<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00059
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: July 15, 1837
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00059
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
I


.I, .

". jAPALAC1UCOL4 i &A5RETTE.&T" j
_
: _

tl .( :: .'III' ASlTljf-TT.; '. AIMI.ACIIirni.A.1 ri.OICII S iTCttlM. \' .MM: |I't:; I ISa7, "nLVMI : Uses % :Ml.11. 3cr 11

_.,_._ _._ : :
_______ .
..... J! 40.' n -- ------ --- -- -
......- .. '1111'I NT.U I (CII OHS.--I> :\ ) OAM I ; A KI\Ii-\L1; \ : A ttlii.A t I'' AiUiAI l t. :dill: M'Ot I K OF ItOOpS.-1Iw 1 'lh'I'ri. To Kent I.I-UM-

1).1 fJ tl.i'I"I'1: : .I. \ just IrrrtttJ. a'ld are ttuxv opf-nius aneiv rl' lit : M-I;! ," ., wisiiui, ;io" clo-r hl- .h'UIf': i'r h.ivt1 rei-fivi-d b> I \I ArmaUlrom Nv\' I 0' p

"jlt\ ( f ( 'UI.\ :ai'itiiHMit' "i, I'lvH'i'l' I (.iro.-ene.v' Ck'thuiy' (, Sit I' i.u1.!', i U.; 1,119> ?v >.ii.! hi- \.ilu.iti an,I .N i'ik and lio-ton. their, 11"1,1): I >| liiod<,vvhtclt n- i A TWO fvroitY; HUt'!!:. r+'I }."-srft"ijr|,

I : ,. : ''I I \r ,!L'h' '11" I ILndlV.u"t'. Mine *. ll.il ,\ \1'1 i in::; ul put ol V. 'Ml ki. v'An .I.I.oIl..r, !itl-lii'/ "'" located, III die Inns t I- ;;:11. l.ii .11'\1'11'1\. II: I 1.\ t I"" rl'rrettutitd' : 1 slatkll I ;nd ( '.hlobu' 'Ii'II

11 h!.1\1 i s! I"i, ,1'1., ? :1,11, Six \Uiill.iii the I'lllnuy.11tnI.l vuin' :i Ih. \ '.r.'r iip.Mi reaoliahe |'leu 'aiil p.ut ol I Ihl' o\\ii| Al-o. hi \\ halo stoeiin k i I Iota C.i.'imrrtM, iiiitl S.ttir.rtt*, I JL'I jLaiid .i !*i.itliiik' ,' ''l.c I'niil.r.i.' ( fil'; u.)l.u MI inljhe.iveiv

1tI Ilry In i i 0 i'.. ;i "'.11. ' / term alIa.: .toie\ .'*nili flv ,.t'tII I'iul I by) tlade eoinpri-iiij{ ,i :rent( JI! and I \\ ill| | -rlci'leil"Oltniiil ,I Blankets 1 FlinneN, and lovvcl l\lr.ryc, I Mii'iiMe! .1 t, ni /lor a ,iM.nl 11"1'1(1" sioit nlo.eiv r t

" I ( .r' ii 0):1' l II> '.tit pi-r .. 15,0.i I I.. :Ili kIIt'I'rns I I:. | ,.J| I iiO'-erie-' -. Pit.Zood), -, 1'uu'ki'iv\ ll'I1 O/na'.mrgs\; from the ." ;eo'ittriit.n., iv. c-r a rrstj op tirar ," .
t 7.. .' i: I'll "((1 I" l .11".1 ; u1tI'I'C.III'sl. 'the uli.ir, : aii; i J i.n", a {
I .' ,', words! ; \III":1\' I Lt.tf tI" U.ird \\ ,m\ ll.it-. 11"h"I": ;and\! Head, ]) \ tn.'iin.i; 1'11 1'f11'ldl.,1 /rt3 l
,"i .vat ii liuu: : 1 : :!" 1Iaf. 1 II tbor 'u lit.ite'" I I. < t lo., ''bj'I 0.1 iHf f, :
, I. '.::1' 11.1111\1"-| ) Mi hht! I I'I'I' 'I 1" ;1. I IIl -'"11 iio t l't't !.oii: do. Made CloathinAlo\ :?It'll(' ) !saik* /.\ erp00 I I I I'rovvii .shiiiiiiijs: and "s'luctin;-', / lendllhlIlIII, yhr.li.lt.itftrrl"6tt I : ", l.n'1:11 ins I r

''I---.-- .- : Pepper. ,Aliiiuiid I :So.ip. li.UMiis s'r.'unti.! :-:a1L The 1 snl) .t-n'ier' i'ilVrfor !sale lii i ''': Irt.-h. I Liniirii. :Hllill'n Drilling'*, on 't'le'Jd!I iliiM.ui. b i )Kill'llf.N: 'n If ':e i ll .iii f r< af.ForTeiins 1,

: I:1'1'1'; : ', C.i';;. llraudy.: ) .""Mien U a..', 'dv\i-lliu4! hull'l' .ull I out buttes, gin hull-t ;linM'K i I' 1lirti..+. t '.I\hri ;n. 11.lin+; \\hlh\'Ikl.ht! ,: r, ini> i" tinF'lit, ->r I ', r
I
I/n'iri )
:" TioN :x ( : ':: \\ 1111'. t'hiiinpaijn: doCopera w, \\'are luui-e-, \\ h.ul .111.1'Ih'" ,Inl.l. .-. I'lain and Figured SIlk and, Satins. i'tl.t'0.iMf.! ; {jnv : ) .. I Y

''DL I jl: I 'ITA I : } !': *' St'"" ru'vn'"' | -Chalk.. (Oil. Li'n-r.tl! .ti-riii- \vill be .then t".) the \ptuthu, 'ca do do ('h\ItY'l\} Plaid Chalky JrissesI .r 1 u

t. T ,," "\al'nbiT" ; h,1htll',1 111"\{ I I ( \,It"11'f': : : ; Cloti! !.*. lll.inU'K: \ i I I1.lulbijJr! i i.. brtunlully situ.ited on an elevatnl' J I Mi.uvU. .':arl, : ,, JJO'ida; Ilolpl .)

L :Mnri' 1:1: 1'J 1; i.i'ri'o-street. on- door\ I ('iiii .m1", :-: ,Ililll t t.. :slnriM: !.!*. l\er.oy +. I :!iitl, mi the 1.:.\ ..h'llh.illl, id' the F.liut:! Uivcri i ..Silk, Puttee and WiVMcd. Hosiery, 7 !I -. ha I iliit: Lir oanliimmodiotis 'j ,
I .1i'
Litiii'-ii- 'lothin! -orie.l; i liiirtv' I miles above! it-+ mouth ; .in.I in point o I ( ,. HtM"'I''ml'3! A.C. & ft n I Il11'!,. ,'"nll'. i. l> ti'r. "n1.11'ItiilM.v'iituv" ?' \ I :Merino ( ) I : \ 'I si-} -" IIOI'M'I :, t foimetly; rernpn-.i by i }
,1' -I I : II' !JU\ \1' l'IIMall ) N ', J Filet: .t >\ > !ii 1't;' I Hat-. aborted, 11\ ool l do health! it l I' iH.t Mtrp.l-.M'd by anown( ta U"I'rtii ilj : f .lrll.lil;*. :and I5iii rw .lUiflLC'.ipt.iiii' J.itnos 1 title r. laKes | (jtsur\ in 5>'y- 1 yi.

I. : I'. in.'l" will -1.1l1'\l'fY >/
\ M.JnJSf'f' I ll'irdware.Nov I are rapidly: ) st tiling the rii'h l.uid,l in tin1 ur14h. .'hll'"I'd.. I ,. 1'111pn'lal',1;all 'uiin-s hl' acid, tn Ihr rote i
1"1" .IJ".'!." .<. 1'111I
,' 10
.tQoOt inl'III..t 1 .'"r the: ale t 1\1.1: t br '., hI its I ; U! ;Utf !t'orhooil. inakins\ the town their roM.lenri( in '.uin\' pcs 11'\ ) llur.p Ii.i. ;in:, ( };-li-'st', Mid bis bolM'illb,,' Well) fttti, ndr.lIn ', f 4
,1 'I Steam:: lioattnt'a dralt of'.trrr. reael :110ctil< I ,. liner servants.: IIiAfLI.tt b'1 '
I 1-1.: : ( 'llIl'TJ\IJ1\:; ; i !pier. : : : !) ) r.ui : ; .11"1'\1111 'IJ'plr'l
t" 1I.OTIII.M5 I ) ; :-: TOIt'TII: MuWriiier luJ ( 1 IViinbriil: !;eat tlii l.iwt,rt ,1.11':; of the river, i evei 1 i IdtllllIro11111; Cutlery, Iron, NniUa: d I llrad-, ulih. \ .ttI.I"u S 5'\ Ih.' l' llll' : I i.IAR ,
-.-------. ( I'ront Clirttaliorhee. Crates. Ctivkrr rhnrr" Wmesand, I.iuitnrs; ,! 'bis i :'J' : N1tnndtii ;i ,
-- ,
l -- - just ri'tnii.eil .\ \:-YIrk with a general vvlu-iithev\ C l1tllt outer tlus:: mouth 01 tin ol ) OutO\I"I'1 a>:vrl'd for thr :! "li
\0( ) I'WI :. I I :n--orliient! : n'Clothinir.! : vvhich be ollern; fur vile. Tbe iininriisi1 lmdi,, *. t't'iirli!. land alum, Country' ) trade. ted hj .1 i La r''hii and :1"111t".t'r, Hf '.) +

Di1 dI '1'' ,;, ;utp-i I t rep-iC'loV:: u '"''"--c. < :".' :1 I' whole-ale, r 1't. 1.111.t li! < stick| e.vnpri-e' <' ivirythnu I llainbrid: ,e. nn the river and, on the I.irgr; creek' *! Dinner) .Vrtu, Cut Glass looanti-ri! Ttimblori. .s thai! I\. to nil.,'fl it! It a 1illg vli.irc' ; :cf mll I :il.1 Mirnn.i: };!;: cotnludclluei r'heir'
1'lbll
' t.I I ,111(1\ |.-! ,.''>l i .in I I''" Vieinny i in his line, v i/ : ( '11.1.: P.inlaKion'ct' <. i are la-t settling. ( '"ltun i is d.III) coming: due t III 1 \\'ill.... n' 11'frlrl/. 1

." ,, .;".'1\,1:1: I' ."-.ISli 1 : ..* st.ne'u I Iljt". :Shiit'. Cidi..r*. llo-"Miis:' \ :Slorkt., !. ( '1.1\.11., 1 the! river in ll.iN and, butt, <. and one 5 ear mow, 111 1 1 I 11'1'j'h'. l'hrteinhr Toba.-ro.'. may: 0, IKIT: 1m liar( !

t: ,. '" \! ,ei .nl llu''i: !' :'.rl:1'1, ': 11.1". I laddll'1hltt .1 I10, II.th"::: ,' '. .; c. .\ ,'. ,t I'.. uf Jiuint nftriide, 15'iinbrid! will no doubt rompeUj IL11.II! "Tmt'illuc'1 ,!I, \lni11..I. 'l'l:1

roof I n--! .1 '- 1:1: t.l" !r" !onb-r) of Ill'1 best i irrlsl..n every \ ;ari. 1\' and prii'o. i j r with any') town t-n th" Ch.italiortiee ,\"eM-eptini! ', I cl. l\'uu113U ioHrowi iiv'.tN'I'1:1): .-..\ u..J. HAII litlI"r: : :

I 'I :. U i: > nll'l, -li t'I' .le.all'tJ; \ nt Nil: I II'n! I a lir,1 t rat :t..1, tm( tt, of ( 'I, 'Ih.! i'1.I I ItiiiiliiH., U'M. I'F.AUODY.. : ) :and Loaf Sugar, Mho 1,1111'1;, ret'ulllini lukl, ,II whom! a t.iirroCi-,

. .borl_ :'. ," I ....illH I ::1,1: Vr-tnl:;+, t.Iuth Ir uill hake\ t'i't I, ) I'f- J.IIIILI"IiI': tis. \\\.L.. :!;'. I :! Cuba: and It in (' ;'., 11" r..II"1 ,..I gl\ i n W. N. 1.1

irll 1.3, JD ,!II.'. CIiL1sP11'I I tier in the tnn-t apjirovcd{ l t1. !hioallhh,, > ,tt( |10'. : ; : : Inn: Powder. Imperial and 1 Iysou'rI a-t iu i-an'tr- t', The 1''lhl,11 uill I publish tin. above' for thrcuelc ) ,
i I,; I'I'Lf'i: CO.N: ) ; :>\liNMr\r.: : ": 'lU ln.s;: darn llavaii.,t \ ; ;111s1I! !; ,,' nfeoiini tome 1ti(4. l.
I.IoIJJ AMOIIY) : : and Until 'I\JrII
!:":I' _, _' 1 '.\)4..1..:.. .-, rTTO -, J I ItOCF.US.Nov l.'ojlieOle.: :!" ) t .' I I': tee, t for vile bv \11'\.1'\ tin -_ -. I
-' 4 ... .. I I : 11 f.ltf No. :\Vatrr-stn 0/t.To t. Jan II WILLIAM: N..y & iiuJCt'L'.on! 1T LAW I 1I'dtiUl',' Port and Wine; in ( tllll'v llolrl.it .

. "J'\-.() ." "': I I tin ..MrrriKmt* x Siitp; .Aln>.| civ'' '1' III : ",iib-ii'ribi'r! .. stunts: \prepared: to make hber.iadvatH'i's !I lIt tIi.. .Sherry .1 Tin1 snbsoribcr- t having: lately: lu'h3, > ed i 1
,
"A" I ( ill friends
oil 'otloii-ieoiisi.jni'd: to
tl'
". ol' .tJJ.t J..I\ ( ''liIcni.\\ ''I I flunee .frl Mine in ra.r<, :and Champaign: 1 f't'ilfl I Its'' ,' Taverns mtlii Vllhngs't'/ulnslr.Ira:! /
; i fh"I1'! ;ml 1 I' '1"0:1: 1.11'1"1] it. New Y.'rk.Ii"ll'! I Oi 11'811'1tar (:'h.irlesinti. I
t
"
E: DEl : .. I.: !111 1.11 Pees, :!lnl I I 'I. S > OPiiJT: i : KUMIY.: Sti-vrdnn*. liavin:,' r :;ain i J.i'. II WIt.L.IAIlllTIR: ; ( ) : I II iur, lil many other artn-les, all of' \lurk i- l'6Ls.iiihotn, : Dr Ja'. M. Nim-n. is ""\ tittirffup '
"avin ;n. ',IlbrIffully .'I _. I will beotb-red, ) tin I linn .1. III1)11., tin-l.itti'r as n llm.e for '+
., IherA i ., 1. : ,'t..l.: '"" !&urnr-h: I QL loeated: hi'il-t'l' ii; .Ap'ihi'lm'id.i!: 1 beys} liavi1 - -- I'l :1'I"'III"hl.lln I"ra' : J I.. s'
I i ; : u lil.unb : 5rave -
/
".t 1"11:1".tal:11 1,1
J all I IcTI :\ IGV\11N'1'--Jut: : : :: \ ; in ,11.111 t
pt : ._ ,'- prrLull;,; '"1 ten ler his thanks I'lirpa-t favor. :and I ( ) | ; ireeived.i per IVrMX. : 'f' t'II'\rr''ll'1 Ins l.iHIM >.. pupated lot nfrt'avellen !
: lii ita.. en itiiiuaiifi' i'f the .:al.:le.- /He will be I ( from Liverpool, 'JO I) rasi! < I London Porter, I 1..:.1'j 1.I IU.O.\ ,\ I A .\E\ ,I : :, pi-rsi-tis I""t.? private. rc''q'I'1", ,1pr
I 11..l \ 11 J' .. J Sal. I I'.i:I ::1:1: tr ,10 I'
I ) II lebv \V1LLIA.MU.: I'OKTF.Il.Jan' : .
':J ,.) j ---' ,_ .. .. "uliey} the roniMiiuuN: : in ,'ta 1"s', is 1. Ill111.,1 rildrts.ors II Pit't' J"Iilal :-- it

'. II'f' I) 'Ti1T\ 1 ilk'The i I II hi ; !line, and .I--IIKM I \ lit( so vvlui '11:11',1: ( diposedto 1 II 1B.A.NDI '- 0'I' 1 I. nuns i snsAu, :, IOH.Stoi.ises ,lush, 1. No I'nbliiliar: lobe Itt lit'( at \. h
: .
11 t : .,'. I'I", ,.,. 1:1;,!1 astir him with tlu'ir! 11| ;;tluIi4t': : : that!! hi' shall ;at : :v: A I'oil1:1:; : ; 99 lil" Ilt[ old \Moiioii-abi'la! Iii,:., .\' 11.11:1: 'X. ,.1(:st J.i WI'IEn; 4
I .ttu I U.I! '! \1'. 1".1' : : < Iv, JII. I nil ti'in'i I'aitht'nlly) i.1'!harm hi iliitie- : :and/ l/i ,)- : "II' limn: 'll, I.e''s'I.aril.; : :Ii! ( NO I //:11: -
hii'er. i i>l."i-i' i: II ii'i n' Ii 'it!> u! 'I' JI'KI' I J'U'ltr "u rl'h. \liai-i.'i: Jil do mess I''i l. 10) do int., ; II' klnu)
i ''ilamb hi.l' i to rei'--r t." tie! stiboiii".| 1 ientlcnu; \ re-lath: e.. to eliaA. ; j II H\\'ur,1 '
hIarrl 11 111.( iry, i i Irdlllllu I 1"1"1' '1'"ddi.aliv,1'" :: 111'. : : :"n" Siiu'aV! : rill"I, ) I'oik, ::1! d' 11',1. ''il Ki I ss ,!Jo I ,
Wdri .", ',. ''." ) '.-.' lit I :iit!/ Ceiloa; Sir,! t N.\ tier!. .
'::1' sal I ,5' :Mol.i-- :5D bovt s Sni-im ( l';: "- ,1 : J WAY from .ub''' tlt r,
;. B.';".C'; -1"" : li'', "',' ''rr'Pted: : rain: \ 1111 I \1711:1: 1. t\ ,,,,111;,', 'A'tv, ,! i.i //1.11'.t1i.\ tv .t1\ .1.Is(> V-M trill" 1j I II H+ I.rn.di: :",' ItrUlIll', i I'din: \ru'.illl.nr:11.11: : .1111111" : Jai'kv'li' C"III11.1 < Ii

I II. I'.vi.i'oN.vu: / I ful.iIly.:" JOHN' 'T Al I nt: .' Il't) ''.'. 4. IIr "I-s i nl, M.in, h ;i I rnt.l.iflu .- 1 '
opper. Tin 111111 5 :w'l. <>.n nm ''iaa-* I : vv \:. ., I 11.1. .\ t.t-w.: I j I. 1 HALF! I pp'si.'Od.VU{ : ; : P.UANT'Y: : : .l IJi'y: 'I'I,1' !Iii iK:..vniiirliiiifs. fiI. '
.
,.ni'; tt r.H'ls 1 : : : ." I I Il.MM.i.s! A: T.v\ i.i'i:, L I I'.isus pepj'i mini i i-nidi. : I II 'I' 1'1' : ,,', "'I' Mittt I iivi-iMiu' ; 1/1>! >''I\'- \11 ; huu',111 S.itnpvull '1'51)Is'r "' !,

\ .'. (ro. liiviUat.d: tli-in-" : : 1's'1trrS: !Irttt.t: ):'\ i I :, do. Ilk of mau' tin ]I's'" I biu, l.a 1 llii.'i ('111! :strut, .'. ti ri 13 cr inrhf) hiro; I '

,VM.lilfKOK isfiulv' :it tot p'':. ','-an- Inlly-I: :Nl'', :L lMl' I :;'i do I H1..1 illK-r.5 iio 1 '. |l'I"| IlII", ;!II'1 !, :, .' lt lsrll"tit IIOIt 1"Jal"11 't3 I flr+ '
( : ', ) ',- !,. :oil; I,, .
1)0. run
i '.. 1 pelfeil" I 'I\ i I'I\ 1'Id Iii 1"11. I I' a hlllal'l sad Isis fd ,
Iu1'' !
,piredt ,I iii \II. ''v. II Iii" ; t fI ...If"II-: 'M 'I l ['1'111' ipi-e ei ;arM JO il'-: M.iinl.itu'.st' idcrji III' a N heir : halt hl.I" ,

me In*' ;' -ib''' mumer.. .ml: 1 at t tin-; :.toit--t, I t.J '.'I"I" : ti'.1' t 'ill ',,1.1JPTl: :l: \bbl! I'liil.iil Iplna: ;iil.'j; ) 1,1 '.is ri.mi :1,1111.l r's, 'Irailh, r 1'1111 mulatto's 1,1, I'lcllj y. : ; hI hn' t L,

dice'Yw'1'In'y) al\ i', ti II'r "::1 i Ii in 1 .ni a..orti.i..t( : .'t.sn" ,-.\il, ilivi.i: "pv' "I I 1'11\/1'1/1:, e.HM>!;: :.: ifII :JO boxes: MH-rili enlnlli, s'JO 10 bM., i\.iiil'p:;! ; ;I"' A': 1"1 I.1".1 I.n ; 1.11. ulit I' Inlul'" It b' Milky nta.t

OOPPKI.'A: : TIN- \\\\lt: II.UL9 :. I : 'M'e.-iii: 'I'l'.t TnlI.'It:1( I'<, Ae I'ol'.sale: bIVIi'J'i ,\ f do.. lire"d h'Tllli,:: I '( iin\ Htitii'dCid.-' III.? tad, Iii. ::s 1.1, ,'IIIII'III' 11.. \ill r'fI'IIly, ;
a
I.1.nLAC" -' I i ;. 1. AIIDIU.r.llUliDK\ ) ) : : ) \ CO.Vatclit'.N. :( J"i lii:t' s. eol.'Ve'Ji :, ) > l lit,\s. ILII't .'111'1'1111 I I S II.ISH for n l tr"T in: n, and sr111lts| rri In t.. {
\tITII U'oltK ,' 1'\1'1';: .:"- rliptiniicuie4ts' :i, I j I II) bblliii 1',' "ri'i'lil':. ,: .,'>'. t I |1,1,1| |- r.uit.'f ( 'jo"l." t h..II..IIII'I:; .ibniit Ap.'il.'K'ltifi.'l.l or : JIM rho' .

'I' 'i ''i-' 'I'r'1' i I i/ ..lr5'Ilvr.and. "'ilul')' "hl"I.III'I"ilo" .> Hi"- doJ Jamu t 'fjt". j '
i ii I1 __ .1 I '.' ba:'s r |.i"s 1..1 11.llallll) ; ":1 .
t)11. .. jit-ppi J.i.-;. Toiir.n.' Aj.r.l'J*. KIT.Taken : I
TM,u) h.q.s.sliotfsorti'd: : : i..i-" '.' ) ln\r.- Snioid'il: I! I 11"111/| /." ._ _
ODJK.( : I ivOUJ( ) iV .M: ( v .\ y.1| C1' P.. PIIOI.F.:. re-pectt'iilly iiilonn( tho! lad- ;.; Itl) bo\r. > |"o--r soap:'" '. \ bbis do! r.1 I --- / '

.;-,.... I ic an.I !.;-atlo.ia'ii id'Apal.U'hicol.i. allIII, {! ::1 t tiiiiisiiill \ I
d I'I 'IIIi! Minion: : .: !I.'nrttartGn'r : ? !! I :I';a) bbl .l u,'-nc.m kir.it.dy: ii| up
Gen t,1 vifMiitv.:& liiaf In hts: ii: ,: ain i OJK' in1,] a line a,-ortincut j i I catlies T 11 Tea, eaih'JI: I l b 1 1li : ol) 1,11 iii'-ss ,I.111.I t 1 .i I I'oi' '.
.,t.:; I J'/at'//\\TK\ i ii. i ni ll'ah'Vi:,( : named :niticle-. ll.i\ii? Usso- '', I:: tlo. 'Its' isii.t!! doG !, 'Jl.1) Nn V. M 1 ,\);,'..( And t'l'innniied', lo j'nl aappunnilv brgru: itsst.

.\ I I eiati'il, hula II \\ lilt the linn of Fo-ter il .liuglr ot'' i do lli.tek;, :'I't,1i's I'-ij'i'U: I 1.1\! i SIII.a:i'r- |11,11,1 Ti\, Jllll | .- '' t :about tlnity y yi-ars of ,fgI. !,
\i.: \"illl'I! .'" I i \ I Ii ti a' lie iil.in f
'; .\ kill'. : Ii lan b.* 1 buitlii, e 'rlon 11'11'11 hl/l.; : I
I ( 'olilinbiK ( !i"a.i In- will no.v' be enabled, to keep! di,; (.0 boxes HI'.'al bmscuit i 1"11:11"'h" ;; ,
1'E i \I've'' !"I l!. MI I'lieil.l-; !11' 1 ''I'1', Laud] an a-soitnii'iit: inl't! nor to none,. ever ollt'rt'J I 10 ilii. sola t\! !ls>'.* :.)I "':.1 i.iih" e "I| I li'Kan nut ony inentkib. '
ti'lsinnr I lie bis name John t
r I 11111\ T. MYKK'K.1 I ; viys: IN I ,
: : | : I a. IJMI-H.-I 1 :li! : :Mitseat
: w.n.- I
: eiis ; I'II ?
I hi 111111"1.' ir '
I .
._ ,
in : : and'/ ihai he tt-lori4.'s ton Mr. 1'i't6nts'sulll8nubunllarric
MfKi' l Its =
);'I'1; I : | : : ,. t. The IJn, ini' <- \\ in! brun }last;'il I under thy!! f.ui': : I'.1! eiisks i do! f4" ._ .5. f.\NAL n.oru) ,, i ,lurr. t '
1 1 I : nl .III! 11 do. f.'lant I .1!oo. : I I r rIa
(1
H P ( :. )n.: Pliide.( d!hI : Mi IIisr.ta1nlin Colnmbti-i IvI
d.i ,
"ff : i n 1 Ii.) : ;
I'le'ir i I i.'i.: 'HI ;ail t
'urwimi u- :'ty / all t : ;: 10\( do \l-mmi' 'Vruj'\ > \1 F
rJ aIIIIr, II, | i -'il.j.i, 'tt'eo'.UItl" :' 'T I.s*', -: ;111 !l.-e 1omatl9Jl 1 j jM TheirtoL'i; eon-i-ts in part uf tiio t i'tlluViti'i'd ,:; I Just l landed( from liir! L'lvn.ia; ftoin :Ni u:1,1' : :: JO hugs I'lil'lrr! I is I\.I\! lo ronn' for* :rl. forthivith 1 .
dp! I dlarr i-v. \ |bins, t
.. ;rtitlu.: .-- \ I.:. for" .sale I JO' iwki l-'hri.'si-: ::111 1 url' I pay : \ ) awn> 1
ruMibt, No :'. M.ii: 1,.- I I. 'JO I In ;N.) '.Mo! ( :.
I y'H 11'
:
.
.lfUS 'I'I..I
: .i\\ :;
i r.i II' 1.IJlll..N.
,1'1'1'" l 1- ) .j.' : U. IliAAr.; .
ilh"i''r: I I' !1I' 1\ InnnWi ;:. .... .:,oJ :1 .:.:. 'I' /If. Jil liali'dii :). '! dn ; :111'6( !, piiim1' i'lilk ApIs, 'hn'Ill.: .l/hits :

'. t, 1/.1/ : isA i i li'VT-1. i-ionoMfturs l ,diijdex !1'1'1.1'| :and i iI April 1-.1'- ._ Ilk) |flit. I :. ID) Mils! ties' .11.11'111"| | lii- 1 _
; : -
: A Nb ;i/?. v ; i:. ,M'll'.ill:' \Vi-i'-! ,J!I'f levirmid:: eninniull llbl-. I 11 I 'oli-L- 1.1/1', / ;' .''IIII"r! .al.: I I I'',) !iMiillicrry I Trt'es

r'e: )' I U !F 'upt: t .nin C:I. I.. :.Mi'b'ifbr'MA'j.! : j I Mn-t i.1' I Iii', .' "ou. made. I. e\pie.' -!:j to order at .(.1"// I (it() .;"n bhds I ritiie Poitu gr"11i; I liico: rtu1,1:Surartil :!: I'. I';, : J 1)11'1..1)1 1j 1 K*** :'Inn 1'I.r'ICf.1lullrlry Ircrsniifablcfotf"J& ,

oIIiIel. 1h5" ,'r UT.it''r. aid; '( \: \ -M-t/ \ -tMb -. I l'rp".I. l !ill it Uii'V "e.tn be, i ii'i-omineiideil' ,) :a-. 111"1 :::11 bbl i tiel d.J 1115! I 111)I ) >-eiibeisalinost" ; d.illv In anti!ih;,'Iriii. III tlslturet/1.iIkju'tr.'.- ivcd and for .;

Apfl ifI. i' I I :; --11.-1 : II I ,tjor tiui" piece-' All '.\ atelnxild, {;'or' .u'-hold, : ;,11 h .x11: :NI'1( tld C.II,!lb': ', > iMini-rs' eoniplain of li.ud Him' ", have "eoni lustS wile by

7-i 1 iio) 11 it' i i r /iveu,, will! ;jilu'.ij's Li. taken Lad :and.ullli sIt! :Smijir ,111 order to :1,1,111"1, in (/1'11' lull 1 put' llas,'", :andin : lilX: : F. UAI.TZIXL Agent .1 ,
::: ( ::1 .. : ,!. I I. ,'l\ ,' in n-ri I n in;; It,: I"I: !S SI. I tlmio 'iliamoney ,

tl- fD-O \J(1..1_ .I. ) l.. .I. .,.. ' bbls du .N.\'II"'lI'all.' i :., l llmrj!( :mc0 / "I.Imi o !.,Iill t"1 "tlieir b/p.e., ] : sto f ,;If havilill.it.,1 ;:.",, 'lor"l.lll1'i d,- Is,I .'I 1 niiil"pn lil'lidimesiollll'lll es: ib.il, 1.1 __ Apnl_ H- :!! _ _

