<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00083
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: February 7, 1838
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00083
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
.1!
IF 1LAC UK OLA GAZETTE. i.. -
.
-
__ -_ h r '
'
MAk .UI.Ut\lt\. 7 'Nas.' 1'lll.lII: ", in._M NU3IM.K 7 't
_U.I.CIIU'UIL'a.U> 1
IIAltTLKTT.:
IIV L'llSAM KMIIl: .. : ,
_. i iI
-- --
-- r.\\: S To1oJ.! !.' 111(1113-'l he '1I1"'ra.j : District of Florida. \ ,
--- ------j Lctte'sU1I7W"lIg
.. ----li\\.I\'I'OS Lf ul'
IKITI.L.Tin. 4.Il',11.t'llll'111..1
"-" -- inn I I : 1 bcr.. h.ne reef i\el I by> ttrarnv, iNlrmne. \\ 1
L cnbcnnfurin" the pnblie! in IIfnl'rAI, (I. "',' \\' II ,tt, n ,f-P) ;'t ,I It I limey") Franklin P { .r ,
lall "
<: \ f* .: I I : < ill ii,t1'Mt 0'irr! rtf .l'niut11jtul; N i'lk ;,ti'1 11.,1.1\.1111'! | it '1I1.I; K ut i.toU.m| '
,, ,. I Cuurt. n ,,
lh.it ht his base,I this onlnuxl1.nle.1I' I'I', II., int.m.I i I i 'I" i ,1111nd |" tn ot Sup
f"Vv-Ji pun hI 1 ::1 and .':o.h'I\'I\'l'U : '
JIIIUti Is
ttenci.il '
I '
nn.1 !I j April : I
during eijhi nvmths, -JUB."II! hall the adj-umt Btnl.lnus, Oili.is.cuand : 11 itiiM'ii (1' I'.it" > I i ; '
U I ;n1'Ii.hdl.rttvi.rkIV I Jsulisiripionfc.it:: DollaPtr > piepared tn.ii'coinmoil.i'e! e.1 l lent Hoar, Auld Jc.5c :! \nwl F (..3I' 'l.ith( CI..lI\lI'fl'4.: \ mid S.itiuftt-:: v. )film IM38: :v"iJa ; t
.
\vi'i lil!! lv. 'I' hili 111col: ,! ill- Y fir, in advance.Vlvr : is rm\I I 'frau'III'I''', 11a styli 1 (If! roinf.'rt and IIl"al. I' AI1.Il'r-otl l II 1 'r Hltnketv \KlintieN. and: 1.\\1'1| 'Ker'cy., Vmv .M Vihin/iritn, : .U \1'h..n' I 'I'"dm'' f'. '
pawl art an H'ry I '
ami 11\.. in all 'd'C'nisortjl I u One l>.,llar per squat: ness nnsiirpasst'il' by any isiablislinuiu, the Ioltllm i Allen I Andrews 1V F' L'littnii: O/iiai.iirt; ;'*, irotn the MerchintN. ("oin *> :Miniu' \ <- \ Chit i i.jO I ,i-1 >M l in n'iii I I lur : .lU
.snvn I .1 I j I ftl'GjflOM' I ) I'
for 1'.I'h ('1'11111111.111"11.IH \'HItIIlI.I. Ihnano linn' ll It 1 rr
'ni.JI'tn I 75 cents the c"untry' A.I.IIII. J J t
i.-rti-. 'ir<. III'w,' ni Mil, ih it spiifvlin" li .i bundled, a'"n He hasexd'lUnt\ nn.1 veil aired H".m.-al"lin' I IIr.wlt) Joseph, O.nlll'lI C g11t.ll'Y lUo\\n ....llIflill;.:< .util .'IIl'I'lin.z.! It..hnll.fIII'I'' Ato ) ( t

I ., Vciipy ire if ibs-'ly sci! in small ivpe-say ten line. lblull1.l \\". Il'I-all'! bis r.ibK-i.l" all limes j isi PI1II'I\! IlaIJnin'1' lri
; \\1'1\1.\ Arc' siipplu'd. with 1:110'alhl\ lth-I 1nlt.ill hl''rIt';('lhl'r with lll'mv H.'mall I'8rutou.1 .ilieoe',. (t'lIIII'ri: and Mii-lnH, luililu d id tin in .mi Ill nl u." i \time. sin''. ulul. ate If". |

i'latlorni Kiiliiiices, S,!rak':., all the drln'IIIcUI' 'ua-t'n. His Liquors ate i'I'. Burke Ed\\arl: Hahock) I. Plain and 1 Kiirnrcd n'llks| ml i Nitin". iiinrcd, In dl| peal 'ltd,I plead In the tier laratimi' tiled in .J -l" ,'II

lane as' the best hranI.-im,1, such a* will "uII the most ipui 1real do ilnChille 11'1.11,1.f (.'halll' Jnsm"Mia i lie sanii', ,an nr.'nu! ,' ,ti.illicit-it I!I 1 !me m 'IH h eii> emadeatd\ .! i
Hriij Ovesn.! a I -11t'l1h't.\\ )I.1I11t'lI 1< ) ) d ''..1
received per 111"J.\: ; ; .innliI 1 U.\I.IZI.I: L A. M.WmH-: :. 1 t
JUST Plitforin Scale: Folding Sc.ileit ., t.isie.An Htlei I Bell"11 \\' :9lank '\ I., .Varlsiiid: |iiitlken-lnels| ., | I'hlfi ", J '
\ tit exritlctit 1.ln.r t"l.iMe i io attar: lied| 1,1 the 11:1: "I'lt 1V 11 t Ij; si! I ,tatyt; l.r! .! .
hook and box hook', I 1. 2:! >ilk. Cotton and, \\ 'hl-It.d I Hosier Jan ---.-. --- -- .
\\illican hook, cotton I-atti'tided I bv I'xperu 1 'metl iistkrs' nnd suppli.uiihpn.v '" (: .I Ilrtuldtlcy! ) ) ------ -- -- f '

inaknu complete( ..ctt, of \\cigliing i I( apparatu-J \ : ndcrinbund.nn eIK1 (;,lll'I I Rennet A or ( jlmi-v. liib'iiiiis, Cuinb., Ae.Ac., ,)"lllllll'' District: ol' {Florida. j! 1

.od! at low prire* hv! invites, all pt-r. iMs in,ending to make liumloIlien : Clerk ::-ul'l'rillr Cl.ut! flack!. Wt ( 'aqlt'lIll1lt ami IIuL, f t J i!)

which Nov are a'J U NOUIISF: IJUOOKS & CO. I rrsidrner'\ in I\ellitu ihinii::h the plat"e,, "' ra ';"rnOl'h.11I J CI.uk 1'1'anlpbell Silk, Iteaier atnl \\ .".llIat. atulOaps-, r.risins: Chitiindin, "l'rnl': ]j. Apnl Funk: lirm in Sup("Court::t... At-, It': t..

!, .mil jnd I: i,* Inr ihimle<, I"1 hh h Fare he I n nllIo-I1I. \. H t'ow.trl A .Mines .-t'I ltid.yH \. V'i : : ,1'' ,

r -t iI r, ;-. :..-.I.. .''''. .JJ-I; ) 1,1 n't:i j.-I tp1 I r' hrii: : 'tile.! i i gi'c ,ihein ample! salltolCtioln l.'I.III l' J ('.I.xll 11l'JmphelI j pe lle.illein I I |' Iti 'in', Hut ll.is\\tiith Abi.iun |IlarFnrl'ntlort.i5'JII 'i 1
-
'
hi'
irJATTORNEY.I.It .I.It. bv' Ins tiuiemii; illolls; to plt'aso roll I 1It1! 'I'h"I..r'III."I.III.1, all nllieis m''n'1r'I| me ri by: '
'C'.II.I\\I'II 1t iJiin:! : Unpe, ..
CO JN 3SLLOR AT L A'4.NFVOUL13S J"I"'I' Mmi'unn; /. \ A ( l\tIllltI"r the iiistnutii.n id I II,,' abu\v s nl laid ate Ii. 't
& J II.ttda'Jrruult, I Cntlt\ 'r\" I run, :nU.i tl )Hr.II..
C.Ir.ll'U K
;
I fuller I 1\ tl.,- .lt' lar. n hlnl III
iiiul In itii
: I It I .nlcn.:.:J.ih!: N, I 1-.17 ___ |Srpt7.-: 7 :'mlThe I L_ ( '1'aa I IJI Crat.'s ol, I 'i ,trkrry| ) and lil.isses; \ assorted lur IhO'i ,' '11111",1 the iini'In, IT"ltlill'uppeai ;in pleiiil the\. ,tathtr in sii< h roar o m. tb.UiJ I ,'t' I' it'' }j

hufremls.inl 1 1 I 1"1'1 1 SuWvilM-r. I I ).n14 I 1': 2 n"l.llil'lIJ 'llI1lq Ride, 1'1"1'1'1.' A. (li :SKVMF.S: : .tt. I
1 Tr.NOHRS: : hUncrviciHio! lo ti.iinn'1 m ill it ciU, mil I as.iusi ,. \\.t\'i, I1 I: K 1I'lII.I' JI I c Jluuil.r Dinner, .Vtt ., (Cm lil.t"; I muter: TUI\I\.I..I"-\ "" j.m \.1 r:>i iUl) n'i 1- \ ,j

'i-mc-is.til: HUT* l'n:1:iiii.u.l: ui, hi" calf shill In!. : imw' reeeuin'* In.m tin\. BIIthilli'\ linm NeV : \\' I'' ',,, Ito l' JIi \\1 ines.Lclu -' Hlitir t(; ':'J :
*,nl'nt n HS hit h call I b,,' iriH oTFl; -I' 'ji'l .l
i .I lto. J-m '* oik, In-. 1'11111'1'1)! \ nl 1 UriKt'ins, \\ \Ilul.ln. .I 'J lilnran e I ifh's t 'ht'\\ inn:': Tnli.ifi'o llVldirDi:> t it' : 4eli i; h
tanktitlyaticaJi! '
'mil ht It.M) till' I i"h.| II 1:1111".1111':: < "Truell'iie'! Jo,
nntlill.t Iron \I.. n1 'n ,!Luhgtat lii.iiid' *', (;111 Hum ('.,rtli.II'I and Wmr- 11.1\, hey N H'IVII dti" CiiinniiMi tlti Ivlluy'u\ \ >'k l} PiaiiKIm Superior:; Cmiit, : f f1'11111111 t1l.\ -
t'OIlaCi. rill : Pnuile 11111\ I\,. Driscoll JO"l'hIIIl'hill ltiA1 :! .t ; ,
'I'"h"'o.I'I-:..',', :Su i;:.il. h>tiiai; natktls. and \ v. :\ | 1t
uficlmvr". Itro\\n .itid |I.uAI N11ar, for, ?'H II it I '
and shut. ) them. 1111.1! Sane W'ate. ISIIdrirliJIuglchlall Cuba'': ami: Hhi Cnilee, I. .t!. I'
&. CO. IMUlocated; II. iriiii, Luiikms C.UsM's, I-IIII-h: 1V 1 inti'iesii.d\ are here } :
HICUOK hap, i ; Tin' di" Ii'ndiiiiis 1I1I.llIlIl'l'r-.n'l : '.
6 Uiskets, Ruokeis1'jbs 2: ( ;inn Ptiwdi r. Imperi. '"1,11"1 ) son Te.s iiit'.in'tt .ud ti'u
i W\l. permanently at tin & place-are. fllllv) AI.sC'1.,1/ of I' it a i c..VIIIn\* 11 Irgh,11 Itv iitiitiidi.l' 1 11"11\,1111111"11..1\ ihi' abic suit, an ,, t11II
elves
ot' work in lie l above! hue:, \ l\uls, M I us, \c. E\.III .I 1V 2 \\'hl kr\ ( illl .Itltl Itlltll. tiined\ ii( > .iiid |'le.ul lu II,,' ilfflarainiii. bird! ,\ in tl tIn
\i.repirel tj da all UiJi and at tin.hurte- Jnt !'. Munik.Octobei ; !'Itl'.l W J Fillttofl' 11'ollrr Holland I \ Cm; Cti:'ii.n' vS u 'lllliipalal::: l.iaudv; : -| same, ateuluituliii'.ipi'i-ar'! Slab' ltrm.nrhrllst' ideatid ,((3* f' l,1",1",1 ;" :
t the IIl.t pmsible! \1\ inner, '* tl 11.,"hir.r U' Pint and slmrv U me III ti. M'MMr.S.: : : + +
in hand an assorlmenif -0 1. \-:t. Ii': ti; FI'lrllillt. 2: Old t me \; | A :: !
They alw.iy i h.I'cIII I'ltfl ;) l II +I ai t
1 Any I..r! ;
notice. :. I-'IIII'r .I ti; 10'1'1)11 t 11: J :! Itt.ltles.flume J..nj! 4 .
I :COPPEU A. VVVAUK._ Middle Dixtrirt Ur! Florida..Iiram Fr.l/il'r J Fl'lIwil'h I; flirit t Hine ill ea: r., and fli.nnpnti: : _. .- ..rtt.

.\1.- FI'I1IUU J 11lirillill Mine, \\ II" m.moil!,,' .Itlid le,. ;.illnl: f\\ hidl j of Florida. : 'f, ;
DiMrirt) t ;
\CKS\HTII\ l WOlllv ul'every JWripn[ ">n, ; W Itinnks\ unl"Prnnkl\ : \ 'n 1..trlll'Y J I. i Mi,Idle! : .
: Ft1'' I Nourse, Hiram; e lirl:::, IrltllIIi I will be "i.,1! mi .ii'('''11111''' i'iii:: trims.l (
I Iu ; .
1'xccuted with deu.itch. John 1 II IlII\II'III"'II' ihe n.tinc |Sup: (:mill, W linen II [ : i'lore ill ( Tln.iiu.is( Uiltnll )1 1.'llIlIk1inlp Court ,, : I
I all.llil'lll I ill| j\ h1 I'l'im ; i iI.11Itiso.1'S. KA.VI'.YNo : \'s }, April lit in ; 'I
vV MrKAYJoiwr.il P.iuoks & Co }} I I-H: At-tIlal'hll1'l GII'r I U (inlll, J 1V' 2 J KM .t
KOLI1 Nouise Ol lllit.' ('U
Kitt I The 1\1..1'11111.I'' t f.
0 I I It.l Utlchrit t J1: HI.IIII I-:: :! *- )1\1\ :ntf1"Sk : I fn ,1I
\s u.lrrratcdairl.riely '
Cou'ui""i.I\ vV: 1"Iro'ardiujILiii : is: o tat'rhe.ht'ntl.lut.Iittd lil.llhtlll C II -..----- -- I'll' .klt'lI.t.IIII,1 I ti titliiTs
sI
< \ ::0 JolmPe.lv' J ( ;rare :\1 II tin alHixesiin' nnt lire \fm.if.l d J. f 4I::
F IILirlvllle IMicl'.S: : llnndee I Rt:'x'MiK; |)11" 1,1 Ihtl tai i In* 'lblllllll"II"t' ..
IlI'r'b\ lIa'r Miprn.ir :
'.I.11.//\'t .all others inVicsted Hr 1I.IIIIIIIuII 1l ..nII'I.1,t ) 10 the ileil.iration died inlie '!;)
lid) = 1Ii1I\klll' lIlt r"'I\t..! mi t (",j'rllll"III.III,1, fill'| | -.tI.1! \ .\ IK .it.pf.ir UlI'lfI'I'1.
leiu'sied '
nttfieof I the ni-liiinn' ol the aboie suit Ale LJ C \ anrrarct'tttIt; tiIto i st iiiiic ui siii,'h i u'eunit.'anti" yli r. .)I
t ,
I l.1.0ItlUI'rn \ TAtLDK IIOI.MF.S IIU'I'II'1 O I s i .
:N.wI 1"1< II 1 !
\I'\I.\L'IIICOI\ liled irhe ,
toi'ppear "nllplc.a,1( 10 the ,1l'blal"llwn 1It1lulotll u Ilunmtutil ll !t. H.U.r/.ri.l.: & iI ItlEIHK' :, : ( l lJan
| -- --- "
v miniU. ilu'ii fri"II.lIlt,1! tin' sameaiiuulma t lolh(' ,Iallll" in sin' I h, e.ise. niaile.iliiirtividud J \V II.I NIig Ati's tor I'ltft.: i I !
) 4
beri nllll d7!
,' S is' A leery ,\ ( :.
IIII\ I :,
-
I'liinotl UHL'IZELL: 4M< GS1I'dl' -
day aiopHi.mrship lIal\kill
:
.111" f
have tltiA :
they
lh It
'il, U-r&':ill.- ti'"n' of I) ,U..K! :, KUI.B.V. M..K w, lot Jan 7 51: :1uy.lur. pltfs.WILLIAM ,; J) 1I.HlI.. J 11luwe Th.' 'lIh"'rit.1'! I l"p"1 1'1111illlllllll' tin. Doors) \\' llt'UW' s null IMiudsSS : S //.t
: mi allll I It'oi I
d ...nsi-tiu ; .I .t c II til" 'I i/ommissiun ; -..-- -- Uilrlid.1 C U : ntn'u.t'Apata', ''tin'iila ain1! Us I \ n'inn\
"i
I'' II A .
.. the'Vii'lnu> busings in ilin Uiiy Th'ir.II 1.1I1! "IIHjI,, '1'\ Y .UU, lIul.tll1 F: 'oob.S .it hehntpn"-d .1It.'tau': ,:shoe ,'olr ( 'UTr.lt: in,, sir, nod' ipialil\I,, from in.inul.u'tiiii'r I, .'

ot couon: i>i' viiiiniiiiticd ..,, rUnrrut't1'rkrl i md Ilitfli, S.KV \ and! for s.ileiitioslml t'b '
j'\'t\\'I'lk
t tor the pinitftiion" no ..' : ; ,
il'i J& Joni in .
art i t-> their tare.V 11 llU1'11('!1/ il Lair, tines 1V H. II ,., I'm.'l Hi nlII, :-.!uie\ III i.te In nub i. nt ,ill., .In I dl.IILI'4. .,t. : .
'nts, trill A J.tI."h .. .( ali :
:h'r eonsinnii n'Cil ISonls ilnllwr'I .
uili on eo dm! 01 a l.it.'liil-) tad I ran .1.11.1. K1NGi1.1Y.IIOi)1S : \
A
.
I: in : M l K Ijoimi':. Law in the several count ol JOf T Julli AInt Jinil. ;,1 OAM' I '"
rihrlurdeer bh'pn.'rit.! II1 (pr.ietiee !! ( I h:i slimiesi :No ice.! .
I O.: iv M.K 1YILL I Cli.ittahtiofhee I'lreint, ami Heealur) .1" ,1Yolby JOHN: CILLIs1'ICIIssi11g : '

A N :lit K,1V.Ap.taehiruI itintvot the Southern:; circuit in Ocor'ra; and in 1\ It 2 Kennedy Ameta \1'1'111--- -. --- mil, Slioe! <. I t Ii'1I1"1'1

Fib M t, Is37.-ll-l."i_ li' countienl' Itarbuur! And Henrv', in Alabama. J l' Belly J : > I'JM' Kafe. '\ Id> '11. are now "pl'nilllRn u-i- .:.1 : t.:!!.

A C'Aiill. I III lin'" i i- ill Cuilihert Uamlidph' county\ (ia. I :illy C KillIJII,1;: 11IHlli.I'1I brit Wii\e II| I ,'IIIII"III..j. lli.nl-. :Alines and I lrnaii-! and / ,! "t'l I
Hardware hipped / '
IlIl' W ol per
be luinul, unions prufe.siunIly I U Karl I
; .-, \lllI'u'III' in ly always \CASR, marked J T Niles: A I '". r ale at the cninrr tit'1'rhtic aniM'niniiierc'Oin ''' f' '
;. .!J Y j ] :'JJ: 1.J ) i jiJ.J absent.Philip \;ally (' S Kidder S1lIa .J. t 1 VC'iU1111'1' h.iml..vlu,nld 'it Jan 6 filHunaay ;:1 1 ft; 'ti t{1,1
'o'litnbu' his 11'.1! enine In : antuisi \ <
., I
1t6IiCILtV'I',11111y.11'Glt t -51 I', .Y.'i itfFI.nl'\t'Ia! : : TLufl.ill _
('U>1HIsI.'IUN : : (' ","'()/I. A 1. 1.111'11\\(11111 J in A' I I bn, .nla tie ill |I't's lilt of| ,uoi| : A #
\Vseiuv aantnr' \.11.1
11,1 l \ \
j \"' ;:.IS nnst'iVKejioin' Sin: 1 he u 'I' :M'bley. A II I ha 1'111'11, L I1l1h A LI'IH II p.II'k..I.;r.". \\ II ,-" e in'unn 1 Negro. :'
iMi-i' )
n. .
t) I'.ch ii.. m ih1 pi'e i iv tit! 'i 1\<' h a LI\ IItutuu I U..iII i 5it: I UAYMONO: & ALLISON.:: n I yellow nesr" (. .1'f ;. .
> ml I ...I.! 111I:! wh"I"l o k, III I Ciil'|ititUHolt, r.tlw.ird I'rai-ey, L.y 1111 A S 1II.t;: < l1 riAKKN I : up as .1 ruiiAWiiy .' .
i' roll: tit nir-liisiiu .Itviii ( ti nl\ hJ\l expi'-''. (J.; l F., riinmas. I'oil liiiinit. I.a, e Lan.tu C \ h., saY IIH haul\ is Hutim: Tlionipiin rl) Il

(} I > H: tJr.n is; .tIVlieu.JJJIloi, I a !S.' >uiliem make.hrt1al. '1'. F Footer, \\ illiant 1'. Ford.Deo Lalllll'r II Ll'lll1g l' It1111'I1l'1I : llacoit. .\ Pit| ('>;. I'Otuture.. ... and) lli.\l Ins mt.trr'.. inline' is j'\"nh.; SoakMnlille : 'f : \r II(.

'} rii'iio,' ,illrteciit, H'tlwt ord-i t i'inrH-iM! l .o h til ,h ..HIIl' I ai: iof.tI .\I e J\Iarlidll g .I MlddllllSl Tliiiiiipsini. \\lio l lues near Tallahassee. lie H Ii. r v';; ..

t-N iitt.'iil'i In I n-I tug: lo" tli.my' '1't i>l I'-tlou of ilu-it who may: la"ri -! Mihnuu'y J- :\1 Mcuuin Nllilvtn 11111(1nS I ; ,, |Ib|.N. simuldfrtiH :: abut' a":! ) Icar- ".i'| n.e, 5 li'l.t H indiei hiili: hilt u 'I'' fI a S ll llprutrr jl ;

hen l" : iltl'L tli-'ir bu-.mn-". l' MON IJANK OF FLORIDA.VT I U 1\lallllt'Y J ) II,.. Joule* -nuillr.inni ilii- bud; e t.f his nose, and is i a car ',. \ t '1 '

Merrill N: II iilclturmlckPMclutyre : l Iy> trade, 'I'hc owm is ri'inie-ted to claiutprnperly \
RErEHESC : Hoard of Directors on the 3D: ( bbU Apl'lfi5U '
of the
tneetin : f
i a ; J l\IoIrlili W bids! 1'.lillo"Ii ; fly rlnir;;t-s hull Like! hUIlIl.\R.> '

Mc,,rs0ikforl c \:, I V V ilittkin-Wlnt '(ni., t\ N.1nrk.Rddatit j j Kiib: U(,"'. the l":>7 wholeTVVO ,,' it i ii ordered that Pook) > olSubscription \lcClukl'Y: J McVoy .l' Gi'j".HV arks: Ura/il XnU 1':1: loll''p lneol.i, Jin III: .'.'.> \VM. M'KF.l'N.I : : JI'I'A ..tJ \

pr '-'.>u v N,'I'n.! iolninl)1Uoo' : .nr .\ 1''hl/, J II &I b.. .kl b Out 0.1.. plTMH-iK"(.11 .. MILLIONS OF DOLLAKSof 1'ttlt J 2 PCS. superior :
-, I 4 | by" .
\V n1 'i' T Hill "< \u1.1:nwnoa For s It c "ii( 4 :Iriglllnrnt '
_, \V i 1 i. I'1', .l" ,'I" .i,1.l > n.iiita.Ciair addition Stark be 1> eoiiliniieil open at heir l\ul'k G I\kk" NUgllnt. Pec 1.M7: II. MANLY.BUTTF.K. U mi'hex wide, ju I mt'iutl on l'OI.- il .11IOllil.
Si JU"'I'I!, ,., datsfrnni O'Coullcll W SOrton ruin\, for lie liy : .
Diiliu (
v: \ D.inl.in, Hou) e in'rallahassee sixty : S _- --- :: ,' :
Irwin tin, .ti tu.ona.: and St. Aii,u-tine I-::, l 101.11I'IAY.: ;
M uii/i'J :
11.\ k-onville .
this day'. and ut : III''l.k CIII'.KSK: : .'. ,)
l\b I-"-I Jin and that all appraisements. and title II II Pratt J 1).1' \\:1-17: lOUiit.r-ninn.M.1 .
thirty day. :' .&! and I'rItkrr I ', -- --- -- t f fI
5 No tiro.IF. p;:ipersbe lilc,111I,I ISauk at or belore. the expiraiionol I'u\\l'rs \V I'rills.ll'; VVPeatwd : II Hall I'.arnl; :Shed ,*. II Ui'1': H'O( mils lial Coinlur: .")" .' 1

said. sixu I day>. &. Cu0' 2 Preluu C Inr sale' byNov .
"f iuilw.Iul' ) Lamliiii I !; and C. S. TO.MLl.NJsO.N.: : 1 't 1y '
the entire 3 liy
//1 {. s'ihnlwis hi\'til; pun h ised! JOHN PAUKIIILL, C'ash'r.Iec'4 (1'.Il.ltI"I'k C I'lIlIulI 11 : I".u KAY.MO.NI: ) A ALLISON.: 5 ; f"

: a \Villinn,% \IV.ibo.'V\ .''. al h.s \\.ll klit 14nk : 49-A! I'YIII' W Platt W ._--- -- .-- -- .1'( ill I 1.1 I .J.. i 1 (h
---- ,
1t'1t.1I' .
fl .1",1)
.,,1 .. .'II I .U BinibriU''Oi I i will lull nn* ...MM'11 I 1 Ilt.uu'u"-ninplel" a t'ort. I -nulls- -.ilUr\ dui, I ,hill apply' to h.' hniio'. hI.fll' (IlulIlIl.yV 11111.-\: (''NAI. "'r.ollil 1\\" \11'1' | I'.. a ,,/ \.
vilX :n"
"Hv. i Pill .
llItytark
i r 3 Roach J +
:
pil'ili! T"i HlII.lall t; I Ht.
he
'II I
tin', : ; C.iiull. :
'
\ fault I. iniinyi.thi ( ;
; a' r Conn 5'l' U.K.Spirm
/l.n111'1'' I?? JuU'i'td I'the JOHNSON: l.avfifl
'VU' "Is, 'Jro IK- itunJell I' IFItice > EHIIH.'FOHII: ( : | |{ | A
.it 1Wirfile's W
n ni lull, limn ihu' estatenlJ.i lids M.,,.'k.nl I I. th
nl-c-n.II'U' IIIMUIS-IMI
( Hall I
LeliMso n
lUnlirie I : fur (
!
hi' nihlin, > L.iW ;
'
i.n-el;' pl'il"<-s I'lu-v I ..d "hi' hprtu1 Raudulpl, II 2Itener "" 1".111.1"1'1\0"( | | in tin-.i.u-t| i c ui ;
a.I.I\\'II'' IP hlPpy to s.nl Coiniiv' tie i. o 1111 .. IbefI.nodtnq 'j}
li'l. Si m, lilt\ tt, lie ol :3D( Hid! Ptnk alit' unit
Oil"ei Dale( \
iMiimi.: lleniy ;
'Uesdu.irdm.'lv U 11 II In ,' 1111111' nl( |l'lk
Uua's; md''nxrin 1 tlii'in" i C Ha'lIIl1l1tJ in ''
I' Fi Ims .t.ln\I wtl take due collie a inmid for sale lot .
.itii'iil i t,nil-II, 'ivn' t nl I wn all! : Irom but I ; O. t' lij) :Mr. !Hiiii.nl will tesiiU' 111 I I:1:
ei.truved t lo lln-n !'are. \ II C. AO.\ \1S, AIlm'r.p1":17 ltallllall P Havel W Bubnurin I.id.mii.
or Coltmlh: .U (try bo : 4liri ; ash or ( 'Mv paper' by .Mr.: Julin-oii ill Muuticlln ; .
Jiilni 7. A'nlifl; ,. !' bevel I D 41 KAVMONU & ALLISON.SALT. Ii '\ iu'un It.iiliniir ouiity, "' ''t )t tJII'I'I'I1SUN' 'Ill
; IH
M'm II. llnssctt.nnnbii1si Hchlt'ct.I'ck .Smalwto1JL, 2 -Nov- .. -""---- I'ike 11'iiiiiit*'. 141 ;
received! the appoint
HB sub.eriber ha* 1112! [ : BUI'u81)
Shield; l I': F South' I, ; I
:
I 'f. Gi July: I. L of Weijh Ml-ter for the City ol Apa IIAIID) T.J011 4O.N. il I II
inIK;
: : r1 nil-lit : Sluith ( to lIlItlfunl It jail :w a : : .. :. ( +
y
: retcived ,r\iM) pieces room paper ot"various l.ii'hutil' / i, sidieits A shar ol patronage Irdin hi, -iwctl g: SIIII'Il'r' \\' S 'tfk4kft SA("KS l.ivirpni.l! riri.imd Sit, nrVF'PP 'it '
t JUST for salo bvNov 1'1 il'lIlJill ;;cttt"r.il. All unjhiii4 promptly attended : 11 :Sault J < i ,11.11111"111" HUM I .tiding, iitim 'till'| | I ,NO. '1'. :\I'IUI'Iha" for'; ale u small\ in- .

; .t -.:> ".13 K ofL S C 1 1 ITT C:V' D 12::: NpJ : to. K.: J.O'CO.NNOU.: : f\alllllll'" G Il Hcult J U.llrsll.' Ir.nil( LlVi)'mil, lur. s I'| t.yNov ? viin'iol PII kll"., Kast: India, Preserves! Prune. .\ '
Hwl lJ ,
, TA Vl.i rll. Uol.MF.S\ : ,J- CO Aliiiniidl'iibi) 'rls Ac. AUi Y" A ,
-" .,. HAGS: HAVANA COl'FKKJlF : Jan G) 51 -- ------ --- ---- 'tae'ir A 'fOllii I. 1TI'VlrA ;< H 41 I I ii;" ,ipi-s, ItaiMn-, ticlauirtSlluesrt (
Prwca'cool'tneu'.Iluutatttl!
|
100 bbl Porto Uieu Sugar::!; ,"OU! SALC-J(1 ) c'a.k.f l Lime40.UOO 'fa) lur HV 'IIK suli c ril r- 'TI' if i'ivitn. |I'j !.III!" ( i (e It.iyI Ja.W. :: :3 ,

For sale on rea .onable termlor ca.h. ur city 1 feet uhilt-ptue LUIIILbl'r.I Taylor J C filer J Inun'l.Ind AP'la.htiId' \ a l.iife II..!'>'.IIII'I.I ill'irmenes &C.__ .- -- --- '-- t '

by UAYMO.NU A ALI IsOX. I Km.nreol. I:. WOOf Tay bur .I \\' 'fillllllalll! 11ThOlUp'UIl and I'K>VI.I.IS xIi ii h liny ollti |.ji* Iur FIAt5: :-.3.
paper, | 2 1\1 !HAVANA .
T.lfurtl J II '
.1.1 JV ash or f liy' pa i"Nov i .0 .
J2ON \ N'uu' II
Nov 22- Dec a I"1"
I ,, ALLISON '
\\'C"'IU III.I \\tall! It I : !NI" / .. KA VMlN'I: da ,H'I-I.' ..III' 'al'Ilp ., .:
.t direct from the :\1anuf.l'" G 1 ,hs bill II.VIS Wuulf"lk J --- --- -- ., \ '''
VI'nli'e A G w.iiniii d .
' Consignment, / 1..11.1 Wur r. .in 1'fa
large :
( tv
> sale \ '11'11"11111"1,111
: In do lur t!" Lr liS! \I' n n ired nn i
'
:* lurpfS- II MANLY.: 11'inLJ:': 1 I. \\:11111: Jt S .k., isi t 'I l .vet, i.lid RAt 'I 1 M pInr *nlt i l h,w I',Vov tin 'I oiiiiili* till ,,. '
'
lu
llcc9 '' York\
and Shoes 1ValiteeJ '\ 2 lii I.\\if.i J.mi" Irom Neu: 0:1iiiisii'unit
150 cases Jloot WIlI.lllli: A l' > r i.::1 K: ,t i. rs cnri IIMILNALAUGR : ; lust 111 'I\.II"'r" .f"}
2 do. |India Hul.IM r I5.'ots. and Shoes.For I!XF'S; ; CODFISH Verxa C JOiIN GOllUlI'( P. M. -- -- -- 'm .ui.l l'ir hl'\o''! \l'v' 'aldA'i.j l'

sale! cheap fur cash el: N'i 15' Water-strut, 11)0 5 ilo Superior! CaH'r.lih| 01.:11:1'0C.I'I' : : Mnek i)( ProMsinns, ftroiirii's; DOIHJk:, Ko.IU\; ;10v.ili I.t. ',;' .
.
by H. 1 r.l.lISO\: : a P.nllleil\ Snutt Florida) Hotel." and Paint Oil, (:nrdac, Spi rm Oil, JinVO ::1 -- .. -- .
-- -
Dee 13.47 B. '<"..-IWI'-- _S._ ._ 20 American Ci,at-, '>i i cMiti ninent,, yibscnbcr! )having, ; talon llu large and' ('andli's, &r. r rclscd! by I 1,10' .unval' and, lor : M. In1V'Ibasrcitvcdprr: late am : ry''t. .
-- low for c.'vli.: bv The ca-li :.Ni'. U ctrl, 'tit it, by, -
tll' j
for at
for JOHN
landing!:: and : bv. ale chop r'a-III1i&LI.f '
now Itfll inmmoliiiiis, IIOl'SK I I I :, li
Biggiiig; and Uopc.t UecO li'; TAVLOIl, IIOLMP.S( : : A CO .*I .,B.* :IIj'ldlll) ) f-ni", 1Siall\ Iilk"rh'"l'' 11"y.. I U.KLI.ISON( ;J.: KOPI'.y.: :: ifI I di.en i' tin ksUljM. : l
the 'ali n id din
lot Irri
)H'zint, WU:. lhat hiI' linw pnpalid : ; ; lbCheese\ : rIC
l\l'11Ull.y
ftPincns -up quality :., BIII.SIn,\ Y ALK > |lie will, "I.d""v..r. aI> all limn Umdd lo lh' (moil PI'I'II: \17Itciuly 1
ny ---- luc'.91kt f
-- bartl.l.
75 COILS R: .1e: It"pe! 20 basket. Champaisne( in fill and f.ts nf his Kliesu, Hut hi. Im'isr' will In' "ill .itnndiiliy -' -" --- 1 ; C :iHtor : .

j on nl1l''I"inlll: l.in.lma. ir"in Brt2) Fm r/v, li'co.rT.ULUll salt' \i dozen OH 1 Madeira in ravi, I M-rvjn's. I His orA IH.I.I: nil limes will In- J.llf'I'IIl',1' : Made Clothing.HAMILTON' IS ..till ISeer. jin''O. -- t1Util'

low bv UOL.MCS A 1 19 do ( itdd Sherry do with ctrry (kl'd"'Y| ,t..I..un'IY allniils\ : )bisHAIt, uiihht'ite ), l.an,11I11I1 -- --- '
41 .\. ( 0. have bury i.n
Nov5! Claret do VV i ,". and l.j.iii.irs, i.I"lld.. S'l AHLK will he'i.ndtit : ( .
-- -- -- J do\
1
----- < Irom thou mamilai'
--- -- >PK. for 'nleby .OfK Spam-b Sejars in half ftr.'Jr boxes '' 'li-d l.y a (':\11111 and umnnve' hnviii lie h.Pe., rereivin?? tIerrhandlre. lauded on tn! ;;
COILS IkM HALE !U ) 20 hat 1111.1'11111111'11111"11111.1' and ii vtrll\ idndmudlouse in. !.New York, a most .psi hdid assortinent tit' + Ill. C"tlon'

50 1'0'\\1\: : KIN(J$, I.F.VAUo : 10,0'w' ) Principe! do do l.y, lo mt-iit d :han: ol j Public' p.ilinn.ii.: ory\A'liiliT ( ClulhniL, rmi-islm in part ut111uc 111'harvr, In" .l liin,! ,ni ; In the undersi/neil, mustii t t+ ,

. a general) assortment of Dry Goods, Groceries 10 bids Kondori: (;iin \\'tlluim .''<(/di. anti blot k gnat's IMIT Jinb 1\\ rII'rl'r'l: | I.ii- lal.I'III,11' within twit d.iy alter II li landed, or +

I Hardware, Crockery! tic.Nov 100 r1'3111wfIIl'pillg' parr Marianna, may 9.1..37. Im (InrJii'tiITV I :: 1l..k,. drab and, mix loth Overioali heimni-rs eon i:.(nee< lln-retil \\111| he rhar;:tjviihunaddiiioi.il
do
42 50 do Foolscap ibIllue : xharl't4e l I".r every :i4:!! hours
rood HMI Jh..I'HI mint lulu >
& 11'A\'I': II-A Mnbair and i
fir 'tdr t bv ; .
lift do Post! do IL MAVLV.iti \vhocan cmf well mnieiniedlo! whom a liir I i <"inilelisdlinn blkdaliai, : laret, ::r.I.fllr..k; .\. tln>s Coati .bl'r'al 1t'r.t,1 all \ .-.,..1. I> mi! ut the \harve,

Cider.Qf Dec 9 t .H \ willi... IflVen W ;NFloriilian < .. A large: assiirtllienl ol I.U 'III '". CIMUI-H n..1 IIIdarlII:: :( or rtceiTin;': cargo:; will be charge I

fromchr W. COTTON GIN: fit I ll.e Ilium. l.'fhe u will publish the al U.\e Im threInrward liliie 1.1011'11 and Ixnvy ca.,. 1'0.1111.11..1.011. 'j'i [,111"f' d.iv. .
| HOLS Uefiiied Cider landing; I SUPKUIOK Led a'eil plal-, aerkk'! and\ theaii bunt to miII!ia .'Idell. I'Iur1stud Pliui|: katmetl dDouble I.< N; OLIt P., BHOOK8 A CO.IIAUKISON '
pnl- |
make, fill Saw ; 'rr
H. Turner and for ale bv CoV -- ) & KAM'.Y.WILLIAM : ,
,lam Vest of sljle
: lOanuf.t'lurcr' by bn'a,t ALLISON.: jrue
50 UAYMOXU & sale at the Furniture 'are lionise.ON ; ( POHTF.K.
Dec 30 (' H MA.1.YToliac'co. 1 : tO pll, .H-f till' IllOst |/'aI101II1U% I.
Uec9 1 __ KOLB&. :\1'\' Y.
HODGK\ ,
BACON' ill ahundahceI.nleh
;
|7 I
1. LAUD and WHISKKY,-Landing per : si.tiuj of elegant| Side Hoards, tin'eaus, muslin K'l'-b.tm(' !: and ralieo Mutts:;: I:. WOOD. 4:'

from New- )rleans, and for ale low Cases Tables, Silk, IIIl'fllilJlIollIlIl'l I and ruttiiii under fchirts and 1) K. ponu,
brig Emr'V.; "11"lr'i.-ill1l1" brand Trt.ar.. Wardrobes, Ire.ins Serret.irjf Ciluiibu4) Co.a ,
; A.1.1
ALLISON. vnpenor
UAYMO.NU & : *. 1lf'l'ein'.1 by 1..1' amval.dlrel.t dr.i: frs
forca-h. 5BOXHS ,\ nlis II.IJI' lit i.rid tor oIk"o\l (I..d.tf'arJi. ( 'hair'' i<
i '
Iit'i'ItNl'I'tlltl
ret-nvedon :Nov i'O!!)
and! fur cheapfor Stork ,u'pendrr' gluvu:+l bindkerrlneftolljrml ArII"rll: ,
s 1 Nov 2941Valuable! bv TAYLOU, HOLMKS( : .v co from the inaiiufartureri, aH ( | - -- I
-
:31 uaterMnU cash. at No.: 15 Waler..lrl'd. bvU. a lnnnwhith
>( Properly for Sale. Dec 3 ) 50 ELLISON', irB. they now ofler tor ale! \\liolesale I or mall: ( : .';, I

r|' liE .Subscnberi aientiItClark & A''- G. KOI'KS.: corner of f omrneree and Centre street, 1r

No. 3, in Block C, seo.n.J range, front.n: ? on 1 erlsoii'sC! Steel SAW GINS. Sampk Arc Apalafhicolt, j jail 6 ___ 51 H1NGHAM! : KF.LHAM: A ('0. ill :Xi-tutc &
LOT examine tin 13-17 r.i
strict Apuacbicola -
li Mater ,
l' '-!reE'l. at our jmee. Planters are invited to building; No. ,

Lot No U, in Work C secun-l.3 Range!: fronting! on tarn. UAYMO.NU; LLISON. lclti" C oon(., Saddler)' \Varr.JTST have locale, al the (urea prices a laraiM.rtinnit >> .

Market-street: bin/: rear of NJ of Furintuie. vii : '
Lot :\0. I, in Block 311, corner of Centre and :Manuliastreeu ;- :\ov 22-12 1 art- now fi'eivmt; t>v tli- I late arrivals Irr.rnNrw received! on roii I.tt
-4. I IX WHKKS: alter date application will be ma'1 WE' Vorlf, a yen"ral) stock of (' Uol. k ult.1J t lle\ Ilrtdlrtlartwvalra. &.e.jiiMi : ,e i ;: do large nJflxi.inU., .mall) Jo, dress!

L"t No 3, in Block 30. froutmj on Masnolia-nrcft'. f. lolhe lion A. K. Allison Jill!.'" if Pr rCuunry ) the ...M-asoa vu 1 : 51 IFA t 1bl.'fuN t t. CO. t.irn-s, vinall. nutch dining/ (ahI.-., m tit
1,1', I.urral.Iur..ath. ihoyaiiv: : F
i
3, Court, lor Letters r.J' Adminisira'ioti n 1'10 Pry 61'.1.; hardware cu'UtylUts do. Grt--
toilet iP
Lot No I, in B'; : \ I i'nmkdo' rlmder >Und>,
i, fronuii;; on Pme-.trett.a :;rwJrrtty GEO. L MIUDLKBUOOKNov : aril I ,lavswara i'un i.'jc'1 r.i'd I;
,. .. ut 11HBLK *\ '',",!!*. Hale flop, all of ilo.! fine dining; tables, toilet +
a Si ). a 1'1.-r'I! "ntl'f AMILTO.N A' ( 0. have a roniitnmenl; or round door lU, Zrteian; vl:
4. II ,. aI -- -- il ))1' h will* .oU at a .mill ailviu'' lor i ash tar sip.pr0rd It I I Jlar/JIlI'hl"* and Hani'-is for one i>r iwo horiu4 do, "a.1t lands. 'bed-tead and mattra,.ve,., c()U.rnoi .

r. No a:J \IACKERr.L: J J'I'I rt"ttl'i'ei and |1I.\I\t\SI'| \ \ N& RANIY4'al4rhinla : will .killextremely \ wash-taiidt, large muht'irany; hair tuar
.. Vu. : piper( ,l.- iiitb 1lte: t sty Ic, hih they ) inal.o) ;:iiiv
f : I I. srs,
lU Ceddr-'t, being! rear f O Nov }I" 41 jmFurniture. do haIr'Fu..h ?'
.) fir itle byNov low fir ra-h. inn <; 51 1 I 1 II bir-' arm do, x hole French ,
of : of a part, or lJf t the w hale of the a- R 1 L S CHITTF.VHF.N'TO -1 __ -_-_ r
1 for i!rlm :>a c U HAKIIV. y U' r H -- d" ." u! id vaiiuu patterns, fancy chairs

t-\lppIYI" Aj-nt K of the Prooric'or IM'NT. I .. l..u )hiunahl lint: f1'lr-t' <'>'. eane M ut do n-roll'd( vat do, .rolV! ..eatr.ci %(

Jan 051 IVa iHURHAU.S hadd-oinfly! finished and of a lo rluldien'* dining: 1111. rotling;; do, hold r
:
------ 1 BRICK ST0R6on 11 ( ;>nn '
MackerelJ.VMF ; A threeHorv UKT rl'tf'IVI't, a large: lot rf the| rr.nt failliuaat,1. .. ,'fnlrt'ILt.! .. ..t...
PBI.S. rotate;; 5G do. N'o. 3 t Apply to kupt-nor style, just received on couMgnmfcnt. J I d'i, I. Mikni'!;: :gliss ., ,
Ifin 11 j'1'ur ( E
street. Cip"
ter I :
i Jt received on n.i.nml'nt and for kale! RAYMOND .t ALLI ON. For kie! low by 1" I 1101' !!n aa :U..I'"ltn'ltt' fir 'i..t.i.I... V"'n i
.'
I 10i
1 Jiw by TAYInB.: HOLMKS &. CO '. ... .1-t"". Jw R1 TAYLOH. HOLMK9: ) *. CO jr. Ij; IIAV.IJ l !r.

