<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00138
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: January 30, 1839
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00138
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
'
,

.
.
.
,., --S- I +. .+ -. ...')
,
w. w x

ritt.


itt.
LAFALICU: : COLA GAZETTE. _


L'CU.t'II.: IV.....M3iHi.K: ? : 0. 1, 1
AM: A 1.1 io.: i ,au. .a .I
1\t..I:
\ ( .:\ : =--
-
\Vl.lM.MA\ -
\ \ : *- IiI

...# ( I '': .Il ..... ._'lIal_-be n.\.._.eta' l'I.,--&..,'I''l'...S ".!."' --_.... ,.--- -- ... --.--.--, --' .... 1' A..OI..NA- IIOTI.L. I I ( iroi'crios: : A: Provisions.. i \'ft l'' i
Ol..l iI.
'' ,- .J.\.U" 'h TiJ111I .. ". .. ( IJrfl.d "'rll/, ( '/ulrl. sttn, t', r 111 111-l : MII-S.nbrr h.t, noxv laitdin iJiiKrtami frin thbrig rr"' \ r

rI. IIICl imi ...1: .. .**IYI. M- k : t 1 1.
nt\\Mi\ru.\ .1 i .
l'vIU'/.tl'J'. .J" l.t'gI, \'t,1 II.ha't
; \ / : i'l'l':. ( ill I + st.ildislim.-nt a H 1>1..n., .
.. .. v t .... /1.\ 1'.1/\1'1.1.', J. i.I.* 1,11 intoitii 1 -, P1. 'in putt.irt'tIhl'i In( .tlc!' and painmi\ !l-ui, !I"'. i-" lh'ata' I'url"111eU S: \ var: HIllier Crao'ncfPilot J"' I

: i "t ; 't.i .ii' .n ::1.:1': dill' .- i.i: tii.ii: : :> t.lhlI| iilI'iiI. HI; lot( the upi'iitiii,t.hIIt' 1.1'\11I111.,1.,1", il.cm, Hi.ni .it anyMI :Nl.Iault: do! t'.roa.l 'J !
l'01 I ; tinciu.! .-u ..i 1 .11', :4 tiI.\ in i- >.itl h-iioi, pit 11.11'1 10 a l hit- '" 1.
1".1.1.\' [ T"nl1".11" .
I '. .i I in tiii lion\ t
:-.1.1' .ij1 lutoil I in born tu.iK.M
-ii i do
: q '. Isl'uuMs ', Irmasr: V.ii, 1\1111"\1'\ unitiitiloi 'I i Mi. /1'1//11' ; \ h ," lii-cii up / .v .MI-. |'-i in i 1 .Ia'':'- h' II.IH ..nulI.W.I.I I,".11 I l lie!' !, t "
nil I ii: .tl HMI: i lor tho ..iim.iiorh', ha* I'I'lIt.1 :-;.. ,x; t'.iiidSp.ini '* I'tilum M.irkit .
'' .1'1.1 I t 1
i-lt-ijniU'O. .
; -'it'.in' ,'t i :Iii \\ 'I'. .1I.I I. oi supiri.T' 1I".IIIIt. ; It'i :>-n.''" Dnii'i'ilio put t : 'tif
rlJ aii.l uiMl I-M- .
I ,1'1| | II) l i III |1"1 "I1111! the (pr.Miijit' I'oini.iiii'iit( bo.irlcr., and li-ivinsJ: a"-tit'I. u-il .,1I1.i! iir- : (Oil 1'IlIh'I'II.I, l ;, ,, .
.. 'I III I II 1111It' and In1 h., rn U''lI rpiti.il .\ K'CIMII no l.iti.iii ill' \III- pi'-miM-s! .. .
III IllltliT..N.
.. ,L11 '11' l r'"l' !l cu.iiniilU-.ltJ Ill i.iro. ll ,110 j."lh"I'.III'1IIIot1lt'I an.up- I I1., .l.-r( :Mi"t ( } lli'll I
.. nnt l'it-it"i--I / c.tiillv \ \ i
I tlr i .1' >v ii '.1 iri-i li -' 1.1',1' I 1:1': ; .,'rVl.'l..1 .1 ur-l l i.ilt- (1'1'11'.1,1 lad )'; .i.i.iicii 1..1. .i- .I1.1'I'!" 'litn < / till1 i.uumi'iiK r.-i'i ItMiKau.l: tl.o navi-llm,' piilii.,, I'.al: \ l.iM.1( i I':. Hum, I. .,

I 'I.Itt( III II' I -.1. '. a IliU'Il t.ll I I'llllUT. Will 1.1' J "lill'.l, lllUl l.. Oillilt, 11,1 1 Xill.ll; ..MMll.ll lt.'rll I iko, I I II till' !.Mll'UlUn pen ol 1 III' onii iv .lMI'i.11 Olll.ll I II" ,'II.n" !o.d.1, I I 111'1 It.t. :k :Spun'Cm., l.oiido-i 1 :MPT.i !

I .1 I ,. !III. ,.j 'Ia' 111" 'II''. .' ."'-. ll'-" lh.Il tiu' < \\ III 1 !I..' v.1.1.. ."-. to i'\i: iito .ins .\i'ik t'li i lhll.'I.1 U III1* .Mill 1.1'1"1'I ,111111,1 I I'XplMI-f[ It p' ill I It, !II oII..1: 'III I 1.01\! i;'si, .l.i ml I I ''I 'II I lhl! in .1 .1) ; t.t'i'
.1' J .11 III I L UH .1It-1 I '. an.l la1 -.piri'il' in liiviiij liicniCHI 1 11,1 t
iU-iin.irv '
i ,
Iru-U'l i.j tuoi.l, 11 1111 uo.iUio I liini, "hll,1', II 1 iifliuiI'lmili.'s I I l :Itj
i' ,' .. plu,'\."n'ly .lue.lca Iv l.! 1.10..11 i.lt'ru- l.T.a- a? tintunes xv ill allim' ut.nut' pIl-.MO Ih,' ilKI't( I.I.IlIt.I\I'\ t.l'll'. I'rttalIr: Il'Idrtl' .1.1.\ an-" iiitoriin-d, that l thov! < :an In. ItiniivliMXXl ; _, .._ __ { t
: oil t+ ui
.f.)
I xui'ifii\ ufui-i. '11.1 I hut, .I' ii, edtvrvr.t'ulirturu HUI l-tlll.llUC tl.ll 'f t.
p a ili'ir: fl't'' tit'Ye''I ? d' xxtll Mioxvii; '' Kill 1 will In' 1:1!!:| M-p.ll ,ti"! .ipallllictllt, (HI I I all tl.t" NowilivonUr ( :nncl-: ik
u.M.l
uilltilv -
t.iliU1 uiai-lo.1 I
, : .1. in b'trrl ; .: ,.';\flal.1; '1-'cu" ; tills rf-i t', '1r'J tli.il tin1: I bet'n t'1.-lrll"I.II! |by' \\ lit" h il.cy n y t ti-nr .1 \
,
iiitni-il.itins,
1.1-y pAll .ill: II In1 Mili-liiiti.il( reI piiMte' .111' goo.Ilivuu. ; : tifiV IN on HOCI i '
lilt" 'i'iiolcjj\ilr: iui i' tdtA.I11)1,1rV "'ipplu-il I pnlae I C.Uulini, :i I Int.l '1'lIt. ol the tollu, H ff 'Ji!
; > the markil f tlir, tin1 aJ! the 1n"1! SwJs "
,I.."" \I'iltlltIJ! \I'h.1 dv'tpt: :.' :; ptlliltltlt\\tt ; ti'.ji-ilior with cvcrv dolio.u-v" lint Sin e tin' utturu'ntc i> I lota id. avMiiimi ut ul .i. ,1. \
h'titt' .
_ .1' 1 1 1 Idy! i.Ji .1 v.Mr .I'-i''i- ir.i///// xi;'. .iii.l couiitrv o.iii .iiV.iril.:, 'I'lif Ap.il.ii'liiOul.i l'thule : M UK- 11'I" ".11.1', tiv xilii.'li' llio. pii-pn.-tor\ I'ditilt! '- -riploli.| | 'J l ,

I. eo, ., >1 ,1 in Dloil'x' U 1 lU'l'l! -II V I,1It(1 ,. : i I' coiivi-iiii-nllv\ I" 'ettrt'II! the l' JIIII'r uf .idcr.t'htn.intt, ": | : rl'IV'II ', In1 It > !>1I""l'c.I nt 111'\| (;too'lanil, noiin"-tic", ; 't. ,
.1" .ii\ IJ x i ,.- IIt..I'. u'i| i 1IIt1ull.nmtIi i irlv'tiinlU. iViitre .aiiilllio,) 'tlh,erlber.uhclt plom-liiii., h.-x ii.,1 U-.li viti jinlli'c I r I I a hill' .ionium Vt'oi; Ion < !ood'itiit Itl.inlM'l'-\ ,. : :,:.
\\ ati-r .11'1'1'1' : '
.. AMl >,1.1 l .in I I' 'ii'i a.i.!:| on I .HMI-ih.il Ihcin 'I'r'phiesLectrllytntuinru 'I'p -1 I 'y i
tl'l.llry'lit1u
111 I III'- !
b 1.lI. i call.IK.V. III. U no* fltld IS.'pt-iitul ill'
::1"11. 1>I Iilrn
: '
Iriat'fir' ? .
NV.iii" his ,.|II| iru'iiJami the! to .MMIHIII :a ,
;! ; if ': ; oil I l.ifi.-n n/ 111'11 ,il'il"\ .HI I II'1 ill' i "M.l I ll'-iv < I pu'iiii' I xxtilt i olifidi'tuo.. uii.l Stmio n.'ir, Ir r
.... I. A. toll )r'p>i .ili'! t iii, .my !.i'mi I ur.iii, ti'' l-c n .I""n Ill'i iii ..11'ttt lI': I.I'.VT! xx li '1""- \. ill I IT I t It i' AHA MS: /uHi"ru : ;MU'S STI'.WAIJT fin llar.hvaiiiiu.l kl'ty.lihlc' ; ( :'iiilrry, Ft; h.
;
I i- ia-rrii ut, p.iym.-i.t 'ii.: ol o,'. I anic'le in ilioiI.II. .. Ad it1 I
? h l.i 11,1, I li.'i.11.,1. o i'< 'ir.ui ly ------1 OiliMiI'.oo, Mo'.il.Moro.mtili' ? / ., I
I > ia. t'1'I'H'! I'ly \1/.11.1'1111. / .
.t I.I i III ; j 't'y.ntltiv.Ilenu. '
t" i i f o li". \x-tll, b: ,.'. tin >iu \x' n II ate: l F 1.tIUIJA IIOUSK."tlill ( I A'l.'ii-ii Sotviii'l, H'l'imoH'' Ainoii'-an' As-nrtol I ". !., :.11111i.tilrt", t ;
It.l T
: It : ; I" '
\1':1.1'
.'
11.1 ui .iiv.ti, Si, 'Ii .n. p.lll'i| n." "! Ii I i'i I 'i t I'.'I'I.! I t I Ii'i I--! pl I !II I' s d 111'11"'w: tendtrattlliti, TriiLUs 5) ;:
Phili.lt-lplin/ ) >
lilt 11 i .a': ;a' \\.I.hl" im" iil; ; ; .
I. 'n "t.i.- i ol i-veu i )tll't"' In.1 .ri.l I 141.1I ., '! b.' loivil.i infiirni tin1 citi- xxill in-i-il llu mnlo-jUin Hat-\ IU .
'. ,'I'I| i-, ii'i.itnbor<> .: yI. lit/--! .lId I II1.l ,itt "Conil-l, I'"Innlleblr IiI and ,
... in +a-.aii l 1.1--lul'1.,: "I I II'a'ltl| lu'X-.' |1'1"1 l 1' I.HV .1.\ .t\ 1'1. d.' II I. lint they lino opi'iiod xxcoli 11 'u'ulIIiV! ( .1.1),1 Luke MillSlUi'l : -., l'f t:
.ll nl 1
Ap.il.ii-liiool I |
/.oil' 'i..1
'* l
| 'V'l 1 ::1 .. .lh'I',' II.II'<, of I'aeh all
111'1'! I.Mill, .illiii hal
| .
I .1111 I -I' I ii 1'.111' ?
? 1'1
: \
Ull' It(I' I.t .,::1'111"fol' ill.1', it 1 L' .i; i"! MX" '|i'lllltV I sir.. Ii >. a loxv '. x\ iliiiiii:icli I..N i'\.l) I-.1.111' 'illb"rChtlr": ,
1" 1'\t\ 'ivi'! .. 1 1\\.' l".ii, ; -, llio lion o I'orni'rlv I oi-cilpic.l' liv .y. t li-i-r, Apil ,i' lii'-id.i It 'i/l-( ; : | "
'hiutniu i
l I- t.ldl"al,1
viM .i.iv i
iti '
.a.I..I. 11
irniK'il i-l '
,I "'1 .. .11.1..1111.h.' ., : M.i'i'i.'ii 1 Ilu 1 for the l') lVli-MM'i'& 1 PoiofM\ tll.'a ) j'
tarp .
'I. II' ., tI'.I.1 ill-, I''I l )ii...*I'Inl'll'I! | ,'.M h u .rii.n \ .irlS l : mill ol tin1 -I1 \' -r. 1'lil'iilni' t r/r./ .'
,. t-i" t i i li. -. ,x ill I : 1 iw dl ir:! -1 I I'.irjii'! iiu'' : ', 'x. t .1 I 111.1'I 11 u liii-. ni .1.I ci'.I i iu li >.i u. Ih'lr 1.1''h, ,' 1 1. ni't1 i 1, lilti-1 tai in a 11I1'1I1'II''r. Ki. liniinl l r.ii'i'iin-r: iin.l N Y Spiut' ol ( f''JI., A. linuvr ( '.
I.' .a i .
I u n in | )
IiJa: ); a. f.'ixiaid I uLI1
, a.. .111: 1 [pivin :'Hi iu'l'l: ]1' Ih' tli."ii.i'lvo will I\'I' alt,< tin-, I'i n -,1 I ti-n>, 11'1' a wool, nnl I IJ :M.1MP '
a ll I i..I lid
'I I |I. il'in .I', i H'.il! '1 in.,, ,1 I h n-i" /Ii" il t, 'I'1 in 'I) !,' kVini-ii: III'v liter > : Any '.!M I ;1lilt',1 \ 1:1"\1 I'rr.h'I'en' l 1tl' "
rI I : ...- !Ii> ''I.! .:ir-Hi| | I Ir M'ti -l l l'I, I' 'i II 't.\ '", ;:I it l I lll' .' ', ills I Ml u'." I II fa.'hill I' IllO III l-t l'l-llh'U-| .tll'l'I ll under ,lllO -u : ., ,l.ir; 1'.1II"' -''' .. t'.M'.', r.I.1, I'll, Spani-li Si-sar": .' -Kor<, 1 t 5 ,

.....; I a* 'lull'1 tIl'4! t -lilillclX! ll ll.Uv.lIO. |ptnaltu.Lnl't, in I ..Iirocii nl tl'1.1':8 I -- i' MI .l.-iv. Until I i. Irrls: !! \1111' ( ;< w ,

.' 1 a.:. ( .1.1)1. ) !'.JI I \1! v ..it! ,mis, Ifii', n ii': -"I 1011 I .\. ..inr',1"' -PI'" 1'11' nr.it..: : '. I Ir '/'/.'//. l.lle u.iiit:\ 4'l'I| Ih! >' \1.1".1\1111"I I ni ,'>. 1'I"'j" ( :SJsitcs: Mjiii.; I 1.111.1, 11"'II.I l 'IIKII"I\\lllrr ''yrup! f1'1111'11' f\
Oil; '
tV. \\ ,1:1: II 11,1.1'1" t: h'\\1..r: r !I.I "- 111 iiiiil <.'\ 'iii.u nitr .'. ', I Ivlor" pi !t ii- :'ii:; cl-! tadli'iil! : ui1: Mipiio|! I xith cxcrv vanolv .in..I .t' : 'B lll' 1t'IIIII'r I C.IMMI t ''WI'., .sp.-iPI. ,, 1'11" 0. .I Ilrtrlns\ Tritlll ; l' I

'r ) ii'iii'V'l\ in i'i' ?' .... I XN Itoio.an. J I ici-tli: il tinni irkrt !"rU. T I..- 'IIi.Iullpe.lrid! I x I >.. s'mi/! ]; 'I I t : .
i'I.:0'l : 1 .ii -.1 !. Jiti'i.i .
I 'fl.I 7 Cap
\ i. :
\1.1( r
,' r:n ::N I li! U. //. : \ \\ itif.i.lion .- j.V \ >, .i. 1'1111 \hl.I.I .al: "I' 01.11'I'
.1,1' t-noril I ,
\1 (
1Ilt. :! ".1\\ will It.1 mil.! ro.i.l.T .; tn.illlllJhit r ,
i-vcrin
n' ; ,
.
hilI11111.11'111'1',1. :
Ci'
:I: I I'i .' t't'! n.1 nil: >,1'! ,';:11' ixtn nlettlIII :; ytJ'V |IM; : : iiai- 11a :
l' 1' V.iti'i \ n 1! I I' : ir j..'. jg juy :1" ;
1 Ill ( tt.d T l.c-' 'f
III!, nt.cr M.u'.i-irn '
ii .111.1| Ih"! : ro-poi'lfullv
i irIM ( | pulilio pitroii.i; 1 i. ( ill I .
'" In .
it ; .
'
: .. \:111'' '"' 1'1..1' inni,.. ...I' on' .\11 itii n h.lI" iti"i] I 11 xxtiliiln-, United :: : tati't :Mail tin'ci'iiic ; .1.111 spin1-) 11,1.1.1 .
ttti'ii1" inp- '
'. ;;...jr:..;sr l I ,.t.,,1 hi. ti. i id I'.l'I i I '. :i.'""iii ,".1 t ui (t-'ti il'. .11\ I II'i <- up"MI.i r xxiirnin.'ii.' e I II I 1"1.! '1' .1 IT.lMJrsoN.: : I: ;i s'/-, from ll.iinl'iid\ tollu, | I laoo, U-av in:! ll.uti 1II'III'11.,1, ,' .'', 'In :, j1

|1'V 'I" ,> .1 '. "VI Ivk II"l"'I. t'tid1, Tno'.dav: ;rod I'Ii iI.lv.,I i at 1 l'l'II.I.,. M 1\E. :%' :

' ''.1', 11.1 i "d i II' \v Ii "a!l \ii:v 'Ii" 'I'] Tn I.T.T; -Tin1 I 'irr-J'r'r', 1.J :, i.1.; /.: I M.V .i -I IT- .r.I :. m\r.it.I : I : .. -S i i I'. :M., !, "rvirv'lIdiill; :at Cli.ittaliooolii'i-, 7' u'olmk., I1 (Ch n.p.,ti.o .::lr 'irlty I'fiC.f." ( I/. Austin, I'' r, "f '

."ne1 II' 1 .I tell I "I t' ll I I 10'I'.It.'ll loll V'nn't c.iriKiof, 'V.ili'r .*'t I < 'Ir.'iry: ) bt.t.Jpn 1\1.: aul I itrnu- al _Ip.tl'. lrbir; 1] i by 5 o\, I.IO'k. I'. Mni'Xtiliy. : ":3 I teat:,-r :if 'I( fj' i
I !
rill M 1.1! ;
;
;
r..1. *.-. ill| ll:' Mfr, ) pnc- .i.n l >x ill lie !! \"II. Iollo\v xvMfi; ;and (oiltcf ( : -tlll2rI : ,; : I.o.uo Ap.il.n'Inoi'l.i' curt Sund.iy) )aid 1"\ . -- --- ,. 1DI'c.c:1

-- ,' ;. IH'1; 1 I1 i !:/. /. '.IfuuJUtli"- -. :11./--- --,,- 4 I\IT.! : : a '". HI,t-iii .III Hollow! W.IMin.. :iI.Ih'r.I.t ', \\I'II'I.I' nl I'l' oMorl A. M.: 'I'u".oav! Und! ) : I1nn11)rr.) ; '; :
1' ,r) 3' ... 1'I -- I 'tidiv.( Tin.irr.iiifjoiiKiit \\ ill c 'utiiiui1 till tin t .
I 17. lil.- .
; 1 I .
l ul-
u -"ft dill; I'n! ]" Si; ; ,: p an.i. I Hn..d.
I \ [ i. >V \nn Sr: l n'r.i '. ""'. ,. ( ) il ( 'On-i: .:;: iI1H'llt Tea !Kt Hie-, \\ a J.J.MI in 1 1'\ III biio'i, >, :li ir; -t of .1 inn' irv.Fi'i IS 4' :, '''I j t th I t
llio Catt., oft i I ( .
,, rr,. -HI I s 11,1' !. ", i.i I alll:1.: 1 1111!: .: 1''l:,' t I:.W.[ t i-i; -ir. oil: M 1'1'' ,' ,,1', ,,11 \Vi-! :. .ID-I" rci'oixi-.l( .Iit.! lot' -il', '.', by Kroiijlit: or I'.M-.i'io.SMITH njiplv V' r.AS.\ to: ; i I1.1': &I'. I I : l | Ix 'in"t: |. r'd:' "d!1 1; in..1 t n I'dell .- itc: .11 '

\ '111 1 .-( '.I' '.' ( ir )lui: .' \1. rurs: : :v 0 :> 'i !1'. ,:'. I n' Mri II. \l \\.V.| I U v.Mt.rt.! _" .. irif!, ir to Itailhrid4" '..ii-.l.iti' Iv. 'tl'linn? I I' I ti'i .;ih'! I'V f '. '
_
LT' 1. 11 "ft II'I .ii.N:.! Irt'li I'.i ,. .;. V.'ii.\' .', S'I!i p .- -? -- -. -- -- niNNivrrr'net. ; ,1.1' .", ,Vi '1 I. MitJifl.Xivv / [t" ,

,AW: ,I" : 1 I ,ii t i -, 11"1'1... t 1:1: I'l t ; u, '.\. l'(1'1! ) I ixicf. or to A. T. : .. -- .. .
| -
t :'.d ., lilt' ( '} n.ia; : 1 .I l 1.I.'! t t'l II.! "'H i I t I' 1 l-'ll 1 I'l 1"lj"! ; S:: .> |I"; Apal.ii-liii-cl.1. ); t t'j

U 'i'I", '"'I( IIIIII 1 | i iir\; lit .IIII I':1':, 'ttlr.! ,ii 'i 11t'I"! >r. \ 11'.i j''ItI'i "i I II i i'.p' ISi I :, iii h. Iit I pi' 't't, 14) < 1.1"' ii'-xv .- '.. ;; L ;. The 1"ulidi.w'I'111.Iha: : -., (.anll Soniti.ol ( :Jooils. } jJ
rm ; l. nii tl'"''i I iMmorf' : Lanlinjj.ji I II! : -i-: I lv J.
1.llIk.l. 1 ;
I.II'n
1"1' 1111. i ill tail llualxivi1lour ;
.\. I herald 'oliiinliii-- vv :: tvo fruuI.uripui.
chiI" I ,,10. .t ',11 llo-i--i ,IIII'! -.tll'I l ly l II Mj I : ;:. Ki'J.r.! : .\ \1\: Y. ai I- I' i> r-> r i. Miiti.fi.r r I'. 1 l.A\VIr\cr.! I ( Ia. ju-t t"'li,1 '
:Sii"i i' His, MIami loivvard their aocuiu.ti: : \ to ltl'l.n"I' i }
: if I 15 M-' in>i-iti : l "
n I
iIit .i n.' ii'l. J! :il I P \\ :'til: I .. I 1. a tt.I"IIIln."rI11ti 1'1 f !
.till I -I I''n 1.1' -. 1.1 i-iur I \\ l thifl rwiyi II,I ; wliiihli" I r
CI" ;: I I l
: oli.tli! /< n'a\ :
:1.1
IiFalau'ssar.Inbr.! r' 1 .a..III'r' 11.t .
mil I 1..1 i- f t .IU; ; ; I
1. o. ; t'a-fi-
v i a.i 1 Imltul'tnllt( older! iii the mo-t
1 1 ,, |'.,, .(.r 'li.-; u-.i ,:.' ,' or 1"1..1: 1't'v. ; .. : t .1I'I '. 1re .,1,1' r .' 1)1.1 J r"'.."' :,I Lun' I21.[ ( IKT C: VIM'.s: :M.iU-nii.1! IVin.tV: 11.111111.. I i- wady. tn" m"I., up In nov "< fiMg : ,1;IJ 11; ', 1
''I
IWi l.- \.I\\.I l : t: -: 'r" 't.wl !. A. I I.' "" '\. i ., !'I i. '" .. ;I'II \ '.1!i i 'I >r'' .i :611' ;; + y < if (f'. ;, i : 1 I :,'1' ..:I, i'l III:' ,Ii,, 1Ij. .1 TillTl I 'll-.lt'1-s, I-f 11,IS 111.11111'1"" rite Cil'lriItiM t : + ill.i.tlik. .-.1I|Ill y t.

i 'A ''I' 11 V '/'/ t 'l' lli/\ I I.I'' .'(.'I l|'l')" i X.. II IIIa ;::0 i I' 1. ."'1 1' bv" llti-V' I Ii:!IV.i Inpli'Vitl! lily rnlnpoloiil' 'I I'.U'liris ., Im h)t ill t--; 4 J \

I '"1 .t.! i. 1)1':1' : tI/I'.I I ': i HI ,' I 1'I.!I. i 1.1 I r., :,i" 1/ Ii I//" ,. l ho :\1.11.7111; t i'l'inalo: i'i' 1''.' 1111" II""'<. iiii'lI.at I il >' In'I i' 1It'! On ( (n-igI'I: k. '
.
- t. ,' .> !i., : i 1..1' .'i, /, i ai. .1! ,.. ... \Vu'-r-t. I.. iit-! 1 lo. 'inn ol I I rti.iK :Mi. Cil.II', ,. '
; i'.illlt'itl'c: .. :\ J.l"'U" I'.!,:: LI.i Ih' l 1' ii 'I i .1!> r. i I t. I.i I i- HUM i'I pott/ i opt I | iisi>s I ll.it.! ', : ', I niul 1
.' i 1" I'r i Hi.u v ,! iv oi I i 'I'|i .' u'-i r, .in ,.:I..h. !1I I I.\'I'\, v 'al. voiy! 617111.:61:l>lv' Know a fii'o.l I \ !I'tiKli-lt: Mid., lavn-.-..1'.1s f) Ilu'11' iV "11"1' ;
t. uIt"rni "i ni-, i"I, ,, I llli' ll'I] | I I 1111 e ;
l' H ('a : illn, 'u.t'r.u"nlhltn' lo i t'1.- ... .1.1.1') ll.ls I..M li rnipov'| |' III III |
:' t tI! : riu HI' .it Hi' I I"1'11.11. .!II 1 Mill ', l j.' "111 I-!t1i! r\p Ii- I III.,it'i : t.1 1 ; : Mr ti ti.! i.i api I i in ipil\ in i l1 InI.t I. i n.iii-; dop.u! ; t aim':. tiov! 1 17 511-----y-) II Wal'r fs j I II'

nil|| : r 'i\ T lioi. .kl\'I'I'III'I.n 1 l.d..1! Hi" : '! 1 Ins \\'illo'! iil'n ,.J.I II t G!' IU-::: 1I.11..j''I'\i \ T.1!,' ::! ,. >.u ",,tint! in :a,1,!(Ills '1'1:10'18.I _,o ":t t\ 1

L K, \ M i '.ii-- > i ,ii! II II.1 Ii i- I 11.1'1; .'. '\II'11\'I',1/'j'"r./ I ::1111 i .o h' i."f( I'll1--. ihii vx i 1.1 i'I.II'1'' i "i1,MII I 1.1..1| : It: 'tulitr R'lltit.lt' H.I ,t''t' it-oi-ivo.l I pi-i 1 Untc-li' baii.it': I'trrts;; and ,fl'
: U'l I'lla'I ; ;: 11'1'
.,U tII I I ll. \ 'I! ''"-'.' J Ii; I' 'I 1 \ .' .'t i I l I' I ii' I'i,'.ninl.il', ; '.i mix.'! .oi-,i.i, h.iti-roi-li'. I I a llv I l I I .I I <\ .11' I.II. I' 1)I f It "I!< ..1 .- -. I if.nlv .11.I : 4 11 I ;t tIII
,
dail I .. I HI t II; \ t l-i Pad! n ii xx i :01! I d!.. ,'. ':u ; |I.ia ::M .isi.s; I .i.n.i!tul I'uitv .
i' .It'I".1.! ; i-iK.. i\in: 1l.Il111.1to! tin I! <' ..-rj.i.i: '; ,,1'| '" ..UL... .
;; J i i1' ii I ( 'J'I It'1 : II 1 1 I ; p.p' ; i :( :::1 1 do ij.i tin ,i., 'I I.', (IHI ;., .l'.tiili'-li: ; lm'-.i! '
$ !
.11
:
II .1 L.'" :'i a -i 1.. I .. "* ,L.; t ". es' t.I' I I h'S'IMIJI: ;:Il"I'I. .- /:.\ '!'/.'.L9. I ','i. oasi". liovli I, balinnii! j-'1
.. ::1..1..1' 'l'h..IoIl..f.I..i'. liiin t\\ .,. dt." ,\ .,. ,
"o. -11 !. -/.iii't ai ; < JH) (IllI i xx Iito hall
\,1 I : CM- ., 1. i'i.! I ;M'i 'r ipiiiur fin laiiiiistoiN ., '
I.p.
Up 'i'' nti i .. ,i l.-r l i 1'1 *.* of li.mil ;HO'! "I-'n.; I 1'P': ., I I.1' cN iMi-li, ; .|1'.1 I xbn'illoiiou I .. f, llll'-l-rit oil ,,
I ) ,1'I'" '/ is r' :! J. ) <- '..i' ii'i.[,ii on"! I i.'ii'" I I uIl.Ii I, I I. ii;'iia:; (HI I III: li I lik> ,, ; L
ir'ii'l' 1 1. I II-MIH-C.! x. till ull'',, It'/ I-'HIJ; will i [I.uI;; !I \\.I.t| :! \\1'. >
"n-l ;" .1.1 i I'.O: >x Ii! \' 1'.1'1'" I 1:1'1'' i'\ tlt'r I :'5ilnVoj I. I'.illilllr, !f ()K)II jiini' JnJ:.1 l'll'Elt"f. j
i
is' U I'L: v ilr'K.!:: :. .' ,. i : v 1 !I.'I' 1' .1, i I VI .'f.. I iii .I I ,a'il,'it'ii', in I r'lL,1.I' ,ro" !.1'1".1\1-' t li; !i :s. :, 'l'b.11.- I l.iir.l: it, rnxMto I'.irnl !!"., ar! trm.i' fcn in.' ?:! III 1 j-i'r --.-- .- -- ; ''l; I

'' ," it'I.I.1 '',' U. :4. So...it.it J '' l h. i> siiic. 1' L
'1' u -, 1 I 1.7 i' i i 'J n : 'I't: 1'i rop- -. > nr I I. ; i-.i' I it, 111'ni > ) r
', 'ii :q niOOT : i i : .. .' i ur :>*i .1 till! if-, 'all-' ,'J.I, I'i "iv I i-I' 1 I.> an !ii.f.n 1't'1'1 I :ia III"i i i-. 1''rll Kli.ixxn II'i i II" t.f I I-),, in,tst I'lrii, ol ,

!! i. '\'ts-\'t.'h'! .'::I he I I' .' i I' .- y i i ; 17: ti: i-'li'-r: tt! :!o I I.il.'iiit& tin-: I I'!. I'l'I I .': i.i. oi i': ; (..'i-:. vxaiI'n ,.':' -.;'lit! I x ill.ti'.", ,i.n. i In- < 'l&all.II"Ih\l'. nod lur ., 1111,. ny ol ri III-1.: 1111-411 cf !lhrCh'IIIII\' : !>,tijig ol'I Li" r "

i -1,1,1,, ,il I -.' t; I I ui/ '. li.ili-, i.iiii.ili-: ; and i-xi-iiipiinn) roll i i-pidi-iiin >, it j is not stn- l> li l l.uiiiljor. .
.,/ i//; .1 4CV .1 \.l I.'IV. < '1''It1'.t"r''. I i'i' .ir <<.i .! u in I *\ nil :a rv( t. /I.r !VN (iui) Ki't i-ii>-uoi> .sa\vt-< '
.1 i \ si-d,! I.vHIV lor.il It'll 'I'l ( :ioniXI.1'; i'lld I fl"'IIII, | iiMti..hn )' ). .) t
l.mn II. 1/// I'.I. O f It.I ,
//.L' I' hl1 I 1',1' .; i >l t.t'' 1! tr.. ;al." Ixv.i iiotcon I nov H IS Apply to IU.
J.'L'. i ,
.
'. i : Mi.IMi-\
'. l"l ', I.J. .. U'ai. : ) 1111. r" iiiiinv :'iilviiiiti'f.i'N i. tli.\ riti/i" i .1' : ,. : ;
in fix-. '! U. S, :Siti. fur Itjjd..II..I'; '!. "i :V' I rX "' .. __ '
< .ii.l-n r ,
: 11'1" 1'1,111,1., i-l II I tinIK uldinrilii rotilitn-.x' I'I' < !roiiri.innl ;
;iixx :-iv t : ; "
(
,;. it., n. ''MI in -liip: ad by ;api ;" iii diiv I
i, the! I.r! ; i ivnr
l-s,7 I !; ; '
,,. p ual,li- lit' I I.t( '' .1 i in-i ; II""II'. I :Al.ill.mi.i., | n siiniiin-r. rcNJiloii.-o, |nmIt. !7., I'ortViiH- iVc.UN .
"I. .1 I -.1..1 i i tUr17, .r .> loll! !,tr-. piv.i'.l.- I-l. J.IHIIIVI ) 1" j' f

,.. : : .1.. .. ,i I: ( \'> 1 II:" \n it r.- .llf.'it', I .\11! (iior-ou ano.i.i- o) li'l!' <. part -tni-ilv l.lini, ill store and! fur jI'r/l lti\"l\-Tintl.rcc. Morv Itrirli ; .' : IIiiu''ul.\1111' ; r lid| l'uttsrr)' .Up"li" .&) } !