\.vr-HO -.'TrPl :". \ :Speel! i.'i! ii\ I ji DI II .I-I'-j; ( !.old] st-al-i, !.t.y-. do I 11,11111.1 I dis! Ibat, llii'V, b.'ive, k
'O31'; < tiiN:" :MI :ii'ii : u \'III: :: 11', | "I Sllllllll'-r' < 'I'Mlblll} : : eV'i1'i.re : flun Brig Opulence 1 ,'
mi' lallioii-I (It ii' 'III ; :;::a i ..e-. loeketsbeve, ;and i ihreat 1IHling ,
''I tilfeleil. h'e 1 let'eivi'd 'e
.1'11'1'1.' Iliatulyfi : Ii "II'\'lw 11',1 Il:
I
Ie"1.! .mlV emJgg 1;
,. i I' : ii I 2 : :
I> button- -, dsrr.ludcl.truuilsod: pragarIniuiaurr : : : -, j I'. Willi.uie li'.m ''lien, : 1IAtKI/L
ilie Chas ,
'
() d"ld'ls ..' ball'pipes: i':.'ilar do :' e by I 11'1'1 l
,
l''II' '
|- :' t 'i, n' I't I Ill' : I I 111\1 ti1 I") is:1St: I''). t
: .1' e-, tabl! t-, i nil i-.i-o*, inti-ii huts, : I'lIrl.l.dJa atid, Ked: \\ m.iiuil.irloiy, m :NIJW Yolk, in addilion! lothfii, f urn iin. 11 i
dljr.'W i" ..!nl. I '','I,' 'II'I', ,' ,,11.\\- MI'I-' j !( ,! :\la, Plr.l. :-h fr\. : ; \ iniin h.di; b61 ,
i'J.JOS: ,!i- III-s II. "b 1: Mil IliVPl\ find, t loll/e\p., I ,\; L : 'II'. eask., 1W >al,' by} J Jl. :MANLF.Y.l't : 1' n, 1I"lh"lra'nrn\I"I1W, I and! i omj.lfti-! emi J.'i/: liMXi'sin f 'bempai'tu lrarH'11: 111'1 j 4 5
icncaln tit : ; "I' f.i'a:-- iuhrlntutlr'hl: / ( ih1nUnUi'1 F.A: 15-I: : I \ ( ; .J.: Filagree: : vvitli! nueral,! ni.d. ti b l-i 'a-tili' in pail: :as \' ., vie I ( I 1
,, I bm lullbi 11.1ltul ehn-t.il. eornelian. :and eoial! \ 1:11''alll'rn" : II| lilt li ,d.st.Ii1lr.'s'llalsd11nNtt; : : / i tills Irs.rh't'IsI:: : \01
I'll'm--i.-l! .
in'" "- : I 1-I \ ;:; .. .1"| 1') ) :Sii'--tr:'
tttCJoJ I I"' j, t t 1' '1"1 u:' thv- t.h.. II it j' 1.t'. ..nIsis in. .ai!'' v.ulegated :and, plalugo!,t. !!\i Corn Hour tV Pork ... .. .. 1'u.iter.Ui'nblne'ie'ti : I'ur sali1A I./ l

latilh :.. : I :, t ; l".S 1 PiH Uf1 I'iun'a' IUn-. .'I-1 dress ,- ,. S' Aiitin.Ncv a
: : : g OfJfe Sa'-ks:. { '\lm 1d61) 1!" Flour | ; ,\11,11., 1' L. ,I. In /11IwnIJ I

;I ; ." .nNrj: I.: : I [h'1I" andv i 1.1 '':iitiii _' <. pearl j jf-tt .Miterald.nli I I .. \ JU ;,11 I 1.1,1! 11I1' ,, l 1'nrk ; Id miters i I Ilii \111' t.lt. I I'nll.irs 'III.I, I.I- 1'1' :::1.' I

: ( \V'isii l '''',.1 l)5, .". ".'... : \-. .apl"r.'" '. .'. ".1.:1! :: hII'! 'i-.T": In 1'1',1-1 pins isf list It"'* l.iiidili".., I.a: !.I J P.Il.jrt::! ll'ici' N.; w Oil-Mil-. rill;' 'for; Miminei made! ol) tbe ,lollowmj). ,'1,1: | UIIh,6nnbann' 811(1! fasliionablc '
,I. 1 "III .. l t .* .HI. j ,, 111.-MI.' i, 'llilb') t i I | '-, ,11'0 t I. 'I. ,1.1 bil)0'-di) supply ot I .4 '
.
HKi.-l I i'lihiitil, idle! pt'tr.i- :tndfttinj! .ill'l: 1-f.il'! b, ,
'I i \ .% l.ii-. l' il'tm'jls. ( j i.-i. i ,.n' i-iiitti'' : 1.
': 'r n. V //. .J/.J1 .", '!!. 1":111.,I.. III'--ami- ."'iixls to IIIIIII1g) just received. tf
t'l'l \'r a \101, -r, \1.d11l, is-i'-', ) ; ::4 1-4 :f*>V JJ ,. <**4t I. P ill. 1,1 H 1'1 "rn"I"nt i ? s

\V t! i I'\p i sb1 ''liieul. !I'loiidir I.-I-:, l.ible! ti\l. nil. :and 'ii'l-Urd i-p' li.IU -, _. 1 . ... -- v\l.i'e I hlJI tioi'Us ;,10| ls'','. i o'Ms, alo I ; fl' I lll'nlx.rntf I : 1 r lliform tin- jinhliithai) Lo r. 1 /'
-- )
d" il"bit" .1.Lllol t.D
-
- -
o. ; \ It ;Ii-t 1. S' .1 t -phs.Wi > : .Ill I bun! ki.ive-', .:1 l! I -'h..r, I".t.: ; in'ilid ja';" tar, 1101.111 li vra".I.111: '!.i i 1 1 \.I l, |I'r .liip liiilidna, 't
'' \ t/iii-' :.v', II I. WIII'''", \1 W 11111.1 i >> InH: : L'lP.ILLAItl' (: Jr MIIVIHIpaiimi:: alI'rli h. ,do its, i l'II'1' s!I"'s 01'1 \"I"n.i"r'orm"Lt
.\ : n.01..1'I ) ( !in-lit oll..r"C't -. !klli\e., !1'tsn'k111 1 .I l '.piiii l : 1611 l ""11"0 V'igsl.| I t.t t
I \ d'-ol-'i', Loiill.ird, HI.lift'.l To arm sILntulIirlulrrh l'unlnlnnnl N..Yorl
Feb.4-! !I.' III r .J-) f '
--- ; < dirkv.'oi, I"I"1 :' :;nd i jii-Ioh.' 11.II'tl.II"IWh.' 5 i '\ i iMirn; ul'oohs| I l'; > !<:
-
( I IvJ: (:'Iialli.'lltl-S'reel! I, ;.Ne* ulli, isll.gsi hln, ul.ile drill, iiiolalion, '
; "' n, 1: ( ( '
\
\ .n. 1"\\1 1111 SI..I' '.ntn : ; '. :
.A| ;t oti 1 il't'. j j .\i zl ..it'l11 In..tl'nlUf'nt. i lor saie:' ; lielnll'iu 1.- ::11 L I ItdC''.- wu.mii-i,! 1l! out! tMioiiiaml ;'i.-e." h111. stupe' '( lill-'ll dull!, ,." 1,. lhlliW.ItIIJ"; *, Stni k s. I ll.it-, Itnnt, .I.J an l shM-i( 'rI; v.nli 1lfllk.rrh.r.' tin -. ,"\

& LLt' > '. 'iv.-' !II'! pii.114',' rTAXr.Sftu'tl.e: I; Violin.-a( supiM-i'.r :uitirl" ) Jllll"'", Ilr:,;el.i.. j.i'.. l a-iv, pi Is.t'-I'1> dm! ;" ?i.! ;I.I.III.l ; 1 pl.'nd,! l linenMil! I l'! Miiu.lili: "lor I'.< -/ '. 15r. Iii'> Mock ol Can- !

.: yea: l-IT: h'i. !by lio'ili' i 111"' 1//"' Mine'ul.i-I; I I'Q and, ) :lei-t.rdi.. n-. tI I MI ICniint ""1.11': 1l.t iiini., Vi hul'' bla.. k ati'l i-rri-n '1'11..b'r, Cloihn, ,

pdJ n i . '1'\1.I tlje "1'<1111111"-"' pf'niiti Al-o 'm Iri'i'l ;. 40 II 1 sijp: ( }Iv i.f.\liiIrJ{ : ; ( ;i.i.J-. j<. U, 1tlu!!,.- "1.s' ,),. lye Ami'i ii-'iu Ial: | j I' "-. l.-nr-d! "-1.1 plain \,1\111., 1.11"';. :aiid hii '-aim I 1.- 1'i.iiilki.Miii1.: wlii'i', | 'iiillni, |; Air |'i surnunT d,.*it; .t
I fur I .: i 'X--- 'I I ill -eiiiitree'l.: !. I invited i i.li'.l ",..11'11 ,n11f .. ,|, l !. :.uJ t Ii!, .,, hIII'olllllIIII. uill. b!.' "lt in ..f.1': iin* rieb'PM; ;j''itfos' : now
'Ij;; JI. .\ IIlh.! II' lure I a'.d( t-u-to'inra ar'' l to I I.int.in- ,!iil Ito )S/'II' 181.11./ lid d. ,1 "or.
"I",1 V. -' ;and Mml.'llI v.l I i. ti w "II r.e' Kif.de: tn unit r III fie I ln'M, It- end
,
.I.I ,1,1: 1''u!t'lirlr. | : ; ;1/ islets ) 81"oiiliit -
( 'itij | :111',1,1'1.
'1.11, ''.111 .till I exattiil.c lor: I tin! m-i' /I'.e ,. Theirtore I I-j.1111,1 :- l, lIV', itV Tub-rose, 1 ,1'iiti", /, I I tin tiiif! ,: '
I I I -k! velvetSn IiI ; h / nl
april !! : i ) \Va'i -tit" dot 1 II.! S.I 1111 I i sl.lu; ( il.i 4 r. (Oim-r I .llntl.1 I
"::1 i 11.\1 I r t'i ; ,
-' M-l'-ls, ''if hninlkirrhieliav: !. I : ; t., ravMlliliil : l -ii' ii< Nisi kl"II. /i t.i i > "f"i '.
I ll-- H.M.-t'.ie. I 'lilac- ':, ; li.it/ I bur' ;'!.. ]I" i. .. I t i. U :' }
t:1 !/ I ', ; ( tint" ini'lill.d' 1-J'l.'I! I S. A. IILi.i,
N1)II) <'t'. .* 1\\ .. ,,' ,,,1 and vvarrai.ti"). Je'.vel- VI'II".p'l i''i .
s'.1' lr :5:4.1 \Vatr
/ .flr'I'd: : : < <" rl Ilrllll'' .""'c/t': p'lllt, { l.'ljisI'm i in < iu : ; vnis Wnrrh j; .
I. loti -. _' l.iiui- ;a J aili-t ti"! estjte 1'1' I th' will adiiot.'D.i -
-
; fry rep-i'ivl" 'a- neatly} as e.i-e |p. Niitiliitorl.i: fil, il1a. .\'f. -
'n.lr'r 1 ,
the. Mib-1'! ll.'r, f
.: 1ar.1 'i i mi-' t.i ilit'iu / 17.TJSL'IMN'1'.
J l.ontlon
,. .. \I'ne, \"ir?lI.l:'. IVi'lli-ll K.ippec. ai.d eollai, .nb'Su Porter.
' 1101 .1' : r !.. :,:"" 'Iiill' ,IIC I' '1'1' -- ----- ; isu'atansiuulsutins' n bo oiris :
I .J pSy l II : : ; 1 '. .". .a. an i I-ilk I'lnler,, !S'nrls' ati.l, IIMWjVd unbolt. Aim-in' 1 an < i./IIo.IIII! :.. 'Hill en| |s I lent t 11I ,n haul, llj'lir'-d: IIIII'hl' Illelilii _If I 'ASKH I ; I IMihits Port a !up
(), ( ', j "''i. < i iJ! .1.-- So !:<- ll.ir.I (.errlii'-ls Sii.1.nd'l.i.i : '! -, S",. |II'IIII.-.'". 1'uit* :-{'1,111',1" 'inn ii.nd ,! r-, 1,(;' I allot l.nus i.lid; roll" i liii VFiirlirli! fjf stir hy Itnol ( }.
,:. i'op"., tiha,.:.'llell"! .''.I' ./ t I. .V: "''lIro'. iiliib'r :6111.etIIJN .
JIII.jfl''m"1 ) .u.1 t II.UH411 1 :
,n.nd, lani-li \ L.u.ltv'j '
'. l I' 'i I! > I I'I.! i -, Iio M-rv \ ;.11'' .l/.i-lin ( 11.11.., ApuiS Luid. UOUMH.ON : .
\-.0- : -- -.----.- SnnlA;' !lull npp.v ot I ties! ..I> '", .; Jilii' !I.. rru/ ,'.1u, l 1) 1',Ihu' .wll': '.1 Jl

'li"1) I'lCL.-; i '.uh'1,,1.tdt'|" I ;i.l I lie "t'ln I nl 1 ( ', II If .11.1. I ""'11 I :-I, ,.1..". I III' Is 1 lit:! iiIn 1ilrd, Ij ill, (""iNMJMi.NT.| : : pet -.u.d-Ifor; ; I '

of 'int.--I.- !b UAMII.I'tX; .J- Uii.l I
& .u. : .n '! :11 I'h .a-'iiilit, t'a" e.tiie' hlli"l. 'ilk: rust ,/:''11 ; t.-l I l-Hiibs /,11' e .
. .!:1 l I/1'1 | 1 li'-n 1 .\11.11'1"11/1.| | ti'' \1. riuLs! [ :: : \i.r.' : \ iM'.T.iu.: : RIAI11': : I \1\ //IE( : '/ '1'.1,1. Toast: J ;11,1..1'1 : !', I b'J'; / '!t1. -, limbl', lla ,1loII..I IVl i It l.r.,11. I.1 ( ,' bll 111rr-t7 > I If.
. ,- the sub-en" I Mrs Siinlxl ''i"J'I"rI"l( ;'"'"',.fr., : l bin ,' > '"I' AJ..I i I 17 LIt.L;
r i ,1 I I. 'v r. I ti"! till hi y.T I'/.IJ/ rilINt J ; r.MI'uiil\l.:: : : \ ,.1111.: .n.-r/ in 1"lf'I'I"" ;: .I"r'r" "I.\ ollI.1 !
I' 'l"d' "i'.. 'r, I : II I iM.l'e tIt req'Wstt-'il'! ,! ta ri'ii'i-rn 1; I I'is .i.eierie.lrefHAMILTON'. ; A' C::1 :- 1 lIo.l1l'al"'r': 1' \P A L I II 1.,1..1"1', | 1 | .! ., P A L 11''I,. 'I..I| -i- I I1 I ;i well! iade i. ,I llV, tin'.., ,'if' *\l |pll'H t ,ups'hint; flour' 101-Ms Mon-,y

u1 1 1, '/ s .... r./Iltljl/ifl. .1'/'tar" I It.lfl riV ,il-I ll'illl :NeVl-Y'ilU.! Ibe I 1""il''est: ;aild, Iliu-t, |1.i>hl./IdI,| lr ll'i I' iJ- ti 1 '|1/. ii.: J'J.I.I.mur.it.i.mi''i ( !.ill! | \It tintI'h'1s'. NIIlliii' II 'I,. Ve'V Lr111:011'': (I' Id lirl.irn dairy liuttt-r, .Mil, '" apple Ckrcioi
ve ai 1
Os ii-j
Is.h.lr'ntv t1n r 'IS'
_agrfll.I:. '1Ii'1'"t: I I5e: .dyt ,nb- I'lo'iun/l r UlonuiKri'd. in I :$\'. .II.T.TIU: : ( ,,,,,., ,nfl i, I..ff' 111II6. I IJI r---, I''s. ;'ive ; !I. : l'' .11.. ? wiiitrr ktraiiifj: Oil I
-- -------- d! : > : I ,1..1'-s. ill[ r Ihi
this e"nv.. i .oi.-i-tiii! ut.1'r\' aii':, I I'1 tfi e sary b>r 1i,1t.I I only L) 1'< tri, Loiiil.iid!, Ji., frl..j 11',1 I.I'umjlt"n ( : 1'ilut 1'rt-a.i: fur *,ale r"1
? \ M'ICF.l : :. I \ 0. ( ; by
siiUi.iiij141 | ou
tk ii.-/ 1\ -a. .in.t ;.!II iiiaiiif.irtiired at ttirir | : -
rill"!: ,u !< r .' I \tr: -:tI"I of 111.5! e-a'e of IJli/'ii: l in NeYoi'n; ilie pas.mi ii'-r cxjn-l'v: lid tinniiikei i i ;/1/' t'ul .""If 1./1f/C 'I'iiLnifu ; I [pill O I', II...! r/(' .'iiiD'-ri .Cehtre "It1n Ill I 1 _. I:. WOOD.

''.i' .' .Apt! i- nn-'da! d..I".I I, lirbvvono .\1,1 1 II-1-: :Mmll u i\ I'q(p..., 1'mbri'll.i-' :-i I''fu-I"' liltr6s.d. ( 'andtl. .r. lullI.II"lilllI.-I"I/I., ih - -
i i :L !< ,: ii'M-it;;'" ''II pP'IIt1h"I' k\e &.<. wli'-b I is-'\' IIKVV o't'-i 1 ti.rsrib-lo'.v; : t br c.vh! msliort \ p.ip-is{ lium 'J lo lOirli's! 141Ii I 'IU': :' :tini +'mlH'I'I C.cl". I II.I. r.I'I', : }. ; 11\1. > A :-S.tm.t(,f Ih UU I II

:eo ntn: i. 1.1.I ; ..,, ..111 l tholubbnd i.i iniii'.v ..pinveil p..i.'r| ( ':dlnsJ; tx.'iiinn".V I ( :-'lt: lobif'-o p.u ,,-.| ill lull barrel, ":OTf' K \ In I' -. |I" I' |I''. i-ived. bv ''b' I"t M ulri ..' 111 I M-li, '11' I ti ibti- ".uun' t'l! "III Ih.day f''d. fruI .
nltlfdid:. :, ''\ .. I"" I II 1P'I! )' \ ;ifI'ioIl.'I.nI:. : i 1Tt! "I' wiil'iiti-flitlv: I t-e r'"' fiVlir.:' bv I :'dliHMIV.TV J I'.loun: 'I.UIII'II'I "'-.111I i">I.,1 1 art: h ,iI|f j"..uirl! u Ic = VV 'I I f, ,iltd I'' I i ",' / is i 11"1\ : \-i" V''kiv I Ih. |Bil'! 'iijirlnirr r tad now (,c"rf,1 ) ) .k

\D' i ; : :>, ve,,i-l 1 tr>--li wept| | | i.s o'hr.bsye! ar'i'. !t.-., .lm' Ii I ln\11I 1 ::1.t h;, I P-HI 11 1 I- it )i.n t K-i It I! I r'' < 1 1.1'Y""I'I'1: I l I .t i 1.\! .lllltl""f.i i Il'' ( /-iiire .nd Ctnnrn rll.t t
.
.'. I' II.I.I: w III '-ri bl them lo I li'ei| II." 1r asMilllllrJil ulll|.|btr I Y-t''t'A! MJH;! p." '-\\,1'.1' pt-ind, lid l.a'l.! 1',1/,1,/ !I L"' .lli! ,1' I "' i"' 'Inr I'" .l.,'le-iiil" "r p tail, :: i /

Arta n ::,- --- ...- '"u, : 'rV, \l-i. I Ii .ut.! .iiiid! |1I".h-) "II! du \HI!l t-i i aj.t" "' u I n 11.:1!| .iiid, Is: i ;iff: \Iii j.b t'i", u'f5I I "I.. .t/,11'1. ,1. .- t t-.lt' ;."' I. .'Yr"-"'",. I V '\1"1.' _ .. __ i
I
1 .' ,. il.tbi.ve Mii.ed fcrlH !i.- i 1,1 I liisi irinde'tt! b bv who/ : I Icj :
j ni' tn-.i.! I ; w.-vo. 1\: ( r until' \ > le uai.l h II I ; /\ f'?. }
:
1JIIr : I Y
\\ :al1h'l 1 i Ih'? ::1-; I IIA MIL! I 111-; A 00: I'j :N II I! -All\ ''Ml'' I." wild' /ill! III" ,,\.I"I"|'l i-e'ilib. it1'Irurit. JMIIi !v\ 1.u. Fcr '
.. .I 1\ II. '
\ LEY.
-- -- -- i II 11' .1 :i.piovt-l, in i it" ii.ii-'V' Stlnisuc4! | t
. 'u151uaI, I I'-rk illI I,1.,1.) | ** 1:1:1.-: :! I. 'us pfuw \ .. "
i .. I't'K. M.in-li I I 12
.'
By. I I l II ;-i( i i il I :ft ore I ItWill f : reu: .n\ ) d b : I' "Ills Iiivana4'I. .. "ffi'..,'',, TNIlifUUUif' \1 e ,14'-, MillII: I111414 "it i'tllt1. '<' '' t a ) I 12 Ii. N I ri.-fl: I Hi" i Ib'sl'ilK! liir..d"iln'i .- - ---
> H7 nvibtiil'i )
4, .11,1. ( t
tilr lid .t'! tieInilitlian runs
.b; I b'-snbsi. ) who a .
..I.tIun. : : .i. '.III'.r I 1 ANDIMiNil'ti( i | i .
tlIoagh "n" r 11 I iioi- n pp.! a Ij r''t- i j : I 111.1 !I'I \ |: -Al.1-:
.ihlae( b -i, i ; ?t .1\ I 11"- ','h" '"- ij.,1 !b" : I l'r,''j' i I. :rj'9'rr'1' { i.' J i'-r. jm.l fill ',< h!i', itl.aiwl.t! I Vi l I. i> >I'. :'i d 0.1 I l''i'i 111. J 4 :,1 r')',k. 1'1' I' 100 tb' 'nrrrfinFIvur
:1\1 :U> 15 lii''AHJl Btidr v.oI "? vi un"" 'I 1
: 114":11/\: !u 1 .111 I 11.1'
III. u.uy; 1 II" '
from t >I'' ., I. it 'it ibilAl.i ; lid t Millfdt"'V.ll', : ( ) UhlICIJiliui ., da I I )1"1 i lei I Ii, II l'i, Kif-c Ml( bb-i! lurk; 'JO' MuSK t ia'Jj .
His.e'I' i -i !.' i .i-iit'tv, ei'lt-ive. '. Au1. I j tidi11r >- '} 111.1.' \',' i. k'VJi i i<, N, U'iirJ1 lii! U 115. iJ'J'ir bbl Wbisk : 1 bM. nuthves. o t t11.ly
S.-r-rti! I"rrnllUah'It-
icnuleoivurtry -. 'i 1II"JlI4I1I{! 'I.I..r Ii- I / ; :, t1.1'r i Win l I'') L' V. u.irl '1.1.. 11 tu 11AYtiO\1)! A 4 .t
IL i voitu a I..t.. .' :nrs Jujiii-: 'nd.IllsgsItf' Fur s..i is.IS I 13.14 \ RiI'; ni.f 1:1'I'Iu"ti.|; i- ; | | AM.I..N.. >marrhTor 4 f. A
iii'.w
!r. .1 ?' 1 th'-l'jiiiui'M. Sal I II I el I 1 1li I ; II .'1"I. \.'--1 If' b ::;. Hf"; ril; Jl't'f''U.lrt j in tiniru I > ii'-'i; fir 'I.'I.'! .. .'..1 I ..I.II'I11"1:1.i I I .I/o"II..d. lifoli.. ) : }
t: C: DKANI: : I: (,I. p""" huu'l su 11',1,. <11/1.011 vi 1s', uh rile 5' 'll.is". Irw-t'bI MAY.M 1,1.1., I < 'nK'-: 5IH5I.S. ALMONDS t 1'

may -:;. :" I r.vi: ( )( ) MFFiusFon) : SAM: :. It Ike1..r110 q!.,7pI rIRheIG,} .11 ," .''. "4t'11" It'- 5i-.I'! !'') I ,ie lrrss'I I ntdl''rud.6, Ij' ril.IiKUTJ'. do fcv:
- -- ---- .. .nl"'I(}' 'f.I:1: : IMi--i l I. : (T) Inarrhll-11| MANLY.' I
I Nosvllndnfrutnhrit; ;: I 'oll.j foci HaN: :nT'i "' ire "'!1.11II'I.! |1'1' IKIut.1II'X lI' ( .111'1.1./IHI'K .1 J _
( 'Jilt hill Gf"I I -- -
H.'iHty.1.1.:. : tilt lil"T.U'lif liiH--oUrt : U'l .U!! Ji: 1s4' 1 :
w ;
!'' IIII{ !.' \ E. Hu'n. C ( HIN': 3ro bu, l I.eljtisi! ) ; frt-i ne.l ti.d for 1.11 I/ '
&. .. Nil T'-IKIt: : l 11 r.- :,rol 1 -1.1.| ndi! 1 .-tv.opm'pllJt' tUv ) d,, ;N; i. :3 MvktrrJ: (litv Hit.-r ,",s4'. al's III 'It" rrnri':.. thr..1 n biIii, wi.ls V. "II.P"HII.t t'- I It.t.j> ( n'tl JUT i'.rlrry.: ( in \(Ao nil pnrrbaarl's. bv "
. .. 4b.! .m'la-! ,' i-t art.clrrdln *, rVi I t.4nl f 'xhwrtts.'r'r I t,1 l ,
. n.If..1 U-iViO eviry : :
51YRRs.,1151'Rso:1.may .
: fr) of'J I1 J I"rri" .. ,' BBJ.S :
Juuukit. nI"-
: ,. hi\ ,frrt Ststm4uisf'I nr'r \OOU
.: I l V I., Ua.1.I! ( J-iil 'n -n'Vi.rm.! Appi-( Cjtij < : 0 () ('O
r 'I. Ju-' r-, .\ ..j! b.- .t.-. ..htp.hlu'ruulrvinItunlS : rail Suirt. 11. p'J''l4. '''q., /1ei M 1t. rstnpl4M: -, wet., ,., is :"' i'hiso: IIKI' v tks Con*. ._ _ s

i arnui.at.ieioit-{ SVYurif. anl jar: tilt P.1'f.lll'lyw ) Zi ;o5Minlif'i! .rhr< "0q, iE::'u.i h.f|' c -> f.r1 1..1 I..u.s.u. Ii.tfl.. y. tol.. "ur\ : MUMWF.D!; ( !: cases fur. ilk and nsp't 1llpfs
.' e, ant Coniin--rc 11) ere I'ur' ithre .\ tit 111f( (frisl'h, -. 1.\ b I''vi t l'I..Ir f )
, fur ( -H at I tl.! iiTi-r "t' riirt; : t:? lnfq"f' ir .ai'-ly U. HALEY y.:
.. 1uwf1 41. : I'r vibV.. !HAYM'JND' ALLhO.V. ,
!
t1
2790: 114 1:11
recta, Iv; ; I Its., IJ.L'' :; lf : (I'J'lIo 11 <
April t. :- 1 1''It' Ti'": e n' MarU I". frll 1 13; um--j.virtlt: I AIr.1'. rla1"h

,
.
I Jl"

,
t
r

I


'

-- I ._ _.. ..J'T
"- .I-- '
++-+- -- -- .

.
'NT


I __. __ -na .-a----'-.---.--. -..
,,. .. ..._.. ... .... .. ..-------- r -..
..
.. -
=-- -""," --.t--- t1l P4TL./I? t+ ._ .- -- -- dv, !l-d in their 11"lIi.|' ns as to what I'iircnoloji U 1"1'I t, .
,
Cin.tt..iMtbii.V I
THE APALACmCOLA GAZETTE. I t'l; ;>o-itun rattle 1.1; Cahre's; f lut rightly co />./...'. ,...-That.k! vou-if. I Iv.iu'l:,l do ,1 with: which ;rf the! 1\'l"I' the bet in..k' c conuince.. < ttrnordirmclcyrrp.. lit t ;, '

-.r:__ __ .:.== .: "'=" =- :-_-:=. ",- ", ....s j ; with thC'r.:1 saint fur overtrading in the 1. a scat! dial of \pli-a'! : trr; )lul you liave\ t.o'l.iiiit. : for ltull.thntc. tn:1r.: ( \1', t.t; pmlr' i .!1't

1l1uJ.'Y f ,1"1/I Ii. 1 a7. : .bin-! and a ;gi-ncral p ncioi of credit and con- me- Ilib tin 'C.i-on. \'<)'It I I'hv-tu.i! :! '""!' nor". .N_ | t ttywi'''.\) h'd'r'I'( i il'l'':" .

.--== -- I ralomel 1 \ 2') Nr.vT.IS: MKNToN: II'Oh1 f Inutiol.alu\\ llic; ,"
-= : : -- (' I'. I 0:1\'. tha! nil tho-r! I'll I : rto.rttrtil'tl.1 I oil \n. \\r.: : i w.i- } !'i .1 I ,

fat r.Jif.r his err Mdiilc,\ after f-apor. .nd ;I Wcfl h ill '. i.jwtlii r.rticlo t bv: taVin? the! l.hrrty rain- .nd rep. at. ..if tf; ft-dti-rd! Iu.1 .inj: .\ le I in". Me1 ?.r Vet mention: it. ,'--. :

!.'ft ns Clollh s*' tn nil th". hfpT. If li* grts tr..cli! !, h'in; lirfot" our traders! lye I following (rarat : : I r.JI"lll' p wuVr. and! : ol'nmvir.a ln> dollars I, It'sjiame: i' I tevt 1.1.11,1-. 1'tnrrrrl" 1 rf I'- 1..I, .

