<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00060
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: July 29, 1837
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00060
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
-V- _
-
--
r1- -

I.Ii.i AP ALA.JIL @J LA GAZETTE. 'Itt ,t ros: .L\ : i r.MiK: n.\n'I"I''I'T.: .tI'I.tfltI1t.J.j( i u.t !' .\ 1TUI.11'1. \' a '.), ISJI7: VOM'MK: | |.-NirMltiit: :IIIli .,

.. u __ :__ _n ___
,
'w-- 1'1I1 i < vrt'.U' ntl\"I.-IICI.\\I){ ) \ ; '. A I M\u-lrS: .\ i.Ui'AT I HX'tiiMVi l V t K\\; :fsHilK t I ; ) : Unit Lf.'iM'; {

lA UA'Ajt : I1'I: : ll t ":n',' jii-t re, t i 1\.1. ."Id) :,1,1- II v\ "1'1..1, : 1' Ii i -' ".i \\1':1111.| | (ti) i tii.r 1 1,1-< I 1'I- :.I'M 1, lit't4 luxe nn i I L < or '.

4 J.\ AMCIIICl I 1 in'xv ,i" ui, Intent ol' Drt) I i'lutl' '. I r'. i ,r I -Uiiii... .. I I i MI'M'! ". t'll'T; t Ii l i. ;all' i.lo X.illll''! ,. .iflxxi I ) ork .nul Itituii, ; ) ; I S rill IIV; IIItI ., m i. '-jiv. I.,.: t "

fi ,u in .V'"Iii'I\ II mt eu'ii' ::11 ): -. ;In irilxx'iiri1.: :hur', I Hat[ *. &r. itin<" ::111.: i 1'lIt"I r.oO"n, I'lt'.iii'.l tht. i I iittil ilninl.tis.sti: '
i I Uoii.li i .1.11.00I'r i | luMint'x: in nn, t ti H urnt'r.il \ i i'Intli iI : E: .11 '. M.ifni1 1 it.'l! l I ,
1 J. u (t III l "n I if: ..1' .- 'I, f:> i 111'1'' i .("'.1 IX I'll'! loll.. IX\mf :lItH'I If-, \\, ;i, M& lil"\, ": 'il'l, up'l'l" ri'.l i 1.1t'.I"'I'i I ui I pI: III" 1.\1. AI-ti I In, \x holt1\ 'tik Ca MiiitTO" ) : : ;, ,"1.\11. th 1'1.:1'1.:, .' ill.., ., :In' h M ,nl. ,tI

f .,,- I III I II t all .1- pit'" i:. ;a.I\III"" t I Miii.tliU'!i* !tcrinsiit Ih -I\.I' !. rlv l h I 'I si. n.l! I ti'Ml I Vi-irtivt.il" ..
HIT.-I, I it II : I Dill.ir p-r 1'It. 'rIaI .t Il"l',1: .v ni ti .i u '"llt.I !urnr.al i) I ami \., 11! l.vtrui I lil.inkftt t \ 1 I 1..1 J I' ,
\ ,I\'a'! U't. I.. MitltlliLro.-! ) i .. I P. iiooiN/ Cim krrx.Hartl ( ,! Ii 'Il. .r t r- .lati. i'' 11.1'1\: 'tn'i.f, fi
'r, i L nnl I T'ti'Mii: t'li-iM-ii ti'ilItI.It'fl: sintii in( 'I i ( r.lt ru'-. ) i '.1"1 /ii 1II( rg i ,' : ;
VSv I' I\ t ." xxli'1)) ill
I II' xx" II \:1,11: ii OJ' nxx'iieh' :,1 Iniri'ltO'lixur.' !. I I (Coii'i'; ". MUMu.i .1 'i :Mi:';;; ..i', t.o.ilV",: I X\.nr. HtU\ (n'ot' A :> hoi's, ;iiirl K'Mifx in Virjinu, : |I'ma : \ j 1'1'] I'o. .;i I. t I
i 1 : t i h.mnr ii .MM' tt:.tivi| "III!,? t.rtt.t) I
..;,_1%11', "up! ,' it i'l t ivl I ,' '?t i'lnull Iviv- '.I! li'ii linf- 1lIIH'rI.II1'I'.I.: I ll\I .i'i:i i.i| I'tIrII.'i.' ,,1.:1'11'1' !. i d.hl.' I I. .itIiii., ,\1" ,. :;t't 11) 'iii'h I.\"fI" "" I I'nnvn 'lltil, ;* '! .\' t Ir ilixiittil, ll I Ini ;sn', i I V loi It ...

:$ Aliin 1 Si ltt r, 'nn I :>; ill:'i. I 1111' ii-rni! i''lrrs I Itir f.ilo hi* I 1 lii-h l.iiinrn. ainl .tt .
.- --- '"- I't'uj't r. >:i' -. "5.II. !>iii", IT : I ; :! xx I't' a Kl II ICIIl'.S; vi I v Vl ilif 11 ur

::* AUCTION( NOTICI: :>;fMi''. x4.' lr.iuiv! ,! :>hnx' U HII', d \\ \h111; ': liouM' ami nut limi-i"., ,;:1'1 lionv ,ninl' < .tI tt"O('*. ( '.iiiiIiii 1 It\, !, ill|] | r : /,l l IV l I.'t id!. I K'.i: ; : .1. I

Mil.HiViui'; i ( 'li.nti]'. LIt' ilii S.'H'W.:1r1'' liniiM's' \\li.irl. I anil i Cotton I ,!u"I.-t tI I'l.iin .rii'' '' '" I I : I i! ( ILI,11,1 ) 1'1' I t iI

il.) D'.UM) S..1':111( : I' n'. \IJI.'. ", .\1' \I-IOMTH.' I "1'pp'ra4.. ( ii ilk.: ( 1.1.! I I.iln,ral trn.n. \'. ill br JJIUMI tu tinpuiilin; .T. I io! thi;('' I S )11' "i.SIOO .

The MilMTiiw hive li.t..l l IIp.1 I Cotl'i|I. 1 1I,1! l ainj.rii ,i < : tllth-.I I'liJi'i.I :; !.f <, I'.uu'"I iiil.-r i i-i tit'uitilullx( )' situitftl, on an I'K'valt'il I :'h.\1 1 I., i'rt' I i Ih'wI'1: I I (

l[ Store1 nl, l\lol.I..re'.tn.rt.! ( ":H'd"r C.iln'oc-i' :-'.ItIlltI4.l :rsliirtni:;*. !KITMS.MlTI'liH. !< Itliill':!. nn tltr r.i.ti'in: I 1'iiik\ uf! tin1 L Flint Uixir, >::1! { 'ul.(,'" .nnl I A". .

4 ,'WGJ b from I I'll''! rorivr t>!- ( 'nt"'r. opp'Hiti'"Illlllt '' I \ 1.1 !II IH' il-. "Cilini! _'. ( :il < Mirli'.l ) !jilmlv iniltM iiluxi1 it< nnuiili :anil in point, ilInviltlnt I I, ''., I jb'lll! <, l ; ',':\J..\.\ tn.'ai, ( ".n.' Ovr' .\, ili ;, t'
| 'lilit% ,
s i i'iI'll" :
;._ J r.\Hllll.Ji': :.I' all!! Al'Cl'l, >1\ )BII.I.t;, Sll: :I '.' .. :\.i't, I ll.l'-l.! a',tlltl'l''' : '!. U Htl (1,1 I i N not Miip.Hvil\ lij)' :anv toxvn\ in ( !,."t ;i.1. { '.IrI.s1t11i44 .nnl '!; 'I 1 \ a 1 t'tuhlii 1'1.1. : ;. I Il 1
I.r
.\IAIl'r.1 L all.1 I xvill srll fvrry .\\lo"I.///, Till U'.lrt'. .Ill I .1 I .Jt'll: "' '. i'tll.l'.t! ifII t tI U talllix I I I ,I'l.inUTs Iroin I ho I upper I ) part ol' tin- st.ito.ati1 I ::11". iMxi-r ami .! I I : : l.'It" Mo\' n.iin II.1,1"( :. 'nirinurs: rt\\\\\\ I III

"* *=* 'llIeIi.. A. M.I 1. I I I .lit I rapiilij' .rilling I tltc net, lamU III tin1 11t'1 i hln'ilu h.I.
"
fU lit t It} II 1 1 .1 i.iiiCl.oriUMJ ) : 1 .11"a"1 : l.inisili, ., hlr"| TaxI'Mht.t.kv. \

; All: :aniil; < jiit 'iiIi'I,I fi'f' tl1 ,' s'tli': ni'i'J\ : I II' *<".t i l.:' :No\' I :! ::1111' '. nl.' nuking! tin1 toxxn tlifii h''hlt'II"t' ill tIlI1tiier. : i'i' l pot llf.ixx.\ Ill ; I I'titl'' ;,iN tl: :11 In I 'I r .I I lt.! ,'.hit'i. f'

&h. I tV (' limp:! i :. .11.. 'iiirnJN'MK.N.; : _' __ ". __ . _H_ :' '!'i"i'.iii Ini.iN; \ ..fall; }' tlral'l ...I''att'r fan h'.I":1" !lItl'.il.) I || I Mil- I : "' )1,1'1IIhlloll11,1,1'1. I ) : '.'.I \ ..tit* "

\ utI 1 I ( I : :> TOir--Tin'I ( : Mil.M'r.l.i'i. .. li \u Haniliiitl r nl tit'! Itnvi'st, .t.izt': .of! tinrixrr.. rxrn I I l.irilxv.ut1.: :n.:,il I ; i I .1.1.1 1"1' i 1111.,1'11'101'1', ; I' :".
_ ,
II'0'1'1"1 -- -- t 'iI tViinirv% .Yi..r'', xxitli.i :crniT.il :, x' hrti llu-x' r inniit, iMili'r tin1 nnnilli of t tint'liatali ; { 'r.it'< ol ( 'ri'i-korx ( 1 :i Ihe n w lull' I It..tl i .1.1 lr* :nr Jlr:1: '1.

( i :. .t-s.irtnu'tit, ..I' Cliiihin.( :'. x\ }Inrli In- i .tlrrlur, ..il.'. I ii'l.i'i'. I'lir[ innnrn-i. limiios' ol lull I laiitl adoxi' I I'iMIIIIIV t :"" :liirrtliaii I i-inl.ittois' m 'iimnlj : hi I 1

'iib.'i it'i" Icptfllil.( inl'tiiins; tIC: .xln .ItM.ili1" : or ri'tnl., I ill I i -:or!% ro, nprirrxirx I li.iinlirnUr.: on tit! I uxor, ami on\ Iho l.ir;r tntkin1 .. ." 'u", I'm 1 : | t 111., lll.,t tiirlnn ,1 1 II. t r MilltV : ,: r

i I || '! ni Ap 1111',11.\1' .,11'I\ '''s 1'11'11I,11' II. ",' ill Ins 1,11, >'. MCn.i: C | .. I'aiil.ilii.ini.! \i-.t .,l I l.t-t: s, ttlin.: I Cotti'ii i 14 tl.iilx! fo.iiinj; ; iloxx II ]111..1\\Illt., :' ( ,li.ul. i-i'tmit :i.ni' l r I Hi-I xitll pU't'.it'ly' : I l:

.!':-tlkTltl'' / ll ll '''''p '1I I 1.1 I I't\ Kl' alii I SllOl'! ) siill'I I IItN. :ShutCnM.iiw.: 1 !"- '11I'. :--h'k.! "Ciixai: ,. tin* river 1,1 llat n ii'l lm\r. .. :iti.1 1 oiut :ar nturr. in I l ', ( 'II'1 !' |I. | a I I lirr i I. I n. /Ht' 'tl M i I- 3-.llljIIl'.t| I In I'- :
I..flk" : I I : i I .l !
.-" in Mii'in'i; ,1111 I I .lull:!! :MlV"i't tI I Hti-i'l I It.tn: '!I'u'n'liK'K'! t 111: '; .. Minever., ,,\ ('. q A;.t' .. .01ixrrx .IVlllt pmnt i'l tr.tilf. I 11.Uiil'i'iil.'r will im il.niljt; ronipi) 'It I ILulh.III', Til"I i I I IiKi i : \"I'\la\1 j Iltt.I.ll.1 I.1 S Pmttftt;
I! .r-t.ni;!: I 1- i I" .'- nli t' '" "i. I IIT" "I. tli- I I'if .. ( ,anil ". I J"11
J : I I' "I t ty |In vxilhinloxxno.i; tin1 ilalitii'lirr tAi'i'ptnii' Connil..M. ( 1 ( "imiion I if
>! i" :al. ml! x% iiriti !I. I 15'I;' I "'ut.-icpnrc.1: ..u'S i .N.'l'i: I Al"i.I ; a at. a--( ttt.i it I nl'Cl 1. tli <.Cat-, I :. .' \V.M.; PKAIIODY.: : jit
', :-N; .. 1('" j.uvm..i.irm! I ( : nil 'I t- aliI 1 \' I'-ltiii's. \\ Inrli, I I"I" ill nia'tr i lii I ti. 01I'T I M.iiti'.inL"' : '. ( :it i 1. I I'll.-J '2\ I I.? I Ir"\1, I .iiiuI, ,I It; t'' ( : I Taken :4},

u t 1 ill tli" ,..i i '' -t t ippr I '" i .! I 1'.i I Itl 1"11''il'lr' I -tvl Ir, .-.- -- -- MiTm aa, I'tixvili, t I ? 1 1 up
; tC: 'IS-UiNXIltN: : I' .. T'll) lit.-, -'lull I I : .
:? -_.J.\.I _.. .I '_J .....\. _' > ..t. 'i Jj-"J"Jj AMOIIY: I'OUI'.ISSnv : ( ) : iF'I .- I Ii! ", ,t.i; .:.|I' |1'1' \v Ill-Kl'V. ( ill) ..11,1 I : \ 1,1"11"1",1! t ii> j.nl;i I a t"ro: :n. t ,

} ; nlios AT LAW .:\. .\I'.> :'if; \. .. :;n.: U'.ttntnot.! Jail \n WILLIAM u: I ro-.iii'.i): I : :. 11,1.110 I ( ; 11. Cti)! : : I 111'la.. fill) alI' HI thirty ; r.irs c'l'lr.f ';; .
/'ATrY&C'J4: - 'Im.i \\' in) t .'1 tin t i in ,lilu-1." ', .l i ,
'I'() I Ihr .fli'iTliitiil- :Sliiii >Ia <-ti'i-' ? SI1III': ,1'i-t' ', i i-alxvav-pirpai'rtl: in 111 II.! |I."i. r.; 10,111 11"0,. ,
:" :'\r.\v-tMM.r: ( : N.i. .-'. i l I I -. lainr, i-f i 11; ., t li) alI t :I.: I. '
,I : H .nl', .1.1 i:, "i. i '. nun-11 ii-un1 it. Ins. in,' ,,, 1"I. Jul ',
: i I-: I, a\s I his ,is t
't" ,ti' : \ )> -.; '{ <- |1,1. 'r-. ,.. t h% fi' ..'I- ..n P-I i"' >Ig ori\ \\i. \1' I/IS 1)t.) i.i i. I 1.\ 111.I I .'; II \ N"'tx (Iranii I t Ci!l I n I |I. NVII.I.IAI ", ( '. :in. .. I I ? '" IlalI"'I"In-, li li-t.s, t tn't 1011'. llnfi I !,, ., : .

I,U, !m ', l II I II. I ,111 'III H ''I"I anl.l-' I It1 } Ol5iitT: KIUI'.V.: => !,",,,..:lrr., I.i. : ,, .1:11",: .II'I ; II \ c c: 1'\111'1:1: i : : II ini'x ttS i t || /1,111.11" m ll.tmilun| ll.itttsfi nntx' i.
.ll II" II 'I-<:" I l '. t'4 -'!i ill I" J' lur ,x t'l' .,. ollori'tl oit, ,: \ "ll' I .
|1' hi'I".1
"I .1'| l .'" lU'.l III .\i 11.11'/11",1.1./ I Jt', L- 1.-.1\ cctl'nlU -- -- -------- ----- --- U.I. 1i'. I llurii's I njri'nt, in ( Vlambu.riiiiii'stiil :

.'J K i ii t 1-. .,,i J.l'i' i I"lll'r: !ii. liiaakI'm; ... |i,i-l fixi.r-: ..II''.! f\ C 1i\11\; : I I' -Jit-i, 1t'\\'I\"I.I |1"1'' t I'M : .''!"ii'I in I% f '" l l'Ul .I.' I I inti'iuifotxxaitl I : l I. ni:/I. it')

-- -- iiln'it .1 i ,ri I I'liin.iiiri'of! : ) tin1 '. .'.- .' will In.it Iru t. .;'J I l.\: ;-.i I -jtii.i-!, ,, | ,, ..iiiin. ,! c, i I.S i I. j : : .iI : : j : ;:"'., rnil, I l.tkr lo1I\ .!( .
t
: j .J.I '.:,,:..L:1 .:} j ,!) 'j'J JL' !ill'lIl'! .! am liunr rr:ulx, tn uliox) tlir '' ''''', : ill ik". 1 I.,' \vIl .lI \xi li I'.miT.i. : : I ,\,1\' ; :", I II JIHIS -:.. City Mr:I j.1:.

PAIHTEB. lil-t I liii"i anil! I tli' xxhiiuu, 1'\I .1.m I 11I I I III I -nli: 'ilii'is : ; .-.Wan l li '.'::'i. S .'
; .J :.'ri, 1J 1 :a.-nrr I -r ) I tli-pn! 'i" -- ---. .-- oi .

.\t ) iI' I'lltl-t'' Xxilllllj in :.iv ,ir liiui \-. it'i( :, ill!) :'ir p.it'un' ? i 12.r. ,th.it lit1 .,li ill i .\\lIo..i.\| '! : ['tll) |: :rsAl.i ; I t tiinit'i-. "llllll.lin C :, : \ "
I | fllIV
1 \ I I 1 II 'I'reesItIPIII
J.... .. ,\..!p' p .- i I 11'1'' li iti'l ;, ain/ ill li HIM faitlifnllv i''i'l ItO; Intlntii'i: ; ;in"| Into tJ Ml i I'-:; Vox.' !Hum, .Ml i i |lI..; ,-I.n.; !. i 1 111.1'11 I li' n.h' iv! I I u 'bt'rry

: u u ,.aI'Y 1 I i ictinn, I I.' C, 'I't!'!\\II: !' iI i- ri ItT to tilt'! -lItllI,1! ; ( :iiMitltMiliMI: I Il'lal\'I'!'! !I..11,1' I. i rh,I II 1.,1, I'l. .'ui 'J'l.a I t' ,. |1.1": I', 1'i l ii i oixiii"i ) : i Kloirnoi1 r trrcs < nt.ilIf: (. ,

'.';;r 1. .. -. (;' ., : : ,'. : :;"' '.. !- .! rt l! ;.:) litt''t, ';, I M i'i'i,' i llii'ir'n..11.1 t I I: i i i |. ? : ;" i'iiltiri, i 1 f-ilk! j'l-t' ri'i'iivnl ami fir f
I II ii".I'.1 1..i :") \II.i. ,' .1"I I -' 1\11'. .i.iI ; mil 1 I ill Mpli'r' | t
I 1I"'n! "- XI I t.1t'l.1 : I --m'h' : : H'In'I': ". p i\ -s 01'" \ II i ; I.1
; :' : :. : All'1, !., 'i"' A'.li.I/ON/LI-/ I t///so\ .Xln.lil-I.I "i-"ltll."I.1 11:1",1'%: : ( 1") : J
A. I II. I Kxit UN i xi: I : : I ; Ai-'tt
'
.
.
Tin 1III1 Slire run "an1I1'H ."'t'I'M' ..tt 'n',1 t lii'H, ,n.I: I ; ) i t ;IlIltIIV dlO.I I.'II.L. 4 t
1 c. ''PIH'l'. : It I XS M'lMl tX. Al.I I 1-p'" .
II .VII' ('pprsCO'iNAl'; ( : \M\ ; ,' ; : I ? t
ItH'I'-. 11 I .\ 'l'1\t"l I hli la"III'1 I \
xiiniN: i 3 -- -- --- -
I '. iniili.il, !
iimil '
I i "I' up"! I in ,ii'il n t ti""I i v l t ;
\ I I. II1CK! : 1 ) ; ,'. Co.( !h'l'" In'id tinin'f Wiii.M..! :Nh T i n-t.V/ & I Ixi n-os.; ", III t "I' 'III III t': I, null' : : II"H11'I :' -" .. I i : i ; I
:
% . .. .. .. .. ., 1"lm.ila In't1
.
I .
:%. ,i" ,
; ...1'l r- 'i''1'.11 101..d\. > al '..t t'(C-;nn'fnllj x :J M 'I" 'I I.U 'il "! .I"I n gnu a | :
---- :, .'. '. t 1.1 l.m-. IiI.: I I 15:! .. it I I ; /it. i' i i.I1II,1 i i :
I .ill i kl i .t' I'1'! I I ..' ll'ivIM' lin('. -- -- --- ---- 1"1'1.,1 i if, 11.,1 il.h.i. i : "
': -I I t In I .
I "It. .. ., I II I I l t ttiittnil/I
l III. : I 1 i l
'inl I Ur,. .''I""I-I! | f !' I IP\-I ( ; '11--: ,: i \l 1 1'1111' I IP', II i 1 ,11I IOl'.q. (ccnpi.-tl I.
,1:11: .it : '
; ;
:i'-: i.-t p .n i i ,,, '2.I IIIII... a"1" ,',1I..ltll' nl'I'TIn.: :! I I I.!";, l'hrl.\1\ I liIII.1 nl, ; :: I.*"*,' I. : laki's I.Ir.Ilirt. in v.'ij I J

.1 i i'lit""' ,.ilxv i II' ::1 i 'i .v ti.i l ititil I an aiiirh.iciiliI. xi, .-.\l' 'ixnn'r: nl,' F'1/0'\1'/1/1:, uili-l-lnii:,' I II :;'ll 1 1 t. v1pi'Illl I,111 '!'I t,', i.' I., t t-l inen" i n. il. 1 I I 1W ;jTfp.irril 'lot i hi. ., ion ct rt.Mi-! )

I i I' ;'I'I-: ( .\:. T'i I \ '.\ .\ I U: :. I nt ..i'lT'" 1'../lili s, I chin! I \ I I'm' --ilr In' Jil ,'" ili'ii' I ln'i.in.,' II.I t ilrt: ',. uli nnl, I |, i i-iiiU-avur lit uli i llnu'i to Iltl| t tu t tr i'HIM. 'i

: li-J'i <: I. \t 1111111.1:111111raldH' I I !: : ij(\ \ ( '( 1. !". ;. SI .,.J.p 11'1': I I I''' -ilinuii I 'I'. in I '1 l" Illltl Ills h"1i-i' Ulllt'l- l'll 1 I .Ttlll'l..l, I \

: I r \ .\ II I I'i,tI I >V ) .u.vur ..: \1''':: d ..,. ;' -- .--.- . -- J'l! I I'MI' ) I II! tMs' in'Uii.'il'-Mi! : ), i iiirnii"l. ,iliilu l ii"iIi, '" TAHI.K at till lunrswill t t" Mippln-,1' t I "

4 ,' I 1\,1,il It: t! .- .;.jut'i.!I. 1 I'-1'') I ( '.. .li'nclici'.v.l :aud'HU (' ..:: j I ii,,t 1. !laii'l xx ..in1J .ill i l It'll'' I I '' '''X :illlli I I.I I li' :.try ll," 1-Otifli I )' :'iilntilhis i : ; 1.I xxnfi P. 'It.
... I" ni uml Ins h 1 I I ., ; I I '
l irs
) .ii
'
-- - --- '! I In'i nli'l ; I | ; 1
I .il wil
'- -- I |' p.IT: ,nil inn. in il s ; % i \ .
i 7) ( ; uud. .">'! l 1'1 i -Inil n."II.,1' si/:' v Inti' ,, I M'l.\ I n1, I : i ,I ;r'Iii ;i flIt :11"lIlih''Ir.I t i I Ilr I 1 npr \ .
n./luh.\3 ) i ) iJx.\\1: I IJ.: I'llOM'! ] ) : Ic.'t'elt'ulh' inioniH tinI 1.,1, I /.t .11"fj
f\ inul
|' I t I'i,' j 11 I ii'|j'Ill snip' mini, it' I iiiuiiiii. ( ( I inig /111'11'' I I ;i urll ci'ii'li'ti-.1'!

'., ::'.1: C c' i ,,1 M: '; 'I i .\' I.'n\'al'dlol! <. K1nu,I LtfiiiliMii'ii. ni' Ap.il.ii'liii'ul.i :.in I II\ :;.1 I I'M\ .\ )''I 11'I .HI 1 111.illKI I, :' l I, i xxit i 'i .1! J I I t hlt; 1'1 j IIILII PII.'I.I ,"I. t, .

: I .1' ..., ,. 1.1"' IIt.11 |II R> hi-: a .' lill "1"11..1 1 :a i liu" ainK"il I I I i .i' li I I' II I IV.i l, f.lili'.M! I II III I- l'dl/1 t ; ."il s Is. I {I.I
/ \ .
II "Ittl' ; .il 'I.. :i. .n I 1.11'1..1 ..nlii.. !lt-, ". ll.iuir:! .i lSl s" I; d. I I :IliI(1, ) !.ll! 'll I xx'lnt" h'iIIl, 1-i'ixxM, Im I \' :), 1 l-i.TT: I 11 (niVO(l..l!! j :

A.'M.1 t'" IIP H I. \ I.'i ."Ui I n, I. l i\.l I hitu ':jrni.'i; ; : Ii" fil:1I: 1 iTiMttt I I .\ I I'tjliimi 1 'ii d'! 1 U .n i l 1'1 i I.. p-'pi:: it'i ','r,1 hlll'I..lip"l ) > Inn I ? : 'I'EH.--\: Ittu' I i i H. \ '

; ( ". '!., cnilK'il! Id KIVJIu \ i !I.. ,\ .Il..1 It'ii. lI.t t tII t : 1 111h' .!.iiI nt 1111" :
:nU' i. Il i I : I
j :I ,1:1 ,
i 'ii 'i 1'1 11 In 'i I..i'i: I iQ I ,1.1 u [ ii'i "" | xx I I I 11 t'i- lr
p'((31: I i ? i l'i i" TI'I t :s a'l I t 11 i i I I '. i --I I i il.i. I 1 1111 II..I. 1/ I .i'
1'1.1'i II' '.a: ; Ii I in- ...I'I.la..I'a I : t :: i I. .mil,( all .I'M'itm iiili'ihT: tu nutn* rvcr i.':'l.-i. :'i in! i';' .h XI! i.i.a1;] "in'I II I | | KLI'n. W :N.

