<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00121
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: October 11, 1838
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00121
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
.

-


I..'


f APALACDICOL4 GAZETTE.

,- -- _._ _
-- _
: .6 -- ---- -- -. - v


In. I- \\lI' IIt: U\H"'II' : 1'1'. .\ I' .\ 1t'IIU'OITill USI.t 'b Ot'TOJII.M II. Isas.: \ 01,1Ml. IM..M. .V II K14..


.. ___ __ __ .
-- -- .
-- y .. -

'nt :: Hnjriritiir. 1 I jt SM.\J. i W.\H'I FOR TIIIK.I : p J t X.
: I ( :Jroccrics iV l'ro\Kions. I Summer ( tIotiiiiii.i : '

\iMiiAL'iiiroi-A' iJiy.irrri: : I .-I rir.ci: : p.\ .- ':11 ; .i .u- ':. ,: ;.1 1..J 1.\\ ,I a' I 1I1'I I '111>-. nl> 11 i I' l'in\ l l.in.utitl.! t t ill ,1\' I'll i iItil :' W.i' t fK' I lli I i : siilisciideri, will Keep (hilt, 1'loilnni\ : ) S < reI. I 3.1; I f.'l' Hire .it llir.Min'it I hour.Wli jt tl. I 'r

\, .Iltd, i 1"1 i i,1,," I l.. II '. ,' Iit I I IS! 'luse )hue .me rti the ,! a
.h.ItH'n.fUI '
,V I" HI .1' 1 :> 1 111-( l"I"| KM il\ I I'll-,! tin-! :u i o I.' I: \ \' \t.NI'itt' I .n. "I .i .t tI h.iti.l, \ It.., r.iii' assonineiii: ul .in,nueni'n-, >\ iiiiit; \"I"n ttti* liin! is .11,1-hilu'e.u: ) lilieo" ntiJ .; t ,tt ) .1"

', ..Ill'I' I' ''II' I "n I I I I', '7.. t :" iI ;.IT \\lnltt'r I '1 at hl'l'. Ap,' "I I. I'.oi'N. Shot's, I 11..1-, A.L ,\111 I ihf 1'1 I'l'nejis"'! lie 111\ !l ,' 1 .
,' ;
ii- 1" ,.I"I', !( ).i-, l" ., ii p'l sqinrV' .J : H ('('t'h'"d.I :-: 1'1.1 i ,' ,' I'II'II\I.U'\% \ '\ .1/.1 11THI I : \ ': I 'I I', isiln.y ,' |'poinie.l loan t kit' < .! f .
; I I' ii.oiHifiii.iiion' I ....i t .11' I 11.1 I It'it .: : I I \\allll.l, I I. \'nl .In.11, I l think' Jf I
hf t.t.-s 1tlh-
,,, .., i-i. 11."J'! Us, (l MpotM i'I l .iilli'ino: ) .hlllI : o'lr' in t tittitili.
i I _1.1', .rt.iu h1 .ii, spi I '(: Mini;, 'ii i hun 11',1\\1'<1. PP.ll I I S. hr. Lie'il. !U.itu n a'll: I Vip'iiu.i ''r"m|! P.ii :-,I.'I' .\ 1',11I111.! .., I l'IIIc'n I: .\1.I t ;I.rt 11.1', ... (' '111:0'1': IIA.l/IMO.N) .(I' CO, I N 1"1" I'l'l'. h, Hie 11."tlIII') 1.111.1 hi 1 J. .:'i ,

1" I' "\ ill Ml11"I 111.,1''tfn( llll"s '' ''. :'t'mi I I't tt.! Piini'1 I'i'ik lin-'i'l.r
y i' II fl 1 ,.dl'! '" 1 ? Ap.il': .tune 01 I IU. SHJOIIV
;: i lit. lnniU',1 mi the) iu iu'IirIfl.' fl4 ui.LIU SONlliil I l l ltd( titi'.l IV.I'IIPOM-: \\' |d-\: ', Powilcr ,|- fsliot, :, iiislicii) I'.iiMrr: : -",- --- ---' -.. I w.iloli 'for .llifi- \In n Ihf) !!r.! f.un'.cr: ;'
; ,IIMIKII.'I ;
'V i ':,'rii* l '. will? (ti.' '''ni ill'Jo',1 t toMw.iin.imlii III Ills I'll |1'1"1! .' '|"|"''.'. '!, <1". I P.\ il, Lc.ul.i :N i H: Hum! SIlllll'S ttt| 111.) 1'IOW Ol' I.Mil .j tJ tJII j ""fJ
I'' ,I 1,1" '.'.') h N New i < > I Uiiin: :. I: I ) I TUKVI-VrP: : i- i'iv ln1o1l1lh"I,1) \ '
I" "'" .lir l'kJ tobv: Umiiini riUs liiirk: Spnti'fi'H. I I.llndlln, ) Poitrr., iSi'" 'II -
/
1 j irj'l, I. 'lOls'tt! \\11 piovionslv! '11 in'il'-r: ::1'11.S'i I l .11f'1, .m I I'M':. t ( ill), I'.T ',11,- i.r 11,11 ,,nl\-. I v o O KAV.MnNI'.ntj : \ .1 II;:t in I .luring 1 t niv\ nbsi'iicc tiiiin t I I tin' Tcni\ orv I J\IIIY spirit, tlnt'h'I %IK I I'ghl' fifrrAx I 0 .

: 1V! .f Ih, /.ei'rbv.i. : IM It'i Ilil upo'i! th.-ir! faces I Ihl' III) I Ms. .IVi.li.iN, I : : Hi :'M: ; july I :lid: I.PWIlll.lI: )\ I'.U.: 111-1 holiest l thug 11 I I 11\11: i ,' '. .J 5

0" t 11':1'. u'V: wiu il tll.'V: i iv s.-nl:, :::1 Ml In" ellft 10 iji' ,MS S 'II.|| | nc' in UK: IVa'-h: lii.nilyl, IV .-- //1 U"rlll' $- MnHHIfrHtltt/ I n'/ti.I.'I"; i i'S 'Ti- hits fntonti' luuii in I I walili for thirN a
:'ll I n. V tiijr; <',i I.k. u 11.1| | i nif t 1'i.itii'v.! '! "::01'11".1'i : !'I ., !!!! !/'
,' h'III.11111' 0j' ,"i-.t Ill't'p \ 'll. il lint )IMIICP thou ill tonic In w' ) :
t II. J UIII.S) (ii III| | L't'iich 1'1 I :
.1' .t' \\111 b' 'ii" "ll> W 'ilh! !h'"- W 'h"' '"I'lipyI ..1 /i/ in \\\'nri'-ll'iit'\ i/l ; tfl,11
!
t'f / !
| / 1 '
;: I I ''11 >11'-s .. lfl !{ ': 'JI'un /( rV 3UP.lt: Vlr 1/111 liuiiNt'w;; .Or h'311'.1 "Ij i; ilo till' iriM' will IM'siM
iV ? ivi.lv fjr I \ -.r. ;Ii ".1" \ I"'I'I..n11"'I' ', "1Ia s]> i1 : .i'
II1I :
,, ..110.n ire t' j sntl!) I .dii h lor. Ih,-,' ulun the is 'i.j'. ,
J
\?' iifl".lt. ,- 1 I10n
I li J f ''I'1"! I"--" '! ", :siii'llrnpinyufilp.h :: : :> "su I ; ,"-rii II .itI.. I Km I M l i hise a i I'lisiiiinii'iit, 1JIII" |1\ 'I.t

II, ; ,, '., II' n. 11111:11'1''.11'1':(" I Ii,) UHM I'.rown'.s IK- pinulir.i"!' !: : .1:11: t '. I H..II'\ '.I' '. Si i I.'.. "e I ii I iJ7 .NOUIISL:, ituooKs) \ Co. Atiil) lliiu'ins; itt' sihet rays ,.1, ft ..

t I'I 2- !'IIIO.t, ;'II.'J1': ; or' : : ,? ,I.fl'; iMh"l. ) h n-fi'" i.fY I' 'u" I'oli I ii i o J'ni.i-i /:,' i tIt':! v\in' t'\v '\",1t ('ltlI&'I"'It.H""lri: ; 1 I, :
"
: \uv n:: I.Iw"' ,\ ..11 .. I'"'. I.I!,<- I 11:1: ...nv ..a.:, ..-. ..in- :14) ..II' ..Ian': I hili.it: 1 HiinN I sf 'I.i i aV n- J.'t:I \"' \\' i irli''lit, Misjai1 ... '1'11: pillniv-hip) h'Tetelyle' : """i'II': ,' lnt\\eihi I lint )' I'd itstcp' Mays : ; : .i H. .! ; .'

1.1 V'If I I l.m-eM.n.oVp.l' : >'m"lll'.M..I..n./ ) ( h t is "licrii i (lo'ir vnxaa-s:J i I I'm'i ..k by' 1t" !INfU. MII i \ J.iiiueMfii i is t tins ,|.iv I l 1'111) 'i ).
I
1 .:.'- ', ', AmMl.li. person in I,,>* tiI :M' li.isi-N i t anI 1."\: eli'jjec I I'll: impugn"i ; Will's"' ail' ... n 11 I i.ui-' : ,:!in JOIl'N' I li.of'.I\111\101.1 I l Tliele's I 1 |iy Iliis I I iglit to 1' /lo tier : 0 I '

b\.1. ''n'l") 'l i ,11111-1" '"';". >'I' "V't Wlllllt> :HI \Kile- I 11.1\'. hI'I'i -" "In.iV.'ii. l-:>. JOHN) l t : Aiiil) a lonelyMI; !. h h is bet n kept l ly luo I IIII t l ; n".
3
t :\n I! nu''U: l ,H'Hirst.T\ i'H'itio'i! '! iII! in!! o.mv.i"V.l1ln'll''a" Ii i1', i i o I (I1H?t ll.i: : r.ti? ', HpVlMMaM-s.: ) ( ) : 'I'lii- hi-.it's will I. continued J.\\ISI: f.,: 0
)I'eictolnie
Iivjiin7
t .II'1 I ; as :
('t:" \ti ? $I "Itfl: :' l'. ( '. .r'l'h! t CII.\HI.I I I !:..: J'lilH:! : 3' //;*. itnlsi'n! | '.I l.s (',,11'1':1',1'': | 11),," )P.itcnt'iu'lit::! -'si:i I tin J J.\ M I V N. Match) a ;
1"\\11} | I\I'!\ III"a-' \ 'hi'". '"I"'" ill! >1'"r? all' ;: '.1 ::11 t tI I 4 or.I I'lh-iM, Ui 1.,1K. s mi I Inn", rVisl Ploi'iil.i.! ) -. -- IIII \ her holy! light,/ M jIb in. cie )power, J 1 "

'.:ti '' ,11.\l 1 : 'irlitin'' tn one's in In i t..l.I .iH'.m's.:.. "- III In' .luu' 1 > |1"I'n| o,"'111'1'' fin, I 1\\,11 soil lulus: culiciut' I ) ( ) Itt' Vclloxv I Litmhcr :Sk'.ils t ;t L through t the I l.itiiic l ; ,of I my liovur I { t I ( ,I 1"i"111

Ti1.1 V 1/1;/$ 1'11', Illl..IU'\. ,- > --N IK-.VOS. ? ? "i I it: ii\ 11\i: I ri"( s I'-I IK : : : : 1 :." 1 i1 in ii'.isiin.il'li'.\ lot, .i'.tsi| lii.1111 Pilt c C. .j
!""I- ... .ml I Ui-luv: uilll It"h.r-.l' I II : : V" I i | ( iiii-i! ti\-: .1-1"111 i uri'ii's.: mi 'I In. ; or .. .1\lhllakl'"I'fII'f, 's q'J! : :. ':
: T .. ,till L UK V ", .a1-! .. ', 'm\i"il,I ,Ii ill) : tor I'liiUi i'llu'1 "t i liJIS
ititrint (
I. I" .' ; innil. .\ ;! u"i: I l.i-! 1'1' i II" I ; t It 111' \\ cx.Mi.iiiHi': illI' ; 'I 11', "I Il. \ .
.,.',.1 I ,
It
Illtl-l
: ( PiL'tii'i ol'ihc .
t I- .i V !11 l I. I PIMII I ThN "I'I" 1'iirht .
:
'
'I' | | ( .' 1 I'1 :;j I'll \ :> ) 1 1', ( '.1\".'"' "/upi'iu" I'M tii..hi'r: )pinii'til.irs: ) to 4-J'III"' ; J. i 1\: I. S ( !lit') I'iII: ) 'r t .

""I .'. ._II .n'. .." ___-_ _ ..-' ____ ._ __ : I| al'l'h'| t.\ J.IY.: .. .- Like/i t ''/-, hiM tiiiii'hcil I 111! iny)' sii'l.f, 1. '!

""*"_ 'Is I f :., : rt: : '.I i. ."llt 1 : :'In; "s>jAI'ON' .. L ? I Ilr. em1 I on ( inisi' 'iiniHi, iljici'i ''h11 tin Vet! tin| Ib!: t.'' to//. r I '

u\n '; > :v s> \\l'i <:. ; -' 1,111.11111"1 7.'ul t(>/ ) ; Cli.HIS ;, t" '
: \
'J"I'fI.! : "r *< hlll ,
.1 ''! 'i ,i-inpt.! t.1, :i.niTvi- i :in- )IL\M) 'II'"I'I'all'
"H' I"I
i al": t. .i iv-s t nisset i'.n.l for .s.lilm.) I II h no 'niuir--Kiiil rl, h J
| lat } ')
.. + J1 II N I ,II -' M' "U. U "'I ) I\,0, 1: "i.' i SilJII.: 1.1." ,Il ,i J.> I 1\ l.\l )1 ; [ fri- :
.1. ,+ !..n.t ..t'I.'' ';.. I, ....".. ,t., I ,. s i I'; i i < .i .I'! mi i iiiiJiI I i' r.' i) > \l'i\s: 1 I'l'l'" i'i .\il 'I.! :Shot: 111,11.,1,1. jniit'7' .-.1: : \ LSCIUTTI'.M'KN.. ) ) : :; ; Al\I '1'11 li.iK me l.ojic, ,i, :t 1 1I.

.11'.11.% \\f'IIr'U( ) 1 : I .'' t I ->'.1!0 lll| III\ I 1'11'1 snl: mi I I, i S 'iI'i| .1 "i' \' II ;mi& :iul: P.iltiiiin"" \ l>irsl.y, | -- Aiiil mj, ( he n \\iih I l.t'iniiir' iear: i is v r-: 5 ,

\\' ,o1'\ 1tU".l'l tll'J! ( .,,"li of t Ih' .iiit 1 III' .1,1,1,. \M" I i C i'. ::1.\ '. :\1! >"I. .II'; .! ;i\| (II i i : '\ \IIINII.: i..t'(1 :T 1 "'II'i' : : r ,- t r.M,' ,1'1',,, i 'f .(0.1.,1.) I ttt'I, I, Ihe: I I..'' I 1'1'1' rue il.ee up '--. J i' ,'
'i. ., ,, j' 'i
Itl l I. ,
"
'ou.itx.1 \ l\ : il.u '
l-'l-nl.i, .ni'l : i 15': "i-f' ( Al..l! i.p.d .\ "f'' y 1
11j
I'rl 1.lfl", oi ,. \ I h,' t S "H \ I I. '. d Il l l'i.I ? I miisl, pi .. PM.U MOM'. !
AU '; .' .1.'i.t "". .\ | ,!.| |.I.i.. Jini-I 1. I UN.i: .ijlll. I .5..., III Illlls& ill'i I t'.ll. sll.l'l :'ippIII! I I. .ill.lM} > 0 -1 ''I it'I'I

\ I II aa.: \"' (.C.1.i I I. DUIi.i -. tin-) ,1't' ,it I .'i> i i l' ,I'M'' Ciiiin'v I'tHir'' ini .In1} ui' v 'I 1t i iiiKI i'-' I I' v",1. I (' I I I! <.i'N| : '.\' ::1'/' ii. ;:i i n.iic in /,(.'.' 17//c tir : rll ( I '

t i.i. in' ,i I L2: -- .: 'in I I.'i"ist n .,1!, tl- nkl'il ui i' ill.-. III.,t i il i I. t, III. l.i I .i.t.'i, "is pi' I l'i''>iiisli-n! ti it'll :itu}l i : ,I S ... -S -- ,, ', '
-
-' --- -- id i' .i, 'I'h.\' I id 'civil. n.'i; L' \. > p 'in .\ 11'n.) I t1l.' if' II I i ""UI\: '. ili'. "',hl"1. m' '" i iI ;i'H 1,1'TP( 11 i't t :... i ', ihv !/ 'if' 'n" / ,\ I f I" r
\ J I ni ti i >i-i: !tin I i ( < l'IJt'I"I'r r\ lit l' 1. ,
ii J ;_' J .-J. | : JJ 'j11AVrjTl : ; n r. l Is ,,ii t 1,1. |iiMii'; : :':" 11'1.:1.: ., ili.u i M \ M II. I ,p','I'si.l.. "II I.:k\' l1'IK" I'llllCl-, ,Il.l. iivi"111 (d" Ills 'l\ t's S I h' ,. )lloisc" i.l., :' .mi i :. i : i p 1: I I., \\ 'P. ; } ,
nI.1 "ld'II'.I\) l li C AH.\ .MS: X.l'ii'i. .IJg. : i in- ,! i tlit1 coliuiU'lici) 'm ol I ,lilt" t'nlilinlii ill I ; !
: ', JJj7l7iLUl, .4t LAV7J. l i 1.1 I ': tt'-.-, ..t t ihr-: pl.tcr n lln'ir, in liv "mil .1..1, ". .1"nA ) : 1-// Appl.v'loV, I A'1' ,
.. J .J K. A.UiS! It., !9 l -7: It; ..u'l..' ; '.!i ti I:: ,I.(i. s I ; iii r'i J INHK.N: : (t'IIII.U1( ill llostoll.' I. Hllsv, its I'liitcT, 1111(1liniliiii (' I $ ;:t

; f''; /t'l'l'"i Mi'/ .l.ult.l.hH'1:1 I I :) I Ill'( i.u: \inNiP. : -. ..- .. "- .- ( ": ". .' ; II.1 111 (pr..fill iiiisinj; lln-ic- it ;. i ;
Ill.nh: jT.ln'i% l-liitit) .!;, I I.i i'U,-r h..I'IIilt.. >, ill |ti.)nij. J f
TO I.IJTPiom tin- tl"lll'O"I"1 'next. !I1att.| : \v, ft' nnl ', t'i.I' lo lit I h is I X'lMIM's' I I,11i
j',1:1\ : : : .r.: \ \ 'i' I I 1":1'1',1,1: 'Ilth..llilt""n'! i \'U \K| 3- I. 11.1 | iLi '
.III'I'' I 'iUriii. "i-' six' '.in, ,! iin: ,. 111"1'11' li,. 'I"I.| ,t ui I I I. no.! ii-! .!InIM" 'h'.''"i '"""li' Pw'II'1) on Miio.nl: Ktii'ci I 1'1"111( .' | | ; J i lo .Mi.I I H .iii t & '11.1) niic I''I!" ili..: 'iin'si |niitil.ir| I t 1 }, '
.: ; ) -: [ ; ,in- Vi .1.!.i !li.- Ch" ; ll"'u'] >'lij ; I 111 I L: r.n:: ,i.f: r.v\ i.m" i .jllll.\S.| i ; : I'M; ( .:: .t n's l"Jiine7 t i .
: : ) 11'1. 1,11'1' '
ti\ i ::11
.
f 'i I i !I''It i .i i l J.' ..I.' ", '11111' '' '1\'. '"It "" M .! ,iv >ii-- >U.'t iiy 11'1'.1 i I ui'.1'1.1, I'lii1 mi-.,": ._. ___ ____.___J. III| |LN .1 I'1_. \ t 1:1_: 1h i 1\. Vii,j I : 1.'ll1TI"II'i!: : '1,1'1,1'; -.I,,1'1" (111'' ) '. I .oS n t us in :| T nniiMj! I I 11'j"I

, si I i i 1 i 'I I''" S .',1 iii..i I : i.n:' .'..ir.h 'U' tilll I tillln'.s, nl III,' -...11I<. U.li I I.: .'1.,11.. d i 101'1' 111,1/ //ao .. si i |1'11'11'' | in ill." very iini ,'tc.iMinl iiI II ; 1 '

: I 1'1.I .I'' .-11 t (if'! J'1% '-'. .III"I! !' I is I II I Ii: I 1.\\1.1' ill(: Not it'p.'I' U JOHN 1 I.M: ) ) :MA.N, liy I linni' in I IIH, I h, h III;, | iiuTtl.) He inloiuu, J.Mi. f" 1f \

,f ,.'r .,,? '. I:. Din--t i \1'| I : In"Li.! M.-i. 4 c c ; I iii' u. MI: N, II : : I'llMl: ''Hi 1,1'll'h"I"'n.'.! ,. .in'hoii/i'.l, ( ) 1'1'1'1 flf! ,
, IMI 'lo for I i '"\ a'lit i 1 ,1111I':!: ; : t. "IJ. ..1! (he iiij ul.us nl' Ms, siiu.i'ioii" .in liisu.sii.ii ) ,
I'I l d'U'ill) I \ \VI IHI I I'I..I!:i if1 i-1 .
\v .1 i ii \iii'ii I: : : uo i III>!( \K i'S:;. ili.iwnl'v' l.i\inoti! i ii'i 11 I ,Allison" the TCI i iini v. 4' ,

-" _. -.----- -.--. :iii. : .Hi I :: .i. I II i 111.11 j : ... j 1'1'\i ; \pI 1.1 hiiol' ., t 1'11'I ilj, npo'i: me iiii.l.'iMu'iH'il.t ; ,,lid| Jltttt' 7 ''ii; I Ins IIIIMIV: \\II.UA.VN. b; |11./,11111') si ihininr, K I iinj):; lli.'il; i liis,; ('x,1: :,,1\\ ; ,
,
l"lSi' ','J '.: t.'J'I" !( -- t l!.v ilioni .n. 'pe.l) mil.. il.i e i mi ..In'J.."SI Ii,!.iv. i it I A pill, -- -_. (IC1l1'S \ m .1 Ii on I ilii- iIUI'iISr. and his J t I

Go .u.1'1 1'I': : S Ji)t ei'ii lIlt) I It il! ;all,t I .hirtv-ei:: lii anil,) due( Min i >n i li-. ( Kl'.Ul:! i is his duly] autlioiiA'i aijrnl' ilium"niv | niliis' \\11'11 I I .tin ill! thai,; Itt tliouplil' In' shouldb l'ff.' 1I;? .,

i \ \tI'nl'. t.I.. McD'Tt\ ( \ |1.lIl\| > : VVA t I'.svON., ] :", 1 :: mi !, r.i-.ii.1.i mi'M' !'i-1 sn !, ml L him i'C. I er ,it-re! t I'T ion'" li.IIIMM,I mi I lil'H" tuo lii! l hl' :.ili,,,1! RJ. .ih tItle 11 oni ( lie Tel I Iioi v. olilii'ril In k'i\ Iii mid his, Cminn.t'Ni'viIn }

''v..' V..IIHIII" s.I nJ I t 'ut: ..H.II.' ii l.ivv.i n i iviiej a tI. -i i I l\t.r! : : : II I .1..1 L l'-s: \ i uir 1111' rt i II i ti"iv' ei';.:1!lit,' "eiiis tin- oilict: .' il.neil: ,! in.iy'' 1 I'lih! III ""II' July I I. ::1:1: A.. ) up) (p.ipcr : sei, I ," t (

I liii1, i.ieli.'i I" 1.1\\ '! .. 'ir III-! .Oil's.11.1 1. ,111.I illll'! six 11I.1/111..11"1'|| t .' 1.:1'01'1 ( l i.-. j\li. ) iniiiii diiilrly re .1"1
n-i'l t t.ij ; .i l 110'; ; i .11",1\1 1,1"11 lt
..I." I In-' es i i II. I i.i i! i u i 1:1: .u'1 I HHS' |1'1.l r .in." -- ---- -- -
't'Mill .ft...11 I 11 .n lt n.i-iiK', e.itni-ti.1, l t t. ) tin.r .111' j jI'l !I ,1 1 .fi: 1 !I' ,. i i J" I |I' i ,l. ', In ''r'll, t I Ih, ot'| Niini' i,.: 1'1'lr: }ln'h' liril' ,'n I ruliiv: .lliiee, iloll.iis ,.n,! '' I K JiHIN TKKMll'r: i : i 1'11' ,," el I ;: "n, in.uk t ii| I iliit, |Itk t ( I i |J{ s) UI.I' was not siido-- jI 4 \ i. ,

til' ;.lllt.l.l' "'III'! .1.1 I ( tJ."'(II "'.,,',111.. (III..1 I.. 'I.I | | ..." I i I:1: I 1..1 .1.I l",I II ill ,' "I| In"i s miV v'v-nin. i-i n's:' I'd"" :iiluiic! nun ion -il 1 il..il's. wei' m. ,1111 in' tty' .ibsitii'i' 111'1' ill.-) 'IVriiioiy ; I I iiili1( .its Ii tIt.l. <.i(.. t in lie, iiixl' 4)iltlItl.ilaJ. f T ) :
l !M I i!jis (I'll:iel, ,ii i.'if-l'o( n \I.'t'Id! I \n\ nli ot.' 1-101'' idl., in )11.1." Isu '"" :"Ji A IKIVVNP.II. 11' ; i
,
,- .,,,1' .1 I "! i, ; i II .I". I I i'i III"| i i:1) mi$ t n. eiiii 'tinm' 1 > 1 ML.1't ;.if_ I. S / It i nit riii-iel'i. i.ic itt I. -i n.'il 01.Icierl p '. : t.I him. 'In l.lsh, Minnill' $ ihe). II.I'M' I | | ) I har.lCt. ;) ; fH :
: MI. -
i : I I : : j I' ; I I II.j 'I "- -- ------ 1"1"lar : f
Hi1 .>, ,ie UJ .\ I.h.: ,i. Ah I It'll,', .1 I I lu'--i..l to. ._- --------1.1.illl l,". I I -n-'". I'- ,niv. .u. I. ili- ..1. -" .".....I.I. .. .n.."."i.. .I..".II. .. ..i, _..... -i."I I 1.1-\ I t. 'is ol ll"I aJ.i J .\ in I'M' iiii>*i M 11 I ill liii. 1" 'It ,f' I
i-t t u uf t tin1 ii )i-l i .! ,>.u I in or ler i ,r- i'i'ii"iti.m. i \ h till, tl I h", u nun! | .". uul' I .ul.% ; "" :11lmal, ,i $' | j : "nml,. I! I
:.i j.I.'I i \'JlI. >- 11"11".1 |Iv 1 1.\11 ', olIIIln \ I II
; : I;, 1..1' i' i-. h i ti. '. \ 1 ti I ant, I S i : u j I. i ol'lst' he "li ll i sine "Miuld! ',
.. ./I ;ill: .>' // ( .1 I Ml'l',111.1.: 0> ti.I II /"" hi i it"1 \\ I'" 1111.I.it T" htl.(! 1'1'.11 1111'11")' >!, III" j not) oil j : '}
:t : i "us '! i\' .n i -. ,ilv I !> III i ''i 1 I ,:I."iI. ViP! suli ( ;,11"1 i nl I lie t.titttt'. 1} hliil." I > | | inlo' iiiiile ) lliC'l i 1'' fJ J
.1.\ Mianrtii.n.\ /, I 1\ hi V, M.JI I i III I.: ,) ir/.s-/; 11'1 lu'n' Ilal 1 f'I'
'i(iii t "I il h"'- 'In-/ nit h" !11" IK: "l ,in hi." Ii it'll.!I- I 11! I Il | u -- -- I t .'
VV/-H/IX 1// /ii.iy.s-oN. I l'1I111,1I'U! .Jnly'I.t I ; ;. ::1 HII I If I.1:, II \111') ''II,) /iii'd J lu I Ins suiscri'lioi! | do I
.inns.l I i'i: 'i I /In 11101 'i III'.i' i'l It i I. 'nrsii, I Ap ,il.i. lie nI .. .. : ; riu\ -ThI'MstlllU' i Itet &t..f.rt. ', ;
,1'.1| 'i'i.' ( !.i., in ii'i" Ti ;J'i' Id :!ui I I > ill ill:'II ",U"* .. 1I.' '/' \ /.11/.' ,|I' CO v |In i; ,' .lt|,,.f |. nii --- -- Ol l ,' sllli;"I'.II"'Iltp" nil.ler ,ihe, slh'I 1,1. ,'mil iiii .. (he | tittialtIig.i; II ;advi-rliiers.. 1 I.! .: \

.- --- S ., |I' u.:' to' ., .'.1"\) I 'A .''G .i l ii-i .il I lii. It,|I'll t |tri \I II. l.l K : : l iu\ oi.nr !OI..Thl' lIh"'ld'I"| :S.iinli; .1'| S .1"I\'III. i ii Ya'iti .| | | Ml. IJnssi: I lejilii d ill-it Mich ill: I 1 It '!, ,'. 1111'1 I. I" hII'"I.d ': H '
M iii 1. 1 I I'l" iMi'i'imn ,1..1 'I
I
1 : i ul'all f
.t. ( I. I I.. i I'lV1",: :I i'i! i I-" w > ''II 1 I i'-i"'iltil'v; '! ,,00'i! i il, I I'M 1 ll, tutu- rnli' u-1-,1' ) 'h' I ul'by tIta' I Iii his ( t'
} r. : : .it. ) I rinsedol jiii) hut, hud) I
- : ; r. ; : : L i I' ..II Ii' 'i Ih' ',J II' p.ii.i'i'l I Hi.' h.iN. hrt'r': < i II i in lu ..1t.1 I ii".ir I M :ml, ui.. IS,n' hour roiiniv A '1,1)1,) I.'t,1 I. 1111.John) hi 111.lIgl| ,. c'oll'crl "II "e I.I' fl'IliIC', as lt. : always; jA J\f ;

" ... ii MI'1 .M I i'i: ,.| !ily I i>.. .: .u I..il I. >/: M 11/:....' oJ' Ill n I '/.'... S".I t ; A '''luiih' led Alt.! n.II'I,1: .is I a ",rm! liiind', mill' u r 'A 1 ,
I l II.
c.r..C. .) # 'i. S\III1I. ,
.l J 'I'| :1".M! .. jJJ., 'I.1 :! .. II /?. .T\M.D\ >,' \ 'id.tt(. 111",1'.1,1 i y y :.T 1 1i .. :! !I10.1 .IIII| )IN 4 ( : ii'i 11'"I".j"1 i jiid ineii', lie iii 11,11.kl') his, nd* 1 J' '

"- 'X r' '. ) 'V-n.,1'1, I' ,III L I,1',11' i 1'" I' I II -- ------- - -- --"- 1'lirly] iniy hI. I l-sti:1\Hllonl. I vn into' sennits ". 'I'| > idiaiio' Uu (lilt' j.
: l'O.t'V,1 inor-
\ii J' i > > i v 'I. 111 i >' "" I \ 5 'r.:. '' \ '; .j: 'c '' 'I. 'i.'MV.1 l in mlI' Ihl'l' \i i ; \ did i \Vii! of the ,i "l j'j
tj next t iiihicnioii
1 1 i i. > ,1" '. :f. -, vi i Ii.i I LI \\\n-\ J3.i s .I I i.i ''In1 I I'll ".d- n>l 'l.c |".|ilii i ;,. in'i. I I.It. I. 'ay. ulig; | ol ilir CI'I.hl. : ; .: .

