<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00065
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: September 16, 1837
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00065
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
ilML it UK Ol i GAZETTE.


l lJi
t: '

6 __ .

h ros.iM I r.: tlJt u .tu'i'rIr. ,\ !. ., ilL' ., I --i-1---: ;; : SA'i t JL Ul's- : & 1 ; .,'. JJI.Ji Hi, IN t. 'R 'ULt.'U': ll .-...:\tMMJt: :KGmi : I'
i
I : -- ....... -na--. _e-. -- .. u ._ .

Li : I Ni'.vv I cooDs-DMAM:( ) :; ) ( : : A, KIM 1 Isl.J \ .\ (.nurIAH.tlN; l l.U; : L'ttl I ( K <"IL-' ,1"11)-i ,' Mib I. 1 Midillc) District! 01 Fiurula. j

t' j'i' t rti-i, n. ,I. ainl: a.tii w 9 1 I IIIlOt'I : I I' I .
r \'UICtH\ n l i/.r.TTi-: I 'pf'iiii a : 'liter -.vi-liit'ij; tii cl'X I.M ti il-rs-j i rri \I...tiri'i'in11 b) l.i'f Jint.iimi, '
I \\1., ina Jul't'rntn! l'l I Ir rj)' < i." ''il-.1 tin 'ru'<, 'Idhlll? .1 ..t 1 II 1 iiiiV.i, l 1':1': i.>.t. Ii I for sal,' hi- t.il'i.it'lc1: anJ \.1 .,IJ I 'u'tn. t.r Lila .Illl'l L'I li'tid. ,\\ 1.1. 'riir.\lin, \ .''lrtr 'r Cur.J < !. ;
p. ,, i 11.\1, ,',1 ii I _! ,1"< i.. "' ':":. ; I II.'fhan'11':1": '. I 11.,1', .... ,' "II'hUI' ) 'I I.I! lii .: t I', ;
II. ... \P..11I; : III jnt 1I v 11 LI! knot -land, I Icr t'Uim' loCati A Ii1 tin1 act I I. .. > r.. la ,11.,1 i Mi n ,1t \, t./ : .1 .br, :: : A 'w"I.n.I! :
V ,1-1. n 111.( .ii" tho, li'llowui; .irticli'" *, whii-li tlr'ii t't:!i t nv; n u n ,, 1,1., 1.U1t: 1 raIl \1 Ihe tUn, .\1 it,. hi11 h. i' t. .-h ;>.'ih I ai.uC'tinn': >> i .. tt<, i ( j ,oa.ti.fcattii: ..ni'Mf'f I .
i II II .il!! '.1' ii it I I ll.th.t Ill' '" "'II.lhlI"rlll'. ill, t tlii- !'bil:1:11 t t' th) -.'III'a..1 I.I |I..j.jJii. III ti.iilo., "Inl.thln .1 joui"al: 1 and well sol'ctiilIl.if.l t L 'I I hr? I, .., \1.1 i ,?nc. 1 <;;1n.l. ,1\ J M b) t..t. 1-:1: :, i f'J J
la.I. t .
If t 1.11 I <11.1' l II '"'ir p i : nf2..V 1.I.llt'I. 1,1 Jd !i" '
? 'I i 1'1' ; I I.. .MihlliLrui--l ( !I :.t: ) a : tJ [.1 1,:?.
M. ml I :', 'h!i': < I"" !' i-lif.il./ '. ...ni.ill"! i-- I t 't ti"' Dry) ( kd. "ll''I't: ) (. :It' 1 t 1,1t."ua, .. Uul I t." M-.Oll.llit'-: >. .( t. 1.0. pj
'il; ,a i-uhii-pi'! WIII'II.I.I': : 'I U"i.l, t' :tii'P, Mtli'.llililn: :Sll''ir. I I.i .it'll! I Wav/llit"1 1 Hwts'vV Shoos: :and RuttyLi 1'1 \ I 11.1:11.! I : I ; 'I'llf' 'f :.I..I.I.O'-'I; Ui., \.II til.u:. ti
I 1\ 1. :Ma.l.' :, .\1. Axni.o ''' 1' j ;-i". tI: !u.if..,' i'-aii' : o' *: I iii! Uil. :.:.d ,'t 1 i.'i' i'' ) ::1
; ij'-t t .1.! '111..I iilliyp ) : I Ii'iju-tial! : 1\:1.:! I IIYIot11\I di! IVlH'lumj il.i a.liin/ c", SOUsj.ki I i ; tM' Mil--!: !! .M t,1 1 .N.iii'l.u; : ; ., ,

I I :>'pioc\ 1't pIt't. Alnii'tuN, :So.it!>. I'.u-ia-, .:'HU..1 $:.dt. 'ln t? ftib-eribrr ot.rtut sale hiihvillia -- I lil-h' 11.: : : ,.ml l.r'iirn' : } (Diillia -', l '!1,1 1", ,.' ,,1't"J.t-U' ,:Afl'oJ.. .e .1 if, r,,i-hmci kin L.!' ? In:d"7 II..; Mltl IU I I ,lui.pro'ifi t't!.! 1. ,1

.vrVrnox( NOTICI': I ::>f'ir: ". ( ">,.'. 15r.in.lv, .-: hory NVii: '.', :. h.in.'e aud out h UM-i iin; h"'.h" r.r.d I'.: \" .1111"' itiid \hi-liii-I i Ii.! .: :vilii'Uju.t. .: 'u f-ici.: ,.''. rr.iJo ii.d I'uti--! ,; ; 1

j, M.il.i'jiVitn1.: i 'Ii liiipai':\ :,'!! ilijCi'ppor.K. -rrixvVarc liotiq'i, \\'h.ul'nJ tYtton !> 1'1.11 uiiJ I ri.nn.l 1 >iV-! .uul ."Ilill ?, | >'.\! Mi"Mi... I l-.f:!! f

1 1.1':' I.t't ( 'UII' 1'1-; ''n\: .\tcr: ,,:I"II.'fht' : ; ( hiIk. Oil.I t.1JI't.tllrtli\! uill to'itrn t to thc'lviroha-rf.: : h.'J'-1 do dvit'li.-iKi-y--X I :, 1'laid, ( iUo.1 T-, / JAS l I. U ".HI'I( H1};. .\tL''or: I'lt- ; ,

ih'i'rib.T" KI\P littfil! n;< ..1in i I (.'iutn 11). _'!,' ;:. .\02fll C'lftll". l.llllklt.iliivw"t -', H.iinhriil! !; i i. In'.tutitnlly: -IttI.111i1! 1'1\.111 l lI'lti'T. II.11.1.. 8CUI' .1111 1 I 111 I ,' ,'rdl'III 'h.Uti I I:,"' ,. ;. ..: .

; .-.<.'!...fe ( 'o mil Tri'-.:'reet. urn1 iloir'from :, ( *.\ .*<: .i'iin'K, :Shirtin.-: Ki-r-ry", !1: i>n the LJa-.ua! bank!; of tho 1 Flint! I llnvr 1 i Ctt'tm, ;and \\ 1"1! 1 11 ) I' : -' -' it

'(: ? thc, orni'f it,( t..1I1..r.0 iippoit1a I :' Mrfiiu'" l.innon-i. I'luthiti'T. (i. -orto.l! ) thirij) nio.:! above it* uiyutttr.il! ; in pi-n.t vl j l1It\ Hil'l'i'ii-, ( \'II.. t,,i.' >Vi'.,) Collt'i' .Mohisses.! Sutrnr l:A.1.ftSP d .

-", ..n"lI.; I ,;,-!a 1 II:',," 4 an .\ 11' rto.\ l fl oof* A :Sh: ,i's. :.ij.t; I M.i'!.. j -vroilVoo! ilo l.o.ilra: :t i- not' -nip.u-oil byar.y\: !tot.-ij in' t>: i'rfia. Carpi ttinjj-i and Ku; ., t : : .11.,1! !'r :.'. 1 II! ... \ tiS ; "

.\I 1.lt1'11,1. will -til ,otoiy Mmi'l'iy, Tin \\'.utu. .UK) j !ii'\ii'.r.il ..iiTti lout i !r \\h!: .j1l.ll't'r' tiouthr, : upper part; e-f! tin' : .\. :M.1 t. are !\ tho noli I imU tho .t.IIC'/! / .s'll'M li'il : I 'IIII'1' .
I :.it in I, t lock I Hirihv.iro.I r.ipu'.ly: 'dthll.t: in ;: :It-iOl jl I I II1.I Mu;>l.t ,

f:1! "I.| i.itoii'li'l: I II I*. r t'l"'> -ali'I tiin't l b' -'lIt in : :Not 1 I'.' 3lS! :* Mh, ('"l. 11I..I.ing thy to\\n thoir: r''.iilonce in "''ti-;: V'(1p-i(t I lent: I H.'npll.t t ; ti I:,:', VM I \l. i It.' Mi..iSn.ir.VM : I \ jl

ib',. 1,1; ,11tt' ';. 'll.! 1.; i L. ;s. mi i"uisii'c.: > : .._ __ .. .._ .. I tnlr.lc'.U": bnats dl'aay ilr.ift! of .vatcr: o:in ronoh! ( :y' >rt i-i'iiA, Halo)Hope, n ...,' .s-ae, itniMK, ".

'April 1 -I j II' ll.OTHINU 1 1 1 I : ; :S: 'Olll.-TI: 1 1j't ..' -nib-cnVr! h.H I L1-.ir.briil.jo: : tho lowe t.14u:"r tf tIns river' ex-oil I ll.4tl\\artl.uikl! CuiUr> I \ji'-i! d l n a.1.'r.h. -- J'.M ." ,'-1:11, : )11., tti., ..\ JiJ.y: I Ii I

:>Jp __ __, __ ,__ V t roli'.nu'il! I'r'i: \\ou--Yi> vitha m.ir.il\. ,> \'.':..rlllIl'c.lnnd! cuUr tho mouth:! cf th Chat;i- I II [ ( i >l Cim-kiTv r.I'I.; ; I U>r tin-\ I I':!." ,.1!m... ili i'' ii-u'iiiituiiil': uir: -.iI.- Urtv.lyXcvv -I t

' 'r. : so'l'll! :. ja-j-crlii.i'i.t( rf t I'lothinr.hioh! I.,. ( !iI!lor. Ur, -.IL.! I'I lirohi! I'. The im lIa'II -(' b-nJn- of! lioli i land 011 ho> \ ui.iinbri \'iltl', tritlt'. .: c ISIIh _--. .. _. t : 'I.\\ I. 7. :, I, .. f I \\1

, ;:j 'r!h IIL', tih.'r i t fl"i.tfl.r; :: I.d\'hl': \ !!h'. ln.'K'.;ali'IT i )ct'tail. I 1U to.'k rompii-oi r\ ort :||: l I..t'; ufl the rinr, nml on thr I.trltt' oirik I <, 1 }iII'r: .dt (CUll :! '; !n,' ?.\Ir'! TutuM.T- Orion J Kiini.115US I. ; '

, I dLi/<:II' "I't \1'.11 1'hl"I1I.1 ah.t i I< \ ,ti I'lit', thiiiir! in lii-t I'.ti'1. 'i/ : ( '. .at-', 1'.11\1,110:1111', Vc-t< 'I .1I'I.\-r.. ttlutsj. (l'ult"tj.i j. daily! coiing<:: ilown \\ tno-i. : us .

4 '. 1a.1' I,,' !h i 1"1' '11.l: ;I \\I'f alll--h.,,,: "tr: I ItaK HiirN. I'ollar-i: 1 !out:.<, :Stoik t, (' uvat..1 I|I I II.,' tit i or in I. it >i ami, boxo", sir. 1 Ice \oar. inN'. III I Li'l'ttvioli'i I I ''!,rwln. .Tohnoi-o 4 .1 ) \< \Crli-in I Utiri for snip: by '

r jriu'r; ui'At irlt-t! anl, I llu'h: Sri-, \\.i- I lla-o. I llaiilitorihiof! >. 1'j 't-. :-: lwt.i.. i', o. A.O. ,. ('. .point, ol( trado, Ujinbritl.o! \;: will no ionLt! co'iipi-to: \ .K1, I. II' 11N.\ 1t] UOUNni.-Apr.: : .I R ;.

[let tIfifi' I; tt4! :alii 1 *; !" > '' i"I d..kr jn.L. l-llO/.i\ PI' tho!, t'i'-t 1 .". I"\ ,'ry) w.rii.: t)' unl, pi ice. .If/j with any town un the! l'htt\llUdwl': : rxcoptinj 1.\,. 1:111.11lll'1111"!" \1"1 b.I".I) :: p> i in.; or.1: 1 r., t.i.u'.nj I : !Ir. I i.i 'I'.;, .: "t
H" 11',1
'I\1. :
.'III II: II > Ill "I I. tt:441.111 r '-S l-lV-llll. .N.I 1 IJ! AI I 1.(,. :a lir-tMtoru-otiMrnti'fOl I : 1. tic, ?.''". i hit.b.! ; UM. pr.AuoDV.: lr.I\:: :1,1 I jO.: .S'-i :a", 1 t i : : .itiil I fir '.i,1 b .

: fl. '1"\,10'.1 : ,,'lL JOII L." ctt.LTi.RTTOHMsl : : : --ii..i't, aiul \'(' -til. \\ hiihliotill "iuiviilvr tip. 1\ ur' I It..Iii'! .1'1"t'!,, Ca.r.b'C'1: .. i : I l'I .t ::11,1 I Hi'I"I'I i A..rilVOOl. ) ). MYllKS\ I : A. t\'rHtO : 1

AI.! .: 1 in t t&'.' ir.i'-t:" ::j'lr'1\! VPcI //:1,1.1"11.1: ,' .1\t I Ii.. : ("tun; I'ov.-ih i i I Z v., Ti.i 4.ni.;i i.:(;" .1
: : : \dl '
) \
; : :
; : <'
; ;,
S I t'.S'SliJ: \; \lI\ 1 1' -.'u-it ir.-ivi-d I'll- f.1ml'lllal.ll ; nl. I.t I'
| .\ lt1H) Y 110(51NIL ; ; : ) : prr i (; JI"I'\I .'
: ;
J ;, IJ .,' .f ( f lu.... L'.v T''" ,!I. '.Mi-: 's. I l.i.iloli: I'm',1.ili'l !'. !I. ,' \IiI ;; I I 1.lt, r rrur. .. 'il r/t t tI-: : ..
;\o. :.\\.I"r"I: > I. I ( : l V'ji' \I'ri'i.lv:
AlBMsELLOR : m%. : < >
.niin :; I .*. .. .
: '. .k4 hi I !
AT LAWXn.lt .-. I U 11.1.1.'I U. l' .H! I'KIlJau : 11.\,1:1,1 1 i 1.11,1. iI: -c. ju lloholk i .
: :.IM I'oit t i'.u i .NVirvVu.o. m I
: 11 \\ll' .1. bl I ; ,:
.. i To'tho"3iViViiH7itV ... siiip .Uu..tt.. ,, : (ll : 'lliw.Ir'I.1: : ': : ;
HIM-! 'w/'lhWlLDnUtV
I.ont.lFU' : : .\ \ :, I --- ): / 1 .-.> ; f
i.'l- aiI 0! .1J'.If.1t.//fJ/.1. I J .\\HI\li: : ( \ I'm)\: :fAlVA : : < 'ii; >.'iio f'I.I:1: IMi'.o!: in oaxo-, :1..' f ;:; ""I\I: : : \
: < !.i- > -rvi- 1 tl lu< Ir. I"r- .II1p.II.l
; '
>
: { !iuuu : 1.I't''LIir,!
I'.M-.NVu! Ku.n: Ml I t .
is. ,d I'vu : )I. I".I'\t) Il'an'I1: in ,tin! r.iy:' :in'" .1-- ) l >lliilT: I KIKMY: I :Su.ciK.r.L.iviu ; .i-.i rl 1 i, 5 ""hn :: '.!'I 1 I''I.! Itl"l'r.. I Mnu't with iu.ii\; ,,1111 i ariu-lr-., :ili! tf \>, !:11 i> !!i W IIILI.\LJ) inr.riti., : : L IlAluVt.1'1: : 'I\: ,

: i .n ai II .111111..t! '. :-aiis: I L 1'1)' .u-.an\ >!h 'ill. '.'" I ,. \loi'.iti'! htii .1! ill .\l'J"! "'!. Cl'I.I, I".u, U.ni'i 1)') :-? .: '' Cl Ubk! 1'.11. I. ill bo 411'1: I a-i-iMU-i..latin-" % tri : ", 1'11) nll\lll i.Mriiii'.M.f: : u..' "I'lt.1, I ,
.I :: '
'
$n .::1. I" I I !. JIII. ; -pcotiiilly!' ) '.itr.iJii. I.: tlt.iiik-: ,i.; rp.i-t f.I\.r.. ;ainl I :1\1) .M'lis-i-' :,;) I loki':, :Sjviia: (t' :. !'. ... a :. t ii'Aii'uiyoA' I I t ..f"I.I.\t \ \r* -HAMILTON. : .A, l'l( .
.\ ) vV i .i l-iti: rrci" it. J I liv 'iti1 ar-
'1hit..1: 1 1 :.timujicc: ',1' lh" .s-rr.1.- tic \-ill; I Iviiiiil .\1); L u AM.V( .\ /> .1\- ././> >.% ,-v.iuS1IALP : :.. I A H.\\I .Y. 1..t1. l.t..I W
: .1 'f '' .\J..J. : tl. .J. !! _. .\ ,. '.1) 2 .r uv.il-:1. .a \"C\\"J!', 'li! I 11"1 t 0',11111.1 I ti.-iii! >! :!>!r "
_.. .; ...... -.J oJ -' ,; :af jiy: hu\r: rr'.hh to u.t'y! tin oyi'itiLiinl-t: : in j : .! '! I! ..,, :.l!-' i'l"'J 1 :) '! oti'i 1 1'ili'i.' i i .
: PORTRAIT PAINTER Id ii lino' ;ami! .i- iin't; !t'i ,i-v v, !1u \
'. ... (I.i t tUviir: \lint with!, tlii! ir |M'i:! >i..i".i': th:.t ]In- .I..dl.lt I i.: \- pi'pju'rnr'.ii, ; : I'oidti! ': "','III.I.I: nl ti.iril: linii'' <. li.iu1: coiu'ltiil- ,i I i !.litlr..r'I"\n-.ir iiii.t! ; : ::ll'I""I.r,' i j. I ." I I': I !i-l. .:
p ". i,,. t.nit.l I ,it t Mr, nvtitiN- 'S'ini-1" > .- !a- :"i i . .. "II' I' .1111.:1..1\ t."lt
'
.
( \ ini .,li.i'i, 'H'. .1In- | :all! .tiiinu I Ilit1l1'1I1I. ,II.i Ii.irm.:;: Inilij'n't! :" : atnl, 1 I. 4 I I't. II ." !. i il ::1 u'iit' ]!ti' -.itit., i i1..i! Ii ii) Ii 1.1I'l".I.I") ', ,'nil, ,'JII'III\I\\"rII".I'! I :: 1 i ."'i \pn I.' 'IIT I i.'i I"
will 'k1 i' ,11!t u. 'ilII"III": .1"!
I i u .vi t II : io, Ci'lua.l'ii-: tn ri'iT 1 1 tin-! 'uhjuiiH-'l! U..ItIL'\lWII; \ tlllti-. u \I' i'11.t.dl' ./ i ,, i d.) ,. t 1.I l.I l.\ ,' '. I 1",1., ;in! I".-rnni! Ml.i- ii'.nly" ll.ri.-.. .1.! i i.>1. I:, I: t .'I ', I:. : 1,1 I ', I' .;- !.i '.!" ,
'I' n--'iiu'
1 tI
I. ,'!" "I a. in- ;': I i1"---1-- ) (! pi-it-it I.I, ll'I.; llll'.l" ,!t.i. : Li, "M ll-I ''l, .'I 1 I'' ", I'I. ,' .,,1 I t I.r ;
: ipi.ih.uMtii.iii! : ; t i :. ,r. : i I Vl$ I'll.:. '!t'" ,'I'll'Ii i r I i ; I 't I I )I': i s i I i .V' A \)1.1'1 I I.II' 01"1 I I. I. !i i
j:. "I' '' I I .. lull: \ 1. ;Iti I1.1! I lii--i n.1 I 1"1.1' .I i ..1.\\ ," ,'.
\ '. A. C'. ]I'.ia : I i." pliv-r, : I : I : 'i I .1.'II.q'i' I' i.i c',1 .llla
'1 1"t--i
.Vtit hMftooiii'V 1 n
h\ "'. W..TI. !. uir.! I : ":I", U.M'n.l..l.'Hu.i.11'iV.'t : .
.' i; : I : ; .i.", .,.'i i iil'Sii'inui'i: I 'i..Milling II..J 111'1' liar:' i r !I I : I '1\ \, : : :.1 i', I 1 L'I:, : y ; ,' : .
: A. I li. 1. .ll.n':?> ,Ml{, { :: l 1. l\i'. -1'11.1.1..1, < iitli, 1 1',1'1'' '. ..1. I M.'i'i J : : I .I. .t 1 l.,' "1''V,, \, .I., '
i I :
: -i r
Slu-rT; ; iron 5lauC1' ;, i 1"'III"I "I'r n i : 1"\1 iV t "I'.h fl..1 ;11,11'' I r'I'' ,
: vi li d. .,i l
and 1 It Mut At.l.l-'i'iV
l'dIW. '
Tiu i ;
\\ \ i.
| il\'I., ,' (t'll.l- I' 'la } ]. lln ', ii ,'.
I ; l I 11\; \\tl.tl'| !11'1' iiI Hill ('li.il'li-' ) 11"111" ,1i II il.-i'ltaii'I: !! ( : I
Ut'.U"'U''l'..:. I H\DIN I ::\ v\ T\1 \ ton, 'J'l l q, O I il'! '.' i In Ti 11,11'\, i !; Ni'u" H"k 1:1 ; IZirur I.TIII-'I: II I II II. I i 1'1'1.: t tiii.i ts .ti.l I IVi'rt.U. .!. \. ,il I I 11 ".i'.i! I I'I. ,
:.M! i'i.; liooi.1 1J I.- 'j!:. t ,'; :.t '
: : \I. ITKMvOIv, ( 'O. hivi' !lni'it: .1! i t'.i: \\ ..i-l' ..1! \I.n! :! \ I li'lH: ,I iN.ON :" 1"lhd.ld.i i \ :. I i'"'' l K, I.I''iii! :- I.'I'a'U''I: I."\ ..in': i oiiip'i'ti''! :" C"'I j' !Ii :f.':' ;j-iii-h ': in' t 1. t. :.:. t II iho! : l.I"1 "tifi! ; i 11.1 1.

this NI: : 1 --1,111. 'III |I'.a'' ) I .! > 1,11\, s. \ ,I.t I I--.1) aii'l; ( ,V "'< I
W -rU'iM\ piTiiiiaontly) at pl.ii.-o- .ro luly) : ... liii-; in i j> ".-fCi .t! '. I'l.i.1'. 111' : .
1-- -- u" % 1:11l: I 1'.I! u'i.; i ii !I. 1 1.1'a' : i -ill i 'n i I II
::}' pr"I'M..1IiJ l ) ,I.' .1111.1111 I ut v.orli! in tho .1J"rc' li.ir.fcfa t i.\i>ii; > in M':' ,i I Il bi j-. .It..', :. :">). .1 i i.;"'; t 0..1. "' .1"! .. ..r,I! 'eI..t"I' : \ ...'!1..' ivparti.i': 'i I J> i 1"1.,1! !; La

1:1: ,- \\-t \\I ..il!,!,-' Iti n'Icr. anl I at tin -.hurt.-I! jjiuii-I% I iiv-inu.1 I I.I II. in .1": ..II. I I\'I I",.'x'" L'1J\l'I' "Ij' I u .. .. >. >. Ciin.i! ... I I.',.' .'. tt.' 'I.'i-i "i i,| .l..i 1 k','!! \ (;.iihi' li tit! .' ,j

:7 II '(,.,.. Ti''V! ahvivIi'ivimi i '. h.iml an :a'.-.' tLLn.'nte tl-\l? 1\1 "h'. .- i.t' /iV./vr.1.1 1:, > ,:I. 1.- .1:, i.i ;;\ui I ii'.iAii.I!. ii-Mii: l L..i; : ily: j I ; 1 !,i.-., -rri: n, .il.iMi.i\ :! .1.I'f.11) i tr." 1> t'lc' .' ., | ,!.i. .' .'I'.,1. .Ml il- Miim .a t :1/i/ ill.! v '.I !1... IM': r)

ll'l'ltf: ) : & '1IN..tu':, I Hun' I 11' TI.M I i IV.'li';') '', C.VuiA: ,- J''I.dl'I: !':' I IIVIi'j I I i..i'ii."i 'l' II Ti.t., ...<:.I.I lIt 11111,1.1'1,1, .: ?"''.., ttllli ;i.lt'l uillioui" ) wlii-l t 1 i fill irs 1 ,1 1 ti,1 j' ,1.1 11 I v "i i..1' I Jji'i.' 'I. \h" > 11. "I'l.i'inii-' !"I'I'"J'i .

I \1.-1.L 1.LI ; ii 1. .\ MtMMLitjUK! : !! ". (ti; a.; ,. I Illiin-llll! i '\ If.! >. 1 I'M) '> I ''''' 111.1.' t I.I .,; ;g.; '' 'ii-, \i/I iniiTi'i I Ii .i.I! I:1/ ': : cl.l. dllO )l'J.,i I k*('I.\I'l.'rln', 't "
,11 1I.
}It1\ iCSHTlIx.oiitoJ: ; : I I \\nl( ul'c.-o.y: *i"".- .,'rit .:' -- - _. -- -- -- -' i I rt'l i 0;) t I.I.'J I u'ul.': I 1 t'.l.'I'i .1.i 1 in!. jM4 :- :i f.'I', Ihil.! I i l.'ili.l,! 1,1,1/1'! <, IM! 1 1'1 t t.i", a1. 1 !t.iv.i.k! ,! 1' I.. J.\'I:07.) a,) :I. ; I1.ld
'I I' .
.' .l' Ml I I : I : ( ; "
.
..: !lI.I
i' i- rl-Vtlci-
I' I r. : "
: -v.-.th- -Ju-jiitJ.- :- ... _.. ----- I iVatirlifs, Jt'uvllrry, and l-'am-j Iii) io! -I II i i"' I .1 '. ', !">I"al"jii > in .' "f lln1 vnu.i-, ;>,,,! |I' "r.uri 1 1.,1: / \ll\'il.I"! ,' ,::'r\lt(! !!i, :: '" : ,t f \ !
i ood \a\ "-.I', !. M i-o.it vi i:. .
l") t ) I 1) ( \E I K O J 7X: M 11'1\. > :> taforiiitho laJK 'I 1.: fir o.ili; % il' '. il( j 1\11,1,' I..i. u fl." :.,..1 I un's.s: i in-:-., ;il-n i-.Mii'i-. .lII .!, t I 1 \I.r.! : 1.,1'1\:1'1: : I'dMl'ANV-Ia-jrjv.v( 'I' 'J
B.l'1101.1r.'I'l.l'tfull
I i1.i! il.!
p"I"'I' i.iuun. a
I u i
: ; iu ,
)
011,1 j .
1.h..II'
G li I il.i.! (.'I'tn-t ''to.li : JvJa t ., ."l i, I : I ":"; 1'.t! sno.t.w.iiiiii \
li; !I." '''' 'iU! IllS: i',) & )- ").'\\'anlill";, 't aaJ ;':< ntl''iain! ol' .\l'.d..IIit.I.1' and itt -. I .> .I!, I inmnMII"I : j! l'11'\.1 i i! ) tui il.i! lo'uu,' 'il.i iioI / :, ..c.:'. I r

JIE flU/I.t. rl'.sI' i'Ullly, th:it ho hi-i a:;ain tiponoJ :t li'io: a--urt- Jn.i' l.iiiil.( 1 1. .j.::Lri;j 1.1\ i l..i.1 tr, '.i. :.. ,\ Vm':., ..;'.,' t I /I.t"IU. I If 1'1..I l I', .,: : 1' .i.!,': 1 5

iiicatut tlio abutc: nainoJ: ariu-1----. 1 Hating auloiatoJ f.T: .:!11 1'..' f 1 \,'J.t.l': ii. lil.iuii ,. I.: i,'..,". ,!!it!:1.) 1".1..1" ;""'ij .i.' ", ;;. I ir.'ii I r.:-t i..n:..! j t r-.1.: .' :'i

.\ .\ ,"CII'vL '. l'I.IHIII1 lV hiniaulf Httli the linn uf T'o-ti-r v\. 1-'uI; !lo of I n-i. //. it,7/v.;fi' j I, :: .I': 11. :,1!ii I i jp.) lnii'ii, ,' inl!, ,! ,'..::.:. 1.1 ...: .I. 1 :.i;"'. I .t.lm I 1': I llydo, I IIiiirvH. Hioh.il.' :' l., -1.