,, I ul I 'i t. inU 'u ". 1 II <. t'\. ....: .V M 1 Iv'x. l I.. i 'tinin Iiit't.!t.I'lif I l..a-l. 'I 1 1I > i'!.' I ii i <'I'I I ::1,11111;' \':ili : : : jIi. ii l) tu \r t. tjilf1- ,::

I ," "11. "" ir I I'l-i! I in r ;i 'i L, 'i 1 il I : i ,111I. l --'ii" all } Mil .niu-ov. ill l IJ' '.i?':.1111",1 uu Kr tItII 'li.i:. I It I d'! I 'Ia".r; liI t tI 'in'il[ :'"' |>l : .lIi ? ; a\l Ilu \lI 1' ."1"IIHIII"I 1 1 1.An/l/.t, / / 'F
11":1\' : I'i, > an i.i) : "ii'ii '.. I pi l ni. li"I,1' l ,iii'l >l : ; .___
I I. xii .Ini' ,i i-i i'.sin: "i : ( II. I I'u.Ji'; ,'v c,>. I II tl". li'iti'in" I | I

.,tl. 1', i II' i li p ,'.' "n.j i K. ,: 11! n i i'i .u 'mill, '- .1 i i.-k fou-tit-' i iii ji'trt: if th,. f filljv. J I i-' 1 1.111".1 I ::.fii In i I 11; syrup I l.i,Il. inia Imii.: :S. II"-\,. ,i ik ..inM ) 'j 1 I '111",1 i -lllc! viIv i'1 ,' Qiiiikt'N told.I ; } ,
I J.I& ,i' n.1. t IMII 1 1 111.1',, ''' '
ir I
"I u: & tn-lo.! '-\i I.'. .01'1.t I V 1\ t
.\1"I HI Ml ''I 1 I' t t.I"'h'r' '. ". .i"I'' '"'' I ll'm.f. \II\ ,(,tr.Apnl "I 11"11'1'i js'iiir: ,> -| i $ 1", ."flll'; ha\ IIi l.itclv puroha 1 tl I i
:
I i In.. d \Ul s'll.i! I! 'Ill' l I. ,I. |"'") j| 'i ; I'',. \+:j: J _._\<....J -J-li- : _- >. I pill! :1 t I .''j" ., '; .-rn., in tins 1.I: )"' fiis Mr In ; I

I II I I'. i K ,Il.i !. .11 1 Ii'\'," "f..1II1111'tllr', ilupli-v. Icpn-p: nn 1.--! : inul, l lIt J:,' M. IX"I" j is now liinnr

A N xl I \\V' \\ !. -lIviT. L'M'I .llnl 1"1111'111,1 '' Iii fin ii'iislm, : I I :i til"1 ll'ilrl I I i ,, Ihr lallrr Its / l It r i ', ;
.lti'lf. : 1.I.
'II 1 lI'MI I fifi f I -'II.! lr' ,, gi ii IMI I II I.I ixan.i Colin'J Il" : I' "
U'l-'ICl'' 'ip -I i.r-: i I'l ( >. I I.. 11.ldl'lor""I", .. .1 I .i-t nl" Ihi.'-"- jiiin..i.li- 'p""ly I.. urili, 'r .it \\.t\-.ti 4.1 :2" (hh,-(""J.I'I l "iit.i. dm: :Sn/ar: Ill iii ;irii. !l'' III| hrin li : I I : i ';, lilt: HI. I 1I"lilIIIIII'\IIf'I, t A; ,, J
'liL'-Liit t- :
.i.-ii' "; I inlli't' i'ii.-n'i \x'x'ati'. al\ll : 'i'pi i|I. i Il |1t.,1'! thi'V! iHI II. "' "I1I1I1I"III"d" ) ;au;' ;;I'' U< i U d!t" i iln iln I" "HI"fin-" alo t i.!II.I IIS, I.I : l I 11111 1'\111",1' li'ii'plltili i .
\L::1"1',1, ,. I I'::, I I-' 1 117: -.11--1"' nA .. : All! I \\.il.It.. sulil :im' fciii-1 ill, ,nil' 'i HIM, I,ii'il' ( ,' I : pi'r--t.ii-, i /: P1 11'''' "":r.I. !II.! .
\
-- -- 'MI' lnni'i'i'i: | : '" > ; !1.1 i 'ill 101/\/ ."- :Sprrni C ,itnlliI /" i lull .iXiiis' In >;|H' KI "', |1.1'- j
.t'ali
( .\IU. :1 i nut I'f'ivi' MI. will .ilu'.iv-; I," t.il.1.. 'n Inn',: I i il"I p :N >.I MIi'i ,1.11 '1". i, ,'' 1 li; ii IM b. I.'';.l :.t t < ii.-" ,i ,. I ) j

J t :) I iln'r- "'I'I.I"r"t.! :: Ii'il-, ,! S.; I K.'ltnt.i'M : SI'I't? I I t f:w J WITHI'.ir: I f '1I
1. ) :
: _J .JJ _;_ __ 4LLirfI : ..I t.IJ .:; J i i .11! 11.1 I ,d'r! :'::11.:1'.1.: ''lI'd iiinl .tub! liai :; i .l I.. Anirik- ( im I Ik.I'I'I t i i i l11.: 1'1 iin'i:I an.) >. H p '

ixiMiiiJN: ; .MCiit'MN J: T, (',llv.XTIK-SI I : 1 ; I', N.V. ":1".1"| ( lt> .in, I [".'''lI'd .1'1' ; ( i, il! I .riN, .."iI il I< i I ll.tllinil I / tt.! I II, IiiI- ll.llll-. vllllt I, t i iI I i iVom: 'I tl' i : -I ; .

i.I I., : ( .' I.. .. I i-Li'i-I vli'ru1 iiir -i .i nn'n 1 li II 1 : ; I" ; ; !
i
H 1I1 '
v i< i I" -"ix r. i ,011'-: ; 11 I Ii" ii an I XVtin< IIl5 r .'l1) il"I Applr I Itratnlyi \ I !
Ilulll' I lii slit lii-s ,ill'l\ i -
.. V 9 \\I.. 'l 11' in HI :' i i i'" "I' ,II' li "' !' -'' .: 'h .1 t lutl".I'll\\ "J I .. I'l :Jl't: : I nlllj| < Mill pMiini : liall pipr- ( 'unii.ir dot 1.1'i i.iKi nI I {': \'hiialo, :

i I m I'll "".1'1'' nil l I -'I'I .lIq! xx.ml's: 11 i hn! ,itnrt'! r.i-i.-, i.iljli t-. <..iril t'.1.1i1-, iiiij.ic Ii \ 01. n i. |I""I., | | 1',1.| | .Xl.ili.ri; ;inl I U: ",| \\' ilC! I 'i in''I i n "IMI" I 11',1 I ;' ; o.\Tn .(

; I li ) >, ..11.n a- i' ill j .1"1\I \. 11 I ix' t1.I I '! iii, ; rxi :.. i'. ill 'Ir.| ri I ii., In -1,1:;| by J 11.| MyMJ'.y. rir 1 "." I i p HIt. .', ) ; i l t I SHOUTS: ; Iy.- .
i ',4- i.i l 'I'! .,' Hi ,' L; I l .t'1 l r .i S i i It I,'1 111 Hi I k.' !li,. ,I It I.'. \ ISIMi: : I :S: 1'il.i: '!ri'f xviili rini'r.ili, :nnli .11 I IS d"I'.IIIIII"t I I II'1! t i I ; | l u ;! Al'l'i.r.s: )J. II .

1111 l' li .''j .' n. I T. on l' I r I in li in'i I U! '!. $ ,.tllIIl: r'ni'! : l', ,m", li.in. .in I rin.il, '. : 'I CIDKIt: i ( ) r
.. I I't" i I-I Is :,'"I\Jt' IIIJ .' -.I'mmx! ,' I lax: -- (11111'111' !ral'l t
i u -.1 ,
'tinl III| I.i' I. ,
/.iti'il ,
1.Liii '
.ttl"'II'1" :II. x irn jri
i I i i | Corn Flour tINiru.I'I'I "iiin I I : "* ( "a n' : I I l'r r-jlr I 1\
I. .i n A' iili! I'fir! I L".ill'<-. '
: o.to< Ci 1.1' .. .j (I hmcr: in-: / !HAUKIN A. TAYl.OK. tf5 .
i- III. r i: H""i- -. c i: < : 1 's) tf ,.. 1 ., $'H'k I (C'tun! I "JII i Id.I I'lu.irl : | : a __ -. -------5 .:_ i ,
) 'V.u .i.'i I I1. .1I1aa;' I .I.i.i p'ii'i'i i ". |it.ai I, jt.', t t. t-i.ifi.i 1 1. I t I ',,11 i 1.1,1. 1IIkI IU'il:
; :M I r I %I''l..l\l.\. I I. l ( d "" ,
v. I I.. I I > I I' ,in i' t I Iv I : 1 1 : ) Whiskey : !. rf
l.il.lx-il V: ill'x i l "mi., .I'i,:, -.1,1;; ':li.\ 1 l.i i lio.: n i!ri'i1, 1.n .i.t |ui. 0.11 I", ,". I I".I"" Ilulll' 1,1" IiI:, .1 l IKHII X.IIII :' III' II ,ilti'i'I i, ..ni'l i i t ; ) 1 \ i r ,

I'l-l: Ac \ ..It'I'. C ,1 II ubti.! I Ii.. .. I i fn.Ull: : ,I I'lll'' '.iI' lit: "I I I'lllll:': -. 1111"1 I l" i :, :,.101'. 'niiinii\\11 i I'.i'.nh l :tu.nlr I !117-4! of n.i'-o'i'! 1

XVniI' ( nn"'. I' .Ii''ill: i--'J, 'J A' : & y-ii 'JA.'i.'iiji : ::: II. ..J'II.tj'l //.,,. : h.IM Ini'V i.j.i..t? | l | l I I WltI.kt.y rrriilir.l( ( l
XVit, (li: I1. i I"1',. tI..1.. I "'..I I [I'l,., jb.! ,! .! : 1 Il' l I line ;JI"
\ III -. !,'! | >. i if i. ..ill. 0111'1'I iiiii .1.1 r1) -;" 'oi.nt .. i nun'l nl I 't'hl", ; : I i sup. ,
'
eLI u ,' x. I D' In, :r-' .1'i 1 --_ .--..-- --- .- -- --- : ) ini'ss .,J.r ,
'.' \1 :itul'( li" ii"r| ,k; iixr-. atnl -n.jir tiitg': I.WI.I; I I-II! j I ,
.
.
; \V.n .V W.vnu I it"i 111:1 '/
: JI'f'I'I: :, 1.111:11.1.\1:1'.1": : | ) .MX i'-i"! ,IIIIPII.I' | ,.11i . .. : I ." ", I .1 d
it' hii
Ini -
\ ---
I .nrl ; Iv\\
; ni'-
T'.'! 1-" I II. :4: in i ii'Mi' ii r.i/r- ,
.
:i. i 1..1"1 l.iuill ml o i nil'1' .i.l 'Inii.tr, M.nki-ri-1! \' .
4 .. I.l'I'i ( : o 2 I
-- --- ----- ,
-- Jnkxvupl: c MIJtit'l! .ituli.uprnor iii.s: ; N I i: t i i i iO J. ,
| .
,.IIIIII.IIII"al"I I I.! < :"ii, .nil tin "ro"'I Si a'l .I ., i !I"I' 7 I) I LiI; I .
21\tI III (I'. ? |I'j il I" Ni. I i : I | I!, ,
.In..it. i ; i In.h'UHH'uf., 1 .. ,1 air: ihr ,lull:')\\ tug 111'1'i I It Xtniii'i, nut' Ii "a1. ll. AI'nlad'I"I.1) nrnl for snlr IrJiio. t I '
-.' l l 1,1'K I 1 1 '
: i Iv" l l'r !
I.'. I1.!, i -\ ji i !h ",'II'l't !'i: !r VXi'.S: i I'IJI'I: !i 'HIV p' I llll" I luM ill! I Ill's. ,i >: | llni T. MYH1CK.. :I
rjk'tT!, lifei .
.\ '.:iLi ; (.1 i ; IUlld') lhU1ll i'': VI I ll I f
*, I'II''II'IIII'I'.I''I, I I '' l'l'!' III I l I \.1'111,1 ;
I 1'
ii! <
II '
4 : i I .it'i'iirih!.ni', l-'lnf/ flrnii st.." ,' l I">l I In-ii' ,"I,,t Ir.: I II I l! | 4 I
1 1. 11.li -t 1., .1 i n i .x i ,i" < > Ii'i! .n i 1'1'1'i I I
j 1" i 111' i .\l-niin I I h mil Jvll I 1'1'1"I' :Militirv: (i'J"I.! l ... J "I.' ,1.l \/1"1/ I I I ; : : I $. rl l .prn.i", lati'lin 'Irntiini| Ma- : :
'
'
1 ..' i. L.l |1.1\' II u. n: t I I'. : xi ill li nil ii| .' .1.I ti i ;a ; | i 'lnnr1, M 1.1' c.ilnx', t -a .\ in" HIMII' I.Ilil.IlI..ll 1-! | ;n fur; (I.v .t' : '
1 :
,iSt.s .\l it I l
'
/ i.'i.t / (:it I'l'l- 1'n'ln.tufiri' All: tin ir ::1 i ''ru j U ail 1 ,ru tuinri > air .nviti'il I lit'. \ /Ittt! ,'l I hll. lit) 'I1 I 'I Vlil( i .i .al. '
IVKHSON)
)i 1.0111'1, : Ill I J'lili'i'! ", i : ) ) MVKHS & 1
,11 an I fi: 'nun' lur llirm-"h': TIr I ; -loi- i "y, il i 'I.1il, 'in ''', \' I
;
; '.' .' "IA I _. __.__ ._._ .: I 'id I 01.', | | t ;
_
1.1'0'I tin J 'IIHI-I : 1'I.AISTBIl" .
.7"O 'i ilr? I mi':i \\ atiit[ L-Lt i-rst: iluir/ III I IL! :tj.: II ixx' t tIIIICi.t \ CALCINKI, :, )
I I'.i: mil I la'' ,i $ I I (
: II'I.I luir. .. "
i.: 'i. :! '
I.t.. '. I I'.II."I" I t Ii !', Ii ) l : < \ I i Sherry W.lt .4
-:ii.. .tire.I anil .,1'iti-il.\ Jrxvili I II 1. __ ___ Win'1 "
.' : t luri.ii-i i .. .' In- ,'-!L,'i, j'\\: .t. > rp : xv IT t.")". .f /I,'ia', II Sill'// : ) Stvi-rt '' '
.p'r..I.II\.q j) i ,. ,'", ..Iill'd ;t- IiLatty .it tin1 ease: wdl ..iiJniit.Dr. ; and 'for snlihy I .1'
i
il
I Ins" \1'.1.1.1 >ill 1 I pi' '- ..' t IL.! .u .<- s !" 1"IIII'r" N ,'iI lid"" IP- { : : '
.' .' '. .' I IT.I I H4.ti'11 J. CO.
: ill ,i'i! ..ri. HI I -It I i !:'i.lb <- "' "i" I'uie \ III4.P; 1'11"1 n 1"c: / UA'&

i :' i-., III -si-.: 11 -- .-. .-- I it nnlii'li i I I .\lI"I"! I an. i. ;I. .. ". :I. 2O.OOO : ; : - -- .
.1 I liiii.r. .-- I Ii.all I ,I. !.. I I'til w i iI : I ,, : PILOT & NAVY .
it. C. IIiyinniiil! : I 111111H"i'I I :; t: Mb'i) .\1nlii9 -, ; i (I'alt.: UtB\l I Ii
I :. .'/Iii.I; ... Isi. I I. M I 1'' Ml'' t | I Mrii ami
\ : %'j I 1,1,101.') t'lIM I I .i'i&.-.tI&I.i, WliisKi > .j' :; H, :" ;" I.riml Ulcf
1 _ I I !
_._ _. i) .k. >Mtprrior AI l.'
----- :i ) tin N I I' I JIIW! \\ ilnufiimii/ : ,
'
\U 11L.( ,' I ii.' I n"I.' I I'. .i 11", In" i'i 1'iiiiit! .:" :S;. ii'i !, i III n liiii:! .. .;i i id i ) I',, i I I. $ \ \ \ i. I'niur' (t'oili.

I.i' ,1 :'i ix"in ; i-luil.: ./ .' IIl'' ih.' '' ..110.' "I '< i ill I liiui:, :J li In"-1- ii. '. ;I1 1.,11 'l..i I '. 1' I ( -?, Apnl : For n.ilo! hy J

.tL ,... i. !k : ii I :1 ili '! I lil.-o. .\i'lI.whll' tit I s. iii- ..' i "l/'i-tn .1- 1t t Iii ( .uli I '.."'.I..n't'I',1: I II. li'liT"I: } I i 'i I II l./'i' TI i } : I I ''"", | I t I l ; J. I AY &CO.I.CIIIIIIOIIS. I I IJ
I i M. -I-I -I I ,'m; ilu'MIII-I": tin--iii( >- I n I I. Ml i .LI...' I I'lllll 100. C'l: II'1' i O i J11t-JI.| : -, 101101||| '1 1:11\ I, t |
'I"| '
Suit MHili n 1'.I"'lfu11I',1 i j'J ; .\ -, |iilH if
,. t.. t II.I.I; e '! ( i "loJ.I.HI'r.! iiMjUiM'1'!' i"i It. -.1 I :: JOHN( P : T 1 \1 mnKiij: ; \. I :. I 1"1 1 ll i I': .ni'i '"!' I I i .. J I I.
... :-; )! pajHTs" !' I1 .\ I.I l.n/r: P.IJ.I.I. I' A I. 1 ,
, II'" n pl., u i 11' Ill,. it I i. I 1'I< I I. i -i/i- nn i I r A i.I" Mini' A ,I'lllnppl.' ; ',h (.i-ni'iiK jntt ra.t.,) anti fur bail C
L' '" ,.'/.i >. T>>mtiintiitlrnr. 'r i III -nil ,i I.b'r i it- '*' i If'ii-ixi'i'/l.: : ') ;a Nw Vi.ik mi li ial. 1,11' ,l "'il'J <.1< I l ;
:J. I."vIHi.I.- -I ii. 1 r .I- 'Ii; j :' it.I 1 1'J. l ,\ ) IO\\'NJH.-Allri: R.
"i il I I'i i per bi u in l HI I .II.t.1 I. .
------- I.. 1 i |III|4)ti- dlil Uui'iiiH: I liiiiinly: S 11.\i Si, -.ri 1111'"K, ,' \1.,1 l '-ll.I; 'i i i |II li. |1"1" i ." ,
N ( ) rlCL.I :;:11 i Uixi"I I l.fTiini' ; :> /rujijii ) 1.1.11.II..I"1.:1 I Iv I.',' I' IIT l.'iiili.inl, Ji.I'nit 4A/ imi.i.iu.i.l ; ; ::: i : : | "- ." 1lhlII'Loun
} : !,. (tut, l kxxli'Mi t Mi'dl I .'
( ? I
r i ; uiiu"i"i I : I (r.xj" 'imMtHit..itfii 41 Iiiiir : I tin.t \1.1111 ."" -nit! r i nl .s//.'A/ii,' iliis. ii i I Tw i'.nriIINi| ; ;
;. 1' i ii-i l I.). I lite ul!. Apili'-'iKMl' II I. it I" t't-i-'l' eri-l'V! '..!'II< l.l"" Cl.iHlI'l I ( ".'ii'.i .111/I < iitniiicr,' < ( l I C: l'ii.-Iifltin' fiorn schooner I
!xil"l'in'" ,' C .. C.i.iiiini diij! I ;
SjMM-li, $fl i-it-i : "t'\/I. in ) l
"' 'iii I I u ii.I u-s-hl'iri, "flh.tth! I In prolit I ill,-i L:iU roii'l.N''i-p-ie' AlM : l.iirVni' A Omti'ii I Jt *ao
.. i : ,. li'pit 1.111-1.1. uul I ih .-.. in !.L..I| nu1!: I", ill. n'f;U' 'I! < 'j.lo-r| I p4l 11 I III: 'l '.: ,In 1'') > II -, tjI ti I. '.'.d In,'in :Nrn Vuik I I 1 "j JOHN) T. MYIUCK.\
a\, i.tltii. I i. :ki I in ,lull ,.,'i., '! (l..nil' A li"r'' iIS | I
:
(P1 | |
II'I K. >".II'"). i 1.: .V) 1 tmxi" !K...IMIliin ''ijip'x: nl, 1,1'1.: -
., I.. ul \ < 1
i : ) i .
i: a) 'jxxn iri-l' "' 1 k. I 111I > uinl!! .11..11.| I l! i.,'ivil I | 'III" ; ,,
|I' ; i-iiii'/ t l l 1 G.tl"11
P t; ) (II)4 IiIN: fhl lJJmier: (:u' Ufj i I I"I i-rv I Il Ill"$ "I ,
an I 1111 :'i t, i it, I I- 'i'l hilt j.it- ninl I I i l Vin" ;
/ P. "I'.l.l.IS: ) .. *!"?. ''". I III t /.1"1 xt > .u I .I gar t. .
r'I1'- ii'iIi!! I.I iu III 111 I I, tit '' ''II''t \..., t i l I
;'
: .
.
I'll Vurk
j I" % i'it I hw
COP 'iKvrrv In rlc.
'. : "' ..,. -;; ::;. J iip' >>-.bf.i i I llnll.irnl I 'inn1 in < a rr & 1
) ,
i it.| I .ill aiI I l.ir., l In.11-| :
:il!i Uni's MiiiiK'-tt I H'-inii t ..: m in MII :! I 1.1 I AI I >||. 1.1" I : I II. t 1I1IF.V1It.7.irtii .i .. It. j
-- 1 f A tIll 141 l iii-,' itunt ,inaile I hI' i ,iti I.',' xxliiilr.dli'. \f s ;
J: 1,1\,1,. tI 1 I.. IJ-i I It 1% V ulitrliiliry
NVaiiU-il :::1\ .. Ctt1 d :\ 1 II! .Mi .uu ;,i-s silJdi idr) ,it!, ,u-I'll"1 I I rri !b., i'- ilmrt.all"'I'.II''i'r I I Nth j
>
m "11'11"1 I, il II"it nppinv '.t!, ,'in I t'i' iixiii i 1'f""I\t li t T'H'V '* .ill I !
il-r'ic: ill xxli"li-- :till l\,1.1 111'.lll'l I ITllll'' \101 ,
V ii.I .! I.. IlL i M ni'nm a" a I > I I'e ( ; Mi 1 .. 1 r I.H"I.II\' : .
q. ''IIII1' ulmfiu in unit ii t nude
Vl.iWr.i i | i. -. Vi >-rl I Iff-li 'I|11111 l or dal. ajuilii-aiori unl 11. to
>
reiniiu I \ i in
.1t d.. ,r 1\l I\I .- fj nl I < -'re. I lie ill :JO) itu. > i 1.: .1.
1.tlw'tlH'i TiU'i |),i h.iuli I Ihr 11 .1.il iis I In-iii :JiluIUpi'l : ill I I ili.-ui i .i I I ) K. Jii'l- .4 l I'ranklm Coun.
I [ t ii.i
vi
'Iii -.iltiy un'illlH. I iluii i Sju-. ; 11".1"I'i AI..a. J
,!'ln t > ;) ( t ; ivi'-; pii
I -
.i < i ::1', In.'r-. ..tin .f..I.-h.I ; :t'lViUi Ati'l, I l" firkm, L.-t UuutrUmii: ..u '". ''d'I:-'in : rri' I i'> T-im I lit in IIiIl' 'u Hi il Ill.l' lit I '. .lIi.Iryt r' tiaitl < I !> | -,, t for leN. tf! Atlmn
JJ --s I- .1 U '1I.t 1 ."llIr.j, i in Many |Itt I it"III I sol II I nnitcr! x'.'riii. .' .' (or i Kstat"l : :.. 1 1,', -u ,.t1 .'til',: Al1\ ni\ :MilU'lS'vilivU'oili luxv !1.ir i .i.ti nnl1.,I n 1I1'.r." 'H"Ia.u. 'V.II.III InIlan. .
inif.- d
I
\ |Ur'' ,
IYHIC'I0
fx'rn-ii'i-' I Anii'l.'n \ S-17" JOhNS T : I
I I "j'lI'II"III.e IIfI' ('i" ('J.'In'r\' ) April' ; h'tlburn. .
will .,nl'r a Uu -- -- -- l/irccy
111 \It. I.f' )I.I.flI'IiIi.
tii xii m.: "''i-I ii a > .lin.ll i.i 'm / ION. I ,
'-. ,iy ciiii. :. "a: tIt; .. iU<. <-'juiniei ,'lal! I.atIL : > IHI.S! (:.NAL. rJ.Cllm f-i..r..II..r.| ."(.. are I III Ifl- pi .I' I"' .. '.1 I 11.1.:4 a uln 1 DIS-iOLU'l i\ tin t ; ma;' \1.1 1 KS7:: .3 .1 1

C. III-\\F: .I.. \\v-ifru tin III" I lII i Hlllliritl llIl.Ili.i| ill e ill I .,If l' X'. .'11' ll I I ,I. -

: ,::y --1.,3: :J.H J. 'Jil .'. tiI1I, n'Wf'r ''in I1 tor u ...... ::111 ,"( .. I..I ; t. All i I HJX-II-I, l-y w
: bf .
I.le:1" (
:;:II ; ni.: IiI! i-l L ni ''ji j l'I.It"I" i '.1 "".1/". inltu'/r >i<'iri au.l tKU- JUt Ir,1
I eIIjS.\lLt{ (, Ch.tt.inNOTMKU ,. -: i I [.t,', N') :J 1:1dIU..I, :.Jtl du. 'J ."t'. *'i r in- ?" iiu.ii' IH*< > >l I. ii' J'a! I' .' r.! .' tif-.1 ijti.inv 1 pay .1 i //. Manly ;

tl.ciU ',)l I"alt J. No vi!'' -J""! "1./.1'11111"1..1.l I I II's' It'ti-r% rue ,,1.| o m ih'-"i'mi-. [ nl I filling; PIliJI.V| i: I : i t tI'or

\ I : I i.1: .Til t -1.1.; l nltl I Ih-'IIII"IjIUi' ani.-lf 'll.ob-, C.ler, Iii 1.1.1.lat!.. .IL i .j44IIC I"j: : j jar.. l\v.qt1b.: 'I1lt.tof'rilJfI'! > Ml "ii ih-in. with intc- I I':arty, '1 :. ----
ryerv
,.-,- imnM I 1.f'n'I".1
'
arti IIVlh
1..11& j";.: ,,:..i II "all;: t1I't uoiuft, .tuj ai-lliiij\ ( ilali uidiU'lt'il'ire! In u'qhi : Suit*.
: --
'J >",11.! I for ri: ti<* lit ul' (IJcn'I'mn'Vtrsnf: \n\ii- .bJi: J I II) t', 4.\ eli. I'lUii'Uli'jn tta'. "II."I.-r M I.t' t,, v..1 I hii.,iaO I \ I
r\\ J l-- ro: 'iv-lb-I iKshipil'in7f ni 11'n' '- o | : M t i n'O'11'Inl"
-
---- --- 1t' "'l ".I"I"" '" ,,1111 ) (
$) 40J"r'i'r"I'r""l ( ) ) ) )
xk.Y tj'i l ii.t I I..r ...-1:..: ulrlJllltly : I" N.XIup ( luinpaisi. Cnlor!
.V .
in ? HL'NIHii'.l au-l : : I
m\II'1iol"lm ik! : II
"'U ( n'I)1
J. NK i : I I I 1 IJ fa': *'* !Jr. t'f' A* -iSt"tMi nl tii; << j iaili.W: "rlld"j ia-iy 1 1It U'i : Itiiii

if, tm tur ii*.::1, ..? tie! OUT?r "r CVn'rc: ar. I eJrn-n'rCf O U"hJ f':, -1eI.v H. .L\Xt.W.t '. ,.. ,.. I',.. l': ", .j'I. ', ." ,Jr.1 tfIWt4. 114 I' I 111..1 .a.I'i'!. ,) : I J I t.h ..: ",' t.:, : 0 .-... .. ) 4tI,(
.
t .
<*::1 i H.'ti."p: : -- !- ; \'tH."o'! : k r' ') !', '. '.....- .i r-! I I' .. \. i I

ti1h'It\

nA

'... ,.- .- 5- .-, -- ,..-
-S ----- 5- .
-.'- .
,- -
: --- --- -- -'1.--, --...... ----- ..-
'"

1
1 1I\ ... K"jL_ _.. ,. ,, .- .. ,. -- .-- ,
:: ,.. -
_______ J' U. -- .,. ,
l .THE APAlACHICCLA GAZETTE. I'c1-; : some! of our rc.or3; may rro'.)ll.'ct, t!. {.'J' ijuart-rsatth''I'hriJa: ( iioU'o. r a I... .t tc ,'d"! ,it ii., :ieret.ire; 1'cI.: ;and U't! 'late .1 t t.. .:tunfvi.s the j.ubli-h, pibln this to mv the v\\M.hlt\ .'. ami, ,Iul'i '\' '

::'-"".....u- _-_:n; ......-=- : "" = _. "" sneering an.' .li' -rarqiIlJ: thinner in: winch! wop ii't.uh.ishment. iindfr: th'
I \ VrtNrrdlftyburly. _. all!),. HJ7.: k' of the root tprinf t;(:!cr, s\. }.HI\ our worthy l .. And rte knob', althcuah; tur friend: <.f imjartitcnew life to the l'llerl'ri.t'e h< po for I have aunt, In ('a,1 .is .0 .I, '

We hirerrtnrncJt.' : :tin t to: -rJituri-t': --:; -Chairnul ;: friend the t r.ditorcf tac l'ensl"oh! G:17..tt: !, invited the (luctp: had: b"l'1I ilrnt vO t this! h.-ail. 1 tint': t'ler"was '! that Il' c'nlet.tptlblr'rlhshnr.:: -. no ';aeriiVeif the Halt I Hard!iliito Dollars' ,

after U.a.ikin.: ; kindly out: \oluntcer friendSubs,1' -- usta call;\ ol''r awl, part.Ao, rf, in.ItJ t : of the! !icrtt' no hat k c.11 iced ooiTni'-: : =, c.llIli'.i! ?IIt'. and I tI.- publ.e: :, OJ. I to the iulpu,leut, iinportunalr." s'nie-: I ( Il.arl' dittj( .I 1a(j.-..iUuUof I'\

'-. t'I"'' I r"rOt' nl'o'it( brother! of than Tian'<. and our hi dhow! No wonder he nti of priute! i"l.tt.t will hate any influetiee ( 'u.1! i I
:a? ) r> <::1011))' *tjle) Mjlc} thcm.e1 lf l-. own er arpliancl'\1: < tsry 0 : '
f t th'.M-nnt'.ial) aid t they 1111'01111B in i-'tr aiH'II.I' Q I'f1J'I.IiIlr: hrjmpfiigr.f.: !Now we do our frirnd w'a'sowell ati-tied with the waters of :St.: Ho- in dt'tntnOIJCatuntrits ,; : ihe eour.-e c thi T .tt1. or I the fniot U,.n'i ',":.. j''i ii t

'ii-l! for the livenand 1 piquant: tnanivr in f.flhc. Gazette, tin! ; dry tf 1'en'acola: itself, an-I nn''chi'! \M-it v.-c had no great time to spare, : tcrt.iin.iion., i 1 (lj}A'".raj ii \'lf.a,, :! c\j: ,j.' 1 t

uijchthey t.:!('j CIIUOII'-wr, make:: our b"tliv especially: the holy St. Uor.an, the jj'tice tare- ulb"r in morili/ini! ; or '|'iiulatmaj:: ; *o taking an- I -[te tvc.rcAlcu.j: ; ] Coiiiiui'icial) AS.ibai.ii lr"rI.t I 1.t"Q dj: I' 1

t, a tr reader,*, atid ty-unicour' cour.'('. There !tract all thi, foul sprit? water, i is not an article other draught tr.-i.i the, fount ol the holy :St. Honan.wcl.ltedour ,1// / .1 ";'":"!:.c, !'

