<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00040
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: February 11, 1837
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00040
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
- -t- APALACIIICO1.A. CJAZETTE .

II. ___ .
I --
I. "h I ; SA.U l r.Miit. Iii tTtII'T.: -- .

I, ; AIMhAC'IIICOI.A. !1..Ollln.\( SATI'IHMV. 1.UUIU: \' i II.i i INl1.'U': 'II': lIo_. 'f.\I.It1; H. t
-
SI- TIIKU'ALACIIICOLA bout I-;; ; -- .--p 4 .. .. .. .
.
'" ,tI.IlilIti,t, : I -
,
,tlIPh.,!, .
I : I triiil.1p! !> : Il, 1"1, 1 11 I I :. \OOU. laU'I'1' I it; .', I\ < 1 r 'SS.M" 'I A.I f 2.'f
i HAZJ'I"'I': !
%t :
: (IH'I| 'I.| | : '
I' ''rj-'i i, ,' &I"'I..I- "I. i ': : : I o\t\ii *< MoN III. :" IPr I";;;; I ittcRAT :. .
P..I. :
,!, ; |I. :.ii-li-li'l I i .: I'mi-xy"1'/! ilunm; ijHt)! months' and, "- Kin.v. \V'I.1, ..l.. "."I'ltt, .Mui|I', : I \ll' 101'I: ; : 11\1.: I .' I1 I''I* i '1"1\,1.i | ,' "ij i ,1"11| .1 ATTORNEY & uN LAW t tin ,'
,I \ .I I',:II bilaneeol'th'yiMr I S ib ,,
I q 11"11"'I'I'nl
\.1. il | to ri. (, ) \ '' a '* t 1 l'> Ull-
.l 1 a-; .1 I n, m ;llI'.a..i paid in advanci*. I ) '.' I'. \.1 I : .t.i''! riUt":1 I 111"'i.1:: Il ,:' 1 I ". | lllf-ll ''ii| I 1\ the, H.11 I r r !hep I ii;iii.l :M I : \\-oiu.IA.NN) ; fti'ar :
con""I'I'II" : |I" \ 'I.
: 11' : '
\: .\ 1 h..r.II.III. iiHL-ried at On.i Ujll.tr, per, s'ju.ir"i'i I.-, or 2:) mile "li, :: any 1\ ; Intnt' \'I.ldll"lII'I'h : ) I h .i n,_,. .' r..1' |I. |1"\1', I' q
I I-il.rl: I M hi- his tieind nnd!
: > tn
cnv t viiH" '
I (perjrr !
\lh"1 1
: an : ,
,
11I"'rtl'IIIlIlIl.J I i II t
I. .1.t..tl' liill! ; .
iif-! : 'nr.I"r'aL'lll"lIllUllatrIJn. Cii.l.i .N Pliil.el
l' oi I ilk
!
:
|
\e
'
,
Kai'rtMt Ij .u
" a .
pe t'I.I.
; : U h.ivin t I"J hat ritend
tier ; I ; |,. I i ire to tr in IiI In 11.s 1
j. ,l | t tirJVJ 'm-aii lui' sp.iuc* whn-h: a llIuln',1! won!. .,1.11I .Iall /il'" : : \ I I ""' .' : ; tt" ;
j 11"r1,1., M- am,, ,, ,, ih:,, .\ ,' ; IU1'\\I. : 'UI -' -S 11 in hi .ill n .,lit r-iiiunstrd !lo liii' t'nge *h.ill b** S
i III"1 CI'' 'if cl' l in 11\1I1I.p'-' ten lines. \ ( : : Pillfit. I ul I 1.1 .I| Mil-! : .
i.McL! the is I tl I '
< : 1'11 .in.! I j- ,.II'h, },!, t l. I m: I u* v ; -t\\.IIJI. .I I I. nllv, :al I lult,11! 1 i, Jui i .,.
l n i m i m 1\ 1'llhll ha\'It : :i I i \ t I 1.0 in fl : ,1I: !! _ andtf ,
li,1' "mi tin! T
/ .
1 i 1)11. i'ii'i: : rs' I u- :: II"JI! ah\! iitli.'r I I IIIN: t! .it t I M ilavi Il I .lti nil us, I .1"| 01. t.t l.vNO'I' 1(1.; r .
;{ :
\ I : AJltYSLLSR. 'I'he I'.in'rf will ,.ls,.. xvlun ih I.:Is .1, '-\'irk. ,.

;, i -t'lttbl .1"tI.llilifJIIN I-iI/if. I Dr \Vhhil.: il)" l"L' ; ; ; r'll\,1 11"1, W :'rr-'iti1:I *" t liiCoinn.'i I I : I i f tvlioii IHI"I'I/'h.I./ Mobt'e' :"I\lt'I'. i .1 itt'. k title-i I .1.111".0",11", ii.ii.it .IRIJ'!, tf't) "
I Ii : l'!" "-n.1, 11-1:1..1' : I \ : 4 I ;li*. .ioianii,: .l.it' | |I. ;,.1 i | ;pet cii|' Arti'PMI'oiMinont L\n- f t
Jo.J i pl I
lit',: 111I'1'11':\ ""I I nio-i l'A. 1ILi or Mr"j ) 111 IMt AT ,
fi appnned i : 1\1111
i & : CI'i 1 : : I-a-
I 11',1.t .!.!; I!
a i : 'I,: .I i "he li1. 10' ti I ,n,.d 0 P \1 1 1
eo.ill' 1 \ h.tl ,
invit'sinci i f",111 '
"; a xlillMiJl,: 1 ,'. ,'vji I" ulb'l'ol to the I'ublio.. ilttyttt "I ..l'11,0., .i 'k'' hll< '1"I''la1.i.' t I "' : In-s ,r"'I".II UAIir..s| I ): ,\ :Jj'AV-<:I' t I" It:; 1 k. 1.1 I ( ''h'tlid'.f, : ( itit'i1i.I ; cry .

\.r"II" "Ij I 11I,1,11.11.1'11'! 1 : v 'Miion, I&. lther c miiin'i'hut' 11.' '1Iolt"" t I' '." !" LII'I' 1.Utii, : ., alih\ 0\1. CD (: : I 1 ititi.nu tlir nti/cn tot "
" ; 'I Oll | elinn- '.! u., I : Chn-li.-r "
: :
'Il II.UN. i"l' iln'stoinic.i:,, uor H'I) u npk'.i .tnt M'll.IIO.I1I,11.lc"I' I,f Ir 1.1.11 \ .' 'l.it'!,'!e niedn, i ir.i ; 1 !\ I ,. 1,1",1.:i :r" : lH a 11',11' I'll' '. ;: : U\IU\ I 1)-I'Il1'I'\I.I.| it tlu'ir ninzr nt 1'11I1'111'n'. on J t tCor
U l'.lI, ,14 i H tl"0 I IrP'plClltl iy I lh'-I : K'sillt t I IIOIU IIH'lll- hep.ltli'.c xvliieh I t"1 II t.t' !
i ; IM Uiu I'f \
lfi : P HIV j'.xoK, : he: )tt;? t 1I: : ,! I ,' | 1 1, .i ri. .(>' .I:! : : pn.l t.iV ,' h I! ':p. t ir- I "c.inlet, all the iiaititio' ( ul( the t liattulu"i,rln, i f' cir- II'pt
i'-t :1.m
? ,11"t '4 i'i.Vii I to upon ( 1'icy art speejliili cine :a i-hivi.'hnndieilsi: ,: "fl'th"t : ? ., '
S \ ,' J." WoiK. I Ji| | I.UU( : tt'L't.\ rnri.lt ( alul lUf l laiil.ct rI
) iip.'U/ the Livur, xvlu-ti( I in a iorj>iU cJ1tt U ion, ':ar.j.11 I f them! m ns, t.ei.'hl.t hut I i'i I-I. I ( titll'NY) :. "' in sit tlol. I ii.i.ntHs ol ,
li"11" tiitl.i : i u',1 ,!t. i I".!.-, ( : ) I r sell .mil! I h.illilrr- Al.iblitnii. The on
) i
;tpli..1 'I II
in
nJ' a l.ir.i'ipuuiuy' ol bill-, tluou:li I ilic! LIP ii UCH Ct.i. loin ti'spivti'ill': Lvsi-, ( JL.P. \'la"! .III. : i!ulinlieH .
: | ,lru
'Mrr K-'ant-J
aiul 1
< oflit.
,
'. ,:a i ft.-euioiit tu tuition, vvhn.a: U .niteinl i \<> I't'In tIn > I.J l'hrilt: tIi:5.; ('it'Ilit' ( Clijitjliniii; ( c ircuit an1 MUCI 1((',
''II 1:11: "e rtilV, t tint! vxitV; ta't. ( uHd| *.. (': I I I i :'. I ,
,in i'u'? sy-itiMi, x\.niM prjjiuv I'liher J iiiiuln.e, LixirjDjMnti' mv )fin' I :1.1" \ 'J- 1'1".1,11 M MXjit., t I lall"'l'h.! !J..H1r) 1'akir. Lto. nuipusr' "
I Uilioiit 1-VviT, "IVvi-i' alii:11"I or ono .11 '. -t I a 11 11 I t'niir,';'h'IJtrl t tIp" ../!'."", I ; Pilot.P.I :. ro-pei-tinllv !; t lLi'! ] 1", I i! t u ii it'll I, I I.lnul.: I I J I IVrsll! :M i l.tli"II., Tall'd: innl I llirn. .I i i I I.i I.incu ,
iiii.i"iic'i I iiis'ijn LItl" 1.1. .1 I. tit.; I K: 1 lit.,1.! I 1 I M Ki., liMilMp.! "
,
'
i i
b.IpIattlt'tiuii.. In all I inti'ivaNsiiii' | |.J .1
ol 1'111'
I iii p & ii r iot4 ; ei-cs t.lll'or '* nnd 'Iht 1 ')' :aie in.ikiiiC air.iii:iinciitt I tr I lit' vI' liio .,
- --. I Itk' ih ':1 r all itti' i : :i .' :ite, "IIl".I'1 \I.llldll..IJ and J i-i. A llllli'lll., J.II' s I ;u uI "
act -
luTi'U( a In I.'a
they j 'HI leceut \'t'I.ll. 11111,1.\ In':
I t'i Ci'I'S:
i Ih.lt hi' I linn rcin.iin 'iiu.inctitlv: iu tlie niy t''I ApA- -I' ,
, I I'Mtli :. '!1' ; h. :.1;.1111 : assott-' J I 'hll \Vnlli: 'III ,1,1, Si', : pi .
.,. | I lliuy art n rcrtaiti cuti1. ; ; 1 JI.'I. 'I'' t 'IUV I : l 1'11'11',1 1 L'
Ili'V..I.t. 1hPnytt 1''I' uUi 1',1,1'1 (
"*. i.ii'hicol.i' ,ilniiiii, I'li-ini'ss tliut ,
the (lie
violent attiK ks of the I t'ir'I: In'iilr .S hti'T cl I l : i I aliow iinnu'il I l.uill'I : aso- ThN iiiiip.'lts' u ill iii-nre' lit,'. vi: I lh'! .nl t tI rivviI ; 'l'.I"I'U. H'( >.t-
li MiUuh'1 i hI1. 11llt.
: ) ere siibjCct' : ,0./,1 : i "
tVii'i't' I 1.1',) I -" \ till tlu' I i-ksntul :, nl' I ilili, ,"- lor 1',111'1'11"11"' ithin the : ol thoJt I"
lux f b.'ju: much' beaeiHeJ( au.l. several jHMl'-it'y jut-el-h r JIM,,1':1! \1'.'. .'- I ,! : lill u1 1'\\1' ,. I 1':1': ol t'U.Irn'I.I 1 'hl'I": Hii ;pronnssnulin'i's tjiig ,
ir.M, maljxiuvcksby ilieir im!. They are highly I I'-li'i-l, l i: < t irh- n. .. 1 xvill oily\ a.I'! i ii (.11. hi1, will now 111,1"1"1I.\ 1 "n ( .il n"I' ihe I 1\: ( I.11:,' i.n KoX.il{ slioi'i 1'I' .,'I 111'1', nr I U'O.il I biisiin I''' i in thnr ('rlIo: u flail, tvth -a' rL, 1
, i '. ( ;iitll! '.Intl.: I'M-' I'til.M: I It.iiik! \11 < Ii !, i'i' Mil rili!. d. red '.11
II t, ) 1111 'ii I'i l "is .1 pievcntivo inn,! i ure nt biliuu, tumr u \l .t. irui; i 1..I- h't 11\I| ,' ti'i :lli! : 'nsorliut'iit( infiri. tj in. mo t rlr uI: n'l ; i ''ti- '. '

eUt. Pi'i-fiis IIv art subject tJ that lh'IIl''I\Jj .\ ? \ : .\k.> \\11111'\1.: S, v J 1'. (AMPW.I.Ii.: y

n:'linn'I i siM-sioLiiL-ss, by Itlkllq i aj.i.ui.ti or' t txxoutt I,',/ '': .''f.; '/'r /'... nr J! 1; l'-rl\, \ :; j I IDr !''V. il 1 be con lu.1.!",' inl! I th! f.m: : Thi' uiil-r-iirl." ,' .1.I Iti: II' !l"1'I''I'd; .\ A ., hi,' |..nlie : AU'A: > d'nnI.D..I. '( : osi t1'; r

: t '.a aivvr t i ,1"'l'J'e\'iuH: lu em'j.irUinij i p p on I l",.i rj ihe 'l I'I./c' .I', is/i. i/ ,' ; t:..l J" I : I Pho!" A 1. '. I .1"1'. i vililp'. tiv. .1 ;Ilil' pi." 1'11 I Ki: iiii. 1 U AIKI.N IIAKKIS.Thi ucrr ''VI

,,'!1.111 I l.i'.iliUJ5t certaiii lo L'-eaj.e i it. IVnialesi-uu, iMTs i I liMrSu-n."d.) iiiinj'f.n' ; I -,1,),'" i'i'i-i-H la put ihe t 1'Jljxvtn.rAJ 'I I u1 I II- : ) L V. frfjloare" I to I 1I'f i It' .Mc.M'. Mm\ '' fc I 1u '

i in-.a .it all p.-iioiU i uitcoiu iii.'iiiniu'I any i!i ri'Ic.11 .- la,' Iii' bino j : ; l Hh'I.\Ili I'OIJTKUAp.il.irh'n { I I'.nxir. C..t.I I I I I.nir.] J\,. I Ki\hu (::1'11.1). \
i : Ih:1 t hue 1 hi' ,
;: I 1. ) I \ hi. \lt l :! ;. :
!".'r- > if 'I R,' iuc or to a UII"'IIII'III1I'I\I'" i I I I shuiildf. in.IitII. I !h I'.lt. i ( : -. M: l 11"IItloI> :, :11111.-1.: t I J. I', \\ 111"11. Cv'z'/II/'I1.' m, I
_
ji-yirnvills.'I i :a t \ _'] -F= l < !h S. h._ .. __ i
t f. all .iti.tiki1' t si:II"ill'.t'.I'III. xxith lliini 1'lnirn 1" 1"1 i M.I ..Ni'ii A I I'll.. J k A K ,\lIi'l' If.l l.I U.I 11't'Li.
po-s.bie" ) I ; n | : ; I i il.fixnt --- P !r.i.i.is: r c <. ". '
: i i/- will t'.9 Lila mu in.iiii'.l. tor u'.ii-in all)' Uirute I I ( \ -!, m .1.I.l"!.. ilipe\, mil I \1 I ,'xl't' aiull', I I 1.! li.ittktt \\l'/ ,I, i: N 11 inuly) sh ) III 1 h WItII'lt: thi'-.1 pi'ls' a port .! / ':/ 11-/0: '1.171 ;' /j. ,,.; |.t, / U'.it.'lic-, -ihii,. lexerind 1"\11.' ::$. ilii! I ( '01To. 'II.llt I:!:, l I 11- II th.1li

,.11 1 oi! P tiin! tai I "'11 (J.C.I t-ioii i 'illy I \ nilJ b; i tin- itt.':!- ol 'i'll" 1.ll/: S' (.' / ",f, i :l I tho-e l'P'IIII.1 -
; : .i-li,' to oi.l : t i iTJJH '
in I.H. ,
fxpu ily i :st 1'1 I. ---- -----
? '.! t lion si .l evi'.i: in inu'li' f'-riti'i It i i-fion: Or: [ .
j' III' 1"1",1. Tn'Mc.vi.-uis.! (! : / l 0 I lint t!!,'I cm: be r""UII" m> i led a-t uiiI .,-. j I I I' I I'L I I. fnc'il'lul > 1 1'111.11' SAI.P.I : (Ii' L.(I'U A'1' ,\I' : I.A'lI. ,
:1 Ijt o K "'I'pm j ilt, a i 1'.1: perist.iltie ,11 lioh ol'lh l'f this t 1"I'h") 0 : ixe lo a1| i'i'\ : B
ni-n :l.jAVliluis,I 1 II'I'I'I': i t. |I.i> ;i.o.ti'il,! and ilein.iinl!" :: : 11.I.lh in 1 this :s, : ": .| |iIi.j u, Hie, ,itiiiit-' !:1!, !:,l,|r.1 I : :) ; I I I'l"(" "*. .\ II U .,I"I'I" | mrn, h .I'ml !. .3 I'l! ," ci- III I \1"1,1.1:11! : !, i: ui i lhh.. I I le, \111. K 'P tl.A Tin- 1.1.h'J'II.I'I. Tnistir<< lit| 1.1'1.1 .., ', ol' ;

i..n'I-l- I Ixvithbljil) I, lIuI'ilual.lfto.1 llnnl-1'i.it',: mn-l, ill*. I il':!>' ., 's 1 ini.Ifl. ii-asin: :; : ; :, n \ t ; i t | 1'1.< -eP. \11 ;.il\v.i\\ : > L> t fik-'i: !L:>.;,. .mil: i.,." inn.lie b'l-it.' ...t l Il"/1\ ii.' ,i'A//.' I *, I \ 1111'.1.11.:1110111'1.111)I | \ licrt'l') gnu iii'tuoIh. I.

I'-< :arl' 1'1'0./11I.-, I II.'. 1', lecls" l'IIII.'l1lllt:1l: P no" pri :a .:1.1:1.1 1.,1".1': I : -i !/11.1.\i :i .t/, : I I i "1.1| ,1.i) ,p.i1:1:i il ::1I'11'II.! ,ih', in ,'I" ." i t thi'-i. .it lln,'ir -1"llIoIlI1I'" I |, !! sale: ""I UiiUintf li>t- HI ll:c f"it

.1 ttiu; ''ix-.s tin-1, pills a l.ur ''nal. will over lei'1 vvil- tt're; 1 sh'ill',:, h.1 l .1 lIlII i,. ,I mjilv .! I : I l :ld !ill'r gu.ird. IH','! :il I I .! Ih ,. II h. II'Y l I IV. '! !111, : II Id II, '1.1' 1\1': : I.:,. I' "'111 Ml, .\ (::11.1'1.111: t.il.e pltire en the tirstlin ; '

I'I'' l.lljlI lJ! XXlllu! t'l'1: ll. I'llte t ..1t:1I'.1': : Ihoil-i'llds' J. P. P.irM: i 1 J i P l.\ i: I ides, ::n,1| petn'il i IM-I'.! <1.1,1! i ", .iI...ll"-\ ". I I:/ I il.is: "I1.111,I I. 1,1' \t. I liil.k'. (lie )It'tli' Jii:.> ft.ml *

1 .p ii.ili',.: in ti'' hihe-t! tenn.ot' Ih -11' eihc.n' 'y, ninth! -. < l'ii//1114: %\.1--C-. (Ii-'I..t! t.., .1"1| |i', ,i.d| 1/111'. -. IIII..i'llt.i ,in: .Ji i tin. .ilui i ti, II ti I lln1 [Put! i li.rgt't intlor t tNJ.
I |I. a ,1".1 I !, hit ilii' lei ) hin'ii' np.itiii..n III'. I1. (ha, ..- 1.c'i": t 1.I r ir\\i-\\ i-. .': ft-, / / .1/ IIi ilver and ..!i ,: I I 'TInII', 1\ "'
L'llt coinlis ,
,
,, ; : 1.1 pri"'tie-, .' I P.1.tilit '" .*' 'al.I"1: 1 .11.'I 1!t X XX ill :al n i'tll'1 Itt) 011' lit I V.line .>
1'
: 111\)
'
!
,.'III'.Ii.h'I inv-n'oi! ot.t Hi,.' l'il-nt I I'lf-f/W/1 t m'Ji- 'IjkHtir '< :! IJI tip ti:1 / 1 'I, ;" : : \V." 'I't 1 > in< \ Ivr.eis.:" ,3 ,
"1 t "'.) i ;.-\ic t :If/n't ,.," f.r ihi cure of lypepi.i ) 'o (i" O. .\HLH.-t, !1.:1.:! I l"I'I.-, Ilbl'I..1| i ir,11 I" 1.:1"| ; | ,. ( I II I II! \1' I II', 'I 0; ui', ( -. In.:ii' al"I.II.| | ... ,i uii| | '"th.it! : tlllll'r I |111I1'( 1'll.lu,' ;

.11'1 .,n I Lucr t'.i'it'il:'! uti.s'! .: n th! i i-'ht) :a s-ui!.-n-nt ijii.ii. D'iiir' i -.1 I I"I i.' Ii :aln!! ,. ltd. I-r : ;' l I ,.!! t I Ili.1 'MIN" > "i"I"'I"I' I t K 1114; >x ilhin (the limits ul 1.11,1111'ha'I'. : I U injIn or, H 1.

fil; _i" to" lh .'.' II l-hitl I., in' I ike a In ial: of I heir" Vniii"-: I I.',1/1"/ I 'yp"jhh; :iiit I'II Li\ei i ... !,I., ir: 1 .| 1 : : .\ ; ,- ri.tll'i! \ ; i'i:!ll'I..1: .',11| ti.i I. \ :ii. .: '11111'; ':c im u'r- i >, l.ln Ki n\ .itnl Little llixcr\ *, tie i '

,.1 fI., ') "e ':'I'' un n"! a pir I itle lIt. ::11"1'111)1' any nu'ie- so 'l'vll'll. ilui,' I 11.1\\ !:.ilni'/-t:: i'!\:" ': II' I I / i :; ,'))11.1.1, "fll.l:, : i ": .tl i \.i __ _u'_ '' '___ evi 1'I 1 lili':; :.1 II.H: I i I I'.it..mi' I I.'CO( .u'res nlir.nlv, Iii> a, 1 /

'." \ 1 ..I'n, : : IIII!' ,1".11)1 aei" in II u nmy: vv it?!h'he,11th 1111'11'1'- .my' P1tt! ifi.I: )b.n-'l't: !fl'1' ?th" n-e "i.t M t ; I : 11\- varii'r'.it! plan: eoIJ, ,! 'BIIH'Mi.I I ; "rub1 hl is I li, in'v dl. lull e M\ till t hun-i, I fur |i"u'l.. the -niI: ','.1"1 suppn;' cd to ti'jil.ua nbor.I ILLill 111/11

r .0 Ilh'I"lI <. li.'iit': ;llli.I'.II.l"I"lltl l ; l.'tii'\' > !,rt: to I .l fills'and i'-'hi! : ri'uiij-is. I' D I 1.1! .. 'Mji.e,! : I M 1 I'.l: t 1 1 II.IIIN, :11,1, li is ri: lt.( .ieIlil 1 .'.OOI( ) ( .i'i"', im.' ie "ci 1 li ". ;

I II.) I' ii I ix I m.; bfi": cil'ifjteJ: i iinlvrthc i I PI t-l emmntV p I l-Hie, I Ii.iv: ena: [Indi'd[ tj > *o. 1'1"\I ;ie. .'III'II'.' (II lie: o'liiMIUU?' hl,t'j l lt.IIUb'! The iu'i" HIM ol sale: \t ill 1 be" i.u' li.lirth. ru-h urI.it ip- .

1 ii! TI in a I'I 11 I i ll; ir, 'i' 'lIlII'Ii: ,: II I priit'-s.i-, al.I: j'c-; ', J.P. IVl'i's, \l. I 1) 0. 1 l.lll'.OV! : ,\ I :and, sxxi-. p.jintin.-.' ; 1..1.| !l jett. "'"H'r.dL': i i ,,10| \\j-\. I .|1 ah| || i r .'11'I.| t '\'.': | >M,'.lulls ill) (41< l il.ix s. aiul the b.ll.Hii'C: I III lie, Ib .

.Ilii-I l p.'te-, I im iiiinv! v "Mrs III the Sirh: where : ''IIf'.I1,1.: ': : .. hl.I i I | a.t j 1'\L' ,' | e.t> lilt i I. > I : : ; I ilh "
"I'tl txxnaiiil ilnee
,nb rh h I'nt.' 'f.: l.t'-rin'! '' f'1'.1'' : !' : I etrin_ '..I ,' I I'o 1 Ilii: ',, tl'i! xr.n-in: I"j"l p.iv:u) uienN.v inter "u,1' a.\
:IM'I- '- ''if: til' 11t t ::'Ill II i il'.ie'er pli'VMll t'Irlj-ii. I | :ali: i. .1 ,
! I hi.u ,ell!I xv'.'!'I 1'1 I lid 1: I ;tit. JIll l e "Ii I lliei'i, I he Illl!111 fii ( I H i LtiU io! iljM -Jji I ;
,11"1ill.lJ 'ut! t't 11.11'0111'1111111". '". I t'f 1"/1<'.(/ /. 'i.,( 0't'jti, L'"I'I'd" .;. | : | I $ :. ::Z ; 'jI.: :L :.i: 'I ::1 !I.'- :1.1.! .i- ".. .. :a ch',ir title still IT uiv ,'1I)Ii>) tin'in tu the ptffI'll ICfLo :: .

I': ,1..1 I Ii- J I- 'p1'! Plli'.l''y:I [''4'I"-, M II. I'. r. e. r. M I..j I. I P'lt, ..j.,1!:,:" 1 is ill, ] .i I.'"> ir; v : i J ) 1.111. ii-i. .tjt. ;in., I niti tlr -;' 'it.. 1 1J"M P tt! l N 1 p .' I II liv, 1:1': r.n':: '" ,::' t'l. ,

lisli.ti'Tiri i ; t : t I'll' P Ih" 111'1' "I'| u'j-lnu-e t I ili-ei-ff.i h'>' Tut." 111\.11,1 I I.: I.' ii ::1"i .,' ii. ill: Ill"| I \ ;' : klftor I.tin '. :ali I -a: 'ir J.i- ,. ".) d.! i S' l Ivl'III' : ,''i. I 1.1t1".'I'1III', m.ips 111:1t": i )t.t.uneJ' lit ,llii1 ,.;.' : 1 "

/n-ll.ol'V" ,' -t'lil I Ml-lies ., :1''. I Ul I I Lib'liV-s. Iret..V \1,V,; : .:..i-S;"'I.dl: t I .';'. I ; 'I I .. iMirfii.-ni: ,iiit/I I ''I.i kmi I" -., I 1,1\\ i.- Liu ;ill" IM-! t I., f'lll'C. ... I ; II i>t' the TIH-II.,ei in ihe "- 11\.01 1''f1"I.' Utnl III ; .f. ,

" rr'1' mwn'iti: .m 1 siiK. piopiiciir.: i Un.h I!:iL \ ,coa- fI"!: "(:': ( ? .ll//" ;, i :::) .. -\11"1| I i I": ::'"lli.I"I.. .', p |I'<- I II I ill: iiliini I I ; ( :1.11.1.1' : 1 .:i i.'i' trit.Js. : tin i I'lee! nt 111,111111,1", | ::\1':1.11111",1.1.: fen \1kf .
I'.ir:, I'rii'P, ', r"I'f.i" ( (; il t. 1 I'.i:, tls':, I(Is" .-, 'In' ) ,
L li'i : y pdl: ; cea's.: :'uti'sr.ti[ j d Lot 1M ..\ : J. ) .a:1. i
N II.- t l' i ;>iov.' r i 'n.i i-itiitn' : ,car: h b K of Ih,' SJMII' Mr I't-r-i -!-:I' I ti I.h Ju'i' l-i s.nI j 1 in- i 1.h'nIH'Ht.! I'l I It pipe, il'i i.i| ( 11I'e. |11.TruIt'I) *. : I "I'
: 1 pine-! V ill .\I -1I. He': 1 li.ixe I..K'II I| I (:a i ''' :irf .j!,.) Il Hi--, lliji', !"'. lil"i ,' 'J'l' I'rlv" swert Mil.i l ilic
Uill "fll' i ;
l'i'" pills ll I 1I /1'/ '"' PII\IHI': Ol-'s '.l- .I 11'1 ) -. 'I| \ .10:0( E: I'll1.I \\ HI I'M.: )
: sell I l Ill- .\ f' ;'ilitl 11 h.I- III ''pol IIU' : 'il' d"! lui I ; ) t.i
;. .r'inil' 1 lib '!. 1 lixxill: alv. b'on! the) ,diie.-i'iii-. : \11. j ,101'. it'i' i > I I !
I 110,1( :tul': Intiie ;p.;. .r"111:1, : e'lie :: i I I lit,. ill' I I',. ilu"l A"al.ldai"I.I.I.1): ) \ l Iti; 11lf >'* ,
inl j I ii
) I t i I ,
.1:1/I -.h'lIlli a v 11'1'11\1'.1' lit? ':111.rll ists and :1".111 I in :a : 1.,1' I '| lf.'ldirI\' ( !i"'I.I N. l .. r
: e itrv, iu'r'"i : hi! : >!nJ al1 h il.'Milo I'MXin' : ; sn in. | iii:c\e 1."tl'III.II" : t 'l i ; ;.iinl 'I'I'II\ II 01'i P'p:\ '. ".lcii'i! :, -- ,
'11 onr ,
11'j:1 ; ir : : i ; .:.iv .1".1 t '
'.l-Ti I'llc, 101J p u-el-i't" ( xo If \'. '. ,' iie.Iitpni( ', tut I.MI I I ( ri"II.I. 'I.t"0" i11 < I :M lu.I.i .'i.t i'nl Sheirv ,I { i,lui i t'.v'.sMli : I .; LlIltlil' "U: t\i i: .<. 1'11f''Ol'! ('f)., e, I ll

