Title: Sylloge inscriptionum graecarum
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076198/00004
 Material Information
Title: Sylloge inscriptionum graecarum
Physical Description: 4 v. in 5. : front. (port.) illus. ; 25 cm.
Language: Latin
Creator: Dittenberger, Wilhelm, 1840-1906
Hiller von Gaertringen, Friedrich, 1864-1947 ( ed )
Publisher: apud S. Hirzelium
Place of Publication: Lipsiae
Publication Date: 1915-24
 Subjects
Subject: Inscriptions, Greek   ( lcsh )
History -- Sources -- Greece   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: a Guilelmo Dittenbergero condita et aucta, nunc tertium edita ...
General Note: Edited by Friedrich Hiller von Gaertringen.
General Note: Vol. 4, index.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00076198
Volume ID: VID00004
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 02870204
lccn - 31005110

Full TextSYLLOGE


INSCRIPTIONUM GRAECARUM


A

GUILELMO DITTENBERGERO


CONDITA ET AUCTANUNC TERTIUM EDITAVOLUME TERTIUM


'S.


LIPSIAE
APUD S. HIRZELIUM


MCMXX
55

S S

S~ ,S~* I. *
* S.


.

S
S ** *

55 5 5


S.. *

55 5 5
S *


~3)~/7s3PRAEFATIO.


Tertii voluminis titulos reviserunt addiderunt illustraverunt:
Hermannus Diels, cui operis referimus coronam,
Fridericus Hiller de Gaertringen [Hi],
Otto Weinreich [We], qui ad res sacras explicandas
multa contulit,
Ericus Ziebarth [Zie], qui in privatis rebus enarrandis
iuris consult quoque parties suscepit.
Plagulas typothetarum mendis,.quas pro negotii difficultate
paucas levissimasque plerumque fuisse gratis profitemur animis,
et editorum erroribus, si qui illapsi erant, liberaverunt et propria
doctrine auxerunt cum ii quos modo nominavimus turn loannes
Kirchner socius atque amicus, qui totum se rursus corpori Attico
redintegrando devoverat, et Guenther Klaffenbach. Quod ope-
rarum prelique laborem asperis sane temporibus per aliquot
menses interruptum nee tamen abruptum et iam ad fine per-
ductum aspicis, impavido strenuoque debetur ingenio biblio-
polae, qui consilium novae editions suo animo ceperat, a
capto tot iniquitatibus tumultibusque imperterritus nunquam
destiterat.
Indices iam fere paratos quarto volumine protinus edendos
curabimus, corrigendorum dirae necessitati tardi sane sed ut
ne nostro defuisse videamur officio, simul obtemperaturi.
Dabamus Zephyrii
m. Februario a. MCMXX.
Fridericus Hiller de Gaertringen.,,,6/7


HOC VOLUMINE CONTINENTUR

TITULI SECUNDUM ARGUMENT DIGEST.
I. Res publicae. P-
1. Rei publicae forma ac parties, urbis et apri termini.
n. 911-938.... ............ 1-21
2. Civium et peregrinorum iura official honorees privilegia.
n. 939-943 ................. 21- 25
3. Senatus et magistratus. n. 944-952 . 25- 32
4. ludicia. n. 953 ...... ....... 32- 38
5. Pecuniarum publicarum administration. n. 9,4-955 38- 51
6. Puerorum et epheborum discipline. n. 956--960 51- 58
7. Res militaris et navalis. n. 961/962 . 58- 66
8. Agri public et sacri. n. 963-968 . . 66- 75
9. Aedificationes. n. 969-973 . . 76- 98
10. Commercium similia. n. 974--976 . . 98-104
II. Res sacrae.
1. Templa et delubra, arae, simulacra. n. 977--1001 105-135
2. Sacerdotia aliaque official ad rem divinam spectantia
n. 1002-1023 ................ 135-171
3. Sacrificia, pompae, mysteria aliaeque ca ,rimoniae.
n. 1024-1054 ................ 171-208
4. Certamina gymnica, equestria, music, scaenica.
n. 1054-1094 . . . . 208-246
5. Collegia et sodalitates sacrorum causa institute.
n. 1095-1120 . . . . 246-285
6. Vota et dedicationes. n. 1121-1156 . 286-300
7. Oracula. n. 1157-1173 . . ... 300-333
8. Dirae et imprecationes. n. 1174-1181. . 333-338
III. Vita privata.
1. Instrumenta iuris private. Disposuit E. Ziebarth. n. 1182
-1217 . . . 339-364
2. lura sepulchrorum. Disposuit E. Ziebarth. n. 1218-1258 364-385
3. Varia. n. 1259-1268 . . . 385-397
Comparatio numerorum . . . 398-402Res publicae.

1. Rei publicae forma ac parties, Vurbis et agri termini.
Adde n. 546 Aetolorum arbitria de Mdlitaeensibus Xyniensibusque et
de Melitaeensibus Perensibusque (cf. 2 425). 647 (cf. II p.284). Stirien-
sium et Medeoniorum sympolitia (2426). 524. Praesiorum de Stalitis
decretum (2427). 261. Argivorum inter Cimolios et Melios arbitrium
(2428; cf. Mnemos. XLIII 1915, 383; XLIV 1916, 61). 339. Camirensium
de ctoenis lex (2449). 471. Megarensium de Epidauriis et Corinthiis
.arbitrium (2452). 638. Arbitrium de Mondaeensibus et Azoriastis (2453).
2457 vide n. 936 not.
Labyadarum legem (2438) denuo edidit Ziehen Leg. sacr. II74; reli-
quos titulos Delphicos quos recepimus suo quemque tempore voluminibus
prioribus insertos invenies.
Anni quot hoc volumine indicantur nisi expressis verbis monuimus
nostra aera anteriores habendi sunt.

911. Erechtheidis tribus Atticae decretum, a. 300-250.
Athenis. Fragmenta duo a) ed. 'ET. dpx. 1905, 224; b) edd. IG-II 564
(Michel 139; Syll.2 429); coniuncta Wilhelm'Ey. dpZ. 1905, 224 (Bleckmann
I. Staatenk. 10); IG 112 1165. [Hi]
[-- e] -- | ..]oav aukrv o p [ -- & e]Xsyv Tox.iXd-
5 peivo; T[v --] |j apaXaP(3v v pdoo8o[v -- ept]ji'olzv rXz'ou (o
: XXX: xar.|a TS ue r oai can 'EpsZa[t -L]| i mw;U av 06mvrat
ev Tods [xaixjouot xpdvoL; -- xa]l U'yopat -ft'-vwvai 66i T[6v YuXFs-
T(OV XUTU IYIVa Uat& T s SpajI XUIva x Sat?60tTe TCU'V[tSe -- av oJ
10 XP]lIvotq 9MGxrc roUrOv ('[Tva .-] ~iv. rov xootvdv itpood8[tv -
15 5paIXp-]O'C -TTp -- | _v opo__ I |-oj xta[-_ | -e] s TOV JxvraO
[xpovov --_ I --t]; a oLCCOmoi [- cucp[p5vT~'oVi] T'it cpuXir e'Ypas a'


Antisthenes Lamptrensis non videtur magistratu aliquo Erechtheidis
tribus functus esse, sed sua sponte tribules consilio et opera iuvisse.
Dittenberger, SyllogeIII. 1
Xtr'tlarc, xal 01 ivt[Le-od I1 o[ adei mataCq"Vot. xcm? ivtaUTv Ycpaa-

a? jewpLTetlt Xa~ rCa' cuVaijxcL; xl Tou' Upou; S? a&o~rixc3tY

T~~OSCV;vo~ otoulsvoq r(;V GUwIP6v~wV rCt yux~t06re o 80 nPo~oxo~t6!Vo(

'rt cpUX~t, &'ViVkX-joV e'aUrO'V 7apS ZfXwd 7CPo' M~vtct- 'COb'; TU-

'Avrta~'vv Ntxckv~pou Aa.ir~pj~c XMI C-yvroca aikov xpaot~ arps-
ffaIVW, arc* T'r~V V6[LOV &IpSr.7J 6"Vsec xal amtoo6wv; T'j 6wv 8ta-
s0 mXat 7capt Ar~V 'Epjqf~acL yuX~v- imtsh 6i coipa(vat 'Avttagvs
'aUTytC6r4C~ allvat &1t'xkpov EN 'rfuv v4liwv yejev~jpvrjv, mu-arc~&t"41Xroj;
TOUi L4St XLatCTOIPVGU; -cur' &vtcuzf'v i-m4eEX2LCgt 'AptaropJac-rq T

35 &yopc'tv Tcot6~atv, &iTRO a~v ILTJ[6b6?' e']vr',[ &6txir]j~tt vv V' euvotctv
A rajv Se~' &[C]J[O r6V tTivcpXEdV xal tita xal X]J~otv7jt b~2ttp7StV TL,
OuYC(T4PI T~ 'Awrwasvou; 'APLO-orot6.t 6]lta r-'v T vmoco, tat[vapca-
yaatatv Xott ctXOTLtLf'av V' ~xV Tcp'2 Tllhv 'EpsX~[i tac cpuX~v at rp-
reT AXSv3 -JO-
I Curatores fuisse singularum tribuum non, singulos, sed plures, etiarn
alii tituli (cf. IG 112 11398. 11447. 1148j5) docent. De numero non constat,
sed'ex titulo IG H12 11524-7, quem Koehierus probahiliter ad curatores Pan-
dionidis rettulit, ternos fuisse coni. Dttb. 2 Suppl. Dttb. 3 SuppL.
Wilamowitz ad 1G2.
912. Piraeensium demi Attici decreturn, a. 300-250. Piraei,
nun c Londini. Edd. CIG 101; Hicks 1. Brit. Mus. 1, XI (IG 11 589; Michel 145;
Syll.2 430); IG 112 1214. [H(i]
AL660)PO; Hetpa=s S'LhSV' &inst8 KaXXlt6(rta- KaXXtRS'8oYCo; XoX-
ht~j &V-jp I Ok1c5g ioTLR -,Spt'T T'r V 8rv ijOV TOV 'AIfVj(OV Xcd TAW
5 11fLV -4L HetPctt'wV, Xaiiot &1c7 '~ DO'v ",'" "VOLrt x at~ VO 6' L
aIvaLexrat ant 'COLT Xatprov, a~axzaa [Iejtpotte~atv, &ivraweat
KaW'Emr xalc-rayavoct Oa&XoU czsyLXVwt &p-T E'Ivsxot xcd
10 8L)EoCo'V71 Tvq S?; T'r~V 8O' I TV 'AD-rivcdOV XOCc TO'V 8ROY O'V rI St-
pottruIv. xal gzctv Nl~am flstpaml;' &V Tdoq XOLVjo-t iepoltq, VitLLLv Xcd
KaX t6('[tazt ~elp'aa XCLUc= Xa otc Td; o 10K Hstpate~jat, Xmcd
.TE-6v Ex scripturae genere Hicksius collegit, priore parte tertii
saeculi haec incisa' esse (Kirchner). 1 Ex his cave colligas, Callida-
manta ipsum Piraeensem factum esse hoc decreto. Neque enim quis-


911. 912.


Demi.


15 aovenrtacat Ka staptavTa pe|a& rtpatieWv bv la ot roL; lepoT~,
wiv | e m cou aiTol dIsrpacsseov vpotr.6v ioti.v sativat, alama as
p rae xiuveisti 68s ajutu.v xat e o{ .Tpitax4a62 v av airo; pou11rcta.
20 e pva8t as wTI xId urpos8pa risv e Tro I airpnmi ertap oitOtact [stpattie-
rt ALoviuaC o5 xcad oaot Hfseparutst i xaTavielJrsT, xd agri)
auTOv 6 8juCpaapoos se I TO iearpovs xat iusp TOUi aipset xact Tru[s
25 0Xou<;, o mao0atu 7rpoesp(ita rcapi UsLpaoetiov. Tesetv 8s a thv Tr
3auTa Teni bv TOaL 6wLt, itrep &Y xcld in paetsc, xud [i &i lyayem
7ap' aTrou TOv 8iRapxov TO' spTTI[jTx6v4. &vsutetv 8' &v Tro S eT&pto
30 TOv xtipujpoxa Trpayuotav TU a&Yvt, &TL o(paTvo|aO OstpatsTi KaX-
udoaavta KaXXnt.iao vToT XoUXXe'Te v apevrt; svenx xaln evojuias ti
st TOV 87pov TV'Ahyvacv xcd Tov a5Aov bf T npcwip v, 00CO av
35 e8a t 7oi vTs, T ataTz IavTott ristpotsc yaptIa|; &(aC &ioaidvat
roTc pXoTiopvoM vIat s?; akTou6. avMpagao 88 T' s T bT6 jae tiopa bv
oTfjXrit Xt'v-rt xalt &OCLv rTF [spfli Tr]c 'EaTOctC.

quam duorum simul demorum esse poterat, et v. 15 sqq. Callidamas a
Piraeensibus distinguitur. Quare o1 Xot fletpiteT minus accurate dictum
est ex nota sermons Graeci consuetudine. Cf. 3n. 487 vui Eiat aTOc
5yi t A olxio; Eivr 'It' l dTrietev CeidyoUw %I I iyouBty, %aSdirp Tot! da-
noiE 'EpETptabEv. 2 In epulis sacris demotarum certae societates trice-
norum hominum constitute fuerunt, qui una cenarent. Ut igitur Cal-
lidamas suam portionem accipere posset, eiusmodi societati ascribendus
fuit. 3 A magistrate demi ei quibus proedria decreta est, in theatrum
introducuntur, ut n. 330so singuli nominatim invitantur. 4 Vectigal
quod pendendum erat eis civibus qui in alio ac cuius ipsi erant demo
funds habebant. Cf. Thumser De civium Atheniensium muneribus 106.

913. Suniensium demi Attici decretumn, ante a. 330. Sunii.
Edd. Kordellas Ath. Mitt. XIX 18h, 241; IG II 5, 572 e (Michel 142; Syll.2
431); IG II 1180. [Hi]
8eoa. | Osdoajxo; Lnitvi &yijabai looiv s to 6jk &(a~fl &i7Teia
5 Ae6xtoj 1 58(3Ov ayOpav rTG 5TOL dai iL;s OtLoZab[at, iX0&2ai a6TL'xa
10 Ua'cX Tpe[T &v8pa;, o'tIvS 6ptoIaLv TrIV &Yopiv iar& J Asuxto (jI
aXa'Tto Tijt jisv 8ooTv iCXOpoWv, 1 77t 81 ir poo, 97rw; &Iv L e6pu-

1 Cf. IG 112 41716: Aexto; 9esotious [2ou]tes6s, quern titulum complura
nomina in tabulis navalibus recurrentia Demostheneae aetatis esse ar-
guunt. Koe. Tune hominem Graecum nominee Latino uti non posse sponte
patet; antiquum igitur et Graecum nomen tenemus, quod sine dubio postea
ansam praebuit praenominis quod est Lucius Graece per diphthongum eu
scribendi. Dttb. Cf. Wilhelm Jabresh. III 1900, 57.
1*


912. 913.


Demi.15 zwpla 2ouvt]suaov d&TopCev xal aX|wt Trot pouoleivevni, | inast
vuv o toa ovjxoI pjra &voixoajo 'syv 8 a pt &evat (ij|rs aTj.dpaw
20 F' ATS a|Xkwt !L-asvl VTOS TOrv I o&pov. ahayrpdrat a's T&5|s To, LOitajlt1
25 9v oTX|sIt. t'vet rov 8tr apy ov atCIr& Asux'o xal Ocd ai iv T9 &TopP .

914. Aexonensium demi Attici decretum ante a. 326. Tabula
inscripta in front (a) et in later dextro (b), Aexonae, e region vici
TpdXi-vs. Edd. Lolling Ath. Mitt. IV 1879,199 (W. Hofmann De iurandi ap.
Ath. formulis 47; IG II 5, 584c; Syll.2 432); IG 112 1196. [Hi]
a [. o]uvtw[v] A A o_ -- .ac t, [6]1 tpa-- -I
dCst.. a a; z -v AA1 --| Io y.xl Tvv papZov 1 Awp[6sov?2 __
5-- Eep]oTroioTs3 gt [.... x]aXdoc st 0.- 1- | iceca 8e T8 v a*'-
pRap[yov4 ToTs -- -- oux] roas5oxdoiv5 xal rtI Tog &vvo[Ei](ou Trv
Ti[tl]jv oUx &ato [8s8()x6t* &&v 5' nve]; Trov SpstXdvTwv po6Xwora[t]
aTotyX56v, 57 et 15-161. 1 Aexonensium, quorum demum illic si-
tum fuisse, ubi haec tabula reperta est, ex aliis monumentis ibidem erutis
didicimus. Milchhoefer Realenc. I 1130. 2 Cf. IG II2 119813s: Bodat 6i
akoTol xal el; Ou[o][M T-6v 8T~xapeov Awnp6[8e]ov yal x Oi o raia; : A: Zpay.a;
diTc T6 7cpo365ou rr'uv ST)joTGrv. dvaypd.,xt 6i T6Be T6 r ir Ay3(J t6V 6itap-pov
Awnp60eov e1 artSqv ['Xt]t,&(vjv xait O-,a el T'b Sevrpov. Illud Aexonensium
decretum Chremete archonte (326/5) factum esse, neque credibile videri
summum demi magistratum his ab eodem homine gestum esse, ita ut hoc
quoque monumentum pidem anno vindicandum esset, adnotavit L., non
improbabiliter, etsi quae lex de plerisque universe populi magistratibus
valebat, utrum eadem etiam ad demos, ex quibus minores certe non ni-
mium hominum ad eiusmodi officium idoneorum numerum habebant,
pertinuerit non iniuria dubitaveris. Dttb. At enim litteras tituli nostri
iam Lycurgi aevo attribuit Ki. 3 Pascua, quorum de scriptura
(ivv6y.tov v. 7. iv'6ptaw v. 33) hic dicitur, sacrorum fundorum potius quam
profanorum fuisse videntur. L. 4 Eos qui non pependerant, demar-
chus demi nominee, cui illa debentur, in ius vocat ad magistratum populi
Atheniensium, cuius de ea re iurisdictio est; nam de his ut de qualibet
alia pecunia debita iudicare heliastarum est. Sed ut in litibus inter pri-
vatos arbitri ex compromisso constitui possunt, quorum decreto se sta-
turos neque litem ad iudicium delaturos litigantes spondent, sic hic ut
eadem condicione arbitrium demotarum implorare liceat constituitur.
5 Duo genera hominum hie distingui apparent verbis [ToTs o6%] d=0o-
Aetun6atj et Tat ojx dro[es6o.6t]. Manifesto scripturam ab eis, qui
pascua conduxerant, non ipse demus exigebat, sed uni publicano earn
exigendam locaverat. Verum huic demus praestare debebat, ut recte pen-
deretur scriptura, quare qui id neglegunt, non ab illo publicano, sed a
demarcho in ius vocantur; huc prius membrum enuntiati spectat. Neque
vero minus etiam ipse publicanus, si pretium quo scripturam redemit


Demi.


918. 914.

Demi.


i7rTrpSirStv o 6FL Ji [Ta; i Esp' 6Est]Xouoov, r decave6 nipliv sta-
10 oSag= eSt; 6 &XwaoTjptov | [aro'aEobai T jv] iTrtrpo7rv xadrL av
pJIXAei 9[e]t ai (bg 8txatoTMaTd Td; I [7tpa.et.i 7 UvcapapX]AJaS au'ro~t
ew o ayv 8txDowv oL 87T cata. 6padot Be xadt I [6arav intrpsiftwtv]9
Eptjjavelv ot av pIoVwat o[8JR&U a-tj xaC' &o8(e[tv 111 ] t[.u. ]v
Tu)[v e.]a1Tsov, e Tdi pSpaa 'uo [n]sT voi sunT,1iraeura10 o doia [n av
aUTd7v risT7 1p.ievw o Iv TC &troat8 o3v a 6[p]s'Xouotv p-'re T
15 sv.xI[upae8 Trai ad&itv ,ToXaPTdvrS OaX Totoa]5[Trt] avEit[a]pa &vu-
itots owLv, 5[ ..e] arept ro[U]rWv ati rpSirstv &AoaL[o .t-]ov xad o

20 coo I -- iv TL ro6twU|[v _--, sta']dvWrv [et]; 8&[xaoT'IPLov -- T7o]
5yap [i|..jsT St. I --
b 25 -| [- [10 1-, ]a]paxa[Ta& 6 8iy_7]jayV(;v[al 12 _8;_]]xad X1-
30 [oopalst 13 ou8v]8 1 TUo6Tw[v 08t' 'gSn o'T]Is Ttdv J@[v ou8esi 14 es]-

(roU ivvoploou TT Tttij.) non pendit, a demarcho conveniendus est.
6 Hoc ad rots 6iliott refert f., ut hie de demotarum qui arbitri future
sunt, v.11 sqq. de debitorum qui in ius vocati sunt iureiurando dicatur.
At etsi v. 11 demotae h xdCetv dicuntur, tamen verba eladeoaai t edtc bro tie-
arf4ptov nullo modo de illorum arbitrio intellegi possunt, .sed utique ad
iudicium heliastarum spectant. Adde quod Tiv ViZrpoWtE rot?oIst non
discrepat significatione ab iutrpinetv, ut id de reis, non de arbitris dici
appareat. Scilicet ne arbitrio demotarum implorando iudicium heliasticum
eludant ac deinde illos adire recusent, hoc priore iureiurando cavetur,
quod similem vim habet atque burTtoaiat quibus comitiorum deliberations
ab eis qui ypacpv itapAv6jpwy instituturi sunt interpellantur. Contra alte-
rum iusiurandum ab eisdem postea in consessu arbitrorum datur, quo se
illorum decreto staturos pollicentur. Apparet igitur 6p6aaatv ad'aroTs (v.11)
potius spectare: Si hoc iuraverint debitores, exactio eorum qua debent
differetur dum demotae iudicaverint. 7 Suppl. Dttb. Sane ut numerous
litterarum conveniat, El unum locum tenuisse sumas. 8 Suppl. Dttb.
9 Sic supplere maluit Dttb. quam cum K. oT aV trZEtp'lWa. Neque enim
hic demum hi homines iurare iubentur, sed iam priora ad eorundem ius-
iurandum spectant (not.6). At tempora recte discernuntur; illic enim iurant
se causam demotarum arbitrio commissuros, hic praecipitur quid iuran-
dum sit cum iam ad arbitros res perveniat.U 10 Aut soluturos se quae
deberi arbitri cognovissent aut praedibus praediisve satisdaturos demo
iurant. 11 Quae sequuntur iam ad iudicium heliasticum spectare
videntur, in quo demarchus actors vice fungitur sed in eo negotio a
syndicis adiuvatur; quos non statuendum est ordinarios demi magistratus
esse, sed ad hanc unam litem orandam a demotis electos. 12 Sup-
plevit K. Cuius hie habeatur iusiurandum ambigitur; H. demarchi, K. pro-
babilius scripturarii esse iudicat. 13 De pignoribus aliisve rebus de-
Demi.


86tro; [o38, &&v p T]jptCWomVat o01 [6]TiorTja a=o86Ssat rd& &vj-
35 vdpta. xal ; ToVv 4otjir6v Xpdvov iwavCo Iv ToTi 6TBdratc, &Ev | tvai
40 Tt estoU wotogIvrT roUTrv v Tot; [&hpoTe. &X4rf mra | [v] TVy
Ata, vh Tv no[[oas]io, v- riv AipmI{[pa]. eiopxouvrT IO[L [ot]
45 seva iroXdX& xal | [&iaD], el 5' i7topxo'j[[jv, rd &v]avra. TOU; [81
8 -] r[a; _-]
positis hic dici versus 26 reliquiae arguunt. 14 Suppl. R. Schoell
apud H.

915. Piraeensium demi Attici patio, c.a. 360. Fragmenta
duo: a ed. et adiecit Wilhelm Urk. dram. Auff. 235; b in Museo Britannico,
edd. CIG 102; I. Brit. Mus. I, XII LG II 573; Syll.2 433; Michel 143,; coniuncta
Wilhelm 1.1.; Kirchner IG 112 1176. [Hi]
a --I 'r. [-- r ] pt]jD3Iosuw[. 'H]yjCaE; [EsTCsv xama9XXsv ToobU;
TXov][Ta; DsWpeTv &pYu6pto[v T6b TerTypivov ErXIv 6T&S]foot; 01 8-o'rTa
6 tpo[sp'av 38exitv elt' 'rd C c;]* | TOUToo; 5' &a7OYpi4[t TOV 8--
fuapZov Cpo6; Trob irptaig][vou; Tro arTpov' iTv[a 8' T poeSptav yToT;
tspeGoav xal TIO 8-%t i p, w xa[l ToT; Talt an; al Tt x']|pIxi xal
eL T(OL a(Ma [68(uyxacov 0.1 &o11traL I Ti]v TpoSapl'av go0 8[6 |
10 --]vt--
b [-- Too; ptacie'vou' TO' Oa'aTpo]v ra[peI|s v roTs STadra]'t +i[wHX]a-
Soa~vv 'rv T d-cV Wav [xa[tr v]& ;Zarpt &cv a1i R ndowatv xaTrd 'r
15 ouv[]jnxai; Tr; Cepi TO iaUrpov, oNxo8opgoat pV iIspauia; Ta 8sd-
Ipsva, Ta 6' &vaXtprjaTa T Iro L arptavopq | slvi. 7 l LoprjTap 8S' a-
pJT30at Haepanac &'rawv TruapU8itaL T(' &saTpov rpsL; T voaPs x IIsEL-
paiov. I vaYp4j= 86, TOV 8 plapyov xald robU; Tapta; dv'|t'paa TrOV
20 ouovax TGrv Ispaypdp6iQ' xalt TO' OVoya ap' alM av xS'Qv Ta a[ ouvbxa'..
'Apsho6utos ; 'Aptords n HIS : FR: OLvocpov EuptjXirTou nepates :
25 XH.
KaXXL&dis ealCv ivqjy'o'at Hslepatol, Eeta8 esetos;1 | IypXorTi-,
raut rpb6 Trob 8 jjd'rTa xal v5v xal av TroI i eppoo8zs pdvwt, xal
Tempus definivit Wilh. Vs. 1-24 legem de theatre locando et no-
mina conductorum continent; vs. 25-33 decretum demi de Theaei et con-
ductorum laudibus. 1 Huius opera inter Piraeenses et conductores
theatri pactum convenisse coniecit Boeckh. Ceterum eum Piraeensem fuisse
ex v. 26. 30 tob; ~&i7.6; apparent; nam si ex alio demo fuisset, sine dubio
IItpauots aut Tav 8i[ov scriberetur. De aedificio cf. Judeich Top. Ath. 397.


914. 915.Xseo'xsv ptaxolatO 8pi|Zp.la t wkov espsev TO SNarpov, OTspTavdoat
80 aur]6v WAcXXo aOrTS vtiw apsTj; Evsxa Xal 8=xa.oj uvTo T; si ro'ut
,oTL6CTa, oTcTvraczat 8e I xal Top; TtcpiacLvou; 'rO DaTpov, ApLTooa-
vIv lrstpaai, MskXya'av Acapvrpac, OivocpvrcL I fhlpatea, Apehouaoov


916. Epicephisiorum demi Attici decretum saec. IV extr.
Athenis prope Dipylum. Edd. Kumanudes 'AMp. VIII 1879, 234, 1; IG II 5.
583 b (Michel 155; Syll.2 434); IG 112 1205. Cf. Milchhoefer Realenc.2 VI 113.

e3osev roT6 ;r cotal* noI16oupoq (IXoxXeou; 'Erxrj?'=joio stevy
5 OeTsiO o0 aps8]svTeP u'T TUV or7TJOiV xtctrJyopot NeoxXeous2 xa-
x l =64 iCSpoSX fjOrUOav TO I ayjivoq xal sJXOV aw63'v 9v TI[rU]
10 amrxavrip('ait, Xf [; T|[oTh T]r~ta, &7rnLawve a^L [ Io,> a&pv;]
Svexa xal btxa|[joa6vTj --]
oTotypE- v. 1 Epicephisiorum demi decretum esse ex v. 2 apparent.
Ea re simul huius demi situs definitur, nam tabulam cum decreto intra
ipsius demi terminos propositam esse cum per se consentaneum est turn
reliquis eiusmodi decretis, in quibus quidem de loco ubi inventa sunt
constat (n. 912. IG 112 1182. 1185. 1198. 1203. 1207), confirmatur. Trittyis
est urbanae, cui nomen Laciadae, tribus Oeneidis, Cephisus proximus.
Cf. Milchhoefer Demenordnung 27. 2 Quodnam litis genus fuerit, ob-
scurum est. Conieceris Neoclem civitate demotarum suffragio abiudicata
ad iudicium confugisse, sed damnatum esse. At ea res nescio an non tanti
moment fuerit; ut propterea accusatoribus praemia decernerentur. Dttb.

917-920. Atheniensium trittyes saec. V parties prioris.
In Piraeo. Cippi (termini) porini. [Hi]
A 917. Edimus e Wilhelmi epistula; cf. Sundwall Nachtr. Prosop. Att.
174; Wilhelm Beitr. 29.
918. Edd. IG I 517 et s. p. 52 (Syll.2 435). Cf. Hirschfeld Herm. VII
1873, 486; Judeich N. Jahrb. 1890, 729; Loeper Ath. Mitt. XVII 1892, 415;
Wilhelm Beitr. 29, 17.
917. Tetrapolenses Aeantidis tribus trittys paralia demos continebat in
ora Atticae orientali sitos: Marathonem, Oenoen, Tricorynthum, Rhamnun-
tem, Psaphidem, Cycala Milchhoefer Demenordn. 34; Loeper Ath. Mitt.
XVII 419. Cholargenses Acamantidis tribus trittys mesogea demos con-
tinet Cholargum (inter Cephisum et Aegaleon), Hermum, Iresidas, Cyr-
tiadas, Porios, Iphistiadas, si Milchboeferum (p. 23) audimus (cf. Sundwall 1.1.).
Alius lapidis mutili imagine exhibet Wilhelm Beitr. 30 fig. 11.
918. Piraeenses urbana, Eleusinii paralia Hippothontidis trittys; meso-
geae, cuius caput Decelea erat, nomen adhuc ignoratur.


915-918.


Demi. Trittyes.919. C. Schaefer Ath. Mitt. V 1880, 85; Kumanudes 'ABv. VIII 528, 1;
IG I s. p. 121 n. 517 b (Syll.2 436); Loeper Ath. Mitt. XVII 1892, 355 3 (Kirchner
ad IG 112 1172); cf. Dittenberger Herm. XVI 181,4; Szanto Herm. XXVII 314.
920. Kumanudes 'A8 3 VIII 291, 2 (IG Is. p. 120 n. 517 a; Syll.2 437);
ef. Szanto Herm. XXVII 312. De omnibus cf. Wachsmuth St. Ath. II53/4;
Judeich Top. Ath. 387; Sundwall 11.
917 5 Beaps AUvrii ,| IpuXX rTeXeas, TjsrTpanroXov 8z rp-rcu 'Axaquiavric 81
TpUX8 Up xetst, XoXapyijov as TpiTZu.
918 [8esp"EXe]|juaovov [cp]jttruc TX[s]ju-aL, Hspajovy 8i rptrt1 ap3STat.
919 5 [8]s]p]js Iln[apv]ieov Tp|TLuI TsXujraLt, epta[iov 8s apzsTa TrpLT|rT6.
920 [8]sps 1H[t][aviOv rpt|rn'u Teas]jirat, apXerat 8' MuopptvoEl'[ov] prTj[Tu6;J.
919. Ad rem navalem comparato Demosthene XIV 22 sqq. rettulit
Kirchhoff ad IG I 517; nauias et epibatas e demorum ordine conscriptos
(Dem. L 6) certa die in navalia convenisse ibique secundum trittyas, qua-
rum loca his lapidibus designabantur, dispositos esse docuit Schaef.
Legit et supply. Loeper; 'E4i[aiJp]eov Dttb. ex IG 1110538: 'Erazp/ov Tpotrp6o[*]
(Sundw.). Thriasii OeneYdis tribus trittys paralia fuerunt; nomen meso-
geae trittyis, cuius Acharnae erant demus permagnus, late, sed aptum
esse nomen a Parnethis months radice IIapv- derivatum patet. Loe.
920. Duae sunt Pandionidis tribus trittyes, Myrrhinusii paralia, Paea-
nienses mesogea. Tertiae nomen ab littera K incipere indicate IG II 8716
ubi K[utaOjva7 vu] scilicet trittyis urbanae nomen supply. Koehler.

921. Demotionidarum phratriae Atticae lex et decreta,
a. 396/5-c. 350. Deceleae. Partem anticam (a) edd. Koehler IG II1841b;
Kumanudes 'Ep. apy. 1883, 69; aversam (b) Pantazides 'Ey. dpy. 1888, 1;
Koehler IG II 5,841b (Sauppe Phratr. att. 111890; Michel 961; Inscr. jurid.
II199; Syll.2 439; Ziehen Leg. sacr. 1117 [v. 1-8]; Kirchner IG 112 1237;
Bleckmann I. Staatenk. 9 al.). Cf. Schoell SBAk. Miinchen 1889 II 1;
v.Wilamowitz-MoellendorffAristot. II 260; Haussoullier Rev. crit. 1900 II124;
Francotte La Polis gr. 571 al.; de Sanctis 'AT[LC 271; Groh Comm. in hon.
I. Kral Pragae 1913, 230. [Hi]
Ia Ato prp(aTpol| I spsa;2 Osd8twpoq Eu'payt'80o3 avjsypaos xaL sazTas
srototXS6v. Vss. 69-73 in rasura. Maxima pars tituli (I II III v. 1-113)
uno fere tempore atque ab eodem lapicida incisa est, quarti saeculi initio
(not. 9). Postremum decretum (IV v. 114-126) aliquot decenniis recentius
est. Nam hic iam constanter (roi; v. 117. zo6pcov v. 118. 58i.ou v. 119. 120.
Atro; v.125) ou scribitur vocalis simplex producta quae illic etiamtum o est;
quae constantia hanc partem vix anno 360 antiquiorem haberi patitur.
Cf. Meisterhans Gr.3 63, 2538. 1 Ante lovis Phratrii aram tabulam eri-
gendam esse indicatur v. 66 sq., qua re ipsa deo consecratur, id quod
indicate genetivus possessivus; cf. n. 1021 Atbe lepa (sc. orTX-)), 1100 lepa


919-921.


Tite.Phratriae.