''a' : ; i 1 T .1, i I IIiJl1,1 : : ,1 1.t .nn-t tra'Icii fur u 1 111'11.. .. alii 1 t'lf' nil .... r /. -ale; : l.i.v r..r ci-li. I.v C'' m ""///.'/ //", rorni-r) of Ccntn1 iind; U'nlor si. \ln,{ 1,1' Virginia I'IatIi: llnnuly' .

t I i'.1 I.. 1 1 1.1"(ti 'Hi1. 1.t',i ;I tiiiv.in\ +i>u b'.it 1,1'r'. no'. y;j jI :; lf.lY\ln\l\ ) Y'.lM/.l.V.\ ._-.- ivi'll\ a Iq: | ted, for a I Cluihin:.: and I'iinoy) II \\ Iii I Lev 4 'ln-ny : if I: ,

f,..I' I' ,, I. '. ., l .I ,. ., .- \.. No-| :. ::r.M.:: I ISA: ,\c" 1 II.! ST I tl\I:. On ( ' ,I I Ired. I-.T JIII..bu!! : l'r ., ) :
Itdo
Iit-{ I. JVt .- -I'paritt.-h' ; I mis npptn l t , ; I Til/! "I'l I lUilli., I I'l-t!t.,! -. or Kc.rit'ilVii; \ | tor-. 1 I''i.i:'' I-I nut') S islio-] n.i.l.. n v's' : l ir <; .J/ I),,,.;,. --_. f" I '

.." ,i'' 't- .1'l / (p ,Mtu-iii I tn< -i'ir I\'llh ; : : I 'A :\.IONlvhn. n.s .11:1, ; .-I .,1111,1'I | | .,.I'| 1.I |1.\' __: -- a -- .- __ I I1 f O'ICI'--Flu: vvrt-ks afiiT date I shall np- Il t' 11 .'

'. ,1 11..1.\! III- II 10 HI btl -j1n', ". \ .* N ,t.M-! '.-..iiiiM! t\V'h'\ -'iy, I />,,
1 It Ill.. o i s'.i: irt n ). P I Ill I 'r .Tl..iVl I *.':"I 10 Wansi.1.I 1. '! !.
3. > ( i i H 1 1 I V 1,1-1 till : .II i 'i 1 ""\ I I. : \' inrlauni'niuttLtrtattufI.lIII I i || : fur J.ICk.1 county, when silting furOrdina- '
; .. .. pi-r.oti'li
I' \YMONIt:
II !h'.' i'i-'! -it. II I! I --- .\
:HI .
i i I M"" : l--!| : I i _' % It.IX I. 'I .' "',1. I.IIIof! ll.ls. utility' Ulli: ry puipo-i'h, lnrK-avplohi-Ilall' tin- land belonging ,,
."1.1 5 ; ...;.1.. > .! .' .. .. (On ( 'tuisi ig'lIIllI'Ut hrnll.atrd, Illiin ,Ili' of deecnaed late .
a" .1. } '. '.. t' ;" 1..r :.. i', ,. I. I pn-s.-.i'' '.1! iin ilnly! II tutu piv.rliludlX in" llui'l t in- Sampson l'op oi'"I- .
I ,* : > vv,i .,\' > : ; .. ,! : M v lulI'M-! n;::uc., 11\\.111..1| { |11.| o ,,. ili.l.-lilcil. ,,: ) ti |Iii'.nlnl'|: pull, || -aid; cuuuty fur the bt-i.rtit nl'the |heirs and crcdi- .
I 'Ji \I' r.; i ,-..il-i- .1\\, II' :SKM.MIIS; :: : : A. HAVJS,, All '> 1:1/:
:
} d'Ti-itvi-d.
I .1I'l II I' 't ..1. ( I, '. '.',,1"I I I'l i'n! 'II" 3 : j' : d\ ,!.,, 1.i v I.IIIII'I ; flout' Id I11Iti 1i 1':0\ : t'Ti "I'&ai,1 f" .

I .>,v >,if :\ ;''III( l' hi t'tIIII't l : itliit o i.' :ilrd I, i hat IIH' .nn i '-. I Ii ".1 .i.v Yuilt, .1,1 I .: .It.: hI' 'Iir: ..I :':I --. lol A'luiiiii.-liMllix: -- N.IM'O/' /;. :.1dll'r.t.:- ': ,'.

{ "' f \1 toIl Clu.iu; : ;. is: Ii- I ni I'll IV.r ;..11I' 'r,')-1 or p"i\ .'oii-i.i: intd.'V.ti. d' "' s ." II II-/H r A' ilufs. B Ualr | i .iv 8? IS 1 Uy I : It.-r :;lent, It I. HMlKlftON. .
i; I !! atf.yiiiUiV :. 1)1)I.
; tllltor11.1111.'ni I'-O' _. :! | ._ r r\
_
A Il.: r ) \ "v 1' ,11. Ii lye 11 i.v oil h'lId: 1 a iI'a.lU'fr.i 1 'It II"'l, '. II' II .tll .' Uji.1. 'M' .IIU'I 1 tt'1'111"r _- 1
,. "''v I'i : ulths i ; ''I'li/IIiI'ral'i aill; j 0 .i'"'"' '"'" I Hale '
..' U 111: II .111.1.1 .1'f \ | I r IJ' ( -- liurritll; RopeJillioiK &l', i, 'i' ; tQ
I|1'' .1'111'! .
> \ ) I'I sir! ; ,
,li iritid'--d n n \r aid 1'; jl.-I I."VS
'tl 1 i" )t.ii.-iU, vi ni I oii 1 p'it" I Iy: uf r..a "v m 1\\ '' 0 !00' roil t"I: ;'' l-nnlina: r > .I.% 1" ,"
I 1 ii.i i 1.1 vloa ilt in l it-;' .1 j .I1' ,"i I'. In' ..I''I, n-1 t txry -'(1"1' ufoti!) r. mih '*t > 1'1.:1'1.! :< '.",' I II! i .'" !, on! 'i'Uu-,, !I'I\.I.' l.jii.lm U It.\ UIO.1..11.1.\ .\. 1'1..1I" :;."ilw I.t 1 t,1 .

i i ,!. .- i -1.11 ; in p irl. ini !I ,ttl .I11'1:1; ir ni, in t'h( o I l II.T h ill't:. t'cn -oi'l. 1:: ,. .if > ..ti I |t. a ..at'l| \ _. I Of I',11.| I'"I"", :. /'.

i i i II ir: o i II. S V. 'ij.p 'i 4 J,. .'iv, r "! .r ili'1,' I li'f'1'1 I '! X"1't "' i'i''.' '"'t ". .l'!1. .! :: I II C UAY.VONIi.I ; ". itiulacturril Toliacco.( J '.',11 lo Txxin.v I in MII'II.1 l ftrral.by ,It .J l

i I I 1 :a.\ r.: .1 i On> j.iI. :i!" -HiS i, .,' ;. .. .'i .', '. ..!.!l r.-i'"n, ii I -- -- ., ) Jlldgr, bulb 4' i'I '

.. .. ii il. /,' '' :'if a' '.( '.I /. I'-i rel .1 h111h( l Hi 'd.l'Yuith' 5 l iiU\\: : : '...: rvIt'brltrdfiu'\ | ; | I ti i'hutntll'flte, | ,I | :. 1">vl"I 'rlw' f; .

,:: ":I .... ':... I,'" .. :. ,1 "ii-liill.tk I I l l >' ''i-t' ll,' a I II t ,'i "I )JI w )''-!i'"V-i I !.oil'; I'oloriro.V llivini' ; :; Nujjjir;: ; J. I .ill- il'inc-y, !11.: *'," am,! .' \w |,|u-Au r.1 ---l-- :1. '.

.. l'.J U'i'j tNon -,,1'. .it. I i ,ii i --I t '1121 t II 1.1 It x ih i I.i In H. ... ---It(1111)// } :1j
i.1 I.l I < ii i t i Idll.I I' .1'1,1'11'" < II 'H, tr., l.taitl Tins Toh.iccn: li.i. the pri li-ii-iicc m '(). ;
,. I1 ,.t i t. I, -t'ir, ,.' 1'1'1. ,' > .. X1.1 .1,I "I lit .- n 1i ti !J' -'I !;.I J '
I
i ,i. i > i t i C III, I. A.- II ivau |J., tinnmtliirii tun. :t1l,1'w Oiloans.'; ""nlry1I11'r'h.II,1 I. "
'
I..x, I.i.ftwioli .
'. : 'it pl i !il i "i r' a' Ibtrt' In7 landing from Orazlio ; l .
-I 1 JIJ'
.dl
di I 01111'i I "< I 11'I .1 i
'
: ni.iit' > .11d.1.'N! :: M 'IMM! IH I d'I. I L'.II'. .:.I"I. ''r.' inviti-il in fx.iiiiiiii' ic| arlicli-, ,
K iiiul
\ :\ fur
.. i i 111 pi 1.1 \-"t > u. c ,'-.'ri ttylii I, \\' ; '.I D.M-I ':.. M .r t t.1 '.'7A I..ii IdIn.I A.iH-iio..in lirindv'II : I I ir:''in |'ply on laud and! |fur MIC .I hy i'v.S 1"1.,'{ l.lillur'Jlaymtniit salu> Ly Taiwan.l 'i' 1 r I i.i'r ,

'> 11..1 1 i ii .II1I..tl' ._. d I i il.. ( .'ill, 'I'-1 I-I ; ;>7 1"" UII'rl' t'
1
'n" '' ; in a'i! 1111 icoi i FCII' ..... dl. I .",D h. .\,> Larr Hi.ip. -'- --.- - -. --

i .: ii: iiiui ,MI 1 cn'.ioo! Sliiil ;I ; I die I U .i7 I: .\. I. : ('hiIIa/l.r'. "-. TH i.'r.1 nrw 1I1'1.le Stori'! on hi.. uU ( u.l.au'.r''II.. :ijf t'

'< ilu 1: i.i-1 14.11 I.- ,1111 u :.K-r >!i.-Ua:.1''I i \1".iiitM.ri.' "f Ti." '.,!.' III"-: Kiv'ftiiiI'M t: H,1'uab'| I __ ; I. W s''II""I." I I"Ittrtlmrlthyhtdtrll.! : 1 III 1 P. .. |, ? .ave II lfurm j

I '.A.I I n,!-, I II I'it 1 I'.rup'" /tt'ay: | : iil'iuI'd, : I .\'U1' ( .. hI ** :Al-oi\xi "-"'IIIIIII)/: r<)"i>!'%, and 1//,.. \rtund| "'" 1 i' !. '1',1.1i:' ''""al\! ', Ih.tlIIY )Live th..1.frilll. '

j nIt'. .. ;1,,'. t: ., !. .1111 \':r: !.i..' ,cuM'I Tai U I in. rf5 f < alilllilld I !lit .. ill the, MIIII-IKIXV, ,, in 1111'1.1| | | .v Win |11.l lVil lu'I: I'u I |'. ,! 1 |hili| lor 11.1; irans.u-htn of 1 GiALLISON ,' i'Ib1u111.U ;

I I II\I:! 1 .V' lla'nttt _\Inert 'V >' tTl Tin1 viliv" \ 1111'1' i.-j l p 'i, KiiliniU.iiii: Iln|, \ li-r, l r.:'ij Knipii: cii| and ll"'r)' bUlt.:}. in Apuladlro:", 1
.t'.lla! rd.lil I v I i' I".1' ; It ''ii' 'nII i 1111 I i'! vi 'tiniv 'I. !"ti> ,l" :-;. II. l II.MiTSIIOliN'JusMlt'iViVnT.: : : ; 11111.1' ,Iht' IlrlnI if : I,'t ,'
..ilo .
.1'r t.r wi'; nr *
i .v ; . !
"""I [ ? *.li.l It'll.' .j.I.; I I : .' Ml., ,111., --- "--- --
'I". : l .1 I I'lUUO: 1'Ctli. 1- Itutt To1 S tll'. I S--.S. 'in-iol 1 M ii J' v'I! 1111 IIIi| h ;Sii-; \\i : ; : & IIAKKK. :

.i.l.. JiU 'h _. ._ 51 I r 'l-!' .tj--onl'i-r- o-Ji-r! f'irn'u; I'lH.'on IM in Jil1., :. I. It I : ..' .111'' "ih I'"- '111' hl11r-|\'r ni il,,. I.| .,1 i il : ( \! NV liU I all krt 'I I:1''
._ -- I iJ: t > wi. a &( :i 'L.ilictl nf |/1..1| ] 'I'il'I'11111 tunes putty a n 'grf. 't
,
--- I ,.11.\' : \11' t.I Ii"I : .. ::11.1 I ii l"'j..II.j) ;ii I Ii. 1'1"1'11 .
:1 tl". itt"I; t 11"'" 1 I' .I 1"I .x .r IIi' i ; II.V n- :$-". "- ,, Itiitinin I. I'IuuIi.ii! l ," I J"I'"II.I| l'UL.I"W. "rov..iuf U".I ll. .. 1,11 .
lfi : i 1':1: .'q'lal"' !1 .r 'blil' I'llrini'N :; ''t,'J 1 11 ... ;\1.t"I '. db'ylt, I l.i.piby ihoir .'n.l.-.irorN) plea,. J
l.l.i'-it; I', .1" i i. I'm \ art AIH *, linn, SIM.-I s.ik.s( ;tN ills, Ki.nl-: IH ty -, uIIMI "
(I'm. ,1\1"1'I i I- '!a.11 h(( .1&:1 HillN! / ;HI.'I.I1..Orl'al& :. )
'" .1 1,) :'i, "MII.. '!. e1.I I 'AJ : : i I : li..II'I; Hits: Wiii..i.v, |' VVfi/lil-, .pi lor s.ilihy( i ItJIra .sl.aro cf public |pd, runage. )
.
I.
.. ,
: tI.
: all :.11 t oi i.s: miNov : ,; }
i 1. I I., ::n.! N .- 1. :u'. ::. I. ". -ml i" ... 11111' : niiVJI I ."*:,' lli>l>trhAHtU 'Vic <.'". Sir-! al.n'i..u' ,,:I.III.II'I'Ihnm"hlcl"l1bcr,1 l :,
\ ; : ; .1 ilxau ...s made '
---- 'I
_. ,. ii 1'o. .. }I'l' and I I IIdo I '
-- --- 11.1/ ... tl aull I li .)1( ) L'n .Iur: '; thty, furuc, by \ \; Uojic. .', K. /11lun. 4u! i' '

lltickwlti'iit.v t. i Th" a'< ,' I. ,it- art- .. Iv:mtU'..', .lv t lomit-J 1 I .J It.I c: I.I :! :,j' C 'I"'j 1111 ,., ,\ |"..Ilc.: !.. tlu cr :: X. Ia/tr. } \
.\l'ph'I.,1 | Coil, JKT .Inii( Ailt-lini fromtvv Yorl. .
i-r-n. 1)1.11)
jlitiu -- - -
I I"'I ; -- 2
..' v.M Laal b" -I'-co' it: ) I

'I .: 1 ".,' lrtl'r'i14'\ 1:11x. 11'1, I 1,0; ', 71 - t'.lln.: .y I.thr-- :, B ) llt.;. Ill: ; ) t'.-.. !U !I', :, in >. I'I' \I'Ilv' III willtf |b. BUd| f j\tJl./S'/'I/Vt n te. : \I':. \ i L. S.: : CIIITTKNUKNJtil.Urs ; : I ; ,51: ,'\ 41

--- -- -- \- !, I i'Ii'rl'i'rlv'r.l.; !. p. r !'.irit'U'' I I.i ( ;irtu,:u Iron ""V'i I HtJ 1'nItit,,!I.q,,, hull\ It r,3sliu 'itnl /

) \\ 1.r1'.Ip'r F'-r' s.illoxv t-1: \B\ ivr-jriiivr.. lull| ( *l I .., -tu.l..lul lurall- I.v \\" ivilliet.i, tin lower II jor i.f the wanhoUiia'JI''t Coiiiiuission Merchutits, :J

'V :'I ,"iJ a1111Il1 ly t'u'man. i i'ip,.- -,-- S IJ.-I Icta' u ,.y 1.1': /-II.: "' nov 1 17 \tlI.TO': i ( 'u. (iei'upiv'; by Ihtor. > Jl'm SAi.I a R-r." ralniw.rtfneniof Dry Gooi< I It l .
; .. .. __ _ __ '
"l I II! '. S.j.,, Salary \ tll"
KM 'oilIM'I 'I"! 1.1 lUaJy :ta'l tlultlln ;. "
.t" I'i it
V i ..a r'ju>un 1 III fx' -. it, Air i'lii t.i' T" 11'1". N--W: Oi lOIMKIO) ) ) ft. Vt.lluPitH! LIlIUIII'I' .3a t It'c'i1'(4I: dtu lo I \, .t
.
:
.1.1') I 'Ktlti.iiori S ttr 11'111".1'1 .
N 1'1''r \ '.v 111 Iinlnijr li.in '.. - t .
{: .I.rI'MY. 'limn :Nf -trat.:, <, t
1 :'I i u1 lliynt'i't .\* I'titii'tH./ I\4'/l1 i I ;; ; on C'U'I'I''IIII"II'1'/ ,,1.1,1I |1117. --.i-t'<' I'.t.-dii 1/1 ins. ( IOLDSTKIN: ; I

.. :s \HSOUTKI /. & CO "
----- -- 1 I /: .yi'i/ / S.. !t.-,,

: I I f1 i iti':: i' -Tui--It "II'1'. : \' -.''. 1 I I.L! /.',, I nfMiis'| :.i>./ COMMISSION: Allll11,1\'I'ti ""I' '

Oars. 'VuK. Miirar.\ -i I .ri .1 'i .-rS; >r .. .11 '"1" !.i*.-r ,dull uf 11\, \ Jit :.N\v irlmms Snn'Iff r. 'f(

'Vk1' t >-jpcrior Oir*, ('11 c.in.iri'ncrt: I 1't.! : v.ilanhc t I".rn,1\:; i-n- ". \. II.x. I.."'n"- IIII utrrt\ p'i -. .'I.'f l '".I \t iiM.I anti t''r ....1,. ""J CI/.IS JJIi/:.'.. AI'.11..10111C01..1, '.i/.iII /l } i
,. ,. ly"1i: ""Ir' ,I :l") 3I ; \\
1 ,, )le h. bv I. 1 <" 1:11,111.,1: dl. .r '.1 + / .111: : liberal
41. I. < i-ir r : j -r salf !'" a-li, i *'!': 1:11. uJvncl' on ron..i"nmcnli of 'Jr'. 1
tl" // l 1' \Ifi.VI) .y\ li'Himiin .\' Ttit/ii.in. frin.", IB N York l.fv'rp""I i iU..vt
14.v \III tW
il 1 .0"j,1 1tir c, t it .
.
\
-- 1111 -- / ",,- ( tl inly .I.\ M,,,,,,,,..,t''/tllt/ U'le.I-Ty, ,
'
.\ .'( ) ; "iIICI': a '.
lin'. I. \\'M II ISU'K'KM'.ll! : < > r ill. \\.inrt.i! \ II |* 1U4I .ti. old| IV.., |II |..r.nyii - novt. i a. t
--- -
t' lh\ T f'1' 1/, it.xvt'.l' p'i.'llee( in the 1 /i'Ollt "''' /'' ,'tii'In'iilliih'iw i -, !' to pfd' I "I'ho' r N'''"""":(.il.i-Iu M-iriK, a ,11l1'1' .Nc.1)I'linn.l .
\LT.; : prune : ( 'ouuul" lou Mouse
\ : 11..1'1'1. \\'a.hirqlI.. J.I' Iv| t i. !I",, a "'I 'r.lu.111. t I7I1. .
flf Fr.III\.I.
M\\l.iV. ( urt { 11,1 fi'ntn 'li'lttnhiioiIII'; t<, M'lfiiiHHfi.
,
II. 1
1 .a. y ) and J l.f'u'i' 1'1111" Iljr .,.tI I lUu I "Irl I 11.1 :NoUK-tK: :, r.UOOKs\ : \ CO. ( fU;".
jIJ.I"n. 'U/.l.1WI'S
:t I t : \I'rt..-r.trett'Ilraulirl'J11':1'ill 111"1.( ( '.t'uta.: I '1'. 1.a' ti*,"-r .... ,ill l t.- ;il IIII'.H\- 'u_ fi'I'pi
-'-' --- -- -- \b1": It..IJ.'n"1.' '\InJ (1i9'i: p.ueI j... d. 4 ..,11, irs.-aii.li IIJAV.i Trunks: aiul Valises. II. II. MORURLL., : f

L., 7 1 1-. 1"L' AI'u. .. I" i-Mhi, l MII' Ii All at V1'. K.; C, YO.NOE I
'\j"1l d l I1.1 { :, I. 1'i'J'| ;' ) full' ItS rrll"l.'nt of I'at..ut fi
j ---- ;;:: (:/br nhlr. (. ,r, Iud l.>r\arl t pi- t -rr'r'1-3,! : IU.rt.htM Ci.ieo.1'hitrtat, .1.11' OrlrH/I, I
1 Fr..n | I
t ,tll. TO'CII. ) .!r,' ,b01.. U ut.t. rttly i Town I'miuTlv' l lill' Sail( I; r. .*'. r- -iti' # III,er to 'I'all 1'1'1" r tit \10II1..11r1:1- AUu )o1'4I1'tIJ'll.;< .. a and l "l)r'.I? 'i'r( rui.k*. I.. M. Holill ll, Jluntgonerp. i i

nit' avi v mall v.iiutMf! : iu-j !liCme I I1!: .. : rJ llzne; ff.otlo1.u .. ('i.a ::.: t>**l.! U! I'JI.t.! : lie .* .'.'erf, anl"/I\'Yt..1 : l'ir Vaht-cc' *. H.LulaU it I'otlar.l. .10bi/,'. ,1t,.f1 ,
I'No: K.a: Yale!
"> ilr i 1.: ;ot can uhtna tUsia. lie I I1 > f', .....t Apl-Ivt': I t. -w.rl \. '. .- viv''
f ,:" .-,.'f: t. 'tHl.t'I, I! : : A // '.,. ." I : r.m: ;; 1.1'n r r .1"1 f ItfJ'lIillo7l Co. Ilfrpr( ti Il( .nl. .1 rqc\i! (.. J} ,
f}'


,,I-
;. ._


r E4'iI i1r.
I .__,_ ._ .- .__ .,. .. .. ." . -0.. r. M '..ar f M.I--r ..--- -.u1'. .-Mrw w.w---_. > -..- .N..,a.. q..1'..MI ...- ....

r I 4 : I' 'q:: 1.111'1.11': : I .1'i ., I d t !ll.'lll: (', ;- ; ..wu. ...._ -bI -.*** J ___ I tin! wnoi.' 'ul.j' '-t I r. (lie 'Aj.l'.ichi' I.i: (c.J. .'.'ltc. "J Jth, t 1'1 nM -_..-. .

r r Tli"fitl\' !' 11'. ". < >'?, v.ill j!! r-m to'-Atil.l! (I.an .-* S ',') tJfi I 1'/ ivrptx'-'i/ 1 ..1 lh.. ", t.l. 1 'it .I/dl\ ii: Uq'i' IILtL' :
i" 'r <>f 1 Jot'/'I" I
t am"," \'. .dt.j'M..IJ I i ; t event the!! fly*t i\illj!!!, I Is I I11.1' V "' i 1":1.::: v I l Icr !.io-ell'on: th' ir.itttrA J.ut' ll hal| i talpdittotv M"r' ,101.'J;. !q hi't.r fc to'
I:
\ In.if.! t. li--!! in \\ 1.11. n eht 1r t.f |.v,f'e-. KP." |I. //. ;V ,,.,1 r1i 1,1!'; .. Vl.V'r! '. / r ( fri' gar l etiy! u..I11} '". .tI. f\. fin'ii' I i'i 1.1.11: ; :, tuti.'Iiittg t l i.i oiuo ile.re'e ( .

t tt' ,I'h.J'iti.f* muli:.! he ;i1.III'j'! ; !I in'"eliiil > !*t'i.t'f( r/ii/ i.'if; r'II'f(3/i(/[ :'iinliii, .', ;(; .?' -. Thl.t'( 1.,11 I! : 'v- !f:. !Ii j .I.d rdiifi rn of the rite, \\'ou111 1 1 am ri-rtiin. I"" ..t t'idl'l! !t':i:, I" t '
.MIU
> ,,. ; ; ;
J t.to/i"( flill J M) ,!!. ; Ivt -.t! AI: :. !il a 1 "n'VF i, r/M'-i '. : "In.| +"'?" If' j i. ,, !I' tty .' "t |''t i ': "" ,'" .1ft.." .,.6 #_t., .! "". ._ 't"'I'. (1:1', ,, u'' t,1, I Vt a"'I,1,, .ildf tu 11I; li/I'II.: n-\ v:< 'ihl' ] a-! ,tIn '1'1'' r.'fI'lr'. .' 11, !1t ,:II'.l')1"", I I1', I It,1 ;

.)rd,?--:ltd niijit::t h'" -,- !11Ij' : llKfVn i'Y.,: ; ,' ii, 'j'! I i i 1'l! f(;H'.r.a.! -it I'" jti, J ]:It' J : .' v'/ ;; I i--V r. p.1 n,iii. / t i i ti.! in i .in: r ,'. r.r1YUNIdt'' : : ii % ll.t |I'iv \ i i n > J j.i- inc'im- t \
I -'hithvsi'.;!: il 1 '::!. !,* 1 ii--trnfi.il! ''!> 4' ;-t! Ihj'. ju' t'.Kii! r f... uii d!I. \ \\t. : lll."f'! 4 '1' I .t '" ; tHa: !! m' :,' Lt't! 1,1".1 'in. :nn, c 1 tiiiLitr: ( of th' [ r. *,.I'h',| rl': 1J I ')' /.-;,11'1 Illri: (;. ,

.i 9.3t ..711arl! ( MO 1/'i.' '. j I 1. I'p, u fii/; M "'.1! valiif; of ni! ii'io-"ove! ;' 1 1, (' k1IU: i it: iits'; :11 't 1)y or { lit2. !' I;, cej! t t-n ;: I fxp>:i.l.t! :.f o:* I tli":. riv: i tiX" ., I1'! : flf.'i- .,; '<*" :// /;?,,_'!,. ..