11' : : ;,, '. .'. -:. :,; ,i iiuKI :!. :i I'M i. i.l t', HI.1 i:... <.'"lUMlUi.l.' | llO will! iis '\\' lie. Ol.ahh'll, tu l.OOp Ull t' .\ I'' I" -1--' .1.11: ..I I !i iV,; I j-Sjiil j I.". !ii "I i.' I J c..A. \'l'n'll' : J'II'\i: '.'::. !!\\, \ I r

.Il I"I"l I ',\ 1.1\"I..L"j" I: rlo"t.I.'I't ; !...III'I.ah. a<'l'I'll.h'.lt' i-iti-n-jr: t > n.Mio/ ever l'lkre.J>! _. __ 'of. I II !: "'.'1"1'" lon I IS I' J ,

; .'01,'. i" .. .1.1 :,'.: ..I't \\'H' .':, III.\' :\1.\, \ \', 1,1' in LIL:? utrI..t.! -M: i | .) 1 1k.1 .M ,n.i.li I'ltJAHS; : : ;; l.iin-. ,! I :ii.i: .! .1 ;jil.iin: \i'< Mini'' 1,1.-. ,,,1.11':1 l I : .' 1 I. I." I[ 'li'i" >np.-iii\:' .\>, i ill! n.-in-MI' I 1.111 i ,:,i' ;.r.l( n. : .

t. ."-pi I "'.' I tf in.: I'jtiii': a >a.'i.-'ril: iJji'.r.i--i! i. i. .111,1 Th"1 (llu-iiio- '.\ i11 l hw1 o-.i: 1 I.. 'te.1 uali-r: : ;ln! '> J'.iail : : 4.I ( ) I.U ( I i-i"I ro.ii lUi- \\ lli,11I ami.'! r.r, !' II'< .1 1 1 | I mi 111111".1,1| | n K :.i. l Mil.-.II. 1:11.11; $ I II-I.". ;i,0; I 111.11.,1., .. (,::::, ,'I 'x t. I.,'" .' 1.1 f'III''' 1 I'I

1'I '../ 'rl.n..1! t I.I.--- j Illh"fJ.I\: '1 1r.III."I.I'I:'' : l'1\i. 11. l'h"h) i. ". I II -.1.1.. 1 ,. J.NO.: : T. MYUU'K.Mir : \ :111111'I'| i. 1':11'.1: :1.,11.111: 1 ( M i. iillis, t ILl'! !\ :.11 I I.!II j "nous .,i.111"I,, > .1 ,if.o' I l.ii! !i.n.j'i', i'i. !!!"\d: !'iV. ,

'1. ,.I1 ': '. l t"\\' II... 1"'d"J." uf '.:J.' ill ,'I' II. '(. !IJI. :t l Thon I >tool oo.j.-itl.i: i.i: p'..rt vf th'.1' l'i, ..<'AI.I. h il I' ilU v. % Vi .",; '11.1; li lll"" It.n.k Ni u I uiI|.'ts,
\\c:>, u,> ,11 iliu; i .-I\''-. : ; 111'lulr.: ,t".I )111.1"1'.1'1.' f rriv.iK: i-r.iv.it, I \\ITEI'\I: ) P. y.Tl ,
\ \l-ii iu.i I : o.i .'.i.ia i or o.h-i j > 't'i..i J.d'. '".' .lItlt'l'J I -- -- I i II': i I'. !: '.c- I'I" j 1.1"! ii.MiU'! \' ..i.l I I'Milu'i,: [ 1, i-ti-1"\ l I.' *!t.. d 1 .. 1"11 .tt. 11 I fi : .

C "i r ; >. .... 'i' .-.".1... :U'. I I'' !K I DoDUI.. t : t ( : : : Corn Flour, ,V "I'ork.tik l p.i.t: ,tit: ; i 1"t"\"I'I..o; l .tt l ii'! ;, i ':11"ml.i I 1'1 lit i f '1'

LI. I'. I Kiil.lt( M.Vfi: ,V'ilni -. ;' i ,) M.i.n-I i.'I.I v'
:. .h.1J 1 IV--.IT-, orviionittor-, dujilox] lij.i-.i': :i 1! .> / :.Sarks: : \ Corn\ lj.llll..l'L.r I I 1,1 :

A : i. M..KAV.' 'lll'llllllllllV.lti'llO!, <, Mlft'f !loVl-l". ;.Illll 1.011111..11)! il J J ,Vi l.hN! nu-i-. Turk 1'1.1.' lit., ,' Vi'i, 1.11 Inn II t"i.,,1,1.i ,. :! II i ', at"1 1I '.',: j flh'i\lt( : ) (; loITr:: : it.1

.J! ) ( il'i'U-'l-I.: : ui it.iirin C. L. :MuMlohruulil.ri' '' ::i AK'-i of tho-o aili.iaJo I'xpios'jly, to l'nkr..1( LI 11"1 II1'V I.liIUII. limn 1 II'i 1I'r:: I ll-i :. :-L'.' < : !' .iaJt. > I tiuil i i I ali it |I.' ,111'a'1 i : K"i"li.i"i, '; li"iin I i-il l iiiii'lni, litu u 1 Apal.n'hii: iila, :M.iVM.: : \ :. .. . :
: :!( ,nnil, (Iiii.',. iMf.n'iV.Hi'r" ami 'I'hi.-i.iit-st-': i ,:11 I L 1\' ) ,llul K | >. I l-l'llll-.l '
: L'r t' u ils.ill| till. "
I'rp'j.'l -u tl..t tlu'V: ran! Lo rc'.4aI'ulIli.! - ': -
)
: \ .I.i.I /in. '.11.1'1 I !> If. l-i::17 l -1! t I-I SJ.:- .... _. I li-jr III\\: l.iCCt'". All \\'at'hy: > louhlli.r Mioh aupo.ami, J//I"/I.!. ,,'tll.! iii, t nan. i: 1.1..i.! XUM), ;j'.iiitil: ,ii.i.: < 1 "it.1:' r !.M' ,IIi 1 1: Not I .altlt fI f\
i
e. A CAItl ). '! tin not, prove so, \vill! a.s.r-j b-j tal....'!! h.ioa:! uinliulil : I pill-' I :.::! i r.n.\ 'I' riui.i'-'r' .'>n--. .lii-'l, I friia: !:f. '/', ,i 1 1I
-- - '

J ilj j 'tJJ: : :.i .iJ ':I'J"iJi' I "Ih'r.( n'l'l.lI'f.ai.ililvtr!, 'UJiJ, i.ock: :il.f"J&1 i l.ui'is.poctaoli I I HI'l'l \ t.lfH'r Iucigv. I :!;;.I"I.I.: ', r .::1.1! ..i i .1 IIic Lull's r/I..ui.i..i i.It, i I.." r j'I' (,uB11 ql :) I loll-j :; ::I F::,.,)'UI, [ <'; ';

[,C'lMMIS-MON) : :: ;MLIICIIA.NT.OD: :: U'.VTUU-sST, N. \ "- --. .1H.II'l'lt.ilt'J\-j! : ; tiolJ s-o.il-= ]koj>, e tnl.-: : : 1.1": "?" ;d.", ll.lN, InllllN, SU-| Illlillll ll.I- .":,1,11! |, IJ- II | t |/i". t. :, ,1.; I't. !..!; 1 t'1 ,
:)
I () O () () I ni IK'IIII' ,'I.'r'"c' ; i t !in !.I't 'I i Ii; { ; ) ll'l i ,
I.ru""iii '
\ : lii-o'iv.i'i'-; to ill.: S; i-uh.'iii! an.! W.- : laoilallionlui I /. iu 'jUiM.Kioket -, -looti', amii 1ku! I'.I''r': 1 '' \\l .II..I.f r
!:.. Ot'i-i.l-. riU ill' I ill: 1'1 c'i a',.' >iii-"i-h! ,iiuli-t-i L'-a--1;I i bri'.i-t: I'lillom, siltrr anti git! ruinbi uul 1'1'1 : !'I 1,1,1, 1'.11. :'' 1.111.1')'I.il.iU.. 11'h. s ,IU.I Jn v.i.11; 1.Ilo ., / the lmi..nii' : 3 1.1.... 1.If. I I'"t t II, ;
t hii.'jii' !
"r.III... rt pir.-'u-i.i-: ,' aid 1 i 'I"'I'I 1 .! wliol..1 -?tin: i. IIli.liJturc .: .l"- I.Jblet"! eanloI'C: \\I:4"it.: : Jl"1 ?1,1.1 I I'M.' I ri.iiir, .r 4l'vUltry : I
: lln-i.i.'h ..II! ..!, KAVMU.NJJ: :; } AMJ I ':; I tin' r 1 L.IUI.S' \II; Uul! it a \ >-i\' t"II.I.I.w: | piri' : !:;:, i'o' Ht>t I' ,,1
:;rti::: : ) >iJor '11a:-Mini I ; ,' Ih' II. > : 'ivpiif : ,, .ir t i ,
.111..1"' ( u ; '| !i : : j: :, ,! le"I' : "
f ri-.,: 'ill. -I 1 x' iii ,' (UJ; 1-1 ir.i .S; ,'uhi-iii i i.itri-i|; 1 I. i.l-1! I J\I.HI\r-: I : : : 'jll 1! WII"! I :\I'I.I// :! 2 11.'I"i 1' .
.
r.J 111..1! !
/. itte cnc\ : : tiI :tr.II.! !. I 1 r..f.ijk : i I i .i. jj It"l j |1' .t.f t'.i-., i I.: !, fI
I :
..t1ui'ii' "ll I ill !u! any in-l 'ri'iiia : 1 t to I l.'ifc.; ; ,1..11| I ;
1 IM/:I -tti.l4: ; ohn-tal, ocriii-lian: ami i-yral. t I.l' j I lit \ ( si). ; I) ,-, I iti', M: 'J ,
\ I &u'r.1 1 l I LI, i i tli .t L.I 11-- lu i oi L th! -'.v !ioiy; j fji.". :\I IulbelTTl'l'l'o': j / ; 'I'a J
j;) Li :. .till. tl. .r liii'I[: I p.i"eri-:: nui-yi-" : raril'J.lIl'd.IIIll'l.l; n :-ji 11. !I ., :, '. ,. I ?::1'1": < f .i r-r: | ( ', 11,1.1., ; ... ( ', i.tp'' :'in I I II; ':! -I: ll.-t-n I !, {4 4I 1
!<.. :;11 1 ( :'I'I.I, ', \ ., : I ; ; .
Uicast Pins and Iiiiti' .UlrIvuiy :: tfi; f'I.l. LII''UI'n'lr''liI..I C :- \
.. H t u_ .i_.::. a i. ::. ( i.. : t i &- ? th.'enll'ire i' i I! 'U- t rrf.ir.f'l anl I II h.al '; j iii: ;I :. ; ; J'I!, ; 1",1 I A 1 11 1 fit. ">> Di)'d.( \ Itt-M : D
\111"1'11
U .r- "MI, .. .1 A' y. ,, ': "J'.I'' ., :'\. Y .',.. jiul >'.\ i-.. pi.iuiin.1': ]Ju c.irl: jilt, iiat-r.ilil.! ": ;>' I; vt.KO I 1.>* I'. iij r; i :," "t ID) i 111.1',1!, i i 1.1:, I (( ':. ''I.:.. '11 .d..II,1! :a il-! liiu !t.> ..

n.II.\: '\ .' ', vi riiV.iplitro' ) ;;' & u. Lailn--i, iI 1.1 .. ni1 Iri-a-t pinul tin! I : 1'. HALT/Ii.I: ,. .\i'; it. J.'i '1..1 lltl.! Hit. \\ 1"1' I '1," II .MI!{ PIN .->. TAI I I 1.1' : .'I'n:1: ; 'f

1!'.' .. ".. .\. N1 1 -. '.il'i. aimi! i,vni i.io-it li-hioinLli': |i.itttiiii: at.'tl! titliii: s.I .".::i t I"\I I li.ll: mi 1,1 lt.it: i
[ -: ; L't! i. M 1 : : l : i: ; r I "',"('111.11' '1'iiity! !
Idr.Il.i
\\ :Mn.r, 'I 1'.111,1.I i i \I.rl" __ M' liiiii.ilM lull !L.. HI 0 O I
I. I SJ.t.: : 'Y::; :t z "
\V u (H. \I' ,: 11.i Apil.i'hi: ''u!.z, l'I,, ;oi,.. p : I .:, hit"11 ''n l v. 'JO.I,,. \, KIND' I.M., .1"! I Jt: I ; l.i !I 'A..i
l 1''l I ,ll.i .\ I Dl'il' I I. !V. .lii-iM/l-: 1 I I I.a.llo-. luh!,'. ti'-i: .:lh. ;iiml tiuu-t. rd ?]1" "'.,;, I (Fe' liuiit. :I ir r.i M I il.rM\ :: Win: lit I IjN I 'I..,' I #1. .'/.T.. '

: \\.11\. .Vl-inu-1.: lr" i.I'"II. .\1 lit 1'Ij.J' I j fruit ami butt r kuiti'ami: MI( .far toii-j, I ; i ', tr'" 'ii.ty trniii.l S'liii- Ji.nj ', ,li I C.ri,- t* Mh C'li!,1' \1."Vil" ; ( '"'/',njin" ,! I'I.1...1! 1101'i, ': .,'"r.J .:. : .. .
1 h. I .... t .. j .\ '. ""I.I a-1-ortiiioiit of kni\ obou io, l.r.i- ,11. ili-s l lii, ,!n-l' ( '( 'uIt: : '. .- -.
;;" m __ __ _,_ _. ; ru/; br. aTII' '- .vt. ,1.,1"1' '" '11'''' !>iy n x: -I -
l I \ t.-, ili.k-., ,>wud :- ue-\ ":.nl j'i-tol.- ; ( ,, u\r-v; I! < nrlli''. 1,1', /iriiv.i' Hint. I..r --.-iI, I II / ) :.Silr: ij'f
{; Xotice 1.\HI'iO. ,.. I i'. !L.-:. i Ii.; I i. MIL! I >UUUUI.HK. ) ,1 I' 10' :
I 3Iu ii'al Iii.viuitiit. _cu. II 1.\11:11-.1: I 1 M.I iii.. I J'l t.: i.'.
". : t llh '.rT.\-"If'r: ; ; 11"! : :,-, n.ii-1, C".::.-.! ----- '- '
l.r.I:1
::; ;.'14 : ,1I'\"I.'I'l'l' i > I ( } 1I A 1'11:1: : II l" xiiMiti. rlinuiii.il"1: ( !. r :
::t.. v 'II' !I'.I I 17, .11' li 'r.')Is..' 'a i iii: >''l i ili ii iii,' tlI: .. Ian' i I Violin- Miporivr( aiti.-l-1)) I'.utt-- Ui'"ol-.l-j t t i.fo.anil :: .-. J li.nu l h .Vuir'',rI I Sprhtu ; and Simimt-r ( ;ucI.. I -'..o Lt't.| | : 1:111: ,

It i > ,ul i t i ru' ii Ii tt ; 'i ''i '( !,,' i he i"i ilia,ui I'f'iu t tI tJ 1 ai'oonli.ia-.: I I '11.-..II'il II".-> I I.r. ;.. vi rl !I. 't.nlt.: ;I i iii g r.VI' l I" '4- 'I i l I/ l I! It"111,1; il..1 1 ,! ,11.1 I r ," i .r-. i M.\ : :.I 1 1- 1 ir: ( i.is, "j.u. ." .;1 14

:' to. l'i-'! i> n. ':.iii': ui I II ''t.- will I, suit 'i.'f& .- I.111 I. I .\1." oil hunl: a u gnu1 supply: ) M.lit.irv ( :Jotiil-( ii 'ilii.-nI I./ 11 IiIIuv1t.-| : ; :! .V.inli -'. Ii. I 9 \VII. .ilnx'i-- 11.' "' ;: 11..1 1 .->-'iui' ,0 I : --

; ./ lilt//11'1. (.'it if 'l\u I' llntar.Notice. ,\l1lh.je liii-ii'lt ;ami cu-t UIHTI an1 invin-il ,IK : -miitii-i I I! ': 'l. 1.,1,1., t'l..il.iii;; 1.1! i til- 0"11,1,1 I : .) ;il.S.: ; 1.11lW: l'l.\I'l'Jll': .' 1

'.,; :x'rd..'J-I". ) ,. I o.ill! ami I'.vimiiif' t fur f IK-III -.clti't.. 'J'lu'tr.ttirc i iI ii i ON ro.NSIC.VMK.N1' ; : 1'.- ::<11'! '," -. L'l.:. I 11.I: .1:1,1: 'I \. 1.1' li ln>\( i.lii li.l l'r; .iI.| ', t< h'ii".il|. iii|. 1'111.1 .aJJ I Cj-k- M.irv \C )
r -- I ltl.II"ll'U \\.i'i (Cnll.'r. ''OK.ll'i I 1 :,,Iii -il'' lvJ. I I.M i \1.i r i I 11"11' ai.i' (1"11' n MIU' $ 1 h II) di.! :Hivri't \\'ltn', I
) r.trtct: : iK-\t. dour to U.3.: I H.nv- i
4' I : nil WILLIAM I 1 (J !. I II I ii: lla.Mll.Tn.N','. Cr, .yJ !
; '. l'nll'I' ) / I ( >II rt'iiM'iiiii'' : ami fur M'k'. \\-i I
)
It .; !1\> I ru1, 1 'rq_'. . .1.1.1 -.- .-- .
-- --- __ '
-
p :& '., l'1' /I.hl\q:' rlii.il- ;. '1I1l1 .*. 4 .1:11"' iti. t I ,J..j"\\' h'.l.! np.ii.-cil nut w.lfr.wlt'1\ : i I'tori; da, I ,t 'l'-- '\ ; \ V', J. DAY A ( 0 J'1'(1 J \

'iliA 'i. :.. .\II.I ;.1 11',111'1'I', | ilnMi I i'i ill.-) ..Il4.':' ibr< trv ri'p.iia-J a-itivutly; u* tho OJ-.C will u1iit.I ., : Lumlu-r! \\a uteti. : I IL--: WtJiAi!{ '

1-.1 "i',]i-i--i.i-. m l.'lfi'li.i) I i i'i' .' .iit! ,\".: c-l.tti'; :1..r.' r''J'l'' '! v. Uoc: 17.i ) W ): m i-i'ii.-', On- oi M.I-.' I ..,.o TK L | ,.t""III"r )li.iviri" t.il.i'i tr! I l.u: "" ..uulJiA :( l'U.ol'Y:
1'1
w \ Hi-! i'iu 1 I IIr IU.r "' 1111.-l" :, ". .t Ii : Hd 1,. t
p. .. .1,11.\! iI.t "II"rlli'r' ) I'Tupplyu: "111,11 .11,11' " ,, m > .i-Ls i
... U. c. J'tiji'ii,! Adinr.A ,. 'n'rt.ilioni Sji I '.ipi.ua j.mu"-. I Sijn' |i i in in i > ...pl.n'o \ ,
:;. : Ih.- Uniii: ; ,I" -, ; ;11" I |
.
I Mini-'ii .- : ,., ::u LL-} 1'ni.1 1\
i 1:1.\11. ::1) I.! \T.I:; t1'llr ; ,
it. it In : 1..1'1.
: ilit ,
|ii
+ I .il ;_! __ I 'la ill ..:..o.liiiilli'i .- 1,1.; i-mm l'I"I''I'.1' i/i in in..hi.! ui I ,
I. i I I.M.\ i.14'i; / 1..11.1",1"1' 1\1 -/ct \ 1\ t .:
1. -- d' i: u- : i ? paiiy.' I KJ' v .1' ,-it! ''inn 'i.i.nl'l, i in 'ilit/ luin- '' : ,t't'II
: I t I I ; i'l t.i.ii
.1'1..1. .1 l
: u : / ipil "I
,. :\ () 1'11'1.;: ;: i .In, :\. tJ. Ituii: : qUII'.J.) 1 a. Illh' I tiht, I'f l.ls t April !I'; '
X I' ;. liiitl-i'is, ',' .n-I. il.K'iiu. j,' l liiiiil ;'1 11.II.i 1",11'111.l..' U..l l .ill, tuinl! I| __:! :AVjVrV.S. I ,
\.111.1. "I'1.lt
: < .
'/ I/. :.1 '!r. i ) U' 4 : > I ln, ii- :i.! ii.t! ll. : o-i'! '.' i'fv 1 :-i ili. UKP.uli; M') ilo rfl".>- > '' I I- i.1 ll.t- let l.i'jr' i.f nJlu1 jiii.f, tret I 3 :" l.irgcni'l liv nrv.iM.s: Hi, TAlil.I.l : ..111.. \ill I 11 '| |JI., ,d 1 I .
; :.(St >Vul-t I : I. .'it; III -1 1 I I'.- .,1't .\I.tI.I'hl..I.I.; il"'efi .' :'t id. I..H.Iu; :( !k!>:.-, ili.Ml >. ; I ><>, l.r..i.-, 1,111..1:. uiiiil li.il.i-' 11" \Hh MI ry d.-li. titv tin' rOllf" ) / ,, -., InISA i : I II! w Mliliiioi I 1) Powell, : :"1
:
l.li-d I I- |1'1111 Cull; Ci.'t N. ,!. 'I.
I, ii.- r | I've I II.' inviit thi,! s mi: MU ilioub "ra t.i '1..- il-! '.1 l th |iiiul>.-r iiri-i" nn.HI: i rw i I.}' ihilt \Vii.i-iiid; l.t'inurr., M-it! IiiSTAI.I.i: : ; MI I II" lln "!i< / .J-; t. "/ Vi u-- Yrlim .
". | to I ui'liU'Ir.nii' bii" IM'un: 'Iruiii :Ni -lirli'-ii\ : f.1 I li\'l"J I .. | i.i'rtiiivc' In-iii J.! l"jrorccr-L t :
fcsr, i ,1111'I LII 1 ''h -.t i to.n I ost.il>' .no ro.ju.itfi I Jiiii >iiMia-: : ; ; >t.i'o wl.iih.rii'v / 1,11.11.v 111111'1.0 I.nl)* :.1 i itli.it i
Juf-il.-.y! | JOHN( )I : i.'ir: 'IH: 'J-j d'!t. '' .1 | 1:11.1"t: o.ST I rr-r -cifnly! ir.l'Jim: tin IHIMI.S t I )
> MU'ci i ii-lutj! < ,,, !l.y II u, | will "I.< l I .
i u '11"fcf. .III
pivm-ii I I "ri 'JM Iii" I Jw'! nr r.iliur.' uItills 11.(1./11; 1.11'11" U"ld' l' 1 In I Iji'iilj ihal In ,11"
.. C \.zi /_i .*!, 'I'limtiitinii; .\luir I ;-- ; :; ; ..il.I"1; ;:- :; ; I: >_>'ivint; i n-i.ii- :.ii-l Jill, i the- l.i-ci .H--'iiy 1 p'>iti.villb i. j hull., i > ii.o'it .1 11.lli.1 1'1'1':1"! |I''U"I'L''; l I ; hns l.ihin ih P |1'1'' '> ;.,! ,; rr !
.. .I" mr. i 1 I hit. '
'' I i': i.! rril I iIK \v l N'w' Vi rkt I l'tlluintnl.ils.\ /11.ul'r""lyslon': "h..f'I. i nNu"i n\in j ;: 't\; :
'fro :'l'ril -I" -- .- ...-- 1 I" I' t 1"1'1.L...\ :ii.jI .- i 11,1'! ; ''IrtII..th. t'htc'"rl.lllPII'I.1' i I1.) i' :, j. ':., /lt 1"1'0' J.y i | -.,iiu/ zii|>,ii io mi r- .
: tin ;.i> ( ii'i'il: | ;: !'. liu (IHI-JH-' '.' ,
p- -itn-( I 'lMM I I ( '. J ,! j \111. 1111.1"1' .h..l \ :1.r'oIl..I"\ 1.1 : .1 .h.ir.f public! l' '. ;:
: 'I | 1: / >;'iiif Kr.-.inly I I j'ition.ij' jtii.i-
I Iii : I.-.-" r> ( ii 0-110 I : ,,1..1 'III.-' n -i'f'II.i I"I j rr nn.uiu t iI ..' ': A niiiitiiKi.i.i..n! { : : |: -- .- ---. : .. .. ,
l rit!t..r .it't. | iv'iiln''ir'.i'f: tli") .---it- iif I'.U/ur: : ;;'1'1 1I.'w""n ;01'1'1'< | ,. \ I 5. t j
;i > M I I tin I I ci'itir-n-t
>
:ii!; i.it'ir,,,. I i r.. of .\pil..lti..l.' I li'i-oa- '.t!, I I'l'rd\' l : -.1) il'i : M.llll'.HU' C'lillft.'ii i i 'IUIII'I.r IIIJIIII'\I.fI.: v nn r;'f. I "I'. utll.. 1'( 01"11'1..1. In ,1.11 ,i fir iurpra /.. ', luon.'li1'', (: tV <". i(
(
USA itimi v ill l 1. \V H i
: | .
.aC.iru
tli' JII1.lfI 'lr.1 '
'I' i i' l'llh' 'r til ir> ol I' t.i>- --i.i'- I pr'-"it '"iraCc'i )
: II' I f.r "' '".!. 'i; ,.a,1: I :i'i,I... aJ. tii.-.l 4o )inakcl I in' t I'l p..u'M.' ,'I'1 .- .'.1.! I .i'II.rihh'.IIJ i .\1 i i \01| 1 r TliI'l'mlii'i \iii |1'11..1'.'. i tl.t! I'Uiti'ii.i.tl.n-,. 2' ) I I' ,", 'I'' :;, ':
l
It I .1,1.. r.'iiii..M'i! iiI Chi'tiil.---! I I'.i ) Wei'.m' 'I I t'irw.iri! I'.t-iii' mint ('mm1 ll"i l \\\'t\ IhhVhi l :>U-y ntii'jin' .j
: .
&aI u.)-.In I"). ii: 1)f/lliI I :. I I L.r. : :
viiy..vii'; : 1 _. I "
A .ii : \ Mi rji'iir!
f-1- J liiit
pnl ( .T.y : -- :
VI I
1 11.1111.1)1'1':1-\;l ; : : I \ |> \-t' : II I iliM 1.:1. r !
6t
; .v r. ULLIS.: I 1:) Mil, Utjit.:, : r Ciwi '., i -- -- -. -. -. -. -- ( luincy Hotel.) I "'1)) I I'.d.! i.:. 'i,

: ,.' .'., NOTICK.Unil.UUAHtny : 2 1 .' :.!"I.I" ... "
"'.A : I/1.'1.1,1.1, --'..! .r.-h -J.'i i ;/ I S ti -. b
.-t -' 1.'.t 1 1I.tI",1! CiiiVI ; ;I -I '1.'' :uhcfirirr I'.-' if." I IiU-Iv |nifi-J.a't"J! :I'J'J' Muci.ir.-i:
: \Vu.U'l! I In : I'h'. : .- ">''ii.it' .11 1 I H-iriir-f, i I : ; \\ irot1.. I...- kil mv ; | ('I"'r, \.r! in tl.ii Vil.i-i'! : Inu/i .*. I lr. I Ir. J i.n\ Ushirl: 1

; :.: i-M-: ii.! .. Cell : \\ -" I l.inbv I .l rrr s' II"lfllt l lit Jai, Niibfi, 'r.I.I1.1: I .
'
iY.iv" .'i4ia a 'itu.iii'i'i! :a- .:krk' in a wl.ii.iil ;1 '11. I '''itii'li (. ,hlaiiy. 1'I'r"'J iru.tm heron my aecuui.t, ui I 11II.\ l.lf ,.!II. j '.t, I 11"! I""f :i: a J /lou'". '',;I r.uJ! |fr'la bri-; felituIijcjl.. ::tit ftr ..1.' by

.it r..-1 iI 1 11\' I a III l :;.'""'. I II- will ri'iniu./ | ::') hl,1 i M. .1'hII'I! :.I : 1'wr'i;, I II 1aIl p.y: ii'j ilttt-i of her rontracrint i'riv.itr l.nti-riaonni-i.l. I lie I'' 'i'h' 11 jvfMl.li'ilrpilrh -- "orl i 11 '-- 70..'. 'I'. MYIUCK.v ,

.I '!'IIIt. 11'Uii1): ) i'l' a v rp'o| -t:! :. I lirsiUry:: mi- it t.. ;Ni \1.iuki ret Is titm :"Qnaii ttl'. li.-ivi lot I JIUJ"pa"d, l I..r tl< r. rq"II"i nl ::"i I u. ms ,rice ; .
Jr
t61'a''. .1.1 -lit s -:i-i'i- -fl; 'Hi n 'I,'rou" (..ln, }. srivijjft U ,l.looI 'J'4'' .';:' '. I'k.l1111 T[ An? .r 18-J7 :'tlj I Jrivillii". rn l P,..onwisl I..I.,{ j'iivi'"- t-n.inl IJi- Uffr, ii, Pii 1 lor sitte| tvAj.nl IJ:11IA .Jr: iLip MWE1RSON. ,
.,a It l"iiM, : it'Mil'il-Ala: .iii-l :M.liLilk'tt.Hi I .-.! .\ IJ t.riiiu; > l"low ,-=i UtIr! \I/til:1/ : \..:. 1. :.,.. _,;;.11 \al.o.I".1. "I.I1" IJ, ""... rt.iSo;' 'iii j"'I'" V'h"I:1 I'llr' t. H W00l IYIHH mc
-> i IM-III: ipt'i'1' ooim'rv i I' 'X'mit'Anv ,, t'jr 'Mah or.ly 1 3 The i-'t.' Joit-ph piper uill i opv Ill above I heI. !;-. II.LI.r; ) i to t; L.pt at inn,! r Iuse. _- ,--, : & .. .

ffoi I ,''It.: .V km! ; ,'*.i, .* \ '.'nT4..' r4 'n "" ill ......frf a UIWl'j April' L7 JOHN: T. MVRU'ir. I and forward the ;COUrt t'j the suUcnbt-r. I' II')' 1: :'C'J J. w n t lm I tUTICE:: I

\ illi.'u o:. Uni. ..II!.. (' J. .Il."'r'Mil t H Ii's I -. H. i>. - ---- .'. I' .f r' ; : .
L.
n. o WANI: : I: ; ----- 11 flrl\U! ; -
To Kent or I -i-- .In. .
) gII I'.UI.s.: : ; r'\ ..\l. } ?.' )V s( CUM, IrI'1 cry.yiiuit.iirf

__W V '"I ."l __ _. __ ___ ___ ..1p: M' 01..... \v.tim di t4CflImOI1. A,3 A iv/tisroitYimurti :. f n i., i h. ?.,? .\.r.1, i. .17! -- -_JOI.rl: 1.\ \\OP.