11<1.1'' : I'.ipof. in will hut i......o m> ui, t tJ t ractiiv. hi-i incoi.ie' lily !i.tlt'! : : I ( Iiidiana) i't'egraplt! M
) : ;'ha! It gives a l ic\'.' of tin! rite, progro anti l :a d If"r* hi-1 l i Oi'l l>i"ie wi'ie f-irl.iJ. I tu p"a.- \

4' I he la.-. ..... 'cnt s'al? of this:. L'lttr4a! Thullo cf our rl\.ltI. eic"d t'rr.i's, I Tint viler f.HniLlr word iiiouthe Ik".lln.nt! l l'II" ariIM ,'kin.' .' .r,
-- |II,
Till: COXC.'t'.UT. try nntr .lGt, : { :,t..d.\h i / ia'rl'.1 i: 1 tI! oiu.t! the Ho. t-r ."'ii/i/iM''r.| tt'icy' wf'lll lolFT tie I the 111lln'1.1'\.111111', h, A1

TIi". r.f t'.iij: l looked! a l.ttlo tut ol tune' rather C'U". ai nltirh f Tobani-litny rt'ret 'The 1lt.llo. \thubuttnl ':
I position cur own Territory i
ICe nttendvl! t'.uI'rtrott h-t among
; ovenin.! : /, 1 ". hdon't u'tt tick, or fiifhliiii'l.crsouicthing < havo .
uU
?
the 1 I''lI.t.fI' and it \!-( ;. ..; of iiatioin loriiiing our Union, should as ti'ty: \ > .\1,111.,1:1 I tie' erP the! colt:, 1,10"l' l\rl.I"11
: really ; have
,, was; quite a pn.ttlit i' :: I to induce y"u In 1'311111 a phy! ici.in: they plenty ol \ .1!
tIc all'.iir: and! emfliin! i..i-.rc ., .h .fI! of| Mir attention: it occupies no They think tli.U! I t'argetti pinning/\ *, loom' *. .
pj.timly ftriin ti"! the \ I
;j new 1 but the fact of, it i i-. I tine real: I tre.tieon Ill I
.
.
( :. .t our country ls For (! mill*. .IJ.W
en
) : I sear map. I (;. lff. (irinit and amiable' a'IJ '.otide :along bid, me find i in doli.ir-nov: : nUil" : : .
hfey''atinlitdhly. )
Th\ Th.[ ,
cul.t degrees JLM.-S! its borders stretch along i lill', otl\'a\r'l1
: ; with th-re-tof the! M-\
1'armwc lrpt": by :\t r. and 111 t -; Krprcll. p-it: u I fJ'ilf; of'Mesic", foinptiaing an extent of coat., lhrhrt'-tiri'Xl and Ummbtr.!, the 1 D-1.1 t I'.ut 1111 I 1\ulo .i-hoppm' ;". jury, religion I *; : <-ionin.. -. .{

in mind of :Mrs. all.l 1 \t.: ,3Cats'':a if \I!.l: .1\ : !bit h. whether grim war or smiling (peace preail have those dice! .i'. reached here' 1 1I i* li"'r"' I fir lilt! : \ c.: iil .u. tlioy \' 1.r' 11.1 .u

'I Jrde'lI.'w.'u': .. i i .. rxer'.s an .all powerful influence over the Xvl'h.w:1 'allo two ol'their ": 1 aunt-- '.
CW"!crO Holt !hlid: > it-iur.ct; cont.i- "I'ii true that I In hold! mi lucre uhtathtlyt'c"iII't
!
\'( Iare! if the!: cuuitr;. In a political! as well a* I -ivvi.i j
) is
Ktppcll l'u.: a ,' :.tlrnanrUJ! i il..rmn'r.: :31C-.H, i i. it ? TVsolJ whi-h I re::re!, t.ie. ati'l'' !'!ants tln. rft'iuittrillct -. .

; ititi! with:! the l. ra.q.! ve f und 1 th'm quite 3 l an: : :!u'riiiunl! and commercial point of view, Dudcr-No, I d.' not thitlli!: it i j., ot.ly) I h.ne: Not' -ilvercan! I I'ts', f = :__ __ I
!
;jleailr: : : .;: asin titfJIJ''I.J! ;: ; ttl.il!tk. Tl.iyaiainfavor : : i;< i.nportaacc/ ri-es daily in value. In the event had so much of itiuee i.iy re' i hence In. -. that I Hut l1 I how can 1 forget ? CtiH'ini.1 i
: in this! evening.:: w!.,":! v, c r\pcct I.) soothe; .1 a fort icn rnaratinie: nation becoming po'$es.ed 1 did not !knew' lut what it miJtli !::ate blown! over 11/- \c aic onv '. .M'.tr.iI j : "

1 (;car: ladio\ rf our city!: f f!!! t'i"' room, ami !leave: u the in ighborin:* Mand of Cuba vc should bear Fur oh! there arc -o many thin; s I l I'.ir.'iiK-or: on l tin, : I.I I.

!ji.jjr, crcat'ire out-tde t''j lj-.te.ii. \Vell well:! \-: I relation I to the Union connectcil more iinmoJi.itely hrre.)1tIu"or! ( tee have.. r.o rai: -- -- here. Irla11Ih: -re-H-r! I injured the! ('(' 111.I.y' a 'fa:1: : v.f ''', ,,

sr.biui; } with its welfare than nny other section of. biokcr's. windiivvs show it it (0 11 a ,
ta-isf ,
/'d'f.-.Il'p, stop now Coljinlou are always TI ) I a- I. 1:1'l.ll'I'1: I ('(11.1(11| |; I t.i. I i. I Il'I"

Woundwitiiid, : ;;. ;gi frut.. h( : tJ.;;t..iJ 1"1"1.' (-\ '. Vv'aritin I ; in such Ln dent inevitaMe! K U ('. Aliliuiisjli! m srar-fi-lv: ; \ pa. t, Ilabl.! i t-i i.iovi' ,
-
a S '
\' ,houll 1 form the L"he (fern whiih would! be di- nc'tliiiigel.-i h,w 11\'
--we lvinhthetnSnCcr-! wruld here take Swartwout linger' Il.ad'ltlhi" -
. (if.//.Wdl: \\ Doctor I trill ?'('!>, a* all the ;01. lI1; '
liLcrly (,f giving Kqp-llu Uy 'hint not to lake ".':'t ( cullhe! niiar.i of fi'cu-i\e, opcrntion, as wehUI',1 hue sfrpjntl and the! 15.mls; .\ happv 11.11' a; \l t t1 tlliit. t--- atll me I".d tilt' ,:..
wildpeculations vered. that it i is i sp( eti! "! |h"| ,
}. f. it will he : prn-ciil a line; :attracting all attack In oh! the ad of .cd.,! ( "
> l'ph Cflp, .r reducing: his Tickets! efopj','J thai gave tI.t e to all arose wildi hen.PS: 1 congress pa! ir tvvti, to t.11,1 hi- .drleuhl; : ;

f'om :n tljllar! !! to _l j "priK "f':( T, attend f tli--m.: pursuits peace: we nre equally indi-pensiblc and < it was:! only a .v/o/i in the -tret t I fi r the -.ik: .. \'an IJureii won't iur;' t. pt'-mne hilabor* ill the In I < '
!
__ u_ __ _____ the: 1II.lioual.rlf.llc.. Florida einbiacos: moro ) .. net'e' .cary) ur alII"I.I.! + : I I. ; .
Ilatl.'.i A \.. Cild.114: in town l.it: cverin-! .. six dc.'rccs; of latitude and a < many: of longi- of talk. I wi-h you) : a very good lIH'rnln,.- So the They tell me \\"al-lrci! t'" hilPY: i t.ov. I lug. hrll-t't till-in rf |Jn .'.: r'1.lj"r ""
}Doctor luttingthe lire Hid' i.f hi ei;ai in him :\ M'\i ill. ,' ;.;
: we ''
cliinatet! lavomblc: Ih,* r.JIlit Tln'iiave-t 1 t ol'thouayThey a? !
That's ]. 1'hi thi- co.iipri-iii:; 1
?1:0'; : ;in1 i I ii putting) Hl'I'.tbill: '
mouth and I whirlinj .iround., strurka" : minwitli a make a "i-aiiTiil: o.xpk' :ra'n: I .
drUIIIinl'r.! U'e,t India fruit as well a* the equally hint that cte.lit'- jut( .is gootI II I-- I ,
: Thitc'm: > on ju-t ri,:ht tin- man) Blur:., at KM t.i- i |
hi- shoulder, with: :a ,1.
patted: I
hod tl iii.rtjr: on Pr/o..1 M
; t'-ni.nir--the eloristilssrc! in our fI'cr'"o:: 'r I in- prof' ;etiun of .. 'r(' temperate regions. I heed not what: thv 'iy. /i i .!"- til h1iii!l i, i ,I' t "

i ;:"11" arc healthy the hi'lics ]J.1"ktl.tli'r/ than the euat. puke;s fi i-liini; gri'undwhich: have nll.('. Like iie. pi-ilnps.' they stiti'.rjjc'! ot.Jile : i j ins the letiitnl'! tin- -ir I :,ifi h

t \1"1 diJ Lrrvl'l', and the! children like: -.i tuany little ''d tnStifnry: to us ('ub'I and! the n''ii hboriaj t... ..........'....I .... i 1'1'J 01' \\ .. l>: lu IIJ.i: 1 I Ml.iheld tinll ( .'.Milled.! at J I'l.it t IJ.) ,til-I I Km: (Inv'1 k M IM.I' >.t.; .| J

: fat: cupid I III'i: two of the\ !littl" fillows | hiving i-!lat.J > :hill
in the j.lnd the ether t v e.ng: :; and: or.c of (' tII passed by the batik!. of Newfoundland. The .h 01 niuen u; .\P\.ll\ hirvlu. I :an i.iJijtiai.t: : : tit .iy never \ull 1 foriryt! -- -> .- .

,.u.heu the oti"r! (j\'l'r.' whin he pmng up ar.d (Jil FL.a* ; i a. !lt.-t:!:' a- any !portion: cf tic! sowCC> ( I"n01 i vvnier in other! }papers' v. !hog __ __ __ oJ .\ HIT AT 'l[ Hi : i'.1'it .

) '/} throwing: ; !bis: !:cad: back h-' crird: tc..u.! ,. .', I Irr '111I.-r.. c'.Jtn:1Il..tio.: : upon the! ti.n'-,' iliarge. (pt.rh.ipjutly: '/:11 .S'1rJ6i{ fr'U'fl..n" (nor'JdNh7ru.i, \ ropy ll.r't'.;! v lit! : : o", i ,

. ll :..ek I II : Juno ai.MF.XK'AX York: pipirnl' \ e ;. r '.iv.. (It I \. ; '
loon "nnjiij: M.J t.o! poes .ioi of ull I the ti : :r..l! ro :, cnuu.i! in auine! e.i-e-: '. tneuh-t.iictioti: of'! .''ril.d 10 \1'\.YOll .
I i 1 > .!itii I.In; l'i t iIp'i >! .i) "
: ( Frl't'm1.' Orru ; -
: ( riAiF.-t'apt.! ; !
> Vihith contribute. tj make a State populous: :the! njrinatioii' oi now h.. .. n., nt.ie of the c.au-e. ot .
have. just j : rt turned! In l'ni :1dtihtfLItrig.I'L! :: ; : ', s"hr. ( !.mliinr. 'anliner, I Main": haeommii- : : C-: : }'t'it: : :ii.l'O7c
l\l'allhy) it i only IH'CI.'I.uy: to -'UII.I..' the 01 tlieprtaitit: suiicrii.j.: /is'ili:! : !! 1[; (J/.rt.J. : i'lUi"! .- 11'1:1 ;
lJoor'e's; -land and why it i i- that! while the ."'t.Jo.ojih : : tu un recent and 11.1 ularinj untr.r: ;:
,
1 itiun, totnjoy, all the ,ul\'ant.lii's: which \\ ill a- :;llllutl'. I II 11'a.t ., by the :Mexican: aulhoriiio- Tobi-to.: l/t/-/'A.' : .' j,, ',rlolli
Time-, have .
: been ihiir H.iv .inJ
.
-JiIlC : / n-f from celf-gurernmu'r.t. Florida h.n been too I I I t\'JlIghl! :Mr. Hdit.r: t.'i.it!' )Pllf owiippr.: mate ;! \Vo :ire iht.1'laiti: almost in the words of his statement : l' i In nU. ; vrn''. ''i ,1
.. the aiouud that wehould!
it liars
ccniry i.eylectc'd : ; in taie! of |nii>il i.'e, ; and it i i. lime that her ob-ervatiiiti', added t>j the vi-it-i ut unprijudict'dstranger '! to tic. ( 'UI'I' ,. |>as-i.J I ,\ 1'1.1 ::.*. .\\1
the real be.iutieif Apahu hicola lilY and I lie sinled for Tt[ 'hao fj'nlr' .I lit c.tiri, t.l j li ttorainl! i': ;.
!i'o : I
'
; tar uii'-ljti'led. by ihe mantle of guardianship of intelh would have undciTivulthe : )
,
I ; ,ei.fe, .
,h I 2"ti! :March. in: balla-t. with mly two ,
< iciidence -1III'a I ,
: ilclijhtiulummer en it> : hi>rs;>. in tin! ? i'ni'i i i .1 -.i' .
::11;:.iMi.uu'! in !: i l.illiar.t! kiitre in the con-til- mind, cf many) who have laboietl in igiioiancprepcciiii.j ;; uilht! ..Acite: for a physician there: an 1 IIil:, !' C'.I'! 1)1 1"\1 !. .' I ( ,
There is i no put in the world mote biuutiiul ti! : I 1.1'.a' t o.'ear I..ri\ 1.
iLc \ nl' till (1'niou. She loa: ;:'i to .ee her gifted tin- ( lice, or who h.ivebien: Ic.l a-tray e.l J at thiin.it, taking ihtor 'll'iallaltl' I., tltiIv gll'. r'
< ishiudupon whicli the ilou-o stamN \ 1
' Light s u l tale: their -.tatiou in the Halls o Congrosj ty a flue ihecl oi water: 1t':1, : rival city: !it-t rail oerlitiiM hv the Ameri-.in Arrived In a"'f.f'" !. \'. iih! !I. !i. : r.
) vxposi'don the one side to the dud l the! tifiivoiod I th'eeiromn.l maiiiI" i
: ocean, < on \prill'th. I : l .,
ji ; :i I to bfliold them ;Illro'ali; ,.:,: with others, the roa-ii, and (eiitertammi'ut' v. lIb :-p.itklin chain- rl'\'l..ai 1.1'.1.1 \li rt h.Io- .
.
' ether, the broad' ai.dt.uly raajinli.-ent! iiay.v.) ith m.i- t t- 1'1:1'! : :' and the ihr e .tlllli..1 11,111't.h. to I '''r and hen! '1'y Ini''rhnPJ) "t' ,.'
I ly excellent .:!ht. df :States, al\llihe Me, iIlJo; cf a !perfect andTiir l':tilt;' ; ', VMSlu.it cou-i.Ii'rin., ,* the! more sulcl, advantages the: hoaiditu', illii cr, \hi a-od! tint: the oaohi'iihl de-patih a s-l'K'i: I I F.every > "

I i.y spttfor garden, certainly ulcer* aijcliglitlul .. 1 aratl!':. Cni.II" ; itipuirod Icra com1' .urcial t Uiv.n.. 1ull't.: I .! -! ..lIwill'l' hoard, imtil: ho h e,ir i fr"f tilt d.r,' by ."-: '.:1I. it. vh \
retreat to the citizen- -, of -Apahi hii'ilu! ol Tiilia-cn.,; :Me.i.liruo, (C.ipl.; 1'. di.drI'11 :
:0--- -T"- that the.!! writerreii.a.n in a v.ilu.ltr: abiding, \\I all pVckaV1'. : :1"-. di'r"-!: Ih." 'i.it :1 1
I vluiiug!: the dull! uiiiiu>-i iiKT.thIt !: -. hi- took in a c 1 I u'I' I I.OII"1: > I'.I! : .
f : J.\nfit f n>n-i . i is true that many am ounlinrd, to tio! city :att'.U eui | ) hill \ .oar. '\1.1 the! eoint.i'i; "'
: lime' in attending: t.J the! l.ui-hing tluirctores ,r rpu; !, -t mid the tide of calumnyand notwithtandiii4 next !:dlturr. 1.I 1. I I.o elori: I."dl'; the i'a-I hv i 1011'1.101 the hoardin.1 : >!tii port the .1'ld.II!,''I ;. .*j '

f ; the inliucncu' cf a fear, she ii yetrcarrli. (iray you to say: to :li' 'e v. hu !know! no ho'tt.. r, till -or, il.1 1 delivered' Ihl'I'11 tilt ou t J'I Imuewathen ,' -ei.t J.ll. tn : I .
1 { ; jet, a levhour'si sail! lakevou to a cool : orecred to the: l Ili.lril'l.l'I i I \l.w\
that Lots have: been-old! here geit''Killy: : al termcxtinilm -, j ill"'ar 1.1\ till: ItJi'r place-; :\
retired spot, from the[ continued noi-e of the h mincr ;,', !Fclip1 OI' II\'X: i. :.! ll Ih.I hivos- Tho 'II.'rg" \,letters, will: '.
i ThiI'timaculii.{ tin- tf West Florida still t-j three! and not to speculators, :: W
pet ; year l I lur hi"i
: ati'l pie-enti'il a : .
I and! ringing; UI'the lrowd I, from whence vou' .la 011.1"11"1 paper lto'tuli : !,!r lehthttt'ivel./ : ,' \ .
| -trt e. the i-ntire: cottidt: 'nee of, the: people:' ando but to mdiiitriouindivi: ,In,il-. inient upon lhi'imipiovement II in : !i- h.h:1.: I 11.1, !-late'' hv theI'ni.ijiiee' 1a: bo .! t:11 '
: can; at any inomci.t letuin, ai.d at Inch |>lai-o ) oii I HIli I.- t"I 1'\'I'\! : !I''
t IUI!; as it, under the t.iiiic judicious manage; of iliaame: a. well f'>rtort1- a- for a.id. w :a ::n ::1.10\1' : h-jmenl; 'PIO itcil in -e/ure: 1: : !1. i'"' j
will find! ill the )arum ol o.nol.i and except) that the' ve.el h,11 1 I bttn' lejally! au'r'suhrv; oi n"inned .. "L'II'r. .
.
it ranr.ol I.-. otherwise. dwelling: lic.u.em prom'of vhieh! marly: forty .' ,
\ : ; :oft' re4r ;
il I
citizen (:apt. Nich'1tho 1 keepir of the bight: (! alt''i ii. }He II'1',1\ t.i i.1 md: ( \'. a. .rrr"II'UI" '
r I'lii' ( 1'nion/ think will come out of tie hook brick lire-pruof' -toie-ol thiee\ sturievith grlnne ihioateni'd lr iu'ri t'mnu'ut. Th": Jtcl e, i.r'ler- li'1:1. : (t : tit I I'M; ti'll. 'Nil tl .
*
Hou-e! a IIO.tVeil calculated, Ilh hi- cull' dmr.ers '
".\ .i.uiibie'-/ liiplo :New-York will have a tendency! front and pcifcot!) u.nfjr.u. are, ,nut.' already' t'IIIII !I., al'prar ; u.iin; } at I I" '.1 h-i, !k. "lli'hll' tli I.I i:elul.ev-VI-' !,. \1'11' i .::; .
and to Induct uu at Ua-t to vi 'n'r ; !, will bo ill, Ito !t'ii.!!
turret )
> *tr"'iistheii the ailairs! of the Dank and set the li:1: ,hed, otherueail) so, ilirunn:,: one m' tll:' !in, eomii'iy:' with! Ill t.. ( 'oii-ul '!!r. (:'Irturt: li'I' ;i\'I.1
r !Slit agaiu. 111..11'1 Th" -. j| ; .. : :tin p.o rntcd f..r-i, n ,iiuro.ainl Til I'r'iril 2 t llifin, : in !L l :> :
:\; a! aiu in nail ion. est a ri.eiide itlnn the -II"I.Ij1 :, "
,, :
; ranges upon I ;
'i I intend 1:1':1'rl't: : tovt-jt L'at I\i.t ;::..1 tic I-l lifted I hint, Titan t ;:: it. Th'1C .i Ill"lh'-i"I'h: (littler illo"
''I I II t jat) 1'ii-t-. The! ( Cti'.tial I believe is :good, nobudy seems!, the (United State-';--'and Ihu'exu -callnlllt: [ .111.ul! ia'llit.J| v by the I' -ol vv.- roiidomne: 'I II! I be ko t '10'.i '' .

'-' disititf| that:; to-Ii -cure, the President I believe aiforded; seeing thai the mcoim1! or real !from then! : and\ witjhl: : th.M i i it! vvai: i .mi1': i flu! : Ilin"1: w li'i' t1.ill i it:, tit n l'i.ro. 1'.1 n it ;j.''
= -Trri ----- .
n -' I )U the! contract: for the building:: of Tennessee i is l lj I t2i:! per cent upon! the! capital: 'l"lcJ, an! i Tho jnd.'e. won't! I ti'. iIK.. tlier i ir.i-i-.ver. The p.'t.dt t i- t I. adiiri-! II! :' n :a- .. {
rri I Mil.Influenced. C11'1'1'\UI'NUUItiS! : :: : ;' I i'on-ul .i-I.e: I if ( ..: had! 1"1'1 "_'t.Its m ,Lrrctt'J'tillb; ; chained: te. "n '
.I.\I; : t1.
\ : 1 lload.: lilt that he will think! better of aodIfill' !incnme neither:[ CuuI-It.,1>! in .pet I: ('!ll.'t on, Lut: in (the .I nl .
" '" : l ly the cups ol .Mr. (;'liiUondiii': (''111:1.11: I i. a.11. I t.atei.t f11"'d I nu--tLat! : 1'fl v. a- : ; : '' Ifui! "t.:1: i n'I'tir.,.!.'!" "

1 subject and the with wlm h h.! delivered it i it. actualdid 'UIH.lllliaIIJlI.ilI": *-;. of the phi-e; and ",:: ,,: ,!,1 t I him: 1,11! ti' 111: 'Ollll.Itinn I if t'n'', ; Itl': ; II l I.i! 1\ ".tt.ttn! ; : rdu't! : r -

, !1 spinl I.u-t and! is it react 1 the! runitiirtial has: hud \ou 111 I\" asiuru them/: with b.,Une! '.-. tlt.it: fur all: ( 1r.1": : :!rl'r' 1I.t! il.i! to w.t JIM( infiirim 'V inhi ,i. tier. | : kini-Mi s sbe I

I: I I'c have, alter an interval ul many year-' ., vcntutod: h ird time of it ; the three IUlIIlI!.', pot|, notes tlll, oUll.l)' ml t.vo h'lulied l tou'au'I! dollarwill, -, '1.1'111'.1. \\.1!i '""II i t' tl I hey \ aho "oo'il! I cI.ur." \II"'I.I,i :: I diliver-d 1 '
, the iakof reading a Fotiiihol July Oration.Lsperienoe 1 lit loam. An Ih''i-r: ant. I I md .t .1 t \ .
upon ; : unit I.IIIH-I.II >iu
d them a little, yet I1eClay is sure to do all be found to !be Itinn-hed I by) oilier-, than cit,;:en-. ,
' : !hid In retV1 )re told us that he tvk'r the '" .!. po) .' i ;.1 1 !'l'i" I'd., |. ,'r.;' ,o
:
; I' ,' fan: it enough to say that all the tills, uf theselank of the /place, -u that .Ai!,.tliehieula at lea-t j is free the 1",101)i.i iu : .. ('Il.t -M.-! .', a al 1 ,'!i -rlr.'d: l tl.oearu 1.\1: t'l (FFI'1 ( .

r ferused tins species! of cuhlpusitil'u--"thin Mty i I'I'I are worth the face of then !from the cen-uro of h Wing fie lit mi-'i of oi'iermvcstiil '! -. ;
I tunes, told tale": -with ihe expectation' of instruction oo .inn the. 'nalo :and' Writ :si'lov 111,1,. I I.! \A'jillft.vTlii '. .
in it .,u .lr.ll'h.llfUIII 1
I
: I -pu-ulitum ir
.
Oil! I near for eiiio the littio! :Mari- Ip.n|
: : would, in mine ca, ', out: tit ten 1, hat e hilabor e.imeiry :; II'ir (oiiii! !." }hut w. i" i i t :inv! 1.1 I to t.iko. :any |I'r' : I'IIMUM: I' Mr.' K'l'iiil.i'! '- '

xl'a h lor liii pains. :Mr. Chitteiideit'.i Adilie.-. .h.b I Itt hour: how I :are you up there ? pajinn) pt'l'll'l iimre' uetul eniploymcni that) aii'l il0,1'; njvv I t'e ahied /, 111" 1 I.Npen)1: !, nf''i' t i Ilil, : wa- oh-'r "oli, 'ciif' iiuiliin+ I ;t I 1'iit I 'I'CI":- !ni I.I Iii.iiis.ilc ; 'j

I I, roved one: of ihe few exception* to the otlujionot : I II \'l'I ? \\ell so uhl'ad--you) and the lo it- pr.iiM', i-o city or tovnhahitter, tilt' oi !.ill"i ro-. nut II.Ia.l t bat tu t ,", it. TI! ( _.. ....._- _..-.. ..- :'j
| '
illl' true dc-ccudants of/the blood lif 'Hold stood' the : runt ot tilt c lulanulous! torte., seeing! \. .ll n m.unin ih" pi i; .i"I' f the MeiiinCapt. : -, -

. y l iluliic-> which are su Ireily poured on thiut1 ''II' ." that her trade i ii; cctt.i'i.! 11'111.11,'i and Ii'I I 1'1',- \Lvia1: : :ipi\'oj! inbi .\P\IJHIH'! ) !"

...t.i'II.'l' h.iu1 tail onlv ro.id it vviih ple.iiiire: :.rd '!. [ Iall! ( l'Il. The prl j o T. "iia waein.ed : 5.
1ry The b.iililiii: : butt iiabei ,/luu !hut ( '
ie-- \ n ;
You I ? pro IM'.ris. -
right .
are sureo.i: are ,
I but have ri -l'n Irom II.+; Il'rli .al; with prulit! ; and teyret ; supposeVlnrearo : .f IV il.IV-} > 111. In th.1iliilh'! of tin1' \ t..rfll.rl'
sure, I fur a|>eculalioi jo e..lled.! had no connection Ihil'-yo'i. vhi' h I H. .\menoan --- -- -----
-
I ;
'1 11 that the modesty i i1.-! :author!! !iu; K-d him \: ( *-"
i ; \ the brave \oluntecrs of Franklin with it> improvement- and l no amunyuma.! } ) wuti-r-! wire M. t al'! .in ,rJ J ID hni-t! tnoir t'i ,. orail unti1! .\fllt'f.
t tlecliuu! \ its pulliiation.We } : .t/r./" IStu.lNi:, ICft.'u.:!>;:- .. . <
'' ... }' 1 II the) iini.li the war like 'Jen. Jo-up :, have been hired to sound! it > prai-e--; hut u! hi> the! rlllda-'II. f- .; : . . . . i ',i

':: ,j 1 are pica-d with! thi1 pro.htiMion' for i 1III1CrI" will !get an invitation tJ a Public Dinner ut'' great mtrit o iii'jiiuciinf: I'jmu ii-ijriiintitiit't, / : a "'.\ JI'IE1o'd.! : : .. .. tr.-. "I' .. ,'f 1\.1.1.! ;,. .. .

Il i- tine that! : the! author indulgesin : at'li::. n. .t'-r'i' I l.i . .
" tills reasons. ::\ merit fjr which we eoi.ii !lenily adl'J! H"I )' iu- |! .llal' ave I i iiht : .I I in-! .. .
of the ftituro !but 10 vain: mati vial altrrati'i! ; i'i ihr |.n.-o. I I' ; -, . .
in no jihilosoplr.eil' : hvpothe-i-' ; tsar are uvr and we'll turn bark' ," divid'ial' (funrTliit or )11'"* r. :11"! r teI'i) '.v ho h. l i- .
,
Nt lat- till I n ) 1.1 :and P "jI"B"" -i-" Ui: | | ,nn i I :r: ..
ua\ iLc general view he tal.eoi' the pa-l' and pre-ent.' To my riduiii! doodle 111.oJIJ.iJJ).. arrived here \\ at.lIIlh.! hi-t t'vo ) e.ir-. prutt'I': ,I e.ieh J 1'1'1' rout.; Uoliw.iro ii'id 1'.1 I "I OM! \\\ei-i\ :: .i ,,. ....... . ,i- .

tot are just and liberal, i'\htbitmg.i: M und under-tand-! It pre-i'iinaeiit p -iti KI t'',1 i" jin,,nereo. (lPIl"11: 1 I'ti'M, :anti, 1".1, \\ ,iTi'i'-i-'r r.i'! '111"1"1 TIT- I'.nu .. ..... .. \I1''

7 its ihorou' hiv ueniiauited vviih ihi Mibjort he .\ ord! 10 our friendwho have elevated ti-,11! I i (hi- rale-. HId, | M'.h.iuk' ['.. Cn.- I: ,. !: (IMIliLl .. .. .. . .
:, :;: v. gone \ortl'-j: pior.iontor, | Mil! y lati-l I from: the Iltll.1 .11. :: n'. ... .. . : '1
t. undertaken! lo illu-lrale ;and adi rn. It inuni-: \' .Mint und lee I'liiuti, .. tjii I por "ul .ln11.V . ,"
.as: !! .1111I1.111' Julie please torlll 'o; the Ocean: : ;.i themoi.ti! !: oi I a r'' !b! .river n.+", : .
I I' >)> freedom winch lye ulwuv:' hail the ice and l Sj'i--\II'ri".I./ l.ali'dn: : ,!!:.r- 1 11a] 1 37 [wrCI1''llII \'. 'Ill .. .. ... 1
feta a frrl'lul1Ila( !a !1t' u-, keeping' separated: as.ojapart to whiehare! In"Ul.lrIhl' ti tit lu:' 1 I. \labaun.\ ,
t ] ; : ; Mi' \ioan dollai1'' : ,do.! I 4 "II.I. : rcl'tn. . . I j' i
,,11'1 vith pleaiuie: ) !rout tlioat-: -ectional partialities':! andprejiiJici'i 1 our amuuLti/ tJ a s'li1l Ct 1l'r<.>, send it i'ii ( icutgtatllul'1. Il i ...\. auJ a ,vo ,. :.i i :INII.IIFVM I I.II..,. -1 'ill: itpi.n : .:lan 1 wiruold! at | '.III\I. .. ... .. '
1l; ,
lit M which: I small eomiir.ini'.ios: are -' ": : a .iviticriiin'se, 1 1I 1.1.\ .'\.\\ 11h"\. ia tietin.ee"t ol ml: : toad-! (';III11'Ij -it :a 2'1 rrimium.>-- Il!.i 'I ('.nr: ,',:, \.rluII.: .. .. Pt'olrTK ,
i I : :. I IllVifll.. ... .. t'
ts1 f jirone, and which art the! never !failing: : source lr..1 j i tail! to render iia- .Ap.ii.uhic!' la a c'ntinuJlly in- 'I Ill'': MMV'F.Y I [ : \1 tltil'I'I: : | : I ;L'. ... .. .. .. I

' 1 all tu.chariiaMenes.The .1) Ie ol tilt disci-ur \VoMeby' the New-YurL; ; Mirror: that: croa-inj' mail f.'i .he n,.,;, rch.mije i. i onlma. : .tie-: :'t.'i' IMVO lilllo. ,.r no all .ill., ;" .1Ill. lilt, M.tlwitl: :.. I.. 1 !I' "

.Ir I c n re-pfdable, the infurinatii.'ii correct and l lite Misj: Kfinblc! ha- been writinaveil It now amply!; Jut\:i .,) it pm-pcritv' t w'l' ,'11.1| .> '. .1''i r. -. 1, i! i I'\ .rot' tniib.; '.' ". ,:',

t and! that! pervado' Us those l' I II.'J pay! entitled the I "Star tt" Senile." Our critical ouil.iv "'": 'ttte'Iltt:: ; \ : w.ii.t n'"a k.-o-.led"' I .
.. tic spot pageare; I evorv 1'1'111l"I. i l''ier! .: II! e |11..1'1 !I- ';,t .1.11' .,1'I' I 1.1: :tut': :: .. .. :
its : in' P' .tttI" !n' iii'' ':"ml'-, .' .. .. h'.I'. .
which abut tii',1 .
i Dependence aim truth. The utieiituu fl' tjuaiiclitv.: ; it !u.riit' ien-: ., I" oi .tr.in-'er.! ". ..
-I -1./1 :. all ihe .ui! ,iii .. .
ileliver! ct-mmamled: from a crowded l audience -- I :fcjty I ttl tt!: -, Mr !V :a your cwu tr..} ai.d l '
;;'ri ) TI. v dil. U cal er money le iiainiiiii'liaiui'd, | j.
vch! w.i i "sUI: Il, ...t. .1.1./1 j'jRV.unr v.1'! .! :t.r -. :. ami eon-taut reaJir. i.\. lull..j I. .
:qtr l-th scscs, l" jtCl"\\ tin deep! ir.urtM ? 1 tj I, pi" crii..ii.iiint: ('f city t.il>. Thoto. \ .. .. .. P

i fat in itssul-ject. "Tilth.t '.itsi-! ..1 this pluiv av.-r.i rc uUmt I'lVlS.: I 1:11 .1 are" ij'iai.'iiy. : :! 'I' paper i"tiey i : if .! i t ut lUv ... ... ... .. ..1'.11.1. '. 1 1J
.ldI'J I 1 souihiin I ,,'l '\e-tfiti : illl c'ir nurI J I"". .. .. .. ... ... .. ;j'l .'
n Alter: a graceful; and patriotic exordium, :\Ir or I0u \VIVK, nut of u jiojm' .itiotiof loss It. in ., .! :1r'II verv lu.'ii rani--- I I. tan. . .... .. I .
the debt cf I Il f'rIJ1/1"1' .":'i,,'.1:11 r.t
pr Ol.ittenden! called our attention to : ; t\\'llltlllttlr..tl. Tho laifiT-au; thrown! frl't II K> II" per ,'nl. the paper; 1"\:1 !! .. .

