<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFApalachicola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079900/00021
 Material Information
Title: Apalachicola gazette
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Cosam Emir Bartlett
Place of Publication: Apalachicola Fla
Creation Date: November 2, 1836
Frequency: semiweekly eight months (weekly the balance of the year)
semiweekly
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Apalachicola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Franklin County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Franklin -- Apalachicola
Coordinates: 29.725278 x -84.9925 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1836; ceased in 1840.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 5 (Apr. 9, 1836).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960085
oclc - 24875038
notis - AKD6718
lccn - sn 91099197
System ID: UF00079900:00021
 Related Items
Succeeded by: Florida journal (Apalachicola, Fla. : 1840)

Full Text
-- -.. :- ): -- _
; : -
-----R- -
-
7'I 7i ( J :; : : 4P
%

I,

f: 4 J7I


,
.

jAFALACIUCOLAGAZETTE., ':.

.
h ( ) SAIMIfl UAItTLUTT. ..1.1'1.'I1I ; i
II1. ., .' 1.11111 A. u k.i)M, SI> AI : IIn : Jla. u I SW.: \Ol.l ..11. 1.1.0 i.i; H.

.w.- THI- -- -- 6-- I -.- ---- .f'"IWW.--. ,
I.11-111 JN r (CKj.nu, l: ml S\mlhc.' 4 ; : : ; ; ---- /
'I' ,
hlp" It" < } hi'al .I'N'
i PU'a.
: ULACIIICOI .IBIISU.I ( .tZI't"V1' tvov I. .luhu .
ItIIy! Mail 'lion- .' I
!In nld I : :. iiI 41'11.' \ ) I : .:
,i I .i'.lIi.\\i .I..I' t'iiin! '{ i-i-tht in in \ .
th, b.d In 'cIflh.'y.lr. :''sh. i ip. tonfti.i Dollars!; 'I"" III! 1'. -raa .st.; t .. :. o i I n"l Ut! ;frut t
Trn S.\\\i.
1 J&VTS'TrMiiiim. I: .il lI, ,j 'Itt I ,
in n in all 1'.1. -* paLl in :'I'lviinre' I r 'j''II} I ; ( I
-. |r i-t-'in'U's I III I 4t r'rll'l I Ht (C'II't '! Dollar per squarefiri Jr.jt'21b-C'1t JAI "I11I1.. 1'1' :!, "r .ltl. ,' 11..11. .-. ;. .' ? I T', (.. "'1.111 I

I III 4J r, I.II, tui'l I 75ei.tr s forearhciintiniuiion.iiiiitf : ; ,- .t.. '1: it I:., "I 1'\11 II'I"'! : Ship. t.MHV.\ J''p'! f'iI: 'i i '., 1"j. ,:. I I I.. Inil nt ,il Ij''l'rl.! .
hat uluch II und l't',1IInl.. --r.. ..: 1 cr,1.ItJ I \'".. : t .\ 'ri I ., ,
iv j m Jin: l space) a ( \ A I /1"111' : 111.:1 U'I \\ : t I I' Ill I \ii-nille
uV; if e1J.4'I3 Mi in Miiall upo-s.iy ten lines.IJ ,.t..u1" M ; ( :"rrll '.1', \' .\ I I ; I \', l l ; | | | 1 .' IItT"t: ) |III'tid\, ,
.. ..- t 1:1rrrr'rur""fl; n 'hl' 1t"HI'I'I'. AI.Ain.MIAN, : 1.1't11.| ; (lll I t'i, -i 1 ,'iber-i: )h V.- al ( \ : | I I I ii t.i' 111-I ,,". lltj: i 11 H .
.-. 1C.'. _. dl. t f1 t 1'1'' tIIIt"1 '. -i I I1 i 'i t I | | -Lt'l.tI 4iftti' ( .
I ', ..' : : .'\. ,11 : : i u : I I
SUHSCRIUHIW}; arc n,>iv schrI \" .' 11 1:1.II : : ktl'll /.fr '
rceolviti per ,'lhll1 II.Ie. UII, > /ltiM. \': |"' (, I
.
n. ? I.u' I' ) 111'11 l i \ | luiMii ; I r.n.l II''- I"
-1 1',1. Ir.l.n \\eiv-Urle" nil rnnsisdiuiuiitbit .: ." arllr't'th"! ?r"al.1.i\, i n: n 'mie; n.inli. ;,:111 i I I .1.> 'F. \ ll .V ( 'u. I I | L 1 : I It1! I Ii' [l'It'h''| | v-n; ii, f lid
\V'hiil''jII.I! I'e.n'h liiaiulyFlours I south" is no.v a III pr\'it'.lli.fth ,' lii-omi,tr. ." rii: Ix'lujrn \n,1' \ lli'I '> .,'.' ,
'il' ) -npetii" I < Pnt'f. Ainltriiroii( \ 111'<1' 1 ,1,1 | imo'ii.! : ; I t.i I, i .11,111'1 I ,, In
; :1 ( Oiienv 111I !I'PI'I"ll'c.lch fili'l >' it >.1,1 :1"1111..1.,1., tlll.c(| li.iti, I lh.lt n'lf : I II) 'i.' hint ... I
: mav i anil L (: ; ;; u. i i in ''I' lit b.i-nn-.s: ill ll 1 I I "" 'lifi'|1.| | 11 j iI.I .
.
I ii'liK'li! will I be "..IIOW foreashjs Th! cal S I le 1\'" e.:.. II Mi-lufih.. ro-iltl.,t ill ..n% tharrii.ilof .1t : ,""I. 1 1'']1'1"'i -I |1\ ;t\ Ili'h: i ii1-" veintiil, I L < nil) | lisd" 1 11-x.r ll" <

: \ouiisn & niiooKs.FiUll t the. r"'I"'crill i nnilVV.iV.' 11 ''. wnli llieir l>\ tieiU J,\iG IJ i Miis' It'jllh,1! ,f Waif's' I innr **" "e J | :: I I t ir I l''i ('I Hi,! Ill ill-* I'

: /| pi:i-s, iMti hiii' tin ir linfstfs .'li u-.iii i I i-ai in:' l\--\ I II mprMa t.\.., .;). ,I J 1 'I .\ IIt. : i i | i I | i II) '. i Miil'inc'" t'IIi'!
.
MOLASSliS, &: -1.>0 bbls! Mip.'iiiiw l''I'Ilollhi, < ro.iil u nh .ti.l111,1' ,enii ; '.
; '
porffii
enni n < I! ,
i 1 1 ( | ( i | ,10' linfii ')le
LEX : I i 'I'll| [ -
rl'Htr aiitl tints .'lfJrlll in :'i illinin-!. llill' ,ilieir 1 n .1'1"" ; : ( .l' / f; i ... ,
n. \ living 1 _. IWitlri II'lr 'o -r Wm I J I I I i per A I | | | .1/1 til'" ill ( i.llepi' it .'
; 6') bbN) li'n1! t'li'ur! i hurst's, a j'mr'i"V uhih! 'lotlJ n-; 't i-ii-1 rei'iii-juio[ .! : 1 11 1 Ii.,1; \ It ;, i I I n I Mi ( )inn t .0". id) I I t i I I'nnirs.ii-'! ; i.ld\

,1) dn, M'll.isic-i: ? darstua:t'tniitplish.) '- :(;'I'Z /es-r-MO., l A-lierM'! .\I"II."I! ; I ; I 1- i-l lln- i iililillV, ,
r- IR J d.! ) 1'.11'1. I 'J'he' Itlalxuh I It r..It'1 allw "')IIIltt ti triminniKiii: ot il.et I A Tlll I I.: 11 'i" u>;.. -i'-! tu! !liaiil-' ll'i'tiil ,', i n ,"|It, ;..1.:1"\ : I : : : : : I'.Ill'' III',! In.i 1
i, '1101.$ t I"111 .1\:' \ '. I tII.nq 4 ...eh.: C.III.III, fImll i rail; toad Insb-i'n ribnili, ,,'1l'iI'l.! cliani nlarsed-fiile.; :>:--J 1"j: hlll' 'IU',' l"i t In I III'IlKK'h.l! ;!), :v .1 I MI'S-I. (Win-, 1 1 iiiil'oiii. .NrI 1/,1.1, | I I | : I I I I 'I 11| f"l"f' | "| ,.

I 11.l in-<, UIII 1 t for .sal.1 In1 1 j jl.S I ahII'II"' !!IIII! !It. -pait-.l" t I' "t'-ndor IK in ,-'lJlllhlhI'1t: ? '.lll'I'.I..lcl.' inr' ''lie A t..I"\ I I .Me> ..td.1| : Ui, I I!,.'.: A Co .Vu \t, t ) t ( ,, i .1! ti I it' i.; h,' "| u :
I i RAYMOND & ALLls..N.) Mi-'h.is milliie? ..atisfaeiioii. "' .* iiibiit.irn- I j, |.iid, t,: I' \ IS: J I"
II p.-'seti,eiati | li.M' 1j I.i 1- 1llh 11.1 I..l \ ; a i | I I :|Ii i -'. I j i lel < ?ni"r III!I'I i'1' "'e'iitib": '. i.n I Ton Ha,rues, wliirb), MI ill|| I,t- 1 tiK'i, ,| I I', | I I'I"I"" \\ l'n'-n" ||, I' li'mnlf" ; t I | || ( ; | l t !. ,' II. ,t'tlh.IIi', ; .
... (: IKK'Kit IMS.ku I I K.'sides! ihtf.l I ulv I'ti.Mii' \tf'i\\ >.i.-hi's; frori I'.nl I"I\I I'nr; lui.'i'U.. ,IIIII! lilt. .trii',' I 11"1'1..I"'l'I I ':, eil I' \\il..II.\ IV'eikifi ,!I. Api.l'-'i. i I It,. 11"11I' I .t .

s ib.cribrs have jn.t Ian 1I.rt'n, :ship Spring 'for, tIi', :,iiitii: M t II i Ilileu'h) r.ijp'ti, vill. .\ ,. tin ig i h itt 1111' vi vi-r,1! )'cr': in luMMiu'cti' tl.u Jh.II:1,! : ,/ C I I111I111'tt 1 i ill/" |'ii 1I.I.II\"t" J''

in? I hl'i i'' CIT.K.: an I lor sale bnv .., line v-a: t ', ),' '''fiillin-I iiin'.ri ii.,...' eniniei-H'.l' uiltt I I I ineis I < tii.!.Intaiiiitl! I ,"'t iiisi: i. I: I exi| I 11' 1"' f 1I ( k' '" 1:1'--1.11111) ) |:' '. : 1 | / I m I"'. I I./, li le, ;

II I I.l, tIluI'4 (:.$flI (Hour*'* 'II"/'I.il' un., :! I I'.t 'II,11.: ) .'. ntnl ulso, :M I"II I li'iru.lj.i) '; ; j I"\' '' .h1':1 \11'' I.II'w, fY1d'I'o! t tit C 1 It 1 IP siitiM-libri-. tul: \\ Iti\ I .i t I libel,! 1 t | I i I bi i In- .t "'"'";,'z. I ,
.1'1| i!h 1.:1I'lall,11111": t n rail I to. I at I IJiliiell t I t to" C '1.IIe\! i lie, >:11IUI,I: aiul IXu.iill .- I ('IIIhooelI'? : in llie lowesi, "I.ige. II I.', ( ( I", "I I I'" "ll.'ll 'II ill-ill el'I.I
:.'1 d I No :IJ Mi.'lx) 'u'l J !I'I', ;iibkin, I'lilte. siirh 1'11,1'1'1' illl"'I"'I.r! i Ihl! Mii'i'h I I 17 MiUIJ-i: !.: A t ) 1 I ,' |111"1"1' if':..

., hI:1':I ,'k I 1I1l.ll'r t tl l'I'.ll'I\.3 .1 u liier t tn-W.-rUlv I lip.e? fmi'i ISI.iWi', ;pa<",'.', ",'lr'all'l'II' "j i'n1' II' v: n 1.1 liisb'i.i'-; as, in, II Ifl111t.i : n t I '- -. I t t

I l-l ti\, in* ((1" ).lI&'lt flutter ,.. '\ ". (Kf'ji.l; I, ,\.-. Unl; i'onixi".s: niih a Itt" In ted! i-oii'l'inin, : ,allot. I"1 t.n ( VhrubiH Ild I I 1I'I"I'i( : i.; .1\11; I : I\'I'I.\t; lc'\I\I'\'Y: ; ) i i ,t ,tIi' I..I"I"I| is iln! i "

lAf-. I U 'ef in bbU alii 1 halves SiI"ht1I\: '. N. 1.. al all <( :: s :,11, I in I..y 'ta;':e ,.t :llie riu i ii I. I .1 ,\;' v'i 0 I.'.;" lo : I : \ I i, | i 1 : I i n .\''' i 11. 1 in:
Ic III ili ".. of b'l'ni'li, ill t-i I \Ir.: :.I.UI, I :': i I.! it': ( ;"r I 1 ".:
.1 t "" ".u' ei'ii'! I tIP 'i-on v. n''i> \,1 I Il : i-i.li .t. |' 'I' 1 | dri I In ''I u' lln1, it'll !I- I I
r'Ii!.M 1 Fun ,'1I,>< riniuihel'-cr! .!>'ir Pi- sM'-it, t i i t : "t : ,di t in'it1 I leilll.t/t I ,

I IM i: lir 'al.iVf I O-ilyiii, i in i he I! laniviku, 1111"11 III" ""' o r.m ,' .lml potn; C': ( ;; ; .;; i ;; : : II I .Tll"1':1'! : ': 1",1.1.1 4, I IV i l I ,: ; | of| ie I II. i 1'.1: Mi,,1! .,
i'.i.ilncUH, ll i ( 1 1 ,','. 1 Iii'1 \ ii '1'n-ii: |
RAYMOND So ALI.ISOV.'r ) rivor by a I'HtLv, I K tie v i.l'.uit t I. !1" I I hi I | | '' ln| IT I li.! : I i'l I ll J ell ;
t :', 1'lIi.: ; 1'"lblrll""lllIlI'I ,';i7llTin1 1 I V'\ fl!( lJ IiiS! : ; \V .\ \' 1:1: -.\ llIIfI.'LI'' .'I n." iA I' :, ,1.1!!. .1 Ill' i'ill.ll-h I I I t''.i" 'ip'lUll'| .1' Itt tl,' :

-- --- -- _._ ----- -------- ri'l in't'l'[ lioi'l Kilniii'ire I In Waslrn/'nti" is ine.v ..r.wk ,' I li I lids) \ '111\llhr'-1' !Ii: .i: i1" I .,1/1/ \Vhlt.! la'.I.I, !-.' n- :nI \ I |i I t I -"lull lli.11.: I lln in '

(. OTtIlaYtt S'WfK. I ill'llj'oIl.II'III'\; ; L'tOiinao: l.itiiiiti-! ', I tir' line j is runIin :: r.11 .I\I h" 1I"n, : .:I 'tinN \ 1. I. .y'l '4 'I Ins ," ivlll; 't.-nif: II i.i' me I I II | i | | : 1 ilidlull), )t : ", ,I :

,.: "I-iilurliK!, i i'1-t' 1'." .i i .'e 1 PIT s'nmjpnnfj .led !bi' S "eititti: us. ,tlen'1, i i't: l-'iedorielxsliift'" !Z Ii) "I In,* 1.1111. "leitn-fA'if. I'lPcin" ,1,1, i"n. | 'nnft'l* l I I- ,1,1 i 'I'lMlli'i, till nf i \" .1' II'1 ,1.i % ;, )i \ | i IM inn"l.fi-" tlor. ,'. ,
I n N. v York a Line ,11/1! 'v"ll I ..isioitiMxk .ofti : Ixii'liiii "iid. ai't'tisidivililcpnrtin'nif! ) "''IIiI in'i.l. i 1-j, i 1'/1. 1II"n1\I"II'n, : t.ar( ; i t' ( 1 "."]i" m, in'"11' .'i,,1 ,ii o,Ti, ... MI' i InI'x: li i .,' "I i I : / /, ; ioitifiln, /lenM: t (

/s t'l', .PI ,.,., J'iI.4 .. j.l-JIII.iJ! .' 1't ln'I IliIII'! i h '111 rnpitl ennrsc" to C"I nlo \:1'1.11.. ,;:t b1'1!. Till: 1"1. I'.iiir'! d ".iilI.; !h I'ni, 'n !1'! 'iev.:, i 'i'i' .iiTV -. I, I I I I I I'lllll' I f J It, M I lo .1 1 "

ti sp.i'U. :lId I si| n. t :' woar, ain ,tii are- plci: 11. Th Iin" 1'iniiimies) ? IIOM, Hi-linMiid( ift P""I." h.,1 .be;.t) r" ( I.I t$,e-s, vunS'T! 1 \1 .. ', S.P .1 \11'1'11\1.: : I '
' ('.ni', an I I'.tn alojus [I'''ir.r. bva t'l 1 n.U". rof>d--rii I 11-r! n'-e" ttl I tlI".h', I l t 1'.' .llf "hi"lhfJI1' (;11.11 y. i "), !I't" t i.i.! It ." 1"1 )1'1..1' t 1 i* I ;t 1 Ii '11 tn ll.ler-eif- '

:. V'e.t. an 1 rs ., .1!,-. rail in "II.t BI'I.Ih '!:.t'eni'-n" : ,LI' ] i 1. ,"II.II! I 'I hi, i I' ""I dmv.'i ;in (xind h if, j'i' li '.Illl[ iiV :" !'lo!.. 1.).tt l> '111 I n" I: ': || | \. I |II| |.,1', |U| i;.5 i Ji t I'
S'lii- in I ( '"I U.m imN-! 1 tI! or.1; "lnllc'I'c I 1.\1 ...:. I< ''. H fNeiix I ; I 'll-'ans i I'l! i.lnclln.-ieofkl' } : ,'eli'!.> j I' n, 'I 1)) ip.) K! in: : I .1I." I 1: .'. I I : I No I
Itt "'i, M 4 .1.'vi in iimliey.'I ('H c ':, 1'< : I >
(
HI'1" 'If! 1 lift I' '. I \11 : A'i M. L', .'
.
a .,"'''I"I'II'1! i 'i'. .I'll nf Cl.xli.: (C ,is.s"i! : 're*, i 1---. .-------*--- ,I I/t, 111, iiill ,il-o. !dive; I'l.-'; bit.:! ,iiiiuiirr-l, 1 atl .\r 1 ;nal!: i.d.I ::I\: !. I I.: I : ; ':. ::i. I P.
,
ad"
/'ii's' .. 1'Vfiih, M iitio. (II HI t riV v.i!I'rh !,ci'l ,. ) Ci, i el ,1'11' II" it "f .IIn"o I to. "u" no Jil.'u : ; : : I rli; r' ;
rjT 'TT' ;> | : !, ei 1' I Io:! I II | ( 1 li.'it.u > {'t. !
-TJI' ii ill; I Ihi''i: '.', ; .
h'' -1"11/1'111<. .IL 11.TIn; 1l"'Iht 11",1' \ 'y. | tir.tth.'ii | VYni I I .I \ M i, ,in i ivi-.i i I-I 1 nh
'I / 1 < 1'1111,1,
I I i r i' ;" I i | ,. 'h.! i'p!" i.pn' ( ,' itt' ; III l h"|i"I"n' u
1 :
( -
., .1 13: AM 'ay! U< >; iiUS.V : '. :; t' I h, i ,I'm, : "' !rl"in :.N'i i *
'i.n ill', ''1' : !! ,' : : I tin" litslnii.) 1,0 1 II.I ,Il d. 1 ..
:1 !n'I' ulil /11 .1 1 I u'! l.if.r' { ; V : ., .
"l ioni I""I. !r.i \ ri.i.n
hl'III,1 t.I111 : !i .
etpei: n HI t in',i. I II'. In. \'. 'I i Kiiniii, ,' us I ... ) 111' .11,1'11' - --- -
!
oi' I t ; 1.i'I"'I', i la:i-Inn..MII 1 nfmii,' li-nn: !tn :.1 i 'ti I In-; ,i'- 'in"! :le \ \
.. > it.vJ
; .S T. ) : l ; .\ llu'Jllt'ola. l\u.I\ 'i.'ii'l-'i' pt'f;!,'n.in >:ti t .i'l' I :, incveivif I bifalxl.-1 I J JI ii I ; s I: lit.. fl "
t/'u: I ", l ".itler": da' > llieinriiii.'t.. .
:
4 I : l f rfJ r "ld ,-. .. t,' $ 11'11'.1) Ih" M'crl.: :i-id: ( fr, m: Iii- "piriiiisc If Ifp io' t'OAii11. 1; I t '.\; iKMrosJuly ( II I ( ) : I i'i! < ')111 i n ..," :.( ... I I I i I : I: I i : i |1'1"111"11"| t 'I'llII' ;

.1 n Hsu f.ir: ii'ily 1 oil. 'ipi.'Nl 1 h U II I. (I':. Xntin! ] .,"Ii' i i inun!!: !' .. ip"ii, i 1'1""f.; "> re-pf..' '1.1 an.\ '.' \ 1 I, bilf r.nni l 1.1 :I,.ii r .
,
- \ ,'j.: mi' hall! I an$I ex t'.i IVL an.! iicll 'd"C.ld. "c.a.' ; .' 111, Uj'i.'ii. lu p\p'ts !to b' !pni'i* 'iii/ed: .A1! Itiliiil. l'dl.II\"IHt., : r ;i t >. I!L! "i io\ I, I |, "lit"I.I c 'I\"lj''f.1? I I .
, .
.ti'l. of D.'l'Ct 1'11"It.i ." ,1..0.11' )h. ,0 t 1'if'. 1'.1 i|11 1 ill t -. I --' \ illi'f /- ( .,. !, )lini''ur.i' Ii p II''t'! ni 1""i-n i'\ ", ( i I, : 7 .- I'on.l:' I I 11 "li' II., ,
-I I .
n;: infs: I'li'in.'l-i; .N''rnClolnn} ; i, ,' I hi"i:, : ,' 1'I! t ,1. '1',1,1,1".0': t : i .1pi .1'T1I'K-'I I I i n 'r.i"I" Trn.vi.rtl' ';" |I.r, iir"lo s',' \\l ,I'i'U'. t ti|1IY.t'II.I'1 I it. \ | | t tt | i | | I nl n if ili 1 ,in. i I i I .!
; i IVij .in "1' i'i'!, p :ain-' < 'I'j' mi con ," .11" 'illl"I'C i i iflJ! |> 1\.1 \1. i t |i P'I.' ..en! I I',' tin! iii) i"!' I. .II"'., \ !!'llr" ',.1 it, I I I 1 Win-Inn l.i ii
t t.q'IIII: !ir: ;' ; !} Sun 'I t 11"11'1.1 ,\ "oei 'linn. : r ,
; ? .
'i In-te'iy t't4 :' 'i \\ic 1 tt-c n'tp
: ('I'.iiran'cd-I ir ,hh., ,.n.l i-s.bif. i.l! < I' t x I' i Jie i '| I | :. Ii ,.'. will I I le "'" I I : !
[ .si1 ti.i 1 I :ntl I :,.i\ D '11 Iin ii ,.1 1i5n ) ev MV! .jt.I ,1.11 : Iti't i .r- IL',1, for" !tlii'Tfi'M'tv ''HIM nl: 'I 1.. \ t ', 1"'f 1 I ( '
: '1'Crl: ia'x: ",'. s-iioi' iriiele k) I \ ''I Ii : n '1: 'f -I-'o| V.'M. tr in t' 'iv'I i li, i !t.i.! '1 I It.'t, ul 1 11 'r I < i :N, I'lilbTtor.: ;
: i : \1. "I"
II ; ; 1"oI' 1' \ '' 'I' ill ll I |, j
I Ii | ,
< I'I. n i I ,,
I.MI'ti M-.Titn; I 11"1'hllll" ;iI III 'tIer. rr. pi i "I' |7i'l.: IV- -'' 'II Ill'-ll tl > -l'' lul', 1'" i .1 lilll-, ill |I'". .a"; t' ,1\ \111 .I ** "i. I lie li'l' ) : I "i',, :-"r lo :'lie, 1' \

t i 'tj' u.'i< : It it 1:1"1: ; ; F'i! inN ; UI""I! s iiv ,. i":1 1 I' I I. MI b->\in '. ail I ,n fit .'ui I Jti.l, lit nil r : t'Vi'i I I.,' !hal Ii, 1 ft ,' 'I;t i- 1II"I 1. I"\ "\1 II' \:, t I I |' i |.l | ul II,,' U"ll II.
< I'l v -
!ll. I l'"n iln-d'V. -r $ { 1 I : 'i'l .\ \ I t : 4
- IC.ili.'o.: Ci'ii'ni i i"., 1'11111 alii I liv.l; : f.'Ut'ii > ;p-r : \. I I' l' -11 ; "I'll, ., ; r: I ;
'l'III ,
; OI I :
IM: .I.II.K ; SI'e.: ; :&lk I lllkf> anls! -vlj ; ten I lil''ri.in'''' '! ., t'l louder, nlI'I'\II! Kftfii's: I 1.,.' ini- 'the il'- ,.1\\ I I i v 1:1".1,0.;wv, lly I nbi i '. I'. l'l.l'II"' i !, Ap J iK-lii'vlt: \, Apili''li I ;'} I.;li.I ;. I : I'i I-! ,"'i-.il.i;, l.i.'hl,

Itlllh ,n a'I' t 1. X..*. Ae.jS'i.'ll proi .t I 11') f 1":11: I Iit' I pi n 5f I :it' ; II liifh iliiiiiii r "_ 'I : -- I: i :'\"'.' d|,, II 1111" ;; I I. I ,
lie in' ine 1'0 ; ,' I
i '
.
, I Ivorv an I I tri: Combs j ::1\ ., .'t 1 .'; '!. I,) I '. (wi'l r'i I :'ii! '.) l. I + '11 111'1" j.CIf IJlhhI', .iiljlen II l ''I 1'r.-ti..I,/ \-,2i: itmu' I 1o''i. r t ; .11 llu.1, ",.1'.:, ,
Ph'aItl 1\.111! iH; ; J.t-) ) 'i '.'.t 0 1)1) I 1111.11. .1 n.i. III.. -'i p- .vl'W.; 11 I iti'.l. K'vou:: '1i' lu 1.liIC.I., f.'i-l:I I Ki.-\\ tw-1 'IIr' l I I'll-!: I 'rrHI! : l ,I'IIII: | : : ir.'. n l h J"'i1( ;; I I ,II''I.' |Lil'I'1, is n I

. flu lii :Minn ;; f ir.hiare I an !ICI:: rr. s.iii-o-i )he rLi'II: iir..1 1 11.11. :'j.'nt t) p-i i 1' .>-m.1 "I 1 lie fio'n (II nu \<:firfoiKi' Hirer 1 IS: '; ti',} i xtl'l!n .. -Hf'i '.S' "t I I: .U-illl'llH', .. 1.,11.1", ,% i : I nn C.'H li M.I!,' 1 t'