921. Phratriae. 11.


5 TS v o0r JV. I ieps(ooauv TI itspst 6i6vat TIa8s4- ait T' pesos5 xwo(Xv,
r1xspov, o|c, apyupLo III. TOO T0 xope(oe6 xuwXijv, nexpov, 0;, &Xa-
Tpa7 yoLvtxtajIov, oTvo rlyo'v), &puople I. |
II 10 Trtas eaoSev ToTa pp.rspot8 vid I opp ~tvo; apyov P o A1 vaoti 9, a. 396/5
yparptapo ro; 8a H oavTaxXeko; it O'to 10.
Atovu'ao. 2 Sacerdotem esse lovis Phratrii apparent ex v. 25, ubi mul-
tas huic deo debitas cogere iubetur. Neque vero ab hoc qui passim per
totum titulum nude iepse dicitur (v. 2. 4. 19. 25. 35. 50. 56. 59. 66. 107) dis-
crepat 6 tepE C T o AsxekEst o~ou v. 41, quippe cui idem negotium multas
phraterum in dei aerarium redigendi mandetur. Cum ara lovis Phratrii,
in qua Demotionidae rem divinam faciebant, Deceleae sita fuerit (v. 53. 67)
et illius corporis quod Aexem),tv oimxo nuncupatur summa auctoritas fuerit
in rebus totius phratriae (not. 25), ex eo lovis sacerdotem fuisse non mira-
bimur. 3 Demo Decelensis; cf. not. 25. 4 Cf. v. 65. 5 Tertio
Apaturiorum die, qui KoupECUTs vocabatur (v. 28), phrateres pro filiis suis
duplex sacrorum genus faciebant, quae distinguebantur appellationibus
tiaov et %o6pst v; nam scholiastae ad Arist. Ran. 798 observation ro5.o bi
(sc. T6 pIEo.v) inrAlTt xoipEtov aib6 rTO) IoupeUr u17ip &v 6isTro et aliis no-
minibus improbabilis est et hoc titulo redarguitur (Poll. Ill 53). Iam cum
de xoupeiou vi ac ratione nulla sit dubitatio (not. 6) restat ut priov a pa-
tribus qui infants proximo anno natos phrateribus ostenderent immo-
latum statuamus. Sch. Wil. Cum lieKIm aliquo modo cohaerere nomen
et a comparatione maioris sacrificii (xoupedou) tractum esse probabile est,
sed simpliciter, ut nonnulli voluerunt, neutrum comparativi substantive
usurpatum r estfov (sc. ispcio-) agnoscere non licet, quoniam genetivus
jstIou est, non .eldovoo. Dttb. [Formam &i Tdrrou = tdrTovoo, qua icdou =
I.Eiowvo fulciri videbatur, sustulit Wilhelm Att. Stud. II 1916, 8; cf. IG 112
p. 666 n. 71312.] 6 Poll. VIII 107 yptiope; e64 Todrous ro6S Te x6pou, xal
Tas xdpa; elCrGov, xal ei fXtXxiav TCpOEX06vTrwv l .r, T% a'k.ipiv xoupcdTitB
jipSp7 Siip Riv r1TC appiVo. T6r xoUpevv iuov brip bie rCV c)1setLv TT* ya-
p.T)J a. Nomen sacrorum a detonsis crinibus, non ut scholiasta Aristo-
phanis (v. not. 5) vult a xo5po; repetendum recte iudicant Sch. et Wil. Hoc
sacrificio oblato, non cum infants phrateribus monstrati erant, filii in
phratriam paternam recipiebantur et eius tabulis inscribebantur (v. 117 sqq.)w
7 Cf. Arist. Acharn. 246 Iv' Trvoc .7ayim Toaiarpoo; rou'rout cum scholio
tahrip Ia't T),xouvrtie; rtip.R iXaT6. Eq. 1181: 4 roplomya o' axxeuc rou-
Tout Fayciv &XXarpoC, Eva ra; vaS; iXa69 h jiev xc@4 cum scholio: AarTp bi
7:4qmwxo; ei6o;. rtvir fiv' d&',U ia, Tvi; oe t=tcTrd, 6v 6i; xal Uptii1)-
Callias ap. Athen. II 57 a: iro;, Tup, 7oyuXi8e;, pynoc, 6purite1s, ti)pet.
Hesych. XaTrip* roT cXaTb T&ramvov, r rob &)aat &I; dXOs pis.& o;. ipes.a.
8 Hie incipit primum decretum phratriae Demotionidarum
(II v. 9-68). Appellatio ypd-Epec idem significant quod nomen Aqmwota[-
bat, sicut 6 ZtoT in populi scitis idem est atque 'Aqvetot. 9 A. 396/5.
10 Oeum Deceleicum. Nec tamen omnes phrateras eius demi fuisse, do-
Phratriae.


'poxX irs 6r3SoL pt ao 8tas8tixo|8'ojav 11 xar o Tvy vdpov12
15 TOv AoritvejIov 13, iattxiot sepi arov TO appa aixa
p.cxa, b60oaJoRivo; Trpos TO Ajios fo (peaTP'o, yipoprac TAjv +(Pov
aC6 Co ,p 20 aXst+ito T6 T vop.a auto 6 Espjsu; xal 6 ?parplapxo" ax TB 'pat-
.ai'o 15 TO iv AfrjiorTt(OvLv xai T6 avttyp jo 16. 6 as 6 o'aa v


cent v.117sqq.: droyfptpesaat rTt T pi, rwTt ates 7 it av 6 zo6pso-J Jy(t Ta O n vot
iaTpdO}e-Ay ai To5 & i.ou. Quid enim attinebat id ascribere, si phrateres ad
unum omnes &i Oo'j erant? Adde quod Decelenses in eadem phratria fuisse
apparent ex v. 64. 122. 11 De St staz litium privatarum genere hic
non dici sponte patet. Immo 6tad-dtyw idem est atque in demorum rebus
St~a 3>t, i.e. ius eorum qui pro phrateribus se gerunt singillatim
examinare et suffragiis de eo decernere. Ipsum ota 9iEas." semel oc-
currit v. 83. Vice versa de eis qui per hanc occasionem eiciuntur hic
plerumque ut in demis drovir hajt usurpatur (v. 31. 38. 90. 95. 98. 100),
sed semel v. 22 Tr6v daoit9oira est. Ceterum ipsa verba 6irtd6ot ( .
btsitxami.t3av monstrant, turn non primum instilutanm esse iiSti.23i., sed
pridem fuisse in lege (not. 12), sed proximis ante hoc decretum -tempo-
ribus, sine dubio propter belli Peloponnesiaci mala quorum phratriae
quae Deceleae sedem haberet praecipuam sortem obtigisse consentaneum
est, id mullifariam neglectum esse. Quare primum quidem (v. 14- 26) ut
in praesentia eorum qui iam phratriae intersunt iura accurate exami-
nentur praecipitur, deinde (v. 26-68) in reliquum tempus quid quotannis
fieri debeat constituitur. 12 Ut aliis corporibus et sodalitatibus, sic
gentibus quoque ac phratriis licebat sibi leges scribere, dummodo non
violarent legem totius reipublicae. Cf. legem Solonis in lustiniani Di-
gestis XLVII 22, 4. Eiusmodi leges commemorantur ap. Andoc. 1127 i d-

caCTa p l.iv uiov Z'vT iaurou cladyitv. Isaeus VII 15. 16 x.lt 67'stFS 9opiry).ta
f iV, & pie ifti tOd po5pou e I 'ro .OU Syr06- a; 'Te .T %al fTepOa. gBzt 61 oarout
6lx.o; 6 a6T76, Uiv T6 Tt'v y6aei Tsyovi'6T Etadyj Tt re Ton1'w, &i't2Ti- v
rdart xTcX. Schoell. 13 Demotionidarum non gens, sed ipsa phratria
indicatur. Heroa eponymum Demotiona Wilamowitzius sagacissime in-
dagavit in scholio ad Verg. Aen. VI 21, ubi demolion cydani leni corruptela
ex A-ri.or( y K,'SivroC (qui est demi Cydantidarum eponymus) natum pro-
bavit. 14 Morem suffragia in ara deponendi aut ex ea tollendi, quo
sanctiore religion ei qui decernunt obstringantur, testimoniis Reisch
illustravit Realenc.2 11690; Herod. VIII 123; Plat.Legg.VI753 C; Demosth.
XVIII 134; Plut. Them. 17; Per. 32. 15 Dem. XLIV 41: oux el.iy~&ou
6' 6[; TOU, IfpatTprk M TOr'J ApXtdiioio, RVX' iTEEO6B) iVEYpdTf, TYI'ta'.awte ritit;
Iva Teva T6r3 pwiptpmv iv ypa4ev Ei TO6 tpATEptx-V yPap4J'.TETOV. Infra V. 97
est ievpropiam ei -Tk xONC& -yptp0itEa, ubi pluralis de duplici exemplari
(not. 16) intellegendus videtur, adiectivum vero redit apud Isaeum VII 16:
25 ()pTerp(aWt- oTpiTsv t rs TOapdp'pojv Trorro 'rtv ispia 18 xalt Trv ppa-
Trpapxoav, u a ?e 6?e'Xev. T' v a's ataotxaov To XorTov 19 7vat
Trut bUrTpWt rSet ot a&iv TO' xdpeov aud6iut20, Trt Kopedats ha-
80 Trop'wv21 cyepev 6s TJv i(pov &ntro To pwpb22. jdiv 85 TtS pdoXtjt
pretivta23 sn Aiondricio rvaW; atv av nrotiaoDvrmat24, iteLvat auTgtr-
turnhat Ze in' avoi; oUy-yd6pot T16V AsxeXst.v o xov25 ivrte avo


%av b66. rT. enk t.b -Otvv ypiap.jun iatov gs prpetv, itp6tpov i ParT. 17 e phapd-
TO00 [s ett TO %otv6v ypoia[t'reov Trdw an phratriae tabulae indicentur, ex narration non satis dilucide apparent.
16 Ne fraud magistrates tabulae corrumperentur, hoci altero exemplo
confecto cavebator. Quod ubinam aut apud quem asservatum sit, hie
propterea non indicari observat WiL, quia Demotionidae id probe cogni-
tumrn habuerint. 17 Cf. not. 11. 18 Cf. not.2.. 19 Hinc (non
a v. 44, cf. not. 28) incipiunt leges perpetual et ordinariae de phrateri-
bus.examinandis, quae inde ab a. 396 valiturae sunt. 20 Videmus
non infants proximo anno natos, sed adulescentulos qui iam comam
deposuerunt (not. 6) examinari et inscribi. Annuum spatium intercedit
inter sacrificium propter crines detonsos Apaturiis oblatum et receptio-
nem; neque enim hoc ita intellegendum esse, ut post oupso'v statim re-
ceptos et inscriptos, sed annuo demum spatio interiecto examinatos et
phraterum suffragiis probatos statuamus adulescentes, elucet ex v. 94
ivi To- dr awMva t 01 Oxo&Cat, 6 Ui E[Cdj'U iy.wv ri; TOC; anavTU, TOT( bi
amaot 1641s dvwit ypdTrip, i&vpatyioa0) Si T& xotva fpa~ yp.yiw. At aliarum
phratriarum diversam fuisse legem, ut statim post xo6pEcov oblatum re-
ciperentur, observavit Schoell coll. Isae. VI 22. VII 15; Dem. XLIII 13. 82.
21 Cf. not. 5. 22 Cf. not. 14. Ceterum subiectum huius infinitivi non
Demotionidae sunt, sed domus Decelensium. Id taceii sane mireris, sed si
reputaveris non de integro hic ordinem probationis et receptions constitui,
sed antiquarum legum (not. 12) praecepta partim instaurari, partim augeri
aut emendari, non incredible videbitur silentio transmissum esse id quod
omnes phrateres probe scirent. 23 De verbi significatione cf. n. 6420.
Distinguendum est prius domus Decelensium iudicium, quae est prae-
cipua pars phratriae (not. 25) ab iterata universae phratriae examina-
tione; eadem in altero Nicodemi decreto intercedit ratio inter eius qui
introducitur thiasum et totum phraterum commune. Wil. 24 Cf. not. 11.
25 Partem hanc esse phratriae apparent, sed non aequo cum reliquis
partibus iure uti, immo principem locum tenere cum inde cognoscitur,
quod sacerdos sacrorum phratriacorum (not. 2) ex ea capitur, turn quod
in omnium phraterum probation et reception, etiam eorum qui ipsi non
sunt domus Decelensium, gravissimae sunt horum parties. Cum demo
Decelensium huic domui non fortuitam nominis et loci communionem


921. .


Phratriae.
Phratriae.


35 6Tte p Tptixovrwac t y1yovdrac, ro6To 5o j I&opxwatirw 6 ppaTp(apzoc
xad 6 LspsEu's ovY)yopPCv rd 86tXatTaTa xal 6x26 ea cosyv W8ivot
vTCa -ppTpa pOErpaCTsv. 0ro 8' av rTdv e'?vbTv &TZoTa(poaw)VT It
40 A6ouv8, yaw ixt 8paj)% 9 [Spa; TdiT1 ALI rdI (I)papUTof,
onpIaTTS'T(i) 6s T6 a' p-pLov TroTo 6 Eepu; I T-O AexsXstCv o'xo 27, ^
aUT09 6?Str)W. |sTvEat &S xa' (XWOt TrOI PoXo01vwOt TC0rV ?PpTSpaspv
45 &airpt'rPsv Tt xotvdii. Tal|[I]aO 8' evac aro ,I)op.i'Wvo; apXovro;28.
t0'(piv V8 T v ?papcpcapxov itspt mv SIv 8taitxdcev 8zet xacT
Tr6v &vautOv | ExaoTrov &&v 8s iV cp'(C07, &6pXEit) asvaxooiaq
50 8paypjC (EpS& Trdi Ad [TOI O pTp(o[L &]a pirTsv 8s TOV spEa |
[x]al aXXo[v VTO pV3o]Xkdsvov TO py'6ptov [To]G~T [tSi xovGCt]. rT 81
Aoiroyv 'yev rd [Rsa i rx d xcps]a i; AsxsXesav &idt T[[6v ptotdv29,

intercedere inde colligas, quod demotarum maxime interesse doceri de
Demotionidarum rebus indicant v. 64. 122, qui non possunt non de civi-
bus illius demi intellegi. Commodissime igitur cum Sch. et Wil. Aes jset'V
otxov interpreters eorum phraterum qui demi Decelensium essent corpus;
quos quia Deceleae erat ara communis phratriae (&i Aex),etav ri T[6v
pwjip] v. 53. irpd6a e ro-5 pwnio5- AexeXetaot v. 67) solos per se quotidiana
eius negotia curasse et gravioribus modo de causis reliquos phrateres
undique ex Attica convocasse probabile est. Vox ol0o0 proprie domum
in qua conventus fiant (6 Kr'p6xMw omxo; Eleusine IG II834 b24; 6 lepi;
omxo; 6 KXwuTr5v Chii n. 98724; cf. San Nicolb Aeg.Vereinsw. II 148), deinde
lenissima synecdochaipsum eorum qui convenient corpus significant. Schoell.
Adde simillimum exemplum, quod Tb Ba xytov, vox per se sine controver-
sia delubrum Bacchi-significans, ad collegium eorum qui deum colunt trans-
fertur Athenis (n. 11097. 15. 26. s), Megaris (IG VII 1077), Perinthi (Arch. miss.
III, III 149, 72ci); Thasi IG XII 8, 387; Poland Vereinsw. 68. Neque di-
versus est notissimus vocis 1aTrpov de multitudine spectantium usus. Ce-
terum quod haec Decelensium domus synegoros eligat, id certissimum
esse indicium earn ipsam esse quae cum provocante litiget, i.e. quae in
priore indicio repudiaverit (not. 23) monet Wil. 26 Cf. n. 153 M.
27 Cf. not. 2. 28 Hoc enuntiatum, quo sane careri poterat quo-
niam hie totus locus ad tempus post a. 396 futurum spectat, eo consilio
hie inseri, ut inculcetur nulli phrateri qui illo anno iam esset provo-
care licere ex hoc praecepto, demonstravit Sch. 29 Si passim ubi
quisque habitabat per totam Atticam sacrificia (%o6puea) fierent, sponte
patet curatores et sacerdotem phratriae non facile cavere potuisse ne
leges neglegerentur. Quare praecipitur ne usquam alibi ac Deceleae
in communi ara fiant; quo praecepto turn temporis potissimum opus
fuisse, quia per multos annos in Lacedaemoniorum potestate Decelea
fuisset, ut antiquus sacrorum ordo plane in desuetudinem veniret, obser-
vavit Sch.
921. Phratriae. 1 1.

55 a&v 8s pt a O]6o e aid Toe pwaI, 6 p[asiX 1CsvTxov]a 8papuiodu [spai
Ta[t ALI rat )Opaepot, ou]Tpratito 8s 6 lepI[s. ? on Ta.pypLov T.ot5o ]
b anrtO 6apetXi[rO, es T % oip. Ti a'oriis a A.PoXso.30] &&dv 8i TL
60 ToUoV 8VaxtoLWXui, d Orot av 6 tspSuio A rpoypT.ar, &via&ea rays. viT
psTOa =1 Tr& x6pSM. 1rpoYpaccSv Bs tpdirS7jTM Ti AopMrat3I bv
vCaxdtwL Xeuxwjli swot ttL XOC'ZOV oictaujiiai'(wL irto av Ajsxexsi.Ls
65 7ctpoo;ota iutv32i a Octrs. ro 811 epTota T6ue33 xdie T aeSP ruva34
avayopa'at TO V ispso v oTeir Xinitvv p itcpocat v TO po Asx.XIItaiLv

III Nxd8o; e~sT35- & d nev a&Xa xj iT ra fpotrpa o7pr iia3, &
30 Hie quoque recentem belliPeloponnesiaci memorial legislators
animo obversatam esse consentaneum est. 31 Primus Apaturiorum dies.
Sane cum KoupErtN (v. 28) tertium esse constet inter scriptores, de primo
et altero vacillat memorial, cum alii (Schol. Platon. Tim. 21 B. Proclus ad
Pl. Tim. ibid. Etym. M. p. 533, 47) 'Aieppucat primo, Aopraev altero loco po-
nant, alii (Hesych. 'Anaro6pt. Simplicius ad Ar. Phys. IV p. 708 Diels,
Poll. VI 102. Suid. Aziwro6pta. Schol. Arist. Acharn. 146) vice versa. Illo-
rum opinionem probate A. Mommsen Feste 336. At hie titulus contrarium
docet; nam si quis a feriis quibusdam retro numerat dies, facere non
protest quin ab ipso earum initio proficiscatur. 32 Lys. XXXIII 3:
i\uwt eitl't r6 xoupetov r6 Tcapa -roW 'EpraS, 'Na ol As)esti r poatrmhav, lfp(6-
imm, oi5 rT itEupieotuM AeXeM inuvoav6'm ei rovel y ogsvao As~eXet60ev
sato rsup.crov dlaYb)'t. Inde apparent in hac formula AexcXuti; nihil signi-
ficare nisi cives qui sunt demi Decelensium (not. 25). 33 Vs. 13-68.
34 Vss. 2-12. Ordine inverso haec incisa sunt, sine dubio quia sacer-
dotis intererat Ispepcuivv recensum loco maxime conspicuo ponere.
35 Hie incipit alterum decretum phratriae Demotionidarum
(III v. 68-113), rogatum a Nicodemo, quem Decelensem fuisse cognomines
eius demi homines IG II 1982. 1983. 1984. 4213 probant.. Wil. Quo decreto
permulta tolli ex eis quae Hierocles tulerat, praecipue omnia quae ad
illam Decelensium domus ut ita dicam praerogativam spectent, mani-
festum est. Ac Wil. quidem in eodem etiamtum convent Nicodemum
rogationi Hieroclis hoc adiecisse addidamentum maxime probabile existi-
mat; cui opinion id sane magnopere favet quod eadem manu haec in-
cisa sunt. Sed recte Schoellius observat, formula initialem neutiquam
eiusmodi additamentum indicare. Neque mihi probatur, quod Wil. dicit,
ne potuisse quidem Nicodemum scribere a p.tiv Ma1 xaidrep lEpox);
immo si hoc additamentum esset in eodem convent rogatum, neces-
sario sic scribere debuit. In alio igitur convent, sed utique non multo
post Hieroclis rogationem, haec a Nicodemo lata est. Dttb. 36 Etiam
alia fuisse, eo quod Hierocles rogaverat antiquiora, confirmat v. 71
oi; Etpirzat ..-- capxseaiut. Nam in illo de his tribus testibus nihil scri-
ptum est.
Phratriae.


70 xett rspi Te ji stlopyj; Tr(V ciaSowv37.xaL ic; 8ta8|ixaxc'a' To;
8i (iprupa.; Tpc, 80 e'lprjrat eit Tt dvaxpt'as capissdat ix T!rUV
gauTO 8iacwoTv38 ppupovrac rd Zuspwms(vO)39 xcd iropvu6vrwa
75 T6v- Ata v (Dpirptov | pprupiv 81 TO' p 'ipupac xad iTroplvu6vaG
lO o(ievo; TOv pwp6p4o- &&v 8j p, 0ot. &v Tjoo(t) LO'daw Ttrto TooITOL
T6v apti&pd, N ix tOVs aAXV prToim v period psrSao). te mVe I 8s tj B e
80 8au8cxaent, 6 ypcarpm apos t njpdetSpov 8uibT) T rjv ( ov a sp
TroV tCait cov Tot; aiot (~pairepat, rpiv av o anto t era woph.vo
triaGrmti xpp8-arv &|, T pi6 p et povrex Tv (pov itaridueareu.
85 xlI Tds jypo rTa; TrTO)V ivav|jTov rTOv &it)vTriv cpaaerpwv TCOV 7m-
pdvjrwv av ev t ayopat 6 ?pprpTapyo0 8Lap| oiJttaTo xal avayopsuftr
67tbTep' av | jnqYoGma. &&v 81 cytovapiweyv rTOv 0t[aaTUv EvaL
90 auordT c pcrspa ol Molt ypa'-ps; 0pp 7. 1'otovrat, 6-IAdvTjwv &xotTov
bpaai d iepasc Teit AiL Tre ( paTrpp(t. o tiaso tie, rtXv oiot av
TrV |I &tUoWov xatr Topot n t vavr. C SvoL I poaivvrat av Tis 18tat-
95 xaoLa41l. a&v 8' do Ypot'wVEa o t aoratc, 6 8s' eaejiyov ean.
ek; To Tra cVa, Tot; 81 a"- al o i st 8 's.lvai ypTinjp, vYbpay o' est
Trd xoiva nypcappiraeTla42. d av or &anbs ofo( w jatT oI aufvTSa, 6aest-
100 Xaiw tixsrov apaixita; l Spd TOI AlL t i (IpaTpi'a 1 v 8 S roj-
topio, v (iUV v aout Trv p cpj.t ,e. T0e OaVT, xupla grco I
&7rofAlpeTIM 7 TrOV 0toahoTov. o 8s 6ol sTat pSTI TrUov (aMMv
105 ypardpuv J pt SpdVTVoV TjV I K'Ov 7CepI Trov at'8OV ru v ix TB atdoo I
Tro eauTiv. To 88 i71? ea Tr8s Tipooavay-padTgrw43 6 [apeus a?; T'V
oTTV T-yv )tjSivrpv. Opxao (japTupuyv i Ti et oopao'lyde Trov wa'8cwv-
110 paptupCO 8v seoayst &a|itTot 66v Iva= TrTrov vijalov eY yaerSTI &X1fM
37 Non infants anno proxime superior nati intellegendi sunt, sed
adulescentuli qui comam deposuerunt et pro quibus xoupetov oblatum est
(not. 20). 38 Sodalitates (icasot) sine dubio iam ante fuerant in phra-
tria Demotionidarum, sed in negotio examinandi eos qui introducerentur
nullae ad id tempus fuerant earum parties. Thiasi cuiusque homines uni-
versae phratriae opponuntur. Cf. n. 1035 a; Poland Vereinsw. 18 de
phraterum thiasis. 39 YPEPMTMME. 40 Cf. Reisch Realenc.2
I 1690, Demosth. LIX 78 kayv iopxoT rTa pypapa- -- lpb Tr(t paivji. Aristot.
'AS. 7aX. 55, 5: cpo r Tv Miov, I&' o[5] Ta rdjt' &arcv, vapavcz S' Vir roi-
Trov 6xv6ousv. Nr. 68527: dapavre. ilt Tby PaW6v -- oTpaY Eaivc; [EpE0ou
SOIpev. 41 Vocem t7n8toaia de omnibus quae de recipiendo aut
repudiando phratere aguntur intellegendam esse apparent. Iam cum suf-
fragia clandestine sint, de orationibus modo ante ipsam suffragationem
habitis haec intellegenda sunt. Wil. 42 Cf. not. 15. 43 Sc. rpic
T6 tfyoLaz T6 'IspoxXiou;.
Phratriae.


TatOI vh Atv Aa 'v (Opartptoljv E6opx'(v)Tr44 iev Vot coXW. xal
a&ca v svat, 8' ie7topxotVir, Trvavoita.|
115 Mevisvo eS7sv45 8s(&dZat to-t ypprTspot Irept |, seao ft T(Ro a.c. 350
6wai'8a< TFLv a #u xacTa TC rpdepa p.nT, itwo 8' 4v ?8it
o0I |pprspsq Trou( 1SXXov'ra stidYsa)et, a&To|ycppsoaka t&t np(Ow<46
STt aLt av to xoupso|v 'ast 'O ovopa 7ra-tpd)say xal To5 8j0ou47
120 xal tij; ptrtp; TraTpd&Sv xal Tro 8afou trpo Tov I| pparptpyov, rTv
8a ypaTrpla[pov a"roypat]|ainvwov avaypia'avrt &x[rtoieva 6Zou av
Aax]Jeise tppooypotrodi48, Sxrt9[jvat 6j xai rov Espic1] I avotyp avtra
125 &v oaavil([wt XuxiL av Trt ti ep]|it T7jS Airyrogi49. TO 86 {jytpaa

44 EYOPKOTI. 45 Tertium phratriae Demotionidarum
decretum (IV v. 113-126) anno 360 non antiquius esse othographia
prodit (v. supra). 46 Receptio in phratriam fiat aut primo anno in-
fantis aut quo xo6petov offertur. Wil. Ki. 47 Cf. not. 10. 48 Cf.
not. 32. 49 In singulis phratriis et gentibus praeter deos quorum in
tutela omnis gentilitatis necessitudo erat (Ze6; (pdirptoc, Ai-T6XXoiv iaerpfos),
peculiaria quaedam sacra fuerunt, veluti apud Zacyadas (n. 925) Tpito-
,carptwv. Eaedem parties in Demotionidarum phratria fuisse videntur La-
tonae, cuius delubrum ubi situm fuerit ignoramus.

922 930. Gentium phratriarum similium termini et dedi-
cationes. [Hi]
922. In insula Co. Ed. Paton et Hicks Inscr. Cos 150 (SGDI 3675;
Michel 797; Syll.2 440).
[A]T6 DaTrpfol, I 'avaaLC2 | EupuavaxT[]j[av3.
1 I.e. (1pa piou (n. 9211); cf. ypaTpta et drpa in titulis Teniis IG XII5,
81616. 798.3). Iniuria H. et D. cum pxTrpa, quae est nominis yppxrpia forma
fastidio litterae oi repetitae orta, confuderunt Doricum i-arpl (Syll.2 43826. 6)
vel rcidpa non phratriam, sed gentem significant. 2 Athenis quoque
luppiter et Minerva eol 0pci ppto erant. Cf. Plat. Euthyd. 302 D Z6C; 6' Ftiv
MTrptpo; iAV 06 x-SAeItrat, Ixsito- 5e x'i % pdrptoe, yd i 'Aixavi yprpita.
3 Idem nomen in titulo Melio IG XII 3,1103 fortasse gentem significant,
hic vero sine dubio phratriam (cf. not. 1).
923. Ceratiae in Attica. Ex Fourmonti schedis edd. CIG 463 (IG II
1653; Michel 749; Syll.2 441). Cf. v. Wilamowitz Aristot. II 26810o.
5 [1]spGv | [A]ito&uvo I'Epaoli'ol [ | paTp'a; |'AXvta8av2.
1 Septimum Thargelionis mensis diem Apollinis natalem ideoque
omnium mensium septimos dies ei sacros faisse notum est. Qua de causa
hic 'ET6p.eto; dicitur ut alibi 'Ewio eLe'v aut 'EpowyaTk7r;. Cf. Milesi-
orum 'EpBoep.oow n. 577. 2 IG II5, 1074f: fpo s 9 ppaTp i'A~ Apiov.


921-923.924. Athenis. Edd. Koehler Ath. Mitt. II 1877, 186; IG II 1652 (Michel
750; Syll.2 442). Cf. Buermann Jahrb. Phil. Suppl. IX 646; v. Wilamowitz
Aristot. II 2689; R. Schoell SB Ak. Muenchen 1889 II 251.
5 [i]Ap[v 'AijAX]Xtov[oQ aT p]ctoul
1 Demosth. XVIII 141 r 'ArOuom ov P6,-tov, 8: rTp~i iart Tr ir~)Xt.
v. Wilamowitz Aristot. II 44. 2 Suppl. Wil. Ceterum praeter eas quas
hie n. 922/4 habemus phratrias Atticas una etiam Aua Xwv nota est ex IG
112 1241.

925. Athenis. Edd. Koehler Ath.Mitt. IV 1879,287 et IG II 1062 (Michel
741; Syll.2 443). Cf. Toepffer Att. Gen. 313; v. Wilamowitz Aristot. I1268 t;
Lippold Ath. Mitt. .XXXVI 1911, 106.
opo; sl|pZ Tptroj[taTpevl | Zaxua85[v]2.

Saec. IV parties prioris. 1 Suid. TpEtoirdopE; docet vere Atticam
nominis formam, quam hie titulus exhibet, etiam apud Philochorum ex-
stitisse, de natural vero eorum summam dissensionem inter scriptores
antiques fuisse. Phanodemus eis ab Atheniensibus sacra facta narrat
b7ip yevi aewE raiov. K. 2 Ant gentem [ita Lipp.] aut phratriam [Wil.]
esse, sed hoc quidem maiorem probabilitatem habere, statuunt K. Dttb.
Eorum fanum.ante Dipylum in Ceramico situm. flpo'xT. 1910,102: h6po;:
htep6 TpEro1mrpeov hdpwrov (a. 450-400). Nomen Hesychii glossa explicat
TptroxoiipTj --wtos yvia(o rapSivo;. Li. Hinc 'Aji t-pi- ea quae iOrLp6-
e lat jvrp6%ev (cf. d(iytApl;) vfolam est.

926. Prope Cephisiam Atticae. Edd. Buck Class. Rev. 1111889 (IG II 5,
1074 e; Michel 746; Syll.2 444). Cf. Toepffer Rhein. Mus. XLV 383.
[0]pow rap.ievouq j 'AdXXwvo; I Hatrp;to 'EXa[i86vl.

Medii fere saeculi IV. 1 Num horum eponymus fuerit Polygnoti ille
in Cnidiorum lescha pictus (Paus. X 26, 4) war' e86 Ub To ret pa r(T NIrTopt
NeotrTeto. dceixTEovT;s iartyv E).aov, 8Gt- ZT 6 'EXacoi (Toe.), ignoramus.
Ceterum recte gentem, non phratriam Elasidas interpretari videtur T.,
etsi Apollinis Patroi sacra utrique communionis generi accommodate sunt
(cf. n. 9241).

927. Tei. Edd. Pottier et Hauvette-Besnault Bull. Hell. IV 1880, 168
(Michel 807; Syll.2 445).
'AdXXwOvo I Koupgoul I rlooXXiv I xal (Dat V&vo2.

1 Appellatio dei derivata a sacrificio Apaturiorum quod vocabatur
xo6petov (n. 9216.2s.53. 6. irs). 2 OAINIAAD.N lapis; em. Dttb.

928. Lapis (Coo) Patmum translates. Ed. Sakkelion 'Ey. apy. 1862,
262, 231 (Syll.2 446).


Phratriae. ets


924-928.

Gentes. Tetrapolenses.


Haoept[a]SvlI xad Nooart8&v 'AnrdUXovo; Kapv[s(]o[ou2 I __].
Patmium non esse origine lapidem Dorica dialectus prodit; ex insula
Co eum illue delatum confirmatur eorundem nominum manifestis reliquiis
quas infra n. 10257 deprehendit Dttb. 1 Suppl. Dttb., hoc patronymi-
cum a l~vi3eitt (Amorgi IG XII 7, 327; cf. Bechtel Herm. XXXIV406 Heat-
et IG V 2,113, ubi Ievatriepats; contra Bannierum Rh. Mus. LXX 893 reti-
nemus) deductum ratus; syncope sane mira, neque tamen de lapicidae
aut transscribentis lapsu cogitare licet propter duorum titulorum in hac
scriptura consensum. 2 Sine dubio hie ut n. 927 duarum gentium
coniuncta sacra tenemus, quae gentes fortasse una phratria contineban-
tur, ut Deli Ouoardiat et'Pxu-ejbat unum commune Tptt6apyov habebant
(Syll.2 58819). 3 Apollinis Carnei sacra, ut apud plerosque Dorienses,
sic etiam apud Coos fuisse docet 102511.15.22, necnon mensis Carneus.
929. In insula Co. Edd. Paton-Hicks Inscr. Cos 149 (SGDI 3674;
Michel 796; Syll.2 447).
Ato 'Ixsoo'ou | Itiwmav.
Similia alibi inventa sunt, velut Therae IG XII 3, 372: 'Ai76X)mWo Ma-
idmca Xatptintbav; Erythris (v. Wilamowitz-Jacobsthal Nordion Steine 16, 2):
tepOT An tXX ~wo; NepeXt8 tm, Chii ibidd. 16,3) lep6v 'Aytou Ipeaopf6vwm, ubi
incertum esse adnotatur, sintne ytaeat6vm an: yEvw.
930. Divaliaki (Ath. Mitt. XII 307) inter Marathona Atticae demum et
mare. Edd. Lampros IIHapva6a II 727; Lolling Ath. Mitt. III 1878, 261; IG
1I 1824 (Syll.2 448; Michel 1036).
TscpanoXoetl. 'Tr Ato v6umc2 avEasav[ Auoavitas KaUkLou Tptxlo-
5 puoto; o pZsv3. I [ipoototo" I Tos Tptxop6ato;, [ ()[pu]voxA)4 Otvto;, I AvrtxpiaT; IpopaxL3oZ5.
Scriptura medii saec. IV. Lolling, Ki. Cf. not. 5. 1 Cf. n. 541i.
711 DI. 917. 2 Antiquissima in Tetrapoli sunt sacra Herculis et Apol-
linis. Sed Bacchi cultum etiam decretum Tetrapolensium IG 112 1243 testa-
tur. L. 3 Archon est non Atheniensium, sed Tetrapolensium, qui
sacrorum administration praeerat. Tales archontes etiam singuli demi
habebant, ut IG II2 119925 est archon Aexonensium, probe distinguendus
a demarche, qui civilibus negotiis fungebatur. L. Cf. Lex. Cantabrig.
p. 3424 Nauck ilntt.lto adpym 6 Bi0ou tVOC TrOV lv T 'AtTixA dpyzv.
4 Suppl. Dttb. coll. tessera iudiciaria IG II 884 Opu-ov. i 0Optdato; PA
15023/4. 5 Anticrates Lysaniae f. Probalisius Cephisophonte archonte
(329/8) thesmotheta fuit; cf. IG II 1186; PA 1087.