I his of" to be trta'c'I, or thought of lightly light ail.atida: "'id' "''n our way. I..ri'ul. :" 'trat'ttinlii 15 nk I
t.othmrj: a very) serious importance tranpirid : on a warm\ | I I II"I\'I! the CJcnernl 1 lust, rnulrtt i is now err.tinced. :t- I I'J, ,' ) Ia ever L''a: It I' + 1 1I
-
cither in ll;' wtrld wltho-il the} little !sur.t.ier'.s da-t r.s: we had abundant: : opportunity |,I -- --- ti InllUllle | aliifiit, nnd: I Lal'j ; ..
;great or <
the ila
Life: ln vt Tru.t sir ought to I.l, of pirfeet Hid"I.'y j jol I h'CI willing to nccommmlalu! i mJn: ,,.
\vorld within 'since tf <:itNfjtti3otr; : -r'1tegq, in our late cruise down the In the fjllIIl'olnf: the ':ariace ., ', :
Mir departure that have rin-ntnible,
'
\ ndnttdfor! i.io-t term and l 1.1 .
of St. the measures hitherto | eoi.qmrii'i.onr ; |II| '| .
!he.n.dof. and which it is (.lull! : It KO happened that UII the feeo d day after Compai.y, we-ee nothing' of the Branch ot'nt Inn as bank "l'lltl.to"(
ncesiary that we should! 1 troublesome neighbcrthe' Scminole Indian-. I so !; my hold utt: *ov.! ., .
recapitulate.: : We : tllfrcfore' take the de. on" of these sudden and tremendous wind and Joseph I I tow is this ? would re'i| really H C tlll' 'IHI ti... it/m ,'I' t
in.iy) t
up It become theie-ire! nn irnp+'riau* duty tipmiiillcf .
-
> : Ji.r in
thr (
lut'jr.
Ihuli which sometimes ) to I
tail of crCI'IIII., overtake:: the :1.1.1 j.tia I ( rIm
events as it t 'xn; the Le-t fur that
u* to sussc-t plan t adaped I' < I and present Ilic maiiiin'.tli' ,.
111-llluI"I.
mariner: in the ou'.hern that found ,
seas-
we ourselves
: channel.It /'etiixsular IlaU.oad.Thi! splendidproject '
: .hops| ; an il"llu) 1.lu who-e .
,
jeer nl.llr. iIHIII. S'
. is true our t.cijhnnr! ol the Times: la, aitnrdtuadry becalmed beneath a clear shy} and a burnini; so intimately: connected with the national i i Mine would, be that, propo-cd ome (time iicto h' vvuuld di.cloi-to them 1.ll 11"tl 10 rul'I l' :;

: hard: Knocks at the "Sub-;" but the "Sub,"' 'un, in :a ojien ail boat, tear tie! western point of wel.are! seems in common with all other scheme rminent tate moii., 'but, ahici-ir" than ni.v tiling in n.y iniii'eii.t l"IJLi.i.! ''j
the! I-land of ;Santa It Our 'tor .' had become embarrassment : very 1.1'1 "IIIIII'llq uail hovvner( hili + \ ',1 ,
I) w'perceive know how take if ; 0,3. to hatched; ) for ottoll in the! pecuniary Il.t { ,
to .
f rare themselve-, prophecies have lilttcaan! : !- I Itiu-t his i '
tl.f. of IIilic; fresh had of unfortunately Ill'el !iL 11"Ir wil Iia\i .ui.( ; ,. o
and prey ; cur water mingled which has affected 'o large a portion I
,
iflh"1' s.criotimes; hard :li"k i '. and make the !tic
,1.i seta l" tl.ey) at Head nartcr. cy) : ; lighter. I Iio.v I p"
with the \brlti": of the "dtep; blue ->ea;" and altho' commercial public. The advantages it l.t I t.
; promise
our stl"ueturlksluu
arc ahlc pay it rack:: v.-ith! into: *. It i i. to oiler by proclamation l reward of ,' '} :; 'llaly.rt; ,
If the <'< :'.Jrm vvhi'Ji! hall 1 li ht the : .0 I have .1 I
bit k
swept over cur ;: arc of too much importance to country ( r luue rte eivv IrvIn ', ., I.i
Wo en'krst'IJ. ;! :: t that;; Ilr. J ,III Game: has been and i dollar fur I the head. / Indian warrior prt- i 1 ni.nuance- t tlltn ; I"'i' "
drilled u, many: a leagtw: ; from our eour.e, had, at large, and to the p'!ople of this territory in (pars: I lI'I'l't. i I. : tII'1 ivor
uppuintad;' : resident, physician: if our city hospital.lie --tibsidcd sonteJ. This may appear : .1"11'111.'(.11'. 1 > itKnu'si,1: ; : ,; I cC1
long and .
Icy : given; place; to a gentle breeze ticulnr, not to render it incumbent on the press, to .
ron-ider tint tlie ,,'ral.r!, :l : (', Jiilj !IS, I JdL,7.I'er .
t0 ia: scientific/ pr..ctiicier: : and: well I calculatedtiSU'tfio : which had born'-' u, ItIHlw./r.I-'l't) this also had call public attention oeen-ionnlly to its subject. peciilly w l.l'l we ( -o mi Id"'c'I }
: : station. people have not nlwny* trealed! with 'lrict .
1h (' died: away and cur hunt \lay lifeless on the water. To western t (Florida? the consideration engrosingthetiiftt 1"1. i .'.' : :
---- but bettteen ISI.
' .1 "'I' pcrcoi.-eby thu: last m.bcrs of the Kt. Jjf rolling;! in the !heavy: well, while ;all that: breathed attention, ii-at what harbor, bay) or point justice: 1\01'1,1. \\1 are eompelhdto !otlll'j Mu-i'oan- lrul '' :..

I''V :< ph Time?, that efforts nro b'-in;; made: in (that drooped andritheieJ\ in the unmitigated: rays of it ought tu trrm lla!('. might be equally pertinent ( htir chi' o-c ill the the-n I .nt'e have a hardy race 11 bush A K .\ -un.II l''loot.! U Tiijlor M'r Mr Fl", ,I', ,,. ,
States
I'.nritr
| lair, to get up an excitement to the pr jtidice of the noon day -nn. I it eta: thu, while we gaze'Ion to enquire at what point it ought to begin. f with tltll'r v-nrf.1. who.perfectly acquainted 'IC.lill-ulIJ: Mr I'vuah-I ', Mr-I ( .l.ii.-.i., Mi: t ; .. I fI :
: ;!
the'-Ififeanl Trust t ('0." IVmk.! fir' no other rc.ti the twig li.i; of sandy, beach: th1 little white Jut feeling assured that it will be cue of the tint t ) llt. 1/liH | rtl',1lr : .
ell-intire-t f as well duty! would (fjv I. ih.charj'1 .- I i ..i1'-II.t
a- .
,
) _
01- t
: -.: t..at: vv. c.m I1rlce l'l', than that the notes of hillock-: the scattired: and ttunted pines that projects of general: importance: that will be commenctd und theii mean-aided, : I'I' .,- ( 11' t.n.jKi.vi ) |1.\
: by by I 111H : i.
(0":1'01 "
i(l OiH institution:; enjoy, ;a higher; reputation!' abroad: maiki the rna'tan: t : 1 Knew that I'en,:acola lay after the present difficulties pass awuy.we ; .". .I : : lni-h! the; wirin : // 1 ..rI .e

II + than! thoc! sr.cti.cr institution: v.I.ic: we ccisMmention. calm and piet 1 oi; !her \urifullJJy just in the! rl'gartllhc precise place, as of little importance.In ) :BlnuI.11.11.. : tlirremonth ]' .
-: l v.a-e! !both! bli: land \ .
ililf.11 IJrllbh : ol > .tltltll'1:1)
.It is true IIi the Times intimate', the rt'.II:1.: : whil,: thu : ittat"II, :md thus {-i/ing. the general: di-po-ition i to appropriate, we haveno .
'ri r I.ut'. which! a11|'; ears to be inlcrmin.iVi; : !'! ; :- tcair.cr :-' ---,' ,'.". l'r.n-ii\v! .
that the, recollection \ : j ji
rt"lr of the doubt inlet roadstead \
Life and Tru-t ('o. discounted liberally: the notes ni-ghbor:: Clazette, every in-iigniticiint or open : Vti'.r '!,'terv't I ( lron: I 'oliimlni-. 11:1

I <' I 1Ii tf tl.e! business men of this place; their large& capitil his invitation to take v/ith him a draught: of" cool I on the gulf, will lay claim iui.1 imagine, its i< \ ( .- l.I'a ilr_ itl. ::: -

and ready available funds enabled them to dncv water Irorn tit Konan'- \Vel! -came fresh and! vi- ., sell entitled. to the !benefits! whiili must inevit.ihlv 11011TI.IEG \ ; : ; ;
: \n-r-e, \ n'L!
lutr \'I -.1!I.; \ I tare! ; .A
with advantage; to the community, and our1,1rc tit l) tlpl.'lIlJllr 1:1l'1'lor'l': ) pondered! o\-f;reach uric to the place where the tortnnafo selection; I :.'.\ : ., i..AIirai.n.ii., I l ::

; I I'u with profit, to themselves.! At any rate-. tm-! epitln' which '..hl !been rru'.viled: into our friend'! shall he made. \Di-clainiiiuj t!
I Isar. tl.ej; have lo'tnutl.injj) by their libcraliiy; they parii7ri;'| h, df!,clil.li\'c| of! its cooling and! soothing make our own harbor the terminus to lhi. great Company.1 <.1 Mi" >ndav l-'lli, ol/ June .eculu- i I I'lig O.leaiCtiiti, ( -, I'ji .\'.'\\ YII'Uiii'f -
fir' tit. Augu-tiiieJnk-J .
I ITo
\ _. _._ ._ _. .
, attributes :and the reeollt-ttion stirred w'oik intend become tl.c advocate cf t .r. ----
t! i.olj! I." paper considered had, or under pr, ?te-t.Ye t. : again the we ( to t : any ----- --"- ----- -",
:loanmul; ili" "'tnt- 'i : !In
pin \ vvi' i't.. 'i C.*'JJ! lily ajin':: .!. fill line liitlu: 1JJnk!; IIluogi.llpul-l', and o'ir -pirntions: l to ascertain: by one xvl.c-e: advantage, upon" earelV.I: e\amitiatioi: : Aiiii.uul; l due \ !, rr.l!'.!!:I) tan i I .11" ." 1.\" ; .' 1"1\1, .\ .
r'1"Ihl'1.11
Is': 1, / i.t t.J:;; c?'lh.! the! sense of ta-ti: and tooth, it these things were hall:\ ho found; unrmr-Uotiahly: !} 'II: cliur lolheret.We t. ilf ei.cy; | bs.fi" >> aTI'el'onal ,
& : al.lcact 11 >:ili' S'lint) unri.i, ,: .
u ;;) l-.j
;tur -- rlalli'1.o, Lcrameardeut and: inrcre. Ncr were have recently seen a gentleman of the navy property' ".ol'i:u .1/( i I j : ; ..
.
f fP :;,.twiht:1rIl! I:;; iar; opi.iion: tl.at t.c! :Saint; they \.i\\ ; delujcd) ; fi r the willinit:: bree/c carneunC who !ha< ex.unined the greater part\ efthe 'UJ -I. l''{:> pi'ii-e account: S..HIT:: t'\ i it.'ah i .t :. .. '. ;

1, ere in the main, pretty, clever! fellows, jet there und our little hiiik danctd: !gladly, l forward, rather and who seems to have: made the qualities: of vi-; "-G.M'70-,' j:; {i II' \."";, i tilIJ'I .1',. .. ..l'r''i'I, :)I \..

arc ever.il little: matters: in which it i is eertain ip'irig l [ like the lly !i-h.i 1 Ircm the erc.,t of out ,riUU-hay; in lonnevion! with thin -ubject, "i.irit-. -uj' j jO'lOu" "', J I... .... .. 11 \"I\ upi'11' ,> ".
!
I ) ,0 | I'nu -' ICin'ii.; . . '
: u: : '1';'
the! do :
I
the (
11 ) net enact clean thinsFor iu-t.uace, wave lontiother, than:. pirti': 'gtlier.i.: After rounding tcr nl alit I! lion At'' }- l"'III.: at the rel I I5v: it-., 1111.. ... ... .... :pr !Ill! !I"
. I t e.-hen they removed the little Commercial LJank !I'v. f-locj( ;, *7V'H.1PH( I) (COI '(i : :, .
pc the point of the hl.ind under the walk of castle utive po-itioii of the ta'ttnill I wetcrnlicrei 1"Ipil.t .. . .... ,! 1 I"" .

i from: Apalachicola! & Lcfure tl.ty sulferedits bill I'llIdlle}', -he glided into the -m"lh' waiter ofthe of the I'eiiiu-ulii, !, ', bethinks! Maiksis I Ii/, / 'lllr Mini-, I I:11I:: i I IDepoiK 7 I :hl'llI.\. \' .. .. .. .. 11'; !lilt:I s
wlJIIIIII" :1. nn tart at ii.ter-1: 22.O'. I _", DI.I'1: ... . . ... .,}>r I'D l"i ,
3 to become depreciated in value, they ought at least \bay, and soon tloatcd u* along side! olthewharl.Vo i in many re'pectvery) superior to :any l.thl lntlMidii.il di-ii-is! ]' -Ij,0'J{! I I.il :; 1'.1.1: :' litho! : :

t.3 have called; i il: all the! bills dated at Apalachicola \ t'otllllollr friend of: the G.,/ettc reiidto: re- !JaiLor :'r a lerminHiu', I'III! rail road. Hio|>- iVidem l < unpaid IOII'S |:7 '::11'\1: ['ii. : ... ... ... ..' ; I I!, "l t.I .

,, I'y // and replaced them with a new etni-Man, Jcem Iii and h.ne enabled! him that \ in circulation! 1"2' \.t ....... .. .. .pl' !n!IIt .
payalilt ) i pledge; scarcely had we she'pati' 'lieu |ortumtiej toee bay rtidci I'rchl 01 t I';, ,', /'f, _;,, '.::1.1 i :' It, t

,, I Ir in their own town of St. Joseph. As it now our card, when l.e :npt'earcd, not only prompt to the inllai'iicc'cf >:trmg: WilI., :cull he has no ih ubtof Life In-nranee.it.d: .. : !.t :: I:I t tt. banal.'r, ;; 1 I r:>. ..; .."

;r; i stands, nearly) all the Saint,' money purport to be conduct! us t') the fount of the holy St. l HI.l1an! but the -tcuruy.'jili} which a vessel, might lie : S't. Auiiii-tme, Jniie(I'i |P'| 11i;! >; lttr.I:.; :, :!':...... .. ..... !I I': ,h "
I 'I'Itwt.! . .. ... . Il,' . .
1. cif Apalaclucula-and the holders abroad, who can- ready al No, to do.ample.) ju-ticc. himself to the there ;it an- bur ui :ai.v :::1< The depth of water For ,\, M. Ui-.r.lV! :! (C.i-hiir.. ) !| ( 'II'<1:, X.t'ln.: .. .. 11 i 11 l'r I .

.,.;t1 .'. Lot realise its par value, are implicating: our credit ciirys-tai; walerIt t is reinaiuahle! what a niceperception in the harbor, at all -tugi-t < of the tides,; i i., ampl I .\. W. NVAI.MIU! : Ttiler.! I (,'uri: ''', \ .... ... .. .11' lit I IIKi .' : .

\1\1I (" iu the delinquencicsol'the Saints 'ThU U not a- sulln.fni I : .-. ... ... .. .. ll'i: I I.1 ; :I
the old lluni h :y.iints lor ve-si-K ill that dathat .u.l! t be
I -e : : possessed, ol v. ( To( r.iaW: (ila 101e i plain and !:!_, -. l.1 I 1.:1.: :1.l'd Si. 1 I.. .. }.1.i !j'.i.! I : :
"' lll'\\ it should be'j; let the fainti'talu:; = the odium oflhurcwn the beauties (,,1' nature. It i; not often that the einplou-il) eoiititiuc! t.o! l.ne: of cummunic.iti-jn, u ill -tt.! it th"I: I ... ..... .'.' .... pi- l.l'i.! ', .I

'l h I delinquencies: : on their own !shoulders, and eye rests t upon a loulierpot, than that where the to New OrleauThough -. Thcri-1-due I to' I- frPtl otlii! r I'.n.lc-: '"flU I !I I W : . .' . . .... . .. pr lid\ 7 :.J' .s
.H. f relieve the credit from thercn-ure 'blrt i- due to ii* nn loan-; 3M."; '!'! I'1Oi '' I I Ittri! ) ;m-;: .. ........ | iiox 1 'n, .
,','I' 11.I ,. Apalachieola pioui, pilgrim sat hiin-eli, I'.HIMI! in the shadow of the bati-fied! wit: the gt'nt'r.1; eapai'ilitie-! : wliu h tlirrj j it loaned, th-- 15'ui/. X'\'i1.II.\ . ... ...1: b'1'' I" lJ

I << of an ClIli3-iou of paper which cannot be maintained ever green foliage, and by a potent prayer, the and! capacity of l St. Mark-: >, he willingly illu-tratod ti.3uuto\vjt.hac'' IhlninI'ecunlt't in city of.Vu- i \\'.. ... ...... pi 111 1 11if 1
i.Jf0(
II.! I' I at par. like whereof is heard in thc, them by a to, and comparison' with billilicouiited ) ; I "i.t MIt'mi. !....... ...;.j1'1.1.i .j i .
'1 I.I -_ never c degenerateday rl'fl't'la'l' some I on > U'0Olii.| The 1.i\II", h.i- .1 ,.11'.1.': .. .. .. I G i! ."..i .' : i
a l'r% The arrival of cotton from the country! appearto conjured up the welling waters from their other harbor Ia..sirig by :Apalaehieola bay, been loaned; in 1'1'jrida c: li.i.d-, i IIJII: : ali l 'I I 1. .. ..... .. .. .. .. lrllNllb//, 1.0 1 ,; '

9v' 1 111L21 depthand poured! them forth in continuous which: however, he eon-ideied supcriura.ainr- short r l'I'r. tii I . ... ... .. . .pr 4 ii: r
be ul'the a
\ I suspended fur thq prevent, on :account llal' uf ihe bill- in \cw York :nt. failm: :::: : .v;.1. ...... .... .. .. Ih\I! \ ,I"; a I
"lrt l J decline in prices It i is said j.OOO bales! may still stream usefulness and pl"lIlr.'l') took long bur! bud next il gl'lllallille- '(compared the alJ in the como| beini ;ld. : ..I'1 (I.I Il", '1..I., !>.< n. .. .....j1 lt.l, liJ: ;.1. .

tits a III1r main: to bo forwarded, and in store here! probably and repeated: druughta of the!! limpid element, andas advantage, uf St. Mark-, with those! of :t. Jocph.InJcpendent Ue had notes that fell due t 1,1:. (,\pli, ";:111.(n 0; \1 .1 t \ "":', Ntw. thlr. : :.,. . pl' :;, I :. j ;.

l Ilui! i'/ ,I GOO bale?. 'These will be ready! to greet our we felt its :soothing and refreshing intluencepervade I of the disadvantage t>f f"luirinl( an that iuMayabout became due:iiiOU) )in ; inJutiJ. 10,1'Hii' ; the nu-tj irj'I (XlV.\)I/.MI.I>l !l''." .. .. .. ....piV. ili d II I !.I"I.,1,, .

the : we mast devoutly nnneces-ai) exttu-ion ol the -r'ad 1 the position I ol Apiil :1dIIY, v.-e bale: l'.i\,: M. f,1'I! : ,, _
err/I' t.-itucns! and friend- from the North in October systctr., begged; par- l doubt the 'aler part ha. ,. I .. .. ...." pr I '
dun of lhr'guardian .alnt: for in flu- baT, he think*, i is -uch that it i is net and cannot gn h"1 1.lld. .111 I tit u 1.1 l'ain'.p'' 11,1, -'ti, ."
:\n. \t, wIn we I hop? to meet them with smiling : ; having: : a thoughtle lew das our av.iihiiile.und-, 1 \1 Vuil.ub I! IY.'i-ri; .. 11, '.
... .
f r11'I t.t r'I'I' I r !laces. The convenient: brick !store, are preparing ," hour, presumed to place in competition' with !be made secure; tieing; quite; open to S W. ,i't toourdralt, will l'l I.I-I.'r.d\ ,!\' iinvviird us30nio. I lill.-.N.t; !.. .. .. ......." .',p.bl.' % '.' .",,0 ',

t Ir l'ir, them with all!\ speed, besides convenient! frame: his holy gifts, the 1I1.'r' nlrritof wine, or I'OJUWjwlicb ; : ; winds, all more or le.s s.o to all wind except ,( I l.'i:I' B .... ... ... . .1 p..I.: :. .
I r.1' ( : instead: of< 'ilia ing and traixjniuing: the fever the ea-t. Hence it en-iies that vcs-els in the ha\ It i j. due to the public t to -r.l\: the l I'a l'Ol: iifnclreluuig : SrriiiIJiaat'j; ,: (.'..,.');"' . pi pi 1 .".u .. ,
fur ) ,
rla\ II, L J'Jots dwellings.WL' to rdet'l m Ch.u lc-!tun. t'r t j UI late on AMI, l lit an .. .. .... .. p": L'.I I .
litt. I Inn --- of the \blood, would have courncd like; molten have ii'ithmg inteipn-eil between them and tha! that place. ''!.I';, "..,1.1.i .. ........ ,II-L-I' 1 ::: -

tit'I' observe our northern (papers filled with! Da- lead through our, veins. Whether it were that the mo-t \iulent of our gales, a northwester," which There wsi-: a difficulty in obtaining l ) .. ... .... .pr ill u:;:; ;

LII"t. i'i1,I : told Web-tcr! who! has receded a tart for the magic:;: influence of the waters of the holy St. KoIKIII coming in a direct hue with the opening,: will ol' (the true!it.ili-ul Ioer.ilt'iu-m. < lurtoi.! : .1.1 llatiul, i vuilepatLhid I IJ M I,I.u"t.1 "II.dla., i'1: .... .... ... ...... .. !jr pr :.I..I I I :'I.1 I t,. ,' J.":'

',Ii: I I'rejidency certainly! of a mot re-pectable: Kind.\ had; di! -|post'd u; to more than an ordinary perception sweep it-urlace with a fury not lags violent than -ell and our ihe tat ., '.1' !''I.II I, l.iiiiUiini'( 11'1 \ViiiKi.\\V.-: 'rn .. .. ..' h'l,| !. :.I| .
ol :
; u ul ol !
".I..t. I n 1n2'3 I A Mutlh'oicfrolll Ohio speaks of T. II. [..,\ jug, of the fair side of objectand blamed, ton on the ocean. The great extent of shoal, between place. Onthrulriwaluf ali : .r. (Ht'd.I.u hn.d hi-.1j.tutt.td at (li.l! -5: .\:i rII..I., .\" .-" ((11.'lh..j'l', ... .. 11 i\u'-sri! 11.*:' .. '.1,

taut we cannot think that these fiicnd-i will enter corn'' iundiogdegreecarsense:: of the ridiculousand deep water and the land, hire elt ob-tacle to specs tllalhr( depo-it of nt-.iily V.'O.OI: ) ) iJ our cied I il.. l-"ii. .. .. .. ... .. ..;.pf j I Ih'! (P.I .

:pit into competition Hjaiii-t! earl (.tlll r. "'I' shall : uueenlly--ire know not. But it seemed tou- iy! landing and -hipiucns, and forms a -eriousubjeiti the li.ii.liol' .t 'harls'-luu. ha I 'n e'. iain-,1: \vitlii.i.iliotictto :' 1'1',1:11)!:" . .. .. pr Ih }].i .' I I.

I' Iii .i; i inn watch the progtcslid to our reader*, although n twit for rail road depot. is true the th I'f..lt tit'ilr.. FII.\ lUrea-n".", I -1'1 L.r'a,1r; ..' .j'l' ... I
report that had! where tiling!, .
we scarcely seen I .
1 I apot every : I Apalachicida: \\ had 't ilr.iu! o II! I ;';';;;, .. .. ... .. n.. .; ;.0"
'. ; polities are not our forte, and we here are beautiful calm and lioimliftf, the long barn'when finiihcd, and extended eighteen; li.mk : in ; .11' __ .. .:
appeared' a ul
wJ.m 1 \ llIh.1 FI'III.I. our .av: "i. o.i, one imalunly > Ih"1 ,! ,w..V.V.! '.V..V..V.'i' r"ri.! ''' ;
. J r.. l l.-s interested i-t these mattirs than others nearer little city) of IVn- she! lay in the suit tint- hundred feet into the bay, might, if dcpcmlancccould Ialk.: il( '! ,!;,11( tl, '111\a dlIt, : ill l' 'I r 1 H.-" ,. Hi .