"iI' r. RFI ..I.It

I,

II I I
t
t:pIr-
.
IiiI '- .- iT1 -, *-!!. il u., Vi. Itllli'l' I- ol in.it SI I l'b, I ) 11"1"" .1.l ,Iii ,, -
/ \ iii. 1 1i
.
ii I.
,\1. 'l ,
,. hlo" I'll *. j l ; 1 Iu' .1. 'I ,ql IIii.w I I > .
S Uu o.1. i I l.iI I .
I.I I 1' ,
lniilil'U III
ul nuii'i oil I
a, IH ill in 11 1 I I' ,
; : I"
4 r.' lir Mibs 'nh't, I, ,i. pi .irrvp.l.itlino'.l' pli" 1.11 Jiq \"r.L 'I. I..L 1'MIii IHrvi. 1i u ii- \ 1! I j '.: 'ld.'f.1 ilf .t,1inn /. .'. \ mils rc.pi, ..1111'J.' ., ,!. 'I'( \\ 1 is.-'II.I" Uilt. iii..i'.u. iii 1.(' ,,.l' ..1", I. I lilt kl1111'1 ,_ i" 5 i,
.
P 1'1 I I 1"10 11,1I...I'l Ol l.lpll' nr ': "his- | .,/| nl ;:1. 'In'art I' s-s S I
III' : "
I > .
I. 'j, \, .dl.i i 11' .
y. i I II' \ Ill': t i... ., ." '1" I.' I ." ,iv: .ny wile 1:1.1..1; 11 I I'
'.1c. -_. -_ .. -.----- '. .' .1 1 < u H 1 "-, il-u, : I' i II' ,
I ; i I' .'I t ..I' I .i.' I "'" II'' J' I' I ji ." ,I. 'Hi'. 1 1.1,01 hit "ll.l, I I I. S

:',111,1.1'I; I .IU&. .J. H. :S.iS."tb i iI huh' .' .. t< i- "iiiv a .10'i m .. i iiSH "t,' 1.,1.1 .t.1 i li- '.1.11.' IIIII 1'1'1' '.Illl ,ill 1.1 IV..L' Mllll'tfll t..ltlii't' ) ..'IK. 1,1 I. 1,1"I". 1. C I, I I. .
\ i I" 'ill- .1"1. ,
r : -ili..ii"ii Itible nl tit'.thih Aloil 1.11' ) /Ii suii, .
ill Vi I
ii.iiie. Mil
rfiKSi .1 ) .
oi u tin n. U. .1 Illl
JSnpi Him' I n' !i I II UsI' ,\ ',lnt A >ih> 'ii.oli. l tii* b/un I 'I'l. mj tt ,11'.1'. I'lIViets' ibe ,itiIi'ltIii'' it i ib 1. (111, |I" I', ., |
| Ilo in 'In, .' r 1 .Ii, I I' > e she t.ttliI .11\ \1 u 1"
II.\ Itiesi'sie i is i II.dl. i /
t too i C"III'n.
,. i, n .II'flh I "lllo1 11"I.d. "I : .
....blind I l. I small dici ku.i! whit'- "ililn I ( lite iiil lloltli ,
>''r ped an ; 1"1 s e \ i h t
I I _.. .1 1 1.V: Il I. Si l 'HPmlss\ on on p i''t| ,11.1h'"I. i Ul .t.:t .I II .' .M :d I* I H'V. ..I 1 tii tilHI 1 1I I ,|li il I i in,.c : 1.11".1 tilt ,f i'i, I ( Il., : td" i I t" 1'11,1 "
I 1"ii 'm-i.hiis, 1 1A .. ., I 111 :, !- ih' (II'1.II'r.I': (sin j I' i94 l 1 in 1"1"1 I ." Mj"in il .n t llpo.l'i I 1 "Ml I.' IIf.I ...III"i.'I I .f' .i.ikiii.! i 1\ (painllid. heiln t i\--(11.I'I. i.lil. I 'I I,'I In .11 liI') ". I In. ,'tn ti; i i.t.d t.,1 'in. I Ijm i II,., .,
I '|*,ii'i" tu'i -h |I.* ,in.sfn| in lid 1111,11 l Iii., ll lo
Mi.IlleKI'.rhliI .' II |, ,
0/.1 I It i m I .' ii j niIII .. ii i o u.i me mibieii' e (ItIllicit us limner II .e. I \\11 i.ny, .10 I thai' Im I. "h.111 I.Uf I ILl"| /1 .,'
1 .\ .p i i. I iis.ortiiii til ol I iii'-cit.ti t i N ntidVi/tu's! ; I >.- ,!';, I KIT.: :.T) 'l 1'\1 e.j 11 i.leie.l luu he, I II.. I. /.110: I 1)1"11"11'\| li.l III I iillle .
10 ushe ) (
il I.i.ii lin in. "f i
Vi
0 II .1 HI, .1. 11"11.,1I : 1\' 1'1 I eIJIII"
't I l'i ul putifiii an,I "ilk lio.e .. --. .- ---- ', i .V.I..' J ,I'lii'U'' e, l.iUt .I(11. Ibi n.in ll. 1111.11.l In 1 it slt-| nl' all (I,iM, .1\| .,
.y 1, Ai il pioi II'a : uii 'i IIL\:
,J., I hlli..11! -iih- Miildlu: District of (1'iornl.i .,.I' -Vr ,, III I ,\4 ic oi ..omPIn tbe I lond .? Itiii.l. I 1' i.i Idl.1| I"" 1111| I'd' | '|ti .
"1,1 on I I' i- vi I ,
1oi
' I 11! ,' nail, I .'ol.it >'I I ,t.ci'.i.'I ". ii "fII."o frinn Itr. I: li I'- rL / .I.li-r/// l,, 1.1' p'I'J'i '" lion" ,11 -i n i :-i- i > .1(
f I ol I"r '
"IIII'1
I'h! -.1 "Hi. I f.r, I 11 ties ,It."'."- Jo'in'! 'l I". \IIIt: 1 Pranklm Siip-'nor i lr .1.:I i I ..it ,I. .i ,0\' ."td',.'l.'ii tt.I i In.I.I'it. w'f..rII 1 .i" 1'iiKv.r, I'"ndo, In''01'1 ,I..i', Jut ut I IJ ItIc. | nt II. -'IItl,1' >).1. 'H.. in ,111 is. 'II 11 I i is I Ii( ? I
; ) i leiol l 'n i n
I c' il t'l I'
,
I II ., a ii''\ artii' le, '-ir )15 ill i1rps-"s il' .1' I. I 1'1. Ull, ,t.H. !
ctip" AiTil AIi u ii I
v | roirt, I U"'I' ','ist l I""'i a m i' ,m in p 'i ,nMtiesii'ljee l "t'c.ri t -, I 1'\ :1'ILl'' ..c m / i lit \niii ilmi' 11.111".11'1 |/t"|". i. I ifl
I I > k b ml! "'i 1' :lit'I.Hi i-vry. ileof:tiptiiiiiIt J.iS! T. Nil.svm .ur' r I fl! -n- : '11'11.1':1.I I : "h,) 1 .It.iioliMn" a, ,i' K.li..I. ,* .. k in' ilJi'hi' f- h"- b.', h .. \ 1111, liii i ii'l 1. ii 1 I :t h"I ;-I'D III ll.'ll lldl| Illll' I I.V .I.ml I. I. l \ )

I i li,'hly embiotiifr.1 I d r:'It"1 hditls\ t ''-"'? l tI to % In.r, n.il? I III'' I..,line; ;1.yI'\ | l'i" I I Al.fph"lnIIJtJ. hiieb'-n I ) .ii'i'u<' ten .ll'l I .nt-i-icrd I |tibii l Ill I ( .1.1..1.jo.l % littflthIiie( lieu tu1 I '. llil.. "hill 11 i>iii .Iif lull. K. in, I II;'. Itut| ; ;.,

T'enh I I'. p 'll'Mlll! sIl.llxU t tli'W ]f'IIPrtl1 I 'IS. \d I I'" .\cI, I "I I ,;.) ( cure I '/.i le\v \%'ldiI'\ ,tieir I. -C I 11IC nUnlv' a. 01,11.|"....bl., :.11"11' I I.) U.! ,1,1.1-1 l I J"'I'| I I| -Ii ii.1| .1|| 1,1.,1,1), In in. ,:: I"i I ( ,
rot 'I'll i fliti ibf kldliitis ilt\1
I all! )lie in-eii.-tL'l I .
t
Tlr' ) ; tri e i omplamis : ij.i '
t n
I I 'loll .1 I I. ,1"1"II.I' ,11 hlrl'l1",1'.1 \ rc"n'l 1Ic.1 I u a fro.-.1 ,'I .11. 1111"1" : J'il' /'. l>itii-l tn.'v fntltlilf, ,, I''
I'mi-J : iti 'itt iro\c< tin1 ol ihf ,iviitit. .11.1 l .Hmc nl/ I/l. rfni'il / liuii \! l "I lli .e in poll. I ff t ol i im | .
ini.
II 1"IIIIn al < I'ci I on uiio iremiji'i' n iii \ I"II. ; 1.1. ,
.'
\ I l.a.'ii"b.i's; : thud, Ilinttitlillli. S. O Jil | -<.i'l i I Vi i 1".11. .n| i ll ll, lui '
aI', I J l i'I.| ,
I Ih \Ill
'in \1
l'i | : nil ; ) oI..IIol lilelm .i> i MPkti: ..iim.n. .' po on "' \i I. 11.1 r.l.| -; i
I iftli' tici1iv' .111:11' NALr/CLL I t) "ollidll. I'l. Pe,PI- .-nn in s ion incileiii.ol 'I"IiC, xi 01 in*.. !by ci.lodv'ii' ill
; \ -:, '.\' i i i'l i o LiinMDJ I on b > iid ihe II"1"1' 'I.I ; iii t It.| i, ,
: I'II'
apsI'd.e Dco-J I l"i Auys lor pliT. le-.el. Milb- lino- in e-i'i'e, i I. l iViiiiliifuiiu 1 'tins inotiih hale .1 1..1 11' il' gut iii oukr. 'I hI,1'.llIoll ilu hiii\ ( h.4 the siimv! iiMittr to wlntb t, lit-., tI.ttthhutte ", ; i iI
'11."l i ,: k. lid, '.llilie' thle.'id' 1111,11,1"1,1, I I.M'i' I f'lb \ .,', I i il- .isthiiia find n li u
"iln., ion l ( f ti 1 solar' it by .
," "-- - -- -- o iiieni u ill p-nodi l ) vvi.coiu. UKuirm' "nV risk" 111c oiii.uy 1111' > / III"I' 'lII'1 ,ili I | ,
"
A li.1'11, II, "' '"IIlro.-. fo.it, clotbs) !i. ttt 'Lv ben level, oi hum' t i ,, .. !.,1 '
P.III ToLtl Persons I'Mi'i.i; ,ID .e i or to .1 'O.JI"I111 HP, should l"hl' 11',11. ne. is in leasing; 1'1101"I i ; If 1"11 1n ivbi'i' : M" .
)
J ,
Im'n sinll nl' nell desinplK! I n : I ( iiil- ill nt'ti.sionvlui" h ,
L'.ill -
lifl.1 I ii
:
I Ittir i'11-iaiil a
by mi--nit.1; ',' so "'! tt" tlie.e pills i.ein w,1 lll "lwrUI\ \ II1 11.11"1 IIMIII'
. :Nik lu-i ih" riistJinmry' ii"ti ;i S-nrv H'nnI 'II 1 Ih | .j
vi ,
ON Thr(1 I .h ,1 II I 'nceil, a dtni't ..in1' | llullHI'.s. )"ttst (III ( llllll I'IMII'! I '. i, ,. '
ill- |
I ti1, A *|,luidid t I ii3M.itii.t-m,I ol bonnet, andcnp I j I nbloii1tiy I Usililin! with iir.iniie I'ront, anil.l'irc. ,f.- \'II'I\' .nil Inlllll.IIllt'I, "I'.r Yl'1 anv. ti'le 11111) 1", "I"| \ "
: : 1r< J.P. :M i I J IA\Vk IS.; tPls.tlll fuel r. If I V ::1,1' ,
t I these .1 Piters ', lj.t /J'lUu "
Miiie.'o I pills
I ; 1 1. |
I 1"1"\
n', ri' h UI H< P. loi .Ni>.1, \VaUrlm.l.. Apply toi 0h' 11 I 111'01 I these tIle, I hi .
r\\,: 1'ri'ii' h nrtilii i.III"I''I'i iII ( .1. lion of 1 them tlkI o,'P, 11,.U' \,11111 I i ihe ..fl Hitntfl nf I ii Her fitch/ ,,' c himltil I ("> riir,, Iil ITI'Ito 0 i-i1. Ilill\! i II.|,, )1",1"1"lltl ,,,
" ,, /,111. 'ni_ milch' .''I | -i i ku' "... Ii islio,, >n 1 1 l1 I t I "Ii II' 'I. )biiil' d li'rl' 1 I' I I.v t II"|,
:, T. all lolo I inlini prl\'I'1 kll. 11.11 I'. lie \ IMIit /t j lot. 1111"
: liituifiliiit
4 pie s mu.ip.iito ; (kt"I)1, i .V.K17| :! :P.t by tin u.< HI I'l rlflg III. tiln, ttj Ibe funds .. !lii ii| 5lttuilI.uth <
i Huh ol
: ( t
lIe.I"'I.k| .; I.I i ri- :IM njnli 1..1 ,
Ml iikcisrasbioiiable __ ___ p .lh' .dl. en", ii. I t l.:HIDi'irSir i i. f 'I
a "lil" 11.1' ( .lllld. ,'IId li ,
taut 1 t ;::1.I .''I li..I, In, I .Ih '" .1.1. s ji.e' oi i ; Mi'li.'' : 1'111'11"11|'|) li |> '
i fin -iiL, nnI 1 palm kal h.t .\', Not '. .111,1"1 1.0. I 1 i I I I I I ( seiTI.il I .IPJirsu t sallow: iloinlnd o.b: i ; .
I !:01'I", Iltql'l 1 wiili h b.o. 11(, 1/11, .1 i nil iia.t I ll lid. 0.1 nl 1.1' dis.is hal'I'I"1 1111..01' I'll:: "I.U I I 1]i'' M I' j _

A ""1,101/01', n'"II""f'l, h and! ( i"'II1II".lfuIII'" t :, | 1S I JtJST p-iTivi-il!, ali I i H HUM" Intiilins, from ih") slnp |I' are piol I ic.'I.t I l'i' 1.1"1 I Is "llill'nr hllt'I'r. in ilie |"\.pcp.ia tiiiil l I 11'1 1"1'111'', .n.l ol t I,nc, '1 be n.e ol r., .'( pill, lot., I 11'1I"I\ I lId"I", r.t l.

, ( \ l.li :,' lot' ol bLlik (biiokj ) S 1 1 ,'r. .ilifLTi- '|iituiiity up piniiel 'In"us, oililfoiont .11 ,"I" xiveiliest' I'III"II"I'II"I\I I ',, t tn \ so, scViH'ly, 'lli.t..! I h.hjl"I,1\ ,1"'I'.lil.I ot I'l'il'lo, 1II'IIjll'1: I of ,sili, i lln Din, cij'ii,das, :,,1,11', (

1 H'/II"'II"I"/ 1 I 1111'1111. .AUo a 'ijinntiiy, nl, V"I"li.1! bl n ; lo IM-vi iili, > I 11" Il.t I ihn't.' li.l.pikm liny penn' .mem hl"11, flll I tl,' I..t5 t. I 1tIII"! ; / 11111111'1 in ,ibe t plot| ;inos it the, .1( ,,1", ( 111

Inled! ubne/, 'and, u /bind ruing : 'rS slilKU-ri, .lll'l\ 1'llle"1; .ct v.isln'H l/i.'l| I Vlilli (Prell, li :. in Hi in-;.ic.i' o.: IIMI t'lh.a. beuu :.ulvisc'l bv (.I'"I\.1' \ toll }) OllII- i ,1.:1101111/1110: / (dual's be i ", I 11' in t .

1'.1 I MCII.li ; p pi : il.ivAll ui.i lo iDnuk-r., I 1,1'; :.,11",1 1" 1,1; ,',i.li be a 10.1, Inu' tlie t i In .;li IlII1"1'/ l lr. I'}b,/i.ht'l I. leine I ban i;oln liuleil lo do t' t t\o, 1 II I 111 .' l'i it'i I I'ill"I';! (, ,.
m I all \11 J. I'. Peiers Al I I 1) LblllDY PATTILLOI'ttiitt for Ibis mosi' dis nd Kni'Me
it'ssiii'T i
i I h. I I'tg'lihli ,
, "' \ "I 'lot' of) "X'I'.I i In r'I, /.1"1, | ; t klnli'SI'o .Ij.i. I ft/' "I. |1"lc.1 ;as t ht mVi n oi 1'm : 1'"l'a 11'I.|. 1
," lilt1 :IN ih, ilisiitu-i ,
/IMS" and bal 'ilm foI'IIIIIII| : : 1 Apda'hi"t, 0:1 '!';,1":7.' : :' rnur .sY/mw'ier'"' l'I"'I.r, 101' I.! t'me' ul" I Dy.pep.M } nl f (P l/lli f'1 Dr. Thinnm nf''t I'"',itli ntn I ; pi M.111 I 1lt'1'| hi":: t n .
All 'I ind, Liver o "1,1 i, IhJI,: .1 siiihi' 'lent un.irnt"C ; ')>iti 111'"I.tll'l., II'1..1 I I"" .\.11011'1"10'' m |II"| ,
i 11.,1111 (ill. CIO k'M I ) dlii I .I3'- Walt | II' / 1/i./ nf / >tiiaiiivl I .1 \/"f? n) (ii"',1/I. InM' 1
I" ,,
Ii \\'ood II tin. tin iviic I Ii in tbos > vvi.lnn/' b HIUH t/tit' ('ulumliKt; M"il l t I II plop'io.o ail l ..In-i '\allh::! pilliv i ?,
,
>riri; IVVfl I'm/iriihr, ; 11.11 I i
'hn. ,
i \\"iI'IIh.cI' n fill:, i/i "'" Unl1"I..I. 11Vhdl nO..1. piri \ltl'all.dllfhl'11"1' : I. allln" ;ifd! u lilt II., ('f'I'II.1' ;t Ioi. .,., r"II) .. I'',l i) ,

: \\11.n 'iadl tin' i'bi.iisI.fili's : j VI r: .njIllh"r1llvl11 I I t I ,! pracii.c I | 01'ni t i.e- not alln h, ) !, ; I heir, hir, ,-Kit': loseil" is ihe puce(" 1,1'11h Yl'l will I Li, i,11 \ lttii" ei en' i lesi I lib I! \:11 II I I urnnip. !
oIIh. ) : by re nl Mini, ol, 0' ol ,' PatiutVi'v'eiable .nl IIHilCI Id\ : :
M. 1,11..1. !
t please I r wlli"II' In'.u.ti.i,
l" ,' "ii 01 i an.i i II n'n's bc--l .bos tnade,' to (,1',1'I' \ I a \, :l' h."la. Ii' 'C diseases.Dr. t fil. :
An .I'4' ir in mo i l I" ., I'.n.'li: }h i violt:,! Jtw try, consistn >I lr. Nt l Iliinr. Will. r"'si II"I""t' ,tliirIt t I n ivm been ,' I 11" il'-d' t iltth ler Ih' ino.i Aleiluin I p S IIl:'dl"I'I el I lepaiii I i ..rL'linfiil tl nil tilt1 (;lie wl.lib In I'OIV' nl.ns. ; to, I.1 I a

'in )1"1'1,1 ''I.NS t'n i i I. i eti t i I iliMI' 'l'n'I"1 Illh) pin 'ii.eilUnll | .\tuu"ri m a'il I .'linp: m 1.1".1 pmlcssois, \ cimnhi (!.t. .\\'fil .Vi l 1"/:I and "be was i tiled, in I t ttt ll' ln.il. li.iii'. i let I I. j
I"i 1'11 1"1 cti'-d his > the Sou' b 11'1'I'I' civ \ p pn" t noutued Hot 1 ,ly in ,.i..l ,
i on : an.11 mci ,' I I's :H7 S J ili 'p' P'h'rSlr I \\ih .etui ilnee
I' 11"IIIIII": i I i u 1"1)0'11. ----. ---- di.e'iso. .,11'in" mo-i' .1.11' i I hI H-'er 1"\11, UI. III :via;I II haie in" one' Ih"t tilt" soliilely' ,itnpiissiblt( by i'|",'y 1'1111' 1"1; t tI lis.

'lo 1 ks.indeleiy, 'IIllIt le 11111"1"\1.,1\.1", line ler< bi'iiselfII i| .I o in L'e on n,iiureol panels Y' II \II'.h'II'I .I"IIII, I PII" II.INX roil I si: til li,, .
p. | I'lii \Jnilul I oi' 11tI I by \ il ntnl i u, has imii'hI 1111/
: .i r1' belicil| me ely ble, ,il.s I'oe.s' ,
;
/\ ,IcM-eMia t f nle..lil,( pi.tolilio.il SHI: t lo-lit) 11' h "j"ltC' \.IL'j'U.I. : ,1"J.h'I "4 I 1/. id.Mi II"ir II 't Inn i i ics, I tliinii 111'1', 1 Mill .' 111i' | inu' I.n.\ :I i 11,1! .| |tat"ti ipili ,
%' mil-i', Ite: violins ''( b; Pnes.l'V" PeterM I. n. r n. c ,p Mat I one 111'! pirid t 11' me 1"1 as 'ton .ptitkof 'lIri col' lie (Miaiksnl:' tliP, ii!;Iy, in ;1.0'. i ,tiL, |J" 'i, ,

(; II II Kui: 1 [ll'rJittri'i; <>/ Miriti.I'u his'I I InslilM'l l I 1.,1,ihee'ii.t if ob.iliii' i I disi'isps, blmiHHol \ leaving sonii.lhal'e"I'III'I.I,1 I ; Ig"I.no" keii| Inn I lo ,lake: I II' pill. |. in !lar'.c 'i".11 i Itt: ''. \o ?', ? 'lit, ,,:

All ibV: I No. 1 lit Lib-i.i'..nee. p i i,1.1| \'" ir lalubitniC'liciiie.; I 1".0't I I1 t.. II pi ssib'i' I be II I lUjiintd. 'I be.f ,
iv'ei i J pill nii
, si/ s ,1,111I''p"r i t i 1'1'.11 n l .
lli'I u-iliil! of sniil, DiM.-ict ilovvn( .ll'l sho'il.l ,; .
be ible
; "J
'.1 \ :1' : 1 box 0.1.\111 1.lll'l iljilll 1,1 krn.ii l'I'dlillll'I"'I' i Id.hl.i ) 1'11'11III'k '
; '$11"al1111, ,iium 'n's lil. Yor't, i in.enoi .111 i I obp onicioi.' lcl ion- titMilli AY.NK VV KLl.A.Mils..N / iy fir a 'IHHIH :
' t MMeiois iotni, 'ts.e. VMIJI i'b'mis ,'''nl'll'I'! t tA If If: 1VS: (IVi.i'f' Shut his exlnhitcl,: hU.I Ifw lam. "truly in i Is. Pil'-P, .".1 it-Ills. milling, : : io tl.etlis'iiuipy! : nl the ilista.p '|11.j n .

11'I '1,1"1111,1! ;a."J/II.I'Ii.i ul i n. II pliicd, n 1\oh.I| :! ., c.i.lo's : ui "";11111I\ tin ;S ipi'i ,lir fIJ'lrl ol f i .m'tlin!' l-1"l'rcI"1 I i1..hl"I;" enrli b'I' of ,tin* genuine 15 Thl nl.ovec.isf* ivis t mil* nf M-r e I liy.piptuanil l dose is liom J to ."'. .u lold n: to ,ihe i..1"1"1111" J'

'IIIJMOI' s'an I I. an, II I uaiiei.I '. "> "11'.1,1 ili j i :,il iri* III.I tin, .10 :a Dmnoinn pills will li ive a /.Le "i. ol lln', p opiioloi's si 1-S '( Lller.aI.II"I.: ; but iv-Meiitii"' inoveil! by the 1IIl'I"'I"f'lI.1)' dciii file pil.i' 'lis..|.t Hid I lu i.u,It, "" a :.

I Ih n' In M i I ,in I i fin' 1:1:t bi.ke, ," < ; .,1 'h,' ITaui'il :; .IIr', 1'1' Ih' i n ii ill nl t.r.iu .'.. | II .UP' o'l! the I ibi I. huill' .1" h"un the dliedioiisan use of two p.iiieN tit Mo'li'"!, J. 1'. PCTKKSALUXANDr.R but t 11' ". i nd m. I ifiispas I tl.e I na, uie a nl 1 1 tin i :a.f iu\: :',

t t < >v.I riys rii lit;' Itllh" 1 1 I'n.' rii l y ,m I 11, 111"- 'Iri li.till."n.' .ilh' Uin II, I ,11,11,1, a.-i' '>|i.ir,.M ilicin/ I II ntvisls t ,,.11.1,| Ilii i..a. FNq \\ashm-ion pine, lint inme li'bllsl, ol ol lillio.'l.i, j I., 1.1 if; :

, w ;Al nv 11 rum,1' ib'.l. 'u'llr"Illlo'l I ; ,hat lln' "O1.I'r: )1"1<, vtir.'iiiI : country ''I.u 111 nis will; bo b:ipplie.,1 at wwlc..all! oniiMsnn ('onn' y.ij.i.l iVtii l"v.peptiein.| I.ivei mice- bc-'in \I A Llo :3 t. ( nd ncrt'itsp to 4, oi fim i )>ulthfl i i\ ,'< .

: An .1' oruii'Mii oi' nn I b u'ir t! .{I.'i( too 'IP.lion$ I ti) PflII I iwi.i or l.t'i ev M, ''la.\II'; \ 1"1 IIII II .ible I t II ''I;, lion ul i. 1",1011' ;, by ih,' n.eot Ilnee boxesi will ('I.t! t
JVi In! "I i''", bjl !I.' I M t i .b!i .'i.i .UN I byu ,i' L"'II' "f .\pill lil'-ol' nn hi* :::1,1, I II' nl A 'l-'l.t' ', I'l c '1"11| I lu. of the! VIV .IC-| ,,1 btiv oil > I the \"' .I.1'.1' I"I, S : l.i.'..1el Hi .',pI'oi )pain) li' ill liii il' fnilbir.,'. I lbe.se pills snji.IMIfl.lsln'l ','

I i., ',' .1'1"1"1 -"' ,I. t.I.,1: I V ..it Hi', win I ,H \lt.ll i' n tluMi 1 I.* *"..ielMif l lIr. I'eieis' vev" v bl' m" .,in-*', Ibe .II!",. ibe h.I I | i "..vu.,,:.II.h'c"II"e' In.oUad omm. in : ilie lilt nenithe : si kllt'ss Mid 'lIul Iiit.i, t.t'uh} Illl i ..1niib'.s ',

l..r 1 .J' ,< I 'h'I ,!hNi14 II IiU1 i ,ill 1'11 "I \\j.. a !f t I- 1, 1'1 'el 1 I '"II..H i t ,iiij.! ni'JI b',' tvii 'li I b Mill be "le,> oil.lfn' I ly \lt\ln mi's, I lie h;nl PIIh siitleird' imii h "limn 111-4 a" i.nijli! I ibe :I'II'IIII' )I- n.n lotil' ; ibis |.owiii'r I It,i.j: ,

.5 hi.itt III,' t lu I >::II Iliii : i li I :.i i.! .Ulh vl'I .11 l V niltlli: 'if ,1:1: I 'supplied( an I I" I f'f I li.'iii at uliolesale, tit_t ilio I'npnc-, ainl nb "II"'lilelJ" lavnii,I II. '\ mti ,in, as I ibe I MUM, \I :I'I I
I .
oi' nt m.rtcr:' !
::" i ,11 -i HIT pin ; !Inl. ui.:l i I |b\
:0111'J.I ( .u'iv .'". i I. ''I'e 1 iioiii ur 'ni loiin ; .,1 nl in HIM 't, 'n.es. ( iII;' I' I X'.T/.I'LL! : ., .. .'. 11,11"0 )1.1111"1/:I lute ii lit icit', : ( i LII by pei.evcn'iii ulu ,
I ue'l ,
t." BS; 11"r.J.il"'I.) '! 1.1':1.: of ,"hnipli'JI! fir Iti' 'II 111 I .ln I > u'lsilni'i. 'nv .'f -h In1u Ill I violentliie Itrayy-l! .Iiti/irhi.z. ai'.eiided 111111111': ; bun 11'n'h., l t.. be ;as i as II' by l'jllk.I"I I I u ret 111'.1' 'I bey. ".'1odl"J"t lntt. '\ it Inn hI) or I- lii'i; ;

I'M-' I l.ikiti.| tifh ill! :a loli"I"f l ,il ill.ifN II Shirkin < > ,ilv n,"in ,iln- li'iiiM* ol' "II I h '0111 in h<* (J'ly oipil -- nut I .Litre butt.< 111"1,10",1111', I ,' .1'111'11'01 l ., and neicr tri\ t- ,'Iill., i.nless tbcbouels me UMmi.t .'

tni1 Ifniuii/ ,I ,"I of ., ,i, wil I In1 ('1"1',1 .i.ilill" \ .ii,'In, ol 1,01 enp e,1 I liy '11 I'1' 1111'"r,1, I l I Iin > \*Sl'RPSIAT; ) MVI-U: roMPLAI.\T.S. tIi'e in(pasi Millc'L'ev; ilie.11'1111, pn.p.i.enl: li' ;{i ;, !. n. vadvice umbelcd., 'ibil" nifiy' I 11-1., \ken bl. tic-imM' ill. li.i* :

i j I fill Mm I ; pi ( nil, 'i t III? .' iM'l' !11'i nf I III- Ilioiltlt.tiiuior : /h,"",', MI ill il tIn h', i i. I'I' .u' i lt 0 II 1 tre>M-l, This piient i in : 110 slj /tilti.. eel t hlr.1. I:", 'bum' i, lien 'he Wit I lei i. ma 'dial'IIII'ol., tinMetliimes. I'Miiiilcs: mull ., II'III) nnis ; iu t-.. II i|. I lUll cut ;

(li.!)<. ilircfijiiii- fr? tin- \ <; pi rIII', :ui l lfii 1". t"r,11 d"1 ti, 'I'l-i-l I, ,iiil I "t'l"i 11'I MI n I 1. .111111'I '.1 1 by cliy milysi. ,"I I sj nihe.is' ot" ,. I!I'h, | h.II.1: "OIII"'lo.tl., I ..ls e M.-tcd' I 11111.,1",1' that' llioM1 il) 1.1,1"1, h\ t ,i"s ut| ptahtituthtl 'I,:., ;
1.1. lii ni it u ii-, g.i; 11., tt'iiv., 'ill i i iieivli ,"I li/e, .inliitlnrii'iv 11't' ) .. universally, I.\.II'/- h.II.ti. .-- lake but onr at a tune' i Inlll.iis'. i I'lit' i.uru .1
;; :;it !' l I tIn' :; (li'l' llc II' \ : n.
1'11.111 Oi'1 .ol'I'"I' t1 p.H'C ul. \)1.1'1"11"1" ':
4 d.ty', :uul .it St. j J ,11,1, ., uipiie I, run I I. mllit-wi.I I I i-.imvel 1 I, .1 I ii, I ilie! (J.t'l"i"h% eveiy 1)11 I I tin-biiucl." "1''It. iiiul/ den tun may be tal.tnvlicn .
) jiist'u.c Ic"ljh' II "
< \I .iu ,'kII\'llclllly 1\ li .111' ru-rpi''"'ti KI i I 1/I ill.l. "In h' 'in 'n 1'1'\,1' i her i l Iv, .11 I siip-ii.e.le.I I hi, iiecesMiy' ever y rt innti.ii ;H'.l'ti } 'ff Herat n Cite ".<,>. \'.'iSh patiuit j is n'1I i\ t4.st,lye.

'(il 1-1)4' "'"llhhh'l.o lloil'-( I III lfli' II I In viitnl' 0 1 li M not/t,! oft t cii.ii-it wli-levcr he .hove di.e.i.es h I-.!;". j I I ( 'III'rlIl1l'n, solution ot'tnot.ible .poi Jls fullil Mler

S'l'iniel; : r.I.J\il\ 1 li", v ilili.1 ol l-uilhii I ''i I I loiin., ,111| |I",i. io 11-, ,,, ,lr'' ; 1 --XI.I' as a. in eill: .iigemciu of the Dr" P.'tcis-Dear, ; :1'., li is 1 uh k.l,le pica- ,, I",' 1 Ii' its cut loi,tn int.,lit in the lo'loniiis'! iu-i.-!

$} I I': I. i II \ } In Tallalia-eo. hint i' ti ri', 4" ;aloiuiaiil, wvic III the v o'l.f| Jive litia.lr"l S/il: .11'111'1 HI ..11111 I 1,1 sine' ,hal I intoim'; \01 IIr mv (..\" 11'1 1"11 a 1 most lea '.p"'lIfllll I I eirii l t luo loins I till I it i pi ':''s : lu ,

RjJ '1',," IVlei ( '' liitrc*, i ,il I. ill.ui. Il'ifl4 the J.'I"tif.A o us of M..pep.i i and. lavcr com' di.ircs.in: >"> .peptic; mil I 1"\1111"111; [ ), IlId111, :: ,hild i 11'inn on III hie ji'.nsiif, ;"', lulful I i"-i'11'1'' ,

t Josi-pli 1.1.I.aI"r.I 1 i I'll i .h' I,1, 111- \i. ,oi-i'ao'I'1'"I; I i !h i ,ihe pi i tnt' -, arc' ,ll ii '1'1"1'V. .t''it tit .. or li'iin.nj I in ilnsio'n- 1.Ii (he t'lieiijiesol. III ilt;a i itt body bad "" '\ / m j' fin to mi, one' pill S

tSi. I I'S'iali; I\.1111 t I 5J iclisoiiulle.! \ Inll""I"I".I'! 1 i. I 'in ',pi"l ol Ih"' 'III h'ei, .111 I I Ih, I ",. it i I. ,hll'\' ', 1'., ,'.." ible, 1.1"' 'in ihe I'"C'I.' lur "I\a.i. ,' two la lI' ; bv I lie u 'eot I 1./I' 'h" pbu nix Imit' | ..llr.IIII, I 1":11'1' tin ;
1..11/11. :
q I J" iliii' \\'am'l. j fii'vvol" > ml I"'h,i ,m 'i \vii' i vic ill ili.i-nt" "lh"III'I.t ; r"l, II'I'IIIIY' ..I ;app-iile, ivlinh, i is sonie- lnKcs o.1'| jour : .,ht .\h.'.hii itit. Sttitui.tbii-i' t se.sibe I pun' i ol icstoiuiir' i tin cinn1'i' ,mbers It,

.; :. Alinliiin! l 1111 1'aiit, 1) in I II iiiin-\v h flit ho I I .I Itr, t lul.it> .ire ii| h'I'i Inn 1"11'i tI1.S.t.! -tut, u ''is, 1111.1 I o'ln-r! ii nes" nn' nlv ,1.ti''II! I I llepalicp'l" t llil-i) 1111'1 I baleiiot n'j"'i' ol. ticisi> i I beabb.; loa tluii IIIL' 511111' ''11111:111'11111,1' ("olisititili.' ,! .
"i *' I i. I %wi li 111 i vv in li n. on, her, ,"MVv ab nil 'itt.', neiti.ei haie I ; \,1, months I as the Pbo'lnv said lobe d t
1J l <\'i in T. ,' St. ''Ilinl'. 1'1 h"1 I tbiist', l I-lid" lire uu, n 1'1.1,1.i ii'-ikn'.stil. lit "?"llh. 1)1 ivi.li., |Is I n sinri' to lite linn 'n:
: V t
" ,11" '
\ 1 P.iuiel! S ( .: rhwl.II.. j \1 11 I -li pi up,'i i "'11 It'l i ) tl.i- ,Id:i Ion tui4kl ai I i.l I ,'rt.'t, I lilon- t ,)' .Hion, tt" 0\1"' -.., llle ulaiiy j i 3 you in make this i'oinmniii'; alimi pnolie 'tor the bcncli; II I Iol ;aI.1 us on M ,! ,.,.,I"'IIIII.' 'llic'lnniv t I'iiti'is ; '

li.i \ ,I., 1 |11"1"111"1" h h" ,',.l ., pr-s.il"1 (itt ilie slum, icli aflei" : ;iI., ,utthtt tug liuMianitv, Wi.bni' ion cieiy suci,.. I[i I t'till J H'Iv vcseuibli; ton.pnscd f,111 I '". only ImiMl l Hid .

$[ 1 JOHN lAIU, 1111.! (1-il. I.i" r in1 l i'v *, 'Ii 1., Ih II .ilrli,,) 1.'hal I .t| | inI'll |; ,1111 pun ihe held\, ,di//iii' -.' .M 1 1''elt'' i ; eonf.isi"\m nt I u hn" h your llld.lhi.; III"ta\II; : ,'. in I the) oii 1 I, 1:1; ill pilll.1'tl.l't | 'IU''III"I.\' \1I"dlill' inl.ill/:, ,

. ct< "'' I 11 I lrf'17 __ .If i li.. "II." 'ii lit "'1.111"t -, h. W IN Imee, I ((1. |lii'| ., 'III.' ,I III ,1111 I,II H'en le I in, h I l.MS ,1"n"II'' a.i 4 ui t nun'' in t llie I i the mosi itt.t u : ompl.im: lo u hn b 1111.11 1'111\10 IIll"I j! me fl'\'I.tJIIIlIe.;, i,1'111 hili.I{ III i.tur ltiI j
"I
: o.H .,' il I ht. i; nun, I ii li i 11 I iipnii!, h::,ivmj in '",11 nppheilHI IS I slum, i i.,''i wh, '" u i \, 1111a'; "Iol, ol the ,ihl|, ", I Is ben i ,ii' ,,1"1'1.1"1.11.t I \M h I IIP 0,"cf I m-i t l iide lai'n.iie' ciilncly, all Ibe rllcds nl Miidny, intinil 'v

: i j Nut t' t. (II lie in i.iei,' ,in,1 I 'H-i.ti'v-, "| viiil V >,'I.i 01.1'.1''I r and arttu.i!, in I 11'1,11" II ,)lie In..k, h J.IIIl"I. "Orh.I'llltII'llet liom' "loin ftuet.-'; nil' .1 .IstIl viitt: :,[ ti..fttii l Ihtitl Ibe U10-.1! i on t i Inl pieparn'li; 'H "it .. uI IN [

i 4i. r;' 111'n; I ..intin- ulipr.Ii.i'I < ivo I ) :10 1.1.1' l."r. t 1"11'' in.I! m'i' .r ,. | | ,,iiiin di.l.nli". I .h '1.111"III 1 "i"t an I h inI., ii"inoi'., uneasiness 11'1' WILLI-j 'llU. I ihht, tuttth \\ill imnifiliiiii ly i nre tbe dv'leinnnaiii.ti. .
'i' [ ,11ar l I il In.iii'" 1.1.f 1 i an ll| mnlieil in I Iii I' IV.c's, II 1'!loud in |ib.e| hit ath fall
: ''t phi" i i .u- 1'1' .1..1 illlllIIIUt I I 'in Ihl..j'I\ h"I'1 1. :1. I ; licit | HI tin- MI kHr.; lln-i't.;
: .
|V"i'riy Ihllrll'III' "
iMc I
| li 1'1,1"11'
\ .I\a. > H.Ien. t. i "III'1 I, allil.; I I ibe I\1 .t "n.!> wi b ,jv wmill I tes'nylo ) !to i nun1 1> iir.lt.. ji'nl v i'! 1 c Idiniil a ( til;. in Kfin
; l'i I I. CII .li cr1: tiUl' I t'\ I Il ( .t h. .Ml 1C'II >%'e I A i IH I 1I.n.
lt | I"l"1 II V .11: t il.111 I.JIII I ,:1 I' ,t'i.t, ; e heicv I'I I the 1 lolhm inj : | P epird I 1J''flh P" t icvlv' I Peterst ,p ji\ fl'1.. all i a.ps nl lieu V.tts iit'I'lhily j nd iviaklt.s i | I f;
I ) (.1 1 111.' I' ''.. o I.1LR I., I i I- i'v p,Illl 11 I V 1 111 I I hI I "I'll-? hi. | 1'iTOII''.' I I : : ''al t h". ': r most '
,
I 1'1. 1 '' ( 'tr t'liioiiie/" III cases I by, iinpiind n 'ri.iifmii; i.s As a M I.'I
I l'i ilnl I'llli" tliyi'l fl ""!!" in1!, nlll il 'ill 111 /, 11 ,
'l ) I iiliilill' IllVe ,
ilit' ".1. Moil' flit' I 1/ /1"/ .
( rnit. i : 'It. .tr Mii/iii.t. S p I"1 al't'.I. : I 11':1.1b.? renii'il."s.. No I'JLi:) belli-strict l, N i l.ionn nd i Ml; |iiin.; i it i iv ili,'nn', ii-nt. ih .
.'I iV'.ill.l h I,1'- bi-i-'l I ll'leill1' Illllieil( al; I ll.lldVC'lll I (1f'd..t,30. 1":1. nior' ; ,' il nl ll ,
| bllt
\,0c \ nlI."I it. e pini nix is \viil bi (It mi I .11.;it. i iIbe 5
' IIprkt"
C ) .!/ / .SV.'ids', \ lh'-ei it' '. I ill 1'cs t> Per-i'i. rlli-icd: wrh ibis iishioinbK-
: .1
'
: ; 'lllh'lll .lie mi'' tii | I ,
t nl
J"'JII- : ITo prc.enl' iinpo.ilion. eithi: ". \ nl llie trciitl n.e a .tiiL'lc bol-te. I 1 |ti', ii'tt.t; I ,;
p 1 \\,!:; I ,a t l.i"i, n >t II' I'l'-l-n t ,'Ii V'fl, I'l. Si i I I'I.l 1I'i' Ilii".I/ \t ll'-U'' it f. I 1'1, 'I, Illl- |lb, 'ILllii, 0'1'.1",', |I' ,ri;tt,lli 101.,1".1. I il "..t iii'Mi .,110 .ili.e.i.e, aiellil III uill bavc a 'i"I, ol t ll.e "piojun':or's.iirn.Uiire | llH'-e biltiis I is |btiht| a \\.te Ki..s! | uM, in v
li.fn "I l". "> ''lit1} il 'p"II'11 I ; i o to beii leiI I istiu 0'-' i IOM i Hie si I and, lesen .
luh.1 > ,
': .' J I't I J. II 1111. lol on llie (Libel ill il-o "I wine. in.d lliiMjiMiitni kill
; i i : ; 1.1 11 i ,111; I'm 1' I' ; 11 be "I lieilirci -in1 u '- IM \ I le t l.: two ui t! ;
S \ ,' i I I n i-tliib'i'-'i 1 t in lln4'on I.v i r "h of )1 J I1. I1- "i i- I I'll" > piepii.nioii' |"it ,ibi. i i'u ,nlars, .ml ..liovy-bil, | ,ieco ,ii.in\iu|, lie in, I i nines a d v, mil | .ihl n (,, ,u > ,.(,,u it-i |I' oIj ; S
tJI" t : li ) lib -II mi! > ivf. 'll. p.oi'e' ., | i : 5'11'le ll Ml I tor ,ibe I, i 'Mr.-nl 1 ly-p'p.i| ,I i ciiplaints ., 'h'III' I
( /t'ifitl l'I'liII il.I'I" ilIIII"1 ii luii'. 1,11 the boltlts. j ipi.inuu; inn b" i pi .n ;.l i all i-cs. 'I nil LSI \ \
\ntutij
":, I I'm n of I III. I""I.I'I" 'I) tli 'ilir' '0 'If| C.III.r .\ I.it |j. li ive ol' 111'.1.11"I ex Mi.ive' al de''lv,1 I cI.I"- I I 'ta'"ICII"1 I all'ncd' uitb null.n n-in| mt.iltl le I'.i, I t' '- *

.! I -t,11 I 15: Li'i'i-i.-i i .: >V I t li I It.'H. J j'ni'! \V,irr"'i., iliv' 111 I "Ill" li'iu"i iMe '"II in i "i.e. uf ,\ |I'lt, IV ali I ii'': |t.I I'm' we aie 0 mi.; HI import .uu ,'f'1 "f Tin' Proprietor liirecently pioic MlVf.linble. .IN tbi KMVlTHalU tin
ttilti-t
} I tut, .1..I.i i 1'1> t i'i--. 'i '| i 1'I.ti.ol"'I. 'niri..i' |"> inn.t' 'Iul. ,lo; ,the, '., I in 1""J'III"I'n? ', '. them r"jn'llllt'r, I itt| tin- y i
li.I..I. the i"ii i iin-m
ft J 10ll"lnll.- froii 1 I pi up pal I.Is' 11C (bilp ill [ eld MM 'I
( '.).pI'I nf .M ic'riii. I > MMII t 1'1 i I n 'r'l'h'r.- |(I. "I'. I" h"1 r-4 11'11' .llt'.I'I I to | M-ers A /I'II'in. A./l', "il:-III ,\Iallia.: : : I I'inii oi.s.: lit)1 i i nal U ibe stom.ii f. to ili-i b r.e in'i. 0
cvor thesamniiy' lie f"'HI.I.I ali I ihit/ ill |hi, I I'-iibii" ,il a : ineilieal colleije 1.-1. \"Iil. ; .
p-isuii' 1III1,1'1.1. l hi
-n- 'I.II-i. rC'I"'I"lhl' I- .
I ni i iv ha PIC ni'i 'I l.ns
is t.st ye'
151 ) II, I'i i I' 'I I. i q. Si I uttet! I'llfj, ji Cit: 'inijor pn.-U-illin.Jlo hive, nnv i n'hl i t lnle, i in.eiesi ..1.11! I' h1 li-i n .1 I lo pl.t. I':" i the uuiittt.aI\ :1"1"011'1' III > > Johl \11"1.; silv!l ,md lily ., indices un |
II \.1 ( i .pta.I I iiMiiniid. it-Mined '
i ie
, : ton; Ito.vlos) Ji1 M in i i I'lii-t in iv ipi'ir ml I in.'vc'i oilill '''h'l.oI"I"tl'"r' ,I ''I. \Ve i iva h '1 .icipi nnled! uI'll' ,ih* l'il, ; Ihl'\ld.I"| t'liol ; in 1. I I ;ciinonr. im null ol 1 ibe ,'lisiiibini Isii.p il| i ai'1 s.
lr'l\ : i t 11"--i I\\ty i lea: us* d!. tilt
..4 1 Ci i > Coluinbiii.K 1'11' I in I 1'11:11.1'. th,' 'in liter-' ") Ir II.I"' pr.1 i eo'iip hili1 "I nis. Mi'li' me, m I c.uisidor. ii a scicnncpiepn || I Ilirtforil I ; 101 ulioin It.* 1"lr In., L l-i' il! lied; ndiifii'tl.! nt hi dy and 11 s
I i ;
mi
''g h irn 'o ; J,1"' Siii. ,ii'ilri. JIIIKM KiK'i1- 1'11.1.' I ,I ;.ill I I ,U' I.II. h"II.rI'I.;. (..i 1'1 t 1..tll". I | |11"1.1| :in.in ;i" is (pip civ v VI.>bl', and well "cab nl il.l.I Itor Ve el.i'ile,: '. \Ii'itit'( hit '(- nc 11.lllIp"ll.lled I I thih IY ii ills. t I'm ('iilci tar n nerify nl.-\ ot t :.M.'ti.j l .

' "l \11' J.i n LI'.II ; I I KoU'rt' Itr.iuu.C' ii viln-'ol t ,\.1 ..II..II..r.) ns ;a l.tll|> | ; I | |. ', I _i'IT n. t liom i s useVc i |
( 'uII' 'u' II.i 'lil'on.Jin 'lhl'I.' nl'II'I .1 jos. PIIISTLIV: : IM-.IT.IJS.; : lite so fill! bini'tu.iv: INeiv oik, M In IP ihi| pilIn ,
1 vine :ali I scrii'-cs, .mil lor; hi, ,I 'itt t.'< MI.I" ',1) i.it'n t': b 'iui-uI, nl i il-siusi-vi-ralcisc.lli.it: I I, iuho I .
15.11.!l .in I'rii.-i.. J Ko I Ii I I. a.sliill .t-i-'il Ml.'ft I I e 1'1 :1' .1,lei i'b i 11)ct7-I:: | I b-i.'nid; tot J"iti.- Ml n nis ni -- | pi r Im .
I n'I, <. IVn e. .in l a. l.on ihle, l bi.lfis, .
._ IOu l j-\ I lolt'e ..
di \tuni.
i. -- -- | i i 2 tot.1
Li I 'lIM'Vpi'llM'S III I Illl-. licit ||| | '-- -- -- -
I\ AI hil..tt tlic 11.1 ,, ,- bit i.iikte II il"'r'i l "i'11"11| '/1, 1a!'."" < liz P'- .!jfi,.P n ftanli :1 I (lr>vnf.1./11. f IINP.UAIIMM\IM\S I : : : : 1 fin .ile. ot I the wont'' ilul: tllu .n-y ot both, may be ;.
I t
.;5iq ''llt1! u. ,I/a lii-nii. 'h./I ', a I" 111 I t inrnii'irc IIII.ATIVITOMUIvIT'S : \ 1.
\ in.pci'cdInsulin
nil I V 'ttiui.L "In' tlieir i'' .r.I'.1! i /. l'4ti Il" ", H'ilait, 1.'WI.II1'1' /, : m.i.s piur.Mx:
< nreie J :
m.ul i I Ln mr
' J. i Uilli-r J.II.I I I"< ; ice I Liu!")'i, I U ,1 1..II'1"1 I Jrtri. ( I.u'i.:./-' nl (! './amTo ,' ,\ ,. nbstinati1 and Inated .- .
1. ".I! i I i"i-\vi.e!! : rujht .ml I j t ( I t \1' I lrHTh I'mes I bv I nr 1"1 I noun tint pninj p..PS of ?Ire''nd

J 1111. : tni.i II HI"I.I.. I n., 1'111"1'1' I ilup.oniisp.' ( 1' (1)1 I i TUB Ti 1 r.i.u I II"II..UI.I ilIstui ., tor il.uir e\tr ,itt, ulttiai .v an.l 11111Ia"1,; :' init.iiiim-.ini! v 'l.piiin.i, ; iM.i,, luer iniiipl.i'n's Itf

'i; t'i I 1'-/ > I. 'r.tiii.F \11 \VllT-l., Ih'r"lp''I.[ | lUe J I !.; aif| 1.1'| ) itirl| .Inne l 't ll 1-I. ofMiine p iuers III t ics'oiiic! : petfei t 't i )he:il I' "Ii. m pen n. siiiieim' ; ,' 1 .lid I .iifue, dlspep.i I. p. J v, p |. s Ililultittu.) | lioili tht I."I I.-

I I li I Ki-" :MIIKin: J In' Seal Wi.il.ii.injiou .. tI.h I "I 'h.' liiiiei'iii'i'! .1 I I'" I' Xi'iih'i lx7! |hi' his (I i. seivin" gui ul1'r'I! } Uui.l. ith| discaseiu i. huh the ; me ,niV tIt nine, ; IH; I'I.P i nl l b ii.. SIt ml'iii:

.: (I'aul UI L .r. orl'r I 111 I il"i'rei1', '1'1'1'I i 111 I Ine.-i i t : |,i.v : --i inle I \h.i ha t.t I f'J'1,1 t Y".lr. I ibuivl, 111"1 : I 11- tri lilt5 I is I!11.11. 11I1al I iii.il hits liiiitiit n,., ,.... lv u .
"II I .iji 'i-tiuti, ih I wh litelhi'l I ,I, .
( i lini ihe! I.u' .4 nn ; lib-I 1. i r i. ,oi.l" I || II| in ,nI |Lk | '. ;:1.111''r I In lIlt bun I lie t > of i cemfi I ''at a.I j il.ta flieu, tVy! ; I ''he I l.ii MX bit cis, in |Ihti), (',M'S ) | |ttire reioil'li a tiltS
I/.1 if iu f lin li | h" I il of il Phv.iei 1:1..111
i ; I in : to
/ I 11"h'I'II.a1. : t 'ni Minion i.vl bv the' i'I I In" j iiiiii .ever in. r'I"I'1, ,'\" ri'st'ii.1.I SM I,I.r'I". It,tel,i "be iviv versre (,it ,,- i I I I' -'I besepill. nilhe I h":, js wll, fit I II HUM.U .-

j: J.I I n \ \i lr. Ki-u !Ilh I m"r!> Jtlm 1 1-Ii-r, I Ii Is p I' .t I I r. 11'111 I "ttT.t.I 111 1"1 t.ti'I'I| :II in ie, ui'i.i t'/I.. 'I'l.wissM I'e '"|illy' 11'11,1 1 bv Hi,'. 1,1"I" Ihl,1| I t'" tim.'ly ni .ive. ; ', r lithe dccepnve n. isiiuins' .JI nt the .I tfl f.l ibesV-jri i|.| | ily| I I. -'it, |il| i |, if.,, l -I| f -

V XVr.l 4 J u .111 I. I rule, .in I 11'1|1"11": '< of t I" eonil I, 11 I I 'h' iiri" fieleiinn l i I. ilille.U''villi', ) iv'io ,11 t e'lhlkl i Ir'-'II'1 Iv' 'sUille.l .1 iy h.i'l uifily tulel' .nl I n 11:11' ilio-i- II Is ibcy pa i I'm?,. of |.; ;, .ml ; ,ts5 ,iii, ,? HI II, ,';' -
I .
Hi'ise | ( '. .
( '( lily! nf! ( ih li'ii.II ible "-|;' ,' tin. i'itrr 11"0 I 11..li\.l"; ) ,11'lit | : m ""IiIII.; : h ive pel in 11"h' .e 11'.III.1 i niiiloi.n i iVi.sStiuittI! i.ij| lheriisbin-.ro blunt |,,. | c d.nf all i ml, nt 11 : i!. 11H t tI

I. J 1 I. '.I! \"iv.,n'ir'! 1:7. .ii' ,III' co'in li.ni ,t. oi 1 i h.t'.f| "IH.IJ I., a'& It t. Jim ( I.r /', Hit'linr of Ikf ,if>>'!. heillll, I ilh.JI ulilili 1,1', h.t a pim.il? be..in! ? ;' I t doli flu i ii.v, iV I. All p. i or.Mlo; j, e Pt tbo.j '. ii
/11
v MIII > 11 i < ;
Hurton. '
i. "or'l'r t ,,1111-1, in t1., \ it' \iuli I In 'ul i i. '1 | 'h- n r-liil I n>'I, <, I Il1tIl Itiiittctitit.! S.I ifreat; i".II"-o." his tr clhi.i'V! : "'1'1.,1.1".l ,in<"l ,in.1 apoplexv.. p: h-i. ,l.i sbinldneie, levilbont the Ii-u '
AH Irort" Jj'iu-ii'i.! \ ,
\ '% I iiink- \l M.-II.i' [ ol MI I .li"I'1 I I I |iiilli\vith! ) exc 11.,1 i I Ivini t "f.II'h.i To 1.1.1 "II IP I 11'' This i Is to I illiblv' p"II'f'o." Ih I it I Ins "'II.I.\I lesstlun pills m it| bl liMi.ldk' -. tot t l ( tItus i III I lute sijit u-t ,'t li;

( .I.f ily .i/./.(C/iVn/. I 'n1' ,il-o, tic -. .,'llh.I ("rlI"'hI' 'ill in is toiliosi), nll'I"'o I tti'v ,, u hi- ti I uuh t uhits 14t .
in t& -ici I.\ t '/& ii | n ini- I I 1' 1.1 ', '."'I.li ion "I I hit| 1'clei. "" "II'Il" \ 'tin n-ijiriin! edvirb ii it itt utt. t t

'j \Villn\ ii ''I i'u' i. HI.: \ \'I'q. .I&t! nH (,'lnpai.ni, 1.1 I h V 1"1"" s''IU"'C "itt .I'lll',. sio nhi "e i" h '1' ". in i III i nbi'r of yen i 'the h""I'III\ 1"11'1':1' ; prin: 'iples npmi" uhi-b hih :S tti ,. P s' vi ,'titl- ti. I itI turt.h

1'i'toi' St II .. s i uiii'H' \ ; 11 I bv 'I"1; l I" i"- th' e,>r "|"iiii 'In1 11 1st 1 .'flh.' ,h.'ill'!* '': -p-p[ \ I' '1111IV"f I "l 1; l I.II-"fl.| ," .; .1, i nilm 1':11"* 1"11 "' up in sibi 1' h ihev inn.eipieirlv % % liv thii: tihIhit' huui. S

11 l\i 1'1"1 ii 1' 1\1,1111), I .1.h ittt 'I! I !1'. in I I. 'l.' c 111. 'm li,' M t I' in I h. r ; \I'Ki'lise:' i ..'\.1. ll ei.e. of enl ii' eineiil of llieS a.'I.t II was lo ibeii/" in.nitest" and! .cti, ''bleaciinti I I ht aus'! iiu dIclItL Itr ilt t thl( t( i' -

.1 1"1',1' i,'I I 111 mi' nt t ili. ncipip .i i.oiii", I I li.'i.'i i i ii't ,,. ', 'ile n ; in I ih >ir "f--i." t\ 'ie iinlv :;aI"\IIII'' ;, I IIliVllih'si' IM' /p'lntv' liZ ihe .pi in/, a/Id"II"/1, / I'd-" fitnl I .;. U.iss his tlt.;

W 11 O r.triiT. T ( >riu i it. I II I T Simmons, P W .u I I. i' b'l.t itti tti'"j. b'loi" i th.' st.n, .| ,iv h 'r,' il, ei in | > 'I I in" ; Ih''llh' in').t v ll'l! ihli* "II'II- lh'"lllh"'I""l"1 i I 'i IMC 111 1 llr.lh il.ei ltari hi I I ti: ,

CiJutnrtu \r'l1 t Hwll.l j i t'I !11; i 1,1, >. init, II.I'h'f'.1 lorlheir, n "me. .h \ _
a"I"'I'\I' \ } 11! ir i'ii-- ii ni :nbiiMi's' ihai line I \l "0. t I. '" "oil upon __ S S
( 'j'tnti/ af l \ U \ \ITA. I IMV I \I n 11'111 I them ni I the' "':iticuM. -
,/ <1,1.1"1. 111,1\1 I F I"V wlh.1 1 Iiiiowk-.t( e 'pi' iiipnM"
W ii 'I I I 'I. ( Ta ; JIWH KMTI' i., M i ". i U. uhosi' II", ". ,th'-v h id obviously ,;"n',1 : i ; t li > tiirt 1 i of) I Floruln.liner i ; .
ht'r'hk\ ,
l 11"lt'l \\hlll'lvl >"I Ih' ," / aIh'ro'f.'r( ,' I Th""r"p' 11'lur iu
| reon the
.11'1/1.11 a'I'I'i/'l. eiij.povverel | es i ( O
imp j KM
LurViK'y ., I nu-s I jMslit, : I I. '111 I o'nJ"il.I. | | '" lie: | 1. iiireii. i-'i 111'I _.\' I 1"1' |1".1Ii 'f'.> n'\i\ >", it 1"1 bvtlicMiivr. I ..Iiffl'I.H nl he "1 "lltIlorI.o; innl I .nd Abi.bam; K.I FriT.n'Allison
I '
.
( 'ii', ity nf'tilttni.! ( I 'tiiti.lt ill I I i p'r'iutiluvii'i l', h I'rllll\I : It pi-icii I |111 Hltla t .tt Ih"4'1'1 I.T-I .1'1"1'.1'I i altI'I1 I w ili Ills r-'tj.'bl" "lulls Ul'liin lli>* 11') '1. id'! I""il.r irn' ii', ,' un hi' iii* u\ine, | Sup Cm.i i.:

I J.urn' I I. M Kc-1 iu. I 11 I J I K i a>i'y. l >. \IL.ui.,1 tn ''I\" ', i inriiht.' itI.., oi I'neii'.t, in in, I '..1"1',1" j j.riinn.r iS 'i 11"11"| .ll I .t ei 'I' |1'1 IIV1" | i'V"v m 1,i''"tiIih 1 in tie* lommnnuv 1/1,11'0-. 1'nlike I | the* ho.i Ltitit linn, and I S\K.| (,fAst Neiiibci",

I i\ II Miti-lu-ll., : Vill.l.'lliii.. \ Oili'.ins, .ml I itt any i't'ilic <11"1"| o m".. al.| (;)I\I.Ih.1 ,) .-. 'II| I'.,iv.t, a"l on.| Icrt'I l t'inin'n i I !'vrnii'"lull. iil'kenes| u'lie'i' p boast of I leirel.'ble 'I ifl &. thI'.li j{ Teim l l't: *

' ( 'i nf I i I l.'U'll I lln s.Illtd. I I'v |l"I.HIi t Cl> ( -. IJ | 1 "Ij. |p' '''I''I. wi'h.tr be.n: ; b 'iteir? ,',! I tin.illynelllr t'f, lite; pill.ni", insr..i.'ii.s % I AH.H hmi'i

1 i'i il tit /.v.-ilMl'i/iJ. fli i'i.m on I hI I "I Ilu' ',t i.I vhooner., 1ld.I. t em. I IV'ers'eieli, in i> .t"IIII'hi' r it| hepilu" (' ; -11.1,| I inleomim I t 'rh"r t mcn-niv' p'J' II II.I.I'I'I i l ble! ,. Hates. j iorflOJ.il't ;; I'''

3511k'ot! 'lurIOI? ( i.'nrii' A'llh-, J"hl M I Hum "I. he .inlto b'rl'.IIII'! of'hi* \"> vv) ''r. .ifier it lutI' 'I' lt""ui .i f r'I., Mini; 'ny.elf' re.-ure,I IopriVi mv o'h '1 'n'tienl inanvfoim:' ifill"I r..1 They I"p nm Th" tlet.n'.trt' nnd ;>ll persons iiiti-resteil, are lie rtfnoiilied '.