Jt t \>! V,M 1 tuils; \111. n." i 'I1/,1. 11"(1 I | e4ii CI, \vtiitiii tin1 '"'f'/f'II'h.IIH1tIl', l 1'1! Ajt"i. U'W !IH211.ln ; t'O1'Itt"'tli 2..I'H! <' ".t. :: i 'il'II".II".Ilj! ( : I',:l'1'"I -in '111+. rut, r1Jf!( f.'cd: rcstila- fl.' ,;'* /""''A. ,,.11') It
i.h <* !ilti.! t t'f!' u i.i UMtv \,'111- otl f':1., i' I JI I 1 \ !have
Tit t 4 A t : v i't t *1' I ttl f"N, .! ,r (I.* v t"Il' 'twl H+ : rtrl: r-.II": : rllrttes' ''n i Ib 'il tu'll.' '* rotincil fur the i'tm't; !!t )JPil 1 t.i.t III!- e I- ft'( : .,
IIm.1'
;
r ? t tbi'- !:'\'.! I''m,; > vV'l :Iy-\I'I! < ',' .'+! t t'i.i| nil t| (011.t.! add! ,tti.T! rr.-iS v I tIt. ,/ j 1:1.] ;iU'Lt iI rII:1I: m"of': ; ; ,1'HH'UU i Cit l'In;!!? t'feoiir.c ti ZiI.!hu own com' ) fl'wli'i.c: i ". '.!of', i'I.' Uri,III1"j '.1!, ,
'
!' t \ ititul;; ri.sl'i'iftil:! t:1'e'I1 '. v-, !hi'I' iu> 1/rI1} rIl a ,bull r, ur oiiier Ired,Iniil./d.,! .tin1n i.r-llr -I.I Itl ilitni'i.tl{ S'jJar.'Jiirr.t: : ( \iert' (It| ;ail nil'iir-i: :appertaining; : t.j I hi Ill., ... < 'II .' I tt. (11'' !he -nij .,:-t.ft IJft; it (1",li,,. .. .,
i.irthe
-i i oft 11.1i"/ ; '*"I.I''r( f. lion < : I
v l } ( t.ini, ,* i.f! ((111' kin I are tlsl i llv Ihered! ? 1,1\:!' far
p t4M1 ; \ } VlII ; < }rt'JI: ,.1 i\-1T1i' ,1 ;, ;1'1.l',1 vrJ'H' of 1..11.1! n.il: esdaU. i.r--.i! i.n4 Mi: tlh1'nH l < : Vi.irkH ld'1'i'1} t 1..1I.. !fiinclcnirif i I I '- ftII\',"! n"'I'iI"'f, ..I, ,, ,
tr41. ; ( + (,f oilier, and.1 -iiuiir. ; 1'.lal'I,1t,, | ,'l, .
( ,
E.j / I 'Xf.i'.i'.i'UHI: : } i.f tntmAnl l;i tin, ; tnpi.( veiuMii UVII| it. i .rv.rw., ..-a I ; 'oq"'lnti.1|" c.'I..}\ : Y. ;Kvenn.ifivt. Vhiv

't t .! v'h'\r1":1" : j I :CI, 11"1,1| ;il! hftti\vh.irf! {Mifrfy! whether' owr.tl eve-1 t in i ii I n..rl"'ltt..p./j,1l'nl' ".1) f 'iti: I/I," h'H, l'l''n"I IfI j i it nut.111111n? 1 iV'vn the abilll.:.. ::1:11 I j jidieiiui: < II. I It) :; 1."il.al.r.n.'I.| !, ,|; .. ;j', .

ii'i1 -iuitttc! or h'HII'- .mh thirtv'"lit-: 111.111.1 :'"III'nl of, civil '
our' own liill't4.: 1.'rl'.II1., ,.
f.I? } 'Ill.rl'/ '! h:1 1 tHmt ., !> -,. ry hini'lrc' I 1 Mhr! of 1:1': .1 << "*.I \.t1iit, ,t ntt't) !t iiii-h, .I'M'. I'I rMii'ur.,,! 11' tii.it.y tst ioN men'; !, '. ( we inivrxje't : '1| : ; '; rthrnMilM! !, II, : .
Ibi! 1'11'.1) ,11101,!
'nn -au > ( ( I t's'rrJsahlf r"ludj.t1l.flhi ) I he ,III, V.

r 1 h MyiLtit'iiiy: .hc \\0'11.1! rftmiat} I f I Wiiii, 1 1. 'I'; inn'11 !t II-ti.eri'ti.i.t ir"t t .l'r'i'! !* .!-t.f,.i'! I al id: 'lie( ti.at-uf. \."rd- I! ..*.. I"' :' M1( .111'111'; : !, nar It nriy be, that: : III' C'li.1 D'tun-, any thai,! !have em.nut'1.1| /'. I 1:1: !the 1 l.an-l-; ( I: A.!, d u! .*.. h.ive.i:1.*|.| C'1I11.\|| !'\. t I. ,I'

p !f4 Me t C <
R .\111 I t iy V.-.i he r imv 1 *, up hi'!' j IV t illlf'UI.! }Iv.rve HJ: .1 !lair tentoa t-vvry I ei n'i'i' I.I t lh it Iht" : I'I..i' faier-p( : ) ,,.! !i ; '
iloetrnent .
/ + .1"1.1\,1.1&)11.1 .. ,. i 1't .1111 ''iitifi'd!: I'; :::h) '110'1hd,. /'c: tn t ,;>f>-':,r -( ? 1sI ill I I b" ., cr ,ilifi I. i ;| !trr 1a.I.I'1.} I.,.. ,
r 1 A li 1 '''ir.; i.i thvlihs"! in,:! lo their) ielinw iti/etn. I wa'sown ,n.r l 11!:,. (in .
H ; i Iii they n ill l-e t ti ,I"
I ft, tpr I i 'tl (\'l.t1.11'1,1! dollar: I W' li.e ti'a- .1t/.1'0//I/I./! t .ireorJin t ? I tij, I the tat foIlecloiN: rre- | -i 1 in wc
t 1 A l'elvinw': 'url friiii-! '. u tiliil'p. III!I fit I \iini+ t!j sion + or !Ve > i-f 1 i-i'ry ;I1.- dt: .LIr I to tliPMi, "clvr! >4. l'roi:: any pI' tit. municipal I hw ns'nn I' 1 I i I? '
.t.i'.c'ii.er.t, fell -hiiti..j| fI(..,OIl)! Tbi j it diiTereiiCL' I tin Vhi.!. *|h| (11 i 'j.;[ ,,1' .
t j 1 e !t .1:1 II't'i l ill r thi< ere ;., :.- lirnl'''r, ro 1:1.,1;
\'il td, Id.ltl' \i-l.e i ,11 I .ill.-:" t. I httr, ihf nun /of t.jie. tjfihir! .{: at.J lily ttls. Wiiicii: r 1 tn.iy. !peih..p l i iI !*',1:1l I :ace ,,6.!, If"l.r! !by'Vj 1 nnualtlrt; ,' nf ihi, JeuR'nin'dinlthn: ; -e who h.ive I!I'ill 1 -.Its I III) I .1,1: | 'inntnritiHirreilr : 'i.,. ,
0, Up m /' unul"' } vina n !Kur. ro MI.hop. '
everpet( 1 1I >/fi/r r." I r., it I t r iii h..t rend i j.:, e.in appri'i'i.iti', : it- \ will 1 (h.t, .
Anl .Aviiiii\ M 1 \,1.: IIJotl'rtOilet.'. ,.j /(o'r't.1''i' ... .1\I r., "..t.L.'nil" ; we puni'| the I t lix Cfl- worth! tho-r-! who It 1\'" I nre" -..iniuv.h.n, ", 'i ,

J 1 X+" \ ''I 'Mlnsl.ti', :11 '. i 1. J{ I h, .n uf huiliJif., tid n-lHni;? |'!rii.o.H! "ii.' | 1 I :
'4 l 7tII .f r i 'S j i !f' t tpi ''tji-! f .n a tjn.ul III t (u tl-nr. ell the line i it: wa ; :i'ron; !tho! prufo-itid! ,I I i'"n ut'r.. .'. -h : >rti<\ I I '.'t in.i"" tn!, I ; SS u. ,
!I' : i" i .o 1! 11 ;. !- i"--" It' !!Ii! 'Art"' d .a! per. ilnUntlt.w i: in app inrt tin! :i i c>;hihll! : o.. t.Vlu! :: !.neiul 1- ,' v. ,I'i ",
i t A \riTVt'i'i ; ', :; I'l"pii'dn' r irk ,, ,
/ .pr".I'Ii
;;
} N \ ., I ., .I .. : l'i|I r',ivi'i\ 'i.t .11."jl\'inz! ; m ey-t.-r 1 h- '1 *P, i it i: .,1.j'-iirj: ? of tl.e rily I .hlllol.ll'IH.1 been piihli-hod.' -. 'hr.n.nr: >::1',i ;-iit. mil viftil.'v .

: I ;t .'! -i. \edtil:! ';il .e. 'r i 'her!! e-l.'iiill-, :!!1I'rnh" Mrj j l' lltt' I aid ,.
: I.
M. J : f ii' l.p :i., ',1. t i. I. .t., if :tiveH i'' ,. ,
,ti ',11! : ie r--h,: ,i'. : I.: !:!"'. i.i -l.,.01' ;Ki'ctl" : !".''d I j or lu! *.ltb .lrtj'lI of,r l ll.I'! "pccf !e, nl the rII,I' (.1 I: V.I !,' II hlee, .
fru IMS'.
I ..
\ I i'',: i :' '. '. ; i"t, ,i'i'i', .' ;. f 'ii> 'iiih'1 : ;r\ {" ":,ftlcr1! it iii-lit | the ypir.; \Why il 1.1 1 tn-t! htvn IIIII'1! I: ri' 'tiii 2r. Lt.itlr i 1 1'ii.r"i I 1 ilM-ir n I iirrnHul

1 r J .!. I I "i'i 1 th-' "? .- ,: -f I ti n I'!..., tun 1'>f .. .. ') .1v&* i I' I toil L'I, v.'tinM'i t! s y cf tru''i' j.i, : i'v. r.u-.l: l t'a ,,!I'I'HII.I. .
i '. i. : '. I it t ,iv-. ; u ,
; .I.,'hr-! } c arc r: 11(1!< to inrt!, ir.c. !If f \vc I.d -tlkr( in.t, ; 1,1
.- ,-. I > ,' t .. I r.t "ti-J.t I y .<,'iinj a pu-e!: t tthj, nvo-e" !I. It 'y are. ituh'iitiiicil" ; : ,
? ;: s., "' M-'I, tij"l cvi billiitr:: t.il.le.! ui'! ,
1''I) : : ry :; or I ,
t.l I titeii.fMva- draw tii.l liio. oli'ik! i j. tJ urlln I ,! ii I
: I : : iii'iilou- .
up( pity \\ j ""i.'t'.ivaur' t.> !lithe -
t J ,i.1:: : h. i i I i. ; t -iJi; :fi-n pi"; ; '"'\.'. vr fmtill. board!, Ht'.m s.f liityl..r / I rrr-.ua: 1 I Mn. Kr.ti'v-UVr"i!! : I'Ili.1t

**! j't!!I -! ,. /l filrt't' I',! to | rr pit re :II cij-y H.r the |l.tI;-! *, TIIU'Wnn l((('I'l'': -if I l-'i'uri I.t, t tiii! \1111:11':1:. ;; : all.I lii < (p'irty. i !.
I ., I I 'I:,'. '
,. n : ; 1. .
: r "I : !t''. \iKH'ei"\ \ !..rvyr} ::1I1.11.I! !,) jiiui.iti{ t'I1.Pt'.1 t in U'c are more !f.ivora'ile. ',!I I to iii" + ./. '.', lit 11'1 I i.dlajtii.J : I
<
iijo. arc fhgrlDul'I( v.liiit! : I II.T.Cjcet'.fre.I ; 1 I b'll l I Li.
; li.e.i :
"i \ :" :, f>r i r'I! L I I -ii I leu ((!. -/:.IiI 1 5. I tiiiy !ail f.ion.l', \' .
1 : ltt'n!
i, I.' ,.,. ", 1 j >, I'i, t H..IIIIIII'VN: ', I n hi.: .' ml; !: inhn'-it 1 i: ,,t tj to ic-! .J.! >;: Il.ill"I! !if.Hit'n.tfff. : .Iil ::: : :i t <* autli! r cf:' t th!?" I'I. .rtil.t! I! r. ;a:,'li ,. .. .
j i l t.llldr ti.5!' U-'uil'ii- Z hill:
I 1 j j !iC.i.,* th-! :: 'f' ,1'1'a'!: ,1)1'' yc.tri, v. im h.il! I't' ; he !r i" r Hiiil'] .-.t :.
: ; ,
r :I. i.l'f I I
'
tl t f 1 f : r i i '."! w l..l: ?" \I1-- ,n",ra'e lituitof tin t.M.n f.i ( '.v.i-i -h-'i'p( !) ',:tlrf :an" I I it rn ed I''l. ,'>' -ii( Ir I: .
( ,+ / ?!:!H.', A' tin I lan! (Pj (ep: ( ,,,,. ;.
.. ",_ '.. ', .-. .'""* (! { of I ii"!, Tt'rri'i.iv'. ]t.t.---
| -'iii'v; fiat, tit ,U'.10 I\\UII..Ilr.I. he-1 I i 'tl' A hi'.l-U'il' iillioi. i lUhi-ril: : 11I1'I ?; :that!, l lioi I:

1 r \\'(' -1'11 t'1ttt( ti'.Jii.! (! :' I i'-! 'I "I,' Ne \ ;ii t ::1. :air I-'j I I I H.'t 1' \ fret i in* >n i/f cuur,! tin!!} .?t.ti: t i f I! l.ave rt ,tiiUoil I -peril.' p.'i, ) ,:io.N:: : ii; I -('ell t.'' Ih: tit! II out be.'iiii-f of tli' I liVMIO I h.i. have 1 K'H: ( I I"f '
Irs. (
1 ; 11 Zl'rt" '. -(pirif.I f. i'i i i \ :Ii\\1.i I MI is: !1t .t-j< t'v 'v UV!' !(.!!.. ". I the j t 101 I the! \.1.! "I'! ,It.. ,
t r tlt firi.'O'l 1 lini'i't J i .. i I IUriin etieh I !hiviU'h hir'hi. [ ,i IIC't'C" !ij'! P. !;,dl! al.i.T1! ) givu ClUU \! ( : iirhl of In'l ';rnei t t'j: \ui.!. II1 va1:1: t I'i t 'Jr"t |
: n' l 1 1 t uiii! I I i. .i. i in-1-l I re j 1 ( ;an V.TV f fI lll.I.0 r."lieed! !h tU C

h}S 4 t ,tk"i! Lt t '(''I out i,tfi TI a II IK"! ; i. l '. M. "I'I i' H'-n till \artM 1 i- not 11.1.1'i ( th-1 inime!i te "oiit.'idejt rirctil.itii' ;, t to liiat! : oiluus, cirrrify': : c.tl'o.l!' >,!iiti'ltiisttrtt t tlii'MiH-nurire-trictic,, i l n, lie \.Id! I lorI'l !! 'I., ill' ""t'S"JI.IJ al 1. ,

a xrl t JJ11 1'1"'' "' rtr!;! in I.T ,-;>.a tat: etri'eiil.in''e' \\ .i--j' .,III fn' lm-I'I'I'. wlio i .iial! i..ivi' tl.idl'! I I !iiirty! ,1.11' / rri i .t'.l' hy ( 'alhouii' an'i' 1 U.t; '16n j
r r; .
/ 1:01 1 i Uiici
l ltI t'ntn' il 1 it.i! .' :(1 I mi%,* 'i.-ta'il( in the: mis p'j'!: j l j fri I ,ii\n\ the 'aiJ curpuntlitni the:' -n.i: u! o.;,' !iuiilre.l I : nCr ('.xla.1 that! tlny UUht! I ticii.: J! I K-iiii ihii-ittt'l! ibaem-e tiniy:' I
I n 11.l'llaIi
'N' : e if
'. :ntlltl.IIII'Jillll'"I'c"-Ut't'UI/III'I.III1"' I t : 111'1 i', d< (I.r.. llifre''irc, t ) l bo) rxi' lud.-.l :u l: f.ivor, aclcri'uit. 1 \ (- 11".1-1:. j I I en !i.tkt' ua: : ,

r S. I P 1 I live I j'rl i ') !. '' ', 1 H ii "J q .(rrl r' iiiiin .It1, J > ;' -i ti.i- :j 11'1':/ t ni,, ra.tr,1: 1 11'1"1'.1.1\'(' nul 111\11,111'1 iitiinh.tbltiMlf | ILk : \ 1''all Murcn 1 I i > pL.1"< J t.> III'IOt: : '1 i hi.t fiot-tc I ), ;'I ua Lei n r. '

,r I 1 Y I r,'',." J.\. .NtfiV-Oilt'itn, Ir.ul'i'.M: l Ui1 I ,' tie 1 L,!Ft' !,-"..-tIar'nr'; :; of! ,ltlala'lulvd! +I. I 1-IH fun-il, :l tot .. 'i. here! j ino 1 Ion, '. r. ".' 'I!:.vi; 'u':1': irt'i ht.j'n- \r.! < !co.npri'ir.i'cJ" i i.o! tai: :::1!;; an t ll.e; :.Ii I ..i I; (t"* me !bill!. iV"I .

'y 1 h:,i I .J'IIU.'r? 'ifl'i.t 'Ir J'l': Uijj fl'ttfu'V.:: ; <\ I I I: rj'I; *-n it<; tiih !tI.tal1: f tll"I ':".,''. (/he" Mitni.f (!:lti'"n: d! .!!Iaii -, iii I.; fat. inifjii.ue/ si' ;II'I1.-' -ii.r i.'r ur.1; i 'ill.' .! j'JIt.II '

s' r .3 g 1t iivv.i'i.' I.. 1 .r..I.! I ii 11.l 1 "* rt ..v1 ",'I""'"I '1',fl" ,,1 ,j i.iiaj, ,..i; !to b' (p Ml''160 ihe! ''.II'u\.r.: /urj".t'fc ; I .ie.'iii.-e: : : 01 'winj ?

I,1 I m.uu'Je-'t'iy; l 111'1'.4 I I 11. Upnn[ ) i'virv di'l! \y ad I 1 h'>r:1'. pr rr-t; u 4!J.. t tr.Tn !; !'.\;;'; anl I 1 i ith.I..* -!.id i [.i..i-trri' : were ci.lireJy! ,,ii. y i.l'Mr.: ( ".iI.DU-! ({Vicii:t *.!u!!!( ; i e 'Ih),.t.t.1. ; "j tn b;; m h rJiieied -d| ., ,

s M S. of ,troll I I V.i.i, Iiiiri.!! v.j I lavcrliH | re-ton-iun- t the \iVi.
It t dln ,
( i I"n ir< l'n Out d urI'l.Uit11.! their! :; | !r.cc would IId !II)) j't'ill ,
I.f't i Tin"iin'.ri(I : in nfth"! 1 1'-'d in ,urii-! c.u'ii'iirtwu : 1 i-j' I l" (Jpr( >n evefvivf! belttTcn th? tii:1-d'ten: ( l t Lt ,!"Il"I'I'!' \ will: : bf !li"\'OIl'!,i di,.ipp ''ih1l'd!, :Mr.) '

r dl t t o;: Hin; :,sv.-"I,1( i)01'1,1 1 I', ;ijli-h!; ftr4' .'v-i/ !' it ,j ami: '! ij'ffy v-.ir-. t i-n,,1\ ft' ..1"Ii t \ :' n elt,;1 yt-i ...! Ap:, iimnr-lcitcly' : : I.t' wholesomecurrency. : I! 1 V.i'i. IJiin.'i: d..l'1.! / (1I ; ->l j I oi.!I.? '
1 r a t(HI".I'nl\.i! \ I'Si'T L.ltuoIlarinII t ; I L.. / I t 1 ii 1\' ';.'.,[! t. 1'11) t+' (i-i' I... o (|uiar! <. IJ Gyre that ?
: ,
t i. k V\'II \\e nnt t .ftt! sniiill: bIt : : : I 101.:1.: .i it'e. ul"n.1 ,' will \ .
1, !Vg u V-c\f i iV. t ; ?i i 'M'I( lO'VKr-'tit'ii pa( _"j\ 1 Uji ci every l li'trsf.: 11I1I.IIrl':. or feJiit'j., I'I'Ifi. jfon Kfi.dill. I Inn I ,H--'O.'i 1:: v, i ih: : ., !

hi ..r, fo.I'lo !JP, 1.11' I .' t t i M\ ;it' Kit; ,,li''I! (0 1 J 11 ,cxclij-r1,; +!, h 't"l" hJt.l11in; t tll lioi-n.-c I{ ir.l! ? '. .1hI'\II:1l'{ !: 1'.l'l i-iticd i .! I y car: U\I eitijeii, -. the! ion. a ;I J 1 Vi'.id'nry' }y--klt! nevtr Lr (Cjihcua.Iteilii hi't'! rcM'O.iablt ; i piiiv <
tits Jtn in:' ,t nit: v.-ir "i, i I I.11 jli Itq ladtoni
I i i} l I.I :
] '
II' { t ,the j *tiai ". (liitL'C ijulur! .. ;ii.litoi: t whK'h:I hi I. b-'en ib'.c., '! hv..e l.iber 11"'I Il'.jid 'JII. ,
I'4t tI r ti'iiw; !' ".'"' ship( 'ii(tii i iiiie, 4 IVisi-fte' <. an 1 7 11.1: lT I ui.i: >! :: !F'brady! j 'rHOT. the )I'.i, !j
t 17, Up ')ll'II< ',::1 d q t +virv tli.".1 tll ell I pnrfk !
>rinnnip
vciiu-trttl! 1 It11'l ; lyi-i'i at \.'. ni.l H.I n.' j| : I ,"t'.1 c.ti'J! in, tlGJ: :hnl: : th'1 ii.iceri: :ate ,nnxinu.: tu I U VI O. |f th-'ir: pecuniary ti- u t
: 'ossert or 1 jvj'iliu t exhibition t nf t t uny lu.1:1.: l l.'ioiiini: .
tl 1 liVI'X.' i f.'Jcein' 1".r.11!,! ,,1"'I:' :1.\'..n'iJ.' 'n \ fill \.ttrlll':!! ; .j.!! .
'l"In't":1i' | ',! IMI doii.ir''. any} th.il; are Mil! ir.if. ]Hut a-. tlu--e billIKI''O !- I : .i.jn' 1 ;i -\'t'.len. 1I r. !
: .
h : / .h allI.t !t -! ,II t't lt' D' tv.! I:1'!; : alvi-r.'.ie E.-Tli'\vxi-' nt Ve.jt'rn [ 1 la. 1't\ ,,.*.'.,..,' 1l{" '':<, 1'_ eanitif; 1' 1 tat !.1..1f! ( !.'r*. ,. been t Intwn. their!I : I \t t' now I'ro"I".1" | t J'1.fiI') ': lt'| .J.C! 111, ,II.|.:'to( tUln .- all I p>,!:11': il j.iran' .

e in Ml1tt'.l !:: :'I-I in s "," vieji'tly ttt'I I" 1 'Intl'I J : !1'!. i I'--; : ,- Ir 're-1' 1 'M'r.I! ; l '; > r :,t- \'ill 111((!h.is been !u;,- ili-ix, l.) pii, ii.i'" J.iii'-' ii: ji.rei, 11.11 I I'.icK1' i Ih : ,ii t /.,) tlu'ir stiWrij' :

,, II I t'ie', l''ii-i; '! r.-.i'l.j .1-, :.-.' trnnq: 1..1111.t ciry,. i'ii'it; ': :' 'J.! .t) !r' ''i1"e'.t'r', ImiKin:' lIt, -.tltllla.q !' p'.i..l! .! with: I tJN ittci: ll!" toil'lualt/ titteily un- ,f 1I/ltul I 1 our, ii'i t!, 1.lr.II:. .,,:. }Hm the' ;ihoitiani! !/: 'i iin i' ii.ii in ;II'I't.t: ..ti ti ,, ,

a \{ d th.'ie\v: 'dlt' { hrlIh: 1'i.: : .1) ,. 'M.d; 1 in ((1. Jrt/! t!. > in! i ; i } il.eir ", -illl''"r.l 'eonr-e-j'-ii-; .,01! in hud", ..;. VMIJI j
't \1ltI: \ i.l! () u;, ; n.?. nt '' ii: :ihi> can; ::.; : and with! a-1: I ,iheifiia I lai.-I 1 ., .
j 1,0 I I : litj' ,
4 'j.lltr .i'i (r' *, c '- 11.l tides! oi the ad Ill ,lr.lli"l1 p.i'i;;
/ r t r h t 1' : .>4i-l; HUH'::wf X.'t'amh:' ;; I ;, \lj! '''..f11! !th-; :.J j' :.(1. i'! ,'w vf"tf l."i"i-t to \\\f\ bilf '; ,,t'I-. v.'tr .-J i ,.i., !' l lit,' c.r> :- ''j-iUii'ti-! !i.icli.: [ire scaitcroil nluiij: :: tl.eCijft !: i'.uin piijeruu..e: : I 1-:; itSMI! | :; : ;. j h t t: ,r |Jm.iJli:: ,ii-i < 1.1: I ). :' Stttu,,; ;iii'-, ?: '

'' t a ky i k ih t1';.iiU'r t ,I'. "t.i'JII.1I T llllm'I ) I :auJt tfu: ;:>.s i-, .i;j nn C'iIlU'I! ; .'. ', 'f -ij "' d.! > Ida I Ve el:, rn j I !..IIJr; ::11 \eik Y..liv., : .u iii t 111.,1'. ; I |Ill' I'fltt"ri..1 m.iii\ "tI I l.n ;l'r.: del ult: '. .' .

,if W' -u( .in I .lli! ) f"Oktll'lI'! ,1bs ;!J,I". 1ln."T, '.,\:,""' J s' 1 !|. in *114; a wIr.Ii..tI[ t'.. I' !"., : i .lotii ,the (".'1'of{ i'loriJ.i: 1< Ti-xa s, am! .i-ie.i.e t 10. \l\ i ,. I J. ,y ii'rr'. -tnt Ilbl'| ( .IJU-MVIIM, ) '! .il.j;! | hll:1 '1lll: ft-: ,

.- '. --,. if." ,;, "",! U I. to.I. ili IJ.11. .-. .. ,IV< in) the,' M..itHtiird, to the iniuui'itin-! l -' ,.11' It '"-I!. .. .11..1"' ', ( A t 100f.'I'(, iie.: .l It ine )
W+ I} An Udmuw.'n. { ;,'. j .'!. Aid !.n it tmlhi'i niiiiiiiif! ,l, ThaI( "it! I t i ; ) it \111\
{ "I 1,1..t.; ?''" H"\II.\ nit; till'! |1d,'vi; I i'.fi- .!( I lMj j '>': St//..I'tit'r (>'re out ul,! f.ve; of tht ," (1'p.'ta.: \ : I t-.t II' !It i .isu, lit, I. !r..niiv; l.! :/.f ii-.v: % '
> .- t >." ih'.' 'pi tI.:
: ; a < sm !: of 1! is- tr ,
3t i.- .i.ifriaiHM, ', 'I. a''t" I It!.! ,oni' :.(' l ht"rcty!, r.iFrllcd; I : : I i ,itu( tfxi-itire; .11 d.lli-irent -, '
I' ; ?, A-* /U.--.i .,|Ia. > teiH. uresuiieiit I, <+ir if -1.1, wheihcr i the! note- ih'in-j -" t-1 to 1'.II.e.1 i \.\- AKtitfL: : -:: :-1 i!htv' ,
I t [la- ;'! ;s-.itjv. :; '. J JI. I .ball I { refer.U'e .

,I'' ,fr + 411 n,1'i' :I ell i t )IJit-.iUiti.Mb-th"'ii.\W5.n i'f' ,Apihi'lii'-ul'i I :[ t ii fii-i'' Itli\ I "'!.,!",'t-/i.ul"!'.!-' ::1!1'11'1! 'j.i.filie ; ;1; l ':l. ti!jj r IXVDKX.. n .\ ef. t'I 'se'ive' arc t.t.'t >p-Jiiijj.: JI j. i'l.C. that .the, I I joil'.cIt'Uk >h.i;I l'u.WI'\1c.I'\'i'I1! 1 e tiil.'t i'l'dili,,: fur', .r. i i I I ll.e Ihk.'k- [In.t'' t., 4l.t l.iifU-UtrtVi.:t ii,, .

i I i r Hiresu'.i. .1,1' l!! < ';->.--: TT K 'r.;.', <-M:{. : I l I b"i \< !' .. : i J
'
p"Mii, 0":111; ) li> ill'I..j|I : } 1"I"1 ',! I. //uL! I.) till1- 'I.I I'tlT. :1I'II''I.lI'III.lt| | 1: 4 s. is .t| nn | ;, |II, "
I id.* .
I 't j y cf Al'l'llAISf'.iS: : { .- ._ I.I (j '.".'111.' ui! ,,."IC'I.d I c.llltt I IV ,i.i.I III( i.i
d l r 1' ""b } J I = .vii.iio; illI1 -h.iii!, i" -I Ie -'. 1101\ It ) V.h<; j i1| t('h.-!j .--'LI( ( !, lane l the tl't1.1! II. ;; i.- ,
tg jp = t li. in.tki! out, a l'I\i-t t :nllJ I r.nr: lit >;u' nil ,the I iil \ : .in ) :: :ar'Mf.y} '; q:,..ltl w.it.'hiiss, file r p I' *.' ul,| ,1:1t'1: ,
't i ( u.-dii I The! I -
u"lt't" '
3 I ( lt:1IH i. I'l'i/'iilu Ji' rrwli.J I : Sr. II it' "
I j p. -
l I\! pr.iji-'rn; iiinii: Ih' C'-rjt mile huntrf, 'tit ,!::! .:.. : ) {,/; } ;p I i.V. ill l HM'ie.iee I li." the liiil ; up Iii))1 Ihe | I
rtA I f ; ; rrld4r.dp'rti, >::1'' I' .11Jr.f, .' n o.tiPI'j 'I.lll''I'I i ..1llJ,_ .:tt I :: ., i t' I'| i iIH
I t li'it'i, '.11, if a.1I I iiii''l. >Nl Vtrv ; fq- / '" ;n.I elu bo dune ,,il t Ihu '
i'iiy 1 I "ti 1 fll'h 1 L iLMclii.i.e. I
{ ) I p.'r } / I' F J "f' flix.'it* .ql.i | inn' .
I ; (li, !II, ; / i r : '.; '. : n I'i nlati\ t Ul tlt,. U''II\/ 'iiry"r I tt ( tiP! 1 II.) :11J ; i 1PI:' t I I
p J"I "I ., iI |II idle! I ,.
1Iu1 t' tIi.
MI-' |II til GtJL 10 / \ I. -
/ !JI' ''a. .a:< V, .i.t,1 I niMin ) t'llki 11I"'lld|
f ut >| : e.ueii .
f i 01. > ,i, / l' n.- ..- 17 I,' '* l I.h.; I''t'l lllltlalll)11113V'i): > ) ) i : Itl I p. I \ I. ,
r. ft ; ttll') ,i..ii a -r-.t'i''" 1',1I -.'. 'rJ'.I! : |Ii n I ih F i-ii.I olol.n-I{ ; il. n:1. ema I 'tl I Ii'i .Iun!l ;!.d I.e, a'.l' !! :",11! ', '. iin, Wilt! !I.I: !
I'r ,I' ; 1trL 1 "*..!!h-h.' I I la l'I'wlllll"1' ,": .1 I J //' i'i"> 'l, By.I.* "I|,iy ii .11 J t C'.tini.' li- I I II ui :ilie! al.: ; : | |, -w ty In- tl'e, ,-n .
I ( } I "I i .lulr.I ;I- enhi! Hiil'.y o- I ..11..1! !
r 6? J .ty.,1 j ,"'+ -.! -i .\i-.l.! !i..'I o! ;;a l t'n .) II. i d\: i 11, n. !eil ;1 J..tfh., repudiate I tJ.;* ,idea it! I iu'iy Ihllyf'l.y! : 'I'i I I 1..l'li 1, t i !,.> ,/ i '
;JlJI.lllu. i ;a!,' ., (t. lt1t'i 'ltI W : ail: ?''I" .ILI'! .4; UK pri.u'ipb-: ul! ihu ubjhtiuiti'ttiit
III + o jiiVf.HUit uuttwitii 1 1II" I (
., (
,
J1'| i I ; i .i.i- .1! ; 1.1..1 i | st.i' .> ,h"d! ilrl,1'ul, A.m. ;;'I.a : t-, tViiie. I aii'\er, tu.it.' i. <
k-'V ", )1X11 ; parynjun;; pcr-jotul fon-.iii.-r.itiiin, ] 111.; Liiihi
.1 ( .In
t ipiitur: n lIi.llk"II. *
:
/ : l ? ,
'" I 'e I t i. sn ,10 ; F-ti Verei.'d'li'r., Htiiipi I liiiil -.uli-i i !.I Luiliai.t :
KsHf( VI 1 t ::\.1. :1. .I.d It11, ; I' "I'.htil' ,Ilt'tlll- (%- ( fcl.V: : 1'. .I'!; i. fet I i.-e /it.iif 1'ii'f.U t l I'H C l lI oIHpIII'I.lf'.t.\ ( ) t :v\'t'I"I"IIl'' l t ) iiolil,
t <. 1' r iif-n'i v 1'i/./, Tii.ii I ,ith id k' Ih,.' iln"y I ,; u1' ti.c! I -i. "i' t .t,: : '.- ", l -rily} i I. '"-(iiWJ) 1"ei:: IN : i'h.n"'I'. | tl'l.t: \\ II I"tfl"11\' "l""llt.lI| (itput! ( ,!\,. 'Iin|j v ,HI > :: ( :'i HI/Ii, .

