<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00048
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: April 8, 1837
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00048
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
GAZETTE.


-. -
-- ---
- -

n,' (ns.1: riMllt: HAItTLKTT.: .t I' .tl.l'llll'L \ 1.'I.onll\ .\ 'rt'UII'IIiL N, IHI'7.: 1.Iti3ll : 1f.__ tj.'U:1C: IT

-' .
.
.
TMUAPALACIIICOLA A ( .'.\ U U. I 1,:- AUTION! N ( )' ICfl.: I Sl! \\' :m I
(; IKKTTK:. '.!J :;)=3J; 7u .)'JJ.: ;) 'JJ; ;Irwrri11s I I LfPLfM I.- ( 1t\1"IT\II1\ ': ::\ AIL':111tH. I jurst lt''t'i\t I Clh1.Ari.ilaihii-t'h.ti' >r the )yrar l-37j; anjtop*
Ii4hl! I uiv, "''d l v drm.; i-i.'hl. tn.ititlisi :In,1III ''lothilA il.I tin- culls -tun: uf-nid trur: *.
> h.ivr fitt',11'.1 1
t Ji i Th" d..n'r! '
a\ :
'I' :oIllIS UCItC'll.t\Tlill : .Vl *
: : : :-rr I' > .
.
,"! : ', b 11 l tu, .il'ili1 V. I r. :S !,,-rip inn :" it PIJl1.II' ::0,:y'B/ -v doui' Till' i-.t' rn' iV P"r! ': ': i I S--lion:: lt. litit .rJ.nuctl ty thr Intcnda.: .
\ \ ,::' "'; p >i I advatn-e! > l''Ids! his service 10 the Si irh" n aid \\1'1:1; : i-i: ( ntnt.urcere''t, one. }pelh.j: la.llln.l. nil I V.i-tl-Hi': .""11".1 I I Iiifspriif. .t..1111) ,:.1ll eft.l, AjaLiohicola, that It! .
i I. Atni'ln'n, nt _, .MfrihaMs I rft'I :B\: r H.) corner i-f ('t iier. .rl"H\I". .ml Ii -i I :N., ''.tK 'I1 1
"
; :r. I On! Dollar pi-r 1l1'lr"' in he p'uchde nf 11:: n !.ndi-e i r g. n: ; ; .1.I..nnI1"1 L CI'I. ''I' to t I
.- JlUni. : }I'.sfii.ince": t : .M :.m UV: I l'ojjV I1 | > i : i'1't'n.'it .. t'.m.il: :, ,. V.i I.. ? ,\\ ill taxi up: '>n :1 Ploll'f :
,rlh'liril in4 'CU ">. anlT-'ir-ir I'orcaeh r'u'n '11trnI i rstly, m p IrcIi.i itt,: :anl cclfft! : .' udo'.f: s.o.k' ofitiil.s i ti.LnaLrhnn': ", rotisistttii: : ;, '
tlir lu.iU
I ', wj m MII th it s;" i'1"- which a hundred II nrdw.tilJo.'cnrV !. ( '1 ; or m .itsornn I thfin. 1 I\1.\ unwind hn'crfr : MAUT: : and x\ill MI htlty .1/on/'i! Shut, Hi-M-ms. roll.ir-. t'rt\ ..h. lhln'h't'Incl: -,. } f'r''I< uitlnn fl iL .
11):1; l'llr. it' cla.;l''t in. .. dill ix"p.:-iiv !ten line- 'i.tv -electinif; OIMVU tornSkin r.rttiItlarkethr11.16) J-t; 10 t.Vlock. A. M. I :Mof'ns; Hut Hootsit.d t >'hl"I.} h. xt. tx iihtr.'ttuli f tlii-. titf-aml: H the tnnnt.cr: (llnIOlmtl/ to
ters I.tllI'II'lhl1 any: \ "r.I'r. fntrll.II'J i h' him sh.illt-. All\ goot inl..ndII"r tht ati' tau-t be etit ir I '111Iab for sjinili'meii'uv.n" I II I '. i t. t t'iirifres 1 11. lip" t-.. hi rra'ur !p I'rl .ru. M::

( Sale oll,ol' nll'l'u'lu'oln. riCeiided! I to, lo the "!IliIlctl.lJf: : thu-e x\ }ho lit...\' f. \-"'a i the day: prrviou*, H.: A L. S.: ClilT'l' F.MM'.N.: ( : I hiG4, black ai..l "Tf'i I-I.I "'. ( :,'I'Lotnt.iits" I l'1; i the a4-I 1 Second win |) \t- I ,r! -HIM., : .: 1111411 the iu ntcd ot Aj .
:
him with Uiur b'i to riiin; r .1/ Its, \\ oipi Illil I'
: : "eron'I sale tf 1",1; \'. all I Ir! piaI'' in Ih'l ( I I April l-tl'-1 . \ill tv, f.j-m 1 ,I to ..II.allllh.: no-itiM rI'I'-: : : r.."ev. : : l.u-liif l.i. tinui;> ul uut)' . 'rU\ City of P''ii .a'ol, II i. in, Monday, Ihr 1day ntrrttrert t: : \ r '- OTIC -- \till" tl Will bo 111... ,', la l.rt'I', III "ll'O 1 1".1 v"llo .iJld, { H.' !turin\ 4,411 I .iluf.,
W. ItChac :Mer. nlk!?rl.x, \\'hil"'llitot .. .. I i f.ishit: ninl h.uin, I the tnoxt( .'\ ,1,11.1"1
of M-ty next, mi ler the direction of I coltillo! ; I the l.ite-t ; '.I. t ..! I, 1..1. and o\h'r r'" al) r-tatw c'f.i.'h .
: acting Tru-tee oj'; the f'cn4a''ola!: City Com l'.ild %'iuttixxkms, j ,7 Tlics-ib--nK'rrC'-p-'ctt'ir.\ :\ :'. n .: -ti.tht. Peru ll..th'lhlta i "I f.t t I H 1\1.1 t :ti all: f.i --. I \\ i.rt-Ctrti'.l a: ir Ml.tr t! liulJinf, M
: hll'l
: I'res'nn hrrn*
(late land company.) I Win Miner. T.ill.ilii-.sie. J ... -" ( : W.vr'nvtMari'i',1': : \\ hl.h ar.' rut down cr ell' } t 11 the raJoadc;>*
: : i.ii.l :
l'mv n Itoot.nd t :-sin n' MOH" : ; .
b.m'penetl
of-sale will bo\ as follows : I : he I'tirdt hc-tnl cd! | t! cii'nfil..( tlii" 1.1:1"f \ tit' :.
( i
The condition Win' t I. I'oitcr.; Apibi; : lin, "...l.i.\ .fli.ri.1.1! 'rti'1lurktand11ILII: :Sti \V.I.I"t .y oit\ : \nty {
iii'
(
1 filth iM-h or ciulorsfil pjj': >cr at (3 months wih:! C'r'l:li\ n.uJin. :Mi. Ju-f-.hs. l PrtH't HI o'.s!! mad :Mine's, rn.idrtn:.. order! i.i. the i 1",1// S.tfcVnt. ; Il''o'si:!. I 1'\1'1) huiitlicil tlt.ll.irif. tf.' ..I'Tssrdaluo ,' .

Iutcret. Win. ,1. .tl Kinrit', Ira iI\II'II, Alabini I I Mali-rials und warr.inivd, lUnts niiJsht.i-' repittr.l\ al J4. ft Kirn-Is VinoMr : ('-tat-, I'IIIIII, : IhrtnJrrntcnlrntupnai'3I !
'it: One fifth in one year: Oie: h'th' ill two yrars. On' IVb I- -.I'.n. I: the shotte.si" Notice.Apull : The 1 :,il'" ..ive afi-V- fur sale: Vi-tv lo-A t \'I.-1: .1 1 '.' I I'pun al \half prtipcitv, wfuthrr nwnoil ttitVc

fifth in three year/.ti: fifth: in tV.ir years-Al. m.t..it. 7 oi'i : .It ) I IN CilLLlvplH.\ Mjtitnent" Lv I o r.llKWl'.K: : : ....Iii rh \:. It. I .iiinii'|" liiM! I titnpnrnhUt t'AcMy (enl! ( l
'
: \ I !'otn.n; : '' I ..rjalui
Without Intere.t.t 1'lU'-1 1'\ art tiiiiiilrcil" Jnll.iM! It| dm a' I' > : \
.1'
(It. ., Full(\ titles will be giventa rirehacrs. nut fur. Isii'tltnl" tit AtiiHlittit.S fI I .;) .i 2hi JI KendallPatent; hOlt Kith-s anil! Ith. I 1'p 'uIi', uro.nniouiit i 'al ..als I o o,!.

1 .. Notes will bear Mortaarjo until p.iid.Tlie ( I ;) 0,000 Capital Stoi-li. I ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW 1'islols. w.irt. ''* .iiid IICII.111Iil., nild! lit riatcIvcrii : :111. 1
1.1-t payment \\iII.IH: remitted on such Lots :al the l l I.II\ltll: tt. t (,fbrr.
hall be improved" with in one: year from the dale( .xt.L\ r.xin I IN.tAtrad Iw.onJ.l-: ;."\:-: 1'I1' received and fi rio! ( t\-r ;a: I f 'xv ,1IYo"I' Ji7 l : tWklri1 :aId a lulf: ,:. nu in (\ cry l.un.If i
..: substantial llon-c not less I than 25 f..ctfront ;: from ,'rti.']"' ;Ith: Sectit: : ,;:h. d the 1 t ly by u.ireh H-' HAMILTON V.. .. J.lr".
, c/f !lal.l\ it rnir.NPr.Kshi-i: ; v-txiofs 'tn hit'reintl', \1.1Ld j i :}iI. ,1,1
bv '130 feet in depth and of sit lcn: Two Stai I1"\ r' Laxv-rjftlic'! Company: haxiiiu',; b.t-itie-s: io tran-aei; tii ih:it rut1111 r" :it! t.p' n f\ir.-' !l.un.b'IloII:4| of the pnv.iiiiuut.t
"In M'tllitu losses, if the; ruht, "i.f tie, in..mlll', h, '. ,, : befaitliftilly i autitiiiirr. '
I: ." fir;. l1r.'' 1111'!" '( that all: i.ntii'ts: eu'in.'cli. .r" Bacon. \% ish t'C'. t lal""I.\li'i.'n' c c I my
:.,1, Further pirli'Milars: will In-mule knoxvn: \ on tlir-. dear: advantage >h111)1; I ; be, taken of sly) trWTb,' 1 attin: !c 1 u. J.H-! '-'." ( il'l l'rl' -ml, rofti, : factor. tit
'J I' tli.lrihali'Jmatle e.xpl.in Sal t.bj.'ctinn.' _. ____ .) T ir'm.(11441'1'I 1 H.UN" V.:. : i.f I il1Lir.. !
of sale and timely : .. I I'f' 'fJ stun tar
I' day The nnder-iaiied:: are prepared" to t.i\e'' t'irc. H her \ ,:-: :\ ...... 'I" J n:> IbbWhiskey, rf.-ttt.; .', 11.1"1'.11,1 t.l
atorMaps: and Catalojii: s. I __ ) .J.;) .j.- .i.J oo6 J I;. I r\ rv prr-u.l u. iupy ins \ r.1=
X. :Marine Iti-Ks inLrhilf. of the! nb.inM( .Ml Fhw Mp.: fill'1.jii II 1'\1
\nnp.iny. oth't,
W.lI.c'II\SI'', PA1NTEA. : lii'p.! '1 h"l" ', ('r |rr 0 t rvlore, vr .my
:aLItO111SO'I't': :'+t, IS. J. U.1'U.: ., A-ent: *. I PORTRAIT I'oik mi"---, d!" 'et1l| :" n il r luiiltliii.! ,, :ainl 'rll.tu .1ir.tll". l I
. ( ''Ii.IS.S( .l/.i/i/c/iiro/it; J.ni.'I:: I 1 1'I! :, I at :Mr.[ Pu.tis; Tut.. \.ii.n." :HI I :Mol.lxv.l-. I ,ijuor--in! I lr,s iu:infilf. than a it.art| ;.1 Illf. t: .
.l.i I C1.f"ll'l' t-.tll 1i11.t..lId\, : In- : ;J'i, \02 l :M.iclveril.JO :
-- -, xull till jilca-e' ; i- tiill.riucUilin Ufi
1.\.11. I-I. ..* I MIII ( f t.itndreJ!; | {
aIIIIIH.t'
Ptniacula, ."_ _.__.- r.IIANi'lI: IJAMv: Ol' 1T.NSACOL.OAiM.'iii. \ :: ; ; \: -1 \'na,l'I1I"IlI'nI"I" \ h"'l'-' ry tti rffa.n t i ( olaiiibits : I) kens I Lard! j 41.11,! ft-i' to It'll ,
" 1 ----- 1Llll'IS.( ., ,n I. tit. ',.'v.. KIi:! > I Hi t.'ii-- \, t'1' i l.amli from LrijT, .\ i il.rlur'4.I, .ii.d: \ n I. r il I:"' 1.\I n-e ( i r"\:1til\:
; r !
I { ililo!
Wm.\T;
.1 ITt
A rash. t I
:.,1,1., his "lm-in O( fP' ItlS! : [in|| -t t 1111 If'II XVi'd: re-e 'itii, .''Hie! C'j; ',,tut 414 nil N U-l'oitc; "' l.--iii1"-: \1'.11'1.1;. : tT.. !. I II I I il.rrc1113 1 I, 7. "Ill ,11,1 i vi r\ : t.11,
J'I' TIIF. Slit)-crlher \Vi."ill ID clo-e ... Hie l-i Dei-ember! ne\: ..111.111 M!I 1"1 y .-lit.ili'! I Iu.l, to! > nun < .tify i 11 1

. )- _*.*, tillers: fur ?. le I hii"alll:1I.lc: ;and Tinpresent" rates: l.jed l I'y tinP.:'itl ,t'. ;rthp uiiafol'IMIs 1\"adi1'.. ,h'W..It'.\)., and I-'aiu')' l.i '".

,:. veil known -land for lw-iuo** located in the motpleasant \: ('I11 r.Vfhiiiue: ; me a- h|. \riv.-, xv (.oOlIs. oti'l. H. l'i ,':\i \".., -, 1 11\ 'n aa.1 1 phi-.ii! ,: .;:{n;nJ, h.

::l part of thu!! town. Al-o, hi xvliolo 'toeim 11111.' ) at (fll;,1) days; '1'1 i Ni-u-Yi'lU., : riii.Mflj! '!\i.i, i,. ., :.1! \\ I INi ; t.i-ou oblilia\ ; I l.i'f" ro. 1''\.- pi.ut 1I"I the! -in.i l t't. 1,1. ::!.Ir,<.
traJf, compri'inz a Efi'iio al and well cleeieil 1) Iii-. ""111. y H. PMOI.r.:, rc'pcctlnlU inloii.is tin Ltd (lkrr4uii1.'htlrii'h't'rdhad1." -,'ti i'I'"d|' I the lufiI'l :.i. (' ( .' and i \t. rj} \ !liitmi! inl. : ,tl'rlll'
< assortment of Owcrii'*, lrv ( ;",d.. Ciockerv. I II IJ flails :'tlkddon\'te 1 i; > : .Ork-1-: ?:..I l :M.I.: .-, nt: 1 lt: (JIi1.4 iitnl gentlemen Apal.ichifi.l.i\ \ :and its : I f W. I II I Wilil-rAi-n I Isthlsd.lV) illssnl.v! ,I, t>v l.llllll: .,ilcoiuetit \ \ti.I e ;" '1| ) jr.ifj; v.l.i hall havreiifd -

. (Hard \Vare. H.xts, Hoots) A :Shoes:) null llea.ly I ih-.'1111111.HilUjit. \'iillilY.lhal lie has :n-jatn; iipciieil a line: ,I i-=""rtmeiit : \\'. II I'i1Jr'II i I'.iy.ill tin' ili'M-: M'll.o I \Mtlini'1\\111)1', : !liitut-i ct'thi' :Jonn f.f

I Made Cloathinz. Also I aoo! ( sack 1.\.xerpo.dijrouiid ; i!0 love ;a (t'tilinulMis. I i:.iM'o.it.., ol fir alune, nameil; iiiti'-le<. I rlia; -: risso- ft !::i'i' It .:111' tixo.ill i : '(ins: iln! -In II'"' hoii'Ow 'tliittv I'.H: tlie -lilt, t..1|}(1\\1: iKill.tr-! .
The i'.lak' ill nlsii. hill lulli'i! i 1 1'r:,, : "I' I' ii : y
in Fo
uf Foster V
stib-erilicr olFerfur; silo hit' ,'ialt'llllIIi-\'I( \\ ith the! linn r WJ\\i ( ; i-ai'li I'n'e t !
The t''r-I i
H. .Salt. 10. t'pmt : 1 \11\ "
: ;
; I'hilaili! 'liihu, :Mi-bile.) N 'N-UI'I( ';.!i-. ,'.f, en.:. :1. in be 1'11\\.1,1\ t.tkei oil : 1 it J : !:} 1 :1,1 I {u.r.
V.wiliin and h"II in hoii-.e and tl"1 Ciinmbtisi.i.] \ l>> he tt ill noxv ,I' null. : \'II.lf\"I'I [ I > i .
house out I4. ei'i: ; ;
: ? cent h' : i.i; : :.i.i-.db': : : W I It t -11\\1. l.ill'.li.I\\IIII.
I 1'1.1"I' at 1per\ pii'iiimni.liuiU u11Ca'.1Ja N.; )g.'j : : 't'.i : WI
"t Ware housesVharf an I Cotton) :oh'll.- 0: 1'. : I h.ind I ;an a*-",rtallt41t inferior: to none) e\tr > I.. ., ii.j :. f iiii.lfr. l-f illn.' iia "llfl l .
A. l fiir.n m 111'
srrexv, I h.lr.l'ruul; lu, M ti 1. at:< ; \1.1 ; t to I. \ I .' I |fit : I ''I!1 :1: .1 i : !I. "':'ills' "I! v i .1 ,1
Jiherallt'rl1l ; will be ;!yen to the purchaser.Iliinhrid to 'toVIo .!,. this market. '"' ; \ 1'1 lu,.< .l' ."'. :I'l.'! r uii! ,ilil'1'n, ;' li.im': .Vu" fta-ter: ;and \.1., ,1.,11.; ii'. t, ad'.1 l| :t..ifty) : J:y-. fTihe
.e i i. !luautil'iillyituited on :elevated; 1! I n IL: 11 i\', Ji i. CU-Ur. I Ip The i r.ii-inms \'. ill 1 Li1 l''ull..t..t! tm.'it'ith; ; '"' that Vi'ixliieh 11'1'1': : n..i, !;'- -lii-i" : .:1"1,1':; .ini : .III'!- '!' ,.ill'. ten t"IP.:

mull: on the I .ttenl! b.ink ofth- Flint l Itirrr 1 ,. "2 :::5-f; : .. __ ____ __ I ofi. I B. Phil8, eo.Then II. I'p"1" lb'; \'i' not 0\: \ hy an: actual ilk
in ot'h'ihliiti stock! eon'i.l ill ::1t : ff ''i.- fi'.ltxxi'iarti. I : ; ('Ms, ( I'lioir.! !JOM I) | < inhat!
thirty miles!! :lh w,' i its mouthan. I point r'ITICI'si.: ,.> -.-.",'..',. atnrti.it.', I -h.illpplv tolli :J' \ n.p-ilui-; :: hl"1( llahitlur'C.1ptLirlii'ula; ; !hit hind In-nine >-
i < nt -nrp.is-ed: by :inv DXVII in ( :leori.I.1Vea1i : l' -11...a, .\ 1C Allisiin. Judu'enf] Pi-tinlJini-iinn-:,!\ !e. -xi/. I' ;) \ 111' t!t. jiii-ss' 1't'iK, l.luU! I. lu'ii'i'' ll.iiii- .tanf:: Illrl'd'' tin.1 --1.111 of, li.e. ,1.li, !..: It bo pai-1: }

: "I Ill: :-''* lV"'ii the 'upper put: of tin: -tate. II' 11'1.1.I t"i 11141.t', !! Ailiiiiiii-'r.itH'a' na III" 1"all".1',1. : I I.i CTTJ:., A- iI :S ii l J =1r I') I'.r'hll.-: ,,1111 llllllt: I ',1.\l -'' '11,' by' .ctiiploxiT."

:, are!! rapid( Mttlin-iih t rich Ian(: Is in the) tieiu'hborliiMi'l. I: \\" If! I!'it.'li.ih, II--II: ,/. ilffi-.i-ftl: I 1,1t'.1, ant c.''"-.1\'. r L; i'.d: i li '. -TS-, t-roiionu'tor-) taplt'I': pine" ;and, :: I Mv i -tr.iuiftl, opt ;111 Ihl l'IH""l'l I :!, rpimrveiy: inv! : xva ui t.r ,'rlt.dllh..'r

. milini, : tinI: I wn tlr'ir: re i l-nce! in .'ipnni'r. I IM:bii CHAs.: ; S. Tnw ( ) \ll.l :II Wati'li"liver lexer, *, and "I'l.iumo.i doMot I :'':1 .1.. 1'u't tlit.nl! It r.i.tlt' liy ,'ulilK' ur |prlvat', ill..? -III.I I d I ( % t'uy lli'lllil.-.
:
draft! of "II'r'I reach: ---- - --- --- t-o'.iiinon: I i i-nrrii I 1 Ia: \VilU i ( ) : : fluMixuii nf r.ieli cvi iliu! tho
:Ste.i.u: b. ,i.itiif.mv \\ aitmade I to "r.ii fOIl Liverpool I Ili 11. I'pt.n r :all ry
uf xpn'tsly
: ( '
ioons.-ixiAM)( )\ ) : : : A. I KI I\( ;>: i.F.vhave tn'-e
1lainbri. ,1','" :at the" lu'.v.-t -t i,,'-' lIt'lhl' riser cvinhen that lli'-V ,':ill be reennitiiendeil' .1 --iipi'lior fill' I'Y lil.U. \1..IIr'. :til( ](:.!, l.ar.l .1111tf' 'unr dull.ir..
immt'i! ..t' the c 'h'll.l- 1 \ just leet ixed. and:, :are M-XV; opi! .win, :; a '" B f IIIIU tin'\ u1'' of tin
"l'u\t II.
... \\ tht'v IM I Irr''rtrty'lavrhiRt'rrn .
1 It nf. rih 1.1111 1 all I i.-" Ul'a --"rUI-,1! ':, nf Iry I ( i mdtiioceries) ; ( ["Ihill-!, timepieces. .ii'l, ln ul'lrr-i. Hid-i\t :ainl mviied,I liy :a A-.
'Th i.lie- -nli'- ;
. h.ii'hiv.. i i.n IK' I i-e do vxill ;all\',. be I t.iken! back! and! !) r.l-K-i I 1:11'1.: hini: ; > : > \iats l'ltl"1 "
lUinbril I ., on tIC: river anl: tin! tin! ,: tar.?!(' creek-! ll.irdxx.ireshtiC', :; 1 ILIt'. iVe., emi-i-tin illl'arl..fIi. not proveo' !., ) Jn-t l.uiiinij: ; I'ltir l'.ti
S are !f.itettli'i'j.; \ \ '"It 111 i Utility! i'o.ting ,down\ ?. 1 f.ll'iv.iii4: ;aittile-, xvhich they oiler! ; upon:; reasnii.ible ttlit'Cit.M:rrrplarrd.and! silxer cu.iid. heeli, and f.I"' t !aill'. martI!. J" \V. II. WII.DP.i J t: ,t r -. I, I ,. t 'rnn txiry hur-e, tuiile, tn.iii'1, fir, ,"i Idit rrluixr ,

the rir'rin tl tt< .1:1 I b >-e-. an'I 1 (one, \"ear t more' in : ;: lei'mat the store formi rI} Ul'I'Il'i: ty! : : : \ ,md<( peuri/ il! f.i-es-; 1,1.1 i -. :1:i-, key-: ,'\ i f la.i e.> In" Kitiui; (; to hoetJ ilrayv! ,
tifu'ttaelr
il.uibt; lift, I., :\liIth-I.ro01! !,. ( : IIIHT\ H-.V- Mi \M-. I or t.'irre! ,1 ..
11' 1I.lillhriI ,- ill tin eo'iipetewitharv II he 'i.ii d
point of Ira meil.illiotis l'lt//inn :.:Ia--r'. !ur.rl.'I:, i ve. :and rl 1111.1"I'.I Ilr.
t. )utinti! Cli.it.ihfie'n1.!; cxi'eptins: Connhus. : Ci.l"ee.:; 11n-rIVado: .'iist.r.: l.i.al't'. ?,' '. Lr buttonliver, and :eif: eumbmd, pr.njat-: 'aIr i \ IrL\\II'\: ; 1 It(;. I'pun catIi: ; miry f he atrieal pi rf 'rn.ll\

';, U'M.: I'F.AUODY.: \ liopinal) Te.i! HxMUi} df I'otiflion\ ,::; tinSpier. I' illlilJtUrt'Nn1."'a-1 -, tlLkt11.1: ; ; r:1tI.I: i -i'.' \luxes, 11 :1 r.,'ii: I. 1.7IAMXMi M'.ifeit" I.<- 1'11.lll.iti'.1:. : ,.1 any liiiul, tl,' s'tiu.f \

'. M.tiiihi: ; I4! ", ( ;5a. Fe'D-S-!. 1 1JPl.RSON'ri : : l'i-ier.| |' .Minond*. :Sn.ip.: h 1 U.uiiis.Siv..r ,'. --- -- ,' t t'-n ,1..Iar".
.- - ''o :Slu: \\' :111lall":1 i% ; A\I I'Olt N.11.1--: 1 17. 1'l,':Itlrr ;" ti iloll-ir
: : =. :; Ikandt' ry) : r.I xvitii! ci.ier.ild. and tn- 'exi-iy eaui.i'je I
r.AU-TllNfiS( : : Filigree : t.I'
I 1 1':
mi.Itm'. 11 '| t .111lOl.l.M't.tl. ,
pi 1'1"11. hlltidieil lulLirt! of, the ) !
X'I ( :\ Wine. Ch.tinpai' a do 11'11 U. : eveiv
: -
; 'nr.il
pisetting ehri-t.il!, eomcliin' and ) xme I ) \ l '1l | | iII.I'H.II
: : ; Dxvnisu 1.0'/',>' in Apal.nhi'nl.i.\, llupper.iCh'ilk.: : 011.1' patternmo.iie; x'alienated; : and pLtingil.l.\ 'J.'i! 1.I I. Win? 1v." "M 11.I.tH'I> 1.1,1iiinl.fr .. ul l Ir"lit.. 'I'! every lauhiu1 ill.titltlU
; of i.npri'Xinj them can have; Cotton' i ri.i-j: : :.;in:!, :\ r\I'loJlh..li.IIII.t't'1! : t.i KAYMOMI: Al.l.lSU.N.match J "'1.1':1' i r ;a. 1./,1, : in t IC; city, tin via: of
l ini and I'in :: ,'. hilt ;;' \II'| | \
;;
I''." la'liIII"1I *. llrcavl .
anl I SaiiiH'ts.sliirtin
tii! \Illlill\ ? sin-- -. mrli"I r- Caliene*. : : :::;4 lirr,1.y1ltrinn /11 ,1,1 irI'
:;r.t'Ir iuliat''d( l, 1 by, \\'rill".1 .ippli.Mtiii'i; !! d> the ( 'illl : -, LinnenCloihinir.! : ( i-soiied! 1 1\'dry and'l !o\\ i.- piintui, pf.ul I. jeif. 1'11'1'111,1.; 'I :, .-i.?tu i-ft :11:1.U\< : \\ INI : :'. (I'pi'li' rX'l'ry ii j,-I llsi' 11 reihlli'!.! !'00.1-, f.-'ifi-l"

. ti trri-ifii: 11 it'll .ipiili'1' : ,1l'I.h I nIl! 1-'ivt1( tit number i l't'itsShot'! : .. N.ijit Hat-: ii-sot 'd,11'rui il.. ruby ll'hill'; t\ I'. l.-nlies I l,lIa: "'e bie.i-t' | i- uf l1." 1gw:. \ i : itmu .Mii..sT.iM.iav.! i>r 11'1.au.liIIr; in cir ..1 doaid: a xeist'l i ur on it

or'L-tter! of ti"! ldo-i.! 1:1': irs-nher: ,, o1': l'i" I I. It''f. I Tin WIIT, and :a :general I a i "':rtan'at(4 moil; fl-hi'iifilil.1' !, pattl'u13u1'I\ \ -.ittnl' !- (Go; l.iis ia.i-Ki\ 'i -l \o I )pal' "'1'1'1. I'll"1';"" \\.iil'| ',i ruth'ntt'hth.ull'nau a warlwu'l'; cr Ia ,\
i i- J be built iminoliately .1 1 *vtuJiSj i ::uI'b ",'e, |fl.i: drhh1{ I. ILII'! 'iti/,' : .
and sli'iuldt.tte t L xvheth-'r it to 'U-MV. I I1[ irdx.ire.1LOTHINi. : 'fiJ.M >.. -:-1 i.&l: 1uiit.lidI'"r'al'ly11trrllI i !, t.try t.l'n'

: : ) or ;;imply' graded.: :3!->--1 17 1 : Nov I ::lilt- I...idlefable, f'1( salt, and, t.m-t.irl -poons)' f"lulin., I 11'11Irunl\rn: 1VM.11.1111.1(1lt.! ( : A r.a Sic. :!, llit! fllrllc.I'.III/. That Ilir.ri:
'
: = : ; and tuns-, : I'IH', I I. ;.. (.'lu\'I,111 Uinaldi, I ;
Fill: :SALCii.v : :-:. ; : ; :STOIJF.. I'liv 1I1. 'nl.'r I his I'ruit41ul; butter' \ bunt, -tu.ir :111.
r.:. WOOD( oi-TF.us: ( knixe-,, lu.uikni, '' hen hy ',, i nipoM red to
.J j'l.1 ri tini".l; irr''::11 :.New-Vcik vitha ;ener.il( A road! a-Miiliiifii( ot'r.i.- ii-, .) : 'A\\r., 'pinenif :
?; I\.1 11.1 li'i! ,: 1'11I'\: hri! :, O,ul'o' "I'll'll Salem nrtmeiit nf, < 'Ictliiiixvhieh: / he oilers: ; fur; sale, vedirk, -, 'tv'r'i''taii. aiid! p.-loN., ,) \:1 II : \11 l 1'II'J a-si-H-t..r-- ul.| II.alw "I' al rill( estate, in thisrty

7 :x I'.r.i.s.: : \. h unn: hole-ale! ur, retail. His lurk eti'iiiri-e-! | ; everyt'li.ij .1111...1'aI Illy) l'llllli'lll' > J'l..I 0.';, t..I.11) liillliT:" ul A.il.u'h| I, ::1. .. .my tie't thn.n.i .
T'liln; :\'. :IJMi'kenl: !, I'.ini.iloniiVests.: L'O :'.. .. 1'11" f. :''l''' '' ) Ina' ; 'j'ti'inci.
5), tli> lien n 1 ,', II il-. in Shiitdlar.:!,hi < line. viCoats.. 1'ii-mns.; Stue: : "' !' ". Ciavafs; Violins (a stipi'iior arti -!(,) till:"'-,. lli eil.tfife.! : ., I :lOM.N I No ::1 M.iikfit'. ..ii..., -,., 'lJ.; {S'i -. :
;dl) 11'111. ; :-.1.11': N11'r4S/ A ,. & of and accord.1Aloon !!-. '''H.ol.|| N.I Vil"i: '. > H'l- |puun| I'nik' ; I rMnirf: | ; .lie City i hereby
: e. \ c
,roil ManlliC( ,rli-1\ I IJti! f. ia'idktrrhii't,11.nt( ; h.ind a uond x1,1.1.. ) ] )( ; ..f\IIIir.lri: 1111,(,1-. | | I .'f't|. |In' f 111! !"f .iliil; '! |1111.1' I It": I IT FllI'III :1I' .
;; ; 1'.111 I : t 'M ft I ciiyjfAp:>-
ainl! | t."o
v ""I''ari."y priff. I mxitetl I i.i .: :.,! | .d': I q'IIUIIt cul"'I'!
UItlnvrfIiill.uul punierare ; ai: y1'tb'
1(1() e noFurniiiirr, N.I; !n .\1.0( a lir-t ratea-soitrnuit: of( < !. .Ih*. (':1..- m :':.I.W" fol J I\YtM.V, 1 ..| '. I. :011 inj.DV.CK; d, ;toil ri- heirlore
'I
';iii) 1 Ph! Oak'i.n.; : rinii I' :ai.d Ve-linss, \\ Inch he xx ill make! up to or- call and, exiiniiie lor thcm-.i" l\e> ll.ivvlex's nsituatrd'II i I Irr'IfiI': 'h-! I ,i'i'! p.'r 'ii- and I |Jr f"I'I'rtr. other tlianen

:Mart hI'} \''U-r! in the m,>-t :appioxcd. f.i-luonalile J,'. \\a1: stiect in \t t"! !'r to I S :-"l'lili; pil"'r"1' I Mr.I ::! i, ,ff-1 I 1: ;, I (' 1.11' .nlije., t t'i 11'atill: "id I al l' ti .pri '..
)00
-- .--- ----- .. 1, I )rtg'rur ,. ed l ilh\xitli' } I IM-S tl (?IJl"I'g"
--- --- --- ---- A11'RLOIJ. >. 3'kkl t .( rrt.dliL.,:,: > 11\.lt'lal :1 f'lalli
:I : "1:1: 'rd, ;i' 'II.v.\ .:" ((1''l'' \, In'I ',1.,1,1.; :. Lb 'r''.1 :\\'I', :IIIa' "t\o. :V<::. \v.itertn-('t. 'fLj\\al'h'" repaired" : ainl waral1..1 trail J\\'I.. I' 1'1111041 'V.I.:i" ;'"'.-;'v I, -.11,11;t;" fn.: l.r i i'ri.' ,"' p1411,1' ,.rIIII",
'
-
7rII')';.rl: '-I I' itni-f.:t \ > i -1'-1'' '\lliihl-. tliend-i li!. ( ; 1 (Itly :as thr case ;;.III d!. I.uv, dui I ti'.iji II I... ,i. ; i.tl l t >r ii I Si e. I. !. !' it Jin' tht ( ; '1 l.i if nay

1.1'II'j""I.'I.: ;WILLIAM. ,>,r li.l'n'll<:!:1 ,,::1 I, :''I'"":. I To the .tlrrflr.iut Ship) jl ;;'tt'l'III" :- -Dec 17.'-_- -- -,-- 1:'' .1'.'.', i: .MII'l'M'"i! I : : -K \ (*<0. 1"r-.II.r, | etri n. -tibjii I to\ rllIc 10"1,11"/. 'uihin ihpcrxit '!