Thuiui is : 111.1111.i !I.' J ('ml n. ll' ll>' r ,'1 UI')c.II. all liM.t 'IWI\V'C|1. 't.I| ,r.1|1"( heil'i. n r "I''P'I'I". ', in. ."| uf h *;nt, en' ireli', l .'.enp ..." I of exti t u-is from r T" and are I ? tit| ne nisii ii"n t it'the above sun and arc t.quircil .
nl \, r'llrn I Ih",' a.-eor 'i I 11 "', til" nl I ''i ; r I. .- s ii > |11' i'i nr'nl l hf il .nt ir- pi 'ii'i'i iif poucrtnl i ,
'I'fly /"< /1. I ILi'wn II' Inu 'n 1111111',1'1.1'11 I t il/ yiii t 1 bn'h, 'ho'i''h I, 'n Iftiou 11 'o ."_ a i in ijipearwul plead; lo I ilp, dei Ia ration filed '
I llltVCI \v'lbv i' i n '1".11 I 1'11"1' "i' mv inp.r, I .in > in-ailv, V"r" I III |Ii i; ,nlrlb',( '1111 I ... :. !
I I IJnIi-y: Tin i i, Itr i IIck I I \ / | it 'II'h' ) i r.i n I Iv I0siiiile. ." in>'.ii.. .*>t ".,..._ s.fl case IJALTXIXL: \ M.HKini1.
I it| .'
I Thllnll'- ni i.i 'in.i : .' 111 I{ n i i" > i.. i 'i- n I 1. r v-MIV n i ,i.i weight m ili<* shon .p 'i* m a L entieal' I ehemisis, I ati.eth| ) SllV'H I I
I .' i ii PH.I-
I., J \ IH- SI I "i pI ar' P1 u it.itifl )Pie Aity for
iltllh.I'I. 1'r.' \\11 | ail hi* Ii mi'. in I pli '-if.ir'. ;if 1 f. 1'11''I't'ii-,; '1' 1 II| : Sun *' *iks. I i. 'iv n ,1 s sin"-,' I ,ton:*" I 11 ikinj 1 n ri nil preicn hers ''Pitt'.I i.a I seiie, and I 1
; -- -
' ( ..j.,1't. al'r..II. iisins "1 J 1 I''r'll, i'rj I -rp i Hi-1 t | i | '' ti,' ''. 'f'' I I''i iv I( it'! III .' 'i-u ""I t the ,ilisfiu" *, *! irhnv h"I;tu.I.I'"II".r'I I t i m Mi rnpp.lv '' '"wereneier: -

( "0/:1: .,JliltllhiKiltjfi.! M.), in alt"'" I M'i "'1 oit-rv se<.iim ,)1 .t'-.ion.i .'II '( I I 1111.1'1"' r..l" i.'i'u' I .'nil I vv.viM! It u'usiII. 'fll'I. i .oinbi- Oi >trict of Florida.

A Slrel. : roiin.to I hIvll I 'h MI III I Ir"1-nf. nn il I 'iI iiitiye ;- tf- 11.| < r > t 11.1 I I '>-. n-.1' I -.11 "'Mt"i I tom'C'Miiil The 'tir.top.> :' j"1 i istoKm.en from ih l-'l
co-it t f th.s
'v (; "i Spin r Franklin Court.Apnl .
( ..1'1.1'' 1111. itt | 111| ')riiiti-,> | '' n I It .11'1 HIV.N \ '..1.1'I'l" '""in t.1 an I bowels, the various iiiip'iriMe. n'I Superior

I ,(/ "I lM'il'uniHty t..I... in-l' If i invof t h'"n .I II '.i.\ I' >>| >irii I i i.11 I "Hifv, 'hi' I I"i v. h'i"n t tel i C,. ,lie. eonsiantlv ,sritlins ronnd. themn tl,) ? i'r. Ji.ii nv.J". Umil.li 5 Term l 3Ait >
( \ .. niinrF I .1.,. to hi* ir II'l I'M i le bv. > ill 111" "llnl 'h., h I'n"l 1 whirl. remove 1.mcnt for &LWO 00Mitlilk. :
Ib-cf
\ ItlI. .1' i I m ,
v.irs "VH'I I"-en" lJt,iii 'n.' 'u I fl.,1, (0'nii1' ,im I ; '' lie of
I' M nn.I .in ')! ir .".' |1,1, li, -ill 1i t. .1'. ir.> 'I" -,, \tr "I'| 1. (Ih' snnll) m.estme. | 'nnl"II"? T d fcn lani I '
A liriiiv.i. Kelly. J t \ 'I'lioucoit I : Courg: "? \ i ml I.-" I i--l I .Mv "r'I! *\ "t i f.r i. t t tiilki.. ( 11 1i'iut--, ,v rr.j |urnscihp.einlleive an all persons ntere ied; are rirrt
E \Vt' t vtr, ,\1.1 lor I i. bv hw reiviiri'il ) h. I 111" ''I I etp'li', m On ... I bnii'n i"l I I'< i"n' -,.'I..n... f-1 n ..'.Krenlir |, I s,ii, h eolle "let m ..esMn, |I. itiiftt5ii' u't5phi'| institu: ion of the al ye suit f>n.l art titltIiIel

Tlii aJu-rii-eiiient 1.1''ho"nUcu'nt: I mi't", an.II'I lo alI I receive \11' xviih' I 1 v "I I "i..;i..M I.I "'il> '" n'Vi''i h. t t.-I I ."| s, ? is .lit pr,, I", "' I ii .hinnl' (f".i'PI"'h i "II| ,., J in appear tun.I I plead to ii,. lcraritii' | file.lBALTXELLif ..i
\ 11' amluirity) shill l thpun, : I l .. ; 'II 1I..r'nI"'i ,ei.ls or ,' | ,hi, .,..
r rrhi., ,. an"V p.-
'rl\111 "
Sir ami oilier* in ,ui.JOHN" .. h"111'1" 'I.( 11 mil. t II\-.r I 'i I IKi.y -, i,,,' I 111"1 uh |U ,ililip?,???, ,, McBRIIKlor
lit ulrr.i'l'h lenint llieteof. the .il> MI <' i' ><\ y > -i| >reiiheruf NVn-'i'-ll. nl I tinlms iMn.ider.in r>. "I" 111"1 'it n ,-L''Il i ir ,? ,; :ctav 9Il ri'Jld
'
( ) "r" nnist Si hu
1.I ,. ( .i.tiu-r. h *'U HI itt" 1'" 'i i I ex I'H.ne. the h .
'mppl.1
111. 1 1'1 \l \ itvtr r-lief I" 11- I 10 \. futhtfr h'I'n)1 > v.iiVrle.rh\ I
-v ,
the itt | l ih l'tor .'iiil ''ii i "I' Iril. 11'J n I -" fhp
All : v.t'i ja''t'p( vn.'iiii |I. rmy tf Ih. | ,
ptrlr. Fhlr I 1l.b. ,
illuLhh I. tntorined
'I h i n i > i'mv .
I
\11 tbt'
numtli J lo -I'll I if .I.I r'h. nliv 1 ml I .ll''I' Itfl d. 'h, 1"1 ; ii (1'1 .k \OTir-i\:
uue uu 11 tlJ it h.UJII v 't i.- it'ir-* I I'm- I n' *4 v'hn'v ) h",i- 'nb 1 .1 .' II' : Tho l "'ln.1 eth.it uf 'hi .
for .I'') .tiit|. h'O"lh1 < i'li 'h '. |I" *."iis I I. i. 'i I h I .h' 1.1. ",;11' ..\ the .\12" M person* havns claims '
f uleclitl. :, vt.- i 'rii v .r r \ 1"1'1 11"n.," in 1 Ihp lii 1'1,1.1', t as.un.t the tM.ve
Willie.ihe h"lhl iblc t Th.eni'JnMI I 1io'l.i'l 'i "I i[ 'n ''I 'I l> iI.., '1.\I V I I I' .IK .'.., i" II '.n ;I I" hi' '1" .1" 1\"n'.I.' hI' .\..' ...'1..1.1! John Miller, deed aie mpiued to prtstnt lhueUpriip..rls

r it r.'. T i .v(; ; I e.niit. 'In, II i I I'I".r.' ', 'S., ', 'il I i I. '1"1 rwue'r,* i .'vri. ''t.1 1''i ''' 1 1 '' ill'whi.'" 1 ir \1'1 I, 1'11' I ...' 01 11 lirmiiattil mihm the umr prescribed *

.101 I A I I loa'l! I ..f'hi't l'it n ''n'e .)r ''lief I'M'U 11.\'ir lsi IhdU i 11 HJV o h," '1".1. :11 'lil"\'r', ', Ti. .. I huh-h t I .I'.r i' us:. 5 n tP's..s in ..j hi I be evia e are rfqursirdiiu Pt>
1" .
Executed His iicitdu'oo unit ili.. L'ti' t" I", the ,Ml v. r Itt I I "a t. I tr .iti Ih. .en.vt.-.1. | ,Ih'"r :n.I, ,Ih.. ,Inn !, h..fllr.' %irn n. itt:tte p..vit- I.jtO 1 I. S

iiiMiiiii, : P. : I in5'. t.si"*. hi 'n "" pl" i"rt| t.\ lh" I ( : I' BALT.KLLfRKP Aur!
pntcliat lIiI' ol1ce : i5\ir// V ri"vi. 11 1 1. .s ,7? i H.,-? i .... V' '" an I W
,) 11
,1..1. f > | cJ ,
1 1C.WS Or '> i- -u\ ,
tII ,, | .. _
IIII luv 1 h'1 d.. -.5. tr.'IC .w.Hn, S S
i> i i\i all I I. \ .fl ,
i'tI |I..i oivji'Mrr.L r' I ? ?? ;if "
\ it, 'n' 'I"\
i-v. .l j is
1h\Ks, ): 1.1,11. .. >! \,1.| ','. I 1.
C.t'K"1: a .e lll' 1 'fl'\I: I' 11'1; I lir"1 i ,") I 11">f'i'l. I' p.1 i > t'v, 11. ,'>. ,t p 'rln''. I'1"I>'| I.". "Ih.hIfl.I1'' '!' flit; 'n'Iv "io"ns th- h 'nn.r.o* hath! I Ut) 10' MKniwJ Put Nail. ,

J.\SIU.I.S, I In'L \ : ii. !n' \' hlt,. n li\'i'I' tfvoi \ "r..I. 1' i s 'i : t tnihi"1.1. 'r" h..r .nin10ni1
.. :1. a
,
.
: I i t .", ) ,", -itir 1'11'\1 1'1'ln1 'h. Ii.'r..n ri"\' Ib-Im-Oee-e Feather
It1 -. : : Ol
Htl'1Itj', \\ M.x !hLl; t ) : Lt!n t i'Fid \ I Il'Sti I 1..1... h irttb.'I'i I'l' '! lif"
I.\'IXli Iatt. I'nr
ldi' r"'d'\! o'! 'f: ''ll' t 1." tub 'tjej t '.,'nf. \*U knoun I,' bl"i. .11) ", phI. ari ., Niw; H L sale HAYMO.NP tvs \.P x
,


.

APALACIIICOL.A GAZETTE.
_
-
. ,,1

11 %' LUIS AM WMIIl IIAIITLKTT. .t1' .1LtCIl1'U1d.1 Wl.l>> s SUAk' > Fl.llKfLAKY 7 Il+1119.: ,
c VOL 1:311-: III. NU.I1L.itti: 7 ,

., ... .
-- --- ------- ------ U
-
I -- TIII: I : : List. ul (i.CtfCES I;jW ::;'1'01'101.' cooS.-'lle| ,ublrt.i. .. i H

: .tl'.tl..tCI1ICllld.t: ( iXKTTK: ': I 1, lurs have reeiiti-il' l.y late .irrnaU lrnuli'w. Mnl.lie 1 1 District t of Florida. '

I< pinli months, and, i.-1 ( lit'llainill ill J./IlUII I"f /nltt t 1st t'i! i:9.Ame ,'"';I,1t .I'u:1J111..If.: 1 ink am'"' ,,'- I'n.lhrtr, fall -IJI.I| ; ly ol C.oo; .whieli| O. "'.. \\ II ,rn! I n ,1. i It i alt| | Haneyl Franklin
j
t wtoi.lv, tii h.1I111 JColth-'Vtfir. suhscrip ion Sit Dollais and\ ) : !J I. ('II\"oII .ititl "'!\oI.'n'll I', 1'1'Iolh 1/ : tr., iU1c 111,1'1,,I i ti.i. h.,tnlt' /.1\.111111|; ol 1 I( Sup Court,
;, per :\:111'111.: in all' eases* pud'I in advance.Vive. erg I \ '' .1uSSe :2 Arlll't I 1.UAtery ( I'a-siiin-res.: and t-.ilnielt<. I Ii l ini-on .p) K-'ii'' ) I j April Is a av I

.,'-' lI'n' in-ert.-l! I U Outs Ujllar per sqn.ir-: ne-s I t-:: Anderson! II T Hl.inket., Flannel' *, and. lotti-l Ker-ejs, > Teltn 1138' : f
Inr'tV 'ir.i ill+ 'rtian in I 175 cents form,'h ('(>mmtiati..nuj the ct 1I'ld I IIJr'w"" 1V 1' Cut ton O/iiaimri) ; from" the :Merchant's ('i'." VVmV .U'Uihiti, Virlin, .V.,'' IMi..n' I Altai !hm.r.l 1:
isitirtMtv! ,n -in in u -I' II't' which 'i 111l1IIll'c.101'.1.. He \ : ,1 ItltttmS J J in \'1I' 1111,1, JlS: ; Mill. |It., A Cl( | ',']"drl| f I.' I Ir 11'11",(, I |,,,fIlie I, 1 t

. a" rill o-cupy if clo-cly l set in In.tllln'-say ten lines.Platform ubliq BrlwlI; J-el'h' n.HIII'It C E :2 Hronn" Mnrliiiis auJ.S'heetin.t! I I,, name him lid, sly ..I| I ;!lOjX( ,'r'} +''i
."
. Sralos lC Ilea.ley Ilenry IialJwin'I': Irl h [Linnen l/ihnii, .Ilwthu'sv' I a 1| I .
Ha Inures( ( and Linneii I Drilling* $ {
all ,,,, I l, .| | )turke Edward 11I'mall P ( 'aheur., ( 'aulbric. all.1 (I muslin i The ,delcndants. ,mid nil,\ oil I i- 'irnlisted ,Ht.llt'rl.tj' t: }
received per Brig O4\v('i! ), a large: as the ,! 111'111011 I1dhoek I, Plain and "Figured 1 .Vilknnd ,c llil1", 101t1l'1'. d ol tin. in-iiliiiniiol, ii.. i huvenlt, tii,d iiie if.untied t J.h II

+ JUST ( of I'lufonn I Scales Folding Sc."le., !ri'i.n / tl: hl'l1i.1.1 llartlet I t .F' do do dull.- loaf pe.ii" Itilpleadid, the divl.uation tile" in ..J")J .
An i A IMaid! Clialley Jres'l'+. i lie same, aft oriluiv'! It. 1/11'/ :11111.- m ?.n, h c.Tein.nleat.d: : Ji
with hooks, eotton (hook, and box hook C, : W H Urlloll W
4.C. can tel- : :2I MIIW | ". ." 'Mr. and I ll.iiiilkenliufNilk. -, "I'imlt11" 'd IALl/iil.\) : :MrHHll! rt
I nuking c om I'left! ..ell. of weighing apparatus I I ttiih I ; \ I:,milk J Ihalllltl.y, r. :! I Coittin and VVoii-tfd I lloiiry.lilnte man 'II:1' : \'. tar I'll: (IsiMidille .
) _. .. .
artold low prices. bvit : 11 I ----- .
.
at
which lie '' I Icy 1rnnv't{ I A or -. KlhliollCotuli{ t Ac. .\ --- -- ---
,
.' Novl \( )UaHI': :, imooivs & co. then :: t -ul't'ri"r; ('LIIU 11.irk! W Carpt.111114 and HIIJ<. c., : I Di-lric: of .Florida.I'.t.iins ) : L ,' ,J'hiitl'tidl'ti ) ,

i and / ,\ 'arnut'h.IIIJ Claret l' Silk. Heater and, \\ u,'| 1 |Sal and I
Caps, : ( '\ I'I'U1:, \ Fi.ink in Sup Court\ ,
.,) .1:1: ) Iv .n'" | I H ,lowJrt A Shoe- -oi It'll.y'tO | rf, 'IKH

ATTORNEY & COJN3ELLOR:>> AT LAWMUVOIILKAN'S ti.'U \bv ; i ": T J I'a.well 11 I : }pe i t I Ilt'.I1'.I'/ \! '."'iiiMm .;. Ilu'tIluunlthQabuurn t-s I'j.Itaebnunuurwf1a:31 Apnl 1't'/l1I" I 1.:1.:t At-: ';'f

.. I .\ '! I A ( '.11,1\\1,11 J 't t : eoiU I ll.ile lit"pl" ', The del-n,, : i.
I (:.mis" nnd nil utln-i- 11I'I.t\" \ me hercr-7\ /
: I 1- : : f : :: : ,' It Cill'.I1I J II.iidtt'are ainl, CniliTv.., Iran. X: ..ul,+ .,. .1 I I'...11'.i.' ., nolltir.l ol Ihr iii-Mtntiiiii ol 1 (the il.iVr s lit and! iiif n '.;' ;

UNnniW; his scrviois lo his (th'inl. :1111 I parson ,I 'ugan I D Crateol ( '1.10'1,1'1'1) and lilas-r. assorted fur, the 1|1\1114..1 I l t to iipi'i'.ii I I miit t pli-iiil\ \ 'In lti ilt>. laration, filed, in t t. I n.I
'rl hiving btu-Ir !'-. lo liaiisiet in tlin eitv 11111 I Isurd'i' a'" ). \ i i I.: :2 nel.itiel.IJ Coiinlrt trade. Iht' 'lfII": ', artaldutoth.et.ttltl'milmilhr.l, I
i .n til! il a.I "i I't.'l's'! eututedmilhi! :, : tali- ,h ill [beMithlitlly I 5 > ( I F: :S 11".d.H 11 I 1 Dinner ..NeltCut, ( ?|Ll|., 1 Di-eatm-rs> : Tumbl.t. A; I'ldUilnl. A (ti f. E\\lJ.-I:: !. '11;
j allclI.le.IIII.I Jan.Ti. : 1 I I I'lill hu l' (Douki. J I ll'I \\' ini-s, ).111 i.) :r>>iiMiddli uliy cur I'll" .1 '

P boil lit 1 J '. J 2 HIlIIt',11I U I.el'Ut tch'Cliewtiisi! Tobacco 1'

j Copper, i'in and Sheet. Irutt'Plait. i 1'n -. > :' I \ \ in1 y \ Deivil/ HDriseoll \liambant'True: B'ne!'! Jo, District of Florida.John :;: i;! IiA) :;
,
ul" Hirer& .. Tul Il'( : : : : : I .t Co. ,1
tlo "
} JoephKmlilen Common" do ,) T 1/iiu'k ) l I'laiiklin :Superior amt id, :
IIICKOK & 'O. have (located themselves I ) M I C Brow: and, Lull' \ jit'I
I Hope, \ : : : Nnjar, VN J. Arlml'Ie/ / ilt, 1':14.: "j' 't t
WM. permanently\ at this (dace-arc' fully A''.-( I ; : : Ithr J Cuba: and Ilio I'oiler, A-a Haii's J J Alia him ill fur ft7'H! i II I 1 '. a'
all kinJ or' work in the above) line : ; 111I I J 1 It 1 K'sjli11! Q < :inn I'owtier. 1 nnd I l lb '
do ,
j \prepare' I to j'w ? Imperial' lly) -on TIMS ill'all'lr.111 Tin- ilrli.nliiii-" RnIIIIII'''''' n. inioii'-ifil aitlnrr' ff f
in the bet pm-sible m inner, and al the .horteltintice. ; : 2 VV' kit
I 't'hey always have on li.tnd an .t,..urlllll'l l ( : : :; '. W J Mmore Holland. \ Cm, Cu.'iiae .t t Mi:iiiipaun: :: |I'tnndy.:. '|1"111',111' nppi-ar l l iiinl l pli-.iil, \ in II,,' ilfrlarautm; 1 h If.ill\ 'I' t ; '
il'COl'PEU: & TI.SWAIIK.BLACKSMITH :. It! Ft'.lrll"I :2 Old) Madeira Wine, \P.nt and slut 1'\.' Wine' in if I In* "nit1, at'iuii',1!III;; lo llu-/ M.I niir ui MU'Ii ,'11-, ,"...11':11..1: r r. f
-AI.I .-().- : t ,' J S I'loyd (ti J J :! 110111,'., pi.'vnti'il A U :SI'MMI'.S; : : '. t t ._'
<< : / ,' J Vnttii'k (2 pin -7/ 4 Ally t..r I'lsfl.: '. 7I+, ;
I: : VVOtllv ut'erery Jesepptioii, (1".i ire Clant, (line in ease: and rhampiiu'ti: ... ; -J.
---- --- \ J.1 (
Hiram ,\ ) : '' ')' J L 1'eotunJ II I, ;
i-NL-i-utod with despatch l''elI Mine, truth manother! an K le-, ;..llo| huh i '
: | : inllinC f hi;,, I Iirillilh will hr .'ted( on areuuurtu't'nt| | {['IIII'. :.Mid, ,He District: of Florida. : ('J
tV M KAY \ VV (heir II 1t.' ill ( I'I'/ '
: KOIJJ lur( I '
1)OIiiE I :: ( : :: I D CJnlli-J VViiiant / ommrrei'-treel. 'IltumiUllticll 1 Pianklm Sup (Coin q
L'illehrist :
CUll'ui""i"1l & 1'orwardin.Ili | i 11.\ ItHl.O.IL'ln'; { !", !. Ariil Tfini I ;Y
icllcral ; J1: ,
:
( Hiialiam
:! .\;,, I in ::1:1ifI'lla'tS: The K.nnrbnlihitanilr'u, i
: J I KM: I T.
.
.d.1.1'x'l :M H ( C II .. -- ;
The ,, It IlarperFHH.iktkm .. I'll.- ilrli'ii.l.inis. iiti.l nil otlicrs ititrri"-teil ,anlirut'V 'I II j
.\1\1.\1.:111,01"\1 I'l.oiuov.I Hi"il i In11 I \' .' U C : I lilt! I "C| | .: : snpi-noi/ liundce Han-iini: :! pi 11,1"iliiil ,.1' I.|..< "iii"11111'1"11"1'' tin a""v"III'', inn) lure te. 1'1/. I 1.4.j.!;
quested' I re. art rd on t oii'.ii'iiiiieiit" mend Im, x.ile I t inn i ril i It' appear| iin.l\ plead to (In.lot'laraiinn lilfil I in ,'I :.t
3y 111 ,-rl'Itratlll I me.c I lo, then friend, and the" \ hlullu U 1I.IIIIIIIIu,11I, ,! i .Nov Ii 11 TAVLOK
; .
UOI..MKS .V uO'I'I1 ; \
+ ilie I i the I s.i minetitruiduetui1ti I I -llnnrtinlhrueucult'and'" ; il : ;1'i
rrng ,. Ih II I iliev hatv .Ins .lav. lnrnied.i I-UJ.HI.II.) i- lIr J VVin llay- VV -. l ':."
\' :: : ) -y -- i pionl..l. l t.! liAl.T'/f.t.L I : ft" M.llltll'K\ I :, If (;'
;.; ship, tin \UT ill'-: lit'"n of f llniuK:, KOI.B V Mciv<: +v, lot )j.in 7 A Han knit US ,\ :. i ) -.* 4 All}"'!' lor I'llft': ; \ t>
#
,u' ir..inioiin t J ioueril 1'omini-ioti and! -fIn t
me iiirjxi : de U Ilirn J M I .
;
.1 i KOI .virluu\ bam.s' HI inn Oiiy.. Th"II'.II.nans'nieiiisHP ) .' II A lLtr-held C G Tin--nil-. ,lil''-n--pecif'illv) nil.n, m. llni i i-J-;; i ll J
,, Doors \Viiido\\sand
8 ; 111\\l', tr ''I" protection' ol 1-oUiJii IT Inert lLllldhl' F: .ttw"I.II i / ol A pa la. hit cola aatl! its \ n ii.inlie : : ;
-. ,( ,,, lia-oii'lled, ] a It.n.l ,oii'Shoe 'me
1 con-mimed to'' their ili tin canVl.'iai'i euIon or .,'h'r "TOIIM-tmicnts' !., (' VV U 4 Jori.isV: ::! .. .. rtnn 'rul" M 'I|'I1'1\ mid Until :S.IU'\ I \SSOBTF.D: ; : ill M/eand' ipialilv, I'Will a manu ;,R! t fit .i1
ii
"
." .lleurahtpm''ttt.: l II. J K OOMtii' ; :. \\ III A Jacob.' II e' Pninl. B. (11- II :slim--- III die In Maui|. mil! the lie ; I'> \\ -\ and lor sale at osl r'J );j
:r I'Jr I n. C.. iv '1.11.! 'i ( .: T Julli, A \1..l''tiil-" n.I uin nicd, field' ..indhoc. irIsi..l'l\ | ill and, cli.iririM. ,1' .(:.
.J'rtt1 A N Mi KAY.Ap.laolico.i ) ; '", VV I ili -lioiii'-l No"u'c. Jan0 ;r.l DOA.NK A IU :\U:-: I.EY. +'j lil--

I 37.-11-11I1! 'i-o'iniy i; .. I .Apnl t JOHN Rlt.LlSPIP.: : _- ----- -- -- --_ -- ------- a!J
Feb IM, I' ) r It 2 Kennedy AKelly ._ r"(,
I I I,1) the 1" ; I I I : - --
'\\' J I' J Hoots: and I Shoes.nAVIIlO.N ; : r1; j e j
A ( .\ I Mi .ill j : 'ley C Killi.ldll.1 II .Mi I i .iuu I'rr6I'f.1'ASF ; f. ... t'I

D 333 :>J3& ,i ) 'j J ;) where .'" U Karl III... WI I I : d CO. are now iipeningan' u- I
!If : jCOMMtHftON ally \ :: uf llardwnrehipred ,per brim' ; ::11"- ILnd! ", .vhi.f- and (:truuan-, anj.r q ""
IiI 0V) .V I'Ull-S\ I1 ;N. .v.t. ". I IlI'S Kidder C S 1 al"1I1 I nuirknl J T !Nil -. A .. I
) '! :MKKCIINT: : : : _, 'I' a year -inrt- < "Co.Co'iiinliu ? ale al the eoiiu-r' tlf ( ruin- and 1'onsnitreu ,, .

t.'.-'i.iz: ; nit sal vre, 10 I ilu Son he n nd\ VVVs em (' A l' l."t'kwo"J J hanut, fi.nif In hand.ln: .ulil imhoiif \ tat' Jan tiItunaxvny 51 'l 1. "i'11'1
1 ) tl'u-lini- ill 1'1 c'. he .,,1' Inc .'h-ndi-i'! :u n' ; in A ,ala' hirnl.i. tic in |1.- n n III'l such 'Ib-:
A \
1.\1 IH
11I.
I'h"I! ,* kot 1 pack, .I( '(, u ,ill I plea r iii'nrtiiD.V.JO '
: 1'111 ,- ui pir.-tii-m,' ml I o I ( '| ( | I Noj r(). ; 'iY
A S 1..11 :
tin tit:: t1 11 II '
lts'IIithtithill l 50 Ut\\ IO\H& :
AJ.U-O\!
(! ) ) ) >, r.n iso m : rtfii Clpe- ( L! I: |: .
rieiio.ineKcin ,' .jul-lora :-'Jlllh.'IIIII\.I: l ke., li.>- Hattr \\ lUll C; Lulllull C 'I AKKN(\ up us a rtitiaway' ; a yellow nesro lYII. it
1'. (I"
ln.n--tf. that any ord-ts enirud, : m hill .It III be Dec : : ('r 11 Lend;: C R Bacon, .Ap|) (':>. .'utu hll',, iVr.I low, \\IIM 'a itna.ler'name: i is Eaton: Tln.inp-. t I I
oleo l\ -,1\ ,to, to ill-si i-liciloii: of llut who may latoi \' e Marshall E J -"", :and that, hi- : name iseah S.ikThoiiipioti ; .Jr

J }1.1'0'ilh their' bu-mi'ss.. i l' illllt'Y J \1: MGu.ut N I loon l H : r.\...
nEFSIlescr: s : : H I\lnlllley J .'tau( \II-, II"uIJer-< ;ihtllt'2)' :; \c.iri,|' ii':c, 5 (if.t i H ini'liet high; lias u t ;h I ,; .

omh. i I : ( i N II :\lcClIrllliek P Gull Ih+. JU\\ 1e4 'mull -car" on il..- hii.lm, .: uf his no-e, and i i-. a car I i. i';( ,I
I M. O.I.r.,11hit: t VT
; -r- Hitdtvm t i I ( +kill., (t.% "1',11. J : :; : ) re J Martin W :UD) Milsu Apples' pfiit.\ l.y. ir.nl.'. The' uwncr j is ri'iie-tfil| to claim i it t : .
+
J P G lulls l'uIOId'Pitti : rlmr > .| lake lam I .
1'1"1"l'n I Oolmnh'iIjto.: property piy | i s im inlay. J!
.s'". \v u >i 'i-i', I' u iI'ee, / \ \udu'll' J II -arkllr.iil Null Ap.ila.'hifid.i, j.iii ii: ,'iiVM.:: M'KF.KN.loo I ,
VV i i. P. .\p d.I..ltl ',,1. > rioiida.Ciai 'Fnlers0o 1"\, diet J :2 :5 b.i.kilj OlMi- Oil. }
; v Diilin, St. Jovpii: cif a ; I ,' U \iek.ul W Fur -jilihy ) 'I'I'*. "I'.rio 11 'I".I1\t: : il.NO; : I ii '{)

""111.\ ll-viu/u':, I'moa' \1.0:11I1\: : I.inlin! .> S O'Councll W :: (Dec l.'MT:{ II :MAM.V.: .fl, lI..ht' \\ iilc, ju i reeeittd on ('V't/

l\b. ----l'm.T : __ (this da 11'T. ; 1011 II --- siminu'ut l ; and Inc. .air, byIIOIICllilll.ll&, 'i

thnty l II II Pratt J UTTKK. CIIKKSK: : ":, : : :\1'.k' : ,,

-tlttll't'. PaI1L; l I \\ ('r \V J'rillllt' U' 15 I'llut. Ilii-iiil/ an.) I '[.u her Dec It: 17 lOUairr... ...i-,. [,i

q l ,'ih-Tilers hit'n' ? pun hJ,Id ihtrntirc in- ol i.ud I I } /) &. Co 11' 2 I'rl..I"1I C II Hall I Ham: I :-;/'..1.1La"IIII ;-
,ton--! "IVMInm IViK'iv! .n Inwdl l kiltn : d"'k C l'aUolI II 'I : :! :iiinl IIT' sale l I.y I n .M.K: \IMU'KI..w ; :: ('l-I.( d.--II.-: llnpi-; lorao! :jll I

t unnlat 1 Kinil'n Uf:>: Oi will, ,in"oH'ti.. 'to ilitii f.. lend'" I Pre :; VV Plait i W- Nov: l'i.u II ,\ \\\11\11: \ : ) d AI.MSO.N.: hym C. ti. TO.MLI.NMI.V: : 1. ,. '
3 .II'r.UV., (I'lli, .'>\.1' onipli-iu ;s--ortnni .i'' n: [.J
I
: '11 I li.-pn'ili' : r ( IX ," '( ,, I VV -- -- -- ----- t 'rn .lL.tlt'
Il""I. ijro u.--, // .id \V 'e, 'Vc' ill! r 'I __ _
ot i >iy K? hi' :: : ; C 3 KoachJMK { nr.i.w{ : t,\ \\1. FI.Olllt '. 3
tin: '<-'l{ prier-. ri-.i-v h 1"1' :il-'ihin-I I :sn-l'O'li-no'lioiis l .t r., I ( | |, VV Koulett |I'll I I rjil fid lloxc: Spi-rin I'audle.t Z/1I I'.. ,'. ; !

I W! II''' /fi'l-, ."'-ll"-ivin. '.* ) ,t'in Sir-1-' nl I II., '\I'' II''n aii.iuill', 1.1luv,lie hippy lioo's; litattcnltuh J"'II' \, ',, I II II Randolph,,,/ II 2:! t.n 1 Hull 1 1'I., / I ar k I I'd lit I"SIIH.::: Bl'FOKD:: \( ) A; JOIIFOItnte) .f.foIt I : '.
all '" / C :JO III"1 I'.nk IJ.i'f a".III.III..I'I.| .Ivl- ; i
or Cotton: that miy be i'i.trti--.i-.t to IIi,-tI c.ire.Ji ','. Itaymoml U II dud i illlht'I'"If.t' 01' ill L.iw 'I;'
Aw 7*. Smith.Vi 11..1'/ 9 I : P Havel VV Landing, !: hula bilL U. C. li.iunond: fur saltlor in I Ihe ciiiiniienl, It: ( I ', I lleniy am) i J h'I." .
: \ II. li.iisctt. I D rash nr Cily' paper, hy Biibourin Alabama. :Mr. Bnionl will iei.ltinlr t 1 J 'j Iw "

'it x n1Inhl'lII., (iv P1 I I [ : (' II StnalwooiJ<1 L 2 .JSov! IS 41 HAYMO.ND: ( : ..&. AU.ISON.SALT. ) ,n B.nboiir\ ci.iinty, Mr. JiJin-ui: in :Montieello. tl j K
))111).1. -- I
; -------
.'. M. : \ : i :; I K; F Smith I D Pike nunly. 7l I h'l!
v.' JUST received Otn) pkevs room paper of various ladl <'(, i : C; U SutiilfonlK ..1iI'I'I'IiSnibCFOI1I ). 1,1'
4 -, for sale. l>vXiiv Inend- K: Slapler VV S jan .".((1) :a :MM- hut! < HABDT) JOH JSON.NO. : .I f I l I
;; : ; / *> SA'KS 1.lv'r,1 Rri.iiMl K.li, ,in ,
'.'"I 13 K 4L S OIHTTCNDSVXj ( :; f4t .. 1
K II Souls J --
ed to. vlFVPfr "'','1.1111I'111' ".IH I.inline. ; 111I111 "III' T. 1I'\' sale" ii P 1:1.:
UII'I: has: for -Illallin-| tlo
t | HAGS:! HAVANA COl'FHE Jan 0 ) I D G Scull J Aliii'sliiruin\ ( l.iviMxiiil' I, |I..r )1"I.y ; 'I .
rate lit I PII It Ii' (F.a-t: India Preserves. .; :
j ( Prunes
.. ,
.
JLF 100 bbl forte Uieo Sugar A Toms L R =Nov M II I I'A n.tllt. lluI.MKS: ,( COMII '
ll For sale rea-onahle 11'1'1111'01' cash or cilypapPI' 1VM, :\ ) l A Taylor :S W ( iiapt-s" Itai-in-, Almond., Fiilierl'. Ac.: Aline s i

by on KAY.MUM tS. ALI t O.V J C Tiler 'I'II : < nl...r> err Ire (rivmi.i| -i liii.' ii..N 111' It.iy few ca-CMof ,"".,,', BooUund, Shoeladies Shoe's, ; y :

Nov 22-12 bur J VV Tunmans II tacit' .,ni'l AI"d) : tutu" old .1 i l.ni.'i' ii-s t Dec ( uwiiiiiiii'l l'iM7i milulmli. iliiy, nlJci |I'J\lllIr -- -,.
J W Tellord/ J ii 2
rash. t.i t sly' p.ipciNov 1 !HAVANA :SI'.OAHSUi : : ; :: i'
the Manufacturer
from :
OX Consignment i direct .>lfc : III. Whan It It U HA VMO.NI( I.\ AI.MSO.NJUS : .01\1 \ i-s ,Aln Wine ;
*,- ....\F ( A CJ U'oolfolkJ -----. --- .', ill. .Ull-lll "III C.llMIUr. ,
:oil: ea-e< Hoot and Shoes lice 9 : -' J I. Wall II I I' I n.11 ire.l( on i i-iiMi'inn.' a larce I..I ol VVur do, w..ii.m. d', 'of'j;
Ii 2 do. India Rubber limit* and Rho,.-. llt.lllli lP Wallari-J W 2 .!Ir,, :N 1'es, iiinl It.il: T/i p.. lor ...h''' 1"\1 I,v.Nov ft do 'lomiil.i' i.i \

For sale: cheap tor cah nt \t.; \Vater--trtit' 100 : : .. C. JOH.JOIHHK) :, P. ]M. ; i'> t'.t: K: A I 1.1'11:1111'1'1/11'-\( : / ; Jn-t lecenui |per MH i tI"a: J,1nImam ;New York ouinilsil'Unitlil .: I .
if by H. KLLISOX: or ---- -- -- -- tad, lor Mile I bvIMilHiK' I '
' Dec 13-47 H. <',. I KOPI2S.I Florida Ilolt'I. A LAltOI': stuck. u( [Proti-ion., tir"" "-ries, ;, "! lI.n.1.: K ,\ \'. '. j t" ) I
: I Paints and, Paint I'd. Cordage; : Sperm Oil.Candle j.ili' V.f) :'t lUualrrM.
Ba andqiiiliiy now ; '; ; ;;; ; ; \ | : i: The subsrrib'-r. haying: taken" (hi/ ', Iarg.- tend -, J..'. reecited! by l 1.1''"- Mrn'al I and lur -- -- -- --. -- .

,;nlBg ItOlC. I Dee'J !i oiiiino ""II' IIOI'SK: :, li'Mmilv/ t.ciipie.l l>vCupldiri sale: cheap for cash: at No. : '* \\ .llt'l i -lr.it! by JOHN I M. I lit WIN: 'has arrived/ per" late am I }t11; '

Ki-miKky: Higrine, I : J.nmr- Slit lr lakes pleii-iuu in say. 11.I! KLI.ISON: ( : : :lIIcI'II'r.' fur sal'-mi na'uuaGlc\ teruis
t 00 "a'clKon 1:. : It"I" ', 1Il : : that I lie I- nun pnp.iied" fur' lie I "Miiplii.il' ol rr.Ill Ii. ( i. KOPF.S.:: 1 do/en rluik.t ; I
.
lie will! rinleavor a'' all nines ini.iH lo ilicn.in-. '
consignment, l.indms. from Bris Fm ryy, torale f : of /his nu --l-, ,, Mint Inl.oili' Will lit' well I iillehilxl, -Dec..13.17Itt'futy 1 .. ::111,10;/ Hi- ( 'heise2
--- ---' -' ''''
HOL.MUS: A CO. \1' \ h.urels Bei: I II
low by TAVLOIl '''. ... HiTAHI.K/ : "..t nil UmexuiH /..phrd! : loess f
NovJ5 41 J \ HAIL / : Made/ ( 'Jot lung. d-j (Beer 1
I IS jm''O :IIHt)
-- -- ---.-- --- ---- -- .- --- iti-ry d.IOI'Y/ (In- ( un lyalloriN, I.is, / wish, _. 1
'"- Wines" and Lj'in r\ 1"I"i- STAIil.K/ : unl be A. ( '(0. hate band, and --
HOPK.1 for ale I I tI'I.II
HALF.\
COILS Ilea by ,
: ( ', ,, HAMILTON
5() \ hy arniflul n 1 iillcnhVe l.-.ln-r.) lie .hopes/ racier from otH't'1. .
their iiiamilae (
DOAMJ: A KISUSLKY.Alo ; (:: r
I
.
hy mi.emiiluix' : /111"1'' and) ; will\ 'Imltll' led .
\ a general assortment of Dry Goods Groceries : (', lo meiit a .!hart ul j l'ltllli' imtitiinnilliinii" \ : lory ill New York, most tpliiidid' as-orlmenl' id f ,1.1. Cotton or Itlt'rl'ItItdi7r', < I lindeil, ,, on the

Hardware, Crockery! &c.Nov / \\' / ; Air IIi. Winter Cluilmii'' con-isliiii;:; in ,..Irl.f j VV halves hi. lon<{iii, lu the undrr-i,ned. must :

M 49 1 : anlill. may !0, |I'.37. .In. [tin OilS.l! !:I Blue and blin k :Boat's'' hair camli; t wrappers; |' be taken oil'within tun d.IY' alter it I to landed 1 or i y', ,
Itl.n'k. drab and cloth
'.-.( : -' W.\\'I'EU'-I\: : Ihu Ki.n-I.K: mix Overcoats.Mohair I he owners or eon i:;netlliere.il" will\ be rliar. .j r, ( : i

Cider. Dec :9 '1 : ran < otnr well| recomnu-inted.io whom a ,Iniriom- : 111I,11".1/' i loth do with an addiiiocal, '..... 'tr f"r| every :'A\ hours I, ,
111111 trill IKflVrn.. W :' nnLS Refined Cider landing from t-chr W.II. A l'irg/' a-sorlmeiil' bu.mess CiMiees' I
; : dlrlturu: receiTiiu ill be
80 The 'Iu, j.I/ltn will publish the, nhotc lot' three or (41'1: tt charge 1VJ I
Turner, and for -ale bv I Co I I ', and forward the amount to /liP. HIM \tclcli. Blue black and 1 iNiicy ca,,. Pantaloons : &" per div.
Dee 3s) 50 UAYMO.M u &: ALLISON.TrLOUli. : sale allh. -- Fl",uriid and pl'un|,/ tatmelt doDouble I No ot'n--I': i:, HHOOKR A CO. ./ "

; :SUGAR BACON, Deco: Fllrllitua'cUI'C HOIIM-, ; brea-led, all.1'l'f I li.of tjv"'ry slyl) If' HARRISON &. KAM-.Y.: :
i
to please, the mo-t Id-lnlious, WILLIAM. : (I. POIITF.H.DOIMJK "
M? LAUD and. WHISKEY,-Landing perbrig CO.NSIGNMF.NT. large stork cons
New-Orleans and for sale. low : M'gruIullung: | ( in IIIulililIJCP'Ii'll. \ :, KOLI1&, :M'KAY. f t
: Eat ry, from Filling of cl"tant Snle-ourijs|! |111I.l'ilu.! (.,/ mn-lin., gurghanu, :; and,, calico ShutsKilk C.! WOOD.D .
& ALLISON.
RAYMOND .
forca-h. 1 Dre--in Cae: $
,
i : t'l'rl'lary, Taldfs merino, llantii-l and rattan' under khirtt and
Nov 2UVuluahlc: .. to, i "tfla.li. Clrnri, &-c, Hec..il..llly Erie|. arrival, drapersHtm! >>, 1\. 11./)(.t', )
by : from tie inaiiufarturPM krill for sale / A eiit tuinfcu't Co.Ap'il.i'liieola. '
cheap 'k- hindkerrhiefs ,'ijllariand '
.upftiilrrgloves
: ; '
for Sale. 'Dec *') : Nov L'O! 11 .
\o.
Property at 15 VValer-strei'i. bv boonutvlni --- .
--- .
:-0.3, in Block C, sewn 1 range, front.n; un'' 'lIE : ELLISON trH. 'h Iht"11" oiler tar tale ttl.oles.ile or retail,
j_, LOT ml'I'l'l1 rt'l'l. 1 ; : G. KOPKS.: corner of Commerce. and Centre .1/1'1''''. I'I'It\1'I'IJltl'i.I ': }

->' Lot No II, in Block C, si-roni Range!, frontmsonMarketstreet at our .( 13-17 2J"'II"hi.ola' Jan 6 __ 51 1)I INOIIAM[ t. KKLHAM(: : A CO. in .NVnrse; 1

4.. : : btinsrear of No 3 Fame Nt-\v ( (Brookbuilding\ ; No. I IS, watertnIilpa- +
Lot :\0. 1, in Block 3 arLicola have for pate, nt tt..lvt',1. pricesa laij'taskortment N
1. E are now rTeivmsf hv th- late. arrivals Irr.m }
Lilt, :\u. 3, in Block 30, fro&tm; on ManoliaktreeI.U !IX : New "I'C.! a gvnt4\ iiock of Kuu'L aultet. J TST received! /(111.lIIlIl'ul; a few 'boxes: of uf i levant 1"u rllllUI I'. MI : !
II 10 tIi .: ): .. Large: 'rot inall\ do Jarjc .
,01' 3, season, \t: addle,1rldlevMdruoqtle'1.: & : taut War e>, > *ccrclaries r
Lot No. I. in Bo: k 33. corner of Centre 4' PmestiJ Cuun'> (: good t,; batdware and l cu-itjy jam$1 51 IIAMILTttCO.' vmall do, lari re ndi-boaid., small du, tlres
'I frontm;; on rlnc.. trect.II late- ot J ShMcro< ems bureaubureaus, Itrlttogan' y /II..Icb timing: table., 4
3. II it II : Nov-wJer ii: :: : ..".. it"I 1 ,law, ware Carriages.' ; ( :tree'u, dining do, inano;:any toilet' do., (Jreeian I 1'

II I. II ,". a a ron:p nrn"'.1 if &ttf..K! J Bali: HC.f', all of 11';.... card ,I"0'II du cylinder wa.h.tands. '
.1 I,, a It -- -- will Iff' sold at It small adv.utt. -e |or ash or AMILTOCO.:I have a consignment or dOur ; tables I t
' ; .. r : .If" 'II 6 round do! drteian: tin "pine dining; toilet I
II ( : Ceddr-'t, b,'in cf No. 1 1Tor I. : t KarowhiM and llimpfor
1! I = rear .JvF < parr 1I.\ItHI'if & HANKYFit : : one or IMO hur- do ash lands/ I bed-teadi' and mattra
>ke>
w coi.i.
,
;" t"'rmf sale: of a or ot'the w hole] of the a- "la 1
, part Nov I I H II 1 GmI iot' ', std it' in tbt | .itft Itl tIe, whi'-h they will ell'extremely
love apply !.' K. U IIARUY. Jr Nov ;-. : : low fir ,11.6. throe iiith<':rinv tta-li.tai.d', large:; mahogany hair: tt.calmlip''bi'r
.. .. .. j j-J1I'i 'iiI *arm doNbOlel'rencbdohall
Jan 651 A"nt; of the ProorietorHBLS I 1 1t I I rn l if ii re. -- -' --- -- ,
I } I Fashionable I Hats. rn-neh ,f... .-' uof \ aiiou pattern, /fancy chair*, ,: ,
100 : Potatoes 50 dos No. 3 Mackerel ,t I ; nun r. A US, handsomely! finished an-lcfa : p nr-(' do! caneal do, vcroll'd ..ntlu, urollV .cat t

received" on cc.n.i.nm..nt and for alf f, superior style, just received on consign. vwr received! a \large let rf the mot "llie- ri.t-.mir; to, rlllt.III'rJiniu;; do, rocking do, dole ( r '

Iw by TAYI.OTJ.) HQI.MES t CO. ... : !. For ale low by t J able! I 1I..t,. a'tr: mi ortinrnt I Fur 4'.JI'". : J'> Ikll', :!: :gl reset, cfnlre t.ib'et.!' .t" t! '
.i" r. R;II !! 'I t TAYL'} HtL U'S; f. CO. J1''' I; ". II.\VI' '1''n A 'i''i. V"- -n l u .

) I.

I' 1


,

,.
-..
-
r-----
')
,:
'
I'

'; ;

I. I

,. ,


;. ,4 __ _._____ aI .411- - i
-S ST I 1.\ I'V
\ biilHl i "l I 11"1.! i" k -
;clii I i u, \.l' I. hI' I.
\ ,. lilmuiliu I I "I I. II.. J A I..S; r "I.I"J. 'I ,." III t. . . I'l III' III'" lll.lUll'0' lltlO'l, Ill till.' I. "I" .0. ui,. I I I. .I iut 1' i it i. I" I,." 1 I .

