<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00141
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: February 6, 1839
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00141
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
AF4Tht44GAZETT E. Sfc-i

-_ -

tr. ,
-- \11,1 .XI i ; IV.-..:MJIMIiMI; H. 't
'ft "- -- I
-'Y.M.---- I'1.h. 1, .1..1 6 I, Ia; !). ... .
: .
1.1'1411\.1 -
._ .
.11'.11..1'UEC)1.,1 11'l.lNI.ti; ; -.o.A._._ .!"
.r 111'1.. 0'-1'1'. __ _._
.ll.t _. ,
11 .'; !
) : ... o.
; ----.r.r.,., w -sr IIt'I'1.1, I C.I I 1"I'U\'I--l01l: :" ,
Jr _. --. .-:- .t" 1.11.111.,1,1 I I I tH'l'IIl'f

J -- -_ -;zIh t I .\1.\! ( .Ii st.i 1 7'a1 .tr1'.hta. .t .I. (1..1 1.IL Il/d ."''frll f, <(< 'Irl, ?//I, .'. ( ', ririii ; -tit ,rtlbtthit'htxl.ndmg11(1111tl.alrll\'f: I -


IK,' V { \ /. '. '/'. uU.\/ 111/1'I/"IIIII.-I'i' 12 X 1;! U A I*I U E. ,..;I., piopiiciur of t'lf! e-i.iMiMiiniti.' IM'I- I .'iVt ,iiIL > '.n.-.' na... 'III.. h.1 ii-rut I 'asotttncr1tclIiIUVLt1'. !
a 41,1 IL t /I.\( / .1/\ //.V. I niior n ''II' Int n.lt an.l !p.iH'H'. .t hf I'- Ihl' *ra- Poii'ilii; o :&11,:.11 5iutir|{ ; elad.N'-.

,i. v : "I.! ; i lui' ,' '! :.1. ii, ) ; tu! oii/i'ii-( Ap.U.i'-iiii'ul.i. iii.it" :la, IB fill's e-liliii I i.in-ill l.nlot" Uf 'uI 1 rnh \I.i.IIII'"* t II ..'i il .o drrutIt, tlup. I ilifin th.-ii at i.ny : !,!1. ( '10" t tin! 1'ilt'i: I'.rra.l i
iiii piip.i
: d "I' it /!'tr.MJ.. i IM, I '.l! Ira. II .Sl'i1. \ "''IK, H 11111' 'ft) 111 lit L 04, Mi. "1.1)y., i .-- I'Vfn iiiii, ,l 1'1.1 i v 11,1- ml I .ia. ',' hIi.i- l ht fn eh.mi11, I in l Ihl' I'll- 1..1'| | (l.ls.Mp 1kcl'1'upluta 1: ; .
|I' I Ir.'lnti.l !
: "I.I.L.I i'--1! "> ir. :> 1'11 I ",r the' re II t It" li.is "'1..11'. ,I uliil : .vt 1 r.iiiiiiiNpi'llil -. I'ul uti' l\1.lrl.ctl. ,
; ol all, vijtuK lvie .lin.. eli'sJ.liH'f: iiiiu'l i.u1 p.ist t .luit ue.11 t'xeculiiiii: innp.'rt s in-- ;
'
> !lir I \ tI'll
11' > ( nil,I Ills ar-
I i (l'i fork
iKMrili't-.u- -uinpli-U-il I'll une
li.ivin.
tutu \ :
t' .
.,
1'1'11".1.,1, .. ii.iiieiit !
1'.1 .Hi II Ins
ho hi. pifiiiisfs ,
1 hn I'.irf, and' lii.il I t'a4 ) 'j'i-r I
.\ ,.1 ilii t i u-l'ir-i 1111 .V/iji- ll lrlH. tiu-licn: Hiit'.T..N. u,
1'"rlr.III.I.1 t Oiu.i.m, \.1..1-'
I ,- ;
r .n u .v I ii I i i L.i .1 I.iI i 1..1 : .n.l Itt Idl.(11ll1I'11W'( : |' ll.il i.e.1,1' U.; Hum,
y i I t ill I ti.f.ll. "..t.'ih.1 b."H ikf.. 1,1 II...' ..elfin'\ (/ 111"I '' ol innun' iv iiK'ii .
t il l if AIu ...I- joiuf.l linn in iiii-uu'--< ilia no I'lli-i' -..It,1 I I'fOil London! Mrrr.Ac.I'or \
k Itin
n r' \ 1 lioi:
l f ., 11' It 1 t Mill':! II III > IK- 11111111',11.\" ,,, ,,, ii\ u rl en- liui.'i'-l I I4 III''- aid Li.plon, .ni'l nn "' 1'1'11 >' t III: tf.'ii.-i.ili, ") "II. uiv'fs' I II h".1-\i. l I 'tli llll.K'i 11.111.\1"1 Ml''llHllV.T ,.d|l.'Si'inij i 1.1 I ra-h u.I, iy, ly l> C Il.\ "' .HU :'" n.

n i. 1 I v i > 1 ,mi I ; I I ir t : ,11.' \stli! u.Mint.-! I .1 i<:. 'llt". y ..II.Ii : 1 to,' s.n..,| in 11.1.1114 ilu'.n -ervi-il up, 'III" .1 .I i1'11'> t"' 'p.II".1 III- I'll11.11'1.. a u i,'. lit ;ifi;
I' 10 Ml.I
'I''o'V' Illi". K' 1 l \ cull allow ,'I. Iple.i-i'' i .,1IIJpl4It'h'. Frunlllr. 11.>1.I 1- till I I.,' -!hal fr
: 11 It' : I i tiriiiu the ti.iifs tiie ii.II' I'.i tlldn'a ate 1111"11\1'.1 Hi.l. they tat rltinl -- -
I .
.' i I.- .1 t wriiu'ii' or ; 'r. 1 den't till i \vi; -Kill' 111.111 ,-i.ltniy a n i-att-rer, iip.ni.n.'ir.n. I th.it nil ,1111 .11' "' bat '
I' .1 '. I to ,rl : 1 I"II1 tit"'II' : ( t ,tllilln't ui'.l I i.iiri'l, ( tii.it thf I l.iltlo' \\'aI\III'\ I tsI'it s-paritc1' / lire! tnal! l.'it. to do! I! Ni'xv ( :.ends.: :
1-\ I .. .... 1 ii I In-ill, CII-1111"' ', I )'x .1'rh thi-y
-- -- n'l
.. 'I" .,' \J.I 1.1', II \ i iiipplitil wi-n ail, ( -tili-Unti.il! ri-.p-ii'ili1 ill l Uluin -'".I' lilflv uv..t.Nil I '. 1- 1 I IH I i.: -111.i s, i I't-r ulk lit on "rmmc.IM.tIC> : t.'ii'is.! 1 1 !ef
:111'11I. ( ; ( 01&\: & ? loics.ilr t ;ana:J lUtr.d: t ( I ili'li.-.ti-v: (tint the ill It' | .,11111' lirf n. the t'.iiolin.i I llotil l'I'l'rt' h (thHds1 the IJ.KAV.:: 4
I ." : vtli. : I. : :. I.-; di.-i 1 wni! fi-i-ry ; \ ill' o iniriu-f I .11_ cmi.l asM.iiiii'-nt, ) : .
ft'. .1", ,vil, '(b'' "'\1:1 ml';: I i '>1 11! ** fir\\11 i v : < \ /: : Y !IIMf/iitn' ',sv;. I jkt-t .in.) i-oiintry} rat .iiV.tr;' I I'. Tin1 Ap.il.i.-li'f.'l.i I'-1-: I. -,. 'II. 'l"n ye I i- n i1. .". Ini'h' / Iho p.i-pi i it ior, lost I I .Irs.-r piioti. .. II

; lit i '. -i ni.i.i.ss, .ull t ". ''f'l.lM' : :l I fillU.'llli 11U! I I'MtO'l I'll Hi'1 t' IIIICI' "II / j a "ii-i.ii'i\ i Ifipi.iii: v of \\'in, In. h.H --iii''ff.l\ ill rrpl.u i l I'ry li"o'1 I :1.11' Ponir.s'.ics: L
.,
,1tl'r! 1 : I 1"1', I lilt 'intoII\ ll' .ll/i-ll- lill' .n I i null.ul .
t".p' olii'i: 1.1 I -
| ? '. IH.Sii.'k.. .1
1\ m :
,1"11.I t 'i ; n6rt.
II. ioo.ls. l P.I.
\\.1.11 ;
| hit- : 'plior < ft'
E '' ,", I 1\\ .Her( ,V t'entif -iri'i'l-.ilii'i I l : :! .u
,. l1I'r. ) 'l I .utl 1 l I II i-ll 1 '" 111 :u h lir, ,'.,1111' '
'e ,. ,. a ,I' .,1' 111,11, ,M l U I fIr> ih'1! l i .* >V -I-iI"i ul.lI'I / nl -< ul it. iv \\. ,I h" .|j.1| tneii.luil.l! I.io pu'i! l hI :Xl' t' hllli l .> '':i1'I '. l 1,1.1. \i ""' 41,III. I ii -, ,| ,i.ih.v, It'l| 'ui I s. win li.if.'irin: ; I'0: '| Mill '1' \t 111". .M

;i.'iv-' .vill! > (p11 I -!ti t. ; in! : i 'I"'i 'I.I .i'| li.1 I n I .Ivr, ii'ii r i" n ?il I I 111.1\.1 I 17 U t f .\I.\\I-I! : l'r"luirlui'. i 1'.111111I11.1 I vinli i.niiililu t-. ANC'K.s: M I.WAr.TV 1 Ci, u I.. i v til.ti-s i anil ::;1111'1:11": ; ; y 1 ,
,'r 11'1 M ,,,iy.li '' i1 I L. Itut. ,i. .iiul,, l Cn !Irry, of '
II d'I"'CW'hll'
.10\ 1 1 \ \nt| ""' i. iri.ii.i ,1.\\1\. : !
(lit. ,..1'I.'I. -I .',)::1 in t MA n. ( h"is'h .11 -- ---1 I'lif 1'tt' I'ilfiii-: !1\\,' Miiiulf\ >\ifi 1,1 l'l" xII I film nil!11 ., ; ?

_.1.' ,, I'. U II -p .1 I'l ll 1 r. S I' T O Ii j I.e. -rltl I I I 1 I ifi'li'.t < ,..Iii' pi.i, n FLJd( 1 > ;\ iJU E. I Vi-iii-fi' t i \uit-ti, ,. : I 1'\11111'1!, Pi'liinioi"\ Am.'in-.n, As--iif'.l .sh.ii's' IKO'.N an.! Qaitrij, ( (rf")
\ I
llll, !tl Hi;: I? ; ( U. S li '/,1'! :.NewYo I ll.ino. ti'l! 'unveiling' Trtti.K.l'.ishio"ntl.f .-. t R
) I- lt I I'll 111: i lot gl,ini'V, piiiii"i\, .I" ., lirj', .'nil', l > Miii N.I-hlttnt 1 il.tl'f, 1'1111..1'(1'1.1 S.nlliiy. s, :
7rt : t.% .tI'.tsal' i : ; .[' III i u .1.| I I't' II Aii I iiip'o li 1ill-l: .11).1".1.) I'I') K 11' In itiliTin tin1. rill K ti: l.'. .,,', .iii.l Hoin t""I1I1'I', till tl'lt! Ihu.Ihtve"I I | fir ntiil! uii i:,'.'kin Hats, :t' '4
?i. ,. ; Wi I'll al : i, /:in "I l .\ Iltt'htc'I1: i. tilt, t llii"i II \', utip l tl'ut',1' !. U'liitiini.: i \ .\I', ) \ Mill-Stone.- !
wi-iti: Iliidlo"I I I,1'r.1 i t'r' ami,l hoise ,
ul i :i .1 ii V'iV, '1,1 II"l': +t ''I'- tj; .\1-.1, fi-it piir.; >l>.ich han I
*'\" jjk.k t. i i : i I' .M .'< :i li--i tll 1 1 I I di.\lII..tI'.v'\ 'Itt:;: "mill.i ;d.h.! ,' ll ul f till ucilv: "-.' .l't., .1 1 hv .1.. liars; .1 1 let Vei.isei Ap I Li. liu'ul i ll i i/i'tti1, 'I tliii .u4; '11.1..N < ) \ C.ini-1'.ii, on. lt.K-kinriin.: | '.VimNor Chaos, ,I'1 .

f ) i 1 i Pl 1 I V ,' 1 > ,! .. 'r'Y' ':>t -I! -, I :SJ I I l-s ll, 1 III I III ill i> 'l l, \ ..irjSv'ul.'i: ; ; !' dllll ;> \1.1.1" l li i "m-i'. mi" ilii- trct-p\ Vfliisei.' uIII' 'tI! 'Id ll'1'.1.) I1, i- -I"t.l\ .i ) { '

t {* l I. t ., .. ial; ( Il l i- Ii.' *, 1. ..i l I n in 111 I i\-1,111.9' ivh PS, i i.fi 1. y-j.i: nl uunIIIiiIrft'r" .. Fur' 1"1'" <> I H litti-1 "in inl !Ith"Ih .ru! ,-r, Hi. h n '\\1,1':111'1": I 1101." *i "tyi t'1th' (it-writs i\'Liquors\ viz. .r I ;

|)11; ,, i.' ,I-, 1 11..1..1: :" 11 !it ty : l I l It'll ,1 Ilil 'I-. t'l.t, il 111'! l'lll'l, In ,II' .I t l\\ I If Aliii-li/ tli-v Ilitli-r -iii-i'lvoi ,,1I1.1\! 't -iti-: 1 I 1'11' ..1 .iii'an' -e.1 iv" >li, .11I1 I I'n.. Uill. 1' il l..i.-if.iiil, Iliow ti vI I'?.I Ir, i ,

: 1\ \ lvi 1:1: ::. l I'll.' 'i'n 'in -I"-1 .rIll ill-, \ <*.. .at'l' i .. > 'l.i.' lion 1 I., ihi in '.1 i II.IIII"I!- .111.1: l I' ini'lt-r. tlicu lulllo. p.i\nii'nt.' . novJl., -I-.:M- 1'nd'iPt, ; !roi'-u'i'o' Spnish Sr;::nrs Fresh Tit,
-. tit hh"av lin.ltt'ii'. ," pi'iuit"'i.l.i. f .111!I .In ,t'tiun in Mr- >'//. I'/.S -- -- -- -' -- [ c'.m :llfiv.l Piittt. r, I'.rets: flour' ( 'JriK'kfr: ,

i : ;1 ? !? /%;;. > X I t I : t't. tl'i"; I'l I vir.- "14i"lli; + t| !Iv 111'.1 I /'JU.I.II"' n ni.i;rr "f. tinNi: i'i 1 lull 1 II 1 ,\\1.r. In t'nliCti t Slater' { :* :Mjiii.S' 1.CUwt1IL'phenynndt4u|, wbi'rry S)'I Ill'' I

1. 3 ti 1 .1' 'l 'i'i.- .*, ,, 11011' U'Ir' .1"',<: { ,.".t'r' pa': hisn.4:: l 'I'It.( vii: ic 11.1..1. | 'It'1'I ,'.1 I'I'' .11I.1( mi.\ :sp,' n, | .in-i eii ..11.1. Tn| ; m Oil, ) I

.'; AS I ir-tiuv .1 I Ii Il. .'rln.ttih n 1 1 ki't: .1Iirdt.l I'lii' i.i-1 -tuttrltr .1 ,,,, ''''-:1'\ S' \111MiMiner" t Ci'ilMI In' i iC.ipl I'll I inline l.nnily' I Ur'i fII, >."., .. t i
? ;I) < >II \ .'1/11/111
'j I I. :; 1 : ; innv i .,- ( Jitnii.1 t XVI.i Old P.i fto. !
t'iIi' kfy.in.l
r J" f'np ,
.. : i"lli'l.-|, .il N' IIIIMIM III I ll 11.1 If IllcI'II'r I s'" 'I'T-'l II I II"- \ J" 1 .
u. .
A inakinIHI v
jf I: ,Hi ii'i' IIi'I.- II." iii" iir "ill I.i '"I' now foiiiini'iu'Cil t'l.ninp. "li "n'n.I I'optl l'III':1n.J.I"I .!\ ,
V.'rt ,.lin.r- I''t'111 ,iii "'" lIrr 1 'i' U i.. .1 I Iii,- i- "ifif<-ii{ nily -VIIrlli'd !#-__-.__ __ :
I li, l"I nlrl i 'f,111 l pit 111'1'.1'; Mai'.i-iia r.ii'l i Tct. .
I' I tit' ii ill utt | M.iil.! tin- .' Spi> -, lull.ml I lin! r
Will! iiiicil ( >
M.iii'\
: ., ll the 1
"t! ll'l"i i I.tlll '
sll:I nip
3 t
.. ; \ 1 .1111 .. l 1S .>i.iii n. He \\ !
-up-'i.or, 'ti tie, )
'. :,,i.-5 tls'lM'lli- I'll. II I '' .. -.. 'I 1 .I I 1.'IWmI.I; in 11<'. 'Iroin' 11,111.11,1:1'( : 1",1, ( l.n-i-, -." ni;t I..HII Jo.t'h.iinp. //c
Miifatill.I l .
M.il.ipa
.zt' J' / 1i.lurs.u ,,'.'IIIr : ; ,
l'i i u I !
.' ftr i' 'I' >"' I' -I'll, 1.//: Ph.'iii' 1'/,11".i llrifk v I 117 I. I'IJI\I: I': It, \ luiil, ':f wiry Tin's,1.1anil 10'11,1.1) at I (1"11' t.Ctt! ,'.,ttt' :ti'rrv to.! 'I ;j ?
$% ] i III.I Vi I I 'I W'll' I l ; -. -. _.- 1'1. .. "luui-lnn. al t !'h.ilt.ilu'i'i,'' ,il 7 1.1.1-! I' Austin
'. iti.'ii; MI pu I iii ,( ui: "nler Ii'11'Ilrl .in I Chi-rry, st t. ( 'l as. II. I,
1'.1 lI..t.( M.. aId. .irii\f at Ap.il.i. In.-'l.i' hI I n'elo.( K. 1'. \ .
: 'I ti ) I I I :1: "li I'f' |ini1 l"'i ill In1 !'ivi, n. .lltH't'. :ami .tll'I' t :t" tll ':''O tii'M day. I li-a\i' '\I'.II..c-Il\I'\lI-I"'I'f\\ Sutul.iv: .ii .I. \'.\' CS. fti:1 1t!::! walt-f-t-f
-- -- -
,rl' .----- I ///U'nni) .il'HDsll.t.. i 11,11,1\| | iirlu \\ rdne.l.ly. al I" u'i lurk A. \I. Tiii-ilat\ ;n, 3' m 'I
-- --.-- I. 11UIa{ ; I : -.rttt'ntt' wnri', : D.CSMM! (l.uiiihor. .
: i'l ; i I r. 3' / 1111 v':) .1\ ';: Pi't-, l >\i-n., =S.i| 'ii, .. I II ".is It i'cc' panii.i I'ViJ.iy. I'lii- urriulZlnrttnull; ronliiiiie till1l.. : :
+- ) Coiisi ; miH'Ml/ \\ 1L'rl Iii"-I 1 ..1'.1 lilt I II yll.o |! | :> {J, !I'lamd, MaUil \\lhllh"oM..J.I ii 11
.Nil. I1.'. A'\rt.it t .' rt uftili'-. ., ; ;"''I III 1 hilt'*, i.Vi'. y. ,
I l'i' S'iii' I'l .n ; I i'i; V Ir" ol.t! iiM'i'ilnl.i Vhisk'y .In., I rerrltrd an I IUr l -...I.! 1..I li> !l-'i.l l''ieiijli: ( or ".b'I'=: ". :ipi.v l ] to the I I'.Ipt. u. Vi:! i Viliii (1:0: uls, do doSli' b
'
Jfer \ 11.1 r"--I, ; Iv nur, 'I'-.'I'I.! rl.. reil i n rnrh blur!
i I' ,
a > : 1 l-iaul ,'r lo :SMITH tit HASsK\ : : I "| ,
II. ,
\ h pr.ioi m I.I IS I II I \\\I.Y. I IJw.II'rt.! :
ii 3 .'. "I HI. i 1\1! '< -!1'ltrrt.lr'u I !I '. 'tit >\ni, .I..V.' 5 h rr"I/ I ,-------.-. -. _. _.. -- ll.iii.liriil\ f.nr n i 1.1'' Iv <"i' I h.: hd! anil loi sal. I'V I 1. t

K'l I ,tr'-- ..10:1: ,ii"lll i.f I K: ( A. T. IU'\MTT.: : 'i ,5: T Mitchel.. '
I I \ ': i :1' n. :oi\\' 'rt fH'P. to
i't \ 't < .if /luihl: t 1 is: 1 ;i I 11110 I I'f" nlltirauiv'' _!) 1)11' t. !,' 't \Iii 4\'I.I..h..I.! 1. --- _--- --- -- -.--- --
R. ;
t i.i'v.;' all 'll : / ;! I | i \ II"'ii i III'' '111 up l'i "i Iv, I h proof: 9 f '111! *k tiv' 'Iu{ '''< iNoxx' ( :ioods..K 1
II t u II I 11 l I i'H) 'Ii{ II l 1.01" ll'in, Kit III"' s \ ) I 1.1I"q or |
> :: i "' I'' i 11\ tt'! '"v'tv.-U'! fir. in-!I lit I ,. \' l IIJ.lliI') :, "Iv; 11.1\\! \lK\i ,i .", .i I' /. iin, fni. th'tal I I. 'oliiiiil.u-. till .II'h ; 1t he( ali.iv.loin i C. |1.\ \\ \IMCK: has;: just ri'criveil from } t''
i
iffll \ 'I ; r' i,1 i it. -5) i )i? :t : !-I..I...- M in-fill ni.t and rwaril> then at-i'iiiiiits (1111 tV.

V-:( ; 11.'r* 1" ;I'lh'r \, t .. 1.1\.1.' ( a'pllnItdnirmUn.ttii.. Drnndt'assimei -
I
: I' t t 1.,1"'i I --- -- -- iiilii( ,','.
) i' 1 j ii5i\ b.lh : Pi it mill It'I\'l'F! ; 'Icili"". \' liirh
:'ifiSb'i 1. v i i1 I i i -i il -t/ i 41' .itlf 'i i : : :
II'1', !'.. .vi:: )lf-* Ill "I'Y *"K (' .:. t'ivi-1 I f .'t I i- It'adIII' 11Ill"I': to ortlt-r ill tin- nu,'.t I'a-h- 1Ii Nrably
ill 1' : "
:'g-1:: 1".1'i 1 j > 7'ii'i.| i. r. out 1t ) R: I'1'1 :> :Male If'i.i IM null.li -lliii.-! ;
;; (It t 'j' '. '.. i i 7; "'ju-r, jtret't. -A IPItvinJ!, i p li; i ii! u I'.-iiuriii, :Mi, ,, tr .W s" 1'" j ..11a I nit I _ii .,ti in I tiio MM j/ I'lu' 'Tnisii-i's' iln-lii-inii 'nui I'in-iiuiii; i> tliiiiv "' \ >lvli nov '!'S [.:J 7

: \ l tit! i i I'' "'', I linnli-' ii.i. I Il'r| rtlt'.n.u I ,. I l. n.iso -, 1'V. h.iVi-, ,'1111'1\1..1|'| { vi-IV. r.'lliprl.' 111 'r.-'ii I't'' ,'', I 1m ,h ,nu .------ --- --..-.- ..
7. J ., I I i'l' ll 1 111"! I'XI-.III .,' I 'V II I I I .V ::1Y| >' Mi, // .
,
lt On ( 'ulI
'. I///I/M/, h' l\.tI\ I'"'ul.lli, "' II.. udh.t II. ''i.o' ,ig-nllll'nt '
I' 111.i'iily : .; : ., ,' \-:1"1 I '! i'i II.' i (" III/boll ltllll! .!It' -I :.u I i. \vi"I't., I "i. N.ni upt'ii: I. i ihi- "i.-rrpluiii, i.| l'iii-| |, Mi- ( ii l II < ,
;. ('l.H at 1'; :4. I ., vif s'l)> '-.11".1\1' \ '-.i. li III't'''' \v i -.. .- -.-- .. .-- .---.. - -. ---- \-iy I liv.nal.lv' kiuiMii .ii-a Komi' in: n-i| .. 11.1.1.,1', A :\ a','t I".its, assorted. sizes, and for salt1 1 y ,.

;; .;.. .' : I O' i 111101' ii'v h In" 'Hi d;" "nil! --.I' ''I'-. MI is i ( 'Oil i'lVSS.j" ....jI"II'' ll.lS. 'hull "',, /, I'r'l, III II)," ,Itt., J li' .h.pol11'1| | ""111,1| IIlr 8 Diiilgc, hdltt Jf McKay.nov .
, i au, il i inn-. ', it in 1-1 b1- \p-i-\ .rIhilt' > : l :: \ : : 17 ;.0 -o Water sr.
tiiiiiit ihc "'III.tI.
piin.'lpalill il.-iMiliiii-iit.
uniform : a- : "
11'E. I < i ;; :li.-; \\t 'z -: i. iv : I I "III. Ill I'llI 1ii ::11'1 I I-1! .j! ;ii t h'"i'I' / ,iVi> n rii-f I tlnl i in ad 1 h 1 'I'/':/. .1/..... .: _- _.... 3
J '; i- \ i d'II.! -..! i (tm: h' hi i : ( ; I i 1" '; ) !: ',/ \ \.T"r, : : ,, iu ni ,n ''h' I.'v'r I'ri's- ili ti x"i- i i'i! uii T 1 in in I i-i -- / ii 7

'> I' .1 .' ; '.. .. ,, 'i..1 I ''jy \ II .l Y Ian l i i 1 1 <:! <. /Kn. I'II I lit,1 'HIM, v. -ilttlIt, h., "" -.'::1'1.,1 1 1 Iv Itnttr'irsIwhntttlushr'11n.vrr.livluiauU 1st C'la-s RI"hlinVlllill", Ac. i pi>r H'?i it u \1-1'\ ; M-cfivf I pn 1 Brili h baiipic! Fergus, and for /
r "iti.i .. ... "IJl I vi'i-fks iIO: UK' II" ,.11iby Miti-i'iilii'i' '
'
1 -vill I-1 l ,
--
I ; --- -
.' I. I u ii j v o i !4 i n ill: ------ .. -11.rtoth.
ff Si l I" ll '. L.I it'I 'I l till.I J, ilMt- ; I 1)1.! I II 1 1 .- i I. II. i III i iiir' pip, ir limn-1 >r th>*. re-rrtv'uontl! ( ;! I{ do| ,!I" ii" .to 'IJIMI'l I I ::111 rasUs" Lolnluii: roller! I (
; \\\ti-\\< c.t{ .. ..',1 ; ''.1 Co till! in! |15 I IKI M I'nghh: : cheese
-
|,:| I 1..t.! i 1. .. ; ,'. 1.11.-::.. -. Ii; o\f.. : : : Iii i.. S it.llll :SiTV I'll- i. /.V/V..ty. I'JO fn' h ; .
)3'r"' : i "t 't"II if l :'i I''t! i-. ( : i ) "r''t) I'1'r" I" 1 ., 'IIh'r 1''h 1"1' :1'' *- 7 r Its '.I'lU. ssi-ia, I ii 111111 I { t I..'.i .Iii 1I. 1\-. fllscs SiilllHUIll ;
( I'i t i' ii i I > t :) < n Ii. ..- Its .i' h i ;:'-., i- .".1 .. -it i ,ii; I I\ ,i. c.iii j .in | .hn'tlthen MII-I"' i pi-npiarifi-, t-jo (IN) <> riiiuilslris x bite lend LI I
;;, .. ; > i ii A r ii If i P'I 1' n (mi 'Pi." if h l.iii: ;.\'n.iii c :5 I (I II 'IH: l..lllis lillM-l-ll Oil, : F!
i.J: .I.i; '> .j i., .! i I""i'"" .-. : : -i"r l-i I ii- i'flvurulSIL1'i : ;, \\\.1, 1 I. inf. '.11/111'/ m-) illig"; Wdlll,' siili 1.1.h.' niifJH' '. ,
t i i. \ I IIM .. .. .'rit'i. !' ... .. tit WM. G.
1'11,1 POUTER.K .
:S J \\' C I l.\ ,\' h( 1 : | ; I 'II ir- .11,1 I V.I ," t ,11.1 i ","Italy-; !I '!'!" ; '1/ I ;.. "Ji is. prLllrj : \ III 1 . .... .. I"' .