: ttul"t' owe th" founders of our !liberty, not M I tIU' l-lii >M .F.l.-i4tll: ) >> ( 'lttrlet'u.1'. u al !I' per cent di| .( 'hnl I'H'tU Iru':1tl.I.I ': N' Lt''E.'... .Sew l/ldn.! ., . .. .. .I'r .
(I two or thrl'e tU a gravv; (rKo-5-.w \ i- \1. . . . 111
that We learn from a :'lIlIl'.1II wlio I le I Ja \i li-: il -pI" findMil'.lie, I \ev.--Or-
ant much:: for their l'nrr..ll.lllol as for practicalwisdom I !i- alI I/MHI in a ... .. P' *
a w ; which far in adv nnee i'f the >pint' of ,' '\l leuar: of a i-oliiu l* never tllllllg.IIIIC''h ville' on .: ulllUv I I. .t. la It" ip!' H pnv.i.eil tin"that -.' le.ur2.; : ui 2I'l'r coi.t TIII''q' Iw.IV' I I1..,!I.J....; pr" I'I' \
ell IIve 1 Kater"end them! I Saul Jibe- ..1I1111'"wdi. MI i. ,.Ill.l are' now: rut"Rut it I- better Ih,1 it va.ivne: IIMU114,1 !1.11".. pr Ill! '; '
age:;; and, iu numerous instance*, in direct oppo-i-' '\ \' deli "IVier I'mupkiu al tne tieaa oi Uro Mu-a u..... Ii.t u..rii teI "h"1 11'1 l hank! paper cuul. !.1 !I. I. .futMteifatan '.. :: pr 11)

'roe I. f I I tion to principles of their own education, etablishet I the Tennessee Kail: Hoad. He says there are centiy' near Laljel> 'inoe rd. e.iii.vni.uMIOUI.II| > puce. Il i- the ;eau of a d| 'm1"- tic i-\ UlIMN*. PI r>"' '.

; I !i ) a ucfgorertuucut, which, \\ hill. it La J few respectable' mcu j yet remaining. wonder it I pv to death, lor !liavem.;; liquid ii.e 1'iet ttl) ,tilien. dl.II.1.1.. under 11.t Ir..enl cireuui-taneei. I'.I-K .{ .. 1"1'r:1! '
.te'I.1.|'| U hofoiiies : I I''r' I'.raniy, oVwuac
T Iwuc JesUj1Micaiop ul'i.n i ihe.t1
: Yen deviljo : rll'ttrill .
bttnfOUlld adc.juate: to the wants of he iiictu>t-s himsrlf. (poor ill! \ \ A 'me .n.. .1.1 '-" I
art wa, pui-.U4.it io tie aewedto II ii'Jintui ater moi.Vr.i'iot: !
) icuteuee ) I IJ
!knowledge and set prayed for : 111'll'hr"I" OIN, 1 Iii.!! :ii.,i ... p' : .]
;+ tl. of .llk
political
tdi social $ !!
improvement a.\'an'c : "
pieces\ bv !>.tSJei., part'r 'llall'! i-.pr'I' ab'S per J Iul-i. . . . . pr :.'
....at.to bas not been able to improve. He look! The ub-elnei, I. '1UUJ.\Ill. r.ir rueri.u4.il t ce-.t. 'tl-/0'1ht.Oart. : {:11.||| ..ftiltrorth'ire-tun It. ,1. J. ,". !I''" : 'II

ii comparative view of the re-peciive advantages i F.xtraot ll't'31Itt' 'r received from Col. Falcomr: \Vild Cal 11.1 v",* ill r>.', 11 t-, tit oi t.|..,, ,I..,4 ,,,.- :,.111"-- /rut. I I'I'In.)" ':. !I"'r : ,

tin !U. .i igniug fre.tt:1114.1 .u oa lu \u.ii.u II t. arrior \\.I., .. \\ eVt-j !I'rIoa' ':
:
tl the lulish: : and American governments, auJ exposed :.::. t tviriimcnt! Agent at {place, by) *
: .
.. \ .M .11,1:hi Ja .rSea'urw '
1114 in a clear forcible and comprehensive manner Manly! I F.sij.: ef I\I City daied 2Uh Ju'ie.IJeii. I We l.'irn aUo l th ;t a \part ; cf Sf't'l1lali.& i > hut'tilled lilI.LElI.Tltl :. OrKv&s) lr t'1' ,. ,

d1 the vast inirro% 'iuent the !fiamerscf inirt'oustitution Je-up leave 11"lUl'rrOIIvtlllllg'. to visit i the I phntitioi> ui Mi.r*. L'laik aul' (Uollm 1 he !iia( .'r Ihl relief oi the Il.mk hata' ,.t-d I 1..1.1. rtb: 'I
and t ,. .lIl\ abent.ume t 1:1 | i| Deleuie! ( ,-. ; IVlo Itl" . pr !!b
Ire made the model furm>hed "bv" ( Ihl''Jr.'u. posts llulf.1'brlnJlauiarequit >, wil.iin 'Itll.ull. oi .w.viiaavitie\ : t..1 >',iimenced I (II/ yeti War I jt c)> ltnr! .
rug upon t. The war: w ill he renewed tuuu'lu, .t u tut: i-r">pot I'l! i.tiemen: ('.' :"u-p.'iuion ,it ,rl'l'i pavmoi.t unul the l.tt .I..l. .:;. -

,,iI ancestors\ 1ledescribedinglowiti! lat'.';ua'e. with illl'r'a'I'I: force in the Fall Trm rlveron- who, ban:, t "'fa.liI'! :-, ( ; !i"-ir :a a. li ti 'm.? tur-' .; Mirchn-xt, andretriit.thluauan; \ t Su-' . .(!t. !' "
r -r -
.
. ': 't, !great increase of human happmes'! a> \1 l'll.b lit tiiiues heartily l .'l1llht' inienoi pi are the conirar lunatelv .ab>ent. ) 1111'JIJld, ) jiruceedeil' to :.Newuauv at 11.,1 I 11'r.; .1\ to an aiiiounni n..i Cl.tIII': thatrrpurtt'd .i I'rt.' ..... ; .. ...... ..'. rt I'.

wealth and the enlarged diilusi: if comfort > and inane uk soldiers have: beca brought tile. jt; the 1st cfjune. with an 1 l, I ".ri- Tl\ ( 'r..ul.. ... ... .. jr !I" I

i'. Christian r:1I'e-as: evinced in the .1 1 in. here Irom them." U e fear that l'ai! > u but the prvU-le t j an thi: r ount e ju 1 lo lilt incrt.lieut new i-apital autliorui'4 Ji.k.... .. ... .. 1.1!' :
whole : .11' .
I.1 "
the .
.. at tl. t'-ion'ftht' l ;!Uture. :
p 1 -- di.J-ireu. summer, .be enuu4lteJ. t') the tuhibitJ'tt i'gi: I : !lt ..... : .
1t4 ,: influx to our country) of the natives of all na'ou : > o| k'is'riJJ. I H! C.II.II.1' '111'il! of the Si"The I in -t. '> -- )11.1.\ . .. .. l'r..1. '
't -by the establishment of our liberal ("'u (IcQ'IMi: :!, VTl'P.J] t bh''JI' ,. 1'11'1' uf |tie.te, St !.., 'a\ !irtxvtd4-i ') I I '. .. .... tl r H;: :'J ..'

.. ,, M iftiJtnt --- 4O"'rf with! u. ia ( tvle. . . .. I .
tli.lh'u .1 I J'. :r /rf.lm 'r 1"iysitiat. 1-10'. hIII'I1' Tlu-e ivv 1\'I"fif I.r.i
ddJs l In aJverting to the pre-eut pecuniary 1 ) (, t") p'fMi.- "t i.iO-llw l JV,tort r, t 1 Varies whi-'i we .o f I O L, .., .. ... !' I '. '
? ) rw at
do Jam I a
tvJI :
\tr.
J the northward fllltle.tw3rJ! i-f ithe ( 'uJ'tel.li! IKn-tcr ) > vu thai Mr. tlie l .-.'J I:1 ap- I R. .. tor I
to
Ta the cities 'sy. ItiK-k.veu. :f-peaU'i UI.lt..1 t : I ihe 1.1y''t': >n'. were nut he ir4 e.terlsr.| 1"r"t. .. ::1 ,
lock an enlarged \'Il'IlIf the C'au.t's-l1C't ; very happv indeed,> >veou again, ; I hope ) t"J Jlii''tl I \ur tit that 't ttC. .1 >t 1\.hl; ti .I uue-t. at. y' Th.I tieiuVr! 'i nun U'q] .lhl.1111 1 : hi. Gun\ a; im'ii ; 11 1" r..'. 'I\.t, .. . pf" '
,, ..t'f'f ) r"Tt part: !tty .tl"r : r i t v-' .I' ::! j. 1 -
!fIt t't-rn M" the !" i i.hti"n cf I the n'ilti'!rI.lr! ;!" i t r''n\ l i :t' \ r.l : : ? '''It i t---' j : .\


!\,rx'JIlJtlLi.iV'S "___ -,,-.,rlitttlIt' __,. .U ; }' J ,: (:JUT,,< ( '1:
._ ...-._ ... N.. !J.ti'J; .
.... .... .. i.9. ie '
..... ...... n V I
... .. .. -.....-. .-..'.! .4. .KMp.MYw.M h.1W.-At V f .oh1til" I .\ D'Mrct: ; orrioniln, 'Y .
--- ni I
I ,
.. .-:--- r rin 1'I" ritoi'v' IMoriilit I : I ,JICt< it.Ml I"I"liitt.
31: U" (' o. 1 ," ,' 1'I I., I"' ''j'i ,' 11"n: I : .' ,TVZ, '
,
r \1-.11' f .
PI '""' '>> 1. s .I '11,1' : uililli/ IJi..t.-; lVr/rt'n >:hlr7'tT ( "'I1f. D Vi Tin' 11".1\ : ) It'\ ''- :n i- ;, .i i .Ili'i' : I'n ', I : i | ii .1 t J 1 II is'ui' .t': + .t .-,s III11I1o'l.,'inn< .tit fV ,t r.ite Ap.\f.Atttcot.\.t: :. SPICI a, \t: drtS i

ti"oiiy.! mi T1.nr..I\Ihill. Kit -I" ''nn-u-iU. olMi f1 ., ......... I'I \i'r'ctth." ( 'j r'Z1Ii1t' I',1: : i i'iI'l! "' i n ; .NI t.. :..l .lt- .t.ul 1 ( -'HI.I-.llr'l;.M 01.1', -I -Miv-.nit'. 'I. I I"! '.?, r,'. \1U r.NP.IlUV' : ( ..1 H MAMOS.( .l.i, }

P.-ii I .. Mr. ,I t".' ; -I IHi'ir ,
\ .
t.'ii1 1"1 \xtJox' I \ I 'u 1: 1'.41111"! ( : rtI"
\I..W
:;
:i
i I"\
ttlt' .
:
.
HI'\N '
.:.uliiivtN./ I 1 i.Mr: I.K/.V: l.ii '! I '.:'It r nil', III inV.'l,. n i .1/1'' ( ',111'.. .. .!, :. .h.'! : :u n t I.' t. N.Xiv: ; ; n S--: !hrI)111111' \1.1\.1)I.. ; (P".i. I... ...1.! 'f \

\\Yili.m: : : I 1I"Irl; I. "' V.'i'l, i ) t ,. I. sill :h' '.' t ( .
r 1.1' LIt! I.I ;!"I. : : rnI.IU"hrreihb't. : >
I"I'f.I i"i rh< !ht jJ
.I'I { : 'oiM'la.I 'a } .11\.1 1 "t t I'u1 I!! '. V ..fN arc all cl'thf! 'f-t : I
J> 1..1 atfa 'it! 'I't'l rittrv tit 1 1' \ : u\ iff, .111'I''llnlll''n, I sn.l I n', Tli-' 1\\1\1'\ "
1)1 rv! >. 1'1' \ \ Uric i tins' ,1.ix .in,I ;nij'!"ur. atiil la-trnril : llnju r

1 t' ; I''i'.t''Y.' '1 tU"* ,; IJt.l.i I 1 : ,\,' i lia: ":i III !Hldi.II': '" .', ::1. ; 11 1I 1\ '/;./ lie /', v't: -l'i-i ilin .";;.i/'''i ;tinin ( .'1/1', ,.11.1\111i I til 1 1 'I,.1.I.ill.s I.u,I iV'\0! ni 11.r\'h'/1 i,U I 1.111": / tilt I 1'\ Itt.' .11,1 1 1 .iv. a.lillll ,!.r.u'lit.l'ipt\m: KniM'tf.'ri.'iici'il coppi'f'; ,I i.i t ilI!I"I; h i,: ". ah.' '.\.i I ;Yt l

In 1 tlti city, t. ; ,. ,,. ILl I i I Ii; I ILu I .,. It' .1.1: I l'u..I.. 1!. y ; tl.f :-.1 I l
t 1'.1 Mi | i ;
I r : 111\ iki'toV'i
l'. In\.i. .UM, ; .U' ,; alo lut y'i'jt..1ulttt n .i'; -, nji.t \'II1! HI t : \\\1\ : .1'//-\:1\ : I : l.lt'.ICsl Itllll'! i'l sm :1: I .- t.l I t ::ill: I tin''*, I it I !u'('<' > ,'iiv, t. tij: \ '
Mr. Ki'i'Hii' :' v.'m //.,',UKI\! .',, ; .\ ., l < i.', >t." \i. lilt Is i'i: I I'l1! tvxt. I III n nrd: \\.1\\ 9P!: h. Kt: : \ 1 Iisht'Iai! 1 I., th"! lp.l' tiny: lit! J i" H' "J. tI
<.'tl.inil., i ,J/ rr Nr.:1.urtn '.. t' rson : \ \Yt.J
.
"t'It i I. r'.in' ao t'1' : < i; I
i : : It
:
; he !hi. ;I v iV! and: r'.iulrr'i! _' I6'; ", t M.IIM, 'ntrili..s I ; u:! .. .I.l ": n \Vtt'r: : '. ) i'r i l':1: \' ij.rp I Ii \.1! 1 it.\ .,1 J'iti\ h. ..
that 7 : !
1 -
:1"1
H uinliT-toti! t'u!. I 'I'ht'( *-:mi sTl \ 111 I I s:011.\1 It r.ii'i -'" : \:1) I tr\I\\I'\ r-'o.1: : .': \
in t.1 ui : :1.! > i'.f-t:
Im illiM't! uilew\ ,'iiHtisl hartrui \ '. / ) .. If 'i !ht or i--'1 :" !I.a\: :; l l'j jh" ( '
1'1 NiM\'Yur.i: ntv ,1 1, ii n I Ill.t! < n.l ::111.! :1''t 11' nn a..'.lIl1.I'I I Ii'tlh.ua .. '.r Tot : p ?
.' ("!titt''llt'\1.\ .-'."I. ::: I\I'ul.llhl"< .'I .11..1 1 pUA\ II' !tr ilc I I.;. Wtilniil. :.':'I'l'i, : ; : --I; \ .1.J Ifl 1.1 1 t ., '
.:H1.I.\f 1 I.. ? lj. :rt'"II.I"r! rt'litnes\ a; '! rirr! !<' I :, I 11I\1 t t'"ill'l',1 In hn.op.io"( M a'pai; \ Hiii'iuA.I I : : i 'olloi1' Mola: : ? ? : ar: 1'1'1'I itmitil.111

:not athlrt's.eJ! 't the t i"> l'i"'' ah"' I' 'r.I1:1' : \,. ill tm'itit'i, !' Fl/'" '.\I Iti; HAl! :V/.l.l.Ti: : .:,"" iti" '" to' :' (jl.it: f I It t 1"111'I, I It: 'r.t'r: .n IId'rs: 11',1-Vi! t'i1 I .).Id.I.II1'II l.ii': i'U '' / I ( 'I' l.vili'i, ,', iliri" I r..m! 11.1. .. _' 'l I1'_ I.Ivi: :.:- .1'III'\/f/It: L\'i1.11'.11..;. I .r' 'L :

I ,'" 1 t II, .;i ....... .... \ \ i tia I : 1't! .I. 'r. I '.,11."i.M I '/'.-.'. ,
tro'nr: >t.ilti'itii.iL l'! in' -.----- .-- -- ---- 1'i .'. > :-;: : ) I 11; prulr'1 ( 'III" til\\ I'Mf'vlu.'r.tK.Ni /:
I '1'hctw Votl.: JUPVI! trill: I.UM C Ci'Ji) ? -- --- U .: ;. :f71 ti'it t ....j .../ h! I' : IIU I A S:: I' M.liVI I N; 'H-OV, !.ta'tt1I.Ih1UNII I .
; ., .111 : : ,
C1i3 '" I (. \ .It'i'lorOliico; \ Itary11ni 1 -, ..111 t I'l.i Mis Il'Xii'\ ) i. ,. .it. : 1 3t. U.VMU.I Siutr:: I I -I.. \ : : ; : I rn-rr iii 1 '.fo( ,
!, '.' 1'1. .1nll.,' 1'-:; : : '' :-\1\1'11:1".1"\ : "- \nrrtvadr,>. 1'
I. .\ ,' ,1 luv'i' tV s'jlf! .,n,1 1 1iiinu .0 I'.it I ;' I )\ ,
:It u I.q; III1ITlttlll':
iniIn\ :i .t t :tiXTh }:
'
*
:+I': ( aU'l t'lli'l l 1'. .tat: '' \"I.It. .111,' ,mu i 'h! M"lul \ Ih! ,' rd.L. r's:! out'.IIIHIU tlIv'< ( 'd I IX .' .' .1'.t.\ ,, '" i't>i'r tis': non'ti'xpi.U i 1 ,
I't V 1 If; I 11 I .Mi as A I O'.r: !id I xx', t>, 1f 1 vs-i'i-! I" : ; ; \ ,.
I I in I >!1..1'11111.11'\1".1. iIt .' ..btr i":1 r', ,,11'1 "nunt', 'a I l I ?:1',11, .1 l !by MpI.MUt'l.i'iJ it I
,1'.111.1 \I"'I'
.Mirk': -Mr. Krpprlul y V I It) n der i rv \ \tlrihl!. I + I ,r I'lr1.1.I '. :': '
frl1l:1.: t, I I; "' : k-
Orl.'an \ Itti \ I'VM.oi I ,
.,Ii i ; O1,110 : 111\ HAKIMS: /
1'17 111 'h! I. : ,I/.', ll nil ; I"I ''. ,tilt.! 'I\ III th' :; I. 'wit'J.I.-: .1. .1". x ,,, --- -- '...h'"II'.lpII'1! 1 !p ""M: 1 of { : ig't. .t '
0111 I Mis: \ Kf.TjH.1."iMTiiT ::1 I !'i! Jt.u' !I..; I Jt.-piM! 11'flit. "I'd" _t-Os at t I t'i-I -- ----- t Tt'lir' l'Jltl.1l1'-I: ; .V- \1.1\\1" .
Lady ,
i I (
ul : '
,... I. HIUi: .
of / '
: ; .' '. I I'
'
'
'-'=-" -- -. -'. ( '11'ri.t I. / ':,I/ '/'/', ( "101'1 /i,>AU ,\ i'il.1!.l i'1\ It I ( ut'.1'11'.111 } ( 1 Ni'xv Orleans; : IJtiiu. : 1 Ir': I ..r" I. ",,'n'. Curr. t. ,

I or .\ $" i. .\ t' ii u' o i. .v -JI.:" r-I I :I. ", 4t t t .I" )tntI: ( ) }, ": \i.lll?' I""i .

,"" -o- '- -:--"" .....-",. .,..-.. I ,, : 1 i-,, __ :.::1_ _.. .. _. _.u_ .- S I .... ,11' i H! P.I Mil-:" ; 4 | k Ulll; \ ,.OrU'itis Hum f'.f. -.ilr-hy "; ;tlt'I!:": r: lr' "\

=: = 1, I 't T .. l\9 InI.IH\ \ \ \ \ ix) ( > \\MM I-: .\tuji :.; ._
1'1.1 1I i .t' 1: \ot .. ,th-'i1.'ix: 'IM' .- ,t r: .I I'M': "s ...rII \ : :: ___ -' t.)
(l't'. 'i'II" .!I''i; lii-.tsi'i I : I .i.I !.. t,
,. I I .! t .tiT; l .:"' I :,'.1't 116'' ,' I 7,/ Il.i.tl. .1i t/Ih 1.\// .1
l'1 I .
, \1.1..1.----- I ,1 1 'alil"' :::1 i l in li'ijl'ili' Salt'I
; HI1 : ,',.,' ,I'h't i I.;, 114 I IItha.,1 : t "r.'hv II' .. '. I'or, : \ irA/'YV: .... ,

I P.n0'OiU.n I ;I : .,, If.:' ) -It.: M.irv. it'i! illi G.! 1t'I.1 n.li.rId t .'I .\>'!L'I ill.,' ii'i 111' I'\1', iii"iluiih! l aa', .1 lit'1 ;1.1'1:1'I t )h::> 110-,1\Ki;; II, I.I \ t'I In\ '.,tiolitill' 1'1h\I.1s, -,I HI: tI\Vl.r/'M.l:"' .1.1\! :i r, ; q :.x |Ih',1 : I t I11:1:1: : : : '.1 111 I I .n \'I.t I M.i i 'IeI l'i.\ iii C. '" : .-"' I'i\II1\\i I nut u\, P '.1111'0'1 1':1.' MI: '\t' -, :,.J.f1 :

; l It, I1' ; r .\ <
i ii
:
1"al.I.1 .'S 1'll1t.I:I: -I.) I -"p : \1.\11.1'\i '
: ,' '"I I III. A :
a\ l.t
',"iln'. : fIll' I'M1! rnrnpb'r I ill .. : i1.' jI
. C !'i i . -
__ > I .
; I.VIIUM
n' ;;,I iMIicp'lli! 1 -.--- .- -- ----- II uit: .M i"! f.I : r.tni: \V\MIN: ; I ( II.VlNi.: : "
;
I I.
I ( 'I.UltlM.: 111'f! I. ," li;11 "I.' < : l r' .'Ill'-. // tht\.. ; 1---< 1.1"I". M 1 r( i i 11 I I gin.' 1 1.1I 1 : Will!. 1M'j:: I! ,
.1111 1 11'11I11111,1.0" S'.IItItl'r ArranjicnuMit. I : (f' P : .
% :\ 11'1'1.
.111 '' 'J 1 ".i tl I I Ii:i- .il t( i I 111" rt r..r,1 { '
: i.r. \V.ir<:av, -- -, t f'r> l\'rlol'nh.: : : .... .i < pi( 10',1.! : : 's. i'.i,' ,1.1,! \\ill!I 1'1'' )h.I\'I'\ y I. 1''I.I.\I'.t.!! '. c." i'iU I :. M : : ; ; I I P.Ii-:" 3111'II.t.: : I 'I'" I:. \.
I -.-- \\ .' \1"' / U.' 1.\\ f t l1\ : tilt: !, 11'I :) r !1./1-1/ i i't I l.aMilii.i i I i iVoin liir l n ; tnju, .\ ..'x! i. p.n I : iiPlnull\ 1 1l'1.'SL '
g So.
.t \
} 10.1\\i'd ., .iiiiu\ 1 1y \ov ; ; :
-- ::' !<'i\.i I tn'i, !'ii: .. '\\\i s t i ,! I IIJ Ills ll I' IIUss ,it .\p.II.ld.I"| I I I ,\11I\ I,I.J till' sill I "I J >iJ; \III/ !. ,.h: '.'f.t :-\\I'r! \

1 .\ ( Alt l j IJ. I'liltiMll'lit: !, : I._V It l'I.litloll'\I.dl., atr' ';. h.UJ' I ,I iMUTll Mil i, ilpjH) ',1I'n.I.:
: I! .... :ill I XXill Ut'iJI; "I.II.Ii"\: : CMnrlrs! 1 1'1 : \ :': \ !: I ; k 1U..t-!: \r.1'
I : Ott.. and Jl l.a kI'1'ILiI! : h u t' tlo li' ;," I ,/ulna! .IIUI. : ul I \ .,. \\1".1'\ ; II :"'. ,r.... .\. Itl > \11"( :
irj3 11.,1'\

I' ? nu, 'utiir to tlio l.itlit\ and'! 1r71tI'nl'd; : i ul'nrtnl' '\P'|' ]' tt :.:.: "' i-I :' I.._ ._ _.. __ q'. t''!. II',::1 rro' s. II' l U.l-ls's: it' i-II rnu.: \ ; o\i :st9 .... :N .'. ':.I ,. .1
vlOR't'i :
I IIL".t.ic.la t'lat.' in rub, -(' !'ti' lid1 1'1 1 n urc :;.11 I 1,' ,t. 1curt.ri! : ;< -.D ,a- ( 1(11'IIi i \ Hotel 1 t ) t ;
I F I
\ th' n'ldii'iii'i' \.li'i\' la" rl..l"1 ,i' .. : \ olicc.T ( -. t tivXX. al 11 l", .? : .1 t M i ,1.! UTI 1 I Ii : ; : ( '
bj
d''lfl'\I'-i ) 1 I tl'.vrt.: :" IM 1 in -:. rinr.ii: : II\ .1 ."> ..u.. i iI ,,. 11\" :. '1 t'\. ..r vrt ,
.1411" I.
.1 t 1
ill i 1\\ pt
"' I. tteirprL! '-( Itt', ? ill.-, : r. *> h Iil"[ s i ( 'I'i >., ...b\, : i "
\ (/:/. / ilis mi'mill, i. ( .
i
i
? () ) 1 1
Hiiin'.j 1 \ '
l Ill: '' '
iiu. xi ni.l'i !t. "1.:1., 17.; ,
7V\i.A'. July/ I'1// r'r' i'ii : : i .is'.s!; I I't ili-. I 6n ; '. ilum II\\-: 1 : :

; ; will In.reiMtol t) | their Jqall'.I": -m u !h"I.;I a.ll'Idr i \\v' .' i'. III 1'liim "oI.l! :tll.t.! 1 in'truths ti.y liii! J/in "lr. .1.I i..I..I'I .askl.l,. } .|,1"'ll.l X' i I I.:, \t 11\\\11\\\ : \ '1' .\ \' I.'U' \ _':.I Ll Ht'ii'tim: 'mu'; 1 I h.xn... P.t: ";;;; r't. I::" J. ft.! ,':isnr-iis.: .

r i LI.I lime, pet\ HUH' to | I ( '" i:: i1I ; l I >i \\11' i !::1 n 't f rot
.1 |I' il.I .,' In1 ,tl"\\ ip.iit\ <
illU:
1:1: .
.
Mr; <. A .fi'ii IlIl: ini.l'\ i
\'. ul ilitUunt ; I ," I I.I! ) I'I ta k" -1.1 tut ,.., ) \ ," I 11) ,' xtil'I'u'i I! : : .:\i. ,u 1' 'i .' : 1 lift' t t'l't't.III '
ITiNUfv r. t
"I1:1 ti.i \\ ( ",
: i l< 1',1 Tili
,
: lhI1 ,' i.io-t taiuiabl! ) rn.' 1. p I 'i, t II liiU'iiu.; III. ,.1'! Milt" XV II ? .
.\lfEt,1! : I i'i': 1 i l\ III:l-t. i : t l' Iii ":li'.I'. ti 1 II h
.
i1 !' 'U< k h u :iii.i i 'u.:.is. i hunt >l L1h j: : ; .: \I1! 'I t f I'\ luu" 1'\1\1.1..1\ : t ,.ll\ tun's! ..xill! sujlii 4. i'i'11t
\ I, if* LI <:.1-1: \ _. .. -- } It I') 1',1"1'\ : I) S II '11..11,1, I I 'iv.i.' "' I II.! I !
'. !
-- I
__ "
._ 'I Jt a\\ an 111\ I tin '1IIi'I'1; fiisltAlt txli
lniM's ,111'11\. lll-M-X Illli' ,'. h.! ." t r1I'! ,' 'iti 't\ / ...
\ ,
II.'i' 1.e.'I"I'CH: :. Jv I' ..: 'II"\ I I IS'! \ Hi ,, hi vi'i\ : ) xi ill\ I"" .
V.l.i-
"I L'i l.o,.1. I,1" : :tn I tillIsfAlUP: \ ,
liiiitl-I I C !
I
.
Jl I ii"! '' IKWin, til ntiii" ;
).-! O'it': ; lit .\1"> : :. 'ni (' 1. .11 ,/tl1 .'irJlJn .j ,I. li.\ nrc .I","I ,iI llj"l I 'i Iii i 1'I.Hir 'lIj'; It I t'l.Mivi ru'siii" 'r !il' """r'l
i., !, :" !! I t I 1'.1'1 ,1 I. I'. !!, ..' < I 1'11'' (in'ul, II I ) .i t.u.'i: U :: 1
) 1 i.:
u !
Iii *IJ''r> A. it 1 : :T. ll"l'' I : ,, ti ;al.l a t:: rll!1 Pi''i''u: t "t( t th"1
: -.11
Itt It'i
::1 J'iJ.! .. .... I : (1".1' .. Mni I I h..I. lIt.Yd. I 1\ 'II iti.rtiti"" !! .. l,
'
-- 1 "
i i.t .. 'h.'iiii<' IQr7! 11 1' t t t.. t r .\I"\ pitt'nj tlII'iim
A \ : i iv si .. '1 i '. I. '1\ "i.: .1' ; I l
.\ :.' \1.\1' /,'. .
)
I I tU'll'stKIM .: : A'j. "
.!r \ ill \' : 1 '
\tiu-tri n i itaca '
f .
;

:'.;I .Amur J.MAt A l.vl.l I tr I Ir. Ii :< I: "Sl'i! n'a: M!;<.,r-1 Lt', \' I >t :'i i :i i'iru-1-liji) uiiii' 1' i ID' lli'sX'! !'..",' J: i ',14. 1 I.l bi II:,I, ,\ pula.4lru.r! ,: .,iti,11! it ..1.i !1'tI. I1.11''h Mi, t tii tiux .1, 1 Is.-:: im (rl-t:1: ) : '!