,. t rr. *u!"" 'tih't lu.. J'l .' attiVPI, .il hl 010r.I.I' *. a-. \r I.m \\\\\i\ \. l !I'M. Ml,uxt. li\ : & f I ';''l"'r .1,1 ,. .1., it I. .'r.k II I.> oiirs I n-tp.' iiiiliv: LVM. if \\ .Ill.". t l'll. iiit.e.ii. IN dt, MI.II- ..I".I'," lull kll _II"1 f
\111. 1:1 I p. 1"1"1'1" t 'hi, i ih I. i J"f
I .I! 11.1' iop M I I .I i t,11'1111,1",1 u oi : Mj-lc tin1! : Six II in Ill; h i' ." \ I ., r: \ itt lal".1' 1 ""H"1 I Ip l'> flat! I 11..0. I
II! i..t'" .1) \ .J l I n I ti "-. : .
' I 1 ,ill V.tiI".III"Hi.! ol' --- t ; t .. -I .I I ". '.1 .1'1..' l 'IIIHL ", VlrL' ,. .ii'" lId Ilil'lli .N//tl/ a l, I 1.1 I I. i ..1 10'1' I' I'
NIx. o'vi I I I'l, n h. nil,i ... 'J-;= i'I" VuL' 'uiloroii i' \ mil." i) .lul. I u.i.l .l.oi) XI in t I I. 1u1, I I" ,
"
S.i lit" 'h" ) ti& ,1,1./,
' 1- cit ;: < i" | ,|,0 l I ,in i .1 i.1V 1111" .1,111 I I I' IMI I '. "' '. i I Ij I ,)I., ,
1'11 A- 11' .
Piili't, iti, I tII, .HI' ,''l 1\001. |
I \ .
i< "! <. oi ,,l I.'I.K. ni 'n. n'. .1. ''iiipie. .n -11',111in ill 1,1,l .IIII'"' \ l' I. V. r) Itllll 1.1r 1,1'.0,1. I I ll (ilk III I .
l.t. ,
{iiprrtini,' I In !i IITH'lit ,; hdl" i. c s I hp "I'.nnl' '$ I i"ii'l tat / ,il. l l1 iii'iiiiiitin., lillilu5'7l, Oil ,,11. I PIl'l'I" 1,1'111,11".I | Ii, \\ d "
the :
\"I'lnl'\I -iv-tii. a, a< it I'M i' '| 1'1111111/1",1. 1"1' l I.f lsiis '
,l'i.it-blind 1 t I. ,''r'I'p '11 ani I iniill tI"., KI.! whit"-m) L lit. I t HP, 'in'ts! on' p n'"itaiilMr | I1)"t "M.-l l'u ssy ,III' 'poi .. .1' ii i in r > tiit.ui Ini .t tu I lloptiiiiJ", 1.110. tillS' ; hlI"lh.. | S Il'd"" t liMi.t| s.. .1 s
I 1.1 'h h' u"t npii .i' i in .I : i. .. |, |Illu, ,
: h'I'1 \"I' |
I 1.ii, I m i.liin, I S. it ih tildfti\ r.I''i' isin4 I'.I iiM i n in I'llOll' "I i .111 I \ ." I u-ioiou. ...til I stethot I.I'I.H | s .
1 *
I > "111,1 (.1k tu' 1\\11.11',1.111'| hr I'1
i !
p > st ilL'| -I in I \ I Ilu il I l vvbiihihi'i, '
*. '!'Uti't' *. in-1' 01I.)I. ,imitlttH .'14id ,: ,IkitIut3.. 'Ij'Utl I ui" P \ liiiuior I Ivullon.y iiltl ,ih.ii' (loi iho I.II 1I j < i "11.1 11. ,1 '
o un'
'' :'s\ tp-i| /,1 ,! iittortiii'! ) nl' ol iiM'tliti-H 1111.1*('g -in it 'lk'I'.III'.1 IIIJU
I l'i ol coiloli aid'! Mlk IIUMJI .. :1 .. - -_ -_. n .1 ,0 1.it't 1\'I' 1 1 h. '" linn tit 11'1.1'111'' 115,11' m 1 iH 1 hI", |I" ,
I'nil.iti.ilKi; -- l.h.' .V "' "I, ,xi ll pi.I ill.-\ 'In''I I Jll0l'l al\ l l'l'II"II' I lo i, u us.1. i i tilt lit ',, i 111'1':. I hoi :1,1I
,
I* lil ,. I k .,,111 I Pdl..IP! I pdtv.'pptIt li .t\c ol' 11.1',1.1 | "m.iliiti iii.i M i' v i 1.1"0"l '"i III nl I. .A-fie' ,Hi"i 'utluia' /Jffr1 ,(11dla frp, Ii I.' I!. I'rtnnv, \ < "I lull p u" I i-pii" lion' ::1 .MI 1..1,1"1. 'h I i hMi I

I '>'li .:inn. li'l I II 11,! i"t dpttit'Mi J .'!Il! T. M/ncK: 1 (' : ""p"lior ;,' ill ill,101n.u Ih'-hu X"l-I| '.5 .I lv,' If .'.1 i .n, l.n 0 I"I.itOt! <"I'I ll.r'. M"' I .'u. 1'11<.l ',11..1, //II.J t/" .III'r I I..n I I'l III ., .1.0 ill. iti| ii> lsI. ..II, I IS 'l 1 I ," / I.

I ) 'for It ,ill ,i'rc i--x t. I'l.o .. M"i t I II. ,1.\\11,111 ill I |1"1:1.: |
a 11"1\ .Itlll" "i'i lieu 11.11'1
iTip' VS | tJll,1 nl D.-pv,1 i "i' ire ..1oil "ill <' in1 m .nt' p 'l i -nxxho l hr. Ten ', Sit ,- in 'ni i t"i join .t,
> h ,ni'l <'i"i' ::11"1 l.ul "h'II"'I"lpli"lI i ( J.1 T Nil", A M."mu" U I P. ..nJ.J. T"rl. I ": a. in. "I iii"i k no d- 'nii't hit 1.-s. fl1 jio.il', Ih.I" \fbui" l k\\ p i Iat, nin. it k ..ni'U, in "ti.,11. 111"r| htii., I x i"I. ,1 I IItil

I Iii u i,'hlv. ',i1bIuiIt'r.l. ; :i't' h'UMti.m' I '? I to 'i 1''f, ",ill:' 'ih. n.ime ninl;! 'lj'l.\ it! }I Jt.1rtiucuiit; lur iIiI, he.' vvrn lii\L'b"ii: m'lji'c .iii'to)') \I''jkll. .it '.1 I. lil-'Vfl.l I I 1'0'1'i ijenrol ,nun, I lioiio' .Jon' will, -Ultimo "tii'w" .11 |1'\ /. fi'ii, '. ".1. 'icti I 11'1 .1 he 'lniiti Ki id, i hi,. ,tilt ;'i

I I' 'h""II, ,h.l\\ I IH'W plHPIIH J. T. .Nilft X IJiV ) "IJVI 1 M) .I .1 voex) 0hc.f. l'h"V no .1 Ih' a, ,..bio. I U.: U. 'l.ili\I.Nf:. I"' li't I "1(11.1(5>| sI| |I| ".11., h bj tin .1,,) |I. ntli '
.. 111. k'l > 1'1. : ( ,1\
.
I I'renh i oi I '. Th" il -ft"n l.nKt' in 1'I tall mlirrs, } | I .iri! horoby Id : .ni I I. h' oi IniMI' nunplauiit. ] "
I' I"'r'It 1"n.I'I t- .1,1 lUtruclnl nhtlir f', hulL iu'ti I'. Ibiti'tiili., /:'vImUlilg' I, 'I' I "lit I ui l _Mi-
I iIi' 1 l-Hl'I 'It.1 1 b It L'"Vl" "t "IN. 1 'I l.t i 'nil |it. I.. .
no'ili) .lot I i .ihr, iiitiiiiiiion, ut Hiiab ivc suit' iiil' in- Hiiniroil ; PCI, ".in-, ii nfm.: /1'11.
0.11 .
Itt 'I. ll'iinnk'illr.S. O ./,, 111 l ; I t'u'u \bi. ll ."I (' ) I
tl.ilc t 1u
i ill 1
( ,
.:idiot Ia iiiI 1".i.PI Kindly l 'uhu
; c : I" .'I' '' ir an I pli*.""llt I Iii,! .IuuJ.iriuio'i, lil" I ini.i.pHtc 10 nplnmi -PI ,itPicii; ..y: iiit'tK' l"' "ii ,oi .iVoi'lthorn ', 1111. 1.11 i fI t < .(
I 'il.III'K ilo ILL IV.IJLL .M, HUHIk'OJ I) .; bi.nl thevc.tel IViCit, .-;n. I'm \! n' in tjo'i' n'li ,tin' ll t'liif', ff''i Vil I. /\i o, Vxoilnt, bj t'ltli'ili'il.' !! IKII t| I "id, ,
1 dl'I| ,v.H..i'l I I uP tu I II" ) .
'. I 11.\" ,.::! I !r. AIIVH jk1To hbun,| el II ont 1'im.iioie.iiitio. tuE! (Ins inotiih 1.1\1' ion mo ill' 1,1 ".I.r. 'I 1 \\\v\ ol' ilii buxxi'Is the tlnuj! in.iiu-r lo \11II./, i)., tllaa:: .

111.". h 1,1\, I 1'1,' ihirnd; aii'l Moiid, I I.MI- xrl.iA ----- _. - _--Itq_._ XAI.I 'rtiicoiu III"l.III"'I.man .iiiV rnlPorsont <.- ilfin.iiiil, in iliit 1.1 111l, ('uiniiiy' 1 I 1utir, II Lii)' N.il- lidhllP! 1'.11,1111., 11 ,litl.mpiit; It, by irlii'X ,JIll I, ':IIttli ,
ui''iu ill :
I Irvx pilleilit' rxtia : inei
I )'.,II" i loi-n Mull/ ol I -Vrt.IV IIl"ll i iiIu n 1..1 if.'i'i, 'IIfl"C'C, xxlih 1'11 ii "un-Miii, '.'.ill I l.hIJ, ( I ii \\IIIl but .thoii tiino bo- I Mill id" /,'"'I, \Id. I h, ll '111). i IUI,i.Vid IIMII" ,, ,
the PnttJ 1 u-xt S'rrv Kri"kI all mi>:.n I.KP pillt 11.11. rlI.1 ..in1' rodmet .tIu'i.i .
'Ilk,11'1't
ON iiinary IThr. ( thy illNo Ion: I ,li II nroil .1 now Mipply. .I"o" | flillllI'I.! v u |,
1t A tpliii.li.l I "III"\'I'I t ol lonnrt andc.ip I I nbli'ti1Vfiy" I!'nl'liii-' wuhiSr.iniir, I'nmt, .111,1.Pii.; lrt vnMo-t: >xill ilu situ inn' 'iipiirfl lr .1"1- I '. l J. 1'. IVioit l J I' DAWKI.NS.liilfiifl trti. lid >nvc.,11.I. tf C.I i ty : .( j'tiiK I i iinn"I' "
d 1 II I li-xx ulioiil pillt v
t 1.
!( I'. M .'i" Water 'd. Apply i. 'uila" I luilIt) h") j I thotr, hie ihe, "
Ii h BI.II .1, t : .11'1'lln pill-U'ive! lo 1,1 iu .hit !hilt,|| i II"|,, i, ,:
\l'r"II"Io< nrtih' j.IIII"\\'I it ./. /rrfl tif Ihll t.ik, I t P,iti .11 y, '-l 11111 k'n-it.I hl I Hie Il mo.nli, t nfii I'tlcr I'd.c?c/n V i'il,. il lit I'll 111.lo.gl. n"I'1 II' i I'l. i in1 1' ( n rh'MI "Iitt't I,\ ii,

: :}'IHI, pie"" -> nil tolon mutritiito IKtmi? Oi loht'i f'I":17; :! :?"> i i provui ,in'm. i.-li tiiliuiij i li.in lilt .miuh ol'(lie MInojloil I,! i., li'llfntii/ \I'\ ., I.IIPt'lil! ,1,1. "titl' l 111" UJi'll" the" lilllils lilt" ti-dl i li'| kl,"
i 1 o| k''pin r ;ju' i I IE |
{ 1.1 It \ |
Ul! i.koli 1 : pr. moibiil hi, h .
: --- .n n. I.1 t i1I: ol 1 \ u( i I M ull' ;1:1:| it iii| U\i ,
oilu'd .ill'1,11I I i |II': .,
| b Hfl-l 'i 1 10
ti'l'" -
I'.itiiioniibl", ,' fur, 1I1\ll'alllllclil, li.i'lloVt -> \oficc.JUST I s ',','.III,J ,11 I b.111 l, "I"i ti 1 111.11'.1 kll.I ll' .1".1, ,1..1 1.,1 i ,iht- 1 Di'irSir,- I h.i\o 1"11111.,1 lor spvot.il, M>:irs ..tIIuu .lulldy.ldo:1: I 1'illl"Ibi. ( lll\| | |I'L',_.
' I : doA I II',1loh I ii'l ol 1 l.iic, Thr ,| ,
list pill- Mil
ill'1 i
I rrrpivpil j ', ali I i itimw, I lan'lm I ?, I fiom t I"" ,I.ip'' l itotaro piol I"i. '2-I. I Hi P, I I'i'I It "I (.'II.h, ii' no perin \\h 11"I'p'ia 11,1111'I'r 1'111'111, !I1 \11"J i"H"'. IWI'Util''Il' '
< Iiul'pint' nl' I 1II''nrIIIII, ) (;firiin.iil' .u ifuiulty sVv I I h.11 i ol i iciouiiuinv : s.li I it.tt,. .
to ahl"1
1 1 ) I in I I I. eve "l"i'l wiln .1"lail'd 11'1111.'I'I si I
1 "I ui
'lourt .
;'-r" lirv'f fin uf mtiol o xn.i .1' \I \
4 t ,\ lllL" loi' I'l I 1.1.,IA: huoUii / tlilY p 111'111.,1 "I ilm'i.' n.K. pel 'ii ""'II 1 lisithil lioni tlio \'( "'mi1 ; bill' inipii.vi'iiH' II ihc i I I "I kiii' l.
ilill'i-U'iit" | ol |, I ; b" vxiili ",111111' 10 I
.
:!I bod 1 hook iliulters 1.11':1'.1! s.ith.'t.jiiititity; ;ili/'l I xxiili'I'Ii.Ihl,1 Piiii" n p'il 1<, lit in,' inic, ,.I'ti o. hOI. olhn, I mijlilbr ; [uVIIu: ;aI'I".1 I h\'lil\'lIIOr 11111,1 lo II ) .ULI1.." i oUlt.; Itllll;/ \Illdwl\.i 1111 I v 'III ,
:iii Iul' xx ,h"HP, mid I hI"1' ilillL 'r I ( bv ,
d : p pi I \ ( | '! t'a i l'iI'-i!
H"'I'II'I !;1,1. -Al ,1M I 1..' I ti' Irlel. ,inI| r'r; | t |,> 1"h.; I a Mid, Imi Hi" luf'i' "l"l ,in 'n I PI, 1. h.l< ..10iho if in"" h.t'l c"IIIIltl tt I IllIol\I'II I'' :
"IIV .
.a I J P. : I Lf.UOY: r.TTILUJ.I"nlI for lint' moil ilu utiins i ititt| l.thnMr/ .n., |; i 11 h.tuibl' |h.,
It A I I' lot i if "X'I'.' b' t| |pq 11 ::11"1""jm kit knives' ./.,.. 1.: Nu.I.Aplla"hilafH .,,/ 'I 111'c.I.I i I mv'iii oi l' ui, )IHJ' ,1"I"11. t. t.I""I I I 1'1"1. tile pills: ill to' \ I'l itn.rl!| | hut! i inj.1.1"\' .,),, ,Eulli'lttfSUIii.
CI lit .s'/oiu'C-tie 11" Imine, I I y \ ltrrfrua l> / '
Ii
f
Uu tinI, ; i 'i.I':17.; : : 11' I ,
i&f /'lit .lliIlln III'r'l. 1,1./
: : t'pi'iiia-iit :1 .1 lilt *'I I I in.n i li'tu'ii'l-1 .
ti :ind o ti.l\ nit, ilhJ'qil' i i'i', In su.ii- ; \ ( in t II|,
An I'11 "/ 1'1"I"r/1 of i J !
k"I11,1 I Ia"IIP |
MI-HI ui .o. ,
i 11..r flr
""ll" i 10 ; : nl lilrt tli.it, Iht' "plop' I.' II' 1 HiViili" .
niko a i ni.il ol\ ihoir "I il' \ -I I: .
nt"p "I1,1.
HI : M"W I !
,
41I. \VOO.I'II.II' Im xxiteU'il'oxx I I'M... laU1.I.:1.1.. nl.il.' rontiin \h:111'noi .n le or ,inv\111"inc-: I. I I. uujuu iuP0r1 b"llltil. C"III"I. 11.1 iillln',i-d xx iili tl.it {" >pl.liit:1 'loi :; 'Io". |,"i ;II)bIi .
1'ln'V 'I i
biiuets, o ::1I1.i i/i't |I' ,1 1'1"11. Mi'ir : .it i the loi which vcn ., i"'" nb'i
in vain d1!
iiinrtiv ien I I ,
I \ Vi(: n m iho priuiLeI 1 of ,ih,' dient" Ih.I"n"l" \ ) iit.1' llh haim, ticulli : r.-II'lu".I. (11"1' wil even | : III|i 1 tiri'inp.itt .
Uai'in "li.II'h"m1cl\
adl.. un i ih..hsI ,: 11 ilhl.I- plf.ito: I 1'1'\,1',1' "10 11 I nl ," ol.II'IIIf.he' d| maleii/ lu i I I''Ii. I liixu.n '
I..ail,' in iri, ,- HIM II| UII,', be.-i ..liiii-v\, tn.iilo toiiiibrAn \ \, .ll Apll 1"11',1.1 |I1h)1. llltP.IIPS.Dr. ( S chi ol I 1 lop.iiH..v I the .1111.,! 111'1. .:
,. ihe c \''gclablellt II I 1.1 on : tics' ti Ii'uI! lit. i I'n IlL h hi lur.r otliii t I I. i II| ,
I \
l mott' \
I
"," it" ""
H .>r ,m, m ul| I IM" I Iliu'li: h Uultl!, Joxxilty, cmitiii.' .Ir. \t It inn' vv.ll r -si i 1 1" pi-rm ,,1'n'h'll ti"r'itv! I n iVinjf. 1 n 11'\1 "lt'll.I"I nnd ho xv.it i tuoi! in shoit, l h'
'r |I.
; .\ I : .inI, I ;!I. I1' 11,11' :
in' pioii'ttun t I.
m pi.io-
a-i
Il' idin viil 'nli i | 1'11".1 1.llrrClllf ii.
1'II ,1'1"l lt it i n i I. 1 ui c vx
i ,
p piii ipi 11.1 .1'1 bei, nouncril' ,
1.11. 1 n \ itol'itrly
t i
I 11h,1 pii i.
h :
t : iI| n UlV years in 1 III" Sol I xvliireli.C'MOt
i is-i 1"11)
.: >i on' .mil 'inci, I \ "I'IUI' :3'P' 'II,1 1'1 Dp t'tEurs-Sir I \I-It \0:110 i '11,1, .ni". t mull liii| ovt.1,1 by i' i.v :: '1110'1.1
I'.MI: I i'xi' il ol III"' 11"lt"/ iiit, i uiii irr-'er 1'\.11, "oiitiI"H .Moiliin", : I hive "kupi lie I ,
|
j."ulld 11" in p.inclt olyoiir I. I onooii' I Dlllt-tll'INM I IM -'i he,
: ,
the lie tor 1,1 El|, ',
'I o"i l.-s 1'11,1III"l I. I in tin' I!.fline"V' I hi'l..clf"-II 'I| '.iilt'i"' 10 111 L'" on on nuuroof ..Mi. Aid ant! u ILU 'hI "I 1'1'\'li'\ '
pi' "' |> ui I SutCS 01 .\ IKViiM.f ti ni m" bv 10"11",111" HI) mil' lute lit" pilit, "i'm.1 IMS, "l.ill.iw, ;, .. 1 HIM ,
'V, .ti'1\' ,' \11'., I 11111", .1..II.i'I,) 11"01'' l1I 10 ,i Ijll :11"11 1111 dail ilno.it"i II'' 1,1"1 10 \"r" n, Inn' m I 11111., Of' 11"11 pirtrl wil11' II,'. Inn in .' t|11 JK, : ,'I* III 111', JliailvK'l lIlP 'l'i!I.Y. III',Ilt. | ,
I D r. n c. r Mtt I 1":11 il : I
.. l Illll-l'' 'lo1 Vlulilli \ I "e /Jiilrh'f; Mtri 11. Pi.paro.lb/' lo.-p i,111'dIcll'r" 1 ,.fl\'il"n.1 I hal'l I n ci .",1 iwo h"it r iclo';, 1 Ii IK Line ,, I
in
Hll'0 '
nf' ipi t
dito.itot |1.\ h,1 : u ,
hit lor I 'II.1| "
I: P 'Cot "bll' : I.
II : 1."lil'11 1" .1 l p i r|t. \.r. v.ilubio: 'iueliuiue I i bn, h',1, I i'noil.iv i. n Hitib'be' I htvK"tt ,'
So, I IJ.i> Lib,- "I | I' I ( 1 : II. \ ,
vv'eiib': r.\ uree .
ir i All) iii i di, .nv in pip< r J' ,ill" of stnl,. liit'i, iii'jins ol ,' j r" 1',1.1, b" i .iillii. ..Mil,\ ihmM: 'imi I b" ibl"; 'o ) I to, uh! 1"1 M.ht. 1'li le
; .I'l'l ai tune lo
; : ,1.1\1 \ ; \.1
; '.1,11'10'11', al.n| iiuni'-iit \111',111 : V. V..Jr"'(, 1\1 ,I ant I -s it! p ",,si iel or. i 1'.ll: box 1011- obi mi "A ; VV KLI..Mi.V >. \t-iy i t m. :t r"IUl, '

f >HI vi'vnii "II'lIi'' ,,,-, xx nli I'I'i) lI' .."..o-I\\f 1C t. : \ Pi i.l1.Sli; HI hit. cYhibitrl hit, lili.'lm l.inlt ( ,rlY (pi 1 Is Pure ,'.1 u, t'I'lt". \ ill itiiiliiif! in II "I'"u.r'! ol tlip
.If\' A -1'1"1111.1 ;.i.torli' i 'n. ol I ii'h pi iiod II ll.'oti.illi, c.it; 'r !,| in' ih'. S i 1"11"1'i f'u-iriot: I'rin'din'! \ |It-|\i. l.rcI'1 i I.lj""iilll, otrli, box' ol ib" ::j'tnime H Fli" nlo''ooavf W.h I silo "I >rf. r |I'Y'I"Iti ilme it IIII'J: lo "i, .moid{ n.r lo the 1.lldl'h11"'Pll" ? :( /

f-! 'lu'-,, |l"III"r|! ,':i,111 I K 1111.1 I xvmin:i m y, 'lor ,111,1', .'t al I.rl' iiinn.1 .is .1 $11<' I n-i, pillt wllllve.1 fit-niutr/ ol ih", I upneioi'i 11 I titnl, Luop-.ilifL-iii'ii: but 1:1: ,'IIt, .10'1. Iht '". \\I.\.t.i'"I"r't'I"U(' | | >ln iiil: 1.1' II..

Y'1': I n' I hi' 11 I m!I I'c 1:1: hi.ke.i I :" I. ,.1' li i,. lint!'oil S ,itr? |hI.1.' 1,1 II PHI ..>t of| I n i: nr"' o'i 1111 I 111.1 I I I1. xx ill ,tl ,uu boon the dni"tioniin : Ihl of two p:trccli of Itl"'!, J. I1. PtiTUlS.ALKXANDCIt hill tun. i bliul i,, "'II'I'U.. II"WIUII', ol" UK 1 "';\\-.c m.\ .

11' I ,ill" I sli.i mv ""' l > ut''i,lt .,.indoiiimiry (lIthe: tin i inoir' 'lotiint!, 01 nl, \ir\it.tui' 1 i tla
'
n 1II'f.III'IrIi: | 'iion.ti.iiin' ;, Unu, 11. 1. | of \atlnw.'U.n' 1.\.1 '
; : ) 11'1; be ifj-liod! at uhulcialo! uuriMtuii 1f t. tir"in; MI j. hit t, ( nil m-n-iiM-' 4, 01 i\cn j puIhov ,
.I'I rl"tin
I 1\I 1 dl'i' IIV xvi I ii m dsift I : : :11'1 T xx h l 1..1 11..1 iili 1 > ,'Oil II y, tjia., WHS e moil i I I" at id l.ivoi 1 tilbvHun \ I'"
't'V..fI11 d'i uriiii'in' di" i ",110"1'; : "iob'Mt'i'it", i .lion tooni / .1. n I l n '\O'lr I 11 oVK, iiia.tri i', imx 1'1.1 in. ol i.iiiv* vo.iit bv th" (' ."Ihti-o bortol uill i-t'i-dii' MI ilu nnily harpy" ibiitu"' t t.jain c ,:!' ,

''II':' "It. -i 1.1"-, |t.J !I.- | n i' i ,!: ,.| i .HID) i 11'1'' r, byII I,- L"'I'ir1.1' i hi'-ol' 11 ,ih", :IJiiili, ,livol' "f I-t p nit" | in uf Ih" viv, .fie.it .rl bri'O( llir t'tih'e \ 111.1111., :oiiMoliii.i1 1' H, Iu.iliu'C., p.m.'Ill III I Ilu, II I lull I I I hit'r lit". I IIOM* pillt >.ii.u'tuct'i'.t..i ,
H'tT: I xrh i I \1' ot! n ih"iil", I.I |liv. t'rioit' vo.-u bl", m-In"in't, Iho -uis.! ib" h.i-i 1 | t 1u hiii'" bUtit| M 51111' llii2, itt ii''h \ 'IY ,tlliinb'ii .
T.I ( 'AltO t ClH'-nut: ,I. y 1.1 al'ld >x.i I 1'.1 srV"l.il, iniiniht; | 'i.lt to Csiittifl' .in" "n' "he UHOIUio
Ai,' I 1.1., ,11\\-1! II" ,I ritol) in 'iiiilol; M'\i'-o I XVIK-II a i -_; I > "-'',c ci 'I ...1 I I'i (I", .I an;" non b.1x "nh li vx ill br "IE.1. IIlhl1 I lytiipplied u1CuiieIluss, lie h ,11\"iril iinii,'h 11.11: i i ,' li, lie iicmai: h i it \1 tniil' ; this li.ui\'r i'iv; : ,'

,I l.r'1 ,.- --- 1011. 11"11 'lit" NictIt I Km: .vn il vl' "''i vio'uii: :" .w,1,1 1urv an I 111 I -i i Ih.Mi, at vvlio"ial"| ail I 11,1', I'minr.to iiul. iin'iiiif nl pin nli'HI' !! i.tiil wit inn .lit-iul I! ':bv 1'1 iiit' iili'iul / lat'inl' !, 1 II h, t\ mil.m, at iho |1''niii" (M "II'|| I :
NOI'KT.( UC'i' P. I! .\ .l".iiJ.S'Rl'.SI : IIII'I )In ? 1..t( 01,1,, ,r I ulunl'!.I iluI I bv .
i: I i .11 lo lor-, 1.'rl"1' h'r 'n mi in ; >iljium' lu! -'lClS. ttiiii i .1,If il I lin'iiil-' ( ,it ;n bv tin' I'IMi':i.iiitt" | uiirinli'il II"'U' P"Ic.'r'I| i!:
' KS '1I"r"I\, ix'fii. ii.iI!', b.nk. of tiiWription, for .1".I MI I .li") xv is ,11\11 i -v i'ih'i loo 1,1, I violi, ,'n"fInn '' i." ,'I/II"lhlt"l.l. ; : (:I"n., U I bo 'in ti i 11 I.y ( rrcovtr, 'I hi'V iitn.'llx. ('|'n-'ir \\uhin 10 ui( l.i|, ,:

1'1't.1 1 .'I I'll'' t t.l ill, f I'lialf: million i III' d! ,dl.in nl' Slo.'kin .? 'ilv 11 tli", li'.u.o,! ol mill I Illll in' h" C'lr oi _.___ __ H_ _.__ anI I [>,iti b'll. 1"11),111"111'' to. hil. ho i':.I'd' at inC i-, 'ilnl! ".-\.1 ii h I,' ,'al, lflls".s (ho l t'v>wit| ;irei, iy mi.iniiiinboiril. .

; tii" Union 11 ink uf l'1'iinh., will I I". pon.'il .it \pl.wh"'III.! uii rnp' l'l I l hhi n .it : i ::1' in I Iuui /l"i ir,I > \* i 1 \ AM i I I I.IVKIl I : COMIM.AINT.S.I'liu ( llfr, in MiHriL'ovnl"111' tup \he pu,, |>.itcol i ininii.r' n, v.iilvK" 1' t.rv inny I ti.I. ken bj the mini id h-.i

J :' tli"/ fill ItIiI." ; jul.ii..i un' ih' IM'I, '!, |., y of I In- ,ininith, 11" I ih u I Ihr In I i. I\ .''I'h.i .I tiilxrottol 1 I pi..Tii 111,1 I fine ito mi hrr el h'rII"I." ; 'Iminl 111'11h i 11..I'.lIdld' lo I in. I !iilu' f"I"tI limit r MIV ,( li. ( titus'; "in' et li 1 i i- I luurxieumini

lJ timlor! ih"! ilirrcli'in-, llnf.. ill. xviir,,;; pi" r- li/e ODP' M a time I nil I !tl.lli 1 Ihl Dill' I ti
I ,
liirni'uif vv lift ulln'r
< I It
> > m
.
to 'I'/I.h ; n 'II 'I'rcl .11.1 ,ii'ii<: Vu.t 1 itili- ("inn 'i |>l"t, in1 is. : \: .M 1 n.y I
: "'III.IIInj'1I|' at I 1'k0o I I'm, ,llir p.icr ol CM 1111'I'r..lly I. 1 1'0I : ., thr 1 bou, rli "I
<, | I I t. I I -'v I i-siiovol I I I nn n ill ('t ('II lun may W tiilvtn 'ulifii'.
,1",1 II lim'l Ih : i
\.1. 1IIIr'I. r.II' 1 I ltd hue u' lly c pirtfiitiiiiit
,llr', :nid( .it :i. AiijUititii'' .inj J U-iMiiMllo thiriy 111h.I"'I"i 01 i 11'111.1"' loh' 11'11'1".1 I II'll l h' I I Ilh'' "t tVl'IV oveiyi ['(,,'// iifi ir.'o Yiiiinf nf: Sinn.n dmi u f '.t>. \','/i'i paliinl i it v.t't ij (cottne.
i I" ''ii. 'lp.I.|
w d. ) il hhht.! ". ,ikuoI I Vi.uuI icil vil"i ', tu xvitof I,101 h T i iioi-ol'i I I'\I I'ldii'ii. "h"I\'r: ,ilu 1' !"I"'I\..hlvl) ilitu.itutn'loin I.:;.-.. I One) pill ma i lolntioii ot'inuLitilr\, -pluS 11< full! 'I i I'

'iJ; :- ;a'lle r.lrdii! 1 h." v ilnoof l ,volh i"i 'I il I 1"11 ,:,, .ul I hit ''II., : I inxi ,i, .h .1-1 in CII'Illt'l: ul hue nl P'h'h-Iar Sir, II j it will iiu, 'p k.l'Ic pioann t.'r, lilt. I.,' six vii to MI ii,ti'.nt in iho Iuuill! ? ilu-i .-

. I F:; l I, I In Tallalia.tce.Tinii !!: I 1',n"i ni1 Ill ", 4(. .ilm'Oi.U'lV.: ..ir ol ihr, v i l'i" of (no himilrl >' '/ ni I Jittttiiliii'A 1\.1 Mm111, I 1IIIil \nu ul iiiy \ ',",'iv ,10111 a ,hidtt? :. tea IIII'h'1I' tx -n. two li'iin: nil u' ipintit : inhild -

if Pctei, (Cli ilfiM, I I il.illin. "/ nj\,1111, ilu1 o nt. el H.'tpi-p.ji ;an'l' l.ivor cmn- I lI'lr''II: D'tpriiic| i, iiinl I.ut ei'-uhIu-etiusii; innlci wlmh limn nil to ,lixo ji-.iiM.fi; hnll'ill| ill-aiiilii! .i"

.1'pl I It. I ,.III. ;.Ittrr, -) Pin .h' ill la III U" xvit iipratioi'I I t'lriin', li ,"h" |>l UK* tl '1'111'1', --'iiiii' or 'Inn" lung, in ilu', ""- "ll'.I:1,', "t in i i in I ;::1110 i I boilv. h.ul 11'1.111111; "1- fixe to It II, 0111' pill
f l" 'i I 'm' ion ol l iV: I Ii 1111Ii. r.mc". "I, lor npvv.inl-- ol twoo.it: | bv I .| uvoliotrt TIII'plIlIIlIX tnitiis arpiiiciiilnl, tret' lite llix"
I !. I ). I Ilirl .. ; 1.11111 m i it "i 0111 ilv', I ''bill tli'.tc.ri, '.' ,ututi' 'I.IMI' in I lie ; ;
1.0d.. \\' .. j J. J.IIwn\i: IIllrl.'II".1 l \ ,-11'I" vn i w -ie .ill iliti-nt I I ill I inn, ii'Miin. 111.11'. II" I\"I' i|'| ,', vvlii'h) it v, ol } .uir \ '.,,I.o.lI.dlll.. MOIIMI hiii, > ol I <,'
L I ,111! .I.t'l.J" 1111'11"I 'it on bon I 1.1', h"T loi,ii.i : > <'ar: ,' II h.'I i Inn; ll.S.VIll r'U'I"'h.1I'IIII I O'lliT alp'ol IJU'lllv lli'lli 'lt m"'I'I ; I llop.llir I ,r. \'llhi" IIH, I han'I111 I MM.IW o tlilf.ite| I 1u5 -i dull illg l'i.I'l Ihioii/iioiil' ll.' loiniiii'li' ; .

: i1r.III"IIIIIIOJI. 1 "i >V i. I i.-ft I t xxi h h1 xv i in h lit uu l-r ''1w!)--" limit' t fi'ii'l h"'u' silt' 1'11.1 l'l-"t" i. w.'ikn'-.t ih,> "" .ih Mil 111", 11'11."II'.I'l' I 1 loi, si-Vfl.ll Itlth". I ut-l! .11 the PI."IIt' "it in tul| lo be iitioriil' to 1 lite Mini' 'i':

1,111,l .1'ak.. V >5t. Atiittiiu' "| *. 11 I ,1 piop'r f "i'il I it-nijii Lhl a'.ci:1' : 'IuIPLiIi .1"1.1 ," 1.1"11'" ptlpii I ? itinii, 11.\1"' lt.>, nioifiiliin I y yo'i 'to m.ilio iliit i'lsiiticultlij''itiiit, puulio lor Ih" lOllullisit' I a.).ruil HI o\xn I'lt-nliitidii.'! i 'I hr I 'lio'iux, : liiiirr' .

:I S ( M, J ix'i I I., in i 11'I''nr.,1,I.I nl ih'1 II. V''l, IIM i (III' ,1""I.h .ill IT III.-. i i iihbci jug hii'ii.iiiilv Witlnii: 1'11' sitfi'en, : "III.II'I'II, ;,\, et.nlI.u-lb; ol" I itii'itniilv, ,. I toiitnl' in 1 1

J" 1 JOHN 1'H I 11.r.! r,, ie/ I .1", ,n' t1 "'\' h, li! it ."Ihi'i i.i! ahl it t i >in; I pun in ih" hi'.iil, I'C'vM, 'lil"" 'i 1 M'lti-f'i ; oin'.isinii .of'I ', uhuhyo'ii' !1.niil., I.I"I.II'1 1 : ,. the irinn.Ml ui I IIh. I.: III pall I ,.' il.o w l'sit'l' II ( i'IIMIV! I uhiih will inl.ill! .

,. cto'icr I II I. I 11)17. __ ''I.I! I b., ." II"I "'in" ''' ', h "'I 1"1, I (in h" iv,' illiitr mill I, il'i-n' 1..11\I i i hi I ,< ol tni'in" v, ..vu ivii\iID\\ I the ', .' 'mini ,1'LI"'I, : "llpl.II) | :' to whirli 1"111 .iijiiinc I II. i'\ reteii" huiuI) iisuoi d', II kiluK ; uill l.cxir .tail! c.

-- -- ; ,I hit tr """II I (b i 1"1'11.| h ivmLT x .nn appli.ilul tiotn' i '!'i I 1"1 It'i V, i'hillint, a'!.. lull nl ih" ti jht ;; It. h"II", I i."ii.tiii: Wlh i iho .1|i'tI'| I ira'i i iiilo I "l.ii'n' 'air 1'111 I II I l'l'' nil' ihr rtleclt" Mricuiy! ( intir.itto'inoi '\'

: i Nut ('I'. .llir 'in tii-r ,uit.I I ',''n'I > i.inl V in'I, 01.\11'1 .ni'l ml I Mi'inin'tt I 'in ihi-) luck, 1.IIu.'r.' 'lot: tin1 In ,iirliiiU[ ,"nvoil l 1'iuiii join pii.t.-; mi .1 l-1.,1, Cusli: ; 11'illlO', 111(1"1"\,1'111| i pii-pariiMi! i "I i -. 1"1[

'1'I I ) in IHT, h' "h"f. ui.l ix'i ''i < i I i.i: h..tril..I.lll .in.lt (Ira Ii'! WILLI-s \ III.t.! ant will IlIln".lIalt'\r' lire ll r 11/1 lIhiliallili) '
I Ii
'. 1.1'1" I I ,11 I 'I ali 'ii.'iu.ir. uUil.
r r; Ir : ,'!1,11, ;il, p ill, ,irr tin- iippniicr-- ,II I m lu-iiv, ,11,1,1 .i'.ni' .'i pfiit,. "I) ,\11 urn. lioil( .m I in iht1 I lui',1..1.' 111:11"pun in ihoti'lfoi' Iii"'. .1. P. Potc'tM/ H I llihnl! I in |II.|.p haul ; m xu jail, I m the ti,'kilt" IIIi'i :

i 't ap :ait "tui| erly tlinr ii'-prctiv" ''t v .IIII.I'he' xx.it ,'llill'l 10 'i'romptiti' n, .lllh.l I 111'W/ I / / nl" wi h |ov ',11"I I Iin I n xniiir' u UK, n't, atm v ri i e loiiim a mi;. I in I n Hill -

I"' IU. I I. Ctli" .bri'ticn, ; I til" 1' II'Ii"1 n I \ .t !. "" -ii 1:1: n'u1 \I..x i i. limitn, I'PII, i it| .I nn' i-r, 1"lrll"11.s sjiv.il" r li".10V liiv" hue 1,111\, P ,'pr'" : I l bv J.tieph P ini I 1\' 1..1,1. M i 1> i r. n. <' fi-, .\ lIlt f.ltrt st| lIeu u.iS! lit' '" || i till XXl.ikllM II ': -

(.ut! Ill' ,. <'.. I I." I Itui u l I i. I i v [MIII il I. v id::1 1 M mini I I. Iiihi." m "id 1 I;'roil""' at hi- |11':1"! 'liii to ihr < ire I IIIPIK-I 1 trmi'intol III.M, inipiinl: 1 11 ritiitiitii nt AI a iu'Ill't: -

: ) 12 l > 11'.1 i -t.".1. th I 'lllp'h I ,iblv, n"l h ivr. I b"n ':1'.1." I I 1//"' Ikf. l'lugi'l T :J'I'.. *, ill 'I''U I :I /'' in /(1/11/ i I' :'t///'/, r"I.I""i'.,, "t\s l.l:"II.LtI"'I.I-'Lf'I'I., u I. i u.li :l' hut| I I. 'I,' Iuiiuu, ii iv I il Is mi'', ii' ill. I |hiI i
t,1 : l-'ll
'tl 'In.ill I "''i 1 '\-. ..it.I I ti I i.'i,1"1) ii'l.'ilv I iiuii. ,| ;ali I ,1"'tiio\'i"l I'I,1. .,jut!/ :1.1. r oi, k. Inu ntor, .Hid: tulo? II.pn"I"', :I V iut lie phii-nix); In'i'it xx iii I-,' t llll 'I,til.lit t tIHIIi >

k4 ( '.11./ .;,' .Vl.Ji'lllt. \n ih1 'i" 'I' 't Itlih 1 .II 'in ill I U"t .1"- 111"" ; /1'1"'
: \\Yilii: i I > I'tt i.i, I l'r.I'r.k I \Vllrn" Si i ii"' n v 'nil'' lima, ulu'io it f. 1.1'1".1.. I ih" Iii -II.tii' i.i.avt 1 an: ,I 1111 rui ruii'i,,Ifif.' I 11 uiuut l mfii .I. ilniMn1, :art ..le 111'd, I"1 ill h.1, I"111'11'"x| t| |1'1 Oi-n" u.'ttiirnainre ; tlu'i, It Ilith II \x It gti''' in t. 4,2
I
1,111"' 1 LO .' M! I !,, J ilm \1 I' 1 ii I 'l-i .i he il 1 'p.' II iii 1 u.li,'i pioLCtt to lu> uiilfi'I' I I 1.,11". o'l'i' i ,in'i. i Hi" M I i'Mini.' still .iiul ieIMI "Iii the lain. I : I I, I .,,1-u lie ,,n I.Ih-, ,' / .'i vv use iii u il thus tllcliltiit; in v' Ir i: km txxo m :
$ i > i I" '':' i 1',1',1' .r"/-
e'l / uitane. I. u 1"(11"0.111 iliit 'mi' t tI 'ii ol .11 J. I I' I I' 'r( "I'h pii'pu.iiioii', |.)t ihi-, i in'nl.irt, 'inl' ih nv-billt .11-1 i -' ,iimm.| ; ihm' .md. hit" nniei ait. x .limn ;.,ilt|| ii | ,in rrtuii I'll N ,

\ -i..II'"I.h Iih 'II mt? i 'I'. I Ihlll,o'o .t, in ,,1'1"| |" tt'iiili') 'u in lor ib" fill"" ol !!\ -p'ptii t aii.t I l.i.-i'i "-"'11- n 'tine 5 111 I -lamptd tm t lie bolllot_ ipi ui'iiv' iIi.i iv I h" irktii .Mail n-n: 'J oil. on l ,
( tiinti/f j f.n: of I li ,',- ''o 'III' C.'u'li.ti.t. h iibt 11111'/1 I f\ / I 'I- I
/'II'.I I u i", i \'r."J. 'I| \ I1 |I. rl.III., iv" 'Ib'\'l "ot'.ll'h'hl'alI atlliid xx ah niiti.-i'ti, nifu? nict| ilt -i<- p.i i r- \

J. .".!" ll.i'i'i.i"i! ', .V.i. i lIlt l I', J ''!I \Virru'i; ', 1\1'. in I 1,1 I ,""iblf !. i ni' I i-.i.i** "I,\ Imi, \ .I we l"fl i'i' il' uv .in- Ii) mi.; in iml'"r nit tciv no The Proprinur ha- ,io pioxr inviilii'ible. aithev vc-iv ya'at-! ,' ituiiiiMUn ,

J I U Ini, Ii i-ii'i j C; not.I 1 "1 i 'I'I'lr.II'III'II.I lr, j., > 1 i'nni i ill I I", II"'" "li"'I, I. in ivfoiiiin M liii:1 .ihriii Illh"I"hl. the tollovxin! A rl.tI'III. 'c'l.in.IIII"r'fn'll 1 i"li sut'lhis't pi i.-ir. pnl (in iio.' 1,1-lp, idem 'I) | t'l I I''tin 'I '
t > MI I in I 1'1 I ', i I )r.1u. r'jilnlv .-I ic",iiol I lo : :-in Alibinia; : '
n n wh"r"ever
( 'u.lFl/ u1 ) .". !, /.,. i ,11.1 \ "t Mien A. Pirvo-t. Mo'nle'. I nmilut.tui' i li.d h' Ihr itoiii.il h to di-i h r. > Hi'1' '
,. / II, 11' Ilr i I'f to nil, uilihit I ill 'p > <"lh Inv.in ; I' I"HH-i. .1 '. 1 OI: t'l' I "' 'I I .1 rotjiof i ibl" 1I'al"I-, ; :.11.11' \ Pull.u.l.; IU.HI I- xx hi'oxr I it ui'i me, '( )tics ii.riiuti liii> it
iti ) I ii.) 1'i ii i ;. si Illd ,"; ji C.I; i hive nil" Il' i .I lo u' Moiit.niierv ; ill K f. John '. Md'a-oti( Ahl.cvillo -
111 ?, or pieioiiliiuto lillY I i.ht. I or m eieii I, gu" I h."I"'n. Ir.t'II'b 1lh'itl nix ilid *-pi'*'tlilv niiiuxid, pi lIt' lesioird, .n. i im
ton lio.vle-i J.' 1" m i i I 11 in-I J., m I iiieir| I .111 I iiitxvi'i ill) buir" I oi'llf.ip, ,! i iv.i |' nut"'I \Ih ih"/ ; J ilm Mel.urc, Pllill ; in ( 'I..11n'l\ iixnionr. ,lih| ot thr b-oib.uit X. i Is lu. Hi'? ( !lefilln'il till '

( 'I S ( 'olllll"',,. (iiti' ill 111 I 'iii:iiI, ir ih" iiiinrit, ..i anifiil iiolx- |i1r,. 'I fii'iii| i-.Ui 1I.t' lilt 'il",li' UK1, 1111 I foiltiilrr II .1 11 itituilh'' I Ilirifonl I ; from xxhoin lo ( :. 1 I'j,, it. tu'il.c.l -lioMLtli nt hi ,!lx .nnl i neiirv ct uu -
I I I. all\lh I II ''hit In.:mr.l'if' | vxii'il, | ; it PU'i'lv" v .i.'i.ibl,., :.iiul"ll "HI"I I Ilor Ve.rel.iMe, /
, R? i,H. I.if '. Sin I "irrli'i. J.ujR'4 1"11.1 .: ( 11'1 )lii iI..i.| it.ptrl1iu11 ; I 11'1 1lll'II"/I\ Ili..lllp..I.tl.lll.t I the'Mr h- ;';pvii III S. I'm t.'itlor j l.ir i. ul.i-s it i .M"ii.' -
lr KII ( I '. h 'i tii H III| ih" II ol tin1/ niil iinii tor uhuh u it re-
bit- u I Hubert, 'ii ni' iit-v or proportion of iii" re n. \ 't lolll.lril\ thote ipotioiii Piilt Mill pliii nix brii: 'ii, t rplr, i 11 I I.' i :Molljit ii"
1 L1 L'\'I.'x' 1> II II'. '1. v ilu" .I '.uiI 111'I""I'r., ni a lulIutI.iicltln" I I,r hit Mvu" ; !l. ,,"u'll'nl.1' V ill TilII ..IIa 11'.11 I tilt"V,. jo.s. PIUISTLIV PITI'PS: : In s-o. fill! bio.i'''xxi' x. .Nrxv oil l;, \xlu tr Ihr | ill" c '
i I 'n'I" <, lur hi, ioni-j"t| nitt ..1) i-ivf" <" ti ''11 I Ill l 'itt, in ifver.il o.itot 11t.1 I tyt' bnt d .
:l 11'1 1 1f it 1'1 if I 11e [ not i'-fl:: | lulu j"i e' Ii'- MI 11 n't' oi -l| 'u'i' ? I

Jl.niU.ll; an' n.I, I'ri 'n'i., J llos-i, POUTLiu ,it f:, ,"t dl I, anh 01 tfiii ni-i-i alI I .. it.ni ihlo, M.Tihor. ho i1. nil loi our ovvll ub-oi'v.Uion. ,_ n __ _ ._ _.. __. I, Ihr bhtilt lui -I I oi$ .''C | u l I ott'r 7 Nlltlu K'l.t: n '

Ar 'hil..1} I .jilt '"" "' '1"1< in I ilm brliilf in.'nri'l." I in "111"111' TV. {d'"IIr.' lif" ,,p .' < I fit H A I \ 0
$ tin? ml 't ippirol, in I I Inrnii'iio ( |
l'n r1'\TI\'I I
I'i"O" : |
'ml I ,ill mt-rv'ii.iu ,l"r their in-crrt mmlto'i I" I:" .//01 !ll'i/.wi/. //.i, l:"'juni m K\rrs LIPP. 1111" : \ '; J

t; J'I, i Mill" JMI. : I I'-1, 5 .'i"o 11." Lilll"'I. I It i HI"T"1'1-11'',, iiil I "u''i: 'Twit" I'mlit ,mi I j (iiI (; in (,",.uf lu: ..:..1- nf ('u. :;.:. i TrII"Th.: .-to ..llill" I I. n ;IIIE'o 1"1'1 I, si n "Did iibstinalf and rni,.| lu.i'c.l e'tpi of "Ire',

J .11 ,' <, Si\\i M 1111'II.I.I.r, | I 11 I I I t or m Ih"I" oinitpt bll'l I Tii Tin; : mlc'. i lipliLuj.Ik'.t( "iii' II.CI c\t osluIIflsi-: ,,11,1 ''ItlI"I' and iiii'.iiiiin.ilm; v 'hoiiinaini, : t, Inn ( i.mpla'n't, It"lid '' '

f''t I'-/ < "I. jF > \>l I I. wh'r'.lh"I''pu'l.) ; Ib" J 1 I..: ol sinll'nirtihloil \ l 11 p.niort ot! lei'onni;|111 lost i hutiI'tt: ''o [ppi-i I i IIli'l tli : avno. il> ipt'pin, pi 1 v, 1.1 h i iiiiiiH'in| 11 cm tii-1: ii
1 h" luilooiU'i'! ,I liv I"IIII.I, :, r! i. .1 Inn", I 1 1.'i'rvrtn' Kill i i ofMini" mi,lor iKMilvveij; ,, ut'jst'l.C! to \1 the 'hu.ii.iii "I me uiiv_ ijit; i me, ii.it'c utsi' -u ii| |I. n.tu iiibiij.
l 'II.1 1 I"' MiKlii u : JiuSLVII. U'.nLix-. ; i i. "lh .1 1".1.! hv hit wh. h.I.1\ I'M' %"\1'.11 wirt I ,ib.uo'l mip! a I Dvi- 'tr'ini": it li.il.lf.In } Ilel m.ix_ >hue l mud Mont*.- iv'ol Il k( tmth the lite 'lilt .rj
I I. I \ |
'
1,1'r'I'
I t'i I O' 'i! I f !
in 1111"1 it i |
11 -
:
il'.I"I. 1.111 Ul 'n r.C'H. lei I Im r l'i" Iii "i ; lib '!. II ,h .r.I.\| lint,,, "I'l, P"ilif' ;.1111, I l.ivor "r''li"I.! ih I wh'1 111" I Mill ilftpiir".l minv linn hits ofi-riiit? 'neil I iiiIanu'e.u, 1'1"\ h.ivovtn the $Pl.iiiiix lii pit, in |lit-|, ,!tM.s I 11 (ere rei'nii'ii Mil"N .
III' m u.t '
ilil u I.i mi I of, afor': ih" in:il ol'ti-vonl: I'liVtu-i irit in r..I\'t, roti-u-.I s-i.toirrt:l i "lo P --'I lii'ippillt.i huE! cI),,. | ,. t ill|| )II) irer .-
irlriiMH ?11111 I > !ihrih'ikm" ,, "lupi .. 11'1 u I v.-iv I vi-itroot i i ,. .irs iCi
J.t I In \ \\ilv i I l"II'lh' t !i I nihr Jtlm, I Mor, I UV :11 I' iv '.1 1'I 1.1 1,1'1'1'I lib I I. 111 I\I iuur |Iii in I,,,, 'n, ,._.",. 'l-I'. wit ni "i ,-ttl"II\ ',,,1 I bv I I,P IVi'nof ., 111'- \' 51 IIII. :1.1 II tl" ,tf,',-ivr( n 511' thus n I| I ihoiltvlil'l i veil ol 'his- Vsietl ll'l,| i 'x |. .'t'l, |It| i |. |hr I I-t f"-
11'1 '
i i. 'lillfiU'-v'ill" ) W'II I f "",1. pr '-'inn 'it'I t'cilloil, '.(, nl I par 's'ti- DI ".r"4'iuli'i.' ml ,- ,' ,. ,'i'\-'
\V.i, r.l J' .n i rnlft '111pt 1 n'n" r of i ron' 11 I, 11 I l Iiit/ ,ih 'mi" ,IH- 1 'I'rl\ 1,1) I 1:1IItl"" nit lhi-v lu ru m m
I '. HI"I ih'it" foiuj'l) unit. It A II i HIIt.\I.: : :. luv" poiinitifii I Iv ,nioilil I ,.n : Ihr riHhni''ii, I.lu!, uitj, ( ,' !?. ) ,. ul.u.f'ilI Hdlintlrnli'il'
( ui lit it ill ill l'll. ? ilile b-i..ir( iliit i n in on iho irtotrv; rijj'itli' ) .1 livof 111"111 t ninviiiirii! ol,
t 1'I'tI\.vi. ii'i-r i I lilT: :al i ill? i-oaii. li.ni--i' i. H 1. !1C',mi. J "c'i 11 I -' ,. I U-ur'e\V; Ilm ton. PI ,. 'hitihrir .'llic.i.' iipoph'M-! l I-V d-i-. i|Iiu ihi vxilholit the '
I'l ni' in' m 'h t. .i-i l V if \iili| I 'Iii oil. 1 I'll- rlnlol Ill, III fIII'i!/ ill'rial.I'
f : \Ilr.\J.a..1' it .' iiiiihxvilli: I 1 f"lhl\ I ih.i/ it I hit, red' |,. pillt ortl.it bi i t.'l| .. loi iciii.e! in t true xxitls-x- d'
\"I'h.Il. till I 'Ii' i | I oxo ilioti Ivxril of.iiiifhm 'l' tit v, .i '\ir MIV i oi.'i l \ rim "it to r"'lil\ 11'01'1 iihII, 11"1" Ih:1|, :
h < .! I '1. li'hliitl. 'olixx I | ,. s '" "ihoto .', ,. ll.'X t-uali/e, ihr i in nl In i, lut| ,tile Mi ml.! I'l.-w ,- '
tt i / !, MI' ifforlini 1'.t.), It1 if.ir.'iii I 'n au. ,111 I I IV.' '\1 't.o I i li ,,'r.I""I.f I Mi, IViort' iio- 1 11r 'J \h"1 nn | .t|\11, ) ,
.
'h,' 'l & t's.tiI i _
NVillu llt i''i' i i .m. .\ Y"'I;. l Cliipiu.m I I Hun hy |1''r""I" ,'rvl. 1 ,11"11 u iti, ni "hi'i1 i'i l Ii '' lii', I'. in i n i nl>.T "I voivl bfi'i'i' silly n'l.l.Kophir ;il 1 pruifiplft'! 'uii.ii I, t-S : I. lea,5 r. ''Ills' ) Ii, i lii IrssI
<
11( IV I or Si ii u in.! Si fihlil i | ( ,- ..I.lll. 'in | dv !Il.iill' '11.1) i' .hi* i'of 'IIVM > hi> mitt 1 "llhl'1 l> .'mi'". ) ." _,p.j' ic 'ml I Liver
Ci I if h l.ullr 'I !-, ,iii 111 'iI.i o innj h.' 'I n. ni'' Hv"vt-.f i ..\'.' ,il I oitot "I 'IIIrI./! of tinS ipifii'lvaii. I w .it 'lothrir' m-nncti ;,iti,! ..'1 Mo :Kin.il -- t"!( ts

1'1'1''11"'lllil.r |nlili.'i! -1 I itt 11'1I""lh"\'P'P' I"f'r I i tf"r.; .,1 l,'I'; 11 I ih. ';.i,1' ,':I'-fit, \ 'r! tinlv\ .i-to'iitlniir( I IhiV'tiih'r HI pinny" ll'lh.'tm.r|, .in.li 1.,11"1, II" It- ;urul| 1!. S. llavvl.v. Agent. <

\ ? ( I Porter.! T I I limn I 1'\\i. I II I Smunu,,',, I pV t ,i.l I, I' 1..111\i .. ; I /1' iii" to 'u n ,|I\, l h .,r.. i|'. 'u'! in I I' I irli u Oi" n ih* in'M v il'i' ihlc rnl'im-j ''h 'iui \\iih 1 n"ttol I 'u M" ni 1 \i 'iir' ih, i ilry Iriaruhi II- n:

It Cjutirrin \ -11 I"" afi'or.lm-j i u law piI'MI lH "I l fir I'M- li nt iu 'iiliuMi't! Ih.1 hnoevei Ufn- inli'tri'.l, t tortlu-n r I, in.. MliHh wiC (t'olu( elf',"| ,?,-

( CjH-ltlJ! ''\/fhi'I/'' I.1'1 'il"1 i I I I \" It \ \1' \[.. IiU'i-M\ n p.V vu no wuli.n II Ill0'\k.I-.e. on 1)h"1 .11 !.'I"' tp',,' ,ufls'u'Is, t ,esulIt| "I t.'\...,i.il,I m'ii.'i- i:1
) 3 IiMrs l I'.vri I., M n. ',1'11' ,. wi"" livrtih-vh "i-l I orivunitlv !Itu li > { iirt of Florid.-!.
\ I !I. >" 1'1! I 1 -i| C'r".kl. NVailiia T.i th ii.l\ miit'i.il.! Ih.'rda'I'I'1, I PtI" |Ietuur ,' in | ; 1",1
\ |
.1"1 11 t are i, '.1, em- 1'I.i ot :1. oimuinty' Oliver r1 I K i n -ii ml I and Abi. *
Lvr V1y J HIi, I I i !hl. !I. iiuviit ii'i'v, i \- I"1, \ ,! '' fl.nH it bvh.-m.vit. I ,|hict'tsion, | 11"1,11'0 ham K. }'rtr.hlht'u
1./o's pivxprol I 'mli'ii'-ily I o'nJ'llI. prompllx" to .ir" nnl I Ia : .. r \ 1'1 (ui 11.1| ,liv ntctt "t'r pffl;,, ,\ TuMi'i un (In i IIP i.nmo I Sup < ''.
!..1 ( 'I"< lllj: llf \\'llltllll. I :|.mi tli .11" "II' %II'I\I'I'! h ixm ;. ui. pr ""ti I tilt, ; 1 ,'?,>i !1"1. I'r'I'I'1. I it lovrolv achlcit'I: .1 will hit 1"1,1,1., puulIs, "' hil IH| Iu"II'1 I '') !,. ,?") i I" .," |, ,,: tirm, mid tubf % NtVi'iat'iiUajui '
f .inoi! iiorx'tt T | iifi'i'| | 111 i l.in'i, 'I-'i LI I".ir Miiiu1eir- I'Vi'.v 'ill I hl, '. i-htial, ,in .ih." "
I lot iv", iiiv in in I M tnl.1I miike
t J 111.; 1 I.M K"'IIII.'i I II I J n.llhl'. >anl\ M'Lool.I tI'I. II' \ !the I host m ) \ All inn | Te i m I*"
3! \ II M.tohi'il." Neil I M'l.ollin. ) I dl.I"r'Oih'.iiitml' I in alI of tit! <10 pie nitet alI : t.uhI.stu.l I ihe .I tvie ul I'.iV'i i Ilh i mitt 1 \\'rll t ,''IU'I' .1 I f n-rnifioii j i|.|1'l i.-kvri.i. \I 11,1 l 1l,ihiMirof" vo"ot.'blf. infer"'i.ii 11 v. | \ttii him'!.'

ift I I"i\ "'il/ in s.ii.l\ libel, In ,p>itim: up i ihit > I inii"ir I i i"- ii.-tti"m. vvi'tui r h".I; h"III/il.,1/ I 11111\I .. I'Hlif.'pillt. .", jmnlv ;inh,' '.I| | w. %_ iLtt'i, i'ubThi.
"I"rlll :, ," ,;. 1 .I(1'1 -' II'
C''I.III! ". .11'1.1 rn'IDi I ,' IV'ori'fi"ti, ')hip.t I J lur
I
!
\ Ii',,,on iho initl of iho illI .' ..' ,. iin' HIP "i'iH' 111"1 II' ; 1'\ ln 1'.1'1 I M-rh-r 11111's-ii r t', an'ill"Iar""I.I nor

Jaokto'i. \ C..ltili.., J.I.I! M I Hunt lilt h,' tini" lo bo 1..rh.IIIIIII I u-In.( n ny, i "> 'r., tIiu, 'r ni',inj 'if .f'I iv\ i.iir.-i'lt. tiiinl... I r-'t'oro I inv-o'li 'iiin.'ril m.-inv 1.11 Wh.I'I'r. 'I hi.,v ulftfl.1lnt' nnd ;pll pt-rtoni in'eretted, are lurol'nutitiod -

i Thouiii :111,1'11.' I J 11) ,, of 'I' lit' r el aforotii: I I. ;1 : ,' i wo I''k! t Sin-I |>. '" |i'rt't h"il''i uv ii'i'fi'n.. in"i"I uf t 'ill. "'n' t-flv '.u.np ii I .!* ,'Xlr'I'I i ff"1 r-i- unit,\ |Ikuhert'IIl al.| I u u| lie i uiiii I' ui-oii uf I)lIt', ii hove KIIII and nrf Il '

Cuiiiifiy / \ < 1 rot IMI I liv 111"1. a,'for Iiutr 'II I i \', Mil t I > llhxvlilXV i '1 i' nl I ''i I 1 "1 1'1.1) i i' i '"T >i" 1 (hut., .nnirMl" P'' "" .. ,I.j...,. of \hull h. '))I'h) I iuti:kn.lW '0 "'. q'liri'd l i I I lu.iiprari.ad 1[ | load I In I lie dei Ia ru Ii tin filod ">

' "I .f"I. I Ih II 'V"I VX'l' '1-llV 'II' '1"1'' 'l<| 'I| .nl I 'I t 'r'bhl.1 'mv inpiir, I 7 "lol' 'h'w"u V.M .111.1 I .n'rih', 1ul, | r"'lh. M unit"' riniiirntphir-I wi !{ nie UALTXILL: &. M.muni:_
I 11'11
: Lex\H Iii.'h:i ,ms Itril.lookTlionu.IIi.j-I I h >1'Ill *.11 '.! :jvihho, 111"r""I'I u l" nl mi 11'rill ," I i'i ', I 'i'i "i 'I I wi'U'ii' in ih" thun tp ..."f lii i-' 11"'li." :lt. al"' )'.-O"I1! unknown '0 the >'V VI i | | ((j. jor J)|! .

f l&tJttII.ttI. J.i Ikl' .1 I I'.' i'r.| \II I'MiiIkj.: till) lull' .I'll\ Plfor't I I I. I'll'l'l.t:!.4 "| l | | ','n \'pkt I i I. 'h" 'u >'i' t tin -.. I <'Iorlu.; I i iltiti; ; h. I .r I mt prnen 51 IlcI.,1: I "il'n.i : an.1 1 w"ien"ivr i: L1 ___ _
'
. I 11'1""tIe"I':1 11, afureni I, at il'Ill,1.1"11.1 I 1 oid-r-p- ''Ii-1 ml I. ,ilm I ivtifinn$ I 1'1 iv 1.1'' !I' <'. .'i-n' ',1 'hiu. ,1 lu-( itc, n irh b.'i'; 51" al, 'II Iii Is?.rel imohippilv oth.-n, ws (.olllll, |.

: t 1"//. b"I"I ,. \11 I M'i 1'"I'.rr ip<'"'n or tpttiun o.' > >11| iv I t'l' I. 1"1' i .'. t '11.1,111| | |\vvill, 1'lill I Middle li >tnctof Florida.
: I I I "I' I I" f' I II .' ,i i \ 9t. I, h' Fhnr.topriii.ia. i" .
froii'h'n'
. A SttI.I ponri.M I' h'IIII'1 HI ", tin ,il I 1"j'I' II .11. t" tui 1w'fl from 'he vnt cf thp 'I iSpicir J Franlklm Siiprior rou.t
; '
'"" ,II ill 'ml1 i ml I '.' | 'iu'"tiiil\ is' r 'I \' n u \.IJ "mi 'tt> anlh-iwelt I the
li' 'iriini ujbiitinott I varioiit
11'1' "I"'II n1 '
ft fhuhh111 M imp'iii'iet ( rn 5' > Apnl Term, jM 3i,
i till
(r n ymVj i'1'l'ltix'-lv, I''f inv of ili"iii ,I II lsul; '{ :. i .>ir 1"11 i lit.* -"itV.'. I'I"'I"/'n I l ,">. uu un' I li"nnvamlv, i.ttlm! 'ru'itnl 1 them; -,111, | n rlunu't'I Jo'nV ItinI.ii \ Ait" Imcm fur&l IWO ut) '
f l/irf I diitv, hl'I. h"ir ml I uu ir bv 11\1 h" h n .'n1 1 f ppoi which ssllas"i|| .
i "I MI i 1"1 ru1 'I "I i| ', l"i" "'ll l i* I II 10"n MI I rullip' sill., mI l,. .onv .brmnt. of
I F A ISroxv.i: M "Ki-llv. J I \ IuulJfl all\,I t''lllr"'h' |i'i lli-ul i 'iott .l' "ir" >i > -" \' -nl I IIu' I't'"i I I \ h ir.1 I ,r'i '.w Tin ? 't' ", t"r 1- t", wilIf: itnu III' .''1 sIl intcitines. O'hrr} tIle !ti'uflt, .. !1\" T .!ofu'it'tttit an I all jurtoni ntere teHj; are )hrri1"liotiliH

( IVtcr-u' : i, Clourgi? i3 r"lllr.1| bo I 1"1" liLt I .''p.Iu''I! I m 'I"! .>.. '\-1-, vn ;ini. I .. ... ', -n '1"1' .ii-i fr i-l-ntethpt,. inlloiv"I .,sI'h ,1. ..M m ni. .rU'I.I\, I. tul| Ih" intlittMoi! of (heabt'X'e iliit Ptlil Tf fitiirel -
E \\'t&t 1'.a Il'l I anl I ro'-oivpxx'iit' xxnhli I II'I-H'I '. .t I I 1, M prul ''I vl I, 'hii.nl) ] I I an-l I tii.' 1st irntii filet '.>
e i xxill be I Iif iiiitet, I v | ; refill ir n'V 'I II 'vr'i hr !t. I >-} t ,.,nj |n'I. '' \1' ?'i'h, l'I| i', Ir ,n ,?' lu.ippi-ar plea to i 1; n -
'hi. :d\'rli.'ll'fl; kiflioicut: auiliority i I "lnlaPIlltl' un lor !th" pun ,if ih-lni-i IM I '( ." .I-I' P iori.in'-i: ;! mil-, i t'vriei I Ihu1 i ,!.-i hoJiri \ i '''\-il Is. nr I I iu'ii i'1'1"h' ;| I i 1N .Ill In I fl.'fll ..lan.'rrs. uinicrtH' BALT/.ILL & MIHRIPK"v
fur ,ilicapprainTi ) uthor) to ;u-t. I th" at't-n ,r i l"iit; ,'u "i. II > 'JO 1 1
al' "'i' V"f ",, ,pfiihoi 'I' vV n''i-'I'l. nl I, tin 'tin'Vontidor.i \ known lli-nl.r 1n '-"''nh'', thio Anyi lor Pl'JfA '
JOHN ) ( 'h--il in w; no v 'i ( i e l' '
mv 11
P.\llIt. .hhl'r. 'Ill. v i I I "VinVhf ni""l'N I
"I I I *rthr "
\ Iri..I. 1' .h'1 n thue
itt Klori" h ,' ,' 'Il I'I'' ,. r.lkl 1111"'I" J I ; I''r''a'h' h.n1
All tin vo'l ul lii I' 'l v i t ,I ,
p.iper .0\ III I ib' > 1,1. srun'
\ al"\ \.r 1.1 1.1 | l' I i'i i I'oiv "v 1F''-, 11) I ,ifTio Ir"1. w"111 'n''ns u'I' ?? ( ) $'f'J'
(lit one mouth, uu J st'ai their atctint1: to the U.1 lily lo |' ) !" 'if .1...I, l' ill.ni I I '. 'III I | -1' if tr' I it'r 1 I R-'i1' .nl't '. .5 .o "Ml i''I? ,' ':; : '1'('n I *IR-'' "f 'Isp! Use'l -
,.\il., "' "Ih"r .\ j j''h "'." I" "-l lt' "i' 'he I.l, penonhavrs '
; 'n il.ium
for v u11eCtiuII. 4') n "'i I 'rum 'I l I I i h v 'I ,i k.I""n I ihp ojamtt the eita'e

i __ "., I Ih,' Ii uIti I tI.. Th.'it F I I I J ''I I : "I I'" .. 'v ii It IIP el I v i 'r nt s'I" II" i ,\\ 'nt., h"r'h''fl.fl.l. ., !1\; .-.p" slu. .hl,10''I.. .m.: John Miller, tlvtil, ale reqiiiied loprtsint tilEl": 1

t : aI'on', "v' I p.nui.ilU|; tli, 't'1 N.vnhtr' IIII .54. '.,,1" '1 I it '11 "I tvlC'V" I. h ''ITI r.,>,n- I '>r"iter"lu'ffion '2- El ,.1\h h"I -t2 I' 'IV .1. n.n I 1. .lfl'I, I' .,.''it.irits,| 01 j niperl\\ ,.i n hmn.'aidl xmhin the urn' prenTibed r. '
r K i .v T i .vtiExecuted I ," !l'n
l1r'1 sir.'fl. r1151 M'N' I full tn >J
Uhi.ht\ MI *
"I ther thtu: o her r he etia'e are recnetK'd
I : itt ,
.TOI O I ;
I A H 1"I .fh 111 I'l n ion e o},, U.t rl1 I1 )e thi ", .1..1 i
Ir.sn ,
I .' I I -I- liver. -n.h ih" "Inn'i b, ll2ai' %im n .lure piv' i,
t 'I'n,1 'furu
iUi nriiliu'.. inut ..11.i I I'ljf.t I 1' ii't I" 'I I II x- I 14 t. ? ,
.n'- ,
i ijr.iMi'ii i : I .' 'Vl'- h"'n' I"h plili"t, ; t'I.. an' .. UUO: p ILL.TZELIA.rnr..
till oftloe I I I \I.T'I" .. MfvNutuv 'rl t-. 'i. ,ivtlOr .. ,;, \5lVjI
at : 1'.1 "' 'f'1 in
patch --if-- ', .. d' 2.. r .
1.1
: .. .
.- tvi'if.rV ir __ _
'f ; 'I
4 -
it HI.Ii .i is 1 li'Tiby ::tvt, l 1'1 al I rvi'| >ri i 1..1 I SI' 1'l >' ... ., / .!-1. ',.' '\.1 I.|. 'I 1'1'' .1 ,.\'On, ''n..n' p .,f '1' -
C.\HUS s (
: !, 0"- uTh'IV ,. SKS{ CutNaiI
i:1 if tIle fiiri'ii'Hiii, : it I ;vu I Ii i ,, l Ih'r,+..1 j'H il't V. "I, hiifli.ptii.I I' '1 ..., u.hlsnilI. ln"n' 11. h'nn.r If hl'al'! 100 JO M.I. OJ

( Cun'I\", I, M-\ vi '. .V.'ul. 4, '" : 11 ,' h..t .tq dvun
: |l'III'i',1 | } T, ,1''
i a
.JI.h u'Viql 'h '
1: J.'SII1Lt S\\WJ:1 1.1"\\1. l.ilc ,. '; .' 1.1', (|itrei..nknown \"ltiu', 01 J IOli't |lb.t Ij'.ft'-- Feathers
JhLL :, H ;c1IJ'I.: l r"h! ; : tmt; ;: d, .I'.I"' ." 1 I EIP 1 1'1'11 II I Is.1-u'c. t2 Wi 1 I III \ daHt ,\ Tor sate tis
" : J.\'I l.'li. 1 \ r.\! : !4 .f ''n.t t.i' ttub .U' k I ... .:: .U \ t. t. :''.!!.t'e-! lft I'll art XQV -HAYMO.ND\ JLtr .IL.LIQ'
.

"I.+
I
"
,-


\ j : j'

.!, 4PA L4c1H OL t GAZETTE.1.; '..
'lL.'I'T.; ;; -"

IIV c7s.\\1 : Mltt 1I. I ..U'.U.\CIIU'III.\ 11'I.U\I sUAk, F*. II. vc.U 1 It4Iii \ol.l: ,. ... III. .MIJU< 7 t I;

,
n"
-- -- -
"
----- -- 1'1I'w I : ( T'i( t ul' Letters:oI- EW: STOCK OF titltlJ ) .-111t'i, subscri j Mi.I.IK l District Florida! J1[
of '
ALAt'HICOLA' U .% XKTTK 1, ber have ctrl i tsrd by lair "' 1'1\:11"111111.\\\: .,'t.. 1
.ai / ,: Nulllt"II+ !: it tllf IMl t (!fli,'r (It 'ti'(): a'enkly Irvin, cieht months, anil. jI'.P supj-ly: III l GooJ*.whichl tll' n .f-P-i; ,10\ K.iney1)) '. ;'
I U pit' ii iihai.tni I ? Six Uollaismr \1 I; I : / 1 1st, 1l'; !. < gciici.iKuid !':IoIl'II-in.. vi/I : II.i' in.u'; mi 'I"1.i \." IMIHC' Mid rlii: ol |I Sup Court, 1'fJ'
wecMv.fi'lMlin.-ool tti'-vcir., ill sIIi advance.vi.r..i.Mi'tvs )":rII'.ion aiiil it nun- l I l .\111(". Jr"e :2 Atlll't' 1' GAtcry I'loih Ci--itncrc-t, null S.iimetu. IlnninIRant| !! )' j Aprily .. ., J
nnn 111. 'In all cases pud IT* an I : 1\0:: Ander'on 11 'r Hlanketv V* 1'1111 1438: \lr" ,' :
uiscit.'l I ,it! Ollt.JII.H\ per qnr"I'"f : Flannel/ ( ,, and toed Kersey,
ne 4 \\ IIIV .16', \1.11..111H"n. ". 1! hintM
han
Allen .1 \1 /InJrews WI. Coltiiina!> from : i ft lull l t" .
inlT.'ici'mslorea.'litiiniinuaiionij I the "Jlerth,11t''i.,
iirt ,
'rli m, ;
'jr..III' .
It
the J.lS: \1'11 h'
t1' ciiiuitry : : | \ .
|| >i-\ n.ll-'ophri' .It. lu-it I lorI
j .i Illrr'-? "!II nn ,ih u i ie whi.-h! allllll.lrt.101'.1.* I lie I h.I' ,, \ : 1 : I Iiiblur AI.IIIl!' J J III Virginia, till' II.IMIC: III Ml lit t -IV ..t| I !Sl'CaOOiriiicsint 'j.'I .
w "Ill .) -copy if clulayel\ in mall type-say tell lines.Platform n.: \\ I & Hr"\\11 JI"'I>h Bartlett C E :2'lhole l Hrowu Murmurs and .Mu-rlinjs, .Uihnh' ,,1/iin lm-l\, t II i i ;r 1

Halanccs. Sink's! 'S ('. Mippl! ii'tl l w' I )' henry Baldl\\ 'rBUlke ln..li Linneii. ami Litinen Dnilin<;:;s, Tintlelclidanis! ,nd lilloil,?> "' ate hereby. rl l '".; ;;.
all i he '- I '| ..Iw\rj; II.'IIIRII Calicoes, t Cambrics and Mu-lius, t
liolihidid& Il in iilu it'll nl! ii" > ho\f -1IIf.III..1 iiir irj tl, lI } !'
received per Hn's O'ilks and, .Vitin: .1111..1 i" ai piSll( ( Mid plead' lo the ,lauitii.ii, filed in11iJUlr j t .

'. JUST of Pl.llformkalt': ., Folding :Scales, refill t.i'te.. I H'lltl1".tlit',1:; lI.trth'lI Jo' do doChalleysA 1'1.1I.ll'h.\tl'. )" If\ ..t'*. aci oi.'uu! tollii'sl.'iinie, ill Mi, h ca-rinade lied f'
tie with can hook*, cotton hook., and box hook., An eci : : I lIa .,'II 1V II Beu "uu 1V :Jliulk MiawN.! yoarNaml' llandkeiehiefs, pinvult,1 |III.'I{ LC11.: I ,\ MtHKlUK..Mulillc fl :h; r.. Jjolll

making! : complete! ett, weighing apparatus\ 1t'I-all.'lId.wish I: l \ : J II Iii(\(1111'I.I. :2linok I -Vlk. Cotton and Woo-ted, llo-iery} i1y''I .. r11ts: ",r Filt14} ,t, '.', '
prov -- 4 ---- --
lacy 11 t lI1'lIlIt.t A l' Gli-M": Itlhh" ,. Ctunln, !.
sold bv
which lire nt prices IIc' Invitee ) &r.&e., {
: ''
1' & CO. ( 'h'rk Court "I.Hk W I Di :..trit-l ol 1"I() rida.( ; '.1 2
:r XovS-J U NOU11SE.) : : 1I1100KS I then ', ( I ( ; Nuperiur' l'Jrprllui.' and Itu: :s, J

lied Jilt!-.'.* I, 'MIIIII'h.11I J l'Irrlr ''I' Silk.. ,. Heaierniid.l \\ ,,"Illat.| I and Caps, t'l.tsiiis:. Cliuitiiden, Ai'pn:, Ai. ) Flank! in :Sup: ; Court Lt;} :,
.. ,S. l..2JI > I Iv .n't': 'ipi :: I : l'.ltlll'h11 l : CUWJlt' A ...h." 01 "- '1 vs j. April Tcim l-.:il. At- .r, '
LAW ti.'ii b.I' hi\, ( 'Ltrk T J ('...\\ ill t >'")H pro Heaw Hemp II,'':;. nl', 11.\1'1. ltdenlill&tih.ttrn' | || I i i.u-1'iiu nt lorirl.VVJUl: : ;';.. }
ATTORNEY & CO JM3 LLOR AT / ) ; ('auipbell> A ('..1,11\1,11' J It t 'no: (' ends lisp: ; Hope, The .del''iiilanls, 1.11.11111 nlheis 1 m'eii".lcd me herebynoilhcd i' :1.Middle :\ f

t I .NEVV-OI5LEANS; : / _Iiti ,. I :I ( : : ] 'utl'r L't: l'lrll'lI J 1 Il.u.ItrtuilI I Cmlerv. Iron, N'.uls: : : d Hra.N. of Ihl'II"lillllltlll..1? Ih"IIo"o\ lit iili.l me n. "t' ; II

: ll a: KM services t lo his frem I Ian: I I p.-i-oi- t'aan 1)I Crates oi I t Ci.icKery I ) and\ l.iHM-s assorted for the .(lined to iipi'cai mid plead. I" tin* tic laraimn hleil& ( lu L ; I
'rllIH b'l-IIKMl< UallslCt I III 111 II ,CUV ill! I ..1".HJ. I 11.\11.I I I.; 2 1l..tlli'I.1 J I "'tll\l r\, lia.le. i Ihrnull'ie, "t'idOhtoiie: -tatiii'iii -n h rimm." d. and .! 1'I'I I'I

IJI t .. ii 1''i.Mi, ill; it all 'MI HUTS t:1IIU.clllI: : his rat.' ,11'11 be'uiilifully null' I I 1! i ; 1I.\I'i.\ I :.; lJnLI4, \ 1 I : Dinner, !. : .Sett-, I 'tll g ::1.1 I)1'1-in; u-ri'ruutllrr4\ vV;, piovnlid' 1 AU SF:11J11a: : :::, I 1 ;),
BS j.III M :o i I uq WI Inw. ,
atlelUe I Ill Jan 4't \"OIk. I" :: "" 11hu P 1)uuiiiir. J III \\ lilt's.l.ellich's 'j'
r btu' lii" l tau I i I )I"I.III J 9 !lIlIi'.11I C Chewiiij; Tnhiicru'': j i--11'id- -r; : '
,) COI'ica', *'*" 'J11'* :- ll1| <>* Iron -ManWl. 1 I'o ,,M in:: < l ( ; I")utl Illy J lit'I...I I III lianihaiil's: "True |Itur"! dot li : Florida.John ( h 'J S:, :l i

c ufu't...,(, 1'',, Totueeti. I I: :;" : : ( I 1'111 \ '\ Uriscull Jo.'ph do Coiiiiiniii' ilt T Wjiiek 1 Fiaiikhn :Snperioi; ( ',nets 'ftt': : I

HICKOK & co.'e) located them, an.I :>! : IIckiui.), tit \i I (GEIIIt.h i I'row and, Loaf .N'uj.ir, \s }. Apnl/ IViiii, l-<:tHAI i ';" ,.S
Rope: lla "' \ : i W Ernlh'IIJ Cuba. Itatfs J Au..hll\t for ft7'H! II
this : : :and lira Coil'ee, nt j "
at fullyI 'II
pIJre-are
elves permanently ) A''.- (I.- A :: :
I to do all kind'] ol) work in the above line, Tubs Iultttuul: :,; : II I g .gIt;: ,. II ? lgunI'on'JrrInternal1111.1Ii I 1 1 1 1\! son TeMsinean'trsVV : Tin- ilrii'inl.inis, an.I l fill pcrsi'mieie-ieil are here : 1
I'rt'p.lre,1 and at the. ..hortetnotice. 1-\,111-.1: W :2! hi kit. 1:111! and I It: lilli,. bv no rued. nl ilif nisliMin.ui' nl llii-aliove MIII, nol tin" I 1.,
l "in the befit possible! IIHlIlIl'r have hand assortment :\ )Fllo'.I\\ Fillllorl' J Holland, Gin\, Cuu'tiac: ,t Champaiiii' ::: liiandy; IyuutliiDppi" | | | ..Irilttlpiradtolhederlaraunnhltllin' \ ::1 t t rte;
an
They always on Octobei j : filler 'i; 1'\.III1'IIt'! :! Old Madeira Wine, I'oit and t MirirWine in Iheiniif, at tuiiluio! to Ihe sl.ilii'i- -iifh tat tnadealidpii'Vidi'd t). t 1 J'rt'
I :. .,
i.1! COl'PEll: A- TINWAKE.HLAOKSMITII I. A 11 :SK.MMI'.S: ;, '
huller J S "I'loyd t ; .r ;:! Holllfs, .
-\1.:0'-' of descripii.m. lill< : Fr..il.r. J Frntiek C ( 'hl'i,1'1/ Himin I cn.es; mid Cli.'impiiu'ii j.ui21 4 Any t..r Pi'ff.' '. .' '. "'
: WOlllv every ----- -- --- / if
I Fell 4 Hiram =," ) F'.uucy .1 I I. F"II"HI J II II iiit-. t ilh m.m\ ntlit, It... :ill ,.1'\\ hi. h :
1''I;'.'eutt.d with de-patch. John 1 ii | : t ii lliuC ( ill;':;': I will beoH'cifd on\ :aectiiimiii 'a'iinr tcims. Middle (Di.strict) : ; of I-Morida. ; y;j I,

(;nllilh W lilt"u 11hiller Jl:.:j; uStori' in ( utnurrsn-,trrtt. '. i 'J.''
iV :M KAY Tlioiuas U.iltiII 1 I'l.uiklin :SnpCoiirt: i'
;: : <
DOUlEI\.OLB. :
;
=:" : : I U Uiliit. J W 2 ILHU'.o.1L'gy.; vs. ). April I Telia :, a If

i.. .ueral tL:. ,1'or11'arditt1. ; | :: ) 'illchri..t .I :\1 (;tans I.: :2liner .Vov I in :n-tf The niii'lmnk, rSianiMCo J ISIH .t .. t

.1 j/ /r/i/.i \ I : I 11 I II t l.lh.ltli I' II -- -- I'll.di'li'M.l.inis! .' nllothrr-tvile rr".Ii-anlicuby f i L
.;g L The d',' '.- : I II,1111 II lull Il lIarp"1 F I IIIIMI'IJlc I ..fjk IMI'CI'.S: ,: siipniur, liniidce r.asu'iiu:!:! ;, pigs > gin i In.d i'f' ihe! '111'11111111111111'! | the. abovenil! inn') lite re. t f' '1
Al'AI'VCIIICOI.l: Fl.OlUlU. IIIIllli| I vI'Ih.i U C ....\\ kill' II RIIilh 1'0"11..1 t '
yll
J1. I
., ( "II. on-ii'iiinciii, mill Im -.11 > I 1\ oiiilril a In aiipe.tr ulI.I.I'a.ll", Ihr dei-larainm died in ,}t
tIy Sjtm'ribe'sanii Mini1" *' to t then friend,, and tie tin' quested to titi U 11.111I111.1111' IIIleury ;Nor I Ii i II '1'\\ 1.1111, HOLMKS:: 10 i\he' siiu..leiMiditii! I liiihesi.iuno ui ",.'h i .i-fin.ide I andtnvilid ." 'J
; / ,
ihe '
T ,1.IIIrm,1 -.line J W 1I.lt. tlilhguis -- _.-- UA 11'1'.1':1.111'111I1' : \\11-:. -;8'jln
Vihll.,: tint they have .hl' ': a enpaiiiiir : : : ) y'
.' :i! ship un Ire tin: li'-n' ufl 1) mar., 1)1.8.' .lit1on4v. In' provided.. 7 !51 : A lIa\\kill, G S ,\( )'I'ICI-:. '.!'I 4 Ally's. lor I'ltfT.: i tf l'
ir-iii-iv-tui ; .1 !"""r..I.I.lJlIIlIIl,1! the Hi"h,1 --- Th.lIh".I".rl''T".I.II\llh. iiidn llncmens "
; in-
::?: I'
vi/.lnu in HIM C..V. Then ..I LIII'lllenlat ( II A H.ar-lit'l.! C lilIuwlillllll I Ul1ur1'iutI'' uid UlindsSSOUTF.D
,' biisiniss
s : :
:I' \\ S of Apalai Incola alt! Us \ "n IIIHV 'IJn'l I It l,;
iin 1 111)1'i for the p>'oietiioii ofeotion: or'coin.mued Ultrl h.IIIJIe : "'hal he 'li.i-iipi'ti.-d a P IJ.mi\ l :11I.' Shoe ..,.t".1 ,
t to their tare. t : : ill si/eand tpialilv' from a inanuI'acliner .1 (;,j .s.;
111"11'1' 1'1.1 Vf
': IV U. J Jona41V: ,, .. 'indllisth :S.I- \ \
uilion colon oro-hT. cniisi i !11111.'nl'. I w-Yi'ik., 'HI'i.'r' Mileatiost r" : l .
;1 \l/iu- \\ lit A JJruh II 1'111..1! III ..I. II'' *..It",1"1, III ,ihf I III' I b illt '
.., citti'ri.) saieorshjp'n.M.! : l > J K I'OI LILT:. TILL : l' Jullt. A Maliniln.l. win fllcd. lli'ois .angst.Il1.l..t.1\ itIit'hnuct and rli.m' ;<'i. J' .
I II. t:. I IV I : \% ,
,
I the \ ', \V ="VII'l'1'1111 J.inf, rl DOANE) : A KINGSLEY.: I, ,
A.\; \"KArla'Ik.I \ "
1 |i37.-ll-l-Jm! et' jiityol! \ khy( n :2 Kennedy, A .\ JOHN KII.LISPII:: : I
Feb 1t,1 :
.\ SIWl'i i
.
thf counties; ) I J l' Kelly J -w --- Hoots and : : l

A (.' .\ it I). / Hi ill.-, i i- \ 1'11U Kiu .land II :I IISsiiig: : ":ld\I ;''', .
;( A l'1l I. UFI'I"W t'peninc un u-- g 1 J
U !J ) :J "]J )' .'J ,jI"i) ;-I: j.1 \viifie' ab-eut..' in I D Kartllle \V \ ( 'AI"F. of Hardwiirehippeil: : per trig( XV'me nAMII.'lO.N 1 n".I.hlll'I iiiul I llrn I !:'.iii-. and 'r 'j\, i

'"1liitctl.SS'rli: (0) \VA rItt: -srs.1'. ally :! : : : l l'Il, S. S hh/tlt.r/ S 1 ,shout, year 'nice, marked J T' :\ .11", A I.o. ,r ale at the enini-r of < "rnlie and! CtitiiuiereoI I : ; ,fie
COMMISSION' \ 1' Co'iiiubu' has: nit route to baud: :haunt, nut I reel H. Jill ti fil If :).
vi-'.-'el.IS IIli.l'I\'We, I II,) \\h<: :S) m liu n .n.l \\elll ( / ill A P 1.1I'kWllllll J hou-e ill A,1.1 hicol.i' be in ,po--<>, 11.11"1' -uolipack.u't' -- ''Ii j/ .II'j
IF I .rehlnInti pi"i >I1,1.I< MW i dl 11'n: Philip. : '' ; A L\\i. II :
rill ,' >m P II',-lii-aii.: to l -lo, ,iti> whole MI kot I Ci>|,| .) s\ S 1.\1111-1: II II ; !H".m.< uill&t II pica UAVMONDA e in'nnii' \ ALLISON.llacoii I Hllnn\'flY: No ro.'I1AKF.N ;;11 n

HI ) H, lJr.n it.I .HIT IIl'lI liviii iiIguruerp'- u.! I E .. \ toil G Lantuu C I : up 1141: ruti.iwiiy\ u yellow nrcro tYI1. ::11'. ,
vk-,;:.in; ,' .jjjl-lora 1 .,utl\l'llIlJt.I ke., liftl.it. '1' I". .' low It., his i is Eaton
r rieno' in ; II I..t'llll.t l' 11 tnh'l' tW. \\ say name Thompson I'(
or.l-rM'iitrti-e.* h in .h dl be I : ; \\i\t\'\ ( :>. ( & t )
t.-rs! iii.n .elf ihat any I tee aiJ:I C 1\Iar.hall I': .I J mid millet hi, _ina-lerV mime .1" l\oah..Hu, k .j
of thuu who i.noi
H'I"III.' I tit, to th s'i i ixl.i'-tlou in.iy tsMiddlings'! who lives II'iir'FaIlahavsee.I He 4
:\ illllt.y .I M McGu.au:( NIikut I liotiipxim IK r{
hrnuth their buine. IMON I U I\lalllley Jlt'rnll ,WU f .lItI( II", :islmuUrrsCIHI ; about\ :U"i \t'.ir- n,,1'II.| _:e, 5f"t'l H inches hijh: hll'll& f. I "f. ,of.

HEI'KIttNCE4 l : J It McCllrtlliek 1'lclutyre !It... Joules -mallear on thin bridge/: of 1 his nosp, and is i a carpenti \ ;1:

Mo.M-v0r f BiMwiti V! i Unvkii.. \ J MrVuy I' G 5U bids 1'.lallr.: 11'iy d'IlI-t.,s iind 1 take him a'.Miy. ; '
Pr' -'11 v '1..1'11C..lllIIh'I! | -, (Joo.V :;ub- k'y C -acks Hra/il. Nuts 41 ,
| : M'KEF.N..
: ': ., 1\.11011. J II1)t1 AI'.II".J| / WVM. 4 r .
.
.
\ n 1i'i.: r. f 111h t t 1'\\ : { 5 ba.kils Olive Oil.For .
,I.t'hl 'JI, rtii,ta.Crai.t "J.ruchoD: I\.III. + J :2 -
\V I. i. t 1' a .tI" { sub" PCS. DUNDEE! I : HA\ < (iINO: I'
Diihn, =Si. J'h"l'i, ", 1 ol : !\u'k H !I1iek" III W by III| ,( superior ; x I .
\\911\\: \l"\lIIlil: Irwin, ua, tl .Diin.i.No : : Haiil.ii!.; 1 '" ... S O'Col1l1ell W Doc i47: II. :MAM.Y.BUTTEIl II uu'hc4, | \\'j/,||.. ju i rect'ivtd on eei.- f' {

IVb I-.*-l-Jm.: this day'. :; )711111 II -- .-- -i.".lllllrlit and, lot\ ,;alt| bv, -j t
-. -- thirty days) .I'I 1 ',. IIt Pratt J CHEESE: : 01111111'K0lh&M'KA1'' : : '
,
4 iff. papers:! be I \ ir, \V I'rillgle U' '"'' a (I'nd'ktr4' Dec i-17:{ .14)11) liter niite'. 4 ,fi','

of ":lId "sixty' I &. Co n. 2 I'rl'tl' Hall! IMldih,1: I : -- !
C II
ha--el I'h' I'nlirill.- ) ; ; : : i .
} fin in'lh: > 'nlwrs 111n1"1" and lor -ale :: HOPE.K'O/ / : ( ( coils-II.I'l: Hope lora, !. ,
-II KnownMi'i 'k e Patton II Landing byNov 'I\I.I-
M. of \Villinil IV-it'ixiv, at h. w' | :3 I I /
1 o.r.t C. :4. TOMLINSON.; : : I.
, : I
Dec n: IS 41 11.Y :\10.\ J ) A ALLISON.HHLS :: : by I'
I at! B ,inil>ri I U'1 (;it. 11'1111111\v ni'V-i! to ihm fiiMitl- .. lit'V Plait W .I jllll'l fij t c
I -- -- -- --- ----
:); .1,1 I In-, \pu'ih' "1'"I' 'dh'. i I'tli! 1,1 ""Mipli'ii a.vri IX 'ii" I ; I \V
;t : n niuf i II iy 1.1..1.! '-'ro n .. 11,1, W "r, 'll C. .1'> 'I.H.? III letst I: : i l 1.: 3 ROII'hJ B I (U) : CANAL Fl.oiMt L\\V \ U'I' I I... rl'tl''
.. ilu-oilpriri's;' l Vhi'f hi'*.' ,"I.u I tree I IP-! io'iiinDtioiiNVir i.uinlin, tor (' ) | ) ', W HUIII'III'1iI a fill lloxi1- :Sperm I I'andlis/ I
\ /f rii '<. f. I ton II"\i :gall, I will' !le hippy 10' J.i ill 11 ben, I : )11'1' It B HIIIII..II'/l: '/ 11 2 Ml I Hull' I.MMa.. I., rd i'l !I-: -Iu- (Hl'FOHD: A JOHNSON: : ) hasp, :
'
.
ar'.'nl to' inII -'" 'ivin nl I rr' a" lina: i'l .oIlV i Uon's .1111'1.' \' ; 1 cuter U HaYllIIIlI l U II 3d Hid( !Polk and IterfLandint :a-socialcd iht'ni-clu1-in the pltu' t i e oi Lawn .1' 1

.' or C"tloJllh.1L: ) HI ty be ei.truv.el to ih'-ir are.Jiilul dcc.irdniirlv.' : I P Ravel W ; bung bug O. C. H.iy) inoml for sale for I tin. "'011 lit II', ol Pike. ;Macon, I Dale, Henry amiI : i- I;.y r/

7. SlIIitt. Dee 9! Kl7 '; I''''''I f) 'a'Ii or ( 'HV paper' bv II I illinium Alabama. :Mr. lluiortl will resident. f'Ir ,I t ,

),' U'/11 II. /lusrff, II g ,," "(' k II Smalwou,1, J L 2 Nov 1 IS' 41 KAYMONU A ..ALLISON.: '\ nl'in Haihoiir. / tu11ntyIr.; I John-oil m :.01"1111'I' { i '
.J -- -------
n lnbliI! ;:e, Oi )july 1. 1. / E 10' Hlllltia II rellu, Pike ci'miniy.JEFFFKKON) :
iiienl : "/
SALT.: ; : Ht'FoHD.) /1,1
-plt''t of vuriou-i\ C G HalullimJ It
f received 5iM) :" room paper 1... 'hieula :
< -
; \
JUST jtux0: ;3 :'lir II'IIAIIU1'.Ju11--ON.; | | A!
.:! ., fur >dlel'V Inends in ;; ; J-; SIaltl'r, 1V S *.> f4tffc !SACK'; ; LIv,-rpi.d| I r.i-.nnd S.ili onV' _. __ .. I" '
f Xov .';J13 K 4L S CIIITTCSDSN.HAGS : ed,! In. : ; ", It II SJuk3! < I iillsli'Dilielll IIiU. I,'Hiding, lull/ lop NO. 'I'. :MYHICK hi: for sale: i mall' invoice )' ". '\>.,
j't 'OFF1'I: : ( f) G Hcult J Maieslie fruit lavcii'ool, bur' !Joo t,y f : .:
: HAVANA ( Jan ) !fit j I ) e ol I'"' ItI ha. Ea-t India Preserves, Prunes, .
5U A 'rum (. R :Nov I H 41 fA VI.on llol.\ir.S: .J- COFBlllK.Mib
"' ;;:.ir ;
100 bbls Porio )Hico Sujar ( :iiapi's, Hai-iii-, AlmondFilberts. Ac. Also Hffw 'ttt;
termlor' rah or city ,'Oll/ Si A Taylor I S: W of men's 1\,1-\ :111,1 ;tlurladii'1511uus I' \ >
For sale on rea-onablp lo.iifii( ) J C 'flllrJ : ,nlnr-irr! ii-n-mnif r'.r. lni'sO' I I' HayliMIld ca-on :: ; ;

I. paper by RAYMOND A. ALI ISON.;:; : bur IIII' J W Tillllllan'l II ,md<1 AI' d... ii.' uli a I Iii. ii4': jissoiliin, nl, ol .::.. j jan. W :3. i' t.}
-- - -- -- -- ;
I; :Nov 22-12ON Ciroccnciind I'IIVI-I'.lh whnh I ilny ollei I \gun lur iiI
Dec M -uu J \V 'l'ellord J II 2 cash\ or i iiy papti.Nov 1.\. M HAVANA! t-I:1AltS: : ; I, '

< : Consignment, direct from the Manufacturer ( c.i : t .eetl III. \Vhan: It ; !h II RAVMONO: : A AI.MSON .. U I Im !., AliiWine.
+'. *,- ...0 in \'1IIto A U 1Vi tliidk, J --- -- -_ ft iln, .11Ito "HI ":alMipf
f. UO) case Hoot- and Shoes lice 9 I.; = ViiigJ J. "'alllJ'IIIt.lllli 1 J Ills I' lei t ll-rd i on .I-i.11.11I'.1.t 1.lIv" Inl ol Wireh ilo W.ilnnl d. '
2 do. India Hubber Hoots and Shoes.For \ A P Wallace J W 2 ...I.S': i l.'e.s.. iili.l, !Ual:. 'I 1'1.' .plor -h: : !luu I Iv.Nuv fi do 'I&onia'n ili '

sale cheap bur rail it: ;'-,. i I'') Waler-sirt, 100 !() ;; ) C JOHN) GOKHIE I l P. ?'1. f> ti: K: A I. 1 S MIITTr.NIM.NALAIUiK : \ Jut 1"1\.1,1', "I.!. l.b/a Jut' tutu .NVw York 0:1 '. 1I I
---- -- -- --
Mile
5 : nilsil'Unii, and f t l"r I'V h, -
by H. ELLIS"N: ; : or : stock. I'm .
J.; 4 of \ i.urrnr'rnr.", luli1IuI.IIS\h; KAY.jali'Jf t1
-1 Dec 13-47 H. <- J.-HOPES.- 20 Florida 110111.Thrsbicnl.r and! Paint Oil, ( 'ord.ii'e:! Sperm" (Oil t) :9 lUu.iterit. I t
: now landin,! : l having: litho this large/ and l Candles: Ae. receivo! !by li'e.irrnal' and bur ---- -- --- -- -- I yl

; Bagg-in; and (ltou{ bee tI 11 f-' i.11111111'11'' II\ )l'H E.; loinifily I I icciipicd bv sale cheap for Col' Ii at :\1'. !t'T"i \\'.iii-i" iii ii, by JOHN :M. lit \\1\: has; reccivid! ptr" late arri r '(
I' ( ;aPlem J.nme-\ Slit tl take plr.iMiir in t-ay- I II! /ELLISON: ; : t.1, ; ,tidierIural'1 on II somttli.terms, !
t 00 PinCT.S: sup tpnlity Ki-iv.ut.ky Hi7in?, ; :? in a i dp iiinu pnp.iii'il" 'Im, ''h,<* mi piu.ii' ib| tint\' U.i. HOPES.JW13 : : I do/rn elm ks s .
I ;5 COIL i'-iie: It"pe, 1IUU.S I I '. I If will i-n on con-i"nmeil. l.'ndma' (' from' tin:: En'Ili'l/ l 1 salelow I'I of Ills llfsls, nlid( his hoil-c u ill bf u t'\I\ iilltTl'Ird( --- _- --.' -- __ I 12 Larrl'1': l ini'ss Hit fdu
by TAYLOll, HUL.MUS; : A CO.Nov 11! : M'lvjni.s. His I TABI.I.llllIlIru": l -" u IIII In- Mij.i.-d| | Miule ( ''
'IIlIbillg. 'lIner :II
llcady 1 l'f I j jm'-O 3t "
13 l TJ
-J5 nt-ry dill), ary tinnam'iv. 3lliii/ )sIns I,1 HAIL unh, .' < ,
--- --- -- --' -- -- --
-- --- ---- I 12 \'" Wmrsand l.iiiiioriiiul hi, !STAI1LK: uiil he AMILTON A < '0.1.1\ i U'W"II, hand midI '
COILS Ilea? HALE\ HOPE) for sale I by) 2fi.OfiO :-; :; : .nll/, 1..1 t.y scan Inl dud,I jmrniivihoshi' r. lit- hoer. | ., I air con-liinlly receiving from theme maniitac- Nut KM'LL .1. //t tit 1.
5() -
: A KIS(JSLEY.Also "
DOANE 10,0(111( by un.einiilinx:: iilit-iin." and! ;I. cell tun.hited '
;New York assortment IJI'IIII'f ,
lory !m ni'i-t tplindid ; Cotton or Men handinlandfil: on tar .
a :general assortment of Dry Goods, Groceries |10 ," : >(', to menu hart ul pubii', [Ilal'IIIII'V"lI'dlitllll' .',
\\ Clulhin' ', ron-isliiii:; in 1'011'1'.1'l:1tH' VV haives. brloi"uii lo the urilrr.l'ard. must Jj7.f,1fI.
Hardware, Crockery, &.c. 100 ': \ A'v.. I :I and bl.n k :goal's: .hair camli I uri|'pert hi' taken oil'uilbin two day. alter it is"lauded, or I' ",t l
-It I Marianna ma\t.f 137. lin ImJtt! -.':3irh '
Nov & 50 : .. k. drab and/ cloth, I .
114 Ovcrco.itMohair
+ mix ,llI'lIw'lI'r. cr con ncethereol \\ III he charged;, 11! A'i:
WA \ 'I'I'U.And; lltii )( .
\;(1 U..I-.H: anil alit i loth duJtlue I
{' with un additional: \\ IhuhI': |I.r every :24 hours' 1 I
Cider. Dec 9 : h.i 'lIn fdin, well reconinieinledUi, hit a In brii"ii- J hlkdaliai laret 1, gri-en Irock ilrens (;'ojtsA I thereafter. And all ti-s-eU l It ui! ul the wharves, r 1'/1,:
'" Ulll Intivin.. W N. ; '
'
' :- 80 RHLS Refined Cider landing: from schr W, : !! ( $-!rThe Floridian! uill publish the aUne' (101 three: l.iryt'. assortment. ill| bnlle.'lager, lint, :ur rcceiTin. ,' rarjo; will be charge 1 .j %;'

i II. Turner, and for sale byAec30 1 Co' l j,/ : '..k, .HilI l forv>aid ihe atiouni If, m... H'w \iclilt. Hintlil.n k ainl Saucy cast. pantaloon M 511< tr div. \. 'ft..
50 HAYMOND A: ALLISON.: ale at the -- |FI"'lIttl! ; and f,Inn >ilint-lt; d'j NOt'llM':, HUOOKR) A CO. .1 ;
Itc9 Iii; FurnitureVarc HUIIM: *. U, ,IIt'Irt'IIt..d i ami plain, Vestof every) styleto ) / IIAHHISON &, HANKY.: j=;
I..oun. SUOAK. BACON, plea-.' thimost la-tididUs WILLIAM I H. POHTEH.DOIKJE. I II
1 LARD and \\'JIISI\I-Y-J.andio' perbrig ) A CO HIG 'Ir.\T.-A: large tcjrk, confeisliiijj I\egrullutluig; I I ( in abuntUnce. I ; ;. KOLH&, M'KAY. t 'l';

; Energy. from New-Orleans, and forage low i of elegant Side-ltuardi, )l1'I'JU''ar"rJII' : 'LIIII-II, muslin, Kiiiu'h' :( "m a,1J, calico :ShiitsKilk. : I'J:. WOOD.D. ). ''t S.tJ

(3rca: -h. RAYMOND &. ALLISON: 5BOXC-S i ,, Dres-in; ('J*."v, Secref.iry., Tables) int-niio, fUnnel and' coitori under thirl* and K. D.-DM.,
: .' flair' Heceivcd l.iit" arrivals
&
:Nov 2 -U : l : by drirtter, A nit! ( 'I luiiibm Co.Ap.'la A
bv'' : | from the iiMiiuljrturers, and tor ale cheap/ Stuck ., ,u-1'1'' ol.r,, lijvfc*, hnndlierhicf'cidlji >-hicd.i, Nov C'D!) | | i' \ 1I'I'INI'I'I1111
Valuable Property for Sale. Dec 30 50 : ( eah. at No. 15 VV aler-Hret'i. bvII. nd bosomswlmh ___ __ _ I '

; ELLISON, ttII. they: now tiller Inn tale w holt-sale or retail; { ,
J
a LOT :'to). 3.... in'-,Block lrp"l.: s sector I Rang: frunt.n; on I'IIE ; : l:. HOPES.Dec : corni-r of Comrncrceand Centre ttreet' ':. .

L>n No II, in Block C. Rpronl Ranst: frontin? on at our office. / 13-17 Apalachicola( JHII 6 51 > INfHAM: I. KELIIAM 1 A ( 'lill X.'iirw & "b '1

:Markei-streei, brim reari-f: No 3 am... : m9 (trunks' l.uildinj, No. IS, v.atrrslut ct, Apu- :' ..f
(;0011.VE
Ni-tv
d Lot No I, in Block 3it, corner of Centre and Ma;. Nov: 23- +. Siiildlery:trt'. tuli'rla.: have lor .ale, at the luvv est prices, i Ii'*

Auha-reels.: are now receiving hv thf 1'1'" arrivals Iroin.New a, of etc Jut ,Funutuie. vu : t-J,
IIiii.! IX : .. THT received on I'JII.iIIIIIPIII; a few luar of I"rt"l'lt ,
nolta-.trcn
Block 30 fnmtin on Ma? : York' a Ll'u"rdl lock of y'Aft suiUr't J
Lot 111.in :; : du lar t
cleuant 'fvl n'crc-
;< .. to ihe II' the fcrason: vii Sad,lie*, Hndlei, Mrlni.ilen. .t\!. Large war ( ", -lal :
3 ( 'Curl 51 IiA.1 I iI I.TlC(1.. Ian.umttl. ilo, lar 'e .. *, small tie,.
I I i
C.iun'y
Lot :'\0. I, in Wok: 33. corner of fen're 4' Pint- IIi Dry foihardware an i cu'lejy! I jan ... .
: t match dining (
late nt buieaus buieau-, .
5!, frontiDs on I'me-strect. lUts Sh'& es, t;ruecursCrueiCrry 1.ho/il nft ,
i 3. n u Ii frw Jersey :: : 01" I lavwar". Carriages.II : ( irecian do, .Inlt / uanytoilet. do., ('U'I I j .
.. II I. .. .Nov' -.'J 'o, a romlnm.ntof::: &" rr's' Bale 1k1.1 all of "Ial u';ef (' tt wick do c) lindrr wa-h-tandj, l '
.1.
51 ., .4II .- -- \-t h will t.f oM at a sm ,ill ..dvJnrebur ..,It} t>i .in. A \YU'J'OCO.: hive a c&niijjninenl or round door ib", irtt-un; tto. 1'11 dining tables, toi I t I' 1
i'(:), II Cedar-'t N-m; rear cf .Vu. I :)0 ; : ) ed paper IIAKKISON: & IIAN'KYjT : Itannin-Fti.. and H) rne.>., for lr.I'l.r two horns lei do, vi ash 1011.1,. |.ud>tead> and Uatra; ?> es, COM. t 1.
t For tnnof sale: of a 1141'1. or ol' the u hole of the atuve fir' >alarhi' ol.l: Nov' l I' 41 JinFurniture. nude HI |the| |a'e-t stle 1 which they will i-II iiial.i>''-inv wasli-tands.. hrl muho;any hair ; '
: 'nlul :
F.: 13 UAHKY Jr Nov : l'url'lII..Jy! low lit ea-h.: j I.i fj 1 ;
apply ru n .(' r 't In-, biTarm; do, whole French" do, half I .
-- ----- ---- 11
--
Jan G 51 Aj'-ni of the Proone' I rhairv ,11tlare s.
I'ruicli du. 'Us fancy ,
lul ratlrl.
ffHBI4S,-Potato; 50 do. \o. 3 Mackerel.Ju.treeeivedonconitnmentandfor.ale. I -; A ,; 0 I/L'RFACS, handsomely finished an-Ufa Fu-hiuuahh': | l lints. it.! i, t'a,1 .- "t.u, UTolrd .ta do, rollV .catrmviiiifito i /t Ff f.

I"" i l 4JLiLter I, superior style l just received on consign. JUST rPC4ivi-d a hrjiJot;: f>f the ran.t Hlai'n- rihlt'f'" droning' du) rocking do, hole .t'.t'I y

J)w TAVLOIJ: HOLMES it f.'fi. Far kile low by I Ils'". '!!te aa :yInrtrrirnt'" i Fur CipJ I d-i 1 JIM,Ifiiif*. : ." 1/lr'( lab'e! *, "'I i ;,
by ,. '
'
141 ,., S1I V Vf "J 1 Jv-l -.1! TAYLOH. HOLMES: *. CO. > I. ". UA.VJ! 'J' \ 5. rn 4' f ), II 'f'n 4'' 't


''I ) '

t .
.
d '

J .

.bI :,
l .!'

i ++,aft
-- Uiver, Detroit- with. Lane. large Attempt- | wen ',ruu:;hl before His IK nor the Mayor. walf.1I11Ihl'ir During .IliIrl!,. I }; /rid; !,{ -;"-:;;;-: : ,

fill : I 1\1',1. cH- 'ritii::, .i : AFALAGHICOLA(; GA .ETTE.1 'o to have, pen maJe upon our city powder masa: : t.te e\imm.iiion.Lem-j: mn.indfd' enough tor: uribrr wa' el.cited trial., Our I'oh'-e \ Ui :
uhicii tru-traied aguaid !
De.ittxjin.) by
.' 1' /it.Crii were Vs l
1\: 'M. t. lilt' -- --=--"- - in their .\
living .1"1" Id.llrlJlII I (he eity I in lime.He'ide tlli'er' :are extremely: a. live, and diligent IlirancAkiu"n.own"r(1: | T '
La mint wb, 1t11l.'Ii :rues cuts, Ii. -" ,,, If" "". b"lI/ 7 I sa"-l.- |, tlie-t Janus .pi, ration' upplie hive i..ndeavor" to trace ih'f" authors ol I lint tool and tune[ ste.unerl itv' Kim-line t.\\, I
I'dVH'I' wlmli our momontsllv ; inhuman murder and \\v have i.o' tliubi. that in a l't: ;. a
1 1 he -PI'" been purch cJJJ'cult. .lv"nlo Hoi Ulallc-"ub- Thi dcfrmlnne her .
; liedear,- circulated and hew days they will be able to !cruet out and tiring tlic 10,1111', > int.nnotihcdol a',
(
now ontainingIIHIII
I'sigh iol girt V.IM 'Jllici! of the :Ai'\L.\t' scription papers merit. 11-11. 11.1 ul"'t,
"lUif: Hatch the \ ear, that hasten lay 'wTlac iidnie.-(. umniMsioiis\ Irom.Navy l.liiul tendered them that punishment whkhthey so richly t i jticsied to oppveir'end plead "I iln-dr' i I.I .tithe

't'I C--\y.iTTE: is removed to and pled-enr.llIenh of about seven .-ib. I same according to the stanuin s 1.,1(, ,r '

minded, crowd hundred, men made in the dirterent, counties!! on the rrllvill"J A G ,
1.(10'ItOI' \' they r"meI! : the :jd story of Dr. torrio's, Brick building Uiver-regular! drill hl'l.l-and to cap the climax, I fi met aftl r M'ctt.-One day at the table of the 7 !t\\ii) 'j

I Of bight, anddaik.'; but rapid 11.Y.qHl"lt'alh ; a -' Sutherland from .Nevv-York is hourly expected late Dr. PI'ate ( Dean rf Ely ) just as the cloth ; .

them like mm'w-r cloud'!, .mil! llio corner of Water find Leslie streils.ttj Gibraltar removed the subject of di.cour-e happened Dhlrirl
a Cleveland: arrive at being
with for'- to was ,
a e frOIll .'little of 1''loribl 1
__ ___ ; !
I ... __ -"- __-__..-__-__ _- ol extraordinary mortality a-
The wide. world clnnjos: us I ga/o. 16; mile hence-ihe, pnatut( rendi/vous to be Ib.'t an 'I U"rtl1)'els! : rn'nkbn d
1 I II,1 =* Tin1 G\Z ;TTr. willilercaftcr he pnhhshcd ,- and to lake coiniiianJ, o! all (he force 1U0n .t the lawyers. "\\ have lust," .aidagentlcMidn I V' 4 t fvutl, I

What :nir\'I'lhrtllillll' hi b.oua'it: so soon ) Mond.iya'td Thursday mornings\ As lJoi) Ulaiic overlook* Maiden, and has. upon "uot les than si.r eminent barristers in as :, Hiram "Ikll'OI, :ouneroi { .lprel A T ,'II'. '"'''" .
, on deaf
:
The dean who wapiite #
month-
? it the rernaim of an old breastwork' the Patriots many Me.iiner: ; Mary I ', ] ''or t'
manhood Ilwl f |
'I hcoher, of : on .Vi 'I i
ago of and Saturday.SUMMARY. ro-e'as hii Irtend i hed this, remark: and gave the
I instead Wcdiitsd.iy design rnakm; its depot and intend, after leaving The etrF('n- ant I In-, Ml', i
I As idly mihll'I'I'p.: I at noon, all"rklalJen: proceed to arace :-' Fur l/eia cited exert other, mneyhe PIII.I. I .r '"u : ,
theieon in-r
......... -- - -- --- a gu.ml, to comjianv nulf.I..Itl! t til iiic .,|)uv .
To sec the blush, i-f IIIfJrlJiIl:! gene. : : Sandwich and! London, and imrl a junction with ( Lord's" name be praised !I" The u..llcct. was irre qiiesKd BpMIMr Hlld p'e.ilto! he dl't I 1.1"-II,, ",,It r'n ? t'
Canada.All i tiblc. the sameacevrdingtotntLnurrn'Ill,
Mackenzie Hamilton. Upper : I I.
, Could I aive up tl'r! hope that clow c O.eol.i, the Seminole: Chief; died at Fort Moultrie \- I, the operations have been conducted with eftinency -- rro\'hL"'I. A G! S|'Mvp'j.P : '. '-,

In pro' -pcit' like Elvtan: I l-les) ; near Charleston, on ihe i'th ult. :' and H'erpy, and as there are many di dial 1'I (an: I i I \h ,!t' A 'q I

1 rharming future t'o A t lire broke out in Charleston on the 301h' ult ouKnux'i ln'ltd. on the proposed route, there i is ome feasibility !l- -- -- ,
the
AIIllcl 'PVNall.uildill.1 in the Plan\ \\ a think they will at least Per steamer: It wintun. Doctor D'inn. 1.\JyanJ i 1ui1.1rfilnrCtfl'tlt '

I i With all her I'rorni-e. and smiles ? wharf, which destrnl | take :Maiden If they tiy. servant, Mr, U.IIchildlen and M'n'unt', Miss ,

London dates had !been received at New-YOlk From the number, ol men engaged, the amount POST
J G McKinlcColJ nl'rtrr
A }
: PHI Maj. Mc'Kay
;
The Future I cruel I were the power to the' &:III Dec The political\ news was not i'n 01' IIltll., \ 'xpt(, tided, ar.d the eomerl ol action' : ::1.11 Wh.irton AP>.I.ACIIICOI.A, F.b. I, I 1':1-:: I

tJl Whose doom would tear lice I from my heart ; : ""rIa III. The "Cotton market looked better again.1' shi, wn in this t'IMrl'te|' we conclude that some a-I I I'I f'r'ron. :Messrs Da.iCoster, White, Ab-- .lorlhernlbtii; ( rut ..trllm' fen, i
I'Ifl
Thou We'I'lIl'r of the presort hour ; In Liverpool,' an advance, of i 10J.;\ |ifr found bad bit hiid is at \\ ork. 11.I\'e'' (JriuioThompon, Pippin' Trl'aJ\\I, Due' ,'\Wcdiipsday find K.Mud.iy, I \
i (jijvenior" :Mi'-ou I,-UI'J! his proclamation: teal Holmes. Gordon, Chilly' Jlllligaa1umfurd.. P !
We cannot-no, we will not part. been slowly obtained, on the sales of the previous or lour days ago. but it was di-reg.uded. \-I'r'l Hobinson Bellamy, Prue.t.: iJnflin. Closes evciy Monday) and '1 hur.d.iy! cc' ;til I \j I j6V.

week .ind the demand steady. day the U'; :::4.1)I! .-.rirt. A'lorney. dispatched a ; Jour i,h Miil[
Oh 1 leave( me still the rapid flight: the Ptrlearner; '1 rader, Mr J lilh. lady and ,
alter :
bualvilh the Mar..lmllllltll''t''
Th'1 (i,"Clilor of :Michigan' had induced the Patriots I .tt'illIl'\\ Du.' every Wednesday! and ;,
, That makes\ the changing seasons! gay, ier, l'Ullh"Nt'+ .fdi,'" and ihrtatrned \\ -1'\'all Mrs: Heviere, MrDoiulas, :Mis Lap- : llr.III) ; :I1! >|
near I Detroit to disperse. I Clo-iseviiy Siiiu'ny Mid Tln.v.v: (
The gralelul, speed lint,: bringthe night; I contents an eiahiten: pounder it they iippinuched haus.liessr.le .IrllstedI'usletKlteg-leGres A 1 + .\ :

'1 lie sw lit and glad return '..t I day, ; Tlie iiuui! ill Florid.1, have been again: : whipped! ne.ner :ball htidrti.! ; di-tance. Mone. Davi. JOt: (;,,11titlE. I'1

i+ liv the Indian. The marine I furce" of 200 men under Our citizen" held a public meeting, and passed' gOI ) ._- .

The. months\ that touch with [added grare, Lieut Powell, made an attack upon a body of resolutions exitci|", -iiii; their disapprobation of the Per steamer llodney, Mrs K Wood, Miss Gau- rOi.1 voCEO. /;, -
Patriots' mea.utes. and organi/ed a guard ol KM) tier, Messrs Holmes und Turner.
This little! prattler: my knee, Indians!! nt Jumper! Creek, south of Indian river, men for the protect' ion of the town, which was F. HAI/r/IOLL. KM ,

t In those an h eyes, und,' speakiaLico: ,11,1 I, as usual, got the worst of the fight, and took without arm save those of one volunteer corps, It - -,1-Feb-2 |
'
l : V O T Ol- .\ 1 I. A C III ( () I.
t New meaning;; every hour 1 see ; to the boat, with the loss of one surgeon and four and liable, to be plundered of its stores by the Pa- -. ..- run (("Sf '/,

jr privates, leaving one of their wounded to (he mercy triotH, or fired on by the Koyali-ts on the other = .V .1 HI!-.V K Lf1t'7'' : I). G. naney II. It. Ta-lor,
: The. years that[ o'er each sister land, side of the river. .
t Shall" lilt the tf birth of the savage Upon the return of the Marshal, a requisition for -- C. S. Tomlmson, C. g Bartlett,

R country my arns! w'amade upon J' n. Brady ol U, S. Army, ,\u ia. l E. I U. Barry, Manly,
, "l ; And nurse her strength;; t till!I'lie shall :bland The election which. Arms from Dearborn I "
, of City Officers under the new \ granted. wire Schr Meridian, Kent, from Pensacola. J. Day, n, Ellison.
, I The pride and pattern of the earth ; brought in, and an enrolment ol :cIIO!'> Qc.iti/ensma
charter, has been further postponed( by the Lecis-: Steamer Irwmton, Brown, 1'1 Irvvmton, with --- -- -. :;
to seize the schooner if found within our jurUdictoti. -
" '. lalive Council a- will he seen on reference to the ill bales. cotton, and passengers.Steumer roil MA j'
oit
'fill younger: commonwealths, for aid, \\ e think however, she has reached! her Frie ,
; Smith, tm Bainbridge.with .
l I.< Iter from our representative until the third! Monday of the,, Trader
f point destination ere
i Shall her robe
cling-abuut ample 111 Ialt''Ieo\on. and U. S. :flail; A. K. ALLISON I
The PMriois have large body of Gibraltar DMJ.FOt .
this at
month. a men
f,rt And from her fiovvn shall sink nlraid, destined toco-operate; with the vessel a, bales SlemltrltuJney, 0011, !tm L'lumbus, Wil1! H .

1 r The crowned oppressors of the globe. We have verbal accounts from Tallahassee, of buve alluded to. and to-morrow we may expect .llie Steamer cotton H to) perion consignees., Whcaton, fm Columbus ith COL'XCICoam /.,
.111 be made the of Mai \
the pas-ing of the 11111 .11111,1 Convention for grand mow to upon( town 7-9: bales cotton to Emir Bartlett J.
, ; True, time;, will warn and blanch ,my brow ; : : a consignees. M'CauUy,

t 11111,1 shall Mt with aellI1en: the purpose funning/ ; n ('oil 'titution preparatory i den.I have thus given yon some ol the details of an J. T. Myrick, I.. Leland,

; 'i: :lr And my good glass will 11.1111I1' how to an application for admi-nori into the Union, in enterprise which, however much, we may sympatlne ('I. ,\ICD, Amory, Hotjers, N. Baker,

A beard bc.coim.-s then. December next. It i is even said that the Convention with the Canadians, i i- a most 1l.lgr.lt1t'iula- Schr White Oak.'t'I.., for New York, with: IJiinisoii, B. U'joil, E. fa. ,
gri//ly : me :
Hamjlon.
) tion ullll'ulr.dll11.1 faith.
"iJ"iJI'1. ; / (
bales I
.
ISb lingers
is to assemble at :ft. Jof'phVell! puffill.t'Inay ; l'olonj; CIarl.' - ----.-- .
That all these enrolment\ should. have.: burn .q
4at r'cbr i.I in bnllist 'for;, hay
'' And !should! no total dishonor tic. do .1 great deal in legislation-yet but very made-arms taken, m.'n .I..lll'lI-allil. .! this wbulemachineiy 111; Arnoid\Iil.'r, Iadieu, lor Si Maik-Tnmpa. : FlourVliskey.ivf..

, : Upon my head, when I urn gray I little in Town making. O'< war put' into vl'rallull-wllhuullh,' ) fi lit I. bupfiliiie Flour
:
\ I know ledge ol our police i i j.\ matter w hick our ( ioVerniuenl :
:
l Love shall watch fading )
'f. yet : my eye UI: ((ji l u uhiskey
1 1:8't will find it extremely difficult lo explain I"\KTI'U.
:. ft{ And smooth the path' of my decay. Extract 01"a IctUri'roiu a gentleman in Washington : aO do ]pork
as to the "ati.I lclion theUriti-h li nation and -Iwul"Ihallleolt' Steamer Oseola, Uobin-on, for Columbus.. 50 do
City, to his friend' in (Ihi place : ugar
make
!bv
reprisals or siirpii't' "ur coast
!
-- --- --
" (: : : \ Then haste thee Time, 'ii kindness ''How'ning -1oketo-day, and made (ait i is dmined ; a cannonade, an impartial judge would deem the 20 do multiesLanding

I (j That speeds thy winged; feet MI fast ; by all parties) the most eloquent' and best retribution just. 111:1IOIt.1'll.1. I trill' l VV Irom brig HAYAlOiND Energy, and for sale low i for

r t 41 Thy pleasures slay not till they pall, speech that has been delivered during the session.It MII'fDAVIOH"IIfi: : :" : Jan 8, I f; r I II!tins i ig Tantivy ort.Si cleared at Savannah the 21th ult. Feb'3 iV "L1I t);\.

I t'n And all thy pains are quickly' past.: was on the Florida appropriation bill, for carrying P. Sutherland has ,unveil at Gibraltar trout hr |Pe; I at Charleston: 21th for this -

,} on the! war. Wise of Va. opposed the lull, and Cleveland! with 70 men and an attack up.m/ [!sue i iBlanc Si dlr :1111.11,1,111[ :uuthafl old al1l'w York the Ibth p"r Pet t ( hllrCotou :l'l1
\ Thoufliest alUllear't-t, away our WOPS, ot which the British aie said to be in po' .
hUH remarked, that florlilnhndfatttnfilonthevar! session contemplated this arthipoet.| nU-IELS:; superior Cotun ccll wi
day. .OU'
train ,
J. And as thy shadowy depart Downing:; replied-the' House was as still as therave :, hrEalail'l from Kennebunk 10th ult lurthis coubignmviil' .11.d lor ,alllu\\ by.

The memoiy of sorrow grows \\-YoRK Jan. l'IJrt ieb3 ; ItAY.MOM: AI.LI.SOX.)
.. tf! ) C
and HlanI'II'IlI"'r. left their &
seats and
A lighter burden on the heart. !, Miip C 'aJlusld at New lJe.urllhe 12th ull
" J' : huddled around him. He is the lion at present. A'ciry! /tlnd.-"The farce is t'IIt1t'.I-ll.t u guto for t this port. tlil Hum.
llla
; suppei." Such: was ihe e\i la .nation I >ale l '111' new hii u A I I'o nr-roy, ildat Philadclt hia tee

Frenchman whose n.i:lie we have 'oigoll., n, when (IClli tilt lor.thus .\\ O bids old
S : The ciieumslantiality! which! all the looks 'l'\r.t .\IIAt,1EE, Jan. 30th! 1S39.T Lie; I""t | and pure, on consignment. Or
.I and tnovetrwntsand words ol' the voting Unecii, of 'harlei; XII of hwtilen" ualul mnvn al the Bug :Marih was; up at ;New York the 20th bur A sale by

'} { -i England!! noted down, cannot but ;appear, !sulliciently / Hit- 1'ililnr ot'thp Apulachicola aft'Ur- sie;e of derickstiail.. Il iipprojiriaie te I hen ,u i I- tin- port with dc-piiich. eb3 I RAYMOND ALLISON

"' ludicrous to n repurdic.ui eje. Tin* best I ;avail ni)"st'If of the earliest opportunity to inform much more' so now, ill application (o the mglonous:: ----- & -

: because the briefest description' of her Majesty! is you, and through )'lIlI. the cili/cnsof Apalachicola.of retreat ol those imible "patriots. ," who, but a little -- Maps, Flout and I'otatoes.NOSV .
Ion night;: since, imprinted devout kisses on heir Biidiholx & Gibson:
the follow ing, whicH we ijuoicfrnm the fort i" nrorrespoude.nce ,
the through the Counci of the
"' ) act
t passage re-
rusty bayonets and swore that they W"Uhlllt'Vt'l landing from Brig Cili/m--
: of the New-Vork Evening: Slur:
.": .'I 1 : : I modelling' jour City Charter. This measure halo lay ;down heir arms until, the Bnti, .h province ul 11(1.$(' awl Sill J'tihilcra, ll bales lay ,

'\1' r i VICTORIA.The met uiMi UJlt'\I"'I'lt..1" t delay, owing to the incorporation Upper/ Canada should be converted into a free and A VK : bids \.rllt'r Flour

,f l.l: :J din-en as you know, was I 13 in May. She; 01 \I'IIaiu (fealurt'I into the Charter, inconsistent independent republic, under the benign sway o: 1 I'M. Or'IPtla lie Shop rn Centre-street, where IHO 1,11. Potatoes,,
they happy 'to order- all
the redoubtable: Macken7ie: : president for hie wll r'I'eivl' lor sold low hF..L '
is agreeible looking: woman with \
j t an young a ; 'hichill,1
: + i I. a blonde complexion (not a cle.ii" blonde! but the I \\'itfTne! organic t laws. It was found after aud of the tremendous General Van Ueiiselaercommander urn ol I" work their line. Til'1 undertake ( OL: r.::, BROOKS & ('0.
ft ornaiiiental ,
a:. ,:'4 sudden' hue wlm h people' gel w ho re-ule! for sometime '' deliberate 'x.llninllion, that the powers conferred iu chief of all the armies'urn..ldr.Currest'uitthnee ; plain they will -----------
with all ,
,
e \\.1'sJ'; 'i in London.) Her eyes\ and, h nr lire li"ltl.- ', on the Mayor's Court, could not be delegated; by : of the hung[ Jl'glEV /, ll-palt'h inside und pruinletressaud out' signs 1"lerILI lilelity\ HouespJilled ornamented a() BBLS 50 Lutes FLOUR Cheese; 20 cask- do.
her hair the pl.um'-l I ,
Bite in in.inner:
wears / usually
Cr the: Council lo an ollicer! chosen by popular vote.imllli.it and of tine and
EVACUAl'lU.N :\A \'y ISLAM speeUs fancy 100 boxes
Lemon
every painting superior '
\. it diavvn I'hilllllt.( e 'r;. In the (back U l is dies>ednlil \eiy | Syrup
I he could be
nut clothed jilt the dutiesof in their be
>< line will executed
upon as moderate 50 bbl butter and Crackersll'O
.J' ,r UndHIM ",,'head Is good- Ihe skin lighl BIITALO, Jan. 15ih. IS3S. sugar
a Justice of the lVu: e. It was therefore necesnary terms as the times sill allots ol. One of ihepaitners ; do. pilot and bread
on il, bill not so tight; iilo give the "las.y:! ,ip.pearance Dear Si?- avail nevsell u1'au express, jii the navy
be
r, ol polished 1I.lIlll". which limns to strike out 1 the several sections relating lo a ; may generally found al the shop when 50 do. tncssand prune pork
: very u ,- eve of starting lor the east, to that the furor'
. .. say nut il-invliere( engaged husine, .
fy. The lips lather lull, ; ,utni'and' red. Her :M.i\: ui'-i t onii. The other features of the Charter assembled on ;Navy Island evacuated List; night,- their skill and on ; They hope 50 do. mess and prime Vll
rum Usiduity to merit a share of 0 do. dried,
f H teeth arc regular; and nol ".HII'ulall I while, nor that somewhere shore it : applet ,
) remain will slight exceptions' unaltered and they art' now on our is understood public
; i patronage. 7 feb 7 ) sacks Havana
prime coffer.
'i' iloes: she show ilieni iiiucliv hen !she "I| euks. Hernote endeavoring to make their lo Mime gr"1'1 I IJu..t
Itd; i is almost\ uiinline| :tlllil I would.. call il herbe i-o soon as the approval of I the Governor is obtain- point higher: up lo emlark, 1'0Irh"'e way in nut fileci f'c'i\t'tI and landing from ship Ru,sc'.lUaldwin. .

"Jil c1( i ;, ; >t feature. She: has rather In ele theek bones, cal, 1 will lorw.nd an autheiiiicdttMl copy for the / fl j k//fJ/rn-wilboul ai, ii).. The slate cannon Notice.MX. For sale low for cash by

: 51 J and her lace when looked at in Iruni uppears 1 I tau Use of the city aulhul, lit.... The Election under are being: recovered. The marshal is on the ijui- THOMAS II. THOMPSON', at- t fe1J 3 6 U't_ J. KA1N.Vhiskey ,

I' \ broad and Hal to be handsome., I In u word, she i isan (he new Charier will take place on the 3d Momliy vive witli[ In-[ deputies, (iliu-cieil b\\ the district attorney A/ tend to the practice, ol M"II"111 wil Sur-
# ., agreeable' good hnmoted looking, but by no ,) lo serve civil on the leaders in and I \ Sugar Lard &(-.
;\ process ij iery Apal.ubicola, at the ) ,
in Febiuary. I (have given notice for the inlioduciion may lIuIJ
/ 'It -
handsome woman. :She; j is I
fit means a young apparently Ih.y"lilt bf fun ml.Gov. Mansion HUlo('. 7tf feb 7 .> BBLS old
reetiHed
"' in good and' laughs ot'a bill, in which it is in -; Whiskey
I ,..l spirits very freiiicnlly.| proposed to vest Marry and Gen. Scott are here iloin:!: all --- --- .* ao do.
f1', M :rtIi// The O.tieenneck j is longer III in due piopoilionwarrants. the Couiiiy Court, Y. ilk lour terms a year, the that existing laws permit to maintain neutr.iliiv. Middle District of Florida. 25 Iurlu Ruoand. N. O. Sugar
Leal Lard
" superior
Her head piss well I it. I Hirwaist kegsery !
1'4', ;i.\'j upon The! Ciuvernor has been active anti elhcient ,
:\ ; hands and ictt the the po\\eis illll'llIll'1I1y your citizens lobe besloued very \V T et I hear Franklin I 30 lrkilh l-hllI Butler ( very superior)
i o; small. Her : are small; hands uuiler (circumslaucea. .. of great dilHculty.fiom Illtl 8npriur'UII,
, I white :111.11'11111I1', with taper fingers, loaded with on the .Major. This however, will leijuire vs > Apul\ | : JO very superior and old Hum
t t\ William, U Miiton An.nlnueiii > do.
tI ) fur SMs Jin.
luauy; neat rings.t,1 ; for I that 1 C'UII: a prosecuting \IIGro'y-aoJ a grand 1 :1 1orhl'H
I the (Ci'ltimbu 8> ntiiil- (liy the Ktnlnry.) il deli n.lint\ and al others mleresied die' hcrdln"IIII'1 I JI..t \ sale low for cash, bv
\ "",'rl' "UuttJool' tin1 (iiicen on her iliione, iir on and I at each term, and though' the \
; t'I; I petit JUlY ; measure I Ourslips from New-York are to the 7ih ul- t the 1"IIIi. OJ; tree I Above. stet anal are re- M)11 t 2t J. KAI.V.Steam .
up
1(r \\01: '. chair! o'r on horseback, vou would think: that .tu- may be rained, throiigh the l\'UIICil,1 I )tt eon- limo but contain no newsol I "|"ecial interest. The (iiicsn-.i IU .ii'eir'| itli! pll.'d.llu ,the dei !la ration tiled inllie -. -
\ full: of the middli height bill ahcutits I Iii i i I same tu the Mal aue h
", )1-- teas ) ai-vtidinglo in sin inaduandpiovuied.
seder il ol iuc>iion.ilile policy. Hut I 1..1I.lIII'ert Canada war -eenis luLt' om liki l'a,1 Bo t
.r;:, I 1"- ('S'tlll seelhat she isol' the "ilumpv" senus. The ) going: all' expiring A. U. SUMMI-X I Exchange.E .

,It::1' : fiel is ,l.t' sit.t as if she was. live I leet five inches( lay'self to ellect it-.ai it j ii lie noaie-l approach 1 taper tarot; there the is a leeble of the eilort tu keep: up and an excite: 1"1 I 7________ 1'httr Atty. 1 F subscriber informs the public that Ihl
on Koyalisis Patriots
high, und -lie! sluit'l.t more ihan, three inches I less.This can make to meet the '..vishcof fellow citizens pail : : Boat
:: my :11':11 is moed, from the corner
; I both but General; Scott will I let them 1)islricl Exchange
' not come together. '
[,: )?: ,i-uwing:: to her le'':s being' diptopoilionablyhhoil. \, al'\I'"ladlil'ola. The bill for a Conxenliou has Much: credit is due to our Govcrnmt Ji"I !j0, ol cht'snui and Water streets to the Ct'lt. ifornmcrce
' j This dt.p"q.a'tl.11, riu-e her to walk ins C
: I : ; parsed, (lie/ douse ill coii.iinilee of (he \\ hull', andi. lor the prompt and decided stand taken relation FredenckAubfrv. 1 Fran klll Court, If't'l. Occupying:: a central positio m
t ; : Jllkn'IIIIY-\\.lIhllm.; along 1111.11'1. this disturbance., I. / AII Term Ix'NW : the city', Inl having fitted hi. house up bur the
t, 41 ,I '1'olelcy carry ull her want ol' height: she! i i.> fund' onsta'e i rII'f\'III for a lliud reading; on to-morrow, and to l.Nincn Au.ulnn.nl fur K-J'.IM 75. cornl'o't ; and. Lodger he has faith in
,
f The Iron i is the 11ILlel.
a y new Liverpool to 17th of December
l \. v.'chiulI", of having her train boine' by two \\ &l11I"J"lIbll't': ... The Coim-nliun i.> to I be held and The ,1,11.1.0; and al older interested are hereby'! .'! is not another Tavern in the
packet Garrtck.
hips England
t\ ii 1 little joiingsiers!; I of 1 lilyears+ old' But per noiiUtd' I tlum> 11111' the abovesnit; pace. where
, t j uses pies at St. Joseph' on the tir.'t Mi'iul.u ly of' Ln:ember 'I'hrothln trade was holding'the It illl| me uiiiiesud Il'l of bu-ines, can be more suital.lvaccommodated. !
ofUs
. : :.tI' Us illlu..k would 1 h ate H, the :Mart bioness d' U e- even lenor u dp'|>P. i 111,1,1| lo ihe decif i.m filed! inllie In addition to a splendid Bar ofthe
sir with but little
/ excitement
' 11 Maichioness, Liiiisdowne. Ci'iintes oft tie I. HI"I't'cUully way" prevailing ill s.iuv 10 statute 1'\ best
" i'l : > the market. I' aiio.anig 11. "I. l'I-"lade and kind and greatest variety of adar-
of Sutherland and Yours, Ac.I'ETKIl w'"I'd- A. G. fcK.MJ KS: ted liquors
i" >;rave, |jtchess other la ies I' ltlji 7 to the most diversified or the most delicate taste,
. V.; 'It ubout her person, are tall women, und the lontnisi I II : \V. UAUTIEH, Jr. iPbtts Any.Middk he caim. the advantage of un unrivalled cook-

I ,: rzr makes the (l uctu aIIta of lower si.nure than, sh! I --f-e Thf Maine Ilitiindury.r. Stevenson Amer JJiflrid \t.1 by the came of ( Jiles-who will spare

real[>' is. Her moilier i is a (loll well made, "",I"I UAI.HMOIIE jean Minister London has written to Lord I'almcr nIr'lurid( ni pain* to maintain his superiority. Possessing
Jan.
" J haired brunette, willirein.irk.ildv)' lite eye' Her 20. ton lo urge immediate attention to the settlement \\"III,11.wfilrlan.. t 'Iankl" Countv these advantages, he invites persons of business to

'i' ', taiber, like the rest| ol the Ho"all"lIlIila" over I \OKTA\T rnoM nn: MICHIUA\ of his, p rut J, ltd ipjesiiou l and suggests: it ) II.. "1 \ ( Aprit'1'eim, h'*CUUt. call I and judge for themselves ; in which case Iw

:, w the middle stature I IVery /'/:ON '/' /:/;. the proposition ol our Government of July ISib: \ J Atiachnieut; ejects, by unremitting i-llbrts to please, to merit a

t -I, little i is now said about the,lueen's mar I is not accepted a new one be made b) Great Britam. George Preacher. .ic, ) '.r:3: 13. public patronage.
"I ; riage.: :Methinks stir his quite time enough to The following' letter from a I source of the first flu deiendants and, all others interested feb 3 Imp \V.\LlMA: RKS
hereby'P
think of that some, v'ears: lo come. They s.I n' ins re-ctabituy, at l>t>tioit", come\i lIlhl' particulars tat| Il i* understood that despatches have reached the n ;/Ir; d ui, I lit I -Mi'u.ion;, ot III atiove toUI ana alI aie, u- -- --- Prl/"tor

m t\ ','.I, thai: Lord Klphinstone: i I it coming[ tuck 1 from mipjilanti'veiils l uhuli, have just transpired! in that British minister ai \\ ashmgion, containing ''he reply pie cd t 10 arr"t and pl, ad he deilaration tiled in I' ay'mondlll'ion..

a India; a hllh.lt she had 1 :11'f'I/I'hlll/llt'r him. I How ijuarlcr, in n'li'a'acr lo the revolt in l'JllaLl.I.'l' of his Govern cut to the proposition( of our ue same. according II ihe statute in sea h case made and
F
;; have here he of which have 'ruved' d. HAVE just received from New York and Bait:
development plans A. G.
." this itrut". 11H'fl'11' and be touching the boundary line.It hCMMES,
; fJr can IIlIlIIl'Il1.: ; at own by Indiana
4 ,
I + present oh'eulettuim,. On one point there j ii no been, heieUtlore o occasionally hinted at in the dccounU is inferred by some, from the tenor of the remark hbo 7 l'hdi Aty.. ship t'rovi.uns and and biijr i Tidal an consist.eiur.Mveassoiimemot !-
Cirwenes
{ .1 llueen malog: ,illy that have reached u> from 1Iullalu.lkfllll of Mr. Buchanan in the S'nalIht'lIlhl'r en'e i't Your ,
, : .JiOiI1UIl'-111I' espouse a iilijecl Middle District \ll..I'y. bacon hams, butter, \laid, sugar
1 j if il so please her.-/. ortiyrt I'umfiM'tilfiu'f>/"]1 r, Jan. 7, 133S. da thai despatches recently reieived from, of Ploitf. anti tunee, \. .
. t e .\tlr )111'1. ,'Ir. Kn.land ill relation to this question, are nniavoraIde '' Jauus Kain! .' :l\.mbr 1. h37.
( s f. Our city for the last time J.iy ,, ha. been in jjrtatconlusioii |t
.' --- I lonsfijuenceof the eilen-ive, l' tu the adjustment t'I'the' controversy. Mr \ April Teruo "CoUr,
' '' tat plan t> /: XU"'U' .:.
1 Buchanan landing at the head of the llU of
cunnnittc'on ner
I I. ti tiI. \ Tin Rrl )iins; : Lay'tdihos.-'t'he' National invading Canada t b y certain refugee. and olbl'rshu'illl of Ilr.l1tkl.'n Emel.ne \ :1t.achwrat A LI. havma '
affairs is well claims
course informed fur aamst the
1 f Intelligencer "ilY.-%> \\'learn dial a new dinVully : been discovered.otliing foreign (l1 The tl'aler defendant and all "Ij sal *m. Ier.n dec'd are estate' ,1
of the of the movement was known thatmeeiin the luLjl.'CI.The others ln'ere'' ;ed rl'quirl.'t.o rrtootIIILel
\
'il S a* the character ves.rlintended to comiiue : ave nullcJ uf the ensutu, ron vi the are hereby properly| auihenucated \! prescribed by
abate llI
._ this/ had been held and resolution suit and law and those
Iw fj the wiu-ilr"1' expedition, AeeordinsIk ; passed, quested II appear auJ plead w the 1t' re 1.1'11",110 the estate, are requested w
- :+' : ) thi"u f I'l-I.III' ll li i lo be'' reduced I I to :" .I li. putI but it Iva. thought; the matter would top there.- steamboat Jrl11or.\, Capam ('laibo'ee, the .IIII actueJln; 10 the statute( In Iedarall.n! Iit'.In make lumlJ.ale. p"'nll.l1O
has mined dirterently. for on Thur from Natchitoches. with a full cariro: of together 'Ih ease ,
,; one chip of about I"OI..lIs.lhl'( 1fllrIII': "- It out day night cotton prt\t.J. A. G. F BALT7.RLL Adm'r.ovjj .
r: I ,F, i 1)1 w and the fcdiooner Act ire. In the opinion' of all ih.. Stale arm m our city Arsenal wervtrcrVtI with the steamboat Cumttt-rland ffirly" I j' trb J 5EMMES. v _. _.tn(

", It ti ); Kearney, (who had accepted he( commanJ I If liken av\a\' ; l'lIlbl' ame Jay 1 lour hundred ..Uudvrre light, was entirely consumed by tire al \. Organ> l'It. Any LAWOTIC J

t Cai-t. JUIlt'a'li, retirement,) and the officer/ as. < openlyeued Monroe: .', and on the "ucceeduij on Wedue.djy morning last about lull'pasi two I> M "AVAXA SEG.VUS .
;, after sociated Capt.with hrn, there would not be, on board night our jail' was robbed of JII < if arm and f'r/.k./ The rau..l' of the tire j is unknown. The V Uueb Masiat Wide FSSIS. BUFOIU! ) A JOHNSON halo

J.t: {" vessels sufficient accommodation! lor .o large lined) ilI7111l1l1l11lUil vxhich had been deposited, there C'II'I.Jaw/ving/ near the other., received on-ij- 5 5 II.uhrol Catsup. if L associated tht'm-elves in the practice of Lawn

r l ,1 il\ "' these scientific corps, ( a* that appointed by the President for kite-VeepingJ rable damage in the C.1loln.-.1lvLill LVu I lltr. 5 d Ito>> Tvmaio.lnu! i."; o Tlio vessel about $00( stand jo Harbour m Alabama. :Mr.
We regret to add t'wt Capt. Kcarn"\,1111 nest morninj a with Just received chr Jane Buford ull reside m
. and about 100 from wh.1f\'h f.' Two ioiiivi luaU, Michael. Hogan and late per Ella irom New York tact Iwiutol Barbour counlIr.: .
ISlh instant fl'nl'J.Ihl.! .' conimand I of thesquadron men departed our f ; tie lv/-IOI.'UI, anal tier Johnson in Mont
"
I all
i the and that hi> ixuatiju; lists: bcca' ties Luis 1)'..n_-a linti.ti Island distant 19 mile. barkeeper of the York house, suspected '( LeinO:1"lUr1i.t't ? JiOLB S McKAY. I cdll 1'111. couuniy.

itl: s j t1 JI;") r rtelt'' I I i hence nniopp :it* Mildtn. M the< junction ",' the 1 !\ n tSe mill' outrage, were y iIPrJ.1V Ian-t :. i\01GI 1'Iwatr., ..nn'; :oJEFFFRSOX 3t. UlCMAHH T. )alpha"f'.: :;,t
'
,til

, -*'

.:t'f: .'
'
'I ,ff
: '
;. fQ..r .
.
-- \.,
.r"

,uly


!,

o j
,
rt r'
'
.
J
....... .. ;
-
-- -- _"
j' ."... ,., t 111 I ',. For Lixerpool. Ii 1.1.1 ,' US j'l'/ .- '
,1. t. I 'I ,) J. I Dil .. ,;,1\ furl Itlttitk. (H, l'ad; ,' .'I.li (' t lOW. I. .
Th"-II"'I, ti-i ..111':1! !, \MXIt! P
'f i '
3 :toritn At;\ .t V.ut. : :,> CO I'.X.| S'el-on 111,1'.-t.1 h.iv gl'"Ii ; 'I"'. ell lie : eIJ1'ot'Pt'' .. t 'II'I|! | |1:11:J ,Ili ,(1/i, :ih I ,,)1Mn|, 11"111.1| ( 1.IIU' I .XXilLI'o.N vt t(11.1.1"( n.\ on "bind. in
.11'.1/. I H'IW'ul..t, I "' -.1rt.tIIi"I: trill hIt .' 111111I, I ,- .1"1' I'', h (Mitt up malt0 33 Water: street / I I.. Ilr"1 III ."refs You and lit all aliotand ,11, l'III.IIIh| teieivmir 11'lllllr ni.ii.UiHC- ,; .

11 ,,1' pi--li:,'"' nfilv' Ii ll'lll: '\1i"I'1; ) ,t'1| i unilU'd.itli'll-. ,1.111:7' : ; J JCutluii chaise' ., I.TV m, V ? a.Mfiucnt! ('f '
Mrect. .111".1 "
.1. oilier fill l'Water :{ apply' 'in ..1 he C.lpl..lli n I K> i i' ,' I.t. ,MJan. ___ t __ *I'.11'' I d' I\O.\.I.. A Kl.NtS.-LP.Y. 1\\ n.ier t I I. ilni-n. consisting"I'I,1 m port ofIthie r j.

j.in :120! ._ ._ :1. -7 I N'0fll: i:. P.I'.OOK( A ('1'. --- .- -- _. I l and .
I".k catnli
--- -_... .. . Flour NN'hiooJ'l'Y: l\ ('. Dual's 1111 t tv tappersIlliek 1
I
l
--
J : :: :.xTTpcrs.iin indebted to the late! Bout. :and l Shoes. drab and mix Clod( Overcoats 3
N01'Il'i requested tonaiachieola For 't'tlrk.! ;. .' iIhi.N: !:.lI'hl"'I'r' }.'I'lIt \ 1
.t J- 1'. M>T"* arc> () A t., /'
,1'.1. t'l .
1 ::'n, 101.1. 11 IIIk\' HAMILTON : t \openinsun .1I -' 1
'I
') t .1 The ,tiiieii.irp.trk-et. n 1'--\1.1.:: \ 8,11,1)tl'I .' .. 111..llk.I.L.I..tar'I.lr"'Itr..I.\, dress Ccat< } 'I
tnakctlnlneduttPay I otll"11 : and I'ruq m', and) .Il l
|lit lilid, .
'tJ01\ 1'.rh.lh11 1'of.h. '
t T, M1'IIICK, I' J N XI .u'lll) lll.lsli" r to lift, e.| |t.i tli.l-: Sn!.ir 'lor ':ale at the corner (, "'htn' and Cnmi.iercr: \ \ : IIrlllf\1 II |1.1'li' c '"' +7i l< ;.
i -UrVIVlI1! I'MIIIN. ; and .111,1 I \\,1I1"'adr'I' New )" "'1) 10 I'.t. inspected' I Lard I I IIII! I.lack' 1'.1.<
3 | i .u i 'K on -nc Ii nut utrecN.! .tII.II" l'II.III'u" V
'" jano::) .. .. .. .-.- .- 1' lrci'lit ,. :.'i keijs F Powder ill I I 1 u-nti-d and t' '
-- or nil it| k in p.iss. !.'! .ipplv oil "' '.11'1. "n ,In, ._.. J'a' ___ pi mi alll'\ dn '
4 I Lainl; CompallY: P'bjlii: : ;NOIJRsp.)\ : P.RoolxS J( \ CO I .''I1tI> l Ibs double refined I I ':af' :Sinrir.Lin,11 1,11'1. I "Iniilde' I hrea.ted and\ plain' X'esU ul'every' -tjlf} : "i''; F!

.\ ); ( ----- .- ---- l ni: t tram banpie Damari-coita! Itom' : \11.il\ ; ivllll.IIIt11, Neijro.Il.XKP.N j In plea. e the 1""II.I.t"I"'I', | ,i y .

.... / LI:.... .IT .1 r'TlfJ.e. For Nexv York.! I tnire. and I fur -.II,' bv 'I' I up a' a r".Ia.1 \ ,'ll0w' nejrj lei 'srdolllll in abmidance J ,:. .

I jall"i': n.\ \ \lOX.t\ .tLl.lsS.1111Ij : \ |h"|' 11,11110 ; I
ami! lirccturufthenltvrt'ont'Pul ; 1'.11"1 111"11. a,11.11'11 I .
II
IIi[: Tru>toes : .rr..;. The p.ru ('II : 'I'hln2 . :1.1. .
: I'UISar I nearly '
: ''I' \ --- son, and, thai ln, : ,
SoakThompson
rr that a public alt ofhot < m.i \vjname 1 is Noah : -dl. lit i uu'uu'! and :
} hereby al.nollCI''. ) .'=f all!' lier 1'.11'1: rna! isjed: and, will h.ivi ,'lc'p"'h,' and who lives I'H..I.II .I"II'.I"i lIao'r .111 ,
He w
will take Plan ; : I'S: : NVhiskcy.X : isabout er'I "
\p.II.lI'hll'ola t
'or( f
11.1
11I'1l\f.; \ or pissa-e' I apply; nn UM ,t I. nt In t T.II.lh.I""I' I
'AViUa WcJ.--l.iv..- Mn4 flit lith 1'\'b:1: 7 \1H1H: I-:. : ( ( I.ItI' I. | \ IM1LS Mol.i.-e- '! U' ) V t..1 i I a.-e.. ,> feet' I'H'II'' hl.ll. II.M itsmallcar Siii ks. sii-penders, gtitle', handkerchiefscollar" ,J 4. (11
there!
" Jt'ht .. RlttitlhttI'' on the bridge ol his ai'd bosomsvvlm $
under, tinilir''tioii. of i is a earpemer !
---- -/t. l
ii1' Marclt f next ,.ililo.I! h"1' t XV hi key. 11.10 .
diy 1 I v tiade. The owner l j. h they' now t lb r Inr ..11,' wholesale) or t .l"
of Ilie l'uulpany.The r"II"J| f.tad.
Dt | ilK-l Id,1'i'1', I'Agent' Nexv York.! Landing liom loll,: (Ol' H.., IIhII.1. t for ..,ilebv III.II1 I
] | and take hima coiner id I ( wurrr, u "' sticct.
1.11 .
.1\
_ Auonl 1 H aNo nut..ori-ed! to ;al Privateale j.ln:7: ; I 1IAYMO.M\ II.\ ; 1'1'111'1\.1,1 .: .1"ll 111" r .
parrot the. i.i'iip.invM hold (yin, on both, i r:<: Thesitp.-ri.ir 1 I I liru I I: \" I.TI I t. Li-cntnl., in.i-ior: : ALLISON.: I \I'.I.I..III..1' .|,11 it: i':?/ \\1 M'lx P.I-.N.: : Apal.ichu-ola.. Jilt 0 51-1 l. 'I
'
that|, : : 'h 110'1' _. .
: I CTT? ll"r''% 'art' nia'-i-'i ,'lid ill s.nl!
: : w --
ll' ''III ,IVom "." 1"IM1 'III ni ,1 L Sale; 1 ,
!i Hailltuhl; :"' : lute a iiboul + 'tu
ides ol'Ihe ; e' lew- days. t I'orpassitre. { nit \"a'.1\. m,' in 1 I"OH necromnaii woman' : I 100 4 ( ) '1'1'; '' .r IH'NDI'.l't : : HAitilNti.; ; I : : )
HI 1.lI'k.4 ; al-o the l. nJ. lymj on .the HohloikoiiyI !, VItlJ) :t t ii i Not'll-iK:,111'1'1\: : ,\ CO >years\ idd. She is I a ?.y.od: ( plain cook, and II IIt.'tiV+ wide, )111| .I leieivid on cnnsi : lltl'I'Y:1'( t

I I iitlf Iliver. in ..u '|ii.intitie* a< in.iv l.un"rp''J I .-- -. Ian excellent vva-her. .nment and 110"KM' ..11.1\, J J'I'S \ 1',1..1 on eon I ;IIIII'II, a lew boxes I vI : : 1

"* upon ; uUii :soy otl.er? irnrt wliirli may: l.cAconipaiw I l-'or! t'Y 0/1\/ i[ _j.I'I"j-'. : --- .-I _.1 F..:. A I I.. :S, CIII. I'TMNDFASaxv : .)_ : hulltC,1(01L'tt1'k.1V'; : I e H.I.I.I '". P.ndles; Maititu.iles., : A e. ; ;;I t

wanteth Su.vejors: are now ton emInveJ ah.1- i .\.r. 'I'he .-iieri.r! | laMsathn.'M I 'l.t KLP/AJANP:\ : :, I Mr" -- I Dec I II:! 17; in \\.ner Mi.itl.r. JII"; HAXULTON) A\ CI. .. h ,
ot2out :tI.llr.Ir1'' Preparatory : .% l lill I'urBali.: I I
| I'ropertx) :
in lay .
.
1! 1 ;.7'I. > :Slim 1Ulk"1 I ina-'cr. btis, i-ntnnii'n .1 Ui.ulnii. I I'' 'I
I
still l.o lourtl!, :
1 The! term of the public vile one .#.*- p.ir | .\ : : ) finis Male Hope; 'ler' s.d- Carriages.2t : : '
heiahi: o1! 7" 1Mbn \ ]t.:\ 1\11'-lt"1 j
ion nl''I'|' -.ise.: ha ipi.nler' tit 1'-1 in the Saw :\1.11.1 .
the :Nurtln-i-i; Old:
ilr.il't* on one ni () ) 1.I I \
I? ('.t .h ur approved il aunnaliy'nu'nt. inj'4a: .", e,until.,! .r'io't' 'I'idt| ,n Im.. 1 'I1.!. MI 1,1I U'uunnt'.I 11111111..1' ..Ilt. 'I'll', .ll"'I',' IlIdll'III by) I'. H. 'lOXll.lXSON. I i .XXIll.To.N A ( '0. Liu- a consignment, .