'l' ,I .,' itgrt Ca'! lulu:. of the moonlight, on the margin of her own deep! be placed I on itpermanence, act as a breakwater v\a nui paid. :(it I'.IL..I:i ', 1 1.1 ,1 I ';

i -- -- I lay, She set met peculiarly a spot I Iallll'lllil' :and be serviceable at it side, in prol..tinmal Tiuii withuiit our kiiovvli-dL'e, cur ( 'h.1"' .1,1 I \I'I'i:<. '.I.,! jl.J..p. iIat ;.itiIi.l j j1 ."
0"11 leached from the dejio i i; vv.ie.hanted' l, -o tint ii.rilu- \1 .
I ,,1 t !No further aOCUlllt.; have us craft from breezes pre-entwe . .t'r .:"I.. .
,. of warfare since the tWill'Sn'lIt into their where! tin- wanderer; : worn and tempest lot t, by} strong In,1 in landingand cannot draw on ( 'hMI"I')1 01' r.'dl'l.'ll tiiere. ".'Luri 1 I .. . ;1'1 I 6:..1. "u .-1": I
cecnc the -torms fortune or the -, a, might tind! a deirublc : shipping goods. In the quality of it- anchorage Hut! Mr. Geld Ili. written u-. that all! our draft: /.I.li.I':: I I :: d 1 i I. 1

li'l"'tlU.t. 'i, t cantonments and the Indians to the cnjoyim-iit) of ha\en., There was an :iiir of quiet repoereting it i i-very inferior to :St.: :Stalk., at has been h.I1"1 h.II"\ :i'id tint 'hcinre he I'-.ivc C.I.. ',. : 'I I :i I ':
. ,'i,! their corn !fields.; On this vuljt-ct we refer the the Ch.ltl'.I.I. VM it| lie iu.lt| |'I| IJr t :111"1." .: 1 ,- |tl\i. :.
nioundand about. on pc-ople alu11 place on' ( ) proved m large proportion of ve-svls ,. "
1 l paiulully !, "
"I'C t tJ'r reader to a comtuunicatiim: ; >in' this! day's- paper a- l la\I'I't' II lutuie di.iit-' unit | \1-| ttN Mr.! I I'i' /,1''. '/11'1.' 1'1 I n I I.pi I.--:
tile: and tw! Tin-re that I it, which have, in mnJt'I ate I -i1 . !! ., '
III) \land water.: wa; tlic nh-enee h..til l'\1 arrivehowill uulkrq""d,| hinvvr '! :. v'i ; -, .
\i:1I.: hove the signature: "I'loridantu. ind-, been driven on it- beach. be' I \\f: have lie-iile- Mute ih, I.i I f I .1 '.I' I I 1.1_', __.I' i I'1' -r ,
uf'all bu-te! and I'ill'mrllt-lh'u'; wa.'thin'i:: \ I may a convenient coniin e : I'0. ri: 'tat; --... .. ,.. ., .1'. 3

'a LlaJ I 1 To our' Plitt:.! I\ter T f:! : Tir.cj.We ut'thcclauluro1! tratlic. thrr.nliugotdrayandthr. place in good weather for -teambuat- iiid' have no doubt, in ;a l 'W wet'j-' ni I le.n" '. ii-. .'11' I..lr,1-( -i'j:, j!, I dl! :.- it
salVly in continue iZ? f ;
\":' i our bii-in.--, 1.\
Jas'it ,
hurried btril''l'! ihi ab.-orl/ed touch at, in then, pa?age btu ward- and forwards II-U.a ii..n! !i.i diir-p .- .b !
\\ (' quite' amused at the ;grave mantle: eager anJ 1 man: in I placeItwillbc. : .j : ; 'Irl: I 'I"t.1: !! ";

1',) thrown! by our: neighbor of the Times, on his rei.iar'si Jiisiiu'-><. Yet the streets were not silent! nevertheless between St. Maik and New Orleanfor the purpose -een by tie! ull'uiil i iVmcnt .a'u.vethat !' -j, _, W.M.I'or tl( '1'l'i.' .

I : respecting us poor "Subs." With all tin- (iiotips! ct'lVmales: with their attendant ol repairing accidents, or wooding or water- we 1'1t to tt'po'1vr; Bit'Ut >>;7i,I'im 1 I. ",| hive -
in but. for "hl're'S'l'" note'in! (oilii-( iiniom.t/ iif.'n-i( ---.UMii[ ( : Sale.: f J.t'aso or Kent.
!IL\'I\1"1 lie
in all
: to
hither nod thither the port arc ; out-:
!)It iI,' tI I r.rrf>;gance e so consonant with his nature: and\ impudence la'auHIl': flitting: ; merryLinsh ) i : ins .,:.,ul.N.'">scup| |(. Oi,'"Ihr j'.ip.'iin' tin.! tne.: r' 111 I \ 'I't'! ; ;+t tho head )! '

rlS j \ so in character with that Kditor: he declares\ of childhood cnn-.e: strong ;and clear from the weathers, iti capabilities are eentemptibe.StIndrewa went \i- made, <; ,,1 OliO t.II'1/ d.-enu-l at .1 -i.fit.( ( on tin' FI"r.l'r"'I", i.jia.Je; : |.ofr.I .

pie n without intn&ik.n and, the of the bay like', :t. Jo-c-/s.; l:. u'idorthe fin .'in,ii r iin.l anifd 10. : bv r. i K.: .
our "iriT, n.iusht but 'impuritfe, and anti'iuf looking : : tones Il" tl. ea ;an.I I :in- imm Ii; | i t.! ih-n. Tin j i. .erav!! .-
ill' I disadvantage! iu Connexion with a dhl'biiikl'i, in., -o tli( it inittt-din. b" f
great our !
ULIII nut-t ,
the
the cmeot'tlv breevo. In tin-p'iM..inte-t
pointing out any definite failure on our part, endeavor piano and harp on pi'nin-u- a'II.I n I i- t '-iriiition-i.
pn'pilI' Lit rail road, being on the'.vestern side uf the nun> nl' ""h' ab.iiii Hri'M'l'1)' .\ |l.d.h'I"/:1 l i /: rid| .1 tae: hit, !
, f' : ( ) : IJ not hc.n '
c: 'loii-rs the I lon wlurl '
'er by hard word*, like! "isoorance"; : 'pertconicit There again:: no on ; !: I \\ nil ; I II.
;a rupnal; | f.'hiit --I" r.ili.-
j river but the ;i"1 ( "in n, ai-da; l .1.1.1 ciu ;.ali-. Ut- beautiful' I' .
," 'ini-n' .of limited capacity," .\ c. to put us out but the! liht: liiotu'heaut! )' was pattering; o\enl, Apahichicolj ; ill.1 itu.ilitie-- of a clrr.Il1111,11 i", t I-ii 'iiMii.lHi.: \ / 1..1\- : to-t'.I i tr...., may be pre-nved", For IO' I"' ,

I.TJfi f.! r tf countenance.Now as one pay: party alter another! p.i''cd along to en- good harbor; it i is uniu. a>nrablv superior. I 111'j I tl.e: .. l I' I l.t-\l: 'i. ,1! / .t i. I', I O.' II I terms all.li

roc'r ine-enoe of a middle ; it net, unit the ucoa' VV llli !Io.ui- : due (from ,.!l -r I inn1.we '.-. I --- --- -- ---
incn.ule there the IIII.It.
: and
Uyit : this is taking a very unfair portion, joy the delightful;: pr ; ; wu murmuring I I
IL :, iliuut 1" '; | .
\hall' i. tHi'l'
: ef i ,11' ; } \ i '! ( .
t'..\low tarries upon the face of it a broad contradiction; sound of t (living, I voices in the! air-lthll1ow uccturenrrul'uy'trr' billys aiu :rl'l I.HM' I r i I < .. -.i\' ?, .,.1 --1, "li.l'lni.' s Is'< 'I I : I
't I '
cried tithe: i Ioiler I i for 'the! terpcut will! writhe when trod! up"n.-" and then the ear' might detect: the hasty: ) rep: rt of .steltcrinolknl! of'i't' r> "1,111 the \u .' ute -'11111.. l'r.lnl'l:it'1 ..ilachicoi| | ue havi- twotatt'wt'ut rntali I : Ii'i i lay 'C? Arutp, : fn':'" ...-. ;
uOVptt-uibt-mfxt.
Wedi act cripect: to write with the nije: plnlosof a stolen ki-s. \\',. will: not be positive however tt'tilt sWt> and l v..t\eswhiih would othersi! ebe i (!. innirv., tie oilier May.) Tlit-v II' 'inn. :.! 'I!'all.! ha"t-e at |Li( pla,.,.. nn iliefl ti.: :

to pr : ) :I.cr cf the Saint, the hero tit'six'een oration: i as to the kiold: men like our-elve' >; may not be l I tamer in ..o lurue.i bay. Its bold blulls ad;! bothhow., Ih.lt1 I' 'hay done th'f' a good' ,? I l'lalt"hlhl't'. river or ihe"I.rent III the vanuvoo. i
lute Ii' toil as harbor' while: they alToui eligiblebitfslor 11.IIu.II''U dpuld.-li I theTit: m. ntin | n.don. |
Oust I btWlma and four hundred and fifty "tump 1 s-pceohe{ ..," the supposed to be over familiar with .such uounds, security tila Mr. with Apal-chicola river. Mon.", -,
iron ) Lit H.t.III"I I hill to u. 'hi irhton. '-- i J l1i'- .AMlac.cda| !,. Lan I
I depots. J..t.uIr : Letterrtctejtu d-!
: Pott.ten Cou-pany.
I tio tcr, 111\\'cr, Poet, judge, squire and we may have been dl' l' \'l11. Hut the ante"'' 1h. any him to 1i -
.
ten a I IJUU the Atlantic, ik1" than I to St. J'I-eItht'rouutry 'f s hi)'. It -hI\ ai.d we :that |p".t i pjdTIlOMXs
mouths turned in 1'\
I Literati quite entire.r".r ness with which pretty were up ant 1\.1. bi-litye portiun ufnurlU'id HALT/KM.: .
I i i. much more faiurablt- 1 fiir the! -. h.i-l L""I -id\: and .t !;
>
conbtiuctiou il'II\'lana.I.
L1oec : do we with to come in contact with the the moonlight! towards\ burning brows, rendered hear In It \rt Dntor) Apu. I..u.d: ( 'o.
tray : ova rail road. Add to (lie. t' rircuni-tan-/ ttr' from: that [dace, that Ir. .
leau, lank, consumptive, I'aganini eonstiuetod, such accidents l'O.ibh'-nnJ we accordingly: accounted will li. e nothiii' and that he hama: :'le J'I.tI. / Notice.
I !
I.\\kC1 i brain finished i and copper bouud Editor; but werould for certain *u'picious sounds which we yes, that its ucmit) !has bwn piovent be health ,1,1'1'1' ; .11., di' far:a. we ki...w all.II,1 I le\-, ( (
1't..: t I ful and it will be evident that St t. AuJruvbuy bad ili hi ha- \been nuone' I IX we.kafterdate; : application will: be .
i i. nn .V b thi- ma-:
r l' w not' help, during our khort editori.l career, could! noiotherwiseexj'lunl>)y oecurrcneesofthi< } institution.! 'j I t i tin :
amend i : not till) valuable for it- natural cupab.litir., h.t| lj!} order t'rhe I Hoard; juJeo' | Hi! county hurt if t I 1'IIUI".1111 :
.1 returning the fire so unguardedly: nude upon us. sort. "/ lair I letter, of the
!
w"t'reps j And now Peter, since we cracked\ a bottle of I'ensacola ii a beautiful: little town, whether 1, that it becomestill more .o by co npin-on with \\hf\\ AXUKP.SOX.\"l I'ri'.sdi'it In I I! oi )0..11.! White d. Cl'.hl,1 a.llll.itrJtl.1 on t'tat. ;

jw | Champaignc: together, but a few days ago, and viewed by da> !Uht, or moonlight.: The buildings; its immediate nei;.hbcr. : ----t T -- :3 C.:1 lnn5l .. .
:MLMil the editor absence wood and To the haibor it, l IVn-aoohi there are no Other' r :(;
rcl.e you Ji4 expose yourself during are :generally" of appear ratherai'apted to 'PHI f"nlr f.l :

cons | .t M a "broad side," from the "Sub-,," and Wt were comfort than oitentation. Their market: is well objection, than it- great tit'( Il'.> from j .uiiah-! .\ I" Ill RTATEAJKXT, \M1I.TON 1-iH1-'lo1.ln:. .
r-
llj into retire to the fish and reetl'Is'F which i k pi-inton the A'1-1: tit and ''i-difiioutv' .. k-ern'yop <)t'I hi ..1'fnir uf '. Rcuhrrj'sltruF M m. I ,:; now .p.iiir.-,- r--. *t: !
Hi fortunate enough to pounce you, supplied with flesh, ; "rl -. It'lk.t |I.Jll \ i ( .; -
t tu1U cool shatieaof Jackson county, eat a few peaches, tarnished at cheaper rates tb.1l1l11lhr oilier plareion | :rail road ('ullu.lil'atiul arras: ::.t numeruulirp 1 K.i.barrauieiit:: I and, :! 'utlV >.-..m. univvr-al- 1.. .v, t.\''jl" .i,1' '" !11.1' l.'ri.I.II..hl.r"'nr..I. 1"11 'hdll.'JI",1 I M 't"

I e i instead t.fwatertnellonj churches and Fevers''! rilu which interfere. IV II prl'\'ailil the Ir.Iluq world al thi (tllt.. nnj i ,,.'\, ".,?Je)" 11r-' '"- ''r.t't.tn' -," IW tor iai.e! :
UL'r j irranes, (nol grape shot-pumpkin) the roast They hate three ; while the chartered Hanks, jealous a, thty -l'' | :-o.. ,; ..l'.II i .llsl', 1 15 N''-. ;-1.I'tIIs'1 '-.
of
tli'r I I l and return better laden withwithliberality al) first rate public houses, which are much fre-1 The great project ha< certainly;' beenamM! bv .Idl ltII.'r. and ever inclined to take are I" "* A' -\' \(hl1''I th.\' ''n-rtT--al,!,.. \.I'I..al, |' |< t.r r'a.l. F

'' ; I anti discretion and if you can, just as quented ty individuals and families from :Mobileew the current of the lime-; but the partie- inttrc-te.! eneces.itieof the people, ha\1;jenenllv.aJr.llt an".l'.0] II rear their* ri hrlrt. j,''Ih'r "I (.'(.111: alld L'oil"ttrt'e.r' d' '.
'II t
'
0'l| rf* well as nor, pick up a little I-. \ Orleans, Ac. who come here to enjoy the 'in prosecution ar? to rich i: resource*, the to liiitain sii-pyndthe the credit pa\u.fnt ot specif auJI.t'q to I-I

4.; &) of the breeze sea bithinj, and an wurk is of too much importance M the nation, to 'I cf their institution* in tlu ill"..1I!) 1att11'
cato: :;' I am with profound respect, luxury pure sea I time, by me ins of a pompcus tateiat-ut >f
their ,
7 i
c)1 '\ and otter insects that rt'IJil forgotten cr neglected. The public d.'. \\'. .\. r
yours! exemption frol1U10S'IUf't.C" alairs.biehthey put forth to the I'ublic--I( also I f'I: tMt DaIr!! I .:!sun.' arcrna'tnoyiritinm' ; '
1- : ,' 1- t: .f't : t

,..f'it F
:i":; to.tow ..
rt:\

,
,1. 1
- ... .
,.

IiIIf I i.1
t .......- .. .... _. - I I

iIST' or II-:'I.I'1:11t: I 'IVvritory of Florlilu.: .lK i >oliition.fBl i 1 .Mtdillc UI >lru-l

/.*-: Ml: i .. ; ill 1tf I'M I/Iir'r lit .1)1'1.' :,'!' ;""I'l Mi-ltUf' Iittrirt-1 'r.lltlin'rriur; ; 'vllII. '' }pi !lli Ts'ill! 111 ri-ol'Ti "'Vi-M' t'it 1\1"rla 1'rcAlin; / .taIoI'rivf

tll' :!Ig/t Jiim', 1 ls'7Arm :!: I. Jam-to M I I'It11rY, I '.irr. l'.i->iii'i| II\. I 11"1"!" ,"". I, .Ii" .11'.1| ,1, .hi ( '..iffril
3.r..l: u M:1'rliiuti'.r:: I b a" \
A I 01:0.1111: ,' .1' :I', .t "". its illil\ .bl I. 1"'It' I I :I i. .,1 I l', <\ 1101kHl'Io.I'! !< n SIHII I ).! ira !
M !lron.jA J.jsKv.iliiaM; nil I II"nryV'h.t, aIlour 1 >'.IHi-I t 111'. l.i ( ,
,\fmirl' H. try \\ .Itlll:( .*, :'in.i.; : I :
.\111<'3 J. IIJII! 1 I D ;SH'lAlcv I : \\"II;I I .1,1/1 ,'rr. 11x8! ? lint ,.Uiu.itb* : : :, !
.
I
-
"II'I'I ;r .;, .. .
I II The ti 1I:1t', I. Territory of Tlo.Vi.A.V dta.: fBIHI': >'."'t' nd.lm\ an.l alt oilirrt I
He W ttV ItI5uer .M. ii.! !ice of i the! insiit-ition of v '
i" Wil'iLim:! Ili-ktvl//!. : .' -, 111 i': ;n..1\ ( I ?
{;...1"11 MrMnwit. H{ IIh'r.1 J Jito'il t I. :MINI-, I .I' II I MItnw t tnrl' Ot \':tn. //.Lilil\I : l' t.1''r..I. Wil.i, : me; I'nrtrrIl.lviIU\ i Uin.I Inn amt pliMit! t.> tU'' it'ilirailon! : tiled, : J :
l' S: I m.tI! f I I Ci.MIL"V" I II I if (sin. tin lv\ i, ( .{" 'rF 1""r 1'1,1In; "li"thi' '-i ituii i i.i: '11' h cj.i. ; : : :
H'n-jll/:n J l1allldl T Tin s 4Inlt. I Ih.t 1 ""I'ut'it'I'Iaahn'antirtll': lruivllrrusal'1, 1).111'.1 :'oI.IV ..''.1.1.. ly i.Jis : & l

I'ri'ivt 1 1.: :S :r (11.11/1"11{ (/ c I t'ILIY.t Thl'r'n( '.111') and, illntii'N; it.toi: h'.II1'' "* L', '-ltt1 ', l' nn till I t )irn-i n >\- lung' i r'r! II. Iv1rrCOTT:; ) : : ,

:) l I'lbcucU 11r.iooinfii11 !'I.hl.nl: I ri'iiuiu'il, : app-ar ajll.i': ,I .Ito: ;.l\i.' 1 \\: 1 II 1 irlmVjlllim: I";.iri.-'i -- !
/ n ( : ii'cil' in h," "!iluniM.i'.i'it : na : : : r t
P.ru.l // ':.MAs lAI.T/.ii.L.t'.rr.! : [ : yilrilntf 1:.: C'olUv" Muln t'S I lI
tiinlt'll S 11'iii.nlt:: r\eii. I tv; t I lti'lH\ G.'I'.Iyi 1 >r1111JIut: :! Ji'llkitH: ) ,

llirri'iitoii J Huil"r Wliakir I J': I__. _h' .2)t : _. __._._ __ ,.._ ._ __ __. "," ,1\,1. ,' pniiu-rs, i'i'' iio! liuaoiH : / l'-T:; t..i.ttn.: (, .lar." fc,)w It :
] 1 1': I I! T.\jlor \ <'., } ,1-:0'>./ 'n! J \ ;
;
l tlrlIIll1. C'o'.lt'ctor's' Oilier I a CO; Ha:t-iriiiin t Cort'rp' : : : I
Jl.irn.tbv! :S It I l'pi ;.-'.oI.t "r.i' .tlI,1 M I I Ms( li As.: I' 11 I"I.I tt'.IhlrlucLtI'h.\ .t.I.1': I 1":1: 1 II.MrM.: \.:. -, and I 'lioiins! tt.'io"l (oJ'f A) M. lti"'liil Sitar, : | : 1 I
; :
.; .NChnroliiM C 1' .11.1. ''.-s, .!M :.| |'tiMu' lti., '' i i.iji mi \.M.nli\' ,111C I..' n.'iii. It'' ., ir.i li'i-! 11..' >')' I V0! ) \It.ni-s Si'ftiiii'.iK, : ; :! !
, I'I.I! I lo' f 1 lhrL'iuarll! lu'in ,.; 11 Minis i?.). i
efluly't : !u"a i i-ii: nn 1 ': libh containmi& lioxi'i' (!. : !
:! l ) I P Carry 1e A. i.lyCI'ty l :2: '.. liini-i ,! .. Inviiu ipiiiifi-l: i n: tilt! 1'1.I'lruu't.! t's t. 'xi\1'in( .... C !h Irl'\ niiJ.mph j.-, ; Thi! above on rnn IY117,1'nr anil ; : "" ;, I I : J _
"
.1 1 It' ChilJr:"1./.1 \ "tr' -in\ tI.. t'i! ..tutVi| : ; M \Vl.fi-: Triisti-CH of !tI<< ..I\ roft HAHDIN A 1.\\ | : ( l i

(: kit \\ a'lfir/l. 1'1,1 f". ('u/b'fi'r." I Ap.il u-hici'la! I..ttii] CVt-.ipr.tiy: S tMwrf'ri'i wJ I )

: Clark; W :} CIIII.II.1 Curti J .. }ii'y_1 ___t::". _____ .____.._ ___ ._ I a'''11it t"k rt i Now Orleans : \ I 1
. 'lark !U C :S 'Vir.! .'nr It. P.or.jior. I : 1
::111"1.\ Carr: PCCalonan ;Nolicr.i I ( i l\ DUI Nw Orlcant: [ : : ,
( J I '1'11\1 ,1"1'-I'\.III"\ in tin aUvi ras: and all others: :arclicrclv 'i tf niNAl.m ,\. Un\\
'l.uk I DtA Co-tit J 0: : 11II"!" :') -i ).Jv'r.' i _' ;nt't I.-M: ,1 I the t!" fti'.iii: is i:: / M I Hi.1 ,all.II"'IIIr".1 I '| i It> api' '.iranii pl'-.ul. to ihf : i
1'nttle C &I Irr't" tlS'tliaet\! Pi'-bi'ilv.! his \\i-ll\ 1.11'\\11 \\', t h"IIJI"'t'll\ an.l
: : ;I.it dI.Ii;:''I'.11. lh',111I! tin' above Gl"rs. '/' r's :
t'hhlnll! : \ t'J M[ s!.:Iltilll3l'll'rbi"i) l! .1 lid "Hi/ tnv, iiil.-r I di Ins In"MiiNan iloMAS UAL 1"LCLI.attorny: \ fIr"U\,! I I M. IjnJiiu! Ir.1II "-)Allii'.iior: ,:

i 1) I I'hi* pnMi! u-'ti'ialU' a lull atul,, "-"lIIpl.'... nssi.p. I '::I" ..: I I., ':i !,
:
P",1> I n KIVilUj n.HI.I.H; RI I'I'"I l III') d, .Ml Ci: I'oiii's//n'.| XV.iii*, &:r. at U.hii -- -. ".' : ) : :
I :.N Uaci :t "'I pli''" H-I Ini-o! I 1111'r: and( 1',11I11I0,1".1 i '' ; ; ; : ; ;; Jjpril )
Hi.ll" K It DivKCnpt.iK'iuire: \\'.iii> //nisi"*. C ':10.11: SlitiN.i' :11111, | toll Inh.ipjiv) ,t.i 1- :Suniturr? Arraiijrruirut.FBI \ I Furnlt':; I : \ ;

/ .t T W :3Illy ltl! nl! tlllll" I Illl-fH: lll:; .lll'l I I'l'l It .lllllll4 .of I ill')' ll "'.1. Ill : -.I.! !n-iiJvr Ins tiiulo l arranji'ini t.S: MI-I i.t.ti-: : i '
n II.lj.j |I1'nui.on Ii: 11'iIwU(1 nl l'i'!'..II' Ib.l it! i uatit'. '.1.. :isti.t :D his, alt'Jubrt .I, 1:I' 1 I.1IHI" !MI'SS i.1 l Apal.u'tii''i l.i ,:uun.: li'! '"ll1'11l'I' LrMlU'.lt-CIM: : I : ft, fbhirins!: \ : : : I i,
J A iv. Smith. il I hated I fi'iii-r.il I Murk : { ) i' I ; I ) : I
/ i .11. uill) 1'i'ip i-i'tist.intlv to: a t'"I'
: 1 \ : Ir-v| .11 L Ht. \I-II !bbl-! : : ( :
'. DiK'OV Ia! "t'li'--! lit i I L't' I 1"I'1 1 rit..itrtt''tld''rl'tC: *, PIO''IMO.'IS' :& i-i..j.\ JlMIJ' I LtxI iro.isht < M. I' : : iI. : : f
K-liU) X C. --- .. -- IIJ.1 1 .it !I': "',tr'I:i t... tt I I : : ; i 1
I r: !I :::1) {1,1.! wisl..y! ;
j Notice'
1 r--on'tt: T :j: 1 r.nnrv' (1; it :J"i: a,'tV orl -i b ruin: I.) () nm.s. ( 'ALriM'.p: : > : l

lrwiu: J EIIi"I. .", I !l.O l \ triiliT HIV, alsi(: IHV Ii' till Ih,' ( ilMi.. : ... i !. ::1 j'ij'I'.. I'n ii.u- l.rati.1:, : -.; \ casks :Mirrtv Wine I f I;

FI Will) I.I I' I 1'1-'i.ilia.: :, i, v il! :,tii ,I'll I li ni\' liiMiit'ss.niitiS I I I :: "' 1.1-!: iilrt\Uu! 10 Jo. S\M'l: t \\' "

I 1 i i.-lliiu I '1' :ti fuller. JSl'l't'lli'V ; ( '/ liiigrrt.J : 1)) iii'-r'! : r x11'1:. t.i.iib'iia" v HI, 4J 'III oniisi iiltl"I1// dull I t,'r : 1 ', ; t
.1 \p't: i'." Ajnl 1 1- Ii1. J :
t'rr.u'uu: It J p:, I :::t:1 . '
: __ __. I' i'5ir: t 111.1! : :
I' '
I \1'iint .I &. >:.'. C 1..dl'u101I: A I IIJm.r [ 1Irilitli I I :; ),1 1)i) t'[ liiv.ui.i: (Ctj.IH, I'lntioo! ''i'i.ility' !) \\i l"'Xl i: s S ((111dt t :"" itr.i.s.\ : t t-ii.ur\ ,\ \ { ; : > I :( ; ,

iV I eJ 1 JI nl -n :alt inVdii'i1?" II I'I' l 101,1.| ,',s dlalup.II.I": it i .) ( ) :!!'it ili,.. Mi'ss.ui'l I : l'i I : ; ,

; : 3 < ; \:) < 1 P-'t: 't, |P! '.'t t, ',. UllM'v.! : 'V, "till s.il'l-- ::1 1 1.\,', shcrrj d 1.1 : :'ti! o.i i-Ks 1 'l'( ; ''r linr A I .

I" IiirJ'utr3; I ( 11"101".1// J ( p.. J. .Iii 1.1(, !bran1'. f.,. '.II I' loIdw\ ( 1 : :11:: LliN? I'rtt.n-: r''!, :
;I (
1\\1': 111.111.\ : t l7> ill d1'II'.r.mol\ \ ) : k
1 1I II It'1.! 1 - . '. iio pet: d I'r -:al,' I I 1 l

I II I ,II'H' C' ( : ll'iihi-!1! I 11'Il'ttlltlal'1.11' I.SMV.: :; i ln .i's i !h:'ni'pii.'V'! ciil\. rj1"i ; \1'11 : 1 1'I ,; .__ ... : : ; (.
.
\" .! II.lr'l'\ Jlu-u.ri: : ; il I i halt: .1.I s 1'IPrb :. '
1 lamA.! .I.Ir! :, !r1:!!1 MI'I": 'M'.Ii: '- Ii I i.i- 1 r 'iii'i il I ,I ]l' ".n".I.j:;) (nn !I'r 1 ) I !js! utit"n! :3 I.l' : / I t ; (
I Ihni'ii'.i I \ :d! \ r lif In il /', !! Hi- "unl I w ill all'lIllh', I .. t; :, l | I !
Illl\lill.t I : MI / r"i" .1'| I' .I I ito:: poiii-r: *' I'i'M" t',,',.h I 1.t'ra.'t Ill ', ? :, 1 ; '
!Hir.U! C : :, i 'onnsiii t :MCM.III: I 1'in: h.ll'h.I..I.\' : '. Ui'noi.,: I I..ri\, ..mlj I II I.II.U ..:.- )14 : I
..nI.Pl 1JO\\ : : !
I I I j l It'-> ,,ti-.r-,iu I the ( 'If flit ''',II'I.u:' lili', l/i-iirv, 111..j t7.Itin,1..e! :. hy %
Jus.CII J; Jolniroi J I'I: iiln-r. in tin1) ,lair> "I ..M.ibni.i ( hit! III then/ iUII' a: I.I IblPHI'. I It
J :Uu.i. .\ lung .\ 'l i Iu-, b t tn'iiiil. III "I' it UaII": \\lii-nn 'I i iiWnt' uII'IV': ( ::61 I 1 d! I .N: V I I.. i 11..1' r" .'"jk p.i'.Ls: snjiiT-!; ', <\vlti"10,11'1.:.; .
:t l tall bbls lil.\! :.it "
I. I I 1t'-.s"I'll.ll Li'.l-II.V.. i :.11111,1, 1 .' r.n: d.! > I
I.o\d! I': (cord! ..1I j Jn't! .". 1'itltLr'n i'i M'l1 t iii';,ii i 'JM'K' 1 :'01. I I'! I'.itni: .' !: : / ,:
1 1- i'o! I Si! n no-" .' 1..1( i f.'r' 'ij:" 1 li,)'
-"I
Lil'il! .loil .TI L1 Low WJ.iiuliu :! I \r/t i(nil! UII/W. 1.1 l !
JI )l : \
P : J.111M.i1 [ ,. .. .. '. ". ', I IM' :' '.u .i ii ,IMi--i ,
I l.e'l.aN I I'I t. \ .. .. '
: .. .. -- --
,
.
:\ 1 :'I .1 I': 1 .
1111111t'n :. I i I.",. 1011.1'( .:t j ... I ,
'.ft.\'".; I' ( )) .I UcinoN.-t! ', I llaconN; : hi :1, ( I ,! 1 t

.Mcliii'L'Jkll'Ul: :. h! U .: II.tllcl.tN! +. I.ttiaY: ; ::''I bbiIt!J'rri"' 't' l.r".I.1 .) 'l t.uu'al.t: H!. ,i.r n.nMti ; I

\ AMii'iriii.r Mill-i-: : \ :I : : ,': .1 I 1'lMd'ii i : :i I :"Twiu'.u'Ksruiir.1 !: ( : : I'') I il''l", I li i -i- I II'I I Ib',1\'hlk,'y ro..llr:, '

!. \\. H i 1 \. .t."'' i.li: f i nAviit"n!, '!v' upp.; ; .,Ih! I'"'" tar 1 a':::III i I' Ih": .. J 1 1.1110.1 1 1 -- "rtir: "nl,' l-'l.mr' sup.( liit", ,

;,Id ; !,) _:!Ih9 .I 11t'It.'cy' .I J i i It i\m <:a1'1 t ( Ml'i, o''r''h, .... 1 I. '..;, .is It: i.t'i! :; ,: ', Iii, li..,\" nn! '; i 'n.'l i'.i "'1 P.lfk: 1110 -', l; :

1 J \1\.1! l' i II) .1 lit nrrtil tftiH I; ,>f !)r'r li'iiii'/ *, .y (a.'O"f/.it-. I I NH'III.' :; !lij-i"H;i iIII d! : 1 Mull-..H. !, : ., k

\Ilrritt.1'( ''. t.'r,' :ii'i. J J 1) H'Vi'i I I It i I ill -" /'c l'>.n,'/" .';'., ;a.i"iiilmi! ; nuri: :i.ir / )ll\. .,":1 s\lll| l'!.Ibt ; ::11't :I:! Mutki; ,"1..n I 1.

v.-.t: : ll:1: : T i L '.' M Iuiu. :s.Mi.l.lLl.ioik: s:us"IT! '.IU"yxl:1'ivi' : p:uii'-nl.iri'Miiiii! ;! (tu :': bl.! ) MI..n : I K-VS f.irl. ,

.\ !111111! \ l F : (C; 1. I llnnr'uHf" ; iV l'i>rirai'i/lii,4
,'11,1,1'11"1'I tH'il/ Ii1, "PI"I i'4i: 1 11.t I IK:. II. ;,111 I tn-l:|!,', ;' 1. 1" ,I..:. I :.II. :o.l.lrdI'i .In"" :
'::11' .,' : I :...,:.:" \i-i! 11 | !''i., sn, .i '. tvh.-u 10"1'1:1',1.: Ii I t: I s : ;
(
1.:1''i' [ !
:lilt I : I i I II .1111: '. a I u."" Vin-lv ,;' > '. IIJtIt, ,ia:, si."ii 1 1II I ell ::1-: :,ii" in r. .. i ri.i.i-, ) !' \ t.I ( /

l' i i (;'iittn't" IS ij; iH f 1 1 .. ith t''t'I'tr I iimi' :iitnl, 'l''r s.ili-1, 1I 1\, '

1'.11"1: .L'I' J 11 :j I'in'.i1-:: !; '' f.,.' sal- i M a'.OIIU.l.' 1 in! "t"Mit 'vitli! .\'I'i'{ ;" .!.t'I Sn:; : :Ira'. :. All i" I Aprils( WOOD, :\ \ : : :

} '.>rii-i '1' I'" .ii-hri! ( i :: r' '. I' J'I' ": I uiI.11Illlti 1111x1! !, ,,'1111.." III: I 1,1 III', I 11\1 t pllrr 1,1.1 "'',in. .? ': \-oTK'j :: :;

P.'ii-iv I Hi r ":. < .1.1l't'ln' : I '' ,1. I' :.Mill\ I '., ..1.'. 1..' I 1.1 ,:!.',': l'>'l l'l.'l"I'''I I III! |p'll i t HI |"Miu. )"- \

'... !,:, } iti .VU c ; 1 ; ( t i'nnu; )hiiHa1t'IH'r ) ( ', I .u-' ".lint' -.'.H.". \\ \t.\ It. V.'il.DKK.) :, J.so 'trnill:M-t'AUI.I'.V the It\:. i. "ny : : ) : : : I ; i 1

It i g\ 151: L'N; ( :J.M! ; .\CKiUJ.I.I : : : i JIIII''rll! .l \1'1111'-17 :
: )i iI
i 1lldl: Tn.Jlnf 7 \ik-r: 'S I MH.j'!o I) h.ilt ilo.! ilii ;". I ., ,; ) 1 :
: \\III I :: It",1IJ" 1'r i inIiI 1 ;' Jll-} Ci.uV.is( ".- I I : Sii'ii.-: i" my :IIJIII,1, a'j-nt iliniu: l"'i, I ) ,
S. I) I'o I
0.::. 1'tHOs Chau\. C'. : ?1"rrrcfittnth''uy." & : AMollY: ( IK I' ,.fit-! --J'1:1" 17Mr ;
: ':! :
1 Ita.-in II M j ; ., :
K-I.M: rll 'a, tn.ilyir : : ui .. I : .
-- ,
III I II,.lM-v :S; ,l.lp( lr'rr iflliiri'rtfti r-Itl'f r-1.-r1.1i' < '
1 II "'itt, ell d:11:1 .I 1 II i II..: Lull :tin'nrb: ".-: \I: I'. r.l.'iis.::: I .. ''U'! ,1.11.1' aiit::.' ui '! i/t:, ;t I..I "AVOST p""iiullv irI'rln'. ] I I : ) t.

1'<-1 ; 1.1 niir -I'l.i! h.! truni' ,tli" <'IVrun' 1TB 1..1..1 I i, ib.it I In lias i.iki n I ; | '' I
:-: : | [1) As.inll 1 ;S; ::111:1: ; 17 ItS.\[ .Pl S i 1111\\\1:1' : :. |
1:1////1".1 .1Iiis' i i ijlll ": '
alit
: It
Sauls I DC: 1, .. .. I inr. IiI iisii s 'trot try yinrr, ; |
\VSi.ito..l ;
C; ---- ----- -
.\ '.'.I, -' 1 INt'it I II.! ,' :,ilniij" luisiiii'ssninl) liupi'sli I ) "" ( .
:-hclliIJ: l'o !1'phcrI 11Ml.lll I -'"'rll'1 I i'. I'.lh-: 1 i.iiu .iluj! :a'.tli 11"1".1 l .1"v.it / 1111' :fi': III'," III'U r If i'at ,I'1'' r.l:, ,
II ; lIlIl j I.1 I.hio/lahll': } / : ) :MIJ/ 'JJV! olrtllll' '.101 l.N V.. lINMHli.IAMI : ( !I"" i ) r
;s n mi \\' I r.: :Sin: I IV I _1"1'; .. Now La ( i iI ,' : ': : :!
:S.nitliV: M.p'W: '! j (.t'loIIJiIl': .,' 11-:1: : ]'( (' (11'I'l.( H I7. i-i : ; (
: : : : .\ ;MK'KSi! : : .ur
I
'. M I II ::1 ;--\.1 : .: I tNhil'Idi 1 ; I'rmiil.r\ J iv,- > '
;>'av.-\ -r : s'tli-. iil-ii li,!f1. ,.Matii I..' I I... '' ., ,
irh l -'lias t i. |.i { i r' i:n'.aiihnn' "ill A"'iit .1 J' t.i i- !pi.l, niiiiii": '" 1111 ;iiUi I 13Ul o-1: N. I : IGun I .
: .
: l : 1 (
E'I' JI iI.'d.I"1| i Ibile! i I..i', ,, n i Miiacs: 'ilniui I lrr i Lt.11h,.. '1"11,1 i r ip..iui .' I I J. 0.) irlhr'n'( 1 udn.lit i '

n|" -pnnj. ,"HI: I ,.iiiiiiiii. i I.u ,nils. ,titluIrllt\I' ; u.l'II" ; ,.' :: -:.". HAMIJ/ro.N! : .'. CO. I; 1'11"" :. :. Br.. ..! I I Ii ) : l : I'
1&ii. n.WI '1" Tift. .\t ill-\I i ,\ 't', 11'1 i i ,,1",1'1', : 'it ', i ,ivi-i-iij.-| ( IMV, t', tiinliH.iis, \'! .f. t' ,i I iii il'j ; I i '< :
i
J
Tiiui" 1.is r I K :'J tarry <(1: I 1\\ :S'IIIN:' 1 1\!. .is, I'11I/l: ; | ', C'I.I\.II-! Hun,Ikrii liii-t.. / :111.'z: : 1 II. HAKTSHOKN: ( { J r:; our! 1.:1:) I 1,1.: Putal.-' ] | 1 i ; ;
TaIkn J :Sim, >. IL'tI ,. |11"-! ,' ,,iII'I| s,)!1.1 It :1.1lid. I
Timilui'im (: J ;) t> ||' i WIllllVIJ1) I'I ::! ". ;
', '1 ii-t; .,.ntiliDiisi: A !"i'i.l I..adf.r u > 1 1 111: ii. "'ii i.hrlrtzI'41 > ilo Old. .h"', ) : : [ ) >
Tul.n! : U I" sill'!:.1,1, |1"1| :It'i,iI,'ii.ti:. MC.ir' .Ills st'.i ,i t.t| "i'" ; .
: I I':!.' 'I 1'I I I lilt tr: I" B"'I": ) / ,
yy iiin'ic-, \isiini.-' 1.1.101.' 1.11,1 tutu 'Dub' Cluili.' J'/111'I2'1:) I ),)/H.I. ltti.!iIi.t'I I : ni "t'1. 'fi'i:I t! .\111.1 1;.'x11 1 i : '
illlli.l/lUs: ,, \hr, |1111:1'1l: ,' ,v\C I l"l illrssfsWill
Mil 1111 I
I
\.I.1\"N'lin 11 '. ,
:! ; J ilo |B..f.l |
Vuc- .
; i iVof 11 IIH-S
I"' i"1U.I :I I tall;, in .i.'n'!' .,)',,ill's) |II.d, '('Io| Ii ,\\' \tall, J
: I ) \ ? 'quiz I'l I .\ III. h V. til |if, III:,li'i! ', t' nii'l, ,' I. 'll I In', brtshl'Iii I "i'tll"II ,'. ;; ',. M.: I P. Illli-s: ? is JDV nuthnri'-tul( : jijjr lit :;(.} luni's t. lII"r. \, 'i I t .ft f
I li rin sis I llvsun 'I' I
< :
ail 1 I.'l'r\\' \ I I ...! : li":. 'I I I. i--i I 1 l.,,lni'i' ; .till. "It,; \ II..' lit! It"'I t i. .:nII. ,' inv J.b t'lH i' !|I'ol' llir! 'Jiyjii" I A 1'U ..l'Itn.' \iin- I : |! : .1 ;

. WI"rI n :SVllhl.lH 11'hitc'1'1' f ".' n..d v. "MIII'n' .1 i lit: is in ui dl mall A.MI.KS'r.t t.i :' i i I J i JOHN' i.fcii' -': I A lot' .)urodi'ii } : t )1

-- ', (I.\ I.IIW..IIII,1 f, .t 'ill" I I I : ;
: ; I'" :
\ !! : II \\:\!>" mar ;J' f.:dell i "'. ll In .d14I,11111'.11; ),| .-.trN, \'al..I.': | ::; I ...,"> :\1. I P. 1 Kin.: i I' on' Ir i anthIrIrrdirt'rt l..' ,i & ; I :, J I !, I | ; r
I
Ulllll.lls! J 1t Uu i .II.1 i : I -- --- --- -- illllll" .'11'1,10-, .'!n-i !f:. ..Ml l tll!,.' < IK J'lli.. I H'I7( 1L11tIII I ) ) t; ( ,. I
;
\I'6ccbr1'ui! Wdilru.n: II J I, London Porter. : I L'i... UKj.: \. V,' INKI.T'.VifN. : I O. \II:: I,liiiniln-, 1 C >.K liil"\ -r.- I; I;: I ,' i |i :" i
Wil.on l C CAilimT! W.bbtrTJOHN ---- ----- ,
I .Ik 1I ( I : | )
,) C' \SK.! ; : I hi.IK-IS! { ,"tnt\ >ii Port'! a suj.i'u; I II li.r I./ j
'\;dkin11' l' I ,_ ( ).iriit k- ("r -al'-I I byAprils ) 'ricr' : i :shall )lus.-ihMut: t from !/ I I ,. I

._,,: : ;iIIlUII: :. P. ;M.-\ I ItlVALDltV: ) DOW.NKM..N ) ( : tins plu' -r lur a |i'v' nn'iitlis,. Mr: I'I: .1 I ( J'c /"hll"rlIB' \ri-p! ; I I pnl, '-'! : i; : I
'
-
--' -- .
-- 7 .._ ,.114.7; my s.ji'jni| | | ::'iia.liobii.iii's: "l-j- I.. ijunii! ; lli"
----- ---- -- --- -- '
Tor IJi'nt. + ; 'o.V"-lt\\U'.NT; :: )jii-i i ,iii-i'ixnl i:jul, icr, slow i.in". III"I -::, bib.\ .Hi |171111.. : I | :I t I : fl
) IIdUIl't.d: I >r.il"! 1.-
JOH\: T. MYIUCK. ,
: t
,.il 1 1\1 I'll) "IiI.f td''Id. r : ;May5i7--.M :
., _T TlIK[ : t'v.i-tury I f.. .lm..1 SVH I"t Ire ( 'olu' I l"i 'liiii'ti-: ;'nnlr Ci iisini|. I 1:11'1.-! : 1 Aprils( WOOM 'IYlI: : : : : :

'-..Ib 2f! IT" s'l 1' i", I\iiiii.soN il.'Iv i Ii "Ip"d:\ \ b A" II-1\: :\ :\ .\1" :: I_ __. c WltH.\: : t_ I,! 1. ', ( !i. li. I'JiOl.K( / : -;JII.' t tto I 1.ihscnt( I I.IU'TY M'l- Moll-si- ,, :{i'l' ) i': I I } = 1 ; I : !

---- .- _. ..- -..- .. X4 I'M- --iip-niiK' I I'liiiir. 'inLliU I.II'I' Alt fin;n ihi', <'\lit'< :It'h'r, 11"1.1' I ",1.1,1", \ 'li- \. IHI li.l''r :: ) Huit. 'rai-i: r I) l ; : '
.. ) I : I i 1 "
i>
fa' .1.I ': i :' -n.i-is.no. ... 7,1x' iI'l .' \' .! ,'. .11 iiiii-iii! t .J ( 9 111 do 11'1'' .- 1'iiiK, lihils. liuicc lluii- l loll.I'l'I.! ..- \\ |Iii, '..ii. 711 j..ur-; ; u..l ,l.n.l 'll.i i/i.il, 11'1 !, tiks I/druu/ h 1111 %, ii'. : ,: i : | ; iJ i
.!!.. I 7a: II ;N \. .liI".I I :. l .I..I,' 1:1; Ju-t I from I'll/ I'.i.i: i
:
lulling r ,
i'! i I lot' liiKiuil.ni'!; ,' llnl'.i: ., Ix'V- n.pf[ '! l'1.1tsr) I _____ / :l i : f
wp.11dr': "nir in 1.ll'r.: M IjliU um'ir sir.iiiiiilxriu' O.I: i I lilaI'd.1 I vv. n. ) : :" I, f
!I..ww. I'niii, iiii'l ..111,1, I :
Al.t t: I '' l 1"1'11 'll ,tills l: '
ll. 1 "t'irVV.IIlll I- -S |> H I- illl.l( !.1.! .lIl11ltt'l \ ( I ': 1 : i
IH-ard, I1.: WOOJ 1).
: I .
:1 Ti"r' .'t, It io'.', 111I,1 1 I ,
> c- I.'is I.-! '.ri'ict t" l.is iinhi.iiij: t! 1'iililn- r"llI'fill1, | ; : ,! I
-- -- --- -- i I :
"Ch [: Ili:.11'11: \.Ib'1 .4I : : innr.hT .:. : ;
:I\\ll'.c..f-) : : :1..1. .r.rI I j 11,1! 1J:11' : II'' I i 1'I'. s ;1'" 11"11111' r.'I.f I'' Intl 1..1' tht tt..q: '''.ISO., :slayI !!7.:1 PIMil'OSALS snl' ,,,: I ; '! ] ]
I '
I ,,' ,.1:'" i vri1 1 bv Mi" ""i i
I j
I --- --
'
in. .Misiiininii I'I'rl.IC'( ) iI i. il.i iiTil.
:
II (1(11 1n:US 4\. I i'Il:.'iUS. 'I I u : / ) Irm.'i 1.11\1111':1; : : tar tilt, I 'I.ittd, :till: .- ) i !
: v, 't, I. I i\" IH> 'Ciiir: 111|.mi"M. r. iiul I\\ tI li: in! : ) ll >; Ii IN/i: IlIr niji'irarv ;-ihsi-nr-) *. -it l.ii ."InI'.I/ ii'i .th'' A ["ul II.|,ll'nl l ( : J :
1 '
_111:1"_ :._ '_;72__ ._ ____. ___ _u __ __ __ I -..1 I' at''I'\: .'n 'r'.1l'''1.: ',i" '."ill ( < 'iiinii ri. .t- !b_,' T.unpi' I lily! \t; J (.'. loU"! j I- lily )
Liuuhcr.FHl'IP. J/lIIil1U/I .S Cu !I 11.1" 1:,-.' Urah"nr.rgcn.d, ll'.niiri 1 1 ,
I I
IMtnu'd I ( \ .1pn1; ::::1rg1llll .- _. ----. la'i, .'.'7-U'l: 1 .. I'AI.roNAK.' : : 11I.1., .- it 1 ihi"i! li'-'irt i.t 1.11, .... } ;j;
: '"ii! 'I i-i! ''l, ''-'I l(! in-li: tu'.u i..r. i \ r.1.I 1 II'' '.l I
I_ :.' \ i "I.. it.- '!'o'l1 '. ." ..1.1 I I'c' 1'1"'" t ,. I 1 1 I'H' Jlib.il.::* MUt.l.l-Ml'ASI. | \, Tin. il'hti-rt', nl' ill" I IU.IMT ,' i I j I (I '
I .1 .. ..11,. t by II. MAM.KY.Jimcasks : 11 :} Mr.; ( :S.ll; HAllTSIIiUtN I is my dulyiiiiM.'ini'il .
l-i i-l J"II" aiil "" -, nii-ni" : 1 ;
I7w1111, ( .ilill! .'. 'lliu'litr lixiiilit : r r-'r. I l ( t ;;
I'litiud : ,
f dormInv al lht'lIcl'
: :11'1
t rut II
a
\la'b U ___ __ ': r Ptr '11\' piupi-1'. In' w'ni'i' nrN It'. 1'111"' 1 ii bet A\III.4iA; ( ; '\ 1)I'ilitilll.l J ::-' h ( tilt 'l'i nitury. n.lt-1.:iviiif: ilnri' ii-i'ii .,1.1 I .iii I > l

: r; >-. .,n I l..j 'IT I.n "!1"1 I n.1 1 ';rn ,. .1 t, 1,1 -'{'iiiei I J : prune' IKI: ; I'1' bbl. Miji/ il'mPl -irtnl'b ( ; [io.: i J.. IJ1)UJ.lrmOII: ( ( ; rulrr.1101It'' "'"",",1..01'1' rI ",T / ; 1

i ':..tc ;
: ': 'I"car' ,'!lIM 1 11" f'i'.l' ".''V ,; 1 h'InI" 11" JI'' !b L! I I- Wlilsi.1." ; ;;011,1.1 iiinljssi .. --- JH-I-II r.-.rii' i.it! -'h" "I'lii'nl" S'I'I ; : '
flI.1' \|- ""'1"11 rt tl'!" I
r'i' '
1"11 it'l illv. ri ;. ,,11', .' ," u\Y\MI\DA: ( ) ALLisoY-mmii: : I i.iii ii- 'i-i 'ti i'v "for ''li"" il'ii'ii: rl'' 1 I '
f tlfin-i I'nl'I"I'.1, I 1'lliI in. n halt it Notice.
Rail, b iviaa: ( JOHN! WII.'I" I \1 -- i ; I !
.'.' hr tji'! purp'i. -, :iwell i, i'\j;I' '11"1 I 1..t. I. .!ill'il I .- iSIII.S.; j .\1/.111\11: S I s i .... I : ;
Il |> 'I I j.:; I.. <'. :' 'r t'.jt'n u ..1 L"t n,:ulr b, I
v.irk'i\ Mil'> "P'11",I. .J -. ilo, 1 I. I 11.1Sl'.H'-.I I I >t ..ti.l i.: C-iitili': 'brr! I
I J ; 11, ItniHii ihii* l iui; 1u,.'.* ul I id" i int.iiy' < nn' :, |f..r IT .S Ar im'd!, { .i I
' t'rii'lnik''' nora'.1I.Iu' I I lor rl"! >r if- II. :\1.\ '
Tiv. ''i'15 \r.Y. 1'(1'
LI $ '
: march II the mini' V ,I'r.iiikliu I l' j' i- n.) VaIr..'tt'Iby\ p rvi'i-i'i 'xl'| '11"-', .C l lob *' n ':iv- ( (UN ..:-'JVi I.I\ -hrl i-i-t t I'. cy'1: ,t and(;tiLitt| <:. : 1J.llllln tdihlltIII.' .' i 'I.!.' I J.j'iii. J li li',1',1.1: .II, - -- !

, tar. b/h": !f vi;? 'n-"' 111I' 1 it K".Rllillh.i" ''U"illll' IN( -TII in.li' tu C Hi lul I'. .1!It |.nr<.b.-isi: r' I I'y I I IJtc ..I l'1..:: (1111| ti.uiily ,!I...... .t tV.I .' AULi.; I I'I'II\CI: : : : C1111: ;: ; : I: :
b .;i 111I ;;, ei v'u1h' 'O :,1''tI, : c:W l'"r"11H WOOD :MYl'.USiL: IVKH.SON.: : I \ I I I. "I'UU'iLU/ ; ,, ". '>'i.fi I:,<(ir-. IA u4 Apnl-J-l: !<;:!:, Cap.Ml f :! I
a.ur.' 'I.i,11-,1, t' f i its lIp'f.nl./ "vr hart! 11..rk, .
:
: } 'p (1,1' 1.1'.1.1 l JHtl'i'Jl I ( II T"kI :
I i I I..,. as1AI1< \:'illl'; rauiiI /'urJ !, 111'1'I _.. __ __ --. .-- f'li.irl.'s! I', 'J:/", t'r>' :

t JnIpb !i' .] Nil'- priiinHdvuiia' ; Cotfn'Jl Tin. :I'irr "'t, :. ', : ; ;
.. ol' riorida
't1itl"lf District
I ll.: I:, .tiirlllsnu f.O :II b.h"! ... .\f..ldw > ( ( J..I.III I I': IIv-l .. \II'-my | l '
,
Hi'\; ',* ,'rr, .\i't.h, ;; 1 1'.. I .\ '-I"-I"J/; ] 1'1 It.' .. II.IIII'V ft'Hlll.1.1 ti'ljtl I i'H ( '{"1 t. j"- A !IS ,ri'-ni. Jimi-t "

-"" I'.irrirt5fri.-i! i '" rm-i'i"H' inj'iir": f ::101 n.xe, HN' Fu7..r: : J..IT.IM: 'O.Hlll'V (III .|S ., \ tint, 1' :till-ill. i| :!ol" Wllll" li" I I'. J 'iiin'inis tier r? Ir( ;0 "V Tt.iictniip.-tii/. ill! i irjiiir: fir- !

--- : I:0MMI a SrdTcdlttrent:: gli.1' ?I' I Jauri Y. Sn.ii.'i; !' I f ,11I11'} '_ -, ..1.1:1/: "..-'.' riski.n.'l i : yi' ir 'II"'C. bill, 01( uch, : '
-- I.anltfrulnsrhr! JUfWh 1111 lAlhltur.1'"rwu Jlln -, "Ii ,I':* "I'' -it..: f 1"1' ijWH.Y; i- 'u'il,. Mi'fsM iln-ir ..rt.. ,.. In the : : '

11IC It:',
Tu nvi' aftit', '"> tI'r.i1|.' xvnr 10'0:1 I i ;. \0011 OFF 11S 1' )I15r11.G. I ( n .. > it tw.iin'r, 1'fi-v T 1 ::. n l in Nut Ti'riu 1i7IU : J. ; ::

.... a'il'l ty: I HO I BHI\\ :n _..lirh!! .. 1'. I .Sali ,; d'! fi-r.Jau'i I -'i.i, nit H I n'b"r Tli" 'i: .la r-i t..'4 I iirilrrn ? { '
_. --_. -_.- :Now 1'in: 'Hn2:: frmn brijOTiilofroia:: : II I //1 in .i. > iii're *li* .ttv.VriKrur'iiiy' Jt this pl4 r, \ : :
-- --- I t MHI.H..N: I P. Hum I .1. "'t I I ike li" | i. .I l III" l t" '.IU.I.Il'l'rIY' ,I, .ill 1I Z1111.IIrIIr'I ri.k>. !