; : .1.111"I ill .1.1..1:t t It.! :ill I duz I 1' '' klI' I l.ntilini; KIM i :; ', ,
KIIl'l
) II // ': l n."t : .
't\ I ; .3. I'l: 1/11:1/ I:I a l> I r. r if I I J.i T MMIK1.: : ; I : t\.t1'I'111; \ .\ jjnoil : 'I'I
: II'! ''i, "I'.a: I Itiko: t I., -, ;.11 d I I bbl\ \ i | t t. :
1: > : 1. ,
'
'-r({, : i ;;-01,1'; : ": n ; 'xl I.I\I.I! 'if ii. i.r
II 11:11'! s. ," I t i
,
C. !1t'drri1' 11 x. H.iit.'r'jllnLi" itiu- '' ii'! '!hr1'I4I in'I\ I'.ru'I'' i I ,ili,', //in .:: Ii, :7! ".1..1.I I ,: :I', ua; :,in' MiVV i it.I. \\ l I." ,.::1.0111\. xxt ::11"! "" /11:11: h \\ !;; \\. ;
p ; : 'in l !
: >
MrI'rjxMi I Ma'! Oi i ..t I Ilhtnn" ill.II'ii' al \I. II i : A.OI": : I' I" I in' ii Itl..'i xi ill 1r'IS'P" P '
j I H'o ,.'a : L'.ubrrutthr.7t'r"I: I > IM i l\... .. Kp I t I' >r t lvitn' !
1' 111\ N'V
.1
.t. '.1 H\ : .iMi.itl.: :
.M ::11
) ''i i Wh':1.I. :, :a i ii I alt".t:1 i:t t'III'N| mi i '' 'Iii.' I Ploiiliii xvi.I: | \ r
1'
.1 I 11 i t 1:01""- b' in m\lh I : : : : : i\ ruMiN.P.l.'s : : : r 1 X (rri'. !
.I\TJ-.I '
: I ,
> I
II\
III Itt': \xooi .I 1 v
'I I J ,
I ; t \ :i' .ul\\1 l :. l.'t'dll'I.' ra'
I :' I. a
!nrll\\ TI 111: ..,...nn.il 1 l'I'in''-.' ll'i 1't 1\ 1, ;ml? I 'i\x ; J t ,
1 \ !
Ih't: it ;,,' ._ __ ; ; r
i1t4rtl 'I' 1,1/1; .. ///I ''II : : .
PI.Mri'.ll
1 : '
.I I ;: : U.1'I'\ \ II': \ ; --
,, I'i'I. '' tt 1 1.,1'0, t. I. 1i' I I ... \ : \ : .

( I'-'xur t I': ;.; :: li'.t/tll:: : C 1 i I IrisHi I'J 15 I ', .irtil; I! ii'in. ;!::t \I., t: : .';, IA t: l ,. i-k-\ .-tin; .iiv U' in. ( litit'yIlitl'I. 1 .. k

M ) ,IIi.i ,! i.I.J 1' .' -. ._ . '1', .. ', i' d'I, \111" Tl.I' :yiJisrnlu'r! t hixmsf: I I.e! .v ; nr, ..is: r
I : 1. lu'Il'I.! I C: i --.- -- .- .-. I..t.j"1 1 ', ;. ; 'iJ !1" .. !.,. !1','; I ", J \:1.:1',: trim Mr: I ,
|
J ;II' l'" -- I ;, I I I' i i! i I 1.1 .',',n ,11,11 'II!i1! i I, ( ::1.1 ,twii'l\ ufini in his !

U.trJlh\Viiliii1.Ml :) :. Jtilrt'i!, \\ 1l"H I ( \". '.'"i '. i I.in it.jM .', .nl I IL' J. II I '\t A I- > I j.;;'I :iLh1uiiud. Ir) J.I, M: Niv .:i, i, :m'.. tniiiiji ..

IJt''r! \\ .. .. li -:;. t tI. 11,1"1.! thi-! 1.lun a.I Ho'!'(* \ I J
1''d.I.asr iI
I ) ,
: I
:: t'! '
.1iiriuiiix \ '
I if, ,.t.,11 1 r t "I. .. I t. .... t. ..: .& .. .'. IIUt'H 1 I Ui.' 1 1.1I'r u i a:1:I ..siMcil, ) .
1.t 1.I : 'a ft." < < l'\ .N .U V lit I u I ul lwisf p(
lil'vll! I" i i into- IMI ;t t'
; l'l: 1-v 1:1.1"I.lIflH1I'1: .
11(11.. : I'II r"
: : .
/ ::" : : -.\ )I'.l'.icivMd1: : : .% ff ; .
I : .: ;>, n; i H; I IuL: .Un jPII.tII. I, rn.:1: .! : t: I II'" v:.,1:1: 1 ..I'l ,1.1." .-I. hits( ( hit;'- .l'>,1ir!; I II ii; r JU 9 :!'n' .1.! ,. M! an,! I'I ; ttl" 1 I'I\ I pit' ',-li, I./i\i'hu l.iiii'i's: \\1'111",1| I lor' tNi1' il'lo.ifil' ri'irjmiii 1. r ,.
i
n i iI (
ii\in. I 1\) lon i'lipi' : \lt'I aiitl xxi-nnq pit
ij :> i 1: ,1'II'dal' 1 v; .M'li I:, 1'1'1', ,}wy I h' ,;i .. !II nrt! I'll.: : 1'1 I .. \l >llll 1 1.\1.1 ,, .,.1 I .:D) -.I i-l k -1\: (ii' n. 'i .' I'ra\'llI-r-l: ... Ii iiiintisi p'r"'lh null'! :IV.MS I to pier prurtat'. : .aii,,:f. I 1\: \. J

t .II .'I,1f '; nt IJ/ mil k\- (ii.irt'ilA, .1 .. .' i-lvii\ : .,' ''I Ml!. P.I .. 1',1.I' jiinrit! !I. ; .1.1 at t u'r li.'U" i' I' t
'I .1 1 : ; ,: < I ( tl\ \ ,\.i !Pl.Mli! \ ,' !B. t ,1
r I'rhi II I\I ( .. rry S.. 1'L l > i \\1 :. i' S..,. .alrr.ln'r! lo i I1L 1 1If I : i il I. U .' V.'ll'MP.H.! : ? '
: l' ;
: : I U I t.II.\i !l.!ii : I' t : 11 i \1'I.. II'd ; jnx l.l: '.":-t: v

'. J u'i I t Cu/\1I': :: V I .' .' ', t I 'i'r 1.111. .... |> III.' ll.I !' .""I. 'i'l'l rl I u I I :h !I'q ,1:" r.t L'hIt \1| .. ll 1 -1 l. T-.1.11.\\\.-\ -- tatI .. ,I if f

: :; 1 rii.ll: .\r 'tltij ti'iiiid Citln-i' .. ,Mill\ I :In I I.i I.; .. "' (;.....1...
t > V\ i /.'" fif'ii,' L\' I .Hint ,"lI v] \I i.l| ; lliiS, '1'.I l i i.iitin| i 1'.1.11'| h1 rl'l.,1' Sln"in; unci SiIl'Sl 111.

1 lullY: (:am- ti l nn, I "l >l,, :pi "i t t'I' .. .'.I I-'rl I I I ti) ",':::11 : .1.I t r"\\ : s : I ".. i p.IY'.'I : :.;iii. '\. Q'vls--i tl 17 \1.tll.i .t. ,III,. III 111 lOt'I .I.ii ilsnli A 1.1,1.! i- I. till \ : 1* ii'i'-ivuHiV I 1\\.r IMI Mit'lii: l.rl.\! \ 'I 1.. 'i, .

( In1. \D'Mail ) r' .. .h! 11.1 I :... "' H' it.'t. i I' 1j'1' :r .' : 10 .. '\ .. .. .Ii .: ....11>I .\ ii .!h !>.N it.i- at t ti,:hit'! ', xvill 1 haul : a IIIJ.T! ni.il lull assi inm til' (it .-',|IrillS'"II'r \ ;, :.,
firr\ I' i I' .I \: u. j' Iit.n' ".ptalu i : f I.\I, ,' \a i hilt! I Olll IIU: tlll.ll'ss: \ l1'' t rl'I\ it!" "''rijuu, f
A I I. 1v! .. I.I '" i" I'rl h' n I I I. 1. aU-inali': \ ('lottuiiK'

( Ink I H .\ I'.d,1.d",14.1 i I IC I.' it'( I:I li ',','/I' ,. 'If! I',/ "i'i ':'1' I .',t"Itt'I'tl'1'ha t' ,lu'LIt'rul'J i t',M 1I:i !u n,: nii .i. 'I.I, : i. :\il I i .!'! ..1'.1 1 .,,. "., .. M\ ,'.. I 1. t", .' ti ..li !c-nii A I\CI\MIN rint.1- ..til u'(Im h .I"I.I\ ,.li'III',1 I ';il', Mli..i-ili-"r' .:" t'-1.111! F
[ 1 I
; I.
I'
1 (\I t : 'ua..Jt I f.,. ,,,l'I.. ,I 1..1" > '. 11 0I..1'1 : t"r" \\'iu: h; wl IM: I..' s .1 1I I.! ni'
i '!.jliMl'l: ? :! ).t.tJ.I.dIK .tI I pi I 1" '; n .. 'n'n.l. .ill.t I ( :."'l/i'" r' I 1/1)1 I I, ';' 1 r. .. > I .'it\ |i i H Hi I I1 u' nth 1 1'1.1 17 iiulr\ > -Mu tnauli 11 U: UAMIt.rON &
\'ILIHlt.: Mitlxtll' I'.LI'I.I' :;I .
\! II. .,
n l 1'J) i Optlt'I) : ( {' I 1.1<'u' ,.Mil i t ) .. :1111't' I I:: __ :' -;t'I
Dou'.i-\ ) i : Lninlinu'; i'loiti! ri.i: .
i : d!
l" > pniu'
i\! \ i'Lnl'It 1 I .
!
; !land Itl'.l.1-:
iu.li' .. ( 'H'AH( :- > r t'
I .7Jry: ;'\ DmiK'niuest t ) i. N: wQWfe; IIII.| ". N
i:11.1.\. \' IL I U I Ili.t'"t.D.II.II:1 : ;! .<*yiF ','' ) 11'1' '. I "VII'i: \ :. Sutii; II')' a'l/lao/lI"' / i '.l .. .'I'll1' dl .Im.. ( 1 ,1\ 1 v f.\1\9\T II'' irniiliiu'Willi.'i.iii.l 1 : ':; :. :: ; :. 1 I.a'tI.' ? ,! I'm'' ,Ih't.. '' \

: \ t'I.ly r," :: I lll.l I !: ;. i il I MM--' ; i I r I.I., is I ;. lirncctl! .:;uii"/ tiry .\\itii KIM.I.I: : : : -jii I ; :,il-, !Ioy J.\0 1. MKICK I '.". ) 111X1 I a-i.l halt it i !ii '.r 1:1 7r.; ",
i .
1 '.' |II..t'lIi.' ,"':|! li i 1in' i'"l 1,1)'l!tnl I I Ijl .'... I:'l I. II I II I -- -- .. .. \1.11./1/ 11 1 J ._ ID) In' IL .al'I I,4 !It il f"" I'm'"
.\ --
l .1 r. .. -- --
.Jot 1 -- I-: : :
I,1 I.I l\ "s *: .11.1.l u": ni 7 ,1 :, .1': .' ,1' : I.
P! 1'.1 I |1' :11'1; 1'1:1: :i-, 1' 0>11" ; I Wliil.ivMil'/' \.ltut -
1":111: : ,
II c 'o.I'I.
t 1)1'! 1. II I :' .
: :il..L1I ,
D. ; mil. U,>" i '" I ii,,''ii 11I' i in ( ':' P\'Ir i':i I I.N ; 1\:1'
Pdlui.\ i1'>. : o I ., : >".'. 11"i P'lU' M : | 1 1'. 'fi lr..nrihil's ,
r. i TIN: .M.lil\ I l'urv < Ilr I 1.1'1.1"1'I \ in..MI: ( i'nar" ;a'' i'
il iiii.I : i
I f.: I jim"' 17 ... Ir. ,li l.i I l.IK ,us IH-I r "ti"i' : M" )
J'.) yIul./ ,* .I! l/v 101'. t -. -.. -- .. : *" f l I n.! ,r II \\' -Jill l ( "OltN- Jt
U. l'I'lwl.
::2 1':1:1"1: t ; I 11 I I1'lwin --- 11",1 1 ii t .1 t i. i )1 1 RI\\I.l'I 1 :_ IHI\\\IU.: : .lprd' ,' "' al' I I. tI.
II" :
rrut: I : ;L\h\ : hy It "I"II..r, :
1 i'ir : .\.i; : 't ".M! .- -I I __ .. --.. 1 :*: .- Mrt t 1'. i Cl.t.t': i .i. i i. ,11! l't'' Hi.: .11. i- t
{
!liU: :! -< lll .' .' : .j'; <
: J h'.a,Itli ii 1 t I I.
: i1 ,
\ 1"1).tI".I\
.1\ 111' : | :
i |
liiMN'V! /IN.ll.l'I! ; \ I'i'.l.--: \ .' n I' c.iu: .1 I l i'I.1tI I.t. --.
Aou' rind: lli'.iiiotK'Jile: ; t: "pp|) > \ o >/ 'i'| --
: J"II" :.1".1.1Jii'l
I'ullirJ < .'f" ..'I) 1.,11, .' I P.ixh: : : '

!FII'I.lia..t J..r \I.ulI T It I : :J I'\ ,".MM y J < 'iothiii! ) !!.'', Il'l; ; H'cr'r I ( ( 11.! ; U! IM.\MI\t ; ; : MUJKM: l .; .is mull \ \; I : I 1:1111I: I. ,' : i'': i"' :'; "i" '. I : [ : 1'1 i \' { \1 ti't' I:111'1' ;"\
: I I'dlctrn' ; .\ UiVun I I : ; 1; ." 'I'll! .'. ll'l. 'b '.hiiii'i.' '; ..ul l. ir ,i..,1 I,, : : : :
.\"lll
.. r i .' 1.1,1t. i'iii! i '. I'nrrd.p ,!'i v 'llfh..11: 111 I : IlK'i ; ;
1 l'i ',i.tarn: ; \ : i C:, 1 1.1"1 1 i IIV" '. PI"" u. : t tulIN. T M \ ao.OOOM1",1-,1: :. +
,
riytur; .. .. )
'
I 1"1 t ; _
.rnt'I 'I 1' -
ulaui Mill.> ..."I. 't.. I III'I -
U I '''I I i L.'Ii.u: : I n. : I I. Ir 1'O. _.. --- -- ------ I'.lll I. I
| O\; i'. -- .. ll.ls I s
t( ::11 ,.;lh.1! : l i \1'Ierdrnrr 1 pint' : ..I.': Mil: .1'I ,. :, |III :.ia.: | i U I .t ;.NtU-Vl 1 1,1\\ jllll"| : "- \\UI.1 IJM: i ( 'u',1! c:..11!. \I llKl 6,111 I ; !|I :|I ),irKU

i J 1 ( ;ill"t ,,1..1' J' 'I"I,nut' ii linn'-. .''ii i" 1\\i' ,: 1 t 1"i>. i I" r, in,MI ,i iis( 11( tinn ; mu' I *f ', "I l rro |IM Vim.,'. r 1 : ; .' :

Ii; '1' l J.t.it. .VII :- '. II I 'in-, ( '.01.! !i ,. I 11\'\ I 11"HI'ld"I'I 1 1I '. .:. }lit.1 s. |IiL| l\i'I"-\| ; | | | I' Th.I ) .IM >'. .' ar'I, I,-s I''. .i' s il I" CIt'I I I., ,v t' i .I.I .' .1 .' I I.. .. 1. ', tlJt .

n.: I II :-'li i I i.t ., 1 11.-1 I i ,,1'1 : i I.,' H"01 i ; 4\ ,i'li> i '. 1,1., : ddt!." .nitlii.ii' t.,1 I .\ "i in t 1":1': i f i u ,linn; unr ,.h'"I1". ? .HIM, m i.i_ ii u III:101:1: : : .w.tii. i.'' '. .II. ,1 : 1,1! ': _- }

C C( 11.11\\ 'n :1 \\ :'III- -111" M\ \ .', (I'll: \ ""I'' "S 11:11. | |III'| | k|, ,| U (I') I'.".. l.a.ii) !ilu> I 1".' i, .; :: .. -.-. -- ---_. - ,> t ;;,1..1 b t ;i-; .,1..1 i Iul iII

I I tiannntid.1!umi's ( \\; :! IIM'\ I\I: : :! nu n'"t. .In:: ,. ll.l I. 111,1! .'inn., 'I 1.1'rl' l, Ci( | llrHiitiib I j'ns\ '; ? .' -. I II I \ii.' .... K. i II f & :\1'1\ :.Not'h'c.S' 1 1I 1 111:1:1': I: (> "i ll:" s.' ,0.;.Sill! ''.I.I I. ,, II. 1,ill." It ,-01..1:, ., ;u.1.111'11 .IH.'.,ll} ]jiI

\ .1 I \\ \ > v'1'1'' I'liilini!.; iS < .1.1'.111111111.1'' 'lnkki" ''' 1 .. II I .u.ni ..n'l.V'i! \ \
Hun-ilk i/ia" I '. : I'l' lll'l!I I I' I. ,10 t r 't'I I 'i> it ,
l'! t :: u..I,1
1 itanuuon'c!' llii-.iii-! l II :; 111111c: !..111".! !"I ndil.. III till. 1|...,!< M I [ nl"'III'.. |j.Yl' \\ .11':: '- ::1 i \1.! 1'\ I :.Ii'i! Is inv ;11"JIOrl.: ll! il i I' i Hi I 1':v .,' ,q;I ::01,\i K .Mli It' ,, 'al"I.| i'n Jn' '" '.... ,11'1.,1,1, l I.. "i :./ .nI I l :\t,I I'dl .ulgi| i ,: j' .1 I.! .11 :ill I k. i', :'isl:'tI J,
( .. il.i' 1 : J.| ,11'-1 2 fi 1 Ilua 1 -1 .
!
: ; 1 ,. i i I't; t i Hi. 1 ; ) 'I I'l '.r" 1 I'l 1m
will in "
. ,,_ ttLi\ h I I 1'\
tJ 1 ihn.'i-'i'!',,' 1 I.: i'u; ) "i.- :. h.l h."\ !1II,' ii.. n'" i t', .:'null'; mi! 'I" ," ; u 0,J. .1'i ijtni' '' lulIN: I.IH'I\\\' "I i'i ul I I'rn'uiy' III l I I'I'"11,1.'1 I''"r !I. n.. i "I. :1al.ih l \,111"11 i'i : I .III I |l I.,1}. ',.I| 'I'll ll' il II.I3111.u\q l ll.: Illl' : COJ.IUXM: \ '-
ID A I! 'n 'ni ,
1 uViliiiri i I '
.I '
.'KTX 11 : ; l.ii-o. i .l..: : U .r..1 I II"'1 1.111"11.l it :'t! 1 h .II III"! Ii! Ill .ill .i-f 1 i ,1..II"f. I 1,1,1: !I" 1. .

A .!!: i.i's ..1I :>: .\ C I .I'I.i'ml _0-. \ Idi ." ", .1:, "I ,.'ht! < '..'u:' I 'lAf {; (
,'ai' !,gun .iittlinriM'il: .it" hJI-iii/! i HPMiY I :
11. !P. Klll 1 I": mil ; 11,1,1 if ii II'rld-t\I I.. s Ul: : 1 III.
". I I. ( 1 niul'ri,,, :: 1'1 .f1l"'I. ? I.II'h! ;,1 ,ul }'
1'.1
C''I:1'
: : "
IIi,' iiiin'' I I. I 1"ljjf 1"I- ; I '\ : : ) : it
: [
in .
I limn i : I HIM
; ; <
-- ctrl! II'' 1.0 tl\IIIIU\
\ ,
I : M.
1 I.: 1"uedrl. ---- '-' -'-- dllllll i : mil \\'I\I\I.IY I : 1 : A ,' il i,dl... ''_:11..._in. t { ( I :
L-pl I ii\ :M I : \ .ii.tt', ,", ii. i ; 1.\ Tt:
l.im \\ !Pod't' ... Irt'I I 'IID I .M, ,:.i iI ,> ; 1'.1 !!J.II..11".1 .' *|, "
I l.vi'ts, '(' '' .I j f Olldol' ? ( '- ---- -- ------ U'u liiii.i, ,I JTM ml: : i liiiVin .. i iiUl'.r.UV I t I I'" h:. I I.\ 't
-
i.ti.a.. .1 nMillik.ii .. I. .M'! !;: i,'. t f. .iu, II.ix.i::111., 1 t.ll. I.\. .' I. '' :UI, !. i L. .it. 'Il %
Ui.-n! I' ( Si I. ASKSlliMit: ; I \ 1..rlllf'1I1\'II'.I' ', i ani'i h ; 1)1'11'I) : I sh.iM: I ,I' .ii.->. 'nt (frolll I I. vim, li 'iiu : Mtuilif I'; i .1 I il It i'ir ,/ .. p
M o 1 I'M ( 1'1,1'.1| t.'i I 1.1 I i" :: i ru ;
: //
; .IMu'.s .1t J-Wait! 1.\\ .' Lia' !.- !I.prilS I.\' ,'e. in-.n'li ', Mi I I'I : .1 1 oi'nii'i r.r 1\ tlll.I"I 1'1!, ,'1.11'v' \' t f 1.1.: \1..1. i' u I I. r ( '
l. 't.:
!..I"l' 1; liOUNJ-.K.) ) : : ) : this I'll.1; |I'"i' a .. ,IIII tin I !t.I IluiIt ', uiii-i MI .' "tLIlV)111 i ) : i
!
\ ItlNM.DI: ) I"V .ll"'ii: t I 1111""' n in Iii: :" : ., I f {
: II!
J : 11'11x1ottn ( 01"111"1' 'i'I Itll.' .1" i, .n 5 :. :.1 I ..II 1.1,1,1;t.i! t.1! : "it ir E'Ijl '
; k .
\1c1ii '' .I 1 "" (1'11 l 'jllalp\: t"I. 1
:
: :MtlKr! N; \ d I 1Illi'l ". MVItK'K: \ ;: .'.. :M 1:1.11",1.1": I I : '11 in .*> 'i.-\.i : ih,' |j.t' ",mum .
A : I1.
in.
: ; \ \ 1'11l'11'3'1': ] : | : Jt IK. n. "M- JOHN\ 'I 1' V'i..lrci, i
/( ; 'I I .k I. \I. .. U.it .
r. I : ;
'U1 t 1.1
; Iu I::
,, i1'! \1. ,. J.
\urui..iA( : \\ llMI .la : i '.*.r Iw I r>" l'n'h.di't'.1'1 I }. ( 1 I i'lI' II I I H. .'/,//. /". iul' ,'i "I! !. ... .- *.
.
J.I ;\I"nl.I.\' .I I IMiirs I 1.1 ', !, 111 ll; I.I I, III: t'i I '' I-I-I; ; : ; I ". ., ,' 1./.1 I 1 I. ll!. I., :;.' 1.1' > (
titluut'7ht1: : | .iiiMiiitin ,
: :: : ; 'I IK-(, i
t il 1
I r.'siidi.: !: I ) ; 1'I i !u.: I'lloi.i\ : i \.i: ; i .! .I.I rl I | .1 .IL?
1-1\i : I.
: J II |II I'.1 'I: : : .1)).Jan| 1"1 ,
Ki.ni'n. J.MiUull } :V"I :. _. ._ I l of; J in' 1"1'11.1\1.| ", !i..i' 1 I.t.l: : 1 ;. I;; Iq; "\ ': I I'lu I: ... it ,:11. .1.1.1.l i .li, rn'i"I'I ,.!. f-. all :
11t..j.
.h'nH J :{ \Ii'r..ltlh! ) J 11 1111.1.1.| l ] %'. .'.1, ,,till fur 1.< i I 11: I 7 i I. rI.' Hi ,'ii II r '"' 1 I1'''.. I.: t'" J 1.1 i'w'r i ivilliinlili
: l.i.l! si I <'run- Hour u-i \ \ i" 1 1.11111"1 !h' | | '
,. < ', ,
r j |i |p ad, In I. : ,1,1. IB\\ : 1 h.I'rrl' i-x 1111.
M llrtlll-:$ : !'i : I I I 1 i 1' 0 .. :, tc MJ
: T! .!I. t.i .) t7 in a" .MI' rii 1.1.01))> i I h"nr I II ii ',ins htivv.it. 1.la'. -:j. :1, i.' u .n : < vr- !1\ 1:1.0\: : : t'triiiit, ; | t?., 1.d' .tll"! 1. .1| ,( '

\ : 111I"k: ; ( : I. : 1'h! ,.1 I I. Iluulrv' .. -- \ '\ ( t'.rul'11'1:1') ( / ._ 'IY.11! lii'ii- ) i I I U\, I. r'. I\I! .!. i \\.l t.t
.t.\t.j.! I In hil.ui-! il.i.rs: liiit'ir, 'i l.i\i'-= of> | pit' .i .-. .- ---- (. "ul. r ? \
,
I ariuf
:N ..' til'U Mllltlltl.lllK: ll I'prim"
Js'uni:, H.-uks :\i/ ,I 1. III' tliual uis.k-I ti 1-- fit, ''" I'l'i' "U'l ''I. S I'rII'k i- JI'11) I' iX''s I I.i"" ill 'II' ;I: 't.lC'
;::1du< ,1.1 ; I | : Iy : .ii I t"il'w.ii :'Hiti l" iii' :.'i. lli! I 1.1'1.! 'I i : I I.:1 _. ___

I.I. \st: I'; i.uti.,1.! I I,: \\ < '+ 'i! I. ,.', ., II'i", ,: tu !. i" tin'u'!. ju I li! ..M j'l'Mi!' .,7 ..'.'I'in i:iiiI < l i I, It ,Irr i"i. Ii*u'i I I." '1'11 I h" ,'il I'1''r, MUDS M-'. M- (0. -HH-" 4 ital.' ,. 0'1 '.
ij rr' '
rircul'-i'! J !I'IViur J 1'lllll.J'sI'ria.: :l \I.\IJ.I'\'lt.\'S.! ( .f'II. "iimn.' .'i'' 11"1'-" "I id!.". til. .. )i i : i% II.i. -- I JI I I '! ill ; IHJ::; Uu'lLnI\;\'I I'm.: I If)I.. "V.'ll.l.l'. :lI! A ... i.) 1'lt.I.I"I'I I .M I"'d'I.\, 'if.f' ,1

.' hi i l.; of. I 3J I I" '. unwhL, -'HI"II' ri'i 1. t'! II' .; t rld! i i',! ,in i| |: i ..tl-\ .r! in.r, 'a I ::u ,(i. % I ''t'll' i j ,
III'
1 T I I' JI \'u" :. I'1 i 'I.r 1 I : ? :! 111'1; 111' 1.1 r i..| i..w II.i i ',' ; ) 1t1ui'j; ( i I l' iiijuir.iry; 11111'11.|I.I 1 d" I''. I'. ;, ; > it: ; iI': .:, I If '
: 11 .., t t t'' I I' I! .'" i i. u./'I i I ::0 '''fI'' :11 t'I i I.HtiilM'i'1 I I tl\ ; t \ ; .' :
it':
"
11111 A : -.,' ,i. :il... < .1111 : I.: I.1.i .,11'f uiiiii n r jlliibiitttiii T.III..1[ lii J : I) \Ji: I 1 I :: d'l I.. : ,11-I .

I'cibWjV I l'Hj': ; ; .,' ( '..J.I Ii ,111"; B l.i: il'U > ,\l-s: ii, i i i" .j i 'I.; ." I I'.11, !( ,.t :MtlH : '. ,.1 1 Illl" '1.1.. I I 1''I.llilf'l !? ?' ,I"a! : :'. !. !

U 27 :Jt .\. U. r\ .\ i.rovuMr : I ) I ',' i t I.. i t ,-njiplt' i : U'.ii tuIM: 1 lr<.ui :'i1'W.el:. .i:, ; f

lia; ,:.1; TLMJC ':; U \,1.1' :: .\I; ,. '-:'. .- '" __ ___ __ MI: ) i.i"llu( 11"; ; Ii: .i I.m. Hid rt i.) "'r'" ; .!' i.r 111.1 I !.' "'I 11 I., .n i !' T I...it!!'"to in.' JJI1I: U T. t 'iltllt.-I'dl'l :

; !II I H :! Hi} (Iii iVi I 1IIU1\ UjX'j11\ I i. .. '\lI.\II\-T.. : : I'u r : S II. H\tl'IMH\; ) !: 'n.v tI! 'ili'i .: h', ,'.1",1'I "II"1') I liu'"I i ..' -Al"'ii. '!;"I.. j1

1 '\ CM'1'iji.r ( -. aI\IIHsll\1: i t U.MAM.I'.Y.M : ,: : ... "i, ii' ii, If I i'i P .ll. H.lulu. '. tr,. ?'.'w.1 I'
1"1'| r.'cl'i'.n
.: :.!i-l\ I'. > r1lrri: i,, ahii"II' .nrlp I ) unlb, i ,'111"1., .. I I I sil, > I nVr i. t.t. ;; -.i
tuocr' ;r in ;; I. ). .
111111.\,1 I''I It
IP I\: \," : I / u ( tl.n 'M 11 I 1,1." "I \1 | 1'11 !
ll II iI'I 1Y I Ir'hits!" '',, : li.i.t I ; 1. s
.
) :S; I *"j' - --- t';'. a1 th" I ,''iilor\ .. .1.| .. ti ,I I I' .I" ::1 I I XV | KM. !Ir, I' )tl.'nl!! I 1C: VIII.-' C llral.d '
/
"v"11 v. .fM: tJlI'l "t' t'\ll'-i : ( 1111.; I ,. :Ui\l.fllltOI: \ ) : ; ) !;; filII| I It. l ? t t pqN| 01 Connie;

L.dI: .\ 1 :--tn')',' A J ;\ : -J:"I,l. !! I'1i' hi..- -. ;, '..r I. :eIl'11! I i',ii kr i n .',1..1" Hi iiIII. ...II..n'.1.,. i'itsi 1>I li'IiI.. ..." hljlI

$--Imjl\\ ; \\" ;'u"! II I : I 1:1:tl'.K! |\'II! k ." .,.1.. 1'J: i, 'Iiy; ('_ .. id. .)ivry.i'i Hi' I"1.111. 'i 11".1 xtul r" st.it" 1101".11.| ..'. \ d ;.,.Iram't Carr 2

:' 'rd 11 : l I- 1I1.It ," ..t Jurn'. j : ni lilt / : ( 'i.Ir't
:--hrlheIJ!; l' : hinc '. hl.1,1,1,1'vl t. NL t s \ h'rvI//:0.1 t on .a.> I II 1

oIIlfurJ H :-Il'ol.1! I II I \V'uritli .\-l' ';', t It U ? ; 11 \\I.t\ \ .... )\-mr''hl:, .' 1 \ 11Ii1'r{ ih" 'IIHIJI' ,. r r. tin!II 1 Hi-H>TI" viv p'tualii U") t.tA l'I'I I.j"p.il .\t\ ;
li'I..II.
:
-- It'll .KM'Inn' : ;
4 : : \\' I g: :, t.eI! \\ 1 I'.l'.l. \1.'lfI \ fI-, I I IUIJI.lh..Itt'r: ) li.I'" ill'l.h..I' ,' t IA .. t r "vt'lb1'\ f'irt" -lii'. .| Mi'. i <,,' .r //1.111! t \' n"- ri 'J lit) ilo buts n H.i-i! ;. ",

, :-milh \\' ;Stapll'; \ \\ r, ) 'i .! ". I U.lir.lU"ror'it: ; ; !- Iv I.111M' I K L h..'nupu.1)1'! ,1. )ill'1.! "1 il.,' 'It in s .. Ill i "l lti '.'1"' .rti .\.11 It. 'I' |I.i-XV-U I H'tI,1 I."'I I s'llll. 111\ "f' Hi \,bls. UMUT' Cr..r.r.

3 $; es ;alt: 34'citl4s :I"1. ot 1 iii-aiink..ii! ii 0111 .. ,.'rrn iir, .. lip| 'i 11 n- .
::; a\\) er: 11 11 'i" H\ .- ': II. M\MV.\ <: "'II.'Y ol l'i:.1.1.im i"i < .1'i 1 I.. n 1','< hi-I'lut.il. S "Us n G ,Iv..
., .' 1 1'; '' i -' ": I'd.1., ,'-l.l .' 'I Jliuf p I: JJ.'H li. ''n i In l.it'ilin '.' 11 \t.. 'tl I,. '' l.n'r.ll't.JII.l' .r ul'. it I fi; !'tLJ
i' : i ,; I-: i..I; 1 i ;t.ndt i;:r Hi:; } /.ur th1' l 1'1I1111'UiI'I";! : mix I II S ,\ 'i l.ij. I II .
Ti M 1 1U'.s j | 'I I 1'"Ivi iv j L WII.1.1hll"
( ,1t U
\ Tift.t'II..y.1, : : 'L.'I.. i 1.,1\, iMvr.it.si5.' I, 1 kl..t I I'Ml.nllll ij p< I."tii.t I ..... "- i.I .. : I S i,... in'. ,.i'i, .r{ :\t ,t..al: '' L.JX" : Ir.(4 d'; J U "a mi
>
'r I n clor 1\'JIt."iOX.; l..
i ''nz I; Ii( :'J T'rry ( ; 1 U 1\O1'11). : I I "I' ,I.' '.... ...I u HI I II Ilililllt I I'r: i'11',1| Ct.tM: ':, 'V. r'II.-.. I'.r I i t t! Cai!: h I

I :. J'hohlai C J ;, '1 !,j'n J .1,11:0.: :_ .! ..- _. -- -- .- | A.ir.l J.I t-:7 I : ( ( :1- ,lay f.tl8.T : : this. ni"' :.i.ij i fnrl" J. i i
'l'\J"til f
,. ) oa -- \ ..
I I Fludda -- SMirWl I l!
"f' I oi i ( NJ
I II'J
C't
liu. '" t l'n 1 ( : )
\ :
J-
1'ubui 1 It > Ik/Ik I\\1. '" ( 1:: < 'OMPANV-t.-.rorror-: : lii'l I : ; M
VUs'il 1" iItIIS [ Sans,
: \ Y Ptf9 \In.l! : | ,l' .ru : ,11. 1--
ViiiM! !
,
,vv''tm II -: fc 'A U'rr. ..tCI: : 1** i 'il
11'a:; f!
,1 \ 1)1 l: .' '; 1.\011 ;dual.r; f > :M'J.. :. ll I .1'"IIIIIi' l' lot'i i I mPh fur rash oi.lj 1 1'
I'\ :,'1 1 B i> J.u. 1 .' :|lrty
\1)' I ) a-Alit .. uli:li' il'. : I 'II'U''II'' lur o:1'H.I' 11-' J r. .? i 1'1' 11.1,1. I !'OUN' T. MYH1CtO },
\
, ". \'tr .. I'II ,'H I ,1 t .n',f .,r,1'un' I 1,1: ii 11,1 I J '''hl,11 1011 .
\ i II. ,p1ah11tu'Iu :I'tirr." t.
i.
l''I.t.; > 'V'/i r \.tt\ 'nut | J", "! v s* ',, TI .aY-lil 1
4 l.utllt
[. W -i'.. ; ,;5.1 i.sii'i II Ii 1 ItukiriUn. 1 1J ; ('
.fl'\ .1't.r I IT ; .I; I.hiii lidti ,K; I 11/-( nn HHLS
l.. j..!ui.r: v if Jn, ni' J ..11.II k't *" : ,t I. .
WhIte TV i, ,'' \ \I.s: ; r. 'I.h ""i J".Jnmsh, ,. v.'. I do '(ru' )
1Cr tn I 11 rl U WM.V'if_ 1 I", .. I,, V, U- 'x.i .\ 15 l ,
t/ n s '
; ;" Il \V'eyn7lu) J _; 0----' ".!IL. 'rl'i" I :.' .' J '" i !1v. 1 1' 'rlll',51T11 ; J >i li u 1'/tlilotpi I h-: 'rr'7lrv f' 1"1' ,cn, 1:11.: : .
\1'It1ua., tll'fI.atrlln: : ; ;.\I.I-: An i wilt iif'hf.' iciiru.mu! fI''r "I, 3 t..x's .
,
\\lJtJIJe i : \\11111.i f '. I 1" .i. ,"ii|''uiv HI "I '
Wi\lnm.J\ .. (. '. .11 I .'1.) ir., .
IP: ,t t .." : > ri'rrI ll-i.l' tmti.; n'> ..III I |tr .mi-snr/ ra h! 1 | b"\erl'l .
J1lAuq
\ ; ; "II'I.f
\U'l'.c'n! : \\'ILuuraI! :-.w liit.'!'uij from tifijO "ll'ilrjtii + t'y' B. 1.1. *. l I ',J .<, !, ,1 '' tu II, ll\l||,| NW li"'l,",i|. "II': I'M, i 1'1'11' 1111,' .-, ,10 lie.. I r.xrlnn'o (.p( |It'.vulslrett! JO hilt tin !N.> ; bbK (.rune Put ,I

I \\' C "'cIler': :'" \\lm J:. HI! II. I '. h.' l.iy .,t u.t ..p..hll.r.. rtil'1n.I I'It: in I/KL II I" r tV' 1'111 ,n It ink New: ( Id..n. I'no bbK l1.t"r. ; 10111. rav, .u.i iu\', ,
.
: ,"lloL'1' \\11..111' \I' 1'JiIN'ouIut I r) ;s d" x: .. t.Hllt.lll: :ih'n"r.r l' t ul ||.1 t;, It", uti-l( Hull intf J{<(-!:4| ;'+tul/ .1/ \Vllirr.llKAH: : S. }'. I.4-j Ji: ;:.U.r:' :Ie t tI'tba \ : '

., : :, 1'. ,1. r ; IG I Ilt'mu, I v II' ,t.....I.t1.."" t 1 -d lit Ir ..I+Id L<&'IoI!. 4'' A..mi f"r ) J. PIY4CO M( I ;
441'1.1 'li 1 hc t'I. ;'rp.t I .
o ,. *i SI,IK ixin! t
.t. ui.
.' ......" _=,,," =..r.1 .-='_ -- -- ;: .',11' t A*" ;; C/UJ.. :: Iv' ,..JII,... .q 'v'' h I ';:1'e &pall'' pad I l.r'a', Jt'Q ct,.' .11,17" , -'Nf' I
vi iIi! \I ( '4t'larI ; 11/1411 \tV rKl4 hilc'lf tit litw cee3 : ant.1'
:$ :P .
; .
nl., J'
Unit. 4431.11)11.) ?! M.t
for ; i'tI '
; S IfII.IIY:
I F. t"Jr" !1-'Irr ,1''r, \ It" : .. ...II.I'; rI UICIIAUU (j. l'Ulrn. t. l 1:1 tsfit L'
.' 1r4U.: I 1- .. r. .... f'. :.t. J h.1,1; ( : : r r '. I
: I .
1'r '
t 1 HIP (1.1 ":: = !
"
.
r :
) \ : ,
: /
r.J .
,
'. "
1 1.at : :. I I.,' '. ; I ' 1"ii '

':'! \.plll-n'. .. '. .Y I pyr.
+

r.
!
r 1K ,
-
'W IIi I ;II"'l
-
: ,
-

I.e.
.

M,


", -.- A_____ _.a __ -
J- -. .
.. 1" I > K. IM'.TI'.IO: : 1, .' .:, I'' ; ------ .-_ "__. ... .._._ ...
.ii i'i :ia ,' :: : ,, ', "I.' > )hii: -.---- -_ -a-. .- -.- :T ? -
..UI'mH 4' I 1 ':('f .J!" .lllfi.llllinl.vUf''e ': fi'ni, 11; his I hi t 'ii'j i hi .I t n i -s. .1 i Ivtl: tl!, 'lirfiMti" : ',. ,' t !1. .\11 ''i -
1 t .liI'!! f.n i | 11.1' I' t !< !.HIM* I.I r l tl.a! pirp-1; r.f l ni-n i: \11 ( hclinIII'f'
laI'I II Ia L t'l ..! "u.t \IU. II <1,1, 4 I' > "I iix, n i 1'' .1 t 1..I! 1 )piin* IK : fiiH1 It > t.wrl I Ilif: Hi1, ". IlL'5 .
,.. rnl I 1M'i appr.i.v.l 1 .\ \II tX : J'c ,1" : t i'i.-! i .1| I hi- |I.. If U\f'I"f'| ii. r'nntii"i' !, I ,. I '
,iii( ,?- n,( : ,11 r ", oJ! ii : '_" .r "t"n .
'H Ii i iI I \t'r.Mlll\cisV, : I ;* m 'rj ri'iUiil..; 1'nbiii. lliv' ri.is) isj i-ertif\: thi1 rn 'vnT'lilmii 1 n I I ; I l I t II: 0,1! |tim| .,.|,1.| |I. .,. "I| :i ;pjir; t 11.I''t.i..1 I, .ill. \11\; t 1II'I'.I.I".I.I.r 1 a S 'lIt" \ rf t ,:>T: ,.I.dt.t ; i '. 'I. .' l tI". I.. "ta-i la" I I" \\ : ,
n v mil, I in Ih 'i tii' ji-xi.t| a'll e:ihtj ( i. ,. : \'Id. -t tlii '' ; tn II' t _. m aii' 1, '
M'II.I. n-ulhcr ii' 'l'i uf i 'i \r
I) .iII ruiinI'M iitol tii- n n- I" -1 i '., .
.i [ ."f,1 : -I""I'.I 1 ii. 1,11.1\ i '.! I..j !' :. S I :, H'' II I I :., .
t -' ,i, 11 -,'.'. :ii( ::1. I II', '(\. 'iinph'Hiut" s-iiMii : '.'Hi' r..' .\,111'1, ; 1.11 ii i*, i-.terv.iN, i ,, t .. u I ; :i i 'r hulv) \ill \: tit't.)i 'K ,1 nitiirl: I i"II:1'J.I'. .,i'i'it'n t < 1:i- 1"It: ; :J-t. !t.! it i fi!.nni'ilh" I tlif! Inlr' r-I-in'I "/ i: ,' r 1\01,t. .

rill 11 -.gI sy.'.:'.. n I ,i "i-1 I'> ) M. 11 n I 1.1 t., r"sI111I"1II" 111,1.- :< t t-ill ni.ts .1', ir. : vtr-i-'bl : ..;:'- >/ Ii. : 1 tm < '"! 'nv<'(it -.. l l\ :.-.in t:( i II|,,' 111.1|. I I" |j 1 ii.'u, i .i il :iiti.lt t.h'I'il I f tii,- f ,,1f.M t' .\1 :tItn-htvi'I.: tint!' II. }ItIln\-: : I I" 1:1), fly rl.t 1t1.\II.IIt
tj
hsu"Ilr [ ''L' 'i t'u ,I.. .ii.vi. lit. !MvvJ I I T n-y art .:.r1'.- bi'iti-'l-l''l'B'1',1 I : I' 'n'nfii: i 11* I t.i, 10.In"1 '".1 : I : m./", wlh -01"11 t a |ti S. i.111lh.l .ut \0> I
: n'l 1 I :11.ir/i' W\*;, I 111 I"r., I e."n litio .. c:ifI i l.u tM a n i.ljrt' at i "Uopt'ir'! **. | I : I \ 1.(111'1'/ |1\ I 111" !.. .im t I. fintltl ".I it I:: fi f-n'K" V\ il..iti! IN' l.ltIt- il thN r\'IJ""IIII.| .1I I ;,. u In.m: lie ,IK tl.i *11"i l"'I.'ItIII.i t a'' i Ii i i 11 a lli'l 1,111, i t .. ,
'1 I I'i'ff! t fhll', this .h th 'tntl: II-HI' Iijptvrn I'K1'I: tuoptrit'l h..r h'-il I 4' 'untl,! t .n .1.1' I '.' t ml 1 t li'j"t.i! bt' I tin:, ,, ,th'l \'' .' ,
II \ I u t \ ft'moII* $ 1k"a) r.iti" ,1,1 in th! lint.nt: r 1'"nl'lIlwLlc to llu1 I! i i I' I ::!tat! i't|I. "I," s-ii III' 'lI't1..It! 1 ) I .
, t "i'im: I.o.ItI"I.' if stufT.-ilto, !. .'. its I ir.fnr n *.', I ; ;' ,i- i i.t,j t:>1',1,t i 1'/ wliirli : .
lii"f!
roi.nui mil! I
,. "llo.y: | : t I a '' ) a'"l' !I. rrttl.j"ltc i 1'111. ,, r -1,1'1':11.1.it; j il : I as' | ti ti.tliel .f i 'ru ".t u'"| "J 1 }' tli' IP in j
\ 11J..s'I' ) r.i iL
I.1 I |
flJ.'. 'l" 'I t \\'f,11 I I" ,.ltla'r J.I'I.\lh", !, I.i\ t :i-t I wd'C nu.iih, st.r; I l.is t.ijyd 1 ft-.<:l'i: a' ',i I. .> I I 11\, pniiiiotirtl.i'! I 'ibfh /;, i' I nil, 1 l I-I. I l' Hit- il,1fitii',I dllll.1 'J "It-u tt!\,I", Ji
.11
i !h| I I' | i ; I :; M'iln.ilii I I
I' i I I.T f
; I IVv<.*r.inl\ A-tiii' or Aii sun in I' ".i'tt ', i > all K I IV: I Ii .I
so.i I ,1,1 1 'nr"t 1 :II./-I\l I I. I't'' ,> ii ii ihivi' I ;:! !, ft in f < tM.I)
:
. / :itn I < ,1111" i ..1.:1: M "ha-. iiitliin tin' iin' i n t'J J hn. !t- i Aj a. 11 III"t)
1'II h Illi 'i 11:'i. l.i :,11..1.f >'iM t n' ,il 'I") :
:
t"iipr : 1'.11"101.,1.,1101.,101" i ") illl'l" t 'III' i .1 I A I it l'l I, il 11 .1 V !
) S rd. i I
bi.' i'jrltlttnfnliftt: fro Alt', r' 'In lit, .Ia.| ti! ,. { i i tit tlila'it j -
t fid'
tt, !, vI
1 i !1' i t iu chirm "; -tiin .,1 IVM' iiH-Iuc ctiti'i.i
I: I', 1"'If..II'fI' : .. uhtiiiliid a
>
:11 y
rivitit : 'jtpi ..t.I .
M V'.7i't, 13 I tiii"ii/li .1 i In <'n -I l-oil tittti \'i. 11 .' M i r n 1.1 -in i M 11 ,
I a. f
l'i'n | .
'i'l'| 1)1 I. I tiff .it" .1 e<: i'itri' j ( 111' Ain1 ; I: "Uf1'.ll1y I r.'tvii.l t ; "hs: riii tunt an nttn! I 1I(.,' liicpil'' t h'\f,: i I itt V 11 i' -lit li:. I Mill t'i' v''in( "-lit U.s; -
.Mr.' s'jivt,; 1 I., \ I'J'I.l: t ,ittip\- ot tin I' I. 1..ld- 1 lId.> t.,, I\r, Hlr-'IV ,I"11111 I f.
i. In M. ,.I Inu'b '11 in. tcli lion :'::1"fin I I
11\ I i HI.I I t".:'v' live<,* by: t'li-ir% ii. '. '1111') 'flPa* huhlUri'n. /, r 1111i .' I l.t I . yj'i l \,1.1: "itt.iii t I ie'! 111I'W' 'IJ I I : nun' lOst I lr"iu,, iln. nin 1 1."- .'Ii,' li/nni' nt t iU \\ "hi' li irc chit iluv. It M :11': up' to 11:11 .at'! | '- I I.-- I ti'l'H.' ; 'ti, 'a His ; l.' it t I'lln' I 1' lull) tn ) :,j.n j.,

pI', | .j .Isti | .reveii'i.i, > ill\ I '1,', ot 1' billot "- I. av.ljI'; :. r I.; U. ; s. I IJI'I'I'I',1'! ,11 kill, t I. hI"., Mill, n."li- eillv, )
th'
II". IVi'.OH "coin. ciiij; tn city cJordl.lhf' (alit ui 1\\lIll )} I f t t'? m n >i (ill en said MI? 'if.r.i I ; la'. 'I.i'! ot ilii- < ;Ml 1a' > i 11,1
'lh1r"m V s'.ii .1" MI'"' "' t It t'l'.t: I'.i-ttts' in .p "f, .' ,tin, Jiii'tK! '\-j r.nil, bl ilii'r. 'tI."I. 1,10': inn-iili-' l.niitif'.fJ i m -.li l, !kilt l b f I"- I1'"I
,'!lIilt'I' ; ; 1-'fl ; Jt. f.,'.1 .t.f II.n..I.! Ia tun\ dollir, : t.I"f't a. -< .-i'l t ..111d I 't 'I I ''I' it u iJK t r."
MIft i -, h 11 i .d a p i tioi or Uu i ::1! / lilly iiitlir-i' 11111 tlr< ii'! I'--ns, ::'1.1 !nif, f.iM'; cOiiol re,11 lilt (Is in ila- ( III i'ta 1 I 'HI Im.I, 0'lllVlv .
/ { CTK : : (- (Inlt. tin, ludin! the | ( 11 t )
j
illlT'III\l1I1 it.IM. llpii.-K.
. II1I'II..II'I'II\.I lil J"'I"i" 1"11.II. i b"i t i.tnj' n' .
illrt't.'j inns I
) i I tj 'Udltllt. .,n bIt I I}, ii I" f"'rlalll"'II" ,' \ i, .1; ''I.i* \t or-t i';,1-i's 1 1 I' I'lll till ('I I *>ta' I.ltd ll I' .', -hi-! !!
!!I. utll L b- all.i ) .t i-L'iiiin to <* %(: .: it. IVin.il I > J 1. tet-Sir, '1 hi,' T.',1 t in' is yrt v n 1'1. Ai-n: wuiiiibi l i'i.i' |, jim! ; tiotn! ,tlic I tint. :;,. (l'|!on nil I whirl, pi' |IlI'l\? '. \'. lutlif r ov mil in ftUll.i ,' Al I Ill'lilt
sri'i iiivo 'tI I' f : I.I I l tJIt( tin Vfil'el.l'l 1
,1 | ..h !1I1 .11 t ;iII| | ira.I.1 Ir t I i % ,. t ; re n'htd l bowl fn* itlll It > ,1'ald/ larilv. J'tl I. j-s' I ) i ( nv
I
!< I' v.j.1- it:I: iiic: iiini :a'iV tiIc.- id! IUI.II Ia\ tin itt jiuu.1 ul" ita I tin- >.|.1:0.in"II". 'D ul'ii: Ii '1.t'I"\'I", \ "- tdnpi : t'lt-tili cii.fi int I ( i vn: il, tu \\ ,-'ttP i v i i* i 'i, i it i-ilul-. a d I'M
I Of ':)4 ')in ,' in i I. ) in ats.I| : t / s"i:iio; 'f r, 11.111\:1 taJ leu liuiulml' (Kli.ir:: 11,I'I thi1 ssnl taint in lit,
11 1' .1 s 11I11.rll'; : Iu-nti': .h.:111: 1 t : ,111.1'1,11.1 S our : I i'nn' unip u li, bj' I nlioMniftlii' tin I .i-M < XII( (ntiir itn lat .tlhitt !I'nf f.ve
."*' 1 1 n'lti.tiK, -ii.i .fl"flll'I\I"III"'Jt t 'I'llI'if i 1/11.1 II1I I i, ,ins' is iinTi .,: rII.I.\; ) I i II! i-t >'< t L- of I tlt" Inr.,'. |I" ".in tin nn.i n-i; viadii'iiti liL'M,It Ith. I I'j)nn tlif aro's iitiiniiiitol.illali'iifff''i', m)". i Si'i vttd ivi.ij tit: jiji'.. I

:Ie'lIlle l IH \ ,iiI! I HI n n lii I tir"1 1 'lac. a mi: till Iili.'i t it : short u ill! in.oa-liii: ulmli 1h' .! bi'f liir. Man: anil li.iii'li/c., siiliJ, .
vrir-fi in'Tt
any di* iJii f strait! l ii niiiu: uiiii ot t | ruati" ::1I, l lt 1 111' > i"H d tIit' ', ..td "I f si ; il.! iff t t id' t.i I t ftm
..N, fi i ili h'. ul i 'to.t "itlmtih'" ) : ,f' 1,11., : iii-ril n tie sKpt'Iv itj an'1 | 'rurfiiM". I tin.". i. -i ina.ittil I I I'IM.I a' til- t 1\\"f'lI tin* M 'II'IM' | n asiint
I | ; i |1111 J. I1. lYttrM' iv, sunn nt April.' Isit?I.IIIJtlll'1q; ul Mirr' : !la if e t 1:11: 1-1 id I !a il.'n t < tihi N' mi nd
i I'rle 1)1:1'.11 t: :. >' u o !1"\i 11).1\0/1111 I 11 I. : the in"::in ,t. 1) J P HA / ; ::11i.1, I III I'f.r"I..I., 'a .ri: '.. b\ I Mn p''il''H t l t piitin' wliii I li l I IxiT: tv.iiu: und a l.ali! ct Its i'ti' cicry l.t'tu'inl: I :,it i v i-( t'liiL'! 111 !l.t t'liul t i t.ii l' tij' tin I, tImail .a ;. > j

's.1 | j'litinl 1 a i *.'I"TIi.I ? I lion, .i| "MI 'd. It i j. flU II I/m,P "fnl, tiffi"hf' t fcvM llr ; lilt pill- irui" tn l ll),.' blcinil 1II1d I nil ilio), I lii'imi-, iloll.ir5ii.: -. a tam1'a: r <'iiahS rt i 11 1 !b-r ; id (

uii !! .,. K v 7 ii' 11..1 rv :.In p "%ii 1,1111 i %.<* .1'/1'1.' | i.'hf / ,! !1 / I"1d//3 p /'' n' rtip t intii fti'il I, ml I ri "''IIo-xwn., b Ilwl :,1.I t'oi tt.tn *
I5g/.si.it il
) .a ) )' i leil i :il'l 11-, I f\t 1 11 utJit
it
, 1'1"/-I1 "fpfin. "' ( ,1 : t. I'pon rorhtirilrcd/ dollars! cf the ( i' .
tfr :
: ( n ,
01.11.11 1 I i 1 f"I'I) ( t t i
.1',1,1 t : \ i. .
: i i"|,, rl'I"I! I, gi'i-
1.1./11 i) \.JI.IIId I ,1 1 /It iijioii t [ 11..1) i | M'i, IIII!, kh,. 'In I I
tl h.-s tl..t
f-t
toU ri/f, 1' '/ i : : t 11 to 1 :f Li lu'ltil i 11
1'\/I'IIi. !II'
.1Ip. :iitnom.t all .
t 11 -ions l.nj
1 (
< .11. !bjt thl"I.t : cr' f,' ,
s'.r 'at' (
i .1 I -I l i 1.:111'1: I i 1 l tl! i. in! i( 10. I div l"ir, wlii- |h i f"\.II. ii, II"III'I.I'fJllltl.ti l i I .':' ot'ctcry nta : -d.ti.1 t.d it I I. It a a :.ts a t_tn '1.1
S.r; I t icn
: :Ir. ', I ii,1, l 11 ,- h.uebrin a : fur' <. | \\ i ] VI"tII' : j"Ut't.r. rriiiini, ) iviii' lui tit ( j ju
Iml..d ii.cn
\ 11 i 1'.1'l : 11,1.' :'i i |I"I! 'tint II., P\'lr 1 .IIa'r oIl'I .'..,bit'! \'IIIIII.I"/J--/ : :' cotton :.iUr V \
IiI per | l'I'J| i uii' it' t'a'i i J t1 \t*. 1 nl hl
l.l.S' IVll: .'IV 'I 1. |lil| l :.t liE ( ml, lllllf ,',; 1'.111.I | |. ac-ltt' 'In/ Dipepsin :mlll.t'll,1 I ,I HIV, i ln.1 I n-c of t1I'dl' | | t'JIM a 1",1,10"' tniH' uillMi'ft) I "bri.Kf r. tI.t i-utut I i 'I'I Pii' I'oll.ir.! : : l bl- ti indiv I tttta I- '} IH jn i, lot i v t 11 1
:it'll. ( t t I' ii t'Hn'r
'0' r11% t 1 lvi I ll ; |s, nil. i ii|,
itb i i ', ( r ,
l I !
with! ) r' 'it ifi 'i
I I' iii'i I ii Th' 't." 'I 'It'r 1)1 sii|i t iliiiui'. I ,li tiii.ta I 'nKii.'' Ij. I bar
tuiny: ihoiiul I I. tijM'I'' -, |1/1 1'\1'1) pcr-in n'upinj' ( ) n : roitii a IMI i vvtiitl I IV t't 11 a' i I .di; tl hit .
e '
I niiv' r n' ii.e.'it I U I"jil, t-o 1 i. l Iii
nl I Viii' 11 t'. l.u'ii ,I'l.n I DI I ih? elri ; flOT inuse 01 ', i 1 't ., iimn 'fl tin, II.! '.. "' i't ili. -.1:1' rcmni ,III'I'' / J i
i ir ii' I. I "
) :I(t"\ mi'hi' 1 l-'in, /' lvii''l' )L,' I U, li r 1.1l't' Ir.'t'tl( n'. i-r iiti*, 1 tlmili'r lo! n Imiln'r i nl!). iJ.ul, 1 It: t il i1 l.'i.i'V; ri lid ) ..
": t/ I 11 I I, b'.: t t'J i i IT I I.. 'j I 1 iveiii'ir L.umiui.i, I o try } !) t MI, ,1 I in1 1 t. n/i 1\ ill 1tI1., <
i 1"1' i i in .. I I'. I he. a 'i 11/1'.1101'I I ou' il.in1 ol L, ?
al I
I i ,10'! I f'nr""J! t to I'D'! .' iijitn/' n tiiiilding. ur.,1(I -i'IIIr.r --jirituui- II. is 1 If V {, lulu) ll-ii. In |vjit t l.i 11 I li s LI r,l JTtl
? Ju h ..1. I ) t II" tl ;.t
C.v I. '1.1 !it.i I I' '. i vitnn i Iii'! uor1I'l,, I .
: it I'l-1-! ,
: f t- a i : r- ,-;is :a t "P'nmly, K-ss olthe'l'iK I he '
: I (
t tj'.irin uititu lliin ( 'ti t f'lt.iifl
J. :
,
J 1' I (ju i tIitt'111:1 the .
1'ittj-sM 1) 'i u
t 'U
tiL.irt t
S'1' Ll.KOV I ( l'.tT p in It i ( ht'
( la st alt. ,
: far 'I'lId ) t '
fti 1 / I h' 'tirjoj! r "in .it, I "b.'lt..I': i.inlr.! il. .
a | I ll.i.: '.I'L.' i.r.ld t D/.JI,. l'i'rirl nfii i: !,. )It., ;. .,,!|i, ,1.,1'i"In'1| i I"< : i '1)1'm'I'I' htiiii'ii'! I :RI. ((1 !tint i' ii liar-, itt' luJn j lift bi'tininr. in iii ? t at t i Lit i pi t nit. 11 r i 111 n ; I d) ta .
i' !
2l t -li-ii'ii' tstt'rf;, Ykintill : l ;Hul'n'ph.t t n'roin- ,
I'jir-: Hart tit )bli llu'lii-I
I'ini; In m t
tr. "/, m II-I' it.il 'It.t* III' li iK it It"I'II.l'il. I i itiiipN cl liids in i ii| ( -
11'.1'r i. in: : ,i II' .1 t in il uf !'i -ir ./ Iff ; i itt IrJ\llln.\\ItI"! ) Ii d. i IKTieiill'.l
,' i 11' fla .lU: mth-iiu.
in : 'I n z .f ( ,'af. ttI'i-t
ly iri j I I'Jd ii! I !. t 7. 1 l'| "i. n i-t; -h ainl! i M i i" billiard tdal! } .> Iin. I f'l' Wise II] ) ti pil.'liti' 1 11 | .' ) llt |It
"f1II. il 01 ; I |I' I of ,lij, 'r'IIir II' j ili: re. fir l't.pri; .Mr, akFr plyni'O t ol' :1!!, "-! Uii.iIvnMpill:, *.*i ," !IIUI'Ji It ( I: i 'I'i inn I t.'Mslo the .' ,
I Ii f '[. ( t I'll.' I I II. I. '. ,..t t.i ll.l fi! It I'll: hjlMl .il.!1 t'i." I 1' .. / UII! C"tllII..IY I II /! ., wi' h 'hic'1: i; i tnt! l.ii .";! }'. ,:n-, .:t.vl 'Int? !l.a I. 11' n :.illo;) ui : lit.llli1 )loil: 1 I. Ih'! Itill: ; f 1 UI! : } t:: I l.iViilii tal.In I I 1.1 l t i.ll t hull, s |Sm I It ( 'll JS { (' .| | -
I
lr.-Ewlo'd I I..m
Jr i In '
j n -!SIKI i. 1
. i fur M MI id *
I.' a 11. J ,. > th"Ir'I') wl.I:1: ; I I in v.n.j: \'\',,' I P''iitilvI i,1! ; ,I l.llv.! I .. . . j 11 vi |
1" I f."is'': t t i I I. t, pll"I T -" 1 wrliin tl.i* \ I li"am I.' | I. .n. .I. I II .....i,. ,t .., .lt .. ; 1- ..
v : I '
. III (, 11 '.v.1 I 1.1 :t.: o.".l i.'i 1, r ,dir .in ) ,, ciio.--f.' : ,1:: SV 1')1'r) r"'ln ui (1 i't 11.i | :.i'.1 I frh, 1 1.I"h"lllTIt.tIC"1 1 1 i I II!,> )..timV1, i F t "n !!'li I, I i..11 f'\"r',' 1.1\\\1'11,1.11\11'1:111, ._. I', !. .:. f'.I. .,iii. t ittI 1 ( t.ltItaerir.Tt 11-? I i.til
Im t lri u.iril! : i 1,1," I 11 n I l"l; : -.tLIO \I.dldd( : t c :,tta! n.1.1- ;'. ti ll.-n I I I I r:1I: '"I'i",! .".".. I. ..!. '. .I". -..n.. .n.I., .. .,". .1.,." ..tI. ., I lit.tll'I ; n.: njf n a 11 itil.i. I te 11 I .I'it 1 11 a r
poi'v-jr-: i.I l ili t I : '
I'.'.. ... . _.. .mlpiicIn I : .' J" J\1111'111"e. It ti 11..rI'pnn : :, nl u bn li'it's ns i tm,1? A i III i I'l-i. rue 1 id" l-t, n t S
w..s I'nr.'il l t
I''r I ; :, : ". ,.11. ) 11',1'1,11' )11'11.'kr..' /it wr, t (IIL'fI; f//. .!4Ti'i/n. ill.II."r! *'.*. ;' I t. r lii- n' >i ". i ;ai'h iiul i it t u' white 1111.1/ ,' iui:il'itat.ti l 11 h<-liil-I Jit.in *-IH 11 I al'I lot ML ill it I hi I 111-) 11'' Ml -
' 0 : I. rtj.t 'U ni. **'; ; I "' )I. n piui' 1111! ','il ro'! iii'li' Lut .t b } 1C ijCH
". ,
"i'1'r /11'1",1.,1)1. ,
; pnvnl' etjti.j.: I I'. IVvi's-Sir i I ui 'i t 111! nn% ihu: : ini"rtln* .i.i i I fl\\I'I\( ) ,.;. YI'flr"1.).ct 'hall I :. \ tiVU ll I Illll' .si.' 'i I i III I'I'I llJ .
:11'.1: : H
14k''ll' ali 1 idl 1 \ I n.ipij-s.bl! b',' "
1'1 t i IId. )111" ni htiui.:. n "IN," .
r
j !
| *n'hjotth-ii-'uru I '
\ r ( i inl. rl'il'I'l i I !: 1"1"1. nt t 'v" i II .\11 1 ':.v.. I :\ t.iUin : lit a -;IIDS.I t 1I'.id.lllritl the t ( rp'iutt; limitnl the ttvvti I ii a't t < 'in (tirrie, Jiitit'n'a, t.
to 'I'Jl'a Inn' t -. I 1"1iI' I I" ': -1'1.| ), "tit.r| J it t' Io'! I''t.t j
pin 1 I
v"I.t t t in I Mr! I I S a
< flS, ys alit. I \hi J *|I.'t I'll 1 'J' I 1'ti'i?I ,. M n, r n. c r ,.I. f I nik: : \ mo ,i'\I II.I" "1 will i: I II.i" I"I.I! 1 "t'.\ \'Ij' I ..' I pilisi'o "s i im > l r ,Umi ,thi-hi-f. .nl I ii t ni'i,in It". tinitv, diy. 'i.t', slim I 11 t.vo .!"lIaF. i