!.'..Vkt!,; Pi.-fe. ; Iron ; 1\' in"'ii;' .I Jif (fiicii'i'i.1 : (Ar piilli-js!, ) K le.v i.l'ih", l Hill' R-.!I ; jliiy ltt ou' /'!liioiu.i ,mi III. ul 1'1''l.r 111| '.'( I II -Aill. "i"'I. irillie 1'111 I : I i, llie iili.I I ,11"1111'.1. /
S'eol all I OK t :.1'1 ; :- :,'i'e I, s .\1; :( uti-* sliii'd |'f ill1 tlr-l'I ,' o.' jjoiii" !,* 1 : ,.n ut'hi'rM'1; ifih"; 1 11.11/1 1* ir1 'I' '1"1! "' ''In- 1.1.\l ',' I iii'' '1'' "'III| I I ) I ( liil!, i .1 I lirl'l( /.s 1*
(' .1:1! -ral "- 011.1 I ".)'p p1| '! 'iTji'! "Vfii'm"1!!! ch'inf !n' '.n,i r'h\C 1Jk'J i < HiI i: _itibi" Nn ,ill I II" ln. urnii'i .ini'k ii ('ill i ", i| | t I I III''" iI| tliiil i I : foil .
's n'i, :) ; assort n I I I I. 'tI'V < 1,1 on lln'H! .1.1\' y-? .r I, fi.l ;in.Ill 11.1,1"11 '
kM.ll. S; ev IIi 'kll" \". All > 'ii I L if < d'I. : ('Ii oil I ; ,ns in 1C ,\C I r ., I I" i ; I' t 1111," i'l A'lbile .
I\n. n < ; 111..iI' ,\\1 I I i :.In- i fill'1'! IVIl's >'i 'i \i 'unl MI it i ,,1'I, :: <'1"i ( llllli-M.'
,". i 'il\ .isT'l n 'ii i >i(5r| ( ; ..'"ri' 'i -all ot ivlnrlii' : in cinr., I li!I :v > ii'ii.-' '. 'ill- .n.-i' t 'il t ',1 I I It: ',u., ib! ill"I .\l| O'.A M in'Tl "' "n. ::.l t pi "t'1 \ I !, I! (I |ItO i nn,'* i \so| f.ilh" ri.tn. i" ,! '' ," i" ; 11 / 1" 'ilJ : I |: | | ,: |1' ;
I I 11.\' in I 101) :1' I.t n il I I.rin' 'er 11,. Tlifir'n \i i.li.-'J' e-iin) 'e ( Ip.t I w. |I.'ili'" .. !". i 'i i 1 .' | 11-1".1. ''I'i' I Ij l
I fir ii'.' '-1.11 t nr.IM invne I ,n ,etll ;t ttln I 'i-ii'-fin' n.1 !n ,I I ''I ;.1 t, 'j .i,i 1! '' I nv i."e..! Al'i-r't-i, .. n ftf '. p-M-iiin I I .' !l b- :: I 7 111'1 11r.JI }J.: | / I ... 11.1.! ''II! II! M I i fi f : .
| h'lr.I' ''f i,' -.'" i U. \f rh! I II ,1'I: II.li.I"1 ,t i1 t nl: ',r.'a Cnti'i 1:1:1': |i | 'b ,,"', fn n' cT"ln. Ii" I 't. -.1', I"! } S. 11\ \ : I I ) I | | |ini.' 1,11, ,, I i |,1/,'; ,. r
.n1! 11' ( .; 1/11'', .. 11'1"1 I I I f ,
-' --- ) n .ill-! .II (ii' "' 1Ii l > 1'111"i i IIt|,; i tn nl! 1 : '
( 't ,
I[ iM-.s: : ; u,!'', A.: It"i : T \'I.' l I n 'lie,' i I. "'0'" ,i. ; "i'.i| ,.,1I
ci. u' MS; i i 1-: r\.is'i\rsT! I r.n-:" I 1'1'! ;nil t I I 4 lit-; ; I'i I t :ni'.it'b1-. Pfflp)4.fi i ,, I I1. J'ui'iu.la." :, .I"I : '.:" jul'-' :.'7 if ,I' 'IiI'i', : IIc.'j.; : in :I.lo, !. I '. | ll"ll-r t'li | I |I. J

i i-i I d -j| d'! ''ii !Ie'h'h) fin fnipteni : 11! I. 1.'p\ I | ih-'ii? f .1.1) ;<;, ,i-r n h.'r 1 f.ni ''i t, -- ..---- .- '--' -. -- tl } !.I' i. I l.i I".1' IC.tIth"t| ? I ,|I. ; ,' | / i","., _. tSimll I.
't S.'". '. 'l f "b b' 1.1 j ,"DTH' : (In- i'l "I I "n :i I ( I ) /, | .
| ',!i'T '1"I ,iii'i.'i! !, n-tr of'hi'.in: I. in 'i" ; -ii. > 'I .ts !: .j":1 in.'Hi I \ .1',1" II'"la.: r.II Oll rn'i t v i n 1 I'll :'10 I'I'I I
.
inn' 'iv n ''l'If* .' 'vi'i' ili'-h n-vn ? !. in !'I t t'I'i t i i t. '> |J.I 1 I .1' .d .> I I'" ", blInn! (i 4 \ I-'., 'i .'i! i I'.i-; a ni"'iiS"i : '.' .. .' I ,; I I I, .1/ t'ii!&
.
1111101'i ;i 1'1" iv n i'n'-n! 11'1' >'11'1' ,ei 'I. h ..!' I, '\ I ". .T" :," Ci_ ',< I II fi i ,;," 'I| '"Ioiv. ;i. !I''i, c'.lit! "i i ''I.' '' \1 I l.i, ii'pr.j U! .. ,. .I, I 'I.I'' ., 'i'iw ? 'In"! h ) I x I I., .1 I 1,1/, I I1. T.I I

i '11'' .11I1 i II'i 1'.111,1.1.t -!""' > 't r ( .' 1 rm.v ;i I '' "'. '1"'I .J I ;: i !11 r ','4 t'f'.! i P" I. It't fl", \ u. I l''o', i'I \ / chI' 1 i hi's, "I-'I'I 1 ; ; ,' |t.. I If'wl"1 "!1i'lf' I : I nn b"i"i.' .I "1t'I P t : *. l : .in linn' )i"i: ,' I
f, il1' '
1 .. "'i1'i': I ill hi. n nkfl.ri M't > o i 'i t't: 0, I' ', i. T- I il !b' i "I I 10 ',0. ,li" il f ..1'111(1"' I I "> ( ) ( I..' ,h i i i, ,| i ii i -.. 'It ph;,1 n 4t., "ii nkI I II i I ," ll-'lil ,lit It./) .
1'I' U I ii,' x p i, i li i i t !i in d 1 nr, rn'ij.Tf.Mi'l 11 111.1 ... I ii'hi Iv null,, tini'i
'IIi i u 'li \ ;,11 'in I 1'1"i i i \ .1 'n'iyn 'I I !\ 1.'I i he >n'p""I.f!' t'lll.iWiii1.' t i I 'V'o npi I 11\I r \. < i ,'rif ( *
I. ex .1111' ,|1'1 ". .r1 I n"i i ..' It. |.ri.- puicliisl : ; '-: I > I InI! : !, .\ h''I' 1 (')li'i'oli' I ; 1"1II I | >. \ r I it'Pii.' ,I I. ''i, In, ii-ell/ I li, ,' "1 H'liM in.li, 1\0:' ,,,._._ ,,_,,, i I i 1 I It 1.1 IM', 'lI IlIi'I
;I. \1' lit1 l's : t ,'1. / C'jlu nl>-| ., Ji.Iy ::7 t'1'r: Ihi't! I | I // I, tin :l.'i i the Ii I".t." 1'l'I"1"! I: ,I, J W U, b-rl-: in1'Ii! (vi"11 ""11'1"I| | u lieu cari t | i I II 1:'r nl' ilt" ;"' "' I d., hi. .I ,

N\r.t .V ,D V CP )IHn! [ S f'O.gjQ.M _._ t,11,1 1 S. \ (-',,1,1' : t "'\ lliirL: /:, t'.i, V.'li, .tt'itt'i I I ..' 'lay in,ul\inir| I L
__ .
IM .\ I ', .\ t 111" S'. !M"i |prl'iu.t. :it iK < ".' .I I. .nil-T'.i'fl; I null' JMLS: n. : : ti.i> I III |1-1 I II,.. ( -If.f
I--Jlh.i"! I ,
i :
UVl!: { I-! -.In-i ri'-'iv-l I n .n 'nr IIIMI-'I 1.1"11"1'11.,1' 01\ I.' '-n "I't 1 !S." I I | ,' : /1'iif, il 'ii Iti,1,1'I' .
.1 1 ( 1" r piv-l MI: i if: J 't. ;iiu'I) ( \hti! iiiiii. Juli '.'7. : ". .. .,<
I II \, "I .1 .
e.lUl'l I 'ri' in \ 'V Yvlln.' : '111'r 1 "It) 1 I1/. I -p1| | 'l u .1 t,1 .1' :" '1 :,. 1,1.i: '. I '| I, | I | |''' uS| ;1"11.,1,1\, J.,
''id4M"r, Ji MI! III l U '1'1[ t I Clniniii'' ;, siit bl.1, 'tortia : 1." I A...v: ;:".1'1::I.. A' .tl.,' Ton ( i .!-.I "' I i'" ,. '/I I I I L /, | 11"I" I I 1'1"- MM "1 '
u'ri ( 1 ;In. \ I 1 "I'l'-i-m" ik r | 1.I. ::1>! : I la ? Toi'ar('<}
i I .
,, .1 nIJ i I" .
co.n'i "I.I-"I'a if I'lO-'x- ani I 'l's-: I I.' fu'.f in I ii InAl. |"d i| I. -
.
F 511 I I'', -I 1 II'i .1) i''i a-.1 I :.!' r Ii !1. ;ill i r 1.1\1.1') i liii' 1'1"1"n <>t 1 T 1 I.. >., .
:Q1S i ,C I'.in aI. fi.1 ''III I V'. of ,-vrv I-, 1 ti i'i' -"i I u- 1\i-.1,1,;1. :an I' 1.1 rnnilll: ub-i'i'bTS'; b vn": ,be-n ppmtit, .1 / | ii'vnliin: lii'titi: "# :
ripti..m1"11 :ii w. n )'.v ,'j T 'Vr s ,ilj I ,u ;i ,nj l 11| ,iiui .1.IJ 'f. I 1 1 'f i 'i- in' i lu: M i i.i MM' .! -I 11 i ',''1IM .\ '1' ( 'hip ,1 11'1. nii.b-i! |lii' ,., Fj J til :i'i"' .' 'I! bi .Ini. roll' t 'C"A, I l.i I I lion, al/ .1/lijr|, j II : i
1"11. nl I I 'txi- ,r 'ill, t n!.- in' .1! '| iVi,1 ) Itt.'t, il'i"'I'! J I B.) ,
I !tl
' 1' v'i' ,I, ul I : | I IMH I libin, "', Va nli < I.- iliilinni!
c e II. .1' applv' : at ill'.1 "IIon \1'1 'el. ., I U I It tti.I s. : | I ISiii.A ir.'f.i'i t I n t i' uiif' '" t ( I.r- J
it.-
I.:, ml a"'"'", .'! :I'i -.' "'u''i -. in "\'',, <. in |to J 1,1. / 1f' I I I I ,
fl\
. ilur 1"I' Mi'i't"-! : -I.1hti Ivi : I h. i lihi.vr j.iti' I I'. u ni'TI n In- i t. .nib I ; 1 | /1'1,1"1111''' ; '1/.1| I 'J
!9 \ A \ !; riD: ); I .c.: GO.trti i :',1 i in' .11,1.L |, l'i\N'ClS! A. I UM' >S ( :.,III'I / f;<' AllJI'-.JI".1 i "C.ll' -\\ liieli Mi v 1 I I' '.111: ,tin-m I i I' I It li-I, I i 111114/ ) I I I > .'s M ''I4I" ili }'
_ | d ",-; : ) I 17. 1-sJ'i./ ;/ i .
' \1 1"1).u'h) .'/llli.If'lll' V pI' tt't.4. i III..I I I dale i iVlui! ."
:H'tfVVf.V, tUf! ;! ,'o. - -- ----- -- -- .3. -'- .\1.1 ..., 10 111: ji i: I | / | ', .,(' "llf -*1t"1'1I /
.
t" ;.k ( 1nulo f J fl I:') Xolh-r.t i fn! ) 11:1--f'\l'.IIIa'ly: : : ; b.u. -r v 1. Ajjlv '.- -.. .-- ; .- *" | '} (allriiilinji' ilntt I :

I LI..o".ill.\'I''I'| -ib,:, 'Tib.T fire ..r.'r ii't.' I I }.Ma'/3' .A ufuuuHc" '. | ';; 7 runtcltl\J I I t tI '

rtu. T ..' \ in i"|" I.hi'II.11 1./1',11.1; ', s il J'I! him "it .\p.d.I t h 'I l.rU'JH 11 11.! V ,'j.
e" ) nri-'; Ji.p'i'n' '' "' '. e ri ,i ; ; "I I! nb 'IM ;a"'rl.11'1.) ) 1 lii'i n f': I fi'i'.l A i |' ; : -
i II
t <1.,11 J. ; ; ,: : ; ;); ; : I f I li", I I :* nl. A r
,!"-aM: I ,| n ni I U in.' :n'ir1-i! si u h n-V-T n I1 .11't'* 'I-"r: f'"ipl': I Vim-iil: I }1. .i i' : lliu .N.ill i "\11",1,1'.1| i i.O\ ,pi.ji" '
1A \ fi, .linn i ,p-I, i. : I ,, I' .:..! i. i l'i I I I'' \1'1"111'1.' ill. .u'Illr\ ''i I |J"III.; ,| | : || i | V'iH'AI- c '::( I : I I i : i ;: ,,, I C'il.1.- .,
'i' 'V her : 3
'rl''ti il-sile, or re a-1 i't lr"1; -ly !I\\. applv at the '1 re n > "i.l-: j l.llj.'l.
IJMan I ui' ilj.>r 1'1 i i, '!. :11. '1"'lal. i :. !K'--iv-i I' ,ii11.1 f irtliexwK.: /1"1 I lint" "','fi,'t'nl'NV .\1':11\1 I : .s \V. ill In11- ll .1. Ii'i'> '111.ill,' nil II ull-l">IIIM'" 'V ;. ,.". : .( )|j1'_ )
' / b.! I .pn ii"" | i him: "ll: i i 'l.' .i imill : ', :s;. rnn"nMu.N: : ; i i : I \
1' I. MAIIIA 1!
e. AS; iT or. 1'1'
A ril ') 'V.:1'u! ( ) ; : : I ) xl CO. < 1111' ,
I Aprtl.ii '"
'w' :\l.t I.
|' tu.iN h lit.
-? -.-. _, o'mI.n.', : $ : I : i l I I lt..i' < exInUt Mll-t.riiiy[ I! i "i 1' InI ,.,. | "| | is ill "IIII' ( r '. .
[ ,5'pt -.> \\-\J\ I 'li I u":..li-|'. - ---' ---. ,; '! I | | | Itclll| 1 j.lir, ,, '
; ui.t j
t. Jpfq .Vftorw, fill :&uf.'i. t I I '1'. MI ,S.- rJIU-. > rn>! I lir.oiir. ,,: '. '. !.'rll. I 11"'j) '1'I I.; ';I..{ n.HI! !' ',,1, i It'., fv'lim ,. I J' ; :; 5 ?d'i H ini'Lc :i.
--- --- - ----- -- -- ft <
,
'i
( 'iifi-ii'lint' Ij' I ', ,
I' I. it iti't iI.. 1
i' 'i. I : '
iTnt .11.HT"I'I' -ri.i'p".ti.'i',| ( .V'H'i'V.ir.l'i i. 'i ,il I to t'II"j' b I I' '.t'' f"' itil! 'II,! !''Vp-iMi. ,):|,; t I\1' ) > |, ) :* | / |1..1'1, ".1/111' l'lI' j} r;

"$1 F""Jl'Ir! I ] >llb"CpliT! hi1' j'l't' \ f'"' i lie I 11" -ehr. ',,1 'I:, r.n' .' ,ilnlci' n-.ni \Ve.i niii, I nl.I i Ii ,ii I. ( "1"1 11 ,.,,) jl..! o ,'I, |rn (,,1, ,I r' i N'lniMird !c J.
: .t. Ii"i, x.Y: .-',. r-i'i 1 .'ipj'i/; (::' j'IJ'itl-I: I IL \VM. lO\1: 10'; I 1':' Ir'ox.! ) I ll 1"1 !'Ii, 0 I l | ; man' I'II'Y: \ ;t

- : I tvrv it.-' ( "I i, \'ti'| '!!, ,I..< Ij: ,'In 'fl h'f h-.I'I: 1.1111 I 1'i'" I asv">itment (.t't I'll ;;' iHV I T .MVJJIi'K.rf : Jai -- -- I '!i ':' :I !l ,i-I', rr.itif.; I .. ;T| ,; ,? "'"?: ]( ,I i | : | ': ii'A\ (.rnlally! ) ) I '
.
1 I." ., les, f.ir; -.ile ill 1 i..t i il 1 It nil-. I S?pt I-Jtf I I UI--Jf'I lI-: I C.',',,.'rCii'ni( I I l.-aVr! 'C|, ; ,ih.u I klullv i : ill In- I'aj\; | ,i'r: 1 VJi :

:1r'h, 1.1. 0 u .nitii.iiK'oiv.[: II, . I 4 .1 l Alri''l 1 ,l.r f e "ib I ',.i'.iI'ur '/' ; i | .
-' (1 | |i '
: : "It'r' i. ( | ) j 1'1/.1 \\vliri lr
1)/\1
1nY1- -\DI') :-Cl.OTIIIX'i--- -'-: i. H' .1I.lIlwr war-, i d4::hfl'l1 'V;m d for ln 7' Z'rn a- J I rf"f_t"i"r.I.'I: !' ,I'M.' r'!,!..... -ii.'l i t 'itl t ,".1'1' ill I''I" -'I'tiir'lr l .il 1 (tj '1.".,''frI./.rI;, I'lnti!' I.i |I"I'! | :"'" ',. ,II.| ,j ': 2',

I hi' |1',> .' |1- .!h i i t i ', ii 1 .'t. n ft-' n o-ir mnir.iy 'I > :t ;uul! ( '1uitI Ilhth iiniS: Soi J.Cl I Mi.'iirsjiijiti. Iii ,tinlir in i.l, /flIt 'ilAIIIt. \V- 'I 'I,|. i'". I1 I I \s ) I.l. ( 'ciit.!'... ,.1.J
I "XI".I I on i'i'1' I ,I'll| i'ti. All I "- nn ml') I I' .1 ''C( ', !' ; 'J'
j $
.. 'HI Vi v Y.I spl 11.:'I .11.. '!If- nni I t''rCO. 1,1'1 ::';. .
'i':"; TAN" (1'up'; '1. ''I' i 1'11 a-i I lib.'ralvr.s n ill !10' Id l I.Vef.lJu v.illb" d I lik" .. "bv "J'I! I i-r .1.-t <.i, '.-.t''1". ,,1.i -- :- I : ;
_ 10.11": !h.I'\ : I | |
MI'1.' "I' .\. OAKFOUH i I .' '1., i I', i.'i I"'J i 4| i 1.1.iers, l it b1 i-niplo'rd I i Vv'ii.uvi I I .I'.II'' .IAIW. f'-'inrlj 'HI1. ol" Ic. ii-M ,'. t, : 1 t' .
_. "I 1 t'I' ab tv' n M i >.) ..'. >. .- cp 1:1./: .i i u ir, ; ) :, I. ', I I I/\r. %vIl: IJ.It t< n, lilIItt..| ,
**_- --- -- I I.l pi'-.fii' 0'inn-'ivi'l b i .ntin-'d to thi'* i'i,t.n, "hetl.: I irtuI:I: 1 I :11':114. \I: : ". j e-.I''I I Y ,... I,. 'it'I'.l '5.' I I | '| ',\ ', ami 'for.( yi,

.f .' ;; Goons.r. -V I I '1' t'l, '-1' I- ''I'll1' I slflli'll: ': |.ll' ':1.1 .-:"."" ':. .1"?. I II l .:Iti,! 11 I b ,''I, r."f"i | 'l.d I nni I i; : j, ; ; ) f'I'/IIIIIIIIIt :t

r.' 1:1U: p"r bria t'vrns' iron X-w 'x.'r< :- I wl, 111't : 1 '\1, I b ,' l'i" Ih'l' 1 P. 11 C fiyil.j! nArrin1 i, I II.:., ., I: \V" ti,, III H"r''T 'II I : I ';in' I' ,f- ,In.1. 1.1.! /.1\.1| p. t i ii'. ''i bl I t.s; j j .; ,-,**'
I; : .in ,nll.I.lf >'trs: II ri.tidl, Mr. II liV (!- iud I i ,' i
.n'l t i ) 'K 'n."I' I with; ihfiu J\I' I Itt.* '1' I 1',11"I ">- f li"1, ..'T% tl. > v n. p -- '-'' "
,1 tub 1:111 Hi ) C.I'; 1"i: ', will !h. "ii'' wi I h, o
\ nein-an Gin, U,nn an I IJ'.in.IyI fjr .thy Ji l''ii'i.n'. ,nt t p-ii' 1 nm:. I'.fA wu'nll''r tcIjlll.'C'l I (;'''.// ..'i"",'l 4,114I ''r'",>r'i I"'t '''. nn Vr 0 ,!.,,'h 1 11 Pl''jfiIlCiI rATJ.IV. ,\ ', I'll. \ t' '"t
,
.11'1'1'I 11.:11I.1.! thullcw Oi 1" !h"K"IIilt'J: I Ia.f I. j 'hu firiii.'fViMU f 'a FI4: .(. 1"I.I : I .!' .. : ,
t t -'- -- -- -- -- ---- ;. 10;, i is-ji; j
(4 ? ineriorqulily The for lln! 1z1' jrcr., I Ii dollars 'UPIIic.l! 4th I.srz 1114.1 \ rii.oii/ ;
cnty .
c 1 '
I wo.lh..1 :r Imr1} Y I I
/1 \ I .
'S" .11 nf'l ii "I. ; tll'liii. '
Harbinger from New ''
'
also rewiie ship 1 l
.h ill p.'r ini'R I. 11hllf; : I 1:1 II..ti"-' I'r i.s'on> .the ruarkri 1..r.; Steam I fl.ti'tt! : if-e. "' hll. :. ; "'i' Clio b I-i; 1\ \h"I..I' ,. I\ ) I .
*, "n c.n. :n'n'n', an inxiwe "I'1.I.h nnlInm I Itri"'I1i ,II'r .itfjrd I I I'eiM.ns i | (4' ,,\' ,"- tn il.e rail I iic--> \ i.h : ir.d dj-.li.,illIt.vuoiS ) 1. I 1"1. ," /.1 'I.. -1./1.1 ', I i'. .. i : ",4 I lit. J ;3tIi I': .f : *
\1.1.1.
'. -iJ'l 1J.in'l Iron Amri'anRASKV. I ii'y y 1 I rl1"' r ',' 'I'irn.-l 1 ;. <-" I *
: "
H"" fuithwub i I ''' ;1' )/ wtre a-
> i r3i.l! will pK-a-frernirin i i I (.!- .! I \ .UYI:::; ;- r'j: S",:;. I. I It'i'i.' ,.f" Ji ) 1 ; !
0 I
"till tinI.I"/.t r>"' ,
:p.jt.t, .
.aliJn-ssril! lo ( r of cIte| I1I4t1".t4et1! ,
11\r.lUI : 1.'Itr> AhI4flIIilfl U'M' C1.A| !K:, "i ,1jI10d'e'4, .tu't I I |I"r. .*',". ..t, :, l't.i i" rr |Kiu'" 'I 1 "f tIll i''tl",' I ; I I 1 iiiidi II r ". t
.
rectil" I : : : I'MMK-. l-., !
,
JEI'I.II'r M'lci'ii.ri '" :I' n : t.il i | ( l
II""f.
AllI'ln!
an.1 utf&'rt'r/ fl ; 1 "! 'S la r I "I' I '. < I'r.inn1 lu'llllf' 1 b |Ii t., ,.I"t| ', : I IIH
r'c"I\\,1 Jr. fti'li < < \Vc 'II.J j
F 1 n. HIM.UI. his i'ist J 11). WL\ -\ \r.r.L.t. J. 1'11. ri! .f1 I ,1" I 'f, I le 1i11'iI I \ ,
IU. bt"Je on \A'. ( 'II. fn'lr' .1 .''r iititinft'-'iiri" 'r Mi'l I :
t for at ;
tir sili. m liberal terms CASH .! : l I 111 TuI.1 l- s"h" Inf''Irc.
rtt..I.I. Ih..IJI\"win: arti.k ; ;. :!nf""r Il'il'-I 1'1it"I"/'a. I! ,v '..'<. -t'\ Uih >rdf rt> ,M I i. rn ,''" 11'111' .-" '1, t,1 |. ) j' ) I 1 I ill f.m- i

"J :iU: bbl, PlonrJIM ; ", 'D ,acola, Jil7.1, I" "iiuw.r //. "::l.iioiiI .{1. 1'1 t'.t''i't '.'. tIlt i < ,.1''t. !I'., 't ffU'f |1'it r .*mr [ipjifiii.-il i i"rli I I Isiiu.ziu.'k.. .

j. il Wuis' I I fljIZLeIs- of UH: -Hunk- I''ih.u'ua.- --.---- B.lnflr. I'rohrr.//u I I! ;JJu"H, I II >li .f'} C '' fit 11:,,IU. 11%' p'iri'liT i ; I'ai'i.i 11,1..1.,1'! ,n N. I I j : niadl 1 !

. Iit) coils K tva II Idtrft/.ut4. r'I' ; Ul ," 1
, | !
:""" lj!. Cel1.u.'y Uasjin? ( !: Uiiharl I C la-. tfl''* f'*-n 81,1 -- -- .- -- 1'n \ .1iizs'! (I. .'- n.IIP/I.t"'I"1 inn 1i"t'.|
.1 T"fl'I.-\r. "' II I I'w 'ii'-m, bv V-ti'Jm, 'lii'ir ,ml"I'i I Ji "' .t'I } I
ul AjT'-n1
i.. ,r,' J'I Hanl' d.) : U.U1 1111'l iII 1"1" 1c4 1.'J-S"'lt' d'I' Ir.I. I : ; !! '! '"' l"-'( '.'
.
!r -ij b'uu N rim hl\t jniiic i ttlr1 ali 1 'J1-vl: of t ilnai! nr. oi Z it.it ) S (i', ry "I" (11-" 'n t ."rf '. I t$ I,.. I 11..1'1..1| I thi'i>:i ii,,, ai ifpre, I ft' "''-lt''' .' : I I CI.). )

*i; iii 1 d.) N K: r.Jm Bran 'h, during my &b. '\fi.."ia llucny i iAll i 'Iiy.4 ; OKO.: I.. MIIHHKIltOOK.: !! ,..It', lr. (.-ivi- (f.-incilv r'I"oIo.,1| ili"ir. I / : / j.4,4.! '
J7 It.h Povhft Unn.tty \ eiMii'n'ini-nirmiOf a ba-iiic- n1rli: Leu: fs| : vI'.'.'. "n.I."I',., ..11"1'1 ''IMCar r, '" I I : 1'1' I I'uif.!. I'4
j .
\
'' } ,1) 4' f'r"an! Suar b* dir (, '0 him | II. "U1C'UIU'. in !, ..' "I"'"'!!! Hut -T/n r." '*n' n- .'" 'I'I Im i

!I 0', .1)I M 1\\.... flrt' '\\tr JWHfJ\X.! Pre.i'er.! '. | (oflhe ,'"t firm //Il.f .;"> rri"?",. ) 'h< i f .|.- .rrn.u .tiiji; If !> "''" o .11'1.' 'lit *''l ....' 1 ) itr.l ivr 'v-< ,I

I'oI1"nv! I Ai'-r''S-: : ..t.pIt x.r.. It
fi hchi..b r I
,
pip1 ( ; ji.r olil':" the '" ;, t 'nyiM'nrIt ( (I&ro. \
-tt di, f1hl\\! \ filII : I 1 W, I;," lllSOVI.rue I ll 14 vin'ini'ilienbi't'1! :'I"'n/"IrI"Ih "., I +
? !
*10 rot ln?. ll'Vini fiSpiatsh '. CvriIIQ ;; .t'U' n rIi'a of1hf.1 i4Xo'd1',"ar.II..i.I l reirrnfullf Hu"n ., 111, : If t llieno I"lf<- r, ]AI.' llf .upp.. ,' 'll" I- ". ,It,Ml" |'. <,'. | I I I ,.::, G firkini (' } j f
I S'irs.Inur. '* -I It I. '': 'I' a rmit.. 11!l. r.lii luijui' ; t<, miH I ( -
: Apri'SVlLbk&e. v','r.na;'<> wij.bisnllvd': !, '., t :ttl I'leda- I i : rt'r / -
ur 1"'h.u'ula.l "f '1.1.1-' f.f <"
' UuY. '1'lbutl'1 1 .ierilri. ''I..u t .. I r. .. lit tt's|itarrhirt -
Hueoii; .J.n.1 't \ I.t: nn :'; :! !
'.1.> t.fl Ih. >10 :C:dayiiht I j"'r t ..# win uny iwnitinSti'i'f. '. -i Iri 31"J'J'

0 1\10 ..nlt..: rlon, 'hP'PJV1I RY1c I '1 ,\.I. ."te t IU"f.le 'n..I/ ..Uf. .' f'.H "r' r. t f.i' ".'li.ric. I .' (I .
'1p> I t 'i I. ,P'Tfii.i'li.ur ; \V ,: ) Jar t. I I ':4! ". .;- ". .1$ r. (". ,
II : .: r' : a! J'r t '" Ii."t t.i "t I ,'n.j' lo ,h. ?( I n' II'" ? \10 5., \ T/i : .i )II\.lI..r nr.il. nntl d'". '1:
I") '.'1 IIIt! re."ih'd ''hl\k.'y I., .rt ; .,' v..h' II I'U. !; r tlPI'III'. : A'' '1..1"(111' | | .
I'') d., (', m Ale\ ( '0 !tl ': a -. \V- ,I t. : r ',' -- --- _. ._. -- .. -- -- -.- : I,
. Hkri B un 1U hhii- atI I bntei'l ,
\ : ..' > 4 pi-irvh"/ L/w to Puner in Jolt" f.nllL t'..II lla. l- (,? m' Ji New Orn.! \ t U.. 'I- \ I/ > f '. f'u.. 'I ri\i-S: S; I. 1 I" M .', .rj \'.'ii*' m .. : j', I ii
.. .. T v |ld't') f j..V I, I j!
.
M a1'n' "n'I'TI".fI1 ant f'w .ali Mtriaiirj, 'all!''-'( 11,1 ( .., -... ,
i y f. -i n i t TXVI IH C ", I' r ;\ "v'rI l" I' It 'J I 'in'OOf t / 'rj. t't. If

.
I P J J>!

I..e,.-= .I :J. ,
>
-
._ p .

-- -- -.- ). j 1.r ,

_.. -i-- -) .