:t'.: .:., ..t... t'I ., ""li. ?I'V l I. .... t..inlti .' ':1'1'1"( ; i "i.i,>-s ''", "f I -5! ''."-l'. iiiiuiili'. ,I' tin1 I.IOM, II h'ti. -., ...: .a.'..'" -.----- t
\\III.nll" ctif" { '
| POII fi.inu's i is n ao
1 d ,; .> :.".: ije s .; : iiu ijj i I '" 'i IL t'ii! : .r ::5"i: t.i!! Irt. date: oni.-. Ihya| "'- I i it 11.1! t'liril Ill l ill mesiiii the I 'hatlaliiHii-Inf! ; lid' l lot 's'Itl.l'v| c'l tilnilil" K largo cf schr ( 'It'inentin.i! consisting c..a' 1 ,I .,

\ -' j'-t '"iv' I'i i'n ;.N-; ..'-Yoik, ! :' : !I I H7.! t'-.i1' tll!It'r d lit' I ndout tin1 i II.| .' [i'r.pic-., ,5.I l I !1 ,' lull's, il 1 I- IHIill :!flflil, ( fnt I'l-n nrolaawed f.uinlirr. r I 1

i.; fa/ j I t". L-. .r //1'" iii y .1-:: .-.a rt'fst,1, i''l;' I '' .if DM .1 l M i-i 11 I vviili:': .1 "I.I! I \\.1! : IIHI" : ": / 'I,,,,111M pi I .M' l I I I'v ..nv lur1IUI'i in ( :i'-'iui.i J ; inn") l It ..in ,it-, | ii- ilii iii ploy HIS Apply it tM'/M "',\lONI). '
/
t I t ( Ti l 1,1 l r-. .i-n \I's\> no,; "ii l.ni'i i ii'l'-' in iiiv *nlv.: iil'i'i-s: to ll," i ni/iiis' if Mill,1: .
I' s ,1 :. U.I.: '.;, ii i'tt/ ;, ,) .. i t I'i'!it "I'I I S Si: : ,11 ''n It.', t lull.ir. \I.;> :, :<'. 1 JV .11 r si.y I. "I'lo i I i :as wi-ll as th" in'i'' lilii'i. in' "ni n'i"-: iI, I JroiLinl -'- -- ---- -

f I ; i m: U >\' i.H ill l )illiy| \ : : \ I -t 'iiin-'i I 1.:7:; ; ill.1 .uili-r, ill ivnr II .; ...,""" 1'. I Al 1 li.nna lo .1 siniiiiii-i ir-.i.rii": |iui"ll -7 Port( 1ti' i IIC. t\' (-.

i -i. tl'I': : ..v..t-i! ,iro, tr> 4 .,'I.r" I p\l.v.i'.l'1 11! I l-i., 1. If't III"H\: -i'.i: li'ul.,' p.irt" -Intlv, porn ', i'i st.trf ;ri'l t 'l 1'", .4 -' U"\/', Tintin ... l.iri //,./<-/, 1t His. ll.iniM.n A Sons OI.II'OIt.I'ry)! ( \lI"ri.. r.) ti'B
-M! I "i-r-ii'i
1. 1 1" -, | {: I .t r.-- anil \Vai.rt > l 61 l- Vn--ini'. h till
; :1. t -.1 :. l.i.v fir < i-i! ii\ 'if'OI] / .iner, III <<< 'i-niie' It 10 lilt t lint Ur v,
/: i 1 1' v t 15,1.1: -, I > t I t. i-liiii -or '' i I t t'--' .in I I'M-" ni' lush, Win. t {: : 7tt
: : \ n ,v. s i I H ltYln\ \ V'I'M.t W.I ..V.On i fur a ( "rlllrl:{ anil 1..1111'\ kiy hilly I'.iMuly, % +. r
l tit. ..,1'! i I'l-. t 'tiiv prt-till !II : inv elf.' '1'1'r' \ llour anil lo lit lei: : :Hiiiixhi: .n\ l.nii-it: tie. Ar.' 1

''i i ; ; -::! r.vi.i PI -',,iiij G .-. ) ; )v.rH:: : ISA \ II. N'1iC.; I '. .a": ;:npil l iKMlt' St.lie.,ep'iratelv if il.-iri'il. Fur terms uppertunes! apply in July: II! :3J! l-'orsulc I liy O. C. UAY.MONI). "

d! ) .. .. I'v
; ; ..i I. *'c I -- --- .
u --- -
II' (. ,1Darin.; -
-ll/iorM! *: HI i tic' I 1 \Vhi! \ a-isoinii ii (>-' 'I I II., (Him' 'I .Itli i ,> ish.-I in.nli-I in.JS: : ;,-S{ : I
; ,n ni. .Inl I ) u i l'1 .t i !i1'li( 'key.: \ : ( vr OTK'I'( ',..Knur weeks aftrr d.-itu: I shall 31't.t.Irk '
i y il dal it.M: ,it!. i'i.; J. 'Xj.ro--ly I.'I I In- ti.flit"I! ..n I Ink '..01,' I I'VItiijr -- ,
i Iy : ; tl
i |11 the
11 uuralili'' th, of
NIttt.' : ply lu Judge the
.
u: .trr'','L' ni .u.i! i'.' (n' I !, ; .1I 'Ii'"I I V.'ii'' V-v" ; K i//l'tV 'II' ,, ";/, county t .
i ? :a i 'n I 'iL' liar. i-'i \liv MVii elumc'aiullhirlatrufIun, 'unit !lor J.irksun I'nunly, w hen "sitting for Ordinary } .
,.
ii
1.11 l tall 0:1: i I.- oiisli.ivin- .
I7JO
i 11 11'I I r !
i ; l.l.p
I >I'
II i '. tl -A .
I i I > II 'r.:. I IIAYMON! ; ?). .... I' lor lea'I t.) bell all tinland belonging\ :
111Ills' purposes ".
) nl ilns
'I. -rtnr'I |1IIt. x
------ -- -- '
1 ,. -r'it > .t ,Itll'r. IId11.- t tlie --- ----- -- --- -- 4 )p' inn ""1"1. I'liiiniy, ,li
i i I' li"iili' iii..l wiiliiii lln- linn'l, to tin estate of Sampson: ; Pope" dcccasi'd, late of I
,
.. .i&1 t ( ) ( i 'iliill'I11 i-ii' tl'iily n | ?i1"
Vit.n.y
11) 1
.1.
r' : i/ \ i'i-'i. ) 1 i. i .;
Vial: : l.-liii-il 'in Ihr'Itut' Mil! aid fur tin hem-fit ol'th. heirs and creditor
Uric) ; ITS. III'! .1 l liv l.iw, alii I t ili'1--'' in fuiinty, r
!- i ., i n 't.olc-. ;*- t' > lull'LU' \ T'ltutifM9' -, .".tW.- i' ,,1/ .,,. III. :-\1\ KM.: MI-IS:: ; ,V I'AVJS! ; Anv' III'blahl di/ct-ased.; 1 i
I. : i l. _..! .i. In-. I-IM: ll'i I Ru''nt A'ilit; 'e '. ,
i-'ii'.l 1r
I piiri'li
l.ut fintil
I !t'I
1 2' lm "rilvill" furl.hlnuiIrirliC.
; : > 11IV \ ili. r. i.;, '
: +
!! .S.I/M///. POP1.tdm'r.r.
4 ----- -- -- i.t'l'- I'.ri k 1II'h'.1' I 'IVrM t | ,innia. ___ '_ _._ :.. r
" : | i .I'i 'H V'-v \ "ik .I'nl Ill -*..I..v f..tJ f.\

I 11 It'! ( lolhi1l'. I i t t I.ih"' -'t'.-",iiuitiy.MI' :V>,---"ti' 11'i viill blc I sfll trim1 I in1., ;1'I t. ; .,i r-li,"I ili-i..r l dji S .'
.. . I" I ..r o1'' 1 1 ---- ------ ----- I B{ ill I Hale !{ hl7'
t i i i I I' i i> |I' pi1'rr H' Bagg'lllg'. ROI'l l1 ('. '
.' I ri i
.
4. i i i ; i' i i t ; I i.1 .1 'tttrtptrtu'd, \\.1'1 'I .i ) '",'1' .') ;rjiiu) i-oiU l.'upi-. l.iii'liti:! :and 'l.r >-fii' 1n ,\ .1.tJ ,

: i I" V -.- ., :.1 I i.i i.i ;il:N't 111 i ttt I H.! +1'. .IY.' ; .; ...4 -I 'O" lil : .1n*, I ili ..iio .,- v His lt\\ VM 01'I ttkr t'utl, r'
i.i irt '. a
," H''f'
i :, i. ; > ,14 ji 1 I ... .. .. .n t.ti

111 I u! I II i i-i i ii 'i ur .' i .i.--t\ .cr. ; : : !Jriri X ( '''. h \ n;,' l.fcn:''I I ; V:! :HI I loJ o. It.d\: )> 1 ,. r., .,. ,. "1., I 1'. ( ...I ..,. .'C" ) :.i-I i! Tw ln:1 iniMgi ..:.it t' t nd! for .r\k' byty : r lfh!

i is! I 1., i i 1.1 i .1t... -lot! i l-irciiit > ; i-t' I' jVr., . Ilb McKay, tit
> -- f
il'- ----- -- -- -
.d..toJI:1\ : il > I li., '' .'.. 1.'I' :i-ml I 'll tIe' { 4'( i'U'.V.Sfi-Iel: : { 'iitfil lini' lii'-htl"n I I'1' .1 Inr. t' ,''v 17 :ro; :tl) \Vau-r ,.

1'I.. ., .I ii.! '. 1.tlOt..r: 'Iir i *'tx .In: ii".li".l, M in 11I00..j i ) i .i"ll) ""ill'.1.!, tII Tint the ----I't'a
.11..1. TO'I.K-I-O\ '6.1
jt'u Ir" preli-ri-iu-e intli
4 V .' ,.;: i "ir > 11-i' i "Il" .. '/'I t l.flll .!, f'1I' '. mi"i J .*! I.hl'! I'.iiluriru' **' ''Uir, ) : t
// / ;
'. i ..t I I' ,- i ('.1 r.: it to't I .(1 -'i I .' "''i *Al-ti 1''-.'11 /tll't'IIi'ra1'| : I ) I ,III.) IV"I I 11.11/,111 I l tit'', n I'li'i-i!' riiie.tiivttrd'iii., a II New; Oifnn. ; Countryni'Tfli ; -0; Im'.h, I.Hiu tcli/ ," l.indinj/ fron ..I.r Oraza'r' 'Jt.

/. 'I. .1: .11 I ilidi, I In I1'i| | ,I.. in1 re iilll' ih: article.
i I. til' r.i.t'-.i tfl\I In uoull lespei'iiullv (U II) i'u I I.u.iI. bo Iroin Liultiuiv'ii' and! '
fur salt
i I lir e .iii tly liaii'l'l aH for ali liyil" : tIt /
\ it. r'silo's ; on
'J. ilii':
II" .I I 111 I "1 [b.> v nil.n -i .ii''i- I :: .1.1.1".1| .A.iu'iic llraii.lv: ''I'j 5 whist I

In.' I .,' t I". 1..1 I'! | |II| ,-Ji :.II\ ,LIuttii1.. :un 1 I'l .1.1 ( ;'in, I U 'n ..( '/." lingers.. Hayim-tnt' ,._ il.l
-- -- -- - -- (
3, *" : ", ." i 14 1.1 i > i : l'"r> nltttl.! ':;'I :J:.. // n T.Ii.nn.. M II) liuvi- I Ii ii r :iSo.ip! ;
- Til /. /: /' .\ new 1:1! I'll Sinnin; i-hesitu (: '
-- o.l'o"n'.IIII' '
c I.i'i .. .1I i-i.i / n ;'i III MI I I'tti't! : \ J.\ 1.: : ; I: j' 1. ( '/, ;"ri i, ,,, j : .

d 'i i -tr'! iti{ i i.-l 1 -. i .IJI Ii\r\ : : 1 I "iii' tiIIC:\ .. _. ._ ai."i 1 l.'i I.TI' in.iii t.v :111\1'\ TglllM 1 I I : undfr.iKiifd l ls; l-avcio/ inform thrir fiii-ml: t l ,'.
--- --- --- '- -", I t'l Ill'l Inc 10 HI-, i.ll'l tin-1, I'OII.I M.
IIltl I th '
.,"'j., lli'{ ".t'!, I'-s tl putiliixfti.iliy:: //holllht'v h ie rt'.l
: i '-r. .nir Ui I I' :lil' 15' 1'k riiu
; ti \ .iiilUiinl I lul su) l In.- st.HI-no i 't i lipid "In' V.'iuVil |11.| ( : '. I
1 ;" ,v i l--r4,ira.4ttt': :' l I 1111'1.I ",' !B;5''iy i. (I'm-, I', li.f.'ale" \ I 'f I U: M 1 l-.n.pi: '" 1'.1| ,H 1.1 -t lui the, iinn-ai'iii, ; n "I'l G..n..a' 11 ""I

.i.t l i I-.I''I' | '1.' L; Th .. .nl'1 r>' (p'-if'illv' 'irifiinnv ,U. ti "III l'i 1 t;. 11 ilAUTMlOK.N.Jll : 11'11"1"1' III"I "II liiocery: tusini-n-i in Apalavhnolu, 1 :

:. i ."r'/ i iv I I.r I""i' ,to! vi! ,!P.I! :>. t{; '>nti, 1I I/A "iiV C... .. t'i -.1 V..l n' .11. '.1 i 11v iriityw --- --- -- lili'lrr !II tit'II1SN! .___ ______ _
.. ", II' 10 11,1 t I II. I" I :-;".,,, .IIIrl"
ii 'n ii 'p'" i II 1 Cc: itre itrvi1! .1 J >t UtM'lMVtMl{ ( A '
.. .1" ,'1.,11 I lli.fi' SriWa 11v I': U ,
I r.MI-i II "s ; .. '
AI..II'( : I.- ila. jiu tj I Itlt' (F il'>> tll' I ""', Prit 1 (IS I' "t. .h,1 f :Mlli.1' II' If I'l ur.l.'r ol III" .a-l\\ I 't'lNt *. 'w York\ a peneial\ asM.riini. ( tlr''ll.ir.l- They intend al nil tii/H-i' kerp.B.1 ,
t 1 Ili: and -lei"' SV .1(- :Si ffi, 111'1111111,1, I'l.nn-li, ' f > !i1 ''i "- a4I 1 1."n-t-'i I irI"r u'i'-r' fur >.il* |-Yt-ei f..t.'I n \liti-ri.il- .nl 14,111. irt-l 1, >" > ii-pni'-j nl t4 Ur ..4 ri. I'luvuioiis, iiu il )+, Chap w 1'
.
1 .J i ." .vl''I.C'XA- 1.1'ln.. '" t \ > ill t.r'l:| ..II iV- h -ini'-t, :No "i' .V.i 11Al"' >, 11 nn, Sit--l' I Kpikf.: .'o"I'.lIr'hh, db9y&IL, and hope) by thi-ir) rat avuis, i-j picas- lalU'Mit 'f 1 c
: | I tJi.itiI'/ \1111" loi ,
.r ViijhlIT" ;'iltl.y
,: I .i': i.: ./ 'I' < S tt M1I.JI' \; 3.Ill-ill l April i __ ._ _-- -- -J'l.1 :N- -UII.USIMK. _- .tty:1 Huberts Mil, iV ,.of}. a lili'-ral shnrei'l pul-lio piitinliaxe. "
-- --- _i.- (( rut aiii-nnun ml i
i
'>. i :; .._ p 111 I.1 ct i.n-i-/nnii Ills, and liberal
.M -
i --- --- -
) $ .i. --
( a I' NrO( (' 111rll'{ hull .tlifiri ,'.' ., it I II
: \ i .' 3. i i .1 ''I I 110 Bal atv.I..1 ifquut-d. 't
I ) 01 ro. : f. ...1.. bylitl : Hupe, .1.I K. Allison
k''vt'jifior
1\ l i u. I \ I I"' 11', u *) f \ h.irri-l -if <|1'11111)) .r I"Ijl

1 9 III -r, ,1.! ,'. ..rI i I. :;. I I \; './I. I I i i > '* it I I.' .">1 ( 'h ,', /.'.,::. ". Or1': <'N.il- per -Inp Adeline from !\ew Yurk, /1pil.lchr1.c5| 5."i TV', :akr. 1 I II

.v ) 3 I' lull"ir1'I 'J Y .' I Lit! .1" a 'i.ii"Oi''v' loratf-l l an.I a .) / will he .)IoII\\| '. -- ,._ .I).

I ) I .I:, \ I .\ \ t I ) ) : | |:i -ii! 7t 1".1 1,1 itiu.j labs:term.// \.' /'ii.ittr Vi'plvto ts $ .1l'& ; i B.'I ) :. &U.'. (\ (' I IJ Apply i.uvH' .-Hi I l.lHTii\C CiiluinliuPaul: \ \) (lin\>," ., i,:. tV r .. S. CIHTTKNDKNJolilnrs i JJ.,: s 1!

.I' *' T/ON v ('"in//s .. / .\' /: / -------.- J L'ST: ri-i-c-ivi-1.1 pi-r birth' I... (Jran,:;1? from \Yliu 'llllrtt. slut lovter (ft I'/ur' of the w.irrln/u: >eoeeupie.l ) Co

BroJ, l .>)trr.f. u fV iliaiif It'tuv r.' ; : l\' ('. II\ I-ton, and' fur ,ul"\ I'V hy thru ant uiaission Merchants;, t I

nJi', i li' {.'lI''" '."*.* i. ,. I ':'! :01'1'' nov I 17 111 \.tIIro'! vt CO. _. ..__ __ rut SAI
(II %, t- 1I'-r,. S M.OI till! l) ,.11' T K'-n'.i'fty\: 11. /.glf..', I .I| ll>t IllMMMVCll; Snotts, Salitlery, Ready Made Cloihnii;,, a :

]U \ nr...-.. Ii IHop- ( V C'lIoPhw Lutiilirr. I' :
dee
II I U.-.u) X JanMvln.' : : i I (I't'tr" I0n,000( ) ft. ) Cut Vlu II nrv hurt :New I'tJciin: ,, -.- 1: 57COLDSTKIN I. \I, ,;
T.i .rle V-: I4t5ln.tun: I lltfi.iv if"tn "v vv l >rnn- 'i R tlcisl I iI! n'iii.iins' -
t'5 fir t ) t'on I..ro"nl-.r -ale II'w.I' I
: | t 'i H onTI.J: on
1".1.\\
;? tin i' iu., u- ; t' \0 I. i! !t.' .
) -
i.y /: K I'liillml.it
Liur ,n S t' ; Spear '. \I'm .n. ; : I| fl-i I'a \ i r. lil.l-! /'priiliM l.i-.tvy &

II.lt I'a l''I\:. Co.. AiMU- -.,1 t. ; ) -- .. -- '1'0 ;ttSl' rireK.u... tv'!ll.uiet I im. I'mvi- jj: tiiwlrtlranti11gar' :: : COM; ,tiissioN : .! ;r
,
Fla. i .liuuiij'' 'IV S'-i' ttn'h"' (Inw'r' II)'. .t' "t 'tll- 'I'U'U.\X'S 1. .
brm:;, ', 1 S .mil.. St. Jj-i-ph ; .'lltif11: : III'Olllt, For salt by 1/1.1.ti. fUlfillS.a .
-
R ll *. h )1',' 111 vli K-' P-! rn-r tit \1 I Ho(t" .inn ; II'! :\ut :\wI'lni'i .t..ltIICI..fl .

Ttj, ,r \rr si."U Od"4"-trtnd, UMan ru R N: I1' AT L \ NV.K.VST' L"i.ii ttri-.-t,. Kn: I flit"" ,.1 'I" Hli: or tit t 'ii- 1'c'olUlUudatiou ; i/-HI-. XVill rkt lifrr.tl' aJvancpt on conlilltnts cf ]J\ 4

ta"r. pr.Miire.il t 1 i re !" t r,- .f\len.ive -) 'i .\l.\ ISnttti/y iJ. ,Wi>nninfitilnl'ii\ *!'ey. :-otton: tolla"t their friend .. PeW \ ", DI
( Sla
| V IllllB'HR t .\ ( ; ;('. > :f
,
:aai: I Iaa'- ib-nl 4ivmc on aliI c I *. Itu t.M. old| | )IVh, Id, n.lv( I I aov818X1vlucliInl

Wl'il'JUt U uit.11 :3 p "P 'i; I'l III' |1'.1 411 'ill! I T- T I
-4)r) 41 .iii '11 '\ urJer- cur r'jrchl.'lij'! : C 'utt'II Il-\ I't') 4 -*.. -! -n 'i/iiiin-ir: ,, Iv l ; mml.tiuuluusuC01411.JIIJUS :

-i attentioo ; al-o 11'! rerviv.'i.' : :t''" '. ; Ami front i'/mtt'ihimr/iie tit M-irinnnn, jun.- IIJ7 N'lUUhC' :, HHOOKS[ A CI ). ,

( ;is jt. 'fllll. '': .: l lity I I ThI1..- ritx-r will Its at all '|ins -- --- -- (i!O. t r f:

U0.r.( U. \ '.lr .aVbr'U.MVN V. I lj T'lrji" it '* ith j'rrll t..r.an/ld.J; Trunks$ Valises. It. \tlunLL

der .'2 iO (.1 I') U XX f-rj(.. I .' ..JI lMi., ''- Ul 'II..... .t..* \t'11 H..t1 ,"!, l. full \v. S. C. YONGK. t
r Mve<
----- -- .. ..y'il ('It .h. 1,1", ',n,1 l fir4'er'i i i4 ,,. .JUST .' ;a"rt"II'"t of patrol Ih''Elr.ti.-.C..o. XVLitman, New Orttans. .I'l f

'f .. Shirts i f ..... nnx enhrr tu TilUlMvsi-e .>r 'hTlit"II' "".- I'u't'i Tr.ivi-lm:: Trunk.. l I.. ...
l.'iiilt-r .t.u. I C ,
.1'411\ : :,: .Sld .. Montgomtriab..iikV
'
I N "
iii ) : : n .. -..ns;"-rwlllb' *; l t'-ri t' t'i* ...M/h'irf anl I runv.-yid| Al ,<>, ell I'tunk and I'.itfiit Valit-res. !

I.trriIi' tm S; .tor. \raUncb Gout C J1i'tillon i A Co. fjr..r.t ""h')at <1o:1JJ: '" 'vmbl> trnrn. .1 I'or'ale l/y l'vlaro, Mobile. t
I. E:: t by I any aaJk I I'. 0". ,", H. Calhoun Columbus "
\II.
: .
,
nr ,.llt'."!".foraib'l % on'.y! R'1/.I.4., .' 1 i 4''r air It it.::' 11 : !'Bi.N: H'JOTT. 1 jn f li 'J llami'tnn \* eJ, Harper &HolnL'*. ."pa'trhi"I1r 1 1


r 4, -
'
I
,
.


1 .

r'-- :
# .5. 6 .'5
)'
: 4

,r_, Sr .._____-- ___ ___.- -J _.__..efl.--s- -- J .

___.. ._ __ __ 0 '
.4 4 i tilling( Inrr.. \\ .. III vi r MI.. \\ UN I ill' uwiii ; he l In- lid m, l .,.1 \l.nr II.t. rI) '.itt f.n t t. ti.I r"nf

,1. j n. \i !, ;j' 1IM a a i. .1.1.i I., I.i i in 1.,111", "y ii '11. t.Lt.UHLLLA (tJ l I IXII.II.lu"I.t.| 15I5.P np'| an 11' !1.1.,1; t iii titt \ rll" II ,..,.'I ''It. U' ''f -

1 J t I'',* ts I. .11 voui" tl"I. I.i .. 'I"I i; ":'t>.u.I..r ..1.I'\ i l < i i. II ,. i tllI h. h. J ." : I .
.
n.
j ,
j it in- II" h':1: uivutir h'I'j '', i -i I t" n j Us 11:1: tl.t s ,n. tutaunt M I ,ilV I ,i.. ) It .sla..-,' i .11..1. n UH."|.pn'hi ii-ii$.; .tltu. ilh- \\' ;l:,0.1:II't I Ir. ,"' .I.. ,I. .

J, ,t I \th..u\ di*' Mnrlit! nrnMli, f.r"*,,'.. "III '1" .. I I''i I \\ lasts, i I. iht'-iiiie S riluvnl Iruu .nnv' hi I II I' "I1 1'. ".I miV- l.,?. ,

4t )i ; .\ d I il h.' In-irt t nMitr.. w kimv.ul -? J'! Utrk.A :* i Ufl2.! 1./\I \\t.: .I1 -.>a.t a. crj.Ia1; .14..1 Ite Ore (th<* .ul.j. ,l .\ .'I. 1.1) ,, '' -' \ t'i; |I'al

"' .. ." li I t I iniill) iliriti., tbi t.ld''I ) wi.ttli-r I. "< ll 11 \11 I I\"t II;V'tl' ,, ... .
4leie i Lp" tve i 0 fought! iirnS.J! ('.lining;( ; I ut. "jsil ('.'ilfait tlti : < lIE. ---- l'orporniltin ull.( -s 5 I. V, S
k4 tiii I IltI.! i "I l I,,i't I 'until w 'II t III'i ..ht I ? ., ,
"pail "ii ", : Il II" 0/:
'pj k .\t lI'II'I1U' *mtlitt\ it.iy lid" nl lo Iln' uH .t.iliil ts : "I '\1 j allc;, ,, "il I r .
.
14 .,d.l $ \* ti' r.l'i.| irv wi'I'' in" at.il \t I.. I.L *. 'i.IIHI 1 i.a Ir .ti1tttiik,1ti.i \ir. \\ '5 11".tll.J .
>"t' it4 I e \,'" MI iv I there: tii 11'1 i 1 niti j:, !"C' in tiiril. "CIII'( l.p !a a .
I ( I 1 I Ifii'lv in. a ,pi., nit III' in i: >.1| tin' 'aI'I'| Whitlow. 'Ion) ul :: ( .' I'Ol.KT.) ( I : re.ot.toll., wi.uiiw.n' :
lii'UT( '
) -.l.i | roI :
J'lill' |
utiinlliicnrrM, : thttf i s I.
: by c\Jr.: j li.-r$ 1 1.1 11 t 0 II'I" ii, 01'i I .| ,i> |"; .1 It:, ,tiibon h i l. i> (' >*. itiiilitiii, i ? coiiici' ol l.c 11'1"1' 1 Perry \.1- ,lirmuht! ln'ioio' ""I. :1.1 11"I"r" 1"1\ .. .

Why\ MI 1 '1111 I -ij-l< !L'u !'lIr.1t t tif' fo'-In..' i 111101'>i '1..fIl..t I in unit'' r | 'M; '' itil i |II.i t'\I.! u'i 1 I'r'" .i'I l .' .alKft I I'l.iiM': rnlr. ( niv'lliina' UTU-l'il ol 1'1111'01' I 1.1.1 l t >dhhlth. l ll5iscttl.l h..rll.:.. \H", I l' .1.1. I. :. .t' '" ..
t M'hwalU.. A W'tl j'l af"' 1 1'I| it ii tlollar iiml 5" '\II a)1 II.. I ll. ,.
V'til'i''ui\ ml MMII tll i Pt i i rt a
U'lih.iiibltri. "fp'>tt.'l: i ,ul lit.- f\f' t UK riullii.( room mltldlt'$ t 11:11,111'J: I"\t. ;
Vt, .. I "'II Ii I ul 1 11; r :> iiii- ,ii; 11 .iiid,,, HP) i" il-. tVi .r. ,1 i \ "la. ". MtirriM.ni ami, Frt',1:1'11': : t\O l rtiuslit) i ''J"r' '.' 'I.J t.a '! ,J I. :. r. :
bv Wmii. 11.11)5 our lu'inititu ( ahtia.M 6.1..1. i. "! Mlori il I I UC'I..t tliiu'rl u nil =.(1., 1.11'1' ..
| .
l'trrv.
.54
11,1' 1\ I' h.r !t..11 f IllIi. t. \\ ''fli t 'HIM' ( I'll'' I .1dl. al.1 tIIa)4 (11 s t ,

I II' ; I ) )'vll i 'v 11111 I flruc'i ..;h.l1. ? : ''' .\ 1t\I'\ r, "In ..i .. '. ,i il tin I Ilir isa. wit'i:, I ;! tlual( ) on ..il.ui.i'l .11'c'I'l.I I ( livi- iiol-r! t .sa< h. I.UI'I'rl I : s. .s I il ,. I I. ,.\ ''I ,. tlIil 5 .