Noticr. 7 r) 7') > IHUIniVr HUM!A HO :
l'i .1.1 (;.''H'. au't 11...! II.,- .
: *" r.u "I } aj | .ir.Ib ,
1 ritd' t Itlll.di"Jh.t.v 2,1M3.: ;. i
CIto.IX I 7a'k.of.r drteapihc.ltiurui'1b' rIll Jo I IK-rriri:, ;
.
: I I i t | ;'Jl'l lu"I > it' ir.ill"'t' Mi<:'I I:' lislut! taw, .ie.cor'Ii:1
l 1,0 li u A K AHivj'i Jn' Iwl: Fruri'.l r.iu.vlV IJQxc Soap ..
: [.1) \ .
: 1,1,1. 141',11. 117t h L-IM.: : Ii.atI! 1111.11'\I i'I d.
T arri'.'ry of P'urHl, t-T J>-''rx <.f Adlmpt'rtl (: lol ; i i |
>'in :; J c'II.t mlh 1 :1Jf ,:" !) UII'1f 1I1.1"i7.: 0OO'lh''ltp i ,
20
ib, "t'o'T': of1'1:11: i4 .\ Dtnr.liudii, Jt.- 0-
"!. I ,
'1:
I 10 cafe. I'UI'I,;llIr". ( :II.\HfI-; :-W'.IV.; I ., !
L'' 1114. ct wlol Curt relMurn 5:700: Ib'laV "'" .J'j.I :-I'{ ;'lrTo: IIt ) aTI'J pf 5Z1r 'b/w. JNO.: l
//. ; .
I "'. : .
': .. t. \ li

'.. . .v' 1-'" "I, I 1 ; i


,.
.
-- ..
-- #'''-- --'r-::: := .-,- k- _


,
IU
\'
It


I ..... -'------------ _
JL __. -,---'-- -
= ,_ .
-1-r-.n ., ."_4 -- "'- :' -U

II .'; r A' : "'''i 1..11; iiivoliiui I ndif ,"i In, ? wlpi have made"-! u Ijrprp-ia) I ty tfit'lcllhIy| -' tlfiin-iiisih'! -I"1-' .iitit l '". :- .\11 < ''rtII.III: ,' "I'$" ILe |niinM' i-l tai*!"'; II \, An ( ) i'ditii11't'

. i" I* !:l.lW* I .t,. iHtH i'l V, 'I 1,1:, m I.. II&I.I.tItI li'Miil, in iliilp I-IK! Kimpl nuts. coii'i-t iiiLithi, ,nil nia.ih" a 1"I jui'1 I ii..-..ilhvM 1 "1110 liin-t 111" 1.l| ('lt 1': I l II.*' H ,1111.11')11| I I)1' AM 11,n-iti1., tl.o' wjiri- 11I I I ,,

\ I1 j.t.t le.j->;ilittly, I.A\: .\.I..I.ltf.f. ,Its.< i m .e1j| (if l llh.' M.ilc mid:acrl I\111-rla; ultncyp : ( .1 t} if' .Aoli| < h""' '.IJ.1t r thfar \I'I: > indtul'JMilo I ( I 'i ll ,

A I Ih.I.I\.1: .11\1 I n,ji 1'plo\1 I f'\II.'l I f In--OI t i I I liin'' oulld! t.i'ii id, ';1111 t..MMcti.'ii -. I It-ti. I' illl t.l II I' s.lll I. ,
ul iho 'hi-ait
1 < I I ii ; hel LII 1 I.. the
.11. ) Thll'lo t thilmv t ? labour, und'-r |") .
l -
I''rI Jl;i ViJver, : rtif-r.il to i IIt. I'tibiii, L'hy (lrliy WII yI'pitnnl '.fIa.I.1 rilt.,i.L.nvuor hl I IiiItI..ICIIUI tll.IIII",1 11.lnlrllf.IIIIan,1 ml"tt 1
t
I ii'b'''a. I : it by
ii'inj'i'i l-t.! t I
I,. 'T'v'1' rn '''y 'it'l I in inir' i>,"r.ld"nelner: C.III'I.I" cnlHI'rml: "'t/ui > -ri, "fIJI t, : }var'mil. <, \ I' "I l III. I'.l As, it t i- r, u .
!, tt"'t .
Im-i'M ,
i' : L ,
\n lI;| v. tis'ii il-.I IM n-i-'jui-ti aim !
'
n.Kniol' tti ? r.1 I !I'lllt/r ,,'4 t i un !I ) u\.o ( nu .tI"IIII"i! ( I iy!) i \J| till ,
.
2 s.ini'h II1IteI4.Ifl. ,
e \ in. mv : 'II tmi 'tr.I"'lr"II"r Hu 1 p. < tl llio tilt' bl.jilii, i ii.'ii1 : 'l' V 7 tl., ll-l'' I. "I I" I < -I i '' | ..Ut.' i ,
at all 1 I 'urnw.i p.iivi-in. fly ,1"/1 \ 'I' 1''It'II.,1 t > ,
I I I.,' I'M
i i.l.i' < tJ very t .,f f A lollo'.Mi. I II ie-: \ '
uH '
) a, (ID ) IVcl t I.M ly Ito rostili I loll m liilly : : klJIt : '
I. 10 U : ,tiil vnIi >" k' ( i 'I I t .11 | II Ull I I | .
'bo'tt' lit '! ; h.I'e xhe I in P I iini..t i Kiholviu. |fruit--, 4 "Iull thi" t ration. tit t. I .v ,1 lu I Uj|f | |
I ,
P camuoned l.ti.i
t.tt4! Uk.nl lli" : 'i tip
l hr : "
I.'e '
tJ 1. r :
01'1 I ) .V le.11'1 I'I'"I .11' I11'.11 '
IIpJ.1ht 1'K I lin wi'h pi-r ill.lt \\ ., Illl ( I ll ,
U int. N' ( o> i i nX > t I I' i I' I t.u s| U'
. iinn, uc; Livor, >v.i-uii, 11\r.j,1, uonliiimi' tit '; ..I t t.-iii: : S.o.ii; !.-.' It I Hi'p.ttir.r! and i nlr nilull'I' purye 1"t'I \t. tlic tin-' Ianand .11 hit, in.iiitiir: IM uioltii.iUt': to tiniirt.visiun tj '
t
I in I'.\ i ti.iy-i. I dl'l'rn.! removing I I 1,1 nl ti t.lI.t I In.t. nl tlim li o] Ij i ,. ii \ ,
I liinf.! )!:111f'J'lIn'Q'I | : >f bil ', ,ilnou-) \ ih < inln! .
,:J : lJf> I it1-*! ni-n f HIM It! u, wlim: if s tifrrolio: I I r"*.n.in iL'd.ii'l_ I 1'4 1'111\' .,U', I Wsi: | ony| au t I n.m fur tll! n.nuil I, .,IiiI by prohi'Min\ I I I I fl I II l 1'1. l'Mi| tl.ea-"i-; '-i-i" 1..I\I'l,1 all,1:1111'1'1: M".1 I I';.' ll n-il, lilt ('. I V ll.o In'l In',,til t (t'i l U

I tt I' 1:1: I ti'syvtfii I ivnill'pr.ili.l I : ; ,-i 1:11: | '1"' uiudicfi, Liver, |IJ.t Iwd\; m1!I t ,1! ha tnjoyeili-xoellpnt' ? hpal'h.AUM'.a 1 1,1 Illn.lt't'rellt.1 I .Ihllliitc I inn t iirttul' : lin.il- C". Ajiilailiiiol.i. I b.ioii lUll I I X \, i i
f eo ill I iho iimciit int-inbr., 'nf, l I"u-r <-I I I: r.'I.rlt rial -tntc.. t\ | i ''l i.l / p.il.it i i I i 1 < (Ii, j'li.l

rgi.j :t'I, iliio.i] : I'Vvr, l-'ovjr .in I Aue, or .swiie : HICKS the, t fIliAl to : "" lld t-itt'ltI.ttItIl, ihri.iii'h prmi"ot tin- IIUI o. I iwi't.tv-lui' ni.ti CHI-MI; ? ,M .t.-'i M \\'i'tliI-. ( l li li t in tin, \t) ', '

to itu U 1! "I''JI'IIlIlj'IIlIj"m.. | In all ct-HM ul'luiiiur I-I"c.a '. !! f (f.l/ilit. /,'. //. t'.rHin*, ." 0"'lt foP jn-1'piratinn; in >"1.'I':'-"', ;110 tlnii-.i/h anluilon! liiiliilri'd, ilnllni"! i.r -aiJ Mi'.ur.ad. : I' n V U 1 1in r- 1-1 Idlii! j up M.H! Mm ,,, 'n t '

) I t I' i I' I D vels, they' .11 |h IM a eh inn. lt: recent c HJHct I '*, I''ftu'id'lIOrlflL' itnt I>', Jitn' KMDr. : of lllll-tlll.il,I lilnlrU' I Il'11111 I '1" I lllO i pdlf U I! II.t tC rpun !uIl tu\\ 111,1-| t aniU'tierrc-nl,! ('':S-ilc: 'II i iliiiliaipirictpj.ihoti I'H I Itill! n'nl Iii, i 'win i I ) t.u, I In t 01 ii! ( ,) '

'\h t '1. )1'sp'p-ii.v-cre subject I I. th'y.-ir.-i lo: violent:-or.ain:atticics CllrIII' of the my! p;r. | | i.-n 4 m.i iii l I, $f- i ,iI ,' '
sLuhtjid.th b'tal
.11. : '., : h bJlJ,1I11ll.h! bm !!t.t, and several j: .I,.. ) -i U it -f> yit'.it, I that t haw; bttt, I IPXV'parieh 1 tcKI al.( :Illl hall 1'1'| il I limo, ,by It'II\I, 'nf! tin'jomis. '' \\ li are tut down (,t lillod up 1/ tilt' :11..1'III"t !' t1'idb '- UI< I IP tolli'w li. tin I i Ml.1. 1 1 i n .,-. uiiij | ,'
pi-ilo t'y Ie'i nnd li-nin'n.; \ I ', l.t
li .i.I
i
from siu-ti -fin
ti
cv.r: I 1111 a f-xv I li.iiii-i.I: I hopi; yu i win I sctulin: n n"\\ 'p1 y a, ""on 1111101 Ilt. council the id' mil-t ittvtr' ii i I. i l.ilt'p -i. f\ ; iv I 1 1 l. ,,
xv-c't Uiur .101II HuiilJ
by < uj tin- )
1:11; \ JI1I. .no. They Mio Iiiity: a'I-dlt.. I H.: B. Pr.KKINS.lttftrtiifi 1 O"p'le.'J i i k i iii-, b\' I Iri-t-mc a ell Mun''th-I I l > rity !-uion, t n i P l"li! \< t v n lii, > ( \i i | 'i ii| i | ,
t'V i it n-it I ll I | 'lti l \.ili.f. "'.
n lln1!
.' a preventive aiL of biioiipoinfiainti. do- IIl1l11ht'I.ltlIoIf id :i-o'
*
CUM luo-t" '
'I
.n tnt I kiilui-y-dind Itlud I':r, I hey opernti ) .uiiil. in lit ( i v I n 1 i\ t.oi n 1 1 i HUM t M > i ,

IjlnInif t' : I'cr .0 1. II'It., are subject to tint .list PIHI'pjiiiliin1 > 1' jrp/flit?? .1\1 P.1'' t'i.<. /i'v;. hW''f I lr'lihilly i : I I I untho-o I I impnriiilil oru.infind home havi''' .aid tt'.iI ,' 'tttl', illdlidilllllll'! itilf' | 'tn\ ('n n I. !ti.p'1.yd. : I'm i-U-i u I'll mil t il I Mli1.hi t !-. < i|' ',

: IV'.ii? : ; siM-sickncss! by l.um; t a p,) turn nr t Ixvoul" !' ""IIII/r"k,",:. ... C. J411e, fi3f. \.1' "in 1'11.;' 1 ('en!tin I M-nn-ily: for I lie, t-urt c.i-oscl f : f poll :till \\ Ilarl'l'r''I'llr.1.! !' ill'.I1la,11II ...M.Ml o l I I < l. Ii .ll-U II t MnIi| h nl I ,'

I I, 'cHI.111 i jew bJlllrnlI'cl'l.lin t liyspr.-vio-Hi.: ) em trkn.. on boirl the Di' Psu'i'-Sjr:: TlicM'-'licinetyon, : !."ntl' the frt :, lavl'l A'I.! wnuns. I 1.\' .t 1.1 3d i 11: I 101\l the I Itiini.i2 i 'Iiii |IC'I !illtll| IP nr hold Il'mll/raltly.| tut tits 1-ii.t" i :. ( i Ull' il!, In V I n I m I I tl ll l li I M i i.s. i i '. ,

thiMOfl : : to mc.t;>e it. IVmiL'toiu nl I il.is I bowi-U I iho In \ 'ripaiurcadlioro tiie 'l'.J \ alu, '"ll-liil.ir 1,1' l.t ill tlti! III. ,
n- 1.lh h1\'l l'al"III"t i in (joint order. Tin slimy iloll ( lie" iiiu.'ri. !;' tl.Illull.lrd( :I t iMIIIi' | U I I j ; ,
ill I '
MI cu-ry
: 11' I it ill'IIIIII'
' '
p-riols, xyiu-oai i, |I I I .my rikeron I doin.md! nMhnKmr.'l <'';'ii-uiiiMinn, by ref I the air ali f ffi'iul Mid ,
'I' !' in 1hi4 ,.ti.n; pi mm rv""r'lf truly v.il | Itb. I'pnti lln' gru' iinii't" i "uliill! '- ,1 i

dlt'IIIe t'III < .'o.ii'tose.i: or lo soiMicrn, ) ilnncehi.ild, 1 hi'1 '.-ili. -m "t i inlr'n.\"I, !* I I it"i t I. jfct'injjto I hi vcs-cli ol I tin'luiif'litn I I tl.i inotU-i' ulin hex'i t 1 1jt i wans .HI, l'I'rd.III:1i/l.: i M at |1'1'I "itt' "I""'. I Ii-. I i'. '.t 'y i I.I! I } i l'O' t t'.i I I I ) ; .
I' 11' iii i 11.c j ) iij of rapidly ., .
si
in.1 pilltv it'i! !he 'ii I'a'ir .I-1.11,1,1111 '1 ill. I iliirn; u I a shun Him: b.:. (ddt( will i!I i coa-inn, whuli I, I if Uol i u-iimvi-d ln-riiiuo 1.of ; I lM: tin 1..1! IL M.ii"1ISIT |ii ('I' it"! I I- I I.' t I' I ll.l- I 1,1 t I I i I | | U ,

Ie: virus's vcdl t. nun mil np Iire,1, for VO.IM i in any ilimtc. I t'jn1 I-hall,I I i iii-pil i n<'\v .sMpt.ly,b di-ni-d I 11,11 t I | rod ILPH I tlio-o itn-adiul I ii l't'itiA'S, Mil I vy, idPIMi !I- t 1\\l'Iulllt'I) / April. IM" liunil.n! 01 .1 l ., t v u'n.li' i lit- hut i'it'd! 1 1 Ill li'iy' l'tI .. ., '. i
I .Yi r."ill' Sh'IIII.b) I ; wiiliniith'tf : I I' whn Ii I :; t\uUo and a liall! cc l.t ) nit' i'Ui ) .
'
nrfi pilln a and, i nb! '
; porto J. I nivoit-i.iti'suras porloti
P. POUTS, I). J P. DAWKLVS. i b111' i pinny .1 iji; ar 1 1 n til< j ri i i M l
: t I \.Il i'i! "i m .nlcoil o -f. t isio-ialiy! v.-oul I I !h. I the of I t all I I i ihe luiiiiuis' dull.irs.oih.] 1 U
i ; nio.ins I Ihcl I life pills IiIn I the In,1 t f r. .| i ; o v i LII It Mli i I -i i I it. Ai I t u I- ( ,t .
:IeellIHe freyontinj ,n I':!h "R.riu: fnm sj-kiiMs.: It ii 1'1'.11 F.jttrnrl, afitlilttriftirAiwi hnnti' tn Ih' fr"pr1'' (Ohlll "-rtipl l ,Iis i i'tiil bad, cninpl"Xinnbj I }their id- l"on| pitry liiimtif d I tit"!!.ir. nl' the uiosainoiiiit 'j I, i" P i I i n bs ili n i 1 1 I l m in1 ,- 1,1, |.m ( ,

!:'.' ,:,cd ul U.'opm.? (Ii) a rrgiil ir 'ri .iltu actiohofthe I l-y his KxcMmry $Within ",' \ looil the, skin, t the, iVool e'U'1 '
| 1 ''lki.'uil! 'iT.itiv.'piri'i-l.-upon: ) Ih,' rinuN Ih,1 ol :all: 1""IIi"jllll"' rr ior.uu s' viiii inl n I... II 1 1 1 | i I'I ,. M l'And .

lorl.1iuI -.tll'rI'I11! : I b veli, tin siii'ibmi: lo Im :ali-oib'd I ard.iti'L'l rn", (;..". AI! I 1":1.: morbid Mate ol which o' O ,iullll I I i i-rupuvc I c-oinplalus) I !", liont'ir. odimiii- -iuii liters li.'lit;! ?, roili-n iiiL.r:! lIt, v hen. il.fi .n ,\ i t- I ii'i.L i flIt n, i t.I.I U' ,

; I .vnlibloiil) ,!, UM..I mlitp.l IIJII'I Ih.111II hi I div! I ).'a r !ir-.I, II.IVP 1"1 nilliipi| I for several year- s.ilbniLloiidy ..til III iii')" tl'I' !I".llc' "IIII.XIII'-! lr.ke'r, t the1inn of one ilnllar.u. by n I.. \ i u fl l.i i tl'lI i' lu I ii i, iu 1 1 1-, | j,1, '
I wb f is-; ir.'prjlu-ol.: t 't l>r. I I', b-els! ronti lent tint: no piri wi'h and Liver uid Tho I n-uo!' tho-i-pillslora "> 'hlil t f d 1 I. ti'i I II 1 it' li "
Dy-p.-psl.-i! : riiiiipl.'iint, of liteMI 1 I'j fii rvcr\ ,-,.un'ill.| a ''lir,! "'111'1.' !i In i'\.l I V 1 ,V. litii I ; | | '( i .
tot 1 xviiiv.silis.jiiiu i !{ !! | ,I Iii r Irlif, xvill ever foul; \ wiluni :an, pniiro of ...h rio oiy-opi'l, and i a 'II IkiJii:; 111'r'I'1i h'l
f' spvrply I fiat I h.nl II'wl'l' ilo.-p.nipd; nf re'lh'lnalY pure! nm ,! In -inro. irat\ t tin i I Ii!" ii Im iiitdu! 't.n', 'I l.iit lit t lilt l< i tt' li ,: ,
"Ir "I.ib' l'I' r 'ii inr ati'ii-r1 -
Wllh'lll Ur'; u. Tho: |p.tiiuiir.iy! .f thu'ivudsip.'t'jit ; ,, 1"'I'lllt'"III'I.lil i fiorii I the n-i; of Medium1 ; ImInill' improvomra1' in I ih" I'bvnii'ss: it' (Ih,' sKm, ( 0111111 ncnldsnnd iop I llijlims i- In1 1 \ u I i l i-i d In I-MIP, 11111 1 I, jinl |, ] .

31.lt \'' I ,' ILL t'l> hi'st term of their cl'a'v! 111"1'1 I ;iidvivd! i ,I I bv HI.'I hull t.ti Ifljklfl I to I iry your Modiili' 1 inlliit-n/a: \\ 1IIIlwlv: bomit-dby, one do-o, "'-.' lit u t nl' luiildin; Mul, -dllll1'.lrlt| !" It- tit'- 'I IP I ik ol ho Cit>' < 'i vni I, n u Ij| tie |Ii t U'

I. a 1 I'JJ 1, but: tlm very hi.i i hisaoiisriM by t Ih" wnr-t\ ra--1'-; '. Pih"as; I ifim I "''!> in |o-s qii-ilttii- tli'ila! i quart; 'I l till i. i k
rcs. reputation | 11 hiltc,; fi ,.II.lt.t i'> do o. or IWII.I'\'l'n m bi.iilliL'U I ti t't'- M i ivl; I | i I i ( l! | ri I I I I I IU, ,
I'"n,1 I H thjinv.'ii'oruf tin I'il :.nt r. /.i//- I",!i. J. P. !der', LKUOY: I'ATTILLO. for this must ilis I ri'ssiti-iiitnl'\ nb-iiMiiii1, 11I.llaIIht', \o-I sum ol OMC Iniui'iod; ( ninl tlni i i'i'!' liar-: IiiU4ii,1! Itt I'ri-ni. I It- In-Ill lln' fit -I In l- I' i' II ) d.! n ,] i

\ ,nit'.lietri Hp'i'is-c 'fnr; th-i of ( t iitabl life do-oivoaili-irn't mid' tnipluti- I IIt niot.iirnndailnM. In1 rli'tli ,frllll'l.il.
1 lit : tun1 Dvppp.M pill -t il't' :and to Tiui \ I lo i 1 1 i It i-o ; 1 1 n | t III i n'. i t
ce tl -. '11 Liver ').,\;, Istlmuhtn .itifj Itr"f.1 I.."."rfrsi lit. t'irfilnit wi-ll ksmwh-'i InmdioiU' in thi-crv.! iurbilliird i.il.lo i.ii.i- | \ ; | ,,
IIn'1 'jell !;llal: 1.mnn.lrl. i- : '. I'pnii I.K,dl tilt 11t ti\i- I" o i mm I is, i't I II 1 1 I. n li i vi. i .1 t :' i n 1 1 1I.I r
tel H.1tt'e Ih'H'! to : trill nf their of I hiItiMfil; nf 1'n'y.irutiHlof! -. 11of ;n, I., tliat:, the .1' ib .in.ilna1'! ,! !" piil-.! was-h hicll.itllidid '
II | -( di! I
witln. IICt 1 \.jlt. ('I! piopin-'ii-r t I' n 1"11 alloy: } or -liti'.llp I will' tlioum nl ii. !t'. \\ I tUtU. ( I II li I M oM I I' | |lI i\ | | ,
':1tt 1 'h'r i: ''a: .li" 1.1.1 f plr1dc of 1'rt'IIjI.r anv inijicdi'iii : I.'," 1'"I"! f;
,;ctLDr. ih it d I,,'- n H t and I u Sir ,! I I tln> l'r \\lurh! I toil in )icinodv, I'r''III\1'oI I h i n I the wlmb',I '
1 1J1 : 1) op- !Mr ,- ldI.II. pru-c yo i wil vauiovciy i. t l'l.on c\ ( ry I.I\\'p'ral,1! fliykici.m, ; "'nsajjctl in .-_in! l'i"i n,ru i'-- i' -, bn. t'i 'I.i tI'ttI't? i U''i i 1 1 i i. ,
!1.11 "'h |
[ r ) 0 dlsi'.lNi1Ur. -. : ir.l. i.l'ni ill l lie | 111:11"101111",11"11., ; I II" Imwovor at
plcasifi.nv; I'V H'Miin oil '
) Iflot C"lIIfrt.-.f'h" ili'll.ir-! nil I In' t' litni -. hit!, I'-P llif i!t.t; In t I tII nj.1 1.V.. ,
!ri., 1 p. !hivm 1 1,11 elucat t triV-'rihc, 1,,'lciiiln'-u' Y.It.I ItI!,: t tlnl"I i S''in.rhii: : ,,. ('I I 1"lali l CI'. fi.'lti whioh IIP i>n\v oib-t-n! Ih,' publio.:,! I i.'u'lirp." flit -inn iI I tfii inali', iniit.liitaiil wl'p' :nM i tutu i ." sin: ? 'i n UI i In-, Mi1 1'Ml l bx ll 1 P i i-t i'i'i

:,1 I II.. [ A.,'rinl an t 1 li iropun rc.Jioil ;prok'-su-s an I pr:.. ,Mid he \a> cnrod in a v.'iv-lmit' \ % 111''"', :nl.or: hi< I mi, >veiv !V. 1"11| ia"i! uiiil! I\ ry) \\luto l' two li i I'd el s .f .1,1 i i x 1 1 i-iu i U '-

(I'J I hi < prjfi4-im m my yuir: 1:1: th" South" w-lu-r-) l.fl.ffIS tiHru, ( April 'it' H3f. had U-PII ,proiiniiniid,I lint, onlv! impub''!"'.!.' Lt.t, J.b- nvi-rtlip iiitp of \\ 'u.ty-t.Ii' 'l'ard"! -1"tllltll' ,lu 'in '
ttinf
r4 i.ieisjof!. th'j m i-t ob! < III LI ch ir.Wcr eon.i- Dr. Po'i-r-i-Sir I wi-li yoiiio vnd inn ihr 'u nnci1r1 -nliivly it..|""is-ibloliy I !n iv hi.'i.i: IIlt'i'!!-. t.-idt-d v.iiliiit the ciirt' t'I.It! limit-; !' tin1 town ii r i. ( /,. ( )',/,, ? .'.

'tj Ih1\i' der-s hiui.ilf i .' 1 I w--ll I iin1ificltu| i I :.til I ,1 nn I ihuonthenituiecf prevail t p ii < 1 I. ifv.iur .',llinl! ': I have: laUrn 11,1 :1 yon Dm u.TH" NI "'(,It tvV,: -Tinpi on) 'ii'li, ,if i"f tbo Vt-t.i tiiiilv d.ly.I'l'!' -tin) I',11\\11 1 ti liar1C. -, I'. MUIIIK, il > L.

I \ di-cas.M Inoitl-nt! to xvar.n dim itc.s. '.I'flt "in"! l fiy Mr. Aid, mid, it t KnN, Ipoil IliI h,. bio lit" pili" .ilno.s 1..11.,11111\, I ,' b'isc aid l liiont.li.iiv, t'I'I'I tilt li and 11'1fit.' ." pir-in of ri !oi. :
"'rcrn I Pi Posers I thmk cjii' cl l viII 10"1) II' iho : I ti.' in ad\ i-iiv.'pi-r-i t. | tf ,i i't! H l r.i-l: l t' -s ( tl MnlMI.-s: ri! ( .M l liK ; ',\
. Prljlrt bJot.ph 'ievly .; M. n. r. u. r r. i.t.t : 1111 j pin i nnmi1, ".piMtill' < pr."II"/; qii.u 11 il.iy, :and i aria t-iid l''t'n'I.n',' M Im liin'. In-: ,en' U' r ;'
I t .11'HI'.l fir tll.'P'tra) nf i nlHiiiii-c! ili-waio-i, by IL' IVHI, !? Minn!., I hiV.' 'I'nlli'llliit'd(( In f>f| nnd 1I'j: Innp to i.ik"; Inpill- in !.lrt- n'l; niniis. :-.0",1"11'.1" m,' limit the; tin- niiini'ili.ilt imilri'l it I 1.11 I I'I: 1 I'1 nu i o .li' 1:1: 1 n 1 1 i ] 1 1 It |,, |t' ., ,,

Yo M'.iini vjri'3l-j rj-n-die-s, N,. I'JJ Lib--rty-streci! Ir"'I. nf 'nI': v.ilmM'1: i i"duln, <', 'Im' tciir I nni- "':'n p i-iblvbi.) ,! so n .(Uiiiil. '."'-' pIli. all to I bo t.i-, i r is M t i'i' I.-' f rlo mum. ii ill ill "Tl, in. I jt i n in, .

'14 1i.4$ 'I Yor't',, inva.itor: an I soh, projiiietjr.; Uichbjxpontni'i .1.,y b!1\\cr\ : 11\1 Ji-'nr.i i end I ,hniiM I I not b>' 1M i' ,' '0 krn u b 'ti iiinpivty ni''lit! ', t fur a ',\pi-k! or n I t'oiin'tjlit' ina-li r. nntl u Imhall! : III.H' ro i t'<: tI! Ihill ) ; \ ;' I l\ .'l iv I M tn j | nil I -hi ) |,, i |ti, , 'U (]

N.F I't ni.-iy ;pilii. l'ri"1 .VK-entH.' I JI tilt IL. v> AY.Vi'.W,: I.LLANDS.N : :aecor.li'i."u! I 'h i- 'li in c.-nf ''In* ,11'1.'''. Tinuii '! llu1/ ,i-ii\ "li-n dull.! .'-. '- I \ I ll.l > I I- I II I.I I I I lo | I I 1 | iI | .