931. Lindiorum pagus et gens, Rhodiorum respublica
saee. II in. (Netteae). In vico 'ATonXctd insulae Rhodi. Edd. Newton
Journ. Hell. stud. II 1881,354; IG XII 1,890 (Michel 432; Syll.2450; SGDI4225).
Cf. Schumacher De rep.Rhod.20; Swoboda Gr. Volksbeschl.21. 297. [Hi]
Dittenberger, Sylloge IIL 2


928-931.
12 [__ oTe.pavoaat Xwotxprit K]|tov6[ptoo NsTm'8avl oaXXo] orgspd- I
15 [vto]t, xup[w]|javro[]6 8 e T (p(]opiToc2 o1 iitetf[T]me xa a
01 x[apuxs; iTtL]skqXvTnw To I oTsavao[to; xac avaot-o]psulto; v Trit
Ere[trT]a ouX.a)t. [iTw; 8e x]al Esio Trv p-cara etat I hpdvov Eavsp[d
n. Td 5]d.avsas EiuaXli' a rm dAhocav a'v[8pa,] 6 8s a3ps7si aira-
20 odiblc Tav pouXdv xa[i T6]v 8 aov 88s8agus Eu[a][iX'8atts EaLivoat
x[ad] oTeravoct Wiae ooxpd[tJ] I KAewv6jou Ne z ,[8]v, xal & v dvat-p
rda[e] T6 idcpeop eotareXav XtSovav &vai tto E[v] j Nsezrst iv torot
25 [Ep6t, 'Ta T0o At6; to[p] HaTrp(bou, el xa EUfa)'8ac &roOst(ovVa[t]* |
6 8i lepoTrapEts TesoaTW se ro Ta e pYa pr 1 tlsov 8pal pav o stevT-
xovra. dLpo8[ae] | Euuypvop ArpTduvou Ne4t(a s.
30 ir' iepis) 'Ayea-opcrou4, Kapvel'oo Ejpcat &t ?xd[8]o;, EROs' Tat II
pouX&[t] dXal Trt 8dot, Eud)pOiv)ap Aap8avoo N[sT]rr(hia seipe 8e-
80aatt Euypdvopt Aap6dv[ou] Newl8aL xal EutaXtav TrWo xotveLV
35 roc[at]jvisoait l aTaoeyeavoalm I atxpoitm Kp[s]jov6ioou NsTT'6adv Oae-
Xo0 orsiydvw[L'] I dvae4istv5 81 Xal oTaoXv av Nsrsi'[act i]v t6uL LepGL
Tog Ato[)] ToU flatpco[L]o[u].
Prisca Rhodiorum oppida Lindus (n.1104. 340. 76556e), Camirus (n.339),
Ialysus (n. 338); de universe Rhodiorum republican et urbe Rhodo cf. ad
n. 110. Vss. 1-28 gentis Euthalidarum decretum est, vss. 29-37 universe
reipublicae Rhodiorum. 1 NieTrei (v. 24) pagus est civitatis Lindiorum.
2 i inseruit Wilhelm Goett. GA 1898, 233. Verbum l upo5v Sw. demon-
stravit non modo de decreto quod aliornm hominum consensus confir-
mandum esset, sed etiam de rogatione quae populi aliusve corporis suf-
fragiis comprobaretur usurpari (Thuc. V 45, 4: oa.po2 BU yevop.Lvou rp(v rt
i 3txupw.aE i-A-my[la a ep ). Apparet igitur hie ut saepe verba,
ipsa rogationis, vel ea quae in populiscitum perfectum non quadrarent,
transscripta esse (cf. n. 625). Formula eadem aut persimilis etiam alibi
invenitur, veluti Syri (IG XII 5, 65353); Mytilenis (IG XI 2, 638); id-Wee /.
padytaopiA xupwu&[mt] Aegosthenis (IG VII 20823); 3ide xupwi- Tr Apa.a Oropi
(IG VII3031i); in ti es %a 6S Aegosthenis (IG VII 22318); gorav r[6e rT] di-
pop.a yetpotovy3) Chii (n. 40228). 3 Hinc apparent licuisse quidem genti-
bus etiam suo arbitrio laudes et praemia decernere, sed public inscriptas
eas modo esse, quae universe Rhodiorum populi assensu comprobatae
essent. 4 Solis. Bleckmann Klio XII 252, 3: c. a. 220-180. 5 Cf.
n. 9421.
932. Amyclaeenses oba Spartana ephoros laudant saec. II/I.
Amyclis, nunc Spartae. Tabula deae sedentis et trium virorum qui
adorant anaglypho ornata. Edd. Loeschcke Ath. Mitt. Ill 1878,16 (SGDI 4516;
Michel 182; Syll.2 451; Pareti Rend. Acc. Linc. 1910, 461); Tod-Wace Cat.
Sparta Museum441fig.54; Kolbe IGV1,26. Cf. Wide Lak.Kulte34. [Hi]


931. 932.


Rhodiorum respublica, demus, gens.
SLacedaemoniorum oba.


80yaToypacpwov Auaovxou Tro3 twTpt8a, NjxXos Trob Aptoroxpd-
TrEo, laotxpdTeo O ro HaAoSxo I TO, 805o v 6TC ApuXXat'ov2.
aEsjI xa[r]aoaoGTavTS; 9opoL Fs' TQv i7d. Ntxga3 EvCyurTv ll Hatd-
5 b | Tercprou, E3'upoo Auaoxprveo;, Aot da'ca Aatida c & |w Ive-
oTrpSipa.v4 aurtdov re xad Ta iAveStpaeo ac; au'oLT rtajTS(v);, 4t. atv
axeparo; xal R'pepn TO v gvLuoCUy 8tSajcYrtYdvTSe;, 88e'dOyaL ToT(
ApxLOXXatSO, itanvacalV epor pou c T rep't Has7Tsrip A7rt T6, xXi6;
10 T av apacv tes aynve'va5. 7oiourvTo 8e aroTk xad cl rat srpoaopo-
7at6 dsi Ssp(6a, E'f av C0D1O, &7tOs &s[] d& upcd pLva1.oveuouoa vtOv
yeyo(vo)rwv (pj[X]avOpow'Tv et' audrcv &iro= ouca cpoavrjTat. r C xarT-

15 &vaypaCsTG TOa 8[ Lad xad 6otac't s TO' fsp6v Tr6 I AXstdv8pa;7
rTv 8S st; TUTaV 8a7tvv 866o- & xpd xal Xdyov I vesyxpdvtW 7sp
Ta 7StSV7 [TSvhVa aoardva& rObUg eItl Tak I| xaa3TaOvrTac. e vatvioait
BA xa'i Tov ypappIwara aukiev I KaLxX.

1 Magistratus non Lacedaemoniorum reipublicae sed Amyclaeensium,
sicut ephori. Duo dogmatographorum genera, magistratus et testes, di-
stinxit Swoboda Gr. Volksbeschl. 214. 2 Oba fuerunt (vss.11. 15). Cum
vero Amyclaeenses inter sex (s. quinque) Lacedaemoniorum tribus fuisse
constaret, quarum reliqua nomina Kovooupe i, AttaeT, MesooTaE, IItravaart,
NeoroXtrat (hi a Cleomene demum institute?) traduntur (Ko. 1.1. ad n. 674-688
et in indice geogr.), obas a tribubus non diversas fuisse sequitur. Par.,
Ko. Nec minus constat, antea obas tribuum partem fuisse; cf. rhetram
Lycurgeam Plut. Lye. 6:i Tpua cpu)dUava xat (pd Ap~avwrea. 3 Princeps
patronomorum, totius Lacedaemoniorum reipublicae eponymus. Nomi-
num indicem dedit Ko. p. 342. 4 Littera s pro legitima a ex aoristo
primo invasit. 5 Nr. 6292. 6 Nomen feriarum a precibus repetitum,
quae gravissimam caerimoniarum partem efficiebant. Cf. Delphorum
menses Iottp6mCto, (Dec.-Jan.) et 'Evbuo-7ro rp67tmo- (Apr.-Mai). 7 Paus.
Ill 19, 6 'Ai6Xat Bi ddaraTo! 67,6 Awptiev yevofi.&v xat &n' xrdevou %f1 B- ta-
(tivousa 'ai; irapEieTo Stov lepov A)Xiv6pa; xal dyalXa' rTv Ue 'AXsevBpav
ot 'AtuxaTiT KeaadvBpav ATv IIptdtpou r~fali va (Sosibius ap.) Hes. Kaa-
aedvpa" 'AXedivSpa i Aav atn.ovi.,. Lycophro Alexandram vocavit Cassan-
dram. Cf. v. Wilamowitz Horn. Unters. 15618.


933. Inter Acraephiam (Karditza) et Copas (Topolia), e region in-
sulae Trilo-Ioannis promunturium saxosum est (Cap Phtelio). Hie iuxta
viam ingens lapis cubi figure titulum habet. Ed. Jamot Bull. Hell. XIII
1889,407 (IG VII 2792; Syll.2 454). Cf. E. Meyer Theopomps Hellenika 1909,96;
Wilhelm N. Beitr. 1 1911, 13; Tod Internat. arb. 15 XVII. [Hi]
2*


932. 933.

933-935.


6pv K[ Litterae saec. IV exeuntis, paullo post Thebas a Cassandro restitutas
(n. 337). Tertio saeculo tribuit Tod, qui 1.1. XVIII-XX Acraephiensium in-
strumenta collegit. 1 Aoristum supply. Dttb., cum neque praesens tempus
sententiae aptum neque Boeotos 6pLTrw pro 6pi58( (6pi(w) dixisse credibile
esset. Cf. terminum a Wilhelmo 1.1. 16 restitutum: [8ptx'ExtEx]Wtd8o0 7a\ I
[it6Xt Aepa]8eifUL TwoltI [Kopwvoc; ,;] Botzoi &ptvTa I c. 101 .V i- t&l Tra-
tiivi I d). Tc a/.pa 6; 5|[6urp p itn T]61i {pcwt TOu At|[6 TOr 'EXtiwvt]w
s. AacpuaTi]w. 2 Discimus hinc, ut apud Achaeos (n.4714), sic etiam apud
Boeotos arbitrium de controversies singularum civitatium, quae erant de
finibus agrorum, penes commune gentis concilium fuisse.

934. Cippus inventus in colle" sito horae intervallo a sinistra Hermi
fluminis ripa e region Temni. Versus 1. 2 in ea lapidis parte, quae ad
montem Sipylum conversa est, 3. 4 in contraria, Temnum et flumen Her-
mum versus. Ed. Ramsay Journ. Hell. stud. II 1881, 296, cf. Hist. Geogr.
Asia M. 12.109 (Syll.2 455); cf.H.Kiepert Form. Orbis IX 4; J.Keil-v.Premer-
stein Denkschr. Ak.Wien LIII 1908,11 95; Buerchner Realenc.2 VIII 430,13;
431; J. Keil Jahresh. XVI 1913 Anz. 163. [Hi]
_pta Me akw-mytrovl f'Hpax )stojtv 2.
Litterae saec. V exeuntis. Ke. 1 Duarum horarum spatio ab hoc
termino ad Sipylum magnum saxum nigrum (p~.as .diyor) est, cuius in
clivo moenia invenit Ke. 2 Huius oppiduli situs inter aliquos locos
parietinis distinctos sitos ab hoc lapide septentrionem versus in planicie
Hermi fluminis prope stationem Emir Alem eligendus erit. Ke.

935. Lacedaemoniorum et Messeniorum termini. In monte
Taygeto. Descripserunt Ross Reisen im Pelop. 3; Foucart-LeBas II 167 b;
Leake Pelop. 181 (Syll.2 456); Pernice Ath. Mitt. XIX 1894, 351; auxit Kolbe
SBAk.Berl.1905, 61; Ath. Mitt.XXIX 1904,373; IG V 1, 1372 cf.1371. [Hi]
_po_ [ AaxZadipjovi stpo | Mesoij7v.
Ad terminos a Tiberio Caesare a. 25 p. Chr. constitutes (Tac. ann.IV 43),
quibus longinquis Lacedaemoniorum et Messeniorum altercationibus (cf.
n. 683) finis impositus est, rettulerunt F. et P. Vespasiano demum impe-
rante cum Achaia provincia restituta termini restituerentur tribuit Kolbe
ad IG V 1, 1431; quamquam enim subscriptio v. 40 T. OXao6to; lepoaro
Oa560Tavo5 d76Euepot Moapi-TO. yAupO[Tp-] To/() pO ylApvoi' 0pou
avTtPaXdv 6niTPia Aixt.Lp 'louvty lpEiy.qp, A. Katltovtiq Ko46hSp birdTot;
Irp6 t&' KaXavIBv 'Iavouap( wv v II-rpat; (a. 78) partem inscriptionum anti-
quiorem esse testatur, tamen de plurimis terminis diserte traditur e6x-Tn,
vexoU.Tadp, srposaypdyi, i.repdTI. Commemorantur ibi vs. 7 terminus supra
scriptus aliique, in his ii quos invenis IG V 1, 1371 a b c. Similem revi-
sionem babes I. Priene 42.


Termini.936. Nisyri in muro et turri oppidi veteris. Ed. Ross Inscr. ined.
11165 (SGDI 3496; Syll.2 458); IG XII 3, 458 (Syll.2 II p.820); Dawkins-Wace
Ann. Brit. School XII 1905/6, 166/7 fig. 11. 12. [Hi]
5ap[6otov U6 ZtopL'ov resvc TCd68[e];l aOd r6 Tsi)([og].
i665s et re(yeot ut integra exhibent D-W. rd68e Dttb. propter titu-
lum Parium Syll.2 457 = IG XII 5, 115, ubi [xuXo&6ev? riep]l (Dp6; I [8ppio
eori T6] )mpiov I [iq6satov Ti6]Ses -rpe supply. Hi. Titulum Ephesi ad 'A-rudyou
rdyov in turri incisum conferunt D-W (SGDI 5597): [%jas]o[Lsv ri[v y T1
T] f)([osi]av, v rc Tov ratb-wv rcu K) t[oo[TS]'vuo<, xaW' doa iv[fio'rT]o. iSat-
po6e93/8.a Piraei. Edd. 93768 [Kum anudes AOT.VII37; IG I s. p. 121, 521 bo
i(S 459; 938 Hauvette et Foucari t Bull Hell[o][. V 188]o, 324 (IG 1.1. 521 a ;
Syll. 460). X Cf. Judeich Toap.Ath. 3796; Foucart Journ, Sa.1907,179. [i]t6a
'XipOVTa, 7'.al %aOTa TCOV 7r6pYW.) Tr; i&yaiM 7-66ai; 7er.ijovrTa, xai T6'l AITud-
YOU TidYOTV, Ab- 6 aTeytidi 1rSpLfkpE u I, aTa i &aipE6(teta, Xal a&V TETj(O 8j.AW-
piev dr6tb cOU 7:6p.ou TOU A'Audyou 7-iyou T6 ZaTa TO6"EptiAtov %%i daxapLnTU)JAEV
long,a condita essent, attribuit Fou. Similis cippus inventus estptp ad viam.
937/8. Piraei. Edd. 937 Kumanudes ACf. VII337; IG I s. p. 121, 521 b
(Syl. 49); 938 Hauvette et oucart Bulb Hell. V 1881, 24 (IG 1.1etusto 521 a;titulo
Syll.notavit460). Cf. Judeich Top.Ath.enar379; Foucart Journ.Sav.907,179. [Db.
937 Civium et I ho peregrinorum ir offcia honor vva.es privilegia.
938 [ [6 iam ab] [a solvimus; iurai[h]ouranda Chers T [] [onasitarum n.360 ([461),v


FItanioruma ; saec. V parts prioris. Dttb. Anno fere 457 quo aCzic oenia
long condita essent, attribuit Fou. Similis cippus inventus est ad via496
quake Athenis Piraeum fert IG I s. 521 c. Non Piraei oppidum, ut Ku., sed
Athenarum urbem intellegit Dttb., ita ut illic, ubi hi termini constitute
erant, urbis et Piraei confinia fuerint. Cf. IG I s. 122, 521 d: [i]xpt T[a|j rig)
Wo6o Tr|IjE he MiowtxiyI|; Lat vij ]qat, ubi H lonicum in tam vetusto titulo
notavit Kirchhoff. 1 Athenarum; cf. Judeich 1.1. 576. 2 Suppl. Dttb.


2. Civium et peregrinorum inra officia honors privilegia.
Pleraque iam absolvimus; iuraiuranda Chersonasitarum n.360 (2461),
Itaniorum n. 526 (2462), Dreriorum n. 527 (2463); honors a'Cyzicenis n. 4
(2464), Tegeatis n. 533 (2465), Delphis n. 437 (2466), Atheniensibus n. 496
(2467) tributes; Dymaeorum legem de civitate n. 531 (2468); Trozeniorum
honors n. 162 (2473); Olbiopolitarum n. 219 (474); Abydenorum n. 187
(2475); Tegeatarum n.501 (2476); Stratiorum n.121 (2478); Iliensium n.355
(2479); Atheniensium n. 475 (2481); Acarnanum n. 669 (2482); Delphorum
n. 548 (2484); 480 (2485); Epidauriorum n. 357 (2486); Calaureatarum
n. 359 (2487); Delphorum n. 404 (2488); Atheniensium n. 335 (2489).


936-939.


Termini. lura.


I1.2.
lura et honors.


Milesiorum cives novos war' e epyesav factos (2469) non repetimus,
cum novam copiam uberrimam praebuerit Rehm Milet 7 173, 33 sqq.
Ephesiorum quoque (cf. 2 470) ioXTetac exempla dedimus n. 353. 354. 363.
Medicorum honors cf. in lemmate n. 943.- Omisimus Amorginorum
honors (2472, cf. IG XII 7, 392).

939. Nesiotarum civitas, c.a. 280. Deli. Ed. Hauvette-Besnault
Bull. Hell. VII 1883, 7, 2 (Syll.2 471); auxit Roussel IG XI 4, 1039. [Hi]
[--. iva -- apTi p vsxt] xal eu[voca I jv E'Ov ajceT] 'wepi
rob; NaotJ al 1, xal elvat [au-rv irpd]jvov xId Seupyerv TCv Nj-
5 oLw'civ' 84[8]|3aat 88 s wXI troXr'av akt "aTi vooti2, coat r"e'rZoooiv Io TOU Uveopoo, xa'l rposoplao &v ToT
.&TjoLv x0at 7pdoo.ov 7rpi TyV PouKXv 1=i rTO | a8 ov, sciv TOU oetov-
TaC, 7p 0to P.SeTd Ta Is|pC. TO' 8ob tot dOs avaypi4at xocLVin
10 p opv ToujI ouvsepouo se aorTirtJ Xtoyriv xal avaejtitvat I v Ajtoq set
T6 9sp6v to 'Ad6AXOvo ATsiXou, LoI 8s at-v TdXtv Laaxot inv av
ToTh iepoTc, av oTE D"os SrTIv &vaYpicpsV TI; | eUspra'a9. TO 81 ava-
15 AIopCa TO' sc ThV I |TCkv xCId Tv avaypaoQjv 8o05vat &ac | ToI xtept-
oUvro;3 apyupiou rL coauvsapcot.
In eadem tabula aliud Nesiotarum decretum fuisse docuit R, quo
Baccho (n. 3903) et Ptolemaeus (Philadelphus?) commemorantur.
1 Cf. n. 3901. 6201'. 2 Memorabile est legibus foederis adeo con-
strictam fuisse singularum civitatium libertatem, ut vel civitas peregrine
invito populo sociorum decreto donari posset. 3 Insolita forma nata
illa quidem ex lonica Teptee6ios cui adhibita est lex contractions Attica.
Cf. oUvrt n. 95529.

940. Praedia Cretensium proxenis data. Lapis ex insula
Creta Venetiam translates. Ed. Muratori II 588, 1, qui Corcyraeum existi-
mabat (Boeckh CIG 1840; Blass SGDI 3198; IG IX 1, 693). Ex codice Am-
brosiano R 124 p. 85 veram originem indicavit et emendavit Ziebarth IG
IX 1 p. 212, Ath. Mitt. XXII 1897, 218. Simul Creticam originem perspexit
Th. Reinach Rev. 6t. Gr. X 1897, 138 (Michel 664; Syll.2 477); cf. Hoeck
Kreta III 418; Wilhelm Beitr. III 1913, 4. 43. [HiJ
xaC intrataLot O)VTr
1 Non Corcyram sed Creticam civitatem intellegendam esse cum R.
ex argument sagaciter collegit, turn Z. testimonio codicis Ambrosiani pro-
bavit. Ac Cydoniam potissimum designari ex Minoae mention (not. 10)
collegit Z. Exules eo venisse proxenos suspicatur Wi. 2 Manent igi-
tur praedia public civitatis Cydoniatarum, sed hospitibus publicis fructus
eorum conceditur. 3 I.e. lw;, cf. iam Aristoph. Lys. 173.


939. 940.
1xLpT(at sUspyeTat, OdwtVXov irX,1pot JT.ajTt 860o av Mov tat 10 Tlol
Tr)[l] TcdpUt 3aTol)w[t]1. |
5 Otrt'wt Qa oup.XsL 12 xal 15 -at vaoGOtl3, | irT Atnpatl8 avlreXtov etpawXsepfav.

,ra Kfjitxo, aTvuil|(ov zTepaXrXeapt'av sv c(;t &vte I|

20 Maip6Xat Apxa7il4 aAvTseXwuV TSTpa&v Xs~iapvaV iv Trro rneaL(ML a7X-

av Eztvouptl5" oxt'a v I| [i]v rTa AaZav t 16 .x[o] L1at l7.

4 Sic Ambr. congruenter cum nummorum usu constant (Z.) et cum titu-
lis n. 6273. 712; Kmolatim Mur. 5 Descendit nomen sine dubio a p.oZYIs.
6 Cf.n.56. 7 ATAPPMI Ambr. EmendavitZ. Cf.n.851. 8 Cf.n.6274.
9 Nomen intellexit Wilhelm; cf. hodiernos Euboeae vicos 'Awu et Kdi
Bdeta IG XII 9 p.30 tab.V. 10 Duas esse Cretae insulae Minoas, alte-
ram prope Istrona oppidum, quae in region montuosa nee vitium culture
idonea sita hi in census non veniret, alteram e region Apterae ad
sinum maris, cui et r6po; (v. 12) et insula (not. 13) optime conveniret, mo-
nuit Z. Si hane intellegeremus, oppidum non posse non Cydoniatarum esse.
11 TMPIOPOIAIKATI Ambr., POTDPOP CEYKATO Mur. 12 Sic
Ambr., iat.xsl Mur. 13 E region Minoae (not. 9) tres sunt insulae
exiguae, quae antiquitus Aeuixa vocabantur (Bursian Geogr. Griech. H 512).
Ex eis una nominee appellative vaio, altera A etdpa significata videtur. Z.
14 Civis urbis Creticae (n. 2 6275), non Peloponnesius. 15 Sic Mur.
KINOYPI Ambr. 16 AAXANIAI Ambr., AAAANIAI Mur. Aa1c2a(t Dttb.
Hodieque Rhodi vicus exstat AayZvtd. S. Picenardi Itin. dans Vile de Rhodes
190/2. AXX)apit coniecit Z. 17 KOMAI apographum utrumque.

941. Magnetes Phocaeensibus iura decernunt, III s. a. Chr.
Magnesiae ad M. Edd. Kern I. Magn. 7 b (Syll.2 480; Bleckmann I. gr.
Staatenk. 37); cf. Kern Ind. school. Rostoch. 1901/2, 7; Wilhelm Jahresh.
Beibl. IV 23 et Beitr. 209. [Hi]
[rase 1] 'woxav Ma'vVre ,i. Map-voi'at a' T|[dv(wv] &a'yovTac2 Caa o v e[E] Trov '(Lo[v | otx]ov

1 Desiderat Wi., vacuum K. 2 Syfiesis non ita dura pro -dy-ouat
tamquam si antea dTeeit; dvat scriptum esset.


940. 941.


Iura et honors.
tu-; suffragiorum et honorum iure illi ut ones peregrine parent. 5 I.e.
5 [&]'watv 3' eivat 86' xai aiaaym~y \[v xal &]SqYwyav Ma [olossiv] x A iragantinisox x eni v [tribuunt, post a. ovsl8.
x at oaov &d TO' xot|[v6Jv 7pcuToE VtT& ra [spo, &icay][iv] 5' au-
10 Tabula ahenea, invent I []?Dodonae. Litterae puncti?a s expressae. Ed. Kara-l
panos Dodonev sp. [52, tabpop. XXVIIIv 2 (Fick SGDI 1340.[v ]vo45; Michel 31;a
16 pv4a([ct, elvat I au]Ttr -tI [ o?x(ao s[YxT-jatv I x]al Tro v ax)xov autl-
S[Trot ieTetvat Tcvov I ToLtooT]2 MEvJ, "Ljvt]av4, roTX, TXoo[vTL5 aoca
6 1 M%]aviv T oXev .
3 Cavetur ne quis immunitatis privilegio abusus toeraturam faciat
eaque re ipsis civibus damnum det. C.post n. 33231 et ante a317. Agl ri
gentum a Carthagin. 4 Sine dubo hoc non refertur nisi ad iCs priva-
tua.; sufragiorutatam et honorum ire il ut omnes peregrini parent. 5 I.e.
o1190).i sunt, quicunque Phocaeensium. Magnesia domicilium habent.

942. e olossi Acragantinis pro(f. SGDI am tribuunt, post a. 38.
Tabula ahenea, invent Dodonae. Litterae punctis expressae. Ed. Kara-
panos Dodone p. 52, tab. XXVIII 2 (Fick SGDI 1340. 1456; Michel 316;
Syll.2 483). Cf. Nilsson Stud. Gesch. alt. Epirus, Lund 1909, 60; Swoboda
Staatsalt. 3122. [Hi]
[aed;, T]6xcta &yaMa-|[rl [i]poaT6Ta Aau|[x]apoul, 1, txo~ivojv 'h-
5 irooagveo;, Tst'|[ato];2, 'Epiwvo,;, JsX(Jvto?, 6o0se 'roT; j MoXoa~oY,_ 3
10 irpo|Ssvia[v] 86[etv4 1 rot; 'AxpayaV[w)Ivo;5.
Decretum illis annis tribuerunt Nils. et Sw., quibus populis Epiri res
penes Molossorum commune erant, i.e. post a. 342 et ante a. 317. Agri-
gentum. a Carthadiniensibus a. 40 captum, post victoria ad Crimissum
a. 338 reportataol.1905; a Timoleonte restitr.ur Gest (Plut. Timol. 35; Realec. 0627;
1190). Hinc ad annos 338-317 deducimur. 1 Suppl. F. Ceterum ripo-
supCra; est annuus magistrates (cf. SGDI 13503). 2 Suppl. Fick.
3 Cf. 6697. 4 Tales infinitivi praeterea non inveniuntur nisi in
titulis Rhodi vicinarumque insularum. Cf.n.3393al. 5 Privilegia quae
plerumque singulis hominibus peregrinis propter insignia eorum de civi-
tate merit tribui solebant interdum etiam integris populist decreta esse
complura'exempla docent: de proxenia praeter hunc titulum cf. 548, de
immunitate 7. 359, de promantia Delphica 7. 17 (haec iam saec. VI et V).

943. Medicorum honors. Cf. Pohl De Graecorum medicis publi-
cis Berol. 1905; Oehler Epigr. Beitr. zur Gesch. des Arztestandes Wien 1906/7;
supra n. 528. 620; Syll.2 491 (Mi-v6xpvcos Mijvolcpou X4qco; a Brycuntiis,
Carpathiis laudatus).
Coorum decretum saec. III. In insula Co. Ed. Hauvette-Besnault et
Dubois Bull. Hell. V 1881, 201, 1; Paton-Hicks Inscr. Cos 5 (SGDI 3618;
Syll.2 490). [hi


941-943.


lura et honors.


Iura et honors. Senatus.


Ipatip.iv j 1 eiJs' i- gsti6 [ESvdretioS Tt][iotjvoo v re roTh -rpo6rspov
xpdvot I[i t]sv j &voirso Tv iroArav xard Trv tri[]vav rov I
5 Earpxriv, TapiuXwv auTo0u[To]v r[p] [&upjov i | Tav omtpripav rrov
vos6vT[uwv, x]ai [vT]v vCOstv[tvm o v 6'"[av 6Xs]D[p(]wv &[ppw)]-
aT[rj]irwv I xal T;v LarTpdv rT)v [3a]oo[tsudv]rtov &v Tat d|ait ap-
peavr ij3ov [6ta] Tca [x]a[['o]Traoa2 Tq I aT voptvat sptv a'rvxob
10 8[od] Taiv iLTi'eva-SV av rI [e]tout6[vro] CU') xaivp[vzmv], SsvdTdiov au-
[][ Cognomines Coos habet 5soVHerzog Koisap he Fors [Deh.0aV, ]S [p]s47
stpoatpsup4sv[o;] Tolt appwo|T[o0o=v icao rav] a7[sat]v, oBSsp'av 8[6
15 Spot ] 3 t o[Sup. P.;o, dubit 6anter repetiit IDttb. 4 .a T ro X([T]a
.[oo(.) (' P, ted ea s Tou;, [s6]auti I TUI 8d4w, aincerta.
Added o. 227 Athenivo xalensium seats et po puli decreta de Phanodaevmo
praetorum n. 468. 719 (vo498. 49, basim trierarchorm n. 716 (2499), lpoxapu-
20 roTs Atovuo3ot4 ava'fce|tXaT[(t)], otI 6 paoq oarpaavoT Esvo6apov TI[Jo-
des agoranomorum n. 13 (x 500) vde reta Iiensium []foederi[a] et esembria x-
xnoruma honor m agorova ps omorum [8]n. p[]596.v 899 (503voa. 504). v t-
25 jskasifa (a) I [e]7otoeT[TO x]aT[a TaV ta]rpt[xad]y Tijvav TCOV av I [Tit1 Cognomines Coos habet Herzog Koische Forsch. 341/0. 2 Ni. 479.
3 Edd. NA. N Suppl.P.; dubitanter repetivit Dtt. 4 ollob Wiener Stud..... IIo209;
...(.)mv P, sed ea ut incerta.


3. Senatus et magistrates.
Adde n. 227 Athiensium senratus et populi decreta de Phanodemo
et de Minervae Volcanique cultu (2 495); decreta Atheniensium in honored
praetorum n.'468. 719 (2K498. 497), basim trierarchorum n. 716 (2499), Eau,
des agoranomorum n. 313 (2 500); decreta Iliensium foederis et Mesembria-
norum in honored agoranomorum n. 596. 899 (2503. 504).

944. Aegeidis tribus Atticae prytanes, a. 341/0. Athenis.
Edd. A. Hauvette-Besnault Bull. Hell. V 1881,361; Gollob Wiener Stud. 111209;
IG11872 (Michel 648; Syll.2496). Cf. KoehlerAth.Mitt.VII 1882,102; Loeper
ibid. XVII 350. 364. [Hi]
A Apt88o0l 7-pUoTvsat avisoav o0 int NtvopLdzou ap(ovr[oC] aiayo-
vesei; brto T; PoUoM xa To 86 poo apZT) ESvxaP | x i 8ixatooUvrjq.
1 Inter demos hie enumerates trittyi urbanae attribuendae sunt: Ko-
\mi6; ("InTmto;), KoXXur6;, At6p.eta, A AuX4I (xa56Tcephev et &icvp8sv), 'EoTata,

... : : ": :. 25

.... .... .. ..-

... ... .:..'.... .; ..-..


943. 944 A.


I2.3.


944 A. Prytanes.


'E p X t 6E
5 8,1PPE'a 97PPtdAOU
Ku~ta Auatzpdrouc
X(D.upyo; flap i.vAaou

10~ X~J KaXXa-pd-ou
XL%pta; Dovfoo
15 A?[]a('; Hcloualou

Atovt~ato 'Hc~atatr'WV0;2
Eu-A; 'Autv~ou

20 [K]UaVT[aE*
lluatcov Alay wviou
Ar6wpa~o; [Ajijtioar~pd]-:ou
'Iwv B t-
[XMh-qdtz5- '1X[Q0Viwq'5


Ttq6-pttro; Tt~toxpd-rouc
~AptaowfV- E-JActu
'A~xvia6T71; Ap~'lvautrou
'E~pdtrwv 'Epa'rctw'o;
['A]ply-mro; Bap'uptou
'Eat at;W
Ho rietim-o; Katx~npcrou;

Au sarapcero; Hlo),ueuixou 3
ixc IoXwvo5-
Ka?~tcpd;v. KaXtx?~&ougXatpt~xz Xatptou

(DtXIVO; 6kOMtPOU
'E pt e e


A~(tLatrAuatn6Xt"o
RE~to Aroa3&'Vou;
A'Aro?.Xicwpo; AP'Apyk
Eu'voar'ti: Ooadvrou

Tsta~pd~aot-
oot~y)vO Arntoxxefo;~(1,qateiv


BE46brpoc Be6yvt~e;
A pay4V tot

IV1XXf~ay; MStaedou

IATno"flev6O

Ah)p63tro; MEa"qSpou


30 [0]otpptac 'EptPe'ug ewv jty/. ag &aat -ot; yueszat,-7, e'-,st68 nood-
OICTOS 'Eaet -d sAv 6 T-ica [TT]U puX xaXflm; [x]a[' 87.at] ra-

Bawr; mesogeae ('EiTaxpiwv IG II 1053) a media Pentelici parte meridiem
versus porrectae Fra -:prd;, 'Eplt4, 'Ixapit, Il wSetd, T tpdaitot? Kun ritat?
'Epiceid.? MypptvoTra?; paraliae Abi Ap),o itt 6, 1 Dri. y atd, Wpiyj' V,
'OTpuv, inter mesogeam et oram maris orientalem. Cf. Loeperi tabulam
1.1. XII; Kieperti formas Orb. XIV. 2 Idem est in alio prytanum Aegei-
dis laterculo IG II870s. 3 Polyeuctum Lysistrati f. Batensem, qui Olbio
archonte (c.a.251/0) a Mesogeis corona aurea ornatus sit (IG 112 124512), inter
huius prytanis posters fuisse apparent. Stemma ad IG 112 776. Ki. 4 De
hacscriptura cf.Herm.XVII40; Meisterhans346.140,8. 5 Cum undequin-
quaginta modo prytanum nomina extent, quinquagesimum nomen versu
proxime insequente periisse coniecit H.-B. (cf. Sundwall Epigr. Beitr.821).
Sed G. testatur, illic nihil scriptum fuisse. Quare unius prytanis nomen
omnino omissum videri, ut plura in tit. IG II2 678. 6 Duplex fuit Ancylen-
sium demus (xau65Ep )v et 67tbivepre, v. supra) etsi mireris nihil addi, quo
alter ab altero distinguatur (cf. Herm. IX 409). 7 Non -T 9fuX7, nam
eorum quinquaginta modo tribulium Aegeidis, qui turn in senatu erant, hoe
2...* ...

26 .. ... ......

.- ....*.:
*. "'. *'...". .' *. ..-..
S..* ** .** .*. *.
*: ".. ..; .


944 A.


Prytanes.
Ieoa0s t[o]i[[ p]uXoT[at], xaL rTd E'pd aTruosOe 6p rsTCOV pu'avS[Wv], I
dae reum Tu vaiS, i7atv[eSoai au]tev d[pet]iu; eoeX[a ir um xacoobvac
Tr; atspL ToU I7puve; I [xal os]pCa[vu]a es; oa[mo orep]s[]v[Oa)L.
B 'Aptoroiptinv 'lxaptsuo sa itev Tjcp(8a[ rT]ont tpu[]irat, murtoviano,
35 aen- xaXa d x[at 6]txe'(w[s] I sLtp.Se. rjOv PTo auXou a T6o ti jpoulO
xal Prc 8[t]8 uodCs Trov covpdXw(vll xacd iNdtoav Tv 89psit[av]12 I
To peTatc, itCEname t aXUToiU; aopvT< uvexa xOd 8statoouvqt) T7ii; es;
Toui u1 Xal obr.T Oat' 1 auriv ExOT eov taxllo5 oTsO0dvCvo apUeti
ovexa x da 8txaoobvT rT e;S; T-Jv TIov, T.idtxpiTov TopioxpurTou 'Ixaptria, Oxppiar v Oappa8sou 'Epist'a.
Oapptra 'Ep .eu' etiLev ieaViSeoalt tO iSpo7roosl8 O r13 TO' d a. Luo-

decretum est. 8 Huic quaestori ante initium comitiorum sacra facienda
erant. IG 112 91732. 9 Structura turbata est; omnino tales prytanum
inscriptions quia non auctoritate public confectae essent, multo minor
cura exaratas esse observavit Koe. 10 Populum ad comitia convo-
cant. Propter quod negotium bene peractum frequenter laudantur pry-
tanes (iG.e14ehav Ua xiA tr ueront th fi h poUX4 ta TOu 8 o pjou IG II2 91712;
eodem spectat nomen auo-yet ros +foyou, quod exstat in tribus titulis IG
II 741 as b3. IG 1121257 B3. IIi 1174). Adde Pollucem VIII 104: niapyo
S XS)AOITvTo T'OV 7otXtrd)V iySypaLtkEV V Xeuxwpiutcl, xcti TpEidxo'VTt dvpov
auroit; pooampeNrw.M roiu; pT 1AxxT tsiaovTUt iCy.(ou'O A. rob;' T 4&xtvv s 'tc(raC
iVrgaov. At his omnibus locis praeter lexiarchos unus modo magistralus
designatur. Koe. Quotannis ex senatu triceni homines, terni ex unaquaque
tribu eligebantur qui comitia convocanda current. Hi sunt aouoyst; to5
biap.ou, hi item triginta illi a quibus lexiarchos adiutos refert Pollux. Una-
quaque prytania ii tres, qui ex prytanum numero erant, collegio prae-
sidebant; qui hie a tribulibus collaudantur. 11 AOu EO. Tesserae
intellegendae sunt quas cives qui comitiis intererant accipiebant, ut mer-
ces (Lttotlb ixkYstartx6s ) eis solveretur. In eadem re vocabulo aJp.oXov
utiturAristoph.Eccl.297. G. 12 Coronam auream conficiendam curave-
runt. G. 13 QuattuorfueruntAthenishieropoeorum genera: 1) Sin-
gula templa, maiora certe, suos quodque hieropoeos habebant (cf. n.9113),
quo ex genere sunt ot kpoiotol ol 'E.euoit'6ac n. 83g. kEpootloi 'Exeuawit
IG I s. p. 174 n. 225 ks. 4. 2) Decem quotannis hieropoei sorte consti-
tuti ad sacrificia quae oraculi iussu fiebant peragenda: Ar. Aa. =oX. 54:
x)1pot U& xai iepoiroto5t Uxa, TOk i&i Tr& 6&x pcaTa xXout.&vous, [ol] rTd TS
[jav]eorTa lepa &Iouanv, xiv Tt A)atepioat 66T, aXXtspouit pvrTa rTv [advrev't.
3) Annui hieropoei (tepototoi xcr' &vtourov n. 1096). Ar. A&. 7o,. 54,7: xX)pot
i x-ai &ripou< ixM, To6- xar' i&taurvbV %Xou.i6vous, oT OudCM; ri TVt t'u60t u
[xti ]&t TiaEvstlaptiao; &da7ot totouatv tXv n aava'iv. Cf. Syll.2 587226.256.
4) Quartum genus eorum est quos senatus ex suo numero ad curanda
feriarum publicarum sacrificia deligit, lepo7totoi if Pou0?A; (Syll.2 587 s,5 sqq.).


944 A B.


Prytanes.
Prytanes. Agoranomi.


40 pta ispoxoioavca; 'EXsuotv[t] I xatc avioat aCu6tUv Exaorov OaX-
Ao0 oTsavot &psTij Evsexa xal atxa=dv i~ T rou[] I [ ukxe'a,
floos('8Trov 'Eontatdasv, Tqdxprov 'Ixapta, 'Aptaoroyvv 'Ixaptia,
Xatpfav riXwfsta, KaXXl rporov Tei&pctov, IIoutova Kuoavt'86v,
EGUtov 'AiuXio-fv, Os6pv ov D7yjlatia, Os6~tdov &y MupptvoudlC,
MXisa 'Iwo8rV.
in corona: 6 t Jo in corona: i 0ouX]
C 45 [Atdawpos F]apryino siav o traivat 'Aploro[yjO]vyv EuxXs(B[o],'
'Ixaptisa 8[txatoo6jv]jq Evsx[a] Tq esi; Tvv A[ ]ysT8a puXv, xal aO--
pavSoat awrbyv OaOo oe$avion.
corona.
Hi item deni sunt, neque vero annui, sed in unaquaeque sacra alia con-
stituantur. Hie rursus id cernitur discriminis, ut nonnullae quidem feriae
hieropoeos habeant ex toto senatu, singulos ex singulis tribubus creatos
(n. 28927), cum in aliis omnes decem ex prytanibus, quorum in prytaniam
festi dies incident, capiantur, id quod hic de mysteriis usu venire vide-
mus. Ceterum L. Ziehen Rh. Mus. LI 223 coniecit quarto saeculo illos anti-
quos hieropoeos Eleusinios sublatos eorumque negotia commissa esse
collegio ex prytanibus ad sacra mysteriorum peragenda delecto. Quod
Aegeidis potissimum hieropoei mysteriorum sacra curant, inde earn illo
anno tertiam habuisse prytaniam colligitur.

945. Assiorum pondera, saec. IV. Assi. Edd. Allen Amer.
journ. philol. III 463, 12; Sterret Papers Amer. school Ath. I 1882, 3, 4. III
(0. Hoffmann Gr. Dial. 11100,135; Syll.2 501); cf. Bechtel Aeolica 81; Wil-
helm N. Beitr. IV 41. [Hi]
[t]O&1 oxeusa & L2 5 apda3 jTo ~i ayopav4pt Mast&'o Lo-v-yevsu)
5 4ppit voit ZciXxtol psT, I tpiexm vva : zoi'xa o([x] : a o'vtxss

1 Suppl. St. ,hae sunt mensurae publicae'. Eandem vim articuli in de-
cretis Eliacis esse, quae ab d ,fpd pa inciperent, probavi I. Olymp. p. 23.
Dttb. 2 I.q. dEt Dttb. (cf. 0. Hoffmann Gr. Dial. II 475. 569); errorem
sumpserunt G. Meyer Gr. Gr.3 56, Becht. 3 Et haec vox et nomen
agoranomi subiunctum publicas esse has mensuras demonstrant, non
sacras, ut Sterreto videbatur, qui eas ad templum Minervae Poliadis per-
'tinuisse suspicabalur. Pondera a magistratibus dedicate: Tegeae IG V
2,125, cf. Kubitschek Jahresh. X 133: Ho. Miptot Ayao.Xt, daTopaoXit2;
dvi&txev ..; Athenis Wilhelm Beitr. 83,68: -- dauvov ,tc~avre d&-Ixav. Deli
Bull. Hell. IlI 1879, 374, 15 (Syll.2 508) .... ij[p]o; Ato6Touj I Mapa0 psX1Art)s I A TJOU Ev6cvot, a-xuc)m I a|r ipo) 'Jp.Stptvouj A75XXow[vt]. Athenien-
sium de mensuris et ponderibus legem IG II2 1013 c. add. explicit Viede-
bantt Herm. LI 1916, 120. Alia congessit Wilhelm 1.1.


944 B. 945.


eCad : Tpoot I [x]4Xxtta TocOtpa : 1l[(xoov : &RI[o l(x]ooV Xg av
eXov: oraj[&1ia ]dCxta]' TadXOvra Tp[at, -2o-2.-..9 ]zVTdpivaov [:
10 _o_ 1-] -S-
94:6. Astypalaeenses agoranomum laudant, saec. III/II.
Astypalaeae. Ex Villoisoni schedis edd. Osann Syll. 392. Boeckh CIG 2484
(Michel 415; Syll.2 502; IG XII 3, 169; cf. SGDI 3460). [Hi]
eRote (rat) pouXat xal Trt 84p.tE, E(S)vojTiXlj 4)LXov(xoo isarSTTSL,
yvy.LOt. I tpoUravi'cov &itSt6 AjoTrX-Lf KaXj46nroo alpsJels daropot-
5 v46oc aIep.s|Xk8& To5 8ap.oU [LSTtCI 7Ciocs piLotEiVpl'es T76V re xaMtr rTv
&cTopav 7ravrwv [ i&pTrLsXevo4 9SVwO 4i; su wvdTata | xcl oxt6raTat
10 XcoXait, xald Trov StiS-eLst 7potoveS6evo; t~Gn 8p.it, j iraCtvioalt
aUT6v CxaI 8atpioaoLa raiv poUXv xac rT&v &xXarp'av xcmT T'v vd-
Lov, 1 IoxsT ariov oTpavwooa OallXXo otsprdvwc. at 5 xa 8615di,
16 Tot 7cpuTavts; Tol 7rptTavs6ov|re [; iv 'lopadxpov2 orepavwoodvjcao
OrTOv ToTy ALoVuo'oi; b&v TI, &TyrvE Tiv Tpam(o56(t);v, 6 8s xapu[] |
20 &varyopsOodaor &Tt 6 I&o6 oTs IpavA3 AaROT8'Xl- KakX)it'ou | apvra
svsxaC xael piXoT ac av &ve5ej'aTro is; TOVy 8ap.ov, d&opOvolp0 oavTa
xaX(iq xal YptXoT.otr; Trt [5iOoIt _-_]
1 Boeckhius at emendandum putavit. Sed etiam in altero titulo Vil-
loisonus H exhibet, quem utrobique erasse eo minus probabile est, quia
) in enuntiatis interrogativis pendentibus etiam in oraculis Dodonaeis in-
venitur (n.1160a. 1162 al.). 2 AHNAIOBAKXION Vill. Em. Dttb. D.Litt.Z.
1891, 701, coll. tit. IG XII 7, 67s: 'a[Tura]Xateir( 6 dotav Tat ,v6Xst Tat Apxeot-
viwv -- TE [.Lva 'lopdiytov &&iav S6i (T &nobeotv Apxsatvsc iv p.qvi 'IOlpay-
y),lt xt. 3 aTspyaut retinendum, cf. IG XII 3, 170 ubi finis decreti si-
milis in Arcesilae Moeragenis f. agoranomi honorpm facti servatur: IbaTW
Ue akmt %xa' dAVdD77 dVaCi] 6807 -A /ptItqI Ta. dYOpai( 6[nit TaToaia[ ] Trc
napa T6b puTa iEov'i" T 6 cdytpi Ti6e Advaypdai t 4T6 v yXktav TO d&yopaw[o]-
p.uou, avtpa 6e wao~at gaicriEtj8Tj[a]st T daypayac. T6b 8 Ttluat 6vrTW. 6o0e anTyavruv dtpi8I) daypdoat iiXapyo; 'AptaToxXe5
(idem qui i rEcdirt).
947. Quaestorum rei frumentariae scriba a militibus Athe-
niensibus laudatur, a. 283/2. Eleusine. Edd. Philios 'Ey. dpX. 1887,
187, 37; IG II 5, 614 c (Syll.2 505; Michel 1522); IG 112 1272. [Hi]
[A]uo'a4 @ecp(wv[o]; 'EXsuaovto eST~Ce [i&]j7t8j A'ovI e1x [Te] Tr;v
eLrTpoo~&ev zpdv([v] I ypap.j T6Sov T[o]ks 'Ti(otts o tdv otrmv[t] xov2 xoal
aopty8l6v. 1 Hominem qui etiam infra v. 16 sine patris demive signi-
ficatione nominatus erat, peregrinum aut servum publicum fuisse monet
Koe. 2 Pluralis non collegium significant, sed singulos annuos magi-


Agoranomi. Quaestores.


945-947.5 Trot &i4[] tSZ 6totxfjosiS 8LatEs[AX]jst evou; Ov AO[jv]vicov roT rTe-
Tciypiv[o]jtg 'EXuoTvi .xa[l] Xpsc'av apsx4evo; xjdal xotves xal t8][ai
?avepav aurou 7ot(i|v T-rv sevocav [?]v sLt rpo4 auho76, xaci vav
10 Tpap.paTs6uov TrO TapR(c Ti v otCoujvtx6tv Tov &weuv TOr v O V ni Mevs-
xXSoults apovToq4 7to[{X]Xv arouo'jv rsroi'rTai |epIt re v rTO o[t]Jou
86oCv xacd rTv &xxXiraoiartx~vS Ti5[v] 8t0io.evwv i rv TV oTToj[v
15 &]a}sT rTu[F]L, 8S6dy68a AthrVatoOt; T|[oq Tzs]rca-c(iv[ojt 'Eut'3vt,
inraiv[i]oa[iL Al'iva x]a'i Ot[s]'pavoai auoyv aaXXo5 oJ[risavwt e]3-
vo['(]a [flvexa xci piXo (ci' T r P po auTr]o6' STvEt 8S aukro. xaii
20 e[[ Ta XoitoA LX]oroTiLTIvr epsatsit &J[Yabdv gToo av 80x]sZT alo;
elvat. TO 8s | [tiytapa T66-- avaypagat] av oTGet XtS|[t'vsL .]
stratus qui se exceperunt. Cf. v. 9. 3 Hi sane iam proximis ante
Meneclem archonta (not. 4) annis plures erant. Cf. n. 370s5. 37160o (28918).
374, (c. 287,6). 38534 (c. 282/1); quare utrum unius quadriennii magistratui
opera suam praestiterit Dio an pluribus deinceps in medio relinquen-
dum est. 4 A. 283/2; cf. n. 3861. 5 Dividebantur militibus tesserae
(au6ip0oX), quibus redditis frumentum accipiebant. Quod institutum quia
a mercedis ecclesiasticae distribution (cf. n. 944tt) ad cibaria militibus
danda translatum erat, mansit his tesseris ixx-q cataTExcv nomen. Koe.

948-950. Gymnasiarchorum opera. [Hi]
948. In insula Cytheris. Ed. Kumanudes 'A vatov IV 1875, 25 (SGDI
4553; Michel 1079; Syll.2 506; IG V 1, 938).
'Ovai roXt yupTvaotapl CtoP+Oa TO tupta-cirptov 1 xal Tr vxvtil.ta2Epp.at.
Saec. III a. Chr. 1 Sudatorium; cf.9491. 2 Idem significare videtur
vox ceteroquin ignota, quod zo iorpa aut zov twr3ptov. Kum. Cf.n. 950t [iT]xdvtia.
A949. Therae ad epheborum gymnasium, c.a. 200-150. Ed. IG XII 3
s. 1314.
IIpoxXet8ac Eua[ydpta] 11 yopviapx aai xalc A[Xxtuatov] I flpoxXslaS
Ubryo'Rpvoat[capcaac] | To' &aXsetrpiov 3 'Eppjai xa[I 'HpaxX]sT.
1 Cum patre (E6Ty6pac Hpox)-its) commemoratur in Epictetae testa-
mento (c.a. 195: IG XII 3, 330&3. 4). Eius basis ibid. 490. 2 Pater in
eodem document (330g-) est IlpoxDies 'A; WXijovTo;. 3 Huius usum
explicat lex n. 736 XXII; cf. Hiller Thera III 116.
950. In insula Peparetho. Edd. Girard Bull. Hell. III 1879, 181 (Syll.2
507; Michel 1140; IG XII 8, 642).
EuLxpi'era8 KacixpaTou I Yp-avcao.tapinear avgijsxev TrV ourpcvea 1.
Litterae saec. III a. Chr. 1 Balineorum a gymnasiarchis dedica-


947-950.


Quaestores. ynsaci


torum haud infrequens est in titulis memorial. Praeter n. 949 cf. Or. 339 33=
I. Brit. Mus. IV 2, 1000 (Sesti): xTs-ea6aaoe 6 r6v T reourTprda %ai t&v [-]
ooiov. IG IX 2,31 (Hypatae): E ovbpo;'AYiioxioc 7ulstuapi ac Tu iAS]yPia,
r&v olxov, T6v hXo'jTp[uva xal T6 iy]x6vtp.a 'Epp. xai lrat i6Xe[t]. Vitruvius (V 11)
enim exedras plures, conisterium cui &6vttio. responded, quod ex verbo
irtov'salat (Xen. cony. 3, 8) derivavit Ross, laconicum et caldam lavationem
palaestris destinavit.

951. Limenophylaces Carystiorum. Carysti. Edd. Bursian
Arch. Anz. 1856, 267*. Boeckh Epigr.-chronol. Studien 176; Girard Bull.
Hell. II 1878, 275, 1 (Michel 658; Syll.2 509); IG XII 9, 8. [Zi]
apzovroS Euativiou | XtiL vodp axPs;- I KaUt'ac Aptaro8fp.ou,
5 KTjoMaL'E87Kp 'wvo;, NIxodoavf Krv3orjnxXzoo, I E X'kl; KXeaptorou,
Nauf'a;'E7Liacsvou, I Xapsae 'Aptato^Y+ou, I AtM7vv T s1-syptai I
10'Ypapare 6' |I Appd8Lto Osav8poo. I atriv>"' | Avrti^et8-;2
15'Exrmxpacou. | oi avaurou jAepat HHHFIPAAAIIII
x pu" 'Aparowv 'ApLto..
Litterae saec. II a. Chr. 1 'I.EvoT6X ix Carystiorum etiam XII 9, 9.
2 'AvXtidi patronymicum est a nominee AvTXew derivatum ut 1Tvt~sE-
tI;, item hominis lonis insulani nomen (n. 962205), a ITaRiE (Syll.2 588112).

952. Pentecostologi Cyparissiengium, saeo. IV a. III. Cypa-
rissiae, nune Athenis. Edd. Colin Bull.Hell.XXI 11897,574 Phlori apographo
usus qui pleniorem lapidem viderat (Syll.2 936; Inscr. iur. II 340, XXXIV;
Bleckmann I. gr. Staatenk. 57); Kolbe IG V 2, i421. [Hi]
[os]d;. [ e['] T' xot iay s?. cav rdiv KuicaptoiJ[w(]v Xwpav, iies
5 xa axi rat r ajd6pta, &ai[o]jypacao870ort Tous revTfxooToXdy[oo ]|
xa x rapaXrTo "'r,. 'revrvxoo'rv 1 v[pl]jv avastv 'r woxetv S?
8s pT, F otOT iaaT(D 8sxaX6cav. O',Ti 8s TL xa ia'71 xaTa I OXosaaV,
10 &7OTOYpaOLpLevo- o roI TOU s |vT-xoaToXd&oo 'o i xL XaTacaXv Tr&IJv rev-
Lxoo6sv &iv C2, tapaxa|Taoug TIop. -,vDxoroX&d'ov, STpdT&sv
8E &v abiaboo a 8e u), a oTetoir | 8exadday Tv itsvnrxooTiv
15 xTa& Tj[a]v 06uypayov. e6 8S Tt x-A UiOTipL 3,I [ic]txa8teT4Ta4
6 7ravTxooroX'Toyo [ ;5 xa] ZpCyn xaT& iv a6y-pap[ov].
Litterae saeculi IV s. III (Ko.), quamquam iota mutum post eta semper
neglectum monet, ne remotioris antiquitatis esse statuamus titulum.
1 Cf. Boeckh Staatshaush. 13 382; Michel 59512 (Halicarnassi), I. iur.
2 In navem imponat. Neque enim aoristum verbi dvtt-Ti8Tit, sed prae-
sens verbi &v(a)-T-ci&.t esse perspexit C. 3 Si iusto minus pretium apud
coactores quinquagesimae professus erit, quo minorem pecuniam vecti-
galis nominee pendat. 4 Non ad im Lx iop.at sed ad i t-m.avxiveat


950-952.


Magistratus alii.
rettulit Dttb. ab eodem verbo descendere ratfis glossam Hesychii Xait-
seoa xai)die3, xpaTfeate (nam sic pro 7.0dEaS h, xpT(OaaTS scribendum
videri). Lapidis Halicarnassii n.4611i [ix srat conferunt I. iur. 5 Suppl.
Dttb. 6v C, Ko. Sed illud feriendi, i.e. poena afficiendi notion quae est
in TxA0tNietra (not.'3) accommodatius videtur.


4. Iudicia.
De iudiciis et arbitriis post priorum (Sonnii Bdrardi aliorum) curas
egerunt A. Raeder L'arbitrage international chez les Hellenes, Christiania
1912; M. N.Tod International arbitration amongst the Greeks, Oxford 1913.
Videas n. 364 Ephesiorum legem de iudiciis (2510). 530 Dymaeo-
rum arbitrium de nummorum falsariis (2513). 712. Gnosiorum apud
Latios Olontiosque arbitria (n. 2514) et permulta alia exterorum arbitro-
rum et arbitria (velut Amphictyonum illa n. 826/7) et laudes voluminibus
I II inserta.
Omisimus Arcesinensium decretum (2 511), cuius supplement et inter-
pretatio nimis dubia esse viderentur; cf. Delamarre IG XII 7, 3.

953. Cnidiorum inter Calymniorum urbem et homines Coos
arbitrium, saec. II. Calymnae, nunc Londini. Stela utrimque ia-
scripta. Ed. Newton I. Brit. Mus. II, CCXCIX (Inscr. jur. I 158, X; SGDI
3591; Syll.2512; Michel 1340). Cf. Dareste Bull.Hell. X 1886,235; Sonne De
arbitris 49, LXI; Raeder L'arbitrage LXXIX, Tod Intern. Arbitr.LXXV. [Hi]
[- o]68e TO i mxaXue6p[evov1 .._- o036]3 Xaooov To6Trou. &Eopx7[vr I

Nota voces saepe contra syllabarum leges divolsas. 1 Spectant
hae litterae omnes ad litem liberorum Diagorae Coi (v. 86) impube-
rum, quorum causam agit tutor Philinus Dioclis f. Cous (v. 87), contra
civitatem Calymniorum; quae lis a Cnidiis (v. 56), quorum ad arbitrium
utrique provocaverunt, diiudicatur. De causa ex superstitibus tituli
partibus haec enucleata sunt a N. et Dar.: Calymniorum populus pe-
cunias mutuas acceperat a Pausimacho et Hippocrate Cois (v. 58). Per
satis magnum temporis spatium de reddendis illis pecuniis nihil actum
est. Hippocrate defunct in eius locum successit Cleumedes filius (v. 60.
63. 64. 65. 69. 80), post huius obitum Cleuphantus nepos (v. 80). Interea
Pausimachus quoque mortuus erat, et ius eius in Diagoram transierat,
quem Pausimachi filium fuisse nusquam quidem enuntiatur, sed tempo-
rum ratione reputata perquam probable est. Is filiis impuberibus relictis
diem supremum obiit. lam cum pro eis Philinus tutor debita repeteret,
Calymnii se quicquam illis etiam debere negaverunt. Etenim talentum
illius antiqui aeris alieni a Pausimacho et Cleumede sibi remissum esse
(v. 59. 60), aliam summae debitae partem pignoribus et hypothecis quae
ipsi dedissent venditis creditors recuperasse (v. 60. 61); tum pactos cum

32


952. 953.


Magistratus. ludicia.


13.4.

Cnidiorum arbitrium.


8 Trol oTpoeroTl Tob][Ij 8txao c Tob 8ixaCoVTa 2 [__, 6 8s' pxo4 II
EoGo 96]]S" val TOv AMc xai Tov 'AA7rdAko ov A6x[tov xal rav r&v3,
Pausimacho et Cleumede pensions complures fecisse (id quod Cleumedis
heredes quidem negabant, 64. 65), denique Cleumedi et eius filio Cleu-
phanto reliqua bmnia reddidisse (v. 66-76). Iam Cleumedis heredum
contra Calymnios -lis (v. 65. 66) hie in censum non venit; Diagorae vero
filii, qui manifesto Pausimachi heredes sunt, ex illis postremis pensioni-
bus, quas distinct Cleumedi Hippocratis filio et Cleuphanto Cleumedis
filio modo factas scribitur v. 80. 81, nihil ad se pervenisse dicebant ideoque
ex his Pausimachi portionem, quam triginta talentorum esse aestimabant,
a Calymniis repetebant. Cnidii secundum Calymnios iudicabant (v. 83).
Cuius sententiae rationes etsi hie non perscriptae sunt, tamen maxime
probabile est Calymnios iudicibus probasse Cleumedem et Cleuphantum
etiam Diagorae nomine ac mandatis illas pecunias ab ipsis accepisse, ut
si re vera non ad ilium pervenisset pars summae Pausimacho quondam
debita, non Calymniorum civitas, sed Cleumedis heredes a Diagorae liberis
conveniendi essent. Ordo litterarum huius litis hic est: I. Decretum Cni-
diorum de arbitrio, quod Calymnii et Diagorae filii petiverant, constitu-
endo (v. 1. 2). Hoc sic restituere conatur So.: [9o60e Tat po'. Xc dt rut
5( TvdE, fiuy irpoaTcxTaCW TO6; CTpaTaTyo0 WXsa & at3 4Ta;t ZtaxoMoGI'ou< r&rOps,
oT 6txaoW~oimVT raV UV all 6Eixd!;eTat T( Atay6pa Vaitia Tat it6ht Tat KaXu-
vivimv, Cv yai cptevaw lyeiXeca3it a6TO; 67r6 ra 1r6Xto; Tat KaXupiviotv Td-
XaMVa Tptdxo-4Ta, TrUVr 6i fy'aeiV 6rpfE1X OQUV o]066i& 'rT6 xaXE['JjiECOV b TE6 'V
Ata-y6pa rI(ateuv o]68i Xaaaov ro6rou. In quibus etsi sunt quae offensione
non careant, maxime particularum ou68 o~6& pro ote oire usus, ta-
men in universum decreti sententiam et tenorem recte assecutus videtur.
II. Lex de ordine iudicii (v. 2-52), quem singillatim praescribi opus erat,
quia hoc non legitimum et ordinarium iudicium erat, sed in hanc solam
causam petentibus eis inter quos litigabatur constitutum. Sane ad ex-
emplum legis quae Cnidi in ordinariis iudiciis valebat hic ordo consti-
tutus videtur, siquidem perquam accurate concinit cum Atheniensium in-
stitutis (cf. not. 4. 5. 11 sqq.; Dikaiomata Graecae Halensis 33). III. Actio
filiorum Diagorae (v. 53-82). IV. Iudicium (v.83-90). Ad eandem litem
spectat fragmentum SGDI 3592. 2 Non niodo ubique per totam Grae-
ciam indices iureiurando obstringi solebant, sed etiam ipsae formulae haud
dissimiles erant inter se. Cf. titulum Eresium IG XII 2, 526 c 64ywu U& toi;
roXtT[Lat]J to0 8i or; [V]ai 8itx.dcs Trdv [i-xav, 8]aaa Liev 61 Toif; [v61]osat
&t, xaT Toi[ v6ou]ot;, Ta SE dUa d-f [r(tio]ovi(a(?) dt a xa[l 61taTarwra, xait
rtiyd[a]io, al x% xaTayvC, 6pM)[!;] xci 8t(xai) iusiurandum heliastarum Atheniensium apud Demosthenem XXIV 149-151,
cuius etsi de fide dubitatur [quam iure suo defendit Drerup Jahrb. Phil.
Suppl. XXIV 1898,256], tamen memorabile est partem eius quae vel maxime
falsatium prodere visa sit hominibus doctis, hie ad verbum redire (not. 5).
3 Supplevit N., qui monet Cereris nomini, quod Athenis hoc loco in
iurandi formulis collocari soleat, spatium non sufficere. Cf. n. 3601.
Dittenberger, Sylloge III. 3
Iudicia.


5 8ixaLoeu) rapi] | dv .trol avri'totx &~ar ooav4 xatr *[v.yjv & rv iT-
x rtwdrh]Jv, xal ou6 atxaocwO xUrT pIapTupa, e'l a IL-' [0oxL a'4aga
[iapr]jupetv, out~ a ipoa ot ov Tra 8xas T'aTOc [vxa rap' od sv6o;
o]Ts aUTo; e'yt obrs aX(Xo0 o0es a&Xx Upiv e [TrE'Vic OR8S ulaxavaL
o08]|suav esopxs5vri 1A.R pRot s3 sqLysv, i7topxe5uvr[t 81 rd vavelvt'a]. I
10 Trd 8a raopaOp.o xal Ta& tpoxX tv3 xaCd e t To xa aXo 84[ov6 gy
50a]Jp|otooU TipeTiTO), Tish3O .V iTi TO 8tao.Ipov tol 80 5f. V[TS/o ri -
TSpol i3 ppofGaoVt To iL OoLt OYtPot op t .OXto 'X t *[paI7], I G.a
xa ixatiepal (k Md5x 5:t ai, xa' Oi rapa86vTo Tro oTp O(|aYoT;8, To
15 8s o iparauoi Vauvres 5i8&6vTo i. Too r 8&xooTipiov rCVTa Ta' Tpcp-
aTr ppl orTpo ToT &i avrs8txolt. esticV 8e xua[s] i T4 a pruapTop
&xiatpot itpyv oi9 YeotaL tarv xucov. e Syiaco 8i | raT6 ( (xas 6 pisv
ruparo; Xdcoa exaripoat torteI xdac 8Sxaoxte0,6 8s I eurspo;s Inort 6da
benxa ouvrYdpous 86 l uo xa ri'pot I tapS soDau TrTopa; 10, airgaiW
20 6a xml pcupopbsv Tots uvclaydpotill. | TI 8'is ayptuTia Xta raig snpo-
4 Harp. ivrwoioae pds p rd i tva ypd4ovrre-T 7oz'ppou hapbi Ts dpxylv oT
Te xTryopoUdTE %ai Oi oiTOip.cetOi, 7rSpi (v v 4 a (4t) appr et aXsrTat Be
o5rws, ieti 0ativ ov on 8ttmvovrs: sai os s6edovse, ot a im v n 7ti'm XdrTo-
p1estv, ot bi RXYIO d0ro).oysoake. Lipsius Att. Recht 830. 5 Cf. formu-
lam apud Demosth. XXIV 150: oit Sripa Uieop.at p ; dXaetun. ive. a iT'amTOt
iy0) OUT' a)CXo, (RX0o o0T' dUTj E166TO; ifLoU0, !vTS T oIs[ OJTS p o 6UtOiipty.
Aristoteles A&. voL. 55, 5: vapdNTE; 6' (oi &Niyt ap7OVT64) 7ii TO5TOv (Ti Xth09)
6ti.Vouaav BtxUatw apytv %71 wra% TOU; NOOU; XA'io Gpa ( icat %ra dpb
1veXC. Pollux VIII 86: ip..uov 6' o03TOI -- oUuipuAste rot '6p.ou' /aIt [Lt Umpo-
soxaeLt. Nr.14512: p.TJ S a Sterot. Cf. Ziebarth Xdptirt f. Leo 1911,402.
6 Suppl.N. Accusativus absolutus est: ,, cum eo opus sit". 7 Coorum
et Calymniorum. Sane horum modo est causa public, cum adversarii corum
private aliquot homines Coi sint. Quod et hic et infra (v. 70. 71) ipsius rei-
publicae Coae aliquas parties in hoc negotio esse videmus, id N. et Dar.
bene eo rettulerunt, quod Hippocrates .et Pausimachus, qui argentarii
fuisse viderentur, non de suo pecanias illas Calymniis mutuas dedissent,
sed a multis civibus Cois collectas, ita ut totius populi interesset eas non
perire. 8 Praetores Cnidiorum : E IC o6! o5-po70 habuisse in illo
extraordinario iudicio et hine et aliunde (v. 44. 48. 52) apparent. 9 Cum
spiv cum genetivo non Atticum quidem sit, sed tamen antiquum (Pindar.
Pyth. IV 76 rpiv 6pac), ne attraction quidem ipiv o5 c. inf. quicquam offen-
sionis habet. N. Cf. 4i' TtE item cum infinitive coniunctum. 10 Hoc
beneficio utrique non usi sunt nisi ex parte, nam actors quidem unum
omnino ouviyopov habebant eumque necessarium quia ipsi impuberes
erant, tutorem Philinum (v. 86 sq.), Calymnii vero tribus content erant
(v. 88 sqq.). 11 Isaeus XII 4: dAa t.& v ou' ip.k ye o6si; av&pbawv ourw>
TeXiw a&v alypovo bico2dpot, &aTe TvOr


Cnidiorum arbitrium.


xXoatql2 xat Ta v p Ta 8'xa; %xa el Ti xca X! o &y Bapooaou
TipTat avayiLvwxiTto 6 TpappaTresc, &v xa ejxaTepot 1capeO)avt,
xa- t& o iaprup('a Mveu Ra6rogl3- 6 8& pLapT|op, 6 pjv 8uvarT6 &mv
iapstjmv gJapTopscro rapstuv irt To5 8txao or'rptoo, To't 6i &6uv[a]rto
25 Tropi RaptupwV irapa&evOaVat i 'c 9t xI'xoTr-ptov eYpyapTuppjacVrO 14
&di TrVy 7TpoTraTav 15 bv Exatipa[t] j Tat IdrX TSTrpTat S Nxao80; }Rj-
vo6 Barpop(otlo 8v KaXu6pvot &iyovT[t], | KIotot 8e Kacpmov, icapeuv-
TOWv T69v &VTiLt(ov eSl xa ypexCovTti rapjp.sv' rol 8s tpTupsS n[o]r-
op.vu6vrz ? O'6v v6p4tov opxov JT- cav jlapTuptav, &Xaasa ptapropeTv
30 atc p.) 80vavrol (qpsv "payEvoaat iTi [T'] I |xiUTptoV TO' i8 7po-
oraTai Ta p.apTO[p]; FTaU er.otpTUp set'oa|Cj 7' auTJOv L3aSLLatVSioGo
tEL 8aUoo'[at Gpp]a-(L8, rpaap.aive 6e | Yai Trov avT6(ixIav 6
Ypet'COv18, &vwcipaU [6]3 &6G'vTI) TOI spoo7CTaTai T ray a av p.ap-

papTU petv ra yefu6, grcac nd Tarp p a p.. apTupCU A iortv adi.b; teiTpo; item 5 .seaprupiv&at, lipapT6-
pouv xrX. Aeschines II 170: xi xAdet i6v TsTv([8i- xat cob6 ouverepawru.i6-
vou'( Rot rIa 6&ip Tric 7r6Xe aparTea xalt (uwxiwvca ov OcTpaiy6v, p.Arrn au'v-
yopov, a -TodiTot ou^voxj, dXX' bre6Duvov 'q" aCuxopydv yT [.dpT'up, i&v !s68:q.
12 Si quis adversarium provocaverat sive ad iusiurandum sive ad ser-
vos qui torquerentur aliamve quamlibet rem exhibendam, haec provo-
catio litteris consignata magistratui cuius iurisdictio erat tradebatur.
Idem Athenis moris fuisse Lipsius Att. Recht 898/9 collatis Demosthenis
locis XLIX 65 et LV 27 comprobant. 13 Athenis quoque dum eius-
modi litterae recitabantur, aquae cursus inhiberi solebat, ne temporis
iacturam facerent oratores. Cf. Demosth. XLV 8. LIV 36. LVII 21: ixrape
r6b 6bwp. 14 Harpocr. &ixp.aptupiE 6taipSt T7) p.pTuptfi, ZTt ] tAV p.ap-
rupia Trov 7rap6vm l&riv, ) 86' ixpapT pEa Tuj &T6dvro. o~pitaTa U& TEpI ro6-
TrV tiodo.ouat A7poo&'4a7 re Tv rTi xTa IetcEdvou (XLVI 7) -at Asvapxo; 6v
Trt, bcip ABya'vou vxarT Astviou. Lipsius Att. Recht 887; Dikaiomata 62.
15 Praesides comitiorum. Cf. titulos Coos Paton-Hicks n.2g. 1323: Y'vAbI.
rTpoeTaTav. 2719: [su'oypa>]a' ToI r7pos drat. Apud Calymnios formula 7yvo.a
7tpoaraTav habes Brit. Mus.II, CCXXXII2. CCXXXIIIs. CCXXXV2 et in multis
aliis decretis quae illic componuntur p. 55 sqq. 16 Batromius quintus,
Caphisius quartus anni Calymniorum et Coorum, qui ab aequinoctio autum-
nali incipit, mensis. Bischoff Realenc. Kalender 60. 17 lurisiurandi
mentio fit in %ptiapTupia, in p.apr pi (v.22-24) non item. Hoc in tam accu-
rate descripto iudicii ordine sufficit ad demonstrandum, eos qui praesentes
testimonium dicerent non iurasse. lam cum haec praecepta vel in levissima
quaque re accurate consentiant cum Atticorum more (not. 1), ne Athenis
quidem testimonia iureiurando confirmari solita colligendum est; cf. Lipsius
Att. Recht 884; Dikaiomata 130. 18 Cf. n. 20439: 6 i" &tarndT [IT](I
tpuorveT yamsy.T[jvd]is8< [tL 6|]oiaic appcyftc, pea ppapvioaw 6i ai
3*
35

953. Iudicia. 1 4.

Toptav LV i otp xj 'roE Toli avriaxot. &7roaTstXdvu) 8w 6 rol Irpoorcrt,
35 Tav [p]iSv bv Krut lpTuopTOitoav captcopav 7=o6v &vI[ti]'ypyp?, Ta
jev &o[pp]atiyotLiva tai aCILoo'at oppwa-Lt, rd 86 aoppaioj[Ta], itA
rous TCpoo[T]&ca rotS 9v KaXup.vat v &pdpat; xart ayc' o5 xa eY-
papl[Top]Opt ai7ooati5XavzT 8e xad Tol pooa rotdTi &v KaXu~ivact
ray [][ap-jrp]Wav T5av &yaptupT s[t]aov Tp' alrol &vei'ypaysc iwaorv,
Trd Riv &cippUetaiopvc i t pTat iapooiEtu orpayit, Tr 81 i an(p)tai ,
40 roni Troua irpoo da[T]jan Tou v Ktro iv &pipatls xeraT ap' o5 xC
iYiprop7tis, xaCi Tr &XXca [tvrT] I ODito6vTl rCol rpooTraL irepi rTa
DypiaropTUPa xasiusp xeaT eoitC iy Krudit poa(.raca. yiyparCTa n6otslv
Tot 85 Suapaysvop.ivot KaXutpavti( ei; Krov nti rTav traxouo-v Tav
ppTrouptav &o[ypdestav1e9 UT]n biv Kros (ui Xvoi2o. eIdvT(oe il xai
45 avIxptoav Tol o[TpTayoi Troiuv ap]jrutpwv exaTbpots x[a]&' Eva peTan
TOU ipotouo [onsdou Tae; u ixa] | avaxptaivir)o a' xal reo[b]s pitpropa
txi tespolt [oa rTa ilxa r i] xvntTat21, 'LXXo ae eiav, xoal Tr e ponra-
1v u66 'T[0o iprTOpo; &va YT]xaCCvrT22 ToU vti5xoou To' orpara-
7[oi e entev, e 't s Xot tj ovL22 T &]jptO)rTgnsvov, tarsproTgi 8s U ep
50 auTo r[oUdto TOUs &vrtSixoul23. s 86 xta rol] I X6yo8 R ouvrXeatov-
T rap' avc9oTsp[)v e ortI 'rv T'upeoWv BTO .aroe24, I X]a vgrat &; o
xa (osimp I&[t]puai2e, oUVTaXs[o8 VT(Vo 86 TYV Xdy]WV 8 6dv ro ro
oTpaCT[^oi] T& Otjcpou[; a6Tixa 1iXa1].
55 __oqo 7ovj 'Ap docqapov A'yj[AaorpdTOu26 __ U]aia To'r ToIII

TmG [a]XX[,]v [A][[4ia]w[-v] 6 poup[)j1 illic unicuique ex populo id permittitur, hic eis qui litigant solis.
19 Praestare debet Philinus (not. 19) ne occasion adventus illorum
in insulam Con abutatur ad eos retinendos, ut pignoris loco sint pro
pecuniis quas Calymniorum civitas ipsius pupillis debebat. Dttb. Cf.
iam Mitteis Reichsrecht 419/20. 20 Dioclis f. Cous, tutor liberorum
Diagorae, pro quibus verba fecit in iudicio (v. 86 sqq.). 21 Cf. n.4667:
[o't8 i&7p6avro TroUS 6pEovr]a] ToT; OSoI; [--- al abTrok x]al &Av 6EVovTaE. 69:
[To]aawMoo [To5 tevo As]ovr-claxov Ap8ope[po alt] @i Nv itrat N. 22 Suppl.
Dttb. 23 Suppl. idem. Litigantium enim est interrogare ('ivaxpivetv),
testium respondere. Quare in universum quidem iure meritoque illi, si
vice versa testis ex ipsis quidpiam quaerat, recusabunt ne respondeant.
At si eo modo consilio requirat. testis, ut dilucidior fiat response litigan-
tium interrogation quam ille parum intellexerit, necessario respondere de-
bebunt, et si obstinate refragabuntur, cogendi sunt a magistratu penes
quern iurisdictio est. 24 Suppl. inscr.jur. ex n. 683c60o. 25 Indicativus
iepp6a n.1169g. Becht. 26 Supplevit Becht. ex fragmento Calymnio
apud Rossium Inscr. ined. I 182s: ['Apto]r686aojo; AyX oar[parou].
953. Cnidiorum arbitrium. 1 4.

''ey[.J-..]o rap Tob KvtL8i5v27 aop[acxTaou; _]t i a c aLtopTo528
Axxtixaou &pyoup[ou T og r]s a&pLv acaxtpsvTro; &ait6 ToU5 Xpjw29
TOG HLauoI[tyixou xca 'I] ToxpTeus O T ,6; TS aoiGo TO 0 rLc&v.rou
60 pacv[[nt] &psT3Sat KaX6vtot biro' Haucatdou xal Kx suji8isu; xal
rjav ptaXkav31 xOl' T;v aXcswov32 xat Tav i7tca7cTv33 3 atpattoav
ra v TA&oMv a 9CyavL aTcoso(xev34 KaX6upwvtoi llaoqij|az(Bt xaO
KXhsu-ies xa&' 6poXoytocav 5i. pavu ivtcobat I KaXu6[vtoL7otl HRau-
65 o(pLaXov xoa KXeu o'T TEspI (Ov tIvr'OV V ap ropCTrsVTno aao;T Tol
KXeojisocu xXapovdo[L3s5" To6ulrUv 7ivTyowv &aape0vTo 'o T uRpso;,
8 eupCexoiaS; e|'jttitrTCov e7tl T6 Zpos To' 'i7TOoxpcTel 6?pedX.4SVov,
&yatipsivrozo 8s xod Tro oo crXeovo; apyoupaou, S cpcvtr KaXu6pj|vvto
70 &ito sadxev KXeujoti t, xal Tav &XXaav aro8oo(owv &jaitpsestav vat-
oav, aS 'v Trit droxplsC av si.oxs 6 85p|o; 6 K twv Trot Kaot -
pvmyov 84opwt avsbakcpov '-20ot i rapl|ayevisvot i Krov 'EaxszoToi3O,
XaptxXs(8as, ApardI|javTo;37, ApaTis;, Eu`icpavro;, yp4avrts; av-
75 iTjvxaess38 exovras TO 'Initoxpi',su xhapovydpooe TI 6 xpioc 8

27 Cf.not.1. 28 Damiorgus eponymus Cnidiorum magistrates fuit.
Realenc.IV22860. 29 Attica formatituloDorico inserta,id quodinferiore
aetate neutiquam insolitum est. 30 Cf. not. 1. 31 Phialas pignori
oppositas vendiderant creditors. Dar. 32 Haec nemora Calymniorum
public hypothecae data erant creditoribus et ab eis cum aes alienum
non redderetur venumdata. Dar. 33 De vectigali nescio quo hoc
interpretatur N., cum Dar. pecuniam, quam civitas Calymniorum mutuam
acceperat, ex quinta modo parte Hippocratis, ex reliquis quattuor Pausi-
machi fuisse statueret. Detrahi igitur hic de eis quae repeterentur par-
tern quae non Pausimachi, sed Hippocratis heredibus deberetur. At neque
ipsa verba hanc interpretationem commendant, neque si tam exiguae
fuissent parties Hippocratis in hoc negotio, facilem explicationem haberent
quae v. 78-81 Coi dixisse feruntur de omni aere alieno illius filio et ne-
poti reddito. Ac tamen ficticia haec esse non videntur, quandoquidem
iudicibus Cnidiis de eorum veritate persuaserunt. 34 Cf. n. 5723.
85 Cf. not. 1. 36 Alcini f. (v. 89). 37 Aristolae f. (v. 90).
38 Simplex vocalis iota pro diphthongo eE in hac voce etiam apud Troze-
nios (SGDI3364n1 sqq.) et Delphos (239 B4) invenitur. Cf. Boeotorum TviEat
(n. 20124), quod sane ex lege dialecti necessario i pro et habet. 39 Enun-
tiati conexio haec est: Tav dcav, droootooiEv raav, & (acc. obiecti) Xo0vra,
roUc 'IrtopcidTou,; vXpov6p.ou (ace. subiecti) dviapov dTeot xrAh. Nempe
nuntii a Calymniis Con missi inde in litteris, quibus Coi ad Calymniorum
epistulam responderent, notitiam de pecuniis domum reportaverunt quas
accepts tulerant Hippocratis heredes reipublicae Calymniorum. Verba
festv, datyetv solennia sunt ubi quis pecunias accepisse se fatetur.aratTSuvrTov 8s1 aLv TM 6|(ooua TOv )Cpi-mTov TOUM, a' tvs
ouv t[[d]|xot, tMd pep ra &1~ o'x .CoBatdvrt KaoLduvtot ?paijfsvot &tro-
80 8s56xsv auTrd xal Toro; rxou Tou; I yI vopevouq KXasup e.s T 'IrTo-
xpVseou xe KefuypavTWt rTO KXsujo 6su. TipCata v Zp(j|v
av BtxcCie0sL TraavrcT rpiaxoVTy. I
&arssixaaT) 7rapd6vtov41. T&v 4(6UYv Tal .aTaitxaiICouoat epoj80L-
85 xovra 6xT, Tal 8s &To8txa Couja: ExarTov 'xraT R42. 'EXayptou43
p8d6iat tid 8sxa, [i]]irt Baptopyo528 AXxtpaou" aoUvaypPTjOs- TO
fIat]|81ot; ToTs Ataorpa44 (thivo; AtoxXse Kiio;20o, rTat| 8 Ka-
Xuovt'wv [i]6i 'Exativutoi lpuvtjvio MtajOtoc, 'E '-oron 'AyAx(vou
90 KaXudvtoq, | Apar d vos 'Aptor6kXa KaX6ivLo;45.

40 Hermonax Coorum monarchus est. Ab eius magistratus tertio mense
incipiebant usurae pecuniae ab Hippocrate Calymniis creditae. 41 Di-
stinxit Wilhelm AEMOest. XX 8034, de doatxdrEtv cum genetivo provocans
ad Diog. Laert. I 71: T'6v b f'),o0 d~eV do8txcdat a>TOr. Quod definite
additur, reos praesentes in iudicio absolutos esse, cum eo conferri iubet
IG II 778B2 o5Tro; aniyEv ireap&i %Xt d 0oXopo'(p.evo0 et Vit. decem orat.
p. 834 A: itpo6oka { LcXov 'ApyE7TO6Xqto;, 'iTroidlou ApPUXt&ev 7,aptbv, 'AV-t'f
UT0pou 'PJapvo6ato; 7rap6v. 42 Cf. 6389. 43 Mensis Cnidiorum cete-
roqui ignotus. 44 AIAPOPA. 45 Principem inter oratores locum
tenebat homo Milesius (cf. n. 7203), quem sine dubio propter iuris scien-
tiae, sagacitatis, facundiae famam mercede acciverant patronum Caly-
mnii; cui adiutores dati duo cives propter peritiam rerum domesticarum.


5. Pecuniarum publicarum administration.
Adde n. 544 Oropiorum res (2516) et 236-253 copiosa Delphicae ad-
ministrationis document.

954. Fasti Tauromenitani, a.c.100. Tauromenii; nunc Mes-
sanaein universitate. Edd. Franz Ann.Inst. X 1838,66; CIG 5610; Bormann
IG XIV 423 (Syll.2 515; SGDI 5221). Cf. Boeckh Metrol. Unters. 294. 342 et
Opuscula IV 534; Rizzo Riv. stor. ant. IV 1899,573; V 1900,74. 290; Willers
Rh.Mus. LX 1905,321; Cuntz Klio VI 1906, 467/8. [Hi]

Litterae eZeZTTCCD. Compluria exstant genera litterarum publica-
rum Tauromenitanarum: a. Catalogi praetorum IG XIV 421. b. Catalog
gymnasiarchorum IG XIV 422. c. Rationes hieropoeorum, quaestorum,
sitophylacum; cuius generis praeter hanc tabulam septem (IG XIV 424-430)
aetatem tulerunt, multo magis mutilatae. Has omnes litteras et foedere
quod Hiero anno 263 a. Chr. fecit cum Romanis, in quo Tauromenitano-


953. 954.


ludicia. Pcna ulce


14.5..954. Fasti Tauromenitani. I 5.

a irt 'AvoXo6(4pou To5 'AtoXXodpoul" 'Ap.rep[t-
a o u2]. jip 3. Auxt'oxoa Auxt'axo 'AOat4.
kpop.vap.ovot.5 saooooTea oapaxovrta I'Tpaat s'rd 'o0-
axoVwy 6xtua'/6ta rUkaavr6 887 t. 401.
oa080o TasotapaxovTa X rtpat, avvia weaooapaxoma tpta- -349 t. 401.
6 xdata I rXcavra
Xotivv 6xt'o) rptOxoVTa sv'caxdota xcXavrca 538t.
rum quoque civitas ei permissa est (Diodor. XXIII 4, 1), recentiores et
colonia Romana illue deducta a. 21 a. Chr. (Cassius Dio LIV 7, 1 annum
36 praetulit Willers) antiquiores iudicat Borm., recte sine dubio. Ac ni
plane fallimur cum rationes magistratuum turn magnam partem reliqua-
rum litterarum saeculis alteri exeunti et primo a. Chr. n. vindicant litte-
rarum 'formae, praecipue Z et Z (cf. n. 708 cum adn.). Nova tabula inter
annos70, quo foederata erat civitas Tauromenitan a (Cic.inVerr. II 13. V 56),
sed antequam colonia deduceretur, a municipio Tauromenitano quod tune
constitutum esset perscripta esse videbatur Willersio (1.1. 310). Annis
42-36 quibus S. Pompeius in Sicilia dominabatur attribuit Cuntz, propterea
quod lulii nomen nusquam occurrit. 1 In omnibus titulis Taurome-
nitanis anni significantur praepositione i : cum genetivo nominis pro-
prii, nulla usquam addita magistratus appellatione; videntur hi archontes
eponymi esse. Ceterum in fastis praetorum quattuor anni T.d 'AnokXoSi-
pou inscripti sunt, tres (vigesimus quartus, undetrigesimus, quadragesimus)
in maximo fragmento (IG XIV 4211) quod nonaginta octo annorum con-
tinua series magistratus recenset, quartus inT 'AroXobdpou Tro Nep.Aou in
fragmento II. Sed quintus, diversus ab illis, est harum rationum annus,
quippe quem a quarto quidem distinguat paternum nomen, a tribus reli-
quis vero praecedentium annorum significationes it EbxXetLi, iT:t Auit-
exou, idt XY(o,. Nam ante hune Apollodorum archon fuit Ariston (not. 10).
Qui scribae praetorum officio functus est archonte Damatrio Philonis filio
(IG XIV 421 IIj6) nescio an idem sit qui hic archon recensetur. 2 Pri-
mus hie est fastorum Tauromenitanorum mensis, secundus Dionysius
(v. 44). Ex reliquis eiusdem generis tabulis una 42821 Dionysium mensem
habet. Cum mensis Apellaeus, qui duplicabatur annis intercalaribus
('Ai kEaou aeutrpou 4299), primum semestre clausisse et ante ipsum solsti-
tium aestivum locum habuisse videatur, sequitur ut annus civilis Tauro-
menii a bruma initium ceperit. 3 Hae litterae ligatae (TP) menstruos
tpvrcaved' senatus significare videntur. 4 Compendia nominibus, prae-
cipue prytanum, addita pagos civitatis Tauromenitanae significant unde
quisque oriundus erat. 5 Hieromnemonas sacrorum curam habuisse
F. ex ipso nominee collegit. Eiusdem generis hieromnemones Calchedone
(CIG 37942) et Segestae (IG 2911) fuisse adnotat Gilbert Gr. Staatsalterth.
II 3344. Alia testimonia dubia sunt, nam fuisse etiam aliud hieromne-
monum genus docet Aristot. Pol. VII 8 p. 1321 b3 lrpa 6' &pXyh, rps; j-
tvaypdrsala1 Srt be cde 'eica ouuip6?>aia vxvl 'rT; %Ptast; ii rruv I a =O&
Pecunia publicae.


TOUTOO &v iMy.LOV8 IaUaMvi( Hcatuvi' Aps&.9 Tsa-
oap{IxovTa X(rpat Ev aepopixovra rX6av'r
xat 7tapd I EpopEvaprdvoto ToT iArt Apfaztcvoi 10 Xot96v
Teaaapec I &vbvxovTy Mr'Tpat, Bxa &xrTV 'rSeTpaxta-
10 Z3to fPu I "c6TXavTa.


iVta)o5 Av oN (Jptrou' 7. Ta6T). ra tC'- d; ITXeiou;, Ect U (o5) pIta xupil. To'j&,aV
idVrTWV' AaXoU'Wrat Be iepo[LVipIovEs lmci iitardtt iz tfO(ovEC MAI TOUTOEr
aXa 64v6~'rT a6vEtVu;. Hi neque aerarium babebant neque pecunias ero-
gabant, ut appareat eis nihil nisi nomen commune fuisse cum illis Tauro-
menitanis. Dttb. Adde Hepding Realene.2 VIII 1490. 0 Ordo nume-
rorum, quo ascenditur a minore ad maiorem, Siculorum proprius erat,
id quod praeter reliquas eiusdem generis rationes cum gymnasiarcho-
rum Tauromenitanorum tabulae docent (IG XIV 4227 sqq.) turn versus
epigrammatis quod anathemati filiorum Dinomenis inscriptum erat g,
i&sv XtpiV xal 7svTxovlTa 'acidvr (Syll. 13 p.88 n.356). De aere haec
intellegenda esse inde apparent, quod in sitophylacum rationibus ple-
rumque pecuniae a frugibus distinguuntur praemisso genetivo ya),xo5 (v. 29.
64. 98), multo rarius ypT tiTdv (IG XIV 43021. 7piL TO BT6 tav t)(JeVoV ibid.
422 III14). Non aliter igitur turn m i. de pecunia in universum usur-
pabatur Tauromenii, atque Athenis et alibi ap-6ptov. Libram (MX pav) di-
midiam minae, centesimam et vigesimam talent partem esse B. compro-
bavit cum horum titulorum ope, turn scriptorum testimoniis. Etenim
priorum opinionem, qui libram et minam idem pondus existimabant, re-
darguunt loci cum epigrammatis supra allati turn harum rationum, qui
iuxta talentorum numerum plus quam sexaginta minas usque ad 119
(IG XIV 4307) separatim enotant. Ipsum vero centum viginti numerum
monstravit locus Vitruvi X 21, 7: gubernabant earn (machinam) homines C
habentem pondus talentum quattuor milium, quod fit CCCCLXXX pondo
(4000. 120 = 480000). Idem apparent ex compluribus harum tabularum
nominibus, veluti v. 49sqq. ubi ex 2672 tal. 91 librarum summa expenses
2269 talents et 107 libris restant 2 talent et 104 librae. Cf. etiam Hesych.
jva- X-rpat 6o (III p. 1501 Schmidt) et Schol. Ven. A ad Horn. T 269 T6 Ui
TdXaneav y5v tiv p-' Bpaypa; (errore pro X(Tpa4) ysit. 7 Haec ratio et
aliae quas in margin indicavimus accurate conyeniunt. At aliis baud paucis
locis rationes aut omisso uno vel altero ex illis tribus numeris mancae
sunt (not. 25) aut erroribus qui in numeris incidendis commissi erant tur-
batae (not. 20). 8 Pars pecuniae, quae restabat, Pausaniae, quem ar-
gentarium fuisse Franzii coniectura est perquam probabilis, asservanda
tradebatur dum ea opus esset ad sumptus reipublicae. Cf. Francotte
Finances cites gr. 1392. 9 'Ape8(ostos) F., non de nobilissimo fonte
Syracusano intellegens, sed de loco ceteroqui ignoto agri Tauromenitani.
Cf. n. 269 K 'EpErouaiut MaxeBdvt, Ziebarth IG XII 9 p. 148,e5. 10 Ar-
chon proximi ante Apollodorum Apollodori f. anni (not. 1).

954. Fasti Tauromenitani. 1 5.

ro6TroU av iat"ov laucoaovnlR Iaocavi'a Apse. 6780-
)xovTC Axhpat, 6o807xovra TStpaxdoia ramxawa.
TapL.a 11 iL a aoos 6-' xaa Xatv XtTpat' trT~ SUxoot iaxo'- 7627t.1101.

Go80o; epo0prxov.TO jTrpat, TiaoWpc 6y8o04xovVwa rpLa-
15 xd=ta &itraxtaiot)a | Tavra -7384t. 701.
XotItOv TeoCapxovrTa Xlpat, Tp'a Teooatpaxov[T]a I 8ta-
xdata TcAavTa 243t. 401.
xai av iA('.)pov 12 Hcauocavi t rl-uotavita f ApsA. Teooat-
pcaxovra X('pat, Tp'a Sre3aapxovra 8taxoat|a Tiavra
xa' capa Tapatt; roThs & d 'Ap'TuWvo 13 1 Xtotncv 6xT
20 68aoUxovTM XTpat, TScaapU ivSV||xovTa 8axdoiaL
eTSpaxtoiXtiac S S.xci (iupit |. a a' vTaov.
TOUTOU av a7tiUjova Hncuavic Haucoalvia 'ApSa. TpL-
6xvoya inTaxdo3a. Taxav-a
xat av &violx'(C 14 Zo-rr.xo EUpootk(a 'Aa a. 6& o-
,jxovTy ^1'Jrpav, eS ie xovra S'axoo' XL'4ta ccaavwa.|
25 Ot'roTupoxotL15- xu o1 ji0vl aoo0 o visxa ji(exTa, 768m.llh.
6xTv i[]AjxovTa 6xTax6atot p[Le'pvot
s'o0 i d [ iplexTca 7 h.
Aotirov ocazpa. R(E'sxTa, 6xt'rh f &eSxovyTa ecoTx6toL 768m. 4h.


11 Quaestorum (TaAti)v) collegium annuum omnesreditus et expensasci-
vitatis curasse videtur praeter eas quae ad rem divinam et quae ad annonam
spectarent. Nam tepotvrtwova et a~tot6'Xaxat plane separates a quaestori-
bus rationes habuisse hae tabulae docent. 12 eTIMONA. 13 Cf.
not. 10. 14 Quid inter ritbyovdv et dvioxdva intersit'se ignorare fatetur
Fr. Redit eadem vox in rationibus gymnasiarchorum IG 422 III5o0: iv advo-
d(a[;], nullo addito nominee, sed statim subiuncta pecuniae summa, quia
plura eiusmodi negotia comprehenduntur. Vox dv'oxZEa non ab dvioy-I
descendit, sed manifesto a nominee derivato dvox7e6; (djvaoy7e6). Cf. Hesych.
ivdzoyo; -AI dava6oZs6E yro iiysro. s. v. avio-xe6; dvd8oXoo. Hoc nomen
vero constat praedem significare. Quare residuas pecunias a magistra-
tibus partim in mensa .argentaria Pausimachi (not. 8) deposits, partim
hominibus privatis, qui praedibus reipublicae satisdarent, mutuas datas
existimamus. Cf. Partsch Gr. Biirgschaftsr. 353. 1174. 307. 15 Sum-
mam annonae curam habebant atToyo)axe~c, qui frumentum public com-
paratum et asservabant, qua ex re nomen traxerant, et civibus divende-
bant. Perveniebant autem ad eos frumentum partim a sitonis (not. 20),
qui id public pecuhia coemebant, partim ab agertis (not. 19), qui mer-


S 41
954. Pecuniae publicae. 1 5.

%xa rap& o t Toj[uxxot; roTL; 7rpdrspov 17
30 Xxo0uil18 Xot9cV raa | c; xa :atpat, rei& Tptixovr'
78TCVxoata TceVaxLzita a Tav
Totoo U .v imp&ov. HauoaviL lIaucoavi ,a xoot lrcTa-

xodup.ov XotITOV [7]ap& piv otRo|Jpuo.xot Totl; wpoTc-
pov 'rpa .pLtexta, 6yo0xovTa I TSTpaxdoLot tisatLiv0o,
35 xl pitspvoc x8exax (I.i8tpvot jslvaS;,
Sap'a ypraye l9 | roTs p-'rspov xud'owv XoctOv
xt< sxa| pI oiitvoL.
otTov'i)t2O (bp6vtos21 g'oao0 68io'jxomwa X'Tpat, v
apoj xovrcT vaxdot. ti~ X i tjI|avT
40 So0680 6Y6o0xovT Xhrp L, 'v pop)x*ovTmaI vaxdota

xal Xotmov TpsT2 7TcvcxovTa X( JTpat, EvOSxo ivaxrtdmo

o[t]To v(wo X. Exi'aXo I v zTasozpxovma fcpat, 7-,vce
Svev'yxovTa ..axdota I Tpptaktca T),aVTMc.

cedem fundorum publicorum a conductoribus exigebant. Utrumque ma-
gistratum sitophylacibus subiunctum fuisse et eorum iussu egisse ex his
tabulis apparent, quippe quae omnes rei frumentariae rationes ad unos
sitophylacas referant. 16 Fabam principal Tauromenitanorum nutri-
mentum fuisse merito ex his rationibus collegit F. Medimnus dividitur
in duodecim tLixta. Sex j(iixra voce f]tJ.voc significari solent. F.
17 Cf. v. 8. 18. 18 Cf. not. 6. 19 In tabulis Heracleensibus (IG
XIV 645I102. 10.i77) otrayip cat sunt, qui fruges a conductoribus agrorum
publicorum et sacrorum colligunt. Idem officium dyep-cr apud Tauro-
menitanos fuisse videtur. F. 20 Duo atridv, quibus praeerant Phry-
nis et Euclidas, public auctoritate et pecuniis ex aerario erogatis con-
stituta fuisse videntur. Quibus quod in aliis eiusdem generis rationibus
(IG XIV 427 I5. 2o. 35. 115. si. 4281s. 429 Is. 6. 25. II,,. 430 I121. I. 22 (ter-
tium accedit ca~tvov r upa tdr aye.fsap'.iVm, id per annonae carita-
tem private civium munificentia constitutum videtur. Cf. n. 4954 sqq.:
tafmvtdoroi ro5 TJiou xal6 olo iVou 6bv ott ovaau, ei; U Tra.t ypdea; a-
paXio0at ro6; ETropoujivous, srpiuTo uver0oiai; iixanras ii r irflTo Et; l
otvcuri ypuooS y0,touc. Luculentum est Samiorum exemplum n. 976 (Zi).
Ceterum quod hic, etsi redituum et expensarum plane eadem est summa,
tamen 1910 t. 53 1. superesse dicuntur, id F. ita interpretatur, ut ex anno
proxime superior haec restare sumat. Ac sane, nisi graviter errasse lapi-
cidam existimabimus (not. 7) ei assentiendum erit. 21 Nomen (I)p5-t-
Tauromenii non infrequens fuit. Cf. IG XIV 421112. 31. s al.
Fasti Tauromenitani.


b Atov ua Cou22 -~.Hax--oAro~~'o20TTp.
45 tispolivcqs~o'ot; Eao~o s'ixowra X~thpu, 'EvI ipop+ 2071 t.60 1.
-/OV-CU6aCXt oXL truxacavtc
'EoaoC T xOat Xtrpcat, I 6taZL' M T'rcXcLVrCC 2000 t. 20L1
xotL1~v Teaotpuov-r xt'rput 'Ev ipaoLIxowrot rc'x~va'r, 71 t. 40 1.
bv& LV H~tM IoCU=V(C HlU~aMctvc 'APA I
50 Trc lc'tt; 6"Oo6o R( iVSVi OVTc XtTPML, 860 &ojcovtt&CO
avux6atc't atazxtac Tatc~cv'c 2972 t. 9 L
'oao; irra &e'xo-v Xhat &vv~c S'owvu bcxo'ata 2969 t. 107 1.
ataxfktu '(X~vrcm______
XOtM9. TQ-oaaPS sctrZOV Xhptpc, 860 T'tXCC~v'T 2 t.104 1

n~yra McL dpa, T k 'r~a~Ov-a awjx~at Tcixavvcm
55 l xc ap& pov.ao eoTc' &iApt(a)rwJqog24 Xot-
itvaas VEV+IXOV'U tcL 'p~t, 8sXcM e'XMwOV I SPC
XtGXtXc JIUtc 'rc)OC(VTa.

'XO'rCL M-Cpat, Ts'Caapc 6TOijXOVjtGL TF paX6aLOC Tr6


,60 6&'bojOVTM XL'rpctL, TS'CIUPU ivsI'JnOVT( &ctxctXtCL TS-
TPMcLLOXWOCv 9 ~8i~aRUL p Rut I TaMMcVtw
T~OUT &v b~oq i HUOa, UCCC~VCC HcwXa0CtV~ 'AP[Sa I Tt'
X(OTM~ karUX63M T(XcXaV7C X bc aM&v &vox (, Zoctjxo6'
Eu'pou~tdk 'Aaav. 6ybo~xovra Vlrpu, e &xo c
&xdaot~ X'XtaL Tcixav-c

i&hxov-c ;(o e6ruiovzttt f1066 t. 80 t.
o~o~&~o~pcorc~xhpat, "S 4xOVwcc XE Io Ta'XMV'CM ( -
XueApowv jo~o;25 6i-rca 8ta~ x6atot Rs&pt (768 m. 4 h.)
200 m. 7 h.
XOL~V &V~cL~LLX~a~ 81T~. ~xo~rt( VY.aLO~ ~ 567 m. 9 hi.

70 xcd 7cap& at-OTUMMoL; I 'ro-ch irp6hSPOV xLXXO Xotlr~v
TsaaEcS UM MIPUL, i&t'r 'rptax/OVTr TCVTCX6;
7rv'a~~oyCT~ ricvaW .
22 Cf. not. 2. 23 Idem horno archon eponymus est IG XIV 422 llIIs.
24 APITa)jliQC. Cf. not. 10. 25 Lapicidae neglegentia omissa est 96o-
to; quae si reliqui duo numeri recte exarati sunt 768 med. 4 hern. fuit.
Pecuniae publicae.


Trodooo 9v i&[tt]povj HIoa|vLt, [Ia],oavf 'ApE(O). Es-
xooat Taxdo6ta rTaXavl[Ta].
75 xuuimtov XotiIov 7apo liv oTopuXk|IxotL coTg Trpdte-
pov Tp(ia -i(sxTa, 6--80oxoVTy I Tpaxd6tot fpiaStvo,
xadi pS8atpvoc evasexa p.,itpvot peMA v,)
7apG 88' a& pts | T ots ITpTepov xouapcov XoMi6v 6xt(
5sxa i[5]i pvot.
80 aTWovi'(ot ()Dp6vto L oooi o t'Xta raIavraj16 8I oa-
ptoD~v28, xa'i Xoti6v27 TpETq w[svTYxovTa Xhpat, I
9v2sxa 9vax3LUa TacXavTa.
vio E .s5a [ato80o28 &vva pioxovcao (v.42:3695t.401.)
C TpLaUx6oa] I 6CoG[XtUa TaXavTa] -2379 t.
).otIaOV eo apaxoyo(a [MXrpat, p 6p 8xa Trpaxdota 1316 t. 401.
]E'Xta raXkawca.

LepOLvaldvo[Lq Coao I-- sMrpat, -- 6y?]olxovra ztkm
TXa4[vra] |
85 S'[o8o; -- MXTpcu, &]vvSa y'j8oTov'jxo &v[axoa Ta]jXvraTa
[AoITov .--] Ahpat, v Exaov Toa^a[vr&]. I
Taplat e'ooo 80ISvrTe X'rpat, rpL'a pt6ixovTa 8[axd6]jaita 5233t. 51.
mtsVXaxoXRth TaXavra
o80o; iTta avsvjXovjTC XTpat, 6xtO Evaxdota eTSTpa- -4908 t. 971.
XtaXtcL CXavTC
90 XoTCOv | I xt) elxooLt 1TCpL, Tooapo elM'xool 'tpaxdota 324t. 281.

xdl rapid lepovapOdvot6 ; Tols iT Apt'orTvos Xottov|
TeCoaaps; 8Exa Xrpat, S e'tlxooL itCXGeLia PLoX'Xtia
pdpia [ ravra
xd lpp& Tat i(L[] roT i'lt Apf'(a)Tovo29 XotWr I 6.T'
"rFacpdxovTa X'rpat, v rptpxovTa & laxdiat 6xTa|-
95 xto.G,.a .tev'T 8xa iupLUd8s; Tadvrwov*
26 Quia turn ipsum non opus erat frumentum coimi, haec mille ta-
lenta in praesentia asservata sunt. 27 Non ex illis mille talents haec
reliqua fuerunt; neque enim ulla 9o8o0 hic perscripta est et definite enun-
tiatur illa non expense esse. Immo haec ex pecuniis quas iam ante in
manibus habuerant sitoni supererant; cf. v. 42. 110. 111. 28 Nulla hic
recensetur ioo0o;, ita ut 9ioo8" detrahenda sit de illis 3695 t. 401., quas pro-
ximo mense superfuisse scribitur v. 42. 43. Inde expensarum numerum
supplevit F. 29 APIT(WNOC.To6Too I iv avaoxne ZtowTxo5' EUpouXo(a &yo74xovra
h(Tpat, I "E itxovTw eaxdfta {ltic t rdkkXvca.
otoTuTAxot;" | axoi iooo 080 yo7XovrcMa XIT'pc, 86o 1702t.801.
Taxdaotoa x(Xiat I 'ckXavra. 1702t. 801.
100 E'oo4G 6y80oxoVXm XTpaL, 860 irTaxdoaGMXlita U | XivraL -
xocdv &oao;30 &irc& (st, 5uo |rvTxovrcm (v.68:567m.9h.)
tptaxdoiot Uts,&vot 352m.7h.
xotov 1 6o 0 p.sexTa, 'r Tv xa Srex taxdtoto Le'i[ vot 215m.2h.
xal uap&l oI ocpu XxoL;s To6t TpdTpov ZaXxou Xotiv
TEoOapeS I &vevxovra XiTpaL, Trpt'l 680oxoVcTM Eaxo'-
105 O. on r~ekpaxtoxt'kt TrXa'L.
xudpoWv Xot Ov rap&( (v R otojyoXdxots a roT Trp6d pov
Tplta -pLexTa, 67Y8o4xoVTe I TTpxdaOto pit8'vot, xal
RiLstpvoq gv83xa il|8ltvot [ekiLxa.
'p B, ySpmas ToGT 7rp6Tepov xu0 'xa ptL8sPaLVOL. |
110 oarcTv{()t Opuvto; Xotv 'rpeT revrxovrT X 'rpao, I v-
8exa bvaxGoot rdrXavTcL 0=6p& odTcvait; TaT &iw 1eoj-
8<6poo31.
OITovw(wI E~xXsi'a XoMt6v reaOUpdxom I Xv'tpUt, S
8-aU TpMX6U XWO(Xa Td'XOvaCU IrMp& a&ep|rriTG; Tatc
it 6 otT(Dfv'a532.

80 Ne hic quidem illo mense ulli fuerunt reditus (cf.not. 28), ut de residuis
superioris mensis (v.68. 69) facta sit expense; haec ratio accurate convenit.
31 Non proxime superioris anni hic fuit eponymus; nam cum uno modo
loco hic commemoretur, Aristo vero sexiens (v. 8. 18. 54. 58. 91. 93), pro-
babile est Theodorum, Aristona, Apollodorum Apollodori f. hoc ordine se
excepisse, etsi mirum est sitonas magistratu finito etiam per plus quam
annuum tempus pecunias publicas in manibus habuisse. 32 Obscu-
rum hoc; non pecuniae &d' a-trcaiE esse dicuntur, sed dy&prat. Hoc vix
aliam habet explicationem atque eosdem homines primum aETr6va;, deinde
&d~pTax fuisse. Sed si id turn casu accidit, non perspicitur quo consilio
in tabulis publicis commemoretur; sin lege constitutum erat, cur hoc solo
loco scriptum sit obscurum est.

955. Arcesinensium cum Praxicle Naxio pactum, saec.
IV/III. Arcesinae Amorgi. Edd. Kumanudes Bull. Hell. VIII 1884 23
(Wachsmuth Rh.Mus. XL 1885, 287; Inscr. jurid. Gr. I 313, XV A; Syll.2517;
Delamarre IG XII 7, 67 B). Cf. Dareste Bull. Hell. VIII 373; Szanto Wien.
Stud. VII 232; Sonne De arbitris LVII. LVIII. CXXVI. [Hi]


Fasti Tauromenitani. Arcesinenses.