I ', .' '-' \' ,11"I H'l. ', :I nil' I ''I' I'1' "'tit :,11 ir 1141'' 'mi1. .il a ti: "t".l t'I'I..I".I.| i i 11.- A |l'I'\: 'ItI'I, < .I)LI t :ainl\ )ji.iri"" fHl. IK: snlieiili.r, oil.-rs' ; 'lor sali 1 I nirc an. I u..tl -c. 111) Mr. l< .iinll 1 '.'IU i.iio Jsi.re MU'( II,- .

,' t r ; iii /.1'' ,,11 \ ',i-i.t! MI.* ii iti"1.1 ini I. .... .ii-ti' ;f lln-i.irsi. Hi Apt i I' iii 'ul.i 1 ,, II i.h; thi-n-, ; M. 'A. I I'.u' sil-l-y O. ('. UAVMO.N'M, I (l.'t..I" ,I.I"fCII""II.w,1) : : I [r\'hl.'lh..I.I.! '- si'r\ed iilinoil t e\i: rone uitli eji anil' mouths 'Jt

,< ; "i- ," i. i fl'i ii '' "'1.11\10.1.1..1"1.1 1 ,r''r. "" I'll't ll'"l!i still:I -', ..>lll Itt I Ii Hill ttlll I I"1 VIM: I': j'lii.i' '.'.< :'J'.triioiii :t -.tl' 01 ti'ljtil. IIll'.I,1 only.jnn"'s I hIt' ", ls if I In- v' '* a ; IIi.If,t f
1'1'1 III hilllinil
.. ii I 1. i ; i 11'1 l ; ,I' I III n I l i' !'I I l. .1,1 a Ii Ii I- \n ,in"in? ',' ui ti uii'i' tli)i -.1.i 'il PM u l 1.,1, |, ( r" IMIVl'W } --- -- -- ---.- 'Jt! OCUAY.MOMiONIJ ( ) ; I < ind' III""II'r. :" 1'1'
-- Iv
ri '
the
i ; 1 It 1 '1' i ai.: : 1 1 : i iV .11 i I. a 'v.MiiN.- \.1., i nd! I ,I'r" t'llil"-1'i '!"! :" iiI % >'\t, i "': ,, ---- (. 11.1111 ssti J rv. of ilicirillllS .
.\i 1. r..\n rh.:: ;' 1'. \11I1l'ualI) |,' iln-'ii s '' in I ici'i'uv .l I i to; w.inl t i 1 iu; ri-li' lulls," ) .is i inn)t in, Pl.il: f Tins. j is.in' ai linn) iini'i-rai III ; ,/.a. a L'i IIII"I""' .iski ll Ililll \11\ Air. ." ''' ,

.,. .._. "t..)..I'.L4. HI, cull."i 'vili! i i- iii'n'li ii '"n'| ;a.t itiv nii-r. IHHIM"' inilii1 I til'\ .5 Slcnni'.i! "ladllll'1 I ) 'I'M I 17 ::'ill l ) IL'I' >IC'Kui"ts I I.t.t! I II) Ii.i" I ishi" d him) so in Ids '(, :( J;
; ul j Jiisin c Il.iUirI.IIV : I .irk- I S 11.lll.t'ili.l) | mi :
) lIt
; : l'i'i'"i-tiriin
-- t .. .t"\ \- TliPi"li I .;n--!! 'II'II""lIh"1|| | ': l i l Inr.i'i;, -- iii,nIII "" 'h''ip,1 liivi'iponl : 1 I ill' li\ I lt: 1
\ ; 1 I'.lnllln":, .51I I 1 I | a i tl,11 Mr. l II. ( ,' into :! )
'" V III' I"-I t illllslll'll, \I'V ill.. Oll'l 1 I tt".",it II I 'll'll'lll-s|''.|| ii'j IlfI lh."I'I.ahl"'I'.I lvJilt : I IIC | aniiiiiinn i J'h ( 'l
i i { ) .' \ .. \ .\ )" 't's.I't. |1'.tt".1' |, .ll'l' "lll'H i I'V' loI"I/i.f/ llf ()III- .' $ vi'i, .'. iillii .ul, ilic '
: ) ) j i ;').1\ v ) 1 I. : > .\ jl. i. [ 'II'. .It n in llns.' : y, 01 t .11 :Ir l il> .\ IIf:1: : J. ,i ;'!). I I "ll'>ll II'' I''"- -Illl" ,.11 I t:1I: I lll'\ 'I 1 ,ll ''ll.' 0.11'ItlI j ( C KAYlliNIillacoiL ) ) r--M |iiii r, ;iiinl In* ,"proL'll'sscil ',: i :, .1

ii'I' \la..j",1 oo i 1''I'\\'l\dl.l\ I A i';n :'M: I .. :'HDoors. .".,,' .. .I. ,... .-I", ..., .."" ',1."',, I. .... ... .....'' "j' j-,,..1 II .Ipp.',III'I.! .'...O.I 'II h'" III* -I', (. n. I !: III it." .11 1111 I ,a'1 llllll.lif.' ,h(' \\ ..lcdu t II. > f
i
i :.ii I S ," .1"1..1 .N IV ,tb't 1 II t \ III 1111'1| | llV I J'I '.I, ( I'orK) and I 1111 i I ilinrl ;.mJ U.HIIH' I .Illl ill Irlilfth", ill it liiulidlid- : :i" {}

.ii ijij.n' oxl. ; \ iilc\\! : :Iud Wlind.. Iii'i l II I' 'I'''''" xu i litii i iiili, ', iii VII. OOll li-! l .ic i.n ( ) .1'1, In- (mind is u '.v lo I the 1 ( nliuel' I < Ilice, f ..l' I
s.'I"| ii: I.I II Till HI AS MUMs.p.) 1. n'II..1 .I".1 : r'
he iii
in.i..dr.I, .
I1 111 nf lie editor I'
I 1,1 I lililI'oiii I 1 in
.\ !' \l. \ li'ul." \ l-'l., ''Ill! l > \ I ilitv: finiii, ---. .. -. round id P IJ'I"I
SSOI5Tr.lt; ) : : ) iii -i/can 'ipi' n maun/ nil li"l l LitI uli" he t r' I
: > t Irelied)
yp 1 sj ., ,', .. i UJ': ui 'l.It'I.i i t'. it, i HIT.n.' i I 'r, '' I 1'I'"' la: .Ni'ViJ; > :&n..! lur ;ale at ""U' I I IICUOK I << I, I ) I .'i. ALLI'.N: ; )have; furllt.. ',)la rupail :III,III.I I ?- ,itit', Inir I'lonr, I :Mi.1'11': ) Iao: him !sti i infanu u"ly.- t _

U. .11 1' i 'ii :ta-yniv:' In. : '.1'/\1'1'1.i .1 e 'j'lr'"I'' I II i 1 ''Ia:hi,( CLIlV.Z"' '. I 1 .- with I'l: ( '. Kulicrts' ) niiili'r llnnaiu',I. L.ohlur'li.'iii' I'M., I M < ; I'u.iii Ni O r. I II"'II't.$ ,, dl,11 .is i Mi. U.lllt'arl.t; | | ; iigil.ued .- S H i' J :
lt.iymnr.il : :
: i' i 'i a .i'' I 11 i -, !v > .1; s M :\ .y. i"i 1 I J.in r r.l! l I"o\ ')K: A KINcsl.HV.T.iivf : : : : ,11I,1) -l t > 'lt' "''I i' lililirll-: ) ; \l t.i! A I'i..., \\lni \\ .ill I'dll l li-iiis,. /iiml, "I.M 1' sale |nr ,ia.-h byjnif \ 1' )IIIIII I. I he si ;"I.J| :| bl'call ;.

o:" ,. i tr n.l: "n; i ? 'a;I.M il <1'.1", -' i 'ni "iii I Ii'i :" linn." I II!,t.' bll.ilt"- |II| i t.'l i ,I k A;: Allen I ami !I':. ( ': I ; ::111, ::1 I O. O. HAVMM.Mthi I I in., ) Mild i nllei-le) I, ;iiud ( hen ho U'OllId .sntiify

vi I ;"II1I'I'I..I I i.i: .1 'i'.i: ,'. I'kr" .'trr.i !si n-ii -:: I : illicit, .. .mil) will) ,' >I." if'i'ixi', 1111"rol.'r __ im 'to "Iii- leut'b
li.ippv
.. .. '!( .'.1) 'i.i: ''II J I il.llljl./: .. : .N.lirt-. : ) r..ni. 11. ti I'd r 1111wI", k4t
I i :|t' p' it "i.I l 'S :1 : I
il.i'.r. Itti, ( / : :
bu-iiicv :
lit '' WILLIAM! )
IIK'KOK tin ]
I : ) ) ; ; ,il II' i.iln. Mr.
.. \ al1il It'isM'll'
.
: Ri
t'i"ir. j ) Bul'f. .1 red hcI
I n i l ir. Sl 'si's : I | | I tf
\ 'I 'ii'l t I.t'i'" i'i: "I' i h'i i "I".i t mil.'i'-!I IL : A I.Lilm-p' mill l t''i il III,t> iin't *' I r.niiKA''v.t: : t I iv. li'iMii" : : ML. ,"'"" ,ll S. J. < pl| I'l'l'l L I, ill i l.lkl' Illl I.'C III.I,I I :. ( '. IIOKI'.UTS.: : : N> llP.LS Sn-ar I / iI ibo G' } .aI
>. -L! ,.. slu: j.it..U.: I M I I {) | ; :
: i : rl t.
n) "r I K; H.I I If Ii" MI a t'i.iii's' ;:n,! Ill' s ;.r rut: i j p n\ I 1'V' ll.r I :Vli ul '\ '" ,,'T. ,.1.1 f f.1i I 1:1'1" : !lIf ., )10.t lol\" ..lisses I 1,1 ixing |, :.iii : "Sir, v ...it well know thai ki
,
ri't
,\ X. .M.1I. KAY.V l I l. .'tilu'i.' i | ->'! s, Hi ywiil I'1 sil ::l I I'nlilii- Ail'lioiiaj : _. .. ::11,11.1.1I i t I'OMI' I I I. \c e\i I !II" n.ednil) In 'he Hi) i"ost Valued ;
-- -- -- --
-, I.!:Ii,' ,! (, iVIi I-i | ,:i7u-ljii j A .1\ :tI l ulii'ula,! toi wlt.i; ; llii-\' \h In. in.. I Ju-l l.iii'linv' ; alllll .sill", (>: ri,>))i ,\ Ii ii' itit), lll/II./ uii! he gt.i.tl jitd''iiieiit, I hue: '11' '..

i 1 r 1'\r IU: i, I 1'iiMic) ( I ilois! | ( al Bit ilthl'id.t' ( :i'ti july IJ :III O. I :. KAYMM.NphisKcy I h.nl l lit'! I'\'l'r J ft '
: iiiosi
: ,. e< "''i,1) ,
M'jiJ? J JJ j'l-i' :\t..", -- .':!It t tiuii.n.Will !: J il'lll'il I'I'-f' i in my ut 4:1; ..
:
I-:. \. I i. S. CJIITITA'DKNJulilji.'i's ( ( '-- "]' )U''s'ili ', ::1..1'' t hi. ''ip'iioil.i, 1 I l.ni.i| .> il/ l'.i.ion.in: : 'I most cd', I '!=| 'I| '! .0 in ." ..1 'lor ndvireliicli, 1" t') ,(;

1- lie Irnti'ilC ; :i ui "1,1 I l'i K''u/ :: !.'u 1 It i u I MS. .MI l II.IIIMIMII" |p. r: ( Stiir. ; \. ( :'oifcr.( I Still i i i. < 11.1., L ve 1'111"1" ih.;il lime, it is 1(1 J t. '. ;

,: mill (t"1 : i I.u.i"1: .Al I 'I'Cil.lilt-;: : _III''- ,Ill, I I' 1\,11.-, ;,11'1 I I' linllll'U'l', 1 ::" ( i I all.1| Mill ill-! ) U ,itIi..I' 1BI. ) I iiiji-, ili" iiurai' ulii'h I you in.irLeii, ; out for "n r /
',: '; .' ni I I',' :; i ol t N'.v.iin'i' iii'M l M L II.L ,'..'.. Ir. ilr 1.1, ),' Lis .0 1. \\1\\ me, ( i
ll'.i.'i: .>'!s. (-/. lira '/'.", A /lililn I (11. ; vii \\ "I iiiii'iiiiii t lo ili" .1"i "ltll..t.III"1| 'I I!!. N I O) II .is ri'l'iijii'inl) lo, m>' leelin '", (ml niter,
I 'in ,il i'i" iniik t >'i 1 lioiisin'Malls" : } n: 'I|hr ,,ii, I iiv.j, 'in!I t ..ul, "ii' ul' Ins sni" III' U |.titti.I| | lo 'luiiu .1 li : I lliiluri: $ ,)
1 :IMMI de'ili
71 >It: =S\ri ; I ''i 11'1..1 ,t i-.iiiiii.'n ot t I hV. (Con-, to' ', i'h,' en-'i n i'ir, l'i r.nsar tin: ,i ,L'ji-I't" I-- I i.ti; 111.1.:1.1 I '. M ,ll'l' l'n'I irilf lift ,tin" iiilliH I \ .ill.T. I III I.1 I- In : kplum/ tl"1 I ''f"" I I.I.i.I. I X'.iis/ ..IIIfi,1| n)'(didI |Iatl"; | ilo- h k'

a I ihis I :-t-, :Miu.-ij.: t I K:, ....11'1 ,i.h'.\ & .' ,. . 11.1., l I 'Ii >" ''II ll'pio'/ / ;ill s "'tl l V, oil' "Illll't" Ml ,. |.tIi'll. : I., lii"| "IP". ,'l" i.Ii.'t, M I lit I IM'lllI, 1 llO I J.I, .HI I I'lllVI..l' l .111"J-H' ,I!,I f.. ..I." 1,1'r, .1.1., hI'J'I' sued i li-i); I I. './1'1'llli.,111/ |uiriiie '1,.. ;,

11I.\') \in" n 1 I I.; .. Iii: ."!Ij,) .I j I. V A .\! KMI'I 4 .*, 114"1, "lie li-i" nl I lilll "'ll'l' ) I'flili'l, I lll.l.'l: Mill/ In- .Ii: .. .. I o V c. u.iY\ioi/ I I I1., / lo .,111) I i sul'Ji-i, I ..ifla r loiikiiiL' is 'fT "
._ round
I ,
--- ------ -'- s-pi I I-: ',tyilil' nsfi.il I II. ttil.Ii )hf t nut's III I '."h 11.11, ill -- -- ,iiuion ; t
-5- I 'niv l.: ;; ::1't' n\.vni.: M \vill.iv; I ; 111' 1 It-lata I, I ladd not find' one nhosu: 1 '
(
On
(
'. :i.'lon! : .in CL1\IIl..jO:1: : 'ol! l'l't. I Northern! ';"'lour.I ; I UUigIII'I'1) % inn \i "|'lioM.li, |. i !';I.I'IIT. e\ln; ..J si I iinjiui.!, .ilnl J'I ;

: t nl.1'11 I I 8.Il "/'l\/\; : ". l li 111'r.flr. .. 'r )I5IJI.S I C.; I' 'ar I ;. |,. ), I \'nisiM": l 1..fl! '" s \i Ira i'nii, | tn \ I: ""l: "
ti' l iullr
\ \ :
I' .?: ")" Dirrel.inJui: : '; t.iis iy) iin.l !(, ''r -Jie I I.V 1I.lOt.) ( ., ShIH'( .. 1/1'/ ., i'\ ( I ,. i '> li ,pin" it', :1'n"; .ijVliHy "II ,i ni,in liin'i I-1 >i il'l' auii.- : '< j

I, i : : U iM41 i 11 ""h..III'.n .4.; I i'. UAV.MOM) ) Ill' I.M' I Ir i P.: \Vl.i-K'-- :Ah uhoii. IJI'fy1 I IrienJ wih! 11
1 Ik ,1, An'M: '; :: ; B t I'-s 1 I'rl' "en1 jut lii/:: \V.'h '1'1:1.): nnl I f..rf "I"! S I jociol, IiI di'\il), ('.HI' Ini" (
1\,1'I .1'l II" ''p I I "I 11.\. I I- ol J .1\ .. II il I. up '1 'tIll 1 K.r.'lf: ( i '
y !
I. t im ) I
i
> I i i 't I to.. ,! I I" .\ I ""l ill I i iI ..r I A S' lt'i/i'l"i, '-. laaii".' il' '''i iif !I.. >f/t : *.//1'! ", S "h. i iln t "I1'1'1| | IV.n: li lr.ri'lv! : : ;
)1.1'! III I 'i ,
Sli. I (
01"11"1 I
., I t I.i" i 1 u, d'L .' II III i\ 1'H "III" '?' /-i*. "i/ i l'CJ" q'/ II'0 0fir 'In fhttf i I I..n'l", '. Vippri >,,, ,; iiu i.t io! li; "hill. |Hu| 's lltlij'iIt < 'li 'nil' Itinnilv, I I'h pr".f /'$, t, II' "r"II. \) 1,11.1! into til"! l.tr"II'r fr ;
.
'uri L H i : 4|I' i. s; i'iiirnMi.v: : I : : t l* / ,''u. irs 'ttltUt ftlHll i I Jii.i, r"'OII'' t ,if! |I't' --cn| "n l.iini, limn 111"s', or inli.ih find five ofit e.Xiiie 1 .
.. .. __ ____ I I 1.1 III s> 1' ', |Iii l |I. .ji N ; or | a ri r-
__ IIIJ! 1.oli'II'I'
-- I !I.; I mil.i if i Itlit.- 'n.r.'o' t ni! ( 'HI t rim''ii' i'i"'i.. | .;.i ti, I It'.. t I iy l 1IIIIil' | < ; i :, : \i"k I mi | .dr. tvhiili II
'iirn-ni io M) ito! 11111.. \ iji unity II r.m ,' ,
... ] eiiv ol t .Ap.il" lne'' a. ill' .mil-iin.'ii i ,' I Clint, ii sh.ill, "itt.,1( 31 ; nif.iMiiid hy f 1
.. !1'1) ,
//o '!, .; 1''miVni"" 'i duI ,! hri'.illiiiiL' ihlouijh'
: W.II'r .1 "f
I I iln'iliuv! "I 11 h.' .It!')' ol : '. HI- : I II\ ,i. I h" I. di'ii"Intint" I I 't .!h Ci' |Ji .. __ I ulr\'cllll. illil u ( urtcd If
I" a h
U'il f loi; nwi.h, : In mil, ,'I 'IR-loiin" I u. n i Its ..nl. i Mipi'rim ;nt'ii-h"' "lube ii'tii : ) I ) t5,5 tat" .
f:JM11I'I i : --uhii'nlipr." ; > ilii < Iw!: opening: 'ilu' tn'i= t I I I I'I 'h.mjMi.'ii, i ; I.i \U': .1, '''.ML-I I ir.mj: p '| i O IIKVI'T'iri": r C ) I I 1..11 1.1 \tj' 1, in\erted over I I I
ami, ''l oil lor
I.t;. ." Hiihiiiihi" "iiv\ wh"" ; 'ii" T i luiimlHim 1'iovi uu"HIM..lie .
8 >;il!>' ,||,| i.,nrimoiit ut' Slock-" 01'11 I 4 I'r.iv.u$ :: .. l'lhl ml I N'Vy 1.11''tf'|, :;ii Ib)1.) I ,i ui "II I ; .Slurf' "III'W"I, I 11,1 ,.. I | ml. Dr. llerhti I $ (j'oiiiou'eii )J'
I"".'k"I I L' ','IIII!$ Hi" n 'iW'ir) (Its Ir.a.,1,: o If| llu-' n"'I' "I tIf l" t'i' it 4' 1'11.t .. t I'JIIB' I i in IH! 1 Illrk..r.: .\1 -,). liuiIIIRII l 111111", ol thi'i mill" tihri.ui! ,tI l h, sh I! It- |I"IA..,| ]I rotii'-i-n" |1'1. IHITCS, ii"w ho'i. 'ni i fed" I'l.i- <", iiiifii-r ol M.iiUi'i. un.l I is Iy I i I' i lonni. j g siime turinus exju ri- .

I" i il'l I till; L plain .hirl >, lini'ii t 1011&- :!n.llI.II..r.. i lull.- -I L illir I 1"1' > vi l n tt.IJ! : \\:11,' HI r.'it -'l.'tl. .. ..I l 'tin- N"-III I'lJM"; ., Oliol I Irf-sli". .'r- ,i- 'Kn/HIM'i.i:' / I (1,1 K I : luir '.1( lt,,' < ;"./"tie uienit iii 1.1.11'", lu he '|1".llli.. air ili.il i it .

c r.I'r n. ( 'etitrj! ;alll ( 'iiin.i"rci'-.iri'' | (>t', or i an n- .-, wne h he |s ..iitlt/ 't i-f ,to ,.. Hi-- "' I l.icn t 'I.f'( : I l "' :" l I'i! :*; 1:1: \v.iMi! ,: :" 'iiu; : i -- -. -. .,H_ __,_, I "'.I/I'/ if.! Now lie cnrjllliuncsl/ )II ,-

!"mrc'i! ''i I I.,' I U t IIAMII.TO.N( A ( '11.) SS uttU-fs .1 nl/. /./>'O\'. ril'lltiir I I I':. Hater; ktrtcl Mill / Mti' 11111'hlltti/( l ,
j I I NriiKrjf i J I iifjirei 111.11 .11'1 the I ; '
: I U CMO, KFTT 1\1.1111. "i L:,; -t'r:11; '' |III | lt S
----- -. .--. .. A-1l I" lti\T \ 11.11I I ,''.ii.jwt. ,ltj'' r iljt'i I I. I n. \I'II'I ;
J \I' -; r fi'ive ) pci r llriii-.li: |.aii'iti| l'a'J': i111.1'r l i in.1.. .11 I ll'ifii I -\\1' i'i 1. in .1 in Itly .1' 'h *9 4 t. i; 'Ila.: for s-.l| t J iii. mi. .ll> /"d says, ? i *
< .
I pin "
il / nun t
-i S. 'hI| _'b', -iihT i To all u'liiuii: % III.$ > miKMTii.uJ ( ( $ I I II .' I 0I I'v. (Mil is | ii"| I'liii I : ..II I Till\ f. I.11'.11"1111, Aia' .' Ii I :"iiA :' ly '. t: 1..1"iNtl I 1nl) .\ iars old, ufl'r .

:31 1.1;. l.i'11't.ill I'ur'iT I x".,.>. 1I1"'r il.' I 't ill J'lv In II.- I II.I .t.. ,r.; l.lvK HIM i n .. -I It! ii ,F" 'i! : t li ill r"II\.I\.iI'l.. ...,( WI'1111' \ ''tIIIII.oi i-ii.issioii i of air, inspired
.. I
")ol! Kll'll-l: | f h M1" -?: JiiU't-ol;: t :..' J." h" 'ii 'mi r-'tit I I I"' I..' '<., .( oili' .IIDII-I -V' I'ur, ''nun.ijipu" 'inH -. or look in Ml ri.hic in' < liik, when ilre/ ,.t d 1 and \
li'iliiii'tirft '
1 1 1- -. t fi.-ti ;Stlllxli"I ; :nl! II in II I' 1"11 '.IIW! e-'j1! oti''i'i H I ii >n I .it.- '.4 // \lI'ff.III//, IfMIMlntala % ipr'i'riil jIi,9t /rim rvHima al l-irar itIIt' Iiajti ".1 .me sixlv when ,

I;"I "III.I"r. "unite' Ua.) itsi I WII.,1, l .' I.>' // /' U'I I I s.-p-0: : III I; ..lIlllfUl.'l.'ff:, .\'..rI link u .?\.. -. HI.'K t"iMii/lit..' /i/mff />/ M'y, ,, //. I IAr \\--l tin ", ol j 9 1 I Im,si in d.j Al'er a i J'is liuhl' dres' \\iit T1.
I / a "' /f ,
l'i:: ,. nit.i 111.lil.ill ol I the
i 1,11\ ImM-'Cit : 7 t- -- i ho ;
in.ui." DILI"p( \ -- .. hrsl, q
; T :lt I 1 a 'n, '.1 1'I.\' i he m I.J| .. I I II..I..IIII')
41"i W\IIt.'T"II I IMaHonii I I IJaJanccs i nv I ..1' \ I .litr'uI.j> yi.r .'I..I,1 I t II.| i 1'"III".o ,"t t 11"1'11\'.%i x cuhir/ inches, I
I : I1 I in
/ Sralc't'I'| lonricil 11
: ( :; : ( '.n\l"l, 1 hal. I .in' I 1"1,u IM ". ), .11t, :
:'tlt t i! I'I' I II.t I .1.11.h" t"'I'V.i t tit i \ vi"i.|.. r n z', I nll' Inindri'd 1111 i'iihl\: .'.'v '
11.\lll\\i & i" 'T rt-ecitfil I si.l. IHI'I :,' | | .!, ) .< o: j.r.' \\ 111 iiiidii'ssed. 1\ || r 'n
I'nj .Ir II | i
( per 'WI'M, :a | ir'i rnrl"ii"nt ,1.11,1' sljU-l'| III .fI I ''I'" S "tl' 011"{; HMi; | "eil
J : .
liri "J
Cotton or \'\'r'h'ln on tII' wi j In. "h- t 1t41 tit-t.. .
: '
.
ri' .rile ,
r
I .\h W II' IM >lf.inn "<' d. l-'ul'lnrj/ :Sr.. "li"s.I. ) .11,1'1'.1| I. I ,Ii .f I n.i'iiril ex |>ir.iiioii look in
, 'lH 1 re-eivel l-v I l.iti- 4 'haivi's '!' "';: :.: in Ihlll'l"C''I'I'l'd.! fll'l I \ .. Will, I'u' '.f( tt.. .in k.. | J lilts' Mhi'.'' iln) .tI' ,
, ( '.iv) ilrin r ln .trr\'dl'l! i : r'1' li' ,.j'; l'ulIl"1! il i !. -, lr&& ) \1.\ h..k ) ,I\.I.I. i I| I.I| (I( }: 'I ('iini i ;tittj mm i I\.i" | S
( \ exlru-iv(. "' rt 'u i"Mit l I" la l'lI oil"Hi" \\ IIhw I .Sl it II) tr I" .at II.1 tr : filiilnh; .11 I t/ I .1;ir lii-ni ,IiI. I I I Or MHII iindri-k
Vorli. .1' l n llof uil.ll-
r a iu til i* 'uniplrlH! -" \\ ".t.eit.i.' :: '. hit I .I I I Hid I III i rust.
tl"r ,1'// I>\VIITnr > oiiijimethfrl: I (iwn'i ,ir;:" I .II'.H.II'[ ) n ,,1"1/.1./ .' si 'I( | ... I III'J. hi* tin
ti. !. ( utL.'r. n.I.i 4 '1'1' .1-I ,\ '\II": wti'i'n .r' 11.1) it I i i.rn... I Ir, S ." I' .1.( | n I ii i "r ..1 ill. "M'n'lljllll

,! 1. :f. .4lv '.vtul "- itf ol rt'l ill I ip! ''' "' l 'I-1t.I.' J ', In.t al'litnci u"! Ifll.o': ir vv> rv :ti.tt 1 I, .'Iriwr"'lft"T. \; '. !' > H N I"' { Si : | i0'M{ '"< S .t ( 1".l'} .n'c.'v! .5> i",,. -r.I"'I'', i.mii"iw ni ,nil i i UN '1 "II, I."t"1", l.t.ry ill !lisa. Ill flirbelS
.\ .I .111 "."ct. L4 'II tinvrii .\ '! .r ', II. (I. 'irii '.f IMII iliiidr! > I ex r''mi' )In i4| he
'r, ... H. M\\IV. I :! | Ij ili"- 11'I 1111. lun-li./ I,, \\'II'i'| ; uiui'd: |b ineoliuiiied i : I

Ii... :! ; !'. I ,' \I ::1' 'I' -r I (1"1 .ti, ('hulfI: ; ;: \.Ir revt.viuz:! : c;;". \\ 4I tJlyl I'II.H.!1',1 I;> l'.t. \ : \ I I'l"' n I'I.,,, ''fi I'.rl} iii),... (.iihlien i 1'iTV tilt ir I.'I.I t I t" '.11 n|r"-c'|I in -i-iinl, If t "il?t'.e '.' |.| in.iihy I I IS liM.lli if t / iiitiii ( 1.,11, ubrii ini I If t .
0 Ilf'l' I tinM! :
; 4 I't.r! tLv. ii i < is I i- 11.1 I pi' '' 'Q'ly Minn" r.'l .4} Hi" ,!, <>r," liii'|! '', ri-,1 .1 II tntie r.r.I |led 11 1..1 I fjsliion) Mhiili) \ ;
f n. r.oot:( ( < :s A roUMMlMtM S 0111.l ol'! >:i S i">S f .1 l ', -i i"I'| '. .( tit ,1.'l 01r'r
u u n- i'm/ .i urt'ji h r.i": d! .lorpio'ir'v S th) ,
< 11 1
./ (t ft s9 ;t ir'.1'GIi I 1111,1.1..1.111.' ,11/1 I V hull'I t inn i.i .,; \ ,It th.it; < .f! fortune' ( ; but ,
\uli) ei \\.ul.1
: ; Ie.\ \1 :". 'm | lit' 'ti\\t 'I'M'-I /" J.nr! >" 'if )J- ''fi tin -, tlit ; .1 A i..I hr.ti' J
l lS'n
t'\l''IItI': \\' h ncutucx.i rtml ( UJI.I.IAM, I I'OUI'I'.U.) i : I i-. iV|.."" lilly -miivil aft 'ht.. i *fyn; >,'!.1. ul, 'Itii hit I 'ta.: "' I trfIK. ,1 t///.s/iv \ 1'.( 1)t: | sunn IIil! oii ll.a in roklnuli", it. would <

Itah'h.nlllll.um.! MU : th-I | )0nii| .:, K.JSi; M'KAV.J : 1,1.| |., .. .. hi" .1 lj "'l! mi!'*' JV !m'll tf llji'hicul'1. III I ,''.I'Hi1. I T : -...j'.1 I I'll I Ilr liiuaul, { ('rl"III" ; ihe. ("II.11 hedllli.