: : : Wlii'fe'" Ii:1" ti'titj ,ivlii'mi: | ;mi ,'... i.guis ,iOjll "liilKll-,,: ll r, I -II i ii l. r, M ft ," 'il II I '.111' III'1! ll it!I.I I. _._--------. .sii : sstI.. I ,.u in.\ I'.urn: Ji,. \\ rli11' a t.I ,M'liMa
,lurth or ilii!tr t.iti! > I II I /U'I i ....ainl, "l" lu' n i." i I'lh'II.1.. W < .S .555,- I 11 "'.\ 10':1H.'t': hiotiihl: I 1'101' In-' llmoi' afd lln-" t:!" .l. Ih.III..1. ."??' :v t
(Oni) tn-uliLoi! th.Penact !la Ga : "I. 1' "
IP t OnU'in: ( lu Lin ..h I ; o it'p tlls.:. .sa' -,.d tornblv Iin' lulo hou-f t tinn.terint 1 I ui, t tlj.| ,(ta j
.
'; .1 {u\: ) iiInt ill' it\ il w a' a iii" i1aa mi -tt.s.'l.i! : .* -[I""d. .' \ iimna a .hl. .(
.
c( : sometrill rl'- USa t.a IP <( oai -ttttioia.: ; B < [ ; l *"n .!li nil* a- ,nultnu' i 1I io \'. man ri"'t' i li. m.i.i/' 'a
**, ) ifi',1,, .111.1 1 <; ilK',1ft;! 4ril'f? -tihit I: 11 v I nl i, l.u. .i i .ill \ rniIt' ,. t tall' 11.1'| "i* I I III j Issa.at | l H... il 1' i\f
I, : Jo \ I Dr Jd.1 1 li rni( i use iiiaht J f' I I i a" ,
'lor ) tin i Mention at M.t ej h. 1 o 'j-ih 11.1"1" ttl u. ,
11\ ill I.i, r .lo 1111'i i 1'1 i i u| .11".011.! (Ot II. vin \ li'il t
:! (
1' ""ht,1111t..n., 'c. piurh.r !.: t. 1'iirrou- an., \\ In.i* ? ltU'ih( I, uUi 11,0' er *i i |, ,i '
tt.y ; 1.1 \ 1.11 ,uhbor, Piii-apol ,'! 111.111. I 11 '
; \ ) 'ur" ai i in I"I \
1,. .11.) | ,, hill ill 'III* I .,., \
\ I illlljtl'l I | | II II ; "l a.I1 ) I 111 t 1-. I hin-tl. s i with, l'r"I.| l "I al,"i Si'" .t-: tLa.

k 1 Tin J npt I... t tbity) f'> [ft omijTtfii in r. v. bull'' II''. r i iln r Ilr'IlI..I.III"I./ IwiMiM'nVi .. tin I ron l'SU.. m n'':.irJ l lo ,tie :t.:' vp.nor; ; : 1 Fl.I.llh.1\.0 Mi. iih.i .ii.u i ,If II .iv ** trf lartught I pibltr (111.1 i I an M 111, ) :and, ] ,.t. rf:. I \

;( tth'.i .it'-ilio: itai) i'o 111.1, MH.JK ro.i-nb r..1 Ias'!' Ml.tre Ui'tv( :;arcmo th I 1\\l'I'nJ"I..I" t Honor 't'i'! tfimit, an le
? rat i t |p' i I. s muri'i'" rl.it) i-l, Milh Ilat' .ui\ivnlt' I'* t taponi. .

1' I 1 in' I ;ili : h' irt, 11.1! .vtin'' tliitrm' I ? ;all I' ,In r i Isalil| u.inii; ) \0'.1' i S ran." l -but lliIn1 : one, 1IJS.i..' 'i.ten: .SHIM: i.ut Lit 111.te. -, n !a.1 i'l l/ath. KiiirilJ tach. | '' n""" ... \,\ i.a,5J, ,l lit.t"t" .it' '

I : M t/' i'ii4r: 01 .'Idue.-) ruI'! : .ilni" nut) ( i.ik 1', il .nl.i ..1-) > n s t a r.ln. rc'ii-i. ire ; aiiiitlO'i l I' a vi-r\s t-bju-ti' :I s a.. 11,1411'11., .,
I I"i
i it /{ Jitiiinii J h j iS. !r'' "i l i ,
? ?P.41 Urartu.! .irJ] ri Iroin 1 I.' l.i'itt : ss.q m i 'i'lil. oJ.I.I'! ; t ,i. .nut t \. S" 1..1 I iin-t" 'll *.i. Vtt the: I 1'ra ('I' o I. 'h.I'h"llnll'I\U.(' j j. '
I I- t
lure.' I
4 I'c"I'" itiuti' ** a brought: int II'' ; rtl.t miVti, I m i ,'!," i. 1

i & : k ( :; j ..* lu) .urm.) !; cV'-k!. ., in 'iiift'itvb t uj n;( InM "I'.ii-t' ',ili!, .11 '''-.. !.,:, ,IM" | *in riI ;'ve t'ii I and! -i'' 11 utt'.d I bv i.I.l'v.: flit L\.I and': t tme t l li. 11.\, y. .A-.i1.15.! ;. Utit1, EI.I.IJI. n' Mv t --. < ,i n m' i Ii," ,..I i |I..r. \\ :tl.t ,

L !44 tiuthnt\ ; ( .t 'II" PiiiiituN a t I. 'jal'.I'' r..III..1.1 l w i I. I .I'I" ,. I \ l.t. .'tl 1'1"1' Itl l ,'11 11, u.ITI.) Vfu: tin. Pi i'La i I's i ,' ",L'V'1. '
.
.
t'lf sat
i m I 'uiiiin'iii'i:" t ; I tin i \$''tIit vv :f
; ,t'.t'k <* ur I ni < ,:It'; \* ""H I u )IM! ,,1 I !It- a "aS i I' r. II l lit" i ,'puU'-il I ili l la-t ri.Mtnii' \Hrl read and I (1.1, i e i II n""i, i I. 'tlS.t-! .
Ik$ '.! .- .' ": of: Jcejio !sorrow t-r-tali', where \thi-j 1 rjitiPi1 | revailpil \ ::> i.fd.) ouiiiil t'l
: Iht .
(.jci-; I. fl, In t.1I I 1" i II I or 1It'1.I t I ii I I. ,l'n 'I'IM: ii'- 'i n i. .si i "I a 'LI .

I'H'' 'Tttfl I II.. to a-i .111'" Is.., :'h III.t pit *. t r \tiid prc-eiilcd r.n ., .. I I .
? ) UK? HMtI' J>,lll'! ; II)b ?'s. -tl III I nr ivi'l pi run--mi to call nu'i.n I (filII' ( .il r.s.re [ r' .idiiij f'-r : Illl II I.; \ ; : ;

,ef i >u 'till toil'1! to' morrow .d 11"1"| .it'!"' r I..t 1 11 i'iS.' in | MI tice. l.ow.rveruhji" I'Muiial! !Ie i1 ; /" t : A e 1.1'. i ol/ I., ,., 'lur 1.1 fit. ui Aptl.uhi- it. ( Ki 1 Hi I'I S
.1 < hid, v\ aSS-Cit! .
.a r tnliuitrf
1 '. .,n.-' | "r.>\iin "r are v.iitt! II I I r 01.1 ll 1 I liit. t.. \l I il -.i mil) \\'c'! 'I' I ''''V' I. I : ,it I I,1.: / a Va tl> IIIJ lipfll' \ or,' .iiiit.'t, |lot ihf I.t.ll 1. [1'rorn lit '_' )1"I 'j..5.'a I.' : i ill
p'.rpo-t( a ""a I u. aiyun-s .
i : 'f"J 1'al..rI'a.| ">ii, 5 ;ill mm'h i ." .iitv.| ;'ii;" i si I' III il I nnlv pr.itfnl t ,.5 *v hit! h tin-: IV'i-.tcola) ( ;a/'tlc! ha- ; I 1. r .t.ie: ti't i I ih" tnv ">PP' .\ ,i.a in hia'us.' \a- (I//, i. '

.Mi! '.It.' u ; Iulu'h-) 111I.1 1 love, ; fur iln.. Ii a.S' I I.. I I.a./; I i iItr I' 5 \i/.t: !n.oitiv: ( n,vtin i iti'Mi.S i I &tstt.il ami( |..\u.,1 I Il'r Ibe tits. I Ihi ri ut. The Vn f Pre-t.lii.t c i.'. .

!r -:Hid i I S Ml t.1I kllo.VII) ill It' ttati II' -'lkl'1 I \ .Ii, nlin. tirs' 11.tilled.. lila, unlimitice., ;at I"' ., It HIT rom Hit" r-n.. 'a, I 'a
I r I nt' oVi) 1 11"1:4: with purririisioi.U : nl'.ib: !" to lliv \'url'.t liuh' ., I t..ta1i.h. l's'a i'if'! '
t tut
,
: |,. In-. .' ,'. t'II.I I'll,i! a a I pibl.r; in., ,ikit' l'i! ihf 11 rt' ''.t.o.. i t t.
t< ; 1 Di>;i tin >,iii' b.in wu 1\ 'II' a.t 11, 'S
I with th fi'i.ii above.Mj | Inei '% ULi.S, r' tilt\! th..n! tt'ai !" ,1 Ihtt.tis.t!
ar 111"1 .i i 4ce a 'I"I"| | i | ti.it !. gci.i.! ** 'intiidut ad and pa--cd ,,aIt! I Iii,. 'I'"r ui 1 i '* i (, 11: i ;II|, ,
nv I..5 r 1',11111-.111'\! I ,look. "'n a nrl\ "PI; | "rti'ti.tvu ': r -t,tle.Ar.Mr. .
I.idl uiiiti: i.C"dn ofthe! liit
\ v I'n ;: i I1flatjC: } I ictii' .
t ii.-',' :ii'iui,: ii'MMs ilo-p.tiring, it" li'il. mil. 'In In r tin- lni | "i .ll.i'ui I: rd I r ">| ,n> IVI I: \ I aH'iuiCP. ajrit.i1' .1
,l.lt.I,1I I ,I'M'I, .A II lrd.I.1111, nnii- .ul ntitii'd, \ t !: !
a (l.ln' : : 11/1/ \'r.ina'r" i
.Iy .1,1 I
C'III .iI.rlU a.11'r, I b.ivi i i I I" 1a'I "r : .' 1\ '..irhi tin- ,talt, j, t .., '! '
r >tn -< i.:nji'. HI : 2 E'n! (I'r".r"' 'm 1",1 .iiico lesmatiii, > f \nu' | III. 'L'I: : S
; 11.t iet \ c. h,nln.r' J
: nbprl" th III', the Ills-'
luff i ,i't 'il 1'citi'u'! ; i |'r"'pin 14, r, l'i .' ''rt nn 'cnilii: .' 01 IIle' r ;iiij .' .a. \ in rti ,, not" : rileot ; ; :: I a 111..1! | a..1 I.IH.I: r ,the'. title a, le-t! !In '. 't.\ tl t' i di\ r I I!
'
1,11',1 i .
A i > ,n' I fro.ll.l i'i irt il .hi ; I s \* : in Ii'in. :> "'I c livt i .' I I" l"i'V! : .4 i: d .et; I'.I'C.'I: t ,P it.aih:!. [ oMtr. i it lur t Kr ::r I It'O. :I" -f,i.tatiit! i l I I1'!.e I "iiio' : .1'..

hert- 'i I ,dal,1: > 'I llh i' i j. i 'l1rll.hl' w r.' sirs! II t \II| | |II| | run ]//1 f' 'n <" III, at I hct titin.l.fc. : ; I'" ?;f'.npri: .*'t'n' ('0 "a kul I for tur. Hie-- tin.!,:i d..IW. '' fI.I.: I Iiii. j
Mi !!s ."!'" .r ic : it .,i- lilt" I I (d I 'tn nicivr. Mm, :ns i '.mj H. ee! tt"l i bv "iVirwhi'iuili', :J 'n l Ii| 'n if-.Ih It t lime to reri., \' hlch1. .i .ji.ip'td., : 11..1 I.! ''
cut Ih, ,' '.1 t it1,1 : ru|'o-id to :tit': I., '
; ii ii i. tb;; >I. \\ .1 t .,
1 .
'sLr''ih'' ,, I'f' Th I "' ** il lill': aLa j i- .s rttin .- Is { It! !h s.a IIP in\ reih'1.! tue i ,In.t t I to 'fir: .tul',1 'mr. 011, it \; I n- a'I"IIj.: i ; 1"1'(
&t Mtl, \ -s ili., '$ .4- I lein'U'' .l' *'t'uilliJT,- Ih'.ui..1! I hilt the!' t-iMi.mitit: : i. mi.! tr.ij rn'<'mcn'-!'S I1,1-llltl' I'm. lt,I "
pi ir.asz5i'. 11\. I III. ;ind J rh"",n S d r ot Un ,.i5Sif c. U1cot i'-r ('to'o.li'I") I !)trlJLI.'t'' t.) t 1.1! : i I:' aro .utl.i ri-nl, } f-t.up: ; ..101' aiiv it t \I huh, w' ., .

q Piavt:!! .1I IL''u |d .t...I |, ;.ict-' Ultll.ll, : I1' IT" r.iri, hi- Ij.1, : a55at' Ils it 1I.r. ; 1I'.j in.i:! will I In'lie II allvn "II? t ( '. :I alo,. to ih'.;, t-t'iii"rol heribj I to 1',1'"' -In IN I 1 h 11111 i-'t.nrih 11 I I tat'i'l! I I .n'. ;
/ e \t..n. Th'-ji. \\1 ct-ntroani ;
.. j ; \ Miter -I r.'i 1 lor I.
..._- .. --.. .--. ------- i I t intentand, '
/ r ol ilmm lic h"pli", s-.- | ;''-t, ., .
prt-iiir> > | '. |mrpo-f ol theane' to il- 'lq' ;
; I pd tou-thf mo-t ri'i-"iab'. >, Wat 1'ial! I.I'I.I. i ; '
( rIu1/ ill-- (IJ; ')i'i//1 .n of Ki: /hi( 'r) rcpir i I I" :
I IIl '(J1I .1//t/l//. i bun a in t'l liie roi'iinnU-f ,,, 1.1
,
tt-4 Vic .\"r, V'"//"'. IIi,:'" ,>r Ill KiiA / '//'/'!!/ iIIIII.1 __ _.___ ry) hecjiii! on I'aKxee!' !: .,tlive D.,>. v' i/ : 111',11".1 l ill- olloivm.' re-olutioii-, which on ( r"o"1' I i i rin lis.- j ''s'i.l ,. ii.i: 1 I i. :

ul I MI i to i Li nl I UJKII;, Ih" 111':111..1 If"' 11"r ei-f noiiiii' pat.'id, ,i'e! reef did% a i a' .ijontv, >: ; a'!aal) a I. pit( 'd. hob, I '.i f H.i.'t I r 11 f It el.: u ;
gLt j1 III- will I LIII. ,1 I tlt.l till' I Ia.k .I ill I ; ,.- 1"1' |I' atj i-i' 5' II'"! i'a!:: d 'thf N W I! -h',ul It int L. iht, \
.iit t i .i I J I lit.: I I I' if Ny/l orr.-n, hi. I. ,, f : ol i d. the d i n a i'ttr.2l .
M.p V 1 Ip-.itt'.l I .. ill. thin III ; he t } I It t",111 !dlll o'' the In.'i- : .
\ ,ii'-u.! ;' ui I tu I II': i 111I.I) .'\"ib.e. iver ..'nn" 'm_'.iu'H- I \ 'i 1" .\111: rn.i'i' H'- 'I.h... 1.1 'UK' Xiaiinli I' r to I ,nii-t th1' \ 'I I 1"t the i": ''II\.1! t I'''n' T.. .
,t : | 'N .11' :ii- sZ i'urh] oiatit' n.' 'I I h'
a.i'inblv.hotild' from th" three hi he-t : ,
'. i i'i: '! all i ,loin lulu.n rs. t.t.lf: W'.I.! .ni'i.! ui; i i. .1, ir |tar -.' nt ilii-( I : r,u t tsI a ,d I .1! -tun, ive w .r. ; prt-e. [. ol/ Hie-a t-ndor-i' t bv d. rk ,l'| | 111 i.: bv ( i I Ul :-. Ill -U' :: '

,f o'l: r.'iii i ; i 'I',1.i- .t *' 'I i 1) J I' .tI: .1 !iii1 I It .' .1,1 i iSiiM I :'utiitru" it *. > | ''mi't' r, |I'"i' .. t &.l!".t's iho! J e5fi.a'r. '1' In" pl..u ii ", a \ i iI lie i nl 'MI.i ;m.11. .rm. to \\ t: < It I, I 1.'I\iI:1' I 1'.1 ,,

;14 l1 : jif| .1'! If!. l'\lf I" ;Ji.lC I.IV ti'ir' I t'i I n. 'rl''r. :ir' i .uln! Ii; .1\.1'c am, b'! )! :'li: '.'a. a i i ivniutinr : 'I'I:1 I : ninth [ po-iliin.' '' ', .11I.1 1 it \\h: : I II |,ruvitl II'vuu.> il, 1 div I)' if 1 I IM:J otli. 11..1 1 no ,i. "I"r.I'r.i f (r :
t&h K1 I It, .\ ,ti 'UI'tICJ )14: ii \\ ILl 'tie, ""d.\ o1! i/i: ) .i ;:.'. n.t a I tod .'IsV i il't: 'f init'ir tin! I I' -. ,- .
a. ; saS.t, t ..nf:i \:u. n.'' nn nt ;". '.' cl i.i'i. I''. A !a i-r pi in ,p, ;."-cd MI-" I : ,' A. 1 IS. elk. I :
\.1.1 1 'i" ; \ ilii. .1..1 I li'' iifw hl with linn( / t''pir"I"I"; oi tivo nr-a'lt' .,
1 :1" ';tt > 0. } o< '- S1i' %!,stt ; tlue r in-"
(''JI k.1 llio mil! .it/an liliUf i-I in.iu 11,1'1"( i i 'I' I' .. in>n> i- I i.1'in1 'no a :H. ljJ\te lerer.etl a majuri') ; s: 11'1:1"/t \ : :tie Ii: :ni 1 -friit or b; h'n.vitri-j.t .5 i I. 'aa. a .1" ,'.nl't-r. ..

1 j tjlirar, -. -nii.) uii/ .' n.in' 1101') : : ,' \\.Ilod (6j- 'i j, in. Tin1! fi.l.i, un" :,li, r dil: :i r't 'tiiie-i: ,anl I 'b mm '"- i.i.i.p-t: t-ai.i'i' a'p- -hon' it !." ',"t: li..ick I t. : | : ,1\1.1 n a-ur lap < aidIL'I"'i' i o.li: i.ill .I ly:: : i l.i, i".. .1.1 istrsv! .i- .. S S
r. .ni'"/ Pi ciitr lu- h !
s.'V n .
k4 111"!) Jnate ,uul. a I I'C".LI !lu.l .1 oij&n, .1III.w I I i-, but' 1a'r: > Ial.a' .isf'-. it .:<. .; il'mi! nil. rfr'n.r 1',ie. win* --lioiiUl, ,'.I.b' 1,1\\1'1, th" 1 1.t t '"'.' II nur. ll -::s.s.I, .all'.1'IlIt ; ,.llr. I : '.s ,. ;; t nt in the fi''n'I'"I.t: ,. t I: '.,.

((1: vl.1! I ajiu'icl'! scrrj.\ .1 i ili-tin"1, !.hloin! i a.: ". .,'. to 'i tar 'iti I 1'1 lit 11.1 _
n !! < ) Ii. r a 1 fi'r'cn recur'' of ail I hf
l''l' SI.' 'I' Iu. .
.
t 1',1." | IIH l'Utiul,! I YO'Jth.l,11,1'1',1! :, I alj- 'itI ; .11 .i| par ''t I '1..1'< ''j SI I!l rip; I > 'i I ,. He I ( Mr! ,
?
H V 1 '!'i''i, ; i ; : 1 ill- mil. In ) 11.1.1. \0.
i a. '' it r 't\ i I.y: 'i!< ri11 ar i \1'.1'1'1? Ii l i. hli I :ad. w h'I "' '. "'v'. :
t ;: I.ml t..< ::'i > .t.. '1,1, t !11'>,. \' :> ii In I"1:5. mi !I"''" > 'f..ft. iin ;" i-.. .. .. f. 'I..w "i, ,I.". i 'ii'nti-, iitro.nic'.l! Ii o I let I the pro,>.l' ab.t'e Ly : t"4.ln.o.. that; all: pei-oi-hohiin.' : s| < 1'10"t r ,iAi! ai.' ,'.a !I.'i,at* I, '. ., ,

i' ant in 'II .0 MII'.I tit- .iiiitrti i I.. .I..J ii> ,'i .1.' I. : | I l'i..1. Ih. liiul'lplfl'! Sal r.I'I.li l bv, il'.. | tltl -'ol'llll. Vviiji: : h i b tit': ini l i'"ttail' ,
i I S
( ,"d i ( i_ \.1" > : putiii rstn-i: ti l ihiCII. o
.\i.I iitriif-- !, .H-.IN" i .ts ':: II inI .I'IH'r \ ) e t lie !
t 0/1 i ad. w.n'.i: U.iJj ,' !L.; ? n.i.t I.'. : ,1.1..111.,11- n.i' i nn .
a
iecroj-rrt.1' ; u i" i I. u.I.I a t'' \ I ..aj l''*' I I'' ,.a' .' a I 'I1" art In rt :.y} notI.e.I: h t to \tar.-a't< ;ihp) t t-j r
.J 1 1T: ? vnny I1-' t.t* viftut in a l 1111..1/I :j'f.1''" 1,111.\ '1. I t In- .ilikt i I" i "i .* ;i' nH..:! Tit,* ri-t i, .. ''a o i r.n I : 'a. : : i.:, m, trn 1' ; nv 't'*j-i' 11 t 1'iit, i 5' "f \II! ., -

.1. 1tfr.4 i 1111hzhl\ : ::11I1..ln'c.t.\ >. anl I on UP' I ie r ..lrijl'ivu -> I S r, i .1 rn i.i >. i. ii! ". ".I'I I t-r l'a,1: I t.'r'i.' at, ,, I'H! I'. trLa.. .t IW"ilhl.ii11.1:1. / : : : / .' '. t:Ml tii.' bt in on 5 I"> .r. .taa..s i >:. > r S t1a .1' .' i f.

; 1 1:1: tvi"' a ,." \r.I';; It I .I"' ? i 1.lt'l ,t tJiI-, !!; iverii.Ijllu S i.i"it. :. r "r.d... iI'I,1 '. fi .. -, IS'S: i I.d I r 551r :';'I..t I t':1' 'vih"U I a i ::) .S|" I! ) mi) I'X .lSiIa'' J ui,L 1 tatil.lal' .aa a 1"" a .1 I .1.,1.\lO'j'll % ; 1'.1 ,.< I .

(lyt.1.: 1 ;;.' v ,At: I .!Ir r"P.I( !: .' i1 '; "jfl, .oh 11', ut'-iiti -.:11'1:111. -ii,JAh \ I III l'\f. -" ". I'' |t.a...'. .1.1 .s .\.r. !I' I. I'<.uU.( I : I thi'it I .'. ..aniJ... \a. :- RI t. ; ;,1 I s5'il lnJ. th 1 use Irl'a .ursi i bn..nil: h- i n htr.. II I It. tnrh:'! i "ill \1" "' ".('"'' .t t I. .

,;.ir._ lIfY \.il. > :'. a 1 -;':sa. bun-.ii..I,: pi ri:.: i I'lfiitnly a i at i I lie :iisei: .iI.%in o"! in at.tl If i it: !."II. 11'IMI.;. I .5a111aSi-l i to hive -fript: pnn.i; .d : he: dinumi t .I. i : t V .'TiH-i.t.. !.J'if; i'> .'it hi-riM, ..I i, a.1 t'I, II 1'1 i i i ir: that! I.t! hi'n > nttt: i, "u 5 s
.,,11,1 I h.1. ; -fiia! : ..o t a .- ,alt.'I. ..1 1 1 ul t I le ... .'ijf.iti.il.' ,I I .'. I ih!1'1 i ili: .it v.In'h I I I i t.t l i- 'i -il'i !> i :" :
4. irtp! 01 |p> '1-.1 \011 ":. t-w.u':, a..d :. c -.u. :. ...,. S : : l jCm j| I ..,. .'' ., a. I't' it ;ill" i I ui io .11''() !I' l I..1 1 PIM' i i iI I
__ .j I .-r "" ai i '; .ir.m. N n! ( 'iii-" 'r.i-i' ,'t.irinvfrnntn1' I. ur- :. P'l 11": .II. i- h.\ I I hs., ,
: II.a : ''hi .5
.t-. : ; tl il I t 'ilitin ( I.1.I. :.,.' t ; I' n a ,
-. .. -........ __4.._. -- -* '.. >--r.II.'ItI! ,. lJa ,.,.. jfJ.-nMr'l.1 .,* .. : t..tS.U..J.: : j i i ," 'i. .t_'.d ,i': k". nev.' -cr'i',.I i r ti'i" 111. 'm ,It'im;. .rI"1:1, ,
; :
I ? ,j ', ,11,, "f t i -S .. .I ... I v aa ':1 .I' ;' 1,1 Uui" n Sa
LfV4- I 'atlir I iifvinv: ni' (luat e v..y ..;: d i .. ..t._ 't. '' s <, ." i II' -t.i I- Ml :.i-t.." ; .I:;,, ::. the | c. 'i j j.. ".it bass: il.f. i a.1.r.>. ,* ".1..1. .. l r .,!:. ; ". !,. '. j j. .., 1.I'! h. .". ; .
i : mi
.d1 It mi ; c/ivj-e/ .ab. I 1\.I.r lUIII.JI1 .
i.Jilurr : Hut \JU..I.
( In utliir ,i'i 01'1/1' ;" ( I : l | nt d ":. n ."iir.t' ; l tilt' .111& ) if'aVa'a.. Sal,' t i t t \1.1., ,
1i. i& ; J 1.1" /, I irv tli' d. ri "".''. '''> .I a.\ i n MIMi 1 "I' I
; a "
V'jutl 1' I )
) : wetc uoue' !Ion,.: .I::'). I IK1iw 1\'. l\lt'r! T.t"q I !.at Ii *\ Sib( 'hebink-. ), '/ a 1.llil.1 i 11, huluii' Its "Ii \I t .iid.', ,at| .t t v i. 1 .
lul-1'i( .,: a i- i .::11.1$ 'i; I."r.d| i ii m r. Iv .i I ;nut I iin'. j i 1.; aI i Ti" 1 ( "O.nrll!". n appuiiiii-' ,
t1.; iht
: -1,14/ 'WII': : it, and t all allial! '
,
irte*. i I ) ui '
|"- mi.iK'j'oiit-' 11"1\1 *\ ills| the moined(, : l'ut.'d ..Ir .\! n.'i- ", : I b I n on n ; n III S I's '
} ; ; J jeirin; i i.. I.io 4. .s ivevarl I. 'fI,1 t !be .aid -.'TLi. .<. M I I'it'l' :'i It ll.ll ". \ I i: Hi I ssi ti i |II.I! t II"I l j 4 h i- I t.1.sr ; %" "III\r' >' mini., : ,'c I 11 r I JJo\- I \s> : i,; v I 1.1.1.1,0 1 : sril.a.s.alt' '.ut h. ,
j 111,1)) t : [ "I| *'. sib a i ,it al.UIII' t\ f'"j; w.lidl.> .
sirj my louli U div >. I Heaw fill \h I If ('ml"t t ,.I\\s; 'IIIIf.I/I.I.I, ( 0"1' n. llllvlh.l. ;* a >
? atar; li ..11 ( ::5 / ffi. tf i ,,11 t I ri- a, "Tilt: ro.l to be aid. r nr-e' 1'\.1\ mini, 1a51. I i i\1.a I I.
iL .- l.tr.iien nn I ,:iunlH' r in I'H.! !. i \ t-h j !l'i.. i.i'i-. U 1'11 not j.,11: in it. : ; .t | .
an/ lIk.!
j a .u mi uni a \t. i II,un.l, .11 ol, tI': 11 I 1''I.1! iint 11 inn i ..11 i, a .
Piiiiiiiiiltec'' ( Pi ,
tlii..1(111-1> 1 an ,l.'vn'aiJ( ::' 'hibietrdni, ::; ': .;: I IMr! K.J I t bii'k: i I. linn tII, are "IHrlr. alt I'l'i' I ', i ('> (LIst. n liijv nu rat i uri ; '1 ill 1,2 plf 5 II"| "IM" I tin. i nn l itt' \ "c" .,t I. rI'j" S
q'l.'ul.flfl"I
4. oi' re.avi i .It'l''J, J..t l I liul.ld '. t .
: i .
: m! Ih''lt S.I I ,' ll' f 1.1 1 i Ut
11 asas.lsIiita .a
:: ai-i n itlu.. .
., v 1'itKHii Tin Ohm /"f.-I; [ {1'-- ',.f I. Mn.li" ; mil! -III fan lulerile m. | 1: iI' ihe app iinio" to iicjoi. i lie > ili ihi ,( r

! I L1., L : iHIrG.tI IIn ._ .:' n "p"< t .r.1 r I I h-" rt him., iin. !11 'in, r !lib, I 1.: n i -t., 1t i 1\ -: 1\\111' 1..y are I "III.tll.I., I l It> ut a tat I !.arI5alplLfl.p, /" .II"\'. 'la'..nil C lii/ctte;tinhe/ .ur dl' ,i ur- I now ,i | p'.irthat;, A'' A'.1: :::: >* a .
U. .; h''! .t! < )1.1 I'll'' ; j I -h ire .I list! I lurd"II'i o and r.ll | u i h .
4 ta at paint in- i I i tinrij"i An t in:" WH.I.I i rvinv in.In, )l.a hi. ill I .M 'n" n-' .a.i rnmenl s .nl naitif anil r'-un.li\ "'i ui (Illl' jn' l 1'101'1 to a < "i'mmii't' ", 11ue I \ ;. ,i;

F I 1111111.I t led up J a! a' nm' i ,t i tif,, n ; tt4t ; : 111"
t I: : 7j ,4 } ;an I i .k'i'l! I I') uu i'i! 1'it! i\)1'1" b.ti '. i I ,i P."i .u it i :i I it I, *t .11\. I' 1 i- j v '."1. !' I p. i'I' l'r.1 M' Il' 4001 I iiune* a-id -o ) : w.iiten npun (ihf liili'nr; i* "ln"r''or in "I .s tin'in y i l.t'l u i belo, |'aa.s 1,1, |10 i i L .
!J l.-ijllt'l .
< Mi' hi-i I'-K'KI.; I Il ihe i'I'' J'I' o: ,till i |l..r i ) 'ubli-li, lit'j j..I. it I I thf i ui! l a- l P' '' -
\* "n .
-
a. L >'r.,411'vvitlua l.i ur r mi"i < h b i 1,1 iI" ; I S .Ij J'ja( : ;.1 s !I'Jicu II Ii t ) own u UIII"I' | \1 prt pHi'Jiiij-" r. ". 1'II.
:
n. KMuuic f..rI",- 'm' *v 11'1/S t'1 '. or lalaCe', ih *'. "il I lli.it hi iki .
.
\.1\, to .lilt in l ; all li'i-iin- .limit' m.I i i i iainl i. -
;, )" fl-l. ill-I the In ii 1.1' .1.1 -ra55's.a-
a a 4 lli.' t'I I stl IJeiilv ,f.I\.1\ ,liui.l the\ thur.'! | M-.iviri: li m i'II.1 I 1lr\'I'rl: ; in: thi-populir! \ i tv | L vv.i1 .
.
l t.\.1 a ju.1 : t'.tb. nl. nn Itn'i'i.' il- } ;tv unlit- -Utija 'l, .nil li.it' it t ; 'S
lik. a (far ml/ t"i!i nit I III.I Is.' .tii-ii' .IM' *' in r tli;nu.! tin' 11 i n:1:i .. '. ;an inn' '. t Lca : rtI'a"' i 1'.1 \
.ink .
Sri -oltPtu'd' Aeia. it'i tin11 I i 'II
i .11.1 -o o" I or (1'.11" i.t'. atand; u-i ti. 'jlt t idiatn; : i.; I l.uI iln. i I'. a.i, i 5.a.
1 lil evcarjilni I ihe. r. tin I i'n: .'., t\! Ir. '. \\ Li! 11 I tbin, :
> li i/ I",
; .tllI'li.\
i alii
i/i'i lln .
) I .
fa .t u''i-r > ,r..I,1 : ntvmn-. \s lot : the: '.a..!, avuv iiji'I'ul: : : lit d ,1'll.if-1 er anUI:tun. .IM, ) I sur t-<" .I"ili..,. S i ll.at.,, I C..I':: t.1"| I 1 : 't .1 i : -iviU
/5t't i irl'i ;anJ In. (ti! 'u,:'!'il ,,1'Ih" fr
I k1: t v.ho n' 'i'V hajjiur\ .s sat I !bititrthin! In. .. wereie S h t irv. .n.;ii i its.. I'I| 1'1 I;'. !> .I,itl"h I 1,1. na'.ij.ii.ns! u, liuii- '* 1 l-n i maun!5 I a' "Z"'". I.) | .1'ii"f"I"1,1'f' ,::"siUtz : 1111111/1. tiulinl t i I.. II a .'M' !u-un! o a .,11. tin i ill.I! i a a .