J.r 11 .1 P.1 I.1'III'OI.1. ''r. tl.ii i ri'ii.'ii.i: h h.ill n'C.It'-r tilt: (', urothf
3lnriuni.fBllH" ol
.
Thr rioriilu II ()K : .
; H.-! I
: : ,
--- -- J.I'I.I''lk '
-- -- -- : 1'1II'I -.k. the (. '-
75 1:11 I: "i'i ti 11)l rs-ors ur tt
V c r'tOIi-\HYI': : : -.1".11.\1',1.I ; per I-'er. r'S 11 !, :'r.uY: KlliriV, Sti'Vp.l.irc.\ I having :qallli ( : mid'\"-rsind! I. ri'-pi--itidlv' iMi.ua1: 1 II.1 in- ;.,: I I" ti.. i : i 1:1! i.i r u iifvi: : r-.x i-e 1.1" 11 fil I hit
O ,' itron:; LiVi'ii'ti i'II.I. -.''I) e i-'. t L m.lua: I'tTier\ I t'\-1 I i tL I.if.it! ial: lli'i'l" Aj'i.!' ti ".!.. belea:, vi' ao'I! ( pnl.li.. lli-it In' l.-e lK"fl':, ',- i'1"! iil.i, ;, II I I ,?:. :':t lalllI.I. )i.i. I 1I.iifM/ i'I !, It'ri t ity Ma.-hal; dmand ci-in-i' I ret /' rrtrur .
,
stlel.-I 111L1.1.1\i\ O.; I'Ui: I'Kl*.. ,. ,pi't, tully '." If.ider; .! IIi thank l I'.r ;. (i- I i. : r-. ..it"sohiits :I I l.'d'lx'o11,1""' .! !I.:' "f'r W ( i.itiiii-r J''i, \1 !i"H ,4. I'i,It \ ) |I"..X"iii.| li.l! ': i lu \.' i i':..,.".:. tl.cir! piopi'ily' lie, -he. ur 'ihiy MI nrjl: 'rtui3; or
1
I Ii. I'I.' dl, 1 i'j' .1b.ilt.| i1! I it''1 i.f tu-Iui:; ,: ( liable to tl el.ull, l.i.v-d aceordjnj '
Jan 11 I a ;IM itiuiuiu'e: of the sane'-iii: xvM; ) 1 Itfnuiid i.'I- i.inet :It, 1'iai' i I'V.i' .VI.: nr i x> | .L' : ii 'r"" ;: f .111
iibu1', i I I' JiMilVln 't.'t ti'i| ';, l n'I".1, ':'i-, '!. 1 II CnJhr to II.. init rtn.iUMi ,. i-h-.r-i cr Mat-
'- -----------1 !: at am ho'tr, ready, 11 obey! the. /11111.111,1-" / in will had ,-.'' i) I II In.:.1. |1\.1,1 I xxliith eau lilt I < III
\\DINC5[ \ I'DU: SALi: th .' .. xxhom.iv. : ,Itildi-po-e. Ibtarco11)I"Ini.il t ti',1 .. 1. '.' | .1.1 line and I
his
L 1'1'1') I liliN: Now; Item, 'ill :ui-y-:: f/ir'. < a-sitrps 1)011a"/ shall ,It' JAMI'.S: : I liTAKK.: : 1 rt f Mil! Ci| r \' I'I''MI: I f' ./Ia. at d! !I'.'. I, 1 1i:, lid))' ;'. If T-l.at if xxit!.-
':'axor him, vith their ; "11:11':1 : fi""Idai.c.
t.i ( ; pall .. n
iii.iiin COU.N I :
I i.
\ '
-Ih.l! ii \ : -
,
!tl> .' III' ) ifCopper M:
1:1.1: I n.vu : ( .1-! i : M.iri.mna.: July ii7. have: d uaal: ,'!
:dl ::'t'0 l-liN Terri, all ti 'II'. fait'iftilly' discharge his, tlutieand; : !be: -- -. .- -- lt"- i-ivnl I Ij' I.ilf, nri'.il, n'I! t.t r : !b.|bv in i iy- ;111I" llr.tdl
M '. ;M S'UMi''I.iN-e-, :.'1 b iX'-- "(',-ria ( .:iil"- t.i refer\ In" the! subjoined' ( ieiltlemell relative! : I to, ,eh.l - Tin' anil Short Iron 'IuneUrH.tU..t r. :> .*', C ; I J :IIIUI/! : + f .1! I''oON nl I 1'11.11 .11'11)I .lix. IIf': due to the Clti",+
_.. hill -lt'! t lu-t I'r tth! < rui'{ I: ,
,, Ae. -- an- I. tl it ,
.\l rah i iC H t'ati"u : -- -- ), y 11
V yaall
Apply"ID //.I \ .)/( ).\ /) \ .Ii,! i."VJ r.ieu-r r-'I ,
- :.Not 1I..r.Bu(\!'".--, i ONIMN: : r,.-. to puvaid: I fix, "t, 'i.iv-,11.1,1 I l- il.e ,:"Iy.lt ih":

O- [.:-:. i'1LfT:11'1': : : nu'.AD: I I A. M. F.xi r"" tit. IIl'l'OJi A. 1\ 1 Ineatnl I t.t'nM'ht'i Ji''I ,ntl,., l.i .i ..'! |II: 1' I I'I Iii! lit*'ud.mt; : ; to i- ,I" :an ,'\" in :L I ai:: t :l!,'.lr.rc.'t.

2: I) d... M I 1'- and I'1i'.ae fleet I I ,1 It! \\ \I' '.\tHt1.1 i-v, Ur\\ 1"'tllII"Ilr; at place, -are full AL AI, 1''I'I' r .11i t t I'l /.'.",' I'1.1.:, '. I I. .11.,' < f < l It!!" ti'!I''I".I': r d.l J.1'III'Il: !I. r .

!.0:I cask "up"ri"r: Ale 1 HxltlllN A T.X% I.i'l" !/, pre| jiarctl; I t.i. d., ,all) l.iiid-I tit' !trial. ill tie: :a'-ive' In"' ,, \'l"-" T .ri.it.i.: "i.d.1! ,'. ", -II-I'i ':, :mn 'unit'" i I I., '' d ie, xxhn h d.. 11.h'dl.I.l!:-.

IiO:! bbU. rum.IVrk.. AVO"P. M-ilItsA: IxUl.it.!:': I., ilie u be-t pu thi:' ..:n1 I. ai.d. at th h"r.i'iif.tMi' h ::< c ; i.i MiiHii'niiK! : A I'd II'.I; | !. I lyI 11 I w ::i,,1| .ll r I Mti'-e I.d.ld.II ;h iApillj'

Fur.tlc; by I II I \t.x i-- .' "tf : They :ul xx".v h.r-e "n 1..g'1ui: ::1'-/:1..1: '- .- :,: hi'l, ( i/i III-, ,:11 .It 1lif.t J : ..'lol :
I .. [J.'Atl.lI.\'t: ; IMM I I'I.\t1Y-I..a: .1.
l-li t' I I - --- ---- I f c OIM'F.K: :, 1'lv 1 : J : I > r.. /Si- if / uiiiiii 'r !, 1 tin; 1 I -
April_ _i JllVJL !!_ o' ftfh S-iel!Lpa uaa I II I.,i-.iir'l: ( '"It'u; .I.b it .\j'I! :!I. I-iIi.-: r.i.r..l{ ; ". :JV".<" -i e. /tIl I 1111
.1 .11..1.1-,' I 1 I.- : !!. .,. 'i Avurs atnl i'oxxn M ir-htl: 1 I" ai.thi ri- ,
,
:>> 11i7 31'I bhh'I'
DISSOLUTION:; I '' J.uk-nti I ";''. ,\' t'lail' l h"T..ltlon"I.,' 1 h : t ) .. .' II niy I JLKSMITH: ( ( : : 11'If1UioCt'.Ir< ,: l"oil'i"f; ; ;' ( ('1..1 j. I', ,' ', ,:" r :IL.J they ;an In n by ..(.Ih" .ri d ainl I(,I'I,1 to aliiinil''r ',*

,li."I\'c"--\lIokhhtl.h': i ( at AliilvilK'!! tell 1... "Ihi'l! ::111 n:.it.- I'.roxin. Siu-ir o\erutetl xv nh dc-plt''h_. _. l' I !!, TI'. H.IM.II.:; I'diu I, : ,"I.| I I'. r" .' the 1/I'\\J! :; .::t} to etch uiidixriy, pe" -
il.iV I.. JII'I.I sun, XVll'l Will I I t.411't'/ '. l I'llHie '.',' XX III"' IM --- J.O.ii i: 1 II"l'!< ., ,- I If.ii4( | .:, '.on \\ 1.11 he or Ii. -t.i'tuii: ; ut (.lli"11,l *
I'ltlT ;
roil I"'IC" by; all libtdue t'V, J,1,'l.-t-a \ ( I'rk'I "I'j |1hHI.' ,( 'L'lr-'tutfii-n'tj'i: I '>:itif., : : {. !1:1: ii': II HI\II\!: :1\111.! Ju'-, A Rnt.! : J.ir... ( .1'1' 1 I.. -iJ -( jiropfity: (1 l d.." 'l'uinly hvxi-ar.: ( ',r athrin ) llattheit
pay 1'J L J.\Cl\SII\! i.n\II I II Ludinhnln'nrr! Junin.-. -Jiid AH'-jiinr': IV r s.ilfIv "TII\I(! i\iruiH: / : I"I.r '.i.ii:. V.'f I'lInaiJ, t- Mirv ... | I II.IXLiNlivi: 'u-il couiuinall the luiatil
: CL\II\I I:. II ..WANLVM.uili'i I f''I sr.'l t'"-nhu'ri .. -u iretiHAMILTON 4 r ( A. 'i( 'i 'Jl.i '-ninji..iiy' \vill! n. '"- dr.ii.'..11.i." i :.! ; :: .
I: I.i .
b: 7.-1I..1. >-.t: -- hI"'w 1"1 A Oikto'd .V <.'" I..IV: 10..1 l.id by !,i'f III: rn r I, ai .1! K! t ir.m'ff I b II. I I ,. 1.;.|.., "1,1 l i y'-.r. p-oj'i rty I have, in any' niannir, in ti.y rC'H'! ioriMtliin .
_BarlIllhillr: .JVbruuyiiiihj! : I lutrjlfcrw. (. :.Ik, Iruj.i ; c\-Y'/II.a 'ir/-t; ati'l inn ,! t.tshiou.,ill.' !I."I. al! u.i ir i iin f, in I il.f j I\-z; ; ," i :. I; ja'-i.i' i I II the liirut-i (.t the City ul ApalnrhiroU' sar.

flea! :Spani-h CIC.AHS 1 land-! I '..: .:::i"l t l'vt'fii''irsiriii'-1! ; l4r1I I ;!;,:'! rl.ithroj' supply': ot KtMilv Midi'l.j'lniiu, : .. / ryh r I.< .!".rtuttered: i I. I a.Jii.ii.r!. ] : (11!.' thl.1 I.i.i .*>-.t' > jt'et tu tJ\llfr, to he( b"hlul iiiy Lnu* h'dd c. ;K,*

.20 S 000 infrom, I'.ri- Willian: and. For .B. Lit" "f Ar II '.-iii"'A I i, if eisi'l. I, I.eiibaivi ; / IhiLIIV, r'' It.istji t i .l.ry aril' I1' Ii' i ( -,! ry fair l i"II'h'u"I' j I j. 1VilITI I .I11.11': -/ / !11(11. Lie 'Jl'l.ie. .
sale by J\0'; T. MVK1CK.March : : Hi>tjiv to th'-i-reditor-11! t ih-'f i.iie '' prtenti.'foii.it Ild'If! : 1'ar,.I1! lIllal1II.tlr', | ; -1 :it >I1.> ir L-t.iUfv: ), 1 'n. If.: ;, r ''f' ,I l.'ni-n'i I I.' ;a 'r,- r.i. .1 I Ai'< ,,i I tti. {;! G. II it fitrt'uronlfiitud: That >LJlbe 1

: 11 '1 .-! for I liiiui.J.it.L.! ., ar.'l II..",' j iiiil'lii! ">',,1.", mal.,) II'I Nf A-Vr.ri; !h.'. pa :. --'..,,4111'- i-\j; rc-llv tor tin' '. ;t. iv .iIil'l'atIII; Je"t.j : ... !r.ri', 1 JIi: t.1 tl.1 duty lIl 4n-hull to kcp au uecount+fill

- .- -- --' -- -- ._ --,-- i.im''itiuie-ia.ii.! ; '...'. l" K l 111I11iI.| : i:, ui.iiket. :1"I! < "' htm"Hit (,1".1',1.1.11' ....1 I\1.11.. II') ('r"it'Ify',11Ud t.jcall ..411J11pits'x1141ufMttit
l'y' n Ls. Purt.r! Ri.-o SCG,11L'U : ''I I II. .1)Ii' \):; l 1'IC:I :* &< \f \\I.h puts oil'! 'I lr ..1"i-" < ,1 III' 1I\II1) ( i. 1'OItTPfi. }{ 'I.. 1' KLLI.S.: lion r (:all iili'l xiunr.et I .), :May I UO.Rl.NAMU&DoWM'.lt ,
Rice ;
5 .
iivrei's _: li-t made and cidli-ctt-d
rlrl\.II.lj' '
\Iahd.i"ul > ; out cocr.ornfu
,
: 1 | r4n't.m'iv: I b'reiimria \ .
-
10 kill; /fu-rs' Gunpuwdcr-Ia.tan.! : : frouschooner J\paicllil": ,.- r:2'.:!_ _______ reside beiaf liable to
tlii- 1 (
: Tiberius Crow \cw.York, and, tiu'd', by -- ---- : h f very xe-sil Ir'.1 stipjiltcs ot the '%'"V'! arnt'(If", "IHe, : Imu': f..- .'. r 10,1; City < ; cr having,
Pebll K.EGLOV'KU :. WIll 11.I Now Landing.: ':ill i n.-ible Ih"ll! l.':.4p their -ijiti.ieM cuail'li: I ; al I or I>U'comiu ,possessed. of property -ubjert' to lira:
I ( 'iiiiutiv .: .: L1oltl 1 | if.il.-r- will: t., xnJl to m'b'ffre :: I .'. 111. HUM\ lion t bv this crdinatii-c, ana tnal>caii. a-i-tsMni-nt ci
-' 'I) .
i, '' iii inform ti: :public, -t that he I'romilir J .}-,-dirii,.t fit :a I'oioi: i.uri' lias-.& fat .:., cII/)." ;.1lr.II'11.I I I". I :.J'i ,1 lt, 1\.rll'r o du!: I. the pri.ptMy{ t| >uch person, which, t'glbc' uiCt

a large; lot of U .itches, :FdrerSxxns Offclfc r.HI.S.N 1:. RUM K'fJ Mn: HAMILTON I r CoiTiius I, 10 I!Air.r-ric-ia (i.u: 1111! poll tax, tIC! inar-hall: shall colltrt. alter nlaa
I ; and Jewelry, which he will sell atredued &. \W\9 1 Irr Lux,-, --:odp] -!---- ----, d., cI.II'elh I Ilnr': '" ; such a deduction th\'ulrtm' as tlull! t tr in j'J'
jobb'M.UST
f-rtfAi-:
C''i Braf.' I ; I.
prices for cash. march 11- 13Heady : I' a r pi.fs sill[ d.,, '. > I ., 10 bbls. (.11 Monoli/-iliila Wiiisacy I ::;,1' du cIJ :f"U1J.i.d'118.4,: 7 proportion' to the time tlupscd between the irn i iril ..

;7t' d" N O Ituni'J ,J, : I:', assessment, and the tune unrh or p joua -
.tladf (;Iolhlll-; J.M: ibK! r.'iai.[ 1 :: I prorertj
) i IltJ (113,6t : > d'! i..e-s I'nr'' 1011( i r/riir.i: ci ; }t'II i 'i.! (VRriac Hr.n.'J/: way 1.ve come into the {city.
iVCo.. arc now. i/tunin; .infith r J.* do U et-, I ::1 i rf.. r,1r:0: I K. V .." [ do lloll.mil! Gin I JOHN GOKIili:, ltl'allit.F'1 : .
HAMILTON: of ihe above artn.Jfh (ibis dol) &h inreceived -.* :'.i d.j( ;M I ik.: .'n !1t C"il b.,'t.1 II Ii.i .!t <'..''t.r. St fi J LIU Houiicc! 0J"i I}. 1tNt:
by th" ship Indiana from heir m.ir.ut.i'-iciry: ) dj 111".-. 1:'!It", I [ irombi., IMm: tr. :in NI'-'rt'a:. r:: cherry !Hu tl
.n.lo. J otilj.iuuif.l >aM
k" allfd tot u, their; MiKlfKPhiJ''jU J.illifhrons .
Jew.yo ) evi-iyihm-i JOHN T - -
comprising 19Jo
!!0 lute- > HI"IIIjT.j"; Jr 1110./
hoe, -unable lOT the st-av,n A1-. naps, St.f...'', J HatA.C. -, G hi.sis I Hvson( 1'4. ( ) Purl, MaJi-ira afl1: tt 1.IVrdco. 1.1."
I :
&c. which they oiU-r iur sale, w l.ul.-sil.j or ., ) A M of "" "n'! war I an I iall.; :. J.: ." I t -'O- : }prim r\!i JJvar.i J f'oli--: ;/hag4 la\'ana.II'. all J I'. f'tf1 c IIII..r and
at their More, cornt-r of Otntre aid. Commvice-itr-it 11,1t I of wain It'rI UU'"> J ;'1 hl"h ',,I }tiroi :u Jr i boxes Ca\/II.h! ToljarrrjJf : x c.t"llvlh "d d18

march U-13WINDOW O'a ('ou.ijnm-nt; i and fur :"'11..1!I.JA. bvHAItUlV :;;'i LIU iu do\ io: ,r/ hox'- l.-ii-iri-, palcli, I' till ofllre :
TAVLOIt-AjnlJ: CamJI: 'fi tli; Kic '
I & .0 boTetj > "i.j ffs
SASH -The subicri(- r.s: &r't-ttt; lor . _- ;P' arttfli.1:1 } n\lrl I11..\:. ittt.
otl.cr
Ar.-J : IyrwCMytlitth :
,,
10 ill lip: many 1ir"
I end has rn hand a :
manufactory UULS, cALC\FU!: : l'I.n'H: : T 1A1 \. I f.: !Hum \ rnak'-thurij'soiiiwijt' c\Uplel">.
complete assonmcnt of th.! ; amc'"t.lch: he ijiii i-ell 't, i ,., CmCu .
casks Wine
low -I Sherry ; fl;; do AI.II'n"Ju is .;, JU:d t IVDILL
:It'cr) ppres.mare M.: P. CLLIS.BBLS 10 do. :Swe Wise .- i d.j. IlolUnd do tilt f.st l/.\ Nf- t' KrItPT.lilt: .
? 11-13- : r-/"n, ail ilk: Tnicr' JILinanrt ,!
r'.- _
auj sale: _
Oi fur
nmeut p
consi
:
11kJ'tl
; I Jo Apple Hradi't : ', k ., H.iuilkcrclucf, '
I .\ f'O.ONI ; .f \ hjo-'S : S'uj>t- latbrhrupltlc
su -rfr.P Canal: FLOURJOhaltUiU April 1-1.j J D\Y MupH vOr
., if plCognac cu ( Ii'Jrx!
30 I IJo on ail : >JA''j.
1.1"1 J/lcry.lJJlt
IJii.'UwhotMialSrtbbli \ : ,: J1U\ JHtr.U ca>"s fir. nik\ nnd mp't t :\f: it ,$''t'.rr.... 'urt, :h,!,?' i.aJ led \Viu-,' !\r A t'lll' opLiy: o. th- 1"111' :inc.\I .I' I I'OUlii-/rURCIIASU in Midd--) noriJj
N K Rma -La&dxtjfKW : ?hQfr,.>rFhimrock \ '\'J.Y. : fke.I''. tl!" h, 'r )'. 'I r.3 JLJ foi id coruif et f'. wu 11'4'1) .. LiiJ.--TjTh) ; H' >
f 1 If In :ttg ;: 1h '
., filer .
v < '
-
: ar.i f. r k 11!' ; v 4 ,, ; 'f : U,1.-r. -r- '.. ./-.. f n'. ,: ::, v.r. a..rw-c:.II'nl.arr' -' j jAPLUDIUOLA.
t'r:, 1-
1"1 ':"I :()!J'n1W'I: ..,


t

I

.

--

:C"


r rr


r ,. -

I THE APALAMiOOlA GA.ETT :. :appeal therein ti ode to the humane and! "nevo- .-' .' .VV-l'sl. ,'I'1 1 ..,...:.",', --'t}, I IJ ---.r.-.' hold with t.nthlone< but iiaxin, meki.oxxle.1:v-: 1111ru'r( Illf.: .\H: tOMilNj, (-AMItl j:._ i r rt ',

'i .I \ I IhtG. .At I ll,? 01 1 \ tllll 'II| \ 'LII,1 !
? .A .k I I .\.I'If.\' Ilnl| |
It.
|
aR -a a lentte houbl hope no lime Woul.J. be lot in A..,i .% ttNj lui\| t ,' n I b 1-: how\lhl ( 111:1" lI.111111 (II|
OrNrrrh'JI "'ctrl s I INIT.ADVKKTisnMHXTs : I" .,," P.dr.r, nn.l Ih''it' rtt.ninr4.'iiu'ttii.x' m l UK In r'j II' 't\. U."It\.II\I' oi .tin el", II., t\\'
.,' pomsncncip the mOlt t Ti;n\\' .arlion in thit mat\ \1.0'b ,a., uilea il t 1.11. I I c 1:1.I.t., : 'Iti f.rdl'cl'e i',! c \: 11.'r"! .' "-I- :nuJ> tioik: I r ib it n d1!. a.> !ii ii l It ui! I I t. I-t'j :' (,'

r z.-' intoiuk-a ter. Lvt .1 lutttin ; of Mir dUll'l. be c.i led. a III-, :. I... Wl. ,| 1 .' VI> riitx me 'm ,lilt < ;.h e baicil. \illi Hie nut T- ,1' 0": .11111'11.. 11.I I e ail III 'II i.in bx'. i 11,1'| ( lit'.
for '
Ci'iin.iitttc' i..t ',1 bind 'I \\11 I i-i.in L: tame b,! ilonco/" m, 'nn'i.titi', a .tib.fcl.ani| ; iinl, 11"1 II i | |'
I IIti' '
the CI ( : ( to r. tin suWriptionand J Ill .11 Mturi.o'l! i tt'U iM,, ,I | III'U'
..iMV"nv| t bC. sriit in the ---.-- 'tliM kil t thm i.ilth-t t.lll.1 ,11
[bo- 1 dol In xt- [ '
(1,1) ctrt.iinly th1 et1'tt will not I'e i n: tain. 'I rdi.i".I" II. 'HI ull'l\d.dlll M I'niii 11.11 I 1eI1, I < "I b, .1, III 'I' \ ',1 II 'I 1.. :f ill, | rfl\.(.
Ore publication. i iOvir ) i.M.'di, I H \ .1'i, i k \i'i. .n' | \\ ,
I In to th" matter bcin b 1'1\\ .Ini'I l 1.1.1,1,1, H'" I I""t I 1'I (' n.iiiir'' III ,
regard 'nVfcti'd the 'I" I t
l
; ) : '. i ut t.,! V till: I I I"U II u 10': ,/11 'n I'll' I II 1.
'll milr} 1'1' n" > r 1.1 1,11.II .Ir'k5.. the uh'deill ,! 11111'" ill' x'1 it I I. r v ekq. J lli I. hlll'lo'1
latent ndvioeifuu--'rn-llh--; ; :ttrnVlbV: : fit} ( 'uunrtl-1st know tInt! : th" thought; o nut f / '. .- o ti.i- eon iix. a- i.icn. l II> t Ilq, l.io.i: I'liml tf HI-HI i'l i ,10 t. lJ 1"'
) tll' thi'iVmirt. x ( L' II i niial| ) :.rom 11111.1'1 -M ri..nii, d I I"d! ,.''n't' ri hi"! I ibt I' i'I'tlt I' J III I|II l ix I
real and imlrl.it! 'Iii'' ,tin-! (1111 11 t,
,.:: oar hope- that tc! in italic intci !:out. hJ"1 btrnturne II\hl'.111 o a | :in' i I. I ,10 'mo I o C' I sal
: /.t .
cmI'0b'af i i. c! t:1\\ 5511 .'"i b.f.t on 'd"V! li to Ibc' 1,0 I 1 pit !,e.k: a.nn1 Ih ei. er \ ar.II'CII'f'1.11'1' \11'1'' klnt'| '. 111'1| ,,
I paIn
( ill| ht
I I. I eiiia i I. t ;
to a close, There ran 1 be hut little; ionbt tint mo t I"ilu.lr l tothe ubjcit. Hut wr 'r-"I' \j J ; ,1.0. h txitXV xxrie in tin- h.iliio! ion'inn.:: the "", 'I t'lnirt'ltMt I n.1! l'I' ii\t! /. lllP,
\ the Vi /.. I II". x :i'i'! i butt ;Hum/ t 1..111'1"IlIlf 'ttil, |;, |tl
Chid1&0 trcatcj: with JJjl'r\' honc and\ liar' thc :tin llwet or< the "itar. iyet too 11.Ih t'I.J.\allit-r 411'1 I I ti! ,I. 11:1': uil) I"'J, ,thr. tub, tile: !1l.I and, ,! I.rl. HU tli", I ('('I"\: : 'uu nt. ut I, iii, I II I.'' I. i'l on I..IM il.i I faun on 'I! f' i Ci;, ', .' ,:rrr;
.
Mticcre in their pro 'colons ill'a ip! .ire Lr prat-C. ably t,1.'! .1. uni t 1 fleet: tnu''h. 1'hrre are 11.IIY, Itllttltl.'.- I iln: > 'Ir's r /1 ii. f' .I.1:0.'' : : .; I -\/11"/ | '" III", -a-ie.;. i'.e rind:, libci.il li-nci 1 l'r"t 1 i-l di-i f II'!' (I" I.r"\i, :1'1 t I.( the:' brmi- ,,, 5.'J.155' r "' ; '101'1. xx ib I ii h.itiU'if' thi* iiMitir\?' 'fin

It Will be recollected. hoxveter. that: Ih'i\ art 1 c- nnprotcmciit.hioh th" L'cnrral health j aril and' tll mar''. ;In t I'lio, t.W:1"n,1:I I. .d: !b !t nmi t n. I.i' .1 Ix I "I.I.ld\' 1\ ;, tnl 1..1,., '.\ A.ihduh! 11.1.1! in I -'""II'i.1! |655,1. \ t' nut ''"I .ltll'' \ "' 1'Ytu"' 'i pi Irlal"'I1III'II."t t : I t ors'' .11 all 1 '

xcr.il\ band. with their chiefxl.o!jl 1 not, ,.,lIm' a. |'IU'1| eril) o t t', e wi."Ie ci !! miry; i ':'i; enoii !;. | ; Inoli.! l hi x| |I""H'"? I v'I' ,1.1 0"! t' lo II,, ,'rIi.il\11._' 1,1 tll".id. \ et, 1,1 1 b, I ptojte' tnat'ar: I1' 'hear MlO'COilm(' l Cnl :u I 'it-. 11 ,1\ "'.11. |II'1| wl'I'II"( ,| j h, 5511l

in, nor p-micipit, in any Joircc, i.i 'the! (manre.lucnUiiuJc dt'MI:ind i attoiilioii: to. an'1 I \'. hi. I liaxe .1 \it I 'oc.uly | lace lit .Mac.la.le'-' i t \tllxv ti\t-\: 1111, 11111 that' : th.S; ;) b till, ; "i.ot.. I"h! tn.d, -ilent.LIte: It 11.I'r i-:. 'thep.r'.xniee i I l have I .'k/.u with b"" in Ti'' \.IS onh. s. 1.:',nU"v .".a .