: hnn.l' t.r 'a vnnt"r" t \WOOl\ fwrsinr&v'utfl: t : I I \1111' :eIJ>i"I.II'| !, I're.il; hn-ii.ilut
( t Ills 'I"" in l-'i'jrt-l.... .\.I\.t"la1'f' Vlrftl{ ; .lwiU' l p1 lr '" J I | Itarr
'tIu-I H.:0.. :. .. poih>i.K n 4 4.I Jinr(..v 1'nl.a. .1 t'i'iii' tiil I /
P. I K. I.E I ; oM-lilien I lili
.'lbir PI)1t'1 iijtUis, <;Uf) ol ir...- .n-XvftW\ ; i! 'z:; V I'4al" //11..11.nlI" I
w fiwnirv, Tor & ) I
I I ho.: 1'1'1' l1.t,,,;. I 'al..tio'. I f. .\fit I 'Ohll bui (.D. f I ,L'tlUr&n/ 1 Ih" 1 &<*. I ... "i 0 !i" It ; if It.. I' 1'1 'n c ."' I4X'' ,t )P-U 1k t1.i. I kid. :
4 I I. Htl .L' ;-IT I1* ;. Ki r i (111.1... I JWf ::- ti' iIii'o.a.1) I <>l I' b'-r il It..iit .h.! hud .1 iif-or of i

t .liIjN OABU ii/e, :ij'M 1"'.-\T I U'rf i thin, ori"'! *" fit ; j itf aTiLIA

r.1c:
r1i&


!_____________ I

.., ..'- ..._. .
.

Lt&i +


i'i'W.

t W.' 'i ]

_. ._ -.. J '. .... .. -.4'
-ww
.
",-4 ---- -- & .- __ .
1
-

) I t(i t r.1.I front the. riillir lionc .K liiv'l,
( ; f mi'lifii1, (r.IH"ellll. rmnn'i liiiciHCt .\..liniVA iui'1) |Ihdl| ) IIM no" \ i rpiid .* ili> id. aid I I' \., I ..f *' !"I" r il.I.I n j 1.jltIO( ) (0) -- ithe h.;!it' ", ,':io,'I'I ,,, : I... It'n' ,

r I I J 1 ,i II I } ) \\li> III'trH.J ,1"! lirt.nil "it ,11I.ily ili,.< | iijl: >( and, .i I li dl pi r trl't.. |I"'" ," .*,tIHJII.) 11,1. 10..I. % id' .\p.i-) I ;. trt. II I I fir; ,(. 1''I"t.) ., ..1' '1:1, at< 'IU.I..1 : :

'i! 'It t 1IIt.| i I lint, iilnriM .I' IHIII' a+ tin1 pn' '..lIc' i ii. 'n l.I" .limit1,1 I" HI"!::i s--, Ih. 1.1rjlll,1; dull ).Icho.ll i iii llif a< I'l' .ilV. ""M>* = "ni.1 r iIi k 111'.111' 1a.I Ikr" 111,

\ rcdlnl.d, it i i. ilnl, .I.ili'ir 'nit,'1 and i.1.t "Sir. It i 11 |II', i r i Iri''! d! .'! :, 1 11'.1>t pr I t.. id (to ro-tipi! .1 ,i 1.2 .4J.1)11. )ell( )1..111 't'it'n/t. '.t.l' : t
''Iu/ii' f .1. I' ::". qt UIW
$i. oh.'rlyd" "1,1 !hr tllI.Lt'( st I ulitn Oi,' rhrtl 1 Min < .II..l'' Cut < Hud I'IM: 11.) .' I rr.\ I I"I : H'I1L'III., I ( u" I."
1 : I U 'J .jl" I ( HITllil Jan r. It, .,.. t< > .. I ii\, i, t.>.. uu.piper lit" ,1..1,,? v, .
,1 lhflq Lard (lr d.. In" '!ion', li\ |,!,\ rij i .di- i 1:1': r nil:, ..id i M. in ,ido I ill':" ilmr tl I : ; r'I"I- r tin .il( | t. ..
r mRi tt ).. I c. In, ruin' i : ii'' tn r"' M metill.I.1 'in-Jo, i/ /ul."rf.1lR, ,
\I J : lilt: -.if UII1.. tlic iiiuriiiiir nf n"'t| it etlun t.in I.. lllM'illAU", .ii',.1"1.! 1 t u'' ("1. J. In i ln'!< .111,1 I f 'I l:n"%ill: i1" mi .ni I.si s Milt' lIl till llllil. ",, ,,,: /I .
) \'j.) |pal III //p/ .
!1'rI'1I: tlifinnrir) wli"!" ., j j\ P' tint a i piotusiiiu I- : ""I.III.i'; 'it l bbl i i Ii" i,..ihi'.it fulfil r ruti Ilin14Nl( > \hl' h ll< IJ'< tat. mont < t'nt.iis' I 16.H' lie-i 1"11111 rtiii y.

i nl' I1. ItI\I,. li M I til. '!I |1,1 n',. ; or, in till," i I'I h" :Ili 1 dI:! : ..1.' '1141 I 'lu i .11 i i jlll.lt I "' {: uill li. M
I f[ word. ., ,tint the' \jMiir ill1.I.1: ) t tun I.H"J.) n n .::11,0, ,' Ins "I| .11. .! .I| |Ihruprtahuu'r.tI| II"! ,. I 1,1, tn, ,' ..II.'IN. \ :;) ol liu! : !-., ,, nt' J'r: It ,'"r: .,' 'that! )In- 1\ 1.11) the. sin.,ill) L'I : t l',,('tllt.ha IJ! Ij.. 'j.ri.I.II'11i! ..I 111:11,1'

.1 I) tli.it t I li"J Inn.M, lu\ii'. iii 1"11'1 i ,'alb! !"''iitiiri 'I'< ulrn i I t. JIll{ | |h i iI Ibr', II\MI i' .f| ; I laiM.iii! : )mi1! !"! I.. Hi. A f/< '/," ",. ii i.ti ni| in .u tit,,!r |1'.t.| I I
> i )' .t1m.II tI l ullt I i I .I iM! fhb I In tin* .I"i I 'nl.o i 1)t') lost t nl' li itis.,nt i 1'.1'I"I .
if =| i l cir in"ptoll m < q} u'I i J- .. u;\'f.\1 .IM! N> i1 i )pi' i i i siin i rf., ,r ,i .
r.
; wl'it anJ 'lot' tlair ;. lninock. tin )I ..iii/ nl. l liNMIN, l.1 I !UlllU! Wllk car .,dtlu'ta' I'N 1 II.! All .. '. .
urt" ring aa i\ iii| .i.o.i; ""in! : s 'iii \ II l'II/.fI' < it ions ,1''llu" l I"l l U | 1 I lit' lll\t' (!' :, ;.'IAstnil t' I. .
f .111I..' d Ii") i'i I ,,,,' *.i\ jyfi" r 1.t.I 1, Ilt.lllu.) /11/\1") 1 '
", I. 1 ;pr'iM DM tlii iir "1'1'1 pi i k', :nit il) inun'ii' r. to the I Ci.iiUiiiioiiHS, '"/I'-Tr''' ... ., '
', f t I 1 \ ---- urL I I 'i.o 1'itti'; ci I it .tin e id, l hl' ll.o I "tiitl I Ii).,: 111'1'| ""I ri.I"; I liN W'is_ nt Aii-| held in tin i Uutty" j ii Iltuday,, last I.I I I'a, a..lll.,1 lure) | I L'). a ,

f" i t '. The rinnlf ton .VKiMfu/ 1.1".1-. I J'l;:' ilrnl! iii, "inn, old i, n )I..1' / ( ) ('. IN 01 l s." I'! ".*. 1. 1.tI"1(" :|( lrl II '"("
1 1 l-'or l\tp urt.tlt. tu tin.luMir tLryote \ 'I', k. lol'
,
; I (J JiMr t Flllt.-1 I iini "III-ah 1-10..1-1. I ..miniu 1,1 I..d"Ilrl'lI I I., 'ilrli.l. I 'i."' I.PI t tin n.". 0"i \n..il 'tin dilf.) .rnii o nl)' tprnsr lrltrt u It't .III'd, I (. : .

'"if II <' : > 1-.111! :\oui.in d.nil1, in\. I 111'-1' 1 .uu ,. in.ik.- till. i stun,HIul), tin 1\1" 'nil .It., il) !h.lit -o| trn 'p 1 '.1111.11 lit' 1'! flit ill rillll hare, or b'jth: In 'i aiid ,in I.oi.d 'n 1. ,. U

'1 conic, mv' FI.r.l-all '!' 'I 1 !'tar jmi ? ,iln>'lin4 r\lTlII" around ,iho raps ol ri"l lid.i rata H .,1 (FI.''I i''! i''", I I'N \..11,1, llrui) 'uik Ilr.1! M 1.a nilij)', 200, ''.'..1111.111-I) ) H..' furihor n.po1'uftl"il', ,'

n f ,1{ "tf ,h-.tf.elllIloIrC' connvon 'I.: II inc. I 111110 1a t I Ilinimi irk, h\ ulndi', il i, dill It. HI i .I\jll!! Col.) J's .11111. -it .l.tllHM) I ,ili.,; \1| nil, John. (:nr, ViuMr. NNhl'l' lit't III NNH N' 'r. l. ,', '!. 'I 1' : I I IGr '

"1.1" .t,'t f"", ''Gr.' citnii; iiitt-lli/uici- rt.imU.. .a:. 11'.i, unit t i.,, \.t!* I.Xpi' IMrnl,I' ll'.pnrtuitirl' | ti\.. \\ dl nl' l i I ,' .oil.",",bt ('"I," I I".< dl'ini i' Xporti I 'd) tin'' !p,I 1st I :1soh.\ i,kcted., i Uu, ,? i nt. ,md tl.i'i" .IJ'II"| | ", (( ''

'f ;lI {f .( 1 Oil, Flora I 1 inn nun'' la _-in*_ ''I'" i-tl:'r i i Ilrt.-,. 11811'1';, | ,pi r liilo, / 'l.:lor. ,llian i it, 'a .". I" ili{ :and,I tlnist' : I j IVrtli, .'" .** tiiitoi iortie I U'e .tern Uj.lrid.t MI-. I!, !.," ', WIII 1! a 01 I'ill.' of. hr u I\ ?

' t1il !. 'il .:1 in.. full 1io.iri ., ot Florid; 'II.i. I 1:1pl'ti: | ,.".. It., );) ( '(' ) b.I: ai.f) rf.lion' I 1."J. ofpt'i I iliniiu ,Iho routine(* u.1! Fr.inkl.ii, (I' ilhnnn. J.i ksnii i the II'LI,! td'ut.r liti.r '1\,.:. .H, 'it .
1 j w rl iIo.1)011,1, it I likf if .i'i.l.I 'i"t I r I'll'a ,till"/ ill'IlII.II.III' l | Ilaun'" ai',, !I ?."> lal-. flill'J' :'! ,. t:U.IIII : n ,1\ :.
!:j/ 1'.i ,! ) i in.iii, '\nii' I mi", !proII lll\. Prnrnau! | 1'1. ?. \ \Y.i-'iiiiili, ;t n. U.il! ,I )uu I 11.l'.IIII.: : the Nilein -. men > \h.. 'I'In ( 1,1.,] ol! ]
I 1.l.1.f' "a la) IWJIII.1'1:1"110'. ..al,,' .\ ('lIr .,.It||- 'purCi'l. mrthir nv'I.Vi; j j .' : 11' .
I : ,
: "f''J tt (dlinll'd I u.II"III.\, tart' IIj' f""IIIIII hurry I i.ll I. .111.1 i It' 11I11.t"IIli'bll")! I lontirni cans ot\ I'I'I ids atjd 7.ih, r n.: n ( '. t tl,tr ,
( l.'urrrc. l.jv.tm sr.IP.. [ J'II. 1L".II 1// "Ie
1 II' ) t 'tl oil ',kh I hid I'.ilirn: ; ;ni in niliiiii,1.! ,that' nnulit; "f" UniiisuirK.i bale. i.';.J.) .! ( ) ) ) : !' "'nil l'te't! I C'I.'I\1, 111'[, '

, & t'4 !S"I'"I !t 'sirs nti the al'prll\'ill ot'm M t \1,1< ''III"
I r I'l '. Ur.l' Kr.i+rr'; } ou in,ike \\vv n.h'IIWtl..flll..t''! ''.' r.lp.5of Flmid, i : I :(;, \ l I P.i'iii: P. Utisht.! 77 h.m'. 1.,11.1111 cnrl' oil. ) 1I.dl",. ; ,_, I .(. "u. 1"III ";

. ,1.t .'k''' 1 .I'rori'i'il, *H',' Hill. I'luM. 'You It:" tm-vit 1'rriJ.it from ( "llI'lIbll! i to \ ) ) Thin) : I I'1 III( I :'(' '!:)I) N\ili;! I'i MIS tam) d h.% ( irogzi'' "I'' ; ir, :n; In1.J I { l'// tMu! '.titt.li' ,.. :.mdMiihu, ,. ,Ill., I ,I' '?

:; I .I' '''t.!; b f i it wou'.l I M't'tn'' V.'r'lld I 1'1 Inr i. Tin' n-- Ii colariiarii's! I I ,1' ol I""I{ ill, on HIi : ..r' i.i C'iiimbu4| I ''l'r1' (Ii i n.tir, L'U:! )l.re! !I.. I. : :,tip', A '1 In.; t tc. I ,, '

I 71' t [, J.If", .f' hill Jo' in'.im IMC !' Yi+.' \\il\oiiui\r I ; I ntI'n .001'lII.-Ili"1I1.1 ..,, 11.1 11 I. il,, I I o i I ,. j.-l.'id.i'lMI'( ) on ili' Im- li ) io P. (t'lirk, i II 1 I Ilipt- V.lil 1 \tt i. in..i.n i,, 10".. 11, "I, 'k '

} I I. J, .to.1' l"' Illl a kUi {r. Yi>H 111 l\. t ikr. nil. I t") 'k lIlC 'i.I't from .\pal.ldlir"I.I 'n' \. Y.uon I ". SH ol llii" p.I is|1'i',1'1.: '11"11 i I' Indi, in .tin : Foi nn ) r '. i the ( '.'I""I.r'l! : it Pri.Vilir : :il ':"I.I'l' Idld cr.III! a..! .lIi !d') t 11,1, 01 'I'." to
'
4 S
., w IIIur.lrre a dalo Ndliird, m 9 III i ""la :,' tlllM otll'll'JUi'N. I III, Illf' I ",III TN. '''1\1'1.. CUutlll. : I'. I J.:. l In:: :l.ll.t I.| i! ,\.Ii.( MIMIII' .", ''i,: 'HI-' : 'Idtlc.' ''H.I.I ir: I I a:"
l .liiirbui I ('h 71.' I M n)
I an e i o.I
.
rdl: J : \ J \t'll' d..I.1 I NU, I' ..1"" i iiioti.H n \\.10'01'0' ; i I,1." /. < a.
\ ;l I I t (I j I i is .L.Ind! )b Is (C" .J I n. '- I in it it 'lair < Ihnt I"I/"i In./ > I.
I j { linm C..Jllulh tll\ \ r I II -, / 'Im; Itch! .Nii York around lln .1 II t i .ill. ICL:.' \r ('rar,i,t.: ,!l.i. II'U\l111'1 I II l.t/ 11//, "b I I.,, ? ,th) .
i. Jt\ stntri'i, ); iin.l. l HUM" niij two '"' "1111; i I K\pt iKes N\ / t '" rut on lo ri r :' .a'pry ,
Wl '1,4 I On, tiin*' ronliilU I 1.1.. Inttf all HKIM.//IM '!' \ | H.. tits;,, irk t .")"'! III* I F!lot litI.Tlu ,. 'llh' -'t'l. :i | lit (fiiiutl) ill:,, I I", !1.-: | /Mj+ ( ;

4I" ,, t., t l li'n"d the t nierrj miulm d 'puii' I li, r ImnNmi 11'1'. i i hltl: 'from Coiiiuis! : to ::...' bo.ii ,too IIU( Ihl si mb!.into o|' i jnki. \.1l! r. 37 'U 11 01.1. ". ; una'u'a: : : pqnrl' ) U ',,Ii' ,, ?. '.
. t 10 "' I I.111110.1\ ilioo! lit' cimsid'lid I tun-in.; Co |! t i.'r t 11 JIJI'I.il ctrtlt.l.y:: l i.t.nki.J.tl .
1l l 4 1a":"J! : r t'i'tirilh.)' Well, t11.'n'.1 IL' .1 l li I ( a lUll IMMN' (10 j /

::.i 1 !( 'I I 14'J 1 k y 1!; |part ll,It il 'IN H'I'. til MI l'lfur; t'lir minil 1 i 1 'U r'I n.li: 'r..1I1, li't5 from (1I.lh'Lld'l'I' ; .s N, V.rl 111 InrtN. ( ,lad' otten: in linrtN ) ,, I :: -- ----. --

,; Iff I ;} 'i f-: iir! \\\'it't'lfiintiranJ\ I'loni J.qb.1l/ the, ll'iin NN i u k ( ) '' !, l b\ tin. rIllnl) i : : li I I.II IIM'. --t.-o. .,(.' :.r,';:t ::" '\ '. ;. .. '''' 'fl.h.

4' 11 I' NH t .11"r"lilu&ItIIl/.,. ( '1i > r..i at Br.II'\ id. Aj;:h 'nl Jotios! 'a IN cotton NNI ill!! roirltN) \ rLEtJu: {Oit fl'.NATrJH.'s! : ( )I I I\ C.\I., .. : ;
:
.r..1 z. I l.i: t.Ltl'a I I iIIr. i
8"" t t'y' .' ------ I Insitrini'I in Ch it d1 nut :ln'c 1 rk, bN._ eat. ol' ItltlusxN' ick HI Hi to l IS divs. ,. COC.\I \'. 1 1'I 1 I 1 I L 1. ',' J .aAel' (

! i...f( '41 s; 1, n-J1;: ; ,'("!" .' i nlunbus/ <; .0// I .'. II rolil I'lnni 1'h'ttaluuehtt' to Hiunsttick) ) .i. )IN' I Lt' rannlll. .I'liol'. It mi.lit ,.,111 in llJ: I lu-.pil.| loli .N('. \ l1" .' "r.I'll1joiI.I1.rl: 1 | | | K.: ,. lIt. ,". )

. t J\ t I ,11rare. Illtiar: .* : -')fiicro .ippi'irnl) it. tin iI"Ii"I"11'1 ) : I :" iliN s, il' n shiinhl mill 1 lio d> t ,nimn, at (:.Inlhr, :lf 7j :::t', I i'.IlIll'Il.11), U"'I'"l'r.| | u; I n..1! ) |Ijac .I. It, :..

1 l. ? I. 4 (,.tJt r.iiuinbni! ; r:tiip.nrer of tii> 9th \nii t, II Ift'n FH--II 1 DIIIIISNN; III. In' N. w \ irk ) '. I..o'Clrc an I Urlll' i 111.,1.1't; NNhu I.. Ins ilINNklll-t a_. "2 1'7' :, >.It. I I1. Y all' :u It"1 it, I Iun !. .:. I '

I'' t. r F: \\initcii liCol.. -,11. rn J'itu in id\orir\. ol F: oiL'I'l Irom B"n'\lr! to V NN Wl\! : 'tiliiNNld a I Slnt| |, Ilillir. I\), t.. noun rtt L.III \\iukir Vvri.ht., ::ll'.i! M; a.1 I. ;1.11.1. ,. ., 11'1 I' It1tsa.t I) _
: ::1) :;J.,
\' : r I the HlilllMCk' I B! ,Ill l:n.td, .1I1.IIIII..h l'lllU' ? I lugs Inlf. i ci "it p.l/ i I Ib. I '!"'st> | 1 lace< !! (11i""jl.hl, ),', a' "'xpart'u1C! sill < 'luk. 1 1)1:) ) 11 ; a.l, tLl 7-. Id' I. : "po' II.Llf. It .i I. .1''

l1' fj' :! t M J t' >(' 1t1 t lit* .'tlll lll">, a 14 Ih,' '.'' nth' III III U,1. | 'l' ..1sfif | i it 1'. Ali) nil, :1< .'i s tin Co,> !k u III: \ii{ I *.

4 { .,. ; : 'f t (I.n i"'rin IIM I f..r, i'nidi'' ,' aflll.'if'' trl', u loch :/ If.(1..1 of ) ,Iklil' !,,t'.i's: ijin,.s :'it, llriinvA {irk .n t, 'i! S ( in!' Ii... 7"i: : Ie'I..1, wri. c'd. va% (.

; .(,1 ,,, ', '>. \ folic'. it. no,inn' i':. d I L.\ tlu Kmpiur: I Iiij' In tin fvtrnilt: | ::, : .slim'itc I 11.1\, a'-' r .l i I aria;ii, NNI il!| sin lo.id in mn" d IN ,'1 \,d,I: shi TNVH Piei'iiKts. 1< ,.( I'ar. from. ccJil.l'' ; 1'.1) ". : I ri.'i-U-; 1 I'lt'1t, ,,, |, 1 ,i "' t,:.r."

::1'i I', ::0 'a; ;"i'1'//v!/ .II"II.ti":1:I ;. tl o 11'1.1', 'ti.,.s o| ir,i::;,(;tori.iiin'i!) Ir'' ; i '"mi' l.'t ',.is. ,1? In imisi t i ,is, sii- \1: I.i qmr' I -- --- '--- d \ cil l lit 'bit-' ; Jull.ili." In'd. ll.v ., i. '

' 1 : tli. !, alit 1 rl.' j".III' It I. NNlH. } I 1.1'. and( l I. d i 111 III ,illt li rl I i ..-vi, 1,1. \,1:1.: i -i.I|: r. ,. A ,.
.r 1 +1 XV'i.H'-vr' mi) ln sii'nti inn S-I. I I I" '.'" i Lt'IIt ; | t t i < i' 'i l o, t'io NNI l : .'a (Ji'irrir: Jin.I! Ci M.-H.M: ; ,t'i: irt i-.ji .
< 'III'i.1 Ir. I
a., t/t I'' ()I't. (', .I I. Juno.'" r n'i: !'I!I."1 1 I Ii r\\11'\10'11.\1'! t J lull, nd I --'rt' I'hniit: the "lo...1' "'t lit. I INn,It.p: ,11.d Im tlln, I Ii-l. : 1"0, 1 t th> )lirt{ :: i-li I P-ONtn.e: "< D \ .rh; Ai-.t ti-! .). .I'r' t nil"'. ',1:101, t.1. 1ft. 71a. ..1 I "I Uv .
u"rthai < ,
1 :li\m 'r; 'o : ii t \n' n uu, iin.l 'h.a/Irr 'ln, 'l. (hii'.>,'rrllub i ti' n.I.III't n I f .IIIN ,prirtird knnul' ,, |p""nc* C I. Joiti t u"I'"r.r l"!'' Btl'i.J. ten'I ha. n'.iucu. 1!. ixSiea: i-Oil.-( 1"| -; rurii1\ .! : |:1! II .!ht-I inl !u,) ',., \ ?,

't f! .q Jf; .':.'i: .a: .. r" S'M v in l ten+, 1 a.111I,a I In, 1'111'111\ .1.II I ii' hitinu i \ .' ,.p I illoiiH I nf r.ii'iiouls', '' "It .1 l railrn id ,) ,'al rnrr. :'ton" 1'1' Cli')'a/tt.ahaucla', '' in. ,I _-_-_ -__-_- -.'_- I II.I 1 -(tiiu\i r- It' ,''l t'.IIr'1 l ru' I lie LIE\.vuin i 1.,1\, .

,. \f" f 1 : ., ( "r < (IIM I d'r nuvn i> isi I rv ."itini;", 1 1,1 I I.ink I up I IJ i i1u dr d I a'id: ti n ,mil.. 1.1 i lotiLlli ri. lull' t l I" t k 'Jilt n. ili'-, ". t;.t .is ti 1'11 sit t ,< m'' n it.' \It'd'I'I I not e\ptrt in our | cf SfutJ < '..i.t utri' ..IIII.n"II.n'I' | :-u'v : tins' 1' ,I..I I..

ri I si tI ti niouu I a I* --,!! It' U i linn I !'r I .i-iil I ln< t : 'Im 1 I K.. 1 iii. .in: tlIt' d.11 I.irs ...i lId,', ind 1 ( i t u w"ter, .11'.I"I nits !b'' f"q j 'IP I ., I ,dn ,tlir .titiilion 1 .1,1/ : an-, IIIt'j! | (iluir! huli\ ..;:n.i r n,.. .

1 ..i ,( ) ( iniiti Hwi:1.1:101 I I \ 1' -'."1al \ a1,,l I .'tl, r ,ih.in. lnin ", I lIt ldidr" I l-o ,:.11 kli" di rs, in,'ni ln.s, : I ,' "I t tlio rr.i'r,) ran <'a irrN. !, !Irmn l Ciilnin- : .\1. !Ia. n \ith..1 ntnrt.ti" I. l", I LI i ti,:' o.1. .... i I', a li.ji 110"Ill, | !hi,lli.: \
.
.f 'ri Iro i i ho ) ; '
K 1. !.I '.r > .ir: i r ut', 1.t "'.II1I''-' f f"d.II.I.ds i1IIIII ill Iiriiii.t111's'! 1'Ilr..1 i I is jut/ ,: 'mi.i np.l| i + tn el..I.h.hl'I"'I: 1 'illO null. DIMS) .ins i i 1 i""i.hIII'I .1 .i'f.I 'it u" "I t tl. aa" I M 'r i"| t.iin Snot,i I1.' > 1\ ulhrr .trIU

fi ); It ',' ,. ', ;in siip' i">.ii .if thf urou;1 I Which I "" ,-'::1'.111.1 1"1"l "Ii'I r. \NI',:|"iifirm ,iho truth nl' 11,0 ; )"' Illatl.Ilfrltltll'hlt; { a i s di'' |.1..|I1i1.111. ? -uhjei-t I 111| )pnijii-" tl'ciu l :::: Ih!"' t !",>'I II-M' ,1.1 ti' t t.lkl't ir ,-n !II,1', 1.1'11., d i try !sii. ua.i: tti iV

I t' t' I 1.1,ira .f I'lil. J.'III'.* ('..1. Jtlllt 1lia "III"r ol ) lio j ilintm) 'il I jai' Ijeu> the', pi'cil| .nd! :ittho-r' .. tint': ri j. a .-' k 'Iran i i the!, i 1\11.! 1 1'1:.1.i '! :, i iI I.
t rjf: !, ', \i M i'"iu t.i N'.JIV!: Ih' t > rt.lII s s tap is I 1111. r i' 11.01 < <;r inns .t 11 I 1'1 In' ii.ta'. t1 o [1''r.I i"- 'ii ,MI, If"a, *,, .
p' iI and Nl. J i.torn, d ill ill-, I nd,I tin mmdii | b Co tin in .111 t in !t ,' rim:iin' lh. t'i t;; i. ;n
:.' ':t. j rte iiiii'. is )ph : 'nut H I l roc: t tn I r "I }pi\.i!nji""I'I \NIH ? pendent n p v t'iioiH'ocJerteil. )1,1; '. ( '.I.11.1.,1.dlll1.d| t : l' 1,1(1' ( I rll' It"

f i) ; ..,." r ,' I I".u il,' lir'l t |"il err, /C..1.' Jnnw'. ,.rtan' ., tli.. ti'"i', is '11.11I.I.n. I: I i.n'' .M rthi'idisi'! l ) st.i'ins to think, s' NN'I IJ!| pass DM r il.i. mid., "mni-I : i i- r.. :it! rnt-.T. a.t \-elnl. ria-t"> I. I I. i I. i i". .ij | KMit'ie.tnuu; 1o"I'. ,MI" "[I i ii

I .Jio.,"t.l" t ontirov| nt of tra'i""I Ian'... .i I all, of m'lti I mini 1111) > as Ilwr' Nt-r. 10 i r' 'I!, '"" |\! \ I li,'\ but. one fllll t.1 1.1,1. Iljl") II .11'1) ) n.hl'lId that \\lni :,r-t t i-on.Krti! .!, it mijit! ,i I' l":'tut):et.
.
,tj\tj,1.";"f'' v;d I, rl'n'1't',' 1 Irn' 'J' ":. ar vind I I t'n (IHot 1'IiI'sunlit t di 1" I'l Is'H5-7 i Iire.; Other a IN or ..ii iI's "fli.) )prop"11 1 NN :II) bo :1':0, : (, Inert w llh but little! \c>r ..t1 tin- h.i, ii... I'I" _CI''n) ] in.-. 1.1 arab' .\.rr.l.t i t,

.. 1 I'''1// I'-inli, 1 u, t t.-n ilnllirs 1 \ pti I' ili', tirtRJ a'II,1 i i I ,tmns' oi).ft nli.iiiois., \N > r. lhl.I:1, ) i i I: ilt..-I. INI.,1 I in tii' ir iNodmi!: p "itrnnji.i'lin '. I been culoIll; f ..f j'ldl'! ; I 11 ta'e.! \/j.oi':: .: l\\ :\ all1"It.1.r |I.t'--mi. !1,1.1-: l 'I' c. r. I1", .