F ,Fs.eIf P1 <'ri o. iti" .e trili i ..jiii'-i-; ol lui' |1'I'| \ 1'/11/111'.1./ / ,,m 'I...- uti I I in *5 i I. r- .in I 'r i i ". st .shh., 1'ht'v' p -VI' ti II. n-( a-1 .Iull.li", : ,) ; i ,ii ; 1\c.i. I,1.11 tie t.'rm- ; ( I lie i nlitor', l lint tint." th it MI I.lll'r"'I-! | i i I ii.In :"
tle> --l I m> ,.; anI! if .;rtil' 'Oi: I .1! o I'k -. in lan: !-" in, I .. ,. ,11.r.t t .
I ill luvf" -I"\I! : th' ih Sb', \ mni I. 11 i.i! |lr"1.1 5 ujii. -i ui ,ui i r i "1.1.1,1\. \ -, our |1'1.' > [ ;rr e tntv 'm v : .1"\ | \ d.i/elie; : II. l.uli/I.hul.I; / i r v IU) CL'15IU'll.Is I:.
\ ">' lid t ,
n\
ni \\ithiin
ill bf I b ,nan, sat I i h u.irii : | isce Ac U rt-hscred: bv t the ,
Y 1c4_ 'taZt i.tt I eveIi 1 '::111'1"\ a ilvl'i-' All. I tn hi bf a' i "_; pi lut r. il'II.n. i- 1.1' commit/ (tie, be at ,'t'I'1

L i 11 11,111'\) ;;) .:!"" .:Ii.:.ir \jMr.'i.U( i 1'111111',11\1'.1 I t I \11'1.' pi J piu'iitv') an'' niti" ili if-riv. ti.. Ii ih',. -inii'i t I ) inoiion' ihertpoit arid, a nt I, iy! f'ui.ii.iiis.anti:; *.- I 1'x'i' i, v> : "

? 4aa ll'l'l-' ti', ." < i MMI'J '_.ini I'- luliol 'wire n. t In Sal Col t .. 'i .'
S a !I.: (HI n > in,- -in h i. |Ih.| n I I' alill. I 'iMlitiii in on me : ; ,| It'll': 1.1' j'll r-pul-.miii l : 5

ia I .thit lV.iii-i! 10':if'iih-.i'i'f! IIi'I ''i \i .' -tiino| ""'I.I'I'r' 1111 l ii-rin.m .111.1 I \\.1.:11 5 I -i-IK l 'ri in' O'u! I1 I ,ivunu.itiur! v.ealtli.: 1'jlI."t'! uttm) : I i ') 1 !..ihai'iiian: 01|' (' to wliiia: H-O.UlJ'lll! I ll.l/ L, .,II\lt "I I lul I '." 5 -

1 it if S u' I l i it. ii 5 n i' .liif. -l.u'; "' \\ ib Iif !f\.' urr- ill.it :':'U'iil. t ", 'it- i >l in (j ,' ''iiii-r'- ('.fill. in .1.1 l 'm iho Iind.! I Nit-. -. ttif t port ll.'.,. "III'le.fire '. *'. a I 1111",11'(1,111"1 l J pin ol that' "''a'I; ; .

i:' .t'! Hitt t 1"Ih, 'iai-i-1\ i .1.\! ". Al 1".1'1 I th'o i h i In1, i ul'' '! I t. \ i In1 I."'. i -.. i.ii' ili it :.Si.it-. criIr *. ; -upplv; him ;* :,1 ll: i l lolUi'i .1 f \ :'idtn-l | rtei
i ; a I.t) : 'ij"'r-ii 1,11:I v. hii. h mi 1 in, 'nt'\ \ i.r\ m.f'j ,.. ...11" !". i i ,-iif.1..1 I I Ki.iuli: | a, ,,.I! ( n mi.HI. 'ml I 'lie bit k--"i.loii'V--" ) -'to. m ki. I.H.tl.. ;i | 1 fll, i' ommiiit.-to I l taint : 'I 1 I.f ji.i.uuie I :: ol t'ino' I lo' pa-- !'!s law .5' '

1 : ,- tin-: Ih,. 11'11".1, I h I'oi, I.. aa b\ Ii- and I uhoi.i ur.refern d I !.>* rt- l mon. -.! tin' eta't.ainl a ,
tv
1 ( 'I'I'I| u "I'tin'-. it I 11-1" i no% a IIMI..nI aa .1.1." loprolit -,1" it iv I iiduidv., l ) I ot j5 the l.re; I 'S, I'I ,11)) I'" .5 III :

i 4 '.t .: 'Jul'l. I Ik I iMVfif.l 5 In. i'i'A I Hi'ii! andf, 1 .11 i -uppt'.l ilit'ri- W.'Il' "O in.inj)' of. the -''lIi -i. i I.-'i'! !hi n b,in I t- to uhnr' nil.v : I 'IL itifr tk'>. i i .in.itioiioi Mjrili'in. I ilif: PJ, leave I.' upi; a I'I abi'i.t-tiuii!', i)i the -lave-i. t tie:, IMannt j

,!SJj +. 3: i; !III!:' ti ir> -In-1 nil'.I i!. ...\ n .11I.j I t; i... | |.9nifd I i,,, ,ib Iaa7 I,1"1"I i i 1:1: 11 I ,i 11 >|1"i 5.i 'it i S. I I't. ii '"\ \ a I .' / rtpor 'ni. ,ilnj n' m ihi.iii *' v >. -tt'rd.s. and t''<, :" .;
'll"1 1.1.1: ;
a .. I>\IIJ.\' t ll'p'l'I .1,1"I l.i I If |I'MI, In' n'l.mlv I : : S ,iiu.i' I in': |"n'':i i) ', t. ih) fii o.1 I ea i'i 10 ,' \ in a I.i"! ,' o .i i mil if tliat tin' nu.nu.! p,' i j : .I me<1/1,1 i t'otnaiiit, ,''/ th"V. .'.oul" .it Un P. ar- tn' i hou-e. I J.v *Mpioied.l I.. "I.. .

'. ist i i 1 n*' i .... --"' "1111.' b n l I. .I..I i'n: i>h. v "in i v\li-'i?' | IV' I'n :II"" '.I in 1.11'1't t LetTO! Cu.iiiiiLj 'I'j'o I HI'I' f in l ,'i'ii.lii-; ind I Hirers., ., | ..f: ;, t inin'i" ol|1'.1 iaje. ,: olrf'i ildiic-un" 11.11'l ,to prevent' I I (I. l'ilunbu-with! a Vie- ititatt1.: '
,
I s4i t.: .'Me: li I k;." ili i -t. vi'iioui'! -!ii'ri'TU >. 1 lion<1 an.! I..inpooi' pro-ju-r ino.t \\ 1S&I i -hi' ol.i nh\\.0.1 1:1 leit.un. limit. its the: citv' i-f Ap S ol.jt'11 .it llhlr, iiil .ion. .;

.\uj lu > *,' hi.. i r"ih ili" \ : 'then/ anna hirt1 ti.tv :'n'f '1.'" d "
; 1
'i s iiv ;i'ni -u far. .._- .- liU'ilhff.t I i jour are .I '. S tu l Iss 'iiioiiu.i': tin- -\1\0
4: fl.l'V' Hi' \\.1. 'l'i! ;.1)111 '" 111. III. _'l, i|.' Ill. 't 'Y le I )Mi : in Vr:npori. \.i. tlcptt-J. Upon bv a I J.r :e Unil-tr' f I ITU-t t I: C'- *
I he rnn '. S oi U uol j
S 1a I i.io:. i 1 I li.'i n I.... <1".1111.% :Iiiii; i In- tliaiAnl ( ,1 .. i/(< ,,'//.ii/y.- '1'1..10'. i. ,'o.J r..I'I.11 .to lit'lif are II -iry lo ,ihf 10"1.'| | !I :ulveij.' 'l thdt -ea'ed' 'n fl.. -, i IllillMho ha e exit i. In I t'f: L1 u 3

t ,1 ; %' : 1.111 .1 ILl i \' 1114-, r ,iM I t 1.111\ m ih* nn l-l ii'i' In \ I.\' ....1 liitt-. "It' iliiv if t'iv fI "i ,nuTiti'i*! 111.1 "u-ipjirt.' Un' ,.,'.,1. ** 11"1 '1'ie: ri.-h. : I lo i n'HID*' 11.4 ilio s* nk prop-aI/ I > bo adv'Prti-ed I -ir.in.irihne: ; I alt ,,11.1.5 aiJ CULt"I"'I.! .! '1 .1'

a."i..* ; a iiVIT I II... k f n: ''ut ..I. 11.1 I n: .:IIHi- 1.11.1'// MI i li "fin ,mr Is' .' 1'1.1"\ ,n Ii (1..1. lli- I I' ."I.a i.'!'i s I. \sits whiih i.itv'r ui'tf-.iu'l'( : ISl .i Iri'in,:! the. j !l.ici' wbrrohe ol the teamboat sI I.i .'..!h ,III! s I dm -..h'r Statt-. ..,11..' "".1''! *'

5 1.llh.l ;t ii'. pit'i' :' t'l.it I b 11- t'io'! I I I In-, inj lie C luui'. .uiJ-loi! : now Ii,'-, t I.> l\r talents! and are [ utntiilid. t I
m ) iiitn t.IU-1! o. h irVt'l. i ),! u. war J.iliM A .Ii I-. rlllI'* \ : \\ "UI :I be .iKii-'t!' lu'i' tub'! ''lip atiiinromeiit-, IItY
t':1 > ine ,
r ri '1'' 1 Inlnt"rl.: \ 11\alil'! ul I I te uotli! 11 I (he'lUrsa
,J .. .1 i : u alai l'IIIII.II..1. rt- 1 K.-.iil: -tol.: | ,: fin .*, niV'r That (litre mi: hi : !t. '
'rKiik lia.nl ihe av : u I t-n-i-ka
> -
ol all
.. yt' '1'mil hick: w li'i!. hIli. \'un. in.ni i n't'i, >ut.in,I I.Si'l IIK I. fii. the ,iilli. t>. Ma\ |.i-t. anil liv i I.s n1,1 I i I'j.|. : po i m into 1 I .5 i ,1 I "1. t ( (bt. t t.u at a livid ;i .I aitai-h.'dthiT.- i IV t; f to Ih//. | roi'ttdinu it ll t'Itp..ali: I /t ',

s. u !I.j< v.inU'i'%,! 1114 >v .t > Mmiik'ii'u) I.'II-.IIH./ 11<.t. iion, id.' C'oiiKnoil.irf; il.iv: I JIII'r.; r : \ ,, .l boih: rtti'iiif-in! -tt lhthiu'd' l *M>rKnv :,n I'V 11 the i-i nlrai lur.prvo"jJ i..imi-d in l the) oi Kentuckv.ut.e 1'111.1 t 'I:5ili''a'1": p- Wli* .. S

t A ) ja. w i :"fi'o' i se, ill j nn "i ,- '" j i I i/f Mil I iff*'IT uli I I IJ ,!f'l'| Itl !trui.i I Hi: I i .1 li' J 1 iiu'iro iln.. IH-M ,1. \ (,',, ,, \ 5)a) '..sit.! i.'il. ,ihi'i-ionnd '\ Lt I /It.U'ltIhi, ouni( il ..I( it-: pri' "p'-al-/ 1"11"1 1.'It..IIIII'.I'h! tflh'II\u sreat |Ifr( *. ::3 t.

r1 'a t :. F .! ..Ii..1. .1 h, -li.uiM'-l' ( n\I at- t ',11 ,inM |II.,. f' in f ,i.i I..if I "'.li.m\ :S.M 'I'll. ('Ii"1| t tb. |lbs! '1111!>' t'lioduil n ? ; .' !.f I IIII'I.' III l n L'oUr.II1t'III'. 5 D l tIt' day -v il.'n: Mircheil. awl.1 < 4l .

'I S..; j t1 1 f ; I It .IulI.,1,! ; uutli! 'ihtn \\1:1 i: | i it not i'oi.u' .q iui. ,'> ''uJ Ifon will pri'luli: v' t I'f .1. i n.li.riii:: i. I'it| ii ImiiilriM, ., : / :.t 1.1'rr.ralll.' .; l'nHIt.I.. ( 1::1 ".on' 1, :1 tit cir \4LOJ it \\'ai. I Ip.I.ni.lh. a fneaJ ot the \.1.I n U.r n iJf.

$' .\ I'. U. .1 i i.ifli.. i. .111,1 I I II'i inn.o \\ I' 'alll.I'1'I t"I"| II 1'ltc.H"'I' p -' ; .. \.h! cat. tli.it; the \\ h.;:, hue a. I..rt' in"ijt ntv s tti; : t,1 !l' -' .;

1, 4; :;" //n/ if, t'\ii; (: IIH, .j; l Xi'ti I f ili'i.n'.l UKHI n (Ih' Inrlini, 'II.a'i to i hi' di"'U'111| (f, K. i.e l : aatl ,I i t lion /lu. re-ui! I i. ''' ; | h in.I llitv :,ire ',.n I rL'\lllk"l1; aulhori/eil( lo iilifrovepit'iit-S .ai.tl. i-Du'd vtry c..sIy. if ih v d I i' >
i '
-i/i/ innili S. no iiiiiil a 'r e i 'utlv) be 'I lti. O.Ulr.I'1! i f r have (.'uinmi--i, utf"Pi, .s .
a !ltl s aIIa.' I ''l, \l" it I |Is.1 1 nu> tJiimml 1 i.i: t III'! 5 .11,1t't"'UI'II.' 1 L' n 1111 i i ; I.1 I niniiT a "i'i 5 l"a tbf ; ''i >tIc.! f, : 11..11' Ivll
proper '
Ill t nrnt-rt
; III. :xl I .
I j.tsi. I'I I t II': 1 1 llMl if their th. .t i r !
,11''I. laul
S i .i-, I lur ln'Ti'li' i li ui 'nil" tliev i
s ( a.a. at'I i t \ m It. urn in i I.tltLs/ .'r- : o'' ;\.1 I ..b" >ui '! vanl- uI "
IlP; t i' sva < I i 1.\ i,1.\ ..I, /.11" ;111,1 t i'|1" I Ii 1 .s' 'I:. t:1.t. I'al 1. v r ( ) ?I ILItIl; nut -t1.-cl -ekt: t no ( rum' lath p., anl' "I e, : I :. ,
1' \
I Z $141 -\i I idl i .. .iii.incp.ivvr "-.: :.o i-l j phn) .. |! 1.11111.1 U mr Mvtri'" \. ,. :, I h '.. }"'
i. .1 ,
., < < 'I| .' niu' > vt 11'1 d ,in iiI i ,, i ii 1" : I .1 "" ,-.1. I ?t'"Ie'l'ul" i ainc'I .vewtrebethel \ << ",

I : l'k \ ;'s SI ivo: 11,1' I.i i i l 1111,1, .1 HUT-. ll I Ft,1'I S i ,.1. i.. .\1.' ,the t..t k- Jo! inut-h ''* ( .I Hit. U'tll"'Illa'It'act riil''r f.- lif f :iulhfTi/fd, t"f,,. ,, Iv tin..nninouvoles..

1 I0., aS' ,1 IIII,! u i I i I III.It t l| 1.11'| I'lil 1 A i *. .rrf-pondiiii it I the :4;.-.lr.II..I.': ti" I"_' i./ .J '111;: lid p. .\,r. I I,' h.in-!; thi're ure t l t.'at" ulure JI.po.ili'I.' let'll pH'I.a| witii n- U'eh: i pe nnd indeed WP, hive: .1' H.' I fi> II'I

1' I turi.i I ho the sit I. .; I n >, Leai > ature o Ohiu) w ill le di |10 eJ t I. '1'. I i 0
4 > :
: |1'I' '' I ( 11\/01./ > i ..I: ,n 1'.11111\| > pil t> lulu' Ui ttti:, art 1'.h'Illa"' t i tli: '/M I l.i ( > i 1.ltlll( nl mr. \\.1"> va; ,1' t.'i.

)c ; ? J \\\1' i 'iSiI:;! "LU .1 a. ."| ii' ,i\. ; .1.i ial j liiii'tit'* I', rry I:. / _P.iii. I"t. 111""} A tl.i I la.: ,. I. ili..i": havet. ,.-.. \' ih.it .lrUI.milh, o (at fihrrebe' l I Miheol Kpn'in. ky in !the in" t T "t ,.
appoint-
:M I |n"lr 'ir-l'.i. ; .t'l.t'l. *1'|'tnt and' tbdta in
: T n-e.
i4 : ..11.1.1..1'., | lmt .-eerljiji i 1
> re-p
: t.nv v- \ h/ ',1| unit,, 4 IU 1 .' i a I.al r //II.. ete[ I on 'the fail: l\Q .
I ih' "It tiair-nil' ) ril| trh. w,- v.ill MI j.nti .It ..be.! to the ,the''. dnionei .liD;li.hJ
t w "Hiiirii i.mi :a 5 M-iiUi ".me ul lao. interior t I I : ; :mid lor "hut reipio-t- ot .
"po .
a 'f4 j. ; 15 I I1, \\ 1.1""ni.t', I n. <\ 'ulpi.iinr il I JO I P with t1 :IIU I I. at 1'1.1 rait! .5 will'.epr) On 0
11'e.
k- <> I I 'i :.tiK, T Uiuj. Mi-a, 1'I.I. t M\ .u "i.nn ". MII (tin- la ss.l L- ) U-r what term oi ear. :ami mnl1 :
)
I 1) .. t' ili'jii: i"I 1 1' > it "Ur$ 11 ... I' repu.t Ihl al,1. her ill. "nv i" the m v j t.
ii n m iv l It i I \ in "II.I".h. Al (I', ri Kntlio!: t I. m.' ..1.11111,1, I.l.aU. ti. ihi- : I bo.i'd. J'\I ? I
fut-ninnntv <
:
.' 4 .. vt i. IP tin n-ril I" I r>, fn ju a. 5)' ',; Ih,,si i I. n i* nil t ( i in. /1'ivb'r, iva s, lIa.\; I b-fii u.i ,i v' i-i,t t.. tin. that tin. I'nitii, I'ank. 1.. ,'h.l.r jfuiiiei| ,| nu"-,r* Mers Rlli-on ob-erved by one ::iate. Cow ar'l/. ai cr. ::.
in hi ) anJ .r.t ;
: ff-il \> iii. ui i I it'|1"1' il 11 III't I .v '; oi l ir ii.! l'IItI..lq. in ihf. iriinU i |II. .iliu: .in'. |Ii.i| \. ]II. : r.trtsa.t.tar. > ,., un ..u S '','mlill'l.I t stab lutert.tetoureX' c'' i'in' an I !| !ld '

1 il : T I- !>lit'.ii'inii' "I(' '.. .1.! Hi' i -Hi.in 4' '. I Ia illin. h.I,1 I bof'ieon' i"UI "nine kill-1, ,'r like,,. hr iili.r-, lu a ".Illrr, Iso-i itt. to rur )) motion the inavor vva adJrd tu the boranJ to ihp In.'h, "fan., .I I _"H'I ,li J let.<( t.a';" ';

44... : S. TI\l'UIt'! wt"i'" In, a''I, I ,ib'v' I lleii I in.iv' I. -o \1111'1 I ronnint- thathe, ,h uld pa-" ass-- a- \.111"l .
i
.111.\| ,!t..p| n'!N "< I'n'! 'i is i ..viiin I, it i on an p"' m ilii Inh.II.1 joining I .U"I f55 I"is
> .1. i a ,'..,II.Ih'11' iv t 'I,I' Mifinopv/ i n, !$: iiiin', I. I Ins'ljsu of t by) the IIOlulI\'I. a lull vurili 'I..a a (
iv I L "I i r't ; mr Iiobeit- i '
SI I
( : .
)j.1ia.t. in.'III.t.! >vi,I 'i 1'< ja, 'Ii.. ( rIuhlIallasas. \lldllh. loco it, %% :3. \ :
S li h I Un .11a "(, fit., | I roItI.'o' ) I..II\ p" rty. Tht II :
i itan vi !
'llt .1 'l''t' I ih:it 1
of
.
L I a tV IIs.I i.\I'ul.lr, II $ i i n-nij$ ajani-t' all bank- :I portion! .\. C5 'J
I $ "iiiv '* i i \.1\: 5 .1'1 ; *\ m ;tt "ml{ I Jr m M-e sira "' I. v> itrvr"
i -ar.l ,
diln the Iti-l ,
i 5. ) i 1:1::i h'IC.I'J% (it ,-,, t liar :u l'i siSal I.1 "I/L.
1' 5'' .5 .5.. the I slur! mf.il,I !l1I I. 'i 1'111'1' tl'ici.ui ,. I lul: revinae. tjii IMIHU 1 I In l I 1tI"I' improvi ; .5 (I'l nun' fl, ** a I I... ,11.p.te.II" 'I. all beh'i if'1"' f..l'' ,
Mutiny, i 110.1,1"I'I'h.\ a iiif--i-n! ,'. i 1.1 ruining ( I lrt 1 1 'Ironlia lul Ill) 111. hi .. II 111' .
in k "
i Jai a I l jti>u 'm wh'fli .1 I. .s I"( i I'I.! II ""n I ili),,. .,. S ''nrillutl.ili, ol. lllf fli-l {M I' I TWIJJ-I i lipr.u'iu'tt10 ''it uM \t .. "",..d1 \\'e are IS ) : 'f in le gran I rn-nnahlv a ke.l, Thfvrdii'lt, .11 h"rib* I.

S s%:. i t ;4.at tina iv .nioit'lli. III i 'iriln ',' .1 ,,11 "11. I I'm. a a : or.!It-rt-il t'I. 1I"lhwl.' ih I | \ II fiinplai' t I.: "ul'il. then un intuit' a hoiirntj.I ir',aS' 1111;. Jr-trurtin aid tat: .- c- rr ,', (. r';

: 1.1 itllo\ > 111'1.. !1'. liS! .1.l 'r h nl 'r'',101': ''' f> lit'| 11"\1"' a H'''.'i I >rI..saa.Ia,, t,. MI.MIKiv.( N.-I'iui' : 111\I'"II"r| -...1'cI'UIt. l.et ( | oi' the ahulti"U'I'" i a rni will, on ail projffion .*'"

I 7-i.i \c ..1 I 11 I ., I'M'. tii.vn u."i .a i, .:' iv! rt-.tilt v.i ,jSo! 'nvt: i\t u leifle ,' : OUflt jI l /'iHiiii .! 1 I9 I -, -'I'r.n- their Ke in' k V 15i.jhf"ou'hsris
.1 'Sal' .I. i '''II H'I' I iiilii'r, i "1.)>! i unl'uI''t" > | >l* *Tm :
.1 _. i 11r i the I ,Ijf :t'ii 'I' ,' ,1 I ,' I, lrfik, *-. ts 1'f roi.iiwjlal' S .1.'tIlh (he h1 iivouf' own *vai ; | | -flit *I"> hoiluf ,llif nuVor. ol) lilt---r. \\\>oj friend. Ami) \\i l Ik'. pls.J.urt
: ilnnc avi. I '
;
Kl'ivv-fijl .
i stitt. to.ic: 'dr ihit t' Ibi
as
: nttaavi \
j ukt a. 1M l : n, ,\ lam. M ? rra-oo' f ;
a ,Stt5a. ; I'lli ttld"
; I ?, i.tJ IIl'Juth)1' 111..5' i. 10hl ttitj 0\1 battle with thv; ;' Ith, and Hut''Ch, I bet
lion. lcn'k III hcerlullv jmne.lin at Ju.tl. : \
Mi /'tl t, Join\ .. 'cilmen.Th ceun'l Ita.1 ; .
t ,'h.t f I9C. I' ihojatt Kectu'Vy, ( ihi, matter ly Ihtdlnl&J.r. *
I.inult : '
\ rm-ctirj 'H ,? rca j !
% tWTS I ; ( ':tt ri "f iS< V.gi.hhIP l ?. T .t C'ftS.0. !; -

'? L 34_- _- _-- .-_
-.. -. -' .
1'.w
,
N
,t f
"

-4

f
1.