954. 955.
955. Pecuniae publicae. I 5.

[r]iOx] ] &[aO4]1. pT[vi 'Ex~]TotPaAvoc iv Naowt2 a'ouivvv[Tcwv 3 1
... .]svouo xwa IoarTpotou, v Apxsao'vrti 8 pptyv M1tXTopoptuvo;4,
[ap|x]ovTo; Kn]oit~pomo, paStixX7 HeoXu jv4roou5 akvariasv T[it
rdjjXs[t] Tt 'ApxsaLv-Sov6 apTuopLo AtTxo[u] TpL' TXac~Xv &x(vivvo
5 ira[v|T]A;7 xtva6vou pIpa~txXsT Jr,[t] rdxuit 7rgVT' 6POXot ; Trry p~av
Jx&Cifjv o[6 | xyjv]6 ixaiotou8, 6avstorv 9 X)dyovov 10 8-pooL'at Hpw-
Litteraturam Kum. saeculo II. Del. IV aut III tribuit. 1 .. \IA....
K., i.e. XHA (Dttb.). 2 Naxiorum Hecatombaeon quin Attico respondeat
vix dubium erit. Cf. Bischoff De fastis Gr. 394 et Realenc.2 Kalender 50.
Ceterum fastorum Naxiorum propterea hic ratio habetur, quia creditor illinc
oriundus est (not. 5). 3 Eponymus Naxiorum magistratus; cf. IG XII
9, 2235. Similis est ayjIn) Teiorum (n. 38s) et Milesiorum (n. 57) et
Cymaeorum (Aristot. fr. 481 p. 1557 a 2), at plane diverse cum illa laup~irTi
quam Aristoteles Pol. Ill 14 p. 1285 b 25 alp_~rv Tup'vi0ua interpretatur,
turn alfp,.'iat Megarensium et colonorum, qui senatus praesides sunt (cf.
n. 6411. 7095e). 4 Miltophorionis nomen W. refert ad fucum sive algam
marinam qua tingi solebant nobilissimae illae vestes Amorginae, collatis
qui de hoc vestium genere afferuntur a Bursiano Geogr. II 3123 scripto-
rum locis. At ex his nemo colors mentioned facit nisi school. Aristo-
phanis Lysistr. 150 o y.ti yptpm.roc sito- Tv da6pnv, o BE 6 d-. v oOu
Af6pyou Tro; 'AuopTytvou tidva rd 9- 5paa dr.b v4ipa 'oioJ. Hinc lubri-
cum esse de colors genere quo Amorgii usi essent quicquam colligere
sponte patet. Neque omnino pAxTo; unumquemque colorem rubrum signi-
ficat, ut W. putare videtur, sed rubricam sive terrain Sinopida cf. (n. 972 65).
Ceorum dtkoq tractatur IG 112 1128. 5 Naxium fuisse praeter praescripta
(not. 2) docent v. 13. 19. 6 Praeter hoc alia exstant document de
pecuniis quas mutuas sumpserat Arcesinensium civitas (IG XII 7, 68-70).
Haec omnia syngraphae formam et naturam habent (hoc instrumentum
identidem j auTypaF4 vocatur, cf. v. 41. 44. 45. 47. 50), quae propterea in
eiusmodi negotiis perfrequens est, quia creditori optimam facultatem sua
recuperandi praebebat. 7 Suppl. W. 8 I.e. 100/0 per annum ex
nostro significandi more. Non nimiae sunt hae usurae pro illius aetatis
consuetudine. Ex reliquis instruments Amorgiis (not. 6) unum maiorem
usuram (12 o/o), aliud minorem (81/6 0/o) habet. Sacrae Apollinis Delii pe-
cuniae per saecula a. Chr. n. tertium et alterum eadem quam hic habe-
mus usura mutuae dabantur (Bull. Hell. VI 68 sq.). Idem eadem fere aetate
(CIG 359913) in pecuniis Minervae Iliadis factum est. W. Cf. Billeter Gesch.
des ZinsfuBes 66. 9 Non magistratus sunt, sed homines ad hoc unum
negotium perficiendum a populo electi, ut savrvat n. 4939 et Ispo=0tot
n. 10523. Item si quando pecuniae publicae aut sacrae mutuae dandae
sunt, beazveteral suffragiis senatus aut populi creari solent (n. 742g3. IG
IX 1, 6948). Apud Delios qui commemorantur 7tpotavEtsTai (Bull. Hell. VI 69;
IG XI 203 A7s). XIV 439) ei idem negotium syngraphae conscribendae et
pecuniae accipiendae habent ac avet ral Arcesinensium, sed praeterea

Arcesinenses.


TOjicoo xaI Ato|.. ou;, xact[d1] 'rTO (ia e"irs 2T['jo]'Ldpca;.
6TCOesto 8b nipacxXi; id t[s I x]oMvd T' T[r]- 7dXstoe gOvW[all xj]a' 2
[r]& '8ta rd 'ApxsoLvsov l2 x a Tiv otxo6v[t 'wv 'v 'Apxeovtwl3 idp-
10 [yov9a]14 e'yYata xal urCepirovtta 15. a&o8&03ouotv triv pi"v Tdxov 3
xa&' avaouTO'v16 Exotov oE [rjit'at( o0 rdi; rpoaOd80ouq S& ovrea |I d
Apxsotvjov* &rv 88 p[) &7ro~ilicptl7, 1paxzot 63rmpol8 Hlpaitx~sT o
& darodve19 6LtdXtov20 t6 apyuptov ix TrV 8v 'lov 1papsi itd-

etiam suam fidem pro aere alieno a civitate contract interponunt, cuius
rei hic nulla est nientio, sine dubio quia omnes Arcesinenses singillatim
obligantur (not. 12). Cf. Rehm Milet I n. 138 p. 297. 10 Nempe k
Ndcov. Item usuras Naxi pendere iubentur Arcesinenses (v. 19). Etiam
in instrument de Nicaretae Thespiensis cum populo Orchomeniorum ne-
gotiis pecunia Thespiis numerata est (IG VII 317220. Inscr. I 298).
11 Cf. n.6479. Iam Demosthenis aetate Oritarum civitatem reditus publi-
cos pignori opposuisse refert Aesch. I11 104, Memnona Rhodium Lampsaci
idem fecisse legitur in altero Oeconomicorum libro qui perperam Ari-
stoteli tribuitur 2, 29 p. 1351 b 7. De aedificiis publicis hypothecae datis
cf. Strabo XIII 622. Athen. XI508 f.; pascua oppignerantur IGVII 317137. W.
Cf. Hitzig Gr. Pfandrecht 19. 12 Praeter civitatem igitur omnes cives
singillatim debitores sunt. lure W. monuit, iam non tam immania et in-
audita videri posse quae Iosephus Ant. lud. XVI 343 de syngrapha a Syl-
laeo Herodi data referred: r6 bdveiov E (bV (N Lv6ao; 6 AapamtTv6;) Tan irv-
rxOoatw akdviTm'wv xal Tlvau ypcypv, &iv v al rOUTO v tpoaysrpaiLvov, it-

TV 1V OTpUTeiaMV o0 oTprictTrAV U7EVev, dX' Ei 5ix0tav<(?) TrOv i1iov ditahfnatv
xprjdtayv. 13, Etiam inquilinorum (Leoix'nv) bona creditori occupare
licere sane mireris; sed eiusdem inconstantiae est, qua Athenis hi etsi
cives non sunt tamen milites conscribuntur. 14 Suppl. W., qui monet
solenniter totam rem familiarem ad urdipyovrc vocari. Cf. IG VII 3172 33.
15 Dem. XXXV 12 -x rcv ov6to airdri t'v xa itriv -l va UTix@ com-
parant W. et editors Inscr. jur. Atqui bEepdr6vto; non est marinus vel
navalis, sed transmarinus, ita ut in insula exigua fere ad idem redeat
atque buTepptor. Necessario igitur et quae Amorgi sunt et quae peregre
bona intellegenda sunt. 16 Eadem aspiratio est in testamento Epi-
ctetae IG XII 3, 330204. W. 17 Hoc quoque tralaticium esse in eius-
modi contractibus observavit W. allatis Dem. LVI 38. IG VII 317227.
18 Cf. IG XII 3,330218 al. 19 Quaestores, qui pendere debebant v.15.
Probe igitur distinguenda sunt, quae praecipiuntur si in numerandis usuris
et si in ipso capite reddendo mora intercedat. Illic soli magistratus con-
veniuntur a creditoribus, hie multa duplicis summae civitati infligitur,
quam creditori a singulis civibus exigere licet (v. 23-29). Inser. Gr. jur.
20 De hac multa summae sesquialterius cf. n.9634. 50o et exempla allata
ad I. Olymp. 16.

955. Pecuniae publicae. 1 5.

G*21 xcabtaSp Z| C 8{xa Tio &xoori;22 xarT6 oU6tLpoXov T6 Na-
['([wv x]jal 'Apxeove(iv23, [xh> p &[3]r 6td'oyoq24 tr1 d-sq Ooro
15 TO apy6ptov e?; C6 Boavelov, &aX'' &oIdrw i 7td6x O6v rdxov. e&v Bi
ja &7zo6iot, 3aro) 6 rxoC, 8v 'al p) airo8to&v, j ivsp '; 25 [npatxXEs
STerO rog apZcaou roa 'toou rdxou26 xad' evEoauov exaoj[rTo]v.


21 Eandem vim habet atque illud Tp67d

illic (cf. v. 25) utraque formula coniunctim ponitur. 22 In universum
spccTT; non licet nisi quae actori adiudicata sunt; sed quo facilius cre-
ditores sua recuperent, Arcesinenses permittunt, ut creditor sic agat, tam-
quam si res iudicata sit. Similiter in altera syngrapha (IG XII 7, 69t5)
fuisse videtur [xarsp ix v dpy]x6TdE i&oik[-q; iv T EiXXpT xa Twre;
b6epfpL-pot] et ap. Demosth. XXXV 12 eoras 4 papt; -- i ,eep 1i-x.v jy),7-
*xdSTm i cvto U7pTpi-qpwv-. 23 Hine necessario colligitur Praxiclem
Naxium esse. Ceterum au'jy1doR notion non modo pacta de litibus inter
cives diversarum civitatium, sed etiam de commercio, navigation, vecti-
galibus contineri non recte ex Ar. Polit. III 1280 ag6 Mai ydp av Tupp-qol
xai KapX-66vtot (-4Al Tavwce oT( Iaslt o061oXea rp6; ddXous) d); jLt&' ad- OXICat
7;6AsXt aav. eal yov- arot% .couvxef %tEpi TO7 N sta"yv E ip.w 1v s 6u(.0o).a Tep'i
rou p.I dietvr al ypxapial p ept s'j.p.i. Nam in postremo enuntiato mani-
festo adotpoX, distinguuntur a duabus reliquis pactionum generibus, et aup.-
p.a a ab illis distinguendas esse ipsi edd.inscr.jur. concedunt; non magis
igitur ouvt)sxat epi rTv ar, -yiaiv eis continentur. Priore enuntiato vero,
quod manifesto parenthesis locum tenet, quia asrot; non potest non ad
Etruscos et Carthaginenses referri, nihil enuntiatur nisi, qui vel hoc
uno pactorum genere contineantur, ex eorum quos scriptor impugnat
sententia unius civitatis cives habendos esse. Neque magis ajP6Xwvm ar-
gumento continentur ipsarum civitatium de iure public controversial,
sed ad causes privatas inter utriusque cives pertinent (cf. 4644). 24 W.
recte statuit, ird5Xoyo; substantivum esse. Quare ne levissimam quidem
offensionem habet v.30. 31: pi evat 'Ap-Etv[s5tav] nd6Xoyov To06TV ; ST-V
dn6dBoatv Try Xp rLd-twv &v 6TdiXou'at. Pro quo genetivo quod et hie et v. 38
accusativus Troro Tb dp-6ptov, aurUa ra& X-pfrTa legitur, manifesto, sub-
stantivum verbale verbi structuram sequitur: nam garm 6-rXoyo; idem signi-
ficat atque IoTw btroXoytieaat. 25 I.e. usurarum residuarum usuras de-
bebit civitas. Cf. Isocr. VII 35: jay y&p ro6 ;rs .ouvra &bTXojv x al t oa -
Tep' ak6V iVrpy& xu3Ncuaav. Dem. XXVII 7: ~et 81- xi xa' Zxaaov b a
dxoat ecdi T' ivepyd ai6Tv (-rv ypdiew) xui 6s' fv dpe& xcal amo iv aEt'
Exama. 10: Zat TWkra [iV Ivepya xwTieXcev, A6 xai akLol okTot 6t.oL0o)So'OONtv
&)v lyiTTrat To5 tiv dpydou xeypfkatov 'Crapa 'rad.Ta d xas. r ExTaqikXt, 'r6
5' pyov a6Tr5v 7evx pha Amorgia IG XII 7, 677 (cf. not. 6) non praecipitur, ut usurarum resi-
duarum usurae pendantur, sed illic ipsa usura augetur (10 o/o pro 81/6 0/o).
Inscr. iur.

Arcesinenses.


T 5 & ap&Tdov apyT6pov a&ToSiaouotv Iv ~E p7iGv27 &y' o5 "v &aat- 4
TT[i] | llpc[St]xX[] 8v &v ci'eTj HpattxX 28 dtratTjcovCa.
TaXV 8S& otOOt I [ v 6 [r xov X oV paTov, d nTo aouav iv N L 'c)T 5
20 IHparixXsT (j aty [x]sXs6|[Ti29] Hipa txX ArTrTxov AAezav6pstov30
v61.copR It [yJrdit; Xpjrat [ajx'v80v]ov31, 6Xoo10eps;, dxipov, ao[u]-
Aov, aveinapov, arehX' 1(vrT(ov, [5]|ro[u]32 ay xeUset HpaiLxji.
"av 81 A(ino5o3Lv rO apyUpLov xatrd T ye&yplp.lieva, 'oLdy7oaY 6
xac iltsevro Apxasovest syeXsip. npaott[/]Xst g dXc0vTa33- xad &I-

27 Frequenter certum tempus praefinitur, quo elapso utique reddatur
pecunia credit. Sic Deli a 314-166 omnes pecuniae sacrae in quin-
quennium mutuae dabantur (Bull. Hell. XIV 453). Arcesinae id in uno in-
strumento IG XII 7,-676 fit, ubi proximo mense Ilobacchio (cf. n. 9462) ere-
ditori solvenda est pecunia. Hic vero quolibet tempore Praxicli reposcere
licet ea condicione ut intra proximos sex menses reddat civitas. In syn-
grapha IG XII 7, 6919 eadem condicione trium mensium tempus definitur.
28 Cf. not. 29. 29 Cf. v. 19: flpat-%ex (B t ay [%x]Es6[t] lpatxXi:.
v. 32: 7xa idv tcitv R dXkot rpcoatin y.pipaa Xe xG o ovro; fHpaexout. IG
VII 317235: 4 b ouTT'pp xubpa 9o0m 4ayv Mkoc ir~Fepit bitp Ntxapita.
IG XII 7, 6949: dX' ) ema t r ov aupv zp ptv o5 av ~ippt 6 5av-siLac
ol tcpd' ovTe brs:p auTol. Haec omnia sic ab editoribus intelleguntur,
ut ei qui hanc syngrapham obtulerit utique pecunia debita numeranda
sit, non examinato illius iure (,la clause au porteur' Inscr. jur. 1338). At
hoc institutum, hodie latissime patens, a veterum tam Graecorum quam
Romanorum iure alienum fuisse videtur. Etenim nullo pacto neglegen-
dum est nusquam abesse tale additamentum, qualia sunt b,-ip aukoW, beip
Nt-xapha<, xeXE uovTo; fpart)Xiou;. Nulli igitur debetur nisi illi principal
creditori; at huic non opus est praesenti ius.suum exsequi, sed permit-
titur ut alius id illius iussu vel mandatu faciat. Cf. Wenger Stellver-
tretung im Rechte der Papyri 1906 pass.; Ziebarth Gr. Schulw.2 12. 20;
de hoc loco et similibus Freundt Wertpapiere im ant. u. frithmittelalterl.
Rechte 2,1910,13. 30 Utrumque nomen idem significant. Mommsen
Gesch. r6m. MUinzw. 26; Hultsch Gr. Metrol.2 244; Babelon Trait6 I 483.
31 Suppl. W., ex v. 4, sane non sine violentia. Nam Kum. ..ATT.. ON
exhibet. 32 Ita ectypum; [dr&o]566ouL[at] 6i wou a&y xe6mot[[v ol av'E(-
o]'vrE; habet similis titulus IG XII 7, 68 to. 33 Ei qui non solvit quod
debet duplicari debitum (cf. n. 9634s. IG IX 1, 3338s thXsity OwniT'r. Dem.
LIII 10: xal i TaL cuyypacpatC Eqi TptdxovD' ihf6paV a66rOV ditoouat 7 b ETXa-
ocov 6peiXeRv. LVI 38: XX' &&v (i.V [ at dTy0 TO vecoy xad roil rxouk c (
7Map&Myat br Eiroxi(ieva tYcavf xai avicl, 7 dXo Ti rp9 v cwupaopicv
7cot*iz;, daoretvtv xeXe 6t ce 8tr.Xdta rt xp Ipara. Inser.jur. 1293) apud omnes
(ila Dttb.; negat Zie.) Graecos legitimum fuisse videtur. At hic illa poena
dupli sic exaggeratur ut exactis illis sex talents maneat antiquum trium
talentorum aes alienum.
Dittenberger, Sylloge III. 4
Pecuniae publicae.


25 oTm xpdaCat HlpattxXst Tal rd xpijp.at[a] | 7-pz O ti a e[x] rTs
T d~ xoTvv T[(o]v 'Apx[s]actvowv tlvtoY x"al ex Tcrv [i]oi Tov Ap-
xateivo .tOd'] e[x TrOV Onu xou0vrTv v ApxIsoavr 4r xal v, -
0TOU CiTCav TO apyu6pto [x]dal et iartdvT v35, Trptwto. A av imorru-
Tam36,e xaIvitasp 8i'xyv (Xyl'xormv v TAI exxinTJwti37 xaTC& to 06d-
PoXov r6t Nat[(uw]v xad Apxsaetivov T'xo Sou6ast3S dC'jiWito oiiuS39
30 ituor CIpnLs. j [x]a't av avsoupaa7drati de Staatrpiat HIIpaseXig,
S. tV s t 'Apxelvj[satv] bT-Xoyov TO6rTwv40 eSt r; v 3d6ootV TrOy
ypyip. ra v u pshtourov. [A]r .os A 8 & xa y~ y &xa.v[u]To[ox]ous
Apxso vetL, m bi eadv t VS; a eUo i tpdttlo td ypti p.aTaC x uovo;u
ripastrxXou 41. &&v s Tto 'Ap[gnx]sti[vmIw] &apa[t]pcTr TrOV oexo6v-
36 bO A 'Apxeoi'vA r ojt To; spinovgai t ivido[TurjeaL Tio 7ci pdies42 TpatCoto
e itperopO2, jtrav[h]oiv, u eroTiad[dTcw] npa|e[/]XET T [d]X[a)vTov43 tp-
Ouptou [xa]l V[paxXT]6s e[o
34 Cf. v. 11-13 cum adnotationibus. 35 IG VII 317229 N, 6] p&iu s
itn 'rx 9A TdS U rv m6Nas'tip.ve' %14 &x i tov iy6mV, naL i& 6v6[(] xil 1%
71est6-t nal ix i&ad Plerumque sine ulla cuiusquam magistratus public opera ipsum credito-
rem suum ius persecutum esse ita ut bonis debitoris potiretur (quae voca-
batur i&Pd.CTEuat) monuerunt editors Inscr. jur. 37 Sc. r6set 17349..
34429. 46412. Articulus duplicem habet explicationem. Aut enim una
eademque civitas in symbols Naxiorum et Arcesinensium nominatim de-
signata erat in qua omnes inter utriusque populi homines lites diiudica-
rentur (Inscr. jur.), aut articulus eadem ratione de qualibet eiusdem ge-
neris re usurpatur ut apud Arist. Av. 1035 ia&v 6 NeTe6o;onxuie; Ti
'ASvAto'iv ait6. Ambigua est res; etiam in titulo Attico n. 46412 dubita-
veris utrum in ipsis symbols generatim una &-/.kritroq r.6xt; definite fuerit
necne, etsi verbis o6p.ioXov rt-qaui'vywv i7p6]- dX3Qo'u; xal i0,ovwvy / E.X.r-
a-[ov it, Ao]itiiwv 6Xtv distingui potius videtur election civitatis a symbolorum
conclusion, quam comprehend illa. 38 Manifesto error sic incisum
est pro 0oucav, nam hoc utique ad Zixnip (cf. v. 13), non ad &xxX-)Wtt spectat.
De T9Xoc 40tv cf. n. 1573. Ex legibus opus erat tixg ito6rc, priusquam
creditor bonis debitoris potiri posset, quare hic definitur ita agendum esse
tanquam si creditor talem actionem instituisset et secundum earn indica-
tum esset. Genus litis ipsum nominatur in simili formula syngraphae Ar-
cesinensis (not.6) IG XII 7, 69. 5 [xaan dep 4-qV ]p o6 [X Iv Tft ix-
xvrot xal ovTEc -1pn(piepot]. 39 lonicum lov-t Attica contractione in oivrt
abiit, quod in titulo volgari dialecto in civitate lonicae origins composite
non incredible existimaverim. Geminum exemplum ro5 apoov babes
n. 9391e. 40 Cf. not. 24. 41 Cf. not. 29. 42 Haec est quae
Attice itsyov4 vocatur (Lipsius Att. Recht 668). W. 43 Tertia pars
talent est IG XII 7, 6939.
Arcesinenses.


i( x.L IIpae'/.X iv Tvr [ixxX]T(t [x]aa Tr fupoXov Texo| i06-
opt44, xaed Tta rXdoet [pe ]rtdXoyo, o [a s[o] raTra rd p[iniaT a45 siu
Terv &[tis tv hr]of3 8avseou. xald v vt pxinipao; f avDXoshps o'vat-
40 eLt rTiv eisrapoa[t]' Try ip [ple]gtov, ae[vat aTot [T]rjXst Tro Apxsot-
v~wy, xOti aTo6t i d ej roTs o rTO &pyUplov psTr& T[05] a.[ot] 8a-
vMiou. Tjq 8s ooyypayci ria8s46 I [d](IoXdy7oatv 'Apxy[eoIv]sTq pt- 7
8tv slvia xupioTrpov, tare vdpov RITS s yn[]tropa rATS [dY]a ['fa]e
iorpatiym? p4ts apyv n Uo X xplvou [o]sv Trd a v Trc [L ouyyJpae a t
45 y 9-y[p].p[iva]47 pjTs aXXo 1.1 v D [IteS TVIyfv I ,a6psJup.o
iyj8skiat, &aX' zva T'v couypaopygy xup'av I [o6 &]v i&ipspt48 6 8i-
vstaa 0L inpao[3ovT]S]- 0 rVSp airo0. (dLoXYrjoa[v 1 6] ApxeaLvsT 8
avayypapIev v [it]7iptxei[v] Tnvus T'r[v] couypay(v I [iv] 'Apxeo1(v0 I
ev TS [T]wUt 8rjV[o']u{[ xal (ev?) TrOL i[]p[rit T?'rj H]pot49 a ktr
X[tIijvIL] ptptrov ieixovry a' a &[v eqra' Aew'tyv o0 8]avsterat,
60 et 8S V[r], I 6I (psyv [x]o[ra] To. T.oto-A .... xaT[d Thv ou'j]ypa-
9-v rv 1 [.]3[t1iu Trap' EupoxXaET [xa]50 rIpa[t'.XT(?). I[Pip-
TO]pesM Eupu[xm e ], 'AnTeo(6,, j OEN H N POTSINAENOH 9
E2 E E EY2MI I ['A]Tvrtcaro[], 6[iwv], Apto-r68jp(jo, Ntxc[o]*i-
[v), .... .]os, EuX'[i8, I OjsoiToproc, 'Av .z 1o0, E?.... ([8 ,
55 pa, KKu .....,.. vop[vj;], AvTr o o, Hpax 8.

44 Cf. not. 38. 45 Cf. not. 24. 46 Cf. not. 6. 47 Cf. Dem.-
XXXV 39: 4 ph& yf&p Uy)psyPa ousv waUptdepov ia EVAE Ta6 yEpapri
o06i -pocyipstv 0 oo5T v4ov 0o-e +(ftOa o&' X' oi5' &6Tto'v Tpo T'rv Ouy-
jpafvv. Haec ipsa verbotenus in syngrapha scripta fuisse, id quod iam
per se perquam probabile erat, eruta syngrapha Arcesinensi omnium
certissimum habendum est. Quod vero in ipsa formula Demosthenis ora-
tioniinserta (XXXV 13) nihil legitur nisi zupE(rTEpov 'O 7repi To6TWv dIXn tliv
eva T'ii oupypfi], id certissimum fraudis indicium existimant W. et Sz.
At quidni inde mutilatam potius colligamus syngrapham traditam, quam
ficticiam? 48 Cf. not. 32 et locum syngraphae Orchomeniae allatum
not. 29. 49 Suppl.Wilhelm IG1.1. De lunonis temple cf.IG XII7,6u.15.16.
50 Supply. Dttb.


6. Puerorum et epheborum discipline.
Partem tractavit E. Ziebarth Aus dem griechischen Schulwesen21914.
Adde n. 385. 717 de Atheniensium ephebis c.a. 282/1 et 100/99 (2 520/1);
577 Milesiorum et n. 578 Teiorum (2523) de eruditione leges.

4*


165.6.Pueri et ephebi.


956. Eleusinii Dercylum praetorem laudant, c.a. 350.
Eleusine. Tabula anaglypho Cereris Proserpinaeque et viri adorantis (Kern
Ath. Mitt. XVII 130, 6) ornata. Edd. Foucart Bull. Hell. III 1879, 120; IG
II 5,574 e (Michel 147; Syll.2 518); IG 1121187. Cf. Giraud 1'dducation Ath6-
nienne 1889, 51; Rubensohn Mysterienheiligtiimer 202. [Hi]
5 Trv 8)jfov T6v 'EXeoatv(mOv Tld rs UCa xa[l 67Cto av o[ aTsai; 7rlat-
8sutvrat ol av rot 841)EL, 8s83j6x&aI'EXesoivoi;, Ziravioua | Aspx6uov
AdToxXkou; Ayvo6ojtov xal opavseawoaat ypoaI o Cjcp&vo &i
10 8paqp(5v, xal avetsv T6v "riaTactvov 'EkXuotvt iv Trut so&TrpCL Tpa-
y(wt~wv Tr o a riv, Ij "rt ocreavioi 6 a8&o; 6 'EXeutv|(iv)owv3 Asp-
15 x6Xov AMroxXeouo 'Aylvou ov apsT 9vesxax x ptXo'rtq('a T; 6?s
bv B5jAov T6v 'EXjeuofv(twv ivact 8Be. Trot &rkXel av xa'l 'pos plav
iv Trot 8 tn' Troi 'EXsuvhov, xal xaXet'rw a|rTov 6 oj8(Jiapro 6 els
20 8Tjpap(v e Tr' poeptav4. vpJsJ v 8e I aT[ t xad Lsp(Boa ax Taiv
ispov, xad lrsp 'Eeuavfots, T v 8'6[ap(ov | TOv ael 6fpapomzGva.
25 atvaypd(Walti 8 s T'8eb T6 *'JlpLa & iv a |qtXL AjO1tv MCI xaT aorgt irapi
Td Ttpo7Tcj6XOa Ti Afptqrp(p)o; xal Ti; Kd|p7s" artlsk8vaio 8U
T'r avaypaotpy Troo' lraripa Trov na{8cov pIeTrd To5 8YRdipxou.
oarotiyb6v. 1 Dercylus a. 346 legationi ad Philippum missae inter-
fuit (Dem. XIX 60. 175. Aesch. II 47. 140. 155). Idem i ry'rti; rpdtpwv re-
censetur in tabula navali anni 334/3 (n. 962iso). PA 3249. 2 Apparet
Dercylum non privatim de puerorum Eleusiniorum education bene me-
ruisse, sed quia praeturam iTA -v ytmpav gerebat, quae paullo ante me-
dium saeculum III demum in duas, tir T v yc6pay T-v t' 'EXeu ovoo et trl
Tzv Xcbpav Tv i apAMav, divisa est (cf. n.4681). 3 Cum litteras IN errore
bis incidisset quadratarius, altero loco ipse delevit. ',4 Cf. n. 330o50. 9129g.

957. Ceoropidis epheborum donarium, a. 834/3 a. In arce
Athenarum. Edd. Foucart Bull. Hell. XIII 1889, 253; Lolling AE)rtov d py.
1889,10; IGII5,563b (Michel 603; Syll.2519); IG II21156. Cf. v.Wilamowitz
Aristot. 1 193; Beloch Klio V 1905, 851; Sundwall De instit. 22. [HiJ
Duae columnae nominum. Superior pars defracta. I
a 15 nomina epheborum aut demoticorum delete. -| oxp' ou, [-- x]pd-
20 ToUo, (demoticum) -s i -vo; upojiyou, | [Xatpoar]paTro Xatptwvoc,
.... OTro A-TrpooU, y. ...v p &7pfVO;, I ['A]v-T3v7js 'Avrtyc&-
25 Tous, Aat8aLtx ar t I XdEevo OthkXovdpoo,
b 30 00ou,1 ou, I--vUoTCou, j-. [o]u, -_Mvjto o,| [l--'H]yrzj.dvoo,, I
[ i....]]azo; aausou, [TSey ?]tav 8wpo Auoto-rp&rou, I [Ka]UX(a KaX-
35 Xtd8ou., I 'Avvpmyv 'EirTpdooo, I XpiR- It tx60ou, [ Altwvt '- I


956. 957.
957. Attica (Lycurgi lex). I 6.

EdAxi EuxXs(eou, I MeXCvgto; [A]pta(8o0, I sEntot Qeor@S p6roo, 1
40 AAp.p o 'Tparto iXov(~ou, I A-poxXshor AIpiou, OsdSoroq AtaZpo-
45 voq, j'Entxpincg EuxpTouoe, uTceratovse | Ntxia ExTafou, I
Esvo Xapbrroo. |
50 KaXXxpvrty At'ovsu aiTaev- iTt i ol E'pTpot 0o1 T Kaxp[ot'][|8o0 II
o0 i[l Krj]o[t]xXiouo ;pxovro 1 acxtocotv xal i[o]Go]o[Wv] | ivCa
&[oa aur]ols 01 (v4ot rpo0T1rraoov, xal [Tro owTpp]ovt[oaT]]jeT iti[ap-
55 xo]5atv Ttrot yepoxov ravr jt ToU 6[ pou2, 7r]atv[so]|t aW T[oi; xa]l

aToyft ydv. Basin hanc esse doni a Cecropidis ephebis cum sophronista
dedicati ex v.43. 50. 62 colligitur. In summa igitur lapidis parte formula
dedicationis periit, cui subiuncta erant nomin a epheborum quae ex parte qui-
dem aetatem tulerunt. Sequunturquattuor decreta tribus Cecropidis (II), se-
natus (III), pagi Eleusiniorum (IV), pagi Athmonensium (V) de honoribus ephe-
borum eorumque sophronistae. In epheborum recensu demi AXattiw, MCet-
,rbm., (Ob),jin, 'A ,o4mv et parvorum lXr.aXr(irwv, TptvE i~wy, 'Eirtetxitv desi-
derantur. Omnes Cecropidis ephebos fere 45 (41-50) fuisse, populi circa 450,
ex aliis catalogs numerum fere 500 computari posse qui uno anno fuerint
monet Bel. (cf. Su.). De Cecropidis demis cf. Milchhoefer Demenordnung 29;
Loeper Ath. Mitt. XVII 414. 1 A. 334/3. Epheborum disciplinam
magistratusque, quibus eorum cura mandate erat, non multo ante
institute esse multis eisque certissimis arguments demonstravit Wil. Ex
quibus id maximi moment videtur quod neque Plato neque Isocrates haec
noverunt, sed potius ut talia ad id tempus inaudita instituantur deside-
rant, neque quae Aeschines in Timarchum et Demosthenes XIX 285 (a. 343)
de honestate et pudicitia adulescentium custodienda dicunt, sic scripta
esse possent, si turn proprium magistratus cuiusdam negotium hoc fuisset.
Ne ipse Aristoteles quidem, qui in libro de republican Atheniensium haec
accurate descripsit (not. 2), ea cognita habuisse videtur cum Politicorum
eas parties conscriberet, in quibus ywytr/.odoy.mv, atao' t0v, uvas~tdpytiv
mentioned facit. Quod quoniam apud Harpocrationem 'EmtxpdcTir legitur
T-epo; .-- 0S r.Oyt Au'jxoupyo; IV tp v CEpIt 5Olt0t%.7E(U( M N (' XtX05;
EardT2b it& 5arv v6.tov Tvv Tcep i t6v yfp wv, huius hominis lege Ly-
curgi auspiciis per proxima post cladem Chaeronensem tempora lata
ephebiae ordo qualem Aristoteles describit institutes videtur. Neque im-
probabiliter Wil. inde, quod duo teneamus eiusdem anni decreta lauda-
toria de duarum tribuum ephebis, hoc de Cecropide et IG II112 1189 de
Hippothontide, praeterea vero illius aetatis nullum, collegit ipsum Ctesiclis
annum primum totius institute fuisse, ut non solitae et tralaticiae sint
hae laudationes, sed laetitiam de novo eodemque saluberrimo institute
testentur. 2 Cf. Arist. 'A. vo)X. 42, 2: ir.av 6 8oxta8os0tcv -ol ieypot,
cOUCeTf&ve 0Ct Caripes a6TrtV -/sr&a uXad;, 6Ji6avrTEC alpo0vsat TpEl% iT r6v eu-

Pueri et ephebi.


orSpavocat ;p op o e o'Es otvtu &o[6 [FR pacy]p.tv I xoapt[(6TrjT]o evesxam
xal epuTa'cav iavioat 88 xal T v oi4[ppovatrjv ['Ajsewrov AvrL-
l Eaxou 'A ndiovea xal odec reaa po[amit] I aro Pve andFons a ipayuv,
'nt xarXe xal ipta.oTuti(oC iS109s.u[] I TiSv | T 1 (p V T14 Kexportiao-
60 (puXoi c avaypfati 8os T6 r6 (B[t[ .iy eav boa -cji XDisvret xa'i cra-
oaU Ev TrI roT Kxpoiro; lE[pro]3.j
'HyE'i.ayo Xaipimovo; rHspt oi'57 e'irsv irei.t of e'yrPo[i ol] J III
Kexpot'5o0; Tmarc veCs 'EXeho3tv4 xaX x'i xtort'j@[ ijieXouvTat
wv aurod I poUXK xal 6 85io< 7TpooTraTTe, xaU[ Sit]| xTou0 aurou;
65 irapeiouoiv, iaviaut auco'ua xoaioteTe[Tro] vaTa xal eusCaac xal
OTScvaGiGal 1aaoU OTeSVavL E[xaGoTov] I aucuv. i= ia=cio 8- xal TOV
cappovoT -hv a7(v "A8seto ov Avrt]jjiaxou 1p.ovic xalt oaTyav cat
aXXo. Teyu i qu e'o i oqi[rv Ta]|i equaouvaa; s il. eMitypiae 8t To8Se TO' r-
p iofea nl TO'd &[vhauja,] j 8 avattimaon v of e yTpot of T7s Kexpor80o;.|
70 IptWoi'a sirv* Tjyp(aat roTa 6r-ciasc, iSt xcX[lo xl p]|Xo-IV
T't 7i&pe XotvraL 'S e&pp]ot xal 6 owyppovtars autrv "s48saro ['Av]Tt[p][Xou 'Afpolve6;,
iCtaL]voa[t] a6Tro'u xalt oecavoclat exuotov au@o[v OaU0o | zSFpa-
75 vet]. avayfp]Oa4Ci 86 ds T6 v ytca. e;.To vr &avypial, [8 ava|it]Jiatv
of. e opipo of[ T Kexpo-07'o; of iLrd KT-oiaxXe[oU4 & ]pZovro;. |
Eutpdvioo eTorEv &Tplahi Troit 8-cp. ai., i aet8& of Ic[pot] of &it V
KTaotxpio; 'pxovTo; ivypayievTs ercaxToUciv [xal] I nototoav vavTM
80 gca ol v4po.0 aurolT TrpooraTTTouctv, xal 6 fCa]jIpowvod;- 6 UT6 TO5

Xeruv -rrSv bi7ip STTrapdxovrTa 9Tf yEyoV6rv, o30 av 'Y(vrat pA)TroTou; Evat xao
17tTrBEitOtrTOusCU irttpEiOtat T)9r i mfyjwv, 6i. Bi TOTrWv 6 i(ipo0 Eva Tf -01; Y'
ixd'cT] yetprovTe awBpo'vItT-;v, xmi xosptiTex kMv },\ov Aivi(amv ri rt dvTac.
3 Etiam Pandionidis decreta complura in delubro Pandionis, quod item
in arce erat, inscripta sunt (n. 10918. IG 112 11449. 114813 al.), Hippothon-
tidis in Hippothoontis (IG 1II2 116322: dvy pd'Li -E T6 tjie t)Tk 'f; tuyfij iv CTfXat; Witvati -aalt atfale S tiv Ni T(6t r W3 x-:[1ua,
v bi &v rrbTl'IiTCohwvrLtwt) proponebantur. 4 Militaria epheborum offi-
cia iam Aeschines II 167 tangit: &x raiawv p.iv yap dia)}ay\is, (a. 372) rEpi-
7tuoXo; ric y6pxs ra6Tc ; iyev6p.i)y'< 66' iTri, -tlt ro6TmV 6ptty roU; cojveyfPou xalt
To6, apyowvras Liv idprop7; 7apio[iat. Sed ephebos certis locis in prae-
sidio fuisse primus commemorate Aristoteles 'A. toX. 42, 3: auX)ap6vce;
V' oUTot (cosmeta et sophronistae) cr6; ifpous rpd'rov [iv tad Ispd vept)X-
'ov, eir' et; nepatbi 7rope&ovtaE, xri cYpoupoitV o0 [ii'i tf MTOUVtyECV, O U TJV
AXTvv. Qui quod ita loquitur, quasi omnes ephebi Munichiae et Actae prae-
sidio fuerint, id huius tituli testimonio refutatur.


