• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Half Title
 Main
 Back Cover


Title: Awant jaqarn qillq yatxi
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076794/00001
 Material Information
Title: Awant jaqarn qillq yatxi
Physical Description: Book
Creator: Hardman, Martha James
 Subjects
Subject: Indians of South America -- Languages -- Peru   ( lcsh )
Indians of South America -- Texts -- Peru   ( lcsh )
 Record Information
Bibliographic ID: UF00076794
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Half Title
        Half Title
    Main
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
    Back Cover
        Page 17
Full Text

Awant

Jaqam

Qillq

yatxi
Shumaya Martha
Bautista Hardman
dibujq nurawi
tupin qaylltaki
MM
R- "'--M 0
wl


.... ... ..
... .......
7

g .......... .
vw4;

A 4.

A V 1 A

NX p
M R. Q. t -PQ
gj O-k

All

$01
ML- iX 'OvW


NA

mgbw
Pk-
--v

. ........ ...


_v,
'N
0
3-A-


iA


er.
W..A. le
u
........ .. ... ... ... .

2


74W'

."o tc&
M." A
....... ..


V-v


1. ..... .........

Awant

Jaqarn

Qillq

yatxi
Shumaya Martha
Bautista Hardman
dibujq nurawi
tupin qaylltakiAkanq illktna
mayn karmaj ut"nquta.
Ak karmaqa
lluq'ip"w katq"aski.
Upaq paj llamap"w awatki.
May llamaq saykiwa,
maypq palkiwa.


-> r---- -_-;
1'-
- -I
C. ----C"--


C- -.L
2

C /// i

Upaq illki tz'qamahrwa
."/ o/// w"^

--i. .


Mayn warmnniq akujtz' sumbrirt'atawkiwa.
Upaq qayllufiap"w apqxl"aski.
Qayllufip"q rnkufiap"w nutzmuski.
Ak warmiq katq"aski qayll apnushup"wa.
Upaq illldi tz'iqannashnriwa.


__

Akanq illktna
mayn paysan karmaja bujandt'at"a.
Ak upaq
wakch"a wakapmin
awtirjamawa.
Ak saktna
ancx"acx wakch"a
pichq wakapmin
illsanwa.1u 1\7L7EJ>
Pan lluqalluia sayarqayki
qalqalnuma.
Panp"wa t'aprat"
chumpt'atsanawki.
Maynpqa kalsnap"wa
tx'impkatastxi.
Panp"wa liwisanawki.
Upasunqa may qalsananqa
chaktatayaski t'aprawa.


__~

Akanq illktna mayn warmwa.
Upaq wantki namp'apna rup qamtap"wa.
Nuk'tap" k'amshushu awantar jaqshuwata.
i-l, ,, May qamp"wa t"akinkiwa.
,4LYA l", tJpaq waski shukwishchawa.


IAkanqa illktna mayn
warmnn mayn
karmapmina.
.1Wamiqa tz'iq
nijrYpanqa kanastap"wa
?wayrki. Karmaqa
mqsananwa
sumbrimp" nutzmrski.
Upkunaq pasarqayki
may utasup"wa.


.... \ .
..V > .:.


IN I
/ / "'

-. ...
.:-. | ", % .
/ .,"
-:.


Mayuqa jajnatzki q'ajap"a. o
Kims ajtz' muntiw sayki.
K"uw lad ak ladpanqa qalawkiwa.
K"uw ladunq acx muntiwkiwa paj partna.

Akanqa pan karmawkiwa.
Mayniqa saykiwa
Maynpqa t"arkiwa.
Panp"w sumbrirt'atsana.
Sumbrirt'atawt"wa.


~


T/-W
Ak markaqa may ajtz' kallniwa.
AncxicxV ut illktna.
Awantanqa tz'iqasunqa iglisyawa sayki.
Iglisyaqa tumiwa, krusips saykiwa.
Utkunaqa tijt'atsanawkiwa.