::- II" in I /: / ," 'i,t,1, .' .a I! / al -It la' t'! t1 AI.TDUr.vc.i : ( HI.tiUU\: + I 1.1-OK AT THIS : f M
C, ni t i1" .r:! 1's. of tint! party in I i r arI I i 1 ii i- ,l \ \ O li i .l t Nil.-; :.Hill >'Itu'Iin! A M.p sons intrif-icil, will pips I 1.1 ',tv,tribl.' npiiii.vi ,at t'i 1 '1 'i f"' rnl: il ''n: I r., II : (I.I Itruk'r.l'i' \
.,,1!.. l h \'ft', .". I' '., i- .11 j u,' .I i '' i x' ,i 1l i .1 .ft I.1tt I i i''' : .n tin h r +.tI,.. whni! .: ili' "I r : : iit.4' X I'l'iMlnri vm. M- .1:1111|: /l1'1'1\| | in the Judge ".f the Countjr Coon I
I i 1 V 'I' OHIO.tilt I- ..nhlin sums:. (.n IIi .ii' h dflx ol August Pelt' It.r
l'u-' ,1'1"1 I! i 'r In !:1' rt.IJ( 'nx lt\ IllItHIt"\ (fl. i'i > tri. 1' ,
.111'1 1 1 i I'
x ]
\l"IlI.k\ 1 I'i i I
,\', 'IP.. 0 < 1 li'ii'( l I' tit 1 dr ni', .1 I ihc rstateol '
-
I II" is rttiii or cn Ocorf
.. ,Hi( ''l 1 i i ''H' r.l I .'.. J".I! IJ J J7. \\ al1't.t., ,, -J |II (I.\'f'rt..tl.v I') 11\11'14.\0 \\In''' -
IT 1.1| ,rM >- > I I .t'lVI! 'l'Mt ins ,pal r i i \ I II j I.i I 'I'l i I Cnll !i .' art 11,11., i h, I''tniNrti', N IIAKIR: ,

/* I I'l' j 11 I \\" '. t'li're'tirt'' d.'o i I' it en11 ,i ir / HI i i I I.* ': I til I Irt sl i,'I.I': N i ,':'dtV. V'W i III, ,- .lit ) llnlifrisi.n |n{ 1..I I ACi Jan IIi 3 :im N, IIAWLKV: Rtta) ''
i .
| i I I'l 1l'1. (Check .mil) ... s,' .I I la 'in, I'tnon if(* e"I"hil,' i, J,tnirt C.nlin" .
;1 v i 'r."ii. 'ii" i.ini 'nix. it n"n't'pi" \ UO'I \ \c i III tl'Illl'| 1 .
t'111; II"" I'' ( 'I..hlrl" al' h,' 1'.n.I..I! ,l D.IIIK
h.< "IItJr.I" .1'' "I '
I"3r i it" '" : III'' "'''' i- >till, | \ C ))1',1111'/ I I II I r. I '' 11 nndhip aie'Ill I.f pnv 3Iarliul Sale. i
i itti'ii.l
'j i i I" I xvdl'iJslil" .. rfoo: :. II' sill 'in Ih"I'"rollI":
.* ,i n't l'> I'U'kv! ii'*' :jYnr* I t n r J' I p .1 i'r i"II' xx :'l t ', 'ni'' ,liH I 1 C"i i .nn' girl leurdat, lh" rnrrt'i' iilil.nniii,,, ,n< V virtue and! in rursnanreloa writ of fi. f". torne,

;.1' 'I', l'rl'' r'"I'l-lM"' i l x i, 1' I l' xi ,"i 'n"si t I M///,7V ,<. CO have ;jti-l 1 ro rnr.l ( ruin 'ill I iic/iM. l-'iin N cutrrn' l'' Vxv\nrk 1111,1"W I : .. retted i train ili, I I"rk11.\ ... Superior ( 01111I'I'd6klm

fa \I'i, '" i :11.1 r, < ilnlt!. 11 ui, "l'ie Ki'ntiii'kv: \" t.1.1"1' l.t'J- ': I II i rl I ::1"i I In "i ,1)I II.. ul'al: .n, ,nnt \1'N'1'14. MX "ltt'' | ,K.ntlilii: ( 'i. t'al'if nl' :-IltltI ., iili'nii, toll l h* rtveivcd.inldiiioiinli.nl I I prcnnn "i, inmnx', .tiitl! hisirit t nl" ApjI.H hi'Oln, I shall), hr

'It'.1 l ; I I 11 I J '" '1 \tl -III''I" t I n I l,1) Ipll'' '"n" (nl nt'','mill 'li' n f ,l'u,.n I uiilt'1) flii'v O ,"i tar sli'v! 'h"l ,' |I.r '1'1111. .11 h\I".II.r I I'liiliit nt rates h:TO. doe I +N" :... nn :Si urd.iy, the !th day nl Fctirn.irt' proceed lo' !sell! f
,
| .. 'lui' 'Inn ,ill I li,,'rh -s ":.'t t 'hi- ,111 1 II tin! S: \\ .t. in I I- '' .
}"f t'l' .111'1'1r"> i.' ', in I''OCI 'Ifin i pi Ii i i ii tar '. i 17. iiri J at pail ;1111'11"1IlIlh..' rijfht, ride, rlnmi and interestnl >
tl! I, ,' i \' ? ,I'n 11 fiit' '1,1"1.1,1 I i i'I ..t' Ih,1 I It.i > I ,t 111 i, n.. !101.' "'i "i, Innt ,' .-- \ \ II.I.MM VAI.1.1": .Ufhimv i duly :.mtli.ri Ilan ,did liosxxnri, in iinl tolhr i ia'II low a 'i np/ nierchnnillr &

,' -..tI" 'I'll'' 11' i-' I < l1 i Ii i it pfi"'"itivi' .i'! l it f xi 1)l I ir II. 11)1'11 .1 :Itt 01"\1' ia; t" i 1; MM) I Kcxv.jr.l: I and :iijont I'urnii'' nix. uh-cnrr from Ihr T'r. tow it tsVxvn liHcs I ll.iv.m l St'-jiirx. Maid prop-
u I'l I II i ,ni i I'I iIS'"fr f '
ii I. I 1.
i ii t ". .
sit" '. Iy.v n ,h,
1'1p ,' I ., '"1 I I Ix'i 1.1.. -t 'ik' '' I I. rttorx. clay' oil I I losiiistx t sundry, ti. h.n. in l.ivorol" Clntten' ? ,
In-1 r.II..t' tPa
It" "111)1)' nlh lll I I I"1 ni" :hl'i I l It\ 1.1'111' n SIa.. "ilt \ SV I1 I tint, II' 't i -'iil't't, ill I f( dfii
XX I Io i
i t'lark Win
; d ',,, II' :, : Iliniiuh Smith.i 4., I llikok, and Post and M.iNnrt
P"' jl'[ H'IlIa'r'"I'i : II iui' I 11111I'1 i i' n in I itl I I-. t' i n'lu i 11011, niniiil .\ I'1, ,i-lll'-ui1.1 tli t' I I':. ."i7 Philips
"
ir.nn-i! t the smd' Hart nail Hnsunrth Term" b.
I' \ !i : \\d, .,1'a '. llXi' I l.ll', MX" It t i ell!! }
-- i" l li' i i I'p: r i .d i|> i i n X' XI' ir '

t. Ii :I"1'! ''i IM'l !: 5,t pi' >|1'1!,. "I''It f al'pq! i ." i"is. x. .. .1.| 11' hi ii ni n ,. .It i! li.' s',f l 1'" ,', ,':jin\ ''i h : i 'I i I hrk i ttor, sail .i ich '.-"'1' : f II I'XYI.015 \ CO h.f Ifivc II'Ur.'rl.d, lay 1. J by It P. J.W.FLOYD Oi\ 1r'rmH, jr. )t.

<+ I Hi, \\11 i a i t I'n' ""it 1 Lira :J,4 n ..1.1"' I 'I"I i h rn i -i !, "II' ,,11,1, I ,, I ', nl I Ito 1",1.. 1)1 VIM' !'Mils in III Sl > -i.'ixi' ," s /i.i ihi'it' fri"III.l ,1).l I the p'lpltf' vrmiMlIx n MSnip. s
I,1LirN1ill
''/1 oj'| I ll>' l 4lll.' I !! I 'III I..4.'ll. i. I lr 1' c'I I I'll i IM ri vi n, i r.un' in ilu' "l-,, i 'i' ix P 'd'I '.< '1.1 I n I *..!.1 -P',i' Ii (I'1\ : i. In."i. Jlxr! I is t.|I a i f, .Mtri. + 111 l fill 1,1> in Ir in-i. .It'' in 't..1I! I fi'.il, t 'n ii'ttlsilitn) AI i I I.'IHt'lr't .. -

is I', ,1,1', 'II., l s.| (I i nrtlor' .ll, ti'" ti'lt'! | | '. Tin /,. >. i 'hltti ii n, Hilt If,III.A I In' hi 't i vc v. I. ''II'npl xion.lu'- 1''r, mmin i;; !iliisl i's., i' \pili hi.I.l, u ilii Ih,' nssti- 1't i

i I., .t. is'.T < IX H' X. n I I'I i I I.1 11" H ,'I I I'j i,'r :. Viii'A" t 11'4'1'. i'Ik. 'Hi i 'ii !l r I luxxi'r pirt' "I h"' i'iir: .'n "ii',, ol hi- t"II', 'r th it tj!,P'l\l' sirii I i p-psnii, ,ij .1 ,ii'iiiinti( will In rixvn. II"'illllt' i,.f.( and fn ptirMifimc/ \ to, n writ of 11. fn- !

( iv-l'i.' il. .. .--.-- .- ----- ii I l s I all hi. t Ii.II lip- i.t. .Itlil, ( ,l ,'th\1\.' st' \n It!'rtnrmvitwithlil J,' +"'VrrJlprrL'rt I ; tl'VM'ls! I'r'lII'|| ,,, .' tod flint i hi' 'It-rk of 'the Supojloi
l\ I III" r ,'r"! li. ,k 111 t'*\ pIlu'11! III !s ,I Ili'sJI.V'l I ,1 I" (I.,' ',niI :'111't i 'ill.' C""II'I..f. .' '
'| 1 I. tPsnppn-r Ninx: I 'in;<, Mil l ) i inin', (1'il "lilt-Sinn, an-, ) ,ml.lln i-nnniv pnil district. df ApHl hlcv>
l \III' \1ai1\ M'jJOMl.I i at \.'. ii ii I f.ln,1'l I h 'lliotfil,I in Ih''' xiiillttx' i>l lS' "1 xx ill fit,ili'i. in.'n" in ii-i.i-ix'c ,rll,1,I 1',, xx ,t.l, nii'iih; ntliit, 1,1. I shall, mi :S,i iiril.iv, the' !)ih day ol Fcl" rnnry, pro- t t Is

'I 1"1'' :' I: !':" 01 I I ri : J I .1 l. IM l .\ I'll 1'1'1'' nl,iI'i lit ra'HI with' ., MM,. h .1"1"1 I, h in "1IIth'r hnilsc ill ''0',11" ell ,ii I'll hilt' nut'lien, nil ,the tight, title claim r '
1/1' .t f.I' I'lJO11, I', ,, ,
) bx' Ii''t.idNlfI i .- p ,nil 'tot; 1 ih' o nc'Tiv's, !I'ln'ii 1'h! 'ill r1)nGnn 10 tin i.rrth t ii' nod ini'\,1 "I."dl' 1':1
1.\1. I C'I'+ \lr. D'usk't: II. +' 1 tin1 n i nix i xx nl1ll'ril.t'I! in tint I to 'the folInxxtiu' -
'' ,
p1' .1'11.1': 'r I ,11., 1'111 llr .i: |1 'I' h'I ::1( ;iC's( i t'nrl.r't'1' '' 'I i ip' in Infix' ''.i in ni 'I' i h SM'I'. ni i nii'in, .1 I 11'1 111'\' li- i-s| thlivhi'I dx ,ih' tiMii'r r-t 'tlir Cniiii'iis'.titiiiifi. : I I IIIr'rd.nt11i". ', hJft! ;
Onsplendid!
t"" 1'""t, I II I Ill!! tr.l. !I'i: : i np.on, .in I 111 1 IIi '::t. .0' \t 111 ',.i I J ,1\ 1 1 I' I. 1.1,' III.h. "I j'l oili i ll. sol I tl :! "I! llii'itl II IN'?'"+.'utt' nt "".' luini1 h ir in I'ns.' 'in, tit' in tin' ni) 11 Si I .!.ItiscphOn and) stem ,I'nti. men) hii'iilizr., Slid' C'rnapf sold to, k

i 1 ,', I1.11)tfti. ( ) : :. I' II I. U ,\ 'I K I 11' I ''ii Iln'l i tin' t"it'n! '! t n'' hi ',i ij :litziil ::111' a., siit-tx, s'ud It III. in favor of Jji nil's. B.properly J.iquos tihfsaid 111
I. !Ft.h .' I; j J I 11'11.Iu'I I { ,
ante
.1"I i \\.kr sin,11' i .Vlilli-c lull p, hAl'I'
'I ; tlrlfiidjint .
I'1 : I P. r! \ .1" J"1 !I..> 1'ftmsrnsb. I"I
\ 1.i
.It'r :-:1r"'I." : 1'IrI '' nrdg'r
.
.I 1 I III'J I 'J'l" .U,'B"II!5 'i It1.a, ili r R '
I|! ( ) ( 'oiiMirniiH'iit.l J. rI.OYIn1. :
I J' x- ,rlJ 1 1 ,vltix i i I VI'lrnrr. I. (Tor !1:1\ n'. : I' in :M Jo-t'ph 1'1" 's 1\1111'1 .:a sc itisi.ri the iil.ox1, I I jan I I.!"J Fur; P. W. OAUTIKR, ji M.! 'If, "

I'i, I Ir a'in.nbl ; I i III'S'i I'! triiixcil( md i (fur sailso, l) 'inns jssnriril Par .- i'I1,1'
1'Vr .tiMii'f In''I1'.1.' ) \V'I' rin' ), -
| ;- Tit liru! U 'lbl.t: I' \M\M.s. V.r-.,Imll.L a, Matt ( '4ttI lltnlni; ,
.t \1r li'li'dl" + I'1; ll"'Ir* .''in'1-:: I'rnxxuIrl : F.IVF.D "I'V Info arrival from New York
<[ ii 1'l.: h.I'oI i 11 I p.u .a f ic' 1 '.M ;" i"i, :.1 i I-1 1111'J V.'H xx.ii 1- r -i 1. | ,

l. T. I ; : rl'"' <1).l.I I ;S; 1'.1'It'r.u.\ \l'\- .t: i 1..1 I ;:nn"' { i>'n 1 I h i"u I \\ ill ..in! irt a i i'xx'',1.ix 'il'l', ; : i '! i ti .- i l.irin' lot ol Shfi'i A. parr Iron, Ship Spikes, '

'II : J I II I ('.-ill.. 'i i. l !11.111.1\ .">rok, VS I Ihr-/ I 1"1, ri'i, lit! i-rpiN .140 hunij: spu'iidi' t.:. a i "IM, nin I- 'i H f tiro HII'k. IVr s-I.!.' !by 1'il.irk-iiiitli TuidOr.itf Itjr-, Steamboat Stores! ."& t /

It I'l.' I' !I''. (Ci'i'i' l U'". Mr ,11'1 i l ,.I id" ni-, .Ii'i'!) I lo, J. l tJ V A l' '. .II\'t'r 1 I \ mis Iron Iri' '' nu; lilt i n.'te.'' 'lrix\n' lix' \ I l ( notil: 3.: liii'md, lrw4v' '" 'S r. AI -1'. Mime ol 'uiikliu'N' extent' improved i + r
i
.rl' 'III"- i. :Jt : .' i rJ i) I l\ All ,111 I I': 'I) iii ii- 1 11\"r, .x In. h lu '.....11. hat Furjes. !siitilik'| fur p inters! and othrr, which

e'll'n,, I MM t ilev, li'nrv nl.I'I j ------- -- -- ---, 1 I L.1'l i 1 lu.l, ; XX 11I'h hi' Ul'll lillC. h.IoIIt.\I I I t't'll "III -I Iliil i. - will I he sold clu'iip! fur r.i..1.. 1 1

(I''t! '.II'r, 1' ,I"'r" ,','< J* I" u 'II'' J ( 'ro .''ttf*' .I''i .\Hl.u'Zlh'.I1! 'v "1a i I. In-. I b\ .al.' 'tut i xiljiMi'! rul.tdt'ri: : ititi, > '' ,!iiicrior'hic i ( \\ IW'lt "l'lourv'INi i jula.. : fi J 5 It OH KH T#; A LL K4 CO. I
j N'i'.v. '
I I I1 II'I.ua. .ini,! Iii it,I I hII'; ,i r 'Ill to cl.tun pas 1' n' tin it'' lor. I
11't'I 1 \l "
i I 1\\:1.( '
M \ ; ; Il Itl faaortut,
'i I" nn X | ( lrniiislii 1'11,1 1' ail! : '
'
Ato ir ..It! II. l'ir I''. nu inu> \null In' I'll ..II.'I'.I'\! '
..- den. II hun. J1'( '.111. J I'l1'-1.' lIr> I5.il. .f, J j I IJr 1 .. :" ; mA liixm t''t !' Snt'tiio fiiiiilx 1'IIIlIr.I.'I' .1rl'( ForK'KIVKI ,S'II I ('. t't" '
; ,
t. :: .:; 'Ir i ?Iri4 l Ior. 1"1| n vx i.icli, h is next r 1'.1 I ,1i'II'II"1 aI
.N--oa. ... ::11 l O C. KAKMoMi' ,
Jt .100 ... : ... .nu ': :' ) b late Arrival '
1 tl.nra( .1,1 j 'i III Ihc' ,''l't'rI- ;.1, .\.I1'\N ( 'or,1. I K > ; I
_. .. I' 4' ;4 I' ,. i ,. 1. --- (iill liInN assorted qualities Sugar t :
'., -- 't. _ 111 1 U't : t uii.'iT-.kiii'.l! .irr j'r"r.or'I I t t.i in", .i' f litu, I'r il! Ids 50 Id : '
__ .
,___ 61 do'1
', "I ::0; 1' I :" I i2 (: \In ;a. :si., "h. -
'
<< all n Ii "i-i.-r. 'd i L: r. i"i i niiii'i'' 1. "Irf t s;, |It. I.r "i..i1d'I I, 1.1 :twit. I i

.ji.1'S4 I'-r .:'IIIl'r L.C.! .1 > .. (Cio.ill.t'iu A (". i.3 AIf'1 ((1.. i ,. 'I f'It11'11 i :N. ', n r, ,mi( ni.Mti I. PI.I.I, 1OIIII U.U.Iill'C: :"" ; | l 11':0J | :-. (V. C tutu.: '41 \' \nll Lutr iml in I 1\1'\ % :. cHi!!( IN new crop N. O. Molasses '1 ;
:* :'i I I ( 11 1.1.\I '. < i .Vii;, >i in, 1 i fiOO coilt hale Hope .
r' ., I 1'1'I''r: l lni! Osxxoj-ii. ,i l.irjc ..itiiliiu .- nn'Jl: I 51 lliirfur Jr l'hoicc /" '. l ll 1
'
ill I I-
I. \ 11.\ IK
I i.' II' Ml I al 1 Irht I .lll.lt' : '!'IIIil ej J 10,000 HaconfiO ;\ ,. 1.
U "h'r..on') ell 'I.IiIII',1! I |Io" nl in 1'1.,11"1'11I:1., : ;" ; U 4, I Knl ,Int.;: :-11'\11", .- -- t
I
) Ivotb! \ : : | 1 I.N
M'lC.iv 1'IpL1111
.i Ft P< r -fiicrC'ii! n uprce.; DJ.1.J1.' ( "'114: rlprl|" I Irl Ii'' cup i Flour '
'i "i'll"I 'ih',' nail'1 1 '', I'lun. v.ill' :af ,ill inn -, n hen, n'"' r.. Ac. UltlllMM. '!'liluVs, It.tlull! liniljl-. :Mill llil\ hill ,:lisnii'tin. .' Liquors( ;. 73 'IVriTs Muv'M j

} ifiu X I U IIK'X' >:-n'.' ,..h'. '!'iMisi 'iip 'lit'n ih,:' 1"1 I i ,.: i't..inplt If -til- ol Nrlhil, : ,
111'"i"' :| nnvliipiniiir "I ? 1I1'1'11r\'u"| 4 f \ ''I" 01,1| M)Min.va'l: \\ :.t,Icy c.isks Malaga Wine r '
.t |Per -t1' 111r :fttr" :I. Mart m A \t.'",..,ett::, !l: ( : All ., { In.' "l.i- lin!. in iv 'i't!pi'li, I I nil pi-imp, M -s "nl I xx hull ,ni'. -nlil .it {Inxx pear :IMNt.x ; lif .' '.iu :\t'v Irlt.u.. :iaun: ,! : e,, .|k. Cheese! 'Luring brand'yo \Il t1: : h' ;

1 II'I'\] \ (In ,ih 1'rp}'I' ,> I ll ;\oit ;< :'; i':. iii: itKS) t!.. ( ::411( Sim: vr's U1) ( illl! ii'iii i asks ;.Yxil'a 'I''t.. .
'
ti I',1''t"t11', *r tiuijii.J" Du A. .i I 11 11)'* q ." Conl-lv:
1f ? :..r'i' ) ( liurllrul / I 1'iiliiutti. i Ill :1110: > t-oiN "allllg-Twine I 4 t .
I Ra 111\I I'.il .\ \1"\'I"'r .Iti' t .1 t ; iC''l'I\'C"1. JOqrt.k.OI,1( |' I .i Pair h Rantv! : )( ) ;; 'H I
:,J| .- I' iii 'r-iin' tx '"" .111.I t i .- .- .. .. | uni :1,010llriek(
-
.
.
J II j'I iilji-1! V i i' i(f > ,", C ,abS.! .l'\i iv l Fo.i'ii'I"( -/ -- pr.US 'Iii' '. I1'n.! l.iiiur ml I Virgin ',i in.ua /l.uti l, (01,1 Ciij.ii! J iii.K. .ijjiu ..MMK 2: ijr rn.ksli( rtlon :MunlorkMa''rira, ) ? : Winr 1a 11{of 1r(,
( -: !" U ,
I inni" >r Nflity ( 'lurlc
I..It(
1)lr. |IIr\II.C! 11.\ Mill' 1 1'iV: I I. S 11)! Itca ,Ir :HI'ltl. < ): | I'.i- iifi- 1 lt,1,, I an\1'IukrV) inipiirtatii., n superior article. \
[ In1 n "\ R I! .1 I 1111"I.. ; ha1net i L'I'1:111'I'.1: : ( .1.I c .!:! .i1) C.l"'>gn'$. IHUMiL' i, r\rt
j ( \\' C' ln kiiis, : ; Ic I'. pi"i. 1",1-I lilt I'"t" 0 ,ui, m ," i,. I.i, tin. ._ liUIII4'.1di.4 1;
|1''i'i -11.1' i ui r inn %nt err .1 i .. uv ii In i ih .I I liO;i) I I. I It uitl'n" iipl\ 'in jm lfI!) 4 \: 1
.'., hI'd.. .- 11.1 limn: 40 \Yalersi.MMITr
l.i;:V. ." (l\t,in A xl'K'ax.) I It II 111I.h.I'II., <1'-:: l'u':u-I '!'Mil I 1.'''::'' :::111.1.I tail. .up |IIp'[ ('illl, ( Iroccrit's! ::, .Ijiton (flwro( :, t h t I l';\!,: a

t |ll .for.. UllllllM.III.. XV 11 iVllK'l) JI'L'.I I.1 1L j:I Iii,. :' ( \\-YOI1o.J !I :HI 1'.'.i.l' .I!I-,. .. tf\Ht .-.I.: k.s.iit!;, (:..-I'It."tuca-"rIIIIJ. { f : ,

f I' MI I ii I"' .Id, ?" |,11V. 1.'lIIonq.
ui nr.ln
L 11,11, dui)1 r (Oi j 1,1, iv.U : upMi'rsis.ii'H under '
>, \ f. in in. ihe
.. ._ ......._- ... j i. rv!" I':1,1': i '< n\/r.: : [' p Nan"n ; ,|jI'l I a.i- I' i 'I Hi, \I.'lIh"' *s,.I:: ll'M' ht'a4'1. I 1 n Id- I'lIrk.- I, IIAUPKi 4: IIOLUKs.-A.n stile"ODIIOII'lolraD-.and firm 0 I, '. 1i'I( 1

'01t-------: i v ; /. is '' I 7.. ..' il.II"I l"iX.+ "I.t I p I-i l ilr,.'/." .Ix 1'1"1'aa'i iii,, .,IX" tn'Ih" Ill' 'I1.' \1"in ll'iircffr. 1Ift/,' ':11',' l.li""lft'rC. I I'1: '-, IfeeI, 1/1'1 i H < ?., ,.1', I Cin. ; i.uviiin Busint'ss. nt this 1'II''I..lInti
I til p "-i'. l i1| X'IIInn' .
ihaiikiiil ,
:L'H III Ills do I I''I" "i' !liUi'iii .?
.J I! I ttUIIUI.I- Vi =:\-1.-, 5 i"i iiiiiiiind f 'iHt1. |J'II'I"' '. I '. |I' II "n h">;u '"" I:': I.'It'III.\.\, i II I indian Mf.il. mill.I ii'spciiuiiy! f.i licit acuniioiiiniciiiih, Minnsjcw theiriatl'firm> i
ill'- |II' ''Dlii :, Kill; I \ i 'h; nj < iimr' -

\i: :m ID.P. : 1.1)1t j J I I 101 I xx., "r .1. I b,) l 10 It's ?Ir"\'II'1 11'1,1"1,1 u.ir,i" HI..I I 1 1 'n 'x .1 'qr i a-k < \tI.I..ir.! \Vin"*, H. 1"3101., 3.; w- 1. IIAHPKH. : 4
ails
1 II'1 ,ii' I'.ii. i a', ii I I'i in.it's Pn.t'; Apple ( 'hc'""" ---- C. U. IIOLAJEB
'i)J .( ,1I'flII\'r.' Clu-. .. t( '.1rr',111J.IVtr1)nNsaI: : 'ill .' islt- liilur linr ll.lll IMII: ll
i atI i I I. :N'Ln Win' ( I'Ia ,
!E' < M' li'lHiliMHV.:) ; ( p .1 pipi' : iiiiMTie| | brandy,, = "
; 13 '.' ( .1' I 1-. I IS urr-. \h\\ .I.l ,, ,,, :I.nii" v'n' i ..', ) 2 Id iNeiqiu lie tlo do o: Nuficl' c)1 1

!,, :--l i L''VIH I'\ ". t'ru' ,\ <, iron ( Colin1 """"* 1'hf' ry I 0"-: '!'i "in"i I"I K: I 'Ml'S' Ciil; | I I''id ISK 'i.. MI .1 (...- lui," f :': ':."> .. ."i. '.\' 1'" d I. lltd.llid. ; ( iin r.r."r..o. havl. '

'ill.' lull l'fl' aad I ,' I 1 I'k. IIIl'd!, l J V.III- I I I''i'i: ''i, H 111 Ii, 1'ul trrl :{hr 111 p" s,'!"'" | I'tt'" :m liil, f II l ..x', 1'itlil; ) Onions i.4. !I' FIIII"I ".' rlannsngxiauheFstatP' or Roll. 1 + 1 ,
"* ,1t'.I. lall'
ropr-i ,
(.JI' | .in !'I (Itl 1.1" s. /:",'//x. d iln (I.'n mi,. It.iir: ::-IfI"', of Nil J0srphin ) willl'r... '
,
', llu'iii '
Sl.l ill-
n'I.! "'
us r
i "I1t'Ihll'
. .. -- .. r.u l, > pnthe and those indl'blIIO, ,
.. -! r 'II !1 i .brl: I ''- : n a1'Ly OIIAUUSMl. ; Itlllillts; : f (
'" V\ I ;ni, I'p'i] ii'i- .'. '- :IIII ; 1 f r.irrnls, tamo, ttnl nun.tl .' :a'l>Jt'n''
; .''1 : V III" I > I. I J LM I I I I 'ISI I ft << BEMME8: gU
> 'rallhl'ni"! A DAVIS
'' .. /I" I. i It ,i. ,
;;f u 1. I I. l i.i I i' I I 1'f, {ll u I .i tJLJ'I.H! ;:. i, il', i --f'---- ( oft3 Ait' tot i
2: ys
) II I"I 'll ( III.j KV-. i-.k. v b''"" tx :,u i lie. I i "MI I'l ,.ii ,1".1." i I i II-;. Ii', i' \ : III"; C. > I'llot. llre.ii!, _______________Admuiistratrq._____ I
I.J
.i\; ; x y 21: I Inn, tin'sA; !iii'L,; !P.'fi! t 0 irf., I 1Ia 10 Navy! : du l-Hlutlon. -
s r .it( \' ,rn ii Irxt inttiii. x" ilh :lin"i Il
i "i 11 ,)l I Hni.SI.: f.uix .' :: 10 liiixi-N fs ( t ,
'Uj'ir : nu
"I I k. I iI.I Id'' a 'hhl, IN ) pl| Candles film of
nn. TAYLOR
,
kft I : ,1't I. tl't' .. 1 11 ,1)n C.Irl. ,)I : 1 1:1r :) 1L: I tk" I'r" ujirui v j.IMIII Iii.livi.ai', .,. iv,iilu-rs/ |In f".I., t is :Sxx.et Oil Tlfl ilKisnlvi'il. HOLMES CO.. islbi.t
I i.iulu.,1'
i hy
''l' X' irf.'MI .
.ll' I., 1 1 .' '1.1 .J;; .|l:Cs.i' V ) 101.11,1 I ) 1 i.n i 11'1.11 10 tn1'Hn'lcr The unseated )
r ,, nisini-vsoith' ,' aliened
/ / will fe
i I.. same
;', i fir 15 u )'li'r < I/trlllll. to |by' either of '
' ; i ti x'1'.1 --iiitri n n ID ,illMo I'.iil.. IJ: r'url.iu"l Duller i he :snbscribi-rs .
I : : I lur I t I t' '!> :: c ir:ur I'1( a.1)' T' f v ( 'ln' iii.l I si, H. R TAYLOR \. 1
I.4 I"
I' 11'
. ), t L-Jf ''l. -I tll) alt u I", ,I : :JO l 1.1.! .Inu'nrnu Ii;iin i I l'j I'lisk Ch' (','"t', C. (I. HOLM ;KB: '
II _ ,
!! |In il.i! rnn.lx. '
.. ." :ii I IHAI'S ,' II. \ un.l ; (. H" l! 'f' 11-111'111"4') ( 'UU, : 1,11 !i ,IM". .1--orli il \\ in,I I"w Ol! n Q, I I.:!'ini b1'I Lo.il !Susr.ir; nuc.Iii.; :3G D. TIIORNT/N.

t-)l: ,; ,1. I 1'rV. I I'r', 1 ,' .. 'i an ttit7ibll ( ..'...'.. I'I I' 1r'i'l' I/. xlultlllu( IttilJ.V In | ;;jn u il.. ( luKiiin.r *l III |,ipi's IIrau'y,' ..- ....... 1
> Ii"l L"t I slip' ri .r Strt-i"1 Oil I. 10 j) Id- Flour Flour.tf
:, II.i ill.: '. nprr .
: Mill
'ia
.tI IK IU II' III llilll' .1111 IlIII. I Jll I II I te'.I I,' ;alii I I 1' ''I 1 a I i' I'X' :j'l' ,li :i.N I doVI f