I ii'i-mV' d I all fi.nlthat 1 t'ilhin.jfnrthe. tin il.o! : : | r II.l'I'r"b''n.v 'i 1 din-I. 'n .r :"I.i.l'I'fI.' '
'r'lil : n' e t tt ref :i nl" :111 ,
1JUtnj''r 'I.t .
nll.ll.ii I .1 and! that
talk bi t .
i l'utt1'1'l"I'I.I1' 01' Mi, 'n:, I I :1,1 .
In 1 | I -- -- -- -
continued : "ii'vl h.ixobieii (',!. Tin* ; the! o. ,,1 I ir : ''u, I Iii'),' i I" to I. ,I- t "I III"! 'a' n. I ,.It'i
their l'lI.I:? ll.H
1t ho-tilitic<. and prubsiMy rOIlPl\itll..1) 1 .IIII'I I'.i I I. \ I MU;i I no I ,"! ,.., but lln thud linn'thl'r 1""JI, wii1 cxi l\ : 'iii nlIII"1 1"// Titt.tx f'1." : ; Ointins.-r\! ,nra
I r nil t chore depredationwl.ich cf i ) p'til: and Jail;! h.nvpxor. i io tut lo-t -i.'htof. Ti\ xxh,it i i- ','. ''in4 on i l- lorreiti'd. out Iy t'ie! 1I"I! ft :allan( tf,I' ,
al
Live = :II"I'. been the t (Isis (,1., ,this tun,:. "i' ii t the! rafts: o ctran.eV the I', (IMJII' "> lit ti.1 1 late" M vsi'ii', it" is "prn\iib. that| 11111'1'I {
a.i I :Ii.iiii' I th! *" t'ii! oitviiuthori Inn' !arhttcr wntiM' tint, \ b'.le t t i.irliu.' ,1- ( ;,| (fur| .
ul''r" Id'! r'n n ,'
subject of alarm: !( il ill' ho ttnf, r h' t It U rt .I'
-
: eT
I Illa1,1 r"'II iiit.ht menlii. '. Mi. "Kim: ol Ala-" t finr: I In" n tolorc I ib I"iitiininaii'd) .11,1 '
I ioiin ,,,
-- .-- c it. v ill i btMtndcit, >lvon at "*.1.ri: ': -t t po t I. u-: "..no csi t ; Irail.a.. pur- toll" I' .nf
lilib al. TI.r I
I I lt. nil! the-' : i (lai.l. sh.illhrrtattrrIii-! ,
"
; bifi.i.. \u'\ I to' 11 w"rllcl'I\ l I'al'1, ] .
Klctilt will n doubt I receive lirr ml 1 ln'-l -I-.i.e ill I' m Iill. II I M.Tho ,. ,11',1 fin' !,h'" I 11
xaluli'iile t.11
a iiiotin lit. \II .\u-lrii had h been 1.:1 //,111'' I.11111 1! M.i-l 1f't- ,
Ih |
nddilion to her I I t no ."int' 'P" ,lh" <- '.'I.lll.lliol Ul.th:,! 'r 1 ? i ? I.allllrith.1|| l .1:. II
population, immediately 0:1thcclo'pof : I lilt that ln could mt ]It it-sn.d olh.l.l. t.1 I tl.i .1 1111 h .
l.ieiil.' ,lit o u'nir'L! Ulf > II' r ,I I.' sal
> the Indian di.tiuhaee, | :Mil. n\nl-\: ;: I ca'-.f.it, vail; l t.i knots the lall..I' like .I."o \\1 h'lnade, it rm limn! .r to rel'n-e what
I < ja ,the cnmry. Hi I '! It I tii" 1.IIIHo't., "K-. : all: I hi r ------ ----- f \\i; Itcn

1 ) The, e are: raft li
t '1 ) iiiiti, yet bi'lonsins to ;"\"o'rnlIllIl.: which | tlii* \1'thtury "I ii.rnedi! Holy! l.rld i \lin\ %. i I 1.'r- tail! in' the! nii.-h'i'' '11.,11.1! thit, t: 11''r. In time, to, I l.e. ,the idol ol thl'tIliorrd'1'! ir.iilci! on in \\Y-tpoint, and:I.i 1 i" I bnlun' up :tiboxe' ,tl I.o "I'Lor \ IIU.1Y:

r! biir.' immediately t into market peaceMill I! mn' -) nary a-x 11tH 1 Iv, ,oll .1 t .t;. rutitri'i'ition-. ;\ t they!I x\ I ill I! I I'.I' .!'!" IP k. tlieir! xx.u m t'n' diroo-j 11..1' i. ui(.IIUOP.' I'iii C l in lino. I lli.-hliii'Nti I I I r far a* l ',1t -IIII.': The lint ut| 1 Ih.1 ". t ..1111tar.l'
r and tiiiiH-i-i l
srtlle Rt' i city
timi I h rl' I lo on lh'ir jiiiird.Ii : il'I' rOl' il al\.enll I II. :Il"II cour-e 11J.' 'artixe: irJI" I Ii
aii
i'i.
.hlulo : : I i'JII :
whit a thrifty and rc cetthleicetthle I the i.i-ot! ( i.t' .i iil\o: tl.p i'ity.} I htrexx a evt lo I : ; ( a.'I'inl'\ t Ye tetd.l) fi. '! Iln I I pr'l'a| 1' '
'd population.; It M :ttlli;t-iice! I, t I. ,',.i\I' 0'0' 'ld'I'; land: lll" I ) ruldttll'ttPrltllillii I !,' aooi .1. tlu'en I aiiv, ,
paid there ore no finer I.IR-: ji: the, ".'. .11'1 than I ) ( : in: I'.I-I of their lopli! : ill. 'the'! : 11.1 i lil" n I 1. i 1 a\ ,11' I. x on. Ih. III.I..H"! I Mitne. In- 1'1111111' liietuN.( ut; wlii-h,, x.ue Ill"| 1l.iil1,1'1: hi inu al.l l ? to it 'n rh ,\ : h.III.III: : !". pru-' .rv.i Tar' n

, ( ao se w..tirod,) I by y the Withta-michf.! :ard: Us tnbi.tjrie .- I -al; I'ir.I\} ,il.tlhr- ;;i- II] i-j t ro. ..i Uer* W \ '" ,tart f ', t 1.1'i i ii 1 _' il" II"- '" r !, III, !,( t I'. i.i that iii-t'.!b' | .cut;A "Ii l\I'ralJ'tl'-I. r"reivetlt trnlt,: rl'( ;.veil' bi :!! 1'J'1 I tin-: .allr"I'I'' < h..xc; .dil'.1I1)) hff-ui; : II'I I .:\'lIf':

p If and! ,ini liin I toxin''!'t,., I. i ;:. 't-ui I Hi. tlr Ihi1 :t1I'JII'. '
"> t I.'II
\ '
a'id 'l"
,
tin
: ,I' toiUmbt '
1 ; re ran b-a l'r. 1 1.\ tlieip.-!
Tirccly' .-(-''Ii n (i.fci, tin- ,0 I r.rc| \lall,10;I i."t"1': ', .,h.
: try which! will:: romli'io i I tao; :af.li.-tc! 1 -I.I ;I' : !b' t" h.r:"e ni'I II." -aia: .., I' :' .. i. '.." ".11"' 'I" I rein'stir.'fb'
: :f.ioat.v r5.11'Tci.il: n 1i 1r 1 1- I I .'. ., i' 1' th. uilxm, I fli-i'.1, "'hK /1/ f t tIt, ..? I I.: .. e '.' r 'M 1,1 I.i ) S
::1 .1IJ11:;f''. III! !( :I"ftll-'IC" r it : I ;. "t.1 I 'I ,,1"11"1'I I 1 ..lall'l'a' ,1111:1'I.I., '
i ( ;M.US.A; n .u" !'i ',1.,1111"1 t ,." Iii. I bo i t 1'' I
Itj i lli't .t'Lulr't'hitb: '. Ih': (.:1.i ; at ,11'd i imi-! \\11 periiiU'e !It I" Ii.; 1I n Ituil"i'P : 'I 11 ; ,-" 11; iliix.tii/ 1r, '.''i"III1.I .l.li'llall"' t '
; i l.-l-J: thlt! I'Jjrldl: sl:n1nJ! h1' -tl'h1f. I thai, ;' .1i } i" )p''e'.' xxi I.h 'tlie: : 'l'.III': : 1.I i, I', lath'' '.' HIPS ilrn t.'S,t tiv.J ,!n, .
.
l iratt" :sitid ili-tn--, v. !hn, h .1'i the I I. il.. ) : ( ; .t.' i:irv -\\n I i' "II" Ih"du inI Tilt,t a ,d II I i.-e \t-r-! .... .
; K-lf. 1I1I,11I1.11l' II.T ni'uril! : raiim! ', I rum ; f arlidhl H I- i !'.i n. .1.1:1:1; : I. -ip1:a. !1.1 I ... l "*,' XI V' I I", ', 'I.: -.

i unoi": 6! "r M-tor :;''atIf the! ronfcd: ,'M'A pi \pcimjlo,. .n?! Irun.) !'" ,.:. and; 'b hrl iru! r- :aid( eomfoittliv.1 the' tL,*'! ''! 'I 1 !u (inl.I\, i 4.' ,1 .. '' ,iji i. ;, i : !t" r: 5.l''"' -lit: .' '"' I ill'!, tI, ,! I hat-I, / I I- l il! I I' I ': nit ir ii ul .in.! i p: i i. .
i .. : J Jc 1 (Ire! i.'i': ,
i.\ to .
'I ; i "j: j-r tt II'
ulitr',111'.1!
( ':Ie of! but 1'.d,1! .1, ,ol ho'i-rc' '-x ilil :; i pipiIi4y: ill! leonm I I '
< |. 's
11'It.ti"y
1 M .lr ldhlcnit3 i. '.: ..i i. !, i, 'nl'. .i., 10. V oliixea I'1'' Ill ; th' the! vheiii.M' o/ 'tin-! ; mi \1.011111\1',11.\, ,
; propccte ; '. 111--aI1"; 1 Kerr n 1 Il'!' nut ins rlu! ra' el t I. the, i I'i I lli.ru:' <'" : i HIII T'i ,| '1 ia 1 ullh' i ,- ibit haxibi I'1 t II',1 it 1 k"I'1 ; \ '\ IX0'l, i, Will 11:1.I'/' 'lip ,ii: .l', M S 55'' 11'.

= .. = "- lit!; of iI'Mlh'; au.l! i.ttii.cible! t h the' virtoix "I' I ,11 11'I 'ir;, .!:-4 i tin hl'ln,1.I .\111'\: II :i" I :,1'[ : l ii'.x-S"'"'-elan "f 'a'.1 5':59'159: { 1"1' \ !l'i'.I..II.d! I H"III"lf tli ;111111: 1 _.

r.- t. L<.i'h, Hi-.id., f'I': of the C.IIli.:1I"; < for' (the ra111'1" 'a''* r.f !mclio'Ttin-r" i 11!, ,' *... it I 1.1. ;'- 1"111.1"'! ioI.Iu-! 1 nl c it nin, :.0 ,1.11'" ,' hrllt'in i .. i'ile.. ii"-th" ii-m i : 01,i i 11>'o t I"i.I; i iI v !.i s't:. t .'Isl.n !"', ;itlnl il.,f s.i |( s ('\ ('\11"11'.11; | r It l

Congress )Im for the pie-ent uivon t>\rr hit the. I.HII'nt. (,I inct ill iSb-ii! i <--ii.tioit.! Audi! i 1 ii tl I to ., 'x t iti't I"! i-.iji. th tc : .n'r.iciinz; ,iLb6J' I era tl..:'i.nii' i. e. (c II.ui,9>: > n-,1, I Iiial't' I"I;I 1"1,00, 1 ill! m.icl h me" l"i'Iii"' d1'-lal'I'dt! '! > f l !m-1, i Is vu II, I In, xxi' ti t i as I th!"* tuilU{ ar" .it ii-St:!II!h'", it

t f lioticrring tour, anl joined) an 1'I'Ijli"lI:;[ nzii.ithe : frctitt,iictii'ii take (.bice\ i n 'the muncnt.ulib" ,''h d I b 'IIIl\\1 t .1,1 11\,11." awllh:1| I : I !p' tll\t iTC'n Txv.i!" .11 nai-ii'11;! .;:hn.ll"II.\: : "I' i I t.''."C! "J 1".Ih 11 !\k eii'i""I.\:l; '!, ,' 'olio.to.j of I.t!I I o1'" i ai'I i I I po" an !11,11, n asot! d, mai'd. ":..". ,

( Iiitliaiii 1.lItllC ( 'I! irtih III.ha i irt''rd'rilalI'I'f' I. brill.'i'i t'l'!, "I i.ui., I U ,. ,u 'u, .d .t ------ ,
nod t'c.i Itivti.Vottitlit.indinj { l. jr t.' 1111'rlllr) impottnae) \ UIIII ar.r.r'\] \ [Tiale. I" : ail \ I xtut'iii, x- LI'I li.1:: I i ':tali'::' :: its: l in teat-hill. r
t i 1 : oir: position t>n ihct//*"*/v. Y"l t tini .I ".niij-, ., !' : [ \\li"1 II..\ .'mat,,! that: tin Ntnuirr-" ul e'n, lox .'..." li' .ill t ll.I .\ 1t:1: ; .: 1 1. CHIT, IL : Ill- t ii'l! ri: l-e! ''. :li-b! p'l or-. that! :! TfiinajA'osi \,
i I lie ir :lid, .'..t :a.ii'i la: .{" .e..i c ipn.il: Li. I voi: r f ni-i'r E: tj. habeen called 'to tin-
1,11 _.._. .
r1Yi s i h-i-itie: I .
I a I ,* 1 in v.l.kh s'.'I. may: } I hNllil -xi-h him xoiirccm.ni- tratiu) I dob'-lnxe! thai. n'lthinuI -
k ) title! hit
t Ii"". I. !pt-i'r ::t. u' i't: r tin- of Iiron! Lox.it. UKI.
U' \ '. I I I'Ut. III:' "oiiic" ,from wl.i,1, it -j riru;;;', :nn I :a i'e' titiiti'i'i TIl arria11't' tao "r> if.hit i ,'1.11 t (t1' < 'III to.I .1" Y ..'. .Mi,..''I .1' I. .1. j ii'i- xv 1 iri"i i-niU"' ;to| }H{:1 \. Mr! )11':1"I r. n ,the, tl

/ 1f ( I : ultlle'I: ran iii.der! nn ; a r thi < him! I i i- in 11.1' Id1'!, .:n-tdi.ro! ( ; .'1 .' up! tthrt;' .. ,',' i. ,. / ','.>;'C.-' -.-A4i 11,1., i i I I nn i1! tint \o-! II i 1 I I I.!'>' ti' i in 1 ,. I IIr. h. in ".1'11\11'.11'1'1'1.' t Do I j is :a t"IIrti T

.\ Cur.'L'-; ; onJi-nl; ; o! usiri: fr\la;:i llir i.t"li..r. v.iit; .Iprlirl' x.i.h i : a I I ri.o'-n!,*nt pibii!! -1; ,thin in tin: I \.1 oiu'il; I." hat :1 I 1 In" oil! 1., 1't"t !\, bill II o .'a Ij ., I .' i. .1, -:'| 1 H \ I', !'..I... ,. .,:'d" "' the: >..o.11 ii.' 1.I t.-i 1 .' n! l'ar: 'I.I.; SI del Clldantljl! !1,1.1,1| l.-at. lit- 'If

'H LiMt LtI I h.ii i lift heard .1 \\\111',11111. Ju-, c !i r the ulr: al"III."I. It I I. .1 '-" '.- :",..'//S'ui'l: b. .\." t''S l \e.. Oil'-l I, : ..-, Ill:,.It ;ilio: :p.'i,,h. : : : ::11",1 I of 'V :a-t( "rl.! al.d' I i'Mmo:I ill: 17;,.',. TIll' art .
i | ol 'lrr of lit \1"
-
: tor the last three ini-ntlM aliI I tki name ,; .II,1\t: \1' enjoy, sumo i i :a |p:111,: l .! :i 1.'. tt::" "rui"r.t.n.1! 1 '"h I. I |ti./< ". i' 1 :., IM' .I"I IX. b'lXXieo" '.' : .1 t oI ttl' I 11.11'i i I ha' 'II. 1 1"1 rt.xi r-i-d. Mr. 1'a'r, rtI ,- .;
if the!
1 ; us pl.if !Ir-Inuliii.lIlctinu! l.pr'n'n'I'p-i.nd: injlucii'v.t 1,1"1.1" t. i L'' u air 11.:191: -. .al: 'J I !. *; : a'l i |Is: .., i ',ill .-tl'\ ',)' I llh.i ':.lrr'OIII"o/t: ;;" : I J'' to 1 I'll-: liiiioiiic, i1; ur or Ine teruu'e. I' .1.

'lia-UMlly 'unk Gt lou- fHIIHlil,',"' or c therxviM', i iIkr t Ilii-1'.m, ol! < i., >d and, man ia h:in- :w.I". 11'1 i .-.: ; i { "i\ t ...1'.1.' ., o i ; : :hi" !, 'r r /IIw. !! i I' ;'"I.li! i 'p.i. int' .i.t t 1'it'; 1 >". ,, 1:1,101ill., i .* ., :1,1.Iall', -. Mv the" 1.1\1.,1" 1 11

# 1h; 'IIUlIIII.II"111"\, prrl.ap tee uny) Late MIOII : ; lh" mil ihoo'iM'j I : ( ,, ,; .1 : 'd', il > I I' Im-iiiili') : .' hiXt: oi rci i -ah I LI' !- I'Ud'II.I! I : ;an I 1'ial' m co.i-i-ii"-n-: ; '.'. 'Ill1.I'I"\I"1.!; ; to-day, txt- (i'I.lllt.lt 1 hi L'lIld' '
| iNperiint'o .
been rcini-s i.i wl Keeping our I leaders! jdvi-cd. .1.IIIl'fly M'd tr) (l'i"'! :,'1'". ,:'). -ill! .,iv'jvr" "' '. xth'i: !i o: I tit'!, I titer, hid; n"IIIoth I ir pal 11.,1.. TliJ. :.11 hip io"k In--eit ; :,tiontbin'ullitral, II.,' tjit.- I I'I

the that rapture 1111011, !;,'h!..! Im'the:, halioxxtl\ : 1 1 ,*MI i it! .I i i\| r"j'-! '1.,1 iao: rrr't t i i x\ ilioiit:: (Iviil.ili-l a,; i, I'-hn' i'hl m l !..it q.( n.iler." L i- p-il ,,1 ri ; ',til i ": in the 1 1ri'- on the lit t day 1:.
of
priigres-i' l.til..I'II-huI ,the 'truth i i-. I rtliof and sinli,!I. if .. 11'
: to tii trc- odliuinauity tl .
; if' ; ..
( hli1 fall'-I.e i i .MI 11 onto, I to ;. ii ;,:,::1111! *,< ilii eu '1'(' I' jd I -- -- ,
1' th'-re! Ins been liiilo or I no priori1at all -the e-t il li-lnd I ii.i'in-t:; t it-. I -till -im ofIhrepinluu 11' b-.ir'i! -il-o! i 1 t'i i.tt : trail') i 'i-lu'iit.n'a! :l I'Ire :n 1111! thittJ.i: : (r'rt t u. tl.e Mi I r I i-. .1'- II !h.niiu'/ !! .Vn't'iit l;'i,"' '/ tin -The, A-iiitie:, Jiein.il:, :: fir, I'I ,

i' hiurr ri'iitain-j ail dittn /-ju.t t where we 1.1.1 that' if 1'IT.!' I L>' no 111.1 rc-i.-ii-o' : tho" .. 1111..1'. o lidi ''I.i In-t 1"11" ('('11. ilhi'1: III- h-1 I I -I'I| I'l 'e,: | at inrnt" I r'flr.'r' 1.1', ;uif en a .''!.. IiI I II .'. ''..aCv' i.t,:nn- -oi.itiiccori' :' !I ul I the ,c | !lorn 14 i., j'''

left it. The place il-dr' ht. net Mink} 'tli.itve! know lull titlant ( 1 11'onnril< oi-ld do -:5.I. 'lo \ ,11\} Iru'ir; : ; 1a it'. urd :aro :the >' U\\.I"I'I.! i t_ !II.ir' cre-ltt., : a ltu, r' it" i I. it ;.It1'n| \ l-t'! l I. .. I ;' ,|ilii.I i eci'tlx; uniii 11.1: ,. n I t\ Dr. Sri iih; and o- :
alI xxt : | I': Tl.l.! ; t I II '. that l'io I
I I 'I.: t "
l '
\ 10I Wi il e :11! |1'.II. t .' wilhrJl'ir( I hii-'tio;' xxilb.'iit, { l "' i"r I '
! : "f f; nor "ab.qn.lllllall'tI"-lhlJlqh' of its ,,11111 .on 1 1 o-i ; : -'rt r.t 'ape; Tox-I .'n. Soul !!) Aluca.' ii.t lo the i'l-' : ,
sl many peopleTitivc ,the citi/eif- in behalf -omo ri li. '1"::11 it.if'ntn-: : lilll"I"! o I'll- : ;. .''II !f''I'r i : : 'for; purr ':;, "til1/" ,, ''a ,0 t i r''I'n' !j"I' ad I in th" hipe; ot: t.i :I\. I :Si.'i.ail ;. : -rlIthdrut15'tlt I tr:1:s | | ussr:, that" 'tin l'xl"1'
'
-and the bal.incu have lueome, eoiixiin" ed nl i.alo ft h !,)) (treatinc- Inloat I lini! !> ihi-v, uv.I e'Vii' rl 1 I I. S.ic/ ra''il' t P I ll.e!; t::ail II' I.I i'OC rl.i. ,' .1 r !li i u!\ 91'.1 i i !i I r\i"fl" i i i.i 'ni.i t 11 i.-ec-; .. sir*' ; il'iio'i! '' | em tinted i :ii'mo-t' t a lara; ihelitp-c ti i 1.1.1 i 1 1i "\

mi k the fellof! co.iipuin:: \\itli Ohl 4\pal.ldl-lIn'L re1ro'icilcd '; .-tioiinoueilioii i.Ihe' pi'i'io. t xxril-; x. I'll: : th! (p. '".i .<' : I ,tiio I..aty) ..!! 'ca; itt.latijii.Til hot sil ,'. 5.( .: .'vlt: I : fIt r I I In, r. :'".' tt'1' the 1'.1.. (II I : '..NIw.rld( ,\ I t 'lIIalt' and untried i it,. I .-.'-..' I 5':?
"' '' I I I'ilk'! f ,th" I f-t.it, ,. '
to the fact of our high \I"qill\-lla\e let'ihiir thee.tlliluurntnfrul, '! m-tilnli tln- r.atuic/ It..I-Illlli:1 i Ij.I II. : r''nluiunlsills! rn iii.mi'ii P \cril"f iiawnsiled l' b
> : ; !". 1t-. 41 jriMCIAUY! ( r I.AV.Th" '
: 1'.1 I I I I i- i 'i'flitUatki!i : i I- n'J L.iij r :. I.I"t'I. I
la' I'I.II\"J. 1.1 of: iiainral hi. ., ani'l h'nrnil'pil
r t-4 <.tiMii gall SLe. od: ande : spimiens >
' : 1'ai- ; : ;et alonj for prtt innto (_.urrt'entciteLiuIu.5.Ciiu.1't'u; !) 1 ; act t ) ::1'1"11, I ,lh" ,I.I'i.I\; -v ti MI of: II! 4 .\1, tiie..t in tifiii n. hut -impl\ : I h'ral' l/ir.l : the: yo.ih: !' .*,iesi rll: t,1'! "t'i"', pI.I'rli:1 I :! !i- !1"' '

(1 ,all'ccli'Uite! like, uutith' -taudiog the \.ii-ked;1 1.li.- thatI' were to bate( iiutuedi.urla't'r, itliin t'ited M.itc- b.i; .11"1 | .' died., : TIH'I.lhm[ i ill, / 'lulu' ;. b'ino: illl.I.. ', Illi,1' ,i 1111'r : St t He (Cha.-, I :ai.I"I t.i liaxo, .rt t i 111111 in liiiari'i; :- :.Ih'' i.faif 'I'':

a suspicions the cOIII'arvuf the 5.'i-e man of IVneneola. ,1. i-i'u '114)1) the iii-tiimii utalit} of, lie! -in i is a \'i i'op-1 t ot 1 ucm.to I tt : lei ; II 11 I xx iih} 111.ld'f'll. ; 1:a exer .111.1"1; ia a state: ol hl'atllt'hid!, Inr Mv alloxv! ed ;Ii Im.e fIn I. '

The truth ii i many of our people Imelookcil !. :ulh!ioHal lor the !I'6! a : :'o 1 I Th-, l.::11"i'ii'' ""Hit 11 c "i 1 I i i. i ( 1 fa 1"1 eil,, il. '..iris111.1Ihe'u-ul'rll" ; 'ill 1 arrixt I I"II, trim; able! ( I 11 1".lrlll\I'! flllI1'l1'tlf' the col., : nat \.
r 1.'III'.lIdlda- | j jr ( 'hi,' .life .ICJ; HCI.'C'I I tat ciro.i.t: ,this 1.1'1101 >. '"' ''I'I niilli! "' iiv l'i uh'a's-s' Itie! i "d to halt' turned -troiu\ ru.l. :sit't I 11'n/ili'!; ,
in .t LI..1. '
i upon our neighbor-I --:and: the I -i I ht olllioir I fur th" ail,I fur ,
the ,
0 a polite \l"I i liiitln; ill
I : deliii'ptent. rue; rr-nrniyr.L: i I. 'Jtlh"I"'I.l j ;( .> nt m oi r I 1,1 tn.m. I'i! the nvr'I.! of' Sir John! I : n.dwl! lit- x-1.1 I

-infiti/ depot, their railroad and then! I'al'- ,Ia11L1111'C ol, 'r,ll'r.: ;i'liitsil: : these ma; li1! nt pin-' 1-t "circii't' rein tins a< at pro ,i ei tt.n t. 11,.,ibb! ,,1'1": I IIl" tn.f IIUIII| : :lueiii'I ; ..*.lirill: 'tl.rivm-!; ; rf""t' ,d' t5.: -alobri'y of t.:, I: ii

all have convinced them that there was nnilim, ;; atFt. I' jet" 'tion-ap I | car to. 'lumber in the in 'ori inahi ...I d I >. Ver .1' '' '1 '. 'nn'i, :. ''I'' '. 'tit: an I I \. Yoi 1!, Ill l i in xv-Hide.. .. :"U 1 I! I ,,111"1 I \"jl"i." ,' o. i.n.t; .' tratir-id.::' I
worth scared \ :::1 I d'. NI'ea, .'r t v .n..I,. l'i'in. x Ix am.i. ol .:-I': ::1" IIn: l'ililv! I'!! t tl.e, I of t 11 I ::1.1h'l : \. II:
I. Joseph liping: at. ,\111 t I 1 ill: the,: inil.l1cr''ce. .. I 11
"rall.y: | Iar o it 11 5 ; 'i, .I!.'. \1 In 111.1.1', I I II H'n.re., I \ll Ii I'.dll.,- till' t-,llil li ;:i !;. lv.41'db'.! i/l.' N.I I
i.uan time, St.; Jo( )ill (>r i.ithtr hewh'idue" ,I, i 1'1 in lh. .' \ : I I'I: I 1'1.-1-.1'.11'1:: \ : filial a \li-ti.r: :: 1.1 th1, : .
n..jIa
f } lie t.' .1 mil lie \ they IH'III.ld.; :an ,"ir'i'! i'o.,! Vnjini, i i..i.d \i it''! /n btri.: not Will I rtti:111'1 I th.-t iho ni'T-'h.lit-;, ol! this, fit,I\) : \
1 the Times of > :. Jo-cph, perifimateil; i ,mir do.! il-i, I < ;I'ouraia.7ih !.I Iiris I .:noli i'ltlfcrl'ute : S.. trit.it otthc.Nitx" fioiii t'oip. Ah'\'i.ihr: I
qqq I Ilay--; :I I eu' rationri..de: : m a nionient of I i!!rnim 1.111 t lh 1 lh :.n .1 i ::1,1 fin i an I tVj' j al. 11'1' L _

,{; !IlM uwt l the sijht of! tl'l'3sl'1u; hiji-, hri;;-< and hoo-- d.tI'f.l.ud,1' xxiili' : ,'uiltJlllb't t : *,it" the! i luaur.: / ? \ ho t'li.' O.'i!'II.1: 1 .,ii.I:1Iill: : ,i. .11 I \iirliu.,11MI in !Ii';:;: li S i :a t i d 1 ini lln 'ir i 11"1' e h i.'Y'!'' I') >. \',',.! -tlui'Ih.dillii! i (I':. >. I"li.III' n.'I.tI.I\li:-" :
'
; ,d.. 1"'I.lu. k\ T.'II'l' o and, \ii null.I Iif'I: I.- .1 'i,1 aid. r I >,1 i e, t ,'r-. tinv.nine t tI I I ( .10.I 1 H.! 1st I 1) .I| ;*,;J/<;i. :
4 tiers nt our wharM, ,the m:''unf .iin < ill'cuttm lik>, ,\.! I Lili. O.i. 'tiio! ru.tr.rv; ., I a'i m. >*iin i ul-I ''ill: ib ,. Alibanii i. 1't.1' i. .Mi .i. -ir.i; i and,I I i 11.1.I..r\: tin'! .joiid I :ei, Ir 4 iii'.l: Ili'" laity! : v. hch '*> i rl i 'I ,"l'll "IIit.I, nt I..n! !, I1 to toll tf f ;l.e! ri

t'l" Uiii, ) iiierhariii'-' Ih t!> I Icuj lin.'-. d'1 f h: 1'1"'If'lPW!! t.ibi.t; then i Lila:i p 'r.iirm.ino; r to tl.llj.I, ,:,. 11ill.'i ,- .\r'ul.a.' I'', | iMinj 11 d I lie 11,0:1: I r'. -x :i 1" xc cunrratn'ati1, : _!:1 ii .. i mil.: r, i luxe': li nl ::n' J,1'ell; ,'i-

iaca K vi-ling tlie I 1 i.d' 11! ;.,:i.I l lilln!/ 1 tluh:, l l I I K :.ali. :! I In.:1: ( \: t. hate*,'d' ma) hate I t. ii t'e'! S..'. :?. Uo'C'iret'i": : '! < 'r.tl, : ,I' ""Ir to b.' 1.11 :i" i-i I J>> 11'i, !' i.rub all: 1.1" eted(" xxiih] l'i, :L.1. i i p f ills I tinD I I opju: I i ,
i : i t oniniimicatiii( : : : : t I 1'0Ir111.1,1.,
I 1 j1' lied him tl.it i.iieil id..uvnd'! 1 I tx iie a \i .ir. :u I li\i I :'i:.. 111.' or h"! !Im : inJ t 11 i 1"1 this '''t t !bar\: | ;tii.tl -riii-a: tort, 1 'rllalj')1.:: ; ) i III.IY
v.v v. reis-t t .
I ; i 1 cm t'. h'lmaintj; i- ;. It I i-, xxith d! i i ic .1 I tIh" Iii II Pinlonfnn I \to I.is .
} 1ll'II ( J :Lld.lt.I"Ir, IiI' l\lundas: I nut ( ,". o their! ,!! .l'i'! : ., : i t t n -ci: 1;
city.) And now, \'. h.it xva the. u-c i:f "coiiti n..in'! 4ut I t !!' II I ".1\'" /',-11",1);, -'.I. a ;.lace .1. '. i I IcI"i.ran' 11' :.t I II ilci; ;:' III.rt ( Some': ';a.line, urrulrttitrltFttrrdav.butnetilts:: i : .. I oi I hi i < i : tit. like I ; [1'1'11'111 lI.i't,1.1' ; ..1xx

lit r l-.ngernbont a matt-r 1 I'ollf'vrllil 1 : _, wl.h; h-ith t |Pl"I;I '|1Qu, I 11'n't' 110 1'1'1.i | : ; -. ., l'1thi." .\.1 I mx a,.:. I See, '!. I .1'; II'! p'lIr i 11-' i ei.ire: 21 otin I ilH'r' e 11'I! i.t-- 10 rive Il:! name1a I i II. nlil!I i.. !., ( .I 1 K 10'1\11 Chili :inn) 1'C'III ;

u: lies: were "ati-fied! ?-S'o 'the! Tim- and mr (. ioni, bciiiiili: ': :rind -lull till'!! : X'\.n.c-i: I I! rritiil i I 11 'I.I".II i : l l'n i t I.1 I'Ih"! !!' '(1..11/' / 'unit-, Iii 111"-(' ini'tie' ,! ., '"I"I.ta'1! x. ill:! nceivo I'K-' i 1,1 \1 -I"I' ii \"It! I I,, \tr> tb'siial.lo,) o l..ixca: I II

i .b.II"1 | I".' '; I u. l.o: n liJdj.IIJI( illli! i i. ,ini i'l'-jiiiiition' .: :. direct i 1'611-I! Tl
I i.I.I. I,1' tIfU IIIIII.1'1.1' ': ,ihi.s, sUlion. c
y have lattcily goic: on: \'ny auuraiy: I to." riht '-'a"chipi' -. a 'pii.il.nn I :anii.lin.i-l intli. .t''! lo ] batoni) 1.11.1 : II'J: i 1'1':1' r \ I in
l"I't i pi t'l-1'! ii"iniiTii( ill trim i I 1' \ -\ ( irk. 'ti'I xvi', : l.\.I. bri.su ,
; of the same bloc. alway. h'IIIII.J.1It1 lo.i "tn-itixe l, ; '1'1'1' lll I'l' ..1" !11:1: to'>':ilu- f l'P' ib-lii( I t ill' Vi'4i1i'i. 1111w.lr I t ili-tnct" I'I --- .- i
t'' )I oltlKiu! h he fpoKeneenn:l>' nt our 011| .!ii! iII Oil -l on : icalora- 11,1 t anihonit! oxii i I iii.' l Il*' Pfn-xSi'i: : : I i- nnj ,1i'! 'J"lii'l! ill Alal-a-iu.\ : .il 1 o I' s 'inn-Hi' !I'. .n.oiiiitin'4 in all Ml (m I'l'"ii's
i 1.1'1''r[ i !ltit! I !'!:n, .:>' or': I > "II.: \1 ii--;in't: t: Ni 1-Yl.I.: : -. 'I\'t'1! t'alln.i bat l IIl': lain pint of Qc-
f'irtnit (" -ai I irict- hT'-a'ttr
the fence- we i b 1'1I.he II"i |hi'l'.df -inoe Tin' < '' ii
'
trr
yet bairoxt 011. I .
) city rt'th5.J ; -. lur'ir'9'tl.I oiill. -- 'i i heN. V. d;.i/i lie ui'tha \ : intorin-: j; "
I i-
\1.1 1\.llla.1. tol'i 1 I Len ilia i ius wilt the! (.GUH'rulI'lI'I
V held hI I Ileln'I.'i!, of 'th ( t 5 1' in p :
taunted the nest rail, and 1'.llIa1't thrc'nie; in I "i iida'dc' \'ulllul hexvn linn, nn" e n exp-iuin' :11".11' 1''al Ihlld. ,1.til (.iii'liodlit"I in in arnxed 1.1 Nets .sati-fac-
i '. I 1.: !,' : tint' al 11. m di-- ', boxxixir, till inn iippeai tn 1111l'I..tI \1'

( I ,i iii ,, re.i--ua any tun;r nnluih.it a ,siilje of icpro.ieh. ,.,,11.1"t irum' a pl.i"C 1 1"111011,1); 11'1.11',1 a1,17 ""if' :1"" 011"i Ir'i.. t which! : pr'| tate5..IIIU.I.: .. bov.hexxa, ,I I 'dl'IIIIft'I"'n.I'I'IIU'I t'l''! xxhm: Lv At Soiitli, :. .\1-1'I till Y i.or: o'I'I.Iia: : II.IIIIC' sij'i:;nlron' s.iihd. ,toici J i iil ir
1 a
'olllilll'
tf fc>o a* we said abuse, we 1:11 oncry lo\' mly together. I pi'rinanent' ; re-i Lltm" o. 1"111< I hn-bind -I| rah :\1 lore, ciicint \ t)1' .!ill h" ir 1 i'i-'cri.d 1 toaid! I e.in-i lnj, ::.if rinliplli: ,"i'. Uivb-rt I : : / I!i "-. ltd), '1 L; tIre ill'.( i.iiiin") ni inti! 'rii'| >im'4' th: \ .'