''Y' .- "."l ;1 t ,rv- 1" I

\
I.

''i


.

.
--
L kWM ___ ,
W MWWHMMOTwMMni- H MM u ----- -- -- ; l'orm the Chicl% that if tl.ev \\'I'ul.111'11' I ,
-- -- -- |
!IIE I APAlACHIiiOLABAUTTE. ;the French ministry respecting ihe course to bea: nainlueo, aoIlenRjl and JOO Surat. In prices I 1- COLUMBIA'S FREEDOM.Uoxton t tbiv. (tliat followit.;; the Hl. ) III'1 '

I di.pted in thp pro cnt po iti'J. of nii.nri in : ain. there unoaltfration rxrpptinffSea Hand Coton' | [ Djrd.J J !.talk '-, Ilia tin in him f.\.'. Thean I v r,

n.t' lzndll/J .Vorrmtirr 2, IMI: ;th.it Nt'twilli'landim' the laIC Mini.teml? the ytry chsiit! 1m 'nvor.II' !iint r..iol \\hiili i ii aJvl.tll; Id |Jr Ib. within the -, furt-I 1.! When rlfl'Jul tuidathc battle! slorm. v i i ..PI! tl.e IIlI.il.l'H'IIIN! IIi t 11 v
i-.ilrulatnl ni
hl.
p are to nead reclined. u /IIIY! hall'! / mti''t' 1.11.1"
--'' .a. .-_ prvdlcC lire unviillii : >, 1111"1"' a ,1111"1 Ml.| 1\-1 Ihe al I"* !ificc," 1'nd.iJ) ainMif.t lu' Her wen ) "y th'; \ will I I.f' meeting ::11! ,I knit, <' ,.;".|" '

;jZj- The Mt. Joseph Telegraph complain, lliat M) ndvcfje tu, nui 0\.1 .< |I" .!atll'rll we 17. ( i I) t"q. 01 \\h.l.! .'.L"( < I>JA* .u'1 told to-day, Aruimd htr lair majestic I form.Oppression \\ifit ii" moie IN ou1 |Il" pis kllle.l.?

rnrjnp'r 1 i i. not received there in clu! course of ]rrp"at to the intere-ti r.I' I.' lit- l'hili1; p -a a re- 'I iire ii 1.,1, a'I'Il' Hi | tn-e <. lam had luitK'd ; Thi Jon, will.h'I'I'a npr .

1'1 al) I to fjtpi'tatiwith Hiixlaud: in, of bpa-ith tli": "Ivii.l \i'us'dr IMal n" 'f-ited
WftlK nr.tl' that It fir.riKntly fail alt: Aether. u-id (, ; Mipjfitt 11t -- Amid. I the iiu- I\II in iiy,,
:f Il g'" crl m I. .,, I..HII.! i H a'.v': wiirtii r & i':
AiKMIiA.Thelri :. (
\Va-hui4toti a i
.t'lh'u lio Til Cr! (' |1'11'1(1|
'on'ir.ot .
1.1
only: hin.clf, but our -u!> I I t.t'It'g. I nlj: .1.1. ..IIIJt ) IHI.I' to ::111 n,.
ork. the-l.tmid.
'etilier. there- I (lum'iia. .it ..Nv. llb brought: With d.stifi? hand roll I..k '
nll
of whom l.m nurin1.. I 111"l'i'l' toll' thv.'erei'
many pail on }
inII'1 The Me.n ry ay.thai Mule i rv'- l.ntiiiM Au tl.ites, to the A.eii- nrd..
: I. ill' \ I I.HI \uJu.l. At.,d] th't thu y.ifercr rl T : uiJinevtlu
&C. !1\\ mm Iiey r,
\anec j
c jU1 groundfeompl.uiit., .N. t.i.ilU ofAp ,
\ i '1 1lc.) in theilbie; tii I Fe Mn.i t'-r. i.ij.li. mll'itl' h nrokei. oui in li' Kipubi: .
.
rli ii
ai: I I I. wick
ecitaiulv. we Ime i.1 I '. I.,. r.lil n' In I, ,1 tlII .. b'l'"l'l Iflit.. 'I hi" .ll'i" 1-\ p< I ip- n ; t tj
no in. lai.rr: 1tl'llilJl..llh i- / I : lll. I ".\.1 S de paif i .' ?reAt be free I -iiiil)1! IIi ,
| ur. pnrn j 11pIIJI"l;' ] :> ::!) : tn ;" i'i ,
.
Jieslfrted our Srienduf the T..I'1tr Mli., | nor any} oinirMib.r.ribprat 1111! III, 'J.; titlie i.J) ., !J.( ir.u'l.ito! : I .itli-li'l 1..1", I all i 1'1| nM.II'.I .1 Lutu m .I.tal. ullnl h ,'uni i ; tren th iirise I I' after thu HIJII'un. uni'iit ( ,ea. I 'litich
I ii.c-o, I lie In.lu..1 1 1 iiii..l! tnl.i. htiii e ,. .iiio.i. A nnlili.1. M.t-| > bid, I"cn lnrn.rd there, \\1 giant nit
Joseph, wh,) e. tl.iiiu. on our .rlr Stretch thy 1'IitI! < liberty' the nrnii-tii'e WH i.ot h.ikei" up.by .
djyThere v.-a.-tikii'i ,
'. -till II," yieait' i i neert.ii ali tut.1 ( iu.-i-inii.i'Ut ; CHI pttcauti.n. !
aUenibno: acknowled .1' to II it! mil.-l eMi-nt aisdif I" .ij! n !.. tit tin: "IIII'llto o:' tLI i 1\ uppoirit.ncV.t '< ) Thy llaz plant in the skie* I th.it IIn h'.11 The amll.rlill'I.1 |I.r, ]I'

tlio (:Jatle ha* failed in rrachin:1 that, place. itn -. ( ;"lcrlluIwil,: Onbe h.id been appointed! f '1, m'l I, I C lot hi. l.lvlhl th) self in cloty's robe. f chis}ain", : I win and v.ith Kimpleted!: ivery tipptaiaucc v"a-' hilly ;II K o, ?

ncl, we imagine, from s.i.y (..mikii: UIJ1.r own. I'' 1 noUltniJ I:, I (innrtcrja t Four. ? 1''tI.Jt''II I'rr :, ; tin ral lUtibi"ol: th"! ii.nniiy. Do ) V.MO.I IIIICh.: I I Onl.e. i I I.ttar< thy banner s"I t :' .;(" I liilli.: ;
"
The packet lor ft. U S'i-i f .iibei n. S I lt "I | I .d I roii'tramcd' h"fe to n.Illh.1 f,
Joseph made -
regularly : up nin li.ti. iH1' ,'' [ ',' \\ni\nif\ that irhtllinii' hul Rule, rule the ,'a-pu. cs" thegljbeWear
The inHli \\hi.h hi I .. I' fl" I Irive been n'de' tocolksi .
: piev.ub I'min the, i.-r.i.ition
:
sent tothel'o-t-OuVe, at tln -t'ic: time nitli thoseJpjti.iiil rii e ,1 In ,ul" in of tin1 HII.Ili| ,! "- victory s d i\IIJ! J n :
for ntliir, I !* 1 f\v .Iay. \'. a., Miifv.bat reln-Ved. bj th'1 rn- That h adi'f uf t"1, well tint ; icar to have "complied! wili;' tin ir 'I''
fJ.K'f <. Then: hm cxi-ivd, wiIrnvr of rtui-idr! nible | ("ii-ih.i.e. h.nin I 1"1; i.iade: lav 11flion. kl.WIII. I'i'iie I.rmrI' I'P.I. ( :Juincs r"III.li,1: ,
.
they win "vI Ii. u.ti.H. I 11".t ih. .l IIIP.I < CJt tll the woild a world i- Urn.Another .
Intfl ,' been ill! rlnf'I l tni.takooti! in the Kieiu-h KmiiN whicli r.ii-fd i themon. VVitli'laevoehee afl the date '
: a our purfii : 'i-i-en- : I i' oi.rst 1 t'l' !* irnrr--, an lh.it, th. tiiiv- the < r ol t'.it. t
.1rd / tin r : ; but on fx.iMiiicili'in: it turned unt that the I h.ll. star the nUht, dm i.eg, whiih! linn1 the
: l'l", 1 : time uf tle; departure of the SI.Jocph luq "rnl'ut i n.ne the all ..i I lion to state lti.it tho (J '! tnenwirc

mail, wbirh: IIH PRH-I-I] th-t: packet t. I.l I.- ham." of the -pei' 11.llur1'1' ")fer.onwho| sol- 1 i: i.. .an"iM".i'ii'M i 1 thebual! alll.Ilt\ ehurtj j'iri'ii I lie ju-t -be brave-and, bt thy l:1ml i h.. thing ill tin1 liver" i n. n a eoi-iili: ri1i

ti! >mnt, r np\rniMied; ; i.i the ch.irirtfr, o bill-, \.1.! ho-i.itality I lleticffotth Colui.ibia 1 e i! ,ibo\e and below! tiie t/lll'| I.o'I'cI ,
fklaj'd l ''hrtc i. I'.ig.vi-t N 'in? 111' ;
dar*, which for the fultue we will and ion e .iu-ntly! a rciirtioii ti>( .l> phve, \h1 Inl :til'td: Hi ll\. i'iiiieoioriiu' to m\oMe the with Ut .!" e'i, ce ; IIII.I. jet, m t it |I't,|l.U'heii !l.
: : i. Wear the wreath of l.mie-
endeavor IM l'l ICl'I.,1) had b.-en under the inv llti'iniit: the < : ol' tin1 | /' .1 1" rebellion would wear the ''I'I'1Y rlurlll'\II.rrhw.I(1 i !
I 1"Illi'.1 "I'II t-1 hiy.ichj : I'I! ''l.hl IIl '""
pre.Mon tint: all the r.nli! \' tn.t.V, up at the ''Fr.ll 1lt.! L.r.I"" Morniii'!; 'rci 'rl" o tl.eV J IhI (1'1'1 Le i U.! |I'I" e :l. The wreath: of liberty. iMlietlltlJii'l! ill' T'M'' J J'l'HK'' but' Ihrdiwi '

i-amo time, .il.t: ,,'d.lI'P.. M. iiu.1. '.nr packet'vert '1"" : i., I (! 'i. f.-nallejaji-'t, : l'rno' A\rp"iibi! til: the.10th. lie said: and lo ,1.It ot tiitfht :a -i ie j.iniiOilntiu scntteit il .1)1"1'tt-e i ,heTlm \*! h \;'

de-pi, ited i.i tin- ( Hire I to meet tint liour.Wi ..- >V rt/! Ii; .t i.ial ton ( : '1 )l'i-: ;! Ir' 'I.I' I nl 'A'ucu-' I li, t.'tke'pir: w ih: 'hef !i.-vermnf"J of the Forth tlC Hrv. tht.1 I.i'i.i-iai.a N oh'i.iferwere. 11,
:
< learn '!a iv. \I"II:.! i Tar: .. i ; tit :! I. '. Orii'Llut:,I M..II oi.inii the ino\ciieiit! luaiJid! ly 101".1 bllrr I ,
that tinM. ffl'iirt Dnu.e the
-Glldl
ii-j'V llllr'
J.i-iph I pkf: I depart! .1 IIli" : : .'1.11
:Juicrai .. 'Ai.d w pencil Jipt lu :
\ I" i hitiuito' i'1 Ik. the .I'V'I ( idvt me.f I.t. '; ,
,
ut! S o'lhu.! '!;, A. M. 'i his \ I.I.lIIlli m. we hfj-n, \. ."III.t. f' Inu'tuiAvrenn "rJovrrn- rThi' I'lu-'he-s on it dtew.C'lilmnbia1 .'rtI": \ : > werei.nj i
n'l': .he V\ :
11\1":1"! ,
i i :
) i LII'
v. ill
f.iiliirc; 'of our paper there, in ,lilt! lfIIl'; I'H, not !I"<.( n : ( iitn. ::11111"1'1.1..1"1'| \ I. the new nitii-tiy" 11"1'1 iind, tl I'oiher Iron'1, ;* : I'n ..11'l"' :,oi'p' r"1 il'jriouily unfurled ; 1"1. "or.!., i.--e :i'i' in* a mile from the j- im
I n' ; 1 1 'il ; :. I'P"III.i, ';' : 1"111 j ih> ir '' unnihilljl1. '.' U -t \'. ho had e "i-.iftid the ,1 ;
ir.Int of a f.irl r ':ccul.itiijt." :I"HU. Lri \ \' .. .n.'! 'J :. :. '>" iMi'ip'i1/: i'ei! ( ?'ii. )nu u. in I IJS'tuif: 'HI. : to his *, ihfachnielitviie. ,' tli ed at \'ariou'i.' .

:: we l1aIII')1 Lcl'! appii' i oc!. I 1 ::1 ,. .r '" Mi.it. Ih., JLyiiitai'a! e-t hauj fallen: btmathtliv An j waved i ocr the w\tlj in ti'i I.' i.di' 01111' oJ. po Tho ttrmy w.i n.! .

TItil ,' i-lerial( I er-oif. fiii.d.iy I i itflit.e i t i the : i ( lie tiiieral tio( -. L _. .
rl yind ) pHiAi. fio n tho 1 Ith!, :ii, th.y"ta .Man h.: :t.-i.. ..
i Thr Il'hrtii/ trrfnl\ a II'p.I'Bh! .1I built :. .(' ii.'a 1"\1 'i {>, l ti./! u1rlll' I Mirrnr.I
I\-nmthi' AVir York .
I I I'JI ; : !! ThTre.iMiiy at tl.e II io J"lwir was :ti"ie! was: :ii Co.. t.tt.t n u-. >>ir-i: I

> ut tlii Old Ae.icy ,: !; tif ( e I.O1:1
ate, ; oryi;: :' I t'.e: .
ci i1.'Il'. : .II'1. : million or tnoi and <' and I i'-ni li.tt
i I J.nnu liutti. l/i! nni\rtl i at paj ey. r | J--in: J-IOM I
|1. iiiirhuf
( that AniKidur ha. leina.n; MOIU MV : K.: IIOKV.Ti1
i I. .in : i 'y nj rmn "II.to
lr On tho Ith < Donnn Januaria ,the I ed,( lnrji.c4.tJy s-kiiUJ
i''a! thupa vmoc'li
I '.\') on Monday, I.hl. She! i one. id'a licit! ofli to A!,' trd-l. iiaini'': war; iijt arivcn., Ilh''I having al.IId, :!uI.I.herli 11"1'11"jeur, took before thel.cgiliime strange; myilly heart should beat *.

\ >jal-< uf Ii hl di.il't and') 11f.'I'Idi. ; intended ,I.Ill ment i ij'ie: "",', hy tho! I of the. niipu! i I '
ir
lII.I'II'Ir'lI.: < 'h.oiLerthe o.ith lequiied" by the When I Iwlmld-I won't say w ho j I I'Ui'i.l' I .i- till e.il-o ( :,'II. CiillllP: !.l"l Ii

} fir the tow in:,' of li.irj'o--, r.nd the navi;:iiin.iif ; tWI.'in' ( i i'r.Kicc of til'1 (-'uii-tiUi'iiiii., tint hc wi'iibl maintain the HVII'I ; 1 dont know why whene'er we meet, a i] 1'1,7 1.,10'1 I \. itlioM i... :< .1}
\ < -
li! rintHli'inrhtat.d: ; Flint liivev, at ljv I i : t .14'l"-' :ailide, in wl.ieli rll' Ihl lr r'I11I.a CII '.li.' religion. ali) the Law: 0 the, !'Hatt I III.lcli.I' My foolish cheek is crimson, 'too.S Port I Mai"1 "I" Tall.thicc.. iintncii.iirl\, u
1..1"1 :11"i h.it al I hl''I received cnnt'inirr"m ,liie:. 'Mi..i.\ "I"!" I b I I'a I he i ri I.Piere :and' I' ,
li'ji'i: iif the M filer. 'when other, !Iwal itrermiipr-, \i iiii'h we i/nnilve h.ive t.ilieii liei-jh ho ,
I Iho '
: ncii'iiit ol tlie it o ". d. lirbwn, :1'1' ( ,
: 'rliul lrll'uilil\ II. : {MI i i"d J.tii.iil
r r,1 1 I 11) lay l 1.:1": 1..1 '.i i < h.il'rIId: two rii im--. Illi i.ii-.i. ., i i-lrncy of.M. Thicl polii'V, ; ill uj'l.oldii. of I'.ua. and '
.
the
'
mty al,1 pl\\'ill' Ih.I" t.lLi.h. : i" a' :! M 1 c o't: ,1 ;i i I' li. : i.I i.
1 ..; de-pi.ti-mi in', Mwitrl.iid: : IIIMII" ti"! on:1, I h lit-1 1,1., .letl lll.
\ h1 .I'I ivrnty: hor-j" pov.cr I.t'h: i h !TJ! li.:1: in "'IHrJii ; in the .tl.er it h.111Inlll.llio,1 I'le'nl: i tlit aull'o.iu' l'' the i'npriul) | ()>'etiiini-r\ wnle coming v 1.1 II. i r Km.1 r'| I : isl.iitji o t'u I I.

,. : JU..1! IVv.idc. ai.d iV.uv i liitM! I iiirlii' waIri' l r, ni.'l it hehat S'.IOVMI: f'piiin upuii iindiMUII.T! i ,, | ioveti credit o/1a1.11/ v .'' With ,pain I '! him rise to tru, ,J, 1' ? I".t.! ., '1 lIi!! ,' -;::1\ Itiirin/ a
.
' i of lor him'lil. I : .my Minuter. On the I 12ih' oiAl.itin, i--vv P.v 'nlfi.t, laiidcdat: : lint tho-i( ;li I diiniii I'l'Mn nll m ht, ; : : i.P.i itwlietlier ::ii tji.dii" :4 al:: ti.i. t | u>i.ri'
I a riilti'ML-inry: povn-r to low two lurliadud. (fullsiiulxi h.IC"ll'l' t.lkll'I I qualita1 aa .
/i ; : P.ir.i With |1.111"1, ( .. .i'l, 0:1 frI'M' ol'V1.' n.tt beill ldonollo\e him-O, dear no I ito! ii-oari| : to hne; 1"lIlin'd.. h i. imp i ii I-
\ i-Ote h.i i but D'u1 \'. hf'i-1 in t.e! stem, Ur.illy : hi-t h"J i thi" Il.i'l''IIi:1 i oriint of
i, \ I With' to the Mi i drial arran'Piri'iitthe I e.b.i.: I i.1 iorc > iin.i v : Da hll'lf> : ; ue I o| p'itunituiill'ered
. .' i : inan.i od,I, J1\I11.IO\'l! with i.ipiiltty.; Tenipiisfcftt re-peel very ,' -'"' that will- in 11111"| e-iono the .lpil.11 1I'\' of Ill rehel \o-no li'ir; nt'i.ojiiij; th ,. v '!ile-.M-il: I run n

4 ., K>hubioujhl iluxvn two ljr.'f-: : 1lIllIl.1y tlic.j.iine I"I; t accept' the war Port'oli' >. ) ;IUI < :i per cd. all the. to upper I do not love him-no-no-no eipl.iin! tl.cir! ci'iiih.i' t i-n.-'ij' othir-uii| i-

;/"IIH. pur l ( ( l >r.i/ilian-. 'h..II\\n"I > Pirah \\hiclipre-ii.si'-. rj i'u. rl1" la ihillUlitf ,
indivi.lu.ilix. tin* Puke. : de 'iio.itt'bcllo 1111\'II
The
11i. riUi'rpiUtiig' I I.j.'h:: tjWitiiU -
wertstlor proceeding;(. ul, L""I fll.I'y| blocaded, by., the Itrailianf.iiadun. He ti'lb me 1 am yonn and fair, I'l1 \.h-l.: .lilt V ,il-lll.d they Wili'i

' 1 .'' .f fi t.in'l' \\ ill 'hf.rtly be liw.icil, f.ir: ( 'yui'! lu.i. :, the rediciileas.vi" nun.ill-it V.ctl at aplfo*!have 10/,11'/ ,m--a" eMitcd.som0 ,011-- F.xi'eiiitiiiiis! II) o hit 1"(1" "*ent to dirI That such a girl his wife h.11L,. ; '/Ii./ In ,.'/liI'i! n-1 nrni'ly; with !f.e i-ir.e, i

l.-enl | oinls in | tM-essinn o rebelfrom allot ell.! -''i" !ihi1 :Iont..ki'4: ': III; ho-tilu! man,
He loi-kct
i-d some luinors of his "' Itcem th.it. I hedged a of my hair .
;oiiijluit tiiiHII.TD, our fnenh.il 5>t. .( :hvi're 1"\:1, \.111 h they \veie i (iii-t-i iitivt.-ly ilriven. In Aiil.| tiu-i-i! t1'1.: .-, : .inei.ceiJ holiiitseTl.iii -.,
o.-ej the Pvi;i- ; i have' tl,1 I-'ICM h ,\I.I.a".1: Tli.it'he
tluak of
,1 jii | illicit
I' the la'Prl' i '" the reinof me. f ( sovermnentat ci. t v.sid
.' yl'iif) in.j iLcni'.ilvc-Id: | tin ir tmvn, on account adur! n In ilir.lomatic tact which nit ,. '., I 'lta 1.1' ( to.
'
I'j'i
: : make Tauora;', ,m i hiiitl : tin' river Am.i/on. On the Ilei-J l.o i i. li':1:. ;iI !IU": .. dm, aot .,.d'.II'' |
of tin of lie Puke looksoMriim- ly a< to a formal chin- '
ntiiiilicr SII'I.'uilwhich they had ll'lh! ', he ecN under the enininando ,! i !". o-itit ,
the ( 'hief iniin.ed c.ili Id01' \ lghte t [re" i'jain 1111"1 j i. l.eie si I ,
. ,j'.t, attarlied "\i\n'liiniri" lij to thvir intcro-t-i, their trade 1.I'lto! : ', lhat Diajlhe, ina-miieh; ii-i no o censor 1'(11' e hij> v\ C"I'I.il) Jr\t. lOI"'Olilll the Uland o''ar- 1 tout know what I ou 'ht to .-../, ( i-.i.t f. i ii 11"1.111.111.:11 tl.e: In.'i.in "hi i l a r.

I uiiilfoou 'I'licii.wa' *, they ail, UKJ Le I'lore. ted in the fcsvvi-s Citono, iioihiiut! coujd! be ('one; 'iiiipi.jo. ,\ tl. '!! had rnn trneted a small For men deceive ai.d: llr.tter so ; r.li up ni the p- -I e 01 ( 'en. Oaine that

till Miucrva, the CUI'IIII'rc,', and] the U" 1l1h'l'rall, by \IIhdritil'; "but :al theirue: li.ni' r.1 11niendcd foil reswhich ;- ,ilo-.lrujfd.! Flow thence heiroita'itcd nUllb.mh I think of him all day:: -I..ul'r:1\ 1"1 I ) ,'olln'I1. alldl' Ifill I
with all his the i-buid of Ihha 1 ri ,.
to dli't 01I.o.tl .
a '' I'
J ; squadron 1'/10 .1I
] of which were wit and\ out h't.' Joseph bu.iN' and\ Ih"n'; !! hill the lo biinj' ; theatre-.. Thilaicd on hi-a digni Uarapcr.uiX.i! "II} ill wuh him his priaoners'andi'titliliiti'4 I do not lnvc hilll- 0, dear, no \\.ill,1 I", 11 I I'III!" 11It.llit.I'\ J,('I". 1.

.1.t1 v.-onld'nt la''a1 a barifl of freight fioin any ntherplace a2ai: t M.de 1"lallrilli:1I,; : \\ hilh milit tv very 1.II.h much ( theie a military' 'hpsl'm. i No'-i.o I eII.II1. \\ hal th"ir b'rl'' ;1I'.lIl.I\ h ,
:1.1:1.1",1"
fil in no way we <" 'III.llix if. Hut wm.c how aijain I t (lie ufliin poiiionaP.curb I do not love him--no--no--no n "l'I'.llril.rI' 1.1'1 in :\\ IlIal\' ',' I!; '

respectability .. ._. _. l\t\\ e\j-i'cteii to maintiiin thu ,
=: cumcut
: -
jr ur other it ilot's iut appear that any ofihc'v Inxittiro Ambim a dor.TheP.ui4. ihe Austria r'on. Hfii4nnfiti 'i, (M. 2'' ,
4, < of \ hnrpintrtinon 1'WI ) 1'iari Ih" A'i'irY"ik Erminp" Sffil'. i is Mil I I.M.. tl.e ijiie' tiiri. They p'p.rt.
to veiy true I.) Hit' lau-e, as 1'ioni the remark pavers TIIII.Iil r.l.F.CTIO.8.
,. TiE l'IPJlIIllity| : ( 11 in ,' 1..IrII.! : 1 JIII ill."I'.1: hr.iii '
: of the SI. wotibl h ini.i iiied, the :Iii: \h"1'111111'III"r| inclined to tilde, C a ni p a i ; a 111 F 1 o 1'1 (1 a to council. i-Meritiieation
Jopli( \viiteroiu; ive a ,- : 'epl offirpunder Our containthe nil returns of tlie (Hj i I or i..n-t h.I\'l'III'1'] i

\ thl'wi. at h.IPr'r.1. The l.c 10'1,11'1''ry MIOII' 11'the new Government.. Th" (Courier" F..I- ('IUIII"vlll.. Lite. The 1 Union liektt el"'I.'r The lullo ing letter handed. 1"1 u- l for pnhlieatiiin them thr ilcniII objeitLt tin11! .'(1'\( a'iit.otis; ni.d! t:. .1'
a-'ain-t
: 'tion tf Cui'ce.
I "
: thi (Saint thu Tlrj Minerva! edotl'Ui i i'it ll.iit. the I'Vench army i in iibnrdn-a'i1 \ I. O"lt.,1 lul Da\o in ,' .
.t1 gave jjo by. tr.i} c.u a- con-einence| ol'oui uoti'-e 01 Mr. Ci-h'-i, '
,
hi "
the iiijhe I'i'eii d the
in .011 bi'in i ton the tateKiuht !wt i I.J] j. i t't Iidi.ii-: .
*: an'I di alpll"I. and then proceed* to ijtme] 'ilarii'VI : tllk.1 all i (I" .111 impic' l.i-u h .
ill1 Wilhl.u lire. TheCumiiien iheenl aWlr 'ii'iiv. tciici-ii
II ooi : t'.h.a' "II t"IU"ltl\ clci-teil." \\ have chanscd the ordei by th'ir | al fry t11 uam: time:! 11' ( hi! IIVHV' i!
uf it co.i'lilion. with t at or Kiiu'landwhi. I ,in..ili- uii.avoiaUi-; I c;. ,', ot ( ;ioncici ( ;J.u.. .
? .u .e : ; '
11 l> i"r ill' 'I'1' W'han .it ApjI.Knii'ol.i nm t 011 Ine liiui' iinfiiir and oli '. The ip a lothe ot ''IT 1. .IIillll.llivl| ; now give it al"'nll.I,! i.i l-'liiiitla. Tlmlmrk, Ilikely 10 Ia\, ,. ..ieoni.'cr.iMo : 1/1.11!::, I h.ll10" ,, !' -tilted, th.t; ( "' '1' (
I I' I lie! nutiiL Mili te each. ( : lilt ,I'd them! ; thr i'-i\': i fa &!.: v.h.ih I ihetied !
dw' Tin1 Old Bud tiibc talk n-'or Ma hi i'I l'auJid.UI.I" I' 'I- \ r.
Inu.lly lo
11, Ni.re irontlio oillment :>1 _" w-: i iioui.itnm, and civ.iMC.crcd; ; ( ;i- a matte,' ol hi--
th.it ihcic be variation, iitlie ih h i'oic; word I-.I
ii e are .ome :int. : t I'n : a IKOIIthenl
lr \\ h''ii the IUT lir-t; thi-i that MJMMlKODt h1 Ih".II'! appointmei I. aw.lt. may he.-.ce the .'lIxi..tj .
11II hlju'l. maili: trip ,. ,11'j 11,1111"1' -it\ ofplacii; ,,\ ii-ct
leturn pulili IKI I bv dy n.: ihi- u it-ion i.f I l.-o tiliu.w.u .'
Iho"'I'lhli.I. 11
I ,then to M. Kti de I < lh\ill I
ene
n th-lo.idi.-t lII'r.l ;
t lirr ov.neriaiil h'1h iild'i.l b.ir- nn" oni'r.1 : olli ( 11'"- 'iti it ii.j." r lul.i. ;
\ '
j
sea on, earrj a tl.f .tin! r |'ii| er-- ; 'but we h Iteve much i'i;.ereineexi i I1Ij"'JI.| IV i.Ii-s tl.eir eo.id

i' il 1 'iiii.i' tlii: pi\ten on any li'riii anl h.- \\ 1'111 uVI'rI 10 1 'lnpry ''''II.i,1| ..lfl : l I.. \\ e ,tated in je l.h,)"'- pnpei' the iiiim- 'I \1:11": Y"illo1., t1I", 14ti.:: .n t M;. i. th I: i-t -r iie I I 1\ \ nu ill p- I I'I

,I to th1deput llIllIY thire"onto ten (,1.1)1 l.urir.' dated Airrn i :ti'11' 'tiN ut H"iul 1"1 circled I i th>> r.rpi" ; latnre to he '1. :. l ('ifo.. 1-11111': 1 1C.':: a. ,I'cci' 1\'.. az.ill.I I'!' -.lIr'f| ii'II.I':

.;, J t"ll'r' i.l tiem-in-leil, an P"I lara'ion 1">"). and the nuiuher (T 'IIII Kiuht-'inen Ill Sir..- I L.ue; icceiitly r. a.I jour I'"i k "utitl,-.: thatiii\i: i.j n o! I l.i-arii! >', | i ((1111 I i.r." liIl.1I"wiltl
U'.K'.I! whii-b it how 1m II
beiiif; ; a 'or tinvi II.q| pi'nedlut .
.Vni. Honda and the, of the ITI :Ji.in and iliihlieiiv.'ii
I. "" I 1i.,' e t. Campaigns.1' an H- \\ )tllt'l\ I
\ < il I"ro /:," CO tn'iitlfs .SV-//C.
o"'trllil" HiJi'litlttlfon
:.he found' her 'i'l ,; uhiiiij -itlr our wis.irxeand nhich; wa( I'ninij on ihron1! hont' th 11-1<'..! ire h\ order i tifthf nltl" gIN I't'iii. i !.It"1 t rrler l to :a few pa-sa e :, appaientlv. the ii-'i.l: Wil. ol I t'.e mmj. i.n-l the v, .

." .! allhiMijih. one of her ou' .Il'ri'I'r! in her. ke; t o1' t'ii'' rn .'wl.iih wo'ibl. lirinj ; a ( !hi ,Ik. I h.I"3:' m the, spirit ol con.plaint. Il ;:ivc- iAeImwevcr. were on the U'lthl.II-ODI' : v. l.e'ie tht-y l.avi

..! l'urill .11! .irla hub1 & atvl J"IJ'r f ''ift men t.. th" 'I1"! ian ari" C Il'a.IIII, L"i. >T7Town plo.a-III';. to 11"1.111I1Inll', the I"k, lrni CUTnice" the' \\ :, r 'm-.ced.| The (u-nt'iai .
Aji.ii.icliicii i u ly .e. I .
0:1:
j 1tt'lli1'1 :II! W1.: i illivncs ,
: lie* the ni'i-t ubund.int rvulcin.'e ol I'ra.Ane.s mainli'ig} haimlceil: ..I in orderrd I
in teply: I.i !' !. !1,1' : '"% jt.ur : -a. public
,,1'. thathi.lioit -
\ f'hallh) k1'1.,p the whnl I I I't.neern from iiikinivl t ,l f the F 'eudi n-TVia. a Vr. *(',,1'j'.t;," .It Te the !, 2(1:30( :! I' I ;ims'iJ.c!:i !; 1'1'1. j i-, -pit-" ,| tl.e -njj-o'-ed l.nti '
11 Ih'IIh.- n'or, ted m I npply '
tepx.-i' .r :'.:!! I In \oiir account" 01 the inovemenlof "In." < 5.i.niou ::111"1.11:1 i :t |f < ;. ji.C ;,.,. ( ; ,
B.t
.
the] ollicert ol'ilie ,hi-at ki" i lillin; in lonira .' of ihefirce (\'I ; ;; ta. ( w 1-1.:
) |" on -i le t in ..he! | f"< l t'' 'I'rtMie' : i >
\.j.ll :, I
I.
I ,. : .I.t \ 1 : l.ave | nnci-ally| ) relied upon my I.'Her t I' Mi. !ken, 1..11..1: [.mil: il.I.111I1.| I 1, H n-ult. ui.d. '
: he and ihui! 1.1I1I'.1.11'011 her in them for the i.ccut>:'ltioiio
> 'oulll'any. trip. 1".111'1 ', ::" Ii", )1.\11 hi. "'
1.1\ for ladImr .mh.ne.idd..l: ,.IWIIIfr; m 1 bjipnlii.i! iuii i'i i 'I.'r lo ( -a. Clii.-i! r.
On her return: herdcrl, Ir.lli'11't.rt' th. ann. f-'he "h-I'f'J:1 t'e Nes "II" f1",1h' .f'lltnl .. I '," 11AI''I' : hi-licaid
\" 'fit of Miifceunknown to me, some of v.'hi.-h an-r \ \ a ol! tu-i.i! '. ,..mto G'm. ( : ii.e
11,1'!, and
,t,\., vent np to the depot and l.iv there' a wei-k! or morear.d .a..ry. l'llill'\ tratnpiility} ; 'i K :VTilC ,. !y not true, however p'UI1Ij' Irue re t.i\. 1'1.1:1\11: Ttlltlillitlalr111.1:1'1 I /: l to commei.t 1'I i: \ "
;
( '
: ; tluti c.une back to .\ Ap.il-u-hiiv again uv her irmanv.TheCi.m.er: Pianc.ii- -late tint the ,1 if it, IL"'ti71.N inf.<""l matin: ;;. i.i-tik: ti! I i.; C"n.! *( :Jaino.: v.. rn .Lie lo i I. .t f,

\ i'l ent II itli-Sheri'f to the P.vim. f11nl"1! : 11.1"'r h,:, Vj;:1{ .The Councilor Talk with the |-idia, ;, = on I!II' '::1'. C''n. (Jain.(... h,, later oplt.ntoty'
iVi-i''ht I n new ;
.I.tt et iociuimcnt \11" V.N. Vil: \\ \Vithlacoocli--e; "lIoItll'h'd oil 1 the pait ,'f I' )n.t con liti t" the \\"iti-.c.i! !II'I river, but lo.I .
t''i1 'ow t\lI\f' : ; i.hl.l! will i ae tovl; ut' tin-sn-: commamnii'jit not to "11 y o"I.\h' I.- .1. USiv.l\ : hi '
within\ the I '-" iinr to the paje JJl'I. iiiines by iny-elf.! and in my fl.LI .a: ol wl.iit: !p.is- a >uii tioi h the ti ihoushi: proVi| 1'1|

:.d110' what they \\ ill ; l htl \\ 111'11 a iimdio.itluari of tinuocor which imn I'ecut' to it in >>e. warir'jri I t."s... I'Ml ed, Ill} onl: ) ;t.i11'a* to ; ite the, f.i-N \.. nl.ont' : tin ni. 1'II.1\.. ;i" in-ir, ;"ivly "n"...

\. : .,.u' he won't t.ike iVt i.: ht whin it i i. oili'H'.l; it / ti'mi't t'I.*" /il. Thi 1tli'aljll i :I I I".t! : ::17 comment aii'l 1 am not vitaw.ire of h i\ ill : i.ii't-: : :a .'i i.I(? ..1! '1 11.-, I-, i nt : iy: !! .ijYri cd I IC'
:
i ; I.I" : I. ted any thin. \ ot'notice. \.lrui.'III'! t hi, Mea'li.es. It
!Jiiiii 1 IIL.rlll..urwll..1 .11'uwjrdiii! iiieu'hnntmy il1 more piiibarra-siti". lo (lip Tnni '! I.'f'rl' ujon i-
tf: di !joo a. it i no 1 longer, .HjJt- pelensi ''- ""' You stuo :al pajje" 100 as a pait of II;" :h'-tfrv s 'lihI '11.' itaj"I.!!! II...! I I" ,. M.ie 11 re e tot I!, i
f : i lie won't >.riid 1'1'1 i.'I:1: when an nll'ei lol'ikeit 1"11. 1101"1 of! the council: at tlu- \\ 'ltla o"'hl'l' that A\\. the l.ui"lllI'U! ,
: ,, i, iiMin-l the licv o' / ''v 111' \>rsence ( ,<;i'iistt in tiyrlit.-Th.'elit. rol.t't tlie! I'n-t'ill : t i-i ) \ Ii' "(A. a histoiy.: ti'ij
C 'f is iii.i le <"''i aoii-l termn>prej| beepiiM1" 1III'l'"Iilit'.Of Frcp.-h'" hi-, d' Wi .:""' 'h'17 !llrth'.1il ''; I'.uly A ivi-rti ci h.ue' iciiivel Seiwn.i psirera toJnl willing -.u-peud ho-tilitio, for u Ii..... or iiuhiiwa j I ti ifn' t 1t"IIill'| : i it.

i//'ie luiitlif" \ 1.1'"' the li. ht -t.iMp \ve ihS'iiv! itprob.ibk' \ ail,1 II Ill Ili' El I'' 'aH n'"...- !J'-r a..I"f', \ ;of.: 1"1 will h lh.\' cti|>y lite I .Kowiii ai1cini.it I"' I:, not willinvs lo leave ihe "Otll.',;: biit Pl.-a) e .ei-h iifhnv .110' :ill'I :Id: .' "

.'f. -.1. .101.1.ha tt> iot; !,> 'I '' 'I'.I'J r> fin-tion. howiMlke' : 1"1 ,I. it-illu'h.iUi': 1.tllloi"I"1! Inen-t-' ;, fftnniatfil that the liuli.ius would conl'mo tneinscfves H ,,1\ will I Itinni'Ii'ir h. "i' I.' llI. f1.inl: \\ .
tli it iivu iton i-ome tetiler. Iar'' '
t : appear on' the other side of the U ithl.no! und :'; ii.mc: |1..1 P.it
.
!
; in
I.) 1I.a.il 1.I'h. the bpirinninvrif' the 't' \ii!:, I!:" JI"r, !I'an'
i. I t '"1I111l'1111'11I I. Ih,' h.eofliti: ine .between al. : \.. .n'.in.I..1' 1'n"1 I ,C',' I .1 I .I' !' .u i ncr Ill"l' ii| 11 yr.h! a pi 'di i.nltb'lit, tf h.ne that for a boundary between them .bii.i Hiwhitt .- 1:1: : :t-.va at I-- '! tt. (:'I'.I'lw'.

-I, f'\\II.n.\\'II.1 in'ivi' hull Alii I (I I.ill'dlll : rf'fir' r'l _I. : ".''" :1 l'>ir' :,.1", !II' 1.1 |1'\ t ih.I ilu'V th.i.iiei.ed all the ciops: withccrt.i.idc --. I a;! I'orlr.II'' iii.t I \, e''ti.i F. ,-t i I. m-j uilh a

"'' ''"" "' .1.11' P.n }hi When 1 fir-t mit the f'hiefj, they baa akinme tii.'ii < .".I. Si'("tt t aldr,1| ,
.
< an at'rl:! ) ti .l'IIIIl' i ubli.i.i! thv'III\1 :u-eeta-| him ,,11. i i. st,!! u--; .1 \a. iriictun. Itrtlill illlw'oloh.h adopic \ in hitir-cl! !, covi.tluiiK.
'S1".tl l' r"1" I' I for : what 1 had t > 1 an-\v.'red lh.it had in.thii'.i : ii'arly 'two -h-i-t-
)HI'! ..! iia\I! : I t. t-r. :11 ulil .hl'r II ; "I- .1 11'.1 ue 1:1 | ie 1' .li')1 of t'se country my ; i f j "p.'r; tiviiirecti ; -! -c. ,
11' ii.iini''r: way I '.in 'V',1'1' '"' :r't..I'.1' 1.,". f i. u tin. .li a tcr wlu.-li thic.itened it. .\1111.popnlition to ,ay to Ih..m.lhal I had mi I them to h"ar 1 ni..kii. ; t.ie i"'i'lil| .. Jij, .J.r" ,. ,

t' ;1'1\ ti'i 1..inr',1, ,. "W-'I'-v.' '.' t til.e oh.-". of .Aleppo" w.i- put in and diiileil .vh.it they had to say. They. then j.rl'l'ntl..llht'y I amlc'ii" uii'iii.caiieg; 2i.; :. mii-r.:: ; :
( : .hl. I
I" f l/I: 11 ( ',\!<> uthi.r.v: : | Tin* .I"lra\"II"I"I'f'a'1\ ih.u \.11 nil into -eclioiis, lon-c.l, ti yn out i.f ihe i'ity to did net know in what "aplllIWI' were amoej; .' 11I1" ,.Ihl'l' 1hi!. .. ( :.'11. :.'," i"'tlir,

itl \ \ VOKIC, 0 1. n. onll h.l |V.III"r: !! ma t11 hlll..It' hu.it the 1"1 I. Tne .Mie' thinjr was dune! in themand v\i-hcd that we would\, gu aay ana i.ot la.. 111.11 illar..' I I, :i.unI.d' ; "XI r'' .,." II.:. .

I' ''''''i .li-'na declinet'Mh. in"ini. Inem" so.in1 other di .Irict- iniadi'dhy,)' th.' in 'eels. Ihra- trouble them ; hU::elionhu e\er, that po il.ly I 11"1''" oflir.lin, Ill'\I1 in II" l.'l'r pall 0 lIlt'

l'' TH'ln',1nia1c'i' ..cnl : n' 'h IIII. v'i'1'1"1"1. '' ''or : l'',''ll' 'II' "' 'a'''!'''. him P.ii-h.i, at IIi i hitrinip" .i-uuiin the we had come to (iilmit and if .o the) had no ol'i'!ctioas tn'. U .llI'iu: (';1,1 :li"IIIt. I OI'f'lala i'l. p..It'l .

I l' Th.1 p.i.-'ai-t hi;> O'phiMu, t'api. IIir-l"\ -:ailodom t.1)>' Unly to o to Wil k. :.re.11 hut wuuhi rather we should gl UWtW. Th r.' al, !,,' I.I.." '.. IIC: J'n'r:1: .I. nud I

\ :. I.il''rp 11.1 "' Hie I'th1.\ Uv lift the I,*, liJi { Hy arrirtifmttif V< 1) 1'"llr1'1'1",1, ulI,1 l ...lli..r... was all uttered in a conver-ational tone, and] I reporUd plains liisptrpi' I'. :h :i t.nto a r Ian of ri'iif I' j

,. .1''r,, < .1 t tli1': .\ >. Yuri; l 1),1\' .\In'rlll'r, !mx h.'eu J.IVF.IU'OOI.: S\.pt. A ter turtv .'lr o, .lllillr'rrUrltt hunt he sueeeele.l the substance to the General in the language topreu-ntlhi la o'ulhv'- -pn.'Jitrmr; > !? : .

-t r' put. iupi--e\ 1"11"1' their le ul.ir Iii," to I the d.iv' t 'tittnii'f hue' iii't h ..1! :any i i'"t'fI'fhlt inill. m delivering eonntry Ifm lhi tleva-ta- u' ed in my letter, to wit ; the Indians "hht'llllll' |r\\ Iw'h:1 IIL'Im',| i; I. il 'i. i.r.l.'i-iry.: |1It'( ,

. ( i .f.nlin!. U\1'I I-"'" but to t-;.11 l',:ili h..I'1e i i-i", .' .Iceuiiid lor, ( Viitonnev\ om 1.1.1 the inmkoieoneiin'MilIv tin Ci'iir 'e, and ain the cropIt \, curimito to retire troni \Vithlacoochee.. lonn- (Jen. CJmi ihul lie" h:1-: onerel! a i

I Jii.iiiu. I'au ol 1 ih.1 1 Ul-li. auJ :l.itei" IIM > all '.1 iw iiliont change s.ml! Cotton h.ivebeen -ee IiI immense .111" this expedition. There Here I have giyeu you I'I't'ryl'rd uttered by the think ot T''1'11< ,MI (mi I PieoKm Port P- '

I \I f t i if Eur"I"illl the t ""iMi.'ri i.il jind tJ.iu' "'" lt- tin1\ 1'io-t' in re.pie-1, and lieinj en'iipir lively i i. -l.i'e'tieiit" which w.i. diawn up hy ISr.ihimP.icii.i. Chiefs on this point to w :uch they did not again recur that he -/a.IIIII; tli.: m .t.jav or 'wo, U-ave I'lala.

rdli'"I1": -" of the bit i i'v 111l' -e.ire.. h.iveijiiiHMilVat 11..1 piii-e i < ; wbil tcomniviii 1 who c.m-ed, the ipiantities{ ol ia-eru >le,- ; and it %va*, as I ha\e stated at the pjeni.. ; I and will: pathe! fore- 'with ..n esco.i. -. -

I 'l'h.' 111'i.i. not o' i in\ .14 .h.tUtr, to ordinary are rniht: r Ilul oi'-alc, sit cur' l.i-t Ir.\ "',11" IIP me.i nred l.h1f' hisejes. The follow of the conference in the luomin .No an ,w i-r '....13 to arrive ill advance of the tr.ivp at Fort,: Ibai.den. : .- .

J torw I"'I'II.'!' "ini tl'r. a'. 'I 'L1 :I '1".IIIah'I.ytr: : 'pl"tli'II i <. pciMilator' l.ikfii IVMMnle o' ing the -t.iieni"nt : made to it, and il was regarded a> on a Kvr| wuh II ( 'liiH' h P> J ected ';Jtn. :.-. a at Fill i'rtneSTtii .

i! Jul ", ",lIIi ,'.I. \1. 'I.. i 1-11", ,,": -1'tI'ul.w;" Il'IIOIi 01 a .\1' riean ami expoitor 1"\ American l 13''1 I>''rtiii.nl LUCIJ-I' de 1.1 by tL. 1 :Hliallr"Pi in the their iiretendiug not to know why .? ,.. u.v .,,?.? ('> Febiuaiv, aiu! -n .rare l hi t-ji it.:. n : .1. .

toi: i.lIl.'r, Th.' I''' ':): \ ', II 'a' .IIPO ion, Suritiiul 3ri Denial.. l idi-rcd mere idle talk. \hen.1 he ii'fi.rmcd ( ''h.li\I: ethit aa ('ri iwnu '
\\ II 'I 'I'm." tI.: Itl ," mi" : 11..>. in the aftenuon the article of the .
1 Ir.I..h 1Ir arl.li ., .- ,t'\a".I'or nui'tiou on FrI.\.' ,'.1 1 in-tant. I \.r.\h. arn.i liip. a. it i-l'e wi '!'i.ilv. e.\eced| | at Fort Prane. < "
t.i.hatllh' Tlh' 'rol".1 Po. bj 9.076 I hi- been called were named-not a -olitary vvoidwa ( '
niI Homtiav frm P'liia !elI'hiah'ivearrixed. 1"'Iulli.I ameet out I f'r> Tatep.i! IJtcn: !.jeucert *"
,' ,"' I. WI'II' ,,1 lui' said about \Viililacoocheea-; a-, the 1 eni7ti5u.il' I .
boundary the
: .1'1.111.' I. 1 II nll"'II n'l,1h"f imtet reports I. Thin- I.u"p, 1n of suprhe.dt 1.:
." 8/ill" .111. -\vct-k i i i. l.ls'll': b.i and lu-iwi-en! the Iadiau and the while ., nor wa; tinrea :. J I.yCei' Seott .
urr."III.1: .II: ",h"HIIi" ,' ,, port > t 4. tliys-alei! a'nouiit 7.lCOarlc-bs..1 ir hi-o-vn, : ton. S Oca. C. ,

U JfIJ.I.U'lIi.lyt'flWI"t' Ih.' I .'II.lIluI 1 al' t"'I.I..Io.. P 1'1.1In..:.. \'iz : An ardeb ii e.jual to a little mere than 8 syllable utiered declant)' of a di>po-in'oti m UD-lins! at Fnrf !K :;, 1:1, :;, fur |\it], ,ii'j1,
1",I. I "JUI 1'1.' .loIa',' ul lal'.11 111Till' ir.il' s-. I land i'3Jd a !:Wd IV1' "I'Iin.I.I .. 1)) a lis" I II h.l. Thi enonnonijuantily rIP the part of the |udtau> not to leave theountry.. .u tIt'1 Ilia 'lit.. oeUino .
:t.nl'I., 111 I r;I.'r. |1"'li'I''l Mowed S a \ :U"v\ .' Oile.in.. <* q only There wa-. not one word aij nbi.ut vrsi met by the lu-ii.r
; ,
IIrl "j p. I. "II"I: l1.r.. I' \ I Ia .mcMimf what werec'e! troy oil bv tbi> > If'rIlOil either -tu" se' ".1 day, e\inm t'H.''
.,, JsorJiT .aiil iul'tIi'I"III'1'1' ,' Ci. ''i, i I'I'I:? 0 AI.lhtll:1.: Ae. ::1 M a l... ( of Alejpobut tll'I' were troop bVside*al.11"'t"IJI1'1 in side, beiond what 1 blt'tatI' j in 11I\' letter. The l' I I'lr\ bob- force; preeiU; whWeG pruhabl-.!rert.I rr.11! e. ,

14 ,""re.1' U aI'k"uC'' ,I witha I I h.n di taui'civlj.. fInmroO. :l'rl. Ji.Ortn. iit the.Arab, and in th* di-tricu of negto Prmms wlio weut au4 rvmibed two or three LiT',l .to ti.l them.VI...,,1 .f..nl.J, hv h:1:1': .

t '''l''i'l inVle' a !: 'I"'I' f.rees robbed lh.( i.ilnliit.ui tI".llh"1 iti II'idem.in the .,II' de-tro\eJ : they did not wi-h to go the \NAnd will wed, ,,.
N.ttI. i'll"' i n emeiil | vetordiv ill iiMi-equaniitiri whi'h'rt not mea'jiired. > ou i.t rceive i Ilillik! ,, ? aull..lph. Ilut. ( itn. s I'ul.1 :
*.Vn' l. Don L'.II hi. ha i. .ie.1 hi lifiieth pro.'la- were ', "'N) h.i .. 3'id th". "lui' i'I...liv.inioa.til i thii statement ai coming :'ri.in'Pa num uo !'I III F..rt. Dw (. .
: .it 30 mile tant.s \\
*
.' ticln. aJJrefcsi'il t,> the Sp.uii-h naticii, hut forsanoiau in ,. NN). ('he nnrkvt lu> olo e | with i.iy I letter. 1 call )jour attention: to it, Mr: I thu.k 11', ((1I..II'ith l 'l.lId... ,,iu ) l U'I'O. iU'II.-

e or other b'u army U ill.\I'I\ l'. liriiiiie' at full prices.UVEIJPOOL. The City of XeYork i i" about to M iy fairly reard u as au indication ut any de ir. I hU'ldll'.I_ "f| t':fm ni.unteJ.' by the lime

la Loiiduu' tUw iiu.it'>' market continuedjn 1'lt. Mta. 17. eu t'i-,4 : A pUsi oforyi re-modtl iationoinfw her to \give all Ihe inforinatiou at nw command. I I'I iro,,., I ,' \\''lie,',, |' ,t. vulj! arrive atlu an| of-, r' '
thu .iiiixu uukrtlled siate. A'lieriean bilU 111'- ( Imvff 't" 'j.ttlllfrth't. our. a-couiu, therefore, at pa'ge 100 will' :1,11III.| tll" '
| I1' > -
iu"-Th. wee: }} ijVM l\t : i to that hapniU- jn.trolmeliy noAltfd'i. 1 t' j: fI. ?culthope' :'I"'
tobi p-o >cribe.l in a trre.it measure, andi\ I rn't.'dStit 0 |1.t rrt'1\ ( H u:& vurtte, though I beg to a/ure I ,
j.car : .- !! Ij'L1 IVavil. !' Sirltobid" perl cr tfcepn Wurreill.iI do ion I! IIn'r,1t j II.:1.1! regard 10 t.e! v ti.
I j'O-iii-iu
|I' not
'nl. .", j.ai 1 tln ; npu.e to you iu the dv"-! in '
per ( .lel'O on in. losa ( I-vi. UiO) I'lcni Tfie-i.' 'I' ..funVe. (' if l.oudiin hattcfii propu-ed ly lamoie-t ; t;

Tan 1.1: I \,1 Hirild fn :-"Thel.i-t \ .| |1'1' lie-. .:' !, m Cal.-utl.i a "? _ti fn'n l.ownlTht value teil ami Juti.. mti'iiiional error-)jou hare certuiuly I.t'll la, .il I I."OU'I'; .' ..
.
) .I |wr nr- j.'rrnt'J. Gaine, to reflect thuc. If I aUP'III
: 1I'I"'rt "
'k.1 from
.
nccomit* \hL'b \ repree.it ll v T'iateorthe "'e-ka-e l'.l ( Jll New .
1.Jrl. *. ii' V rV. I- t'' ) Ihl |, .
bjtli tho go>erntif.it am. jj 4,, in tint! 'II..j \ '\) 0111Inl| rOll -ttlt' your DUI 'p |1'11' n j have It' '.uiu.iteii men t "
,
Jl'I'I" 0"111 'In \ .ire 1.1"1 0! t'h'cu'atit' i I'1' i) ''Mu'riv the n'p'ilaiDii! i '."Hand traa-Kaf. ..'. h ra, (101)) that O.t" >k. '1" a. ': !
.1
'h. tf 'm ntonnej ineuj the anta u I Illjill and '
,
.piL'l ". :t'II-I "I '' 'I'd I'i \ U' IVr.1 "'k fUn3'.X approaeh' oj t.u. Chueh. Thi! can only
) : : ', -t 1'. i, .1I I I 111'' -- >.(' t! \. "il" .1% t't, t t>!. f h1llh tlll't't'1 ... I.I.-- '.lun..ero.i: .; It'Idnvethf-mfurthTO'l'-I ."
me t-ut :
r'lt':1. I the f .
l'1'it to
Ifordl"r. r ( ( ,"';
-

-
,-
-p--- -'- .

-

'"
I4_ '_.__ _'r .. .-a-._
-
I --as-a- _____- v __ J 'II -- - ,

,\i-o. with the whole rountry) will 1TI lily q'btrf'" $Urle !!i 1'1 II,' 1'.1'1 ,fttu'1..1'1' '.I"tl, 'un ISuIh.( ( .nh'etnr'M4)ffl-i..3InbIlI.: T I j1IUI1uAL8) !

lue xvith thwartiiii the ea.npai'ti: the; I r.i") m !Wd.pnibarM" ,. It lv'r" TO, %u i. :?U! ,' ;;: \1 \ ItR-., I'. .i I. .'\ 10')1 } ; The new and 'PhtltiI -ip, Ull-.N/l: :'r"n. I .O'l'II'( :. I'fi :M.MMM'.US t : I ,.pv-| >r--ili.ii some A* phlliiHtnt in 'J'III.uw.0'0.\, ( .) a Hu/.l; -
theoper.itioiuol armv ; 1'1111 I e.ui.e : Ih ,.- ,
? L- 11" ..is:", 1"1 .
1:1' I'I.rl'I 'rsiiisli\ \I.h' ,
I III ,
M l I lit i iil.M'l. r i I I R I.M I. "II p \ in i.iki'nit' \ 1'iui' l.iulit I..r| / 'jjJI /K mtitlut I :
here t to erve my eou.itry. Gen. Sc ,tt vxitha Li;. ,11 1"1'I'I I I It .
r "* ;jmrl l II! force and with "'iippie! ,.< must n'tIII'i at I'ort I Diane) iJ 1 11'h slll) i lll"r,! t-'M'iJ: !niu'd a ,''1:1.: :,, \ ,1.11 \t..tll.&V / xi I I 'ur '11"1 .ir pau. !.,\ III t 'i ipotiiir t Ihl.uh'I'ullh..h! i ii."m'l.I li I die 1 1'1.' i I 1.1111.; .it Tlic i Un u. \. itCJ&UiLiDM .1 ii *,$
,
ready for th)* litld. I \\ ill not proceed to, Tamp.i .> ''X, :, 'a.1 h1In,' 1 11| ,, i, \t .1; ,- \ aiOoiiiiiii.il.ilienapply. b"nI.r I '( vi:l ils j jl\l.l l H nii.'e$ 1 1 tJ 1'1 ," h .11 : ,'i" ie nli, n'v!' I In I P L'Ij) ft

and I rave: him to obtain. where he may, an .\vi r ,to "I' ,' '1 ',i; Mil K, tt I .i.i.'r-: I p.l' >..n!imiiml;! UI'u l lihu f I.. ?. Chl'. I to lllL -Qct) v' Mil U-KA: : BROOKS. "" pnhllsh! Hi 1'11.11'1..1.1{ | ttniii \"III.i HIM I.IMXH, '''! !: :...(, J. art tta"tlt.rCl'Hi' '-5 VI"Iffjl

tl.M 'ini'uiry, m to vxhcie the Indiun, may t bofonn"'. i i I' oi 1'1 I .ti-ir, : "I I'I"r.n' 1":1'::i ,, nh 1; .i 1m In.1; ,...IMHum.t.| st.ij.le the,iii- I.'un I 1\: -b I IIU"-Oll of 11.1.1-1'\ t'I I'I ll-i: ) ii' Ill' 1 1'111 It Aiiibior, s.I Ai-liV;" I I I' | : ,i-'Udltllll"I'I.rle \ilnilr Ol' vluhK I !
ONNT.N:
I WI i!< :irit drne them o'l' in ,liie pursuit oi tn.'iv \'z njjlorv 1 I limit s nitiel: u ." ,' I t Cuir| !\orI'tlra. . t -L lite I I -h Min ilie ri .iit.i, Juiuniiiii 44) J
l I'. |I i u't'u'i\ n t Tli, superior! I tail I ''ll n .1'1 I I I" I 11 I .\ N .\, : .'! of f Ir-'tM u $HOIIIV.i-luu, I.,'" i I., I I'h, 'IIi' II. n i 'r : eri o { :
( but' I \,ill 'n .pen 1 i.iy tii'ivpiMPiit !flr'! : 111' "I. I. ,''n'bV.' | :, ,1:1;| 'ii) ,:: l .x,| >h.n' rfhtPhji.I i l\:1": up i 'i vin.! In, ri.i i n u 'I i M rr.i-! I Kil.h A 1I1t.r i t II. .."-111I- i',mi in$ i iu'in i oi ii' i 11'I.t.In' I.; t i\ i' II '! !'.) I I- j ln."I: ,l.n ii'inl I to be a pollllr \ \

iiu'Aprc! f t''I) "ii I Drue/ *. !ui. I -. \',-th'In.lia.i! .1 :" ".'i I 1- t t.;'' : '11'1 rIl'.' u' ,-.1u Ir..I.\.I. reiir:., a< the\ ..'* !,"I1llh.I\'lllnII.I..I.| 1'1"h., ,I', .. IHHS.IUO" $ ,I.I:I'I I >,'. 'JJ I, Ki.'i:: .. |I-I'1 'in \ I t., .t .ti l. i< < 1 it c unit tI], MI In I,fli'Dt; t IdM '

(h, t,.-iM.u1' ilu.vn. ,nl we will t 'riin.t! : ., 't'u'! vx.tr "'11 P 1.1 p' in }hav' Hi -in !ill,.,.i...'!\ ,'s innv' \trl nl.K.appU 1"u.1 :\ I I: ,'. llHOOKS: ( ) 'I 1 he itisl.itui t u t be'W'en.M: I.il'iti iT.d, IV n.ien'i J l.ivlii j i 1 1.1.1", t I |lillI'; "I (llot! 'It 1 tlllit 1 1 h.il; or C M-f.il < i. ,
xniiii-eiit" \t.ii nail: I puliurai) ir.-iiisM (imiis, .illb. '
Th'1 ; :: the sub 'I\ ) t uiij \ "
in 'ten day. unin .d. tan-e of 1100' % nb in l'ol .VI I 111Itl""nl;I'It'1' i ilisi.nii(" ili.iU, ll.e'c", I
hi. ,'r'.c ; G '1. G.iimu' explicitly d.elhh iu: ill 1"1"1 \1.Iill; itoihl.. rlln.I'| 'I. .' .ujtriv u I t to I mine -- ------ -.- l 1.1'\\\t i'in 11I.1\t our texolvii.: I I.I.h.s i'II iI|,.0hih ,u.isi,,, .Inlli'llU$ \ l I" '.''.11'.1 l t.il' -liUlt 1 ll.r. m-MlMt I ol (Jim, ''I i" 'i t,
t i ; I1-! ,u. ii- si, ,' ':-i, : i !i iXM 1'im M'.U.IOIIK: ll'tl'lt'' i \ uii. II> "i'i, ; licu' e < ill I Ii, ir to )h"ILcf\ ;
1:1 l.il I M II'd alike! IVHMI |. I
letter, tint! he, would m, t make,, :i "01' IiI'. 1"icIIX r"II'I'I"l'I. are :: eiii-ily; i l.nji't l is nsmill ,
I tiie!, ..iini'iH .it .\trii luii'ti T'i', .' : VMHHM.-5.lto! 1 \\ >ill\\ I 1,1 nl >'u H i..1.\. \.i i'd! ip.. "'".It i I'r, r.Lf't
: ( : ;iiiiito'l .11'4 tiieh''xvlih ,
I ,i' 'in'II1\IL.:1 revi'lvins I live 1 ,11( e"h Mile ni
-llllt',1 !
that t''ur.li he slid, best calculated, to alntl, j I Ij..ej 'I 'I r.'lllk'li-:. 't II'I I tllOir :10t.| III r !]?.' bii"i", 1,1) '"c'l.| I '1r".1' II i .v i lor; I ii.e ..irt an ol'lon f i.n.ie \'h''lIlh'l si-unit mips, [lIIi u-n 11.1, | .li-t.it.iv, !' 'II.1 1 |ju ,1.1.i I a i )"( i.i Ii.t | i'li-i) < r, xuli he, to fi.rti }l

"i/; cfiiitif the )IH1i\I\Q.: I.4 I '"' ) '11' : .' :. 'u h.atit' h< a t*. uii.> u in i 1".1 i ii.! ti v I at I i;
111..1. I 'III'hll' 111 1 i tin's, 011' 1"p"l'lflI'" b"I"'I.'n.I"vl\h' : "I tne nine( in .11 < III'.. I is lour linn's to (!hid t ot'1 \ ,.;}II} ,.-' .
Line had i lea th il Gon. ( 'jineh'uJ.1, 1 "Ii. I lit i-u'Miitid I in !tt| P :: nil n I I i it I tie I'MI '.- '
tJen. no 111'1".1' .' e II :,nl I I-XMM" '1 il.e, ,|ss ."nu( III I hlh \ | uI to .Sol USi: ,v mtiHi'.CSo ) UU lippn, I'll ll M Illilll till Hull's, llie tlliliut il.nl k antI, l lhijlit M fun :

move with but oOO' men, :and, t to uuard; a ,ini-t liilioiiiij < In"ii d I""oi: IiiI; 'I'HKi: >(!>" 'p eo'npl!xi-' .tt all M'I'I'I.i olIfcmi ):-t t "I me' 1"111.,1, \\ )1.11 Ii hum,! I-n nnlei nl .Molnle I 'I I \\'lnl.i,, ,tin ulcir, pii! > '1'.1.; it n.tin'rciil rriil ciiii ,liliti; i'1
_. | f ,il) i if.Iai,' in. ioi will le i et n lallj 1 1.tltlclt'll.l'll.lIl, L ,'
-- ,
awl the bile c.fa Htr --- ---- '
st r) ; on po- ilnlity : delay m 'I" I taithi! it i'.oi !h,' !-'n nil t$ I itio I III It' 'llie nin.'biiine! ol'
I nn.l.1 i'ie' n1 I'Olt M' .' OItk. a JMIIII" ti 1 1 :.1 lt' | .'j ei \II"L"\' : i'!:1'I111111.latllll'! : 110.I. -
Ih"71111'1'1111'111.i from i i 1 lVidali t; he evpre-i-ly I eaitinl.j i- : > i\e r.tranjii'iiH" I4' f fer II, c\- Ih,' L1;lIt I I. s iiliiti'itli' I 'liom .ili.il) .it Pi'II--H; 111.1. flail: to
,.. The t ttst siilinshu' I M I I .\ I I. II > Hi'' ri,Kim:' 'I he., i l'III'It'.11t'1111' ) I itiV.\! ; < r inm ;
'
'' I il.i nit. Mi i.u'I' ,Il ; ,
p'epirp M'pphiti' in it v 1 >n t.I inistaki11 !It.' l.kc
( "I 'ii'ii, not' tu move for vexeral: d.w if lie *>hall i 1:1"11"1 Il 1:1'r;! t 1"rh'I', xo'ill : ;:tkiiia: smr f 'rlite
> PI.I.I her ,' ..' i i. itt, ", i Joi'if. I 11. .-I..::ill I li in 'ittil,c 10
'lie .'utsv' ,1'nnsUic snl,, '!t'u'i /1 : I tt.u jmi.l 11:1: im- i 11"lr
c that delay the arrival of I the tnountel "ri i | linp.'t I. liK't'txii al.b'i.,1 : 1 h,1 inn, m l-'iom h.III"I'.It..to,', I hu-: \' bail?, I ll.lnk I
ox pen i :: slir.rL'i'i'ii.iiiiii.ure.1 iiie.li.llOilesp.itch" li.r tln'.b'V. | u I h\i fieuht 1'1 .d I h""- 1,1I.tll" t t .r"ll.IIo\.I.1\:: 1 1; li'ililV 'I .
1'01
i ) II Ii,' li"lit, ,,il \niili'| | is II"*.\ 1111',1 in a in .I.B'Mlh.'l: i i'n!
fin re. He conlidctitly! anticipated the! arrival of .i s. cinrTKADr.x.: only? iipplv, on )Kniii t'l1 to NOlJil-nv) : : I Im: i it'l It ''i\ i. 111.1.11".1\11 I I hili1,1; 'dtI\t""ltk.:' : ,
tioiii ,
,1":11'" ?te n ::1II Sei 1'1111'111"1' n i ois l .11,1
( !k,. Scott: with more tlnn 3'i1() men, and oxi r an,! I '.tI) .1.I II. ul i' II tli" i ,in ,ei.11'1.' '.1.,1 t li, l Ii.i T\lri'k"i' '.i "-Lnll
,tp it.n'hiu'1i." \ ,\'. : !I. !i. L tfG1 1""It"'I''t'I'' ''' !'ev liil;!' 'l'h1I111'h.III.'IIII,' 11. :
in I lj. .iik&'u : .._ ._ bt u nl" me s i 1111.. aI1II'1, 1 in, In / '
I'n'rt'' ., repcalc UII confidence! in :that; -- -' -- ''--' )r 1
"I' S'ii'ill", .V-\x I 111111'.1,1:1"I : |1l'1 Iv II'i'ol I I IsI.
-- i .
-
I.m T.I '!P.4 ILL t V In, ,.11.' I II I '.'.. ,,' '. (11,1 1
( "u.t. ir,
iVi''l.; notivith-t'ii.din the! lid IV o': several '.II' .. !noci'uiKs.( I( : : i'iovi.J'.AI.ll { ( ) : ) ? :. I. ii'l, III1 iniillie' s.oiii', In'ill-\ IIM I vu'.li t .lui'ilximil's : |
) loll' 1.nI v-Cti Th.' f.st 'o'IIIII'! ,M'lioo.ii-i |t.; \ i ; l 1. I n, ,\-li\ll.' t te 111.1,11.I ,,) ti: f lluiiri" .I. ri. "ill' illS\ .li. i I
will ,
anI I ,llbll! .'- read with but it H I I I i C.tp'l,iv I.hIII) i, 1.1.,1] I ''I h, I l.uli' I
yon urIPli.e. I t1'I. Ae-jq') t s : ie I
1' 1 ill., Ir.m.I r JR| > in "'sicrxxill, v.-ul mi'iieiJi ,it, |lv !'n- :hiioxv, ,! pon' \ till h .' ,.11 I', 'imill.n. < n e ;tr'1 l Iii!! "'; r1i| ) : b F
true. lh, it while Ih'Ji! expertiiiu ; 'Iunrri'al ol! ( :Ji'ii.Si'ott :. ) ""I"It'II"IIIII", : \ 1 vieitl'lieni, : I i II lit-, .1 "ItI Pollll.In .
I II I l.l'ld! Ciill. '
) *"" I I'or freight! or past! '. ;:1' t 'IIt'I"1'IlI i | ..I !.l 'In S ,it I Hi h n r'I"I"1 ) i I. will fIll i'i P t '
( h 11. ftsini's' 111111I.t! | I u firmer dit'ictiliic! 11' ii'iib i !h i u'xoli/iii"'. :ln: "11, .' I li, wi' ii '!'iIil I u..n-, .
I" a 1 KS Ma.loll i. 1' it.: ;iisid I'/ouii Sherry oct 2U 1 ..Norusr.x: ; lltlHIf1.. I'M 'I I I. I It; U. I 1.. I,, I. I'M I II I I I I ) I.u t
\ :itli '.itn, he .di'diri'd, he cntdliiiiipil; no iinKind, U IP!| <. _._-- IVtn.C I p. ( \'tI. i- .1> "11I.\1|| ii i II'" I 1.1"I, in cvely '. II ti gehoritb! V. ti IV' M I I. \ \
,
1'1'': ilie sinie,? ,' l\ 11.| 1.1 1 flit '11111 I I, |h !1'2'miles I Until t
fi'diML:} ill )l" |u"ie''of! them expreuly evoi trated In 'J'i ,ilo!" PortVi.ie' > ni>ciKir aitii: "' / 'rnnninr nn) ( civv: .:' ii'M'lvin. l.n.11 I Ii I In'-r I tu 'i'i It! ,II', 'il, l lot il! Mali, 11'1'1.1II"' 1 > s !
ii, is l i\i' IrM fl nv' ie ni\"
('-n. :. fi.vii" !MuneHtlV': :laLto1 I 1.1-b.iv' i14 :-u) I'.lN.' I I':. Itiiin',, >, .S The ('.u'l sailnu': ( M'IIIIIII! i \l IN IT.' M'-i'tY.' : '"uii''il t li\-' n ''VIlil.1 i : I \ m 'i >fc 1'1 "nx >'l l in'Mh" I I.*. ill, '. I" .r Inn.I !I'

been!; II' im',1oJ: tineonc'iKt:: of Ihe Flllri..1l'nr.. ,jn! do \'Ihl'II' !! (nil, !i"i TV. nv ver, ni'isier: 1 I 1' I'M: \ !o'i' bur in'n. App v mi tor 11\, 11"1', I ""I" iuj, .1111 I icpi'ii I h.) 'in\ in.i': I Im ll 1 I .i ,M I. d'1, III! t" n : :il\I j j: : | <
> *- l.il\ "till 1 I i- 11..11"- -111, n. I i 'I.Ii., I 1 i
b urd nr t to |11'1 u 1
nnd above all. declared! hiainval he intended, I li Ih'llhl..1 1, I li I I.' HXi'lve .,
I H .
r> -lo ".' Port i I lii. o, iv.n.; : l io to rei ')1.1' .. ,
: :1. Oit"J:f :\J'\I'\: k1 IUIOOKST4 ( 'P't'i 1 (trt!, I ii" i d'I (0I, I r.J! i 1"1" .,;.i ., "
to ol'! 'r him hi!-liand! makiiii'! : many: suitable re- I '!'O l ) ,1t I,) )".lfal.1 Lump ;:jar, -tiei.isi: II. po.silili', 1"\\1'1111 11.lii! 11.1 I tlllhlh'II." I 11 l.tttud i, il ..r. .11 th" i I..! i'i -i\l li',i ,Mlis..ilri.i .
-- .
r. i p'rllIl" I'K' i nlv I "'!'"'a;i ion h" ni'/11; O.IIIII) ) j 11 :idL'rabuco: Se atiiit -, > Tlli : I'UUIJC. h ,il' it i ,...tI,1 1I..Jt, ? |fi":' III i huh llie "ii.'t', i'I| |(iis'bII'I'l ||,: .\ i ini' .MS! \ ,ill. <. 11'1'1.1 ill ) .

I .11'"' o1! :si.')'VIn i : lie vxai i i.it d Ii i ))},, f f', heii I |I. IM.I- I.O'(>' AI.I'II't: ilo..Vi I lo 1.r.lh">' ll tin .ilix n hei 111,1'1.111,1, I : i i. I li\i; C I'i'i" t. i e f in I i | "j" n< : i i it :
: = '' the n id,'Mned i dti "eei'ileil., I t luve u M'i'11 lu''d"11.111'IIII\\" in 11M.. I -
Li'tered feeiniloxvanU( ; t him. j Vil, Sieiine: : eerTlifv. .1, 1"I'IIhl'l.| I ) I t'l 01 d' lIoI'\ > i I

1': '!"i'i"alIIIanlI"lqll; : I ).es vveie deflate I.rn'iMip I'I'I' ) ")"XI l'liPe| Fl'lr. i'oo.: _.;:; ij3 that II.,' I"a'; ," 1 p ,nl,t \\f\ } aie pip'r'111'1',1""'Ih,1 I ilm be C'l1n''qll"II\,,ili.e! x\) hen\ !11,), 1' i ill'lel'i i 10 :'X '.i',u:1.t. I li:' .' .: I" 'hill-: l1' I. I.;if I : U :..vt'Mil': 1 I I.,'

GMI.; f .U' o'' : )f'ari.s: | of f the amval I I of ."'0 l'lls IM n I M.eid f; and (. '1.'r 3-7. ,IfS? 'I'\t IOIt.\ lia-! ''in-! :iieenin tlieDry iisdii'i,, :" 11'lIlh.1,' 'I'ui' ol s |,r itt', n r J : 'I
: i'i Ih. l 11 o 'I Ii ul thH place. h.l1lJl'I'"I'r'J". !>' e\i rharl-: T.ill.illi 1 I vr. Alicj. ii'1't 1 1't.(
el'n.OIII !Id-U! .
< "e.u x ei1'! mi' [\pre'3; mid, 1C I'ork.' i.inti'iiii Hi, i I III l !' ''up-i HM"| pi.- ililx: in. !>e I li u n. ; II' I

mli-red( buck to TicoL'ta: the ?(Ot) 1:1: n o., ,dlal'lI'r; 'I'on'jM.'j. ilrud ".ili'i1: i. J'i''i' ", eJ.'liotMnitloin and ujyerwork; a.i 1 x.e J.ve" n.i los. lIilll.( ..I"lhti l ( ;"lhlli| t it' io .simtithy' ---- \ t

the! li'n'n." il., refeirivl! in hi-1 I .ltpr. an,1) roinain- 1'1". : ;:,?,', ". -. M III\.!" i.i: %..\ i'l: : .l's I la a. |11'1 f..t t son.l i Inn,o ne. I'ljiMiii ed.1:1 i I b :'heia In .:II 1 li.Hlh.iVe,: I '\',- l'Kti' {1.01 TI S ,

d.I' 'I' fiei4iiin! iood < with) entire o a.l'tl ii-t ati null lu'i' Ii-Misi-; I 11 li,. vein tei Io .1! -.p/li i I it S ih lo DC '1 IIIouiltsii ]
t.1\ at Picol.il.i lii'n-cf! 1'1'0'11 w hich! plai'e!; hi. ,]iII'I.1\ t tt.iove Mil t,1 I 1'1.) P.t 'lIt.) I'loveSoi.p. -. : \ : ( s v 1'1!

UM'I! : \! t'leOth' March ; on the :tiiornin' ol'xv lurhilay : (Cil.) C.,D'M's\ : AIM ,-. ltj.it' II..1 the! Oiattahoodiee, I IJ1 er. I Her: hottoni II""n.i II' .lj.'lt, l.oi ever 1010:i.t.ii !:de! :.itx.' clieiniinTi i'i., i ivvi >; .dlc',1! } : I .iiu? : : ., '

:t I he I lieard bv expn'-s of u f I the I u moveniC'i.t t ol'lJei'! ALSO) 0\ b.'inil peifeetlyonnd: and, ..he" ,heiiiTof' lijht Jr.IIJ.i. iti. .!.wcr: it. . L i".: : > !Ii. I I.1 .. 4iRI U !. '
11\.1. -- - -- -- -- -
'Iinrh down; the, \Vit'ilac' < 'Oi-hi-'e.! K'O) .it''s" IJi: jint: I illl! i is l'al.'Ultl'.11'11! for tnIremlitncj! I Im, .mius.Moreover .-- 'u' IK I ILIJ. '1lotl.. U Al i.ilxTA, ,' i '' '*?

You ;aeknovvled.'e i in your "oJ.kour i to ol I) ruiNii! |'ei.tor) J : l\ .!pe.Th" during the time that (1'.II'Ilill MM ri h.u Taet. Flm'icht 2,11 1..111' rjL i ill.I 'ii.U IIM 1 .h.l, ) i 11',10' ,l I I. I : 4 I ;c 'LHPr

letter in relation Ir'r\ n.l I been hereith II.1... I have i 1"1:11 i:u 1 hi'ii:i i I 1"1" u be a Jl hiiruii:, .i 1.llIlr, ii .iuixl I by I r I I. I I l 4t :
inv to the i>ioxpni"iits u of Ci! 'neral: : uh.v. e tiuubs !!',' jild 1 lo\/ f..1. ,'il "tep- perfect i"" l U 110101"l \ )' ",', Al ,'to Anvil'IP: I 'I'ori'ii.: 1'11\1" tilts, .4 taI

I :.Iillf( buf Vr1 do" not urn I If: I tie! '11";! (i. received, Ir;"u'i 1111'1'; or I ,I.h. sjetlenian.\ hone.-t, iniliiitu.j., an I IId! iLM -- .11 ,il'i t i..! 1'r.1'i. o.her I'.iv' .1 i ..t>{ (..t.I.l A M I't'l its"1..01-mli 1 ;"i-is llii 1"1"pi .I.l 1'\0 lij'|;IIMii ii,1 tIll> ism, 11 I. |I.II i- |.] | |' i ( I .$1. !?

nt( |fr'll (!I".1! j other! M-I i I I :a"i tl:11': 1\\' 2 i i':. WOOD.) l'n ing !> itr jn.i-te. .1' 'our VA 'li,'Mil' 11.1,1'' )1'eli rul" 1 ,, ,(0',11, toils Iiu nee ,iilicjiiv" ,1'iileii! iiiuii iii iii, .ill i"mill .1' 1C n>,

in ide JOHN W.n'f.ln\ :. tll 1'r\ Hliiit" ion, .holl' 1'.". I Co.ii, I lies iiu.11-I viU :'
a nKM>iiie in :I'ol'a'l.' I for :ii'M-i' than:, I 11 anwarruit -------- 'I 1 III' .t'J"I'1 of' ill.! Vultl I lol I"iiIiV, I' ; I h *ii

hy ,.i iI'! ::"uu'. 1'rd'n'; : li'ivi: : I 1'.1:1"1':1: ( t: : < fON> I ('. F.T.--: jl" ) p.'- Dundee Rr." 15KXJ.: CONK.UII.I.IA.M, ,uri '111\.1 i .Til I I'h.iti.il.o: i lue. I'li'iiil.i, : I! .11,liiili'i'; ., lul. sliIOi, l lI..,lli! tl Hfnli" i 1.1110"" n.I I l ill t llir <

lel'cr. 1 4j. : .pl.. .. .ui-l |11>aehv! I \VII.SO\! ,\. (I'm.I'-rlou, I "III hlll'l Illr'I'! li-isv 1II".IIII.II\l( ; ,! I 1 illAn ,-. IVj:1\tll I i 1... til..1'' li. I ,' -i ll I.1 u .
HOI.OMOV( ) ( ) \. \\ Il. .s0JAMKS ( \ -{''i .i.i', I Iti I t I t'" e mini .1 'otiTuiii, bi: ihioeflioii, .t i
I nni. \ : ujv, I l .NH: : A Hn i HKS.) H 'u I i'"i i., LII fiew nioili's it t pi.ciiie. | ;! $
.ir.1'1' 1( p rifully. :J)1 I'lt'CllV I ""ntll"'llIq il I II.II.I I.. vxi.hilie$ Cluih-'in) H.il Ho.nl:. i'I\ c
Your : -----. '!i".I' III t '1.1 I'll l.'II'1' 'I 1 O 'III I fill)'
uh..ll'nl .erv'.int. ; I ','I"- ,' 11.1.1111| r.nKcllor( 't"III,! : ,n !n. jj',1
\
1 II.: A. : IMMKDIATKIY.- ,jiHyinii I f. el WOHCiIlIHHO:( ( ; : ) : I 1"1. :'t 1 >' e.li'i'is. Ioal'n, : llRi'd l ) e ki r.'n ) '
'i.\'I:1
IIITCIICOCrC.1 \ ':' h"i.i! ,'r, l Ir; xvhii'li: a lib Fort, Ga'.nr; ;, O.iih( 1 is'i;: ; ::;tf 1'11.1.1.1.,101. ( !; i iA J. .. i'r._>t:. 1",1I'r" : of llii!, | ,II.-MI). ; 101 I I 1 .
(Capt-ii'i fiiited: ,! ,St-e-" :: Ani'V.AI'AL.U'IIH'OLA : a "I"I.i"l . l !"I' ?tilitllI! 'il-l |1\" lU't'l, n:101'.111! : i i" I h. 11I.:1 I .. .
.' I,.. le, -- -- -- -- \\.1. ;.ir' |l' b'H. 'I 1 1''in v 1,111"110-01| :' vi ) : :, | f
( 11 .i ii x : l'h.11 nh) 1.1t nndi
ii ll1 : xi I iiit.miiv, ihioiij'h' veail'i'i' ? 1 inv ,
I.ititrf find Vt'.r.vr Ineinl'i, "I| ii 1 I 'ul V ll-i'! .IA,'. I < ,
e'---- -- -- u Iii l i 'i i'i I II I II.
:\ 1' \ I': &. (ln1- S(' ",!i, (''h f ..1I1Ii''II,11'1,\,' ,itt 111<'11. sim-( innv I I I. '
lJ
; 'o s : :N; .\t. (I.ii". ,1.1. 'I 1 ti' Y I ii, xe i ii.11.j 1 nun i., "I| I
---- -- --- -- 'nr.ljs. suine lull 'hi .''"-ttl i :'t.i-'r' i 'ip.'ie"' Mio'ilil' nn ur. ninllilv .
. loi, ., ''f\ i In' | i
.I. : 'Imi i ii 111 iii.i ii' ii pI""II.i i
C (1 \\ < M( )H) I iii fi. r .m 'iiiii'flt i of l'aniift ; THF.I I i: tIuIJ'ri4utu-I J I II'ui. anxioiiIn 1'1111,. >1'11.11" ill(u n Nth il.iv, (hen" I 1), in. lull, .itiinii.l' \ '
,
"'h" < t Ni 7. : ( ;il.1 i lilt:, I l'i., l-l.ll I !
( : i { : H. ( : II-L : I III, > I 1I".llr, : Ill'" I I ;u
-I- .i.- "rl' 111. -.I' --. !.J. ii.i.t' I \ew-Voik-l. "e.i-e. :Muvp) sm! :.M.ii'Ml '4'' t?i. (:; -i ,1'Vi'l.' hi- ividl.lde I .,uIl' :illo i :i:,. i 'mil' I Inl i 1 ,Vvl I I. ii'f I iti.t, ,Jf ,h> in- n.lui.l ,''III.iite, 11 .i I'n'''''II' tin, iliniii, |1-i is.| '1 l ,II f

.4rt/" I lI Ice;. ,J i.ri: .I. rs'ov : _J .to (tie! :MeretiMtile 1! l me." ., olfi-r; ito 1 ,ia ,mil' eii-in'iy I I 1',1..11, i .1)I 111' "''i.1 I in u ,HI t, w I ; i t I

H'li'iiN-. IcI'n' .ile the iollinxin. : The (lo i' |>re, stir", i-opp'irl .ili.t enjpii. ; I I f. si t 1. tii,1'N''ii'i \ .t b 1I.1.11"h\I ,
LIty . .rr yd I :.I i ih II "II' : piopertv I I"t? l II.t"II'1| I I
"> ':"i: .. .1'1.) y t l'' H'; nll't .:'; N \', ( )HiI) I,1,1,1, .at.'ldl! e")0 i i i .tiu't: .\ F.I" .\ I'It'1' OK LAND. eo.it: \\-\i\\\ \\ j ,!;.x !li'in I. I i\\,1'1'1 i .'III i Ill. .111.11"," 111.1' II .' .1 I ,I. ." i ilion .111'1.1.i 1 .1. 's I.Ini, xpi" iI.st I i e: -mi.I"i | i I i 'I