Cllil': .*. the halancfjiti an-l 1 whenii.l three eq-i, pivment ;are co.inl ,, 'I'rylr{ /lolli/I", .\' ( '0. complete" riJau- IarunnudalrurnoJudi'r, ; an I I I IIU' 1 ,'! P.ainn, he- and ll.irne ,tin" tine M,' 11'" 11'1't' / ),'f. I

whintere-t., clear title] nil! IIP :siivi-n; l-v the Trustees. jan'!; I '.' . .-ttJ, a --- in the bu-ine-s e \otreol 1' 1.I l I'a-t: l hull Piesi 'll'II'I, low b| 'ir rash 0 31 l 1 f,
., : the t'n\ an 1 Iran ofIuld ; boil" : lit! the \ t'IIII.\' o. an a'IIII! l I i ives, Pinne-, ) jan ., :
itho-'rapliic pmfiraeinsa.. : M.ipol niilli.m, :aii'l a half< "I I' al'rl"*, may For :X.YUl'k. I II d.rnttut limber and. all other i HIM emencies, fur ', < ;ir.i.e-| I K.n: ',in-, AlmondFilbeil"-. Ac. ,\1.1 -- .' ; tl'fJ I

; Luuhtrtrait': l-'m, further Ih"j' few ea-csot tilt'ii' ILuet" :Shoes, ladies, 1liS -i I'ackatje.; ; :N r '
,
hI', Obtained! nl the Otli.-i". "f HIP Directors in the' I The copperedhip) (;(llltlrI..1SrsCapt.: ( ) particulars applv' In all 111'', ;; ; .tl
and al .11. Iiehicola.: a.I. Rinletl, }lalllA :Nn I mi' In* Un-toii; olln! jall"i.' : 1 K.: A L. S. CHITTF..NDP..Y: : etc. .i.llt I i:1! J
cdv. of \ety'ork e- _. -. I I'ISI.: of : .\ slopped, trig XX'ave,
11
---
LOUIS :Mel..1\C L:, will have de-pati h. For liciL'bt: or pa. .14.: -- --- abi'iit r'r ). ltl
a year sin e, maiked J Niles A l'" \ i l ;
iil. A. 1 DAVIS.:; > Tiustir.'. haS: III:;? .11'1' i"r .accommodation*, iipplv' tn 1'il'C I'ruul'Iru11'hr..'t.:. I Fashionalile; Mats.' I" Columbus, .i. not come to hand. : '
i1'13: W! 1: J I : -h\IIIIIII II
JOSKl'H:; \VIIITRi ---_ -." --. ----Clltl.lli1.1-s- 0'1111. :: subscriber have, jiiit received on con- i J (:-1'; reieived a larai- lot, of the most f.i-Iiion-; house. 1 n 1 Alialarhtcnla, be ill possession of .suclipaeka } fS",

LM\V1S: CtMtTIri: I'resiilenl For Nexv Orleans. 1.titiient an ai-ortinent of jot ;ij) lor', .." I'ne t ., I Hatalo an assoiiineiil, ol Fi ( '11'.. J ?e, will I I plea-e I intnrm .

of the Uo'tnl: of Directors.Vloase ) : A!. : : I'ruot'Iron, ( /11'/ -tw'htthwillbesoldluwforc.' ,-!I, jan Ii 51 I HAMILTON .\ t'I ). --Dec. -:in.... ,-.i_. IAYMO\DA: AJ.USOX.. "' i ,,01.,
: -
alto IIiranitur', K-q.' -
applv to paVicolj NI'/I//I'I.i//f'/ or' appiovcd I ,

| Thomas 15alt/cll. HMINotice. T..llaliI"cl'. a: J.f'.r; The well known rII'hl; hiisl'.MMiGY.:: I: Minn- papa MHM1SF.! BROOKS:; Ct). JOHN: ; :1 IUW1N I as received per late nil I i I BI'oll.\: pp) !.4. Potatoes.'e.; ; ,,} : i

jan'r(1.-(._ --- -- ,e linn master, will have.dc I ." .tdl.: Pni l'uiiltoi ; jan-27- .ICIILMot'l oilers 1'1' sale on ica-on.ible leimsI I I f ,uno, } I 1! : ,. Xlid.llin.-' 1
-
-- passage: :: npplv un lunrd or I to I ,1\1"1 murk. I .111 I.. -. '
I..u 3 I (Ii i KA\MONIA; ALLISON= i B.\i I'I1Ol'SE. :1'1'1' 1." 1 i
.. : :>i(>; :li; l'II" '" i iI I ,,''i) hr. .'Iu sfl.', "
-- -- -- i 1'1 Is
:\ Election of Mayor and C'HIIH'ill1wII! for the I j banelmess H"I'f ;nil bidApplet: ': "f' (
I .
.f\ riiv of ,Apal.ieliii-ol.1; I ,! will Le holden\ at the For FreStrht 01' Charier.Tlienpeiior !.! A JAMIKSO.N:: ; havm-; rug.l.td:: IS do leer I jan! f2i I) :3 .it:, .1 (661!. 1'11.1.' ".. I ... \.,

II th- :!.I'I 1 Moinlay, of I'thrnary next, -lip, re-pectfnlly inform; (lie elli . ._ j ;, .,,el.4 'I I r 1'\'\
I'ourt u-c on Ii
\ l.l-t -Jlilitli' fa-telied/: hrX'lRUIMAN of n"/l r
I ; copper si I /ens Aiiilaeliicola.|' that at their li.iltchou-e: I I1. :1.1. ."
under: the inspection of the r..IIiwill. geinlculen-:! I : L. Thatcher ina-tci.. II:, tan, :Maiket Mreet. have all time, in Not (' C. "> btItt tt I )>liVe .",. "i I
Q they '
IIIHAM :NOl'IXSL' : : lit I on hana' ; j "1\
liiln-ll. .Xpj'lv' to 1// J l''or vile L
; ccn-t.int siij.plj) uf, fre-li bread,' butter and! '. i.1. ( Merehandi/e landed! > I y'
w .tierir.ickers.
I K. WOOalH l Jan 1:1:! :,.1. XV..I. S. MORTON.For ( : \ .lh'lI or on Dec I l.i 17 II MANLY.SALT. \
1 Dr.) I H. ailTTF.NDKN.1'olU : pilot ;ind navy) bread' and they} rcpeittnllv halves,. hrln11'.io.I lo the 1IIIIr..ilHo. inulbe -----. .---- ; I'r "j

to be opened at 'J o'clock, ..1.I: ., and clo-1' Freight 0 I' Charter.: j.ill:7 solicit: I Itt a[I share 1.1'l.tlbJil' ,patronage. the taken ( If within two d.iv- .lf'r il i i < 1.1111",1., or ; l n nI'IS :

-i ul5t.'.'luuk. 1'. \1.: owner-or roliiijtiees i I l'I'" w ill I le rhn.edwithanadililion.il h ; If
( '0-3.\\1 L'MIR DAltTLJ.l"I': .1tr' Theschr.,, VAN ItURKN: : C.ipi. AVIC-- - -- -- ,! vh.1111.t for eveiy -I I hour< ... .. : \ 1I'.t'Hr' \ ; an1't, 61It, Nu. ;1 :
..t i
1 Jan 13 5U':/ lutru\; .rant. .. .1 I Por termJipj'ly lull,,' Captain f !! on I l.n.iiil, oi mDec. 31ar.thnrs VIII('. iherealler./ And all vei-els. ( IviiiLf at the. "h.lr,.-. ,' .) '11"1:" '. 1"I."l," \\IUII slop ,. ,} .)
II 1.:1.1.1.: ;' ,
'Ii': ul 1 I' Ol'ie I'! l-t Saturday m March next, (pIla\' ) not Jri'har'.nig: or rcceiv thigh", vin ne cnar.:ed's2 \LtIt 1n'' I .1' 1'1 INt 1 ,0,' !" 't., .
It-H I
B.li.ItII'I'S._ : : beold' by \innc and in |>iir-utin-e; ol'a' ;,1 per ,1.1) / -.v I I. I 111.; 1111.:111) .1. Cl). .
-- --- ----
Dentistry.DP. -- -- ---- --- l'f'llaili w nt ol l''i/ /l-'a t.urdnuluftbt. United :Si.iti'- NOtlltsF.! : :, 1110: ) '1 l t \"f flu"n

t For Freight or Charter.: Superior ( nl the Middle ) IIAIIIHSO.N:; A r 1 1IIIit': :" lurtni'iii: tvul' I'.II\I'JII' I ; } .t
L.1.: PANF.T, respectfully informs' 011I1 District nl Florida/ ,I iul .\ .., : -' t
1.1l"I. $
I L:i lies and (iiiitlctu'Mi of "\ 'alarbirult; that The Iin.' 1.1-t sailmsc IHM.IHM' TIIETIS.1"Iall.: for Fninklin ( "'UIII\''. in \\ lurk. \Vm.lJ.; Porter and I IH.irrion \\II.I.IAM/ C.I POKTKILDOIKSF. : I HI.; 'iii u.. tmf 1111'h'"'. ,tlit.it' / clay' a""III'h"t.l'l: Ivll '..t !I'ra ''.I

t he. has taken a room at \I Ir. Darling's:: Itoardinq!:( nii-ici /Put lei ills iipplv tooth, Jiiplain on I'nii.l PI i InDee I i. Itanev ate !plamtiil's( and Hartlen ,V : hOLI.t) M'KAY.F. 'h 1 I ny 1"1"1 i I r' ,!

Hoii-e, where he may be coiis.ilied: any ,bramhnf I i:5:: 17 RAYMOND( : \ ALLISON' I'.irton are defendant-/, pnblic\ rut,tion, to lie, i WOO\ SuV 1 h I \\10:1 ,\ A\ISI .;i h, ; "'tf

' hi, profession uch a+ J plu.;::''"?, separ.ititur.1 : -' hi he-t bidder, al t the < 'tr ill't I Hon-e in t lie city ,.1' I. 1. I Duni.i I ., --- ,; >

cleaning, extracting and! in-crlitm (Iromone tooth Nexv Ol'll'allLinc I of Packets 'Apal.uhieola' between the 1.1I\.lIlhllur... of ,a,r, ,tilt ( 1.111:11'11' < ',>. I :' Irmo iUt" I"I t t ItItnnu nla I.I:"' 1..1 u(11'irnS iR 1

U,) a whole !set, on pivotand goldpun" :,-.) His : : the Ihllowtit.prtlnttty) to wit : I't.Lt: ea-e- lint ,\ |pal.I'hinli.! Nov 'J'.i:. -II I .0"1 1 Il" till:' I 1.1 I 'I I I Ii. Iii. "'lil 1 \ bv I'I; :
\1'i.i. ; Lt: I I.;: ; :: .
work i is warranted! l bur a year. Dr. Pmet has resi-i I UiU' ill'IL.lII',1..1( I K:. Spil''r11a'u''t. i Hat-l one )I">n\ ( !hilliin?:(, 'lour boxeTub.iero I six -- .'.-- .-- -I : cln..EIII. : I f !

u.IIWO year in FllJrila-his lecommend.iiions O I'. ItA \' .\10II; C. J/h Pool, du boxes meri-ii.i'idi/e i two boxes fLu. -iu., one, h III JI' KNI'ITUM.: 1.HI; ;;:: ,lurk or l'ruvl.lullr, (irllerrit", .1 }I

.' for \professional skill, (from Pen-neola, Tallahassee, 1 r.NKUGY:: K .Shannon: dThe <> cl.e-t Tea.: I two ha-kcts. l'luuupa'.nt, one lal.; Fil! /t 1'\I and I'iinl 1111. Curda.t, Sptnu OIl, 'f 1 i
of the hi hc-l ch.tiacter. bertone, 1.11'11,11"-1 I Havana Seiareven; 10.111.1.I ( 1.IIA\I: A ( 11. in \eurNS I .. :'
St. Joseph t.tuinc&c. are .niN'ODAM. I and ( .\ ,
1"1\,1
r
above Vrcrl all f die 1'1 lue *
ate" <> (first i'h I iss Ik-lil ,bruldln2u., ,l-i 1.1. allal", ull 'f} .
Keference to'Mr.: Oaro. Dr. P. will dc-truy ,, ilrinfill::: iind eupptr| la-Io.I,. ; they ;ne i ninni.'mded') \ l 101' \ininie I Sit eon-istini: ii thirleen c.f \quarter\' cakand barielLiijuor ,'i-Lirnl.i. have "lurale.. a I the low, water 1'.1 l -\I"....I"1"| 'I d".11 1.1' t'a !!i al : ", I! \\UI.I'.II'I.I(, by ii.i'tslit. ;! t tIt. I"I )
the seiisihility ul'a tooth before plu zing: it. Ills t 'opl.un 1..1I| ::! ripe'I O, Hi,,''I in the trade. ii.t will ,it nil.take ; me, llrandy. Unin and .t I : ; \ t
method' preparing: hisold::( in a \pa-te, enables inii'-s, if I'ta ?..111'. Irani: up the :Mi-'s-ippi) |Vi-- tin all levied, upiii, :and -old as the, \piopeily o,1' a{--oltlututut' ili't'iuil: Fmiiilnie' viL.irne / : :. (1. Rl'1S.Iei' : \e E )

I to plug; any tvvw, without the lei-t: 11.1 in. -onlopping; hv illl- lui" in iv. depend in I pinnip, 'ne'slieiyhl ..aiolll.II./1I l / A\ 1 Itaiton lo iti-lv: -aid I writ.SAML. I. decant vvardiobemull; tin, larjji1 rent" 1 17 4.':.' 1

1'. S.-Any reiue-t| left at his ruoni, or with the surd J/.d., h (I''r I of passage. ,!; liam':: lint! 1 our :; II. .DI'VAL. :Marhal.K. tint. .ul" "'and "llal do, ilre-- ---

:attendant of the Ii uu-e, will be promptly attended! Air'.IIIIIIU.I.III1'II'. !iii'ly' ;' III"vl'II.&I JOH.N! FLOYD) Dep. Mar.: 'laiiennluireaiis; lilhugely, malch liming::( talde-", NEW| STOl'K of| liIOIS.-'jl; ) he .ub...trl- ,t ls. t tI

,r' lu. Ladies particularly attended to at their re- = ) JLYfO'li'n.1'1.1.1"11": : J.in 27 4 CI'i.11; do, iliniiiir do, nialio 1: iinv toilet do., ( ;lie, I h.iveieeimd ) / Iront NexvVoilt : i

i h"ml'. 53 t.-.In it'v ---- -.,,-. -.- . -.--.- .. .. _- -- nan oicc cnrd .do, woifc" ilo, e\lnnfer/ wa.lraud.round -. mill/ linslon. llu/ 'ir (all: "" |,:, (it| ( inn-inhifJt' ,| I '' :I IiiruNrAlauJrxtivhivts

:\\1: pective __._ __ For :Nexv Notice.V door do, ( ;irccian do, pine ilininir/ (aides, toilet ] : '
-- ------- Orleans. \l .1 I
"; / do, washlandbedleads 1I""I.llr." 'es, rum ( "Ih (t',1.11' "
Apalaehicola Bakery.C. The .st.-iiiiK-li "uilt.I'IIJ'I" eleeTion/ for Shenll t'leik:' of i ho. County) IIKMI mahogany, w-a-h-lands, tar;,',' IIId..III\: } hair( lll.iuki; I-, (''laniirK, lllo lnuil I Kir-cys, ; .

< I ( 'curt'urul11'r, ;nil, ( '''11111)' :Surveyor, 'tin seal ill ehairs, linn do, wlnde li.ili, II/I"i'"r, "
inform rl. Fr'llh ., \Ieich.inlV_ Co
HURDSALL\ ( : ( A ( 0 ite-peeifdly! fbr l iilnl, fh. 1'"lol Ir"ll I.l .
'' '
J. the bants, -_.. i nt'pi i the Comity ,,"Frall !lill. Tinitiirv Floiida. will Fiench tit, Sid'a-of: various; pilierns.., I.in': y hairs., in \' ; ,
; their friends and country Marl tened( h I'.n 1 11.1.
up ....... td,11I k'I. i t
'S. that tiny have established, llakeiy) ;and that they ->I. 'IOMOCIIICIM( t be held, al tht1 several \prermrl-'' '- ,n aid Comity, "nthe nurse dn, ,'aH spa! do. sendl'il! seat dn, ,sndl'i1 -eillockinirdo. ; I'niu: >.!'"III'!,. and! >lK'etiniIII {-, ." l''r :i

$' mt'-nd, to inanufaciiire Ui-ei.it ill ;all itvaiious .. I lln'ilon M.i-iei.uill' l"ave" I l-t t .Mondav! ( .ilida1, ) Februiiy ne.xt. undcr ilnldren'dimiiL', do, rot-kin;; do, hided. J h Inuu'unnl, Lumen, I .hulul'4r; \ I 4

',. (,ranches, having piircha-ed: a newly I invented patent :' -ro..... Ap.ll.ll. llH Ol.l, and.'ru'Irtil.Clu"Ibr the 1II.;>,.',.tIUli >n Ilie |'onmj!| per-on to-v vIt: tin looking glasses, eenlie" tables, 1.'. I'thrr..l'uulur.' 1,1.\1..111", ', ,I 1 f (r

,. iii.n-hiiie t : from! William Il.tvcn I : ul'the city : "''".10' .:. /" 'ip.,' "n :'I tl'l Al I Ap.iiachii:: ola prerinel, at the Apilacliicola '\1011.: .H hienla, Dec UIIlTTF.lt :: \111 ainl l'iIII"o i I .ltl ,,.Ilin, '
wY- .__ :. : I" 1 "ll"--' l"r :N "r>ilen-, 14,1
and ) # : !KM'liIHr: !,', uiulei (the >relion nl '--- '- -- 'h.dl.y. A : ,!
soda: biscuit, t"'II
t.f N'e.v York, for ntai.tllg; sugar n1'p| ,1.1 1'1.1,1 lr'> <>- ,
r vf butter' and water cracker-, pilot, hip and navy 1"11..1'' ola...-.;,.Till-.:.. I '. ..II''r.-,. plCM'ir-,1. inn I hll, verd"'.' H'' Si I..-.ible J./;, /pii, :ind' U.I:. n-iii. II ..UI/II/,-//, //. /;. /" 'Y'; '"', JJ t' (CIIF.F.SF.: I :. .".1.11, ....'...111- and Ilnnkrttltel I / ,, ,.t"JIf,:i

;: bread., All orders for;, shijijan, ul'the sreute-t p"lIlIlIlII", Ilinse vu.ll t lo"lid I oVil 1 CiMluiis op| At St I. Ju-i'ph, \preciurl t, alll'l' :fcihak-peare: under la,11'I'ad iind < 'rai'l.cr-, .Y Ilk I''ll, ,u and NVoo-tt'd llii>ii'ij it'! ;:' ".t
VH will be thankfully: received and of : ; ( iln\I.IiMjon, ., I I'niiiln, I iVc.Okc. .
magnitude: : inn-t veil n'i'ire icin. a 11'I milt, also to |':;is-i'ny.-i- nn I tint' IMr.11,1 ; I
ij punctually, attended! to. '11"11111'1' ilsirii: d-pilt'II--h.: 11"1'11111.' ',' "Idy two (i, ....'. Il.tultHiit.; II ni. I:. />iiri.i, /'. Artnli 1.111.11:, ali ril .: h' by I '.1'10'11111' and hags! ,')'(ll

StcAM-ll'Miis i supplied with fresh bread at the day, to ill. will ;New ),ienn-.r| l Ij; il.ivs. |, "
wliii-h -
.shortest notice. 52 jan l.'iII ; i ni.nn ii < II or Evan, under that ----- < a. -0r> ( j{
-.- -- will ,1'l.nv' >"),IHM. > u iiu" -hip In lii'i -uliu lent linnin iii.il.o ofT. | MILS CANAL FLOHU till pit I He.ivy Hemp, Itaggnl;;, "" I 1) .
0
ale of lien' "Coitiui 0111'\I 111 Ci'.i ll>e 'an.1! prodii.-e.. I( 1//111'" I'. ll.Hnrhttz.' | .J Ml Unves 'iindb's 21 ill Iud RAIN! Uopi, .
Forty Dollars: |H c>\\ ard.ANAWAY I. KIT, liei ln ol :applv to At the! house Sperm .1.\; 1
4 ; p.i-s.121' 'hipiila !precinct, all : of S. II. P.urundei 1.0 I Hull I I L61Ltrkrni) II.udtvartandl'utlrryIron, ,\ail, a II\ IVadt ; :t
{ J I D-XY \. CO.i Apalm] 'hicola 'I
or ,
from go -, ih.lt iii'Is. :311< libls) Pfiik and lieefLatidim Trales nl' ( mill lila-sei; .
the'uhrrihrrl'ruutApltlarli- 'rurkrry' ) i.-ijrlcd: for t'hotiailr
I :.NV.J 12 1 DEULOI.S: :i &: ell. Si. JosephTH'E. ; b
II. I i
icoLi about three 1r'erk.ince. lilY nejro man --- .. .. mst *", T. llnhniil*, L,1:. I'.JI'I'If.< :; 11'01 1,11 O. C. laylI, for sale for ( ''"hlry .j' ''I'l l.Itrtutrr'Tumblertt
itii'hard' known as i'ormcrl owned by Lalhrop: A. ALLISON; ( )\. .I11,1, -,. F.1'.I". rash or ( -ilv: bv 11111'.1'.1..., Cut ( Jl.i- | '1

1'sij. t Ho i is about 23 sear old!, 5 ft 7 inches hish.stuutand : i ( .-The coparlnership exiting bev Ajialaelncida, Dee lo, |1'>;:17. I h ,.\0l' 4 Ial'r.IIAYMO.ND A ALLISON.Middle II. f.fl
1, well built black with larjc Il"al.I neck, 1 \"'i-n L. A .1.'t.. Myrick was ,dissolved -----..-.--. --- --- I .l'ttlih',1'hi'svin.t. Ti.li.ieeo[ .;.. It

". uud l eye;, weigh, about 17. lb-., rather a ilownca-t he ad, of. December 1.1-t of by the the death of Mr. i L.Myrick. UIHIIH'J' A rri n "IIH'lIt. District of l'lori.li.. Halll I,.1111', .j'''II' III!!.ll.| in, 1
The business concern will be clued '
s look when white has with tli < do
speakinz: to a per-mi. "> 111"1"11 'I
Kim plenty of clothes and money-20) dollars reward by theurriviuz partner 'I'III': ,"th"i".r !1.a. ,made. nrtan, ;"enii-nN" ineoiinii., 111".1' C!. Ravni'ilid Jind AI.tII I K ) 15niklit, llnnvii .mil In.iI t\'llglf, I :
j j,11I :ii( :3 i J HN T. MYRICK.' ht.hutul'111 1p.,lahl' 1.1 dill (lie Allison Iradlll-, ,nndi't, I|
ward will be! paid !''or his apprelien-ion and 1. ill Mill)- II. n.oiie, Sup Cnnii i'lili.i mil I ltd I'oll.-e' ;
-II I delivery to the bub-cnber un bo.ird of -teainbu.itKllen. Inn.. inn!,] will Itei JI i i ."li, -IarUlf'in, : ti.iii, I ;i t''nrlal stm.:Lnl hint, ..HidIV'1 Ii' nl I .N. VrnilierRayiiiniiil ( ;inn I'll will," r !1I'II.dal.II'/1,| | Tt .11 iu can'dsVhlke i 1
"- uell a",gt'lIt'rli: -, IirUVIJt n-, i'C'i| ::1"| 1I1, H11- A Allisnn f'l'eim, Isi7; .
: AUo the IIC;r.) I bova'ar: hclunnut:; :: to FIII'lIifllJ'l''al'l.. \ \ < till and 11'11.' 'nl I
:tJlIO: ;( ]ply'! HI presi nt' ii lit i-t-' i I ItU f v,. I A nn ""' *
4 ..l.iiiRstVaton.. K-IJ. t''I MI'IIIabiint' 10 ) 11 ( ;11', < nii.i! : ; '
.
I ye.ir- : Milli'V: Asa ii.Hi' J nil i |', : INIT'n 1,1.1,11 l'ha'II':1| ; I'lnudy I
old known "i-nerallv: ;aa pilot on the. river The 1 : 1 ; \ CO. have. opened, 1 a Furniture :!J" new 01 leanMIDI. i ': 1:0: \1/1, 1 .1 \\ I"-, I't ItnIu1 'Mieiry I 11"wr m'

t( -aid nero: i iitout built; and habut one eve-the CCUilTIS I m \\ ater-treet, "aeenl'hrlry( : I s "halt! pijn-, o.-ii.ii |j..myI' .1'1111,1, : tn rind ;ill, persons in'rii 'i-d l, :iri- lit n, hv 1,11, -, I.. t

.-urn nt'21)t dollars will I 1..1' lid I I for hiiippn I hen-i'tn! & I'br.uuttrtct.. They.ircmiw" opening and 0.111Lc 'r i a-K- !lall'I"'me' I n"'j.I"f' I,.' in-iniii mi nl tiniilmvt, .. nil md I,r ir I ( '! IIU, e '/1 (line$ in ri-e<, ninl' ('Ilalltpnihn,: |
niid in') i'i! ,
'..,:;.' md delivery., either tu the undi-r.isned.: oral Co.niubiis ) i-iin-tanllv receiving 1 lyalmo-t every ves-el from 1 III' 'J'lanl'fI'.I-K-. l'I..odldlJrjl'/ I ninred.. 'imippi-iii ISAL'IXI.LL ple.id tn ; lii.iiinii fili-.I| uatt U me, ulthul,1tnli.irarrul' le*, idllf"|| lui'h I'.

:. Ill| hiowner, or -.al'elv lodged I; 1'i, anv iai1.A ( :N. York -plendid, assortment -ofI.-loI"I.owl.:; : *, 5 ,.. t do r.t'N.! II A A''\, lillllli' : I j I \:'II) i I..' ''\\f.1); "u aeeiiiiinio.l.iliii; (ii im-,, I r' ;

.,, the above mentioned netrot-s:; are .ilupo-e'I to bot )re--nii, ; IJiiri-aiis' wild IuuLncle.. : \ .. M.ihoj.iny. : I I" eat-.? I lrtt I :.lo r..v1 "rllf Ni ii', tit ( omriii'rrIr'el., I ,

t Aether: and ue'l I\IKUMI bv th<' men employed on and Cherry 'Jables) ) 11'or'au d( U'ahtand., ., htjh 1I I J luX. ,//lIU-. .11 tin ,, II1tIIIY1tRI .. I; I t
I 1..10. rl I. tittl ILHI180.1,11. : I
:
all thi- -leamerY. M.i-ter- "Steamboats are partioul.irly |bust and l'ruich Mcd-leads) card Tabb--! 'hairof 1J" l..He. sin li uupii)' do I : -----1 I ,\ i'i :;.; ifl.l .'.I
ri'iue-ied to arre-t and l hive them well and l fa"1 I : : ,tl"
t ;
| every pattern III every Ili'ipllrrt.Iiuiu': 'I I t 511'.t (;iind' ; -
'cured that the ihem.JOIIN'JK.N'KINS.. ; rill I mbvfiber: r Inrerine.l.I lit I 1'11: :: ', ":, ,.c :!! i/'f/ ,
tntIiC1'urur lun.iii' '
so uw'nertlety't: Iwtllin.Iluu-t", :Stureor 1)") > i'ln-i' i ) haul)' ... 1""III'-
( :: : ( ).bl'e." and. ail mannfacturi'd by our-evesat| the S do 'pra' ;11 .1. ; I (Iromew Voik an exlen-ive .. '." 1.11.1 I I. )1. 1,1 I oil t UII"'I"'n'! ( s.i <'I.y :
i f.1.; I l.udvvaie, < 'ullery, ( ; I t 1 ., "hlh I,. Snv |I| 'A V.II. :: ,\ .0 .'Ir
ls I
Jo-eph, jan l"i :a Si III LIf" u. .North. We ;are eunlideiit i'i -:u in'th it u e e.inoiler ::i X. 1 hau.ptlluc' ciJCI. u'O IhI.\ 101:1 :. t
The 73; dn. I 1" ,it .. oilers for nlbuhcilesali! or I upon i l MM r Apalaehicola jizetle and Columbus H'r- a- rr niid if not a bellerarln' III' in ran be !Iniindin 'iiii \'ful'III I I
aid ; I. : t-!' | \'It".11' : ("' I II.I \l LI.11Y1It'e.21 t t of Florida.Onil'i : "
&, UitriC .
: iSentin! are reime-trd to in-ert the. above.I the. l ,'rrlwr)'. and .1, cneap. .vn Kin'i-oi rur- ;. ; j
fill lid/ )
- made, order. Anv wi-hin'' their pnrlilin | P U11.1'; hi. XV llrflli-nn .'vI,1, '
nature lo |I" r-on- : f- H.im-y !
M.l illo.! .._ ( 5anklul t-
Ship : Duck !Paints. ---- -- -- -- -- and Inliiiui' :
Chandlery. : Furniture made lecordm; to directions! landejiind J" > ask lia'iiii HUVN'.S riMins' "olu ; r I 1,1111 I I SUI' ('t'urf, '

Oil. ATP.JKA1N upon it being done in the hc-t possible manner. |I""u I.I.I-! J JN'Ik 100 l'lt Tr.II'1 1111 / '.f' Holi'Y Aplit11'In
1 follee MlIU'
.\ ll. All klildllf Furniture repaired. ), cleaned :Tin' do N 1r.d'IftI'+" ;1 .1"1 V- >} TCI inMiddle 1";. i '
'i; di, Anifi' b.nktrap Shr., Ill! XV M ".,hal. Wirim .V.-.W.il..in) I ;\ .,, f
: 10 XVatcr-street ? "
others for sale en arm-tied' and p.di-hed. Hair and moss inattrat .11 halt d't' dui I "nt'l.t
terms- es constantly on h ind or made, to order. Any orders I tihlinn !.erl lJH I'! tin' Wire Seives Ja., S MIIH hie A l'lil/'I.I"'/ hl n. ing | |'rIlie { 't 1

:2" coil :\I utilla Hnpe assorted site )boat cabin I kits do ro I i, Cwt Ntkr A S.ifders* Cast Slerl' ii.ini j 172 1 (; i" .If"
> bur stea n Trimming:: ; 'Or rep.nispromptly ..l/.iluili, ,1/111,11''S ( o. j J JThe O t ,
.10, Jo. hemp do do do. executed jan 0 51Hramlreth's v!., l.Unl. ; truth a ;general u.rlllll' of I IIM.lwdl', fur ..aleIy ,
:10 do. packing varu ;;, bun: I1. MANLY, lUleiid.ints ;;",1.1 n'lirrs inI'I'! ,":.1 are hereby J.

li imperial Ku--ia Duck tmxi's ut'tp saltS Dec 23 .* water: ,t, ",1,11,1,1, Ilie Ihl I II 1.1| Ilif i.UiVe IuI, Mild ate II'. t
;; pcs( Pills.HAMILTON '.' herring: .. '111.111 appeal' ill'\I'llu'\ lln 'ttt 1 'tiled
1111'1'0'
:U'O do. heavy and liijht: ravens ,Jf}. ( : -- -- - ----- "' "I, ,' > in
:'u"i bread .i'l in Cd'e m.dL.
15 do. imitation do do do. ,1.11hIVV. : up adrift 1111"I) I"cr.11 Ij.il'-i, (; etb'1 UALT/.KLL: u jtJ I
: A CO 11.1' ole fnrth.- |I.l ii'i nip 1111'10:1 .I..n"1 prt 111 11!8 ) |11':.
.
:1000 rain and! coll'ee ha are ajent: | | viiii' in.uk-, vi/ yule, I; r,I t
;
:: ; | ) 1.A.otlte |
1101 ._ !
50' above named vahrible uu'duInein : 5 vyi.ire' l,,"ics! maikeil II: 'I'( /-1"11"/ --- -- -- Anywlirl'Lttl'_ -
white lead ,
kegs : I"'l) txiuiinieiial -
; this' No dru, nhtaiM them.. J 1'eparticular : | ti-a 3 I I" | .
-O d,). black do place. ::ist can 10 !li\. ito r"ll d.IIII.11 al"I. .Middlc 1 Dish'it of .
Linseed to ewjuire' lur the ( utific..ite.. M 1'"YU., "Ol! -u1'lart \ FIOJ'it:
Oil, Spirits TurpentineVerdiri kil o ,
jan 0 51 I 1)1 t : 11",1 R atiovtn l CrI.lh: C1.11tII'nInl.. .
tbl, I l 01" )) sup. rur
A.C. ahu of Jl II 1 1
: an assortment patent : rJdllllo| I II I lul I > ApnlTniu : .' 1
Lloi-ks rij jan 1 I'l 15. h."xes r.i-iis'nnratafe| .trh the, nvmTt al, fi-ijui-s'i-il, lit pay ihr i-iarK'H| rat 10'1.' ISiikwnrth & Abourn' J lailun.'Mtvr&H&t'uli / 1"1 A';' t r
-- - _. ? ------ Auction and (' :l In d\< Iautlthe.aiiu'> I
Ir.il'i
()Ullui >:ion Notice.) I J': I je,6lntu4rrh anII.lllwry 1.11 ul puUic i ThciK-l'enddiiUiind, tttlifri" I.1
;1 ml'r" t
lIa\, till du.\"n on the -jn'l January i,' n, lio'lliid i if the iU'hlUliollll /ilu- jl.Vf kuit, and at 1.11 v ;ri ,
"op B't- |ei.mrni -
.)( a UUXDLKS: fre'h 11.\Y. for sale bv 1,1'IH.l'M. CIUTTiSlJi\, Auctioneer.FB -, I;,va" ;lla M'U. ... 5: 1 WILUAM-S, J! lo upMdr| dini ple.i'i! lu the/ Ji. Ii t.tutn filed/ in pijr4

( JOSEPH: FOSTKlt.Jm IIUuWnliers I have made! ,-,i -n-n-p airan.M. ."-- lit ''In.tr.', I. I .-- .j.311. _- lull .;lI, 1..c..lj"1 tulhe-tiJtUte in ,u, l h e.i-e uidUc ,:j J '

t.7; .I inei.ir| ili" rer''plioit nt' (j H.d l- .1'l"'I"( < .,11 Tahrrwith' vuriwjr M'c taper Mnt4' All rluVptil 1l M:>IMK.S: tAliddl
st nnirnllobo >iit at AU'lion ur uiln-rui-e. Liberaladvene who h will be -nit) at lr\ lime-,1 prm-s ".1 l I alai, (I'ii' jan 13 5J prey f"T I 1'11J' ) '
.) UP.LS made, (:'tutrut, I (iHiituuf/ftaJ iri'iut-y rent 1\.1.l r in pay. .
\ 1| ... ) for sale: Connecticut bv Kner GIN landing and' I ,\o\j** P: P.: 4L S CHITTKMiv; : men tf tbeanr/ U'M I II \\.I.I.It r" : F HII:' two 1.)1 and D) cllmj Hou-e. rorner of ./ District' of Florida.T i''

Ili., pre s-M M. t hie-nut ;and) M4ikrt-klri-e4| belonging to
30 50 RAYMOND: ( A: ALLISON.i ; : John .Vvnck 'i IVaoLlin Superior C.'oApril
----- -+ the 1',1.,1: ol I'.luur: | J'cl'a.tI-rav beurcha : ) un,
,- -- --- -- 1 ft | | KKOS: WIIITK! : LUAD ,ed at .; l.athrl.(the lint ot .* > Trim, KTM. !'f f tPAw
E i: I j | day
iV L. S. CIHTTKNDKN iJ" d5 ra>Vrrdigru % Otl't'. l'rUII if 1""L'j lia'tr Altailiiiiiot lot ?>7js 4
next, attar w \ ( not "1,1.1)) 1 they I.
II 1\"E removed I'ntorhrir Brick S'tire ..XVa'er 40 lute Titan mwetki I after date I *I.al apply: t" A. I I'. Allion olft-red at public au" null. l-'tir further : I The .1"'I"lan'' aid ,at) !jt-rsrf'iu inirresird are lire.

.f f> rt't an i lare n j* iip'tuaii afl tjirniive and! I Putty and Linseed Oil; I, 1'::"' Jude of Frouldiu ,.ounly.Court forItttn. apply tl the tiecutor. I by I 10 idr" 1 01 lt'I"II''I.' .i.1| ilie iibvve huh, ant\kr. 1 r

1I./. a''rIII--UI..f Dry
..: .... R' 'slvjli'-' 'fi.n': \ I'.f.. 'ile .viliulesi| I RAYMOND: I) AI.II[ P.Nnd'.j \. I I ton Mynek., late of thiii! couulv. drcea-ed.hlat. I.iltc-I I. I'. uounp.: r"d, ,.MIII! *, ar" .,d' i'-' '" 'te _.lI A' I siii-h. : "-!I inadran.l ,1 I-

N n C5 t'l P I i r SKMMKsi.:
I
it. .1 Jnl'IYHfI\. P)" wi Ft1\UI'j I ) 1'lr 4' .\";. ,;" r=t' l'Q y

\
:.
'
-
I--

f1 :

-

IHI l.ai' nia' e use I ',' I Iv ,"_ -
-
-- 1' I .
oi I .itni : .
)'en1as h.ix lim.u' i. s t \ 11""jl"I I .I .
.
- It lIuIUiIIrI'HflI'! ALKrJi'rtn: I il.-I : m .' ,n'lnlnt, now It..I. I'I. ol th. mm in- iieuiibt. 1,00,1,', Hi ilitledi ''ii'l'l-'il'i-' I (, 'I'I Id.d "it ,I'l .1 al'I. ,

( *9 *W l.i.i liDo 4Iii.r, If lox I.V .1.,1. -tilt /.< //. W-H- i I--1'- '*' NViS'.HH.n i I ItIc' Ills, f.. iii ,1.t; 't|,tli] ,.i .t. (tl|11\( ,,, :. '
.
I : ., nbei hal JH-.I 1 arrived at t hii o., pl.i e iJ':' I VM/.V JI h"I" 1Iul> l .i
1' ii'w ) rtl.\ HI, .t4ijt.4L: -' I Ip I' -. |I',1,1..1./1.| I 'II'), lll.ll) I lo I .
' Ttrt I;I hi- opi-mM n plenliJ thx.kil sL p.1. ta I t It I Jl1 II. ; 1:)'- .' t( esi ,in I '1",1 ,, : 1\\11.\ fin. fs to m'''t in n.i my \ne Idh"ll.t'lt t al') I'lol'I II' .. t. In.--. Is.'it, |it 1'1",I | O' .
o .11'1
I
? -' fan v I .ts nmsitin ofNe - t .1 ,; )I I I' ,-. ,ver ".!. i i ',' '11' ['" I I > I.t .,11.1 I K- ,uemuii.ic Ay''" "' .ll >' \j jnl Ild.I. I.i'u) XX,1, X. |I.'h, |,, .. i,_ ,.I. I' "' .

.4 v I'J!,' Fren' r ..mbriCsFrinn .J : I tail '.a" 'II. net nci I ..tlliitin ; iuit'ui ,I "11.11 ,n t1 V.ft' .1..rc,1 eXlclII'I) hrl\ I's' UKt.t., It 'I( I
' I Doctor t S.i l"h'I' Irterl.1: Iy 111'1 V \11/0 .i-ite nl lie..lin AIt'iit ti"itV's i I ) 'It.l I, tlIII .1!:, 'I'I.t;
i.n I iiIU.tf1! 'I' 'OW" iii 1 ii,,- i. nIl uii' un pi,'.. -.111 -< ii.ix'H till iiiit':' xxi In .1 vi'ry 1'11. *.' Ilillstllu '") ll. liltTitl t .
ITIV ,
,
. lIp..rtin" 'Irish linen* AS 'lI.111! ) Apilv.m, .'U ll-.' i b" f..1nr In 1 IIC: ',. 1 .1' I ,) I i.ii't lit Ce-Ill( 1.1 lIliitI. lilt n Ihl li- -in elie UIMIHUII, frd i 10111 LiRe; | iii'.i )Jl", .1 L
rfl I d .ml 1 m.ill chcrcl while tinl-I :0' I ( ,, 111) I ,, I 1'i'V led Hit1 0,11,11 hic.r PI, lit |'.ttit f. Illn 1.1.111. t 1II \" ,
, Cr" b'l sir p>: it 1 tlV,'\Ih ""I"n\- oj Oi; "lidhe
(. I'it'iI ,nj.lini LI'III', ". Ir. S. h lIlt olJtf>& lpra..iMQ i'i) -i I uu 1.1iKtobr iitiy ,ni..L m ,It !Utx-t-r, A nen in' .11"1111..1 I n.i"iiu,I' t l.tkilu' I M') PHI- il I ttit, hc.d h I. If mid, sli..lp. I .I I lid il I ) %uhuitft I, d, 1..11. I )' 'I''liii
..1mu.lan' m.l:! u'ii c I I" (. )' ..1.1\ L/hll/ 111 IL" 11 .! c' 'I ",11 t '
: Adtlii' flf'W Mid 1k t'iriti. : lrin'ol ,i .r'e <11.nl.v ,l hl'!, tii I.lti1 111 'l'l I" 11 / lie iu".. .n.. I,) j '
A pen) lit, asorni"nt of m-ertme-i, : n,1' (.g.n." y j. l <57."O: tt i''or 11.' "X -ia; 'n I tin. .im.I '.ii-n. il' "'1.1':10,1 iiorciu.tin: I 1,1,1 ixxelxe months sue Iu- I'I,1 ,'x i el i lit lit.il.li.I the 11,11 111.11'II iion.oi.inr I It. (Ill, h.I"ll'llt.' ; ,e
|j
I U ) 01 cut uu nnJ MK! hoe iih'1 '. 4",1 u l' 'iii'i i l.ixit, ,\ 1.IH; I lilCKft.it 1,1.1 a k I I
> -y.i n, j (hr J.I'lhl'l' tIe I li-nil I to it KUi.; ( I l | t, ,)
,
I
4 h1i.Jn .ilK' Middle DtMriut t ol' f"JI'i'1! i iJjhn -1rt"1; BnioJ-i r'-v r, Fev."f til I .\ .It, .'t 'nineuihT >ncfflfalil fr,,> I':. II I' rint .tu'\ ; nl '<" nl, f"'I'I'u.II.11|' 11 i "III..1 n-t- ,1-i-s, Ilumi|' | ( I' !'(. I, .

Dir'A\ ; .in t ,'olor" 1 ponies trri'-iot., 'llllv .1/11/ u$.'n I In ,I' .i-e- ol l"II j'r ''.,lit/i.i it' I I '/1, i mlii.1'" .ll 1 d,,tt'. ./1"' I :t i iDr. nl ill t' 'iiii.l| m S.dl .CII,s i 'I I I tliil.i,' k
Rid Qlln" l-ir l.idi'silrcvi'i'D r. \Irl';;; 1 ( ,. 'kll ?.rlr ol I. ih- bjAcl-, tie.y .mt ln" ,1.'Irl Lil. Cii. i' 'c.ul S I II."I.l' !'f |im !'

trip'1*, -i fl..'\ arti'-lc fur Hill dretjtsKilK v< I U-iirt!, .\ .rI.hb I i, .ire. .1 ,'CIu.ltfl' IllIV. in nv p "i n. I'C.MS, i KM i :MI ,- I I"e" iicm.ii-i 1 (loi yoiit Mcdibv.li 11'hl"I"'II, iitii tll'I'IIllo"' t | |, JI.d"I) .L

i b.in.lKcrchiotto1'exrv'l'l. ;, <<''rpiijnDo ; I'J T Nile. .V S-vn.iur I B in- : IVr n, KH IF DY'f"P.I', ',"they .vioieini ,I.,. Kot 1 tie si 4 ki.i' ... dl"IL. ..i .;UM.ili-lb hC btl. "I'-xx. I i-cl-, ,H1m.111,114 Hill\t ,.linn..1., KHI: ;j11.: 'u in, .1,1.|I I., tIllil| nn, I i

( ri i .My "I/1rni..t',1! | p-x'k h-lkfitrom I si I '1 j HIT, u-in. thruiiii1 ,jiI I 'tyie ol AI"Cla'Qllu H'-h". 11'1011"1'1".1.c t [ .in )I.: v,'t..I\ (1"1'I IVi I ln'px.oi ,"1 -i_ hit' Inc '; IIC\ '| "i./ I II /u.lc' 1" ,'t?,:
hdl..I'lln i i.sK-nl I kihii
I )JmIiIl.li | 1' bv ,
I'ijilivl.Ns. I h
i b.
) J ir i ', I ,
U. cliL-nillc.Miawls! neW pattcrtu j r "I .t ClI )1 .ired, in .11,1 I "'I.kt.y h'-r i ireeom I.I I.I'Y tC II.ll.I' ii' p'lhll' ( IliltU the l s In. v I.
." ) I t
hll.
rrrnh rorsets: TiI'leiilin'i i I : nlal I : (h'-ri m''r>si,'l r>! h''rcbyno :a<'n ted is i prcteii ive "I I IpUmis ., tire ol $I'III'JII t inn- ictint ..1 ltitiilrrfHnMt I' Hiiirln i>. !;!'! l ni liX'h'i'ill.X, 1.1
Taney Ion.,' nnJ short go.Th.ltt > iti ',1! of the 11"1"10"1 "I ihe ubive suit 10 I I.ire re: I ICum.II' JVr-ois WI 11 .tr" )... t., tli-it Us. c"ilu : u'.HIH./.Ii/'t, :, .'.. C. jntif. i9.n.I.Itt ,11,1',1 1II'III.llHo\, Kn.iti t.i III'C''I'I

1..I\f'S t I iil''id (u ih-1 dethn 10-1 hie I II i.I ipliiin! :, -e i--ii t iII's, by t.llo i .1 pi i oil ot l 11 u ufn th ,. XT lelll.I.III" 'lI.11 l i I. \ ,
thuC fir'
sen mein PI 1'.1 llsioil .
| 1I'l"l ,
alpl.I'.In er --sii" 'Ii'I 'II' ,
Infan do HAL I'/t-ILL .Vi U.llO'eJ ): ji II.* i y.ievi.il* ;"> i-nun? rf I! "/ '" ''J 'hit. 1. lul.\I,1 ilji t 111 ,I
.11 |
( 1 In'ileri
m tiooil\ I 01111 i i |
ii.iVi1 LJ\ll'II' .
'
.t.i '
fII" I "em le-e..u III t /'I..lll.I''II.II"" 1
'ap I li A.lvsi pit1 tt !, wt'l' b.! 1 >-i er. in loe-ci-1.' 1.1 i'athli'ic
I. ,11 'MI' ,mn ,.I| hue, ('('liii i ix 11 I xoiii' niily t..l- .IIli jlo | HI,. i\ |,
,$ Hl.ii If ;,in I whiti! the., nd 1lon.111.'I'll.. -- .- -- i I" ,r.1 !il I p.-r.o.l- xi 1 eoJi ,I 'iii., iu '">' Ii't3.- 1'1 i .. I l"tI'1 tl It,
A low p.itttriK; Pitra dress roal, rlorhs To I.e' I 1'ors.m :j iiti4 .e I or to ..1o. ,'nfiL-tii, I ,11,1, c, shoildW : 1 LI', I".I 0 .1- Iii le.istiisf 1.111,11'1', i (icl! intfio I bei \'l'r. nl Illg I II'' ,| Ii I, tl'-. \1(II r
,
( nn tilt I'-iU I n ,n-c i beloif "II nci "'\l, xx I lilt, h n noIt II ,' f.
I'.inialnon Mut:!' if el'l'ldl''ril'IJdl I ir .1 i 1.1 h.I.1 lurlllll' 1.1'
all Iii il' .itft.1o n '11 lhe-e j'lll-' 1'1 i u in1 I fil I I
Silk vi 1 vet F) this Fir iijiuied I.f
l i \, > A-iili >n"ni, 1-V.n.. ml I '. Vi'1" -!' *IIt i till l.1 1.11 J P. DAWIvl.NS ci'i .iixe.t i 1.1' M.r..-. .
M I |P. by
A splt-n Iii s assortment of bonnet! an I cnp nUi ns very 111\la r.} ili.e. V 11 nf\ -lid. i h b" ; .h,'-,' phI ; |"mr- J I I'c.i'is, le 1.1' ,111! I''
ii" hFr Block I.). ), ', IV ter: .tu-ct. .\N'11'J, 1'111 the' i 11'.il. cixi l lit le LImit,| | |,
: "inn thc'ii: ,1n o I-I.HI y. >x II! i be I u1 >ie nol 1'I S I'tt'r f'lii.'i "'-''.' A .1/' rl In lui "I 'ol '
t. '-irh rtifKi.il flowiM'JM ,. : :. I,4. it tii.OnoVr .I In1' M'llll I I ( riipnn-11.: bin! c< III IU-M ,, ,
,
nr ., 'III|VlllJ' iii. d -1 Kll-'s- 1
> Ijrtftl'tl i | I" Lil I Hi/I ", 1.ii "/ i, .
I r.ii'Uency \, Ici.iti, ,' licet-
ihe ,
liffll.i : I"rl'i: r C | on Hind-! tIit.i
pi"res all colors! mtlsqnito n ttics ;MH37,;I : 3 tfj ilC2iCit. of Ic.' mi i1 up b a r'-III. p> ri-t-iltio i .ti_ I ,ol .he ro', t. ii. .1/:1"/ /. 1 :i moibid I Miitenl? xiM, I b, ii ''I. ,lh: K
Hlnnki'tsI'Vhioaibls '
bo ,tb-oi, bit IC ,
'in
fur h.ita Motirr.Jl' .ln1 al I bix-ls'lnis 'Utl.1111 il,1. Sir,- I ItI lt>r sevei.il xe. lxxi'h l- s..loxx. | ilotlily Mil oil I", I ,| 1"n.1'1: | | ,/
I .lc'I""I",1
*.i\'t\ lra( tilsisci
an p.ilm: nili'' l .m't. bl .1.( tuit i"iriiii| ,ilm iI llnl- hll"' p.'t I II \" i .
nl I The 1 0'| |, '
d. 1 I th" IJyp'.ld/l,1 I 'm ol if.so Use ic i XuxI. ,
Unyi ) i r receive!, an.il, i is now, Iln;, fryn the are pro-luce I. l II p. feleon' ;! !Icni hi. no |I'l.t. ol -,' 'tiilft' enf 1..1, I'II' oil l tm
i: : 1.11 si-veiely" I h.ul .tlim.st IC..I''nInl flu ( elI "tilii,
A 'h".I.1 of. real F'r'n.h and mail-perfumery .h'J I ho iftve-Ih-'s., .il.urtri.ilxillext leel 'l ili 1..11 ile-piiiltd t'Ism'j i'I|,,t-'. /n. ki I.
S I llirbm.'cr, a lari-c |umtiiy uf pmn'l I ) irditfreiit ./ pil I liout nf Mcduine t 1 bin I n ll.e, .
A lare lot, of blank bookiIS The te .t i limn\t itf I ihu'ls.' : iit1|, penn.mcnt belii'lit i i ihe U'I t ; impioiciiii; 'in Ic-i-iliiss ( -i 1 .
"lifiol liooliSHilled pttcin-: > Also a .j j'l i mt'itv ol Vn I in hi n I Im.Mob-MVi t I ho'; 'h.,1 ". lii-in'/I i I i try )join I Mttl- lol.ls nl u' II?',n/;, ,III | x- i I", /, ,11.,
: of! h 'ill .i>I' v, inish1n ,1.i..II.11111101 111)111' \ tIt
shutteri, "I I J.iireen. !lu- t ih P'lkm.'in th") )h l.zte: -f !term ir 'li" '
;" M.-I I I
,
xx hut an.l colored nun? sasi !' i .I 'f"1 I 111'1 I iii ? I.\txxo, i vi n in, |, < i'-e.: | iit' _
w I l'II.lto,1
: 8'e.i' I pent, ? paper K\\II.Ala II.toor In .m I Inr; I I II'v ,lor; "i-i-1' h' "i 1.,1, hit.i I vervUi"'l ', ,,,i V.i l-il'H i 11'1 I I'yl'iMm'II." I' H -. li--' J. P. I Peters, : i 1 LKUUY PA I'TILl.O.I'ttfitttnfn ). fir till-IHI.S" ills 1"'I.11'I: iib-iit.iiti tipctiible
ti'iiiv-n i i' "
"
A larij-! lot of extra bt-st pen and pur:ket ktiixesii /M. 1. :u /i/. e"l| i t I .;1 .1 'tti'tt' 'Iii' 'Iim ''''If.1 u | I ly-pep- !)'. Thnmai llany! I'rrmli I lite pilIs (Itseixe a ri-III'I., |11111"111'lhl'I1I. | {" t: ."
\) 'hk'' 0:1 .;, I : : : if ,1""fdl' V/I'.II ll i i-\xeli I .
and 11111
;. ra/cir shaving npjiaiaiuiAn \1 111 : _. : : 1":1; '11 ml I Livero, uphill'-, j th.jiuht' .1 siiiii.-ii'iit: irmrni o> n} I'l'yiiciitiUaf Ifinrf/<' ,l li-ineiii. In 1101111 ml ,ii i,
th.-it. Ih '
J. t".ut | iic-ni nl' ,
fine and PliPi 1 e ab
isMirtmeiit' cro kL-iy t11ware; ; their : | i/n' ,l
Iii .1 xir.iies I :\ "I' v
i-hin/t "
-e OL'I-IS m II.d He ', 11\1 <
!
1.1 '
WKJ len an I 11m ware Tli'ts. X .V u 'I. I Jri'l- r i I I'-1 of or '-jiy ,m.'ie-, ; 1''U//i"I' 'Ii/jl"C"I/I//\ ., '.h.'c'o xxt I 1 it, his U"lrhtnl Id '.>;. \ |Ic ,I",
Willoxv bisla-N o' all .i7"" lalll'I. I'V i o.n .n 1.1' I 111'f'I'I} H.-.ir: ,I.-I'n.: 11",1 is ihe e 01' 1 in,.1 \ ..l \, I Irlc. I' it '( in v..'HI ('Vi'IV ; I rest I -.