; .' I'J'.I. > ftli- ,1 iv I hi- t..i.<,:. ii i i\\t: ;''..:U. ..Mil I sliuiil.l! i,,.; I, ) :' i I'M'niiiie: l'r tllll'I'! >. I ." tmc I i-, : t t, It' I .hI.I.' |11,11, ,' [ '; l i : I IIII l.a'u'tjta, ,i nt .Ut.1 '
11 > .liiglit'ti'
!i- i rcit crl 11.I" '
; ( .
n- i ii" i t
very i \\ .
I II' i'1 ,: -. ,' : tltf, 0,11111': '. \1 AMv I : I : I | "ii :at"1" i sl. I nc\t' .1| ii ''Ill t 1 !: S. 1 III 1 m I I i ':. 'i 11' I. ,!' 11.1'1 j ,. :
1 I" ,
'i'l.'i'e the 'I
-i j x t in--! : j
1
I
1. ,II/'r'r I It. 'I( ,'- !",ie. \ : ) P n. .li i'i''t''I'.!l.i"! "Mn.i! : i .r.f } 'd :.uu.uun t'apltal Slock. I"
s' i j'
,
.
:.L.1' 'i II"' !b.'." xxlll I !i h' xu'l I b I.. -pt: ( ': ; llal"1": "I I Iu I'UI : ;
I 1,1! 'I.I' .I'l I o 1.1 III Ml -,1"1,1"' -ib', :tl the: 'I.tm.1 111 u: I I I.t:1, : ; ", i '.i' ''el': \.is i .1'i : .. l Iii ': : 1'1t. i.I.di.) ,it I :alllrl.IIII.,1: : Ji-t'.il- 1. .1.' In nl.I ,XI I I I. I'XHI l IN. I

t.. 'Ir\! .". 11 i.i j.:;). i I"* I v I. r/.ii.L.:1 : : tv ; .\ '1' : AK' i i., :. '. i I : !: !I I J ;". d I :.i-i'i" i it': '! ., .1-i 1111';'I :II L] .. !I.t.;;. ; :1\.11"t t t',:). N.", 1 I"Ii i 'inn, ,p' .; 1I'al'11"1.1: : ,Ann i le 'iih, St-rttuii Oth of thle I.I \ 'P: : t.t.I

: : ;. .I 1/t.Hr.l.! AI.I1X:: iM'r.lt: Illx: i.\ !i. |J.q: i'!' I 0 t. i : tI t- ol ; :
... /r !!: ; | c ; !:I) .' i "P') ill I'ilulii, % I I.itt nl I the ( 'iniip' .l'i\! \; :
l' ii; i xx ,i- "-,,11"1 I tila:I t l--i.'i.i) ..inl ; h I !
I
I.IVfJU: CO.MIMA1.NT.S. ..11. ; i run HAI.K.[ ; -1 1 H 1 I 1.1.'.tt i! :'i i" i 'In, i tiliny IH--I-H., i Hie' n iht nt', lie iiisuird Iri ,
Ilo.
IYPI PlA'H .i ; 1'1./1./ !h' ; A111 .
: n-e o
11,1"1 .1' .1..11> ? tI' ( I IVI7, I : I M I M I AM.l'A.ift: I li'ar ;a>lxii.i: !;, i. hall nut, bf (t.iki'ii -I'V' liuru tui.lieetii.i. > ;
Tat- p 1'.11 m-lieine i Mo n ii-hi'M', et t hi'pitn',P, 1')11. i .11.I .' \.I:: tLi.-: Me i U lln > '' ,' I' .1' l I ; j ; "!"IIIII'1|: r1!! ,1 a In I ,.II'1' t'!':":r.iw ,1 I'
I .
i Il. .tlll I s.'fi'hi'sii.f: p M'ver.il, f>r*> ri- I 1"1,1' ).>:.''ii. | i *'. inn- I I") I-.111"1 -a .,, I : -it i,ite!, .I iiiic ,ii.l I .t lull e.i-t 1.:11 ,| | by I
1'1: I"h.v f 11,1;l .1111,1',, .1// "- 11'mvr-.illv ;.kn ixxlr:.UItlhlV lIlt :.I'dli, o i.i ., he h nl t Mitl.; |I.' | inn II 11": : :a i on .1 "r"l';. .1.1" .I..i( : I nit 'I '* 'rli'LI'SL11.11.' : : IPMI.MAIM.: The nnili r i uiu .! are pri'p.in. 'il In tak' I''ire Hnr: ,I JJ
I'111 i .111 .1 ti M npph' p j : I i : \l. .,i I IIH, 1,1, ,\ \t.tI'1'1..1.| { .. is ".011.1 the abuxt' (
I I L. C-lll.'l: | I III' ; of .iii'l t.n-i.ii, ; ot : : ..n"f "11 ;, I I, 1111/1 'I 1\1'1 i ( .hll"l in Yinpany.: l :
,
.
4 h.1 r- ii'ly. II.: I ;sip-r-i'l.t 'I! th pr..dl-li'H-* ii"" ,'tsMynf evc.xii \1' hiiii.i' .It ;tnt I 'Ii:11'111"11'1'I I : a In, Ih" P'r i; i I tnii'ii ;h I' \ r ir. p iiin' :'u.i ; 11,1 i :\ \\nii
I ::1'1 p .11,1'I ".'t 1 'l'I"1' "r. xv-i'r..vr: ill' .ibiv.-, ili--.isi's: .iiten.leil' 'him, l b i : ilt'; !1111 I I.y i..: > : l ; l t .Ii'tl.' I I. III ..ld1'.1.I / ,' I'lll' :llll I I""Me Will A < l iKli.l, | t\ I '', 111'1"11..0 i |it I l.ii', ir .I Ij} uliufili'i'lii, Jui' "I I 1 IS;<17.11' ,

" ar |ti fil I t tit i>xi,', :is 11':1 L114 eal 11; : 111 ul' the, .II 1 i lite" ; li r. "11.11:11.,1| htlll:, h,' ,'. Ili J | ,!o- ::11.I'j"( n, p>u,> I Iiit.I I .. ive.l" n'n'1-':" 11..L. II"' ,N' II t in l 1..11"1' I 'u ::i 01. lini-i" I I"i i' In,"I.:il.le. -. -.- iit ::1' .f,
1.1 li"l. i I In in .is /li'j :.1 i I null ; Ci fl' !i.' i.11'. .I-1 i '|fliin .". n Inline" t.li.: "',"| ini )
.s j'! a'd I ill.// I'l'l.r- "e ';!" d.'ev ill: ', t "' lit i : : "II 111.1.1 ) 01'11'11 | .II\ \ ; V \V V 'ImveI.MUCIM I IhetUI, \ } I
I"I"I" :
i
.
'
I .\ :a .II.11x4'v' 'i L'' D.ppi! x .in I 11..1 i'nm-: adVI1 i .., \l.I: I lie \.1' |".'.Ul I I I Ii M Ii i i t 'I ill Ui. h 1\ t r lull" .11""' in, ,r-t ,'' il' '':'Iill; : .1"i'I\l ': p ll i. "Ie Invi ..""I.u 'In.. I n II.do.I"h" [ l lI t1 \ I

t r' 1I':1". I ft 1. !"I. 1',11- -. u.i--or: I.ili Inp: : 1 ,, sin; n4 AI Id.iii'', ,% j, i-h. i LII, the! hii'pv:: ,' u.:," : :,h 4'a: .; f 'I I, | ,.lit t 1.1110/! I"i I"'u 1'd'rl.II'o, 1'1"1'// i | ui ,r. .,'lo! .dlll: ''h"l.illr... '"l ,.f l ,il'''' ir t I'-: ,. Mi. l h, .|.ll' ( il.llxxi. ) ,: 't '

i j 'II. m -I 1111"1'1'' li'i, n it'JilV.! illJ'l.viihlo i la.I' in tJirLI J. I'. i'1r1: : I 1 1t'.un I -. Ilnl "ull"I .ul.1 I uitli ( I i|j 1111' ,in N.::1 \ ,:! Ih! '.;p.is': iiintin. I i\U'| I Ux T 'Im; 1 tins (III ."1St:.1. "u'r't: \\ ill "_ ., } ?
: '.. Al''! lui "''. "Mmi's, I Mils I "', I lill'Kil'l. J Inlejlnnls I luiiliti ,' irt.in 1 IMH' thai,
. I '. ih ; Ilr.'llli'y' ",f ) "I I:", ;uth i- so'iie.tin I'jU ,icrt.l .Ih i.illcfrii'n .ll':.' ''liii unl! : 11,111 1"1'| tug rgvI. /, I"
t : tri-i:11'1 'I., ; I 1 : alP .. irie illv ilt'iii'iea- zi : .- ''r'I.! a 1'i'' /(t' I : I .\'' ii vtlni.li lln'V n.'U ,n'-i!|; I 10'1:01..11/ It.r t'.Ih. till l| :' 1.1: "I.. '1' ,ai,' ly J. I 11.0t ( 0.. by .- '
I 1' l '
I 0'1:1' nit ir, ; a i.i'eu: : 'u i it'in-at ; : ,
I.;: li. a.III. : ,
.t'i I ( '
: 1'1' .ill lui
>,, n l ; .1, p.i p |P"I'i ei.'inni" J.in.
; 'ikn sof it.1 ." U'I I .
1.r f. i 1 t i t"I 1- !, s !111'h. I va. )
>\ 1 'I il I cr it 11&rt.lll., I \il.Mines I : : -, IrIi.I.IILV: \1, 1':1-11'; S.i; II hl,11; t tin .p '' tiIiIt, bII.I: -, lur :.1 l 11'1.11' .",0 .1 I N I : 'I'1"'II\lII..nllllll 1 I !i."' iei Iltin'" by nli-in I Ievei __',. ____.h. __ ._ __ I Put 'I'f'j'
i rtpllll/'I. I : : i i t : i .t 1'/I"r.-" lil.1 .I ,|,,' III' :1,!, Ii : t
II.' : ni'iilf ; lt 11 .r I: 1..11 ( l v V.si flh111'1,1|' I.I I ; .xe t'II.I ulililivi
1 at ; ,
I'l'h.v'l-: I er a
i I t' [pr--si.li/ziii- .. .11'1.verii .. -| 'iis'ris-itij: |If \ ., 1 :: ".'' ,ol"'li.I.) i IHI.I.. -iti; itt'I I /./r il!,,' |iUI"I.11, ,| ill I'll !1,1., lie, III 'iK'i p le'll i-i. .01111.1i1, 1I/l1I''!"''Ir.em '1' I III.I ) 1110"1 il"1 is h.ixc iireive.li! n ri.HMiiinir.V{ .HI :,..

im I ri: t I'll I hi 1 > of! i 1 .1; ; "af'l.ill: 'II"I I, ''III Ihi' i iii'i/n!; 1'\1'l 1I..i, ;,I 1 I' hlo, I' : ; : '1 ,illl'J l'I.I.I",1 hl'l ipt-i" ,11,il.e" llinnii''1'1 '." i \ M''i'li His: 1i.1. I I 11),. !"'i .x ,ill: il.i I 1\1 II l I" i i ,.ill, I Ir.. 1\. 'tun per I l.nNrvx Mn:lnnd!, ro.he "' .. I

'11111I'l.. t'i) n'h, : xv 'i '-11 cnri'v\1 : ;rhillinealf'i!'m'I' ,.ti gllwinI" .m ihe -ijhl', r.ri:) ',' VII ', I r.r U.M.II.-; | nl'tvxo ve;ii- ; lr ''h 1'I'IIU'h' .1. (II. In nliei i .11 lie l>, oi'hl 'I. f 'IP ".''1".1t IN,' In.; .HIV, "I't l lie l 10 e II mi, ,,1 "lfl"I''i :Si.i i. 'II I ",.ii ::11..1..1111'1'i t I linn i mi-,. 1 I' ,

.1',1', t 1 i .ti'I' :'nil I vviri'iti'-s' ? in the h ,tl, I Ini,! 1"1, luxe 'I' '\ '1'1 l -,11' ,It ,' :0: : ,! I :af" t to .\iil| : I.iclin: .il.i I i all 1 1 i. 1 j' (,'i .the !lit... J ::.f l; I I HA I \III 1 111-1 p p1 A.. fdjt ( "11''(' i eat :ami ,il.irk p.iin'ri1, : 4 'tuntr 'I ,
, pun I I l 11"1, lId, n.'ii': I Ii'ive iinl ,i vi-": | !: I lli"h ilu ilu ilu\ f j I
cur: c
,list'u'i-J 1 "p;' cull I O-t ;tit: 1 hi.ittie i: \ :a u uu-'isiii".s 11'1 '' ;.1 .I .111 il/
i :
ia: ih thr'.1', : piia iu th,' %t II.! or -. ., ni '. U"II."I! h ive I lor; "-.1'I.d: ,"'| | I i -, t..IIII..I I be 1 1' a I,11 1 \ ,-1!'. t.11"e, J.iii :21 1- \\ I H III. : I 'IWI';; Ei O:). nyci j !
1/al. 11"1. X'.l 'II ,.' It: : ) : (Inr I 11011111 ot u n I
pnlilii "I.llil'
I iP 'I
l.'s I'li-h. )Mn't.-r! t
11 10 i 11'1"1 '
olI'II".tl" .
Dim ? h I < : ii':< >xi h |ny :.I I II :P.IIIi \. (l\) t* \
\ o .
p.l. 1,1 \ '
siitrcii" hum .
lIIV. vv t ::
x..i i 11\IUt i.\\I .
\.1.11' \ V.l.lle "
'h-ir :1'11 i i' U-i'-v I.. :l K.' f.II..I : I lion !It, : i ( & J.in 1 | .( 1 I' .1'1') IflV Ii 10,11O'.r; li-"l Y I" rhce-e Iiiudin, f fn Lti Hu4 : (li.l! :
vMiihjoiir: :lull I 1,11': ; in tie, : j ; I 1 : t l'i'. lili.i- I n ii SII'.r 'xrs ; ni ;: I' '
itt
i-/iitfi t u ..r'ii'rixrvi'iiiifii I 1)1I):. I u. /;:.-: :, tt- ,' 1..r i ,: t-it'--: '.'; "II.lJ", ;, ..i II In.'h, I.. : i I :;'i, .f., '.i.poll inn :- u,: Ir! | 4 ''ti. I'.r a.1-: ly J, DAY A ( '0. 'Il'r : ,

dtlflJil'j/ : :M, 1.::I. I- ::. .r L", ':t '.'1',1'1)1 i iin.xxi: I I I. tho,. ,1"j'! t : ; ClnTII\l( ; STOJM--S: : A. < >,-< J) 1,101II::." Jin. L'IINAI tr : .IkP :;

I'V'V'I'[ > i li 'I L xi'i 'i i this I'lshifiiiili[ |f-'i| the t'L'i.I "Mil1: t .'; o-. il tt.t:: 31:1: [nut.'sM .11 i .1 I ( I liul'l: tiienl-. .111 I the.01[' l\.t.) III' ". :111"! j ( )'"' C.!, f -_. ''Il- 1. ll:

Ji: I 'I l.itli-r.: I ,: 'I."I'I i 1 .I Ino.! t. -i'1 ,iLle di-! 'at', u.' li-.nl: I WII.LI-! ; : I Liki'ii I lie II'I I Sture, "Irll 1"aoll, ,1> '' I I'..i, ', I.f III.' *: I IM') ; :|u{ ,..Ufl'i' 'i\l',1, P''f' I:it till- A'' .
IS I \. '1 \lr 1 II. in ; (I. 41 i ,.t. i 'I' ,d' i i' skill .i..1: I i rerli J. P. rvt"i.M.: !I IP P. 11'k I ,1 :!,n i ira \1".1! I f" .
: (
i ;1,1 \\ ,iti'r -tr.I I -. lo tlie pnrpn' ., .11111 I .iI and: i.ll'" i .1..1., .1
"'. if !!i-.J. l'.':'rTli'pr'p i&.i'i' iiof! il.i- -- I t ;t ii", i- ml, I I I'lu'ir', ,ubla.I! $ '
I I on the "' :ail U- \ :.(1) I.bis I iii.itln, 'in Hum .
f' ',ri'ii itjr Ii: 1:1:': of 'p-i n.'l l.ivir rum- 1'1.r.j, i by, J h"h; Pites, !i I ly: P-le-s, 't 1 n i ) Clullll 1111"1 alI .'.'t.) pil" flit Xt'' .\. Mil :1.\l ud i .
I nn: s, !u s In'j ,IbJ' piii.L I in f x n..1'" in J 'n"1 1 c'hri-( :at Ins ,'. ,In ut.Ilirt'' 'nt t ('h ''itt. I : I I I -.tuc! cim-iiU "I| a ,'i' in ,: :.i "nrtini lit .In, .1 t me. .',.il .r..II"1 I ,01" 1I I Jy ::111 iii: !\ o P P41p 'o ..1) I ..

iv, ..14'1 'j t'1! .:'nt >v.' 1".1 1 1 n in imi! ; in ,11! si'itn cn ,iwaris nt' rix/ /iWT'"ii'',l.os: "s">.1 1 l.'l l Lib- !{, ipaltrIulhuti, "111,11/1., : <;,.i !'I I J! MAY. slit Ann i K"tin 1,11; .

tht! t 11, I m I"'JIlIIII< : th" n I.) ihe p',iMi.<*. '-'" l II(, lr.i. 'T D .i.d.\ ">,: I'n.p I.t, '. i iN j I l''rotk. aiidUur (qjt., \'"..t.. J'.mt.i- :: ''D ,I. (i.I.l. 1".11" I raitivt ; r' II", t :1

1 1;. I 1'. Ii :: n'!' ihrly c 1 ic.uc1' 1 1 t.1 thi* prf"jnn of 111""" p 1"1 lr.p"-11 i tn, .1' ii b ,;* I : P I.".., I'.l.lukel. ( :ViN, :'111"!' ', ,111.1 I l.eclt I 'II'I'! ', I'.I| : | fn Un.rvr,. : "l"' "(is t."..t', :! ) ili ,old1"n.n" :al.. 1.1'l.i'.I' t : 'J

t'. I'iu Is .I Jl[i I !'II" of a I s1, ",It \I.- IrH'illi':ll eil1. I.' 11 '' I 1:11.1: I If'.sr".r III'1 i l '1 '\t-. 'o.IHr.11} Il", Uuiithlim'.-,, I II I 8JIMM i III .; .iii'I i"i -aii; 'ii/ I r.: u d >it' i II.i .,e :.n I :(i'I." 1"1'1 liln.,d) it' rityILII.. t.. .tj j

!I. .' ., ill L 'n is bi"li'T 'l I t n. p.i'. : b.- the niInnl : e.M'tiie' :: the) I 1,1.: \11.d."I..I.I.: \ : I 1 I P&e. I II : : : I *' I"1!" < 'i (.'line Ili.inily; ,! f'
1. vi )rp i VV.li iv' 1 .''ij'i li'i'v: I vx i i h ill1etiip ,'..' lt'u': ; I tj-! | | ; I ; ., i .1"
'
I.lof II \ ) a'.I. "- uf Clullio, ( .HIM: :.' hull vi .lilt:! -. i 31 "I"'iI.S, \\111.:- 1\1.,1(1( ,\ i' i 01" I III.II.Hid I ;illl '
: ..i i i i.::1 .1: ')i'l.. 'j ii., :, llt.t iii-.iil> I r i' a' 'j'r, il': : ; ,'il':: '. "t t :T:\" 1 i. :, "IV U ..::1 1'' .- 'I ,
I. : /J' : I nor Ii .111)), I Ver, Iaiti141.L t'l till- '1.lk".1! r 1-1 :,'I 10,1: I II. i1! e I 1 I."i 1,1.0-111 nry)' lioiini jt l
I r, -ji IP 'i'r: I I' |l'ln\:! vici'il,II'1 % ;.ml i i1' '1'a"'I! ,ltd i":1: : ill Ii., i ml" t.j 11 li r. 1:1,: I i'ie!' in-" .ite.t l .',''I") \\ Ii.T.'v: ."'Oli"; I 1.,1.1., i I'.i.r!' |1:4! "'1'Itll"I.'I'1'1 .I' :'I t pniii 1111)11 old,' I J.iiiuir.1, ; HIIIlI
f ii,' "i r1 ai.- .1 nt t ili? "eo 'i.pl nitts f.r i; I i- 1'1.0"11'1 / I j. ; 1 ] .10 .
t tuti1 1 hi-
\I.kh ji j' : re" < ,
I I \ ihirnin ru-'il.I Iron' TI. ; 1"'f1Ij ,ill,mill" r. .it till'' .II 'Uti .t 1 null "f. \ '',\ I f''p I n "'i'I ,.1'1) :' I III:. il I. I I'' IIIA Old'' p.rl. M.nlrin: and MalitL'u '%'ILI4.I .
:
> > i i tsii.e \\1 "r"1 the! 'follnvi.; :! ; A .'' vi/I : : : $ !" il ,i'' I'll- 1":1.... 1.11,01:11"' i mix .vnI'M '(',1,
hI -I Mini
I. J.ivu t"II1'
.' I n 'r'mil: | he lu the D bi.j; I 11.alili.; ln! {
iv"a it-b'i. -l'\: il I u'-'i': 7-ovi-ril cjsrsil.it I I t h-i HI all'"II',1 I..d Iti .
I I'.e.rs" i Piv-v. .1.t"l.d.. ; Middi'V t '[ I : I n,?lint.: ,limn: -lni|' I II I i it'> li''i': i til I 'Infil ;.l- l I ndi-h 1'nPiru, uii- 4 '
I'-r oli-mai ; iii Ill j rti&irtt. > \ .iv *
i n : our own ion' ,'
; i.i ? ( '. ) f. \ 1il. ; i itt I-it' I! .\ 1.1.1" .ONM.llM'.MI
Mont;!' : ; ,111 :" tll i ili'l.v lLYNl.\It.l- rvribk ,
'n"f' < :t -f jill! |lii M )K.III1HL'H : 5
'fit fi>'iititi ft .j. (! ?' l:.'
M r ii' "J '
; c"/.rt. f'o; ijiurr S ; ,,11 \; 'I.ure, l'II'J' : ; in ('I. I I i:" t :1$ .
I
r.( r< i lti''e.And .
-cre'.ii nt'us life Unr1! !T./MJ/I L'-i'f'-i'i! ( J'iui ,
!
I II I irtf'.ril,' he l.-.irn .. 'it at
tifl' ol l. ': S'i/ '(Ti'l. 1.llr. ; 11.Ih"1, \lIIIU.IIit: ( 1\ .\I'(I h.( .. ri-iiin.i.l' 'c, : t fJMilH1sP.HH's; ) :: : : 't I ,." i i ,t I. rlI.j I tn.Ui?,> i II.,"i arln 1 Irs ill thf grorrry Hocx : ', ,

T.I I\BU<-. '-e.llaf.ll': M .li"\. I..ifliri' I xi'-tt KIM: I. \\ ,, is .1.. .., .111 "I.> Wiii i I'' iii )1'1.1 i r'--eivi-l.i, sujf.lv ol' ;JAII'I.N I I : 1'1/.I'.I''lr'// '. /tin h ilia"I: I hi u as-urtiu nt rtanplt'te II.Ii.m

Tal PlIJluil\[ I til;. -i"<'ti"n' Cit: th" com' I .-.irei"is, 'iinl. l.i\e|: "'111.1,1 I, t .in, I I lilelin ;i 01,.. 'H 11"I :Sh.iKi: is ..ii, I Ki: .li.'lut| | '"ii' .1 s <,''i' ri'ii..' i | J.. ..''j .

in'LLIP .f'I..r.' U.1! June, 1 ltl: | -Air.aiii.. :11! Ii. jt, t>:s.; I'HI I :. Tr'\' ; ; : i mini' 111 I ( ;ii'H eie" '.. .\i. o.in:: ''i:; *.Uii. h;.' 1 hi, .it. i i.l i t'o.vi! i nil-. |I..r ,.1'! bx 'j I -. ---- ... ..olrfj!

\11'1) hiil I fr soveral, ) cal labor"lio'r: I !II. fIe t7'I'h4 -:'.-. } ,!< !;.I.II: : :. : I"! :< P I' IIAL'I/I.I.L: : I I I'Z'I"
T'' !ll' I Liver air.viion: alli 1 ."" I &. -- -- ------ '1' : ( II I"%1'\ I II.> t1iMiiii i ,i; in ih rivor, I !baitCotiCD,

j j'III'cl i 1 of, at.rrihf \i 111 several: PliVMi'i.Ui, tn i lolii-vv I.n'da, lu.c'l.I LI& I I L'.il\'I s;11"''iir' / :1 ;ir I I ". TVi.s'f.s1 <\- 1IJlI"I: I I' in.ttked I L \\'y liii." Tin oxxncr ran have I
ball
h'r, W 1'> !vjvurtf illy tie.itcl bv l Ir Pi't'.Ts i.f this plan- : l T.II'I | '. 10'1,1, the -.mi-, by IIU: ) in;; ripen set, on npplnniion tnJin
,k-r TJllIK: ::1nrl.i.! I i- -p! > ?!"il' Ir.l.nn | I i)'s ", various II I the! 1"0I1/f ItlllN: an' n t'l.ri'.l 'I'.r. 'ale; "byiv tc- J J.J Jt I
l Milk'il, .'ville.Jxvhitm) I coa-i rr""It"I'J' Jil',1 :Jo I il 1 J. DAY & CO.:
M an:i (Ih' p'i', IP' .il.-.i' : I le' h,i- WO"llf I :i I | I !!- /I,.t' :'H 1111111.1'1.0IL' : ff
: : ertlti '
i ia thi'sc eotnpliin's' I G\I'Er :) I I tii' Iin l I 'J r.'ibura, \
I.It.'IV'i'I :ii'i..1!JlyP''fW I : ( i Illlier, r wi" | ; -tgi:' - 1.
/1 Dr. JuR't l':'<" ''*. 'I ,is',.o' nf H, ,,'diCll: Ci't'l"' tcrs 1 huiiseliil.at: I hi"I.e xxlii.I,. muvtaxoi I I I.ln: I I t p
tot, or i'nitily[ I'ly!/'Il' \vill utid ... .rx I i1 :III J'I"i. t '! i xvhi '-jri i. : i I ) I ifes N''ipI. 'JIl,
tLur !. uYo. ";:.I' 'i.i .., I I I \" [,"''IJ:,,1.,1, I ;i-r, : ') I Ili' : 1:0'\:( ) r r-: .; \t.d.qa; i'd'juiri and. "'iLI. hI I'.n-: ; { I r" ti ivi d. per ship Washington; Irving, aoi ,Ing,
To **.'. XVIIOM IT MVY lo.nI.-'hi.: l> to (Ilif., CII.t.r JAMRS: : 15. iUPori: i ,,|.I"t1"J I.t .) ( 'I III', iittiiH'ia11!I Ii.il.lii'-. lljnriniht'' Tulips. r' ur' lora-

tlut I lu\v Aiiii'vtel( 1 tJi,* open ton ot HI l'lI", Mamma I : .t l ,-l'- t I'l /ISI.Is:' ,ft -lit liii, Aliuoii'J' ri.-u i ". Jniiipnl-. I Ililies, Amnryll*, /('I1i', ratithj., I It'IIlh

iiiiQ e .::n tchi -'C CL lu-patici1. in :a number: of veryi July 27. ...- 4 .-'1II'laj t "f', trn'i, I'l' }l'l\e! I'llllll -. S .... lr"iii the LIlIUU':1II: hoUnir; ) jardrii I fill litng, '

b.iD: i'c i--p-'p, several ir alI 1 Liver, aiT.c.i of vulir.einnt in', of l.m-'ut"'all'iheSple'ji {- 4 .\DLI.H I I : I V--J'l-t rercived, anti :: ." I : J \ .,..1"111., ." ri I :,i 'k'tSxxei' : ; t 1"11.! .\ew-\i.ik. 'I h'-Mibscnbrr' i+ aRrnt lor ? e-r* uk
cise :
in ;! ; hJ\\\I.: ail I th'ir tflVts vre astonishing. I Ih a It'\it-c P .l' :::'tI lie-. I liridlt"! ". M l :'li s .M-H-.I.I. 4', I i II. ''I'111111' ) rop; I Pin.11. nnd -.on-" and xv ill furnish to '.rh'r frini anj :u''.

Ir\1' :irpet-bi' '., (.Ir'.ill !.. I k- ar'1 I h.'i: r. P,111,111..1 i I: I I mi's, thrill's; btilhus I ami Tnlrrofjuroi.l'd
U'allutLasC I
iv" nj h'sitvi'iu' in d "'l! inn ? Ih"l I he \'al'lable', : .' I II.. I'll imp' ll.'IH-' 'ld r Ill'
i'rtI'r ti.ilt: l for tho-tf dniivs-inij ailaunis. 1t, thai have \Vhips, te. l-'ur ..&.. xxliiie.ale' 01 ni' i.:. II,. L1.3":; ,i I l'mn I I I'ei'/ h t Ir.IH; ..: .,l.I'I fl\.n\ : .\ a. I 2 Hi lhlbe! JI'Jir.,1 ,,i'\-.' Ar < ( ',,.t r. I. r pluitt' nnd iluhli.is! ; ; anlt'ii.. field, and llov.i ,1'1' I
< ,
t ,'er c.:1te: within my' kolko?**. I' citrntrof OmiucT'o, ( Vntre-tr t .. l ) !I-i ::1'1 I Pepper. I Piniento i < ;I iii.jcr, .\ i. 'i.J*. & >'. nf'VV r -I 'l.\ (ii It. F. ISAI/r/KLL; Aycut.Jin .