. FI'ti 1 i I'I.IH II n 1 f>" d.! ,. "'i.. i.:' o'j.niie, liti-iM' )Ii,' OI I I. .vi.:1 I |"III.m, 1. i':r bin .11 u i i | .' lOt tin. 1,11 li.f; ilif il--! ; in uh I-n'PIMM-i:' "" 1 I'I'> [ |" r IM: 'h :! ::d ivi i 'i-;' fuc I'f'H't i i d'I I i".o,!Lr. '

I. Ii" )t I'J! .* r' I'll"V >. t lit I l.-brv.s':", "t, ]p ui 1/;l v.i Ml 111 n \,1.: i 'i Jf"'i.1|(, I III fur ti'l t >||1.1 i| |ii> [ I" : his pill |1'1 i it.' ij't; ti'i'p'-, .No ""11.,11111'.1., I nn, ai.il i :it'h *i.d: t'vi'r-* s ]...(> \'.'ho ""IIii ( \.11111.,1'i E1l' : l 1.J L' .i 1tI' i'i Ihllll : ; 1'ii.i 1I.\: .

11* j ]. > {, ri.'i'.l ,j l I IIld'il. t li'ir a f .' : | i-.illv h. I' l 1. 'h ,* 'r i- lnJ niiikr, .ii.e: ; the N ili-I : 'I 1 a 111111 1 tIm'' i a a Ia (I ;. 1
11j l MIJ |pI i iiile, >r. l C'''<::11J' cril.( Ii a Jjv ,ui; : TII, I |iDiiM, 'jUU' > vi ,pi'ls, I .,,1'; l to I lei.I;: iniini'I'l.ite, n i Itra I "I ii ini i t
sirr j [ i ',' lull,I I'iii' "i"I .'' I'i'I't' 1 I'. no l.i' !> Im,"*tI I lint" .", t iv 'M.- I.t.. t .11. ; 1 tat,i-ii ami 1\1111,1:111 i l' i.Iitliat'. Iatltaa'tt "j Iatt
l :
i : t : "A ,.: ILL.t; .I 'r :a ,in or :n i' ,I. > inur'! 1 t r. : ,: IIJ./.,* 1l'> I.!':d llnit! 'i-s! ill 'l lila i -
r. J r. I.' 'i* ':i i n i i i i I. i .:h I'i 1 tl "<1{ t !h., ." '1I'1 .N I : \: \ I lil.u' "0'hi' o'i I in ,'\' of I 11"I.t .'..i-". '[ ?, it-ii': !i the ally.! ti n aim"II.. r. (ii : nua IV tt'attaI ,? I.a; \ ,

;:nlp I '11111'11 I t f''f. /:1,ll'.' of ,Ii'I .* I.I'i'i"'I''i.o j 4. 1 H 1 '!:1.' :ilo '. 't 1'.I" a ui,f fi I' *'!" f I \ ] j | ,! 1"111" t It, ;'. I..a'I ""' ta.f I l.a t.i. 1'011.\1'" :a "I i' I II I. (j'r"( !' vei si r. tint hi, 2t 1a'.a II I I it 'tt tZ t % I itt' tI'(1tta tal tl.a j l a
thai
' Is 31 ., S h'j' 'I 1. I ,'. ;'ti l.i.ci-.rf; :! '(. i >n but 1 .' "V'\'I I l | l-mfl. Vnvi'-.ie I : | li\Vflt' Mi' tn in- 'ttm- I '
ii \ II ii' i bn t'ij (line,'M.i.- \.tl. : e P'I I. *J !hir'lll: I be'li: vvi'l, i :, 'd.ir'lIlI"1 i \ ; : ; ,', i .
M %I '! J.l'. !' ': ,, :' /11:1 I ,. ... ; :al'iciiiei: !11. I I.ttt liin il to -( 'ttta) ml; !,:ih- iaiI, ii.. t tii1 t..I
\11. I: :I ) 'l"i I ,' :.T : ,e'l i P f 'i i i.!t1,1, "fll\ T' "f"I".f t : ii :n t t iei- :1, i t.!, "" "ii. I II t lIt.-! < 111\::, i I" jta.t ii--: ta : iI dji.l: 1.1 t s fl

* Ii'rv* 1\1 i i iv.II 1.L' -ivi.i'l; !; I at w.ul-iV! oa :, I.I : : .\ i : I 1"f: : i] : ,1101/1'1,,,-- ni 1',1| '. i', v' i i .! I\'I..1. I t.o, !,i' : 11111'1"1'I; theu .., t | (t\: il"Ur-: tu 11 I | aid: II' tt : i iii.? ii. i. i I ii e i M.i-i .s i in, j Ihijlt-I, I'tm

i Ii.; 'JLi..I" .. IJ I::' : : I : nth,1 i ::. I .-,. .. In. the I'II'I'' ]'!luji. ii'. II n m 11- i 11 v 1. 11 il. ii.il,
,J'm't l I ;.L, ia' I <,!f .1 I H\"I"'P i k m.1 1 I Lir: i : i. :ii |I.'n, "i pill-. :, n \ I in n i 1 h M i, i_ a'I .a.' '.

PIn I, JL 1 I fl.Si-J ,,1 ': n'* 1'1'1'1' ''re I I' t'.,1 I 'h'j'of I | I Ho.t ol i"mv I.jcirs M t 1 I ;;, b.-) I 11'1 1 1 t tin i : ill ell"rt! :l sll'a'! -. 'I.'h' !iaI.p:! :,* i llili''i t ta, LMII'le lip,t.1 i I I I.1.: I 1'1"11 (' 11ra"i v. r. _'':,n or 'ar!. vluthii iIa : e I i. i ha i : I : ],d vvi II MI i 'i s '--- 'II,c M tt) i
11.t (
.' v b1 fi-'i' 'in"* ', t'i"' sii1' ,? i he, hi" o! I ilj.-! \Y'ft ate' Mrilt.'iiK'i lall'I'I! :>,. mi ii'ht'."'i 'I t .| [1- 1\ tin} 'il .II'd'r, tr.,.. 1'lne p'I '-iT"lil' 'IIJi, ,' at' plll'lie.)i i : :t'l"' -Illll a nl f t HM'IltV /h.al"! -. bih l' !'''I V I ll l ii! e 'II if Iis ot 111 il' 11 Jli* Vi. Ili'lis'i i

S ip, 1'1'' S. '"J I | l I .n 1..1.1.! "-. .. ,-,1)) v', \'II'I'II.llIftl-1, j 1 n. "I' until', I all i r'' ii 'i. i.I 1 :'i a n..' n' ID '
u.ii 'i-'itllb I c"P'; ""I.'afl Ivrl IVi. M-VIT..I t I inmitlit; |pr'n"'I." "lucoi':iini'ni t tit \ -i I.' ", )' on :nt r ol adl ai.'Z 1 f'Hj I r iK ,:. I ti.tiin :.- 11 III.MII' ti M i it. 11 j -

1 I .' t I''I i ,i'ul 011", .t i li,' 1 I1 "r> i I.- ui: Mt'in! iiii'o, h 'I.I I il, i jf(:' 'tcl iiiiuli, : ) ,the 'itii'-ihi-l! :! t IV I I" m,,! this )h'liv IliitI.tt: I b'' : : i ,I f i 'i.i1 1.ILr.: p 11 i oli! i ,i s, till, !i,. i li/.j/ a (in i j r: i in ; I I 11 i t.

.1 I' L (./j! r I i\t: r/iLi.: .1', I r n .jl" oll'lrll".1| : i t..fttr. ;,mr ,t <,IWI/1"'U'1.; It i I 1 !i 11'"! I/\'I'.tIl'a i i i '!'in'i' mi' .. .,.- 1!,, ,p I'M 'lit! v. i'l' ', '., :! ;j I II l. I l'I"III'II'f\| m lie hi I"'III!l t 1,1'!, flt'I" f..' l 11'1,1, I | II ItM I :I II | p tm I -s t lata 'Ut 1 t tll-a ll I I il) '

. a i iV ih (/ "K-,'i.,', \Hiliirkirna.\ h.i.1-'ll .,I I 111'1,1! ,. ., vli: :'I t ft*. I'M' \:1',1' .1' "''I' I- t.-Ii. I "'ta l I.,Mill, I f\, !'ii- .,.1'10.i ; iti ,la.1 o.'1 I ; .ilul" -I\t V 11'.II -, .Iti'l < >*,.. IK il I V a i Itl/l' 1If i n v { I'r. n i'j I, v ul i i ', -t< in I II.t) : i I lit, 1 it", aIm.

/1,1,1",1dil.i : / i 'in i: 11 t [ ,1""\line;;: 1."i'\ ",;,; :M :; ;;;: t i,. 'I li"< \ ',".Ill "it"n.'lIhin; lit 01 I'.' I."'1'I I I,1.1'I l hn.ol!i. tin- 111.1) ",11\ iloll.ir- 'tj\ .1 I

) ''ll ;i.' p.j I j \ *i \I) I.rnlt I I : I COt1'Ia\If. 1.1 I |p."l' ciiii- ; b i I h ''n| I.t i I l.i j'tt. >. 1/,1.1/ : i '. : :'il"1'1I1I.' nn, !,'" ,i.n:" liev'-' "in vivtiit I ''i, ,[, 1.-*. l ii [ on,I y I L. i l h i' t *. 'H tin-i.i'l' ii 'I': I ii i > Kt-: ; !
: il' 'I ] I I : 'i/,"d. 'J lii' 1 I. 1..k"11'! .pI'I'Y 1"'I'.f'i nnli. IIIJIP I r riiliii.: lit s. t.'1 1 | | | !It-
I- I. 'i* ..n Vlilli'lifevnle \ 'iniv: e t !bv ih" IM.I n di i'i- : | i I I' If II ;_ t It Vt ill! I >
: I t.ji4 ttt..I I It'
l lit 1'1 l I:
.1' n: I' : > .li''n : r I uf ,*
; l '
I'e hep Ilk l i m u.I'/or.jlt. ,
i loin..id" '
I -. '1.jl.1: ;tI lvi''i*. iv'i't *n w.i ; lee .1"11:1 l t 1 ninhr.'iv, <' :in it't-i: t, i 1.,,'s.s' 1 r j is ,hnvt.vi,i' i- if llU-f Uloil; lli l tU !.{'liH',1: C.I'! '. ., nn aL i.lv. i 1 r I i. : < 'u tin-! i >. !i. j ]i', -. :, it', .,
,vn L',10$ i if sfVur.il, I'r"ri. f. < to n.L i in I | 1 :'i,1.I -I :,. .. t 111.1! -111111'1't t'ir'!', i'i' ,ll.n-! IVit 'I J' !.,
I
1 i 'I I 1,1" o 111 u'v
tn .1- "I' ; ill 1
t M i I- IHM"n. t | -i t i.ts vv < in 'li
'h I .r.I"I"I"i j ii t '* '
V : IP 1I i A: ,, i. iiivmlU I actill jttli.I I I.', 'I :1':. v1.i 1.11.l'1 h ippv ilFi""i ;'h es : : | \ I l 11 -I !,. i ,
.t :.' ,i 11.1 ill.* j 1 li i .1 1 in 'ni". *H ,* j, I'. i-r.n; ; \i" I i! : !h'l .i"t t :t i tiiti ', I. 1 'IInt'II".' 1 to :\ i p l'i.' ; I l'I"'lIl'lIrIIrI"'I; : it} li..at.'JI.tlpri'Iu"I"| CM. Em It'I] u 'i it't ii in i i'J t is ii I t nil! 11 i j ,, i n I \i II; | 5i> .

"n 'r I ( .I 1)1"1'1 t 11. "I 1'\1, I ', I I-1 ''I"( ""I : ," li, ,i 1'1"111.lII: I : : be tiI.i n 1'.1"1"' tl.,e j| c"i.mtii I |'iiMie! ixliibitn'uoi' anj Liinl. fl'i1 j lam at 1,1 ttuI: 'i ll I II'a oil | ; I ,| hlunui I pl| S t tat J,; -
M.I.I
1. :
I ,1 tl n''J.'s-l v ,.t VIT, /'i't-i" r : I :,',: : i "f Sa:.',' ;I ; ""' Y at '" five, : 1 ('.. r-.tt' i lii '
i
tim P n.i i: c. ,\.1 lie, ibj.v f :1. 'f'.I T (ft j' pinl I 1'\.1 ike.ic I.:::,. ( Pill 1.1 .'SU'M. !' i ui "r't in t i :.,11 1 I,' *-.i. n- f'.ll-t v '. "{ i ; i lii'dtt t -- r. v i i It's. i 1 t 1, % *,m ,
> xi i i. v !11 i ij I inUr.'c I ( 111'1\1'" i It''I1f1'f'i : ;'. '1' I'll iii: lIar ,
h I :'i.t if' the Or : Sir. Ii I i. -vi1;: ::1 t i [t. "i.en I in II 11:1,11': |: 11111.i I I I' :Ijiiin P. n/jis-i/ i .
',i .:11 ,Si < liif. I'I-Ue' 10.- :Vi: i mI -*' -a I l h. I 1"11( (' vir 1 lit'iitlidl' di"II. tf the .A 't ( ; !.(: nt.-i! !l. t } : to i : ; ; .
scre: ,ih I I i.li"11. ) VL,1 ,' t.- < (I :: [ '\ filii! i v "ei 1 I' ti.o' In;'us lilll t'tttbt's, li.r; II, :: r- 'rt-s; HIM tl ,si 'I I I Ii\ iT. -

.: nil. ;. I'! i 11 i ) u. ,r "V p i 7 .i ii :r I f.ivvr en:ni rhlt"iu. '!': :III't'r.,( I' .1"1)) .r11'in li a1 I[II .' 11'11"' "hi ', v.-y. .iri t.i-i ', *. hilt.iji"; !!-!. nil'n, | .nil: ."i.t' : o i pitlt-t:: : oi I \'rI' laJ.I :I.n I 2 ii t.tn'ioi; ( ., I Lv..v'V.l.j.; ; : ;

(. ", ".,.1''ll'l i .i. .1.' :., 1"1/.0"1111:11111"111'; ; t I I 111' i'n"i'ii'-ol' ; r-.in I iIII.( a f I'.1'111.h.o I btvnk'i f I "ta-IL i.lie lIi:1i : 'J,j 11 .ii.t'i! i'r :.1'tntv: I ..tt'il! i'i, l t.c! ( i t'' the .-'.:! il I 1 i II t' II I ) ill! I htIi! I ',

. t"" .' 1:1 I I'\: 11",11.i 11"\111.' !." r 'nice Vil.*. |fvtII\.lr.lit1I".I'i I ; bv' ( lie: n 'e i! I j|' 1,11"01\, billets. :ttt 'a) ,*:' :, 'I I 1'tea:.1 I '. IL\, ( in. til e \\111.11': I.n it. b u'.i' t.'v n i : -
i !I' i 111 nf '
\ I t I' \ I "tip; ., IIlj'h isn n,'- bi\ at! .V r \ |wln.' Mu rt 1 1'"t';' t it'-loi.n' l tl.! "i. \ pi i'in .i.itii. 'i,- 'c it I :tI:., I1'\ '. I |'in, r *" ;j'*, liei'ii-i' ti) juiiili,; .ou,1.! v.ari ; <'- | :j; Mb 11 i tI': .

'1'1.1. I'I i .hH"'I'I i Tilv" i .1"h"I'I L i I H"'pi'ii'i. V"1 iln'I1'1"' I Illr\ .. nu' i I ,: ,11 I i irl ni i 11: : i i.'or tiitu' i-'ami' il!, r i tam: ii'h.i'iiii/i.; bv'.iid '' It vi 11'! ; -
I IIII'I.'I.I 1 I I.I I'I :.1 v iMve:: i.t tI i; i-1 a ".ni-iui'tioii ItI..I'i alt :\1"1.i IJ toll a is 11 iii ; i i : s. i i.hI! *, i .1 11 it; J JI :... ;
W'I : t -
,'" .C'l't t ; Ii i ll .1." 'ntII' -IUIII: ,, abi I: ':1'.1"111'.1' hii'>- I 1:1: s" v I I. in M.t Ii- I ( i } iniv .:d.I"| |lm.' r i '1"I| l I. !:,* tmi.i lie* \/.111./, I i r i tin nai t e t tli:tn hoi; t a 1'o'ld"'II'1'1: i -I i, n i on.i tn tuiiiiii, ( ',' ii! Uiiij'i d i..l
:
i- 11 ,' ,1! ,>ai' .1'.1," > 1, ,) ', '.'.?..!III' *,' V oil 'I mine I Ills. "I'1:1:1,1': : I illoll ILIi i tor, I ih l .' l j l( I ituivn" ,i'IIj"n.: : Th"" plin'niv I litMs t I. t "re: .1 "lti/\'Io. l.lly! I .loll,ir*. .\ I 1' d 1 V : II i I.i; : *- 11 I ] a aj j 'i'

i i'1 | i J ii m o' o t. ici' at't'r iiu.il., ot-iiil 'IIU i :' 1'IIIIIIr.: \\'hldu.! } ivir,' I r le. .alI, *, roinpii'i''il' nl' I n ,' > i'ilv f..tIII.II""I'I ii .. !I It \\i I-- v. u.: u thi ni> h KIM. re il is IIitI h> '

I.I I. i i' l'r.I I L i'lf.U'.1' T v"i .; > ; e i IIitIlI:1. : int, Thl'l( : t ti IIiral I ; I: j tuna m i >ih ii ii nl to 11| .. ii 'i 1 I. v ..-
t : 1"1. 11,1)1)
.11 I c
i t
I.a i 1"I'' in .n.u i !'niMri'in: I : 'i'i: n. I' I" 'I- :1111'1 I 1'11'.1' I 11! Uni.lHill! \i, :ir"t l. I I. s. riiittt; i lUn,! i Mill J I. \ \ I'd 'lI! i
l'l t : : i 1,1 \hk h hum m: I! : 11"\1 1ld 1 Ini .alili. i I-s.: ,: aajt{!_ ta'md i v ''i t ,1 1 ( I i.n; ; ii t ; ,; rd i'i
ri a i 1\1" :. < \ ,. :,illa. ., 11 t : "iio' i nl I 1 ill.si !Vi I / I hi, .. I 'J'III.on .. a"t'M.i i i ',''il'.ry! ,illll.1.! .' iji.i' a i' .11; i.cr, 1. -IHIIS mt l
i I in" '. I .. 'i I111 .1" -, \i i !h i ilt I." i! p" :1.i eis \1'r"III'Y." intiin; ''Iv y (a'I| I 11 ,11111',1.11111'\,1 i : I ml I to a"1\ t i le\ : ,iu t ii't 'i -.,e i I ti.i i it I I' i. :a ir; tr -t i i iv '"
I"" mi .11.:1' j : fLl', I b ,, I iii,! :i ir, l I he ':I. :'il ill' !liou thti! ; Hit* III,' .t out at ilul, : ..1a ---u-'- i ,I the! value if : ''I-1 ti'ii. li '
1"1 1 0 -I I : "d.1 : J 1 11',1 c 3 1' Pl.! It's-iIfl I lo I | ('t.p'I"t I 1.1"01'' : 'I i t :iH I |!,'al| | -la'i.' ill tli" i :M < vit I t'; j : it -.m. ) i i i' i s i I I'a v.
l.t'l ll MI.'F i 1. nii--isii.\ t.I ',i. ul I I iv i'l nnn'il. ,,: ti IS-m i 'UK. lIm" il'Meinun.i' nl 'Id"' \ i i-I I A .il.a. :lni, Ii. ., il th.'t ll ,' iI, tttt t- 1.t, '
"| i: ( Mli.lnn I-
? tlr ,' WILLIUL :ut r two i I !., | i. M i. a 11 j-ivill |t.I| 1
: I III. ) l' 1. p 'LII! ." i i or ,etli I J '. I l 'In "I : :
I I' H.I!
'I 'i ''i '. 11. % f'1 n. '' ; nt ver I:,ul in the 'ii' !i.: "- tuii i','n1 |; t.i, ..a La 'I'.. i.in. thtoli'1) 11" : ; i : 't | |t.- in .' 11 I lii- at.a! I -at vvjll.s
.b.tdj a j'
? I ,
r'lr. ,
I II l's ,i'i. il! I !t'-s'if., II ; t MJi 'l.t!" ::ll IV I'll lam' t 1'11'. I l CM t ..UII li" ''I"lfr" ( I 1.1-- n ', v 11 d v.: !i I !"l Hi'I -. i

ir41' r.v. Ii.. : 'I' I I'I I 11r vi I.I ,' : I P c'r in' |II Ji,' J.i .i j.'i: r t,'s,1':1 r. r. r i t .'. at! '"'I\.r.hl.I'; ,' Ii \ ":aktai'i!, ; .I' !I'M' I'.i.i Me." :t. /. < : J'i'/ f.,1.: Tt! :: t .M Itt, | i, I i n l l' '' -- ui !. -i i iii! !'K'I! 11.' .* .* 1 ;. Ii". ,

i 'I. r' f'l., ,It.I "n ,. 1 n. /: .-. : .", -.t t L i i.illlll: .1,1; ilircin' ( ,,'.1 ,( 1 l j tt' .i o', I a'm"'ti-4thitta%' ii-. A- 111I.i .'''.' I In' u.i.ii; : i I': ',1i Itt li'the I ( H\ \, .11 hill I J i I'I hnil. I'v 'I i| e. j t u'.i.! '' i :.- ;.'. n ii. j Kt il in nil l n Iii 1 tv't-i'i .

I 'j, .! r'd filt !./, l I3 1 I ',1'. i ,;" / .' t .. I' li. -, 'tl..11"ok t : Ij!'j"I"; i ', 1.1 I in:! I I'.nn! "civ: t ill" nit ti-'j' .,iho/ i ilie.i- 1' ,i Ii| ; 1111.1.l il i'.' '!'h.i till. I t\a'- e 11 r t !! nIt i I .\.1-, i' I I- "I.-t al.L

,I /f I i 1..0 > i ::1: 1 ,1" 'I .1 : :' :.ilnl; t'J: Yu !k. IUI'h'l! ali I ..III' 1 I up| ll'lOfV .: 11" ni\ I li'I"I.i i \\illir.l dr"I'"I.1'1'. i i I l.i" IIH-'oII .inl. a 11 I I civ. n"it utl 1t"jloIlttl; t I to t t.iKi. :nn 1: -avt i .. J' 'on l 1. I t II ita tin t d i li e V i t't li, I, ,

I' I' 'l I I. I il I .- 1 i. ..m -Ji I t it .1 .b"I!,' 'i "i'ii' \ '. 'I!he n 11:1l.: I ,' at 11 J a'uli.l.t II I I r. II ..iIcl pi i i a .I I in I' -_
I: 11 .11 n"1 ,t (inis' -, 1 ui' .. t (o |I' 111> I 11 I i'.I, r n : ') ol! I !, I | t.-tlht- |I"' I 11 it\.i, i II! 11 'tli.ni l i .i i sin i j I.' in | s I 1.1; t 11 .-a i ji (.j.jill' _

I i ioc > I I I' 't 1' I I i'i' '\r: ,ii'!It 1 ii ri l I, ..Iwil"1',1, 'I'\i /,.( .1i, ; ji oi I'L'! pi'1] t i i t'i j. .ball'I1111,, ., "I 1 s /In'l III1"1 l 11'.1 ,a. lilt. i.loi.t I ti t ti\.it.mi! .n.i. ..... .. .lot., .._ .,ij i t
1 1I ) l I i :: : I ,1 lil 1II"IIIIi II il\' 1.1 \. h. .I.. I I"II. t. \. .. I. '
: rl.I.j.J: i i i: ,! .hir. I : I'II' 11 i u ill il- 11)mi ltm- ill '; I .1 j en ''I//1'\1.11".1.i \ ; t r', I\ii at l :.1II.IX//' /. I' i n.i. n'. 111 m i :
1.1 I I t f a : : ,tii.us. I' I ; j ; ,iv'it.I, HI'' .' It Ii 1:0: ,,:, )b.'tote, nu j 1-. or ,1fll'01) t ih I !Ii- I"I.! I ,
: it .) an :"'j\i I i.is.n I o .1 :..i II .
1 t ; i p 'a i 11 "II 1 l.ii -I i* i:- :11il'; ; I! in. ZI | l't: 'J :ion" -tI'i; ]!' inv i i-i i 1. i I. ui I tin.I t 1,111,1.i 1.1'.'. am a li' h.i; rui., ( 'Itevilr.--I :
I li' i 'II'I i in"n.iv" in I ii-'ivi-i 1LIItt.: 1.1": \oill-; '.iii.;' ',1 I 1 t'i":' I" 'I'll-: I I.i 10. i' !. "Mi .ill t unit" Tn 1 1.. e vim! iie I ai! -, I,' V IM l t. v ill* [''ll. i lil l I ii limps VI t II lohi., '
I I I \ i'tt l in.'j.llllIl'tI"I'I 111, 1 1- I : *. ll! ,:: IIi'! Si ,'. }J.'f' it IIJIII'/ inuiin i/ 'II Iti \ '
l i til. ,
.1' I in .1".1 1) 1; in! i i 1'iiti: n.t? vi'i.i i ,'" I ifi\: If : I I I ''IV I- I III I i > l n ). I i VI 1 I o 1-i 11,,' .
(Ilr it I: .' ', ; I '. \ ,''I I Itt 1 :it'le 1 I, Ii..') In"*,' ,,:''. 'tIlt ''I"1 [if r-i ii t.r ,J' r.- 'is- -t".t to I'I 1 Ia' I id ( |
1. 1.11 ,t' )!t 1'111. ih "i I to t ili" p iMn' _- ; The I : i hi rn'' -ntly: ri ccii-l i It X" I. ., 1:1I: I itt: n v* ithit!, 11.! "e I l > i. I e 1.1 ll t :il I y 1. i V. I I t I 1a l I l in