Y 'r And if the Pen-aeula I man: 1 don't ilI' :c'trl! bun i II. ( shall pi,,ik il II. :" 11,. I IIII i i ti.i' ill,I ci.urlTill-'. ,1\. I. ,.v.it;l ?, mb-t: Il-n-oa.: ; !In I II., \ .11111/,11. .1- ion ,lia HIM? t'rlntiutu'sads i i I' xxai', No tlata- : .

y'' ; It-why let him "'Ohl t' and! et"- if he like-. ; null ho( I''alu! i t win n inIt II- xx hoh! ill i 11 cul.ue 'tli: \iw :Si.1:'; il. i t l.a-tn "tHo'lthe 1 1 I-.r! t t.n1 :5...s' i I )Piaprr. jr. :ai.dVi". r. S. Jo'.n-j'! : i 'i sit of! Starr i !li t is lioi' u m nli lit fiilii r p.n it nor t tl

4 as a mutter of inducement, a- will a- t.. ele.it I.i. ilhablllh: the bli'ul'! man il'-: I'loi'ibei.' 1. 11! \1-1.1 11'S"I t ,,. dill 11.1o loiixxiilbe i ,n, bx\ \h ,m bi\ -,1 t-> u -';.h'J. u.l i i IoarIIII'! -te.ii: l'.1., ,shut: I h -on aoart, of| hostiliu ht-sid'N iliuXiss r. .
\ heal .
r t '' 1crc'l'tillll'l' pledge our-elve, to cratk :lor hit l'i-lu-xxlio-o! ,' .hntlht; ;btu tloid, t |by julos! ol 1 held! i I on' 'dl, i : : al'l'-r" I t? "\pi' ''li"1 oi ilu- \' Wt.: i : '' xv n I It; lid.I'm' tin ntioiicil( and till' 'lll' ;
I\ tie bo..t aiiix'td Ih .
liiitnv.j
\1) h"1 : 'IT"j il. : .
bcoefit the b.>t Iwttleof' C'hampai; ,tint may trI \ l.lo ):,'-, :, Ir<-l'll t'unites-, dui btb's ti cnnlir'ii! : lit- sip- i hoi ru coimncaccd: iniioii.1 I tliti-c! a-.omlded on': i iI ili,1.1 i 'ui 'r.'liim vi--os! in the 1tcit115111iii' |I' JI t>f Caliui r

I started- and if he don't lied our Iru-nd nf.: the \\I.' .,iiri n'I."I. ion -lie vi! ..Jams M >;1,1, the tt'1'ri i Ihlnlnl. of iho I'rc-i-Iciil! II loot, 'll.e renaioxx t ttt: ;11'1: platv-rm: of t '.I.tl. ( i.ii'len.! 1'.llidl ".1\.1i -. :. ; ( i.I'r. to to cieatc a I rt-tobsiioii; ; .
i ill be c' iii-tilutcd" a follnxxs! ;- ill t'lnii'Mi'ii! / \h' I lullv, : .5.l 1 6iulultiuiJ!! a-socialt-
the! tiltu i
'1'itnei'vitUug enough to do him full ju-tn'c user In- b'.11 i tit -, i..-osVhnl.i ; i hip' It'd| bv I -an'I 11..1,1"1'. \lln..1
'. hi'sixu; tit ut: .\1 n\lrntrlo". I 1..1.,0.1.' ,,... xxhi.'ii xvere In'rUII\'I..1; .II I 'St (ic 1551lttd.; ;! '
\ Injlifjiicil \ r allilII
: .Illm,1 ;
tl: t it-we shall (' a-fwu-hed. :. .,. th.uS; al!. <' ; \'..Iiu"h in'jr'o.: I '1,1, I".I 1 l'i.: .ed" t l by htr nn.I llu':iiloin.ilid I .- -. ----- .
hloill.n Ii :
-' --" ; II'tr-11116t,1r'l.1 1 i'rt'Ithnrr! ?
N. 11.1 !, !.ic. '. : to; and -ho h.II"I'I'' '" the t the1111th I II
I t It is not Amorally Known how much profit iinixed i- .. .I ilio', be prtll.i''ta l Ins los. ., li ; in i:.e- 1,1'1'1',1-; t'oinifti" i'5.l Ji'i'i'l .id-, 1'trrlilt.41'fit'tt {:,"i'h' m.: xx.i.: re 111:11: all, pox er did 1hart.\.il.. \ tt'i t \ III.- or r"H1TXl-Jn: tl.r liar I

b I Irom the ('lIlti\'Ii.a of ill", liner' 1I'IIIIyof I."l I No.-Y .1.! S ; ''t. : I' 1.111.1'IW.1 ;,. a 1'r,' 1111I'I.: I : I. I 'IIP.;,; ail ll.I-time.i MiVitb 1 : I i I' 'I 11 I 1 111111'111 1 i i xas ,"i -ilniiii! It'illll\'l ill
a t ; I ) U.tll. I t1 ;e tl en i x ill: i'.e lit| tie i : .minil, il! a I
: ut !j'-i c pJ ip'O rt.e; i i cleIVirxn .\ .1 'rl t lit 1"10\,1 : an.I.I.\II&111 1 tho''i ixxarin f ''I'r. 11" r
Tobacco jai.ed I in ,the Tcmtor oi l'i..Ila. "H".I'I uI .1.111 I I't"'n':1:
,4 !I r now ( ) ." 1 ; dl\IUI. I'v-il- i x Ix .ml i:1:I. J t "I" 1 I'nchlt.a.l.Virimi. ', collar' itnl ,iti" al I '11 oil; :/inbv rep I hl'I i \ (-i.x s iic! M .li nxK 'iim ;i i ) f.rIidl, t' \'

!t- x t \.II. 1UI'II. 11.\ : : i I. \Vm\ 1'1! ut. .. lJnb! I* I'a ;v r Itt't, i b nviMi. I li I ::1(1..11./1"; I i he iloitd-] ,n'i!; .' li l- "i tll', sent: n' d 1 I in ill: l's "..1III (1 i L'; (. itatn !

iR tt An acre of eround: will \ichl fit at tvi M'li Ib-. 11 --- \II' li < '.H"I'! H" "Ji'I I n''I'n Ito'ioit: ', "trn.yV ;. .d hIh"" lot lin; i \ I -> u',-a: liin.ii'i i |Ill .-m it Ni'vx \ nl .\ I'll' bit n lca-c hea .1

r' l; clear Tobacco; in much a; I :( Ib-. has betn (actually : IhwILt'\-lf: \ i'i''U' in' 1 wan1! of 'itu'i < :I-1 rjii, \ 'i l I> ix'i'i'! Ml'd "I'ulhert! .\ ? a- it xx .ii pri 'tatb4', Mr. \\\h-r: 'uin d 1 ,III ni.i r na-i.t, (a'1,1 b.'tdt'ii':! : a Ij.'ol.s''ller:
} I I par t ili\, n 'X lion iii.ivost: l u-e IC l 1-1 luttin" \ :, n i'>' i .4letl,nut, 11'i Iil. .1 'ii' M'iilvIto'l' IallollulloI'r i'n'! iron of lh'i-e 1I1".I.h'r.'II', .
: obtained from three cuitiii;-. i .. 1 m a sin ('I'i.i ?'lII'l'lIlul I.| iio ..f It
i- ni(. I'litt'if : 10d' l .11. i i "I., Al'N.M.iiwiItu : i i: .nttt, t' airaMieiivnt-' h I In: .looompamcd, : \
I This Tubacco i js -ol 1.1.I I I: 11/.1111! I. ". \\ i- 1"IIl'I\ 1.1111| \ot1lu:! ',1It \
\'llIi.I"FI '
i.ovi by i t him .\ :
.
"tIwill Ih.'ll'Ir
) I (?:'I'LiH'ii: I'li'Clu-u \\ 1I!\ now I',' lliell.eiiio, : i.illi. I\tk'r.. ni'iii : 0:1: 1'.1'1' ,j.'i'ie' | '
'' biiu-ilf ill tho alre I! h eclehiat- ,' I 'lis ; 1,1\' bv otln '111"1' uf Ih, ( 'Upt'ls' lll.t t .1 LI 11111 the snbirct- i of shllrl.Vii '
the Planter, : y um : 'lY.la. lvr- cap"-poilnp-.il I teu:1- r i"'" ':l'Ile''lal'Ilrltr'" '" xx hen heiiilcicd ,
Florida ('ijarfor I xxhifhn \.I.t t iiirnlvr of 'ltltr' ,1 111 din.i.I'ul! .mi; Morii-! ( \4'hl\tet! .i runa and. iee: inp.n.ied, a larjf"cotici 1, is 1'c'lI r''I'II.lit' IP i*.1 I in t the.utinn ol 't't'a' .
I I. I.II.M i ;.MI:I It 5 l.t.i t bcait'ifiil; t I "-jooih, '
4 "i Il 'a.1 l I 1:1:ma, .11's, I I1 ill.1 t r::1 1 'ur-e ill, 1\1/11', Xvh.i h 1iI' -nbied! t n, xxi :ml li.! .I II Ill' li.i JII: !Ir.11I1 In, ,il1I| |homi.
t Itvi-tcr: are c.nploxed. i rh- 551! Mfol' ..U. 1:1": r 11,11'- ol! ,C.t111 lllinoiliouu., J i \1 i { 't-liont Ui.Mi M Yonni him, .1".11"! .
I.w I : CU'u' pM'ee ( Ih.IIPri".1I" I !tutu I '"lit'1',' t- .' ,is sn al.t i ttiue I l1..lI'1' U. j n :< nt.ilivca ,

A bn' of one tlioj-md: o.' th-e ci;arxxtll! i ti'i' .' ui',1 i ,k.'I.tr'thd/ :, i'Id Vi-t'Ih'ic',I ', \1 i i. Tin, II 15-nton. l 1"\1' I"' litin; iipaitmciithil !l.'i-n prtpin-d lor I hioooii' :situ 1,1' ii. .I t I Ki: 11'J IJ i iv*.
\
weigh 7 as lln. neat'I'hr twi-tinj and, I Alk t ,ni-.i., \ II --ever. 1'il"1li :'i. "
t expen- .\111"1,1.1.I I upon him at;.mill n't (ill- tetrIV. \! hl J.i |1.1'|' I. :, -: Jot t'i" I -
; \ ixonni '. Mr.Vob 1 -or: t'toiuled II
'r''I. ,
.I. : a me. tri -
,
1-3 are from 2 to I dollarper 10i( .III I the .ile i.t1 i. .
N I 14Ithunl: ttlioil b-'i-e ,"a"tu'hut"tlutI.I ; HIT" III loN. :; oMn': ( ,'i"II.iI', : \Il, ,',. Th 1Ili'a.! .luluvrtt.!: I'ul I-"MM..-A mdwrlUJh'in. .;

t { ready at li :ll' dollir-i per box. for ,there i it not a l'ul I I.,' .\1\,1)l iV'-Tf'cd I'M tI tilHCIIU'l t'I'-Uimlicr \t.I'-I\11 ctt-, |UII".1,-".,-. J-ih h 1IIId.I oiiouf llic I lirjo-t' t and' ino-t ic-pittable! that exeri.t s:a nco oflj'I'I.lt.1I l 'it''t, 1i is of all ui.-viilnl! aj- 1InIllatrd11J11

> ,, supply for one '1 tort'r part of (the demand. 14"1. Si 1"11"IIi. llonj S'\'I I >I tv !id nv in thi citv-ill"aloniixxacroxxdod 'tniixorllo.xi'i ; of l'i.I 1:1: s oc< 11:1'111 n.1 i TlmrsJay.O.lTllesJit ; ,
l
,s f Taking; : the OOU Ui. aa 1 ns .n'erar; rate I''rClcre .\ Ih1 I f..hl I hi. 1't,'ilt I.h.I'ln! 1 Uh'ilol-lfid.I 1 l .\ I 1 1 1"I'I-! I Xchi'in 1 1 I r KmNcxx :I,' :{\ :, alii I 'tlji.ianl-' .x.i-i ,li.tl'l'nilll/,1. ill : I list, .M. ,. Ki./:, .belli MI (Juno, ..IniaiTii I'

and dunlin,; .it by 1 tbohubost: rate. H Ibif: K ItI ;F'Il'r'I I-/ lIl heat ipnitci nit:; Jet c\. S mil :"IIhlr., ""II..ill' a'o' 11 'r ti'! alitlniuu'tr.'IV'tl'r ; .,il I l.i'lx xx !ho rcMiJ .d in liidlord
.\111 I I-.vw I1.!I.,' 1 lie I U.t-..-rmt'c" lor ilii- --tt.l h.,i'I1'h.'tu'tlh",1I1h''n I-. 1 IK'liwuo! ; Ihrti I I I tsar; I l"n Chvl.in: xx.i-: :a i i'In' .1 I''S| > .i 'M'-'ilber of, I IR| ( ',)!,I'imtee uf1'ix Mutt .I
1000 cigars, the result i7"> In,s r of I a thou al\l.I J''i! .\ f'III'I.lillt'd' : ul'a pain ill lit'r side uct'Iio\ll.J byj'l
; he
,'rl on tho olicr'tU'l'oai.: i M rxi! (1.1.l .1" i ""h ?nt i Npruetrrlot11' 11.11"11. u x.lnch: mile auclj'Knt|' re". ,
end 'iultiplinc lli. last b) 1 i ,d I .11 us, ibe l loxxe-t 'll : : J.h'I ( '.I1'IJU' I. "iVm l' I'rt'-to.i punt. I stI tt fold! a inch bt cimnn-j more acut" slur 1

; price of bale, there results teal' dullira fur sjrns. \Vlulo in. \lait..i-: : l>-2'). 1'1'1' i lure talent:, '-i.,1'i.{ 1:1.. 'ohil''i, ,'I k.Tciino (. ,, -- --- j jl !,i -i i't t f'r a pliXMi i i in l II) lln' 11-iiin' of Mart olio,

of an l1t'rbut; there sin-expenses of \Viib luiiroof MMtndI'je\ ;1 I "jtl11; 1; I', Iln'i: 1 11 I \'hit., l J'Iwa.111! ; Horniiv."P b-.rn fr"111111" 11'r!' iiili'rnimj bim-ch ol I II.' naairi' tt I !lob.1! -

A 1, y y4t f produce irin' ,\ '. at t doll. I t' n 'ijlii wh1 i'., 11'1'1! | .1.1' \ 1"1 "j'ln..t.J ; K.-nf'.' kx. 11'' 1'\ 1'11'! J I (.tV'tonbnlii'limt ; III' .11', U .rm lii'dilbx the iM-ntlxt I'lori'ito'it -- 'I l'' ill', ('''1'\111,1 bi d I br, mil b.ft ''l r In r< post'.
for \ HMMI.
I' dollars te ; irer '
| .
300 ii-.po. I H\ ''" ;r...-belovv'l. \1 b"1 l.li".I. (O'ncr II Smt'i -I '. 01.1! of iho l'\: .'hin;'. tint III' ':;n| loiiLmii: ,. Tne n- \ 11.1h i aitcil .,;; ill, and fiuiling that

) which ileJucted, would Icaxc hOi' dollar- I forclcirproduce h,'" in p.ilcUd.it.M.. .', I l Ibnrrn.-//'il'rIli": ".hIU'I11'Ii':rtl-i. xi'lo'! Kx.t'ir l t'11I1.1.1"I"Ii.1! :and all t I\\'i\ to the h'l i iiitinlv t had; not ab slid, inpropose..! taking
if of an acre, or Iro-u: hl':10): I libor nf one t".r h'Jljf 1.1'1 ye I' 1 I'\arl. .1.lh..Il.11 IhI,1: jn d. !bare '(111.11', : rl'lIl'f.tI. '
lend two .icrcs.It \ I Ii I't'"t r n' vrc I i'ii'' \1 hole, b' Mlu' .'. ijiI rahnlc! I \VsiitNtnitN.. March Jti:, IN'.?. 'i the h.It.c, ltl.k"101"11.. HI.I. .. h ni'iio Ul-i'i' I "1'.111111. r ami, xxhi-.h xx,is subjortC'ilin
band OIJB band: can .It: th ir '
: l bx t'l'1 T' ibcn adiniuivi rctli )
I l''I',. nr.n!) I fiiluc will I.u 'htoa,10551'11. I :' ,tho! h -tr. Irrt, I lII.i .h',1 l pati' n i'ld'-r'
,1 4 from tin above, that iii! tnTacco I Y"''i C-M f. rm no ,1,1 \ .ur 1.1'f "Ih'It. :t. illlllllnf'\ 1t..ln"I.,1 111 yIn
1 would appear raid -mooili! tau IUuL-h. Mr 1 l-'or-xlh '. lilt I Io'/ll'r. host tern faun 1 ilr.rt! cum.num.: 01: 1' _".im of 'tu" tincture rftiKiriliiiii
u .'u'! /i j I -y doxolo'ooni| rt ri-t.iti.ui l I' I ixtwh (h' 1 ill the hud! of;
.' {,4 will become, one of the tald' euuunutl te' i'l this (ii\, TIl'I pr'.idttlt :al. f.l' it' .1".l1ll'r n"'i "ill I'rl''k''n, '| Ot : "f>)'' Hl.'Hiixil'c ; xxliirli; s11'1 tau{. ilL ill 1: Hulk tin

t t1 / of thU fcection.Accompanying. 1'\1''I e ti.'ila.t ; Inlo ,,, d'. \\ ill( c'rct iaa-- 1..1.\11'lo o.i'.iin-t! ; xxortruck ;111.1! then tSi'v! .'1 'd to I'i'icnni.itl. the iiI tr of which rra!> I'm > 'Iu :h r I ly a' r t..I"its tin ilrausjl'i IhJ

it- -- I .1! 'i.' '1 I ,','''ut I l U i ,till \" pct ti"rlju:.- 1: t'l-it'! .1 ,i"nro wl.i..1' ill w. re' -,,1.1.,1, ? i' .'n'-' to,1| In into" ; arro ti, I l. :fist upon xvhe r't'O'1 0 JU"1' !)! irii: i tmt' iti" xv in ill 'o-! uei si,ht .Mid IJCC.HIII.; iij.s .

the. annexedfWu to'I'ni"r: "n Mad\; : s 111'1' vx.vi li ,,1 i 1\.1, icc ivod I ihoUiU hit.l'. |U kccpn.\ pro o 1.1"llt'I.. -n 11'' h ,n'' ht-..i, xx cr' l''in I. 'r'u' mill 11'11I"||it .t> t\x.i phieri s .' ". :"nl.H.'i! .'.1..1'1.! i .1|t-i'% n.g II i' i \ ,ir'd.

( n'hjuJ, we n'lI'InJ a 1 1U- : tit iI I'.Tied. 'o r>lh' I h-trxtk 't"I. lt." t!.'\ k i'i' i >'|r It 11.1.| 'h.- I U.i x t.'I i ill( .: i -i, i lir 'ito. \ h-r. ";IC ,;., "t'II' | 'rnlo hiss i 1'.1| i-i .1111.1\i .,' un,' In'rilll: ,riV u ju' |her,,
: r"n-|
an 1'11) j iho ..I I I I. "'' h'rerer'tre' "I tV! 111 ir"iiM. ,n I I I tcr iro (n'1" 1111' I1 till 'l.-lo'ii.i ,,'it'' r'r"'I1I1I';
Nick fiiJJle'a I5auk-which) .hall Hu' <-u' IN ii-no I n >wv.i ,', ,1 \1/ ( t' .. s iLitnii', Its rnl,1IC lion with 1'1"' 'I J mui.tratioui.uriii :
i)' Jar Pill-( p I rrllin .l' Ii'i' U- -1 xxon.'cr! and 1 tI m liif'ti' ; I"ht'n' let it 1 1'\1 Li. I' ,Vr inxvi'i.tc '
t pleased l ta appropriate) at an t'arly') day, \ihrobject Mo.n H-v iip.nci'ii.. f'r1 |I.L. I tl'.t {"'\' \Yviin: ; mil) xxh'I Uli'f;' 1'ivuiin f'r no illl' Ilrt'If 'IPI'.Ji'fi .' .I. i l- 'I'H\ i 'ipn .no-I i'1 thus'! 1'11'n:" |its' ,,* 11\1' "10, 1'1"| 1 hits .J |Ihr! f.til re lIult, A

:: f y b therein indt'ed, jf any ink .\1 t.It ihn Ji q!.-wa in ,IUD you')\cu-o" ''IJ .,. t l"o'\6 l: I. i n'tk' ,, .. I; I'I ... ri .s. tvn ,f 't ,,ljt. !i i c no-vd.! tho'J:h S.t i'i 1 r'. i i'1I1 r '.vi r > I h, 1.1| >1.1 If' i iI h "ult' wuc !

"f .(,.pcilld.uJ f "' t\O b"rr"l( la "iv.vrijifikiir.hv.'vt t tnl- '. "'t t'111 I N. I i i. -J!:. '.l t WtH f ef-'..."*.... ",n.lf 1 its.b/U--. \\ h i..t!;. Vf.\\ tH.it': ':e> 4w Vf-y h..'";v. I tn.'n'h'l'd I 4hnh\\ """Hit-: !*, .-N, V .

t! f"p "r
<


yt
i .
-.' __ '. .
.._ c '_ ._ .1 -> -- '

.J -
(

1

.
...._S- -
I ...IIlr//, ( ';//lciUllllff, ,11/,1/ l r/Hittcitmrn ItnilI. Jin Lwin:1.:: '' n.lk.t' 1:1...., : llI': \\ '", Ii -
.' 1'O'Kl.V II irltrvt'r!, I'I:I h-( 'n ,411.tlhrttalillurtdally'hcatnc. ,. ""olt1; \0" Ii, I AUCTION SALES. .

r.1ih'f'r Ilrt11.71rnr.r: : !>IJ\II\. I'"III' H.d. 11.,.. A I'' : ... \ .. '.' ;Th'1 fit r.' 1'111'1.' : I Cur: : l-.v n* i/l.iv -- ,,1 '1
0.: Willi.ii'i; th .\ -oei.itf f. ? ; : 'thnf.! tt- 1A
,( 1t I I'I! :.r' li 'i.,: '-1 it t II" r. '" .n::.iiji-it, w' ill hit Maft
11 ,' (cf, 111ft work, .itrivi'l I hill' en TIIl'I.I\ S M .f liwiii--n 11.; I I.r" ."1'1.11,1'' hatil tuui<. IIS.'r. .. ''tld! .4.' '!., I' 'I i P .- in I.i *,ii. ,'t' .1 1 luli-s, i-mti'ii'! ,., "il heold., at the .\uctiol '11

Z1 thr,l, train( : I built roin Norfolk' ninli, : .-iipj.lvnimi'iil \ \ t IM, i >. uS "ii. It"III\'w l ; '. :a. ui rt. 312;<\ I I ,u:" :. : ..It-them Hi ihnr lou | :'ii: ., 'i.i-, ,,,1..1 I Ii. I. .. ''"; .' '" I;: iV I L. S. riiitlenden on : :

for tin* u-e ol'the Kntfinot-rv; hitt iinor :\1.i. ,is:.. I Ul .I .S... s d.! : I i. .IL' Ih,' ti:;u1)!) tl"n" -.d'.1'. i.. I i.i-, 'V.i'ii. ', I K.mto.NH: : : \ .r- AI.I.ISON:: ( J I .
1 \ i.\ .
srnvril.!! 'C'.lrl \Villiann will I Itnyo: Iii rl' im I.I: kill'* i .. tr..ttun.'r ) r. }fl' 1:1: t .h inbtl'.111it,: t t.> "Hi-r! l II' iiI '; i -'in-' f. r T-flst' ,!'t (I'II" r't.t' ,itt t -. ..... Alonilanrtaf, ; I IDoVlork! A.M.: 1

::"'. I 1',1.,1 i! ''j'j !i l i.a\I1: t 11,1! I, 1.1; | ::1| 1 111,1. \ !' : -t I run "rul-.ltJHT.{ ; OK tMtAUTT.U.: ills. tett 1:
limit i'iniftiiHHiW I ,
mount.iin, Ih.lmur, .
Io.t the <. \ I ;h., ti:'':'"r fl..m. 1'"II1fI'to .. .
it I+ 5'.aatla111.: : '. ..I'l'.tr1'1u.rl.intQ4t'I..v' I 1 I'1tr I s' f,7.'Or////:> '
|'ri"i'loil :and Uiroi'tcr* to j.niriTil. furth- ll.pr.rwIiiMt' ,t :Miiilvr':, ," ;lMi.-.Mr.'in: ; 1'Jl'.t"IrL'" I".,., n,' .tidedfl.tnt.dI.JVU.t. ; tiit ?t,-> oi\'.I 1 .1 11,1.I.Yrl, Hltl ( l6 n ( '.111 t| ? HiH-rl I '.t'T.iis: :apply .1 ,1r's'rf: 01 r r/trtfl' ou ( I t L'' ,.4 >d j ,y r

L: tltn'/.I.: Uiijaili-M of I-.n:! iiioi-r. and, t.) I -. hI. ;. .' i.. I.,' '1' .1'n'.I., !.... \1' \'itlltrtn, '. h "'Is ''htll, 1111' 1'1 Mm/ i .::1 IK..uJnr 1.1\t: )II I\\ ). ( i'I1'ltll:1: : L i\ "r..1,11', 1.1,1, an file .Ldu. : pro .t- !

to work at the iiiount.mi ;|.:je< from ( i. itir.n.S'np : : Ilia': .I.. :s&: '. '!" ni N. M \ .,111, in nilili! u-i'.i! Vtr i I i.,. i M I irth \Nl'O.11,1 IIIi. : -
j 11',11 the I ht'-t '!" ',i. .:nnVr, :Alo... I ftNVw YuV, ; ... : ., :Lisi Jat.: 111 i
\'II.hint: tin1 '- urii'V' hy t ri'tito t tntlii1 srt: \lil-s 11' K, m I's, i'i "| .r. .itti'tit nti ..l.'l! "'/I1i"V t\ i ? N L: :
\ low country. .M.ijor M'N'eil 1; the I Chirfif I i'.n I II' ::.Nii--' '| A \i'rl: i!, __ (1''I| ., '_ \"III'., ,. "' sir.ii 'ill jt.i's t 1"1." .i \ ,i/ :. I'u/n'; / of III N'1'I/l.: r. t r.: ; i limn i :L.I the r ,
: I' il.! Aniirititi ti, "
n.l'liti'in.-il. '1:1": O'(4 1"1; i"I|:";h'r.! ::1'111.i' / .t w 1h: ->/ iw! ii \v.! III; "i-. I i.. ... i. .:Hit. :"i :. I !'h: Q.1\ 1)] -I: :tX '+ > "f'1I'y city and ''
I ,!
11. "- ; 'S1'III : r ::111 ,
i< t'\peetcJlitre ooi! a tipif '! :I!'. -I' I.'I, .. .. .. .. i 1/1: brit 'I. I II 11. 1\: J Li.it'ti, | I'i": IM 4 I |'rout ( \ I IIe
.
.* ,I in'trunent4 rail bo pro.-nroil, :nod, the 1 laan I II. M.Null., !. .(.1'1 Ii'IIIII K .v 'M! 11.11'.11.. I5.sn.-v: \'*'. .., hi I I" .. 1/ .. U- .1,c'! ,, .- i1, 'I 1., I' 11:11: ,'It\ ..1:? ...1. \o" ,iri ."' .''t l I'1 at ,' .1' "i ir ''I'I.! : I. ,':win'1'i l 3llI: 1u ,I th'tit k +
,4 ,, .. .
In niiilowhon.. .' !ti's .1' \ \ .\ tt'V| < lit II'I| io! d4u
)' iira.iSt'nuvit' : ran : i'pir.iwill ', Mnp,\ !In-ii! iu.lv t I I tu; ;,;..! t. i,., ", ? j\r\. vIiy y. : '; 111.1.1 I :In.1 tV'in: ,1.1.Pa! .f.{ *. .'-iti' ir.t'o: '! s ,' *vi.liil M.n.-h! J UooD.MYl.Ks) : : \ : : : A 1\.1-, !: : n\ I d d.! ,'r: dod '
I
,
-utrd .
commencennJ \ Nuirs
\ I In1 |iiu>t'r on a ,\: Hi i"inks 1.t-) ., .
'< ; njliM s, 1I1.t.i :.| ,1i'I"I 1 i | t: \ U- i .1.1 I i.t i. I 11'1.'lf.\: ,' p' trdu1 I
.,. ..HiiiirnMirale \\ilh thu M.ijM.ituilo: ot the Mil-! :.' \Villi.ini.: .11\I >ti..f'" fr, :O"'Il'\.rk-I'I'. II 11 i 1I1!!:. f"t> .1111I ,", I I. II tide! t 111., I 1..1\,1\\|\ II !U t l.0'l, ,! \\f\ I. )K. ti. ,I" Ajt'
._ ,,Cllr.it, ,'. III-; IM 1 -. I'niL': ...- .v1.11101rr" I tinr.il:" ;: ) kil:..s0., .. ii-iiti.i... tliil'it.. II"l >,tliKimt'/n.i'iii' '!I i.i 11 I..l, uIhAll. 1 I., I'l/rt ...t///:, ritrmirr cm-r-''! J .,r I o|II.iv.1"; oil I > !'iorry ,iMI.l I to I k
:ri _. u._ __ t'n; Jill| | \ \ ,', :',. I n I i II) lhrurlli!;, | t'ti i-ii'iio ni'W' ;iiiti.-lr.! f gilll.l; 1-1, ilnuHihniii.: J"i't!" Irf" i ?''sl'on I NJwill, .. '. niiy ;
IL : ri 3f 1
0 I it! 1I s !
Virginia Political Arona n'k.-..\Vli.it conifffair1' H'US.Mr-! : lloit I 1: ., ;,.. fir, Ni. t'" .'r-1'v) ; |II| o 1'.IIb'.ILhnlr! III.,,!.. t t' 1 t'li'. sr.ioI'l'i! *. In" ooir.-" 1 ,.. rd,|, N 1 \ '" niisti r. :,''I) i. 'iistniitlr,\ ',,ti ::1 i\ 0: .:,1. ...nili I Ill lio l.tOWtl, : l'.0' Iff ,.lt. r