;4v 1:, ;t k t i' ate:i! \l irviil! aI.1 t !$ ( ;/'lijik:I ut'i tJWl'tI.. t > au",1-;n., !|1 I PI.t ,-, :.! I: ,c ; : '.- i I Jiv-l.! ", t loll'!I > It "'ball: 'l-ti t j W !,! I i riilt'iili'8.; 1 Jjil t tin- resolutionwlurh fi.rt;: I I f.u n.-iiM.i." ti( ,, IIII'.lr"lId-, | "epi' ,,11 "per-ciu! I| hIt-1'r I iM,f.l I v"-itv.:. as.11 I'llu ((',lwtSl.d 1t/, .-.; i !

1 11-1 vi 1 i !SuirJ 1 vi.iM. fo I j.iiiV'l t tsnlo ,.1, t tis YJI'IltI! I I 1 U' II' tt.t J, >f f r1 '\r !I' t'Iahl"I: !' 'f '1'11'10 1 | J '. i. ;dlll1.| ii Il' test and rail iu. >iiit of ih"ir! 11'1\. i.t; Ini'lvi.M- sir\ ,' ?''I' t.iepuL--( :: X11I, I f. '
1 f 111I'.' !I: i M i i t"i, -,11'| ) scijri" at It.\\,'. t'l l .,n-, n.HJI! : pi .,'i* \.i I Inn !I"r linnivyi: 111,,* Haulii!_ ) ; ,pi j arty, are l jei- :'o tiut< :tli,' | |Ld.IIIII""l'i| ( t t.'' 'I. .1..1(0), dl jUt I r! I II. .' .

.l'r t,1 1 j, Y,, '' v r..l-lIb"Illa".. ; ; J.I.ntj/ ; miintu: tip;,,111' ;11.1 !II!i siliiK'Uul i .'S-.J''I I..n' >>.l.',., K/itfin MMI i., ,*v, IK1.'I'ltrl tun.'l >l"rP:,-, nI 'ii'i'tly, I i.on-i'piiiiniti.i, !, in ( uu.t i f pl inri'Ir( They} II 'I 1 In i l.-U-rai.'i, Ii.I i Itr\t| Ill r .r.1' ndltcJ! :: !1\' I tltt! I', t ln.t t- !P.,. 1 11.-,,. -.' \,. '

1 : l u'l .I "hi ... .1' I Un>y IFJIV r1' ', I t 11 > I j' oii'ii.-! i 1'1'l u-ri-on 1 Iii.MtH l ,. ,,,,1( n't
,1 1 }; |I.hl I I''MIII t li. ,4! "',{It .in ':'. < 1\! t.Ill. 'it.Jttli oiay bceipnillv sW.illuwel, J "liy ieuprul'ail! elll ',' !_ tni.( : ? : a{ I,1 I !llt t | ,ii,i I I. i II
f, t,4\ ulye .t alJr".J! (I. IK tiiu a'ltI' jfity ai-iruMi I I 'I ,HV.t ,Ih-.l !he tu', .h' hi.'i-el!! ,''Iivc1au! ,.! !
.
\ ( :d' ,1.111": .'':1Itw: in-m', I'tnt t'o nn ,1,1! t 11 r ) : 1 K.0,1.. i 11! .1 .
i-C. :.tu I ''" it f'.ribfor/.Ji..j| | \k tilt: !! i l.l'tt'-, lilul ail i "IIIIIj"'L-! 'i I' e.i! nt i I : t-! \ttl: !I'r': .. t"'III""I.1
i I i t. ; .uit'i i ..ti--I iiiI'd I h'. l-.';J'III: t'A.ny:: (11.lllfkr! l cat t, | IF"n' ii ibil.t'.uiice ..- yr ( ) Ciiaduiiu!: !l t. ; ,5 I'm.'.' .. ,. '
r : UlXi."t'.lt I, TI,1tr'I"; a !1'1') pjli.li vt -i.'SJ: i i.;; .1t'H' y c.i n ,-. "I'! gf ,i-ttKt 1 l.i'i e.e. t 1..UI ill i oln., !II i itt, : f .' ..'

i It' Ii; I / i. t Ii IhII,1! ) a ljt! ';;; ;IIIi u, \ .1111.,, prujM-'ty! .% ,<'( !!j K .'.: t'v' ,> \'A-'H .'. ,I..1' -,', 1'\1:11111" M.rI. and/nji/JWf//; ;/ but ai t to ;1:11' ;a::- ; I ,(. 'ii-f.l( o- ? 1L r'1'.tt' i t 1.d, ; j ,., .,1.I '., :., !I 0. .. ,. .

; jio.1..I..1| 1 II.'H"1 >'i '' u I II.) 4'iVfi i*. 4'f ''.I"!I. I} : ':. : ii i v **'. in I//- N'"t'1V .i'; Mip.-r-e: -. i lion of J'/ illr'ijJ0:1; tho-e subjects, v. hieh. i oveeiif b.iliin! : ni !uiiiiiuii 110111..1u, : I h :a I pri'iH' ,? .;: p ,j t!I., I., ,.

.1 ; ;t't'M1 I ;..l ('uiMi: i 1I"W'11| ( f \II; UiJ"h 11'i ;-i, lI'i'( ".. .14q.' r.i'-t, t :i. 11I'! (f' k. t1., ;toil l 1'11'I.t I.- men' of Aiiieri.M.i n f nbll! |" Jttt't1)!, n- tn'ie' I' I
Ig j. I tl vIlcl11U1; : 1 t; J t, i.l )I"> !. ... .i't ( .. ( y the) j uhf,' Hill tin.re I : i ii 11')11'hc I I 1 i I.: ;; : 1 1'1.' ; 7 ,.
-'itiy} |I' rs'i| -.' //it I I > -, :IIt.. ri.}i. ( : %''P-o.hi ; )!, I ciIyp.int pr.i.-tiee. lie !H'rn.y: Miyi-i;; lhr{ I tl-: --.h": : i iI' .

1 e'k 4 Its I hhc, !,. It :.tiily HMru-,1'1 I "II, :.; j 1''l :Ix fi-i! *! : !at ,it ,' -. ,,', .r 'I! ; ri'! -is ,-. I .1'1'1111!' upi/n: v. iiK-h l ih.'V dI" -',', 1141; i-i t'n-ir' lid:. .- i 'I.", I t' i' 'r1"!' er.ij-e,, | ,.,!1.II1tI /I i I :;11'1.--t j l lHa .',. J. II '. I.. .: "
'Si I !
: .i.'l .
,,,
1 1 tin v-ii I krl ,, ihti ;a4 ''j I "
;I' .t. it i
.ht'rwiif : I.IIH' I I"
t lit.! ,1lj'oII";; ; -ur i I t ;, ''I", and ttm! ',: > In-1' I if' Ml': :.I.i Hi.Ki.U: ; !,? J. : {
1 i '.. .-.j"ill.i : : !'t .
; ,
i f'j i.t\ dt1./--tII! ir.idhe-ion .II! ,It t.; *
r n t ewtltviitr\ : r C' 'tIit1I} t q'k .. \ ; I t. the; ple: 'eiil .:{d) l. .1" l ) ; .
( ;" t !t. f.t\4'i ,')'i''t' |t. !; t'' -t ..t'i- .- a -,+\rtnrt{, 1'h'h"( ;! Kh: :a'l j/-- i.i v.i..it'.iU.'i; : 4e! I t'-I i | ; i.t t \ -, -. .

,i '1' .Ft'" i'I "'ilf' )h. I ta' I'! "' :<. !I.,> it\ k.t, :I t r.irlij'M Ii'i ",1. h iif i IIHIlIa-.I.! -;: I the! r ii'i'iit'iion':; t 1.1 I i.'it: ",rrlil.( [, pl'( n .r,. .. I I."t'' ,-r.m.-i..,. i ; ,'. \\' /! ,. -, ,; '

. 1 *If1 f* .V. }I. I 1,1l, ft t'.,;.''I'/ 1.1./I/f l t> i l,< I t.f 'j; i tt.I ,|1" ,1" -', 1'1'{ :i.. .|tc i 6 \ i>; .1 f Mi; r.',i.ti 111.11! : 't !! tin (C. i'.lilionii.,: Y"lk lilt i. t rn.! i.<-.I.( n |1.t"H t t ; r', oIi..d! J,4 I -M

aI4 .c' t,1'11:'iy! frtl .' '' '"J I rii/ .. .
a '
.
I I'
: # .* ;4 : 'i .1JIlfot! hi tIIn,1' 1 Wttllltll'l"' I I'Irrlrlt'I I.f f t:4; .If.J., j -, :( j 1,1 .t imt&-f ti-iiiii, i'ii, Th-'i' -l..itlI 11(1 i( f I! and 1 1 they! ) hidd l l tp;;> by I raciit-e" 1 anoilier! : TlnvI "\! Wcih. i LlIl". .. !Ihrl.l, ( i.i.Il(| P. 1..j, ,I.I.1, 1 1then ; (
I'i'i : !
j 1t
t' 1111N'' :11,1:1: I 1'r' i'l' .d I LI tMi I Itc : I 1.. "' l ii t ,.'iv, ,pi-rv1! In !I', i'l", i'i i !:}I1'; i E u-i. II'I j! [ it I V. l iI! !be l.e.-iii. ;, e lh.1 I'i.. ,' |h"1 \ I Jis.ii t l i i.i' 'j 1
'F. L ,d t ; I :101111'1 t I (I., :! I "J ;11; .l I. -!, ..! inlut", pi-Hi I MI HHV jtnntMii+ I iufi; r>; | U I InTin hi. .
? r $ I. I" a..I".I.( 1allI".HII'I., ; t' tt 4'I ;! : ; ; } I 1.IIj"'fj.ltl1llr cii e o mi ', .ii.J! J t 1,11. r I I II ,, t\\\ \ tj f huti b i," t.'i.:, '
; t tUriHOt tr 1 HH"l'I'N 10 .I": t/ lt-h ; ..n! 1 i-v u. !lii."i.Mii", ; i i.t:; .ji 1 U o t
I' :; !hi.t h :tIV t 11..lr sJ. pii'ii m -.
|1""IWtlh.* ? II1' 11.null'1t1n .' j l.ur! j
, i tt' +ili I t ,Iii" "i'I'll ni" it 1 h h il I.u' 1 A I : v.ciiKty) ) ti.ipute( |I" t thoiti-niutivis! \1 hi -h vail: { tA ,iii:> |It !1.1 t ; tJU i i i.l liMie v .1 '
i. ttl : nr u'tu-ii.! ;;, itiiU I / I bN! iiat-Se I In .,' .t..l,! i'.t: ; }- I "', t1',- p .1 '!.'nt!) of (I""he J'hi!II| I!, j ii'd l '
| 1 ( ; ,. 1 'II tII':1 1$% i rutjj re tve "1l'ti.1! h. i p1 !.
ot I i
I., t /- l-europi'ii IJt'cJrllun. : :
I .j;
1 E w M\v4.i .t. UtiiS t I I. t'l:t J tw-l MUWfiitutiau: tel.t A1'- '.n'ii.} ; ? at I'mu, .till, .. -y, of ,i \\ hiy I c, ,./, 1
i'\ > .
f.? I'I 1 i ;.r tiw /n ti'i't; t' f o! ( ?? .inn, r.I'i vw hH ..ltL'.i. I i-j.j I 1:1:

cI x i >r tUi* C.I.sLIII.. 1:1 .', .:t ",*, '$. .1'{ ,libit i fj.tl mull i n' ,1ui 1 j ij j V'*, we I lieve that i"1|Ii Jilt:.., ai:1:bu-ii--! 1. "A-ii >j e.-liii"ii: I'. tiie 'proi'tive| |1'1:1| i.f ih t til I't'l -\'il( le.."| IMF ra run; 'I I'I I !'
) : lbr'f ',' -i.-/.i/. F 1'f 6y t.a :imitin.i' ( K'. ;',,11'11'11'.li.I.II'r' !I | l ,
!
1'1 Irhll'II| MUU < "! i-h 1 h' H. |- \ | iiin-ii( e I v, ill! 1 lori f\! I t.buhi t- '
.p I '{ i >! Irk' t'liirity/ \,.(-1u ., I, 'J'ilUt: 1'1"t '! III l I 1' IV Ilil wilal I i u | .( iin'i 1 t 1"1. I iiU'i I i.u iy an ;!'II' I .1 t Nn> h.' ( i I i IIi II'ljC'.Il'I"II.) i, i, ;1I1 '-3 lioiii-t 1-s> i I-u-r tho I.e I ,"I'lt.' :i'.i- s 11' per :a i .' ,P.'Id" t 1"11\1'1":1: 1,1'd i \ i Tir.'iu-r: > .I..j; 'lilli"HUI"h'l.l/ },. '
I "I I -i.i!
; lort-ib'iii! ,
.l'h! J"" I hI\,' b.....1 ;I 1".1 I I... I : I full. -I!Ii,11 II Itl1 !I.' v- < y y.i.r ii, M i .ji .:.CI'.t!:.1! a ji> uii!?, ,iMcjf, 'j: j uliey. In the ,I\! i'i 1 :I ...I.i. t t' .1,1. ,i iMunty a lew d.iy-, Hint*.. I pniiiiii; '' .
{Il'Jlr-I.I.ICh tin: ; nunib- t the: $ .'. !; ,'r a t lavurab i* iii'i'i.i 1
>I, : j$.';-1! h Ii." It 1. u. ihi: i ity li\ en.iivt< I 1 ) ; i | plvtcr iI1 't\ ir tit i 1 poii3irA )III"iljt, I I !11, _

-rf .i%| ,{ffjj .-.hi t .It)I t I'I'1 1 1" "\>imlcj |' I jir.v M I l1'r In \ ; (lc- r ( if .'1 I ,,*, ,it t ctc'N.I'i.'h'r cutiiiin! ,:, au.l'rollII, illegal!, I''W::It ,Lt11'11'111'1.1 ,' ilm .e.ii.vi.mi, .111. llt.(1".! ..,lI.t.,.....-..!\_ ; I Inr'f'lht'\q, l Iii') -h"j"'I.; d i: I

Jfl'fj 1 !! ,'.iI.1! (Ui'UXv'i; .l.r.u-i-.J 1 b) ill-:I, >::111 I \ H.*-4. vr,1111 -. .lli.WIN I t Ml wt 1I w.tllI""h t \ r Ml".H ti.V/i) Hfl rjjjh' l' :J l I ti"| ( t to eh"" dt-K-Jiile-I I Ptl>; e.iei*. And I ,.ul.l wlnru.
a.ahy.c.i. ,1 1 t t'1 VuvVi.tj
3i4, ieji'i' e lure tin | < y. ty ul.1! r.II.'t'| |lv.jJ4.Vl. III.In"l1l | | | I I, II, ,! ;-1 r. -
tail 1".I.
1' 6 ? t H x ; I 1 pjy t I the s.uac-ovu'In: I Trejurer lur tin: ur rgiii! utoy; |II. |11 iici.ni! t lo t ill ) 1 j that t !|) 1 I in be (Iihi t. 'it fllotiiiiiiel.l{ ';' or the: i r'Vi'i." I 1"H' -'11' i I. S in I [
1 f1' 1':1: I !prUn'H 1 1"1"II' ti iiii ii; i .n i.1| it tVI! II ti I I.-I v, i..t.'r f '. :: i -. ;
"r of llP! city.S. [ ; \\ It" 'ut rbe I.ii .1 in II.
il I .I.jt'1i rdiidii'iie! be
I
; t rrl'Ilv ni.1! t t"r 1'I
Uh'f. run > .
H ", .1JoIbt.| I' hut; itTdtl', < J,, lI.t -t.iii i.t :I :' .I,!..t"1i Id J
finj} .1-
t i 1'l i' ...*, ti/d. t,,II.f"l b't it IJ: '! ''. v -'I' .'.j/ a / ?1.I', >> ,rit'tri'i p sn iii Tre II! in >, ii n6.:art; boutc. ; -c.l m t kl'I', {I. f j juy
> ''bat /if withinix' .1,1| 'ifinrii 1 ,pt'ii'i" l II> n' I"'i -t'liotlnfr! 111 II'Li'.nini'' : | -t .! I. ." | fait 'I1\'j'BII n ; andli'lii'e:;:; illll -jIii ..1 }1.fh.i \ t'lr'' .

v 7 u I.'I i: ,I!livt I 1 r'i/1111 t II ve ie ind."l p iu -at. it: I U ,:Ilo'i.I > i ,M h,* .1".tlt'.1" : t l 1".1.) 'I-i"1 (h +Ih" .I'i.!','. -ht.i'iul, \\ Ink.!! luf iiiJivuliial l t>r I puty, tlhn| ,evt'r bi en e 'tl -It'Crr' o-it: o th" III' i i II > ;i U 4 ijitiiii. It' |1"1'1 :II.. i I II
iji.ie'u'il uinK'. <1.1.
4- # j Jj l ;.iy MX i.-rt.i5 d i 1'1:11': i-itv: ni; |I' 'r..1 i '.ill .... -.1 S !:1> !Iii' i'luiil-rtirdliifil h'' 'H'.II.I) ; < ..!: ihrn/11I I'lrrnrr. an.-l! jtlr'I' !, I u.''tt ill 11.1'| III. I : ]! limit! ILL I Ifeiy |.fi-ii.t *
u1ruyurto-III If' Hut
a 11 K'Ct lefUn* ill.11MI 111 .1I. inaiUi'i! liiiu-r l II', : Iw"rI.: iu: hur i I.IIt; i.a- ".It, If. A I.tSf.,
f t {; or ut1II't VII' t fill It"" |UV l -.It I 11.1. orlixei iurt 1' i Idlil' v.i'l.; ; //sv 111'1\:, ; "'//"; II'/ In in l 1 u tri' 'i f /.i ,
+ ,/ idi1t [ | ,. lli.' hi' h. ., Jjy'/V "* 1.1 t! Miilftnei,! lJ.III.I'( .-''.''Ct' I' .;; .:!' '
it Pull! b. lIa,' .1111 oi 1 I'll'11'.It' iii. \111'.1111'11 ;i tlif > I"'IU,101 "' I'Iullw1'I'Ic'iII! t t II, |101' nn/ 1'j..111', '' '
I hal
t 1 + t tii"* I ? |III' r j ? ,t, 1 lo dlllMtheJii ( wa- wh-d I \ lial'- r1Ii1t. ,
b ( an h.ii :ivul t1'1| .n.""i i It." .1'iiti unii-J k i U'l .fa tt,.. .1 I I, 1,1/ GI Oil: I till' l.tilfl
'l''hll'.qI.'lll" h"nilli l ,
1'i'I"'rluf/ t tin 1 in ,
diii'j .
uiir l > 11' ; ,
( ? ?? .Illd I | ".
1 ,-Itil-iiL-c\ ot IIII'nu 1\ *" not-\\ ill al a tluu Wh."IIIl' w.i" ,u oiietv.ted I .el I U be leint- n'trfiitliat \'r ,
t I It 11:111IW.lt t | I i''f i uible I thd 4'1I.I ltlt 1 u'? ti\e di! ,., I'i. .1,1 I ,1../ .'., 41fttitkre arihnnril |h..I.t, r,- down, i 1'\. |U- ,jie,, Illegal: ,,uJ UItJ.I'IIII.Jt',1! I I + ,
Th
lthi'U'l J ",1,1",1 l 1 } l I
2 I7 wI!1.tltta: : .' lii u ill.--: : h.ili 1 at + t r--n I 1 II.:1: tu-f i ,
ir > rn neJute'y( h..Jr, ),! III| tin' fii I 11.1 I \t i ,' 1 ; I 4'u I vI', |I..j. aimer.The: ,
( > | ) 1)111111' :.11/ J in I1'''hillt.'r. : mlt Ol| ft| IU, 'IIUIH'tuf" f| : o' ;
''I' '
I.O'J.tIC
; r Ul'U'J1 SitlvH'' ,
12 > : : JvlllH' !.l I 0 I'llint t ,
lI |" l lt 'J I l.-n !VS int: \puhlll'! I't..r t .1 .>t'H tt' U ,.r .t I.>e.t.t.'" itoi) t" of 1 '. uv"J iiuJ n II iit'V'l'r l- toil 1 edilor I |bl iin ;c-If t *nrVhu'hi.iti.iii, : j I.J' .
{ ft ,
i s t t. It .l" r 1'.11'.1f.1 M'll l.h' mil'. r r .clll.tdlllj'rl'ul'.1 t t ilit| ,lentil| In 'ikeh| in |>,Hkitn't!' tin; ul.ph'| smt : /i-t run MI::;MT Hvv q'. >Iy the 1. ( ., .I1.!, \ I ; : t .ar.nMmu.jtvm., I ai" r th'1 uii"iiiiiiiiir.t'! 1 ih.'tt i 't 'I' I I

fr ::1, : .t ,qlllll| mJ i iv-, with kiutwf (tew ,1111alt' 11.' JSPI- n1 I MI$ sa.ltii: ;* (UMIO M> A !b n u'tiuiroil bv I'Ur.iiiijj t'1t{ uII hilt rMr. .11.1111 theeiitinient, 1'1' II"'a; Hur.n' I'.ill; Tinul.' 1 11'(' .ur) l-Hl w.-i.< > -.'

31 1 at pibii'! .II.'II.H n.fM" tl"1' ) it- ', '11t.1I! III' till,111 ..IU1Hh"'nlJ1 t ; o rr ..w.. ...,a... iJ.ii.! .. tnI I 1'1' I lf'I'l' tavoMblj: ,, i II, i' h'II'a'II..I"U i : laud bill \\f- \ >,, ,

1 I #t 44 1f .:. 7.l!In i/ h} .' i ii t'lirl't'T iitnn? ns: I ii, I.- ". t 1 111. 1I

ttoi'ity!/ tifai--i'iit. Tint! .' -5'-. II 1///1' '* ''* "' /'II.I'II.tll"II.I1I') ,, ;' n.in.itin! with. the trlfll'I'! I t!. ,
li! .iultb!! ,tti1',yrIl t > Iii an a-e! jn which! !
wff d 1 I t th( >. t 11\ <*..11..1 >", ;1. I '' !:1;IrtIII "*1 (1'.1: tits' ervi- '1" ,hr( ll i 'itV 1I 'r.\' \ u. V"1 l' thiI'i) l'iv' ittuiliii : : | II i. rtrtrtort I I Ilh t I the! I ii\p, ,,,1' IliI} 0.,t. fr| ,lied; ,I., t Ih U tId! \an I.jrt.MH': ; 11u.'l'li'I.IJ(1ji.1 j Ij.id. ,,),:! ( ; pror I. ,J, \: D.j.M.inj' ; tie,-i.lcd! m | ""';rittt -' : ;

ri'T, bale r,' | i'' .1! i4 t him, a 'm: -ni..i.m of! |11Ye 14II,4't1.,141''fl! ttI rhruth'.tlrn,'tIt I,'.IIJI' 111.Id" :;. l t( y.Mr a -ir.t.-l, (t.. $_lI'\I.. I /I| t ,tf\ ? fttTlutlA' lltMiill.or.1. !1.6jt\ I ,. bl.'J J (1,1 I tl!. -S! [ ,, the! mo >Illu-l itir.i t !ntJ -:ire' r 1
? .1'Cf !be i 1 r.
al jhl.
I 1 I; n.m--"t'.U u.' '", IItId.t; lI.ft.'I.'II'IIt.' ; '.l\'r. I lfUHI ( I'I', !I.'i'fi.m. I'' '
? ". fCt'.! 'titl; It!! III' ''I'll'' h. 1'.11" 1' tlnrt-'c i.iltor. i.1 i hi i ..It | Colrlil"- chroujh I \;unre-I-1: \ f. f .
I 'tn. 'III\ t n. ,1'1' of tlii, uub i I. "t':1 I it ,-nv p'p".tI ,ir p' f i.i'iti >' !| nI.1111') loan, ;:1111',! thi- i I r ihe arty, r1Jnu'. j iu,, the fdiow-,! I'rnN n "
jTe-eut HIf hi h fetJJout ihe
t TIE I't.- : jro-pf"{
H\eiiul II| 'V \ : : > 1 -tirt r. 11 i-l I utnin ) '! I tii| iibi'.t.i.'U III t ih ,:M"." |'n l. ,.-It>lYt rtr.*'tt..',11141.. .I.klulo"' I tbe! I'jl'r' |;i.j \1.1.1m.Ihi'.r. } I'\\ijl| ; ;1111.1,, \1' .'' ,Ilill' I ..' ;
1 all| -'tlri!" wf ji 'I 'fl) !''' I x--. lu lull h,/ 4M '., ..4 1.j 1. j K", \\i i Itl '" i' t'U.J'"- '!,rtl -L 1'1:1Ii! : .:.1.11 n I 1IIII"\'r'1fW.| ., they 'ltvti.i: wht-nh.i.Hi.t\ tV-en |II I" all 'il. iud ,1.t.1-l'IIW IIW, in 1 I' '

j | | iu l It t h1't! U twHi! 1 It-'v'! !',*, '|}t/. I!.,' I'P 'iv, [ ". .'..l\lh. '11. mli ilif DI'"lYI< "i>MH oi( t4d! ...tlll.n., *. l tt. J tI| will tviHUiute( an .I! ,r.';:u'.f\ \\1Iidl| 1.1 tat 11111, ,I''? M, .ni. i I.M fi'-de'teJ! .v, dell i10-i-h! $iniprovilet t ,!, niu'.ut'land\ v------' .
'
: .1 n4ft> r),' 1 It v ..111.tJ' 1 ':..11"' Ihl! le J, f.>r -""" t ijii-: il 1I'ta"-'I'.II.; hi'K'l'v r I ItJ{ |I >'il!(\-rfu'iv. r eJiu t tintini ,-.4. | Ir".I"U..n" .1,1 I. "' 't't.: unvtbcrt1a.tl, ti?!...t Ub \\hii-h} we I h Ire one and -Til! In-r* .1

jlffl J"f r z h';'t 1!loft. LII".* i 'i-i h 1'1! 4 t It'Iotlt I'19.I.P4'III1"I'l1111.!>. II' |i.t'I the! I. a tit: d'vra-J.-.ti! : n1 I i'I;nJl.I '
j t ( IIItrl'( 'fu IIII, I h "11'.lIt.{ I "!) It.I lhtl' (".' lilt' NCINl1JItUIQFJn ci latureinl rl'f".e to re-fleci ..I.'rri' \\i thii : IK' :ha.rf.: 1>' r "
1 ;P;, An'1! be it ,ruler It, 1 un..I.* Mi.it ail .' It.'" ... iiiliH .?ea'l I .I I pruofllu! -

I 'lftin'tIhC'l.n'Iin.! wild iu!1 1'vii4'i'' 1> tlfJ"i Uili'M'iw U tare'+'liin.: I 1.11"> t1tl. I 1 .r+i'leta'' en tUo pubtuimpri, '. 1lPftituuplt'tti.11a'I ,,urri.ii l I.r I the! riihti irien i'fti! ul'J: ina-i.thit I will 1 iiKij-t t itii'urtat.t sr.'l;; vit.il "'i'n::;: I' _' .

& j # : : '1 t h. anl! I'I.XT' 'iu hrt, 't.viJ n'f""lk.t. I -- _. -, ----. 1 p'an u y, fur fill id. verii t,{r the! .hlrl.-!hdJer.! tl-t: freebite i rni/en} 1 to Intjtutlanever! "II ..t'tt'JIn"<'" i ir'-: '
I'JrIIt : will "tier t
/!; ,! mM I t l'aH"J( 2W. )!.)11.. l liV: ; .Jr..l' i'ili u'lltaittiu; ( hdU.tllf.'i ,1ttlIu1st .. ; ;,& .it)' 11',1111,1: nd tt.tllShl'rrJlwrauthaddN t (1ltj'! lIt" re.oli4i'iii! .. .'ii'.-:nul f"* lh. neii'Iay'1 i-lfetiiui!, Ill.} a 'IVrrjtorv. J tat! r.otlIr.! ; ?", !i.:10''t.llf. !, t .

,r< ,S T* tf a v *j I 14! : :. i'tll'l t'irlltt ., td1x(. '. ;. +'H U't 'tUUli r""f I1w 't't'wc.t t ; ; I.. u.tU'yi' ; dent.ehgi. a* -.Ita. IIIeo uilljrelhrltlha. why aa4 whfrpf-jr1! cf {their 1 willunHure.with! all! anihi.C.ar'r heoiifes I'fl"'f'n :
< qutugj .
Jfejl liiK&4 Et r Kf TT !l'I:. 'H, lit : C'.tHHJ\.1 UI tW r4 t j >! .
{ j-fWUt iUC"4hoi
> I ; *i* 4' t1 0 M'ltltltlnR "Juri Jt1 a: f e\r9n4i j 4"Ut'"t 'f JtvviUls 4i"tintty! |fr.-i'veJ', >e.l! he wa* imaWe! to s''d .!

!,$ 'I : tlnl hr'irrj!; t'l"}y' 1'r f.. !-re nnt! ::1r to'm 1 I .. aI; 1 i h 40.11 <; RA grni n ; i,


H "'fiH'K.U
I {Jt P t


.

'
'

.
}
j
-e.
t

t
-1'Y'


I


)

t

.___ 'J __ .-
.. _.
.
-
._.___ ..t. ..*>- gs 'fr cr
..
..._-' M ,, +9. r'. 4ur.i ...._ ,. .. m. ...... s... -.. .. i.ww. ppMrt'".... t v Wtr'wrten- : LOOK AT THIS:!