86?poo teipoTrovOeic &COrpaOIvst akro[u ] ) Laeapx vvac5 xa XXa
sravTa rotouvTas piXorC'tIpw;, ein[at]|veoat auTours xal OTSravoaat pou-
Cut aoTSpasvOL acsop IR 8pa[jypi](uv xooiet6TrTo; ndvexa xal eiCTe'ra;
anatviat 81 xald T[v] I ocppoviatTv auirv "Aastarov 'AvtRayou 'Afo-
85 via, xald oTsp'avi7o[a pL paot arep6ven a7vo]6 |T 8pajiyv, R&T xaX65
xad (pthiwoT s &iseXj(j T)v re 8por~o-v (xal rtiv)7 aXXwv iravTwov
rov CTrj r Kexpoioru8o (oX se.. i itypi 8 I Uds ri Tnjopla C r; r
avl. a2, 8 avaXIao5 v o4 ehpjpo TLg Kaxpotr. os 9 x 6 a0k ppove WTrf.
Spujo. ] pouX. 'EXeoua'vot. 7'Atovic.
5 PEIOAOXONIAS. 6 Hie rasura est. Lapicida quae perperam
scripserat delevit, sed vera reponere aut supersedit aut color modo usus
est, fortasse quia spatium non sufficiebat, quod undecim modo litterarum
est. 7 Manifesto error haec omisit quadratarius.

958. Coressiorum lex, saec. III in. rlide in insula Ceo; numne
Athenis. Edd. CIG 2360; Rangab6 Ant.Hell.821; Lebas II 1775 (Michel402;
Syll.2 622); IG XII 5, 647; Ziehen Leg. sacr. 94). Cf. Pridik De Cei rebus
137. 167, 66; Ziebarth Schulw.2 41. [ri]
-c. 19Z. es sLoLv' h rov 6 vopo2 iou o-i iitaX3 HoXu-
1Iao ro't; [81 poPo|iX]oua 4 [. v retiaoUtv5 lee]Stdva uv BToe Mci-
paxtjp[trovt yr]vi Trdy pt0iO [.... iv]rjT &i76dvroc7, xal 5tdvat
5 TUI &y{[aPdv]jrtI es tiepsta HP 6paXpR TOv 8' y*Xacp6vrea e' ov
XaTaGTj14oat 8v av 8Ssxvra0 of TpdpouXot oraacostv xard TOv v6j|pov
austv 81 p. T0,1 v o' v PspXXdCas, riv 8i olv Pe3Xr-xotav. I av 8 Tt
xad uapctvOv9 46i, Ipt S CpS6optepov ivtauoiou xal e-ps[{]|vou' iortv
10 8e ToU'; TSe iroXt'ra xal oi; C i4dX; xxXYxPev 10 xod TOU4 ResTO(xoUq
xal TUo &Xsteseuipou; &a6 ra TiXk I yepouotv eit; Koprojav 11. rap-

Litterae saeculi III. 1 Z. comparat n.1218 oT~e v6yot rtepi ewv xare-
p0tti-cmv'. An unius litterae i-xst3a sumpta: ['v6][iot ote --]L; etla? An
SiaEtatV coll. v. 34 TroUI popo6Xouc roU; i6to;vr? 2 ov 8s v6p.o[v eisaTiVS
s. auvypP av Prott-Z., T6v Si v6io[v XMuat 8lv s]8[i e 7espi T] rd.i)j floXu7e[-
3i: Hi. voluerat. 3 Nomina propria in -rdX-q; non habet Bechtel
Hist. PN 356. 4 Suppl. Pr. 5 Suppl. Z.; Tou6 del ovra; Hi.
6 .tsLe, i.e. potius pe-ae quam irabe Pr.; p.iQIII (velut rTv gaoncatv dC|.
Mi]3t[6pyou) Hi. Non erat pvqvt[%a'ev]. 7 Ad ordinem verborum cf. Thuc.
11 15 rTci dpextorepa Atov6cita rTj bwBlxir TTn oteTrat v 64 vvi 'Avaeaptuvt. Pr.
8 Sc. TroU 6Ovrao. Cf. Ar. hist. an. II 2, 501 b 5. B. 9 Adiectivum
bea.Nv6, quod suillum significare videtur, alibi non legitur. Cf. iscov'
n.338 s. Z. 10 Qui honors causa a civitate invitati sunt.
11 aInde recte collegit Rang., Coresiorum legem esse, cum Boeckhius


957. 958.


Attica. Coressus Ceae.
Pueri et ephebi.


setv 8e xal aslTrvov xal oLvov xal I TptwyitAa xal raXca Ziavr xa-
iug xad xpesiv oragll6v xardt v TOY avap a ip t [oavri R-h sXarrov:
MM 12, xai ax Ti tV ayxotj wv 13 1 o0 av e.rjt Tr [lpsTla. 8oxtpCd(stv
15 8s T L (spsaa -o; r0poo60ou; | xatl Tv rcacav xa'l TO xTpuxa x t
&a3ato tai r&a xpie xal TroV Esilpov TrpotoTaafoat. a&to5t8dvoa 8"1 T
sJtrvov 8xaU 7roa6jv 14, xal oLvo[v] I apstV apso~&v p.ypt av "ItoI
86-i. av 8as 0oxiptaot& [3]qrta a 'no8o6va= ct ubrpotpat" To, ap-
76ptov TO' otXTry 7 v TV Taptlilay 5 av yVYXarilE5" av 8" Pt, a.r;,voE
20 auCt T t ya ; co &Tz irco, ispo;. Tievai os xa't i 'ywva TIL
Eopit robU; 7poPo6uXo; a.[b6] I 8paZp[Lv FIAP. aipsaolt a8s xai
Tup!vaotpXov Lay Teti jaXUL I apyal; pi' vestrpov Tpidxov-a eruov
TOUTOV 8U 7roE7Lv Xatp.T8oa I TOv veSiOTpWV TL iopT71 xad TrOCUa tit-
pLeXsoat Tc xar T TO y 7uJpvolov, xai & iyoEt setr Xslrv AxovtIo.u(o
25 xal TOEIxq xal I xaTUaaXraCeofa?16 Tpti TO [Lfvd 81 8' all jh
iap~t T(Ov veojripowv 8uvaToq 'v, x6ptos frto a3zov C-qtt6v ips
8paqpO< 8L8dvat 8U TO'Uq 7popoUXoU; toTa vtxcOiev ro',TTL &vipt
Td6)ov, .papi~pav To.su .TOv, APr 8suMepsTov "rdov, Ph" &(xovwt-
30 o)Ti4t avopl dryca rp"Tps, Vsptxs(aXaLkav, PF- I'" supsTov d;.Ixot;
Tpatq, ill-k x pana t avapt iasptxFTpacatav, z6vrov, Ij PFF I-
trot 8euTpawt xdvco[v]17, 1 XaTprapot "tU vttxvrct &al8a, AA" !
TiL9vai 8s xad 'Ov ci6vcL i 886d vaC &aXL 1aR8'i TodTTr I xpsfzv
psp'8a, &xovntari ata8 pespt'8a.. r& 8 67rxa 7rapaaxsouCetiv 'rob; po-
35 p3o6ous Tobu &tdvTaS xald apaidvat ToT1 I ytpoTaptivotc, rTV 6S ra-
plEVa T-V TLUr V 8t86dvat 8Mdvat 81 al pjlawCOiL xpsdiv pLsp(ia.
xaTakaXe'Tstv 8 xal x TaTra^X-v rot; I popouXou rou; asl ovra xdal
pX rptaxdoata, a'pt av 1ltL'jxatpov 6oxY1 slvaL T71 pooXkt. I-J &Esivst

lulidi tribuisset. Sane B. Coresiam tum iam civitatem non fuisse statuit
sed lulietarum portum. At hie non portum, sed ipsam civitatem nomi-
nandam fuisse apparent. Dttb. Oppidum iam exeunte saeculo III cum lulide
coniunctum fuisse n. 562 subscriptio docet. Civis Coresius laudatur IG
XII 5, 531 (Carthaeae). 12 I.e. JuoTv tivcv. 13 Sc. r pi y tV irvov.
lubetur igitur is qui sacra fecit, intestinis victimarum mactatarum omni-
bus ad epulas apparandas uti. 14 Cum umbra gnomonis decem pe-
des longa erit. Cf. S~tav s-Ezdrouv r aro yTovt Arist. Eccl. 652. W o80 (exta4) Athen. VI 243 a. Boeckh. 15 Redemptor certo pretio sacra
facienda et cenam instruendam conduxit (iGXaPE). Cuius pretii pars ei
ex aerario in antecessum datur, id quod restat postridie cenam ei per-
solvitur a quaestore, si cena probata est. Sin minus, quinta totius sum-
mae pars retinetur. R. 16 Cf. 3294. 17 KONTOS.
Coressus Ceae. Chios.


a8s ao80'3at rad Cax I a (v a 0ap, ztou; aoparIyoIt; v 6tI ao-
40 7rXtaL'al i8 asTairc | avayp pI y a's sec xsuxtSWa iic ro6; del vt-
xav-co, y p[T P.]a|p at. av 5as ad.s 6 vdao avaypdat st orlXv
xal o7a. sI S T6 'raJIsvo(.

18 Cf. 4103.

959. Chiorum viotores. Olim Chii, nunc Graziae. Edd. Boeckh
CIG 2214 (Syll.2 524; Michel 898); Wilhelm et Gurlitt ap. Dittenbergerum
Syll.2 II p. 821. Cf. Ziebarth Schulw.2 88. 139. [Hi]
[iTl stpu[Td]vw 'A [voa]p[ou, upvat]i][ipaouvrTov 'Ept 'XEn roTog
Eo60o[u, ALv]|vuo; tro 'EXtou, NtIxoo Tog M(rpwvo[;, oZ8] | 'vIxov
5 Trov 'rE Ca5Uv xral TiUv ip)[v xai Trov] I vswvl rTouc Ttsp.ievou;
Uyrova;2 xad [Diuoav3] |ia Tes Mou6Laot xal. Tra 'HpaxXeT &a6 T
4[poo&]|50ou Tic 5saop~va xata co rpiaop[a rO Y-_-rsu;4 To5 Au-
atoo. avva cesa s 'A oxXa] | Y'A oxXh bpawoi8tat MtX-
10 Xt6d3i Atovue'ou.| a-po55" BEwv Ttiox)Asu. xtiapio1o5" KXe[o-
x]U) ANovuL'ou. ~raiov X6kiLov RoaxX7MUdB- | [Ip]JoToyEvou.
&QLpaov vet'rpcov a5Xiy[ov" AtIo]'v6uos Ka~Xkarpa-oo. p.eowv
15 8a6(k ov nI[pro][xI'X TtpoxXGs. rpesoa~rpspov ?doto[v]'1 Mo-
oyMwv Mooa'uvo;. &vapiv d6tZXov" Atayp[c]uv Akoxp'puvoi. Tcad-
5wv oTaLov 'A. & iMT'iv @[s]]ocpdvou. pTpwv vswrOTipov aTr-
etov* 'Ea taEo[s]| Ms 'evopo;. pLomov or&atov- Atoaxkvio' Alinok-
20 Xwviou. TpeoGu~ipwv ortdaov 'AptE4ptv ['Ap]|rz'jvo;. &vaprov
orTatov" MTjrpd68po IId][3owv]oc. aaowv 68 uxov" 'ADvLtxv
SOo60vo0. e'[Y])PWyv vsoiw ptov ataukov* Yppworo; fIataZoo. |
[u]soawv auokov" MeIdvsri 'AvTqtdvou. irpeolpotu pov 5(auXov"
25 Aok)Xavwo 'AroXkowv'ou.| [a]vapv a ouXov MVvs.AL pdoToU. | ai-
8awov d|jxV* AAahvtxov 0so9pvou. ppTov vcorripwov 'idcxv[
A~frTpto; Mcdxpwvo;. ioov idxv" Mid3o;o Md[o]|xou. tpeopo-

1 Hi manifesto sunt, qui infra in indice victorum avIpec vocantur.
Cf. 831s. 2 Intra gymnasium haec certamina peracta esse iure existi-
mat B. Quare cum potius ad demonstrandum quid in arte music et
exercitationibus gymnastics profecerint adulescentes (d-6sistit cf. 71742.90.
57832), quam ad culttim deorum spectent, hice titulum collocandum duxi-
mus. 3 Suppl. Dttb. 4 Cf. Dttb. Herm. XVI 191. 5 Discrimen
xtiaptaii.ot et 47X^Lou notum est: Illud de eo qui plectro utitur, hoc de eo
qui ipsis digitis chordas pulsat dicitur. Cf. Ath. XIV 635 b: Tv ptdci0tayt.t xat


958. 959.


T9p(ov rCaX-V 0sdo0o2T 6so8(6Tou. [Uv8][pUv TCaX-V 'AAeWXaX
30 KXsvoIaZou. ra'wv Iry[iv]- 'Hpa][x[iXs~i'Hpa]xXsa'8o[u]. _?& -
Pwv vetoriptwv [aruyp.Rv | (vestigia litterarum)

960. Puerorum victorum catalogs, saec. II. Magnesiae ad
Maeandrum. Edd. Simitopulos ap. Kontoleontem Mlt-pe.'Erc-tp. 117; Kern
I. Magn. 107 (Syll.2 525). Cf. Ziebarth Gr. Schulw.2 141. [Hi]
[.. 'Ap]re;s8tpo[u | -_] ALouXa([voo I -.]rIo Avae.'X[parou] I [nomen?
-- ps] Xoyppatial j
5 xtap[toatCot]. I Mavipoc/X -, | Apoarmv Av.-, I Auxop6-y j Xa[pt-
10 x(ou]2.| x t apYwt8l'ar | Atov6uato; 'AroUo8[pou], | Krtsatoo Mo-
pquou, f Uloa-Ykpac 'AroWaocpcvou. I| tcIYpag a. | Aolovto
15 'AiroUXXovoo, | KaXXk oparos Zwt-dpou, I"~X('.t Zworpoo. | apt-
-Ipr txi t Neot6rGXos 'A8[tjou, | AirTpto; 'Avatxp4-Coo.
Vss. 1-4 a solo Semitelo lecti; 1-3 (an 1-4?) super duabus columnist
script. Columnae sinistrae reliquias hie omisimus. Columnam dextram,
v. 5(4?)-19 repetimus. Ad puerorum examen spectare titulum apparent.
1 Comprobatur catalog Teio CIG 3088 (Ziebarth 1.1. 140), quo victories
recensentur: 1) [rpe 'jTpa; "Xtnzt" -] o o),-; Te~Troo636)Ew;, dvaT 6&3wc,
2) pi.s ilavJ.['i bropo)f, dyarvwGw., 01o),utie;, upoago., 3) VNEoTipat
4fXt7.>i" [Sropo) {;], C'mp" to;, x ? ,YpCai X 7:ddos, ioPy.o;, V LfleptoLo'J,
xt8ppX(P)L, p, .Tp2pi, xw.tEO iWt rpaey&i, in fragmento Erythraeo (v. Wilamowitz Nordion. Steine 1909, 59, 14).
2 Auxootfi,67 XapEtdo'j aut idem aut cognominis (avus?) ad Boeotos,
Phocenses, Athenienses, Chalcidenses, Eretrienses legatus ivit (I. Magn.
25 b. 34. 37. 47. 48; Kern Herm. XXXVI 1901, 500 IV).


7. Res militaris et navalis.
Adde n. 220 operis militaris testimonium (2527). 356. Eleusiniorum
de peripolarcho decretum (2*526). 73t. De Tomitarum moenibus custo-
dibusque (2529). 495B. De Olbiopolitarum moenibus (2226).

961. Smyrnae in colle Pago. Ed. Perrot (ex Martini apographo) Rev.
arch. XXXII 1876, 4111 (Syll.2 528); cf. Wilhelm Beitr. 186. [Hi]
TOUs bv T6Ut &vjyO8oil Tsrajixat ai aro0T | itupyou To T7|<; 'ATn&ij
6 Tu6I|Xs2 go To3 jT Eus:Tp(|acS.
I Vox hie manifesto partem oppidi domibus inter se contingentibu
exaedificatam significant, quae undique viis circumdatur (ita Dttb.; immo
vias [et domus contiguas] intelligent Wilcken Ostraka 1432, Wilhelm Beitr.
181/7 Zie.). Secundum haec cdRo0a cives in certos numerous militares


959-961.


Puer etephbi.Res militaris.


16.7.
Magnesia. Smyrna. Athenae.


discripti erant, quibus singulis singulae parties moenium defendendae ob-
venerant. Eiusdem institutions mentio fit apud Philonem Byzantium Me-
chanicorum V 92, 42 roit d4iy.'6 ie.aTzpm8tE.v r wra, asuarTEo. 93, 1
Z71LtOdli TE EtC 914ITOV aO?1o'o 0oT6ov eo- Xtlo06Xov 6i/.v'pWv xal xaTad),Tra
6uo. Unicuique ex his numeris suum fuisse praefectum et per se patet et
confirmatur testimonio Philonis V 93, 8 -rot diJpoidpy.at; Cu u{.a 7xt butno-
cu pta Cwpa pa ratv cpxTyqv 6ioo8t Uist. Cf. legem Stratoniceae (Wilhelm
1.1. 187: 6Es6TEpoC ripY-O. (ouva-po1C)l Tp) cTtn Hp-XEtw.itl u Tmt Oy.hm,
ut1-E6(wE. d'pO i tC X2 11000pdtf/.(0 z7AI T6 iy6I.EOV gU(; TO0 TrOTap.O ilr3TU.OV
p6),Ao.,) et Pergamenam Or. 483so.s2. 2 Propria nomina habuisse sin-
gulas moenium turres etiam n. 495143.44. i. videmus. Sed illic ea ab homi-
nibus repetuntur, hie a numinibus. De Bonae fortunate cultu cf. Syll.2755:
&vilh4x[] ToT- AcjEoxa ft'eot; Ax TtI 'AWy'ut T6y7. SGDI 3650: [(FA0rot
Au7ro6-vro; To non mirum illud donarium Atticum saec. IV (Blinkenberg Bull. Ac. Danem.
1916, 204): 'AptArodyf, 'OXuF.TI6cipo;, tEpK dvi rxtn At'EiTtAmeht PtX[)Mt
%at Tt M'rTpi t o0 fhSo OXltalt x'a T6y7rt 'AYtiE "o5 to5 Tuvat-/.i, ubi Matrem
lovis cognomine Philiam intellexit C.Robert. 3 Frequenter nomen ap-
pellativum srTorpla cum byitsv coniunctum usurpatur ut omnibus nominibus
bona ac salutaris civitatis cuiuspiam condicio significetur (e5yita % wali
EeT1pii) in titulis choregicis Deliorum IG XI 1053 al. Sed deae ETilpioac
sacra rarissime commemorantur; cf. IG IV 20319 (in Corinthiorum Isthmo):

%at dvi1a ).oT ceTai oaop.bv xalt raiOt'fTowo; 6tAXEuivn &itsayi)as-. Cf.
B. Keil Elpv -tj 1916, 431.

962. Traditiones triremium Atticarum, a. 333. Fragmenta
duo (A B) tabulae lapidis Hymettii inventa in Piraeo. Praescripta (v. 1-5)
totam lapidis latitudinem explebant continues versibus, reliqua per octo
columns disposita fuisse videntur, ex quibus duae modo a b), scilicet
septima et octava, exstant. Edd. Koehler Ath. Mitt. IV 1879, 79; IG II 804
(Michel 602; Syll.2 530). Cf. Kolbe Ath. Mitt. XXVI 1901, 377. [Hil
A [ras icrapo8uavl i&oeXal TmV veswptwv o0 67'd KTrToixXeous 'pYovTo62, 334/3
1 Traditionum tabula est, quales haud paucae exstant; atque hic
quidem quae supersunt omnia ad naves armamentaque spectant quae
cives ex trierarchiis annorum antecedentium reipublicae debeant.
2 Nomen archontis probabiliter reposuit K. Nam priorem utique quam
a. 334/3 tabulam non esse, quia antecedentis anni archon Euaenetus com-
memoraretur v. 286, neque post a. 331/0 inscriptam, quia insequentis anni
traditionum laterculus exstaret (IG II 807), in eoque complura reddita rei-
publicae scriberentur, quae hic etiamtum deberentur (v. not. 53. 63). Ac
cum utroque loco in illo titulo heredes debitoris defunct ea persolvisse
dicantur, tempus quo haec incisa essent propius ad annum 334/3 quam
ad 331/0 accedere. Quare Ctesiclis qui 334/3 summo magistratu functus
est nomen restituit.


961. 962.
Res navalis.


--7 -- fDrya0: 'Opat[dv)q EdxTj,[jiovo I --, --] Xt(ovo 'A0tovs, --, j -- -- v 2itwv,'ou AG o M nsx: vsz[p'v i
iatueri r oTt; To li Ntxoxp6Tou; a'pyovoq4, -, -]roo Iaiavi: a.3331
&Trtpzs, rat rot &rd Nxozpzoo; pxowro~~4- --, --]ijiou flatavt : a. 3331'
5 'ApX'vwt Apbyvou A[etpaitrjtuI, --, --, --]~t Aptoroxkefou;
Olva(: AJPox_, -_. I
A a -- I zauTjv WpoX6yjoasv j brt Tog atxaoTppoo j xatvhv airo840svS 'ri I
10 idTXet Eu3tvunrcoq |'E&eoxpdtoou AaprTp(eudq), | Tr-v 8s 7a=atidv 8ou-
U|3laetv xal 'rQ'V Ep'poXov J dirodcusLv6 et Ta vs&T paL.
15 ErTayawy7 [ AuaotoTrpToou() e'pyov, [ Tptjpap: AuatxX (I Auot'roq
20 'A ova6u, I ApyjxXi; ApyeaTrpro j rapyi8: "v 7apiXapov | ap"' Apt-
oTr+iou Tro Eu'ptXjTou K- otoL;0 I xal Trap& KXsops'ovwo; | rCO Ato-
25 jehovoq Aaut(Tpeo.-) I xa lapa Mv-,oi.)'ou TroU Tau3o6uAou Mopp,-
(vouoou)- raIuv TvV vav aG poXd|Yjasv rC psitXypvaiv j [a I 0 TOoxa-
30 op(ou I ODao Aswaav.ro 'Aapv 10: xal &oioSot xatv4 v, VT7 v
8as 7aX.iv I iaXu6stv xad TGv pIP3oXov &7toouosv sFE r Td vSipta.
35 eS Ixta0ovll p.er&a K y opoo' vro Aytavcat(ou) 12 orpa- c.a.340

3 Decem fuerunt curatores, singuli ex singulis tribubus, quarum
ex ordine legitimo hie nomina disposita erant. Exstant ex priore col-
legio relliquiae nominum alterius curatoris, qui fuit tribus Aegeidis,
tertii (Pandionidis), septimi (Cecropidis), decimi (Antiochidis), ex altero
tertii (Pandionidis), quarti (Leontidis), octavi (Hippothonditis), noni (Aean-
tidis). 4 A. 333/2. Cf. not. 2. 5 Trierarchi nisi navem talem
qualem acceperant reddebant, novam aedificare et veteris rostrum civi-
tati reddere debebant, nisi si in pugna aut in procella afflicta erat navis.
Quod factum esse qui excusabant (xxoatc xar ys& tjuva), si in iudicio
causa cadebant, novam promittere cogebantur. Hoc est &uo),dir4(prv irt
T65 6txoiapltou zatv 'v dcro6d3t. K. 6 IGII809dio5 (cf. 811 biss): o"tE
Tov TptTpdppmU 6&fSeouatv ToU( 6ppLXou rTC Tata %vwtI 6Io'O 'IairiTv iV T65
%txavorTp(owt. K. 7 'Iyrrrdf; est IG II 808 eg5. 809 d223. Utroque loco re-
fertur, Nicomacho archonte (a. 341/0) Phaeacem a Lysicle hanc navem
accepisse; prius etiam hic et Archicles Aristidi eiusque sociis in trierarchia
successerant. Cum navis afflicta esset, Phaeax novam se exstructurum
promiserat, quam a. 334/3 etiamtum debebat. Postea debitum duplicatum
est. 8 Frater huius O pater PA 2422. 9 Cf. Aesch. II 155. 10 Filius Leodamantis ora-
toris nobilissimi, qui definite Acharnensis dicitur apud Aesch. III 138.
Dem. XX 146. Boeckh Seeurk. 252. PA 9077. 13922. 11 Schaefer Dem.
112 4232. Kirchhoff Abh. A. Berl. 1867, 10. K. Fredrich IG XII 8 p. 167.
12 KytaoptE KEcr ).ivoi AptivaTo;t i r i TO 8DptZsbv est 22738. Eum in
insula Paro laudavit 6 ,.so;- 6 Iapiat ,al itsmiwv IG XII 5,114; Rubensohn
Ath. Mitt. XXVII 285/6; Fredrich IG XII 8 p. 79 sub a. 340/39.962. Athenae. I 7.

40 Trjyo3 rTptfpap(Zot) AT{ iveTo Ttlopoat eou x Kspaq.s'(wv) 13, j Ho-
X6uylXo; 'Eantapi'o | 2xpto: oxad &'0ouo014| j & t xapov &,d Tv v
45 'Ap.tpriTpTv AuatxXsi[iou ipov Xivc | avT, xpepcoTa avTkr ,
tioTov TrOv XPsirTv* Ij.GTo Msvaso ; I 'ltxp Tou' 'PaLp(v)ouoG(oc)15

so Tptnp a(pXoo) Osoa35poo Tro I E66tot80o MEXLTiteo I xX7pov4p.o 0 ed-
65 oWpo; | 6so8wpoo MaXTreu; oxueoov 8 stpooupeiXev T O xa&' arOv ewlt
T)v I'Ep6Oeta AuaoXs(~'o I| pyov : HAtl : Tro6To | iypXv T-rv utrkca-
oC'avl 6-HHAA- Fl- F I
60 E~uoXt; flpovairou | Aw 17 Trov oxsuv | ipooadpesev v Xaps L
65 it Trjv Ea't'YCT ApCi]o3Opj ou E pyov | PfAP F F : toGTo &va|8SaI-
Pisvoc CtXd[M)Xo; I Msvaxkiouq XoXapY(su) 18 II aTo5oostv xald doaoe'il
70 el To 5irllxa3 ptov poXv pe ITXoUv I HAAAPF F I-
[z]ptipap : K'rtto; iti [X]app(ou At.ov. a 19 I [ax]su7 e'et xpe-
76 ROora | [iv]TSX, 64Xva &svk I [a]iT6 T 'Opesfca I ['E]rtii'vou; epyov, I
80 [8] apikas-v uitpd [ [I]tX(7ttou roU HIoXu.jxTou Aa.itcTp20 : xoa ouv|-
Tpl7ipcpyV. |
[]ouipa 'a'Ayvo[8' jio] j E'pyov" Tpvtjp[apZos] I A(oUv AtO(To[o Ops-
85 appto;21]j o;au7] Ee [d6Xivao | &vt[X]-|
b -- o5TOL eacstu vTs[;] sc r6 8txca7pto[v] I oXov Av 8atdxo[(av]


13 Ttx7faBtot 9x KEpaoitmv est IG II1811 d63.68, filius sine dubio Demaeneti.
14 Acceperunt, sed non iam habent, quia infra scriptum est, Menestheo
ea tradita esse. V. 35-46 immutati ex antecedentium annorum tradi-
tionibus transscripti esse videntur. Koe. 15 Filius Iphicratis impe-
ratoris clarissimi, qui ipse quoque Atheniensium exercitibus non sine laude
praefuit. Isocr. XV 129. Dem. XVII 20. Ante annum 325/4 mortuus est,
nam eo anno eius heredes pro armamentis illis, quae etiamtum debe-
bantur, pretium reipublicae persolverunt (IG II 809 c 12). K. 16 Debito-
ribus aerarii qui non solvebant summa debita in iudicio duplicabatur.
Cf. v. 69 sq. 17 Cf. Isaeus VII 18 x-ariXtre &ap Eiiro)t auyaripac U6o,
mta6,"q, rc v ; dtptap)ts rei', II podTcet u'votxT, .m i % alf.qv. 39. 43. Etsi
nusquam demoticum additur, tamen quin Eupolis apud Isaeum avus ma-
ternus, Pronapes pater sit Eupolidis huius non est dubium. PA 5935.
18 Philomelus Cholargensis commemoratur apud Lycurgum Leocr. 24.
19 Filius Chabriae imperatoris clarissimi, pro quo Demosthenes ora-
tionem Leptineam habuit. PA 8885. 20 Pater Polyeuctus Lamptrensis
trierarchus recensetur IG II 793 fi (a. 357/6). Idem esse videtur II 9617.
21 Pater Diaetus Dionis f. nonnunquam commemoratur in tabulis na-
valibus (IG II 809 d is. 811b s38. 165), avus Dio apud Dem. XVIII 129.
Res navalis.


Xapt'as NsoT~rToX ou j Au'p(j; 8 WcystXev TO, xa&' a6v :
95 HHPAA-CT I e SaZi S re; To Bxajriptov pyXeyv Trv [ uwXaolav :
mAAAAI, F[tC]
100 Euxapi(a 'E7ctyivou; I epyov, jTptpappo I Atd8oro; (Ditt'vou I'ARa-
SEavr: K(p30'8oTo; flpaicT Xou-; ju|(piola)22, 'A-pvdao; "AyvU-
105 vo; 'Aap : 'Apytnro (Dopi' vo hstpcu tEu23, j Xaptas NeoTroXg-
p[ou] | AIp'8: o5tro ipojolos'XEt Tv oxs7Uo[v] [ TOUG aypipuiazo-24
110 HHFP1H C:x : 'd oxJi e?,; T ~oa pjov 5FsFv F6sp Tto6-
TOV I Trv 6aM ol'av : FPI-I, T|V 8 Tpit jp T6arV | es 'ioayJ e?
115 To 8txaar3tptov Ato8ato[u] 1 TOG (IX'vou'Ap aav(itcoc) I.X\rpovw6.oC A0o-
120 RIlvii 'Ajjaavr: (boXd]Tcsyv ativrV p.IaV I a7toiastv Ti7oXt E[t], I Tjv
8S VaXativ 8ta[U6]josv xAd T'V si30oXov I a&to ssva sc Tar vsLp(La). |
125 AhdXti Ttp.oxXious e'py(ov), I Tpt pap: Kparvo |I IpLx6iou Aou-
.is, I Mvtos, Ap'Xou npoad(KToc), I Xapt'a Neo.oXiuou I Aupt :
130 Tau'Tv 6[poX7|rjav 7tl ro [8 xa(O]|jpL'oo xY.Ev[-v &aio]j|4oCstv T'I
135 vd)a[e] K6vwv Ava6pXTioLo;25, I'OviTp MsXLTs6;26, Eij3Eoto; Kpt-
TrTdXeUw Avacupc27: Tiv 8 oxsuov 6(s'ae To3 8aypdpipcaro
140 Kpotilvo| I| [x6u0ou Aousiu | I lAAF F 1Ill : T[o6z]oo s-aza-sl; [s?~
T6 8L]xajoijpLov (4[Xas ijv] 8LjXCaL3 V : XAA[AAP FF]
145 'EnirsthiL [A]u:[toT]paro I spwov, Tpt[iL]p[apx]i0 | HaIuav'as (D[tX]j-
150 i0o voc 'Aypu7a: o5ro; ] eIaao sise sic C6 8iOxuairjptov PIXv 860 TrpL-
fpst xatvd[;] | a7o8o0vat Tj(t) dteL I xaTr& : R ': TOG 8aypdi|aTo

22 Aliae eiusdem hominis trierarchiae in insequentium annorum later-
culis commemorantur IG II 808 a57. 809 2eso00. Fortasse maternal originem
repetebat ab ea familiar demi Eresidarum, cuius erant Praxiteles et Cephi-
sodotus statuarii nobilissimi. Stemma PA ad n. 12172. 23 Phormio
Piraeensis trierarchus est IG II 803 d41 a.342/1, mortuus IG 11809 0173a. 325/4.
Phormionem Piraeensem commemorate Dem. XXXV 13,14, Phormionem
trierarchum idem XXI 157. Boeckh Seeurk. 254. PA 14959. 24 De
huius vocis vi cf. Boeckh 1.1. 204. Hic intelleguntur laterculi armamen-
torum quos habebant curatores navalium, quibuscum armamenta reddita
conferebant, ut viderent num quid deesset. 25 Filius Timothei im-
peratoris, cuius perfrequens est mentio in tabulis navalibus. Boeckh p. 241.
26 Idem Onetor Onetoris f. Melitensis, qui v. 158 recensetur. Frater
est Philonides Onetoris f. (v. 183), pater Onetor Philonidis f. contra quern
Demosthenes duas orationes habuit. Stemma PA 11473. 27 Hi tres
cum quarto socio Phaeace Leodamantis f. Acharnensi illam navem ac-
ceperant Chaeronda archonte a. 338/7, neque quod debebant persolutum
est ante Chremetis annum 326/5. IG II 808 c5. 809 d194. Cur Phaeacis
nomen hic omittatur, non liquet.


17. "
962. Athenae. 17.