I .'I> 1 k .'< U..sI"/i} H'l". T r 1 S"x("4 (n"b Ityonq Ii4f "r.t )r : -r i II iniifsri'iioaof$ %! ': 'in.nl i'i.lii'riius V \ -.
I "
; ii i. l n.r.i II
RratiyMatUClothing: ( ; .. .' ) h.' .. 1' ts rnt\\ t.! rr.1, ot- ,.I"I'I"I'
-"I.'
4
<; Ih} 30 bi )
; hy. IttNI.IaI & roVNIItA.ruI: .. I 1 :i lIrt .!llr'II.; ..; tin- '. t .-. 'Ii | |.1( | t ( .
'nILI
Ni I' r'li".ll' t I la'-: /.1 l spli-f." Iii\ ax-tontai W (4 ,..p ;-i. Mil! N'k.. r.-l. '."1 i. iI > i "' I .---- !I.. 4 wry slmul ') a I n-i.nl III. 11.! .'. 1.II.u lul II.r.I: ;I.IN ircui 11.11; i. 1 LvHISLS ,
1. '. ii.-I I .arii--! .''Hull I I ;.\ !Foi.4v; : .1 .IM-.. ( 1" :WI.t. J.r"'I..n iIi a"I. .'JII".
: 11"" .inii'.i: *, "'I : 'I-III1..t i-ti-rv "' inu.u. Dissolution.IVi. ; ''O'-iry, u 'ii .ii' ly, t.r ii irsi.-iui; 'I"|n I Un' ,.. ." I. ,
,, : i..i mi1. 1 in, u. .I i ij; .M'l-in\ n'V.-> r.',! .'.1>|>''- J, ll l Utlv Ci.l. r, 10 H;, s. m-... .l.ij.t.-.. jlcj il.u: ...uli.'irf finl' rlla ) -i ll ,, ., 1 ""rI'p_ __h'___ __. I '.
,. _
HJ .' r .' .,i', -t\ !ll t,1... !I.. i Ir.'i.:;; fr "',* :, t...T. 1 L.i.' oIld fwf >al.- by; ., i ; .,':.' .
47 '. ,.:... : ,'v in \\-w-Y'jr in t f-r v.I"I'lrl'f'., V.- r. h .j J fI tV 4 i < :Hr.I lii:, 'i 1'.1.1"; | --,>i l-tl .' ,1 I r.lin Car II.,r, ui ,, m'v t.. ilivnl il il t '!. .. v.' ml0.. r : :) h- 'rfcM'. Hivkw. _! < J t
| -- --- .-- ;ill.ii.] i4.: I : C'J'I'"W ; I I ;. .1. U'I I. 11 i& ,
I1M' -
t rt'i-s.i all''n. r of Ct i. to ul.1 I m. f .1.1 1.1 JI' j' \ fl i. 2l II"r !K Trl": % 5WbI., ( rr' ,. ,
ttt" d, ti4.'rL NT.I : IH'MUU'.I( I i : ii C.ht: ;. I'ur., vilw: ati'llht 11"1 '/,JI.I them. .1 .t.. : : 'L l'injL' n.r! :: (Ie: 'd.? "r r :
i () ; I'ur rm wi ill I !<: II'I?!I. )' !'/ :! I !;'(,, :; ... ;
: ':1' II\Mir/l'oN= 4 CO. j jfs ji ", i fr '.A-by: I H. M.t.1v.: J"/11 (:cl f. vt: tu' O il'."!.:, ; "n' I Jj :1.: .' < ; :.t I ""{ '.. ; ,. 1
._ .
.. o . _.


,
.

> ,


: ;' ;7 J : '

-1. _. .. "e' .. '

-, .... '. -" ;4 "._ --:. : "

,\1'at ., ... -4-.j .- / .
.
.
\ \ 'V' .IkiIt


'I'

r -. --5---.- .
.t
1"j -
l __' -
-r -
.
'
:
..
.. J
._ _

.. ,. 4----, ._ ___ . .. -.--.. ., vitliu.t Inv reference t:the I I. uM orl.I. Oriutnul r
lHE' APALACHICOLA GAzETTE :! vc mil at any t.ic; furnish a c1JI\1.t! ijt for tt.c'} I., .v ,I tilt thif.J t.. ...dinjf? tli-} ; bill, t are t tby q- ol lion tin liaise. .1-4.linst tins bam nnd n can 11 I 101'1'3'
-
icnvmstratongaint which 1 : no t't '
f < I : Ipcn.'htrr'Iz .
_3B ...*y .*.""- .* snm0 1: prir-e-for we care: not from whence tue 1.01' ) the inriin.ri.il this ol the. \. Ik"IJt'u.ll in II.M; 'll'rti.. t no testimony !he-tore, \*il snit I 'X !-. i u / tion .
r
,' '''''''. 'ftY Ml ISJ:, i. tin is hipfd Liis rclnct}, t' rout{ nn. wjii 'ir.'iu.'t .wnish u x11.(
' '. .S'r/ifrmftr* ;' su :H our t.i : : I l.tl"1 on.i matter uI.:! 'tmj tll.it 1'1' '(lunar), ti.t, I tlmartor. II i antiot, and, II -hcnIJ twt.:., : ;
s- -- t V it. fnJ >lj tu to iltow tin ni pia| .rt'inity of trft..tl. i" or, 1 dy I n.ui. u- I The sail'!, r that i ,
: :
k/' :-;,) )I'Opcr will !be i ! '
Ollif'e the \Vc :I.ui !l.tard that I'. U*. O Ii .extend them the pnviIrs iru at tI' \"JIl' althongiI : 'flat'J', :',
coiningVPIK.. j : ter iu' cr, jr. "I| hank and its cancers; \ *t tin.* bill, and sh ,I H'
.. before a ( cinmi :vo, to vote .II Oll the ', I. ) Slvret= .
tiucsti c .
.f trial 1, : J Lilo\\ :;
------ uir Candidate! rrprc.u.t tho County ol Fr.lUk.till a or l a l.e.rl which I stat.,1, {..foneiii the! neg.itisc tlli t.1 -.
TO ('UHIII *I'Sltl I : r: beforetheir!: t M r..IeI-a. ( : .l; privilege' \t'U Jana q i i. I_ ...
i is in fjV"r of putting doftn nil ranch Dinktan { have :u.
!Ct'e preprint"" the Poet' comer tj' J. C. they, nor the bank, n.,r any of ufi.'ct asyet No ci(.t.ifjrt; vr. cC'! .
Lines '0.1 :a Sill,''-we tr-.:.1, the liberty: cf cannot: give credit to the report, (pay for the /bchme :lie! of this l'ljU.tJ.ca-e) : require What! us CIlr'e to nHt1 to.[ ? V.'hat, ul'.Ij J". ": I;I i Nil\V-VOIIK\ Au a-t t.. 1'rui.i Ins t',11 ili.MriHi.jlun, ( ; .. ..

Iviritij: omit cne v c, I Land,? I Iwe .
F + r i i- 3wcll aware, that in the absfncv of specie lice and sound policy' .lonnndaJouf !sh.11, Three ttay latrr li'ol IJI"lll.Til Tho stdirtin nrui.

il3"' TI:c'1saitn:: : cent ':, hill :appear in curf.Oit payiI, banks: -ond. at a time wh'-n they l'annothe {,ugh we to condemn tI''r! parties !lu folut.ilu* Midi.l'!
i | t\iJl'nr"lofr.lr1? $h,11 we deny \\ pii-krt !hips Sheridan, :Iibt.Ir'! \'. ild atart.i--,
l ._ ___ obtained-it would le laying; the axe at the very upon them the common privilege! rJ to thomo ,'. :111 t.'oqe'a'lil tCI arrived thi! im.rnitig, .\i the arrows of death l lHo > !
+ I root of tar commercial operations. Tor thc sati5' .t guilty criminal, ri;ud in our court* oj from 1 1'Illnll: 1v te Illrr,1 have I.oml. pas thinks! his lot 1C"I'II' ty ?
We call:! the ie.'ulalion in ?Emir '.'jh, Ji.ly. on !, ,
t v.-ouiu attention cf car readers,! : t., :a : justice? Does the hi-tory of i to : \ tl
faction of in.myoter) ue aru requested:' to vlicit I I I,1llbl i 11'I.r. iiiirki *. His wife: and his
was the i :
cotton
cot
ireful perusal: : l of Mr. I'jige's speech !in the Sen state on intICi \s 11'C this privilege Th'. ro is but little, changein ,
front the gentleman an ext rcs.!ion of his views.! fmli-I Americau cittea; who claimed tt. mu'' During tic! weeendni! ; the avd tilt., suji-rior descriptions Then he./ t.e! allccticitiaJIov : .
41 f efts! on the final passage': : :; of the Dill to repeal t'.e -- matter any of legislation \'. hCr'il he conceived his declined ,Jd. and inferior ,.1| per lb.'Ihe ..i.. '

.' O.artcr:: : of the Lockport lank) -taken from the The! 1'c.nsaco'iau; : url deterininFj:' t to enjoy life DIY n hti violated ? Is this case to furnish the first Luudun'1'iuus say' thata
"dll.I;.?))' Argus. It clearly shows that the Locks in tin! riht; way. l Mvcry: pceii of nmusement: cal \precedent, of a denial of what has always. been ciii-, of JOO horse power, W.15 launched -tol a..d o'l UutllaN'i', tj he,
of -
a between Liverpool
and t is deemed a constitutional right the I0th, intended to run
t. :'-rt Hank: wataediceitoparty': : ) power, and that culatcd lo! make the dull hours of life pas nwayagreeably ) ten of now the United Slates If it is, it musl be New-York. With! the fair as the b"..10 I.HI.:: ;:; 1 I.?
I 'i.-c!, charges: ;; inaJa against its former Cashier introduce. In additionto '. tocomtnuic"1 on To the full '
: they areur'.1 to : without my aactiop. : Tho election: at: Livirpocl was wipe tear: .

IU! t.'crc directly unfounded', in fact, were only)' the those they now .nj
.' t unguarded! assertions of a high toned loco foco (politician up a Jockey Club The track is already: ) laid out, obtained committee under the, eOlli"ill1 asc* in i i".leJ its chancier 6y were Lord :,1,1"1 liw.irt and and( .Howard Clpliiiitlono And repose in the svvict? of a <1:1.:

1ft. ir.adc: without :any regard:: to his own honor, nod we hall soot hear of second Uascotnb's investigating of the|part cashier. Interrogatories r.-q. cCI crali'l'Wll, that
fl:{ i i.r the character: cf any other:! person, Icing:;: \\ illinj! ;! winning the race. not even were excepting propounded to him, in private, The (l'I', I'li.; hlJ, vvhig.her fret ilriwlng room n the _- ...-- -. -J--( I ..

4 lf '1,1 to sacrifice every) thing; to carry: out his !politicaltchciio. without acntiainting him v.ilh the charges which 20th of July, at Jall" I 1.lla('. Thenumber St'I'c..1 i'oclrj.IVIiat

.i fl : political: couiulrcl is of ;all! others the! What hu become of New-York: Herald, had been made against the bank; without explaining in all'III.IICC3 vastly greater than: at any drawing ) I

1ltr+;i4 tio t contemptible, and the only. reined/ f.r such! tti-r.'jU: and the O'llaggcrty's; / or of to his him answers the bearing I to! the of same the questions; without i put allowing to. hn.i:! nearly rl'OI:2000 ladies many and' years.gentlemen The papers were. ,preonted.The ,0that; lu >vc ;for ;t1Vhat I

; tt, tvsL: i the careful: ey'eof) the! publi. -- -- -.- him the assistance-* cDunelj; without permitting; scene must\ have been rather curiou--, ::11 being do. w c- live for? is i it 1

from the \tbany\ ..Irgr '. the directors of the any person in theirbehalf in mourning dresses. The sport cf fortivac-'s \ .

1'c call the attention of our readers tothc".NVt.'c i Tht Lockport liiink.vf I to be (present to his examination; and if the ; '.. ('. To launch. our Lark on power' ..
in other cash 1.lcamrl. .
,
"f ob-crvcd a I* 1 'anC '
t i', : to tJriuer;." to he found among: our advertising RL.1/.1IU"J .'1,'. 1'.IIiI! in the Mnate, on same without practice Hllowing wa him lo'etttsownanstvtrathc The 1'atis papers were much occupied, with the .\ld (float (perhaps an bour? I "

,i.( : ; columns! ; and\ request tho Comrnirci.il' : pas the final' [laixtiae of tIle Hill to repeal fir same was rccordi!, thereby subjecting it to t1,1 seizure of certain l papers at the house, of lr'H'Valsh. To : our time in ,

t'I"''"j f nrcrthc :North and Wc,t to give it an iiiicrtitn. ('huittr if maybe
.1\ We publish" to .day! the remark\ of Mr. P.iigc;; of which occur in taking down the testimony II !:Mode,' and the other t two II"putils-allc nil ,
: Ills f.'ulc. the :Seiuioi:$ ; the bill ttpi-aling: the charter ot the of witnesses, how how necessary it is to 'ub- nJI\rCul.of the exiled t Iunil: !rle al. 'To ;glean; : *vith, care from preset. SlTho \.. i -i
Iiockport( l Ball!; '". and request let them the candid! tit, the same to tho! witnesses to as' l'rtail whetherit dged to ba\1 been carom el.! by information communicated source of future sorrow ? '
; :Huny: haw complained; of imrc'xajgerated) stateL. :. and unprejudiced attention of c'ir tvadcri.Ve is correctly recorded.!. \ to the government, that! the pirti"i' acre

;J'lilt' ,:,?t :'nt of the lojs: sustained: hy) the late ;gale. A must coulees that we arc at a lots to ju tify the Mr. P. said: thc printed instruction! to the commissioners (nal'l in a con-piracy. \\.lt tie vie live furl! i h i: to !flu: 1

Iit'1 ,' I'Oiriinlltcc: having: I been appointed I to accr.untfj pasuc ol that bill undtr th* particular circumstiinre required :the witncsso. t'i bo examined! I, A steamer from Constantinople:' had :.r' 'lJ t at lime ti''s i f triciidsl.ip): brol.or:; .:,
of the else.: On th" conti.iryil s-ceins: to ex and in secret!; they prohibited the appearance ha I ,
parle board which
t
two
) Marseilles on \III
met amount of ih: loss, male: a persons That 1.\-: nound to cheat maiAii, 1
report not that i it bucontlemtied! instance and strict :
u< : ter'rrt's! to ( as an of council on cx-iininatio, enjoined ordered into .:trictquarantine : ,
of the was
ji, 'till orcr'cding; ; fifty thousand: dollars: including! small ,, ol unlair: : :aid reckless! legislation.[ !;! It was a !sacri- secrecy on Ihe connr.is-ioiii'rs" is to testimony plague.nt .Thee.sc H hOI'. Anddi'-' soon as F17.tlrersl. !;

j oil toildamiu"! ; ? cl'tvhart'c--, clearing/ ; out ol [ice to spirit ot loco focoi-tti!( which, Without nppe.ijiii taken! by them. Thus tin entire tftiiiK>ny takt'l The African correspondence: in the !'iris piper' > To mark the woc'a. on (thl'f htl...!
I Watcr-r.te"t:: Lc.! Ac. At },' I that outrages :.ll common/! received notiont which implicates Ihi. hank and it. officer", was taken 18.> Tho V.MS j I
t. : the t h'.C our estimate.VMS I extends to July 1 "ovcrnor-gouer.il I Ni: r weep( ] their lot?
''i'' (If t li'gi:; .l.itive j'lstK'e. in secret, without the presence of any person said to have nominate.! '! I tj the connnand: I of tlJIie3t
iimlc! it v a.s iiiipo-iibk( to ascertain with any 1r.1'ai.eItd! :. he deemed it duot himself to interested in the bank or of any person in their the Itl'l to Con tantmc,,though! : in I'.tns: it To. hate':: our rl\'i-cUrSI thuU'u! !-

j 1 .rtaint, the amount of damage, ,still we should' nssigu the .rca'l'JIwhieh\ ron,!raill<:.1 him to vote behalf; and no opportunity: has boon utfrnk'd' to I expedition reported that two of ihe Kind's I sons were To die and: be forgot:

I 1 have considered! the loss over fifty th''u> -and. dins : against this! bill. He said, the rcprrtofthc I in- the bank to confront or oro'S-eitamino the accus- W:1 for this tlut.IJJd Kader: had not W

t', .. 1 .;s l.alllvt( a careful examination been nude I by Vfiig.itincomrniitee;: of tho Asseinbly) contained! inc witness*, or to produce witnesses; in its !be I yetcut competitors in his (fir.t instalment, under the tr-Mty 1'1 :. : W,' wereformed fo seek for t traiSThrough :
4 three chare aaill.t: : the hawk and its otlicerb!! ; one half. This, they have this morning } ,
opportunity T.Una of and grain aid provisions paths made by .
oxen
that Committee.We \l' plain rea-o: ;
d of these charges allcded the them but the ;
oi.ly, ; corporation requested; us to ; request
alow Gran.
t .i can only say that We are hll'i'Y'; to l.novv that the other two inculpated': the present and last cash- boon denied, and( r:1 now forcod to vote on the I "carcl The a':Neapolitan; and Palorm! letters of July) -{iholKT To hail that light: in earliest yout't'

O.s! loss ii no more, that: our estimate" was: an 1'1''ttllIt :- it-r. Tl.p-etwo charge, vithat these officers bill. Under such rireuiiutauco*, ray sense of du'y nothing con olatory.on the .sanatorytale. of Which shines in e\ cry season.
I : : : Oil had purchased at a usurious late of interest notes and my obligations us a senator, will not allow those kincdonis at Naples tin numhor 01 death -, wu were male to win UL: :
yet as an c.\cti-e for this \\l'Ic. ;
if4 4 I llrvc: that: which had bicn previously oClTcd: at the bank for me to record lay vote with any reference to the ,'by) l'hoh'r fro" Juno .7ih I to July 31. oi.c wee!.. Th' bnon hereafter' givca;
mudYlIIl'athy ha been extended towards discount, and! that excessive: foes :as notary had truth or falilof the charge tlaiu,1: thi- banker! ia .. the .onll.I -
7j.!) At Palermo, a 1:
I \vas ,
the citizens of Apula( <'hiooj| that inner been taken were the personal offences of these its officers. No part of the evidence upon which reached 400 to 500. fl.lr" To cJirtlv! M'.iile at earthly N\

i v.'ouU. have been, had they have known our loss! officer-, fur which they were liable to punishmentif these charges, are founded, is either regularly orproperly '. ity Roman letters of the Sih IIC'nti01 the fears :that/ And! laJ enir hctuu in Heaven.:
guilty. Hut a; the Senator from the 4th, (Mr.Young' before uTo upon I
pronounce judgment .
( the cholera and the lii.it
a gas: not over fifty thousand dollars. existed rc- coon ,
: r
So
I give us ;,) hat! correctly imi-tcd, the bank tot being such evidence, when the parties, interested protest had be-on ta'icn!, preclude its tli The '.' :
I t < -edit for' that, and! \\c think we shall then be ever implicated\ in cither of these transactions it could against'it, would, in my opinion, bean outrill : in arll'ar.IIf.t! slate 0.\0.1'0\
harvest .
thinnto consideration the pleasure! of being not, by an existing law, be made: responsible there upon those fundamental) principles of our \\as'cr) promising m:1 \rh.:!\\'r I he grief diuis myi.;, .

)I ( i !: .:", !: tfhtf>j'onte.f.We for. Hut :11r.1'. said he would'" go further than the stitutions which constitute the great and! in fact, Samha. \\h.tc\.r the cause of !lorrow'c -;

senator, and incase: of offences like those imputed the only el'urilof the rights of the citi/en. The The adv ices from Madrid are tJ t1.1 Jvih of July.Tho. ; \Y turn Us weeping to the sky, ;
-- to the and last cashiers of this bank or constitution and bill of rights of this state I
present derl.l Mini-te'r e.f the ihtcri.ir I'uarra. had.
Il enor .. "
t t nelctaltrtate; in our account of the lire wherever malpractice! : of any kind weie committed I that no member of this state: ,1.alll'l'l disfranchised! been dismissed, und apiointe l iii hat:" Alt! -ay) "wc'l Miiile to uturr. v. ;

that
.orricr store, and, had a good many good in the|, nut punish the corporation\ therefore before the cx- I the law of the land: or the judgment of his peers : Mondcabal! and Calatrav Theie} had lJl'ul'lla- And hope we comfort. borrow,

third! < tory, all\ ot'which were consumed. TheLire i..tl'lIce of such offences directors) had come that no person ,hal bo compelled in any t crninal motions in the capital, all O.'l' IloOI-he., 1 but And whisper mr aching hoar:, .
t to the knowledae of the yet after such to be a himself, nor deprived
case .itllC'S against b il-: "i
i the iron nut alarming: ,
l' and, Trust Co. Hawk occupied" the rear offices, ]knowledge had been acquired by the director, or of life, liberty, or properly without process Ji-tltJnCe precaution CJu-id'r'c!i.! bcl'u taken. : "Wllllct again to-morrow.1 :

f tutc believe. the nr/ plus ultra ol their !loss! was by a portion ot them, and they tool no measure to i of law; that in .til criminal prosecutions the thol Pon (' ; to have. .itaniwii.d! his de
t orloH.t'll 'tis it.1.:!
to such orll-iices or malpractices or did : acciiedhall bo informed of the and cause; liul' when to-morrow cor..0i ;
1 two old desks and cue iron chest the put a stop I&Iure signon Valencia.1! lite-t telegraphic ,! -- f
papers and not remove the offender from his station, he would of tho accu-nliun I to i bo' confronted! with the wit- patch. dated HunliMUX'll July I l'i.+ u'pro-cuts Lint\.1- .\1 imago.! ol to-day, :(
bleu. removed before hold the bank re-pon-iblo, even to the extent of a asain-t him. and to compulsory! process '
: iiovos !;! h\'l toward' the province 'ol Murcia, leaving (ill tears our II'al'p'.lil. (fll: ,
.t fie; c.i,hicr left our city.The forfeiture of its charter. The present, however, for obtaining vYitnesi>' in his favor; and that moving Valencia on his left. Still those ';
-- was not such a ca-e. Here it was not pretended excessive lines and penaltiesshall not be illlo.cJ This cau-ed the mourn we away.Arid .
? was probably by K
the t'nitou S. ', IUO\'t'nwlt i i.ul when that morrow too i is -'.-
had that the
that si single- director knowledge And Constitution of payeitorday
Editor ul any
the
t 5 fit. Joseph; Timl'i in 1 l.is; last of :aiieiigagemc'iit: bl'I\I'I'1 tinmain boily or.
precut or last cashier were committing the olr( i1. its the passing of any (pad t facto: law belIl'r I IConsrcs' and the I ( .\ of s-orrow )
; I i.ujabcr, cornea out against in with all: the fury ofa Carli-t-, : troojiof Oell'lal Orai: : 11'I 1.
eei with which they) are now charged. Thf only: or the StateTfcj.'pant :" % ; der the of V.ileiicii; stud to haw bC"1 fought ll.' >milin;, us to the h-t t
po
perfect tnani.tc.: ?: lie declares that we responded! violation < \' fj the kind ulTi-rs of sympathy for our disaster in re-pon-7ble, is that disclosed in four lines <>f an proceedings against this bank and its ollicers. If, vu The the Carli-ts, whie.rcMppiMiin 11'IIl were i.i the neighbor' With I \j k'I.' of to-nurrow.

the late in answer to the present cashier to one of the interrogatories the testimony reported bv the inve-lisuling committee i 1 in : I. _
'at gale, an unbt'coniiKg: .vpirit. He mii-t hood ol' St. Soba-li.m: ; not force Ilwl\'er, but
commissioners bl'l'Ulwule the basis of farther ; .11'.tl.tClllCl..t
; propounded to him by the had: merely a .
II I I",* ri-licved, we :are satisfied.: IJn we not fee him wherein he states: that the bank, by is nfKrrrs, !I but open, fair, and impartial examination ot trial, tli in-"lallarlcile l parlies.to sail'h.for f Ilnglaiij rl'llil: on ul'the the: : I'li-fs fur-real. !, 10. I"J_
rpl'/ht'r
I. :-inin;; illlai.. little retired cottage, with an appar- had been in the practice of receiving: eightdollarbills in the usual form, the persons intore-ted and the( I 1 17ih." with .iibout 30 oiiicer! .\ now briir.ide of \.11..11- -- -

1 m I. .'rot.milo.:. .! cf iatiaf.iotion: playing: ) on his cht'ekl-\ of a :Michigan; ; bank in deposit and in (payment parties il"pliratl'.1oul,1, hair had no rea-onablo liOO men had. been /foruu-d fiom the relies of the .lr'tC.r. files.
\ of debts. This i is the entire testimony contained ground of complaint. Hut to institute an imiqui-i- I IIu..iv a ;, K'I.'U'\' . . . .pry1fs \I :: .1.
:/ ; AtliiiiuMy: written, I'I.t'r-rOIl have sucecededteyonJ in the report which implicates the ban!..- torial louniln, to reeeivrnecu-atioiis in -e'crct, lesion. : 'n. ;a .. : .. ... i l :; .
I > our tiuit sanguine cYpectationi.' : Yel, lit- And this cont'tiDs: intrinsic evidence that the ca- to withhold all knowledge" of the testimony tn'kC I llii.t lli.i-i::, i IvV'i.it'Uy: . . ..11I> 1 U":': 1 liin i

t!..* t.injs! the Editor, of the 'rims'", that we arc in shiei who i is: a )young; man of only 22: )yearof from the parties accu-od, :ami a!!notice of the accusation : ,OL'XC Ml'.X, U."I.; ..1..n7 .... .... .. ..11. I IIOl.ll ,. 1 in.,t.1 i. I I.1.;
: ;.it tln time he made: this answer, entertained! and to the privilege of r.k'i ALWAYS II IIUI.'I'; | l'n: o'. I S ... j l
.
[ t'scisjjn: cf! ";.I.t3 that occurred ill his little town, age d.Itlll : I i. .. ...... 1,11' '. \i\
.vl in the no idea that the taking ot'thesc eight-dollar bills ing a defence, and o exculpating them by oppos- The highest .hJIl you l':1 have in view, i i- to Ui.r.:h.I.. 1 ... .. ... ...h.11. \:; \J''<
the ; : ;
n !street to
I 11 rp w.imnt: course wel'jr.eJ. would, be made the basil of an accusation againstthe i jug evil'nrl'j; upon the :mthoril\of such ft parte glorify God .and enjoy him ',""n'nr.I 1',1:1": ......... bniIIti; '. I I-: 1
.1'1
t bank-for i it stands alone without any, or even cOlvic the panics Iftbe 11"II"l imputed 'hnl':1 highest i-, to honor thy father and I I'.un; 1.d.. ..... ..pr ll> 1'1'1' ui )
I If tio! H liter war a'-tiuti-.l by pure motive.', an attempt! at explanation. And it appears Irom and to iulic upon th< m the h n ; punihmont I moot hcr. .. ;av pr' M 1" a
the affidavit of Judge recently made, that in can be in no other The next is to thy ne-i 'hb ti '-elf. ',' '-) .i .'
< ( whil'h wc doubt} ,) then should fo' 1 : Iaytou) our power legarded lu\'l 'ir as \ JL l'r'I.' .lhh.'I...... .p ? 1'1I
we .ipologi/e when these bills were received by the bank, the light than a* a Star Chamber ptcl.C'din-11 subversive I The next to servo thy country hono-tiv ami. I \': ,:"la .. ..... .. ...pr Ii ... .a..
I I. i the! injury} dune hU feeling'i.;'; I JJut hemu-t rctnct-: oflicers v.vrc ignorant: or had forgotten the existence of the tint principle- natural ju-tice, and I faithfully: iu whatever ?t.llul Ihul art called, t I II I C tst>I.M, -I'.nl., ..... .. .11] | Ilij' 'J-r .!l'i .
I I t "r that, the prc-ii is the only medium through of the law prohibiting! it; and! that ai soon .is as at war with iho-o invaluable con titiition.il, ,principles I Ili. I i '1a''I' .... .... .. ] i p'f.7' .
,.. !.idl! tile feeling of the jniblic the existence of this law was ascertained, or their to which I ha\1 referred, and: -.-.vh.-! It every .rll the next to elmo-e theo a wife in lv! : Cn., .. 'e"a .. ... .r in 1 PJ I I- I 1'f. :,> t
H l \
are expressed ,'. lj I "
I.
I 'n. I. :.u
I I .:;. i
:. 'r and i it hl' c.xpreiacd:{ hi, own without :ascertaining attention u us called to it, the practice was: dUcontiiiucd. free country are regarded as the great lI1J.lll >' but I bocarcfil, i your (!nil'" )\ IK>! n..tr- I* ... . .... .. r.;. :II,1' I'. 1 I. : ;
. 'qt,, the sentiments : Thcic is no evidence that the directoror -, i'f the rights and liberties' 1'1 the citi'en. 1 ry : l 1,1.,1, unless )you \.i-u to be_:et for .VOI ;MMI' t'.s: e. Mi: .ril \.i. i . ..pi. '<'1'.:.I I J''I 1J
I true of tr> public! he ccrt.tiuly ::1II1'1' them ever ;aniluiri-, countonanccd, or this o'l-e, Ih"f'\:" ivalving: "rcat! principlesof trouble. ...... .. '.pr t.I'Itl ,1 ,
"I?mmittel! nil ciror, which! releasos: us frcni any at.p 1.lowlctl\ the taking!;! of these: bills: at ,'ilaillrlI"c\ to my ,followciticnwhich I Ido I 11'1lllbt'r'U' men, always tu have an ti,. ., .." .. ...: .. .. .pr Mil ; :. / :\' .
I jutili: censure. X.''>w we wouM! inform the I'.ili- Ilu' bank. h<> pretended, Mr. P. slid: not feel nuthori-ed to disregard. or compromit. I ; your aim be; el'-vatoil.. This I fvl 1111''s' '''' '''I'IIMJ'| l | I I..VI I" 1 > ,
th.it if an officer of a being ignorant of a 1.1\ And, in my) judgment, no case can bo conceivedin i< tho safe-guard: of character and the niaiiipringof [.111:. Nurihi'in.,
t r t.'r! of thr.t truly c-nrtcoiu s-heet, that at the time unwittingly and haul. knowledge! : of the directors which their Ili..r'glll'ouM be! ju-tilied. Do excellence. We-ieTii. .. . .. .,pi M.IJ' II" 1:! ..
', the news was received at St. Joseph of our mi-for violates; it, that this would fumi-h u sufficient so in one in-t..nco, and it establish a mostilanger. YOU.\J I.Dhtnt''cr.'ou ( ;i.itiN. Clln..1.r. b'l-lij I I u'''- .
wil
'lit ; ;, (il 'I'.IUi.lr .. .. .. .. .pi' !''n'i I li; :,11,1") ,
of -
chat which high political .
I' tunes: many wcreFcen in the: public streets, ciiiisi- fur the legislator to interfere summarily us precedent 1 times I see young men their ilHIlli1 Oil 1 ,