I\( t t. 'h i't tviiU > !h. \\ lien llif i iu'r i i i. 1 1...> lull t'ifrrii1 '! mi l Niar, to .,h"1 1 i\.illlll ) ; II'" ,'bllo nf \ 10", .i'i., on : IIIIIIIt In'u: '
\ I': ,. ,pat apruulnncrt : tn it.vi: i!,;',irt-:", 1.1. u, t tii! '>t- : n- t uld.i I boy :
# t tw ,' .I\.I'III' MV Ind /111.1 11 lull. l0 l iliru) .,,11.111'1) I :: 1 Is ol ,'"fll: 1'1.1: ; I t t'a.1'I! I itr. n1 io ( 1. Joni-s) 'i-i in.' I IN i"-
t. } l 11 ) w .' i 'Ir"I'r. ( i "lt'j;IJI'I'I.' i.r thi' :t.ui f pirtnK.it. : I lli.i: I'.. -.: :tra-3tual'it'r.. J urtiil.> : A. La .
1i d .; loltis !p'r liili\ anl! I t'.i, I'III.fr.\t, I .. :\iil.i| .'uul i ...1. I. MI.IMHI |1 1'h| )p 9 i 1.1 l si. 1"1 | || : ., .\ i ,. \'!. bus:m".s op iii" :| ;.-|ii't[ 't,4u.1I'r'i" :' i I"GI.I.w.r. aiiiitar.
I fart. '
f i rn [ fi tit \,,\ Yoik I'xoibi, ,i-U I.. ;h. !'n' i".nniito'" I is i XpiT.s' : nt, I '1:\II nt. til, ril'll.tl'l' ( NNI'.I.. rn rlllnr.\ .11.) old must' li <|'itmlNt 'I I "i-i.11-1'.1 \i1. tiiit "I.r .i.ii iimiM! I fi ti.u. i "l'I no Aii.rr.on-i; I.ri.Jrrll.I !' lit innMa' n-'

f}') :'t n.'t 'tar, 'lioni I'urn'," in I in dollars) p1 l halt>.! not 1.1" a ri'i -, Is .1 11 'I 11, in I'NI r h iINN( ) t ) t .' tint, t'u nto .to Ni u y"tl, ill | .r' I" imicin. I"iy, npiiMii-jn !.u!i pri'f.: ; ::111,| ,,.1"! i| : r.I'Ii,; I"u' :" !I. J .io. \\ ('i 11 a .,.irr ,a'i;: lit Ij,1, .'in" !in

'R I i 'o n f o'llv, cover Ih. tail 'ur iost ,ii 1 I t'I ui"pi,: >rt,Hi'Mi t I to l'io' iimm, .t r nl 1..1' I U ol, IIlrrl ,null-, !1 oihi r, bi c nisiihi ir b'isi i.ss mrnpi I Is !tin III that ,hill Like jti| i:tl" .trl I'uttiure til.ir- .at.i I a in* rlli 1 -'rin; | !lrr.i /:1'/1/11I//.' i'n /li.nift .

t} ;J r : New York, but fl I.) > t-liii r' o; il" 1'.io.i.1I i i ,'"ti..o l i -,tin,. P"| 11' i.I I .,\ .h.t .1 d i so.Tl l\, ..I"J i ropnttj; cf Us no; IKH. The i-ot.tti-c, amt! t "",'. (t tiititil.'iiii.iiini'i; I I1,; I!' I,

; f- 1f. ': ,t Blot\cli uu n ln, si-lls tin1 .tr.11: i-i! \.', Ym'!, ail N >, ill s i| "i IIIN.I it railroils I I ur,.a'h' finiiia'o: 'tr.tNi lil! I tilfiiK-J d.ttr cf tb! FI"li\) ", ) .tliink < that' : .the! ''x'- II wa. 'J) iUii: ,,111.| .our, I ;air;i L> r. i

' JI:1 1 .'L i Il hil'lt" .,u..1.' l III' ,lI'III' Hl.ll 1 >' \\ ll lll'M dllll.wlllll01 m I. I : lit. l I.vn o i h niii" .1 ..h,1 Co J. ") i not dt/ ,IIN ; but ,ih,,. .anrnani tn I'ri'! ,i'.' ,t'n' m n..' plan CLi.taii. ; ;! i.n-nt f with r,:1"1. and. -ul "ipitt'\: l : l 11,1 I. I.. I i .1 i
; \ .. : :1 JiMiiucn'cy, nu !1.,1' I i f f ,tinI): : I I'l.riti.:! :.11!! "'a 1' .I: Is .' : _
.. l I I'p.
{ :I 1"''to I 1)0 cmplnlrtl! !I.> :1 I till' IDttO'l II,. 1"'. I It I I It t 1... IIliii 1" .in m.; i'.i'i"II"lli,+ upon) ,1c, .', .sfnl i omiH"n; m ''It "I'Ilh.1I-: i i.1' id- ',' Ii'li'Ia'F .. ;. .
C'fI'\ ',t 'I'lall') ) :. r., u. atfaclt, ;0'1"' no I 1"11': I.tll| up II In.ml !i 1 I'I ,
'\ .t k.4. I j l 'iiI' '1'. 'II"u that hiii tlio r.sir; M '11 ,..) > ::1; : :,' 151 t I 11':' .I 1.1'1 "I.1 m' I iknm I I .) .1.1 I ruin IP:,nis al i N\'is "i' ?1..l'I..1! ; ) ,tin-! |.lu- 1 \1,1.; \\\- conff .t..t ..inV if. p/nalC.tISIt/ : : I It:t'i, I.'I 12 ; It..t,. WinIthotil, I 1.,1\1 I: I I.'.II 'I. 'i I

f : /,. ; ', !i : COlldUHMi: ill' tnh'lit of roMn-i fr"i-i 1' 'I I > .:.1"1' i I'i\ turn :1:is ', is' iho i" tp'tls" ,. \ I i aj.ha r in bract u.lJiI': :, 'IIOPI em '11"' i-. "r \.t I.l I star: day I tin In.lnn-) le t lt.a t I I.j.r :. .

1I.J f i'i'd." ,' 1-h.' 'f[ ti) .Ipolrlti11..1| | i is oU'! .!!il! ,ir par li tie, aiiil tel.! n i I'.. \ f i'i >',, r'. 1 1'uis dmnim'! ifi m i ii 1 t1rr: 1 I I ; t .Cr; ( "f| tht: B.-J]! l F..r jovciin.u1 tt t. ste t I 1\.. :: ll'i; > | d r i.. 11 l .I'll 1 1 iltat n 141 1 i ii :

''i .Ii \ !I' \ It :" the! "llIin' r'>.I l ol :trIt'p.r) Iii.>:i fioni ( tel.!M, :i.hr. J.I, ,i,1'1'; '. .-i I s.';.,'n. "'.1"/11',1/ ) unli tp| / _..._- _._. ....--......... prlla.I ['i.ri.1 u unii\ij. dt'm.r.1IY. \\ i i I. i i1 I''r..f ami li.H d.; .,,1 t lIt! \'r'rkl:; : '

i I, ,(." i' t .,'I tJ. .I .. :. 1- fI.\\. Y >ik, tllstl.t 1 \ri-e'.I M'M' n doll I :Ir> ;p. r : ." ,ir, is tin- tail uf the C.t.Hr> "i.)i d 11\\| ., n: 1 I';';(.truth 11 I I' ik" trine uaiihtea. ., .1 I" tea, :." '': I\"UI.I\ \'r.II. :11.,11.I ,. !q.L I I"ii Il '.

r .l" 11 ln (, ,!l. J J. .' \VhUkev. :Sii'/nr iV C'oiloc. thit iho )peo; Ic art opi'd-! m -t' !ll ; l! I': tat'int i il!; 'i'n aubu i| | _
I Ji i4 ht t ty ".,1. I In i .II..I.IIL. > slim I': a is un "I I /' 10: I.t. ( "Hrlall; : i I 1 .. ,
fhJ"t f .d i .1 t tae:. l.nc. 1 :in t !radial l v '
t .1.\ t.; tiiHt t tlio I tn 1 u'nl' 1f",Its I' du I 1111.1.! : i ('i:1.1\,0, t i i ..da't'! I t','!. Jarn.: s I is ii't i, oN t.ilo LI 11" I 1\ 15':, R'tifiWhisher., | ()lilt ;.PS t.a'ItAI is {t..hl.-l! : hd fur tlu- r lei.iliiI t l I II r I .

.; f;,. \ ', ..f. t Will iiiu. "iv. s b' uiio '! .II ir i.i'r I 1..1.... :1111 114t'I I: i r il "IN ."' l I. |il | ,"| ., ONI r \,. nll"I 1 i!i I :' :.l IVs N "M vjnr| I"r the: --eounu, o: Ih.r pi-r-on-. .uul tne! pjtu'Hot. I Tea'ii :, )r.i i, la'a'lt; t m'j !''T )i : .

t' i''f 1"': I}, ', I roaJ 1 J"t;'i a Ir' iiii I Hnmo. I.> I liiinis pin,' :. oen i '.Ti".: o, tu,'" pn [P til.and) i..a\ I e unadtlrJ ill ilii .ii, i' ,tine i ar',ih: ( 'I 1 I < :

!. r ". I.' .,. ..; ,'. I. <''r t ti tit I and, I ,ii!. la"1 I! t Ir.11I I.Ha'I.' ,ifk. i % ? a.1.1 r- d'sun..I; t.r i t.l'.IClict.l.: ind In ,..sto' tn '. lor ,Ill- I lo lor .':' -ti I l lnm. ', 1 mou.drd: at NNill e ""Ii"\ tint IRe. iH.r M>.i .I ti.r ,'11"1 I "r,' w i i ttt!: I IIM h. u t'
llt'l \ )jto-
.' I'c" :I.." t" V rk oft il'i1 I !, ir pi' r bil.-: l I.i ,'. J. fid: ) s .j,1! | i'i), n. i I., Ih. i.l. ri i, r-nd :a r :> 'I ( C [\\:1 le able p1.'i-o it: ilio '.' 'f';ill.' -'IT'! |r ( ;C.: 1 .,
II ii.j !
) ::4. : : | j a'-c 'p ( m i : 11.1 .I-N-l\} N\hn\i: t t.'m: '
1 \ -- -- fOn 'I 11"! i Mn, < : ;. I .' u.d: r-i,.a. :- i
1 !.!> >, that i.n. f i iht t of c 'ion ti'I, 1,1 (. "In nl'iis .11:1 I : ,/I.r. [ :. \ .tl..t'II t )).ss i.. he I [I' .
,
f1 I 'lI'I".r''I"I I \ ( .are to rukd.814! t I'llatl: the Mica r. toicrute "\- at.,1) .,,1.1.1.i i :oi;, ii 1 1'XI' ( t -ii:.,r ir ", 1' .
1 1' .i( .1,11 lot* l Itlioarttt: Dill alb! n l lo,.i' uiif .i.i d.i) l't/.,/,, un!. t'.i1. J. n ako i ) < OUIJHIt; ; .
\ I I up : and I t-lau' .. And.n-ar I den!' i-ur I 1 1'ILl'! : ::ia kn'l": :; !. .a' iollimir.
" 1 (1; ."1' ,:.2t A;,' It,1'" I ) l 1) >i'j. li- n. it i kti-' ui.l all! !1.'' i 1r'r: ill.- Nkl">olo b'i-i s, .. Ih. rv". : : BBL-s i> r.u. o'.J: M'noc: ....,11: W.:...;, r. hh'tTrl. la'cr : l
c all tin.'e
I"
dedloppoe i "
1
I ui.Jir'yru.t1! :.
pretti
1L' : J { <' '' !{I j' titlicutl)/ uivi' 1\:11: uu ftf. I b.Mutin ( ,'- ,\'k. md tiuribv. itistro\. tp.ll ll .'>'h pro> '. vt ; t t. -

". .1 .. i '. 't', :,' +\\tf ti 1,wll"J' :rilCi: 1 ..1\1.\ '... .11I,111t.1 at 1 InN "I.S s '' ', .. bbl- I-.h 1..h'l'lI''! '' !.h rrxt, depott.icnardii1...ii-tu rat :iJ diti/.cc'ii-/ Hi- lilt.: r.rrrt.l'" 'M[. a'r' '. K-
. 'ii .
. \ .}'.:.., t' C'N:I' of/ ibi I m.r, t; i.I lt t .1 I L! l be I 1.' ,> do I ,I us end. 1 411P, i'! .\ ; d) n-lncnh Jil I Si.' Jn.! d' 'I\I"T i V.--m,i :: Pe.uhBr-'a. .:N in all a.e-. lure tnUiNcred 1< f.Jj the [P iop.e u ..ide. I i ;""i! M) u..nin t'.e .I'J I.o : > '

.;1 J 1l\.ry' !t t !id 6ftI'i'ilU. I lie trt! ,d I I. i i irs |lit r IM'!,,. In!i..ndi'l,.iq 1 ,sal l... i Mur. K J 1111-1, I Ili ), ( ; h.itt P'' ,*, Vim-ii in'-baiip H'1r!1. 4 h r-t.if, their runtand. ) gual the intere-l. (1 thl UN% n ." tit;! : '' n 1.tw.rt'III! ,1 *.l I .-,", t i. :.
.. I 'I JNa 1 ) I ',' ,-N-il nr I",'n I. iii (ran iltnnorn the ,' ( : r. and m'e Ui.! a.1 f < > : tat I
k K ", ,, J' L 0:10 I Jo.IJrl f I Il.h' .t6n' \Ytbitl l 'r t. 'I! i f..I. .j. port. tot I four ''i'pl., | : rv e \ n-ect the :8R'I he IpJ.I'II t the! a*>
k. t. \ t h' lKKJc.,' K. .\ Y. : ::1" 111;t 1t[I'nl..I.I -" pre :.ll': NX l, > :. "
Jt l j 1 j 1,' Vl 1 : J lltlhl Ir.iiii l 1'1.1..1 e lo \ M Y">r'i\ u Its il. ,ict.i- i t U. tir.-'i'db'! I \ t O'lians) .)1111! ) auJ I' .1.: 'IHt. un. ''gft t -dlll.IIIhl.. .r.-. the )'ltpt: arocuai! I.j"i I') a )h':rri'Mno. On tin- 7ri.11,1! e i itri'k i .

$ 1 R tv .a itt' .,* t'it'! \ .J 1 > I.1 JIl!! i 1 uu r 'a'J |i.>ri tn.v .a ii i'orJII1. '. t'L:" I ''I 'u.-1'. .' t .-r a' -in ,.( thes,, j pi i ,,' ) I t.1 di-tin;ui-liinj wl; "iid- .to atilt 'o t',.'tr t .V 'n I.,',!!.. t\\. )Iti'; .tit'1 sari anal: ', .':
+ i.t to tn sj' ji'v! of soil ili'nun i lIt I 1.44'1.l .1 1ftijlili s'mui'l ri, ; o. "'i,; fr on Ni-w ( :: : : riD'"I )11:1',1 1''f '. "
i 14 f '1 : i .; : j'joi'I; I Ia) )I'.KNrTire .{'r, Cn.d- u Uieielire bt-iONe-' '.1' IJ |luck ait-r: aLi I.' 11, hi.l' 1'1.rri 1 ; : In
I Z-' ''It'. vi', '. ':5i." i tit: fri".: i tads l h.' f'ur| d I" '.r a IN ,.IIfII': .i ,, I k .uo -h..I.111! 1\ | ,;,.n s tj- \ : '. ine I'r, '( ':L. :'.'t'J' ai make hu.r ;< {.I.' lur !Vt!R: : bott .C' : ':llt'' r f: .
I.tl.
\ : I pe.'jle., | t.ioir Ui '
i II. .
'f. '" hoo: :Jt:J Sat!II'till, i i''( *u'r, I li' t'i! .n te < '.. j 1 i. ...s 'a v ition '11 1 t'f! rfH < t f'1.' I I 11.1" IR .\\ i Ktp. i e >>'n,T .! "I I ... n } 11'r..il";'. '! Ini: ,!nit, I 1 In -
." 1\ I 1 : .. **t> K.ipi.rt-\ the K,! cr o!i the ti.t '!toNlik. )liut tiar l.f'- af'I.1'> .or I Lii ton I I"., iftIN rrikei : ind re nail I-! '
): S' \ u "hI!f ,,'l1t.1 p 11111:' I ,il' .. J.J JI 1 f',1 s I. s ",'Iu.tr\! : t. >irn.lu.t |' r 'I'"
.f and\ riot ur th" I Uucl o, the T.i! hut 'h' I.t'I i I' \
ptori\ i. :lara n a i .r,) MI
ttgq : 141;'.ir.u.t ri f'11'.1, i 1.1 tin: "jot'flll.;, i of r 'i r >Jd j I'll. j'I s I I' t ni d.i :ot'it' r .' 1:' -: '
,n! \ I arrti oi : l.l 'rt .1..1 hour rrtNi.'l-! I' our -trikl J ) "
i I 11. I > 'J'tllI., .'i \..1110.. Ir.lrira'itt.1 I I'f .i U t ft r n: P ,Jr 1'11. > \'i; i si- ,.t ; ; i I, .1.mo juNtrmicn -av.)4.t to"t1lllr" '. .
.. ;i. I I. re\r 1' All in :'.!- 1.,1 IP t 1'1'
f': .It. ( t ailro ,J I iw iuaJ.v 1 a'H t 1 t"ii. ml.! s M I'I I>,MII I f.r of 1 n'ircbit'diso I I iri'i-i N. a Y .rk t'' t ) : .i.r.t (rlt br.c ts: 1.1.:: f'r "' :> f/[ I though) ': the ptn| !,' :..: I; on- 'I'm.t'I:; (U.i.i IIMkinjhn. f hash: tor : Zt -N. ." i iv. Ii

if ja'l.1 a;It a i"{ : 1X10 'I Itil! it ;p-r I'1. 'i I: .I'r ri % <.! i'i.l' J UJ'L .d 1 r t latl"S.: 1"'hll. s.i gUri: ) Ti/v" 0" c \\111:1) ) .. tot nUll"" i i 10, n\., ''''.. }e tit y I I- 111 "1'1' | Pva'llll! o. I Iii01"' : r ,:.
:
1 ... I .. f" rrllli\'II. 1.\I J riJi, tr.. the ni'! I a w |J"'iopt.troi : 11'1 is ,lint! tno mo.i I t.-ij.irii I .md) conir' .. I II .\ ; I hart put) -LlTi-; tit.-U'it t., I;-.r;rcper ul.rt.rU ; N 'a. rail roaJ iron. tsar h n. rv. an ''t' N .
: .r} .1' wlurr ltl"'r ii o t fill t I.. ,di-e.iNt' it. !(1!.. ih Ihnr 'IIN\J t1. M I. % 1 nl I)!! ""Ml I IMs J.
t \'t''). ; : *. .\i Vrth. inm I siv > I j N >>'.'. *.n<.ttj'f'tv, U'ss f" r" .: tr I 'qn 'Xtl'llt lard a. I Uhoove.{ II.K a i.lo .> ..
,
/t 'I"I* "la "' 11.1' I.r.\ l li I' ji, 11... of .i birnlol rdli!is,. :rain \ .. k !er cf t I' I I'
'k 'r.I tie
.l t t' : ; 1'. ( : ( ,a "M i rte, : '1 tf rl r. 'r. !II 4fW : attir I"r.o: : i.n ;I''pl-.I I ; > .. '
Ct1.
i 4 i j' .r .1, 1\11"1" TI."r! Alal.-o/; !!: 1 .i'
I .
I.1 : ,reps to ("al "' I. ll In I4 ..' '
} 'OJ. I. ,liter mil's I" '. i 111 s '] 1'p"n.| "4 \ .'
li.'lln I U
I 1',1' .V-Oao s ,. I 'I\j"r:inr i.m.i: II.! r o.Ti.vr! are lo ; M: .:'i. 1 h. 10. th .I, '
't fl. i' n .t r\' Pit''stat'or n.t I n : 01 he < I I % |I" t1"
t .I.'''jr ,' ff"" ( 'nl'I1)bUi 1'1 Ni \ .
II\'I t r t n n n ) } 'Irr'm'n
.r 1
loi >iod i A 1
I .Ir.V.,i. r' it not cairv 1 f u:"::1 i : V.' ItJ 1 o > > .\r i'i. ;1. o'u'! in r..ln.tl"r.\ Did. Hatn: |i with a 'tt"Ib.1 to'te' rcNeKn! t'e: .I.; :, i' 'i't'; *. -1'e 'e. 'I he i : h -v.n '
.. I '1'\1. ., .1 I ..in\ -I'!' I'lCOIMI' ';' i < ,>:inn.ssM'i M I r.-t.in' .1 I .) i '. ; | ; ,/ iJo ,. "I!. :
'{ 't' 'W)1 ttt' '. iIf.11 a (I'r u. j \1' 1\ .; r f"tn' oi 1 n.' i' tu. t lo. r rr lo. I\! pu IK\ raiii'! r : l tue |\.1., ..hjid b- j 1,1" h .V T') N N" .
1 1ft1, 4 i T'I 1! V 1ICh {is t \ ;; In.1 tr t>o I I'L.VI i .. r,' i.: B >.ti)n :- ( i+ IM- lfll..1: I Ins .t.1111111':1: ; 'a Kv i" :>'t! iir.j. .i3l! l bc' ..j !i're.l t tcun j' I i' 1 !i Ihe French hr: i 1.IIrirf. .N, Me! i-i' '" '"
.Iy i c.x'r'etitian. oxtiUi .1a31Rh'.he I !f: 1.1f: ( :;:y 'lfHJ. 3e dCf1:'':I',' t f a 'tuta' 1 ::1'
'i ; ," i lit. ,"' csrno.i 1 on bn lrll, .1 t 11 is."a ti\ r.I! ..- iui"oi'lu'l.iat ,; 1 j in the! s>' .Ti tll' : 1'11, 1 ., : I, N. io .\ i\.n' 'be. rv: "p ; I III i.n aii't j j. n.td tl,.' Fr. l .tl < ri\N .
{ : u \ ,' tin' ) \t 'ij til hues -o joNertmietit -, tl the rotrle! It '
lu..haIIO
i I"" .ii' : .t nl 1 La ,no I f.>a. di'mn; (ift.. 1 I"uno aithouj'i nta -art- ran:* up with rte Frenchtv
)
,
I 1n ltd 1 "I ti'iv .I n .
'. ). t 't l.i.i Itl s. > rat! ran 1"11 .i..r. i lar f. at "inti-"h rn in s,I .un! b- "'I j' :
: .n. f\C-1\ t.-it.r tit-r-. it t:k'\ :.not Jo: dire01 If o !a. : : 'itir run:b> rhi .
t : .1'
it '
-f f birr -t, rch, ( :
] t 1 "t' to r.lrw.f I for 'it'.itlt! Ih. i'I'i"II.' .' .i itt >";i.ir. I 7"n. MS I a n ia |ll lueputt: u n-> .' -.l..1 1 U.rivr n1! I for ,: : : I ,
\ baa'! hj armed! '
: ti nil. ct Ihrrr
t : l J tin" >n I I'y "III'f."Ir.'II.rtl/tlul 1 : !, d"UI1'I/.tlt. a N y. tl :tovV"'" ''"" 'I. t. IJ| ) ''" ,. dal .. tno ovin-r ..IvH'n>>' -i\t i 'r.* : ri* "jli-i.m! l Ih'mt'"t.-I: i.n U- ttC th'0tt-t .in ;ijent I. atthe' .- '"
, : iitesuiaot( ..iilUro: -fit m. 1.tll. i t th naimut llh.{ fern on) ..
( 'r I t II tI.,1) L'M'U I' .. ,. blt'| ( : ,'." '" .""" ni jn.tp r IW. -and 91 I JU: I.lt!!! ; b"if-uNo. ., ,
a \2" t"- r.iir.i.,1 lid i.t K ctvuwiil.trU'r t t. -
'y ,:' 1 'i\ : Hi', a i olds a \-i.: 1-s the v,4 uiarshall !ll lp-o-.vvj! o-ell he--i.1ho;. |I I f".II.1 \ n' NN ho n irt liini'tl I lo I .YtyI! I .
i [ 1, V : iui-iii\-i' niili-s 1'1> leti ; 'tn, i" ,11 i u M' i 1 10 N Y 'il! i .''. 11 I .'I( s-i 1 '1 i' publK' ou'crv at the 'n .r.f. Ro I t'nd '!''nrr..ev'.1! ILt'll. 1,1 the ..e.eeiu.iire i: .'- ', 'If! .! 'r.\lo1'IllIIa-j t 1 P r.

i, !' i J. ". I iJ ram.sl L I.t Ir I.111 ,1110 iloliar 1 : |)4 r Ii.I N .t1 'I .:Iic'i, '! C.d. J'\ ctrl merit \ I1 rs. n I the. vi'". .t;; h..ll th 'roofh M w-"I p. Q n-t'{, t f ,.i .ll a \1I" a :;. Jll" h.ra 1: ." pir uai", M' luel U '. t' ,i. hi> P > J. ; .
.
[Ii' ,; 'IIJ'. lti'1 i to it pn.alt, 't.I l'f.lr-t t I'I.1'' ) tanl llu..r..1 I -.1 i> titi.s. 1:'M, tlu .i .'..al) inijinrisot; ilio) (h13lh.lll ana abe tether haIr-h 1*. 'II.e:1; eser o and rat io tn-oet't; ti ppV: Th- f are al': :1..t> J-set", \ "'n 11 'aid II'. Ile.. f.
'r
| '
; : ir rare'1 .4///s O.> ,. pC- .', )Fir (;i. .'
P. PI" >
) ". : 1 t : rt
; i tit ;.itiU'i inUiii.i: ii-ir.A nfinn I 1'1' one J.ili.i i his t >" :
1 i i'i i I i.i .1llf |it : .
/ : '
'
] 1"1' It C*..tsrr Kra. dO. wp '\t I it) ttxt. ui. ersaa'hr! I cxj;'tirett'tit.ys'! tj>, iri J.'I"'. lie.: IK n. I.en a-iiin Phi ip- iI' "' l ''
I J"1i'i i'i ., .1'' pir belt, juj pas' a .tl\ iII.! nil I .1 I *iui i .\ .tilt p>"itent. It: '. a"v> ,'t tr I.-.,. rli" ").I Ih1''Irl -- I I t I
1 I I i n.i'it.. hethtr Lj: t but! ? Ivra.l. tnpei ilurilrtltht t i'.itat4! | tii.m (no It.M'r' a"'"'"
1 r ,I.. i : ,p' r a 'n.ti'u' I.' Ill! ,1nC+.ttld.t! tea, v lu it 4 rn! I h. l' > vi ,u )' Ii.! ..>t I k, .it all 'I o. )I'J.I.b'r. ,. ,t,1 ,1., '
f. ; .t nalan't': :tltTU'T : & ( >aareh afl.II" r 1'. (. side. .l' ; .. Gi"'f H ci t .. .
(1 .
null :
i.n.l luti.'M\ ire U-njtti lultil ld.Jj ul'l .1' "
\ JUtillllid I'V
r.im itt
; 'I .r.I"1 I |" I 4> r Tf th- I t \ I, P ri'cue': o. r
I },}I 1 )t. J.; .>r U'*>, ami |I'.I\ \ li\ I it ii 1 (>,11 \ n lid )p< r 1 !.....i,i. ,i. 1 reconol por Bn!; >...vo j. a hrc a*. .a 1 lute,, u' Ih.lb.. ,; at! .' tII b., :.. I" N .'t' F' |I. .11 .m t U'l-Mni'i! ; .
,
: i\l. i.I,.' com.. JUT inuin! t u l4! at .t6'I! ilvl r>, .W\I )till 4 j I t ....( tJ' 11".rt'i..f ('I 1 'i 1\.f itm ;h'ni tll! I'ltttonnilc... 1".I.t1. ; s.rir! ,. |rte! >Nili 'hf" I0if; rr i. .bed t, 't.!' r u' jin.iral .., -i:i' 4 'I"no.