--_.. .... ... .. i \1.,1:1: ( : li1'.: ( UOU I tr.U-r. \I;, ..,.t
\ \ '
---* - 1nnl N'Ux'UiiLri i I I 'li .T->
i =. r f.l HI | :
P.\ nit; j .llth.' "ltnd a \ \ O""IS'H'" ) } : A 1 i.rrr.: '(
S..." '! ''lltt',1. fOt5154'i 1 1'tWo: 1'. I ; U.iap i t." .1 I' 'rl.e (; ( :
t I .tihlu'idi I I' {Ih',) ', .' & u' 'I'I.! .Ia.I Triol,0
I '
'i "
1 I. 'tn v H'C'
whi'lctal" :
,. .. i r. -ir i \ 1 MStJl'; I .HM-ntnmt f f .r j X ff 1 : ', (' ; 1 tiS'! 5. : ; In:.. Anc i ,
.tll'! :O >
: JJJXC fa.tltre j t"thl' htI lit. !, ::1 ; i ,1 K, n.ln ..iinv.i ,
11 '
-,,1.1 1.In11t1.t.1 IIp .5Il It! lnv !I' I/t/af'ls5 \ I 'If. I ( 'I' iNNVrt. (111111. ,11,10 '. oft '
| | tint : ''
i ) .' I 1.
.llli'l I II It i I I. Ill. % :;?
( .
1 k i'tt! ; ;
of J. III!!' .
i i t 'u Ile'! i j \5 St 71'71791' 111' : 1 i7 tCittt'r'I.l.I. '! \/\1.1:11: t :'
I '
I 1. t ; '
.i." ... 1'.1. !g."I'I'' '
,' anltt t t. I' .i in n i '. .T It It't.' .n I 'i 1' -\l/ it .I'ln! ii. .1 1
I I a II ; .1I' .IJ.H.d :
101.,11: : I iiAWi.r.v.tvfpYtir't '
11,1 I ;
n v
I tI. 1,1, .. : 1 N K; y. ,N' .t011!, n' !11I'I': ".1.' j' .111.:1.11.1:, .I

I"t ,*' J 1'1'I.t.t it'llI'lntl' t h\.1 t I by Ih"I'111I.t"IIII11' litt:1C.Ild,1'1 ..--.. ,117',1 r i i''Ial \' !I. rluvi( ;; s.n.i: ,.'11.:1"! ) '. ,1'1."t'v.l. J.f'm' (ViAi-r-- I ,1anr! i JUn''" '''"'In,
f"UMli "
i "' *
) IIt > :
,
.1.
.I..t : ,
; :,' III'.rh.I1"t .: .11.11. ,. ; ;
; t' t'.
1 ,Iltt., .1 ,: I n'h.tJIp' .,-. H ii I '''.::1' :1: ,.;, 1 8hz rf-; : ,ul l : ,.1'< r*'' .. 1
n'l'pni'n.
,
.lk; II i- till nluMli'inf: 1 t i i'i '- : ; In' I '1'' 'i t .. '.'k. : writ trf fi. li. ton .
'I' Ir' I .1111:1' ,. \i! -'t bi'! -t>' till'{ rlrddr't'u U.i i.inJ : ii iu'u .. .. t : J'' .tr'I I I. .' :1' ,tiKIII' 1/11I"1'1"' i; I 1'. t r.. rtiiI'.iiMI'i t
; t .p 11a"III .n i I 1I'i'I0.1 Ii.u-r .p.itv! ;\.1 frm1 ,::1, 'P.\; l' II! 'Ifr-rlH 1 r ; 1''< nl Itt;' ,.i| iiir
\fL". lilt' f\'n"h', .In,1 .1\\.1 : 'iini- '!il. ti' ::11 :., tt A'Itn :ttl' 'I .Nl l .t hal1.
11"\ i httolt.I 1
\ t !i c1. '' I I. 1af L R. .Nl 1"1 't2 It, '::11.1,11111,1'.ll'Ihlll: t I lv .'iil I i i.I- t 1 ) I "'11I1.1) ii.l\ P'II'I'd., > bU" .<
.: 1,711! '. t''Ii''i1't+ ::1'.1.111011 i ttl .1( JiStlrYd f I \I ,111 K' i' "tt 11",1.:11.,1111 I : l \, n |11'"n"I .,'. 1'1111,1:1'1 : t'
1,1. !
(t. ( i is I' try.
nl.! .1.\ Iti
h
| ,111 ..l iii' 't tl.t! !al -,1111'1.. ', ii.*' t ,
:
1' ; i ;
\ tab ifMI' :'I
.11.1 tn" 1' -I. '
iL'ttrl irttlnrvmi ; ,'". ;
11IV ii' : I t.I' i : 'I:I'-'i .11 rttt': inrty't! t .
,1\ I i ., h tri: 10 l "n!1' '' tfln.} ml.-, l.'iin f.tld I i
1:11.: ail On
: U; al) 1.'I.1t ,1.:111.: i !
1.1..111'11' Ilt! ;1 -" ,!.inN.t IT.Vator rt.> ,.nn l "
I iL'frtMit.I a-til-t I : ni 1 t : '. : 11,1 I tnt'iI"' "lowutjf: rr..rdl..I" i t{
.1 j : ditty! ("uthnfit .,1 I I .n I lln-wiit, m !,
: 11.11 ,
'. .t ',' 1.< ,i t I' K.T 11)\:1: ::111' ,rtr'r! HI"'l'IVl' the A't:. \ jf 11.1.1\! \1 i nv li/ '. to vtu. : ,'I''h, I Piv, Ihv iiii Si'irifs.MdtNp. S
,
"" 'I', ,: .it ,n.' 0 it ''IrI! '.t'f hero, t P .''I. t'p'! I I' Kt'itt : f.llJ: ( 1\\ l' \/ !I'd I t T I'tl.t, J.irin i.ij, .1'!' ,i'su'0 I'rvl.IIII: '1 rHi 'nv .ntt| l tusiti.h .1111 It" ii tIN, in i"'t'nrli I'
.,I ', :, ?\ ri'i !Ice'+. Int-'nil! t ,A.'Kivi'iHi iti'K" --- ;ij ir' \ \\v \ \. s"i\ "I'! -" I '"1' tt11 11"! i I' ''i 1 d 1 t' ril'T\ d i.,n ,Id'ad.'o'on! Ilia.{ : ..1.11'1"1.! r'nlipsi.n.l MVirv t

I. .. .7, fIll (C'J. I P "'\lIII'IIItI; i ; tin! I 11.1 I I I l'fll' IhHIt. tht' kt \\\'CK li.iVt't t"t'll (kt t f..t : .Q (KI;li.I'1 i i tl--t M HIM I ll ii t,.5I} > vr>. 'n I',, "'. Ibr 1. ,ii, Ihrditl ...mil. ?,) 'tis; t 11.) i' -.11,1 1 11.11111"I I t. sttniih' 'iTti'r! :" s.

,L.U: I'm.' 1 Piili-i upir; ,'.t''l.l'l I '",la. \\111.-11 l "11'-.(, I. !to 1 1'i cent4. A'I I r rS i'r- n .n I*tl'rt'i. I 1.t i I 1 i 'r t i. V''rlr! i't( ., : f li'.'" t I', s \ i J M':. I i.-o I'V 'i.\; ril'.tl.jr.! : '1.

t 1"1 : .1 '. ..at: I li 1'1.i ihi! tint III \\1'' ,' 't''U II 1111I ---_. ...-.4.S a.qfS ....-.. At.tY'.-'S "'te i 1 i';. h In ,'- -!i .till, -'
,1I'dlli' I t the I I'll'' nil I 1..t.,1 i "I .1\ -.\"i, |'i'I 111'1"1\11 I I ,K Hi li< 1'ld. !I1- 101 I .I"'PIj'io-: : t.M.,1 I 't.I. \
I II"'n'I \ l : / I J ,V I: t i i : 4 1,1 111'1'I
> l.'i .1'1
"
I ,ti:fl Iii-t m -iitiii'iitan' 1 t i''Ilt th('n r ioi'.t- { ._ .. -.- -, '!p ,'. '? I I'I t t M "It"Ml .1 I \t f ol l I:""1', i l.'i';i.s II l I I'' I I.' mi"ui.i.! ,M."!'H ti I" aU'I "j'I: tI i 'tI l-"l I>' ,1 i"" I '., i > .-. ,'.-U 3 St HI lr.W '
,, ,1'ii'' S' I1ri.t-.I I .111, m h.'. lnl h, lo v I lit ,,upli'\ ,nI i, h!is a II'.M I i H' \\'ih th," 'rt! '. .1\ tu: f ri!i iiVj : .
l I tit> tjri'l: I ii-! 'uvt'ty lately IMP lil'Ut' V It Stit : 'I/ ( : tl ? iio ..'"<. i.I .\"li; ,,1.1 '. : arur'n 7 V \It'l': !>(', :'I\ I l Irt p .1 I' II 1' ii t
.,,1"i ,, 11III 11'1.11 'UK '11 lu1. I '-< ,'i i. lun i'1 t I i1"! ''.ir <"i "' <> I hr, ttI ;1.1,1 I :. ti. n,n 'ill: 1"' -'Xl' i ill I' in-, 11'.11'1"11 inn" >' il I> < t f I tic!:. v'ip''Jn l' '
.Ltit', t in "..it.! ,. I ,t'i,u Ih'5r.lrirt! i P'l) "'i t i.i '
t "
', t.r. ,;j 1\!1 IMPtli''? > 111111:1:11.1111t: : 1. I \i\;: :: (t:1;>1'. KS, .111| .| s .1 i n,,i in* M\ I'! ', :.nl: I d I I'lHvn .1 I II \ '111 'u Ull'l II' <"'V 'r..I I ;, '. t ''!' I'1'1 (I''n.iiii'l' :' t'r""iM:,' n t."11'" ", ;nn' ilistii.t i Apah.. In'I t
H; : I:,1.',< 1\ "t 1-1 ,? ,', '.1 ,'. .-'I II LI I 1.0 ti'IM tIt' .111'1"1 i ; I I.t ll 1 I't nU t I I. ..itil l : 1)Iltait. .11"d: .. !'i IIi: ..11of 1''fl1arr.! P"cv'if I .
:1: i n j'.IJa.,11.1.: i. : 'i ,:,1f.,1 Hiv 1'1' \ .' ,\' \', \. I Hi.: : i :t'r,', 4'J: nil's'1 11 i I I'. | .1 hIL''n, | .- ,
'
1 :
li.nliori' !, ,
"I' i :h.,' \ O ,l'nil. In'lln! J.ln I- : ui -. vit I 1,1.i, u nil I rut t 101.1:1dl: : \ \ 1'1111'11', 'I-l I.ndItt\ in, tu v i 1111:3 will t'lU'ili' til..' ,,.It.. I\',','\',' .,III I 11'. rt rl 1 111 Till tlvliMor t' I .'s.It! .H pubhr'. : (Hinor.. ill! lc! .li'ht l Itl:' '. rl.'I1"1 tn'' f r,
{ J.Hi'p'i l\1'.Iwhl"\I.l i I ', 1\111. tlll"'I'h:1.\ IIhriiC i y .inv i-i' T I'oitM', ,int \ 11111| iILI'II"1 "' .rlrlirt!( "",11'111 11.11\! : :n i Mhi'' .1
u.--TI': .'tutrt ;Ih!. :ll'ri,1 S 1\', 1- Pit .I- tv' t"II'It':11 i ; l it 5tt'I 1 t" il' (111' IW.i no "i) "*o- i'.m: n< -, '
; <.'irin'i,1.
'i' ;p I'M' /ttr< lli I ::1 i 1 on,,,' tlt-II.III I
; 1'Ivi'i-'iTi \1 i'l! 'r1! : t LI t :: li\\ ,n..: IfI'I'" h. tili'i{ "" vvn 1
lUL'-ti-'i: vhmi sli'nlt'J lily' r>:.li'n ttI .:i.'r -'n.'ii.' 1 1'.1 ,.I, otu '!ii u.tut-, v.itl\ : upiiil t >\-\11'" to in in I'..ii 5h ,..-,-, m i "mini -I HI t ; 'on ir n :. "l.II! iiiMi t
hr MI-.SI li.n.i/! ". prrty
,
lit r' .11'I I
I iiii.i / iiv'. I. "-: I.;sh'l I l-vih' i' i till i -s onv n \
1-Ji Uvo :111- ? h.II.It.. t'I I i ,%, m -. .. 1111.! i"' I 1.1 '> !tlliMi n " .i. 1.10I' Jit'' ;iro II I llj'i l"'i l 1,1.1. i. i U'leetoin n. i po !Ut'II! HI! (ill 111. l V, 'iT l'l: :.in: t Itt I M: Ji.. Jill. .111.1\, | '. Ii ill I tdl''II IIi.1 .i.i", I5I1t .I.lIjllP", ;naill" ? ,tl

.?. II'' 'r. '1 ll': : 1'drII'1 ,' tit': ''loll .tn.1 t 1:1:1: hII': > .T In"llh' i. ItinvMi, IvIr'tiiitiM\ : t':itbI I ilri1 l I'.lai': tti I; ; ttlrr u J.i thi'in, 111i! '..* : *rnmr! I II I II .\nn.; :.l :' :-s..'t i *\'I'I I s't, .' 11,11"1'' !1.' it t, ii'! !.'tit.: I' 'I"'I I ; I II 1. ,

I. .:.)11111.\1 ,,: lill'; prtut'e, .1t \ .,' L.!1 COli' IK'.! ill I I:' 1 CiMtiJ.l t t i.. -!,'. "l" *. I \ i I: .I t 1'1.1'11., P. :..If ,
S I' II11; 1 I. ,'al fha-iC. ..I- t 1'r 1'I ..' ir.mi 1:11' I 1) ii'. .1 I I I : J I' tt'I -!1"iI tit ,'", (l'-i ".I..1( I I'V 'u; A t"t 111:11: 1. i !
", I i ((i \ it' :It. it :' -v i t 1'.1 Ltr'r '| \ I. II. |11" I a I'h.-I' *i .t ""',,', I"!'I" ,\\111'1\ s l IM'I'ISI'M ihc.il.,.v On I ) 1un :.iiir'Mi1.i : i n I i- : I".r jt. -

i!,'rt'1'i 1 i>:, ;i 1'I : ,",IIh.tt',1! i <\\0'.1 i i ii- Ft l ,1\1' .\Ilh loll. JnuUI.I '\ d. ,film 'tiliiiil"i! ( .-'" : '
-- -
I '.1. .: nil' 1 lit. "" 11'! i'il! i lib: ..r upi ; I 1:1.:1: :i tti-11.. .. I 1st *t-iiii"t- l'f.III"I"" ., 'Oit.t". lly I --- -- S I r 'T It'. .I. I .,ul I t I" .r'. :!It'"VM i in .t-.uhl.i laf 1! i ( 'Cd'm.n. ; H"H'': I1'l' ( !! : 1)ii -

.,t"Tufta'1 i i t: "*. It.lr.rttl.b\I : j'I: ; (I'llt'i.: n 'i'l t 'htm.'H! .''I t.: lo:..ti'.n,: tort! I Nolicv. I "ao 1 ,'II. < ,f. / / !1/I.oIi/l' CM'IT( :!'UlHMlt jO/'I.tN.'. ttt

?. ." :!:,. 1 _"i-iu't il yl tu'.ti :1'; Ih.l ',siui -/11.( +!I'.iIjI'rrtI.:, ; al".vi' trv."in'.i'i! I L 'u {I" 1',1 in'.u I f'I I t'i'! "' ( II."tIor, :xhtt" ihtitn: f' j H !'lltoli.j.r.1! 11'.1: tt.'lrt' -I I IVhilc I ".."t'hl.t.l.: t .ab.:' "f tv.ici1 I'ir raa' \nll.

I nl t I' I'" It t 13.1..1'; ; .. ,;.1 1 f O uP; ( u: ,1 ,ii) '.',' In- :" i'i!\
:. i I 1.1.11 ) v |II..I i u ui1li .1. loj :.i'i" 'BtiVl'l'tlrtll''Itf, I' .\lra-u I li'Wi* r as.tin ;,1114i p I
t
'. .. .uii.it. ati.1! .i.i I h | .. -.-",. -Z2. .. 'I liul''i' i. 1.:1 "Iilie, i .t'l 1' ( 't4J1tt't'l' 'I.,1., .' MI; tl.,' : I.1 ', t' ;.LI .
f'.t" '. ,h' ; MIS
1 '. .a':; v e.o\i.rj: I1dl' l1I11 ut tin ". : : r I\ \111'1'11 l I"l: ) II l III' I fl'; ir, <'. !Ii": :It, i .si'1It 11 I Ih 1'u\II : 'el. I' ;i n'i ; '

t -S: t tt ,i i _!' f' '.MmUipi .:tIi 1I1I'1II1'1I\I'J!j bv I l'i"r nr.f\ii/: .n. .. ,l';11"1 1 : wn.! ''l I h.' 1'0'1'111"1: '1.. I i n\1'( I It''i'tl! !! Ill.1.1) -_. 'I r4'r; : ': ': '. Hut: i r, : uJtirrliI.s
: " ;n. ,i.u.'' tll"! '"' Ii i liMit to uiii.Vi; 1r.d : I .-':I.- titi'Tin: '>. :L'. '-.::1. 1, l f"t t'sP",!.;f. h':t \\,1' lu'l!11 I It\' .:1\' f"M, vil'ti'i1'! -' '' i : \ \ ',.1 11"\1( \ 1 J-'l IOiir..t I'.I., v' i/tt'( .'r.hu'Itus.: I li.; : i.1)-II.I\| ) 1 I :i': < '.'' ( ,7 S

', ,; ;h5 ,, 'll.- :ill .(. !t t .11... !.'. 'HI .'due .tl. I'lOl 1L rtlc.uitt't.' : i'f.! h'I'i t'.drbn I <. itiltlntl I I :i i\o ,i II ;'It to ,' !,n .i in I ,; 1 Ih..I". !' I J :i ''' ; :' 1111 C"'hllIHI"! 1li.il r 1 N I,

i s ,? i 1.jo; ..,. ILl I > viH't ,nve.I nt I llou loi. <-V u I t I A h.n i dl'l.j t.ir: iI. 111'1'1 i ci'ii'' I b,' "IIlti'r..1, 1 '! '\' .t, .forIII") : 5 1'1".1"-,1'( l \'e''I.1; l.on: 1' i: ",:,""', : n': > !1\\1:( : \ ; 1 !I\ I.t.' anlal.thl,1! ,New YotLB l; 'r

I :. |lit i-i, rt-iu-f ili.it! n ta.iHp.iif) .1111':' I'i.j: I II 1'1 ,. :.AttY:'! '. I Ik 1,1 li.t r, Iii 1. AiitiM.1; : I Hdeli vi''i:! ::1 Hi(t In'i's! f '.:,nll! ; I'I'i .. j ::u 1I i I' i 1\1\:1111.: : : ) I'l:1,1! '
i rt'Itut'tl ''S 1 !
"i: I 1. ,' pin--' hi.I I tocciiilv u "il n .i ; i ,i1-. A. II. .\ l'oi'P' ,\ : IIdtt': :, in,111! {, .. < ", ., t. P.ir
::1 i i.i". !1t.:' < \W'II'II' ninnirv. 'i 1 tat H' I,, r \I'N 1'wr.iru' : I .'. 1. : At-, .\1.,'. ( t Ci, ,, iI'i: | :'J'.ci! 1111: rll'II.I \'( 1 1S
J .. uii. : > ''I! nil(1dl( th.,1: !:!n.r ft'i'T-sn1., : :)i'ulif.! .a:.;: (for \ v.V /l''tt lir.: t nI"I": 1 :/.1.I j tlr, | |f'I "p 'I i .1 I l I" in 01 6'' ,hl I> 't 1..iillo. 11111'., ,tiffssludi! '
hit I i :.ic i:: |\ nty | ud} I
11":0 ( : i
I i r : ri
luJ.iC'-kin.i !!i. A.I'IHI ti'c: In- ,nhi'i' : 1..1.! ;t'. I KuL'i: :: A. tl'K I ; .n I ll t h ,It'f Ht' I 11 il.u k I :; :'I ; ; ; : i t N' t. r tat rv;"tnl. I. to i ,1 -'q"!. ,in n' I in iln, il 't I' -, : ,1 ;i II. ''
i! I i' h % I I'r :b.,
i II. .htea tr1trtatI "tl.llttr''lt' .s r -. .HIM taJ !hi:; i I'L 1117'! ; Suil r. 'l tbrtll; I I 55/ C (I't; ( of.I"S \ III. Ihi| ul.' \i \ ,'I I 1.1.1'. : 1 1111 I : \ i-. :. will !h.i .f..1! ." : t t !
r'tt
1'U..
s Y,' I. n.' i-i,S'll t .IV i t''ue'' i.l.t\ i i .'.lit' I'I i i I :i -I 'P.,!",I. j .n \it.t' > i.MS il, s nt' ,1C .r Oi..nN ; .. \ 1" 11\.1 I pt>i' I liru (1, i hrjic" a' .1 niv''l 1 .tI! l/.n/n. .Al'ttt. I 111',1 :> /ot/T.- \f.ri\\ \
|'
< : "
: ; "i {1..1,1.,I .L-litlV: .HtlVCll I.l I UlX.T; : Wl.il 1 : it'. I N V.'iii\I dui I .. 'J'r 1'01":1.11': .. tti.,1, : ,, 1 !:I l llui. I iJ ,url I"I"lIt i i i 1'Id JI"II .St all--. i'I.ii1. Sf ili1A 1 t.: '".Milt'! i' {

? : |h 'fl me '0,1 I iiMlU( in drtl'!> : ,t In". t (. '..tu.ii) (....1! ". lI.lItll1 i t .H.' ,,. tn v ..i.iI'.o, i*. v. :.'ran tin,...., fjli.ui 1111. -, .I".t 1 I,ii\ In' !. :, .. 'I \ 0 'II ii I jiini: ;i'?;. i it. i ij ,
't, r.t''ii ''ruin ( : I I 5 5 !r..< : : ) I liv, 1 Ilh' :n 'ii ', ai! .

.. ; 1" ,'I i i IIC.f IItiPlf': /'', An. :':'njtt.i-t'. 'iiiiiitt- St-41/7; llltnl.ljt. "Dl.lj;!ll'tl- sl'li-. uf \\'I.i.II; 1 1I1'f'.I| [ .IU"1! 1 v 1.1 \ Oil; J M I.n: vi: ,.ii I li 1 U'hi-lu";, 51! i l I. I'iI\.! I IIull.l! !'i;:ih'.KM : I'r. t
E Iv'd'ih ,lUI.'IJlII\\ the:! t'lif; ':,> Mi .I i IV'iK 1 .>! l\ir C'.Uuk; : ,ton. v.iiii 1 i.7 uliii !'i .11',' ..tol\1! I > piiiv. li\ t. '
tl ; ; ?
I ,:0,1', i .IPt' I i -j', ItI! ;.Ni" v." Oil) ,-iii. Hum: J't, )ilh t I do 1 4f
11'1' c
,
L \
.Ht'l"! !.I'.:,.II'I.I\\'t.t I'lMU'. I I. t' ItI"''.' *. \ n ii Ji, II ; s ;, 0'\s' ; i : 4.
flI.d 1 bd *
; >: i ,r.1.| LI I tl.i-! .1 i 00: >n, 111 .: i Mi'tiTlti'. < ;itii.. I III tit I n bl! t.c" I ; N n. Mi:" IJ-' to p
#
I t ,,1 i iii- I.,'lotiiit! t i j i,i l Ui :%nr. III f.! h.1 l t'ar'I I IC j -1 i!1,1 i k.i'.; : !, \\ rtdtyarl i !1,1.1 1 :K \ ,\, i' '. I I' ) 111' (I''i' ''t!,ll-! ;.it,i fi ii' I c.r.o:,I : r.'l 1 ii : :',- I e ru

I ...1'1.1| : )6.-i .i.t'i'',; i n J/:1at: :i: i.i ;:-.1.1'.i ii I 'J\.t 1 (1, t'I( \.t'( I .. 1"
C i: ; ; l lI -- -- I 'ir n.\: I Oil)! I \1 i j;, .:1,1:, !1' > ; it. i r.ri.i.-, : i Ci( f't l ;

i 1' I u !'i ."' t \I"'IP I' "I til.'tttll. t tti s a-; P.\ rr.'tI1 : o,3- ;, ; 1.\ ; ti .I.1.IIf,11I I Vii :. t,,1, i.' -i Il 1 i'tir I' II' 'oi I t' 14 ,1 I'' :I'.i.i'i U'x: .-ci'it! 't ,' 1 r,11I1 t "> t U ,i.t::11'1't 1.1".1:

[I' ,., \ t I' 111 i .' ::1. h.,1 1 ITI':"" IV'SHI |. !m-it ,., S I .
; gale I
I' II.: : f : lur
'.. .:::. r I 171.. ;iYLda; 1 II.rl'1': i. t 11- ", j y I 1 Ti.t I I I 1:111': f
.I'i .- t''adla'N 'I.1'. :.III, ;.IIln'I'II.n.III1"; I i >i I : I: V/'i:,,; -. ':.
.-. it I \ t 'II i \ I 1 1I ,
G. i I"r" I, : i. ,,, !1' '." UMM!" .. i'h! : !; u-'ii & t't'. i i h IIL'h! ;!. K'. .- ; ,ti. \ r I l.'ui: : (' i I' !It,1)1s.t,' :,!IPHlIII\ "II'!'('iln,'1 1 iluU : I I.1 ,!, I J- ..V'i) _. ( '!:/vx, : I :Mri-( i i kMallei 1 V'i::,', T.Tin't: tt.i'i ;
I '''I I'4! I 'I1 ; r
.
:: I .I! I'.t'
unlth'l, \.1.1' -I.U- si: ;. Vv i: I' IN 1 1'i.ivn.i tiii 1 11 'i I idtl an. I I. I'.t. :"Ms, V O. '> i I. n".II. ,
\u Ii. I ; 10' (j 1.1 i I :!ii M, N ,> i :., i\o! l.'in ( rH'\'I'IC', \ t t'I (. ; 17)1'1( ( ('. ; : -q I ..i .'" N '..1 ,
axe, ;' ,r. 18' ; j -"p innin 1I'r'IIt.njl.r| ; :M 1 'All\ > i t P'l .I! r. I U .'i. A: )M'K.H.! '
I :1, ; I I U.I i' I i.; I. -"M: n k-Silt. ::1'1( i rttl '.. h 1 Iru 1 : ; 1 1'1717.7 i : I
'. i : I i1: .i l'n' !i II' ;. 'iiMiy! ,' Fin- I I'.r s!t' :. i.u: :-.i.,. PL) :I. ,11! v- \.I; ;I'; I II'J l f i 4 .1)i )I I i ,'I' 11":1: t !i ilriti.tv, 'i"1-E 13)) 1 butt' I .I'nt iin '. I :I1'. (0") ,, I:: '.II"n w n 1 1

... .::01 Il, 1': U 1 II. .lk: .1 hf; 1 UK! 11. i ,n" '.MV'i',1 I 'n :'11"- dr.1\) !'v, ":01 'ut. M": tntll '\ iV ih.'ii:: J P.ij) A l't tao. l. I I IJ. I'nili. ';- 11. !, ( ( ,in!.I nllrt ) ; IJ i in. .

L 1,1,' ,' T'i 't.I' I. I \'J ollt' i"v t I. \ ;' I I T. Mess !J"f! ( i! : tun nnjiuii.iiio'i. :i '.ipMii-i" :arod '. 1 r
i.1 ? : :. : : 'I.- i U-J'M.I: : I..1 I ("li'ii- I'orlT. lIlth. ( (ihN 1/f'i inr< -1I'a'% ( n tinn//o'/.l'r: I t
I' ; I lit 1.1, d!, 7 I Otai(1 /, .\ti i/ 11,1 V.
L'i
I
y
,
d..IItI.1 l << K .II'.r.I.: J !

.' n ii ', i ui :i i i (t'ot.j'i'.IIII/'i1ls/ ., ? e r
,
.,' 1 Il"S. i "I''. 'l'd.1' i : Mi M i ', 1"I '.'" tr''i'; vt.icP. : ; ;. I, II'4 Imlii'i: :.r".II.! I j i.i) !a:) 1 I' \iatrr.r: '

r i I. I I Mi" I .1. i 101,1 i I r.lptul'alarr I : ; ,til'i .'r 1 'i, .:::1.1 i"' ;: i-1, M Tlio.i: ,: -, :i :vi.l I r.hurt' \1] 1 I' I It >vi' '1). i i, I Irai'a p-; uitri tOO ;.111 1 .1 I II I ''..n. ''"j".I'] k < M.1.1J"i..I'il1"I I E'.5'a'liit'f,11ij, i) : +

'i. \'. i. !I'' ''I ''t I i 'I i' i 17.1 I 11 I"I. :. \ 11'1 i 1 l"i, ''s. "'II' ,' t'I' liti-hv.i. (; I'utli', 1 II', luut I :i i. 1.1 :' ) (" I'I a' 1\I'IIt., \I'hrr'r. aI
i 1 .1 'f.'Ji ,''ll:) 'ir.) i UIII l 1 1111,11.! I'lii.'U: / S1:! 'I/i M \\10" I II tint I C'h : rTJMi'i'J \1'i i i .nt.1.I 11.IrI I i' IIP-I Sb'! | ; !ni I i i'.i 'ill oLi '

,.- ti tl0' .1.1 i I.--M.' : "...lI'I.r; ; i 1:11'1: 4S ,'.I..bl:.! Oi I is t. '. ';11 I"'u' v i ,',i!: ", ) .I.II'I'I' uuI.I'C; ; 1I"t" lIMJl'i.U: : : !1101\1':0) : \ull miliiiii; ( !111 linn

1 ','. .I i I 1:41' I u 11 111".1 i i .'. 11I I II I- t tI' .. I'I'II"11i' l!" I: I' ,I', ,' : '. tins ,' arA t
; : i !
.
< Ii : | I It wij,1 :M T1\'I.r.i t : MI l I'llllH"S) |: VI: I I.,IU "- )'I! l :"l: 1111,1.II.1'1 \\.llS. Bt'it'! : .nil" t i ilis-io'i' ilii'- :.11 rIItc' i
.
I'\'r -U'.iiih II..t'lr.
I { :
J I/! 11.1.11101 Cm
I .. i 1 .,1'1":i i i .! .r ..-t.t I' I ;n, lnls II I v', ; i i I IS Ihln"r.1:; t 1.'r I. i 1..' I 11., i | i i 1 't ih{.ir I.iii- !ru' q

S ,', I !I.t' .1 i > i M, ti.i : t.'IH""I! !1U'IJ11: II.J T .11''"':;, 1\ I il.I'IHIl: i. ,i'n' I '0 "''nil I!.I-: l'i' ''il ri'pfs OMI" nil -, !. I ii'. pi H.ll\ suii"" 'It :a i(1'1"1 i | | ;;"\,'inl ill" s:itn i. t IV.

.!/. 'I 1, ill" t. ,1.11"1'.1'I I ;is; : !Hi"l'! !'i! ( mtun' .. !, I'mi : 1"'r' ..ld'1:1.1., / / : ; .:.; HI'ntR( : hI Ih'l't ,. \ l 1 IIAIM'I'.I': : } .

> .i ''I II. I- nil) ,. :: IwJ I :> I ',, rd.. I, I-1 I :: .': ', i1 i n. : : .S# 1
: ; ; .. '. 55 .i I. .-* i'. :I. i 1 n.! \\ !I. r'lr' d. p.i : !r. !,rl.uu, ', l 'I iI,'rri' ', 21-". ItL.l11 .-: .
\ ::
1
I.i i : d -: .-, :ql. t t \j;K :.:'r i1, :\111 i i rm11.'i; : f! f) ", ..'I' 't', 4.' \ ".. ..t-_,, ( ft I'll.I tin: "il, :! : ; N/)1i t C.----".,,:-L.

... .1 i i I in % .1''i :
!
t. i i ,)f \ Iln I'I.: (Cii i\ r .1.i i ". ivy A i l.t t.p| i'is It ': I.'i | "'" T'I' ;T I th.I':. !'To nf f IilU { > l dl
., ,. .' 1 i 'i : ', ,\d'I''! t :'i.: 11 I I.: l ;"I'.I.I.: | J'..:'i : ; ;IIII.I .x.. I"'III| : ( 1..111"I" \ I' I'nlb'I i ili. 1-,1 i I. I t I' | Hi l .1.. .-c .>i will! 1 J
il I i lilt.i hie .- v! r 1 K.',.ti! r.l a ; ,, pi- -
: S. ? I I ., I.. I'I IS 1'... !I i. .'; ."' O.. ut '. .i I P San I 'e, 11.. .'. I i,') hih. tun 1 IG! il, !" i 1 I-1 tJ'rti'i: 't ( hi, M-lii .n 'HI .t" "' !Iv'I 1 i p.i': ." ,iV! !...I and I .I Ill-,(. i"ll, tt! .1 :. !}}'i

: I i J 10, I t llu l.i"! vr, t'i.! v' nl in, "' ui' :M t I t 1
t 1', l 'r, I'I ,.i.'i;, :, It! !I.I! MJ--: 1'.i.! I ? 'I', | ij '
I I i !'lId.i' iU,. 1'uttorl"i : 1 SMMIS.-: : : .\ \ /i1.i : s '
.
\ . : .. ...: -.". ,..- _.-..-... ,--.- :.') !b i': > '\i".n" : < ; ,"1. \ r'i-- Cl.ccsc '. 1 1 J.J 1 :; :\llv-I tttr: AJini >iis'i.i"i! '

: '. 111 <15t l /lr.t'II.: I : I i.
I ::1'' lter' 'I.r'/ t
:) :n> rli n.t In 'iYnvrhr 1 '. 1! Ijlh'\.a""I't.l ,! \\h1Ittva: i {,: I1.'r. C > is.otit' ion.
5' I I.'tilI Hi I.n.if : '
: 2>I i :ii.11.4 ( >jk'ini: : I niii ; : tin:) i.r ri.oit I IKII.MISCMP: ; ;|i" 111.,
:,aI i'' 5I f: T\th'' s 1 i .b -I ; b v 1,'."5" tu nifi PII i 'tin [ n' l i.. KI l'u1 i ri''Ikrt' Sii ( "i ll pipi's. III ""''r. ii .1 I '1\ .|.I..I.d| | by l itn n .I 1 i'uiii rltt, Tin' U-IM' I I.'.t '

,. I' I it 1'0,';' I t, ';I 1. : .a., on I""' '. i I... ;ii t ', ;" ,*" :: r.il I .iintui i .iI. ulLdL t 1"'rL'r 11 "d., rii)) 1,1. siijii'r |l.t'J'r| "'I..II... nl Minr" will!t but.tn,|,.d| in hv ri'li.-r t; ;
( ,'. a pi' t .. !ii, l I': (i'1.1Ir't.( .t.il-, I.. Jit t 1.1'11:1I': mi 1 I t',ir '. ii IiT ,- li .
; : h)1'" ; i in t i Ill tliu.I', I I. \ !''I 111, 101 do i n n't\ \ }' ioi) : ,
11..lu..r
: .1 ." ,....' "..11.1.11,1..\ t ,,1,1\ I* ,l \, .1 I I. I(AS' r'v I. ,11l:1tI.| t IS ,UT itlt,dt'; i Vl Mrrcinii.t.) ,, iO 1111," I : Iin'; I !. j.: '!,

I .l" .' r1i! 'll, 111.1 I ..l.Illil V :.1, "l li"i |i i i ua! !. ,..ndI I nv' 1.1| l h. III hl | ,g I ni>V *s | i-nrif"-Ii| t /11'/ IIt't ,.S ( t'u'n'' 'rr't.1 le 1.1 :
| I' } l HI I t :. :illtlf'll) It I l.ll.nlii'i' V I : : .
il I. ,' i I .I: I It I u .I.i; ,, iI i,. -- II II\IU'I
I1 I I' ::1 : 01 i ; i | "

; i
I I. ,"'lt' 1:1": I ;.U : I ) ;
I 'I 'I. I ; P fill I."., l'ri'c\' : .
,,'. I.Ill; .' > |ti'| i'.I | ,t .qJ""I" I. \'J; I't'S
'! "ll i-l i'l' I ll s-4 Ii I lI: i 1 ; I' .\ ) ) : ?
1 K : .1 ifil II' .1 I lIt..a. ; ;::0 his Oiniiti,
LIit.. .m ti.u. :. ii'; 'f ii...i v> iih ,|i' ,' i" l I.' ,i.' 0"I Fon'! : ; ; sa
.' UIII,1 I Ij', t \ I' !lii-t- 1,0 I"'I'II'! ;il '
'' l-l I b tit t't'.t'l I liI ...1. \ 'i1'1'| 'II \ i ; I..' l In\ I'K !Me! ,
i
all "I I ', ..II1.. :, I ; I.: ai \ i ji, :i/, 71 "il. I "II'I,, i: ,. I j i.: !" t H ,' t !
AIM \ J 'I" t. jn ahtltul
tilt i 1t.I I f 3ll"\ h.".> .1! I --.I' t .1 1 Iallt'l ,I:; if 11'h'i j. "II rt I I- (Oils t tE[ :r' tlilwr 1tIL' t ;

i i "' .ident) 111\ r. I 'inmi |'rt'p.ii\ u ..* :.. ,, 'i" !; .. ,1.1! i i l.toU. i i .i> fit,I ti, v 11 l.i II.! n I I'or :1'! I..;' I' I.11 I \ 111 LI.! li 'i shii| Si.ill': I .. :.r ::1''(' 'f .

s.i i '.5, ,( 'P| Irlill" ', :II nl -i\lv, eay' li
: i'i.' -'') -h i i t'i'' i.iti-n, ir ur (tin1une: I /\ .tit 'f Ii tV" paL ii"Mfliclvc-. t'r' t ip r n i I' : !'i I {II!) 'ir, d., .1. I II t.t ita'7i1'tlla

." '. I1 \\h! I'uiH-iitl- It1)11til! that thy Mi'\-,1'''iO'lhhtlllrJIII""NI. { 111 llltlli'! IU'I'| ". ant I ai .b| 411 _'.II. Mol.i "sc-, in'cI'C'; :: l I I' Itt: riiHf .t. ... 17'11'-trlcassi $
r
.
a.I'1I'J i i -,' ", lu ,,'J'I ,'hi''r.I! h ur nl Ii I ; A.
; v '
ll-'l\U. flllt :
5 '| :. .l -lit ti.l 1 l I Up III l.UUpUl; IJII ,a f\ \;.; u'ir' s I.U C 'i'I. r '
.(i,4 .istiuii.'i- p.thlr id ah Iltll, MIII l .1 '
.I
.11'11'K'J; I I'r
I :. J .I.l '.-. Wllll I Jill 1 l t'U'i'jlllO.I I I IS & -Jf 1 II 1 '.) .1 i .1.i ..," :I '.Ii apl I(t :. ..' ) t.
: ri.- ;
,
v IIi 1.1." sii! I t"r"i
I n in' .n( in p '.r6t>< r t > ion 1 4 ti I i" i J i
: I 1 in- -i n.' -u'l\ ico %.'(' dU..v. II 11 It.lali ui I !All :'i o 11 i ii'i.'i 1.1, c.ini : I dO/I"1 I II It', I It I .}.I.. J-a. ;.
,: 'ru ,nds! :it ,si'ii itun 'Oti.iii..itili1: I.i ;: a i-'i.I > h
a- !.. 1h !11"111'11 t i I I""II'\'II t ':I Iron \ I'M .1 Is! I i"I l ''i 1'1 i ''I I lot il I' 1"| ,: 1"1'.1.i 1 1 %;'iiw I hn IrjiM; .
1 liiii'i :
ilL; KM 1'.1'11'/1111'1' ol 4 s'n= ilw. i'in b i b in i-i ; slip, ;I'iori !Jun.) ,, "I| I fri. salr': P.C Ii 2'T: t
i '. I I'. t ioii\\' l'u !Itlh'.IIC! < tit uII"r .l''i Vr tdt1tiSpt'! .11.i,, '?> |i.H-i,0.; wi .bta.I.dt, ,, '"' h'It i .' I I' .:1! lie, UAVMONPi : i. I :
llrlPtl 1.1': : ;
I / > is I :: : : ;i\ ( '
i '
.
r '. 1'u", ,'. f\ \'\, l i"mt', CIIIIIIIIWII !I._, ./,//(/( : '. ""it( ( t i',' r., .> V',1 /, /. /'. r 11'1'." .it C .Itinltuuu! .1.,: '! {; 1 1 :! \\iih-r I : : II I' 1\: :' :IIr: ,, n )laH"I' f .

.. .Iio:! Ihl1 1 :'qut I I.i il n ui-i ".1 a a aI ,1 (C.lu'nI1.l i.Ui. il.v JOj fj 'IOil : I"I \\1:11, I 1"H.IIhl\ J,/ l
,
: '' \ I I"f : :
i 1 l.'i l\\\ u' ii" !iiu i, Ijiiii' liii' i',iriu hr 1\ '" .
Lli\l I
l !In 0" I :11' I
I h,1t u- I -
1..It (
II nv remit ii
I'I'J/. T''i i : l k'i' .jlliV t t 'it'U \ ; 1) \ it : .">-1 ) .. .us*! o-: .' II .1 ,ii I r if,nil i I > n.r 11'1., ti I'.u-: ( Is.s'l ;. i'h' th1,\'" I ., \' :01 1\ r'n,11."i"I ; !, J'I
\ t' a .
'* *" 1'1,1. : I !It'I'r J.-IV-1)) tat; ill 'I i "u ,- i.i l;. /1.I 1 ll7'. ;'tn HIM. ..I'i"r, il J "III.II' 1. b'" :: t. '
r'.u:
; : I .'. !
Vf htJlrt! J
: I' 'I. : III I
.a .511tH ) 1 far.a"II\; | I i ) 1 J,
t .
;
I"
'' ,1' .1 n I hit
: n 'I"k :
.. \ t 'I" I L. ta ili' i )tv'.j I Il i I.I..v I. \dIl. l I Ii I '
t ) ; .) : t 'I I "I ; '. j/ ,' I ,-- .-, _h' ''Io : I N"IM1.1 ij;' iflldn. ,..i1'11"I ti I"'I,II', .11,1,111 .th., ,.lh 1.11'.I"1'' I.. I'1 'J'

I I' ;. :ti-, li ','.11'.1:1'( I1' !11 '. ': .1"I'j'HI: I" thl.! 'itll" I t'' I'lllrl I.'r "f. : 't ,
) I'IIPI. 'TM.1 .
t l .1 : .1 I : tn It i on d. > / : 1 < ) I: dnl, \'IPP"I'I 1'.tp"r l"lr '. il'I' ; II 1"'I"'I? i : I, !
5 : I1'. I It I ilb HI" t II ,ll; : .> i 1.; .X(.' s V I" i i j i f', :. \ 'J -r1'I t" v !'. 't.! ''I"I. ,. l 1,1': ild l'Itt' : "'i"u.: a "
: 't \ 1,1' 'ii- f |t.v j ,. [I'L rl III'j I .j t t'd O'ptS
hal i '.J ..1'i ..Ii; r.' .1'.a i l ti,_ ? :1(I. h 'I. ', '., '. :,1.1 I'.'." .f'1 ,| ', .'- i' ) -, i l'I.n| 'Ir'd I 111'a'' 1',1,1/,11.: I I', I, p h.. ;. 'ft
!
( '
I.)5
1 .1 'lll> L'. .' I .1 I .1 ,II d/' 'Ul f.',',,1I > h. 1'.1 i'l '; '! "in ;ji tt"tf i ..: ;i 1",- !1ul'ruJ -> V 'll i'.i i, 'y ,' II I Ir:: \' :' i, 1 .\. '/ l } 'S'I 1
: ,
ii. '
,
I I-; '.'|J Jd I t. I I. *'. 'I ;', "d I .1 l lOU S'. ,' .4l ', >, 'I 'I I |I'.t I III <-. s. I ', 'I.' 1'I I-" I u ; |j| f .j t .{; :1 ,1, I I ) .' 1 f'" ) .1".1 r ," 1 It.'J/It : :II. _

I "i"l I:I M I ":i, 1111, I *t. .! !.' 11' 'p". i .t.l i .!Iy Ul .,.( .. _. '1-i :,i"j lVlii ._". __ I N.' I "- I', In"I ,, I (' ; / '
i n'' ''' ,' i : i > l i. .. .. 3 0I'I"I.: : ,; ) :
,. .f.. "j' :i i i I. .1 i : i in i 11 "r. h' I I', '
t I'-i; i.
r.n1 i i t)tri ni."lit"\ ; 1' t'\'o\. I pln'r II '
.
JI !
1\ i.1.1- i; Jn .Mil I it n ii'ih'r: I I It! t 1'L' I. : 1 "II'r"t : !. /
I, miI J :It: | ,. n r : :
'
t'r tl ; r'l ,
.1'
I I b-| : t I
:.S llv' l It' 1I"d :Iunit1 niIlt\.I; ;'1
ii'.cf'tn'r: ki*. 17i t I I' "
II I
: 111.1
lure ii I"'I
.
S I jt 'II i ur "Ht ; tl rol : IJ; b.l 'D
l\-- t
f'II.'IIIII'III.'| \.1 ,
.. h4It l ad"1 tltytnd..d( t i b, 4 .I Ir( In S i '' ,dIll' : i :.". i I. r-.'"..4'' -,;ih, I ll .il nir il t' \tv i'iik l'.iinl( :Sliip :4"1 i kln I II' >'. .-. (Mmd; "i Iu'r; : I !.w'J t.j, td q'Ir I r.t"r.t"t'
WIJ.lII.1'' 1 titnoiit! 1 1'iSii .
I \ ,
1/ (
lid; i .g '_".'.11\'! "til'HI'I : *( *.*/ti' 1\1 A ** |I" -.1' t h'O .1 I ,"i" l'/n : -' 'II"" 11.. ',1'1 '" A ,I. ,. ,, ..., ,i.i II 1f { .. 1
Tti ll I -- t
tltr
"
.1 :u-
I Ilk'.1 :
n l i l
h .1't "I I
vet tpl.4( / v.' I i> i' :I' / W.I 1I,1t'1I| llll I J''r .I' {l''orI'll' ) Yo
; I low (
"V ': I a"! nm: ;p 'Ij? "IIt1\'I.i I t ,t4\ Y't ,"' Ibll'h" 111 "'I 'v4f,( i'r' '. .'up.1', .>/II I !' II l ll1 I. O.i ( !iii: ) ;,5 i.; .,j.j; t MINI'! /vNu.l I :t,' I'! { ,, I
j I' : 1 4.I I it .ru t tii 1.1. h'I' #/"" ,y' 11"1 I. \ 1: / I I I 6 "' : I : '
:
I' 1 milieu lolli'"'. i IU, i OH,!= j' ;H.-II u < 1 I li'"i I'. ;orll'n.
I ; sad 1II'.I.I\H'h., \ I 'r >11' 'i 'vii'hi-i|. : ?'. 'h't h mi nt S f rnt "', ., > 'X ", i '.1'.1.11'r 'i )II iV. .| ,. ...Iei i4 ,'jf, 0lJ r'h Ii t :1l I 51 .;. 1'" 1'1'. j "'"hi' I. .dl' II rrn IS't llld.1 I !} Ilw ''
., IiI
._ 1I111 I jJ .J piuil ) <. j .t. 1"1 I I".r fl"1 I
.t iv 1,1' i Ir J. Pt IiI' Ii i ii i L't| or ;
'' I II) In I. ,Ii '. ni, ,i T.I'JliIlJ! ;. Ii 11ft I It. un' r'" ', d I 11' : tl.l.i\ } 1I
A"II I in ; t ,>* <* 'Ia' 11'11 J '11 ilL I i !u d.) : : ., UII' dud 111"J IiII/'t I ; lu ..
\ I'i: "n ii- I 11)- > 1 5';" ,, 1
ii > 1
f < : ) It I t 1.1: I in. 'tlI.r! : i .r |1"\i lo" : I ( .lt. }
i : Vts. Ct'Hj'l-4 I i .. ij 1'1 'i .na .I" ;"i' \ : ill, I\
> ',' >n I I flu'l'elIll th' "IIl.ld/ :,' '. .'. II.tIt.IJIC' : IL ill'
ii .
y latru.lIr JII 1 i t i 1,1 I A/
| ( t.'; i.ttj; :; a I -U-., ; HJ> v 'I i vv I"/i : i. iii i j/l I'd .! r'. i )j.n '1I'OI' "
.
,' -. ,' l 1-: 1'1"' ," irin.i -:1.110': all .MJ l U :4I i s y. :v PK '.1. I J10: \ I > hl P'l pA 11'( I'M> "i" S u. I !, n't;' 1 liiiru.i i fi "arI" 1 fI 'ar"f. ..1i

'. I a i : ,: M : .', i'\iiii-i4' v. (nil bout! 1,1 v ln.r. 1 .it( : ., ., _. ",__ i .in 1 t.i ,01 'I I I Tint's I : -i,
Jj'nr.l :
!
r. u "1'I"" 's: !,i'l'' -. I' 4.-. I'llut tV'11't .,k lior iil) P \ Y i'v ( ). Jin'j' IN.I I tIIhuit (11 khr, /> d./ AW'.V .!// /"%"/, : ; 'I'iill\-O; !I j ', .f' BttmoJt, tt

'nu' i :' i-, > il ir,ui 1 I t.u: iut t.Ut'K''! s'up'! o' V 'I| 1177, r f> I It in \\'.,'.., i iI 3 ITS; I' n' !"I\'I| froi-i iVipnroi |,,. \.fl :,' "' .1.J'J: : Ti" rn"I'I' : .11"r :i 1;II'A: tp, J. .f'lu'h

II ,. i.in I'i .'t <' <1'.1.' ( .' |Il| u'1, | 1'1. :ol_ Hilt.h. f.lr.II'J;: .. .' I !.
, 1111] "I'I"'r.( m tin ui;Ut t. .1 pfd a-I iJ I ht nl"I'n t fltvaaa\rf, ? I' t"III"'l/lq, I 111'1 hi : ) l4

,! MII' "It'' in latha: 1 i I' the t luiiii', ihf luiiy- ( j 1 II.; -!, \1 .li I (- I i.4.sr f: 'J : -. : :, 11'1 II Ir C Conk: :ml I \1,1.| | km |l'oIl1h. I -. j eiI.. ICOg" .t Iiullt4'i

1 '1'1 1,1. III 1 1 i ui ,'p'l .' w1el: .1)- : jliirS t .-I1.'t< :; t"'Iej 4:Iti-r ->UJJi ). hr411.lt 3 AMU.I 'l'ox C"'i I. In::!. ffiu ,I--.'I''I') | ( ( V. tut, ., \o lo < 1,1, t
'. 1.111'1'tl'f| ki Iin4; t'r l. V"U- '! M 9 ? -liipf' ml' I'I.IIIIC: i ( (' l111'N. '
P iion I I 1 It. Sw" It. nun 5 S'r' iron t'it' <*' .'r "i. 1'/< l q( ?rrrran h.i"I"' (.IIII i .t tt'

1.11.. ,.udIIUII| ; :un', (till'.' utllOli IXN bM'Jux '1\1' q'lI i J'-ilfy. I Ci'ii", rif..'*" M ttt'A: n'/-"lt.l.. ;, ?. 17 ( I Fur ;.11.I C'I'h| C C.IJM, .}- I': \ I.ID: pap .. 1\ .111.' 'f"'I'j\'I'.IIIIU\ IIJI'I'IIOJ '
)) "IJ
)1 ,
'
-t 4u4 IILul! I::1"1111""' $ IK-.II" uitj !; .If"/i"/l\ r.dJl'I'MJ ) \t i''r -..-.-i, 'III' d]I"f u ,,i'i! i' 'I'.r.| An K fin| 111.1 I 1'1101'.111'1.' / S 11'1111'/1".1 I"r htrllln:1 : J. d. It) bt lnth'r1 l '
(u l / ti .
i
II t 1,1&111' .
r 'I i S.I-I; It d'1' t C'.I\' y 'I'1 .11.1 t1., II I II i
''I 1,1 i \ at1 I clllIdl
,
1 i if- Ini/uk; < A. ;''. VS.IH.! : I.h'"V .. raa b _
:SftilU'i' : \ i O. fiiKf.r; ; ij.y on h.tu.l; aCul. a by drt' I. I. U. '.r"i t.n
1.,1 I 1 .',!rt uk up n'l'j' ,r'I hl ,In pi. li' i-- tit nrt'i/l i I I I' 1'10&11111) Id.ly IurtI ; 1. a1cJ \ViIkiag ot I II 1 r% II' wI : I A. fA 1 't!
a :"' S ehut. I.LI'il! ;. .fud ,' ;
11.01'I i 1 II 1 1'J nl'JI1 u l; tit! 'hip'tat I' d' ai. 0/ li.t'i'r 0'
: Uo'r 4f"f -.1 1 itJ, 1Nrlu2 h.*{; ol, nUIIJ\h 45 (- I I.: SIIJlcrfi'e, rl.Jt.'', 1:1"11'I'I' ( {'11M,:, Mi i s'J .ror-, 1I1I.II'fljfll'lh, l --- __ I I'' n l. 'J' I' It '

,., I'I'; I D.U,1j, III at'rcit .in I detr'y I II V ItUarl, I 1II"h. Phm. I Ilit-J'ur I a'. I ",.I.'ilt Isp.: [ ; Iud C ;" 111"111") .,, ,,', I lint amt, ,! <>')1' ',. ,Bur{S.,t. \dllllla( 't 'atj'; ; ,$ R;;i H t 11'IIZii'.1111 \:'
N (
I 1II"r\'h If.a (
;
." c.tIIII..t'; Ai rile II lral 't I lId! lit-! Slurt- C' ,'|., iii! I .
t '.I 1' pJwr; t' "H'W r ""i--, |/( l.rj |Indrr: | ; ?or a 11Illilau aI h. ', 11.,11.1'1I. b. ; t
:
i$ I ,i'j "/_ 'I ITI AIth'! 'lip 1111I't.) I -III; ; Y' nMh,. HI'ur.l, ''4'hltu; 1 III.Ug.II{ J 1'.i O"lfl1111 trr4. I f.rll""j{ I I 1t'4tlr. r and .. II 1"1' II II 1'lafltT, / : ; : lo.tn IJfl"r! fJl 1111' Honora'' i r\

t" ''I 'i in ciur'f! "I' tin' IIL..I" ';'tic! .vou.jl1 Iu'1'rr'r '1 Iniiifeivti t h 1':1:|,., \I.alt'IJ'! | rr ... \II..r: ,:d .t di \\'oIl.rlfI..t ,\'alll'hi./ wall I.e.JII"I'" Inn ; I't llira C.J\HIV I'ourt l.f J 'o.'k.ou .: r it" ,

-t i '..' ,. r.euvrrCJ.t j in So r i r rill l, ori ai tjui io,J 11111"* t"nll' lI'IV.'i Fj I J n',1/ / ; ./* ,Ilid..lf/wiI. h.,'t I' "b"r I in 10 the IIIl' hi211..t bl.Ill'r before the Cuoi + 1
11I'\'lIl,1'
.; U.\I!# )!Cimi.Jlb! : ,1ftt'1:" a d sAN! n.HII" 1"11.' ul' ari.1lhl. 011alllrda: ) I.ra! t111 j
\\'i11I'i''to1 J.Hl11.Irl
i < ) Bllut... 1'1:1'1: Ha Itie IAn.I5 n
L. ; ;IIIH"'ofJi.i1'1( ;_(illhleloam"Q- I .Iii tits' Ialt'' "I'I bt'on'lIIg! tit '

:4 : '-'iJAGurly.! 1 I..h Semi* Mr. 1'.Ii" 1511 hi 11i r'b W1f"1t:n' I 1 IJT fI.q'I r. ,'II't'I l t -'i: -, .,'? ::1 NVHIul i A'lon. Sit; IIP.ttlll"'r"; 1'1 J irk .uli cUIJnly rlr- \t"f q, 1 4
i cl'h'tlc'Jrltuult.alttlit
;: I t. rr ',rn1'n',htrnttttall IH .J>(pn.It1111.I '.n) 'd, t'4'dll" I I'Iar. r' ilft".l .f 'a"" 1 I I.t! ,, W HI ,,I.J, | u,1, J J; ) J.lt IJ 1":11I.Irate irnvaUfn -Y"I.IU.I1II1! I .Vew ''j..juju t 11l'! /hind'ti ::1 t m 'err. 111' IU Ur Its. n f. \ ,

t I }Hi.; I "111 II! i -,"011.1) (iill'tliiij..(J Jn.. 1)1 151" 't U It-uj", jlt I./t.1.IN IJ) /111HI I III! A ( 'II. : I I\Iltltinarrt' WII/i.ulI/ Ihlt and ntftet'1..

: I I.' ',,- 1 "Yr' !lue! i-j'iuttt| >ult Mr. ''t'itW4., t,; bt!If" t t a'i4 '1 t'ia14'!ti;. '1 I J'II I', : 17 Vi'.id'r ,tri'tt.l ::3, .r'II" 1 r lrr)t il".J 1Il'.rrIII" "j'llIdIl2111l'.II"I.ftfCulf.\Ian' ,! .
:n.1. 'oI\'t'r.
.1.I
i uuc; : r. e. --ififM 4: t.1pl":'. j ,1', ".: /Ii Th."I"\'IIIld 1\lIILt..Ilasor.e '

-- .. 'J tiif: f 4H.il, FJ. I ; / UII ;
I'III,1 Mn-ksUK-jr day .f.IIf'; '
& ,. )lu4 '" 'ivetan4hr-4ktb) ,
.' 1 the \\'Uuml.1", nlitt.l illltf'! :m ;,"r 5 J1 1 V 'r "IJ i.(1.t: y \1,1; Ly 11t1"IlJtI. .\ Co. :Jo hi 1.1 "hlJ'l1. .t kit nl''f 'I 1i,\ It .MI (II I'OIT. 'lduiuittattir. 1 io f

K;' Hr I l lt ef trill! <*U .h i c"utcgtv..1 tuq I .. .?. M5. _,___S_-- _. ------,- -- I. J I"' I "* 17, \\dtfrn, f'I'' 'h bl I 'I"'f ,r 11"1 'fu1iU., ily. hl'r n;I'\lIIt. I.I IIAKWSOXVjno j ,
'in .th ;
L
the
.1
1 ;
;!I i IJ.1 --
.1.i .. ----
-
I Ir
: .
-
: : -- .
BIH
I\\\'IHat -
u : '."r \ *\ ri'i .. "i"UIt"- ityJh1 &tinII.1 OW I I'ln'irt'llas! and l'ira: ; :(;ol lE l-. :;116 I' 1.lrI 1, \ }
> Jst': ,
fit if. fct = .
jH'i ,
.Ik
\ I ,. ; Ji, T>iia .tt* '. 1','. tilt". 311 l u'oJ I l'f.'J'1t",1 t\ '1'1I.tt: lit. I ;'HH.', 4'te L y' lII/milt'1 .\. :11 ; l.iH'rr'vw Salt Pi'i..\.1,1.Itir'i, .St l.cut Wiu!, nearir 1 c1uat( 10 If a: f.

: !- v} I" t" j.'i 1'1 ': ; Cltl l1 .
'II/i"
"StAttr.i :: ) I.u'l"
tIN rJ, C'I t A' and f'cti ( 'hamr-agfu' ,
*!' \V Ipr t / 1. l/ f choice branslrr .
n' 5 11. tV '
( 4
: 'u J lser+ : w;

_
.

,


f

',
-
--- _.. t. .. >
t: {


)C .-..--.-.......-- ...._.- ... -
_....... ___.. ..-.*. > Y ---
w-Iw
I -r. It U'l $ ..1tll11110111& ui..h l. ----
r1/r/fli/lf
r
Xvvf t .1 .h '
\ :, : 1\ ., ., .\ I U' i !d II ,uii i ( n H \111,1, 'C' S1 J '1 I." r- .llhn 1 I .'I'1111Lh, :' npN1: I' 1'J11t Hiram i \"'Jr'l'. |II| ,II:"" \\' 'II" f1/IY/" + /1 r

1)l .1.1 .1, ,,,' n-; 11 ll'/' t 1'' ti r III' : \ Atifi "'. \ r 1' : '" ilj"" I I .1. \. ;\ i-..--inr: 1"1111 I'.H\ Hi'ikiinl, U..1011l1,|, |II.| p

1 ..7.ttl1111't a.tI.. 1 ,( '. 1, '. III '. \.1 I '. i '. 'I.11. x '. '. i ::1 i .' :, ', I Ii,( .... of. \IS"; J 1 i I ir I n.! n .|. !S< !S P:. ,I t.1 t- A Lit !hall"nt: ( I 1'1 s-.i 1 .{" rI!!, m.-r.. hir.-: 1111,1, | ,1),11, : i i "A .: .

,' 1:1: ,I' >, { .< < <..'1 j-ft'M-.n" :1" : t 'in:I :.< ''I., > ". I \ ..' ;. ', UVti'; I i.1 .r !''i.1 II > .,.1 I I. Iii 1 ]i.) I i h.-rs. tnirtintf, ii.t, : ,I". 11111111, ; ,,. '.. ';
I
1 11' 1 'I I- "1 I \ t f. ,,urn A ., n i I. iv1' i l t) ,lill-< I, !1'.I I 1'! .' ll illii- l.ll,. 1I I I "him and, ".nl h' ,| .N .., ., 1.. '' 1 .,.,

7 i it j i I. ; j i .1 i ," ',1.\i i :. i ii. P" ... I II:I '.L ..1,' 1.1 li 'h l 1111 ::11"1"' 1 '' Jiook-? t 'It. ; : c' .