__
Ak"am timpuqa markanq
jaqkunaq wakap" sifiayll yatxki.
Wak sifiayllanqa marktkiwa.
Sintap"w ant'urki antz wanwan
jayrarqaykipatxa.
Ak ritratunqa illktna jayrirkunwa.
Ak jayrirkunaqa kasadinyasup"wa
jalshurqaywata plasaru. Urkistanqa
tukurqayki paj arpa, paj biwlinhi,
may klarinitiwshqa. Jayrirkunaqa
ruyd nuraski katk"ishshussna.
Qancxis qayllaw illarqayki. Iskwil
iskinanqa sayki mayn sumbrirt'at"
karmawa jayrir illkushu. Upkunaqa
jayrarqayki wak ach't"ap"wa.
12


Akanqa illktna
Bikturya
Kasaswa
saykir"a. Upaq
tirap"wa
wantq"aski
awantapna.
Manh tiraq
qayllufi
apnaqnushuwa.Jumaq sakta up"q akiwta mayunmna qamkirja. Upaq
sayki qalsananwa narkipatxa. Tz'in yaqpanqa txajsh
qalsananq chaktataywata qayllan kalsunufiwa. Jumaq
ak ritratwajta txanhkay mayunwa.
13


Akanq
Sritratuwajta
F- Usiya Baliryuwt
wannrmip"mina.
Upaqa q'illqap"
irq"askipatxaw
sayki
sumbrirup"
nutzrushu.
Warmp"qa
Aillt'q"aski
narkipatxa
qayllufiap"
jirp'ipn
ichq"askipatxa.

Ak Usiyaqa markankinhanqa kasraw Adi Iturrizag
ipanhshqawa. Ipanhq jiwwiwa may lluqall
p"aqshuwchawa. Uk lluqallp"q jakkiwa ajtz'kaswa.
Is'aw ak ritratunq utkidtxi.

* l, ~ s~
4-s lj~~
-."


Tz'in yaq"panqa sayki mayn karmawa. Ak karmajqa
ishaw illt'ktxi. Jail qachijilli.
Kimsapn tz'in yaq"panqa illishki pirqawa.
Jail kawirmashijilli.


Ak ritratunqa
illkt"a kims
karmajwa.
Maynp"q
Krispinh
Wamnhawa
arpap"
wantq"aski
tukipatxa.
Mayniqa
Iwtimyu
Baliryuwa.
Sayki kup
amprapna
klarinitip"
ayq"askipatxa
ik"k'aywkush.
15


Markar jalurw jumaq ritratuwajta. Kupirmashinqa
illktna nuystram kalp"unhna biltanp"wa. Pichq
yatxkir qayllawa trabajarqayki txajsh yapuniap"a.
Paniqa winknuquskiwa. Mayniqa saykiwa. Maynpqa
q'uqki. Maynmashpka namp'anwa nanhq' jaqurpayki.
Uk q'uqkiriqa illt'q"aski narkipatxa uk namp'n
nanhq' jaqurpaykirwa. Jayasqa ak yapufianq turil
utwanwa. Akishqa iskwil qaylln wirtp"wa.
I I I 1 I I I I : I I ,- : I, :
1: '' ,I I

I . I 7 : .. .. .
'. .. :. .. .... -... ..
.
I .. .

. .;.. .
: .: . .. I .
... .


.. :, .. r. ..
.. . ,. .... .. .. : .

.. c . .; e !::
: ... i. .. : .% ; .. p. . .
: ; :. .F :
I. . .. .. ... -. .... . : .
.... ... ..% .c. 1-- .. .,. .
.. .. -. 1 .. L . . I .. ., '.. : I .
... 1 -: : . .% : .' I. :
.. I . ; : . . : : : i .
I ::,. !"'. I....."-. ..: .:.': .. -... ... ,
..- .- .;. .. .. .. .-. : ..
1 : .:. . '.! .. . .


.. .; '. ; .- .: m

. : .- .:, .:. ,:: e i. ..'? 1 : :: 'm : .. .
; . : .
... ` -, ; -, "'. : ',.'- :

.: .::
..
.. .I ": .. i l i : .
.. ..; : :,. I 1 : .' .. .. I ': : .:
: : % ; : ; .: i .; -..::.i: _:
I ,.. ..: ,
.. -. :... ; : -.A c, : ... .
.. .... 'j'. .' .: .. ,, : ." ..
. I .. ; ::~P;" :i P': :. : A: ." : ;. i. .
I . j :' : .. ... ..r- .. ... : ..
. 71 .. .-- .' . f' ,. .':: .., .. ... .
i :. -% Z . I .'. : .I .: '. L I . .~ ~ ~

4


Publicado 1988
Gainesvflle, Florida, Estados Unidos
por Dra. M. J. Hardman
con la ayuda de
Dawn Bain
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs