<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00166
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: July 31, 1839
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00166
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
IIel
h!,
it ,


AP 1CIIICO&A GAZETTE.
,.. -
1 __
IM IJt111 ii..tll. .t HAiU'Ll/l'T. .
AI AIAI'1IKOIAVII O\ \ 'IOU I\t., Jl'LV ;ai I S'I'J. \'ut,11 1\ ..... tJ..I.J.;U .III.; : V
.
.
.
-_ -- .. -
-- ._ ........,.e ---.- ----z. ,

I New Crop I H h'I'. .un1nllr Cloalhin ,,. /.',i'. TO.,. k < 1t.Nv I I'I'L 1' uP 1.F1'TlllS:: 4 J.'J

< : : J 1'dk 11"\ Hlc,'. I ITST rci-t'Ui'il by the but; l'iiiriJ.i :and ship I >. U', WAI in: Srnrf' r, : \ I.'U t 1:1 !!sr I'a-t Utll"l't: Apalat !

| I ;! 1 : v" Lrll..II1l .iuJ i.'rale! I tv t .Matiuii a lar.eijujiitiiy and treat \.irii'ty: ol dllculI, sin the lint 1 day III July 1JJ.! : ,'

t : I : Ilrc.i' .*,.; I' /. Mitfttil. l 'Iuatlung suitable fur theappru.c11ulscaun, ; : coo- HAVK: just. Hiul fl', ,-\dw"lItfC.uull\\t'IH'I\ by Sltiji t-'loriiiiRti M. Thorn, itrij:! A "tlmUl'Ill) J :s 2 r' I' .
| 1 : Msling 1'ulul" Hi. | .ilo\\ini| aiticlcj '. t.1L "
U. .\II.t'I. 1'I1I/lIIa1 Kinllp: Jlmc5
,t t1.
aiiot'it-i I. '' assoitinent of .
t ) : I.iiiu- ni{( :
:
l 1'OAl'S, :S ,( p- '' l
John \ ""n 11.tharlt'S t
,
I | Itlack, lilii.' .. Orci-ii Ur.ibtvt.i[ .' '\ IIt.atl\I"I' ('Iolhllllt, II, '''
1'\1.\ -
lnt'o.
f'" ul tu '{I<'I/III J'bt't. 1 1llr"I ( 4 :
j \
.. I. ,
:) : \aI.I'I, Il K.
.. .i j. !
i f l. 1 I'lH'llUlli'tl >' III,. .1.,. iliK DrtMi Jj
I ,, wil.r I .11.' lit: lots t I.I Mill Of cvrr)' di'ioriplion' and (4u,1111)all) ipnnuf.toturedni : : .\ :
\d.IIII J. J. l.aHI'lIn'l'm f
\ pur lia-ieu, l1-! do 11n.! tJo. Co.ltl'I'H ,
t llie'ir! c.lAhlt I hll1t'1I1 'rcssly for tins mnrketA .
t r\\
I'1 \
I i Mtnttj I do. do. iMuub.uinc luck. drej.-i: C".lt"t No, .1 l.trlolC; tot of HOOK, Choi's, 1Itlc.; llosio .'mICI !!,,", Ju'eplt LurtlIJ I IS .1 'i.r'

::\ | I \ ,I I'1' %<- -tti- I I. "''.Ii,., Lt.I'ar ('". dv>. cr.tpiCamlet do. ,I". ly, Gloves, anil lIil"'IIII\'t| ,, to etlur with every.irlicle .\d.IIII. ( ,1'Ulo'C c, 1.vIIIII"1. r
'\ : I ;al.1 ;:-"- hult'd:: !( Frock Coat A. Coates, : wanted tocengdetea 1'Itl"lIlall''arlolroh., .., II LIIIIlUII! :SJntl; ,y ,

l buill.iiuii\ do. do. lo.' which I they now utter fcr .II,', whol.''<.ilo or retail Ro) I.lnd, .I.III"S, I, IIIII It I I"lr cry f' 'r v8.sosi
: AN.I<" mi! rt .1 I T.I." H'. Bio, <-, Uujini' Wist wkite A' Lt'n l.itiui. -
: 11"'k.coatcI'olh'l' jickct: t, at their stoie No. 17 Water
n !strt'ct. .I.\Cul1 1..11I11111)., J.IUlCS \\.ii, :
( %. I.H.pH, I il.m.l('limp< *, r.i'l.tnti. { I'mI'lt., I liL\ialo, stripe (.'iii.th.ini do. t!.,. do. do. t I )
:! lil
: 1'.11', It"lu. rti I'AM'ALOO.NS) -.J.I h ____ _____ ._ lulls, 1''lIId' J. :J (I., % I',, Jousts( t5! ',- ; .i j jil

h l nov :-Jl I ;VJ! lli'licrtslltn\ ( ) A. tV.PM.p.s Ulnrk, I'Uic, .C 0"1'11. Pr.ibtet.t, pants. 1 \uitioti.LL ace 11 ilill'n! 1.01" !., UI fllar,1 :a 'f. '

I I 1 I tI... ,I" tlo. Itontba/incdo. vxcttcil', \ persons are hereby! rautionej from trad.: : t'adn,1Vnt I: %1 ;,l

': : : : I I !Iln'I ,- bull! :Silk: |':lilt.! 1 f"r ," '1'1.1111 n.de4gnrn' :\ bthe stihseriber, to Br.," ", ll 1111.1I11 :\\\1ti(art, Alston! 3 .' '

t! :1 :: I (1' \ :: |.nm.j lLli., >l bile -'. tto\\ I Linott dc' J.imes It. (:stmt the eiMisi.li.r.iti"m fur whirl, h.iv- It uu uw ,, lieaj.: Jl'Ltud!. I".''hid .. :

t I: | t I ,' il 1 F.ral!,' I by M. :MAM.P.Y: : Jainl'ri/oiR' pants a uevv articlo, in; failed.! ,\ L. SMI Ml. nlltllllg'vlI, 15 all')11 t 1 1.td.I) ,\.1.I f &: co A
t" I } % 1)11.) _"'j r I'i'; -1J:! U ati r ,,tiers.I I.Bllt'lo.'kill I. i'ollonuili1 I do. do..Nankeen Htoos Itlulf, I ..\JJrn l\,. I I.I", January I'I +:3J 111.stta Johsi, C !tn
| (, t i !1 I I : du.Ia1.l -- ----- -. -.-- nlt/\/ II, 3tln, ) : 'k11(101
( I l ; I t I'mlrr Sliirls, iMinlct dj I. ,,) f, lll.lrlI W :\\1..0tll' ('.crick \;j \:

; I ( lit :-\ .\ I.KI.-: : butt'c.I.llit'u' do.IUk Not it's1. ndl. \1': 11/,1It/ ) Norman\ l"Ikld
1 llr ,fllhn
/> / \ (V.JSuunr. : :
| I 1 I A LI' persons having el.nms n iiinvt ,tin' esl.neuf I'i nAmiinnHo r11Jll.ws .7
| I : :' \ r: T ,," viI, A. n. 1I"ry .I j'
!, ,, .I 1"1. -. ..... ... ____17.- -\\'a-r__ _! .-t, ,__ I I II { X\ flue l li!.;. and plain :Satin\ \'f.t I t-, .) t.. d I.' ,,11,'.1|, |Idle of ilns rminlv, will C ._'I.11.111.1, I'HCf \I "_ a4.'ollins
1 I : I i" .. 'I prt'rllt! tli.uii duly lirniii/ .ii.'d l 1\ 'iihm i Inhnic pn-v. '
'
,
I l t \ i : hvmlt.l-illlt .1l ,'rlfo. oil by, Ian and IL-,?' in.(.''bled' in (1//lie s.iiiic uillnuki'p.iy. << UI'Ofl t! ;\Idll, f, ,II.IIIICh.lIlI \ .. I

a l I t ta I .) hIJ! .. part -triotiv! piiiii.1:1, : start and. for l btllcaasnnrn''.lII .ar-'l1lc, .. ".ii.-iii. Sl'.MMP.s(: :: A MAVH: Am'*' ( ''. : ".J"lln, 11urt"u :Nugthcn; !. I t '

1 : I .) *;ale I lo.V tul'' r.l-ll. Iy" t !d'li.I: 1 :, 'IhaLi dei-f'.;\ .. for Imim.tr.iln.t' Catr'I'.ts. S. J' 1.III.tII+ lIughC.llr
'-
;: -
-- ---- -- i
i! n.iv.s is __ A't > I1(1Vt_ t\VVI Mm*._ I' 'o.I'n l't llt'1''''' I.,. IV iii. .1. I i 1.111II.lt.1! H r t j

\I.-O-Shllt:; Cii'LiK., hosoiii*. vtoi'lks.Hdkf, !suspeiiders : ('ltll'I.I""r, .LIIIICP \lalt. .ISnn, ThoIHItllt ,
On ( .
'oiHi: nnu'tif : nnd.-rsUn.-d, tuid.'r( the style md firm o f
: early: nKivt's' hosicrk)', draws\ booN, Till'\ltl'IIt A. lit ILMCS: w"I""III\II""n.- <1< :SaIn.d.; I. 1i I. lortol1, J"hn A {
\ I Xf \ half Ms:; 'I Ilhu1', -. shoes, h.it Ac.- vVc.Wlui.li iii'i: Il (ift-nn.il. (Coiiiiiussion)( Husun-ss .ii tins pl... S. :aiul (,11.Ipnlall. l'illthlnicl N t t'i '

J do! \.I| n.i.v lni.liu friMii sclir : we now nil''r: for ale, wholesale cr retail th.iiiKtnl li'rthe liin'i.il p.nron, .i_c d> ib.-ir l.iio' rtrni, ( 'I, i1 U. r\'ll'lI. 'h .J ;
:Mjitl.\ '. front :.Now Yoik; :lB.ll'.r I ", .il,- l by> fur cash: or JI'IttJ\'cJ: iiiiiei, il 17 water tI"I-:; ,ai(; / llolnrts W !M I Il ."lil'hli t'ribbc,, I'dp/rlt N.tiosi B"lIj I
I I ; : I iirptNfwOrlvMMs rr' \ : :;JO hI 1 1 A MIL-TON A. CO. -
___.. .. .. 1.1\ \ Sarah Ndsl h, Il. :t. i iUIrs
\ y ----- ant 1',1! !, 11I1; i. C U. 11111.I tot: ; : .\ IIn z tt
; ) : : ( :Jrocorirs --- --- ..- --.--- l' '
: Stiiar.Jl t, "hip| Chandlery' : j'c. (:,110\\.1" C: I

| ; '\' tau' gsiullty| ; furale |I..y I S I'Ip.Yall Itirlllran.h'; U"'It; i.* 1.u0siafiii: ; 0 J I'.'nn ) U.Lt :;

.) F iln- \ -> ;.T ( 'A,'* /iVr;*. t ") h.llf .10) Mor.li'.uix" 11 I",., 11 h', cubvrrihrr tt'sp.'Unity inlmins tin.M '1.1\\ bird .I..sl.h )'1'llnd.111/ :;

1 do old Jli.imp.u n do. rI- 1 I, /t'II' .M' Ap.il.ii III.1 I 11 .icd its vi. may C 'ninliIi ls.rln, t' n Pl'I..trll Pt.tctI'
a
HooN. that' I..' li.iM'jiened lt, and, Shoe
Shoi's t't l si.ireC'Htierul
: ::! : Bl'og'nll, '\ ('. 10 H.irii-N Aiu.-ri.-an dc. Waier and( Ci'Hire SrtVa- Pepper, Thlls ?{ /

*. I'ST:: ; ri'i't'ivcil. ,PIT lMr; ';ui' I J..i IS:ran go J'}OIl1 1 hlul .'.nivi'M (Until, I .I.,11'1'1.( Id OIand+ Slio.-'s in.i.li' ii) oi.l.-r i'f ,il.e! best I Iuislo1111 I'.tri.lee. : John. ,rllunuiY
: : I lio mil r,. ,, !, 1 do !tit.( Croix ..K'i '
-lUll, ti' bv I \lal.-ii.ilsan.l! vi.in.uui'.l, Ituuis and shoi-'i ii-pair.-d alI I A K i'rlirtn) 1.1.\\i" tIhckuhuu
l \ nov t l 17: HAMILTON: CO. \ Pipes Holland Swan < *,in, I hr f.burt.-sl Nuiue.n \\1\1 C fund, Dc .A
: i i1L1ti
f I :L'l 0 II.irreN American don A"nl JOHN GII.I.ISIMI:
? l ; I ( ti YHloNV i., tnf lVIII [
J 10(1,000 Pine Liiinbrr ; ) '!lI N \I': Hum, -- - --- --
..... ..I II..., ... II :...., ,I!,,..,,__ Hrirk iM.ikers.r. 1 lIanison 2 tJuinll, ['.ltricl f\
To ;.
:-OllTEJ: ) on ( 'tJn-iZllflll'n-f..r: tali lu\\. .v I v to. n.n it.-, tIavisl
; I \ IJIT 1'1) .'is / 30 dj New Orleans, del 1)4.) :\ n'Ii'l!; It t J.
;
A' I, > V"itrr.dtll
: 1I11.t'rsia.n..t! : ha'l pnrrhai'd' : ii", 1'1,, lti II, f '
II) do Lo.if and I Lump, do! ) l' 1 Russell, Chai :-4
-- '
ill, a \'aillat.l" Itn 'k III mhuu'. 1',1'y,:,t 1-1"1'1.1.(
I ; ill tV Ball'! l : ]10( d. I'11o1Ilrrdd. I II
>
Bag-
:( Hope.JllC. II.IIIlm:.: 1i.1,1"It'n "OIlIlIV.I.nd i will sill I Ilgh''". edhrltlrl'i. 1t'IIIII.III.'m 11 : )hose: \\'m.hillstou (

r .'I's I 11.1. -ill"? :t do.I'tarirra. '"' III' in CI"lint'II'Y, Ill 1".bllll.IIIt. Iran', "IUI. 'a-I.. orOPI..wl..1 I )'IIIlI.O B Rubinson, 11'n1 iHII
; I ; ) f, :!t nq)') ,'utl!, I.t. I', !.1'I.Jill- anll for salt h\. "(n I half do (I hil"0 : I'n'dll, nr will ," :.h.II'':!O fn' barks or ...lh"1I'h'I"'r' klnsun, Z I n lilnwnil; \. liter t tIhhig I.,. "
: '
l .
( nor s I IT 1(11| \iiit V 7'I1..111,1! I ( do I ;\'HII".tlll'"I.IIOf", ')' IIlllIli.'r p.1iti" iildla.' VIII ItII. '
)
lIIil ( lIhl'filll'
H"II.M.II'Y '
.
- -- 'HI) 1i-4' Cotl'-e, ; M\\t.EY.! { + IL'
-.I I : I :; ) :3 do 1)1' N.IIIt.1I Hidn, Ilrury S "j,
I Just KrriMvn! IVppi-r, n.'II" I C ) l'.ll't ?
.. l :
,
.
I
[ ..
:i-(1() l-'nkitu Ihrnilutt'r, -- -- -- -- HI' 'IIJ"hlt ,
1'.' |' ( I l Ittl\i .-.; 'u V.nV', a '.' ni'tal] ;aM iiimnt' ..t II.ud .
> / '
I 1'1' i \\u'i'\ .Si 'i-(.-, I'.MII:' ui,1' i I. P'antslii'd I &iid. J.ip.intn'd, :'Ml: I'.meN Nut".t' ,_nhell, :; I': 1 1I: E &. 1)I. Ellis: : .10111I HiI"f, Will ;
I '' \\'..1'i.' ..i, Iron,, :S-; ." I, Splkru,; I'.r.l.N( :!J ll.ixe* U IIM'lv. ::', 5j ,I. d I>) na:! [ do! F 1 Hll\\loIHI{ JIIII! It 1
I'I," !' | \ '! ) .1I I '. I I.Us! Win.kikt. ul'is. .p') ., lot, sale !hyno [0 I5iles ILi':,::in;, ."illi-oiN} Male Kojie, tto..nr'1" at ; LIW, rull'rl'l't'l'fick! itlntotiiI; O Cfrceul.n ,

\ I I !: \' !:'l i ;i':! /.'"',, rfs, .Mfni kV (,'o. 1 Hale II.rgsi,; l' wlnl', .\r.' 1..1 t 'Illt '0/.1, Joshua S f
'< I I -..------ .- An assortnii'iil 01 1 \"." l I Trunks :ami Valises.I'S Ulu/ ,-ks, ( (.ilium OLi c:. kl c. tern IMstriru of FloriJn: and of Harbour county, fuller, Will M Sullivan, Jubal
X ; 1 I In store and for ..al.'onai'co'nni'd.iiin' ; temi-i by Alabama.; A. li. Scathes: ; Fn'('!, mi,,, l\I.trgar'u !Swcct 11.1II1'yFu.t'mull. +t

tLt! .r ;; I : I : I ) P' rci'i'ivi'il.I l-'nlin!'rr.ivelinTninks.;a full sriittncnt. of Patentl'li'iirli ALLISON( A \KKU\ : 4S: \Vati-r St.Ajnl.iehieidi mun-hl 1.T W. O. M.1)&vl. \\11I "Sherman, Thus U 4 a: M

I.e.I II.) I IS.Js. ,r>!' -- U .' II .
.\ No, Ho.il( I'tunti' .iii.l !'.ill-lit Va'ii'r'rs.I'r -- .-- -.- -- Sumner
: -.illby Fur A'alc.Ell'II I.I UJ l (illlwr.I J"In Sprncrr, Nat 1\1 jjglitstun

j.ID Iv? J 1'.lInilt"Cu.. : ('apt.J II, A A USllIn! Juhn .2 r' r)
> ,': by late arrivals, ATTORNEY COUNSELLOR AT LAW
I ( | -
; < | -- -- ---- IV runic. I). 'vlm bolith, Joscph: S 3Hallillu
I' : On hints aisorted; qualities NuGar, ;
\ ;
| 7Chin: trrs titrrrt
John 2 HI'xtlln Patrick
') : On ( 'oJ..i.) :; tJlnent.! All his doUOH ,

.. 1'1's 1'nil, ii'n: his new crop' :N. O. Moliissc NRW-ORI.KANS, I (iillanl J.IIII'" Sullivan. I'Cter 0 1

I : I r, i''v, i--pp-r.. .riOD coils !IJ.ih'" Hope TKNUF.RS; : Ins st'ivirri to Ins fl eiud11,111 pi'rsotiA (;tJilllr, Gco. :-"arks, H A t

I II I it. 1 /U I' .. -MIU'iT: ItlOOtllhi( () 1',1)I 'Iti'Y0lIran.tl''IInIllal rii)', ;in.l M- Onw, Thll', auulliu 4'lrs 1
.i: 4'I. : i I 5 IIc-: 1'11111.1 tIU n." SO I hi, supt' Flour stars llicm that all in.ittfis t-ntrustcd to his, care :shall Iflaitlilully ;Wmun', (;1'11 \\' 2 Snow, A mhroscfiilk'cslln 1
;" ,! : : 'III hi'S* punil'l (Iu'r, 7.i Tierres Itne ".ntriidiM,. Jail 'J5Rtftnnir
1 L) b'u-, .\ 1.1'': | "iti. AUK, a t"w; till11 lionur.-iii. :::11 i r.tsks Malaga: VVioe'Lorm. brand' l'i: K.: Ilirtlrlf, ApM.irliiiola' Mt's.srs. ; 14'111. l'i t 1'
; t fir s.ili'! I 1./\\' bv :iMI) casks < :Iliei'se; ; (.lsnqslit.:! '.II,_MrDoil'_ ,nM *. Watson!!(i' }lnmhivli.I T .._ i {; rates, cap .I. C; 1 Tl.lornlolll.1. R f II "'

1 l lir/>(r <%. Holmes. :nll'aki.Iil.) ; .. On ( 'nn ig-nlH'IIt. Garvey'. UoIftl.ul"nwTI"m.b. ', P I,

I.. 1 : i \ -1 I .I :HI)') roils. baling Twiue II 'l'houlpvnn. J..hn t'I rot
--- '--- -- --- .
'litMrr! ;1'i.lIIlIlIrll'k() J'UST I .ti' 1eedInd I'nr 'ud1 tluily! a'.snrlcil. I'.irI 1I.lrrl! 11I1'\\111 1) .\:. COTolI"/I, .Jo5cIh \\' p pIlamblrn
Liquors.! Chat II Austin'
:li caslis n.rI"1IfunJv.k! ,
: 'ijr ( ) Ma.leiraVinl'; Allhuf Tigh .1'1110'
S\ hiOl I M ri.iiu'ihiM\ Whiskey! Chaile ton unpoit.iiion' a superior' .iriiele. nov L'S. .ia v:1:s vi.:all r si I. nI
11.111111I11VIII
-- ? I Elias
F I <'> hN \t-Oil.-.ins. I'.inu, : IHUHU:, h Ul./I % ,,,,'H.\ \\ 1- ( ): -- -'- -'- Tucker :
::1'1{') :Stoio'\ It)1 Cio, Jan 10! 4 40 Water st.Flour (HornV'm S 'J Ta) lor, r.lijalt l L'
in Ci.rli.iN I IftOthu..III'I'rll'w.' l.iii'lim; and fir sate I'V Kurd, Mciijllowanl 'I'ler'I'ittls( ir'n

Id I Ii'; Oil Co Mr{ .. ,
,
'ii' truly ignelt'brand llolloil
; ft Wll'kj! Vincin Mrs Ea.steit J
e III! bhlslhvnn.i I I'lonr, Latl'tti :St. Croix.
., tui/ .''It sugar,
'
by _
_. ::1'1' flail. bu! do' II.11I1I1'f.t. .losevli WJ ,
It I 2.-'j2} :. llo:fii.Vine ii", bbl \ .e.. 1 sasdmg I'loui Si'Ur; Av.dau'ic) fruin Haltunori1, i.
___.. __ ._ in. iin Hrnrt'lj f.al,' t t.-r rih! Wily.tovJI H.iNey.'rhosilMaiktw W inbijlv, R I: '
; JAalll1l I Si
1 Cr.it i
211 Sig ii, I
I t Whiiil.-'C
Pctir
\ 1.:11I Itn, I rt\ Iktiyinonil V Taiwan, M'v !
tin S.
: ; ..._ _L'..u.. ..ii .hr _Av.il.iuihe: L.'. frum Baitimoie.ar'l .I ___ .. I 1 J Wolf. John .\
-- ---- -- - --
"a.:1.: I'V' DUli JUrt IU1 'iI || DUI) ( :
I 'Ir i'UCiti ;r.e, iii'jiiy equal to '
\ 1 ) ) \1.1 1"/f'I. nov il? ."'!. \/ ,/ :tI i ,'h"., r.: \YoiHl\viird, Win i.t, f .. ftr.

. 1 ) I :;'1111,,,.'_ an i I L/.iKrU" 'huliiji.isnr( rhoirc brand -' titf JdhltI'P"T.! ) ipciii't' I.i.f r| fit, I'n'nf" > 1! l ;,r 1.1mi, Wm Vi'oiriLtr: \Viu : / 1 ;
nl'( s-cll: ; "ullther l"- I ii-f m-'Mv. d I .< r I il 'I
| | bee I I-' :,7 f.r"II..Io\: ( 'has Itnvtrx.Ua ex n IJamcsan.Jubn 'PoisonCdwJ: 1
I 1
I l / a'iciti. : frtiin I.ivc-rp'x I I. to I l.c -oh' low d/
PI.JlIII.lw,1:
-- -- -- -- '-'- and Dr-vidl IsigrtdiJnt miss Jane Williams John, I*
,
.. 1 : I)1)tU I KOUJ( ) &MI-K.AV: '1 y
t.: | 'Lille. Hale Vr. ) iii.N do .1.I ) .
: i Hop
; ( : Jolinsoii Art lidJifl'ic t .
t 1.1 1 : | : I : t : !biIvin.: ', "y| /: til 1nutIntnch! side, ftl, 1:1: 4'f' water; it. W.del.lIt.my t
f j :; -h'h !1',.- n.-.u-. Coiisi.unly: cm Il.m.l I amt! foi sale! bv -- -- -- ) c-ipt Thus Wii'JT'll.i:, UeZ: i1'ult \': ,.
1\ '* I I ;) vy \ Jjiun'iis' r..ii-:: 1::"i"; ., tic 5 .r.*i T t Mitchtl.J .> (Id'ami; Wrapping I'jprr.. I'm snlf! l low |I..yi K \\ ( MO I -
Ji'I| di I 1'\\ 1'1' ', 'ri .lof aril I for; talc by --- -. e.J 00 nv2l i ? I .'i2 ftiiymoml t Tulmiin.iin Kidder, This W Y iKeurdll i Il
\ \\\ J /> .
' : ""/;;< litil/t .\ MrKtiy, SI111ulyUT !SltJrKS. /, K: W 2 1'ilgrr Andit'wr 1
I1A .1 "
.
I 1 >.\' 17 .d") h) Wj'tir (
I ; I '' M. UST received and :!h- \ II'.iMU: : I .1 Iv 111 "'.11I1'1' on l.'oiiM.jntn'! to on I HAMILTON I & Co. Ms IVIli, .kU! 'I Hari/ Double Distill., |It.c n: ,IIIlan.lullt Persons
PI.! ) .. I I1 1 I'll I U i'i :N"w Voirt: :N'w Oil-ans, It.iltimore -- 0 (ruin ship \V.hlllI\JII: \ Irving: lallmjyfor; : letters on thisiistttillpicas"Ma : ;

..'. / I ; >\ .).! :2\ UII.// .\,. Tutmlln. Ship S'( n\vs.; nov ll: rt'2: For suit by Ra.VIIIIIII,1 nlIlIi )-, 'They are advertised.! t N
\ I I I --- .---..- -- JKOKGK. ; K. 'I111' .. rI.id.: P. :SI.MB J I;'
hll'l \\ | I 111 I': 'IIt'-"rlhl'llt-n'i in"bllhhelnnrof) / his ,,: ; --- -
' ) : : .1.1.'' o' .u'1.to\Ir.II| S; Conk, rrijut'sts' all | Superior \'hilcVltf'ut riour.f !" it. Jt.1. NtUltsfiawy! : : duly! nil) | or.r,1 dr.r.j
dec I 12 i7 Chas Uti In .mlllofOltvt'r I: KaViuonJ ilctiOd! : .. t
\vlio, (b rhii-.l lil'ii book .
-" s in-lit !I'1 by cult! ur !; AiIHNU: IromMhr' Virj-im.i fiom Huliimori*, nn during!; my atsituu Irom this t iiv. I p'
.ijut \in in il.ii ,nnmcili Ito ptviii.'iil..prii J liivniic of ):OjH'riOi Fainilv'lour, lor ate toy iI. I' MORCMN: lJ"',. of.

: )' 'I) _. __ _ II. \L\ J.Iy'-: : 10th) Iin 11 Bra, k, Por !.-ate by UII-: J ..::11 O. C. KAKMO.M. :' ). ApalarhleolaJune19: l...::J9. (t. C HA \ MUNDTIIKi'oparlncrsliip : PC1Nuliet Jo
I \ \ : nov & 5.: Itobtrts, Atltn Sf Co -- -- -w --- -- -_

i : ) : S I urn! *. 'l.dil"I'Bread; : "\ ('. - -- - -- --- Carriage for Sale.ONK !. 't :'J

: 1i\ itFI.Su.r Jiistlanitintffrnmfii.hr. Olintkui jf"laltimm'(', = double\ "'..alrrf.I ..lh..rlol', lift" whr.I, CanIF, : : ln'ritnlcri "i-"n; 1..IW'n Ih: t t
; \ J I II I It.t? \I 'll,...'s .*T libN., lioWtrd' St. l-'aiuily Flour, made of :, .: either: for hin;;lo, or pair of horsr, will, I. iht'.n.i; uf I C;. ft I. B. Cbntea- j
| t :I Mir' lui' li.'l! CurtiJai tJVF while whe.it tlaJjug, "" ';"r Vft "saltlow.; I'li'iinrf: ol d| n Ii Ih s ,Iav1,0.1,1/ liV mutual < undentl P '
; I I 1.111111\.m 1 11..1't ',,1:0): ( >! rash i bv I 200 do. best rectified Whiskey may a 1 HAMILTON .{' .JI ) ..i'IValerIt The t.uainve. Yo 1111h'l sctiir.l tiyi-iihcr i>fihKltASTUS ,' "Ilberl ; .
I 11 I :It it! ii C.'UAVVOND : CiUTTLNDKN.: I..'
10 du. old do. .
: montjiiahaU; {Sale of Town (sots, apr15 I l.ulLUMSCUflTFNUEN.111Ct
-- -- - .
;i'Jr'' | I I 5(1 boxes: Manufactured, Tobacco .__ : '\ '
-' ,\ ( | 1 \\"ater a t I'rool) Hoots.UST !'. The Liquor and Flour Mill In* toll from the whn TtlHloUinthe' quarter, the section north immediately ;
addition
511') J reri'ivi"d! Uri! I's.-ambia: : rt tplendiilartirl mar f. CH.MILK3KOGKUB.: : { in CASKS of fresh
I' per Tallah9I.Ce! will beII11Irrr') ut public auction' toth'liigtiest ,)1, ricer r sale I hy. .. .
!! l! I : ofVltir Ptoof It ,w.irrjutel, and .
i 1
v.. Clothing; & Tailoring IMahli; : biddrron, Saliintuy, tin; lliia of 1\111) [ rnuy J.. T.I.M1TCHBLL.Flour. : J
4 I j 1 ..,!It. Ii' i/.nt'hurt iV C.i.j "' \
next at llnCapitol in Tallutu, -lIh'lu
$ "PI!
:1
(I.( r: I :: ; i 1112\ -J 17, Wutir\ street. IIH-lll. commence at 1 II 1 o'clock A. M. The i. riat of sale 1, ,;f fI
;
____. -. ._-. -I r 11F; Sub . : ( "'''o'I' I',1J1''t! : ( :Wit. M. zen "f ApalachiroU, thai he hat taken the pal{ in ca-h at the time of suitone l loUrlh in ]120 f a:1dlur bile by tajil9 J,

-- Tr-: \ \1 HIM1V 1'111.: it' ;"s.'i- piTrord. a store formerly occupied by Arnory topers where day thprealtcr one lourlh in niur months thtrealIfr tit. 1': RoCerr.'h'f*1 ,
: : SIHIV I i .Iv.ii'l: ', I mil'' .ib'iv. I''I..,, "flllH' Api lie has now on hand and will continue to keep a and the remaining: lourlli in 1 li iuouth>> there '

: \ nil uvrr r./ar 'J r "fiieral) assortment of CI'Mihm\ ) ::, Itootn)i Shoes, after. The lot, vary in tiy.e front om* to ten acres Mil.1 JOHN THKVKTT.: iiourduly author= I
:
:'. i -- -- Mat*, Hosiery, I llirikerchn-N! filoven, :Shirts; tic. G Ci. I .:'\GI.ISII.arril )heal agent with full power of attorney, du. '
-t; I | .10"1:1'11( : SrillllHIT" also\! a first rate assortment' of (Cloths, 'asirneri-s 13 c4 ( iniiuK>DortVTiie ring our absence lion the territory. I'
t... : ; I \S: juts reeeivi"! from Sew York, which heI and Vesting which he wi'l, hire made to order in foregoing: sale H posiiK.ucil iiaul nrti Mil! or juoeirt july3-yj HAMILTON: A; CO. ( ,
I 1 oil'-rt ur ".&t!*', fur rr.r4 'l.t/y. a :;:'re.it variety 01 the au'l. due -
; ( ; \ IU'Jt fashionable stile by Iii t rate workmen.norS wri ri'>lire will li r'aHer be g vrn of ihi licr.- I
,' I : JHHX, Ilijlf'il1lfI.; .*, if'<*. Iii \', C! LMV R KNCK.Dl.ssolutioil. :: djy on wlii'-h the Sale will take: ptacr. O. j I!. ;N t
-- AVORY ( (: i U
IUHJKKS
autho-
I l - MR.1 my July I
the! most .rf-lI"t U'orkiii.iiubip! and ty ap T.l Ij.:t. agent during; my absent. from the tcr li

f_ ] (' I tinker* rfiiioii whichire, T II"; Three Htory I Brick Stnrir r"-renlynrcupird| fll ry. W. C. LAWltU.NCK.:
.4 : :SLelU-ton; \ I1I11.'-, r(1 HH; Copartnership' ejs,tin:; under by ttv IJH firm of 1-;. ""t l.S.| Cliiiu-ud.-Ui; alvi July 3-20f I

i I' ,11'1,1 )IIrnerh'1'wi,t 'Ilifl"', 1. the ( .t;-ctt i. this day d.ol-. | I from the first of November next: the iiif ailjuiiuag, a: -.-.- ---- -,
j 1: I I n .ii'/le Hirrel! CSijn<, I I red the hubscnber: ii alone authorized to nettle the present nccupied: hy I) II \\Alol.! Apply, to :\n I t't.'.
5 1 I I business L. S. CMIITTKNIIKN:: :" A ...la-hirola
1 I )'J"kin .; .
Pltent' Iirrroh'I'wht) [ :; un., I + 1I11rnpannrr. bueioibri' eii&ita
= )June a. r.r1.. J U I J SON:" & (;:0. Nl'w'ork.. rllIp' uDder th"
JOHN: T. S IITJI.dinlriJre .
R'' Sk"l"toti" I.' rlt J., I firm 11' Kaymnnd and T alm..n. i" thu day dis.olveI .
!Muii! [.Inn aril .up rhty i.iounted i'i.tolsol 1.'eh -1'Ilh. 1 1I1') I '.'0 l4et, in coiisi-ij.ienee of ,the draihot the senior ran
-
variety of 'p.I.IY!. ili I pattern Io3thr: with -- In* firM of October next, the Dwelling nor The Mitnrnber, will" adjust the unsettled business:
:: vamtv fIr article in hi* line of hu>ineYs LOOK 1'I' THIS : PROM! adjoining that of Hirunt Brookt Kspply lIf the hie Crm. 5V 11. HENRY: TALMAN.

II will aNoSt'irk 0";"sin" and lliHi., on short n'- \ J.r. pt'N>ni inine-ied wi'l' j-li-awuke notice, thai to Li! (:1:1I1T1'' :'NfIN Ap"luhiolaJune A palo1'hiculol, JlInc 4,1'13' .(ioticc

., .' l dO I in the r.f> I .f Franklin onlh.b day of AU/UM :\
t'u aunty,
seat for
.
. / of .taclucola aal is to call and
: Ap vic'nfy,
( I"'leh ol dismissal, aiejeco'orsonibe! lint
'*- -. I s Late of Gorge: l7RlS0= my absence from the city S. ) I
lat ScLif
: artt.cjef: I
;. : 'inine hi* ItnIWhdrrra: ;. N IIAKI'RIra :
t : City Tai, for the J"II" fr and 1. Mack duly
'' ThE year 19. are now due arc! my authorised agent-. r,)
:
.. J'J I' -n !G tact: :: WAWLBY err. JOHN lull 17 '
trfPSMANTfcX C.SCCUT. ., ; JNn UtNRItJ.C:: :. .


.: Ifi fH/

a
': --fl_ ___ _-.aJfla---a-- ..-- me
.- -
: -. -
-
4 _. =. ..- .: :. an-the! \ ... I 1\1 I i I.. ", "r

T.- z I\ 4a.riI :- fa in'ti 'I 11.1 t ri'fuxii.j: In'tit. in r.n.l.iii.l. ) in \ | j ., j Ii, ,. N .

f _. __..frt -. = r .r ,i- 11.1\1 Iii 11,1, <-iut-f"l' 1111I1.1.- |I'1'. 11 t I ," .i "VI vxl 1 "l'- d'wl" I :1.1., 1iI., '
la ) ,
$ J tiul knoxv theMe IIHliIlOI Illt. -mil lliit( I he( a I. .iu| Ifd the ) ll .I'II. I" I I ".. t ''I J
r Jutj a iif'itu '
I 1,1I
) J.
.. I J ;cct1. CIII. v"r.11 1,1"-/11/ a t aiil I Ljli'V., ,1.11 l ii i I n o I11". \11' I > I ( .' 40. .1'.'i. u 11,1, i ,, I J :
.
.. \ \ \ ',I.'. .\IIIP h 0--1. I" ,. L'l'- in nil ,.1..1 i \11 I' ID i I 1,1 i.i : 1'I.d.! '
\.h i- "
iii ,
aie ,i.aio: the I in in, .iiul) 11'1 ..1101 : ii.xxb.n ..
Ilhl
A l I II. '
: .1'.J ( .1.1lt. u ai.d .1 lm ) 11'.11. -1"111111 -I'l'
n-lni.li I
l h. HI dill I 1.,1-.1 i | > I In, ) vii \\
I' ; in ) .
lx\u IHII.,1. ) | 111< LI.,1 "I'-III'I. / n ,liii : :
t dc Hi .it lm"i -\ lt \ I' ,
ill \ a I .utl.I'I.lj
: tliil' rd'I' 'I tli 11 I (tit "i't- ib.ixe o.lle
'
'. ,' ''. t..1'. 'AI to.> I 'I 1'1 KiinV ilu n" .1 lJ:11: ,tilt.' ""I 11 ml I ItAI | )ijM I..1-I "; 1I"1t.-! u-i:'ii t.:n .i ii. ir. iLl h" h"1| n.il \nn \ ''IIJ! t.y I (1'1.111'11' aiul' lilAC-Ita: 1114 Iii'the. \Infill. \\many l lljd, :M 1 ( ', real ilmao'ii.' |11| ,. 1"1' t&&

i f .... 'it" 't aiil me m t the ;i4> oi: tl. n'| i ," I'l, .iiliiinatK.ii II UllKt'd, .( ill lllll sli I \I |jill, IM 1111111 I' l-t: l ''
? \ ..;_ '. ... ,' 11. i m ) '.u I.' t\ r..11 t\ (1t\ t.1 .ir ir I : j jI' '| [ "r'I'
r..f- thailin it'tiio" I"I tlra\xin4-u4 try I".I. ,\
111..11 liiilt- .
: r-tanJ ) f't ( t (l.ni' i t ttt
I --hould "I d I ljrA : \ "a
'on ii..itt. tIU"f t > antI I
... '.\ \ n "0"-" \ ..ill ihe "i; a. "tl I i. ,,itif: -i tller )
(II ,
!
Inliiop m 11 I | l 1.
.1"- 1.111",1' i I iix c ::1.0 i !
i tt i ( '.
y
\ .i :>4" .' or : IIL"t'lllt.I.t'\I'I" \ lik" d, l' .1
ft\\ \ h' XX J I\\: I l e \ !
onll ', n fn"I.IU-Ilcl tlii' j Ui I.'IJI \ i-lid. iuniii ii| I
l.ir'i I II.' il.
I Ii ii
I Fruichinan ( ) .itl ld It. i
I .
: ,
f' /1'1. t.e ,
.." 'I. .\ ... .,. .. L!.1'"' I '.' 'dUII' I ': I t- Iiy ) oil iteH ) .,il;t tied iii tin.' tii-lor, ) tl 1 ,,) lie( )ul,'I tbeon. t II. it.. iti II l 1\ i In 110( xxe made i.p t nr | iiIgit | toiiu, HI I",., ,ILJ Ltdt.-11I :
detail ( II'f
: tie III
; l.dt ( I
I' : ijraii IllhlII. ii.l 1' .
: u \ nth
_I \ xxill
t 1\ tIe xx
yi)
.
"Uv'\1 Itiiiif* l'1'111
: lexi li-dat I-I x.it n '! un lUl I ( ( / j .0. 11l luxuu.itii' ltliit'.
t 1jf -.. .- .Me ho \\.1.: 111 W/MII/ i c.'ll! aiJ hni.m lit IMI ht .llhLrlluf I'/ h I ; xxe It l ) pi-1 btni II i \Ha ,
.- .. i-lt-Xi $n-VH yoj I one 1111.1.1.1.1' toll1( 1 Compo-rdld) .I'I'IC I"i. I 1.111'u ipt-tied Ih" ) : l i nl (I'.! I 1'I', a f 1M | ,
I
l"i-t 1 .ind leu w / f \ till- |'IOXe .tb, ui I it.? eiij[ : '
Hid .
: 'rr.hull' 1111111 i ,uro" 1t'l. \ .i- ., ud Inxx. ud! -ay) 1I..U,11 Situ' nt. i i ,i $ | i) .1. '
I. (1'11.1 ', Khi ; 't .4* i : > :,. *. Ill t I (11111'IIIl| an) i ( I t. by l bun I II i-ml$ I i < h'l 111.1' "Ila.!

I iU S o t I. I II M 1.\ .s f< A (I' II (I' I I'*. T T !:. : t '1 t\'IIY.' I.J dicme m,' HIJ Ih,! rUfCcr !\- "IJ. ).\uv' it' iti..it' ',it ire 11\, II xx ill |jIll \111.I1l'I'I' a 1 kai-'ipi.intity' x\f ol me,1. \\htli ,\ di! i'p I' 1'-.1..1| l' 1"1 ? ,Ill I,,
l. |
,
1'11'a' 111'1,1 I 1,1,1 t ,
II -tk.a
|1.1' am
i In- I t1! -.II.dIII.II",1 i i t In, I I.j'r': .I\! I.h. '' t'lO! I lilo t-t \lh. '.- lIJIII., alt .111"1 .., xx e I .I Inii p i a ,! j I : t II | ae:
'i "
'I'"r'I >!iy .1.. un'! I Dii-ii Me ,ilofiixv! vt.u on ) 1'11 .JI" \I 11' itput. hl"lII.1 111 11,2 11 I i Ii. v( .1'I 'it' ,)I., Ii .,

r1'' 1".11 i is l U: > ..a. "n.1 1 i 'on in'. MI., I.. X II? II. I, I 'Itoiiixx a amSankte i ; x .luI. xnl &at t de iti.iI,1t.I'! : II" gar. ink mi. "LI I ,t. ti'ed it'i Ot.tft! i Prari'-p" II,I a hole (.n!!I nne ,1.1, I. r I t 114, 1.11 Ihl uh'ii' ? I ullh, .1. I,., bi" ''O iii ,, |\tv. ;,

t tlill .in.Ui.Ti.1 h.y wit! i main lor'v" r '-. Aim rn' II xat n i'al!! VOI all, ililxt'ti)1 1 A n In4i-miu > Ji, v in 111 I I tile ; jour- iiul! t iii.on lh''oilier, dr li uin. it' air ; 1 \ \\.llrl. (,i.,'I.ngt| 1
11 Hr 0,1. [
Ii 1 ii, 'f :Vie -, !In r o yi) I 11,1 ol the 1.111 ., xxint ,ui (ci l"\ !
1 hI' ( rol.ito 111" bu. | ril
L. .111"11',1 c tAttt \ I 1I'f j, 1.1'.1 I \ ,nt 1.1,11,1111 I xx ,xxe \,11,1. \ th Iho I 1,1 et | 'ii irti" 1
pu--e.ble tu. '
t'l.ti'In, '
W'l < un FI"II <
f. ( I
Th 4 I ) ) : .II" 111 on lie\ bur." dlure ; do ImuI I.d.. 111 r..I. | iux- u I lit' gIII.h: I up. '" |.44i'd Up tbe bnlo. ..'t. r'III| \ I ixxintx |1',10'I I .,"111"\, dlh., '
tii i 1.0 .:, i .Hi t Val ) pul ,. tIll' ui ijtcii'iy I| xxoubl h. 1u4'ttitr' '\'' ,
s .
i i\ea
: T.'un!' .tip" I' xvie.tt'i! il.tviih sltt'l: !tr ,I do. In r-e .. \ lit I till) )'uUj'n; on lien 'iotii \ |IIH" )piuvu' lu be. by I Ihe''hol'p .Nolbiii4' IM |.. titilt-. ,".t II (,.,' l.| ,
(
/, i an .II'I ul Ih .'
.II
( I ,' aloI'fl'.11 itt (Ii'' t ix i huii-e 11.1' .,' a. mu-i. 'I lh..i'. ,,11"II.fm.|
hll'h"1 r ; tirul him, so I ialurIn I" II. .n
\)
A Infill), : I.II"i ttiinii hi! and I Ie 4 u! you) 1 lm I l'.i., 'lhllI'1 .1.1. ol tin- rl tu. Iht I
: i-t ol :1 '.a1',at \\ e Ili-pl.,1! | |l'I'11 ) Il ; hi, xxr.}, ti! n
,'all1 fn <' I dui lnr .\.. M. f iD. ; \ \ | f ', \\ \'VIIIUII'.k: I: I .i
tod |
In ptA Ilit'-e I
: An I I uVr tin'in I'rep > i' l-'ilnnirv.. \A7\' : Our l t"tit'e xx In t n xxe \\ m ..

: d' v.-itrh" tint Liiv< ii., i .11111.1,1.1 r. ..;/. /, H ./ IHitn'puiili"; '; (J '..lkIII)t r I.\ I. I'rll'lll 11r (Inn' III. ,iii.i.I .\i 1..1'1. ( nut I'HI (',I.adVK'f I' /:1 i ;a, tir ticioxxhi: h he. Uiiexv 11.1,111.1\ '-:irrl. I'', xxoull, (' oxp'ort- it- ,,."f, ( ( il.1m' {


)' : ,I 1 It:1 1'1''ltl) t&! 'it \1'1111'\I I1 hf. r ., \ ,I' ; ,'iH-tl,in EI'I 'hot". xxtn'ii 11,1)11 11lchoul'II'I.I l it .) r.ipi I lit it xxu Iw C.I.0. I ii, 'ur Ii,. ( III" piirp.Iii, "e il :mi.ixiii'4" 'm me!;1..t11"'U-. 'I ht-y 1'I',1bid. !lili LI, Ixxoiil) l.rh'., I'l.(li. i ,1".1'I i !Ii-' ami a.i-t t "''iui I I I | a ion' 'Ii.l'i xilli tin- atitiiitl, c bail-,( I
iiiI $in l
1..7 ilxu. -ifiin It) ti i e 11,1 't-Hiiij: II,1 ihnnuh, Kit It t Ut t 111' (1I"h.I. % hl.II'-1 11 thix iltl i i'l xxu-t!,
Ii Urn. j li > ihi) "I 1,1 1
I-"Ir, inly i-i i I M,.tit i Iv,' tri' t' II I luut*> p- 111''I' HI the( tlilli n. hi toxxiit: \ pactl !) I I.T ni,\ oxxnhare., Iilp".h |
1 .K' I'I.II''lh', .ill Ii'r 4inrv t h..i recently Oiirviliir'iia, in I irue. I't on' otic trip; 1.1 I ur 1.1 C"'UrSlvll. 1'rei ar.it t. !
(h I.IIII! I Ih >, I Mir, ) in '.ll.ir$ M, ( huxv di; iidatloiiI
Yet !
., I KMi i i 1111Ip.III| l III .fi.Uilti' and ami.in'" :,' tu till m in ,| lit, ,, il.n
till', I ; ,11r ) \
V.'u'i' I -ire 1' ir ii .Iilq. \ III fit XXlllllll "|1111 .tj"I, b.li j A > d I 'rtb'1 x-.t id" j j 111'1" it Mxin :uUI.I'Y,1 i.i' 1'i.if- aliiui, tin r. hoar.
,
I '! frcl"l \ .1f.I. :. luij f\"I'I'11 1:1111. boat, ami, ; :1'11
,111 \ ,
ni
tin
. 11.fl- loaded ir
\ luxe ,I u|> ntlii tul"IIIIO'hil.1':1.) t-.ib.iiln'i'Mi'MiMti "Thr 1:1"I.: I ; 0I all luin-lx on -pi beat' shore
ti
t : .\ lulu '!tI! l\'u''lIi'I'i iri'nc, n"i \x ii"> i I. b\.vcr. 'r'fli' h lrdtCtr'> ol iiurii, lit ..td modim 1.o, iii I Dieoxirx Orlian.uljuil- i'il diU4 xxlu"I I iiot :a p.n> k) ,140" 1\ l'l' ( | -,.' ,a'i i r miollitr. xxulun J .
at "Ill
\"lr\'II"1I' Ii,IU il I'" J' j In lii t ) ul) th'i-f I lilt in : U 4: 'ir' 'l"1 tourl : : '"ul i '.' o -1.\\ ,,011 x' h"I' xxe i I | to .
I'or inu't tIi.i.i't't : theuiMIxi-- hx iii i- I .11I'"I'' 1 ( :!, rI 111\1'11 'te ci aiim)
1 Itixt' I ralb | 111 ,1.1
,' : t i.: Now VIIIH' lui'i I S.,ir'itn<4 i' I'.iiiii \ ti IC', tln'ir, who 11141 ruiity in tin1 x.inuud>,|i.iitni' tb.it.! : .1 I'ife'! | ertii.na ii.tCtit so. t.I 1 tx -b:id, |Jilt,' tunis' ihetinxtnit'ol I.a-II ti i t 10 I l'!. I Ii, <\e'A4' I a |1' 111; I'al\\ihf i | o ol ; 'lil Itl4, i ,M' j'111.11-,,. n\t(1 if
, ilxe *ir "I i I a liii-< ike iieil.iii.' it \ |
,
III" nut'l in. un'in: ,, l
\ '
il i.lhoti il \\ t ii lot Ily
xxe '
nolne \ ) H
-ujir
nmiiiih\) die .11
An I.I .IT I -ox, M I it'ory ol tlm "Ciei.n1uni" j.il.ip andiuar ( 1l\ xxttxtr \ lit | .ll
4 LJL4 ', lie. ,, uidtllinl ti tin- ''mat. I 1.lull> 1lr.1 \ ,II /. ixh.i. \\ a H
; lln t.i .tv "'II d Ii : ,. //ita < Ih 1111.1
}Via II. I DII! \ :iri! I i It I I. and,h' 'Vlin', I f mail..il.It' din h
ilent -til.f\
ik' tariin -
ol reijrt-1(, tli U t .h,111 -h"ull I Iutkr' ixxn I \ il,11 ; Ill 111"1 up
!I.., tU1 llic linger: 5 li ia -nlijorl Iriiltmax. tin Iii t nl-' >.t.a\\f "-( lie. e irid ip-od rl"II 11 .11'5.
\111 I I'IY' )
\ fuintr
\all.lbl id, txxo I ; I :, :: II. Il
) lornnlli'ii ; 01,1"ll' line' II'u'II.1Ifilr. ,
: I'u-I '
((1i :
I
1 t m .\ .1 I Ilill "'IT, I 'and.ii.iN ((11.Ills i 1.I t I.) 1"11. | ht-, .1'r\'o lioni the iiit'iuuirol, | ri-t. ni.ii(1 : lit', ,11I.a\muni'In' Ilj'II'"I"I'II. ld a ootir-o td tiiino I"., hit' 1111',111 b 1\1 l r.'In-- xxioxv, adx I' ill\ .| it;\),. ihe

I 11111'r.'rul' [ .rhHI- II! btni'lit ol tin- : t'rl. hl"l'l ..indi, ir.io, a I 2i-l moio ( v t) i > Ilal'rll lioiii.in. \x iul iilb., !
f.r 1"llram"- ; -\1 11111.1
,iw' I
I.)jilt I'u: ui'iiior/ ilii-.i'" ;1'111): ,i tu.e, It"I .f tlifin- xxi4o-f'ttn! r a- I or ''a"IIIL; | i I'lt-uii- I.\c. .
: : pij tine'di ix 11"1..1I mv 1"1 i In'd i;\ mphin. .

\', "I t mi} )It''I.! ,i.I 15.: ni.itintcii, |I 111",1) I |l'f".I.11I "t iii'1,li' .al rp 1'\lr ry i.! |Irlb 11.ly.. ann \ ('at'< t-nj: "'V'IIIII.111) ti tutu. \'. ht n 1..11 n I 1,1, i.nl tor 1111\,..hi lii ; *' 11 il tlr tv tl\ \lihra. Til ,

I I ''II) II .1 (tieItrIeI -. InIllxx! hole 4.11110 I I n' Mrn (limein' xxlm h (
,
: \ nlher, p-l.ib in :
and
.\ 1111"11'11.11111IIIOt.I rO'iruiii < it'iil, u- ti. uMjiii i ul 111..I'I. : id ih" ( '-t'l't'-i I tt,1ti 1 t.'i hiltin4i."d: m a .Ci ; 1'h'flII.II. t.'t. .f'lll.r-
: : il Innx -ohitxxh "I" piId! o huiti't'.S.' ; -
"
llili- irun'--iiiii, naini's 1'\1\ 11",1t' ,
>i4 ili'n V,illox! I''f11111",11 :.'', ) xxKo pi, 'n ii-fd I (( xxniild ci.l: I lIit.1 i )lln- I -himiii.. unit I. u-, nl>l xanotialtr.tfiixe: ;riini" t tin .. tii iitilih l ill l ,itn'f. \\enevfr I i 1'' 11lr, ,. oi;1'11, <
I4 IfcIf U riCer .Il' lie iretle f. | ; ,1.1'.1 lily 'Itll,1

.\ I I I I'M: I.'. iii.il 'ihiniUrl.u .it a iit'j' 'h!ru,' mi 'indl( It ,iM'alilntii., ; \.1' .111 I ,h'.I.IIIIII'vull 1",1',1.1'" C id. a| 1'ieiuli' anx Ibni4 tor I the iiittin ct 1'hi\ on' llu'. I hit -tilliio--. tt .i. ulI'IIlr"|, .
) (
)1 : j : o( II1.1. .i. Ii I i "i'IN uuO \ I ,iitiiii nts silitilf i"I:: I (,tin "ruiiijiuri, r id |l.h) ii i- xeiely.l I. Inun hl uo".r. hoxxtxt-r, very tloiibllulxxlitibfi Tlu re aie a It-\v b.mil riI.t- 1111. <" .11..11, : ol, the( old Ion: nn ro 1'1'1.1\1'1., t tI l, \
.4 It{
t I- :
; y I
4 S 1 'I-.ail"I ; rtii.r: ju' thetgnal 1 flInt xxo 11lhe ,
.mil rtiiuIn 1.1. u' nameike
low .1 dtixir gives Iii$ tn \ i \llur.
ot t'livpii. rived Iroui jifn.ilpri i* r.t'
'A L l ) 1 IIlk i i! -r' 1 1,1 1 ii.'. 1I..r 1'11,1111.1 1 (1.1 i, .." I It't xx a;i < ,i i'i.iii ,inv atltatita( e I to II' ilt' I;
i' j the 0 11.I'fdhn'l ; \ i: ; n. ai l !: iuar. U..Ie! ;
: I Iq|
4 .1.1 I I wll'l i'.u lift ij.cd.Tin : -* ,'.I"lf in I Ilalll'r I'.d'llion'I here' aie j II'fi' no I'VI.IIIII..d the A1 las. I.I
\ 11'1 I I I 1'"lf, i )1"111.,1 l h.ill-. MIdi,
,r : i ir < .ni'l his .UC(41r4 in Ihl'l' >yrl ort to the unknown 1'1.11 \"n ) Iir'- 1lllg; ) I
I.I ; re l
; Iii 11/"u/ Iiii'j., ol Ih"'I' > ) inedii thii,t lel'"Htv oUlt c o u N r u v.L'it al.:| : :
) ol 11,1110.1 ami
f :r u.l>"TU it 'In' di-nHi'iv i'l', I inxvllii' tiry :"- ('e tu, (lillllh.011( k I I.. to 1IIIi"1 rl.IIY '
I iL ( n ii'i'jj! ,ririaet aiiI, I iiia
sj hii! Ii xx .is lo li'.i.l tu a ntorr | I In llie t fi'iiinrx. ll.diii'4- 1. ha'; k "tirixlx llirie JIMI-;i \ :i : hl'
; .Vy, mi li. r .-''II.h""I.: Id i/i'iiO'l i'ill.. I'rde, a'l! ill 1.\.I.f.'. Hexa." t tTa 1I 'I xxhitli i- kiuixx- 11 nio-l \ : tinU iti-d, M.HIan txi-tiiiua : ., ?. iiiul our, he,id- I 1'\\I,1 rid -
lllrlhr Ill" ; g.ixt'ilii( ,
: E lit-1 I I l.t'xm ;'ton'. niv,is ,nVliTi1 ; .at'd. !;j.r ttitII' in hi ,'I.I.avuf': ai ,,, to 11..li.. i I tiLe al,1 \.I'pulf.Hint' -1. po-it"1\.1 a- t 1'\\ul1I'. depi''ndt n( iiitii 'n, ,11,1 tin( n II'" ih, \1 111.1 !I rain. n- it I I tinup it-. in, >.;I.j
) their |
4 .1I..I1..lli"I iliup'i, 11.11' 'dect" 'i'rs. I IH I ti'i IM" 1'1 lh" I | tin xi |uI"\ n,,. ,'!'iiul i f.U .
:' 4l i \ i.inuu |I..at | (,i.it.,, Iui.I I ". In- nv.iland Inpit bolh tilt Xnll > tu 11.li".d" (-tire I Iflll.1 I !, lo\ to I I 1'1',11. 1-1 II
,
(fr To Kn'i'I Mil w"I"i .1 I u.limn ; ii'\ti| it ,'.1'1;.',I him t to .n"ii'iue muni n-f \\IJlh.\\ lli"ir 1.1"'I'f-- rily It tiul I- il- palionam..114, II.rl be, |uun.l a coui-e ,' ,.f' | .,' atit; txtui 1 I \eli1ltal. \

.tinjui-lii'tl i, hHall'r \, II "lr Tln-v .1.1) i ; ii an m, (1.11,1.H' l'IHItl( : :
ill I 1'1111'1) ;
i bo t \III'"li. y
ftl.ik" tin I '
: ili-tili idit U I'.ui: a 11r.I"1 1114
11'h I' iii't-ili.lt-iil al\ 1\111'1.\11,111,1' .
i'i: vx-li: net.1 ,
Th'jI'III.Y 1..1 hut I li.ixi i I: tilths ;, ;
: I u xvhnlillnx le ho | lu.' la i
iiiMiiiii'iniiiati'd, l.y 1.1"11. U'-I 111. u- k ., I ;i 1'1.1| I" '! 'm.' 11,11
AlixuidiT 1 iindi, I ind, pellfitU \111111. h"1' 11'111'1 I I .
i ( C,1
'
the i I it-ill in, Hie re ," ,( ) oltninudiil" \ ol nn" 10 n.lt ; tin I u.'h ili-t.ilii I nhtv J
n ,
::1.1.llIj'; >ti an vn .h.ll I Ih.ll.f"f ( > i,11,1 i'I' ,1 I I ; -> m the t ax i i
I i l'r" 1
ki't A \ i \ 1.114ITJII 111 ire totir-p iijii It.
Z1 .
r ? fi.ies. lii"\ ,. d anII'I'I'' ru -11.'I' .11 luudlx! lluo-.uh ,tIll xiiullnl, |'i.t
( iru-i: in | ton-li: !
I I 1.11,14t'l: m ; then 1 1I I
Iz. :*;pc,! .I ;irmi' r id liifh Iii I .ilit) i \uro "lllll bt LI, In lln-y iii'laiii-er; | ; ) ; ,
( .
and uax.T.ikiiij \ "III" x "I '-
lead If.'I'II and n'lr .1'1 h r
h "
xxli.le bab', ( It n) creal ar "
ol 1 11
M i 1)111,1.:) i, thlll li"! 11 1 ,in,in rr.i' .' \\nii: a IIIIIH'! ) lixf*. I | 'tii.l.| rl( ; .