1 It. ",, '. T ," ,"' .. I iV '' ,. ', ,i. P r .-. T.i'i l ,h', ',IIi. I i II'I !li I, 1.i ,ri., :' !1".'-. 1 I.I" 'h'II" *t.. 'I'n'// ; i Iiti".111 I All "/i/lim Int', ; ii--1: I nr"> )I' : I'r S ,
tJ r. \
) ; ll1tI.: ; ii'tiiiH, -i', II.'n'l' i i ...' \\1'1 ::11,111"1'; i i-i'ili'1 I .ltllJ ii! -IJttll.lI i'l t ( hr iilrt-VC "III| |!. nti 1 file I':' 11,11':11.: l'jh\) J.. i
1' i ,
1 !'I 1
I
1 llM ll- i I IH..O'h'l t tf I.
,It q i N 1':1.[ : i.. '.1 t l II', 1k |-il ,iM.. i .il!I d l "i f 1 1' ,111l'.f '1(1( .'It'j IJ-j' 'u alii I 1)41,1: ( I 11.1"1't 1( ','!i.llil t: I'n flll'll III III jHIl'oI I t- >. al'p'.11 .'.1.1.1 I | |i- HI.I t tin-. .!"d.lt'I1' : I.1"' I 11 1'61 dl,'t''nl,, t.t( 11,1, nil I--l IItl, .
r n I 1./; t t,1 .1
Y I i. .. .1 I_ .1 : '.1 'Ii'' ," -. .ihliiii.., ,o la.' .'a, ''n1: ,' 1:1'I: I ii' :S-f-t i tit 1 t h" ':.m.-. ;l' '- i.t.l.n.M: I i :tlii.1 I -l.it.i': !!" n s'.i-.h i-av 11111';:, nil! ,,1',1, \/1 Ih' ltNht'It' \
111"1.1.1'1.1. 1111
I91r'I. li! I 1 -1 I n i \ 1,1 ,I..?
i..t
M 1. i !
i ) ::1' i '.. \' ;: .\.1' i 'I'! "' : .' .f.t UAl.lXUM: : 151I:! DP.: :ml IK-, ,I 1: .t: rot t', :ilr1'a: r :an'11-L, I ""
.
a "
.,1N t
i i .
I- < :111 ii r. 1/1 j jtr j. j' h
i I d' i .11. ? \1"\:,
( T .r 'I: r: i I' utn 1" .I .1 l 1 I 1'' S \i t ti, ni I'-t \I'i: liniil :! \r M. I II.! 'MclISIII! : ) !{;. :alt. t tale. ,

\ J ,', :, f n 'i, -1'1.t i / i : i ..'; i. :;' I"i i I' i 1' '1 Ih' .'. t I'. 1 I" j L, :, > lov' I 17 '.''i Pl.v:: .\'1rIaJal'lllc'uJa I III'\ \1. .1.; I lia'r': : Iii\I: .

1' '. : n>! 1. i1.H'iiii-oi! Hi l i-lilrl. .- -- .. -. .. -.----- .- --- Jan 1'1' I IS i '
1.1'I
t r.iti'tii-: -i"i i t ti > .* HI l h>i |> T Ih i i 'I i t :ii; I i n t. ii. .. \l): .. "
+ .1 I '. !1' : "'1 !u'! : l'i \ 1)1.1 h'lrl.tn .
I
i
n M ; .
i- .
I ,\.1! < ; II. > t i !; i i i 'r" ; i
A ; ,-
\L:1'! I
tilt ilt I ll.r-m!
;, : ;, \ \ ; ; ;
7I ; blill'I! .I. ,10'' II. .1! /111. ; "I., 'h' Pi, tnkl 1 n 1'1111'' ',.iict. |II lS '1'. Pr.itiUiii f. 111rrlrrr'Iliru'ir in./ .
t.l\I\ ii( ii l" 1ITI.L\ ; ., \klI'! !! n : v-. i | i .1/-ti. s 'univiii' j ; !SIlpi' mr \\1tl! 1 J 1111)6, I\'r" ;, t.
n'I' i 1 1 ,i' i't-ir IM II''It.l.I i 'iS; it; 1'it' t I I. \ -1.t:; '". II 'i:I.1! I rnP.J : t V ,v. 1"11.1.1.' I'Miii'-i' ; I n: I I. 4.( .11''". T !', =Nov.'I'-itu. !h:> t'i ', ,! .
I I'1 .. "'I( r.: lii''ur'lf : ''II' ; t \ ".. n'1, I..: .-- Pilpit < I.I> \ ..
i i ".un.'t nn \\ i : .1 l .i-'i m M, ''I"' i : t 1".1 1\1: '. i i is. .AH'! III1! 1.1 ; ), 4Yl. ,
I' ,' 1 I" > I ti, J i-i-ph i tl ', -i 1'1! {t. ., : I I I ;I J ,1n!, !iXinn: \ \ : 1
111 $ mii I i I" 1 1 "-i !f'i''n i'rili; \ iui .. n-r- / hn.-in" i I S Dan a x :MI '
I 8J 4 1 A : .. I''i .' ,. ', r h'tt* ll 1 'it '-i.1t. t trYY Ji II '' > i jL'! : s.V Mvlo, <,1'11\\| I .1: II .v .1.( .I I i, n (f i ;I D-iv-li--1 l P.ii'iv'i: I iti.l:. Jo I I 1 11 I.1, '" -IM.'li I lit! I ti I ,n'i ?< |,'' k : '

1. ". V > n!
i.r 4 H; '. I I'1 t i.; 'f I tls.V 1 i.V.M: it. ( "I.j1'11,1",1.] : )! \ ; t '< | Tinil. I.-t r t 1.1'I i.i-"i.'n rr-nii: :'i "I! : :I.- !1. .. -nil, hili I nitrr' :- i: I p.n''i.-i- i in iri.'! utuli! r.tylr I'/. .. : o.j.! p.rt.lt.V;. : ,. I. I n I I 1.j, i. I L': .' '

1 t 'Yt c. / %; .-. \p. .' .I.1 .. : ( .' ;.in: | n\ \; '. 'i .-I 11't: ; /. It"'IhrII, I I.- 11,1, I p'1' 1 I. ti-- 1'1 1 ii-i"t'ii!" hi.'.! jinfi1 .. :" of \P'.ivlP.aitl: ;:Jltj! 1111,11! |1"111"1'1" in l-iv.li.; : 1 I--.i.tri.r. .:' ti., ."?. .
; J I 'jin ,I'M in 'I'I 1 ; I Ii I ::ii'U i.nr-'ininrr'" f' t .
,
\ I J. pii.l; 115'111iIN"hi \
.
vl I.. n..I1.'! '
,' iiH'lt lii'.rrli. I .
t 'II.r '
} i.'li' ; '
f r )1 I II\Y\.> t'< : ). 1!t n 1 < r I1I1.vllld 1 I I Ii '\\.t 1p 1 I. 'II ,' < 1' i :; '-i : -i "'nl! 1 .iI! .> h>'. nr ', -< !' !I ;H'' <' i i' 'I"" '!, i It :nn ,,, ..4, -I. I.n : "P.AI.I'/Pl.l.il-'Ii' ''I"\: in!\ 1 P.1: I 1111- :. Tidit'tiil! '\.. iiiN: pn.l. nil liriii'f! ""'('. ;.1.,1., 1'.I'r .h'iiini, ul.1 that. l.ns,' !\. I J i'!!!,.r, !,, I'I 1.:, ,'. ''" .
,
:
'1 1 4a ,I'M'I h II .' "II',! ., 'I' I I' ,I" !. .1'-\I I5 I A I1::11'\1',1'I I'la I II"I,\' i I n iiif'n! : I i.l t tin1 in-'iui'ii'ii' ,.1 t ilniil'fVi, -nit:, r.ti.l: an "1r. :Mn, : 11L.e JI.ILI"I"" n iT,' -.- ,",,,"v ,

Y Q yl'1 r ;oj liu-( 1111'"I'1ISU'a'i! ; : ::.- "I' ..1 i 11*-tpn' t ,, nI I 1,1.,1.| .1'11' tL! I i''i1/ ''t! 11iI." I I.I j jl 1 1 iMI-' 'fil, l I. .ipp-.it ..1/.1'.1.1/ | | l in :tl-L-tli-i l.iiiitii! : l1!:!. 'llip1 t In! i-xpici: : II (411111" I ,til., ,II", t .

1 1 II i" riAM I .11'i .. .. :l l' '11' I.i ,'idiot; 10 W,' I"1" h." '(' 111 "I'f till i A'Ml'f-'liinO) I PMrifl.t i .ailtl't"'I, oi'ilii.u't-J ilie siatnte! ill Mi.li: tv.1.ti: : ,: .. .!,; 5 1IJIC: : : \\ 1'\\1' _
!! ; n I t..
h r :!'l'i .H I s -Mr.1 .' {t.-itli! i I" :an 1 ,t !i. r- 7i'i ; !,rl.l' .. .. i. A ((1. r4l:-: \I \I! ,.*, :Mi.I: i t'loUul.! I I J ) :\

,1 H I > '.. :* v't "M 'Mt <, : (, :, :. -: "I 1 1'. |I"'V. t P!:. .->-.-. l.i-\i--vr.! : J I' .:1'1, .1.11; S-ipcrior ( "'1:11 .SP.MMI'.S l: A. IIAVIS) : .1. Dav .V Co"J.lniVj "
.. .. .... :!". I
l-l-
-- _. X.-.i'-n1)-i; : ii-rin. i '".. ,: .
t- 'I.I )IX. l lv"> 'I: I I'M 1.1 I 'Jh'V.! v II' h 1'1'11't'y. t II: : J. .
< ; i 35 \ < I' > i'nU'5tM I i 1 "r} o.-iil I J 'n.-U-i'i-ili-af. > AIII':' \.IIII'II'' 11'1'I.I.M'l' -1 1 --. ---- --.-.. --- -rr. 1 -} .; r. ) : :p:
' { '({I+ .IM. /(1"11"f'.f/ >/'. 1 w.! Dim :?. -. ?:':1.'*1IINI' I I
1 I U. ,'"lt Nl.-ois; i \Pi.n, .li'i! 1111'j." \talat'llh'ulu, H ; .t'( tiel.. All p1 : ':, 1'ii'T--1' I v\-i il!| pi,. .

1 Il i j- : :ItVil 1 !, N. 1PI ). <: --iMr, v : < ,\.1. I r-.ni.; l-l". 'I 1 hi; ,'h.\la r "'ii'l\ ill uiliT- in) !ci--! '"d.< ,ithcii'i'V t .t.un.sN' s inli: I Pi, i 11.11 <111'\t"1\ : 1'1'( 'i'1.vs :,:tIIOII"t1: III I- !'' ','I4I'I--'V.' | ill li" .'

1 !r/i iii ,! Iii I en! \' '' ''I1'I.'n'1! \liui nti I. 11.,1.! i 'ili,>- ,I'-M' >n it I t i'i- I,11'\'-' -11.1 ;tii I 'iri'i'iipt !. l- ( Niu-"iiIi-i. dim.' ,l-Ii'-:; .. 11.' on t I >Ir I"Id I I S.,!'ur lav! in J. ,", ., i | ,
.
"Vliihflij.-rii.! : j Pi--ir -I I .:. s.1 lI''t1 |.1i .!''' (f. I ,i-,' III p' 11 'I..) "I'>| \I.- larilii'll lllr\ III Jan '4 I1: I :
1 11 p-it ,
; i '"M 'IT vl.irv ;.a.ii.i > "I.h1' 'I !Ltg:1: i.s lo\i-v| t At"t "li'illit:\ : l.'l v-'l">7 Oil J ( '.

) >> tl<.' ; l.iH. i } 1''lh'II\I.1 I ) \ l I n 'i ,i-i"* .. 1 i .1. 10..1.! : 1 1 ni", ii," -ir :'iij-t; > (i- -'.1"1". \1.\11:0': i.i'i''i:! :: .1'| I DAVI c isf i*:* i i I i ).:tIIt:i.-: s ;-';iM t (O M1. I, ". J. D.iv.V (I',,". \
; III'II..( :
,
'
; I 1 Ml' i \ I I'r' ,i1 I". .- 1 '"I'i .j i !! 'I' Ill -'1tt i II i I i i p' ,. '" -i, ;I"J i I I-t"1 1I I Ih 11. \Ir/1' I'MA'M. | Tli 1, ii t f ''i'l.' t ,1.! 1 ,-ail! n b'I'I ini-'n' .:-1 ; t I"' l.tii'-' ; ;'. v" i P. ;' '
y j 1 ., n 1':'S' : r .L A l I'. i iltl' n1' I in l IniH H : I "
). .i 1 1. M i i 1'0. '; i 'v, t i 'I : n"'I I ; > i i l o ,iii '.I IIfth.} IIIw.I"a! : III! llii' i.li.mn.l.: (.ii.1 : )I' t" J .,1.:1: U'l!, .r!: i.

: . I'' ., ( .d! ,-. { t. ,. i 'i-"i: -1 1'. MI ,,1".1' ; 1 II i *. : nlu''iir: I i ( 1)l > r Di-tricl. '.JH--; i-1 I t i aj'; !p -r ;m I l p'l'| ,, f ;to the! .!,.,.Ja""I" tl,. .:n Ii. ,i in' .\lt"| -i-i I n- hill: icvv.j i \\ .11! ) r'", ,
., \1 \11 i ::s -
A I J.:
.' ::1 j P : t ( '. t tli" '.iiin-, .1.. i Inh, tu lli.mint'1. I n! Mirli, .-: -i. ini; I Ien !--'I' ': :. .III,( lit b-'i .
Puii.,1. I .- ii.i.r ( 'dltilir : I h | -n!1' | :, |n.! ,
i "i 1 I V :, I I. i I P J q'ii< ;alii I IV"i "n 9p'|
I 7 f :: 1'1111.I !1. :fcK.MMI'.S: I : : .(I' DAVInov.1 -. Hi1, n 01+ :
\\Lr I h .* '. ii'i, .. tra. l-n! [. :\1'.1111; / i 11 "ld -.itn.i'iiv in' jul( .

''t l d.d) !i)1.i: > I : : i.i- : I ",iTl -1';: :pial'il't: ( : ol' i:. :;;'icll;: I 1I'r'a':i,' linn i.l J.P.. J.i, > I'Hi'l. : > H.. .. PitAtv.::: ... _. ; --J '1:1-.:.'- -l CI-I Lt: .. .1' ,I''t', ,
-- --- -- -- -

4 1 1 k I'll; 111.1! "f' < t'l!| 11'111' "; Iv.iu:' Cirn: Ira" ,\jr-i.; A, ', (Pi mi IIf1 ->qr.III'lr.1: |' ."- ., v-fv .I'I, f$ A(Di'i.i--"::)' 111I1'1111')1, .?:- .1.-', I i !"01" .\ palu'hiiolnii'U't.: :i I Aotirt.\ ; :; :--

t")1% VI) t U ,iML'i'j, I ;'NHttr.; l'"i, ii KIIt .\ II
-\r"i
; i1 vt ., V- ; !111/| hl.-vf 1 MclCfi'. Al.i.-i-} ; l lIl :N'-I-ni lh\vl'\' ) Pi.u.k'iin. :S: 'ipon i T (('"u! t t.kllll.I' tv t. j,I {j \Vllt'l' !f t-a ':,r''Il' ,r. :
j ; ::
l'i-r-1. Vi."I I
1 1',1 i> i ,!, I i 1'i. nt Uv\ n tli <;:: ;Amn! .. t I0, Innnt! I S I 'lid k-lt Cuirif.t \ t'n; '. 1 -i>-1 t I ] lit: c -IT i i I--I i .i!." M.
t
11 yl 11'\; \ -. t 1.1 t t1:1: 1: l Iltr'I, :, I I' i '. -i' -n'' in''n,,1 I .j i t': 'i, /IJ' ,T".I' I llrr.!; .li'-n-'iv! n r-. t ti .! in'[ 'nn 1I I l-'t !tiniiii I !!. l I Ii WinV \Hi: .h.ii 1 K A I.nt :\lIa'| ; LIn, :( l.: |II.: -.- I I.:,:'I: I t' I: .I ,".II'I td'to : ,' ;.1, ,

.4 .".l'-4 ."--' -'trip :\ 1'1111.! 1 1( l!I'IH! ''I ul'l In- i 'I, : i < .' t "I 'i---! > ll' :0,1) I I | .i M'll.j.PriUTI\' t: \ ,':! \ CIIM I P.: ,\\ -, i ti' iiu-llj I rn. lj U.ilu.i.:' :01( Mil I I I .4 I I h': 11( ""p"II-. I.I : 1 .

&1l4 v "( M ;[. ) ')I! {I'n, I T; I.1 I-' -. !MjMir-l > i'l'\' it n j i 1'1.! t'I I .1111"I,1!i 1 N'Il11. ': 1III l ,I \ !*' ,' '.-ul I \nn I n 1h''!' M- I j. ,i' "- !t' I Iuei.r.: \ Lsl.a\ | 'i.itti''iN! if' t'-ti'i-I : iiiiilrr' \ ( ii.i\! \I.| I P '(Iii,flld, -, I I-:!!' I I II! ; .' 1 1'a"II'I"I'

'. ,' k Y 1l .I1.t I n1", :, i.i- 1 LLI: t I'-/ ..::1.! '" '.' 'iii!o. <" 1'.01'. i "i.iiii.\ ; ', :I.. .1 i .r in, .-i !II i iiin/ !I' fi t: : *, tin.-1 i ,1| lli" in-tit'i'i'-1', : I .f 'h ""ht: .vt -ni'! nn.) ue' lit. N'\r! nt t liiirUl'ov.--: !: j ; | l ; i I. -. III.I\i | i ltl'1| "" :n', ,

( r/1 i i''i' : ./. / 111 J .? ( ''::1. i flit"{ i i i-i i A (u. SP I : I\II'S: '. tin. ..I !lu llt'J'MI! .'. ul I ,11.1 .,,1 tu, 1Ia.' t',- \i.r, .-1 }i..n. flll'll! ill .Mill, V.'lll ,'":;ill '.' ItI..1" 11\- 11 L |Illh[ I n.;i.1
. !
r./ 1 :
t J :al.l :, A'ty! 1 i 1 -. -: -. MiMMP.SA: : ; I Th.! .I'ft-n'l.iiit: '1 :1111 1 nil I oth'-r- it.i'-r-r '. 'nKnli.iKititicit I }: ..- J Jt I t.: f I ? i i ,

H.i: Ti n" < I I ;. i ;i'i i UP-* ""'. I I I I":' It All y. I'I! I I1flh.' in--.iinti"ii: I, I'M I I !.. ,i' i.l l ''iiii.ij'Vs'i I. J. \ .. . ,
'JH 4111 !Dl. t"1111, IIr ''i'/I: 'it t.JIf1' .- -- -- ---- -. III I 1 ''li ..I.--1 1 li-I! 1 .
r : to I q'I'e''ar i I i ploa.l t i. i ii.-i: : )'itin I .
4.I 5 P < r v- i to' "'1 I tii! \ i d.X I -------1 A i ;, I 11"1.' '::1 1'-.,tUiu H'II"I..r: I<< I'11t! llitllile. cH l t.frirt f of I 5 n ,dl'! a i u.il.i.. '. t t.i. ti"! --..it'i'in: \ 'i', .1''' "I. .. ,i. : mWS' t J : .

I'P|llif, ,1 I ll'l I I'l ,n' i i' K I III', .\ ..." '1":1.: 1':1": I I rn''i' ltd :M.M.\IC: : :' .l- II.' \ \1", i" l ., .. .. ,! H L. 'l
", fW' l s I II I > alit i I : 1'.111 I 'tl ii.1: .i. i.1 (Paulti t. j \ ,, ,\ T \\11:1': : 1 P' iiinlni: :S: ip -tinr! C''ltl'-' ;'" *I .
p'' ,I i.: I .h ,'1 P ,-." -. .' \1' 1-'!11f11t'111, I-M' ; 7'-'" I 11 I i'I".f j i inln-r, '1'.1'111.1.:1.) I : ... t to-- t H PI! !11'! .- \ \

\ .1 i : ,. i v .. .. ... .. : :\ :-'. ; ii. : ,\ \
m-'rtl f meI'o-" i iI',1 I --- -- -- - .
AI ', f-n!I1'tti 1 -- 01'1'r.I | >'l 1 1. iiit' I! iiti.ii!t I II1.ni'i! | ', ) .\ .-.IILII', ''' ':* ,(i (lit.I) \ ,
M i 1 :-tn ,I' ul l l Pi Ii i ( i I..j t tf 1 n MV 1 ; I'aat; : *, Ih'it., .,- lit :0111 I i i : > isn: !, . .
: nl : ji j .,
:' F \' "n i Iii I 1..1'1'I % in .Mniti.ni' I I !31P! '.* \1\ t tn.l t ini' ,. h't! ;-II pci-oii- }iiri-ii---' | ill ill'il .\ U t lad.ic'ula U.h'id.! U'I' I. -
't r I I'.l I a \I I ( 'i i ii I I' I ip .. .1 I' .HI' 'I -i>I 'I.' lit.) 'I' 1:11 I : l i'u.n' M.I. i VIII I ,' I I III.i !II I" .
I li I
d' 1 i 1'1" > ip'i : ,i'.i: 1 i-. i II. nhci" -li : I id 'I I i't tll"'It.li..l'i".1} I I r.r :, 'Inrlt-s 1, < ; I
: ''rt !
1r 1t t ,; :M( i i 'ii! i-l I Pi'iiit i t ."; .n"! ., 1! ," .. liii; :. .11. ,,11'1'i si| ii "' !i'i' "it'. : i .1 i i i'l'''l !1 1i I.j .
p I d, i'1 111'. 'I' i I !li 111 I -i'I I n', .)in--1\ I in ,''ti.1 pic' .ul In l'I..I.di! ( 'tl'r', / .t1
1 !, 1' 'iiii.-" 't "| jipp-'ir Cail.-t.in..1 1 1< 1 :IJPI, \Vilhitn) I II I :, ultlh': I' : I .
f Ii ( M\I\IKS! : t.II.t'I', ,
It 1'1 1 I'l.U-1 1"s1 l 11.! .\ ipr.i.i'-t' ; ., ,.:1ni i '! ''lil\ tu It. .t4'I'1; I.1111t'd I, .. . ; ,
,
t 1 1"i ; I in:! S: I I-A i i.'opjriiii-r-: 'III'I'8''e, \u, .II.' 1'1" "' I :; I .
} Ali.1 ul' I.i I :iJjjt.: .IVJ 1 \U'ail.i i A'tv' I'T' t''tr'Ii : : r : .'
fit : I .
; :7
pll I'll/ j.iti : .1 .- II' P''I.i :ssn/wp.s: : ,;' I' \ \1-1. unlir! t'-'! -vlf; of N'o! i, | All .i-hni-iit :?7.iti'it ; 1.
.I I
.
1 ._ \ : : .
I ; ,1'.11" 'tl. PI'1.; '
/ il'il''t'' > > ini.>. .
111.\ I".t" ; t Ciili.--.i-i.'; .i;" "J. | Dimim1.11\ I I U i" ) I II IS :, -
R 1 s 1 1 } Mi ,'* :\l in. '.' i :iui' I 1'1.\1' \ ) S'l I.M, : ] 1dk 'Ii hi'c: ; : Or 'Iui'it1: .- I siiih l \ !L

fk1 1 ?V! I.! ill: n .' .Tli' t IL .ri" I I c.lr.\I.f'\ ". i; ,1\II..I\\i "in 1 1 H'i, .in, .Ini 1''ii'ifi' v '. .' l Hilllh'( !ni--h.it.I l of "lorhln.lai' S. f P.. iii no .\' J IIIK-- f i' .Ili." I : ANA\V; \' 1'-\\:1;

qhl I '. 11111 rl I I', i r'I; i ,u !,!'jli i .I 11 I la( .\' fluti\ f, ; !( Ai'll rriui' Iii"1I I'M'n.-rlv' trnln.r! ; iin.U-i, il-r! I jivK'tl'S I'l 3J '\ fl"'f' \ '.
\ I'.riuui.: ./ n.'<. Prin'rih'i Snp-iior CllnTflIril JK tt i.'v.ii ui i ": .
1 : ) ,,11 .1'' ni' t'' .
.
r J nwiijS 1 I'ine Hit ,. I 1111 mi .\ :Xi.i, >'II.: ii ui M 1 '.1 I ( A"' '" iini' inI v- :\ I I'"' nn. I..q!; | 1} S r; unitD. I 1. ). | .jin' iii, I :S .' _
.4b. 4l !* AIII'r I 1 il" ai .' li dt.',- -tr I'' r -'2t11 41 f ,, Ii-'t.I 1 1""II..t.'II\ .I ;
t rfl.15 -. fi3 f -i,l- ii.-i \ n.. : II .ut: .l{- 1 1I\II.h.! ( ) Ai'.Kliiii.'t.f.ir; ;-IT: :; On Tin1 old -n 4utc, .in I fill o 6rla' i inTi'v' vII .'.iVil- i Ilid.. l/ ..1''. .

t(1 e ,, ( 'w VWi j 111'1 M / Ii: It'.ekiitKHi.i',1 :. ; / |, Ti-:I I .'i,,1 ill I 1 'ril, ill, \ ,rIl'1'fl'!, .' .1 I an1! lii-r-'i, 1 11I.1! .ill! I'iln'r-: iii'T'1-111 I ;art \h'-'iby' j ,tlyd. i.i I the ill-! : :it'ltli'll I'l I' 'tui! i 61111" -Ml" : ft.'I.I .- ie- : 1,1'.1' 1711,11,1.I | 1.1.J '. I IIIi I '

Ir + ._ --- i fl'i Itl'! i 1 f 1'In't, ili .:h" I I. tuts ul I 1 llii'! f'li.i'\ > 'lit, :' li-l' :,ii"j II > I I'h1'I'f"11111'oti"l| I ), f ''h' !ih-'i'-i-' :' i"i! ,nl 1 :tin} ill-1'" nr ; j j i inil'i I ".! !. i "ippriirtnl' 1 1'i' p'ta l t'i lli,. '. lit, -i. ..ii, lil tl in \In' in!", ii l II. mi .1 <-i-l ill 1"111.1 i .

1( J 1 .f a t .M f < ll'P.1 j 'j'I' '<> t I''i" '' ]'i''r' alii I f 1)l l,. i.l) i" 11' .1 I '''I 1 f'ltii.u IiI.1 1 t i :: iiii'l! \ "!"i.t: IM ill'" to'-l, n"I i-i'in I 111"1 lib II in in -. < -1-1.In.1 .{ I 1.i the -r t'lnl., in-n I li --i--1:1: ;!ii'ii1 I :.1 ;i'i 1,1| ,| I 1'1 l lb| ..JP.! :Mi; .

1 I' ." hll i :M.I 1'1"! in i i I" 11111', II i rp'-.r ,lu-1., :M.MMF 1 1 :> ..IDVI\ I.11r:11t'11'r. <. i'i i Ii \, I '. ,
9t t 1 l ltl.i" sI i f' n "l ; t H\I\1I\: : DVKin \ ; ; ral.: i I. c III' I
,
J 1// ii't'i;, : I.u- nr"L.J; 1 1"Y"i: ,itiltin 1 : 1 ..NA; ; i.rovi .-.I I .\ (U.! ;-0\1\\\: \ !''."<. 11.:1:1.inv:: : n- II'- Any'-. ,i.nv, :- < Pint- Av'A.T ;;. -Din. 1 1/11/ .,'. I I.-r-'i' 'I 1I-/I- :i li-i I '

, (II> \i.-in' ,, I l.-.i.'i: 7 1'1 II'A i\I i -.--- .---- ---- -. -. 'I.- !11 : h.'lV.. Ill .lie\ ; fit1 ; I K' I", ''' .'

,,1'in' 111.1)"I' n' P--\ ,;: := -, I pioli.lilv I I.: oil! !tin-! tim* -
1 : 1'id.! 1..1 ; intt -
"
H..h'id of k'Io'i(1'1.lirlw :' !"
f !u : h \HtH'; ? :
T. I-I ; I- .P..1.. ; :Jbi t'irt' ) I ,I'll: il t 1\.1 I ., .i V..I.?
: P.M.I, ) 1-1',1I1.li"/ -':.r'-'i'.tr .
) fi'l) W.fnPI\ t \ 'nr, Pi.U-ii--l: : '.\ .,i1-.1 Ci) 1 P.. -t..1"1'! ttillilrio"t'! irs ; \'. .. .r-i-. ll\ raw' Vv" 1't t 'I'A-; .- '..'. Pr-iiklin; vs. ? '. N.r.1. T.-II.I KiJim :fiai'l liivio' vv ;J-iiri.d-r.1 t 1" I

d .J t h p '!Mtll'ltU) I III! -':{ '." 'l, I.I l' \ > .Il, il I Term i ltV 1 1I .1 ii-i!': 1' II i.\ --ll l lIill'; :ill'.1 li.nn; I ;001,1'| (l'IItnl. I ,- ,-.11't! .- !liiin-n" : I I. r :Rli':: 7"i II.\: L'! S.,ll.' -Iil.-on: i I. I Ai-v! 't :

r I Hi''III-! I'l I "n\ Ml "KHJ I "', \ D Mm-,51\ 5 A .,iiiji-nt! : f r i)1T ?',. and I firm I-i Ap'l\ Term'' I \11) IMI"'" ', f.,11'1' Ill .s L'I'\: : 1.1. IAN wrll$I :jMdS(, 1 :,.
'
10' !lif: bli! qj'ri; ,r l n.-: To ij'i *. > il't 'ni 1 i'i''in I Iill I h'j'! 1 ill.- --.I PU-h.'r'l.\i \ I; N.-i1--' Hiui'-, : O. J- !I"1.:: .J 'pi 1 ,.. ,i..f p. 4 i-iit' :-M.,i :,1 II. :M i 1. ii'irv: 1! :in., liculyr. "1111',11' Ap.il.iI.n) : i .!!

M :!'I hi. 1.l11. ... Tli'l..i.-: I in-.i, f'i". .1'I!

I ;1 1 1i :: 1 ili.- l.ld.I -i ,.I' in'i' r 111\I "..1" i i-> 'U'.1 : inin. fi.i! I II r J i.n! IV-k. I fcI PI"MM-" ', : ti, ppr! '. ..1! rl' -I !lot ,i'i"" 11'.1"1'1" ; r. till!' it i !inj ,I .n., .. Iniiik.b'ii[ ,v i"I ""I.r'' "- I I'
'
'lia-K-.l.) I v i! .-.111. |(I, I 1\ :11 < ', .., ,' 10:1.: t tr'! I 1:1: ,i ,11 !"''.119 ,'t' 'It 1 '1'1) 'if-nht-, : 1111 I Iill: ",1,1", in''r.-'I-r: I '- li"tln-\ j "'.r q 11' .-ror ''in to. : Ii' -' 1','1 in 'I I ll '- !'I' .I.II I Ij tii.- II ( ,p !pi- i V.I 11 !f
iniin
.. I A. ( i S'P.INHX! tin- ..t.\. -' Ii ,. .' n-. i i. 1 'I I.- li. I 11"I.. ''i.
; 'Ii
C ,h //. J h'/I .if 1"1:1 i : "I! 'ti 111-' i-ll i i'I I I I l 1 I ,. 1 I. .In I .
Fp '!h i t ,1 ( v.Vat.r, :' ', ", I'l r ii-: .\ v I"" :"! :'I ppcii' nip-! '. 'LI 'tli"'' ,, '.'hl'f\! !. \ h"-1; in j "I'vT.'l I I 11!, :SF.MMP.S: \ : : : I II'I\ -! 1'1:1'!!: Atly'- i t'I I.' ''''o" I : r i. II' i I.I.II
I
; i I I lil '
i I dc( j t" I : : t' -> I -I .1,0 1 i. li.-' : "11"-' 'i
.. ,
..iUelil
u-I I ,
,
H.i I 1I, <-1111., II ','f.tlll.!: ; I'.1' turn in 1: iin
"i 1'11"i \tI,' ,141, ,""'nut d| I I' '. t
ri'iTifiJ5: : ; -tvic1: of "''lorltl: i '-r, r.-i'-I' t II.IL: l"I.J'I.l. 4'1| 1I'.lilHK.: \ :, I '. pill]

1 { M/ li 4q'' i't ( //1')1'1.4" >' .1.1! ; > .. ,11/1./ I !.1'1'( ." 111'); ;. i VtMI-i: "ii '. / : ,,1\\ 1 J ,'rl" i ,ri, I ,inn" '.. ,I' ''i 1 1 i ,i' i n 7 ;II I A' \-t I n- ( p.;,. I .\pan"11! () h li-t" .t..t.i I,+ -I'l..' ".'111-. i- i 1'1\:1. \'. v.,l"l! ,! ''h.1 I h-V,liv -v' i. !

i3 1',1-M 0,1 q'd) P.-nlv. :! t t.;!. I. \ -'i VI \ A :-II i I i Pi-I i n 1 '" I --. -- i J -i' :I Ji-t.Uri-:: I 1','. i n'r' : : ''IP; 'f'O' (\1.1111. : 1'L'f'I.' I TIC'I: ':'l.lir I/h, I i i- -t I till'

f I ... 51111do II I : .rI'llI" I'' I' .A'I, ''i, -1 I'L. i'lrUr ;; '; 'I'f': tni'tori'l-; ** I :.N .>V "I'M t 11.1.1 I Isin:; I, f.- '. In:1; hp-i, iiri'M'p-Maie:" .1 til I i iT
11 ,} %, r I.
h I.\I! \ 1'lIlIf"i:1\: \ ,I ,. I .- I' ... \ i .r -.1 I 1 P.:: I'i :Sii'h'ru l.'l'-- | .'\pl\"I.1.1," !\ !, : I >'i (IMI !\u: :: rl : 1"1"1'' 1 1't) ,"' ,I.e.t'1I1! ;--20): \, 1 ., :IM' jv.tr-' .j,! 1. 'I i 11-" 1..1. .. i iI i i iV''il
| F | 1.1 I'll
ar ; 111.1 ')' } i"' IIlrr..t.I \11"111'.1'' "1 Tn, > 1 i I 'I. i, : ) -. I-I ..-'. 1 I..1 ll tl M'-ll', 1 ,ij'iati'l: I'm.i Ai.np Jot"I.\\I I iiniii 1 1 :t", ;>:1 i'iu' im 1111 i .ill: h-r- 0. l"-s.' t ''h1 I ; \l-IL'i' ..llii Vt1. li V "'
; T'n< .1.1f -nin.? ; -n--r 1" :MIImil.v 1 \ .
,
e .. .' II : .' :d! 't 11"' ; 1.1 I .' ,i" Il-ii'iial'l-: 111I" : !, i:11: h 1 ? ,
I'H'
.i I ; i- 1 i '! "i v- > 'll'Il'"h'IJ.
k 1 11,1, I J.t.iui.-i' : I -in. t n i I' n iiiti-.l: -- i ,
.
i r' ,. .! 1.1\i n'--.l: .\ "" Ti-rn t 1r11'r 1 / : : ;
"I'! 't ''I. '-I i : n 1' .! liin'i\ nf [P-i-! I N-n-iiub'-i r :: lall I.
. ( I .I.i St I 'r'.i, ,, J.i ..1.I .. .. ..., .... ..01". .. '. i' iti s-i q i .'. 'p, i .I" :. t n )'i.-.i; .ill.-i.-i, sJ liS-:; t'i"-ii'.l| \ to ;'i; p--ir:: :I iti ]I'i :..I il in tin1 it--, 1 11 1 1I.I.! til.-il in ,iliuvt1 u-vvaii'! 1 Ill.I '' r :"d! t Ii r ii. : I t.j t.
; l .
; ; II I 1 ; if: : ) 1 i \1'1 .. \ ; : : '.1 \ rI ; M.Tl1. \lovi-il.-rj.t., t ll.i-t.i'-'i' t
i! ; FS 1 t-l I110.111' A v3 I'r ::1 1. TV! .1'f."I'H'{ I; !, :inl 1 ::0:1: o'lu'i-, iiiifri'-tfil: /nn hl. .r'bv} :t.jilpinvi.l-1 i MiM.MKS::: 'I(\.1\\13., I j 11.0 ,
: il -
11" :1)) "I! TI.' 1-1 ) i I' -r- \ v n ihf-ir p'1-.M1,inn, ir >' 1:.t e \
f't t; I tt'11 ; '! ...f'' 'ii .""1 i" i >' 1''" l'"Vin't" n I T'1 Mlu.i -- n"I., H ri'lPAMI\ ,
i: -
'i: ( +: } 1 f' ? '1 d/! \ K: J P.-JISI.: ., -- ----. 11'111' '' fi'iin ai'llMi'll 1 :I-n-1 ,!II'I1..11 1 i Cf'III't I SD"i -
& -- )I..I I ln"ii.>n
111:1 Il
\ ,t S-i; I I I -.1 irp-ni : pK'.n . .. _._ I ) "-.1:1.: I.':' wn( I in"1, .
fJh < \ !I. Puli, I II': .
; :0 i > : .I ;; D\VI l -- -- ----- -- -- .
'nI li : )1.\1..t nf) Flnd.1) t. i.li"-. ti-\l.P.-' : i : > .-. 4.
me .
: ,11H'cif'U! 11i: i.r'ic.t. T'l", n 1 I 1"1'1'' 1 v \\l ,
\
r '' i ,' ; : ;It ti. X < ,\'OI"a..I.> :1'l li-; Al'yi.i'.Ur -. It ; 1"1,1
1'.1 P (' 1 i. V S I. -i i 'n T PraiiMi'iS 4'Ip ... aiu :.i l :: p'i' !. I, i > .!. i1d '. '
'. { .) i! ) ..11' I -ii":' d"I J < i I! .. -. -. -. IP r; M I I D.I-.is i Pi, tiKhn ,',. r- r 1 fi niApril l'tr. :11[
: 11'U1: -," -i to i -,) i,1"r! 1 I 'In'" I l C' '1:1: i ii H -- v 1 n I I'i.! "n !I "' '' vln

1 { ,.".. \ f" ] .) -IP'.l. ,I 1 !, l ,I&-lt :i H '"n i 1. 1 1 'I! I A: '"I Ti'nn 1 1-ti; I Ii : : !ii'5''t I ( t of I'luricla.! ; V- -o-iii.! I I. ., \'. ,' ( I.on, ) i: -i 1 1'1. '. '
( 'n .ercidi I U! .1.1.: nf. Plot'- Auadll'll.'ltl.;' -I 11 1 (MM idI
I n 'i
n't\ ".( I t I. : '. i c i v !Hi fm AMI -\h111' ro' j jI I'r ; II'S.i 11't. I ,11! .n. \\ 'i, 'n ,.
Of ,\., I I T.I > n '' li-'n; : al fPri'iUi.n I I S'ip.rii' t Court, I 1.(1.( I Da'ii.iL'-: .sum) (H1 1"1 '
. t t 1 hII' I
; I'f.\f mi-1-; -, ;' 11,1 I I'4 1.1 '"I 1"1 ;. "'1VIn .u' !I. :1: --I II i
)" l : rv1 .' v >. I Aptil 'I'I nn IVN t Tliilif,\ n1r...I i'l' I'M', r- in "f". 1 nn lirto'nn 1'I \
1i \ j n It.! Ntlpr.i!, i' \V : i l' .Ii-: >:-i I :,-.v:: p 0. i I -n \ i in :.Ml I )
i Ii i ;<4! j
: r f' \, }, \ \ ") 1'.1.! -. I ', u n, ", i.'l P.-.v: : I .\ i (h in :n I 1 I i'i I ,"!' -1" ini i 1'1 i .! .t \.i. .- :..' :ar .n- .
1'i-j- ,
1': t t't2 1 ii'' :'i, -. r.. ,1 I ;a' !L. i .
Pi 1' ; 1 i .
i > i I I I"I"I'' 1 7'ii ,
'
II. : '
: ; .- 1'.1'| i'l 1 Pi" ; 1'I"' "rard'ol{ '1)','.ir a" I pit-Jill: t" I i'' f"'I."I'1)! : : iilivl i i' I \ .. \ l \ ".
: ? :t t! 1"1; ;. 1"'I.; i ; ' 'h'' ,' "'1118t1d' t :MI 1. H I
: i .1'i-I---, ill"1 .-,* 1 1... ,ItL.t.1'1 'r tl.vi.'l! ill }hi' 'c 'i 4 1.
\ pit | -f'.1\\ 'I" ml i I I .1 It' \ h.- I'll-' : to t !: -ni I '' in 1
'. "i <"5 '.d",* I Itli-i in I'H I l I :
{ ,Pif'.t i. .1 T. i f't 1 : 'i' 'f i-i -Il) i I' I < iiiitiiiit!' .
; of "i- 'b t iv'Hi, /11 I \ '- !'t'- t ll'.li i :tt.1111'I :-: ... .
Jj' rili i'fif Inl4I I '\ :" l :! :' III p.iivi'i'l Ir .
,
:''I I ltrr.-l! I> \n' .. aorii'l I. -. .1: l l o.1".1'! i |. '1..I'll'-: III I' ''l I. "1 ill- , i \ .t i : 'I'' I -I1'1 I"II'-il-l'' 1 in' i i ,:?; ) i I'ltiJMv.: .
i > I,1
t '
"t i : uiii I'l ,
't .'t' ; ", l !'\1..1: 11.\,1.\ i-'tlf \I. "* "i \ <\I. i5! > 1 j.r > ,' -? ( "CIIA- : '. :SII'I.KV.p :\ \ :: :' I!I 1)111''ni-! .- ipMr :MIMP.Si.D:: wis'V : j.i. ,i .1 I'M. \I" ': !! "i I II

' I ; Ile'. I P: l'in'. VI ''.1 1 IIIit' It !,'. 'JI 1 1 11:1: \'. .
tl, t) ; : __ _ 1 I. ,.\I.I': ) ::1"a I'hll :1rv'a': -nnis !
I 1.t 1 \ .. .. __ D Lory, j \V1!I \ aiti-il: I Pie 1 Cn.t-,1, : 11 I"
,
f" 4. ; ; P.i-li; _' ; .'t.'L"\'I", .. - -. P.ifoi-c Ju-'ici' H..'m-r, .
\s J ; I !P
!
}' ?.* : f. \ i .! ->. III ic "I! V on ,'. .'. llrl: \'ir', ;U Ipr; i VIi Uh' IU'it'1'i: : oi" "loi-i.l'i.! \ i j.V'r1.; .1 "ilp'I; ri-tr i ( '0''''' '.Mil 1\I '\Ini' !11"1 I. -;"Di-'ricl-ui), F.tI..J.; : .\ -

\ V ] : : :{ ., "I'III'I'' A '.'. 1 H II "11"' i> .,Pi.itiVi-, I IM 1..11.1 v.i'ifi', ii-! .-' "Ii'! I,"'- l"-i,'n onim-:-.." I Iv i'f: i Iiv J I- 1.1. \ '
i b't i I :Nil-m I II! I1t1! .y A---'iinp-it' f.-i I j D'".i > : I I I I.! '
: 'I:1.: '. Tn-.. 1 ,1' ,
I iwl 1t''.- :11'11 I to tI."II"'II1f"'I''T.\h"i 1 '> : v. A "nl I'd 'l'1"1 1111' )1I. fl' I'-tn-n, 1 I. > ;i : "-1 .I.1 1- : t"I 1\ "

_: '. | |: 11,1.1-\; .\ I i\KK.5: .I : : :i- .\.I tv.Hi I. l! :lII'' :: ,- .. .> -i A .\".a.' .1 i '1.' 1 In I Vii'?!' I1 'n''> I. V- 1111 1 I 1444' ( .11."I. lii.ioi.1.' '-..1'; ". .*.> li'-i, Di-ni'i, it I' Pr nI 'ii n-i'irv, in -Ii"" i-i'v 14| AtI t tI .
: . 'II' I i I'IILI 'in ; i I ,, .' .I .'. i;...I'.I'1,1'' !: \l-'i' 1\.1'1 Il :: .' ; ; \ ( Hi L' ; : '
( 1 ; 1 :a! :1 1 I ... '! I 'I'N. .11 1 I I' I I" i i' ...i 1 .,'i!1" 'i. ''- iii "i.-1-l, I ,11 h'ii t JI'N:' '''111 1 1 r* 'ni,T. I. ii11J1 -.. I i ( MI rt'.i )
1 4if i .,' 111.) i -i ;i "i 1 .I1' ; ,, 'n > \" .91 n ."i1 i- l r. in 1 : 1 t1'dlll PPVM.s'1 : : J.cV( ; i 1 LAVt ,
ti i 't' i j
; : I ; . 'IJ'I'1"1
{ ... ,; 1 -.1 ,i > ,. nl 1 >. .1 J i'I' ,. j i'--l.MI' "I, i hi-i i II -i'-ili-r' -in i h--in l 1"1 1 iro 1 rev ii't .. -- \ ( ) '
'" III'" "i'
, 'I| i 1 < 1i'\ 1 t I' lii'-iH-ti-'i'-oa-.f: I "I'I ,ill >vi--mi--I'I' \ "I! M.'K'i.iin'-: .
'I.I'3'' '' ,, .j' I \ \ 'III.J I.I I. 1 ,11' II -. I I'l' I" ''ll'I! ,I'l, M 1 ll 17.IN 'II iii.' '. \: M.- 1 .\ ; :. (C... 1.\ .
? \ of, of i'rii'n'' r.'t'irn" .
r 4 'I II' iti--n' v i V..fJr..Tll.lkl' P.vir.! i\r l\IC.I
I '
\i I'.iiiur.: ; : P .
ur/i.i: ,
t r.;
.
A
i .
4Ai t !>1 o .. 'Yi I _' I I 11111',4. I.t i iI ; 'I".I ir.Miilllr ) i ''it- II 'V "li-l 1"11 Ot'I: *. "11''lit, 'a'! "o 'pp; -nil I pie' I En.n.I1.1 L, ,1!. I IJ ',; .T ,-
!PI \'Itll
E i i'i i 1":1\; \ i III ,1'e i i ... III I .. .. .
((1 9, 4 1 % JI Ji'i"rf.s t lit- .1!1"'IIr I IlionIU -1 in -iii I '- nar "iiJi-! i II' tin-! I II -- -
l' % i i.\n... 'ird' wil: 1'1.1 .I. .4' t.1ke\ nirt': : (
arI
I t. '' t .I't1 ,in t! -'t! -'i' I'9''-'' n' l>- : II I pruvi' !'iilti \ per I l\ \IHJ.

: 1. ', ,, ', i : l OJ i irid of "IMoriil 1 ;;: It: }1;; s; u v >v cis I <, .1tf'1111'! : :r. that\ an :ttldNhmint h.l. lion i i..u," ill 1110nhnrr I PILLI.\I \ i :
> % ..
( ( Ilt I '. rHnnrll'U": I'll Ihr.eI,I (1 .IlIrII\. : i'II Il'HIl 11" I ,
: (4111' till oa"I : IIIII; '. ,. : I. 1':1-: <(<
( '
\ : + / I P'.iti'.iin :Sup-i III'! rhh I: :
f' \111.1 l D.i i, a.I' ) ) Ii/ / 'r
,f : i : (1"f . .. _. ; JollJlrilI:1': : : : Hruuu filr-'I. I' '
.
--- 1111'' III'. I' : ; tr ,
'I, I \) : : .: .w. .1 I-: II 1'd'' I1 t lh! I \: \ { .I i I \' \ '> -ii ri 1111. !I.:; < ( 41 u.i'iu, / .
( >
",% 1" ( i l ''l:1. I li, u'i i Vi' Itlhtun I | i vili !, \\' n D \lnit.iii\ .: .\. -t'l'ii' n Hi, HI lihl''H" rl\\ 'Iff' xr'r'IPf III' /.1 ,!,,. 11\'. ;II! I'? 'ul'u'J/> -
rt .
'f f .I- \ .__ ___ l -t-M.-.r- ? :
: : : :
ii 'U Ii ;
. ) ; 1 i 'I I ."ij I J.I'J. t liv /i: */ "! "i-// .\' i'llllH'lll: .. i .iiil l 1.11 ''i .'i--vn-1 I an-iifii' 'In'l. '. 1:1 : : I II' I vI '
l N : 'I II 1'1'I I -. .1> l ,1111! .- '111 P. .: P' !llh! '|)" .\ \Plviv' 'n'-lV! 11';4411 !S'ii; ):n' 11'.1iudldl 1 : I II I :Ii, I ))1\\ -on.1 t',.. I K; A < ; 0' i: ,
J. ) "" : I .; i>:' t.I ui'l\ -n 'i ''t 'l> ivi1,1, : n I ,iI .r v-. > \ |I' 11 I' in. !H'1 > < .1. ). ( .1 I I "
T l 'j \ .l i 1 i I' ''i, I 1I11! ina' ; ,ti i.1! I II -, '. .. M.viT'l I. I \' PefireJuai} 4 44,41111 I liirntt'ii, l/uin.ton.. 11,1 .
I ir t I ,|'iiii' > > 11. > -rpi j1 J ,, .ii -I t -t l \ i I':1:1 u I"i
+ \1 l''itiir! \\\r.\\\\ \ I \ P. -Itli .1'! 1\.1. i..n l\UOII.! ; A I'. II. I.I-\ \
; -1"1' lin. to UK il.f'iill( I1 in anpi.n'ill I I : I ;\ ( II. "
; ; i l '
iil' ; ,
ll
l > i'l! h--s t \
l t 1 -1 lt'! ,"n 1 11'1' III t -ll'MC- II i I
i 'r if + C.IA.i: s :SIP.I.PV.: IIIU'T-tl'il i Will Sit1.--! I..:' ., "P't1i r | .s C. ; Sp'Mr A \ \
. -'i- Iln'aF' 'I'. \ % l b 1,1 I 1.1.1"1'1'I II'j"-I. .
i ill i n i 'i.\I ur! !'Iii'! 1.1'11",1\' iii- \r' .n> ;: : t i'i I I' \ I :.1'
i t.. n ; i > "I lull W-I-.I-\ !I...'' 11 ll Plitl'A'.v: : 'iplii-l .I" .ipi 1 :' -ar a:/1 I 1 )1'1'-. I t. > :'in,: ''i- I r "'mil' !lit-1: inDistrict lit-1I'4 : \ \& l' i 1 1 I \ \ ;, ) lorIi! c .... Apali'ln'I 1 I'1'1"' 11 ,1.
'
.. .. .. I I \ u.'li& fi'inih.' : M. J..- h. KLi: :
& ".' '.1 1. 1 1111' .11... I. :. ."... '. .17 ------- -' -- II,.. .. :" \ ; \1IL-' ,\ 11\ \ I". : : \ \ | : 'i

i. -i .,mis (i- .i\ :> i-ii.r I .\11 -11111' Hi.trU-t of f-'lnrltl-i. I I 11I1:1:; \ ':. ::1. .\::\, '.. J.llitnrv.Dcr.tis. 1":1:.?, .1. \\". U1.NAI.1M. !I I /Auirtvv ( iilean-. '.,. i

'L ,'1'1-! :" !t.o: ". hr ,1'1. Ulum P.il.imojv.JU''! J.i'au: I' \I-! : .. 1 Pi ui'.iliil,: S'II"I"", --.. .--- --- ----- --.---- d.,,' :z:: ,j 1 1 2. '1'I/, !, .. I larjcan'iilnvureprtpirfil t 'I.' !;.. .
.ii\ i I'' i :. ':.' \ I .
I a i ,
1 .
j I ar I I'.VIII' \10'.1| | --- ---- ------- I lOt..41"\ItI'I.-
I I
V- I of ""lm'1c1a. ;
; 't
.! 1 I.. = IiJq'4aH11[ .\ //11I.111./ 1Iiltlle! U.-n: ,: I make liUral l Ivarce- all Cv'1 *
li.j\ I .I .-.T. Nil, V < v-H'iirU' P.: "i '. 1"1.1'l ;fj.:1 : ; \ j .111 i-i

--- ... -- .. U'h' ''i 1' It. II' 111 1 -i 11N i\I i I A'' 'i--l"'i' n' .o 'oi.r.\"I. "')" \ 111111' Pi'iixl. 11"11)14011'(11'1: Vs I Ucfjre! Jti-.' "e P.-:'cr .ale at aiiftioii., xvi'li!I ut lii'iU. '

4 1 \I 'I. I. I' N > \ '.. I :--l.-i'ii IM' v. > :N". > ,' ii1* i I I't. --n I 1-\{." .' ,, ilin P.-liin\ ..111ordcnl'rrunun'h I C. ttt., ; .i' !I' '. .

1 I l1.\: <0.1 1 -1'01'1\-; : : :. .' :Sin" :.ii'l\ \ 111.4.'! i \ .. Inn-ii; nr' ?: 1)l.M I .'.' \l! )p o-i- iU.'I0.IN.1 will: jlt-a-i1. Uiliino": c, :.1, .' : :" ,
.
I l-l al-o II.
l.i'tiiU'iitiyn
1'.1 1 l'|
.
I'l-.l\l" n !111 '' t !i'l I 'l-l- I : .11. : .r"'I.
I ''t :ten 1 ''' t ,ilp"|! "'i- tr-'r-e.l, arthertbvu 1 .u" li l i h-. 1.! nlnleu'' -rl in Air iil'OVf ce: L l v ana, I.ni'ni h. I :
: \ \I" r 1.1\ .afI\.h 411'11: '.1.I .' 'II I III. ,,it il I 1 1'I "' I 'dIl i- ''lll, II I ,Iiiii l I'll.' -n in-an I -'oil,. < n--1)); ,
Y ll'l 111 W ,I.--M. Tln .
UKf'P.lYP.O' 'l'I'all'. > ir an I ,p't-': 1 1 u ti .1\\1111",1 1it1I111 1 ,' i lie i ot, ''I' llI.' ttl 1\1"' ''i'1 ,it'I >vnit :ai.-l t ir-* ,i.1 i-- "' rt'iirii'M: .t M a I )jn-ti't1 ("'nr'' to tm IhrIlr 11. I- '; -
: t I 'ijy t "I' 'fliri-tin, ii'c' -r Di-in.-t ot 1'"r" nkliti: ,-.lhnl1.111Ih/( oi'l't-t' f ApilailiI'ol
ItA tlbl.\I"'i".F"1 l M.tv.i'.i.u: : \ !tiini; ; :. .1 i 1..1 I 'to ipp'.u dui 1t.111 in I '
111
1 ,144'hr .-. Id I 'I\.I Prhrn.uv! 1\\\\ '. \1 .. t tTo
h .I 1 p .\PV ;1. 111'1 1 i \ \ ..4 II| .r.I.N SKMMKS; : : v DAVK, M y 'in : _.__ -
> :'l > I : nv;
!1 1M > 'DKNMS
11.1'i -- -- 1111i' :< ;'I 1 A''n' !1'.1' I'l ItI1Fhonrtihnllnl'bd' I j-n !1'1' 1 : : 11111.1 ..1Ill :
:!a ,' q 11.I.t ,',. -- - --- -- -- I .. I! 141'1'\,
-- - -
b +t :t0 'k4 M', >xiS 1 '.' .t'. : \i" 1'ite'H' ..trlel. of''lurid. BI.ik .
1han.t111IIIhn'r 1 j ;,1. l D P. II ', ,I t Ii.! I'. j
) !
"
, ;N ? I I.U. Ib.-l.\l) I iL iu.r: \ > ,K-r..v..v: : I' t ,I'\t, 1 ,, s's !' ."n' ;, t' ,. J --h-n U' Iii I sl7.V I ..11 I U.unf | \ I 1ifuri.Jl
1,111.:, + ( : II} 1111\ ,'. 1'.lIk. I 1'I'' X'P'.1) IV.. n IxUv :\ I 1''' '' ;S; I'in.S.iit: j J 'l-.i ftirv 11'1t ,1."111 H.I. n I in- I'i'Iin.' i li.ul-iJi'n! tt'ut.n' f.\1 \Ii!' -1. '!,' -;

!) I : t.\ \t .o.hn: % \ll !in''ro-'o II take r.oiioitl.it a nil1' ha.. '; :
I' jau'1)I I '" "".' : : .1/1.1.\ 11.1 )pirwn* 'r in ci'iinue- ret. -'-r. '. 'It : 'raprra'yed .
___ .__ \ ,, A M 1 :\ '11" \11 "t' "-" tii'i, eri'.u11 art lieif! v n"I\; (: ,.t'lh' m- t tin oninii'ii'-i'iJ' in 'ih.1 M 1 .tve rh"" I liv. ntn: htr.nt. re- i/I. t-r.-dii, rxib'in.1'. 1 1- I "*

1 1 I t Oil) ( 'tla..i .' 1.IH'ut. I II j, I.I > I .!t -,nIII' Ill I .i'.l: }; >11 nr .' ,-,.". an: h ul'V'. un'io'ii:' t'li-' -mitn'' ,rh'"' Ih'\'' ,'l I'1)1'11'I'' 'He i,'jj'I ?J iifu 'ui/ n bVi.ii' ihei.m) ::0. MturJ.iv 1'Nbt1111ryt.-t.! :ata:i II I 1 IVr I'lrtiu, cr "i: "-ilars: ,

+ '! mu'ii-l., t d! I tin! %iii-'itaiii'ti .'I 1 :i'n al-i-1 -ii i ii Iti.ii, '. in -'itI'livi'l' .\pili hi.( \-*!> i, ,>1\ he _'.". .1 I N'I 'Conn I 'i> 1'.. !hll 1 1 ti.r t 'ilui'it! D.-tiM, ut>| }'ranee: 1'11\lj rJr 1 Ifrh' :I.rYI

I 1.11 PItH 'U" .'. I'i, A Ii; :NSMMK": I : .. "nil\ "'.I'uriiv' of! Niv-nl'-rn\ \ %i" au-wi-r l l-v plea tn'; ii-nn'v. in tie "i',. .i r.IJadll'd.1pIt I ; :!

o 1 nPTP'r, M lI r.1..1.: 11 I'itr.\+! \ "hNIU1 1 !- ., I'I1I'n. ui'lhi-nni.' i il\ 1 1'I I 1H 1 ;I-OA. 01t 1 I 1.1rilllKliriiiot

+t : ;' 1.) I I. III '1ntt': "" .. i; '" 1 n t. II 1'11 I'1.1)1,11,1,1.1.1)1'1101111 \ :\ T-w'tr.' : /! / i' tvI.' '
t .. ,' | or "ituiii t.I'a I --- --- ,,
ty, 111111p')1 . 1
tulip "
i\i--.Oinn '' 8

f l II Ti ; r !>'ll Jr > (li t1:1rr I \\' ,\ 'I' lnvir ) Pi, .ui':.) 11 ".'i-i.-ru'r IH.< IIpiil | (Caution; ;; I ;, 1'111.' \, 1\11.- ".,' koiwtr t : Ihl taui-s- d14V, iuttiethi).lixM.Ueil'! '! I'i"' II II'U.r.."'-Pi: l.iirousiliai ":*- :: .' '.

I ; I'1! t f-i! U-i' P.'ur.-an '. \ 1 1 |Vn !1-\$" v- I| Hvfore 'ustii-i. I 1,0.\,1': \nlti.t.t.aneihebn-I iP; ,\ : ', ::
I he \ ; ,
I'1'! l'.vlv I 1\111.111\! 111 \t"l ,'.1''r -'h-n-'ii1! i'ii ""I 1 II : are TIM "i : ninv; Ira lint: !:'Y i .T.1l1n I'vlan11 \ /anlthcnIlneatIIi, .' '1:111)114. l, ". r
/ .
i1: j'j''t i -- ilfr.V II' u'Y. *i-.l. Ito l"r.'h\ I' i 1. 't 1 "iwn K X Al'ii'U' H..q IIDI'I. \ \1'h! ,"n, ,Il t rerr.1! %4 Iii} j 1':N-n-r: wkr n 1't1, rbu: a tt-ii-tt-'l wrh : r- ", .
I l\1 ill\ miff
r. 1'1 t 1\ ?> ( intt-f- Uiat \ I.IU.I
r r I I V "i, .ofJ"'I\ \ 1. > <*, .irH" ir,*r '.,r ih 'l-u' l.( ihirtvnv "nii i l.!i' t Iwtn-ominiti. J 'ui the ;i't'i 1 1'c'rn-1 I v .'ttarh-\ pnrpfi.- ..
muM -
t.ovn :'1 ni't I > 'iv! n- > 'II'n ,- I'm.IMIVV .I alt" inreri I' I.. T ,M'I n.m I l. : r" r""lr.'n
nl 1u. nl! ih (
I in -II nl i pV4li !hN ii"11 lirMi 'n (i'.'l I in, t.'i I i' ., in'! ..i-ue h iv in iti' I wiivri nitui 1 rtj'nui'He' ir. a Jn I "ue. t'i t. tolel-cM i i lot the firm he\, wisic ii-t !"* I I"( i iI.tfn

1 1 I't\1'p'l\d\ li-.i: U 11't <.. ''1i 4" .,N u ;!'ivvjitii.a 111)| I'tbpalaylcrlu: hrl.e -uieuG: h.:'t lib- "I'II"a""I lt' 1 311 Ih.aUlt'11) &I.' ,'n..' till uI -. fir.t D"' ,in-t I'littiklm\ Ci:> iny" in 'the u r..f .\ra. \v" hbc ra 1 ly I-vi.1 .'p3t'nai-''! v" I
I *f'if: Itthl''ttCI( tl.I .- recndadnul,1InI.hn.inett: : !p
I
1 1 1'rl, ,11.\'dl"l. A O "UU1KS: :1 : !'' a'I '.' ::1. i
.
( ( z rt ? 1i\, j 111 FJeb 1.' I. t 1 IrJr if'I. i v/1., ; '. ))1'.q. \ i.. : i, .v '.' ."i' I'-.j"1 f : ;.t'. !1'I t'IIAKI.i"! > V-KINM: 1 t Y 1'' : I ,1..% ,


.
,t ,