<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00037
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: January 25, 1837
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00037
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
,

,

,
; A.P A.LAUIII.UOLA. GAZETTE. 21 ;''t\i\
1
; --
_

IJ-COS.\.U||; tiJIIIl IIAIITLKTT. .\ I'I.CIIH.'OI.I".OU"-) .\ ,U'r.DM.M' ,1' .\ \T \u\ ft I is :a 1. "cd i : 1I..... t.aU. o. JVC- )'J

I hi
-- -- -

i rut: b m I)"lallal, ? i |h \. tK"1 ?? ''I., ?. .., .?? I ". h..t"c'1 .'. IIKA.MMI: HANK I cl\ H \H\ri "il ,\ f I. t I.Lli-I i' Oi I' LOTS AT APAL.M" If.It ''IJ '. t:

: .1'1.111:01.H.ZI' 'I"r.:, r-'il.ir; ,pnyimiii'i! hit |111,i I-, il-: v .., | i.I'leii .ta. & ; .IUt'.H'li.tleaUel .\ (Ml III S '.'. |I.t": \ | Tru-f'r4 ol th1. ;:
nun 1-1|. !1a'1, < |, ., ... I II.. itfl,' I ii .. fS'IllH 1 .. ., 11..11 UI'I'r"j\rJ. 'al hf
| .1.411. .1 % ; (I." u !II"| ,i : i I' .KJIS : .\ ; < L notice J
| j pi li-Vl ni-w.-kl/! <1 IIIIII. t-uht' muiiM. anilh v.rUm.v Wia-iii., ,! timlm.I.M.I.!. .. I. H ... I I.: I- !, I 0' 1.11"1"" .i l.f. 1'1.1| ; 1 ) pup, ,h, i i11
l II "i 111.' r.II'. I Ma M I in S'lli--np .
IV.IH ,
ill1 *i il.I'I"I',1 I 1,1 II:" imt-r|, tn.i. .m ,) 1 1- |I' .ii, r.ii.. i .,11.\' .' limn.\ t''ttV-, "i" '!'i, 11"1 I
.111'1111.1,1.111.| '' U' 1'11.111I. ailvalieCilvr'n '" '"-' 1)'i")' ,'" i is. I 111 i.M. to will* r..., I ?' .* 'J' : I! 'I -t | ,, n- ,,- 1 1.11.\, ., i iU \pal.i. In''',,!.i \! l.ik.' | I.ICP ii.i trip firtfi It 1 1.
I' 'iii'iit* nisei! 1 in i'ii'' IMIar per sip.ui- -.if mil-, alI I ILr'1 : i Tt ) ; I:' .' I 11\1.,1 ".d., Man.!" Intu tlilutli dn) cf.Mil I: .{
.\ 1.1"1 wIII'lul.r ,II"II'il|' ;, ,Ili'l t( | .. ; lXI 1'.I.l 1\! 1: ,i'' .,.1)l l \, w-" : h. 1',1.1';, | :, 'J: ,l.i vI .> ) 11'\1. '
I f. II' lir
)II.! a I.IH-. w "l !.'" 'h.lt'' sPil'i; xvlnrli ,1 limi'ln-il uiinN ,1.I I'1a.. .11.. (",., w'.h 1"1'I! 1; I \\UOU \.:Is nt ti'I'1; N"
ill H'IMIJI; il'i'lu-iel-" in '"IIIII\1"-.ay leu line". tl' 111' "'I. '"""''tdl !1"11.,1! h,'i'i'i .' .|.,-. .V i-1., ., I, \'l 111 tI.U: I.O'1 1.q\ UIM "llllt! '."- tune' .1111| ',-. that trn.'t or f I ol I.mJI '"f- i.j',1

. 1 IK 11":1:11.n I! ir u-i- !!i II"II"I',|! -.r|,, ,II, .,11"1', & :1: I l II\ \ '1'. Hills: .,1'i 'li) .I!ayti ( 'nln-.1!! us, i I.'i i,1' I) in.1 \\iiltin, tli. liimt' >:ni (I'lirl-r-' |-urria| .p. I lyiafj I ; '

n It. PUTZCttlMt' .: ItS' J I"I I '. 11"1. 111".1" 11 l"h'II'; 11 .II I '," .i ", I I.i' l'ln1 will 1,1.,l o. wlun! in, ninU iii N, '\\qk. 1'1\111"" tl\I'/ .. : I '- Hi\'i'f", cry

.I"II.IIi1lmINil.'I MUVlil'v"! n. '-'::1"' I', h KW:: 1'lt.. .\laIH'I".I.III" ,.,. : i il ...I 1'a.t'III..I!, | ; .\kilnle, ,.Ni-u .1 )11..1", \, "I|,, ; i-i t!" 1'\"I| tini, ji trii d t i I iil.111.1.:11.111111' :.I'III'r. al..al\ ih< on :
.
\UK\: tin\ lii! ij)i">i* Mil iiii-t iipprov.-.l I r.VMII.Y cah'll,hr IM. I rr\vK" ,: ( -a ;ri.,'"('.:.\! \\1";' ': Ia\;';!''';; ;,:; "'Ihti.';11."IX..IIIII1' :I iu IJP.MUVAL.: : :< -- -- I I'' I 1"; I ::11 i ( t,,I itit j |1'A., ii'iiiiaI .\1 to, l.at.,1 f-1.: I1 1f |'"si-'" '| "I. the! sj:,, | It,11 i.f. It t.,'1'1'\1' J tj 1'1'11:11' al.nutP..Ol'O or "j'H'

:\ MSMUCI.NI-li'vor: : oil'-ri'il: to ,tinPiibli,1 rin-j, I. 'h""' l'1'' '! 't'si.leta.li f :: uI.I. .;!% .11",1' 1\lt-\
"l'c"I'IY null, iiillu-n-I p.Titipi; iH'iilirr cnii'inl, ,II,! .I .\ \.I":1; 1".Ia'.f' I. '-: niMfiM I I. V i.ii.WAT8HMAKSB I I r i h 1.\I:1\: ( '!.:-t.1 t I In- t> tins 11 I ahA \\ 1111"| < fcnttli ea-li or npr. {-- t on .
.
; I, 'x ..r 1'I 1"01" I ( 11., .".,..'1 \i-il, !ia t I. t t',0; J.I\ tint.il.iiirp, in 1'111'1 of i
lIh. 11)1' M'I"alllll1.I \ :11
iliin'tin.1"'..'v s>of"'11i.tin;: sUMii i. liw tn-inuMiil 1111IIlIp"halll) ihu rcsuli; limn nuvlj.li.'i / | :;', la l 't h"I III'\'Iall I 'i"h.M"ilij,! ,"'111111'1".1', '' 'I11'1' \ & JSWULfS. -. .--- .- -.--.-. -- 1\\I'anlllm', ,- \ 1..L.il'IltII'a: | \ I"lt.\\tll.i| inttrtst. il. t

ifiiV'1! to ;i''t up< 'ui tin: buwuK T-n-y not '','.;\ as jhfxi-hiin Ireils: ni.M!' ( xx |,,, |1..1\' |l'I.Ih',, ,,) "lf.,| M J A >s "" 1.\'. .1| ,ef-'lortloCniiiiii' uMH. \ IA .\ tii.i : I is-i'iiANci ; C-OMPANV. -- !:. ttil win-it .I.II'a\ ,,1'11. .1' ninili' t.i tl.i'. 1 ru'" I in I "irlv

.illy uivni, tliLI I"ivur, wlit-ii M' a loipul oiiuliiiuii, ,'..11"ttTI I I th-Mii in, ITH 'in 1-'hlM.", |,u,, ], ,m iliill-reii! "'inplnii.Juiirsfrpui'il 1', ..,.1' '011"1 11'11( !I"\. .!J"nt the 'i 1" .1| 11..1,, 1<| .\>
IIII t ljl' '! 't'IIIl'' ') III' loll,', Ihlllth IIII' illlhl'II.',. !. L/. 'I. Wisi.iui.ii ,,11"1. h"I' I." r.speeitnll-. / invi:' 11', ," I I"" ." 11"! ihiiMMLiilnurnii 'H

1 '1 liw I'XconicHl! luii.'ti.ni.: w hu Ii, siuitrivil \I.i 1"III.lill Tins n 11 ,-, : Hi ,it t nvvife Lib lr ,. I I .11111'xalllt Ins, sni-( '-;( "I.11.11.| | | | | '!, Pi, ..- "IV I.: r In.' t.i.ips. ;\ II.W I I.r> ,liCiiinvl' at tho i (Ticci.fthe ',d!, \
| )
\VjllU I'ltlll'l/ J.llltillKT, LtVr 'ril\ u.111 \ : i \ .I'\ 'I P.:,\linen I i .1 I'm .
pru.tllCl1 i
''l til'1Val' e\x-Yflk. ntiil atthe III:' \.t
Hiliom I'Vvr, IVvi-r and Aiju.or MIIIIL ,lj'IIIII.1 '> ve" its .i-i.tiriv-MtisiariMnt.[ ]| .'"h 11 i I r.: i I : h.iiit- t:,
ilaiii', i 11.11 oi'.K'p .
0 "i'ii' -li il ;, il1,! v.iu e\tiemeK muju .II 11'.1. 11 I : ni' 111'1.I.t.I- at Apalarliii ila.l.ol ) ('b.
b'-lily- uillicu.jii. In all C.IM'S ul' 1"11'1'. -1"1'1 11i'r,1 I -t. -'nn1, sii W.in.in .1.\ ,, J -s ( 'tni-ish" u I
'
''ii''vi'.H '; pal.I to
'h'r xi'ain a I 1'1'1f'- b!-- |, | |, .\ 1"1.1'1 1.1 :I..1 1" ''I I II Is M I. LA.M-'-. ) : i'if
a\11'1 : ,
t'l.rb iw.-l-., tlioy act like a tli triu In fi''i.'iu CJMSit h 'al. II'alh. J !,. i .1,1 Se H-I.IIV. fl.t
I II
) J,1 \,11..1. ,
lll :i \ nin'lHsi'i.'esI" II" : .' I t Hi' : .11'' '" ( I I > .\\IS. f Tiu tre _
U.II.'ui.l. tiit-y iiro :a cort.uii cure, in my ivrv >n .. 'nI.II"1 l.a,1 TII't.'W.\' | I ) t.ie.. II''i.-- 'I nvi" i illsi 11tc.I. "
; tu violi'iit uttaoki uf I tlio si.i k ln'ul P '.1' \1'liln p S' 'HIIni.l .1 11., .,11!11,,- ii I Tlr.'. c'li; ; ., | ; IM','1,1.1., li, ,. i, | ,,, :. OS? 'i
;
I'"I"!i :; Mibjecl) ; ",. .' 1'1'' ,) : ; ; : I' :. I .nl'hl'', .J.' UUcl i al. ir-i '1'.1 | i \ i.i'. | ;j" .ll' .I ; ( ::1 111
pii-.Uher h-'il-h U.-M: re-t..M.| ;,ti | s|, 'all : , ,, ..... ,, I 1CC JC- f\JI
,. It,'. li.ivc iK-iiu mueli bi'iitfrtioJ, .iti 1 M-vt-rul PI'llct'r'llut ) .l.-eliti'l I" I' alii|| n cili P, II) |th"|" I P.\t: I. .; | : .11.,| ., \I.dadll" : \ :1t1
I th-'tr in t'lrt'ier ''II' I\ull.mly ii.M th.u |11, t! ; < K Ne I Ml ,, .- -- .
'-\ vok! > by ""1' Tln-y Mie hu'M\ UU. ,) ) I I.it-: l".I'i 4"to
1.1st txwlv I I" I. ,, t, ,.11 'r \ 1
) | ,. 'J
.1 a' | .x..U| ( | "ald
r u ii'ii l..l! till IH--VVII'IVO'\ "''II"! "! of LIII.II, "UIII' II .hJ..t j : ( J It. PIlOl.l':. re-|.tfnllv' iiijinjn-: i r1!,, l 1,1] j I J. \II1TI lll'.AD.s: : x. ..01II WOIJ-TII': : ,uh-Itlo t.., r'I' :

nl.nuti. 1'"l'l. wli..) tin1 >'>J"I'1 ti' tint ,ili, ii'sMii; \\II 11'.1" I I !I'" < ilil.1 ""ll"'t"1" \1.\1111.,11\ |, l ali I ,1vieiniU.thit I I I'l'1 m.I"p'.1! | | I.n'n\, 1"1 pj>uiit.-'! ,| .\i i ,'I| tiini..l.! lYi'in .NiuVi'ikith.i' ttn-ral : .

..1,11', 'III in', "I i siclciic, "s, liy taking u piulu'ti. or twouli IJIIf/1! <: / ftin, !> /.' 11'1// /.*. .1.! .' .\\a, he, /In .1..11 | | |111 a""II., | | tli" .,!' '\' '"' '; :'111. 11.1 \\,/ l.li", 111':, .. |; ii 1 :! "III"I.t" t .'I ( "hil"!*., \llli.I, he iicr|] < tT '-.lie, ii-r I'f'

i I'. ui .11"1"! .\\IY, I'ifVi.iiH I 10 l'IIIIo.rIIC! ; mi li.iirJ: tin I"I : '( I"'IN fmnil'J "I//' 1111Dr : iiii'titnl the, ilmvo 1:111.1| ,1111,, |". ., nm i', a"-, ;: .i..11 ll-k- | or ) !Ili t.k i-otii'M'' | ,'\ I'rv lithe- .. 'I
,
'I\ \\ ill I ibi'aliii! 'it e"l t.1I11 lv> I'VMju' it. I'rtiial.'S' c.iii IVU-rs [ .- iti.l I'm liiin.cll uith tin-! ,, IIU'HAUU ( ( | : I"al. 1111 *,
I'al' :ir.-'t "I \,0'11' 1.l JJiti-d I fll I'.isti-r \ l'e| ", 1:1,1 ; 1'(111:1: I '' t'l.-i-.: .. r.itit.iln Vt-t-i,
nilnu .ita'.l! p'ri'iil", wro-JiU! in.'Hiring a iniis. I |; .. ; t 'I Inin'.tl.ti.i.. ,' \ .,\ : I :h;. : ll.f. 1 1'1' liol
t in I 'w'j'.i iu | | I.-. 'iiaMnl\ ? -
1'111' '! s. 'H'licin ihiii.iii-. slioiil.lIII l11h.II"'I''I.lh..t/ 1'1 IH 1.\\ : t t !.( "II Hat, :lint-. | | (i'ii: > |iii-| >, St.M. k Ci.i\ lit",
I1 ':11-' iri.'tnvM' "i ; I I l"I.L-
III.III. yu'l ? li"\v M''i, )IJ initni -lit tnliiiorin ,.. ---- -- -" -- -- i iI
1.1,1.al -
\1.11111' .
none MonlL'.l '. &o.if
i Mr < : 1'o't", ShiH" \ \1' '
ill ill-, t li\: <' sI' II' ot lit"-- JMlh' U till ((111-II 1'lu'lli.'Ml 'l"'s-iblo.> | ;. |t; l 11:1.1: : | .- tin- i.nrlii t. I. M P. K.I. MS 11.1111101.\ ,-, : ,.
I ,'.
,", will 10',111111 iliil'iii: ai.'J fureUsiij :my ell- 1 \11"al,1 ( 'i
\'1111"t" > (nilllVli.. ,ill ll' illnUlt: tlicsi' )'ill-i| ; j p"I'| Rjct'act/ flf>: !.11> "fruiJrin /.'. 1"i'j. '. ",: I'll-' ntill', ,* uill I ti,. "'IIU'I iiinler I., \\,1' )! I Cll''O.11.011:1: :, :.11 I .\1""". n :, (" oitment, ol'tMi'thC'as- ,, .

11'1 i i! !Ih\1, ,i.K.'ii .1 "I'I"II'Iw.ulIIJ\!. ,' ( In1 'uiMII, "I l| ifiti. nii'h.r' >t'' ,I". 1":1:( I', I ti. II. Pilule A ro.I'lu'il I M" M v in, 01 \, rTlElv \ I -.I. ."MS ::1,1 I V.'siii4| '. \11".1,1", | i- \\111.,1, ,- to if- \ : .

t, >-H'Mt, : 1.1 l'l' "lll'i'llll/: lluill' M-kll'1*'. It IsllO'll !"i. IV'OI- -.-"Ml. 1111'.11'| in." \ ,.'I.| i.i i 1., |l, ',11,1! st.n-k. ennitsintiol. II ::11 '|' |1'i', j I/,j; ?.. ;:, : .>i 111 tin- uli'-t ::11'I'r"\1!( f.i, : I,>li I u.. /
'!\t[ ,t! "l\v-.'pin4 up a 1'..!,'.tl ii' p"Mi-l.ilii'1, ui.h"r,11I'. t "f this niniiili lta\e, \I': h.III., m' ,_-I.M, ,1| ,- ,.,ti''| |, .' -- \i/. ( : I P l-i.-t---- r f ""j". I" i'M.--i'' :, '! A.MOUV .isntii'.its.1 : .

inu.'ii h 1.1"1,, tli-ii: sutii'itn ; ,l" In- .-oili'il\ :iiii.lai'i.'l'i iloni in.I in ihis srihini, uf tli" niiirn il\"in.liu\! ,il, I! 'D Plliei. i. I \I II.1.'I,1'! ;, '{ i 11'1. |v. -fi I i |,,i \, |ti| \ >..t.t .' 3ii': ,.. : : intIM :
\rii;: M >"> !I. lIa "ii''i'I 'it'-l ,'! ii.1'. I'M'' "i ,I
p.i; 11'. .'.1 I 1'r. I', t;-,'|s <-.II.i 1"1\1111:11" : nupcr. :i t.111 .-. I tli.ii'v 1 1'.11'111'| |; |"i ,i ,|I'r, HH, 1.- l'' ''lil, le\.r-. ." !'iiinu -' ilnj.Ii-x: I.n.| : .1.1.I ,,i l 1', In |1"1 :,1 ;.:" 'II"n''" ilie in'i! re l I11 l far .

i iIM vi.',' l'i' pilliu flint ill uillcvi'r |1'"i-i I uil'I. I It'io' I sh.ill/ iiiM-il a li"\\ si"ip\| I e.iliniK'11' \\ alelu-.. su,| .,. l.-ver-. i'nt' | ,-... 110,.1), XI'i)' .\ 1.1X0." 1'1) Illl I'l'llslV'tlllli',' I" .\\0:1\ .\ IIIO.Ildh."n, .

I"I"\\lIIt"'IItIt"II." I'll : oo'I111II..t'' ; Ih"II"II.I.| J. P. IV''l-, :1 I P. J I'. IVlvllNi.V.jlfl'.rl j M .i-t nt t""al" in.i.e" fvpie-sly, to nli, r ;at' \1111' j"l ..11,11'1 .! .| \1'1..I.lt.. tI'U'

"i ..ill ; in ilulii''lu'si II-HII u:: ih-t i-ili .n-y, mi'liil 'l', A *, ,' > ., i | '.. .. t |, th,., ,'.i'l |,,. ,II'I'I'II/'I.1, ,, ,, | j .1.1.. 1'111",1' 'ti r il I .i.h.iii.-e-/ t i"I, .1, '" .-.:t.l.tll.1 ."
/ a.(
f I / t.I I" / 1..lt .
.
lii.'li: MI i > *. I', : .11'- "f.lll / I' "I' I'rl" I v II I'lii'inl. Nev'-Y !, ( ,
!"I' tt.1" ft'I"ralj i in i n. : ;
i I. i .1. .
Ill/in I! fit, ii '\ 0I"il" ; ./. l-i-ui" i'.: '; Iri /.,. 111 \Vi.lehe. s, .1.1 l | ;; .- .:,? ] .,.11.,1I j .I .1:111'lt.I
i '.-I i% ill' :in' n1.: '. "I I Hi'1:, '' /', "1'iVt'iMi/ ; ry! \ ; 111"11"1 : \, .I. \ 'I'1'I : .V'V l 1 :'HtfI ;
,; 'tuin-'l-'i I/ "'i' ''"!' tit' f'Up',1' P"'I"'I"| (,\i .Uao'" 1.:11: I. II a1.II" I I 1 !' I, ::11 t .. n.! 'I 1\! 1 u ,-, f .. "'. ---.-------- i IU 'j'l.ii
'
i.i' III I I.iv'.-r i' n.l;. ini'-s' i. i 11. : .t I .' svr.i:: i' 'Ii' ;.'it 1":1': :1-1 I h'I'I"-, Ii all ''I..1 I'.i', -t.-I-.I: \.1 .t.I I ",111'1"1 i' ': H II .,-, ) :111 t. (' .1 'i ... in-q
.il.'i't" 1 h IIIJ' Wl-lll'U' I"' lil'il-i' II III.1 nl'l.'li-ll! Vll'lli'o.I'h.y willi, 111" I'yv" : '|,.i"| i i.11 I II.:- ,1 "-"I'I.'I'I.; .-
,J-'lIt'lillll,1' -i p.tr.i.'l'. "' m-'i.-iiiv" ",r any' iti'-'i.1-. sn M-\'ie'\: 'tii.it: I !ii I altiii .st! it, .'"ai.! -il .- ;' i..<. -n iuitiy !1 Spert, lt'I| .mil pi-lit i | "iMrn.; .|,| si..d. |I. ,. .. : __ _______.__' : 'f'dfc 1 :'" niiii'r| iiliinil ( '.!, r. hinting; ib- .4 !

ii> '11! ill H.I ti't net 1:1: h n .u ,my II nh IJI'al.l1 .nnl ."I"- :' |.. .. ii -iii-iil! ln 'M ""I'' IK- "I .\l >. In" mi' I.-" |:'',:., ; || (Illl:.: "I'I"! e., ID.-K.IS. si.: .,.v' I' ''i, I I'1 'i, -"r.iive' :I I If. t.-ie: U.iv .1' 'I e l'iI.I I f ." I' :ill ..111.SI .llill to

I"]< l i- ,ill' l-ls' ,'?. 1"IIa.ll" t in .., ,- 1"\1\1; !o ,uy, MII; ,\l i ii 1".1.11,11" ," <. .II"J In :' (" ''III! : : .1 .! ,' 11"- i e i i'v P.:. .1 II \: is, I I I" 's i I"i siv UMI.-7'. I''l:! P ii..n. ." Mic.ir! 1I"lit" 'Vrlie .. .

IV, I I' ii iviti ,' It" 'I'.l'H'.it..l" 1111,1,1' Ih.' 1111i'.i' .1 urn, ; iui" I Itl" mi. In !"i,! t" 1II'i.II'I..I':' 1 !-.r'1, i, I N, "- ,'.i-e- i ol'o! i P.Il',-,, I :.! ,! ii ,'V i vi:J. .'. ,u \l.ns 'iti.- (-uU, I Im. !h \.::1 !i. I ly KA\ :1.\1) A ,\1.1:0:. icrLc ,
All "I. .Ill .l'i\ I tl:. 'I'-.'.1.' HI III' '.It,1, |I'r"I"1| | ', ill 11.11'1.\1"| | | | | j. P. P..rM! i P. LiiuY: :t 1.\TTI/LI) 1 ,\ --. l.t .11 I. 1 1 M i >. .'? ''!'i I \ '!".'( I He.. ;;:il I ; .

I.. lti i. pi-1.-I.H, iin'iy \-ir> 1,1 Ih,' s-Mi-iili. w'l-i.' : I, rtrmii lit-. "/, itll'l KAIMM.NCS.' : ; t-irenil I ., ,.1 I t I .11. I l.ll'l'l"l, 1'I. : j: '
i; (. ,,1: III' I"t "h..l1llh' C'liri'ri picv.ill! r.j.i.ilii J.Irl/1- i-l //iVi/'fi i'/ /.1. ,il/, It .Irr..1 t"ti t'14 -i-ltnii ; Fil11'lh en, : | t I. .M' 1 il P. > I K: ,. I1 \I- I Ol I >. MYI'.US; : -t-I.\I: t ; N ciVer f.rl.l'MIU'lt :, ;
1. n )
d.n.ld.
.1'1 \
t. .
"- 11' :ll''I 1 'joIIt.i"1 I :ti> J l 11.'.' !II 'ho- ":i tli"' n 11:111: I./"d I' : :11. 'r.1 Vin 1 1 )ll.U' .!.) .1 l > 'en
!i"> ; /t'II.t i/tl 1. ,na "/ MI.U p.ltleril-" lii.i-uie. X.itle ilril .,,| .[. : J'
i jihln .
.. .It.|| '. '. itu-lJ "l- ti A.il''il' r'l'iiit.-! i 1'11 .1" : I :'il Mi! f.Ml ."
He" if .- |.i-.l. is the pri'iIDI' ''n.-li \ i uill rr' II Cftie'Ji : 11t1..tllil I t punliti.'irn; *. I :a .'. '
I1 111.,11'. J I- 1 I'1"! ; M II. I- 11 i Ii IM : \ \ IMn ;nul "U iirIvorv : -. I I liM\ p HI V m
-i '| ,HI: M i i >'i I t'"i: ; :ili.-i-TV, of ub.iitii.i' ili-'i i'., In' 11"1"\\| I 11.1.10"11| . I iiin 'nvoi'.o.M HAY :il I111.I.i. hi\ laiiilini' ; fiotn .I'il'' .
.M.'ill" .ulli''l.|. : ,, :1\1\ 1-.wi-N" pan-.ti'i: : .. |,i-nl, j n'Mp'iir. : | limn' Pnrt-nu'iilh V l
.jiu'' ," : '; iM 1' i.i"li.-" <, N.' UM I l.iti'f\ -n.-i.. : 10' c ; : jl n' I \ III 1 I. ::1.1., cmr C .llh'U. )1

N r i. >, in. "i 1'.>:' all.1 1 "I! puyii"'. 'n. lii'-'i'I: ) > \ 'ii /. ,. < <;.:. .1, I' i-i:;:;. .'. ,I'. I.i, 'n :ill: i.'i-: : "li'i: 'i i ,,, ", (I.[ I. > p." "" 1 II.1 I ii I ;in ( S\v\ T i.;.1 I v.hl I k ;i \ A U.S. TiT'1' I,: \1 Iad. Y < .
1 I ''>-V J'i'l' P. HV :"l I .'..'II'S --. I .1. .i.-l I II i .JI"0 iV' i a'l, : .11'I 1' i ,' ,. il i Hi: 1,1' ,' (is 'i 'int e) :1'r./ .1'\
I! .-.1'\ '< ;u: "i. nii'i: ,' limn' .11'11 l"ix, ."..f I'M,' '.' -h-i 1' |II IVvM. : I \.I.1 1'11' ".'I i'i: 1'1.. ', l'It| ,> : 1'lhtlI'1"'c( ,. ,'?.) I'O I'A'I ,Ol-.S.: fi'd. I'.liN.: I'II.III"( -*, 1.Illo. f.rl, e, ;.? !
\\illiiiv MH'ls \ ii-i Ale.li!" : I ha\e i r.i: M il i-m- y..iis.nt ; : : :: : ," ,! \Vi-
l. .-"i.v-ii/p'lU. \th-lili I ;.1.' aI I' will t'-n':ai"' ul'ih 10. '-"I\pii.pii.-i.ii-iln.- .,1t1l"li> .ti in" |I'\: \1'. .Anl. :ir,!H"'1 ,n! has I"I.'.-.i! II.. \ ,", r i 1"i..I.j, | li.nlle... IJI..| -, (i-.i. ,,,,11, anil I!i 1.10 spot :isliiul I '-M .'r.In il.i' Hit \1.1.1! i'jI'l : : hip; '11,: lull.'.' "1'1 I'mx<'h.unttini, H.ltU'I.r.s. ln1.. 1!, ;
1'.It.
's'uM.tiill.! ,' I'u'u,' 1) itv.'istin I 1 tliiil\! 1.1.0 iiiii.p u. .,1 1 \ill! cine "ii-. l-iit as v'n i 'pi',il< :uinl Kniu1aii'l, -.n ir ten : ) I ,!ii .!, P, u i1,) m.my j '
iijcn ii.i.iiyri li-.lX' ll\f\ I ha. | | | | | !."I I K ", 11.:1" lUUi. -.". .l ..l.'itve- '. nit rill".. ;
i-i'rv 1..1 ,::0' will bsipphcl I wIi'ilrviL-: .-, "u ft .I'l. 111'110".11" ..0 'p ; ) a "IIUI'11 .11' -Hi l-ov. n i.i. ; .r> h .11 1..i1' ';"
; 11 I ul' ".n I.i | I iuv meI ..Ink-: I 1" ) .e., :u.vi '- 'f
'IIl''I''II'! t > \.lah"'I/'llilh' I" s\\ci I cni''i nl ',i-t.il M I :" in I :- 1.11< r-m: ; ) _.__. I .
'l' I I 1"-, I..I. | .I-.MSII., .11)1 1 I"' ,1'I '!.' : ...' __ /'. JI ,
: 'II : : ) .
Ti .' 'i"::1'| IIl'lh1". : vr"it; ,'d.I'l'ilI' 1 0..111 .1"110 1.1 flii.n'i I Mb' k> I- 1'1, i >:'i.-, 'II 'LI! y< :. I II .
1 | it. AV.NKV.: ii.LANDS.N. : .Hu.h' ', i Zu" 'nm 'u1.. ,11.1 11\: i..i"nii.i ( \.tiip, a1 t
ili.-r !It \ Il l <
!to'" 1'1i"illl" thisiilio iist I "
I 11 i N' v'-- -, \ I 1 .
t l. ITII-I'; : :I'll I'Vv'uh' Ii''will 10 : k"I""IIlanly" II. Til"' :..1".1'.1'! "I"|" "I v.'i- t. |1.\ 1 |Ili| | Vi.in-i! ( "lp'd.1' aili-le 1 )) 11:1.: .. I lli' -ol, -, ''iIlil ;(- Cii, > M) Sp' iu I, I'I ,' 'r.! li' "- "'.Ma 0.iu1. .\- 'iM J ( I l.l. I Lump\ :I-.-... ;1 i

.i.. | .' !, 11I1 I i I'-r, lii-a it w-'i', il'vil', :it ihr I* iirnioi.r'M nn-l l.iu'i-a'i'-. >u, I. it \is <":ti, iin.--' .,,1'I! lii I: 1.is.iftrti I.I""lldi"1" ','1'1 Il I- n 10 lK.. Hu: tn' tin. I I..fil. :".,' fcr al<'by r' ;1' t

'<'' i.I.: I'. /IJAI.I'.XLUJ'Y.s'Pi'.P.siA : : 'MIUi.l., leii, .1.' J..1 IMrU'.SAI.P.XAMU'.ll : A I-. 11 i h.i'i I : i.vi. | 'IP"I! .Mil it.try nIl} 1 -. l IH."x> .N.. I Sn ;, K.: \0(1. .1:1.: n I' 'i,

__ __/111: ', ,I. .11'/1\.1.\ : : lit I.M ;, I':"..| 11 ..si-,! I"" All their iiii'iiiU al,1 I '1.1.,11':, animitcl; |, :!o) ,1 II ,t i i I Ii,, )hI": b I .qI
.
itn-l, | ,' 'H i ", "I" lI.il||,-s I fl) SAI.I'I rh : :.
i'i ntie e.'ll ; .
.11'\.1 V.MS .1 l\-spt-i i i 1111.i. :' .Ml 1 esaniiia-/ / ti.i'lu-rh rs. rh'i.f.I'" i iilinttil I'I
.AM I.IVKU COMPf.AIM'I' : 1 h | ;nl.lt I I-: .,1'! : '
Hi ntV. Vili's -..IIW.;, 'It .' III.-, "1-1-: ..| 11 ,'- l 1"1 "
I \dlh'I
; I. h'uniai I 1. 1 7-H:t ii .\ur.i ; r, W.rIILn .,! "t rl.Inow .
1'1.1111' st.i 111Hi' "-r CI: h'plll.'J'\ iiiiie /I'-i.il-le hi > ( ( \
IM.-T "ii \1.1"11'" : ei Iiji: I' i- 1'0 .s-
.I. I 'II '. ._ lint"in ; 11' nn' i -. hr. A'U|
'' (
--
I
b., ei.-in" il in ilv ,1111i'i I >:!'i"-i- t'.s -\'I'.tI/'II.I'-; ". | r; ,''-'1'; j'l .1",'!lo ii'mi-i, "ir; 11.i- '| I 11"I' ,. .. Jlt. .1'J'
\1. I" \\'at-hes ,
;" .! if iti'i-pi't, !" ir-- '1IIi'r.II'II'III.!! !/- ae' .l"'l.i' ilie InIi i.inil. 'n-il 11:111'i: J'J, a i i.iii. li : rt'pain-l iiii'l,. w.lrIIT.1: J } \M: A i: .1 i in. ISPAHY MADIi. : :(t'li.-r.I : A iioohs.: ; -IMC.. 31. I... .. .
\ pi'-"ti-'i"i! .1 i en' ripaiii'.l aiiioatly .is il, c.i-e :. W\ : : ., ti. ------ -
i hiI" I1' 'Iil'.e ev.-n' 'i 11 I i < -t j..tnil..i: :a" r, t.I; \-is nT.! .1 I Ii \\jl ; .1'.1:111..1:1..1. i inei i'I
t 'i', i-a'i.-, ,,'ii, sii >i.Mr.-i"i\ iii" i II" ...-si- r "i-n-, hr1 1.11..t If, .n.i iii-ii'l-, ..1U' I 1 1. ,1." Pil"1;" i n- i'. !") 'D.1 .'.; 17. C'n) ii 1.11.\I t l-n '11"1"II -/1\\11'111./ \ A I'dI I 1.1H.1: hi i.ii,. Kill

i, T Ml 'I'1 if I I'I'I".; !' '\' 'I'II10.! 'tl ....> ,1 i ''ul.. I l i n, i. I Ii,.> :-i.a: i'! :I.1. ..I i" Iiv, r.iisti'i. : |' ,-( ----- -- --- .------- ---- I ,inU 'm A 1"1 liiniJ, .\. '" |/1; 1\,1" I I. '" ,11It. '1 / nil I .N -! '' i .\.1" I : 10 J ,ln.V'J
; i I' r t.. iii.i.'U.i, is .1 !I l at 'in oil! us: : u-in ''i ilt't ":U I JM-. id ; h if II''I' II.| 'I"; II' '.,11, .1 :.[ i.i, .( 1 A i'oi : :. '" L In.IU N>'\\"oc.'I.|. I llj""l, ; 1 lit "' I /I. ",1,1.1 r ; II''I/ 1' ',1'I t
,' .' .ri I 11./iii" In .e III Alille.l.Wi'lf!! : ',. lh"J l |i.iiof' :'lining U'V.Ivi'1 \111 i.1 '.' "II. Ke.il: I. 'liillnii, ;: i ii i I I. 'i-ie .,::1|. |e'! I'' < IJlVh.ft .

\ n ...141.11,1'u' ni' !( >' P 'pi.1 \1.1 1 I'.t.vr ,e aI .I, \I'rll' \\. is 1'.m'I'1! "-,1''to nn 11.0 "llh.,( I SI MI': .1,1i'I, \\ill -i II 1 l> ,u/.' nn i'i' Ih"il a\v, 'IlllOIV, M'tlsl till, ">l'e\e V I "t|, I ii '" .' 1' ''I I ( ,, |I'II. . JAO. T. \ .,
; 1' ii..j. il". .', -.' iiii-'s-1- b iia.ii: r in.'i i-a- ., | l.1'l III" 1. Ypv ell,.11 :a','> e :, mill -1'1 I.J I in.tne, : |, Mii'l' .1 i Uill e.i' t 11'1 i |, 'ui n'n'.' r. n.l. :01! in n I .' IIi,1..1| i n-i.."i I II-: i i,: I: -- I vC

i 'u 11.I'I.irtlll.lll\I '. _'" -,- ) 1.1."WIIt.| I'I..II. J.1. p.-M'i; : ', .\i ii A-|>al.i/l: "H ,i "eiet'ii" i I ,-ilin .1 11,1, I 'int ) i i I iti \eYin, |I".is si ..in" i i < pn-" |11'1' ,iln-, ( ASKS '1 h. 'in.i-li.ii Lime, furali' Ir/ ,

,I. ,. i- ,liri'y' >i'pp"i: i "-, WII: I i. -. *. .. '. i.f .l'II''I' ,' ;h (111 ve.ir, niiuii: / 1\0 "pll.11.1 } i"tI"1., i ..1, I P.:. .. i", M.. II i., i '.-!1"-. 11"1"1." ,. (C i :. L.ATIIKOI'. ',j'
'I I'I-i'li / /': ) ; '_, I !.- 1 ; l af'i: ( f.i:. '/ (! .\ / \ '1'I'l '. I.,",' nilii, ; r.- l.iii roo
Iv h I Ini ,
,I ti, "-.ii'i > i-, .11'I i o.lf r. 'ii"HA-.rfi'i ; < II. .Wt.Or :: .1 l ( :i'ii.| .Mli.-lie! :" I, all hiIM, ,1| | .-. .iir. ., i'. i I. IHUV' 'I i.i j i I'.e.' :Ill :1 JI" '
I'-11 1'ivrli. i, i1 1'1'' "I h' ,: ,..ii''i'!,, 1:1 1 n in.'. ,1 p' I' II id ex. nun.' '. '
n i'i- [
'I '
n -
i ) 'H I 'I
'. it,1 le n-res in I'J ,
11")11
'
Peicrp.'ir ST. I i-i ,
1.1. I. '
\1'1'111.1" ,
> u'i-p ;J""I' .I 11..1 ',
'lr-i. I"III'I'I 111 N II Tie n'l: l >" I.- I. i '
i 1'1.1'11',111'1'1 >.t. 'ii1-! I vt1 i 111 'o'.1 :
ii I -r .ine ih.it 1 :iU li>.' \.1 !' in'!' u'"."V"rj UM-.I "e.l, V.it lie-.u vrla1' I I'III.' (( 1 I f'"ly' : ..I'"II"tI \\11'1. .'. ,- K 111 I 1110| | Itnlilii-: .o\\II.I"\lllllutvm! ;: I. ; ',
I 1. "
-. I' ,v-I-. "'1 ill", s u ie i .it'ei' lit: il., .1 I I''I i \ e'I .i I l nl' > I I \: I'! !1 ir
PI'"I. 'ill .r.-s-in l |. .ill v ''ii.'h I In I til", mill h\,1. |1,1, a.-fi s ,| hr-t liani- I.. "II. ,, ." ,.
'
.111'11.1.1110.1' \ 1'.01 !'
t ti 1.1' % I I'l.' II '" 1'.1
'II. li'I,1 i | li/v.in-.s "I''l'I! : > ; e-iiii' i-i' ni i 1),1'1 I. I i .is 111"1 .
i nn' i ::1 i ." 'I 11..1 1,11 ,1.0
;i I I. l 11"1\I | < 11 in .' !1 Ill Tl< H e- :' M III. -', '., ar .,

i ''i 1 via"'ii o-np'V, ciulliil, -s, ,11" i ,I. ( tll" sij .I i 1.1: |I"i "1\.10, i' t,i y ars! l>.v \f inn \ 11 \' ..1-,, tint 111111 i "" -,10| \\ i'i!' ih", IlrlI, iiiroil. | ,- ., (1,1"1">i in,; l I'm' :,(ii fil'he }mi-n 0""m-i, | MI-. '. Vi, Pa.; I.1111 irei, n I '..lli.,e, ." llo

.1 i .11 i.'in, !, ,11111 in I v-'iUif: s 11IJI' lit'-U, 1.it'H'i. tux-- i-t > 'If ,I'dl.. iiii- Stu'iiii-hii-p! tl, al-ii It.ilu, M'-tint'" iiiiti'o! 1'.11 the, 11; ,i'i'lJA ::i: i ) IIAin.i I \\ .\ iui IH IililN: I ,d".II\ '1"1 siu .ir, "f

i'l I I'H-b'l, s--,|, |. | t f.t .Illl "I'll,, ti'-'lll H. lllM'Ilissi1. ; 11"1"1" tinmi''- I 111\ ri'ii I \ isi.i"ict'" .lit"; i \ 'i" u II. 11\1'1, .1,1 'inlini; a s.iti' ''i-im: ..i. "ulr'itV. _. __ h.o" ::11 IIJ! ,| Plline. .N. Olli.llis .Mnl.l--.ps, I'Iinl 111" I

illtliMit, '<' ) 1"1. p (I in in ;.If s 1 LI' Ine.'isiI ;, .:li'jiil in-, i'i-iii.i-ri" !, \e I t 1,1 i "-\'I'.tI "iii.niilis' I vi I Itll enii.ort l''le' IHIII-I-S, | | a I all.I. il lin", : | '''is'W! ln-c.! : .'I. nn. I./ ] : WOOD. r
,
I I in.i ; ih I isy -ii'. limni nlv !i |""j' w.111J "I'-sii/y' .""''1 .n m.i\o! it-is i 'IIn'"I'a; : : 'I.: pnli"! | r 11.' b :1 II >'i wat.! 1'1 11111' '? l 1'1 l ln-'s Ih.1111 J"'r I I ).'.... '.al/ E .rt I
., ,I'liiiij ,
iileini U'lln'iryu'i r\i-i 1 sue. ut-
: "
li'iiM.inity. ,
t I. ili .' r. li'<'.' ihlollou'ia'; ; : ,1. 'Jil I I. .. '. : "
vi' .h..y
'ir \ ,
\"ir liiiiil.ilil.-, '! ii: lli-', i.i Thl.111 In !il'.: ; .i.'I'II.I/, i.t.! j"1I1) ; fIn I, 1:1',1 -0' _. .-...--- -- -- -
J'- '. 'I. ti ",- ;.. 'J\l'' ,', >h.11., /"! 0III Uit'l! It, \Ilil 1,1"IIdl- 1",0 I II I pMl'-i: IIn ,
:( / : winch, ;: .," ",- ( (. .. "h n..1'i 1,1 Hieit ni'ireileirilil. 10.1 : .:1
i-t
tll in |I.'t.II'lljI.IIt..I.; al 11.II.I. lli\ani I (, in :
,
1':11 i 'iijdr 1
ii 1Jill1! 'At: i-ii; Is In'II ., .i.1| I', >, I 11',1; wph| | III" ,lleejie" :| I'l ,I- !:. I ".-. il.I'"III"' ii- Ih..111,1.. i .IM, lit', lirnnjlit.In'.vn I 'i 0"," SHMII 1'" mix hn iirVI *). -?\ I\t I I (ILI HIML'l ijinrti- 'ud. lib ;

/1/1/1<'" P-r-.il atm",1 with this f.hl""IIo\. | : foi'ilii-loii-litil'-.n-.l; ; 1'1'1'1 1'1 "ri.l. | | ill I IL.f"! I I. i Ap.il n-liiei'la' ,I" !,, : 1,11. I "
'II I !
,, II I l in.--- :ainl t'liine I'l: 1'VI | | ,| | N\, YflK Ale,
II.lllld.I t ,I'D'-i'I.| l-n-l aim, ,it 11.:101"; | ,|Ii|s ,1" ai'e I'li.'M.l. \1.1"1. 'lill\"o'l'l" ii\ r \'. lien- a ijuml I IIII".t t ':.111 In i i | Pl'll.' I f Ilr
\ i,1 H tin. Phil l In.ft .
1I..I'I'I.I.'IIIo"\I.j"1.'Jlh.I I I scioiitiluUill, ailI I"s J. P. P.TM. 1 I I,1 | : ,1.11.11.| I (
.,
h U'lll IK- "
\ 1'.1' t' TinV, Ji' it'l'1: :::1" "r.i M!" ,1 I I
in-'i nf Di', I/ P. P -lei's(" The piep.ll"l'.l'lls' of| lI. l-| 1.1,0. 11.1'1.0 ISi ; l a.11111"i d./ ( K
Aj'i'U 'I ii.\uii-o\! kv i : .\\iv: ;\ i ( 01.,1, | .
I.' 'i l"ini'i I 1"1' 'I'" "-''If.- ."I l P>\-p-p-ii :tint, t 1.1' e'inl I IV! i-i-pli Iv Pe'ers.' .t rtl 1"11, II r, I nl, \1"' V 1.ar, .
I'repan 1..I I I Ap.il.ilii'ul i I 1 1-:7:! 1 nt'V' -.I 1 pilnt iiii' i ii i v I'l'ea.JJ
|1.11111 luv" i'i'nn-.1.I.III..II'CIII: d"'I'\'I'I"hll', nt Ills In-li'lltl'iil, Inr lil 'lr. ft' I'lui'lie iM-u--:: 1 .' .1 I ,. I i I | IM .ili'l I" 'Jile l.y :Jt: | !n\e- MH-y ilexTnhaern; lamliinj, nu.l fur 'til ;! f.I
I. '1111\I ,' -i lli.lt: Ae .1,',' ,il'i' :II.; ,111 impnr; ulei 1 ,'i,'ei c, "i/V" K.il'illN". I'J'I l.iii.-l\--t! n' ..N .. ale liy I K.: U'OOl iUI- t t' ", f
'I, J I U\V !
!
; .si ulli : s. A. I
Ical""t : .u I
i -i-. .: IP "i-1. iti I'ee.eii' -a lin. I iie! a in li" pnlliel II\'II'J ,till vile I'f ip'i.'ur.N 1\. 111\li 1111." 0... : I j. ,I.,. ;" I!
,' lot' I tin- ,, 1. IK tu l'ricn.1- : .| the |111.111. I I :1. .. .
l II P h'" 1"11 i if il arl e .it" in I'I'"t"i. ftii 1'.- I'u p ''' ", .: !i ? V ft th* in11; js; ilf"1 1, -- -- -- .
I ii, 'I'-i is a -it'i" I'll i. nl'a |r.p.alol.; | l'I.I\"al' !i c''I.,| in.-in !i. i'i : v.'ill,'I'1 h.iv 1I111..ii"/ 'I'. of I .. pn-pin; '.. '. I I.i' 11.,11""" h I* l"k"1 ll'! .' liew. till -' .-'tnre: cniiiir ,ft ) IMNCIIT." : < 1C: \\i-t.\ :,11111.11,1"1'" | I''.' : ; >

"ei I lli i-In .1 li ."i-l t.i ,..'.w.j..c Ii- M" in-'li'-al ..i 'lai'i ,e .n ill- I 1.1"1 ; i v ill 1.1,.,l I.-1" 'llt.,' 0,1"1..1" ( '...Ull ait-l SVatertnii. -. I'i' ..- pnipniMfiv -.' 'I) I in.,. tin':; aii'l' l-i -..illrVO'J. : ) ) /ll.-e) :i | ""If t CA.-KH, N'.MI.S, 1'11 1,111 tO.I", /t-.r ( ,
\\.1\,1'.1 l ll lll.X.I' l h ill111,1 ,- all) .. -, -- 'd. Iv .l..1 .
I !i.I"I U. ir.'l; I. ell | -l t \1| if nil'-. ,MII ':ijii'\: ; i.i' i'i ':.1 i, ;-i: 1 h I i'i"! ih" l 'Ii thinj 1"1-' in' IN \.ui I I
i-rt "in .,1' r.. "I' in-an. I I..- .u-ui:! ', i ,. ."'I'a'ilk( I II' I! I,.!.Hlj".h.I-III-, mi |i ,ilk lie--i ; I 1-". .1, i'ini-1 'tsi.f.i" : ';.'ii' r.il iii-ni Inn tit II ..\ ..,.,. .', .".',. \", 111"1'1'1( .\ ,I. It-. 17 :.T. II :1rI.Y..11'1: !. fc f J.

i --1! > i I. Hi- i i-e\-i: | \ .4-,1-' iii-l w. ,I "-.t- 'Ii Hi-it 111'.11 I reailv\ II' !" ,eloilun//, "-' 0 .' 1 g ...) 1011 u ni.'i,'. -' t .f

; u '1'1"i i! .01. n. III'' e "I'..1,11. 1"1'I hi.. h i: ,,1- FO" 'I'-' *] t"f l I..I ri'i't-iitl.! 1'1"'i.II'I"r' l '".I.I'J'roclr. a'l.1' n.'r i-inipri/in.I'< at' VetP.in'.i .. ,_, '.i,1,1, .-\' Mi In-/- I sir.' I''ilc. I! i. ii .S-- rjio ini. I.AIHI-' 11111I I'.N A I'n. hay Ihle ,l
111I.d'I I. .Sti h ll .u v.l'l I 'l't' limn' I NilsWe Ir. 1,1 1. N n : i < a. ..i'I' pit i IlL. .. 'I' ..in ,
f.11 l!...' t .\7eiHM/:- in Al.ilniii.. (I'l.k", I < 'ti.'lts. .stlipc.' | |,I I 11.1.1. ,0 t"l .lie : tnt nl ::11 :" 1111", 111'11 I-i, 'bat. i
.l'I.il 1"1" 11 111 '
1 '
Ii. .e-'ll' : ll l1'.11 -.' '- Ihal hitu llll".t. il .' -
-" i h'; I 1 I. M", n j I. M" I i ii.k| "
., P.i'-rs, ""fil.| ; Ma.l..i\.|. P.uU,; .I 'liirN. Ae.: Ae. ;' .r \1 II it. .. |!.w/t-. ;1,1" -. .1"11,1,1' "j.I' iI .I .-I'-l I, ,\ e i-xpli's' U !"l 1 Ill'-L.tilie" J--l 1.1r' ._
; ''III|i :' r ""\ 1111'.1 v iti"ti \ I I : M I ,ll'llll. ,',' "Ifilll' | ll'll"' I : .
j i'l. C. .1.1'm: C, Mc'a-in[ ,\1,1"! ------ --- Ifn, >
. '/i' ri'i/ i i .i.' itifi'it-;/ / j< /,""..- .t t fi'iv.i<-, /.'././ "' 1"III"lln' ; : llrn.aiis k '. r.,;r ,. .,|1.11"1 i 'i-'i.." i\: \\'U"11 '1'111 : /'. r'
', IIV I.' tl'J-1.1", J.'I". -' ville ; .lf'I'\II"r.I'II"I' | : i.i ( 'rlll'uv M''V' Ills tru-lt nf ( 'J. .Ih' -. '.l.,iun re-, ami V'slinjirc ,' I Ki.NaiN; :a-I,.1|, |1,111| :L'Oil" ', ,lnr >,'il.ly .-, .t
> ; !11"Ir.c/ J-f' ilftt n I I hi- ., his :1 __ ._ __ __ I I-Mi (
. l -f ti, S'/t/ nf ii iiri't'in in-nir' ; / lift, inlriinr I to, :any' c> i-i "lii'.n/hl 'tn this 11.II/' _" I K. WOOLS ). .

i 1.1 PI'n" Vi-;.-t.ihli.M.liei'i". I ha-,: a ...i'I..I'III'.o.' | ,1"1"-" .vlu"h \\111"- m ili' t'i urilcr, ri tinn>-,it.t" an.| .M.I''I: J In- -nl.M'lil..'io" 'r f.r '. Ii |i,. ? li.... :: I .

..' '. 1'11: |ii'Jiijnt\|| ill ih.-i'', sccliniK .! ( iiii-t I "<'l.' ma"I'r, :at iln- ,1"II'.t ii'itinMis -. > >i-iis-| "." Co'i-.n Wan-I In.,.". .- ,I'll ;., n:1: i.::, I ia. Juno, 1"1 -A 'i.ati'" 1 "I .lo.S. PUIKVn.KY: : PKI'KKS.hc : : |, tl.f ., I',. f,I ,
own 1"1"1:1011"11"1" i- I I" i ; 1.0'till nne 1.11" nl \ : : : Fnr sal-, |
iimler II' \\11 IIO'I 111"I.tI' \1THI'S.qS
l.iti .f.-1 s 1-1:11'
t t
-
.V'l\ lll 1.1rr l t \ .1':1.11. I n .,. 17 ; Iii- '., ll vull In- ::1, -- r I'
,.' :'l''l HI, 'Id I M'tl i-e 111" I ll.lil, ,ll'i .. [ I I Ilallll'lll'il: 'I 1' I pirtitii'iit. .1| li' .inn/,.. I :. WOOD. f I ;
:
Lll1'.1 Ilie
". .in 'i"ii I'll | fi'iiu '. 't
:il U H 110.
I i'. ii er.>'II .riil ni'v'xi'.il Pliv-ii' iaiiio 1"11\ 1.'ln.il. lluSt' I. .\n.Iala. 11" l > .' \\ OD, MYr.ItS: A. IVr.ll.S'O.N': : ;. I __ _. ''JIO I
Pelersnt'lhls
1.Pro l plaeeVI 1t1' .
'. ,x' i i I' filly: I tr.-'l'.e.l: II --- -- --- -- ---
skille'l '. IiII"I'. .:"< r< |I" ,-Mull1) ",,1"11'' 1's I'I.I- '.lk.' Lniiu I'jr-ale" \\y n ,
II" I .-\ ) I II : : : ; \ '0.1\, '.' ie.-i.t! I ,
< : "nlh'r I". >
: i tli-i-e Hlplall 11h'JI. l-"I'II'ncl: :: .:. .1 II"I p-ilili. ,ili.il. .!, la.! i mi. I'l'inil.i II. I I ( H r IIIIIIIJI"III" : '< ha' ', in' ..lVi, >, in 1.1UI.; .Illi \ ::>i\: III; :1)I I I-,: .' I.'t: r. i i I 15.I : WOOD. ltI
liti-lvoe-. Pe r I i.,"unii i Ji whi-i" IP iiutil' I"\ r 1 : .. nji'ivot! < AIUIN: : :1.1: : I.I. I I. lor
It'. J lif, /If ii't'hiii/ i-f tti ." 'IfI.II\ .. \ ', ., I Cliiuni'ft "is. ;-iri-l liaMLII, haiiil:' : l l.tiitlineiieral ,:' a I'f' : I
I
,
'i :110 Ci
J / "l'lIlll |" !| lll.i ; |I...11 Illlll I a ( ,. ', ,i". | : ,1 1,1.: Ii' U.ly '"I _. _.
]"iiiftrni'i.T.I I tl.,1 -. | linn 11".I"; "- win.' h ai.IIN III
M/I', or 1'i'iHily uill l) .'. : I \I! h fan i-.jniiibij'i-' :: : 'II"\t 1 1 1 ,i I i!., ( for sale .
1111'1)11. i.d.1 ) sai \, Cub.i: :, ItiiC.iil:Ii.' ; \1. ir 'lllir. hy :
ld II.M.'I / P.I.I.Itr.lUHMi: .
Js Ih I IT--:; :" r .
M.I.' WII-1M IT MXV I O''TI'.ri-< I'l' Certify"' ',! :'i liiulpiiri' '>> > Su '.ir i *- i ;. LA rnuop. : .
'"I I hiv Wi'll s-e I the, l'i.1 l I. Pel'T- leenitsi.iiiii.hi'i I JAMKS: H. fT.HLI /l.ljls. l II':' 1 ,
Xj'tiHl 1 nl' .S.ij'.tr L't.itinM'.nrii
ol I
"pr
I. WIV'Vi'l.s'.s.s1IIUl : l __ _
h ni I : ..' II.: l' _
i-t 111 July' .
1.1' 1 \1' ,.1, : ill 1
1.1 :1arianl. -- -- .j 1.\ :( .. \01"1' Jj.: ... : nllereil I l"fa'i; ,li\ In.
I ; nfl I ( tliiSt.' I i afi
'ill i Ite | > /-ji p'lO .111 [ i'iltreeltnli "1:s|I.ili I :, .i., -in 1:1.1'1 : > : '
nu.f
.
.! : Ilk\I i". ,\' tiFitsver I' II CI; .' ut trul.o'lIhr.II.11 a ,.1 I!."I :JJJI.HY.--Ju,1: n.'I'II..1' !''>, fjii'l .;'pt-iiinc,ilf->;, 1 IJl> Pnn." ipein: I Tr. I.ii. a !, ,' ir _|1.) ., n i:_. .h t \II 1 J.\ ,\ T.11 I | f i'-'lVf' : n"1"1' '' l UI'lill,1! ,' Cidu .\ '.'.
ml I : I
: t.ljhll lr.tf'1.1I t
lilt--n. Ilwi. : ,
: : ;:ll I boxes Sp. mi Cdl;; |1| C'iilrrc.. \t\f Pi 1
", -, 7'0,1
1 'tv III h-sititiou in (Ui-larm I.th'" 11",1'al.rI XVulltba : 1I"i. | ) 1 I. .X'-s S-M l'lul. U'IJ
jarll-h.I 'I'| kale l
L n.lin
; .-,---piri'i-iu! hjr ili-M1 ilistr'ssin.. :ailau'iittiiai. mvuI \VhijiA <*. .!.-:. or rd nl. at the i til 1.I.I.III.LI 1.1 i | ( :i-,!)! ;sr.pI % O P.OM'.S: : M.il.ii'i JllodFi: ;aii'l I'llh| llj' ,1,1 ijr l.yI -

".: C"'U : xi itliiu "I,1, ; riiriii-rof fiuutm-rce t ( '-'\I".qr.'' -. IivCOTTON ) ,-asks 1'i'Htr Jii.l Ale __ 1.1. _I-I -IJI"! UAY.MOND.t ALLISON.IKON 1 t.J

jrtts n\vEi.t: '! t- Ih. 17-: ._ 1.11 r'' J ,\. .VI l.isi'i'! ( '!!innp. ."| .' |I" Hl.h -oft ,/ ""! t
; /,1,1\1.1' .
_
----1 '
Clir.STS Af.
N"V hhI"\-'ro'' ; 1*11" >/ until u 'h I'') b-.U's. .I" ( i. V.II..H.; !I.r: I. I l'i' IS'-. l.r.IJ. 's
iin.Kr-i.'n''l. hiving
f. L'lr"'hl'UIy.a.l.' ." I uas \.I'd. aillu-U-J!! uith lil.NS.; 1 Thu: I :tl ca-lisii I I": J \J.iilciia \t i... '> I Hi: k'-i Swut 'ii, I 4 I'O.NHTA.NTisrply i.i Imn ('h,' sinjlu! I
Mamifdi t !
." J In' the ,'" tiiriii .
:al I ) ')";>' !.: anl I.IV'T'I'i': "I'U t'"f m IV \ >'-irs.I'II.1 Ir.II' f j.t Ia.li.--u 1'NII.| ii I', |II.xl" r l.rinon - I'.i.-i'-na- "04-i.l.T.-.l. tinnn-tit !" their! .140111 tor tl. ale t fth"1 iil"1 l'i ras':{ rt :iu ; |! I h>- a.lvt'"f 111t1HY ; 1 1 II.1 .. Champ-iC'iK- l.r, :0 t WII'I''I'PI mill ) .
.:i I1'! profevi m, wi'ho 1'I< t -1..f..t I lin.illyfi'l ;rivi'. noticeto Pla-it.-rs ,' i>thrrvilniu I.,. | t..I'h'l| 1',1 IJAHUlyIA. (,.!.' I MIIuls: I lnleliin'l' \l'\1 At'< ( nil r. I'll,,11 I' ( il'wu.t.I.. 3ri. -. Fur saltb/ f :
\\Ir IVt'r'uih'I'Mstotnvhi. -i- hcp-.tiep nti.l ,'bol'l fj.iis. > .fvjr-ii.ir ..pi.ilitv, tK'it h" v, 11 K' -is-j': } ii.vl h-.li I K u 'iii In : :rJ;-, 4.' ; :
Aiinw
.
I Dee. Til- n | |. MAM.r.Y..ton '
pun* I'.in. fiinifer "
..*'. r mikia; 'h" of hv-i l pifi'ltoaul: niy--U'r I t'p-rft'i-t ho.il'h' : njy 1"'II.n1n.. '. l'hl',1 of Inillii -.' mi-It-1:1 1: tincfiuutry.) \\ hi'-Ji willi.' .11./I i 1 Jf' f I Ii-'' Ili7'i ,., l : !': f11 I la! \\"r-o.\ Ir.1 a
li,' il lif'il j i I! illlii l' ; ., .,.!. r IKv t r11": | -p| eiMl.: jt / vr.wvil .
>- .I Ii I'::inl, rt-N.uuo'l i'firmir : ;.J.px-ar.[ the saiiKprfe 'h!i-v .ire ."l.t. il NV-w r.| i... I. I "i., \I. 1 ,1' f'1 11 .. .- ,

...vt'.anl. ity mli 1"l'c.hllc alliii'ioul, as:u wi-i tiny apljr th, ,I' .lin! 11'J HMCI-II'dll ali i,'liti! inulk'IK" 'r. n,it\. 1,1'. ; !vinf,3.;'.;,,I'r.II'' 'I Pnrrfl. lltl.-ill; I'l l'\Ois| ; Tfiiliinfi"i.f \ t 'XC''U'c'' i> ifh HItiM'.- anil dbalt'li i ,

'. IH I 'II 111 II. :1.\ \f.r\: : : .. .--- ] 1:1: '' : :, j <-l.ui, ,| i.r -alchv .
) ,
i Ii '
i w-fk. !I' Ih't f'lh sm o lroIIJkin:11 i I TI/ ail Ihi.5 i !! :
MYKICtf. .
; I.I I. J0T| |
\i-
.1' liein'1, an .11 I h I\.t l'lt u-j rctn.-ii, (.f t I VUl S.IK.In'H: "C'i.1.: l.1'- "JinJI t. \ t I

,iv ,1 I tb'I K-a-t Teain. i" ".j-pv'..t tint I htl I w.mllinis I "- I P.: Sulri'ier i \,"*\ i'r fluO.lmn 'l s Jr.- I fro.} "Iir. Ma.lc-v !,! ',, m'l "t aIO lo 1,.' -' = ( Ulli, Ih.\slh'r, f ,
Iv rc "I a'.l: p-rs-iiv. *im : : '-.\, f'I ) l HAY l'OIATOrH.;
no'
:1:1t. \l'fh 01 : IV
I' II-H..J.I
< 1.1:
1 .- U'llllo th" i 'U-rn-n-ilv. 111.t t.r. "r'II" thil. 'HIiUlr. ) th il"I- Hin'1.? -". _. ,; I.' t- "Ihlit"i| : .hnin' t'o""l} onl< r, II \ : If f ", ( 'III.K .J,
Ji'e anl} ii 1.11" -

.. 111' iili istjc.TUfv c'hriHii',,ilnt Klu-Miiai'-iii IhiveUvii 1" an arl..t. .' 1 r.lurll"I.. mar will uV. *. u'l'. 111.1 I! 'I;" .,., nfcit I \,".v-Yi ,,: t.1'"(." '.,' --.' f'.rl)':t,' l (Jr"!.' 11 I ) !! !'.t.. J-'n: aa
'. :. ,; !' ., ..-rii-: ,'*',', ,, f f I' '\ -I\ |fn. '.! J'. I.M HMO-! .JJNT \Yf fl c : J,
.-
-
,
-t 1


.
.- .. '
,
Advocate tint "Ihe
uI '
)
,
:1 t .THE .APALACHICOLA GAZETTE I I11."f"f''d'J : my neighbor A. who had 'Imen-runninvT -about- -the i! )people tvle: representative I -nm. and o1 the I Company; a d luu I*,'miner of inrrea rd before I my,Il the ire to ,!'\lrIHllo hll at the proj court"'had tinf., ,v\m. t/e| ;..