. t', (\I il' r 1 too in a >et-ii.ni 1 .'; c"I I'.intrx: uh, r>- I l.tmr. .,> bur r.l )1'I ,(.ir I I.it .,. s'uhtan. h..'.>, tat t twJ_ i "k-. .n. t.\t h k ., I ot an",t r bv -\ p.'j_ i- (ir.IM.iiitrj .: Tl" f. h t'4 o tic (,' KfN \\ .'.1. "j ;

'.I .i'S 'li"I \ ninrli r'u-.liu!' 11,1.\11 h ''ere. 1'II 1 ui, romiTiIjIM'iOii. 1 I(I at :.u' ... .'(;,IUJtOIS t ,i I. ) : : ken --inuriloto! s<". ,)1 WtI'I"! "rr"r"IU) 11'f aa jrt ttj t rail: ? For whorl 0 o.u..1 chof a> I a.urt'. '-k. dar o; irr .a c -.' -
fl ': I. : littti. pi h'\I.1 k-i-'in ,I lt, of the cn.iktriii I ; k'Ih' .ind il l lo w pno- t Ivry tl t1, : 01 risen ills lit tnis flU- ., vl "I', ttv'rv'! .*'Ut' a'
)
) '
I NOt'USK. nHn\ 1..r.I..r l"hot.1 ; ..I.| amate. ""
1 N..I\Q 4J : ,t \1Ie, aril r rew ill'i=>.i Tho': t u 1/ ;
t ) > : all.1 i n!>ir man ol teal i ri .i'v ') 1 ( .
lli .
11 lher. public l I i.deur ni icti b .et..I I r. i'
\
I f -- Ct r prcpu. r: ? 'I : J "I n tr I:1'' : r
I lJ'likiili'j I i'ol I, Jtilr., t",ui, I in.! ;J'::1: 1:1": 1'.' t'illhv| sroijtiiit. tats rosi n .1 t1't' l ,.
4 11* it 'nl 1.'a \ "
tCY 4 K Itt "11It-.\ 1"1' HI t. (l '.f. a; sue or I.rJJI. ntt\'. .uuoj t (he '.', .ion. fro rn ''. J hn -1. \hrI' J= hn
l t tuck railroad.nil 1 piv' a pr fit ,1 t I""U'I.II ,. {vrit '!'llli.1 |iNN.1.\ .,1" llnllls..ick w' 1 f I' i .. 'is'le' !L.Ir, n'! p' .: ''a n i ..daJ'{ ft'2Jl \rb'1 : : '-t. rl J. )bn (hn'r.". .4t"\ \\ I
J'fn
iJ J SurrU h.. utNl! //11.1 ) ,. tot t. 0 .n ; r.".. .-.I n?.' 't,ir ( t\
S j 'ft. 'nt. |'.r ;aniKii" t 1'1\ In i II in in-ill, 11 u '| i' ir "n "I.I m "" / >1 po .-
. .1'lllil ., ,n,1 hl\.1! t"n I I of( Swu-f) r lo r., 1" o 1
dr. ; ( N.rt'"lt.1n.II/I l "IIrl >:fil/U,811kntIh, .. u' mi '.t. ; ndi'a'il I ) ill II too on vl'.1111 n ''frlI U. | \ 1'11. ;', 01 ,, \ ( 1..p..I. tnuj-le I T)' 1 Jl r. ':# rurhr 'r I"amr. II.t .
1 w { li'imltlo 1'11! rairLtid: |I" 1\'!. '''J"i oaiHorji a i. i b. \ It.1 it- Ih'a.nrt9. 9 a ;j.di.i mu i.e: It1 IB- \\ a i f' .rfor' I, i, : .. to l' .
I iln-
.t tl fb' ..f '1 lu nu opinion I \1.1 i |I' .1.1.Elf% r."n n m'.l, !h. r..ul 1.s.!" raiil*.IN ir,im 1'1 1 : '
, "" il: 1 It; .1 '.(1'411 ...I\. ':" 1 l't'1 IM'r d'I I'Utll, .fu.1 tit! .tai, I.. (I' .iimii.' '">,','"toI l iiro''I' wore .. \ ,. .n i for. a h'J'. r,',ulm 't' tor pirn I.I..loltm.t1;; IBm .titj'e ,.,Jjpi'r' |>aiJ If i, r r\"( f-,f Jupiter 4PUu b'ait' al'th dl.a.rr. 1\. ,:. ". .' a r

:, Iti'; :1 I 1 t bul.l.. will U id nutbo ., "'tn" ';. $tj (U. cortn't IIIf ) Cass of ;; ,.i .>f ioi.isi> ,, "'n ',. "".rHt .1") .. .. .- U >n:i.-.. n. ..rD.. 1 If 1' mtr, a:J uJ a.1rR 4 tJg II ,I.j J'j''H4- :
.ft't Ihtrt'Aa. a -
Ir.'II'I'II.I. i e r
; on ; .
.1 nv own m v, w c" .tllr'r. ,
road i is 'n r b'lilt{ > iho '( t. i J trill .Qb.iiuv iriltl f41't.1 i,7; ir' ,lWanCeAi : .. '
fr.r. \ 11.11.1| ; ( pr.nn., ii tn .. it' rJ: .* ,, *I'.s- (.,"*, c* rho i *li.Tit'; 'Vit, dI.\'f QtJ; lit! t. !p' .r
4 it( i. YI i TM '.I\f.r4..1) ei'd, ll t.it'-r n.rI.: :. dUll{ l.r'iliU. C.w. I'. e !;t 1t' i.'r A'. ( \ i n.llr.! .'I i 1f4 1 f li.tart' v f.. ;.;14'1'11,4 \.t.ed..J dltl! ftirlw't

i

L i I. ;p ;\
.l
1 \\lf I. .' t ,


.l 1!t 1f I 1 '

,
!" J tt
< r. I
t .
'1.3" .
"/
r -
Y I
'

I;
,

__ -TItsliIV' -- -!, ; : i I-U..j.; ol.: 1'laridu.; ,
:J% (
: (
-
; 1h'' nothing.AMllr i j Conit/, Nox 14 s1
UOOPS.-Tin' I Supin-.r
'lh4.tl' : >
--- y-T\\: < U ( \ r I I'l-niuit, l kin '
.tiiT-re.l *. cit i4-ii > on nla..III.- : : ', :1II'I -( I,1 h\.I.I\.If\II.I1 I l .Vw II, Inmlnt I ';1 1nrc1 \ vi iiilnT I" 11. I 11'*! ,
evrr ir Imp .
\ t 'P. : )I. l
: ti imi
of \tt.tihi 1 1.1\ { < nl11 liinrhi I r'
'III! :' \.I| i III 'it r"l..1, a : till v, ;., Lit tir I I'1 ll I. n ) .\1'j!' 4
hen \
Ih ; 11111II\.n' amothor", h.'lfl, l.tt'llO'lMVlliI' tl.lt pit 1 I rk 1 (\1. t1 11'1) II 11.15. Irmn ihiir Ila.H.I.I I I. Intrvltrd i In Ihi'b'c ) .
\ .1.1 i "
,1'111.1':1': ; will i h" 'rnni 1th ,. ''III'V' 7*' 1, I lor ll.c I.Ia1.l! pi -i-ii I \ 4l'It I >' i.n'lif.t i/ : 1'11111"r.; I a*.urtJa11t: 'Hi ; .I !. n.i' I1 prr-on- ion '
\\'I'IH' '
,110 ,v,' aCt mt. 1.\\i :' 1. t 1.\ in den : ihf in-tiin ,
Ihr' II"In .1'tIIIh ctimj" 'V ti'' v Yl'tl.1 I" 1.1'Ilhl lei Iiv mviiiiM
11 t'
I
| lids IJ I t.1 l- ,11"tll' I>I" <\ t t nnrro', ami + .I"Id\" I IHlii 8 ti' i I' !I.
11n t } I..1| I. "I'I Pr tilt! .t l ,ii '. .t \1 inh'r ( ,," 1 i I.lcl ; [
t I I I'.t : ti li : t. ". \ K.niiii'N.. I and lowel Krr p> '. 'hIII\I. ,. .i": :, .1,1 .h" ri.puri",111 nlr"lr 1

'l I I '.'' ';,. ( ''j'.-.I "i. --. >1 ," ",) \" i.t' ;".. '"-".1.1,,11 I} ''?'01 In\!i.'th,n' .Ii nli l'" 'I':I v.> .'I'1 t ti*, p" 'llh.II' ,l.1'i II "I. I n n ..f. I'..' I, l ."I.tnrl.i t.ll! .. ( VuaMir: ,''. 1'11 the Morclunt t'!t I.Al. i,' altl\rl, t.11 al.1 coat'mix\ 1111* I..:ur(Ovi.t'' i .,W'3ptI"4 ,I It1"'k 111..ts: m.,......... '"I'..i .'''1'111.I' "t ,.1' o:" i.I."I II 1i> I /l S 4I I>A'iikMi'h\I L.1M..1.WF 1 f], .j. a .

1 dill! .n-.ifvior: altar r MI.V -'r. : 'Ikenn'l'run111' I ,III ::111'! '. 'II Ill'l-' 1. > 'I'| .1" i'l., ,in \ tr :iin.i ", d", lliitntiij'tltarnryi, .
i.
I' In
t ii I.t 1..1' 111 the' I' ,!.oMlM..m, ,' or t I..' I.IA u.ll!) I h,' I'1lf.r ,rl \r"\1 >liiitnu. and! ..h'dil:', I IInrilk.: h.I'111til.1. / I'I cr ,'.tl I lri-r'I< A ,Lr. t C.I. .HI It -' ., i t ,

t .,.l Iii':1:1'1."' 1', :}41111is:: | '-'.11(' of tlie I ""'W 11.1)I.'..>\\ 11.\ .1111"! i\I11\: : 1'dti'ul' .. .r., I I ,'Inn'ulid I .mm'n I )hlilill:., A law a,.1"I. 'nt ol.ol IUI 1" '. I1< aifiIlliu' ., i \ '' ::1'(illl 1 +ttlvt ) t'll l 1\I'ldn. i-, ) : i

,,h lt | 11.1. i KH i' M I r n h'\ u ;: I 'ah,' (I'.Iltltrh'a ln(1 I J J1""lr'.1 .
I.I "lr" IIII' I'.ti't i : !
rl"J I'
Apdyh I
-t11P\\'ltt: : _: : : au.l) IInlt; rn 1.loll! NI i'o'I I ) l I'r. !>lui' Snprnor
: { r"I 11.ll.k r' {
: I ."Ilin". I
; I t
"nln : ,-ik! .. t't j'Snnu '
t : .. and 1'i.mriil ,1 \l TIM l r.-*
1'.t:1. :'. 11.111 I a plain 'HI. [f \ni'iiirr' I m. .
-Hih'i" !. oi. llrttor, IT; r .',, 'uiv.1 ... i I t : .l'IuutI'hallry( ) un' 't'!, alll.1 tt'ev''rv ,it I ltxli 1 ti **it .' : 01\ '
'h.llt'I Vtsl >
Ti," 'ii'" oH l ir UMI I'jillt.l. (Cul.i.. III! --Y .- t. Ddiildt, tire 1.,1, hn'I'I |11:1: l. 1 .1 i .\ ""1.1- } .A'' ,1f'tll.: t "r ., 1 1
.j'
,, nVi.'nr,, t ,h-rriillM., ,hf(, v IYir. I .1p/ -,.'.min' nt'llr'1; ; \1..1: : )1'T: .'< I!.,'' .Milttl'1 "'.1' ,lhl.\\ll.imlkrirhu'l'SNilk I.'pI..I'( i* flit* tno-t I fa: I i 'rh', iii1, !. r.il.iti. .,1)l' I ..li pr. >n. ii' > ,,"' h'd I, hire |I.i t,.bl .' p 1r j

in h.r ult : t .' i ,' s .1 .p-'i'!,. \u IlIl'r I l \'!:1"1\ .111 XXinisti-il llo,urj} I al'Mi'ilanci', tin* vin, ,I ire r' 1 f ,
\ ;1'1,1 rat' 1:1 h.ve .. 'I. I I 't. li .1. I : "I!| \r tr i 1 d. !tini% in I I" '. ,'i'l l l the in-iuiii, 'mi ol :al"I'1 .n'I' 1
ti'l; !Lit. ,h d! 'o til.it; I.) ., 11 Ibh'II4.! Cu,tiln. tl C. tC.i aht'o hlllt'Dttutrulidcrutt, i.t .. iii-I .' I'hU'l, 1 ,ill J
I !t I.>,'nlol"11\. .I. r irh i i. p ? i ill.! '. ,..111| .h. \ l.ii.cu, niii.lin.) rltl h:1 :MH! ,', :
l"III"' ,,' 11'11 "h,' ""I' I I I 14t1'ti';l p.VilHI: )' ''I' CarpiMtiiii;' and HI. '. Silk. rii.o, lianiu'i: ;atil .' at : { I r.: >< : .f; J
i
r' : 1" "! stt'v: : : ., I\VK !,ilk. Penir.in.f 11 ant I tats and lI' n. ;.1 I IMtcll /\1'f' IIT 1\11. f '
I li n..it
MM.\ I drauen i I I
'I I .1 ;i' i- I" ., i i I. \ \ YY I I I.' I.I I. \ I. ,',." ti
h" : +. ittart .1" + i1
.1 I 'V ,
.rt'. l.hJ't'! it l i 1, rk.n' Ill l' .r
r'nJ",1
.1' -- -- .' .1 I i i ) 11 !ill. .t t.T."il { t of line 1111.
r.ir'M'i; ,1'1' .!l.. Iwvni-j. I.1.1.1 II I hyrm i i I" I. fin 1 > < { lt tt I

.1.,1. I (Or.! .,./; the" !II I.I]In, ,,1 1 1. t f.p, ",. I.-'lm.li.I \\e I I' u tiki i in 'i; ) :' iir I i.i i- '! i i, i U i .,.iII I !'in i I''I''y 1'1'. r t I ..il,. !, ...1'. iv it rs t S'nl.(11; !' ; ('\lrt. 'j ft '
I I. xif!
., ";.1'' '.1..1.. 111'1.1" "'* hien I \p.-K-vl. I up I Ii <>v. .11 I 'n."< H .11'1"I l"'< .1111 I Viii, i Pi, an.till.. 'i'U"'IIIII i 0: ,,1.1.Ia l ""ir.iitari-. ', it. lion. VuN : ilF.rii'!,. ,. .i i '! b'l' -Itl", \ > I 'I'r't' .:..I 1 :
V" iA nn' 1 .
11'11"\; i !M'' .t the '-r" 1 I .1 lev 'ii.rn-K, ir II' J \"l' flirt" !!, Cr.IterOtl 'lot'kort 1111IIntes,1'ottiU,' lor tl.cCotintrx t'J111r i ui 1 r 1 1r" ,.\,. ... .. i. \ '\.' 1\IFI1 (.." J-ltt:I ('> J I't &l "t : I
!'.loliu I ", ':, II' II. ,
.
\.1.1 1 > IVU: I .1 i
I I" h I I' J It .1. trull1; ) : ',
t'.kIIlJ' i ii
'4 Pitt-.r lirv \\.1. I II. in. i 1 : <.l..t,1 lilt: \ .\ I
ul.t. '. 1'.lpt. '. ,lorI I '. III iiiVH : I I" ,
,'hr. 1I'I.r'll"I ,'.If.,1' 1\\\ v c'u.. I \ I 11 -a. Dinner .NIK, Cut I(51.i '* IVi-amors: TumMcr* tIllar n'n .. t. I ,U i f I ,'. +
wllh q'1
I a Ill I1
r"Y Ori'inroUtl.vV.i ,J'nil) mlHi I 1
ii V \ :'nidi's, IiI' tlit 11 iiiv, t t.'I" '
I. l.'iil. t inHA E :
( 'I"l't' I I 1 I :li'.n! I tn'
"
| ul1 I 'nlli.' rm' a4t|s'("t *' rl I 1 ( d.! ,\' \1 t 1 KAlu, (th t'c 1 1),., .! j n'r t; .I i i 'I. .
1 r.ot' .tli) I 'h,- l .1'1'' : t Vis! f t
.I'kh' !
Iv *
: '
il r
hH "h.I'1tlnl.III" .
11.1 \\ ,
; 'rt'Glrt: \
b :
k'
!, 'II.. I i II "I' I'op.i ) c" i. 1"'ut,1 f I Hi-- -.0'1.:' .
no.' l .1", I..d 04 \ ,1.111\, lu.i ; nil file .tu-rs.ir.. ,' ui h'.lh"1. hull t Trin1 IIae"!!' : J.% I ..ln'II"'! :. .lall lor .dlt'.t /.1.1, I tI. i, nn'i, : _._ Illf. Any'!_ : I ( .It .
_
been;: ; !\ 1"1.I hi'I i ,'rc.\' ,.1\.1 I I ,oft, '!11 t ..' |I' 1'110'1\ 1 S :1111 iloHroxx I Jil;) I I. :M;I O. C. i{: .XM.NI\) : It' i I I' .'I'

'I}' ," .qI" '1'I 1,1.lIy, } \\J.t-:11l: the 1'01"1'1\ > i t. : I t 1'n' I 11.1.I o'h.'r. 11trr-..-.Ian- '!i-rn'bv! iu- I \n fill I I 11"1' I Nujsar, : I Ildel' Dl-trirt of M.uli'n.lln.'ini ; )".1 ) ''t ;
t. hrablr, : : : ; A
\'ill i
;: ,' ..1\1. I i ...a..l..r!! I .' 'lit' m ." "II "HI: I't Ill'; .tint s 11':01.1| |l : ) Ir1'11rl'o I (Culii ainl (I I' Ih'r, 4 ,V\ls Su ra'csCR. v; a"ii 111.1| :., tn't! l' r'T!'!' at.iH l t'tsiikl.nJo'.ti I ,
anl''rr'.1' : I ,li", 'l.'. 1 ir in, ntil. ',! 'inth ( ;. Ti'isitir.iti'ir' Xoiiis-, lliinniNX' F.ionif 't '
u"iIIInSr 1.1.11"
t'r. : oIl1l1hnl\' r"\, ,' 't' r i I .q'l'l'r'II,1, ;' i 'II'\.III"llallll"1; ; sate! I y [ Court, 'I I
11,1', 'Viii'n'. : ( 'Lip! all I t'a. ,rnlr .' in- -si'.Mvir.nxvis: : \hi.I."III'III.III.< I : ,I J.I:), ,1111r I I.1 31 50 C. UA\\1UM( '. I II lloxi.I t : '""ll I.I iMinf; Ap'l Sup: TrimHN'oiire "'. .' .' w
11'V .
.' \lot near U H ,\ 'x}'' lot lit11 I | I lnui.x.; fled I 1,1 ,1 .I 1 "f.'j
y'rk \.t ..t'U : three .if tilt! ere VI net! I I ili. \ 'h.llp.li:1| |; I : I
1,1.111 (
I lint ) ItriK'Us; p
t IVI' I i. an I I.trn \ 1;: ','it XX'iinPort( .11,1,I ..).hlr'v'I1 in | tin I i"A\:;; ,\n1' ,r l' t '

I !1.1> .kxtfron Now Vuk,% l ) N'i'xv MrX1"1 a HI I' II.' (i.p.rnpN: 'i.'.1):.,mnu'iii! h.. po.in.iiJ t I ; It .tllr I, ", ( ) ) ) !IIs l ) I IJj.iIMtHI ; : 'I'U Sides: John I,:
:; I "1,1!' ... ,v I bur.lMX, : v.1!IIn I Ipluti.I1). "It i i.\ the lust' oil' 'i.' "ba'rI, !I..!" (1.0(1. : flint Himin ra.i's and.\ f'liiiiipiiffii : 1\1 .tinsL'MII jul' roil, nil, oilirri, In'rtpM'nl: anh> r, l I:yI : M I:/ ,' "'1 '
I r. nu
| Mr: '\'a' I'- I I' ,,,it It.I.1 'lor I I Ivan -'( I II Ill./ ,? n.i n c \llin\ lI .I/f/ \'II', xt ill 111.th"artu'k' ;nil nfxx.Biel h 'ill (hair I'DIU, i I jTIit'iUl : ttisiiit'iinti ol, i Ihr I I ox c1 salt 1.1'' 'MI-'' II'J'; ,
I .1 Ili'.I ol U o
: \1 the < :V'k.pir.tiMr.ier .1/I /. I .IJIrR" .1//1/\ '1//11" !till In1" ,' ,.\ 1 ,n'fimitno'atiiii" ti-nii f.i:kl. liunls WISH-PI 1',1., dir In.nut In ; I pViiil: lotl'i-t [ all! u'rd but 1/1I.i./1? / / f' :ai''i I'llAUI.KS' : 11c(1NNEYNllhiV. : I ii'sii'tl): to ipv.'ir, PIl, '
/ ,
: / l.t 'i.tnl r ,
/ ( ,
|1.1 ; '
I I. -.-'*- ,- /// .1/1' L, .t.'f. in ''11111'1.,1'1.IIWI"O..I t. > irlnii I : ,lo iiif 1 III f 111 '.1. Ii i ,1-1 (11. (t / .
-.... ... .....-.... /1.1It/ /; :I /:,, vi: c.im'H" 'n-ml, -,> I : t ) IJA.M'.V..Vut : -. .-.-- ;!,' in Illll.'I'l: .LL q|- M.."HlllliF.:, ti,Jp ..

." I.:' (: I ::11" iii.n ",,.",/. 1 H..KI''I, '., n''."rra'n:h \II\ mlliiliii / pi n-tf: : A N .. .,.. I: I','r/lr I'txtfctifliu'J; Tin':.. pn.t II', .I. At.js: hot) flifs. 11 ', ., .'. '
f.
{" (" taperer" :Mr llnl.ul-. \\.lIly, :and I /;:,/, :, "u'.ll/ .I i II; .-.--------- --- ..m if'. oil/ Iff I 'l.irn/n I'toiniHiiilf. j ---- --. .) jr 11 / '
----- -- :
,lull I '''1'\1. \li+ Cufiiiiii : !i l1ifltad/ / :: ( \, ,1'ilin ire i' f'rlltinr1'1 I tinMavor and, ( "nlt'iI"II.flh,' t i ,
.11 S'lorltftt.Tin .
,
T 1\.nllI.\ : t X ) TIC II : "
1i Mr A .. : I'unnrll tftilr ? L, \ Ii
ilron l llfvir (rt.nl/.' // ./ ( ,,,,,$ ;iniri rile 511''1 Apal .liiool.i in i'un\"I'I, : 1 .tN'.Jt ;
Hot.il.!1. l Pr rll> > I ll .
,
,u.rl I. \l.or| (lbIlrlld? ,/ ,.',,11 ( ,/, ./,'! ,', rt''- :' tiiiih: informs tar 11111 Si.Milnin; Ian- \ 1 !
U I P Mint"" (C.! jolHt 1 1t 1"I p ', i t oi ,in ,111'. in.'itiiu"i u h"oi'Vt-r. 11'iil. ini 1', ,L ,.; I ),.' I :-iriu; ;1 ( ) ..
\ Ui fit.V! Jjlui-o'i.' C//HI/ ; /' ITCili ( .II'II."y"I rah !/ l II I Illi'tll., '! ) :III I ,ll\ V 'IIIHV I II. 1",1. : : i.inii' ;.itiii'iniM" t .1.1.; 11' 'I" \ ; t' :
|I.. ,'. tin1 I .MMm I'M' 'Floiiil" I Pio'inii.1,1.', I M" ,
.
.f 1 I
i r J-
I Mm "luI''nl| 1. t 1'I'I.
:! I II .mi-
( 'I/1./1411 Iii! h m
Cullit'll i-xip-n-l in .
i
.1n tr'i.' IIIJ//! I '
t \1\ I'-rili-; < .inii'T-0., /1,1//1; f'I'ht.' 511'1 I irln'i "inlllu'i.I I 1 I .'Sit. ., (in. '!'i rl i ;:1 "pi'1 I 11s' ,,111,111"1 h.ni h.tlr.IIII", .I I I':: Coiniiii'riM.il) !ltr\! : i I r I 111,1 j- |( ,.nll I. i l't'I10, !; [. '. I
.1 I \ !
: I. !f-1\ K'UM'' .1.j '1,11'1! 11', .1' ', / / 'lilh! ,t..II.'r. 1.1 1,1"1"1| i v .Itch mil h'' I f. oil'1 I I.1 .kH. .. ,il .: ,
1"1.! V'l'1' S'I I,110 niilrr t I tin- I li. '
.. ,, S. I' i nu t.II
'% P.T.1. IlL! -"I l r'u11> ; Mr. \\'a."r.lth':i : It ,/" ,1/\I O.d./D'iin'in:[ J nni I II* ( 'nlir't \ '1' Ir : '. 1.I; n. i. 111,1,I vli.i-; .II irp.ninl\ aIl it 1II", .Ill" in ,;ol"'It'I', I .Mi' ,,t In' 1,1"1 I h ,11".n"!) urtd|1.II l In1i Tin-il .",'nd'nt ami ail .,::1'r., ,nn"'rrslnl' iiif" I Itiilv t t }t I k h. 't. t
,
i\-\ M.Mii rl' Ins
t tt
.1,1\] ,! Inn /) I 'lull II t' It I' I 1\1',11.: !emir' for "I II < !:1' | tin- iilumMill I I t I'Ini'I /cti" ir- 1 L f" ,.
j \1i U' [
cluMnti i 1 'it- : "I li
} f
,
A ',. ,1| j ;:,nlri'ii: ; Mr. :Slo.n: uui: :2 ; ; !I/ ( ft.I I). 'inn. i\\' lima; li !yI'.n'iH j mv (iti.i.iM'irN : .,li" I'lici1" h" t. ill'f' trnhtIrl'It.IharlutlII' i I 1,111.1,1, 1,111'iniil .\"d.1' Id1le ,iii" .i 1 1.11 ton li'o' intinsun 1 114 1 1.,
)( : !.Ir Mr1 1 U! I h't 1rt li.'VilMrf ./ !' li If :: \pni i ___ it ,Itiilk-r ""I'/lr,1 i'Illlii'h:111I.:. | i Ihr, ,' dIi.:.vol 1 thrriiv '1 ipiiiul, I. ::1'1..1 I 1 l\X'ps: l 1 j.
| ,
: I 12: In1 "MI ; /.I//. __. .. __ ._ n. I ,, SF.MXII.s; 1 ,s f : I11nr1 I .
'; :}.1't x 111"n' XV :> '!'i 'Il1U.i, ''. I I. / It.l,1/ / / r I // I ri.I irsh.il I t in lt" pa! I t'.n :.MI' :II t \ il; I \viii1. "i\ "r I I'll1. Al'Xs.Mlildlc .. i' II f. .
m I. I J t
.. ". ,. :,' .11 l ,. \I..I t i.I''I'1.' : r. r 11.I.'I" X: liiii'ln/ r ..1"11'f .: : O( I'll h.-,Si\( ini.iitli. .I.IITil.ilo. ll I )' .ul-c1) .e'idI'nnlrutd i I .'. ,. nil I luol i ''s11nd1'ot i I 'liti, ll! to 1'mi"li. : -- -- 111 .

: 't 1'; I'.urcH. r. \\0'.1'.1.' '11.1 O' \i i I.' I'. t ':n""' I'i j I 'ill i r, ,'hiI/ Itl'lHi liiniif.ini\ I Ui'i / tier, \ill .ij'p\! \ t") the II ni it ii..1l I! >n..In t foil1; III" M.l\ii' | or I'unnrtlii'' Ih,' "':I't. in: )I In' MIdi DhlrIM I of ll(I nl ItIt I ;f" )

It. t'. I II! lAhal.\ I I' I1. ;Hut Jiiiin I lji nl" 1 Kr.mkii'i! i'oiint\ I'mirt. lor l.illi-r ol "iln; n.!," 1.1 1 1 I'.mli'T .11.1: I tilt ifi''ni' il"iiiv' l.iu l. ., ,
( '
,. iL'
Miii!
.JoIrl/ i / Coinf I.
rv.kin. I. '
J. [ nil AI.I.ISdN. M f : tillp.'hl'I i 1
., .I"a. ,' : .h' ol I'.Ii/ur I l.ilh !,' :\.1. :ivorWtJ Tl.oiniv, ( Irl :. I"I 'I ,: "
\ .
\ 111 u'I I J. 'd1llh..1. I. "*'- II. 'It'It. li.t Ii /ll
} .: 1 ;? 'I I.. Kilrs;tr''ntrl.! i ii Iliil! /, r '/rI ti, Mil'i 1111'1,1; II "',I"I.111 I uf .aj.lt'olll\ ; 3. 111'1111, !, I An .' Ini'., 1. :" f 4 f I II'II' .'

I n.! -:; 11.11. .1 ': : \'I.It'I': ;! 'fin'/Ifm\ .nIliiiriiiin > ll.tll!! Clni C Ilrd. !II I 1 1. P.M.IS. (' ol I'll tit' II.; ,".'.'.' l,7M'' \ 1 "'I"

: ((1 I I. ,r't'n.J: 'd ?;till.!! / lini S :J 1/11/ ( 'I/III. C -- "- - 1'on.uiu's.Half ( lnl t 1 inI,I a 1'I I o !V s iu",1; ( II I ir licnl, I'q 11.