I i' : kicking/ tip their ficcla and rejoicing aloud at the I and repeal the charter. Such :proceeding could excitement, would be eagerly flnoll'I, of lo It.?-uro hours lit some rort of :',: slC'ntiu" ;other, !t".I'r' ........ ... ...l pr !jbj; overthrow I
::tppocaftllof Koine. Such facts not be defended on any principles of either justice the great outrage .of justice and the idle .unuscnior.t, it i is : sure sign they will never i.vitn . .. .. it.j 11'r ,J
being couimuLicafcdta ur sound policy. Hut under such circumstancethe the rights of the riluens.Hesidos become-/real, mon. Shun thorn, gills-they will 1.1 .rhUII."I"f, .Ir fblt' l| :ar u ''
I. us from a source not to be doubted, we parties interested in the hank: could not with it appearlo mite, that there has beenan never 1:11(1: good husbands.A ----_: -
,. i,,' ''t old a-K the \public in all due candor, whether propriety object to the institution of judicial! proceedings indecent hate iu the "proceedings a;tint chi bl'au', dro-sod out as some :Ire i U like a iin- 1.\I' (al: !

i t'i''! course we pursued was nut a correct one To : aill.ltl c rporliln.wilh: the \'i\ofpunihment bank': which wi. I (fear, ca-t -hsiloover: the high n:1.1\1: tree-the bark is worth moro Ih.1 the bo I'or schr 1-cort-Mr.: Joseph S. CollaJj;: a'il -
."! as ignorance of the law i is ,not recognised character of legislation. A little delay to afford dy. Such beaux the whole pleaiireloving '
lopand
I tiT e tho actually felt n sympathy, if we haill.. in of I In this i it the interested o' hearing I.I.il theteerage. .
y (ourt justice. case, appears parties an opportunity : fraternity, :are short lived animal-. They ,
i i' ;-irc',! thrjr} fi','ling*, we l tic;:: their pirdons, and that !, testimony lakl'l in relation to thii either bl'fort a committee of the 'l'III', or in look pretty m the gay Miu-hine of -ummrr, but, -1'OLII'- --- --01- -.1I'I..tii1C11t..t-- -":- 0 : -1'-., -;"
;
en/! thank: th"in for their Kindness.! Our j,ara-: dank, was alow days store in New-Yutk for the (u courts of justice, would not defeat the end. of poor creatures, they I'annoll'u.'nl' the n. __ ___. .-- '_=_ -
:f' graph: vra written in a light: lively nianuer: justus lint tilt shown to Judge' D.lt) ton, a director I the ju.ti'e-fl'r if this bank or is officers have beenzuilty autumn, and the old age of winter. arpradllfl\! I .'.1 I. .\" I: f.t.'r..tItIIIC1II .
1.1., Judge U.I.ton) thereupon| made: and! delivered of olfences which call lor a repeal ot the their little hour of enjoyment and that i -- ---.. -
: we fill at the tune-having ascertained that to the chairman v ttie I committee, an allida- charter: the char: wi inevitably repealed. ot then cut ). .

.ur !loss: did. nut um'd one third of our estimate wit, stating, that according to his bl.'lil', the testimony If gentlemen advocate the passige of this 1 I i When any though in the garb of a gentleman I Fe-l.r Hiccrt, Captain Farrow, Charle-t! n, ;, '

hour paper of, the 2d I of august Yet the age could be rebutted. but tin're was: not suifi- bill put it upon the :ground that the interest of the prsol in the hngua.'o: fulsome 16 days. 22o1 uh., hat :31 .II|, fell in with ; K.

wallllrr in which} the saintly: 1 1'ditor of the Times cient tile pro*'ions to the close of the hcs-i"1 to community all.1111 public policy required the repeal flattery, you; should recollect, young 1.11 ladic-, Davi: I H. Cr ant'-she had experienced, a li'W
t obtain the requisite evidence I for' this purpoe.And .- of this (hart'r, th'IIII I : C'1\'ICl Il' thata that there are men of prey as well as beat of gale of wind, with loss: of bowsprit, foremas'. -
{ treatour p.ir.ignph: we arc compelled tu believe, it appe.r! also, from a Mitimcnt mali h i repeal wi :accomplish ,his object, anil I will IIre '. | Ole sails l.al.W!!! 53, JUI< 71, fell In1.'.
tL-st! he i-xproa-ed about as much. pyre felin; the Monitor from the fith, ( Mr. Wager.) )! most fr"I'I give my vote in of this bill. But Love like the plague, is often communicated: : bycluthiug schr. Mary Sharp, of Uarhados: IG days: fromUrlenus :

''V v. lice' he said, *'\\\, truly! sympathise} with our fel1 fhairniiiin of the investigating t'olilnilh'l' .I\ the bill i is nut supported upon any su'h ;round;. and money bound to Barbados, with loss ot l.,,
1 aljfhK'ui.i Judge P.ivlon to understand! ; that no legislative ac It is advocated! alone as a punishment for offencesalleged ) I tnistj: bowsprit, compasses, and! two men- ,-:
,: .v-citijeus': cf A|> : in the l.tiIlUh'III'i' ti"1 w mild, bo had in the! nutter, but that the whole! I! l to hfve been committed by this! bank and) THE Ann GRAY 1 f t ItC.-.11 honc.-t farmer a "\I small 1urm aa-ts set-offered to take> Ib1,, .
: t i 'e ; .-t;-!t-iiiu-d darini; the gale;: ," as the celebrated l subject" would be referred to the Bank Commissioners il'officers. It is therefore retributive in its character few mile from Dumfries, was often found fault but they did not wish to leave-could! not lnrs.-:

I a t t murderer Firing; (ubo killed: Whipple) felt, when with instructions to prosecute! the invetigation. ; it is ay:*si a criminal proceeding:; and' being with by his wife for staying: too late in tlll't\WI t them with what they UOlJ t ia nel.'t of, \i?'. c'S1

t he said that: he deeply sympathised with MrVkiptilc *. ; UnJetthis impression, Judge! Dayton; has so, the principles of justice reverence lor thecon- on market night At hat she set out with him passes and ?p.ir". .
\ in returned to Lock port with the \'il'\ collecting Iituliol, regard for the preservation of the securities one day herself, and in the evening. forced him'' Steamer Mueo3e\ Captain Crensl..iw, !irp
tae death of her husband.!
Men who idonce to exculpate: the bank and its olcl'u.- of the rights of the people, Demand. that thequelion home: rather sooner than be wi .hIJ. Accordinglythey l I Ilrown'j, [I'Vrry) with 19 bales cotton, ta 1JarJ.: :*

q arc conscious: .f their own purity, always) treat Contrary, however, to the understanding oldie guilt or the innocence of this bank mounted the old gray marc, bo on the addlo, I _
those who FU:poet. theirirtue with silent coutempt. !Layton, upon the presentation of the report of the and its ollicers shall be tried in a manner analagpus and she l'lIlhe pad behind him. They rode on ti 'ajl.r. .
' r1 Whit comiuciug: proof then that in committee to the \s-embly, a bil was Intro.luced to the trial of such questions,, in courts of justice; they came w a small brook) that crossed the I CI.LtltI I)
the in that body to repeal( the : of the bank, and that i is, that the examination into the facts should when the mare put down her head t to drink, and, fiche Usort' Tarrov/, for St. .Mark _
rightly judged_ motives of that: puritanical: Flit within minute from it> first introduction be public-that the parties inculpated should b.wl after being satUf.od: again went on. ";.Now1 said '
t t.'rc-f the St. Joseph( Time passed through every'stage of legislation in an opportunist of making their defence, of confronting the gudo wife,,"if you w\u1 do like tho. .ue- '!1- X'i'c.i TO .M.% UIXKKS.HAU .

-- that branch of the h'i"ldll.IHI; wh"n the the witnesses against them and of intro wlion sh' ln. enough, fi\stops\ of her own accord I OF THE Vii IS'r PA:? >
':Rlnt.i LIOUT AS AW !-One, huitJr:,)lau

- tales! of Cotton were sent by one of our CommU- like ca ei, it was immediately ordered to : third !in this case, subverts all tlhl rules and! 1 "True?lJ.) wtf.m," said he, "but if t.l'rl'as! of FOURTEEN : ;; t
don MerchaMs to St. Joseph tj reading' \iihout any reference;to a committee, aolbelieve I II modes of trial. It f U antagonistic great principles anithor auld gray mare on the other side o' thetr.iul VESSELS times this fEr.lrJi'"'
1 1I ; N-shipped on I without the previous" reading of the re of the constitution. It Ulxuli ra.h and unjust J, nail the!one lying to the other, 'Here's and favorable cross > f-.'
" board: the brig Franklin, for which they paid him of the investigating committee. Thi* i: on. in its chara ter. It t is most I -are and! alarm- t'yo, soil 1 k'rl'. t'\c,' there's iu telling: when they fc under anJ'l'll: of:crculhtt.rHd3

I 3 harJoOtae coiainission. Peter of the Times, fort" thp third day Silll'l the! bill ram to.the .:ii tie in,! as a procc(lent Keg-irding n j in the serious will part" : .. / I tui-u. It' CII.\IlLF greater. MOSS lru 1 JV':>
puff this transaction admirably.! Now wu scarce: from the semblv. Tune h.H not been ailonled 1 light I do my Illta! ; a t I1Iz.nanJ inyeMi'itionsas '-- --- I KOIJEUT:MAY cf
L to print the testimony. and for once I have as ) a'*nator, permit me t>) give it mvsanction. U"1.41,1: 1'ourtNT.'Ah, my dear Co'onel, I Wc-t ; ',
)
notice those little arfeirs: for that nnount: of cot had no opportunity of reading it; all I have seen yet" \ willot I it distinctly! understood, ho'"/ do you do,? Come, lot' irj/i"." "Thankyots: .* JOHN l'En\I! ; : f

. t.!a with t i it tl raw' rf> ltttr: cf rs> ,s-M"(?, and! .! !h tht! ni5'j-ft; report Jthat.!;:':Itt-t .; .UsI: 1 -'gr i: J::': ;'.: 'crdu'v: -vt.? n this tt;'I' -4, r..-':?rl.: 11 j'. t I '*- 1" f.., t j tJ'J7f
C \.. u ". ., "
J.
,
_
.. w l r. -- -w..1 mm ittit.r I xt.r\ : /Hr
: IU.T.n'I'
; iI f 1 11.x' /: ( )i' / Ilil:7'.
it.
1 I mv rLoTiuvi r >
\\Varcatjtl (on.vcl\ tll illttilllail' n dI 1'iM'rilor\ OIL Flol' (da. & : I /l/ /. 1I I', r.i .11..1! ;I'oiiiwi-ri." ,If'I'011t': T"N t C'i

lor ilieiu'St l.tHoriili -?I .I.IlIrl' ( 0111\.1\ .11/414'" 1)ici; '1'1' f-- /t1,1 1ut.sJ'" ( f. ,' 4 > itfV.'n. AiK.. -1.1 I .Uvt'ii J by .1t( ufiVj.'iV.Vw .
.mlulatc
I j tot ili" (<< '""l1lr ol lraiiKlni.Mr : Ju. c \t t t. / U t | I { I ..Jr2. ;,: svll 'wYUI.4.hl1I': 1 t'It.nln.: : tdsLl'b.. .' .
} r
d! : of tinCitj. naJ I. < I ( I lU'At\ I,11'iltt'VL,1,1% 1 ?< pt ', M.i: > -''r ...: .: ; M.IJ-' (:, I.I.! s't'I!; }:!. (* : \ .:. .,"

HMAM MANUiV. ',. Oi:,,: I .au II. !. / \','., 1 1! ,. I \I (He ........ .K 11 h'. s, >! ''. '.: .' '.1' .-. ,* .,:evvry aIirl' n <'- .-ry lot. N-r. 't'c
: 1 \ : ; ; tut .11 In: r.ililMtlca: at ?:>ir !: tnllVVm..t '
iiiMrv: :. :. > I : V V ''.Nilo. I c il:, in I i. i. .r, "
't' Dr. JOHN / IXN l-'OKNKY ::1 HMir.lI :J .1 1 .1" '. j t .'l.t"r II \PJ\t.\\. D.T.ljli.II.) IV .. 5l! I :-i SYi'ik l I1* .fit. !t'I"r. r t tj-r uy for t?.: 1 l:, .t.',
I>" :S '11"'IbUJl '*Vl> : : t.\LI.\n, ..t. I. 1111'; !: Al '.I'I:. ,', .'I'"<<', Il.it' *, Ci.'tnbfi'lJi: :: *, !X \I1'
VYINd lori'dl) l.inisvlf in .\ r.lItrhirbVII.I : ,! .- .,I IJ. } l of tlir: tli-t flicK'\: l: .11.1. I. .U'0:1rI.r'.ilc lo* 1.1 ia. }., '.i ,I; 1
the ilutie \\ : ; HK;.< I kl i IS'v //iJ.: t/ 11.wlw arC ni ;.' .\ xv Ii: .
\ devote: liu i-n'.irc aUcoticn to ..rob I I. .Moi oon t'v;.ii-:'! t!. niu! ( : I h!. a\II'I'I'r\ r.isl"*: ; lliry) aiinui..inJ''l'I ii.rti.t..t" ; 'Itr.t! }' .>'r ( 'a. Ind.I rT.nn.rN -. j '

rf hla rfl'II" IIJII. vtVu.. IlldIJ""f! : I : '!I iptaMi: I I'.I r\rtIII'OII( :: tat'tetlr': ,l \ .Ils: .! \'. Jll i. I '>1',1.; .ui I: '..t::,".lly b..-.t?,..'j. c'.fly{ :. hu., t. 1
'. .ifii'Sci, ..1.( !
(later &t U. H. I Iwlc) '* Dragster.II. \ III1.1 I ; : :' t.rpptr\ la1.,1' 'li '11.;; !the MI-M. .1 !I1 s I 111"1".1,1.: ; ;,' i to .u.' f
: .
111' .
'ritt' ..lu.Tii.'ilof ..' ( i a1 tim..1, : btl.o l.ii.-i.i.i III 1 ..ll.iw'i'\ !. ml'ik.-pMii.r.:! .' .irn.t.t"rr.pl'ti}: I' ..
|
I It ) \ ii'j"
'' ; .
.. .- 'pt. I\i. ___ ii.i.iiiN, .:'..1! .il:, : I': :..,'. :t I7'1 Si-tiS}>vI. : I I .h'I\\I. | ')'. i ( '011.5: : M i.la-I : ;i.I I 1 >" !. rs MI 1'1'I.; I.' i ..1 1I I .
L ti <'mriiM' I:: >ix: have r." licit mill \tJ ,'t i I'J-1 to %ll.i-, 11'11; !: ( : :: ; t r :j.ipti.v-! i'dt' ,' '* > 0' r ..:.j'.i .. < b >\ ;.n.i' I s I t'.i'i. ,.
,. 1 1 ll.: \. I I.'i.l' ri'ipurk-.i{ HJY d&ir .i: i t : : : ,) 1 f tc( ..;ht! t.f j-.K-.i 41 t'. !. st! .;..; !:.r.t rite? :a :::1 :? D\'> r. :ltA.M .ToN j> OJ '"j ii .
( HricK.Store "on \YutorMmt.M'lvir i.iti"iiH! tili-il', in, tin-, ,iliiiCollector's) -'" I -j ;v: |r __ .
\ itithfir : !hI t I t'I,
n""l"\ ; .. I. I i t.- .il't h
T//C 111 I t.\-: U.\ll'l.lt.t.: : !: .1. : .r l'II'fj.li' : I I .' 1. 'tJt'r: -
RIn.uilin thsccoiul story.JAMS I I.1 :, 1 lu- ) Ut( > N i i. '"p't'ni ':9 |
Vuc'ion (
,. 1 II" ': 1 ___ .. .1 ; \ .. n.\\tnn. \11.0: nl.t .'l i i!, *, ; ;.
& t '.)I. ____ ___ oA .w.1" i __ I .; .'s.i.n.! ,! <"H.v .l. le
IJ.Y. f
/ '
:\ I'l't i : l : : .
:
Ilr.h .
: ( :::; C'crrlU Ollicc l : /; ;. /.Y-.N/n-vo//i; \\i\ .111\ \ .1'I .'.is. !t.:1.:Id! :f.ii'' it 'litSt.l'v: iM! t. '... 'I I
I ( 'illr'I..t 1',11'111T.h : I .: 1. r 1 f.,i r 1'1.1.1 f, I.: L" 'i:. ;. j 1

HANK M>TICK.mrorlCI Ap,11r1lr'1a: \: ':iih!. J"I': } .'-? :" t .<-'! :: V'T, M.: : 1.1: {\ ;r; :.;.,;. :..t.rl'i. .' :1. .t :\/xr' \ r

*. I l-h'-rrby' given I to all JHT-HTH !haw.' ,: tI.L I ,101 :.! ably': ;iiUiMii-n ui tt'.nd..y :h!>"' i i : \ ;: :} \ .'.1I'O'1! : :, )I'n! ,: :. ,I, 1'1 : :. .t.1 .1 ,

1 l\ ,'t u'sl I hunt! or.'r in tin. t'ui"ti" Hank ul! loriil.i/, I 1"!' h : : '! I \ I ; : t \ : r.ii-*. !1,!:'I'UOiT.: Wtti-iv.! : ,ili' \ I : I :. t't.AitKU.r.uA.TttiiUi'iii'IM :. I .t.1. .
u Mi-'h null"* tin,* hiiViri': ,' I ti'iiuit.i'il, i.i I tin': jViViuiml.t: 1 ,, v'it.u'' ... f .h. i ..1** .*-tini.-. t
vvi i r.-Tv'ill: bJ t 11"1 I in cvi'i V : i-a.sc, i' i : I .' vr ii I N :atv, nil:: f. ';>; :' .'' il! i .ppi-r! i I. : : < t1
.
1. that ot t I' thMuni) d.iy-.m.l\ ; sb.r1 --i'l.r i the l.li t Jul: Kit': ; I : 1 1 ;; ,, : .,! ilr.l l-v r
; ., nii1ltKiirrm-v.lpri'vi! : : 1 1thtt >n > 1 "I"I: ; tin* ll'.l'i.'\ :.M i'1 mil ill' i t4;
t
,, L 1.11t111 altl'r 101.11 I- 11111- aJIJ/.jr/; I /Y.//. LVY.fv./ I :: I ; I\ I \1".1 1l .\t IiNru.s'r',11r.1NV.-: 1 ; ( I 'Jr; < '
,,!ut'ut! toll I I I :' ; : ,t (1'ii.I.I': 1'nr ini-hi' I nr ]1" 's- : I" !
tlrlhll si ,1\11\,1 '. A''iilV'd !ti'r;; I' '. i.'i'li' 'i.I i. I
\ I Jl : '
"I"lIIt'l\t I of the 1111I"1.\-' I'ltll.l.irSil'MK.\Y\ : ? sI1.1
JUII a I ,1'1 t \ 1 i'J -- t I ,
II J'11' II ; !I. .
'1\"t.J :y .1,"f
III \ : ; '
IsIi1 1 ,' n'lI1'I'L"I"I.I -- - -- I 1 I I. i i
1 > .
,. huifr.1th.II \ \ '
aTi'al : : :> - It > i.it.t! ;%" v <
.Idr+ "
!
: '
: : r'
:- : \ "0"to.: \k N't.: ", h.ll. n' I\'t'I', fur; Ih' p.II'I' t III 1 X;utlrr, :Nut'-/ : !: : ', .\1'.11.1;. !.: ''. !.:\': 5 .'i; i'. ,brt'I t
JUI1N 1'\1t1 1l1LI., ('ail!.ia. : 1! I t ::t IIt'll\ ,"? :I'"r' ::1, ri.ntiti.l; : J I' .t : ;1.'I
I .ir.\' tII'',)_<. 1 fl' lll*. v.s" .'T.i.! 1.. 1 l.avin: ? p'liii.t t I 111.I! i-.i'c! nJLiti".ii : / 1 : \ .! l ,| I :; JI j, : r. HIV,.', II. : l II.It\: !-ur."*, :., y I 1

.:p: :;j : -- .- >l' \Viilin.i: Pl',10\, ) tit, lii), < will KII.\VII! \ I ] s I i I j-/.I"I: 'i: II': \1'Nli-i ; i\\M>-. .I/M/t- J .s..1.\ ll.ilrvllt J 1., .Ij. t: :.'f.I'\! 1;
'
I'ol' Lease Kent. 1.11I,11I1, I'.i \t.t.ii..be: ll.i,. wi'ltic'v: : H'icrtii; t tl.tir tiiiTi.N \ : .! :: ,, ,:',1.1!, Sii' 1'lal'I, ,
Sale, : = or :Rtnt 1 the, puMU') K'I,1/,1.1'" / : a tnU\ j.ji.i:,I 1 "'" :1111'11'1,' II .M 'tttnN'1i1 \ 1 1,1 1 : ; \ ( '111/.1 J/US.. : I', T.:, r.itip.fiy!,J.I'1Vi; :: \\11! ,:','If' I'TI., Ilf.lli': '. : :.1! .r ) (' !..(<

' ., fi lllAT ile.ir.ibliriM4iif'i'pat: t!! the ImaJ of 1.r.).a t "I' I Ilry li"xul'! ( ilUlrl jt', 1l.11'1'a.I '' ,\ ,' '' 1"1 I' :: ) ), : .- '.. |p \\011\0.\: : Mi \r, :! II .r1111. tS, -! 5ttltu, .,rtJ! ,! I'l' 1"o.'I.! .' i..l l Mill.rnrtii.v.rt / ,
JL street, on the I'loriil\: 1'rotiuMiailc, l.i'i-ly) oootipicJhy dnr'sII pi iro'>. Th.-y li.tvi' .iNnliivi': Mill\ i niiiiiiiHtiiiUniv I : ; .\ .\1\', o'1 : ll.rtri'ilm\ / I'. i'i 'tl.! .' 1\1: :! : ;! ,r .1. :',.\ :. I""' : : {'l \

I' O. I I'-: Hirtk-tt. ThU i h goner-illy :..1.! \\': I jinn.. \\\i '
; U uuc! ti>l' tini i>!i'.ni.iestitii.itioiis!) : : !ill .ittciiil) lullic) i Ht"1\ j iatl.l: I'ltM.aiihn: i-I ;.1.) liiin'or ,: ; 1 r.r.p.,, \ ;111.\? 1 1l, '1" d",. .\III'111.\U.: r 1' ,. .. !1
: '. '
Mitte.lto
been m.iJeM'Hi'ct .Vtii-tiihai! :ti.av itiHU'ti'il? t 1.1 tlu-n, i-.no !: t ;:: Pau : 1.'d! I I", : A..itr r ., 'j
ami 1 :as the lot has:: nut ( : : ; { ; HI..l\IIII\1 > I t.u.: r. .
.ip.il.ichia, T. l.l'17.; ; : i: P tl'm.m.I'! 1.1'' 11. 'r :I'll ,* l Iii:i .r :[
the city cr.uk1, the 1 boauMtil' :grove olt' ..1,11' >; '\PiI.I Ni'\-V..ik. !u'l >* i T'lMtiV, I: .'.1! :il.!. 1:: i
to\ t 1, I
:1
: : 4 i
,: ,--t t trrc-s any: be pN:>':I\'rJ. I'cr terms apply t. I 1I'bI.ll. /f:. I s ;\ >It'"I\!; : :((()US?\i';'..: :lk.\ :.\ 11..I.\.II'r.I : li'If.tlll: I r I ) ( i. I'II.1: :: t. "t.

tC-' th* < ,' 'ttj.: It.li! .liGam'! }I'tly' J. _.. .. I ..i I ,
_
;
I I'llitcr: I" ----. _k___- \ : | i 'V. .. .\1'| \! !.;. i''r 1. \lIS '.'. l-'i.:

:Notiei1.rillir. I :\ol t't'. 1, I IHanrd: lisi l 11111/l'l', / i iI MUldlo 1 1. ; Distru-t( ol* Florida.' : ':T j'i'1,1:1,1

.1./. -eri:,Cl trill fl'l'e v.'riti.-j' r,1j1.-.'.I- {r'1)Iniu:: iii\: i1irncc' tVi'i, tin1: iiWin. i.I: .: r. 1 : : ,: t1: : .: 'I II : :' .1 ',: I. .'. jiJ
C'
/, /li; Ni :.r
until the lir-l il.iy of I t ScpU'wli i' next, ,tlinvt- : I 1' I la-i.ih.rni: : ) ,'. il: 1,110',1, : 1 1 f. t iv Lu-j\ :.'" ', : : 1 I I ,-I'\JiiUattl.! : 1".1.1,1" .1'. '. .1" I.i I l'i\: ,1.1: i t 'i / / : : ;j' l ;

ril, to liiu at T.ill.ilui-Wi1: r'; it: IIi |>\l.ice nil tJ.t'lttaltU'h'C I ,) ( '!III it Iti A't ,',;;trr': \ I 1 !! ."OO /V"n 'i; i Ciilin', llnitlitr(! n1; .',. J i.i.! :.1\: I.:1: !! :! ) ; : .? : : I 't.
,
': '
: :
riviT.' h-r the n-i.t 't! tln> \.Iri..a.: j-I!:" 1. rMfl .____ _" 1 I : : ti.. v.1.1 -:.1!n. .I
oA the Ap.il'chionl.i': li\I'f.IdulI.1ill", :; cil, i i I ii ".' i ..:51 1 :, if I.i : ,; i }
,1111 I .
: yarils:\ 11:1\.1111: C ..r t t.in' 'l.I.I-: : ") : : :. ::i.il.c:. t ts '' Tii'iil1ra
.j ; ; I'I i.'ii I. J ,
th., :Ap'l Kiic'j.i!! '! l.anJ: t "'!"I""U/. I.i'Ui-rt: uictciJ f" un)() : ) : ,!. |I 11 : .
t i.l.THOMAS. ,' 9 *> al." all nivi.ifc" It I 'I'n'v'r''ttl'L'.lt.! t'.l..l: ..1:1:: : ".1/11+ / I..1111 i I. .,!, itiM: ,'f a 1.,11:1) ::t :,,1.1.: .,::1.' -s ,i.v.: i.-. :N.I. \i.:: t:1.I !
: .- to him t tJ In P'M pa;\ I'. ir.! -t.x; u'i.i.\\,' '1 s.'i:: .,- : 'ntnl 1.11 d1'l'.r:: ..' ,,. i-l I' .* .l si.!:, :illlnl/ H.1! .
= B.\T.Tl.I.I.1.: :! '! ; .. I'.lV:: lil: I'' ..'.if'l) I I' I li ii- r\ i l< tin 1,'l* i-'t% t! ; ::1' ,1' '
( (/. L. .!17 ///t/ ).'. .V 'n. I ') : ii'M'il I I ..*.! thi.i) d.si! :LLI i 1 1 t' 1'|1'11 :
L-iii'l t <1.\'. l' ;< 1i"O : I k, hit' u ; tin! "Hii'-l I mi! iit.ii 'in.1.: "cu tt'ii in I : : t 'l'Itt l v.itii'ia 1 ;! :b6. .
1)irccturp) t. : !' I : -nu'cllasi! 'r'I. -in! ,rl i.:.ii; ,'! :i'.l J 1 '. i I'!.'' .t!'' '.iiii t.l '.t iu l'.' :.111.. ""'. :
-.- -- --- -- -. : I 5'V: 1I .. .. : t.ir t 11\ It p.i.'p't.i'. ; .1 r: jil'' at. 1"1 ..1 I, 1
.1 1
-- ii.U'I i
,
:
: ;
'. '
'
.
t l.:II'U! t I'l i ,' '1"1 | .t. ,: t.i tl.i".t:,11' IM .!
Notice.: : I I 1,1111': I ) 1: !, I 1 'I II'.,' .' .,1 I '11.1.:1. ', .n':. ':'. l.v t ,S' t'i i D..n V, .;". l li I 1'.1\,\ .\11\' 1. \.:' ; .
y t : ii.'i..l! b ,1 I i : :i !r".1, i i ,. I" \\ : :.:1". \\
: : His i tpcru
bo rn.lt- i
'. il! t..nV in ,I'i'i- j
vciai'trril.ite! appli'Mtioa:1 \ '. ; .: i.-.il.: I 1 1 \ I .
( 1IX I \ n-1 :. .1! : : t': : eta i ; .1': I.! : ; r .'. ::. 1
tl .
i'l'i''i .linl j n I 11 ::1 I:1::' tn 'i i i .1 '_
:
Ii it'i!! > ;
,
IJ lo I tilt jii'Uo nl'thf futility; nurt' nl' IV.nl.I'ii: : JL II't fmn.t'/'f". ( .' d:' IJ' / i 1:1,1: v.l'i!1 mi.! 1,111.' I i :, ; :'i..1-. r'II"\IL' M.'! I i.i I inv. ,'' i '. .
:
fi.r Ifttor III' :\llIIilli,! Minify i" .
< .iri' li'.iii-i: : ii I t i tllrl\t'
l n i i. i.1 10. i'olltv. .Molasr-ON; ;
Joel I I' White ik'aM.-i'J. IViMf.r: -:atilll.t t! (I'.H uiM'i'iiM.t: ; Dale :.euv: :!a..1| 'I : I
f .
1II11.1..i i it'' ,",:' .\ 1lh IU,1. Oli'l: of 1 tl.rili ln.iV' .'Ifat'tra. I ::,t :: I sii-'i; ;: "i. ; -.i-i ;: '
C. \1. I't'T:. H.'lll'iT: *.', ,
? l st! l II: : .
i
iulr rj _._ JI.t .1 t L.iii.i: ? : ', : t': 'fi I -
._
--- --- ..' l'''"'ii'l: in I'". : f ii.ur.i1-: : \1.lIlI'lah"It: : : i n'sr.; i 1 I ( Jl'ST ;
: ; I:. i:. ..;1.1 ;.<" ..,. I I: I! rs; ;; 1 ii.iii.-:' 1''tiir,
I'b 1
(';MJ >l ; dr Clothing.HAMILTON I, t' ': :.ill"{ I : ; ; It'; .< \1""'' '.
.. I-: .J" .i.1 i I'rl.'rr! .,, '.' ,; I 'A ;. .IT": :' 1V.7; [t.\ .1- ',! ; I ;ill \ 1. :
: ( : .; l ., an: U. \\' "I"' III',' : : !' I I ; I iv : ; : :1 JO,I ;M. It'"". .. ;' : r, Vt '
) 1i !' ,. I : !1' .....'.1', .. '. '', ItJy'.au\ :: 'i I \
i > i>i ill'-' fii.iii.ir.i.'l.-! ; (! ,1!' : \ (" & '"t 1't.IdII; 1/.r ; 1. > ltii'V'! '."I'Mt
11I.1i.j ilwlr iu.nul.n't"r', i':'! I I ". ., ''I 1 i I I I''.JL7-! : ': : t. .t
t. i-oui'il liy Ih. hip :IJ bona : ,i r, : : f f. !! 'j'',h.! f l<,1 I I.,!'" I IJ.'l: ( I '
YII K" "ii i,)inic\iiiy 1 niJo! r.i'li'il: |1"1' la' '>,. .:j :-o _. ._ ) : t I I i 's.i'!', '* '. : '
\ rum ;
:> \\ ) : : ; .i Tii.b.! s' 0.1! ;': .11:1 <. .
:i ; : 'II"hl'I.tI. : ,
.. ,. ll.i t ,:. I 1 : I ; : i } I i M:1Ncxv
Sinn'!
1: :
l.4', Miii':: !:: t r.1' Ih.' 'J.: 'in. 'iN -, ', HemovaJ.fiAJMUsoN : I4; I HAl'HI.N: kv T.\\LUr-\! : : n : r, !
tIt'' "il'iT; L. "..ili' wlinK".ili. ur Id.lll, I :, ; I ) I : 1 -- ,.
,", -. .'."'. \.1 I i'.h ) : : .r I I -
.,'. .. I\-C\: : : 1 :.'. ) ; ". i :" i r '! ''duh., ( +
..t: ttr! .-i" iri', "111.1': u! LYnHo. :ni.,! Cuiniui'in.- fet'! : & { I i pii' 'w \'II.i \'II".t Hum "
,1.:1' : :M1WW.Si ; : 1:1W'II'U1: : :. I 1 ;, I j.i'. M \111\1 . : K-MI'V.i-,1 !
: iI.Ul'I11-CI' : .. _. "H"B"AVr. : 1 -
i. i: --
t: 1 : iiiinii.'ilriti-lv, ) "niini.t't'i; :! lall'.1.111.1:. ut'II' .'"r. ,. : ; I -- '-UI-?--! I i\ lilll; ;; Xi'v Orli'.itis' Until fur --.\11.1.,1: '
'
I .\111:1111. wlt.I' flu" : 111' ,'h.I; ... I" !1 I 141 \put IIIII\.Lll'I' I tl ) WMU.Aiii: : .1 ,
jlV.fftUN Itl111"" 1\\" ;; 11.1'p( :: ) .i.i.I : :. .M l.li'U: I \' t !. :; I' \\I ( ;

I I : W .\. 1'1':TTIT111111I"'\' :III Law: I.-v.i: : .1 I '(;, ui'rttl Stink, : of I),-:/ 1nJ1. iII \' (;roar;. '. ; \1 : :, ; 1 ; I ; i 1' 'J' r,0' I I.I h', J.1! ,!o : i.j: 1\t1 .' '. I.. : a

.. .11 I ,il L IM, i. u'.H |"ir.n"ici' ii: ill'' ji'ljuiniii' Juui i i\ il'i l.nv; I'if /''',> "I l7ur'IIl.I'dt; :)!,': iiuiiii I'''riorj I ( : :, I ) ) ;I ;, lute f-pt-rtuC!..t tii I !. n.\V -7:' ba1. in. ;piit.ic I i rO I" t I. ..I., h'I. :.i : 1
ai..t 1 Alabama. '1It May tifBl nill fivi' >rticii.irattctitii. >!i in1'mirinx I ,.s, ;''ti.l: I I t', 'r -d'- 1 t.v I II
"
:
.ti :s iti Ci;' ir.-ii: _. -. =. >: :' tlr1., p. : : !: I |: I.\ .) bi fin.ipri : ; \ MYr.n.' '' r iv'o.Vatflir : :: \

II': -u',. -nV.rnoii.j: : ;i\ il:';; 1'1. C\j.iII.I.t:; i .V; l' ''rirtinltuf (Smith, 1'<''ttit, ; ;: I |I ,( bi'is ";. I n.: ititniL'i I Apui. I tivot--I D-, -.---._ : : :.
I I !''i' ", ':11.1.1'11.' i t I1 tl t'UI, :aii; : tu S.i i :i' -- '- -
_H. tr.i s'I' :Nw Oil'.cu-, :Itt istI'r, pin : ; ; ; ;; : ; ,!\rt'ri":1: ( ::1'1 t ami lCiooils. ': r "
in lurri.1 1-t th,' 'tlil ', xvhrli! ifiMlSfi'il.: : \ ( : I i : \ -, .,. ( ) .U.
Nllp.1i.r l-'lo'U) \ i .'tl) d! I '\ ,
I
11.1.11'I :
l.ir.v'ni 1 I t ttiii'tiiii ti4y ti
i I.i MIJIV, a ; I :
U I '11'', C'Til, :aii.l < liu; :,"11'," ", : ) ,! : : s
; llanyiii" NAIL! 11 i1', l"l'f- ) \ I :.i,1) i Apple Ur.IIII : DN J
A1-, h 11.1 1 \ tj.-! I I.I'! ?
1 -
i-.i. '
5 hull pipe. ( 'iiuii.i I'* "! 1 < n. rnoi.r) :, ': ). Tl 'r't' :III"1'1, il'l'l, l'ii-. ': 1 1.' n'i .ai'i >.'ii .i..i.it.n.{ : -tin" I IJrlf!, Shi' M: t ILl".i :.iti.i: i'.r.i; ; j \. 'i.:. ", ( i'o .iinl I'II'u: .\ hii'ol.i' :1,1 I i't t' \. i;,
:, i 1'1'" '. ,.t I-"rd: ; I.I: ,.I !. \. .i.:1": :. : U'" : r.r ,.1.1 J; nj'l:!. !I:.1 _.- .-_. I : > ; ':' I ,I : M t i, rr\ 1'11. : : th.t lalus rirl j .i.iiu .1' 'lal.I : till': assort-. il !," ;
: t., d", ,' ,..10'". I ( ) I: ; I : ; I.: .r.I.I..IJ air I J; II :1\\I.\ Lii'iintv ; :
: : .'
JJ'O .1fnU...; '1 r'IJ.'SO.\: '. La;inling; !IVom Hriii Opnlt'iicc.! : I q.I. I tiniil),\ iiiitni'il al tu.'h'. 111 his: ; 4. o ,
__ __._ .__ __ 111111
.
'
I nf I'",- l 'i' 1 b' i I ;
hiniM II with ih" littn) ? JJ
;:'.. I UlM.'s. : i \' : 1 ri.iti'il: !
:
J'" .. . ... -1> : : 'u JMAl'lCinilXjo : : : .
,
-- -- --- -- --'-- Vc. 1 'iia'li''l' t li u:
0 I fp
< In- I. tl
Dsu'onVhixUry. 1 I'i'liiiiibiis i.i.
p : ii.if: i!II. .1; -. I : :: i ii : \1..1': ,
Notici'. M h.il:' )1.1'N t yeas. !<. I i : i : I: : : ,. "f| ]Ildrtl l haiul, ;an Mi..t.vnt; in t''r! t > \1"1"" i Vi' : t tiers I 'N, ..t
; 1..11'J1111 .
.' *,'." liiivi-s :),. '. .'"'.' Ci : () i'l ILh It.: ", -
411iIX ,. :nt..1'l'r ilitt*, apjtliiMiii': \ au.ih: tvu't'! t I" I : r.Mi.ii..1. !, t.II.I \ :
9 the I II I 'n. A. I'I Alli MI, J i.l-'i. .I'r.niMm! : ('''1111. i l'i; tniM' Snail; I .i'I\ : ) ;:! 1 I : I ; 11',11.'IiJ", 'us"p. liter, 'I'J I"1" I"I I 1 l' I''tiiiu'' ti'il 1 uts.t r '. ..e. tifa 11' .'I

ivt'i'in' ', I'ruiov' ,"f 1.'I/ i I ill.I |tr; I 1.11"\,1'\ .\,!mlJ 11) ill,), I I.K.I If! Mi"-r! ; : : ( ; 1)). I'll), -:iiiV r '. I ( :
: I M I ':" .tli. ,
1'.1 ;a oJ! t.yNcv I I : I l'or11' : \! :I' ..' '\.r.:: ) pt't! )
-i\' ,iti.>:; "iiili1 t I li.t.iti1 ut'Mlt .\ iiriliii.ni I! :' t!'" : I :, t. 1.1 I.'t'ut', ; iu }j'.itt .

(. .IM.V; !, lf lid I C;11'1' :!!'/. 1:11.1/11:111; iiiu: ; ; : i \ : ; I, ::10 .. .\ u,1".1" \ 1 oil I it i> '< u.Jolil : I If'I ).
/lt1'l"1 h"iblmJ.1"1'1 : /\1"'" :;:'- :
__ h.. ___ '! : : ; ; !:'K' I.I'-M. I .aril: l ; I .\ ,J ,: : .
.. .\ .hi.. :,1. 1o..IY 1".. 1".1. :i and fashionable; I I..tnli:: ,' Iro1! Ap.il.ii'hii'nl.i: .iii.l: i I l': r "..'.. b ; J -.- .-. ./t.t
/ : supply ol ld .. 1 ,
--- --- -- -- : ( : isl'rr'! ', ': ', tlt.pK : .pl.; : :a5 .,
J"MYUU'K. Ir'I.I'\I.'f
1
P'r: : Lt IHII.I.\ltU. JI' ?l trends; puw'r': I r.r'I:, l 1'i t -V _. rntiiiiKuiV.itcu'i.! ., its es I IIMTS, ;11.1 i-oiiiiiuii iL! 4 11
Cloth! cil n.(1. !
. / \ iftioor.: .'.' 1.'lnllI., ,I mull'anti' 1'"Im,'t'" ,!;. .just vcefBlllllMili.irilifr ,. "l ,
,
% dii M.! i'rl'-r at -
| | fp'i.i ,
U :
-"iMii
n f. )prit.'i". I'r/: : ; ; Most ol'r! ant.i.nlu rxprcsly' : }I"
'1.11I1I1.llIr..I.: ,, 1 1 (lUllhuur'rl1n: VuiK". ::11':'i it : ,, !iMt'Tini!; I I'M-! puMic dial; 1.1 h.if l ,
1 ainl I Inr :II' I'V b nd.'d 1 us .
nun : rMi"l I th it : ( ri'iMiiii'ii: siiju; 1
.ili' tin1 !U'll'i\viir: :u lull's-u.u cmellIul: to tuitttii: : n .. ', t: > \ ; i [ "i j..d
>'c : .1. ri ixi'il', JUT' |iip iiiiliiiin: ;iJ"lh'U-i\ ;' '"lt.II'I.1III' : Aprils tb'IIII\t\1:1:4d| : : 1\J:: "'C. t1:11\' -hr4 H.JII.r!:. -tn-.vi ali :,
v-: l' -1 .icjuu< Jr'I/'. >plin:: ari'l. siiniiiii' t'mN; i'li'lii llir), 1 In-t I ;.NiM.Ymkm : I) I lii-r tiiin-'iii-ri's.: \1 1
.". +
b.* t.tLii) l-ailt !::'!
nut !frurrurtuT: .in'il.uti'iifs' i i .in>Niii>'!i i"I|l Cnats: 1':111.1"I'I: I l ; I OTII'::: .1..1' pn \ t:1:! alw.iyi; ,( '\:'l

SliMts, \JI..llllh.\ 11,11,11., ( '1'01\.1"; I llalldli'II'j! I 1 i. A u ( : : 1..IIy.I;s t .' ,; : 1.1) .1.:" .tjlI'I.I.I""t) ] | | ; :
\i 'ii"ii(; .* 1.1""lOo't! t (im AIM 'riiMii\ H.'Pi"'] ; : .. : :11\1:11\ I ni'Katnl! : f)!? J 1dC., .-. ,1't'
; Murk; Hat-: Hunts iiinl: r-'lin. ; uit'nivcr" ) nilii'r.'ii-. : I : I i ; : si 'in-i- ty, 1 ; .1. .hlr I /:1.1,1. ,
I I'uit.i'i'iii'i ..10. tl'II" ,:1 10,11.1,1 d' lit l'' -Air,.,hl, |I'T; trt'nI'Inrlt''Uelr.! \ : Ills 1n .. k nl, ('1I.,- i Aprils! ::7 1 1'1- josi-.i'ii C ; : MAMMO.M ). .' .1., s ,1.11"I.t; : ; ,:,11, ; !'>:.1 I : :,1'! -, li J", :it. I.I

:--1"11\' ,I h. 'I'u'j.'ro--" nii'-ifs, Vi'stin' '', l.i.i-Jc! :rt.l| :.' 1"11" 'I'liiln-t, Mnilis) ) i ._ __ 1'1'1.11' ,, ::b'"I. I .J'I':1,1: ,y;
i 1.1,0'
Milt'i'jv'; ; .t! '. .- '. I lllllT\ ILnuharin: : ,"'. "Iit, ,. J llullI: :' A'i! .I'$ >anun'r ,ill'>"'' 1'0| linn! ',1 I Tut---' :'.0.! t li.iiriN l I nt :\.1.1' .', ljJdl"'b.,MIi I ) 11I"II', It! ','r :ainl! :; ilt .- tI5 '. itnl r''i'n: ; ) -, '..",
u .icu l <1.. ::::tlal..btrrh.f'ulr \.11. Int'l'itnl' in i-Hiit.iiii/,' ; II..- 1 ti.-.iti' !', ,11'1 t :" ". i.iJJ.IM: ui'in; | :.; 1. M.: I.i :\In.,1' ; I '011 J I Itln'I: I 1.11"1 I'1 tJtt I (
I 1 : ; : :, : : tiul, .Iiuri' i't: t.n !'t -, :'I. < :u 1,11'1' ) U'; .
:
.1' lirorn Siiufl': M I.i.I't) dll I' lil.lili'.!. 1,1 ul'.b.. I'| "I|, "tin- )I" ,1,11! ]I. i'l..1:] [ :t" //. M.inttj'
I i online', 't' Ib.- l.ttr.t/ t.isiii.ti|, ', .-in, ,| II.IMII. :[ th't11'-.t' i i \- ,: : \ ; : I : "I \t I I1' i j
J' 'nlr'. .. S..I'l.il.I.. "'", p"'i tl'u'rd' vvuikiuiu: lit .i.s; iuv'1.4oil I tii all! "-:1"'<. : t : : I :: I i\iS: lUNC.-M1 1 :;....;nvht ::. : "..! : :..1| f" .
l'l'c'H"U, \ : : ', ]1'r.n.IIIIjl.'r: ltilti 1 I'II\' I: anil: i'f.1 u'.o: t "ii.
1
fi.; A. OI.H.i : I'I" tl' t/.d s"III:'; ''J'f.I. ''n.l..l, 1 l

I II ."Irh"II I llrii'll'" I'nn Amijiau" ? *\:' ,:Ini'b t i 'II'I I.in. .:i, ('.,.i I.irut;" ( h' -In'tIn. ]I_\\:.ittr. ''ii '1.! > l.ir.h"i... l: ; I ( -jVli'iii,, :': bbl ) ". \\ ., 'd 11x11" I"'t i...feru' 1.1".aII: ;: .l : \p1Jjn.l:: l !. k it' J
,
ts'! : i -- --- --- ---- ---- .
"iiMils) N I I':. IJuiii.-I.I tiiliu-i. in :,r | \t '
OI'.Kiilii.'i'ii: .'!'/" ./!. '.>. I' Mtxiuri'. J.intloj I'oilcr. l i l l : : 111 Itrcasi. I'iii-inud 1'urc; Jiin .. \
,11,1 !
I.
) 'I 1 I : 111: |. .s:ll..I/ kll
: 1".1111I1' S'stiflIri'h ltii; llthbit. I I.o.'itlt.-i: I1, rti-r a fllp'llurGUrrttlr "t | : : IMi-J'i. ..JOHN= '1' ;1 Itli'K.. "I 1111,1.\; : i". jriiiifit.jj; : *, pi-.ul' j j'.I'I'r.I.l: : i> ,

S'n'.i'li, ) L'lL: iciiij:,:.IJrl. ) : '
i
} fur subbv! : 1 1I'I..I;: <
III'I;; Id.) 4r
Iljll 'T.uM. JVu. nr > 1.1. : :! ''', '' I '"'I.t r":" MI:"'"t sic 11..11.! 1111"I.la.llc 1 ,. .i i'
t 'lu< ;: I pJ
t .. pnlS IU I 1X.1I.l)111)(111'In: : _!I. I ,1,1. .I.llall. HIII
Hi-UToi-l! ly, In h 111:1r.: .- ) .: 1'1' .. ;
: I : : / r.I .
// ( .
a Sirrfl Nftiiffil I'iiie I'ut ,'/ "'/1{ Tnlituri' i ("VN= 'II\-lCi'O.\II'O'I'; : : :: JIIM n-O'j.1,1 j.it.l I t f..r; >..I.! i : ; I i .1011:1' ."f.. 0. ". ;'I..I I' ", I

-V.:'Ill: IT T I I'. .\. I.. 1.r r : P. .\. 1. ll I'JI\ :-.1 bnS'", l'.lIul'al.'I! : l'II'r, I I l I : lo ': _. I l.aill-i, !tib'.i': iit 1. ..t. :101 I lit: t..nl: >r".t. ,.;;1f jl

f .1.l M.. I1, \ : J.. } >:1t: ilii. 1'I. .. 1:1: hrllIh 1'1111I" li..,iitr. IIo.h'l'-: I.y' | ;' I suit: :iiii'I, bulti-r hut : !tl: ( ur;,ir l"ii:.. r. J ,.

'( ?1 t!. ,. .: I. r .)I' l r. t M.I. it: '. I 1'. \ i.h L _.' pt' ii! -17 1 ___ .. ____ \ iiTn:.:: l I.-\: nn'1 1 :lj\.$: I 101 Sale. A j'.iMnl: I ..- .rlm."I,1 r.I"C. I liiuvt-t, I tjV\i'. .' knit :- I, '

r ""LCI'"Isrtts" : .t.Mh-,, run -n\n\ ;.. I n'. 1 j'-ij':'. -, fllbbN I ':p'-rlini-l-'lotr.; I") 1.Ih Mmij\" A1 1! ; : :( ; : ;!: : : t\IWI-1) .! ,|. nil'" I'l-i: ,: ,ili! 1.-, wunicH} :: !!'.' :anil' pi-tu!<, '". i,111.1it1 .

! t itrit'rt'r: ;r.l ni.ly Ly IMvr Liiill.ini. ,I. Ji. I 1.) III' ,! :.1' Y puk, 2 hlul11.11111 JI..iu'f. ; | ,! A : : ) t In \f .1| rh.'p..lu'I's''t It'.tI I '. Lf I
HUM !"0 | N I : I'.inii: "
"'/Ift. "'ut ftniiifjuf Tutinriu : Id( lirKun ila.ry; D../''r. 'j b \c--arip!'!'! ( 'Inrcy t : :' I i! '1 : : I ( ; 1 I'.I: I ,I-! ,HIM I'l' I In.t'UI'ur. p t f'1'
l"wIr.I.hl.\| \11' \ \'i'jKlis1:. < ,' t'.iHf! 1: : ( ;
1 : .J1.srll1: ) lll'Ji'oltt'! : "',
bbls O( Ill!
:i-'jnus-h'; : ) I 1\iIl't1 it, ( .iirf-i-T l'-/'.1.'!"":; :an. >!'-:)a" ;n 11 winii-r str.ii.i'il; >pi-fi'i' I 1 : I '
1'0;ir, tr-iiii 't 10 "'!ut' "adl.I L'u: I ilo 1'ilut Uit'.id for: sale by, I I i !:, 111.4! 1 1.1'1.1.: IL.\I.'II.: ml a,', utilii'iis.Aloon '' \
:.ai'iiii..M, I'lOi.-l 11:1: lull I titr.lli.iri".irv 1 : ti 'r'l'IIN''II much I K.V001 I : >. ( i ) 1 1 c'a.l, h", rrv \\iin. Kami a :;..'.1 IsapI! ; 1nf Mitiry(!:; fAll !J-,J.. I IIIlir
I _____ _____. _. __ ._. I .
'
I ,
.iti'l itiVitnl t till I' ,
u 1/.1. I'u-ti' :
rs
tr.i yp5
:
''''1'1' P !1'k..11I1! t ;pis inn I laud lull junin-t: li.ntl''. I ( i : Ill ( Hwi-i-t U IPOn / '
; .\: 1.11'1'l: 1 S; .'. .,:. ",'", .:Ito:, r.t'f ili.-/ u:" I .mine fur thi'iu'il",. 'I 1 hi-ir Inn*
.. ;.: 1 111,1:; l', t- ''II.11'>t lb. j js'n > I-.1)1. ( im-iijuiai'ijt:; iiixl; I'.r ,;,It. )I. ;: la! .1| : I '
J
y'II..w '1I11t'-p.I'k.1' l illl''liII,1 iinl h'l'f }JN.II:. 1 bur. : 't iniiiili). SuiiiMi-r' ( '111'/111'/' ::: this il.tr I rn,il.! Irmir I : J ; I I. .'rril I I--I! (; ). DAY i, ( '1)>. I ill.II.I'1 \I: !. : :ll't i.cit ,Butt t''I I'. ; >. Huv.ilili ;. 4 l.
II.! '-. .mlill 1 sin ill nu i 11./1'." 1.1 I til'l.M, '. "V\V 'V orli l.y ..h? 1:1!| i, t 'pnli, In. r. i I.il i.\\ nlliln I d I I ItL .

.I TA liticr.il ilUfiiiini! PI i .ill.- t I..r ,'a I'I.! byvlm!t -aJrN. 11' oIk al use COIII"r vi Ct.dle; ..":d l ClII.III"ro'" d.. I.j' : W.: ". \' 1101''Y It\! : : y'111( \\ : .I.T.s r'1irl..1| l :aii'l I \'. '.rritifi. *'I. J.w 4 :-

U.-All\ ariicU". MI,,11! I at the tilmw plan; i ;'11 bir'. 11 ii milt; mi .V L'tt.Apnlj. ; ; i I[ ) 0 :.'(u) d.] : t .! I l'M \ ': ; aaiii'ii.y. : : a', t!:. L: .,- vvjll i! ai.r..t. '
I :1II111a.| | rcf'ilrtcilT \. ',1* ; I'f 'lai'l,1 .
in
t .11.1. il 11'1 t .11'i'r..I.| ; m.-y :: ; I r.i, ks r .Ah I ; !''

n: Ci i "111111' Ml Tulmy :Sii.i'i: i% I.UII'll'irtllli: : I null' 1IIh'1'\. H"XI-n.iv.ilia ;.Sut; :I'TMt.vst'ni: i 0 bhl- '"I..r.l'irl fll __ .. __ __ '_0 .. \
1 iK" ,'rib" ulio lualMiiti.: Inil-itinn, Ir'na''i:'I, 'I' : ; .
r, | !
:y \ ; ; } h
!. talat" '1 n. :MA.MJY.Marrhi : I ''r ijlibv: :>T.: --' : lllstrlbt'r' 1.:4
b :IJDp'r I''t.t! .i 'ItIRrja: : i: '|1Indllrtot'1ItllbU'h1: 1 IH.OlllH \
_ ,. r.urrt'utlulllrsn: : / I'laf' :., ari.J. ."i.l. i.u.tcr vj'ri.iii-: : i 1 IJ! r April !I-J'V' .J.. .1'AYJ' 1'0._ l flllf.I.,1 I'loiii :;TiivY lit vuth a riit'r.11.si.riiin
J. IIII-".. : I I\'t i \.sliii'u!: :5.11.1'---; --- a 'lit "I CI'III.iw., \. :!, l.ioil'r: fn sai-,

r.i\vvHi:: : nr mCII'TICI: ; LITt" ",:., print it itI', 1'111.1' ) vi 1 ;j'l'rllllc, i'\ji\\ \ S. I U. IO\\'I, \but ". (rf!, ri't.nl. Hi'. L'ri. !! "llpd"t.o'r/ I

:. ; :Ki'V.-nl, t I p'r'')II' :anin tlio pr.ioiii-iM'f: lu.ii1; ; a I.iU 1 1L III01,1.. Turk; :."'"IIc.h! 11',1\! I : ;' I : I lir'ur >1.1141/\ ( .. .\'. U.'u"!: ,iinj; ;in bis linn! \i i6 : Cu-.S, I'.: i tail(; : i.iis, VcJs, *
|
, 4 ., >'I t'l 1ir :Siiiiil'in; i.i.t'tiioii i.1 l tU! <' 1.J.,. nucl'., \1,1': It !:5! LII.Vhi' .krt ; ;+I MNi.l-ts..s] ?4 1)b''I I'n- ,''Inlly 'uil'iiins: ih" 11 A-| 1.,1'1. SMiti, Cujl-'M' I II.! .'ins-, : ::1"1 Cravats: if) ; .

I'. 4; i..in b.1 t'Jr H I ti.-r! ji'irji ." than: ., ilfrtivc.H .lpplybJ'! U .\ \ IJ.\lh( C,11IIS(1nu.rrhlJfl _' I. I Is: } 1 j 1 I .. ". I'l.I|lx', I ih!, 'I! I..: Is.,' I,lid'll; tin) *rllla"I"hulls ilninn"| Il.inill.i rchii i i f"It., tt.V1'?, *!( ... ilc., <.i* I ; 't'1 1IIry

:. ; )ui- uro.iNo ri t'r-' p1arICC..t! 1 mixing lufcii'' tr MI"''illuiili r-' : 4S..11.110\L: ." !' : ) t r. Kill.iiru'*, uimi-i1' ; si-i'. vln-r" li'ltiinnKmrivri/. : \'arj'tywd j .

hK I .'1."u' '? mu'coUiv, :111.1 l >i \hill\ :: It a' iir't 'iu.ilnv .Jo ib'. ru.ur.itT.s.: ;; r.r..iti.bv i : alnxjih( >i',ni",, id lioj.i, \y d.|.i c :.1"11"1111 ni r .VU Al u, : Iir-erjt..i-. r'im m, ;f Cliths.Cas-!

iii"r) an.ilvi in thi pr.i.'ticc ot tilliti'\ :.' rmldy lll.irrh II 1''! II. :MANLY..VI i t ; ; ::; 1 ; a isdlr pulilii' | l'1"dy, ,;' ji}tII., ::1 i .i.I"i'st'I: \..t55M, V. hii',, In.- will:i t.iiiLc: Cl* .
IJbrl I iln'in with iutfXior UItl
j:ir>, ).Il 1"thr.llh.'rlb'I'.5 on i1 : t -- --- ,. yc.1.l
-- -- -- ----1 ,1( in II. r fl.l.i"ItIh.: styltf.ViOK
I I..t ;.t 1 /
sniiii'' and M-llm! ,' it *-, hi> nnuuf.ioturo.: Ii: iii.ikiii< ;
I//lIlt \ : InisheJ.! ju-l t rfitr.diiii.il i l loiusiiit -'Ilc In". \o\v :. : ROC 1'lt; :*
IIi, p Pdj'vjnn, tli-j .'sab--rib wMi'!> t', Knar.l hi>. cu.I'JIII'C V lit: 1 I'jlI t I u purtlu'isi'rs, tv I LIHJIg.: ". '+ V
> a.: and tU'-'il'-ci ptii.ii./ |"ra:11i'.1 upon tlioin. WOO! MVKK.S: "I\'InSOS.: : i iIfni' lUU i t ..-;., U..I"I. I'v.. 33. \.atcl-ft'Cr. : f
.. I 'f11,1' ,'"r1111.n'. "I'l ili- |Ie.idiu'1: articles may boo k I-I:. Cicr:: 1"I
1 I- I.II! IK! j'rinrij'il cote unit I to-AU! <> in the Uniiuit 30:. -LM I .. .. -- I 1 : : l / ; Wlf 1:1:1.1 Mi.i.H.s.p.r.' 1 | 1 'o the jJ'rcJmut' Jc Ship 'Iu cr:

... > iii- _. U-\\: :Ji.Jin: -m,ircli H I :' 1 ,. "1" H '. :J.a (',,''Ii'c !I ; 4; |1'1'|Y' l.'i'; :rau'4y, Cltl(.'uL.l.fr1Clt'I' '.
!, --- .. ..
-t J OO1": Ltlr .tb.1.1... .. ) (Ii; i il'i its' I I ,)1l A:,'
:'! Nov Latulini: from the Barque 1') .. .. I II'II"J i i I IJ \\jft. List I'nldlfw",. I i > !!\I1tIStcvalurc! i avicg;; a4ia; ,

'M 11.,1 f .. 1.Jf\ II j.I.J: : | i /; i u"i ilu Onion* i 1.chII.loht.1: iu 'Apvlaclucola, ht-ys; li'avni s '
Charles' : ) Williams:, _'(I 4. wl.ill 11.! 1: !! I .'j il-. Ir.-5.i'1, I I, ,rifully '4t, CI.d4ILis 1 liMu'iii fur : t f:tvur4, and f

r nm48. OATH IV. Ialn. a.':asn.1iII I ;'f\10/II.di.j.-/ j'-.. (i ) :a't i\u\ Macln-r- :. S ..41 its it 1'J.ltUU"Ir: of t thg KUI.II!lht Ho Vijll! It i ; Sf'

.. .) 0 V) SHOUTS; r.IJin'4utcbr. r'u",1." ;" '' .r, I'",r 'j.K'U : : f : : : I 1. I :'ll ll,4: till M It'rf. ,'. f. .ln.1 ;.ttu'1 hour ro.'d/: I,> obey tint C'>iiiin.'iiiJa IIi

- F :::(0 ,IAI'I'I.I..:=-; tp ..WAM.Vur.aCV: I i I I I U) l 1")10". I./-MOU Sr lJi'; i is lieu-mnl a,'ur o tht!u v..o! 1.11'.cl( ,J )
*; h lli'Miii I Ji.p-c
1
_: U do. CIDKU: ( Twi.pkmMrar.J. ) i I00'1; orrniis r( i11 :; .\1.1.-; i I ; } ;, [ A I 1 i t.ol.iiiiu' ar-'t.I,i l1: .' 'I:. J .j, I i t.1 i favor: l'I 1 with thi-ir jiitru..jithat: he at 1

I .\ } ,' :\.. \': l:'I.Jin:: 11 .,"Jbfl'(1'ullJiCU61' \ Kjlui.i7X : I I" ; I '! A I lot I of W 4i( JI-H\ lioxi". 1.,1 11.1" :: f.iithfulljriiirh.it4iii; Juti-, > ; and bs ': f

,\.ril'-17. :; "rUAIll\| : .V T.111 .nP- I nlIIIa.N. i:. itt. u, I I I | i! i> I' 'oll'/I.rh..1' :In.II.r I [, t fu\\t J.jw. I, flle, to IhO I.LJVI.WI ( II1t.LtaCLga': 1,11!I'i
: :
: : ,
.! I 75ih .No. :Dlo1 Ltld!, ; IIAUU1.X TAYM't It: ;"i.r.l.I 1. I f.lc"r 'rllalu'I!: ; 1'40. : :

)Dissolution.i ;; :::11) dj Ili-rriu/I I :: ; ; :; 0 -- "*- i I Nol lie I.
.' I" r. '1""fIII:1" ) : 1I"r'I..f-r" fi-lil.j L .1wre:. !I .'0 I I' \ci }tap'" I I I f 1 5111'; 'I 1 Y bhU\ Mobsv-TTli-'J: kei-s lard JI'J I .\. H.I.a.--.v ire:

T I'.cr. BI''I'' ,'" 11..1. I' dj... .Ivtrl 01..1.11! (:.Vuri I ..,., "lJlli ,t ( '1'111.1 ( .!,}? ,I I : Ill !fatter ( 'r I' In r-, I )oire' I.vrnou4 !ItVVM'-'i A. ,'.IWrf:, !', ,

.' I T' ...1I\ ,I b:, .J::.': I:'"- 1r 't1., 1.f. t 11'} I) ai: 01..1..11.; 10 c"trfs I'urr.i'ur"; 0 ,, 'l, .l"1t4 I Ui'-oiij 1-jirj .ijc' : I, jli'ji bJvrjJulh'i'liic. .II.vit..;:, it TV.tu", '

". t'!. .. I ...7\)0l\ () ','J: 1: ; : ;* *". t'ilp' l.uirg/; ,". H .,, "' ,. 4I ;. ..-..> 4.

'. +t : '> (.i'.r '' .. ...?.. ...,. .. ; I Ir" rw" ', I "' I I 41'1 ur.'e: -. ",. I. :.t d e., :Jli. .


t,

;

.
i" .. :,' <

.. '. ., 'V' :
\; A .u.a-- _:.. /

-.r -. : -- y -- I 1
rt' : '*
,
.it! -- 0 \ -- ..


1

!_ "
"; .. .
-.t. ; : ., .
Y.- ___ : .
_
: __ t'. .' ". "" -, .-
-
- 1_ .
_L-____

& _.i- ... ____ __i-
; : -- -- .
-V- --- ., _. .__ .
.. -- -- S
t I
All
W" II I
n I'' '
KTKits' I J ,. .i h nI I II') l/tl.-M ii .4 ,I. \, t "t I '

: 1'L'[I,'t9)2t It ,. ittH-ntH .tl.v.ni'I' I t a i I, U I: I 'I .i.I; | |tf, o il ,t.., I I"' 1 ,ii I\ Vi""ttL I t 'I, "I \1.1' M.J II.I ii I ; A ilJl 'fl '?! I tin) (A\lll I I Ittit \

\ IIt 'p.'\'i| .'!I' it j.' WIN, n ., !hI.| m-t" ..1 nl"ihc ll' -11.i t (1.\1'/1 I ; / :. in l.i.l'Mho' ) ''II.,; in.t'J'HM. ( I'itU I Iii I $
I
.\ T.I 4 t "' iru I I AMU 1 I I V I l'il-n| i I'llh'! nt t, I I- 'I ')p, I-l It- ,,1:1'1/1/ ....1 .t It. f .Un tI I II 1-8; '::11''' \to. ti, .i in lilt lip th.v p. :ill It! I 11nr.iM'As.
1 ". .\t..JIL, 111.I: r. ::1'r.,1: '1 I'll.! 1'nMi'Th'.v!) 1 i' t.jn'rifv, : tb! it' n' 'Vi it|, |I..h u: J '"I.r| 1 II. I') S-I III1C1! I I, ll -iiin.. ill-| I ,, .. II.t' I.I it l\.I.1I Hv' this', lilt. I..III\! :,,

11VI r .t .i''i'1 -M I 1 1'itii-if (y i in n. I'I .t 1'1111'Ii \ .I'' 'P' !.I -titM.nrin- i'' ,iMI I > .v/.r "r i--n VMuiMi tit 1.111" ') V. : rn "I"I .1"1"1 I ., : > tit" I Miiet it o, .\ ) II.'' I1It't 1.1. 11n.1' ; 11I'! it i illi.ll ,.,-. S I IV
I ..1
I I 11 in, :, r. ;nw u ''t'\I'I! tM! M-ti-.itm't, 1111 in 'ft 1 Jr. 'i.i -i.i .11'i 'Mil'i-ri, I 1"1'111) .,,1 1at I I lllU I.II, I' d'I |,\ t j' .i' : .i il C S i.ii. ) ii till /| { 1,1t.1I H Ml II < I I ll'il I |tti|, ,x. ,
Ii' : 1.111
I 'I'1--t .1 \' i "--1,1' .i a1,1 I..IMI .1' I 1 lI.t' 111\ I I" II 1)111) |f '' '
r, i' I- ti.) irei't't.Mx' t'k K- 111111"11\ liV'1" 0111.1. II. .> : 1 lui: IliliJin.; ." .1 ','i-' .s 1..1" \,1.; 'H \ :" IIi i-iHM'i I"II. at ,1S II .IIIIll! IM 1" ll.C ll 1 l./Xl Ii I I l !
iVi"
'. nr.hiin: 'h" .-,1 l 1\11" \ thfiiii.il- u | '
'
: : uil.iiu l
S. 1.I"t ,:" I I Ih"] 11' \'. : 'I i..i a..t .I'.h. 1.,111.1 .du.t blur, ; .tI! I'.iX'1 ,ili I l I I 0 Ihf, lttsttttb.it\i.I i i t.i! i LI. n.i ,. lf" 1
-
I '' *,! '. tip I'tvjt, Hll'u: ll t'-f.t.l, ';. hl".II, "'.ir.i IVHTMc'ln, ilJ' S-ii.n i KIH..I-] M I 11'1' ir.i-, 111.1 nj r i.i ",ll .t'u'l'I'ili: .1.1.! 01"1 1\ ('II"\ .!. '4.1 Its f.ti-M..i: ii.'h'-' i.'i'i'' t mnl.iiT.iblt. Mb t ii in Il.i'like i f'I! ,! 1 Is.tL : "Ill".lllf.

; I IIq. 'u-i!:II\lt: } .if i bil tl, ..I t-i'i' th" inibl" MI i e t.iliin 1'\1 piiii1h'T ho'il I II \.1. (: l-T"il, aril 1 "!biribi .:'; ..,1I'I ;,! ... t.- hi' h ,lit .lvl"I.I.1 'I'; .. PI,' i'ir n'ils" %. I r. \ 1'1In !.'II. Uf ]P I'lla.I! \ iI /: ,

4 l ', "i-i t 1'11"1 I 11 i, \v'i. u u I 11'1.1111 t fimii'i ) I I Ln".III.I t InnlnT I, II. -. I\"tl'J I !>' ;a.I,1 I I hat lor I IV.! Jj" \ 1'IIIII., I' t h.ll"I'I''C: MCIIn l t !1.1.,1.( I I Ik.f', ( ( II ,a'l'! Ilull I v.nui.rrMvlii..l : 1 lie it M.ii'.ed! .! 1 V the) li.'i <". r l'itX < .

; : --.e.i. -t t 111! 1 i.--i" i-i--. 'r! J ma !lit.i .', 1.1t li-t l'M-ho i ini.ithiI.1! li.it ciii'iyc-li'tri i 3 lU-ut: Ii .'' 1 h., : 'I." iii'icus,1ty tnt-ii.li., in- I ..1.a..1: .'I t 1,1.,1. h\ r. -i irii.Ft -t.itini'htn! 11-. ri'Mii-dliU'i| 'i I A |M'l.nhi ol .-.J .1... 1 1,01.. .1 lit.I IX .VI I ,

.' : ".... L ItlV, tli".I''r'N': ; l : l 'Jt i"tn! I ..tjII! : ittis.I lL.'I.- J I"'N t I. :I I'-M!,. mi-ill" t'l! i. 'iiionwh:' i lie 1'1' '. / tii.: tIi. i 1111 : ?txxint-hie Cl I.t\ i'ii i" iiI > lot limli-li-Ji II v\u'il I
'. T! /-i '.,>|. 1: ,i i-i., "i j ,:: la.dl..I.'- .t f torpor r.,1.1 ifn.'i-r ffnn t> i:. II t'Zid -, .I e.- -..' f." | 1 {1. 'l'lal .- .n i inon'. i i -, ..'lilit'iu.'li' ., a -.'In tll I 'it.i 11"1. ii.ii .ul xalii.1.lid. : ci tn VII .' -.lt.ts'tI1 .'ii. i i. ., ,,, t.1M ,

,I'. I fix" ":''i 'i I .' I I'; :; -L.-:. .. -i I., f "Hi* .l"Iv -, I T'lH'fi'i"/ ', riori4itfntiii, I
? ,, -, V 1\'t t'l /It": "" a eit.ua ;eiriiinw; J'p; rt iHt-i I l p(. IVITlar I -'ir,- riii'.di-nunl, I (, )our Mmtii.'s I I'' "-i 1, iti Mji|, t tor IP I 1"1' t t'-nl f' ru't.Iut' tt'I h .;. :.1' "' hi.ii r ilu.I :\I i l.i '11'r, ithir 1.inlilui2. trxx -t.n.l; 'Iiii-, M-li: .ji I.X'K, thiiim. i. S ,IS "" >
I i.'i < fo: :sn\ : t i ti'il'lit :itt !- ; ut thsiih head-" I ) I b* I'tnuV.ji- I .1.1111.IIUu..lluul"J 1 the lolMutilMt I Jrlei .. ,, .'
Mi-1 !
I : hit ii..t' but twi.rninn. \\'k. .li'l ;.:''iilt In lull l'J| il.n i 1 t I'll.I'! KNi'1''! :tIt'I'I,11 (.11 S l-i'itji t, t j., ;
I .i' '. /hive I b-"ii i iii i' }h IHII'iltt11 I, ulIlI'r,1 1 p.'II'.!I t I'y 1 II L..I., :1',11. h.lo V.lh.h 1' t the I.iU"H l. .'I"I' 0! 'II'",' In I. :j.ut.t. ,10' II <-r I'.ll': i'i'' : S to l.lliii-rn] ..ti'I'M' ; li'i' le-hi-01 il.iv i.// '

.r i ,i'iat I 1"-'env''. by ti--ir! nThey ','r,' |1.I !tly .I .'. .I h 'p"- yuii' \ i si.ii.lni'1: \ n hlW I'liflliLNS.iat <'iii I-I'-iH- i:. II. '' .
n.tIH'Jld
0 : 'ii 1".111 I > ,| r'-.i-liliri.-' I uf bl.juroii.v 'Ir..t.II! (tI ,'" "'tllll".Iolllr.! it'1 t the! a'senl ; u"
11 > | Ui.v | u i I tti.lv'the l idni-vs.iiid, ri thr:> I ,/ Inn-; in the C'nv Tn-iiMii, ) tni U-.II\MM) ,: i1 .

|Vr.oi < wJ! are I',).!, t to that .ilistnin i,,1.\: \ ,/' l. ef..n \1' (I'Id ; /:"/. l t""g I liUtt.ily L all I 11.t I no;utt.-'nt! t (jr..Si'.d! ; IIIK"i'l 111 "'ull'' il.d 1 dill, : thus iIllJ'II\ :ntUolllt.| t 1 I'lTlViiy' M.biolild I I Mil1 I -l.i |I'|,. i'', S

1)) : "I'T,1; S..M-I-H| b/taking: .1 portion 'ur lvoofM /.' v lit thi r uwiml in froi-ta: MM it, I
t if- edr.-pri' ii-i-M: 'II '):at'II.! un h.inl I t.i! ; ,I )r t'llrr.-ir. Th"l M.-li-.in-Mttri s"nt ? 1' ti"! irt t I'r:1\'I. Al-o; .ori': -, lj', ,ti-.Ivi\ .iti i t f It I "Ji I'"' I ,' nX'.f I ti' *i.i.b".r| held 11'\1111.1,111111'| t'.\ 111))y iu.H un (I'ulllieil. MMltr I ft Ci ll I 11,1, lii-lu I i. .' ,. ''.

.. .\ ..1 II t aim t c--ii i.lia t.. e-cape it. 1'1111\00. "'::11I'' let ilis., iu.iiihihave? rAiehiiil 1 inr in .jul I oril-r., '1.I lw- ,; -.I J!," L'J\I'lL' I IV vlin.ym.itii. 'r-jnlmb. ibon'cr.Mui'-) ; c-\irj |,iiiiilit.liilliM I : ol the i 1 I' ''l.tI..lhl'. .so: .Iinj.'cjirhttduil!: : bit, Humc'i i : -'' .' "
& 'f t ll n ,it.-.l! piiolwit'M:u i'li-n-riii''any: 11lc.- .. aln! ,,n.ma 11,1 i by |rlie\Di :th" lilt itI.1lr '
to 1
I bin i 1I'IIIII"ln all < l'tl.VOlI-S" it-
; Itiilv
.1"1'\1/,111/ : ( "' l It-iii I ,," 11111t t :\ : vi- ll!)l. l fj.OII tl.l- fttrillllltol' -.llS
.
1 I'. .' i I to i i. to a -.., i'li'-rn titni i'i., .should\ ,' I,I,I'! 'm">'ii"ilv's i I. |"II r.ipldly, IL 'j I-o'l;.i"I'II: 1,1.., I! \ (- -CIP| | tl.r Iniik'f.oia, !ln IMIU ; \% hull' 1'tI, > .Iit. }It t tfoldi and iticreli.Hiili.'rold gllt4 tit ;I'I\' nit. sib'. I It I... \et.V Itibie V.'ilil | .t( MLit. sic | | 1,1Iri S
b. ill :iii -in-ti'ij: t '.j I1"rlla' |1'1:1: with then. .'I 1'lnifv. j I : Mill ui't'.i-iun, %l hiih it ti"t, I idiiukedburuiin., l 1101 r. \xi.r II ili-t. liii-ol t.ol b.s |tI| '" '
| aeon-l.-int i .ill. I Ihiult, bt a-.huiltiiiio t befjtr i 1O"::';. sindthe Mil 1' 1\t, Jr.I it1. ) | |ii } } ;
1\\1"1/1111'1'1 l .
i I. xvil| to uu'i i.-it: 'n'uiie,1 fir xojrsi'i any eli- f, I I-hull ti"i-d t a ?ii'w \ll.. II Ji, ft'-d I and |'iru'liiLi-sta'-iUia'linlili-i'a'-! I! 'rimy u.-- t / Apnl 1'111J.lmr,1,! l ti.il i *; i ,idrr.: I Uie 1,niidiii! i !.it! 1'ij' j | ,\\iit /,*
E I' it X i t frit I/ -'I'l-iH 1 1 b1! withnit) 'jpill-j; ii t tMl porl'i J I1 I D. 11'llj' J P. HAWKINS.Hftfiirl ci. u.t.it inuirr..tii.ir.i, ))15V Ih") J>'it'.i.l 1'1I'i'' vihulitin.1 ) I l'7:; I\\l1rt'tlll. a !..ill! mills i-ti ) 'I ri-ii.r'cr, .-I-I.I-, I I 1 I l.bli- J !1.tII. "' .

t! 1I1l1.\ oc tu.l'Illy11' I UK I ; I tIt'.' 11\1' ,t ti Ih ufi lcr1 l lilr Jiiil-;! :'iIII| Il.r bL"i'l,! I.M I 111 (t'1' hniilul-, di'llmil'i.I r-. t' i'ofevef) mil'1 yiitil i I I'-.i.t! ,V. ] ., j. ,

i .', .i'ii! { in ih! -'il.-ni ,' lion .j i :Im"",-. It i I. lion tifiltiff-, p 'arI' \ .tC A,?/>(,', ,1/>l H' profj-Ifr. S ':or 1,1 I'''I'- rrnpii'iii-u n.i Lid c"I"II t| b'xi': nby u th'-ir ;i Ir.1livt' I- : L'! )" ru-iy) htimlnd ih ll.ir r-l, I Inc giosiaiii'itnt I t. )i.c ol I u 1 : : llmli I.f l.t tl.'li d ; :.,' !,(-. "I ,i'' '

4fp II' '1---1of kerpin" n;) a I' "IIII'! I' 'I'i.llhk t ailii.hufthrini'i : I i. I;, ;, ""f//lr'1'/ I ",'t Ip i"/1n' d/, ..lt.us.l "II.I t> : iijion il.i1 ilnhl tIt, I. oil I 11,1' .k..IIo.' : : H ;ill! I 1"llIoi-' i"ll. or l fit'" of I I' i ) Stttt'I s--X'' li. fid fi 1 H ittits jn Ir i t.bie ji iii., "' -

rV t ;a'il I Itu Vettlrti) t *:lT-Tin:: | If) Io.! :ab, ,,).10 ',1 t nirln r >'\ (o. .\ii .'n
(i > M I 1'1 1 uit'.i: hl.I.), IITI..iIIJIII.1 II ii U ilii'' ?11! )..tI .dl.! :s. |",- hr-I I 1.I.1 i I .illln-ti'd: li-r sovi1.-..! Y't.:I I sillow, il'iiidy' Mi.l o b'T ili<;.i--'n-r.-bl": \ ioinphtfn<.- the mm id cmdollar.! M il. individu: ;, !, tttu.iiltr 1 11 I it.lixin. j. ',. ,'. ; '

I i ; .iM pro l-t-el. Dr. I*. I 1.:11 e.ii! lent '11 it 11,1 prrvi "ilh I li.- I Dy-ji-i--i.i| ;:11 t? 1 I Iiivor i-nni'l.iint i t | I i i .i. ot l.ilci.'v I Tho u-uof Iii,'.-' pilM'.r.l 1Il1IlI'" mil liiet t 1 r;. I 1'1'11' CUT IKT-I-II 1"'lll'yit) n Int: rot m, S n'l .tIItv il.c i iy: I :. )! il t11 I> i.ttfi ,' < e.-

E w.'io vu11-tli'i.'pill-a' ; t fiirtri il, will ove.i I f.--I xntlin : i'lj', I ihii, I It.t,id I ull"1 I ib'-i'.iin1 I 1 ot t .rctichitiji'hV i: III"II'i.I "I1".I'.lt t lit 11111, ITV ,rnrl.iiilij\ a Mri.ii i:. : : li'ii-i') r other, 1c; it lt.&tht r ..tttuutt, ., JI.i.t tLi !tts t.
11 t b xvirlio.it thn, Th of ih 'h.l. I I ,1 I ih'-ile.' tin1" if I i ino sKiti I i i"omm I nC''f.U >I.IJI">5 oy t let IT rufiry) 'I'JII',1 any sI'
7l ti'-tMiony )11' 'i p.'iia itt'1"l ti'-lit fio-n' Ih'1 ;n-c of McdicitH1 ; Mil ; lTIl'f""I1I.'r i in .iritimiM lil'joi Ict :, ; tip hitUl I i.tI t I
iT ; : in m tii'1 hiie-l! 1'1'11111'i Ih '11' "Ili l! -.1"\, iiiilit 1 lii'iiiiiihli'd: I bvtio'I i 1 ttior L try your M--d-I ,, find iii.bii; n.ii, ui'.l !.lrt.iv Li, { tin tI II.\' olio' do-. ". it"iri! | tii-ii if bntMtnjT. anti >flni3 | ut ii t ti ik tt the I iuy t t.teut, r t II
;
t 1:1: I II I, In*, i.'i'vvry!' l.i ,''> lop'iMinvi'" Dr. I': ln-iie,: I' in-1 I 11':1\: rllII.II..I":: | "LI'"Iti.II'J fit, by t two, ten in I tin. Morr1! r'.iM1P.ltv' I ,- f t H'n1 1 >!;.' Ij in li'-" (11I'lhljti If.Ssi tiiau;,: a 'iinart a ttuiit, ,. the PLrts': hsiRtet t tivht s I Sit. r :'

'1':I 'I t 1.1. thM'iV'trnrol! /''.;/ nt t I' "' I I"m/ ,/, J. I1 l'--i: ', I D. LI'.IIOY: PATTfLLO.tt'ffl I for t tbt I< iu.et diyrevH./fituJiiSfi.aii1" i 1.al."Iolit, L l!",' > "'' -ur.ioi/ f 1,(' }hlltlln'll! : uutil" l1.tu Ji, 11.11;:> <,' iiuhtilin! ':-: Ii. lII l iIIi.tst,, lii.'tt Its' I i11 s. It S 1. 'I'' ;.

.%;'oJ", "'.l1fll'1 "-,"' fjiIlu.1 cui-i-i.f I Dyi.p.il ; i-.ib: ") !" III t'' lill1'1! ti- a ,Ii4it". nd rmphMi":' rocgt' I (.t'tt 'i' :airl fi'c to li'ik nl'tunni-ll., lea'il, ; % it(4 s.h. t i' I t ti i iSis l .
i
4 I I I.-VT i eo uil mi1, I tin! i'M.1 sntli-i-i! : : i; t ir. S I i: 'i'/ ,.f 1 fl> '. /I.mlC 1"1I'o''i /> nt III"II.laa"1II" ; jXM 11 i .II"\\ iit%) hiuidicls' in th> crv! 'I 7. L'ptn r.ii-h and i P' billiard! : tall" Mlio 1'1'11'lIllr. l.-i.V- I t the ainol.!it ol all I l.-iln- 1 If-) ; > ,' ,' ., ', "
.' .' Mjthi? xin'iinflo' ? i-ji'f'a' IriJlllf ". virlu' Ior H. ., 'f l'iitiriiiii< ,f >1i1.< \ 't'n/til. lit that th" of t llK1-! i.i'.l'ifibl'.1 pill v-i-;! him-i.1: !! if lift ddl.ii .IQ ,ii|
1 pi-ntii"liir : :silli'V: ur' itilllt::: Loanl. the :s-uin } itt \Vi t' t r it.d ( Vtnlii: If-r.ylK, (1-! ) |II, \ ', ,
f '"u .'I'd" of ,'ri'hr! li <', vtuin.'iiti, M'y, l. lIllfio'III\I',t l'ir il.'t v.t, r-, 1,1I.llhal 1 I., .
; I :/ i ( n )it :a piri"l l'l'I'I'IIIj'.or' :nnv i'liji-e \ liiiufiltti ; I IlId.r"llIp\.otlil" iS.S' --, thI t Int i iljt]' hi;.11 !1s i--tli d I i I Ili,| | : .

4 '1 .!. 1'iit' >{, huet ju 11 ':: iRy v.il. l.-ilJt: aulopl1 : I H I ) ir hir,- I'.n.: lo-ril! is I tl.1 prn'i for; wIl"), yo I it \nllil tried I iu I \',11.tl': remedv, p;. 'inbod I wiihin i the I I' w huh. I 'I -. t'poii l.r.v IT :and j.lij! Y' jfuntiii'i..:;iil I i iu i !slit| ', f s .-i et t bill I p Ji .-. Hif, .

: I!, : ( t.'i i. t it-u.iril" I le.' r''UII, uf i mill: ul i bo ""tI.': 1'jttntV.'oi.itlc ioinp't, onhp! ni.'iir; u in '11'1'' ,! I 11"I I however i nt, hnh; rvi-ry ) doll.ir.- ut el i )lee i y.-ilil-; ol M !:n''. Vo., ll.c ; l.i t ; .
4 !II;: ''iiviu' \1'1"1,1, 1 mil i Tth" ir.,.i-t! cn'.ii.i; nl M : Jifi.ilrui: i "t'cliii.i, it I I I ti i.'.t 1 1//i.t' p inedimowhii'h! I i h- now uiF-rs to I ll.e I i1II'' [padll"' '. th"' Mini of' tul ( win-tin-) It.tt.t. -tt' t or t I"1 sit.t u t : : v. ,
i
.. u "i" I: I'. I ,i': 1C 1,1'; r;> .n I lie il |'ii-o!" h Fsikrtiisroiiii'y!! t.l. .\\pritttH; l"3 h.nl! onlv ub ble but : bolu'rly rthe ,' tMTitu.ci.u, : -. \\ -haMhixi': i >
:i.-, ji'j Vjni I >:: m in ,' \'Jr, i.i ih' -1'11/0. IIh.\" : ,: l l t'"iti piono'-ivo'l" t.'i' : IttiJIl u\ :i' .1g.! (
1 .,T t 1'1'i nil, .t u!, i'll'' eh' n'I'-t'T? prrV.nl "emiii-' Ir Piwrs-Sir: I v. i.h, ) nn t I.> srnd "i"1 tlin-t1 inun iiiipossit.le! t 1\ .1IoU'I'' .:. 1'1..1' llDtlil.iriUVi :.-. r"i..!,'" \\iiliiu, the n iiiiut']' ;' I'tiii'I'ftli': t: tjvn, ;irtltirt i tri, I,, t5 i ..

4. ii 101 :::1"0"11 ,|1'1 ttII it' I to jiil,1 1 uti, t II.) : u ith : t inline ill"t" nly-i'ir t M'vSii-nii1.,! : I havi-, i.ib-a tho out1 ) oii I roll c. r: -Tli", J'.inpllrtwl'\ t t" of t u the i iC \''",'I,l \' d.I\-.111I') -11111 nl' t\vo ili'lhr-. IIt I (/, .lfitnn>, 11110. 1.5I

; uf t I& i I ii.} .1 i 1 :.l//1 I i ,"'.ll'flll'li":. .1'-. "I"I"" by Mr. \r.l I, ninl,, it his, I In, '1.1'1"'f')' Rtali., blul.f"C I;t : |,iiht i I ilne( not f..i\.)\ I I''ii b .'.! : t.1! tneiedi.irypl.ir'ir ). t'piii,; ,carh :lIlll'I'n) (fri i- r j.-r-Mi i f <:..L! >r. '

I i ,e IV-, t Ib.'Ti., (1'\ I'li vl'e'-T-: 1 t f I'. n-.r.: M I t. I Ilhl! oii, 'in ni' tni'' 1 11111!I rill'1 '""I vi.ak"f | : uf tin- '|jtute'!!,.pf: ti| .- ..,'.', in :'I'lvi-llV.'p'T-i :.:. :nnl: ,'uli Inol: l t\ei )' -.i\ex-! =. ho lire- Id< own Ii",.. I-: I2r'I t : 4th' : i t "; S

;.- ;1..11..1111'.1.1"I i : I i -e ir ,1',10.11'.1"t uiyi: :K, by I MVIII'o M. I n r.'c ,:",.1,11 li-d,! ,ii ;;>'t a tni "IvTp two I tot.ik" his Itlh n i.irjji-, iii.| ";' i. '. :00' 0.,11II. '11" 1:11': II. tie iuiinidi.iic, 1,11',1, I ii'i Liri' 'I hi i.litc. !ie i.i i n t. ,-j i | > "
ii'idor ;i '
I l. I',1' W '.I''.'! ; i ion In. ., Ni; 1 t'JI l.-l/'ji- } .-treYi.'t ,-!, pirri'li ofvi.'ir v.il-l'j!.. n.ilioliu1, t fJ'' I fir, I ma,' ol.i1, r-iii' poi-jhlvbe '.Q rivpiit'-i','. 'UioijiilN) ctu to be l l.iKcJiiit ir i- i.it : X-. l.ii h Il.r' 1 It'e t Voll'liif. Ii Hi nl I ti ) .. '

'; I in' ." I'o.'ml, 1\! pr ;n.-tJi'. I liich; bii 10:1tn : itavb.1 l I I ti-n! b' .. .nun, "I I -hi.ll I Z tu: t : j.l--. !totViin )b.'l IJ.M11 every injjl.t! J fJr' a vi-i-k cr a 1 fo taiijht.ucoi.Iiii :, : ini-kr, am! ul.otliiill} iu.\f ri'-iiJ! ilm'y ilajs: in un..i.-I i ,' X'.u i .. x. uil: ju-: : :.. ,' ; : ) ,; ; /

j !' ..r.Tt'l1! 1 1':: ..; r.rr-:| : >I'. I' AYNv.;: HLLANDS..V -. to th'-o't 1.,1': iL t'.ivo.-c.' : 1'1'1: ..: ilufiiv.\ ttlu it..ll.ur.' in Ito-ii n .- d .i t it.tty: i l.j.- iiiiti; 1 ti} j I I.. | ,' '

V 'I 1 -I i i.. v.l! i 'ni i ; II. ,i-ii'h I b 'C ot'ilt" -,' '11'1"I :: R. Tii' .1 t -> v w ,i- '.ac uf :, ? 'P I'yp'i'iici.til do J, e is fio-n S to .*,. .-,0"0' (I'' r t '> ''he v'Jt.t ir>':' i fili" I 11.I l'I''lIlH'IIa'l'|' \ |: t I.s.t: owi.i 1 11\' ili ad'ai! iii- S ii it .i.-% I. i :i it! i'r.-: $il.rjli.i i .;(,| ; j'ill '

9 1 |'111. '. .tI hi., l f.- ., '" "I'll. p ':)Irl"I" : 'I'.t-| I. I.'Vi'l'':-Hl-'i: I ,' l.'it., Wi-' I i-.i'-1' iiio.Vil'< |ti' ,till' jirr-cti.: Voiy d.!"".ie. .tp"i"i :ns-hi.'i'd' I'q::!:'. v. i'b) 1.I'int!! ul' ,Apal.i': : ,.i 'I.I. list liiri( ,il 1 li' -oiiic, in).:.iii- i tli..i u iiixieii I- it d I: ir.ilu.-. in ,i-t, j | ( v //n'

'I I f'' -ii.'" ''I.h t I 1.'i, I 1".1! ;ill > h-on 'I" diree'i, i i'lI1' ,n-.1 ul : o ;i' i .. M-l1't; .. J.I'. .PCTIIHft': b'V! I two and, iji' li-.i.ri' I tn!" ..-'::1.!:"" ..I l ilu1 ease iniv: fl"'j'III" i'ant ihi-riot', the M.IU; il' 1 lii't1; il.ll.ii-! t ty i 1'i'piiil' I In iu 11 11 in1. l Il i-11 t ij'I. Il.i1 1. ::'lull's i.tl ] in;, j tI/

r tn'j I '. ,.v-1-!' ae,- ,iTi-i'ii-i; : 't il/' 'i. I I n .:'i-t-. 'lId I I III .o ': thi.MI'lire "r,Iui. ', irof ,'rrvco lil'I h-ib"I'rila\ t.1 1 t'leunplnur.' t.l I ', ti.t .. ii iI.t, t : : :,.

'; 11 .' ..(; i r.-.j.: i f UVhiiu'iuiiii t 1.:1: V. its ::1 l, :111! r.i'iri-rio" t I I. or even '> pill-, i.nd '!. VjiniiiVi'iy vau'ir r.irf, wliftlurr tii'--! th.t i ii t.I : s.I wi II iiilI it.t s --j ,
: I'I'I mod nf.i, : ;id l.tvi i :nilt'i1IIHI ll.i'V! will ,'lIi;,,, Miiii'-i-, i-hfil.L': I tu f'iliclr ih"pr'i'ir } w t'hu' iI "i 551s. .I lit is,1 .
I .:IJ r i ".iM'-tf:' i "ri in yt i. I' i- i 1)1".1'| : I l a irlv h.ij'n !,lic Ir >: ihi tiin .Itt 'IttV/ ,!.lIar.! : : :.i i..
IIUII
I "t t Pi "o "i "p'a"| ; o't'?'i v-r- -," ( i1 f, 1.Iri'1)1') u'f ,11 \'ro"' in, li.i-; ( eot'tinibotos' I, : : 'n th -ir 1'111':11': "'. The. : tallsiM.riiint's' I tin1 I .sri.s It! Iit I Zu tlitie: It s s t.l55lI, St i sii

', 1) I'-e,1 vi-b'e, '!, 111'll-III1-, III''! sl.b.c.ili', h" .ot 1 t II'! Vi"-;.-t.iliit', M .li'-ini'" .< S inn u hi, .1.! 1'1 II. ji.nn-.i-,-. l.'.-(-.-tl n --ii-Kii, --s nndt; ii: iii..ihouu'n'; \I veiyilduni\ 1:1.: I'IMIII tinIIWIKT, of liuli and cscryiln-::,. ]iII i u t'ttsIi., III 15 % 5 SI t' I I t 1.1 t I . 4

: \' 1,11: I I .n--.iii i ;e -.1 -' b,' *v ,ii i 'h he: >\ in! IJ. I li :-'l| Iv I."r1.111.,1 t -; |1'1"\1' i'l'%', 1 1 i-uni'iicii'-in' i il.r n-e ut tIIll.' ", die -Ji.m.-iili/' ivel ) I'till' ; this )bovevtr t t t fi'iy l be 'inn of .mi' tlulhr. t I tL.,

)1 'ii; -((1' !, .1'11 I of, : th-.n! a'xvhul'.il1, .,1 I tin-"II."a,. i I ,. I.lwil'1/ : I. i-l\ "-" 11.1 1 nnii h fioin a t'.t'h.: ) uii-ilrr.-d,l a fivur..bleyin: : "in, as i the V:iti'nt xvnl i liii-l 1 I. { 'rl'lIl'l''' ,1.1\1.11\1'1'! .1 'till' il-'K uf (1"11'! Ii.t J5 I tiIIt' I v it! I i ;-t. I. It I itt ,

I 1' j.-i' >ri- :. lit-i; ). I'. l : I 1 ;"i I r.iUiit' I i t t}; ol piirnleiii' I in.' t t-r, :1,1,11:1", I ; ri, n-i-li-ird, I bv. 1'1111(0'11'' uiK'. ii In vet|, ;alai 1l' 'r'e.r'e: \I iilooiin :M.il" -i.\i % \ ,'arLI"I: 11\\111'.1.) t.II dli/ui it' .\1 pi: M.-tn-l tot .- )l 151.s- '.-I 5 ;,.'. .'. i-, .I| j ] ', ;' '

!; ',1\TII.f.. / I l.iniiolf .till, I liin.dt'! a-1. ,'II!I bv 'the Phvvii-i.iliS; \I ontind.d -,\',- T-! >- II-II.I: ) -J11'Mi1' \I i'l'i"' h) or I 1."lh. !hii-liiri'lj.'tlii1; M.m
/f. : ,11t'II'I. him, t U b.. im ra"II.,'. Inn.1 t":: '""'UII'lj.n"]' :-n.i it"'viu.i h ,' pdl.. 1'111'I 'Iliobowi\" ,1- rue \ iivSt. iinuh, t I.",. I 'jis.n i\ity liur-i1, mull, iiiJiio' : IT I'l'lilii., .. -, S t'-l ill "i.i '. .':. n-ilt. |It i \ii'] .tl4iI" ,

$ ;1 I ':.'.. :II'w';: : \ \\'rt:: COMPLAINTS. .':! |1'11111" ; b i', h (' .him, I lii-'ra'ii-il, ,it II)i t tI fli" "I1"'I.t.: ) !|-. I. '1//hrv I'ta'l') t t--"ii! Iiv t'i"" J.iu-i, d'! ..J.,11,1..1:111 l'i' ,!it I M'l'.l-iM1 .'I' )linl' :!'., t\'I"IIill. til llOlL-ltl; ll.l\! '. in Jl: lily! ettir.liii J.i II, .! Iiii- tin ill-) ] ')ui ji i -..', .

I r m Mill-1 h'l'vill', I t.r tinHI." ( IHI-C of ( .:,iflifl iny' t;-, I b, r .::1'i'' i t ln.l.n'-r-, : I I' i- how -Mi't t"eolinn I''ir.' Tin-wl.uh-M ii.-s v. i ii!! le xi\ii i li i i .., '
ol lol.ir l | ,
h'-ntii.- lurmel llni'L':
, I 11. I -Ill t i-t thi' d
l r: u ] -inn ; |
1".1 1r.1 11" \.la"I' t It.' "':t 1",1,! to nil II itt uf tin- 'Inb'd, th tl.o-e ill I 1"1'' H'dnf' Hid. '
iii.}
.1,11".1111 :1 rmll.1 I I !Jiesii'inev.SilullM or, It I'H'ti l..e oplrs it) ) r } ( il t ttt it
-! II a'il t ot'sver.il al"I"'I'11.1'lln.iI ifuiliiiiiii'i'
"t -,,( I t'i- : i>n>, rni -. I .I: .!, \:iii t I '!i Iii I I th'! .' IriiU'Virit i :.1. tstMod., I : ...\"*, b'M ol.o at a lllil". :Mid\ thus! ,."tHIII'I.I.! ,., pth lij.; t'pnji c.u-h ; : 1"1 : to one i-.lK'-.s! li.r ( u '" i.i.d tint1): is jl. II .
> nuivr.illv!l : | : 5 i.
v : :uMsprm' ij'b.M; ari. iOIIJ,1 ; J. I1. 1'KTi: : (p 'bo\xi I I- nul be l.Unxlci I I'll.1 conceit or public, (t.\luliiioii! an) kiiul, (1//l.( MIIII;
i I.i..1'j i \ illt' ': 'li,> 'l 1 I tl.! "' : i tr:1 v. t 1'1'1\: : exmt 1\1 o nuy Iii: tni iliilinr t _. ; st..II.ui-. lIt -..\ ll'l'ir-' of.v'J! ( lie:> I I Iiii. i1, eI|.. |. .

I.' n'ly. :.ui I s :tp-T:ed-j 1 II ih' niji'v "f. every m/j'J I !!! Vi-i/1" "f (Jr. 'I (, .Ve. pun';I' j ivny ciiiivo.OH'1 1 i i -- : ;;- : : i ii ill I ii'l'.x I nn mir; I n ii'iinil; j iti t i x. t n
i l'I'j ro ii I t, tr Uii-ii' xvli: j :! .I lit iv,! diie.isi-s 1""i Ild/iJ I ii.Dr. : .,.SCrOI 'It pill i.i. ;I'i H hri" >n itt' I \.', tl.li.' '1',)""" f..II..t"11! 1'7'I "poii-I t; I'r'III'a'lIn'l'anj: I.I'fj,! I U'Ti iii .1I.r*. I r.-.it: I iir-l i-: iiu\v KS'iiy, i S.lid u ni.f :i.- tl.t-: p I I' ; t 'I'r .1..1' nube I s the h, t 1,11.\; il do-r-I -; hnm'ltd: i'ollirif' the '
I'r. jrixeii t tonn mllit t in z t : i 1>. 1'11 cxf.ry: : l ;rioamoil.it -- i.t li\ iti1.1
1.1. t ) III I 'I 'SI i', u a'. iti etil ir'jnlut;, l of the Sir i ,. I It t i is \\i-h i t ]uiiMIII : )
1 \\:1 1'I'I'-l"I' 111'1.1,1 tea filII'I'n' i txvo hours, I u'l'I i n I to- Inri I bnuMn x.'i'liiti) tin: .
4 vpoun" I'p'r ; of |Ti'li-. ot cxrry ; : ill-lillllillll,1 I.ixiir.: !...i1.1. ;
.s'-, / : I {i,1 J: J'C ; I ih I I uf i, i i niutiliitrisin
\ ilI I'1 111"I'd r"1 -.-hild tro-n: "111 to t lix-e years of.iy, h.df.,I pill--olid I liomfive hiiit.cli 'II'I 1 ii.-ati-d in lliu iiu' l.i. iii-! '! tit Ij.cji.u ::-
.Xiiiij: I' -/ n.i I ) n. of D ,' '1' o,1 L :ar. I 11'1 comI" :I ? I >y-"I| ; 11,1 I I.i-t-r-a li''lf.l i ula t I hid iil or :';( } 'Y, ; ;
I'lk I tu,) "nil, one pill l.iv in : 1" v. nd the ii.i.Jt .-: s.
? : : I, ,- and, outiK.ll.ir.\ !I S
M 'I i! il."i-: > tn" < or bui'iln: '; ith II. "IIIi bmly bl''II"'pl in dn- '
( I 11,. > irrit, I il.i1. IIII.ro'I'! i ,' L iiiu-.nd-i! / I tinneof Theplio: btiiois' :Ricso.-i'llnl s \Lt'ittist'' I l.iij: : po.srislJKjpov.e I 1.1. liecll-C I to piiid'o:, \I., : _' 1 :.'! Ii.:; :'.
IF i: i. u t li ''v. .bili'V !r : : r.II"11.1"1 i | :; I ; by I luoI. I'1I,1'r, III, I'pull PUT) : \\nre-;
h .. il t t It whiili i n so-nit-' I \',- lit.ii.flluj'al't ,Vloni.ii-hii-i':i : I t'lV1 oflt."I'II'ilo-; llieexpnin-' : .: ol I t'1I1'llr, lioiinl I -cl i- t !till.!! li 1:1: .1 l { v.Mi) I.-, ; : : ; .
t'iii; ri' i.I. : iri'y "I'app': :, >: t o\ ymn-t : health iii tloxxill1.1 xi-'or thriitf.'tio.i. : the ,cuii-iitiii;, or nn-rrhiii" : !/ -. ( n : II x c > vr on a i iv '
; 'I'I '. .. r-clv' .!.-.', I i t I iii-,' vita1 difo ; t t 'i.i.- in Il&i4. !ii i.-ui.i.ii') wmtl'.y i !1. 1 Iii.i \ : J! ;
1 ti :. ,/ir II-D" 1:11,11: I { .1 l 1"1. ; 1"1,1.1' tlb iii'! : flit a "I I II iv as the) 1'11'1'lIix is siil; lob.1 i'.lre I !to life tnmi. II. I h,1ft: ('f t'LIII'I'i.c: t than ffom a xvan; hinjior' 1.1 I.) t'.li-u-il. b'ill. 1..' r- i'iI hVc '
,- I for; si-vr.il 1 lit. I wihVIM J.i Jn-j; ;
h
t i : I o: stoni t I 11.-IT I li I t Ia.Ifli .
) 1'.ir.I,1' 11.I''i 1' a-bos ol/ iI. o\t n ,ili .solniin.n. Th"I'I'I'lii! t bi !ircnii.ti.ly -> ; u .1 eitt/i-n-Il, filfy: dt.llari'c'c1. : -. j \ l..i\r i IC.d \.-titt In'l'h I'b'a-liri': l.i-) lldill" -;,- .
irrei nl niili'1 ihii nininiiniivitiitti tor tint t ;
::1i- ; I r,1 'I. .11.\0'1'' it i p nlit(
,; ,-i ef t'i t.'Illi".I'> -h, | ,- 'ltli'I'i, I Ih'oiii'i:; :afi'-r iii--iI--:: ) iii'Miif'Tinbniii'liity.t: ; ; V.'ishiii-j .JI r\-iy. Mirervhiih -*., ve-io, .abb1, "eotujHi-ed,! rootsoiily, !t I 1 fuiiiid i'l UTliiin i I '!. Iiv If /fin tin/ r iintiiiiuil; /, That: I INi. Iliranii"irr. : %t hut It IKit' III.ill il U> i'i i ii-i i!. 'J I ) .- f'lii.l ,

I you pirl..I'IIH'\\r't"I'Il""fI"' whirl xu'l ,1,1111".1'l'lIn' ; I. :S.; Cliici-ndi-n; :11,1.1.1 \V. Kin.ihli ,Kipiire :,. tilt m Mih: tli.' hr.ni; n l hia.t, j il ('. ..KI'Ii .
&t f ll.llil'll'' I l h 11 I, di/iil.-'o l Vi-r i { l ; eoiu'l-i% Hi I ofuntil vim't I mil. ibli- lo"l'lal.n'!. Iii l Ihl' ri-mov-: 01 : ,
no level-MI.I, : :' :\.f II l..niiwill: ) ut 'r'r f.nl iniTjdnal t tintitn- moriil ''
itjltr fn-li.'u in
tg ; ol .
\ ;
:
I. i"il.'l I wihljnf l I v. i '4nixvinin, "I'-' 'ih'1 ,mo ,I ,iii-tM'--iiv.jn | II) V\ Id.'" haul in n"-titivUhi'irto ,I -. vtc I'rd.l1'twilll,1;t 'I .IIUll'IIIIowrn.tI to art, ( iM-ir'y
11'1'.1 'n.IIIII. I-ctitnrlviil? I t tin! 1'lii..tIJ&i M.-rrnrx, i i'llinti u r I I';" "II, I- i'l llll.-'lh V II I i1! 1 i' I" ') .
I
( r I.i
;11 n t-'i w'l' i c ft.stv: d.IIII'd; ahlj,1"r l :'h siiht i I l--'i' vi-s, I r Iln I i h I Iis' ,1""I..t ! I I nl"'II'OII"I'I',1' .
E j-il l-iibii' pi.-i) m I w :.tiI& .s .nth1! ) bic'i, I inuii n : -1' I 11.1' b.-n-iit ib-rivi-d I l'o.uonr i .| .' I vlcll l :I I roar: soon.-j ili-rimiii'iiii' j city u. 5t'.this "la a'ul: ir.at .1 iytwo (''I them IK; V.-'r.nrr i Mlp'i j t ir.tn :i. 'j r v i-vi"!
I lit" "I'
: : :aiiil will iiuinedi.,1. ly cine I ; : : u i I tliiou-': nt, ; i.il! j.' i-i ii- in all tl.i' uiilf: u.i v '.
1 -ae./ 1 f..t' .nil I h III"I M" t I \VIt.LIrf.YlU.NU.; .
2 i ii if 'II i 'i i-ifi- .
11
i fiil MO'In '
I"IJ'1 1.1 \J'I"II." 110II'/ :.! ; netir in tho/ '- tflit.t II'I 'may :a i ,.n.lII. 1.1 tIt, V I.hi'' \ llu.hlrl.iir-1:
r iu it, < i ;ei, in' ilK1 -i i 1 I' u" P. :p. '. t Iii D.
p rl 1'11'1,1 1' : I,) I Iin, ,il"- iir.d will to I'i'nI a ri'i'ain: remedv,
i-"i
?.7,11''filat Juh,1EII'l'lI.all. h.-i.if d -
y-'iinir : IC. D. Iii it li'l'llil" i-i "I. -jl.'t.'V.I doili'li1 i id: .-. Its.' r. .
I U 1 t / < \vi t h ) -
( 'I'TI r tt \11' ( < |i.t ll"'IIII'\; t '
.' f' i-ir ; ,- -it l"I'I"f j I t .: Lt. I f: i'.ixu.' : "I]. i : !" J. j'h I1 i 'Si: !lv Ptioi.M., : r. r. i<. ':. r.i i.il i. ili ino-t all I ea-i-s ilitI.l' ii of"-.ni'ivoii.sdtbriiry t "I'unsiitiiiAnA"; :: ;. : .,itsl xxeniiii'--a nmdy I the itt!:,. ; l"l'ifl', ; tIll' ( 'il.II1llall.; i. 1'f'I.' ') ( iji-. i"i.M. v.i! n .!'i! r.iuii.i tl lIttLe vill itch I I-. .. .

,' hiIn 'itti'i, Hi i I fn' ,rnrc i'f I'll otii' Di-'i-r-: I hv'n.in :l1'1'.illlt',11'l'111..1tr of I.IM-S, I( T the ill:1) il'Apa- I pi.-t ;is.ii. -. IS
I c'.1 ,
L r.oG/ : .urjLi 1 '' /1'/11; m 1,1./ 11. > hionnnd ir.llunin.ilorv! :, i ilinini i-.in, ih"! rtne.i- V V tu3.i.t t.i .! I.J1, ,1 1 ti-vni\}
i u ;
: : a i n.i :
>
:1" r 'i"M'i/-/ I m'ilh-s 1 t 1'J'J Lib1' ly--t'-i.t l.icliieol.t.; ; ;inl,: "-iutp'J\-, 'n'll 5. t I.II""i; its i.tt i t.i'.e ;.11'
I !d Jol : I-\ "I .l. : ;. of the jtlio-nix!, birl.-. xxill 'be ibiiioiiMrated:, I by IMi.itiii-I !' .-. .-. .- .! i I '.
in lsili., ih I : l L-1 : ; < i.'
Yo k. I 1'1'11'1' ,,1.1."I I I', op & Ir. the .i Mnule I, '!"ii0. 1 110" n-nil; ilc1-.1 otthoe ai'enr.ileli-t, of all\ Ir--' au! 1''II'fII'.I.IIII'\| 1.
$ t />'/ ./) ',H'! ..'.- T'l'-iU-; ,,' I : llii r"hi"llhl.' use t a n! in it-t'.i t. I. ; lull! i iii.-.i u-i-; 14 .- I. .i. .1 u .. .
'Ikl..l1:1 :N. U I'n i-vi. lit rnp.i-iiii!: ))!, i-.n-h, box ol I ih'1) ti'ir.lii" : real and :H-o
1 p bitt.i i < i is hit,; If I'I me gl.i-s li.ll. iT1'111'1' : c-tate Mihjcct. to t 11'111: "", : to JT.- '
j t.4t 1 l.i.ii r'"I.I..i i I M": 1 ,ilil" 'I IIM-IIM-! : ;all'r'll'I'ItJI'I'l'I.I'I' 1 !r itch it.li It -'ll-: !11:4: his l
.tl' 111 : 'ii 'e1 tij j Uti will Iii,ivo a fnf'tiiiik; ; of tin' propmtnr'si i wine :and this (iju-'iritv be ukr.-i: ixxo 01 tl.roe: ei'i-d forl.ixvilh tu collie .ill: t.ivrs i1 iiii'i'ably u to.
I I I i "I'Ilh."I.1: : :111 I i-e.! or y "It ihi-r.il.-:. -1..I.M h i..hi i.t'> iii} I In in-! i'iiM\.i i : :-,1
i -i I n.iinri'011: th" I'ibrI ; it I I I .il-ob"I mi .ht diit'Ctiiniirnl.irs -, limes, O'' :lialf,: ;111/1'111'/ N fne t ta. N or u k. i i ii id' thiirdiuantrc1.
? l 1. 11' pi"pira'i, n. o'thisn wi t thy, il I I'I" !'JII'vill'; 1'111.i. n; rl.t'l d-, ihiy.ill i-.ijoy h tin-pli-.i>i.iu-i I a -'i-i) \.i )It ''ntu.1
-shoM-billt I 1 ad I.Luni.0
," .) .' 1 I.' ni'i ") ih' riir.! "I I j :hi.. -ml I l 1.\ ..,t- "eo.ii. j :I'-i-oinjMnviiii' 1111: 'lit it\ nuv be tokosi: :stall i :t I lillll"I '. Toiho-e t \I I itt) :.1"I h'c. 1. He it fi'rtftir iiiilitiiml, Tilt if ''A'-H'l t ; I 11 Ill .. .- i-i.Ml.rnl lo 1.iii.v I s j-iKi-t
o 11 I I \.t,ill;I L' t on t tin' luL'-:! ai.yI
ii will i I I
.I'lr.t iilihe'ed' xkiili, indi''e-lionalUT i ineiiltliiM t a. I rt
: pi I nn j 's. li ive o'rt.iin: i r I al ; i \'I an ,1"'r'.1| 1 ivlbri- t fr-unor uLjii't to t.iviiticri: : xvithin ihpervicxy -,- I t.i-r! li i---iid lu 1\' uiitii ri l\ a !t..c') ; bi I IM t ; ,
I '. tr", tll I v rllh! il W ti-.' ,1':1 1 ; ; in i ltI: ir ml. -rvi'etot'i' ( pnn-e i inv.iln I 'ihle! ;as they very ''really' ii.ci I e.'i-e I the zu it- ( |Il'r'I'I1 ;i.tnt t t.hfil.i r nuiriid: 01 MI.:rlr*. i.o i :.<. liuv.-. Itii Z -
ihi-.oidinaii.-c lii.ll
I t t'lei t I I., iti I',..-.) 11'llil' 11.'u) loilie I ,'IIJI'-: 3> I'll'' Proprietor: Irn: rcci'iitly re"in.tltlf.f''il -. I"in of Iho 1" illl'iI'I"ht'\t'.I/.lp? / iheniiopotfo i.ill-i. ir s I.t i.i'glirt' ii-t'n-e.i ori.thirxx iin i1 iii.iiiinl I -In-1 IILI| (u In'"

''. 11141.1 ri"i il r t l! I'e I I I t'i,! lIt-'' >-si in nt I tin* fiillowiii'"? A i-nt-i, ,'il:-il AI.III: : linii'tions. and en.ilile t Ihe '1IIIIIadlo di-rh ,1'-.'" into :h" iI ifi.il I: to maLc to Ihi ( 'il\)' A-H'SMT-t-i the "llti-b. i d-.id 1 t.itl.iiiM.nol' IM--II .- '.-n.-it. t !. .-

,I 1 i .1'.rl'l1..r! t r ',) ..iM) l .n.li' tI -ol- ISi-iTi ,\ I PaM.t.Iol.ilo ; M.iddox t'\ 1ullml, LI.tt'sI', whatever i is nil'.'n-i'','. Thlls illdl 'estiitll i, ltt -.- ( 'IIt.lrhal.: jluc1! and eoiiri t u-tnirs; of Iii, l.i r uTi iit.tr fiiailnilu: n 11) 1- :t il i M vr.. I i.V'liii i.:

: :H.\'i.-i. i I i- !ii i.-i: li -n. 1 t'J 11"1'1 t bv ,Ih' m lieilI M ml:;' ,in-ry" ; in S ( '. John ( '. lrFa.ll.tlo'! '||y and, speedily, i.'inox'ed, .- pi-t, i'e res-oroil, :and, 1 ih" or their |"it-piTly, he. -lie.: or ihi, yo "!.;lei, tini; or i- 1\l.i: ; iit.-r

I I ,irlol I ;jMrjik. \V hl\,1 i I | nii'e I 1X'. nli tin-, \illi1, ; Jiihn" \\,'Lnri', Union ; in ('t. I Marxvy $ov- I mii'lih ofibe nbsnib till ve-s. I lbiinelcatiscil; tutu ilitiltI refli-in >hall be, Ii iblr, to Ic, .:,''ulolt) l.M-d arroid- '!V4.? tt L' h h1 ib'-i''iH'd: la tISt )15 t it"t ii- it I !. 'II :

1 c ,M''I'i i' 1.1 .jf lii< -n i li"in" -11 I "oa-i'l-r l i it a -eirntiiiepirvi I ll.nlfoiil, ; from \\ hOI hiharns that! t i I is ti"il.iti-d] iind,I siien-'lli i i nt body iitld etirr-JY i-l i mi' I d i'lethe I inz to t.'ii1: be-t iufoitratii.!) the A-sW-.r-J tr M.T-: I t.: 11 I tuni.fi! n"Ii -. '

I -; t'lU; i.; p .' v.jtiltl', ;au.lw t ,-11 e.ili-nlileil, N't-11.'u.iSt t !,s. M'-hcini'-t I I 1 .ivi- i i Iii ', I h.ippv ic-nlts.; I 1'or ti ri l..r pniiirtihi' t s ol .:.Motiiii'slife ; }.alll'all oitia.S ; ii; --i I..H-- u : 1 Iifr in a ?tI. T in r t..t: t i ; : ,u r: S. t

: l > >1'1",1',1 t nl 'h1 o > u.l; nuts I Inxviiiih r .iL i-i.-. "ItI alIIIin..lulll'ellh'ltl' Pith .-'itt1 phd-nn hl""I'1'1'1' 11mI'10.1|.ii\/ r* .i-nii. I i-.. In-1) s ni I.i--in.i-i u..]. i--ni l Ij it ..t :ri : .