,,1'! .. lu-b i.. ii iI\ s .ll.I..1 i I t 1.,11, llf"i"'Id!tI t fr')1 the (,''h'jl.1'11Jr.lt1 t9lt,t-, \ it: -- in ,\ I' ) ptlliei,. .I |'al, cisi't'H.' ",! l hi li, 11"1' to |1'1"I' r"I'! i |- 11'1'1\1\1\[ nl tin- rin! .im: i* hdll.l'"l'::! i ; I' fI"! "f :, In! 1 I t.I' l't I ll .*-it'. i'' l i ,] i .' t.- I I.t t.V. s. ll j.J t.,
I'l *i 1'1' 'i 1111' f : n 'ibli* tin stoiil.1'll: t I'. <* i-i, Ii I 1'*.'!* Hit.: ll.i ail t" i.iKe I'. in i : I it i : Li
.1 I i ,1 .1 i 1 'j p Ibl- 11'11..1 "'! 1 A: \ Mo'iilc' | A I', I i: l.a thi' 'i iv: ) .\ ,- i'r i .1 I the I i ia u 11I
J""r ; \11,1v\ h evei" i i is \'!! n-iv., 'I'h'ls/ iln't.'! i "-1 mil i- ,' 11I11at'fWi.1' I'l' b
: t 1 11' t- !I'.;1. : 11 id i. In- .
t t i I : i "e :::1.11 ri' I : ii i o h.
(1"1" t
allihl"/.t ,1,1",1 !f"'II'n''n'' ; in S f. John \ I eurn i ::.ail- (il h |IL i :! i u a }rii.'t i i. r
i ( : I 1"111III: 'I. > I e r'"a'"-,I tll,1! the I t mil 1 '
I I \1"1. / | tn.'i- .1 i.
'l I 'j i I
I" I "I' ir he., f hi ta i ly i.-.it.i .
e ili.n
1'11'1"1 I tl.i/ ,
II 'i .Ihi 1.CI'.1 1 Ii in 1 11 1 I I'r 1/ I. s t ville ; .1 .ilin \1 1".11'lit'l' t ; in: f'l.t I Iliriev lie l Ij .mil, 11'\'" -- !l-b\ 'in.'i le III.IIIIIII'IU t i ; a I |1I'1'11Y j ( i r o la 'jjlt, u 11 tt.-; : i i ttIt' 'I Im. I ; nu t a n.' i y ivih i' (
I 1 'II' >i i i s i 'wij: (ii'inr I M I irtfoTil ( uho'ii! { ( ..I III I -titn, t.i :'l 1 ,11 111'.1.i ; shall: 11 Habit tu I. ':'iil.i: ; 1.1" ii tn-i, 'I -
In ; n >
) : PI'
,' ,,I t 1'1'j'iv:; ni t I pi'l/v'' : I ; run Irtrus: that y u 'ni"v i-I i 11111 il.'teI. I tl.i I I', 'I i li-- n11 Iii i t'i i i : -.''.'.t ii \\j it'jili ha '
to ,
,1,1'.1/,1 ii1,1 t
\11. n.t, .
'e l it
\. 1 1I fll-l-I'M: I1'! ., ''l, e l II:, ,! 'll'l'I t I 't 1' ?' 1'HI j I- li \'a.t M' Ii.t ''' lull' :.ie | r'J 1 unpn-ei-ili" \* -t'l'i:. 1\\'C'l'f.'r t i p i i i.1I1 o. M.i': ,'' -hail rii..itiiti thi ,\ i' l i-i 1 .Ai.,1-: : t ;' n ;.n1 1 lii.' Vtt' ii at 2-:

ti'il-J I linn 'i'i n .i*. 11 I." \iI isii >.'. \\Y |1.'plalit\i in Ihl.I'i a -i i'ti! i"J." I nt: tlu* run !tiv.I '. i :: nll"/OI/1I\I'I"I er-, l'jly.'I.I''; I :.M.-1 I o a: i .1.1 uht-ui. | I i- in IT'I: ,-- t | lid in: a i,*. i tn r t I ill 11 at t t It; ;.1 i t

,' "ii'sh! i il l r .' ,1 1 . Jt s.; i'unsruv I : I ''l .r! i b '11'11'. i', :?;''v 't oi :U v, in I ie !li i" |I' II. ,' n I a'a' in-11 p t i- vi ml. i i i J a'- n '
il I ; t u
I iu c isi-.tU; '.: (. ; i i ( 11r.n: I '.t ''o, ..'." ill, //i/i j' nn!, ill .. 'ih.it;' 1 n, W itIJ.1ill I iii j i --pill :il i t it. 1 .;. .
> i'i n -.rn..1'' I
,- I't
tri', : ir oh I- 11" i" ; t :'i >'l | l.: :'in- l. tl 1 111 'y-
o \1 n'lj"i.r''I' i ( 17 :!M q| i'm; a ..1all: \ t'll.f ,\Iu..1 l 1.:1 :ia\t- :II I V 1 I 'u 1 I i |i' i 1, ."
I ,t- 10. :1 1 oi :-- |', i ilo I It'. Ni emu111. .. : : mi ..in'fil :- :VI-OlHl$ !-I.- II I III | '

t.' (. I i.I fan, I! .1 ii. ," .'', ;: ," 1' ". -- ---- ---- I II t t I lit v ,.>taal.I' ilul t tiiiiitvo: bu' 1 II!.} b.. !'i.n. | >;aviml i t'L \,1 I :.mi tax i Man: oiir' Ii tie t ( .ill. !I 'I ;i-1.'i: nl I lib.i I h I | hr VI 1 li I *,' !! ?. i'tlH'c

( tyt.. t'.r it f'''I 'I'/pi t I, "-",. { i'i ( // < 4 1 1I.M I ; : It vM'.l'M l: : XU'vS' : II.11'1': I : !' i vl I I .dlr'"u j a i .hdllll'I lt'i t. 1'1'\1 i ar i t 11111\a i c l.i.I :t 'I'I-i l I.t'l, 1 t-t'ta il 1 i *' I I I.Ill, I Milll-h I hi ;.l'| (

n'i w"oi tr. V :. nt ((1"f'qt.:, I A I rITS I 11' : i111.' 1: : \ IX / : lt) ti lll" 111 I '..II.pI.' | "i. e' 1 ct-es: of hioiiu a I LI- p'' l :ml la i, 1.1'.11.lailll'. I ihe 'I i I Iv h llu r i':' ': mi";' I. tam I i in. u.I I.. Ii,i'-i,11 I'l i- lull ; ; ,1I "--S

'I'.t'I'l"ii i : I -< v I n : b ill ln" ivvn I t I I tiifl I 10'' ) letnn: in, livti' "'111,1.| n '.,,1' l.iti ,'.::, I ft I Ilit .1. I' \ i t.tli I I. ,_.1. : I 1'hi-1' i. oi I ui iiir j. luiin.. 1 *. ; ,!
T.I TT: iVn!.f.r .i:mti: i.i'' 'il, I 1.1 a tin u i' \ti 'ill, *, l I di' l.i. I ''II j I'
,11.1\ : : nnnn -' 'p.j phs ininit'i.i-lioni t ll. c. the i'i< '
!I I |I' i I''" 1I"lll"I.1: : a I i'i J 1,111,1,1, i 1./I r "' hi! 1'1I I a.tt. Mr1 IH ,<-i :," ., '
.11 u' G! JiiiH t I 1-\ '1 ''/tr.t .-,1, ifs I p I*" r ot:liniill: / t-t t lii-il I li, t, ) |(ui-i m ll- -n'tt J| | I. nii'jnn ml 'l .e ',i-s ul 1. iuri 1. II .n ,', n 11:11.: lit "11.1\i ..- ('!'lit*. wliuli, ll. M.i i li.ill "I v .* i l li'i to I 1.1' jii;t i nn)It v i's' .
j
\1'11:111: : i s i d tEl I '! ,"IIII'I'I I t l ,' .. 11111 I'1! !1\. n 1.1 1 ol iliseisi* in. iv !In ih. ilj"" i I: 'lie 'e .sill. .> ,'ls I 1 li.'ui the l.te |1.1t- lilt 1'u'II'IIt.' I t h.i'.llm- im a- 1 'v- v i i ,til jv .* ,
i -
i,* .ni I : i'i" i ) 11 t h 1,1., : l : )) II'v v ami .a. i'r n III t" 11 ;II i Mi Imt n I ihr i : i i i n. w i it in a ii, m.'
1'.1 I tl!. in
i 1 i -i. t i-i i I It: I ''in i I -s.Mo 1',11' j"I.Io.: lilt ilo-e, > I 11 a-t, 'le r < 1I1l"'I l.ii.! oj|, I 'i'lm t t H Im ill
i it t il j'L I !. ,- if.: In- c't' ,"ii'i'i i i! 1"l'I.1 : The-: ,' | .d.I| oi//a ti f.I.I'I'lIl i :i .at t lit: /.lie 1/llI'tllI. m v il, nt La t.iie I'M-Jim:... : ;,,J
.1 I 1
1' r i : i. i j'im i t I.) i..li.\.1 'I < s, tiv ; pi'l-n I (nI II'I'I' t .-t'' i will m"i :ill mi'i .1-i 1'\1 | nut! -.sot |itl||.. 'Fi} I \ ,
I II : t U.I |I.t. iI} ,
'''VI I. I1 I I 'M I "Ii''r'! ii : ln the! ,_ I 1 | .lr j : ] is, ; 1,1 l
t \11"-1',1
) 1' p. *"- a if /III ("I" '"' 1"1'f'1! '1''I'III.lillil'I1..1'' : thl.1I: !tl It. b't pie Me. :"i. /; i! t'ttlni- tdh ntamf.t.t lltI :
I L I'I: 1 I' I 'dm ''! ti l. l ivi' .u: i elI ili' t ti .' i: < "I 11.llb l i ( 'i.| n 11< e. v i I n MI r : l_ i .'; .
| i : ,
!
i I" I v: I M, p." '1'.t, '1 !Iv ;il I > p'tt i t..IIUI.'t t l I ,ol-ti-p dI a, .1111 .tie' .1 l >' i' l'i I"'I' i I t..1' t 1\. )\-t-.i I' ;a..d1 Mil! I II i t, a'i-n_> ..,!, ,| vv II be in
' \ n hill It
: : .: 'It \ - I hv aniln ; le t'.in-id.! I i i.i. i. i Ii r o i 1:1- i 'it, to a n ,, |, jt. -5,'

h:, V. p"T.II ill "lllV 'UI.t IhL IllnlJllll :" .,. i I e 'IX, ,\i '! i-ivho. ;t it l'I'IIIItI"IIl'IlIill! : | ; d ( i--
Ilt'Y Al'pi'i !
". ": t: 5u | ) .1 u I' pim olio I S
I.. f ,' i t I! ,: C.: ". jo the s i < 11 i t
i-ti M.V
:
; 't-: 'i inn .11.III l ith / '
< Ii /
: I t 1111'11'11; d I.II./ ) .
u ii I" H'lj 1't III1'1'1 \'il'III'jh1 i .1 i |'ii. i il lit inlat'i1 1 p l-i \1-e -ii. mill in vi* I le \iliI."imt 'le 1 1 tih' i I"'I'} i / I i '
t. t-t: &' !l. i : biitt' j j -t -n iv )I.I'I t he i ,rJi.. ala /I I' : l'u- t ii \ _
: > "Ii. 11II t t1.1 ; is. I"r on ilo i'lIIlilll' wi'l' le lie, i I'a -1.1" ''jI': Ii I 1.1t.I ri la, V'J: ; -
S.) I 'II. : '1\\' "'i .::111"0 jl i t" 111 :\ I il'i'ilv'! jr,'; 1.t!., ih il II.l t s (11'1" }I ,Il.*.'! \ I >% !, I | %/". the \ rl"IIII"I.'f, tin lmIu"I I, i't! I"W .ill I I jrojni': 1 :,'; S I i'u! "i"r. ( ) ; I ,
1 h i". "l' I ;, Till '::1 wf i ) ,' t ii!! u'lilo Imi tlti'i,.* ivlt I him! II. I Ilta\I' d I lI'iljJiillilh11
: 1'1' '1'\1 I in ii 111"11:11: I 1 i i I'lii tin' hi'.ii: !. i ''"I"'l'l'I'-l'u.lli, n. .iii.l ihiou : nu .1 at a | | i | ( ;, \ ; | AiKt.i.J-\ I I.
i I :1""I'&I" I II I t I ,i'i' : ''!lh'al 111 : Hj't.
I. '
\'r l"lrlt.lll. p.IJ"j I l I'ltpitni i bv i Iii' 1")1.t'I tinKin/ / p-ii-ilV| I thaie ma i i. ..a i i.i 1..11. ,
i'l : I. "I .l I"" Id' I.. '-I 1.1.. \I -. .)i'I ll' ,' '111 I. lIl'V I .11 1,' at tl.i' *'I"Il', iv ilhin the limit i.t: I", ( : I' .\.aI.I") |i.i 111'ol.LIIt 11'11.1(|_ I 'I (flhI/jJ/ ? ; :
10: .1. \'> il! : r.'j It eill' il ; 11 'if T 't I lit": ( 'n Iv 'i I ."io [ ) m Ii* I i y | sllj'r (flail,
I Ih"l' II
I" I .. .. t I III l' fl. S. 11/111.\I I .\ecilt. |il'LI to t.l\I.li"l. I to I th !t' t" in :, k null li'iL-c. ii--: 'a'.t,
1 e w.iu'i 11lh' t' n: i; I i I li'II ; '
11'lr 11,1 r .I'll: I II'I llllV I< .1.! 1 I.n 1- .'I I :. 1 1i il'l
hi'
I 11"III. : I ti-n I : Ip ,' ioj ii _-
1/1 <
\ _
'- I ,
:'i'iuir li i .i
11' '
| !u.ittin t ; 'i' 1" \.tlll..I i I It' ul mi- ili.'li' ; I I nvMr, ih ,t -- ----- ,
.I I i. l'l' .!. -t II I .! 'tj .111* !ll .,' ', I I'!, ,! I IV \'n* *it t 1.1\ hoirn )1'!Inli v.'l't" >M*,,1 I ---- -------- Me. li. 11II "li'ii II.. ,il '', ,' lll>-' I '' II: in ,
.I .. : 11 1'1 All, OnlinnnrcI ) I t'f iin'iiit'I: lift it hall: 1 I-
'S ; 1' .ii" ( ss : tml! ,
I -: 'It'I!'i : :t' I in! ,* sp '1' 'tnt ')'i i "'} i>'si i*! ''x i 1.1 I 1: In tj.p/ J"tI.! :An! htlll. In linn' > t | .\tt.ul lit-a i.t ;",,-
I: I I iI- li\',' I .t. ." \ .' t. an aecom.t I i |t' iaU-) : i HOOK.1 ) .-,
i \\ 11.1" o"h I 1,1 I Oll'Ilhl\I II .1 < !" "/ l"t.. ,'1 ,' /( ", ti/I.' all |I'J"I t uu at.-1! t'I'.dl Vrgvu a1 :
41
?U'Al, .. I ; r1 1. t I il !i | t ''' >r I II /.'-/.;.' '. n I/, 'i H' -,1:/.i/ .\\i'll.trill'.','lil i I 1'1"11 rnnuh.' ". :I.I.M! r 1 : )''iaa-d
:,; I. :111. '
.i I IMi ,
1'r"I 'h"II.III'I.1 "
"* it 1\ \ .
i 1.\
I
"iI" till I
: ;: .1111" iI"ti.t I I lta. 1 tun '- I ,
i > I.\I 't I { tlt -",1.>l' I I., I I I'' I n t p1." t tt I I -111-: { \ i i II.1:11 i : |ri -.His' h ii nu 11.10',1..1' n.u', aid ti,' o-iit i't, ai MI ,',, I'rtI t1'; i'J :-.
iv is s .uIli "* l ivii'i', 1'all.lJit't, d I'
iad"
'I'h' .1 i jltited
,1'1 ; and : -I i I
nit I I tw 'Lt.
.'' I II.I (11.t v a : hr. "I'! \'IIi'l' :i"vliil ul I &-i-zit tl! to m.ike'o; : !I. I'll: Mui-li" II. plop.'t | 11 m.iv cmni Tt5s1
;
.\1 I 11', '" 11'1 l 'e .'t 1 I 1 I'a It. .j'I: i"1 1), 'ii "inv I vu' nlu I 'viv I "I I \ i 1.1,1111111.| I i % "*'''I'II1"I. i* I ib'' :"O.>ils, IVIll's i ..Illl Itiri ll'(..I'lill/e M-ilil lUllltlU'l! I tut.i the < 'ilv t'i n i 1"''e, b. ,1114 1aIIoI't; |,! | |i',11 II'. I II II : I' lay, '.I-

.iir i p" ) sI i J'.IW'I"i i i t hni in i }I.I'r'l' I t .illl'I.1 nni *n i (|f |p"J I UK I IIIH" ti'I!>.Mil'-t W'I'h' I 'tat 1..1 Of Vl*! 0l:ibl' a I I i ,I Ini n *; i iln I l-t "t' .\ I':. I':'" -" .r.-t;'''. !j or tti' 'ttiitt; |1'1'' .-id 11 'ua. |I' riv nb'>'i' f In t tI la-a n rf 'In' 'iv TON I.i *., TIN

( b'II''i'\( I I *.lni! li! ,* I 1 I I 'ii. a/ ,'/1 ,'t. 1'1' I'f t I It"* II In' thi-, rdlli.liiii' I t : i >-'1,-ri,*. n ., ,,1-u
11 > 1 r -I'.h'III'I"II'11'1'\1 ,ul ,ri t fl N If'lth "a p nt U .tinl sulilv I I \ >* *v'" t' am a'taa 111'k-t'v i : .11.1 l.i:ue.ili ,l--e '>nii'i.I oi n jt-m II | r. ::4t1 ,.
uiti'e; n\\1"'la i / tr-.i'... I' n ith.' I !I1111"1"' tit* i S a I I uiiii.uii. .
: i nn Jo' \\t\ Id
t r 11"1't t i o'tw i pu t. '1 I-, i o'.Ml\ : I 'wil. IU.t'ln'. .t Ut m'nIH"'II" i |II' (I' ; "I I i'I '':'tjtI r with I nu thai t ir.-i.! i.tMii .inn..*'
r.-ior" h ; t -,'. i III i-- i: i.* : jol.lloI., the i ol 'It', ,.MIJI. ot .jini. ,
>t ri e. tl. nv m.t. I 'I. i 1 -a r in 'tv I tarttt wh 1'\1.t l'li"Vnirl t < | .I. .. '. ; u: 1 lila ,, ,tIi'i, tI., ,.. II'ttt ,,;

I | i 1'' -i I I i 1. i 1,1 1'1"111"1 I' ; t f 1'1'1'11.li -il li" 't il I J".i .,h'I'I" ." : I '11'.1, I "I rxrii: 1.1"'"' mi i r r,' u.l I ps I I I .'11"' V,' I I Wili.ib-. a..t iii't' .111' ,11"1.\ |, i 111,4, siii-h .i ifii.i! .in u tl.in .h 11 a- .- Jlalll 11m I'I .. t. 'I v ( -, M ; : ., ,* ('t.l,
1 I i u'iii : : I 01'"I .1" \ .In., ia 011.1.. W "IIi .in b.r ,
.1't: 'li I "
nbt-.i. | ) i t l.i n .
I 'i, ,
t ,
mll'l' i t | I I i 1\ l"n.knn\1 11 j m-i i ,i'I itii'ii'n'ht 'tin' 'i.n id: I I. I |tI M
111' j tvmi il" i.id a j I ir
1'11. 1"i'I.III..I,1 i I II.iJii'I / 'I I I.n. 't'a.til -- -.i o .
I I I I !'. nb.s. anil I 11"1:1:1': t.> si 'ill t'utgter4t o i I. i -v .n.- i Ia, t It :, .. ? .
.> I 11"1'\1'. z I l'I"I't 'pl"I| t 1 'ill-I'll t li*>l' li'-l.li' .s :ire i-e'li" ,.'"tlm'I" l ; I .'It,, il'l.in i .' ii; ve.ireiliiin; I llu' I l-l ol Aj'ill I I, I a" t-t''t.tia.'t.t. ,i i i. ie tn .: !I. l' j' ., i S 'a'' 'i-'I'' -- s, .. Ji' aijt S- -
4 I" "tiIPi! |1'.1 i'viu': |t.t> '\11>t ; liivi. tin .i 'a ,!.
cu'ininto
't. I i I I. ;-in. e, .' i t'.- fli injy itv. Ia 'l/V
ii '1'. in t I : "r', I I. l.tunll..I't.I.' "I,1 1.1 I II| t\'I.lct': :
b j I -1' I I. r 1.1"" :11\11 i :I'i"; ':1111"1.f i '!! I i I --.mr I uUiijjlt i b'l, ." ."IIIUh".111 .1 h rfLly >.tl..l"lh 0 -\ r "'111'ThaI, / : It h..ll K ihe ihltv: ot Jt >ll.\ UuitUlU' :, Iutu.Jai.1. '.rral t, : ; ; a_ :. ,
.11 ) 111Of hat < |: Ml
I ; l solmt tat, I ) TppIV I.M'V.'IV Nli.:
I r.' im. i'l' p-iv'is nn i lir, I )
> v I I': l rjIA.NCII
Sjtjtiuloi II! "Io rc-m-dv. I5mr.'nil til!' I r l" 11' .' o.ta'j"1, : i" 111 I o.ts : I 1111 i "H* I I'liill ut! (11\,' n'l'l'tI.I"'n.II.i Ii" h. ,, ', !>N -1 _iJAMv olil I' > An i A ,

\ \ : % 1" -1 1 a-b \ 1,. 1 h,a.. v 1"1.1,1\t I'' n'l an'' .1 I 11In' In. \" '.tr tivlinj ,\ |,! ::1 II I I1': *, 'I'' Iln* __ --h__ I, J At l > ui.non- ; ;NV .. IKI: ;
'rtl.t th! :' 1 lit b a'Hi i-l t ::1' "' III ot s I.' i-i 1 :1..1".It.| .*. ,, I l Itit ha ,, tt .
t I.) 1 i '!I i i' I. M ii 'i'iv luu irii'tn i'u MI, ..I'o! i .' I 11"" "nil .1t,1' Oi'llillMIHM' -"a-lt.Itl't4a, 1 } r. 'tt'Its C It

n.tli t J iruiic, fl 11.1 'mils'u ,ul I j .iivri 'i I t';' ''q' '" 'l'II.I'u. ) -11"0 I t I .vln.-'i! .,,1'I 'J"' .-.aiv. .IiI'i"tt \ ill" H- -:ttaI yamr: ; ivn ia' et tilt ot win t I li ':11,1; I I :II : In l-. Pt'M Ii li'i | a\t

t I II 1.,1 tire- 1 1'1 t ri'.;" \.til", .'vi-ii ) I fir a IH- i 1.1 NV' il''> i-j: i th"--iill > l''. /.0 nn"s oilv i i : 'viiu> mni'ii-'i'/ : p" -"'n I.o-1V-', r or .1. : 'i: '! '. .' ,'f ,' M i .i Mi cmPu.t'.I.u: .., I j i1'1. ''' '"; ' r<"''% ta1' 1 v ''i n i I n t, r t tI: e i ITi.a

pl.inuturi.!; Iluvu t''!>'". in lioui-s lri r. ..ir r I| ol I ..irisi ihi.iiivl li'iv"* ";I'h mII.. 'ft fi s-,.s Il t i iis ,! I J: -u I'r''I..1t Iln"?!'- i,r n 1..11". '" .'" II r "''ri.t'tia, l In ili.' IW"'II' I in t C 'l-'t I'*, -h: | ; tilla, |ha !iIi|1Us 7 '
.II
ilir ILrj"iI*, w"'l4 bt 'ItI "'.!I I S '\11 : i : t lo pr., |Lit*.. hibittul' "-' \11 -%, 1 tit! i'l' I-'r I' t .. .i* 'r-oi ;,'..'.'1'.11.1101.\1 t a'" t I' "'i tfnni! 1 .\ '!Lt hlioli.; I'..tl; ll. ill ;''Jo.' 11'1 t :, : I" tint" ii ...I t'1' I j.'l i .' 'ai tab' "'sol-NVw Vi.rk Pt.iI.dt.' i-.c-' .t
inll.alvfrii-ei I I )IMI 'it "I i %,. or-ii.tl-a '''I .m' I I O 'tt 1 ta-- III' _'.!' .! III'i '' 11I : I lit ,
:L L t i < 111 \I It rli... wi h i's nn' iinietu in S. V.I tlm-! I. I I' "', I..h l'l' II. I b I 11,1" ., .

iriif S. I.a. ; \ValiI.I. < til I lulni: 'cou-i !br.' f'.i-': t'i'1 t i- 1\'. .111> ii. mil i '.p -II ro-i'ilir iiiii>'nt-s' ,' I -.. II ":"li-. in ie tttil-Hl hall: 1.. Ii,:ill.'t'oJ t p -'iip 't'.t; 1' nr di-i' IWIL'I* ni : 111 r 'I"'IIr.. ,r I n Vi-i .t it l'zatt'; I : i bt! ', n I

| :, I wa. j lu -atI ii. nuke far.Ui-r trial, .\' : I "Vitn'il'' I. 1'1" I I biV'l-.lllenb'lill 1 ; .,ilii I lu'lV" | i" -' <1. i* ." 11'1'' :: tSc I'st nit"'..i i.n -.4 ,'. .' r tin t ;' rtn, n< *r ,1.1'h r; v. KI fll'.I"r., tall I I"\\H'. : I i; ll-

. : >! i-. J a'n' abl M iv III flny vvliurc, ;'i I it"jr { pr'JII"th'o, w 'II ti&.r:" tiLt I '1'1 't &titt 'h i|11 r e u 11"L Hi I 1 I. 1,n',, ir. -ijit.t' ,'r o h.'( IU',' uo I k ".. in II1.. i.t" .1 UM'.IT n IN inn,) tt.| I ,; .,,,rt,

'I"Ie WI"I ) Lt all' .lolIII'' ali' I 1''1.11'1 I al r' sts3z.ud -I I a" :liof I th". ;4-'.- I'll" ...)1.1 ettVl l I't,' 'f. l.. 'b r ,m..rI. i 'i-i, 'I'lu' if "n1"| "' "on-h !'l I II'' I f.a', u :il It orptiWi 111\" \I. I : i lab' ItI )! I niil.li t p n: II i : i'.iri.\i..b t v.i, .At.iL.V ,
At t li ft. I ; -
: I' il b'er for l !pt' 1.1'I""n-,' li. ll.hl.II I ih. > hi i 'lIn i r I- I' C' v or < toni ilif '!' ,rIII i ti | t an tj
1
i ,' \I'r .ali: wild dropsSh, )1'1' 3r I bv 'Il' m"* in- ''%'- tiv '1 ati.I I II 's. i'u'' hi* ',a''a 01'. I I.it" ''ui si. l II! ,-> 1" tim- i., ,4 'I. t"her buit- rirr irom -n boar 'V .1'iU's'| ;. |11"11, pi i -i*- ? t' f r nut ( r. i: latrl

pilUanl I \ f j" a 1.:11 b-iei'el I, Ifiua; rte"I'I'1 I r"Ulr 1'\'n Ic'i.)1 i "t': \\ I 11'1 "IId\' ,1"1"1.1, 'ltjli4 111: r.t'tI-t I "I"1"II'h.i I" 'n"I1I, who'/.II.I'1fI/ i iv'i "' vi' 'If 1.1.. r n\ I '"-t. or 11mh rv tmai'h i' > )t-i t 'I f'i i l i 4.-tt f.UA U :VV" l : I-.t r_ -

if: n Ihtfir u-.e CIIU Iro:n any utl.t art li.'in urnnrv 01/ Pin* i hI l ,x| vvlu-; t" !\ i i's r *.1 l '.11' 'here '. T onien'bi* t't'l'n.'ll. tl.i t ti II''I j 1111'1'11 i \ PU'V\i' iv !I' 'I*\'I.Laa! p ri t 'i.
fr 'l'lt.l'l\'nh\f
,.EI ':',111.9.V'is 11./111"I 41')1 the I liver nil i'tbt'i" .'1 1 tr i II .s Ii ,1 rr 'II .r I..t.n.. I'f IbIW., .". nnii" sihi.iit\ u In' r., .j), uitrvYitttlin-.Min( ,1..1':!l;: III ; : lt ll.flflJr C .:.i-Iattr,

p.t .. : ( ) biti t'nis' p ir-i-i l 1Ih *' a !II''i'ri i l'b r.Vt.tr: Jti'l K* In > itt' It- I n fu b ,.':m(., It'It I ivrvn : > : .t
1 otVn
'I'ton. n.o *.*3I Fi-b K'Uj. \ ; '.1 l h.' IJ.I.I 'naj ml 'V! ln.fn4jnt anal' t '. ,il o <'inr te ttv. to
1 u.iiristi l'Otlln1 train a ibm ":," I'h. j : .nu 'h.ill N r<'> '.i ta'4 teX> n the inti'inlam.fcnit '
I .. pif.rt ?,-D ar Sir-Ild..tJ:: h\'f a tftifi5c' ,\.s ft cI 'hrII' !i \Oi \"I.. '111'\\ eVIr \rlt ,,(, 't utlfrtb.* ",-..ati1! 'taj nr vrttiiiuii). :II" n j'I! t* H tii.' ufVliiVr t U* --lave tu |I.e ititti' unity',.. I t..i I...h. 'i i'fff Tf'.vfj
h' I
iI
I' 1 E h. : ': (fVII.. sv-sii-in. an I trri' 'np'i. 'Lilv intcinis' tit- b nmr If htt I J tt"n 'ii'Vf : bn' t'i'-ir' asad di.

m:v'o l'i vvh I hi1 purchase I nf 'iii a nniiiJera'otnntlty in ih'. iII'lin', : cha. ':. : -.* iuii> a* obi'* i.tis that m tv U1 troii,t.' be- vi, u-J nl l"'h hut tM'lon: ,' < infi'r.iil! On-m.<"trr 1r.a- jalcI* nt tH-oflh-r
.
of youi wtjctabU ami bilum! & pHU! -also, :a11 'll'' r..fwir! : art : : IIIj ''bt.l't..tri'f' in rraa.*e ',> wi-I \.nal.llt 'r \-.lluti"r- h.11|i:. ti c" nmrui-4 to t'\Io'n.llc' tli in' ,.1' "rlmllr.1': ( SRltaI :

"r if VL."cUlbIt! III" Ml-fiUI1 lllu1rIC'I'1 b'l'l n !Ih .1..'. M wttI1t: :! ;,".'N'.1Il..'', 'a.J.'I U-i: .- mip.ir.i re\ u-u .'10la.li; ,

:ton| 1'1! i ivtwil. / of J** t' t w'" t *!i 1 k. ". p t> t ..t : I : j ft\.i. lilt .l,, ', G ', J4'tcr' ( 'ler4 JOI1lilllWI1.lr.t.. !,,'::., I IlItti I Is s 11111? l Llt'lNC, (ttLr5U"1'II I-Kt: ,


'- 'd' -U_ -.__ -
--- 5- -
- _
I -