. ___.... _. _........_ ...-F.-.. .II. ':i .inn .1 If .'., III ir',1 }).IIIt', ; t i CI"-.r' / ; ,": r '.:1.1 ii iii'ii'il, .1.f'1" ttisii H i"1 ol iln-iibix:, ,. .nn,1<111.1. if ,ir. 'll i 'f :1! .
'. '' '. \'I. ( I'lirnil'i'i' :,". .t i i'I" LI- a ;"IIi.')" Iudini, ; 1'\11 t'IDt'I' Iiitin" lid.J' in I
I. ;
i +>. i ,' *: r< i f r i'\ihl:/!' Jii'imt liin'n/ S ,1.1') 1"1' 111,0. .J{) I.tr ?I 1 1'1 I I lo, !iMiiv.tr ;1'\1,1.,1 I t 1'I i : 1 "! r ,
: l.'zNris.l'rulrfitn' !; ; \ .S' I'QiIUis/ .: v u 11t,.' I! I P.iil 11'. <-1 I "'-II.I i nun ul, .; liiii.-i-. |I/r.l|,., N', hr. Pliclit-\ : 1.1.II.r ale; I I"v :i.11,1 I I ,r:as- f-1'.XIXll'.s: : :: It. 1),11'Iti| .jfJ sl' I

1/" )nl ti ,irit !..urn, "in.,. II'if' .t1" .r". 1.11'I to url I'-r, nn ,i'iMiiini',. r.ur l.i'sli I et.JI'iuI:1 I. ajin ..N -.'.I 0 i c. UAXMO.M. : :. :- :"II!i> ::N Piiifi/I All.\.' -. !,,. tl I::1' It ,
I':
.
I' V I i. 4 Mil' > l I0 I I 17 ,. j ,
hl \ .
f > 1.1//1/, .' : -- .
/ -'- -
1-0.5 :: "itl -- j
..- I M .'.' 't 1 M MM : ; .
.
.
til nil \p l M.." _'< !1 :! l ,', A..P; II/' l' -- -- --- --- - PollVinr.' Vr. r.' ff ',*'./ 1.'ju'J'im'u'l. t 111: 'l 't. \'

"... 1F1u11'iU.: : I \\Iitlt/ '!'/stI. ':.. ?'4)t.1L-ill: \ IMS 11.1 'Idlih i <| ,' < tai, ."is .iir nii.Ml,, 1)) ( 1
llnttli
% \ i'Itk. I X'i> liolili'initial .11 ...id' nt, I l.i'' 'II' Itnun. I 111" il .1 I.1) I, si in XIIIMUil i It's' Iliin-iin l .1,-. Ol.l 'sitvrryaut'lur.( ; I NfKi ; ) / hnlrSll 1.1. I-1(1(1 1.l( )I U, I tl' : :
i >'i I I ''. !'I\-I i\I I ill') : "l ) (f \ ,I:i '!!'linn (i <> lifliil | :" ts : 1'( : I'
111 1 > :Jii: i .i.II"ii '.ii I. ,'l-t'l, .II"' K">| la I r.) In pli'si lillhi'in plupr.lv ll: ) Ills Vll-'llll: .I Pf.l I I. ll I: >I. I : : 1)'t 1 I'n.l; f ; '! : < t NS M,
,,' ; i '':i i ii '! i.ii1. \ I.IT. IHhS'i'ii'l .1 I ,' I plug Hi' Ilwr ,'..'. | Idu or. It l Ins nn M i' .I'I Snmnrl I ( i; n.i-i.' n !i: A'IIII.t, :;ill ;, t' ,

,' "i l 11',1'| t '::11"I'J i 1 ;: I I 1 II.1 I 1111") /'. ,.ry.1.t >t < .t I ,") 1'r'r '/" / All I .I In'I. i pit'I u I 1111 I h.1, ol llll'ir I" r""I\"Y..1".11\I Tin'M1 i ,I '!'l tit:,''I \111,11'.1'1"1'' l 'r"'. ,"Ii i lrt.1 .1.1.. k t.tl. I:,ii' .i : 'I,,'titFH -, 1 ., a;, t. 1 t (
r
.. I III.l :i.j is, i ''1".1.1 I ill'.IV' V I'n.'li/; J.1'111.1' II\ol"l > 11 I." ,1 igl.1' u1Pl I ''II.1tL'IxlIrl'11'rlynl4 I ) ( .
> I I' | 1 r\prl| i :b, N it t I I. s:air .I11- irg'ir.tl" ''i In in ili' '"111.1,11'11'11 I 1 l'!) .: Fursjl, 1 I. t O r'. r.A i MS.uv I Ili't'' I y < : ,
,' ,',1 I. ': N I 11:. I i I u| I .t I- til liilli' 'JIM I M..1:1I : 11.tnV'.1' I 1//,n >l :: am.ii.ii, ; ./-/in/ I M{ :t Mi, It 'I''i.. It.illnil is aIItll"I"i.,', t ,iin, | .,11"11'1\ .lull ) uli'il I i ,ii,'' i .',,11'5111" i ol i iln- .'. .Imxiiin, inl ottin W t 11' I

.,. i)7 i > .* ;i'. 'ii. i iv. -I!ai 1 |1' .11'f l "-111'r i ,K. I IM.-iH C' I'I'I/ .//I rG.III III. I :,11 1111 I -i iiU'iiii.1.' : .|.' the I I'".''.. i'' uui nl: 'h I I ilxui I : I (.ti.i.'linii-n:, ,it'linn' ": 1.1' 1"1 t ( f

I .1 I''.' il I .. .\ 1 1 ''iin' \ ".\'. '>! ;A'I.I'i i ; If.1111/ ( ".'1" / '/,1/"li.t 1 ::V .\r P.lliVN' *,/"'r.I "rup"rt| !Fm' l-i:lit! '. 6rnrIIt'11'Io' -: ,"I\\I'.llf.' l 1'101.i ;.i'|>p.'Jii ( nl | !, '1'\\ ft'ft'I"

,I''.. I I' l! tl!.' f > 11'1'1'1' i l 1 ..' ''f\ .; ili- atilt"I." I I' S'iil.'i, \\lin-.n, I 1.-t/'jn/'II'O :! I ifi,..n r""11). :".put I I'lili, KH: I 19;I""''i \il in '<,.' tit lal.I.: II lit" ,I HI -.dl/wil.l./ ,u i onl. ./;; ,. tin I\ : 'i;: 'I I I

.J'.. l.i'i, .1\I :: \I. -iv\. .1 ,IHI I! -t 1 .:i.l.ii.. S..I 1 :;'nil1! >'.m'I I 'a't ./ ,III -- --- \I E
-. i 1'. > "* ,'.1! :ahI I. sVuItytnlGJ1fr: I I \ '''I. !l\i'\ :*"iin'ii' Iii-i,; >! ,l 'IJ ....:,'iI" I/-/ .;' I B; riittlrcl2i': ( > Pills.i ( ) in.itiV Illull{ !l!: "r -all-: loxx. Tinnlii'Vi' 11,1, .i l lin ;i :;"i:. uui: ',:: .s IIX\X.\I.NS: AI1.1 rr.ir. \\i.t 1 I.:1 i'. 't r )1)
I ;r u ,
.1 1"j.' j. J'l'111'/ 1 SI/b!/!,.r I/i.1( ( //Jol repair for niiiui'iliiili-, -, ;iii 'inx l 'J 1
I
I
1111"1' .
> : IT <1'I ''I IK-CC" 1;. .nl'i i r"1 H.ii.ihrul! : ,f. v. ;ith .1'iit ,I, i.. ::1 I 711Tut'! 5 HAMILTON) A COarc tin- -nINi! (II"r'r'll' <. <-< I tpnni t loaux "inu i < hit in 1 fi'2 1'I -- ---- .-- : i \

1 I'". M l ul.1111: 'ii t I!,> iVtt.M.: I'l 17' r..,
, 6 >""'.t .itr. I':!.I'.u. J ",iki'i' >. 'ini'ii: ti-! !\1))1.1 .Il.nlti.I'I'1.: .' Jri.h..1/ .s. I r, :j J.t in .lliis '.1.."'" .No drtlti-t: ran olil.nn tlu-in. Itf .I inn' ii. lnnln-r .111 I all ,rlii-r rtuttrniruC It' (fur idl.ii ;' '' t 1 : ; ,' :://\1); /rt'' JF.uiBlii' Sup i r'mirt I I X" L

'f '. "ii.i-r: 1 111,1., I Mi'.tn: ", I'm the Ili'put', \It\ "I rlel D:' I ': lI'i'//.I'/ : /.' i 1"u. pirtu ,.I to LMiipnic') lui.1 the ri-rtifiL-ate. I ."i.licr tri'lf.; I l''nr In.llii i Iarli"II.H., 1)i|11'\| |' ty I r1 > Ap-il l l 'I ." ., II:!" t1'' '

.1 :'T-V Iron:I ;M\ ntun.l! :t llll I 14: !.ale, '.'ttO'l.: \\\ilh.i\ / ; u I .1'"'. (1 1 "Ilim.fVi:Ji y./.' ..i ft jam I i 1") roar I t I. L V.:. A I I.. S CI f"nLlt.: V.Siinnnrr 1 1 ) Anu'hnuillulrllUll' ; ( ( 1 t t21'J"iIIL,1

tl ;,-1'.111..1 ( :', ll'"i'i<'l.i r i ll; in .1 ern -.--- --- ---- -- -- --- -- -.- - .. Tim ..1..1.10111.111; I ntlu"r-t in:rirsii1 1 irr In rt'ly, ., 'I'" \i t. ij
-- -
II. \H >: U, 'f'' x/Nr ,\' ,-:" ""/! II''It'Ill, ll<'myii.i 1 Stl'U'I':. lltl'lllfil, II .1\1": I: 111.l ILi ill", .M- till' cud' 11"I r,' 'l \r.I ': .
r.im.Tzi:!. !'. ;1. 'l'I'a '.! .till l Ii-";ill' 'In ''I'l l'i' ,. < ( '' i
i I--} (il: ( ). ? ) ( :ciiu'iil.' i 'I:1): 11 I I I Irlt l't',111 f
? SIIF.PXIMHi.shi. I
: ;
I'lX'll.K-: I : 'n Id.duiy I
W.II'IIII I Ir i'I.'t ,r..I.III ipp 11"1
) HlIMMI.h I 4
; HAX
A
.In, \k SI'I'II.Ii,1.! \ -- -- --- -- -- ... s ; 1
;
| .ih P j i.r.r. i. $
\ i in lining tux i-iii IHIMI' tinI" i ., '
; : ag; Th I i rl
al'I'I.1 'p1.11d11t'tt ,11111 ui I t J
ml "
: ; \ i'! kJj! r1lr! -r.3 J. .cutffinn.tiit ; k lire. :i I I'ltlls Allx's [
:13 HI'\ .\\I'II'l > lidCKKs: ( r' :" 1.1'1' Fill: nl\ Si.l 'It's wod.: | uill 1.1).1 "'_ ___ _ r "t' : 'f ;;

: \IC &'I : ". v u-1//////r.v/:. XI I I:1:1 t H' ". .1J 'I. ix' 1.oullih'I'"n: 'I u,1 ,,1.,1", > .it I r 1
.t .' 1 of Itl./tu. .: 'i.'I
1
t" .
fir I II ih. .i.I.I'1 ''IIII.i"1' / .,I'-, ,1.I I. ... ". I..a:nhul' ; 'ha!.ihr'u.'hrat7"o ,, .i.h'it
(1' i a1): 'fi%. I i X1:} :.r1.:: "I ) ':'ni'l.l r. ," > ,
| ; .t, "i in., .11.1 I : '.p.il.n I i' .h I .Notxxot M 1t': x' iV ( Lilly: l Fi.nklihSiipfiiorCo.nl' I I t +
I" ii if' :rj '
>r i I"i M, 11':1.! : : '. \'d'tr. -. I at 1.1 M: i ." .j i ,in in II| ii I xI !olo\v! :intl oilier C. : 1 : : lf' .
uart' .11311'1 : I I. 'in IIMV" I I. !'i"i i : I |In' t .', s 'mh'r'I'club I KWSii.i'i' : .
I ,II! ,uV !: Ip in 1 M / i '
.. ,i'i 'I 1.111 'HI'; U \1"1' i:.'. ii '111 I i 'ii .i.t i >1''I i iih I it:" i 1.1 I Inl\\I iti 1..1 \1 : 'r
tt :- i 1'1.i :' I. u : i il!t"'r. xi ., '"ill .1 I l.fill I I.I i" 11a I "If I li i I p III li n XI' Si I .1.i ?i I11'r4r |II li i II : 'I A 'Oil-I t ) .\ ;} !) j t ,
(r.,i'i i, \I 1"111.. !u>r (I' '! i 11111'1'I 1' I 'I i i i"I'| i 11 1 h''I ii i t It < P. .I -.nrlutr lot .if II ,illu'v : un II.t -'I I I 1.h
v'p ,
i.i luhu"II
:: : ,' III ,', '!'l II.'j" .1iin wart 'I .1 1" ;1'1"| tit! Tin'il'I: I ; : all 1' I .
it'l I -I" i.U L '1A11 01 1V. "t'l' I \ I al..1 'i 1 nl' l.1 I I 1" I ; t ;I : ,f'
.
Ji'ilkll.i Ja. : In.Pot. /OVIMI., tipper.. I ) It.iki- I | I" I 'j'
1",1. J.t I 1 111
-, 1. prrl1' ,j' i iy' Xplli I ; p In T il ,'l "r, "i' I .
1. ,
II In1 '
It I
: t nl ( H"n
i '. >'n "i 1 ; I .1 i ii H.fl i I" t.r'I l l. n .11'1 f n ru'.f .nil I 111,1 I |ir| :
i, :; I.I I. I. l|viP, Ig I I ,' "I I I II i i I II I I 1 s I .i'I ..l'd,I 111. !Ml I : I I l hil '.1 KHiUiVu' ./" MI .in1! I art 1 II"1 ... Ac.Jii.l l\! mini LI'h: ;alIi I I I in urtt! iln! Tin. all.t iL'I'ni, M 'i 1)'I I 1',11"I "..i ill, 1, the 'i.I..r tint lili'il in' i'! :
Hlol'l.
I II ( r1u rri'ini'd I ainl l fu' 'alt I 1 li\ rnnrnrt". in M.. linn;. l"i, h I ( 'ItI'"I in'i: ... : r !
:to"/ r/s fell!! i', i. o',' .oi'v i.h \', pi iii i 'l"I l 1.1':" at'! : 11I : : I "I 1'tll, ,. .. il.I isr ..M'XIXll I : AVls| .; ,:111
.I..t"'d.I It'kj': .i. .lo 11III inirU'I : I II I II.l111.1', 1 I. -t.I hit I 'I I""i ol, piss oil It, ; .l.f.1./,. : In. a." .: AMlor i, .
II" 111
I'Vj- .\in-i\ vV.irn-n. I J.'j 0 ,1..l -1''. ;'. 1 I llr.I 1t I 'i > : pi ult| 1. wall I I'na d I. ; :n 1 .I 1'11; ;:
1,1
\ ; I )
,
". S'"I Ill's ,it r' V .p| I ll \ Iii. I !V ', t""II! 's .111,1 "llal I'l II : '
--- ,
-
1:01! .\'I'J.I.I. 11.1:1': in, :\tv V' litM, I 1 1.1 ij; "al' 11'.11I.1"! ,il i t'' 'illkml! \ I i' t" ''Illinium; :ts, .i: VI l L ,;, Notirr.CU'I SII'I.r. 1.,1/. I! n.l.in1-' ".', '1

rruwr> ,uwuw I'irp', u :", x- .! ,f.. a 1.1 I a!i to 'u'. nifir' of inuli, i r'a; ) ( 11\\/.J'; .AI..I,; 1.1". M.I.Xpllll ; I'uc !Pi'(* li'-'I i 1'1111 1 < Ill' 1 ts.: .1ttJ! j i!' ;

.- .?/ ;; 'Inr1 /. l ':1 i I I' n. sp ir "ii ,n .11.1 1 ,.,'! ..I i II Inp', <. MI; .:'i', :M.J, i Iill, Y TAM'.S I : inrilic t car l ,'Hunn.w: '::1" '"bi..l.t I, JIIIll'"I | .:.; '"I '

.1"1 I i \\11'' :It t If. (It l lltl I e' I III" ''III1:Illl'-l I I I. I 1.1. III'1/) ) I'.NDI'.M: : l"i' l'IoI"I b i ter, M. .run.1":1/, "J" iII: nl -rllhif, is hiii; ju.t !delved, UI
"'.t. i .i" VPI 1 1 1 i. T.i'.. !"f, rIc."i',1 1 .r.t \l"1' .s' Vorl: list, .. .uru.lfi'i. '! M 1 .. .n'. 'in'i.r -. : Jii.ii., .\i :a'-n' .t, t,'-., I I JOlt\ ,:v I'ullr.lur\ \ l '/t,1') ,V5 111.. l 1"d. .s< 1/11"/.1./| mlI, ftU'lini'M.It t ;.in :a. iiitnifiil; "I! '.( iayl.f' l-'irr- IjI ( ; '. '
,
.: 'I .1 t ." 1 ILI! p,irt.s I .1' '1\\1"1'| si"I.II."Y,' l h ,ti.lv. \ ,\ inl' -. _. "a.1 __1.._ _uP.itI411' /I'uliimlnn till 1rnr.! Ik-it in//, m'i run nit Ik"11 ebo tfii,: nj Ill ,-".fire'. 1,1",,i ini) :I'M.JI/ In'l ( ''l.f-i' v.In, hxill l ."IIIIW! I tt'f..I.I t 1': ,
ii. ." run r.' i" r- > ;iiu'lv: mtiti"I mxi'il! 1 I
\ 'i it.is 11"/1'/ jn nr "
I up I ) | I .
:1"
..' It -U." I uuIrirart'I! I \i-\\ V..ry.il. .. t
V I : : a' i l.i i ,ill .\II! I .t 11 i:i II' 'o'ii 'n' !.rd. 1"1 : I I. ,in.-, ; : ( :(' d ( iNOUUSK:, I IIKOOI.S: : ; A CO.: t ': ,

i. T thi. > I port I '' w'! '.F" 1 : /":1.Al IIT-MIS :IIr piiiimiii'il :WI.I. jaz7 j i : 4 t '4 tit I
t': iJili. ',, !I'I. :t Mn/ : i;, ;[. .'/. i.'M' 4cn\ > NI'r: a ,1)I I it"'nl Ilalr.r.n Sinlf" li.i. lucn inir C..1 I r. I'liii.K. luriMiiiiii nl. I ?, : '
If' 'ir) I K\II :t.'w-rt: : neared at IJjl.nniri'!: / I ; ; '( II :.t I ; i-s 1 n 'nu' t. ____ __ : j.
'
-; I V 15 \I'll- .ill f.'. ,ltri.I'I ,: :ill! ol .I'lrmin ". nu- I.I.I > lone, ," w ill In- ."II l I | i\\ An In. \is\ 1Yn"I,1| .1' I'l'" null', onli.i.1. I ) I 1'1"1":1, : u II f

,,1 t f'>'r '. nor!. t'.lllr".I'I'' il.! nMi o'xn tlnal, .1 I. ,if 1111 pi*>'don i ol Ills, I.h'| ,( I J \\\ \I\Inareh In II'.III.< i't't liinntriil unit /IIhi t'll'ar I ..11. ,t..I I II \ tttl't: ] i\t'i I": r.'liilli 'hilS"nt rrl.tll/'gi m: ,f t I II

.. I f ''. en. Ti\l" I.>', v.':i. up ...ttw"' ,'Ir.'P'a ) "!h 1 I.. -t, in, .it! 'I'ii r'I il I .n.I.I t' si.." .u1'r, i xx irl
4 iln. : ; -' .-. ----- -- nioiitlis, i', .' ,.lltl'I o'lift, :'l,1111'h" .onili i : 'I. I I. ( .- M.IIIII iinil,( Col.iii il-: }I
i.ir
[port.\ I >I ;-' <'1/111':1! ? (;rC i <' ;i'r! I .: ,Lis-t ,l i 1V III I > l I' t'nu1: I C! I 'II 111"1 !:rll"'lln1.'lh. 1 (
m9t iI In' '
111.11 .
:s: .1: .\I'.III\'l': : ( I ir,I-M:, ly.l.I' 11'1 at[ IJjiui; : urc1, 2 .: \ r-: M i1'' 1',1 I I' ''! i'f!, | ii_litiii' .-- ,: '1.,' ;Ij'iVi,' tin:fj" i& : "! I' 1.1.I'.II/t. i .' p.i ; n. ( .,/' ..1 lonxi' in i1, t ,
,
;, \
.. |
|Ii illkol
r' iln.I,. I l.i.. nll.i'l. l. l i .M a'1'
I. ,
J Tw" (I" .t't c 'r- l 7"" I n I i'I iiJft. I'll". 'I "" lit i.n11.rn i..1'l Ih.ITili" i ,. ml ,. it i I i 1'lll' 1.r"I.: I 1".1 Ins.ili- nl 1' 11".1..1..1111) ;}
I. 1 '. t ir tint! I .Nt.\ M: HI! .. I il h- "il t "I) I'1: 1'.1 1'I.r"I." 1 .1- 11 i .II'Ii"'j. l.i. DIM' 1'
(purl an i I. "i ,1'in n ti.vt: f' I "i' i ,, I I' hi i ., l I. ri:, 'inll I \.1 ., ii 1 '111'' I.'I.1 V. ;. I .

'. i' /H n';<. .'I.....-, 1'ri-i I, \wi up at 11'11''ork" .h' ;', 'i I I o) i .u : \ ; ; ii'i' "i ,,n.1 I li-1, ,. u''n'''i',,1'1' 'Xi .III' ill"! ".i'l.,'I 'll" .1.1'| '..'I'm'I.,! p"I..I',,. I"!'I.It.1! I :'I i.f III I'n' l IT.1 t'a'.Itl'l!Ir I to.II..I'll't" U-' <' Is i "t,.| .wl Hr| I 111,1., to liar, 1 i.' ,Iff m"; ,i il, I'\'. |. II"I I ;:ii "1,11", 1.1/I /l.i i. .llat i : it I 1"t|h i Pint'iilu., t
I I' !'i'.i'! ) Mir.1 Ill: J II: >'uii .-. 'I'll" Il' p;It I O n III "nil !I'L"' i .a. .' li If .
.' 'n ,iir- :-i'i II'' I .1 I I U; n1x .I II Is, rat I I I'll III .M I ikl tI'll t
lit i .
r. "
"u.I' ) I iii I'li '11 ,, II" 11.
1 i- rp
1'.1t. ron.Idrrlh ,
pen in si l >
"i. / .. i "n 'n n't 1'1\.11.I | 1' ,
for ,
tit I 6"v'II' ..
purl. I I. tit" .1 ill' "' I lull Mill
ill i "
: l
r I.n" x 'ix n i 1..1 an" 11 I .''. |. : i I I.is.i" .I| l' ,0 11'1. f, ll > ; I f I.IH- ''f J
i I.! ult In mm'I al.ll I lol/.II.
: It I!
i if I In nU
---"- -------- (Ii I M rVt''t\: ;, M n I'.ii..II' .1' Xrii'ou' ; I ..'i Ill 'lall11'11 i ,.I I m II.MH I '!.. .mli u11t' "i-nn"r. Lrll.r, I : i "U"I! i i 'r ", -Hi'" arils Ic' ill| ; 14'1
ni. '
iyl.iv (
Il' '
II.. 1. I II") ; -> '.1 I n i' I. i.f :Pix-ml.: ,.,'..,. r.,: [P... ',1 ,1.1.1., l ', I I : !'f .i 0.',< IM. tr: '"'"I.I".t Hi. in i n .4 1. ///':.\ .\/v/, 1"1\' n I-v I |1.1 I ''r I' l't'1, li ll"' 111"1. o'III.| f"iill, itlrr l
i r 1'.1'1.:1 hnvlt
\1:1 i I \ i ; .
:i,
Il'nt. lirot. ii junc'.M /lo.
: ..aa : 1"I(I'I' I'Ar | .
:: id lo ..' II n .1"11'i ,' 1111'1 'I i ..1"1( il ,1 ', ,' 1
!MI !!
'I ; I/rd. iiv. ?
.
i / ., .1 : 1"1 .
JiVfit /PII
!0 "11. : r I'i): 'i : ) I "flHLI! i :;; UxVIS;', \1 r> Pr .(."..or nt t'i!.t-i.ii-.tt; ; 'JJIH i '' "," ( //r. rt. ri In 'n : '" sii'.iiui'" ni, ii I ii I I.n I I I'"' t .Ih tiiif ''II I ifi '.9. &
1 t (Jbij ..Iilt.1 iiu;. p.t -"j.i"1 11//.11'//,11. / '///'! *'! -I ll'l// gin ), nlult 1
11'1 ol t
.1. 41. It I. \ "': I ; I'.N !//Illl'h.'I I >' I.I.'I, w.i-i-: l'l' h uiJ a al ,r'II Iniu'.nit Hfir. 'ion :His onlin "ii. II. n iinvi'""in' I 1"0/1' / .,\ I,
I'n.: Pi,' ; ..ruf ', I'lrll-I ni (nu nli li 14111114/ i it L" Vl.if'i\; "i i I" ol, IL" .' '
: J is.r.11: ; | : TJwl''rwI'i. Tr I .int > ni' iiilu'is ol, 1'511)11111. In1fill' ''J' 11 i
t'n \ ,
:Mi.;: ( ri I"''it 1./I(4t IS ti.i >ii' :;"'. i' "| iln i.'o! nn : INI .
I I
,.III I 1/11"III! I I/ II' II. I II II i'o' -" { U il ''ll mil i' 11 r,4' Ii;.; ItXIIil)' ilnll.irs;, |'II'I| !' { ", !

1'. t. .fi,ri .1'I 'l1, '.I| Iv .it,1.:.j't ,'11"!k rill.I i I I. l II. F i t ll I I v n 1'/.r/ ; ol 11 :Mil\' f. ant Pra.- :;:i ti c.! I 1 ,15 II I'tl It' !Il'l1llt'1)? ,: ,'u i I i VI., )' 1)h!| rmSi '. 1. I
W /;.\ vv.'i.c I ( ) IHull.;, :1:1 '., .
I 'I''r. 1'1' v i M p ni t II rnt'tl'i i < 'i 'fi f .t"r /ur''r "" '/. ',, "\ 1'0,11//"' ..r:1! ,:/ i \
', I' 11 1. 1 F :A':.: M ii 1'rnfrcar; or| pnn-ipi's) ;, !, Iln,1 I IP \'u-if: )pi-1" > i irtrr :. I IKII 111 I.'' i ,IL .1 I xi .h', {In1 > : ,
> .1'11"1"1 1 I'll', / i" .1dJ.Il. !t': 11'r)" in No -" I 11.1 I Fii': I IMi: nli q r, 'uiin ) 11111\ \ in xxi ilt/ ii" 1 1111, "*, '
1
.. ( I n',n ',' ni. I' i if x' I 11"11" li i. tn'tnar. ,ri (111Iart I W" .\p II ,1,1".1. .. w'h|' ) Ills' | ; ,.k nn li" r 'li 1/1| l ; M I,, I 151.1| ll ,1. !M r I.I..I, A.. M illill, IIII, )' I I. in, : 'il' ,t'rip'nrd11l
|
Il. .
1'V. 'II''s i 'IX I lp 111r. '..Itl'iN: l N I IuNY| ; till' n I'r.i i''ur' 11, ( .b.tr'IfIn, till'l 'IM .ol l .It: 1. I m'mk! I' .Iay ,.Jo 1. i A
a inBf. l Ilif tx nl :1 i j'1Atblpll| ; ,
'. .' (1'1"I ::11't in .' I ;II ll'h" I .h ".I... .t \\11' n fill I li:I Iu1.' I: I l'i Pr. .-:I" Ft n-1' :it l |tO'1 I-i'o: ild) p-f, :'xl" fiin/.I.n'ii .ml,1".tl. 11 oulnitut.l'1t.1t.l" )III.rl.\Ins. .tin, lit ,,illlotto.n! : ,. lit -ni' > al'al'.1".1: | oi' 4 I t 1y
I iri:' i I. F I\M/.IM! J' / \ n, ,l .\ :I.I\, .; i ill -up .r./I'.n.\I.I ?ter. |Ih i- I. I 'Id!'!, -L. II li" n fiVid, I kct 1. t f
I'r. in' IN '"i iI | | r.1| Apil"11""I1 I ,,'111" .Nu1 I li, "II I 111'11 I.I I /IJI'l lour |.\ t I
_Y ww..w_.. ........_a- -_...w ..--- > a : 1'1"1 Illji'tsn'i ....idl..I !| hrc: |lI..hrr|| '' nt il!\-, I I'm r1I'. |I. xvHkniwii '. n;. .I' ::1' vent j.I..a.| I I't: lr .. .
j"1' ,. ,' | -r '!,n.-, l.'J'I 'a; ., ii'in .. roll I 'n 11 1 i ii xx i I I. .11. ;Irl 11 h' nit-t .. 1 h in I ih" Pr.il ',.. '.'11"' i 111a| .l'| ti" /1"! !! t.'lniii.''ill. 11 I for I 1,1.' l v ill' ; 1""I I I I ::1 ll, t 'I'I I I il I Nv. I Ami I"1 it 1 u, flier\ lllilillliril, 'I{'h; I III.I brit! 1 f'I' 1

i i I. i I" .111 1 ur... 10" i f nl "h"! -in-rv: ;anl I 1'11r'n""I' ,il'-v! r II.. "ir xii> di'l 'P, I I'I I I .'V ./ r1 1 It.l II 'pi.1..1.I '. ll I lin v P "ut If .ins nl I I'm'c le'ul., li' P 1".11",1"0"'i ...., l .ii In I'liil'in. 'J.!n' i \-li.ill: I 11- Li'ii,;' air ill,I id" .Miiilut (

.. li.t .j io. ;'. i ..'t.. ;jirun Hi Ihln I -.ix-s II t1. ta'h' I'n.lf:! ,". 1:1'( '! : _'' ti nl.liti.-,( : MIIM-IHII' j I', -,, i Ihy, "1'1 11 ..,nn1/i'I, 111 tria ,i' I'll tom' trey' ..ltd! xt is al n.'f. !Iii i .1.u i ,ui.! 1"I.in \1.' II I I lnil.1' li I it' -h.tll.l ) .,' tlif nn ol II.r .t1 In nil,; 'I 1

i : .r. i iI. *,....1\.1. l Atiua' IL, l.ibraivf.., a iri', 'Inr'-'u, I ,- ii o'f' "r. 'ii nt :Ji",I 1':, "ii. "- 'n' id. .Ibr i' 'ni' .1 l Mil L| < I l'n; l I.' /I It"I"I, x& tM. li'ini", ''i ,inriisin.s!I."; in Iii 511111tat llii'sin.i fit II,. .p. ..' ,11.1. I '1"- ol '1..1..1 II. 11: :

I.i.' '." 'nl.r I 1tarY I 011 Flu I'a i n- .'"! r "t'i''I'i -4hnn.In'1"/, !I.. i".|ll i x .lw.I. 'ii: 'mi'"I n ti.lrrln i In.. i hrr'> ..n.it S' 't .t'.i\ Il.rlh.rrJ.. ,' tl, .Ii.it it' : f.f !

.. pe .,. .iiidl "h'. "'11"11. '. for tier!. I'i'l' ('""r.r I.fi't' ir"' m.'uilm lint I .Mibrfii. I "i .r i 'urn i i t r' i.1" i f iuti" I II I -7 su-l.) '-"I I I li"Ii (K'ittt .t.lvi'li'" till' ilti-t inpp./511U. I tn | 'tul I' "r ,1I"| r..ri./ I ? HILI t itr i.tli-r l 1111 r0I't| ?I

'"''r.. -IoIIII.r.r t.I..w.r.!c .t .,'}t%'. 'ill- I llin' -1)ri! i i in 'MI k.'I.I. .11',. ;'r11.'n1'111 ui'Mi.'I" II 'iii4 II'w tI;i i/pin, .1n.1, I In- (h,up "s (II|lit. lily 111,1,1."r. -.-' It".I." nt( |'rot i nn ally |luttilylnt, f a

J 11'.II.'r''KFt: :! hi i 'nIn. 11-'i i i .n I f" ih,- tint II''"'' will) "pif: t 1.11 uH i j v"pb'tI I I .\ hdl' II ll 1 If' 'J I; 'I II,, ,' .1 Ill'li' I'll / 01 tills.I'lll'l 'I1"'hut ll.I;, I.till ..III |p/I'l-or.. IIM.S.'M. tu. '

l 11113 l I : \\1 prf: ,I > i,' 4! rote' l'i 'in'll' n.. ni gill "'111'1' 'In- .\ ('('I; llltlaCI/ 'llg/; I'. r." I pinion I Dst'iulinlixitli"I 1' su iii'ii-!| lotii'tti'Fit' llils .1"..1..1 ,...,\IH. 111 ,1"1"\ a in 11"1",1, tdonr .