; ; nil day to borrow money) to pay up a dratt of ( 'I\.rIIIC'lIt in \lo.t'I'"uII.? ,I 1 bv theif Voue, 1 I'' know ledje of the !*Mion'-hall j.lanrl Ihn urc m"I ihe'M.Jo- ;most lati'Uide: in the rUI hlrICI.f hi, 11'1'11., ,,,,

) : .ltWlIrU'Y : I sa irs "I thit ott. plivin" fo lii.. litake* ;1 r"llilt tl OITUP) n.iblo station. not doubt that we tliat mv' advocacy! :; nl ihi < n; raureH I"llhal* at. llio %pre-inl t"II he would, mi t h. I',..:
'I i ( IMCIime:it i .1 "II. h I 11,0, ( mttr'imei.t !pph'! Til.C' milled (lo ItitCi here with!! business of'the|
avu
posTPoxni: I : I f ni un .individual] vvlio sctmcd 10 tid Ic Ihc ci itt Uovi-rnnr ami j lo ben-cubed, lo tlm "UI."I'rlll. To initodiiction, iirevalent court I
SAM I :
Tim all'! I ut Klon I, a lint: "II.IP I fioni, t I!IIOM who.Irfi'm hi the 'J ob-ervatiom! a [
Town I Lots ilh) A liexteiily: I that 'I"JII a tjrc.ilrr familiarity I i.lalil' lounci!! |( HIP 1.11 of the United any rt'cullioI4 t upon t thl I.I-l" that oneever thu.o', il W.H hoped further "usaeMion-, nn iie| ?
in Mir I y t no viil,
City ApalarlnVol.i, ) ; State. nil I nf, ,imuMidHiit. I ; I Ihllt C pnn < iou I n)" bo lounJ "
Ih '' ni, Ih,11 the jpproprt.it'1; iml'l'll'114"'( hi the power i resprvt d, in 0i)0. o\n nobler% Ulpo..t. tlun ilf* iul would unnecessary. The Ui HIT.
*
vcrtiscd: for tlic I ll'ih'/ of ,, ammllnU, all '. "I the act from huher' or iil.ir ,
l .
i 1
J.imiary next I t ,!('. I Heroal-ovvere indiviJual-botlms! and lu 1:1.I :. f"11.1111. or I t1itti! t'mt.' il uv any' .u d i lent, 1,1..ill.IIII' I Nf'IIII' 11.11.
intttc-t. '
,_ Pi': n J'n tl'mll'd nil tilt' I 'IUs'I' 'it l5IJ$ .,, i 1i': of ctnt.It talI' Ilnvunt Who e fitmlie t 111'l'fl\'I.1 pot I' i i"\'t'r1II'I.t I J"i Ill: -ul'frdlaf.lo I tin M, lulern I I' '""- pirliiiount ,1\1- anv' ti.ICi'I; 11'.1' -:li'ifldtuii a"II:! ( m thaI ipiaM;: r, I willillal. I l.i. MonM were i \\\ In April ii-' 't ? and m ttj id'
tapicitv .I :
11 il Ihoirdepo!. \1 ,
1Ute") ( 1 t, :at "ltid, I lit.1I'i it will l > it i I j triTdt I tea nn to 1(1".1. were Mitt'erin.? at l nnd t'otittrihlit.. ..irh": IY.: I Mut: ixtn .1 tin tn a llUIIIII nf be Ihe,! I.JIII'.ir..I), LiflI 1 that: 1 will! nevi ,his -\11111' lla-1 l wa Pommi-Mry .

". lor the life., ',i .04 whenthf. ,: I1'i, !l.i"iiema! I birihte "-- I. alh,11 \\ilt\t ,
Iy tiKC; place. iu-p' 'saiii': of' TIt were the T"ln'I"t ) I'i'x I n to rival that w Incli /!-'-
.. I Ii le. I 111".1| :a ubji'i j'lti dictum I i- tit i.rr'H- r al.l i.ipt 1,11.,1 up any lininal liiiim'*-"I be: leave, || .! -
-- --iver.il I nf i' hbi-r-, iiitt.
"ill
ne'
staking
I 1'1 my : bear Ihe na.nool'iiiy )patron I!
1t l/rl 1 IIc exi-t in PO'I'IIM! ti tt. Presidentlifinttl t
: KIII. \ vvir fcrence. In "tItC' -
,pi that)
{ k.i' ( : { 'I'fViil' I : :
.tIV1IriSIMINT.: iii.'tntt HUM
iiii.iiJ'L i : upmi Jinrr.il.
I I 'jtui- w I. 1'.11 at .uv i ", uiotiu-iil .so'r, nr npe.il' meiti'i with au old( and / ,lbtrntb--> I ropeM I tliat:
the ( ii.ttt': ,'" iim t I Ie w' 'lit in tin1! day l '- alary. Amun-l' tliim I 11''c'IIII'I Iho, e nf I I it-oll.' The ttcti pa--cd' Iy Ihe h..-ilativeoo'inNI when C'tt'ltl'I nt T.il.ihn!,I ii'i-nd." (:. vim, told loe' II, had .1 mill CIIIIJIII'I"lt.'t I address the r'llr0111 uI" ..
much t I )1'
niini'l"i.!
( f'rf'l'ulllca/illil., / y f i t.'l'h r I1-.. who : i.iado! a "potiit of en-! are dfolarod, I I"'do, m f I'; it'': until/ '. ,'\\ '.'. I filtered'Jew' Iihh', intending (':!.I i "tlr,:? .
alwI1' -ite :
Ihi 1:"-, vx hoi nr :i -i'me i'l thorily Ild..rII n"t :1.I.I (it ,, (IISI1td"'I; 1 before
1,11 the! 111 appear
in ;
1'11 him you ir.
--- -- ; ,; l.i Cliiks .1""I'1| any oM-tl-e., 'Hid | } t'kelliim xxiih l"'t kim'vloiljje. of the If Ihl. some' d.'V t to join t'rtirt"- > j L.,
| I
A '' VI'liiNI'uoM { ( bit I.i' nit if thrm ; ami; vxhe i I' ; altho tolioo t fl''liul d' IIil, to cut lui.iln I.r the eontruetio'i xvill
l.t"l. II"f' : ("- Hi.i. .I/. 'You oblige the
.1 Il:11,1111111, 1.,1 'IJ li.ilihie: and! to ? loiui', M ti', L.
It Clineuivv ;
p TUT I i.rrri.F% :t11 i :.\' I II !i'ik 411 th'-ii, '.,1.1. 1"I.ll it n poiiit ti) rlIIUll.II, (' 'I who, IL Ill' i 11'1' II"'U i 1'111..1. t t loikttpi.ti t ol tl.o r.il"faol'J( I tipplv your silence"4 '

I U i< lirltl by very many: t'I' th: iTiriel I nf t '!, !! < m, ( !Ixcif I r m ul'iPiPut! ; ,v."ipe :.;,iI i.\lra v.nik. -111 .uiict! <. m .""//, .!, \\ her"' tl.eie t I" but ,told, the that mi tint'kol pii'clia 01 lue, e t ha Hv, '.ol.iveu;: Jo-iph's to sreatpoi am (it ,i. Vi .- |'role. t lormally ajain t the, conr
"
1 t Jire-tnt) d.t'! ; esj-djll h !,y lh! ,it \ ortkaif! licn: : I I'MX'' i i on hitill.' : l .. bvi'l I iture. 1IIo.i, I .1111-, '; .di'I:1:l it. 11"t'I.;'. -i i.e?Iiti' I- 'illation: .*; .111! tl.o-e >\ put> live 1.1 1Ihd.! .- vx it rur-',,'" 'i\ tin. 'l 1- t
--trail.; Intalk /;,' V !. (I// ti.| 0111 ; I (/"',,. M.. '1 have' once tIll" (' I.i 'a. ( !,
,ur'1 "wie in tlieir oxvu 'p'';' tint: (he !" ( '. I One by "lie I tif! t knot .f 15! ickliMs! ; V hUll I had i : I i .,1,1 riI.t. it xviil !he nb-crvcd' that there 14 ui'ire than 111'1111 t'lph'\t"II, ai.d "uppo ( ilial cannot be! aIIO\. (.Iunj!
hinl t.iiiii-s, you t I. rue m'
'
hi tj 3 altogether'. iliopped in.: They l care- ;and; 1111"1111.1. nine. wnv' with'the progreo1'' !! the t '.uh.| i I. 'f
:
I Itius- inxi ,tit d.I by. si in' i"JPIi." | ,, 'd"Ic.r; I: I Ai 1 !? lib\ .tail'd, 'lion. : all rC'o6"lill: o1!e.ui!, nils'r, l I n'\lill',1', i n"'Iur. II'J'1' i-n who,leexpeii'lilme hive !!in pood. I for ft th I tit!! .]I'r.r'rl,1 -- i lill'. 'ill- tin\11.1 IIClf"I; I 1111 .C'titl'iZ' '. ;'txpifed: a ll'nlm'ia.I lal., any titiiuii oil" siuii iniulucl! be, vvntdd.eaied.1, be Vu-vveil a ti.j/lr., _

I 1 piip'-e' l111'/ ;' f :: too \\'lrl, J. '! rate piir.lPti-pi pray '
\n'.v I ( to ,
II' nm t Il'alld; "''l.t'llb slrauji iho nl sii'cii\ti! r.
II t. ,i m lit; m 1 '. w.th! !. imt'-'d! -aiictmn ;
11"111) pi'i( I | ii' I !
( Ii.-" 111': (tOt ", ur !
I j' I r r-u.i !led thai the, -tory of: ll'o Itin: i k ( I $" io.a,11, 1:10: the, I'hril j / el I t lie I !...111'. ( :loverniiiint oltrL14 xxo, 'ild ci tiiderit I 1111 xxillmj! 'to m.ikp 1 biria'ui with tin rditori ; / ( o : I f\r.I he, I i j .landing, $n :
t I I i ,
t ifi
!rol' i 'to be uverv CL-h'la.f 11111,11111111 grallw.II,1 ,
t. t. Ia.. and that) it pn ".-ed llhp' xvon li-rfu$ ;' [ !: i "tI''!: '.. "I! u I "rty, andtikm n h.ind ji'I fnr i i".I//I.. 1 I'lte.lfie With. I"u.h: the I'o\ I I the M. JiM'pli'i," slut! Tilll.11 tnnt I:/I will i kl'I\1 ive In.iilar. par

.f i 1l'IIeIi.l: ; ,the v.eater: iII.jjJc'j: ; arid tliat: #,' ,' ? 'I' And IH it \\uru by! I nn 111. ?,1. 'fOr to un i oixi-K' ;ioi.V.-! ha-cxi-led; in tlif uriiImifs. I- ",< /( ii |I'r.on I : Iimlnl, VI., I?.. ."...:Ceitainly: I G -''Ifl ("(Ill) ul' i ,
i ;
half Ild irco'ixeiii.'iice
/ < "
ol' f'ali1
t und ,ii| | |i..' : Tl'l subject e.mieanlxvi l"II'I) 1.111 r.li'II.
\\ a\'ll'
f4 tii'i 1I..ri. t mid.-ni nn l.is lin:'-r, tbe" 111"1 ( !Y (' | a, ty) \U. n.r.df "I i tiiin Iy r".1 tliij: kitot.t i I I t lip:: iii 1111:11.1 ,ll.e j'lli"IHY' ; PI IM-" f/' I.il! m FI"Iill., if he a'r"l'f.'r' (lie : i I iI:> .lll go, : .ninn',' -II |11 li.i, ft'".
1:1"1..1 "l xxill
.s V.M c'i.il.letl.: to xva"!! "t'li-' \'r."II.I ,, i'r: : It 0' aiisi, thf nexti,initoii'i' not to .tell more IhllIlfl' "lie din .\ II".d1'L urali t tll'l.url.
; 't'i'ii but iii vxa 'ill. IH\\\'f. \,itlmut a jjre.il I II 11.llf' in a mo t ui:1:| inl.i'it., ii"' Ii"" t c( in) for. liiinttlmi l'i I.(. .\\uiii*.-," \\ annum f

lieiaii.i' /but i.nl.e.ir.l iilul tl.at the :\ ; I ;11 IJ relm-tance.!, th.tt;: l.i'! mot o, i j !"'! !Fttil, % of I 'r.'uii: ; .'Hllh" jll'"II'Y'! "o'"I"lt'.Io'r" '( i" ,11,111\ "" 'I'Iii'Iiit.t.tt'.I) ? ill 1'\'lI lapl'l (li.nd.bii-inl ami I.tll'I' at Tampa HI[ I | ;
Ir"l'I.It ., Co hid, I th.it, I n I ilili'. :; Illi'1;
lh period
sil.t i : r>';"iled, :1"111'111)! pi ..ed be'nre !hi. ey- ) -" ('I' a ,! ill |itt. iy. "They !never plavd, ,I. ( I : \ llnaiil ultill Iy /f (ipii'ion it 4-s I imihcr. iind, if the $t. J. ,i. -h'| \ < ( "I'PI l pial I >cniulini. I -
I tin1:" t tin-d.iv! aim-! i t' fl' .1' v''e' i -.jit ; '
1rlllIi-I
up II' o WIl ,-\ fit-.1! eI.h
: ;l1i., ti tinny "i'I'ur iiutlcrn xviicacie- I it was1: an i lie cot t L I"\\'f liiritoiial ( ill I"r'h'l'' t o. I Ultima- I.I ) Mr. Pr"IJ"t', ,
: \ ,101. 'Ili, alo I.III' i 1'iiotl.e (y'.iion,' to .,II.II.'lj' a'l ni: lie: ,, 'UI'I"': \\ | .10 111.1I.11 ,
lo t
"jOlIlIII) PXtMordmarv ," but fur the 1 I.lull: 'nr the t'l utiliiil4, ,. 1 I 1.1'1'| IIC" UIII' prote ajoin-t tli.<
) t
; ; a ""IIi"loj; .ind I ) puipn e of "I.kil.: ill'1 71" n- !I".I .. ,'. I i I 'II""l' motion 'iluie.in .
!
_ _ !hnfe !for1) )r-i": uttc-ii.,2 it. 1,1 I I m'!, in ,nr, ). they 01Id l.dl: : iii';!lr- 1.'uc.iro !" II Tiiapprnai'h.. : I little nearer. to Sh1 ,,',j.'.. it l i. ':, \il rl.rljuulliuluIil, t'ie':the puroha-o lailroad ,it e.nried a sn'.ill( puce ,1-1 liKii a. :!i--'i fit'I"ill n'(,,lit ur' '" upon ymi. Mainr ( c
com e d I oluil"rto hiuk t I" ) th-' ,pa- !i j (! to 1'II'' ; Ih"r'1) '
MOI, evidt-'iici'of I the IIIJ.I ii.il.If I' iti thy, hoxxexir pr I look l'i':, cud and i Il ;a a pnor 1"l'llt ( ;,11.1 .. Iho in \ illl
I -I umue tii> they I :pr I t'4i i' -d "the /,.". a. t nl ,," ,atl'rddll; ..myineorp. ,i obji'el i i". lhat, .it shall, ieililhat rin I ril 1 ll' ttt ffl'urI.I'I"1r1'I'"I"y| ; \ 111' iii
tc-rtob.it-k --lilla! A 11,11111.I .t.dt..l I to business m ., I."IIi, I tin1 ,' and lh" o, ir m' I e./l.li, m 1,1. \ uin i .1.1'! ",.r
IIIi' : cvi lenet-! i b ': [ I!i) I''Ir.I} \ : .ratio.i, iint.l' the: I\li"1 nl "eon10 .. cnmmo'iil", | mi m 1\111 pro' point {I.

f'tII i t"IlIICallllq it .d,1 l 1 .Lall! I, mi ilnt.l.i.. I be t d'| experience would soni haxe 11"1 "cmix I i: -I I .I.tiitt"t. i. in 'ttjii expio i' I 111101..1 I I.I I- 'In, t 'r l I.of. anil \t 1.III'r lh I"'c II u,1 ,' i is m.itur nfpirl'ct i.ailei, |Ciii'inj,. a- it at piecotlai'l' : !- \.1
how I c ime by j H// '"IIIIi. fl"fO..lifl, I 1.Ial: an < 7r j j t cv' xxeie i w/''"." and Mi-pe led lw'llf.! thinj, i I i t'li,1! hoi* ever" lliat, mv : .,' i,1.II.r l'\ ( oral, the, aiiia, 1\1 .i ily IIIIW) i me a j i.. u-i 1,11101/, ( i !II u .*' l
,
!
I nl i
; 1"lllkn'I"l'
j v:i'h the gruteat pea-urc! nt a i ; ,! tun'1. I II ', tt' ; but our! /IS'ftlZ, w .i 4 lUl( ,;r"1 ;and too I xxih: my ait the xalidity.in t'lou in ,11le 1 loli.'ie-: 'll.e 1 t'lrt"lirntoil.illeji ., i I have con-ldcrc I (tin- expositimi due to the Ii( n. Ii., ( ma It'III''oil'--I) ; it pie-: .n I tiffoiiit !,

I cn.iniilti': it of 'alir, ill'II.II"' I J em in,il to ) I' and mloc-t, I -li.ill ai't.y.11'l I '.V' :ii i lot ii board" < 11'a 111"1111.' I 1.1" III""
in I In pinXf I / -ee or >II-'I'1 t any Ihil: They l.l'Uio me npl'.ly lnt"i$ I I1'! Ifd! bv) tIP} "i jinic poi'plf" xx h. o xxi-ie 1,1 .
i Inlll! i is the ii't-nli' 'n Iti'i i nf I ibe ( ;Iro.it ( !y I Ianil I"I I.11,.,I "I ,111.1,1. n fme. il' :SHI' i.a 'r pl-ey. A I I 111Ir,1 .ilI.1 in I v. I 11\\' Imii"' It'll. :thf prim.1rv I 'iv-i' !I. bnimil lo con ult anil it) re pt-cl : ;.ind to Ii, M' m ('it 11 I u I npi,'i.itmnLi.t I vi j i j. i hit) ('fl'h'
1'- : ..ibtio. tin-: tlie '..eI4li111. ,, "1'111.,11) :1 I tho llL".iliiX il !! XV IIK) h it |I. .1111|
!i di 1)) % ,l SI Iult' I mv i I I. tn" di, piibhinii'i'l" fr.11 & -
.. : nootlicr' : : because1, vvi-re it nut sn. i it, xvonld I Hi'in in xx LiiIi! ;a I the ri'-ult: xvill -lioxv. tlf-y ( tu' 'po' : II. "Ill. 1'111',1 mil"I ii. :i i ..' d'a'r! ho.ipod' Uiini mo. ,ml to ,' ". ,'I: h. s loll: cuimU':lid. The iiliipix-lir-l, : uitii( I... \ir,
) n t -
? "I. | .
em:
c't llll!" P"ll | lo I the!!, ,' to be lold ,', I IJIMP I & .' I, a i t i r.Iload "I"f.IY r'I\ 1,1,11' I're-iden!
.1 'I'II' public u\I"I.c pirlioular" limit I !" h in ;aialioii' lot do
1'1Iml'III.1 until. I nr i ul 1 I In t l oon! im-pn' : I In', % -, xx 11 Illal \' 1.1'; i l-a I Ixerti-od i- pio| '
'' I bj it. To UUf'I .then J, I ill exhibit lie I I I llfii. .1\\'iii it /I'- ( iPiipral; ( !.iine-. 1I1..lIillU! -
xx I | u if In /iimt/iom- hip ti',>itiinli r libjeelin : ,,11'11.1"i Ion pine lit on) 'I. r aIn1 u 'I| ('i.ioiit.A
1"1,1. .\ i\\, '. to t i l cr i all.j! they:, will he ,', .i iil"cil,' ..1'1:1! .
I bill I List, ix i.l .' the M. 'J'II| ( : rit'ilt"
xir
ex idencu txlncli I n'! to proxt-that tIi l'i it till I pa v. Thf eiv.iiion, o tin- I ii i lil to out Hmber xxaropoile" : ; : 1'I 1\
; th" article I hnve !: 1' it lur. I fl'Ill/I'"fitl. muln1'IIIIIy.J J on the public r. I.ind i i- m.u'e'! nnl:I >' l'i favor nlai or.I"I'II.'! '% hut' ,Ii d:1: t. .,.iko u .ailio.nl, 10'1 IIlal.lc'hl',1 ,' ,!I. .1 I I-i imWj! or any} .1 linien i ,.1 ti-r ,the ndjo'ii'i) ,;
very 1:1.(1 xxli'i" quit I ,ilcid- I I 11'I'r Ij Choi t whi-h, "mi nl I m tind! i i I l'ii-: """"IIII I f xx i ill I I dti.lit .

: It XX.M; I"I the. ntitr! exei.in ,that) 1 1at: in ) 'I'll t.: S'IMM'l.i: ', III >. li, r.il.II.d111111: liiiinoxi.4.,. 11 in.it 1'1| 01'11',1..110' that 1 ..HIVle ) I I l"I. he P.I; .sod at 11\.110'11 II: ine. 'out -o-f-ion." 1" ii. (;._'" \o 'jt. I\\.tll.I..o! now"

-tinly.( in.l ,licntly. pulliii' :; at tlu.1 -tm.ii; of a I. 1H'I"IC j i laiiv'o; : : 1"I''I" ( .I': I"1'1)1 i-ic'iipor,it'' .1 rnlrni'l I ; Tlii, xx i'l ,, iv"I ,; "' -"Ii! .';> i !.mo' of luLiiid! iti.tt- .l'i' '' ice..im's; \'tu'lt' ..1I"'ur'II:1I! 'II'I'0| / cdhlotlio

r,4 The ::,1! ,)il I.tr"'lr' xx.is \rilll to the i a" bm ,It' (j trt, (Ihe \ the 1 Ail.rilic.. I : :.djllIlol.1 -ohltei |I" I lull. tidy! his viovv: >. r1:
::i'liinriii4 the SUIIK-XV hat; fant.i ,'ti :"il; figure- ,' I : company: $ i : ui.t: III\ -ii'ijcot tn uur ut 11,1 r | 'immii" atimi m li.j.I"'I.I" I
i I : xv nil viev to : ; ; : : < '""Ift i i' :1 i i ,,1' x l.icii.: lie cnmmei c-d, .ui"llitr:
I .11 F'/" I U- 11,11 "- thu'- li'rl, -.tipMirli, ndii! ablhnillv rnu,' o. 1 tI"h: :, oil" I'C'.ill.V.;t n'I1' 11hi .tl'I"' > :
( n Ihu rmiT vvhi'-h: I had j'ist 1la"I',1& i on$ IMV! I II I :. it ." II 11. dit! ,
n "m L: tie.n t '.
I i.I", 1 .o. ih i u. \.a'lIiillllllll'HIII'I
h '
; but ill a;| I o j' i, i ,'. ,illl 'i 1.1 1 ''I. \ r''s 'i t liii 11' ,::1,11.1't ( II I i1 'j,1 ( H : 1':1"
I .::: !I' I::!--ii I.J4 \l.jt. 'ti!I..l : ) ti" dll:i I I I 11,11 I II I ni IMV: !1"1"1' .I i'i' piiiy. :and .n ol.l 1 u, Pol'' ,10 i n'I. ,hi 1.11, .x m 111111',1 I Ilf'I"" II:All lh.;' Sl.it" isoil'iofii: .I i' <.li it',no.inu toIIUMI I i'te'r. .:I M.l'lMlb.!
"''I. door I "-"44(' linn-' ) ".ni I i., ii.te- : : rf .', I li. n. li'I I is'i!I II ,'. Pi'e-iut'iit., "I"I\I1",1: !
1 Iq'rt'-; \11'1 II i-penc I. all! i i :' I l'UillllllI. h HI -I be In see vv hethor ,llioch: liter be \11 } : tliii! i.reat: cirrent I lI', .II. 1ll
in'im.itf; friend I 0.; and a.lor -tannj. ,lather t., ;iml: u'mmi .!irn.C's l Iroiu 1"f'.t je.ilou-y.. lh" .il a IUt'0"1wil, I i iHexolu-li'e, inonopoli/iirj" cha- l[ ''null ) : bt' ether. route, ;and smil! rir.'rt: .TI::I I1." o"'i---v.: : I'uit' : tii I w lo'e' i".mr m it.I .
; :1\.Orh',1
I
my I : i {lit a ul.it -linulil :10 i .io 'i 'diui: '" i i-i.t: ( v.ai x.'it'i'! law. I\II' ::11:1 I .
h.I' Ih'l l"f' lI'III\1 mil r ,ii' l'r. 11.. ;.""| ol the or 'I- :: pmu'xxi'.ii: : xicxv'and; sill ill eapii.il-i. are ,I.J I < rui-u
cantly; r.I.llhc rJ'jJ; fur a i moiiiitit' seated i\'fil it ill:it ( ho ;jioojilo ,lil, have.1,1' oppor plot' I-IOM-, it not bo .rl"r.alln." ,the 111'1'"ll'r.t. eiiiLinori :i to araiiC: our lnr-.il "' i.lall.l.; so :alo i H, 1111-;

,,.11 at I Hd,!,", nnd wrote ;a short imlo, vvhicli I I !: iitIvi. ; ni'10ir.'j.: x- halln' the x lexvitn.l illl'IIIL' 11111 I Ifmtid' hilly:.Si.it"the, : urcat land huldoi aid j I I I' live tai: < tr.i'leaud tr.ivel, lh ou-.li ihe (irlf( tonlisi i li. il. ..11l'III.ral'l.a: .hall iml In 'I' l".c| I li, '

1 r"ldellp'al" pl.n'i'.J imdu! t'lf'! caiollf tn-k.! : '1 I 111'il "' '' 'llali\ I.. Il i oanimt; I". tl-! ;(lIi -Id ihal 1\II"r" '. I venture toiv: that HIP, ;p'ace': whole tin! '!T e\i"led: i'I'.'ilali"11: I lati.ii m, lit'-..! '.iiiiiituiiexpression, -. Thee LIw

: done! he helped,( I hill, .lf! to ons ol my?) bo-t i i I,I i /Iiir lllin'i im. I ilu | iiblication, i .. pioxon' I.if t ..ulll.ll.i'ol\Ilr "aill'! 'bv \.il'- ( n.liln"d I ''111'i haxe-pii" 'ad III'ili.! o.i' p't. ,pt r. i !. 'I. -.u-m ,' il'' i (':.1:01'-: I It.,n the con.11 I '"'
I : t i'illationand' 4"ill I The iiowd. vxiih ,the l Ixxo Maior: ( ..ini'r.ipon !-. r
I..I ini-ropio al'l p ; ; ; mure i xliaortliuarv}' and "4.\i'piioii- .ilm.i ,; iroiu, I'cn .it.ut lo t I.,' \il' .I i I oI
t pen, lighted. it, ,and purled awayaxxbile with I i iI .I lo mv. "" .1111 111.lali1; to 'the illl'I.aII'-' Ila.lllill'' ,. oxer I bv .m,u> >, I 111-4' .no the \;lew's I c 'if, t I.;nn I on .i, -iibjeet j ''il IK .11, .mil" hainber.;, : ;iiiillli'1't ;axx.ini,', i ,'
1,1 \\Ifl
"ali:, liini-cli, em: .-.it l.io: :r.II'o :, .,"'-nni. | 10 lilt' n|' ihf nrl'iirdtmii. \\ Inl-t ie r... ,
apparent -r'lill; Illc'l hlpil; I t II cou'ilry. x.'iiimeiil ill thf xx't-il i. II :iii pne, in. it isHo vv' !hich lIre .1111111',111"-1; n ,11 i e' u I Ix : :.i.trl.i-- II i

': ) nr ..1 moio, which be .ldil.r'III) put ill JOS. \\YUIJ: I all .nlm! dominion. :11.111"/1111/\1. thein.li1 I I nf re >poo[:ibloand If-pun-il.'e i ;hard-xvt.i, : '. : j people l'"'titu.r I: nl |r.-n u "t-ii:nl 1 t'ut't_, i.l; ihe tiuilui; I ull'i',: cane.nl' : -
I
"ll'l. h,. without ) t a.id: h I/.! t portion nl riornl.iin /jars/i, litilyi. xx ho" h.ix e ali led a ue! ( |I'" ii.tcro-t: iu liemi. ..N.1 i ux. the e ,li.i'igi' I'IIII''lllr the-e 1\\1'.t'i'.( cut -" ,
pocket, wal.e.ll'll, $ I'ail" the t Tn :..'/., I'llitnr! iiftlir/ rim I'llin. and.thus Urn 'led Mates, the Ternioiy ainl Si",ito ol I I hal ill "monopolies' am! ti.v, nin.ikiua.1'y t ,: i'"coi.til.I1'I'I'IHt..IIH., .