1 < ought tl"p" '/lI'I' (' feel in th.'iiitosiily.. 11rru'! -r.-i.n.'o: !, \Vmii; p..I" Ml.il." j. ., I H t wlntf) !! lint'n tiot-iiH.; : ii ; their o, i.rott.|' '.':,:. .1 i III\, A, r" :.:.. II :\hlll, t 7 ,luntitj.ltl.t't) <, !. 'h.11.1.! i i'i. (LI'dll i WOOM M\ r.iisi1: i\ IMMIsiipinoi'Mlii : : : d dfilll \ ,, '.',1 t d'!. -..ji nlltM Idiii ( .. I y'.Itldtpt
ro-'iit.iti\c wluuf "
I I milvpi'iiui,,! lice, "I>l tt'j, : :ilirjitu-: -. .1 I J.'JlI.1| in.Mrr) 1.1't }R;. -'. n-lv II (1I i !UroAii i'.o! io! >(l.i t tea( :t *i d;! ,1.1'Inrulrrn 1.: '!I .-. -. -_._ :'ll!I .i > 1'iituli pi'it'i r.ii.ir., < : \ t ''

\. (. si-. ,..ion, thevi'P! ): the tno-t u.nlhlldill.t; iip- 1\\: cr.-' '.iii-j\ A IM.J-K\ : II- L..s l'"H!.,... : I ., c !'
aJiiiiniitration! r. C'l'II'.U( ;! tin-it toward; .NonrM'A. | I I / ..11:1t'-lift: +.li' "'' .i \\/.11 .:, : i1 1"1| Spanish rlsj. it !II nl.01 l lnn. 4
f r: r'lIf the I5uks} :,0tG" | xvl.ite: Imeii.l'fown! \ \ Main) ulnie. I It.., :II ,drill: itnit' ,': i. .:. I '.' \ \. ;
: tjii' .h i.fHU.J"' h'c+. .Mr. Liica' rrtiri1 t tijit -.... ..... .. .... V "III.: \Vn.i., "iluswoi.l,( \\'I,- -'I'! i all! tklh"II" I it.
apl 11I1I'h.II'I'l'' I.ion., ,dull ii-iiou. .I.lhl ,all,1 s i I. "f. II li.pxi, ,
:
:Mr. l.iivall tBalk ; Y sui 1 a. .,,10 ,,1,0 |I'.ir piss.i.'i-, ,''lIh |:'.| 1"t.lI"l'h AI" n\ .
i llarpt.-r'.s:. : Ferry Armory i jt H \\ i'.L.l I ll 'hl." I.in ,itllll I IJioi's'! "t'.il1 I 1 1,1. d I in I { i
: ll : VM''JU.M
t: : a u..ov'! at :Nori'oik.--, ;art' ;" ., ') ,, ( | 1. -111111111:1.v( : (Col :, plaid :\ I \\ Ihlll. MYl-.liS: : 1\| ilt't\: 1'j"' ,4); !1'I. ft
t Iiy a
,.t.I, I'Ciiiiort.ihlo, tnvy r 't Lt < cu I I.u'
VIU\M| \ VA'I'T I r 1f _. I. 4
Ciulii.t, fr: .
i 1 Illiiioiwo i to hole } us 1 ::1 11 l i -
-ct1; It a .
1I"nllt'.1II .'. .iroil 1:101! v.ilrwtiio! LI1'h .'\1,11,1:11' '
| V: : piin : ":Itnl: I Ioc' ,
: \ ; -
r Lund Oiliei'; A iMt in the UOUM' i U now H'IIlIt: 1 IV'li-irii'i') : : 10 t ("(I1IS' '{ ;al tin-! ;ajipriMcliin"1' : U l ,oil ,>inl, pliiin, .ii.ti11.I'Iuhal.d' !,,| Mil! 'll'.. ti:!,iireil ,\/:11'/,1.\1-\1:11',1'0//.' \IV/) M' \\t.\-\ '.Ml... IUV.-.M l CO II! ri'l'i: iitiny/: :! .Uatn-ViJ, 4.Ip'II ; ifpr-I | 4

1 :\ ii.iiH'hut: \ :a* the 1110.111" of lltaillia, ; utli'! ,' -ami, rlrrtlrlll 4\n,, 1I j jI ;'r'l pi..in. ti inoil ; nil plain. u'r rillc.! M.n" k :,11.11.1".: ( '/1(1.1.1,1,8.. .. 'X':1.01..t.l.'s ,.='. (tal.. t R
.
,' tin,i ..!ni.',', ii'.i uoflr: and tearul: con-cioi.ee i is I Irurcd.ILtt. : ", 11'1'1 Ship., iil'.V/.l.: :: :\uir" ,, :Mi-vr. 1t
irJi'il hy oar' IIIfltleTn' patriot*. "M "', 111':11'! ,' !1I1111I'1'I'1',1'! l 'til ihlllnlltl, ." < 'Jen. I Suspi-n\ |lt'r.. s'oi !;s, I liatid'--, ( !",'!'ii-i's.i orn.'its, : 1'\; .:' ,: 1 11.\1:1:1\lilI: : ; : :, I'M, i '. da': .1I .iI'.iiu .\: : i 1.ISt: 0. 1'.H'I : T,, ;11'1'. tut

: ) _.- i 1.1-:1:11: ( : Ur.AI) : .s'lil'ti.i'!; ;!rl I'-. 'tl\1'1"'I: i ltd! ,, 1 iii1'I !1' ..,u,,1 1 l.'Hili'i:: I PHI; 1'\:11\\: \ ; Wii'UM'.d: 1 ,. e
'lIlld.II., .
i ,' r..rC.nirrc .v
a. ;a ,
I | tit Tin--.1. 1\|s an- oil ri'j, p.-r.-.l :'r.1 I '1'1 i 1 i.I, In ,,1', }
Th.1! Ilii'i.in: (7.np.-riiiicltit. : h i pti'ilishoJ a tu-w :: I i.S! lit ill.' 11"\1"11')1.' ( \ lll.ltvll\ I I1i p :Ml.'ip.lino :!! ...., it.. .\\1', I butt v'pl\ ,'"- It' t I' l>r for" tr.i.lo.. : nliiM.ita: : si.\L..t t..-, < xpotlOII' ..j. l ,) .r to. prim t :JAI,
; .:i'of ,ilntK1on' liTrijii proih.o" :anil, 111: .III& alt tue t- !,: : t .1..11 I s|' llfIt'\'h.\ I'lll ffn''I!, II! [J.!" ...-:"r, ". ,ly\ :UC.'lr b ) !
'* : linen li:' nuisliti Imi, t I'OM.insatiil. I oi'il; II'. :' -.111- }P.n APAI.Al'llU'ol.A..K.: Him( IB: ,
Il' n : l tn.1
I'i 'ht arti 'le v.hiohilinliiti'tV NNi1 : :
;, ". No ff.'"i r th.i! : i li'I: } *. !! > ;'in1 ::iiitlinri'' ,il t t. ) :niiioiiin-i1: .. .in I l h)\ t,, pour rmu.ips.tI.K.Y\ \ ; \ ( rr 11i
: i pr'jhiMitO'l, ,i I, 'i.ie tuixv 'nniitt''i,! \ 1! ; I lint (cHAm.Ils! : | )11)1( ) \ I\U. IN: hint ai.u" lr "rr"11" h cin.'h nn I, tii.'iMf'l, iti'i-lm.! 'I liii.nail.I l l I Hioiiiti. 1 1 .... :N. 1 .it'1.'s 1 1.;, I P-ru 1 KNKIMSV: ItMANHUN, d t. I ,
( .
rr ;isartli.li-: ; I'tnnro' II t 11.," 1 bLr.Ilut 1 : : : I i IMl'lM' 1".1' ) (Mil V- .
'. ,\ UlO'Z' th t* an.' i-I-ith-! Ijti'.l'u. \ ', :';( )I'I : I .I'I\J"I'I\o.\ :" \ .\ :" :.." ,1.12:1 : . .. .... \V.T.iniKoNiloS. r I I'm
iluti' ( .. .
\
; hr.
t. iiii! ::! and la-rrin_ ..ISiilliinoii' t'titii'i. (II I ilc fur: < ,Ilr'ss' at tinlaM 1 t l'i" "tl.lit.uulr I II silK, in i 1,11''I", : "1.!, an 1 il.in.-u': : I in.il.-r! .hill,( .,i.t ;\, :l : 111\\)1.\1. .t 1 I'r 4

I paper' ill | .. .. .. C \0.1..1'. P. PilOL(10. .
I ..d I I I.w. i tstI'l I --- --- -- -- --- t'r. \11. .L" I L

........_ .. ...,..n..I..1.VYY A ...___........_ _. .."" ....... -_..-----. "--- ] tiititrisilktii. /. ot.n) 1,1:1: \/t i v/> I/M/.I- Tin1 .'li'.o' 11'':-1.1 .tro :all! of ti! .' tlr.t flas lid.! i I\e I l" .
ttd! 1.tubs, \\iiulli.itt. : I
\ iipii." r |ul; ;i'l! } orillsll ,!, .
.\P.\\CUH'Ui. A (Pi'lnlrrYanr 1 I ,, .., |1'1 C' : I'I n II,14 "'I'rl in ii* ,',111: ,,1".t.I"" ', and %\ .1.: i
+ i I liIr, ;a. II' u11'ut! In-ill"' t .lt.r I \I "' u ,ill wait.'tii ti :ii'" :1"1', I"II\' \ .V 11' M ,f.l : t.l t. 1..1'1' l
\\11.,1".1'1'/1'1', ; s'lillT-it, \pril M. I .ti.- I y;j",1 ii iI rnlllilu. Itnr III' IIr"I1'; 1t..Iih. h'rulthrhelu.' ud.ltlrillnadr, ;( : ,'..S |JI| !IL'! ',' UII'Wr| || | < 'I 11)1.' .'' :al l all 1111", il 1,1 r r'us 1".1.mi up{ tin1 MMSIippt I. ,' tr

.1"'!, "r.,'. ... I' will in-'cl t Will:1'1", :, : -" -niil, roustnt, \\ ::1' l.l'nill W ,\ 11.I ; \ "t, 11.,. Pi-r-i i'u." .I'I'I'"I) : |b,y tin l.vo, m.IY .Irpon'! .1)) viol
.. I I'i'U. Coiiiiii \ nn. 1 n ttIIII'.tlillfillI. I it .YI't i ]< \i.t':\ I P.II.M.-C: 1 & I I.r':, ".. D.!. nt'lli'-s! | ,| ( I! F
\"II .tv . '' ]prrd! :M. .;i : "Mioy:) | "liy.'ij'i, : '! !lyiirjat, t 11/1'/ ,,11.1': 1 p'r I ; I 1111\ \ 141 I! I II. alo ll"i'llh. ,y
:- 1 . ;rf i I i a CI I _. i 'ht.tuo:: I l. I liifii" \ :ad. ..n'.I In L'HO Us a' all .1- \ki-, .u: i"'lilirtiiiiuM I 1.11:1"1: ; : ( 1 i. d'! F..r. ."I.I:! II I' ..t'r. !sat IIt, tlr t tatcnfiot'N. '' 1 I'I'I' \ ,
r p. 1 ll't-K: '\ ;. Ken 'n -.
u'I '' Ilu: ,,' . . . . .TV II. II .- ,11.pr1 i Notice. /fW/iI1I! .v ( ',1, : l : : ," \ : : il ..,.. .1 l 1J' H.\\tH( \ .\IIO J,''t'III&

": ,, I . . . . Ih! 1111 r I A .': .1..i, : 'i f.-i nnt.pi.iviT.'!: : t. i t'q'r ..-it, ii-| rpnl, .b< Ci.riu'i, 1 i 11" Ci.inii.oii'<, ,\: 'tit III.4L : .* s-i, NOl' { I Itt: ln'"I\: >. \r I. '!!! i 411I.dtr., !, l l.t
i :
:-" : . . . . .i].f Ih! 1'. a \Ii\:; \ '., J .," 11'1.' I"I I I'I ,."1'1.1.1, "" }..' ," ,' 1..11herut'Ihr' t ; : "trf ,!,* -p"Iill' l-'l'ur' III! ) ll.h'I"v..1., ) 1I.r t
tr:, 16'<.. . . . . PI' }IM\ !.", a lipr ,> I''I'm .! ;S; : I.t. : !. !h'? 'Mr 1 :, 1 :. ...r;:1| !pr--ini-ts' n! ) :N Ci.S.! ': > l.NMP.NT; : pi'; 1 t.vini.l :tlld.r! ;; -..11I ,* ) : |1,1 .In inoPoll., : I 11..1- lLI i I' l.m .

I", ,""I.t . . . } Mil'lli' t I { 11 I I.1 I this!: Ci-ii, : ,;iili, .. n \I| I I //I, 'II.?: '1)". !IK 4| .Lie| | ) "| I I. :..i IH.M-S c!1. .h1, ? ,:.u'. (Ci"h.| i iI.i i /J8r r'111 ''1,1/1: lit fA /'- .1'; 11'I! t 1,1 i iiinis! .Luis 1'IIn.: r.I'I'I"I; U-I < .., ,'"IvrIIII,
1.\\ . . . . ..iHi "In It I M ,i\. !n!. \t i uidnr' tha!, '' I I 1,1Jh-: I I pllino I ( "h.11!| || I P.I.:,IApII .'ii :'- 1 In:* 1'f. y.I / .1
I I.: > 1. II'r I in p. hll ,1 I :nr' tu'lu a\ Ili!: j i"I'I I .1idlrr/ih'.Lr/ .'.' :'it", (/ I;, l.h\.I1.; . . . .1'1 Ihi, ::U", :rW"'J'ti s, ti" ,In. \ it' 1'1'1'1'I -11 Vot'i--, : : .\.1 II.: !..' >II KSHY : I \ .1"I'l :!al:) ,'.i Pilot Iu: .. it I r -.tllr: ty/ cl I.t : 'I
. . . . pt Ib. . a. . -' I .I.d.Ii'.I.a
.4J ('.'ti'iVdiI'm/ /" ; 11'I.! ( ."it tl.ni.ifi'i; ,hill), i I r.:. m
/ '
,
,tVi'lii, :>OI/.ral.\. i't\': i'l' :;iI' ,, .I'1' -7.: Kilos in PIIIIK out,! 't !IIatlh': ; Ir.I1""q.: | I \lh", J .hti ,\r, Ilr John UI \001.I'ITY ,
. . tfn i-i'/v; ;7111'I' t'n. i"p') "ftii-n; "fIT. : a 1. :n t, .ml t-i)' ..ilol..',' l11"11'1 Iii.V : :'MLi-ts j t..inl
ilutt, . . . pr lj! .11. .\ I ".iry ;! \ ; 1A. j ": i r ::
r.
r I H.v..tii[ . . . . \pi II. 11"i I I7 { 1 U.: \YI.01 1 ..T.\v.)11,1\ !> o.i-K-: 1.1"11: 'h.ini.. LI,. < ..iiul,! sh'tu' .!1'ti 'j) '
.! . . . pi li!) 1 I'J./ I.i' l l.MriVOOI! ). ;.' ; !i.r P.iitl.-r: \\'tn. 1.111'! ( .>r 1!.) I'1,! \ ) .I-: I ?: Irt'InitIt'' l-.ii'-r\; b. 1.1, t{,

/I' ,1.1.\I i i. .-; .v.i.; i . . .I 11 I Uni' I I 1-1 i.l\ \ ... ... (itlu.l:, in,'h> viiohnl, ) : : a j \\ i : .tl'IIIIII t \ II. : t C"'. ",
i i' /'Y'.fr; Ihr/ I.II.\ 'in.H'
.
'II Nl '
. 2 . . pr I'M'! I"I' \ : /'Wrrii r / $iq 1r 1 //11I,1 U'7lutl ,. r t.,:, Tin} ,' now I'liir :SIMI. ', .1 1. vi. u. "i-'o,' 1'I.IitJri, ,! h II I I' : \ \IIDt:1 ,t h. tl.rl

. . .1:! . . .1'1' bbl 7 : )I" !' ( i'f! I .',:17*._ \\,11., ul on 11'"du; 1.11.! |i ni" i ;.J I i .iii .. I linrr.: !n l I"" \' IJi.tton:, I. \1:1: I I l'! .MS ll.a.i.i.i! :S\vi irMtT.: \I'rl 4Itr

I her) Hi.' . . . . i i !i :A I .'".::1", I 7."> p.V.. \rTiii; : : ir "f '* ,li; "pi 1 .,'It"'I.i I I'r\t".o' ,; | .S 'II j l.I'i: : I i ':.i | t,1 1 I. ))!ullil! t- t I IIIITY., !, |,V I II. MAM.KY..V.an'h II.C !

i. N "IP li . . . .1'1' li'ih, 1.1/ l.'tj n.; CI\MM\M.: ; ] | :\prjl'i\' II O. lUjr.UT.i: : ; : :: .l.i.. pi. I !.iioholi't' rl..tr:: t : I 11'1 '
. . . 1 I..i.. ,, i 11,1 I l li \ -- 1111| 1ul r
\; l\\ -
.1.1 :pr \ I P.: T. CAIIO.I : ( ton e' rs
!,. ',III'I'.l! : noli 1) I limnis: \ ---- ,
\ i I'u'11 1 . . "I" h'.lo, i ;>u t' ; I I1111 1 I'tI't' \\. Von1s ) ;. < .iii) .\\I'I\i\\1)1'"llti.ll-| ( : i : :tt l' A.iJ, ) .
C h., m . . . .pr6c.; i'i "i I '' 7pi / C. i'V./' II / rriiieI---t, ; t'n'f. J'I i Itrrunli: ( ;ioiiji'" l' i. I IJi'iliun.; n"li.: I :

+I'i' .. . . . . lii'l) Hi., 1 2.1" .'" a I 7"i I'.rililg, /.s'/: .. in-'Lr: t'uit' 'f;/ \ :? Tit Li.l.'tvI., ; ; i : I P.: ',..- 111 '<-r,. \lIlli!bI ,,1\\,1'1"l !. .1011' F I.l.nl.'s 1 I., .ii, I !. A :''nii',) i-, i I ,piui'o. "1 : I I.K: r, Imi I Mils,,! *H..I-I.II-iipoiiii.. IVr.rnlil ,rcld.u
|" "I' 11 /;. ;
: . . . . . I 1 lit,. j r.: ,t 7 T. 1.I. I'.VANS: : :; .rjV..' .1''IS", ; ''.'I I '"'I'll' ilia"1 ,, ', t l'r ll.' '* .,1.\I 1"1'' i.\.nlt. I.r.I: V'Miiil: I\Vln.1.1 ; I., :."loo.1 '- "'. I Main ,
I I. . . . . {pi IM ;J'l./ i I:1 .1.I n.I ni-.iso: : % :*. *. "p.n 1 tn,.,uli11}, .1' p | ptv ,i"April | i ; \ t-i UAYMOM.1.: ) \ ",1111 LI"II1'I.h' tvt 1 .,
t .. '"li" n i I""ti '''i . . I I i' )Uli, !,, 0 till. i/ :! p. ; y:: II. o Pl'.r.V.: I : IMJ.I 111OS.-I.I.I(1 ,
ii. iioui.i.n; : : i '
( 11'i ii""l
i 'i.i, use 11 11'r: : i 'i i I
\1: \ ., :'Iii; :: 1"I.'l
.t\ ... \ 'Ul! i I i. it.-"! \t\l.\I < ;i.VLSP.,:
N.' . . . 'ii I ,id 71' isi' 'hi/"da 1'/1 .II'n-ut Ihf.t's .- r/! .. 1/ 141r' -- ( : J .'" 1 JC .lt '
'' '' ;1' > iis'lJ.uil.il .
I \\\tr .\\-Yo-ls.( : I'; ; I :dldd! :.N I I': Itinii' Ni II'l .i ,'luUu'on, : jJ +
'.* . . . pi',. yd. ::1"" a ,I'l, 'V' !I/d'l'l/l/lt/ / / (1)( U / ) -, 111..11..1 1511 I : I I. | up lur laiuilics. Itafjars.

1' b.'! ,:-M ii C"i: S. II. P.filCI'-S( : : I I I IT, Tit 1 >* In" 'A\'' I I'i,LI, 'Pli\\tl} ,li ; ii',: ,|r ] .-!1'0 i 1 | ,|tv:" [P Mi-liatl', l H> nliv J.'shtiiiIiu ., :;albur.I.) ( !" .i f, it| o.i, .II'Us it, -its.1 liiuliUi' J .
I'' . . . . )I'MJO' :::;..II rapt: rn ',
ii.- -J.1 r C. i
I' ,
\\1'.11"1' ,1.
pi .li ''It..i'l! I..t I. 1t.'I' .N. Y.'iU .,
1 li.: P.. /I)1)i'1..5) ) ( ; ti:. I I I !F :.' I ILin'u', A-1. !tii.ni I mi \ "-1,1111 s.ilftiy
. . . . l. i. J.IIIIIII 11.tl.111,11
'
II' ,
\ 1101 '/ 'II : .t ill- il ''!II 1".1.1'1 \\dll I'! I I.MI''; In "lout 1I' 1\ i* J 1V 't. II UILIM-.H) : A I'o. illl IJ\
t '
\ \I : : I.LLVlillult.ltill l > :
,
I ) : :
I:1 :,11 I '!) :11-11 J.II :II/'h
.I :'i'l':' !11 l .11. nr. '' ii' I'.I I lrr'kt}" "I'l'l| -iff, llV.in.iip'n ---- 5\1 (1
. . A. 1\. .\ 1.1.10J.td! : ; : /.... ,' 1'. C. C. T.l'. I' j I I': S t
1: . . .r'' H'i!'i j-I 1 ir .-. i:.mi.iiion.,\}.:! ., .:!'I"t' t 11 i I in;, I i'.i;>i..nt mi I
1:, III", ..; ...... ., . pi'n"! l :,.i./. -j! I April.--IT[ I : .. I.lr.l.r1' t" i : lt'IlalPnf'll: ( ; : ; Short Kifli-s{ and tldri'., ,i

.\ . . ., . .p.; i '.(..1 ; .",.I i ., 7' \KIMN: \ ) o; TAYLOIJ.[ : I xl' itrue
I 'v. ::1,1'I '' 'I t . . . . i.1.1'I:: l I'i l 17.:; I ''rlIlln. I :'; od'e( '\I'il" r.h..iu:; .1.int. .. I r.sui.sitvaii:: :; u.r : :. 01' lyllii.u.k: I ?!

( .-'! . . . . pr. -: d.1 11": r ,f. .' (f AS Il.r.< : .\VII I r.\-: isiiiy.- .' I lillli: ::': I.,. :.1J I l'ilt' .. '10 I pt-I'( r > <. lu-.l .in I for ,airfor:11''v: ( : ) ,Lly4oQ- I ,I

I: .I.lillll"a.: . . . .pi t..1. I "iii;lI1 '.' i !!,?;I '. n! -I- U.i.'l 1,1, i I ". ; \1'\\-101'\, i., s'.i, t t. t' I II'll.oii.ih > e/1 h l.y:. 11..1, I H 1"\IITO.t: fo.n'i l
1).U'u) : . . . . 1'1 ;! .1' ;01"j :. I April! h-17 JOSii; I IM \t.\W\P.: &" '.1! J".'' s.! l: '.1'1'| : -. t I. |" l1, ,t -. l. ill '\II.ty: : FIII ro
!
V.llsKJ-! I'iI".1'' / I ."," "ct'<> . n I i". "it-1,H t ,n no iii-u'ii' .o.i:i \\ .1 I iii.--1:. t 1'\ ii 'iI'or I II : AM'i Id I. K.tllli .-;-
'- -- -
- -
-
.U "t'liHI' : lli'l.l. . . .1'1'| 'tl.r|| 1 I1 I I.i., li, i p.i ....., .,ij'i'l" ',, '.I' 'in.'i'i:) t."! I I.n..: i I I."I' I. i i I ;il'lll. \V !III > ld'C'. ult

!- .U! :N-, \\' )II..i/.I.I", | \I i17'l ,: !' I 1 I'\ !I' :--:1111.: I II ft.. :'0111:1.1! : : ; ,;' /:1:11111-/ : : : '' :''II": ( ( .'.irl'iu'i J 1..tin ::1< ( ;im"iry J.o,'t.liI i6 Till, .II .;1.1 Pis I ll.lOll.'l, 1'111 the i 1 1Y

1.,1.,. . . . . .rl'. li) 1:' :! I lIr.!: 1>,..:;i,11 I'I1I11"I'I'llil'I',1' .l'.I/.UI/'I.\' .:. -- --. ( ;:ar b'nr.1It 1 : < ;iilnior.: .' .,,1111 I II ... If I II', I !>'',. U ,In-. .II v r'llli.I.) it I thtui i
I' .I !UKUM : . . . .1'1']' Hi I! 1)I > // 11'; : !* ''l''" 10" l.i'ir o, I Us) onpp!' 'I'd.| | 'InH'l ii,1 Us i'np.i, 'i Ira.; I''or 1 ( \\'- \01/!i\ or lioslon( j : .. ,
c . . . . ,' "i |1"1 II :1'! (1;iiillmt, ; F. I J K: I II I I 111111' tit I",
. .pt/ s-i-K'; : ;"ii 11:1;\ l'i. ,.1'I ,1',1.!! i ,1,l Ii.:iu-i! i..o: \ "h" ti'| os -si- is iiciv' |>niM 'I\
. . . . \.pij, \ 1 li; ,/ !:1 l ;i: t. ,h, .j., I, ., in _w.l' iiidoi'" :'ht! lio-Ki" ; I ihi!" ,I.-i; .: rl '1.'f".1" : : 't, ; en.-i. 'I 1 J.. ton; i \\1.111.\, ( in.nnV; ..1I I :I'll ,. at I Ji.hu

. . . . 11 J !o.I' 2 :I :J ( llVI .' I. 00': .\1'1"I I':' t.l 1'1' i ., '. ; 01, ''i, I'I i I' '!1. i I I :i.'i-onl.: a.I J.nn :I'l :\Jd.I"/. J."I Ly

.\.\ . . .. . .I'n' . ./ . .\1 I I : '*-- 1 H. O. IMJKWKK.: : I : I :!I lMI li'ilo, i nil: II, nrjH-, t :' .'", "Il '. /ll.'T! : 'llp .1' .'i III 1 1I n ::1 in"' . \ad"..rtl I, ul Aji.iuki ,' I, I,
L I.i t. ( ,1"1, . . . . .t. .,1 I "J I I I.; I __ _? .._ ___ : : "," .! ;' '. 'r. I Jii' I I, .'4 I" ..uiId t,
.. 1:1: . . . . p'' :!, .1,1) ,S lia! : lt'f j'j'FOI' 'ApuiV'1" "DOIKJI)( ;:::, (oLD.t) ;; M-KAY.; | 1 11./. .' S'.i'!: | !I. s |11,11,1{ ; o.i. ; t f l.tii'.ii' : r I I :' iiiiiit' "l's.lo.1""I'1; Apiil.irhii-oi.i! ::it' I fur, ciiloi'i lll.lll +
.f ., Sil:I .. I II IIlfl.nU I :",oi 1 \\ I I : ( I C. I < ;rat"vIdlt 11,11
''' 1', . . . II' I .." ,, I I I 11/ : t Ji,:. T. MYHICK.Nolirr. I to |'llllu -
: . . . pi :! 1 li'l" '.:> \ r.KT: I ni: I'/'S/ :: C'li'YIM.' : \II'Ill\I.I( : J lli4Uliis, : : .nd 1 I H-' 1.:1; \ th*> ',

I'. :.' II', . . . .1" !>. :; :)ll /' lipir -"A' ; I." \' II'\\ : III I 1.1 .r.< iipl.. ,,c i.nloi., ,' \ "I'U| lu. For !Bo-.10iJ.: ( 1 11111( ", ,'.1"111.\, .Al, ntI 1\ill i i U I I Itttury

1', .. . . . \' ::..I I /1. . Apni i f. -I I r 11 1 n p.itnvr.it: : : :: I| .--;- ruiiiitj: J j...' \i.', /. I I !, Joiiii" ,Igl 1 II I i 1 'u I I lll ,'-. :11.1| .t (I' ."> .

\'. 'nun;' . . . . 111'1'I' :: 1 ;)', a I :in" iyj .. TI.( .,,1". i, / j pi'i" ) t i-'i.i-i| j",1" .,i ,",','_ .i.ini,II i Ilrnry' ') UK' I'' :' | IIklrlllhat i \\ | :Vi( i t 'na/1 1,1!,I '.' 11'd1, .1.1.1s" '.{ rur ra I j
Si|1 110'. . . . ;tet 1' :IM..I| I ,; I I-'' :.Mtilhorry TITOS.JC.C.U.J' : .,.rC11.'lap' \IAItII': :( :, Sp.liliiu'! kl.rdrl v 'I i ..,:,1 .1' I j ( !, U T :.' Illr"'I' I ) !IS. r u Iii Ii In1 .li-\fl h.h1'I 'In ,n. i-liiM-il, Ihi l hrl hit., t1.") I Ih I t s{'J
j 7'\. ist! prilt' I! l-'l/j' :::11 I 011"1',1' t11'.:;LI .1 '.':,11" 01, t.tl.It: i 'I I"j jAj'uM :.,....1.1ha'lll .1V| I II I \\' ".1"1." ini I..1LII.1% ilisstiU'nl. by inuliiiilti lust r.l 'i '

'c' ,'n ll'I':i pi 1 i,11 -j.;)u ;;-; ,. .:r rf:' ::,un I'!, '.':tlrr' :\11111. ; ,,'. fl' tr..... nia66':: fir :: 1IJ'el i "r ",'. "'11I".t." ,,,,,"I, a 1'1'1)' I I" I I .1. >,11 ''lit \\' I II 111'11ix,|<'r uill I'.iviill II 1, ilotili' ul'lh.ii ,'I ll.l t1 Li ..