___ -- li'i's .\\'hl'.I'i i 11 'u" Ill I)' rrsiilf.i xvi'l.' t\l' ,., k'lI atnn. 'If 1': -nh 11111. I 11'4/I : 'll rIr}
I n is .i .ill inii ri'.nlv i II nu:Ui- a. f.,ni. ,1.1| ''' h"( iltirtlIVULt( | ) !! \
I' It. J 'r1 1'1111,1"1'//, i1 ti IirIIIii,1Yfl C, in 1 NI ili'i- '.Yh'. "',1 l I I.. pipi', 'r .'1 I.,111.1 l I.r .I.-t .'i.ii i vi rt I'lJi,: Ile 1.I"s I' 4
j 'inn's j .1 ,
.f
.ttJt'i.! i .. .| 'I '1,1) i Histnrv will! l'ur !I. '
.
; An"\ fi" : ,
i IIn'nIn' I i / '
; I I.r -; .- 'r I li II .. t./I.t rILi nrrlnln.11i.atl f
/" ; ,. I/I n1 tl.y.r'
.
I JI'! ''otter! areIt'Ity} : op'cifi7.. mi-t Ihan"'llI\ r." .nrl 1; I d.I .r '111"1''n .1t/fll' 'i"I//-I' .1/arl/n" I J'h, ) ,.,.. :.:. r'lr'l 1I.r: : : :: : .. Ix- ,IIt""I' il I',> I if 11 I i.r SIMM' out the i1.11!| .' !
t..1 < .
'
I I. ; ; I' i P.MJI. I' : \ rIIinn: ( UruII! i.IVIiI. ) I Til'I -u, '. b'r \,11'1 t .ill iiini... mI U.I |.. .ii t. 11",1 I... I ". iVi'inln-r Jr., t
SiiJ'ktil 'r.vit .1 't arLu
1 t. I uf L 'IU I.
ii"il
1 i.ort A'I:ll I', t''! 1'-3' : 1 : ;' .I ,IVi", t 1.. ; ".1. )I. I "an'I'la : i.'' ''I'' I I ''.'i'it-ln-r 'i I r tI.
M 1..1 '! .,' l.i.. j 1'1 I iii Wagttrh" ( .
HI. 11 In) ---- .
.t. -- /
1 > ; ..1.1'I\ I'M ':11 -- -- O--tp.-i f4. r'n 1 i.. .I'! M't 1"'l|IiiiIIat l I a I. ,ILr ,) ( "' II Ji 11red

j > I .tni .y.rl-. t.tf: ?'i h -i>n.ii< 4tl' rutar] II Clot hintr.! I -.- "T-S-. "" -- f':.,.... i, I lin, .. nml I |/r\&u.1 I .; ". ,r l li.ll'.AS l ; : : n', Hi. 1 IVlfiliyi.f, J'I'' r I li<-l, n ffrs i I .I'tlln ii ill K ,.li.t 1\.1." II !"111' f, input"' Iii.| .1.:1| | pit .
nft.W''rar ,
;; . ,..... ,"f'.t.. .1' .. ,.(i ./ I.II.I/, (,, |{ | | ., nn' | II.r/'I' :i f f
t- tnll'a:1 1 n1i ,. h"'I'I',1\ r.t.r.'d"I; "!" r iri "f'I.'r) I' T I 'ii'i 'ur Xl! riij.:'I! \1. : ,.1. i 1"1,1,1.1' 111 ti.7 .\-tilli it (wilbrt H.i'innil
"r.b'r : ,.
.' IIlIt.. rnf'O.. -r 1 I--; 1 I p, ,.. ..s j ill hii I.k '::," )li itf I ..-1 in:I.n: I I., Iii I 1'ol|,unl.ll l.fii .. 'Mi 'Itlfli.i.i!I I ,. t.
I" l'i'
I Its J\ fronV-vi V, ,'k .prndbl! |III' t It\ n.i ,11. x 1 11'.1.. i.l III 0.11.!! (1,1.11| | |,i fjillii- ',UIH Ill hi ,.t't1 I IA
I hs .. r n
.inWt'i ,
__ ____ __ _____ I Wl.. ini C,.lor '.1 VITI-. T.ruir'x 1 11' '.I},! ,1.\| ., .. .'. nnitil 1'Irnh.I'Ir' t /"/'; ., ,1.,11" pri1ti< ,., )liiir.in 'Iftrnf" :ill ""llJ ", i'i-.iti'! in.iii.'i nt ; Litnl wliiifcvr ""I
; .. I I II I ItKI'liKN' : : : S'MirrS I i pt''I| fcli'iMll lit llif' tin* nl/ ,\. /. 'li ''hi'- rr.m nv I 111
r'41- l d'. 1" il I.a:t ttt.iit'l! I l.f ,
.. r i 1'1 ,
.1 3 r !, rIlJ'!I Ldl 3'ie l l\.p.: : piluiil .. H.IHHii' > ;rI I ir: "I.) ,/ 1"1"" i UK .1 Ir n. '<.r i I II li"'v pimlutf mi 11m'M"( nt t
.1..1 .
----- --- -- - I 1/11"-,1| I ii'i' \\ ,
I 1"1' i'.i:
.j.. ',011.er. i-p. n k1)1 x- I x. ",|i lliu: ( 17| l'.n."l I S'M'' "I.:to v 1 It| 'hl it"inu-.l| t.) ;,: rt. tli
..i i 1.111.1 I t'tllht(1 n;! .., 'I.'V' l haetty iT.iislnll. ( > 611111| || | |:nn1 in a ." )' cxmilin' ..
i ; \iiMriorvhit j i ''I \S'irit! ; !''loiir.f I I 1 I' Hli> 1.fi bni1Jnl't| | Ihrfii' ., ill n ,I.' I Ifr.llmll | r. f. '.I'
I I.H'n r
II I Mfi nn'I"I..q' nfJi-n
,,
11i. I I | I hit |h |ti' 1,1'1
11.1ill ,
| .
pt" III" III C t 1'
1 ,11,1. III "
:1 I''I''lln'I in I I! niS) S.. ( ( ," | : '9 .1 I I8.sii 11.i'
i \ \ f l. hall-511| I ta ,
i r "n' 1,1 V n1 t n Itiliiiiinrf. Ihr.1 atILr.,11.1huh-I .
ii < : '
,
I t''* :> < f I" ar II it J".f t'i t fslcil "i 'I- t.
-it IIMI
i < v vo WI il.inns'i
.1. > w :: Ir .I.Ii -AEI ---I- -- -- IIA'11rO" _- A : 'p" .. ,t--'ft ''I.t. > ,' I I.' .t..hy! I I'.ll rub 1111y, Ill" 'I t
i l 11'/.1 I ."II. .> .: :u .1' o rMrss \ I I I 'jail., .1".1' !;,..., .n' "al i alt' ;. '-thiir ij'-itfin" ... ,i ii rr "nil/." HI'Ir.' inlirj- ''. .
i |
.'. 'I' .t.'Or.Tr.:1t: 1: I B I'il!.:'. HopI. 1'ft \" ', I I"I'- --- : :' fur C ml p-'r-i .iiii t..rnuns 1't t ',i. IT'.I' .. .;,d| inItrif.tf. L.l 'M;,n-tin' M.joruronoi 1'. !y
.
l'I"H"-II j I..P'T' ii.tt wa,116tilt..I ,.. .. ,
---. { I t P e..*- ;itvr K-n'u. if laa! 'ia', ( A ,: I'\(rt''tl I n.": 'I'I"I' ti.} suiil; I U-l' r.tt/' |/.,li.' nl..I t1 I ii ''Ib.,!....-'nil'b 1.1'I "'"ix-'pri-i.II' MIl.|K, rsoi.'. rpnl-iions.rr"r I ),t1> t ,'
.
i 4" : .. O \ K'-'s I".f | -. tt .1.to' tt ltirLl rir< .ll"Th..1 Gil| ",dinl. .
.
i WII.I.UV I
t'
J II.! $)1'l.r'in'TG tiT. WOP.P.IKP.U(
Ctb''I'\' lI' o {
; .
( i J l'i.uyu: t'rfa'i"A( nd"' > J I 1.1.1.. |I., "uti' : !1-:: r "Pr rntirttu't| wiitt Ill"iisi"ii ft 1)Ir) .
r'i t I.r 1 t'llt.of n1'n'11 Irt tt.i!;1 <'Ii lilt: est's.er L1ntn "J :'ar .. llllhr" j'"" 1 ri It"JIrlt L'
i (U il'tr'I'I31 I I.: : dar .j\ fit ., : l lr: i-tnh :v. Itr ,- S Hlld..' M:::" W 111'.1! .l 1
.. .-' .l Lt' .>I.\1i1: du"lI.1.rl..I: (J.'ur.tltDs t I. :I'l' 4 :)1' I'I.! iiifl A t Frrrirtl! 'nU 1"Ib'i A K ALLISON I
j MavorlVG4n
;
.; ,, o t' > !! it. 1 I 111" '
rhar..lhN.i'nt '
f .
I Tftf' 1Rit ,, KA"T" I' .. 'I !p." ".. ., )" ;*, '':>!. mill I I2 ': J f 1 1 t
.' l


\V'1fti[

t
rl t /'

'i

.
r
'
..-, .. ., ,

1 ft:f. /


: l' J --A __ -.-.1....... ..-,. .-- .
-
-- --- J

Jl't' : f\4 .N ( > ; ; ; : > ''. I'pon" I'rr) IIPCIIp lo, prdillr tjcnil. tS'ire ,1tiAdir i i Mrld. ni'( otiiln.A : \
I,"' .rTHr rj' fiOO) ljr -TIr
:
i Ili'l'/r" '' Ir'm'annLInla, II -rl ., 'II ef'I
J' ,'e. /or,/ ( !' | : .. (i. "1', '? nu! than ii" II..i \.v.ireli'iti.r..r I II U, T 111" ,f I'.I" I .: ''I, not'' K'1x I .rt 111 t* rrrrilyd, liy litrarncnl- on \ r\,\ 11"\' ,

1.,." f ., ..,' li.l. iluli.ir-, ir J \ inU-i 1 fr1, w, I'll1"; Y'rl' anil ( !tu.tuh, Ilirir.ill: -ul.ply| ,; | "aUnl"I\'hit, \
tie, .*. I. : \ ) I'.iirnui i il I nlni-ii' \t.Mi'limri'ft., (XV I i 1, ouctiil t and exit 11'\ \ILTI '.\ .
; A. 1 K .\ 1.1.10.I.I'N! 1"1.; ( IfJlf'
,
,j f*. ,,,,'; \ ; Ii1 i l >.\vi., slit ulan !II I 'I I ; ,1H II: i' :. i :: hI; I ;'' |j'>%! '.oi iiri'ii'-ti-l: i, in I I'.i.M 1' 'l"tli l'tl ll'''I'r'", 11:0: S.iihn-tt '. I I L, rl1 tf';. ;, ",'I.li,11, :., !} 1'11,1I11 .. 1,
I f1 i/ro'ip 'I Mb.1.) I i" i, n'lii, nnili''i'i' .Iii* in tin 'i.'iik'f- t it I ,
I I I I : I ituini :: 111,1al.l |..x\i-i Kcr-f *. I I ,1

, '{ IIn'I l."ivi, I I I :111111t. uii .it'i olTlnrlctit.' : llic ,
,
, I i : ( I i-i'i .1.1. If : "ii'i* in -nh" i ,, : h ,,1' .
i-
I I .
''I'tltltt't I ; \ !I !! .t. II ii'uiiM. I d', "
I.
:
.
I 11 1ii f t I.' ul ,. I t i I I'hls.I: L'.I I -HI!I \ \ ,'"Ie.111 "'ip < ', 'i. '' 1. 11'! : ;i.'Jf-'I'I'\: 'I ;: I'rnUn .VJnrlilijtid:: .Vil'ctMISS: Jj .11"1" 11. ; '., ,'
,
may 1:1' ': h'. 11 I i in I; ,! 1 ,"r,1, ,,
i hI'/! I'I r'i, 'r; I, 'I V" 1't pi! 1 ii 1 Tuii{ / J. : 1,1, i li LIn41'uuud, l >ii'irn I )hillml ; ,I!

i' : nfv, l" ''C'I( ; I < 1 t I .1 K IHi.'I'iinU: (; Ir.titrt'n I I I 1-:1 .' tMli: : ,t1'IcI: of lot Sia'! 'a 11/, (1' "*.:i'u': ..nd Mii-lin-.: A.,1".lik.I I, .. 1/1| I .r ("

1 .J.tll li.I 1,' al: 1 ': t 1 1 I >l t.l 'rn1 I IHN -inI : !I!l .tvir! >. inrrr! .'.d' .m-1.: ) ,M i-\ 11111 1 iiiid: Ku'irrd, ( ,ill.- t r. .v.iiin' J .h,',". .' "oitn.iM 1.1, ,'I., ,

1'1"' V .'1,11 I I f 1 'd Iolr.h' it-1 M :"> i I.fi! Ih'' ftlfivi' inn. "i.d.1 M'- .\rlr"\ ( \"r1.1:1'1:0" I CM-I-I ,i ffur'" : "L.; 1; nll'Glut. ??" ,
( 11 !
I! / ; .I{ t I. f ,. C- ..,. !I"I<. t" ti\ A I'i.i. i K'l'jllpy i.r(> >". I' ,
II alt l ,.1 ;so ill* l I I 'ivr'1-1'1'--4':
,! nli-h." I ap'\ ,pf r. ii.in.n" t.I < in \ I I 1-. ."<, '
I -
'ar ,
't-iJ il tv.i'i 1':1111 I -'. ,i'Ill:' MI II.1", ;i.inlHALT.KLI s.imni'1, .\ oni, Ai i I'l 'n. I.TM :.: .h.l\ ::1. krtr6ie, / ( ., i ,.
prt Hi.1a ( Ink i'I"tb'I. lull :
j I. 1 .
.t: & .\1. BIIPE: : Tii.l" >'i'i i: n .i !! f flj'T-!: ; I i. iti, i r ic.'i'il. an 1 I. ii'liv \\1..11..1| Hn-ii-ry. 10 I /u. rth'I! ':.' .
r : .1/
: ptte'I., '' (: '.'7 I .1ti!: I"w! I'i t tt'! i 1I"t.n." .t! n1 i ", 0 i 'i 1 ''1, ul ; ;" .ili'V'1 'll' Hi'l ale! M* ( n'I\.|1. It1"I: .. '"II!, .. ,'. P.tl. c"; :. "" : /.. I' I.'
S-ii' lol.L .
, 1 (
1111
galtcd! I in, ill.* ''r I ? al,1 1:1: I : .
M' .r I i r I I'll P'v.l ill! I.I.UI. .
I'I; I{ tr,'!'i:, ,/ : I ; ': JlM-llp! li.irii'f! Il t' ;.' : ;adel.l.! I ,.1,1, ,..-..... '1' I hi.>'K.M.Mi.S/: : : ,I It .15'Iv, Silk, lli'iiv" r
; iIIs 1" + :Jity't it, I 1 : i I ) ; tli{ k.i .1'.I'r., a! I'ni: ; .!. I fV'ti'i'iii' (dtiit.v I. nii.V-3: VI I A'IVMi, I'liif., ..VllO"' il- nitl-il, r"If'1 ,:, ,1'I Ifltl.l I. I I I II... ,. : .
: i':a IJ.I li i ) >( ) | | 1 tlriiii'
I t t pi- 11".lq
*
j : 1 'k.
: I 1 I1" i! I'. i.n. Ki B.q.t :I tl'I :.U ,Ie
I" any infjr : : I Ir I '! .in \ '' : .*-, i xvr :' f \ ;inmlu I .Ili..11 1 f : : > l tvli'tor I l-'luvhl'i.i !1.t!) rtnl I : '1'0'' : and Ic ".t'lr'l, ;. r.. g!UI'l"., i'a', "r, .

1. 1. ..J iclitijii, ': : .i.i. r Mv 1 1:1::*: !1.1.! .-5 t "11IM 1 I I.1 1 IVi ', ;i.1'.' l'i ,iiiUlin; ; Stip-i lor; I.' "i'ir. II Irltyan'aI: 'itlt'i\} Iron .Vail a ,11'raI.1 1\1111 tl.i**, ,jMl
.!. "t h1 1 I" : i : l 1'I.'n :11 .. Cruti**. m Cti-rki'iy" a-d; | 1"1 'a1:,.
o r 11 .ill ,1 l'i t il..t '
( | ? 'r.'I'i :! < .MI' hiitliy /I"h I. Ajiiil" mi. l 1'1:: > -'tritd! fort tliiCouiitiy !1,- I.
'
'.f .: th I ?: o'.ijV.'t'! I I ; ; ; I I .1..1 I t I'l'* Ih"'t I i In.d! :tin'X' -nil: i li I .''It n-; / I'1'1'1! ,J AiMi'lni.i'ii1: I I'mr: 1 7:1:: (:U'I ;1I t Ir.l.li. clAN.i.r'iroari11.: .: '1"1'' ': .l"Ill .

: 1\;, So.'. :.J.: / i !! / ,11.| dVIt'. i iiit I p,, j t .11-1 .If, l.ii.it.on l fill l i1 1 !I. 11 Ii- tl I ....! !si I' ,in': -'I' 'I niinriiiicn{ : 'ril ir" 'lirifliy' 1 I Dniiu'r, : XI-K", I 1''ull< ; !.d I )" ,'nIIN>, TLii.LIfMt1.l.ilhx .
Jir A''c svr-> I a .' 1:11'! Ill '. ''if 'Iall| ; l' III. .. ,I'f '.' .ll 11
: ; l j IlIr 0'/ ,: | : 'I. ''I i i"" sl,. I! ''In' ''Inn.| ,* -ill' :' ''ll ri* I ir-, rr..
' ( Jj t.'llird i t l. ; ; I: \ : t ; .! .\ li.: sK.N.Mi's: : : 1."II.I'I, i .I'j'' i !I.-! 1 j'I! ,I:t. :ilic i'i' *( I M I ,'ii.n I hI! il II, fli', ,4 rin'Mipi!, Tohaero, I H L''IIIi1))
' and : I :, 7 1'lli.: .I'y.! '. ,. : : PAVH I'iiiuli'ii'i''I, \JII\(
I'Vcrj! | ( .. m H\IIs.\ riu* It.'iif'! do! r I i I. h', .
"''',,it o't : : 1 i l m 1':1:! ''I 1 !!'. Ay'; do i I'.t:. t0! )tA' olt1.. ;
i.t.1 i MiiKM'' J S'loriif.uI l11 ,1')11 ( I ::
!
!HH''f i : of ( I l-i'tl I'.I"II\; '.
( o; lint ) I l t I ,: : I I -'- Jr1'". : I r I.-., .s'u-r.r, I : .

I nil tnt.i \ ; ) I : : i U'ti I! \1 ', >*'s ) t'r.Miktin ( "";:hll' tV.uri! .\hdc'! : [ >: tl'il'tS! f Ii Iili-! 1'1".. in, .) fir| c", u.. ) I ::I ',
.
.'. x \ .\prll'l"tltl.i-i .".. I itlI' ,.',! 1:1.
my pin ; .
I ul.u'iiieol.i ; t t 1 I | 1 Aikiiiviii.: ; "\xti/ **> 0' / Aac':: hm t Its I 'Ii !'! .. .//.1' :' \ I"N't. t !I'I F flit' \\ I Li! ki x. ( ;iin"inil" : r1 1 T'n? itc.I'I' a.1' :.- r I., .!I. ,0|I.' I''
:1 Ili'in.'' II.'r| .
y. Jv.iinvl''J : '' .\1.1.1:111,111. : ," < I -.'.", .''I. .1 viiti l I ,1! :; n !!i, .. hi. I I-* '.rii : -.IcU ;u
1' | I ll.illan.l! ; (Cm.: ( 'uji..* A j.i.1.I. ; :'ilL'WO
;ii, I Iv. f I 1'i.in.lv. I.
p i
I ; i Ap'i i '
'f"II'u.t'ndall'.ester I mlNii'iri
'
,
( ,
in..It'.1'd h 'hnn'lui:1 I
IIw: "j.1.wr; thirily:Siv. 1.it'( / 1 : : of l1: .* 11I<|II."tt1t'; 111\'" .ur "t rol I nil if t\,:, ... I ". .1. e I".;;". \ OiV'! :'nVir.i: '! Win*, ', ; !! \\iin i in 1\: '!, :;

.
, 1l ; ;ui.'pi'cat\ 11U.11'I < .,1 n.: tin ib'f'.iia'icn: : f'li'il ,in' |II t .1'y'' 1 nl1r'r 'I'' ( I
Mis.
. tsil'ij.' 't t t I I i : l ; \IV. k. J ,r-l I ) :; u I r"! "I t !I'li'n ii. H I ,, ,
i! ( I'orditii:; to ilm 'laIn''* iniii, "li < ".' nlddr.! ;i std; .1..1.1 I'II I 'a .'a, nn.I ( 'lill.pai:0! ; :1'01,, "III, ,, ,I'.
li.inci' : I I Tlii' nd till .ill, 1.1' ''M I r "-. 1I .i L; ::!tI4' .1 I ..
I 'ti.ii.x I
.\ MINIMI-!: : '.t!' i/! + irh'I".I.I"* liriiKno'MI \ I ) 'IJ 1 .r|I. : \, i 1i .
t 11111"' II ( h I 7 I'i'tN! A'iy d( iln* ia.li'II'I"1 "I :list: alovr ,ail I rr t,.. \\ ill I 11- ulrll';!( .I: .1,1; ,u .iin.o <. ;,1 iII i :," (',.tn '

ln<, h-'r or ; : I iir, .>* lo> It 1 |.1|. 1"1/1/ '.I.! : r'i; n lili'ii! I in j JL.NiuM'; in ( ri-i- -tii-i-t. 1'11 .* ; ,\I. ,

Irl; I li'eiiiij( or, i : / I : U lV"ijiUrirl: tli't'int! ';iI:: r.'V-.V'. ,/"II\. it': ,t.'trrtlt,' 'I I., ." ? 11 .t.! rt"I.t I 011'11"A1IJI'| : ," u.S11:1.11'Y: Lu'; '' :.1.\\ u'---i.-

tl i\'i? I .-.,. ,. 1 I.Jtl'I.CLI.: .\I' '.I 1 : ;: : w; "" .
4A ( t :! : :i : < 'hi! -i, I fi-n, Av.: {. ; I',.'tIk, in -'q' I'oni 1tlJ I.I! :,-tf --- ----- "

A Miri) din x. > .Npfil! T. 111 K-! i 1.1,1/ .\ 111". h N'fINlll.1'I \ /: "'"' .

V 5 .,*. V I : / I n.rtl.\! ANiiiin, I t..i'ii.i! I iito, RlVi.1 11; I ". : ;'i'l ( -:. + & ,|I'r u.l i If,.1'/,..,/? ',,,..' / '

, ,' ;, .' -. f'lT:"'7r; r";' I I : t *"! iiiiN: : mi t 1\11 .. I lnr-iii'f, .'.'.'''!I.t "n !.'. ro;d' t' !J '.e1 d ne' t'/'I' ; r!tfr e i f' i. r), t ,1i. 1 '1

1'1 E .(.' sh.ill! 1&.1\1' ; I : j ,i.jdic'l \ nl''I illin. ifi "I"l Iii'! alo.1111",, ; I ivI l I'iie !H.i I/iV: IILHA: : :. l.nt -1', Sl-'i-"i l i 01 i : Ti. vlh. -'I''r T p-r-'tVI'v IIII"I In. 11, "V! ,\ v'-lr f "I." -

. it[1 1: 1 I'l i !t t : : ; I | I. .'1"'" I ,. I nl! (p'ii.| I.' t'i', ,i'r, I l-n-i'n, n1 I '.1! I i"I .111' ..inlTiu.i'uh"1 ( '.iniji i n.:. ]I 11.. : K.-, :.V.'To!' 'mlV } rl i i"i.'1 ii-...\. I ; ,1.,11.1,1 r. x i, -r: I I. .I i' r I. ; ;I 4
.
, :i'.f fir l.i it \ : ; !, I| .'. ii; > ruiii.ir.: t 11)--! ): it'i'i* in -1 1 ''i, i -f in di'l .!. :llv'l'lillllllt1. "Iht'" li n I t' I nr !.j :001!,,,. : '. : ." 'I. : .

.l 1'.1t II:' PI'.t! 1 tin!: I ; I ; ;I .! A Ii i !,: ,' 'K:<. (,' limn, i I... I.(; uof 1'!.011, I J* .NIL'. liii-i! I 'l'i I: i I in. '. 5'r 'In"r n'' '.1' ,I'..., n I I.. :! :,., 1,' 51.1 .I?:, "!''It.l 1'J I I ,. 'I I ,t. ,, I!. I '. I x i
'
I : r..1 J 'tt'r.n' IJ.ii'.n i ,1" aI'i 1 .1 l.n' jj, '
1 ,
i .
F alhll\l! I l : 1 A.y: : .11,1: :!. ,! i j KlTm : ; |I'u: )Lt |I. I. '
t l \1'l"t.-i-, Il'l t I .Ii.C'! 1 r' '. '" !I l > t' :ot: li, .
.f\ .. 1\.1 ,1.1 I | iii> : i. ,
, ttr;::l:1i 1 no 1 of lit' j -- il .'.. I iii! f,' ,.11! :, I utlii-i, iiiu-ri--'itl l : ;nt' )\II., \ ''I -L il.t'M I'I'11'.1 .'"'. 1,1\ 1"1".1 I ; '' 'II! 'o' I I.' I !I''it., i I.* *I.| i : ;

'jhr tI S'r. 'li.; ', > \ \ HtU {' UI..H'I'I of F'iorilt( ; n. "I' ; II" natal I'l n''I'n.1-'i-v' s"it I I !I. r.,. .\ I ; '. :. '11 I1.'. I'1 "I.I.' } \i I ..

.!J ; { '/ ):ily '. ; : : !j l/.i.i'k. '| ri.iiikhti' Stipoiitii' I *>"Jrl1'1,1 i'ir: d! I.1' -.ipiMV.r; : lit; 1'.1 .tI;,* ,'I.I.1, fillin I JOWLI II t.!L ,'I Ltr t I.t t., I fl 11. I I. I L n

.J.ti I thei.T\, "'" : : | ; I .\ 1"11.' I :t. the\ .it'. :: ,1 ." :; >. f* ( : iiKT.tli.! !, :i'Mi'i' I'iito.;!I -nl.IT /.I. '';' J .;" :n"'I'1,, I t t

I );.I triy tty' or !! :( I { 'I i l..tt': < A't' i hint-lit: 'i.n -7',- II ;a'l.1'. :;, _ l'lli i!'. Ally-! i q 0'1'1-I \11 -pi'lx t i.i ihi! I" ". ,t K.1,1.\I 's't'I ; 'I I":' ',!. !., ...I, ;" ii i i ., '.. t
,
: yli'Ct.; ri'fii( I | d'i'| |',i.ila--, ai z:!P' i p"-.i 11.| tree, : .*- ar- '..-i/ 'in, t .,' '.ti. 'otit.tv Ciiirt., I'n'I.! i r std) ",. !'I., ; .
tilIrll; p ,i1 Oi.rh' r i ; u fur i.' Ilri 'l .
? <
ltlitjt. .
I iiii x.r l C" ,
Jlf1 it ..! I ,. I I", I1"" ., *. \ "I i 1. ,i.;
li\ <. ( : !: l"l' li"V ,1 :
il < > t 1 f I ill .1 "u 111.I 'I' : ;iii-. i nn fe, i"i.> I I': t-i't* 01, l-ili/t.r l..th d! ,... .
: llii l.rt
HI t \" ,' ) l I 11 lo !; !n. rlhld: ; ,1 1 :. 'I. ir.'nn" !;'.". in Th I.I nr1.-..-.n. (1"I.\ll' : vipi'Mo' ( \riit.v '. : o1 i I i\ I 1\ \11 .
.d I
it i r Hi- Vuiiix.ii.an'h .
i' -
or iK'Iul! |.'' ': !i I : ,: / ) \ .T ... .1.1.| .; ,if :M.' ..i; .' 'ii -ii' i i. f. MI .11.1! I Ap'i' I! 1 'i 111 .>, 'V .f !i .t I. ..
!i';q w.'ii.'h' (ilu' t !, I I A ..1. MINIMI: ::. \inirii: i > i.i;! (;.I. | n- ( ':," !n i : : 1 : II :T P. III.1.1: : ( 1A11. : j jI

X11 :, !' I At'y:' f'r I'iiil':: Id| 1 I'l. I Ll I I") "I'll '. I 7Mi .M -
n ICr a II : i i l : : t: l !
:f ;'j' iv.I.i li i -'.,-11 I ( 1 ; !: ---.- --. ______h _. __.__ I'1)ilfft'ii; I "iit; u I *i I o'ii'T- ;in''i.' -.rd ;* ri'l.iul'X "t. .i. 4 t U.l'r./ r.ftft. A1' I !| it't'i: 'i ii'

i will ii I ( ; : llIt' PMiirt! of riorida.! : 1:0 I'.t t nt S id'* ,, 0 ,"n i't' !tr..b'y' ul. nd! iii I 1 I"'j" ;. !I.c-t."II'I'/'I., / : |! | ..t.n'd.'i| 1 !P'l! l! iiliy'iifs.
pie :
fi'J/' at p.i'ili.' : ; : J H1"! ""Ciin; : run i' -du: ;jj".1 J II'i I .: I If't ti-.l! I',i'i .r1'u' 'f.lo.l:! !ill 1 \'I'\"I..J!. | :;I :: :- iPI'l, ,,1',111.! ., 'y : talll'I'i; '' ? ,f.: ; ,. ?.
; l t 111.mkin \ -.in I ., SUMMiI: : I V' 'M.ri: nr.liT .' \ .' .' .' .$ '. .
yI4 'r1'rtn ; 1.1". io \ i.i-u.-: : iur {l.t .In J -' J'. ;.. ,
".T. I I l lI I-in I
I'I''j i : I
r ,I .\ : !t :, J
: I'i 1 17 1 '
.rt:1-'tyyII, "wr1' ;' ", (',) : I A'kin-a.' ox\r.-r i I .*, ,: Mm" '.1 .l: ----. ."- II.I : .' c .\ .
1 \ 111' !Inl 1 1"1:111 .
t 11+ 1 1-11 -- -- -
I '' 'nl.'na I : --
' ;. f' tJ"l'lirt'.ll"l ; 1 I : / ;!. i : 1! 1 .t:!IIn'! :1:11 I all, tiii.i'!' :: ,11'n: > '' h 't\1"\ iJ'; tfilr't .;,i'I.j'W ( ':1 ;;." .'t\. Ci-11: i..n- i 'I in ,' ''\\.11..1. ij. -

" ;! 1'(1! I ''u II of lied '. ; : : ;;! : : t III't t'.i* in.i! i utioti' ; I i't t tl.1 1 rK vr nit t tI : ;and '>I.' ,., I! Ncl-sin:iIIn1ev, ,A--mp-n: hr.I I II 1"nI f 3 e.1.;, !, It' I.' -.' u !! u1S. '., I :(.(.1 !. 'U: 11 .!1111: !Pol" \ \ inl'. ,\ t'.
11- I. iii* rti11'l..l.o( "
| ( .. If illl I l'.l'-d I :l.'Cl\ '. tt.t..11.111'11 Id1 ., ( .. I .1 "R.In I J'5i1).I I i"h nii'.i .
.ipjt ; { 'f'' n-: .
ell I ir.!
.
s I1re "I' lal : : :;) .
\ !
..tr't I ,'
I "' i !MM t'li-'i; !I'v : I.
+, Sof !. .1 / : ;i ":1..1"!, :J !li.- .'.dll"IfI! .u.i! i-1, -. in .1 !I. I -* '115I') ( iiiiiiii' n ..n I 15.i. ( All t I VIt1'n: !:. i-'l-: > ip'' i1",: i i i. nr ihi.no i .' I i" I i \ '
{ i I .1.., la: i-i'r.'iuni.!, ..ul, !In* I'll! ..1! iii I I. i nfi.'ii'i; : r iv TiiuM i l li i I. ,
'; A C -i': I\no: : \ 1. > : t' 'i. l I -I!.1'I .
; '.. / I .t ( |f.In1
14or'.y / > : 01 4'I, : ;
1) I I -i 1 -r.'i'riri11 I' rtif-i I i !!', '
i 7 : 1 IC: I I ,p vi.i ir '
tin .'.I! 1'11'"y I'oft'ii: mII""I"r.:: 'nf.b'.I.lf"! | ; n. i'! ( !L.1611.1. I 1 1-1'1-: *. f
.
. I I.; tu ; : : 1(1'1' \11 In' i. I i-- "in! : !
'. li.'ii'd: :,' 5 iln .'b! : :nti" 1.1:1 "I'I'! I II' :.,' .
r 'I"'J. : "I'
h' I "j II 1 "t I II' 1 i niak :!l'ir.< ii' of! i *. r- 'l': n I "
ri' I iinIAAC
YN 'j ri j i : ( : !( UI..tl'i, +411' 'nrII' : : I In' i>-'i 1 n' ( ill e l | ( .' n tu I i j. II. I I'.1.
.1 \ll .I .11'h'I'1
I&i 1 p--r .','.,1 u.i ': : : t I ;i'n : I I I I'.UnNVN. .I.4 .
!; A'ili.v > 11,1 O. 'HI !, r 11 In > ?| it,1! I.lt' I I
1'nilll-l1fcl'rr"\lrt. pp. J.i. '
f.' ., livosail' t j I. '. A ;i'1"11": : l I-.V* I ''In': di* .tr"in! >I l .1 1 ,ui -...I' ;'ii'ii-n: r mdiii:. iu .lii. -.n-roii.y.. ;: : I,-.i !I'1 .>, 1 >:_".-. L!:' 'Jm:I ."1 .tl' .Miii! !I..11"1'11\, [ ( [ or :> :I ij.'