:" I. 1.11. T I, n'rrr/ni.i.. t iiiitr It f () O I hh I hc.t 1I.ltinaort', just lande". and 1'I
iisink t
tint for
I. : ; : T>: \ !M J.;: r1''r i i i. "I I. '1\ t b.' i.. .1 il"iv V $H rntiii-r ,)i I Inhni, \ l I'mil ,in'n'a' ti I '::oiiiii, it) liiil.t'r\ ( !Tale bV j ? f
rtI tr.I| I I'i: I I. 31 jan 9 lH '
: % 1 I. .1""I'Hl.Ai U. ; i fI' .1 I i hN., ', I I'! 'n"i n. i i : ,"iii 'n \f- I'n"CrYI' C ROltr. i a

r .... .1 t i t n' .i. "ittn !14;.'. IH' inn I L1'' I ti in. .. 'i i 1.1" I I I IN I : .Vli'I. ,I i IJ :t. 'x14! 4" A' I ( IIIH' :::0 M-, IllIioll' '', ;
,
'J: 'roIll.1 .. r..H uba I.. n .''i "i I I'll' ,I''ii,' CO. 'hax now 11
f.j : : | ( i.U i> '1a'1 i- 11.,1 i I tis Vohfu landing! from :-'chr. '
. --- ,----- mf | I p'. IIt"I''r Lou'u I\'IIII'L\ I.i! I bvr. Pickles, .
I ( ,
_h_' .. __ .dH'lil'ojILall:1! ii Ii i u 'jinj.':: 7' eal., ,: /l.'i'iiM.'lix; 1 Ui.jH'. 5::: I Is Oits, :I IO. bag Creep IIl1vana Cotrett

)T tj:.i M : t t t s .\: T i il'l'I\ : i- 'i i "I' "'It u "i. ,1'i |, ?"'i., n.: Lill( : For .,ii- i\, p l \IJ: I'1<*<: I11'I.I; i :.Ti !Slnji; i Miitl.HI IN( !) ra.ks 1\lvI"..,. ,

.\ i M l i >) ,111" III i !"r, n c,::1-! : :, 9 n I' ..I i ,II t a l.ii' ,l' i I.. i i Itl"i !. ., | 4 11'S ) -i rn"r! 1.1'1 f Co 1)a"in'iff .i. CII'.lIlIt! st.Su t. hi hit lIu'kwhpa', anno S"JRr'l' a' I Iiegaliti'. ;

,,I i ', ; \1. MII. :"; II" i .11 I .b.! l ml,'::i 1.1 I n .1 t i 1).l'! ux' D, ,ili.-n' I III'' > i 1111.,1", in t. -" _. -- 10) ir| iln I ,dn 4" ,107. SWCt'l Meal and other sup brand ,

'' V iflulu.. i i i ni ''I' n' 'r""n. h r 't i ii x'i/ i.,'" 1't| .; \i Itl; .. IJrc.ul. III' HyeFS .
i \1. 11,1 11 .0 \ K Jit IK' | >i .. rtr.I ; a .t.o'. tVc.v FlU dOl. boKos Ij
n i' "''i'I I i i. "I ,110'I p I III. '? 'd! mi.' ,." n 1.1. ( Cider CuavaJelley/ t I
.
11,1 tiIIV i \ ::11 1''', II' '. n t'r"'V i i-. willi, | ,a, ',1"' >> Itttl .s s''i 1.- irr9 .11 fma t
_" l'1 ir )M.' ':), Hull it Aval! U -t' I .it "in: h' I'i, 'I '('- ill 'u, '., 'h r d"1'I ,! ..f n .u i 1.1., -.I'a 'Jll: Ills{ .Ipil't'S' New.Orlt'JIl,9, .7,, "
;pal i II' ::00 hill
N;
I.1 i< :;11\;\ n't!' l "ir l ,n pull." v-* 1 II i 1'":, i :p x 'I'll, .iin '| 11" ,(i Ii ti'i-i I I ::111'i .1 1 .. 'I.I I'"1"J'hll 21 J dti/fii lleibs, t I. l'iu lIr, r t al, '

1 I.l 'I i 1-1"I NO .vt );!lo in.! .1 i "i 1 'i I i'i. ''i I 1:1.1)i x' I nr'rJlillrhl| I 11"'in in,11',1 I !' | ,.in (Co,' a':1: sh" liy, X" .v 1.\IIIIIq\ Irom ship Floridian and fur salt; 50lily do 1 '

I" ", ,IC: n .in\ i :'I III 'i.' .." I i., xt ii 111'tlr| 'i 8Stl, i i''. _. __V_I h..'_ tl. ____ __ 'I C It \ VS I U U> // lI"rd, 200 1 lji| Superlitu' Flour, i ;

._ ... . .. .' '. 'Ul l>1 "'"I l rill 1 111 II g',. (ill\ (111. |'U'llll-' '/'< dec !M' G'') 1:10: \ .. trill kfT4 l..irl, ,.
_-_ ._--. "" '. ? iil > /. /: / l' Vn IronH.I'liilin., Kmin .. .0n. ..I... .d... 100 liarreU! N. O.

Ail OiJm tii'v' I J I I'm' I C I'M i li I, n i i- tilth u t 1'1 I I", rt'fix' jdi .('--1 '"" lit' ,' 'II' "r. "I' 'll"1, 'I IInc'< ; l-Uil t luij ,'.Jr- -- u -- Ont :V*>000) Ids Hacon eOUlillt Molttiffe,

u'', !.' i c1't111. 1'"' '. 'rii ih"( city: il mi in i t 11 n -.it., rite I ix i "h |1'", s<11"I\ 'h" t ii r',,iiii' It'r ut| I'i.fsiiiii! i .1 I \\ ::1'rr "trl'a'1 Krii.f sliiiildfru. tingof IIams,8itles&

4 :Ii'i ill. ''I' Xll' !IV' ,ill II"i'-. IV \t' 111.1 Midi! ''II.. S. It' 1l.IIl'I'//J/: v 1:. J_((. I'k" lit'shUnexx l.iu'hn,' ;:0111 I fur sale by jan 46! ) v i ,

z, I ( i lII ,1 I hv Ih. n ., \1' ,) :11 I "d'wd\\ ,i. (id'i' 'isiti' -.int tli,' "up n v, III I -' n a i'' \' I"v' i II i t 1"1 1 nn. :! J r:J Ilill/mnnil ffVimcN.. _. y. _

\ .ni" i it ,, 'iI 11. '111',1 I '"a' ii'' I I t Is 1 I'f f II of li I'l |I''. -.. .-- ry -

r .i i'I' pl i-- t.'at| ,nni i 11'11 "i', ii !I' -' IMS i c.1).11'I i -a1 s, wiii, !h.> )?" 11.1| off i r" t t"i iIV on) ( 'tItIiIf. ill'C1.: .1011 KI>:mis Wi.ippin'j' ; : ; I'.pt'r. f'or MI'I': imv li Y 2 ItAUOUrilKS. with double and single Ilarncs -
.
i I ,"r. ''r. I I'"' II I I.ti 1,1' nii.M r J
n.r p M in n i 1'l "i 'I'| inI > pll' :Ih'| (; I II, lii-U. : ; /'ai/i.HiiH/- 'it/man.
.. v s I'll i "pirii'1! '', i'i- tbeam! |. Tort bill baskets ti
.. .
'
: I .\',Mini, ;; i ml\ n'l I '. in" nni \.f ll ill ; x "Ir x t I i |ii.'i-i| I I 'n d.| W il I" Champagne, q..1'.
v
ui
t toy
-.1'
? ,
I'I I i 1,1 h i !P', a', -,j i tci, I" 1 nil j I i I. i.\vi-i' : "I'. ( i: i'iii.i On ; fiOliN calcined Piaster
," 1"1 l | 1 |I' HI .h" |I'J\\t.( .I : >It.''j; ,' 'n--\v: ii.ii. Iu'/" .'. /:,;.'/.< r A* //.ilmr. *;. Consignment.I' |I'll| casks IilllIC, ; I i

'1' .ll ,' ''II.t I i V 'i| .! III |i,1.\ ,I I", \"> t' \ Ii' I n," : ', i 1:101 : -'? .:.inl u" :O _. _' __ _._ .w p :?- P, nn 'mo, ltil.il'' < I-I uul I | Jomi'slic! +
'
i
I' ,,1 i i 11I\I .III: I "I'm-'i" .11 dl h. iiI ,/I ; : I :, Ii's ,ppi-r 5 ca-,' Slrijif ,
l l} >rt.iiit{ to 1'r\I;! '; Ship\ .S'crc'.xv: : lo' Itarr & Plaids '
.1 in riflg.r ,
'i I"M I II' itiius.'ts" t>'jijrre, mli I : 50 III. Can.il;
i I' I 111 IJ I : sit'', .a' n'n'r' 1"1"- 'n li ind, I I'.r: Inn*, "1Vrr- .r) liuxi Cimi: .inim:) : f Flour I
'IM ,1 nli )1'i.i Jti-l
'
ID i Hit' :
!r i
n n hi'p'i'ili.' receivcdaud
::.n'
1 'I ''i' .11 1' I 1:111'1 I I'huit ,!hillit i ? ,, 3 .ilinir.'l, l \ .1'H"p\ : .Scri'xvs. In 1.1"; fill ', Illu( O"I'r. for sale by t
,
iii .
i'i ni" 'r li x 11V' -t'ti'i' .lr 'ill a ,,n:i ;.. jan 'M J 1L
I' I I. .
)
v I l.bllli't t in r < i 1.11'1 nf nx' Nn h..S.. a ,.,'i.. I' "n '"i"'tltr. '1. H iljhri' '".'. ,"I1' Ii I ;.7 _. (.'tin U/'J/I"<. .\11'1'1', vis. ", a |I"'w fine IJ"III"/ilh.. J. DA Y f CO.Chuiidlery .
I 'II' 'r. a', 'n 4 \\.1'I Iii mil I-or .ale In A' Iy
M 1.1,1', mi If'I'e 'x.", :< I i cixi- i.iliin'niN' all in" '. .
V' I ,1' X\ ll. Hi'X. lI I, 'l,1,1 1" |1x1.1.' I p?I Ii s u .1 I x -. If: "i.,.', i nl, I. ni .in"i .' 11' Hi' I "i I,,' fni Oi 11.i; j .j'.1111191t.' //,trjirr $ IJ/lI'lfn., ( al'1111'1/! 's, Shi..) l' '.1)1 f
i HI I' I kU1 ii i. I.U' fi '""d' nnv S I l ,
; | i t i n ,'. ,
'-I.I "I I I .
r i ; 11 I i 11 I i. I 10. :r
n t i m IIi
'n
i ,
,
I.i." ,1 I aI\I.i : ,it' .-".1.1.,1'! ] I11 l I-. in i'i, .. In1 ',. ldiik-iv! ,) ,'ft I ih-' ilml{ i I.i livill. .... l .. k t. DillI 1. in n.hd.1tH. -"'-\'. (Ii .year nil) 5'hpl '! 51'I'i ----- -- -. -- 2 !'Pipe 'Old Otird Ilrtndy, ,
1n, sli ill 'f t'11"" i ,,.of,l 'inil It.! i .) hal, do llordeaux -,
p tlo'
.1111 I :
*
,
'm' 111:1' e 111"1. xx nh the .
plll" HI
in ii I'i' I In f II' .'! "'11 .'I'll ii I. do I'Ilfllllill 1I Hals I :
1 i I. .liI\1! I 1.I.r.',, xiri'tv"l''sI 111 lHi.lt ) : I do old
111 .11 I .In tit 1.., I i i ii. ,.1' >i'riiii ijinlux, .VWi( Ilr Champaign do. '(
1 'II i' tlis. l r''t.tl :lily iI r ""' I h v' ,il I-n.1'ir ,
fl 1'1' .
i I I hr Ih" 3'l''l I.n 1 I., 2
: inlyij h'i> ii "h"' Ir 11 'o! 'Hutu tu tc wa ;i. I I hid Jamaica
i < mul
xi 'II i 1 1'11,1 I Hum
'i.! I Watert
A r _
I p i .Vt I f ? h J I pip: ii 'n"a1; ni lit i, :Iv I f1I: !Ii pr-xif( ,
-p s'l 'I'| nl\ HIlI I sr.n. '. ... 1 do Hi. Croix: I
10111't r: do
I r. I I. '-i thi"r'in!' n 'I| il' h.a .. I \ ,il.t-v h Yrp'i'r( .ni'Ht-1 i 1'I trrtai i ,'10" ',.,. 4I' ii' i II ml Ti ncs lined 1 I 2 Pipes Holland
XIIT oi toflsi: U't'In 'l"u! ,' i1' IJ'Htji 111 .\ ./, AV< Times Sxvan Gin
', u y,
ro ,tlilf iijtirt-i'nrt* ;,' .t .,nl I ''.!"',,1I1* hair r', rul ".ri ( ,
n '. ii. f 7: I I'i! J US I" 4111111rrrl.. American
'c'in',1 i
Illin I !ixv .\!\1' Id 'nl I'1V.i i r ilI I (( t from the North do
I i rtrt x" -, ta' V- n < hare "I i |I' il'np.irii _.. .' I
.I)
\ ir i''r o .dm'I i Tint -- rlI\(I ol I Hard' du N K:
I I' sh.ll !hi* i)"" ..nlissiin-I '' |thin itMt' r; ":"11 -I,1t, |Ivt \p air I'linc I'lntalooim Hum

'I'Y ia. slnl 1.1 I....!p tlif I:tVs i 'll ihe lit nmjrn h''", pin I 1..1.! r "'i.f (11'11> i,, ;n.n t! I:. .'J S.. J I.. I 1111') pair "Curdf' all.1t"II'1 : 1 kin .' 20 do 1'orlo ICi'-o Sugar. :

nl illy! UK* in "I"r" ;.*. silelv' ort'1 nlrnilc, I ., \ 'III.TOC'O. VI* .lIIhl :30 do New 'j.
1\\T 1 I lh"ir sin 1110. n i'i .1/| !I' -lit j i: i (,MX.- r.'iit.vt. I ilif', { 'li-| "IHIJ: Orle.ui* do
i ,.j' It'r it'"II( 'ih' "/v\ nl)' or (iii-n! M,' *S"M" in 'I" .'. 11 i: .. j.. ix i* I i. 'I't.. .'. I'. I inni.' :'i 1 n' trmn tli. rill ''I'r ol. f r !o IfI.''"' 7tii: ,I piiinr'!;ns.inlere 10 do Loaf and Lump do ) ?
i adNra'.tr1, I ( | tiu.itin, IIT 't'I," I t.t tin* : ....'. ,. ,. n1ilorl M-e I1silt' 10 ,
not. pro c p' U. '- i h "a I' .i. ; "i irji"- IK '- 11I1.I '.II'r 1 -trt i',i- I 1'111' Hit' ,. ,*l'ir\i>. 17 K'I and| Cluili, 1'apv( do Pilot (Hrt-cid I

t. I .Iht \.I'n'r \" r .. .\' .in.r-t ,I t .ft ; (
11' il'l or I Inn"1 1, fii1 fir. 1'o1"h in- i ir 'n.rtta, >J"Hr-! '.uur..*. HIt.rh. 4
'U CI .t i/,. nrpl ..rr"'. ,.1'| |>,mlr si'i,' ru! 'nhis ra: tier; ,,-.) l/.uk! A '"l wire* II(,..>. Ii itri* a'JVII I.,jtiJ j II lain ( 'i ,iv.it, JO half du do 1 .

>I' sin lit!) In i 'itiv lit* (li'xt'd 1 1'I' m I ( otoplrr" a.r1. art a." I II'! A'!'i.-,'" ''pi unity' of l.-nly Itruh and 100/ do Northern: 1 i

II'' pf pun I iip.'ii r h 111'1 i it \.1 t n) ,ii-tr, ; iior*. \'t4 i iflll' ? *' ,a. I I Jl"'I'.Il'I' f / aurae Walking ftO B'lZ! CofFt-e, Potato,
,! ii.
t i .ir<.1 l n. 'fli I d'ln' ';r I fiini i'. Mi. .'. Morni'ro arid ::'t i ln
n ... .. : \lll.r! : 'lo an nrdt-r d'1t.> ,. II ,nirt'ltI 'its I'runello Sho' : 1'epiier',
i ,
I bi" :ii .it.'rr..N1 i I ,iv* \\ .1 I Slim" |II.| 1 i. I'oi i .-,.1 I, I. I 'lfl" !Still; ( ;ii'iillt'ini'ii'li'H') 2O'irkil I .
| :irid (
,.
'I" I Iviii IiI he '11Ir.11 ,ii I n < Ii I i 'Iji* \l.tin iri'i' ** ",I'll *, cutiii > .i' J'k! Mhli-. 's'lul-' I',,Iltr I ii; II roare Itaa'I'4u 30( -ihen Butter t''
IM- ''n' 1'n; 1 in I hue Uirrih ,
IIT fit
wIlli l ry. K* ,. hi h Nut. It
\ l.' < : V hr .111"I "tlic hi.'li.-.l hd.ir" : l.i-'iirH II.| .. r. '. i i1a"1 ,. rts, DI.I VIT-, 1 I'i ".rit.t ,. 'I.".H.ir; taut ..-.,1) Pine Htm, ; au | IUAjuirter,' ,. 5 'Jln
I I' 'I'r .-rl iini-l I Thai il -h ill Ir I i* agar u| | I'M'tu: < in_ f S'liuii! .ti'urij n ,tl:,. !'ri'nk! .. \\1.11'/. / III* ,r.f lorut", .'. '. I'iii'-.ilt All fir sili* 5 7 It-inin ,, 25 1 j do Jo
> 2' lies 21
lit
u n tl I i jlteep i r.? id.it I .111" "'". P'tri ifJinn rx lil'i all tin |lu ul! l -'nti.-ii.a' t i 11)t on ac.'o.ii n ..'l.ilm term rc- 'A'aler street, .l Jlul.I&it'"I. !! O."?;'>S () coil.. | do do +
; j JHI' M I < iUle
nov :Y f. Hale '
i ulull L r-ti.*. ill .. .. .t U'-iH-
nut 'n. liuni'l I I4' ofSinip' | 11I,1'I rnutjifk .n rmitilx, .1.l X II l/ithinrwr. Hawt11g Twine +
I urn -if w''v. in >a>hs li'. nn ,Ill,* ri-i.c.l) Ana +iortn11llt ,
cniil iiini.2;! Ikuuli111rr1' ntllr1111 I** ;a.l I \\'at"I. PI'UU" iltlll( .. uf Crockery i
i' ml h hcnb : .1"'" !lo.1 I itiell 1 !,1'Jck 'I ( hardware
tke loiiim lli land I u''" \' dfi; /tkun fiope
I' ? > ati all :,0-1 I u ftrr! 'Ill &.r. .
'I i : > ftr tiV'i..tiY'tt I'tid.vst / ) I'1! ; '''"fivfl |1'.tr I i.n I'; 4mtiu Nfore rln *.c.
11|I.a) 1 Ill" 01"1"'. .l |''n in. < )h>. !Ii> n I n { *,.II.",,. III'' J ; a ,.pleuliI I IJI'lt; Ule stoj.ijinfl, for ;
!I. saleonacco
t Ilrt1rr irJun .,f.'rIIJ 1 ,d.itinierui: .* by '
HAKHIl:
p > h'l l'i' 'n'i liink Hum I' i., \ t'i, A alacliicol.i 4S Water St. ; t
i'" x\
I' i i 1' tiM k. lain r:1\.t. k .
nu" Mfj l 0.,1' uJIOIltn.f v>- rrnU1 a' I\Jt; :JI l,lift f Jli, Dee ao iyjs.!
prilfw f II
'17nlirclhs \\1' t Sides' ,
.
.1 i." .- t I'ti'O I*. sh,ij till' 'ax -; tract.Iv icon :59
n r") i'M :n I II.. Me .
.
'' nn I m i-11 >i lion; I1'I .. ".1L1'An : \ 'I I' P" \ t4iili.fratrl --' -' 50 Pork, .

.i *"*iin;; 1'01&1 ,* ddI | 1 Hvln-r' aieiit, I U I.. .\IUIOO: ; \ ( : an; \ I I1 "'::1"0: I 2U 1,11.1.M- hue Flour r.'"h) ( ;JrIu .' ri tON. .
.
T"i j'1" b.I"l" br'n l tI to --- I Ol.t) ,1)1.. I h 1I"'kwllt'lIt. RCFIVFTI'per"
} llrlnl111aN \ (: W' h''' > I recent arrirah
,1.
I lluthei.! : Irtq.\l'l'r tar t'j! n i! \Vin a J"I I Fultoll11\ kit Heef, Turk t :'i Orleans (rom New
17 lOhfld '
WttrfHtN'v ,
i .
superi Heel, M
-- --- Tongue bU t
j"h n .1.| Thii ill oraiM :"' 0. 'I' 1'1.1 k. fit.; I.ucarVi! ('. nelty<< ? I'q'al'') tuI --- -- -- --- :2H Id. \t..1 li4"e<*. 21) boxt'fjgtvrfirie., Flour, r

'II" ,pru''i' '''H1% <>rtbUnnl n'n" j I1 l'f"I'. M; 1"i fjc.'it. 30, kl'J. I l.ird.' > {tai.ul a,
220 .
& 11-. .W' rep ,t..1 t r.", ; ("b I I't tA tI ::10 I hni. irjj J bi .keti 'hq-rj-ajne.: r\ntev; tint,5.I Il. .1. 'too' :i, k ke.rtTVhen: Mutter, i
iii 1'." M'I '.',' Linrll4l1l I Salt JO r-k .
; : 1
and
/1,11.; t"UfJ, in wrpraltnr4i. l d... U; .".7 f.r ''f11!" **... *'If /...,.".,.. 1 J.f' r'>v'l; .>.' tinm.nl .V 7tllnrrn. f.4Qt 11 .luI' 8 r.l. lluck "btiei hii H, Cheese, ,

Jet 30 t AI 1 !R'f' .
? ) |Ill) l 1,1) Me* I'oik( : .
Water st j4n !1 61
firal' k. .
by
TIup'
/. .Ililcrl 7j "

.

.I
-.

_l-#, -. *- -4

: + 1 (1 tr t i_ I .
,... ,. ..r'.r.wt.--...-t-- .. __-- .
:q -, --.w -- +.a Ui add. I .\ ,: '! ?: ( ; 1iI1It. ;J.J/m ;tifrfq; -r
: O1. i
: I11IAtrllt.t
---- rd.III1.I. li.it hll .\I1)tl) : ( ( t
la Infther I
!yc; 4 oj.nJ )t I J"I', 1..1't', I', ,,1 Supi tii. .t ('vntI' J'N'lh I'u'sei, ,

1 : 11L .' IJ nii.i.iiiiv-. .itlti: tni4 1\ ,III111' |Ir. tI -t.ln < >n t.tiidiiuiiice Jo.n.! Lo. "I', ( ', I Niiximbt, .i term, I"I S:!". I. ", !t'I." :.

i I'I t It, rP Jr; u, (Ill' .1111 tin ',i uv tit1 tit:)) repr.1Yd.i'dtcJ'el \ I \',. Pr.. nl1 Nap' tilr :\'II. J mi ., P. n i i .). S fS AJdIICr lor *fj) SIll J..I.I. I.t..n: )
< I
ttl,< I nlilH /I.ml
O ti I J.unHmlpnl( I S S 5 5'V I,: n' i'l im 1-j'-1 ,tU'.I,." t.' ti, : ,.1 I, I .
l lt. it..
'aJtl'1 : 1 II 1,0 I it r. h ti .nit, i ii .
+ thi ni, n tf fit ( ,,: nj .1/"l"IIt"I".J".iII'\/ 'retldr, uiiiH, I ,. :\.uiihiwtit t lor A o-till.\ I ,11..I.u''I 1 ,
/ yr l.. .4>. t- illl'lUSUtl.N\ : rnyo.r. .l'ji'i'ii', 911 i { ititil, 11.,1.! i lien.ilnc ..h.1 I IHijll \ ''t :.
,-rtr ISe Ij: 111 I c Ill I .V ,. I'l { on i'I'ar t'I t Lot .No i nn' I
t'lilillili'l ', I'll' Mlijul"rhi'mth> I Otwt Kel: 1 ir t\f.II, t uAn I IIII I I Ii' : ? ol I'I ;.111, \ 1:" ''Il', and! l I., I it, m I I
I I I.l ll -_.._ Hunt, 4- I.i :li la I '. a iij 1,1,1 II t, |I' .

? t r .s I i';11.1 II'il"f' i Ijll/il/ / .'!'inml: lll.lt 1 t 111' !ill ,IXV- UfiliiiUiie--- :<' d I I I'ii nl I I 1.'r,' !' il't t'I'f.1! :ff lurnlv l 1'11' ,!I.*i. 111.0 I .'1'i ..lll'lr.: ii'er"s'"il. nre lirr 1 xho'tfi" II 1 .nttitiii, ,.ndll'l' I., I 1,1.t tit1.lnn' .
;' I.\'l | utl I HP le.ipuicl
I fh. i : .nl 1 .
HI' .1.1 hii-lni
I II
I Mlr.i tib-tv, i i"1 in.,1 IU"\ I i' ,,
.I'l Mr' -'lit ,, ; t ttut ,
I ht I ll'Ul'1" Hi" + HOporlV |( "i : L.' I I th iris ii i tot "I' ii'1 .I.1 I. '
lilt 'l\"i upon .r..1I4'1.1.. 1 II" ,:I .1,1 i .. I .11 I tin'I I I IT, ,, inn, liVil! m '
? i _' II. r u 11" ti ; .. ,
u Ih+' rite I'm :tit i 1. n" \ : 1,1 1 '."f'1" I I. III.t'mh.d i 1 .! n t.tpp ( .iin II J JIl tl,,. ,, ,II, I I'
I.. II IJ I li, ,nil' oi l t'ut rilM'i' "tii* \ ,ul\ 1 I. I. .
'I i .1 l I corp IVIii "ta.I Ittidpptir p. \11
l ii ;ihs in sit CJM'
.mi in'.at 1 li'l' d Ih' H > ;n.j 1.1J .ttel: the .
bn.t.tl ) Iatle .
01.
I '\ rt ," in "I'1 !i i- i ni .1' I t111| td" ( I, I 1 I" ,
; ii il'if a io| Ij the priVll'inh"i "In* i I
% ffi .1"I.i i .11 ini'r i ",i Ip.ti.... im .I.i ic .1' .rlllo 1 1'/t' : ..!. 1 I'1. !l :UIH1: .111"I d. LM I
P\'It. tit'. I
I ffi'tt'tt iMi-r i.,1.'Il :: MM! < ud, J'l mi"I hI .'.nl led. \ : \VM. II. Mr.ltttlhr! j I'I
i l lliril"f
1r ; ." I tit! ii uf I.i 1i"I'I'I I I'IP \ .1'Jrn'Y, iJi : 1 ph I; i 2 I"1 l1 ,I'1 I
( 'rl C R I.I Up ,.t 1.1.* K. .c I I' i'iii< uf 'i'l' /u 'lpr'WI'I ,I Ill'jI.I.\ < >l ) I.. ''IIlt.11.,11 1: ,: "III. h..I.' t4u' 0 ,. 1-4 I; PI.tnljl1i' r.o1 17 1 M rI! tr-t. Ait*,. :1 .
;
1 1 v. I t ill ,\\,1' 111,1,1.\1, ''. th' /l1II.11 __ __ .\ a, II't ,,\1
l'I"I'I"'fl'nt'IIIiIlt. | 1 t tin* .
1 1111! ost liI,1111/ i l I.[I r 1I..1i. .l, II'| I/W/ 1 tfSik'olii UhlJ'Irt. 4tt'lu'hh'nla---- -- .iitI.1n1. : ; \.
; tee.. ..1101 i hail ,in..It.1\" i oi i,111 \ \ :\ \ \\' u > \
\ll\-i., ,1.1. t,1"i .'q i ii i u, 1I"rl:11." on every ;11,1'1 i C i if i y 15. u ,iii'tc : DKtiict.Jri't 1'1'i r tv. ..U
lt
I ttulttrlu'ru V.lhl"I I t I Ill'i A .il > 1.1 ,1 I.' 'iiui. l.ii.., .ins, litiwu, li id' ii'/e \1 I'" .v'. I
9 : Mill ilii ( II'V"| ap'! Illr.11 { Pf S ip fiii. 'I, T .Wvn, k, 'ill 1\ ittnn' Ftcn411. nor PointNnV I Sand ; :1 fa'III
in J ilii ,
ll I'' .II' < M.I" >, i. hiiiit; \ 11',1 I Rnf i i
c',1"' 'III iin I
!
.1| olVr" 'in 1
f 2. I'' il'l t ,I... I lot, >iii f C i I. N'. ,' I II I-H: at'lr oi i I ,!.I'Jiij 'I"m IK'S: t ,

)t ', \xiii''i uic't'l: I ,i II 'I .'. or "Pi'i .'Ii.li'I: i |. lilt I I i.11,1 ul i"Cn.I' In. utdF.'J, 1'h.ii i.r prrurl< \ (' >\ilbre'.trnnn'IJtnncIt,! : ) ..n'' .. I( .t' .'' 1'11 c-l'l I I 0)uf'iit ) I I ) I li I A.I..I'I.I), 4h! Nt I t'h'drt'nI11r[ i ,,m I .,11.0'|| ,, .! \1
> iM
t (' I "I I i : I ., K .in, m I I"-. ln1 m" I I I ,.1 I ,1 I ,I'll [ '
P' .Vnuit t 1t'\lvtl'r' !:l'\H t O.I"JN' v' !11.111",1,1011"i i I 1 if > "liitil I J.,' 1),i "xi, llH I. 11,1 II tl' .1 :t 1
.Iulc.al Xi
1 It.i .,,'lei 1.1 ,ll I In t l lilil ltd i i" ''Uiiu t 11.11 t. t !! : :: t to I i ,. 1ml'
II '
d "ion I r q,1 : : it j "
\ 7r Ih' I "S .tl' I I.IIJ rf"| 111 i fill,; Cl( >tl,>, t.l; ,iJ I II.t.ie .. llil l.l.'l! Ili-l ill ullKil I ( I niVleP. P.ionn; rill 1 Jon 1,11'1 ,1 pi i"
llU Ul K' :1 i
I'l{ J.t
U I 1,1 I u ll 'Will I .
Vhh it in \ fi f + $ I : i '\"lIl"ll IlU itJ ; JL.I I II.I uli-lilil UiuIt'F'.+t k l I I I. Ih,' p th- In'errYP"I| nle l.ere'.v !jh. \ P.c r.l. fo ni'rlvop I I I1
lit 'InhM I .
r. )1'r u i ti' in i ': : ,I I1 > .\1
l
M' :1.J Ui," i i i I PI1' vl'11n|, i.I'rt\i ', v.'im'l'r' '."t "" I 1111 I I I 'On. i Ii. >H vviiuii.ti..11 b.t able. I t tu I l'I "'11111"11. I he ,1,1" nl she I'oViint.iitiil :,,1' fc- ,. :r'm'i- in trait; tin !'eriixlc Plll'I.I.,1. CLm"t : 1 I'' I

i fee .i nlj, or 1'1' I I 1II "ir, .HI" ,v thifh t! <'tiU onxt. ,'11/ i .rih,' II'4111' i V.li",illv' .,11II) ,i vnrh' n .In'It l I n I',ii.j"i! (, .t.ro iti-n if t til 1 I 1 t.ll"0.1' I F to, I In' ,!I.\.al"l I .I III'e ol ISivli.\ ... [n.I ':..! ..iiulTh'it J.1 .\ reAr

;r Yjt1 i ... ." I .tI.,.. it |Iw., "< h.il liv I pii 'mi 'c' II Iii* i It) 11111.I i mi'e,! I
i i 1.1 i hf I .1:1 I irul i i It' I' \ I 11111.) I'uiVi SIt i i' -: I"i i> in -' 11"r"I. t
n ( i 'I'I
j 'I4 j) of jrwK. iiui l. pl'n i 1n -Ill.flY .o t IdIO'I : 1 i iinn': I II 1 "I I all\ /' ''u"i ir. n"'l.1 are )I"re\, .\ I 11.lt)
mil in !
ill I
tf, :
d 4. Up "II n> 4r.> i i "Mjiii MKI : I I.It' r !l ii p I it'nnii', t '."'i r .vi.i/.r.i.i.i-\ 1 till pa\lclkll\ ,II.'
A I .ilmvc
I .1 ol Hi vtiii' 1
i iT f'h"
1.iaIYlv.lh'I"f. !
1 yr..I. _''ii iir iiot'fi t Ill'
l t th F i *. 'r"HI > 01 i s' i i ,1 i 'v. ir i n : t.j'I1
it iril -ti u i
.il I "
: '
1 1 \\'. ,,1 i", i 11 i -I-" |I p i < J n.I'i ii I l j '\)11 11 111"\\ to 'pp ir ) : il'ei'ei.' 1 ,i ; tiled' in : Il..d I t'| (
1,11'h'
I'' \1\.t.1 J (HJi tf t 1,1 inIViput ,1 1'r .' .u | II'j"l v' Hi't
1 |
Ir frJ' h'1 I I > .\
.u '
b
n I'hait'ht111 'Ihetaune in (- ;
:
l.-iiK i '' n' orititi' o
'
I O I !," r or ti"- un (i' ma.I.I IrFIie'Irtu ,
t16 I I'4'I.t! \" ,',. .til.i iiint".ii i : 01 t.'cry! \1ahda'I\la! I)1 .ti'lct. Ales.1. \llitr t""
ill i'i\ : 1
) .i .1 n potvim I I \ lilt "
t I he .I'I.1.l !1..IJ i .n"i i .pjoli\ I s i 1.11 t '. I
; ,
LJ1IrI'i I .i. ti ,',,> .t'fl'tit,till t ltd"ub i ('rt'.I '!i ( .I' I,, lobe I'leitro, u' , 1 It I ili'liMii' th" .?;'' i11 i HH .r |11'." e\ '. N'. I I. !. PI u', .\- Ill') III iit'u li. i | i i i i I'I
:.. (1111.11, I \\"r III .c 'Ii % let I t. win tn.ih ti. ve EiiHiufiij IM I'irii >,'<, \ nt.r 1"11 inn S .1' ijsIiriHchicoH I I
I
I ui | ,
n
t -f4 11 H .1, ,ill i rn' i .1 i i 11..1''I. ilr iC"- <.1i.'very .itt '' '"' tits .i alt 1 t' .> a,i.ni. i :'. ihtt I onriii.. itt' n ". nl J ins lire:,! S \i" i I 111'' ..rI 'ill1. ) I II 'I'd.1 ;,1,1, Il'M,0 1 I,
Al f t; l -I I I.!,, ,1 Cut 111.5 U d|, stlll': ,
)
\ : i 1"1
.'{ lioii.1 'r, ,'a., i 1111 i t i *i"'i
iI y t (hraa"4 Iilc' -f n U 11'1') i ;si.ir .I .1 U f<:4iti ( ', I,.\1 '? 1 1101 tjMtHM{ L 1111 1'VIM) 1 l'I l.iu; !;' 1,1.101'I, '! 'I"I ,!I'Vnim'\ .n H u'1 i., ', 11'/1' I I"- t'r.I.\ J tni'1', S I Pi"nlilin *-'ipt; nor l'I,.nrt, I'rtlltL J. l) :, t; :1.,1./,1't ,,\ 1',1

1 < 11,1'./1 4 L--IV |pr."I/I..III', 'liI. 'l.Irn1 i viipV .," u 4, r:. .tI t <:l'- l .1
:
n J y' 1 ,1'1"/' I 1..11. 1,1 i n' (i n' ..1I'.i ,t i I. In hit
I '
-I i if ll I 11 I n *
loiiis!
r .1",1,1 I 'loxfv ( !
) h41r; <> 4 T I'l I If | lry >)ti.!'ti n ," ll ill ,).1 I iii'I .i.11'.1 r i !'i I..II u i i I I I.* ill' I "r .'- II Ial Illlil I ., sj'l'1"1 (flIh ,, 1)r.I I r
i S
it : !fll .\11 l : l.iijf y'fduuU, .J 11 I'r ,!n". : i t i I J ;Ul ,
J tin 1 iii.' l 1.1, : ic II ii" l It, .,:,''.','' I II I :. :.1 lt',1 n.r; :1 'I r I .- \Id.llIC"1! \
HI
'/ i ; le ( I'| l 'I I'll: i : .tl 1 I j jlt l .,,1,1; I I. iI'. .it I li> Mil! '.11:1 I.,.r i .Itd.II". Lit I 1'1'1'' Win 'il .". .' UI" I l i, P.oxtl. .1 I ? '\I\.II\"I! : i ."M'1.' n'f'' : :1,1,1 nil ot'iois'! ,In'rr 'S'Cdate, l.inlivno )Jkr; ,r 1 ,r \' t a1II
: ;
..1'
i ) t1Ir.l! ;I I I '! I i.1 i ir i'i t1.I'i. I I I I L H I I1'1.11,." i .h:1:i !" 'in .l 1, Ih I i 1 \1 I'r .; I,,' H 111'1" ifi;, I ill the in-ti n "H of i he hovenit, -, t.d :art'' iei'i. v- > ; I II

,l ti 1 "1 /er'I'r. 'n 1 i *.' f .. ,'I t ; I tn.J"! 't't n ,ii't,. ol dI.Y, i 1".h..' imij.iii ui tits -ti7-'- -r ni ( i-ti-t. ."s c.l ti ipp-T, ..n'' ;pi I'" i I Jet! !l-ir'inn! I i,.1 I mc 11t1.ki.tli, s,.nth !1\ ,.
| "I i.i i 11).1 1 t' i.isjiii 1t "' 'J M'I I .I.'nir I .
'
t t uuvltII \ 1' I 'UI I .nl I .
I. ,. .oth -t ritto t \\ i i iIp''it
t F I ti/t !' t. ttn ; in.1. or "'."f '' liiii I i I ,.I'nt iir> Iwll..hJ ,.'. t'i\ .tit I >. 'l! I p u'it,' >i an! u/ .r.nttt: "I' '! \

4 r.thh'lll: liho. .1 i'.il, uf a *"lIlItll' '1'1 1'11I'v ii ra,nuani l ', .lit r i. ln "t.v' .rv. ,. ''I 'n' B .1' iq'i'1"i I \\ I 1 t'.uitt, : l n :111"i !i.tr Court pnvl'I'J! SFM.MP.: ; .1'' D.\ \ IS, bl II,i ii I I i.1! ," Iii .ti' 'Itl|I"il'" '.

1 4; lining '' I 'I ,m, Pifii Altbt'dt'o VXili -. f' I. r,'I i 11 ti'.l "( 1,1\t | \lei I : i il I' .
tiF'I ita r >s u ii'tly' hut IJM, 1I,1111'IU' fl.: until; : i IOIIIIII, I I ''II'! y .uin-- i i. MI t. ,' i i .i!. .,;).t n'r.. ir i ?;n' hoi I of< .I IIPl'| .
) : -ft-tily ,
\ li'lti' I toHi, ,
I II -1 'l'1, .1 I' |"Il'rl"I.I.,1
+ I f .
,
f 7 t .,f ttY,'.iIti1S'L': : tr"III.1'1 jllf tto 'eel'! t PlJ: :'I, 1 ll': I., l'V\ !
H! .1 I WV: V : I' 1 r" :.1 t tM't ,.i ;
f dly o. "1 ii'i ItI t hy n 'UHH I' |",'r"iiiu .n I t' A\ u !' .H' -, .'< V f f"i 'h'cl .' 11t, '\ } ; ii Pi 11 i"1. :1'\\,1' :
!"1 00 0
.. lit.K .. i i.-iinii :'I I i. \ D.iuu-. ;.,,I.1 juii : I
heir i v
..1! .* : 'i" tr I 11'ilv, nn" uit'n ; ,..ititui i .f'11; .IK t "y iii 1 1 1 : t I II r : S it| *' i 6 ir Point' ._
1\1:11
,i i c i !'i i i l i .'i 1:11 tie .ul ,! tvt'i.ii, p' .. .f. .J. t.I'v! ('. M K.CM I' ( nn 1,1"1, -- W'---- r
n
; 1\ l : \
1 t i. ..,- .,. I'i ii ''I'li'i I tin* ui t I aII! it (' iiiliDiy: 0I i'II k.' i', i \ V- 'i N.r "' I IN .
; : i .1. lb si eel, m" ip ,
i ," lull 111..1 in i i II I
I i ,: .1ptat'urlll't
Jr, v 11,1111." y 'nI' 1 rlt' 5: L'I J .1 ',1 lill' f"1 'Oy ; : I II
I ,
oI"iI., .. tti'Ir inn 1,1",1'" l I"I il. '") .II I. n .' in:' i I'ii,"Iilll'.I I..h : ,
: l
: Jllu ', (\jJ, 11 evvrv I 11, .%,..' .n,. >,:I\.j.1 un e. t'.*.! ui 01\\'j I ,i >8'sit l ( p\cp MI! i.ii, .Ii"' i ui>ir, ,'tu'i' n. K i" i I\1'll.|.'r.'I't ..t.Pi I i \ t < ,11'i- !:nit ", Ui''Ilnrr'S', iiII 1 g's, 8.10)11.1p :! 4 ).I\i\I.x\ : '\1' 11,1', u r.-f

i t. 1rI"\I.1' : : ,1'1\.1 l } oI"lIlr| ,. .i "I1 .li p'lioii I (. >ii, 1"1"' 'II .. soil I II.1'I t i '' '. 11 1 I. .I! IP: .1 1>' '.tl'I n. n'' i. h'"ri intr" ? -'.-ii t ne hrr' "-'.v noitifl i. ier- ir l ."i'e, tinIn i'i ) V- 11 .' I.t I.I II.
I nI '. \! 51I !' ', I -1.! o1' l'i I".""d.I'oI'-, j n'i) i"nih: > \ Ir
XI'M irnHI buviMI in re
., 1.t ; +1 I /i. i'(p'I'! \11 ,ill" I t'vi.r/ Vo.t,! i,: I' il'i'I"ll.l'll: t :, ili'Uln'antuia''I i > j" 'C 1 1', nu It. l I ut i I' ,in i 'ii i of h. I./
I I 11'm.'orn'
T&M )tu 0\1'1"/1.1 I I :! I,' .,1" I I\j I )1'| t, | ,', |1' ) .11111111"| l| "I' I' ': '. oi .ul.ir, Ui.i _h II h' ift.'ii I' t ii\ U'uipin 1 :: r hlli'r, | I 10, ,''II.J. .ir 1 1 i i't( ,''he r. I Ilr 'n"m tilr'I'ii I .111' : I'M t I\:\ i am! AI I Ihi ua, -

r .' tt.1I uv, iihl ,. ui 1 "'In' ,' .t'.,!, \ '' iln'> ,, [ SI: tI \::". X. | ).\VI-, P'I ,1 'en !hnl nl I i'l'! others in'III,1) nrc lc"c'ivi.o null; t i Ipj hi oii .
ut tae: I.J..a I.h Vi
'
!1./ II ,iiit \ i ,il, :
I I t 11' ir iii-: !
rt'-u n iiM 1 )ii anl. ,
'' n' re Ii'till .
'' .! .1 .Vn !I.' ,ii II'It'' i t'; : ita d I. I 1"11' i' all I'l oct I' 1:1: A"t t 'ir PI 'I! Ili.' I nl ::1 b, 1.'II'jpI! ut i fiti''O'e. n I ill i] i I'' ,I" 1 'l '
i44# l.urt: "li ; ", i t'e i su u oi" two Ijllir.. : '. nl I ', .1"I I I.r ,'jll I ,II' .
'e' 1,1' ,
tM', in- 'r "
Ip ih 'to ; "I
i t ol II, 't l \' 'I t..I,1 t ( 11..1 ui' j.l li V 'l -- --- ppi 'l 11.1 1'1. si,: a7''"u .11.1 i io il' "
II. it.ui Irs \ Ir c'. I!It,1,: ul" ojljr t'lir .11'11' ,I !Iv. 10 mipin. 1, ''llH lo tin,, il I it-i'i tl"' ; : .
t tl ; I'' v u I jiyi'rl.1 ;' mil- !II l -i : 1tv: .. ; r. tft "J U' 'i'. II" O 1".1" I I. VI I I tL .1) il.: '. \
.
tuuv t li;.. .1 I r i. t .. u .*' i p I i-n'l-1' /iio. u .lit v in v lilt V
L! t 1 IJ.'U! rt t..t" I I II csirv -live I 'oh'! T"" Ire.Ir v'Iii' ,li tI F ui i .t"i i n .1 I'11''l l I. t, vU,' .n'ilIi,' btU'tl'i it' Tii.* "''lh'l' Litt'. In-n'1 .*. ;." h'ii. !p'. ; .I.' :, INi) nov, H I PI tAt;: v.nl'3r113 -. ---. --

r 0'\1111'1'.1,1' I I I I T t I 1.1,1'1111.? ,' "If,1 l.1r'dl' !'iiiV' mi ,h. ,.l iivitiiiilix; !' tob-'ei'i, :, .\ Ih: r In.'L' an.1 I rll.t C 'OlI1. I I I 1'un' 't'' .VI'I7'H' ) ( )

% # :I 01.1 Illot.'r. W i i i I Iii I ; II I'e r.IIt. I, Ihlrll' ,J I,i iv < iin!t'u : ,10' 1 Ii I\\. Vt > Il..11,ibb' in District.Or .\pa1'I.] i i 1)), !I .

( 1' ,j 1} In.1i I .1" I11 ..1f.LI1.1'1, 1 \ .;:II I! .1'm n. Uin.oi, POM| I 'i.. nibcr 1'rrrt, ( ,11) !i':. I I'll: 1 P.: !a. P ,
U '
91.1 \< l'IIIU! ,: .II i c >ri,''Jr lu: >'i, .,u ,11111 'ii'! o 10 HI S' ,i ,\ I 1" i I I.tr'h'r ( >lmef.i1 j I I

; :>! ; ... m.li, inw.1Ihl'l'I''I'I'I'i i i i i HI "I 1..tl"'Ii..III"; : <: (!. J J I'HPhi' : .i ( V ., ...I ( ''i 'rlct! v / .lrstl'1''' i iP. .
> > .1 It '!! "TIlinbv' I 11 t I I Pr nn' < S ., o 'o"I I C) Ie) tiu''! \ i 'to
'' m''r",1 n'I
I 6c '
,
h I h "
l I lit II r- litilll'l ?
I I 1 1 p'
; 1 II. ::1' 11 e tl'.:''i .1\I cv''fv -I I.1110111'.1"10 II" I iii t.' ill I In' i " + r | n'' fipiir (' in i 'e I NoV ,|'> 'I t "n 1 1":1-: I'le, 'ei.'i'1 I a', I ,01. i r l' !
p.. '.1 1 Jl J .1.1 1 Illl' IV I"I .1.1I. .1i. I II .tl'ninn'I> in* ibox'-iit'' N t 1'1. "n I'l r- I
: 5n act'ill tllllbuaol', 'I i I t''' 'I'' i'I 'nii .iLi.! tin' ', Inn-il jll.if i I.) I i.. .1. t fiii rr.NDKs) 1II'yr.I It"lli..',*1,I '011'i ,ir n ::' *ilpl"'it'nitr'1! ') .! Itr'inn h'n' mi \r', ,III \1. ot.. '.' oi l i V. II't I, n -7 ;i'l i'l l II' .1.1 I ( !.' t:M." ,nl.1I!1 :.,

IJ I11 i ( li.I CII ) 'hlr: Ivl I 1lI! t'uliA.I ': I h,.. 'In'I.. .Pt ,!J\t ''K- ; 1\\1'. C, rl "' "1 (I.I'c i Dun ''g"; -, ll'K) (I"I [1'r i 111 tt I.t I'll Ii"i .1.1 i i iI

'j tJ i II. li I ; |1'Id I, f 1IIIj\, i-r. I : VM' vs j I I I\' ". E.. I-' I I.i* |i I'I I, :
:a J: \11.i
1
---
--- .iiut'i
11 a ir 1'/4'/ ; 1 ; 11. tfi| ii ":.'," I: i) .'; l jror' cit: ''i I-1: the It. -- _. s t p; ?qIP], '. Jim- I!. nt.j 1i.1 1 a'I J J.I I .' 'nlnn'' .i
I .
ii II II of I U'.l l ii h : Itr .. ) ( )1(! itll! ; tt t' {' of 'lMhlu.Thi .IIHI'lh'1 i t 1"1'"' i ntl''i'i "' i ilIII '' ;h.' t. xj'i: j.1; i ion' lOl.:1' : t i.r |i'

.' .t' ',! ? : .' O3 Hodtie; \ I In. I .. '
l'i Ijl.1 if'i', i\ > .ft'lI i th" a ; < tin ,. .lic" -I in Ss i 1,11I.

;P '. are .y ail I ixt\ .-.irin,, I i I in' .1 ut.ten ui :Iplt .' iitl9 'tin u/.i 7ti i .'.11,11.1 l i nnti .11 '!! 'I.! I:> .i Irni'n) fPi:, .a\d'\ '! n Surniioi 'Cnitipiil I'h I,'I' n' n'. tn I .tII.t".IO 4r'.'r' ,*,'.1 -ire 1, "rrbt' jan 30 (Ii

t 2 }! )r .ill :1_ / i .M, i it jil'lltUll 1'inihrlllt l li! '. I .\ I I brill I 1.1,1i 1-ii:\ 1 fovi-ni' nil rti >"
; 4 't be..hI: 11'u .1 >! i v } J ir*. "'. n : ill"il! .1. \'IIIIII lt l\
; # 'ilun; li"c U 'i 1 / jiif'i I 17 M'l'i! |I. i.il, P.mV j .\1' ,'h l.n --- ." 1 l.ir, + f'l ,,1 I n I
1. (\ : 1.1 : '
I i
\J.tlatldl'.II'I"t l :
1 r 1 t Ii. I II'' I I"Y linr- ;11.11 Irl or .'i'l.iiK, f<.,. .1.I IJeIl".tI""d, ,Iy!: ..h1,1',1 i: .lnl""I.I-I l-'li\ ill j j I l'i' n 'U1- l I.: Ii. '. 11 m'!''m? loihe -'.>'int 1. m-n !h., -,,- m drn' I

YYY///YYYIt, i4 '-hi.IYrnt lii--i-" ii'i I 141114, U lir..istJ ,Ir.., ) ,. 1.1.1 1 III >-l.> Ot \p ,t.t: III" n\1\ III I :'O'III ',1"1"' II 'llI n I\11 1 i'I 0 h"1'. in"'': ,.'i ,,1 I ire, llrrhtru I ,11 -.iI" : S:7. 7.: :::' .r. ;1 \10.! I 1'"n.1: I its ll, '\" f i' :.

t'.io i 1'ii ul Ihe r, .1.1! It ,. UI. ; iVl 1..U'. .ll II i'I, 1, I'U ilK, ,.11., III I'l..(. !, 1"11.11' lh' I 'I n: rt ', he 'hoi I .'il! "'''ill' licit'l n. 11"\1.1 Aitv'VinfrtvM'oi -. Ild.oI"I ..!.i.K.. 1,1. I, \

1 J ( Y. r V r L IIv, >"iirici i.i I 'v"r': tii! ,itricnl'r"I ,r.mncn. 1"/(n i, ud. t 1 ii ul t ii .li 111",'il- ; I'lili Vi'-i'l! tI."., I 1,1! I ref ""nl"ft",I i 11,1,1'1111 ani 1 1 1 II 1 : ''I> 'I .1"I ,'m ';'I,.,1 in ) -- 11/1\------ /I1 .
4, J 'un, i 1 1 :i.ipmr' pt'a -- --- - I U: C I it.1I Itq: i iHi
} t
hw, J1 r' i 1'0:1 :'Il ur iuSl\' .c tx u'JU.o.i': .,1 t t iv. howl the =mntd 1:4: ', I'.nnl/rr. ..11,111,I "t.1'i rt I- Icil" 1'if, lt. I'uixi-i .l.1.1.1., si\t\u-5:: : ,I i- 11.\) \.1.. '71 ; ,.
.1 \t 1 ; : ? 11 .
I :t'l '
; .iM-In! i iii i. .
.. .. \in' ,11.1 i iin iiiiii'' HIH) f : ;; ,\1 t.7V -.
11..1 i i ui i'IS. It"t '. < .
-i
.
-h.il\ i '! t IIA t oil I.'t:\ > : PI\ : Pr tM'ni'"r; 'orP ittu' t, : 1n 1 'In'.tit.i I !:, '
,1..1'i Hul I it ti A.T IVr.n"!n J
t
l/t JoI 1 >'.TV i>U" .'K" CUrl I .',"' I'll J dttri.: Uii.i. ,.,t"I.h'I i --- -- -- .
,1b' 11.i lI'I.r.1! 1 .1,1,! ; ul 4'J ,in I'll I'J u'b I 'i tIr si!k .111/) .urn lo 11 In'MI |'r. it-ioiiu, '' "., ..,. x- J Nov ','r1. I IIjJ : ii. iiui .1 I tl' Itt I fad .1 ii,''II.
a Up '1,1 c.tr u ? I
Ir w thIne ., 'l 1,11.1.1.' 111111'1' lil>, ..,,101 "v. t 1.1:1: ;: lJ: ; ; ? I tP, ( \'A" u.I IIIIIPII, .c f 71 in" i 11'n 1-, 1"11 :ii i.: .1 I r.
jnt tl M I' 01 i>'i-/ II utlu: >utiin> I n oint' ;i'l |' e' Car,11. ... ,, .
", !, > j.r 'i i.41'I'I' ''.* .ml 'r.-a',, I'tt. r.1. rr"11 i No! Ai-nnvii| |f.J' p.m Ii 1 1 1in' .. .!'IHIT 1r r ,,;n n t pt'r' :

Sri rh I 'r :","I'S l I ,. ,ta I 11 I tae fitj, the -u n .*'! t '11 rr; .,ill 4 ,i) .i ,111. 0,1,*. uhi'iuj." twl.Uf.| ,ili |1"|to). 'I'III\I.y )f ,i"i ', I 1-'I IIHiTiilil'i ) 'i"* li'f n 1 1'1' n"' I'' I rnue? c c ; n. heitl.\I !, J.I i'' .'in :: mi. 'it. -- III.'

ti OIM d M! ir i l Ij.'v| C,' HiV V. I'.1 ol till-UI1'.I' U -h{ 'II.III I ('Oil,'i :.' .lbr : el': ': ) i 11'.n .in. I Hir'l I .V-ti. hw.n. *t7l i ivU n lu' 'i i i" it'1 I I.1,1 t on o' !I. ti.vc ,'i' r,' -. 1.i .(in ill .1 i .c u iISisYil'| t '

Ii I i, t '! I lie JT.I.! wires f" il. t'.. S. .'! i li'.1' I \. J)1I' ., .:
r ). Upon o'er.' 'I'n-c ) r .I 01' ah\ L;, i). ..lit i.l' il'jT"t "ill J..'U ,' ni. I ,ic 'I"i h ,'i'-. np l t., fp i :' in1! |ill'I II' n 'h, "M.ir'un, ': 1 /
tnjirJ.i, \c ..Pl I, t I1r on a i d"I.1 I ; 1':r ci :1 i, ih -l! I'l't' in -11 hi' ,l-es tnt 't('
II r ll1d'II'II.Irll' 'it ro ,UI I I ill i iiii out i \t "iiajr 1.1. ZI\:. 'til I II I't': 'I I ..1 1 un1.1 >' ,,'r.'n |'*l> t I I i re, hcrt-i'V n,> lie" -'r lie, t in !'ll. : to ( i 811 "jr_ > -- I

1 r v.litn or viiI' .Mac 11: in 1"i > 1.1 i wire.. Uit', or bv IIlId) i'V,:ty 0.1 1, u .. 5 ttir'I| I'l' ll" HI .'I M' "" I the ,ill' iVt! ,In.I II I I"I I nit I pto.i 1 ir' i1!, --
'
"I '
p. 'h'' ::1t.tI"'I." o i I" :lu i !ire I illtrs I jcI.t.: .I'HtM' it llirt' 'r ",-d./I":" Tiiulli.i.'f- i : ol ih'1 "n via "I l 1'1'1. nn' r"1 I hlct 01.11' SFMMKS .' I 1)\1'1S,1''JIA1ty.1 1 .\ : tt <'<''.

tier'I! I .u', II lurili.-r( orihi.iiTlut] ; aId k il 1 may !be 'P'II".J.t! y il i.' 11I.in- ti i cli: ;"itim' 'i -cilu lie ., 1: term I ( .in I in-ippcir, !1 1 1" I I '- .- -- .
I '
h' -
I .IIr. .Ino -
'
snail he :fuvil! ,.t !:1 o' hi i K, .t.,1., Arid IfI.V h,. .\ 011,1 i' I IK' !J y\'vlrnc! ot l III. trl' orpI'
\ I
1 '1' i nlniinrcico. tlutiiiiith: tlif piuvi-in--!' of) thiIi {, : [ I .' I I in n I :i "''DI :ti- l In '
hr I I. iriiimi 1II"n.
t'q t r.-tl'Il,1 at (lu.'i! it t, I' 'Vrrc i1 i*, !'"I"I >..lii>,t'ii,, u'' .1 \\,1'\\I\! '', ni .t 'il.f. !: 3 .I I I Fr' i II .
'Ihllltdllrr I mi. i Iii" lepeikU.J 'll ""I' P'OV'I "
h'rdJj'
1 1'I'! m t't II -U li \ .
.
<
dlt .. .1 I .'i,i'it- MI,.j or '.n : ,' < >.' o' r '1 i.t li I 1.1.I I X i
Ii.1I( .: nkiii'i it
.1,1. 11 v' 1, 1 "III' ; ;: .1 v vi I ; -, \ ,, f u : J ihn J I I.1 '
I : : 1 : v : .
J J-.iiJuv: |I. Sfi. > 11 .
v f I C ; \ ii tI
,
'l I
I 'il i i, s. ilii.' iII tti ,11 .hiU..i'i i alh.! IIH (,A. .' i. N"v. f"' M IA' I-I n, ro i i r'iI
tt'M I i. >;. III' r :: \ DE': ;. .'n..-. ur.I I .iiu-' ;' .>.< I"'Thuh11.0rm 1 1't I ,i '. i i :; in i 1-::,!"' l r. '
.1 t i. '
1 i ': i l u' i 'lilt ir, V Pi' tt r tl'hli'n'1 I' .
', iy )t 1 .. L I C'I. KI. ,:rr. ,I iv. in. 11 I., i i > .n"i''tlt.ill'I'i il. 1'111 1.\0.11 1 I' ,n 0 j.s. 'I.| ii I. (iI'll 1 I. :,i IV 1'I I 1\