: IIi -II1 I ','.. N I 1'111 i : i.-i: 1' I'n11'1, ', I" 'u.'. \Ve I p iniilarity in ihoi'.ntions tj. O. ';.\. Tilii I ; hili..tl, !11'.1\, \nrk.whrrett.r I pilN c. ntieob'ainoil CC 5. //. il/i'llll': 'IIThat} if '.\iih- sit' ;it'-.dri..c 11 -i-i > in li\ii/; u i Iin, i ii) s. ji-: '

q; > ,' i'-li"ii 'il:l -i i il 1" II' il \"III".hC.InII\! JOS.: ; I'UIK.STl.KY l'rTI IU' I I fiii; 'Vie.hiM n n'nr .-1 I pi'i' I I'ox' ; ami in ,ix days, Inn the Mai-hall ,!h.dl! ha\l'; t! tii.siid-! {I Al-o :.i m 1-c. u'l.'U) ri| i I.I! \oi i.i;: n 11.-' i-i'ii'' : .
o' -or/tti"ii. [ !n. 17 :'H | I 110,' bitli-rs li'' CI in i f-C pi-i i t"nh'1111"1111"? eer-, cil, i-f iluo tin1 '' "It ili'br-t in'ij.i I
hMi1 nil 1 .r our u'\ !1 > paj) ini-al any) tax or t ttL5 ti Iify. i-i.ii'i'f I'.iii !- 1'i.Lli I. : -< : .
1 of ( be !
"I'Ll.'UI,1 -rtnl ih'Teinproli'il.
S i ilii ati's iMd'aey 'ulh.IUtj' an) pironhull! nrulrct.: rl'fll"I'! oihcrui-f f.i! '1 hit i i.u..liiii d JT : M.i liu ;x'Vi li \ i i.I 1 M !1Il '. ''li. 1
Tf'n: < z'< ,' I rtifirtt-is; t (.f I Tl .t tlnriis'v.iir., ; < :'nit: \1. In:" ni.:r.A-rIvt: -aid il -hll ..ii nd i viT'.tuat'ihi; ; if L i'j r.-i..iiii.-: ; i! t tj.t ;; IIS csJ l. .
\lt\ : 1'0i' tu:: ur t.iM-s l tse tie! iluty: of iliv : ,
.. i''iritthis; f.Vll 1 ifii ''riI,' 1.i1i i.i tjijIi, l;' jiiifr, \K 1 r.M-rs t: In 'vII." tb'jn"tti tint, .cn'1: :i'.l casI c1t..:. is. !1I1.Iy' i : ..1! til.i1 ii \ "

. 4 (i 'rf'jI.i f'\': St'tt or ti .d'i. Trill: **.-TK.'M- I Il"lill"1.1'1'I 11.1.Iltl,, | kiiunn .t,.nid.ippiivi I JIIII i ir.llllnllalor t ; r!1t'1I1.1a'i'HI.il''r: : 1 I 1'0ITlpl.oinl'. IiI'r lull'iid.int: In i 1uian I-M'itjitit .i'4aia-t tin- |.tt.tt rl\ ----S J 'n.'in :Mr-. I.. II. My.',

I To rut: Prnt.i'-. ;.iti-i!, li.r Ihdt 'i ra't' Iitttry: and i im-in'di: a rut aI tit(', ,ttj'.p" 1'.1'.1': pll'i,! I iI1J'III..t i 1'11111.I I ,. 1.OrnW'IIII''jllir.II1" -s of ti>' lelii.iiuiMit IT ". liiiii.i-nt-i| for i.n.lii-! tic!, I x ,1- ioi: i ;'nl to. I, x i1 run ot my tuny.h; in'x' : ,.
j lit' I" ,\ it .tI1Wltlit of ,!ItI hii-li iln- Myr-li.iil$ l.a'l' i itt,
1.Ilt z. t t.iM1
:
Ui-i-- M t t li'i-l Iii" il.li, lu >ri-i Us siuli-i i in. I t stl'ts : ; i ilu1 "
o I| ) p \ | ; I.iii-hi- : o t
 • 1 :i.-.yii.t. ', n! I. JIMISil.' : -A Tvar.t: jirl ofnil1 I ,11"I"lil I1.. 1i11l.llIe".II'Y: I I'J I..k,' 1.h: I:.t' b... I.ill.I I r.J li.U'lK.'vv and notiot.'iit li-hrii II)
  L 11.1 Ii U 11 1"'I\h' i-.viy kind% ul di-eii I :.et-jMhiih I I ( t tl" hum ..nfr III' t i < ; allot/ a | > ill II.l'al.lc.lo.O.ll'lIdtl' I'liMi-b.-i-! t.. \> It! "i-t it ihr i imvc I'll-; i. ifi.o :
  'r.11 I ,
  : \-11'u-1 fIr. : sir IlhlrIIII'r'l II. FIti i.. 11I1'CI", ill II.) '!.h" I" hn' I'VOII'II.1 .t i-H
  ,'. i I. : .il IIIC! aui'tioa.'re. '
  : .
  j : i- ih. Tin .
  11h -I i e r\jriiii iiiis ia il ir i U:
  I'* I xv'n.r lil-'Ihil: I I d t i p.pi.iiidix
  a'f-'ti"'i .
  'I i- ii'il I I .iv 'r ; t :ai -- ;;. J1.-TI" onl, 11! Iollh'I'llil yit ill 1I'll.
  ((11'' p th tri, il m'-, il l'i. ,'-U i.into roll 'vvI.T I In, i n. i MI/t hal I li-i-" uf i'"III..I'.I'I"i i -r-, 11J1"l', pill : f lit .', on//1./i / CiI I -.1.1 .1 riiuit :io ii r, xMil iii.Ur tii i-1'lr.'i i< :. 'tih
  T- .11 I 11 ur. .it."r -vor n'citd,1 MUl'.Trr-" I V hut "t'tL.' .)'.It'lIl iItill; Iy t:1-l'r: Im.I.! : .' 1'1"1 re.. >. itfui ( ,r Tha j t the
  tr.'it'l I I'V I).' 'i I'V.'ii I 11011 I I. vriv t \'rN: lt ni. i r, li rM'.t.i-'l' list uilllu) ;i'l;: ,| to i. iinjliK I:
  .M si-- 't lllv i Il1J t II A-M-S cr.J'Tov. Mar-hali be antlu'ri-i-d. :
  a I
  .I'I"I..llhi'III" I r'I'liII"i t : all t :" 1'111rl""I \ II ty CT-I n
  J'lr.lli'lIh1'' ,
  t I iliir t nil I t tin1 of ilu1d
  iini-ly t t ; lu I II
  Ui-avc1 di-ivpiivo" t .'I It I I1 I in whiel.! M 1,. 11 hei lit to ll--n ; dit'i.-5,
  ,i ., ( >t1:\ i\"Vill'xvi-j: u I cor.ihlT i, : ? cil.1 i I II iy I 11, ti'ti-rii;* ; ai.,.I u 1111l"tl..m I they! I hI 1'1I,1.) i il1't 1)1' lilt is kll" I 11",111'1,1 ,ti! ,i Ill 1 ,. i Ivl1I1 I I.ei i.z I. ., and th'1)! are hiTiby authori-i'd :i.ml n-ivn| :' 'd! K' :ad- C s. cm I I'.VA.V: : j-ti.;; *" .
  IIA.. ( 1.1"0 !
  lilli-1! eo a.ilutl'-*. i\ li ,m-p-mi ill -ti-t-; '-...t thtt! 'unifir-n! ? | I i< .1,1"\1 t.'t(. \" :\111"1"0'10 I I ,. Its. "p.Ii, ,"' .,.,! I mini: .UT the follow,.; (Mill t 11 i.ich ill.I.I'n ;>i ron 1.'I ;.huis till ( l t '. .

  Por I". JI n3 1 r i 1i. 'i'i' .I' '"f S t-lr'l; (e"I' .,. ,Ih.: u'ii'i'i-i1' \\.i! h 1.1'-i-I'm j a pi t'IJ"jI"II.fh" "I'X\! I I I\. .i.' '//11.1 t t n.\". L,' \\1,1.:11: t i !. I IIi. 1 xx hen II.I' orhe. ih Ii,-"- -t.i'imint t : d tYvir.loprofcil : I kS1ItriJlittdlt._

  !I j I I I ):1. cr I '-l.il'I! !
  'b, f(:: o t:.'. '': .t.> 11 i MIV (f-t'-lll j 1 to certify, t I I 1 provod, 11.0 t it I his ;t lp 'a r.I M'areoly'h1thin. : t I r'L"\' :' 'I'I'II: I' III'. cit 'IIli"n 0'' II" 1,1.1, ,h IIlIl: I.IOW! the li-i I Itt: I iNiivi-rcd? ei'i.triii.nil: tinia! .:-l!L!>' i \ .' 1)i1et.
  I'U I I t 1,1\"I i 11 0 "III.1 Di IVtiTi'i ,in': t 11:1 in I miraiMilo" t I is t.i I Ihthl'h.I nn 1 n-ipi.nnti-d 1 uitliI 1'\111'" fl'lIm !tl. I"'II'!. 1',1,1'' 1'.pilarj..tI. 1lI"I I '
  1'"I \'I'C .
  "t of hi I tt'llioh uI"'I'I': I illll'lInil.11111't l I '"'' ot'llat't s!.lit.I1'h p-opcity' I have: in at.) I.I.IIIIUT ill II.) po' "'' .j.It. 1 1i Fi'tinklin 'curt.S
  I.: ilii'iui* s' ) nviUi.1'1! ci Ii.$ I'. in 1'.lb'r X.TV I 1'a I'I r'll\ pllllil-oplll''ll plitl-ipll's lip III I| Ktiju-rior ( .
  within the limit- 'fthiI'ii f
  I !
  : d.'ill'"- I i : ail: \h'l" -t Jr"I'.I'!I i itt-I 11:1:q.1 m.Iri I- I th-'v :1 II I U,iIt.I, :11.1 I ttp.iu i I "'-\' conscqiiontlv aLo'tll'li'int'i! ,tttr' .ahe tt ,itt. 4t.urH. i ( ) 'i Apat.ieliieol.i -uijcct ;S

  J l n; II!, 'n.1 i '\' 'r.11 e.i- '< tf i-nl Ir\'''Lt -tit uf theHi'ei : .u.1"11 1! uas ,ro thi-ir lk.lUt', '1t101-t ;1.1 -rn-ibV': ;:etmn :. 1111.'I t ; to Il: tutitiu. ta thi1 In1-1 1':1 t s 1.11"\-I'I.? ( i'y H..I..I N .n.h .nl I

  I :;''! ; ; ,ttil I ,lh-ir e rvt were Italy :a'lli'/I1! / !. I II II.iV i'i' |1"1 1 II! iIui, -pnn- .-.nlrliii.'i'-ls nl )lit", tnt' Inarlh 11-13 : !itrip! 1:11': GoI.; i: JillM \V. Kilo-ill-. Molh..l.| >,
  _ .. _. I tra: 'liu under! the M.UUixl" --
  d1-I th-na th luiii11 t'l'-m! tilt I I -- -- --- -- --- ,
  I 1.1 h'.ititi "i nt ltuu ; m i.t v.'ibiibl: rn : ? n11'1 i-n-" au vi.nlh.it they
  "" St'i.1. li. Ileitfiirtfin-tiiiliiiiHil l; Thai it ..j.11. i I I -i i nl tiini u| An .''I'M' iii :
  .r.ti'if'r I i'i' I. % di-tr. 'in.ulmn's i : ifm t lavei in f j w.is I i i An Ol'tlinult'l
  I \'re "h.II J'lhl'il 1.1'1" whkl 1'tII'o np- : 1
  t' i be th-- duty t of the M.ir-h.ill i ; I to !Lei'P| un i aeemint 1 i.fall S N'TU-Ki-v: I.KUUKS, iI
  e > It xvithn ?I1.1.)1 t \ I.' !I'?.'. : I niii of ..-\ n..hlli :
  .t 4 'J x'l" t l-'xvri.t., M i'. .111'm t all'), li\1IIal'IU.t i ->:I\'lI I.Tin1 I. .\l'fi'> iitms \<.,,'..>,$ of t'l' "nitu.-Ill ...'/. ', <>t'nr !IbuiItivl \ property, ;and to call upon Ill i pot -uu- vxho.afu-r *. -. f I--IH .1

  ,prupii'-tor ,.' h.lll"bllllhl' nilont'ilbv l-,.,t'itf, iii-iik in thtcttii! ft .\\/i.:l-ikitoti I I the ;.-ni-ral I a .i's
  i! I f T.', .: ..t. 11:11c: I. 'v 1:1:),. I i-:: '1''f, i 1.11 I II ho ii'iivrrsildiiVn-i'inuf", il hti' II i ,il"'llitl' I pl-u-intr 1',;"III'KKAS I I :t i: eeif.tn j'cr-on- h.ivnu no-livied! orrefused cniTiil; tax li -t made out and "tJlI"l.WtllUI)' cotncinto 1 la.>M.-Lmv.-ru.v u I

  i r4.- rl' 1'kl' I {I:1 xx.i- -i-v.-relv :atlliuted with, I.i. VOlJi't.lbll' pillWlllllll I I rh,' kn. tvti.iI/" :it.I IfdlliOtcii'iy :o 1II.1.1: the t'rv j M.ir-ha1 I !', j.n.peruf S I' the Ctty to re.ide. bi-in; liable to or having. : lritiit.:, .Vr. ; j
  : I .,TI'I;" 1' L'.vvr atf'euo'i f.r miny ) ('.lr- ::fill I inlividitil I I tin* I I'ldilu' ihr ret urn, ii SI Hls, \-iresrr.d 1II".dlIIII: t:"- sol.l "',!ring I HXICTII: TiinuM t ,,> '\: laxiv.Mo.v.; j
  1 I. mi t I t n i i :otrf ; bfctniiiii'r rd of
  1'.'. v I t l'i'' ",. of I'liv-ioi i im r e.>:ii j I 1..1! l "1u""I' l |n'inii-ii.i t : ; | l'.ml'wil\! ,., i i-t t tit v.wtabh1! i in- i l.i1' \v-ir, cUitiUtr :the 1 l-t of Apiil.I I I K17 Thrri-f.iro:; ; ,', 'I or poi' puperiynbjeet to taxation I I I"11II-| I I I'. I Iii-l-11,1.111'-! I in-.nI >iiit,
  i:. id-ir\ p1 i'.V---io-i, wiilioii' l.-int t'tvivl:i ( I /li :,ri.t tittis' I t'n' I'Ia'k"nli"1 I I I I) \"t'_i-i.il>b'. I i It' ;1"o/t71r""I/"llt ud'tnf un,i Ci uinl uf tti r.'tt: I by thiordin i !I in.-e t and I in.ilit-an t :i a'.
  trivl I Itf., 1',.:i'i.,' 11' Ii 'i'll'' sto n i'hiart i !hi1") ilie.\' ; :and aiilron'.nn I t j ,11'1110; (I 1'1'1'II"i : iMranv ,t'f .11"\ 'ilic/l:Ci'lir.' Tlril I the i fi'I"I.tv i it "per-ulis" \it I : I l1i. lIt prui'i-iiy, t "f 1 sin-li (Ji-i-oii-i, whieh, togcthir with S sti| iho i-ninir i 1 fiinl jiti.-.i )ItitI., lit,| t tIs') ;,\ t run -

  'I i.tier 4 111'c iu 'H1 ol'in'3 I 111'1.| 1"1,1 I mIf\ retorediopTl''t l': Ii.r miii'T.il' m.un't f.It rn:ii wlntoviT. tr'lnil'Th"y an. I I I 1111111'... I D (1;J. 11)I.: I.. :. 'ltill"lltlo-n. i O ('. the 1.111 t.i the irmr-h.ill .eulk-ot."after! tu.ik- l iht.|e let thisi May ( -its& lIlt) Tm| ol said Colilt : ( *i iili I

  h'lUh. 'ni ,' e Itk 11..l.l.l of I' '$lI' "' t r.nupo-cil of rxtru's t iVwi'ii ri rt' nnd,I pi tv'iTt'lp "' I It t viK-nl-.n-UN I : *. I 11.I Wil.ler t I be, ami, i t""I''IIt'I''' ill; nch a I't-duction therclroin ;as shall: be in ju-t l-inl.iiiNIN inu'i.i ifn u ; ,| ttnttl'iv ill1'-
  t 1 "d. I 11'-' formr' lie ilihfnl .irj11" 1"1'1) ul'l"'IIII"11 II evors uf the v..bte of nil jrum'-' ares -t.il: liint1 'I and I'lea.l lolhe u.-ilu, fU >
  I'Ll' au I U I .11'1 appe I th" I irtnos of Ii ji-(h. i ihnu-'li /n I too. I proportion to the I ilap-ed between the general j, ,in aish| CI.M", : .CMHi
  .
  alI I ituT-iitii'a, > 11 iuiv apji'ir, I iruu-M neailv: voral Indian: \I tribes and\ soinj I"n1'11 i-mmi-nt' ph.irm .1, iii'ich li/e. sold! bv II'hull.\o.) | or refnI: in the} city t-f :n;es.tiu'iit, and! tin1 tinii1 unrli )jircpiTty' ) or persoiis I to the .in'es 11 ii. ii r-tw u-'de i u-i SI! pmvii'ii!

  I' t 'I' i I'y j pr.i,11-atlitiiail I : I:'i.ht in I'l's'urt" '11"1'1 .lorntK'.il I fln'inisis, aro r''Cllt\a I i- lakl.'WI: 'o III 14.iiiir.int Ap'lichi.-ol.i.i'.i.ilimhi: : 'year (.'tiding: t the l-t t-f April, I, niav: h'tvi? come into the city. tt; : i'.ii; : i. II.tWhNS.!

  ;, t."I\'C- II i i- .i. .' "n"I' iin-'J I stiwii'l I i. protondiTs, to inodii'al ),-itti. ; and woronoviTb.'fiieiid.iimisteri'd l"r,7 i, JOH.C.'OHUJK! I Iiitci.il.int., tpril 9, : .__ JL- *:" Anv. torJM:!
  ; ir.-li -in', .n t 11 I lav I f'It! n > rl'IUII.f .the: iliv h.>; n.,1ive : in so l.'ippily: ciU.Mcioiis a coir,1'! n ;i'ft t.> oft/dwel., That: it :I.1I1.t'; ttt' ittiv' of, ,
  I ( MUiit.I'll IMtANCII i HANK
  5 )'' 'I tK:' I'Mr'i- ''to 'i-i>j-t tint I slnll. xv.vil.l-! tti': i.it.: IlL '. 'I'.lr". o home one of ,them, I 10 ., pply II? everyper iO.: '. HI' PI'.NSAfdl.ATHIS
  : ;tiirvi'l/: ; u"il t all ':n sim'lirly I :atr.n-i-1: ; to; I the It. ti.'is 1 1n ) .tl.tClit! ot. *. %llV. tS. ti'i.
  "i ii p'ist '!! I l'I'IJ..r.lli"II.I ) :
  The !lir'I"p] T.iion! I- I. K '-'1 iVoni theon i i f t thetonji'i | ___ .___ __ lItsitut ionxill re-con-iiiiiKc iii'iis iti
  . I r.: :;V tuol. of C th? L"1" r. 'ii1,!lr !.IH. .\1 iirv.Tu aiidboxx-ils. the various I i iIj"itt il' ll.i an., cindiiti -(,1,1 -tHtdiiim! i he war t'Ihl1'pril, I. 1.:1: I for lit-' I | .| l >i-eiliib"r lu'xt I. opn

  t ; : i't.icirtifV: ihv: I huv l h v% :iiRn't ti'l I I';)' t i':1,Ian'I M-itliri I :. :11"1.11/111 t / ; I-nd t ,I to u-moxv iro" :amoa'il! ol -al"-'uf gi oods. xx.nes i :.n"I inr f.nilie 1 Ordinance, The i-rr-eni rale li> 1.11! by the.) IS.mk fni the purl""
  iLI'
  'S vir ; Will' CUriiii?, It 1"II'II'i.1;.ril 1 I j.ivvrr.inpliiat.ii'i : the h &r.I. n".i fives ii kh t'IIII"I'" j in the convolutions t ofth"inill 1 I I t m nle, diiriti!?' said yeai; ; to I the li iuli of xvl-i I > hiid: .t.ii.utfi' ;a! ,:rI/.cjif ft' rtl:, ,:f .Ip"l.lflllwltl of IMS ot i : cl S tve are as Irlluwiz :
  latesfiue-s, t.hi'r) mo.lii-nios gt io-s ".inionni ihi y niv: requite I I the p""ti toxx'eir orall.
  S t ,I"flirc.l'f' rcu'ov.'rini' ovi'ti M, fir at I.' \.11', abii1 > u'lly l.li'l\ .' 'n n! II'au L )' perohill: iii'jjleei or I H'fu-w t I. deliver 'P I I': it or'l.iini'4 hy I ilu1 In"IIII.lu1.lhl: Co'iiuil 1'/| Dili. M CO days sri 'e .YurL 1'hila.kli'hia, Ae i
  I h Ij clanviil ani eollo 'list 1 -' I.as
  tV! I irit.i 11'.11' I'I'h 1 diionnt.ISilIsM .
  I'.rll' rOII'U' 11" .. .nid thy m 9 AiviU'.Licol.i:, Thit I uul I ul'tli !
  10 tu :the a. -e or- nes or, h'If.r :1 ra ; fr m titter tt.ipasiii':;
  S r.' : i'V.--. :t 1.1':. \:it4 li t' linl'I .:TII. S via r l to pro luce' hbittiiIeui..c, Wlh.l its Ir nn ofevils OOOi ui. Ncw-Oritsns cr.d Mvlile 7 it t tI '
  .t
  !
  : han
  I m <:,1,11'o.s ainumii ot hioril eiral '- of r o1- \ehe i It uiin'i flIt1 5 nolI \> lawful I for s rl..I.t'r..n j or |I ,
  rvor.wi-bili;: ) i H n.ll- :il\vni-i-i.. I bjiV I I h.v 0' i'I.1"1 1 .ilrrh'I'I: with its ,:>nm n'I inrorThis -. .)- thv 'I O tie'livilttf' or |efninshall; I I I" I I. I ble 'o p.-.in-. "n I I tiro t or d i'ttlrt rgs i1 111;}' .us it, jn-tul, I fuulin; I I i I IIi di-roilllt.I
  :AfMsr*. !! 'I ani t uulin:: oonid.'rar'liuf i 1"1 \ all riuiir, anl'\nir., xvliif Kills at m "- n Ci-bin.1 Il.s d"o I ,
  .Im'.I < bed'ftMv' I AI.SSI .!I. ,,ei0ilmto! : S ihe, bi1it' foi .' i I. n or tin- arm, nor dischav} Je: off any 1'.11:11",1 I \ : j-t
  S I IWJi it. lu v' t i,> in.:1: : firihor: triil, :a' l ,"' .II' hl\l11 h'\\t'li after dtvi'li; nlheil'elhtpr.i'ili I the ,stor rsinb i 'aiil.llt ( .r.I"'r' riu.b: oroib-i! ihi1 \i.tl i !u'., in inv Ir't'l I v.rJ, I The I'-.i.k \t il. al-o. xi Is'iu jx. Innds. in >. t .y. TPI \

  t i rt-u'juvK I a-u :11' (,' u'U'Ciinr u'lroa, : I ,f fI tiI't If I'l'-vxiell inf'rraei' 1"1;iiil'heqmcltin | ,( fi rbr "srs.i" Il. Tha1) : if anv pei-oli sb. Ii bitisn : >'. ,\ .. i'er pnhli: ,' Ir.-liuav w -hn tin- inh.ib't.-J) ( r r: j-ide! ?h'.*, Mobile! \s -( hharikVeib"iK 1:1 ii' '
  ? .
  'i i 'li'
  t ,
  Th eifi"l of
  I 'hve '
  ; -iii--- 'I(i.! t s"i'on ( -
  I of v ) m-l Ji witht' n', 'lnlialtv, nn I 1"1| "n ::11 rs.fKttl "I ilin flit'liv I IN >hut' I'tki.: ., mdi.v of ..nI.I :; at I per i.tl'lIII'1 I I I i hI i t.> ,i-l'in-etheki'ncv-! I thebl I i'' i-li' .1! \vi h I tlu :amm'i of in-l i or. I -.. -, S nr ; for : j.J.n'r
  (111 ll l I bfii-Tt'tVl I l'lr1'1 AtV I )"Itl. M isi'colivvrantihdlna.N itl.'r. UH'l"! tII!s.' as-OsMt's, l h it' I tlt.'V !..i 1! K "r 1 I. ..i. 11!fpfS i-roMu'i l b nl \tin. ,Iroi.iiiii i \e> r.1 i 11'0\ \I''t'l ;:1 t tt .' )h.i 'ir> f f.oin 1 1"t, A. :M t. 'u I t-nd f-ii: -,. J*. Mto -
  I'hioii'l I wr'i. 'lri- '. ; 1 : the : !
  abfj : t h .1I
  ; 'U'lJ-i'-'f: \- > .- 1' i< lal"1 \ xvliieU'I' et.'irelv I N I"'Iblll itissi'isfviiunt j 111:1': Inaim.: I V.-eI .>i"ll --.i >n I'h"'r! m-ii r nv Is.;is.- t'r i n: .' t n.ii.blt.-.l: I p.rt oftho 3 sthuil 1<.
  th' nill 'iul? it 'n& !'I b 'ni'i'l-l.: Hi.i l lo-'iv-l I ur. urrr 1..i'I"r li'-prn npnn iho rr: r.: D. lUWty.Jr. fl.r-l.i.. .
  .
  as ooavoniennhcre 1"1'. --in in l I.i' t'oiiii.l I iiil! gi ive t'uy, mi ,..npi. \t t nl.iitt-vr.; iin.'i r'h \ I.I; vof ,
  Tiiebbkilnlin-hiiires
  .',.'d fro I it :Ir thr. t tr- "- f.:1.: r ;n. l.'i.n\\ uur t nr ITMI- .s ,1" -.{ ei.lortro'ii .v"iii.-iuin..t'.f, \\ n.l :: -r
  I 1" ; .\. :: t:1 I..' a--ifi"v .:- the HXCT n.1 the bn' ;, before it r.iijit'tflij thedissatlSli 'd II JHT-HII .'I't |1"'is, < if ih* meetin.1 nix 1 : >\\n t ji.xi'\.r.'ilm-.M.'ii is'tui.| 5-

  ''' : pi t"es jtt'"I t the Ke'irt, l I 'tTi',' I II":. Ii.'.i t bv '11111, nil' ',., "''I all !h'lVO li'nT v in ::ij'ne..r tlIIIIH'I herd b1lore I II >.n t-iK-hoilVnili'; if lhu'- p.-r.s.n ooil'-MrfiB bo fir.-, i.iln < ./ O H PItIVTIi'6

  I \.m. nAin.t. i\-b. .It I.li -d! bv f' .1\ eoiuinfro.n a Ilri: stonnrb. emir- I ":iil j 1 t uu' I lit: ; and I?lie I In:t t-iij.iit, and Cutrtoil'hill I > rtN'ov-'ii'il Iff'jri tin" lntciiJ.ini; suit ivoinv IU <- li-h-:

  J 0" :.-_ :JJ\r) II-' 'Ihi' I v'' 1.\ ;. .'; ,.i I .11'I'.., Oe'lv tliroii, :h i.e! v. Mils, roti"xv" s e:1 v.'rv put of t ih-}, 1.\'., joxier li' -11'1'I tin1 -i.sseMm ur vl'l'ln'ri.1 I :Hl: Isi. i if t I ilu1 o'li-iiili-r I'.' .. 'l.ivi1,10 bi- I imliiMoil I I bj i tin- .'|tvni 'xt'cufrrt with nculne.s tihi1 di

  ; ';-. Jo'. i e\/I: I r .- |);ttrh. at < !> iit"ce :
  '
  ; J 1'1'I( f'lrc'iK'l' of U- ''. < .-il.-f.i j I14. I ri ih-1 til 11 mnj cti! k. I '| :i- I > aJ! <|\'l '-' it lit' or V '|I.>n ''':1' P:i v b b. '.I'.''I I Is.'. v;.'.- 'i i n.iilii'i sill HH'I: in this ..r'm.iii-- ( 'A a i-is l'i. INK.*,

  .bj in; iiv' of y'II' ''a'tI I > .ii-huli'i. {I.!!! &t l. ., a I It Tii.1 I .1 ixvin1 are am II'! ; ih:,!Ii i .r. 'in,' v.iri.-tv ,nj f'r.' t'iin ill i I. -f-ten.-- > --iid I '."e.'nn-ti' 01' vbi t :tioi: v'i! (IT I IM* onI'' '. >\tiiid! M tin if\i>> 4'.M'.IUV militirv 11 tNiflIr.T.u 1'iniK.I'n .-*

  "'irfj t rn" \ ?c'lahl.. 'tjli,1 It"'ld.I"'I) hi; I m li, ..-- -!I") 'Iti.i! 1//... \ .j.'i.ibi': U1 julU ;.r :..1'Ii.\.. t.uf '",'il! there, r.Jt.h.i. t iMi'i". nv. JD1IN I ( sI )8I I Itt.i ;' ,

  t1..t, 1 Vt'Ji.., if \". f,!...\ "t ,.:. "..b', 0 ,-,...:. ,. \. : iJqll ,;'Jlhl'!!: (t'cr.'it lr.h.l1f. j (1 f 'i-'e J'uaro ( 'lriL, flu.L 1.trtx. iu"r.: '


  c \