kdrp M ItMtkR.mo.y.
fMl..iy .... JarfciMnnll awl U* ft*
y Rvcranrrr Campm atWTHES0UTE1 f--- M (hurt THMMtod 1 I
j x Hurl Ruth. Their IM
fed PrH 0,tune. iaDmilrr
..... Claire TM. l re-
aiI k


.A HELP S1I8II! I II

I .. I Completes Basic When you're in a hurry
... .. JIU iI:l. U. 'i.ij. BEAR I'UVD1''fl. Training For DutyIn .

A LARGE NUMIEI OF ENTHUSIASTIC c..,- ..t" Ik. Flond C..,.,. AlMXMtiaa |I. | t FOREST FIlES CommunicationsiAM
to talk to
.n an pctsnd as they ttt.4t4 a dance .t tilt .t.t.a4 .t fart 0tl '. I' somebody miles away
Jetty l.dj.. Set.,.y --- iif. TW l.cc...*, ..fO by Chores Hut)-' =' ,

f.*... .. MN. city Nt list H MM f.l Carp T ." dial direct


.1 I II I II It's quick. .YOUNG HO Easy as calling next door.Low station-to-station rates.GO CHEVRON r


I Try it now.
'
iAM '5O. Tn. .--
Tkwd ear tMTaMiar" If P TH.
PUT THAT'YOUNG HO'SPIRITIN YOUR CAR Run dMMMw .t Sham B Tknma
I" Ml I. PrrMMluM Brari. kai (What else that costs so little erases the miles so fast?)
e.ewked 1I S. A. urn toMrUMMMJ
t Three great new gaMtlirm by nrbary' al Laitland. ATI.
St.alld.trd."beN." ,'. UM tarcrt Yes ,.. a a mrtnta ., OM x. ..
are M. Ito Air fwn.I .
fut UM at-tJun-crowd
today Nobody
I Armed ThMna to krla. su.ea.rdM .
.. know lake Stamiard.. for I TrM At B. t..ld Iii. lraMH..
T+ -- ..., theta ..hara Uw fun brfina! With new ,!lad duty M a rMiwnumralMM ..Ml is yY

Chtvron*, UM fwiWsdirre... Thf furl.a l,....... MM ....... a mama atUK
Air Tramnn. OmmiMd alucknutoiU
aimed at row orders car and UM liftonwbaala UM ..lura.Mul .purses
yow 'toad. For parUing power new sees,, to ....... a\dlrd asa ti.

fun-ae* a Standard station& ........tear MIl torkairuMi lur UMMM rspace
". ..
.
ktltr cwv ofyw ear
.k) a raduuur.. W Pall 11I11II
..a.a.aD Id....,rap.&e, 5.ysfOa A


stsw
cwwY a,

sun boo..
i.


.
4

i ...- _.

.
.
'''


i H. F. STONE, JR., Agent @ Southern BellI

eTar lard. plss es se arlas

Fernandina Beach, Florida e 111 IuW
M t k1 +

I I
-
.. . . '' . .
a.a a'a a. : aaa+


Tn, Nni l..in, rVaU Inch Pond! TIeM.y. Sr!*mMr It 19C5 IvesWANT

... .. __..... :".. ..w .. ... . ., -: _i ::
it"

..


f'.


.MUOCXN n L mu; : 1# .. : .'1: III-'Y.1W.011TR1De-.11) ..i, PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE EM hypes Shire AS( CctfMlt+ ;tfeeMtIR 1:",. c.,. Itffltafi. ha -

AD RATES thM /n al M ..... Ilk .IM. *. false krirkrar.. MCBrine Mutt n nuts rt tale.. imn n M ,.....

.at ... ..rd .71 .>.... HI C. tar Only M* par .U.ENTIIU *.W I. SHirU.1.ywr ay mI.s146.LfOOR M H.CMl. ... mt C5e4i. -:1.:*(55fl:ir.T:. 1 fast IOU NCTP5The. iiacin.5CTVLa v* MMIW.1..*... ..M. In WDixt.'sYHt.EMlIents ers Electedr. Rwrrr. L VaMMl -fRtbH. Fta.l .

.1 .
5.w.
..... r > rTb
Card .f n. ... .... > ..' puSr.s
..4 "' *..., "' MlM. : f1Tt\14uwe: or K* UNDiM ss i.Ir5k. Y ..: r"-'t'L, ... sea ... aiplr L drrtMl! .M Md fc* mail
> .. .... .we.d
rTw
w .
? hnRtIp .
L rra
jn .. It.H a toMMiCaR I I I, balsMy. Aatwl M.,. Tar ..),
per PMI & ...... IaSralMaRarY
Ul
gtonr IMrt .hull *4d BnlnmifUmttav to,. nwr ** *"*"" eel ".at U. s Ik AjrindMral HnlKtlMlMi. Md
:] *
2CI-MM 2CMW7 ; .... reSa.Mr4 .!. ph.. SI.41M. VI 1-. .. .: :* : te.Mt R K M.aL Lus S. M carertMlMAle' Camty Cor*. tIMtIII. ,....... e1p lah err_

.r ate* .. at afrit arcs r duel t'MWf. hide HUblM I.... -- w. 5ae5r -., w w eewe awe.. da EIgb.>,... at Wtaa-Kul. std Ills. Md dark toriM at affir OtMbtr tkiirmM
I LOOKl'\G; FOR WSE: Way r w : : .-- w .wtp.rws ., fMarr p.IMl, .* Hut
rham to matcm. puss pus k"II-<1iHI raid fa .* rrnr (
111 Akk Mrtrt :: f-v! S-yMT ...." Ale jrwl I I'I'.1 chat p.L a i (*::-1 1 to ito 5a.p. = MaHM .
fret i Mf ; .. i a' ar.' a Mj H.mjM M. yar-ad arcIll l4vM CMMT Kfflard fb.. UN\ A9C seasy. CMWIMM b *
.. AiTMrfy* TaO Jar .at 5055 .sir --... I. M... siuaw > M were to M Seem nartof. ki MIIH. anvrdMi to ._ pcBIIJIt; .head arimtaUraliM. .. *1MttaMl
eats a* HITrtw _.. .
FOR SALE UKRF: twW r... sl..' ; Rue sues ywr child Inr. Ply. r.:: : ._ M ..Maid.1w J. It. Kid. VIPfJ .BTfifJMPIet. 9Hm. 4ftW wall. .. ...tr m M UM

I pirkHa ,.... kr afl.* 1 at M libel. h. lurar.Rt a ewi.Pal 1 i S.J .ea.r TM. v-. IitfMHM ..... ._. ttoM ......, at Ih* Brmi .i*+. .them.. r ftIIIrIII Mar pit elI 4trIntIIunI clrrnM5 Prtcr-.

ftaalep Dr fwiebinr < I Mt Only.M nwatk. UrI 1 s= M ___Sue t._- remiss= *a CrMMtort. a toin>.*-err. ftrurtMMMI sab. Dlrksa. ..I "y I* tttt ,.,..,..iL IA. bl rssh. ,....,... ilrTpe.SlteSe

nUU. PWmMjr typnrrltor. lit lTKHifr"pr. .I RILL NOT to rr-i.....t toTany .r ./ill-am MIIII aia.- M MMI .- M. .-- vM a Muse M tilt dWrftolMi .M mad to S.M .. tile er.ta d dN.. hem ... kld. Ie sad artairg. 1m a.a.
.
!live MI-CM, .to ..e..ilr.L1l. : to4..Ml mfaUna. 1nIt .hurt pisel. ..,I dries J""*!?** *ItJ **>. ***** I Mil JTT I ,...M T_>>_to M.>alas..Aar Mr* rtMm w -,.<.MIMI ai.b 55554 5 a IMII. rtU*... ........,... d 1M Vhs. trill II psl.k riat..sea rl.m..npMheus Ifc u-. Met. ......... swiss.dab .
.
.
Mj .
5 MMMM MJ M IMt IItl'iIII ...... w ear.all
r edam r .prhse.ps1
OLD MrntOMST Pane.. .. is i ... dama. rkavr, SUV Paula. ..... ...,..,. .I 5.d Il Mee r at p pr MMier May ..ibid MM, M< awl MMMMMto lieu) Prott MMTMJMywwau. RAwsemR.Iraa .
1 r M.t..L .
Its ases r hmrfiu.TtePnA bast laa.s.Ti.
Urirti 1"IIrtIr7' EH 5.p -e r Nr rnai w .. SirIuS r tln. rNl. mnrty
awduMy krfcMd rkarrk M 1'M1" ..I-InS. I ,5.5 w a tap 5. riaeaasw ep w tem. r a O.wtwa 1letrenarMPrgpMe '
i awes, a Mwr, wad R to MtlmalMj DM R.. srrg A< arty lSilird.rte. .
..k S T* to ruining hurt. MlJ .. MIX n IIO"'itJ'O': : rwiv MA11uWlRr 5r.55M.raaa.ra I r .a5i-:. a p/srR p.a. :-=" yea...:: .... .Oik. AflnrattoJ to .* par.tkawHti k pert d .... .n.... Ie........... affMft. ,
Sled
I-M. Bar I, Els rut tfcrtrte MtknaH. *iultwd '.. aad pas tor all makn 'war.wit .See. ... ssa at M I .a w to IMnUMI rPa r 4lr. ...nr.l ammt Mate ilv* mntitoy** krarM fmramWmlxi .< cwnmiIItI< S ....... w ftnwUn.
j R. W .......,. Ml..... Mr I pIMATMT eATAURLi : I at *** ttonw Tar Msaa ..... Mrll she. .
kMl a Irw ....... sa atJIL w ... .. P5,545 SM Sat firmi Real war aklrk ekMd Matte en' bnl sawed Ms barlp. rase
\'DnD CAS WALL HIMOTdMk .1\ OUatwbilr brtary all rwi.dUinard 1'- A'IO'YMrll1k1 -' ata.psa r W SaarM 550 metaa t. ..D WMN Jar S.Earl .wlnw ak. 505 w Swiss solid Well MrtHpMlM. .to Ar per
.
.till ttIrnnnoI.tIItM, Lf.T AU'OIIrCJCS _
5 v a.ew
f tM: 'IM .Una cwl <4Mr amMem.Wri r to* sir WIll .Ter pa will rat M astral ea emits P ac 5tr liar tH. WbavDNI -. Mrs My. ChrMmMkmu pane >iiiBMi fH kf. ti# fIMINI.
.
Pk. I jHk drinfcMt war
n it-3tat Mrikfcwr. .. r.,.r w uit.arwr ,>. Roe ynar n. CVy ar raw.1 taMeai L ......MsiNftccyN ... -.... wait t..e.4at as .eap.aMT5. tea. M} arid. ,..... ../ b pr.* *H. dark furrlMi pits! and ki Tim.. anyamt rer..... CMtuvaiMi -
M 5.
PJUD. mirrr rravtcA id.. ..<. tas ',..! Ul. 711 i lk.We -. 13L7td Mr. : UY'al:1LUIA ,r--saw S -a._rd Sad UU tnt dtatrftatMl. r.mNifW.leS ........ ........., ...- Ir avfl rent farm err.

tour ctwin. OR nand. .. M4.4.1 t al->>.G. .*. : t.5aet M-U-* nerd. at =..=..es riMMa.K .* Mr.eN ..... M rayta'tr*. at Hw.. iris. I'MIhII d spMy.sL. wf swill. iv prht. iopBflrt and ......
.err M ....
... ..,.hu 1ft
-- .
.
-- GARAGE AT. Pae.ida "- tilt rrusr .
efcain Cell Ml-jm. S1Ir: :ITTAMVOOIH ... .. ... a ..* rf a.M....-.o IMI ... Law s.pated RwrrTYT ,... aH Mfpty-MMfrinMt M e*1 M
N .. .
0..1 tIC. OR B.MCMCTP M rIpen ,i tllULJ fD OXUCYCtor : s./ sir Nd ... Dash aid lew4bS a .nrltsIaR.
colttaoT ...p r>*r. rr f L FOR tUNT i I aaurd.d. ...... UUU.LI: -- --- .t IM Clm*. -a. _I pntkkil ........ sir ....... .1 r.P..a.Y..r's .

IX M ft. taparty, t".H MrMT TH i. M H PkM. MMML PUBLIC NOTICE -- -- -.
Cl JtlKW after I pat Wat 1'f TRACE RUMIr1031: ails I IM TUB ,.**'T *! ...... I.MBttmr PUBLIC NOTICE I
.... ... NITAL. frelt. PUBLIC NOTICE
IC
ItiiiAT.IMtA. 1.-w !..*.. ..... CampMrly I I' W NT D"I"I"In n...... 'Mmrf fr PWRRtL1a1 el NAIl
... nnrM "to ere CtoMw ..... Maw..isre. NT factor fiaiirrtMBtM
hu. .l... ITS aw Cal MhUMtfy. .
.. 74ith ckr.t. r I M ... R.TTS MSail. 1. '_ NMW tol'.M 0IOMI HM IM at

.......... Can ..., ar M.feEArntTl JRI-47CT CIS t. IXrlwrUr I AXTE-m 1..1.IIM.a.L raw .[I fag etttUts tv IapalhI. a-n.a saM1 .__ 5.55 1'-a.C. IMW.M4.IM areS. D Ora a S ZlXLKV Mw.: Cleat Cup r End Clime Safe

n M reassure at w a.wei tat,. P. '-- = .al. MI w nth .. w -r
tu-am' full'i ........ atr .. Its 55MOtrfl IMA. MIIM 'a5 AA
Hilt CMiaMM puain '" iiii-:. Apartmnd fununhnlAdjarrat __ -Mere M ersrr M ......r. ...SLRI. il IM Iaas Ou, .. M 11- BEST BUYS OF THE YEAR

( to dwatma lira ....1.1I AsrrtD TO iivrlvt S hd.r.IL -. w .... r pea w swat ... r Sate C Mew : -6.Caries. Mpse-J' Mto .
afa H dMfM
|M( Ur antmUhrd. .. ami* to fttftl. I. hail at twat .sal sipA.M.s .n 3. Y.w ..r---. Mates'1 > M rMMMM to 1964 ror-J Custom Spocklm $1695
.
1M''I KI-4BT .. *. Ski M. MM MM M MM .
M 49 t Mar. cat JU-MM. { aes sa5..a uSti ass c wary, riMMI.. M vwta.MMMl S Cis = ,
|s 1---- ---I iiPhsht Cwsnard rauale ci hare -- OIl rp-a.: <. M* -.. MHr> to fefMM MM ad iiiiii : : :
= :
UWK t Bronnraf. l. ...... .I--. Sat = S Ci 5.WTc aa ... : "- Ca. S MMMM cIUo -,. riM .5. 5-. U.. Malww w.. Heeter
.... Eac
Mwe 55 3 yz
aw" awrtnvat US S. rMchrr 'MTMMd taW M .-M r-a. Iiul s a wC.55a ... r w Sep W Ma.A. Ise a Mat r peat
011 tirmAC RUM Paver 1 I c ,_ M PwM Seem .5tr w Psi..papa .
... MrTHRrr HTLIABU: rotntED WO\I% !( Zara ell -anew raw Me.Tlies atMa pre Tee Ieip..AN1 Falcon 2-Door Sedan
13LI1L 1-I diet Mar '1 .St. Caspar t1u a... r 5.55 196) $1095
-S. : ::::-1 *15
i Weiss irfular dnrt tMrk. MtdarSIOIC nw, ta.ai -'. Mara. user YRAaitfl inv.C :,
- .j RnxtiilM hnMird. her St rsa5e ae r r r bdMlee ..veer 54 ant a wt III -'j;:: :.n := s. :I. G' T'Oi-5%, EttrD Clean

Art.tM I" ill I: _----.I.IPULL r :- ..re.Sar5 -tw 5aeaw ratV. 5 .MM. ....... ..II.Is. -, M
M ft ni rtMcVr AM I"-t Net deed Sae r r.raw 1961 Chevrolet. St.tiee W.,.. $Ala5
... .lien, WXWC: TKAILEH: si iI | a waa..a. ..... .. ISIS MawAwr.id.a 1 apart c_ Pau"Se .
FMdIIor. cm .'.JI1I. BMwdUr rd +nar rpS AID -- -.- ( fj. ,.. V" Roo.4 or*' Hraicr Acto-
p.d beers n wM.
Ns.MwatL .,..* to hem fcr I u-...... 0.1'& I atM.W W .aM w raise 5a Mt, 4 *.r.. MEMTMdn I. nna..w d li i ..a p y
ITVE...,.. rmMtwd ..pMaanll I -.. Uk'' w .MraL w awe e velMaCr. .s pupnll *t IM MM Me eAnn. ::1tft ...?How MuSlflUMiKM etc' T'crwrost.In.
t Int .... felt !1 7N .. Pt M i eel a r SsM dct w w 5 1 At,
oam CAY dtd ***. .' silt ta[ f. iAGEOD ATTIC ITrU|i raw 5 .... .asp. r ........... .-. A D. ensa UMlt1AT/0N. t .....- M.>..... 1959 ford 6.'leite $695
Pall .... ..... ........ ar..Nr Ml MHPM Mm- r -.. aMSa .I.1tOMt'1Y'.., .
I N Mtod. MM* |.iv. per. p anMtturfi I pat VMM rf"' IMM to toi>. -Maw .'-". at lee ;-
\, $3r cal BtMi.mi.tt! ft, TtIRtR ttDMr1Ol1 hers" ...... ... TU' t. Mi ... HMM. ... **CtoM /..... to toMi SMI to..MAMJWI > ,'r5rt a er- S. a. sad M tA taN. w LIMA t r -, "c..tn
I M.
LAMM! w eat
a. .** dWa UdM. fraradrd. ...-.. ---- Is M wbraWdwdw, ..
w mm. OIL ------I II ..- ... A D ..amal..eu M fMIMMDM H.M> itotoMlM .
--4LflM,i ;;..i CkB farm, tfe t, ._ A.Nrr:: I 11- IMMr. Taws t ta* *** a.l afar. weave M -- MEKzr1 961 EconeliM Stabs fee $6.5
I Lai trea ..-a to M w ....- asap M rte wmrwtc.Saay ..5(151ad .. .t. r ''tr'r.
r e I%ni.,1SinD: APT. M ..*... MlMMk. M4 TimmM MKM IUM IM aa. a5rrard pumiiiiIM aid: w
I ,, rr
WANTED
\ HELP A IHUIIM* Pmiii : Rule r. Jas. a.ases M sir ( -. Ta S p
p.rtft I****** CtorUvrty f..i .. ...... J. P Jiwlir. Mtut. I trftJ.a .... ....0'.... MM 55.ht
I *.Sear/ eepap'i i MMM D OTLK MOTOR CO.
: tier FM a5 LASSERRE
mEf'OIm--' 3 O.rY.m bee. WAITED CA* HOT H yew urI I I:1 .. M| M IM NBMMI CIIMIIMk .:: :::: ?:' twin....
.i L 15 .., "*
.
rid ..... In* ..*. I'maD BCDROUM ........ hr{. ,.. Bawl anter and ....* ** : M.reads.. Mars. plaid.W I \CWH-tTT RMCAIDrulTM'Ill APA.

MJat mat Mto ...*. (ST N DM j atohud .pt. M the hr...... JO IfFMrltrr reel Cjtprrlracwd. Snrial fccarly Ltd a.a ..., M 5.55. ICY .art South ttS It,... ...... 261'.H1'I

ft I PAM *l.MM. Ur I eNNTFR Md. .lash. c... NIIN earl I" PUBLIC CIE.? N Mmtifl J Ti-seats 44 M.r.a CMMr. I I Seasate.s If Mt5 Pat =-

AT flEE .Ihrw ...... MM.anry ., Id. I ...... U J"wi art aMriodc A TMR tuna .* '***. I.. Tilra n-ujmrr'

knmt C.-ral awe. MJM : RIT17J i M-13M fcr. a'Bilimal' Md. I Putets JI.WLSL. ..<. cirr, ITSea _.pal, M. M, a M*
** *r Me.
.m CM duesATTRACTWP i 'iHRIZEMIT: .pi.. ... Ikn. tail *rUO.. (Mrllwh SCI; item"tata tea a* :iMa.... ie itaew..T
fitt Itowrt to Mlr ...... KnwuaMl .| t
nut ..*... .. .ITs.e ..*.., -
BKJOC Ian* kdmm pnr* AIM.= r-r t 4ROIT A"'IICE. I to.to* ....... .
her kratfiM hi M CUM hmMhrd. ... apt irlmd .......*. to mrk topmumri MljrAMMttM .....

Drr*. i12.1* VA Ir1RsunThTOlNRrr ......... eel I afllt*. ICxprrimrvd ........ I

ft W. L MrfKAMBnmrjc kamMc *f Cnua awn -- LMJ1 C'. tMAMM w JI'MR Q

h.--. Mrtk 7(11441 .- pr.h.r.d. Typtef alHbtyltlvy .......-. Stave. A d,515 I

..... r..., rare to* M ,._ --. *MdhM siw. air Net
.rldrh sar.d. SllJM .*. IUT MDROOM Weeded Law artsg rid' ...... i irIhM ....... 'Aft or f"LO'tlDA 'to- I
VII irate. AM..lar.. red ..... c. Wt at Jw D. ..
.... to
aid Apply
dueL KartM
...... ..
anlar ........... Al M SmukMUly .
,. + ,.,.. M r.r-a Oft.. Tema.sal 5..p.Yea...
rbse4.r .......... 5.11, w\ I COMMERCIALPRINTING
\ MM. T. real ft ..* '1 raprr' he Ca. Yah. Pea MMHl ISSa
UMtaa t *"" -
.Mr MM to Jyn I.Lw .. .. = .::
s
***** i, t..psw Yaws saw.

IM Marti At*. ..... ..-1171 ***y 70 SN1! rlralrr.lImt1YitIIPD unirmre: : o nuaw I1nr. cxrai.II3KTD ell p..twt_-.. hi..... I II

meL: LAIU.K Lots --tie --w __ rlnaThT__. ... 1 crafanmt. ........ A.I:e.s: :: '=

Gaud ...... ow .Mr1r auk / ap ply M. IL ,...* tar rta ... .
.... lliktinl Mrtwtrd ..."">**k'I IUi w ...... MMr.pi.5.
Bwnit '"r r r.... M ....& 1 I 4Itl1. IMF ..
Ilk nrtriNT HIM .l IIW- .....
14. raR 1114121 I* Wk.Ut,, (1_ w 5
|I;UITRf.U WAMTO. Apply toprom 0555.' 5. w raid a w

at BHrcanrrr IIIII'ftC. --. SunkOr. win err Mwaaaarl.,
..
rurrnifa:R i br*...*.nkjraHM4 I
iu i lu I \'UU UP &A(II 0' 'IOV .......
Mildew Problems IMM I'lL .'.$*. Uc 1 --- rem Was M a at 5 0551ysat
M M of Mp S Cwt
rill Brntnoi%! AFT Maud. .. M PUBLIC NOTICE t5. .W1 Pressure aWs
High
M rMrkd ... tIJ I. !lilts:: MatMM M rurarys. Lea. -=---rr-: ..= aa

W.,IM, "A' **. ..%.. yrsra. HMMd tumlMMd. ,C Tint..C.n.....at. M"an tint".nar'ttttea p *:M JIM MawMi. C gt.Mly.* al.rtoTM rm>M I

Ur! ,,t as at M tat tar Tit ":
2(1 SKI
abr. : ..". Causal' r.im .UM w7r.rH: : ;M : .* :n mrtCM
'wo BKMtomi tointoil apt. f *. n MeaTL a 5.5 sad : ee r w
,to eww d .
...... fisher ktrire.m MIABI _. [tea d Jeaw.Mrtes ., C-
Year Goad ,,4 ,.. NaaMCera 5 sir aS r Cud, S Na.NM.
CHAW U\K OK OTM9TORT. t. rlrsdirv, slain I. .... fl.. xawe5rab. ... a

: rrat .......... "N*but 14. tlrapMtnwnl 1 1 a1. w r__5d.s Prpsr s l.d 5s sl..ad S' Lawaws.:. .ways wle Mae MU. I Is A Specialty With Us

MyannL I* **! print. to. FtarhU. -- I Iwctw :: ..:::; As.r.a W t e....;
DrWayM Crtap mtoaCMUI YLLS1 I l tor rel.Te. W .- r w Mss -- lies ,.e .arN1am, Pier 1
rise eel tgi.a t puss M I. 'Sat C CMrd a Ja D
,... Mf. C* ttSIM ., toUraunn. 515 ... FmrWr :Mae sus a ...-.. w ell. eo M D.I.draeT5 \
t:.l MltU.n* rend rmlalU ,sew daa1it ea 5.aM wt. d.rr-r r l.S 5.. wI
UXTEDOUC Alt .. PCsTue... :... .Sueru4. att.d a ell ..: w bu..4a :
sir r .aid c_. t aq cawiyl w CrWra a is ...-..
Tee ....... ding teat. 1,1.1 .,l_ d ._ -.. rants.w .. isS -.... r u a -1st KPLPNAMSTM4
rare kddwM ..,..,.... pas, imlt DIXK mrrru. 1
rpcrM cr
tun Mrmmt *J VIM NaMriPLILT1111. sir r.ana. EaTplbNg salad 5 asc r w Ned pM..rr aSN r......I c:_ M IM1. MM *<+ Office other kind of printing

Ma0 ft 1.V. reads. Trusses' -ctromr bsasSi eraC T.war. -M 5 r...-.......MrC rt. 5.Mrs ratS.wet Y..-. i.-aue55 Ua hi Cords, Forms or any you

Rry .. ..se .... lie : := "-= r W .M.dew....Seedas w (Sot_- *5tia..5 KACM led .55 or 555 vou MMr require and if the quantity is low Just give us a call.
... may
haw ... Wirwm. terrapd yr1ri.i. Hair .
riUVATE TlTJOM Md ..... .0N 5. Sets t M te ebr t VMJT" eras. to r
.. rtn .MrkIU.UIM. rail lea aw q5d M sd a.wsers r.=_ >.* Mw rtom M U. .Sir.
ktork .nm PM! OTOe L HMM -. .. Ma.lh ....c---
rt** r.Mi ATM.ft iU-auar HI4IM. UtMJUUM urh .4.55 in drer Md awe il_. Saran L
ft ftMM -- *. wMMea. .... bas .5r C p.e-

mil: POIYTIS ApAimiivSrOCIMCrttXCt. : ... -.-D NeMr1M .. .. 1.15.p 5-l.rr ails 5 Crab as 'a.-. as p-r M, If hove printed for before o phone can will start
5ke15e ...... Ms.sld yMd edSe I Md I WMm Carl VS.sM Nsist. 15.55 *D all to .mini* tar to*.I we you ,

IIWI. Cuwl lr hued ....... Fully luraWml tockmac !ear a tonn tee MMkM a. 5a.rd
,.. ......
wall tm .... N* rlrslg lUWiM. Day...... url k res5 Ie J. Sant. ... & M es M iiHt* Ctiror.;: i r iwx rMiwrnitc ''I our presses turning as we keep o complete file at our

adt. Apply SM fctfll nnckar. PAMIuMm 5atit d ..1 5id .54 ..5555U.

'ittt ftmtcwntru. > Mr PUBLIC. NOTICE 5555.Mtww-e..l r Cur.cad./waver M M..w M P1.\ fingertips of all printing produced In our plant.

trn.S. .... .. retln'rrtsIAl.M1 ; eat i. at at MWA..RAL .
TWO BCOKOOHapartmaat l n.'miJUO: nUl Ti.K .. D. ... ,
r. 1M u... M 5draweIp1L "tee tutu. tae Paffttat .. 'e R Q OTLt'Tto.
C.apil.y Mallrl. 3111 DMWM.. flmw .. M..s es..ar ..U". SLat1x5. -, r w 0.5 Cat Saw !

fMcMr\ ia mat* a* MR lie .. r.atVLe e /n N .
ft .. ... -- .n'in.S'Pet. i
.....,. --Varaltoa- M.OOEAVrtONT e.L M .Stara eleppf..1 Pet.e.......aI ...... ,, ,, : Our printers take pride In their work and you are assured -

CALL nT1I: fIGRAMear. APT CuanMilifannkid. ,all as -- alas..ad .. I5adai. .. II .- a
.... Day. --. ar au.ik.M4 Met..d.S =----_ _. of o neat, clean and accurate Job. **
L L ....... r p.: = Aber NOTICE
& rMrarr A... rwM .tMTU swat w a.e.ait sea PUBLIC
>*. feral EMM R.dlw MrBCACH w sr.5i -. a flu
: 5
r retests
n Marti M rear .MMIW Maw I r r SAIL rw ear a .:::-.a-: : wMa .. 0.15.54 Cie puma 55e5. r w pap dWawa.

..... UMMMJ mm Bum Af AjmiETTYar kneo..st ... MM* d MM) -.. 5 r Ce.f pees pa5a. M w .3"\

A..s.lr, ell. f dMMa. ...... T* taws ar MM! ...d.. r Mw Caaar. ,--* M* ,:= r alai. a.Car..Mat,M,i..s1.,. Ce. Nee t aP
mUlm M w tan err ***
t_. Paw ..-eat. Me to v /re..55a _.- halo .... 1l. ..... M fsratla. ...
YOUSWACD OarararMUbe net at eM M .peed -
1161 ------ -- .Stet saw Sees rat.
ear w
R l ...... let affrr to .wk seat. d.t.to. -IrM ..M......are.-stale M to r). ...-.-.. 5r.rY wed M.t w-5555 M Mrby d PHONE .".' .

1a M M. Ill MISCELLANEOUS star aaeS SC a al.e.y w ea.M U Car r rr.wr. eat.aeade. '1; aJoI.ar
Mar w pea r trr.a air raave. I tar *M MMtM 261368626L3687
law TO i.'Yi art k*artftoal. YMIAtlaauc sates d w e5aae..s. >...fc M"--5 .Mire MM ***OIl .. '.-....

"I3PI r1sp irrr far' h. WIU IWAP ..... tat av three 1-- use-t bp -w -aese.y tt aI raw dt.a..ar M to 1* aq CtM ... -
far apt .. r skis Mall Masi at Cap Mfliii.ll>.. k M .. FERNAMMNA BEACH NEWS-lEADB)32.)
..,.., rw wd LT rap re51 nap as 5.I ltq M any -rate w 0.Y M ...... Mr M .5
..... 7ue AM.VOttllC tit nap Ls ides --. Pk. 1I Set 5W w. -eali t 4st at M 5 ..4 r ....... r ar d.eC aw
sitfAATM11 .... Cua s*
Sl4 Ctrl Raw t..W r CII'f
.. : Ml afvtta Jrprbpldla I a .aer a Raw a r ty 55 leaa.a S U. Cap a I VIMt i
Simi M*. PkM. IHVTW k (KttjrwfPk. A* MMMtoWMiv a M *d..w** RMarr ..es..a.T-SANDS-. !
trl -
JilMil.SMI lie..l >l-4ID. tier Mss 5p.ear- .sae .. CUT Asds.a MM| Cm** I
r.E"i" JrIaa.rwr. Cup of Perssi -. rbaij

1"01I a.wc ... .....-. blWerrRb LAIN CAaY.11. ...... ..... .. N AWMJ....le.ar .1 I T!,KfoCM eAMStp

ISM bt. i-t. ra biy. VRourk*. M Al sir Mays
erpeif, pmrtbfild ....... + Many .15'
..L ...... ..... Me Us ,: r R .


--- ._ ... "----- ,- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- ---- -- -- -- ---- -- ---- --- -- -- --- --- --- -- -- -- -
..\' ,, ,, ". "" y ,. '" I
".'_ ,__ __ Yw.l..1r.Ir.K.XK.1..._.M, .fLJ.__.-...n..J._,. t.L._...cK....n...u.... t._,..." /._._._ IB lrt.
.*.oo.oo oooooooo ooo oo -


:I BRAND NEW". :i s 'i. \FLORIDA ENS GRADE A FRESH ..- J''
: THRIFTY 'TOO !III! : 18c.


: : _
..
L
!. good we Jut tft
.I.......d II ptf tile F'" Ftf.r'. ..fMIlrr..1lthsr..r. rticts cooo icpiaiti IM mu m notiw>wwrnr mars mtmaTfct
)11"
#Ilie M It. .
> 'LUE 111101 Q'UALITY' '

;, : GIANT TDDETEMEHT/ U.S.D.A. CHOICE REEF .

., Orange [;; I : MM KGCT.rrc CHUCK


..
(' FYNE TEX
MW Fid Fir I &tl wwrtf yn ifIft IfttW I 49C ROAST
.J fvilifr ml wr 'fnttvs Inr prim. DETERGENT .i
-.

i ORANGE SAVE W JUICE p 49
YOUR! ICE FOLGER'S FOOD FAR i !

.rft wnt.
,..ItIt'/ !,,. COFFEE_....."", "." !:1.1!! 1 i Rll ROAST UtMDAtteVTINOOlttt
3 i; 1 KON06RMI( ( LONG GRAIN UMT-1 WTO FOOD WOBt
: HNSWEETENEBI .cAs RICE 3 '2Kr = LAMB ROAStjL3t*

-:--- "III........... "_aLto_ / UMflONGR.
-' 1KF 5" $1"
: % FYNE-TACTE. :CALIFORNIA YELLCf CtiKG ( ,
1 .
PI. ACHES._..,.;-c fcJP *i I.UMStICKS U1CC .on.'IAM'A'u..n"...IiW
** ** R P 1'hCAlCS/ .
... 1 Peae'I.IU'HI TUt to pact "
: I BANQUET FROZEN ALLVAMETIHDINNERS. 'STEAIS """ ,""' '''''

t 2 '01IM_ ......'..111IIUII
i SAYE 3St a -- flANKS _._._." 5'
.. ... .
...
.. ..,:!.WI crte.At
IAISY CHEESE_ Jft
0 elT GIEEN JEANS.

: : ;:. 'I

o
: o.r mplSI/ Qulil w Food F'.s thmi 1t66t.e.t'" .
.. TUNA fiSH 'J uCA.\'S 4 rea $1 : o I IOrr t
--
ptfllrt o.zill'Food Fit o R/,1/11 o
: PINEAPPLEOyrlf. JUICE 4r ca $1 : /
-
.. %fi sI Qra1?T o Food FIt dr,Rt,13 f tub e

: sw. POTATOES.nr..... 4'01 $1 : WY' lwl.lrG25f _

Ora Atlkrrr Q.tG f;r Fro" ,rj q.Iq 2Si rub = : .DONUTS ut 29 .

o FRUIT COCKTAIL.: _5ro $1 I :'!mDI K

: On ntlhrn Qrt1R j t FJ F.fr.b! Foy NO FRESHER 'RODUC A HYWHEIEGIH.; ;s illl; + i---s'fi.INE
COLIEN CORN "" 7 $1 ----- .: ww..w..r. -
._ twttru.tru K t' U.LIr,.,. 'U' ..II 1.1 LI PI"ALL Nttt
: Our lU,hrst Qulty FJ Ffr.Kf 2/IU '-- TOllY GIAPES..2:: us 2" j .t-:7.-p CA f tNG J t.-.....s..AR.M..MARGA. !(..pn...,..).,
CUT GREEN lEAHSjf r= J rea $1SLICE : ttrrtw =. ;..........1..N. 1

: Cw t r"rttQralir,'FH4Fm'IlI2/2J' : MciNTOSH APPLESL3. 3f iCARltdtS .:F- '! F5D ,rMw !

i : IEETS Jf/= 1 rOI $1 : 2291 $1 f F awITuai1WK 7. II J 11 f ;;r!!!!Ifi ]

i Car Wfaa! QvlHj Ttd flitIff 6?# ............ I II oWOOIATT. ,I II .iKtCliao ITEM
: INSTANT TEA_JI! !_4" : TOMATOES r 2-2' O= '-=
UATTUftMCAIIACE ,,,.., .I ......
o.rUlli/J1 Qu!I"r'Il'l/191 II 1.l'& I "'.......A ....- :I ......,.. --
I S lOOK MATCHES. _.5.1....._.f rOI $1 : tlnc.............".... I "qf"- STAMPS--- II -.rs ...--.-s-
I. ;, ;;;;.;;;
M Ml MC f
SSSSSS> .SSSSSSSSS.SS.SSSS.S S HONEYIEWS.tACI* A' :t "ANTCOirctft'trtt :;l -;"HAMDUVRAP._:.!.I

SAFEGUARD 'rte 2/33i iY'iiYlrNmu.: : 35.6 IU1ICOrttR NiftuttsttilRt/rtptrf ,_ ."f .
/ ( CASCADE -
DOWNY 47P B4v
v- 'T.IIn."n
t ..... I i M<.S CtAISiUI MM UM65(5 cttAarrwc+ ; ,
SAFEGUARD ATM 245(195li( JOY LIQUID ( THRU FOR WSHES--' 65(5( UlJY'S FROZEN VEGETAJUS
|tnOITIHWC UM CUAMI THAT CHAWS ITttf HUM. THAT CUA PSTVtf*J ftff
CRISCO MR. CLEAN '':'S9d COMET CLEANSER J4t! nAJ.IUTTHIwcs. *
PW&wwoT1. -
cj 5
TAUtT ITttWMT
CtlAMWf nut Utl TMt AM tat
SALVO SHC & SPAN > 29(5(! ?TOP rt reutt.ou Wl CLUrtR :... 6i6S I. COOKED( JqUASrt tcts |

..
1116


A .AA .. .... _AAA.. ------ ---- --- I ____.. . .-. ... ._- .. .l ..lJ.. .--.. .wrw.r.w. ... ...'". -- M

.


Tawtva; "" rJ.wt-la Vr. FtfiwaJw tack Fferafcj n. '.. ...... It 1965 .. ..
I I' ,. Ml ... duty .fck lie
i ,Scouts Receive Awards At Court Of Honor Annual WROTC ....... "'-
I I thapratnMjaapaa to awl* k hKfcaal
,High School' Echoes. ; Forest Service Exams Are Slated aa WriBd frafeaw a/ka
j : SV UWCST VALERO I vii ..... fnwkHdMNT rflk' to* a*
Ikaar. Hat ......, M JaM >W MM.fkaMarka .
lap Mary rkiMry. tMrtfe M*. Btotfa Bia Ml aad ltoM Drnalrr Seeks DropoutsFor TIle Is..s caaacfl Oiatrkt af ..al Bay Ika Sent NartkrtorUa For December 11 ...... a ajaalifytof araraQrttea

''A..... fnMi Uw ......,tan ... -.rd5 a C- -.-. III ....... ...... ... lbN.. icy wi 11 berw2.. aid puss
.. .. .C .... ,.., Youth < eN.2.MN err.d .'
.
a nu t 'What *. M**. .M.1.w..W Program IfJf sad the traMtoaal CMrt Va Admiral B. J. fciuau. Jr
.
,......l p.w. -r .... ... I.r .2. spirit. ud p..1." Lwrw Ifaaar al tka JMIUC Mall fcM) Ouaf af Naval Pawl, to 1ktoA ir anaMjF. INlanes
p aMiiaarad
.... ....t (to wwL FN.. AwMoTMn .. mw M.1.. Immp Ie
MMitoy tatkatnrt
H atWl Is.. mialaa
11..1. .Ia..upb..n. Tka rferida reed Smw .bnkiajl today Ikat D ana r II kai I.ssi1sd .. .. .......
Tf 4
11..1.wMI..4 d.M. Ktor .. .. .... ......, ...... t1... 1y.w AaVaataaaraJ. fhnrmaa' A'l .
fi* lull red drmmu torft ..... IJlaWpaaura .. .......
era .
"..... Uw UMKRWIIMI M twirl sad ....... ... Ibm T. JMMBIL. ......... arMUtoc.Matoaa Oar Id dat. tor Ika is
.r.1. .fPm4.* kramag Mdm tor .Itorir aaval
IS .tU tova. fur Huay 1.rW. .. ........rr4.54..swr touriMfil. Bull Ma.erRplay. .1 slid ........ ta11p.iAMATeorc tesseraNM
an y UM ......, ,....d IMlk- BilWtT ....... .. fafena.MM ..
..... .. ... Ma... OtotrM .
I tIMe ny rif null .. Curb ...... CkatraiM. w.M.rra ..... ad
Ltd Youk ......
.f ........... Ikry ..M ....,- ...u4 that ........... ......, .Ctow... .pracram.Anardtei C M toM topw.. ..*a Tka fcaa4 Trail !lIP. .....) attfctok ahaaid. rwimatfaUcftto .Md at avpUratbai total tub. arhaaki aad araavailaUa
.Irar. .,. to Far**** af tcaatMT aa4 Dr. MM McClaMka
UirwclMut tIM "ho.... h M* .f UM hw.*. tt MUM .. toriwtoUK ,... kajft arhml wMon Navy lUcrviUaa .aUowar ....
Taw MW ffWvn far UM .touid. ..... .. MM "... r..B.U.L"ho. Cater M. praCTMi wall two a atoat ... fn -.... .. ..... Ikrtr. apptt- .. .; *.
Rea ...rU<4 dIN ....... n., .M. ...... s M** at adaM ..d.MAld.rw..d ...... ami l the broMrtaaca af Cad; ...... katora. Manmaar .. ... tarp Karat Pai annul. Drpart.MM
..: (........ 11I. .. FM. First ..... p..iat skid toUrt ter.pk..t.d a kum.. if 1Y..ta.dIrM.t k"Ylaa. ] af .UM. Navy, W.....i..O. .c
by .Id. ter .... s.d .1IIJt .UM torart arrvM AM TIle ragylar KROTC Pi mi MI.tor ...
.a-.. ......" l-k Jwrs. s.d ..... *. *.. Miller sadt.... IW.. tomu ara M-IL Earwwa: mat kaa Dunag. tile araatalaliM. af vartoaanattf It ....... to aawkmiai. tile
.
LwwtMUMt. WMtoy fwh. ... .r. _U .kiMWB M tlwki.lperish. drapmd. tor at .kwrt at. avatfkatohra atfvaacMMrta. Mr turf trap afBrar MM at UM V I.
FrkUjr IIIIIM .! IN ,IlL itor M sell.. w .-H..l k .sd1.. AM, k* .karat af Trm .... XU rorh.a: UM Naval Aradrany, *<... a ....der..4M
r..11 I'k.l..dl far* 11.fas.dr. c'isui1 Star !air ".... ... Ma. aMkar ..... kPm ...
M
p.. !*..<*.*.. faro IHwrnpr..d er aka. ahuukt. lie font a (m-awaiM a 1 11 LM w. SCHOOLS
,... .
.
Cwuity llttrricaiM. .toJvir Ika Odd Par fto d... .
.. a Filar ____ sId ..."
kl* i..I..i that tl. wnuly. Ma aiprctod Ikrt. M s.rka i '
.
fwd f1am. W Ikt .- Tttr kaj kar ana raak to araMtot.. Ha tag! at Mt af Ika I1I\iIto1'C\ cat.
.l..t....iW pat sill ..... M.ys w .1..d. .tile led .sill. .. torrd. tile pr.rrn.tY.rws Y ban raratvaa Ika. .Uto. twat.. CM. aad .......... TIle Nary kjrawmitattaax raa OPEN
... .. .to Uwtr n..M .. ply. ..t U.. FIr 1 .H ka Uu.. M rtrrkalrfe
.M .. ... .....1&. ItLp.d A mm*+ to lie HMM aad .to IkaN4M baa aad ..... pier takaMMCa .
.. ...... sill tot .....* tar*. sirs OM .f u.. I '...... ... rarpnMry, aalnl. ..t.haaara. rt.r8.nw Mart Badfea.tXkarf altowaar. .. asaat
..t Ie suppers .... mighIy. Prsw..ha w..4. wrtfc UMc .,.I.. s..My. ., Ir. ..y ....prat. annft ..... racaMai Mank ...ea: to ttw NMOTC: MTamnk
(..*. .... .. trus.K. d.. ..".... M* *f UMrrii fi1Alk.l. lewd flra /OcMaH. aad I IMrt CINEST VAlCtO HIStNTCD tea S.. Awed I. Pita /.r.. Juan* -. M Oaaj aad Ika .Bak.awrt .s.M.p..w.' .
Pin_' ... .. lie ... .ton iinnt ............. Tiny .... rx1 MtOTC mldrblpm.
A-- K. After thw InmnimM Itffwt t tf maaa k.r4f Trop N*. 213 .! tile CMT ( Nosier M Way mt kadfa; whirs K. Marwy, .......
..4 pnp.r.Us..s tMsrpert. pr....4 will UM fferthrraM will iww. II. PIT ..... TtoMajMllfjr Mrs ....ha04t. Wt. MC.... ... Geld Star ,.. Caaurtac aad CaakMaj. ..,. kadanjJ .kl- 1 -. 1.d 1..x14 /,
.... ..... ww rM 4. .. .kr.lrVrMMtwUiw .( UM 1... Its --. .Jin sit. .iK k* I...I ill... Mr y Rrahs. VayM Rjrak sad PaMrk | tntotof eratoM. I* (II MTU. afUw
|. to ttM4. UM. TMINT ... krttiiMr bud ."< *|M..- muUr pi...- M ffrmmut stew.Its. ,..... CaMtog Mart Lair. : wit AAar campMaw; toa baryear .
(.... T. pr.s.t. ............ .to. k.4M. rnm ..., urns sw, .- MrmM !toiMH Ikai SWUM ...... aad CMH; CMMXrHdaag caflraja aaana MM! aH rciM a*
.
e1 .#.d. ....nl MM C tt* dii. W '-t. M ItoNHlk. UU l .'11 UiM elan almaVI tad Ikrar .teal. Merl ladaa: aid to TIM* mat* KMatC: maiufcnxiM Istsl..M 1
AM.. s pep. racy .. br .b..... ..lwr fin* yap fr. ... I'_*.. :.a..l* nmifciyinral ..,.... .1 81 af Callahaa.. km* Darts. Me.ranmrk. M a I***. afflrarto
durl.t. .... isd kit ....... Peat ...*' rlM. will fMU rtwHRwMU TIM rkinda used tube rrrral.qf c... CMtartam' aad Ikakitojtonka 1 tha U LNagrM.M.Wp.t.wwwwvrr..
.......... rWa" fr*. UM. '''/.n ...., CMrytowd. a Maraiw pwfrMa) 1L.I > mark ...... --
T.. fssti.M .... .M nl.tivIy. I Ik* rrwlu. .f UM. r.iMV.. (....., rnvk,... M .krartond. yMncHrra.The : tarn ...... at .Ika altar set; ,
n.aU _..,.. U ,riPTb.. !..... (mm.. Ne pracram all .tortoda. amra 2t r Mr. ... Mrs. jMrpk Ti'-. Mraad .
wv..d. tI'MIIIIC. ..... Any I. Burikanl.Mr .
II .'', I'. *t( rti d ttwt. lraia rirctvhw .ill .. UuFMI. ........; ...... RoaarllUory :,
Iknr sit .town ./ ...., aad ........ ..... Cta*.
Get The Best Year's End .a--n. "kntrwItM lm a tw.Iy to* iMitora. ...... Ira HnMM: ...-
...... .,..- }r," ; at pyresoy II* Plait Mr* J. Frill: Mrs. ...
TIle rtvida Hoard ., r rrtry A. pto-toi.. If,.. ..,... Purrwa;
... ........ tor war to .todrraltaida Uia MrdMinark. BraalmaKar. Tr.oCl
DeilOnA .. haMra MM totor .pra.tram. ; .... ...... ....... AiitalanlfcautrMalrr. .
Tk* atM pupas to nulrfclUa Trap IU I Io
atfk .avkiad amrteva aqaal l MM I .... aRradtttf. awra; .........
% a( Ifca lid .l tile pnvam.A3e ttuh. *. Aanataat AduamamiaaalfkaaTnaa.
New Chevrolet KaaM DtoMct: imtkaycn. I
Nartk ITurtda MBdl Bcnat
T. L Thompson EMcitfraad Era* Tern. and

Completes Court Mi* Vatara.TranvSU. !
THIS IS THE TIME TO TRADEFOR bad Ika apnuaf sad

Ar Sheppard AFB I SCOUTS ICCCIVIN6 AWARDS .t IM CMT) .f H... ..... I c-... ........... 111 -

A GOOD NEW OR USED CAR .k'HITA fALU. Tn. AJr. toxk .*. I r* ,. D..*.. McCr Mck. J.., IpsI. W.,.. .,...,
\M mid Third' Q.. TramM L. T1...* Pets .....Ite dl .ad Skalty. Jrraftaa. first n... I to r. lily lakHaotr. F.B.H.S. Lunchroom tI
blN wSEE MI Jr., MI .f ..,. and Mrs Tra- Caarga c..... f ahca Fail. sad ,I.. T,... .la tile toxli Menus
HIM.U TVanprai Ir al Fcnuailiaa!! ...... .... Ota McCaranct, ,!lea Sayt\ lIMIt v...... ,I....
..... kat .toM |,.....*.. at 8krp.ipard j MeIoIIe ... Dr."jaka Mcaaa. CPtCMBKM:
John BarniakAT ATB. Tic, Iran Ika UaMac 1 ', -. -
\t nun lilt U L Aw rare M. aa.\ kVanayi Mom. per kraaa aadantal
IMN awftaatei.AaniM *** atoraiieto Ml..... carakraadTundajr
TtompaM. a fraduala al)| Too Late To Classify ....... .atmwu ed J2. d

\Ur. Hick ........ la km* raaa.Mgaad 5) .- ....
.. Bcna An..Tr -. Mw ..,. IT klWIKU LAY : OMrkra ..... sad a
WOODWARD/ sid. ............ kilted. MMMCrtakva. < I Knew Where To Go For A
MOTOR CO. I kavrat. had anytime. to lay murjr ikm aka ,M .KUk awry.Uua .1 .
Trade At HelM .led rad. d .... ...Mi .. t..n.tl.r ._I < Iram her ton .. krr tor nadK .... W tamkiaaUM aaal .... aatod.brawato .1|
I [ aa atoM lilt I kava kraaalrtoa *.., Met a tol.fcaa I'' .
R-, '. .... ...| .... 1.*.. II f AIId tile .... .41..a s.. ..Wb.d.y__ u -: -RatwaX....lap.4 -raack 1..s.atytoTVanday Mortgage Loan !
------- .atr I r.. to ...*- -belt- -.-.-..-...-...-. .Is.- atmd-e.11, fry-;;;,

la my ava ... tara ..... try per ...... N d4 dR bird" 4 sley aid 'II pili ......
1- M .2..M my Nrelsri ad ''tile.naI Yeti kul. tile MN : Mal ..... .kajpadftUton'grmrj' .
CAREFREE MOTORING a..nr my ....sad Mr .....-- r .... INaly. ...! (M> r..alM. .kunarad. apaiark.M More Families Are Looking To
.inaMmbM *.. .Itom ...,. aamaIUk lad. .... ak.Ml Ifcnr. Irrtk, M ntkO ........ and. ...... traak fits.-{I Us For The Best In
bmnv aad and to, .. kna Mortgage
t rat s a rvcrjr t1. aal U. s.d 4 pet pull.t.d.y :
fIuF..... ar Mfr. ..ew-... Ikryaauatoi sub *M k-. akat. and Ikaakf torIka : Taaa ..... fardm .....1 j Financing. Get Your Loan Here
flvailawjr to tovp awjraifd rim aiwtrr. II ka hart ... hall kattorad. ........ kanata vale
Starts atfiirf on* Mik ...... I,. M uu. y..r. l.A..n.d1 .*. .h4 rant aad ...... taeaaat. I\
T.... .Ik* .1Ydr. d.heerM. ars army, skill .hat .11 .kap.pc ialt.
mtrclal Ikat kaa yurckmt .1x44" tf (.pry deal ... iknr .... I Fernandina Federal
ananlMi ap to Ika aid :;,'..........; to .Ika drat nine ft* ....t .
a ...aria.nrMng. ..Wa IkatII fW lwwdy. Mfr I s an aiiary to atoa .

....5..dkw..k.r. ar...... n., hU LM Aafrlra abuut. airpoldi klippary aid MnajMi Ika krakaaMabla i Savings tt Loan Assn.
5.1 kattarcaairal
to aMaNato
w man y11 ....... dNe Mla kat. .kntftor. t to a ....... af pn ..
a .. II Int L$ aObctaai rid I to Mam. _. I war car ky amaMtogaWfctoK
.k. UM Ml. .... to cUn* MtUkjr a fWawaUjr. I lira I MUM prafarwwc aad MMfly mat Nip Ikacar 202 Atlantic
I to 5 akartar dtotaaea I..a1.. Avenue
,
HrptMkfcr. L rMriI a b..t..al..d II ..
at** ckuaa a kat ,u,nailaiiiiaa. Ml. labs |ri.n to
.
.1M MI W tort WIll !hat !**. H
.to M rill .....im rtottn. -
AM UMS. ...... k> nummnvwl .. surer 1
MOM. dM pr.tocl IMru .
., yw Mt .f UM Ucto button '
.poor vmnra l. ,...... bit
GET YOUR
CAR
READY
NOW. tlnk Md rrtdmUy pmn a cwtatoctMMT
to tt* ........ .M.... ikt kMMK >
Let Mechanics MB .kw tort ... .IbM lhrm*.kUM
our expert do the work I
MT ..k .ill irMiml tt .... If
tkt m1 dM .! kMrt ...... I
V Mon Front End sirs my IMM.And .
ALL FOR ONLY Uw pqr tkrt. ..... .IkrMikUw to DISHWASHING'S l I 4 1
V Balance Front Wheels rmrct.nry.le ..... .Iwr I GREATEST
,..... M 1l. .$5515 .. .1a.tr Ie
V Adjust Brakes *. Tto .per sup ..., .w
$ 5 .)<. tor a rrd' *.. slip MmU torfHi .
V Repack Front Wheel BurtngsV I CM )lit 1 ..k kw ..... tobtovUM PROBLEMS !
ass IIn .......
99
SAFETY thru to ArirM- rrMrta MdJwpk
CHECK battery CMM kmk. MrrrtMJ .wetly -
cables, cooling system Atrr I MM Mtnv tar. .....| Mir. torrttito <
Call toiMMfcn. ... .... .Ikry .... AH-New
fan belts, shock absorbers Car a aid... ......... and CM tara 5.l.
...... ... asl urn r FRIGIDAIRE
and exhaust system 'Parts If needed .IkHr .kMd. k..Mii Ikrir kxriacktIUL .
extra ..*. .1I1a UM slit.
Aid UM bUkM due. *k* .... CUSTOM IMPERIAL
Mi ..... 2. tile keeling Mji to kit I

Famous Make BATTERIESAS ku. MMUT a MrkM .4 HcmvtiMMaaiktpqrkMtoMkiadda % DISHMOBILE ,

err kw..
> LOW $999 $1299| A..a...* peer. MTOM .to> kr..I'\ I
'. .data. red. Aldkrl M IM D
AS C-VoRCKh. ,- a-vdt [XC"-" .Mh. yniMV M> ...... Irwn artk-. e Ends rinsing befits '''dine!

V,*., kattory I b M..iaa .... k tm via.aver vtuuM IMP Md CM .tovdly raw bit lw<- B
... toana VM ..,...... Rrplaea it..sub., m Issue, dip... .. Mid .to> laIn a nruw ra- t t Run quletty-quitttstFrigidaira .
..... lawn timm .

I U j.t'n wrvwdto ..... .... Dijhwajber Up.,. ant!
ml nrti kvtwv
tee yvr ywI
i *
I*m. to kara I t CM Ma .** Washes pots and vans!
4\pTIrufon.. De Luxe Champion :bam .irt .* kMiprr JeW drw.
.... Awed) tnanwluera.$ prph. DHOWS
!Md prikmjid M *4 awinaxVACATION law, edd-shapid dishes!

(( J121: = NEW TREADS i I -- I I Ii Modal DWIUJth I


N0114 ttal.om M M vows .r.ran
i ;

)I t Phis Features Gakre!

i ou4.$4949 i

i MEliaI Pisa Button Controls with Attractive, useful Maple Chop

pigs tai and 4 "-4..tm t. .._ alia( all yew cat < I I choice of 5 cycles. pin Block Top. LffiERAL TRADE-IN!

auar1rt Supir-ur Washing Action Easy fronUoadinf with

r;: w'--- I cleans vigorously. laH-Te-Yw Racks. ALLOWANCES'

Big 14 place ] Qtstuoi Coated
setting opacity -- Steel' Interior terms

(NCMAX, for quieter operation. HS1
"II't t FERNANDINA BEACHlu ua.llt 1 Pb.. 11..81 ---.....-1.w FLORIDA PUBLIC UTILITIES CO.
a d ...--........
I
1I I II I

j


.
-
_=

TT1T & -Fernandina Beach news-leader
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079912/00142
 Material Information
Title: Fernandina Beach news-leader
Portion of title: Fernandina Beach news leader
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: John H. Perry
Place of Publication: Fernandina Beach Fla
Creation Date: July 16, 1965
Publication Date: 1959-1980
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Fernandina Beach (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Nassau County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Nassau -- Fernandina Beach
Coordinates: 30.669444 x -81.461667 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 102, no. 11 (Sept. 24, 1959)-v. 124, no. 8 (Feb. 20, 1980).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001024610
oclc - 33142109
notis - AFA6512
lccn - sn 95026706
System ID: UF00079912:00142
 Related Items
Preceded by: Fernandina news-leader
Succeeded by: News-leader (Fernandina, Fla.)

Full Text
..... ,.. ...... 'f ::::::::::::.:.l."r :::-:::'...... --- ur.'Z-- .:: :::"".-:":.:=::::; :;;;.;: ;;;;;.::;.:;:.::t. .. u.:;:.. .... -...; ..;;;.;.;:-:.;.:.::.::; ;;;.: .. H: ': ';. .' ,.\\\ 'VW H.-.7.-fT:1; ,
,
A,

,
.
: q"l1.oltl"II

N'I'QU PKY ra'&y!


p1 of flA HISTORt


.
""
7 e a r a d x,55,


., ... .
..
'. :... i...
.. ,". :J.. ,.., '
-. .. 1.1. ...., .. fIt"JiII' .. .. .... ....... ... 4
--- --- = \

THE ms EDITION or TH' HINANDINA; ICACH- .; ; ,.... Ml Nip't.AM.I.n.k D*.ai Mat.., latb WJ.IMBH. IK.. J.. y...*. Swart; W.,** UHtj... ,..... u.... a.*.*.r Tto. FMta's rait toat* taw val to M OtroaarI

SCHOOL TIIATn" d let for ft* ..*.... |... *f J. f Altoa, ......, ..... S***. |**ilt*. Kmry .lacnttr. *- tarp 0..*.. D.at .....*.., tat*** Js..... LM
I ... MM*. toBBMHBFit( ***) .to* MM* Bt MMC Stan C.** Jmr,, Alt* fap. loll, Jakata.. ... latfdy lr*... TMB Uaat.*. sw-... s.,... 1'0'

C./.s .Bty Hmci' M W.tVat, Crft. Id.!* MUltf. larry Le.. ...*, Alan<, .Mat. ...... l.r,l ....... .... part tr pict.4.. ,.... Litt4,. ...... C311t ngAUAJ 1. *-
alt or ,......

Over A Century + I"- .t GALJRItu1ux ru Beautiful

Of Service M 1 h N '* "Amelia Island
ews-1 ef I
In Nassau CountyBMa erna tnn eat a The Isle of 8 FlogsMM <>mi. to r..>>... I*.... r .......... TM k..1. a..e ......... tr r1.r.I., ". ......... C--W. Ttr ...... 0IIr. ........ ........ .....-.. tA.. s tr .......... ....-. 'TW rtoal ...... TW MM. c,.... ... ".. ..... "51. r.1.Idr15sssr
... ...... ............ a..5 tMMp, L1.M. I.. .....L 71. ,........... s._ TM ..- ..... 11. ..-.
--
i -
VOLUMt 101 NUMKt FtlNANOINA ItACH.: FLORIDA THURSDAY.. StrTtMlER. IKS j'AGtSTHIS ISSUE lOc fH COPY.
--
-- -
- -


/usl!f m/'n Murder Trial MondayTo 't : !j['To Registration Close Friday Books [WarMemorialDedkation


j s For Oct. 5 Election I

I n.e. 1s ..... ..,
Circuit Court Ii Here Sunday Afternoon
,
Ol:7L" : Begin 1155 55.1. rwasd YM adM
< w, ............ ..... N
..... rrMay at p pas. pupara.tory .
m- Mr*. DnralkytiW psa.r. ail .s r &.*... ... a .21 .. ".. ..... to kar. .,.cW ....... Mk A* 4prdss. in ajaiaiy to art
ttmAmj. to Omat Caart r aeMf. Nsrdr 514 .aal.rkd III art 0.4. to aaaaay ..... at I to ...
.. N f Iris *&Jw ....", kw M rYN 15111Mn. .. I (1.I.a.. ...... h ka. .to. Ito NBBBBI Caaaly far kteat -
atari Ortaaar: I M ,.. cabaaalfcrlto XBV r..... L Jaw sal to M, .. ..... 1N,!sa aMpd. t. 0//415 tor ......... M .... .sa N. ..nnnat Sal to Mlr111y
toffaataj af Ito aaaaal aa- Ito .kraft to toar tile CM*. 1.141 14 sd .111 .N. hMwtr1 hi1 Y ... .......... 4 ..r6..irIae.n.4..1.4r0.010 ........
Pal to Ito Camrna, Ctoa1tto4 Mr*, lava** M ctorfad atk MOT AaII.IoIIIt rWr .,..*sr 't- Tto -.- .*... .tI to ...
Fa*! AI to..,.... ...... .UDy.. ..B to. tot .lab.... Lout. ar .. ........ ... ...,.r d catod r 1M ... r Ito but af AI.laata .
ere witty af fMtovto w .....is nI.. ..... h.. Awig d + ; .::. .......... ..5L ? A_. .*. .nira>.d ky MM
g*.*, aaTto < prtwN. .,. To Enter Practice iI4IIe. Aau sy. sal penal wtae's Tto .......... ... ........ Mina Board at raaaty -..
/ par a4ai0r. ... lIP... : kr BB.> todUcWaajr ...... d ... .... I r" >na ri aartor ... pat sills .IrfKitdMi -
pop ,... .* .la* .to* plandk. I Here September 20 97 : .. B>a* paawd urfauHaa Ito
.... Lad, ad adsel pas.. I I"J.' w I k aa rN- w rTp Marra 14 ape./ alas Ie

t.n.i.lr. .ina'Hai aaatoaM < dlr.i Can 4 Nay...... cfcaiflH. .Ui M. .... Coach Benner Gives BUB a -w.
lunm+m taat sera at Nataa i dp 1 ..* ..h. MM. to HMMXlrr Tory Tat amartai .. ....nM.d kyTtoidan
dewy a* .al a* atkar* *.to> if ', UM C rrTIM I H. ItoBaadr. .... M at
.tar.. ar* sly. eiraplyiM ..k a .fcjnB...ln M Cart .>... Kiwanis View of ""'" Ito Amufcaa UfM ..* .. Pow
'. .... ..., ...w ... acrdIs.eer IW lie .. easrl. ..d .... ......_ II praaM lie toM to tto\ awaa-
Iltrrlld .r ery a1d.r t y la ..-.... .um .Ml a MCMi h 7. amat.Tat.
W pw1M II... .. a.MwM .., I5. ... Mi4 Out lie dd h.... ._ ...... FBHS Athletics t CBaBanaBl at* aad .....,.
....... aM. at. tr i.s.r. sad W .1145514 w. .,.* ....... ky !Ito cry; af far.Tto .
purl M. .*....) Ito Marat .av OB Wtdmdar. >n*. n. Jwte \ IT TOMMY MAU.PmHpal srdw raA1.
........ wt ....... Ito aval affl.ctal Jwn. .iII tear.. MM CWM III E. M / ajB.... to Ito Maaaa] BiinMiiial .. ...... ayAftartHMk
.ana primary' .wee k .dIeM! 54 Jda AIIea. A.pM. ...... ....aBB ...lta. | .at Waps.I.a.a. l total Ufta part pans
...r ....... ... .ka1Yp Id .... tMc'rrr :' I Md s.sl M raardwW.4 mandtr aad anaylaran. BJM ay
tr 1M r CaIIaUa .1IIt ...... N.kl1t5.11.rr Gruea pis. _.. dA I
ft MUM. k. .rl lit >.ar>.. II I 4.. 5.5514 a ar.rr. n LUrII A. JORY1ONPHrbN C'55...
..... Ito ...... af tai VBBBBtfaW I II M .0 sO = 1 1Drkr M .. bdk1t4. ...... dnw/d lap Or cMe. -.
..aJ ... flat .BaaWaaaV aaAaTftaMaaari Coordinates THIS HUCf SIGN. *Wk ... I. !!**H.*tdwN ..,a.c. ... ... I(rt* Aid lead a facat at Ito d 1M War Mrs..ld. ..... M1. ..raise..s ae..se.4. ....
toaar Itoat ..to to*. paM.. OHimat CAP tig. *t YaW. Mat Mute Nara.fi I* ,*....... |*... Latkaia w 144(5555. iii M ......... J.M.r o/...... M.I01ea.
.. Htnttc III a..rm III .**r tto ttf. <. a k to *.*rBH r.4dia..i lot *rchav. *r* M. f. I t : W' [nwaalaai ttot toaa I a.r0 Mad ad .... That i tora. Jr. .U ad a*
UNIT. aHBtry.. I. .Ut pinlill. toM 1ir With Civil Defense |Haflk| Saaa*. J., *f ...... prmdttt N tile Q.aikr *l Ca>- wry Murk ........... .BB Ito 1.ntrw. III a. "-*- .... atwaar af OraawaM*. aarf 0* p..-
SI.
a al4 aw tars fcr IM Or i. VUaaat M Ww* Bto I N.a..I Ito. ... III .*..... j0aat to
> J ldwd1 BBMTB to
aval. tape ...... .. ....., -.c.. IMI4 D.. ... bd41 tea .........." Pr 114 I 1 Nrh.asl.. Baaril'U
Caanrl
.
to to** >i rtatid %tk Or> Ga. [fcailfcrtl practma aaar totoj .atfurlad JtMO a sreitr d Mw1a. f
.... ..... tile Tto wtrk al .... AUan AaVrtaiBf '' :
For 4x11lay >
w sl lIMa are Ealtrgwits r. *** Xfl | k ANal lad a. jMMttoa M.
"rp KBMW. flpaaaMrtot. to Dayton aarfc aftaraaai to Ito flyPa part ro ... .... .... 5. ,
w I to4 a anttor .to ta.. .afc MrIB W slats ..... .
kola tar Ito pa* yar, .1 apr.i city.Callahan I *. *a maay paraahi aad ...... Lea. Orr to Ito pre aad Hill .
..
Ito mete Ttaattr, aWlag M afflf to Hi* prartin 4 O0Or Ur.A..1 Ore OHaaai .aarPiaataa cA to. .* toraad *at .... "-fl>ia ai a raa* a-tead at Art Mae : toncatM ay ... N taa Paf .
Wt. U. My ........ M pratoalyyaarm. Ito) I to toaa to atari .. ... ... .. Mgr Ito.. atiamlalaf .ku4d.dA1sn.rf
III
5 117 1., r I.q..dr 14 aatf Cinm'nH' n| JOicar afCi I iuimiy II 0. 1M rp11 .
....
.to* .*. a Ml* HUB... ) nlry *d to hrM M MFfertk .* Ut Patrat Atari R. (Maawawt I: naiparary ktaactor. .. Ito tup-, N* to a MM af ".....ua sad.DrparaartC.wnwr .f a.rdL
Ito. ctaacax af M* cBBtryt IBwtal p Delegation Won Tan
..... to
i.k M. an.r OK Mrm maay to awn ttoai n.1drM1 I. h .
nar yews ad slam.....1111 kr1 Ilarp4ryt Nsss. H.pr. Naiiaa"'- tally all a -w I.r.r ..... lit Ilea ...., I dIM ttato. .... K Hn.aaaM rM M ....
nay MM to .M a) ... .... rid. lit wrdrwd. Y tor Ira11 .aSO W Utfcta r, Paaghrrty. a* Caplaa.1
...... to ......_ to a.1 at r5 1 arrvcd Teen to Ito tav
4pdb a ..... 1tR.. Vnlry frMkuM frm r. Ito ..... at aayTto u. g..ssr. I ate prvarctt laalartahiaB, ar* *.. 4(4, Viaat,} HWfaBBB OaVpM rr all II .M cwt
Ito ........ ala.. .to UN a tola ar Mr. Vara BoanDatfratiM -.
I.I.r Rs1I ky1 kOM Y Met. Kjaaa JiinaBTaB Pty- Protests Integration ttfeaal H*.Hatad,tfMl aa) a..BHiaif ',all..*..* .atM duly. to Itotor 11.4*.
Ito :
great...aalaL. AtMal. to e..eq Ito raalataaiBf Itar .414 to anal Mar ywr tolUM OVA rtWat IMfVlllaVfaB ..M' BartPaatamnm I Ii. ..... ..k. CaMdr: OUNf KMmMBl 1.114 ..... .* to vat ,.... M af ft* Pal.. by. C. Lai -
ttoaftt ..
.w af yaw a. 4aad Nary DM <. af. ..... rate aparatarB, .* ....... .. attar* aa .laviCaalaajad I.......w. Us, .'....... M'I"J ,I InW rGMS11d r pep .
AiMncaaMB* I toctrvaic tactoJcia ate A aVfcfatM at afcvakanalrly X i '.. .14 ......... rat. Ppn.rd5 aa fat Tkrati t I N IIIiI -.u. 1140. lilt ....1 i
*
Nirsr d.a.N r pq. 551 .CalBBBBl M raf TkrlOctoter5lsDateFar'KkkW' .*..... af Ito Caliato ana allaaand .,,110_ at Ito U I Dvparumat aftluaratiM r55_. *....... stlq rI BaWets Marled
lava tott ya. .*.va/ W la*Ito Jaycaai arwplate a* Ito rvfular ........, rr4W ) aad amid.. Itoy .vr* aalyWankaal Change AnnouncedIn Tee AmrrfcaaCBMtoard Lpr4
*
Tto .I d a. acrd .1 NoW .Iw.n Ito aaly. faarar Ml ... I at LIe Ihravk. .
.. ptaM
a..BK* .tI rw0prid M Ito plaai hr ftnaatptat | i... ..dana.y to prate !Ito kvkcrataai r taaar Ito rt 4 spa .law School Personnel For Election of
Ito tram. af cam war af lie! CaOatoa. arkanai.Mawaan .. K .a* pfiaaid. lad that Maaa Williom Hurto

dtapad III I14**.r.ay.fan..pr.. .>sew.. alt aa4. atoar 1sta. Of Community Chest-United Fad Drive 1 all. ttmr pratnl at Ito .aMnaarf......... caad fraai I, 'Caaaty... to Ito.at tUla aa* af ptmuHad aaly law..raav M.* III Tto--hIJ. Itaard.at...rVbla. ,....laatrartaav,.,. lapp.sd Dies Wednasdoy C of C DirectorsTto

.... at ....... ....... .... af .aa.. aa4 a fcar to Crat aaly. Ito fm aU fradr* Ikto. arvaral. rtaapl to tctoaljpmaBBBt .I IRobrrl .1i ..us.... ..... K Ito plata Ml af ABM** Wad *a4 F, Unto. ftrrwra. ... drtv. .* cto*. ..al to atiiiBBriii prtor to tto toIMH 'till ......, at Ma. rtuUrra wi.fcjatMabaf ,*. ratter Ito Ito aatv l..hr* I i. .......... canamUr* af Ito
.
ra..IIM.L U pus .aaUUM MB af Ito. CaaMHBUlyy Ctoal-tB- *. af Ito drt**,'. ....... Maw JiAaaas .. aamd. a*|'.1I I H* to tarriv**' fey OBI ..... ruBaadaw Baatm Ckamter af Cam.BWCD .
to toat aa* Ito Jayraai mm I Nee rtrd. a111111M.1dq are Name Cary Oannwaiy i CVa Tto ......* to Ito .anl IBM*. Oa Bwrnnrr af .... ........ I knadary itawrrlaar af CaMy'jtamto. Mr*. Maw Hutto; to* aMir. to. pied Ito .......as5
k ...., to mcta**. BM toyaMr kcampawa .... ..... ... yaw taaad Far. atfinn PIT Ito carnal /lag an* aattrrnlh. at a atrrt. rIM all aa* Nrgra Bnitor sad ttoaarrmd* .......* .app, ..,.. M.. Wavr and If.... H ; r M Mai fr ....... dOs
Oaijr IU JM Ortotor ''raw ar*: .B Caarlu pmBhalUM ; ... at Ito rarsrauada to CaHato des Kaayaik..ssd Ito rrv***. .... to* r........d to arrvpt a ...... A. l.*. r.,..... ttaark. ; a *.. a.. .......
Tto campawa .11 Wfai BBBkjrkaff a ......... Bm vtr.* pra*. aa ........., a..M. mara wr lot pail BrfannaliM ... Na.*ra4. tor plaid ba to Palm Barn* Caaaty I dauKktor, Mr. Umlky Ciwrr.rcia I 14.101. w J. D DaaKtorly. Any
RiBBcl said N ...* Ito a>aalin.. Hirt 4., sard 'Ie k>,. Ibavrt. ... Ala. fraat MackrH >
CaavatataUaa* to .Ito raamlly kraaUMl aa all daw at dial; Jtaaav v r at tto .aa.. attool .ara .... ar.- .r .r aitoa Brackl .; a rep...
torn* Start. Ck* *a Itoar .... ....... .... Tto kraaUart. ... ar.giBitannaal Fraadvat.; MM ....... Hard. *Mpmtarat. a W. -.-.,' ... .to amarraMIU fctrtd tto fWd ..at to a NC.T tsd. ....... see P1a. .td. d rN 1 1I. ., Tampa; aad assn .aN/pa..f ...... ..... 1'0.
*al to pramataw apart* at laraa ........ Bin total at PranHa Cartott. sea*- hhaoay a..M.. ....... aato4Ito Bttoa). 111.14.1Ist1. Mr.n IUdI kissL.N I I MlconpM ; Dirk BcaaKt aad Caat rhrra*
Y1. (Mac*. Lata. aadawar topartbaMKfat ..1 INa.141p.r.Nr4.11. i Urf DBB. ) UU titawir aadiUaa ...... and I ttoy fc-d a Vtoa Aaaitor M4 that Ito ..... .......... p.rlp/1, ad. r_. waap55a .5_ M I CaUaU tov tom Bititod to aarkmrater
a ......... toctott to to BlIanlaBr*. ) ...... toal drm c'I ftd. .,... ,sir 111. -..... late aa.s1 ,...,... .. W pales atad kaitnton. taark at famarUM at. praat .-. ti let Mar at Ito Caamtor ..k Itoftqurat
Ito tortaal MTBly. Tary tor aha 155 ...55la1M to t>....;.. aa. I to .toMeat* Ito artonto.to I urn saw Nrw ... Mt.d. .IANrwdu.r..wdr.rpr. earl Hn htoatUl 1 I Ifcdry to to caarpt af 1rtN01waaleNOTICE .Ikat a.. lairs to ctorkrd
pesr4d 391 ......... ails .. ally ky Ito ..,*.i.at.Was J H. Hi! ...*** Ito CCITat I rlanfya Ito .wra'tMmton ....... ttw BVWraiWvBBHplMI 'af AftafftJL tad.. tile M11d ......... *a ar .....
5551 dnwae.a,4ee41. III .... a, irwd.lw | MaratM axrriary aad Ryralda a-. .......... 4111'Csr4rd I Rial**. pfBM'toal' af raraandBMUark .1 aiplnntorkVmerrt 3.
... lama aad to** akKfaMd *.i I rrr... ... ... 1.r..rtwm .a to pBblKtfy ctovBUM to ., Ito. ...... aat Altar r ,... ...' Hick ...... ...... 14115 say wrto h It tfcr*
a to lUto at .. fan eat T*> art kna. eaalartad aad I Itrt. 11.15. .. 1410 N, IL W. rkMrf M4 af ass awrtMIST ,,711 I.srd M 514 I/.talt0l.. R.sn1lr" DmrliB' May Or. clMT* to Bat aa Ito toiMTto ,
aicM ttoy ar* .. imiiiili. 4 a pap" |l.--it pad aaualaBt. liaJtoB sal ........ 55555.15 IW w. parbp,I ..... .awnaw. 4 tto B..r4at
rally at Ito. ........ ... to aaiMtpataai Burglars Rob 1- all. ....... I41Yr taw N''1 1.1It a* ......, to aa ay .Ito prtortMl .* j Dvartv* .M .. arid a* arp.Mtntor .
af Ito BBBBBI aprair atraavJaa fun fmm Ito Yufc. ft** arfc..4. arra af Ito ....... N at .aiU. la*. .

..., kaanmai BiaM.Ttot ... Yulee Post Office .
-
--- -
aplay af totaraal aaajld ...
.. atkkjtot at to ...... .totoM. *. '
ifTto Over WeekendA
...... af faltor DMa. and
Ito ......... ......, ....... .s.retdd .. awfcrad break to at Ito Yak 11
tai Hay to raraaaalaabark I Part Ufir aHiH ,Ito k..ntartararly
oar ftty lass ease *aa Ito Y y 1, tOt ta ca* aad IIMBN. M $
......." hat lIMa "toaxaly a*. rr0r, .... anrdae N NirrUfN 1 r r ,
.a' .
ptarv to attor part*. Tto >. J Ynawbhwd-. OrparliwBt. 3't' r
w npnsdb at1/r *!! PMlat. ****.+** Iran JarfcMvlto 14.1 'A. 41. l'
w U* 05lr..t..r .arid aau44 ky Ourf OrMly tJa- M. 1 4J1
to aat Jat llarrto at ft* ton*. ._ r, W &Wr. aid tto toridMtf. aa
Laa to to. to to laparlad to .... L S IT at t.alr. .. ralnmd. a mr>
act ap tptrattaBi. to laviaaaB.tor .lam aft*< .. mdajr. tatrya
to .. *a aanmtM Oat totoafed ** pane ky .pr,., apra !t*. raar
tor (.. k.. r.y aad ...... s1r.. ...... W a wtevwn
%a-" U.. to P"*.klyi-tort, lurk niat-.< Ito ...*.
a* BBBBI. oar. ky tto ..,...* BkMto u...r* .... Ito.. tlunn ..*
.. .*. to a BBB* .war Ian.1a 1 111c1as tor .aiMWMC. &lie 11.w.p
Ca .iia* prrtocx Harry UFernondina *. rdrr* shirk ..... aal ttoat Mprvtatac 1a
.OMs.d r pas 4,551 valid apcvarla. *. e>CBBiratt. ,
I Thy aid racB awary *ravr .
Beach .. .(tk a pMnMial '"( lass.
AwttoMM npmMd Ito Mtofliat .
Weather tto >d .. dm ky a *pndn.MMM .
.
.. I ....+.i. W..sw ....* |aa< Tkry ..,... Ito rd
*"* ** ** ...... W. l.atrs r aprly. ....
... aMaTtonday
fcpt t 0 n Jlrmtoy. I i |M at tto cak lakra .a* .Ito
iaH. a N TISalaraay ptraMial I pnvrrty af paalmaaur C "d v
A ...... Tic toUara. af m ..
to
II aaaaday.
.tL SrpL Bafaaaay. N N Ptoa Offs ,...... Aha ..... .. _. _
.. arf O N a* 'I a Z aUbrr ....--. pOd toawr MAYOt L L IOMANNON paatlMM.. fcntto .. tto Laa pr.fr4Naj W ..Bt caawrtaMk Left

Tarartoy. **. H U ft t ....... .. a. a*>t tolU ill Ik. caiN .al* lap tile Fr.t a. I...*.... ,.....s sad kelp f.>....<

114.141itPq M __ N__ TO SIGN U. far ... ...... ..... ,... s1 4 ..... H...... ttarW. Laakatf .* ..!. C5I1.1rrt. ..-*..alaai laid Y r.orb.ala. iiac May...Ito.> toto torf .- .di l*.k lat. 0... Tk *... **. seals W hasps .......'. eftc., ..,. 1.i..111.

fte,=-p..1r. -.Mw.*,
la.a"N.ia5' wwwo..n1f I I M* MKBM! ViuarrMJo, wia vti .....t...* ry I.tl/r. iStor; III | ] t1Rl.J I.+al..t Crf| kf Ik* f*.........| prat* ***.. PIO..Id. |.

,
-- ..- -- .- -.-....,. .' .... . .. .'>."&...... .--- -- ----- -- --- ---- ---

".,111; a__JPr1TWL __ e "'..S ., f !
", a.

R.REPORTS... .


( T.. Nfwtnkr. ,fta.dw. Intl. ,.... Tt+ard.y. Se......r IL IKS list ttflMr ....d to PMJ lit NIP fIt_ b to pens' i tW Btnr. to f*. Memorial
._ ---. ---- .- --- i FROM WASHINGTON to ;, MJMMMMI M| ... CvJl. .... MM. aim. to to. ..d to/. ourflnNKALTM .....

FERNANDINA PEACH NEWS-LEADER : Callahan Bf .... D.... (f UPy) Mattkt.. MUM Mi to pnwMt. .. ........ M- rN. .Mlala. .Ne I h. air (faton trvat- r.I t Ontt
,..... 1r. Mdteb Ie paMam# Was Md. .Lis Irtgslalb.4. .
tsar, to tmturr a, sad Is....., .. MMIs. IS.datass mamMwu ntf:ATKrAL MN 0..& ISpmt.MM CMWUMl.r .
$11 ASH mat rKONB ai-WM 2&I.3taA I tnm FM* 0mlM4 'I taw. ... UcuMI,** C Mtenk iw1a w1Nee sad Ma.. AMCMXVmn: Of IMH ........ LeN. rtortta.TlIlM .

,.. H. Nlwrp.p.. f NII aartrre. IWI a iriMri .. sd sail w w. Mrsdd psW. uarrandd .., .aUhn.1 Ua.d. .... .t DraadINbQNMihwwMa "" W W K U4*,** rwtrmm .
Perry k. vs.ptd 1M .... ....... .MtMMMa 1 g.M qM III 11 ..... MMWa. a ...urea.a IL M4tfavvM M aaad tai.PMuif MMJ N ('MM? CsuMsu.
IM CaUvtft tAlw MItMhrrt .......rAICMDIT1D a ..... rfud to ferry IW.. M. Ow iMrtclto aid ...Fri. w pa.M tie plrerd w.rutwu NraaN. Art N Im.p ..'
to a ..hs..h..lDr. prltNpwM .. AaM .'i e .... mi r f. mIRNasawW pea M i.aNlsal. rprslN1. d hMmihjrtMj. W CM** by nun
PAiD O1It11ATIO'C ... hasty IN brlrS.Nrd .r IIIrtIlllllp r..r..'uha Was. a. ..1NWMINr1.I. ..... N" ........... .....,. WMb J ....... Jr.iarNliutia.
lilt .... .Mid S. ..... ......... Y..* Fit.aN ..HirtsAArr N .MrtilHitaM. v hif wcto ..... M nMivtrUs -. adem ) if DudhttMry ...**.
any. Tboratoy, nd artm rt ... 14 Offir. ..Maa. toiVHr c........ W Eels.. .tuba/ br. MT ... kt NurdM. IMt I CMrtry W. torm art M era. .*..*. fnr tt* U, by Alltlt hilt Umnumfcr a
r r.fuhM. I..-. rtarUB. M aaM fret .t.trr. ,...... to .Wr. MTMII dimM tar. I ..... Sa. pYMN ; u'-.I tot to I**. IM HOte mM flf w4SUs. ,,...s N ...., JIIndIN H. HttMMkin Pad AtAadrMi
W .... w. ...-. hpM.Imo. .f ........ .
A UftO tkt M tontMiSH
I hat
nt der .
pMl t W farad
MIML M am M ag by Rift* AJdtwr.
.. ..rl .Mu ...... x DrdiraI.p
.. .
M .. ... said M ..
.
MM. N writ :: kxwr toraiMi to .. ...
OT M sal a fItkw phial ......... d .Id Ad a Rpwf.a oW....... Plus
M *. .. ....... it a I ...... to WMd Ml ..-*- alla .
ass ( .
.. ad IW
<**r..lM K N M4 SM k, UK toiilnnry to sail grrmto ..... ad tor ad w NMMtrrrU .f AmrrteM tfiM l *f rtonte.E'MvtfnM .
k_. pr MI .l cwrty ITto..lr. 'tkv Ptttfflp. OMPMT .-....... miMU b mMd. .f tW ....... Mrtw ifrlMka a ....ell ton4 .f MMMWIri W V' \
nahrMM la1 Nil ihM fMMr ..... kwIMN l'.irr TIlt t W MeiM. Mpa.MathldMwi.Md .
---- to I Ib* ash ..... Xlwr MaltS prlMr GMjitoi MdrtrvMdMW. B.*rfc Ma.
Mlmd. .. Ib ........... I* ..** .... *..*. to W.OTllMt ( 5.s.... Lad.rdlp. M. aMp w L .. BatoMMiCMd
M ,.... W amai.... Ny mpew. .. '"< .. W* WMlM IMI ..... W.. a .p.m ..... tort .......... WMms.u ......b .. M !lid M tunA >>> Bur. Maltor. .M W. ..*.

.. kM. to MT OMrMWdmcNnc N d6r eaw.arMpataM a yam I-pa.. en ..... p.IN. .. .... .H lien UrMt Tat pie;
I. ..... ....... .IM Drrl fpNr I( :! an rnmcn AIITW k paamus. a pall d its N r.. W ......,n.I .MpakNM !lie *r ......... t...'< by M..)
td. bads M ......... ... ....... CarfrrMr Hqnt M ..x !tniliim. Cark III... .M IOTMW ..... M ........ II pwi MM KkrfM Jl'th. trmidN. .f Iff.MJ .
7 .kkItart plruratt ........ .. W .. 11II r.. iw AM Mil MM4. 0* .......>... tw mMfrr to .. dm* M. ,... M Mtn.. II.1 aRyw Amidst I M. it A. Brit a
*. MT ... rdtd. MCM ......: IkMt ky. a mute N rut ,*.. to UMTI. ad anal lilt Na.u us a ppY.but. .. .taila d Nblr. Maerh par .tU. Ml w wrwt.BnwdMiM .
I Oil ...... UMMI m .rrnr I mild MJIM: ........ dIre .... 'RaNt iw Rr. Jaw T
,* MltolMd ..... .. .! MH Mrtmitolr heat TW ..*>..! IhwrMMrf Tkir II MtWtor w MM* M OWMM 4 PaS" BdM (bunt
M- ...... !M kMl pnlMkMi .M... the. lint N a .-yrar ,...,.. tor 'TSiTORIAn.f

rMiMif C*.. MMT Mlfm satrhd. "M Mils MttMriMl Uht .... Mi TrMMf. ........... aid ..... to altars to Mud to .- na.M m51ai !. iwyXT .,. rJAIane, 1..,..- .Suss Cal
al .W Da1.1 Nil luknrMW M MMP .......* .... ... Ad M? IM MlMHMl. ,." "'!.fc.* HW1W .... kmdu Md a Wr bkrjry( .... Mr awl Mmt IbymraI 13 JMM Mllnn MV aA.. to MIT*.
.1IIa p.maad.d. .. slap .k> --) fcr. JM..MH to sap Duaw. ('ease. ..... ..... MN..rtoU. Aa M8wM) in MM* : ...... B4 Cfm. A. J. Pwft. IMJ' to ... .... f.....
09 CWH .. dIaI6I ad CMMry Mwk U*. to Lab .(..<. YsaA.eudy WIll ,"" td* (rani. M ..... to sal aid 11. 1 Tit.-- ell d

brain krtrMU M H prtTW '...... ....... M .toM Mad N MjnUIOT to Uw MUd M.. tu.bBs aIrrdtip. W Blue OMDinlHr Clad and Ur Net
R- ... ttt* iMttimm K Ik* kilt b IrlMtMl N huhk) WKb Tilt I. __..w .. ...Mina aNhiug. N II II-'. Nimrlgr. rf LMI oar,
Bi. r4. iinii. .id. >nlliiM. ry pU' s.u. *Ma"1 Was IIIN rfcnta ..... to nmvra all Ml... ..", to Lea n, .UtrariT -. MlH. IM rrmMr M4 Mr ... _.
.... far I ....... fla.f..n i na.y Nan Ma.psMR ..gNipsu ... M4 r... Utk aa bIS.. .. III MM.. M tndUMCTMU a. Ural .... Mil .! Ik* !*-
ad a aaaf. rraaa M y- waardI. .. a .......... N Sum to .MirkwtH. ttMntaliMi far to MM* I VIMNSg. eM frill mad a misty H mjr elfIN
..d Md a a-- M r- w bat ...ik YI.I......" Tkt **.. .Uc Kkmm rr Md iKinriny Bd.MMMI "dram ... ____ M amprdis tIs. ...... ONLYYou
ruled MMd M MMultM. by. ArrkHrtU ek kOI bud M art .**..*. .*. Hto pray W IW pracr *. TWMIIIMl .dam N aiM vaPs. AMrr'NFal
.UMT Md M.y N G.ta.m.1. __ as Mtr., MTMlMir Mdto 4 MX MUM" tok. wh.s.Md. InuNds CAN
SPANISH MOSS FOUND IN THIS..*. .... LMraM PJ-,.. iii..... MMl Am- tin T Ml I.. M.ipM...r Tr.ws.1 T'k IV MWW* to tfwinit M. To Enter Practice
.. VM.IMfM ... Mara p.aa. wIaSNI. balkTM1I .
srr5LM. ...M pal 1.101.. I to Praa es1..pmsABltp
IWnl
All OVtt riOIIDA, IS MlTMfl" SPANISH M OCICM NO 1fpn.u.pwf Arm tf bwtif. Ml rVrHI rf a- ... M rum an BUM I a alniaYla.I ( Mil P.. ... Md CMirtMl ...... ifMliMiM. torn Pass On> PREVENTFOREST
A TRUE MOSS. IT IS AN Alt PLANT. NOT A rAlAVTC. to MMI ...HrtMi. ...fcta are made arabSS. ., awls 11Fy.r
........ MMNANd !D. iftt way .
twwy IW HUM
toMrt. CMTTTMM
.- ..
.
GlOWING TIAI ROUND. n MAS soMiriMn SAVIO MT per .torwMC 1 alas I. M IW Alt** nmilliic. bash CmrfUMb
IANCC CAHtl PROM STAIVATION PIIIOOS OP Ie'I. far .IW faHH Ebu.aLam. My.. ....... .( Mao all MrMhU ttfv&ff ".lh vcrM. VflrfttlnMl M MM. S.plaN'M Rf. Tut V ...... IW Mla. watt .t hi DnnflM. k... hm para.M .
MOUCMT Oi COO. btf Iris .. Ned. M Manua Dew MPT #. .iMr tor tram. far eaptrrths .! tfMiiliifia. M r>..U .... l-.
.
Itordi I\rfIIIoI\ ) M rm rMMaMd h..NMMM. Adntwdru.s said dsai
,IMWM fard..tM to KM MUbwi a6.N . ... FIRES I
rbd M aa..y h Ml NppfNd by Mr.1IauGATT09 nrwly Hrr. k* nnn4 kit B*
a ISM
Mrs r.M.4 / vlli
PrNMasry Pp p/MN+ p
i I w
; -, FJ.rWa.-:: rump .... appnwd y 1s. Dui Aril MATWIAUITT tor 31 pr. Kte M! a fad .< H MtU I par wMad I.M.Aa ... .... II 1MA.yma
ar* M TMMMM tar. .UMkMVf ... I Act AMCWWrMtTktllMN 5. duaaad M Malprerf. noWMlII. rr appr.d. D ItIw d fIrIIdfIII1" Butt.. ...,,
.
% ..
dP. kk pnMKul IW KhkridiM. ( .
'M'III Ami GiT MH M to N fcrrmm .... .
hn4 km 1iaMU
.N i M M
.
.. ... Ube ..hearu. r mat.... a.. .... .
tan WIU-MD 1awlnf fppfilfllMllf fAn .. I rf N it 6111 Tai MiNrflktMJMJTMM mMhdr. ab/Y/! mlttM ads WW j Iran iMMMlMM tl ktfihrr. I curs l t .! Op' nrtrf] k) Mi nyhn.r .
PROM GMZMO Ml IMMMWy.. Art'UM a.wri..ra. fraI<<1III..... MTV wMiw ta IW4.H .
paN a UI-W IW M Rw arh .
ON .IMFIOVI0 --. Drama .ft* StW4 amt .1WdI a .. sp Mae d rya. sad Training. talus M. ..... I!im, Mr .n Ml .MrfrM. ..L to HwrrM. .. dIP twimr. J...
WMIM 1011 /. rf .tomHrMU. M pimriiM. MIMI Mu. ........ y tiw \RA. R Ie.... ,I Mt dumps M Md all. fcrlKM M Ndffr. ... d ntmr .* Mn. DIM.
.
IMMCMIO WITH lF4raa.s ..... Ml MTtaMl ...MlytfMV tW m M nrl lie Md psi.a.n : a
IMI' Darr IwW ..... MMM! tWt MM UMJ vtrtim WIhtttn w AwvicMim .Iwa1P..s studs MlN'Bd.sW. 1s.W.LH.M'I.. n .
CONTAININO JrMH SiSattYep. :-a Tfct MMrf MWTt.km MMM BI W 4 d.a.wrt N Ms. d,.
.. ....... ..... kripH j jr .1I1t IW .todhrMmlMr .... Wt..hm.MRa
ANOTHCI Rf
rtooua. ,an. Wasp G. Taytor" Md TtomM'Hifk '. iM. k rhn m.to lie!all.WMM. a HmMlMiif Na..says. Mh) art tortaM. M-. I... ..... I.... ..... CaSl.IMI M vktcktttl pn-
.... J 'phtrt.atMS d 1 r. piwra. .. .
.
II. toMTtMlnitty
t cawus \ ..... Ra..rtrkIWsN aAM to My M* MMry. MUrtnm a HK IM AimrteMi Art W HM riN. r i'aaa
I, *. Hi.*.MM. ...... I Ml'KMTATHM to UM r.rtml Gwna.Mal .
kirk.. M fM m9 peal. to dam I-te. .Mb IW tMlimniM .... I RENTED IT
Bin Null VtlM t'w a.MaM. III raNa.fh.M. .fad N a..m ak/e. ...... ..Mas -
tf from IW luin to
...... Mated .-... Jmn. R. \ AMB 1RALtM1t7ATV.D W r.aWd... a ....... In.NyrrrNa I rrtldfrll IM .r.a..ras MuN4raw

r .:. Waitlil1y.r: .:: Ml 1 Pont air ttartATNrb raSGRr.IrOCAL TUB it sad MjMTt.....ky haw pnmiton r. aMdbi..eta. Ills. "! iMdt. Mtdir
r
Pat ..|.kOMM 51551 ,J..ap. ATTtTTW" Mill. wt MM) nnYryfvu. .
: fipMf1taMMk .tt IW .Sham .r k. hrr rms.ad
Motors3rd Tto HMM pad H 1. ... inn* <
Md J. .. DIMM.RryMl .
rMto ail W W>rniiHto
Massey <
ArMrmy Qrtof I....Deis .......... ............tam tW BUM ....., II nrwwl.a rtrrllv rMrnl. Mt ..., warMa ADSFAST YNa
marry sb..I. II
c'l a. Dias N UMT MlKMMUM. a wanwp
....... l IW wrwl. t rfAMI art,' prams .
and Main Strf tt Lot Pas Wtrt Basal -Jew .... ISNI. Ml Writer, tor. *. tW IM*>to W wrvmL Mr rlMd l>*.mi .. to W kqd j

Florida nduA.M. rmun and: Deal. ,.. IM to M* MMrt A........ totkalril. ......... Mdral rim* mitt .-> Md .Is. to
JocksonviHt III w raa.aurr
r.a __ I.iS EIrtIwtUr1'!.111 .kltUM.. a are rf iDI1 MUM.. I 1.a IN II aha ........ ..... . .......... MIM N I .T rkto fMtory Aw .... AM Span. Md MM C MLtt budpl Mrs" Ntaral. ....... W tiles ...
IW MO. to !W
far
,1964 Comet 4-Door, Automatic Transmission IHMMBryMt. Wmat .J lie.... AT* M MNTMMTMMI ''IM5 Iur pad MA vhrl ma.Burg. Mm lag
IbcWr ntonMMi AA W t IW. M
AcwMny .Jaw U .. aural to this MIW > Ml aIM all Wnm
R & H Power Steering Cfl C atttNNd amt "ihrr Nalt.ariwImd'a. l r I
$1 ... .. M
..... 1 1t MMdHnMtTapvnfrMM. *O Mlle a. ratSwra hr.hf I__ I .... .... r ... IWLKMltitM
I/t..I dual yMpto. ""'f1IiwN Md ,I Md ....... .IMt M .....,
MAW *
1963 330 2-Door Auto.Trans- T-W ad aurrfrl&u pLM. arlMHM Md .TWr. tfnHral.. .
Oodgt tor Mrkm
t .... .
iIo I wfcwiy MM prlwt a
Lftarw I I_ W ........., .huts apr
Dilly
.MM
'
a. as paw to row. I.. dn*. Only and toj j
.. ,
t Sam lad vwrh IBMM aN.Uard yeau
R & H 6 Cylinder N trrrpatM 1 1I Ml AM >IJM slab m n Mrm >
M445 pas pwminN tdtty IM palls nrtoiMly tortoMMt .. ..,lNS W .M..aSs
W l
I
... eat
to hr HfMgUMwf p.fflral AND CrriCIINT
.... lt
Mw M pNrwad ., f4f
. IW Bat yMlk. M MT .
I ...... ...
.... .. .!. *. TW bm way to
.** pN
. 1 963 Dodgt 440 4-Door,Air G>nditioned ,Ii.R 1M ..,. fat SUM M Nast Dush.'I'. IM CcHMdrt .u.er to
awl M. mIri M- tWCALENDAR llapswr NaNM.tat.DC.' efsn d a.be. L-P GAS

; Power Steering, Power Brakes, .,UM .......* rf Abr..... ttontoIk .
$1595 i : MM.kd REGISTER NOW DIUVCIT AND StIVICf
: Auto.Trans., R& H II' OF LOCAL EVENTS .' I ml Ml. nrvit ell r*"... rOI ANNUAL BULK & BOTTLE

1960 Plymouth Wagon, Standard Trans., I '"f IW trfWMm] tmn4" .ky. .lkntufytHMHUt CALL 22S-SMC i

nx'NTY CIDNIWON a.. rr.* al Iar1. trtlaadq. alit. lit I INslldp :, ippraKialMM. I didKI4M1 PUNT-PASS.K ICK _ __
: Rodio & Heater i MTtfkr MrtMM. Md .tow-
$595 I ta. m o..IwnI sera M anmiinXInM. w MC*.. CONTEST Complete Line of Appliances :

QTY COXMISSIOX -Slid M4 4tk WMMMIM t. .... dtCMmtotoi dry to carry MI cm m<-.<. IWJM For All Seasons of the Year
1958 Plymouth 4-Door, Automatic Trans., I:, CMMWrtmHITAL ... MMdy bras nor y M* OCT. 9 .

Radio& Heater $395 i TKUITCCS W TIMJT w. ... HMJU. thM e Ulnv rtiMI.. I meld' MMH4 r.. l'Tt Ml Tan GOOD HOUSEKEEPINGL i
I ItamOt 1 rwmnHini. Ml and to Mjvr '

1964 Dodge Dort,4-Door, Standard. Trans. lOUD 'ft wdwdy en.. 5.4 M.ds, ..M ...1 l"monrR Leal pawl.nwr' Tkn AMMT.ATR Lasserrt Motor Co. 1>>-,..O: GAS COMPANY
..yMteMMMTt OTflMMA ;' SUit NI. Stray YU: EC.: fLA. YUUr,, FLORIDA
Radio & Heater
I
$1495 EXtCVTtTB MAID Ud TWrOif UI .... Jr By a tM rf tfl yM to a: ..,*'

Hie' w.wrta

1963 Ford Foirlant 4-Door., Stand. Trans., .TA Mtmxa> M n rW y I r m, Jr. Rick Cat........ I
Radio& Heater
$1195 KIWANIS Ctf- rah MMfay ':41 ,.. *.,.***, ia.ISOISPTTAL .

AltlUAIT SM T....' 171 .... ........., rR" *
Phone 3543498-RAY DANIELS 1JIaia. lots

u\ctr!- EM Untoy -1 p a. -OMW .t M Ml AUMlitUOX

1248 Main Street,Jacksonville, Fla. CLf bk T......' T p..- .i...... IM --

Open Sundays 9 to SGROW ftOTART a.vll1M' WMWM.V KM* ......... Isasids. \. .--' ..
LXM '
I \ _, .' t, c'il."t .- s.
'iXftlCAM!' UCION M M4 M N...4.,. S p... at LM>* _"'''''!:;'II'_.,/ _--- '
-- -- - -- -- -- -- r _
I H_ \ ,;.". ",. ,." _RS

I CITY ruxxixa lOUD M TWW p cnVO4AX1 CawtaIMChaahtf iL

WE .. ..... :-r'i' ,,. I I S
CLUB- M Wsdsad.IWs.aY OM BU..*. _-_....___ ; f-' 'I' '" \
_.... :
.Jf ftCOCn Or AMCXJCA MMM Daryl I MkMCRCIUxrB hi PrIM.lauM .._ .. ..
.. .
... --- -
ASSX sash MB T1.r.dy N.. ........ -
I i ..iidi. IMC1AMBCB

- Or COMMKRCC: M M.M.r JMtWM IS:I* .r rws ;
,I ....... ... r..MI

ITCASCrJI con CU.TI I p m. M ....., tail awl
CEX DUNCAN L. CUSCH HISTORICAL BontTT IM MM'MASBAO l JT
: TOGETHERHindinHutd Lay arh Nu.1h1 .... n ... M 1.aodas. C: .tr. d
u' CHAR .. 4* ROYAL ARCH MASONS SM M|
i lib ,......*" S .*. MMMM ttmfltAXKUA
I! WILE Ka IT r. A.M. SM std 4lk T..days
w I 1 f.&- Hauasr Tswda
SOWN: LODCR Jto. IM K.:,M. ., PTtklM IM M4 >... Thai. AiC.TYa .r r..
- Myt S ,a. Murals TM.I*

- rtiMAxmxA Tutfue t. rn U'f' SISTT.M M M< 4u
w- ........ ., MMk M S p... X.MMI TMiyto.OlArTXR HEADQUARTERSWe

... OtOCl EASTER STAR Id sad Sad T.sSsps -
...... ..
.
:. irCBSQ T- BACH TTJESDAY I P.L Rimed, Omta recommend buying only "Original' Equipment" tires or better

Tt ..wt Mr CMumurf. M MI ,rhfcmaut &-..
Iran. .IBISCfB OAROCW CtCB M >...., ., Mwtb .! I Mkotc : and we have them at competitive JAX prices. Den't be misled by

aRcuc Iii ......, _______ I mrooOtRS
:; "i.M| MMMrRf fir ... ....... ail -
-.. I OAROCH CUTB M rrlMy' ..... ... ........ S P M.MACXOUA i 3rd and 4th line tires advertised in Jax papers.. We have them

CARDCT CtCl ItS I FAA1ALCA

-= y..ta.j pl la last' .yell, ad.to sari am rry Ian"tf w a Iw 1Mal.Wre CM.Ti / 1 I'' GARDE CtCB --M Tas.Ssi TMJMf-* LfektMMt dtiT I MLa available too, but believe in selling only, the best tire for the money.


: mw ladesFLORIDA. M d.i.CMMMuty., .......grvwi- i W Ia.J.1. I ItlIHHSt NLapaANEEL GJaU. NanNa. Mjto IM Ml .k TMIMH. S.. After aH it only takes a little more to travel first class and your

Lxan AnuUAir. I.MI M .k iw..uy p.a M
H.'I..I 1.lIk ..... -- safety depends en geed tires.LASSERRE.

I tEXIOR CmZEXS M sal .k T..,...y.. ... CMtorOMB TN ....

- _.._. v DEMOSrnUTKPI CUB -MlAltCtlA ThnMr.
= ..,em........ I
: ntiTTTR CtAf rf aw...,. a.I... 1l W..MMiy.UinU ; MOTOR CO.

= nUTTTM.: IMMTI O' .l Drtfatey. .kI tLdrNg

,;. ----- I ITR&WAOACE, r.w. BOAT CtCB M MlI Dl ''nInIIer -: Phone 261.3812 YOUR FORD DEALER SINCE 1910 South 8th Street

-.. I tr.* 1 1lap.

.,-- -


., .. ., .
'
> ,
- - "-- .,'. .. .. .. ". '" ... ... ,- l lr

....
'.. .'*,.." .. Punt Pass Kick | Slate r Newt-....... ,....... leech. FtorWt. .. Ik-rUty. ....-., 1C 1WS He TWtt-

Aquanauts f I
"'t, ., .."
: k .R. p'a ; Competition Set 1' Visit Here Ons i For October 9 '7,000 Mile Trip


,. ,| r_iidiaa bah arn k.y. .
Aawd.l N IsMmairn raeie db.
I teem a ........ II tea pa UMWiwk ",
.. Fresh. D.wMgnrr Or.si.am. .
a .* wife atu4 IkMiiaadiaf Blois ......... X w -"
atWt' kay th aeehasi. tlw MItMi >
Eh H..Mrff. Ji. w.epwtd toarr r
M ... MIlI hIoI.
**. to PirraMkkaa beef aa ar ..e1e
FM kjrk .*.* ..itna.iM1e
bindle seen. fc'H'| .ii>l>i'f' Wk.. afkrMC eeb. r laM COMPANY
ski a trip to Wuek.1IsS a isle mil. )Mirar* ky ....* ,
lily ., U c. and to an apprar- alai bra bHkM lIeU B-.M*. IVr q .1J S
j .M urn .. ... \.|...| rwtW.llUtww ,
.>., III Ik* MIMMIJT Rnwr, aadKtMnuac
ft..l frUM 1"
rUy-Off CJUM tie. UM .Wand. Walra It ........ .
ten .
to Honda, wkr tkry .... to.
pprad natianaBy. ky tW ..i; that adyiary M i"n..tnl.rf J 1ry
Fat Uralm Aawrira and UM .
pa.t
National r. *.*n U(... 'WFW wkTW ..
faabb.Fr < raM A Kirk ta, n> liltiin., .......... KturhlMl ..! Haiavdwil. a '

+" rru * I..rh k/ Lawr M.tar aur T..... *a Jab. .fc aad. arm dM
Ca Ik* Welds raw aa AugiMt IITkry t

Fee .... hark Bop wW Wtntod errs fMilranlod .ky furlpraMrma ,
lor ..... aMHty .. pmrt.paw a* Ikry rated 'st Ik. FV,,-
aad ...*.u.. at IW. tarn h* bull Clad M. IW MiMWwpHbwr .

*.., M bpi if Mhrr. ...,. *U bra womb IW Craal Ufcr .,- ----- -- -- -... ."
,.. rwiatry. rr .. S. andto ass. .... NT* Y riL ;;: ; ::
fUN NDINA IUCH fi ...i M the 4fttf1lC. readied ..phpn.f HM Flartdlfl PaklacUhkH
,*.. 4IoIa. TUMI* JnrUta.arimrl -.. .kad drffirully bral...| t H '
MM! holkaUi. .ill Wf .ton) and al. limn .travrM. .p toj. ha. cried ky H mcaM jell, eh.. tba .w. ..uC-w.n Daiwa M.a.pr Des 0.*gk.f.rjr. .

CINI llAOWtlDEK. pm..lat .. tit ftr.iai sight Apt. that. here. nn a Per this kiitvnc .. ,""M M .lard, araad and. tturdprtMW Ira m4r ..hnM hat .'.. ahxrncal peer Fleet left kf red hr He....... M |fiaa<. ...... tk. arrvafttmcatt the I IT

I .sm< kith. JayC.!, tkW. bee the a.v att.ik .lied. etc artM t.4 KM toll ...,.. .. ktf ktadiwrt far wk see jranp. Boy llMmdigfl east TMT alrpt and atoMI LwMUaM, ..kf. it it *.p.(ld'it .. M cabs aM..HMat I kf .... Left to "9" ft.brt Cf kam.ra .
II II and IS will. nwrrr* ..w. bed thHr. rrampml, hMTfUanwabwf ..... a.raial, .. it rutw t Tkt eat belie T. Calto .. ...
wee sad ...
pt.
.... gild by I tk. '.,
..itill M fa tk Intta toakt Mn. InttMt, *Mtt .*t t. Mlt lIMN,. Mttobtft t4 the eia k* U pica to Ml Snratk sips's .............. ......

_.As aVtainad] ... c..fall. plat Pied .ka.. tk. Clak. lI.tsed .....,., ..... .!. Wto ar* vnprrltof. to rat arras D.. P.II. lie LrTi a3: k*

-- trlpred drtiimiiM UM an torwarn Hal ky .**. nvr aad tokn toat "_... M IW. ..ttWlRyf.TW .

Presbyterians Slate CARD IW THANM to Isis nl ... M rardMn .to Mir Wm aflrr camnlrtincU w Art Crntrr ease yat aimed
Just Rambin'to' a sad at 1171 MM .> nrM af UM ........ tad taal-; 11te 441 Cente4 .era
Family Picnic Sept. 19 r rs Risea1 Wears vld a.Il ba* sire ". ........ ."
\ *. ... aiBi.tM.ly to rupmaUdir *.. .__ sill mnt .to IT
..... .nee Paw OM TW are m .>l.MiM. a...hrr trip ill i IILL
Al Ik* Mnkrra af Ik* rMtcma- taifinviaUna to IW Farm BHn. Pad bwtrirt waiprtrtMMM, alluck rATBK1 NATO
tad Bin! ekes. eel toW Ikrto to IW S.A.rrti .
air Iran rhea
Calpru
Ira af UM FfcTl PtvatntoriaaCV .* HMt tor .Iknr had cwMHkr. a dwlnrt .HItrwpktM.
I rvrmvd" tW ............. said,, < ampMM Vk-to I....... Trtoatad.
.
Md HM vmdrrftd nil
rrkMid tW lanUlm but OwypipaiJ .
.
art CM TW til ma*** '
.... (..... and
Ikat kM fIN lamb Pores
laUy bwltod to said a ckvrk pre f>.. LilesyM.. nil .laan -llravvn e M wM.rb lIP .... sill cafe* ........... AllIS .
at a rkvrrk' km MI ,NailS Cujktkktf .... tka'sed af Suwk Amrrtrt b aramla. HM Aft Tankd.. Wrtarida MMriaaa, ditor .#.... jardiatiuW
.... ..
W aaaual Wrk to lurk.Mead .
MC to krld M lurch altorauM.Vctamkrr : dwlrirt. rkaaipi-M. .iU m-
I *l Maws ajMtoay bees Al- S. Eteakr. a* S ,...... to to- WU.prrkapa. aad IW drama ifc:<. ri af
..h Inm I to a .to ky r a&iS he to k .
pea pie art ckjmpaaakaM *
and ...... kKkiMkaig IkM andwaMirul I ..
tack Avrau* and Omtatorr lrnMatMi Hate an Crrtowly sire kcal pep W afl yak kard.
... .at W KAC tarUHw Tee ardi Mrt. MM W. fit. ..... IWjhk-M. nrrnt nl tola to IW I\n.d arraLTW ........ to. IW Tampa Bay nt y .... sirs to .to..ifc-* art only k* UMT ve .......... aid
Acne, .to Amrka U ....... rL-ara rkaa
CVytos .
s Cb.rsw IWldrr" Imm imcM .IMM ease sine .. PMhla. any artM Tk. kkar and paid .al. kaIW toll nail af UM rnwnuMlyTkn .
Aa .kSeeeMei1 pre Era.a II saw_ I .....'.... m. .. hncWSeel hne.F pM. ..4I .*spite to. Dnllaa. crt CMi Sews aad food lrtt.in.*. far Mr. and Mra. Rabrrt Hrafewd ftluiard T.... OT ..&aroIa,. IlMVMto. II, .
I ftIIICIrot M ld Ml tk km* auwwr Smarts ., *......*...... ptcaatrfaan >
sir Mr. .Wa bee plaer.tHomecoming knm. ky Nor toAiy hen ,,, .... .tIw ge, .W em to dvrid. UM ... ..ader..elm.. .. Two Escape From rn....... IW ........ .. ram and. pals .to ad at aw ramkaii.NEWS' .
............ Cfclahuwia kmr Ihry rkcwpMM. (MM for ark a, I.iasa..55 ajaalari..aiMd .toIkt :
toa dymk to lee ,. Jew Ta .tart dravtofMM
marry dMcjhlrA pry TW 41 .....* Nn rtOI ......
To ....andy he's. eed.y Mr. ...Mae Mn.drdserw Jaw almad atoayi. hraadt t raupl thampia s tMMto lit La.Asst. State Road CampAt ." artMU Ka jlin. Mid< Mwrwn Ml rMhiiMMU.TW fv* IW fraia. .......*, dim far chilies .kIkt
.
web UM imanrat Ilk tkraack M radr wiI
fraadiiklrt to ( pep
.
.
r ahI n>M. MI Saturday,
Climax Layman'sRevival C_.... NaUU and Hntord. tars -.ill. liembre ... to dHvrniHM tWMl rkarnwaj btllr. Arid TfcrafcT MCtoallurM. an .............1|
Callahan Mon. an real fvplira nf t Eunvraajaprra luk. a... e4 W Md al IW Art I Itrtorr
In Yulee suekre ............ ........ '
"k>MM>. Minkmi aum af its and ..II .kMl bv af
tea la emS ... ........ a pee ABOUT THIS QUSTOP1:
Ljymaaa Rrvfeat. .. W Md. at CAP Coordinates TW MS ...*rr. NtL ...*..... TM ,....... at ,.. Man MmdrrMM line dams *_ .to IW tt*.. fliM. .wt.. Ytt may rrMcv .ky
Man MnMtoHl, hs inir. ia. Ih.. tautly Jaw at Ikl-IMM ar
!ta..M IW Pit ,. Beep to. Calbduto m del yes may
suet
die YHb .
ttftut (Clunk. Pc ire
her n,.. to .. W rIMMMd ..ilki q TIC 1>tt .e........ Iran raw fm t diessais ,.b..pas. -...... Jt law aflrr. VM-apMf. slums. 4 IS fact Ikat t ,..,. to a lull Maw" (M dl at Ik* Art trator MI Srylu .i -r.-h. hews Mess thm,

nninan rely, fcpUmtor It. ,.., .... ......- .hew y Uw" math's. c fetI..a p m Momwy, M'car'
Cake bias .* W amwd. WMX ea-.Illt- less pwwrd aid wets m. ...... ill .. .. a 1nt ad :OMMMMM:'I C Carr, aaprrtolrndntnuDM TItle revival af Mrrrrt. .to r 1 r.M k. aam af anr Rae Aida kit .....,. |.t tHy she
... MrWImt. : an apabratMi. ImmXaptMn to .MlwKli.... D C Tkry lire. .. Unyd ,.pry. x II.*.. ...... .to braMla caaaul W W4. .4M kM Ufa. nm wl Sam .W
hahel die Ime.rsp wblp bat. MM at tumWrtond UInad. .tU.. treed .. II_I. t..-....... ltom Mi Via. aad Fried Rvyd "1tdr... H CMMWI W atlnbutodralarly hey Id* to ..... Wr lalnda avadUw 'lit tbs MHc lases ... sill
Ah Mere ........... IN frw d I. ... .< tht MMwl Mt Ptay1M1' U. af .H ............ ....... narayMinriay I .. IW. lady *f IW tar to *w fMidrw and M hay* ..) the .lewd! .. d nm|, Own

.kid NM liMmWrahto .11 farm a *kalrMlin .. IWwl (*MW. l.f !kalf.Urn* a.m.pdItIss skis. Ikry as- MI eamnlad. May ...... we tort. aa krautiMCw Hud. many nf JM ... tab adM. .. CtHman t....... Cttt leis
rumnnMiinlaaia lINk l.l.a ( to drUnaiiw IW M. .. Carr' *Md.rtttmi I ) awa rinaailaii Ihwrk kaa tk* ..* af Una ........,. Jaw kntda .> -
HTM*. M ....,., Mid Natal ..r.5. rh........... all.. rd's. erred kyShrrdf urn natural aMrl af ...... .alrrand >tr.* at art Iram Nasal a Cal- that 2 pre tees .. .tliM
I r= Wald. ..... years .! lawnM : H \aumrtrfuMri drpartWM Ay. aa weS aa a ref fculVwto bar to M01r TW mmOnnq. .to r Ukm.. : r.. Bunted ... Ikea. .*, and tW rkclda Mi..k.ay .... .his k ir.d MMptnt IW as5Peed. ** t-U Mrttlk Art She .. CALLL

4'e 0.sue. Almt R ramnwadtof ..**..*. .. .bale ........ IWt* bM ail., bedd UM -*>- untU imi.- .U WM MI Saturday. Vplrmbrr. ZHh:
; DRIVE IN THEATREBox Mfmr: FIIft"" Otortn R.CMTHIW > Asp !... ........ Mid. M slit M .,. Sfcrrdl te Seely .......... Made, yea Mid .* M* Hut a. FrrundtaaUt .

Cktavr: Male. Hra.r apaIsI. weipm.t Ie sward."RaWrelm. .. Temyklri. had a plant to Md.toOrfary .. ,has pmol* U0ua. abnul art **cry dada radrbuN N make lhm. ..... L Bohonnon
C tyrratMM ( ..... Drn.kam sal W ... ,...1.1I '55w arerti
> .kvr*. Sidnialk art ahwn ar* aid km af MM yaw. YMJ may krtofTMV IXHIIA.XCC: ACE. C1"I
Office Opens:30 p.m. Show Storts CMTI* a AMMtaM OptraIMM apnI.r tIrsull. .Mute '.. had reed .Into the a spud. 'wal Ikry ar* mularW wk to UM Art (...... aa Pleas. -
slaw aid! l...... B y<* k. Midwttk. |MWW M-ter. C.. i trw af t a yr trrm lie kraaktofBnyd j-.- w5. sewer simper.s1 .. ,...., ....... I WMXt
7:30 p.m. t'ee .- Offmr MMl 0.1 r. .......not..... .........--.. rim uekthy. e'sed. .Y breaadMa.y. r deRnai misa d ..... r1Mmd iris I atlmtly. toM Mae at
I war (1.dMal.c. to .... FTAKf, taartk pear. A ( aa' day. They, m es.M.
..... ar. WtfiiaM T ,--. "..aa. k.,. ........ IW MMBMHMM had. wed.. nwr bas tkn. r. ..M af art afc...< with. any Burnto -
SATURDAY ONLY SEPT. 18 Md CannnwucaliMM CMfm. : ..... .." k* sad -e K...r" .fcfekkM ..cM. at a a .to kpyrar Mntrmt km.weed af Art OMrra. ttiakw mad. Ualkrira. )
.....'.. Ttrnmaa T. flMrf CamMhMratmi ) rasped IW IMMMMMtoliMIW Mtry Mid rwMtmf an afbrrr I all wall annuVd Tore ar*
MnmtarHH (Iff..... .liarprr tat .to Parlor. CaantyAalkwtm I .
rrnldml'
: COTMTI MI abed af Lee and met vkirktnm
..... ..-. .,, sa.n.YW ....... Maaa Flies Lm T.sib ,.11_. red IW l.a mrt .***I to W HmvaHlWr DR. WILLIAM WESLEY
>wa. eo .IJ.sem.teeesaooo tMirrr Mte ir MM r kUnvln.iir. Anna .to wide to* BMrU MMl ... .
lamrn
: Mid minute win k< .1 I dun UM* ....... *1e,
i B- t tbHUl.. BEACH n/-' UU.. IvMa. J 4. udvd MI ... 4...._ Mid aver .. ales has* N arras to W dwrllyrlal

: AdminMlratnr Wflrw and Ilaprr. WI ., their ftmtmt. Mmmr Midkkkinr :: Student f .d to IW nrnnuMly inl..a] and Announces
: Kart.: H. AianlMd AdrmaMtratro . r...... sill. W .. rdpdfr CouncilOf Mewed Rknpa aad atom rwry.tor .

fefeil'PflRlY'Plus UOda. rah laud ., hider* IW k.U I IP..nh fcalurr amid. .........a MidiMalrr
.... Edna= L rinanrtbcrr a. tress. .. ... fl/ end ........ wUIkt Pine Forest aiWdMlti. s Sins wake. ., ,Jhe! Opening .of Offices. "
f .,.... HaraU Mw to.umuliwi nrfiirarlrd. lit ref fad UM bib Assembly lUay. I_ naiMB-MO mad! nwirlkUuU 4 ?1 .

I l *? ( UTrrr Tdlmaa Jr. TW bud. to IW rickl M .k n *f isle totrrwr *>c raw a-
?.4t.V 11.T .* .JAltikiT. DIM W. AMMlMd laliwmMHi Ibnr If, reeks INI.. TW kcal cMB""tiliii. TW attdmt r mrd af Pto. r..1| near ....... pmntinn. ky kraljrttoU. ForTheGenerol Practice of
.' ::; ca. : ra.lrr. (Mrtr* C. MvlyIMtnt .01 W WM. .< IW lIp ...u Part 'UI, rue tW knJir to al DmM*> i ipr I TW anmn af IW arlMU
; TknratMx J. L Safetyuricrr MI Saturday (MokrrT S. let I*idil. .rt>nt. pmratMl tkrlr .. prMnairally. dt ilayad.. Mna
*
; aid Burthw Or tram ell W M..,.d MY MIIW /rd aaaid15y. prIICr- ass IM .bare ........... wit .Mlmdmabet OPTOMETRYOn
Harm OtlirtTWdw. day .f naiM-litM. TIM fir Item. "TW Stadral r lead alwk I Mar arimd. and riadMa.TW ..
:GLU FILMtO Af tHt 6. WO WrilmPHHtCOLOR ; 1Ts1Cxs J-mr. II.. Tranir Ofkrr Up. ..M. ta agar Mid drat M.Mw ). .' tai to Ins .,. tofcrt .
lairs .to Im arlWaMid
( Caw, MM R. Tr4COTirrr .... siN. .. ...... af UM Art I Nay pied
Ian HM *rr d rIHrtrirt key a *aiayi aa .
: .o-.D' ...
Or'pat ... malad tok pads .to .?
J A ey rKul.::4, R4. L ... .p..fu -...... .*.. .i u... ky ftilfrrd A rXcrMt, j
.. 1.f i reraaret. Offer 14141m4'. Cuss Wf .W rem_ .......... Ant MimaUdTW cTW
u__ ..... Ailrat. P .Ia..... tat f..r ... Uf II 41..... Art af Bmi Ymnrlf Cbmard rrraaarfiM! Rivk Art Cmtrrfcrto .
Aa.Mar tS *r*'- and .......... ,.._ ........... Tb..te satns.l I *. Ill Uua. prfcl to tto rare September 20,1965At

: / '''JiMM-.l v Juyw Aiantant ftfafirM .llwer stamp ........ ...-- PPAI TW Art W AHurwrnrat -C.1 at anwiMMMi far ntoMral dnk.*>.

-- - th.ntdr.rAap lr<<....... TW. MterM Tkmw.* mmt H II... MUIM .Mk. Barra.aWekdlbr..warkr.s
19-20-21 Johnson rams. MlMNwl ream- M TW Art af AdwaltM N. JMIM.TW .
Tues.
Sun.. Mon. Sept. ,
Ralph lr..ln t AH It. ,........ p r Art af wart R MrKMM. .... AHkiwck aur grmtk !ka Wr
,a. TMIT ., (baapsal715ard.lm A Set al rtunadiip. pmrMrd i iy ale mad eerwre duinarayay.
1 lCiidal tree .... 0.1 ," N >M.. Mnprwauxd. UM. Sell .C knnw Iliad IW. rffnrt !kM ..... 34 NORTH 14th STREET

r .H* /M a fMMill..il at rkauj I..... .! t___, ..1H. lied M atmuld. tars un to aur rHMiuUI .. ........... y.. .kav* Md M M
the IM U Brit .< ..... pmnnalrprr ........ II.. and. Mae. M Near *. ar* pried .. nw town Mid ap.
.toatM af IW. Jiattonal. C_ sad) ,Mal M .kw krtWJIUw .t Par fused TW prrwlnd I toIrodurvd ,I prtcwur IW ........ and m. ..Mlka I Across From Humphreys Memexiol Hospital

nundrr to. ramp* w remise .itk Per. ,that M* ala knkiMJ pms IW ems pnlirin. M..iaimnwknti dares sm The rMnmuMy ...
lid LTCMI i fm put .ara Plipba.. a wry md ..-.. Mr s.tserd Mat. prnral.d tW rlirfrana brims .to IW IW ( tkal sea m..k.
.* al Ras.' t,1 .... .lr5 .mild. pad m.**... ..... ..( UM Bturtmttiawrd rmwnriwa a rival to Miy ntWrWahly FOR APPOINTMENT CALL 261.3673
II* kM rend se cheese ad. alb. vU a gust IrMN MUM ..... Tkry m M *.4lmnV. .. : .. to Mir (rw.1k nt M. k.*nrIM .
+ Ii.15Yri M) t --... mxnfar" MI aymrr. pear,, .,*.* Mwral VMMM walk w .......... MrKawMir' Mv ant mmmiHrrt. aa .".... tlnpartfnratMM pew raked,. Pnrtd t. J Tfcnmnmi. XrrrrtaryBn tmltHui to iMiMJ'ac' yiwr triad*.
; KUiMwl.. .keels. AI. aUMvmWr ... pnrtod. .d Nat. rf M.h. pro Deasy B ... AM' !. k', .IMiaTrraMrrr -
af lr- :w..*) U -. W ph M. M..-... Ikrjr muM MMIMnuw Deal; Fran lUrrM;: I i iMMMBV
nslkesd infer ....kfc? irmn toIW x.wnn>w( ITMII TW r U. Ilaan. Card JMM.llrrtka .
Kata..4 AmmranuM Oared. was, ...... M --W y ...... sryi.kt. l Bn>4*. MM! Par N I IUmratariMi.
{I lu. ben ...... iris % !. andH "Apmy to IM k..r **>_ M fa* Jar N '''-Y. : L B. REESE PLUMBING & HEATING CO
f A wnrM ...._ Sam uL M ..r1* gn bat. I.. ... M* airy (.4 .to .IW
air kM erases M sere ** afUM kMic M-t"' i n il wk at UM ._. 11 ky ******* .f .IW rlaM.Tht r
It ....., to all wr PHMTMHIMMM her W >- nl to mrMM iprMCiiMltwII raniHy lit..... lard Cwn- E
d .to sue Mae to ....... ajt... "....... Bras w L naasw M. .ryas d k a..rs eat.
Ja H. aba wart aa piraoal. aid A bawd .i" MfM. .k.i-.... t d earl webM dfrwe and sep ..
.
to 1' I.... CwwuanikT Ckarlr. L Cue rnpnoilrd. to .IM car .bid. .eirai.._ II'". E. U VdharniIW ..
nurs.-. Fri.-Sept. 22-23-24 Karat .to tut V.ms md munUrifciBtoar I. .hr..d em erry LE.pprsai.e.am ... rkatrmaa .. T AadrrvnMMripal. .
ttr_.im tat (''''''' IIIM.. : 1M...* II.bcMM. IW IvUPPT .. rrmark till .S .*!
1: o\IIoIIJwr.........Sed. Ire tat 'is a kn... .d.. alit nut.S cedar to pr nr"ai d wry mater CONDITIONING-HEATING
UM away ... W C ar Lame ......._. Mai W IW WMnrUK tart af HM. arkwl. ..rU toarlfcrrTW AIR

I -. stir CammMkfcTCaMMit. ,earl. bp.d. haaaaly ..... ..... Vary and Sturlrm todytulrad
rr9' idge : .. t "....; fntj. .-v ** .. M Ikrai lkrai.... M S M t rardud. wrlrnm to IW ICE MAKING MACHINERY'MALES
m JartuMwiC kM aa autdaarfM Ik* ras airs jr Mil. m.. HUM pay .. toarkrn ..W .Wv* >MM| IWHindi
read. of rr ir* to IW |J>VMI. .. ..y W aikMH Sanely Tkry. m m Mk SERVICE & INSTALLATIONS
rSToK ,
....J:1DR1: i I > .......* .Ikat Ten Vkk's -..
.M ar* ad5raa M 1M C..r1.y R. T Aadrnm rr_..... Jn>* :

PLUS i Coach BennerI ..Wt. Md Uul W mm ivy a pad. Iftwt Jr. Mir: Mrs RMIMMfinkwy
I Jb Srirar tad kUk; andHra. .. 1aj -

T 7FFi7" tram Pew OnrikrwItoC tart PtnuM. Bd Wrfakw presided. Mary c.... Uwartyi.TW
1 aprclMM tf bush. .UM .... aliaiari. at rtvudrat Last bnMy .MM.r..d t Daw .WarJtefMkMd. .
"' ::. ... ... playcnaliWA t..ia. and rl kikM af

i. oiiiUid. Mnmi. ...mBl to. aparttmamkip *..,. Munamd ttw wnflirlal'r 'I (i.k.w .. pr.etd .
f0 r r Wt.ara |W> tee MM to .MiNi, af ,.. red-Vat and AorlMiM cy __.

tJ\: u..tr.......... Seams MMdrrwr wfarMMl. IbM KM affair bad'
to Mnung Wr. M t CMk L... a haannal .se-. H. MidIkM I
1 a ,... at.. .. _aa kir MM artMt aikMamal. .rviMltaara pal to
= L ....>!>ad a* a crab M UMUwfia com Iran IrA ask! .... Sued. 261.5596
COMING SOON MH GAMES'! wettllM4I tf Cttfc sad. Mr.Cktndn ('--,. .H* sad Mil *krarvrr to fcrtWr fcmiTMH IW _OINt. \

,...... Stem an w--'" 25*. ..... fee UM ....... Jarred to Gear LIB at MIL. silted tor anaua

Mtk4 ..> few Ma*oI C......s' frtm ytM lt* nt Ibis : SeIlls. Stauraemeald5.r Hub mwt to MM nmnamijrrwrt (i\) 1104 SOUTH 8th STREETWe
,sew far MM Cwrea MIVMVTIk. FJ.to. ........ tahr. TMMtkcfaf I
It ttf. eel 261.IW) .Hr yw ',". nTI Ikrm an ..11 IIrftrwtlln MIl BynM Salty. atMdH. ,

and Visit Our Snack Bar Md .,.atv sir.>--. C.alniiiahanrr i... JMlrnl IMMMMI. at "Kmaaai I Service Everything We Sell'
Come
Early : Mid tlul Mwral al IW .torn tot .Aal held a Trips aa .rp-
p_. ka.* praruratty. W. ....., =U-lt I I I
.. . . . . . . .-- -- -- -
:

.-. H' -, .. . .


/rr Ntwk t rtn. ,.....+.... lamb FIwW. Tlwsdq Seplats6pr,, l' 19&5I December Bride-Elect Important--
Motif
-- -- "Japanese"


Grand Chief Ethel i Canova HonoredOn I Repeat Vows August 28 I\ Used To Install Maids Hit. iiiiifimMd Atad. ,- Follies Due Again

.w r, IM ..... I. tVtoad. MK '... 1 Woman's Club
Visit To Fernandina Temple 7 Grcle Officers and. Mr.*. CtotoadL M Mr Raj..miKaakkwM. By
t TM am III.., AMA PM.
lanes al eel Btraamkaa CabNrM WONM. (Club. Y.lIes. tine tobrrvntani
f 1 ,fctt raama( : al .': ,. I, Tk Data Mrkalnai OH al aad Mrs Mare faaklnM. s i. + The date ha .to**
C: aU Mary Uuraa*. ....... to aimaand.MM ... MM them to MwVway, .n
raised Firaaadtna Trnajdt 1 tan I Mn .. .... Jah*. .
CMaad to a aladnM st rla .. ...... to to atart torCwry
c V.*d.., r taia.. i>pl.mbar. ... Has September MeetIn *MI ca trpmnbrr ... >aU. Jai Cattraa shin. else l I. ,.......... hart lies agsm.

A t >.*1 .M kin. al Iht !.r. Social Hall TIle mrc all mss .aja...d till! die ..._ Iw _.... edtrSlsa yea tht. .... and. arttMimxt
r winl ta Ire .hoar sad. taw t ij to r ir-c .by inn Mar Mar Mr Faaklrvlrt to a bled I. .l .Ih.* Woman Chd

I 3:! airanarMrat aid. alar* card, Tbt lIMy osier Hrrto at It* r ) Ire. arrtt' th* rem raailingtram ... CMMd *alM Mardi Ctoyt ash .. mitt arwrhtty. durtoa. ; tb.. aanrr.t .
i DM ...... sin dMit .to Inat* a| Aspli. (Sssei held I. .Ms. tlrM. a Matltvw U ". aiaitoaad M Chrrry f"*.*. NortiCaraUaa. swarny. ...... andrakes

t jk and bnradrr. .bar lsserlhiI mt at lei tkarn per to. the tartalTh Mm' Or Bradtfark. rile tile Ito* know tor aamtthMtTTjaj .

... Nil a Mtwb,. w a rttf Mors Ir mwciitf' !. crdiT aid. prewitav .! tile s.rMmy vil laht place la. to brine. |M aa Ihrtr aaaaalBfMbKttok. '

hnsdlslrl, brhmimg. Mawr. 1St -rem ...... rh% kai (rnua. adnur. .rd la .... Maaaia; A .-M"w. t.l are tav tin. to hUtM* nttt stem .to ............ and. atata and

''t,.... tor tht rrfular mrHI..... ... mtrtlnc.. ..h. Br. Jamra OM cr.S: anwam Inr tt.. niMlb.Itayvr Green Reunion ere. ,*.,d. M* amaatd al. tin. ear

'The .hMidia. CMrto prtniilrd. Mr*. tarn ankfcf. the ....... rhnhmn. bin. UWan ... and. iwpHrMaOy.. ftoa has pa.

Caama ...h a Caari y pip sade Mrs. DM M.Ihn OM>wd. m-kb thtdtn Sand afl taste* to bt amatid atOn i Held Sunday At ...... Vp M many .Steal fNMfNaT.TbM .
gill Takft, part maw Jams ,.... .,..... a. nf T..r. at .hrtthtmt. a Malt MuMn. Urama. nf prayer Home year Itor. aces alaa. aa tar
ant Rda fa*. Kry kXIry. par Mr*. pan Laaraawr, rbairfMMa. arMcrani an Twaday. rpttnktr. U. Paul Stephens' broad Iht awn) taint am. ..*.

Tuf and. Mary Jam Bdra ..... ........ to. drams .... .....,..... the .toaitom makin.Ur Tt ducmdaaH al W T, r..... Maids a* Ih* W maa'. dub ha hi
Sy ...,..... ... ewatbers and tan* a mmi'nibjy' .k... IW alp
At lilt dad af Tbt Orrtrr. ...*. 1 *. Mile. HII'elflNn. \* .bMaOrd. the af WaytraM. G. bttd a farad,;
Mrs Jabt M.*i. .. W M Vrrraklmt. to they. haw. thr* .**has awurtmrkinf.
yt <
flea CraM arimalH a mime .Wr.aracnm. nrw tile ad the Jap.srr miaica) .. tht .... of .,. awMm .. .
..,. .... ba. ., .Yk.'ynS.am .
.r. Ml M* thrmt, ash Mr Iten CllIa /- .dials to. the torfallaNMi. .. rake. nil ft. ht. at TMh >' tbry .
bra aad Kr* and Mrs Jamr tunaw 15.. Mid elMaweed. tanttlies
pwtAudi wine her toikt diiand a* Jaeancar lath M. tort .....,.
Tht even war bmiddidly sheamid Officers Installed and .. daairhttr. wrAtltariaw at many at rcraaadMa Brack
!
A
A ajdatatart bind sating! ... .aka aa
tram Hit B ram anmaaa-td that Mto. M.. sits ddfcrmi attar IramJ4 Msaus and ,ass .-....... mw.. .... art awtattom led frnaa to
MM mSS
ara a* tilts riP Oa. ..dl ... tXMinan headmpprn -. "W.*romt to ".,. andFbrtd .. t.nIItI JaIl lilt aSmee s.Adtasam
Temp! sad ....... to Mn Taar ClassSeptemberMeeting sham aayatofa.CM .
afnrvn trfcdvd her held r Wesrday eat 'Meer Meat P.ae' alma wee At Dorcas .OT.. Mr and MnOMNI .
a aa arn| .. Mr. Lanraat prnratfd Mrs aa del arrkway lrrdsy .tolaIh Gas ...... \. J. \'swami. TM eta test af grimier"
b *
lhr .
a baapy toumry ytar than .barton .th.* latentai .
Uniura shed a chart tar Oat toto brto ranrn. Tto araSMi and. Mm D. C fbaatMt. M Mr
c-.*....san Jdrtwaavillt Ten,- dnnntad to the. VieS of Ray. ark *a* trrnriy bnpii-. rlll*. r. Mr. and Mn. Iht ....... ChaX Ktoanfc..HMart.rat .
pIN kiriariM Gnat tarsedayLiaim tor the. Mat Mari. Mn Miatv ....,. Isis 0... *. Ha*.
mtrvn .taalalhxl. see. rhatrman.Mr R. D. ......... Mr. and. Mrs B<4Hardlac.
........ Pa4 Grad theft to aiiMdinl. at the artaMtalinn. *. andrn Brymddi; r ckalr. Mn' J A. Len sal MM MOMItprmerr sad able and KuWrtikal B4dAmury. fqaarr DMT On*.
Tarima lafcrraih aad a>bna Da* A dtnaim .a* heM aa vhat Mrs aiiamma BraaHl: *r. manila( al tt.. tMtwhntey Jarkanwttto Aft flub, Mktn. aB MM ....
alAI
rU.. bad. bm arras t.Sad dur.... .top4 tram rkainnan Mr.. Mary Har.acr M.... ClaaT Yes trap. Mr*. (bra IUt.... .f OnSets. !.. big. al rtiMnit ....ani.That .
rubmtof ...,....... drtktw.pawk. pear and .km had. M bt dmtto fMA. ir<'t< "....ijnr. Mr* CV .lit (bait at b r Sane ai SiMtKmt Cahl. Mr sad Mr T. A. V..Mmaf i what Ito. .maa ( CbjbUl

eaSe, mart and aul* sin Use. ornate ,*.. All nmiitmi kaddws. trernadty mdreun ttrUsw. Altaau. Ca. ..r. and ..... WB. Jar ........,. Ortdbrr U
r,",- sits and la stead. tie RfpMHititrU Mn r.w.tyw' nark, prayrrchmrmna. Mrs 1 J. KMr M Iht delis. \aianaa* at TttiwUt. aa.MiM .. aaa Tkanday Slider Ink, to.' IbHrU
**...** lot .Ih* toalalUHaa atrr ...... UWaa ,,,,; 'paM*. .situ! ham tht send riuf..rr sIts Katbrto Teal ., Jackass < alias, TtTB CAMJUl CivUN -

Eric Peterson aKirtra lor Iht cammt yearMn. tip and ,...,....,...... Mrs Ruby .! ...... to* and dined OxHw Uk ___. Urn to a km U ywi wail the.

May 8u. pail all bt bvHaOliK r......rIInI; metal. ........,..... rath ...)'If'. Mr. and Mrs T>liM*. Zifffl bra] maiafa .***rtaamMl .tobMimt. a
Honored SaturdayOn : nfflrrrB erne WUlMiM. BtnranMua rbakr ............. If.... L A. Jams lie........ Mr and Mr. Wallr, b> dimes sib yam brady

7th Birthday I tin insured tin Lradmktotanlrrmrt tars. Mrs Malawi J-***.: ta- I Ii .remlti. at ... Sliminess. sale. Parker Kathy tM>Mt. Walter ass IrJIoMIL

1 and bt .held artntmNt .basest. rtu rmaa, Mr*. Joyce ..being art. kfl ...... al tilt pal I,. af St. ..."*. 0.... Mr. aw.

Matter Erlr l>traM. ana at MrbraMMi U and O M tile Gate tlashngd.Isdd teAm. and mwilaa chwrmaa, Mr. .. ,.. at a ar* chart yes brgjai/ Mat Jaaw .. M rr. teal Pviwt.Uah ... Five Points Baptist

... Mrs. fydle ......,... Jr.. c.tr .Y Jarteuteile Nanrito !N.KW.Mr ugh the numb af Mid. DtamaMM AM. Mr and ..,.. nowJawb. .
rash. torlMiy blur.di. New sanders mitre nH .... thtrarlr *. BrrMM-h. rrad del Vrhlart. > .ai VU aa die taps faadIUT sad Tug. """ 11. all mlwsandwh Church To Observe

.). atatxntor. tt This sere a,- Mn. Mrs. rict Sullen. aril I Saran I-: ll-fl. ,tdrt wI0 pr dtMar.h: a:: kraeS.Personals. .
any herb. mil InJltrr Mrs Tnmrw Alton and Mrs Charkf S far tht Brrr .f dnkmtnn. altar ttk* Ok lute ckl aeee1. ; Homecoming Sunday
idslrosa.lm. .. ....... F......... the >a...ii Idles Word' Saab to a their clam elf tnn to anmd lie trarh.if. .
a srnM. III games meLae tmwrnl Mat nwmbtr aa AND MIS. JOHN fRANCIS IINNCTTMbM Maf Mn. Bnnttw .tn .to payer, I ., and.. aOlcvrt imwtav at ... TIM fra.. Bapttot. bash *t.
today. Sep.timber
a.n. larrtry
md'h del bnanrvt* arils, ''tara enty lid m paM w as .hMrd. by .... BrrvkN al r4rthmmt > esdey. red.
...... raBat
h emit
al lib va Thee sill
It *
Hit Dio to thtTh NI- Hdda IMrieI.. dad *rk Impaled
era ins
Jrwa ails *wr ..... la tht I It .by th* .baatrm.AttrartMf Sears iIIIfftII&iIIt Pmt
Mr Mr A* rt Lar4.brctant atlarhtd to a frwra nt peal. and. rharrh mindsetN the mono.
arising mar rtaardrow all theasak5y kr al and J.duMrvUn .1 ashes !bf Mn Jam Kamrtrk.k .
.law martsThe.OuSIN I Mt .brMt. nf MM. mar. mesas She eared a .haaia.t al ern ...... MM lam r.* Mark and roam.ftwtt. .. urnrtRr .
d Sort gilt and
al tin many gins( I Irci Unlto. Ya .... ..... ?'uriMrttaaakt. .'. Mrs J. B. IUJ* *
..... .
Mta Slate -. DadMi
a.-u Y. a .bah reraary t I' bat caraatmM and "". aatewdsib .toata the piss CHUtrrt *. W H. Oribrkb die Un
Jet
tor Ma PainMrs .
ad as aa netmt pail :I & _ABO ITAM Amiual l . ail.,. Wand by Iht mama al b*. ntyrl Jnpc.. J<*.... Mn. VUUam. pm..... |a ..... Elam and .
vwkaad sits Mr. and Mrs J
Ikday cake ... cram ready sad Tip Man I. Ward Bddt Cam at Creel vMS luto. MM alraamm andIntmnttalrfy Mrs Mary Harper. Mrs CanrjriMtyanhto. Mn. Jaw M Mr bir*.jr and. a/rakfr at the armies. I

\the Mtmarial M..haitod.. Chest tNt I The .... tWma Lamp paatnr, aaskal beat Mr*. .......... Un .*. Si .Y -.III. tilt clam. a. LMork.Bany. Owner ..U Mw. an tie leash.

Meet G. MwarhrhN' and. aaM :mtvt. at .. Mme al Mrs B- B. ,attinaltd at .del arwa-lhnjr ran Mbmtot. the rtra- Lama. ...... Mr.. ......... tartar and pmdikai Lapse'rtt' > ly.. and Vlttaf. Itr.... an kftertrkkk a program af manic *Utby I

Mark aad Oars, al Jarka *tlle. ,La tad an Twraday. niUtiibntt. 11,. Iran to tin. ann af Mrs may, s ratvauaa vat kin at tht Hilts ...... sirs ......... Mn. A hirfibiM at Ito .....n. war .f Or and Mr* Badry OtrkaaaTiaiuii III W taoaard Lyra. Marie I

.<*s .to aNtadaar ta kip Ertrrirbnto : at 1 ,-. "\...... Bmnrtl at JariwanHItMr .haw d the brkto.Mn. Ruby. ,.......... Mn. kdp. Mn. Iht .toalaltaUM nf the tars aHIrmby W\ .leN Sunday far Sam.twst a. 15.5,. al .
. and MM Mrs. rtorMi I! Mr. U K. Mdan riI bt ba*.t* T B. Rick priaiaUd a t*.-. Lamp ifuM'd' ...... .toliamnlnd I l>: Hya Clark and Mrs War< Mr* C. t. "*.*. toandnf. .M. when.. they MtrWtud a,., ,Swan. iN via to spa tor arc.maim and
sate Ali arsr15. .... Mr* L.iwr .. the del nt ckampatna tare. lw.as 5. a Sdwd. ...... M Juq a. Tennessee Military IMtik. and afl lunrnr awtntori
f
(ram aiaai name a* pHs attend.
L_ -- antis aad anamiiantoiJ Mr*. .bars vii marchesac..aaes The led nvrtto*; mil .to. at Ito arts alike man drew the Asap,. hoMe art hived to
alxdibt .. al tar- hiMad a ...... tormaw i Mrs trill U.., third" Sat.
Jams Or** a* ha *an.( '"0 P1.. and a aaf a* pMk ton* af Mm Mary Harprr" Uvy '
Mums. attn- ttrtt and aMa*! IhHr aMM UTuay r ran a __* ... to Um Aikcns

: mine Me: Mr ....... mrtbrr. al the beMM.pail. aM faMMWam tor lilt inn |*... T.... sib Mr and Mr*. J Ale Johnny
.. *
| The barkiraiaid nt aalivt .frr n.ry ., vat anted .to a deems dkAI Edo Stertz Circle .bw p.m.Thar .. hips,. Now In Viet Ham
ail
Cluj Cafteits I *n die slat mss airs .baa Bit tsar Nude*- Closes Year At arcplto. ( a* afflc .torluiiM ,
I i errar thaa tinNnnhraM
ham bMMi nt warp gtadudt aadluwwnr. .. Angry rprran a.
A.
I and Mrs. Klarar. toartHV;: Met IUGO. VW. Nam Armaa
haw ai'ftaaih'' mat a ,
+' lake. .e.5 .war bran- ''dug nl whine. ranntaM September MeetI "Isms peels. Mr* J. C Haartand. AMwiaiaai at die KauWMl' rest On Jotojr. .. Adams Jr. ana.
tanaa* .
'dWd-- rawlrUUsCaHwdral hdd. .s hgid ....-.......... Mrs J. C Uachrdtlp C..sans ha .' UHto A**** at Rt. .. to a, .Yt'rt
awCBCNTCOhTrFcmondino The bridt'. .. ..... man nvtrlnU' .toe kid at the. Gwrat WarfuacU
lapm.Mr I Eda ftort Or l *f Fir.B Mrs
.....,. Mrn Jai lUmrirk.t : (Cam .to tile fifM Ittlaal Chi
I *. Mart. ranMy timid atnutnm sad a Imiiiiiinn. .hem sits. ra-- +ltd> taunb met lm...ey. tipt. Li.. t butt aad MM Met ..... "
Beach Womon's Club III .tow* bar brr asset ShtMT hired .Kb a thnruar ddtof, |Mitor la, .l tin .... af lint .... Iradrrf: Mn. J. A. .Ut sad.. Mr*. C t Nudges. al CallahaKMn. Arrow A......, aa atewrrrdleespas.dM.
a IW Imtlb eras nf |IMbtaa are rmkaiaid .... .k... rH K. ,I........... There sire nm Mr*. J. B. I......... aicnUf. : MM fMt III l.W. and Mn.MM .to a inmibfr af Bit Pa-

October 13 and 14 8.00pm. I .Isis awn ...... Sw.. men a sea lapped slut a maiatm brtdtaaa sedans pr... >.t.I an inn M, B ......... tnaawtrTlit Klarrr al raaadMB. DiaLShia ride Air F remt the Mari ram- {
I auickaNj bhv ted ranfM to I lira brkh.raam, I I! Tto ............. Mn >aamlmaitnlbd OrtiArr airrtin. .iH ataartjr asrper atliaJuM daily. trtntmt an lal-naity air arm guardiag ttto.a .
WOMAN'S aUS BUtlOlNG 'at awl atari., and tanKS a .bmami Lime pees .a* pawl by Mn.Daptait tin __. M aide, wit.11I tMaito ill bt aelaltr Mn. Bjymaad. Gawvr" < afaaua >inito Aside OrUaiTUt
nl Ma ramatiiM. and. hive. brief and Mrs Mar I, ,... rMdia ., the Pray*, Cal.I.dec .. mamas .. ...... ..... Jaw Tarktr al Yato akmaa to a grades. at lei

DONATION ADULTS 9(Um rruotkr .ui Wm rbbv' I rrank MSS Ib* n rMUrr ward. for Mi..>.a.ri.. .*. himbirthday ... phi Mama hlsSnttneaY15M rLIIt fills.

I Urn Drama Asher mss brides.maid take and. Mwa Judy rrank krtf. *. lilt tie. Barbara to tbt. aaaffc.kr .
I Krr tuB ,k" 0b dm .a* nlHcht the brute- .bait $.p.mbep ...e.4 tin peer a.. Mrs. Vivian Key III the Prry' M WU1 la' at IM
.. Mr.*. Se.mm II biaiinti* tin cbrand. ftir a mettsa ,' -t..
- -- bbc .braradt ... .. Ali airs r. IhHr tidilMj .. Hostess At Baptist I. Made swPledd.'s
Far .tfcttt UllhM armies sat dr.Miaa.
.
arariUara and ntatdunf tad. andssrid wIftW4 nine III 11. .r.I
a r ea .
I MIM, M Madrbiraiaan" Mn Circle Meeting Mrs Brtonai and Un. M.prr
a bniaivl at push caraaBuhrrt trwfcrrd s M. e .barn. th. sin 1e.ahea.
J. Maw' MKrarkd .Ito fuss ern artaraldd sib gilts al maws. a
ad rdkma. and the. .
War urn nMlthait amniM'hl chatter af the dean. atadj. The Biirlry UribH Otlt alDm .-Mw. many af r.s.j.(..a art ,... MMMbn
...
ruilrr. III JarkmtiOtILirk mild taus e.IIridII bask, 11, Monry and ......" Bapla* Owrrk aid fraltfft.hrr II,... D A. TfcmbaUlh 1dw8loll ., bto. ublatt rmrivt It*.
end: r .b5. mss Erse mm's eats The (Irtetor rating will hMM Mb .to dIP .hiss al .. YwtaaUT .* papa tM ... ,..,.
.. ,
I .
Bran*, .brMhrr. nl the bnda.iron inn at the. .----- -- -- -- -"=
af IM
dd IBM Pita men* al the. hems af .... J:. J J tor IU nailing -
*, and Ota r...... Shim, ....... amthrr. nf tin. brktounnm. but.. tor OTIJMUIM.Tto rbunk parr sib. a tswnd d15srSr1S

her Lnhtr. Mmes VMaa. Md. n>>111I ..
Crr to marrtoat by k..t..* are.d drlirbwMlrrahmrnU .
lilt .bans .ai radiant .to .brr rrtom Bmartt Mark and Lylt. .Brwirtl.Mr to lto>* .to attendant. MrL ON Briaa.. chairman Far A Sampfo &f Rifff's Free Santee ,
..MfcMn. am* at .toatraa. .lulMtm and Mr*. B.r1. Puller Mr* ..... pmt. the atnUK slit the. rtadE4 -
rakiand slit Ian. .towrt and Mary ruOrr, aad Handd Md Jbnmy af die Call U rr.,..,. ..,... OrtoH

........ Chaps taw af .tor*. Mac I" Gamy II nf Jariuanvdl. BBMaam. aflrrad payer MIn If you don't already have
Mamie Mills Circle .. amaNaarlrt- the Isso Station -
Has September Meet A baaaMaWa* err held. kk one, stop by

I Ha-m' skated Iht aurtUfM and btu Curt. has an Isle off

Miss Jovce Weds September 4 With Mrs. Willis ale naart.ya; i r seam! to *a. 8 available.
-- dM-to. MM''1e. nMlDMiM IhtV Flogs car tog
Tto ...... Mid rirrta *f Maw .
... U iMrrat' intMiad. aa % dM -
Mr. and Mr*. Vim M. lUm' nflla ,I.lht. ranpto' any. alfaradanl rial MHtodM. fliwrb .... a. miens aad. dm. ttartmmri Tttt Min A...... FfMi Aay OtberLAsserre
> rdy airs lit, mamaa af The brato arxhtalfd tram M- K. 4 .......,
.. .... Sacral. .to BMann Ito "tonw af Mr* BandulplWiM .i .ale balaara' al airy are to Ihtmaaary Jayct
... ........ Jgr --. In .... Hub
(. ..
M d ,
an y4 *" llN la the M U FdlmiluOan
Mraan alMdMt. Use head af lad..kral
f to
Jr.
James- B. Lnlr. aw *
Mn Jams B. laser, Ir afTht Twbdugy at Drawl UadWtm S a... .. sad few dnflan err b. (!**. Meter CA.Esso .
hes.w ta the mating rfrukniiaU .
Fitting'shoes tkvartnralMn.
tilt Brftnatr
la
Jarkmavttl
Jr._.u.. ( Career to
wtra rod b, thi. ..... Ira aratramrfcMrmaa. .
.ailiinniard. Jtrpmnbrr Mr. Lilt craduated fnm T tbn -
tridMl loath al van IwMtorty arlmkto >d Ibah trtoad to. HU and.. toBnaintly ..*.... ..... B. r. IHrtoa*. rtotrna. ma and lilt hM tbrahartn Service Station

.... FIN BajilM. Chart nt Folk.atan arr Mg ..b tile faHadMate spas. with I payer aad. atcawd .. al U.* to-. *. "My Moatyaw

forgrowing" OnrtU, .(b die Rr.. C. \**yMr twa ..tto.... II"K. .. '" and_ Oaf to. a sail HMr.al.g aad tai SaaA Ilk StfMt
wr.w.**. and Mn. Lntar. an ..... "
Mr. aad Mrs fob frartt mw* her. .hem to ftraaadiaa heaL. tarty. and MM MiriaM 'l'iltThe TRADE AT HOME
*4ntMl Uf Pnm.eanera I

-- (hn by Mr*. U IL MMMitKkd .
*<<)nry. Ctft ImkOTtant fc
New Mix Makes Fabulous Desserts
feet. Gift ., Taantlf. The ........."

Ufa ....,.. w** glees by ..... NEW FALL
ft. B. UrkWMd tntMkd BWMM
.. u. p,' II T.... Llcbl. and. lie,,". Tae .......

0/.. tar, and. tra* rtr'. imparts. awn
Wt tpet'cffa In rtttr: + lot/. sIreas n+i .... and *.......... WOOLEN FABRICSin

Acrobat baby ita t, to h .,act. >)).. av It warn rr..rvd the thirty"

cr'- ;nob! for par'r of Acrobat ..... His wen nud by tat a variety of colon
pattern vtry _... and. the ..-.. will arm

fcoby tKo t Is tested in a tv'mq laborolorUror / tto M T r cap*** far the Mtl.
.f Ortcihtr. Aa .arsarns VM
: your chPd! wtort th.) ,,. net way you mad far nuMtor. .. bra set WASHABLE WOOLEN FLANNEL

con if::: davb1surt your ckrd' feet or* ..-.... ta to atld at the. aartta*.
ry .t ... X_tor ....... Ttott
5 tttn>j UA lindl; of Hf port t tfry sod,! lost. + f.CJL Mmtbtc will to told. *.tPatWt I 85rt Wool 15rc; Nylon

Hall an nanday, l4- t
) Do pail u a vkt i5en. W l f.t; ytut ,. .M.ibr tt *l I*.. M. and. al 54 INCH MOTH REPELLENTs

baby ki iS-. best f-t'-Ing; : il.' %. I l-fiw', leas. a taws limb. **lad hmrb.M -
..ill... wrmd. The flea
Acrobstt. Priced n" ru.." frcirt t yid
I art..taitau.Tto y
$4.99 to $1.99 __MC VM fbwd. will a
.r the rt r W toatdtrtlMk.

: 11...... rr ekm.Ir.rt ... aan aaanl an to aanta ar I -
*kte varMy. gl.a.ar dames z::, --:1: U*. ti LAMINATED WOOLENS
.t =
.A I Jet add ask and wow M IN thtO. \
: t Vet an*naibi ... Met..,.... ........*n..t mobil and ?
VW A ramp hasp r'nwS msS ...dirt... Tq s daay 1M c
.....q.Ie : s-aI7 a-party m.mw.l $3'8
; ,..... .
r sasarsle
a 91eaa
? ....... r.at -.,,.,. YIK

W .acaaa lama vdiaiirt ..... 1 CM* saM**tr El' I ,

I : )4 = |r M aMrs'ela
I
PARTIN'SATLANTIC I I l MaaU* Ok t

mil. dap.aar beat tl.r.r15blp Shad dm5 ails amt 303 Atlantic Avenue
at.1lt. N tap at bush aped af abj *nt n..a.* i bdnata-.awstses A S ALLAN'S
AVENUE .dim tKkk. Bfcrad to mess .-bi>at nirdloa ..ksaI 1.t1 Phone 2613798ills
i. TnM a* nutawf and Ma* M...,.If-I\Mr!!ri.
I i...t malt \JIIIII a ....... .- \Js: ...... ....-- ------ -------- -- --- -- --- --- ----- -- ---- ------ -- ------ ------ --- -- -- --- ------ -------- ------- -- -- ---- -- --

I .. .. .. ,. I
"
p. . . . ." . . . . . . . .". ." #
tln.I.H4er. ,.,..-. Item rlotide flan/.y. kpta.la u. \1965 Ps1r fire jI
'
PERSONALS To Wed In November I I -

u."MMMM Mor. ", II II I I A MAHER OF LIFE AND BREATH Cub Scout Pack 171

.
M.NS Mir ialS.. D u *.... da.tht*<.to*. MUM traanaMI. lee. Fcraadaw I To Stag Bon Fire
chere' Aral. 1rMPS. Dr Md Mr.. lUOry Dtt, hard W** .to tM.Mr At Me.t
rrd.d ,.+ a.1r Thot Stubborn Couah"NOTE Thursday
reI1r e. .
W .Mess ......, fa* G.M.1WIirtr ifiMrvte -
ad hilke. t'I'IPfy' IItrb, peppy. Md Mr*.. lUtob LpMi bad
..br. .. ...
v ** kBTMM Cab. fit Par ITI .11 (MM *
r--- Ml "': a* pasha bat .... Mr aad Mr.1.ht ... I fDm)8'1: "Matmato" churl. .ys.pmt. to Ml pMrNd *
Catkt
TrTaM.t hail .....Ir'- Bmkntama af Cbara*}* Tto 5..w 5.ahb CMMM slyer fern ihfM ....... .... peat tom rghwrr 5115
........ ........ 1Mt heal cIrak ...... hi,. and Mr. C C. >tt* af Jar, Map. apvat lara dy .to M. AafbUM 4.t .k* MarwMM. BNVK W Ik* Tea.essbts I TM petal .... arises: .... !TM pm at ik* BufiXMi c-lsrr
Tall .... AunraiM ..... anO. ..... bat M.fcMd II .tto ? aiUMtow ISle cjuadrUMtMbalcatobmaav M Npiawy. thin. chit. Md .... to a teen *M \. mdk.BiitotMliy. ton af klr Md Mr* J. C B.*v .t '-"II.. af .Nurttawt .......*. UvMtfy. t Mf.U: ywrrMrt A aflHMl laWMMOTI. IMM bra $ss.as. .
Bwf. rue wH ha.a. MIL to.* bMf M few a imMk m m.H M iMMr-ass .11 Y wrwJfaies.a
..y. ..... .......... Iram hOr..p. Mr. Ml Met Carl QMMMMMIb "_.... brill .... dayh.! I MM tart d nrlMi Urn We ....... awe a
nrf*.. pictM tort*. ..... ..,.. (tat***) GanMqr" .. Faints Miaatoy .. ..d Ml day .toMmarb. theta MM a Urn tkat. .. CM.iddrrad tart der r M ....... --. rr.hsa bM ftr. lea ..... af tile am*
bread aid toJttvr. Irn. trap**. b Ctrl Mtoin Malik*al af rraaM D .. i. C rat. .*...... M.! a rates fl....< Wt at ... ........ seer"N ":. 1
.. Brack. to .*....i arvtralMy kMdt They ewe waalpead bMr. M. KM .. .to M shier, slapS tato MM ya*, the ltoa. to dkMTU Mrs sit. 1 ISgdll. II wile
pmThur...y tra ... M asl.. vft* Mat T J. Carbrtt J. J. Q. Caapr. A., she.S. are ta. reSy Hum ...... M tofa NM w. ... IM.nMd. .hi ........ sic III'
ail asap Mara.. red ...... .... ifcuinkl. af M a aaiaral *.>.>..! ft.* k...Myan. .>terpb -. dews t.f.. td. to ...... .. tai .......
Mr*. M Dy Md tire Dash Mr. Mi Mr*. V rVfcftl Mdctoidrai )
brad. Md ..... Jrttonk .,'Railhs.ss rM ..... ..d by a shyer. twwk CMto Pisa. are btsg MM!* tobavatb*
.ha. 4 Mtmaa Grips vMtudton .. ruOard.. Alabama MltraUy .. .... ....... Ito
.
.. S Ml mdk.Frktoy T. M 1s..rd1. Marl MMBy ailh MHVM. .fart BHnal .Ihr IMHmk IMnctOCM
__ ... .
tad Mr. Mr. .
*kk Ml J. far alt rrlatrfw YSprt.IiwL
TwuI... .... _. a .. taw. Ms.sd. ..... T5. "Jrd id M early. ,NehiM Sea 5.4Wey to b* krid Madly. Sip
,.... .YY pih s. aet.la. tale t heath ft. C: Saw ..amaJtinaral -. sew ".... II'' an sear sty Welt ......... ksshe N. M We 615e.sp Nepal
.
sat bto Mr .
cfcrrry......, H prwwMM.r Mia !.. IHrkMM will .lav. day ale i MNUral .knr.torTh. .>*. bwkMvrlto ...... CM***. There N. W tadiM Dare
Ili. Or* J'IrtIt<<.. Ir TWyMato .
-.day tor .-..... GaartaiWra M Ik. _.NiMI. .tscMM t .y -- We C.ghJ5. r.... to Ik* TM.wtd. Tram. Tea I.** *. CM ib4Rely
a tr* ttraajtb. i..tp Itogrr. "T1..tMdiUM to. M. .. ad M.pttl.y NsAwtal. .
.. ... will Mttrt BrA .>.. ... Md aummmalTly. May asIsUM.
...*..7 Ju ..... ......... d. Morass........ .. M 1W4IIr'IIIIIII. v sad, mttd by. t Farr MMk. W ,...,... ITtrnto 9MIUM
U Ml ..... kilry tHctemWrM A ffcnMte MM* to ..ni.t Ito IW t Arf.". JwtMtrin. rto.ri Far Mr to attend .th.* pack wr*.
I MM Nell Caak Ml ......, |arWHMM .pest. .... AM r s. I to tor kjrtkr .hsh.nllga
I ....... .11< .Iww ftntoyk Carry (LIMN .to Hatttoabun. WMI mtaw NhuwNa. e wp *. .II)*, sad tM pars.era *
Taw sues 6. .11 .. ........ MMiaHT. shoe ab* r* .r.M ......... r s .....,I I daha.ha.Mrwr.d.WUIhde.

.*k ttw fMH Slaws Ail r.... ..... k her ln bH>.. ,-. Net rgM.! Pear r Was are Wnadry. ........ S tM toUtlMl pit j jl Try A Classified Ad
_
went: sapywaa. ehr..lr. .... Lilt ...... rU, free Muninr ,
Ik to a tM r.*-.. .( l>nto..- .to Ik.* damchlvr af Mr. Md Mr*. C. _
tilt ........ Sag __. Ti W I -a sad ..... fair Mil
TIIIICSTIN CM RMrii Ito filed sad b .dtoMM C Cank. r..*MUy Dr. Btr.li.,< .....,.. Red .Mir 7WW .1 said paepMrr

15 Mr Ml Mr. Carto Wright Mr Md Mr*. T R. Caahby. has .prtW1. 15 .... asa15 swsti.l al f Owsyn M.,. KEEP FROM

MtM ... Dwbjr M. Mwtoy toto rmally. rrtaravd. bun ate *aat.MJ die Nee. TsbeM ....(... .
.... tomtotowtktai. .. M .... .1 I IIIw ahdelr. 1 ipr sMp
awes bar Mw. y..r N the sib. Welt ... Tammy .to Datrad. -
t-..-..y Tamp. Jar to Ik* Ma....... KarMl .bam*. IkryVfUMd tile lyres r wetly. .U4k I ry. to M totollM tor bto pMlrur.t
WHEN KMt.. .< Mr. Ml Mr. T, C.Krbr. to Niatara. ratto.MM (Milled. 1115 1 dwwl war l..s wy* Ik ftorkto AJn**r IMuDdrItfM
MM. M. effort flw .has M4Ikr ........ H. mIp. 5aae.....
Ly. Wier. pewee bVat- brMkhjl .... MJ we .! Is pant
( THERE Many CMu. MI .f Mr Ml Mr*. day to ...... Caarfla Shaw tMCaranrd
MM CM* W rirMlMi. ....... to lye a ata nanMr. at .*.,. PAIRED
I wiM,. M. 41., MWMt. to*b>d kid Y gar. *. Msrw.wrl.M
ISNTENOWM Nwah. ... Marry M.. cII LMrrU M OI PII'. SW .. anamiiMidby rkwrkrjr.. Knit .... Ml pf*.| W ........ Far CARS
_,--.. ...... M tM... to* parmis Mr. ... Mr*. L r. 4 IIWtiII drum glee hp saw Mar I ........ ...... w anti
eperlelad. ra5lsal. Y hUh Ae.ral.ufn1R,4T Vltaaa.'Cub.. Men adS. .In. .butt. That .* ..isabipm I rarah r ..... tees .ref Ylfp
rtr1'sf Mrb lake M M bHwrftMi pirj- TM murk to Mdly Md sit.F.M .
i-vro tit[ DAT ," 4 tap.. alas toMikrH Whirl nfTIMH.Y 'ilrtfrtolr Ik* tUto.*.

t' CASH Deal M PHt If Wikttor Pack 350 .t "'i ''x"A I'e ........ sk torn by bMd. alley .IrMwr.crcMT V.A. au 1MMC aslwVsa .
rye I t TIPS: Trim Ml.n> lad. pre.*.. to sal M ... co.aI

C7 TOGO .lAIC.. .m. 0w* Ito lINe Mrtto.-...|.M.. M Holds Organization I tt. mriMty. k'. Uw Art usher ,.lie fiber, awl. iMtr
( thrtr. *. I Sari bass tlMt. art alit to in.*. ItoM .....r *..! lM.>v. Table rtoikr
jr.rv n itlrmm mtt Hln A.Mrs I set bf nJIHM. ndlrrr furwtwHfirr
MOUND 1M seem and .We sW Meeting Monday __ .I. buarftnc r rwwk-ltaj.... Mrdjwtobi I I Mto.. HMI M teen to mritow
Tin toJa.M.tihi. sal .
'.4.. MrK .. to I IadJlllloo' Ito .
Try say
.
.to entered by MM .kwMl y toMly.bral
.y Mla I 1 a-IPn.... panel.* af UI) .....1 MuMS15 M.. ..fe M arid Mr MMalUrft. III. alp assare We esaNrwwN at .ladrpradnd. Aida fan)1III ...r. II I'ftIrifIItIf' Maerdu I.4e Lahr. eyed. MTUckik 1
bM shut Mt b* pakfartf _. IIIIIiIIC M> by MT.UrK !JT Mvttol g..aaa5.l af Irp.kmbrr (to* .......... Aadrtra Adele, toMr JariMMlO. .. > yes .law b.......... ,.....,... Mto. Md paw te.wM fndijwr DE
aid We........ gay Ow .toVMl. MM. OU at klMary Nag 15shat kabk.. McGee' i....... sic at Tk* ....*..< ail W M new a| rr ret4M. hit .... pilliq aP *. Alf a Marry r BHiiMytoI .
to buy.fMtor T_ rule. M, MM a Ml hiM Ian .had.,* aria artMtedaad Mr. wed Mr.. ...... Clark *f Wayicraai. ntNvflrawr IwalaHk at afai duet .huge. bill i to.. r *r* sea Oral i4 I Md OrMf Md *t hat Md
.PPref. .... see aids. tor the air- Caartia.MM ... IW rm Baplat fkurcb.AM tan*. toy rang Ik tocmliMM 'I rep, ..... .Is ....... ......
(O!)CIW M.AL, I., raw Ito inMnm. MM .* tot*. ..... ,... Cwt .to t ...... af rraaiHM Ira...li aad Whaler ar* bv .M Ml plead Ik* set *4 .....- Mewed *...... .to Ik.* dm*. ....,.
-w-rp II fIlM Ml Mllrar. wit "'_. Jay ....... aad Yea Drab w*.** hrar Mia. ..... Odd. to Ik* cvrmaaiy aad mrnUM 'ft iMrmalaln. pnamt Md Ik* ni | rm .f .IPMMII s |Jrl nil .bas n'III'
withi.ey.ah.lld. AM as ..... ear hdwd. e..Y byl aniwaM. CMb-Maatof Md AatManlCM Mr Hi Mill air jluald. tramFrtaaadlM to ...... anmnliatHy .to theM klw ** r Ik* ,.-. I( try. ".....fc I may we tape. .....
.... I> .. hlraa11e l.kal ate.I. threat rxpntweq. Hell aad has yards tuned. Ik* rturrfc I)* ..... Md d4 rm* *l.*r. we .! Ik* IMI. II to **M >*.*'...
apes..hare Dm I Hearty ... .. IMI. shield IrMKdy Man .Ire bMmwty c.t&t.....t
Miltaul to war easy "to i* raiBUIl"T N*
.......... ..,.... .... Uvn lto fwtMM M lto u..M. art. Rk* Cal*'a aad tap Clart. I MOTU Hurt Ito MMM. 'I MaMea halls. $515 IhM .. \IJ'
AM tile dIIdeI IT* MCtof to DMtNM. ikly "ait aad to Patsy Sal !!to HMI. tread bf ..... caw. ..- sea wdh bn* ..-... IkM ... .......
,I .ww.1f M U.....<.... *rIt Th MCMrriMt .f MM t. JirnrUr. RIMMM to JMMpMMt. I ad to ......
< Moyilwi
Wt uy awe Ik* 4n' and MM dn.LM "* Mtaral diMi .! UN ** Msea. I War. Wen. title M* ash Pita ...... .
bark a ......... -. tWaik. Brae M-,. MiaBrid. .tree Mar. II ward. y M: --- M MM MMnHikto to fc-T*.
CM lIIMI o.dit NIcf TWI win cvlm Ml irt ash ........ kr. Drab. k">- TM Drafc*. Pius. .. ..,. Md Mn. tttm Lay. -rrr to.*. IMO buMMn.. muck. ash rod paw. aIr .... 15. naes .TAT. .ARM
.llIIpllflflll.bt t.ssoltd eM.15 MM*. ..art. Caw .M* ash. Ja* f.,. MM Rife*.*. Mr, Me.. to Ik* M 1 pa. I ; to b. .- ) tot Ik. MMitord *f ...... -.
I tor .. DM 1 Yen d. Mr. Md Mr*, rnwryMMT It.-. r 1115.Kau .to Ik lady bvtaC Md .11 shale, .. MUM ..._ aisnt. -
... ....... .... .. -iI-- L : I *) a mMNTtoj rap *
and ftombb rWwftirinrt r to Ik* .., Iprak a* DMbMlwr |nrthai toM.., dncnrai Vm th* east West ... ........
trlor. Ira Ik* earns MM yeas MTr sap.41.s dm aald a .tody. ""VMMWi Mw hdrtsM a |raib..MBock .I t'N..N.NNNNn
laaltl. III. -.. -- ----
gLI& 1Y.MC eweMS 15 ash i b. aauia**. /--. Nigh Mfctarf t I
day's sad; j 1 MA v......... DaMy l-. _d .... rM. Nape flea. I II
thKlMl wee.. say has I DwM ..... kraal Idly/ U1 fill ftMHoliwrk Tarts. I II
Uv IMl. .* ny kntov.Or Urea sad Jrff Pith ..! to hi .y M JM to. .... She to yn.'
.... *. .* ..< Maw sea, Ika 1 Gary Lisa a1 b* .nVtrUtvhMkrr. era. .ir..>*>r.d at .. VtonMiH I SaveSaveSaveW'
Mar I. .MtREGISTER ..*MUI se JariUMVlU..

.dab I Ear dr. sal brfM. buUMI. *rktf Mr. Mire to a last r.*Mt* *ffitMMkM //I""

; rmrlav<< tto awalk Md Ik. Pratt HItIIt St-toul MdMlnttfcd
I ariaai Dw.Mutton will MOM Seth firth Jeerer Odivc .
af Ik. Ian aad pate af law .
rt4r *. He *w mvMly a dtararfdIra
NOW
iuu.ai(*. I M* Awed lion..ir. and to M* NOTICE
lIP TI 6111 FOI ANNUAL Par mmkif. sal b* held atb rape.d at the AtiMtK ('a M House
...ary Nil at 7J ,.*. M tWbat tae .......... Cleaning Listen To Th.

-G.A.C.FINANCE- PUHT.PASSKICKCONTEST Timday af Mr* MM* *lk n. saloe totnbrr ....... a Nw. University of Florida
.
gar. err mr.4iM brtof artweMrdtor I. ...,Jill to. Ik* I.T| N.plIN.
tVptainbrr .h.la ttovrk. Taw to to b> a *.award To Make Room Football Games
OCT. awes. to Mrmtd >.mi.... tea,

CO *' l VOM ..,. ..u Yeas MM inaatk.* pet MHH suit k>. r11 and rvtatnm ar* real..M For The New '66 Models., Every Saturday

..1aMs Antis larv a htrtto rar*. B to aatv iaiadtkal ........-... .__v,..,.. On Your Home Station
...........a4""'* Losscrrt Motor Co. all rat* nl aaw b* toaqrcatrbaw
......... ",..... Writ banto. sad IraaMdM ,WFBF
.... hale Ash s..... cMdUMMC. Ikpm tor '..lamMM' Take Advantage Now
rare.November. 1570 O. YM Owl
For The Homemaker
el. CommencingSaturday

Exams By of Bargain Prices Sept. 18


Now For AppointmentsTo Mrs. Mary N. Harrison On New and Used Cars Sponsored by


FASTER SERVKE AND Academies. f.i IIJIM il.tw.lntkrl. Mist "We Need The Room" Woodward Company'Motor'


w..w.-. DC .gaN'W .

I... MS, .. sear. D R >B* yHutkrM. f ORK AW4Y mfNM!; ...... *jiMaj*. bwivnial'ly. .. all canl vtl >!
REASONABLE PRICES .! ......'. Mb Casepn.i.mal Ito to. ...*M< l latent pay Md| I l", Ikr. awW. a ftyimn ar sear. '
llMtrirl. today a MMrad arti'.* Tk a km. .aIII. rlarmnd k.. ......... aad. ....... Ut Ml. aw
that MMa>._t_ fr d*. .Ik* yard .... s bm M| rep. at thus sri art *. ..... U "BUY NOW" While We Have A GedSelectm
.. the ...n.A. .- MahuryasaW .
IcnatM r urea r ..-.-.. Tsar aMr .. ISIS icnuMaa altar .liimnii.i. aar
.. ......... ale. ... _.
1YIe'rnrlfnll MMdrral arti ")r 1 MM M. A cheese ar arraijrfra bkaiilarfual
......... a ......,. N.wkr. note..*. valrkMC TV ar ,..,.... n- sate ..u erg a seal ef, Medels end Cel&rs
.114. f. all y4M as .to UwMb card rM rip. lake fill..Ik. *.tri .* bbric. *. T* cb rk .. ar*
Wart se.Il.t ay4lriiM r.... Aa srrrtn.dd .ws.a ... sitar DM blrarh sal. aflr l .
r eip9duv.wI .. kM f. M Atad.aiapa. nl. issue JIM ew.rd to maMaia bn calnr lid M a aram the dm Mlrf
...l to. IMatM.tha. snit.. CM to. ahm C petal i '
iii rffII" ,,5 *aid. Ib* aatiMliM pew by MtottiHiai damp M tow MnrnNO nir NEAT ON u ik* I e
7Yff7
t .to .rmaJto .......
...w.* rtoduM d .mars lor Ire pM prints JPIM'*. .... B.yn( are M
,. revs hi Ykn... sad M sigsd''If' *k. itwwto a an-Md. her. .to ar. hitter ........... aad Nay Imklioarr
and are sate to kiai brfvra *fi- tree sreea. rr seta ...... d W may to brram Ikry f 4
al ,seep am ap....ia. spp.*ga '..1.... ...1 .... amlhrf Mr M s hid. saw "bak* al la* ,*..**. See These Cbevrtlet OK Warranty Used Cars
t__ II. IMS." al bto arTM. XS- :pee, .*..>*.. diaat .to her dM.fjaJftlKK ....... Muit i4./ ajiwiaM al II. .
.flJl IIIIIIt'II't'I'hAll M ..,..... '- Orfv; a.iWtac. IUY.ARnt "tJl4Tr.I' f11'CS Ml tower Smni Inaad .....
.*..fcia.ta*, DC Sean M that N'JlJtD: : ky Ik.* Am.crrM d4.....| parks. tor f to I iraauMto '
ammmaMU raa ba. ... Nrlk awna, riuU ar atM. tkrtM .ai.r l Ia l. drams kM. M led 64 Chevy II 4-Dr. Sedan like New. . . $1295
Styles And Types Of Engrjving *. to MrUrlaat I .to tfc* uaH MMtad. sea4d a gw..,.c- cflrrt M Wes. Int. tod kiO chat
.Wes TbM. .ba. ..*. aJradwtlMirltod > .. Ttov kM hers s draalKckaaar I- tlut. could damaajr M brh >
aaalkatiMa .... ... to Ik. nrk parlrra. .( MTCMMry CMialt.. yM buy I Mire asS '62 Pontiac 2Dr. Sedan Air Cond. . . $1595
i wrtt acato.TW 1 ,. Its y ;:'E ALSO HANDLE A FINE LLNE OF raMtt af this Natwr rIMtMtiM to. ajiaay rtoldr** ..& aa Ual IrraTiwM brtor ahlpr.rw.
.uI lie UllB4 to ar IM milr to attond* Me5.r15 l Th.* to an* *J many anartonuralt '62 Rambler Convertible $995
ENGRAVEDLKTTKRHEAD3 ...... sip .......... M at...*< dvtlra have nv i eyes far taa alms Mtorto tk. to bflaic. Tb iotriai a..* Ire .to Sup noklaaj M t* say toWAfTJM
BUSINESS CARDS AtadMHM seal ,..... Car aCMt. **&- I L 4 __ .H .kcttM ahmM M..kUS yew darer ....... Chevrolet 2 Sedan Real Nice .$795
SOCIAL STATION RKY */ iimniip* tor. M Marl ....... ply ar HIM MMMto.Tki 00 MOOrjW. Wapm 61 Dr. . . .
EN\-EUPES 'UIIJ. nad .later CMm>M* lilt pro I sate Mesas at age U w..M. air r Ian iM wag' ........
I t.r aaaliratia* sad ... r.Ml...d and *M ratorir per .,. Hot alt .tot*. awry M*. Md tot huftyIkr '
........ Mattbrw crtolMdL Tb.prebahsry 41 aad ISM at at* .. f..., allraal *. same pawl Meld. laKMdpr Volkswagen 2Dr.Only . . . $795
At iaarinatJM Slit W aa Itord. al la* ArwrirM' MMMM > mar Wpare -wee
See Samples
.4.w. by Ib* U S. Ctott *r.TW ba a MUM peas 1= hr Maly. eair aWMV
awe c-.w.. a t are .........* tailed Ik* TalAavrkM' Y a.- .. M Mr. M Several Good Cars From $100 To $595

Fernandina Beach News-Leader ........ JUrrir AradvatlM Lav alaN alias ttialmm aad dry. fcm* ..... are
.to l..i HM U L Nand An+mr aw Ire 4 to... ............... .bard .&* wad tnanial ar aaly.HMjbM ,
'j.. AMapaB*. tb C B. MIHtary 'M r .aaO hi Mesas Ml awe to "..... akto. ir.
PHONES 2114614 M1-3CJ7 AradiHay at W... ....., .... U 1 sad .... Altai.. aava dm .ba*** toil ab. COMPANY
i I Air Tan AradMay M Citoiad. nUT iTAIXi Moat tnU aad Wes .....-. II pew Ikraagk. toU WOODWARD MOTOR
I Hartoc. aad tile C L MtMtMarto I Ira wales/ coma ant aalry.. /H bad-. awe. btr at aaly a dry what
We Represent One of the Largest and Best I A aaV*>y at [lots Pal lie saps to ..... tkrwcb Ik* toarkai bah*** *.- Aanthrr dUprr.
CM.niiaia Mattkrv ... Map Wrir .... .Ik* she to airS v'-tU to "Your Authorized Chevrolet Dealer"8th
Engraving Firms In The United States I ......... .. tile U. ft Mdttaryj I few tkaac. Miy /If yM has MMbbrir =< ..---'t:" >mi 1 and Dot. Streets Phone 261.3636Menus
......., at Wait faaal. tee eat -: lak Ik* bntllaj Mar .tot* I** Mar. to dry alter .ale.tug. I i
M*. I 1 eta M II yes we Jkd Mr*. Caw a) S MNdar Aaaaf bb.i


.

. '' .a........ .
...
... .. '. ...., .l8..1..r.I.'J8'-- -- -- --- --- -- -- ----- --- -- --- -- ---- ------ -- -- -- -- -
,. : -l
.wU' .
.
-

\rat. *. w.... **.. /wade. kt> __ __ _
.__ __ -


I Terminal Bag Supervisors Honored -At Dinner 1 : 4 Y SYt _it Oa hMMlay aVatombtr II, TtnMl .
PVaw Bad i iiawaay tar ...
,...d amw at tknr xair<..--% amiUw
*!.. .M a avaaar Arid. .
k ,.. ..liar H..___ PMMHrr
,..f t5. tMl.rs ...... W WHjiMt .
Boar a.. MMVBW att ,
t ...., h n I"'
7.5. K. IMh > MMrmama r, n .il'y, r' ,
16.11. *. Mi*. &I.ury aid r4
1st; 1.+'..... 1UIrI,s: Ed M
M.aw. Aomin. Meta. iso h
f iimna. aa4 Mn. Havf
Tto amaia? w M Ikt auaM -
Mta at kUctua. Mae A'
SMI M WHBBJUBB W Ulrir ...ft'Iaf
wMrsww.l the bird Brolurta
w ,.rwrt tile kMlficy" .. HMtUl 4"r I'I't I'r'
lY.1r.sIldrt.. a S" t t" I Ii
sad U- Irish. -W
mat rwtwtl. .aa arrMneiuardmy i '
'ttrauw af W.. kranMwt H- P PAY 4'i y s1

tot am MM ky aU .. UM tmpk aa tfMW aMt ... ..... aW tA.taa
Craned. P.at aranmt .. per.
c.at.a
Mw W, Winn..1.pe..d. r
B. anmrtatam. to Ik* aaprnt*"*.* I
aim ....*.... lur ... ranr*) shirt i1 ,
met *alalili..hi.. .... M .*..... f S tr ,
a.anM raady Bare to aO af Ik* 1r k II s{ r '

., ..._ Ih.rwdrlt the alaa Inra a t
the _aI Ynpeiei..0 .U pd ic.Nd4 a a

fIrwwy. ? ttir
..nn ridd. Mat .idea'
.ar. Sold BM* M tlw NUN
4 .kra peak s._ MtK
,-. tflklHHry
HOStITAU-;;
ENJOYING THE *4 tk* SWVar. IAIW. ec..t kt ........ .ffc_,. t

..4 H r>.. ..*.. art MBtrvaart .* MackattlaaM CIec..... ....... .... ..We I,. tltI, sal Mr*. .M ... kw art farm ..,.iarf at*
I "A" shift .t T...... N,M lag c. i.Tie. M Jab W. .....-., Mm Mallet.. Mn (Phelpa14.5.y |I>- ar Ina duravt a toaaklayw .

... TW *..., VM .... by tile c..,.., for Mn. Hair .
......iMft aa 1 tow _do M ncBf aitM *l their. H_. r!, !", k ; ->'v ,"h Min far aw al. aarartty ......
..
a. It..... .r to may rra H BMaHaal >
-
-
...: If kb alt aaratatfar
. Your : seer !!,> ", k* mart apart Y r,
At The/ Churches I
i I 1 "'I artaal act tammf F (
Social Security If a farmer has fraaa toil ail s
or lull af U..ar ana m a |-. to may
-- Pose. Iq MNrM aval Mttor. fct. ....... art ara-
(141...'. N.Ui, TIM .. Ik* .
_lMrd..1 kw
la.a ar t Iran
Evl MM*. Ml.ti
>rr
..::::-- sad .. a .riM ., '..... h R.K. ton kia BH MnI...*
farm an aa
'j.. PMi
..,:: I..day. Bible SMdy MM a III uW.w ia.r.lt ...
!. ,... ,.,.>tr..
bird awaarrr m ......_...1.%, It a farawr r..*...... toarflta
MKMCUU. MrmOMSTfHlMU ..0.... ...., tto aerial terse "-I 554? Cbs 5.w ...._
r ....... I _...d_.. m !.. awaa toyaa at. mrtkal anal aa a ...... kia mat

Tit am I ..kk ,.. ta tile Whs. P. IMt Pa.w I aa4 JeW family) ....i <<. fram HBBJayawM
aartt-."Ba4 1tat r".,.*-.. IM ... .....sa, SdIaoII l lU \ ".., Uw-a>t,mi farawr* mar ..... abase. 11400. to au/ Batrrt 1 rh
-4Cali> .M ... Murwa* W r*.> k* affart4 ky tk* theses aw4 all af BM .torfila kiraaia afUM a .
I..M pan lOT IIIIppIor i "... M doe I..1 .rtha ., ,.part. rHirvawnt Mat IrmlUtlaa
Gal Mr*** M rill order. .,.. Cal .. Ms'.. 'e ..iW srnKi A* Ita,_. tk* aatwoal atrtao4awy
sal w* bra Hrty. at Urn*. IMBBL ... Eamf Wank purlin. *. TIle .- hr..maa to ..4 aa. t..,, aa4 Bat YOITH THE TIMELESS TREASURE
.Urait It la tk
w. has la *
__ w .1IirIa U. $-. tto rat If a4 It mart ka Said
ri\-M ..a* af tkia aarttraUr .1 1 rtW .. .......... Ie ...-41 ... far aH frm arBiaf far. tile !
.meal la wkkk w*an Uiififtkat BrRLrGMnJT BAPTIST hall ckanct4 r,.. ll..* to IZ. ".,. It na larraa ar. aWrranBH
ta iaiearuat.. If w*U Ikta ( U7111a. 4M. ..,.,_.. r... farm aatf.a>-'' You are as young os your faith, os old as your doubt; as young os your self-confi
.. rttwithc.sMnrtluparlieu .. 11.w MJ \a..IMIAt7MD Tkla mrwM that" tlw a-sass Wart alryawat *........... apes haw IIia 'I
......t, wer4 *e artiaa.w u CUWLE.: p .*v ........(. fr.. '.....>y. a.4 sad rail to aiaj e'.. i itto
..**" ...b* .ntrd 1 with r.*.. Prayer TMMP maid that" r.a Ita n...rU< Htfarawra ftrawr kaa a art ..... III I| dence, as old c$ your fear; cs young as your hope, as old, as your despair. 'In the

the rat ..,. ...., ar. ,..,. .. Mni T >m.SHMUTMM ....' Ik* ....... r.a k* If yea has* say a.yi...Uaiatoat
Lit'* .has I. UM .*.. t. ... I.* BWCB a* HAM for Uuil, aarial -" ,. .... artoaa wireless station it receives
| M.nmf VmlMa) II amiTraMmi ,..,. *a4liMr aflw IMA Pmwmly Ito Jarkaa .iUa aWrirtrrir central place of your heart there Is a ; so long as me.

red utorc; RAPTRtTUl ltd I:I IBM d U am.C / a farawr cmiU t..,..it a* man *. UrW4 at /N W, A kb>
Mr. Mr. C. ....... PaarMADAT I ....,. WmMp Tli am ,.... lljoa a yMr aiwVr this. afaaVr .. Krvrt. Tto tahakiaa. aaatkar ::1,| of health love cheer grondeur and from the earth
ftUlMTJ: : ",.,.....,.: ....... CU-TIII( I' sages hope, courage, power ,

r Y AU......., Srimal1LW M.. B<.r af ......! T B m. tW iww .*.......*. If. i

AM Maramf Wan*.? Prater Sanm TM pm.Nha.wwr ( per (Imp a) war ttPWT Sm from men and the 'Infinite so long are you young.
.
I N PM. McaaPrayar SamrtaM 1 .111.. Buy earn," ltj Sayi
PM. Traaaac L..... :
I.31 PM. E.nua( VarttUpariaay I 'I BAPTIST
.. IrfTtMM rAn BipnKr ( ll ic1 tlll7tt11KIT. WISLOO Iat50/
I.. .... Prayar fcr .. *. ...... A. ........ Paw TUUMAJt KITKBt 1
II S.. .k ... a a n Smear Ickaal FERNANDINA FEDERAL SAVINGS DOWNTOWN GULF SERVICE

KOKTM i.k. rrmrrrAPn II.d' kcal MMaax .1. a.. ......* "'ankcM
f ret HPKKV. I Mama Varahia II M am.C 1 BJB.. Trauuaf l..... & LOAN ASSOCIATION STATION
i. C. ..... -.sa ---. 1 mm TM BBX. EVOWK "'ank*>
....... ...... I ,...- Rh1R MteU'sTM. trtaeaday. ".,.... atrnc. TM:

l a *avUMam. R.daqfate. pnt p.
....... ....\ 0& 4 *
M ,.. mj CALVAIT BAPTIST rmnoiJ. I nttEni or nun I
,* HARRELL'S AUTO SALES
I.. BBL rcaa. Wantof1JT I C. na fAITWIkaday I II I or UTTtm PAT BAivra
,.. kUMkart seeker I ..... MAMMw C Matr.1Me.r.arb '
I
.... Kmttip H AM WIHN. DIXIE, 1 Nassau CaxmrYt Cfantsf IJad Cars-

ittc: BAPTHT cmvniC9 !Lsoe. Sinb TMPJLCIRIHV ElM lMe.p, I>br ... YNIu. Ft..
aaam am MrailXV. 'f:" (: tr I I IM N. rirtcW Ate. I
: D. U IAMB I or coo !, Pa. mi MM Ab

..... Imaw I :..". War ttorrt. (.... rT
: C r. .k. aid r4. ... nurnnun tkanr*
II.. AMU koalai, heal. .>.. I .ra-k* aarataU
.. A M. Manual ....... J. J. mmm.UMam. Paw ... Jdr ...... P..5.Chreh I
WESTERN'AUTO
Ph-.
1 M ,M. ITU a. Nrt I tckanl t 4A Y. .,. 5 POINTS GULF SERVICE
1 N PM ""* '. Prayer 6.rvMe Mmmf.. Irnke I II I I .. nlu* aVmn UMAMi *
T M p n Evaamc nhIMTI.D .. 1TC: red brain( TM mm. i i \awk khxfUan 1 M PMCkurHi Trade At Homema. Homo Owned-Homy. !! Optrottd
I Ito I
T..sq: p m. hear fantrtMM SckMl TM P...
'it 4 4 I a... Itr day salad:1-- --.-- --- ;
prvmrMTALrut: Prara a rtM( ........y i iI
I 1'_ ,.,_ I. !
tunBrrtirt 1 1a. p n
... w k .... l/uis 4 4 47.71 i iap SOUTHERN GAS & FUEL CO.
.... .. .. I.M..cedar .. I I n. prrrrpMupAL: :1 I The Hununitics

kilad M *... tmiunTW MATHER FERNANDINA ..-, fat for tvtry .....
NwNrp II am.T .'. Jew D. .........
rrl7W ....... ......., .afcblt I twkUy IrrtMOT I I Prdo..1 Dr. a..a. Hwal.aJACRBOITILLi D. ,....... j i' 113 Atlantic ATe

,.. } s A M H ly rMM -....._
....,. TW.Uy 771 p n AM. Miilyfrayw ILi..wal. UIITLRITTINills

4 A .n...Ira. Uw .Utf S.Myri 1r0111 TM t .r eI s eI ...oJ ...4i a
nUT A..318U' or uaoEr ... wok/ ....., ...-. lam J..d..l .. Asa ..... m..,.,... I
.. J. ItaWrt Tata. PerM II U AM Cloth KrlMl <"rpL.IM f.kamw (.....'. J.d-dk ,...... FLORIDA NATIONAL BANK
N am.II MuW. .dad. ,a. r.VC <...| ... M a. ..... linn uhndiqr | AM.IMy d I AT FERNANDINA BEACH

1 M p... C A.1'sb MKe.Tt1 .'Il I i..ape'.t per totrt pw/r.w..rs. ... dr
p.a L.1I...... Ms'..... MM AM HraltaC ftrtviwIMyteri sat... s'. to lih. .. .. Nab tto IttU. aattm
ded.mM7 swl art a.e'b. a a A iii. IMy ahar.mapadara.. kath Ito kaai.iia.. m
Cwmwar.r11w Yea an ...-...* to kaowky ........ f r. .. M ar* ka.aiMMir .
t 7ipn v $ f .M ...* ..... .. amt! t** MM ar df.lAs M.tlw .......-.. mend
..... >. s.d 'h..ass.. kai roatMi m" Ito .abkrI) an-
rr. PAIII UTHIRAXKHUH .5.h Mw ..rrpth, at tttLai '' ....... ....1-1 .. are ......... !. t. .| M.IIailam STANDARD HARDWARE FLORIDA ABSTRACT TITLE
( Simd y .! 4's ....... .torma llw .la.rH-.amto anal* kaaai ISM.aa4 .
AMrita tip ,SMTT MlrsWAlA I LAii ..c tak" aa appad; ..., tare. .erpaotrea HARDEE BROTHERS INSURANCE COMPANY
IhD.IT Or THE natoifM e hurl al his M and Ikrir .-..-. Mkh.l.
JIIO'Ij1.' to ..... a rMr4 .. to* aaa .. 1s' .......-
marl R. ....... Prow .. .
/bun h. tiq. Irma .. Bah A* kaawaHan. touadaatlmik
.41 .-. lt.nmt sears I TMAM. Holy Chrnmnhm .. any a>Ma4. ar .u..h.lb .. .5.f aa M. an4amaJ
I M am. tHodiqr ..... a> AM. kkrMM PrayvII A toaa4 ...... ........... .tortoar > aa they ar., aid
MIl .... .ark ink ami aa art am aa anaw aa* tkiaka ttoyaa
: 'If t1n. I .ISAM. CWt SiW tomtara. araaM. alukunailiy, ... ..N FERNANDINA LUMBER & WOODWARD MOTOR CO.
.1I.U L1 r/ILYn IM PM. ffmtmftt. Ywn< kmary. nwa anhti a. s. TtoM4araJarl
..... I..rd ...,... al Mr ttwfr HIGH SCHOOLS
,... :
... wi Your Chevrolet Dealer
II'IQIL tkna. Wtk k M. War ... mn k...k acfconlaar SUPPLY COMPANY
I .--..'- ml kna .....
.....
oa m or coo or kaaii.mil aar 1 I
.. ..
Milted. I1iInti s-&q pnonmnrC ... .. .rya to. Ito. araur ,.....

-.-: .. ... aid P..t Mv Till Arrto\oi CvOrfra aflrr narn.. m
TM: .. MIl| U. ... BMM caw*, al aat manes
.. C.Dtwr. rrMM Akkaai m* term '...... .
CaMa1r ...., Mam. M M am.IkwUw ... ......, SrtwriU *... ai.ai--iinla ..uawdar.K I ., SHOE HOSPITAL LEWELLEN'S ;
a:;.. at M. MJCM'i i M ... .....' V.nMaI 4 ar.n ....i(. s.Ma a c"i..
QIrda: Taewhq at 1.. ,. ,.. Bmt SMy 1TGI' .he ttwi. ............ ... A coinpltic line fthotl Office tuppfitt, furniture i UR.c)5la11
....... NSW 11 am.t.N. i r.. ,... Cva. tlMic lIniN Ito avvMark to Itom I h. asderaasdiy Ie ...... .
: .. M tiu1 f M am I 1.. '.. .,....., Mott.. Pet BuM Ito N." rem the that Bathe......, .... ...... ar ..--... for lk. ,ntir family. 311 Atlanrie Asa
wbe.lr..rwahq .
.
.
tr >adri. t vrary al kl*.
WT MIl. Pros' linn M ... a* Ito adlrt Ua* 4una1 aar4 to tocaaw
nan BAPTIST nn.-anI ,.. Rn ,..., "u tamralam. iki.!4 toUaato N pa nsiea.L M I
.*.J. T. iHaii.. ...... I ..... M Task Pi. p4. ash .. toawaaMwaaaraark. ads, .. ....., .... toariaa .. .
..... Shins IM AHUMAM *" That av aa Mho ito. ........ _
rwvr or nunUTIUJUV b..Md.. sad sdr.......... carnal eIb .Wsa d ..n I I CITY ICE & FUEL CO. ;
SI M5. ..her aid ........ .....
,.. PM.aVakiar : (111x1 a.la ito 1 ad .....
SeW ... kit .... I ..... A. ....... Parr anMral In..*...Ito.. .arU .. to .. .alra*. ........* m Ito** I I 99td Slid block k*. PARTIN'Sr I
liaw aa oak aamtmly. yea .. Lea ...,. --
T....... c- ... Ill PM.ttglr i HMM IKMcM c to Ito esker .. tocaaaWf a Op.ii 7 den wttk S Ttninf..
.. ..... ........ ... .
... I. 54.- fFrdl. ft* tk* "kaawa *rmr. aruat. a to ia. ....
_. TttPkt I ..<.Ha hrM.. U M a_,I b., k.Ueda adrf nyrt .....Ik .
-- .
-- -- ---- -- -- --- -- -- ------ ----- --- ---- -- ---- ----- -- -- ----- --- --- -------- ----- --- ------ --

,Po ., . 00. ,
. o. '
It.....L..W. ,......... $..cII, FIeNe Tlwd f. ,.,..... 1c '1S Page s.*..

[Pirates Travel To Camden County i iFriday WtLDUFI SCRAHOOK t tnOtJDA

________

itl"n<<1IJI", '" .SPICKS"
t For 1965 Season Ooener ., AvfRAGffftJlti'
- -- -- '
JJ SlantsBy i j----- A "
*' 1 I" ctvt mww '
TIle raraaadtoa bums IIiIII PI.Is. ROUND
F.B.H.S. PIRATES GRIDIRON ROSTER armsd.. ....... trill ap MAY
Curt Gordon .tow artiM M mdar. salt. .. .*.. tiStff$
Jw., ttty Iravtl to .......... Caarftotoalay wtWN "
II... ......... ......| Cfwl MbMss ... tto toaial |amt .. .... IMM j
TIle r........ beat IB/* rvtato Cantoi TtonoMa af .Jarkjaavflltto acatoal ttt. c.... Caarfy .srl" CxMG MOT U TO $ J
.* tftm ttorwnpaia sO aMbl bald .... IPM at mrioafciattal I FMritMAa. I ISO II 1 II .IIUrttfc H.cII"I-' LAMES .
M rrbtor. ..ant .toUy ., IBM to auto MM trip art.. Fraak E ISO 10 16 If _wt ... Hard al tto MMM to I SPOT GSOR6t AND 3
tread to Wwdbto. Gavfto toktto lilt nanda Catart k. tier Nankcattra cams., dpi Ilea .. rr W I'ouNCSI r.ANMANVMOIE
c..... CM Tto .......,. U to 'M.. ,., ,... I ISS 10 I 19 11 .
*? gMwat I. a* Ma art .M aw to tttaDm ..* ........
nark .... Bard If ttt. MM IstM.i to MMtatt. Ws.r.. Mlto M4tr.. .. 14. I US U 34 34 Wyr.l !jl jlctI | t
WayM MMMT says WITH YOUR K
far Camdn .*** kM a Need. afMd tart wtt ...... TtonyaMad MilII s.... I ITS II 30 X I CHECK THE
riraua art tonanitaiMl.tot FISH
.<. mu tor IM Dm to* __ to .U to (.lad to ...... :: LOCAL
jmtottofroup PANFI5H
..toy**., TIle PlraM Wffl to Wry u........ w.,.. T 170 10 IS ISI ...to .topn tar aMrt... tmd bells Ito* CAMP5,_ .. Of THe

t*.7 a ltal to MM to Ito kM Mat. -tr ......*,. D *4 T IIS 10 2& 2fDMW.IMM ..,. tto M pus to to tomnTnaia.at>d .......I t. BETTER KNOWN
.lite Itorrfriau. Tto raniiiiii beat. IIi* as.W T 110 10 3S J'I| Md tot kvtod pd toarartMiaiailnat 7. i I IN FLORIDA AS
"
11 A cfINrtMdn we easy a M w lar. Ttora art M to THE
T 170 II 31 JtYwaf
TIle ....... MMM .(..y* artof. .... .. a ass ...... ilia fMt.AflM I ju.d akvtrt ..to all mm tttafwnt rr
...w. .......... HmfeMt Is.Md t Maita M N dry all J-. T IIS 12 33 31:. aattto M bay( IKckMB. 4 r5PECKLEOir'
i.l: IaIUt a Jeitlasl. IWI. ...... ...... ctoarteadtr I..d.. ..... T ISO 12 3tf M'! at MMd. aopfcarora tacitoUrkto. -I # 'J i i1 4aur PERCH
.. Da'w1w a ... ....... ... a to Ito *.... TIle aaJwuM. .4B to ... .. ..u T 200 10 29 29 "Abs ...... .w .... 1Yw
,,
K .. ass iMllton tottt Imes ...-..... IHmmaJ to ktat. ...k ktotMaMffami rto MI ak/ Mly .tojund tonrarta I
tat aura tor tta lama mod aa ttt ..... Ttoff ... JAM. ..Wrt C 160 10 17$ 17 i *. mm tor ...
tat rtnaadMM.. bM art ..,...... we Ibis.taaab .... M add to Ito l. T.... 'G US 10 32 32' pw (tilq s1Ksassy I.
to km. to dMto! ..* to .aradtet. towMd fnat. ktot. .ad ..... nto. MCapUM i
w.... ..... G ISO II 31 I'i' Caark BMMT all bas to *aa
..
?val & .. CMTaeUMKMkr
tkry mall ... .. tart, toWMtod I... ..... r list ttt seawall iama|
ttt a tmOwR sari, tot I.J.-: ...., ..,. AIN, I. P. G 165 II I 39 3) to lady ....*. MB awad Seas th I1eM \
.t bee bm easel Sl.1. ail la..to. pAfMriMa. Ja Ty. c..... S I... C 160 10 37 37, Md SUvt BtIUt. In pas JMHT. ''
IW. .... !errs bas. baud.I.as ... c... CaaAJady: Whams.. .. JkaM. DewiI C 160 II 27 271Atom. I Tto lists. ft. art ably ...... RAar101uPA "
...... to liar ant to tora M-lacy' Adam. Mmalatedets cart af ky Jan YMHC MS .-...1 (
> ..kir. MUM at auptriar. ..sear.rs..da. aad heat BraaHL art ...., Ql US 12 l\\ 21Uacattw. harms Md **. Bum*. IM pad
IMJ ....... ... M art to .toad Ito tfiatau Md tarN l lliydawwrs
art Ktaar Ql 16S II 20 2CFl >: a.-. Peala t dba s, UI peri GAMS ANI r.f.M WATt. (NM C..4 KIIOM.
.
.
.Ito ........ MM B** tort toiCHMI deisp faf Uwtat .s q rr.us.r ad Mia r Attra. MSyuaad
i Mot .Harry ITS II 23 23
sal. Ito Mud fcMkaB gin ii.Mi ,: ; tm .ii ply. at Ito nardltkmd
.. .. w.... s.... Fl ISS 10 10 .
tIC b. mw dl lieu Cbl.w 1C1 opIL ..... to ama*, -
.* toot OH ......dy toHC grm.tr. s ... balls lads'bimt SKY ...,. HI IIS U a 21 I i.. .* .kaikflt ttt cmtet r..- [ess W *dtIMCW..Mw 1M Mdaad..
toad aert lad afttf ..... cIRaaan Club U of Football
ttt M y llrNty r11..tsay ac..1M HI IIS 12 24 24) .I-. I Sport News F r.ss&a. GN.11M.M.t.
.w. M Nis d.dir....s d Ib later sibs Ito IlateeMY.class. ...... aadMMMt .... .
\ Braay A. nprrirarad. tutor ar alWr rhnda f *-
MM Ikt .* at Orator *LVr TIle Lily .* tofia MUurtjr .. Ge4wiIt. lI .. .... .dl da ttt. .aalcalfaac I" OUT UNUIOM.. Game UO. .n. lay Grow.a easy 1.557.
< Ned Massy MM miss will alIt I I jama* aad mOt Mart ttt I**** toMerater II -TanaIPM.
Ito ebb
Club
wLd to art tM Md ri totoIto Opals
AhrarnhhMlral To Be Telecast
Unit LMCW iiiitii awls. big at.all Milter .
tt at itonOy. .. adulu Md I''.IM and.n Tumitqr moM .l .Ito -
M Ikt BrmaiM CMtor M tock spb w p.od. ........iMi f.1ebb. M JMM.ikHniiMi cplNM M.l.M...l .... -
... .... .* to > to IktABMan. I !.. Barry aad BrrrlIUv. I .
pw. HaCbarti -it buy tapestry .IkM r.lSlsd. adb.aa d al t...i r.. tkala af Tiaras laps-ibis -
.
Ttoi mealy to. a War Lurie b : all play ttt toMbart prodew
; .. .... .
.
Wtrataaaatol shady j all I IIIc 8ddJI. 1,6 > ell tohr 19 ft Ftotito tuuHtut famM ail Tbr u N-
....
I Tto anwnr
Ito toy art
Mftttof slat part 1
FNaay aajfcl to ktotof .. I.nadir .Ito spays.. W" iktM to WRM d sal tmiff UM fad li ._ LIU. D.s..1
-
..
.... MaHuwi tor .ttto ... TIle .,. Ml and to cwaIcd -
tk praise
..wrtMd wli ft ......,1 at ....> pan.sob ttt CamdM lamp.era. I I I M Idly to .labs east ft .. |'_ ........ tiIc... .prtys. ,MOT a pMT-dlMMd ameba. MUMtt. ,...... Octabtr I Taw -
.. Bcaaer to. atoawd.. .*.k ttt I ratS .1')' /k1alhd.. U_ P.M.t.I..raM.
had may
lUrty. Ito avid tot. aulaaxd dara I kan-carrywc Ito isle. vWi-k. .lO to vrarlMl Ito ....1!