4t HO tin' ,i-u4 li'i' | fl.I.I, In- xxtTil at inid- (1111..1 ,111'1: t I ipiai, l ktr i \' the fr"'I'I"11" n".111I \ ; .\ bui( i.i III i 11 i\.i, I n .!.Ir i'tjr h 1f.1 : i I, u li( I .11' .11,1 i t to ill-i 1.11'1'; I"I'I.!
!tt' \\ I I InpitM' ""I"l" I \-I'a li.I li.t .111. i I lii I ko 11.111,1"" 1111 I %x |1'I..m
\ In
Til: llvMr; I Jlh' :!. toil >lilll.ll.l'j\ p'jXM-r' i'u a it iiij 11'1 1",1 ,1..tllll"ill'J Irom In ii.u, \ :: n
'i .dll i I.i II""I.lloli | I"-. i- ( 1'11111111 1"11"\01.,1' '
,
? II ami. xxtrc noW I > pad, i I IIIM'I' tlixii .itx. I 11 be ihr, ur.itl .mil r.'k- xx ,tli I!. I..
-, i i rn- ,
hi- IIIHV inn '
\ "
I' U 1.1, Iii -l j ill liuii.lt : iv"11) ; jl.1 I iii 1.1111111..r iiifdii'.il. 'rntiMimo! lar a- 11"lil i- i ; it ( |I"dlr.1"( i t iip
1. :
i l.f bid tile e ; in tin* ; | 1"11' i ii \ / III'II't' loam II.IIII
'I Hirv ; It ni'e I Ii 'I 1
\ ihf
.1 1 I'. itr. : ) impair $ It I .1U .
I id'irdi
nl .
ill \ ,
: 1..1.
1t ,
\
1Fn loiu'-t! Maruin rrV.An i.xi \ .1 l.ik" I tin: U. 1\\ I
.
Th '< !ir-iim" ,- ml' i'. hii I ud 1 1.114111 i xx ""
f ,1 ". .ilmnst eon. -titl.ul l l I ltr inilfiu 1 ttii iryo
f"Y } di'! tiu'
II.Uii. l a dt'4ree ". tr
EI I .1
; I i.i tI., ''n ii Inx I'tilv\ a iriile.id l i on-iiiiiiioti t i to -111 1 1 > '. "' : .nd I taliliii'u) x.a 1,1law., :.
I 'h'I' "
i it \ lilt, nixl d-iv.. .\kxtidtr. 1114 .ittn \" lifie x< Inli, I, niir lalhrrha 11.1 -1'11.0| ( 1 t u

1'1".IIV ti! > 1,1 i.Jy lo'ml.nn opr. uli. I about hi I* xxai-l. ru-lied) lulu the( maikol .1! alit mi-dii-al. I 1,1.1"1'h\-liii.tl"I011". \ \tilli- llir nj't' xxbicli nothlit4, lul ,Ihe uuii.t t ib I I I I liSt.I Hili |I' i in 1.lblItll) "lol
H'1.I h' | I I
lVIII
'F h\ mn. in h.I"r -, tare ,,"Id ; i ar' let") hi'ill J! I ., lI .1.11.It.1
; the eople.unu I ormi ( t-vi-r Ia\ I. I 1,1
it lull-mi" ; I
|
eh"I'\ i.'t'lf i Ii ill ri I o h..II.u,1 | like the virt.in-t i 1'\'ll'Il' I '
I 1 : pi n I |lo I
) ; (\1 tI fin"
> unit
I
mid taiMi-ly III.lh"f( llu' ., ell I 11401.1 ;ali l. .11 t ii.nl.; I to \
ii-
u.II,1 irx "
; 1r ; : .ml I Aiilipm: ) !- III I'Ll''' ; IH'I n "i-fotlod a I 1 I "
it'I.' ) I 11'all.lll. till- "
Anl I tiiMr' I Ilh.' lite.t ,\I1.I.I'll'faP'r i \ I I i all lln' -i-i'tat. r- im-aii-! i'ti'tx 'UJI "ot (the gtib tttldmilu\ holt'r. 'Ixt "
? ilit'\ :
l'xvird. Ihe loinj .lo. t 1,1101\,1 I by h rajnri d, lo In l ti'adilx 1"I'111..II.v tint! :-f \\i, h Itit' po' ti i I \ .

'' O!:: tic-el I MiiN i HII..IIUIIIr.'fll I aiidil-jr-, lie I puii4od! ,Hilly into tinm..d. ,ifiii. 1.t111, \ ..<> IIU' applietl( ,! n.II..I ,"-. and 111, e ,trv ,11..llllal( aUII.I.II) -it ",. ( : : XXIlhlli, .. ii.,' ."Illll. Ol I ,11.1X1' Xxll'l' t
: I ; II. I
1 inn jinliiiou-h tlit-, 11" l.t r t.I I.;
tin-
Ho II..lln, all l it h:id h.on I "II'I"\
I bo
it i >x alite the t to i >

TF' ir : \ luiiurel) I M! ..1 i-.s.uhu-i.'tti;! ihuuA i t'xi illi-d I.mm'.I lor,. .a.rul rtafl.,1 1.IJ I e.nulil! (0111., 40,I A* .II\I'"I 11 :r.ln,1, coii-l-U-tCret. id 'in')1":1'(): 'llie I.in IMX xx e in;ar.! ul 1111' rniliaii.l ) in tn. |I"1| 011111 Ihem II iltiMii'4.11,11 lh" 1'\'i\.I.dY!" ; I : I( lii- ..tllh. tb.i ailu; ; tin" III Ltd II.e'

.
I -.ii'iod iniii, ;ui 1"1'11I" i the t-xlulilol, the it; I t.dl. In 1'.1, lie tb. hin l'ulll..1 uni,n ( ( I) to _I | : ill t'lf I : -nlh.i .11.14 in' ko .f' i.i
,
tt IILI.iq; t up II ") ih il Ih"-t 1,111 \ 111.,1.,111.1) I 1I'lr..t.I.. !
: li!I n.i, 1 \ lo :
theorponl ai
teiiio iii-iti-
nlltl'II" )
,
'. I1'or t tu to Hit' ilii-.t of pilgrim j ) sii", ,,1"1.I ; In I Inn, xx ,is lutind lo Cul,11 : \\ tl'. and "II'I't' t'lf-e'! lbi"f, (11..lil, lor" xx.ml id 1.1'.1' ( I ll I I t
uin
till ibe |' | who xxi-io in .1t : lli.it alxxaxs l>ii-p"< llie ol Sh.ixribe ilu n, t'lln I : \ .11"' I I lu' u ti> .Uil'T u'
by
Iniibt xxa-> 1'1,1' 1/\1 ,I'nlliy' ?ttj.i. .1 na '
: r4'I Aii!I II| itruit H ,10.11\111. ; \01,1 .. I .11,1 I He-p- ., I ili" t'-tiUtitti I i ... ..,1 ii,'uri.itf, the i Id II II r.o"
etamiilloiii" .111 'I'I'.WII lull.II b %vilui i .
j ltu-ir n ".!_ ,/""" but! 'V''II.\I'I'I :
(
lililAlii .H /i.l
tl.c 11)\nI.111 .
5 Tlitt.r: Uimi' 4 art' 11'1.1 1 1".1111 I ilinl Ui--- tticito.il. divinity 1,1: eomo amongIhfin (II.r gig' .1)1 t :i'l' .nrnl, \ 11"". linlilii'l 1 mi tilu i 10'\ ..tlil.I! .. x o :1..11,11I1..r..
i j.iy -- I rjtid .
,
--- I II 11'lift I
dJ I I ; -- : ,' ani-i-i.1 I \ u. .1\10\-! '
ti ii.xx
m'lrimire' ) 1".111.lllill''n bot-allt'tl i t'.i-e ''!1 pi \lejP,1'1.,t 'i 1""p.'I
r ,
I ; : ( / roomed the xi.Uitt !I'rmi ihe L"I Ion I.\alil.'r.: lu il.I,1, I ,il I x' t- h. d 1.,1'11.01. H'
It.1 k mijrnni4 he li a 1 I'' ,111 o hi k. ti
1 A.i I c-nc-, 1\11'1!! liu in I In iho f"I"wi.: %: beiore : t n',1.- 'tin' it i- ) no nn' I | I" ) ) i t -
hive lib ili-ii'in'"
f ItLt MMiod m m ( ;., ar- l tuti' nf V I'l 1/1//-\\ : '! il I : I :i nt the' cavern ihit xx
i.'t
I.u\"fl'
.
) ami pi oplo. a\"III'I.1 'ilt'i I 11' 111. a1",1. i
1"'II..lihn.ll"vl'r pt tuiu -
stILt ;
t i i : Fr"11 \.dl\, 1"1. 111411 1' ,! lor "filiei and <;nr. ) ,0. -er- in 111 tit; I ri'p 1110 Hi" ( 011.1111lulu r- al'I''II..1: xx I.I" ,nn-l a -IIIn.I'III-I'JI.| : ; I y ') !" ,. i I. ol, iLl': l'i 11411111. had ne .'

llnIn. '-I c.I.III-hl'' (: ho ', uiid.allboi,gli lit
.\ 1 tli. ,) I, lor i t I I1 nt ol roit -i/o. and! 1."lly. \.I 1'lnIHlll tu l'f'.I'' alu 1,1'.11'11.1 1-.H4 -lu'nil"u- )- \l ilu n nil 11111' dial'ix

\ ,. iii, loboand) pnitl I\\'hll'' ,, "line' in ilit' lIUlle iluii.er- a \ nn b.ill-.
', : .11. -tll) iho-o \ I ( in
iii-1 In
'
lh"1 d in ;
Tin,' 'h,in' 'ilf I .111' tir\'ii.! liri-Jlhinq ,I1 o.or; : \ : m it em ti- oxxith the! lubber' 'it -'.'
foil- a'lout( Iii in 'k : upI \\.ilfi.uulino" I 111"IIIIIIIunl.u lloiiylil: I % ur h:
I in j">,.i ,' tul ; al.llll' land ,11 I \ lu our | to pi'nt\ I ''' i

4 I t I M il I (lioin MI iii:I ;lH.llh.I al.Htr"- jl".tl' r ol Inbilx ll t aiix, thin' ; ha I 11"1 :itit- itilan. ( .lj f'lini bet ni! re-pitt io a I xi ry'arsopr.ipnrlion pul-e.iie.it- hunl' in minil, ll-il tie ,.u mitrx \ H.ii i ,I lo the h.nji in il I 'II 'u.. I

.. ftA. t r TheIr I flllhIII'I"llall.I") '\ ; I II"( \.11 I .tilt.|\1",' tif! a;1-1' IIhll'ul ot the In'li.il''t! r- Ollr IL'I"LII'.m' <-II"'IIIIIt": Il i > at )- "I ,' \t 11,11, : C. iii. III.. \\ lln' Itnil.iin. lit : tis' '0,,)

I'hlil.' ) -Iii4lo; ,!.IY xx ,i- 11'\.1'\1 .- h,1 I l 1111..1.\\ t a. i I. (( ii") nl i p'1
\Vlnlc : lill u <, rlll\'i, liiAn nixx lh\ i't I A': i i.lapm'xx tt, I i iNo, i I, ni liii i 'm) \ | i | I ,_ .t
1:111I \ .1 ( ") "enmiliilin ii' "
,, III. Il'llt. t ,i'l: Xlllll III .Ml'Xalldt'l'-[ 'tt-ll- riiat' thiTt-i i, ;in '.1x1'rije (it J1u.fI" !'!, bill' 1'\1\; i I II loll.I i I'"i't -" lii'I) l 11.1 i i J.
'
c1'it .t1 I IJh'IIIV'! I ". in -t'jry, : ;.ind, ho I'riMimuiiixtiaK) \\1 nt ,11\a.li t I" lh" j"I'l-' .llh.I ) "udld p"- II "III".11} 'I-I in xx .11 h lln '.1'1 j. xi 1 .h .::1! I' .1111 I a- >\ '|1'. -
xxa. .
(II..1) .1-
) : .. I I hir tru ,t.An :1llllh',1 01 .. I' I hill' ; lo. 1 I 'il
iMit'.l:!: \1.11.1-1. 'u.ir io-oriitl. to nil .. in'r..I. 111'1' I'll opinion I ni'n ol I'.ii.l.I.."'. in I i V, :iii-I 10"1" 11.1111"111 ; in m lion. and i l m ill, r 1,10-| i I i l I I 4)1) I" ., 11.11, I'.UI, II i :
:
I II '
) t1:1'
( '
JO( nut r u .ut iii
.
i r l: I li.ui I u dii\xu, II ;Kiy.tl \ ) ,i'i, I..1..11..1' r.1| ; 11"1{ e -liuiipioo.i"l] i"o ". th H' thin .no Ir nn I 110'110 pt 1"1 11114)1) \.111'1.11111 I ) ,\11' trinii, l ix lo M v.1

,7 i .I ; ( Y -e.tlfil i ill< p. II"t I I n tho erllilal j \ I \ h numhi I ml; ,\.\ I I ,.it-ioui, I Isrili.
hfiiint;, I I"ii.TF.N. I > hl'l' x> t "if x1. n't en 1'.1 1,11 mil 'I"'I'Vr"III,1 "('"lillly kmnxr aIiviti4 hxh i'lir ""- .\' cii'i tiiuliti ', II"'U tin- (

,ik in'o' .1 dull'it'iit .I.II"'I.; I n jo jtttq'iltitiui .1t ffl'II,11! I iiitu '-- --
t a )Ion !
i.
I Ih'I' \'r.'I' ,mad m j f 0114 IId.1 \ '
t ? -- but lino :.
hit !
mt I
I '
I lln in xxuli the .11.W"f) xx rilten), .,I'lituai ib'proil, ition-; | ihopi-jido.! \\ lain! lln iiexv 4uxirn is,1 .x iIaiI.a'A I\ / mm naIIH..1I; <
M1; .N l.U.M'.N.Vnlii'llui : : hail It I i dial i.i-e ul pt-| n'n : .tl '(, a
t I Ii Iho l iii
id I ix-
-fil-api'' r.9i11y n ',itoiit 1..1 any) vi" a I irjx 1IIIh..r 11,11 1.1 I ti I C rtVtlk' li.d- 11\1.11 nl tintale, 'nun.! X
3'I ? r.J I ,.1 I a j Pj. / un-e I I I. Minv Imxx i .tliiod, lor Iho I, xxo hud Ih tl, vtll., ,1'1'Iq" liii' t ) ;' I 1 till -ij, II ,I
a I'JIY Ir./I
] / xxi-
b.
j Sb ,') "' It.'t'" "I InnI'.nititi'i t It; IU\ rU'1 ire'! I 111'ri-o. I. 11.1111' door ol In- -\1'"
: .lcl.I\ : roi. 1,111" I
; .ll- I xxo uoxx' olio. III irial ,I lltroii4h ihe tlmk fuldaul 'i in lh" 1lft., i h"f'lll '!'lt alt I I o. I 'lU nn :Iff 1'.3t' hI'
I m. .\.aii I. :11' I cuiild Ill ''II re ri! f,1 -in'h( |I'>n-'iu' l\rI 1 hXIH4 liii-| ol 1ni.zi' p') : It' II ; ki-x.. an' di.-i
Iar4 ; 1 *
at r. II
j. 1 j"I li) HL if 1'I.'I'hll'l. I'm like llio I 'flt, turn- a) i ;ad"\!! %1'.dl'! I K tier ? i. ni (H I iinod oon-i l.uIMI\. hix\.I II Statexx hi. ti 1.1 now n.Wn 1,1.1,f ) id m I K-.ih .\ i oil I \hlx Irt'ta

I 4 .1'I.d"1 like lluit.! ; il kiinxN n lo hnx'o been a cnu- ion axil 40 pinol-. up l x. \ .1''' ( : 1 '",' tIIY i -i"1
IL AP lh" >.iI.> ,1,1 hur.e, 1:11Is I. xx h 11 I \\ t y epieda t'nil. l ox i -u'I l II'I I 11".1 "i a I Infix ... xx i- ,

) a ,b j 'i': 4 ; i' 11'11 ItIt.: a\v I SouthMo'ii lir"I.,1 1ll'II.'| ::1'', ali I : stt.'i\, i'r ot the 40 '.I'f"1'\.I. \a.I".1, Lie >' yen--; 11llh ,I llio i ri.III:1rUI'I Iirainul 111'I n..I"1" eon l'i' 1'.1 ot l'i.nice and hi r ,"1Ih "' : Ibtlie I l I' xxi

i 1t ) :, .1 - IttliTi into ain.lhiT itt the town( ', whoie llu'ioi- ;11 I p'H."r"J'! !
? J irx I lln- 11'1.IIII.ln.I.1' llt.it), \s lieu .\li-x in i'r-in iho j ui 1,1 xverct tin' I'il I I.tf. tX'. i 1'
.. t'/,1 iMi-ul
,' }) l ?: .4 whi.'''! lie ree.im.ii'' 1I'd. 'li' tine h.lil\I.: h" had t )' i tititt.I! nii'dlt', win.,. Ii In\ 111- lone, h.ive 1,11"1'1 all,' to (pur-no ihe I WI '!rt ( I p xxai \\ ill (K.ani..f. ,. :' ) 1 .-.: :,' .tloaili.' I ha1'a t t..l J- .='
I a
. : I r.JII f'a. lin\ '. B.IIh: .1, Tin( hit lir-t "'
'
ti\ 'J'. ..'.tAit h 'I'I,, .UltAIIII'r.lnII: V. \ trouluct! l.dl\'I'1 (lln.' sf.il ii'l, I llie pajii .lullllh tlopro,latloiii .Hiiro than' li.ill llul 'ibor-' rmillx xnin lint I! I 11'11.' tlioii' ime li.n.e-l nuin i !

A 1i: 't: "i;. 'Ivt t/U do ) )\ c.l1 ) ( -,1'1'I the lufcl.I' npi, 'iii'il t 1'' .,' 1 tier I iili'iit '(ft.trtiy'I, ill" nnpies-; \ "h- \ 1'\'III'h',-, in tither ilisinelpri.um is aie ol a oarurof not the I 1\.li title.1..I.II.I.IL in.har4oinoli. ; I ,ml toet.1 xvhat!' he looks l.m.I: > "
liu the m
tr ; Ii I. aUo, .1 i ioiii; 1 ) xx the ill 1.1\.taliul\ hu
; 'I. I II I I. !>'pi al in 11" I xx (\rl'I.I'I.t) luture, lilnm-lvi ,lem e o p.lil) 111.1 lily.
'
.tf r.t t.. ,. .,. 'II I I iw 1.11'! I I tlit-; I 1'llh'l.l' \ ) hare, I Inli h" ) | in, take ill i lie implex-ion' so llul \ 1"kll'JWI d'iritioii tor I Ihl b/ al.llll \\.1.', lilt iho \
1:: 1 *' 111"\,1 tin'e.tl i ull.tw. or '!. g"I"olll"'I,1
rm.1.Notnib 'nl app.irin4 by I"oe" I II\\j
If/ le-ealed, "
A t tut nil 1'' Ii It \111 lii-li.rt-' p'Tiiun" rlIIJV.11 .lor lh, ir ,'-. id a & U'o loam Iran tlif | ;
t ill''U Ilt' I ,' Kti4lialt t i I : .1.r'I'I! nn P int l> i-l I
; F '1. ': rii ( I I I lo( h 11"1 tout hlJ. 'h tai" I tiUltil t ,"1"-' b V.i' : '- xx.TO pr" --ntlv ,, .II"I.| I, III"l H" X.u 4 i' !
xh
I ; :: t' be luitlit'r.if on i a -n : -" \t
ji r ) ( .I. till | to ( a t\ wll.i !
t. !., V.sI I Irr-llio-e m Clhilry. I
l
)yon. A i '
i (' '\ s.iri i II o Ir I l.iu'i.ni' rt I 11,1i.1 il n-xo niiu' .
: .
I 't : : : : ;: 1'I 1.I.J'1 xxith tin! openiii4' -I'.tlitlleiii I Ip..H"I'f!.'" atoo rt'rkloth 111"\ .i hi4li 'r"' 1.1,1' .'. 'u-lit ( .. ) : II I -' ,: .
h 11'lholi .1.11111 I
d. | i'o .
f m II I r.
i 11,111.1 .
y 11"1 j :1'.11.ll ii I.! .
lo- >"
Ir.II tisgl.t. ilitiitu"
t..IItlf11" \ U e instilre ilioiii-olxo-to 'U" 1-1111410" i i \
A ljtl i 11 rv .1'r.IIIt"r. VAt 11\ llit- ( I the ulli. e. \ '" '.el.I In( (tie' "/ : : 'i" ",. ;
In "
1t1 'q Ji, -i. \-11,1" I- d"II-.f I.t .I\d\ xx'a-tollu li.rncd to !p. Moiu',' -
; i fl'y.r. jeni-ral 1
: i in
pi'n-e
,i 1 .. i., "' ,' 11"1" > a'liniil! ini4iifliiii.A iriiidiii4 xxhi'-h do.tinylift ibdoi I 1. ,' :LI'
!
hMo I"I M .
l \ua i i. ilo \''li. ) 111 ; : 11, )fi"1 i 1II' "t-'rh I hoxotiil tinivoiajf. .. xxblfll h I | -iu.'e' nl llio < ) n ih i till
A ;t ; no'it' x4 a/4h" tie iiui-i-. 1.I.l I-" rl'\'I,1 I \llh l tI /- II\h'r.I Ix.l"'t l I e lh" xx.i4o-.are' a \lll. l'I'r, .1,1",1,1 I | libl -c.ilji- .111.1' ''r'
ilx. | II
'fi .1'"Il' \ 111111 l.rlt'1'4"I'C.I' .i. I, \ '. I \' 1111. .ovt-ril x\iu.i-ii
? ii L I > \ iib-peiitb'lio. Ih"\'II'a'\1 t .. iii I
qt .. .. .. i't IrII portaiin'i: l \\H '
1 I .ii.l I .. : to ti-i.'r'iiin ipt-iiiii'- i 1 trlt.
1- .1. X it I V.'U.' ur.ili'- i-i.in; ; allalwr I a x P. i; "
I I'JIt.t 1114 i 1 ; 1:1'I.:
:
1,1 Sl.ile-Ii i-i'
iifIIAli
l t OIK'
? } .tI.et 1 \ ) i. no Ii4.t! n u-fun t n.II',1 t ;; U i" aij eutj
I' : Irr tho I me i "
) ii l-'iriii
till l t'.tt.r I'a.t,1
Ii i-fi ld ii II PH ii
t 1'1'1'
Vx. )\
'.1. I I'll'1 i >r< ', /'u f' tpuif (1\11111.1. to-hit'. 'ib it I the l'Ili'U I
ul I IIS h :
\\f i : tVf M"iis ho 111'1.,1 \> Un p '.n i's WItll \ i !
1'.H.I'd.u.. l ixiifinn :
; \II! >xa < Hi' ill,: II 1"1 ur 1'\1 |U i I'.Ilu. \ i al 1"1I1 .'r" "_'It\ ni .t
'. ul t ( _.
( 1 I"I ..l'tr IrI.1 t1,41 \ I ktryI in I I l I. in )I'
f'l i' \ ,lit-i.i: illi llit h -" (| i.4A I 1.1" I m'. In'4" .t' Il\IH) 1.11' -
u ii' uc.V ii)V in1 \,1..1 .blrl 111' I tt ii(i'X nand: ( I I xx .r'I'1' u" Ill f ro,. i :1"" : '. "' .
; (
: .1 I .., dill ,i.n."t'1e2en- .' ol "i.i; 1'i.: rj. !b'I"
t j.t t.'i' | lit.it ho h."n- I 1 I,tiiitti,irpun fiif inxitu ite -1\.111 In. Oili, a .11'1'
( ? t. I, I U. .i ji 1141' ul 1"1'l 11'i I I IJJ I 11.xx1 "' 11.1,1"( "II'VII' .u l .I l"t ih .ii/ 'i'u'' I'no : I u' Vi'li-y: '" ,
,
.I' _j, 4 t. '!.' 1' ,I 1',1,1 t in 11.) the h 'UII" liu. .\vr,1. Ittilbr I.i u, tli.it, 1 f'IIII.1 mult t. 1.11' I '
tilroi |
'f I hlel 1Ii ul I 1.1 ..r| l'i! | re- i 'I a .11'\\ I 01.'
.f a ; -. .11 I I ,1'I"i""I.I ei i 11"llh.I' 11. I .>. !icr T'i ""J
I ; )
| I".1.: .111. III"t rdI I n\ i.i I
: I -
llit.' U'f. I I .
'mo our |
I I a. n! I > \ I'i.Ii .- nl I ,
;' U"II"at'l .IVIb ri'i'n r x ,14 .1.1 l. 111'" j tliil, "rI,1 ot.r p Ir".I"i 'I' .1.11' i
i "f?: 1 f' lt.* l u 11 I 11"II'h| 1",1 I linn for.UpMI I, > It Ill (I'I kl'II.1' I I II' \,1.1. I vt ju-! "- 1.1( i' lld i It aul I 'ho \e h II.. ."u i i ,i ol" t P l'i 11 : I i i ".j"I'.1 i | I 1..1 I 1.1'i I i. 'I i .1'' .':
Ill l 1'1'111.
.unit V i t Ii
iho .1!
.
: '
Fn'lch- ah* '
tj li.11 I th .1 '| i
f fury m I.a i
t ( 'fn.! InxM'ui' in a jrcat Whi iLl i 10 i 'I .111.' tIfltUI1..'rr. I \\ Id..V"I..h. t !. \ 1,111:1, : in' the \ ?" I 11-| i" ion' \fie ,t j't'inliiij, 1'.1 .f 1 CCIII r h'III ll "
I tb.thhI .1'1 1 ,
JJh : : >iu' in \ loin I'I"HI'i I I ll"il" ( III'I..r\\! .1. > '
: 1
I1. j II,if 1'111. .11.111",1 liilur.ii LII.I" .lllU li." III 1..11" u "I ill"I 1'1'" ) 11.11' I J" "' I\a' :
: '- .11 4'!
Krt'iK'ii 1'.11.\1. 1 : .
m
: : 'I'.ml, $ lt 11 I 1\ 'i'ir \I'f IIIIgUI I "link n.1>> .11. .t.ii ,mi and driiiiUenne-i. g.41 .1'1. i lodf I I I l.h""),. 1..1L n I I ii'irp.' I I I I. IT" ii-1 I I n Utitltip n ) : t.1 Ii i\i |I'i' tl.I' "i 1' : '
llt I I ( ,
i l ; ; .! I 1.1' V.HI, frII il.i.iiiii ?' | ru "rW'I .I'l. and tI.' CliliCillI 1 : 1 10 I t., .h,' ur .ii' .
doty I
j. i .11' ) ) '
!
can '
I II. ; 111
: u I Hii (11\1:11 i 'l-re-o! l n-o *
; 'WI.I t h I t-v .iri o .11 I | 'I. *
'f'l" 'VI (( .lu u'I I .\loi.4 w uli xvoH lV'i4- .ll,1 d I 11.1": -pit .I..I di.-- r Illu .If, \I tile ) tf "II. Tiii- .
L jaiiuii-
liaj I".II "
; : .1\V.I' iiiCi be ol thef ihri.ihtnbfd .ill: spiI; ; 1 11t
AtPjf; f 'f I I,1. I'\ b.fi'e" ol ilue:uir \lla', 1 Ilr.II"1.1 I litho I .ti-in attllwII. I xx "jrkiJ( t>,
ii' npniii.x .i.i
I r.i'J. II-I'I'I''L''I'' ? ) 1111.1 t \ I i ihe >u taj cl." I n-4'i'! I'otl ;i-Ti m.Mn '\ uf ilni. nxvi.i

q 1'P' \ % 'San.1'! 1 nl .au1 ) "'ti. Vi'il, I 1\ ILl!, .11't tt'iijut'i, i ,'vl', d, u In- 1"\1.1. arlifiiu-t! Wilt> rrJ'iq.1; I roper( c.l.tl\'I.III'f.\'I.ti,1, I "' ii Hit- .h'I"-1\ -i'i i'i' it :inn -| '11 lit r.vn '0 I'.. ; : aiij Viutou lor y-.r pat.
fui .il 1>I llu-.i' It ( i .
,' A t "l'"l'a'" .I'n.ln'l. J Val for .I'U.I' I the h.i-fr, nris dllll If( ;q'ia Uiy) l\ ilL\ .1 nu).l vividpoilr "II.lh.1 and.) (thH' 11\.' nit tritl)1e| i Ii tin- nvnl. pfldii1. <'h'l.tin. n i ilit ITn'| | ibi! t if i'f''aiv;
x olio co ri Y"1 o1 U I''I' ,1.I.f \ n ( .\iui !-
> autlior
,. 11 nit' 1111 Ala-i'o, painted bx tlie wlin'h ilt\ 111141.il. ; 1.1 ma ; f II t mi'i-t.ro \Ih.II" f/n 'Ia/i.- 'I
,
'j uiM'll I I- UIII l I. ID \ : \'
et'eei.trtIron 1,111'ttl '
111'.1f
<
I > "I
? Ii I i' \ 'u i \t \ ; I t tel t H.II.I| lilly till' t i ,
t"'f 1 ,1 Ul..t.HI. h.\I. I. ) l.a-; i\.1 u < etpiUx I"\ Il" ihii I *M I larje | an I droi-t'-d, .w 1".III.Ii.1) ll'' | .I| It
I
: I I ,. OU"'IhI'.t' rl anie, pen' t I'i h.I., |1l'IGrlol. I lI'i' 11 I a1 I
'ut
h''I' \ "
.t.1h. I In-
I { 11 v 1f\ I : : I 4ar ) .. ol the I .HI'Il. u. fiiipnie.alr.dii4in hIII done "lr'I", miro 1" Ci i II'MI' |" "| '
r"III:11 'I' 'I.r \ 'I. ut ull.ri'III'r. I' rt '
: I 11.'lh waxill" ni | ;
In'I 11' I Irti'int _. 'I'll i- :
':, jsr 1 ca'ieat __ ,urh a< Citllfoiii, i'!\ Int-iil I: i11! : : ..noo-eouiiiinl .1 dxxithin llie ruIr li-bmt. nf "i-i'.ii'" minii .iclnr.; \ il__ 1,1;'''i ul Vt I.-' : (
'
: MfiiMor Ilio
.1Jy 'Vini ui'iTut' hll.II. up to iiif, :: ; a !; titinun \ i i nU I ir oui IV, 'rnl, t o-'l 'iinim C" I i : I .lIt >v.u 'i ,
,
Fe inoal I." J J'lh.lh' : .llor 'f' l.tmiXI( I. ; adeptiu i >iixx U>> iiaxe muuiod' 11ih" ,n.-.v inn mti 1 i.i'; xx i' *
; er i \ .
: I IAkt! I ill 'i ro > 'I -
1 .
rrl !I" t"n" t.i ju-.i \.m "I"l I tll "' the, t sti.l| I I' .1 I i ti ,
iipixxti "I 1\ i /it.e ibe .i""lf ) id.I I e '
ai-d '.
r- 1A Piitilr I ? .1,11! 'I"y1 | (,ni-li-c.A n 11. ur mp-if. dil I'I.'I. I'lornnl .\.Ind., t.iat IIh. ;nir- i 'ih ..
I I"1 v n i i i 'l
\ n v 'i iue g.i l-.t 'I i'01'tliti, III. i- um-i |
-\1 \oruiol II iil iitiiii'i m Ii
M'Tiiii..ml Ihl ,' lint, I -
\ '
per.fDi all i I"
in I 4t
Iruh.-h. 4"r ti.tI .1. "
: I !) liu i'a'a 1"
( r .HI ; \II 1 .1111 it .1"Ii -fitilt .I I hit 41).) ( linli -'iv'j..
i fit1 'I" \.1' ) Vlilx I t |.. xx.r-, (
.in
>"iiien < bind .u.
4 I : \ Vuu'rf II. lletl In 11 Ihf.e <| 111Hr o1' luid' tolriXfl. I 1'1 .h. :1.11 1 1"1"1."I \IOI | V" 'I ,
I n.nx
II |
I'lu'if' i t .IaJI.vl"'r. I "a,1 b il > ( The Nit 'n t
( |
I I' \ I propmiuniaecurdiiij -i i "' : tdiitni. '
L : I Imll) appt'ar \'11,1 II il. Iir niuiuil h" ti .1. 1.. 4- 1111 'I"r,1.lh' liimpiirl' 11' 'v tii i
?i r 1"1.111"| | .1 a .t"f\\\ I'cptiun of the pr 1i' j ? I ri m
\
I -, h'in'II.I'I"U ilie riaier ir lehoii 1 I Irx intinnml'i mini., b\ title' 1"\II.n iMitd f ruiini _
all $ lo 'I ul co ii -fi 1111,1 \.1 ..
\\l.iv.-i: no ) it -
4 1\III'lh' .; hoi-c i ill-I' "th.pro 1 'l .I."n.l' 11".1,1111.1 Ire- ', III I ( .. ..i|>|ii an: I 1. ,-1-i.nu li' \
111h'lllh. f
I t'eni4 11/ i
I 1 ? t i' inthxi' hu\ of o.i 'Il 11lp\JV' i-hmjl\ 1; I ,>" -rJii. il (I' / -|
Ibui4. the tit sbl I ( hi Ii i' (
I ite-l Id.l pr.it-ti-i-d ritiltont' j.It' iif tli! I. I ) its" |u.n
unj ,
: i ; n\i"l "
4 q "ncli II.il -"u j. tu 111 Diie l" h. ni lr u in\ it'l a n
.. 4 t 'Iti jjir .' ti-llo I' OA il. : liot o r aic ) \ lu\ .si.l! I'.mllll,111 xvil'i, '11'h."Il. xv .i-i \\ illnr.I ; "I'r"h'I'1tti.ite i I 1 .v -i* u,H .' 'f' 1'11"1"\ I I10 \'VI'n.1 )i- -11'1 ntxv ia'exxnh. l i iimi.' r .I an L t'nl' j'.tifr' | x\e IICXP. al-n "i "' JBJ

I I I lie "Ii arlf.I ., ,i I' I li"l liH i i, ) into uti i I tin o 'I furii I'lie i-ruji-
L lil'I tin- :.flh.I1| 111Ir.l. .', rd'rh.,1 i hI i.i' .up. .ri |lr"II" 1''i'I'; 1".1' I"I.

r 1 ) IAc I 111.. li' 1.. ;" II I 11'.. t 'Ii \ ( Ih. l'url' 'hl IS' tit; n tint-.n,al lioiu1 xx -II!" I'IH re ir, .-.i.' theiatu-, :i elti. C i.lii.I .

j : \Vlut ? I I'ti.irlt"" I I.. llie( 1'arli.i itt-iii. ,.11'.1\ (1.ull\\ (I'nlv 1'.llln, ) an' ..i thu! it tie com- ibui'd"I :i. H \Ilr.. t'fr.. our i\e.. '"' 1
l
Hppf
t I liu li'r i>)nt ini'tiVi', .:n.-li t'.1 I 11.1.1.,, 1 1.sell 1 i t'iu.ill\ 1.V.II'f": and unauJheiU. 1.,1 \1 11..h.I' loIV"I'I..1' \ "I I I o"'uv'I.1|" Ixx.irehouf I Tim this \r., 1"(1 la\, I In- ,' ., \ /. / jit "l >r.'ii"\n: -IT i' ,

..I t ,% 1 kiy ",''111' .11 ,' ''I luT-i'v ll' :i'1 lor' Km1: tl"1. \m. h.tu I MicreedeJ| \lv I Pr. '..).. vo ...1. M ":'l i )11.h'l'r.. m \i.11'' u"ht'lie- .111\'r. fli 1 d b I pei 'ciimo ,iiit ,'-11| nix .U Iho.p, |l'rll'IIIt, n the 5tlini I x'i > i'i 'hi. "'*' jl,

l 4 Inn \ ',II "i'1' 1"1' xveahh bx hi. poetr) lil'i!a.l| L t'ipriidtiv l< ( h A i" tit' j
III Tin4 liur-it .. and .11111 ) "..plu'rf 0111) I t ) i ; .t'I."t"t" 1"1' Wl ; in ''hi' r'l\' "
,
S tt
m m .q. tpnrt-d reputation f nij: m if-pei'latjlo : !I(
'Hal xou .1..11..1 IL't4>.l l'I xxbicli the !. \ '. u a "I".tlaru.| f Not I t- |" .t runoutpirtu lt.1 i *i ,r tin! r.ipi; ,lexpati-i'>n. \ ; .-'.' ;i tiil I' in 1'I
I ".' l'IIlrIIJ. l' al 1\11\(11) ; .1'pr"III'I.| ihiiiItiitill tu hat' the ; I i- ir. : i ,
rnrnv.iii.'bt
i ,1.11) I u ( ill all i liet \ thiU My
4 1:1 it jixt'
l i tII \
: j vI I I !ftfanrtivn pill> lor thirtt-en' p n e. tHf pti'lfiKi t' '
lei
?A 11* ., &went Oat ',"t DUI)-'h Jat i> Ji> a/ihe) -) ei .are: Jat i> :1 \\N, Ki.ixuh.iu In nunmn CttLtIflittiihir t n'\ ,enlere-l ) AUI h tVt bfen' ilipredittrith ,I 1--ft ttt'b i rx true t pilnotti. ii'il. ant IHVI. hf i a1" ''ii.-.I 1 *liii "J* r

.
) lliteinsn. J.I'. >ax 1I list li >u> ? '

1I4 ,h IC'11 tIll)). be tea .\ branch of qui.ln' xvai that of tho.. **'ii "IV"', t"I.1" !iI', I i f.-','' ( i purehser I Rd, ",, ./ Hour/ l'II'' tnl.- ti' tlt.tt' S t ii ii..' a'liil 4' .
r I xveiol
ttIJ nw W3 IIiluiH \\ nevt-r \.
I. You Kmi-h
ii '
the '
df\ il it hv LI.h.r .| 'Iv.\\.I.:" frm nf "" <
\,. to -t'lf! ;i rib
l'r..1 l partly Tu..I- itni.-i.tn in
'
: | l'U'l | uaporti'J '" l
t ( { 1 ; :: of ruv-i'lv ; ) I. \ 23' 1 1'
(h' prtr.:4tiv<> II The lh<- ,'lir -ir (tin 'ry 1111..r ol > e bii 'nfrrr
rj (.ItVdl' hi- or ll.b-vPI. IL a' x; ,1'1'1\,1 thl In, for in i x war.He. ''Il. l'rivr *
tfu' ktioxxn n.I.HII.I lie *
| TtI
!
11.'t lel \ 't J'rill'II.II.olu, I i : 'f' half turretnf a'l nnl'iiewore 1 I ( II ru'l1
I a ; .1. t, ihl--parn i ,1.1 Ihl| \ -iil I tb IMHI ii.ieis I. ie I'II I l' I *
hlJ f"uI.II. ia
Hlt'
1..1. ul .hnun) II "ri4.n if June 'J
|I' all 30lh IJkU
tt : IJ III .If. an Il. linilh" aa4
"
r4 tell
: 1111. \ ol i ihe \ear ei
t i \ all
U burke letai"J'i ) lrt3t"1. arre
'Ui .1tlhll
,', UI" Jare. Me oJ J. : ., h.1' "I i..11.hlt .
'. put in. '1"* iL i'ui, / > x''ji a on of joule ( .IH.I\ mid in' Lt.C2 be xvastrutk ''11'11' .Ihl .Lh .tj buU 1 ti' I I..r.i'i ..1111., I' .pected( for
I 1 v per had ih .. \Vhteba'r [r.lrt lf w.r : ;
t U7 that iIV beea caea el
tl,'f' Itt u .uong i>.r'tu-ion. hI 't Itll' *' we beh"' hu )
\ fiaJ
I dill.-renoe1' a
r c
evil I ) 04 'ul. t'ntl
\\.1\ !\.!h.II I H.- til.:.4' q.'u (1 .\n.I.f! Amen' r \lr vj"Ci'.rui; th k4fl'a ) fl\.kin wih


.


-__
'
-_---- __ -
t j-__ ,._ -- 5- : !x-_ _

__ __ .... .. - _--.-- -.m -
p ---------a -- ------s- SS -- -
_______ ll JOHN I nil'.V: I K: I f 1 l't. mining' .mU., (; .. .' ..' I : ) .'1
"
.r? ;: n .f' to. i i II' t "I, i a a i, I.L'\ itii ) .
-
|p' i 1\ '\ -
III IXX.IX.KISi'XI t'i' .It !""' -
'
t JI
t.I/// g' ri J. 1 I-i' I .M'lil \\ llll 'il'.i: I"' I ,
.t..t..JIII i :
l'j 1.1, I 1 .' .. .mlI J .. a- i' ( 'Tlt ) S. .\\J" I
t I'I I it-t ; < 't. -i I it i 'd j i' .t. tbf SHMIIHT Co'iinutc.'. IIIU '.If .( 'i-illH11. 'llt'lll I I'll': I. ", 11.1.11111" \' )

/ /. !/ : 'I. J ..a : -'' I i iv .1 r .1.! .| 4. in f i ,' .' ) p,| ill,. i., r.lion. '", xx iv ,m.: a' ( 'II.llId. ,. Im' mito :. j.ll .I-!" 11.\ \1II.TtI\: ,\ "ll. r'1. t." .
'Id' ,
) .1 I i.ii i iqi'r.I Mlbji'i t ol th n.i|| \\ rilii S i u ( .'. .1\\ oi XI II \ l.l. -t.I l.r .i"" l 1..1 I i\,11l t' .. ...) ,.,I

In1)1: \1 : Iti" b\I I ha"I'; I tt .ii ilii r 'I"n' titinli ll \xitti: v\'itl.: : ', tli.r.n, t tl.n: .. n islsi,.l \\ illi'Vvl I 1\ r XX nlU 1U. AXIOIlY! Uiit.l.US.\ t i-\IIV .lull ..I'ttltoif _. u .. ----- .

.\ 'il"r J ,1.1'11 ,illi t' .\11.1 IL I I.hl'lt. ttif :-: ,I ; 1"1\ I't. ; St ,ir "I % ..1,. limn lit'' 'IT :1 4.dtt.
"i, t ," i h.1 lit Uh-'f. 11" I ik" i1j"ii oir'i> .\i*- l'ii" 11.I < ,i .in' : II I- I ri-f.l .iJtml Jjilliit\ mv. Hfi' .1:1"I
tI. Itll'l '. ? I I': .i 'iiii"Tlli .I i .110 I inrlit's I I. Ji, .t Sri ,'- '. l.AXX UI'.Nfl.: :. i.i'' .11 r'rl' ,it I tIttti
.ml I ,\ i i ni a I d l tli I ibiirnl) .td., .. It. tt 1 titt iii'11; lit! mi 'In* fit I 11I-1.s.1 I I .. a 11..hlw.eJ.l n! ir'a I'v X'lttlf, I I. -5 l v I nVlo':. 'I'lH.U. 1 IIi
I t I < rvlnn.i'Mpt(( r I'M1" ? : :1 :!!, tb'-l- I -t| i .
I ..111. .I't tin' 1'iii.M; ri'., I ly) li'.i' I a.tl I I' 101.,1\ \\ tkII lu' "I'f ,I' mVi.i" |h': ",u" 'ui'" r 1'1"| ; '" !h i i t in ln .1.| r.i h, an I ItI 1,1 .juli ; .. .. I ,. ;t.- -,' "-i r I I. 'I.. "."r'II, "'

.11 i Pit I'D! ail., ti* .il! t'i' it ir.l-l.i-t itii'' .t'. ul : > \. I I' I ;il i > t I' 'II--" i I' ""i' 11'.1| to bf" b, .ir -- :\iti.'t'5 m I." 't| x X ) I" a Ih'. : V "I I hld I er

n tI'a I ol Uiini'' ,,1'1' ii u uhi ti. n x i | u ,. a \.tlt ,
t I h' .i 'I.' I I I
i at' |
I 1'1'u .I .1'i iI// '1- tIt-t J .I 1 ,' -li.i,' I t I' ..' i 1.it' ;., ir I t., tt.rir\ I I HI' OlMf' ll'Ts'l! p ll ,I'1 "I 'I'1'T i 1I t.t II. .u, I 1\, iii:' ALSO I -
still in In ai'mi'l,' I x'llli! I'tinv. .1-. .\ :in > vi i ll Kiii'W n ;ami xx rr I I I! ..V i.i. HI l .ml I'. .I"I, \ 'I' .! I" )lion 1 I. l 11" ( Sti Th -
,Mnl
>
., ,'m' I Mil I vi' hiiiivx lit tiff } al) i Hit. I I" I I'' "hII, ," klin.v, ia \S i ..i >i I ti., i ill '" vvilr, !I'.vini: ; mill XU Ai, il-il. .11'1 li''l'I '.'' *' "" lii 1'1 l I I"i ii ;. 1... i'l 1 I I.'I' I 1"1"I P'' i x aui I. -

i vx'irlli.'f! th'' i'H liliill'n I |Iii | 01".1 I'lx Ii.it\ I ,101.1 I III,' \I'l UK'- In.H, t'l. k.l.As If'ttf im-t.al til ( Juim 'I'vxinlv t iln'l.n: *' vx' i'l "I'i I ;i 'M. 1..1.I"III'h-si,1 it) !I-t'tl, i ..h t i I' \, III a. J juii lli'1 "tii i I Ir.l In-ill f.I n. .1 .In.. I' n. I .1 J .11 I I \, .*.,\Ii, 1 tt '! 'a,: .1\
:-1.; -I"1 'h in' 'lv "r 'III.h' '1'I"' '1\1' ..irbt'liil -tinl .in'- 1.1' \! 111\11': : I.M.M: NIM5IMS ttit V ,III' A I I'.l I \ I \.I"I
\
nil, '11 -it rout bt'Civi'i, \In on.v 'V I a ) | .. ,,' \ \ t '
. an I \\ .1 HIM' hi .l t j \fi'j;' .1 lnu', :i Si,1.1| .lId) \ itnv "I' .,:.j !..I. I \ h ,\ \ .1't AntI ,1/1' 11.
i''i'"l' '' .! ( Tin' I'd. iii) ..,I thai I fan C, I IMI.II.IMSXimi Iit 't.I J ''II.I' iI':;: | itt.,"'. / .' ,
1.11 '
',.ti'il by I''""' | | Iff x'M'i't! "' 11.1 l.i't I I'M' ite hl i Oli-liliiiitli IlI.1 t It'\I'r. jr.: an.I! -flint bint mat s J .\ p."." -in'! 'it s.i. .I\\ o v S .Itl I ""ul t '

piili.i-bjij, tin-rrluiii-t "II' tilt. 1 i I1 \\ I \ \\111':1" : ,isr'i
xxilli'iiit!.' '' ,in-h, n h..1 c
1"II'r.| I l .1 V.ll.l .111.1 I lltl.tK1-* t lull .1\ 1'1 I. I lit' I 1I'111.j. \ \ : :'oi "lit.,' \ 1 N 11.\ h l lApi : -
.1.1",1 tilIt tilt' I 'i'u.titiitI''ti, ll.M I In'. (II I Ifx I'.Iio'\ .. tinHv.. inr :H; :SrlnlllV ) }II l > 1 I., 1 p ,pi 1
I IhItle1.I ; :M 1 Jd.q'1> 0,1 |'ti'a-a i t | .II'I'III"II..h" f U r |11| ,i knbilty M mv' .it"i,'ul r 'It. -in .. u iitni- '"". -I I :tM -
,. I'leu'ii v tu'. On tin- r''er'! h 111,1.' ..trio 1.'nll'"lIt'u.: I I'l. .lsi' \ 2\; l'.U.: : I ) I 1 ..11,1 l. :\\.IC\ k .11 i' 11I\. .11111'\\tul 1"1..1 I:' II !:: _...--- -
liatiiiti. 'ra'i liiuir : -
.1 -uiiiuti r t trtIr..tt'tl--.t' i i i il > .f :N 1I1'II.t.tI'IS: :
. -- 17 .
Aiuu' ? 'fl' I M-'i'. I, vvbt ivi - lulv \ --
till':1.! ( 1:11111
t I .l.tll"'i t i.u i an 1 ih ir (i,11 :; ,\ li ,in ..iV'i i I- .i i li tinl 'I' \ I 1I I I\ I II'! iri-. iriiiuitui\ 11,1'
''i-'tl t '
in it. ili'lv' ;'.TP-HI'-' :" YX"'H"'I r I
nl I ,dllh ,' til-liirif! 1\ 1 N MtH-r.\ : :. is mv ; '
tIt! r.llJrIl' prt ini'ti' f Iv in "lIlql,1 w In" "n t'li-. I'tti7r i is -,. .'1'1".1 I" h.1\1' I....i .. I I' I Kiiimti.l: ,1.1-,1. I > 1"0"Mr 1. ,' ,I1. .U!1.1 I I'- 1\1'1' laIititVI _
; ; -------.f <1.i II'1'-i I.. ,itiilu, .nl ,ili-"l, Miv r "'. i .t
rt't.tI\lt'l. 1 tri !it ;irmn ilit- ''.1 in .1 I iittiT 1t..1 "h. ,,-4 01.i .a 1\\\ ,1 i t'i 'mv .,t. .. .n li.ini" il'i" i'v 11'; I'-I -
'Si.ii.'u
i. .,1. .t 'o. .. .11'II I 11!L. '' .1\.1l' \ \ NVr'. fi ; 1.\ i i itt: -I i '4i' 14hl
,.4I4.,11 1i)1 rpf' ..i II'::1 8 / in II-- ll I i .1'' l Mil I Iv in i II l P MMIJ'l: ,, I' -I i .
\\'tl t -'II mii'iit- .nii! ill: l tit I Ii I l.utl"i ''i in.iV' j it X. i; ., :SIINttI .Il 'I. 'III I"' 'I-, 1..11'1 I14' I '
"1I '
.,,,.llh' ,'i 11.1 m.I.oli I oritXYXr ,X' Ii" I 'II. "I *
I lIlt |is (I. I I-1'' .1| ot '
\\ 1.1..11'I I ,\'t'li\ ''I I..r. 1.ld': till' (u- .t..i| ( I i ,\lldll.I., .Iinit'' I1.: v ..- i-ll' sPiiJ
a I rmnti'i' ,n i ii III nl. H- all ln >:"i-i tIt'- .iinl'! tin. tr's \ -t' ( I I I., .MI'I' I 1'10'1'1'\| ', \ ,mil. lot' u liii! ( I i.io.i iiv "I'm, Xtah' : x .\ I I lii.n.b s II' .i

F ,II r.'II.lh.l..l.) ... 10,11111..% a"\1' ', lo I 1111' \IF- II a .11, i 11.1111.1'a I I I 1 i !li n >p"'iil lVrxrt'! k at Jioirp ','' 1.1'$ ''iiik'i- itt! ,i.tlif. h..l\lay. ", h,1 I Ivv iai' II, .,.I.11'.1!, I \\ tiLl in X MK"I l ;rb'!.' S.Uvviib"s tiI.

tlit'. 'al'I.1' \\1'dII"' h' li.ibli1" t'iii i r'i \v II,1.I .:i 1 t.. "i .. ',. iisiHijiiu: .-IM 1 ,i." ""? "" ''_,.,1' ." '
al II.-K 1." ,.
lit > J.i-i lul h" fiiitv IIH-cil .! .1.I \n .in1 I' H" i I1I I : I't'ttfl: -is'ii: ; \ I .
; pii' 1\ I- t |lilt iJI MIIN! 1.111\\: : \ XN S P li'in.'M'. : I. S '1..1..1'I \ I l l 1m .
:
,,, 'It
lit. tii'-, this ir urnsI'MI, ntrr| vit.' '' '1111 111." : \ .\ IH:
I.
r. Itt: !hl I I'
I m I 1'I"r i 11111"11't it\ ti I In. ill- l'i ui' .. Anil I I r n liu "rsaki .I.v .U.-'iilvivl I lot ",,111,1., '11.' \I'Th'I.hlll 1"I' I : \ 1'1
illll-, \\ r.1,1\' r r""lh h vxiivrtM'il iim; \ vn; r TO .1 .MI. il I III' ill .titu.ii( I
..1 b a : \\I"-I.tl".1 it.- i Im iii" 'lit "
1
1! ? 4ii I 1111111' iJMi: r Lt l d.,' a i! .' iuli'I, I NiiiiU; I snr.itirr's: : .
,itli .tin r tt.tlivi.lin1-: xx ''I' 'l.avr IMl: \Sll'-I I | l"ll\ I I' I 1'1'1'"I'd :N \L
I \\ \. Im h \ivi. I., i Hih lit tt I inv t.iii' Mitrf> i it\ 1 icyIi 'it I N ,iii,. -.!-..I niii.tni" li.ivinc "Ivrtt 1.U IILl11 t s run I' ir.M'i.NTill' : : n \l \iII tt
tin: il l't.: In' trllt'rtI :, I i-a' 'I I \ "I1"1' '
1,111111" i' all. uio: .. -
vxamni1'\ I =I'I. nil I< ) iiniiivv' v. ) \\1\ I Ilt 1
'JI ,, lv is. lit '" 1.11' imp .,.t' ililt. '1',1 itt! I 1.1" 1511 I .ui'tvvi C : ., ::1.' I iii 'i' I it, \ I\.1.\: I.. allol ..t \ --- .. tI-i\, \ I, I I-a. 1"". ,1. lii, -I \I Ii I ,11' .r 1- -
Ik t" 'I'ltl i lit' I. .
lv. t'/ ? itiiiift 4 .II.
.it ilm ( t it I I' i "I' !
it u m t-fl I .-I out ul llI'll I 10, : ut't t I it, 1:1": I. iiiIt .II" :NiItt.uti': I ''' I II 11111"1. Iii : ''" i I .,1 I'' t. 1,1 i a 'wt

vX b '. ,11111\ piovc .n. (lint: a- Al'l\ '. alii I ill Hv HI't-Hv, i'i 1 inl'M'i'in' \ I t ,.,," till' I'" I..: I" 51 i 1.'III"I'r; I 1Ii
mil '
''f I I. r 1' : Id-t (Uirni li'-k' tn |).iti' <: \ Tj-t li nli tin. Tt.i'itl l.r.ui- I" \ I i lom otiiii' : -'It.! nl" .i'-' 'i"" I 1,1.11, I It I \ "I""
,' loii nl i.i ,11.ml. ali'l \ I,." ..U Ih..II.. li.- I a-i 1'1. ..11 I I" I', 1\ .
/tatr. Ii.i". I It 'I'll ,I vtij clii-f: mirr -t._ h. |Ia m i v r J7 ln-tii.'l.' I aiilthr t |MiMi. ,; 11" I II ,,11' aiilIsly. ii.11
.11.1'1\ h.'I.t, ali'i. >Ih"11 i I.- .i.iu' u 11111.1"'. -,11111) t'....... t \\, .1,1. I Invit.. ,r-;:> li i I 1'iat\ 111 h.I' : !%'l j jJLl'ii--' 'I I''"' 'Iii "' ."' !.ttt I known at -. Hi I: I"; 111. '1'I\ I .1 I f., I"t ill. 'lhl ( -

,, ; inl'nriiiil ir illi-j.il 11'I'lrli. tniv It nu'fm lirat li,, -t'a Iili, i 't' .' 11.1 I .11111.1 -. ,,1 m' il.uiii. ainldii" I ll "im a"1"' al'tiT i"n ..1.1'I lln1t I T-'l tlltlll.X \II II'! ,, iLi i II \ 'In ''i '-iiI.'I' 'lii. .!" .. \ vi I I'1: 1.1" .' Ii It \; ..1.1 t It ii -
n i.
t tit: lI"ttlt""II'I' t -rtvifr! % : I in mm'; '.1\1.11\\ t..II'h. I" 11.1 i. on.' ii oi -."" r: .11\ o -, M-ix -,10 ,
iin' fii ii.tty 11111.111"\11\\\1\ \ i 'n"' i i- l' | ir.it < ,v.i I tittI.' "' ,, I" '1'.11'0. iiititlti'I
11111\I l"
n-i"l. ; ,may ii.i-utin $ IIIIg;; \ tt. Avi -nul 1,1 i M. .ifl' '' }JM ', v ::11 I l.il"' ti in .11' ''v t i r lie \\1:1 t: I Id b.' ,"tt9,1'1' I' S" .II. ," .. ll ." ,,1'; ";'. "",i.tlI It' XI 1. t I III.-. m., I 11' i" .Ill\ hit c', haltIl .
I-L.' <
: '-n't'! i :lii ally inn Mn" n .1 ,.11' i. pt! i i nit rn 'ii ii |I. i i ih ,-uniini-f| \ I : ,i : 0111' .'" "nxxlii.-l.i., .' ..1'1'1.| \ ,il I '\ ...11tI\r 1 it.. inn, 1,1\1 ." Ul11'tin \ lot > o :i 1 It I I li I I.i: mi il", I inn "t I \11' a'II'l'' ntt -
,Ih! I iii' ii<
C, ,,, ..1.1 .c. ''i >'I i ,,1 t tli' \ \ II ,th arti'-l. II i- ,al Jl I .' iilN Mll.l.li.; XN \M :S I' I* .m. Cnvmi I If I 1'fi' "I i h'l" 11"1'' .
I I" tut \t lo %PI'n-.i''u! I \ ,'ii'Im till JIM) *
I'M in < i"it ; i 'tit1 i an | I -n i p ilimiI'1 i I ilrir.. n ,liv il HI I"1:1'I : lt
tli" 11':1: nl t' i : I. 11111 It. I Ii.1\. II niini'.issin" //1'1'1'' m. I' 01' .
11.1 '' mil ..It' m 1'if ro'i 1 i iiln' ul' Ih,' ,m i-l i ,ili'lm'it: '! nl \\alrini t ,itti'iis I'OST) (H'l'l'1) l 1 :. l.ts 'iii.- .n, .' ." ..11\III. I I''': I If// til Ih,' tti uiili'l' ,in w I..11 ii I.H I.. 111,1..11.\ I i.ii 'm "n-tv ., 1111 in I I- vi. i "I 1:11."i: I

II"! > V ,T.ll ,'iIl.'! ''Ill'- ll.il: I I I"' 1', ,, VX' i 1..1.1 I to l 1.1 .nii.rpi.Mi I )' I t 1..1 I.1. I In"ii '" I .'i. ins ,1 1 ti I Iu..1' t; 'in 1 -la 0 :11 t
| nl'
III \\ i t Ft"l'Il.l I \'t' nitr.i I In, i i\ Ini'iii i vi-t t 1./ /I I" i .1"1'vjIM I : I 1"1', vv.lllf' 101'1( I'.i Itt, "I -p--s . .nn.l I ri.'til.l'ii'"i'l''v-' '

I I';" .1.1 lit of tinC: mvfiilimi xilm -!111I ImliiuIM : lull "I'I I lir-r: ili > 'j; ,) al I l mil' MI', ,I" In I | aiaji.ij: :: lill.'lll.l -> :Ni'tllh! III M .III I'N' Slt'.illl''lMt'! I 1..1\' 'all 111,11,1 I | !.,"' I'll, v."ir-rlv.-. ni'l .'s Still (Iin I l.tin. In-V' Al I "istta'I, .,1 I i.ir,11. -"',im-t.mi''I.! I "iiiv n.l j 11 I "' l !lit "'' I l h. ".1.1'I ..1I

prnfl.im" ill.in$ .1' llir -l i.O. His, prn'ta! -! II tll.lVI I llll I I:1: : till'! I' r .,1 11.1' Illk-- It.i. i-vi iv t :-:1.1.\: ai' I'1 ri.i-f, t' \1) Till,' .\\1Y ..1) -(',.., III tuttt: I .\\C ; :<0\; 1'1I\\K.: I i N.". r., lt'.i i K l.'i I mi I") mini" l.-I I n'if -'I' !I. iinJCi ,

111.it tin- I'r"'II.I.I'a, ) '.vill; -.ion, iiptr '- ..11'.1'1: I i v Npi.nr' 'ii.ji tut I \\I b il" b"" I". "' 1,1' 111'11'11""I [' .
:.i.-ri, rr I1 Jr... tt&' u ill MM' a i ''II.d i. .1 d I tii-l .ilnti/ vx ildIIHII !I ?. r KM.r/r.u.\ : i- \.t ll t nut > FI.I J'H"' I I-1 -- 55'' I Ih-iron, b \ ,ii- "I -ll". |1'1" ') Hvnl t I.: .t

ail I'l. { tin '|1Uf'' .tjJI at rt'it. ::1.11,1\' ami _.._ : ; : : : I i'-nr.l i mil, I l'i-, nUtin I mintv .
; ( ill I .Iriit' M I llir: nlillvn! u nl l J >Mlunsx \ < 'I' 'li"I' ., I I : i i i .
.
-. ( ) Na ,.4'"I..1.h. .. .. .,.IIIH.. .! .I.. _P..Ul J--
,
\\ > v tit" 1111.- I tnl "" It Iii .1 I I" It Ii nllWI .1".11.-
1,11/.111\1/ 'r.t.( t tit- im in .lair, I -ball, i'l'l'h' I" 'it' )
.infull) i'f tinsirt'iT; "II itli \ ,1.; I Ui.\\( t h "I .\lllh.1, a.tuit In.11 I fcJlX xvrUK ,11'tri (. & | Inn .i'.l: : \ \ I''ui ,
: 11'"t '
Tin- Tall.1:1! -if ;ji.ii1.T! : I' I.-. | ?*. mm ,.' ll.t'/ '" : ; < I'l" Nt: .
; )
.1'oI"x ,1.1,1 PXI Iti'iin-nl-an. mi' i..uutt.- alnrncr Irnni, tin! 111.1, <.11) MI I U- ntlh ":1 \ .\i I. .1 i iln i.n I IIHII' ttui.I I pi ..I i' lot :\I I I 11
I'.Hlk. '1 1'lii. i lilt' I'llU I n! Ink I'll'! t ilt.irni v 'm my ril.-i."l l".'. I U Umf.. "P IIU'll' : I III t tF 'II l tin'! : kill I I'I..I! klill. I.i. !, a ,i 1, ii.' Mli.l: ", "" tlt 1 II 1"' ;,1.1 j
VX'f in'vir llt.11114t' III rfin thing; tills 11114\ I llnunn.n.. t. IIkll"'II.II.' ,,11111" mm' x '' a.nt.r M',1| 1.1 1'11"1 \ ''Ii .
III' Ii iliu's nut, for tbrir I ill :111:1.'I:: in.cii.Aial J..IHI W -"H'V' ;'I -I' till- | M'l'l$ HVlil 1-
(it My \\ |uvprnr) ai'lt! 'I'TticIl! tl-ili': s\ : 11. I 1 r. ll"II"{ s.'ii \ 11,1\ .1 li ( q-.atirt. ., .
I I I IIOHI ;a -
III" i jn
I I iv ici I u .
-HI
r at Ira-t vv liu h dOt'" iitit | 'ii. ..tin .I t'i' il.i -". A'-' ......- -.-- | ,. .. :lin.till I Jl I Juli. :l J..! 1'1.1 ---- __._n' nl in I 111\\VMI nl,\ ni J tiia. i'li.I ipni, u .n.l ,, |I.'I' 1"1".11.\ :in,1 Iutlii )

til lit, Mi-. ( Jnn'ilr: 1..1) l.i'X {; Ii \'l I I U -- i' .
.r li.ill In't'li iililiiniiii il irt' 5 I' -,1 I \ ;a t I lIt
I1'-! Mill. L'I 01 i I,'. .i, ,.. .t- lit' ::101.. ,iu-l intl !111 .'.i ilr.V.lli. I h sIt\ ,l.'tl.i- )li.'ii.>!i..lil.1 --.I: "I JOHN: IIt.II.N i ; i > r.: t tNtsI
1 III- i.iiv :
'i I 11:1: i U--.ji c I" .; h.' I"'fllhri II liomlm' fc.11 I S1".';"- HUT, 'ppv I : :._ :_ ; It
j ::1 In. I ,i :mv ink'i :'" ."I'll. t.l.. in i II rin" t-.- "XVi ni )I' .i 1 It: XN .XU AY Ir.tni llu subKltV ? .1 lit'I itt! tIts' iiniilv itniil ..| ri.iin.lin, ."111'I.' I. n ._ __. : .

.|ILt, 'It IV,' III ll.ltl' b.'l II lApt'l ll'il! til II Ih,' I illiir.l ,1 t I. I. .il'.i-.i; tilliiln. .l. vii (I. I I' .li anii. mi ., I : T \\r"IIII..I.I.. I t .Xpiil iii-l.-i ii"J ,,'il' ,l's i .fa.ln.ml-t: ti.litlall 1.11 lIt, t'-t 5''''! ,,1.' U..1 ''I'1" 'r "III' f

I : vvirji! I ''i-nt1 !bfi'ii i 'in 111I.,1.| tij.'iiibl.' li. r I i/ ..I! t.i ..h,. II.tlht'! ,II.t' \i Iii li ': 00' ; r.'-' I ti, I nut' ? ( a'lont! lilt: \" ; 11Ill) : ''
1"1. (
!
/ j boy "' .uisi .Inravil t
\. ""it. ( ioll"11 i "110' IIi"It. II.' n- |1". I lt- Itti li m I lI :"in: H N Sum.. .1 1 iv tin \\'II"' \nn--l tl'l. \jllul.t 'r"

nit |' ) alllill r4' pi ifMl.il.tir-, >. II.it: ; l.i mi- Ii 1 tt.tt li .li.IV 11..1''ti ""li-i i i I- i ii'.l "I'.v il I.. t-: ..' vf.'H nl tjr ix (Ir", : Injll.) vxrl i4IlM Illu III u ll .:tdl. .- _. .--. \) .,.1 i i In- ,I.i. r III' (,,111\1 1"1". .1,

!iUuli balii'l> In til irilli/nl., Tin' r\i: ,n, i I I.if II'.u; Ith 'il'V, I IIn I .", n': ,1.11,1'1"I | i n 4 iibm.l'i\ till- i 1.1,1'1: rmnpVximi[ % Ilir IM' I III' 'liu, I I'l.. llU' I! I i'i' I' V I vvrill 'llll' 11\\111 ,
*, B. t
'!'s 11,1 ,il.ivxn loot vxlnn >' IIUn, .,,1 ,' -J lii\i' ,, I : .1'1"11.1.| I tutu :: ,
.t.I
HI .- till '11,1' I 11'.1 tlul I ln! l'I I M I I" lll.'ll -4 an.I .1 i -I'| | niiiis it| I .ll .
tli' ay or 1IIIUIl'! h. IK;I lirt'ti ( xpl .inn"il. .. .ii.. I .1.'' 1111"-1"' I p- I. 'I 10 If I i A ill 10,' I l''f' I" I'". V .. r I, n lit -pr.lli- b 'nil'\ .i't i I ,- '.II-t. [JI I'll, :-llf, i t.i '"I r l I. \ i"l "'I,1.-' lln1. pi' p i v 01' ,1\ Hull. .1 us ntv.iii r

\1\ vxr h.ivr: I.i' *tln,' it I. lli.il; ill I'. 1II-loII.I't: l Iobl""h"I".1 u "ti- h'.il'lh, 01. ui i "lii '. I' III, -I. 1 .! I. .",.. ;-.11.1 !it.tI I\' ,, 4 / \ barnU); Mn.rnv.'nlo:: n"irt :,: Iva n la, limn' a' .1'1,1 .' i.nni HI taxnr il Jol,, jIl ,

|I' nhrlit. \lut! (II"' 11 j I- .1 ll. .:Irlrinv t t: I t't,I..i't.t. ,'i I ml ir I Hi t 11.,11.11'I (II I.i, ": i ii..t v. M I 11 01'1"\| .r. |I"- I l tI| ii'fi' .I.I t'.' k. .ol I "i- vvrll ki'iiVMial < \ \ inn) \', I\ Xl.il.t-- .. .\11"1,1"1' ,ii'.uii-.i' s.i, nl I I I' I" i ,, Ii.li I
--I I ill" -\1', > ll 11111' nl'ill. 'ill' I II I .lul, .. tt I III I i II JMiMiiiboaNmi '7 k. i in I 'm I ""nllt \ i 1.. 101'1 HI">i lull'' I, unli ti n- II |1rt.jir.Iv '
.m.: .is-.u.hh fu.itU; III !1..11I1 I ti ,nt...1 I "inrin ,I. i 1',1' Hill-1:! i- n t vt-i i 1.1 i ,,1 1 \\ III' h 1r' in...1'1 i Xp.ii '!1.ttu- ,1 .i-i i I 1.1- lu 'a' lt n.i l Int1" ()u -at. tII"1.; I llav.ili.l I 'ill I'l iii" iad1 ,1.1 S I Il! lul II 11",1. l lulu' 'll l.i-litiHi .'
;JIHllHI(
!.. iti'iiis; .in I luvi I i 14 i'.i''i"s, "IC:1: .11 s IM-II'I '.v.i'k! ".t ':1".1111 'bt-o |I''it.li., !I.'.' a n 'M.II' I H \ ,. .! '' '- I I II. nviT.tin1 I will It.' torbl'ii : 4 biirrU llmiry I l.-i, lannly.II'. il- ,\ .Ihl'I ) 1 1 ri"i in 111 1 1 in 1.1'1..1 I 1',1.' ,. )ii tItuS, ii'uj" nlht'i!
it ill.irir x ir tjivrn .
I.\ tih/ .. ,1..1 I >, t.i'
-- I .al.l '..t.II. .ul.II"
.11! 11,1a'o I
: .
.11! If p.MUil. \\lll proilurt'' llii'ii1 lii'nl-) li'f'ui.lj-) ..VetW.t .-, J.< '-j i It.Tlit \i.l i. .. '> iirr.I ii> i liii | s-I i II i III' ti'tnl'iry., 'xlri"lf.ni I iNirv l.inilmi; ff'I -chr.tu"I.l., 1 J AIII.I.HJAN 1 l'.C. .z

tlioir, fri'ilil.! t I ,,' ibb' t. I nil .1..- mayI cI": 1 Ktuatir: M.i.I ._ -
iv vt la t.tuliu'--' pit1 trie lira l :, (I'INI'' I> i-i ii"t, M'l t m I u.Ia! t In r uppr.rai.ir :.! 'I In 'il. lI l i rxjif'i; p.II :

,1 llh'lr jiaj't;' r a it I' :IN ilue. '\ tid ,. !iI!i'I.iit.' -. !. .111 t l.P! lit ,' ::1 i I i., t t- luvv h\l'f\ 1.111)s a .it T ill -li issi'f. 1 n: K xx' I P.ST.: :: I I.agI' turn I lints.U Y Mni: i ;lml I Snlr.U 1 -

"'.,'rt' III iv .1' t'V' ry cuiiti li'iici'" tli,it lht: ,c \H.IMU. I :lak 1 i- In'rr. nllC. > I AMM.Tl\I I ) I'" '. bavr tit rcri'ivpil .in ask V v ills,," a\it1 I nl I I tn mi' '111"1.,1, i i lit,uitUfK9

uitl: fin,ill ) fi'Ji1-lit Hit ir i.ntfw, lii-n ttt l tin1 i nd "I 'iit'I'i.( ...i i lout j. t11 ((1 I -tiip.i-r.' lir I li.ni. imth -ajirtl.__ O t ... __ n_ __ ; 1 suiltnt'iil url .it.il l'.illl'all1'ti, I Im I 1".11..1,1, II-Hpi'iim' i I mill nl l''iMklili Cnimly I 6I -
I nl I I.t- v.'.liu"" nl .' i',111\,1.1\ ) .inn'.vli'T' ,1'1:1 A
in tt ,
n .h1\ ii iil'ln -.ilr !ID f. vli 11I1"11' i ,
; IM'| lal 1'1 Im li CIIKTIS'! \ CO. Slllf. v-'ii.i.| | II lie
a !.crni ul far U. iii.iv i < in < .tp t !
) m XV r Id In', ''i'r i i'ii" 'v' Tlii\ | 'Id.| limn i I lit) 47 vsaler strirtVt.r .d.II 1".1 Ex.l; ilii- IH-.I il.iv, nl AIILVM 1..t

\u2.-\ h ivt- uMiii-il! < I ii'--\ii i' i- ''I"UI| Ic eli I tli' i rllI'l\\'I""J. j; I'll-1.' i r .! u t i i' it" 'i. (In; 1'1 i : I "rd7 nllf I | H-r' .1 Ii I 11.I .1'1"\, .1:1.: I"'.1 III I 1.I'III'i ill Ap.'il.ii ( ola .

rH.MII tillt". tllll\ tI." H 1 I.. 11. fclMIIlM I lll.kC.T iI..' }llllco' ,.i. |I' .rati.iii- a'f ':i.'ki.ij. ; I. i ut i''i I.mi, FunurnE: I :i ST0E.I : ,,1,1.0"' ",, I iit' |jil 1.1 -,11,1" '11'1..101 I''' I. I'.liick, --

!Part 01 t a i 'in-'A \\\1.111..1 I I','' I' ..I.\.I !. iavya I M llll "llll' |tj.t'| l II III i. I t. 'lu-sit II III I"I.RH'n' I Ai '"
'd. tin- .1'| 1a1 .\ \ ( ) of imif old W"llllal.t 1"
.t"I' 'iiri.-f-i.: .1 cin nu *
ui'jii v | I'l
p ] \' .1 limit& 01/11"1/ I ut 'II' iV.i.n ti! (i I 11.111 ol\ tin' V,. | 7V i'rr f-l. \\jHltrhimll/ t. I\ M I"I"r : I I'll alIt I,: I"'I""j'I i 5l' \ .I'l .t..I'1' X "'"W," i stli'ly vnidli .f. I
itttjttttLL: UIt'I: til.! i-an Lie niuv. rtr I ii.io( ;\1'1'1', r.I..MllllU. 1 ilii'/ J. li.iv.r- I I'.MI: Ul"r. th':
inj ;1.Io-r. :li IVf iv.f." I"i-t I \\,1. i .HIv m.; ilnvMi ,i niiin,. t L.a t !tb.I <> i" 'u ; iini- Le.iic pi 1 :HUO 1 MIII" atj| n.is ik I -c

,1,1| | ur -iiUtr .' .tli.iul ;;rc-.tlj: .U tliu \.tll' uf 111'We lie nl' in.i ulm, ni.,if i its it. "I. ,it i'. !lii'l.i, .1' : a.ill for s.tiflit iruy- ItU.III 1.1 ni is.
< Hl&& ni .i.iii' .
> I'I XV < l.\\rr\Wlti.taikit.\ I
;
: ,Jtr. ilr.MX i. t.il? iin 1 aiuilirr i miii I r.ililv: mjijnJ. Th.I I 'll'l' .
'" .\ fu'J; N I IL! XliilSin : .
-- ...- vvmk I Ita-l'i" fit n ru.'I' I v rmi-tii' |<'lrl' .it t irnt': I ipi II."' : I'.I'II: I t H HIIMW"M' 1 r.s: '| is my ."inllinri'p I IP 1\ltP'I'UI\ .
I
::.a'-c rtriut'l.! tu.i l.te fir lii-i'ftiuti' I ti!, a.1 l i xpritm.- nl I 1111.-I Io'iail i ntiirlv/ nl -li'lif" )jnlv ;'I'. I i IIL'"I! ; ilmnimv' ., I'11',, |t'III ,Xp t' il n lit, "I iI Sili--- -
JOHN( /rur.VKr'r./ i our iuu-, .uthori I M-nlr! Hi h, taI II I I ;
11111 I "ii "ltI..li.'n.. ? il i v.-.i- I i IUI.IIIo.1 Imuttin nllti 'I lio-f III "'1'.0 to ilir 'pli ast I rill"
'' el'ia, fiicul-ir., it ]i.ln"'I.II.I t i I !h in'hiit iiltiiitem"li .... ,-t.i 1'iiii'VM ii' I i usIt'a, b', II... ;gnat VM :,;!Ll' ip-! 'lit t tl l a:':rlil '" m,; mil ab-i'iii'r Iron I Hi*' trruto'v. jui,,' I I.::, liinrs ..1 T I'AKOTDBIt : ON 1/nnliV' il. I U ,. (". \ii"iist iii'xl' wil tr

'. iti. all _/ Ills I II I "I'm ,' 1"\i .. lr, "--t i I it It- II." I' "I I I h,, IIJ .' the ii'iirt.; ?
\.1':1'1\ ",' \t! .IJd. <(< : i : ; .... i in, i" u' ill, nIl: .! u pi y.1 t : .< fl ull"II.1 |
: : ,11" -t | \pi. .111I1' T i-i"i' !it' r Ii ..1I'1o"r. ii- ir;" 'it i II .1 l r.l ilut1C |1' I', i 'III. V .11 sl-, ,lit "liln.- III ll., II lit lul III, ). I.
I II I XV TllllltX np.'
I" iri'la.' 1'111.1113'I i : I :tint Alaiian.a! I II. I'. lit tiIl: ,ill I'" I.J s \ "'t! I 1..1 bi k, -i mil I m 'lit i n 1 vI Mi I WII.I.IX.I\ I'l.XKK.i-, ilulv ." "i'. It: (Jill 'v'olll'1,1, I I 1.115" l.t..o I, IvM tilt."'', ulIl'I ,.r i.l, I'm bn inul ( 'aitfl- J

r.ui Ci."ori t. J. J ll'n-;' \II., i ippi" '" N ilii.inM 1'1'1.I i 'n .-.1 In.. iaiilill'1 < ni 'tin& MJ nu .ib, on I t Hutu hit iiiiim\, ??.. Hi!' [! my ,11' 11 1. 1 \III I! UI{ I tuiil." i t iiri-l in ,, HV i.l ,\i I n til i.la a > i Alnl'tli'ilm t j_

; '11,1,1, I I- -tali il' llial tin. |lli't, nl f '.11"' n lilt'I ( ii t; utt.i) ; i ; II KV r.LL: ,--- -.- iii'i| 1 1 nil I i ii' ,1'I' .. .i\ mi as ill... pii'prily' I'.

I- tin-- Iv, .Ui. ma.. l'ia., \I'IJ f.i: ."-uuili (I'aiu I lav! .11' lnp- I ly 1114' ll.fi. ll ,i- nit > tllril nl tlif r t\' Uipl. .1 >lm. II-li: \ n ,in ,10 alt-It) 'M. 'hilt, Ilir i 111"1"UI (.t' J

..t1)( I K; I ) I U'r Kl.iii. I., J. I I. llunttr' .\ a 'M in. \'r m iln rnv I'll"- iirr' .tl llit-ra-f-.11.1' hivt- .I..t :> :> :% .v x.t.\ h.llu.Sl'A. Bag.dug'; : l'i. iiiU'm: u llti. m vi Ini I h ),111 y :M I ( 'jllV! IS -Iait- -

tnri.'l' II lrrr. "II'I rn': tin lirm.. any U ; ar I l.timn 1'"ll'.I"I.| -: : '- lif.llo I i J >)lin!.! I*., it li l.il.; t i 4jtIiy
-I-- a- I l.iiinlluii !S: ,,uili ( 011..111'.1. ,\ I I.! I 11.iu- m 'ii'i ( Imi _: li I 4 ) \ 1..1
il i ih till ,I In lln tluty rING.nl" I thug.' 7.; ,'"d. Ki-nlili kv 1,1'"' !9' > JtdIN I 1 : :SIi\1AN.; : : ;a'I G i5
rjtl'n ir iI
t PAIM
innri' 1'1"11"I
'
I ly.) I'.c, ril ) 'I.iH irri.iunlt; >'.t1lby| at tbiira 1111. t tI

:,olill I amllliJ.. lit;: nl l li.i) \I.r .''h us' H l Ii.i'V : : !{, I'II/u ,. II.I/Iil/I iS',:. liov H i 10 ( 'urI'r, "I ( :'minnrrrt' ," : h".II.1 "t..t :1.11 n.
V -ilii is |it i, .t, i I h..';" ,ill.- ,l-uc r' I
Unit lli" iiatiif-; of 'u.any if f il'i'-r ( :,-nll. ''II' U .---. _. _.S ..ea-- --- yi I -.'. '' > i i ,p i ,lIv it ." Iii Kfivii'csII ol .II | 4t
III : I.t 11',1, TuhI'! : (' 11.1.1". 5 I'|lit' I'hfl' I i mill' I I I III 111"I ". I 1.1 i i
; \ I ul.i itnl I vn li''V' ll' fi ( ohli"ll'IILI"
1'/ n.
!!piil.i.c' .1. \I'il a .iir-i'h" ,iI"' %\ tII a ']' ti i ", / H 1.- ,.f'i i i > \.t I I I"'vv."i 111., law, I Iii, Imils ol i iI
,11 It. V I' I 1'1 III .11 V. ,1',1 I Ml I', .Sl'JII ,fI I 1111111'.11.,1| ; T .I.ui', .It tu.h'
''uutli tarni.i.i; : i.t ii-j' ui'hi.')> i: i s 111 i \ i' \ i 1 1 ;i I. u i \ ,I.. 1 -\Ii I' u ii' ;il 1 / II' \I'.p' i it'iii.' ;, V !I"' .mi iii < cii I I"4. 1I0\V'\.ll.l.r.II..1- I I ) f.B".1. I ." .a', b I \.0| mi a- ilir "piopi it ) 4.1| J.HM..S. ( "', Plill. iiJ- '

Jaif. I Jlau.i.t ii I ;> I liaiinu.t n U.tSi. iin.l ra'n i H III in. ,i' ii .1..1 ."'11 I liiv ni; Iit't'Tt "'111/.101)/ ..1 .Ill. :, III.'I'1.1'IIrl'l In s.ili-lv a lila m 'la I'm' olJ.nursO' II'C..uy, is iaiil t I -
; ..
; c IIItl" ?
\/1"; 1:11: i;.a. i i 1111 i ol v r "ii' j .I .Ni" V.'iii" < ..miV 'Il' ''';'1'' .111' 'f"f'II' < h"I"II.II.l stl I I 11.-, l'l'd.h.II"I"u'} ; n \ _
i. (' tI! lciaii > li.m! "I'u-iin--, tutu ut,' ..11.1MCI al,1'w, Od'all, f 'ulliry .4 O I-'. 3'3'.5
:i-i'1, 1 ",,'r I 'mil i"n- n't-. tin tli "limn I t'b.tttalinni' .' hit t u I" in i"n I I. i 4 n i ii i ,1.1., ) :'n.; lit II aliii /lllrl JIIIIIIl.I .
ti' ,. | |" |I'l I I' Hi ,,,,,,, d A. -.li.ill Invt I Ipi sri, 1111".1 'I '.1111" I. artll'J. ----- -- ---
"ri.t t ii irpn iii .j) ; .1' vv n 1'.1 1 .1 I A ':.-i- 5 .1.1' u nl; l IVM hl'l' uri Hi -M W itI i 111..11111. / -

I!. Hivi.U lnti! mi t. ti.d I'xitlt LI I V J. i.l I b..Ii |I'" f> ,1.111111 I. "i .n.i i I'1': tilt Ii ill thr 1 11"11,1'I -, I 1. !I' t iii', MI.I i .|I..i ill knl.. ulV. 11",1| t !.v" ," !ply IT )1.11,11,1: f'r ".,1.' Iij Niilrcc.ON' ,i
.1.I I"' v II '!"-v. tvd 'i... i 1.1; I mi. i |It. flip' lie Ii .7 t huLl / ",5.I ilr-.M, l" i'i.1 I il I 1,1 "11.11"'fr,. llr, 1)1'i:

,:i- .i.iu- Tin') liuf'i. '! I ti! li- ( ".,..1 1111.i 1.11" 11:11\i'l .it'5

tItL- Hu. I'ai'ilui.i, -rI.i..i I III |1.It.i. '' -, I > ill t I 1' '.' t ni| in I III :'I h I'll.' I .....,' slvlc it.ti I : 1'1 I I.at 1 F'' in I n I I'OIH.IV l.i-iut rn ih" I.iu '" '(' il'.t'c ,.
:Hrlii I I'haif-X1! ;niilti oltrn. fur \r\v V'lk : II I IhI
l ) I I'YI"'I" ., In-)
I IJ
tho ,101..tu.l"c.i r.c.\-: ; r.V. oi" ( piopt'ily i..I| Janirs (Cbapniai .
u> j I litvu. Mijipurli'd that : .,1! LtI.S iIlJi'I"e.- vxiili 101 bilf ,nul tiuI I I lln : 4' nrt" nr marc yi'.rs, litw| Ilitr rrruiilyi"i ,
pu'.ir) ciIlsii si ri .I '
I ':cnr." \:"" j!>. H0 uti rni.N: I 1. .., I' .1. S ( 'Inn. H.-.l mi I'D| III.'V.I I li I., in laior ni Janus ( I. .M'tjjtiiy. jh'iii: -
I I : < SHU
l.. : ,I I !. !Iii!i'' vliii'ii-, .ilidtit "lo m.< n" l.h,1'I \\.I-hlltua;,: : 1 Irvii. ;. (( ructiitly. s..1..11.11.1)) t tI bj) --- -- 1'" l.y. ( u .n. .". lit iii-; pin.'ti' I
usiii.'. \ ini
', ., 'V 1 KI: TO UIJ.NT: 1..1) I'luin' i 111 A1 oat, I P'atrr ,.L- ,>,-i! | ,. ., .
,, ( 'rI : pi. On.b.lI.l. ,
ti;. i'I'i 11 oM J .1" . 'to' ii.i". I _; i I. s ( ri-.s'iH': ; \piii.-ht .ii.i I or

f ..' t ,.. ', I Ih I f; )A T V I ST i dtV I II I llJSi: : in I ,<-sle slrnil I jf.ii-iH. or [II: CJIII.II.N; I : : .Ni w XUIH, bitii-' alit, .\\ ,.1 i- -1'.1' t Ii' a al i hi- I'ii.t i ,I.I.I I'rnmili.itir' ,
.IK u. .tttt-------- -I- i |"It. .1
I1.z d. > n. 11"\1" on IIpiop' i 1 iv I Joj.n: I". n, I' /
a > TV 5i [ !
o itaa
"i i n -.ii n u n II ''1".1 ly -'- -- 1
I' li-i'ins: I'I :. T.nlt, a.d) 11 V' Iii ) .irJ Hi ;.Mi.ijrt Snji-itr: ( 'MI r.'.-. .v: ii lis! i.r i "Jt.itt! ''.I""" li.i- i .L 'i .iut .1..1 >. i -if .11'1:: j l u at tli.lJjillv ; ,; < I 1.1, I fa in I I. v.' I f (.itati it ;M.K.'i.iii'v1 HIMisi .ittj| >.|r,:n. '
1
: v" h.iijvv n' itlniiij: \Ir. I nit! t ) .mlv 1 .i'uriiu' 'ini ::;jli-.ll.sil C'uii.itttit H, initli lor ,tinl l >1'1'1.{ __ __ I Il* .. S !! !i : I. .. > f Il' -. .- aa, IJII. "I' ., -5 5 5 ._ .t'MIN: ; :11l.ltiX! (-,* -_ I \

I. i I II: litur m d, rI.I. a '- i ul't'ti' Sn." t' r1 - 'l'() KIINT"p : t ..) .1. .., .::. a 0, JllM 1"11\,0' ,
r t > -> i.M.iu '"iXI ,
"1 .1 s.'lioul. ..111"I ,. .1",1"a.. .. S'l ( '. ru'm' an l I"v.. A ....T'IIi : Mir, .,' I'l. X v5 .i r.I'I /'.,/. Ni/u r. I I S1ill.1'1 e. i :
1 'i-r ,tItr| ( 1 ;; .iili, .t 1'1'.I) |hr, .Ni-v; ; y"k.Jr., 5 n i ua i I'' 1-: I "J : j dttI; I I''II-iI-N: ) : 1 1'lmo' 4
th. lie 1 i- lut a iiiulo ill It.i> !I.MHM'p: ] 1 .tVte V !S! IM' -5 i r.iniiiy, lium- iv Ku: )'mi' at ;:.j'.i.". .4 l"nl! a- i i 1.,1, 1'.1, .
1'., t'. 'II" I't-ll r ;I't Uiiovxlfs; iapl lliliy.: .FKm J lit/-! lit- uili c july: :III t M -" i'Aimoi'fjii.tt.ii: \ \ ,, r;:. .I"(? ,. .1(;, ? ,I", "rv .
"nil .Mr. J..I.II < : ( i ii i.l.li-. ;mil I Mr 11.t tV" ,; l .
u. 1 : ; an 1 II..r-.I'J < i'i.- IJuni, Atlani- > k .art. -5-- -- -- f Ci. >, 1 I.iua I.', ui'. xvII, pi ,it-lH-f in 11. ( I. llll., k h.| -, |I. |iijiiV y

n-i n-.ciil F"I\I: | i.U ( ;i.l .liir- ri.uiii'. ,11..1'i I \ hut. Nattier. I CijurK of! IM -inklin. I 11011aIIII, imi Jirk-( '" 'Mi I I .\I .I.:: i:' )i'ns.: J

: .i.: i i I' III k .If.1 1 !n t.'in).:- ..111.1.t t _._ _. : I I XXV. app.i" I .li. J'HIN: r.N'lir.MAN:. : : my h'.n, ( :.i',1| It. n, titit I I .roil )1 ticnn, ,| ibr t.o'lflofA.'p '. -
'-e -- -- ,' ? : ; !
,1 I i .it, : I..j\ C Iuljiii' lIa I V IIC\. ..soI'ji'i i : : '
.. Ui'ii'k-nci 1
1 mi'iTHi j itii- -.1"''i>-. .tri II d'| tt I. wu I' -" ; oroc'lvl.
.I.r. '
JiuitI w' IDII I IL I'I/.I.I'SI'IK/ : ,\ I I
:\1.II..Iid: :Si-! mtv I .&7 f'/.v r"rj"u! / ,1K| |In: AN.
'"tr.'t t. 11'; ,,11 i |1'.| ,.,. Al- n-r ("ll.i-X rltl-( j jl - --5 h_ .--5 I 1'.11". .11" (,. /.11', .. ,..>- 'i

;an. I 1 I'-travol; 'I'arpatilin: ; i I I Hats P.5th.! "'"I''I'M', i ,,, ,,"II, Ir..lh..11'UI ItS 01 |I
) tin, In i i .1 'tr vi [ rrii.r ci'Urt III |Fr.1I klin J'-i.evin: t..-.,1, ( .' ..1" r..jln. r.ill.i.nu I ) .. j..ct. .

(1' Iitett liavia, trmi: i II''': Ir I f...r 1'ioir' ii .' II 111- i '"111"I" ; I '..i'II"I'\' i p'j" ,|n k ..',. bar f.. -It .at t I t, 011 sa'l' I.> llninillnn \ Co. I 1'01 ,.,1"! by /ani/tII. f1' \. C". v.l, .,11.1! ,11'1' "'lM, I ,1'1"', |1'I', i |I, ,'''C'.. t ., .

ler..I. .. tIi.. itl..rei' IltIi, I ,.,: ,)( .. ";;.1.i .. .. I.' 'liftii'i li< >" ,t. in ilii-" < 11'.1 I .\.01.1'1.,1.| i LU lilt. _.M'i'_ H *__ .!..7V... "., st S '* 1 V/uti r t .\Ir! "!, '110"' '" s I I 1/11. \\,1.1 ola 'M; :

,' ,! I.. i :.Nu I '. k y ,\,1,1", -- | II '.U.-r .\111"1' -lallahawtc. <*
*| TT .itiv ,. tt t' l..tij .1..111| \\ J' fount lv.1 1111'; I I I-lit ti.| i.i i i-r i 11. itt miI \\ .llllfll., -- -I J"ly" I.; :1 f .'
r.u. I llj'i! jS'iri-l' it. \ .ut-ui nil U- I uI.,. |.l"il'V| "I \\lil Nut ice.itrioiii I I1J. :
.
up 1 .iriri.iu.. .1I..t.1 .1 it-iiji-r ul$ lii't' r ) 'H'li\ U. 'I i Ii' ;ill "I I '1', To" .itS r' "It-tit 4'1.i i"r't.h .. iII ----- -
I I.- 'W I. -ail fva i l i' ai inr nl.j: 100( ) ; ti p.tii! I in tebtnl, |,i ill,. P'ttte: of ( MtifrC.% : '

r -irla ".1. .|| ,",' ,, J.in /Hi .ad.: "l :.Ni. rtliriikrn ni: i FIoil .1. $ali1! vXitl.Mi! I ili" ,5 tla ) Itutir| H..V ;ji 'J: I\ .Is. IIII f ; l t uiuiijt.I' | tlt.4t.ttj.| rilu'r| by imlf oilirrvx i iai \ Iljc.I'.

( ,1"! I' \\ I .\I"IEIl I ( ( : TiIr.i ( I' I "IPn"i I I 'F 'I-'
.1 Ia il.t.vn pu Ittt't411.i -inl I w.ii S -- "- "I'I..II'J t ) tn ,inakt: i 11111,1 a .1 I.' (, in II.| (. 5 !it -, "I1'/ ill !.--l 'io tiat. hl-il.I'
t, III' "'. :\ i r \1\ 1lt: I piiyinrttl itutti '.: ,
I 'I.
S
.i.n. ,
111 Iv.. C. S; li.mk ,? ? 4 .I 1 | n.b .Lly! nil'.' t'oIT' O'"IqIIJ. Ami ili(, iViti ? rl.inn- J.MHIibe : -ia 1.1.. a lt L./ I' "III"p> 't'l. ..lur"AfU -
S.
." 1. hlnr..lrlll- ;-- I'ran I ; tin < 'iitiuty' I f| f > n.\' JH pr 1111' if.n flavtiin 'tt--t', n.'j ; iaiii'., .artnuiifiril. lb *| aiilt- Ihi-y/ .an* j M'PIItftl 111"/', jun.,5. C11111'.It? -

fI, 'h* Mii i iii :kiHW tflirr Htikrr.C'l.ai'i11 '14 > winlin' Im'u ., )ittj'uitt'i flu.! -|11|, -u.j t jof WII.I'II., Iaui.t |Itl.r"I"lrv| Ii v I ila.'y Will sab4rr.it -
'lll'i i n pri'-t'ufaiiu-- 1.f'l .
| KIJ'l., .y /I.J j T L .\111:111:1.1"I : : l ly ibr .tjiMte. |II. !'. MOUUAN I I : 5-------
L 11 'I.
-' ii I -.il Iwll,, ",'. I I Iiuiifl IV --'- '\1'01 !!h.c A Ii Juiiu I 1:1 nj': I l'"r Nt'w Voik7WC .

Tii- |.Jt., I t tI| jjU t. ,.. |U f ,.,,,,,11111'1"1[ 1't l. xv i .f iw, Mh".m N A :I l.il.lLI.. I Western/ I Produce.; : I ., .t. 'rlii ,ri' .' 'Iutsit,d'I'' 11 I I'S :M SMITH ; .

,
'; "-" ,' the KOiitlit .,. M'rinIn l I.". { I k tliai, I .iin h- li-.n irmninrol l.y" ; 'l'I'hf'l .un N 'fill t tr" .. tai i'l-r' '' I 1..1.*" ..IIIIIII.flr
rn itt i :: upr I'I i- -a O" I : I1 j i.-i-fivH l 11'I'r rr I Ili/jri.I : (! : ll'a i.i I "tt' Iiill '
PUS t- ltlc .
I f 1:1nu; ily I I" r (lie -;tk. oU.1) "- \pnrt.fimi, "I| ."' i l ini'li' ll 'h". Ut '" oJ i "-, 'II'/t 1 hit' ,'| ;, 'll-lnr I tiMi.l) 1. -b. .II. "iIIoi:: wliils" s. 'h' ,. |II''J) "iipiV ib... f'IT\ 1'i.111 1 Ihl JI-ul.4Ilaiit.t n| iii i i-14t1,,. ."H' UI 111.H .

irn. '> I. h..lt.'III..r$ |lit fn-> i n. Kit (-/.ilikhl.. i ""It. r.I. It".1 ','r- I I1 A KKS Of IH'J'I: vvoul.l 1'lrllll'V'' | ji 'i't5 ; Pt-tV I. 1%

."" Wcite ull, ni ,r.p ?' HIM S ,'it i j M ''i- i-i ttrt. 'iti v. 'iy I ti! .\til.hi; 'il) "niit' -.-. oinl ... ."H''V! '.t ,1'1 1.000I1h. tbCiii--lkP* .-nrPMi.- -x uii) ih. .in ,!,.,t'l. -.-- t 1 iii.V.slemi.irv I : : UI iHRsl.atiit'

-'i ', all.I" 4 |" III'! "(?? ., 'tI( (11",.,. ,i::".|il I I .: J i vn-f ( 'I.\lIl.ES. II t 11'o'l1| | NJn" :J'i: I pi 'inn. j I"-tit it. ..t, it Ibev; w'lul,1| ,? ).1'1"11"| i .I'III"IV IIwi| / ii.i'a :1'- -

f'4, '. "i. U Ilk. j' Ii..q. JIIla. ttt.P wh--f I'vl -"i. t' .t'b p, in' rtI :J-i i.l-! II) ,.nr |I'"r .ic! 1.1.... I.y' at it r noil I Ili' ,1| | I l., .AliJ"1 I.t. .,,! ., autut| ,ol'I H f I'i Ilti\: : ..
I I' ptita..I '

.w II.. ir,,,,, |IIt| I l'iHI", "I'| jlM.a| ujenluiii.1 ., _> .\ -P.AKI',1: l t ti;':; ,-:mid- ; Its ":;'-(;huh 'hip conrrn : I ""If' J I __ _1'_I._ 'lllcUiL: ,. I .t-l.lyKiII tho (irojifriv' ) ,I I.h.I i.Ml\1ANT.: ..b'.v.| ; I, pv II)tsr' 4 l. tIJal, lf, ..at.ti' 'vv, ., i t" I, \ I .It.a my. 'tu'v, .? il lh'

.UIt ( s
.j I MKNIIV
lt3tti it.: t n ui rf (ll ,,1? |1''a, Ii. % m' !Itt.i{ Aio II.; \v !It"! w ,ill -..t f' ''' .\ :U'Ulm \.. 4 'i-i ) iii. ....Iuu lIu'h' ____ JCl: .-- JIII-H. ",\ I.IAN .
,
-
\
V'i' t ,mblih till Circuliir: jriU'i'iniHT.t inur I ibi1 i'. iit- ., ut the I Jutis fri ol't I It""f). ( 'O.t7II11'liI: ,, UKIOASKS I '. --. Jall/lu"l \\1"1- 1'\.1": I

,1\' ', lea J.s) ::1.i IIAKFII l : of frih ruif.. r f fi -
ure.V. = l It It "OIW I t.rj.1 t 1 all by *, solution.rplIK .
\ __ __._ marl 1 : T.I.
-, "'--r- """"' -r:;; xv !s. r YIINUK..HExrrs ; [ :. : 'IITCJI.I.t4.: I T / : ...,".111'.1.1111'., lirr,.|,,:Urep i-i-tinc .

'<.;' I '" -Tn.' "i'v (''''1'-1)) ii' S T* t9 ,',re :\'IIC'c., Ii-i fi-; ,). XVriiliiMti/ .NVir Orl-im I Uil I I. ..1 ami .\ |'rdlau ,I.<>we, j UdioUM itiween

.. I t :.u ti fII'I', .n 1,.. I 't'nlti'lt' t.-,". Lt'Ef SX .n.' ,ih"l r .'a'I i H pp'iro'rp' Ji 'J ',' < f r It \1| |It'II''I'' .tsri. U'"i1"'Ij"lf'r'J.I Flour. hy .Hiilnal ... I'r.1. Ah a/l. [.,,* ,. j.

II *I it .. 4 "tr.ll tI.'A'U" \ II hI.." It- "u r iv v ( itirI Iii >.. 'i-. *I. < tyfI I I- out lt.- .tiIflifllVstttLi 1.0 ; ,." III V, I'.ilNfl I, 'IIFiiIe.vut4 1 ( ) 1) his t,.. t IIIOUI ju tl.lri,11 ',..I! thi LuMne,, rihe fully at.
,
I lan..kJ nJ
t I Ir IIV''I''DI' Thh "'' :'$ .1 dl PoJ h Iltr } tte p-i , ,. 'n 1'Uf' b I lI.1.I.iI r4iflecrn.

.0; WZe a s j tnaau.s ol iho; c.iti'N.! I J'Jn", I--tf (;r4). !,'. RAL.TZU.L, A-ir. !11Irr it Uoliie! 4ii3lzc'ici' <}: "JI' ) 'I;z : (1 Res. ,I I I ,\ ,\ .l !. 1,0W1.

MV3MW5: t: I


14I -


._____________ ___ "
$.k 1 :- --- .. .
; -- ------- 0 .

$ It I ,it t I r t'v ;. .i/ \ t< !; iv.it !; :.> <.>::1 i r tii-1 All (Onllalcel I I'f I Allthijptirpof I )nllUCl". I tladlicl t \ District.Jjcub '),,,,,', (,,, li.sla-j. -'-

jJ1 v ;i II i .1 1 MI' 1 1I'l"alildl'I"l'i I | ir t. tl''i i n ) ui-'ir. ) .1 t the iiitm, the:,al.iii ie' of icrum if- II. btiM ii I Fr. hkliii, isiiperiot, Court Ji'.e'it, "Nlt. #, I'
1,1't urtY In 11nn .
eir 1 1IlILllid ,'1'. i s4 in i r i 111,00"1,111'.. i ir.ti.i, i'.r.i-. .iii t Ihp-rttiy i.l jirujtrny' Iii tlI! ntpii > ,'ro 'tln'n m r.. ":,ti'ti'iie ,I v<. \I I pet' 'IIIt- '1 I ifim, |Iii; h I f.I.II': '

ig. fli OilH i n-.irihu.ii.il I <, i V.uti. ,( "n ..Mti, t n it- .1' It i .\ M!. il.i!. I, : < I l-i I'u ,?. I lini-,1, l hhe( mivof, ar.,I cou"itlin !. John! Monkly, I Atta! :ni-iiit" for I 150 J"t.11 p. Jl'I'11] ,, II ""J" f

q ''h"c i'i ,r: Itl" :,11. "* j p >'i' ,-i j. a,(t-ii ,ion w .1 I i I' (M n .-Y I !I.! I .tt..1. tf I II.:/ th Ii i: All ,'nri;, uit! !.i >\ ,. I. i fiijM-i i V" i 1'11' ," | hi'-.jla. in II \ l 1'liat I (tin- ilur.: i : inti, )ifd to noiifml 1 .Itltlll ,7 .
*'.' : I. .1 I 'h I' f "I \1:11 i ni'iiifil Olfct11,01 i Ilt"l" t.ll" t'li\'c n'Ilf. d ttt, tin in-iiitiicn' of the above suit, and! arc reituiid rtiiH nIT' ::1","? ,hi,,?? i
I 't' v'urf, /i.n; i ,P i I':.,. r.'iiii'vi.in, >(.iii', i ''lI'w <. .ii, u ,in, I .f r nt t tl.i.onlinjti'} c, IM.h.ll: for hIs servi.. :e* i c II \ ">r, a ..ldV 11 I I''t J/uc'lied ( to aj pear and |'lead to I**? rt-rluran.ui tiltd iu on a f'art cit Li, .V, I ,.n |I1I j ,a ,, ,l.ttll' : .

fill' Pll'ilolliOii" i I.- 1 i.."> .HI t Mr > r I 'iji M .1 nil"., ,in i.' i t.y a rhor.v I, ;in I '!iall in,"'i1 1 (It ot IdIJI'r,' ilUU. p.ixatit., ; !' tl."'1ul tiny inon- the sa-ne .rtiiofdin'to the vatute in uih case marie an.l.l forty feet ,III 1 hiritttt.:, ,1"II't' ,11.1,' t Itll oJ'I 't'' "
; fIia' ,
ti *> I: It'a{: titii.isili I 1 .i il--IM l I ii fi4 iuv ,'I li 'I r no.i" ill I. .i.l. 'iJ t iii.ilr.hnbitAiits, bi-Uci-u the a*;"- ni't "V I 'I fi'u'x' ii"f l"l'l\,i'i.c appn' .'al'I. ; and providid. fri tiuin' nCommer t- .,r,.1 i {1'1. .. .

S I i 'j'! i'i/) t I'h 'II'I .::1"' t. ,- '\' ,Itl ".,"I'J! ::1I i. I i' I... It..' i ,.I Zii'rl: MI. \,1 l titiv > c,.its, I it-si 1 Ktij \ilo! tU'! CltJ-fd1! I II. :? ''. -. .\nl I be 1IIIu'f..rIII'I bv I WM. ii. Mci.nrun alac tl(.III. )i.H.l. Iff ,I., ,fs| I i ,II., ,I, ItI'I., .' ," ',. '
p 111'' ', I''II'I!' : | n-11.- n h.'r i." ,in' I'Vnini., ... II IhclnlholI., I fin-; ui.l. 1:1't: t "k :
i *-I' I' I I. Ii.'"' I !, ') af.ra"uo. llif.t, I it II'"' iI'o uiceor in ,!.*, I'ltil.s. Any ift:, jui'vin, ti, r, I .11. ". \ '
i ir.rc ii'i:> ,lit III. ii' or 1.1: tii i tt'\ !t-l'IOI lii.i l it. it shall:I Ii" ..lt I iin'*..fj I iinirr i I I Ihl pioviMiolihoi may alter tin ''ipiNilietitl' ,*"" |th,; >,,. t. ::1, I", .( >.

l. ,' tL&" I : )I' :I I1'1"1 : i 'a.-- l ? i." ) ; I, sl eh.lr'r, )..le I .1 uax-or, put t.-m thi- ptr-in' so E I :
i >..-.-- .. .. I -h.III, I District.Pianai i IJ..t i.u. ;:
--- -- -- --- ,
xxlikhilf .
.1'l t lin" i : ,. i.l !tinin ti"! iiLinner in rl.N'ifI miy.npio tctn '''i,l iiI l itctixe i the -'il iry rou- Apalachicola .Inn"I 1:1:
t Ul\ ( .< : t( i ) 11 \ .Jt.-il'f, .1 t lofthepntvn ti-mpla"i.l I. ;Ih.' ,-.' I.' I t. t1 t lo inaxor, __ __ ,
'g I < \ 1 'I I I innu l .1 1 i .1 mu aJIatk \ pi, 1...1(1 pi Watt' *, l Franklin Suprrior Court, -- -. .
e f ji'. il I .1 .1 i 'hn-ft ".hill 1.1 iilij'-i-t II 1'rl.t1 JI1/' iluiiii_ ih.linn1 h inn t'C'I"11' the ilutie cl I IIH oil)..,' VH [ Al'l II t'eitii, !':(: .\J'aladl' t/lla!: I Hj'IIrV7II. ) t -

: 'It : \ t')1.tllPi..Ia) :. .. ; "* trr. I ,.' .i i ( / b. n 'I it!, r> ;,.MuMy nnJ "vJ'.cviivey! in i iPi Ih"lrt'll nl ih>> raieol' I 1'ixe//in I /, Ii rq pir t annum, 11.1 II | William N. Jackson, ) Aumhnient It.r &l'Ju"> M \ G. I'"ru: I t i.i I : v. ,

:' 's I 'l I'. I IN X I II I. t 'I.I,"1W "m t : .1 I al x'i/- inpToi -sI li.iMei !II I theuin nr sumpn I aaxnuxor 111.11. -ha1 I I br- I !. \ f( ; :,' .t

Elt I p .: "' r ::1 I : : '1\1 I .:'. H"IIf. '. ,p, p '' i! i Lay: fur: i-iiirloy! ai I Mibiiitiite any" tie 1tI 'tf I li Jl Ih.II,11, t I fci. h t the \\1\1. be The tlifrndant( nn.111 p.rsoiis mien-sit-it, -anhere y sv-.i.i. ji.n. ",.( n I r AI" ;T.' .-.,
i.t. .,
II I it.lii', ol t Ih--iri-tilulion! nl 1 the above suit u i I ltd ale i le- ,
r Lii i ( I N iI'M- .Vi-'j' \ It', i li4' ttt' .aUlh: ilispri I 'ilol I i to tin t IT tlc :Iir-t 1 section of ) '*
l I. i, : .( I: \ ,Ii I )r. \1 'I"Jl 1'Cc'1atIr h'\LIt: fill i red to and plead to the ileilaratu filed in The ucl" ditl'' I1d i:1II: )it r'r' .. .
'I.-'l .tin, I'M .t. J. _' ir in. .' ol'tins .hi.' \ lidnrt appear f" ..
i.j r- I l I' ) < ita i I notFieri "I' liC ,,
..3111C3'ai'v. 11 HltlDK) 111-11111111.11 'I'
.r1.ttL I t Ll.l i 'Ji: ,'1\1'' | I i- i' i I"i: ,> II," I *.. .. ;.J 1 Ao I l'h*' i i furihcr r.laineJ. Tiiatit shall teii i S.3 t :L' Aii'lbi- fiitheror.hini1, ,! h the ntithoriivafoielii : II\II] II In Mnl rl.t'II.\I"u' l. :/
,
; 1 V. II I I WI'I'I a'ti.i > l.Ih: '.< i-i a i 11 t -11,1" r.-tit of p .t. .1 tV iifih-j, I.H-haIIL; I )pC.Llt ,i dircrt i jt-rv"n I, rii.it thi' ir-li.il ,.fllo I ( itv .h.II lit-I, l'nlll.,1'! I II. mar: I ) Atty'ti lor I'll IT.Apalachirul.i ihe ilnll.IHluf'lnfIIIII"ippci.r; |1.1",11'.1 t'-taini.: 11(1 I '(.( .1 I I. .' '" "

I L- oil" ",' 1'1pr., I I. i. I. i I'i i I", -a ":111....LII I, i I j.u th.i \mhOr it!f'e >, ii patrol, to I,, thvir 1",1'i ,,1 'lereive tlnlll"t six .) ,) ., p.T arinitn( 'rti'.kiI.! ; H:. ::: 11'1 ", : 1

S c 11.,1, I :'iii : ". I.' i i I I '"i I -A. f") tn'. v ". i i'II I -r, wt'| '::11! h.ivo .intlioruv I..) iliru-it thi-ir pr.i.in. tV! -.llite I.., i rj'drlrll' out ut. morn in ih" District.Juhi i :hl) G Is .\ I ,I \ -

: OI'I'h. ,i.i i. t ., I i.I i I I --MU' .nl I j"/I. i ii I '-. in I i./ ii.ia I ,'i,I1 i uriicr .luring their t rut Ifta'u, II", "tli-1) I i-I ajprt.p' lit!'. il!! ) ) Lncl>c. ) Trankliti supt.rior C.v.irt, Ian ._ \1 I I' ..

:. .:. li'l. .' iii ei'M, : I.< i/.1.1I ..,-. !il- H .'Miati'i'l' ; '1 it-' ; .11 I ova v >ui liro / n.inJer I Is hereby emi >:'... I} An I be I liir.li.-r:/ orl.tncIt\ anthoiiiynfrpdiil xs > April 'Vet"lit, I"I' -- -

4 ._ __. : 'l, (tl I in I !r."'|1"1'.' I I. oi e--i-rx' .lelaJ'.t'! tni-boliavioitr) : I h it t I ihe I 1111-\rlrthiol'l I i }' ,I I be i-lili- C. C. Darlnsr j di-ire-s lor rua SI'S .\\paladl} l'loIa I 1)1'IJlI'l) !

::1' i ror .1.1.-,i r.f. ilu 1 y, rl t I .itiX" i' t r,1' in.,in, to. rfjioit 'the '.'b-'l I i I.) noi'ixe the', -itiil" ..t |I'|IIH.. htmJred, ilollari. pei The ili'litiilatiis-! all others mieic-ted, are hereby Oakford i. \\'Iollll'n) ,', ) I'lhljdHI111', .

t 4. nilni'iw; ( : M--\n\r.r.: I '1' '1':1': 'ir. unr, hlull irili'jt a i trnf iipun MI h 11'11, ::1\\ I., 0-1,1: r (te. iiinini"ion' or crijinsiie" I twiihiol I i II he in-litutiim of I the aboxcait. t I Pit J aie re.jueted vs )> API'I", ( .

F 1 'r' III'ill: !' 'hh''I III. ".:.1 ''I'' J'l.... I. ", lit I i M 11"r t .11.I. )t !k. Hun !fit;, Itr IH"rt than tiuniy \h.cr tie s,' mr i II In' P 1.lqlloh'rl\out I I' any mo ii to appear nn.l pit ad t to I the, tliblaratun, 1 1,11II,I tI.kilill MIIII'I'', I An. t.'i m (.': '.1'

? L 1. I1It.tII1IJ.t .i -.'I l r.il ui ln .in-ill, I ,. I Iii--I i::1! 'n, xx-ith o.l-, ulii. li iirii': hall t I'f .:olrttcJ: by Itl fix in 0.' .' 'I n' a-ini not? mil- rwi-c, OIpliplal.I, !. I the same according lo the statute I in su.. h ra-e made: and Tie d!. 'I. 11I1)1,. ami, ill pt r-i nu i', 1 I

? A / I L ;irtj'I1.I. I hr I"I..II.II/I'! i |I'iijn' >r uu \I..t tin; .I'MI' 11 n-'i!"I, .n I Iii M I xu-r (I.) tie! treasurer. S"C ."> Aiilb I .' r ''i.l, nil- ,1 bv li ,auihority afori'-.nd I piox-iiii-i \v. M :t.l.I. tfthF! :, by 1I.IIll,1 tic. in-iitutiin" i.i 1 lit .t'I'' I
,
t : .. 4 An I hi.- it' liirtlioroi t nii'-il: : exvry) patrol! 'I hat ihiIII'K' ": "i-oiin; il-Inll b fiiinleil: .lo reieixe l1.it ::111< lot I'ltfs..Vpaliichicola I I niicl t
Ally
1hlt IC'.lJlIcII''I'P/tt i
i :II', I ti Iii,* .,1\1.| I i i 1..I"r.IIII- .I 1.Ily-'il, : plt.ul toili I ,', ', ,
t A .'i 1111 'on t it-; ntiI! l of .I'I'' 11..t:. nt (lie nl in;; of! tin- the. tnn "f ihri'i I trrlrp ilollany.'r, ;.lnUI, the all the s.amnt', at ioidiiig tolbe".tIH"11,
Attj ij I S.-ieii'. .IIII! i L tlllli'rllv""I.r'-I'I ; : v i.'il L I, al :0 u''d 1 }<-:< an' I : patrol the Mre-t 'ii to IIP paid i,I 'ipnr'i, s i ilx I out t i'f any nioaey in tilt trea-ur)' ) )i'trict provided sL.'bIL.I I'' n :.:

the ilitl'i'iou' "I' 1',1"1'" ; .I I, L'j.u m-f.i.il. ,loll AMMoiilt I l.iIl : ..1it. < ,. inn in 1/1-hill! rttf in necs<,?TV, an 1 hall: inn oilu-i, \l i-"' ,i.prnjii|. l i.i". ,|. ) John Locke t Franklin Supt-nor Court, Jan :u tJ; "; \ I .n J L'

: 'ir il ( IN'Ili: ".-ii"'" (b.. .i.i'li II' 110' T'i iiiio.'tri'! Clllln.all kitchens, } ..poutliii. fte.' 7 ,Ati.l If I, it i t lurihrri I rdaini'd i \ the t auihoiit \-.4. S April Turn, ISJ'tK : '. A""" : i I' ;

t '-'l'lie' Mi-mi .nl 1 ill I- ...111 i !ii-1 11'1 t i flui'/t-; ." .-, ..vi. I i .' juri-dn.tun of III-' orIraIl'fll' nuillv ifoit-Tiiil' I'h.il' l tinlav lolleilot' shall; (, aiIot I.I, as I C. ".Htill J disiie !nrni '' :STS --.

& 121A i j;/,. i.-vt t or ji .ltll'.- II piny. ,,ii .vI/,: ." '! i-U- .iKoeit.-I h I I I o -in l i ./ ii4roor p-'rr'i* 'I f i-olor, at "\. I 'uiiiprritinii, : foi hi.I.k'--, a i omihi"i"n of fixe per The ..Ifiendant! and nil otherin'ere.s'e.l' are hereby .\Jlalaellicola I Pi-tint) t t.

I fiifti' : : 111 .' IHlle\.f >;"i-ii-i 1 il. a.l. I |I".d" i IlIjll 'I''u"al. 1 n 1 ii"-, an I I .. ii, .'-n M il.rj in ,ih--ir "'"''rl.tol ',hal -.-, i nt upon ;all (th'' iiI4'fl.'y- he 1i.1". I I Irtun taxesitulpix notihid nl the in-lilunon t'l the ahoxv sUit :,n.1,| are r(. i Odr,1: ,! & \\11.' "nb J 1II., '". '.
k ijiolvi! 'j.i l I I I I .e' pir-im 10- o.--i toih..' 1".i-nrll ; ii'on| all .ll lis ofpropeitj | ill., I lar.rion .Ii'' r
L 111 \tii : n.fcM-(t- at tli pt'jpl.-.it)! i, ir-, II.Xth. i.11.n\ "I"III.lnllal.I 'I 1l"sin' to anprar and ple.nl-o I I the Iiltd in \.i { ,\ 11 I l. ,
't i sq .. 1 II't xi.i I "i'ii tl. 'y < itft-ets, Ki.rtn us i 4 4. s .1.11./HI.y t / : 1I'11'I.t I .I. tim uliil-t( ll.: -A ill, I -aim aC(t1 ;,; to statute in milh! \ \I.IIII".t t ? It
//1'. t'i'! ir I .I'n Jl.nrsi.f' I ; ) xvith- liu1 i-li1, I tJii'simi'IPI-S:i a' I .. albnieil i I I lo I : I't.i: I
I i ( '-x '' } lolI' p"r t' VII I I. .V'lll'.IDE L I I .
t4 i 'i'jjli-, | .I.1:1, : -. "f { prox-idi-d. Tin} delind..ni. .
i'i aiiyirili n.l I
M all ,
the r eir.pl 'I ,hi"" fur s.-i'e' I Icr Pas-i-il, I J m. inlei ,,', .
: ,i.-r i n' rn pi, >ui' ovxner cUI.I.t. I'I i :a t : un ( xlli"l. 30 }Hit-) / I'; ti .
f ii colu.ii:' 'j. xviil i: lie '.' "m t I'j I euJiJ i III i rtpccllul'Ih" ; ,i-,-r\if MI'1 h I'r"/l 11 or p'!'r''ii-, ,iti I ,I ,11:1,1ilal: 11" I 1"L: S CllirrCNDLN I I I 70 ,J. mat .Ittv. nllll/. ,I 11 I the 1II-'il1"'I'. 11. i )t", (I., r. "

.j .,:11"1111.; l,ii'ii'-i- a iti.ri.I| 10 ,ofi-i't I'vry0'' h si/ It. '.* "rrt. cf. Dltiiff.Jno lilll-stl-il III |ppi I | IJ, | |It 1oI1:1I| : I d"( 1 i'
; el!.nntjf, H 'I' r .\lmlnd.It'ollt the} sjiint-' miuiiiing iu (ilu "'. I iui, t .
4 i u-M'i.i5\ a'il' 1 v'I ihiiLIe c C )-nnunity ulor, who -Inllbarirt'l! I, I l.v I ----- -- - -- ]I'SLlL II ..

t i4' : hiv.' i I.j i. .1| Ih! -1I"II'.r t 1,11.'; it.-i *. thtii l"r.II' -,1. ,!t' It ,or r IW,1./, 1.', noi"C" ,'i,',Ims ixvi-nty hiPIII"I .\1 ( )hilmniico.fnnta T .v nit. MIIXHIIIJ; l"i ,.n1\ hit. fsupt i nurpartotf ('.)url providf.l., .\ 1 h\\1I 1- !
fit-' / 11 *, I h tnuhT httn 'il I fhit 1 it -hall I"- 01 I.. 4.-Jiio. 1' J ix 'Itiiu, I Iinyri' i'k4: I jan ::o cBl'DjIlI ,I'I.I
S.JIJII. ; ,/fit C'I tj;' .1f.I'nl".IiIIo'f.I'I {.I II S- \nl il cr ( I Iin? cr.lm.irne t-ntitli-J! ,\ it oidmanii, I l t tit 1I .

f.} ] the 'I h't, '!.! ; .1,1.111-1\0"1111':111 i J I : > lifibjt; Hie ''irv' 'Jf.,1 I pitml aul I they 311! her,'ty ;ttltl1or4.t.! 1'0 1 II.tl the tt-L's ,\1'.1.1 I J.tlr.I., >I.t." k, ,\11.111,11"I, lit I IIN) .

{ ,L #. I t I l.j xvi'J: enter !ui, j hi.I I I'iiiM., uu ,l.-r tlie: p'e.i.in' ; li irrt ;in 1 prup-jrlv ''onti'i"' all ..lior'lfilrioimis! >5.rc 1 I. I'i II! urdanii-il! by 1.\Of .! foiin.itint'iiol vsBayless lJamng. :'1UQ It I Ikola -- -
( I nl)
whom 'm"t'tIll xxliilt- U. Bioren and Jo- fkI i lr lI.
tmv
1 hop') .i-il I hijl.cf! lint t .,il t ,!iCilillll or riii'\-.i .Vaiti-p-r-uns: ili"y (the Apal.ii; liicul.i.' That! Iiini and niit-r
;l4 ; n' pol.ti
rL will .11141 li : li > ':tiii' ol th'ii.luiii", who-hillbc brought I tt inlo ,, the r.isMiiie l'I"I 111- or.iin.'ni'i'. tin- lollnuiu\ \ K-t-s slull, s.ph; .\. Heard;, lo inulytnpaitiieis 1 F.lll-on' i 1II i |I".'Ii|, -nr, ( ',,,
en-r fjr.n auj put I of ,u.-. ianoi. ..r m ir tll'! sy. sii.ce-.lin'iU.. be iltalt! ..tha."r.lL I inirj-t I ii! undersiyle I J v > Apiil 'I 1 1"1)1, .
untho to :
; )
t "' ,ih. mivoi, \ !b. ,,| |iiit.i. ,| to ;ihe I llarlior Master: ul the port ot Apa.ifln Ii': i .
., 1 reint, of ha i-MiiU-'i ".-. It/* II1I.t, | ( ie-thtt 11.1.1111'aI | to I h\. !. ', ii oli:,, I to un : / ot Bivliss, !Htaidimd, i KC I'.irlmi', > .r-t! \ "'i",a,> )IIr'r.. ." .. ,

t "i. t: k-pt aloot t" 'ir..n, ('.j.II':1I' : \\-jr .11I1 I f. .II.'dhll"' t Vi I II,* n faith'-r& nrr! nil.!il, that all cr.lman-, : Pot ,'adl; anj i'; atnval i i (.fa ship, Ilion, tiTli' 11n' .Uliiil.ni!; I Imit! HI i oil i I ,, ,. II; I* ;{

.It'-oteJ' t to Ih! r..I'h' ,' uf I.iti'i,: i nuie; ail: I Mjriliii : .- .,tI .1 'n't .* ivi, h th-PIU.I-IOIK ul uf tins ordinance l'rir' ,, lioont-r 01, -t. .,p'CI'nVi-r ''Xi P I"n. t .Ialljw..i del.'n,!l.ints ;tint. :all "ihers-,} inl I"'f'I'nr! ,' hereby iiiiiifitil, )l i In.. tfl.titiiiiit' 1 1 ,tin l .M, .,1.1',, :1., .J1"I'l.nii ': .

I. Hi 1 ILl.e (!li-s j ". '/111",1|" i .,,1' v-iiT I il i 'i. i'ii'e.i'! "f. xvillMut Ui. 1.1 I I ii-i'-' a irlieifhv. ri'p'altfil.l'i a t half c 'UN l tun, -underXK: ) tons Iu.llln. t iwo iintitit-ii. ot 'the 11I"111"1101' the, .iboxt-, suit, i id! tire i le-, .. n ,ifisbiui 1 fain! ) : rtl ,-ttin? >III' ". 'v f '
,
1 f ivit'l( j I i-onliil, -lip.l| | ; an' I I h,. |1'.1.,1,11:1'! ', '. I ,>viJ,I >I.u JitulilV, I Ii3': : i.ent< ton ptr Lurhl'n iUested| lo ii pp.'ar tind: plrail, lo I ihe Itti! lari'.u:I n fil.-il in dllll'UI"I', I i ''II"II'I'1JlI"I"! | | i | ,v 1 ''I.r

,4c ) 'pare II ) :pun t j in I i'i 'i it t iMjjU.y! ot pui.lij! fanVr.tim / [I.. .4. (CHIT nXDnmayor.: I "Tor rlr ril li ;ar.il\ eveiy an ival cf a stomul'oat, one ,ilol- I the sjinie: a.. i mdini to I the Miilutc i I in MII I h ra-es' made:, i ml, ,il.iii. jui'aiii.iiii.n' I lit, ., i",,' Mill ,. ru,: .,' ,, "":. '

:F J'. 1 If.! ( 'u 't ", i r I\III clerkJ t lar and I (illurn- and, Ill (iVid'tt. the O.rilaliun"'I'l '.- tmio pie-i nl.i'' >t .. \1

.1 L :" vII'! I le ruMi.ln-1! I on .1 lir,' .. .. .- ---.-- ---. -- r t'oi 1 IM ,h i ;ain! fverv airixal! of a baiiri'. toiton bux, SEMMEK I A HA'If' Ptmmts t' Ill//'i.. Ii'.l{ ; ;' I/!!._

: r T; .iQl I ," -f An ( ll.it.\ (-i' I jail. tt IC iiuv !H IS Fliil's AII) jan :20 6
; .ur -1 1'1111\\1: l> pp, II'l.e.hII"! ; .1 I ij} I ",lai.I .
(1'LlnUIWla. -- -
I, : :alIl1 i/ ell..p irl I f" t iXiih# Hi.- com. u..'IH.-L-i'I !in'- 1 ./,1/ ./ i ttftii ( nrJiniintf 1-i- j said h'ori'a.hail.ir t h itnd! i-x-i-ry inniitli, \'I''II.tll'll',1' ;. in ";11'1'/11/ mI -\IJnlluhlroln- flbIi'Ict.jinies -. -. -

1L ; 1 |I' i iTn'ii-it: I I'jjr .1 J .il lir, a > t-.&r :in I .1 1 \\.IIII, ui fi...'. ((!/Uilmu: /1/ fiiutiilinja ri MnUttttIS /lhi I .'; ,, i I.r That Apalachicola, I istrict.Cnmlork !
I'"blr fse. "
luither loail.nsr
,\n,1 bt' I t
l i I or i i t -
[ 4 Ujii us ,,it t t ill.-! .'111 I I uf i\i\ : v.ir.. lpa"t'1.z," p.a""L 1.3 : I ".11/1 harbor 11-,110 Y. Smith, I"ranklinur.tiul': Court, J Alldll'" f Iti 1.1.1.11 'IIi' f, I:
t rl" Ii1zy at I the uliaivi-s I by 011':1'I I 01 I mj-iei ''j'\u""lJIb, r trim KIHAn.n :; .
I A.Jturiuj! : ;.i.-j'i \\ .il! 6c tiucrtu' o-i: ih! : :IHIIh'rIH. S I ii ornn 'id, Uy th" Mivor an.l Coiiiu ilM. hal; 2m> pa| > f I to a xe- 11 I lui'i-i' -, hn "*. vsThomas I lloxeyTh" f Inn' tit Inr' iCi7, : IH) Iliiam Mauley' x'E tl 1 al. t t1'111' 1rin l lI'l /.1::

1t4tLT :"i 1 "..I I ih-- i ',,1' .ol : Co.iiii. I 1I'ouI"'I"1 I : <. cl .\\nd In- it fil; I hiLl unli.ncil?, That: all \'. clwithu. .- t I..tiii.iit' I HI) (0/1 t I'M fII I !lit! "

; 3 1Ik TLc ,ili-t nifiS'-r ixi'I, : he i i-'I", I a'juut*' i tin! 1-t I.f| it. 'u a I'u'i'.i' : .M irU \1.11"1101.1'I ; uf Hi-cf, ri., J i hll.II"I.f thii < oipoi. ".ilion. -hall i'1, k. : C lbiihin i > i i t"ll"1 I !i' ." ",,' /\ ."

:Novemu-r ; u..I I 1 I'M t Mi-tt-r-. I t, 'ir. \\X'M' rei. I I'."", 1.1 I ulI.: r t in-sh m"al': ., 1..1 Vii.ihl..'-, U.ittei i 1,11/1'1/ l.niei. i x''ifd-; I iu i 1,1"1, jitibooinand, h\1 ,', I'' II'!tart' end allotheis I I iii'tie-it-d, ate I htnbx,: IH" II I .3' i'
I 4 ," .' '! .. I C.: i I' I other arlii Fre-h I'rovi-um- I r hmin bnaid, !h nisi ai itt"- xxtiaixi-s. 1I"li.t1ofllll' I in-lini ion ol the abux<> sun and are lemips The I'fC.n..intnd! pl| o'ht. in i 'm: .MI > ,. k:
; -i.- t'u-pro-pei tu mil ilii.j! t I" vi'j-.ril't-r': ;' lit y, an t.i ani '" \hit .
by ed, to appear I.ndI.iI. / lo I ll.f. ditlar, lion li i-d in nuiitii..1! ol' tininsi" "'nun n i'l', il.c I ,\ ,
M.irkt-t!
3 f' ,t,3L! ?>4 the.r: 'I'Viti: .IIM' i i.i "'iI Iilll, .; II nu '-, I torwir.li.i' -, 1 II 1 i i !! .i'i i 1 11 I t Ui- 1 ll', lieruhx' h. r-tahlisheJ in ;l-. I .\iilbeiitiiilht-r I i u-d, That all I Xi- 'il-, ) I th't li ha-tun, lilt t r.l .. ,
1 ,11/ I'll ,'. 11 I : .' ur'-ci I lli'iv' ", aiil I it h lt ., law- si'iinb! ,,.it-, \i' nut? .1' ititM.-t-d in -,' UI I '-ami', a< i olding I I to :iiiite' n st.t .1. s ni.ul ptiitii'ii' 1'1. I I" ,r.t i ",'", "
: ; ) l'I"o. bv Ic! "'Ih 'Mjbi-r. 'neil t, t to himat : n"Il 11.1' f"'II'il n'' proM.'rd.' bEM\iE t 1 :: .1-, I PA' V IS, ...I ox e" t ,.i-e a--'i'..vi l"il t-1"' \,. 11'/1'/ "i' '. j
.
I : i t "r .1.! le of tio-h pruvi-um in li-1 li I < ha an to uthiiin .1'
'1'1'1 i "nIlli..I. h nijin( aiiro l I ,
( lmncy'. > .I"I/I I 11.,: I 110 tinsaid, : uppoitunity nov H48 Pit II:. Any-, ,tliHi, jll.1iit. nr (.11"i liftp x-ip 1 I., inui.,1, ,. ,I. .
itv. .j.pii.ni.'ii
: -i-.i-1! |j'\t ie i: hui tliii li.nits ol dih I'/i-.u. i.ik'!! miaiffo.Sei : .
.e j4 1j j I 1lllrllW'I.I.' !i" .\.I.I! I s iv 1 11 "ill Inu, | 1 fr"III| I.u. -I .111 I i lie\t'irti"f ai,llitl'r, Vhat any ptronr ."> Ami be n" Uilhr ie-olxe Tint all xe-si I-IIjin clii nir.i. j n' -i I nu') I x 1. II

s .f ii -"lhieri'! ', I J 1'i.e. ;clll'I i, |.M .i I r'i...vi-uur ..I ,i-iii : in -iiuinii.. to, or ohll, viul.itintin- |>m- i :? at L? a in !hor. ti1 Inn Ih' jurt-it it' i"1' ot,/ihirmpora i [ .\IJUlal'lah'oln niniit.riiinklin FtMints &. ltiri'i; >{lntii\itti,, .

' : E; iJ t h-iiAs." J. KMJU'I.KS.\ : \ 1,1 1' I of tint iu.1inn'i-, ':. s'i'l til, on conx'i.'ii.in l.iiout'i h.dll In- tinier" the lonliul t aii'l -nbje-1 lo the iiislui'. Ntl-on! I txs C.mit jan :30) G
Hawli-y Snjerior
111 l .
.
$ < M t I 11. 1' .i'1.: ol ih" ini'inbers' of Conn', b"ni iiif -- --- .--.
bil.., I IX I iv'or, oi' aav: .1. I tion< I tin- h."borm.I-I'r.I ) lWin. >ov. I ti-rin I IHA : .
; --.. --- ; ; :: I in .1' i Ill not; ex.'cMins: : t',efltv ilollar-, tor each bi-e li;. Alntbe, \ I liitlhei' t i i n-olxr-d!, Th.1 ILL) xixvel I W llu hards' vV Lu- 'ta> huunilor, SI.Vl: 03 Apalachicola I Distrut.Robert ) t t.

' ; Nt'WMr, I -\\'II:' !'' aii'l exrry o'li' n> e.S .11.1111all'\'c..1, : (to.li-i. hai I th i-hu,ii ,ii,1l, MAPI pinis nlI ciuIf oxi ,tie, /iiurrly i roiparmci Damagetfcltoy: 00 Al.lrn!. iJ.."ii| n I Pjfkm.n: ) Ft"tmrkitn, imrrrhi'iits i-,;

.: l OU. J. n 1 It.\ 1 : ,| \ 't itr. It : : :.t t. .I 1 '/t-. it fur t\,., od.p/ro/ That the Mark't I Ii, 'r hoi I, nr .nl I iuW!"' -h "I ii'-vi-r in ihi-uxer t or :nix ir liai'e, iiti.'i. i HIH! p. i : ,i.us dug'j I c' ti.iii'ir .

p $ lfl 1; i 4 ;1.llpt" I I"( all mil ""I.I.'I"ry' diei-"s 1 fill.V.yi' l ui 11' i b'.op 'u",1 1 i-verv .lav, 11.t '"'ek at Min-n-r put1,!'!" .h'b'II'I'11' i l be jurisduiun oftlnlorpoia (Ih' -xlci'llti I. h"d'lJoIt) ili-. it.-. ito f t"IJI.r.d i MI l_ k'l| Af in'11 i n K:

; I' ,! : It hi. IH"'I in.-1 I .111 I s'I.---i-I.: I I ".. .111 I Uiiall" h.! .'1'js ,1 I it '1 I'r"'k.! ,\. M 1., anti m iy l II ; 'ion. tt.tin Win \oun;. 01 Alien & I') $.ti. II API' I In rl i*.' ''4's

wh"rl h'pe hi i II I 11.1.I ni I iv'i.'it-'! ili.i, II", :' rii'i I' 'ii.-l at :Jo"i \lo k.l.1 I ,t-very .Ii y "XIIII| l S.l! at Ii. Si-i, ". Anlhi- fun, ,nir re-nivI. Thai' if any rom- \ U lUill..JSI'amt'r
\ i I'll ,feii'l.inl and I all!I oth'-rs I inti-restcd },
1'.I'uI"I 1'-1! 1 I all! .mi' |.I| lilt ; -tt'.nnl'o.'ii, lurior, llu. xmlaiftiy ; arc henbytioiiiifd I'ubii .nd II J 'kfncixxrii. ,
tac,lieitic u 11 I ,d--lar.-1. 1 Ilh. ,IVrrr li- ml I I i .in it -llh al ur n :''Hh'i" -I xe--11 I I. : ti in "i J
I ,, at; : t 1 't it I\1.I sh b' l 1..11..1.fwm. \ I Ihe \1.j Ik't al the I lime t luI t'I( Ih,' tori'ifouii r' .'...ilaiionhi, may hi- t'l l/ ilu m-iiiutii ot (he above. 11'1>t, an I HIP niii -- I.
'
L it i M adaptel$ I Ila \\',- kIC1' i | -i q ll, an/ I it x*. ill 1 remove II 11-1.0 >-ti-t to 111I'h.a.1\ t to ih.- iloditriiii'in I; filrd inilif ,
.I .1 .-.II..r I i iuibi! same hv al fiipr.nii' eelini1 hOv dollais, t for. "',I'h 1.I.j11' I.IHII| | The tt'I.J''I; i ml nil oiliis,J mien" 'ltirf! nrf i irth:,
1.1 ; ;:tl_ IIIMI| "> i 1.,1,1/11')1 i -' ,1)) dei! I, i-ldii iy uii.'ii-; | :S.Mt;. .\ "'i.I /" it furl\rr, orl'llc.ThaI the bell oll"I.n'" h.ill. 101 the u-e the rnv. and, ,the lltt'rii I ; 1, same a. loulin' to the stance; : MI h < nsi'- i made i andpioxidfl. II0l1fiII"II.I'I'li'lIl" } n ft tin t 11 I I'llni"' ,ii I"< ,-i I ulinrrd .

S -it.rcs! I1 fiei.'ieully( I) kiunxn i by t ih,1,1, IU.. i.l f c.r.ar-, 1",1"1-, to tins I'lty ,hal 1 b.- 1111114 up at the lar"1; |. th.-ii-eil. I tie "'rnuiplHMml. ; ,'

1I, ) .*.uls.A: l i I.. .1111 I -,'Ii 'ul 1 I". iHitv ot f I the M,irslii ll ri! I is III h'r"I\'I t 'iiipowi-ii.,d lit (.11'11 I -ull!, l.ne: ri'ber' bv !I.". nov 8 H riillsAuy-. It lie-impi.tit.iilirgioll.t.-taiute, in -IIII.I .. t n 't' :..3pltwi.t.d.

i jintii"iii'i: li.ih .. ) ""I |I..I iy| hiving a 1 I. ui\ .,1 ii! ojii'iii'i'' Ililt I lo-inx! of}the M.nktts xy on |'l inpeity I ur through il) iif-tn-e of the! peaeiin C (' \ I''II.

t-t q-: t.tri.t r.1 e.1'! i-\e, .11.1 sp.indiu. : : 114l-! .-uI'i3 ,..' :"i .\-nlli-i 111111..r IllrH'ICd. That I it shall n.I'' II'h""V' AIM I'ISi4flhl; % |>i,lvirl. m.ir.!9 _n_ __ .__ ._ '\ ,11Pilladri'ola ,i' [ I '*'.

I, 1 h ith- xviih, so'iiiid tin lir-t ic-ouli-t-: i.i' (tu.ri.I 1- "ii" I litxlul' 1,1 i .inv 1"'I'.mlu bnu r to 'or oilJ-r lor stl.thy .- Se 8 \iulbi', it fiinhcr' ie-olxr.1 Tint all orJi u
r.'ro C:. N. l \ I Ij-Iril) $ t ti t.
I fiI2' W.h nii-.ir.i'ilf.. (1'.h.IUI.(' ,' 1"\\Iiof pr'I""n., ;anv / n.iii.'i1or" p ill1- i-f t or ''ill .Iii e- 1'lllh"lilllh! I lit| l-on. ch.-'ilt-s u G (
:I
: Alter I II), '
: (1. ; \IVCIIIh' 1'01.; .r 'n II, .'r> I iV--li\ ,i !i'l; ali 1 I ran.i I'-il''- 'MM-01.liu. :>m'e. 11-.in'" I iht-y aie ttiItl))' Ir. I ;ti i.litt and \\illiam I IISuwari I. I Prrnklui Supeior Conn The Hank ot Pins.uol.i' '\ i ,i I tVs mint
i.k < ICyt.-) 11' t."i ,111 I III. ri"* \\-r I'r. "ti mil in.iv bi' | ill on) ( .1111,1 I '." I tin* ::1.i I I'Iiun"I,!.'! '., _-I, I y ''t'4 !1:1:MII : ('tij/;'rill el 1 m I fit".I1IIo.r Teiiu.l I 1 I'slH.Altai : I Fr. nlI.1I '"I..I''r' C'' .:1
J.'II.'I
.4 E I! : ti'Ctl.' re-l ir.-1 I, to Ih.. .1.h'.I a i 1".11 of .UI In. ..1 'I II" i'i-' .ol ( :.n'i.'iI., riot I.) eieie.l. twenty clollaisll C KiitH.fM US*. CllirnMiNnior.: under I th* style, I ol Net-on, I ii itt ezt :7t.i: 01 Oliver Crawfotd, l tli'iui'ttl't; (,()

.i : j. U jIIIII.UI." ,' :. I I.i' ,' I :Ml I ".'I "Ikn. ,I'. Carliion 'I') Cii1. I 1'IInIt., no) w I The di-li'ndants and all oIl,- ''n'I., .'-.,' :.n. fRtitilii'd i .
1; fjJ Another, c.i-c I n tii! 'it t .i )' ir I all'r .. Iii ,! tint thi1 vs | I .
| 111 n. -, i :! i ii .1,0 l > ,it f"rto.7'r.l I '! .Vivori All Ordinance ol, the In"I1'.n"' ul I'I|lit, /1'1'"- -'lii 1 ".iijililrd '
., .% -.triiJ) : < .xili'imoutli I !. HI in I':! ni'ii' anyv' u .Ih''.!" rIj ai1., !. ,' ,. 1 I i '.'ni ui l "i-i'iui ,! si ills in ih ntarI S S. Boonc.Janll's. HOJ/hl'l/ I ( lo appear and pll'.IIIII' It.., ill-, '.n.i' ,toiaid '

( ; fti-J ,u -urabli-: ,it'i a I iu.1 1,1.i| i oa| ,11.|, ,.y-T, si ,<| I.. ii ;al (11',11'. iiun-i"' j y uii( tit'! I 1-1 of Nox'Piub.-r. 01. ? ||1( > refill it!,' I the -loia' "i' ol K.MI: po'.vili-r I in I ll.f! ntyI '. .t lortneilv I ( railing i ttn'! I i'','. I-\\Il-: ,\ I A\I I1"

t. 1! I j ':\1 liij. \:...11".1' 'Mm I m I aliei" '11-1.14: I Dr.) l""i '1"1 1 x' 1"1. -' 111 theieattir: as the public con vein ol 'p.I'h., .11 ;:.1"\11 S. S BIII.ne.'k Oo. II | apnl II A.tx: :h' ; .'

I LI i I':) l' \V'iter but .1 texv ly ., h.r xtCuVIcI,1 tin 1'' mr;I li-.l 111'-1.1 I Ih,' teiul of oiujeai I. S.I.: i I. It-- ii .ii, '. 1II, 11.1\1 and,1. i ".,"1'1 I h,' i'i!el' iii'.ini.m -'I' ol'pr'ntcrpvipH! an* hf nbvnot'iii'd -

r &4.t .iIat. !".' T. .I rI'v' i oritiiiwd, I llnl: llif U'.i-ors; 11'1 01 hut ( \Oh| ApalaiLn, CII, i il i lunu-il oux,, IC' ot' tin' iI, .tiItil.'lt" ot' ,thi. h.111' ;.nrl.'it ,M,'. .\l'aJadricna! Pi.trie I !

4IV: Il t -. iii v ill-: i II i "il I in irkt! liiiue shall ha/eno rirfht ,to I Ihiat tiuin :and, al'i-i" llu. pa :1 o|" I ilus OI'.lm.11, t-, I.h.II'1 i I. iin'-iid| to :'rT'ar l'' i 1".t 'o.li.: ,ili-i 1.11''ii"ion fib d m ,
t t" .& ) : I I 1 : S-n-isl-.i I 11' I., rtx
V tJltIFI' "i-'l.h ior. liu"i out l I tinaiiu-, or any pin t Ih'rcol lo anvo. I I bu l..ufiil I lor ;.mv p'-r-onor p>'r-onsto k11 inmy I the samp, anoniinnov I Iv I Itl I i"iu I m lid h '1- ". in.: m- .
{ $ is Fi ..it th.* It l Pitij! .flI'I } dAillins nut h, ,' 1 I II I hi'| t 'ui
1,1.11" dII'hIt ,."i"r p'r".n. u '1'- .' e, wauho.i-e" or "- on ,'11.1 i PtIVI1'l.' sEbllEs: : '1' ivis I '
4 L.I1 ;J I'.n.L'e-.ilie; X / lh. 111ris Win K. 'a ,. k-on. iiuii..rt i1'l.e i-"
/ lot street -
s I I..f.) II liiif''r I (tr/i i-it, Ih.'I.n,1:1 orI MIX- piivale publif "I tl.IC11,111| 8 .I IS 1'll1l's Ally's.Apalinliirola .
11 ('Y .4 ril i :. ,i"' IIII'! .1 4itl-.i: 11 ixitli. wh'1 I 1'1 't'I' it in l I mi!;' housij ,- ,.t .,I I t,1 11>"nun ot this oipiii.rioii. | < pi in i poiulirhotie ---- 'l .d.'ffiid.'ril" and. all others inteii-iti': ? :till" ",t

. i f I .1111 .h'J''h"| i I. 1!" II i I t", 'C'I in-nly bli i II I torl ,inv I pi r. ''ii o' -r-oi
I f i4l t'qlt Y"lr" % ,. .1 ,'".,' j"'III i. 'rird' h"'II" ,',' I I. of i I I. i \ I ttrI'tl'.I I tothi- ii',.' ol'lli.' Cnv.S \.h.e un; tin'my luepo'in.U; ,nndulnililull' be in iuntd 'loajpiar and plf.id, 'in .it-|, dielni.iiii! 'n ';!1. .;,
; .'iE Out, s'all.'uipul two I lit'I 01 1 o' MM I sejvl-ite and I Ip A. T ISi-nn.-it 1 Praiklii! Sun-noi' Court, II.' ,.I"C. iL.l L1.: & I \ 1:0
1 4r No',', Term 1 1.:17. .
Hi -r.-of siul iiurkil hon-i, bi'i flU lU varnie.t nl I Hi m i-iii; h r.SIT iipnl It PI'lSAi':
7 I .C
i ) i t in I I I' .
: ;' I 14 a I \ t II'| l'I'.lll- James Carroll At'', nnent I for -l i9' Ti .
.101 J
1'1 r"I' I b 'I Iontin, i.\pir "' ,ol.f'h. liiv, the o.In"III iv, by an' vJ 3. An I biu, I lurihi-r \riilHI.! That: it hal noihi -- -
t.) th" I$ v ,1 I -. iif :Iii 1'
i .1 I : \1 i ) I | 'I'oo
' r'llll i"II., ''*i .M.iX'ol, .I f t thi- t t h: ill ri'iueJ or !e.i-,eI out loi lawlul, loiny. VI--M b.irqie, or wri'j rrrtilt -.nx. Amli|' ( )liicola 1)Isil'l't) .
', I j 4! tii! >t14'l a 1 .niiixr' lor .1* 1.1 ye in I I.i dii! ili-tn-s-iu Ill\.J' ; uh I iow.l'r lit The ilrfi lul.inr' nn.l .-II bIb' rs hit.' e.I ,aie heielynonhi1 '
ohi-i: di lipiiou i u ) ynn blild.
: !:'i-. Inl I in i II.I I.rli I I h..I.\.I. | Join M i Kiiin.'y i A II. 'l.inntM'lanklin
.
ci Ijl.illl-I hi- r.e ''I'n.'I I I hu 1'\q1! 1"\:11)) totill .. l II> 1 .1/ l>.' t it/ fig rI.r crjnifii. Th.1 llu "'a.o- 'o I Iiy aloii! -I.I. it'fly xxh.'il; t I viihm ihe jl'IIII1"' ot t! the in 'titunon% ol ihe I 114.1;',' sini, rill'' are !'. ,., fc-up C.."..

t '- ;t woll'r u1' al XVll.l, ki. V 111' llAmt'iir ul iln- -'11 1 '.i.il'i.' -i! ,ill Ki-rji Ih,' same, in ,I.I'J'r.. nn ol itt,- ,,\Imuit.111071' .lily" 1'n'l I ili of I lime i ." "I'II\ iiusK-.l 10 J'ppt'.ir j ; rn.II'\I'd 1 i I lo I tie di-i i inr;'I in n filnd I I i m Jul}.n J.nnif-on J

: i3; t".1. ,h Ih u ,. .llh"r| iu 11, xvii". ;uCti'r ''I} : ff tilth or ,lc".c.1 I'.iinerof I :Ukltl i \ihai twrlie ,. \I\.hal.1 h v.-s-t I. buqiie) I ihp siime' ;m-rurdiiij lo the statute, in such casts m..li,'
The, r.1'I'ndrn'! :
I''I' 11 "dl'.I\j.1 l.n.1 nil o'hi-r mtcretclsriiiuiitit'il J :7
i '
.
lid
' ; : sj'u; Inu; 'in.i'. ..noiith i ni .'m/ I rMl: ttt') ;it'U.UV, i-i "1'. I Ita I ,"IIII\i I t I likt-lv I I to proilnei* an IIilphC3 iI: ill :,11no or \ ;, ,' ''-*' ,iipnvn, be (f.i',1'! in ni I proxi lit,. "
ol .
.; 1li /' ; W Ji ,11.:1:: ,I ., II h,', I !." pliv .".j"1' nf) ". 'I 'pti.Mt1-:111.1: I ol 1 f.i i.h.i..I ; to .ilo\ o %V titI ri-iuni'il} bv I the saiinprm itM* ai illnwid\ l to Moresidrcl.ouc.s!. Oct. 10 SRMMRS & n.'VIS. Piti- Atty'Apalacliicol.i i n-iiniit'ii' ul die imt't'. uii' tninir.l '1
find
i'IlitUI' :
< to ;.ippvar 11..11 i 'luili iii| .1,1-111|, | r { '
t .-f 'In- 'n ,' 'u-h.ill. 'i'I., htui" I in'l vim inn' exi-et'din \e, ain I It ol ilo-, uin" i n. miSei --
> "
wh! I -11.\
wilh It lli.'y 1".1..1' ii i nii-iir iMi-! t.I.r. 1.9, > I II"- la-c. SLMMI.ij:' kv l'\\' "'.
uti'in.i'S ,' ::1 i .Vnllit-I In or I nu-l t the anihoriiy,
'
i I i'ii r I )
District.
i ., nti I il1 ii'- I" c.i. an 1"\1' \
; 4 t tint 1'.li ueir't' I .\ in. I.d i | i'i""i t'ui'i. .-pnll\ 1 1'/.11./ A '
i k I' '11l1 : |II| I li//// InrlVr 'i.i /.1. Ihlt il shall: tu* :ifoiei.nl I: I I Im I I'n', ,\.I.r [ \ i 11'"I' h '""" iiya Holme-ij- I ,\ lla. lunntx .
.. I i h | !h" ( Taylor, ---- --- -- ---
3 ti. I" 1\'I'r. ((.t'n. i "; ) ,ilu-. h b.MAI .' .
in.irUt'l I -h
|
I nl'i' .1) ?I'.hl\I oflh',', i 111'11.Ithl.IO'i.llh iluitnmi "i- pioxuii.I in": 1'set I. ni .1 I ] I I I f'r lIl.l'n Court
'1 ; r rriii| i'l t 11'I', lo I tin1:" -upjiiisi:' I ,* s ;, olie.1 Inilltothe nili-san 1 bx t ill"i .1 I I t; 1 the htipi-noi: Aj'iiladiicola I District.Ad.'iiii ) .
' 4 1.4 .11 II"1. I :>,'l t :li '' r'a, n I 'il / i res- n ,1- 'n 'I'.,1.1( 'ul-n"1 11.1'1'1 Juhn L. tlun''tplll| It'rlll1/ ; :) t.1I1t(1(
t J
; n'll' I '')"' h.* i".in si-- xxii'i Ih.l i"u i : 1 i i tvi .11.11' j 1" i,.flll I '1.lltIIllobnn I 1 boiore I the! :111'r"1 poxx.lri' hoii-e in I tin- i uy.S. t.. uiiil I 'r.nkln; ( '< iipn: ; '( -::

.' ; i I; rl'1! .1,1., I lOi'l I ll lilt,' I lit\ t(> | iit'l.. lllloi: !111tiol .:' I up t '" ""II'r' ;> I.p'r'i'n: I"f'nII''I' .". I tnllvn I lunhi-r n ,1.ltC'1 Tint, i i; !hal 1 li,, Thd'''fen lant In.1 I all other-' 1H..to'.111'1'I" ; v- I Ainl'ltim I-.1'

,4i. : *. % '- fjf. I'l lie:i"iit .il'tli'! '* p !'! .'. I t "I'? utii'tty n. i-li.' the abo-.e pi.---r.bi-d. H";I} liI'". ,ihe 'I'i'v I .' ol I t'l"' nv 1,1 ir-hal I 11., Uexs i,| ...11,1powdei notified l nl the ,uIIslltlI' ,oll. nl. II..' .1\ ,- sini .n.! artre. n. C J.II \ 'n.tIlIn'tr.1 I ; 1\(1

4 I 4t. 1 rilt-v.1 : J I 11'n..u.. I II I (I'll:i'iipio'itit'i! I Iii li,.iv- 1',' I IJ I I"'L I *" 'M rlk-r //.,. 'Li',!, Thai: all orilill, 'HIii h.mii-,'. ,iti .' -.n'1! taki- \"h..r. :,-. s'llelxlore ijue-ied! nppi'f.r. i,nl plrnd, t 10 I the ikil! Ii naiu I I. 'n 'tilt d t in Tit. tll t tenLmris' ;.n I a'l! oiln'inteii-s'n' II
the iicioidin I 10 the st.ti tile I in 'llll li, "a- m.-.l" itt!
; t Lq; pioetiri-1, I i ti'.itI.\ of l'u' ,I'M" ., .* ior,' Mi-. I llnnij.l' -,i-i-li '1 11.I I ii t hi' piuvismr.j o'lhisorJiRari'e: be, .11 1 ,;; 'in, .'It.I t ver \bv order 140111 I ihr ti\\ r"r or ion-i..II- I suite''d. ; fcUMMP.S .\ n.\ \ IS.r n-ititit-i.! ut" 'ilit" -n_"i.,ii'u' n cl In- t.II'\'C-II.1 t : i -
I hiTi b ,' li'p-llCJ, e.'. a'l'!I poMil.'i I -nit to-ml I I I iiuu-e\ under i the i pro\ .
Mi' .il -
-l
I".1 I ix o In- ,1.1"11111..1,. it II.b r,' nlli. poxxdei [110i"l. U MtlAtxsAp.il.iclucol.i I'h"|' o I'P'or! rml I pl< t.il in 1/1'' i'ri I. r, I n, i .:
I ---ih, of J i in.'i ux I II. KMi. : "I. ,ilii-. .thin in e april .
nl'i..l' I tl'! .Inn "ii'- an I pnu \% liu-li hili.i I .-, i i 1',1'' \ the i .it' iK.-tu.dilij l lolliLid'ii: e 111'11.11': I -< ma
0 i. s.riurrr.PF.tiun : :\ Sei'. .>. < hn luiili-i I I e That! 'for earhantcveix
.
.
M'l \11
1 I l.-r; ; -h.' I el $ ,ld"'I"111: 'r.I.II'tl 1".i. S-t.M.Vl.-il j I AISapitl .
: : .t-.j\. \.a 1.11 I I 1'1' \B. ; KI.: ir IvLuii, elk. I1- '. p i k t!p oip :: o.1| P.MIT! vent : District.Uinaldi 1 II I j-l' tA': !;'
1, t ( .w it TI. t'l! 'I :ill! f.!.-,' rin-relor.il, I",,' IL tin ,p.,,ii.l i h ii.-i". ih.. I ..itt 1.1 \ bi- Until toI'har'e
I.l t iL q UI'1"111'. \xill "I'I 11 api'r"'i.\I., n- x .tl.ii-. .-- -- "; tin--inn "f out' i111' |II> S'IfliI' up..n i-uh .1.t Ai Doun r Au.u h theft --- -------- -

I j 14 F 11If.: I H) i iiirix! -""Fio/ ,n ilu-1.- i noliy .\1 trdiiiaut't') every' p>'uu I 11 iit't'.t' nt. -.m It. III I ,iev't!: .t fn'l s I FunMin/ .surrrior I Court. Apalachicola I 1)1 ihi'ict.lki.n .

r- .. .! ) ., I ixi- u-t-d, I'"* ii t> iv .iter? ,nidIi I'o' I" : ,.:.,,1' til.. .1 ci\i a' "I hor-e, over I the publie iJ,' 7 .nj l In it-..', I t..1 I I." i.nl1.". ,..1 1 t by t ill a I'.rc'- id ry John MatlmU I |).unaj.'fs slJiviiThe nndVs t 1t1'' y\ 'In.i r.lI

I l4 "'I "fli| ..1. l-'r.inI, -. I h II"* in h' .it iti.- ii l'r..1 ** al'I'" i in t the i-ity uf Apalaehi'olaIV 1'-\\.wt..r.- ha:1; : I lot I II. IK'm tit ot I the in.ir-li.il I ,,n.| deten,l.mtand all otherinterested' are hmbynoiirlid I I I Idf.kl.Il .".ti ci L'I C .'-.''

IJ ., ( h4. nu nh.i, it t'lhe -pe.-i il "ii"til" i I i'i' .- pul.lie I I'u ui t.iuii-1 by I Ihl nuxor all nniiu ilmen .,1 mi-hill" I'm tin-, 11-e of 'the uiv. ot the in-i.iu'ii.n: : ol the .di>ie sun' 'nd anif.. J.hn .iintf-on
.
1 ::1 4 !i /Il'\i'\N,1 IM'MtVU.' i P In' i I.t t Ap.ilii'liioul.i in council ronvi'iu-il, S.".- I it:. \iilb.- |i lurht-r or.l'in,t l. That il .hal I'I (ill I red lo appear" .iuul ph',hi i to I the ,!,di-il.irnii t | filed in Tin1 dl'f'ntlrn'n,1' all oilierinuri"'i.1, .i fri> I"1"1*'

7 4' r.llr ifl 1.-l I ) "'i. II! -l I pit : hu I aivr I hi. pi-s.i i oithis I i 1.111't I 111l"r"1 or the I diux. ,.flh.I '.nv,, uiirsh.il I I 1'.11 word I ot I I jmw.tiersii.ied.an iliesamt-I Ii' ur4 tit:; la thi--taiuie inu.i h .'amIld,' noiifii-il I of i hiss j nl itii'u n oi' I ihe I h\ i-un sr.d j'' '
; 1'"H'h.Til :"r-,n- 'l'I."h.111 I It'. strive, or "a,1 31i. hor-e upon the I if the SJIMH- -I I! h'11.'n, i l.innedprexioulothe i an.lp'oxided. SHMMKS! .I' OAVISapnl <]iiiivi1 in and i I.> > I <' irl.ir.itnn I i.:
pkail
: IMl'llDVi'.l: ivi'r: : ( wh".I.I"| |, | 'hi- '"',',1. -11. 1'lk. letei-pt lo .' the n,) le.tilin: up I "-'c pt rall'l of I 1.11'i I""nh fii'Iii t the I U 1 Attoineys fur Plaintiff.Apalachieola the -aml'. aPPear SEMMLS:: I : A I'AM-:

a 1}111 11)) i lh.'II',1:i Iy I I'r. I 1..1"i "rll'jU 'h "-111. t .'111 I ,', .1 in.I Ii r.l I streetshall: upon} ivnvii.1 little "-,0.1 he niiv, and I. !>eril b\ .iii'hon-ed: toell april 11 ri'rt-Aiv!

n-lie! ,I I I ,if li-ioieihe; be lined the of lixvi alter
Hot h.tll'; ir i i Ili.i 11.1..1 1'r., .1 t HI ttu-ie l tn.ixor sum t j the -1'nl ivitory haxiu gtVi.n lea days .-
. \ 1 Ijriu. rxerx :, .m: .f ixitSoul iivinjf i ill I n 1'> tit e icii ,1r'lh"! e, one h.ill'to be [p.nd I I lo.: I the pri. previous 1IIIbll District.Nicholas i t .

t LIE- 4 the klijliie-t p un. "r'.11 apnl 0 ul'.t"IU .. 'ill!. 3":.111'I ,' I tin1) u-.* of i the City See 7 An I N-it fuitht-r" "rlaioll. That peron Am.iuuiI I Auathmentvs I Notice.8in '

'. % llir. la- -tin-t. .V'w Voil..; ; | ). ll \VOI)1)| wvtrprjhii.ll. I 01 pii-on-ri-f'i-iii: -ii"i-n"-''! to. or othiMxi'iso \j.olaunj j. I I Franklin Surnrior Court, : weeks ali,', ,'ate! I JI ill I1rp' I" tin!' 'I.' >tft.

--- -- -.- Crockrt herr, elf r1. h i 1"1'1"1 ot I thionlin.n''eh'll t ,.u eon- Wm. M Jack-on! | : Jit.l.'p of' tin- C'ouniy court: 1.1'. FI-. nknn t f
I., '. .il, x. i tion, before I ihi- 'n Nlinrd in a I ihanonehnnl I'MI.tll'l" III' arirnini-traiun on the t'.:ia'< 'I JI
, ---- | \l .UIII.II.. f 'MIT.I I i: t1etiti.. ,
i 1I I1't,14 p .'I"'. t; 'iS--iil.-! '. ,'I.h..) ..boivJL
; I u n ,i : i..ii h.ii.v Onlinaiice* 1",1 d-Ilirs.I n u, x f..II two htin.ire.l. dul.I -I tIlled i'f the in-ti'uuou of ihf above and I W. Blovker late of, saul C'ouii'y f i fn-nl
t4 .1.! t \1 MIJI, > re
r-iali i tit, fulli t I-
i :, / / ( ., T.nl.nlt.Cura10r ) ,
half
1"111"11 I I !to l. I II It
It '1 I I.' .- ,' 1 pnxir.t tin1 of 1.It1 binlihn in lrf"r"I'halle\'Iv'I.'u' pail to reijuin-d to appear and (pb ad 1 10 l the}, ite< laralum filed in '
.h ; anlthi-publu$ 1 h ) I i \ I ( pi t t. N..Ih1 if itit. I' -
1' I nl
4 p (".1'111.111'l : ri1 "ulir' 1!> i' t I. .nl,i I .i., h |K"-m-a-m 1. "uMMtiheeilv "i'ie ,11 ot I \|p Illh h 1'1., wiilun t'rtiifl li'int' ( >1 1\1" h\f li. \treasurer lor the ihe wme. siE.MMES DAVIS, by arl] .11 In. .. _

i. : ? ...%. nh.Mi'i x--.x. .,II'U1 .nil, k,, i!-uh: t Mcomt'ii S>.,' I Lt', I ii i urt. I oll1! hy m.iyi i an.l ,' 'nldl"1 il-t...1 the 1 rxS. her Thit apnl 1 U Att'y*. *;>r Plitf.B. -
I I \nU" i'- : ;'II or.li- Notice.tJIX ( .
I' I t :in I : e I Mi ; will.1,' ,I ..; I the n"' \ I' ,1111.,1.1 I I m couar-il i I Tin I. \n.1
I.I''U' -uPi,1"llh .1 ,.
: | "I\'n.,1 1-
'
qhl' "i tnie-"iiili tinj in 'i rh"prw"'n." ihi-or.lin n, toth '
I ihe lu'-t til-1, tti I. ,.' 'nl t I "ur lllln itiiuiit-s' i .inatlord (1"I.II.II''r: ino I pi '.iie o' iUi> ..1,1 shit'no .. ale) e Ap.ilachtcola Di-strict ( weeks aftrrfjie! I I1.11. apply .' *
1 ; I | li 1 '
lie "
'f ) mil I hi> I Ir vxil;U! t b- fun -h .1! t h Itt.. b.-i .ind K! 1.lwllll' erei'i 01tab' tr or other buil.liii. mllh..11" IH'rphf. "I C. Grannl"I' co Attachment K H II l.un.JuI.fllt..onnl\.n
\ U. i" l\fir, tlH I). 1;. I I I. M. MB Fla tur letters of adininiNiMtii"'
t k clli.hl,111",' I ol, I.. |11'1'., ''It'I"! "mil' "' ,irr ,11 \.1.l .11 \.11 1'IItUt1lut"'Ir, ot urea- : 1'ld t"/ur,1 vs. I Frankl.n Superior Court. county .
'1''h'lt .. .
tate of Join Keek Ute of.-aiJ imin'v: dr* .
the
'hi'i I but
$ .r 1..1 .uohn.'ii
I 'I i h.11 .I! III. Ul I 1'1' '> .;" II- l> IMl, 'I !". 'I. 111\'I.IOa- vpiartan one Adam Leonard namases SI'-Jiii I ). .
'OIUI,1
, 4. ,; "1'.110 I t r1 lor -,111.\1"1: no t|1.I.,,, i .itii.. I -nt .hJII.! ,al'owe' I on e.,dll"l.b el"I.1 \Waif 11..I..n. I I : ilfft-ndant and all ptr-oiis interested in the J.JS ffA I"-,

L .t ,.,.,tl.1111! I I..' .'s 11'--t I I.i I, m in I 11* I'I1I'r. .r..I. in %ai.l| f ity. 'nn.'f r.\n.II.I'\l\IP.' ,c; CO: I- Ihl- THK.\. .nit,, are hereby nonlie' .i cf the institution Jackson county, Fla march Cl I lM- _

t s s! I I'M-,' tj.j!. e It.bit'u,1. .f i'iMmt'i i- > \1'' !I. 1 fuit'it-i. ord lined, Thai aviv p 'rn 1 ,hv .li-..I\,1,| ,' 'n"11 The un-ei-led! : nl' ,the Mine. allI,I are reijined M appear and plead to -- -- --

: ? .- I : ln'1 1. ,11- i-l, prkurnu ::1 P\'I'11' ,1't tI..I I. (wroiiviol.i'iiiij 111.rll11'>h ill be %lhj1 t >o h.-incss of the wine \,1, b.tienlet$ '10 bv nther othe Ihe detUratioi. rn'aLII uxhe statute mu, h ca. Notice.

4 4. 1 I t I'\r-.>i itu.... i'liiiu' $ ill" "I'l' ..UT .-.' .1 ,1. I', vof 'in-1 tit II..1 I .J'J'! farh ex- i.-) iilhcribi-r II It T.\Y LOR, 'e" made and P' \'IJ.J. :C.1nJ1.:: f. DAVIS, our' f *' ,
$ I '. \ to thi'tiseot I the li -el I s'h Jiu I Kt.ift. A T the next A r.llt! rm of thoI'Y
; J,..ek oift-r-Minx1'inpir' i; IIL'l.'I a-. tinhe lit\1 .ui n MOI.MF.S. Cptll I I I H I J'taiiltj''i Attarntut "
.. ( .t m Min roun'vFl.. I will l aK'nr''
ilrrflor
. ; I If "' ti i d ixi c i'iiu Iyf: .np iitt! :3111\ S. Clittrdtn. mayor.It. / I.
\ IHPEI., ihf .'nJ W3:
j .. IT, in M.ve cf ),.In letk! .
p IV.'U 'iii.' st4; biei-. 'ml I Ih' alb 'n .of inyln I : (Owfr AVrr.ri."rlP I''. M cola
-4 Ill TIII ( .\pala'h District late oJ aid county' derr'!,oi1.
.I i" w t.r, l ill" i i ry 'tiomanylixil
I L Ii -'lt > --
i b. Z -' : ----- tleccasei'eo
1 l .. .lli"'I.II' thi* >rtan1 ;:; irR ihe <> ih r.obcrt Allen co Alt.rhinetit Ann lloyal, iridmc offaid
i put Own r*
t. imp < -
I. :
I Ilrlnn. Not'lCO.
l' .t $;:: In..ignp.t tt It: n. I Franklin ( C J.u's"f}
Supenor un. *
I 'i "r-ierv.i- h".II'I. uiiy tI t n-i".l 'id iis( 14 I hpth\ jive notice! that: xxei Fla march Cl I !1003" .Jj.
I 1 I f :i in-a t.. I iomm.idioiitbnilJm I.Lpert: -h-ivtnii-l.limsajiin-atheEstate 1lrlh.I'll. John Dill. Daittaize f lht.' -
; $ rrtatt p'ri.tI. all k oll.\ I 1 1/1 l lioll, I ourselve* Ii tbh in i mv nnnner for
Notice. ,
.. I I' .i'l i .L-e.-a-ed late Si .' The defen lam and all! others intereH
f : e'r'.I.: 4 I' pi'' !. 'r. of Joseph pr are hereby
( .
.
d
of ln
I r l. |n.-.'.'I.'II.l; Si iri> ..11'!ht, I i..a the e-'a. vtit ,h"1 an Iv l> pri *ticable. oil j lho>* LW.IttI1iIt 1bi* eontrjcted on account iall I I. mined of the institution of the above suit, an I ire TVjuirej CS IX months after !date I ,hull ?pply 10 ''h)IC ,.

t tli'dan-'ui, "I' .'ril'ilhitoo, -,IIIIVI.MRl.Jo'li .31.. with m.i':.paxmrni tlSL'tIIE. r. A. tt..VTrROUETT \ ( lo appear and plead to ihedeclaraiinn, till in I L ihe Count Court m he Hiwnartre i I "

". , J I l'r'rnl'h'r & PA VISt A. \.\RF. s.atdcae: FEMME3 4- DAVIS.At'T'j. ministration ff the estate of J"n1111..,. .1"1'11""' ,
I
.4 t ti r L. I !f/1.1' 1":1 IIlLtl Il' '!: I 1"* .Vtvs f"rAJuiuiistratni_ ( lJm 'Jij.1':1 301 1 30 I It IIrr 11 rr: ). :(ttr.e l-t': Ul >. F ALTZ.1Z-"
1.
r.4: //f ft


,' t :$$4jj .t.__ ,