ISn.v.: il 'uu''n: [ u fky . . HiJJuov 1 11 I r i i ., .v-\ ,k.J: ,'",it.u ; 'ri! i .1, u--1'' l lW :and ;'- ;aereh ill' or xxliii.h i d l ui., I, IIII.II.'d( tin s iMiu.'i I\ nn S ii lt.'siHi"n', i I I! v .nil .''Inl -pi" ,'i.l I 1'1.1 'ni In' 'In I c i ill f I II. iol l :
irty ,
,
.I '"
'I\i.j niul IS I-
I' her III
I 'h.I'I.I" nn
.11 l "" 1'11"1" lire t e II
( Una- . .. .. !t'i| I h.1 I INHJa I I -' > and mileirirtli -a t I.>! :.1.11'1:11111.,0111.1 limn, II 1411.it, i is nt,) llie, Si'li" "I'''.' i llii I ,! | ;
(oi o a jiil f ihe \11Inl' noil '
in' n lii
.i| it1 i II. .itiu"
.1. i .s
Si; !I" II.S'i 1 II I ,iI. . .g'Ii' II h a i | ,nt'lii-i, ,huh. us ibisiH ill-Sinn, il I t ;, I
the ( !i'iola! I lliur x.'hu'li .
iiiilo of '
thin a t is uav4 o.e'hi.ill I Itill'r..f"j / Hi In In' Mlip.issnl 'n I'll! }
') ,m'i' | ,i PI lb I I. t Vr ::1il i 1C: The-ill.I : ei'.V'i:: h'I: ,' 1"I.ra? ble for 15.1140- al alliuons nf 1 liie ear.The S mihi'in ouiui v1'h Ills n i-si. IIM il n jyii' 1IIIh"IIIt'I: tutu I y il 1 | f
j '
.' . : II v .n u III iIi t I.ill'irs til ll .t'n 1 '
: -s i ILII'nirte l 1 'i :ii.oi ileve i I
B.FI'I. ]Jo' .1' : O m I ,
111 i I i. 1"11l
.l. | : iII.'li.I'I) iuiproveini'iits i eon-i-t u I of I I ho neeessary nnll.nil.l''ij I- ; s.euiui l NV hm.i.'i 1 ; ) tin- (111'1111'1"11"111' : 'inli'iiisiLri ul (tl he '. ., ,
i i.II."I.ItI.I" ; :
lb! .
pr c.. .l.i i |Ib.'I. I In' I It lul.I.' ; nil tle ,'!", I of BiB: 'n, I'lli'l pi il'lUciTKit t I .i.i't I t an i 'v', "I-.Ii. t : 'ivo LiHire, to that; thev .ile imxi iilfriiie'; in ibe pnbln-" I t'I ,vf l 1'11 I :
11fI' peron -Ir \ gT01. : omol.a'lIo( : xxhielithere I .1.101.) i-iti! 111,11'1"1,11', ) ilo I "
< :,) }iPl1 Ibi 1 : & ; ii "n's" : ':; i'J:
.p ( i. ..lio: Ji., id I T the most, eipeiliiinii-1, comfortable I .}, rouie I etw i ei iihe
) \ ur' "uttoii over > ,ifii'iTiilu., '
'V'n, : .. .a.y .. .. -.i.ij t .uuI pa : ,) are Ivvrlve xvoikinj hands, ten head" nlMules.) xi ill no i xpei linn 14.1'I I i i /
.p. I South; an'1 Ihe?, Nonh' S tj. t-
u, Ih! tio! : the -1.mu. -( Lu of t t II ,il iln/ 'in li, the ,ill-sue d, Mir) I
Oivpr.ri. $, '.II..f'l u I . \1:11 1.1:1..1:1 paid :2 ,(()) billies i III'l ( uurtt. and hitoek ('attle nndHiiyfs ; jni'l n.iviirnion u thi I 'nip.i" n ) t
It < Till i sale I I 1I1'l'tr.IIJ'II'r, : I
Tallo .. . ... .11 .ali . t to" ilie .I.il"r' ; alt 1..11 1,0 .Ihl'l|1"1" "uiior' Io- I : ,, .and a elt of fanning nutin'ils.ALSO. "1\ }.'h' hiril' nuiiril. ronls -lie- .1 i "n.' .,"01 the .u n i "111. e .is ft' i |1'I"t'II'| / 'u .1"I I h, iln'v' in', du! \' ,' h f.
iN I )" hive "I n'j'it, I 13 ri'i'civr ; si Ives 'ii'l' 'il lo" 11. jill he Mii.l| | M :
< ) I II I
zu ; :- i : I nl.'i \ aiij) atll.lnl .
Ihe irailli-i,
a'loi.l' '
It 1O".h'l"II' eil.oii
tpr 1"1"1. eontlollan
I .11 ; t1.1.1'1' ( i $ v,
1" ''llItId$ 01"i.i i 1101,/ ,inli.v-inii- '| I ,| |) I IlilIIVlIiti
(!iiFM'I;':, I K I v. t. 11'' 1 a ti \ : His T LAXD in (OnMi'ii. ( 'eiinty, hill) ? on theAjialailiieota I ,i |'I>|,i' i-'i I'--' 1.1..1.1.' l u he li i hi' "pio'in-| h"".' "lit.. : 11' -I'Fisi, | I 1'11I 0'| ilinr, -ITIIJ til' !
I n I ls, n I
Ilio ( : :",: t II / 1)) 1, : .NOUCPl'( ) : : HI'tOOKS.: ; Hiver. eoiit-iinin: lour laiinlri-,1 and en i lelhcco t cut' j..; lu.i t lirga: sh.ne i ol t Ito public. p.iAt .- up j
[ : \ nii$ ., Imili w ,li, i'li ,iln I pi-iiiily| >i t
I'I Aiclu'i-l V', t . . l'!fu>i I'l' ;;11) I. . -.- ------ -. --.--. : } ii'sj j.
I.. ... 'j .11)'u t It! !9) 3.) a. . t'OJ.4 Jil.N'T. I li'/eiilya-'re-ijOl I vvhieh l li.'ty l aeres are eleared.: u 1I."I"f't Ch.ill.ihoorher, riuri.la, xn- hixe.i tl 'itirh, ltri.tlutr III.IV' ,f'l1 SUM,, 'iTli'il Mllotli' IIS il Illllllliil I i ( | }

. . ... ;,, . .p'. I !"!' 7IK'rsru :I'l'r lo t'if wclii posl
. . . I f'l| : : -l''il.c-: i i..it linn- uit'cnlar-&e.; ) ; aie "' j'li- teil i > ;iipjd lotheuSicritier ('III! I llir -ttIil t'i ii -'ItitI. nl i I'liiinlltin-.illli',' ? I
I > |!
j Pi i.-it. \: i.- .1'1 h1.1, !, :Wl(.t .?/ I I'l ':\.I.vi "lo""h" : I. :-YI; ( :n i .:., ,\ k )i1' 'I ( 1 j.: at .t.1I i.w lIa. I lii i ; ."colillfi'I to l I ninuM;; rcjllll. Sn.-iiinnh I ''u lly ,xii'll' ,., l'n1('i.i.AH line. limn I M.iuKi I: !I'I'la. l In-11 .1"1 l'i, 11,11, ulm. I h, iiliuiwi-.c, n iu!i| | l ( | i

Vem, ,'f.pln.. < ;,') 7" I Il, : "v'UjMcil iy \1,' ; r. \ "i.: c- iI'rouk 1 -. JOHN It (JIIAP.MAX.I .. pluli$ ; l 111I rl"' Insnitiy'
pr -I > irceU OfftRklci nf '
(I h. '
11111'.1.11.1( b'I.1:!i 1 tC /I: .. l''i' i., i1 ol t v.:liii-ii: i uin be .; k'a ii : ,I\i": |"| nil / :M.iri.inn.i 4th October, I l-.M.:;') I Ir iMineil; i ( 1It!or{ ,sen.b.1104l: uIllY)i' o fx ilfMinboit.'nl'ore" 'desrriplinn 1) rr| .. Tin-.nn n, I I" 1111"1 .11' il( n.mill, 1 11. f ,

.. !. .. l-C7.:. *; ;)tl7 aii : .lIO.I. \i\ <'rll. .M\ i'', t : CO.tf fo-t I 13 :tur.M nh niuihon' .iwUkt'crtffribc ri.kof'/c 'n 'ni' bnir, 'i'i: p' 'J"| i )MII t 1".1"!\ i' T'I; i Ill 1 '
I..r .In I | u'lK-r tt
r 1.1 I II p .
.' Ill v .. . .. ..prIUIh.1 ') J-J"i a-J :nitov '1 1.rl :, --_ .. .... ," .... ,u _....l. '-4 ,..'fiI'1. ,.'M- n'l j 10111.11',1' ,\ ,' 1111,1'1,1':1) I I ,t : In' 'J.l 01( > .

: f . .. . . I'>. .;> .1
4 fln.: .. .. .. rr", t 17": I I : ::1';' .. t.:. I the entire di'strnriio'i of lt'i.inole: ill ., ivOT BTOP.K'fo1'1') Jo-IoI'11) : 1\ I 1\: 1 1'1. 1 n. -
ri\u' r.iiaimi; I . ... bi'i) -> ..:) //o : i 'u' StII ."Ii1"r," 111I11I'a l,! .' 11' lint! I On,, II in.me' '. ,irj If1
.11 :0 c.r: I 1C D.\ID: : viKClTY( ( O'.jI .'. Stewart ill'1 ii'idi' ., i I'.jned haxe" I : : ( O'Tiiimt, of thrt ili-.iih" ofV t AO.ld'tl r i-n
:Mulli. 't'W 'hl'-n ..... } ?.d I '1u 1 1""NMU.S ) i iv ; enmity, pnri 1JII'III.lln \\1:., s ,1'1\01\ :.. h. Ih': 1'I1'I"r.1 Itli 1 nil M nvi nli rt I
Cil ill \ J ; h.isci ) bi'.iiiU'ul about tlnetniiles; aliuve -I .I, I' 11'I.V I bi'eo II'-', J p l- lllYt l II' neei"irx, I lll.il
is.r.l.r3: .airivm thi : site ('' ,
o .. .. .. . prlh' .> '.' i, ,! .it < i 'I'all'h. 1\1 ti: II h I 17: :
ill iii.l b I I", hi l to the linn III'1,t AOililonl
0.S'i,4! . .. . .p j : V !.I t II I'I') I'oil. IiH! I, il j'lll.I"' I "by th \ht.\II'III! : : : upon \\ hi'h thov $propo--e to' e ,' ihlUhed! a t t' ixvn I to, IMT II. e n, oi .- '-

P'u.uu. \.I..1'r. l.lI', .;> /.. .. "t 1' -Ld' '''ii"i, I !"'.\i, .. :ja i I I 11.\: i i.1 t !: .i j i ; !!!yi.v bu i'.ill.d. LI\ ': llI'OOI.( 'I'llbl'l.l1'1'| ;ad-, I") \: ;" !\N'\ Co ihu'l I'l'ti'-r'.' :.\ "i H t'I't j. tl 1 f

PtII:) .. . . .1'1 bbl 'I' I nHl'K . jib boo) I.. :10 h lll : :i.-i.- ,111. Imi." i.i "".id. v.ii.l.iji'i'ii; -I vittiateil; upon a li.uli. dry) -sandy:' ( ) Idulf; I I"YII"III S. I I/"II.'I'O.\I 1 F 'HI : 'iiti''i l','r', iiiii-r ,in ,ii-nU'ir, /; i ill 1 Id t.I ln, t 1iI,l

1'1"1: .... .. .. ."pI'. 1\\ I 2 .I : Uf i' Ji'iHi'; r Il"llil /, Th.it, a'l,' J ves-i's nut "It..h, hb proved: to be hc.tlllrulll'! lln- hrst sittlenient .1 !I't/ mi I \\it"'',' .. III ,ln'V) III.. 1 IHI'I, "'"'I'llll':, foil"1'11|| | I) 1..11) |1"01| | 'I') t
.
HI"I"" ... ... .. ." 11' I, ::1 :, I. I ;III.tll'' I'I .r:e,! j m t'Oli\iu", or disi; ,. 'PI":; ,'al'". of the country' up! (to 't'ie: preM-nt p-riod., \I' s --The .. .';,(t.Ii .hm"III liPn-'oiine'; '111""r" llie I n,!one in:l. inutile ,oid, i."'inuruiriii'r: ,in lln, pir-in' \tiiiisnHIiu i i at

: .. .. .. .... .1 It):' 1.1. .) .1:11Iillll; -'i u to i'ivcother ( ai: 'opurtu'| The, wati( 'r is very line! ; I he! t.i',ii-reial; ailx.int.i'ean ( I''if, Wm A Oiliim.l",, V Co will !.. run, "iiiiti'il" ti.. ,iliconii IIMM'ia 1""II't.' nl 1' '\ )'.il.ii Iiu ol.i 1I.IM I I'M.tol"hI,
ir.il' .
S.'IIIIT: *. llr.inly: : Coa: 1 "i I SA w"l. 1111'.11.. .iiiultilly" -iiu ,|1' oJ! liclir llie I' r.in rllln I cif.on
.IIM-in" ae.(1 / lit! i eii.i.' ; e oi i l.ik-' ill 1.,1 I l'.ii.-ilni'-i inu-t be npi.il.' II nut "uteri..r, to any ,| in iifsnui'( in in. ,,".11\ ,ill I npi'n$ MI I I" I lilt'u I '' mi'1Insli If
Cs1)11! I;u ':, ,, .. :'l i""uJ' 'I > I:,' il 1< f.j//j.! ; 1.1.'li"" "1. "i; hut: VI''u" I slrillbe : iiiurinediate; pU'-e betiveuu (I' .! tintJiilji.'i. : sim l IC i if I l'hI 1 1 .unl \\&rI'I"I( it mils, e. u iiy in l lie I I.dl, 1 1 1inning. mi ennui' e 1""I1I1I'IIItlll, : ( a i dinxuxi nl I il.e, I Ii3, itAp'il.n 1\ ( l
.:
... ... pr 1 .7 a I I.) / 11 !''I""I," >l.i .' ii'l iln- i"IJ" ,'iiI" nvir. 'II Iii' l.ni.Mn
| ha I la-t ei'lirr the ( $ < >"nr fi i.-nils nn, I ensiu'$ I UTS, alii I i-min i IV 'nn' r-
rH"M : i nto
I Deil's.i-" :. ... ... .' {III ,-.) allmlII'llli.dll.h I A i iiiiiiiimlinii Iuu'1'11't .iif' ; 'live ji.uli'r'-! I 11, 111| inon! '{ l.
11' "1.1 ( the !oad but I It will I I ro.niijand: t liie trad'' nf, the! eounty; ofStexvirt rliiiitin$ !,'l tl'T'il l, HII: 10.11.,110; rail dUil, li.nrn. 0'11'
.1':11"1 I .. .. .. go I C opjio; tl, or il.1 : ; l InOul, ,.IJ.It.1I I I..(ii "IIM.IIIS, -fVI-ll III XX 'Illl, I ll, Iliile; "tic, f
>, I" .I .... ....11 !, -I ;1 I -
-- --- --- -
: Ki'nii': !> ... .. .. pr ?.I! 51 I n j'tM ur .'.!IJ I' ;'1:1' I. 11% .. ;and, mdolph: !!, i I i (!-'' : i. ;and a roji..Tibejioilionof | : n'l I le.i'U: lor ill", r<"i-rpiirin' ot' a l"n..nl, i irl l.ti-irn--- MI; '

1 IM >n ':h'I.1 .) . . pr-jil, : .It I it i>i'ilnin' i, Tl.at atiy or'' I'arbour ;and, Hn--ill tin- Slat", of Alabama. 1\ToTIClJ I ( 1 -Thc IIf.ll'r.ln,, -I I.Tr'h"'. '"' ,if I'll'' I P."a.J. nr.ilioilt,' hr"1 I ( oliCI' In XII .

Sn.oi,', \i".v t oil i 1 MR . .. . tr !:1 i b ;t II / : f'II/Vit.! itii'.i a'l' .i\v i rbuaiue: person shall ; The sjip roiisists of ihree frai-tioiH and 1 J. eol.i |l.'III.lf'"V' 1111'. I \ "-Il'|' i.I'll.! 1"'h.I'III., 'I I InAp.il/,.1 "liH-ul I 0.1 I xx ill' .1t..II\.), In1 ih" i nl',' :
pe.-o'i. 11. payi ) A..Wi.II'I', l, "IVl> Hi ii 1 Ii'v ;jlI; 1 h-1 eoin-
r..u'f I.. .. .. .. .I r I J 17 a ::! ; I D ul !' ii uaI I '; niiiiMi'itiii: ,.) ni'irK l"'ir;"' hu.ii'redai'res. ,' v ini'i'e. bnililni; iii I.'H "iiy in i "I.t| 1 1.10 a In 'ieinl, ,'1.,1.' rnti't- .
'',)1,1, !Ilici . . . prlli I II"I . ii.ie Ii'," ILI., i"l e.i ; l'llr1''n"l', one.ijini" 1..1. I I' rn-iVi-nieut -i/e. '[ 'lli'il for the preset v ''doll, ol'lh-l --oil Coiiii' [ nv'' pro- ihOil" up,$ in ti' 1""I'llIfI" (,. II|Ii- iii-ii'iijr' '1 Itt iii ini'iiih.I ..
," il ." I ti': u-i" of t I tiii: town, and lie. otberluil. \\ lieu will be )laid' infill I proreMil' ,nI,., i fi'iiiv ialivhlii.ill, .
:u..r .. ........ ..prbi-.ii:I . .. (1 J Oi-toher., Theeonp 1'1'11).1.' 1'1111" I 'MIIII 'li- I r1 c T li n'e' ilr f1)i in'|'if-i nl i fijn' s, i nd| i iI r iH
( for l'ie' :n-e 'A'I lii':. "eo" '. .lil'l, txjiii-ni-l toale o'l 1 II, I7lh 1i1'"p.'Io.ill.n' ihe InlnU of, (tit, -ill, I C.iiiijiitu in (nv\ .
HI ... .. .. . Hi. i; .1 !i 1/,1,11111'| I 1'1'0'1" I." i put' if.e"le. in I I'ii- n -t.' i. .111Ii/ | piil.iiKri' ,
!I"l' .. ... .. ".Ir. blK 'I 'J.') ',' ; !> ; \ '.111:1 t L I : i SIMl'M i I r )i.:;.1/,'?), "t.i. - I il.ii I no, j f""l.ii'iin 1 de, -11"111! i mi flit ,'

: I .'.II' .. .. .. .' .11. t'. ....., )1 .\ !u a.ld.'O! .,:1, ( ) I. 2 l >-iu.:/ ; shares, ;I i purlio'i! I of! xxlii'-'i' ma: ; li,< tiheii atj'i'l J per i-iiiiiu" ,' ilo\xn oi' ri'iiiovin mi'. l c ,H- ',' limb', r fiom, 'liul" N..II! J'n'nl"r iiiilnii' 10.111'I.|I. .1', i, ,pi iI) II''.- t Me niirvtmi I
Tii. ( 'Ir C'V | |I| (lie I'llde: bclnie' III" lie, .itI| I.Itnls, I o, l'f'. ,1'IlI7| linbl'l-l! ll tin l .
: 11"1 .... .. P I u I 'lire.. It np"I'II'lti"'lh'III: | n' Hi llie "ifii"-s i-I"| If'I"r.' | >: 'II.1 rmi.-
... .. .pr lb V) I I.I Ii : I s.e.! IIKNHY' \\' ..IKIlMfiASAI'II I \ \, Tlie I hi ,N Itlll I I bv:. ihe. *,iid i'-t iip-ti' r\"> n. I limn "wl,1 tin-" 1".11'1'' "hi, ".1..., %I. nl. l. ixri inj 1,1.\ -
1IPI :
,1 ni.aIlitcu. iVn, ,il.i I .' I It. I'e., .I Ii. 'he
he of ( : "
HiV
\\.I' . . . ) ( I ;u, (I I I i I U!: IlH.f.. lIfj) .. 1,1.11, in dm, i liiinilinl 11,1"11'1', niul 4Il,I nl I ir--iK t 4)I
.1rr,1 ,1 luin K. 'I'AYI.o: : u''V < :< >. l > i-l
.11 rI'IIr-: > IMS'S n.'I'"t'r, rut lo I Cil I !I.- ''r : (tl I"" \ui
1 : | 1 ) .fi. \ ". U'HKT( nld 1 i i'- L'i I'.,' -Mil.I )I..' MI-.I-I 11"1' III lut-l-.i- it i lilli'fn
W ( .
l'
:1:11. ... .. I ; ; JAS. ,
(11 / ,1"\.1! .v I i ai! l t") tJ'luli troll Itix-oi I Pet 'n 1",1) ,- Itiv'er I I': .i.S..i, on th'I' I"r"
i m KIII :
i i. 1
I. t n't it I .- OKI: ..\1J.\AY ei' "e, t .. I I ,Lit' riui.i. I inn' l,., .i.i- .. |III i 'iin, ; !<- i il 1 1"111-1 j
.11. .. .. tnl. Iui.riu', tI,| tin- i x' i'". du.,.! hv I II I. J.Ii K. ( il'STAVI "it' .ll.! Hill( fto-id, 1 'tt.i'V be 1111 : ml in I Ihi i I' i lull, \ .1((4)1)InI 1"1"I/III.tI, l 10'1"1,1', : H
'Vni-ii'T.' I I HI"C ': uill,
11"'rn i ii.t
; : : n
: .. ....p-r ; A. Ullin'i.I'IACIS "' |
: JJI'AJ.: (I--: nihi, !h< r iliof)' ih1 Kr.'i i .'111 I "I"t'l.' >4I.
( uu.V .1 -i. . .. . [...r I J"i 1 :S'l) 1 ., ..or.si! ) I. duh! ..lUtli: ,! to M'ltle! the s.itfic.; i.uii ei 1 ,'I I lull" i 'jii'iini.' i '11'/1'11': e ,l"i, M'\'r.1| .x ; ;.1 I } 1,0 : i v I II> lI.ATTN.V.'J'll'l.S : \\i-j.\ '-, I I "I.I the,' ex in I /ri ihe la.alli: K'Mil) .inl I )mIII C,
S l U. i 1'\ : '! oi.inl,. ;> Hi' lily t "ei ii* ':lIly)
inc.'r' .. p-r I I 1'J| 11 n.O, ir pei i \ .
'. : I It STUJ8I5S: I. ::1I"lr.." Iiu1, Uill'st'ji ,'t\u ,.11..1,11'1.11h \
V>>B\I" i. /'" hI .. .. .. pi lh I'-i'.tt '"I r ;. i..\ TI 1 |,ir1< tit nl""h.) i-iii li'isliini' ni' in ;dmil M! t ii i ;i"I.\I'.1" I IIn
$ ,:1 -'IIbrIt-..- ih- Ir la.U-.J: IJ .J 2 >:' cluh.n/ I lie!
\L\lW! I Cavi-n'i-'i i ', .. . pr I l':> "i 'I ;>*i .1.1 J : \ KlS.AUI JOHN It l.. I "..I, 1'1'|'" |If' "I'Mi-lurs" I I'i.: tfl;' in x II 1I'd"' t

J."II" ', "..lj . ... pr lb :,1 I. .. : : !' !'n.-o'-i.! J.ii.' J i-t I I'rj.: S''J'!. h:l .21 I ''I\.\i i I Toiti iribtno'tri, ji-r. nnf f 1-1"11? u Irr.l"'"'. in;',, will l!) bippi ,' lull..1'1 ht ,' .pli'ti, til..' tIt, li\ iif lilt |i' l en I 11 I,.' i-H-i ii 'n {,fnj) itv
----- \li
ol |It
nuliii-: fi-
._. ------ -' - illn i li li' t-TIi 'I! : 11 ;; \ ; |
---- a d. -. -. ; Sixty Hollar* lit' ivnrd.KllTKD ''1'' ed,J 'u' lh" II"II'I.t".1 iif'hi'I II IVM. '*' u.'iii, iti1 I I. bi-i.l u f': II f II,,- 1 1.IuutltliI.' .)'. 1 r j .f
I II.I II \YI.OIJ I ( : \.niillhere, le, 'fetiiilly, tc-n- \ I II. MIAh'i I : :, Tin ten.r 8 'i
IMIKT OV .Al'AIJllfill. ,; : fiom tlie, Wa.lai I"IIIil,1.: I l'iii fulfil. :! i p. i ii'ilar--' n; IV 'oI
._ i ii.! i I" his .tdi 'r.lh.'ul; "'k.iov.'Umeni) for : ';; :'ii! tf o I Jl
-- --- -'" -:- i- me ii a : I) Ullh'N41'IIIII'.11'.1.11 hi'-ol.t JOHN l < m.i'; :1' JliV., y, t is : july I inuAM Noriisi. 1-: SO..II.M. 1 N .

\itl 2:1): I p',. l I Itvur. ,','i, I .it the! .du'i ts.iit.itit'.iriu! tl"I.II"1( COI.VII.I.K ;:and \ .\ 4IIIii'N| ( ; MAUIprivate \, -- -- - .-_ - --- -. or'o JOHN' CllltlMi; : ':, "Al".il.'ilmoa! : ,

---- li ; {- at : : J"I. "7 'I'C"W .
I"1 "! t'all..t '.I.il ; SOT.C. '
1.:1'
: liri Marv: Ait-rill, ( : Iroin il 1 tin: ,',1 illiJi\ roinpauy.I ). The former n :.1.1.:1 I,
.tlt"r. e.ilt, \\ill I !I. i !I..r. itef to I
ia U.iMtri'liindie J 11.il.IJ..III| .. : .1,1 ) o"t \ (.lr.f a'e, 5 f.-ft; it indi"- )luh, lu'l't halt and rlri'tinn:' 1.at a $iii"inbi 1II"'l'ro"I,1,t I thec.ii.nl., dJ ( .i : : ImIU'UH',1 1'"I"t( t lJht ,
VV
\ : Tampa: .t.
I trttf'uui't! ,il I ..j! iiu, '
1.1 1'1 I li'iviCnnti'
0.1 I'rniklin. ) 'Inunl, / 'i
Hohr Mar.nr'et Sear ? 41'(0I' l'4 ; llie .!<'r JS or ::d'ar.i ; <, "iuetH inihesbull au,' !n 'SE'. {,
>, ff')1 1"\-Y'-rk. I JI kit IViriioiV'if'ri'i, :,1 ti.xvilMeJ.iJIii'l') ) I i vi i.'1 I.r'. ,in' t.

Steamer l-'re--TraJcr, J V Smith fruia \c\\- K..J.: Zi II. IJ. 'In'lol', brow hair nnd blue eie-. .,ina uli'tnvviinlsS ramp on, $ )here if onije': 'l''! 1/illl.iV" ( "' II't"I"I.) I r I I.I.tIIII.I.r, BpYvirl'i" r,( I nii-r Pj'ini'n rrir gr /\ >
( /leans. Blu'lu /111' 1 Ulh iriit. and tt.n |li.t SKII a : oi 1 1 ?. ,nf : :! t'.r ,
I 1m inp vi imi ni' i In1 I'lll)x (I'' r nvi my lit to; nn ir in 4 Steamer, Metamrn' : -took IIT elr4o nfl'a Iircot rr.nl'.I. ''l'lL '| M I o I '!\IIIIUNO .MI.KfMM rs! >, Joseph, in ro'iipany vvttli u man' Iu.lev. .\1''i.i .\I."tll") "'ot''i pri'i-iiiit, ."lliI', Apiti'Kii*.l < BA IH.I\afI"lii' I ofT.-r |!. .ir'c! -I.,. II,it..t| 'ir'/ \,

? I M'< 'lo'adTerry, 1 of 2'l bale.: Cotton! iuni.jto .1!pd" Ii I. ,1 1i(,. I 'I'.r'ij. I 'oh ill,' hu: been ali'<*ut three: ,d.iv, a'ld M-PH n // .'. I lOt r 'iiii) m; pe.'in-t: ; l I I': Il'.j-Kl J i If l It bi-rl* "'ltitt. or Iv the .fielc, mill, fnr'linS'l, :. 'r I ( in.rgil'mi ':

t4'k: f',1! .\ II Fa'.i'ongr.! I I I : .u .. I r '.n ''T i1 1 1 lifvtllpirrril'r..1) I iie.iti-lh' I! Ap.tliIiie'i I V: .-. !it ire lie now probably .'ml I v SI .. .. '(11)lie 111111!) js ii"fiR'iif| | hoi e I imvii I rul I i iI"IL I

IE111'I'- rOIlI'.IIo'T" nbove, reiv.ml 1 will bu i.nd fur I ; ''" 'H.'' w J"'I.II' H .11'1. tin : 1I' "-(., ruriii' I tlirir beu iut I lull'
N Steamer Edwin rorre-t Holland I ,' 'I'lh'r.n '. they luxe tin is $ | A ''h"1'" !I';' *" | II. t'g i nm. N Ni
Capt. Jo-eph : |1"ILi ; tl.1 of tlidi apprehemioii and d. Iixtry si I anjH it where .11'I'h
fron: the Flint! llixc-r., with bar c-t ,\o. 1 .' :T5. day luI-,1 a l'OIII.'j'J' I tor I tiii ptu'onini rpu i.i: sion traniaetiiij Ilul.I a II L". M.ite 0' ilI si,-c r 0111I11:1:111.1. : .. I Ko-: I. 5 5A Tin' cti-J ff iln- null will ncirr7 'tllt',1 I.r.) 11 1.
-- -- --- !: wd 1 < !-
: : .
--- ;: < i'lwr.I 11\\tlrq: \. \ : T. :111111)La.' (.Wid'-. iV: 1'oit t (11.I'1I'! ["nt" ." atl'V'/'j'i -t 1 T $ ''JlI' .nth, $imW.l.il.i t : .''u.I.| osi I.rI.:., r.iy 1I1111.r|

CLT.IREI' :1 I i.e:., tit I ii'i 'I :t. :r Ilr'lniWht u I m- t. ( I' l U l.ht.ro.M. : I tlxrf'it: n-q: tni.frr. tlie lloI"r.! '.( T 1 I 1J.: // r loh'iiM\ l ttlf".f ili),' a. rnmiz? wf'lip uni' n-iix: lIlt,
I I'londa
-. -- ----- -- I >'heds for the te- Apalaeliida, 1111'1'/I ni-li | | -
bras'.ut.iti'i. \VarelIoi: 1 ai lin>si'ifti. | 1 II' Tlii/i) n w ii i' rrniiM u it'ilnv'i" n irVhmi' 'in'nin &t

Api'achU'ola, Spieer, Tampa Uay. euritv and p'i-ifie' 1iuih.'l: ''.::1 "f( 1U!! M"I.! .iud eut- 1. I n-wfJ: ] \111,1'I I I ;hil.II1I'I..jwl. II"1,10'1' u II.I I in f r""eit I,ti"i/f, J l H.I me ill ihi. stair, ('II' wIlI.n I il I.' fniiiii-r i ptn t Ii' l.' IIIIt":- j i

Miii Wave, Lxvis, t.iIirkz.lri \-r\ tint: nnv l b' uiit ihu.o 'I ''i- uu: hvi'liilattfntvmif ; J T'.e St. Joseph! : ..I'hi"0N.m.tfoll' City and!. : I .' 'rv.Jt. : V. Ji..'.-,'!. --.Hi'lJ // IMr-i: nf ihr work rinni inbinli'iiii'' ; It rnl'nli' mrrhipe' I IniCi, ., 4

glrry. Wilcox.! \evvOrlcan1"Vhr -. it. i II. Tijltrv.ul i I ::. .-i.n I < <:n. U-irew. \c\v York p.iptrs \\ ill ni ait tiu!, al.aUtI lot, Ill,, K. AKLISON. 11 *,K t c r. t. jp. -. I lioliave I : uiucli of (lit, xi flI k ilone .n .iild| ; nr; "f'If !