+ -- --.-* -- I. I > : i n j ill I"' liin "i'.1; i '!1." \: I n I t ,u.Plfl i! ) 'Pin-1. art "i',iioi;, "1 ''t'f :a''. 1 !'Mi1' .n''i 1\I lir,r- 'n'crtt'i.! ;,ire h nb*: It to. I I"l 111 O I 11 I 1 IJ :?. "

'al .Ii ti t1. I .. :ll 1 r''tt t'h' ni I ,1 17 I I bc'io) r 1. I '
,1-' I ..11" I II.i ,112 I, tittU.i. "ll I :I. \ / n' n, ,0 .::1.1 i o-' 1 I." in i I'n ih hoveui'. no :, r re.j Jail J 11 .
'I'i 'I ..
( .t 2j jjiovi.liu:; f,1' in, i-ul (i. oil: 1.is.:i |oi 1 111 I Ir ,* ?j III .':>" .t. .1.' 't, :,1\ .n I iiuiiti: ut :1'i 11'1' 1 i M ol S in'> i ) I .1.1'i :c |D.I ill"r. rd! ''o pc i t'I I pi tal, in th- ,\\1 1 1 nlit.. tilr't'I inh -- ,--- ------ -< -

t r Ei I*_ ol AUl| 1 6. nil'ol I IF ,! :> .1.\ /' '.r. .t1DMi' t ,', n1, 'MS .h.Jlnlll!), .I\'.1" .' Kin i "1. I: fr."' ,nv silt, t ill *, (tHi : ,1'11I'n: '. .r'r; till -. It' a"d! irb! <'r"'j\ n,' riii: "ilnfilicui'un ... .- w .'l s'.JI: or '
I
S'-I I Ill' 10 'iit I ,11"11' m' i b,' 1.,111 t ii, 111. J ji i iii 10 t brut im : \ AUirrMii- !) ? 11.1! pod ,! .; IMVIiiiivs 1. J :. {, 'h'l. a "4

A t \i ifl.l .* I"Y'; tit .\jUll..ill "ll I 111 ono ..ll .".1..1.I i r'I'' Ih i\' >ii viu "i i 1:1: s 't: u,' p, .I.i) 1 n, Uiy I 1'lI'lir'II! : 'io 1..1. l II' -'111. In 1 ih i', rHI'! ipp r .it tin' rv''i c I.:H PI' l'i .V'yIP t I ,1.11.1 r i s ,' !Jr7 a, ." IIJh

1 '. : t ry ,' ,;q 111'1"," I'll'....i' I'.rv'ills s.i |,1 by' ."PI I IiI6',1 .t tllllltl .1r orI.(It .' IL.i d'-.1"i 11"I.Ut' ; t ,111|t "I! -UiDi,:'H'''ill.i .: Jl.1 r'nlhc( I'l'vot' \ptli, '/01.I "'1 lit'-r'. 7 4, ( 'h'llIl( ) / I '

1'r d t t 1 Al'Pll .\I-Cit.--wh'J..t| tluly I ; il I .l..dl I II't'd IHr Ih -> ,'r WII 'liV' t" milii I ...un'I..t\ ti. li.re'lij1\n' .. 1.1') I I.1"1'\.1, I; ( ',v ."h'r l n \ in I .:ii-wcr I .V p!ta ---- -.-- ---------- -- '. \ : i i.t! I if.1

l't d 1 I mtkooit:, .1 ji-.tunj fair !li i i.1 t of .ill t1:,... mi l le .I''or tii "no:: 01'H.! i 1II': .x.; :tvl( ,vvi I'I': v il\\:1.11',,: ; iiilnivv: Ind\ .u n, vvi'l bt. n.n li.iulsi'pl I r tt.,1'thh'ol' ; :' Pi."c" I ; :'.1\ ,. ,

'. ; r ii',; { .'{-u.tiii ;i't. i* i"t rate !I. )nit otiu it. I'. ).. ,.. Si ,..u .. .'-v '.. u'i. r I"ft U 1 II I I'l I I'll[ Ii Vi X'J! fil\IAN'. .. t IL *i I 11'\'i i'. I': .' nl Imiirc. i u r t '"urr i \.t.: ''I;' ...1" :. euj j:
1 t'w 1 1. ,1" 't \4llt it r n ,1 1'1',1. I ii.! 'I l the .11..It\\ -- ------- ----- --- VCo '- ,il\ e m I1)i \ I. a ii.(Vin : n' i'v i >
\ \ 1,1 i
'II'I'll1j,1.|
.l Mil) .d
!
1'\1. "ltl\ ( : 11
i Il'l I 1:"
:
::(.. t'r ;, 'fr.\'Ii' H1'. i, I n i" i i r I IIILnk 1; T'IJrAI u.:, f II t I 'IPr1) (en 1 n rill /n.ti. 1'i .'i:. "'I
\/t J# |j. Ail 1 I.. I' ., Ix III t t\. (I..II .., I' ,101' b.1i "u I i- "'I i i i ( 'i ;i" rc1 "I o It" iu-> i I" n 1
i r !
t 11' .1 I '. ''I t >' it ul:l ,': l I\l ol "X h ?.f l lv'i :I' l li1) I I a"ni: ';e,. J..lit,i(( tn, .iLlh) I'l\' .ii rlur, : I i'i
. f t 1 {,' : : Jil' .l't 11'.nli.; I Itir( liu ; I.1 tli-s: fits ui> 111HI i ,' ; ': 1.. I.
'J" "j" \ ir 1"I'I''r'I' i I. nil
J ,' I"f., oi' ,H '.< ni ill "n* UliU: ;!>he p'liiiii, i o 111- 1'.1"1'' ) H' n I 'I .1...... ;Ifl' .. ,.1 o'r ) i r. \ /i ::. A:
r\ ( : r' .
7 11 f. ,h i b'' I. : .,|( t ) ,Ui I I.\ t 1 \ t. '1 'j 1 1.11" ,
i"W : Vt' I' : .i' url.loei iily '',* i ti" \iIIIIII'.H'.II') .: u 111 \1. 'I.f I I" ii .," T ,, M
'
II IIHJ 11'1"- .r. i I'
.: ., ; 11 : U eJI.1, I wi i'I I 1''J'tVrllaltdl i ) It. t liu iln leisors I 1.1'.1"'', or ''I'r. I 1'1' 11'! 11 II! tiiu I !v.II.'L n i ; !
I'i' ; t ; i j J .1 _tJI < ',"i Onini 1',1"1 11 t '. ; ." t t.r .' ;"
iJ" I : .' .III ll .. M mitt, U, 1 1J / i I' ,, ,id"-i""U't h 1,1, Inn I ,hi. .' nl I iii'iori : i|II i .h..IIJ :' pp ir 1' ,i" ., .
i. : ll 't'll.l | 1 .
; tlt\ .! ; ,II' I' llll lit I. ill .i i lull" minium. lo ilia st.UJ: : i e m' ". I ,(I.U { _1r. 1. .
f Inr ; .1
, ill' -:me. \ .
', : [ir : .,. JI III'r'c'l t'll tlu'l' HI. I imp.I tj Mr( u'r J h ,t' in, "I 04| > i .1', UI ll) put ]il"'f""t't lo. i,yu:1 i i- I -!.I,1' c, 11' i I.'ni" 1 Ill'l'Y tin- ii .1'" m M( .n. I,11 \ 1,111,I : )' I /W. (5 M I ) \ \'IS.j \.i i' 111111I I I1.t! I

". i'a 1'\ !' i1 : : UfittH/ 'II.!. !I',1 I.It It ,I Mi .,' II'I (sit) I i til, ; .' .n n ,'1' "i'ii "I j 1'1 I I : I 111'"Y 1' I P t'u'I, .In.I >': 'Inn
) ; 11I1'It1'I
st.ill. i
1 ,/ V .> '! iia .1.h.1 nv r iv, I ,,
4 l : 1 llr'.1 il .i I i 'it .1, ,i i 1 1 in! 1 rt ) i n I L' "" ,
p ecl..rhll'IIIII1I'I ; ;; 'e.I1' I I. /' "I 11. .1. I I' .Illl' J
tit4 '. If 11'1, 1\ t'Ic i l i.!
HWi, I li u J, \i:> irLji) t.i4'j i. w > t.i' tnr.ar \ pI I i'- t luirv I i in I/
.utboiit'ili 'li J
,i.4liftflP'n ,'r II u" hits h.i .. ( 1.r. : V .j";
i : 111.,1,1 i ut 11&: ',' ; 'ra J'I or rl.h 1 101 'hl' Ii non (' h'IOl'e\\ v- c l'f.r.: Jtl.ii e T1akrJulnlt nun's' 1.t i I' j
i' ,Inlu; .. till( ;
., h' .u I > ", -, ul! id Untn \' 1 1".1'1 1'r\ nliU, Vv ('iitt. t (
'it ) 11 II miii' .. '.irit.'l" nunot t 'j aU UH, i' 'i".i r + t- 1 > > S ,
1. ? I 1 of .r. t .II1\ in' ,. .I.Id11 .' lllrt'i fit f' | '. t't vi ; .tb'It .iI r i ; '* I \, ,' ih :* .i;i', I 'I'r( n i rupmi n'' i Iv\ 11'1 L:, t' "
' y ."i ; 19'1CU .r "II!, '.' itifcl 1 t i hUh i .
I r
I ''F I. j.; .ill I liy lu- .| lilt> ,r.t. .U.irt.tui.: : : p ,* i.1 \ -ii..run. i m.\. b\ li, IP,1.1 I t Im"* \ !' -Ml 1 SII H"r'. r."ma |I.* 1st .I 11" .\ > \ I U". U II \' I, CaiI

: : : .\111 I I ( ( h' I \ < l, i ,1' I .'1'.m\ I <' n'f .In ", 'ii'" d 1 t, I I'I,1' "i'"1,11, ;r, I i I"j 1. .I .1 1 I l lu I .I I..I.I I I i' I. I I'I
.i L 1 II
'It'lIih'ror.llll\"II'Y.'I"iI\j i
i : : 'e I .Ih,.: r IV .s "" yr'*r b ; .1' 'PI I 1 -n l 'I1 I ill i : 'r 'ill I I 1 I' e l.ci, I. .1 I ;bo ,. 1 I'ln''; v' 11' n 11 )I' a:;, I I.' .' '
llafill 1 i' l n't. ''. I i't i
1 >l-fr( .lltir .1 I I. I'lltl I ,. i.'u |1.1"| 'ppr| .ti ; r. silt| I i, h 1 '. .tl tit 1PPII1 t,4' I if ih, I 'n'i ui b, .. i. M I' ie n \1 ) 1 t.np.'i' t .h : .V' tI: '
.11.1 i i !hi.tlu
jt i'A'i" Ihrh'. n i 1"1 t n Ii 11,1. [ 1 I. .tl 'J
.', /, Ih I i I .. I.i. n
"
: ; : I ILn..1: | a li-l i o. ,ui tit I 11 pr..1' -rty. ail, I :: III't 11/1/ it' c ( : .1 r n'' |plr'i' I 'i 1.,1 I I I i ion, 'il il ,ii II' ----- pi
.,1,1 tv It. .111' I" nUi/ : ''f. III i ;(1"i pI) ---- t'1' ,1 i I II I .l' I 1" :]
"! ji" .l.1 11 | i ', (tf i 'IJt'I .1.lI'I" ii.l 1 I h"itt:n.1'1'.11";1 nr" 1'ft, I'III tr iM- iir I ',' ,." : nit. .f in' t host I > :.ni'v r ,I.a ,,,: : ''l 1 ,n "i 'I"i 'n,! t nl t ttiler 'ILH :: )3.1'1'I! of rio-H-i.: i I Ill l..M'A |'ll tb':' ;t1! ', I I.
:> .
t ; +'. i | uIn' .II.h'j'1r; i), 1 I 1" .ij>,iiiiM'r,, ju'M 1 :; .t i \ | ,..1 t. < J'MM: I .I..i.u-.I( 1.1 I : : ra I
't 1 t, : 'r :!h ut ,) .1' i "i liifU topiolMn r ittuuiU] i '. 1 lilt I' ;, t\i! i tli'' !
< .f I zIt "." 11Ii l'dDS | VI I .11'1| Wl: h' (I" IptTl ) lie tin, tua wh.,,n it'tjtiii' '1 ')'; Ih 7 I I I i ; !'ei
vII"
t ui I
> '
i! I "r1 1 in
,1- -- nip i "II'
-
.
1 : : ,1. i..t. 1 1 bivn ri.1 1 j.{ '1,1,".tit i1 1 ..11..li'I', |,!> u r io. tl! > illV 'II( H'I till, 1 tlO .1\1\ i Illl i d I VI' nn ll BXtflJHI., ; ,111. nl I -' .1 1eolCr I .lplll'rr ,1.1 I-1" V, U, .A I' (I. > I Ol'1N IShIItf
i 'lI'M
'H
h i
of 'I.rt r ti!':
l-iri \
!( >\i 'f 1:a'1 ,':ir n i'/i MI 1 1.1 1 11"111111. .111 1 I.!t. i-itv, Ueii .l.iUii' j ) c Ii! 'inttrv nI|"'o." '! I1H' -> ) 1 ,1'1' I) !:,inV .\tl')line lie 11 'I'1. I t' 'I' II II I

t s I e1 C.Irta! 1.\ .1<:.'rt,. Jtii i I'lii j' .h.t" .' \ i (' ii.rlit : .u' i I' .' nl I t.ili 1 l"iu'V f li II" I
: S [ ull :- 'jU lU (nit I :- 11 t lr.1 >* i l'i :I'l rt > Vr Inn 1 11. .t'r( m'I'r, 'itiV-ii 1'.1 v ; x Iji het i '" '"1"" ,

I l IV I! o!I i i u ill uv in1.It.t Lit'j i .i', l Mi l l I inn' '' ilur'ii'4Hill Ill \1 1,1, : I IV I ; n, | iHVs : \ '1p' I f'n' '0"I\ : IK) lei I ti.i' p !I'" -. 'I u.ui p"

.' /. ,. ,'t..11.t ..''.JlII"! .irt!l tltlri'i. \ 'I I "IllIlltl wliitt l 'nun. llei.Kli lit ..
iii f.r/w in : 11'1' f
\ inj .
', :i. i /1 t ni i ii 'I": ,1. i ,,' ., I II.I'IM- ,merest' ,I ir' h'r I v t'i.lIi'l '
? ul i'i n b" ".i>i>* 'tjti"r .. 1 ., 'IT :,:\U I I.ti : n "i't 1 1\ .: i -' i I.h'I IH'IIIl.1 v
k' i .
< h-
%\ : I !r' II1 11./1',., I d it II my |1',>r ",1\i i.r jiji .JII- 11 r tin ''i he 'I'i iuuii ; .r.p I no 11 I'o*, I i i'I" i i 1"I ,If t 'II' ib,>vnit ,''n..t I !l'I' I/ UII.1'\ I li':vo 1 .'' I 1iIII

1 : t ,', I IlkK' .YUIIIIur.1rt 1 1 ,,!'f.it,\ 1' it\ "i' ot l 'mi F I IIl'f'11( I'leitlin'I l ml 1 i-i"il, l nehcnbvi 1 i \ h.* 'l-i I l.ir.i'ion filed I in n'u 1
: CII i l III /I i il\|1.| 1 p ", *,"' "- H'W, I it ii: ..'iii, l .111r. I\, ; 1"\|I LI y jut ir "iiljil'il'o tIl n.'inu'11 ..N. .ii","I i "" p''
MV IIIC1II
I : t iili U1.1"CIftW; N, 01 itlii-r\M t't! ti i > 'i' in 11"H ii ii 1 In ,t 'h.1l '< 11.111.IIIio.'I'II' n.I .:i > )'. lile '1. Illl t.i'l 11 .h. .Vi. 'II'1,1 I I t in I ic ic<,if im.; io thlain'.' 'n >i*'I'i I ei-. .* .t"I-I ',.1.1| M-He. 'I iluv .ii, l It v >lI SI
l' : ." -> I u I li/ t.l't if, ( :i' rl ks!< 1r i i i 1lr .i 'pi' uwri mi 1'110\111101.1 1.r'II't ", { vtiMtlt iiioviiiiMiM-i uu->' l, '..in" e b**, ,,\\\1, I pp lnl to Il'i.1 I I. in 'I i I "i-" I |. I provi.lnl SIUY.. I 11011I I > null v w I.I'h I i I" -

t ) ,'r' ; 4: f it I sin. :'.r or I t'i:l ." ''i "']".1 it. in'. >ln'I tr u.i \ III'-- -.,1111,' .lit' lWld1"1'l ilt-ij II j t i 11r \i 11' lllt' .X PM: .'I'IP.N: Pt-bH t h:) Pltl": \tV. t hii.i. I'lii-iM" XI"t I .

t. ,; Jt9i. k{:h.:. t .iin .! '" ."";.lt.itl. tie .luliU' > iol h tf .,..,.,l all' L'i ,"I-.III'I J1 H'"I UV I ; H I Ii \pi "xiM, I I. : t'' '." 1- -- .- --.--- -- ------- --- -- t(Je.,, I i-c I\'J"( U ,'"''P". c 'h'' : :

}i :. :; ': 't :. i 1 ''I'r.q! u .1,' bo it IIi VCI. IIIVItlld \ .'Ci. I i I. rt M iir n\t: > rm y'f' I tcb'i; 7 -- 1'111 ---- i >i.! "*!M nf "lorl-1 t. t'rIII\'r.I.I.: 'Hi1 **"I. -' I. : i
11I" 1 '
-- .' e Ud' v< "
1I11h th' II v'" !:
f Oul' ,'aa ,lil' iin.I I ..U \ 'II.-'ITI', : Ktilit: c!',. 1 \n-\\ \ \Viii 1 11 i i'entif'ii, I IV ,',Im S'IIWl.r "Ht.* ) : 1'.1,1,11'I m '"I rI I""' s
S'. 5. I 1" / '...' it hu:4 .. ni.I,li'if t /ij /'ic it i I 'Illt. IH-tld.f I IIIf.'I, "" .
\
1f ii i V r n *: In:' .
; !i I i I1'r II-.IHI, ( "'ip 't'r' c. > I..t I ha I 1'.1'11 i I",1' *h :
*
.1 i t'l n ity".f'II' dr,, 1'iul; I lit.' -\1.1) I i\ ll-l. >v lien" nthiU ,V V '?//N 1 IN I! I't'V' /' : (/tr"I.of;/ M: '/rrr: > I V' ; I i ni t Vu I| \\. 1 I( 1 1',11 \ \ t I'n: : uir' Itiii) INl) ho1 I 'a hi' ill i I I It p '' : lit

}" J I It.h,' 1'i'l; /S e | hv.t t/111.: il.1 mil imjltcej .. .milt I! S I lu l--! .' I h.r.hvn ,I t it, P I'
i (I" ii 'i 1. ul i I' inn' J.\: 'r 's'l', 1'.1 I l.n l PI t i I 'II 1 ,m 1'I I ill "1't ..In 'r' in lH l'l'f4l F L..1 1111 '. ., 1II TI.IM

A'y' ;S, / it" ihc! II Intl I 1,1 Uu rids t ui .'d..111,1 ux '. il t 1'"I., v h. ,' iV-il /11 I/I '.Mill\ iltiuuot I t tl'iv 'r. I itiim I 'I' n '1 I. v :. : I .\ M'm n, iorI t' '11', o1"i m1 I ''I'1 in o' h-' ,!h.>vem' .1.1! ir' riij ', m In.ir PU-- i' n i I"- '. l IIL.

I; ; % ili ill! IIUCUH-II! torn.< luttly) piin'ci'l io ., I .' \ > il\ 'i .J. 1 i I't i inil I I ii iv.'\ ',,1.111.1'I uh !il .I I'1 I 11'I I 11'tlll 1 I o 1 l 1 1 'io he t ,I ,'I at ion' til 1 ., I 'nth, lull mil" 11'1' .kl v I IV ,' 111' ')1' I'' rur

1 fClK'Ct I it 11\1' :t.-t-'.,' 1 |h |1:1': ..ul l \ ,e, 11'.. II.' I, I I. ,k i ll .I I .UV i p 'lulll O: 'I .Oil :tu Oil I) il 1.I Ml, Pt I M in 'I'I ,U! ''I '". inic I ,,'I 1 n! 'Iii b\' 1"1.iI i c ''p".r'"I\' ,'I t"r'' in --1' h .t m ""I an I oreri! I :1.: WI.' tr'T'ree

pl atiil tltii l'rv'1-.urer iur lit-I l li ,' iiiv "'iff | A it, 'Y rf, ,Irr 1' f 1 .. I t C sIBI.KV I : nit ( uil'u1' Ji
pix luiiin ovtr t.i I i Iii'. nr I "IHIh'r i ill "l :lh' rf -a': n r' 1'i iI !I. '
i prov lS.
4- .t I. / I 'I' .1n "1 I n' i'i '.1 t o: 1' 1.111 I ., !' itAttv. I ,1'1 .1.' to l' '
t last; ot ilu-1' iiv.t ] uv i' I' i'i'' n l /1',11 i .iirtt.nIti'rtt'u l I 1- ''" r'ni i til, !tu l P I I 1t) P Tdl'rrh.1'.1: b
I 11'1).1" 1 ) "
'
1 l i liV ."I( fl' "i in',* 'i in .vo ULIr'| I nor li--- 'I 1'lr..11 : ;. hi li I ;, -1 III' I.
it ) mil'' i :'l I P. tl. ri/::I.t. \ -- --- llv'i MV. P
"
\\i / IK' I" ,' /i".1 I l \III' - ,
Ii. it r'V'r Ii'/I'lf inf "
"
., > ( > I .1
> ':d ". HIU' K ,M.ITr
r .' ''I "I I t". 6! '" )
'h' 'I
t I I III tl V' % \ ,0'11 !\ I uo : "uI'"r/lolla r!:frirt. Ivnoxullir.ni(
,I I'u. ifiun ila\I ill"r I r 11 : n '.
> thi'i
4/11)/1 ti .it "'
t' t i ,< ty i h I 1'l lllTl'il' "' 'Ill I ,III- 1'1' t lull u 1..t I. -- kr n N "t Hi'; .
r l.'I.-'I.lfhI'hn ; iiilol! ..i\i : tin : JM i v i i i. h1.! i i' i uftivor, or \ hit IIi rtm .1" .linrs, 'hol, -,'nJ lifir} ui.i

( 1.. ;r .IM i\ r t.lttr.: h'l'i I i ,* II. n per ,011' -t ill ne 'II I li t. in' UV ti'nt't, Ol dl'1!' ,ll I S11, ).111 l f "luri.t i. .!k.ndJuhnI I II"''W. I (l'irnamSnt'eriorCon| : ; u '.I ol I b

ki {9 ? t .,. 1',1 I It I II' I. "I.I I iU! t ; Ynflh' ill uu'ri-h miii'' 1 pin Arson' t.(" j j
4 1'.1"1.| or oih.'t vi e I'I\ l ur't,1' i' fi{ I rh' i '1 I'ltl \I'.h' C' t A..I1,11. \ I .
| / I P.lvvtrlK I 1 'll.J v. : /rMr I ll I P\ !
t I !'i In -: ( iilm.1 fit It" 'rr ; m
>n- 'n ui v ; '> : 111 jp 'rs u fie-
'n
"it .!'l 1l11 t Io."il'' lull i I"I' IJV'ir" t 111.1"tIIln II..I! iii v i I.'VI'I' SE\l II': .
11. :IXIf. < 1 .nl I '.i n, .,' dill.l i hi ui, h";ni r h'lh'H'U .\prl, IVrV.t ? I !I. lien lie >o'ir-e Altad.m..t' I 757 1i5.1}( 2t.
1.1.
t'\\l1 '34111-1 p ","-rll ,'\1'I 'I'- !I. 1161" I 1"Ml I I' u"i 1.,1' I t III
; r >.1 ,il I. i I' n v In* ,11'11 { .X l y(4h1>' "" \ '0.
1 II'
;, P{ '' II' l 1..l liii'jilt* i." li'r Jou'.i: I', > i 1 I I"I'"' t lue I |.'j ,I.'f'f" i 1 or I 1 let \ A Vl't !\roil, : ,11"1' t\ 1\\ 3 ttoYft'.tl' I
111 il I''dt I ] i \ \ ',
1j '' 'o.
l'lrh'r' 0'
? 4 xlii'i' the l IK c.U"I'r..1i ,,,11'1 11.11..1)0 I'n. 1111 l li u'1'n |1" it : .\ W'11 I\ .\ I.l.I'1"'f.1 ( I i'l' l .i t'nti'! ml, I ''I I !f' '- '1' In". '- .'.1.| ;1eh'rrbi,; r i t wiiih)) I / 1tl 1'1iii

u'tii'f pti'i' 'i''I' I t'-u I li m t ;"nltti' t ill .\1 : v'7 I oi ih* in-' nun..MI "I 1 in' '..'vciv AUII"1.1 1 '' ,
a.u-r t u 111"'iitf nl I II nre i o' (
w i i\tll\'I".d Th n' n in'l'f.I. 11 C.i'iru
1 -.111"1&\! |, .1 a >-\I 'icsUbl7. ,1.1 per-jut- Will) atten.l: ( the
L. ) lilt nI i'ter' .,'!!I ire -I l' 'r oi U txvi1 iili-I, I i i'l ,'lie .ibovtui': .:ii.I at -t.lJ. a J t
S"' with ''. t I' ot II'a'l,1' -i', ( ;it'It'-.ttt! \ "' t lsJU (P.; PA't'y: R \qt'jUI \ h'rn1.ltiot. 01' fl.'.
I t ) ii1,i I iv I \ IftiilM, Mil I .' "tt' qune' ,t'c' 'rl".1.mIII.,1: ut the iletlaraiioa fil"4 i IJI 1 ;

,t ; I at tallc auction.p Ll', Il.I rl'1 H.' \ 1t1''n.nrv Jl.Mli'' 'll.firt ref M'lvhl i. : 1 ta-c AItltaIll3.march I 1JrTMILT c'l t
I' n (lrl.;., < ,/ 'usth' t'1"'- 1t'll .. PUV\L mW''I C InrGI.Jdl :
\I' ,
4
So :7. nil" n'
I \! l\1 '\' II U iv I'II.n 1'riii.l, t-vnur J
a1.t' )
; I. I'liil llierf -.halUi' i 15;.> I Iol I I'v r\ ', .V'liiiu i'lm'I' 1""lr. Hi: 1)l .u's I.
y l i fiirtynt-; lh. .'r\ I '1'I i ir ill' n pint\ ,1 Y, > \t: 1'111,111 \ I''N| B'alIh.th': :

( .4 i ', Ill ( l'u! > IlK colltfo'or. ai j t', 1l.II''e..1f! ,. ,imps" (in n "."Iq', 'r o 'in, io ..1\I al'I.'q..n i>roh tl t 11 W1 :t : Mr' ..1.;IPi' (I H .ltlorney IeIII
1'ft"j t lit rtt4 Iu'I1:1 'I'n \\r\l II'1IpnnlTI. ,
| ui i ,
I la' corn iii I II CO are
,.' In- r''I'JIft'1 I ol u, a vi 1.11.1 I.I.1. ** in lrtice ill ih, / ) NA: j
( pp 'llfot! 'r'' 1l14i i .' t l r"' t -( I tilt! ml I ti'II.-h.! ) ',. \ hercb 11 r.'ti1" I' 1in '
t' 'n 11"h'\. -
i 1 p .1' i'1 III t'l1 '' n, -r'I'"urt'f,1> !lie 'mi l I un' Irl i I I' i iJ .' -- .- I: .1'-I.-.- II' -- ) '- n > ill* ,'1'1 I tt t n hf ..h."n' I irir>*. Court of KrinUnt.' c' .Uu1n'a.hlntan, Jack I 1 le a'' fi.- ,. >v.' amparticular ;

taxuin J t ty over la the lie .hill( bf allovel I Ii. Ir 13'Tr ;. .I.I.". \: \ ) ',n.n htr :n 'n. ij i a"Ii.I 10 'ip-4r 01 I i P'r' i .4 .h* (btlirultj'r'ii' i![j von n id.Jen. an4 Ii'on (' \1I e., ail the Coil I Ihi"I.I'\. 'J ,inlll.1 I the'

alls it* ol pr 'iperty for tixe3, u..dc u..ii" in-.li hi nulfan, hic.h.I (I'1'llrt loi
| Jmod > d : to
'i "
I' Ue cce
1r uv I i v l' "I. I 'I. .i Ir'l i n4-.i. of ; ; ArJlo
M uf :
the, a I lt \IP.I.
'I. i tit'n III I Ii >- 11'1. O .- r\I\I'S I
v i. u I i."m. jui s iniihiif' KM I r ian r
I i 1 } i U are iJ.v M w 4 to cooitabies, for *ile* U'I'' .V .It .t.: .l.1','I \ j.." .. I'!Itp. A rt'1

]" 'i 1 ; der 1 ., -c\J! (I


Y 3
iY ; if