I. .''Il i- !h'- lii.iu.l! i r 1 l'i.! M I I.. . ; thoo'ilturo::I of .I..i It.Ju.t'rl'ceivc.j.| and I"for \vooi( MVIKS"ivi.sn.NI'or I :i :: ; | : !::': ...III'f! 1.1'.1 I J.'rutl! Ji.ii. i T] > i",a I', i- I, :"1- |I.'el.l ..' I'rlan.1uru'Ibxhuu" ,I .. (hihi I 4

;.t\ ff'a!.' I" _._ ___._____ h. KICintiv \v ii WI.II.n: i liujj' tr

I'I: I ; 1:1t"i: .:..1._:__ iIO.I': n.: \ rrziI.1.gr'nt.tjul' I I''.ml'' ; liar:; \\" II .: ,. N.. I"om.! iLl'111 l ''I itHi -- '. t u i1:4/
I Liverpool.l ) / N i It! 'it h I.M' "it. .M i 1\! iktinn.". t" ,
I' I.. .f.ir ':. 11,i- NV.-lllniii: !n!, !liiir.- ,' in'-: IIVI et JI' 1'
os'i ''tfT I Knisln.\\, ilh.ii'i, .\ KI--M." !.in'i\ 1hunbllllllny i ,. :
IHL "I I
._ __ _. ... d"I.> i .5I..I( |p.r 1 i HI ; / ,; supply \.I.ra ft
.1 2r.-, : '. ,! :, ,i. -.i-- MillC.: | J.I '" 'u rte;i TIJI' Ii II"! ( {' awl' ,'iin-i-| | (..'.trii ) .p "''III.IV pin III'. "r, I'l'i-lll.l' "I'll stllj III. Ills Lout' .N.\V

\ S1 K.iv.' J i .in \VNrliH! '' 'iisi, J iin-, -, I. UnnM, J .C'lII1110f1 I "Wtfrsil'' t>!ltjl \1"11:\; C O.lidlll) 1 lil.isli. I J'. U'llI I.l I. .n i d.1 ii bl' li I ".I.'., "I. a'' ..nlnU'nt' very .-I'liiplfli'Ncu it flits
__,
s .>'"ii" I'a..J I'ul, "ii, A 1 I''1. r:, iit.ij.ii- :M.-iiiii! ..1-I i11 ,1, ,: 4 1 !> ....i'- Cn'-li 'I.i'iiK'ii- ju-t! rrr.l.ni.l" : ,fur '11t. moiIHtli .,111' .il'[' -jIb! h 'I'M 1' tl''. ,1'I.f ."l I pass,. '," I-! I : ;, l *,' S.'mil J I.i* .\ is Ilo.\, ,1"1.811t : ,

I: "< n i.l\ I IliJf; ,. IV.i-t: Kl.'ri: /) !;;r, Jr q h :M J K u ;,) 't |ly IM.NAI.D1A: ) \ lmy.\KI5.) { : : : -Apnl S. I Iii .' sup.-nor. 'n"'" .:inn.' j'l't'II t. 41-. ;i.i.i.lr| ,in. I 1.1\1.:1., ,r.nr, Oui.I: J.i-xvi I .V. (II It I' ;iMl( I li:;I >ltionihlr; supply of I'Iry 1 hil ; {P t.tty
VI C
Apni' i \'o'C//11sit' :::111jit: : A ivii'.io.l''or ; ; \;
f : Il t' :>'> .in, J llumniuil. J H .-, ; : 4 .. Lr.iinlrr, Mr. la "'''it t ."> .\nilIVr : -. 'll"1 Ne\\: ( ) l'f'nll! < limn.I ; I I Ia: lu'uJlnr, s I I.' i 11.1; tirluu'II.uturl.lj : 'luthiJ! .lt I'p n.lrlt,(. ( ,
:c'YUI'k. I'rouilrwr. 4
or :: .ulistnlcr ;. I."* ba- ,
|r'-
Alsiy u.e 1:::. 'im.-r! IVnl' < :
 • I IV. pi I .III ".
  '. 1 Ti: i \.f Ul.VALDl: \ &, \DOWNKIpil: : .: BSJIIi'K ; IIU'l: III. M t ..1'1..1| | ; ,,1 | 'in ".1,11 i ;:. .?d'| 'hum, tin, tx-si .N.uYorikIII "rlllt bill itss' I

  .- --- -- -.- -.-- -- --- .---. .. "- '::1'1' {I.;;,,. '..i, .:.iliii"' : '!. .1 '. .i i ,r i 11... ;lo, a i iI'll :M.-'Mniii'is! (1.1: .!:'i, Mallnry! I I.-, ..n.ir.lM :,lull :1' lull -., .II'!| it.u" ; I u,I Said ", I'MllalliKIls, Vl-M '\ I. tlt' I

  t'uoILi: Nh.lsNp. :: :. : --,"i'i. "ii'-i'i-s prinii-') l'alr.tI.l y t' ''III'I"I'l | j :01/; / .. 1 /Colls' \\ill! LIL.. .. !, j I :li., 1 li,. i Vi1lhxr |II| ,''' ; 'I'Iu/n.1|' / -> Jlrlv\nn I < i<-iii ">,' sluii 1.. U.iniii., C./l.n. Craval' I II.riIlt.ehkl., ( 111.hi. .
  .- 11.1 l l'ir -i-! bs1pr113 "I I \Mo'.MulllH I Uolila .Mo'l' ,, l is \\ IIfi'i >'" i I I II.'' I C! ."L .. tldt.: ., mil., wily. dili.-r" .nrlei I,.. f .
  \ -i! .i :Mai':. m-7'i l 1.1'| hay in \\ ..I, My.-i': \ WOOD, MYF.IIS: J : ; A IVI'.CSO.V.Lotiiion ; : ') piUsPol :
  ) I I! I l- n I 1i I In -ti'lnn'I'iur.ir I MMim'k I, nl Cn ,
  \ -hI, | Pot-r ,. : .
  I ""..'L ..: : __ I Itrr'u i i p--1: < appl/ ; : M.ivoJ.'s I II '' 1",1.e,1
  ,
  ,
  F \ t.l 'i | 'I'lubii. I'ulh| |
  > < i ii.'ii"ii '. t.
  ii.p: in.;
  1', r ll.llnltl'"I'--II'II'dit' r II 1.>1 : lJ.o:! I jwlt!, 1\ I Porter) A.nl) 1 HAItl'IN: .\ I\VJ.C-l/: :.M.iuilj,!) IJ.-vT .M'-dalf l I"jS ; lt"iiilii/iii, , sk'r!' > "I'lilinr, 1I.UH siiinnii r ,ilio I ?rl i ij II;I!

  't 11iJ I; I' .J ".11' ,\n ; \\/111. I'utioi' ii 1111-mi(.1'i II I S j ,.il Si.t 1..11.. I .i.u'l. '''L t .- Ik'.il.''I 7 wo;;, ely f'rtULe
  i I ii.1'; ;* M ,\'II.ki', ."...1.I ,' .p\ Uio inA; II Pul 'olial' ( ''ASKS::; ; Ilililnts( I..n111uo l't.rtrr, a '1I1.r/l.t/ : For lloion.fHlIir. ( I 1' j Jin h !I., .in..I.. ,., In nr.U' I. III tin, I.OJI'n"n"w br.t'its I.. unit. il't '- !
  2'-) :.Ni 1 J lir.u 1
  I 1'r "t.1 ."I j" j Iv. 'ii, it nt.iii'l, Aili'i l ua: I aitK.li* fur .alt 1\l on 111"S l"'o' St rir. \.ltl l ) that
  > ,
  u .
  y.ti.i : ,
  t.'slnnii l iho
  I ndin. I IK--i I li.ivin irntst' I I
  -
  J 1"'j' '.1. (t'. \\'IIWIt. \inro. k'x /i'/: 'k' Ki 1I 1\' .I I \prils Kl.VAf.DIA) J/\r.In./ \ : I l I. i I.' S.-u-n; ,t' /kit,!! -i' .!II :nl'" I I.t.: / !,D'Iruro :\l .| J.III, < J :V .\I \. I mi.PirMii.Mi.- ( .1"iiUuo'ii i al.1 ,1 .... '"ul''h .
  jt'n'Ii.'it n lit, i > it'in in
  ; ,
  M .it'!
  -ul.I..I l[ iiii'l t .ttls"ul I .11":1: !I. :
  : : / lla.
  '111.l A,ni-mi: J I ..,1' ,kv;; ol, ,' J 1" i iK-iini- \ "ru I'll l .1 is ... .- .- -- '' I' ;. Ot.I)$ P11

  t il'. .''''.."Ji-Knn: "i'i--M 1 .lU.ilui.'I; \\'in' I UlVi; ..jl-I. ...,. \V.il.ii..inin. I, .I"A.'i.-.o'I'(' ;I \1"\1 1'- I. H ('ad; ;. lindl' ( 'IO111iiL.A ) I ti.i pall; -nlis llt'll ,,III'.rit.is.1 It'tV, d.l;) -I I "I 1 P.I--.M/< pl1.J | | > t.j J.plv! I.. 1'11 ::1 :\ e, : 1 H I I ':.'ril i ..1| ( I. ii, ; i".1 I \\I r 'I" '.'I', Jiarrli. .li"B ': '. ..lirI.-.

  I I 1.\ .\.1".1' ... to' ; r; ,t/, II..eh! y; A liu'.1 ', \\11I11 A \ : : 1 1" inl! '1'/1: li.l, ;a i- "unt'ntj. '; rl.. 111 \\ OOOH! ), \In.r:ItS: ; .1 IViiso\: ; : -- \pril" I 1 1. Vitlii-M l I "I..d.!, ) : 1'.I'I' Si, nlr'I'rab I - sr. f/
  .. ; ., .
  C'.I"I'f *
  1, *\\ia"I, ; Cap Astiby, llt > ISI' 11 "I ; lKi.l-'c, Iutb.\ J" In.ell i 'III- .I I.- !Ih'la} 'II l ""Jh I c.t. i-.riv all, .. -- '- nI' 1V Prcol.ar.l lt.lPorry | *

  ''L I !tt'v: L'al'I'y l ; 11 \l..ui' '.' Jolni! : I ..,aii: ,ja .1') i .,11".1.| 111'1.It.i 't/s"rl: .'ruu'' \\Virin: Api.itil. '| I I'or Bo 1'.1; ii U'llltam ; Ju!, :' ', F ;. I.lt"I'I.'T" : lil'L.d I I
  ..' .' .1'1.. lolI.I ) "I 'I I,. .1.\II! ,' !, |I..i I ,4j vi V' I. wI'.rl..e\ | r., it aunt
  iV. I O't
  I t'li'c' -:\ 'I't' ( I. )11.11'! >" r. 1 'I' I. > hnrt.u; I- rtIlxUIrur :; 1 1 1 |Ii Jun" 11 t
  .. Co: Iciu" -IV'.is. *.', n-.u Js! M'u,.'. [IIii'liu[ ... III.ill'li'' ..b .N'rU-Yl'l, '> .Tl'l l tm ,.-IL.cxtlilll( !\ I ". '1':1': g",1. | Inr! : P.\III.\: (ci.pjurM' .t :1't:| | cup32i 1'111' : '.111' .,J I ; II 'o IMtflWP.K..lAir'htiVJi.rill : : : . O.lff, I rI

  f'1.IIJ.: \It.'layA'h"I.\. o. Pv.iiii"ii'l, ... Allia, 11 I! 1 I\\, JIM, *I.' n .,1 ilr. "."1' r.t I I'.'nti "- and ('"llIm, ran pi-rl.isl.'iiM./ 1II'II'rtllllIItII.I.t.'l |I.,,.r cnr-:, UI -- I 1

  .d.lIk11.1lll wn A !Liar) :tuni'c 11Iuuk', : rl "l' I.1 I.'; Ut'jrr'txrl: I j'II.q.j:: I'.r I'11.' Vi I I I lid.! ., ,," 1.lfl IIII l Iac'" K I I! HlV JthiiIthnJ.'i j! Noun'.f IV I l'( ii.. .if F

  \'-" ''I I I.1,1'1", A.: 1 i'tr>sfii, C.irv A.; Use' J J J, DfPoi '\1| 1I 'i-I" Il.tl''l'O'O.: : or pn' ,i-, Apply, in" I I I'I''Il.'i.r-. ; I'cn.''- 1 h ,
  1.1'1'1. ; ,
  1 1 : n.d'i! I"r Il'It.iruhh''r i : n'"* { la\lnr
  l-uinta- \\ II Wil'li-r l I'-J p... .>a-s: Lc-n Ln: I h :.:i c U : : nlilIls.: : : K.: ,!,<'IU U'l-! :., HUH: \ II I. I. nfJll'j -
  l t tr'a'a.bi.C.
  I I.r 1.lhr"p. 1 1.(" ot, A n"11| 11., J'1' :MviiokJl'" ,'. \uiirsi* A liiouks. |II"| ; .*c-oti| Liunlin from the _. __. ___ Roan Ir' 1 ; | .1".1:1. hlf.t1 '
  No\\ .
  I Il.twky..I.. llir.lm. .j., Ta\l: fur 71; Hin.iMi A. 1 HUH nor : ( ;; liar.jne' J ('iv.* Ii'itI'" i* in "ill..T. .1"1 ""I .( iii! (in \prcM-nt th.*. t lt '
  ('.-* Jlui L'ickVi: .il 1 I I'W N HH..LITI.I.1 F"I'I.I..T' 1 I "'I'lal" ., ""I"'"' ltudt b''i/10 101k t-r \ !
  ; Atyi-rs \: Ive. 'nu I II L, U I. Charles! ( l I' \VilliaiusI1I5'S' CIYo 1'1\. (
  : .
  ,1 .,' ... t n I K. in.il:
  liltiit .1'1n' r ;
  ;
  \t.hllcJIl! :U;::1. U It 1:111: |II| ; I U! Manly 7, 11"i a IIlc1 \\'- < Smith, J'i.h'11' ; 'IIF
  1 I':; lUrmoml JK Allison ;XI: 11.11 1 Iju A Uaiu' 7, Wit r : : OATS .k T'I)1'11'' :) / JI'S'I'I'I.' :, f'a.1.: SN-cjH-r, i : :H: \Ir f (>M ': .'I. inj;' -.'.

  I !I'unei I Haul J t I c.ir.' ; \. liaiin.--.sj ,,/Ill'.> klk..lliJ] )', pi" .Ju ;50 ,10.,| :SHOUTS: t.;: having ji.nt: 1'1'( h.'r. ri.rfl.kl. : L''till! i Ii,irtroi 5 HI.IIdl t WIl:1'II r : rlini Id nr*. .! 1-i.ir''h :"i KL.I.IS.ApalKhr : c :31 1..
  barrc1. 'IJ"I i.ul. l1u 1'lle!. :1'\:11 : i :
  :1'1'1<: tulle C"'I"all1. 2'I) ,1l'l'.E!, / __. 'r |IU'
  (; lit or lul.im' .- "nine' ., .t!.. i, 1111| i I.ii'| ', mi .1.! |II, "ipasjia''u : ll'-iiry' P SavmiltoltTurmr
  P.-r lor Li A ranu'.d Pilruair,; AUt-on.auj .Utuik.iiarJiu ar.i'Til 2H do. ( !MDl'.U: ( TonipSiiu's brarnl., ) I : Apply to tinc.'ipi., ; n Lo.ud ,".r I) \VI/1 1M.ireht' HlaiiiJjr'lViu 2uvl" J.JI'" \ '
  it i
  ) ; ; i I 1')1 !-.ill-:. low by !.' d.ir.t
  ILunclng.
  Per lr" in. IK-DoJ.**, !Ki -
  if n; G L Mi'tJK-hi-o.l<'\ A: co 5; Harrix-n .\. Itan.-y .1; .. .! u. JinTh.mj.soilt! \\ Ir J.y.-l'l.t' fruru' CKI'LS tiel
  at: (
  \cl. ,''u lUwUy I II I L, 1-a.ii funI: : ); U I Hi-U L > M; Ivte ']' H""J si I'-"n'f! 1 i-rtr'vrt' ei.in*.* fl '.UISt.v: :'-1'". For NowYork.i 1j" TIIi"1, J 'rams.i Jon I .1)I .N. I:. Hlln -- .-
  '.trl.l"i! J .Cp! !) .vl't.itna-h: ;, .\ ),11:,. |11.| M.! .;,,jr Ml.iidin I p>T brj! L'tviiii.i I r I'KI hnur. Soap, )

  1 M, .111-n l II( i l pt'pr'ol.I Inrua'Iraudt.a ': : : .+._ pa' .. *..t.C'hAt.T5.' ( f. i'n*..' ,,-.i.-.i i; Fs.Ists' / II J TTi,1, ,\I.n/" ; Ii I pnn-,4o' : ;''. Iral.dy; '
  P-.r M.,,iy I'nrliue-137: >i : bal.-s cjt', i.. t tV I II l V.M- : ) b ,\i-, 'Ix-ni'.ii Sirup' I ;", Lrrlltrui: \\'IIFIII..IIII: I "I '. t:1: wit TilIM'Mirl!. I ;, : I J,1111& i,
  ':"r i liar.'u&L.yturaulpau.g'r!' : ; .WH.t. I 1 VH dJ :otd'arn'L'I,1'1: li i.i. (I'''T a.:i I'-t.t: or PISH.IV: appl] \ \I'I.r 11. : C.i-it.ijn: ; (iJ'j \ !I."' IhU! Pal as.',

  = = ": -"' "'' =- =- :JO! ('n> -> Claret I I .-if I. u: 'ii :NUL'|:> H; i lj'IsISt.L; > \: ) % -,'i \'('ritrr" "' 4ts! : J > > ito Onions, t
  IMI It T:_ Olf .\ V I..1 \'}!.!I..l' I_ .. \. r'/jl_/ t. M' l/.ls. r."iu'.lt' : : ,-.-".:e AJ"' --- ---r I. 1 c \a'q'Jr' 2" ij{lr. Urtts, '
  .. : : Yule I I1' .T !' i it'j M trkvrt J 7.
  M') rI.!o rt'i.nfrt: (:..kr I.I JrW / '
  .nr it i .yti; L, i s j'I I :.1 I 1 text: Haj-iiis roll \K\VYOUK.: : I I'I :;', d', uu'b. arc;; 1

  i, 'I'Ll! vorv fast -ailing! lln Mviri : 1 i'1>> this: Umter (Ciao'i: > \\ ,!')',y I Ntnty, St 1
  111t1VIII.htp : ;5lte:;?, An'i \ .' jT. I Ho'vanl 1 ma-ii-r w-ll. IL- ri'-i-l' I c." rt''f'frcI'arn \ \'IIUhJIII' I li; rlt. Is ll ."u Ira, .,

  :- 1.1T1ol1 5yit.linr: fwm ;\ew.l'cr:i, to "'lM.! pipfv'; b--i. I iI'I1'Itd' (sin .!:. ; DTI M',aday "I'xi11.1 I will. have quirk)' \\'l.II'p i iU'lloox A ,( 'tu.\ ..! \\ur. I <,u : ;full Jjg.A .' : ll I

  M% .'t'h .. IVehultLtp :)1) r-oso Mnfi'nvd | |.*rribtj '> j. -p:'>'II. I I''r' f"'I i.'lit; fir i j.-uv-i:;','!' iri'v! '"* J .\ : W'IJI.1! J 'j'i Ij'f'i, "".1'1| I i'j; 1
  :' 1I.IILill cr, l Pratt, hiJ.1j", fl..r: ;\I..yuk. t'' :: bbl,. a.. U.TI M-n-.tj! I I- ( 'HAS I I.. TOMU.VSOV \Vdllir.,' J MvtsT [ O.t '." *. :! I.|' fh., .| r.r ./I"'I'' 4 hIIAISIMN / 'Ierit!;
  \\ t r rviu' I. \VahJV : )! A -.\(' U
  :\ Illh o \ I IJ rt)"I!: : a qt'> Co-iti h _. T.nlIl JIu.1
  Htrtjll'' CuI! I I' \\:1! un,11 A-Uby IU1'I'r.; frrJ'l :t0! t bl.. In"wait r-n.i.c 1..1. \ ,- I L:; :: -- --
  i ( )
  1-01 li: J.IYI'HPOOJ
  v'-1"ril ;x I ,J., :\.,. : :\1.1ft.er.l ; .)' ni.i.s cAfr\Kri! : 1'\:1'l'! /t 1

  Bn; :: I'r\ : ir-h, *,} il.-iy: itom, Kcnrcbunk: w;'h. I' IJul'ina :Saus..:;ppii(7t4! l Tr> j* 1 fJVIi; lr: .' Nnl > Mn.taM' ir,.ltr rlu .Jz.h..rea-} r'l 1 ci-ki Hh.rryVine, :
  ir:; .i tiMni'e :.! N'l'ifsi. i liivoi! ", .\Id! I 1 I1! i firkiiH V-i B'l'.itr nh.rli: car' V t"o;: I H :". ,'trtl''Liilll: i dirt w.*''i dt! fit'-i. -1-''., f'j- i "'I'H.. !H! r # 10 'It. HwttVine: .t I

  |II.: .' I' K.it li'., J.,::1 :> n1a'vr.: frost Xf-W-V"'". "I'll !1. .\\* jar, or.ly.! '.. .. 'in, liru'l.i, u. this t. i f. apple| t.) I l'uf 1t f.$4. jf. fr. ,," !cr I ( In ( 'n\i-*II"'-:' i:1J J for Iar. I/ !
  .. f :r'\lf'l :": '1'1".1/ n !t. ;. )I U! l : I'. : :. .T. DAY **'O
  :. 'r.' 1.' :rc: Sprit t-.7 IIN T MYfU'i :\ i ; Gf Pl ..! ., :' :fr v ( \

  .! a


  :
  t

  J.
  ,
  ..
  h. __ -- _. .
  ._
  -" "- ... -
  1.- "- .- I  :

  .
  r __ ___ _.- -


  iIf ft grtabte DR..IsJ.PKTfiltS'flhljfiN '-411.., I goiicf tl.,r a>111 have I his i hundri HCUfl.bo. -ii)h.KAl ot othcis, I ill who,hit. |\in..avc. ti- mII'| >llllll t aOl -... <\p''jisia} dy" th.-r'I'l. -!, I, ..r 'm.'ihc I ,< .-, ,m.l.r "/ .. I DO DISK.: I KOI.IJ V Mi-"KAY I ,. j r PKTKM: &!Loim.LAim.. (.fc'onre Lnnll.inl! Jr ,, surm/"ii II ti ,ar ,: 1-"I. ::1,

  > .ii 'flLt a | 11',11/\ \\-t Chatham,
  'InI'I"IIII""n.1 II\ "rl.I inil.irtiirir r art ,
  A RIrU' c1tv'1wt! ani1 mo>l approve., .! FAMILY f.L ; ours rrtpotilujly, L\ 4. WIN, .m.i.u. !" I I.- ,.J :.- i : I III 1..0f1,1111'n; .-, ( ;iui-ral <'i'innii i5ioii k 1"nrva rttiiijIIIt l.jr; sale the following; atttvles.-.at irn-i ttItJ, Nn\ .\,

  MEDIC Ml-; over otlered lo .h,) Public. They Tlnit-t.n-priiry, thitmy wif.l.jbii.ir.'d! nn.l.-r I IH>. '1pnn ol ,IIP !i, i p. I Is.- II .p, ." !' 1'llt'ltl' Iri,! I ( IJ 1..1.11' "'. any [piTi.iciotH dittos.t'luf i h r' I.'
  mill t j in their pipMUin.lrul.irffumcntoriin I.- ". X '\ ; I ntn!
  roottCeiHy tp ira'ion, neiiiior ciu-ini ."/'/ for u-n > "Iir.. ltad.Ir, I." I- 1\111'] I I. 1I"r IIrmrlff
  I I flckn'H i.ttli.stomich, nor any %unpbM' <;m nonian.m I'nnn: '\hlch in short! tn.erv.iM: iiultw.l; ptircm-lv, 1"ttI.| UII. I"lul111! v. ni-i.( ;1.1 i I 'ur I sht-qtsnss'|! "r .\ '.\, tr' i tiif I 'ot.\ l l'1.0ntlJ \. ,

  IT lit* M'cm; :a* is too( t'rrq'.I"II\< : F t to at the bowel fin ".- numhisinje 1'11'1"1'' I .:i'n j Jl'" e--. tit I Uithont, Viifc 'J' "- I lmil.ill"tiIhnllv i t S Ji4 tlt/IIIII.nI.! I .
  '
  upon; I'ry, .ei 'P'di.!i [ she 1"0.1 n>-n>T.I tdkrn' l I't f 'dilis 1IIoIIIh,' have this ay t.'mod: II' "1'/1'1111' r
  4( .illy upi; th Lirer, when i-i ..lliJr.jI'o11"n.I r tr. IVrrV M.' lirin S-o.iVic hirTt t I Mopanrr p. ,nflrr I, hre; Ilhh.t! )'It:" > !Is. -u' it.,' Low l, ..).Ii'r wl I h iinil-r .he lit Pt tfl t I""i"ip, Kom.V f i.' ft's? i I d.! '. Tuberose I ,
  Ciri o1 t Iwo ;:1 i\io ,! | ) .- .,ul I 1 1,'jl'-fi! I v r<'mi'Viliptdi" ship i, M.tltc-f; ilo. M. Omit, ,
  a
  : large irtintity! of bile, I thio I ish th>' Inlhl"I1""j tjiUia- P trcili her hcilh: ; w.is r ?,"iorel. (?. 11 i.ty.' 111.1 t i i i-: i I if.i-imiii I II l 'i 1 nsariih.r.i I ee.irral, I Comtnisiotil'oiw.iulih .Int l
  .
  I lit c c d"itnt. its arifd, !flu I Sivuh.,' 1'. .' : an- oecnsjoeil Ciii-.tiet it.! .' ilrahLur/:1J
  .. V vn-'nl iiincti.u, whK-.i if: v 1II\'rII' : tint hr li". I 11111;' ,1111! I t hat t tL.' sharp 1. Mj'li.iriN I :' l.i-incM this ( "iiV. Th"lrl't1:1tj"J\l'nl', t f
  f ri.hjsyati-ta: woull L pro In. .-.th-,1! J.i.m'licc, Liver 1.I.-t twelve iiUiritlH she has cnjoyvd ui'-fllcnt h.'nlthAB.NT.Il lo. lrd! t.\ ,j.uiDMi, : tl I .b.i---iii.:,; 1 "" s-ciPtion oi. .1 .ir- ii ntj''I''. I itI I the protcctiua i>l( ,-,.lIulillt( mu'' li.itii.iseloininii.cd ('iiartr llroirn SnttlTiN.vchit.jir
  Co.up.laiu' Bilioii- fever I ; tin1 1 Iti..ti' mIlii In" n.'l .', 1\ "-i." t ..il:l !l.ifi'M'! restoringd
  rover .ml I A.ue, ...r vim* : HICKSn.rfrmn'.t loihi ir "II'. tl.t1ir.'i. : I, ;
  r other! i-rievo-u I 11".11'1. ;' rnf .' 'I r-ir- .i.1fi lIls'IL'I} 'lie proeisti ,
  bo lily aiUic'ion.: !1:1: all "IC4 of toi AdlIIallI.' ,Is' on i o'ton or oili-r roi, l I f the ojwelt they act lik" r'I! p r JJtMt'f ifa! :. It P.-rUm( .\ <"rt fin pcf.ptr.it, : : "-i 1 .r. .''O-" .i- 1 >. tel I ii'I"I.lo' -olirlon I I. K. I I: II"1! Uapt", !
  :a I In M.Kcr. .1"1'lIIfIIl.I. LjOl "onilmi lit
  tflfl. recent u HM .. I In r t .r j ijl.O. ,
  ( t r Uy-ru'p i i, they' arc n oortaia iMre. n my p'T-mis 'nlf"? ,, .t:!" Ilfidf frt,1 v/-ifr, .11( .: s. "I! ,lirestin il I i_.' S ru i i r s 1:.'le !i'. 'I lcI I 11' p' 1.1l"clkrII.I'11 Ii,..ti.' > I'. "') *. :M. ominuv, Pit tlts'rtt-jit i e Sjinm(Ihnk''{]- :| >". ;
  ) u lit" were I>r. Pitrrs, iv.ir Sir I f.ii. tii'itii.tIi', a p' I in?I': te IIIIPtv A. N. ld KAVIj / '
  subject to v'i j, P n'.'Ir!, 111v( L CIIIII'lh! hfiici'.ted! an-1 spvctal; poif--it'y ei'IE'lit b.'i'n sottiat.?, !lli.it hi v. l/ll flW.p.lt'I'I, To- w"'k"" "II I i_'. .I; In h..f,11111!! '/ by, t.'inivniloc.i. | : OlTtrT.) tip *1.1ir"! in O. I L. .Miildlcbrook'slitii : ;
  i-iired i III a f f.w laiiiiinu': I linpc" yi.m ttill hciijiiif n"II' 'tii 1'llr.,1, ;.0.1 loim" he ni't- I 1"- 11 I 1'IIWI'.1' l 11..' and, I SituiriS
  their pIvn Chc
  wee't-iby n "". Thry 'arc highly I ; Mxui k !ImildiiiL', I'lJrflf'rat.t ; fco u na ldt i :a $prcI:1.1,1: cure of hIj, I' com- :j.oss.1,1,1! ,!,', I C.: l B. PllllKINS.r.rlnictffa I joins! I hiop.ie.'" of! I k1t,II.! l.v !t"I.r.. :: ..- 'la' I I"' -t: "t--'i2nt> ... ,, !i, ) I III-h I fl:-k-u.ir, .',! )
  ,f. Ar- L hJI
  '
  I' ', e'e 'lno-l' liioj ,
  I II.UUN.. Person whj I nin int:1: v'fi I bl)! iili'i-r! oj : _! : :_ Half Toast, > J'.r! ,
  l i Utiuia', c.i-sic'ac-s-i: ,arc by ta'iti-Mibjtvt: ; in that, iistjey.mi : ./ 1' 'fr11.t'\r\ P. /),z1.-a., 1fr'ling !zf\,1? :,.! ,. h"I"ltiU! i'i".n-. .fi'l)'' li'lice 1.\.1 C'\MiiN\tiM': t ; -.'III' In; jrioih l1a\ nri I llii'h I Toast I. ) In..It I I1I I :h T..a" CJ
  "f : n J l"l.ti u cr two of i/'il' I i .S', C.//i/tr., I : b-i' I '. nl I ii-ll. in remi'-lv' !"l thp, II "M r: | O.V f-r--l.l 1.1"1111 yTi'ht.trtu
  4 ihiMuaiewi.iv; l prov.oitilo I i-i.-ilurkin:,; : on boirl tint t""ucf'i/ 1:1.nr. \1 1 .i i : :'oi.Vo; : JOi'-'s t' I'.ic"" I : by ,*,trl SfcnffifMnall I'Iltl hf "fll'/lI
  : Pi'irrs.: -Kir ThcMothi < t'fi\Vl' I .\ ,\ ttolins, byI, 1 ,lodIIS, H0"i h"1. liiiinns \V 1 1..U. :M n tfllIIl: ;
  1 'U \ tjssol 1, will bj aim i-t 'tiifl im'ij'oii' c inr thr, f.r"1 I I _
  "'t'i 1"'IIIII.' 1 P. A. I.do. .
  t1t.; CMh-iiaiall. : IlIl"I'al1l' it. e.m II fif t Iliit liHilith' Iii Vt' roarhfil: ,IIHin II.d I to tier. 'I'lu-- of' the bovidie. | i lily in.ifi-i ,which ti'. ne.'iinii's: t --.-.-._-- --- papers, I.ttet' 1'1'1"' r,'. !l' .\ 1.
  i' lvvi'eout.
  pri l > inc-irnn' ri-k. TinMV do. P. \ G. Ldo. .
  f any di'in.iinl i ai I serf : e, tnt,' "- i I. n bv reln-Mtur-hc air -: J s,ie ofll!
  lido ion i.fth'-rottnirv t :
  t '
  Jt P 1 i I- |
  I Ihr I
  r.i''IIi your t \ .I.t 11'1"/ "
  % !:.in. I." 'C I IIr t I" south.: duly :
  ) a dim l lo. G. ii
  Ird l./allin.vi-KUko: I MI no of tie-), <,.! pillIith| tin-in.it-.1, 'honld Their' 1.11le l'I'h"ln'i! 1' i j'II'.I'II: riipi,I Uv, i |f. act I ug t to !hi- ,\ I N ot lie I tin .r s f-otn i Ir. I'". U I hi'I.. > vi n 'I baht p {'liii (Ia hOOCh (' (/f..rmrrlt .ll. I 't Plum,) lIott'l .1- t i/l' ,t" ; {;
  SI v.rtiUM | a i-iiiatii c.ill.! I think .n will bdrii, a slum tune bi.1f '"It.,I \ oiiinn, 1\ Itisli II li'" rdiioM-d,I I"'(-'II I li.ir.ned !wI r.T Onos-oKo, extra vnp'rmanuf.ictured in
  vill 1 Il" I II')
  tenina nai-np-nred, for; \ ririn j jE rli- .%lit:: \11 I.MI: ST.iliifritier J iv.'
  rtritp..N any llt' I slnll 1111,1 a tic\\' supply.J : d :' I ," ili.i" .ilriM'liul, '' di-i-a-cs? "'ln'II. only by Peter Linlld,1 t ,
  I
  E f.iiailvsho-ild) I 'I"lr"I" J. .
  ,. t \1'illlll'lllhrr I ( 1'111"i I I j a j pur P. IVtcrs M. q'i' ,! I" 1 b.Ol" pililVftl.ieh .
  I r. "t.t
  lieu i rd I lit taken I. J r. D.UVKINS! is r'1' Th! ltkr: Itli.! opporttinity to I fine Cut Smnkdif TobnrcaStrNTrn
  -in I l ,
  O'Pi-ioii-illy I \\11'11110.i I ; i Ih!i ''M'II' rf lillliloiv ;
  I1"1
  k lhs' I" illiiU, I.. le blcol!, IIt.' II '; ,
  .k I-rtMYtiiintiniii'h: u'I'l'ill.c; lin.u sj.-kaoss. It IJt"r': f l tt"ni-Mk I 1\-1; tnloriain, Itis liemlsand: tin1 jniblic 1'I\I'r- Spanish, Kill-foot', Canaster
  ,. I ifiiiu i >> < "''n. tlittrlttl, ti.' prnrutai; ). I I." 'ins i.iiI titil, I bvilnir.l'er tVminr.n an j MtPJIJHTS .
  r r. vie" .1(1 I t 1'1.| .opiii4 11'1; a r-:.il ir pcii.t iltie! -ictioh ul'tho I hi i* 7.V".7'veIIW<11 ttUii'pUit. Imtrin; ? ilntc, .Win. 'lrblll liv.ltiifl, i-riip; the Ibllds, ,\ 1'0)11"1'( !tllO 'liiii,, Hn1liinibi Jllv th.it he li.is t..til'III.lc..i,1I| of this K- ; irom J lo 10 i-i ntsa(h. ;