:, UI'lliol totny nojs (.1 I salutation, ur appiaiiu: ) SIM: The IttIl ii.it il."r111'11. ol the lerni n v FI"I.I.! mu-t eoiiie to Me>sr*. Hi-kin < i A Co.. ) 1I"n'! lel'o' .x-oili/fi, On die "'-"I.l'ii'I| :. the court, (hriii.h I'm11'i- i

.. Illict'my presence at all This 01llI.1 iour alxvav- 1"1'1 le "rll.t )I'V me as'in "hilc'l I n 1\ llll'ol m h.mtl, and a.k x1.ial: con-ideiaiinn'! JoM.I \VtllTIO.'li'ie I':. don1 .iiiiitiuiiccd; lli.il! the pro te-l if ( ;l'lI. (C.i; .in'

: 1'irally eviled my Miipri e. I looked at tl-.p hi.'h iilp.all', ( (II 1"llacl.: .ul.t\'il'I.I'I"! b. I lie | :or Ihv'uoxl .'it1, !f! 50.11 ,. ( if they xxill be ::l.. -iionltl: be i ii.i oipor.itul Vt'ilh I lh(' |lr"I.t'r] di "loll" 1.1it'll i

intire-t-, nr lo be u-urpi-,1 by limited or pe' "IIl", six' pi i.a-o i lt railioad; on ) term." ) ( ( :Jaine; t then read !i iis i a1*' !e--eiiie: : I in llie (i4'u'O"ision
1' to see what he had xvriirc.i. I I'.ut: v. !hat \.vat permit I any : : ol the t'hroniel', I
I "..! mmiopolio-. Some ol the: eh triers rante i m the xxholf, bitxveeii the ( ), amiChoi't.iwhnlcliie. ol ,the I I'le-idenl oh'tiit' Unilod St.itcin' r"'a! .itini
Mirpri.e, I found ll read; .is follow- : W.I'a country 'ia /\iTi\i\ \ <) /:, ./< ,. !".- t i-i M. ; .
/ / in ( ''I'I1f'ralt.1"01ll1., .
t \11'1 ll.e T'r,1 ry (). Florida tin' ,uli il"'I"1' : ; 111),1) I iltir the H.iii.um "

: 'i\i\ Hit I."ll,. Man ii 111i/ <-!;. ", -. t Im "id I pnrpoeaie; likclv II piovc l.ot ii- i1-lrae!! ; thicap.! : Flotilla lit> ill the! .11'.1) rut '' or 1.JIIr' unimpi/it.iiit' bii-inoii, the I'liirl aiijt'iin.eJ;, uniiito

lu Ih'. ; ii-ijTovp.ionis .; the toui- lil..r (': lllf? ; ," t..II'h' ,' :Mi--i-.''ppi lo the J.Ii.. 1 II 1. 37.I 111"1al I 11 I t. M.j l.I 1.
f-I : I at vorrrnnm, tlinpvi"iin!. t 10 f.t 1 Flf"'I.IW.
: 'aHI' Y'I i tiIi&, '. Ill- m thf .. route 1.1 io-ni.niii: ; I am nj.im; : tot I in! i "- s t'ilde in the hall of-j The I pillions, nf t ihe court as expie-rd t'ltnii I ; i.I i.
iJ \\ lh you (lflhI lalllri v.exvit ,..11). I' t I I period I.hiarm oil for the I 'II''III ol' < I h" ." iroiu i.it1 .""lh\I..ll'rll lo' e1 t 1"1:: an,I the yreal' milil.i'T tiibuu,1 il. ,'. i' l| iuoioi-ed l.u' ilitlo> I ( :i.ni.i-. 1\1'1'1' doiiveu-d 1 bv A..IIIT, ( i'U.:, M I..II ia '

,t you out-li-'pe, )'UI xvill Intel me I' as ": ,l.ilur ( ',11"1. ;and oh-prxiiii; III j (..l ( I 1.a"r l ,It-. That line des'ined to t be l the I ,mi- The iieuiiisili? 'Jti nf ':!I"IP imi iiu i"tnl.li'r'I' ,la"IIa. ; ;;( i'nil m.iiintr: I lnililx': eredilablc. to, In- \If

! n turn at K.xchang". I -, ill a "l.r:11: '.Iarl'r'i'I: ,. .illln, <\ )h dexel- tMcait'-t ;:"roii'hlare,! in' \ i i'I'' ino* Ie..il: ;'i I I h-, I ".' ,: .:. 1 n.i i .uI.in : 1 i I'i 'i I. ir ';.! tii: ,n hi h'. '' .f

Yours I I "..'_ nt pio-ri't, Ii. lil"Idy! xx IIM li Irl' .ilher-. ; ii".a, pnl: !"P lo to, '' po .1.' i I:." .j, ,I, ,' 'H'It!" I 11 nf in.mm i'l. 1-i- : tl.e" .lrir/: / I. I 01 t r. l X. Ill" ,1 1.0 l .t i iunolii.ti

,. I :! into ,i rloi.il! ', I i < 'ii-i.I:< i it |I' >" vh I Hi.i: 'tl', (to ,.0 piix il.-.,,. I, ..lccri, i. .tin.i .1 -uill 'lout piommiiilo 0'1' I ,' 1.1,1.0 m.l illi .tl lI&.lIlI'fl'II"I'; t..1 4 i '111".11"1', :

The L O'lly coivl'i-iia I C"'I..I.: t'.i.i, \'" (. '1 :al!I | : ( xx h.it my x' M"A'-. are 4 in cuiint viou \\ ill ;a me tut pe./i-le ,1I'\'r lorn laxalion.. .is ihoyhive !i 11I"pinceed"11'1111 lib I the ,'.ihcy i-"' } (I;-'"IOtllll'" I "II! in,duo: form.\\ !i I I"r I ) ,,ind ,i/iopr'ey:) ol'xx !li'l!i, hisoxv II judjrm.--t? inu-t'

vxas, thai! my liien.I, had boc.ii.if sudi!,>ny| ; I t ile>'plx' iiitt'H', tiu (to a IM.1 porlion ,' .\1'1 I : ""Il in \IMI.d and .\r\\' \ ,trk. I11'1' j riiolioiior.il, ; |onk > ,II i..pose.I I 1.1; Ialiiioii-Ix"en.u-( ; : .It'11.IU.,' : tile xxlnih, the 1111.. uf ICr\'I.'l' abInti
; and V, i't I !F"da..i I do tin tlie .,. Iii tty will k.inxxn ,iii it, ( : the ii.itmc I, I 'Iv' i'x.ielcd;
.1; and know I in;; that IIP h. vimdrv I I I In' .1,1. (1111 lIl' oil .; I'll''! ri'-e-i, lie haI I 'i-t ol his I ind:
i hands which di 'lu-ale 1'1.111'1 > I peix'i-i til it" tin-: "IIII..tl'I.-.f) r .); "coui.lrx., ll.e t.ixo t i. iiiiorl| ; :I -Inl''r I, I II ; dine-s.ltll: .\ b l l-' 11.1 to I'':S. ( .'"';';t1! CMiif; .. In \publicly: i'> |rfl''I J.
I I 1.1"1'
! i Ii. required 1.111 i.I4flt't '. H nejtlv i !:1" : .iI! In l !. 11..d,. In In1 111.:1:1 miisl I hit; ui' \1'1) h'" ", i:1: ;\1'1 I tic! people; :aid I i n'm his xv';ant: '.I"'II." -(hl.'r.,1;- 'I'ld! < i airxi.d 11'1 yo-tcr-" hi di" 1"III.i"Ii"" n, in j.I'LI'l''lll'( the imt'n| '! v,

; iiiu'uil-'il.! not to I I"a ilLk;! !moim' i.t n it
him. I I : on "II.lil iiii'a-ii.fs xx !hirtt m, )I II' ;II i i I'.I".I! -h.ill, if' lh'.1 !'iv Hi. i ., .i.u.'I ol 1.1f) .lion' "I'f' ,1,. 1114n: Mr '. Til"".IItllll..r", iin li.ie -pint-( II I "i.illv! .;mlix. fa:"rv! heir,' .it.; t\'rli!. III tin-! !I.' '
,' -1.ltivl' poniieil. lit i i -oil" t. e l ", rod will he ycoiidt.il! I tlie:. lIt' .
!' t4.t ,1.O 1"1 hy 0.11) Chippivva.OHIeeof
I'o'i. tll..1
".I I tj msouiit; ahe ,ittr.I I : : ,11,1'1. ,
} i i j I'r"c"/I j ..iitinilmj ./,I U. 7.
I II m.ix' tioxv, In* :assii'iu-d! ;a1111',1., (ii.it llic i a ...11.,11. \. im, o im moan- "ulo I' : 1 .
:sis I 1\110'1. rake II I tho! lire. a'ld mm I k .iul Florida ., ull'"al''I' Tinxxa the mI if ll.e whole I ,
I"I'JI ; ; 1.111.: I C'"II all; \\ ill 1> miles I t t.1 i I 1.1 >ii luad. il'l'r'.Iil" day : the I Dailv F.X.T.* /

( r"OI lillY leluiii.. I II llicir railio.sd to tin-: jllll'MI 01 lli* ("lintI I.i I Us. lu.'', i.iinif ill-:. i.iiwieltlv pnwerjlianleirotl :1"1' au 1',1, I\ hour, the f Cuit 1"1' xv.is M'\V: YOKK, Jan. j-;'I I'." M. > ,

Jut ;instead of hei"mi! nr m tier-, la- tLritt! ,1 I C'liat.ih'ioeliif.' null1. Iliey ,-ie pi-itiniti; 'd l li It l I., tit M. ..o i p i i.np.inv. who make i rl\.I.II m 1 a'liieip.nion' ; : oi !the ::appoar.tm-c 11 Major i There ..
: i it 'In Tal.11! i i .-ec, .ind iheiiee lo Ap.ilarhieo- a l.nlroad II l'fiiu'-'o' IM i i r. I'lu'ir .I'.t, and;. t"llr.d I James'i x-. 110 -C I objections t to ( ,'tio r.d I M .ie J Hie; t txxo Kclief' I'o.its noxv I ron -itiZ

4 ( U bumper nf III hi' ''t 1''r-'I"I III \/itiiil''i !i lin'r. I :: ::uIII,1; I liv Itt i'iiopinv; to puli v ". .iI lie I I.' 1.0.t ,.I I \I'UIIIIII"1:, \ "111, a- t t'ie: ;pnUm i ol'ii'-i rol'lhi-ooiirt. have hU'1( ;. Sandy Hook, one is the, 1'. II. i Smith, 1.tllIlCIII. i
t'.if: tune. hJ./ liom' xxit'i', 'tliu! almo-t ti'ti : I ilm.i and, wl"H' il I to our .V-tx i I.: .,,!IIli.| | |IIlIIl'nt run! our 1..1.110. .
'! 10 t \\ i 1:111'-; ;i to poiitrol xxhit" i ttaid lot IIC'II.ol I i iiu' .1 I in th.tl xxiy, ihoy) I I.II.Ia'o.: : wIl e.irm; :imio a-
: .iance.Vowing. I ::,'.I iho "Ilia: 1llr.ao. I '' ill,it I would lure .ill ,l.t > ,' i.i I ira'i' liomovv: .1 ."lli 'r illi'r'I'r" reader hi. !.'ar lo In- eountrv the IIII.. the! Tlinin.is!': |II.| Smith. .nplov ed I le I"!:"" !

; vu oanoeat U mmv' ,como'iiont ,' %- would Ial'r, I\I '11011'. -!, I.. i 11",1.) .and M./ln.o\ i I' u, ,. mo l .. il itt :1"1"1 'men. -101 the Pro i i .'I.I. .iimnum" <'i'i! ihu j. Iii midpiwtilers.i They I ) are both' Pilot H-in-of' tit.' (
'II t o'I.t- aliI! '. '
; i.IiitI: eoimei'ti d \l Ih> llif I'lim' \\.1.l t imp i (j ;.t. J, i-cpii'" l. 1.1 l "I I. n. I I'oal route) by Ha !iiwo' t tit: LVuit lo pioeee.' I I..i liniucMa:;ih \ ill -tasi: I 1111wUllla'l') -m.a'ir! J

' : I fulloxved iii} hil'I.lu I --- iXclun: e. II tlc'V wIIII""III"II.I '" !il' xxiik .U'u1 the I 11.,111, su AiiUu' ti-" :..i.l T.ill.ih.ii-cc, ca-i- h li i 1 lioncral Scott rciUe-lcd| thit: 1 llie it! 'p,'- lll of ll.Jt! xv i hive; tvoi i yel had. JI

t cioxvded! xviih companv; and I I iris' .cd on frol t '11111 i-oni.uiiod in I'M I iii.u ih.nui; i'\pne.l. \\ ,Iu .( ion. Clmcii! m "IIIIIllll; of hi- dl.111 of cxi-I I

r room 10 another in soan.li: of him. 1'ui utliore & \ ." I Ih.II'ul.r( ,'-.. xxould jjno $il t > a--enl ",...,I' \Iy purposo. in the tr.: pl.iiv" 'I i., to :ixo (theI'.a di'nee mi':lit,I 'suit, f'.II-"Thl'r', xxi're'' -aid he "-nine I Corre-pondetK-e of tho Daily KxpreC.K.N. -*.I|

7 wt'io tfl.o II y piMplo prisft.t I: I. and .i otoii1: I I II expiration) ", .ii'I fli.irler.hieli) I i inltspen-j : t I'K'iI'.l.i. H.Il'l'aol"'IIII'' ') llif n.> lii to makeihoir ipie-limis xx Inch I oiiiittotl to put t,> ( ;rii. ( '. xx tide i J : ::;.\ \ '.\ A.N.NA ANU (014. .\ .-' ,

I. : "' in IU xahdity. I 1111 ron'idei't, r1 ,in,I r\- : ro.nl M. M I nk-, or any.) heie. :r. I'rt'-idenl. and I lax-ailed 11)111 nf the MO.NTK.On .

iII) iiitimatu a"'lluillal"I'-p'l" nut an \ : ,," iim-f mule. "I t Ih,. pioxi-ion-i of thil Mini i the li;,ili I ol :Mexioo dial I hI') m: \ -i:\- kildll' nf .the Jiltlje Advocate. il i-itin.f I hoard: f1l'alllt'rclri: Iii" Ohio I Itixcr. /
I iiotirt't! mf or st'rniPil, In I gi.It'I| by I and \ ,.ii-h hiiiloii obtained .llie ( ;
.I II" .11'111'III''l.r'I $ '".'!'I.lhal I tlifx xxould) d t 1. .id or luu tt llieir tti.iutvr, prayer) ifihoir I'rol "lt'ral. ill that | mar; I.oui-vtlle, Dec 9 1 J. \

I I th(1 without & cour-f of %.," \' haH' \ ilie.r: a ..soiit ID ii xxiiliont \ ,'rr im- pel HI.n. (City, the Vt rill'l answers. "l'i to 11..-,. I refer Pe.ii Sir- \\',. .
iUI'rrUllil.III ,, mid, matiMi, i..I !ii I the li niicd nlinen.-e, ; nf I tit' I he .I". j :-- hive Uiihuul' . ? i i lilies in II. mo I f 11\ I' a. sir .o my re- .1"111 they may re.i; ) xveierc.id 1 boar, ,
$ IOII. or "I'l."il c.iu-o any rcotrunt: "1"1 'l'II.a ; the .to.iii'1, r, ( i'o>, r uM Anna': and l.i- -
: I li.if. i \itt anvinriion: ) \\ h.11 \ I'r il. 1.111'11,1.11111 xx ill m.'l th" .i'1-ordm" 'v' and arc in keeping with ihete-tim
i( I'Ut' *. soon to mf, ( how rould( it \h'uo. Inr"wI'k : 'I; cret.irv. I" |I. At'ii-i'e-.i: ? CnlniieUll-icklv' ; I1'It'll '
1"'cII".1 WOlllil
ll.lVf hod
'
I rlI"in'd I ill-tin I pr ''li-ltMllo, 'hll.IU| } loi.irrt their roadout'i 01 I! k.fll- hHII'rI: liii ItO by 11\1 t"I'lal: : ( 'll.or II.ill'
!in.l |1t.,1'!
"I| ( I lii?
(1M H'1
:. llr'rwUi1. ) 'th.it; ( ha.II"'IIin.i"I'! i al.11 1 roads, i>1 p.nl i.1 l told- p-i.p' "I I lo bf m .d... tit'.1 -\\ .itIil, and 'in.itiwilii -tie 1.1.1: I'lurida' co.u- piitan i to 'I iimmiv) 1\ ;4. l'l'il. road to ilud- ee' TI'III1'Ilr.' TI.e

I not dull in a,', ilainin the true rau-o. 1 I )1..I.ali.1 of 'llio rij'n, to I l'if'! ft'r, i orx or pi.i') I Inoy\' X', i'l' not tI.I lh"it, I ;a'ii i Ii i lax or of f ilate vt hi''ti, ( lo.i. Scott w :i is (upon Ih,' I tor. when Iti' his r.tlt journey:.1 u-I, \Va-ti'ujtiin pnie.'or: :! to Santa APII.I. Jitri".1'

:.. nf l-'lvMidi. t.> ,ai.lhon'f: au: 1.111'1 lai ,.11.I I einitllii4; the U t t.i outer, Ino reintoiv 1 liom tholi.vr. : '" pIUt'IF.1} : iloir, nl' the chamber xva City' for the purpo-c
U. tjretlfleniinit1-! wail ami I IIUI"P"I| : '
; wal1 l'\'I'III. : 1 llii: luiiiro ,' \ $ ,'"I'i' o'l f ,ih" t IIIIII,1111 I i it: ; ::.. line. to I .111.lha. ('L', .ml then.c lo the nml .''l xxnlkcd I .c.'i. ( ;.iiilt'., in full tiiiimr' .ii. w ear1114 ,1.1"11I111. tl.e UKntion of the rmlid I :N':'

t i ng 11).11) I ma I'oin'T i I I hl..illl. I l/, .'/ mi t \.\ ll. impoitam: e mi ;lit leijuire. Tne imlix, ,d 11'1.:1b.L.irlu'o.h.l! -r "t. ( Source'somul. ;al anv : '!'I'1' -ploiulid. sxvord "csonted: to him l/y ilit-., ul ti\I't\lII"II'I ; | |. ill a Irc..ty' i Iii Inch he has pni.n-

tL I 'CI ilt. IVi'M-ml) (.oiuu I hn',' or (lour itidi: \ xx II' prlp"'I"I| | 1, > a\ .iiI llio D ehf ii., U xveie. pi'iul 'I'lit'! l li.! '. ,m 1'1' ,elect. lu.i\1"1 I lam; m! u- I I.'ifi-l.(Hire nl \ii 'ima' : ; .\ 'ueuii3ijt.l., by, \ two' -. to ui u'ki': .\ 1",11 llie ini'ci f-nderce of Ta -
'
yathcrcii! do..r| around mo, and funmiriirrd' a \ r loeu-eul I lo III-.' 1"011,1'1' aid: ton's i 'rxv \1.. (.10 *rie.Ue-l extent 01 '.lilr..1 I t In Iii'| ... Aid-do-camp. 1"1 4 < !i.. without taking. I -,'al.I" The TcM-i-i .
p- I ael 1 i'1'i'oii re-i-, lit: rijhl lo ( lie Si. Ji ph\ l"JI I 1,1111 .o' l'ie'! ..l if.i'e-t i iimhoi id'j j eople, mii pii'ccotlcd, I the fiont 11.11 t i In..I.I'II. and "I'ilil: time ; : ofiieer '.f.ies I that .ttita'I I.SIIlIll' I.
.
Jl'rill; l'\'r ali'I-I'H'III'rl"I' \11'1 i-a: 111.1"r a 111I'r: iMinp.niv" I.Ili/" iimlt'r ,' ii-ui.ory. ll i .11.111.11 u.ijn, I I. :. \dl .1- the 'In' I l'I'n'.I .,' a"ln''I',1111| t : "IIIC'l'I'ull' tof:ell. Jackton inmi1'his .;.

I (roiiipii'hondeJ. 'll'Y WI'f' : 1".'),-and I ;.mlhoiilv' ol: 'the I'rillr\ m ike a ,load, 'ironi Illl'I'I.II. lo -.1 thai Utcau-e,a lailroad Ito bo "I I ali 1".1' tit.iV U pha-e tiie 'nuil t; hv the. i .ur-rder- !in mediation m U"'I! treaty, and that; the lat.!,'

was: relating j to lilt i'o.uljutiT. I -, a -,-liti ioe \\ I I' .' : & \ point on iho! tlulf "I Mexieo I l. i.iier-ert xxilli ,11.iile, 1.,1 St.I: oh.i" tti, :t. M I uk'lh' ,it ,th'-re ;"re Ol'lhl- S.'i'uu'i, | ut \ ,lt[ \\';ar., ,1.11, ) | ;j.k| ,,1,,',. ,111'| J ,.Jt. a written ap|'Iy si.i'ed thaI 'Ite could hut iti"1!

!J. IJ''I il.v'i'.l', fjr .k'(-tl% rioiiu..; l It ; -,, xvlreh I i'i i "| 1,11, | ;aniioiiiiei>d at thf .li u,'. I tlioie: hill be no nlh! 'r road tlnoii'. li any part I t..f I hitI'hIt' A 1":11 i.i.iv; be directed to i lo.nl; lln--ovoul, nr ate Utxyiia Till |l'ilr'li,' ., I.e \'. I l.i, h vxi.s a |I' "

li,11 : :.ixx'are al"11" 11'111'1111.11 a nt {i't I.tljtDl, ; Ia;141t'i't \ Ft.r.: This.ii'lo illd crality am! follv I i r. Ir'PI' I I the; \\'ar; I Mepaitnient; ( th! "111.j"'I""hl I .- xxar. roe; this! T"'\;all ;authoriiies hIa': :-
; frflli'd t ho I ,, ,for; Ih,' I thoriscvl his tt'It If.*
'
111Ill' Colii ,id 4taUl return Mexico lir>
1.IU.\.III Ilq'Chl' at >u \II. xx-1 It hi 'lia -'trto' I It lt'-I'i 1".1| I. ,1) Ihf local; \\l.f""I\Ulld n .1 i ( ai-cordni''lv m-tructed ih -
j.lui'kin hi.u. The wh.ilo i il < tn IulIohi.i..o'o. Tor hi ; h ihf ,. .. JI.I,1'0 purpo-e of sl'curill treaty recnijni/ing their itl .'
11,11.I !1".1 < 'I.l'II.IIIII: ; t TUI ,' .1"11'1 it object, i.o.ilu e roil 1\ itt a- rate lo" inup v xxith the (! era- .Il'.il', l ,
The mdiMJatl, iilltidod to \NJ-I ,> n""I. 1 ))1.j i I.Hire 1111"1111| i.iiint: ;ri u )1"1 j 1''rr.l-' : -11',11I", m pie 1 lo Ih,' |111t1"1 of llio I'Mn.t" aadI | n-tb-r- :alli-i; the I ''11 to il'IIIilto the all III'" l* CJen.depeiideiice a nil obviatm:; the ihllicully! ,IJ'.J! t :'

\viponite.l; oat. He.i-. ty IlUilg planter, ". whi'h.1 / ,I1 ,'11.1 IM cxi'ltisixe 'IL ii il) i..Ino. a.i,11 I xv ml\I .' .l.tiiIie'r.i t t.i1t.! "mla ,|I. i 'I'I 110 lull'in: t Campii, ,n-s m ( ifor'iimil' : Florida.! I.t.li .Noxv J t'kst.r if will .

il'gl' (>. pier'iiini?, under > 11.11'1, pn>. iiiioli H it wire lorc.uh th"Apala :icr i-!. 1'I."I.t. I .lj,1, ( :Jencr1 '? Scoii, and the you excuse llii, ilK-yiMeCv nm
Iroiu the 1"IUlr-hl' 1'"l'I.I'1 t I lull I I nf. moai'V 1"II'Ifll'l I: CittllllltilI the ground that I \\ rite sleaiat"--'
am nilier! i.nlroad( llii 10iU xxhieh! tot! ", 'he I ll.I ciri-iim.t.mi-es' :attending, the unauthorised Pui1Ii,' I- UII a '
f proci'vili of 1.1 potion t-rop; and !hi. lu-ad full | >po"e Itt m.&ue$ In '.'III".t.\ElILItI.hi I 11.1"* l"'I'1..h..IIII, ,lor i uht veirs .IM ml.md! | ti u' ot'ntliri' I p.iptrbv ( icnoral J urn.s, wore i I in notion, I w ill! attempt to io=cribe to you av'
wi bra iod and The ert ol the I I lor xshont I ''e to,nnbo,tis mlhc, \| \ I I I IM' t ih. appearance, of those two t iiuiiviJua-!
.4 nl'. v, "I on, \vui I \\liu:h I :1, "III"II'1 t i mi 1."IIUII'.II.f'r in> | 11..II.I'I' read. l > inn, the readu: ( 111. O. re-
.t'\r.1: .1 i.I.'I- : v\i. A'anu Anna
f rltlb ho.ll.l'l ) uppl\iu.:: In'u. and | U-ttopit !I I l'II'IO.iliol. xva l.t '' le or 'mli-r ere xvn'i'! pi' tt> IVii-icola, and 11"11 iiioiice to Ap.il,." ; \ t Il"il; ?. and at ,it completio i, nh-eived(1 liuuino and his t'crt'tary. '
Wt'f' or p III Iii ed roid m I the Term TV. I -hall oiMiiiiiuo in .iilxoi'.ite lit'"'' ixemclits, "Mav it pe.i-e! the I been ordere I toyour-elfa man of lull ordinary -
t >4 oiF v.'iih hoi ttlu-dti'V? puncli. Ala j I iiilentioii %'I'i. if ( lie rou'elio'ild' bo onnd II i.i,tiler hoxt it ,on aI1i.ft, one .1,111\,' another.I appear before vou, ::1111'OU'I have ha\t done so ; ami I tnu-l to I tue, 411 year, of a -e. vveighmlt>0 poiuulpraceliil -. '

t eigual they Kt'l the room. Hut' bodY I ,,1' ('I (' prarlu-.ililea I I > it cerl.nnlv% i U, to lakl':1: r.i'l- I 70 I to, a :l'I..r.II"1 t I mlir: cd -v ''111 i intern.il I| be allt.xxed; I to >ay' tint the Court is lorm and step ; round shouldered, v '

company' allafhin liim-t II I to the mU'iuli-d .. I one Imadrid, imles throiuli! the 11'11 part o. improvement, ; 1111.1'1' all lill,' 1'111 sillv. I am a p.lill I ihe trill: noxv proceeding ill.1tIrtlillI blar-Ic frlos.y hair: tolerable full white (ace IT .

4 mitresied m me ml.ur.: I Tti'ritoiv. H Il'lrl an' t'Jll'IJi"rt tit more I m I "i Ito'i,'I t'. 111 I I scheme! J:: speculation. a-lvrrse I to : | t the I li'i hl ofcrosi, fjcestionin: pealing i'ne.llinil' 11,1 o-, round lorchead, ;i hort (..piai-i-h inferior lot ktt.'
Having hl''IH : -> ,
,
: hal million, |f the I \ im-e and a round dark sunkenSuppo.p -
I m a .1.1. I .t. e ol' I the xxhtilpeople.. I ku 'Xi ( \ ilocinnentiry ividence. eye omewhal
: S
> .
ineJ "I ('C the rc -utl. I :"lur.hlh lolluwivl 'h"IWI"-i'I1 wi' ,.. ; 1'1'1 the auu> hoxv.,!hlh.11'a'r.tlll'f..t. ) avoid af.imt.uioiis' l'tli"ll! : > i ''ut !) ('! '. and assured f in. ( ;Jjinctliat l' The it i l him dres-ed Ml agcntee'i trail bodied bli> '

and tii' conductor to the 1'1""l:1all.1 a> i U Icred lii be ciMiferfed bv "'- xx nh \\hl"expect tO lieu -lit 11"I-lH.! ,lili'H'.I.wilh him in opinion on thetihijert and J coat and! (, !ie ranialomn, walking about Cr t1tt''.

door cp.'oed, glided! into the 1111 alop ,\ iii! dd..lill( IT ,n-i I :II i tittt t. \h"1 appeired I t"i Ii -I' ut'I I iho public I! .; and I who, I II pr 'lh.ri,11 alllt'l'I" a hl'J! I very dllall terms 'the of, his cross It': -Jm a pair of lip->hod puinp>, (Oh'?'.'

without excitiaany more attention ll.au I so i it iit It I like I l'ie'! am I it ibutcs. of I' :n a'lthor-'i iiioirchimes' are VKU>U>, are 'lire ;active m prop- taking: a -eI, 1..I!c.vicluded expediency: that Idv pleasam of cour.trmnce anti speech. ( wltt '

done. 'eeiie v\h'fh lli.it: I did not fhoo ,,' 1.) 1""I'llhl' lorim ,.t I Il .1.aI.! liiem.! and 111 ib"ul'l'' 11"1'11'' |' ; I kiioxx'' ,t i> -non a. the ant case: of (Ion. ha"lril'(. was conclmled., 4 I)' Spaiiihli,) very polite, and Utt.:;

previously 'i" PH'.Clh'.1 'rtJ a..klll'lt.II t I>. ih ii, whlll'l I am Ih ii). eui..t z' i 1"1,1" tr1 1[ t rv tacilily !in the proeo'l1tioit of,hi, ,< viewshould I slate cimplimenu. Such i is the apjrarar.ceJ

t-elf wason* which rxtilcJ not a hull I)' I acountrv. "h"f' there i iss s'tcli a privicne.-, ciic'i'ii-taiices are Pt' /I.1 I pou in impute t to me be awarded I hi u. ticn. t I continued to 'l'-e.iui J .:' AMo.MoLci-iz: DK .SAW ANN *, lie !I.- '

nJ ailiuiratuu. Tue ciowJ wc lieie rt.ITor I ,'hii ri ,(otto u-picioil j 'und -.' huoi t. to \-,' I l'ie! i npii-ppi, .11t I mtercsietl' "u u no-. I .ee : I'>n "'t !itt' illegality if 'tht j ,),' iti thus f"r '' Hi ill) v.evv nothing military in hi, took, anJ rtiellht

: the ro >iu 1 haJ ja.',t lift, 1 Hue ua:> huh \ | : ;t' ,.t Juniiis, we h.I'1 so much div4-u| ,H'e-l ( xvhcre Ill) one ever i xiei'tto| 11.111.1)I wlth..tJIJII' the assurance*(cf(.Oen.; ti.utiti, not that' ; indicating u'reut talent lie would t-pcei.. t
ut 1
) j \\111"1 argument' anI I viulcul icn-ur.- 'ilh- Ihil' I ana -t.M-k'l! .id"r! Illh'I"I'\1 i 'k | ; : |I : .;II se at t.I! time : Iy be taken. 1 think-, for au active intelisent m< '
and low ti'e-th: ? well ire! .sfi! and the \01,1hc ,di'-j.aty cr uioleriti-ni! '* it I'cco.uem ::1.. C \allr''I,1 was rathf itnppronii i Itt. chant: .
upiuv. Tin-j* \"tll -II'I""I! t all [Uis .rt ,tt iit'.l1C that ttie /! 'Iiitt nr man' of t'ti.'r.tI business! I Jlei, vcr.J
; .kpru.-e daady and the sijualid loafer, \ to sjau1 the view. I tnltUiu.t the poxv. ti"1 lit tii'lll. I hive 1't 'been, allm. .1 noxv atiiikh''di l Ll seated. "I 1 cuiiie hero, Sir"\t'll'r.I he continued" t would" J fccrve, plain and modest in hi* 19)nver'atI"li( animnners '
'
i-Kerk j'jrl-watching! he chance. d'1 l'l "' '1.\'.) '" \'W'I.nh III'I-IIII-' ; : r li ,that company I hive I ecu the II tt j a.kttvcr.. but KI demand JU-.KV. io a, far aI ob .crved. lean *ee nolle1'

I t eut by g'i i I 2 P" i1! the I.I tot t I itt .'r.1 I i dl 1Ttl vemcnt. I .h.II I I dtit'iU i vitl-I h ,1"fO' a hr Itt Ilt" I.tuutl en ;t'u1 .\ ht.1I.t !ncol,. Court'1idid ths l IrI.iJ"IH- "Cll'.l thor villaneousoru'eeeitful ill his countenance. lderhis \ "

it gamei r\O'H. anv JI lo arrogate j"iiver i! ni r,' ,?nee I" ."* which W.M titert' anaUitionil'"uc. I I .I'll .!'iort darlctvc i.ne can iiuainebutnot( ckrpCrCi'etI

ri, .4 tV' f.M iu-'irM; ul tliit I rl'C li'-I, :!i':'. ha U" I t-t It''l' "('.Ii JI t t'ti.1'j.[ 1"1-I I l' ,'h.'t"I 'r..tI': .. :rywj* .1..1": I 1.\: MV: 'k i. I I ; ..i"i time i w iII.,' f'-l'I'lrl.llh.,tt% .11; i )t>.. (.'cha..i M'uber'..,."and.. I.:1 Ii' )'-a lurkinjdimon and think irat ''

1 ttl j't '!t ct'bi itfert t&L.P :. t.C 1. '
ii.
'
-
.-
-
r.u, /t. ----------.I---.. ------.l-- - -." _
.- --.-- I \ /: rlul.II: i \ 11.\ !; et/ i',\ 'A/V ...

, I WPl.l ., ll.ifO., 'ff'1 I .. : It N, in Inn'hrr ".ipi/A I '
lie-"'' i" l II'tll1'o.; llu cOlllilt'1J C\i tlHMl -\P t b" ln\ a In .t In r 'I i I. .1,1! \v I
"tiri.1.1", l : are 1t'\If..I t the' |populJr i rl'rlll' IIL! j i'rUl\ i iin't lo.in| inn! thcif( utlI "slisn.e tt' I". (1. WI I : ;.q..'111!: 1. I ur.criv'; ( t II'' i 'ii, '\' m NYY. ,' I I
fC'\"U.: .I
!f 1.1 his Iruc' ..Huh',1 I bo ;. Tom h.rhl-.1 I < fi In \'.' '! tu.i, n., 't '
O II' I.ICPIIII. "I I plTMi.lm Mllllll.( I. 'I.le'.1 I l-Hyr titluu |f 1 im. f 1.1' ,1' 1 i l ht i l !' 1 t'II' 'mow'1n
.11.1.1'1 1 ;alt-l-U "J II t will! next 1trodJ"'r 'J> "mpati! ) t I\.tr.i! II'! :.1111, 81.tlset: !! Ic'I| ecl-. it" N, -,' & Br".k. I I. Win '' : .u\\n. i I r li .1.I .1' ,n i. .it,. ft. if>,':1.1 ,,1"/ in '6 l.

\ ,"ntr, ts'h'.u on' IM.II I I'll' | i t"' 'I. I in., ..lid ((,IT ...1|e will.-:. .! d' ",r r,'i.al, at il" I! ,h\IIr.V".t: : : fVn! I' Mi f'fIHAPHM '

I, I I ., : ) | hi. !-H-II .iiin-J-t C'in .tint1y .about tll"j ( 1''r| .'lu'' ( 'nlnm"r,- ,Ill:,] hcrti.i-r. I "i-' '0.t .' C, :. .(' !'" nhii-'. >. -ii"' --.1 1 v Nrht, ; : ..11. 15'r'ii N, do.

t CM'''""? 'hit" JJ'J-M: 'll ttil'n.l Wl"il. wii-mr-> C'Uivir 1111': \ ( )lit 1\ Jail.tlinlf G. hdlp.I.1 'l !I'. 11. 1 I'OKT SIR \ l' \1\'Ill'UI.\ J. .i.1 -,. J, 1 VI 1111111I'ftit- f----"10B F. : I' \.At'! '. !i' i'u.! .. t4 : \

f. ,,111 1 l.vi.'SiiU'' : I'artlly ,J, tin/' I.rir-\: It.nv ..'.'il! iln- llt.tilifi.iiMil. { t tj 1 ,'., .11 of tlipir 1: .l.'h.*
t ; 'I'! l 'II' 'f'k' I'1',* eoilVer-.ltl'il.! I a ,/ ii i.Vf.i .i rtimix Al.tilMIMlpi' ; ; 1 ( I .--li'.UvS' ,". t 1. 11"'I'I: luI <\\ The ..h.lu' rt.I fo 711i
'
'
n .'t. tfll'l' h'"'" or | .itul Ih,,' .1 low j Alt lI'I'h t 1'1.t nho h1 jxt, l n !l1w",1! ,lIroui .- - i ( -. : '1 1 I'1,'1,1 IhrtC': t, ,n _, IJ I\ .lrm:1st.:111: ,-, pp.-r :'i 'it-nidi 1 tln-v arc rotnn..ind'J :

h .ai'i I-1 'h. :"I I ) l'-lfl "t'i'JC;' 2V- I Ho i'i'i I I lIl'llIp.len") \ : U. |1.11.1, ,pl, ;.., .111.( ,; .' ,I', '!itanl I : I'. : 1.I- \\ I. M < lt I H-l It 1I I I"O! h I C ".' I b ,tin- trade. ;:1.1 Its it! -- ", j

at| I I .stir Ii, n not lobe, over Vitli: thi,'!, li".i cop-I nl' ; .1 ron-uli'' ralili-i! !, p' I iti!,I'' ,:, ", ,1'f,, ,1'1:1\1: ,III,, t tv'! al'I, ,.)h-i il :'ipf, ; Ile; 1:1.,1: ,. im--i! I tin, I -<.1 i-.ann.i.i \\ \ :1 < it all 1,1"1'linip. ll i..ir' 1'11'\1111, II 1'1 II' Ill 11.I l )vetlii- : II.I'}'

|IiI lu.i ro'npli'xiiiM." :n : l Itl'1'd,| .i.f! '1If', \\r\: n.- aninil' I-P ciu-i I '1"1.\ 1" ., 1! .\ :( iL'i"!; | ..l., o.dl-l I-- '. 1'rr l i] | \1\< II.,' lets ma) tt |1'1 I .

iijli'' !h.I'k! Itl.y" li.n. Allluiiirli Inpe.i I 'hi '-< the: ili-.utir.: H .,11!! uMI:IM. ;a M (1'"piiliul'' t to !'ismli : : :":ll .. I roiiuvhii I, I ln.lii'inC.' l'. inllbu'St'h\ *>. I.- '. 20,000" I :" ,'III'I rumple l't.1'1"i h. i fro I I I
\\1'11. .il-1"1'' !al) "u' ,. | .1. .I s
ji' 1'II.II.h: !" 'laI1111.ll1'' V1'1 ll all whoiro' a eiiibliM I | tho' 1'1'.1""-!s.ntrl' -av I. ,; II :1 1 11151.1 t: rate I\'c'M: ,
ni '
II'1t > ,' .1.1 IVr 'ri'Uht" p1." h.11111r.1 Ui
,ltll.lt I'1-! i.a .M. tile! VAm.inl.: : user I.,' I'lttfe', t UP: ., ,'.\ivIrorl M.! p ,. .
but 1I. -- : ,
S could, be' i l',
-e M
let Ip'. iiiuM liiMit-riiiil'iu.' : r
11,1" ,latinii lii '
tin1'1!( .ind ''|iiiirit built }yminj in 1n. with | : ",.nur it--ili.a I livt.i'in Ih,11 i 11 i I -.i-. I' :t M. tt I ,-.-' b'.".,:" r. i ..t i pn' ,'t ai' pl\ ) 'athr- I i'and
a .h.'rl. I I'l'ZhlrcnliH.: fo ti|' ulltyllY'Ina. ;:' --oriri1) ijiosiiltoihc ,I Kl It 11':1 I : "I! S.i' I I' : A .\1.10:
andfr-.iturei I .1\.1| ILY\n\\
tiinutli t
hroid I e torl
n j-i-t !
and i' i ; ip-ily! ) I t"r rj
: SIp
1'i.' h-'id.! I nr-liu1 ami MM i t.ur.l'1: liurmr t'i'IIIC \\rvtt. i-iuliirin. llu- pan:;' II 1 .\I"1,1'1', | I 1.1-1: hirer, I hij I;: M.-lnl-! 1 :\ld)-:.rt f"'I'w --' .1 '.M I .1-ll I HAItl'lN A '.\111 l! lnpi. I\I.11'1L.1 1 '
li\ily 1'- \ :
: ( ,\II; 1.//,\ .
\ni--iilaf. '"Id.1101! aliI I ilciVrrol., I I Ill ( r
nml
t :: i. iu'elli1 < :\ l.iii'ji-r.\! : Isis- hi pi- i I l.iini'i-r' iiiui li.ivi, --. .--. -_._-- J i
"* wi'll ;a* hie, 1"Jllnr.lti"l1: w-ry} ,belt: t Llii-.Mj.l I'll" llii-tiTi-il.Ie! Ji'ithjr'Mti .- brii Ihr I I riilt I 1'.1 MVNI Ih'vr. t ,
rnt'e JrHI I!! (1\\ t '. a it we: 1'. I '" -- -IF I'\ b"\-< < IU-I-P. l.l'II. Iri vi \Ist.l! "
franliiiCM! 't
and : > >
lIulJll'in'1 i "
i j- ili' r.it'N/.i; :
1 Tht-ie a ul.nh I I'" i.i'.vid.n.SI : : I P.\ rt I- 1\\ .
lt i, :tIcr" \\a; tIIII1\IIH; ,1'1"1'| (' : Icr l.r -allbv. I \ f t'unr 5dI !
nllIIII.'I\I\I.' Hi* ilre" \ ; : : '
:
i'1 'hiol'l' hour tlii-ir ami.! l.r'i! h.Mtiliij : .Si'\i \\n\\ tll. \1t1\II1 .. .) IJ
o < io : : \ .
loom ofhl.Kcloth, with \piteuiM ( : 111\11,11. I II I J.n. :.I.Ir I II 1 I':. : 1 l Win I: 11" t. I \
f. i iVu'-k coat aivl p.int: ho brat! tiuniln Hi I 11 .Ne\\-Yr, -- -. \ J Ecry- '
limit. J llc'crini o.i ( rraeIuali'J.crel'1114In: r ;I : '; iu'-i ni, -- -- --- I Ihr.S i .', 'I! .1 t ". '! ; r-il" \inl ie) in i i iSn .111.1 I '

II ..la: o iji, :mill !gent'' "Itlr'.ki", Ih'ioh.It,1 i anil nci.uoiK-y.' until III !h.'t lut, a lei-ble, wail. \\ Hh.aul + .. I'liii' II"I1:1: } ,\c'\\I'I'\.\ \I'A: TV 1'11"11'' ,I' I-'- u. .. .I! ,LI'li."- t. n 1'i and "','nct, n.'fil' 1 I', .try i t\t.f

I b perlei-ily, "' home and l li.ippy. i in- :: I! at intvr-iiN.. ., ;nml titi.ilU! all ua; >lillyihcuthe | 'i S ri't' Ullliol.' ; \1.| I, I' |.(t' tti.ij ''tl n n i 1\,1'\ '! 'I f' f i i.i i. I'l." tn-r.-li it I p.ir'. r ,..
Hlilll.I"-ao .
1 U1 cry brave, iiml remarkably; I I oran-i'lv; I le' ;11.0,01/1',1'; ll, -tt'11rr'' )know that: S' 1r11r'kvkI; 1 I '. ,;I. I//"ii'iie., _. 111 e.i .U: -\\i-t t \VliiPL'bib" :..i' 11"! 1''HII.lll.I.\\1.1.\. I \ ., ,
and!
:, trt"-t: U i rl'lal."IIII.,1' whil1111:1: : : Anna: il..ith! 1,11,1; I ru.llplrttf' Iii- Stol,. iiml teat tlic! ilork! I" Ualniil": II't'I' i !IIll; : 1':1"1'\: .." nth .
:San.l.ieiiii-t'iui' i t; ;,."II'r: \ .'zjrnt: olli.t'r' at ill (he Alt MCO n.iw |burs nnlv thfro'in nml life-, .n-.l\ I :i..r. ..i':< b-. !11.\ \ A 1'11. Nt't' i':"i' !p : p \

'.ip" iM'.iitheh.ittliMicld I -lie euiiCiiupd; rallying lu: 'Qa\ lohoilie: -* ol the late bri-athin! and Unphiir. '\ I'.Hsmifprs 'hli'; . Mni.'i i . : \ I M I Jan. :'IriMIl' ..,v .' :I _.. 5 en'A;' ,J.
: .1'\1'11'1:1 -
I wliPti 1 --
::11! I Inr l'-l 1'1'' hit "i"'lI' ; an; ; i --- -- :
1 1'\\1" 1,1t t ivehe.l .I . . . -- -- H.I> I.I.MN'II 1 I.' \ .\ M'M.A-
hi .. :1.t.I I Ur.lf..n. /
I ; 1
hefol.led a mm ; !
IIII..J 1 l ba\e i'.I. n- iuuN'ub I I.
i h I I I "iili-i.-iiber* it-i t i >
eyenuftheludic'here. lmrp '
I.11I. Impe '
Thiily POIMI' on l ; 1 \I' "II
bu' errin dim id' lii"i enemies till i . .. I, . .S.ix.ii-.nili 1 .\i in.LwJ: t // t'1.i' i 1'.I1t:1'S. a I I i ii
: ? tdi I'lo.n. 1 bii4 \\
I ,!leljt'r.ltl'! I ,six! of tin-in. Iri'ulf! *. thirtv men nii'l l (. \ "MIII; Kills. !: .. I 1. Inn. I'I' ..I i ir I
lien.; lljn.tnii reined lii'ii.: :Air.iin; report !I.I\- III t11'le cr tlirt-i' in'\t.im-i-s: I 1111IH, h.m1,\ roiui' on . . I ,,,,, ,'I.II.I .11,11II'j >-"I.III'.1| | 't and ''tin i U.ili-an-: :1,1 1 IMHAN \ |A-IIM.,\p;:, \aI"r.! I :

applied I t'i linn, .old l Sin'i.i . . I .l.iik! I ( : .\l.\lll.H.\I ;,
..MUM lndti'N were i "xlioieitli, th .ir arnv;: l.ii-ki-J( i'i. a rl'St', t-mbr.n-i': .111'.1\ C.Miet .11.11'1\ 1.111".1 \:1. \MIA IliVINC: : i.i.. i

\1'1.1.' oou .,,'rt'r 1h, '", irr.lpttrt'.Ih.lt\ IlL l.'ter r''>tnt aul: ; tin' ..paniij: ;| 11.1.,11.1( h.ive: bu-i' t t ui-.ir n 1 I'm--\ . A u l"I d. Mull! do\ I'UI-f: i!, ll "iii \ r I' I 1111., .., lie :d!,, I IIi' ; 4JJ
3111 I .1t.1 1 llie-n in. li" -I hits a hllc! III"arr II J.in ':1'" U 1'' ". MYl'.UsA: l\ Kl'.StiN.I : i \ 1111" '
J! ii -I I a l-.U'r aii.ing'-i.iii.t/ ; .: ha', I-I -MI uiiuli1, 1.\) tLc loi.Mil. .1"1 I I.'n. I : I'M. 11. .

iitIiuay .Ii,1., "llt"f j/i1.rnph'r; '" e "1'I' I and (IiII' ln-rill'iiml: : poro.ur( dftlic. ( cuinity. fur ll.eilepcnt I : : \l-- \\I\llll\. ; i C: ii UI'IIIII: i 1.1.11.'I ( (|L, i s
,111,. ..Uilcd lu slt'mlill .ofll' I/1ir..i: inioriiiiiit 1,1'Ih,' unhappy' Mitli!! n-r'-.. a.i.lM\ .1:1'1,1' n..nz"I. ,11 I dl'Mi.l t ll!, ', \tiri4 in the \r. I b.il.- (I', tin \11. .Ni-\ \ m', red I \; f
: I : 111..1"1.
I 1'tIt': in lia-to.; lla.IIIIII' l.t- g,: \\1\ .11. .. >. Yeilc !' 1 \\ \i-n.i 'I IIP! uniMi.' I ,e-n! h.itin \ iit' I--1.!t : I Rl l.u( liiu'la1
havia li-a-urc 1II.\I"1 '
\ I
ciil.inclioly in:\ iIM.J\ 11'1"1
f t j: \'' I//'.,. ll'i'tliiii-tlity/ I'. M.-Tinli.p. dii'of tic ties iiiy) | ha\p h.I.It'II"t:| I.t ,i HIM.i-. i.t tiiipe t- .. 111:1: .Inst.,, '. .... -..11".y I } p.in.\ ;; .' \ 1'1'1 e <. on ;appin; ,,i'i. n t :, -1 I : ._ OSJ :)\ J
\Ii.i"-i I has ru-.itcil.! ;/Mva < fo be, c1' II ""I C '! ; J. .V l.t -.-- -- ucim-
nulist!
of tiit.1; : ; mi II.\\ .I
,ii'f'it" : i l, in p.iyin( :; t li-: h-l. '.Ii! -1'.1 i,> thi: > builios of) th.- II. ..II.1 It1.5 unit. .
'
iiml h..o. nt;
in thii, city, ---
-ti'il.' a ;.:roiit I i'\ciU'iii'Mit! iViij'l": : Th" puii-1,1 1t'.d!, 'ruiM: t jr.iti'lull\! ol Mil.i-, . .:Ijt1 'u' \\11\ .I r ','
I r cJunii. | I l l i : : 1 1 \ \ u ;i\I.i:: i : 1 1 c' }
,j I, iiliiio>l tii'- >",l' 1"1'11' of ri'iiviT-.ttiini I the /'Ml' :and in:tint t m.untV-l: ;.! by! ) all: 111.' iuli.i'jit-! '!, I .S 5u5,1', .1"h'l ( 1 11)1.\:11.1. t 1.1''hal.11 Jalii, II.MI '. r. '111'1/1'/ ,/ i.a '!>," ,1,', 'Hi il..I n.i"t tf. .,' '. ,.,

I. ,..11. ant-. luru'n-ai: the -0-110, :! pflhl'diI''I'' Mny .\\piill s M .ultM.iiy 11I" ::1111\ R:*w*. \\ t I, .1' .'i-, i I, ,It':1St. t ni putton' at tinm :; > i
; \\
lia, 11\1.1" witldn i t l : I'vilill.i.Cl.int I n.e I lit 1
1'I I lit1: ;ici< I i'i 1 our 'li.iv, fi liour'viili nl liarlior': a.tlllli.hill.| ra- I'. s.: -Air. >: ai.ii: I I I Th I /.np-on.\, tin* i-on-i:.iii-o"' i'f. "II'ly, ; 'a '.', lioxeM.il.u.l. Itsn I Iiit.lll: \ 1 1 "H'.n I.I: n-u: !; .r it'i t ; i |'j'l\'l t., thf III'i fl or to II': i' .
l'i-t ttrl'1ty-I'nlr : I lilt I lite la-t .unl .llilt"'II' M t" A : I
it- InAlcxiin.( : : at a Umir t t -vi" : .' 1.1.\lt'O.\\ / I'b.
tli.it all thf ,ttaulhultt1)11' tlic, M.id.iva-kte, i' MYi I' |0 linxp. 1 I. fii'ii-: ,
inucli : .
<<> 1.11.1" 1. thli. ,
I .In'ii n.if.itiri: tl ti> \, itli: II.! ,' ft IKnMii, ; : I Ah..ml. Al.ittI .

\.iI"; nr havo ,h.pi''d' runniii'j, aiil; \vc iinwnciioiist'rcmirt i l.i i.1 l ill. I'uilif, luiui-l' it-l! \ n-iMini-" il I oil; lli'inp-( :- 1 \| i.ih.nu.i. : :II: bniull I'h! lUinI'r.uii'x: \int.i.v !I' I'1'tr ,') V sl"! '.' 'I" "' '. Si-mil! it.:'ter. l',>r :.NeU- I.

.. :! a vxiili A'.lnuy'! i-xoi-pt,, l Iy v Iiml. -U-a-l I llp.i.-h.I : froiii iho nret-l. "uftl.e l'.a'pp\ : t \! ,"i"1 Hi.a'.c.n" I 1\I')',<- imp' i !, t .'.. Null., I.1 |Iii'| | | s'','< .1,1"! |1,11'1:1.1.1.1:1'' atICv t'rill h ,. 't
., 1.'r \
-ai
'i'nV .
!
l.iill( u'p. ., IIi :
\Itu'( tlu "M.trrn .lt'alllli"ll.; :ale fioiii. 1.'Ii' t.\ ( rpi'ul : MI-MI, "'i. .lut.I 1.1'1.1' I'I 11'nllt< | lh.t I < 4. ',,1; .. applin) th"I 1".11'.1. J "

.Y ll.i\IMI! tin1)1 ronliiiii" I i riri.! Init wild) ilitlint I'.v.in-: Ur.tlrruy.. J, hn! Million.: Mr. Mtt-: ( t .. . . .I'I\. . . : :U M' \ .\ II 1'AI.COVMt.I I ; .

\ (dm\ pil 't boat i js ..till"'Pli.j iti* u1'the! hunk' .' ,PH.I: ;" dlll'.lbllh! :,; :,'r, .Mr. I hi-viiii-" :.iinuil: 1 1'il.n1" !, I'll.MII.I I. Ilt : .\.i i ii-.i:: : > 1:1.1in.1 : ,; .h iM.it.' ,< i Its" ..i-, I1'1 \ I : Ip ,bInt '
\uili l.ir,! MI 'ply' t't uu, 'n and pn>v i i-io'i-1 I 11r' :.Mr. and \Ir-. i ) \
I ] ) 1I'1I'nnlt'I" lrii'J liiiin, All- llit-iiii-: Air*. smith: ; . Ji.llllH.. . . . ; ,\ KINCM.I'.V.: : i'intir; \ oi.,. ,
ili'iri.11". 1 vi 11"1"" : IVpper i' and I oinif II&Lir& Jan. Mj : I :Jv.: "i". -"in.I : in.i r f'
It'IL'-, '
.
.i.int 'lown a 1 pilot btisa; l 10. amiu.i II "i1i'.rllll'hrn,1)15(1) (d'lr... l'\an: : daiuht'rind : -". 7. .. .. Ilnd.u11.1.11,1..! .' .' .3' b I .,11."e luiiiuli i'I ilr ,p I!i-h let', I hial, ;.I (,\ i- {I'milI'ul Ise: .' ,

v .1.! ,l'll"ad I fr>i'n ,ivliy: w.iiolnni:"; thy li : ; : herl! le>'. vi .i. :i'.Utl: I sixtieti i lioiliei! ii"! rceojnipil. i I' II! : 'III"I Mit'.ri.lu. r- I bl'i-, |1I-1 t IrilUd.ti > ( ;hiiibl* "i .I' .a"' :' h.mn-j '111"1! .1'IIII'J' furor ,
iK'oi.liiit tic: .,II..h. I
\i. hoxvoMT' o'l.ia1 Iiy ,; 1. 't
Th.-ri1 li.indieitB.ll.
\ I. I. I. lit ILL In,' i S: : o'n-" ,,
; ,
1 pi-r : 1.:1. l Is n : -I i I I"i 'R
i aliiutt e.e.-y il.n. II Tlii'iUPht l t of (lie!' In-iii-.iii'i-: ( o.i,, lam\ : witli; tVv I . 1.1.:11.11.. .. I liar.. 11'111"1' ,' Ih"1" .,0 1 '1 I I'1 .1" u/, 11,11111., .1",dry!i l ', it I ':1, i-It i I : \'ll'RSI; I :-.A: 1:101! : ) !, :. .t

'I'h.Iij.1'(1O.earlwirruf i ; n"' t MI. from, nui.r ,:ri''l.iu.i sil'l'! l 6U..r.I. 1 1161 MiiMo-;, | <' rii.u.!; bi.l' : I'l'iiml .. .:I"I'r,'. .. .. ... 011'! .\1 1.:1: : .. :. 1\ II: 'IIt \ ;(1, ,JIa' 3 "

: .. |flll'Ili''I'I.i > !! ( \\itha "-,' 1':11;: "rdri! } '.'n'cU' in nn- ilLtilll; oil. till"'n |if. III Ihl'1: inch tlll-V lll.ldi- . . .CI.d'i'.J.: .. :;1\-\1,; 11'1'1'1.I u'I I : A1.P'; : Tb: 1 II.1 i I IL, i.iniial. I'i't I 11
> t.I.1
ii-ln'ii- >dturday: night 1 ,
\ iiii'rchnit! nrul mi mil io outer, l-'vt-iy tluu; had. I Pi-ti wa-ln-d: ; on! : . . ,,y 1/: .. . I l' i., M; '. .a.I.I" I 1:01.1'1111"1: il. :
milo mti! ulI / I 1 1:1:14: :
about I two -< Iin
; ,
in tin1-ini'.v .1 lurul rf ., ; if' \V n- 'I' \ .
i.i-l. n i p !Iii" i 1"111"1 ;'u t pail: I II'h.'rr'lli"b'p. :'n'' I bl''It -i1 ''or .1 I kel I bc-,
. p.n
lil.ni'1'! I Tlu bii'4 w.i- ti ; lit. iiu: i.'i.1 ,'.,,1"- I'r ; 1'1 Ii i.-iuv; i /',' ;' !:" ,- ,/ /I.'" N n M.In.ni I I.ilip \i-.i- .1.1 : r\plr ,
lii' tilt
h.i-i
I i.1 ; I li ilrnic: I s t ,
; ap and
?. will ho l.iiiJoc! II. glint'rJrr.;,; Slic( ,+'LIr I Ir 4:11tl' >pi()":.irnii III I p"II."oi.1.1\ i 11 ei i ; h.1 1'0"1 la-l.i11 l II. (lac \ 1'1.1, ..1roie .' I inn i. .'.. I : ( t I i\co\! I I \ I" AVIII. :I M\I : It. ,,,','1 I I'll; ,..,tt.'si. ,;' I 1.1 ttl'jl(I'i I.ni,ld.;'"i'pled. i I' i nf to i licbl I Ih! ', I 11.1.1 lr.II'I.!It- 551IIin0' Ap.l- '. ib- ,-
itiu.uin 1' I H I
...1'a -ltMiulij.it t, \ III It i'
i-.a.iiT \ : II
: witli: I lli" .i : ; v.-i-ri-lip.l rmiii-l t'irir \\.IHI-1 &r.Ti.e :1.'lh..II" I'",I'; !. |Its' II 1II't'I!: : IM\\I: I : -.I.1 ';'III 1 '. ', al'I" lit ., lill
I- I" ii-i- "
\ iii.itiM.il! ,!JIIi.I''t':; It-ai.; fiotii' Ito'I : n.ito.ii..t .!h) ri'i.i.iin- niui'li in llie -.1100 -:'iiiaiii'ii; :; I .. C.'II\I. .. 1 \ r | I .,
: \
p MH usr.
: tin1, "' l ill | 'n.lnn.llu. I luIn! i= .. : ,: -f.iifM I : : iii.i' ( : \: : \ Ilttl.11.7. Icr Net'
| rotr.'lwa111'; > Prlcrdas. ai'il', 11"1"' ia. propiet sir| -.IMU: : 111"1 l lof . ;,!. sA.f ; 1:1< 'IPII:1 1\
,. r..j-Mi.: : ) bi'i'mii'1iimieniu' Sear ," ii.--, !. I II! \I\\I\ .l.ii-'l' : :! ; (nu) t CIIAUTKI: : ,
tli'1 p.iriio. is 111'1 I thi1! e.iil.i-r ( .11 "riil"n . '. \\11' ) ; 11:1.l ll '
Ilili /I 11,1.T 1 lii" ui'il-rwriirr-, 1-in' ll'tnl l\. lin.in, ma tit. Forl.ini
1 f telrlII. ;, derail1. . . ( 111"11| -. I'tils-IP.! I ''II: : rl/. r, l' l.'.:n', 'd' "'. t ; -rill': :1111.1'I
TlunriII. >: :1ity; !! ;i : a: ihitr.'oi0! i : \11 111\ { : I'\: H'.idOKS.: :
lui1 piliiilm.it !ll'l'.H"I. Tie ,'apail: ;: still! be in 111' '-.Ii l ) ; i .. . ..S-lilll, . '.CII".I', 14 /'/, t "/ I1. I.M'/:> l .111,1. In \cll'I ) ft.lI .
1 an.I a6JtIJ.rlll!' ''lIpllt',1 1'1'- rt-n-tirt-il l.ii: leaving n
} haMii' bt-rii II MAMAHlf.lM.No ( !
'innAi/ ,\ tinu.1:\ TII.'..l.ij' mo. niti;. .il i-ir-: the, '11 hlp p.ipt.iin. \ie aie iriiic-l: Ird Iniy thai, he \\u ur.edtodn I .. .\.i\ .. lin! i 1, 'M 1.' I' .1 I'll '.1 I '.1OU* : MYl'ISK: : The 1 -iiptnol\iariuii.\ Ci/i-i/. | ,, 'UJ
-
: -
II! "i'. I )I'vui-i', for ilUt.i'iii'l vt'-ii-U 111.1"i"! | \Is ln-I | ,riin" tlie' } that ho . . '.II,1 I.IIIPVliniiiv'.ii: N r : ; .- :.'I. -".I."I" /( p ,"I.-, :-hlI., i ". i hiIf \ I I 5.5 ti-m-.l .1.0 1'11', ted, hip :1'I' .
* \pi1\; )tn'iit tlm.'ii ill h--r It, hsiii ; \--i-U! into 1'1'1. l ,' aliio\ : 1 In 1,1-1 t-ilicl/ Miuiethili: l fjl 1"I'1 1:1: l H'--lio. .. 1".1, . "i-i-I ( ii.iv: -.o ii. l.1111,1"1,1,1'1 i /' I !\ 1 ,I 1 I'l '. I \t(Ii i \la-t r. w ill MH 1 1 u illi 1IIII.I.II" di-pati-h. Jr.
\\Ilhll. ,, 11,1,) I'u I n I '.I 1 I'm( '. .i- .141', h.Hintnprrinr" a'fll'
(I'll'1:, T. 11. Smith h i I. lui'ii rli.irU'n-J for tlii.1 t 1lI\ e A li.i- eii-etilale.l llu1 hip wa.11111"t ConnMI. i 1.11"11 i s-'nl' / ; | ) !,
'
iulrr. n-.irl| 11'1'1 li,1 1 A I lil'l i'i -'|| ; ,, .I IIs' ,ih, ,n. .11 ," li's i Hi 'u't 'u I '. .lppl\ ,In t
;>,irpo-c" thr reut.tjn'Irru1'tht'u w.iier, ( i i- ill"lr'I. :a < -Inba: I I more AIU'IMU-. i 15,1 .' :1111' 'llpl I'a u.1 I'luii 1..11'1" -,.. : r
?, ?, .) I i I. .il llu1 i nun I "I' 1 if ("iin.iYiiis( : A I'IO\-P.: :11 r.lI. 8,1!
yii'i': : L'.Mi'oitx.:" :. Sv: : ,nv I lIo'iK. t IhI: 1 :') i 'illo-is, on board al ti! >' li .I]>1 t'1'Ihr! 1. Ol.ii'i KrV>- \ 1I"I''I" h.h'\. '",1101- l-v IL\\llI'I'I\4 I I i > ,- I'll -W \ v

January: J!I. l I'J7,1'\I. \ \\r 'c.( !( ; !. -- -.- (. illl'rII-. G.t fir I iN Irr.

M'-.r". ( : Inll..t'\:' fii.-Tlic news, hunt I". IInitli. TW''IIU'i',iH wire fl"I' CI tliiln'Jy! of J..IlIJ 1 I :illy H'. /1t\. 'h1|'|'/, M iipprr I II I 1.1.1' '|'''Irt'h| ,| )' Itlll

siinl li.iMiU 0:1: I J" '' I II I l. 'r-I\MI, | --.ul a i ni,''.n,' I'm |la.i-si tt'ij 1r
; : .1.1 iii- i
: j jl iluli'v, inii'lf ; J.hl 1./ -: 1', 'I" | \
;> ; C.ipt. put ) Ilu.I. AufttN tdC 1.1 asa ( x xAn
dril'li-t) a-or' 11(11.1: r I.. ATTORNEY ELLOA AT LAtf ,. "1."" ..ippl-i I. r
!
iRU rt ,il Imuli ul't1 woman: u551Yh' ; : MIII-I| I.H .1. i .. ,
I'.iirurn. 'I'll'n-/ it I 1\1:
oil I of Illy(| l ThL : N" 1.1\\l ; o.11.I M' -i,11.! I.IISO.X.rtitt : :: .
uuJ ilnilars! v.fitimml 1:1: .NoJ.tf;!! UOPi ; : \ l\ 1

\ Oil "*, on "pe.-on. ..
:S.: f. KKII.: 1 I.Ve .\ \. -. yB1l'.Mr.ll: | : < his -"I\'i"I'> I'l Iii I Iii; ,::lJ' MI I p.,. onH '. I 11\I-"I( ; ; hl,1, tI ',.' : | YD I I ( "ni. .

favort'il with tho i fullowiiu; : Iftu-r, .\I.\\'IIUI.\: I ii.u iii-': lin-iiii1 .ulinii' ; ,il'I i in II!iii i II "I i dUI (J II.. '"I I 'till'. ;; Ii Hill li I : :: "..lhll.I.II"\', \ .' .1' nor ( I f ib- ,',"v I.m,1 p.i,<-i<-l ., (lie 'nperifl 1' ''r
\ U.i ln'i'ii :
vi' \ .ll 111,11,11 tiiiin..pd I Ini'.n. -h, ill It' .1.ut'I: .I'h i t-rl lid 1 -hi > fl'b
In. .. Iieit.: 111111.1 \ ; ri c' '' -d "-"1'1"1' I I .11'1.0 t | f fIn
a'p
Atljtiti uiMrtI lin'e '
"
of iln .
/ -
t'V C.ipt.iin' vV.irinj, : ..1,111'r't '_',, ;
| *
: ,
i.1 .- --- --- ,' ..-- l.n : liiully a'II..I.J. : : : : I'i' lild.) I'u'I.r IV.-I" I II I ?. I I" '. .1 I I .. ,II l .1'1.11 I I I. ".\,' ill, I II.lenlg 1
I 1"1:111\1111\: : ; I' '
unstu'I.1)' Smi.: MS'- \. > B i.i.s' K.-I. i .1!i .:.. .. :.I 1 >IJI(I :: i I" :-, ( i'I'K'f.'I'n( : all 1'11':, i 111:11', '' II in 'tl. F 11111 .-JIIF.|11' I :!.! vu.iik! n Inn-, Cnlri, ii'i'l, I \. ,lie: lie 'r'I 1 11 i i i it'r't i :i1 11 ,-,,. 11 i ". "\ MII! | ,..IY

3" .1 inn.i"! \ :: i 11'1. s s .1. .,:11. . . . |ii' y. -jo a j.1li 1 i, 'iii l.J.\J\ .\ .1 .I.M-: I -n h ?, \ ,, ; Hi: i 1 1.u. -7 l-'irKin-/ <(/n.tiiij .'y.-. .living I : / 'til.nl aipiinItiod.lflnl' ,.5- '

fir'-\. w:1!:' ;II-M '!',1 i 1Il I I IKI' i 'ijvJii1; ,: 1 I ii!! '' I! ,:: 11"ip,:, K.'u.iiPi.y: .. 'II| I-i'; II. {.'H nl inn. !"', ... ", v..i- i .01,," up..a| I Iv di piJinn : 1'nlut.!. .11{ lildCnlii:. \ in''u.ir, -. ,,I i'1.1) I'"I l o5 -ll'l. 1 "' ll.>. Jct11m i

J I .IIIMIM.. 11.1,1| ul"" 'i on lio.i..I-I.i alili dIJ'I the I.r 15us, 11 un I' . . ... ..11 lb' liNid,1 '> s. I ., bJ! lrII iiii-" '>-i 1 ol I'ic-hi.I-, !n' .V'Hiii., i ';" 1.11.1., I i'n t., I: I I ' : n '. n \.17-! :' \I' t''1.1rII: : h a ,d
pjt ,1 ._
.iij'! 1'1t'1' .IlulltsteIrt'' -up1 I Id i l .. . . Ilil,I II I aMio.il ... unji'i, .I.I! ,Iii7.:: in i In' 1'1 in Ap-il.i'; lii''"I I i < Ire' i.I.a sit. /,n'tir'.lied. eulJus t .
!,, Cd.ilil: ss
: >I-MIII .M t nut. 1'iV: ..... ..Ir.' II''' 1 I'.' I..J / ., I ,Iulru,: I .1'11' ',- -i |'Ir, \i ,iili, I'-/ulllll /11 I.1: 1.t'llJ': ,
ulit. I 111,1",1 :
w.iioiii I 11
1 li. <: liut'itli-r \ i'.l l>"in ; in : ( B..HAI.,: .-.... . . .. . II, . ./ . I.Hi; nl"l.i.Io: | | 1 1'' '1"1.1'" ''."1\1 d I I- |r. i |I.|| \ 1..11.1-.1'.1"" '1",1',1', ;, ', i \II.\I.II\\\! : l '
UHi'1 ; l }
I' !: I ,I :iJl) t.l ''il ',n. IMII-I-I'1! V\lll HIV} tllllj t'lii!' 1 1'iiui-, . ..... ... ..11' Hi .. i.. .1 p.i' u ,| ,' .I !.1! I h I 1"\ 1.,1! I MH v, IIII'. Il,' Ari-i i I. -. 7 I I. 110| > 1-1,111.1 "i'i ,101..1"! | 1"1',1., .'' .\ ,
!, ,' \11' civu \\ith me . M'I. ''.' e'.1 I II \ .- :IN balll.u. : .
I C\o : .
id-
t'oiliioi t i- "!.ri-\n: I'.U-t! . . . ..pr Ib1 !.1>: il'V. o.lthIr.i tlh 11'1. : n.iIliill. .n.i d. 1> 1 1 !p.i-. ,i > 11'1h i I' I
n'l'i-k. al tlii- 1 I' illoi' -, :' 1 por ,", \1:1'1.: :illI'l I will i-na-:\ . . . II.' I!.'* / 10 !I 'it Im1, uuJ.-bill' I
linn 1 1 .J! i it. I ifdK'. UIU'1. in.1 tilplyt i l t'': M'icii.f. \- I lit 'n.u, l.l.h.u.. .. .. .11\ ll,|: .. .. I i-miipl. I-m t n--lr, .1,1., ;iiml,I ,n.lii I i .., ." \I. m IMMil. .11 .M I I ii I I.> r.ir\vii' : : I : I I: Jm -- I I aaI :

\ I \\'illl'ul.' turn) .1lrL..i 1 1"1 bo i\l e I I'r-: (1..tl.I.\\1. :::.: :It.r' !I'-l!' ::1 ,' III l. .tu,,1 I (I..s.. i"li 5.t I ll-! ,. .1.I -i -.'- 1!_ .IL'I'I l .. -711 bl 1.\I-\ '"'iii"-!! 1',11 ': '.\'; !! 'I 11, -I ,I.I".IMM-IP': |I"'I,{: .all
\:1
ui: tin, : .' .. ,- il, .. .1. .. L I\ upi i1'1 r
Ill ,
loutiiiuvi\ I '
it !it'I .kill .1 ll WI
| III
| |
I'li'dji-n' tn-iii.: inoxv' > i .1 rin\\ KfY Illrrr| (dik-.in- MUM I' d.. Mull! ''-ibi-l III''Y! t J. i\ i |I. '' r i
1-l lJiiritK. III Ml
I. I I. / I old ,
li .irnl 1 < .l\', utli.T MS-iiU. ,1 o.vtljiuu:: i aIS ol- C'II: -"-.S.nili.-in, .. .. \ I I. f'l' liii'i''' 'I't.! : ,'- ;"y ;l I .(" 1 I.. : il s ml t I. I.
-
ir. : uj | S.Hto i'oli,luolhor ( : :. ll.iv.in.i I . . . i'i/ iii; fi I 'I Iii i U. Itt I.lil- |FI"r| 'i !Iald.! Sn' ;[ n /1 J. J'AV\ foHV .ln

1'-'r. I put a !'iiJ'i I o.i: burl I lie: % \ t. Rio . . . .. .. pi I.' I II I
tj nu jin'li'iiM, ; i at the ctpt.iu': | ri'ipu. .No. 1 . . pi I.llll / I l'iJ 5'; ilu MI-I.| | iiidini. I'IOMI Into 1 1:1"r"y: : ; ( meals-w flib-.in, US: : l.1> -'. i HIK: :'I'u' VS \ UN-.1 '- I'l-rl- ny

Itu'pLLltitlly' : ) Susie''. HAIU.KY.! rl"lI.1'1'... .. .... pi t Ill, ) / 1 :.M: duI"a I +'n'ahr, !\Vli-Uy: J 6.rI". I./ t I': U nO1/< | iini.t'i, I''S, ,II.1,1'I' i 1 n'i//.1 u 'I) p-u 1 II -ji.i.i!' h ivr t I 1t,0lhu
:AMI-IS: ;
J : .. :: .. .prIII, I !I I' ii.i I''. : ,0'
;:n --1.Ir .Ida. i\\ ..Ug., n "' ii'i:i ''1.1| i.iJ
Tu 'apt. (!. \VAUIN-I.: ; I b'rnt-! ... .. .. 11 1 tl,1, 1 I.//'1 I in hh.U:. d', c 'I I 1" J. Ii.\YMViT I -" : 1


O.U.'eof th'-di/i-tto.: ) FI.-I.I I!. ..,:'".in 1'.11.,1. . . . . ri I I'M IM!,\ I.I IJ. 1.1"Ml I .r"/ .Ml) U--I : r bind. 0l\ *< \ III.S! J1.Ir"i li i 'in.fllil.lt.., .-,|.1 I.in.lt.n,, : -.I"l-l- iDi f ) : I 11.1.:1: -- 'ii-I ..!M.W' i.i.t-i" r i.i-n n "i i.ivi" t 'r(..f '

I'lIII.VDKI.l'IUA.Jjii.[ .'I, 1 i.; 1'. \1.: S file( { ,. Coin:. . . . .I 1'1 I\"bi1 I :*7'/ .. ."i p.i-K- It.iPiin' si if." JnII .1II.\14.1( t I 1 nihiiii'| I i'l.i 5:'' ,I.., .." 'I 1 .1 lilii !- ,/"a'J. \.II .,
. I ,li i :,11 tf 7 "i ii.i P::1.111"1', 0". ', .1, f.-i I'i lii, .. ; d ..
.re'- Tlii' .M.i\e JIradI'I"n': } It M-n-.M'K.: . . .1 -to.i n-'i. I ii i 1t.'I. ; II' i 'I p.i- .j 1 .
(iifi1 I i'\ .
J / .f1 '' do ni- ""I .
) 111-, Ih'' 1. I'l ," r- r Isi'.1: ; : HIK niM..I I, ". I.I ; t
NVrtrlu
lr..I.1| .
| p'5
1 liiKi,14111.; in It'nr/' .,.l1If.jrat' Ilin.S.iw.,>it on'i''l, 1.1"0.. ..... ... ..1'1'| H li'; 7 111 tin, 11.111.li"! "' ," :' j. .'11.1"\) I li'.n'N.-'v: I I:1:" I 1".1, I l ..;. 1-1 J n !I.. t. l i. .\\11111:11101\I : ( rs k
l
-trr m.. :.N. \ ., w.i > ('vm-iiiii'il 17 I 1 I"LIIt. '- .- k d,- ", I tl.- .'.MI u.1, '
I I.-- Lulu .. .... .. pi' IIi I J 1" I'D ... |II'|' '- i, vu.l 1 li' ,'I' 1'' -- -- Itt
lii'jilay; niiiriiiir.: wit'i; '! 1:11,1: t ni'it > ciiuliMit-' : Tl onn.l.i'i' .. .. ..I Ii I '-l-li\ I (( ( I I ,!n" il-i 1 ', \''111, Ion li i.i.! .1 I .nl.Io' I b., '' < ''1'' 110,1, >'rl:11'p'y .: ud

fro II $VIMIi1n'1'I.) ) ) !)' \.1 l J"II l hlllJ> i ulouui'loul' \1"1! | t. 'r.., \>-\1' < )| | | | l I'-il'I I t.'l I I'i ::'j J j .No.: I, MackeiiiHU .! u lli'' (l 1'.1' i. .i, I. ."n ', 1-1 1 ;,j( I'lnI. \ "II" ily 1
burnt II..WI..I j. !' I II.\CI'1: IN; A T \n l ( I J. "I 1 rtkrt 'I 1 I" 1'11,4, irl .5I' .: MtiiV; ., .
the hUII,t .l. wa. < .ilso\ .N'tiL.- .. \ !!ti > : do! IV.K-h, I r.rni'lyI'Hi I\ 1i :, ry.I"\I., lail '
.' I/-I N
yd,! 'J n l I" -- ,lid' I III t I I ill' ii' "I 1 71Ihn 1.1I .
uun.i' .. .. .pl. IMXP .11o eat K.il'l: : : '- i M 1f1:i\ .t
\ / ,. 1,1131\ : // :i.'i I I r..i I I > I'.ii. I on I o-i I i'-i 1. I. )
'I.li'c of t'.ic CouriiT( A. l: I -r. ) t ". ... ....1'1 1 I j
aIart 1'11 Mi, ) on ( 1'11'1' N; -. i'i.--i .1.1.,1| nii.iiii'i 1 y ,
'. . .. . prlilii-'i, i I .: : ,11"' i r.viit'f! T. i i 1"1 fVy: .
:.NRU'-YOIIK( January Oili. :1 I'.M.: S (11'11.. ... II.l I! I'-')" :!'i bid-' I'liui'-I'm1' !, fj'dl.f. .i.. '. iKM. id I, II.t.1 .' I i. .1' > .'.- |.'tt In |I''' :M >'i 'i., r I .M i.' I l1" !h.i '" ul |1'1' i ,1 II< < I ii
.. pr
p
'
.I\\'f, >!!'i'r ,01/1/1'//-\\/ / / li.iviiir.nn tor 'rurd' 1.1'1'/". ... ..... ......... in I .\ ::\ ..'', e.' 1Itui I I 1"'I\I; ; nuiJ; i irhr., IS "!e'i i. -ind! !tr -i-b.-; i i ,<' ,ii L i 'it t -I IN/I I i- i n I, I 1. II'I \ i> ,. ;.-\-. Y.iiU." .o. h.u| | s t i !\1 ,iml, l i ". t"II."I., I .. '1i| .| ,"dI'v l 'iw. j i '
tJ.'u r.itV'i, u: .1 '. Il I .1' ii t
I :, U. : : : I li .1! r tr a s' ; I
loilior. i.oiiiM.iii' /1I.* .!hiiwri'i-\| ,I our i-oi t. II)1Ilatl.u : .. .. .. ..r !f1 Iji I : Jai. \11"1.:1 : i .1 I : .. Ai'i'ly n r1 .
/ I'.i.n\ ir.ic. (.'., ) iii l Kan'Icli: |I.in'r-t b'e'anIy,51., ; '$ii-: .. I :1'1,1' 5 0 I ,. ullr I will' ;i. --n'.i" I I'.i 1' i.ii: -. ter'i I
I tup ,1t M-i'iir. .1 |I\1'1'\I',1\J: J'.S < ;ITI- .; A-.I;:- h < >tf (7111.7'1iiII \ ;: '. I I : CIIAS H 1."I: s )III't.-I l
: v 1. : i
>
I
j>.ijl( un: ria,' :i ,M,t'1' .\.i\u nlii'r!. and: l after n nra! -iinivoy.iio A-nerieai.!. ...... .11' : /. I J i I''i I I 11 I h I I.. $ nut 1/1/'' J.'I -' 11'I 1 1U4 ,t

a T'l'* tin1! Atlantic; nri li1 :Sn'vly: : \ II .l\.lSitiirilu 'n ;he, 11.1111 I ... .... ..| r.'l. t i7! i 1 1I 1,1.1 A N; t'i'! ., i nub t'.i' I t ( : I i I 1,1.1 I 17 i '< ; : i.j! pre| iij, I. pp.; r I li ; ',1! I r'i I 1'1. I i." -- <> .! ( //i////it .'. .cd, .
I U n'-st' ; .... .... .pi :.1" :>; 1'1'.1'1,1,1,0. '.' .In': < a ...1'|'i /'I,. I 1"1 5 t I I- > a mi;', I 1'1 l'IlI'/1 .
I Ii Ivnr ; .1 1 :i i( > : i I Ij 'ri. : "', > H' .
I.. >1"n si; > I | 'n u ip .
: ii-rn > I i. : i ..vJ( .4: n. .11uA: 11/1111" t .10 I ,' .' ll.. .. tdII.U" I r I."s. ;
I :
Iliii: i:. M I, .i.1: ; :. . .I,1', \ A :s'l) tr-, 1'r'r. I u'i., l.,; j'lo"| -i! :' I i'' I I I"I r u..n" i .' ; 'I 1 hl. .I : JI-
d. fjr 1'.10/' /t. I l.:: il: I per.
r'i! ; .II'.MJ I iiri'i i ; Iu i a -V < ''J ro>" 11 *" ., LIU", > '"
> D.PUJ--', ; ." .. 1'1 ; i ,. to (i.iariru .1.! > I h |I'U1. i ;' Hi; i ,MIMn i I iti '1.1.1"r 1. "I'ArII'I} .
; i'ifiA i',, list Ti., \\ i'll I tli.nU: i: ;'>"i'l 1 1r \Vn--o \ !K.-I. ,5'' i . . .I.r" f>'! r..j .in iu yi I' In.l.I'I "i-:: >* I : "* "-*' \\{ s. ALLISON, 5' bIt.'Lal

-n! I II '''i 1"% Ituftl-A! [' .1 t, ..IIJ:1: : ,' .1.!,.: ",1..1.! | i !. M-.n-ni-di! l.i '. . . \\fv.i': 1111 1 inn ii npplic.i.l'Jiii' t' ;i-d !in1 0.< nr'! : / / I II\i..IY. .t ." I II I

f' I'-M-.Vi.'Oll 1 t'd1I: I I lu'. I lo-k llll' \'. 1111/ I I i 1'r""I.1 I 1.1.1 '..tu, \ -\. i l).-i ..iv, ., .. f r.r> '.1 :.ii.t I! II -J.m1-- 1 -_ .- JII' li'HII'.I' mit .\': "inn.i.i NXFMlllf. ,I.Iiln '

Ile' ,\\11.1 I h'-r ill'l"a.: tlu'n-iLi.v. nlii'1'-.1 totlrce I : I .oil', 1 .. ... .. .. .I'"' I Ira I ?': i\n-\'HA.vi .s 11'1' '':. AI..I!. .ii."i- I : i '' l 'i 1 I I l.i.' :!:: !I.1..1 T'I HA"i' ; I.IV : itl''i"l. -Tinw.ll tr"'I' pnV,: ; ,

JouMj-R-'M'. .1 t.iji -i ,1 U. 1'ul'T tlii.In': l-iv I (1,1.,1:1': .. .. .. .. pr JI "K) 0 Ill J 111 i u li.'i' H..7:: \ \! )1""j'.:I( in: it-i.,; ( > v 1 01 1 ,' i I I's i I'n. I i. V( ;'I" I...I i. < I I.", Ii HI t i-i .\, I |I.r, illi. -' ..nlrSo
'
.!.a'I 1 t'li-' I l.i i i II.! am Iviyt i.n' !Ir.l< 1 4: >;in ; n1: :)Ml '' < '. .. .... .. .. ..pi -: '< ...I s /,3 A I.I pre 'B, )1.\1.: ? l I.,1,11j, 11,. I III'- II U: unlrl'"' 1,1' 1'.1"i'. :, 'r.u in1\I.I -I. t"rt I'I i I? ;i.-, 1. in. I-i' 'r K.III.II-' ,' i i-'i I IVr 1..lva.:

.1.1.,1,1'1, Io I ir oYlo.-l. t.i.it .luiunu." u-r > >u- .. .. .. .... .. ..pi lli t '1 il: i t .) .IK-: I;'' ii,1| 1"1,1'1.1 thorn unin Jin'I | .. AI.I.ISo.N' .."". l 1'.1| ,I-i 11"-, in.i-l. i .. I."...1. ,1 i Ila
\\ i- hoar ..1r.a .. .. .. .PI' hiJ 7:, 1 3 ..\.1111,1,111)1. l.'lhe u.'Ii i ; j1.I. i ." ItY \1'1\1 1 1 WIII.I I i .I U 1 1l l'II.TI'r.:
\ '- a.iJi, I 14-1 -\h ,wII., t fiHioi.i. va.rr.n: :1'rq. ..Y .. .. .. 'I'r' Iu .v .. J,1..ty' I J 'UN t 'II Itll *, l'S1./ ni: i innrr.H.: J."I Icy I I
ilii.'iin '
TH--i-ivt'l I tlii-uiiili lli .1. rntt : ----- --- I
n- li-jUt I l w.i.. ; 1'r.i, (ji.. .n .. .. prll 1 nX\ 1'1.// .
-.ii-j'.v, atul in :a f!'iV iiiiiiutvi nun1, tin1hii! 'ifiickih FI'1'k I ... . ... . pr i II! "vi 1 it I (; II>KII \ i\ .cit \ > i r.; .. '1 1:1r f I., > 3> !'i ; i.. ?," r nl L. i V'i .' Kll.If ,, i '. l 1"1: M\\; I : Dijic.1 _'I'ju- ta-t "-s-uimc (ter 1. ;i'

.. Ixiitii.n. wlnl'' uiiilor roi| > r"'Cfe I ti>!p-.nl; i1 v.'is'<. Mi.v.n! ; . . pri.. ","I i L'Hilt'' I lit .1\ If it.' : I'..I .; II rl l HOW ''I,.n'117. 1'1'1| M I 'll T-' i ( : i i', n 1 "il II,( '1\1/111.1\\\! | | the I
',11'\! \ iril I t'.i i Ii i i.''i 'i in' I'"l" (Mill' 'l' _,rA iil "I h ,
a. i'H -
i r".1 niiii: .. .111.1 I i'n: : tnp'" .u; ill 1 I. '.r( : Mil..M . pr I'r..r. "i 1'nl tit I. II 1.Is < ili-p.i'i" 'J.I

tn1in-ail, about three: 1U.ltI'J! ->t ot the I'lun !!..iIla sltY1;; : ... .. . .I pi' b>i\ >
1.II.i 1 ht. She n
lint ant", A. -.. u-iiil t 1\ h.l.t l uhfii -lier'jt O.u: \Vm'e.i, .. .. f-r ?.II'' I :' a 1 :ii\ ) \ I: / from Ani'l"Otli, {-'< ti-.n 'bbl, I f II.H I'Ull1II'. \ I if'I
:
by ; ; ashiiro.Tliii S'liiM-r' . . |I'-i 1 ir.il: I I '1 I 11:171.aa | I 1"j': 1.1 I rd."I, ;j"' S-I.ti I 0.1"1' (sill \ ; 'hu-"I'I'riJr'
Ilh
vela: hue ; "I' '
G ; nu' !h"f lull, uiuli.it DUO a . I"t!f IJ'2 I -J-i II | i\; <- l.iw: oJllhl''Ciiiiiii'iv; ." I is' I'll'I 'H" ,'. 1'15's, liI'n I 1.Y"II faI.lillt.,
I I l ,
> 1.1 'J. .to ak
.
I
butt .11111'1',1| | la-.ir die bi-.ii-h. Tin* launch 1'r I., 1'\1 1 |I"-i i Ib! ':i't o7iI i "Iii -t itliii'4 I'l-'f-I it tlt' Else, of o !h' ,in,"r",1! l lcliar I" I 5'I I. '. ,' It- i.i n PHi' .1" i-l.i- -.lr. 11.I. wllla\'I.II'I|

wa lldill\ ; let witli pa : nr., who wui! the! -i.- I I I :I 'I.1I.: i i.':.1.1! . Pr II :,''I' a. .. I II' : :Idv'l Itl.e lull ti'.t b.-takiu. Vi> | <>"J (Il"N'i IP, I i-i/li'/ '" p.. .1.e", Ilwr, 1' ) li r !!Il' ol"J''! i \p 'I'V liei hl, \r pl .; rfpplyin ;1'tf
1. I. II"I. 'pl'v>" M: >ii5Sl': ; 1: IIIUMIKS.! -Jan. 7ro.v I,':' ,
'I'ttIsvI': iif tin pi-iipli' onlioi) ". -urcc'i' k1 I ill :,;-l- :p 1 objection.1! !; \\111. ."nH'H.IVIS": : \ :, .I
5 uVlnrk. in the ; I .1\ 1. \ *. | s.l'r i I"I.I! - n'
Till : iifjeraouri ;
tin: afe' to/( hud.I \--I\U': I'll' lanlfr i i {in1 1 1.1" |rpj'ir.; 1..1.1' : nit :

the ti.ne wap.isi'i) i < 1 l.iaJin: the rcnuinin:? 11.1.,1"ul'ri per ,i-am'-r T' 'inn, 'In- h i 11"0 (1..I.h.\- -Jamc--' :1 \ M irjii'Kllo I in .li.ill: nl ab.ivi-Cuiiip.iny.. r aiiJ and we .ire hippy! to aid' all ;otsi'V I V. .1 U \ Y A CO.) .\ ,'Chl"lllrh""J'I. -. r111 : ,s.r't l>, 1 > ii. 1.11111,1'111.11-: :,1
rew \\ I'
: and J Myr.r : !! : to ilio ui, .l-r on |I."HI.| toiVetil
''
pl\
I :it '
te\ .
Iron i (ri.h.'J 1..Ij.! 'I. I. I I-. MAM.KYMb'i. : : ; I i. 1.1 1"11' 't.If
s-hl I :
on shori'ci'pt\ an infant, prrUlu'l U I .l/ JJI. si I, 1J7.Mil I It r1515'( I. i\YMMM ) Al.l.tSOX
L.II'i :
\\ M ; 1. :
'xI"hurl: t'', Ih,' 1'01.1 I Tac: ?e-i was all! ihiwhile S IVp'and! 3 -on: : :1\ MrVliH 1 ._, I J.: ') ;I 1

iikinj a jm;.\lcte !iTarh, over tIe ve--el and, .he, ; W 1 i :-OIIC/4puni/ lhi..iU.i. A / I'alc-m..: I I ,: ',.lUIII-ll"' M.'c5.1s I.:!.' .,i.lvnl: lli'1. '."llf IG I: (IiI ,..i.I11Il ---- --- i I'.I'.I.S : (I'-UA.M'Y:
J IJi'.iuuti- I
ofjie 1,11.1.\11 fr.
l lioijy 1 Ib1.! J Siu 'I I
w-isonee-mplrte V
0
when. u1Ir ,ul''rIII..1. 'fit' : \ ; "i ': \: nriJliflVi-l b'-'w.-ii nIITI i'-r in- linn 11 C.i J. \' I :: I: i :
: :1 r.
r'rr. 1"1
in "
: iir "( iiI : )
IQ.VITltek. f'.hll! .1
i with two fei-t water! in her abuse the .' iII i : JNU li IlKA.M: I I.f.: J : I ilu' ( ; I l.r.L.111: I i'i; ; \ '
; al-i 1 i'1-t e' 1\1
\ ( but \Lwrt1cq.: 0ul t..i-! .1 1
I Ur.tll'1. l
but her !- 'I IC: I 1 Vu'MMATTUKSSKS ) >
'.till:! rt.mJinz.: rllt : .1' \
Her vriie :
mist J455Ii I I
of lu-t l au.l..c\.lall'lct"h : -
Jar I ira: unihipiu-il, ; : .'1.mia, J.Ji: '>-1' M MAM.i/r.
aloirl'l>>. I I I I. Ij, ,: 1,1 : : IVr *.II!,-. !
:
turn cam" I'.ro-i Ltd
up ) five':. ". '"i: fir ','._ 1" fl.11. rii'.tiiii': ; irs- III'' .f :!! ; tll : b't .> >.f tin.jvu 1,1'" J.m/ .':1} V.J'/ :: S :t
Tli" Tam.irac: w'it i"11)i; e } ; .... in". :Si) bbl rTiii.," | Oin l If'' ; "' ? l n'I'' TJi : >11tbr t ..Il' .r' _. 1.I! \

tnonthiold, and \va: ,,"rr-c'l! bv Me.'rs. William' t jiijr'r.in-1 l.'lbiaW.s \ 111'ao 1 ...n1'! lB'! J--'1.1'r e ,t."<-i ti I.UA: .\'I'l.I:1' nt'it( ''/;; II \ tl.I. I Dec Sit I "It
i ie I !
I I It.rrl, of I.. -i ,"'* ,!! vl '--rt' /e i i ,. a 1 ,\ "piii'i'-'l Aupitf JMtiiii.JlSifjUj : '. - 4
nrr { ------- Th'uiiri'>r. -
m- I.I: Ti! : 1 jarticiiiuoDjof.r '; rar U.: ('.e r.o vi'l! be '..u.hl! I' I t ..rlMma, fr--o: .V ( )Or'.pj.iV! l, M.r'f'I.I -- -- :-- 1enlllvfl; c'01II( : ,t\ : |CsplutI I t., 1'llr.'JI..I.r.; \\ II'' IIIF'I\r: E: I (.I,r: :, j r

li-t of i rtatLu. fi.ie: hat! four clidle ; i ', -I rbb! M I .N tee-t.l. 1 rUO lWIIl" l .r llic HI.I.S: S'II"I.. 1.,111,1";'
i.llp '' : a I't'I i&uhuve jx.rt,
I 11'J.r"I'J d- ': : .II.I.1.110'- I ur-.Ji-4tt.} ) !
hs
1"1"1 f )
h. ; 1'\i\'
-i r'I\ 1I.t ,
I p.i>.t'.ue; ;', i 11 J j..>ir..,:.>. ..1': tin. crew eon .i ,t- |!.r v/.,1 tr.i % I 4' arIJ'1.I'I4'I I 1'l1I'nrtrrI- ,. : 1 l, C- inbUF1.r r.r sir >'I' "' IVII. ate'JIIIIIII 7") r.ll'i'; 1 I. ,.. o' a
; ; ( ;i'.h "Jjef'lr I'
cl of JJ:: .u.J. At! .... .0: loJ i every iLiu& ? cx--t-pt di'b'0cr'sltd: :'U:1rjdt1le4: -r t-ri'1, I'-b..'.' 1'1' t : .; f"I..1 !ly !! .!. 1 tuf 1..I'hl; and, I'rr'alr l.Y 'r
Ih! lea I ,. o r'p'l rV; I'lllr !I'-ri SI17( .. r .\ I'urr.d I :u..u"( ( ,'I ) f' .\ y:.! i14.1JOV.
the rlutht:> ?y) 1/: i'" :! .' ''. -n"i : I 1 1"i f p .,- irJ-'' "OIJHSE! '! I' .' 31: q\i
I \\'e :arc l L r'j') i i.1 1 1 r.,' Lur! : to -3',;. t'a.t: ; dp ir.- I i i.i: ', "v 'J : i T "t' I 11.\)1' O l'OQIS P I
1du! '
.I'I'r' f r'.I' I./ r.I"r" t'1' T'I'tIII: ; t1; M .


{ t


j .),t.Jtb t
-
*
*
w11III

S -


I . _ r. _. _ ._ - . : ,r- '-
A ,v oiiw.Ncr. -- -- r.I ; 1I'i I

r. U, d/ ; / X .' It'i./ fV: J -.J. J .J J..J 4 ." ..UH'all't'Ii.nmrrrhI ,' I! Tl', yJhl'. '"? "lnlI( i < .1.1".1.1/ : ,.1... i' ", ,
( ou'rr, + ''ird l'"nJrt I I 'hntnhnnc'hc' ,, "I
\\Jlilnt, m lt. I I ; \ 1'\ll I "3d. ( \11\:1.1 ihll .\ tC'III\ ,\ C ,'1', : ,
7'
"II''i 1 -l ".l. 1 t IH I ,' /f"tl'/1II'/, ''( lien l 1.1 .- //e it ? \i.rel'n.Wnt.I I':. The 1uihu', I ibertiltethi: < opportunity t"mlorniintr ( "/I""l, ,. ti, r"'fia,

,. e' (,f W- e, li/.f .l !j'fr* nI'm em n l.ti" ul !k: and t'n.incil ul the l 1 I \"Ul. I hi' < tu'inN i ,, gt'i}' r41.A111 ) ) I I.:t 1 tl: I.11..11ilf.rl: t Ih!. Ij
, I :
yej 1,11I1 i L uu| .. 7'rt'r .. ,111".1"\1 I .. IIIt.1 '. j .
',1 Ir \.1 ,11 jiij' I. iini ii' pn| III' lain an I alt* r tin .' ,' !li It: Idkr,11,0i, J \l \'\1 lltll" ''al:', ,
ta: iJuy i ill' .\!" II. iiioil I1 i .1.111"I -,'nelioi, tii"* i onnetr.i'u.i per-oii to A I K. .\.LIu: I'.tll.. b U. ", I h' Ih.I.s ..1. Ih lolintleui' the, t Ti.iHah. !I' .t .
uf ill' i:?., 11I.11. ly. A il vj' n-, : Uuy s IlIh'Ilt ..I'I 1lI\-h.l.i.I ) 1''U1,1\ ) \ :11' riiii.it : 'n \I.", 4
i-.s.j :ir- / in Inirula. md tin- rt.untii
1 V.' b \ 'ull'c.'lll' I', Oy > is.. 1111,1i 1 I h ..erah) .ire o, 111\1 J alrt i.l' ", r,. .
jr J 1
1 } 011 l Ii'- ,1'f'l'V; alipel.K l I lie' pl op'r : hu'I'rs,' 1'1"1I I I..H lir I .
\ H mi .I' ol "- '' ,' h d I that IIi BII'I ::1." ,
I'.ini' ;
711
I'tx'olfi'e II.JI'
'' 1 A-t.u \\ithlwl.1
I ii :'n 1111 'r.e. linrrinll'h".nn: 1 \ siri'iv*. Allen 11-1.lhlc\\III" ;
1 Sv> J. -1l it fttr!1 i "I.fl ; ";'. Mi it any in 'inim ijuufs, or null li.uor| ., I I:.,Iy'la ,I. !I. ; ,I his tea ( with Ih,' 1111"1.1 I'luta., I" ., 1 tie C 'halall o h.. inuit i'r,. :, I

th Iit 1'.1'1'\" I i'li"rtvi-r nppropri.iiel b :1111 I hy rit.ul, 'lall'lI ite ,1.a; ';" '"f .IrruL I ( .1. h1 -h..II bt' plentllullj '" ,l 111 1 to- M'.l.ull ll.ll. I I "." ,) 1'uktt I, .. s"M..IUI. .1

\1'1'r are h'..env :1p., ',''.,uto(" ara.lint and liltuu- up l"i :1 li"'Cit tint I l I .I-. .* Ll'",' n'b l 1h. I an.latieiiti'r O 11..f. tli-.i.'iiMli \'II, ( I. 1 101 I I t 1J.IIM.. : i '! 1I

,; t'd' la" .- '. C"iti: .1111'I i'h" iiM' 'ire.'ts. .1.111\1 ,>'.rve nt;ire ; I! LI. t'!{?''r', hi wliolc.a t ,t'iit'oii! to the bti-inei*. aid will (It. an 'I h'\ .ne h .1"11' ntfuluit.t." ",, j

S i'e .1.-'l I fi" 'I'l I"j ,ii n, 1'iui ...ihnillrt't'rl'1 any per-on v.'hohi I i 111.' l,. .\ll.tkbruI'1'' u.datu.l: undone, Ii'! l IMII eoiitri'iule' II the loin' .Ht linn' to n mnil. | run mi'iitlj m the 6
u .IITf ,, Mini tit th' !lion i 4 nl In' i shallnn ln liieol,i tinrini( the 11.} :1 I I'
ivn t lon.i rv I'o.lei.-lloii-e \\,1 tlu ., ( 11' hll. : : IU..I'1'1:! u I ,
-: "'1..1( In-" liiti'n, | nit i nt iliiiui m I 1,1\1'1 Ih'llh., .1 ( "h'l I.I.I\ 'al lui"for rollietioiis, ,
otln r wu-c o.1! enter!. I t n ',t' A". :: L'I! I.: :( 01' 1111111 tin." n.lkl' t
11 1.1. I :a i I ,''i''h, ,' 1 le.i'i 1,1.1,1', .h, 1:_. ,',1.1| "lot, i I", a 1. Ivl..1 I : :
I Liisiie I
'' I
fl l'r or m !their
', ntm.iiu liipiuM nr uttl' ): i ln. I.i/ IHI.' I Oet. iJ! : i.t, ,' .
li'i- e) inr 'ii ILl.! ivih: Ihr Iii! of tr.aJe: a lop el I, in Ch.II.r.'Jl.11 I I'HIII.t.: "'
| d.
i-' .i.linrf| t, 1\, the t'oii.i'ii.S ; i .ike a li'-eiiseloi', e,,ic.i i ( .I "I 1 IO.MS .wlp'J! ." ) :I. ul .
1.-/1 by timer .. .. .. ..; -- J. P. C.U'I I LEI| I It.
it larl'r : -
o"1 i, Pint !.,dam: lev'tv I hll 1I'1 I.
.
(,'\ ur "Ij'; i'H: i of inv I h, HI I "', ,'I'", ori/tiei-biill! 1. See. -!.- /. itjml I i : ( ... ..... 5: ? EHHITI.HY L OF FI.OlUt'A.-County, mL AI.F.X.: lilt( I 1C.\lh.(

\' 'In'l I lit.' limit-, n' Ih' d I y. -,i !II I till up 'mdt rne.lth 1')' lien .e t.) I -ep .:i.' : : | ." {n 1 1'ral klui-\1 ht f".1 I w ill apply K>r I.etti< J. A'IKI.Ns I I1110]{ 1

\'' ''i, "> ii'l h.' I i. ', store, tit uthdl'b i id,% Inn viiti.lom .,,111| oy,ler.h.II.I., (tavern, : : | -tnnrr; .. .. :' I o of Administiiition, to til"! llonoralde the (1.1..I' The) betflra\p to ti-lvr to \t': V

dh"!ll I -, I 1"1 h'L'li t : cn'iloiiiiibte'! MI ih: th"I"I nl arade, went, \I.r. dunk, Is | : ,| I seli ( the e awl ttiecU ul ,\11'1 :1.1\, Tuttir.C i.Vl.. U II. Harp.r, Ja-.hnln, j'*
ullll .11:1 I ti; ,' ailj, i.-in": |t. .'t-b,' '.' | NtUII < () \urt11 "lill t' '
s t ijn.ia.1
: f i : ,1111 I .u1I I to b.< rl'Llt.j I in <|ii\ I I { . . -i A !late ot' M.Diiia.iM.an.lC.Viil.; J. C. Matnu.'K. "
t Ir'rt'" a I 'I, ni 'J ".'111' III: 111'! ,LIIY Ili i.'hrt'! II' 011..1' jdieant, 1)'lllh.) ; ndisi- ui.litlriwn u .'fhe'e I''UII\-therlore to tutu ane allllli.h all :am'' I"t.. .Nnu'so A 11rltkc! A I K. All, Jj 1"I'M.
nl Iin' ,' \viilnti! that (linn ,ti sii | d.,' M'I| .-shall ,. Ilp arc !
: ieii- ilfeu-o JILL C. K. I,
11 r lur. and
he .I, '' nil 111' sin-'ular the kindred i.ud. ereditnr II"-.lid ileeeised. T.i> Uartleiti\ >alachiula/
"r I '/t.1 tvnltlotfn l or I.,1'. or (lill "up' as I tf | m ,. I hy | . . ? II <
IM H It
<. | | | : -
ta to tile their objectionifau> Ih.Phan',1 Jai
-pr-.i-n tjl'l"'c'hl1.r "a.II."III'I'I'! : ti'l I II ,
iii-
n or
I t vniiin-'i 1 .:Ii lui-oii, ibli'ti, 11' a_ mi'ly be 1"1'\11 C I by the Se.*. ::1t Jil, ; ) i-oinniisMuil o' .h:11: l, it'- the elerks' ( Mice of the .unity eourtw, illiin the timetircscrihid i
'
,. ..,,, II\, h ,, 'hcc! -, or (tVv v,> Tl"e.l.ti ( "i* iclu'-m.!, person 1.11'I\.r aplh I I Ij I I I. :1 1 1i by law, uther- said: l.I litter .will be (urante. ('4\1 FOII nu K\' I I11IIylii ):-

1 ill! !1 'in-I"I I I m. ov.. hi' on- Inm.IrM il.yi.r-! .-til I j prt'tuni of ;i i -r' Cv1n'1 ill pu-' .|I. JAS.T. :\ .\\ I\lplealt. F : .tllbrr'ttprlifullyInf.rni' !" .,

( ,111'11.1 i ,'1' !i5', I 111 a I 't.ni.: of n r m lie, ili! in twenty with ',!ulillr| two i' .. .... .. .I, ..1,11J: CwUlMITIC I ll," [ nbli.Ilia! lie will be !li\; | t 'flll. 1
t" ':Iir4tar .. I f'i an 1 e'Vrv vnul/: hf, s|II", "1'11"III.:" .) mU th'.' lre.iI"III. il the I ) I n-: ''t I I lirn-'lit fur .1 -- -- re.1,1 fj,I'| i.v|h. fit the ,1 li'ti-s. tl"'I\ I yJan. S .

I "'t'i -'li''i I I 11 !till up ili" s.i.n.in: nliH Us it.1. CuI! ,| : ; the ur t d.I\ .'-,} I II JOHN Mil( 11"! ..
: ,
i /,
S. ,. __ .__ ;i.
> /J' I' fart1 r Jnlai;ii< il, I'h it' lint I o-.vn.-r or uiul lij! ,: iniiiN,( in li.nil! ''t "f .
r\1 '1-.lIr. ,In-, her "i,' thiia'ems, if ill or :an/ I I').. II.Jc't > / : ,..H <>'.,',! ..Viim; u1 Ki i)1 K IT OKI1AIXKI ) B1'11 CITY l.U T.NCll i111111 1 SAfJ' --. Tk'r.iiiroof tit( t:"1 I' ,
r >, !Mil; 'i II '.prlII'II' "-, if the 1.l'i tain.Set '' tln- nii''I.,,
( \pll"-IIjo! nil \1 : KI.
eily i I. I L- //,' // i i I i I ,. ThaI, ( : term >
ts'iu'h; lit dp n,I, ii n 'if'ii'! In'en, I 11111 11I1'I'1l1 l -' m betr : I 1 I eUlii inilil- Bill il ri'iiu'stt'il, In- the '' :pill 1 !bill I Inure in line ur.rr!
I'.it. Ihll.t'I.
,' .' -lull ho | 1'li | Til.1''Chlilli'ir '
I it'I.-- ,. ) s..I.| or liil'l I ,h Illb.\1) 1,1",111\ uc u' r.ti" . .,iIt'l) :
up. 1 I 1. .ly} \ (lower jnrd: *. nur i iu their! jilt au'd' !It!) i iia; 1:1.1
lq'r11( .nthii''tIa'I I |I. lor eVni.!I! they i y ;, | I'aiit, Cmllivlif'i !
| : d; "It" 'I'lirl 11 be ent '!''In Yt1 l J i i a: i'.i'',li. ;"inn's II.,
'h'l 'I.I .' nlflt I i >i 'i '! 'III'I' .1'IV i it'i-i' ih" s:|IIJhM ih" m,inner" aforesaid:; } i : c-.,"I bo .ulili'd. ) l. :lll h.iM1 (hair an. 1 ln.rs 111 luar,1. h''TIS luld: h, In ,n'

' s ',1111\' i "11.1. i. ih" su,1! .urn'f m" ) '"-, 'HI"1 I'u'f, i-t 1 ""' ,'""/'lf' Iii, itft'ilhir unhilnni, 'I hit ill \' not I' I !"It I If I II;

1.1II! ", "i,' ti! 'ir" a/en's -a1l11' ''jrleoi, en' ilo.in 1, or fill: hal p t.I'N ,, | | I 1 1.' .-II"II., 1"1 II'1 I0ji ;1111111' l'I I'! a'd in roriuiny; or di-i h.irjin', ,'nl't; I'nlt'appi''li'c: ",'tt/' A '. '"

ii i:i I .. ur I >u .1's! 'i i1) t (1111 HHs.u I II ii<".', nei or,(luv; plice ( / ; i I I; i I eu,..hI\ rer 01 "Ilh: > : : so a-t to tfin1'llnr ti'<."(,1!, allllorl'Ilil | f'Jan. II I5AYMOM'1.;. '. e
if'i, i i'1i''i-i i j'lIt' ofih.'sii'i', Ih" !1/1111.1/ I ml) Cntt'l-: or iirit'iinn! 1.1' | > I \' to Ili.dlll: nr take in riir.'u. \.I

q i *" 1 ,.'I'l. 'l'l' s.fit' |It t b' dUn| in { ll.e) 'T.uuii ittiji' i the. |limit' I'p"r!' I I | | ,, 1 h'r. tir-t' Inon'li S e".V-! /.'.' /'/ Jinth'r nnltn'iit't, 'Llat, nn \,!,( luill: w i '"II.1: : (01 1) .tTvTVi'n 'n: I ;

Il \ i 'I.'lh"'I.f| |!i i 'h,1}, |Io rI''I'II'I| l frill n'.i'i'', uri t I !'. ., !, I i ", I l.w! ..":' h. )Le nII'ivn i ,,111 ili-rh.ir:: :'i' her I ball''"t i'itht r into tin 1. J.'llai'a Baal ; I lli,"!ll-'inl' ( '\
i. hi! ,. !I.'rllrl''j"', tl II. I lIi!>" | it .\1:11 1 : 'a'I.I': i : i t i : "' ) "i.jr 111'.II.H"I." *,'.) i tii'.s! 1'iwr the or into : I i.nl, I r.' i i-tpci' 'ii.-i '. : ri..... (', '.rb' ,
I'h.. I b'ni i. I i-in-e, | iy ; : ( I ullo'il' 1t.WII, lit :11.11. :\! B,', I I 1'ii'kli-it, .
; 1 ? in- I',7' In" h I' "I' ili-n lo1! .1'u" .htll..I : ,. ,' r".f'I'' : till 'l'ull' ,
s'l' ill! Ie pi'ih-'i -I I inlh'jltLai", :'! "ul" i ,lrt'nr' dre I II I ,! dde. ( : I '! ( t I ," !' .> |1'",."" ut'. :alI,': : -t --hal! 1.; IltItt t'l 111 : ., I .mlnlfr.nnbI11'fb.'ul.I.it' I i i t.tlit.'I( |\i ,. ',

x C t., -;. i" m' n'l in n hti, ; ,1111 I ;al II." and I flf which I inn" ., t il.t..- i-snlj"-t, u :.iJI hiii'i' Wlld !>. .11. Iir-.a: it A r.MOM' i ,\ (
I I ,I'l,.' ti' 1111',1 I 'Iil L I d'! ; I : /;" II ft'itlmimliti.il u .. Thai any jtr-nn "I'I ., .. 1111'\
1101 I 'I'I I 'lI.t Ul t O II Inv, th'| |iii| \'ltll'I| '111 I I i .\ -- .- .- .- -- -
\ \ 1".1 11', ,' ::11.1 I ( nll.illtlll'! 'an ,rlh'I.\ l m" I h'I" ib,.' \I" ,- Td s >II| |Ill| | iu. ,ilpr ii 1 j ,I t / ,! l :. ((1'o !I1! 11,' t, -- \ |i. l.' : III' .1, : i.' M.. r'/. V (I'. : i. :,.s -, ijf ; |

I I 1"1l:. j. ,ili'i''a:. t' i l MI I f ir I h I'll"" a> iiuv 1"111"' '" ''I".! burr I I I a ii.ii m! i"It1 1 Doll.irs! : lu I .Jill aii'i II "r\ eittlrr! \ C.ill'ii'Jllti' ; Hil p. K.I *;.1., 1J bv

i' -o.'o' ii.- i 1"1'11 t 'n' ih,' pi\ni"il i ,1'111' i'\vn ,, mJi 11)1"\.1; i I'rll'lalil'i'' : ; I I t > | V U <'i > !Uill "I.t. hilt !or. tin u-i' o'!!' tiit"rtii.: aid the othrrhall n I 11 I WILLIAM 1 (; i It pr..
l ,"h'! "in' f.n" e .I'in ; I i ::n : 'i.'lu:' 11,1 tlie:, ,-aidI ; III ( lit' iln'u-i' of the rotlll( I.iin.:i'ii.! -
or, ,I" a-: ;afof'Mi I !.I Ili I 'l'lil nt III t i i i ;:L ail\II'SO. ;. Ibis bor ..litltiti'. FC.1JI: ..-.--JlKI( lo.v, ;,1.d! |'.:"If I..X.K. K.MSJS; ,
!
: -i'f f.ir'fn'l.nn ,/, TIt1.IIII) fiii"s nn.!11( ,-. 1 ri 1 | or! one. ; | I I IIn ( ,'t tt J'I.; (;,: ,'Ir. f.\l 2 I :.: I" f III"-, in ..In "'ti. .
n dI' in ','iirr.IIIII'I't 1 I i'i! ,jiiu-i-i" >!n ,i' iin niliin in" e, it llu' ',111'1. mil' I i I! I [ I lo l I.: 1 Ml- 'I' ,j. :laladli"II. Chl. Pinni-. IMII:. v !bi-rr- ; I I'I"r I

''iillb') ,i--i-"i-1 1 1 b-.1'| i," ,ill- I.ri'ii | in', an.l: shill 1 b'i -, stores nf |Ih'I| .,.11.1'*, i 1"1I'l'' .0",1,. i".Mm-: f L: tdr': !, I I'1.111 bud; ,.:'a: r-..w : tid; (I1)dl'''i ,] |hV

"I'' h I ill/ I:1 i:1 I:. II." "t I' Ih' p..1\, pi" "III'il'II'i1i' in, l'l.t'IJ.! ftly '.. .. > ( I I I i 1\\ l' n'u I "iu,,1'l a I jolni Tu .ll teBIU! :. .'.; '1" 11- :'I liAYMoM: 1 I) ,1 Al.l |MI\1I'I(1111
.iVil I Ih"'J:1! '' : -, ill fi, -.I i.I'ily! 1 ,, I' .- -- _. ___ __ _h. _
\ 1.I i i Hi; 'n--" 'h" "II'i Iil I/t'p IPleal. \ ilie \1'01,1. .1- 1-1' I! t" \Ve 'the m.-'er-ijiied do, ,rer

I K:. \\'' I' Ill. la-en! 1.'. l.l.f Ml1! rll! l'1'Hltln. I I I lenilnli i" >1 ( .\"e. > li r. .V.nhik.: 1 ) I | .llh'o 'il'.ill-.,"'Inms" 't .I Ih.I i : -uv i | : i .f I ItiimU. ) :,..
S",*. it f" .T14t'I.\1 lr1iitt I l tin "lltl'll 1'iy f'rt
:." il'It I It.h""Iti..II. -", ( .i.-I. I I \ ".'', Ill.' IIlf.I" ,1 the. t i: :11 IOIhall; I \ :' '. s( |b'I'rt,'i |ril'| |) t ; '' .11,1| -v .. ,i
: l a'n1. *ji I, lilt:; ;i. \ |In..,. Idyl'-) : p.'rMjn "1.,111 II:11.0: ( I i .:I sinh 11,1..11"1'" thtytill Pry l I ) iek.li for pi!,lee. has In-en. pii 'peiI Iv; "Itthq'! 1\1, ': .''"' .v lii'ile: i\i!Ihi1111.. ',! t: f. i I' i'I'1 i'