JlMFI K;" E'.L.' M D- I' Dec 17-'H: 11\\1,0 \ I. ". lindii-i: "iro.it 11:11| .; \\.lrl\v.lr: in \ ,-w-Ymk. '"'Jfrileby 7:f 5- t tT 1

L1Cnt4''Ufl'V, C,J. NO'.* lh.I.3'r"* irhfun l/ )nf'rhe / ; !I'r'I-: : I i;: j I | j he" -i I Itiibili i ',',l I J.I"f'f; I C:. \\1t/t\-.II I )ir. :31.OTICt l. :, I 5' ,
TIii.i.. ( ,
'Us'r't.- ( un lersu'n1 WI. 1o\'lf'h' alllct'il with C-()OTTON ClN-v; I : : ; It i Hope', \ : 1 ;1. I'tti N ('O i.N'SKJNMr.NT,-
I tinliruri're: I \ ; .'
I ::" : !hi iiI iii S ( )
;1 I an I 1.1.;lf"C'111! for miny \ears, and\ L1 aprlilloll \ 'lfl) 1111IU.I.HAY.: .
1'jtr !! i :'l'i I tI .
: inc Coinpallihir: a'eiit fut the '4i1! *-! U
\ ;1.lno ot Pnv'sf nns i-ou-rlervd! "Iun"n ; KI I 1:0': 0'Wltill i I. II '/'.- in'u !11 I, ,,11. .Now ljin'in'4! Iroin Krfor ( 'harl ', I'rf.rn %. Yot'jind .1J
:
in n-i"
Planter- iln.rxxi > :
.- I l.tullvtrie tu ') [ '
m tn'ir \xileiit, b-'iti'i: b fives uticl : S
r..f"'II. ncr".I. ; ; : : : ,
I :.k-I'I-I\'I'I; ulo
1 Or(Peterin .hIIII' stnunchica$ ci hepaticr' ; and I II 'I t-ha'-e Om> of superior
;I iti,*r !'rtikiii Iofixvo, pircds, tound, invself rl''urt.I''!, from tht- abme' lumt-it Fatorv., vv } .chr.t I'\,1 i. ,1,1,' nt -.1 il'' I'V I the" liuiindiiiZ lini's" )'in'irki I :*,u.l, the i. iilili.hrd I" J 11 iil NOISF .c (1nOJ\)

I i9p'rf"'l heibh : my e.iu'i'eam'e. insteid t of. iM-m; pled' male: in the (o.wlr)'. \Vlmh will ;CI, : .'.:. IUI; ( >OK.S.--JII.: ; 'ril'- "iiidi'a'i'1' I h) written appli'.tiioii/ to tin, fiyrtiirrryii. ..-.o it: !
-
anI I fornvir; IfjlihAil 1 !, '" I I .S'-i'-h .t."tI,1 "in'I'' T
File hu'iil. r''UIIt\ ri" |: the t.a.Ile prioc they are in N.".v ( II ;Jr./I""I'" : '' ri'ini- I 'JtJII'.TI..t.
.1'1"1. aril t inot.hhle a. it iinr app.-ar, I KiineiJ., flea nv otlni inark'.t. ,011 j j ji I-: .\ bundle.. ':-111 ,;,' : ( /- I 1.11' J JI t.i-r. u.r Ititr-r ..' l'i" ./ ii'imh, t.t!f "11i" !r.*.", y
lit an
)
1t''ti'V n MinN ildiiionil, weriht, in ilw shonpiipi'f |i ) IM! \ \ : I II. CO it, 1 h 'fin. Iwen" pit i b ird! otttof, ihe I ,Hid hoilld" oIalp; whflhtr! ll I I'' t It' : bull' llWMi| lltinif I''uh': "ilia tn'u'nt''' and dl t

t"n iwe'v li is 1'P'1 'fl. "in'p I sopd| Ion\ ? 'Ihc Per 31. at I \itun dirf-terl 1J! -iihrrtb4-r. li.ii ly, r.r in. [P11 -'radi, .1. :r r..tIeirt.in I I hive riftiirn' i the disease, north I. I patch at Hil- (nicc : -
flI1H "I '__ _____ ._ : \ Uinr ni.t hI'I; ; lorn'- t. hl'rl'I'lV I'l- I
11\1 I :' l"i't r,'isti ,'I"rl'1 i i-i I .1",11 I woul, 'lllb I 'I..HU' .errm'il. I. '11' !. -'fliP ."h.rlilwr. i'u'H" h'l r"l'loivr-d
,
( I '
.-rn I Iv recoiim-nd all p"rvins s>ira ? 'i"ll I I I'. u5-t-rther, A "t for til ."n" rlilr It { ( ,0I 'I-IJ r.KI",
I- continu"'s I.) JOHNH''i.r.I | Jll-; I'''' -hip rVlri,: r'ju Savanrili. on hundredtierip ilo
mike tnal of th". satae re-a'd/ Bur ALIEN.This h.url 'I.
S lank. I h* t" '! !:1 lt h&.tT' ',' 'II' Iliri' vvhi' n lii'-v iter (liJr .iT! -ij'k inodt-ntc (' ,
erify. that I b I dill an,1 1 ( .; liiiit l I'I ," on the ? swMftay} I'1 ', I 11( .\NUIIIM.P" gi'ig* ,
\' With J* /Chronic, Kiieuaiitism nWt' "anl 1 aflntH l.iverrompl.imt: fo- manj''Ji will tike: all : .'f: Sk4: n'JI ..\.- \ !; } ; "'j.'i r; IeIt';. ir" .if ". C '4'"J' : c !H'X.td'1: .t 'III.. ,,. t --orj, 'JVUltH; 6. tvLLtjv: :: I I
kh'J 1'1 .. .t. ..
.
,
r- .... .. ":,..: -"-.: -. :; -. :' $. t. \' ,:';0. p. "'. :! t: T*<- TIn I( ?:. & i'':' 'n rsj 1.S 1. -.. L.t'u, 1Cx.t-3: 14.,


fi fif:
-.--- ; fc' : -i f .. ,. -. -- 'I
-- -- ..-S_ .
-
.
: -
-

-_$.s '- \ -.- y- r


______. ._ .- .-- :- :: -
L --- -----I---- _Ia- : .. _. .. -.- -. J -- ; herself'lIftl I"goOtl tlhl'c"lhl'! -

Jf;HE"APALACHICOL A GLETTE.i; The i!ubj.t .iny. rt oi; until Con I'.. adjourned.vith'ut 11. t ')1 t France -i---'H,1' as t> .t t ti' !eItr und- frany I ,h-i1.;I;; tImij: been:this! IK( ..: red not t .t tJ!Ith, a hii,!nbjit I uuinnnd! of tIll in ;put, an end'I by negotiation, to tho CnitfH eu ii| \.Ir*s.,*' -

-. '. adopting nil ate lio.tile to Franrr. I I.i any thing: the tinirnn) : I i- great hea* )burdt ing xvpuld Hive !him greater ;J,1t, 01'1111' 11.:1111:
1S",tftirqtj I nny) 1,1n tn nte \ )ICr;g4i1&t people of the I lit. d I Matin Ihl )y \ I : ,
irnmental
briiifrmj about
l'dJ"ry I I i h J.Mr'
I a7. and having, ; far as thtrn< ; of t1! nation coul! I Ibcrxprcscd President. may ...uy.'l'hs ) ) bavo impn-o.J) MI tllll".lt"" in inaiiilainin: !!. | Tln !lettir, xva, sent under vu :a i ( )'
III ol t co\er to (
1 U3': P03: TPO.NKD l SALE.! -The sale of b) Usreprrsrnt. ti\r rihevcil, Fnncofrori : r arc tb" In-f, ".{-ir.ini9! tf > .h(' v.'lV hityt11Itiy 3rl. I allI"f i t ? 1 it i/tn in r.int I of t tho of. "Ijl'(nr'':I.. i i r-I l | hIiu'i..tiin.J' ] c. .".

'I Town Irtti in the City Ajvilachicola%: advcrtis.eJ : the cn-iire of tl.1 1'ritktit't! 1 : ) :1.1 IriPiuMup! f.f } t'I i" Amcrir.i! and ( TPIt 1 It'll ulJI.IIIUI'I ?(that: etr\kl it was tc lunch lily jdutx j 'i1 tr. l'ft'-llll1: expre,'f A liis opinion that, the I

L bfli.'xe, that. ( \ cry ': \ h.j tbrun! u hi< mJi-prn-.ibi-! duty t to di-ahi. .e all'lr'rol',1 on \ of the war in I Florida. rt'II.1rlll'c.f Texas oucht tube' iin1nh.I,1, .1

) tbr the! loth! of January next, has \vfl' !,ltl lie,1 l that the Kin and lan} lu" mu'.ulrM yotir mind from ihe! impressions, cri-ulul 1 lo.'iu byth" I to I fib! tj' its>r'cni': Mi 1"rlll I I cM


boon: postpmieil till the I MUST{ Tt 1 Sn.\ y taithfully ftnJ honety! rnde.norin! : t.i ":cclte vcr't Ll-e r..tiim and! rrrjiifi u" i <;j'r''nLLli. !hui# 4..1) /ehiiwl'ni I if Mr. 'l"'f"t.1); thu-t'Tai* \::11WHI'n) n'ir t 11 }intiti.ity inxx- that uotx\ithtnnin upon the t :roccjini/tj! I lip| .\,\ "a- ,|II!.II".' .1"

; V IS MARCH, which tim-j it will positive :i treaty renJpirJ] obnoxious: and utipupular in 1.'r\I': jl'lr"on' m s\ 1.11 you :sr.d others coit.fc'd I v.i'.hti i 'I Ino 1.'lp.1'' ;: a4 1 l-'iig ;sin nfdi r us one oi UIII I j jIiaini I II t liollalluIHI; I the praclico I nf t HIM lra'I'III.j"\111I.; .

I ly taKC: P Ilc. I I I I by an rppo'ilinn without principle! ron,i-tir. of t! (('jve'rivn"tit'! I I Prince at pr, "-ent m.ir; tilde.! I d.nti! 1 ly tiCPii'diii!; ? tho.I f'III1tt: Jud. :eAilv \\"'s it < dUty I lu make n promptaiid, pi.Cl| II '
; I : ; rih! I bilcinelit if 1 I bur i indeprndeiiee-I I !'M.
__ ( ultra mpli-l) r.nd! ra.!U3I ., calltrt : 1 ari. xv i'i! Jih. I:. 1'II 'r.II"O cad' thi-ii rt-.id( the! ill.ci.il: l11 : llc 1 lJall., '
AnVKIlTiSr.MCNTS: : trlfl'ot'luI'al" II'' I t.ted! nt ( :ibinr't Loui-iana, I I" I that t the! I President IJlIII.1f111.111:1| : '" I.ft, ,, .1II
int.-ntlul for uitlutit ino't ( :iaiiii' < : t n,.
( : I ,
a sen-c ( 1 to mtinnrl \ .Iml in reply ided! I thl' Ilq.llun i ofthrt! : ootirso, at t the I
liI'lty i
I tillI', i
j
mJlre.e.I to n"\N.d.
'. Adjutant .
the '" [l': < :
( tattle', must l ,j tent in the day be cti5ajriiipnt: ; ; nnd re.; -ct fur '. ,", which) rl,.iractrri7f I ( ); \t.Vrfl.! I : a dem.ind, i I f (tlio rea
fore publication. I tln-eitbcn {'rt'(GJ\'cm\t.! lh r.MTll-r: :: i 1:0 iailll'II. to Florida. Thi '|,K'inli'l and iiitiI .. ".',RII ((t thf fact
--.- .,. -= = = H th Cijtcrnn.cnttronurifrcJ t i and trr.itrd thu \t >'l Mlttl .I. AC. ic.. > I t-'rly pnidiittioii! S. of Uini-ml; ( liaines aUr.tclcil, : tIme | fMr. !M would:) await fllcal'llflnlftlll' ".;,II I j';
adiiii, but ittritMt < Mr. AValkcr':' : i tosolution, anti! would, '
Alan t
annual intire-l! ilnrin tliertf, ,
iII i
li Ajul.irliijob. 'I.mJ meeting ofthe Moikhol.Urs! of the Clii% tt.tj)1i of .Jul ) !2tli, 1 3J., as a treaty obiMtory !i, I '/ 001 l.'itJ'i'.iH.tnilr Cu'itiir Jin. -.'. I; in i-t loiiath llt"\'l preclude* iny setidin it \ .-1 fur, tho I i i n.'lMi'jr! I l:; further on the subjoct at 1'1'1/11.' ;,;!! \\

Company, held al Now Yoiken on tin- t txo tiatn.iis.: n.I l th- I I'nitcd, S'ateswith Thi I i Id I th" report \\bieb, ) was \\'iilk o.xpie->rllllllll1I111 I i t 1.1t i c satiK1' 1 1.1I1IUI',
at
j the ( 1l1. Warren' who I n turned; list! Fr )pro-out I'aot; :' I
10th January laM, the following pprtnivere riot' f.iith; :and loyalty oi.;i thor ;jurt, pruxidcjf.rtti !- ,l-'ort 1 Dr.m-) : hvorid II- with! the" f"lt\iIICrl'H:: ""I.Ji.hd! by I friend. it'I: : ; Hiine; in \o\v-, ,I \Ir. Calhoi'.nhadalway thl.IIt.lt. j il [II.'!"; lt lI

elected Directors Cor the piiMiin f ) ('3r.-\.if.iK ; I <>iiniptetci HiIf.liin'Mt! : a.d; f., ecution by' t .riritm,,,. jrucn h1 him I ly ILt (Clar"; ". :1..1: ::t Mrteaii", ; and') caused the imjniiy into it* 1ILli .!* I t'utii'ri'ssto t Ill e.irlie-t aekr.owled I ;t' the intl'I') tub,,] .'" I
I 'feIal ;pos-ible' t hut'. 1 ,
VTClirORD, JOHN OAKNOC1IAN.. suitable lav.1:. .'It tin1 liM I of < 'onqrr-s*. 1'ort I Ursine' : :ai.d ;a' that time ju' H.1 : tho .I 1IIIn, cf turd (to what n.| it,
., 1'-i"1 I I 'Ilie f,'elins t }bore, Ila- |1.\p"'rt,1,! ; in favor I \\ .'1- not -ee was lilt cutir-c il, ,. I
HIRAM !
THO! NOUHHICOMN MITCHKI.L: Tlurr v.as but mi tpir ti.>;i ]Id"! fir tlio rharu'jrr!.: army( t;iCII.y :, Jestip v. Jin .. tt III i) nfllldhlli! lo.ljili.; tnw.iids ((.Jeneral;% ( !:"lines \II1\\II'! I < ,lalt'lm'II'. sirinciit1. I there Ihallhe; Uin dol I I Nnrlf would I I "hut, 1"1",, im'h'4' I
*
S DALTZI'.I.L: r-. TIIl'USTO.V rf France' unit that xsat > \ote tl.oiiii-ni-y.- ". Thrl.no ll.o \Vac.iv.i .. I lomiir' '-;and) mteii'J-.l topiir.in &.-. uu soXcry) : and UI.III\'r.llll. I !bonnd.iryof i I I 1:1ifll.I t I.' present t rontruiir-i, u \ vj ,
) '
Th -" I vot,'l I'IP' i ("'c ,>:ity 1 b-it 'inncxi'd ) h fl'i'O'-it'K the :trail: v.liircti f it led till:: It tlut: the auJit'ir x\ih; "iif :accordays-UU'HUK in-- I bo ki:pt up, but that she would f|Itahr, $;. ,'l.u'. I
I na.Tibere.f: i vessel :an W.lld tins: nrrrupl.I'j"n. I .Mexican: In" it< \'c'IV coi", trr. The >-o., '
rort from m ; t.) it a i v. bit h i i- rird, dij'!i overtook' I the! I liid.ii'.i-! 11"r \\ "
u nocp '
11 tlio 1st i\orcinhi to the 31-1 t January; it 11 ;.- i t.li. ary Tho : are it I i11)) po-ed. '"lttr\J! in -1:1:1! ( I \-I: : l1 :( ; i\-, Jan.! 17, Ig.r 7. I II knot I Ici' o the dependence: of TIAU< tit! I It."''. ,
t. I iMuct u.tJition! to the treaty.: : This body uliichonlya I lllla'I' I The), .Idll.rWt re laid on the tat I'. unj J'a..r
r. ; ,
j oity (' number moa: : <-uie ovrr 130: tons liurth! i paring' ( 1 !'i t!. ieiuiitry.Ontho ,t ''-- ? nn 1'1111/11111' in th' Senate.Tlio I I
/
en nu] j ftw monthinc \\ contending!, \\ th"1 in t. tIii.' Aab.irnians! under,) fi-n. Jeup. I IN.IW3' : ed., and p\ccu- I I Ic I'IWI1.t :
: 2:15: 23 ill ;
95th'!
average thi eXUlig1g I
1:11 \ \0. '
M remainder :aver.V3 I rl la .\ I 1'. o'clock this day, CJtncrnl 1 .
l < SI vOSths.Durinij t tiui.iterfor; thl power (to (,'ix-e, or withhold their c I i-m: ; upon ;nn i I Indian i i (.I I the wo-l sidt'oithoU'lthl.icuof ; t)i tion XX-H:, doiipupou I lie Journal: ', drat..in:; black Prc-id.-tiU.f I Meiico l : Slatesh.id I II ln 1j.nl.1 tirt"iVvw .". I' .
asitnt to an si | propruitins, article! in a nt ) 'lite, v. hib1 !t.<' xxa- ii. :tho! m-t L' -ninniii'4 Inn' tlll,1, the le-olutLni I 1831: and \ritir.i the) ; .
treaty "I Ihl..I'll'lIkn I rceined
tha !:1I1lt'red.,1, l.nt year, t.c! number a i : > iiiin''liil; : iIl ,orMiiiub'd,! ,) h, i.i.mo: wordpiuni'd bv the Donate; J.uiuaiyI'1. ith t. \x ho Inm \\ ,il|j! (III' ,./
i1. xr.ols arriving 'here was H. Showing :an inrfiM.c 011 I!"'!,ii-itunc and maintain: t>! ynwrr ((10 no rr
t : of commerce, hot surpass?.peilup' in v.hentu bo .(.'ind, in th<* ih.irtci ) lJ I .u-j.pndinj: ; ; }hii'i-i'll', tiji! w.h""l\l) rnr: a-a )pii-mur i IIII i I o'eli.fh, : LI.t tii.'h'!, The cilhriowere \u'I,1, I }'ft'r"'':. --.--. .

! : 01' t II.! world. nnjxirt ab-nlately UIP C."'"lllfl of the t 'sty, by addini: ; I 'L- Ii.i'ian'! ; st.itthat 1 he 1 111: 'I. ,- t I" ;a \ :and at th" i 1 '''-1; \'. hl'1 \It. lu-iUis! xva 'II, -
i !, nf i'uif' 1'lit.ioo'iche.e: at. tlivn'va!, < ,',m.hlc'r.alJ I-lJ1-Ulf'j) : ';,. J'II'
t. it new ar I : r.rticle11 ti"! f.Tni ofproviioi t: 'JI fho wi"-t-iii ed in "'.truI -;.: tuliur: the Iliu1- : :
p There ate al o 5-j steamboats: plying "t--I : illr.lk11t. \\ I..c14 a1 "ib., it. tt., '. hin,1t'I I JtitIiii-:. \\arii'fs, : hi-Mi.'oxrr. the.lhli '.!.r I licntin: who ap ::.ihit.l Anna: i is AX ith tIIll' made a tv.rn.i;,!!

ttJc place :itvt C'j.nnim| awl) clh-r point on thu r''llru:; II.J"tl.lli"I." :.n.l.! :arrt-t- \.xomtn at.d, i hildriti, : : :ai.d; tint i !.' v IIII \'. dirq! ) i ,.,on I tin1, lot-kniit '.01 Iii' -uch 1 iMerniptiin.and : it in l :.11. ( !,mini < honored in nturn' t\-'i: "

ri\'C'r. i in: the! \1 ."'! ">n .iiic iiit rei.! n -e v. illi lurci 1 ant \vi-h I jyix-i-tho.n-i : .p. uii--and wnnld., f 1:11:, xvliova) ci l'lllllh' l'I'Ilr.I..? --b'Miti' I out.ut .1' nil xi i ittiomthe whole nf the ( !Ii"'I'| : i It( """

I ------ t I"J\'r." iiib; tjfon ronditiuiipr: -cri'.cd' I by: tlicaielve d I ji.e: ". i-ome hit,,.i' :ajo u: ha-l I I th'-v Tint, ,t l.,.ilu it (tI I ewhit's : th': t"ip of bis xoi''C. .:. ': :I'1 Sevtnl I i I ( aI'- t.t! the elicit't.v(.. iiiiiholthr! |,'rU| .1| J

A 1\ I ti:,' !!hciiro-ti.i? : .Ii -. Tinninitcrs tiuy > icld) in 111.11.\1:1'! : "' ) xvnuld, kill th-n. TI'O I luII.1, olior-d I I. 11 I tI.' i.jVicers wnil uji' u.tj tin1: ualbry. iVoinxx him. by t1lt' 'I\'<\\aniiiith lilies to the Uti'K'I:I:: :'.,

\10 licit! the !late pip.-r a e\i.oUi.ms: L I tj the) f\tracrdiii.ry: I'a' i f the chnnbrr: *. I' I p'jii.ttul' tin-tuxvn to the ;auiM.ij. : \'.. j I hieli the 1""IIIiIr: pouti-i,' forth! in multitudesan Mtiji-r: .' ( :itnctiil f fi.iinisxlin, in .1l. trr. iuiir!,! ,., .1,
cuntrovt-iVy with! IVanec.axe; rise, 'IIj',1 ( :ir.ih.im. with! abn'i! 'J''"" l'i'"l! mvl I tho In- ; I I4! idcl.tif'.od;!: ii'i nidiid.t.il w lit, v.'a,. It I lloii-f'iii. I.nm.ir and other di-tini-ni-i.,.,!. .

&3 w<; h.i.l. n jt kuxviiorsi-cn) until xery htely, a Id.fl'r 1l'l.rau.1: itf.ilN in with thiiri 1.1 \ xi'X-. '. btil tiny i niim lor I iii
1 whi."h \'. e l'uLli ,h below from tho I K.n. J er.h : that in prociic,.' I iTealti-r; : it \. iII! be aIpr. ti>\\ hi. I wat' th"V rln..I: him m*. > tin1: .er.r.te: Chamfir;: : ', I, :a m.iaiiatii'ni;: : "-o'.irofci: nducT tt/v.nr-; ti)?. t

M. U'hi'o to the late MinUtir of France. : I C"ilet.t t., 1fJllr'-! !I t.! .' Kii-V i ; !; I tn.iMPiby: I I The IltiJII" 'i 1,1! : / ; .tlic! ".1s'r ti': >,< :ii-f 'I :niiii '!i- L .:- ..,1 n>.til'; : d I t.1; t t'u" pii-oiu-r wa- si'' i I bn 'li'', alt: in iho t'lemeiioy! of houni.ilile,! v *
in thieodut.y. ., 1 WjII'! (') eiji.iim' to tae "'iijt- -;:'It') I tii.it all I.i- the bar "ot the Senate.: : Mr I'" had ,b) I 11\i to nn ,rue the, rii-idlei-luns if Illl'), Alai'i.u
al.\! 1..11.1. !
: amcuihnci.t-! I II.i
Tiiii h'r'a, I'il t : ; u\\\ I n I.till.'d: : ;u '! .
. \ publi-h-d, Paris a i IIIIll I' \lIrlr-: I ,p"\'lln\\ i\ty. h.I .I1 1)-(-'!:. I i I tills I: tni'C! 'li--nxcied, in -line J ci 11\| n :ao: i -, ,i- MIV I :1.111111( ( :Jimi-al.: :ni.d in |I.> r'M

doubt lud it' iuiltioiie in ..lct"l'tlllllirath) ,' they :r v\.limt' I' IarlII; ) ah')11' I 111' :uuiii" \ at 1 l-'nrt I Ilr.l) J Jon ail who saxv that th" ch.iir ( Mi I 1\ till ti Alaba'ii.i: : )) I tit II. l 11.1.11',1.1"\ AliillieiiliV.'ith I a1l] |11.d"|, :i n ,

c[ t..i l.'tIltIL f'abmet: to comply: with thv! term. of th! I l..hS en r ibm) 10.1); )' I Jx1.. iti i < the clau-e it .i i,11 :and\ lii, (xxith fillers ti plO'-eed, :a'>ain-t, i: did 111'1111 !\what: t I. ,II,1 :, th ,'u1.!] nt, alllh! i lil'.lllIl 1'. H t (. travels atd: die 'FS i'ti i'r.i';,: '

Treaty: ? i it.t rtunctei? : that ulone t.tllcts; u-. l'r.in 1. has AlI ,..itoitrb.* on the ( Ichlaxv.ilt.i. a.id t.i proceed i I II no : ; -i:llnlt di-pusedti) I tak" any) ?.II) ill I i li'ted! hi- !low e-falo, :sitid) aii-li.cii.tie! Lnnji." ? .'
I 1 t "'" jirmm I C )la", ; :,' I liiko.cn'iriiutlio) 1'"llrr\, 'I the b'l'ir.r-s-, 't and -aid., th.it )ho xxa- :. .nMO.IS Ihe oi-\: di;: lily of') his (feiinrtmr.: : IIH ,:' '
cue I in aMHI ol for I) : 'for I the MUI.I"
: '.:tIUs, .SEPT.: 1t lh.! 1S35. inouty y : )jcar- pro- h bot.xoen II.I.1,1/ : ii.ij :: J"ln' r,7nt'i' llld") to pre' s nutters: : t to sri (' \lt.nily. tl.it i if t I tin1olli I inii-t itt w ithold from him |Iht'|) |1'I1.lllali"ul j |, 1'1;, v[ ,

Ecir KirThe ,-' p''rtj) 01 our loi'rch.ints de-troxed on fin1 b'/h, '. Ciuli. I II IU'o ;'t.b r xxonld! "'iy. that: be did H"t liii, lid! to, in- '. Il ''edi.cated: 1-entlfmiin.! ; lie' i i- i-.'Ilailllr| ;1.1|fl! .;. !.I(

.c: reljlicr.s whi'-hc-hted bet ween u.iu A.m.- t .1.. \\ linally a.tf' t' < t !ike one hd1.1 l what 'I I lo.itn.: I by; report) tli-it:': Cipt.! II.i'i-on. xvit'i' a I the Si'tuto. be xxould, be coiitut to !let l.n.i cii.' ahi \.i! ;' >. ,1 'may be his d h m-Ms;: O'i )tl.e ?i-e-re i 1...:

i,; Tiea, and tho kindness you Live u1auift.tl'IIor, i' now judicially ;aieertJincd to I bu nlicii! ntly, ).uni-ln"d. bv b. W!'.' 't.'t I d.! Io :HUI'ltX.;

I 4 hen mo iind for the p.ijii.ent: cf th.lllllf, we arie : fi1'(1.111',1'111'1 l : i if I".r: !"I. I I'fr- tin1;: "'" 1' nl t the ,\IUl'li"11: M-nai'1.. 'I 1.1 j li-onoi
ofino
ipijuiro Ibrc' leaving I'.nis I tir! C"I. >:- ,, i i.ii' I 1'. "I'h' xviii": :> 0:. favoiabb; Il The x.ines I lu'at"1 a i | arty i Iii'li.t'i: to 4r11"-- iir-: j, did) i-'A t '!-' 'Ift' l,' ;II! 0:1:) lection I. m>' % nc.it: re' irnn. I Ilal'I.I" ;hit he mi.'ht la-pi i Knitted tn" --axomcthin'! :. in hioun and. with Cftntu-l! ;
cry 'rt", : lid Icing ableto : I I : :and! ;lulled; 1 hr.-, \\ itis the) o xxt-ro i :.itti-iin-on : ,\htuuu'it.' t,
e Like lea: ; c tI'y 5) ou in }JUT-OII. I liave: Lee.i con- are adii.r.tel f, the ti.uu ;iirrixo.s lor the piuiu-i.t} .1 i l'pt.11 I fallen, j 1'\1' dir A.O.. .\hid! it \\ I' supjiu-ed ,; od'I'r: ) Miles rei'iui.i. .ed bill "a- a i luemi | loiUitiL'-: Mis. I'liii-k-: 1"\lrtlill.h'I1", -.-. .

lined to my lud( in;i with :a fu\cr the rllt-ct! nfgrcdit the indemnity.. I i i. not i'r\ iJi'iI.' and, (.leniral l 11111: ju-.t' !1"\ nl.tain.-d: in :St. AiU-l-tiin-: troi'L'li! thi-! !i i )ber tf a | ) ) : family. in I.llt'i i rd, ( .'smltii.-- I f-i'/ii//: tiit'li e/ici', .,t:U. 1 I"I.
!I.. \\1'1' ,VbiU i i" ; .Mr nI., : xxnul.l unit :ajii$ to 1ll! man, bax: iin .
!
J.I > )ii, vxbofioi.i; tin; natural: iipal| i.nc, hi- :aid nt' iiigu.I'- m ilif u't. ; i' sin I --- -
ex;i-iuc in Hiim.: up to the l.ity-t diy: tli.it I nt oil ) 1 I'I! 1'1"! ,' : ./ i.i' ii-nlue! s :a 1.1\'r. xxhu liii.fht'
kept \\ '
,!i'I''ltil'J' :and, rMra-irditiiii, ) iN'-ire toiioiverjiin : }' n (111:1li".ll"\I..II"1| : l.Ji: "IP'.lluril' The llfjinrt vPrtioi'-diii' z, i in, Consr'si iI!| .
that beiioii ;
can remailll.l..n..l.l..Ilr.ltll.-ll.Wllhotltl.r.II h iioslilSi.fril),- '\ ) "' '"IIII.IC bi.t? pl"'II',1 l I j
; 1\ c! hirii I.i-, idmini-traioii, : lain r.ithi'r I I In. 1" I tho re-nler m pti'!-e--inn nf tb.' fad. tli.it the ]ji J.I
: : : ;; <, coia| I be ; filti -nine' litlh) diu
4 m-'nt ? j h.r.v: I Ifn t iki:n: 1.7(1 \11 |I
"I'r"'III.r.- 11p'[ j uniiii Kc-olition. it h.ilt .
(' i ; a- t n n-u tllx: ii-tut' .
harsl.lj: I : ar.d the tii1 :[ : ,i'll. I |.. : I !,. n on i ii! j :
unj-iitly : finally : I IiI
I
h'ri91' .
)
1q In ': t a pl.u-od' : : :1 I It \: 1,111111
tItiti.: to tlc! plca-iii.o I >,hou!.l l.i.'o .. ant : i rd\ i' | ;11'111:111'I'oIll"; S''na; of the I'nited > ?tii-! .
i-> htm !bist ithi but t-.xt'iitx !HeI
jntionceil : :a i xx re \.r :
in sccin:.; jo-i, it Wt.: .iuy wi-h to )1..1\ ,'lla,1 ,::1.( I.111'0, ), with a I'r'i-o that ihc r.nney' l.t !!! I I ( ',,) I (. 'Itt/i .,' nf l t.'it';' I'ltimfliI'li'.i I' .'. .I.lr I : >" plf-i-.t t i X t.."tie-'r! '.It ;.,1 :: of'the t \\ hii.- I i Mniiday fuht. and tliiit[ iho pince-s. of) I K\ii: | : _
nut be 1.i,1 I until 'there: n an "' ] 'i. X'.hicb.tranliled J / .. in.; \\ :is i.iuii''I into tlVect. tbe -,\111. txiiuiij. .
pll.lti"
: a hall' hutn'n : ii tired: !, it "line a xxl.rihor tbiv..1 -
; an 'ronvor-ation jhivi-i ijUe-iii-n
tu coravt.oiiio ino-t : rur.hiuiicK.: : Mi.!, Jm. i ii.i i-;:. l.rllIt I'1 the ('Itik's! table the record, nf
: iiito 1 '/ II : : .1 N
diplmnutii' : ttle.l th
ll'll ]IIJII [ :it ati.
a -
)ti! c-iU'iieuiM impiotti'.iiM t\i .11114 IK r"" in ii"anl: tuhe ; Pie-cnt _.Major ( !"' A. : I :, I 'j.i.I"nl. 'ijuiinrn. I.1, Jf\I..I'r. I I -n n ,nf the Senate thai I is pa-l, and( :"111'. '.4
1. \1 ,
'. '
: an .itiiil.'. ', Thti xvheh.: 111/1// I Ii : n' \\i i.- I 11:1; I '- Xt t 11l.,1 tlt lilliilbirw.is <
1 J puMii: noiitiinent II Anu'iio.i, tutieiig} tin-I lel. 1'l. I lru.! ( ten. Al'MN:" 0, / \, .:.t.. I -'I.!: ':1.t. 'i.i.l tht.' p I..I."r.1 ,.' :at li-j i i ,lr:1I1: lug black. lines nrt-imd n certain; 11'h.t.' .
t tieaty, stood' till Frai" i I P.tuDv. I Iniii.d, ,) .
ino-t unfortunate ditlioultyhioh! h.u i lie upon I."iht "I 11,1.,1. t'.ri1. tijii.. s- i ii berlX.Tbe' npiin li and wilting i rcprnbatnry} \!- ttl'l
all1 thi'laws, ii.iliiin.. waunctiiincil t lj I'alal.1 |i i t. .1))it. S. Cool I iti. JuI.h''a: ; '.. iI j n.
,1 !"' xxliich! ,1 aet u ni: :
France I e.j"ii'-
and the United t,1 '
,. .'.j tW'C'1 :t.it"i.. Ith.H: l 'ei iii H'txv' b/ law,, iiitd Fr.imi stanil-bcfuie" ) Ut with! < \"III'I.lli"II"r ti1! pinceodinj-! in lelati.i.i t to iiit. \\' t.I. i.--t '. l'r.rl.I '- .'. if 1 exooj I tin- I j H-.i i I.t.i., "' :' M* tu l iin mfp-iire.x.lihi-h) v:< !k.II -

a F"urcc. l't l jreit Iltit'aliol tuM\ -, tint! : :-ex oral: I I, :i-. uiii-in! : to : :: 'lei.I itbli-h"il bv the law nl. I'I tho lailur1 .I IiI Seinmnlo! 01,11, ( 'ri', k iiynioiiduetid -. | 01,1",1.1.1, ;: ( I Mr: Clax. Mr I'.x-.iiiL': i.nd :11 V.'ib- 1 be 1I11II"I\"hl-: any comt "itm ,. o! ::1.' rI
Ainoric.iin ;at l'.iriwho :.ic | -(',1 to 'Kiu-\v ; "Ij I ) fient-i.iU; ; ( ;iainos and >!,.,Ialll ': : 1 ; ,\ I a -, I rea-oii.: Iii: \ m' :alr :ady' been full) -ta'cd. \'. i n..i
1'.11
.I'IIIIrl.
and law cf tin1 n.It'I'II"r
111.1101" t 11.1
1 a : a jpcci.il ; .
lolethillo | the xiewi t the ulpo' \ ('rIuut and tll'i. liing- M ij-n ( >.-n. ( iailK-s, a'h'I.I,1 b) hitall': : t'Tlored ,- le-l ri: tlio I" him i If and hii'o'leanie-': : in I 11'1 here n poit II. in. Dm: 1\ .I-i..' ink or \I'< i prsii .
PeripK- of the"I Uiuti'il, "I dom, until: I t I I they t1 -onjo ('.1'1(111"01 1 of Ihl 1'u--I 'i the rout lexv 1,1(111. }I II I 1"11.1. !,. A. I l'I".df' '| 1.1| I III: ,. : 1., "I, .l' .M ....n-hii-f/ |It-| ji-r.iin-t :ull|,\ Il.l' I jit ":n nf.) iVelmi-) \\ liii i hit i is\i"t .ditli-'u'u'! .
h'titc:, hau: I "Illltbul.d t"inaKe I i-idfiit. hi' tlit.- *. debt Pii'-idi-iit,, 'l I lie -aid tint: omulveru' I : thi-!, III1'
; t \rl a lu" } 11'1 xx h"1 Ire.id"11 III .n I \xxhiihh'ill" 1 ira .1' ir \'invo| their! i.amo- n'ieupon| ) 1'1'11."r! \1 vir.itll ,
. III ji the! iuijTCiiion ln-ro that: the a.iundiiKMit;: ( t lo I iiulixiilually} there mi.. ht !I" mote fjuitv in ready lot 1'1'1') :alll xxi nld' )proceed' xxi'liiinllors! : I fio-n l'io'! r""fllli..h1Iin.: {for allY pairn-ular, meiiiic : le.ltit rs W itb) | rl't'ic" nilof cni:..| |llf I' I t I11' .

the law lor tin* iudcmniilratinii of our titi/en d. ; the til'j! t'Hieluic', iho. cIII''I:; [' ;!t nt'l-n.; ( !.iii.i-<. I ,h iv. in.z. that b) era.IK 'li-ii', :inv' fa t conl. d I ,'r"lmb.fl.id.: : : ) xve look! fi >;-xxnrl! with! 11 |I.-

I vould! be lightly re( :smVd! :and, cusilj di-I"'-(' of, lay. t.u.U-Cii; \1 l'I' ran .ju-lify meaurf.Let : :The Judi'e Adxncate read "01..1' .\-i. li'.. apIho thoio. tin; ) nii.}ht I..illl\l' !-.'dt'Itlin.r x-. hnh 1"i'.1: lie OII'I.ra"n.j, m. Thf.-e- inll-ienc i ( ; m., I/' .
l u take: tne 1'0'"' of two i indix idn.ilmen, I i >f honor ljlll:: pie-ent cn'iit and) -peeit.n.) :;:' ir tiit- be, hero.ifti n.iioslant; : to.ti-nn.ix! ; Iii :a '',)liVt of) l.ixv tin''y a; ['Loach, : we shall!, 1 bo .1', rarne-t: in tiul.

Iy Conjre-s, and if lot adjured,) tin.l'T tin-) administration iilteiu I'I dri.iy, in the seitlenictit, nl'iict'ounts: ; : 10 .( Ird'r .No." li:" diioctod the! -amo: Ti I d-: ') .in.l. aU'i.vln.;:q ti! .it Il"! ('tin-tiiistion! ; roijiiiro) that I li'U i : : t'laxerl; a- \,' b.ixe t,"(11 in ll'pfl'la1i: ; ,_ ':

t 1 : b)' iiif.iiu of our inti'rn.il , l'IH'ITit the otln.i a pre%.int; lotl'-r tn'uy i \1 h.ll n.il In in.inn1'itii iliot'xpi'dionc! ) td ceit.im; puhlijcatinii Ul;:! ricoidh.illld! b" kept. The. liU'tit, XX :aX erxah .' I I ii..i-.tioii-! : :and .tlc.ii.irali/injr; |leei-deiif., I'.i \<
< \ t lie, ( ) iind \\ -: publi'ationwerei."t: I "cam.i:: :' I ,1".1.! : t cIn thidaii
I \nlr.iiily :&rringt&I: through the ( nnddij'Jiion h'lllr .J aviolatimi -. Ir \ ;' :cr nIl! h. '.11.1.
the! I lit I
Iwili. he cIII> otll'l ;icLnoltdrrcs t II .
t (', : tOI !i ) ( of the of ( ; .1 IUII of th .' :articles of war.: I MrCl.i'- -perch IV.H a l\Ii"wr "f.lr:1II1II"III! :and. oen in f..lutilt"f'IIr;;III:' tar: xxhole -Wj'.i':! .r.rI
'ncila r !U''l""Ij C:I'rlJcli vi h \\ ill not the '; ut.til be ni.iues ;anapolo'i ( tine- then d !11: inveni.cnt, .
) pay : 1 i"1 ( ihlr""l.tll cmtrt 1- x"-: I iidi"il"!| )H.t lea.ldxer, : ) i tll" -trill. (it : I irn: n thi- bad In nhniin:1.!

I 1 on.I : )' for wriiinif *>ueh a letter. I ISy \\ i.tt (code, '.11 1'1.10"11.I and ;"hl"II'1! {r iho t'couil \1.1 I \'. !i-h: .die pro.im'di'cni) ; ,' fino.l: llId\\1'1'01-1'1: I I '1 he seemn .Mniiday'; ni'bl i-i rrcby ] -'':''

'1 t opinio.is of i thi ; Liario'r!I fo.nnled I njuin j --ui-l; of ( thuivxill 1).1) di btor b<- ju.llll.t ? It \\ dll be o'ljo.-t' is to t-li'Mv the c r'r,: ;ivt'ti ( me to i Ill ; a t..irn :.11,1.), :afrIY I i t f xxli'-ie.i-. -i n, no would :actual: j:n; II"-! X'Iio: X-\ line .- e< it, :ii-baxii. }t !;'Lfeii ;al .

I i.ifuria.itiui) C'll"'HuI.'s' ih' IM-.U cf that: )puluyv.'hich dilhci'.lt lih'l l liie codo Ijflll..ra. ItIIIII'! wo-tcii| do| ;aitnii-nl inadi: it i-iv' tllli i Iv 1:1\: Mipp.-cd'th\ It II., .di '.J i! him." it x.-a- i.i the iiii'i! :and: j iiinful." \\ o may: be' 11110"1',11"|
tu i! j-i-lilwatu iin
the I'renrh ( :., inuw 1 mi J.a: cf 11,1' war: itt l-.i-t; 1'Iridm.: I' ." !. ..I H."llIlil'I? !Hit:t it.I- like a c.iiin) I. oi.ly "lexerinir that: tliTei'ii! 1\ K-x'- pro-ti.t who i-xpciirnee :
t lea
hil' pui-uiirj lity of Vol'.ain: l : --.e.ra: und < 'oid< rut, or tinmoie xxh.itovi.-r fcivi I nl-i! a'il 1 ith icetiii: i.f
1":1111 ci' -peedilx ; x The I rl,1 -r ,'t' n-iinrc I il carried II. tail before :tatilii: : :.iiiuii tit tho i-j I ectacle. Tixvt :
I ': to assure > on. \vith. pent fratil.ne-H: (lint t t hey will chriitian; ystc I n .I the other 'ide ('I t t IiI,I 'I'.rcotly; t.) lh.:' theatre, "I t the) war, 1 to, ti JH f Himriiifun Mr I I'.x.ni': \\ !hi J"I.b-1:" ) rit'iinol I fioi.i hi- xi-it il,1, r.' 1'.1111:0: ): i.ie.iirnid o\or it.

find tlu-m--Ue-, jjieally ill ,:II"I.ll"1 I'pir.i: lii'ijuestion clrannil I .1. I IU.'i.l'I'r Pa ley. I If \\1 ..11 to line aILII.irr't I I nl tho eni-nix; :ind ., beat him; oriotimlliMtuoon i !nn, \.M i. '. ,':". t.I.:rt_ fnini. nilv., a-nl'I .- ; (-nnicdi-sippii'hatinn! ; : ) : wn--, it a)')'. ..t. r> )jre J t

in America there v\ Il. an I call; I 1,1, but ith ancient friend :and all w.idll! ? I him and the liP.) ,''Iitt. frnnti. i.ntil thy strung in 'biremarkMr" 111: cl.ai.aii; sil-o -\i.\ !I| 'b,'Y pel' 'i 11. l'i lli" L'iilleiii'oil tiij.; Ulnji'Ji. Th .
IF xx I'l ) the Liiit: .t\ Si. -hould ,
I'le-idcnt ile- boidlodof \11\1 .
; '
> j II. and) Mr Strange of riitii :admili-d '
1'1 .North I thexv :as -jectalorof )
xiryxi I public a>"
:
and th.it tin1 whuK* ,United r f
opinion: : ,
out1 upon ill be dc (burd( bx nil tin' x irHi 0.1.d .
1.11l- ti-
\\ dcejdy ] ) < i- tli" xv.ir, and nf my pnaiircand niiltu: bl.e- 'lii
1 I'I i nutnine very i:" id Mi.i'-tioii-;. :iminixx! hich was i u: i'vi r to )I.tar in, mitid that nnthin. Mntis !
, I v.'ill. qlt. as one IIMII. Tlirtc om; b.no party: li htvned, men ill Aiui-ric.i. Id n- !'I'r into it :abecoiiiCi x\h.itover mrrmii'uiiiit-, hinniht; '.('" 1:1: 'for ;ali:
Ii I divisions to present unaniuiilj ) < I aLiJt. Tin'jarty : I.'rm-, id", } 1 I.i it t hiP I : pri>leetii ii n I 1-' I Ih.1 fior.tii--t It I x'. :a. :a- rli-.nl- J j .Iir: ,'- u'-iilii'ion!. (..f:1 i : I i to bo, IIr.na.tillllillle: I tlK'in,m I in u I iiinlil.le I'.XJTI ",ions m cfapplau-c, \' sf:aito .' :
g'llllmC'I1 IllmI my to ito ihi'i, a. it x\.i- nn dutx in July :and: '1.01.. |I' i,. .
i thin !
-ub-iiiutins the 'i.c"
tI | coiillict and \vliici! unhappily Cit i.J then be I befoie ilufy xvord"i uiittri': inttd"anl) eon < nnd their constituent-t
:trfn \\ -
pud.
I lilliliC } ll' ;a 1"1.1"1' il : Au.'ii-t': 1M I fl Il'all:: ,'I th- ti.i.r, us i JMitb- "ltllllltwri/c'IIy! the c, Mi-titniinii! .'' which modifi the I Kepie-ei.t of the Pende,' arc linni
upon 1.,1 qUetl..n-} AIL'li'a.t ran 11'1 t. i tu'! n.ilioiii: I entii: r.ni 1 the)
1'1III : t-i
'
( a"Ih.a,111 .fiY ; n xv a s UnalItIlJllI: :- :adopted.' 1 1 he linal:: '>it to emits II in the :oIl'ri'oj.ul'h lilt' '
brou-lil to Lear upon thi <. Frain'i-; Iris I I"f nut tii1i otheiwi.i'-In'can! : the icproach" : boloM-.l coinmaiitti-r. < ;, I tly IroiuSackt taken: about! I I.1" I .f .'
n n:1'Ii"II 1'.1' .
: i 1)11 reaj I \ 'I"I.t \ : al : a li1i.rI'r'a t i iae: iA-K "ck, :ail I' i enter! .t'r rroeeodin I s are not Ijnitiiednn t I- '
I ; for any party to st.ind; ij.i n, and, if tin' uppn-ition entering the eontc-t ..1u I Ii IIuUII! J' bttr. I In- :, t'- harbor !I"' tin- ..1 if hi-* tl i-it'll., :andwith j I'a": a- 'fnll.ixv--! : I { rinciple.! and in y rnt'tiee: ins ari.l1.ir i Ii
,
and beat Hnt.,
In h. .
to General JU'j1 wentu attempt lo IUIM- tin it ( will be hard I'J' lit rsu.ue! a Iigt l 1IIIl''I., (1111,11.11.I } Y"h-P"III'n.lnl\\' !liiiebanan.; : Pan-i.: : '::1\1 i Jut1 (' tbui' fu-e; \ !bth their authors mu.sl I diiiti'r .r
1rl"1 ilio I i.ut. ( ;J-'ii. ) ,I
,1",1. I acciiinplihid 11111.1"1'1"' in,', ((111. ) Fulton" : ruium'v, I llnbbaid.! t l\i.i.: ( ,\ Ia. ) \ c.The" I
'p. mni-in'.t'rconr.-e 11 ;.
'oi.'L l>Jin-it ::I iinuwliafi1 It.t people vIII.i'L. : hit thesu ditli-'ultii's. h m\ lien. \i"l'I.lh, lu-re '1L.I"d I ('l. tJnne-/ '! Liim \1im ri.. Xi'-hol) :K. Nil"-, 1'.1', )H im..-, Itiibin- -. -

I 1i France, ihoulJ h" tecoinmend uch I iue.i-uiv, nut b"l'l inadd, lor, tin- e\pi--% 1111""t' ol di'laj ing i thiui| 'i ii olhhlldl') hi* U'I nk- ul'l al.I :- I -mi. ISii'jijle-. :'''i.'r.:1 tr.il1.ri.. 'I'allmaiLo., Tip- > '.ant t rill' '\ '',..il-, Judges Kaiiibill < I1"' I
the mibUst he eun n-coiniiienil ) it einliii- him : I Ihl I n.llq I i..1111) ,i.icumentary I >'\ t lii"I I 't'al'all.! tlei.tVel.b! t ) and
( \\11 and avouli.ig lh" piincut: of l' .uui acl.nuxxl-d 1'I'llt'1 i t..n WiUht-: Cameron i have boon i in MS-
I 1! to put hi > foot their! neck-, moio Ic'ILil!)' than ed be dm1. paiti iii fthe United St.iti'when 11l; tlrl0111 1 1be |I .N.ix: ) ,I'.ixaid., Ul.ic1,. ralhi'im.( ) ('liy, 1'ritten- I fur the,. !,i-t tIn.,e \\ci-l\-. \Ve learn llit1)' haxezmihroiih .
I .I : t. gratilii-il! to hear him.' Ui-n line-. -.ml hi* ili.l den. i'. all I I ,h ,
: that II.H in ILi > I ( 'I L.ms I I'.xiiu.: ( (Oliin.) I lleadii.liKnight, :i lioduiki t t; except I\vt) or I li ret" (':-I'
ever : iloniatie
upon clU..tvl Hl'l 'Ii i.jiry: f en. hue: tlcn** not \\ I-h tointt-rferc i\ It the '' w Inch flit IM-
\'f'' I any \hall'r.'r J.v1.1 may cu'ir-e: i Kent, Mn.-e.\ I'ronii.-: Pro-ton. Uubbins! Southi I and \\ill pi-lullv adjourn abi'iit the middle if, r.v.t ."'
Li : i |) hiitcry.Vou to 1"i IiI t.(', sl.o h.ino: rrjht i; I n.orr.l I or pi'litj-al i : I Hlr !.' c 'trt: had: adopted' m ('e'aItIIf: : .. tin'ir pro-' i ar l. S xv iff. T imliiiMiii! \\V'i-b-ter \Vhito I!'m. \ '!{. Jud.o liiad his i"t been in aticinl--! :

j r rj: I I k \ sir, that iunn: i in the Ullit.*_t.itf.< xi-it i it \1"l'l' th'.,' 11"lr"IIII.; chum.ii.tTh \11'I ceedmbut! lh'ho' doomed. hi- r"uI.III." : In be I"'r.; a- :j 'I h'- II 1 -u. .' \.' xo-terd.iv ":"''upied, on :abnliti m I r T/Il'I-'IIZ.! ". /,1"/'I'dil,

; 1'1 di-upprovuJ oftu.it vie >.ue xxhich" I -i' JU"I tlv I tn "' h.uc been t f> and "' .uh in .d 1II'In.l' : :\t pre-ent 111'11.: \ in \pi: t.ta nit.ul: i.ieiiijriil.-: v.hii-li, "uit"ul.l',1; : thu .
\ t r"all 1.ltl'lt 111/MIY/ 1'1') princijdi' xx'hicli i nvi nu-d : tir.'d.i-. ll-I N' r.i'xvfn !1,1 ( ion. Je-i.p: of. a fave-rablc-or: :
: i !t1tue to France, HWI' I ly t ti! HI i i 1 .! i id.ind, MI ucail all !., li.jth lb .
: .lh'II eoiici!'nce, until I :: 'ixe p.i- I : him m ca-e-; 1'111!hox- evtr. r'iceriulU: ) i It ej.pivtrd thlt tin Soiut,' v, ill to-d.l\ "io-ui'io I Ii I l-x-" ihiiMitt, \it.- /'/Aia /.

;It:t ri ,J,' one. denounced it in inert UII'lalul'" teiri-: .- to their Ll'I'. 'hI d..III. due t.i I.I'I.! :.ii.t 1 they; -1'1'1,1 I | | i Ito! explanation! Iltll 1 :111 tiuie a-, I the! ; I i, th.) I ill tn prohibit the) -:ieoftbc'|, Public) : 1..11I,1..1 .

:: franco re-entcd, a-, L"'a"u'lHr hUI'Tllr gallantry : miii 1: the 1.u.jrn.i're cf.( ;tii. l 'ii id. | .lIIl I that! tl.o I Ibiu-e I will take up tin- I bill,!! f'r the ; /.1 i.e.Wi undcr-t.ii.d that, ;t iiifiTinatii'iibeen :.
:
h.IH'lat IUII"Jj"lt.11 documentary: : ovidenco was then rrn.i n received I ol enn-idt j : lndi.iio.ii.imittii'j .
I ; :aliuis-iiiii) : of Mii'hij.in. which a u rubbnuiubir I i of I -'
and htr character recalling her i concerning there i N
s' by ,
IUI"'II Jackson.My I tiin; ( I and, contiiiued hire I 'I! t *. "
: ,1110 h1 aro-e | at-.id deal of feeling enli-ted, : pri'd.ilii I i.on' this!: I s-ide (If the '
J t. and utlennj paupcrtii! our>. The H'laluilll Ut.!)' obj.-ct) \.1 : tj astircjcu i, :\: Irank-I markwhich he ltaii' at" the tipenin--; if I the ,;i I 11 h.. lInrlt'ct's'afcl.L! \. which has ii: taken co.isoHnce: ; ofi j \.'.IIII\f"t i ', and.! mar tho Ancill.i i I ri vr. The 1'1'' r.t!:. | .

I f wa; (juite eijuul (e I ihe utI;,'!Il" ', iul.it halcen: ne-s aid Mncenty, that! jou' ''II neither calculate I tni.It. I I j place. ""lthar ayain fixing back, as they ann'I"d) ) I

1' dJubh'.J b) her ciailuCt to "ur funuionariel.eie, upon oar local divi r 11"1t. Van Uur,'n (I'pun the t'ci' t.i'ti a'luded)! ,! to. our ;le.it and! ,: \\\ : 111\( !1'0'J In. lr A ':- i'/(! xv.is roceixe I the entire doxM-latCJii of -elllements iti MjJ! :'
\ { t'I i I Pre-idvnl I, 'I tI,1 I .uii. approxed\ \ I my t'ullul I. I fr"'lIlh" Pri-sidi ovn. and on iho South I ra-tcrn holders of 'lolfcr-H' '
Lfl/II'/
since.Uonijresi. fora of t Fm'od intt.vcr
: l..er I ,1'I\U11:1 ilu-u'U'-tiori.. the I t IMt 1 1 lioimrel I and I IIr.h' ( states tiuik !
01.1 'Oi 41 ie'S me my ,: 11 letter !,! a eonipeient force is i sent to repel the >!'
a [ hire-.ed
I a;i bv < ; '
Santa Anna
It ri-prciiotin..; the SIJte, :and the! j.co- I 1 .si'lcmnl' ) Idi.11..1. unle-% Fr.u.cc rocedefroiii o ,"'C'inipaiiioiii) : in irni-, with a un.iiiiuioutt: ,' : i in tit! )IliiJul. l1.IG tu the !l'tl' I'"I.1! of n:) the l1mtcd x :aji'; !fne. The .Jovernor, xve learn, with ln< xvt'ol '!-!'

pic! of the United .Slate-, did ex er> (lung III tlieirpowtr this |"Oition., that l'iifre-' : > xvill p.iii.i unanimou I 1'I 1 I lll.ll.k-. 1 I|! : titu.. and' also a ropy) lflh I ,. litter .tllll'Ilt.- j actixity and usance, has ordered a binJv) wi

:t tJ cur the wounds indicted b) the lt'" *a e, > act tor a m..n-inercour-i', until lu-! ,!d-I i. I xxa.ii'Jcre,I upon that! l'Cl'.I-11"< to t'Ulflllll' I Il'r |er-i"na.o.' "'. v.ritte.i:I ill reply. lUttd I 14th Sep- ;,'. promptly to 'be rai-ed. and sent for the [ti-
th foiceon Hi"' NiiiMr.i Peninsula.! 1 il'i'v, 1 1..
: t tlY kind! e auJ conciliatoiy l resolution- paid 1 W(' may iarul, : ;it h"II' ,Ib'UIIhl'lulil' > : ':i I"I./r.| l {h. icn.; SaiiU Aiii.a: stats? that Kctioiuif our utuenthu } left exposed) to the f:*
1.1IU.I JO\\\'r \.1. 1..1 1lt.ulll Ip t'rJ"I'.1 lo Ihr.'w nisrf! II': \\ )he-i :at ti.! head. of 0.1100 he'l I ci Vii'!.
TJitf> ure l'o-'rd\Jt and eonipniK'nt part u. ibeCiovernuient ( tifhoitilitie*, when onco I tl'lt'I"I'.I. the tuc n >' enemy: In: 1 previou-ly. i.i.ide, :, ..,-_ .1. .. .: Mi-\i..m. taken l'ri -
.
; ) r. ali t
nt.a :
aur t
Miinetnr.e I in durance.
i4 a.1 I nuiiiedi.ite lt pre--cniatixo-! > of t our' lu. is 'vur ) tight or, wroii ,'' \\ ill) or to attack and 1".1 I ho cinnrj -uch orderxxa !I t" u.t ol' einbatkin: for Vt'ra on the I'MT"III'T.-.nz.yil/ 'll'ur n.-- -
c.'ullry I' : Cruto "
i iieciary to ui ulUct-r who had mule himeil !I,I fi-i't, carry: into cf- On ) e-.terday about 1 oVJock in the day time.ilin'i
.1 the !pei-ple, in \ h"I. by the theory lflur oon-li- all p.nlici.. aci'iimtfdMtli hi. ilut\ It it scarci-1)' ne- I' crri.in; i'li:ajfineiit i ,I.) whit h he had cntercd lar;e wagonsloaded with flour an.]
) dry goods
i tution, the sovereignly ,. the wide. They (.icn. Jack-on: hai two M'o-ions i t.) and! it iunreaniiublf > ) xvith t'lo! I'ab.net of TIX.Ibut that hexas ,
Iltlll p f'tt' it'".mr) .lor mo lo ay that 1 advert to tint deeply) I i I fiom salt, W'fl'I '.lai,1 by six Indian*, about ri:Lt
refused to .r.1t I'reiiJeut mmey)' to I'r'paf'f l r to >uppo-e that 'OIt'SS xxoulit! waitlhat lIh'H..tl" l"rlol mx public S.TX I't. 10 i-h nv prcienti'il ininibv' tf f -o di'iii: ', oxMn i I lotbo I! i'iiciou! "nosnl'.i i miles from ibis placctafccn about a mile from itc

I.i if I that; 1 dutv hoiie-tl :atil u war '!( The ( uixi-iuun-ul ol France i Ion fur tin! adjustment i. fill ijuc-timi, it DO It ) fur tli..t: I lie Iut, and the oontcMs
I p ; lh'! ii. I ll'I lit t ) t be induct"! in \\ ritiZ mIi\\'. purpo.e.) >a> s that his ifiv ainnnjrthe 'I uaous letl them in sacks found) in me
tvere s.o far >: \ the) to legis xxiT" not grt'all t) to ,expect that hisnecesor d"I' )pe )pit: of Texas had, eenxmceil him that it I'I pat upon 1
1 )4 I lifthat JIII'd ful but that I a.I tiI in acciirtianco xutli i tie! hr.'l.c-i (:-. )I Ic-s Mexico \va-s Wa-.'('II*, and with three negroes, the driver-, tar )
1which theyaid they} \ uvt do uutthn'ltl Wt'ul'adjust u oil other !principles than alt'I I I j rinciplc- if t nuliiarv hxv lhl'l. and tlMllli amc' '! ther :and.: lit th it it wa-iopro hiconx>cv-uto'iction the \xar any fur :I ried oft towards the prnin-uh. There w're.t.t.:-

; fr't auy Govtrjnnent, c"lhIJel.lg. and lioned b)' him->elf. principle-' <;oM-riu-il mi in exerv' nit'.i-ur" ci-iiiii'! I Iel itt of) Mexico !, be, that the peo :' lecii mules takt'n. This information is tlrul'l'.1I'rolH
1" \ \ i'f the
A treating Jeneral Jackson's nuniii-sio ..h tin* opinions It France.till wt-hes! tt nuke a t:i.mifr-iation I xxith t n.\ 111'I t' I:jim iZ it 1.1 Florida. I hatlt'l"ll: [ : I Iapjinuttcd he should miners to them.same "pilli'llIlh'lI ,'I one of the ne 'ro drivers, who escaped.Ti ). .