.pil, t tlf : 11 l1 I if r."l I.n.vi.i'ivt, Pirb b ix of the ;en'I'i H. Tli! ..il.ocr.iviuMMinc: of sc" c I dns"> fiiiiii "! :n1" ", o d I n in ;'I 1 1'J M' lull i ifi" I II. I'-; 'tii-ii! ryLive( nt.t "c\viu' Iai, ill ,01 i ii, ,''Mn; nl u. i | i i- i i n h | i( ,,_

'. i:. ,,1li.1: 1L *\' 1 fn-uini' .u'th ; p oprii'tor's Ooi.;. f i b'.1 ft..i. "' \ l'y'p'II'I l; I !h pol r ;:i. V.MV' ilt'ii-'. li-po -it'! 'h 111'; 1)1''.'. :: \'. I I'll la.lbiII.II,1.nf.lt'I.i"ol.l.!; 1-1 1 I hind to .-nim'1, i ii, )" ; I I IV II It, I- ill, ;illl. I III- I III- ,, I it') \.s|;

I r.'tr.'on the) I lid Ii 11Ii\ I l b ) on ihp dn-o.-tioiis, arllif.a'l"o 101. .,t .-, '.. J. P. PKTlMlS.AUXANI b-.t t\vn, a:' I ;MI) ... -e.--; '.'' n.: m ,' ni, theoas: "-' 11II"' itlIillhl'fl'Ur; thf MIII: of live dollarto l lliy I'l'' I III"I I 1 I, _' UUi lisnl lliP I'. jIi-| lid, | lin ,, | | .

I ttrI .ul I IIO'tlO tUod"f I iliosp 'II.lihah I 1.111.,1', m. t m U li, vo willi.n! ,. l.i ii lilih.Mi tt | ,.
z.
I iii'ry n-r-'imn, wl L. M1p1)it.t! at xvlult-sjle] nu : >Klt: I lit i.r 1':11: I\.l.d1t'l! !I. -P "il, ;ii p I.n i ,.t.i tulu t'I: Inhl > nl .t -- 'I 1 1' -i j, )
. < '
( t ': 1:1: ,hie tcrim.t ? \va-t cured t nfa I iJy-pi'p.ir i and. Li VIM i allot.i iI Ihi'V will p'b'i't; siiif' oioilv: : b.irpv;' rlianv"!' In ;'liid" I II tinIM : tin1 nl'tv t "III,1"lla: 1 1 1,1.11' i w I'll! l ho ll tt i I"- nl lititi"I: 1 1 HP.' \ ; i i i -' : .,

'. 'P'." :::,' I In i-ni-i I | ':-I- oi'tlu ;;r.' It plSi f i it-,1 t of I U,1 uf .I.tlI/ yc.t r-. si\;MIn.\ I i.;:. I by ftc u-c nt'tlnro u i I boxt.". I I ii-n ;in I"> -r: fiii'ln1, r.-o I'll.-, pill-!! -n.r.ptimoo"i.isii pidd'i-' !priv.HP.; -inn erdt li. I If' I n? i li' 1 :i' I i''i I, li ,11 i.n 1 1 ),. in i.t i'ii -i i t'. | ), ,
very \.1t and "' 1 IJPof
\ tin' 1'1'
. DiIVu.s1, V fl: | : ',I I 'il I H, sub.crili-r'h.is i 1 ; iiflhi' P1iq:1fifv, : Mi'dpiliiSloi.l' Ii'.V" I ct? I Hi piilinv.: ; >n i ilit'' 1:011111 my, ihniiy'ii voiy sililmn! I 1:1.1.1111! | u\1 ncr : ( !: '.. in' iiiiio.-. lUll. I1, x .1 :ti; i tin 1 1 | i i |ii ; | 1 1 ; .,

.1.;"IH i i 1:1.id.; arrnn, ;,! 'lhl.' I ,' I tP *&I II In; xvill bj kopt : I'ur ','vLmlll"llh,; lon- Lii "'lItItIItI'fll'ilt'' I the it.voilliL4 ilos- l ii.p" -imii-i, h j ivriv ti'id; ; 'thi-! !i't r, ni.iv tilisiil.'rod ,1\11,1': "itt' ili'll.ir.' i-i ii tli-il'i! isj I Ii,' I- | j..t i i | |lii.< 'I| |It' in ;, i .

,'.4p.L'tt. z'iii-L'; | I I. ali I ol'.r 1'' tfi'in! xvh-d ;..ij, ai I I ih.1 cO:11Inll'I ; I fcI'il'.'., Iii Ilc'\vii.'ri'd! iiiU'Oi l'l' '''I .1 i ini''li, "'" ( ,i 'favor: 'MMII'II' 'i. .' Ii 1' pilii'lit' will li'lil, I II. t"n|" n I UMVhut- 1!.'t\Mi f'n tlip,, ::1 t- li-i- : I It'I |.. ii.i; i II : I v t id I It' '':'-Ilti": In ]n | i j. j ,|t. ,

.I. ; :.Jd.! -5. uI-:.1(.). v. I ( Pfopr., :1.llaj.ilr: ,fPll'IIrt: icrlr.: an,1: ,1 1\1. ion i li-ii\l! ; bv liinv-i'll'al, I'!. .' li';lii'M, .1. ihl: l'\ .' .:.-;' .''.rall';, P Millnullp'ovpr and,! -i\ty \'i'ar-, i.f.d: nu' ni'd. I\v a rili/in l,1 .\1| a II!Ill'd 10 t -i.l; h III., Ii'i'l' | I lll'l 1,1 I i !.,' | i H i'i|( | | 'U

O'U nAIT1U.r, I f 1'' I frl'II.1 :i. we:11:I I bv ''In,. I'hv-ii'i 'tis uio i Tln-t,, n-il.div I'prial" within 10.) m I I'JIinuiMII -, la.'I, ,'tila.: 'thiinn! of tun I th.il.! : -. I';i. y.'" i I':, i h | r .'i x i It n i v. ill l .1 1.MI: i li I i 1.! 1 ip. -

n; I' 'lllti'ot. ;ait-iidi-d\" hiti), I In,' in .ir I ,']n-! J.'< lnn1 l It'. CniiNiiiiipiiniiiiri : .. l 'never !,'!h.i- pun, 11111; '". ;HIP ,boui1aio! : \',','' mm I hTi"ii.iibii"d. I.",. (l'l'uli(1'' I 'i--t, 11111 !,'. iiinn-, r :&.1',1:, :. U ". i nd will IUU' ii n | !IP n I' i ii %t lt f ,. -i i ,

i I fl'L ) ji P.1 AND LLV' I'R: COMPLAINTS.Tim 1 jt't..t i i.mv ; I b i h 'ippilv lor, \ Lin1., Iniii'li'd' \ "' uiv, ill- ; Th'-V 111.Iof'' t.,lift'li !by ill" uii .t ib IH.I'Pl"in I'M-lii'ivt' nf !mr-,' liolni.L'ii:: to !it' ... '. tP' 'n'hlv.' inlnli.l In-ill..' Ilii- I.'i Ill I !1'ui p :j'i: ii '. .,

, h,' / 'li'-u m \Iillr.l.. I'villf, lur 'h" pn.iniM'o; : t .IlllTl.: lily' .,il"'. miili-r '.1, ,' PI- <'in"-*,"ii'-i-- 'I I islmwjvn I' r lo- '" t'I'r' U '1 ', I !l 1 I '.. I i'u, I Ml ',
; tin-! thrt:. .
1 imliemn sto niphieu lorni- 'U'H' i p
et t
!pit.'nt hepitic.n: ,
. ; v :i i.II&'l! wlicsi h." ; .in urn" 1.\\ tt'llt 1Ii.II.fll "'"""01".1.'" tli-it, thnon lator :pi-iinj-; nt pii-i'ii'iiiv. n n n, i v ,
waI' U I
I'-I 'I II aul I suvtiral 1 II,:. I aI"\"I\, ,tr. '. : "' 111.111', .
1'1 t; / IiI 1.1\'! .inily.is ynh'Hi'llr ;i/-i.si- Ikil.! : : ,1.f j I !I'! h. ''I ,1''v': ')/1: : b r ,'.,,1.0.I.J sh.nlll, : I I I l\-b u 1 ,I,' ( n-" n il.u- lUll, 'mi-li ,.'-i ,i n r..ei iC1' 'I' I I i. t I'l i, U 1 1 *m 1 11 t j !h i ; ..i i i. i -> ,

hI'1 'I I ?,'ifiH pn.'ijipL1\ ;, .-tr.. Ini1'11Iy artcnotvle.i'ilu"j .!,'. wt I i' L PK: :'j.; ., :1. I I.) Ih 10.,1""I'! Iiin 1-1! v'V :ill I .n 1'1111. 1 b'l.il.ol w I P. 'ii'."' inn t-l'i.i: ;plliili P.S''! ibitii-f: ,' riy:' i.ll"1, '.i. sun, I' 1. .(' ( -, '. | i-"l ( ',' ,
I j tt. ill/! I ih of '
e'ijHt: : < ivryn.'Jir .
prL'oni"i.u .
i. j iVPI i 1,1 t t"> ,
nt ,
::1'1' 1 '. .. p 1-: i- I 'U : i i \ -
I i
1.:1': : rJ ii'il I a.ipjroelel I ih PVOIyc. / ) 01. .i!, full i-l w.i- l'I.I.lIl'H'r\; \ lh.a'lIll".III. ;' li-ii il.iliar1s" : : -.
I f) Oil-i, t l" II' 'I' bU".pm-r.: I' i ):i' : i i- l im i. iv. i.il 1 1 i.t. i- il l. ;jl l.j't '
'. I .tI i w-'jsrovjr: 'h11 dife.i--p'-! 1 I.:! .
(t. .11' tYIti4'j a'lv' ; .> :
I.A'n I. bi"i'. 11I1,1t in: |IIP billow; nr ,1"--:1' Inii't'ii-d' dnlliir-tl' tlo: :ioainnllilt -- nl t hx.ii-,
.1 {
"l"1! ; i. LII| tIlt itry im I i. -
,. i :r. t full I 11.1 -..tH'I is as in ei.-ir-3'eiivi'| of! I t.V-! Dr. [1eIr- Di".r Sir",, It i i- with k.ililc pi'1. : .
w.:1 1'1'1 a i -M" 'ii t'lll l-to l.mirs; nil it 1"1'.1 ti-s ; I fur alit'd nl, | ri.lil- n- I'HIl'aJ.II'; ''j; ill- tlllllli'i.( ( I %'ili.' V. io) |iitt>; Iiv ;
v'i' ,
I I ia Ji.u.itic'. hilt I ilt.! ,
i 1 : MIH .1 v I nil i a '
It.: : 1"1 < roll II' lll'ol"! Mi"in live yi-nisuf,i''p, h.llr.II'III-.III'.I;, I braiifli l-iiatiil 1:1ht': I1'. I tiilt iii ill" ii : n-
il I up :
::1 A n t M j -1 .v 1'.1 in I of 1) ,- .p 'jl I an I Lr.'i'r ooiiif tbll'til. Dv'-prp I 11 I I.IViT-'itF: : 'I'd( :.Hi, lllldrr 1 III nr U .1"III'Y : city, sum t
.1 It II I 'ISP I.I ll'II, nil"" pill l.ixii. : !I' vi i lUll> il I.i u if liKiPllli -.
f JI'I'! <, in I tl it'll' 'a 'V, 'viriie;' or" li'iruinin the sio ni I ," : nl, 1).1 I .uid, b ly li.id" lierli Kept" in : U \lit' iloll.n.I1.1. I t U
'li 'Ic'llle. rlr.ln'l Th-'phi'inx hi i"r-, ;arl' so 1 t'fli: il, l'tttl'; tiny '
)'IbnI. 'ch! ti'litis'i It U', i ifrill.ilil t }', disrrrt-L'.ildi i ; taste; in I heru'iii. \' ; nl t t.n : ; \bv ,ili>' 'i 1.tu"lw. pus.sps i I !'. \\1| U "'Virj Iii'I'll-P tl ;'i'ihihlu' :"., ,1.. W.'li" I IMllnll.:
: ; r.ali llnliPiliu I
I 1'1'111,1. ,1"01'111 Ihi- I'.III'J"! nl! t ''
i .'
liepnuc i III-
.' '.:.ivi, I 11'1'JNllrV, : apptit', ;, xvlnoh: issom- )h I'1C..4 nf \ ilil"), \inn! r 'St.ii 1Ih., I : p'pinnit nr IIlI'l'dlalllli/.I'.I" m or on, bnartl li'l. 1.01' tin' a XMI l II III |It'| I ,. I td l ( Mi 'l v
ir.', I i i ; : II iMiir.iMv' lli'p.iiir.i-I I" ; this I vislaer IIIM t'1.\I'ill: vi''nr t'Ir..tI.It.l'i onpin inis ill i m i i ml on X i i 'I I- i I It I it,1 l } u I : i ; i t tI !
lil -
H 1 'UI'lnl. I ohli tl"h'I'i \ri 111'1 ha\l'I'1 "flli. the I'h'I'II ; "is sai't-oli': t to MP! from thtlus ban.. nr "nlln u i-p tli.iu! lium \\au-lii: i-o ni \. I I I, ''
f 'l. v i i i l i
; t'd i f''il! li.'M'1 Ih' nb.ml > li ,ivc I I for; st'vi.il u-' I | j i j
. 1. nll'I I W.I.I..n" m ,
dnl'arSto. :
h. :1'"IIh. 1",1,1 11.1 nl ,its i mm ,Ih>,!ulion. The phii'tiix' !biters' anII fiti/i'ii I li.l ly -. \Veh '
,
( I ; P i iiia' xih! 'i.n !i IP, -ini- This !M'. ,
ad i P.l .ii'u' i ,, pilji.i.i.i 11, dr.nx'.iiij.- .,.il.nry' yn'l 110 Ill tki* (his riiiiiiiiiinio.i'ioii, ,.' tor' Ihi bin 'liof | \
;ill : i.f: lli f biV.'L. stiniii! afior mal siiiR'nni pu'i'u.( 'IJ'I.alolo'! i-iiinpiisi-d rno'-i'lilv! fnillld III ( i.Mm I. 2. l'" It li'1'I11' Ill ,/,,',, ii Tli.it),; T Iliiam I in. Ii | M |, P. b i r! od 'o i'tUi. d Tl.e! t in.' 'i i iXi U U
I pi-'i.ii.v -. I ; 1111111VIII ? ',
"u I, : I I. ( I h'l i I, '.: 0li.. ,. of : I \ \(1 thr l''II'I", ,v. I P'in of the wo-torn' 1'1111I1'IIhll'lI! 11 ill ittt.illibivmi1 .Ni'iiif.. I I. :-. ( 'Inlifiiilt'ii; aloll.l.1 \ > ltna: .ill. I I':,. < I I (.11 III;'pl XI I I. il i t I. till,, II I 1., ;j. | ; | ,| ii | itt'|' :
t ltir 'i'' 'I' cr1.,1'1 ij; IItu.i.1 whilI111 I.II.IIII. n.I"Itir: i r"1 t'tvrrs and nfi tll.llltl.111 I m-vri I i.nl I inadirali'tniirily '
'
'11I I' .'Ii ili.I a't'n Ic I xvi !i )hH of In'.1 ry, 1 I ih.1toilfll iii'' .1 .1.1"'II 111'1.111"|'| $' \ ifli, hum, :in n 'inn.. ..'- ; ajjues iIi : ;Ab-nnrs infini imi IPa to hl'llllq I : | pi,iinI'l 1 1 .uu1 I'll: | ni t t II d 1 i'i i i'1' l 'o II. ill i'l P n|t'i| I i ; | IPI'!iU| ;,1.i -!? it. ',.v,
111 oiiPi-.sni: ly 1 .
tth1trt I I-, ? I i'ft I tin' .' ''ifii IIP U llu- .ih.inl,' nil iral I i i- | t''ih; I ilx X'l ll ;.i 1 1 j i. i. I ( ( ji i- i .
hi ill
Ik .inf tin.
.olnlliU'S-i I sr i'i
( Ihisiuhll "
: 1\ h:1 C U.W, : a ; | > 1'10, d"'I'\ <, I'C'III, 'p: I ', Ih '"ion 1',: a- a,1"- m \ ; r-t.nr '
1'i'iti "I -
ol "11\1' I ;1Ih''rr'1I1' i .M.:
. pn-pn I X. : In P l.i! iiiiiiiiii, |hI '.'
',1 l h-ni'i .ml I xx-jil,iiN< th I Inolc! lanifiior : tin' 'm.'Uilciivi'd:, vn i) -kill vu nfiMul ,( tl.at h.I | n -uv: is vi II i
; !, pin m i : I t .1' u"I'o.-i.1 IIlIiI.) and will! 1111111\111.1\' "-1111' ,iho ili-ii'iuo.i' i.iu o1'" l.iIYI.al.lIl.il'lla.| ; : 111. .iiyiv.n; t ii: tln.ni.i.u

,,111 I nlr] .- .' iriul: I sli'V, 'I' 'I I II I I'i Jt nn I hin 1 1.. t ir,MI <, IUI.M-.I.I.SS I > ."\ ilo'jllnlle' I ""a,1 ;jIt \'t'l' (:,,1''in' hi-sn-'nis- 111"1"11'I' I I' a iji'i'iuin." I Ihioli''h'llio I in \ lit I. ; .'i X lid' I pin!Mp i h.| I Ii,MI. i'I) i Uf l.id..lK it M ; ), i t'I

111 L Ih thro it, i! > I !:1. in tiij-i; i t ; or bivast.Darin l. J.P. IVkrM.1. P.
; pi'ti foinilcand, \ will I b- '' I iiinfilvii .
Ihl"I I" vminif 11'.11 :.I.: Hi /i'1IIt" inilniii-il.: Thai ,1"1/1! "I I i.'i. I .
I. f IT. |j. i i X< : I I..1 I'l.l II Dip | t.J| ij Il'IMt' | -
l.h ; li.1 irWM nliruh\ xvo.il 1 .
joy
tevify'o
) ; ya ft all ofnoivniis! oIdlllt'11,1, \\ l'. kn- "I'( !l iii'it -
"' j ra-Os 1'i'i-: : :iii. g"l'iin'! llio ( its .Mai.'i.i'l.'!, 1,1"11'| 1 pf .n I.Xl XII 111 l rI| 0 1. I'Uil tIt| ll-lll- V ijl III I
. 3lhI I' t'ii.-irgrjit cli'iiy, hlj i th- tJI'ilq : 1' I'liiru.l. \ liJi")".t'pii} J'ufNily I't''r! ', M 1 n. "i'. n. f. p. Mat impait'-d' cnii-'iiut" | n As a 1"11'1' / | ; ;' \ I -_,'' o Ill i-ji
1\\ -
IIH IIIliUhuuILl I loih.; .' cliff( lit Ch uiiif Iii't.i., bv li-;'f'| ..1.1 rollt'i till' nl 1.1'I tin-/ ill ; I I ji.i-; m :iWP
\ Vn't- G-j'ft: 'J'l't ii .'. ; m lttriitt, ,irnr.ion,I m'l: 1111"1,11Ih"I'1i, n-ui, IP vt\\\\>' .
liiyflv
In 11/ ',br .N'o. I I'J'.I I Lib.1 .N !l.u !liifnla..itul \ ,iiid 1 t ti t.iKi- i.; I i,1 i.i tin ( i Miii id UP \, ,n !k |I-
Jil ;:1.1. I : I 11'I."t e-itii'ib'n'tii, < <, : lj--troi'i 'I' of iii.' pliirnix! bin"I, ,II b. ilt IIh'I'"I1'0 i \' pinj'nui-ii-d i I" 'pirt: an ..
il'e Ni. I'l.'i''ir.'l Illl '- ii -in-, s n h |, l t.- ;.- || |',- i\U, .
dhll\" P-r-m atlot.ll! : with; fi-tiioiiabb. ? :, 111'11'' and will" Pr"Ii.I"'. I In; -e ..it'a ''iii :ti'! I. I li- 'F'lu' r-tiil .1 t,)<' ntIIOP ar'III.d.I..t:, ,1'111! 1"1-(111"/11..1/ 1'lt'I'I'II'] III"I'(! ll'anrial !'' I'' i.1 in : I { ,
\ in.ni i n i'l i xis ; .
l i- ( Itlt'-i
p t-l i. j| t | -;
.' I. Ihi N. I!.--Tn 'i-xviit ) Oiii'li! t) '' rl ll) c ."'Mil aiul\ ai-o;
: p | hrirs is i half a WHIP' .t" l l.il1.! ;tn wattrr ot.itouliji' i t to Li : Illul' : : lo prnPl "
I. titi'
l-r-'I I .11 in ) disoaiirei IP i
: > c > ; n i.t : 1110'1011. : in in M inn '
'.lr. '1 I i'III..I il' in 'diriil", \ill h'I\, ,iff nl I'H* ftI'OJu lotni'si' winpiin.l thisjii"mil-, iii <. b" ial fn iwn or 'tlnoiini's Oil :it ,llll\ Itll! t I. fnlllCt! ;all I.IM-- ll: llt'iilih, \ to tl.f -
s.-i. i I > 'It llnh.in'.i: .
I t'ii s'dll -I l. !
''I I II'I : I t > I "iii'i: t ro- ; I Iii |; |ii| I, o )l.i 1 )i., I | | '.XIK! ;
I.'lqO''i'lhpl iliii'diniis.
':t'3 :10 OU 111'.' lall; I ; \ill al-n hI nil d I. aitlt:, :lialf: f II filth brfnn' iitc';-!I'., nr iiiu I Ir" f'.lt'I.II' of tins rdtiiiiiico. _
'.ir-'i, ( (U.. I r. 'I ''i ; iln- I'"I' ,I a V. ';: (pii'M-itui-! c ; : PI-. ihox' will dii'.x ll ;p Ii-'! nit i l -mx xviilnlt1'
1. 11 hi
&ritan 1\\ >: i'l'-inn fir II' .of t'p ']"11"'jll'I'ilIH I \ ot' mi, 4' uriil.irs.. and bi'I .-I\\.I"I, ,: an'iii.ip.inviti'1 lile 1 b"I-.I ; thorn all I ; .Ill| \ ',liI'\ it-.I;kon ill :all tin i's. Tolho-o who l uio'Hi I SOP, I. Hi it J'nitlnr m tt 1'Ih I'I'111
Ii.l'll" nuallliisi! Ki
. : ill liire-linn i
tIj,1
'!! i-1 1 with .ilii-r
1Ib' : ,II s t 1.11 ox'p'i.ivis iin dj.'rvjd, oelpbii-, \.l % i 1 I.t I i-- : III! n I I.' xn i 1 |I. 1 It ,
,' I | ", ifi ,'J por-i'ii i'r |1''r'ulII.I'I".t: : to taxaiun v.itli.n: tl.opt.vnu ui \ i. i \ ; | i | u i t.. i, ,
' ) '10.11ih ,
in.-liivaiiKihlt, rl\ sroail, itii n'on
a.1 I f.\\ Hi' 1 : n. very ; tt-l wl.o.l.iM: ni I
I' it n
xx- w nv ,111 j an l'II.1111 simrei this tarllil.alll'l'all"I""I'! : i i to i i |.ioxi.s. IIMPl
I I. t.. ;JT j' 't-ir 1 Ii-ttoi i.t'tl.r 'i'' 'n..I''h''i' 11111 in rlo m iluirliic'ioli nl li-ln-i.nr
111'llh' piinrip.il i
I./Il I I. %il r.-j irnvi: Iniilum loih1 ptlbti.I .'. lh.lr"lri hi f'f.jr.J pi l in it m. 1 1 id' I P iii" I nli.I "
I '.Ii: 1. :11"1 iVoiu AijiMit-i \ : I ,ili.i '1.1 I'' -, iin 1 on.iblo, II..' -tniuai-h I to (i'h'II'-" inio lluinwiN 1I11"'IIj1.liI i to nt.iki' to thi'i 11\' ,\ .-r.-('- ',111,1'I
.
. I j I P > % .-.l L'' { III l.ly: 1 II t.'itol t t ) "1'ie" pIt.| '.,iIn" oft.iliM.i if "I lit b in-! t. la 1 1 ;1- 1 i i.n :In'sinw! !' ''iii.i'ift v' r
rirJ \ I'nH.inl. whatovpi i nffi-n-ivo.. Thus, in li'-'psiinu i- paily ( 11\ Mar-lial, ili.t- huh t-nin-rt ri-tiian-; hi herm
MoliiliMaddux I A. -
.
I i: -i < r il I iito "I'a r < ',' !:a1)f( m'dn-al, i-ol- IScor A. I'ri'Mi-t. ; | ''l Ill i I I'tint .- h' !i by IHMi.ii4 ilt ill xv Ih IP UI

" I 1 : ', ;alI I I Imbu-i: 1"'n,1, to pr.i.-li.,1< ( by 'iIi,' Iii ',IuIIIb ; in S C'. Joint ( '. :lcl"I.: Abbi-- "id spoo.lilv li'iiinvi-il. 'ppi-M o ri's'on-d, and llipiiuivli tht\'ir |1'1'' | oily. ,lit -ho. ni lln vi, m :1""lil'\; or I 'i" i Li ii i' i i-; ;'pii.| 1 .( b' .' U
II1rp&I t ; :1111""I"f' of IIP 'ib.nib ,HI' vossi-l-, -;-Mi'/'IP ii'.i'ii!. nun iiinii rt-lu-IHL -laalll.,. liahlo, III hf im'ddla.M! tl\ .ord!. '
ir..I! of (I J'jr.1,1. IV ) b't'ii ;ipi'iiiu-p.l| wnh i ihe ; "hn'IJlr'! (I'ltinti ; ill I 1.1" Siviiiniir an Tinwinli- i-i'i-i -H-d U> n.ih! K-M'I- ofnu'i. -

l",) '!_> i.i'iji' i of his in ) li.jlt':1: I POIKIIr, il a s--uiif-| I; I ( ; wlur.u: I.l '. th.it 1'1. i" t.I.i1atl.lallll! -ti\'''' lli nl('b ,ulv nd onotu'v rl 1 nir d /ando ill',: to ilt' l.t ill: (' 'rllltit'lII.l': A ''.tn i b I .Mai-- U t.. 'l ll'l bl'IM'Xo I lit t'. : -
'I' tli. .i; 11.1 it'siil 11'. (- t nili'-r,, ? null's! "flntla''s;
I I II 111' pari '
..iflItv 1& I piviiri'iil ; it I p JI'dy: \'q ) ", and vv.-ll I I .t lii nlalodtor Vi' fl.ililo! M.-dii'-iiK's aoipiirc-d uiipr.'i'fdi'iitod ippv 111'1.,1,1', shall: t-.in I'l'taiu. I' ip-pnl| U' ii .1 1 I.I-- in: a it 1 : ttr ll'iii ti i.i'; ,t 1,1,,! i
M ol-
I I.ti'| l'11I.1I1I,11'1I'lIi11j..J'- ,
I th ; rj lh > i-onilnuls; I fir' xvhii-h, ) i is reio j'plv t i'l-i. XX lib- I ii i'. t i !i'.t't| ni.ji. r'.slt't I Iv I ii) at J
II I.III ean' i in'piil.iritv in tlio-' ...tj"II' nf III coin !trv', Ii.','. '.l. Till'i.; bmaiUvav. :"'1rI,, win'IP I Inpill, ; o II : "C".J. Il itfinlit i- tinliiiiinf. Tl.af I i I's.I.ithlii I los- 1 Ii.
n u I Ilr,1 ri .itIt! fr.i'ii i sits. Wo r.i: |j-in it. p i. ,i i- ,ii i.v.i.a MI inn |!i ,' j Ii t ti,", < U
jflrtf." ,I 1 ;l\". >:"1 ilb$ '0 o'tI -i i 11.f 10' .Ill's' III j' s"V'r.ll .b"'" Int! }\ IVOI.n jo.s.. fllS1LIY: ; l'l.'Jm h' .nb.iinod, ; Ini' 'J.! ociiis" 51111) n's" ml; 1".'. lux 1 j.iul. -ix I ihi\! uln tin- Maihallhail havo di n.aiu-: !- At t O I lu II < it |lii| 'Ut| III I.P J ,It| | jr IH. |t'l- ai'.lV.

ftgr t [r.c 17-3 It, biitt-is? ,loi'ipl I m s-'i por LI. tk'. 1'r .NiiniPiip. IPI 1 1Ii i-d 11la I.IM-, tii'o! to I t.i-| '' I l f i I''t.! Ii 1, ,. f nj ,
tt' 11:1: b-r o jr U v.i o'j-t'rv.iti i' in.1'I pas 1 u.t : or City. i i-i I.P i -i u 1 n inin- | ,nl| | i.:: ,
_ _ _ J,
'-t!""" itt'I tin1 wnttd-rlul I oiio.!, v of !both 111.1: } h"'ron "
-- --
,::11I"|''ir-oii ll.t! 1".dl"l.. 11'111.r oti.i-iw i-f [.nl! 'I iMii.u.d.in. d pi i I-I' I ii.u .iv, n xnl m .- mil ; : t tI f fti.rin
Q.JItLtL' fal'ii'i t.iv' r' --lifif.it- fin r. II. .1. (;r'i"; I! /iii/i1." 4 1 KNT.ll.M.V.: \ \\ \UKS Itf'1.1t1'IVI''I'ltIliI': < !-', ,'',tod. vaid! ntill hitin '! I P.in ii--r: mil 1 1 i'.s i nit in-; ml il.
tax .
taxes, _
1.1.\ or I'uiy ol null n MI | 4lunl
\ | jt j
S4i .ll ,/.., :j" ob-iin.' 1.1 I a'l-d f ,'a-(' of 11m I I -n iiflUti
I. t ;
.. 4PJ t $ 1-C : cl.n! I i2qti; i. H f V.\ 1'' I.II'K: PII.LS ,' PIMKNIX: lill In si.ine i-mnpin ; I ll In i til J..1
1i ,; mini j
.h'I..IIIII,1 i t ,iin- tl.p
: 1--UL1 an i'Ni-1 i:u n' PH
ih "iiiiiiisin liM-r i \
,
\ onmpl.oiiltoxoi I IIi
iX'.tt'nf
Ii)11 h's" !, IT.lr.l ; 'I 1'lt.Th ii.'iii.- h.iv I. IH'OII l ii'i\ut ..iMdiippioci inil.tiiiiiMtnrv I'lnm MlI,. I II| Sii'i .
1' l\ UIIt I dv-pi l'i.II'"Iy. puts ilIIlII"II.| lunu the tl'.t'illilL l.ii' tii-lll.'lilt'lit, nr Itd I in,in-ill- (lor iloi.hlo! iho IIIJK y
|
n'/iu' .
I fJiI' iti-d, h'l' o\tr v ..Hid imiin-.li.iU' IV':1.: i .I to ,, .
iti m u I I h. tt.!
: tV'nTi..it. 11'1" Ilrll'l I my ?; ?' ; j it, .
J ili-p.i-i's i't h-n" si.Miiliru: II lilt, .nut .t'la :', tlue! \\lndi Mar-li.ill, 1.ilwl', v.
; I II su'lt-mi"! I'lIwfcllrr.'I'"IIUh', | ; : ; '
| 'Hit liinllli'O '.
i lit I It ,. '
I I'i"'lIl'el 'II i ; : .'-, r: ( .i .1'11 f I \ .',-\1:.' ::::11 I I offii. iri PI\\IT.II\liiM' .1' "Iil'' liiu p. I nf 'Iwl'h.. .- 1'1'1"I.Ik!IV! Inim ..ufr 'I I iv b" loimd. liri-pssiiv laltp: hi..' h I iho I III", pills i !I ,iiul'i" i iiiptliatol, ; 11'. and al'ttr a I"1 tii," o |">i.hi-htu\ : in t.'u-! Pl.b'll.lrwl.oWl'l I ,I IP-I Hi t I.!_ 1 IIP Xlils i box|tt I.I l rio-icitll-;,i..
P r.di
' '. xvi! iind I l'u-s'v.-i Y"II. I Lt uv I 111,1'1 I tI iDxv im I 1''II'l'\'I. } PhIl! nix bi "ri-, in tho dii-o- bob ro i ucni iiiii-iubil.. I Ai'alui'hii'o'ia' : ( iai'ttoi'l' at | ,ul.I.- :aui'tioii.SOP. i,miii ot| ilioTI OP :\ '

1"1' W' ;i 10 a-i I (l.nvr" ;id'i.i.t, Ih'I W'I i I.,' Ill's I 'i i 1'i 11 I fI' !I.'- I 1..H .-, I fi'. ni.ii'.ii" t in-nnri's: : tiI'v} hnv N |n.-Th"'l'ill'' /InIII I!,,' hun; > will UPI.( ,II mo ('Ui Vllldlv -I i |.e'tiii tttin ijon p. ins, i,.|

W'ijlI. ; I'll In', 'f."I'III'll'i I j il or ix'-i M in. iivliviip 11 l, h'III'I.. i f i'u. of iho -vi 'iii 1II1:1I: 't.I.! fati' ih n 11..' bi-i" pipur I r.. i't; 'I 1-a t tin-! (City i .MVP a nil Uu l I' -, Will lljilir till, (,|lli.| l tIll| ,,
..11 >- ,- I ; \ \i-ijoi 1 'I an I'li.I i I.. n : :yi. .!, v.iiluu :, .
& tll," .\- I. .: ; .t's1l tr Ill I f P.-. < 'f'In-i'l' n-i' \ 1 I.'(.t'1'it'.', 'I'rl'r.'c'l,i I : no.lilin-nt'i| !, "imis i'1'sii-p I nil-, iid'iiio; r'r Itlil 1"11"1"1' I : AP.. nr ;IInd, TOIl \\.11'.1..111' l.p. .1 aullu ii-td.i I i n i- wh i i'1 hI -i .-, 'f| i i ,!,|! |lii,..1 uwjKi! (.
o
( n t
r-.. HTi .at ( \t.I,P-i' -viII ) M-'II: :.1 1 11. "l-r !I'fli \1 Iv -.'iilloljitiD.'iMii.iiun l '. lily IttI i lillOv.1 .Ill.! I.l"'III', \' .hniix.itiU, iIil'\' ,I"' 1"1 .!hill-in. "h",1 l n h'I In'! ,.,' allinlitit: I It '!.lI'h) ,'-. I and, tlio\ aio ""rl'lJlilith' n-i d ,:| d l u-ui.-iil, 'luudiiinn i" (ciai.M.\\( : : .

7:1 -. It .\. nii-i\t:: : !':. .1' h vt' i'r.iiir.. :I 't'l'l\: I Iv -U' ii.c I t I II tiiufor.n I oajoynun'oI. : I i 'I ,do'i'itu-nx' J,1, I'. All pi-i-nn-, ho :.1 t'I""lh'I! | '"'' 'ninplrxv I IPI tin1 :Inllowl.i! natlt lo t-aoh: ;ndtui\, |'or- .i -':' '>: --I' fc.lci-1, J.'o-ni./-/vv-M-.

r. .111 !J'. J: a t C. .". i'."u: .>f i'iui .!' .: C.i,':/: ;- I. ilni.vl it n d.i'1$ I.I: ,' i-1 1'ir a jnrn I LI.I- [: P'l-v' .f"hoiild, I"'M% I 1"' w I i'!, i nl ,tlio lit"'Ii. -, n \.t.l... IIP I i'r -.,' ililiorla'i! 11:1 1.1 n, 1 1.-\.1.1.' I' ,. il.iU .V

I ... t iai, iir l'fiHy'I/ .; :.' ; ';. 5 'iv.ii, ii. loi'd, tl. i r'ii-.TV, ttiv iri ib'y :and, in nriln' bi'l.-r-' "" ,1'- d"'lIIliIl1o'111 i blood >,.I il"Inil\ "' li o, | n'l| "II\: "'I I do ...ll'IIII11iH ( i I' nll.rm ) ti! it
uf tho
II ciri-iilitinn' I '
ICIII1Lifl'II tl I T.1 x-.' xv.i IM I J it.V c')';.",: L'- ru. i- t to eonii'y, f.itliblv t I I ,provt'd I, th II I l 111:t'PI.II'' .1.! M-ir t "ly'IoNfilnii, >'ti"V r"s-uro o.piili/p iVi'iu' ''ho, hoad ri-stmo" pio-pn-tii'ii$ ,, -d: 'I.IC''rt'I''n' .tI '\" tl.p 11.1 1 II.IVP d-li\prt-tl oontaniall; the! lax.n: h- ,\ ( ) tt't,

.' I ,i.il I h i1." \ u 'I 'ill1 o.M-iii.M, t Di. IVior.' inoi'.i I ih I 'iiir.u"it'M', t I t Li I'hlwh. 11..I"I".1! | I I ii'' I bv I tin' n|' I Iho ,Iilli.| p-foit\| t I haii'i ai-\ main r. in n.v IM- -i---m,.
I / '
: JMIU-S
impunilV 'Yht
ir'' ; : ::a p ;',111<11' is t" hyiu'o. m u i n'I'r.r' v--rv i iht. I' 111,1\' p'nlo.! jijit! .' il piiiiciploupon whii! \ ii 'I I" !Tt.VTli') ." tlv\e) Mt'dicini's! fnr' tile 1 :at the 'turu iMtlilii tin1, 1'iiiii-' ot' tho Cnot" .\lill,1I| !iii.ohi.h! A1 ti; >( ritir ( (/ul'!.
!
hkIF'pI, II (.') .Iii I' l O.jsji'p "n' .rill.'Vi I i ilt.' I ij.i: ', ol I nijsiiind-' 'li-'V an oo SIft mil !t' I IMid, npin_ li ilu'V i'oa.t 11,1't jiTt lo taxation, lu tin- bv-t ot: nn know Ill:0! llli-i \'i.,; '.,. ; ilj -.
'. 'iiilv I ut. I Ii I WIN 'o I lltoir t i.i.uuK'-l i a ind I i M-ii-iLb'\ I :nimil Ui Si lit, -
I W,' I 'I' h.i.'fll "r I'tiliivui'nt: of tin* H'l f : : : h'-j.! i I.\l' '.- "I.I ill -i i iV UK-, Mi nil. n -.

! .. ile'i ; a-it t.t th'ir 1 of"1., \v -,', I trillist.iii.lnn! ,' I In i' II itylt { i ho -prur. .iiidih.iim-d-of life, anon til, .tri.!1 I 11H_ _ _ _ _ _ I ii.I ilma niiiU'i- tin- m HIPS,

, cI.1. '\vi n > :llllli.1 ilI'1 'IHi t ; .I''Ik ih ; '1 i.1 \iluildoj I l.iui'4 :.h 'MI willi r'u"\.1 I oin- ali I viijor, lh.il ihoyrtM'i -- S..,.. 't'i. Hi it fi ,-/111'4'///' if; Tl.i.l: ii<4.iil -' iip .nnl Inn i ol Attiu Miii-it
"cr z ui
j '' 111 Iii it ". di-.r's.m, ; nl I' I'-,, I i'i I .: h r.v i itib-b'i'il t;tr I II.dr unit.uln t -li u-i I.bi-.l.'ui'd! upon Ail (Onliminerli I.,' the dut> i/l tit,: .M.u-h.iU! ij I"ll' an ;aiToi.jjt of .VIII' .LA i II:< >OK >'. i sivjN::

,. .i. > :. xvi'.liw 'n li u.vl.. I ;o. ,tlitfin .U lln -iti.t..i Hli'.jili'i t'frVil.il. H il I. >;>ii.n.'iii,' .\\tttttfrinflkr rii.i' ot .Mi/ :. d!.'urt&ti alll'Wlt'lly and to rail upon all pn-i"- ui.n. :ait.-r t"iio.l

: j J 1':1: !': .. M. I). In ..1", wh iv livvslu'v! 'i 1'1 I iib.ionly? '\.1 ,'., /.' / ,/' .1.' III utii .i/ .ti.-/tlll./ Wx< l I llv.iTPISIUI I : : Timi.sTi's' '
\/ .iis-e' in tho v" '].>tdibv <: > < ;" tIlt :,.fIt'r.d| a.-o' mom. lia- |Il"i-n i ,ilt'( aid I tin-! \ptt1 i.hi! liiilll -:>7
(! r r | |II''I.lhil I I IIt:': 1S: -, bmny' i ,.i.o-'li-riid I I.I A\\> LlXIN.TIN
J V .' I H W /'.. it Th"lr"l'r''r 'a.II 'rr.IIIII''r"h ;:i'111'.111.4IIt. mado out and oolloctod! ooint.- ,
mail
r. ; 't.- i c ) 1:11: r, i i. Ih. '' I/L : lil'I'h'U "I, h.-d I i 1'll'1 pl.u I' in.iy
'I Utia' T rt'11.&'it to i makoto, II,' CI't.lrhall.I t I f, pmp.iolurnof t lIil1'Tl,, ,i' t:'
otLI& f '' /-I'.l' Illl'I'-l I n'l I l ; p..I. ill.'U-I Xlllll lli Vi'o: 11.1' pill, wnlii'l llf !>tI.J iwb'iL'oand lo.ulin'iV.'i : liaiuliro-nltl n.:n tin' City lo ro-ido.! lii-inj Ilal.It,, ir having.. IUnri.1 'I -'
it Hi,|h, wan-sand. i 10\'I" I itiiiii.I ; I II.I.INTUS A LlXIMJToN.rj .
llbt'rjd i. I-I v".ml I Lt/sr 11'1.! I I -iiiiiv \ '.11. 111I.a. I II \' ill in tin oimi'ii'im V. I'l.hUo III boii 1 nr 1.1.111I' I'"-- soil ot I'lnjortyul.jfct' to t.i.x'itinii -
&: ) Ill II'j,11111 :1 nlini! h,' hi 'Apnl. 1.:1'I'lll'fI'f'r: ,', t tlK i i: I Di-11-iid.ini- said ,
: : invoar, : -uu, tti.l| all oil..rv .
( | al..- "(" of Piy.i MIII- ,1.\1'111:1"1 I l 'I f | '111.101. M'l f I I"' 'I r t UN whu h Itu).I'L nf \"laLI"1 //. ittirJitHttlbufli, litniil'. il ii'i'l (<"' si'i/ .1 "i< filll / 1.Ih:- "lill'i1Ial..1 iiial.o.111 u.-o.-mt nl I.', xu"!! ttjt' IiiiO.' ,atl

txlrIopI L'i i'ir; pr>if.p'i, i wi .I i-: I b-iiic i I 1'1"1'1 i I I; ; In..llctr.I .. life 1'11t! arc 1"If f Iv u I >oK-ly H'.-'' M! U lMhiV'i! I. Th.H the ("llowti porst'iis.t. J lli- 1 1I II i the 1 1'1'! dull I'l'rUII.1111t.1t.. to:fihor! withho 'f : '; "t m-iiniiin, ih.iitSliifS -,

I I. 'it I I- IV-.er.: : i i.-li-iiu-stiui.-hi 1 e.ni.lji'i i I 4' 'I'lii, \'. ,'U'iiumy. ..nUK', uoi r"I'l'rl the it lit. IU I,', I I tli I'
l1'1 11""II.III'i 1 I lIlt Nttt.i'. H it II 110'I.. S Chnu-uiloii., I O ( ( \. marhallhall: oulloot.? a.lor making ( j't'i BSSl

jute I I I i'r ni'viti'; iM'ofuv.: ) f pir-vls, 'mil I 1..11' rostoreiltjp'l'IO't I 1I\'I'h"I' lin.r il I, t I.nan\ t irni \vh! itcvor. I I'h.a.l.' I I; tnoti t andV I IIVil.lri I i \"', all.llh.\u nr- in'I''''\ -ui-lia ,'t'dti'tj&'ut: tII'Il'r'rllll! a.hall: be in ju-t : I if. w : ( r't.

IU3ItwltI I I I..til h : 'my oiiiiouil". j it: eil I of h"'I' 'it' i iivlvotiiiipoM'di'f l I euru-iN' funn i I ro and pnwvifu'pi I .r! Ih,' vilupiil' :'IsjiM"-f wines; 11.1) IP.-I,' vj'a" '
I hit I oihtUP ;
I i
InlvM-on ; a'f'tlHijto
\! l'l'I[ III i I.'r. proportion I to I I inno I I I clap-rd t t tho'i-ne- i ,i'lli n 111(1 ,UI ,'
l I r-Vi : !
ml I hUtl1 I. n' i Us I'irniT h-il h 'il .iII..Ir.LIfl ; 111' nfkliirli! ilio'i.'li! luii-'Kii "\n >I -
if vinuoi ,
jii lll'/i- ,|oIl\ wholes'), 'II! ni r< ail in 11"1\i ijpil.iiliunla 1. lll the
'li
'ilt'i ,dl.I"I'"It.t'l.I and iho 'h st..tute -iih
I in-r libl' % .nu I siun-d ni.nlv .- ,' i t t time' .1I jircporty ur poroii ij Ui.,! nd rioxld.aiul I.
tIa 111nuU in mvin'tr' i I : 'I i iiuUii"iM) <. / I r"'llh'" I. I'iI 1111'11' pi diiriu"hpyoart-ii :lui tin- I l-i' I I1". ,if I. J.IM-
1 t *. rv j 1"| ) ;'u l I' id liti' >n il xv M 1 {''it in 11 t ''i i.-t. sp re oflaili.'iii u cu'ioaluMiiiv'., -iro I 111'A1 iinkiiottii 'in I i It. \ > > mah. l' I'oino into the i 11\ ( ; : : : s. 1IA'ItI:' ,

Life ; 'Il .\' ,:'c'.. I: ii I. ,' II '1 ,i'I" I '1':1'1: I I Ikint 'h'I '1' -.uit: ii 'on ''ors M 'no.li II "'i, il.'. al.' uoroitovorb't'oi 1":1'1'11: ft r(\'' prJainrt. That it Mini 1 I U, ,rl.| .' dun nfhpasspssors. JlIILGOltlnt:, 'liitonJ.n.t. Atv Pil.1fl.et .

CIt' *, ml I I t hiv (1.111'1 i "if th'ii.t ise, n >r I 'iiiiii-tor-d I I m Miluppily' ollu.ii.ioii-: oo;ubi I n %..me .I."' of 'hull, '.1 cpplv'oovorvvrs (Ill). Mi-.sco.: ; I5ANK ( 'I F PKNS.M.'dl; A ,

Ctki i )j. tvj I the I lei t 11.1, i'IH.t L' I s'ull. I xvoul.l 111 "1'1 lion wbo has Kill 1* Af ,
nfibpooipnr u :
I" ': \\ I'h II :iho! I limns % cm. (11,1, Nv. >, |f-.i;
TI'ir1' ; ,, rli ;fjilnii'll* t ill pJ" "h hj11111'f mlliIKI' I, to T'li' I1rt luI'n'j'\1; i< In 1.,1"1 fr I'n (1 ln' i-cit'. ct theMo'iiili .nldHil I- diiiuu i h" \'ar: ,'n.I'IIpn' I I. I'.'!;, l.n, iho --- -- -- -- --- _. U Pj11 I h' t i't tllIUIl V. it! r-eIli.rn, ji C' IPH..UI.T.Sn

lnl; 111: ct the i 0 : rc.ii'.ly. 11"I .\I.LI:". .t in I b-'wN. 'In1 variouinipiirn' I *- an1 I orui'.uo .- _>'.'.' .imo nu of ,.,,1!1" ft I'onds, w> res pml IPO It n OI'linallC'l' i tip1 I 1-- I 'of ii..n.' i r.i \t,

I' 'I'.I: j.IO '.I I:. .t li\' U '1 4 .,I"IC:! 1 I i. hIU\' < f.iuvaii'U: I Mttlni'i rr11 I th". n; ani I 'o r'l '\'- II ii-I I 111'.1,' ,1 ii rinz .ti itt VO.-T fotho'Mi'h "f wl 1 II i. h >aui I'M' '"''Y.1 1 ""''* '" |'J l'')' ''I ** H Ilk f.Ttl'0 pt-f; l.il, _'.
iito up H
'1 I fi'Oi1xvhii'lt !! ',"' hi >'utin I nllh'siiuil .1-1. i 'it "P Ik"S j4 t"I'1,1'I"I.;
U'lio ru i-n'iv uii'i
li i ni "
r..r' I'-ll-i'l '
IwGtre1U \IJIC') \I 1 '!:llti.u I'll' I !,irl..n;'' IIU', I IIU u i i '-io-s jmo-inl they may' roiiuiro i!..' (f' stni to e I (1 I : jn l.rnan a- t. llnuv /
inH'iiuoOlur? 'H"' I Ii, m-. mlv p-t ''UcIeiiiM ,)'i H tu"1-- uu1-1,, do- i.: n uiibiiicil! t.Ih,' lu-oiid-.iii: and! I lii'lai tin; '
Ut 'WI .I f I w.l I i if 1111'1 or I | I'uuniil nf .layo \cw-Yi riula-'i-lrhiti' -
I 1 I t I' "" $ !. cJ. 'I.r h t I. W II. ;a. il'.rni' I ; AtIt ., ; ;
p.t. t.; 'lllie\ ) IIH\' t'In: : ilu*.,* '1!IIMVI" .u-h! ,- .!!,' -I '11'-v'' b-'iui! I ivcr lot the a-M's-or or iv-pssor, rnd in s' .irm .itriim AIM UK hitnla Thai fri.ni and a itii! 'r tho/ pa".II I-' I.t( I I disini.M.B.IU '

M ) 1. h'U; 'plil' &i I'i'l b' III': 1.lcl1 t'11 OIL I')11. .tM pro Iii'*" ,.hlllll\.i\/) '-S. '11h ill' ''- tr lit ""I| .1' '1,1 aro-s am.uini nf, hi- I"' ilifi1, s.iKnfin., .*'*. \,- I this i Didtniiio t t 't', It shall not b-Ianful for iinv |**r-oii t ",rPt tiiI- iii i'l ,', 'ri Xt I

relit 3 ** { I'.iII'I.oiili) tlvirioi. Iim'i' i 'm" I i-viU, nr v iddi'ith 111".1.! M-' i'n nm -n d I'l','1., Iii' o thov .U no''lo'inznrpfu 'mirb'1 '!fl) f b liatlotow i i 11hJ 111..1' ilisoharse ar.v :HII, pistol! ', i II'ximKpieie.nr | ti- luli&t

c0a4i:4 p.-er- II'i. i' I I. 11'111' .'Ol\1 I" ThUfi; >'l i- \v '\III\n 11 !I "''-,''lllr nin-ni-t- .w'ui I, d-riblv! 'ssPs-el. c nid'iig to "ho b--l' iSMormatuuhi : [ lire .inn' nor diM-harsro 01 let t.fl'atu' ro .PI", nt Ml ,1'v 1 .n ( u4tt.ul'u., j d!i' ,,Urtt'lil"iV'iii"u
se V.Ir It Ii :: I I." h I lii'ai ilii"n
rt'lef' iii \ fir her t'lll.i ) r ", ; 'ft 1"I'1IU I 011 l lT ; f cnb ill i-M'-ker, ..|irbnro'hi'r tire wmkin anv strict! tt1 tiiti V. b
g la M I i ('! miunm"i' : !. tI\ -'".ir I. \ ; Vi n irt tl't"u iii ;.NVw-.v-::1'
t r > I Vll, If n'V''rt. "" 'jt* j-ili-" .,t ih-Ni-wll infor 1.1 I I.. II 'gtuiv'. 'luijiirlsii it i''r " ,
1'11'1" hfito
S > > in- .iK<'. 'I'li'-ociiii' 1 ill ni' h,. nr I l.i, .d.| >. nf "ll 11\'. i.t l lioul llio! .loor xxmli-w .. t I'
t.1UIllIl "Ii i i.ilH'li-i t t it 1s.Jsll'h'ir I II .h"I! iii'lwrhtho i I as.U.nl' -'fl' ii u i i nl .11hl' pl.p.-- i-i r 'i. lUll uilrli
.
15or tl Ifil1"1! I "I' I 's' \'" t... v.. 't' lit' lif- ,,!I'! U ii. .--inM'lhi| l 1i Iu- I' the N. :> I I m.id" l'\' iti! ,' '-.,.ir'. li. i" lh.'*' hill, : v n". .. t .,1'"II'h >"u ,'tItt'rhnt! 'n2sr lt'I: i n [I. "' ; r.I'> pi;i !",, n Ii : M'f"I '. .
> : :VK
3S ) Ml V'il'1'1"1"1
izn
'lu' d 11 .
: 'l'! t'1 I : anl'h'l t I iii .''. '
'h nunt"i'livi .
tt ill I''t I v.-lunu's hnust'or .. .
wh".h"1I
iI'.. I iB'cnlwi: I l $t'IU'. SyhisuknjUt'il's : \ ,ti.I'I.fI'li.U"Ih.; ", ,'n'l-n1. s-.mn ur no.r: any ;'1'101' b.ioi pars; 01 :t
I : vvn i ) I. "cnM'i U ';")'1 '.1' w'i"I"'I' i I, 'IS' .I"'n! I. 'li"1 t'IO r ..11.1 1' ; I jrmierlljf nAInvjr:
I .
: ulh'nfiowl I I t lia-ur ; t.U's: I r-d I -.1! >r : "hr
aTV: ,1.! i'l I whioH! ,' '
I iri.i *
vi.- ,. loss ili-Mi iwo 'Ia.lh. .'11.1 .
I
,' fr II nv | 'i 1 III. ,ilirsi.( II"'h"1I| or poison..nt'ili' iniHiin 1- no. n.II'J 'I Ill? h 1.1"'I t' I ii i- iiit .
', .j"'II" __
3cato'11i C ., u their un 1.01 t'h'- t i -h'JMl'V iflSi llViTtill I 1'1"'' I fit, t htl'irIt' U li..f.v 10' ti I be 1..al'.I| { >. n o.u-li o-'on.U" if iho t'onnno ntll-ndii; LII'
J ,'\ : 11 .. 11 11 nl I III :, w-h.< sh ill h h iv>' 'I'f".r.! >< fiv, t tr I
I."'" HI > 'i" h h 'In ; l'I'li' 1lrlid.1 bv I e-n i I for. snl I uipiii--: : 'nl I uh" lnnlin' in.U'! In.it -b.,III re. ov e.t befnitho t I I'i'i-ndani : nil' ixumv liv, la-h- ./ o ft! r ft .

Ict I") M1 P "'). 1 '. )'fitt hv t t'e ( '...nirt' : fi-j'ii i hI'itiihonurfretlv : i val'ii'mn if! i he ortn.ler be t-I'vv l iolM'
\V' 'i'i' >i. I I h IVi> pixtor v >lf ,h.' ssp .
nnd cib.iIlI'II
4 I: Fr-.fl Sir :..tIJ.'o.lpv"l 'i ..("!. % I, 'h'-o'ijti ,II.v-iH'., r

td'b3 ( 1'of vt-. j >,. i:>-'i 11.1 i ."" "!>' -i i4 ', .r ;v, I if i- .ui I 'ri'i' npii, lutly lfl-r.tut Ih.b'i1113er ft" h"alhin ; I'h'1'1"-'-' -"' .lr ibip-n. in that in > bobiniV b.- f !I'' l Ixv x-s 'hat nohtu! titati"d thi> ordiiiaiu I i' ( ) al lh 1 ftt t' :

., 'r 'I., w ) h pirc'nut I.f i- '. -rn.-! j '11.l"I'lf '11"'"?%' in rI'' ueo iii .:i'i :1':1\1'41 nr .tl-1il\ u, ball U'-i'n-tru.-d toexMid h> tl( ro. -wnf jnmill- lUt" ,
,
Ie Tiia'-l'V f v*> ,: Vivi'il'' j Him, p IN -'I N-i, '1 1,1 ," i mniiho: .di! .tr.-'.in.' virinv .'1 .m-1 '-t''- :H i "...j ilipi; -n iarv inmp i--! Ji'II.N' IitU jHr': Im.nJ'nt! i I I ttii r.i, ( i: ,
'V'li.-'i' : i'1 % 1 liOr.K, ;' I I I (
tiu :irc '
l v
tux f>- v>)1 viz '; IU. 'U'n MII* .' 11 ,1. ii I'll t | 'I a .uI J 4ii t-.', l/:.' '. -'. fI'U U t,7.' l', U t r. ttt ,
tl'll I. :\t''i 'I' !'iftttb'a : \ -I c -
I
.. ''' :'r. i.. .ft''. ":1' Y" "''I ). "' 'IC" t'. '
-
..- "
-
: -