: Lw. .VIalfi: i of t : i l:j Mn..n > .Ailimi'in. : yI- '. :> -;.1:1: f in 1 'i.-i-i' u ,I'll- i. i'i ix'i.f, vt| --- ----- .

t 4p ia.: :ii'i" 1"1 t j j I ""' .: -nl I .!1'' i,'11"1'1.,1: : ri-In r 1 y I i u; i:, 1111S; : 111"r i : ; : 1 ri'r, ; !B? i-inclivih's! !I'ill.s.i I I I f t1 \. sin I I.HI. rfl.t. f"1 I:.!, :.., I
: : : t.j
J t n- are ly i ) iiiH : :.1:1 : ._ : 11" :' ,.I.. ......
ri ; I ni i"I I :i i'I'! .nil : r'i\ '1.' I i- n'ol .r ':
.t I d.-i; \ 'ant; I t ;"j'p r ::111.11.[ .:, I :. > fc.i* .!'" ;;'r sin; t) Idttt! j ----- -- -- t1'1ITI'I \
. I "M It't! lilU"i'.t'.< .. ttti" to : ..l( : :auti; : : -1h c: .r -I'lTCil! irtidlc; )::.S'rZrf ')1 f'fnritftr. I l. .il:
i. .\ U &K: \1\1 .:. !.. : : : 'i-t t i u!'tdlnI lheut. I inI' III till! .. I .
('t/ rt.t :!: t! !( 'r, t (' nkili.; 'sp 1111.d'I"u'r|/ : : 'I.-Ml' 1'\1.: it. fl.! XI l', ;I. ;r'l

V\ () (:/ \ ( : 'I'I't' 7 1'li:?', Ayi :: I : 1'. AII !il t T nt. I'( ."IIL<". : .a II ,'II'lllr. :foi I.c! ( ',':If'.atl. j ,d.uii'i il! '::1.1, r ,\i; !I.,..; ; 'I.rr| i i ':. ; ..

1 I'; ; rl J.'b !IIII: \11. Ian' I Inr, : -.Vh-il) i.ui I il I 5 ( .''u1: In r tr: (II.! -. l-'nr lu' IL, r "
? 1 I : ..111Iji i (11tc-af' r 1h1-; .: r I _____ _______. __ _. I ,1ut.I' i- i
.
; ,. '' ..' ., "
,-
.t pi 1
; :i.-3( -: I ? ,1.n| ,' "?' n.- i I.r hI'i I mar 1 :: 1.1\: ].. ;s 4 rfr"M.TU ; / \ )1'; *.

tfi tf* :.1. H : I ( / "I !1. -.1 .\1" MI" !: .. ( !I. I.' I.,:', (1'. ... v r "., X'-u; i d! ; <* n- !ifi mi1, ni' : i h.1. -'itt' n1 I n', r- : 1.H. [ I.' .fi,

I \ (- Ir' (\-: tf' ; : '" '\. ....' A. \ "\r:. r'.. "' J'"' I i !iii-l I !i.:n ;pi'* ..: Jt.d 1'1"j I :.1! I' ,T. "ti'e', :.1:. ;I i : [ J : !: ( I..I.I.-C-I., : ..I-I-.C- : .
: il"I.' '' ,
% tri'lrr ,
{ ';f t 1.'r, .. ie.- fci.Ni.irs: -. i > IUI.\P "rp', : : '
):.! u\o b. I : NVIin..vi -. .. ...: ,! rs : : : 1 tar 1 1. on .< I : t ; : : ) ; .- ( ) ( .t
i .' err -! .' '. : VI r' :11' .111 r TI! r-
\ \ >
G ''t'r, '-'r ;> : I I. I I'l :f. Ai-vV
.
A Is r. .TV '
t 11t' .A.M'.IV ::UUIK.-. .'- .
1"1 !i..r.tAr.J .1:1: '/ .. ,' -- ---- -- ---- .. r'tKv.r < .r pn r ;
{ it a 1 i n tar -u /wr. II. 1'.1 .iic hr'v I M I .I.a: 1 Il.; : ) !. 1 '

,:'!,. I !Li- !"ttT sv.- 1 i 1 t tin In': ;'or'n' of !'h*' avf .tiii hlt! au* u-1 iti.l <' }Dj-tl'i.i of! :rinj-h? :; -. h --- ----. ._____ | *''-.*: -. -.-* ," ;. ,.. \ :j?; ...: : :
'
{ 'I' !! '..rant J '! the I i t. srtvs. :<> I
lo iet'l"otfHIOIiIl'O
pp p'rd : I "
-
I. li'V"1; ; l : T.1: ;:'Cjnv.ii.! yallaI/: Pr.iiil I S-i; ; .rr', "in, 'I I i .1.. h ; r ,
ft'.1'11'\ \ \ ; j : '_O'ii3': !.1 ; ; .'; :!'I ,* -t I.11-h t'r ,:>aii-! I' I .11'y N ..r: I I- ; '. J i:! I- !> v. v/p.rc. ;.111.1: otitt-r: Ci-iL's: : ; 1 !' ,.i 7 "' >' -. .' 11: .I.I .i! : '
,
ilt ,\. n: :001-\1! \-:'. > i .\ I\-lii..' ill t.ie : "It1tl : 'li.n n } !II 1 i. I p ni 1. : viAI: < "" .1-1
e !! i i itl r: .*r. A- *.- 1. : I.AK'iT: : n-.trii.i'! .1: ..' i i : J' ,
'!lir-- of ,., I j __ .S r -t-n t !.t: .1: I ;.1 { ","i/.! !1" 'i-.f'l.I are, !I..c.n'l .. .; ,:' 1,1\ v.-r\: i"; -In : i v 'I.i: ; i'p; c .
!
--- 'I 4 ,11.,1 IViue.i. V/ *
'
I ) .
tii'I'ri .
'. i : I' i- ; 1.1.! ,l' ;
i r ? ::4!; : : il.! I pii.
: t'pm : I : d vnr: ] 'r 1..1. '
til \\,111.\ ] t"n l/i-trii'l <) T rioriii'i. n'li-t i il i'.r! .it. : i ;i..i I '.t.! l.-i., I. ,' TIM K It'I! ,', ,*! 111!, I dn !L.f .;'.. >. ; I.- i 1'J i : ) 'I. :.' Ii- i
,' t .n iii- .
!I \ : : l '
: .. .ialahrM II' Jj-t and n r I i } ; !1' .- .- t'1' p :.i i.\i) (c '. i
.i.i. *
: ,1 5r P ''V-i!; -.:<-r ) IVan'-tl-'u; Sup / : : \ IIAVH.in.iv l'I''ill -e. v j '
:1 .
;; : ::1l'l I i. (; I n.rlJ I %,'..' :. ii'i" ill i .1 l t'' '
: !J L
.i
: 'I'-'i !H-r I I', : t 1.\I.1' 4 i'p
pr ru-r-1 ; ; tin tir ; AIXtor. !} II. 1. ; :;
'..\t6'.t. lar., a".t'\\ ; : : l lI : \ ; :, >' ti'm t .\n.! .'7 .'.' of .tpnl'rrnn, J IN"> -- .-. -. .I' j'r __ : _. ll'r.1 I'.i- ; I u! "' ,p .-iin :I.i* ..i.ii
HO
,' ID II!
(11t'| :" : : r! tll:1 i r in

: ': 1 l"p .'. ; ; f j' C'r.uHall.ll. I Atth'ii"ntv. fur : l'i rt' iV.wi'IriMi ( 11. ? t 1N. \CV.( j .-. ,.H/llT .{. /.v: >/; .;"." I v

: \11.'; iV.1 t is; !., or : j ,:1) M: rn I 1 3rl11.1, ( I cl'I'r '.'' lor in! > xcnr.lNifi| :; .1 /' nr.\Mrr .\ ,
,fr r :: 1: j Ara.1! 1'i' :I.'i. ''. -". I I'.!". '.
re-eocj no\.tUl' <
t 1
lain j *
'
f : I'L'\'fl'r. hall jut on
run4. -
i ) : : j j 1 : t t. }'L' JUII.N': I r.\i: "i.M: l :
; II:1': .1: ;; % ;inr''rf-d' : art: hi1: !v 1 T f .1.1\ '
I. I I'p:" M : : ., .1.1 I : 1.1.11 :i. ortnKtii "ii "( ; ix !ir'Tin I marrii: 1 -v i. T- !
\ '
: .
,' .
; I'I: :: a'p : ,. .n I } Tav l\.Ioit! ( *J.-, i-f'- : .
I I'r .'.. ; > "! "* .Uc/-'i. .7 > II'
l M t'l.i' x\iul! all! l-i
' t } W.I."', :a*1'I ) ; ; 1 : 'ppvir\ nlint..! '. .' .I"1a'al'.rII"/liI:! ii i, .1 Ill. ,1d t io'.v. f.tCah.I! m ---- "-- ..:. ./,. '. ,' ih ,, '" -, ih < ..-' .
-.I --
a i-
h' ) 'n\ rh' ,.. ; paper.
txx-ipti I ; : : : : t. j ; : ''ria I ". 1:1: 'I ,, ,'. .:.' r" rTt.'y'i "
1 iljl 1 Mirfh. I I. :N. I i t CU.NVMHLKV.: ,11'1'I :Ollr. 1 I1lUX'( : 1'(1.( IMitir.'i-.M Sfilt (
fHt .1 -
l.uiliuril .' 1 I I' 'I! .\n\ I j Ild ,; 4 I I.
fi. : : .- -------"- tNT. ;O'J I ;I .1.1.1 !I'!.I.. ',1:1: real'! I La I leon, iii 1,11f.J' .rH.-\I!I 1"I''r.c : t ,. ." t.:
I !
Up ii : -
t --
} i --- -- .
-
i .
-1 v f u.t a .. tune, and,! xuli !L. -id-, : Lary. An- I!j'i.; r-'iiiin/ni'?"'lnlrl"r\'f'I':
litlt' i > Mric Llr
nimrit" nf all:I ( otTlurltla.: A : ) '; 111'1' .. .
r ( : i 01:1) : I'I:; r'' IJ.t:1: ; ,
: : !fl ; |ply'ln II. .MA.M.Y. j t'rl,1') : x II' :" :shi! i '<' /I'I ;
} I Il( lll'l'r. t'ni i : : ,:. 1 IV : '. I'w' II; : r : I j '
; ( ;f n.I i : map I'''art. I 1t 1.1 ') t ';:' itnrch M 10 I 43 w I ';)r:1' ".- ri$ Afc '(. ter't
biokor! I Ills -: .\i..1 IVnii, I I'J" S- I /.1./ J :' .i i I By \ .l nJ Co'liv il! I the? 1a.1 t P''ii.r\! h!; ri.ci'i i :11' 'r enl
ti i. Upon "'% ; : |! ; I : '':'' .\ n.h'11 ';.' "" ., 1,1 i : 1'.1.Ihi* l'i; i ..!.r. 11 t'I"O. ::1 i I .r.lb"11 1rI. a o, r.'! !lot' o 1 I..r' :tw.1 r. '

l o) *.I'r li.nui', j 'G i luU ,II..; :.1 I i,lior* 1I..r.n: ,' her.'bv th it a .'u:.! 1,1! .rk .;, i.r.l.iciucolii the ,. !..\of !L')> .1'.t!, "'I\tl..1. B u"! J c\M-i: MiVart 1 ri-r- r.tI.-. -1 I Ui'i-o.: l 1'>y'l' !j.'hudld.p: C I 1!, : ..

.t! lion of Inn; I | : i'iI t i Ih,' in-n.ui ,'Il ul' the ultye Mir, ...r..rt'\ ie- on. nl\ ,,' tr 11.,1 iu '.jt. ; \; V .*t- !LI Pori.! >. ;Teter. s 1'4!: Tru..f! I i.Tiri'i'i, .il.t' I. : Tht ,1\t '. n1. *'r.Le1Pl t:
j V, V I Ii'--, 'I'IIIII\L| : : l '.'' ,11I1 I i v.ut ;o thir ,i. 'UraiiMii riled in 'I'.i.--, l\' ill', : i,1 I're-n ; !h: v f'np'iwj very 'nip !I.; T..I"t.b; in l nl ri.il--': > HIM r'.t.* a 1.-.,'rnl 1 11 a
'li | J1 J1n ,' '. .rd H'llf r1d. t IU\'I n-. :h' \1. n' !IV tale drp it.in: -. '.nd! h.,' '.." I Ir !! 1 '
ih-- 'i'ut .J.n.j.\
; : ..11.' h'i l"o : ) : ii..i ii I vlati': ''h cr->'tn.dc 11,! 1, 111!! !h, ;i.n ? 11,' s:tue [.' r.:nLl ;. : ; ; '. \ > : xifjit S.11' .1 '
H.L.TZl.L.1.It; ; h.e; ; i. ;a.1 's. "; 1 : r th- r- p., II;i P.i-.l- Mr Cr :rYt ,*, .. )! t -1 i : 'p"
1 : Crkr' .
Vovt'iiiln'r > | ), Il1i i 11 r..I. : :. r.nd il !.!t I nC !., \t .
[ i. .
r- i 1.\ : kr. '
1 *
1 .'.
: in '
( ; .1 i !.. th!
.1' .i; t -l i i I. r
J n
I4 A l\-i7 K> ,'.fr : 'ir sain It .IIII. r. ::.v-' "n.
'..vlor ; > I' ot\ fre.h! . .
d.'ll.ir. *
,
: ,
"prt.vi
'1r dtr .
ps-r : : I -.! .. .
i| .. ;.pr n l.-'i 1 rI I Icr xvrhin Ih. limit!* ..l it..- siij ,:'. !. I''II' 'i ::11' l "'"*pi' ui.'u.ii.J' : i. r.' iv! "I. i ph.d tn ';.1.!'' K. I'
\ M; I Iii; .. 1
7. I"'II "'1 S' J .1 , ( '
'
'J Iav'rn, ( ali.i : Z5i trct! ofrioriit.t. r :" -n.' :. 1"1..; .I*, ut o !l.rfj'.v'-r.xt..a-j! "Jr"if : "'" '1/:' ,f. :. I .\ \ .. !, .! !ii.rr-> :

Ir ld lti.liii: r.4r">! I : ) t : .I-'TI. .)p,. / Piark'n! O'p.r! ""'1\\11. .! 'U-'it, t.i.., n .n'-.tMll, 10 'oir.it unlore j I 'r .(,:., :.o:,:,. ',''U'UI;, ;r. rc: .(;'4Jp ; ,- V d.. .-'. J. : '- ". I''

tia, { dill',I ( '. : [ Ar.l: T. i'i.: l-t: > I 1'," ., vn'I 1 r, .I' -It; tho! ino.n1'' r. ,'!" l\"* il I.t.l I oiJi I > i.i ix I 1,1'j'' . ;

.11 I in ilu': ;i':' : / l/I Minim: \ A' ',, r. r. i.u :11'.11\1' tia..- 'l.n.I' i i .-. iM-te ;im-f, iKtritiy :!: Cl I do 1''Ui ,1!, .-,-, l lMI ll"101.'I'1.f< .'.. ,.." 'i. / .' r' ;
'ij dull\ re I rr .' d..t1r. 1\1..1 I ltd i CO: ic! tlo
u. n li
u. : I IHI ,
I II. i : : : I it; .l1! ,Ll:( h'': 11'.1..1': : !.iil-y \ j -
'.' + :(. 'p.r> "-. 1 ; :::u' m-.ru: i.-ii P: t tin-: .it.-.e -u, .4 i .. .. r.;. "-i 3' \ it! V'fi'r ,i"t'.i. Thai tho .N-! \1 1..IR.If. i:1:1:1! : ; : ,

i i'n i-tii aK'y! '; ::! 1 l I: ; 1 i .'- : \p. -i.l in -- .' !.' .' : '!)L: n-: ;. t tu 1\ ;' p. :.a J t-.vrx" li i 1'.* !m '.P' xiitr' .v Il.n-t. ; >. ((.!1( per ';;1" t.f fO I
U'llar! d'1! to Uc .-:.. .ll'im '11tH .t'1I\ ii. .tiil, an t r -'- 1 !iv l '..'*! a* !( nVi. k. .\. .NI., and inav tee '"-\ 4, Unuc'.w?'? ::1 ni ,4II t. ji* in No.fiul-cr j i-' I' ,.

1 ,' '.'. !Upon el... 5 I I I "' 11.I' IHl.K: V. .i. '- ;wNd. 1"x| .! a !k. P M.t CS'ktyJlX' opt .bKih: ., i I.nl."t :t ,e' ,. > Ap ':. ":11 i .hlt'' rI i !.1. :
I ; : i : ,' [ ; : vv\ :- an.tatl lt* *. .
1 I 10 P..ir. ; orI'.I > ( fip. 'I b* HI d I .II.W.! .1 !U.
A in '
a pri-'tii'i'. tli! -ii \ -- -._:'-v- H t -'. U;i (t.-, *::1.,.'>.- from tttc M.itkii: : tito: .h urijn liz P"r" Ir\'a: r.mle.: st frvm ;' :o 510 r rPort iiia-Mnn i.d! Iii" t'tuiri.4. t t

h1':1.; : f | !L.-.I.-. -h 0 IhH1' .. N
:
> lit '
!1" -
:mt ; t? 't' or Ap- tu !b -a
,IIr Di h-at; of 1"1 II Him': i i. xrII kno-A-n 1. c -** t 1'she .t rY'-! [
'Vtr 'h'a\! : ,.1" : ; a.: S.- | {1 i h> /1 fmilrr: **j,{: ".f. Thst the bell ,*. atl'r Chitiii.1 in I 15. r.". loIl.r"j irr on rurt-a fiirfnt! !I. ;
1 "'.\ It'd i xvithin *1 I'I.nl- \ Fran .hn Sip r !1'v '. ho hull Iv Lap, "r'b hle.'At! for ".iliih.i v otilnn" : ; .
1 i! r "J.ng'.o .rr ? ur.1; :Le <*. l irnrt' ii l'onln'n 1'.I U iik-. nit M> 111'1' v "' : ,
I thirtv divl'i' | :r:. AJT.I' !U ". .i "n i .'i.t'.t: h the ot i.M!! I r-hall :! or.1, bv ali i'X I I. 11. i pul'-iR'i-' i: i I. no.iii r:2 I to ;II.1( I'ufle! ritUtw.'h'. p ;i' 't 1: _:
1 Ii '
.I : U. 1'u. : \ :.'\: ur i: tL.I-.- v IVr-n, 1 3, ; j t-l' .,' the "'l'I. ; o*jd d,11 uu' Maiki't, ;rl : jii."j u oi1-. 1I. i iv I" :. m' ir; 1. *n fit m J po.''ti.in! Ih- -- vi.i \v r.l oI""fIt! i'r r. t1 .
*
in 'r\ I : to
V- n.,'nr : : !IKIU r: |W -i I .'. \.'4'h 'I fnfft. tfj.ii ; rl. riin f >(tn' _
'h:1 f Th 1. I'll'If I l-ir.! : '
t'.vo.itx iivi* !. H i:; ball n-)! I 1'1.' 111 I' ".a! ? s.Ir' nPiht*'rr.rurdl.. .' u w' s.t hosit. fr.c: r--'i V
Nil- lf
t : f.i I .' :.II"1 tv Itv.til |.tr ;tar r m kin,' oSTir -.i 1 r
( Vi l'p'lI r I I I :1 ( fo '1 fur saltprrvl ant I f.u( stay w.t'r! 'rd'eedamh1' ': "
11.1'1.ii'-i- (II'f'Ulllodatiol I
\.b.I1.
C7
!iu.i
< alt' I in"m ;.'iv '1'h..l''n"! ,' of : .tl.I"r I.hr. : It, I
1" ,wi: li ii'. i4] ? 111 r'.k 1 artd ri-by afh > i. n > 'ny |1 utrifvit : 1. Hoilh .t1 ly.rt
11 tif I : I"II':: : 'H .d :i'.b -. oin! 1\i : -. i r ur. '1r11'-h.t 1 >h. an>l anv. r-- '! ; neKiil I B! nk l'!, up--',rloJ'dII'! : t. .
f' 1r'lI.I
r .
; a :
wiilu.i.I.I\I'r.iv.a.,1' n I) : ':':' aii i |I f i i .' :r.. ; 0 i ion. t..v' ; .:\ '! ,-s" 'IJ' tin* d\ .'I' ...on.n! U't ',.-he M -,:. .\ ( ) ) : ,.J { fiple I o: Ap ffeii-ili i I.:"",' I.I : 1
,
id JoJlrc.. IL.TZllL..BIUU. .:. "r n. layer, iiiOuiin.'il. HI.** !ot'i red I\ 'tnl di'llar-! 1al.l'ol rrtnrnnna- t>> whn h .. !It.1 i ,

I .. : : pl-'f. i!.'r ,H !h :r) ,"\','n ,'f r. t. C/iiittn/in'ir/tii, tu TiiUnlni'-ffC( t'ntUeuln! i, at -III I) mf-i rt-ai'x I' t : '

i' 4, !It: t'p'u I : NV I; .iM.iw" tuL> ;
,.Culp I 11\1.11\1. ; : DMrit-t of rioriila. :h. ..\.t", 11"ti'u r.'li,'r ,k.,.u'l', !h" ":all. 1 :1.t' S1 I. \.1lf"umIltjl fJ'f,1"ri'"lf. a I -p- -.. 1'/ .urrer.t t to'n" rllha'.U! < : (ti ti.iw.il I lo, N iremVr T *iblj.o ).11. s:. 3o I'Ni'Lr. I ut r'; Sf'
... It < nt'1I. ; rrrx : :'"' b.'r '.\ 'It! tf r"!I' .
Th. a:
: ,' \ l". j 1 rtif' of N ". tiip. -_ .
I
l t" %b' ,'III 1 bl : \ :' I' .1 on iv .43 'r, or i 1.1 .n Kfrt.! r ( t+ - -
Grt. *i i- .n.i.- .
11 r,> "\-x I .\I' 1 1r.IIln. .! 1'1.:\ I''..'. .. 'h' rI! O1'\'n.tI( mrr.u'' .... t.... .Ivl 1' -' .". ; '1w1. rlt'p..il\-1" .!:-. 'I "1.'N' >! \t.0) Ii.i.!\'' ('' '111:11 ;
.. nj
I ,
'
rum nf l"1\ d ) to n'' 'm t'vr Ihl trrm of ul)" .. th i -. -- r- '-.t! ,- ,- ,,< ,. .'
\tir.tte! t \/1. :: :1.\ .11" vv : .1 *...' >,. // ( rtAcf'iJ, rh. : I M.R ?-.H :1 t UKIUA! : > on' tte l.Vh day .f T' '

sti i IV tip*>u ,' ).\m an i aU! ai lh..' lid .'. I:. .hall: ;lrt.p'he''lar It. :. <: ,l'lt,. I' 'I lti-? .. i.itv.u t I' n.., i .. : .'. '. -1 !1"i rilhh5" *. r1,1! ;. j.i, 'i 'fill' I. .1"" It J./rij /' i .' i.
in'orev.-d bl'h : .lr I '
j 'u: x. ? 'h .
andISH! \ *: 1 I I..r. at .'f altr'h'rJtCarr; f I' i I' .b..I. r; --jti-te-J!, 'ull.l.I : :ul".I'II.i"- ( it" \i. :
I a invit-4'ion 'Mye putt nu"I" r1 i'nI } v: i 1 :::..> n any JcJ.i rU ,1 .
\
) ir'u'til I \ \ .r l.\ .
i. t ic | ret'T. 'hat w''ul.t l 1111" h' pn\tu t. irv.,. r. 1": ('t. fPr' "
I" a 'n '
A >K\IMK: ate' 11 :: : .
n : .
UKl'fU'.X: 01.
1' : ..r.I'D .
: W l I'dlmi H, .. (TT r j.\ 'nrLSe. ,
Itj1'; 'i+ 1 1 : A1vDMrirt :Ihl'h.r.-"nt i>a to < 1 : I'' : .1.I .: .
'' 1 ,Mclu.iv.' h I'r. tv..1 1' 'n1 !". .h.I'' tn..lln i "'r:. ,. .' ,' .j :. -- .>.Uf' 1 u .i; ': '' "It1Jlj. I" '
,
.
t --- .. ., .. I IT I' '
I : r> f. .' r 'P. n'6L; + .ll.
of 1'ln'i.:1 Idt i '
the sunl! t ... I SiipiM'itu'Vhltt1 \Vln'it;: Flulu' xxrfi; '
'
'f 'Morhla. hd k i 'r s'tiu, e. l u: 11u1.'ey I alrllpg. 'if rfi
( hr Ttla' 't'at .
tw' .
nt .
..t 1;. Up')' t'J l Minor J Fr.ii.lil: 1 tl t''I'the:! --tiv m-r.t"I to vi-t .r--, .- ,. T \ NIMVii. \', .I t t.l ,. L. r. 1! Uh' ,'r t' !It. .au\, \ "''" .. t'Y ..
.
l\n"t .1 '
; p. :
tvuft-rt or )' '. .11 : :, ,{' '., '! : r 11.t.r.!: ..t. ( I.Itir.tt! t-iit. .-llr.'p > t. .t tie w K t
.
Mr>, n I""I nv (
J ,*
Al-i : r 4 .
I -, l I. ,, lIl I" o r. i |In\ .:t ->; -i i" -. ( -
.
1. r. .
f.fc
} vf jxvi'iitv ,'lull l \tnv.-i\ A'I' -. nta:; *i. i-f'h. n r tubrina: t' .* -i M ,. ; SI --: i. ..il.j'fr1. .
: : i | | | \.r.10' T i'Ial o i' '
: It.lltW(1\I :* fll.; u1! .' "
1\1 i' .. to h' ",11 *T ; pcrl'f. -
ax \
1>. 1 ITpi.t! 'x" I.nt tnt .%!i'r; d.i ii hereby "fl"L'UU'I.b'nI''fD n '" i 1 rr;. --- "--- -, .-- ., '
( 1 : an- 1e'G < I 're ?'*', --- ---- : i t ff purirs I 11\ f i !|I' 111I'
I 1 (. 11!11',1l''c", '; .i, :'n I.r, ; '!?- t X.- .mi an4! .-re rt. ." .1 'f.lt.tu, "IJ4",1 "t.,1; I ItA > 1 h-< I Pork! iV [ .urd.fh :'tssl '.1 ,.yen. f. apt a'tn, 'out'!:.' ; I:
11 {, i'f pp( | Jr 1 piea.i! K ; ,:> t he f.I 11. D "r. .
IU ou'.it I Ur.m..tt t.J ,. ,,. ,
I rr' : i, : v ill n ."l'i Iriap .tull" "i t rd.rrt ,. ( i l: ilo; t: .a ;...tn'1r r.a! .J / "
{ l'rii'li: i'r' U' i os'tt1C I" ::.. +;4Ul.u, .'1' ha. !Wade and 1 the < "t3& 1' > ?- .- \ IjrJ, j ""11.1.1.W"lit!': rr
} I j ; m !t jje ',! 1. V 3 .Sh:. i !
tPl Mp..V.
; A o .
: r'f iiiw dolUr an I ( 1 ; ?tnn:: : \ !v 1"0'hv, 1 .\p; h' jue :1. t.v. :. ::
Lu. 'ht,
1'ttr. .\:' WCMp.-. r- \ r-"*. | -: r i .-. t n 4:' .Jar i8.i r'tar ter 0 {rastr' P.\cttr.) 1.1 i. It.'i,1'o'''rl' t' '1 '. fi FEweI' \_.H.. wa's s tt7t /
r