  (,10"11'1; .ml I IIi Wt t41 tha-i) s-ulerm': ,' lolw ab ')1 h.J t.nil,! TO,". (;, .Ain'iiif l 1":11: _I I Male! sit"| uhieiiico.i.i! | |"ills till: el: I'.ptue roinpl.iillts. tihIi.hi.tent t lately. 'ocetipi", oI! by n. \% ,Smith) lIe ( 'ut tob.-iLCO; tiai'ked, ill, hall: ..I-,..,.,K'- i.-.,.iii.. .i..' .11,1'. '

  irnhl\vitibl.l 1 iini I. I'.nrepr.iluvd. |Ir 1 P, I fe-] c..;iii 1"111111'11 tot 1\1 l hah"1 ( .- ill 'IJi''I "illt.' luri.i-hc'l} with t liel-o! thaI; !Ilumiiiirj Mid! ill :'i. h, I'! ln,111'I I ib JiltS.i ;
  p..t- i'h' tie ] 'psi-i: ami 'I.ivcr, f't'"IId,1,1' /, l I I." ,th" pill-lol.-i,!! \ <-l> shoit 'Inil"' II I lis la"'l''
  M .tj 'w wli ) .sfn'js thcvplll-ia t'.iirtri: il. \1 ill over f.-i-l will.ntob so .o'Vei ('1'1! I hi'l iilinost)' di'spiiiirl: I "",1 iviti.- 1'11.\.1' eii I MI|, ",'I'n. rfy-opi-l.i-. alula, stilkm: ..itlonl, lii-s I'.ir v. illi !tin.1 I, elioiei. li'/'JUr'i-/' I llljV.-! -tlllll' ;p.lliOl III r"III.1! md half I lull'. I f
  z without, Ih"lli.) 'rii- t.-.ii.iiotiy rf iliotiv.m.NtU'i'cin ." ." ; tnlirftl I'rO.U thi' .I On1 i-le me.i.f iho, .I in ( itnin with 'I'--: .1.1"111I! HII.lII'II" tat t'r %blndtle s. "
  ,' al1"1'11'11'11 '! Li"' .t( ; I'M- l'll'f'? m' > 'I rho t.tle'hall! In1 !plentifulupplk'il) ', pro-'
  t : '; in tIC hi!. lll'l '1.111I'111'' ih-ir) rlTn-nrv.. ini'hi! I|" -iinj advised i, i )by (Sovi-mor t LniniKin) to t t IIII'your j,I.liI!I- I inllo, .1111 I n.llnin//!' i II lll ..IIII I be i ilie.l 1 I-V one I.| >, indi-raiuliiiti'titiu'> f ).. t tlr-.. I IlotloMija'levelingu < i A iihoinl I dist,tint nij.iY: |fr'I'| lIfI], \\v v )
  \'i
  !I h. a I 111! ; I, bit the very hi'h) tfp-tt.iium lir. P. Insjntfiirolai -. i'iniI I lan t-oii.ltiioil! lu ilijvo.J. I) I 01 by t tun, ovth n I ii'!, 'V"r'< C'.IM-S i 1'11II;" i rimeilyfor I attPiition to tin-! 11I1illl'H. 1111'1! I uill IOIIM.: :, I!.-All aitii.lesMldat i I-: !,luvei'|.,u .1,t5 '
  t I ih'insvntorol: thr I'.it.nt 1fI, vvlioli I IH :li'il if not approved, ,'11 I II the!
  ail /' : at'i.'i'arti'jii'Hwt ; P. ', I II. LIUIOY PATTIMI'jflrnrl /). ; lhi. Itlii .1 ills r'mr Ui'l' "Witi'ile in.iladv.! "hee- 'i.ion.y ,' 15 ,'
  i) 1 llp'it.it" tor: ihrtm! nf :1 lothin" tiinloiie tint eui: o-inlril/nto! to the einnloit Ti, e (Jotimni.1 M.aTuboy' }IIIJlI' ;
  t ,
  IvNp p. .ible bfopill-.il.-erve l !! a ,Ii,-in1 h,1 I i-inpli.l'i-) inotiiiiicnil.iiion. tn.umi.un, ,!
  U r1 ..inal j Li vL'r C'tinitliinN, is t tlioii-jM! ,.uilifif'r'Upc gt''Iar. of a ltlf. fmn ",. Thoi\< Harm. /'rrfirl'.nf Ii I' \\i iIt known to hiindnds, ;in thisrri} 1)1' IhLJ' "', wlao! 111'a! ; \11' tdlll, by II,' snb-otiber. who ha-, 'il-otlie! ,! 1'11'r rto / |, .

  T to' thiv; 4 .hiiii; ID ma'tc' .1 lri.il nf ihuir \'Ir.'h'' iij IH", /ur; nf I'/iiiMtitlttnf I: l>ir flni' nf OntreiIn III'I t'l"" pi'iiprt'-D; of ill -stltV .1 1 I'ible ;pill w.is hllilill'il'ictid EImS: : ; : SCOTT.Clntt.iltOOfheo I :HO per eetit, lower, similar ilIPI;:). 11'\10 tM),; "'(IstS I:

  I'I g ")' i: la''iiti. tut .1 pir: icli- of m\ri-uiy, or 111ll"I \' in.:,.,.. l, "rnp'"J F ii tiugiFr, flllll, I,,!,. i 1":1: I II wi.h i: ij.j. i ,.IIIIII."al| | : ? I lor !:1'1 ve-rs. l.d, 'hat: I he .ut. 2 I l"j;';. S i-1 'niil.it I I : I lined I I ill many pl.ia-s, i.nj s0f,| UJKICT( ; ,.-

  ,t-7 ; tint tl t > M iut act m h.innutiy' ) \\ ill: I In; II h .nul, 11; I )t.lr: Sir,-Mn'lnt.l: i is thipn< I )whichoi" | will ,I. j'.l, in v.iincrv 10'11I.1Ir, ,"-. I nh, > d t uidiin. i he-whole :Sov. '.'. No. :|!t'''__ __ ll.illl'-S

  "Je diq'is. ,. ,-:,' furw.ird; liy re'll of mill, ot I lo< ; eonipissolthinairiti: m Jwa. I II" hov.ver at t Irii'tlitluilthe I mw: \HI'i: (.p nr.rti'THi\: : .

  ::1 Pr. I* hiving hr1 f hC"I,1 im-li-rlhc. 111,1 ( ir.rnt, ''::cliibl'1) ALJjun!. : :"i' S'Diiiai-liii.... ft I I .1111., !.I'I 111"//In "iii" \1 hit h h'' ./\ oli'i; I I to the pnllie! __ :. Yl'IUI..iiI.i :. I S.'M-Kil per-ontare in the pr.n-iii-c (,it ,|I. ..
  c4. l'T1 'Tiinn an 1 linrop: >. in inilical, prot'iss; rs, :iti I pr.ic.li Ilel.lk and, lie was:, cur.-,! illJ vriyshott true. t'ci Ills teroy, "(" Tn: ,: lit I' I tt'.pirUiilit-' on !I'n'ii' :utill!' m imilalii.il' ol" tin- Milis.iilM!' i
  I IJ. '. iilhU protussnii' many' \c-arn in tin,* S l'h.<\ wln-rc Iiiir.n.$ ro iin/y/! (;il. .April >lh, I 1S"::{ IV Iri'l: been pi .oi-r'-'t" | tint, only tnlp! ibtit! but ; b- \1"-i..:- ""1.ri .' iitii'tiiK"s. i"5 tin1. ineu-h.-'ti's: and l : i-.ni be' I for; ho other pill pose I lli.iti', 'to tie! ,'II\\ i I' .

  -t1-( t *
  T< )li"l", w-ll tju ililio 1 IK ju \1.. i ,::1 the on: th'.1 n,ituri.i ..fp"lr1',1.,11., 1 lia\i'.: !laUin! thi} ,: oii-- joii, : ?">%-' i-'in i .r -Th'piopiii'oi, 1" if I lliete/i-u t ,-nl ii il I it' inbii nrios. ; li.n ks r.i\ hints! ti .' a lite.1m : vv i h )his j trrnuiiio mat ,.. ,1"I I ,d J M lit : I', ,t.

  >f .' ii'i: 1 1Sit! to 1\.111 dir>t"s.rronirolhiT .*-..lle l hy11.i < it I h.is, 11'11',11" very nuii-li, 1'lelile, pis) o- r I follow!, ( hobe n-l I "lin-l'-eli IV 1Ii.b" s, II' 'Io\v li.it---s: wl-ii: t li will 1 lefinih"f ,' 'J li, v. lItters MO' il'i' in t'ho! piiutjio;, ff lillijiLJ -

  I Ji)"i-ih| ti Ici''I"r P'tCI'i., .M 1 T !r n, f r. M. I iinn'c ou-; ILI.Htp triLl 1\ ill '( as .vuu n-\\i\\ pi rlieenf" the '|1'1'| 11;, rf Ihe! (''aIII, :ain! III' )I'r.u- .it bii-iin Turin tins spun. I Meh'sleen' I i ii--;: /e,I IUr J S |J5 ll-, ha: l'ill-,' II.'O, '" nbl'l's I:: bit i-ll them. M.Ji.

  1M1 (.'. his In.tii'i'ion f.ir Ihii'iirc" of ob/mif, iliviM's, blyani \' "II I '.I\'ill M saItl, I li.ivc conhi'liil' ; ,in ;1'11111 t I Km p tuo III tikiIi;, pi IN m |I..I'i :"- ipt.intl,,:. t ;-. N" '.''''IIIII.1 I tile t ,".nr yi'.T--n' : t h:11II1;: il-e Al:;aiiiiih.i ; ml' O.mil I."- ,I I'or. 'lillf; t-l I M.llili'' It ," I Iii-, i ,In; iiI.::., tiits- I Iiilil.
  g.4 : t ,' 'tiUi,! r"*:.n 'ilii-s Nt. I IJI I I LiU-rv-Jn-i'i pii i ..J! tit i v.ilnljlc! : lot I IT. !:"' id I l.as Dallied eniisnlei.d.lo I' "
  t 11 1 \0'1 111lljI, f'a l'laI11 I-.111? (1''IIoIIJC -" li-ipniril.. Till"-1 1'111"I" laki MM r. I I'\.i| 'n I. 1' ] nh I tent: it ill, the Milist' liber vis),eun: : t.t .,,
  q ; Ii. \ .)r' invi-n'or an I ,n! ? proprit-t'>r. I Ii: icli i )Imv' roiiCms d iv I"1 iih.1! ; u dovui: ;ii 1 .:.iin, iiiul shiniM! not l I.,i' lil.I! 10i.btunii. 'n OIl b-il, iii'iccveiv" niL'lit for a \\-. i k'.t!I' 'i 1'i-inL'lit., i 1.1 I.I.II'; : i-sii.l!, ; | wati-t >. I Ila\ ill! (-\imi.ied; (tliCliattnhooth.o !i: '" """r. a:., in-l the th ee|1.11'11' j.r: i ii-i-i.( u t r ;|1.

  tt. : ; forty pm ,. Pile'nn's.( b VAYMv.I : KI.IAM:/ U S.N. I, ;lecoiiliii'/io ili'T'bin i-y nf 'Ii,)1' ,diesi,' 'll.e) llsii: 1 1doe in the lost ssi ,,'t'; 'I'. I e |1,1; eoiilii'eni' ,' 11,t !i; 1;". .\as-oitmrat, of ihe, |,iiiin..' t I']10, i,. (II

  ri;. B. _T > iirevont i njM'.i'inn: ivuli 1)' tift Ov) t'l-nn' I B.! I'll' ,ilo.'IM.ISi. ,: W.IS'jtl"! Of c v "t' | is 'lio'ii 'Jii ."), ""'" 0.,1, ri. lo ,the nils CM ,in i-l bt'in! :.llo' :Jo i't.ks! sn, I h till' ,1'1 i inij-ioy> nn ;its m Mi. I II.'il ill) I ll.e :J.rillClJ'ill: ; ; \ ejlii-s i, Jtitl t to\\ I"t.'g 1 Its! 'I) 1 1Js'

  i1. i;3 pllli! Will fnV a fl'-WUlilr; II lh* 1 )II'i; <'n. '. .'1: all I I.ivcr-alli-r'i-iii' b IIvis t-iitii"1 ,", 11"1'1| i 'III" pcr-.ii-) Vi.'IV. sIi, 'i,- 't per-ofis sin.It''l'! b",111 jUt' C.ill. tllieiloll: of l'l< !bo.-s| -is well i'l) '..'e ill milll'lll'I"I '] I .1. '- II:! \i.1-i.Lil--l: : -.
  I ; f..Itll r !.rt'l ill1 1 I.t It ,,1 .'. 111 nil ,1"I ..' u.o of mn, pin-cliof: M'-di----, J. P. pr.'IT.llH.,,1: /: 11" but? two. nnd I ?ir.eiea-e as ll.e!. it':,' too "I| I the i ase m v reiiir. 1 ti-. ,! t _'omnuiiiii-aiii-n" l>ewi,t n C'- !:IIH,)>II- :1,11"1 I -.--
  ., ;; 'sjpiifl\ a--o ) ;n ";inv'i'i; ,' :'ho:; n.: l I-i.; -> ;;;iadTotimts ; ( II.! .... ...I.,.'.. .III,"* ,' >tt'? tilt', "-,1.11\.1.. li ln.ivboL'in ;,il all seasons i 11.1 ti:. i v'oiy, s1---, I Ihe i 11',1.i "l''rl'l .1O1Ill'S ( .1.' -. ) ; lli l
  '
  4 I ";uulry I. will b.1 .saj.lio; I at \1 i ::t t,', oniblir.u A I X.\Ilt IIM s .'( INcj: of WnshmrumiMiitirvS.i. I ;, :: l ut'li.'i.; ;'" : : ; nl I I tii-re;;: ;si-to, 1: or;: ;'\\0' .r> pill-;i: iird; ;,, Match, 10 J.\ lt-: I!: mITT : I.I-) } : The entire! til. tint t 'n- li| Jltb I

  r'J ) ?. I ( i:t. was' ctiifd I ofa! I )V-.l pi-pic! i iind t loiter all'-} they will i lie. -I 1.i ," '!.,(,itly! hapi'V: \ ,!b.iir-o, 'to ('iiide,! Ihe ; --- ,--_. I. IstiII the Irtle: vull'lie, liTineit"TI' l I'\i: ; i

  K :1 t"> In e itn j-tin1-1 of) th" \ Ij' ,'rei cr"hi-iiy| ) ; of li'ia nl "I.II.'Iai; .Uiu' tie;, hy the/ iiM'uf 1hi.1'.s" 1 I'lIi, ,it, ill their: fal'l,1'I, ll-e" The-i.1, pill. so.i.e'iliie' : r'Jl11i'lR'I: : ( ,' n.oinicn.tity( ) ( : 0 In n. ," t.vi iy let'tmly l '!11' 'Ios1| ) !Is, I Ii n inri

  : [1-. IV'erV, ,./ .' 'laI! : 1'I'ill'':.-, the sub.e! irn1-- hi." t nflh" Vi''i'l.ibkMi'dictiio! ; 1"11.dl"I". 5 t I II"paliI.: iH-cis.iiist,':JiiiPss nd! voinrni:, lhoiliii:\ eiy seldom, ,, : I FrtllIlII1.Ill'tl'.h: will aii'ly i I'! lor; la-it'! M.iMo.i; and vidtiity, liiis; ini'u.-cil!' tn! | Ill, ; .

  mml I t"ll t b arrJq'; i! 1'no: '! vv ill i bj kept; ,'ol.lall\| l'IIr -s-vsi.tI lilollths' ; pri'\ l' ".'to "oll'I'n'II"' : I ihitKolIh' nidi" ss II ,. stoni.h I, j i- \ ,'rI'I .til ; llif!. )I""o..j'. 111 v In .\illili.-ii-ti.ltloli: to tin' I ll"tor'iile I : I t.e! < Vtiit\; 1 1't a !.ew i-dl li II tutu it, fis the fil-i !lil.li.bi-i' i n I I' ,

  _:1)1'! !, mlol'.r I th1 .it wh) .l'ul ', .iitho" Pop-i";. Mrdii-iiH11, i ., I he h.iil I siilli-rt-il; .titti' a sa11111.tint : HIM. ,.1.1.11'0\! i t '", t 11.\I 111''"'". :"- : he"ti.] nl will fiii.l ( ',,'. mi tits ." .ltL' :aid iii't-: d' ,\ IltaJJa ', i'I'! t >i.t mdnidii! 1-iiid! !ti-intl-e iiul--i.! ?i v
  I .".!. iu; :: >. I' t t.\\EIf: : \ r.ii-in'.r *>it l puriili-nt in I'ti-i" :", end, was' ( ,1 i.'i-ii-il /> li'llls |Ii'i| : | -e, | i l.i-ve; I, ;.I.t I 1 i.V p T-c"r lit e Vt II -i.('nteiovr : \ ..-'i'I I b illli!.' leyjolis! nf the II J M.-i ... .- Iii! I'.li; i i.i i.. JI J-
  iri" Iii.t, .1"t'ldirol",. 111:an I liu-inU,, as we.I I ;a s i- t by the Plivsin.uiI' I b I Ti\l iI-.ii" llv (ipe|' 'tie li' liit !!ttit-l-J limiis' .He' i-f -ai I "iitiity--- I!I .'ii os, m.y: have vihiii.'l; ( ''I, ,iu-il, a t I. -n., ;ii j jI
  I : : 'I 11!In- i-iiie I tin! rlt" rt- to silO am', aii.'! :"oiii-i; ;all :uulinfill. '' "llil'ee ,
  -'-- all'Illtl.I.I'/a rap"ld"'III'I\ c'II''liPI.al |'; l.d! Hi ,'1' five ".,.11. unless! I itiobivvt 1 Is I le Vciv liimhneiiiiibt I tl e e 1111 r.il ; nd vu II lOl.l it It'l 1 1 1I li
  D\ i1'IPt.LNuvf: ; J ji.ist; curt- 1, i', h.ippillot' In- i-alli-d! .,If. II" kil.iln-ii! nm! ('Uilllnis, ot, 1111' ..,tisl i'e-'! !|
  1. ; l COMPLAINTS.Titt ( [ ; hLI. ; at 1"I! ii".1 I. It.i y in 1'1 bo' .; 'nb-ihei t i.t.i id'l.c.ite; ; I I c"i'iioi"e..1! v.iih Liii"tr.o; us ol' living. In :IIIM',: i
  j ll''O HI .titIi'stovilts', t I"r the pil.iu| ,eof i jimill/: I.. ". i-a-ed.: In !lilt; tlit-ii tiIj jei 'tioi' if ? li Ill I hr.s been ,.' .
  4 1 < p i'."'it i 111 I IHMII.P i sto t n ii-liie.e et hep ui'-.p i : "uri n- i-y !tout' ill.I! r ,'iV i in: 'lints an' I |s liov\ .1' "10eomiil ;i | } tlirv i\i arrnnmeiit in .i-to e >n ii'in ; -
  1 b/ '! i : nl I atulysis i .Hi I syn-lie.is, of : I Iv. ailvii-e, wh"1 h.' \vu 1111'1! || led I ts) ItII I I lll.il; I <.f III I lid-d,! .I ria.! '" ''I")-,' il I or |'. i ,io d|s ot f. pie''ii" 111'1. ioel.'ik-'oii. :i\<-et f tie "-' .::1111Jurl.lI'ilhilll ti-!, .- unit- j,' !' II ,1'lnmes' ? ; 11 h..MlU 'i .. 'Soils

  I ': Vj c'j'l. 'fim,1 tvri :'ip.1 I *, are ii'iiversillj 1'\l'al"i.acltnoulodirItollV.V 1 I I('tILt1i&--' Lih hul the In pp.* i lb-et; (lit c st."ii''J. i. h"Illa,I !:, '- i.ti'1 t .time! nl I 'hit-i'' .i I, 'I.M.o' s k-i, p 'iii-'i-ribi, d IllY law.ltlll'r- -aiil; IIf'lll'r.! !i will! he, rII1I; 1! :i llif il'lt'i Hlid h 1 I1:lieol le 'I\ I L' t 11I

  ", I I'l'illy e-lip-it1, lh1 pivti-n-ioin? of i-veu' j P. 111: ; s;, l i D. ih bo\vi-l i |I" ::1 i imi: eun ivu. I r. \' be i t. 1.,111 I enlli" / tul' JAS.T.l 1-\\\-\1 ,' i I li, iv p.' I no lic.il, V. '11 bo Ni'ii'v' I t !. I'

  I !h.'rr"I'I.! ', ntil I su;> -roeol! I llh" everyi'liv liti.tiiK4ji'r tl'iiVt'j( : \'.sil'V.' >-f i..fj'.rl fmf'ic.. \'>r. p I itt' l. V'I: ''ive.ii" .\' .\ :::{ ow-u: I S| -i-Hod'o ; eh true In'ep lull lee, lull'on-'I 1
  i in )1.I : 0 trig nm MI', whorovvr I 1"1\1, .I"'. !I"a!.-.. I > pill! 11 I i ni'i" i MII "f i ivo" 1..11"I pn full: of water _, 00' ii i-) I P.: (it I: pall i'i \ liiiae v. -11' l'ti'.Ut' li "

  ;; .. r f'1.11111."t.I t o ;a-i .is i ia: .onliiifemi lit.1 uf the Dr. Peiois-J":1 SttI, I It i is II nh iui>p k.blo; i-i'-.i- 1111, I be 'I'.' -111'1' :'n tnt' ir in 'the! 'toll; !1ill! to! esi. iI \OTtl : "-- -. ; li I vvil! be i oiiijile'c: -n I-M It. I li \villl-I *
  i ,i'wi : Ji-in lifj.AMI w.1. sure that; I I .f I I'.i 'I."a| "-,,ill '.5 |1.1 : .\ 1.1" tl'l) it l .pi I ;ill's" ; (illstiiM 'ssi'tidv.! ('s'iiOltsItiit) ih'i i i.l.'is b- Pti-e ''< s
  :11.11 you > my n'eonrv a ;
  : I Ii.1 I .r"ll 11'1Dr'I"'II" ',! :'i in-n-'o nvr V'.ir-i'f.'ii! .' h 11'1'111-' I ti'i."n ) P. IT OUn.UNT.n nv TMI! : f'lTY COl'.NII. P'll! 'Hie u Ili'le-i I., n.llbi i'lVill ti't r ftor
  ,
  :
  H/ I di-.tifs-inf, I ; I
  th'sym : '
  ? 1 i) i n* p'p.ii an I.noreom5" % t tl"n, tn.lcih", !I. '
  : "I 1'1,111\1-11 ''i-i I > ill ) ( I I.. Tint) all \ F.Sri45i: r: arriving :at tlti- I ll el'1 lieil t, live id- o ( i'i! ; v I 1 1t'l
  111'1'1| pi ] p1.11
  .
  ; iiV: <, arc II 111.il'I or b-iriim. : sto'a- 1"11" tinini ] | | | ,! li.nl! l I- i-ll ,"-IsI! |!| !lii l|
  1 'hI\'II' 1'10,dis'i-jreoible) mil' 1,11",1.I I I'', for;
  I' Hfri'li; Rrcit iri'i-iLirtty )' app'tiio, Ih.h'a""I'I.) i | .,\i-, of y .,1' V'ej.il.ililMi: ;,in" in Sioia/ ii-liir.i-! Llll.p.itia -.5-,- |itt.- ni;' i"-orin.r! the expiring on.'i it- ol lli" ,.".."I"III.ir: ,, !o\\ r ) or.-l ii: in tht-ir jilt :tiid tlyi ui; : i I toll'irsor! 't ix ei'piescl thescvi Isit livi' (ii.i!. .
  : 11" 1 health ,loit''lovvinv! vu'i-r Ihl'1Ihll1l, il-o c"i-ritiiii"i.! boom- and, li.uitheir addu-ss! t .-.-- P.iyinetiK ale) 5 d 1 in 11 V. Iii.
  aii'-hors in
  1 .UM V.r tI" ) H, 11.1 nl 'h'r: inu-s ieiiy| o"lkl'll! ; I :I. v1 l''s'" : 'ttIIii' I Is.ve: lust a \ i.la>'c'! d.teaseiib : jilt : lio.irtl.
  1m 'urfo'iil; bfeith; niit,3i: waKti'.sof; the 'l'nnI'h., ) nit ir.e, ntIII"1 h'c i I 11; \'r.11 t I t innnlhs.t ul I .i\i -It as tin PIi'i' ni \ I' said! 'mho r--lured lo life fioin: the U!' i'1'l'> ttnr II (lii jii/. That t ;all t) I H'd)< not I P.in f.rst is now I t-adv, nil coMaiMs; the tl.iinn
  .' to ,iUe ,ln i ti.r ;1I,11I.oIU'! own dissolution, The pint'nit: t titeis ;in< ,.1I'11Idl11,1; d I in rei-vivina n'sofli; iimI.'Vin.'VV-
  ltdvl l pilpiuition, ,1iuwiM. irrejvil' t iii'Vu I vo-i in : : I iliiNn'lil : :i IT tJio'harltIi: s'tt.gi.ii .
  .11Ir 'JII.I"iI11hi 11'11'' Iy \'.'41- bleorapi, ) ed! .t.1",1',1..111111111", t 'si.1'ITt ; j i'liin I ileMiie.'ins)
  ih" sto'ineii of sail'; lin lima ;
  )" prjs-tire on alter" m-als, I I0'1 suniuhi'hyniir -h..ll li.n.l: ato uive i tl.i r t--,I ; UIII'I'\OIIl.'\ t .-
  i 1'III'"flI"\\.I"' 'in i'o lIry ui l.s il.I will inl.ill.lly"Hie 1 iv :ii" ,t' l'i" .
  is ii.ins
  : Jj'lill i'lll" 1.1. di//ill"-i creriii; i ; 01"111, iii| l.ni.l liK' 1I"'I..klll' :,'. in 111', l'IU\I sit! lIilI I to' ,ti-eliir'.a'! ; .r take in ( '
  i'arzo
  levers-in, I I'II' 1'1.11..1I' il I t"'Vii i' I.nI I toaiien : L-vit.-jr: b ti' nn'..111I'.i1' -.-.
  ,
  1 I I of Ih '. hum y.
  Inrli
  I. In
  L I2'ji < a t in t theLionti'li ; i-oinpl mi '
  IP n tl",1\ \Li 1.1111' : 1",1 ,1'11"'I 11',111' Hi' it IIIilII'Iliat 1 )
  hall,
  I : "-"-' !': : ir !ly.tll h". .-t.-: '.of Mii'inv.l i ,mtini'dv.1111 J'litln r : tilts.'t' : I t !''i iMitioii: .
  wlii'i: Ch I tied t of the I, I Is hi'ii't'i, I leiiuin \ h ,tin- I lelorlhe
  ( : I' V, i -!, t i ion i sijhit'4l .it .1.-1' \ i t M..I t i 'n ; ,
  : .I'"II' .- id ,the i" i i'ii I, he :iillounl t lo tlisoinr'o, her' halhist, cither! into ihoIlivi 1 f I1 ; ".-ri '. .'
  t h'lr'fl', : m I w"llc"H m lhbnk! I 1lzu.r. beii'-'ililt mod! Jlulli jo-ir ]!"'"f;,-. I ,:.ul! \tilir :'n "- pi'Witfiil"p! : 'r "I'.or pi- Ml in | s: ni M\le, uid r !
  R .tk| >t tirbI t .sh'-'11:1"; : 1 f-ei, an I hII .. i in-n I ir, mi" isiii".s i iI iris u-l WILLIS Yil'\' I i:11! i. ,'lld, V. ill Im'II"IIt..I"; K C 11.' 11\! ,1"\111'111\ lull ol ; I : 'r i 'I'po-ito) tin- Tow n. or into the :i'o.uN: ; ; but.i sit-. i.i -o neI-' eeoii i -, V.nllliV ot bi till' It '

  ij ti! ihror' :, CTI !h I, I P lil in iheside, bre.is'. J. P. Peter, M I). bln.i I [lo III" I.-id ; lit Vrit.,: ,tl I in: .' ',I MI Hi u:. i.len'. iii -IlI'h hia: !!; t -h-ill, In1, landed on the \vharveor ; -. 1 p. i l I'- '_ I I.s-. II d I -I I ;ii.ph""We

  ; D .: thnnw "i>li with: UI|il'' vvo'ild. i te ,iifvO I ioiin.'t MII I\- aii.lwilll.I ., III"t"1I I ; i iitetly. :above, hiiih: v.ntor: ,in.iik. j h. 'i. r" 'd v.-.i'i ni'i h |'le.-mo.: lli nurn"
  Irt 1' h:1'J ,ill all! ea, .-, of lie. \ ."I', lUbili'V: 11.1 V.e.il.li'-s' of I the; Iit v> lt'sI' i- e, Icnl 'id M (''in'ooil. 'lli.I I .
  5 urilitliit
  .j. thir !"I like Ih,' tilm\I:* : I P i p.ire I by Joseph Pi, n-sily Pe'e-s, r n. r. IM ji"II" r /, Thai! any per-on or i i
  :nl'I } :1., f. ''II'.'' h"pi..I""lIo\IIIIII': | : .\, a t ,11I,1li.1' ."II'j..I.IIIII I 'M-ll ."" I!" "ir"d ti I I II It e l.lll.'l. II I 11-1: I'i't '!
  S f+.''tth.: (?.orji'i Thfll r<1 ifit hI! />'. m. Ilirtbtt, at 11,111,111'111' t fn the C'lf' iii! ( 'h "Ii DIMMSOS. l by liroiiie al I ,in'mmmy:! ih.-U'/i lisin 'l.o 'rili'acy p"r .; tli1.1 above ordinance, shall: p.iy elev !< -iir I'll-' tie ol mi11 h t hug ill si 11'

  'r rld :HiIKII.: Ipalo of / ,'a"r"IIIC", ,! "' | '.i;I Lib I-street, \ n""' 1111' phiiinx bi'iei; ". will I bd'iin, '\ lr.'h" bv a fine ol l-'iu-l 1.,11,11'f f l'ir (-;u'h :1I11l''II'"Iii.! -".,.,:. '. I: is | eiiiliiilv: vvi II ti'iip'nl! lo 'I .e :.