I.J1.1., Mobile. ) : J \ 1IIN.I : ) ward tU ir aecuunl\ fut j"IYIW"II: t"> thtf Jml.lId I ;l"4 :N lh,.!! linlUr-li'l,)! I it.i'nbv TV >ipi\inir Ill' i'i sluir. ''xionr .1
I
OIt llin-r Iniiidrc'l I'l-ll r. I i tuli' vul ''li.a i>i" /ixxiilrjiivl.
I .
ant
Smith r a- -
Tnmpa
I 1! 1 1.( '!! -
tea.lrr FrcC-Tralr
If It -- -- 'riJKTiTMf.MiVi.'s: $ : uoTuT.il .' l LIr4: vil! ;,* i.e| use nl u il'i' n! f.d of

,-- ----w= ; A.ulahi"; '!u. Jnl/ t. I l-, *""f Id ihi inv 4J
I ITo I
a| "l'hant" : Ship JlHatcrs1"or ;"t./ thf Jiiit'irt>ii'",l'I', "! '". M.W *HHel U.IoT.'r provrni'-nt t i il! xi-irr U & o )l.or-r t d 'i> 'xi, I Ixe Ittuli4r.iI S

til' & i > \ST .\ n j ':":; s.. f< ; :. ;101111.1'; 1 Hlf'i.T : ';. I fII J I I' MI>> TiW) la''<"' Oil" j>p ,rt'iriHVfif' itiformm l r
.1'.IL.CI/UI..t; : I IRonrnT I Lo-wJu btt'oro ite ( ujiirt I IIou..>J-xir. m I a Mcttliif; of1.0/ Hwrd "I Uiwci-f 01'th l & I hi-,. ('rlt nd3 .i't 'In- iribliu KeU'raltiliV t IP )Ila.uIe"f Ils will irb'"i,Th n ilirvijo) in f i' V ni i f rof-rn fn a ,i t
i ih ,'I|| known Ei.siUIIufll.11' ::1 hCi.'u ium'i'1' m-uli> l'rtul\ -
NV'ILIj : J\ (nn.tion Ill| V. iK.nWe iime iln-r' wll !ii. Vrjn i inmi
8rertllore. l"in; 1.1.I tityof? .A.iljcli'i-oh| on Saturd s' the Apalachicula I Kind' Cu'upariy, ou this 1 laIIs: '4 l li t tt
leavere'peotfully I .1 f'", )l..i'-l f..fllI.rI7 I : him 'I I i'i .\Ialo !; :. 'C'Olh, day of October' iriit, between hf u-ual hour* i .\II'U1t. I9':;>;, tli'j fwlluwm, r..l-ulul' x/ -ro a- I He( : l"0H.-! > '1.1 ru.:iive it I iber.il ".lr. r* I"I'UD- \\.fj. M fJF.IIF.E Patentee J

t tu t..utIr hn thank* for pa-t 1'oro. and i I 1 of t 'ale 'li.. i", .Il.>\vjn2j'rorty tnwit' : Txvurra'e* J"ll| ted! ;- lic poA'T->,*!,''. I Iii, i-'W'' *'H t> tutu rIL.hu1 uih i iliu' July S7-1n xSu

solirits coiti mance of thl 'anv.- )Ma[ will Le i uf ( 'ro' k.'ix. and ..i n.I'II ,'iiitfri-'hindi/e.: fOII'nl. ua1 IlitnlrtJ, That a *:il* lof tii'I I.mJ* f.f th. boo I thi thy ".).i'l, v f.mh: an. I his t b ir i.li) UicK Iflu.I .j

'found at anf hoar ready t'i' owy! the roninwnd: in 1 "i-ld ai the I'rojxrtx ..1 f I Henry li. J hl'r- Corupiuy which: Laxi- been mrvejwJ IIJt' h-td. au l > .i"" "!1'1
)Iii line, and asiire lh'i,>( v.Lj ,.a\ feel di.pn.pdt'i 111"1; to sn'i iy :a,CI"ui"l i iii'ii-d from I I. 'ort that the laaiiioii.i pnoe' for t!., pH: ,-vut, bill futUt llh l J'"OV''r.' t.i t a.tt'I',1: : I ..iOJi' 11.l 11.1t1, 14th ,' for Salf

favor; him will their '.iIrnu ;. ': h" .hal at i C.tiFil) io fa\orof IS. S. _Ha.vl.: \I t<- Uollarraer"! and ul i.tm-r qu.ilitie! tu pro- we III" blW'.l.' ." 01"1(11)(1( It I he h'\ij"l n.1VtU ,.."". T1 lb. tvet l"r.*, hannif p'ln-bavjilmen'jrf jiiuer

fait'ifully di i>chirje hi* duties i.nu. J ht; Il.r I.'rnkll t. S. $ 1:0..,. ( -.t's'PjjuIiirr."t" pirtion wi"i\; Ih.*! vej.iiou oi'livtou!: Uiuiuiuck', c lnn) uri'Iu$' il.it" can. coninbuu; ( th- l'\Of.f.rt t>( $p'I (the prfiiriHirirH ir ih> 'un if
alai'l' Over-irr-it ),O.aI u h" H' '. ..1. ,1.11:0.. I I iiivtI') r coimty, Ga. offirbrsonI 4ran'a'trli' I
to tHp .ubjoi.iH! fect! fii> a re..II\'C: tochvracter / bth, t J'4. tl.at are reM-rnjd l'n ; i --il!"'. ; I .ii'i
( .
Him"I
I I July S7lf s. J.
.\ *. -- i'ijd '
: /1
: nijalitcatinn' nr. "/ 'I4. In r. Tint : a-
t.% IZI lit tIii tiI'341 O( i.trtt t.tt ni.uyaii a tn Fh3'
Xini.' .: i. Iiu '; -, : r snili ; M B-- 'JKRH'JP'B I 'I' ,:'> ijf a I ,.WI! -I IiM&t' : :: ; --.1 of.j
r' iujun I t\IJ\: 't. lt g't.4 1 t l LuN:1't Ililllh I flIt Ct-buI $(i'Ut'tst \b' rich Id PI!, fioI 'l'nr! upil -

.%. IIP" \'w Ilr"1, J I.t'ri.' ;: uI '(tiit .t iito' lit p4.li! ) hi'J 11 th: I'luri- I )I' ,I r .... rr I 1.:/ ,,.ip II'. "rriau" from t.ur III ( i' t) IlM-rtII.Int ,npsi..) ..j>iuhs ir.'rtor

HA. MV.NO t AUKN I .,'IIll UV rf> .- *.I I 11 J. 1'1:1 J :' IIi"ItI'luI.c'ol.u.t't.| : I fai'-turi/. New Yiif!: v.uu tj,&':utltd anit 1'1 an-J 'It.t'l> *,v '.14 ;i I IlK'l I V itb I .4' U 'II'! jiasrula'i, '

1J.tiI9:: 'r* IMo! 7 i' ri!ul. oo ( ( I fIlO\t.\Oo' JI.\f.TZI.I.I 't'. lcr. f"'! CiI.I, '.f- .',lTur. 14 "? j 1 ii" I.!) ( ("1'h ;

-' \\.",Tl, .. :.\ 1"J O I 'T'I n ,j |lruU'' i' I. u' .a.rr: + t. .. ''t, .r jt".r! : ... -I, (:' 4 ...'I \ t.\Kl'OtD! t C'OO 4.- .-a '-I'd- f I ii4

'.' :! :) ",


4 .

i ___ ., 1 .. _6- '.--- --.,. ---- - -- --.' -.- .-.-' -- -.--.-. -. 4. -.... _-:.- .ktr-T'; ..i-..*. -_-?: .'.IS --
1r -- .

,- j.t -' ", ,t 1IiI'C.'.. f...J, po. : Fi ,,.".. --., -' r'' t- .; wR. -- lp, i r., r ..

4 i

Ut


(, "

.,
-
,. ___ .: bltl -
l J I.m.'t't L \.h.th
l.t.Vi 1)1 .
: "
I parcels from clerks for neatly five hours. Orders AI tItttIVll t..y. alld.lldJ / "rr.llllll
-, ,
11
were given to admit no one, and the parlor loot( Sxttmrs I.-/* U nnu i?ti/ /I'hl' I'tlfiitaul and tckitileJltoutyfifAfialnihiciiki 1> i.t\ I.\ I\11 in 1A'd l I :: UK '1.1.I.il..t\n K.i: *.
.rYE I tM, 101 the pnipus' V M-picmbtr JlH, "
was soon strewed with silk and satins lace lxx& :

costly
raring 10 the II'H'111'rl"'I"| '', of,.he Lotporanoii J J I,\\toti AS -, : u: : >
\ muslins and blondes. The centre table wasfilled reVl'nUI 1/1'1 tell ; \ ; l.
t1 mtle mi? "' I ti-It'\ t.1" J I II.
lortuc 10\
I year l"lt A NorwoodAilin LI.hu : 7r'aoiirr.'
with wreaths and birds of Paradise. Aiidtr'i'ii
., Bijoux and i he N,-t.hi is nen-by .r-l.-rcd( i I" !It ,) h"I, 11"1 U I Lit km JMiaukurouk WAiu'i.'mt'iiAN.? A K. AiLiMiN.W. .
U
I
I"all kinds were there and the ill t this
Emily was happiest nil utnl, \ limits > 11'
I of girls, while contemplating the magnificent raton properly, at the ,are p'r.oll'1110\ .t.1'-' t lulll A gin u'1'htm3e 1 Lal: "lul O L .S 1 ( I*:;lr' 'i AI'i11a f'
1"Jli J .
articles which were one day to adorn her lovely provi-i'ins hereafter rl''IICd. Viz1st. Ai.ilii'W-i VS 11.1, J 0 I'111. .r, I. ( !,

PO Ai 2'R ,.. person, and thinking of the envy she would excite UI"llhc| asses" v nIl l I r'. I estate' c''c'I'1|' :" ".''*' \,d'i I.. J -I '. 1 K.II.V. Altn) A'lni, ,
her female friends. that brlongingtotheAp.da'blrla1.nthPump' nyv.i.hID L-tli t VM'l IIII; I II I :3{ o. t'. I I'-ajl-: : I: li."

L= among The bills young were Rent to Pappa. He ventured a the corpora'e Jrh u ut' Ap.il. < l htrolatic Mini ul iwihtyflve II' : II'JI \V T .lild'aiott 'l' r, : t'rf'it .1/ ,

t Prom the N"tt. ""orlc American. light almost inaudible growl I at their extraance **- cents on h1hlhelllol.r'l'l -iiiil v. Inc. 1&111'1. t \ltt l lull J I' (' I''i''t.ILa I l I, 1 1- < I it II t lt.I,
hhtt tin 1 rot'i' .
5M. i l- ,
house < -c-
Upi-n .
t THE RESTLESS ONE. ; but Mrs. L. soon stopped that with='U Mtn on eath one every hundred d"iil.irs} hm1llnl.mil.I I lI'II v.dnl t i '.-c.-si-d liv' I i**I'I.1\ H Slackvi./ie I' .IIV.Cuss .1.l.i.i" l l.uU I 1.-1 1 (... L'\11'.I I tr( :1.. ,

BY L Et?. 0. W. PATTKN, C. H. An IY. my word, my dear, you outfit to feel ashamed ul the Town As'! 1 '.Inl 1
yourself to grumble at these built, when you know der f srt'-h I Ilt.1 l :11
piopeny .
She knew his brow clouded | t.dyc: I K:* Icr J TUSH HI 1''I.nr.l! ; .
was well willlle\'er have more to pay for 3d. Up BiliCros' nnrounttifall.lcsiipttnluar" t :1.11"1,1
pry you auy 1\ .
And she leaned it on her hand her." and, mcrchr.n'iizf.sold :atp iV.M'1: s.le, U-iwirti, the hrsi. ktullt i JU Melil 111111 \V On side 1 .I"t,1! i i.'n. "b. nisi' e: UK 1; tt.j. IIIle: u I

11 And gently woo'd him to her side, That was enough, and if it were not, Mrs. It. of Mif 1H3.I and the lira t ol April I" ', ti}1I'I\'I'il'C the lllhltllarl"i: < I'dime.,," ."". ; iiih; ,. ''I'1'; .*. ,". :t'. .'. ,:; ,ln.II'-. .jj i .
hna'ieilduliaroIn1aid, by icrs iVunis ..
would have said l humeicnt to convince him. The cents on pal'h one I Let het "
.
,1
With la'111 I t oiH-i. .. .. 1. )
breath-like breeze bland. m | ol the von, h< 11.1'1 i Mcl.nr.eV itJlld';
< or
dlysnutmt l,11111
\ \
bills aid, the dresses made, and the day persons | lu.tlir; '. .. .. .
But he gazed upon a banner eatne :mound) in due course of time. own acrlUII or others "j; i nd ll u the siuh Town pm" 'i'en.Miiisliiil' iiie !I'"a 1.1110nO A !litlt.t't'r J I PIOI 1u" in.lix' ; !' visUlfi.ti I . . .::. "

As it floated on in pride, Alfred knowing that his share i'i the partnership 1 Attested mist and Irttf I return:inquired o1 to'ihi.-.t'I"lf.,..lait ..II CUlnll..1' U Morton. ,. ,J C I (:ullu'u12I"I.I'-lldl id.I. !,' iiiuiineeslujp . . :I '
.
would afford a handsome income had hired and dollnrs of the \ll'r" 1 AlIdill, : i.ir f 1.1, hoot' % t'-tit
And while he marked its 4th. Up 1.lldl.t euissamount uU'1 !; .111 \H
gleaming stare .
every Cue !11 I X .
furnished a neat house in Carroll place. The ceremony of cvmin or icesofevt-ry icitwi lactorui ( 'nu J :01.1:11: llttll.t1,1.. .. .. .. .. .. r
They won him from his bride. was performed at Mr. I/s. in the presence broker, the sum of one dollar. t'rirt'laly I. : > S l'u.Im.ii.Lnnulsot': ; ( 11111rdiM'. : ultlidiiiun! ,

F of only a few select friends, and in the evening ir- 5'h. Upon all sales nt Ilf'li"n. between the jih| M.yKtoaud I ( 'il r Jdl 1"\.1 n toji y If'") "I'ltl "III. t1rIU c." tndle

TLey lured him from the presenceOf lout 700 persons called by invitation on the new the 1s of April Kitt: ,i\pihu sum ul i-ne ('hill.nl'f I R tkll A .|>i'li-.b I, li ;lesd.irtil. .,. ., .. .. .. .

the cherished and the trur, married pair. After rc'idin one week nt his fa dollar upon every one hundred dollars ofro" nuuuntofeomtaiuitinspny ( 'arllr'VI C hn'f, Thlma" \rqurintin, di.! ti.". 'ill"IISh"\llrll." i .

No more to gaze upon her face, ther-in-law's, Alfred luck his sweet bride to his Ctb. Upon; each ." ,)the petsoii,aUli"f'l to oroupyuii r. $I. bar- I ( :ltl JanH S bout Orm:1' : 'hll i I Ihc.l liJin. 111"111 the li;1l'I'1-,1'11.1 :I'tU1"ll'. . !. .: VJ '"

Her gentle step pursue own house, where she was installed at mis- room, pro'cry IVt.r, hoii-e, or. any other ,h-- 1 IIra) ton S Otvmlld I i1meletmuJantt'4 \ I ('.-.h', i'lh.n. ? *-. in fill I.M-I 1"111'110'1') J

trl'U.; scrip' h"l. building and ; 01 havinc'soM.siiur DIH1; dine u h 1,1... .. -. '"
I And yet thro' life's Ions pathway..1 The ..' -, .'. nv.r m nil hone -mnnna the 1st of May lH35spniliu, 1'linl/ in lessqiiiintitthan ) I'eab'ahY \ ,I 11 Itlntiue t ihhmcu'nt-,: d( lrrigid.; lor! ji

When the aisles of Hope grew dim, do.: Alfred i the; happiest t (.r i hushand*: and Emilythe ;; i a ouart ut a tune, the sum of liquors h'Jlllulir 14'u' iass :1 e J J tf li l' 1'I'' :"llillc.lntlrt 1,1. d.'ijt} ... .. .'& "
'
Bright as a deed of glory happiest of wives. About sir week alter his I 7ih.. Upon each antl\lY nine orltn- ; Prlll \ 1'urter'I6uma 2 1\l I! :.I,111''" : \ '"! linn's: in htinl.ljj. I

marriage, while seated at the desk in his store, aboy alley, or 1f Mini cl trn dollar.hall l larhlr I'euu'.thl. E Oil /'. rririim i-Hit' fi'iinniHiig/ (SiHxtf, ,VI>/<,;:T, i:
t Was the smile she had for him. called on him and presented a hill from Mr. KIn levied, and punt by .he/, II'r'1 owning nr bu ;the l"a\lagI'1 J lle lhilit""' 11Javuluu \ ((111 tiHWflldili-'s I ; I .n!) -;,,1-... .'.* .d

f lor shawl same to bo used foi 1 pro, 111. J l'ltl'll CEndenuau lmi II-III] b i I m livii'hl, bill: / iiulu
" i the knew they must be parted -, in Broadway for a purchased by Hh., Upon, each Mid every J1 ali'i1 lawyer or p.i\sj. \tr, L 1'lI.r. H din.: I ":/,1111.i l'huIII'n"111 . .. .. ;;ijj .
MM. H. It 5275."I
was il end milt i ted.'Mi. .1 ., tUlrnl5 '
sum of live h.dl H, :.: |
e. "ltl
Ere had 1"IIlhe 1il :11111 IIUt I.
they scarcely m..tnd ; 1 I"ill enquire into tliH, said Alfred, knittingup Upon cat d"lnr every white male inhabits oveithe }:\'an.1'I'. laliIH'\ bale.1:, n"t| ] :- ::11.,% n'i'ei' .
per i
WFnia G
I !
\ faster dim'd her his brow. "Two hundred and seventy-five dollars icMdcd ohm the : J S Hillli 1:1111'1'
teardrops eyes, axe of 21 1 yciiiN, who !hal have w Iall' ,S//Vfji: i mill J'.i't" an' ,
That none but hers was wet. for a shawl, that will never do. Emily mutt curpor tie limits ol the tow thir'V' days preceding the J L' HOldel P 11 Oil >'.nr''.I of 'oods i.1 M'ti-lflill-rlil,' 1'rl' I lailil.cents t. t1'
I learn to think. 1st ur sum of one doflar.lOh. Fil : ; l; H laldi ,' :with (lilt til- 1 1.CH I I it sin.-tei'i ii g r..tilthr
AI'riIK'lhc lIIlk 1tll.
(i And she wore a spell of sorrow, When he went home to dinner, he "puke to her find every, flee person of color, and Fy I La 11 lL.l'I', ('htrlts l"r'I'II.lal IllII'M'l'liU'! 1'.1' t

Which she learned unto her lute ; kindly and that at prc-cnt hit ClI'cu'II"lan- etch and every satehohtresIiioun t lime, or i< not ; ( ( !>UForllill' spitsreot' ; !'. :n .. il 1. r !(in' I i "'1 i '

But the trumpet had tdccpcrehanu : crs would tl'nllYi hn"t olsui.h extravagance, and under the immediate control a \I"ll'rln' doling. ., I 0\1 h'II"'dll..i.I: I c i li' '( ed'ncr'm! i '
ll'li. Upon cacti tint, every Ia" 1111'd bv nn ncHl.il I'irail"rr ''.tat't't.'. '. i ( )' ) i r-11 i .!, '
-And begging i her not to il't so again: .it lead, lor the time \II (ill rtes 11' Hi.llrd: |! 11')1"11' 't
"t the lover's ear was mute. ,,nted resfivnt of.safcl 'town, tmt' Illf'IIo, ."II"- inhnbitntitihcieof j C .;' I K i i h .id 1:1"r nl.tlit.: !
Her bright flt hcd hut 'heli; (: 1.llf.c.'li"I.d 1
being. rye there! be sum >.llwo l i j p.j' H.IIUr : ." I 1..1'. .
'
I .hal Ic\'it,1111 cldll' I Hal, ; ,h Jharthorn f! ; ji i : fel 't'll.
"IlhtchnlJ \she had darkened hi bro\V fiteatrs 1 !
and llie
He left the of Beauty : a s able by ll I I'liiployci. i" "-__ .__u._._ .
song soon cleared away-ilia! I h 11 was paid. 1'iili. Upon each rind, every Jog the MIIII ofcncdt Har.pavablc : S I H 2 H, d. I :1untvJ 4Ilewi t 1:11': i.\U, 1

For the music of the plain ;; Ivuilv the next day received visit from her mother bv the owner thereol.llith. It F c..t h ,tlhird .
!p The lowly breathing of the lyre and she informed hn that Alfred had scolded Ifjxin each and every j tililic dr:- wnjrsjon, (.1 llr +e'i:' .l l T .'- Iirjav61i"hii'" : : 'i'IcNdF! } lr, ( F7ca' \I, '1, It 1

For peens o er the slain her already, for extravagance m he called it, only cart, the tIU01 ftvedolMis. ) } ftSKCIION J.llil'JI.I H :1\\\ & "-halc'} /'11I !>,' /1//11

for buying shawl for $'i7.[. U.-Be it Inr.her or.I.III.I., by the, Inierttat't! J :1.1:11\: I I "flui !U it l(1!. V. i..cLr.t: siI pan
t And yet that lyre sweet chordr-d ; "Only look here, mOlhl'r-i'm't it 'I\'rt-l declare 'ind eOllrlof' the city of Apalai hi'"I.I, IJat!,; then\ \\ n Ileldrirk'nt', ll\I' :1.

That voice like a mock-bird' tone : Miss I'. will cry /her apes out for envy. Hut .1Ihal: b he is empowered
For him was garner'd all iti notes ma, what can 1 dot Alln-l I will -cold .111 it' 1 buy sons r-ure,oil nnd necessary that ho returnof iiniiicdirtelv l tnxj'ble; prop-rty in" rollrrt, or |pct nil- akin- Ii S aauLopt'. J 'uafW O J.i{ Nf,' tfr; '.; J!

.' -For him it sang alone. any thing he don't like, moth\ he don't give me money mixes, a ; to mite 11"1"11\i -.i"n of thisordinance Nanila'h g: T'I"lh"1: ; \r :' FjI: I !:: i':'p pi l : !j. in:, I n: ,111| 1.. 11 \ .1"| |1. q\ ',1 \ '
enough to pay for whit I I like." rccaly. ; ttarrio J yl I Tmyl. r 1 It ; Jil. iiiii'iiu.: ''1 ; .1 li,' !ill I be, ::1. I I- -I! r |), ,iti.mini
k .;, whoever heard of such J.! I: .1 !.i.iii } I, i I' .ii, < i 1\ e Li :. in'' l
- Time was Love's smile might I "Pay my darling a Swnoy 3. Be i fnniier' o'i'.n.-.l, : by the Incmliii'' 11\, on d! l'lj.\il: TI' I. I f"i.1 ni ( !p.
conquer tiling certainly not-you are a married: lady, you ;tll''! IJoltni'il" of the citv of Apt'I: I ,.rliicol.i', ,that if iiliv' |''T- JI 1.1""n .1.11", r, '111.11, I ; 1J.dul.nn i i1',' 1 lit !I 'Id.i I .0:, i' tit'' 'I I .ttl (.d. t o ..' I 1r, .
'l.\ What the sword could ne'er disarm ; Go and within :h. this niduurce 111 Jlour I' 1,1" | ,11'1. 1 ; ::11 Ti tnt.t. i.l, ri 'III'I. 1,1.
for 'Imml'
cannot he made to pay any tiling. get son II' I'I'I.ul. .I ( 'la.:; J.nYI.1 fI.
When strong was woman's lowly prayer what you want, and order the bills to be vent to ,hal nt'lest n'fl'l or .'' ItI\111::: hut he due mast i. 11'1:11'/1' m ':/ .\ \t ulipi.;, I II ir! nldllal| Urn- ctir I" vil'l-. '.
:
mt'l l, L' 1"1! -! tic ,
10" ( : ii.ntist1 t il I e
uf hi- 'heir lei'
As the might of the mailed husband in three or six months. lie will returns her or piopeny lt'lll King 1ll 't t : 'I'r ., Illl I"I'I1 .
nrin. I 1..1. ornllrR' Hireh; 1 ,
your taxation by any tif th,' provisions; ( f this tj Dui[ : I'.1. 11'1 ';" r t ti') ;
, \ As the magic spell is over nave to pay them-pay indeed-by the by, Stew surh t'.iilnrc: nn asses-mi'ir.: ,I II, ill I I hI nindiby il'e 1\1'oi Iilgor' H I \'an.' : villb /in-ii I in It., 'I't 'mid."' ; r.d di'. |J",'.- |I..m.| i i.'; I.M'Ihe
I art has jinl opened 1 new case of the sweetest issetNors anti it shall be the ii tbv' of t'-e' II''nI'nl.o", ; //1 J l\'Imid 1 J 2 i i in IN ibjic. ni "| i I m I li' l.i i \\ili I Ir. in UTniolil'fil" .
And the voice is dumb ;
! I wren : Challys you ever saw. I think you might make a coinpl.iinl by llie innrshul 1 ol'iny;, ii iInii' to n.iv, necoic'nsf '- Iillall H ::I.hr; \ I ii'ibb ;.'.-:. -in. otlir, !(I. I dII! ,| n \bpinsii .

It't' While Lo'c'furget' his gentle lute, present of 1 dress to each one of your liiters.- to the provisions of this 01 r"fin 'ore. '' i-sue: proci-" l'lan \ Id"1 Il 1 ;: 11\ pii i ii' il in I i r r1, n ii.i 1'1"1-| i : 11 it t. (\ \ .__ ,

And he strikes the doubling drum. Come let us go and look at them. ", rmtin'lmhedclmghentordrlinlu'n;: :'- tot the: re.:'u\eiv 1 Lahrp: I: H \\'iltietI. J t \\'hll-mtlrt..n. jl ) |n I: Ii, ll.i |n' | ;: jl, ; H min-" .1 I t
articles the of I belt iinicrd I the i' '!111111,: .:, i.nnlt1t'1'! I ", :d I.. ielilde I ,
They _went to .Stewart', and!.! to a- of do'ibli: the! .allI'! : lixi-' 'o 1.1.111 I I'W;II'I'r J pall( '.
mount of $00 or $"0 were : and ''ln In..I, whohll ". .tie'It'' : 'm uin.rfciijn ., ; i, : \\.1".1. PLiiprtule )1"'in sort ILrpt'r; tll)1, I, ?. teIdlnlultnuehI ( ; | t | 1<' ,
1, .lll SCEL'L.IJ1'JEt -N. speedily purchased ) 1\\ lull I N I,..1 l"li''i'i.: 'I//1.1'| 1 t.i"I.1'1'1111 i
} Mr. II. Almost t the I n s wi'.h.n: l.i- I' 1h.Itrl" CI.lojdJH ; J ( l.i'iMn 1 10IV.
tt agai rrur"Iof ,1'linJ'I' 2
ist iili.uus
an account every : I
opened ">s I.- illlllhlr till'"ue'', that nil orrlinnnes \ m .I I:,' 11 *pcb!| ;, ,111111(|| 1 ." -1 1>. Illf jlltl'lI '1'1.g1' 1'' ,
f From the ffiv-York J/em/d. day she made purrhi: es at one .store or another, or pirts ofordin !'nccin con'ivvrrr'on' of this or- : \anf'r .(111 rl I'.".nt h- 1.1.1\\/:' : ni i 1"\" | jiaitnt: I 1. ily I in' < MIVp '
d while Mr. U.VM bu. at hit store, little dreamingof lin.itice, be, ant I the l.eui-\ ( ti llial; .1. 8 'let.;. % v\ fie ,1,1,1:1'1': I /.1.II""lIol.rh.: ": : '
) 11:11 Il'bv rrplal,1 .
' WOOING, WEDDING AND UEPKXTING. the storm brewing. He it further ordained hv the rn'llclnf ronnoiSof Lewis W AiiiMV! ml.lli'Tl:"e il.ef. ''i 1'' .nuiu'sr11.1,:' 1\.1 n vltrVe i > .1 tall| .'

i Quarter day came. around, and with it the store I the city of ral'lhiol.l. Ih:' nev, '1'. L. JOHN tHiP.KIi I: :, P. !.I be tt Lair! oine, -: bit' I i-' m i d [II :ini H'' il\,;! I b' i,cficif I. u

is,: ,)" "These are the prettiest hawK"-[nyron.j keeper's/ bills. Mr. B. had directed the hill to he Mitchell and H. hereby rc(+nr'ed and einpuwcreit Oct 15 In .1' It : |lhrrm-'i.!: 1 II. I. tin'' ? e.Krli-t I tmm;i :.

Who of our numerous readers does not recollect sent to the house, and one day just a< Mr. B. hail, to net ns town assessors, snit. thai r.\-jtwu t ---- 1"1'11,11. t'f! illllUI-l/ll'' .'. 'll-l\ .|'IV. ll.l" ll-it.1; | ; llir.ii

:. the amusing; trial which; was brought to ;issue a few finished dinner, hU charming mlored K.nily: hand .hose may be a qtloriiin. The Florida 3! :; il U.iH I I. t'.-. !J.'. It'r' .. t iid till.I! IIli'.I. ,ill i)1111 ,. .y
for He E. WOOD, In'endant. adui't' "J l 'lltiol} j" .|Ci':. Mill 111.1,1 i | ; | ,' Irtr,1 t- "
roll of his
( [ months since, between Madame O-, one of cd him a papers il'pltiuu. J ". C. Clerk. 1tO\l\luhib'Als; I ) Aii''iiM.oi''h! < : l..v.v- utt9. 'f le, i'M-rll.ili! 1 iiuiiiilfr: nl !li.j.rn' : 'i- (\Id I M
)
1ft the leaders of the ton in this city and Madame opened the first. Mrs. B. l>r. to and I IHO !r"S'"O' .--. -.-- 1 .l/'h'lf! l'II'r\ o.ln I d 1. ;t ; t I0'.1.1.1 !>. A1/ [I'" /'IIIl'I.i ( li fei.ei: wr:|, \: II' !I.t''! si Ire.n nIn! n' tfc IIt i1 ]- 'J

; Marlineau for the amount of a deft incurred for $310: 50. Another, Mrs. B. to MesrII.. & Notice to Uoail') Contractors. Menu I "'.//:1'111"1: "' I In: 1 Pi n-t.f: i-t', -te ,it'iUiillliiL., : ', 1/. :t 11,1' | | MI. 1, i.i. .1I.I i.:; r i 11'1.i I K ,[ r'm](rIli .os
It( fashionable articles It was decided by the learn- Co. $160. 10 C'ed. I 11'1. "., "'si,> Put ( bill. Ins ; '11'1.: i N viV !i-I t: nl lint .'-.

ed Judge that Madame O. should pay the bill, but "What arc these for, my dear ?" inquired Mr. B. 1 tpnreptivit1ninrrrIl. /" ', ri ni" r I I 1'hrt: JlnIre' (rii.nd.i.' I 1.1; hini: 'I'hin"YWn.! ,l.r! I.c r:1l' i JPI I ;,I !t-d,I'J f. II(] 1-, J
.
.f:: whether she has or not, we are unable to say.There .- "Only a few little bills for article I I have pur /', itsacola, Jut/; .l/h. t il'o:I I IllklII.: I ll.iv ;nin-M'.l i:I. Smdi I ,I rt ill, ..f.:1 I I .,,'I 1 Ii, {per ; :.u't \ m? Li !i' '.: ; > "",-j, M 1 ::1 ,1.1111.1.1( iI', ,
I :
i chardsince marriage""I1ittle 3M {. :i, lit : ; r'd itiii'iu. hi; ; ilii'itiotiiit :.-;. ;, 'Ih" 'I.h., ; I'4I'r.'" : 'f
our 1'1111' i : :lIllII
is suit in of Courts be u-ci-ivnl !Ill 11.\1 r I'' .
1 a now pending one our $ Ci < at this nf3 -
FALFD propo wi I bills d03H; them 7 V Ii this a little' \n'II.1 \11,111',1"1 J,1 fo.> ( m 1'1.1: ?f i.'rm -\ 1'1.1 i ih" .
of a nature nearly similar, but with some attendant -al > the nIb 0: Auu ,t next for I .,
.
op- P.II ke..s \ '
"And this showing : : eatn ; 1 ; :'I :.1 I t : IP mi, w mil.' .' -'', -id : 1:1.I mm-umm: I : ",
I. circumstances, rendering a recital of the 'I aut' hill ? "Iening'l cuing the \-l division ol the road, author: .ed. 1'lnl: ',,:, .
by I I'l' J.i.
f. i n. "I. v ny ti ii ill j, <
\
call the e 11'1.1. .1"I II' \ 11 i i -i
of action wot thy a place i. our columns. ; | } you art ofcungres. approved the 3!) June HIU5.: "to \ p'' ithuit: : "I :' !, '1n) l.I 't' c::}I I' ,','!1 1 uii 1 n !Ii ; I.I!. int.! 1" "1''I\ I :' 1.'-i 'ii) n" tj .
:I A boat twelve i months since, Alfred H. who had. lilII bill T' f :. cut out frO the northern boundary of Florid'i, by t'h I.t .!. n'ithit'II:11111\tlualt1Iillv i ,, .'.'11! :.. l ; l ;M in-' :r. i. i; |I.tI l I ."%', .t. o.'I'' ui \i:iAt iJ .
i'' long been in (lie employ of one III' our first import- "I MtlBjybj" eed not complain-you Mariana, to til town of Apal.ichicola, within the iin\: sM-iii.t; 'lie .iiiipb- ;i"'e III.d iIJ-io' T t n ,e :imrmv i I. [. 0" I.r. :.

: iug houses, occupying and filling the various stations know I must dresi offier ladies: do !I" I -aid territory. 111,'-, .'11'.,' not in-MII I.i', ,.. '1""lld u',' i'i: at.dj i T.L.lta.:! t'I', ::.'. '.:>. !I'.:.:'..

s' from boy to book-keeper was admitted into Dress, M :\Vbr" does it cost you $ I 1,000! i The 1st division com.nence at the town of j.n.h.blv -w-Vi'il.. tb,' niit:;I h d'y"I\' 1".ni'il'ii! I !'0'1 ----- -- _. .
and receive certain to dress for six What have > ou dun .t.V> : : I I''r.I.I. ,"'ul! lli.it v:. r lil.<.. :1,11,11 .
.11 ( the firm ai a partner, was to a : .Apal.ichicola, and extends by a route uhicli has 11 I hL. i'ALACfiSlDL.tlun 11..
.
share of the profits. His family nnd connexions month with the?1" hundred dollars I hate given you every ht'cl distinctly marked out by blaring of trees, to a nl,111 The: (tot 111'ht'i..1111'-'lie, e..pp-rcd : nd( cnj'jvi-f; : :<.,: 'l 1 111: : MK-rt.icisij-: : : .," ,I. r ii I i.'n. in ', !haLmml-, i ,i
in tho city of his birth wairintecj: hit entry into the point tshrrt'said route at'ler'cro--ing the/ ca-t arm is i \iill I I Jt.. ii. 1
'Do clot'atl: h.I.1! to' i 'noun 10 'I" minp11 m {''- 'Lry.Ie rome 'ni". i rl'M!) : \ I inm
I' highest circle- hero, and with a line per-on, elegant; \hy, Sir, said the lady, ri-ing. \01 expect oi St. Andrew's Bay, intersects the road' now vmniiig "HI ; til" s-H:uo't'Im nln K.I.Solnd' lall! ..", 1 In' ; : in" i ."hl! ( n\i i 'a'i'r, i lit |d'1, .',-, m M i IS .:)'h,". I I
fur Jresse /1"
manners, and agreeable conversation: lie soon attracted to spend" my 'pin money' from the head of that bay to Maiiana: a distance t!!h:1:| 'li.i'i. hee ri\'I. nr' '\ 1 ;: I' IIM-I.1: .i j I\\'I, \ \:111/1101.| ; : i, !. 'in ,.'111.1I.r., 1 1,
tie admiration of the ladies and the envy Piu (I"'il'! you would ruin an glpror-! of 80 miles. n .'n'- mil' the, sea| !!,; 1-w,1'1"1''; ; n.'UIIII t., I tin I I b, iu'inl': -illi, .11.1') i II.| tte: | | l .

of the men. Whd the devi is to pay these bills I I can't and For the convenience of hid, l'I..h,', an I Ill ,'.'- are 1 i' I., be .tl"! ..-'',1! it.tn'Soniliiin I Gil .''I t ,11 J.reu! .- ,';'.,,,niitr,6.lrr' I j j1 rflt, ,! ],. y ,
1 won't." persons ti.po'.11 ( eiiinitiv.The .\ \.:L 1 i.1 ; :.,1 the ,. ; .
i He had for a short time paid his addresses to i ( j ill l I l liy1' 'I 1 he J lt'' '
:I t Emily L., the youngest daughter of a gentleman :;lilv burst into tears ''1 am sure you (don't for the opening of ibis divi-ion it wil ti\i.lct '1''IH'rII'hlll: / heln-! I., IldlrnW"I'I'ala i c. L'm.M' .1'| I""r"jo.| ?.., ,liar; ,p.I,1Ui! >, ., ,! | : I''I(J Ji !:
into four sections, and bids will -lied\ the' J I'Kil'll.i /i. ', he; II.P/I'' .rliem lid I I .
If did woulda'i ; t
r nitis.eH: ,
, ; of large 'fortune, but whose income.& spent to love me'any longer. you you : 1'1' i.nj. I : ii| vinh! t." t t
the last farthing, in supporting in fa-hion and luxury sneak so about such trifles. I wNi I had maniei considered for one or more complete sectionas, +lblhllle. that' (' are n."\; t ni't it tl.e. I lll'IIY I,1:0:1'-: ,r I II I I. :' Piir.;! I\\,111"11.l ,", : Ly] !t / ,II.I, ]L1.; '

of 11 children. Mr. S., he would not have coldeil about such follows, "i". I eicdi'i.uirinl) coiufoit.! t.i I' mfr; 1"'i. 'I li'ic: I ,1\! I''r de I, Il"1 i'Hh: it 1,1 a let:.il iuJ lii.-i.! -ni,
I his family the Snatli aid the Noiili.sin.iiitli.li ; 1'1. :>,:r; iii' nisi4' tie 01, t
1:0'\1.
b. and first will extend from
t Ii. L. was an every day. man. Th'reVai nothing things, I know. He wouldn't stingy, ".shesohhed The !t'ctjJ :route Alallhi"III I'h' salt' nut III'.rre-minim: ; vvor nOi, !I-h! I TIII"\I'.I"i'I'llalI'll\tl\! : \ rr.I.I'': II' 11., 1',1"!

J odd, nothing 'outre' in him, that rendered as if her hfart would break. to the point wlUrl the as : 1'11, 1',1,) tiiimral 1 iimi--th.- t ti'iie; :.nl tin- ;n.cmn-, buId.n'.mi/thrttit'tnu\ } t.i |I.; s ? | nc, "t, ,,11.\i1, i |1.1'!( ,
of notice. The irl "U-n Mr. S. exclaimed the incensed husband ler-cct the St. Joseph Hailroad, di-tahce'22.\ I ,-rd! '. 'ail./lli: .. !10t'
Jim worthy parti.-ular were 1.,11111. "i.11111 lravellrr.pl r'rl.il v i ''': '1\\ : | u Ihnilgm!),,' "II'II'n: ? ,irlt.| r.1: I:
fine, handsome, well-educated girls, and the boys } wish, you had m.irried. him. Four thousand dollars miles. and a pleisiii1'\ \iiii'tv, which 111.> piiipiii-'i.f.: : h. p. v 111; 1'(H'inii.el..i..f: ; i IIr., ; ,ih.-ii\. i.tpu-d1: mt-.s, r M
., were tolerable. in six 1thi. Why whit the devil hive you The second "CI.till will extend f out the termination ('Ill ti l.' the cni: m p1 ,clla l.n/e -ti.uo irftne pi l'.e! p ,. pro-vein., ,: ,p.,, ? em|I': .r 111;: ,1.111, ,U5S m 1',1| ;I' l 1"'is'',. S I

I' Mr*. L. the head of the family, (she was n Inn,- bought ? When are your dre-se ltd your whatnot of the 1-t section tl where the route m.irk tronre.. -,111\11111.1' ) I". rio': '. i iu'r, :-lIih'l.,| !' t., i, ::.
, for that 1 Where are they 1 I hive At t'h.it''l-fsv: : '. I'l.iin'i) ve hi\ea; Lr't"h I 1, |-ne (1",111. i'll.I'V, | :-H-l-il1.: .
> i ttr.) was one of the m i-t fa-liiouuble, haughty' lot 'CI ed out, crosses the east arm of $1.y.ludrew'.11w. .. !Ii' l J. l'| a i I" 1,1 !. II.-i
.
(four ho pil ciiicli.' every 'h11':71" : ) x ,' mem ill 'j" 1 "'II. /I I '
;: .
less .1 ,
t' I ill-bred of the day. Her soul wait Ihl'l distance 19 miles more or .1"11. mt L'Ip'm. //1 PI I.
ant per-on- did'nt all for myself! I am not so do. c.iniic.-tiii'j' : ic'!nl illyviihihe line Baal |li II l'r.. Ih.rl'.fh.: "j. IIi igts'I, | n.1 oI1I\11d, h ,' .
"I get The third section will extend] : ;
centred in luxury. I .\'t'ry l body that hud not an 11l'1 frll.1Ih. ('.I.t a 11 vdl'to |P irifiitill l ,\.iiiii: .ili., Oil.Al 1t'111 to duce 1.1'1 timed ; n,1 tr'fu ,
; income of at lea-t ).1160 a year, was to her nobo sclnMi, bir. I gave pro-ent tu my brothers and of St. Andrew Hay, pursuing th rut,. in.ukcd; br/'j-ae.: ri'h| >,:\jiirecls. n- a'I..r(; I .1--.'( i i- rust 1., tnHI.Ij ih: 'ho, "'l'I boor ivy odd, ':11 I I \.1 .
:1'
, dv. No gentlemm: was permitted to enter her "ill'fir.. I m.iJe; 'pie -eut to my pa and ma; -ir, out, to the Beach Mlrk Ul( Uol; a II,'. di-tance tionc.'ir-ie.lor; ( M nl It'\; .>iivofi.tirsii>.'iiiKi'isi r I''il')In',, "1"1,1" I 1.n1,!! ," ,111101- 1':."t"? t of I;'I\\I.hl'11I.'e n I ,1.1'.". ,
broke afresh.Mr. II
. f parlor or look at her uirls, except hi had wealth, or and-and-and"-the beauty out :N miles more or less ei'h'T I i h "I\1 t bou p. ?cll:cr''at the ri-kif !tiip !. !I... blj"JI j:tr 1II"1".H",( h'l t't( m.,.1 I W' 1 I' i I I" 'I.

at least, great expectations. Alfred' parents wt'rpr. B. wai a young man, but a man of lirmues The fourth ectjoiiwill_ extend, from the t" rmination "f\c! .'v.tifi-s 11,1'1'1'1.: I th.'nb:. t 1.'Ine: h' il''rrrvr; {It r 'I 1't I; I .pa'LnilN1,1 t1.iiu; ; r, 1

\ wealthy, nVid he was the youngest of their children I <. of l''liol :M l to the point where I tie! route j.marked j[1' O!/stir It ,: !f'',.,, 1flli'.... iLr: I':' in : 1"1.' Ii::" i'' 1' :.1 'l'l'dl' .I.l' .1 .

{ so at least: ho had: I expectations, and Mrs. L. "Mr*. B." said In calmly, ''take fno-e bills and ; out, inh'pect the road which n>>\ run Jil\-'7 STOCKTON) \ 't'o. I 'fh.t'rm"tit"; ;1..:. .:"" 1.1. '' "'. t'I'.I' ':,' II }1. r.\1 ,

I bnmving that: admitted him into her select coterie dt what you pl('e with tl-em. I "im'\'cr.pay from the : St. Antr,", Hay I') Mariana( ( !, -nna'"lml 1'1 11m tl! 'a"I{i .'f ;.. .\. IWI"t"llll.I""I'tJ' ) F"J..It'"!- 1r\1; \.it\ lcl' '

. lie had: free permission ga/e at her bevy ofbeau- one cent of thl'l. I pledge my' \\ 01 havehad di-taiice 10 mte! < more or (' >. 1 l' ti.ilclii.; I I. it no\\ h'rn n p.i I ri'-oiv: ]-,, ,""? r., "Ii-'t t "j'I'"i'. ';! A. I 1'.1 l n u.P.. il' 1'cl"IIr', : ..a!
enough to meet lad's exnses I idl;, r"".- outs ul't'b'rd' or |Ii :III.. li.i.i, Al.iki.iid I n ; '. 1,. ,
ties aid if he thought proper, to select from them money any Irllll'nin thi- road contractors will be required' I.lr.n. 1'1 \\'li rii" M'l/ ; k rr' "'tit'"uiQ1: t:> w
( \ I'o. >.v.I:; .ill! 11" t 1; ,
I will not t-Mravjganee. conform the marked c'I'II'r i.r i la.ilvipiviiunt : ui i n lll't'.
for life. alI "ul.I to strictly to route and to .
a partner .Mrs. B. l'nconra1 adviser, and mother. 111. 1 y il.p! ;'O'h}1 e-f, this inomli/ ,. toi I I' : t Ll!,rr o .i;.'| ,11| i\ o '
modest, we with the : of the alltrees aJniv
ill was' quiet, and retired lt cut clown urt:111'
r Emily company t'V'1 rlll.l. i I':. :. ii.\\'iiTo.\! IIIIU1' :-I', --"l't. ., NA )'
iS .
I scarce ever venturing to peak above her .tump-, hushes, and "I olllr i impedimentsfor i '.1' )1 '11:: :) ,
tint .I/in/- : }:
( lIt.dIUp J..d!
t'J,01.''
"Ma, Alfred says hI wont pay one of these bills, width : 'feet the soil is .1,1 I y ,
breath. She hail a -plendid figure, large liquid a IfH dralli U1. t
P. S.-Tin1' e- iWi-liiiieiit l\'r."ol; Ito;! i I' !ti''e n:';in-' .. .,
_
'j If black eyes. and a '-t luscious in loth. Her 'tout : he declares 1m wont. firm, but in thuse placewhere the soil i i- WIT ..f Win .\. I O.iUloid A c.... will !b' 'rl ct'tiliutic' 1 bv, t-!, -_ - -. -
1
,'. eneiobt"'v1, not decidedly) beautiful, yet she was I ''Oh never mind whit he sajs-let thorn sue mar-hy, or-poii' requiring; a free exposure If' co-iip m -ai.i.tiim, nn.l willi.p.n w ih I 1 1"1 i-.o: M.I'.,, X f W : it' 'orrt I'nirnt ni:;ht .
him, and imke hil I pay Ilw.l.! 11,1 -uro he ou r ht the sun, the wi Ith cleared as aboepecili.d I ficliuvlvot '
Ii often IIt'C11'.1 I a beauty.All \\ il r.illi-iul W.ii.cri"i. *!1- e.'it/ in hiv 1'.11 1! fk' Snlr.I.Tii'V. .
d! the dan.jhters of Mr-. L1. had been taught not to grumble at such a trill?. They In'l hums be 00 feet, and in all cases the timl stumps' I 1'ii.niii"! ( lur Irl''nli and l'nlllr.ltl'IUnrr:m : i.iei .g'lIllII' 1

i. r by their m..tlll'r. after the mot approved En:h-h you, 11"lpIhem I warrant. Uo not he .it all hu anil l .1
little stulnioni: f"/U\'III'PH\"lfilll"lttllt.I
>nongive be removed/ '"
'
"I' i.e. thit the chief end of woman u to : : h(1 ment.uut ; li..rall"\ 11.1rnlplil't s I .
, manner a husband aul i then: to u-e him. Whether in. IX> ,i; I ldi,-you see how I your li feet oat-ide, and from the ma' t of the nrsdway. : 'i'i T y ( :'b-'i"1' 4tc I ''1',1'0.r. f'ir s''v'' 'tIll'' '"I'1', ..
:
get 11:: { m'H. 1'rt;' the St I.JI.f I ( .
whit
dear let and see : 1 !
father. IVinie us .
bad imbibed this doctrine the will go 'UI4PJJU'S 1'EI4. I ; 't'l"1..11":1; \ :
lmily sequel| \ i N ''it "' '1H't1' 'I'f' 'bone tnJ .
has jjI new." ,' \/Il'/ di-tanee require l t he ,O : : i -' ''l'h' in II. .. r.'II'f' : ,1
I shov.t I""llail 'h : >i 'lrar.ll :1RII"a \\ : t' 'n"| li( t 11. t ti I il bt'ing 1'1iI Ii .
'1 Alfred finding that he was rising in the world', I returned to her own house, and was ascros feet wide, will be 17 -uiles, and will| be di-triluit- Tl Ii : .ih-.. c r ta\es! this I ( pp<>iiiiiiitof' ;mfi; rr..i"' I 'uu"n t"u, 1'. and eru hr 1.llIlr by ron,. 'I'.I:te 'lirt 111. i

_' t' began to\look about for someone to Mare his joy I ,and sttlkv as ,p,..il>le. Alfred took no noticeof ed a< loll! ;>v-: vu. within the 1-t "section J JJ& his li u'lnU /nll.l'IM.. 'ener..Iiv, ili.n. !1k| \ I 1'1'"u l 1\.1'11.;l.e mill I .iII'rot 'I'\"f'l. : &:D :J1.rI.UlU. JI
,
kit and fortune. ( He never dreamed of mi.haJh.- it ; but went quickly about his business. I.till within the second fccction .1A miles; within! 1 taten p[ ><'e"inn : \ unnwn c-i Hi-tiii"-i i it|I.I ct'.tmt, t..1..11"1'11.: Ih"IH"U .111)_'. flr Ij : .'" p
.
who had trusted B. = I'i.1mm'nhn.Ih.'t'l I tbrmeily occupi-d l.v ;.L 'it t'.iltl! It, ,11111'll .
'llI,1 ) ,
Emily was fixed upon and at the expiration of The !store-keepers !r. b the -ct'tiun7'niley; within the llh rrtiull3l'rile \\.I..I.. \ \"i.ita} 1II'rI 11 r' I'' n I
r clamorous for their and B. \\illird. I HJ hupp-to{: 1:1: t Ib-r I ,1).rl ,! p.l.liepatroii'is :. I lllli' 1'1:1: txrred'I.tt1'tlc!
he hid money These localities will : '.
came lupin lII.d
three month courtship, : proposed; was referred i bepeeitio I wll'l .*. Ifs glide will Ie iiult il\'I'' c:1th.t'; ; :. ir r R 4
t" to Papa-no I beg p..r.lonIoIamllltam' oured them positively tlut he woul never pay one I. the (.mtrl'are concluded.I'eriom that 1 the "'..un'l:1..,!-. ;.fl I hi-l hl.Jhllt.1I'h r itli mo-1- of b.mc l t1, d hn''rnb.'Lit'; ; "lu'ull'i'nrl'fC'n!; 1 t I.' rr..1'11, J
the 'future husband of the admired ullering: will state their term mile ,. \ .III t' rot'rn lUal.Pl' : o I :
f duly registered as per IW 1 .h.piors.; ..a"IIII..rl.n.j nnbs .'rn: 'ted,I t1.It "1101.1.1.1: '1.. t'Ik, ,',
f, Emily L. That future state was to be et'llt.Mr. B. finding her husband, iuip.ntrnble alike atso wi'hpnncndfr.inl' I 1"1:1': : I 1I-i.I.! : ,ityotujS -. 'ht-r11u11"rag. f c,. '\' tyI, I" 'in Jwl n! 'r. lJ't

.1..f' made present as soon as be was settled in business. to tears, prayers ali sulkine-, hitlelt him ali for those "rliol' cleared till tect wi.!e. and I Ihi.li his wb,11 i'",'1 1"1 .the him-ltith.amd! \ill Idtve I IIrlhr""llillirl"I.1. .; r- r i.' b r"r.,1f: .' ,nil;' mil '( ." \0 fj
'''LI .
; it .residing with her lather, n..tiil'quarterly; m.t be 1.0( one or more complete: cce- I ttinny. n.bin', ; niidone 11'it "n l''lllbm.to the comfort of "l'I' l' Ja'r"e: tI'lH s; t, ')1'(' ti.e of.l* "'I U. .'-.," f
"
I' nrLtt
', firm above stated B. a cl'rt.lil um l htr will he id- u ho ;' .. ">i, him. d\. '
( i His entry into the as wa frllI. < lulllrl. no f'i\'ed for part 11' \ I IiNP"n : i,1 rrv rate! time ,.
: 111\'qa.,1': I.t '1" ''n
the of bit desires, and that obtained he flew is under bonds to answer at of of a section. The length of each ".Ctiol II IIi i Juv| 37-tf S. J. IIF.UROX, 1 r'y'l Irerr'1,1'un I IOrwrs -o
acme 1I I
..(t Peaon! 11 or li suite for bill- coutract.ed wi, --- --- lirt'.1 I'" 111 11.1'1 ,I Ir. tad ru I" 'r.
the wing of love to inform hi* dear Emily: oft C"II"1 tin carefully measured when the clearing i is 'f'1< I lnr-s '? !i. ni! ne I bn
on his wife and he that saner than i T" "Fr".r."r !.0" ,? .l...Gr htrotn I.I 0: !: Ih !
tI'
her the by vow pavone ed I the of work : I1lb.1" ,
to '
annual rikn'
fortune, and to beg name earliest an computed accordingly 111 f foiun.: In Biu
hit good '
t l'; cent fur "uch outrageous extravagance, hl will I 'I\.I. \ MdSKS. .I i.e.I'I.II.. rr,>. r: "D-bl.' rine 1Il're 'I iiI Lt
possible day when she would make him the SJ payments will be ml.ll until the work 'halibut ) toiake :, nPr.aJ" Culnim! bta.Iitcre ; model rn lit ego Itp'
l his and (.n'r I'r"I\ will : If '
assign 11.r.
over
'consulted and the property decamp. been l the 1111.
y' happiest of men. Mamma vi iiispecte bv unJeri.nrJ, crone of Tin, C1fi'r. Zinc, fr Shce> I rl.n. tm
informed of it and Poor Fmlly cannot get any credit, and the assistant, and been ( W. n. tcGnJIr. raler.t"i.'
4 fixed. Pappa was very; mr his ro at' with the-c July ,
day is much more worried at that, than at the i ilea uf! leations.. RtrEI'cr :;.1:
: his full and free consent, feelingactu .pet'i i
m(! ally wisely delighted gave to think that Mrs. L. had informed being separated from her husbaud by htr \n mi>- Persons unknown tn thl under-i ne4 will I e e'petted r.J\unr.i.,\ Brooks 1 f'llhonn 1 -
I''. K
i tiiu of the intended marriage at all. conJuct. of toaeeonpinv their proposal hr sati.ijrto.ry '' 1,11ra.) s. I.t.. F'olunibn. I4e fit!' 'to;, ''fl. 1 1
Mamma and Emily called for the carriage, andy The trial will come on in September, whichwe festi nouial of their character, ynd 1 ability! lv'' .lzIU, { H. 'r W1i.rr. the <;t t'rpc,Jo, h .t m rur..t'8lf'IIIJe'

drove out ta make pur(hise' for the i important .hal give due notice. perform the work I \111 : i.I"h'*' vI*,11 I.. **..;.,cr plc''pll""r.* irr 11.t' erllre'o''n; In II .

i ( event. Stewart* wa: nearly: empty t Fountain JAMS* I D Oil 111.\'?, !j 'T- r',"PK: .-Th'. -'nt. Jil' r1un'. H1'! i II, of I 'n"I" "_ i'I"'I'} r't.r'i. ulerlctsunadY1.n'we. :

I{ almost broke fry the m.i jnitude of her purcha wCoTTO CHOP 'r1LAn.tNl-The Marion ( Perry W.t :':. ', /.. /:,,?. Ihl:'" l t''n-a''ula. ot .il JMl.-cli.coh. v Iii! ,.|. OIl"I.'''1':' .

was ses.8b spent a hole day in ru n.nam! almost county, ,\)la.) Mercury of the 17th ult. .a> I4' :- Prop> in the The eood from the dif will he I I H: ,n I;. II.I Mi-.w !! r'i'H'' : 'III' f. ," .
j
ere'rv fashionable More city. On comparing Ibl'ariuui aeouil i""itl\\'b"1 approprtitivnt tar these 4 ., 1 rein 1a ,11fil' ; I,': 'rn "f' N.
d were orJerel I home, and one st'rnotVai kept run I ferent part ofthi* State, we are inu"c to the" ject .hal b auttr trip 1 .r t I t -n', 'U.I WI!! t"'.n.t 1 '1\ 'mil"( mt ".1. U' n''u''h fn'p' rneVl'Vr 1

cin to enwer the *Uc'tiw>r Ml, and i i receive belief! alit we shall rake abo-M nn a"trcro( j'yQ.! "J"' n"II\R\T/I\ ,'r'Q'tfI' W: s "
? r t ., .. ..v '- \Llif tJf '
p

..

,. -' -' -. '. '- .- .
"