''I of,an individual, uiid prrnanal to of her re-eiumciU for real or ima;inar) injury, it 1 : 10 1.111:1.I '1 tin) \Vi-tirn l 11"\:1'111| ;. ".1 t explain.' expedition .iin-t Thii f.ICt at'"UIII.lf'r :'ertail it i is supposed was at the head of t : :
.i1 a
0 Texa
tint '
and I lo : *
alhr.1 a ,
1 party. Curcity i is alivt*
with the call
The opposition at h.mt ju .lil.1 ( "' hIU'df'l, can be done in ;a uuni.rr not lo subject l.cr ri the! promptly, on the lirt "l'llll. .. ; the Mexican < i-riimi-iit be ((115 i ignorant of the to arm-.
p : an cni'iav to rholndiinsvere had several r.
pl'ar.ln t't | real state of Ih l in )painted, and
Tf\a I
:' I inaintaiuins that a-, there wa' :: Cun.Ii1utk44 I II e) t1 of all mankind I.>U'PICK'U( (1 beitiij; inlhionccJ met'land brat him. and r"I" I 1\'J'l"1 aad i iM I wish t>> fnter into; lurtiation 1 lie l'ijt'sphi" tie- Vji'!.
and th. id 't f the tin-! protect ihe I frontier I" P' wlu. -e with the United I
qae.tiou between the Kibg, ih.unUrsnadtr by i detirc to fe'ct ( k pax) ment of t.r protection Stales m roarj lo Tox.is, :11atll"\
I that ho i U ; tL'
it did not bl' debt phi* can to iniui.t.r, to -:- tier ihe iinpre' iuutSat ho un i pointbttnt b9thePrirdent. by :and with
discussion, 'nl us unrea>on- 'I. u ; 'i.cral f.r. ( litn.: J.n-kson has
4r rcu.1 In tli's service C : \ h:1:i-'c I ir. a-1- ) i adxice and consent of the Senate.
'I l nbly to press France, and to anticipate that decision : rlu '\\' political intercour-e, until the explanation i- I 11ii il.inii-: 0 "I"., I" tvicntx-ihri i. .';a\'.. II\t-.ah II,i"i ilL mattdTho hn po'.xt'r I to Pr brin/ about a sottlemenl of thrt Charle, S. Kibley, E"q. tf this fin, to be Aturnev .

nor to decide our-elve, in favor oi the! 1 Kn. taade. This will comfat wit Irut' .iltreuvt.without [ ,'lh'I\'jl'. a""L'r.ln.w I ifn* b.lh"r\ x. m-ir: l.VmiotUviN 'I I ) !iilejit tf t t'ie' I'. Stale* replies! of thp United State for the Middle' Di-trif. I
.* l i I : by f Hi"- hill the MCM
; and .x i I\I ii iU-t'.1. 1:1 I Inno (t. 1"1 Florida -
t?i end Li. MinUters, agaiu-t the ;not | opular doctrine iujuitice and injury t > individual-. I :.,) rcjviri.! ackiioxvli'--. Ii >- in id"-. tati i'I have.' I.Hr tint tlu'\( x.'ill not hudd theni-ehe's thfy eh. VICB James I D. W e3tCitt, jr. Kr: I

in our oxvncjuntry, that the tun Is of th' nation Lt L- without oil (ht sordid evvi-sideratioii: \f tuonexa 1 ilc. -. :II-'t1"'r-> a'vt ni'-n It I I'-- 1-, l'r..I"'I..t! .. r 'I bound. by Ill't..f hi j, ( S. iti Anna's ) xvhil-t *Ilm'
a pri- Mr,
t 'ru i-mili..1 "U".1:1j'la'II.; wittitu. > "i u't'l. .!.a.lv I j oner. :111 { 's it yVi.t.'ott.xe learn, relinquishes the otlicthe
I for object wKhtt lh if irationnl xxlucli \\ : -y it impxiitdv! fr lii'lI, \
shall nut \x appropriated: any price tlililr. il- .. '. ) take ( iluTu-s d t r
il" I .tIPI.\t a.1l ::t.,: rzit : .: .!i v. :'n .' t u": I II. I .icu i I: thei'tntter underre which he ha* discharged satifarr
IIIn'l.t\'r": .:" "l'j-t J ''.< ir'l: ". .. in ,.&* ? I.1p4 r.r z. rl'r'f. r.O?! 'r t.\tirl ; ''T. t'oi- r': I Ilf r<*:wki >h'J' ,!tt''j"t"! '!iii'". j '3 avail) '11)1}ji'x-onrt comniumty of i it* tntfrfrrence and creditably vittV ether to :hiii-cj p;:"f" >.


f 1
'f

'* VJ.'flI ,t..- -----I------ _..r.. I .- ,. -, ,'- -. _. ..' .> <. ,0. _ ._ -
"IIIIIIIIII- __ -S.I .- __ _
,- -- ._ .
*" __t. -'----- --. I _. _. ._ __ __ __ __ -
N' 1.1' ---- --- -- } M 1 ..:
t. j .rr.ln'f'IIIl'h! I Ii4!. !m"p.i elf I I. "'''H(' IJf !tint .1, I M t t'' A' a 'L 4

irit. 4t1.P I ,! IIIf'm"l'rt! ,'.J'l tt'!' flit r-f tliiriil ', 1)itri) ,' "Lut j.I1I'ott.. l L. t. 11 t AM-. .111 .,|>. ,IUi' :MliMIr, i li >1til uf 'Ioii.la. NV. ,. I'nlf .\., I I f)/.'/.' I. J'or IUli r/URTIn. ,
l. .ntI '
: -\11.111I1111'111 : rhir.i'-Ur ;a t'J link"f : Ith h'uig" 4.! .1'i ,1'.11 ,it I ul''ll.Ik-. i' I1U. r ... .. :jv.1'.a' T'. .i i .f ,]1', i, id ,; .i--f !f. :, nI I .I I Tbp f.!r..1 11: : CGrz'r.ic ", Di-

L i I itt.'ii, gl'IJ'! rJlI)' .%:cti t Ilbi,'. I '1 I". ,i., 'II' 11\'h, ,'. .i:! t.--tu t .1!, .-lU. !I-, U ''f\ II": I 1. .1 I I ill'' I I' I. I"' 1 (I. N. J J )lb Ji lit ,.. t. tull!! Ii, '. i.Ji- r For Ifly I ti ;I
'. I'.b! at I in bond.,[ I ii;. ? i. n 1 '.\ ,"rI\,! ,I. ihiii" il.'I. ,r.1 i t -,.. i1.-: a I j .I' : 1"" I.. oi 1'0.. "if'i l..nil.T! .. H.1U: i A ALLISO.V. Ii,
:1 ,
: : | .
j 1'1'1 L ro i lit. The i.tt t ttl" l '. ,
\ riulatV.t'rtovi '.h, ., I I:7:li, "..11 I f :-P| I *, .I I tii'I, Pi 'I -M1 i tl 1 f > I 'I'| 'I I' I :Ii' !I'l'O J. : .
St I\.q: '! ( oi nrpetituMvi.rp.it 1 1 I. ) 1
T.i.I"ut'l I 17. | but 1 I' \i' n : _
I.II'l't -At.t it '. ''I xv i ii'P :MYIMivntso.v; : : "
they \- i I hiJ.i.l %lt t.: i \ Apul t. \ I I. ,.n!ht.; I', i, .
.II.I!' I tt '. (f-ay:'i IeeW'! I H.IMMI I'ali.idl.ini.!, of n now' Mth-r dull .it i I'.: no dun-1:1:, tl.. II'll I\ !b ,.' 'I",, 'j .I I I t'. ,1 '
ii !
i..ii ; et! rll.1 h-\n\ t 1:1.:! .-hit" i id. "III i NliU VOHK -Th" Rri Wrnunom1 Pcr IJ
IY. I 'i I\t'iI'I.' : ) ''IInl.li'liIIJ '|'1.11111)1111' ? i I O>. .if'iM, ii Irk'I?, .' :' Ilb"I', :\ .'. i u .. .\1 .-.I..,' ill 'I!! M'\Vi: ) .I\: \ .-? -11.: '<""'mlir ki't 1 i. brl'i pr mnt rnh deLe1. 1'; I
, r. de< tifi- mi WI..tJ.l! I 11't. --.. .___ .. ,1'11/.1' t XX'I'M-tr, ,I Tn'-vl I tvI' net nu Wli quick j'
entirely troypd by 21
i. .|4 ) -- -- p .' '': 1,1.1 I m i.l ii' !. .' f ,1 i I. ,' n V .. I.. t'.h' 11"11"1 t )
,
mrt
'' of I cannot he 'intii-h, ; t 1 f-e. f. -, i, vi., I \ ., I If I'J ; .
ftir. I ',h"- \ J II lit pmpi-ftv dp-trryed) .\P.\I..U'IIU'OI\ \ i I. !1. "n,'! ''I i u. Ill- Iv 1 '. i i ::1 "1 .n.l'd'I.t. i. PAY f. C'I .
" I !It', ., i I' f. }i' .:-i.t, : .>. .!I. I \ :
,tt if utr.illioii iltlull.ir I n II',',..t'r t'rtc- j:. M. :i t 11'.11'1 I ) i t I.- '.' .I r. iinrptit' I', h. t It.1 t-.i : .11 : i1'on I r: ( 2\"f.'
.
,
.
: I \% I '
I- ; -v [ -trn .. > Ii I-. WIII ,,
r q: n \ vN \ -Till'! rtw f.lstrCtJ k.! .
a, t1, Thp *hip: Avii: ; L-.ipt. :''iiii ;HOII from .Stvatir.ili ; .t / '!'i.M'I.IH-' ,. i-rthi-! ,, .t.1 fill, I if .li--n i u-t !th!u n, ,,/ //i 'rni'nni.: rut: $r. < / I ,..Jlln'I,.. ''flt'r I'm D'rvr. tnrPf rtIJ It'r. will thipri .

", ,rriu-d lit tlm port I ) c.l'rl"h) ri'porttb.il! i>n tin ,1 tl.l ; A.I, t K.III: : . I 'i :q.I ::'. M 1r.l"t! 'I'I,! tiu't': iit|, >|:'i I. ..inn. .hl I !,P 'i 1.'c"! i<' tt I, '1' I'I: : Vt-.r.!: | : i I; \y Ml'H I II', .1.t, V..V ,.,ul, VMI.'I iiniin-iti.it-! picr! For freight paiiflgivuii'
" ,th iintanl bi-t\\i-i'ii ) oYlii.k.v.unoir : f '11.t h. . . . III) 11',, Tin. o'.ilcr t t" pilili.li'.l 1 If'I"j i "' 'I, t .-,. I
l'fI,. ,,,,'ht oltlip( ii an. !.i ? in.l 1 VO) : V.ti" I!' : ITn. ?! : :: I I. i. r.tiK-'ir ; !\' :nbird, rot< "tojpti
IfI'l tinI I lute! i in the \\.&LI. I In f.iinp ill contVliriiT 'I. >: 'I'I'; ; :." i'r 'lh I 1. : II npip.'r. in I.' i o';!: \'. "', I I ..' i :I'1'1'' "11 ., u'I..I.' '. ";,.J j'v! '.., i'II ICI'" 1 G i I. Mtt! >r'LnnnooK.iC"s !Ia .
, Ih!! I! I Dimon i CI pt. (11oI11.! ; of and from 11 L; .< '"l.; I I.ti..v t iii I 17 iil i ,. : ,'111 i,i, r M !. I, : "H 1 '! ,tu! '.' h.'n.' .' J' T.' i.h iI i-. t .- i : \ooPr.Mir ) \ \ 1'1"
t 'I i .
t l It' $1.1'I l I : I 11'\I\| | ) > I : t I
'JIT 1 1t. J-:- }'riiud,\'iice, I!: I. bound, ID Apal.uliiuo.i.vbicb!; did, I : Ik. I ii I ..-. !I't. ; I I j'-! '. ,.1\.P\\I'i t \lt.II.I\' \ u\i: urPra P.1CKiTI and
.ii-i i'i I
. 'I': I": IFodl I"" t : "I 1 M'.U .I OK) 1C.-TinA, 1 ..pin0 I ,>. t I.t tt.
I"" ,!, l.iiu'li: tlaningc: t to !HIP *!iip. t 'ai'111',1(:' in endp, ;!" l "M- ri'Vi"n <
.
:
111' : l i ", II I-; wl\:; C.i| I'.UP. v ,!th p.ttt Ub.i-ro.ir4,> t.Iut th'
u.rinsj. ;! to i1on board, the "'lnp! 1"\11 l.ftwpcn. tliou' I 1"1.." . . .l'r 1.111\I I \ 1I'! .' i'uVLOTS.: : :I'J _' 11, : tor! t'ul.iiiPiM, I. fti-At .' I :m
,I. ;! .-tTi mid' w.n lot. The !llip 'Ut't l'I'Jl',111,1, '- l "" ,iI. l'lld' . . II .I"I .1 "t> r.lh.I !
1\1" . .
I ih,1.\' '
.pr. 1.111' ti1,1: I I l.ti'I'| > .:-it'i"i ,1! :I- I.:.1"1.111. ,!I. 1.tg ti2 iTjcJ al'I''IIHU.iJt\l"'! -, .|'|,| t.u : .I) '
: rpinaindir, t't' t tno ciow iind i ,1 oft'li1 "Hi ":.u., ( i< || u.XXt'eitl . .\I'\l.I\L'tl1 Or.\.r. Masti.f | I
11:1. I in" ( : pa-xi-nji-r'S ,I. .11 ii)1 : :: "' I'') \ I: .. I I' ,' t t. I : \.:; /:. I fI/-1.( \ 1,. 1.K l lI :. :/'I.t.n. ,
uiI" t'!, It, .. itnd, lav; to fill lu-r until G o'cl'it-k' thc foN ,I ) ... .IJt IlI.. ." t.tis"' JhIIft! M : ". -'IM--K" \ / \ i .. ,.i I 1 Hnn P..NKUHV: II.s..r. \tA'i'to. I jatiy .
morningVRMI, | slit, v.'viit iltivvn.) Tin.1 I (1.,1/,." '. S.fl..t'l. I :! I''} nhi.-litimi-! 1. i '1 ,, .1 '.
1 ivi.-i: imi.ili' I | .
l.iviiiif pa- i "I. "n i :-s: "Ilt' : -1'I ,' .' '.tt : '
"I.I -,'n'r4 an I crpiv arri\cd hero in the AviMo .'".' .. . ji I i It.. . an.l"I I, n, l- 1 1"'v. T ; ::1,,, .t|1'1.!.> |lial.| | i.1.. lii.n !% :>|, I 11'1"1.1:1 u '; .1Inl I :'! l !11'il I 1 : 111', I .11,1"- ,!i !. l'L\L' [ I I1..... ...wr.Glo.nt':9.do-. : Ii.
'i.:,mii, ", : .. .. i t I" ,. I', ,\ .. 1 1,1. 1..1. S.-br., l'\ LL.\U O I U.) 1'lll'L.I" R
.1,1'
Air J-tii. 1.An 1. Ult''I' I I In-lnM) '
It Onr
\\I'r,'. ,f. lc ". .Lai 5 I' hl'II."II""I"I'' | ; ("I |' i.! i I' .
i ql.JlL'U: I I ". '1'1'!:' 11.:11::.. .. I" HJ, 1 I 1 I:. I i-: i I" HIl ii.--I-, : '. "I' t;, it I 1'1'1.1'1 i n, I !t'' '. k ,'! "'I,1i.1, "i !I", NH' !mi IH'"I: .1'plll': 'I t bp .tboM- \i- 'rU arp all ul the Crt rhis, light I JJIt. :.
; ;; ; II' ,I 11 '2i' b'.iw t '. 11"1'. .nil )1' .
. oM eutli-inan! uluiv.n boa-tiujjof bi k un'sf Iti..r \ -i i i II.k.1'1'1'I i I I'MiLK'I. I Jrnnulit :niul tintUiCd rJ J
: .i'ian, ; 0,1 1 l.hn th I !-'iril, :{ "Io. I 1 Ill, I 11i I 'i I' "l.ii .itirnniiilid I t l',' "i1 1'1 1 ,H 1 I, I uUI; !i *'r. mutt _. ._.. __. ..__._ 1 Pvjippr' ; tlu-\ arc city tlUlftll I oa i. "
\\'I\ put-i'ion as a ph> .t : it he W.H .. .. .. 11,1 1 U 1 1 .' e C.iptaiut: ( lonj' ; i-xprrit-ncpd thp trn JP, nod will '
I .. :. i / ,:iid% I .\ 1 b !in.i SiMAliK, I : .Th.' .. In''II' cf
\ I'II' .i'\\.ij'< ili i<, U' l.t"'I'-'IIIY. (t.II"1Itranl tip the lisIu.tPPi. .- : :.t.tI
| .1 it. .
: 111.'j / 1'1'" | 1".1. : 1 tiVi | !,: V 1.1" i will:i I I.- i.p-p.iu !I. '.1 l. if: tin* K'Vi pit iti.i n !
n boy, paitifiil.irly: wln-i) :i )IIP L u.ed tj no a innnii He.! HUM . | I M 1 l.,'.. 1 '. .. IVr-i-iH .bipi'itifj' by, tic Imc derAI 4
: < :2'1>r i r.t I'l.' bj' ill It. "I J i ) '.1"| ,:.'!1. t. 1 iu:!:.;.. .1 ;-r\v \ :I' k i li.inll-' :\ 1 1. d u lli-l.m In I l.'i'', 1"1d.I.1 tunyiti I I tin I -l
'ii t ". IIP ahvayt; killed wliati-vt-r 1 hp, took aim ,,,1.-1 .IV 'u 1. ..N ,''llt.II. . . .1; t bbl 1 I'l$ t f) ,. ,.-.Jll i ,'.> u. !M'i i .rt.' 11't.\ 1'. 1'1' ;pirv. : ty-.a,1'1; : .NoriSKM'.If'i'KHT'it : : : 1 proinptiii-ti, iici.l tlc.p.it.-fi. .

.\ by.lander; ,I ipinarKi'd t t tint: t t tin'1 ..:-ini.i .' fait I n'tii.iin-I i XV,, ...' . . . . t Ibll"I :>D ,.- H.V.. JKUMCA.N: |.h..lt.I'I'.1, '\ ( V. I I I'., : I )For in ylit, ci l pj-tiiigc, fj-u: in; tr,t rate acco.t ; enrli I : 1" f.

.* 0:: I'J'ilh, him -till-thnt he Killed CI ,' thiuj t t.it! .11'1., I I' !I .. ...II.I..I i i :i7>,i... .I.H I 11.I i 1'-X: tu .( '. I -- -- -- .- JatmtH, npply t tjNw '111' ,

.in., I. -iiod!" in Idl'a). I (I1"1; \ ., .'. .. .. .. .. .. .pr I M a, ', I I.' 111 s> J .',,".h 111". ";;|| j nl.II, ,"- at! ,,'. rtl 1!' IT: vs j XCOI.A.( on "II1:1: -TipVii 1 lu' RAYMOND & ALLISOV. ,Ill-, t. Ii
I : 1
,
: ( .
rr _. .
-- -- -- I I'J11. 1 1' ? i n.-ier i plv t.f' _. .
\ \ ol ait I 1' 11111' -
s t -
: -
A ''I' : int. -- -
'' 7.ii'/i'i.i'/, 'II( had, tlu-ir Inir: ti.-d, flit 111.' '' .. . pr, !tIl! I 17 -.' i lI I. I I! .1' 1 1 re.luc "
<. tln-y -0 tijht upon 0. ClllfU.\\ /'M'hUrt .
nie I : ,' ",ui-Kt' '
|1\,1: k ':art t'f'I I thi'ir I J hc.itN., t.it! it du-.v I IlitirLUtt li Ii"; I I ::1 1"Ii.t "J .",.\\' U..t's.! : ;jr s :\\i\..,,1\ :; (.j I J 12 J.. \( ) 'iii oii: i.j\ sil.-tVia.t"ift'p.. [! ; ::, o'|I'I| -a-'--' ; .- -: --I -- : 1 1 : Jt.,-- ,"iT.Ml Sh.p \ '/ No'iT.'J, Ma.'i". OH ]:t
.4 .
, 'u mu'-h they could ot yet tl.pi..nt'i-n'ntl! i 11 I, I 1ItI u ti-: 1"'I'' > t'I..II I i- in', ; II I t 11) .J.) 'IrmldllltlI'11WITt I MAIM'.I.NtU'.r.I I : : I'mrr, ibI!. ,
} \1.. I'j > "l I I ; ,, i
. 1 i! t'p'| ll' tin-
I'll
.1'1 t'.i.1( I i II 1.', :L I n u ; '' ] t. .f... ; 'm n I ; 1111'1 i I HUrilOIT; ( '. '
] their Iv/veri WiLLuvrdo
tosethei' I to .h, t vvitliuat! !loovjniit'i. I.."ul'I.' \.i'. > ( 111 "il
: .ir I' ; r- .I i VV.irliL.-.! 1111' .111 u or -i> .Vir/i'x/.j.: /f/M/ ii4//\.s': t ivii; i .
I .. Il Ir.' -1-\ I r blps, : : : 1 1 u i.- I 1.! i, _. 'Iiip-i-I : \ > -'I,,1. in-i i ,-til I ppfppfi-.l ni.d i 1 Il'i I"\ f.iMiain' *, U .
.!. I'IIK.I'r 1.1.In. :.. p ,
'
ptt) -- -
". p._ I I 1'1"111 i .. . . I .. t- ., .. .. I,:, t .ill'. :,',1.1,1 I ( |,.III'll'.1! -. \V. ., ., <'> 1.Ii.. .. -.*-. / : ,' I .; Liii'! vpl'v-lv',' J 1 >r t If.P? 11.101., it.d::, ii.uitilar.'IPd. ] l.y. ripriii *-* .
, :' I I I .. u\t;'ht'j.I.. n.ll l I': ,1 !- -. .. J" 1\/\\11\-.11"11 ; :'!' JJN rt : .:
,1 'd .I.I ii'nl! t'.iu'.iiii, ivu
I 1 1 IVr liM"bi <* m
J' 19 Lt1.1)EI.PI iHA Jill 10-r P.M.t.da ;: .. ]'!' lf! !iiI ,: I It' 1 :* '. ri, I.DI I 1. o! i' i ;, '11'1! I : ?:' M I I M Smi'd, l' H. ., j : ) : or !''I' ,
(11t1 Kllll.l.ll'S her
.I.
', ..1'1 1 !1., ( 3 'ii)., ,, ::1 1 :, ".ld :0. p-; ; u "I "<.;> ',-l-driitiinti, ,t "fi-h tiv :'In- 1 I.. "- ; ur! 1',0] i\u| U oJ' KiT, .
I Mil. 11. III i.
."iit1 11'1/ pi't mih i t t2.> I ,ill t ,1 )1' ', J I'l' | ,iI ,
IViuii : / It[ .
iriMil.! : I'to.iJ .Now \" !,.
) ': & : : i: . . . . . . p '.!> I : ;, / t i "- "n'.ip-;.lr! I lo O ItHi: :/.' IM I Ii.V'l 'I 11,1"1.I 1 .rLlt'J Ii.th.- .
t -M I 11
'l'i K.-S. ,,
"| 1 ,
I I" "i.i I'I'I. :, :Il i |I.r '! Ir"'hl"r' : I.; .t.1 Im'-lK' ,"Jt.IcLiLot.1.:1 ..
'l he :. 'III"tJ.mU1! ( iit.] Crupper airncii, I : 1'I": Ur.utulr' IV- ':1. . 11.I 1 ..LI 0 : ', J 1. 1 j- I, th.IL
)JPS-
.I t. \ .1.! i I- .\ .
"I .. 1".1" 11"1 I 1"1"| pK n.: : -v \:
j N; OIMS! I : ,
-Tli.-i t ,
> : !
?
|" i
-
I \1'.11'.11. t illii.1. | ['J"1)
Urr.ikttatiT fr .. :! ,
t rJ ty :at tin1! : II Lm-rpci." I. whiiipc.la .1,1 .' i iII.Ll.i.'l! ) \ ;> i [t'Jo II. :t i u i. ; | .1 i nit.! I 'HI"I" .
i '
.
-
snlcili'ii: the i.Dth) 1.'i> IIIt"r.'l' ,tit; tho} : 11..11,1: ', 1 . .j[ ,'il! 1 :;! ,; i ; ) :Jt\\.i'i i i'i v\iii h. .1..N i "I'I..: | | iu I I 11,1'\. ,, ,I;;, i I. I. ,IiI ; 01.: ,-... .11.'. i I ( .t.I', l ....I MI .':MI. v ,1 1! 111.111: :\i : ft } I.JUh' t.-\ /i- -- '
: I'ju:' . ; :. : .1 I I I I"'I." !. ,:! _
I" "
fII l'\vo. t tli-; : ii'ii.i, >tmncnt; f1'i.cw'.l" I".I. .. ; Id I? I i:,. t .I.: ". -2':I \lLii, 1 U i-i::. ,. li 'II'o ir
I, pu-< > tu. L sr.i' a pr i'cii" : :i I l'i I'v J.'mtn :. .1' g..! 1l I ;.} .: V' 'r.Mlri ,: I. I.. I \ 11/.1 ]' '\' .1 1 1. '..i i.\ .. I .I' I (7//CO/.1/ ) /MCA/'r.V.: 01

HUiniKbU'J: to) Mr. -.tii'i.i'ufthc I It llsrh.n-: l ,. '\JI" t"' J'l. f.d,1 "' '. I .- .-. ----- -- - -" :i"p 1 1 IsniVNA. DOANR. Ma !.I1 :.
II.. t f xvry rorpnt p.ip'-r-' Our, l.t-t; I.nu' \11)11 d.iti- \ .is-st.v.: : Ivcti-'t, .'.j..r. ; !Ml" :. 'i I.1 ., (. .. I I ( t.' :: ; 11:.f. \ lh 1, t t i I.' '., i, ; ': I \1 \1'11.\1.\ A-'ini' ilo inint
:iit' III Iht 17ti!1 iK'L'oinbi'r.) -'-' ',i\ later, "'d 1,1\'- M l 'f1'I'.I.1( ), i JTk :' ; -u' i- I IIHJ. I I I h ( ''JI'. 11.,1 II,' !" 1,1 I I..t ,. ,,1'1..1'!"I \\\-11.N IIIVINO. l.,riMM, "', ..
i la:: .-ouijilctc hit's liowti'r.. wc' ,' ',' iin.iblc: timvfiiuro : .-; ..MI..N .;\ (01 i .;..Ir I .M 1 '..ipi ':. ,: ;' : I 11t1 : cat! ) "i ( ,11"1.' ::, to: n M..V.I- I I'.i: in i -lit! ii I p .. !I. \ i,"' l'I: "' ? ,v, ..$ i.irpi.i: r l I' \\ 11.1.1.1n'III''i\. il I, .

,I !tall ,ili-ci'iiin't-ti": it'-tr.' .l' iLI.1Ii'fl'P.: It 1".f. . . .. .. .. \ Hi 1 I""I /; .1 I_ I 1.1. con.i itn., _; uij i III\| ,) I..1\/\1.\.1.1 1 / \ 1 / '".\--1'. |I. I II II Ii .1 11.I: : I III\ I'n.ir: .!, .

"- 'IIIi.11( !th,' I".'.'iii Ii t.i! ''ll lu.iiii', ( 'nn- ,; J::", . .. 1 Hi i II.i j -ll' ..I.-), "-..1 1i1; c'. "D.dOij. \) i.r.in4P.:" HI ,1 1 ./. | :ai- '-I \ > : App'r'! : I I P nriM.nruT.t-ro l I irlor l v
'j 'ii'itiILt\ It-l, f.ailiJ.! Tl.vli.nctuf'I'l' Doeoiiibi-r! 1'jth'; .; .7. . .. . ,:.1111 1 ::, :.1.; ,: ::1 I i ij'] pip'i'i' ,PI.P..I, n t ,. :i.'i'.iini' :( '('",.i ,1J| I K tu I K 11"r.: I : .. TlipMippn! .rpi'i' p'-r t t.i, j u hi I S.jlHli) .III I t-1', Np-A-V t !,

.i. ) :, .1'" . .. .. .. . .rr| i!. : t Ii; ", !I J.' !III".1' > ] li.1' i II' li. if. i'.,; :, ;'. I N' t ti I!'d and.! ppr-ied; ; pa'I.-I' ) f n.1. I I'.n/v.: i Hid \\ll P L' I: .q 14 ,\ 1 Ime i ( IO1\ S. A j1.i,:..Ict&L

\\.J. -,',\LV4' :'I',' .. . . .I.r.I ., 1 i i_ :. ,I :: ---- -"... .". -. .-- I r. .J n.i: t.'r. \'. ill tn-: -t t 1 ith !'.- ( a!:. Ii- f d't, tnt hi, :;..J:1: or,

,. '. Tie!; ".Iri 1'1.,1'1',t "?"' "hr. nrp p ;rhiivplyt i 11.\; .. . .. . 1 .:. ... . \- .II"\ II.) i ) :: 1. I ] i .'. I 1.: \ i)' ; im t I I :0":11..1.111" : i u ,"j: 1 .. .. _. k __ IIP.
I.... ,- tip u'it.'i ,the, II'l.I.hll': ii.li'Hui'ncp! u .in 1 111.1\.1.,: : ... . .j.I I lit I I l I' ; ,j g J5 .X1N I 1'1.1\I \ ',,1 I :..In-. ;, J M I s I ,:' M I i II / -/U.V..N'.V 11 \ \>. \Ih'un .1 1 .." I I't'l'1!! M'.U I : .V ol J. TilI'.i.t,, : .:aiTi7: 1a

Atii..i and Spilii. hui'h weVPIP r,) tin itiaoidii.arv i- 1)1: :'; ll- t) I t;.; III I'.' x I dun. ,! !I. I .,'.. 1 | ,.u:t.::. '| ,|, ::4 i ; '\1, / JJ./\--I.l ..m.; i ('>''l'l11''' 1.a.I'III.III, ig;: Trinnipli.) n\vp, itj.itir -.'- iuin

"p\pro-. t'II'IIII,1.I!, ,j I iv bp'ori': 'ur n-.id.-iM'.e-i-" "Aiv. \slili'-n t : '(1, : '! ;Il I I,. I MI-!, tit"j l.h. J .j-i\ ,'. ,-.! '. l.i -. '\0. I t. ""UJ, \.XX! : VlUtk' : -.Oll) ..I'tLe 1 In.e' ,. ,' .. \\ 1111.1\h, ,di.p.iu-li lor tin1 iib.ivt- porf. .
. '. 'hut iln-v contain nu n"\'I.II'.IJI'uill. :Mil.l''i I I .. ju,1 C :, I 1.1 1. II M( 1 J': lil'IM": : : : f
ihy. : u'oi, I. HI i I. : i.h'i: : )\\n.I.II"1 lit ii';:, I'. \ l-'or firi,!bt in pi..n: ul'l'l1111 i board: i>r t. > -
_. .
tlt.'ll'l:"! Ml'ljl-Pt.' ; '''I! ml .'. !'I |t.,, : :.1' ,; I !, -- - -. Lilt: !: \i.il, l.i.i "t." I I i. .ii ".u. ill-: h.il.'lJn: ._'. VII, be p'. ,.j ;.Nol'K.sF( : lllUOK .--Jan. 7. iibici kljiil
1 I Ml.l! : .\ .. ,
. ., /'fin/ ; j r 1 I . rj .j'i'm /Ii 1'.f I i .iVt L i ,iv '
It i. aim? 1'iin! fi'--ary I" t.te.: tli:it thef.iflure.i'H } ; ; LM : t i II-I-PI.P, 1/1/ i III .. M' tor; uItu. -- .. / 4tt ,
':' \ '.'.", . ; !JJ win-P.M.: l.iimb! i.I-, .', 'I.1. v ': [I' I \ / 'I.l\ 111 \ I ot -- ,'
j
:1. | i I II
"I i : i :
.i
di-f'i i 'Ih, l'\'II\II"I! 1:11."ta.: t \ } 'I \ : n t oil' : \ I : ) l .
? I.L ; ; \ ; i PI ;, I .a.; -.!'. | : ., t.) .\1 H I (t'HHi: .) OUK.--Thp..npi-riyrlii.t >ailif"i .
: 1 i : : 1.I. i.i HI"ll/i. '
"r .1 1 ,i Jul..I\ ,
hr .t ; 11 p'-l : : < I 1-21; 111I 1" I :hi .tVu.iiH will ; :
.1'1'111"i vi.in.IP! ( |11.1' P illl'.LIL' jttt :itiji! /'HUM ", t l lI i I. .t' 1' :' 1 b I -i Aj tn.i.tf-r, L.u c Ih.p.ltt'
Ij I/
\It 1 uJ jttt
,
.., 1:1:I I'.i.i-i -i XVi'd.id.iy.: '''ll.'l: '! . .'. . .111 j'I '> -J'l ,; : --- I f.'i'' tli-.1 ..tlllIlI'I'11.11. i \ \' lrpi'bt( or PH.a1: ; ;"'. apply j
XV'p !fiii'jjr' t )' n,itii-o thi-, report' < which UPIP, I.' f.l.. I' .l.r.li.i\ .. . II 1'1 :.i, ,. .:7. Ill .: i ;: 1.: J I.. j 1\i.\I:. I ,U.' 'III: ( 'II \It.I'' I: : j I' -- n" 111,, uuu't t" .II"" I li) :NOUK K A J1( ( tO1L-jat.7 ('
I .1 I ;, J JI toM, \\ \\L".\ .i", ill I ,. I I" .
'prt'.11 I t ll '.. "'' ".lIi."f ill i.h'II 1.1' 1I"I'xl'l'oIi-" : I' i 1 11"1.1, \ "!II"I.: ihii'" I ----
t. 'ni. ( Mii-h n- t t/! l 1'Hi of t Ih,' 1'1.lirl'lJf, the ..irtilhry11'th.'jr 1' '..IEI: ; : I 11 K u- i., .: ; I\"I'r-1: :1! :-. !fl.-: l'l U''i> l IVi.i, I: -!." f )\1 i Id.1-. ", "'1'1"11.' ii- i.i. /( ,!.' ////i.'ff/: flU.111'" /:" ten :
(i it., r..tl".llll'oJlIl'.I.llIlilll'' ill.i-l I ->'j bo'IP,' it', ui I ; n .N ..! 1 l '. I I t.ivi' t. i' ";'. I ;ply! i i.J II \\. .IiIs: .V '.\ \ 1.' II: I 1 : ''ii ho fa:111111 t : :' ','lar hits/Ha/ Kellty! rn.i.r '.. :
,1. .1-1 t I. P-i- : '.ur (e'. I. | ; | s; n ) ; ] '. -I-I.1 > r : 1 ,1 I. I .- PJ ;
1.1"1" ii for !
; !; 'r j P I r ti-r, I"rlll':1J'I'I: \ to the master on to.ird ti to
li.i. A.P. ) nppiit-i', 11'"- ;lIP ii--U'i-1! I til:, it n i i priv.iti-' : .-.1' I -i, hi..in, i.ydJ! 1'1i) ..': \V. I-! 'i, ( i u I I. __ _. .__ .. \ --- .. ,1":11: (RAYMOND ot ALLIiQ0 HI