  I If I t |37 ,i'/""." PsTiinallbote I I wiih this y"l. 11\'IIIU ,11,1 ,1 Pmp icto', I I llie use ot ,i -i.'i.-l" bill-, 1'1I il.il d.! o it i-l.c li.ilf, lit the II e of, the town. and Uu- other Ir.iVe-.ii'ee Mil! .] 111' l.-'tn; n. 'Ihe s "' >' 1 '
  r.ld"III.lf'H .
  I n To } b'V tin .
  ol .
  4 t' f t l l'llth .-it ct' :.itt.r..i almo.t ineiiMble ol, .1. 111' pu-vent"li.ive iniposinoii.iMoh litr.fiiiiili'i'f the ; ytiniin'1 '\' iho-e" l.i leis j is half li win pi I .-- lull, inI"u' hali for the ti-i- of ttl } ..IIII.l.lillal'l| : 't thr.'t'i'hi.I.t: ; i Ii'i t'1 -I-ti' in ;S11|| il.o il Ii1'. i 111.1: vllie >

  .. 1 1f 1lf ; i..I'r l I Iq o'>li'juioT. to'iii1 sei-iiiiti1 i >V|ll|| ; ,d 1 uSiivi -. .i- Inl'.lwile silt 11'11: I it uill .ll-n I Inon t ihe 11'1 i"I.'1'1| > "rdn.1 .', ;tti.l tIj- ,'tll, tniiy m v be ..,.Ken, two or IIr, -,' SAMl'KI I. i : I I. SIMPrjON: i 1 1f,1I1J(11'.1I, ,.' IIala'hil'IIII. '. ii'y, tn:tl V. 1 b'; I-1 hittt. '-. '
  cf, J. P. IVior-i. The Illr' lhd ; ( .lilt''I. :-.'11' 1'111.1111, b" ,,,' .1r| | .\ '
  11. prepir.i'ioii- this i. i ; loie | : | a t-ss : .1. :!\ |1":1:! ;. "I. l- loplote v. i'h 'iiu.'l ioptili.r! | (,fl'Ir1''
  drl"llar. :1.1 | \ 1114! th'II, ; 1 .. _ _ .
  Sl'le.Tiir. ths: of hlwI'lli11'11.1 : iv I I"e: ; TII'I.o'I I h ---- - -- --- ti 1 I.
  < our? n/sp-p.i i HIII''I' emiiIflaiatt t 1 b-, t .. il'im'itv :.i.ieitlli 'p-: CC'fll.s i'i the iLIi't.I I ot ll.iee well li'l'l
  1 !: hi'.' ob' ii'i11 t iiiexteii.ivi.iii' ,I !1 c'I"li. n.II' wil 1 I : ',,' I vviili m, i 1'-1,1\; aft, r nt" 'I I -i-s-! I'.i: "UTS vvnlmi .al'uu ('..' I"'!{ N i [Ii'! otiiN i '

  : f ,', ai I II' f.l: i Ihll1' .iiv d mi; ::1 nn.io.-i: : ,nit 1'i, efi ; : I' ( 'I.I'.oIl1"I''lh.\! .-I'--l.-m "i-i- ". !I.I' I. '" L. ', 'l'. t t ? Tli" i'rsti jetir Iris ,' l .: .' : 'J:4k: .. I
  ; !II' a'n' "f I 1. in r'- -> n n MI lin-j ih-Mi loth) ;p IIh-, L 7" ) recently 1 rtI'j\llllt | II "I tin'plincii'.l ctsi-eiea hel.i li.e l P'illon I t -jr ;",'" '.' : 1 i .5' I 1:1: .' t, -.. i, -iIl, |'e' n j| !;-i i >
  r .) I' hi. L' -i r.-r ilnly i el'i-Miel loilM1, of from the follmviu A' eat-, \ / :-in !. .. tllll'-tiot.-? all I II b'e, ihe sto ""..I b ;in ill" ii. "- II,ii it.- t' *;.f.j: ,:.. .1. TIU-i-i 1:1: "I'r i:_' ::0 I einu' ::\ ..1'11t 1 ii m I : ; < i-Mi i s ,i- l i. !t'!. i. r

  ) tt1i.'in'-i'! i a ::r .1.II ite! "I a ios! ;>-table 1'"f.lol 11.'I.'al.I.. lleors" \. Prtvo.t.Kbili! ; \T.i..I.\| ,, Poll.irl.Mniit.'oiiierv I I I 0 nv. I-, vv ha"I i IIn'II'111111', 111' '. :-'i i t '.' -. ft'c'\ f". I i'i.1.1 'I''uli-; 1':0.,1! aiteiitn. r | 'Ii'i| i.! tii'. tc-iiM'; n i' "i "

  t.c', ant hl'b "I \'I.111 p.M I"I' b ,- II'! ) : in S ( '. John ( '. \' (lbl'I1,1" I ;lnd kp"etl' I 1 I'.' .I.' i''e.1 I, ,'I'i' ''I, I-I---H I I I I. :.i 1.1 I 11".1" __Kt_ j, T- "'" i i. \! ":'.t-. .:. i'.ii-ini-: -, t'lU-i, : 1 11 i 1." -!; '.1,1 ;., || mo.le 1 Km: in-t -

  ,*; ::1. ;11.' lt> trd of U Mrii.; j b.-a a-'iminiol I wrli I the ville ; .).11! M'-l.'ire' Uniiiu ; in 1 I !.irvey '-t'v- : i.i ,:1 !SI t !I.' !, ',t'i ti' vKb In' ee| n i .L'! i '! "in :Ii's' mu, '1 ii -, pr)pi : t t1 t'-: : I i r-, they mil < nji-y the p<> nMii. it t i. 'ioiv < it' '

  t',npj.itio't of his mi i Iii'iue, ;al I i-oiisider" it :--leniilio. I II iitl'ord ; frimi xv.'itnu: Ito li-atiis; tint! hi < i i. 1,1"il.'lc I ..1 .' t'I: n'lu-U' i, ;, 'ii < _'l.- ..r. :u : date I : i I I ,\ 1 I.1.1 i : !r IiI i A.\l I II. I'otil.ii.iin/:. '; i\nindr.d! I An at 01 ii"-i v i i vinci d io l-i.i v vi

  . 1 rrepir. u'l ; i'' H jutvlvc i.iblj. and' "0.1..1"1,1; lllr.\ t':'o'I.1 !h' :Medii-iai's I t ha ;.ii''jiiiri'd i i unprei-cdonti-.l! Ihe h : pv 'ii l'.1', i .: f 'Iii! 'iili's i.i :.M-i'l.i. 's I[ alt! Iii !lv ;."".o '. halt'i.'vv: huh h i i- iltnudituatfd. : tIi'.l. I't-- ul .s, )I i.- \t MIKH \i.\ a !I. ii;) : bi l I-1 '

  ; ; lor ill-! : rJJi'al u. I Ilu einnpliinis; for; Ihkh j I llni'i1 soi'liniis\, of the .UI I o1'I'a'.lItr''I; I I'I''I' pi'ly :t'm-' \'III'i! : of1ti'o ''! 11'1'' .11,1 .1 I 1.1t ..i.l'o' n.'ith i .i a-I of M.in\ ; .nn.i.; :and .ill? \( he I I't-i' i nnili' it > -iiiL'Ie' M) l li.' kl ovv l!
  [ !
  : ." !llN Inriii tilt fro'ii ,' P"UI.lil\ 'olllrJO \ ,j i' vn ."i I'i' bo "" iy, N'-A "i.\lI"'ro'Ih"I"I1 i.'li' ir"t it-1 "
  ( U UJ ) can it r s I'V m -I i 'Jo| u./| | i u {? .
  itIM lIdo 11111.1'! I : Itivcr.{ liuh
  I ; : V I : v t a i lirJi.1: u i is
  .
  1\ I joett itsballiil: i ro-.nli) < msevor.iloiseith:tl l'HI'TI' 1'11tH.r1c b.b. 'nnd MI. '.''lo. fls'.r5; .. or :l per I lox ; ;.n! | I Ilo b.iii'l.nd! lailei-c'l.tio'be-low: !- .
  'W. 1.1\'C ) i' hie :ol i !. r'.t' .ill! -l"l-i u- of tin vear.'I I..I'I'I
  17-39) hi bo 'e ,
  f-'J
  i:. ., U mi! Ier our own ob orv.itn.'ii.T 'ojl pel 't'1111 c 01.: 'r.; : iiii'n'o | -i-i-iie- fh' n by pic-.nir-u' il.iuw
  r ---- -- ,_-. _- .I ,'- vI' i--Hoiid l.l: I ,'.c.'i'-ai'y boih, : ,, m .y b" i'i! r-- lie 11111'1'' v i ..n'i.t i..i i I. I l'the m-i ossary m.t'ILL'S 'I lin e K\p.-ii.ii.'n.- "
  , $ > ffl't'iii, ; c''iil.i is from II .1 (irrrnf, Ibqwe, I "!" find : ( i I 11.I Ii .
  aoi -i-e. "
  '1 : : i : 1 M.ip- n i, eil. I .1 'Iti-V.! I I: .1 le, t. .ts.' i"li"d to t.ath le s. t: ,<. .. -
  9 I "iffryt"i., Hr1" l'n"j $n'"II""n'i,, r'Jlin'/ (w t'EIUI.U.\\IK. : =. 1'IATI\I'f: KITTrillS Illme, ob till ,Hi1 til I C, itnpli I i'ed C:t-e 0"" eli| /I .' i-' \i\L: l y1 .\l '.( ; toI-z.: : anon.'v huh, I In II lid l M, Vo'el'' ,i'e '

  t ,; I : .N.!..''" e/ (,INi" : .1"\1,:iiiediemos! h.tve; t hit.;PIIII\X 1"1 I/\I" and I an I 'till ttt aa'oiy: 1""IIlI"i'llI.' liver '1Inll I n. -. .r tin r'-' ;tit, IVM,Ke \.nl-.i., i' !hand-: klll"'III'1 t I Mi.h--. j -ji' do-u.b' s io I I.ein n in, lit.or ih't t tin e. M '

  :. .illd,! il-fll1. .11',1" '" i j p. l 1-.V'. piles, lll'llllotls: tlOil ''i |I". hi nd iiti't '.vlitlo! i. tiitil '
  T,) Tin! Ps'Di.t'1 lor their \11 loidm.iry' .md n.tmediite : sIII !he o. Ci-rn. :: hi- -toclt( ti' (Cattle] and i: i i- ei.iui imp es.sivih t ti

  ! R"trnr.vii..n: (1 I. Ju-te, trill >fiV'.n Ipll'i.uI.'''1 j II perfect 11..1'.I h, tn' peisi us '111 1'; i i m of me .-'trv. iit nmn. ,I I'i ,e-: '.. m 1 10 n.' i4"' I 1 io-! aiiti .1 ill i-l !:iriiiini: : ; tinti' ails.AL ;- D !14111 e 1 1 n INm MV i.r w tihtii tl-i i-' 1'
  Illa."T'11 ; t," toinid' tic 'e IV o )l-- boh ,the I I'te!; '
  IV ) 111 I
  : pi'l Al-o "
  : h.ul fvr.ral aU under evoiy kind t of '!I"ht; to which I Il.o hum ill 1 >< >I. tioinilii-: : n li nn'I'| the V"l li'- ti'-li
  .. t4 ', W'' > year- 1.lt''rIII'r y> 11.11I' the PlniRit. Ejiorsin' Ihe 01.! .,"-. torreeinuiU'lid!; d!. 1' i-si I .
  t traino '. i I'-il----1 ii-ii--s| 111 tl.i rn-'li-h: -
  liiwr nh,1'h' life I 11"1,1, dosiiairol Iii I.AM'; ( tit! lii-a:" County. I lini ,' !
  it. il ji-pltcaal aif'-'iiou, : 1\ tuAiialach1. -
  N II'l'.s' .a' hb't .
  I will
  II '
  i I la i liitadredsof! l's-1Ii t t \; t : v.' pills r "e me I'M- 'f[iiis, niiiuilii"d. I:: pr i. nofivMi vu bom I '!
  o1.: af.erth. to 11/\ Illh'o.lh.\ 'i I I-; ...t.dl.iI. Itt hundred
  '' .ud
  ( V Irhlufs"\'r.lllhl'icIH n.I\,1 1'11 of ihe \; lsiil intini.i,Iy t'.r'il 'I,: :i It/' I be | ( r : ; i .T'-i-.l! '
  .
  ioseii--d I 'h pte- lid! tl.Ul -
  I e\
  -ll.lll
  : 1 '
  CIOII i | loll'ltlt i -
  \eiy rjo 'al ,
  J ,, w.u si1"- ,1.11)!, .! tIii I timely\1 (;r.ive, aflr 111.t"r.I I 1.01 til ile.-eptivo t nosiinms-nf\ t UI.i ihe p.ll.illoll-ofsllvp'riTt.i", nd! .. te a i e, p..ll! r"'II' V. lorthe ; tv\ 11 1,1II'' "u i : \'. hi .!h I'rty acresire eh-.ii.-d. -.,01 I -i lull 11' V ,

  in.rurteo.nplua's.'lIU'J vville ) ) I cousid.-r rro-eiuiii'-utly! skilled. day had I "'tt't ly l.uled; :audio many thou-.iiids s I Ih41'I''rrallhll' ,'\' | ll liill-T 01; bl"od! lo-helie 1 ofall Violen < d\ i I holi.do' -, i'loI'! .'!'' i 'I. I', .-. I".i ;""-.II"It.lill'' nnd for fn-n Mis I. If. f--'Mi'f.ry.'
  ; U A. UUKP.Ni: I '"II""I- \J'111"- 0,10' e p-eili, "K .1! 'o Ir i' :. e, \ '
  I I ) : soeuivillh.it unitoim/ | ]J" .i .1I"II"II.t"IL"IJal'll 1) t"II.l' -1 1 ss h i i bl. I y it ma of my h.'iid-. en-r. \
  1 J'i-i" D-. Ji'n '.f I'l rl/hM If 1k" 11,1,1'( VI'JOI.10'J tttIt lilo is but' .1 partial"II"Y"'I'ul! hlosMii i :; lr"I"I'' p.iNv, .1.1.( shmiMii'Vo' I li,,- .vvil I I -,- 'In- li.-! .n,:. < ni 11 .t I. :.ii.itia.. III. .I' .i i. -o d. | I ; in'eri'Ui'4, VVI-! II i to t IliO '
  I f. Physician.To pdt0 t 1' i tie bi lets, I 1'1' on i i'ti' ":. w ,ill v Iilt.v e,
  l\iinlj
  'l..1 Sofjre.il, iii Iced!, Iaill"1 I.tllali.I"I't i and I infalliMy ..1(111It) CHAPMAN. I't.bii-'i.-is? ul.ii v id; ,nisit iho b ivo Pro-p'-f
  .
  ,tin1 ril'e'll. 1,1",1 I
  ; t. Al.'. \i 1\111'n'I': -This u I to certify, : provotl!. Ihall :11'1'all.1 i l.-ssih I ,I eip.Hli/i fioin I the head, i ,I 11 o ,- n.eii nnd, iliaw tJn.n.till .1 IJ'.! \1.n alllla. :ilhfVt '-.el li., than tnt i .* I"llo lotho.o i un I| t I vvitutlie t presstue .t.npn |' I r> :Hin''l! .MII.tir it :
  ilu \
  1t..t 1j yiveain ij.iti. .
  fit I hivt wiia Peters' mefluini1 I it i- v\.ll ni'i ; n '
  1"'llaIH,1 ei r
  ,
  . "i'Crlli"llf plolosophii-.il' : ) ItI ; ev-eiy i imp-mi V 1Ih poreol!' thom: = ___ ___ ____ ._ ___ '
  . i ,i stout lohi'M i ; el 1 lii-piito.e I j in a number I of v'rvI b'alllfI11' 1111"\,1\ h. t n liTsi-jnel. ; nd will l lu iin.lnl t to a ei-lill 1
  111.tin i'e ; I I .tvi '','li"li. of loir.? IIIDI.tt I they Minded,! iind I t h tl.)1','. ;ii I'lio ..ibouMiltoinos for >.io! at the] Store \ 1'lll'K: : OF) liOOP( )( ) i=.-TIIl'I 11'ri-]! ries.! vi lull slc.ll: be s>.m! to th.MI ;idiliP-s

  ,.I ; tiI. !f\'op'p'k I 'UI t'.t! e.is1* al enl.ir oNi-nt of the qiiently; .u i it. I ii I ..tto I Ihl'I' itt.lfl t le..t and l 1 s-i-bo; a'. I 1J. S. I Ui\\l I 1.\. Aucni.rurch 1.1 l-er h.ivo received, hy late,: arrivals irom \eoik \\- (.'< 'I.! ,r.MAN.! jiFs.' '

  , g"II'lj; Hii! ih-ir i 'Ir)',"els we,.1 iiuUaionishin; I II lion i in |itli t i if I}'in.Mhc t '1'1' 11\! al.ll Itaisit.-: ) 11 I life t : t, i t'IIII I I 11-13 \ .in.) lio-tt! 'it. their tali -1I11ty| ) ol I ( i.
  j ti !;llliu'l ill .1' -Irtt ; them! (Its' 1'1''al'Ilbll'' : i t themvith nut'\t oil lone and \ I:!" I ihat i ih'v :'om i 1:11: and i \\uii-iu- i/ : I 'n i ia iv, I iI i-.17.

  . I. preptr ilio'i. .),; t .) i iti..tr.| '-;.it. aibaens: that ?hive were mdebled I.'rh11 i n nne, uhioh! was bestowed t I upon CI I ) rT') '10 S11-: : I( -I."I I hll.IT!, ( ''tlUIl.1 i ,'" t loth ( '11 inll'II". all,1| .IIII" tt-. -

  .:.r C'J'I1 iiti'.n my 1,11111 o', 1111 lit I the :1'111'\11.ioipiesiofseyor.il I I individunlsvhose I for ...-h. Pur .,k l to.' lil.inkit; l-'l.iht.i I I-. aOl! lti\vtl I Ker-i'y, I, LAWt > lrft'7isir ;.

  l. Joiri: E\\J.I'I M. P.In'trcn The pnipi u-tor I i rejo'icos I! I i in t the\i i itt">ly 11"1111aly'r.I.1| "I sat. .,mirch I I- 13-: it, .M.I P. I'.I.I.IS1.: Cotton I /ii.rmi.> t ': '
  : ; c 1'llr, fl I- N"V lib! \I3t: ; '/'.' n-hnm ifm: t by I Iho universal t I .11ll'u-nni t t I it'I I the ttit I 1 I !c IHILS. ALMONDS in \ ir;;illa. J i& Cot NCII.loin AT LA"'IU

  , -. ( t ETfl"'I'.I 3 Ill k'rsi 'I..11"1 sevortly aillu-led with Ills i ;;"la"I"I'II"] I I within t the kll\h-il.'c and t 11.ill'1 )? Iro\vn! .N'lnitin s and .11I.1'lin-', ('
  1 i ;) do. fII.UEltTI'1'r I i: aU by ? :, (
  I > itm-gkz
  .. ft U 'p '((1'1'! an i Liyer alkcljl/., lit il}' vearand. every i mdivtilii.il! I m I ilu1 I'umllllillnhk"I t the! host Irish Linni-ii and l.innoit I Hriilmj; ; ., ,
  ; |b
  I, s!!their prJfl ..ill.lhl i 11; b.-aetitod. t. I liaallv. grodionis, I the life pills aie pit is I 1' and xoh-lv vegetable, I l'< A 8.- 1 P-i I lldds.I New Orlian, PI tin and! I'jitroitilk. -. ;and ..Vitind -. tli.u their rang. cf pn"' '
  ltjc.t' itio.e and i Sn-j.ir, eludes all! tin1!
  U et neither cout.tios
  ,1. I ; hep ; and eoniaia litolir, arsenii1. nor of the C'hattahcooi.' '
  lotc'f'I".h.i.tnm ,II rl\\
  I I !
  re. > ) :
  1'.r'.lr. Pliiilfhileyilrits..N'h .
  I'; bbl! Nt I rli.i 11",11"1'
  :' '1 u I( 1\ fo-ia.l my-elf restored aiivoilieriainer.il! I, >\ h.I1''r Tiny are v -=, circuit m Ceorjri.i, and the comities of Uirti ?
  1 11\ t11 iv.S'earfs[ and, I lIIII1J.l'rl'lll'.111. I '
  ...: t1. tjri-jri'oct hnll h. my C.13r'l. I-i', insteid[ of boia- i, ent t 11 I d!)' composed\ J of I '11.11.! out rare :mid .'vt-rtul [Itlt.hl! ,. old! rt'I'tlli1111I'i I ktv, now : ', Iiissill! and Clumbers! in Al.ihama. The coa1.!

  -j j'.ik1 aat hvii, r.-su-no-l its form; (r hc.ilthfal appear- I the \ t It ttt', of which, t ihoush t I loitij, l Un,> \ 1 'o .'. l-uulin frouj chr.. Hob Itnand for.ie! 1I. by t 'tt"n \\'o.I.III"'ll'rr I tics of the Chutiahoochce circuit .
  !A ali in--roitibleas u miy: ..:t. I "lined no.iilv 11.11.i I t tribes, an I reeemly' I lo """"I'IIIhII'.lr-i 1\\'OOP.-I.\.b..J: t il.At's! Kib'imis, Comb *, tXe. & C'I I ; are Musf"tStewart

  I; ti.1:1.. IIY pints rilliiion.il, wciglit 11 m tlulshoil! spu-eof m ".' 11.lal! t'llli i-.t.! are al'oaeihei! Ilkn"I\" lo t i ig. I. ('a rlietttn.z. liii,! lilies, I M iri'-n., Hamlolph, Karly, flIer, Lee, yuiii1'

  6-0 VCJ K*. Il i j4 livv m iti'. 11".> I .stopped! / l.lUltl'4 iheialicia I norinit\piotendors lomedieal I scuii'i1; and wore neverbofoio.idnnnistered ; .I'): .- to nl. : now !laiidiii; in line order, ilk, Hoavir and \\'tso1 Hat and ( 'Jl>, ; Talhot ami Ilarn*.

  I ?, aul t 11 h I I'.' h.1 ID return ./ I the disease, nor m so !happily iMrieat.ions' a eoiiibination. 1 t.I lor sale Lv ..1tt"t'. ;a"I'rlt'd They are making' arranemcnts for one .1 tli-
  4 five I tt J U'lst re.ii I shall I vvould 'I a linn to reflai permanently in lIte city (if --
  p'llhll : Iagiit
  1 'l\llwo Heavy Hemp :
  ,
  : \II\ Ofl11nUS :
  ii'iitfio.\-Fc\\
  1.IfliII..t t."Jl'sf t.
  c'.n4'11r Tt "') ina' 'nd all persons, ""IIlly, : I :llkt. h i The tirll'I'r'i"1; i i-.loUv>sen Iroii the I --0:1 cf the I i ,_ \ U't'O(' (- ,il. Pi.tle Hope, I i.tihtco1a: tlliring the buins'ss season, o ttt: t.i
  nke till! of the samdy. BnvtN hun is'li l hm'h. ilu1 y3 riotiI I iziiii Iii it"' and iruili.o I I eilitio br roIt'ctiou! titltin the ritne ot t! i;
  1 114 IIIUmt., ( ;uu.1.. I ll.iidvvare: and Cutlerv. Iron \Jili a il Pr.i,I-. w
  .' I themnd'\ 'Ib
  thii i iHO certify, iJat I have 1 fo. many 0011 an' 1' .I Ita I r\11 remove ('r.iUot Crocktr and (.! I ultilt. or lueji buines in their prvflot: -i-.
  b"'lllmi.1 ) .t.L5 a"rteil for: the
  I wah Chroni I the h ndi-n'11 I f.'!; vv Inch oolli-et, I m ( he t iinvobinol.s! of i \f) l v ,th.' bnsr M.inlf; end si'hoi'nor ue ullbrJed.!
  -IM :, iiism an I Liver i-ompl mtt, trade.Dinner .
  J 11'.HII the small I I intosimes C. her medicines I i pirii.illvcleanse I C >Vi'l' '.' .1101 Ill:I .,,. 'r'm"11 ol Spiitu nd Country '
  t' *tviitespiirf4 of evensof.iras' ,to walk; a. Ota.. .11. J. I I'. OAMPDF.M,.
  J rf'\\'rl >, Cut t Lios .
  I Uecar.ter
  these.'ind leive such eolle Tumblers
  t : I hive .homes from t : i lo.i It-hm-h >;ii'ni'iUc! -1 1 IIM.'It'l Ii tug tli' eveiv iU ii r ion, (
  ii Inut nv im1 ourrealsr
  lak1
  1 plaa'ation., with but, hul eiFeu. S ,1* I "pro I liioe ibilii.tl costiyeiiess j w nh all 1:0 I ir m of wht, liaieaou 4 in-i-! I.t' le, %wholevle teiail ;il \\ ItlOs.I. AI.KX. NcDOLT.AI.n.
  pby.icn. -ems 1J Midden diarrti'i-a uiih imminent' danger ftviehI'hewin J. WATKI.NS HAKIMS.! :
  I pill alwrti-ei I evils, or its I!.rn'r..II'.II\.n.tl\'lu"'II"-"-" rot" 1 1IntrsIt 1\ ? Tob.iceo,
  t .4 > bought bit I
  ) .{r4 I".tch'c1ctq'c.all.bill'\"I? .I,1! finding eonsiderj I This fa.'t i< well known to all i oi'iI.ir an"i-oniists, \hoetirnmeiho : U-ij 1 : I Il.UIIIrn.t I t I : (o. ll.iinhaul's: TnII' Ulth' ijc>, They )hej leave to refer to Messr<. .Mof re AT.irver
  ll.l Immnii h. wols bonce i heprijnli.'eof _. Cnl.V fien. P
  I I. II. Harper las. Ki\in.!
  al.r.t'a'J l""III1lIt
  1 1i tiet. I wai i indiveil ,ke fur.her:' tiial, an- -- -- --- : J, ,
  '1 .Jt. I am able to walk nlwh'f', an I Iil I.!, these well I II m.-a i i.; I 111 I I tho ijn It'I i llrown ani I I.oaf X-i:ar, MelKm alJ. and Goal. J. f. \Vat-on. (Wj/w'-\
  ron.qlleCLii. Takt'U!
  ( the .01-0111 I ertoi-l) of 'heej '
  fisre : '
  15 cr ) tilei w thou any ditfl'tit.' !, and tVt'l '.il .,'., me 'kino'i. 1h I the but Ieran I up'el l '"h.1 and! It 'io I Cotloe! I M srvou'se A Urooks.! A. K, Allison. II I*
  l-ible! |hI"> i is '
  .4 :Lt pets ft great d:1 b'vter titan I h.ivo: for \eai \y ,I Vy pi.,": hl4'an.II. Ik.h\'r an, I.IutV'I Ilhl.I.I". 'I. the hoal'ht.lactioti ,\-\ -, '-il m |1.111.1 11"" ') m.-n. (1'1' Powder.! Imperial and Hy,oi: Tca in "'tIl'I" Taylor and C. K. Uartl-itt, .Ipalizrhictda-

  wa3 also atcll.J: with .ror'ha.! : 1:1"11 i of wlno'l:t-uiirt-lv' '!' I'"I""II lite r'LIIJrl\ :s ..op ir.lv Kiii, itt'. t' \ tar. of n;*'. \Vbi I .'\. tiia and Hum Jja ll- UT'

  . LI the pilk aut is tJch b'nell.I. havinj: other rICI'II ni-Mioui.I ere.iier i I Irin try ,'r:aDi. The .'1.1!Id.'" lakes il. r-d .I"r .4 i : V-' '.., 11'II; luuht, }he, t tfr is I JI"I I 111,1! filii. Co:iue A Chuiiip-ii P.rtndv i -- -

  .Hit* their use ) J !.*. tr'1 il,.' iireney of t th- livernJ Ihe hut .'- b-lot-it .. i.-itne I -- -n r." bvHIV means Ollla: l ViriViae, Poit and .Sherry U'me ill ( 'nk'e.$ Molasses Supnr & .
  : \1.1 11." p ISSHm'o I the he irt, bt'in thus ptintii'd bv 'them! itt 1 1iio.nished h..n ... f !t-' vshis. r. me is ..,Ian. Pottle.. 1.s.T! Lan ,
  )
  , f'2'W. \Vabintofl, G.'v. :' Peb t3. : by fool I eoinmvi, .th"l a clem Sittitih." i's 0'1' jn-lih:.' he I t- "''r:> ht:11r I lltira.I' tfli'ue Clu; t Illne in ease* and) J 4.t) P.a-pru.i m/., direct from Havana,
  Coffee
  riiimjtai
  . of 'h,' t I b" lit I inU'fl-I 11 I-' :n ,
  TW PetruD hivt' .i'.it sOs freely t ih'o'irh I the veins, 1"1"\.1'\1' put i iin rn."ny. j 4 K
  Sr-EeOt'J "f'it Ulne with outer article H< \ S
  t 'i'it"n o' and m'iats the 'nnerf heal 1 (ii >J, Hard'. ?;'. 1\1.t m Columbus! I many iifnliieh l p MoUses
  Ja I
  catecf Mr. \.r IfIUI'anll' )
  1' : \.I. will h. oiFored M. Ui-stiu
  t.. F ,. -a on aceouimodatiny Su. ar
  term ,
  t-'rward lorth-
  '
  , Qa. Lu pychase-l: 1 Iuf IKi, ronsi t in h hl'H'lin'' |'I'('- '''' Its cimie i
  i. .! tJ county! ; of roiii, \t"la"l.ami-bih!) ')' pili-.I.t.! i Tn-f')llvvinire! amon;; the di-itr.'ssir! ;; v>ri.1 wrh. piy charge,. ant ik lumw. ; I Lj": "* >'t: TO in ("o'limert'e-strert. i iHAAF.V. ; Imis II itesi Svu-etm.Mts,

  ; t.t. 1 1Uit tour IIbl! racdicinr ", -i 1 1bl.ti' h'I'1 1 hi..a..'. io which ihe yt';t'h't' i I.t'! Pt'-:;, c-e ..IfllI'III1H. C'" .'(' ;'.: 11.\ ItIUsUV t t containing Roxe> Gaava Jo..y
  : 4 ca t&o,.J o t""f r i.b h" t* urb.lIt.11  4kz  \

  -Ls. : -i--------"
  : 1- .- ,- .
  -
  -- .
  -- -