: -,' -.. --- -'s, 1..1' purpo-e :i till f 1nJ( 'I'j; .'it.i't la.Mliei.' 1 ed lout. biittimi' and urn\'i.rk-| .. alt VMh'1" .I': ,'-ii-s WILLIAM ( J. l-oitl J 1.1:

.*_i 'I'I\:: M-I'M >Vi' )T i ; i!. slull 1 11'rI, oviror- I I |1'111'! i i mllle, .it 1111'! > .-i'rnple m -av il.' that: -he I t i- in as pi ',' urod" I 01- 3. 1 I I II I

t!.; n". 1 Iii a' 1.t .., '1,1 I II..t"I. ','!'I 11'' l n/1161/ she, .ti )II. on "'',', ,. t I l I /l '. "I thin: ut.'tt |I' Jar lorfteuhiin',, !.tll" with entire; sab; 't f.: as .nvMoat !: --- .-. -.. --- -
.--"-J ;, ,1't'i'' ,, ., eeedmu, ,' .n' 'tar, I 1 l t :, l luauI" | i i.t! Ilie I It'xei. I Mir I.i.tti-iu '
"+ .111. .\pdn| .lt!n> ,11 l 1'ivi: i. inn:' onUar 1"1' 0.11'- \ : oi; (he t 'a".I\111 )** s" r--: -'IKI' 111. I 1'\ ; .
I 11 f 'I. 1'.1'11 I ft'I'I'I '. 1 10.1.'h.. I 1 I .' C I : S 1 tat, ;aii.-r j i ll.lee 1lllh.: f"r.I"h. I | | i |,' | ii.,,1.r ':;il .'in 1 ", I I.I,idtn-: Lulu. 1"'l'r"'lh'! ."11.1, (110 1 h. heinir Illihi d!In'I. F !i |I\|I-:: I bv,K'-- h,:. 1)10 :.A .t I i1I.I I :"

'to' 'a la'1,! '.' :"'*i I "V'in: : I i- II i v op! 'ii t I 1"1'1'1">| | '|' |hh''pglnti : !mi I ,old ; and, (il'.e p"r il I ill I iilbiluli-" I i 'nb'l.-! i i. i : tin1:, flihtill, I 1"1'1'-'| | J. II :! | UAltm.N ,\11"1 '!11!
..' I "UI Ian l II'', pn'I'I : li-iii-i', ir li- : I | > I I't"'o '1.11" :tl.I, II"> 1,11'IIII,1el' 1.1''. Inm' tint l .' I'tanl! l\! 11 -1.., 1-:1'1 1

h I.i rd II i .1 f vv ,' wi:1!! k"i; eoiin!) Iv mi )bandanas' -oil.I! ,1:11: mi ': I I i i 1 I .: I I I I. t I \1'1' "'I.I." ,.! '. ti't' 'i !t"I'r'OI"", heie vi Ul'i11 t Irne'i; tied 'liii:i I I'l I Ie a :p'': 1 BTlir.-i1-: I iibir,t i N'tluavi:, |1r rP1.l': ,.,I I II "t i 'f.1 ',, ,:
'o
i': Pi'l'l ivI '
i i I'' t. 1'1
i 'IUtl n 01! |lI.t\! li'I'III.'IlII.'IIIIs| I : : : 1,1 II. I -, I Cnti-iiis .
( a. : provided. : )i hone-t.I i.i.la-'iittH.\ and dtlpalruuacc. ..- :I on e. 'n-knI'.I.| I |II n
,. :1'111 I | i in', i t"" M :'I I 1 i. 'lo ni iv tiel! ie sletnan.; Ill .
1'11'1i'II,l Ii / I | '
1.11.1'1111.I I !b- nSj.M.I I die" \I''I'.I i lrii"l lt revoke! I 1,1' I : I ;\'q.| N 'a'h, .VI-M-i, 11'1-.' m' I cl.irl!
'in '" k!. .. !
ly i t I n. ie I :
..l'I i'i! ,11! Mi. I'1", !" i Mill! jilnn; |iiin-' |I. 11101|, I I- "d"I'lltl.I J'It' I O } :l::
ti"! t m' !h,1| I ln, ,ul I .! hell I \1111\1 'IIl
SUTAVI'
!
> .. .' ea-e 1.11"j' : -1.' n'i- 1 i- JOiI11'. ,
'I en''i.b'
"t'i; : : ih u ei !IV i f"1 1 a uilnii: l;n .in tavoi -
>.': u-i'.t. t'vir' prrn'i i :' '. ill a ',' ;'""'1' o: ( pane! ; nt mlv, )hrn.'liu> i i-uI. RI:::J. CONK:, -I"I :...,'
I 1 I'T-IIU, 111'I'' ; I h 'I i-e. rm, I Il'i .!Inns ,in i;, i tip ant "rI'r>' eomp my, or I h.i,,''1-, ilie M. )iu|"o'i-'! ,d 1 i \11111:0, \. "':-Idn'I.Ir. Imin ( 'lll'II""n.: m..II"' 111",11', .

Qi1'l 111:1'i !i i II':.' em( havei'ien' l"lf in ''unt rlli'lll SM.t' this oiilmaiiee '; ) '\ 1 10'1I.In' Irldrurrul| | | 'I : J.1 ii-::i (t AI.I.IMISON
:"-, Jalhr I Jl'i' "nt'-11':1'1111'! :."-nb'IIr\ eii"it! eaiise of eoiiipl' ( ; .1.\\ litn.il:,% ty, the paiit.iis .lAMI-.S: 1 r.rCIIA.NA.N.il.OUC.F. I : tA :t v .

I .. I'Ai'l'{: 'I'| I 1\! .MCl'.ll.v ilei! r.f such liren-e ; I I ; ,', | t I, | ') ,o VtII,", |pul6r.u,1",1., i.,be.1.i- lilini'Mill be! ( ( ANDF.IJSO.N. ( '!CONs.I\MK.NT.: to-, i-'i,,1| p r r.

( 1'iiiih1'h' h1.' 1,1 tlfi: ::;_ 'I who shall emit nine' m I It |.'. i ""lllt' ilI Foil dailies: Oct. oth, I is::i.:--yjtfTiin : <> t'I"1 LlM'lOi'l| Jlll-sl.v I I..I.'II''I''I t || | .

4 :-- iii'Mitioned.' alter, the : I t I I ..l hi.1. ., m!Y m.eiesi nut ,- -.- .le' i hi' WILLIAM I. 1Iln'\ ) :!11:
XOTlt'JJ.Till' Insm her J. n i 1111)IItI'hr'niluh'l..tr
: i .
,<. %;\ : ,UI""IIII"I'11:1'i | ,, IrIIII,1 I I"" 1111 "-rdii', : I ; ,' .. ilvpiin "d, i 'n i'in | I 1" .11" -i'lie': I ''t'I
l/-L.--: 1,1. III "-> I'l Ih. II' |"")ll""III "III sh, r"l, I i, ninnl, .. S A I, :. I ; '
,.J fl'llt' nl p:IV 'ueilt, I Ii ; I i "mil.- ; -nliii lent I I'i't11',1.l! h
t ,"l,I.. le-ld.ll i t U'' ll III", Apll .''l I 11"'Ij,1'( in| V.
,
.
' i tlneu ,ui' intli: for j-l 1 pal nand .a TI1F.I irnel
i'i .
''Ml' '">I li ih ,it h" i n' iv i IlIlillol'I '" a i llI't'S' .i\.I"'I' JW. : ?.;"i InI'I'-I 1"'IIIll\IIIII 1"C I Ii. MH'.IIS X I l'Ir.p: ;
;, V I 'I.1'1'1 I | ; 1\I.d"dl: u' ill b"; !hni-h'" of (ilie, IIJIi'la' 0"' lI ( | h- ., 444' >fc-. jjj to' "'\ ".Hlliio.,1; : .illi iillu! .

I' ,. hl'oI" (la 111'i .: IIII"I'I''I /. I 11 I'' It,,is betiiu See." l .- ., tf< i n ,ei 1"-,1 :M 1, he 'Il'lallI., ,'rI1. : 1 I t. r :i.:.rli inii,, fiiiiu :wll, l v.i't.i, 1'11 i> t ivii \
I I o tils' mil I i" : I ; .
' tl' 'v
I( III tl:,',." Ill'I :III I I 'h Is .;.1 111',1.1 I 'II| .|1.t""IIo" |,> ,-\i| -i.1'1 l nii h -1... i-onl'i: '. a I I l I ,,1 1Ihc'l IH'XI A T1.H'T OF L.\l"IIIilin: -ix l.lnlr'; -i\, i!r ""IIII ;ail., ( ;\ lu lvs t

]1 n m ;'i'm.; sjin!I "I ii'iii'i-. Hiving' eunlnl i ii''lu illu-r publie I h'"hl,, I" i [ i J K \\ -. md ) ,. hall I.' II | i; 11., d I, .ilal.: I I J1' :MMII: Ksii .
7! 'I i'i', i "i-'i'! ''" i'i 'Hi, |1"1\.1, i 'I"t i ,", h" (I' I I. "iinii, :i '11 ; 11'- tlth M -- --
ii l I.'in (1',1 i I In '"I''..! "I.It (IIrihI.I'i } e. n MI 1' 'in i of 'tin- or Im.1.1i', to t | | > l-3t i.i.t and : ii iI.: miles h -1't-t Jlialia. al,11 I! rw: I 11 LE\I : \ \ \1., i.ar,'. :m.i i'oii-t.. .
i
ISiver !
within nile I the Clnpula' uaii L'
I'I'ro: I u.1n.' tvii a of \hidl JIll T.. 111'Ith'li-pU ;
.01 "r 1"1 i 'd..rld'"I"! a.u'lltn -"nl1 ali '
ni mnti "I i'
up U ; able for; I'. at all sea-oiis it. Ile', ar. _. si
I..l. i :
I 1111 -li ; i, Irg1c y - -
t'i I t
,h t -ii'inu'' mi' i P.: I b \\ "i C ,1 iia'i i i-ni I It" j' s,' '|> .11 II ..1"111.1
k V'alt 'Inl.I .I'l: I 1'1 I i'V "I IV -I[ I ', t' I'll'' I Ml.." hero,' tl." "I..il : : ''1. 'fbriulpnitt'mint- inn -1-1 I t of the mit's-ary}nut \OTII' r.SIX i

1t.IrrU: M' I \ Ms: 'it. ni'; I' I'S he in iv I il I siiiil Sut :ical 6uildue SF.V'F.XTV and I OIiiIOl'"II: (;1. IlnurI :.S. nmunsvimhhere I : ".N k. ,at'-or il-it- I sh-ill:) :1:1! : : 10 t!th!:. 1 1!

( See. it ,' : 'n 1' \I"\.I'' ". i .t'| '' I iii C 'i" '' ''r'.
ji Tn t'1 :' 'Irr!' ..1 tlt9 ; ... .1 ; it t fp ,' 'in,' ,, p i.-I.1 -, or II. : I' >t..i. ...rt O.InI.! :: : ( are tvvi.h'e '[woikiii' !''m.I..I'I, head: .'t Mule I .rreartt'.btiui! : : .! -n mi the estate O'l I
"
t or Ill \II, \U'/P.1. (hi. nrlnunei'', Il ,' I. : i- '1I"'I..1 "I ..h' W"t" ; ,"III.1 hes u o, t 1)111' :and hi. -tu< k 1.l'| Cattle aim ar-b!i J E'I.(| .lo'i! ,1.) late oi'-niil' i-ctiiiiv. .1

::11 II ) ')111.I'.1'slltl3l+ ', st-\"'.i.i.'. invn:,' .in Ii, 111"lt.j I han I 11.r: I I !' I | i: 1..11,Lv i I..' .1 l >.'n I I that 111.' "l'v.: t.i' ,i.i Il'.-, and a -I'l ol firinini.ALSO,ui.V'n-il-. .\ "ra.' I.n ul i i. J I 'm. iO.. I'. UAYMOM'k' '

a \ I'I ltr'Ihi11 l '1 III' Vpll I 'hir.Jt.h.' r |1"1\ ii > ', u'ay 'I'l nt having' ; '' .I .. ili" lirsi' <|111.1.'I..n Mis : ( in 0..1-,111, ( 'iuln' i h in, in the 5 -- -- ------ t.

't I'B *) |1"1"1111)} i III' \.1..1't In- ih r:i'v!' \1'.1.11'1\1'., .1111 I 'I. lui tIP' tin :a Ct: I | I l I I1''Ilurh.. Apalai 1.\\1 in'r. eoul.lining, 1 buir' hui'dred and O'l I,1 1 l.r.-\ bundle.! Piirlo-iu a ln\'. t I'

' 1 { .' "Ii'it .1 ro lIi"'I'"I' ill'i(1.' : ( \\ ill In* beiielii I 11'1 ill'1 Mir( "'ill 1 : l (I'' 11\\'PI'.I'al| ,1.111-"'- t 'j l irui-k, .0 It. !":ivniiT hern pitt on bn-ird rift I1 f''

t' ,11111 I il :till It" ir 1"11 I le t I'
1 ">. d'll 1 ,'tr" III !' v\n! "ii ,iv fi'i'l\ ili.p'" .,rl| .be pii'l: I nto tier ; ,u n'' -"ldlll i.iiin'iv., : : ally Ae.1'\pe1.l arereU"! toil' I J al.aP1.k: ,10 II, I : the <-aniH; cot lia\iii! "11I,' to hand: ; anv' i'.,

) ti ',iv, ir In, 'u with their' ('iiiinu' m Ii' It It. .hill .it l'l'I' if ( ',' I l I ol I'1" u hrilr' "I t.-' teiuis, parlil'llar'l | f- '"M'.i.itiuii: coii"i ruing it \v ill be irladlv f'' lctsri! 1I,
nb '
I t. all ti II' I'tilhf'illv' ih-i-'i, '. 'iri' hi. 1.111"' : 11 I b < 'I I ,duty .I I ill < 'I. I t I I ( l "'.1!'l 1 ill! ',. .1"1111"t'| .. 11"'IL'r :.uianl: CMAl'.MA.N. Jolt 1i J'C '01.f.-.1II.) 7

11 rcl'i'i 11 t'i' s'lhi"i'I'1" '' I Ii'! iilf n" u'l.iti\e Mduit i i I 'L'livi'i. 'l'ie' ''' I p-iilfssiHii-1\1''iMiiliinbiile)"fl.III'lh., ii IU- M'ltianna: lih ( ,JBn, :; .;. 1'. S. The s.nneinnhe: left at the tnVe uf i!

? I"r n i.ii! ,c IIi,):: & .'. : I Irom h"llh'" !'i" ...II I ", || I I Iin I i I |'li'L'i', ol '"| / (fOcI l 1">-:!milj April.leliieoa, i !:"'i/c'lie.'or at the < 'otintin; U"t'i'i' 'i:

\.)1.i >I-: \ Milii" '' iK->, :, l h'' .\ 'u oi, '! J, : 'l |" \' 1 lie. W'lln 11"11/111111., : __ _. h", Me-r-..I :'irri-ou &: I.'UII'I.Kaucy.UO.M : i
.
.1.Ir r. I.' I.11.. ttkiI! out the liein-e. ,' sun' 1.t'| ilut-!lir 1,11.1 _

., 11' I Its .' i 1'\1'' \ \i.i I.I'i iU \, I : ( i ': : peiiuiiii.-! t .il.i- loutitiv, 1).0111 inl. J, I 1.'ln.'li.I I

; \ i n-s \ \1'1\1.1. II. 'I.'. Nont-T. i I '..in e alt' l.alh', .,taI (liuiu, 1111E lint of II. I H. TAYLOU I \ ( '(i. }stile' il.i chr ( 'tiitnx. ;Uul Drm-ill.i; Ironi .N.

\\0111I, M ...i-iJL I lvi'i-.i">\. ,\ I'I.I'I1..1, Nov. 1 ;: |(: !" : 'PanThe,'t I" i -I l.>n i Ihu'! rclii.'r-rJbir'| ..lui| II i II' 'll',1, Iy} it-, IWI limitation: the un-uttlyd! I York :and! S..ruli t fioia \, Orkai.tli' tide; >.

Nov 2-.SH' .. ir. uuntli| 1.iIW"ftl.. "let.\ will l III' tli-rd \by> il. l H. in.artitis! III1 il.
-- : s'l'Oi'lC% ( :lhc'II"l Tall'l'o t is autlii.n/ed to '.uie| the s.mie.II. I '
\F.\V i e of! |pre' ii .ul\ :; 'i 1111of; Flour
i. I_IX IIT \ 1'1lt: .Ci-'c.1 Toil, Mileirv Mal.i'.i I hive rriris I I I | .11.1111 t III "n "J""I, It TAYLOU.I' I"!") fnlvinbuiicr'

' j2 ) i'i' I I P "I'-ril" Ciu..;, oik au.1 1 Ito-toii, : i > | 'u'lln- \\ tl.1'I i-u\. I :. 1.'Lfl.J. ( 'I i i' Mil-, \\ hi- ,('

1" II i\M \tIIW.lt'illt', ''i ,<'netal alII'\II'a( .t : i d1nu ',I I tin,, inlull., :. :. ""..t,.
1 I ." 1'111- ( '::1tu,1'1 i i '. Ol//,11-.1., vV ,tit Uramlv ,' .. : Iri-h I'liiatnn'
i' 1 : ie Cl.'th Caiitiere' ,, ( | I lIt. [11"1."i 'Ap.iloi-hi.'olj.Ii)' I/t.I-it.: ::.1' Onions
'1 in' KM. \ n''ri"I'1 i II '.11111', '.llankiM t ,I I I |' I 1 1 -s a i .MI 11\ ..
FII'IIH'I. 1 II 1 ,
< biif-,11 |:
.i l'ii. < ll.llirilC I | I 1 1 t 'lull.1 '111 | | |,r nns1'il.Ms
n l 1'I. {p ,
C'olton l < ),,1' ? I II. 15. TAYLOUiild I hi'it' r" 'iieiM'u'j-| :! t ten- } I.i. 1ir,
! | ;il I Quit
1'r 1 1 1'1111 Oil Ji'iii'l" IS'l'ii.' in ; : i di-r %tu In- tin" 'atU ;a l 'r.iti I'ul iukimw I li-d i mi-lit f"f :I'l' LI! L
t \il' ttl. l I rtik m lit--: I In t nulls, I ili.i I ; t'1 \. K. C';,;
>
1 !!town "I'I.lt'I I li il-- 'loll1111 1 lid
Ill ail 1 '
y a- n! : : : ..hiril! I -t I 1 ,I } :: and: at the.11111' liui.- ill'fUllwll; th.it;; I 1 li.l-l.l-t, ,
11'\1 ; I 1.1111'1'11"1 11'111'1'11. bill 1..1.11.11\1' J'l I : ,
f. sale by 1'I !. \V OD.-.I! I :'il i IMI.IJ.\
it .1 ee. lr- ., 1.111., : ,.' .nlv,an ni'4 tin '1.1"I' Ilion to tr iii-.irt !t IHI-IIH--S 1 ;\r'ahdli. Ti'i' 1 bi.\t, .< 'iI"r ,>

I .Ii,',,., C i I I i "'"I.II"' ,'!, \uVil,I. ,-,.1'1' in. tins a> \\ill Infi'iind l'\ n1 1"I.tCl" to the ilit:: -\I..1 l"M'l-lt"k' I
hil}
Arxr.r.KIiHil; : : : ,. h '< i.'i'J, .No I II I ; l ,' ;'I.iti
4 11 ii-i PI.lil and 1 I'uarel : : ': ] .l'| iht- "I.'lo (m .I'lu' rt.rlu'ut.
I 1 :111'1 -i '' "i-" '. brand.--
'r
| >
. 7 l.-W-l." ilo" Id Ch d | | ,! .. i -ini'lv| !. Ih;,! ul ilu-ii' ,' .

I; VI 1 ,1:: 5 Ml. I P MM-' \1l,-.II'. XhawK I ..SVirfm I I : t,1'111 t iiif.tiiliii'i ills in the I.:. l. llnl'dl'u& 11. I: 'I'an SOl'. 'if' .1. Ifrl.ii'.f. ; : ,,

i, )U .V : t )".'.. I 11'> .1111 1I.llt''I\t'uf.| 1 Mijviioiii .VII/'ell 11 ali I l1 I I I '>- '.il i'iv! '.. .I| .'", inn n., I dI.! ns-oitt ,1
I.I IN
loHWlHIUMl .
\! \ I HiU
1111I.'II .1:1 >l
\ lltlV.I'll : '' t i 1"11'.1 Ih.1 -li/ill all'I,1 i i ;\(1.\1 nic-s L'cif 1
|
1 I
I 1 :I\ Hlh'lcll I ,\\l>iitur/nt'i'/i// l'tnri'1,1. "
\ \tl'\'C' \ I 1'1 Itt (It't 1 :: "-.I j 1'I is, it;i1.Irl is 1110'- / 10 tonsil's
, I i ts rin.ni.ii'ii.Lmli'U' : Cirpi ill i: alI | Ilnlljl: : (he Il'''- oi) FM1 1F.\ : "uWrilirr< l btGlravrIIinti'rlutheir> I I} tiieiul.I 2:1.(11): b".1 'ralli.h 1'

, ,, DI' J. :.11.i n I l\'r s.iliU- II. UISI'.W'IS Silk.x'hoi's, 1"il'r." and, \\ | : I i I' I'l l'III..h I' ,' |1'1 t tu tin- and '.1'1.11.1..:"I''rl)', that thi-j ln\ethis IM n.I 1 lvS: salt| {in, |line];tfi order
,
d
.- I :i\ ILra.cd 11"1111'1'' til 1'1'-1'| of lrl.al- :; I'M apples!
:j'nl) I H.' ivy ""' I .. in mn.ibers! i-ou- iiii ii.'iHT.il Fi-r\\.irdin amH 'i'iimu--ijn
t ) CI'r:. 1'\I'! 111':1'I: ( "" 111 I'n',; will.u- pi's 'iiutitl.ly.: : a : )lln-i- '!"i porturn." e'l,arAmlf..raebv 1
coils 15 lie! | ; I 'nu',1' '
'OH' inv" > \ it > j
.! I'I I Jl"n"',' I'p -rition nti ui 1"lln'1 :'nth'; in-t. ,' I I 1"I'; i | i, of 'I" Ji I I11 ? 1"1' curbaba | [ l t ; J.NO. T. MYRKK. jj j,
Ilrlw. 01 > : tIl nt" '. 17 :ii .
,, !t.
.1\'I'OsY M.
: 1
n. I ( I .
Is 1 'ral', 01( \" ; l I. "I'uriU of all u'uoj, :aiul cut
,' tar 'lll:1pl'l "inn. par t..",!
I if H II to in I Iru u the I'1!.,:. 1 I''J Dinner Neils, Cut l : i hl'\"- n"lh'Hirlhll', \Mlli' IH", ullvrnlint: .m,| It U.1.1)I. Tavlor will he. 1\'ll'l the, bll-ittu, ;". Q I A : It ." 11.\\'.. U Hhls Prime P'k,1.l I.!

1 F.\tr ri.pt. ca.'h: I I : 11'tut'' '. :11 r.PWAI'M: J. IIAUUl.V .,
i,1,1 I I M 1'l'dL7 \t.*sl'k.! 10 Kr-j Irsn, ,| |It"| | Fl"i' l 11 i
j
Tl ise W'I' 'i J t 'b1. n ii II. H TAYLOU.
ire tn.-ir 't.o. ,
I r eirjo rull"I"Iwill | | (Mink V\ Villa Fhnr L'OO 1 IIp.hl! ""
f | jnldo
( p, ,
sit !h' eliir! ;.,1 I ", ilv.' 'Ii.t'r 'hit.' ',ir e.i. nt>re-in ;. miluni's! "Tine ( .\ 1:1.llill.l. July l hI, I Is3'"i. O',itNow landiue'rotu: rn. .N.
kcr. ( callj
ln.nl\ 'rv'"
, do ( '
the Jra\a'jean: : | r pe Mint the'a r.t "III"" Orb.mIi sili- ,
lime ly
| and I.oaf I ," : o/ 'ons. 'nI.- iSrll'
Hr'\11 I f )
:\ n.Il'ill
ui c,1. in will be \\r Ucr.21 t
upn' re.iiiiredto
and II10 i ( ( ti l
b,' pat 1 J. beiore the ship |1"1\; II", P'I'I. Cub i i 1' ju-t rpi'i-ni'.l. and ar. now npeiiin*.; I .- ---
UtN'W'JV.' < !11'11 Po\v t'f. I ,or' I i l I I iirw' :a>,Irunruttt I*:v fnod! <, limrrric',1'I11tl1.c. i ".;. ) .\I-I\S.-.) (.rxts ,butt .h Ito
lS:
nt'S.. \Yhi I"1 !iil al'I 1 Sehr an.II fur II irdwari-! :,11lal. ,\ ., ion.i.nu; in part t 2(1 'a-k. io.! .lo.
., t it 1
Chamlinl. the 'lloMini which .
1
"I'r
-- tl. they :
-- : ; ; upon re.ioiiiWe : Liiuliiijir.'iiis.ohr.' PmI.'n"f'. Fr.r-alebv
.
,
tlli11 (1I.vlt'lll. (lUl Ma \\Il. : IWOI I trrinhit thetore lornurloccupit'd; |II jv H. ',
I..+, I : _1KU7.-3 \: (. ': \. 5\Vawr-.
n,1 I ( ire. 11 tdiIet! 'rnoL _
It W Mill 'Vo-ii f'iittiVi'V'Vt.'! I ; ( 'Milt' ( 'lartt Hi \ -
.hl"1' '
I T t ii.' Suar ( rF'1:1'\I\O-1'h( uh-l'I'lh'r. have -ale' 1,1>
lJ.III\I 'I'll I K'Mhy i it i'i' ,1.L\ i' ,)".< li'with' ( 1':. I ) tl"\acl, .oaf l1l1IIJ"ri.11 Tn.nIt'n'! for '

rime .1,1)). 3h, :W'M' l P.1.l.i \\ ill hi ,:. on i /O7".s in .pa1.-hl I-*Ida] TIM lv! nn .) IVik-huiij ,!oSpuv. if' Ima. t:eai
Bv thi r"iiti uiU T.' ri'i'i-ive 1 I I"lit ill ( ', i > r'cpprr..lltnon'. So.ip. H.1".iI"i / :1\clllairTrUl I k>. ..fall 'izt'-
it! an to thiJiorth.virl : ''Lj': .h'f. I r > il' | i u ei- 1\ .. 1 r',, r cot' Vntre
ant 1 t
S C'o lU.itilv.
SherI IVniiiicn
t :;ars :iae
rr""II.
; S '. I .
i.r'i ml I
I \ 'olu'ii'm 1 : "'.I in 1 I the t-st i1, I | ) t'--JJl1'
I I'i.ll' Mlli 'l \Vine. Chi 'Irai dy : IIA "!MI.T0Co..
:
.rh'1. Jo-i"il m' irrii" ,everv'llurln :Sl-j: tf I l ippli-1 iti.. to l t i \Vc'i'f' vit iii! I I' I. 'I"| ? i-vrrv Smili\' Yc'1 -non .h. .nld ?\\\c the mini-: I' 1 \ipptnrhilk: Oil.Citti.ii 'YO.Trn.r.o: rin'Ji 1,1. 'TWOOI I'
'h \ M 1">I ,1 1 1 !+ Ill:,n: "",ro Clothniiiikct!<, I, .
.,+ aivl Thur I hat > 1 the nu>ub.T the | llVll<' t : ,
biptnrnl o ii' < I. w-unteil !
a I r.r.1 ilurinj the ..pa-cn.
I ,
l' of ', :! C 3h Sntinrt .
( Shirtin .
M
I JO1 1 < GO i t Mil-! 1 :, {P, 'f. |Ii' I li-hieolu.I j, I II i-toK'hinli u|tNt | )1" : ; Krey-. '" 17-3S 1 n M r A.NI.HY 5 Watl.'r-st.
l $ I 1.1.1".1111' wharve I i-I 1It -, !, >, Cl.rhms. ( ; ) ,
t Pt'31.. ; ,', 3.I p"1 I II. lnl" lr""l a.orl.1 -
i \1n'I' \ l'iHoN $ I 1 HootsA Sh-1-
; : .NajtHits. I .1 1.I.h".r,, .
.1'1F.-Fr..h| 1.h ulna .n\ U'II.*. in-i r..i\'f.1 1 a"'rtII.11. : ill I ( \11'
T. pripeily I iken ran: o Waranl: I
; 1 les | L\\ "i 1 o-1 a ;(lcnl aSivrhl.Utcl: .'
\1 ri 11TH'
.J 1111 I fir .\\b\ C. Ul'HltI\LL. ar"te. anil a t k1 1 I .r PI'Ierr': IS. in \pI.I't nl'n.z.:
I I,1
t1 I II ly hrwr' \1.. 1..1 lrtr .. ,
No'C' 16 3e tf iivht .. TVYX I ; ; :i pl'I"' ij. PI' 'h1. \'j'mil,1
1.-1I. tl : h? :. ( < '
/ \ph li'>13. I'. o !.. nt this' Ol: ..
i

I 111'' '

I h t'x'y


1t!?


__ -
0. -
-- ..- .< .. I1.L'