;iI"HI.II. of the ail'in !hi\1 I n'.i.-h.'d. HIP I-.rin-li, ca1'idl. .: fl.' .. Jj ,II I Ki:, ., !J; II 11leI'; I''n., I: -. 1,1:1:01.1: : I > : S: \I"-,.';. !,. r d ,I'P" I I-l) i '| ] ,. g .' 'oi' ; 1.\ \ ::) : .- J'.I/.d ,'. f ii'''!'* r.i//JH I' .-- --- 0 ._ jg,
: Tiii'"" l'ni, : S.na formeruppirlcr; ; ol M t ir- 1 tI"J-I .\ VI-! I : 1'1.1., I '1 l.i- '|"eiior p.n Ki I t ; I I M.iii-, I'tHl .MIW.\OIIK I : Tl.e. U'. .h If.T
I I u !
M I $ .
j .1. ni I I.i i. I : : !i !, \Itu\ ,in s h i h, JII'1\ !1 frlirc"o.tllk. i. Mipi-rior '
\
: | :in t I :
.hd "t'l l in.pi.: bl.rii" hii.i fora fanlii'liila.t. th.itif ,11 1 .;
II"
; I.i ; I' i-o'l. i' '1,1":1"1'I : "..I 1 .\ 'inn: i 'i'i *' I.V. I.- ,' i bit' I inn:,, I'r.ldl .ada : ',.' I i | ,,I-J.t': in.IJ'! :ffT..iilni, -! A I linjf: New Era-Iar.: ; !, I'Mli' r' rr'J.'
\ap..I"1: ;.it > Ji-in d'Ai-n-!- 'iiiitu' Iv. hi- )iiv- I t'O" I.ll ii-: -. I i'. / Vl.,1.1.IV 111"'I'I \' .. .. I Km:', li,"-1. l I''i.; .:. ,'- f I.I ', : I'I .. '. i : \U\I' :.MMKS: c. I IXKK.-JO.N.: [ :'NAa! ** 'li,'rull, hlt1"1,1.( k "!"-- 1'.1-1'.11|, I.,)" |ml.}. (e. ,: 1-
I'I, 1'1". PC !1,1 I t 1'1.1': :iti-k oi!' : IuJit'-u.\| 'PIt'J: ; l.u. ,!!> i.t t' 'tun bi'inlii, U MU.UP, bnlt-* t.'Ulfl'lllIn'r .!luL! aui

1 '. I"I'" :Ml'.ll': '.' )'. I I'p I t'- 1 tlli-:, -l't. ''' ,'.''r Coin1-- i I ;- --. J l : I I''ii.n-! : I'Snm-i-.ji, : 1.,1.! : :las i :, !". ." '- .- -- .\ p I IM iliiI', | till: i n II 1u all, "ni i l lo 1

: t.'Hi.lent'-i, oI"'jl.i'h| ; mi VX'i'.liiP-'l. t-xt-niu; tin i J I\.1'. .. 1'/1\1.i \ I I. 1':. Ii, { (Ci,, l,., -.1 1' .11) 'II, t I ,' f, .u H. -. ;'I.": \ \ \ : : : : ...'. 'f .. .::1.1., ', /' II.XIIPI.N A. TAYUiK.-J.iti' I iJ .
.. firtlur!,, ( .ij-iiii'M'i'i.'i' fio.n th.' )ovpiniiK-nl: : : 1 ; I I I.." I..I; \ I 'II' -- OSSi
POM : -
l
IVr-1' I 11. uJ] |I' i i ; i ; .
i : \ !lfl!! ,1\ \ I lit I i ..i. 1..1 St. ) : ," \ 1'1 11 1. 11 II'
tiH! piinfil! "I.t; "ia: 1 1'1"1' p'ibli-lip.1.'' \ .1.1. .'u. 1\h \ ;. _'iij:" ,\ .' L'J. .1. Jj..J I I I ,I.I i.t. I I. Will; .111.1., ;.ib.iVI-. )I'ol p.l, ,!.1'!' "" /!'. | |l I .', r.nndlp.:' l.u.dini'. frotn brig F'.li,:.i '. un.
\Voo' .n.' : \ri.-i-,:. h'r. ) !I. .I' |11'7 I
T.IP, M r initpii'r oi' \\ l.da"\.IY in .rniti: -1.v< not :.II! : \\'II.11 l | ( OID'I."II' IN :.:l I i.i; ii \ \ 1",1, l \'. : : j 1. I 1 t ti "OUl.MVr.KS) ,. : IX' KI'SON: : I.VI i' oj

l .l npb-U-the!" t tidi-.Tiphii-: ; iii -p" .'& ii'l< | ; ; ilic: Mini, .I/C;."e..l".II.; I .li i. T 1' ( Ih-nl: l. 11..1| : i |liu|!. .,M e I. I III.'S I, I In'l\:1:1\1 lid, \X'i-'i-Pi I J.uL'J. I II utJ.11 J /:i.'. .1'\ I I':! .\'.- !.'" 4. ,. ,

I "i* "ni .rr: : of ;'on-t.iiitinp." The .\..itin: !' nu I I .luilv. \I.II'IL) ': y .Mtil' fniiih-. Ol'l'illtS I ." u I i\ ,| ." .u uI t. I ..- -,- rla

:M..II"!. ii'.i.. I I ,)-1' I t'i! n 1tIll' oii: i II l I : : : ,. ___ I I i' '!v. in !I"." I.- .1'1'p.I"'l'1, '. _' .i,1 I -.I! -'Lui-;II"w...t,'.'o.'" I I. s i |I /e// ////'il'( (ii.' ,/ ii'ii., i'C k" w. CASKSVi.Ni' .:.--.Midiira: ,! IVl Mi-! aby I ; '. '

i.fi'I 1 hi. \t-r.i': ; ( II )) ,1--1'1,1'! ; !' :..' r- -, 1.1..1. : .: nii.'i'-t I : ,inn' I .i) -ifh-in, i. '11"l "tin': 'I...'d I "it.." i \1"-j.1 | rftlll : i n, !I.' r si.L t. .i r II.d, ,l 1, "--i,', .\..11,? I I. I 11.1, .ind Mitil: ', nou' l.iniliiiu :ind, for sah-liy j ,

S.. 11'11'I'l' -p. "L''t: of ( he 't..lllt uf tii' ('XL|ItiI'.1t. I l'i i 1. !t'.u I"\I..I'-I.r'J I i.ui ,'. ', ;."f i 1.111.1 |p ii\, 1., "(.. P in, ,1"11' ,","! 'l"i 1 i S "i 1 'i. 'it!, 'ii" i '1.//, I.." |I'l.,-. I i i i n, iL""i-u'i "I. ',' ol.I '|1".ILIi"." 11111., i .u,'. ,. .Im: M J.NO.: T. MVKICK.A' .

j ( 'uti.tatitino.:: : Il th"-c, .I'-i'onut : Mtf (POIH-I-I! .,nli .'':". .1. t 'r", '1.1". i ;it! ''h| i .| i oi.l', ( ;t.. ,'U'I'' i I n" f.t I '.i. ;i t I >, III.I I I''" i .ll"I,; i I Ii, i 'i i f"" "ii i "ni, I,1,, i, ,n,, t i', .i i I i. 'mi, I u I . ;1111 .

I .'.:-.n- \> .i''( r.' n.i.int. "I' ilu) ( :ami, )' !had, rilinindt.t ', I I'.r-h'-} lit" i 1'-l do 'n '. .r V..i-1 \\*. oi I. MI./ .1 I.. I I 'u. !.l 'll"I,.. .K-ll '" .'I 1 "lllll- I.I| i '. I \l lInn. '.. ;iiiiri' ,|" l >"n\\i\' : MM ; J.l'.Y.-: :' ':1i't 18 t / .' ;.1 I NU. :.U., ;j' "','r l MI )' K..tJt./t I-IKIII!;: ; ; IIt"\' '.,"
I limi.i.; Tn 1 ha. -ivi'd' ': I ,-, r-Li I 1".a.:, -j 'I.,i. ., :; 'ti'ti" .. i :,. j ."'"MII <. I, Ii "ni 1 t 0'11' I l.il, in iii I l.il., : in'li"ji, ( It\i'; 1'1"0"1,1: l fi -.,u1,- I,) LIlt ti -
.npiiitiu-it! /: r. i I i pf.tnI'll -
.
.: 't\I- I ii: ,o:" ::. I'..s., .:i-.. ::1{ [,.IM., :i-.i.i| l'ii' I K iiil.iin-. J \ II MiM J.II1:1, : 1 U ooo, Mur.j A. Iriifiior., II.
I I 1 : J /.1.
t t' of ,di..i-ti-r.[ and luall.u: tbc) jl inns II f1 11'/ I
r.'purt
I.. .
| ill'i ,
.
'fI'Uii [h'Hlml.II.I'lIili-) Ponit'iit. it-rl'' \\ i:1I t-, I iip..I.I.;. ;. 1'1.1.., II..I j i r.ttiwi:i !1''(' ;I 111011.'a'I.| : \,' |1 II 1 2 I" \ :: .-..-r- l.to.I.1') ,".,'l'i < '"!''. 8.11 I :,M ,11'1,1,; 1 I, '. /' ; I"I".u,,1 I "- limnid 1"f'I| f ,' r., .I ,M:I,,,( -. I,!,. II "JII 'T,.." f". .aI.. Iy -- CUI.tw
\\i. : \ t. i: ilr : 'j|, I' I )
t< Ilin. us i..1' ::11"' .'.I"lati.JI) 1,, nut h.id! all l Ii in1 d12 I | u': : I- 11.11,1 I I 1.11', { 1. .... 1.1 J.HIS. AM I lCK-gt,7 tP
-ii'--i'--' ih it w i I', I'xpi'i-li-) I from' it. :and, tli.it the! I "I'.i i I' I !h.1, ..1-. t ti, >ni N' \v-Y. rl< \\YII.v!; lhld.1. I'u..i.'1 .'v ,.Ni. )Illl., I 'ol lllllii.,,,. ., I li.1 j. tll'll. .,, .I I'. ]'i .-til ll /It u L I.;j'.' ''uu. <',.' li.ui.'i-,. |I', i r\ i-;|1. 1,1,, "I"'o.,: I -- .

l >'uki of \'''iii.ir.: i' in x < > I ln'iltli., ,! It tin.1 mini! ." I 'I 1.'.J"JI.I j : |, i ,rut! j J.u,'. ,:), I u'1 1 i I. r.iiiii-. 1 ul ', jWin I J '-I:I I >M/iU" >, .' : : I U I I. \ f\ bl.Niw! : Orleans;' KutnP"i 'LI : f
: ;
1'111"111. ,, ,, : Sl.V) .
i ,
( l..t I I ; .
r, Ap'l [' IYI: \ I
.1' in J i. I' ,, l k- ti'iluin; ; 1. ltdri'ir J ,
'try of [thi', dh i! 1c'I'I >:uht'r l'\I.- tn-iii'irru\v il' ,rILLEC i i ll'.f- :::1lid' t : \ J1:1.
t : ,\ I II I d lie, :-.1 .1. I
to pH'-t'iit it.i'lf, t t-j ihf ( Clianihrr! a".1" I il'I I II li'-! I I J lx i I, tu'.' (1'' /'U/.' / 'l/l.IIT on ( 'Il.1ilTi/: M((1> d.! Uhi.py| WIlall
A U luii/lr, \. '
l.i-t: >. >' ." that! >''i til hi- tiiti-rt'd( by thi1 Tril.iu.iloi i (ti'i. s. 'kill.. I:il'l I KM Im I I 111., .:" fii.-ii, '...1}: \ \'I-I'-' ,! l'! .-'10,| 1 r 'I'''!1J \-I. IJ!!,ni' 111" .1 I I faTiiii.rw; ? !hf ,.1'i I i n. u. 1 1 11, ,,I. rini.i./,,, i J du J M..IM'| It
.a
n ( : | | .u! )j. I: V"i : J: :
tin1 I.-II./I'lit. of ihr v.huli'! 1 11 .1:1; /,1' ;!"il t I'JlllInoIh, l.i
< )' < not) -.ill 1 f ir ILi'; ,1.j I mr' A.j.l| ) \ > I M. .MA.M.KV.: ; in ; \Vbih. ; ro-
vvjll len t'i'! lIlIl'r tatid., ihiv.iIn. I ; i 'Il'a; ;; J.III L'I :i r iin t Sn ::111'rq 'e
l-'i.iiice io.
iijini-lrv! at > : 11,1 !.' '_:"I'! I P.: (SI.\ i I l"t\, lfem.Iin\ > J- i'oppcr. Till tiit'.l, SitrH; > J .. ;;arUI
.' of t la: u.ir.inti'ce of ri' 'l'"a'lllIllty)! )) witiiwhiih.i ) l.li'M"' d'j !
'" v.iin T uI' i 1 :< 1,011' UK! l-iniLi-t. : !ivl J "1"i ,i. I ft t dun. t' i i,1 "
I ; JV f >////i.s. .' I In I I.urdTi
i aniu-fd.: i' "i-" 'ii r. ) :' I : fUg1. : : .11) :a ,
Ut.! (C.n-. [tSi' now' tnini-tf-r of t the I'ni'i'-l! \ ;->t.it.'s; if i ,i.ii'. : ; ", .. ;k M ir.-.l$ J 1111." 1,1'1..1/,. 1 % .T"I ,I <"O.Ia') |J. i .i" ," I ." ', ; : M h"11, [ :'') ,)Ill.i ..in. J. I', : (P.i-L. I ll.irnn: bl i.f M 0 IL\J 1

hait, i ,;.ii I. .inii'iunced! :it a dtd| \ "nn.iti.mirn.. I ('.'11'.1.I : .-I ilr'I'I"I '! I u y w,1 I I '. i Ti.n.t I tI f TI .l1"1'1.I iii.'iil\,, I ,:a't Ilh),, | !;a.-i :.1""al i I .m- 'i'r\r\: ', n.l I I,.,, ,', '\ ,tb.\) : | i ,Ii,HI( 1\11 1 1',1, .', ,do '..1111..1-.-, I J.ninIH ,0' I

r hit tin, P,Iii'Toial ri'I!ilionwhi'li" !In I I been 1\1,)- I .N. .\: A IU ,. ::1 P | ., I i I' I H I "P'l ''o t.II.I. of \.'", ', Hi, !J,' .t.I'I., '. ,j /'iijn \.11. I I. utll LtiK t ,-. I. .... ,:.r I II.I..H/' :... ;.u1 p I I .t, SI/,"iil, h.lir I ; iliw ,

"I"lIt.ItI1II"rrllp'I',1, / ,. bi-t\vi-rn l l..:yon- :u.id: NmihAni'rii1 I Il i -'i-.ini'i:" i "".,h .1 .1 U.-ni'-r. ".nil; : l.l.l-. ) II N-l III llie h bi'.t I"-t.t.'! "iII.IiIuCi, ,inn,) 1' .! : Il' \ 'I. H. : 1 HI I il'i 1 In.li I r.'t.iti.i-, ) Iia

'by th! U':" liniuciil: : pri:'i., an- ;about tnI.'rni'xvi11 |1,1\: I |t' in I I If I 0 .. : /llo.k.i.:. i;, '", Hi j M I .\l-ly.-" | :': iii'tn-i', ai'! a rt. h.iiriin: |I i,0 .in ,i- i rli.uiit'if I J i.-i:u .'.t -I\\I\ I'l' do" iliird? Appli4l'i ( r '
i -.' .I" //inlitii, : | I 11'1'1, iiniiu,1, I' 1 ( -: .
)1'
.
I 1,1.1 I1III.TIHI. . ..In d.i t Ins :
I I'Ith ri'd.mblrd( :activity. )\ti'ii-i.i': IV:o 'itI.iil ,
,
N mru i- lire.: .!, II I fan-, I .-It'll.: "i! I n.!
firdors! fur .ilk-! an.l! oilier artn-l.-s! ;iif l'i\ury. ..inon t tj v!.:.. ; '!1' I..i: lin. i, --'I 1,1,1.iw\ \ (l.l., !!':> di J Nn. )M.fUnl I .

!tin' point of ''jc'innf f"rwar..tlI'l'I''! th: puu.ip.ilt'l.vn I I l'i'.; .'P. 'ni'-r ( '. :/ .' Itiinilf \\i\'\:'. M I j j J.I'KTTI1tK: :: I ) "I': '.tT> -!1. rrij.ti..n.. ....,., 'Hi-I I, '|1'1'1, "-.-1'1"" ",! 1'1"1. | I[ f.itu.i-.l, :'in: i'.i'!. I 1"lI'h: I KriridyInd : V

of tin- I'n'teJ, : States.Haltimort i. 1' Mb ''ti, 1.11 \/11-,11".M :XWo; :! ..i i., .'.1 r- .', I lv.r ..;.I I 11'\11"0 i \.ti, .p..t... 1 J't !: I .;.. ." '11"1"$ !' '' f..11' t '11'' < --ri 1.1"1"1: I.i .hr. v. ill )!(i\i'v, Mii.i-it; Kiii.trrf! cr.., ithnil

:! I i-, it i. now ..lid.. tin ll'.lillailIl't': : I II. M'ti.-.i-' -lull\ 1 h 'iMilll'V: I ; ; .\ I )J.\ ,.t li" > (('ollb'l nil, ,I.",, !I I 1--- ,, .L. ..;:I'N "I' ; .. ,. !I. g I'""'i'' ''nt.'i" :' i |1''iit.i J J.I"( ?, th.il.u-r" ; ,. i | f.ii., do t 'dir, .

l.oni. I'oiiiparte.'! : Tin! Fri-n.-h olli-t-i 1 unpli''..it..lin \'. .," u'j|11, (, til.2 .,' ) ; ">-..-!,'i..l Ii I !1.-.! ..i "&i!', V'l-i.'! ,. !'.! I!, ." .J I 1"1 i ,.M I r JM-.I i ,i- In.in./ .; HII nr, :a-ntiiin-' .-!"III.I$ l'iiiin-1'.jik, ISV' :

I.the .ill .i.l'iir r..f I.oui B.n.lr'lIfl'h..III'JtftclI 1 It in, l.-t.i !I.W.; o-t.-i bun' II:,- 1 I .1 i ( 1111 1 I 1 TONir.M( : : IE) : II : ,,1111.1! : h.ih-, .. ;.i1t.J! daIIJ"; ; ". J.J' "II I 1.' ld., ii 1 IiI B".j'.III' ;;; If .in, 'i-hr I Muli-nn: :.11'.) (f.r. Rii'Lp ), .. lail C

rl.ii.ac.l. by; th.* I I'lt-iii-h ( intern ii'tt. an,1,I VMTI- I \._. rt-p.u 11 ;al.1111, in: < '11.; fi'lt'r. I I p") "'. I Jj'-.; ;:. \.I'Hr( : ,'. IJ"(; .' I J it",. \\'. ,WILDKH.) : I it.t' ..1'iiIv

'I1.'lu". tly; at[ !.,rP. Th-j \ ittJiial' ', ui'"iii: n. !. I :: l uv: .1 1v 5 v ( U I "roll \ -I'. ''I! 1.1 I I k to' I ) EI11'; '< I il< : :\ .\ \. AI-I _... .-- .- \
Kill I :"t, ut tin '' /", MIt'> l'i .- /J ,A/.MJ, : )Jo/.'A' j ?r
th" :Uft"-! .I tour "rl'i11 \/.,i1iIJIL'II of Mill.1:1.1: P.Tin' /'I : ./ : \\ IhIhIY: AP.-- ii7br.Ni'i< ,nri th,'
.11.1 it : .i: 1.1"1' :1- .1 II} 'II: I II ::110'' ,' .. ,' 'I t > '..1 V -.'. :! I 11".111'1 i .
: Sail.un! \I'r.'urill a !Ii-Mi r fro.n Vii'imiff i 'iv.J. I n :.i. 1,1 | I'l.N' ri'i'tilird \\hH.py! lilt.ili''
,
-- : ; : : (! I! .... ..1 ,,:! 1 d.| J S' .'1,1'I., .on?,., ,dl.! | ., f
K ,
tin' .II I "i-t., .t II" I 1.11,11", I I I l.c! of ,! .\II.III': I 3 c'ti'to ''III\I'II\\I-It.: "n 'AV I I"'i, ,I'I I 1.1"1 i ,. )IJ"; j I 7"tl'i MolaMir)0 : .'
J I'' i jJI I IH
: 11): ; -Ul9 j f"II.I; z MIJ ,
\HUI a i : ': Mu! |> t.
I I-1,, tli- b'lit hiu cill l d'.I'' 1.1 1. '10J"I [ J: Snir
( ,
IH' \ :i'11 poq > <' ui- I I i : 1 I ) i
I II: > l.A. ". Jd II I I It u n., :i i ': :1 I u : : : :
','ii' Tii.l.-n tr.-rii! I'i.I Ii.:-.. ; 'uiv i..I'" i I 1 I .
XI..Lr.cr.I ) sill!I tin-sd'iir-of hi f.i mlv. 11:1\:1 4 4" n-k foil'' ; '
!
: ; < 1',1 u i ln.! i KM,in'. .\: KMI" .V \ :. j i .v, ', .MI' 11 .- r. ill:..t! .'ul I .j'.1 i in hr. I I.j. >! ,, : ; r'I
"h..1. 'ilju: \ rI, 'r w.nild .(P'I: t..> in'Vr that: t'ic' Ni:, 1 I/.1.! Itiv, .'II. 'r. -.I ,I, I 2l!;- ."11. bull. 'In.'ii I I. ". ,1!.' 'I.I p. ,n.. iiitr'In,: I I j idlit t tI I ;_ :, :'Iij I, i '"//ill', .-:I'Itl.! n..i"I i.. r, "f :.V .. [,'II lira's I.lird 'ttPu4i .

I'll ii-lii I I. 1..t1.II'li'' In-1 I !hi- ttoitiun:: : o ali hn.;; b\. Si iir .Uniii!' ,1,1. M...I.M, !i IPII : : : I ir.i : .. .; I I. -.., I 'Ii pn.'ii!: I.I \ 'iv v.i.i, > .' ''i, 'q'|'" ..rf vi"i ',"", u lli. Hill lall :i J k lid I ;>It ".| i ; I 10 I bl,,,I I Hum: II, !.

111- .l.'l, ill' .fill i '.IllO'l.' >.'hr I I'lli'iriM, : i ii.MV,r N Vn.i.hi .- I i. I I., .k'I i II i .1 ,i'.l' .I. :i 1. .ti'I.! u 111 h'1, III,:'J"ii4 I.I"'S' aJ.I| | |)y to" il,.. p,/ t.t.'i( ,r ,tu 1'/1 \, 1'lIdi'q.111' .,-Kr.} ('.ill 10, fri ni : '* Q;. ref

The trM oi ti! Vet. I 11.1/1'i .r.uti.iP'*: I.,' ;mo,, the! .11.1"1', :! -j. :r d! I 1 : mi i. 1 I I. .d h :ii., I-.. l.i I ''I"1.J I |'PI, ::1 "I,,!, i,'" ::1: I l'i, A ll I'\J.Imi\( : 1"111'| and (lIlt sitlpun: l.m.riblc, 11'IOli It\ Ibk

ponrt martial; at Tours 1.1 .ii "11.1! oa tiLe U'lh' n't.in !' I ld I' / '1,1"j" i -di.ill )''jr",1" : I ..u'ii'j.,1: 'i, I It'rr.II..1;, I ID '!'i.-j. j J.d 0 \: Jn: .'-''I} It ,\Y Mt' M I" & AI.t.1-JN. thiil

the ionvii-tion of. four "..I i tin-, ..I""U.J. na-iii Ijllrutant .',.", .1 k.1' I -, I I. ti. I in '":.11.1.1', ( "if :, 1\ Ii! I bI.. i 11..t ,I" 'I-! JiL, rt... !I' I'.il .Vilhf. -- --- il.l-

I tlIL-rrv. (.iii .tIit) Oil !linot I,11,11)| r.irt > :-'.. !lir' .\ .. l., '-.1 L I\'. inin I w.rl. 1.'lil. JIISI' : TI.,' 'hr. J'II' ,',, \",rtli\,II,. ,. in., ,t.T. VM ill| | ( tJC"II N : 'I'IU'T.; ; : jf'n, u.
; > 1 'mini MIIII, I it'i-jj .1., ti ,) r ii| tu 't.uz.t -" I K1COTTON ': "Jil ir rasKs; MaIu: 'VI\l ,
fki r- t wt-rc .t.-.j'i.itc-d.I f h. t'\ t tr mPiiMoii-')! / .I ; ;: nl.
-- -- ---- --- -- : I'tiuui : "- ; '''!i I' ', : n,r1.I J
,.1 1 "Ml I ,' > 1:1 : '
'j"! tli'
:ri:L. "W! kr- roll (n ci vl I I. 1'1111: ;i j II :1\ 10 ,I.. Mad do.
P'l' uvre ",'rito.iec.l, li-alh: an i I hit iIUt: and I llu.partes .- 'I 1 :SIM'.lij i : : t : \ ; "1', Ira So
n.i\i I. .fid: : ml .\ dl"I.! : :.1' ; "I'4! :111" :ir I I'tif 1'1:1.111' I'-l-1": I..IIII'J 'IIJ.MI''! l-Cllllltl"
to 'live yt-ar i'niri.i.iment| each.; Uru\.iit; "dll! l 11,1,1, i J Ii >::! r- ;, I I II ,ihtt'.U', a'!II J'l) ',. *I.u"'! "i r t I :11" -uis Champaijfne' do.

had( coiuentcd to si.poal to thi> 'ourt C.i; -a'.i.in, fII.: r C L.K.-: Jlr.f.1I .' .11.1\1 la'I 1 |!-2'1:' b.l.: I u I (U/ fl.jj I j ii:, o.v I IN ,. i.Kt i. j,.. .//1' : IHSI\; : : liitooKSlOlt : ( : I !.> b.iufls' I'capli lirindj ii.iir |
whi'-h would givi1 hi-u a mn'itli longer to 1a\1', (for c' :' I -- .-.- -.. -" .- 10 ,do.I rertifii ( liiiInninguibea t d't I

it wa. unI'.r.ttltJllhat, the sentence" would be car. ':Si'. mn.I I O M.JI. I JV ". I f !.n (' ,1'1|' ,' i.S1' I I i.ail r.-i-i i t I,0/ I I). .-AMI: Th'-.- fi-t :t.-0, &I fl. >$pill, .He! TIt t '
III'Id.
rtP'l! intoeveeuti'Mi. Stranto s.iy. Hrnyintvi: : '.;ir.-r '..uiu, r.'l J t lit.;, '/, I 11'01 < '.11'1.1'1| J ( ) ( ) Ifi(; .hi"1." I .i'' ;K, r ,,1 I |tui 1 1!lpl.| vir I I. : .( ." 1,11'111,1. I '11 I .us, I 107 1,17. I'utter.I'indin "''

:arimitted uf the murdi-r ( Corporal: ) M.irupu., S >. ".-.,1 IMuili: '! F.'ii. 11'1 I'lilii [HI."I.JI, ,...:.1. //. HII, a i: --I'.t., i I. j ':1 u'dd.' 'Lr. built! 1'.101..1 IXutI.- -lu,1 III a 1'nI"I. : fioia;; brig Mid.u from Baltiutgre, _",! 'n>" .i 11 J
It th" authority! of Lrttprfrim to,. 1. .:; ."". I ;it.'I w nh'Jli'i:;' hill--i ,-.,.I'l, i.) | ,\ .(* ,." / 111" "- yI4 : hI I.wk.t J 1"lr '.11. t.Iby, NOUKHE & BROOKS.
wa reported on lii Iii :, uiit' i I' 1 ":.
A t b u : J': : 1 -, wi.h: 1 17 t bik" 10i n i I" .\uuuii. 111 1.11' "IIlt:: ,: alo Jill
t I 41
Uf'llin. Ihat amilit.ircon had b. di-cov- 1101CIII.I" : M'U. I 1. | |.Id.. :\c-w: (O.I..H.' "i..ir,
piracy en ---I v.'i '> .'I! ti.ide! uf API: ,_ _._ iTa-
.J- Jim I i .' u..d.rf. II" ry n Ij..t I al\1 It. 0-- ___ _. _____
( II.l .
I I'i I.I.I.. ) -
rrt-4 HI Hns-u. smd th it one regiment in ,parii'-ula' : ,1 I i la. h.a. k ; ,, tcfii.'i
)
1 iti, "id I i I h.I.' '. 11'1' 1"111' all.l I \; pun.i,tinn rr. "i.ow landing from ,
MM- depjily eoiiiproim.ed? it. i f"III. r'II.I. > uo.vI (01 : ; : A IJHOOKS( 7. ( ) trilll /
J.I
T i'1 Tneatre de FOIPS| Oramati'Mie*, situate! i : \-I:I. I J.I\JI"' fr"1 ;.-ir.! K'iy.n.d' I "rab' l.v : I1 I ,d II" fr ..in I I''illiifK.re\: nljjt:

CJl1 the' Ho'ilevard, dn Temple! 1'aru, 'within two I :hil; ( 'lr"l.! il.ir.it. 1'1 I'r 1.1..r.-| by J J I'nv; I i :. \\ 'loll -Fd 1.I I i (i Ilt M'.U I : \ (OKI, I ', 11 1 t,.- <.IZuI| riu.r <4""r I I l"i bid. nil HyeWbisLe/ :I:

door of th- !hoii.e Ironi: which Fie.clu in lie Iii. ,10( .'I tiliipp-'i.' p" r "II,,u 'rtll *' & Hrm.- I I I la li-ni.J 1 ..11,1 ( '..p|'<'fi'd .|iip' "HI"I, SI'AI.- 'I 7") d') unity l-'linir' i -
t 1.1.; Charl1'1 ll"S-'i: '"'"_"I, J I : >. "" ':'::' bull"i I : 10 1 | in Km- Uri*- I '. ft do I'orltIt : .Mc
01"1 IJ'I"J" (, : e
atte npt on the 1\ in-.Ii e. narrowly I''arl"lllt'iu: hirith, N, wB.FII"t Vol." .. II I 1 VI'I'M'.S.-- JI. | )I l\( i Ma->i'-i. willII rt \'. i'ii iiuii.i .J diut I di.piiicb., 'I priuiH -
burut ts the ground onMutiday! niht l-i.t. The rihip UI/ln 'l.i\.r.l I : II' I bv i I'r ln-i l.t" r 1.1. .ii." l buunr.; ..uii.| r ::1 1 do :.. 1 JSi'tfIV
Aun.i.i! K.'i.Nun | l'OIr.
|
{ einf continued at an extraordinary height and, toooc'itua 1 A.i. 'i": ---V ,: ,-::.I.I.| .:!. rvt.j | /'tll/ II UA.SVrsov.ivb.: i. 1.,1.( !..t.i i u ;, .11'p'' t'V0 < I I i KP;. filadeMJuttt r t.r.

al.i'w., A :-fount* of illullt.lalivn.'rc! Ul IIJ'ral.1 1 I\, I P),". J. '. Km-:, ;. j, I II I )( ,|"i, .,IYJtS.t: IVr.lt.SON: ( U.P. 31. I liO Iag s blai-k" I'er.ptr

h..lu'rcachiu) ; iowa iro'n the ilej'artaent-: I ;'hrG"/i. 1t.' 011 "Ch'1'1'-! m n.; l.di.i'i. i 4" I IOZI':' 0111'1; 1 I1I :; -- -- .I I I 1.1 h.ilflbUlt. W. I.Vi ''- t--.

I hr I .il.io! l'i ,.J l \i .Oilm i l j I HP I : 0',. ( 'ar..111 1fI: I I ran I js'u'qvt.. I I I bbU 1'1'11'14 .

I.lVT.Kl'OOL.: { ) ((l'. 17. S-hi I K. !L It 'v. \t'r, N."i' ". -i-! Via./ai- I II I I Vt; pr. Tr.H-v I 'J 11! r.,' t:' ,' / I : ; 'I r 27 buntll... Hay: -

The Patketi te.i' :; tin detained we have to ad. !:; hrOo. ,I' I'r .':... :. .' h. !I, 5 ibtU 'uuu" I '._ : 'r> i..1 i '. i \ :1'11'I\tHi.\; 1 i ; i.i l"u.,;; :i ] liJ' ''Ju'.It'I. Lorh a

\ |I..v a more general demand I'--r cc.ttoti. sinoe the ,I| u.-OtikO 1 ll( ul.j:,1 I // ', |,I 'I'M"i Salt I t, I Mirrii.ijv .,'., & 1 p. .,.:C-i.*.-* I .1"{ "., *fl I'd1 uo' ui1 l', 1 It 1 I 7.JO II,) Ot

10th. anl J the ales fur the wi-t-k Ptidd \\it *\'". !\ luiidui'!Ir"l uliiri \\l.I.IQ1! !I" il i, frl.1I : J I H 11:1 ] I flAyS > t(; t 15 'II' ash MII.J.a \\iui r
in WhiCh I :\ work iiinl (for -, i: U (0';)'Ol t ,. __ ---1- __ I
; amounted to 2o.3'Jl() bales! of i'tiOO were ;i im the T I II.I 3t by I fiO bbU Pilot IlrZIIII !'
Ur"I,111111 |I )
1 G li and I r.-t. i I I"lf.II1 ;. : ; '.r. 1':." "Cr're,1 I.r I ,
Upland, at 7 a I lid.: fiI)) Orlein) : at a : I 1 :1.111.11. ; I .'J':) tli) NilVV: Itrpud
:' I II. IIiMJ .VNI ), --Snrirc-f.n 1)) 'IitiI' | \ -! : < p i i ', 'I' 1 i'i: .,.11 iuf t tII
'- -' ---- il
I ll(1"Alahuaia Mi-bile 111. The r f Lei-s
and at CJ a ordij.iry : > blue!; Curruu'.j *
Teen : : 1"'rllw' 1lo'!'" r".j''I..1" ; : I M :( \ : f I'or tr"-ilit 'vriM ,,'1: i; ,'!" I b ": 1,1 .r I'
and much I
miiilini!
: ilitiehave RIlr"lTl.IY 7 hill I'bU I
'j'l ( ) .t. II' J IV4'. Ifmii.i't,
J M.UI
"l-i. ih h i1- n"t." 't.' I J.Ml'It.V :
I
more '31!, 1M.. at la-t wt.ek'" rate and in some in- .. ,: I Ii' F"'rlolll..IvJln2
f> '. f h
: MiU i' I jirpp-ired r the I < r |
i prn- .i \I.(4 i f fII
i1a4"bruu..ht a _!r.ht :u Jvaiire, neiv I'plind' n1thi I .. : ;ill i i' basin' !.! '. In: dfit'in :$ ? ''.. '. '. ) ti-j .0 I 'It I.lVitI"J'; L -1 !h. ..l ill"U ( "'. I NOlHtHK & I3RiOt.)
de.criptum iww' f f' ( .i JOj.) Thc turtout of .1\ ,. 1I j iiipr I ". i '.41e! 111.' KI' ''>f .I i.j.; |F.*i ?n. I .' ".." ,u,, 11""I: \ill '111 tot II..' I Ii. ----- --- -- ;
the Presto i Spiuner cuntinup.; hut the demandforfiooji al'11". -.' b-linill'nl..1.tral! hh.pr.ti"lh, .. ilrMl.li;* I.1'. | I ,-r1uIi, ': cx --cltr. ( tub! !,>' I u u un \iIC tmn'I Id..I\ i. I r ;jiy 1,3 I llv* 1 1',: "I 1 I. !Ur-itry n* l'.i: k4'h4ti :I 2 Hundred! ,,'j.t.d. P.-tni G.jlf. t Cottoawarrantvd 8fl'.

M.iaa't: hi improve) thi- v.-t-rk. .1 ,.\... !IIH ; ; "lul 2L I ,.:: \ '. ; ,," Wil"" "II ."u' fUhlh'ty H.\ n.IO11J.Ll( : ) I. .,.h.I .ij'plyi; I ) (5:% 1.o"1* "II "',"'./'.r ", !I : t U l <} vdht twit article! for 101
. 11"1' I..l L'i J:4Ii W (j.1 I I "i I'. *t'pELiLw
Tb" .' .k rt : I : '. a .? i" Ii :1>'? qim.eo, !! 'u r. :: !I t : :.L 1".t 1': JJH: 2 ; r. S.


: 1 1II

)
.3.1


.

.. r
/
-
-- -- '- -
.
.
.
--- -
_
; -
-- .---,.;-: '- -1.1 .1 -- -
., \o-rii re

STEAM.HOATHOTKI I. tI,1)t'h.1R1 I.. I" C'II.\\I \,\let( \ I.; Im.\\; BY. ; .ApaiaclilcohiI! I -inr.riinffiilioorliiT : 1 I I' l.iveb: ) miiinnl ct'I'rt d,* .,v, .ili II!
1
I I M, Iho I/nlq 1 ( '. '" n'' Vw m i ,liipiMsiiin 4 n in ntii'1't o"(,
; ; etwrtcd I llutol!, MitintH mihiiot \-w III.l'hatali .MurfTiiUV\ ; JllkC'II all,' t>l 1 iHiiinrrttt ( -tl.I' .I.t'I II'
.
,)lit I Iha ApAUchii'ula Klur, joining 0111 'inillie 1'I 1 hret \\ meO I : n\IlI'.1t: : I ; S16CtL\i. nl', 1lr.1.11'1,1.! J \ f |11 1 nu.\ \ '/
:iii
(11'llts': fou
:1tl LKWIH'-I
1ynr ILoa.eiminLlulybelowih'C! s uhtttt, I 'r't : bnxp- bunch ., ,,. ,M'.ILIfff .
and lilouiu
M.ilaga 1tai .
-!ns /'rr I / / I to
t""f, ilu+ j.pi-ruiiit: .". : J. n
tltt a I ibor and I ctpemr. ts n"i* cr,'n for the rcccwicnrfonr 111 LOM' IifiminsH I111111 ._. The-b-'nlvrtik', r: : or-I
+ 11IHAM I:
\IItH I:
-
/ s trimisnrvl the imMii*. btindli. Alieaut Mat' < '/'. ,1'N II, I f.-a ilf"rlll'* hill Miend' mllll.I"I,11 7'rJUJL 'J.I :: [III: snl-! rub-r viltilf! ;} < its t
!113U"I'n., Ire will Uorp conitnnily on hand: en as.tftiftatot \VAIMJI/7uKOi\N ,,liv mat ho In- 1\1."ll'l"'I'| -H"1" i-t! >i- It! 1. t :' pc.t'llt'l r
' 1 I'lpi't'h.impit C ; Uram'y!} -\intake 1310 [ .\ J K ALLlR'JN. Mnili. I I 'I '.
URY \l :
Il) & tllltiKIKS; : : .-, | I Iy O.; 11. 1. :
o'
.Sow !, | |, |,, latt'IJ Iii| .J 1
1 Tin uh 'I.' bu-inoss !)ill h1! vlbjcrt in the immMi.itocSiirnlnf Hiding 1 and K>r a lie by l fin .{i''r '"'' ..I.1'V. /"" '' I II.I-llll.ilt .' :ilil (T.iMi.if 0'l .iI'1! ___ <.U In.o.TJIr.h. ( :

Mr. 1..IcO< uhwitl, .iro nn pimn to make J.i-1. ai i I.:. WOOD.2iIl'NDKIl \' (J, 1'I.r; i': J llnditi. re"1 It.rn-h'd,I \nlh "1'lIhll', 1111"n. ." : r
.. he : ( ,
iVfcc! l''mfMI'b11' lint !rny ti'\ a "ilhaTni' ti favor l II j It-i.....,.. r1u'n .1.1.1 t ;" Ihs lalI'II;. l.ii l.ir with thf iluu'r-t '"'*"- () ( tC. 0 1'' : : t'lm. I..
Fri-h
; \.d with! their jMtroniK'1. !U ni.l+. Ptitues fur IIr. by O f I.i! iii"l I. eonniiv' ; .! HI.ty

1 i Per-oits liiMiij hones anl 1 T-i.hm! to gimp and lJOAM.KI.Nrt.iY.; J } | : .\.If'Im'I./ "" .1'/'' I'Fhr I I st.aLI,! If -lull be O-tli-plrltllf'dh'iiiplied, '. II., vvithirov.d.rnmlntlentivi .l.,t'rlne J, I --i II MAM.V! .tI t

nn th! aver, cm h.ivi: thcup u in convcnunist.1rr" Jdn.:1I1LUtt C, f L. i lomlm-oi.' 1.- < 'hit'en'n'! I I .: ,, I'-11 lU hat It'I'I" 1 : I"-gr Uiei- i I

< a'11 I ::\'o tLoi.t c.ircliiil/ ri'lod t trAcs II'. II. \... n.i.-, fh.. HII..'r '' :III"* V.holt, attention to tht I'l 11-.11,1! \ 1- 1:1 II 11" F1I1"'r" plq' rmdyiit "
;
:: ,tn \KP.U.: wl l:':hl1: ;; tai- I' 'il.-- L. Mici'l! l, "i. !I.. !.II.d': '- b11n" t, '."Ihil,; undoM-ihil! ''."> enntribute\ lolhe rom.ortChittihoo'h'fO.t. : .1" 1Jlr ) 'H"I" ,' .

ClI 11o!! ,..:1.,.. n i.. t 1'' laitl! :7-t .u J'trll'illgf.Ilti.t /i1N'l/f,,' : '. ( 'rLOCH /. It li. I P. W'," "I! I cl'th".,. wil Il")' ,'al "I hiiA., ,I- .! ___ .JI & / H"it

--.. .- { ) IL\!a\, I.AIID & \\,111/.1\/ ; I 'I ir::IT" ii, C'IMIUI: tt'. I Ithi'I3L'SCOTT.: I I ,Int Air'sr Naplf,. t >r

I N(1TIl'1rTltF' : IVrMlet-v HAIMUSON& IU I: -.J.n-1 11t I C ),1. '!.. /.f'wl'h., h'll r Ih, III III1Itrnh": i : '' :1 I't rl 1 I '!.! 1 l"t.I ;;< : y i t. Hf:1:111111 t : I: t our jrf.nurirtiollt 1\' ,ih', r.\: ,

!1I1"l'rab'r, rrpnett'ti y ''in.li ibi1 n l lio I ''J'II.|' ntot! fills "'"I-j \OP, .No. :3!"'1. I i., \" l l 1 \ .tld Mid.\utl, "
r : .*3 .nW' 'Wile c r to the tnereh.iuK and: .) O 111Uy.YCRl11,1Oti.11)IRIR.\\UYI I: I : : i; i ..1'l! (. I 1.- __ -11 n.Him til if ",,fV"I"hi"1 -

i *Ka f MW ,,'|llI'r., residitu near the Ap,ila" hi* Porvtl-b/: u 'I.\ .\'-J.u-'l I II Ci.llee'm,' t In ulil. . ,. . .-;J ', t mr.UinTOtJY: : ; ) FJlll-'PIIII\( 'I", I ..rln I "< t''in, find' lot' 1 ."le )11111, frrdml;' MI .i

" j i olt.mil: i i tni! an,.*, (hit ho i is how build n; 1ll'C', -- ---- 1'iui:nl'.thvld; . . . . .;,1| I.'I ., !. I t Franklin.! Ul.ftia.. I } I in.i "Il', '4"lViiinni i"striiN, h'| '

1; 11"I' s'e: ,mbors: uIl11\1'1 1 B.tr ;co, which willi., nislied| ILI 015 1i.\LI.: LOW-nr of /J"'ICll'I'' lIl"I'/I'd: hi-btirsiMi: .'. ill vissi,N.. n.V n' to tinHonorable' ) tin1 ( 'iuntvCmitt. Jm-Jl(! ___ .HAMILTON en
| _
l' t" i iint'pr dining ihn spr;n,'. He ha, t hrrn ui a.'ed JT iri'uiiM.I.I.NC.S I' 'VlUiliM.'i, "I'I ndjll mi- iti--'l"i'le!: :1 1( i\dlitilralll aid tttect* Shan:, .
ter t; several year m tI1U 1'l1lh' Altnm.iln J'n-: H.MANLY. I' I U \..,-'?, !cm' the I' tale : : lf11'11 n IH., !tl' IiII.S: refit: (;nit' ('( '! .
; nnd Oe- [.,ndilUiitul I shiiijin.'ir' wll In til ... 11 () .
... ._ '
I.HP 'aul ei.tiftv ) \vnntftrditrrtttfp.at''I
(au I mi . . . ..u EtP, : ,
: \" in.-n i nn (jai&i'i! rnntiacratiie rxpcruni'n distiess I ; . : :. -J all : : oil
,, oat'1 ,r t.ln vhoil "'.llet 1 :. I Living rianiim-.l, I th I' llII' rotmnand -ilk I'nurrSijr'.tit: : : Unv- Cm si.Minn It', "I nwr b,:mil. .'' vviibi'ift'vn, I I The-e.m- therli.re. to cite! :im' !u'moii-h, ) alljnL'liar ;toi) l.nI..I.C III I .j.jI.
t (. lt1h'1) Jf JL Olnves Sto,'k-. 1111 < ,. lieI,iuhcl, mid! imlit'.r- i-l tin- aid' i'e- I lit
hnj in the lovist.tatfi'" he li-ili confident, ot ITS !.nC nlN Km: 1 n 'n lei- !lull i.iini iKsn" 'li-on t iidv.iliu"' .t.,1 t 1.'lou I.
t.'tnh1'tlnikdnrhfurther improvements in i'ii! Linen: biv>,umd, Col T,, I Ili.-mv( I ', Limn V fjl.t1'Ilill' op ylln y .Iblhlil' . . 1 itI !. t file then olijfitiM.-( ilmy: ; lI'N J hilt\. I Now I tulint-'lioin bug( P.nercy Tor 'tl|r l'f ..:

i'sT t-tmn of hub nis as will insure nn uninternm4 f Nun-. Alull-tipplv 'f Ili" ibiv-e ..irinle-'" n. .111)' V"a? i..iiii di, is, iII"I'U': ,ltav.11 or en- I I.thei-luk-MIicon. I Ihf, ioiiiit\' ruurlultliiuthetiutr J n VI I _. J [ t\\' MOl

''' ro:iiTuiiiic.ition h' "\'r' Columbus and her :seaports on l-in; I, And I to sjlo.it iln- '11 r..r.n n- In I runHAMILTON : 'Ii1,01, \1 Ie!. h .II I r t'1 rlllli.j," i j. ttr!' prescribed 1 bw; (.Iht'r- -mil! 'I. Her \\ 1 ill 1 I lit- Irwl.I SALI'l'hec.tgout'1.I: : .
,
\ fit nil seisins: and) m c'cr.Jail';lire title ritrt. 1nIC: "lnl_.: _. )' I / it-CO. : ,-}.nil. li'.ul"IIIII" ,' .n i't">n.. . -5) 1,1.| ) J.\:.'. i r\A.V: :, :\I'illl.| 1'OI n-istirc t I f ,' { ?.ll'- f.Il..
.
\[.1t1'110 JAMCH -- l .11 II"-I'.n Il i11'i:!' ..
R. 11GTT8.t C.ish I ;110111' "", u I lilt-31 : t.til : fine order
Supra. olll"l' n I h, 11\I . . . . . -4. :,'J\ !: .- -- --- .. ---- ,; on Itt 1.IIIn C

t : ''k 'L' the MrrcliEints: cSc SliljT Musters i 1.f/ldil' fat tins /> ln.iwin.i| .' ,'t 1.111" 111':1.1"I'| treiirU tor a tlH, i );itlk ) Cl
'
l' 'fI 1 Iu',1r :r i''.. '., . . .:i IIlu'ih"liuu :M >TI < 'j rcl + (.IIh
0"tP.t1I.H'IIlI.'t. I *lfHBIS.. NOSP( M(. .i.ndUAY.UtNU f,, :.III.7 } } '.'", I "i'\es' limn :! r
e.llhru.limd' in hand5) CITY corvCM.
.. ,hl.Inri.lIcllhl, t r. IT AiNiit: \ im 1'.111,1, ;, HaN i':
A. .\L.l.hlJn l :
a UOnERT KIUURtC'llorl', hang n.fain' _. __. --.-.--. -- Ol Iffi'-mt; ; mil/ I''ddlltI.!. .,,1.1'1. ,. <:_ .I ifi .. B .. : nil: \ J':;;.viLS: amvma at tln- !Pita1. &r. Ap.J, f t. Ir

him+e1i (in Apjlaohicol.i! I.PJ. ;I loanpuetlully A 1 HI.II! I: ) I Hint' ;'ci-J.U Hi I !Ite'( li.Ci:: :us "i.i: n'v.rdn,, ?,1 I n s.II" Jill' iinl'i-l ldIS : I'. rt. lull: !, i if! rcijii1' .tfil: Iv ,ih,. \IIIUU-.VA--I; in.emkhtll J.: r.1 I'i.l'llc-I H:111 It',1LLIrh( ,:: :,
,, tn
t I ',u tcn Ilf hit thinks fur past :IYtlri. ami.OliiMts ,! n.iw I In, li..n'' ; I DIII I It i It lav: r.,') .nd l I Im !'tle'h'. liutd' .1 I"'i111iii''I! l br il.ih.,1"S"'I'r| ':i.ri :l ', I thin! 111'1' \ In-! ri,' in Ilal jib am! llvi.ii.' ;, -01 .D 1i
1'PLHIOH( corn
n roitiniMnc of| the ian": .-He will In.t'nnl .' Jm 'JI l \\oi ,. !Ivi I hr.e,: t'lfir'! '" : : ( .IA\A 1:1:K
"
._ of' IMIM. II :();. I U-i.i\ :nt ,"lid I'Iltrll'din'Ifb, ,n. ,"iOi"ii-( : jib homiiin.il' : t am. 'all f J.;, nu,irn ; : lid (.in If'
; -
at aiy hour ready I') obey the roiumimli; in -- - -- -- b.l-, it I i '; i'i-i-, I" 1 I". "dd"l. /.',' il ui'uin-i!. '111 Jill \ c. not I .I :1 ,111 I ll'iiii '
)1(1111 I.: 1I1 1'I.-.I\I: iu 'prmscit! ; r'r .i |1' 1"llll Iiln I ,; ; ie ; Cm ,n\ f'I'
his line, ant (;hurt'* th'i,c who may IIP! ili-po-ci, 1 ( 'Inl.n- III llbl.Nrwaikiilmoil;! ( 'I.I'r.' I Mil y, I'l, limi'ii; ""I /' t'll'ifOr. I': ,1111.01. ; I.:: -i .in f <'1 1\ n,. 1.1. ilih.iuiii? : :'. 'I I MISS I'.lll: Mil l'II.I.t 'I rI III.: Ills '

13 favor him with their patron:i;e, tint he hall a'' Ik ; s rr' ";*l..r .fnjils u-i! ?'''1.:1,111'111., pi'l' 1'iri'l I l'itutsli'i : 1,1I;:, a toivi> ,:llrs."I 1- fin (j portu-' L'tir'.n!: tii.i.' : I b I.; W ilbr: 11 "t s 1111"r, j, "tit ( I'I I't
.. nil titiuM riithfnllv' ,Ii'char) ihis tint it' i rt'LII/ -7 I'lrniii- I l.s/rnliq'ha:A"I llvttir, lil1:1.t ..:nl I i.'- hin ':et .t tin/ lullillI .hal 1
; and h." \ : :.1, '! I t. t,1 1 lake ill emao.lir : .1.a 11-:1:i lOUAio.NI 1 ) ,\ AIIs\! | t
t > refer to the subjoined. (;ti-iitlciitc-n: relative to, rim! i': \I 1:0.1'11.1"1 I ') \ ; )-. Cider Vli,,-:.tr, I lull ;.,1.1101' 11.1.I I it .! / !. 'I I 111.11 IioVf-el hall 1

tt1"7 qualification &c. : Oil.\.'I'\IGt.-.l'' la-ki! ( 'I.IIII.lilIt', r.f aJtironti I :u Tt:c..1' -i",It, in, s.i i, k-, i I"r fir-i n.oti, h < M-, I In-,, ;lil'II"nflI"!to ) : l II'i l.all.i't: i nh.-r t it to tin lo N CO.NSli.NMK.\T--0( : : ;: I' n. t 1t

t' Noi'K-ll, t & n 1 liioiiit, h II ,.1'1rtm.l I 1 t t"1! e .i h ;'Mul i" I.m1111' n.li 111\ rII the :Itoidbut ) Culn e, CO I I ti,',s. ll"'. Ii ri h' H
: TI\\M. into
li't ;
nont'Ie l\n\"ol.-I.--I'I.h\-.l'I ) I!iiuf' :, I u s in,'i'.' ,'II'IIIII1: (11"1 i b 1"1 ) Im Hi-I t month"i'. n's Hill'r II.po.il'!1 ur I fi;. n ninIT. )
A. II. I".II.e.un, h 1.d..Ia't!! -hill It, ) tin'! wham-, J:11 \1111\1
W Acii.i ,..-7 libl-. APJ,leHvii. ', I half .iddiliuli I Ji" i .n Ii sin i-d'ie I' ,' 11,111/1.' : al M.I !a'd..1
" U \\MONO" &/ ,Au! .%, .-" !ID bal.II. I' :"il-'sot" stdVis and lu-titei, ."' 1"1'l tent: i nbovi' hi.'hati'r in.uk.I : ; I.iI In l.r.CO: I'lSi--tdbli: ) \, I ijMs.: 1 "

11 \1 I:nI.i iM TAM.OH0 IVr-Jclv iv !, I I .-. .._ --' -- it Ji'illnr inilttii'i. ThaI any' preen orrroiis 1" lil'< "1..,, 1:11: t I't r i, 'r ;

!i \\* 'K.lvi! -' S. Ivtt) ')'. 1---------- *rrsol | 'violaineT, tin- :aloviurdimune, : hall) pav i Pin:''' i"i I.'n'y. I f HS; ( 1111.1LLt'thulalii.t" ', \,>. ,
.T.n. 21 n. (. nur.uiu.: : .. >;Mi.t
1u',' -2tJ it.C __ : line nl I'm- I ,'adl :mid iveiv otleme; : : i ;,ttt'dIi'i' 'i !
a
-
.-- ._ ._ __ ._ I : ; ; ; Illl 1: 11,1lrful ami ; Ulhl'r .1.) 11--t; ILI\t'1\I: ") :1"1'. .
1t'Ut'nn.l'.1ld' \ h. J I.Ol'H t. & < .-70 bhlsi,pi'Him-' ''I"I'.1 I !!U/i(1tvl'll 3Ircilr i iT tulip :Iug1et11.ittii'II11. 1.11'1 halt) !f u. l't. "I! ", t'lvui. ;! .d' I .-- -. IV.N
Yatlladir,11unga.n 10 iln old hall ttrlll. ''I! iiuit.t: I-
;
I"'II1"ah..J,1hi'I'" r r i' r r'tul
( .),Ilvl'1'eneritl.( Vinci, } ,: 1111' Iliulnr-3urlrr./ ;, J.: 't.II'111.t h,,' (t,,s'..li\|| "I! |I n.l| .n It
5 hbd- u.ar :' .\t; i I I. ; .
,' it lit (UK'S' .
js-ielntli" (
-Ki ; .iiuijillndvv.i '
1") U"CIII.rat; Wine, 2 oa-k-i -.1 \ til 11 ,
Itl. lid
link : j riii!
,
,; i f E 11IiInr'I1t: 611Cr11 I 1".It',111l. lil'li.il!" ot Id's' \ : )
Pip.'s Champ: nr Otard A Druu 1 l i
ftr i lOHbU Ain.-ne.in, Mrnn'hC Coji.i le ) L:1101 Ia" Irnm' brig llnii ;v ''rum Vcw ( 'irlf.in-! _I. |hn' ''III;; brl| ill Ii;tlli"II'l d I by Ul. I'.tnl 1'. r.vetniiieul : I'I. II"e i ot iii.v. '' l rule: v\iu h i,ie" 1 t IN-nd ii,i ,, li ml In', .
t ), :and, ILr''llc; by I I.:. WOOD.Jan. then hl'\ 'f'11111tt'U1.1: ( 1..1 r.., in 111WILLIAM ii; I'dllli.i: : :
Pipes Hull ml I (;il1. ,- )- 1 iili'I 1 is.I1. r plumose (Iii I -lie !" i lu.lw..I"n '
; I
:! II l l8f 11
1.11'. St! tin 1111'1".1111,1101
nIIIrI' .1.1
ll lNna :
ti11ull as < \ ;
I Hlil I Old.! Janih': : : tin, I .. : W'' ill' tnItI.i.J.,1: tlour'i -

in B\'H -ort"il ConliaU; now t.niJin'' :, ;un-l ) dll l II! !:JIH.s5. ll''i''l' <"Hr.K) : .ilie.HlV Tilt' VIsJtt oii'.iu' lul"'(I I'HUM'tills v\ "I I Loin k i 1- I.the li'..11 ninth I "Y 1'1'1'" '| ,.1 mid ,H-1--i t C.1? :., ." 1. ., .;''' ','* '''1.11
far iilo !Itr I',. \V' 101).--1Jer.. :HI.Tli. '. i .ii II I' i Ierclvt'd.uldloi.t.' iI'HAY hVJ '. Co. |1"111111111' 111.111,11 upon .II II! l lil.nn,'"- o: 111"\,11'11'11, .'t.1'i ito Is: = tt'a'I.\lltC.1b.liniii-uiiithe. ) ; l>< J f it I Iv Ii't': I 1->1'V in, A pi Iv' m
: .
Hili; ... ,.PCAf'H: IJKANDY; t five aiit.nlvin'"I:i't i' n m ihi '"lIdI'I": minim mII"W I' J Ji\) 1nlkiltlu I : lai'f. I ha- 1"1'1 1 pripulv, ivuhiu1i !' Jan: ll-1:! HAI'.blN ws 'AM.dp.FB :.

R! r)1'ICJ :. ;.: Stenn Cotu.n;Pr.M will com 1. 19 t :so!l vve h.niim: .- . --- .- - .

/ It.I :! :'M) t.i. \111. (;Sin, L :\ IlIq 1'111 I 'fir; ,:,1 I" bv metie or I ..I'M IIII,;.. I'o .trr" "Ii.l plisli" lln-e i.bji .>ri | | il :: .:: :: I iill a. |itibrt t 'Ji'oil' or- 111-! : il-i uli-r is ;,hl .. rrl !to irl., U"B -
Its tliLfdltuthave! "'IUM'Ji d llie WI iv .11,11'Imy i1 I. 111' with ati-t l\ :.H : 'oi'iii ) 1' 111" I.., '
J,1uII i I'C: ituU. i'i"I' r:1re': i:;,1'iin.C jjuoil- i niirc > % inli.Mli'ii \ 1 :.d'! 'in i "II imni ..
. .. .-- -- .. .fill-lied! i liU'iidii' ol! llie ptr oKli. 'III.. 1'i l.tl.lti.te 1'1 lij'! l Ihf ChattahiH'i lite IJiMi; r. lltr J luttinn' I 111.'i i-r n l 0.,1 .N. \ \ ol K Ni" \ <111"i', i i 1'1 1 ; ili.-;11 I,

; : l' 1\ ill..I: /.aittil. 'I In" v' ln\e tar )pb, d.'e ol -m p.it Ill'wllll'! ll\ .in .1. "I'll: -I. In" ii: _' :,': liuht ,lrt.i :I.i I. n I I WILL! \ 1 ( 1 11:11 i : ItKU
i 011 ""IATTIU.--J )al', 11'1" muni.I ufl'll'h., : >'ill'y'I' I be .1/1.01' < VI.!! ,r 1 1I t'in',1''r'| i -i I _. _

1)rtac to IIIHI! rrrm the rl''S", 1.!!. E. 'onn.U'c. ) I t.rb's i I. t'Ir.I i I I.: SV II'i'') l 1.. "H, ". .11" i i i'nlrul.trl: I will fur the lifiiil.tn-' In-iin '-, ; ; .--hO ,i.is- p inn, Hie: 'I':, 1..Ic'I I :' 1 l';' 1 I' .

1'xtra r'JIH'41 ,'ad! 1 : |I- I r'I"J'IlId"q"III1II, Ifr'!, )1"1 I. "IH ,ls| hl I Illl '"""IP:I \ '! \,1; "AH.' cluriii',' ,ill( ti'in-! il. ( .qI.ill, t.1.'L.Ira: I -Inn M. iioin fhiiilisn !1, ,, ID'i'i r| I v .

y Tht'[ wh" halo thil' rntlr ._.______. _._ ,_n '_ ( :,'.tlllriaill."I.oIl.! ( I.'JII! ..an: d! I'iII.I ; r 1 '1.,111, I In1 'n ;In. 'r. I.ilh i nwo hire" I'i'iii"l. h'lii ." t 1.,i pi I i- Jt'111\:; ; 1. iN\\: \( l'T i I i-n.\
'r rnrcompru:1 Itltihi.\1:111'lllli i .' .'. : ti > "I' .' '; 'i- I." J i I' : .'I' i '" ,!L. (:
will : !:: pi !" ": ,i :.n in in :' -'r:, : I q u. I. 1'1 p. .
he Chrlrfl'd only t;,: per bale t'urrolnpre.r lr.'.. MOrfN HMLS: ..\If..ri"r t"I; llI'd ICilor : br. .1 l. I'J' V.. './r i ,> In -" i.> \ ,tht! IQ i '1. i I'p1 : '
the den Dlltll'l' bt'm' the I : 1 p. tn ''Igl' i /N t iiN.'CJN'r'r'! .-.ln-l I'lei.nl I r-
: n' r -1.1- I
} 1011'1'1' \9\9 ii.N,11.,11, :in.tin' ..11' -it t "out! ,- I
i' ll vi pliv-i-
T.. bbN! 1'1 to I lli.iS.rL ; ii" ii n ; \ .t JOHN! W. :, ',
i \f I.IMIIO. I. 1 I I.
1" '
:1'1\ tru- .urn
1.1 r
S n. All hill tor ht' li i ol >-iihi in !-"'I L-, / : '
I I c"l1l'rc."illill 1'l'1'lir,1 'lit' r.a'-s 11"I's I 11.ta"III"I| .
: i.ltti:;; ..u I 1,1'| air) 'I I S I r.r.Nj.: : < ; ,. .'I. by \\1LL1A.M l. .'"I' I 11 l:
lad In ni, IhunLrt'rilcl! i : l nil ', IJI.I'U';: ili"'M.niI1 1'\
'
, tJ l b bc'rc the 1":1\1 the Pllrl. 1,11.01
I lj.it paid, Chip : Do.-. :\| --) Il.\ 1'111.11r.LJSO) ( \ ; oX, j.MI 11
'
II. 1.LY.: I DI u .11 ql1..r"I': n! l.i:i" -' i II nu It In' wnild, 1"1'11:,i'i: it I I II.ill'I'h. \1111111
''it lln- d:. '' d lie h,,s I loin ( ) .( ) -- ----- -- .
.I' in' in ,
I IJ.tI STOCK Ol1 (ill(1IS.-'Cht'( -.ib-en-l. II i |1,111111",111"11! L- s i. ; I11:0:
1.-4 1n : N'rEW h. nit i'i' '.IIIo'I''IIIIIII.y i ; ili" I'1'"''- 'm.-i .1.1\11-: < ; / ) ," '. ,
hive ri'i-eued, by liteiiuiv.il- : .\ .MI ( <'ILI 'n.-ii a pn : : In Mb-ciihi- lrn lor -; < 11'1.f .' \
.eis ru n (111:11
1 11 I 11\i ilii!; .-iati',1 lit" I.K' tutu' "- .ii IIi ir .oiinii.iiiu' :, lln) W'lqc.11:1.: : : : .. | '! I t1':| .imr ;
,l "all .Irrnll (''mf'll' In..1' ,1II11I..l"I.IIll'lrlali I -upply ol U'II.I.I.\.I.i.:11! : rpllti.t.'ti 1'. ,t isstiri- ill .ll 'Ul1- tit I Lie pilioii" :: .1. :.;' l'i i rl f..inf.; o,! ;, ., 1.i-f:: ; :; Jan ( .('111:11\, rns d 1 ivn-\: : (
i, "". 1I1'ldl, and lrttell.j' .i'II. : i I plot' .s m'l ,,il llie. mullIndi : t \ :1 4t'w j

I II111itil: frolll ( ludta mI'cll'e H be, every (' Cussiniere ., and .S,mm tt<, h ed, ,the i dim, iiiid'! il..MM,' t liii. I.lir.rintidn vvviih : : .
.C I I'1.1. .lidili fruit, br MtiliMll.li, fit \
'! Sunday; and Thursday al lih A. 11 1. !3ltnlvet: Kiami I-, ;0111.110\\,1'1 I iu'r.ry-). I{i 14111"- 1.11 t ol urn! .nl'e.l: ii'tiiim m.!. Inn l'.aul tt.'!.'r .'.f'I'f''N 0 : -i In '

,.a 9I\ ..1rn.? tla)'c ih :mn, 1'1. CI..C'I I Celt ," < 1/iia.mr.j-, .rou. thf .\Iich,nil'" Co." I 1'1' mpiid'i.I! h" ii I'V. 'IM'di -lie ol ,iiUii i'ill,' 11,' ihti : siM I.e: S ivn )\nlix di: .j sir.'II'I pi', .id; lul !Iii tiliiii.l! 'ale low H'I| )ly ul"r'Iu.. :

,1I Dy tl11-1 r.'utl III\il .11'1', (' ''n',1 JIl, cot tC Ihr in I Vn ,mii, t'-1 h "I. .1 ip. ililull "i wlm h lluv ;nil-d.. ViMi-d 1, I If. I III., insi : :3 l-th. 1. )
II
I'1 )!4 \ortbwar,1 \\:11'.1.. all.1 (;utuiuhii.t I lli'oun! Shu ini i V and, .S'hei'tin.-, I he-rI1'' il b d II,11111 I 'I 111'111'1'| ot lln 1 11 L I" i 1..1 1 .,,1.1| ; : ;.,: nn. 'I : lu.I'III1.II.iu.aH\it.u-I I -r- _'._- -- .-.---. -- J/. -'- :III'1'11 /

; t 'I 4 'i he Kt. Jorp4 mail: ard\'rl l.rry ::dlurddy.! L liidi 1.11111"11, allII Linm n I I Diilh'i |' Iii:'li 11111,1.\I I iI.1, ,l pmti --ion' -mil snil\) ihnt: ol lie I II I-: I 'fewjj j N; :( hi I" \llt I II i 1'11 11'! I ;alh'I.li",. II:\lB I JJ\ \ I I'\tlt.II'/I.r.,1,: 11.1'i', '
ill.II\II.1, I lull : : .Jiii.. tli(' \ll K :autili Iii-int.; 'nlli' r>
.I.-lIII ,
.I'.I "f:111 "I'III.ui.I'IIII" ;
S Ih) P. 1 t. CII'I"l C.tlieoe-i I'alllhri nod Mu Im- 1).111' ,- Jnll.N tl\1tlCK.-Ja'
1 t'.IneJuY at Hl'l') uulay j| '
{J. t"..1 I I., II"1' I .) "le-pn iiidlv, u D' I'', 111,'I 11'" | d1r Ih,' H'l'nv'! .. pr"ipi itv : ) .. .. .
1.1 -
J
yh A. t I
u'jt 'l'bur"lw tit 111 Plain and l-'i ul'I'l 1 .Silk.ni I .Sitmdo !
,
I lii's lli.it 'h.iii 1: .ilii ii'i '!
111.0 ::1 i i iii''I i :.iii.iiiu n- a jo'iili.d A'll IL\t. (:1 1 l.A .\l I >. i.t.iiniiiiM\: I.in ilrcil
i lltllI11YI[ I I'1. ,,111 hl-urn. do 'h. Plaid/ dry } ( 'ASH g'OK inn': .\ i>.
I' .1i spry I Clullej >-c : p, ,,.nn i s' i.i 1'1 ni"i.iv i'nli.'r..! "in d |1'1" I'1t1""I.II'I"' l it.lt i- l (lniiiirii1" ; -, ul, whnh, 1.. Neared, Mltiali'iloil' : I

','' 1)t'r.131." _____ .S'h.nvl.S'lails.ind: II m.jkerehie.Silu ;\ 1 :|, ,''I'd'I.. t ui: s "I I i "IIIIIII.li"a"'I'; 111'| I.-nil-i "j i al,1' ..nil'; ';1 hall hal'" n11lh, : I .' Iariallla. : :' F1 "lir.-l! f: I.I! Shutt'I |" ": ) ip'unis hislni' !, '
\il
I'ollnii an I Wo.teI I I Lhi'r( ), ill i I I 11'1"II, tvlll, ollal VM'1' Uollld III U'-I 1..II11"1"11.1 : 0.1 1:0 .! .1"1 le ,; 1, ui a
; I i : : i
hllIt..I'4 CC:OIN. ;11) hitndli IIA In g't'dj .l. \ I', whir,:! : t a! ','i'i'! ui I.:if I 'tutu'i la; l deist, tin h i i is ltasi4.IIr I J.I i \li 1':1)j ] Ht'I .
04. iviUibljim, Cllllh., ili'.iVr., ; .11. t) +I 1'1 1 1I I i'i'h ..: :.1 t.1 a.
] ", nrdrr au.1 fur ?I d: byt ) !i,1' all -i c :a'PI"i IIi M1 ir. ,10 r .
j 4 Carpl'lIia"> and I'li;-, I ii vt ill In.- issued moii'l I'!U m niriil."l'r'iI. 'IuP["i 1r:1; ( .I I 11 Jtiil\1II.L.1:1tJ! : ;"I. -

der. _. itl't .ro SilL! IJeaurandVool liltand ( IIII; _' ,\11' iI't.i; lie" ,llv f MI illid, ill .:. j J"", i 'I'lii-1, il'J'r"I'tl'll-| I 1-111 1 I L IiI 11'1'; } I,1htnldiu __ -- .. ._-- .-
1
.nr'( 11oS[ POTATOJ4.00 IP' nnill'I, j li ytI..1; | i'i'! I ven, ot I llieJ I .Nn -. :all a iri'iul ( ii>, I Iliii-f.
_) .S'hu-'S iiisorted.yVl % hiI" It r.SIX w
ANTONY.. H. ;M'\: l'\: TV < i.\I: M'( .Ii'Ol.S.: : anion' whioli I )
.
14I .. urd.'r ::111'1.
nunflc. i'l
\ bar, 9.0.1 ; '': 111'1\; y IIemi; Ilai';.n;;, 1 I 1 vvi.k- al'Kr il.'te:! 1-hall h' to the I I1! l
A. P.I I-::, M. l lln I. Innltl', head Mulf-, all
n
nair il i
l'utatut'. 111. I JOt111 h'l
1.1I\lill and f\r
11)1) tbli lyt t.II'1 :
L'HOeoil- lie
; : HilI| ', traiimiltliiiinai.il- K Ali! oi. JuL'iol: 1'ii.nlifiii: r'ut'':,
; J"'l'i""I- \dl | i :' '.', I nail t ( ;.illK :and (
J. IJ.Y & ell. \ '. B1. H irde.'areai.d. C ::1I11"n'It'uu TCul-si il j Hi...I-.ICratfs "lltlll.l'l.' .I' '!I. IIi.1,1.1 .
: : .
,
.- I'.1: I' ;diit' 'i' In Ittl'i!I'"' -. wih Ill 1 oiivi nu nl I II",..' .. :ami ol' I: 1.111'IId-. t I' i l'IlI'r-: i.'i 1 ailn.iiii-tr.ilK'ii! i. the 1"lal' ol (Ir'
- -- ----
1:1'Itl
Cr.II'\l'I'Y! a id lil;.issr- Ih.OIIt.oI lur the h. ; aIl ; M ir-b : dud.! la'f syid .
di" -p tl' :' K-IJ id', iciAlala.hlf.l.i.
:1.11,17 < >. "
t'i KI";;; Xail'( as -orll'.j, .1.1 to 2'(11. fur bhl1, Cimntiy truly\ 1: I ) s
). 00 g. WOOD.ll'c. ( [ UN IAM ill ;ii' '! ii < 'ni'Mlj. hum on till! : Jit''d: O. CI. HJYU.P
by :_
Dinner Xett, Cut \J i i-- 1J'cII\la", Tumbl r1W PROPOSALSiu \ : ( :

1 2 1. ... in.'sIjpftvvieh's / \' l 1tA'I: ; 'tI'I//I/ ', ((17U.) ii \\\nltli\ Apal.it hii'nla 1:1'1: fi'iit.iiniiiu' t ur litimluil' ai.tl I .\ OH' l.LLti.\
'h' nril.I'unhiir .
----- ------ --------- nsl'uty arri'it, \\ bit' hiLly :arri1air ( :
t t'hevvin.j Toiueeo[ : ilirl.i 1' tn i 11,1 i dThi' h.iru.iinami I'i, I'I(! -"hr Climax. and Uluc.illa In 1:1 1:1 .
) grid r :
i 1111 ] C.1I. idllle1Jrealr, h}) Uaiib.iiu'TrueHluo": do, : i.r41,1 ,\ s(,' ittul1 iir'll : I I'I(". \ \. Orleans tin I M:! .
K woon.Ikc. do Co.union do AM I run-. plrtirnlar{ -: \ ,'. arc rl-II' U'.l t'Japph It.lhl'u"II,1 :\1nrh 11.1. .
I I \vit.
li ; i ;at : ingurine: : to
us. Ill-own aid Loaf S'Ilor i Tiifttiiinftrt' t itii-fti-tf : arllla.
< tII. JOHN Ii ( 'IIAI'MAX. 22.i I$ :
Iii : "- -1\: ; hliI.-I. Cull alII I KM Coihf, f Mlill. ('.tprl i l- ed lo b,>'the \ Ii I I t.'ll.tr
k IU'I 3 i
.
I ) I 1\'inenr for IIt'. 1111 Miriinna.! Ilh Octol.iT. I1-.: .
; by : 1lil' IulcrI
.. ;
I ..LL, : innPov;' !I. r.l I ii|' 'it il an I I Hyson Ti u- incaa'ti.Vlii M. 1.1"111.1"1 .1sh.dl' Iv ill rtin; ;; e u...durrtlltiIWa : 'n I 't.
'
F... LA IIIIWr.n. ; IV-::
\ !,'\ Gun and, It 11111. i IJ' .;,'I'I.\' Ii I'l' 11. laird; in 1 N' \,111.| [ Ort 'inJlJr "I\1.I-k\

j JIf4:' ,r ." ', C1. Gt.g Hoi II'unl! ( im, Co'u.ii-_ \ ("hampii Uinndv, I I ,-.LI' ip. i mii'' li .1 s. !..,.' "I. ''I bl uoid .is tu' !.t t. i I ;''I >" 'i | latl'L'
Lil
i' 4 Old t.I'ila'illl', Port. :ml 1 A.u-rry Wine ill ,tl I'oluh' I puny "I( tin I 1' itthIIII'I'I; ( i i1'I.I, C1; (Onion,
g ItUC11F.iTti .C. iv.ima .1, I'll imji.iil.iiu: I'.halal' ir, ii-.n I',,' Ui.ulntim. i 11 e i-k: 1 ol )lnrnu hams

( COXSl'\\l' 'urpl tit' IfllU CICitoi: ttiuJIc' l nolt It' I tti.li.mt: 1', '"I'I., t.l.lidhoiilil I Ihi Hi tll1111 Ill' r'M\r.\ : fll ..I'll. ILTAM.OIt) A I '0. In" i i-K: I I' lll- "I| Vi'' P, rk
} tllit' f'larit ll'ini' in andMine '
( e.i e-, rhalnpli'II ,'
.
J ::1IIj .tvut.II' frum I tla' mUllut'l1ctUrt'r rPUt.n III .V ) un'hi.ut', ,n. II l tl I''-.,1't l "n-, ,|nVlUillli : di' l.Jl'tl.) iI- l.\\1 Itutiutilntthe: un-i tthdI M bll rl't! E. Gin
1 :!U 11'lluu Corn mill. w ah m in\\ other! ariu-lf all ot vvhieh ,' no iid\ i 111 l i iindnl ..I.,1! .i'-I.'I'lal!I | | tit :.ni r. I I ii.i1,1-i t 'HI'NIi will I be, do-id bv' II. K. j'I!> !ha, Ki-t t ih.m.p.,.

4 will be o.li'fI',1 mi .leeom. ) latm: term,. I pr m 0) .bJl"1 ul the pnt'lishi r, will I le" lo Itnrili T.\Ll\.hol: \ t I i". iluluuthoriid! II 'i tile tlu' 'atu1. ; bo\', i-ii'i.r *
IOU U'flLlI1I\;toll l ij wiie.. I'\'r a ire ', .I
pr. v. -L Slur iil ( 'u ii'iirnv-'trei ; ,
kit .lie ptillr: eia''ititt': (i;IIrr i ,?| ill i1 i- [ t. I P. T.\ \ LOU
' I11 10i/
, lid-
. Iuda'.t
Dec.: :U-5 f11A\I.hY.--: 1I.ItHISO.H.IW.. 1 1111,1.1' plt'tl.t'tln. lit' I'm nui Mill! '.' it I ILr''11.-! I K.: LA'IUOP l; \ -

i' iisi .iL eir 1 "uHI :3.11':: i i an n l.ur, I IIhll'' I, ''. r> n.:I' 1,1 I .,Ihl .,:M n' nr.I : :-'i pijn ii''. Irai.dy
/ I (:rl r:it'. _. .- _- "t.ii'm .a n': will lie' 1'II.ly I 1.\. \ I. h'II' tb'' i I J. JP..NKLNS.: I r'I: I In'I"t

:, t lllu.s :;" 31): ,10 .XII. 1 : Jl 4do.luf:, f > \NTKUS And i.thrrintrr.( ".ltd ill ihfI .t |IL .on ut t"P'I"1 I w ill In .\IIi"III., 1 In I:ti'i.uine 11,1, Jl. .\p.tLlrhuolt' July: I t, lv'oO.II ; ,1,'r'I :: klr: a"-e'jIlJ'

I Fr'i! I'rulucw \.rk, alllll lur .al'I.y -Inp.iifiit of Putt nt. :in> inliir: 1I.j I ihit e dim I 1.h .II I n ll-ion, '. 'lln1 [plI.111! | will 1.\1'. In I 1 1".'.! I IIIl'! -' I'ufl' 1

; i ) J.'o.IYBll'( ( ,.. I,uuledtin thr n hail ( ul' L. :. t '1:11' 1 11..11'1 .,. \\tn"tMM 11 1''I>n I MI. li.ijomn.il. n' ,1:1! I m.isii.| I" rsl \ J n. \YLOU would !hire !'Pfdl'th< : !e-t- : tn I 1III'i

d -- ... ::lit >!. Ivi itsos, and thf bnvcr whirl': will 1 brpr.ipeily ,1"1 l II- 11.11.11/,1.1+ < p.u.u, ul, I ll I. to rt' IV 11..1 i t. hiIm i.da: :rahI.1' ,"know : IIlt tor' : :' .fII/ I'l'"I -I.wi-h: riLln:

r i ; ('.iStS( 'l'hm.bl1 l 1.IIIit', liJr .al' h)' I t:ilti n care tit each foii-i;amt'nt kept -'I'\ p 1'11, who | | |lal'llal. Ins Ill, ,,: ;, ,D ,1 J.n; 1,1 i t 1.III'r-' :.11. t.t the -iiiii- tm e inlorm thi'm thitt: i I'' D) -3,, sail! in flue trJirI ,
.
01. .,1,1. mini' iniliem lo :aeq-i.re nt'h I 1.1"1 ti J dlr ,|S ||, |II| ru "
K: 1.\TIUW1'. ir.He. and a "U.lrJ kept mr it .,1:1'1urllq: tin'ui'ht. I \\ 11"1111" Ira1'\1: 1'11-11..111 Apalnlii- I ': ) 1\.1' :.jpusj
i.tlv IM
V; 1 1)c. ::11. :'t' II ',I r, I snn\: A c,>..-. II lt\n.: .i Inuiiul.I h sii. li- .i mi i.lit't'a:silut.iiv is 'I, find.iiIlba!. 1't'i.m.iII e, tl./' 1.1.| il.' t'.i |1.1,1.! a I' lull..II. ble\ .( u iiCe to the allnt'X'l! j -. poriito: 'Ir"ar: l,

tlonrisiiin ':1"11'1,1.. at!', uti-um" i.tIlanlcii. And! fur' ,aL'! I I'r, J.o. K.
h.11 lnt.u. ;; '" 11"1'1 \, i Ih. !"II V ot vn I | 1'lYUI'J
: [BIli..lltt'dll r.t WhiI'Pi, Iauaing: from roil svu i :. I inn hvvriliii l m:t lli.vni r :.aid, 11"'I..I"y.! II.,- [I'.iini- I I: I 1'I.... 17 ( i f

.)tP .eh. C tll.w, THOl'SAM \\"lil.'piIU.PI.IIII", now) ,'1.1.I ti n ini-': ftNI b a pioji .i, \dlll ', |,r mimrt \ 11. U. 'I'n.\ hat. i fi,

t 1 t.. 10 Tll'r.I'W, Hio.'c, 37 landing I'romi br.. Aj jl\i; ul'lt" ut- full ii-iiilhtlp tt+'ult'th.r i .nblii lioi.. \IlIH| ; I.I llit6 IOVIMI--IN' ""f OKU .VlltilNC.t Ml III II"\;'l .-, PIU)11 II hJ

't'1 .NOUKSI-; lIIWO".P(.'. :n. pliHinrd. lo eitn'1 uilli talu..Ide'r ,'11 u, hunt II, .\\jlllhu'it'ollt. I'Illl (llll. HA.M.v do
+ flu Ut', t'il'de' (;U'I'11 Cllfn', ; / 8CASKN I 12 Ihio; | Prime i'utk,10
,
InII'I'Id".ld' andu> h loial m u a in.iv.' mi. ie-1 tin) ri 'III.ubiIii.br' Lara/inturlnthrirfrindi
11 4U 1St)( .'. Udl'.1l1i .t Ht.Cnix QU. lid-. : I .. I'II K/ B, L.anl,5ulihls Flour. 1"Kes '"

i ;IU UtJl, PIl-LiC N, Orlcauo 1lulasri, landiu; I.OTIUNC STOlli:.-The -tib-eriber hi> dl-l:ill'' lln l\n\'imin\ \vill! >e neatlv:. punted run .'. I I. and uhf puhlir' :1'IIrlr, that ihej! ;' h.I\I this I p.uik M hiii J-'Kur, tiCO' 15u-hils Guru, Kdo >

::1 ni lur saIL' Lr I',. 11'000.UcC. just retiirm'd I from New-Yurk Ilh a m-mral 1 per.ni': :m.11 ill bi i-sued as sm'I I as .1 'II thc u m r.n u o.IIII. ILlYnl",1 I I a I I l'uTUC'C'il'l I t III j'nrpu'e of/ I Iran ,.lr- I ( >at.. .Now landing Ircua chi. Cullao froia' .NOrlean -

J :I2 asortiiifiil ol Cloibinj. vvhu-b he nilrrlur -.ilo, 'I'I 'I''r. ,irt-11 hl.II"\! \ ; l pi-l .:.lilium m :idv.lne: I lil" a ::n T,i!! 1\t1 ardin' ':alt Ci'mmi,: ,n |',n-i- *. IVr. sale l}'

wbolfs.ileor! iitiil. Ili't t.Kk 'lIl'ri-t' .'ryhni4 "r ,':I ili- end ot, siuioinlis i i I at :\pil.uhicula.: arran'.i mr nttm- !Htc. :* l:. WOOD.
-- I
I 1 in hi>> line" viCuat: -, 1'.11I1.11"1t't. \ !IM 1 1 I''iirult ill lie in.i'r',1 a: the n'n.tt.: -",I', i i l'i.ii'f olntlhlt.i! are IIou.e. and .'.beds toi the >e- -' -' .
- -
I C lI OLU Jla\'aDl C4r,1Zt', I ill 1uartt'r Cia\al. r I'.". ." this e.., I 'I I II nr.lv pn-iuve protection ol ,'oi'd- aid) enttni --- -
) Hat-, Shirt-, Collar, lloomSioi( -, ..1"'I\II piu-peiiii- "II i.1 al 'Hl'\K-4.-'l'hr.( Subscriber have for rule t'1J '''
} '
htlxt';, h"'l'l'l'. I ,\ i In- eiilili-her. t-v obi.inuu: .1" -rs, ,..i.dt lie, "i m:iv I be tent thuii. undivided atttn. .
VV IlI.l.t'llanlI.l'\'hi..f.I ,11u )t-, 'II Trunk. c'l'n..i, of
j | tii) Flinch Folio Leather,
' f .u ubliw1'vlk; \Ic, iI'I I '. t.r'1" t u, ... W ilt: it In. chi Isi I't 'l'h'lll'l nett' 1'll' f ll. H. 'a11r \\ ill I be i\1 to, the I Iu, ..inWIW ,- ? ,
anll'ril".11 Truvtlms. cal and Hair .
10 Iu. l'hIIIJ.llhia, do. C'r.11 ) J Iv.N \VI.l:>. I P.l : J. IIMIIU.X.H. ." Trunks, of all *izcsCi J
\. Al-o. lirlml..a."rl\l'.lIt lift \ Centre
: UI i C".lo1l1.UI', a .Xn,;. J'l'M.\ : IL T.\YLOH.) nu rot and t'uniiiic-rre' Krr 'ft .
fl BtJb "'IU" VIIlC.U sinifis.ind Yflinjwhich! h>' will make.lh..I"1 ,11aha..t. HI.Hh H A M1LT} ON & Co.OX .
.
fl-hi"lIall I If .,! ,t .". July Ut, 1Oi.'KV ;. -- -
% "
I tv ( ,
U UJXUIoIU()' tit w rubcro .1nJt4 and fur der in lu1 I most .II'I'rll\'t',1 : % III'I 11 : \11'11 11lc.rII 'n ini \lal.I'hltll.
; :
JO.M'-J I: CO.NSIO.V.MF.AT.
( rr AitUlUIIt)( ; : $. I. TIIIIA .1..I."tII-'hr i \ti
,;lc Lr C. WUUl. Nov 13 31tf \1I. 3J, \\'att r-tre' t.YM i!i ( "1..1""- \Valh'l''r'. was 1:1",1 li\.u| l \' .f.ipi I I \ : tOOI!( )>.-lOA.NK: & 1 KlNOSLliY: 8 I Ort Ra"kH ('hallll'ai lime

11 1 VCI. ::31.WOOU. _. J.II'1 I uii I M ne 1i. r ".1 dI' ,aid >orih, ( ';\ Iota I Ii 1 have jn-t f"'l'I ivrd. iind 1 1x1 1 I' %v (1 t'null a J01)! 1'll'lP> r-tMti-catcl l Raiic? 1 i
'-
-- -- -- I II I ?
V V !i I .nJt1,. IN: ?, 1111..I ot\pilh'hl..I: ,in h"11 !! \.IIrlt\I"f Drv} Uood-irocerie-lMothm; : II IILI.\i'ple'I 1

M l\'ll\S k 1\' lO V u1 r fvr 1_ \ (M.I.HON'.Who'e-ah-Oro-er, 1 1 I| h'i \\1,1.i :'11 11"1111.1 llie. s, hr North ('.irolina 'I II I Ilydware.'hues) Hats, '\e., r'n'i'tjng in part o|' 2 n 1111111!"", fay
Co iimiinn .11I.11'\\'arlill; ? \I'r'halll.. Li I I"i" h P.ium. .:1'.rll' lh' 11' M nuone t'lse( 'I'n the the articlenhit'ii .1 .\'.',
. : ', thug o.-Vr landing' Iroiu the fit
Schr. und!
l fi ht'ral ailvaii'emade on Ciiitmi con-iiud! to Inc !1 I I1'11 011 lil l.t'K 1 Ui: ,' I tin' 'I dim. ti. 1,1..1!I 11.\\ ap'n rea.I Champion,
t' LU 11131,1: 7 JU0 o't't't whit VillI board ,'rieutN ill New.Yi'ik, and 'hut'"It1I1. inv p.lll" .,th ..- I?'II the luith, thl'111.1' III'h.:.Iii 'I -. I'r'-. at the .cure tt'nutrly oecupied' by tt.io AOU"SK LIlWOI\ .
: I'
I 4 '1.-\\. 530 Um tt1e. hay, Ialldtlfttll, .hip \111J :Utf I lIl.I :. 1.i- the irirli; .-lull as los..v. tli.n tie-.ud-olT| u xfnipi ,i t il'l. I\1.hldm.t.! 37

t.UlUII, burn l'loIlhluvUtli \. 11.I ,|I. li' m ri'juou.iiU, all,! uhi'r artu I"-. I .in ,, KI.1.1I I Cutler. Mn-cavijo Sncar. Loaf do -- .
-- -- -
-
FI IcAILS. 3'0 I Kea cut' uail tllnt',I f'i.lrr. luuli'tn.iproYrtlM'fil.| .I: yM _____ '.':'-I l!: IIUJM'rial Te-l, I IIv. el do Puurhingdu ;' .\CKlCPvF.L.I i ., Utli0r in :>witfd \0.1
2711hJi. N. O. 21:1 11arhrel.'IFt.llt. I.
:l1U'\K. surar: I N .MLS Pcppcr..11mun1!-, Sad(. ItaT-In .
.\I KS Iron rll'
tUU; lJl li. ., 1.IIlJiu IUd< -tiperiTir nliutd Ci'tr.; 1-imii : tOJ l'lrl i \ in I
POTATOES plilatv inn! f\f\ :, MlF site! in --:1", Co Ilrandv. hl'll \Vsr.C. IlLI Vinegar .
ship \1.uiulI, IhuG l'ruJclI"t', \. I1.1UFL.CS. tram Hri.; \\' ir :i\. I i! Dee IT-Js MANI.P.Y.: 5 \\'ater-.t :: Malaga Willl.: ( 'halpai'l: do 111 11.E.ItOI'l;. 10 (;oils IJale-Vcofa supcnfr

CWCttrall'ilnauy: cbawbneJ rut 1'G.\n.-7.! Ubh' P.irrnri'o:ar I ItnliIlZ.: '"oral i 11 --. I'uppera-' qlalll\!

'( eqt iI1ui. ,. by n.\YIO'tI.I.I O.\. I J .H ill nu l4tpud.HMll.TON A r,, i; ,I Cotton Ha win je IiI roth| .. Ftlanketi, CHAMPAIGN10 Ia..k'h; champai-n. .t
.. !
Dec :n. Pee.,31., I, I for .:\le a h't nf elf;.lt SMintt-' Inin1! ; CallfiH', SItnit'. Shirtin} ?., htr.I\'.. Laa lIt'c.lift:: and fur ale by U. 0. 11HKWEK.n -I.tI

.- I t\"' xpres.lv for tho Ladie,. .,"-Ilrr! ) 17IlirreU Merinos. Iinllh.' Cloihinc, (-orte'l l ) 3L'a

I r.D BAGS Lnguira Colic lI/11 t;'r'rt'fle 'tnI'Of' I POlt,t Sine.. Na} t l Hat., do : -

10 Ubls. Lump Sugar. pi tnis!| : piTii"i\{' in Kit! td': -';.--iiaUi t'1, ( ) I HUSH 1 ( I PO l.ll I'OIX: t; firkins Tin \\ are. and zeiural' a-'ftment a..rl.J.rt c-f 1'1. :"r/cline Flour, 3 ;t'a'ke Uacon Side \

;;y 10 Pr. I1octon do. lauding and ftr care ly :11 Li'h.i!riphio ite-rhis: of ihe! vn-.tirv:' in IT'l'TI I'.K. ju-t reeeived" and -or' .al,' by I 111lwJrl'I and r' \ lan-ltiij; jr.JII..hr Uolina and !.',

Wofll.-V :31.ta : '.... '. JOII'C! MYUK'K' t plf ale by J\O !
eJI1.rLl:v.4.-,'I v Teral" M I 1ee U' 11 1, r 1 t'e IIM" : T 'IYIU'J1i

i


; I g
1, V' 4j s

,

tk ., p -.
'
t" -. .. '" ; .' '
11'