: \Va.';'!", .rail ant,I r'haisiL. II \ virn: a.,,'jlc,1 th..t, ,,'h'l. n :a' pricii of t'i".V $ i"n t thit 0.1". "i' \11 limn? .' )xx uh Il'.11 h al,1 I m.i- .".,. forxv.ird, by 1 Ifl ol If", o. 1 lo ,ii| in< .'..../t rump, mil i It"' III'I'fa'"HIII., : 1'1"\' 1'1 It| | ,,\uIlietllhe ",

Toadies 1-est shfiesm.Tic tonrier! i at Ila': hi-'ol.i. | ,it i-e 1' Ve metallic\ ,\ a; c .1"1' n J1. ,liii'd \\likb hi ,
mi<- ( < and' chill, lien's' AI 1.1 been-'l I t'-iied under, \ the niiist. I h.IClctllchl' i-iiie lioxx || -" i,
'
An aHsortm'-Niol, best Knyh-li Gull, Jcxxtliy, CuUii! > 4r. \! II wit ri'ii" I" per n m fl'l Iv in !the "ISVI3HI 1 I hI'ln! (I IH'n and, lie xt't i i, vrrv | I "I. ,
tl .
a' V U"'I'1 an I K: n-'p-iu ,"",11.1 p'ol'-ssurs, .,11 1 pi.ic- I., tcitc; uu.ity!? li'i. \\fiitl Jifi, I ..ti.Ir. : Ill / 1.11 11.1' I
) "* en fI.C: t II '*' ni wii'i MM itcntii.n ( I V "c', II '
.
indnp.iriof 'tl pro ( 1,0 pmniiiinti1 !?> 01)1) i
fg hmi, xxlurelie.ises mpui"
I. Diamonds and i einrnilh :.1 t' S1 ti'-d t his proie-sin| "bin"many "l'I'rl' m'tir II'! l!, i'oiisj.ler i. Pter-ir, I \I i,1 you, i 1' send, in- ,lir,'e iiti tic ',ohl"J 1'1'1",11' Iy i IIIll., ii. i,. I
nf th'M 1-1 'r : II'
I Ir'\.II t Mi'dKine. I h..ve lit' one' oil
Exra,1"> and silver! ,IrI'4 : panelolyo'ir : h.1 ,
|-< the I n.ittiie IIIH'II" 1 1.-11,1': I It ml .
'I'Ii,' h pirki and, ex-erv iirti,1, i/lII'IP\I'I1'rQ line The IJuiled .SlulL's tH' v a I.Ht.: ut hildl, -II. 'i 1..1 I i'-liomU'eiiii' i inn .irsPrepired sent me by \I r. .\ ti, illll li.is lellullllC ml iy m-i.-n. ble | ., (s /li.I\| | ilt-1| \ll', ,UI,i ?I' r'

4 A few ettra till.'. Iin.] pistolsliuin! : >llI) t to lOUiMv is'' ,1'1.1"1 10r'l I tliin< one nioie p 'I> el 1 \\ 11"11' 1 11 .is xin "t'tik pl.-l'll'-e' the, II., ml y '
,
I Piie-il-v IVteiM( n. p D. M.it "I t 1'1,111"1.| |
b t
New Hl'lMC hJ''iou"! ; > i-'p'i t" of I.1,, x mi; soon, I hiv; c'olllllI.1 pel nil keep l ixui to i.ike hi | | in it's I
Jf1; nf 1"DrFI. ; theeiiie, nl nb-im; e disease, bv 1.1111 1'11 I \o w, I i' .
:
: I'.lint lii. ; : his 11il'I.I'1: ) l"r ( ol i I' me, .lie. lot li'nr; I m v tile" ''
Hoxt's ( ,
r-'ini-dics, No I IJI I Jd" yo \"Ii. l'II" 'II\"t o K'ti-i, | d .1| |Ic| > -,.
vejetible ,
It All ,i/"" of draxvin papc r To tin-! \Iir.''i.il ot said; I District i t J r ',it 1 i 11: N"0"111..1. Vo-'J' \I-ol'pn'puctoi., i I E.I'h lih"rl.f''I.. l.i'.fUl: ,Iv\/ .it.i III. Ill I -noiild I I no1 be bio o ken i, i limeixeiy t l'ld.' | ", u, I. "o C'" I, I:
t\ l/ HAYMVV.: .
: II./.JI
\1.llhcIOai |I"hi
insiruiiK'iiiiHurvevori 11 It I LL.I iii-i oit.ili.o; tilt in cv ('I, tft' '
I iit'! : .: \ c M'iri h h" h hi" hihi i nri, fury' 'sii' Pn c :, (1i11' tl i m'" 11
"u'lIl'a' ,.,'" \\itli chain? rr>?njiV:> ,V ,, / .ttl'" .I ( ., b.it ol the irmnine I H The, 'iliove (1"1,1' Oil nf set' e I I'y-pi' ptn., i im iI''l'I'flll( ', II 3, till (ii it I-) to t. Ii' ,
i-iti'Hi.
LCii S it -I I I"U' i n,> I ;
in I Court of F'rankltnt'ilfl'V I ,
ori '
A splendid assortiiirni I ol'ri' h I nJle-.tkk', i a, nplnl. II. ip.'nor bv llic ihe,
I pl.it'- O''s | 1 t I.uer-.iiK1" uii.br' x'l.i-ii.i i .ii'mvi jH'l-i'li.' Veiy ilelii.iie |' .1.u"1| ; ,
h' I ,
ml' )
,
I snil'lieon ,1
iihI- .nil 1111 l'l'l ;
\
I li iv [
; > ihi1r ,
tors, liquor "an I K tlll? I waiter, tor the i 'nnt: .i MI in s i li-" nIl .t I 111' .IP IV.: I IILtx..lIIt .' bit' .
Di of : Co.irl. "t ,ih" l.'iiifl I -s fjrih' ir of "i- 'If hclili"I I will, il-'i be mi :tn 'lie'innIII Ih.fl"f\! !,i : ixo ; I-. -li: 'i sijs |11|i.(- hI,; m, I i iI I. I''I '
bra I an I I fiuii, b.iiiicu \ 11.1 ,1 I ,us''
Ov.il trays rkllldl! ml'niril, y 'ml 1 ,n.r.lll. IrlI"'I1I.I"nl" il'-.l' ,itis.Hft1 1 -h./\-hil./ d""IIII.IY"': !t1'"!"I.!!! l I If/I- 110 i : : lit .>(.!, ":'ii| m I .1,111141(1 bi I LIU \\ II.. :a. n, n. 01' il, i.1 x r. t. II'" I

k71 J\.lb" :IIIV ,!ti'i: propo'.iinlinj: I I ih.il I 1',1,ei'K.ner i ) l'1.tah''i t"'' >i country 1 !i 'ni 'Ii' I a'1"1, le, onr 1! 1 -i"i'l 1 \.Ii I II'l 11'" dl ;.1 i |Iu\'sht| .ind\ l.ivi' ii'li---' li-t-x. ill ,1'ei-t' ii.su.' "r \ n ,I.
WrlllU' Iil" \ i 'I i -nIn(; i it l.tlv!, hii'V 11 I" i it. .
| |
;:
F'r An axsoriuient "f st"iin J ..11 flr'ntoo t' ".,1 i i't" ('1..1 J.r.ln, n \i is, or la.c w,imist'r, ,' |vn, ? in ""i-in ibl -I- IMII, .1 nv >'. s i l'i.!; ,' d -' l.oxe- I i ii ,II'l !, 'i- II'. 'I I ,
he :H'Hi I liy XI 'r '11 >' II'"f'i /tei el, b I iv 01I ,' \ | 'dn-iiie t .- t. I' ''
tncr.'ii'j for sale for cat-h : qll.ar.ltyal II' I o. I Hi- e { i. .i l i '
\PII'hi."I"n
or '' bv 11"I'lftlf
{ ,111111rr' I U t'--eis'11.1 Iii. -ii1'i' "m-, ., ii-, -'it-' ,' ,ib- In. Ol'. I I I 111" I I. 1,1' I I \ ,
t ) t h* ,
; I
o I 1'1'1 ; ominn I na' itemilie 1 .
H. T. CAUO( -Chesnut: M. \1' 'I \rI"hi 1 I'ul'r 1..11 pf'\.I.I / ,
: t't Apat trhknI,3iNvH | |ioTirK. t .f .tll. wh"1 i ij I I. -onn-n "I, I il i !I.. i' mi" 1"1 bv xv'"n 'II i I"' >% 11! bk-;,' ,'mi, 1 I Iv Mi1, ln'iii'1-, I lie I. id MI ,! mn., I Ii, I a.,. 'Hit' ss, I ('nii ""I i \1 tx ittIi, I I I. \1 I :,
i : & 1'1.1 I'llof'f I t.l'll I, v i ,I.'- -. ill'' I r'Co 1'1 11:1. I'.tl'I'I 1.111.11 1 I 'It'i", II ; I'J. -I I
hlwill, tron t N'onli F.ist fih ,'ih v; ilence mllurv I 'li'I"1( I up i, ii-l) i "i-mi ol pn. tile itt, lilt' t.'I.,1; \., c.n i.k'hd! ,
: \ a, i" tor-" h"rrin! 'hr 'iiiinn 'I 1 > in V ? ', II.S. u !: I I' !B V. !1.11.' I' him'' h :'! l 1'1,1.i xui i bI.e I: I'lv i i, \. "o I "I.It:1 i'lit'C' n |11'11. j ; |imI, i v. p.iI' "' ;. iI

ti hereby given, tlt.it hooks of .ub .Criptifl9 for sirin; IUlt: I she I' ,, ,I"v'n v u-a: fo ,.enl\ .' .,','1" /'Wi.1'c' '\/, ( "" / ;I I : eli I.- I Ililil\ b111 'I I p.1 1 "l.- I Ili-' t X' 'iili ,1 1 pi oil.in I i i'X-' 'I. 'I 11 I I V 1'1"| I IX, I.'I|1" Xi I I"' I
IS I II :1 i L'ixt 'nii
1,11.1"1 ni i s t II' I1111.1"1"1 i ii \< I U .
the t.ikin'ol'lull", ,"dlltlllf : of Stock .lni'i'ilv \1"'llh" ho'i-i1 of ..111 I 'h 1 m'. HI h1 if nApd.ietn -- ; I ji.i- -. 'lie ; I b i h.iiyi. loi iii.n. Ii.' .1""I.c| Iii V olIt 1
,1"lar. I : iMis; ) .ivMI (_ ii'mi1-: 1I / 'I y ; I ItI.I I Kd I. I v 'It')
1\"p; ( y II
j in tlie Union It.mk of! Florida % opened at 'ol io-"ip i,1)1! TI u is i !I.I' rv 111 I .i ii'dm .-in' .III'1'i'X I nl". 1.1 1.' p'l |iieo! i iii.l", yi f ,11.. 1. ,
; r
4 thi following phrps on th i ISthil.ivof this month : lioilsso that the h t isin1 .,n '1 i >' M I v -i 1. \l' ,it, '1 '1' i n' i II ,' .' II p i e, 111, Iii I i t Ui I xxn r, 'ii I xv t i- I 111,1.\ .dil II. in.i nl lit 1' t", lull, 11'' I I., ( I'diii1in i' I i iI vi
I 'H'II' t ; I. '
under the ,'.,., .-1 ,down, ''ru-hii? I I. in I if 'rlv "I 1'1 I .1! 'H.I'm I bv i11 I n : ;--i-i i i -.u i 1.1 i \"f.'II.I niiitlrv Modi- ; 1.lllh"I ml? lib e s Id| I''l' 'I Ill f' It. i r
of the iah"1 11.1 liS!
t f a".1to il'.niM! b ,
following h.III" i
I dir.tliol" per.otis, : i ", g.)t I", wires, ani 1 .\f"hHll"I 1111h'r I iM'' >r i '' '-. ur,' in xvrIU' \n, nl--i !:. P .: PI .! 'I) I 'l'llf' i 11. r.' I' i I. i I.

L remain open at Talha'll'c' fo the spare of til;i an I I- i, xvcie miurel, nnii'' !, ml I i < v ,> i-vrovo I -I I ,.) I. U II.' I. '-". 1 :a' I 'II .i iV.Vi 1U"I II InW'l 1 1 j 1 ii i 11\1 I i\> > I. jlcll'l
; days, anJ at St.: J !! thirty I 1"1 ,iiij. I i You <>l ..ciif n confi'i'. ,\'a" ,HI III I' Xi t IX I', .! 1C.
Auj'i.tii l.k''Iill' xxii'ian! .t"t'prul to>> lnlni4; lob- m 11"1'1" I hi-r r "L' .', .: i -1,"f -,' I\.1 I 'i ,I' i i.i'! -\','/ / 'Ili ( I -"i. l f Iii"' .ilntinii, of 'ixiotill I. (,
days. ; I wuof 1.,11'1 pun- LIIff
+ atorf'-.u v ihi > I"V
That: 111 h.HI( 't tj wit: i h-r iu -if ,I'lL. xli'i'-'T I' ii-ei-e-
Hr I i Sir.' I i- .i i'hi k..li 4' ( ., "III | lit,? '11 lie I tt.i!; ._
of the v due. of lxv.illious.ml' I toll er., '"11 I hI III"! r'f',1 I" s Mil l.1 "I| hes'ci p.I-I'.1 In.1 11' l'l I lit \1
Halnufll.1hil. }I In T..l.i. !ai>vee. liirnrnre, .S'( .alores.nl I, were ol int.1 viluiot! tixe un 'a ,n n Ita, nlic- \1" I I 'I sunbl? t I 111\1 il \'.' ol nx* It'"'" ." .1.1 t I.'ii ''|1'1' 'Itl.,1 I CXCH I XM t Ullll tll 1 I 'I") .

ills.i." ; t III I i l.n'irireelinli, ini.i' "h i'1 libin Mil t rtin to his t' yiar' ol .1.1.I piIHT : ,
drdI !! > .' I .H .1
irs. '
Tom Peter Ch.iires: ) \ n in ; i I. n I 'I n; ;> pu I 1.1\1! ,111 11',1'1' I .
t 'ne --""1 mm' iidli-I > ,' I li, l I be n in i n, l.ttI' lull'
iH' h ni <* o"isio'> l iliroijh' th* ht'j- < ur -
Joseph I B. Luiit'iistrr 'llllh WI I i iln "(. nri"- / on' o I
( 1'1'1
Isaiah I U. ll.irt 1 i Jack'onvillo. I'liprii.lein'i1. un"t.\ :nn I 1,0, 11'1! ion if 'ilw ,in i is er ',n I pll'l.a.,, 'i, n'lin 1 i .1.' ', i ibiii I'. !: .'! blMS 1:111"( em tin' inV'l", I IMI iip.x'' .,1,1- ill i vio ,I" .i 1-,1-x; t ticiiscdi 1 xxobolt's 'l 1 II.IX 1 !>ittcrs re !o'II.c I In.i.c, i\.

: John .11 ( crew of sii,I i in'*, u i > >vie 1 ill .-r' ,Ih'! i'/1' a i-i' ; .. irie. ihriv it ''PP'i I "'. II ill.1 is ','II.'. Ii y i'ir'. \ .'." .bl,1' il.'l It, me ::1"Ifo.I, ,.t.1I ""','iln'pKWf n if| ie>,:IIn! tll' c\j rl'Nlal'' I i
Warren, J boirl uf her I 1 1 lias uiiiL1 I l.ivc : a | iIi2|, nI'r "'"" I'i
\'i
an I nuoni* w .''I i') ta > t(cireofh-r, ;nishe iii'-x'oi, i "i-, mli I "" 'i'-r I"i I1-,1,1.1! I : 11'1.1"1' n. vila.r ,111'; IWilh.I.1 :1\ ; '
,11 AbrII\11; I lu Pont, ] wis; 1"'I' II-T wo anhors on !i >r .sw, w''n I ,nrst, I'I"hri- I'h. ni i".' I. >vi\n'.o. ,1.1i1'1-.om ," h, iIii'iiC'i h ixv I 'for; s.'vi I I iti"iilh.. I \ ;ti'i It. Plfll.t i I' '{' iii nip I ics'Hii'' to hi,1 1t.) ,

I Kilwin T. Jenks, } St. AII .;,".tinp. through proj-i i n in I aitealiuii: this a'd |I.n Illoh .|,'i it I li i noi.: '" i i 1'1' i. ,II.I! I' 1"11"i m k>: Ins '"I'lli"al'1' public I hr hi- Inn' 'IiI ,'!I""I i i'\n ,ilivuli dun.; 'I 11, [ I Inrrx 1 ,,-

Dank'l S nfi wol.l.. | havi l I.en prev .. I ILr Ih"I.cr I or' T-OI 11.1.'Itt I-.'.011n! d'1 II", :in- t I-:. i'l I ,|"|.1"1'| ': |111.,11,,l i| V. Wl-lilli', : XO'I CVCIV sit'' C''. "II.I,: v,'. t1 I.M i'on' '('LUC; 1 1 iixiiMirily, u-I '

: I' '." al.ho'i>? .I xx hii-ii, vnur' I ,' n "i'n.ik.ii- in the I : : i of'ili i xxi'-uin i iininirv \xln.i i wi i! ;),
:1 JOHN, 1'AIIKIIILL, ( .I icr.ctober >' ant i' 'w.h.llnt: : / il'ni.' r'im ') !V ''i I I. lizt' n. "I'r. i i.! > ; mil 1 i i 11.1 11 n-inov nitil piii .t
14, 1S37. VI, "',111, u-jsn'o I' r :Ml-1.? li. wisf .' ( "I, v. i 11 'I'D' I I.II." ? :lei I 'I i I >.uf u" rv, 311 ,'II;.11,III .t, -' "ii'i-i" .t'II..I! ,),,11'1.111"' '( I hd,, h, hll.'II.llf. tunI'IXPIS s-iiit .'IlC'. ( 1, II hir.i-! ; \11 !I. '., : '
._ .._._ 1 il-' h. 'O'ln I 'o'"i'l I h tVID j in v 1"1 I Is I tie I 10. I I* -II I,It Ul I" tt l.. .1.. -. .. ,". ..1. cii'iln, 'o'f fiitiii-lv' nil tin-, fici; '" 01 t I..r vrx niiMMiicr
i. n.ippVI -. -'nil, i ii In- '
I pol. { In" 'i x i ii i I' n ', i ni si 1 'i .
: l (.(,. to the-His ml--"n I .jneesof slid v ,.I o 'i.ve'i-r' ,' ndriirin ; p-i'ii "I I A-'HT.- r.. t h'(, I hu"ii.I 'Iii, ,h.; i'I' in' ,1'I'nx-i'il, : liom; ;; jo: :ii;' .r.'i.. : nn;, I Ikill, l.\I.;;; ILl nil"> HID- [I"ovi-rliil pirp.ir' i i. n ,".

.t; Not r'I..IO' I ) r"I' I'r I li, n-ef|?: .md, ,: :, ei'' I lil.ir distii'b'1' I sleep. -o I l-'i'i, m I li in I- I iri1 n .s 'fl. nd WILLIS UMJ. I nil lid! XM ill|| iiniiirdiHii-ly; Hire in ,1.1'11 \fbliNnl -

: I THE: folloxvin' ? nar are th. appraisers ap- 1,1 ? rV, -"5 I : :'" pens' of sev.-n 'nin I re I ,nl I II iu h' Ihr) .', ei* 't rh" hil.n,i 'm 'h'1 -i I I" >u t I bit1, "isiD 11"ibl.t. J. P. Pc'crM.; 1 I D. '10'Li* In-ill: ; ntxfr ,i.ul I in ilie M ii l'if- in>

i J | to :fprai'I'prflfly in their i lepxetiverounties I rn\tdlt.t h'1 x* 1. ":1',11'1, I Io -i"t:o-npli-li i I. .in I Ilh. r f in ; ,'; 11' v'r. 'i'>.< 'i I.1', Ii .iv, xv i,11 I ii'- ifyi t" viiiina' : t. itt: I los t nil vill lituiind, i'rl'air, "r.
.
J J to to the extcnii-jn i I h li is'i' "II'\H.. 1 xvi j lion -iti'eii" I t linti.'c.' i ,,1.t'I'I -ir ;r-t. > %y In ilie I: i'lo'! \ tii\\ f.Prantl : P ."lire, bv Joseph t P ies.lv Petnn, M. n. r. n. c {i" M ill nil ca-cb l lid VUN d.lriliiy, i rdI r; !.i .

, ," ef (he stock ol the ;InI I I"u is I 1.1 pirn' .t.\!' ::111 I b-n t.ir ht" In "-rfro'iis -.. G'o I'l-ar-i'"i 'il-tJ'.iilf.m' 'it hi 11,11, ii i ,. I In; I ltcure nl t I'ii'cnuIh: I e.ises.. bv" nui't il.r.II' it tm iiMiiuiiti>. Ai ., r, :;J' ;

.* : I x- i: t piiibiblr not h.iv' hn, Iv.I i : jii nut.'I. ,. ,".' '.' ,' I Inun, loix' ihum" i: "
/i .
.t"r..II. II nn r-n .u..1':1| :( Llbettv-st i-e", ld 1111.1.1" ( r.
il i/t'l ;IW l ll.Itjifpoi i. .
of Plorlrt Jiila :
' Unlol l&uk i. I'l I HlI I iv'. '. r. iv: '::! .' Minan! I ,1"wv'n'th"'I' h !,\ Vo i k, Inxeiiio. ilhl sie! Pii1i'' lCttr. iv ol I '1 r hiIl'lli't t.I".ill t" ili n" :n1tin1 1 .

I I $ !h ill I I'-, P.-rii. ':li'--l I xxi'i' this dili- \, 11'a ,] '1 I lit' <
County! of St.Johm.Willii ; : i' t'pln' neiiit"' ; f1hill : It -1" p i-vi-ni niiposiiorii| ch hoc cl ie|, penti- UM 'ml. \11( UMI C" .
FrederickU'cl In ventlurn' ; '' i1 ,i i HI "I.1 h. Ih.11 ,-riv.', 111 I 1111 i, ) in ,I I.'t.* I I ,MO-t' 'I "'! bi" ..1"1'( "IKin intried, i |/| x'.iil I, ve a lii-* ,/.ooI f tli., prop icu! 11,'st' (l.tl. I IS I' a xin.e, gI.t-| lr.il; 'I.i.or '4
ten i ,
1'1' it Living-, i I 11'1"I ) '" I fr :" ,. -MS 111 I pro.i'''o b. I T 1..11'-oi.: i ivi. i iii"" ,,'I'Ia', : ,',, | ,.1 I reer si.'iiai'in'on' !Ih,' libel : I 't ill > |.ohpuii lite, three mils.ir w ine, n.l, il iv ciuiln'il\' m. y \I"
; on Sj.iclter, Jj-.v'i M "I 'rllt..I.! John M 1 V \ hv hi 'u exl'ibi',1, '. ', 'itV'l '*i If i, J I'r... I'i"\ "pp h r I in ,or.. .Inp'ain's ,- 'til:irs, nd, shuxt hill-aeco npanx ini them ind lull Mines I ti! y. nrioiii' :'oslt In In.:ii, 1'h'lt, lu. ; '

!. tQC.I. i"iiin; ''h' 'I- t li.r, ." ivs thi'pro-ess, in I ti.I 0.nI.! 1 10 I ii 'i ''I. .) :) p ';"I. .11 I 1.1', 'till. line xvII, b' st.imped un the bodies. C'JIIIJII.;! x I lt' aIt! ii :t all I e*. 1"d, ,

C.U71f Dural.Jj.eph I :'\IIt: I lixv i ."H" I'", 'o ". ourS > "I| Cj 'iris of \ |I. \ hiV'1 ,lt tine I metnsixe in I I. ,' I eel, br' all\e! .} \hi, judi''fMinn i'l'iT 1""i'b.11 i! ,. Ri I'" "

II LineasterViit B Koss, Jo'in NV.trri' !t.J t. ,in I I"t tl.i-. !i ui i''i' 'I. mn j il ,1'1 II A I'I', Vin I e. l'"l 'ut, *''' ire. ,I Iin : in i iijior lit "rVitIC T:* Tin1 Proprietor ha.: reeentlv re-reived, letter piovc inViiliiiiblc., iisllicy v&qy ".'r'/ll iici''t''v, "

tr Ll II HI n I:" i. i iliv in I \1 I l ",,1'1'1., $II'.i i.-t 1 'n ''f i iss-i. .I:, Ilbl 'he ) t'ie i" pt..l.I m reeo-n I it ,Inns' 1111 '1). ''i"" 1.11.- from lil ? -ip Alabama lull ot the pi UKp.tl d"I'/| .", I.'lp, i 1111 oiii'| 'I.fllll'n i iI .
)j Joi.11 -iv'-s-i I 'i"-n, -i1! *, ipiui, l 1. ml I fmnure: xvh"re- )r. ". h i I' h"1 r' ; i il! ,fly c'lll I He I I to, I'.. pr .| | "IIIil"I"' 'il: ; I I ; and c'.Ib: !(* i the stotiim 11, i'o ih. r.(r it.biuii'N ;'

County: nf! ..t.llhll.t e.vM'." in.' inv :V "ton'i' I HII I
t B M 1"1. TluO, il 1m,'. Siiinel' 11jr.\ Cotton i' ,"'e .it hi'! to hal: I', >' ri.hl. title, or in'T.-S' I.:, tlt hj''tt Ii- n I h) Ir'lj..l\, I uiedual I \t'| ; j iii S ( '. \d.'a.tu. A"II- silv 111'm"I tl.J!, appftiie, rl.I\llrt! sn',

.1 \\ Js-e M.mlv. I in ,in i ) siids. n i in-i n, I ipietr "I'h m-xv-r ..nii'h ''.) itt I oi'tl' ir:. i. \Y 'i ix') ) I ed xvi h .I beiniisitim ville I ; John Me I Lure' U/iul ; in ft. I Il.irvey SSeviivinr. I in,mi I hi, ul'i i In1 p. "irhia Ill vrs chiins| ,\: n.t tilt'*

1 ill I I % ? it hi n-li 'm-1, mliiisideri I -icien1prepiruion I Hartford he (learnthat I .
1 nl&III If rl"IIMa./ n 'llalr I llmiters so ir" i" 'II.| \ "! ; fr'l WI'OI' hi- i i. '.ll'il.I eil ini-tii'iii'th I i ( li itly nUIIIII'I\!
titl'hil I I ''hi1, h".1 all.' 1.1. -. li'IY iblOld 1 well I' il.'ul\ led VejeMlde! ,' :' r' ;
lloss Jacob Sinnnierlin, James Knee P' lti' C.I'lrl1'01111", I pt .t.( il Is f pi VI' : /'> have neipiired' iinpreeedciited I i lie ha"py j f'"h.I For I'anlier. I s I'i

1! Se..hur ".1.I | > -r "- .'i'h tsit'ituf' 'ii'n.'" nrpr"p''I.'flh. ior, li'! r- ii iv ,,101 1"1 -nnpl.mis i.' ,t-ir' xx-'in-h' ,, i' is re.o |p"p"lfil\ th-i.l. ,eetinns" df the pom' try.JOS. !lIe 111, ,plui'nix litieis, iit'i' \\'lrl"I. 'hiia'I .

1 Hack' James Livingston. Kobert Hrown. vilu- ,.f Mil n-hi'iner, a, a ennipensaiiiin; t ,r his ii.| n 'in n \Ii' I\ 'i 'i .r I f ie.nli Iron I isii- We"iv ) 3. IMMKSTLKY PETKUs fire. Titii i bidiiiluny, (.\ \ .It.IkI l I,'I I I' T1" ':

': County nf // i.n. vrje ml I sf-rvie-, md lor hi I l.-nu-' ,inn'd is : s '-n it b 'ii "I 1 i il I "' il'm, several c.isvth.u InveVi ( : ". .vinm'tl foi &:> cents !>" I nl", or 51 I fir l it'i' i:.

t::3 J.'nt4 Bell Mniel Hell Francis J Ross, Peter .it:, *- ii I, I' ,h ill s""ni' 'in-'et m I reison tht| t.)? .|)|!r n' un l.*retr ,. n oberv.iion.7V ; rOIf 17-JS1 Inbi cis 'to- J.1 in Ji 111 loiile f-4. tIitiIr'''' ''

nitlj, I hisetpeiivs III ''his ''M-h itt' I i to > | bo-hui.i t It.t '
Lw \ > ) I of lit1 xxoiidirtul I elliracy! of tm
.1"1 ,
Archih.,1lcHal. in..trl'l -
M ffun '
fit'" mix i.' rtdi.J 1 \ frr" o Ili/iurr, URMARKS : "IWII"
ei Ih'sii I ,( her 1, I r.I'"EIl1 TO Mop. .
nf.IItzIiion. 'h".r. la.I. f'lrI1"1. InLATI'g "pecitJ.nsiiiiiinbstinnie:
, ;! County .111' ," V.$ list $ f.iir&ptii, 1/'j"C, .
/l/ ,
I personm' TV'-nm. tr mere, in uls'h f"111 0.1'1 -- : lI't PI.LS IX HIT .
I John O \NfeCi.'hee S 'tl' I (1,11't.njr ut / u'i'ic. 'I'rJUS i rh", \ an.t coinplirnt: ra;t>(t' of >rr .
( | hem
J.lh111tr.: I t.inol, I ) )nT in \>.ts" 111 I otherwise riPt ml I ii-ti-e io I\: oin. l\ve I.n Knuxxn nmlnppieti.ued l liver ; !- 't"'

i J .ys, 111'\\ I Itic"r.lifn. I 11 I n in -'er in ihe piemisgsil T,) TUR Pi'Dt-ic. 1.1 ,their 'eMraoidimiy and iiniiuilipnxie's j "', 'illilalll.r\,I h"IIOalbll, l''IIIr. I t,'lii 'I i ii'i
I
"lr \ I. xvh-T'Ms: ill..liilpor. ilie Jtl'nr"! ii I CJvjrtdilnn'h of le-'orin p'-it'c i !l.c.1 I h. I., pcrsnis sutr-nii": "III, pal-y, piksl I IIJm.u: .,
I ( 111 'J' l'nl.I"i)'IVVIU.r1 110".1.11.-\I servant :1111 tin' ler nettlveveiv km I disease it'l me> C ii I V. tii| I II IltC, ii ntl cI1'n"t' nl, It 1 i sar.iI! 11
'I I NnVi to h the
I ? Iv o' human ,
P \ lb(1'11' KllK, James Scott, \\1 Livington .lirl..I..1 K17, bv his 1111'. w'j' I ha I s. ve ,1 1 Iv-Mts I I \boiel I iinli-r a I I.. I Irini.' i i- li,'-b'e.' \Ill in v be both the life r"1- ':
.Il" 1 I"r I I I I'r I Itre-t f f"IIII'I''I'lo'"I.
Paul U !liner.County. or in .I..f. .in is 1 illoxvx--n I Liver i .\-'i .,., lit" I hid ti..,. "tie lecoii.nti"N. .
'h lr"l I peplie 111 "r'I'"I."I In n in- "iii', I It.. of eertiti'Mted ,ihivhaxiexen Phi i lil'lr i il I In t lure
I I' I. or thi', io.t1nrl
, ), of f.con. la'h.o r"lll-V in, f.'r"-'Iil I 110 mnion' Ih.I.' bv the eb-rk m in f f-ir it- t r.1 l tit.f.t cr Ih.' 'ii;11\\ if-"vei' P-IV-H i in ',it reli've'I'T I IH "'1,1 I sii'lercrfioui' I the vrv X'ert'e ol 'an it. B.-' pills t'ntlh t ,' bilicisxill yti! I net
,
I'll n, vvis i i f-'s.fillv, tie ''l"t I bv i D r1- ers -filii- t Ph l ue mnlvjr 'ler / ry ou of I the infinitely i I 'liis'er! I Ihl I It. M
lithe system
John A \\ Fly John Isler I I 1 111 I I lip, ve. itecepnve n'1'' ot f ,the ,
T'f-ir '
A KI'lllh> Ijemhrj, is t'.ir il -.11 In.\ lothe'istjertb ''
I \ (: Mille. t Uvile ) who n I cnii-uk'i' l\ silied, I : "r. rtW'i >
: Y John Tuhr.l I s in I Ipn"li"" of t Ih. iji- in I i ihit ,ti-' > ,TM pr 1'1 .1 I iv Inl I i'iU- t fillIand, 1 to mnnv tlmiinds they p.iriiiiis |' I iid are a nfllll '
Wef"rJ. srn' i I''t' i '.. l II \ ilJKI.NK.AV l :i : :. i ) oihehci I ), ?''>'
111 hiper'H net, Iv "''iirei! that rushing I mit) I d.c if
: fount (f/ iii'lsde r'II'"lhl. h"I ,r"fli''f'lrl nn theurpniv.eig'nl: "II I livof .t.tllll" ; "lillltn"'Y"ln" ti'; Ill' ; hl..c 11lh'lllt
:1 y N'Iv,""' .'r .:t v th. M-ir h, i'i'i. "trpl.iep iI| ,imld-, )'4 !J. J"II 'S f.l. "1",1 .fie n dc.l CI'IJo" h.ihh, xvi'h-i'i'" 'x In-h life, is but, a p pirnal 'ble"in? ? dii't' 1lIXc' Al 1'i'i-oiis' \10 ( -ill;"'

U L Kenan JII <\lll'l., (1orgeV Burton. in ; .-.Mirt in li', ,-i'v o' \nil% -hi- 0'' I. m I Ilh.' tnrhilof I I' I.>', HI '"1111 I'lvicianT' S i ','r"I'. 111,1.I. hisiheir eihea'-y' invariably, .and m. npoplexy. p-iNy I .f.('. 1111nl"t.\ .. Mitlii'iil

! Fln Andrew Jlhn"on. I : "11 I ,lis'rii-i f irhwtih ex--ii-n! I writ of mU. WH iM IT M'V (P@ HIV Phis} is I.) certify, ,', l.illiblv rf"\.I. ih.it' it I Ins appeared scan'elv !le' ,11.11 pills or ,Ihe bi ters, |ttr C'II I 1m" \ill <"v 11t.1)I
( of '. oliw I an1' d'I'h.m"n' 'I I ih in ,it I ri''Ii to'i' to I those who I they etjtiiilize I t the ciriul.i 't ion nl' I the ttlui !. .
, u/I y .rr .fli.1f' i-'or-lmr ; LIo.Ih.> aforesaid ntniiition that I IX'-' v n -sse I Ihe ii Ill of |1)1 IViers" me. xxere miu-uin: ;' i ri ed I \
I I 'p'r. I the I I, pressure I lintn i I the I Iend, i lestnie pre.piiaiim. I ..1.' t.
h A J'lhti R h'r"n II 'servu1.on I I' ,, sto, n i'Pit' li'uti'p.' in 'iiinli-rof 1'.111..1111.i philosophical i principles I UJKIII hid,
. hn'l.' Vonns, \'ln. tl | V. \
I hipiaan
.
f' oil
Wlliall 1 hv n.i.nn ,' ihe-eof hi, I '* they 'Minn'Minded, and xvhirh I they ,' ,', "1"1impllllil"i bv the, pores nl the skin.jrj"Tlie !
4 i-d i' Itell.i'ny. ml I l ip i ,1 iy upon'l nit IC 'h lvsi-p| ie ;ali LIVM <- i I'r., if I I II,1''m / upon (n" "
, 4 ; : I'l' s.-h H>I-r VltMris, ml. ils,> .' 'I.'nlh.' -a-. tob"P'lh'ish11 .I 'mj; 11"\j is,' s-veril -' iseof --nl < hut 'I nenily I ;iii-t. I' xv.is 'o I their i manifest and! ','I.hll'lt'- : atone Medicine for -ate! at t.f'

I County IfJ1'il.. I 11."I" ,'ft!h 'nexv-pip-r-' if i ledi-tri.'t tf.ir-- I Site, n ; ,xnl ih-n ,.iF...-!s xv -re tr ilv'l'l'I\OI isiiiim/|, I Ihi I lion i'l piirifyin.'tliesprinus' t arit,U'|,anttelnf life, and B. S. |iIa* !Ie .U".*!

j \VI 0 Porter, T Or-iuii: II F Sim.nons, P \VOautier "n i I I. T I., i' > vecks t h .t.'r.' lh. retain' ,|II iy II'rc'f. vn i h '-ii ,in; ni in leI l irnu i I. nhe most, viim ,1,1,' en I I'ims i i i I llifii ix-nli l rtiiexve-l I 'one and Visor, tint t i they imrch II- 13

. sen Win M It wlet. aocordiiii: 'I 1"1.TIO h for f i is* li-ir-sin? tiliiMiis! tint hive were InItI.llir II'l'ir n 'mi. which w..Ic.w.III u __ _

County nf Wanhinston.Wm I .1|.1S RANDALL, JuU'e M D F. Ir"111111 within knoxx 111 1' nit I Ii. ; spur' ,' 1 ineoiis request I of "1''r,1 I .
1 I) :. I \MPS I n. dil, I ils I xv hose I lives i 'ilii-v h id obviously siued.The t\ 1.1\ ,1 ;illlll.! i I District 1 of Florida

M Loftin, Jo-eph "rosky, Washington Ta V i'l ih! slid 'T1'h0I ir Ih"r"liJ" ,inthori/d' ", Fr.1 proprietor r-i-nces i in i th* o'poriunitv| nrturded

' / bit, Wiley JOlt'.Jill'S Bright.County I in I "f"lv' .nl"il"I| |, pro'iimlv 10 ,-i j'. 'ml!I 1.llr'n" "')'lrl'v. 1 3. N r\' |-h.. 1.li.-'n.: iri.i\ ,n it man bv 'he mnyt'r, il di'fu-ion of ihe d.ulv pies, for |>!la: >'iiu', I'lihu! Spieer ) Franklin Superior C'lfi-;;''
Wulton. rw"r..I. h WI', Phm ''crsi -n'l 'v is \ tin-led\ xvitli Ills vt.'illc pills wi'bin ,the kllc' h' Y" I Apt ii' ll>;11" I.
1 f of i I lll' r.on. ,'hI'\'tr. IVln : or pr-it-nd n 'I \'ft ''** 'll-l leaf h. JohnV Urn .1 I Ii. > Attachment l (**]II'i
i James L M'Kenin. 'II J Ilauisey M'Leot t. to h 1.... HIV ri.;. Mil-! '. or i in'.rtlln :n.I 1 '.' th -..111sell \ i nV'rI"I'| 1f' .1'-er l.f.,1 t',>r minv xvir- ml I every '11."llll the eoinni'ini'v. \'111II...' hot t fur:1

:t N I Mitchell. Neil M.LelUn.County Doll } nr'M'in"il 1 t in 'nof ''fl' a,1;, pre nis < al. ..I.lw.1! alvi'-e it I'nv-i i un- ,-..III..r..1 I "'11"\i rf t pi'rn i 'I| 'k"r. wh.h h.iast ?, ,.,hi J. inI I Th", iletenUnt. nn I ill p"r.ons 'mieres.e! ,!; arnotifie -' '"'':.

. I I I t.l I : '.1 In .ii I li1*! bv pos-in-r 'ip i ropy of this rnr Ilh.ir p'otiKsi m "'I"U i h-'ii' ,; I'I'n'\ I Itinillvnd I ure-lien's. I the 1t.- pills iire purt Iv and solelx' "-.-;.I' ble.iinletimim : of the in-i"in' ion of theahoi-. -mii' H'' .

'f of Kjcumbia.' I ni'ion .)n 'h -nisi 4)fth* siM ,,srhivmer. an I. iko. ,. I Hr %Per> '1''I'in P -'I l n 'h, 'Ir 'I', .' I' ,mlifter t I I "'r 'ii"r'tirv. ifl' minnv" ar-enu*. nor I li'tlrt'.IIO.lrl'l'"r| ; tn I plea I to ,h. detl.ir 'ti-fl, "'' *

;, Jack.on Morton G. qtiii., John M Hunt, in ? 'h' .I''' I M 1..rltlln.ln.rh"n"w'fr"r I ( 'rtikm? '1,' 0* \.) pir ''!1. rml I 11..11 rioredt.iprie'i | any ol'utr l'o..r',1 in mv f'iriii xvhi'ever They are j: si.-, se BALT/.LLL & \f-IIIII, : E.

TUo-nu M lUount Ii.r; $ hetlthnv --oim''' n e, in I le ,'iiiiip.isp | of \' : -fr-unrire, nnd N.v ,, I r.-
I F J eOIV" of .- 'I .' County of V|. *'IM. I I rcfirn tIY ih-r .tf. i--orlm! '. I li v. in I Hv 'I 'wf.1 nil nl I h': II.'r h. ii h'll mi"irm' pHnis. thi xiniifs of xvhib.'uvuh Ions kno"1 'ovr se- -
-
-
1 wix-s ml\ n *hi''vrvVrhv'h' nini, mi m I m-'rediM is r nn* ipp'T" I / 'inliwiilvvenv I Ilia; Ii m tribes, and to s.iin.eintiK, 'nf pharinieentie.il -

, i l't' Lewii Bailey Tho n.i, Bri I l-vk, Thom Higiflbothi -nil 1' '>>"r.t --mSli ml n "'')rivI'. > h. In'I ir .11'b' irat f'Ir t U a I Huionil xveisfhi In ih. shor, 'p ,.'e .!.' I ; e h.,,,;s's. I nre r..I'I.. I :, !h.l unknown '0 thi fn 100K* CutXail*

; n, Ja lies J CooperV ii Frank 1 the i I'nl; in-l id '* *r"r.'il.| in I he forai, .. tiint; p"'n ''t" -,mnm.Ii'al srieneand, never I 10 hbU Goxvdy- Gin
nf li'-i't. ml I II I h ''I', n' 'i-n 'he .1 di-, .'. b--lorid-iiinister-d' wt'rt ,
I County 11"'. I I. is in s'iH"'r''e j I 0' ',I.r.p' ifti I mi. ,1 1 1' i' I ir msohippilv eificanoiis coiubi- 10(10 1b4 live (iCt'-e Feathers

County nf Ililliborougb. so. M vt"n I '*""n every s. .111 or sessions o'u' I Ipourt.trth hv"l I Ih.I.l ls' P"'I" I I." ''1' I -hill I 1\.111! nl'mn i For sale hvv

r : A h"l\ 'hi-n ill I f-m, h 'n -*. 'in'il, i '.fiai- .t'I' re"I'I'O"'I'I. \ 'rir.' "i-n I 111 u |II.| '. It, Th* first op-ri'ion, |I' Ill.11ln j>Im the rtvits tf the __ ;) I I$1$ 1 UAYMONP A Ari .Ir __
,
S&tt1 tiveenenthi'lb' '0 II.t 'Inl! o"r.ll'.1! m sii.J '\'' Inl of rniren H- Hiv "\ \ IUEP'lisisto \ st'iii--h -nlhweN I the 'rolh i'lrllj'IP' .m.l rruiliv -

C'I'I of Wi inito. bi-mss '. iiiv.\ .\tv. if invof d h ill i1 .. ,',.n,' 'n'lv I -et'lmjiro'int I i I I themn I I'
11 .1"'T tII21 ..il '-'rll.1. I hix'" b"e-t ,.1| f,.' In1n\' : remove < isn: SF'I'I4IFSV
of dirv-o'nl.i\ toh'irm' "" I. ml I p'riV-n iM '' l'll thp liirl.-n'.' I(is. xvhirh '..i"ein!| 'li. '
,
, C"cnlv llrlt. \'.ir< xvtVi ( 'I'-viii' 'ltt'' 'n It'n" II'I I l.tver .i'np1'i ? onvnlinons of '
an I 'iflr1' ir ..t. ) 'llirill' l.-t-i I< ire I Ibv .. tl. ih-s'U'M ifll'tIiflC. (h.. niH'inne, TPS r reetiva,) prrhr.) Tilfair ant for *?
n--slrv > only
P \ Brown, O M Kellv J \ rhouron. George n in I ,l-pii"- f" .iv-Tin. .' i-x'i-n s.> t"r i> t.i xvil ,1. Pr'tahlvt't.fl.t .' l"KUIKS.am.'niruhirh
; li* ,! I.> I iril I "lifi | Il'lP..C 'tril leiv s'I.h e.-lle reivn Me terms, afresh supply L.
11r' tI I 'PI .
l. B Weiver, Ale\inJer Pa'ter.on. r-'U m Ih. > rnirv l'ln' >" >' I Ihixnk," nl'"i I fr en '" ti "esbelnnl I.
"iise in I 110 ''o ao' r.. n;' xvhit 1 IIIV ml"i '. .is'.iprobi- hi-iii, -0-Hvn-ss. xxrh-- i>
This Jverti e'iient will, I he I 'vi'l > 'Ihr &'Vl'i Mlvi'h 1' lil'l- >" SemnrP.ters' 'I! it ir' mof
> .utRcient authority' I shill! app %mi Ijr 'In 'I.' 'h.n .i'% if Ih. I i'v. in I ITh--or, n'i-hili- nill- ivi! >r'i-ei. 1"1 ijvi' Kn ,yjI.. -'" *'i'111"0 I ,'Ii, '"h'T'1- \''h i" im-nmem dan--ers. .N'orthein Flour
i far the appraiser* anJ others to ;tct. thereof, 'lh .Ih"n'l ,\r of i T"i tI II' xv ll '- ,vvn ,H Do HimSurir -.
t tempt {r"lrl"'V hetrt ori.ilh. \f..., I, m* t Wm'fV'M, nl I finn! ; t'.uni.b.riir.If. ? r"'lhr| anl1'mir.' wh.
P \UKLU.L.C, MerAH f ot nt ininvwi-'f i "' finvirili't I *. f\ Vi ', bwirterderh| and rotf.eTobaerofnf
Jnl' *n w'." I >vimbi I' .! ta fir her ,i-nl. .n' "O'r" / 1' : "'ni I hence-he
'' the paper, inti\ t I" vill iniSli-t\'he .1"Vt Vtr \1.1\1' !I 'o |ft.9TIT)' *.,. V.*'l sl K *tl I Illtf ..r I .in ih'-' >0,1.M rilk t p-t"I |i.'."tths., > -.% .1| ."' I n.,1 I m-ri iSllUstth" 'C all nmline!.)
ms i ITJ is tin- Wiu'i. m I.tie! q'i
. and seuJ M'V '0' ..nf>' iII I I. v *H.nl i-1 I .n' '."", "f ,h,' 1 I. I f f
for one lt'lh. &htlr iicisnitoih." Uank 1 {in u n* if>rsail |I'i \r I nl-'sw-'hu"" 'l3*' I I'M ilil! )? ml I f''I| i il 1 ? Theeon I etfi1nf 'the il'i3p n n Sns i
-es-
for collection. 40Executed I i I I. iothr xx-iihth",;pr"tnl. n.- ... i ?r-lt -i .il ... .11' I h1'h'' ,1''U I hi, nill|i. ,i. I"I"'n! ...Ihe kl.ln.an.1, |he hl.I'i.r.| \I < *11 'n e nl I American Bran>'T

_ > | h'h"'n -in- ,> liver I Jamiiea Rum. 'omtncn Rum
l il- > ''I1 H'II'I, Ir '>S '
Th"ac ip > < it /I'h.'III'.lh\ healthful
--- h.'n""hl. JJ .1.. > iV n .
-- \Vln. Iht 11n hl 11 'i .
M.lnd
| <
jqq 1'11 vii i I -vr', 'Pic I MS I u -iy -.n." -n' 'ul'. ." ; i'l i is "\1..hnei'i.I.l I hix'n? re,,u"i .ff"iter! Mri"r V'1 Ir al'j.! .1"11"' : 'IMn.| ti" rt\llaril\ an Ninbern GilPot'
"n' I'tt _1. .md M < ita VineP.int
Pl 1.-7.-1 A H H17 ml ofh. : -.'hf (,,0 n ibid I'" ''hm !tr'Illn.r >n H'-m- o\. w"li l'
.nl'r'1I"'II"'h l fr'n 'he7itn.'srh.
fh I forel'it and
n" 'nf'* ". Uiii'i'.I S'it.. 'ht rtl l v..p J ,\ ,: I i-Mf-v' 1'n I .> i L-mp Oil
'I'
.1 PI--S 'in-i h-ir. h"'n' 'hip.rifrnd Vinesi,
bv
F \T'l !.'. ('I, 'rNtiticm V '"'1''' 1' I' themnd
m.ORIF I 1.\\ I
. ptitch, ntthhoftlrr : .. .I neiM.i'lr.vf.nl ".ruin? frnni rb".n stomar-h. Cigars (bt brand-. i
I n. .". _'. .h.1 1 ... ,. runr
i' "} t." \.1 t .. \'h'o'II, 'hO'VHtn> fnitvt nf Hiiumonil A' 'I.4O't I
fvffv h
I BHANUBU.I.S h"t'i )
.
CARDS 11
\ ?
\Sf'S J *
.h'
'V"'r'1"1 y o 1- ) ) ) > i t .1. -q If V'I-, *V> n4 rnn1uin'Iy' rr *
J
of the f'tri :.M'iis 1 -\ '1 'Jir ,.. f "*'i' ) m-v. Ii *.I. I t. r r-.., I ,>t 1. ,-m .' '' '. 11 .V. "t ,." "V. h.." 1"1'. 'he b1nntr. f h.al,1, 4

tUFC'IS, t'1I1I'I4' M HMVVI We. 'Ii"C u \1 \I.r. ',M. M- lo i T'l ,' !' v,117, l- -
.1. 'r. -nonih kO Inl'F-s
1. tRY
,r v on formsnmenf.
ii u I. viiW'" .I.'r.'n' "ri. m
n'li '
L.APISO Ac. ivi- vo'i mr i h'n ti'ii *
f s *
)LbI.1! 1,1
\ Ih.L rctlrT ; MuVllA U tri<.t : tt from rhr Au-tin. For sale! low h'I
.
I roi"h ': .' :'t. \ rf u-k I > -s-.r t '. I ; ', I \' 'H'"i :.- P... u-.utbt.. \, \'t 'ab/ hlf.I are I un 'i 51 TAYI.OII.! IIjLtL't Ct'

'

'.'.

.
q"

\ .

" :.