155 Trodtwo ouv[Trpvtpap5ov: o o'rPairrol xal ot e'ooiv | xaorjaov xcovI
160 vav mo ayt 'pl.[r]jiLro 'Ovi-ropc ['Ov[i]ro[poq MAe]XtTe[a] o-|-
B a -- Oso_... -Tpo&a'i T[ouTro]v28 [K]esoxapij rxaux i-o I KYpLots6;29,
165 HIpdasvoq j'Apuo8t)ou Ayt8vio;3o, 'EXTciv-r 'Enmvixou J'Aktsa31: Aj-
170 poogivaj [I Aroao3voou nltavt(seu)32, 1 ApoZ ap- 0i; iuHou I K-ryt-
ot(su6), EuypGvvop I (<,Ixou 'OiDsv, I 'ApxetkXas 6sovo I EdU(vous:
175 IlpoxX,~4 HipwroxXSoou [Ui es(6);, | OaBtpoa KaXXou I| er33: : Kd-
voiv TITtoioOU 'Ava~Xu6T(to-) 34, I'Appsvijtij [X]a ptixXsoou latavte6:, I
180 Aspxd6Xo AuToxXeoui; CAyvo6t35 : KaIka; I Au oxXiou'Ay'vo6o(to0), I
185 (1Xwovia- 'Oviropo |I Maksrs36: Xod'iTo; I AuzoxAsouo 'Epot-
a5(4))37, I 'Uyj[o]LaTctos 'Hyptoo I louvtes38: 1(bptXoo I O-pixXuouo
190 OXosdu 39, I A-p.do7s Ajieoo Q H tattvt40: Atdgovroc I [4D]pacitxXeS'ou
Muppt(vouo0to), I [K]ptiTtv 'ArTU'oo'jU Kuo8ay4l: AvaCSTO I A-oW-
28 Eadem syntrierarchia commemoratur in tabula aliquot annis re-
centiore IG II809 c2: tapa 'Ovi4 opo ToU 'O4ropot MXItrU); rT; Tptppou,
%xa i pyiV Trob 5aypCpCaTros, o0 CueSTpntpcipyi.Et HluCavtia 'AypuQr8V, 1e (ob6-
Iy-qo[,A]vse var drocahest, t o0vo[a'ExTcst'iVt AusatepadTou gpy(ov), dJre)dpojjvv sqq.
Verba xor& ivav'coTj 8taZypdp.,Tro Boeckhius Seeurk. 209 sic'interpretatur:
Cum quantus futurus esset sumptus trierarchiae accurate praevideri non
posset, in syntrierarchiis tabula (8td- pacq) conficiebatur quae indicaret
quot drachmae in unamquamque minam totius summae sociorum unus-
quisque conferret; Tobs 'ioa Koe. monuit principles viginti symmoriarum
trierarchicarum (Schaefer Dem. 112 492), pro eisque fideiussores se obliga-
verant quorum nomina sequuntur. 325/4 plebiscite, quod rogaverat De-
mades Demeae f. Paeaniensis, coacti sunt debitum reipublicae persol-
vere (IG II 809 e42: Trapa t-y &iuYcv tdlv rpLtpwv, @v ot X UXat8 Repov,
d7eXdpopsyv Aca tjoytr& t 6-fy.ou 8 AI)i.diS n1avt4[E'] T?). K. 29 Glau-
cetes Cephisiensis est in testimonio apud Dem. LIX 40, cuius de testi-
monii fide cf. n. 2054. 30 Pater huius Proxeni sine dubio est 'App-6to;
6 flpoivou apud Isaeum V 11. Proxenus ipse nonnullis aliis locis in tabulis
navalibus commemoratur (Boeckh 250). Sine dubio hi homines ex familiar
Harmodii tyrannicidae erant, qui ipse quoque Aphidnaeus fuit. Stemma
PA 2232. 31 Elpines, Proxenus, Demochares, Euphranor, Diotimus
intra annorum 334/83 et 325/4 spatium mortui sunt, quia eorum heredes
hoc anno debita persolverunt (cf. not. 29). 32 Orator nobilissimus.
33 Cf. n. 2056. 4091. 34 Cf. not. 25. 35 Cf. n. 956 1. 36 Cf.
not. 26. 37 Is a. 322/1'etiamtum superstes fuit (IG II812 a,). 38 Cf.
1911. 2595. 39 AypoxpadrT nY Xou ( X us56 legatus est in plebiscito
manifesto supposito apud Dem. XVIII 187. Quod quoniam ad merum ca-
sum referred vix licet, falsarium nomen ex litteris nescio quibus genuinis
illius aetatis petivisse putaverim. Dttb. Cf. Drerup Jahrb. Phil. Suppl.
XXIV 1898, 357/8. 40 Orator notissimus. 41 Cf. Aesch. 1156.
Res navalis.


195 ?ous 'Aates(6;-)42, j Atdirto; AosCtIou; I Eutovus43: KaXXkxpcirr
200 rdaTupoo Aat8o',a I oio. nrpoaoopTeoumo I Trov aoxseov ic I| Tqpi'
mrRHHHAAAAnPI
ptsra oTpaTiou I AEoT'pjou44- Euypalvousa Apyevsw I pyov,
205 Tp f papo; I TrYjtXs(8 f KaaXX('apou 2yvt(o)45, j v rdzi8xsv iti|-
210 oxsuoyao Kesoji|j8wv ALoysrfovo I AaqirTps: Tau'Tyv I| Eaps zard j(-
pata I pouXoj, 8 AticavTo; siasv MuppLvouaL(oc), I Trptijpupy: 'Isp-
215 vuljpo; lIpwvoc 'A4W O pv(e6u) I rv oxeuI~v &s,. j TroU StaypIpparo;
220 FI H K III I- I Ap Jvtxo; 5b 'A- ejA6ou; Mupptvo60t(o;)4o | sJoaZOel
Ss TO | I 8xoTptLov (p!As Thv 8~tirX.oav XXAAPF F II : iri Tv |
225 'Tl'stav ApZsvixo .epy(ov). I
Tacas [ apa'ou47 "YLio; j ALoV Tou'o a47 | Tpnipy0(): 'Ino8po-
230 p.a I XapsTparotoo epY(ov), I 80xt1,o0, 7v a7,[j]stas48 IApo ([e]t8-
iritou I [las: "v [sI]yesv Tv sIE 7-[ou]v Xap'vwTv I AvrTL3VT; Av-
235 Ttya]rou; Kuo(pp: tacrrtv I pioX6dYrOsv iTapsetlj(p(vat):'lhntroXoxi'8 I
'ltr ooXy60ou Aooct(su;). j
240 TpL~ps[t]; aZ8e &~JiCeeooav p.e1 d oTpa[Trf]yoJ (1a'8poU49
xaTd I [j?]tapopa 8,o100, 1 [n -_] stey v [il .-* a]pxovr(oj) |
245 n__io; --
b Nesf& AuatxXs aou [ epyov, Trpipap: (opIpCov KTra apovToq I IIet-
250 pate5O: xal ouvTpit+jpapoL 'Avt',uaio, I AvI'vou Ayapvsu;, I lvrjots-
255 8c Ka fXla'|xpou l(pvt: Desti'87nto; (aUXXou Ho teu6;, | 'v elxav Tzv.
6s 7cXo5[v] j Xapdv(rwv): Eu&uxparTj I Eu8uxp&toui 'A[iTpo(Tijrev), I

42 'Apyeptcli; At.oT ou; A0a0tE6 est ap.Dem.LIV31. 43 Ut homi-
nem ditissimum commemorate Dem.XXI208. 215, de eius munificentia erga
populum dicit idem XVIII 114. 44 Hunc imperatorem, qui etiam alibi
commemoratur (cf. Boeckh Seeurk. 236), Boeckhius eundem putat cum Dio-
pithis f. Euonymensi (not. 44). Quae sententia non satis certis arguments
inniti videtur. 45 Perpauci peregrini trierarchi in tabulis Atheniensium
navalibus inveniuntur (praeter hunc Leodicus Siphnius IG II 811 bis6. Mido
Samius IGII80828s. 809de66). De nominee cf. 9512. 46 Boeckh See-
urk. 235. 47 Cf. 2055. Hypsimus, qui antea trierarchus fuerat, eo
anno quo haec incisa sunt, quaestoris Parali munere functus est. K.
48 Cum Diphilus trierarchus in iudicio coactus esset novam triremem
promittere (dpioX)djse /atvijv dro&6ssv) hoc promisso stetisse videtur.
Ceterum primum Antisthenem trierarchiam gessisse, ab eo Hypsimum,
ab hoc denique Hippolochidem navem accepisse monuit Koehler; Hypsi-
mum vero turn cum haec inciderentur quaestorem Parali fuisse. 49 Cf.
not. 38. 50 Cf. not. 23.
962. Athenae. I 7.

260 AdTtrLoo E'Wovo: caU6[r7v pLoo IIHi(vest). |
Auvapqs Xaitspeopro I Epyov, ptpiXappo j dtXd6p4Xo; 265 flotavse51: "v slxs I TUv es; XoGv XOPdvIjrv WApXo'TpaTo I E6Ou-
270 xp&rou,; 'A pirp(oiC8Sv)' I TUTIJMv S' Uaxsuov I Tp 'papZo; IToiks'j-
8i; KacXX~a'apou I lcpvt : oxeaut e"i I 04Xtva eivreX, xps|[ioa iv-
275 Te, iFOV rv XTrOVy, at Ts | Itl v 'Ilaao Au ~xpIarou; epyov52. j
trptpets a'8s ati7rXisuoav pLsra oTrpcyoa I ALorTiOU at7
280 Tjv | puXaxfyV T6v xstojr]Tv53 xarca ?Ytaa | 8 oI 8 asTrev
285 AuxIoupyoq Bou.rO: xal 'AptoTdvLxo; Mapa5h6(vto;)54| Tauo-
vaouTrouao ii'i EUoatvrou apovo55-' a.33514
'louo 'ApYeveso epyov, I cUv i'dt njuaoa8Xo056 vauritiyiOstov, |
290 xaLVy, 50'xtqo;, | rpr)pappo- AlaXpeTo; | 'Avayopa57: xad aouvrpt.(pap-
zoI) |'AIrowX'po; rapy4T(rTno;)* I TaurjV Repov Uoxsuov58.
295 As pyl 'EnrTIvouo; ep(ov), Trov &~rT ()puv'Zou59 I va.iuTc7 wstaiov, 1
300 xaOvLL: 86xLpMo, I TrpLpapZ: EevoxX|I? p~itj: xal cov|rptfjpapZ: "Ap-
yXnrtOI I lsLpaL: TMrauTV S'AXpov 'axsuov' a6tTIV I o(aopUoX oav 7rpoi;
305 rv apZv 7apsXn |pivau Auotmrt61j I lamxiou,; rapy,(no;), Il iv-
&7jp ApjovIxou Aaxita510o. I
310 oZ8s [T]6v TcptpiOppowv Tt'v itLdvroT(v 'Ta 'irpetpset axe6i'
sxoluo(i)v xarT (}pLopa | S 0oo 8 NacuoyxX 6i ebw[s]*1
315 (NiXVjXos XoXapy(s6;) | a'Ox es 6 u'Xva I ieXj, xpaypoTar | iv-
320 reX, laov cTrov X=Ctv, & SXapv st | av lapaXv'Ayvoj ipou | pyov.
Tptiipgpro Xap5arjip o;'Axapvs: oxsuiv| XoiTv5 ps(Xes: P[AAAA, I
825('0v FeXacv dt Thv | ASpav AuatxXz'0o epy(ov)62.j
51 Cf. 3623.. 52 lam a. 330/29 Stesilides mortuus erat, nam quae
hic etiamtum ipse debere dicitur, in illius anni tabula (IGII807 ass8) eius
heredi Callaeschro ascribuatur. K. 53 yopuXau -'rdo Xsarav dicitur
eodem genetivi usu atque in Hyperidis orationis inscriptione T'Jpp-qav (3051). 54 Ad rogationem Lycurgi accessit additamentum
Aristonici, qua de causa, id quod perraro fit, duorum hominum nominibus
plebisciturn indicatur. K. Aristonicus fortasse idem est qui ut Demosthe-
nes aurea corona ornaretur ad populum tulit (Dem. XVIII 83. 223), quem
sane scriptor vitarum decem'oratorum p. 848 C Nicophanis f. Anagyrasium
dicit. 55 A. 335/4. 56 A. 336/5. 57 Idem videtur qui choregus
tripoda argentatum supra theatrum statuit Philoch. ap. Harpocr. xara-
Tro^u. K. 58 Postea insertum. 59 A. 337/6. 60 Cf. Boeckh See-
urk. 248. 61 Nausicles 'O0se in tabulis navalibus plus semel recensi-
tus, praetor a Demosthene XVII 114 et huius tit. v. 330 commemoratus.
PA 10552. 62 Cf. IG II 807 bis Xaptioou 'Ayotpv6w; %xkpov6 o; TptutXo
Dittenberger, Sylloge III. / 5330 ?ptpjT(c) A oxp.rt' XctpszrpaTou EpT(ov) I xaCLTv: 6xtOar |I orp-
963C NauotjxXe Oti7esv raur[Tn e si]| oxes ( )6mrtvai63 e[vse, I
x]psp.a3T ivc[s^, | iao]ov TOv X[itrdiv]. |
335 [et)sia]m" oc 'Ep[o.A am --]

AypVEu. T6 Xaf9, 7'6TIv, n8 j vr. 51e;t), Srb j6rf A5pa; ADamt)rreuo Epy(ov).
Tum igitur (a. 330/29) Charidemus iam mortuus erat. K. PA 15380.
63 EYAINA.8. Agri public et sacri.
Adde n. 533 Thisheorum.

963. Ager sacer Arcesinensium saec. IV. Amorgi ante ec-
clesiam 'Oio'0oiapto'j. Edd. Weil Ath.Mitt.11876,343,11; Homolle Bull.
Hell. XVI 1892, 276 VI nscr. jur. I 501; Syl[.2 531); Delamarre Rev. phil.
XXV 1901,166 (SGtDI 5371) et IG XIl 7,62. Cf. Ziebarth Herm. XXXII 1897,
614; Lattermann Ath. Mitt. XXXIV 369; Partsch Gr. BUrgschaftsrecht 327;
Guiratd Propriet6 fone. en Grece 472 al. [Hi]
.. 8t[- is 1 61] t ra4aOLvO 1 ot . uid' X ta(sio I
ToC vswolC[t]; a[t],.c'[ypsm | .j]T v a to i -. 0.. tja rv-
TG ^r[u] [t[jU o;, |f,[] y~al Tc] ) '7[8i3L &)1] yFLv't Ocp'^f-
6 XtjvL2 4ia' [/.ca]3[ov Tr6v I vtau]zriv3 7.[6- 7[civw-]v st&v 6s u
[ajn-080l, 7t[ax]TO;] e][-] 0ol; v[oztoLati; co]- uwooo y al a [']rc
X[ai | 01 Y']Yt'. 7yi,[ 'v apoas]t ivatXX 5 z.ai o0x [&]pUcy[j--II
e L vzov apo0, TaptX]j[latOU; po0ou;7. 8.[s0Xou0 oL i

Litterae et infinitivi in -E quarti saeculi esse videntur. Textum con-
stituit et explicuit Del., ectypum vidit Hi. 1 Locatio est terrae sacrae
lovis l emeniitae (v. 37, qui colebatur apud Arcesinenses insulae Amorgi.
Sententiae intitrdum punctis binis distinguuntur. 2 Amorginorum men-
ses: 1. MNi)Tiropi v = 'lK-'Tr.-iv (n. 955. 2) = lulius. 2. [MI Ysttt 3. 13'ritdr'. 4? Kpo-o'W. 5. 'A oOptdr. 6? ElpapTtd. 7. [Aratdv]
lanuarius. 8. 'AviE-vTrjpt(6b. 9. 'Ay'et.(v. 10. Taupetv. 11. EPp y-
?itdr. 12. lla-Tr.q:. Bischoff Realenc. s. Kalender 73 p. 3 Mercedem
fundorumn locatorum modo semel per annum (n. 966e) modo binis pen-
sionibus sex mensibus inter se distantibus (n. 96513. IG 112 124125) nume-
rari consuevisse adnotavit Hornm: 4 Cf. n. 95512. 5 Unoquoque
anno dimidia pars agri arabitur, dimnidia inulta iacebit, secundum mo-
rem pervolgatum apud Graecos (Buechsenschuetz Besitz und Erwerb 301.
Ilermaniin-Bluemner Gr. Privatalt. 1026). Hom. 6 Suid. d1vi f Et (immo
dp-aTi)E iv '3Tij) T(rJ ETet. Moeris dyiet; 'ATTtxo Ti 70 yo'- xatZ' iVaoUTiv dy.-


962. 963.


Res navalis. Agri.


17.8.
Athenae. Arcesine.


10 ic T6t 7Cp[rO]To[v R]vqi AvOsa'r1pivoa, t[6v]| Su6Tepov oxap[vr]y
[iitjvo] Taupetivog Up6 sid8[o;] | ouxa& a ToUTwv g]t av pt
[apy]aco7Ta8 x0tra, tfAv] | ougyp[a]cyV, &2oTsE'a T[i &ajp[C]RXo[u]
[x]dor; xad ouxR[] I 6poXdv, pd'rou &xiorou CuO059 Tptst 8pa-
xpi., of 5' Ay,-,ual yyo u6dw[o]a[,v i]a[v] -r to5o ,oSaJ.aro[a] III
16 Xal tIv inpYOlO aiav[cov tT jv pou|X7Tat SeZv
6 S]o(od asv[o]k [s] [5] pL, Oa veswoTat [1it]jaho6vTwv. ret(a IV
'rd ntrovra dam' aucou 11 &vop8(O[st] I edav 8e pt &vopNoa'c, 6pet-
X'rw xa'r s p[Yut;2] Ipaxp (xr'v. ?PCs i a y' 6o 'TSLzt'al2 &1ravlra
20 xa'tl ap[a ji[v1]a [xa]raXSecst dutuv : xoTrpopoDpa&. o ppaxtl V
exd[a]jfrbU &vMroTG iSvTTjxovr6 re i xeOydt v e.Trp7ITTa[r]13| apoG(y[W]f
[oU]poar p,8[ i]vov Toradapa pe'sxTal4 1- iav 1 6e [' i..y, &aro-
TrSoes. ueois pu' epio e otiao[v | iottv 8f eroiastl15 db pia ToUS
25 vesopxonaI, ?v iApPP & .xiva= rT[v xd] Tpov xara 9 rtv aoypa.-
cffy: 'rij16 orrYv& Tcapes1 xa[L] x1as as17 niapaaaet. VI
rai; aifreoue Tr I &xxaotopiva droonida taoa[v] 18 oi vsonolc: VII

CplXETr youonteV, j e& C npLEpET V'T 1581ept6v. T6 S %aTr' 'to 'EuXXvec. Supply.
B. Keil ad IG 1.1. 7 Ita Hi. ectypo usus ad IG. Del.: st oiov dpot ro[l]
&AMou ap6Tou- s'il laboure de nouveau les champs en friche (i.e. agros no-
vales). Quae vis num epicae voci RXior unquam fuerit, dubitamus. Cf.
Geopon. III 2, 4 Trv si (v --. d-s apou6at t. r TEpO 10, 9 ap6aet E. 11, 8
et; vetv bi dp6osotEV TV aTEpraV %ol apetpi'av AaL Kistpav -(v. vs6k est eager
novalis; frequentior inde ab Homero Ionica forma veit6, sed ve6 habes
apud Xenophontem Oecon.16,10.13.15; 17,1. 8 Suppl. Dttb.
9 CyUv hie primum mensurae vim habet, quae in agrorum commen-
tariis saeculis plus quam sex recentioribus (n. 968 not.) redit. Del.
10 EiTEpya non multae sunt sed nova 9pya prioribus iTepo; a redemptore
susceptis imposita. ,,Ersatzleistungen" Latt. p. 372. 11 Accurate hic
distinction servatur, ex qua rTEyo; dicitur de moenibus urbis, Toizo; de pa-
rietibus domus, 7tylov de maceriis quae agros vineas hortos aliave loca
sub divo sita cingant. 12 Ex altera parte via public terminabatur.
Iovis Temenitae ager. Hic quoque maceria erat, sed ea quidem non plane
corruerat, ut illa altera. Quare illa de integro aedificanda est (dvopiaset),
haec reficienda. Quod sane inusitate verbo cpdciTetv, quod alias saepiendi
vim habet, indicatur; hic est in eam condicionem redigere ut iam ypaypio5
vice fungatur, i.e. ut homines introitu arceat. 13 Lectio certa (Del.),
quamquam mensura ipsa voce apaoiyp indicatur. 14 Cf. n. 954 25al.
15 lurisiurandi fidem intelligendam esse indicant particular Q tL]v.
16 Cf. n. 3448. 17 Ad dXRedv, non ad XEdtm referas tectaque plana,
qualibus nunc Graeci plerumque utuntur, non declivia sumas (Del.).
18 Venumdandi notionem hic in verbo inesse, de qua re dubitanter
5*
963. Agri. I 8.

tC 'p~pXa[q] 19 1| puEp6 ap I. vi ElpatLvu20O, ¬ av oa &Of1awv- VIII
rOe oE ve[w]|IjtoTa, STp&roac xaI TrpEoact, xoad r t&pu&i apCpX eT I
30 -apdvTmOv T;v vtnrotDv, aprl7iout esxootv 8t' 6To6aou21 a v xEXs6-
tootV oi vetoroTaU, couxaC ext, xoEt' exaorov TOy | &VLaurd, ral euaot-
xoios(rpta-e s al'tV r 6riev p Tji22: n cut[v]23 I aypy'Iv t s, r &&r Ri IX
TeLXiOv rV ITar 6 8e A. 9o663 0 o | tanV itarms oei rp6; roto VSew-
35 nio(a : &eiv 5s pa ouT[63orji] dCa putE, atroTitaMir xaotoou X
8paptx.Y: pdpa~tca T [r e to ] &|re p]s iniuaxev24 e; TO' Trgevos XI
JLieva esdv 8' [ipIPP&lP]oxL), iotm) [Ta] irpdpara oep&a TO ALi6 Tog
TsjeievTou25. [av|8sexv6Fev] aSotCo TOL poUXopUX.e et n TL ptasi26
te?' Tiv [pookjv. s e]v Po6Xwvioca oe ve oTais oTpoatirTac27 co- XII
40 xa; [pu]Tjr[6s]v e..... arp .., isiaw auroTi. 3rav 81 &tEi(I 6 XIII
Swop|[Y6o, x]aTaXsit[iaTW xo]popop&i ixaCre v Ta t r ovTe xOa ( p]a-
petpur.[5TW] rdt veiro'omes apota)i ympoudayo [p]st vo[v] TiS3a[pa
S]Ris'exTOC iAv 31s KR TCHepapi.sroI, I [it1s]oTSiar ExaozT41] Apoalou
45 5pav)LZiV s toprdvTwV I [8s] o0 vstirolta]t aT6[oli 6]'pstAovT(ov aiwXd-
GLOV28. lapaxdI|[{st] rTy Tv v[e]tiv- eiv 61 p c wrapaxdTjit, XIV
aioTsvirtow: x'.| [ac CCt']; [&aC] dota[d pRoaipaTt. avo5[L]65rdtu [r6 TrXo;]29, 03ov av r[o]3 [&]vtaoro5,

loquitur Horn., certissimum est propter medium verbi genus. Ceterum quae
hie script sunt aliter intellegi nequeunt nisi ut pretium arborum in dei
aerarium redigatur. Item n. 96640 olearum venditarum pretium demo Aexo-
nensium credit, sed usurae conductor de mercede agri deminuuntur.
19 I.e. Tdetpoui. Traiectionem consonarum etiam apud Heracleotas Ita-
liae habes (rpdwa s IG XIV 645 iso), terminationem a communi usu abhor-
rentem apud Herodotum IV 201 wivr?; Tdyp-qy 6p'ji(. Hae fossae arbori-
bus et vitibus serendis inserviunt. 20 Cf. Dttb. Realenc. V 2118;
Jessen ibid. 2119: Bacchi cognomen Eipaypednt. 21 Quanto spatio
intermisso. 22 Maceriam sine calce ex lapidibus collecticiis compo-
sitam, quae tueatur teneras arbores. Inscr. jur. 23 De ridoe; cf. IG
XII 5, 572 ieap apsy 7es o'u); 6pti.- -- aaivo6c. 87282 (1nplawo) Ti8moUJ ird, nee
non amphoras antiquissimas Gnosi in regia Minofa effossas. 24 Cf.
n. 9862 [iv T]oit a dXav i4.[? 7toti.]xiveIV 7l xoTp[eE6]v I v U rotpai-q [h
6]poppi ? poxoX)t, [6 i(]U rTsLt7riTv. Sane illic non de funds locatis dici
videtur. 25 Idem cognomen Neptuni apud Myconios est n. 10245, qui est
repEvouyo; Athenis Kern Herm. LI 1916,480. 'arOto TeEvima n. 10149.59. Apollo
TeLvfvrai Casi in insula colebatur Bull. Hell. XXIV 227. Dei intelligendi
videntur, quorum TEptivq erant sine templis. 26 Pretii ovium. Horn.
27 Quae accedant ad eas, quas conductor severit. 28 Cf. n.955 33.
29 De vectigali dici videtur, quod ex qualibet agri location respublica
exigebat.p ri co5 do80t[arot] | roTop 'rcaLatc] 4L pnvi 6apypXtiuvL slav as
50 p 6 aio8[rut], I tpaxTo aTo) TO3 T poXi'ousO roT [T]i0aii. Eoa XVI
u' av a[L aP[a[Ta] I t3l, ',a Tro [yswp-]oH32 7roXouvTlov LTa5 o
VeSWro'tL &v 4i[tjo | &Opat T'tr T'6] rCetarov 7totoiVi33, aukol a&ro-
Trtv6vrTwv [tjIrXaatoov34- ru Po]uXoJLvocoI iare id TIo Up2aeL gv-
aetxvu[Sv I roTkou wpic toU]35 AaaT[]pa436. &v TpuTrsit xal XVII
5 61taCq[t 37, .. | 3e _]8 Ft el 5 L, aldtOTEo'st lxaok iOs 6pYu[ta|
S14i 1 ] vacat.

80 Cf. not. 4. 31 Suid. datCPlara Ta d a rnTopia Tu a iE)Xivo~ FHG
I 69, 177 (ms. diy.pera, corr. ex Hesychio aliisque), scilicet detEapaa.
In vetusta lege Eretriensium IG XII 9, 1273/4 III legitur hi oayv [v] dv-
sionem ceteroquin observatam neglegit. An dp. ( kr' it? 32 Aut
ita (coll. v. 41), quamquam 4 litterarum spatium indicatur, aut [xotv]yt
supply. Hi., coll. IG XII 7, 24112 nt xotvt Tro ltpoupT6m Minoetarum et
not. 33, ubi teia pro Jata est. 33 Restituit Del., coll. n. 96634 &)iOet
avbpai, o'iTtves (eETa Tro5 rj.dpyoU Aai rcv pttayv A.t rOU t.toawrOou a70o5d>aovTaE
ra4 Adaar rut c Te),T~Trov ioNT 6tv. 34 Cf. v. 45. 35 Plat. Leg. 937 C
ivstxv6 ru v n~e pc p(v dpy v 6 pou),6(dvo ak-6v. 36 Harp. [.Larp P-
'TirepEFi; 1v r pi lip; ndE-aXov. 9oteV dpy)X Tt; ei dto ei6ro tbiL ) i7t Tr6 d pryi
r&d ova& roU Si4Lou, tb oti CrTrai (Atheniensium) xal 01 iv I XAv" xawrpoi,
1k; 'ApaToTri'C T' TllOEXi, v r TCOMTEtOd. Del. 37 Si severit et discesserit,
non sicut v. 40 d irt, sed per aliquantulum temporis. 38 Exempli gra-
tia [ditoaTCiv7e .r& vurd], cf. Theophr. caus. plant. III 5, 5 dArooTi(ouat TOa


961. Agrorum termini, c.a. 400. Poeessae in insula Cea.
A Edd. Halbherr Mus. It.I 1884/5, 191 (Inscr. jur. I 253 XIII; Bechtel Inschr.
ion. Dial. 47; Syll.2532; Michel 1352); IG XII 5,568 (SGDI 5399). B Grain-
dor-Hiller IG XII 5, 1100. [Hi]
A 5 [ e]o if. | rHotacoov 1 [ | [t]6v votxo5vrT2 [&]xo8tidvaL epvoi;
Litterae Ionicae volgares, B oroty76v; dispositae. Tituli priore quarti
a. Chr. saeculi parte Dittenbergero, Hillero, et Graindorio fortasse quinto
exeunte incisi videntur; sed et litterarum indoles et scripturae rationes
parum certam praebent ansam. 1 Attica vocals (cf. A),tanati, flptaoi;
sim. in tributorum laterculis) Be. Dttb. Postea rursus oflotaitot s. Ilotato
appellantur IG XII 5, 571; num Ta iE [fl]oiarit Carthaeae urbis, quacum
postea erat coniuncta, huc referred liceat, dubitare licet. 2 Contractio
Attica est. B. Ceterum 6 liotiov de eo qui agrum colendum conduct
non minus apte dicitur quam n. 3021o Eot txiat de cultural agri usurpatur.
Non pactum perfectae locations hoc esse, sed condiciones modo prae-
scribi, quibus quispiam conducere possit agrum, monent edd. inscr. iur.


Arcesine. Poeessa.


963. 964.BaxYLovbo3 I exaTjL : AA, I av 5' pi &7ro8ut, &MriE Uax TrVS |
10 XP(opv4. yppouo I yppsv i; no&aoa|Iv- oGxtjv 6pO&v xa[i] j o-cyoucav5
ZtapsIysv"-.8vpa Ie[pa p x6o'tev6.
AB IHoLaOo(Cv 'I y]' TOv &v[oL]jxoVTma icra. xaTa[p]]aXSv ptaxoyvTa
5 Bpa[y]|id Ta 6 vi5uoTO pjv6[c B]jaxyiovo; Ssxaier e&ajv 61 pj) XaTa-
p6Xst, a&ijTvat 'x Vtov X(pP(Wv x[a]T[a I Tv OT-or'v T'(v) Zpt flu-
[tu][i .Iot[ioiaa[o] [x]eeFpyiy.

3 Mensem haud male cum Anthesterione compositum esse fastorum
Amorginorum (n.9632) comparatio demonstrate videtur. 4 Cf.n.121617:
i&v 8U LT d7oltwUit tiv al amaW X aT& Ta 7 lEpivL&a ..-, OaeRLV a6rTV T6 Bt-
7XdaOov %ca (t ival E6-4prTT'v, ilt TO i&pp'1T7)ptou i&9Ev<2 X6yov Xiyovra.
5 Cf. n. 96825: Tipn aTYva rapSst. n. 96522 sqq.: T v o01-A T'[v Ev rmt
AX )up]Jit adTyUaCv TapaXap'v XUTa T [a't~ drToSbeE]. 6 Cf. IG XIV645 1135:
o0 IoatEl Ur TCOV 6EN8pSu)V o0156 &pauoet oUU 7.ptn)ETn oU'j- fc oioev 6'-< CRosaO-
T)vwt. Cf. praeterea n. 9845.

965. Piraeensium location, a. 321/0. Londini. Edd. ex Chand-
lero Boeckh CIG 103; Hicks Inser. Brit. Mus. I, XIII (IG II 1059; Inser.jurid.
I 235 XIII; Syll.2534; Michel 1351). Cf. Hitzig Gr. Pfandrecht 39. [Hi]
&tii Appz't7rou apzovro~l, O Ta(S atoka0tv hepaiteLs IapaXi(av xa''AX, up(I[6]a2 xal T6 0raoslov3
xa ta a rS. airavra" To' 50 [o[]ivououlp : A : opayx' o
5 xabioTvai kiozy a4 ; pj[t]:Oiczo;s &dtdypstov" TobU Be ivT6;
A 8paYxJ[r]v5 ryg)j[[v] &-oo8riLSvov6 Trd uto5 T pio80S.
e't ioloas 7i|[t]oaotoiv &veTntrt'yTar xati CraX7- &6v oU s Trre. opa

(rotxyq6v. 1 A. 321/0. Koe. 2 Hesych. d),,upi6"sC ai ytoo ali
T6ios 6v t 'ATTE-cv tapa Tar ayadtd., o3 ro06 v';xpo; &iEiX.ov. Quocum loco
num idem sit illud fundi nomen, dubitavit Dttb. Ad Piraei demi agrum
revocavit v. Wilamowitz SBAk. Berl. 1907, 6. Ki. 3 Theseum inter
longos muros situm intellegit Boe. Sed spatium, quo muri illi distinentur,
Piraeensium fuisse non videtur. Cf. n.937 cum adn. 4 Fundum pignori
dare iubentur conductores. Cf. IG 112 117 518: gao[v] e I T' [ti'jT[6'J B6aiStE-
rat 6ave([ov]Ta '[oTas] av tZETGTOv T4x0.vV itu6t, 6,; S'I 7S]t T6 s.iovrat
pyoera[; tiJ|]]p.a't yyutyct. Perfrequens usus verbi dr.ot.y.a et nominis
dor.opiFq.a de agris oppigneratis est in cippis hypothecariis. 5 APAXMAN.
6 Verbum nullam nisi vendendi notionem hie habere posse iure sta-
tuunt editors inscr. jur., ideoque ad -rpa. t 1rv ),6srt rettulerunt quae a
pignoris constitution re et usu non magnopere differebat. Dttb. At Hitzig
et Lipsius (Att. Recht 756) verius de praede cogitant, qui omnia sua
pro mercede pacta conductoribus dare paratus sit. Zie. 7 Cf. IG
II2 12414.13: %ata tdUe ipo90(Moav Lb y7pi[o]'iv ] -- rt[]X&; ya'l i o.


964. 965.


Agri.
Poeessa. Piraeus. Aexone.


y|[i]hVrat &T6 Tr)cv ywpp(v TOU Ttp azo;, To 7 LTda5 eB]3(ppsiv8'
10 TTv Be [i]k[u]v9 xal Tv 7y 11t' ierS3TC s'pStyv To|[U'] [eoUocaajjie-
vou; ij'rs ix TOG OGs(osoU ptTS ax T)rv aXI[vO TSLpSVotV rjs, Trv
U Xlv Woo' T@t T Zpo6't1o. o0 lit[aow]1adsevot TO Os.oapyoptov xal
T6 TOU Zotovouvcoi11 xc. [T]jlkXa12 Avvd6t0 "rjv a.L ([3]v xaa-
Oaouat T,t p.hv (tsa| av iv TO 'ExUTovpatrOvt, t-yv a' pl'asav Iv
15 Trot 1oatde)ivTl3. o. at(Lwooasvo'. riapoLtov xal 'AXkiupoC xal T
OeTJlstov xal aXXTa el tod OT( i t &o=a o To'v S xOd 9sdz i \ n'tV
spy(atla wiohv, xaTa Tas 4pYaoovTuar T& Viv ivvia & Tv 9Tro; &v
pou'xvTat, TrI 6s oxan x TTetI T" v jpOeav15 apouv xld (Li
20 7rxs'[([16e, 97CSWs av T6o VNail(oUap tIvVeT ( peTO Tara S'it U'rSpTd"S3aat
&T6O T7j; sSXTrr iT d ja TOU Av5eoTaperovo* Eav 8S, Tke'o apdest 4
Tv {oSjaOv, TrOV 8UoT-ov aTrW 6 xapiZC 6 7ZXstiov. eTv oxMav T'[v |
9v Tt 'AXp.up](, oaTs'ouoav 7raptXaPi'v 17 xal 6pQ'v xcaar T[arTa
nao8t_ -..]ov 6pd. I --
IG II 5 1059 b : [x],ra Td8ae ist3aoev 6 6~io; 6 lI[pac]iet vb Tympiov CT
Qeo~thpri[ov] dT[;] .ai det rifplTtO impop[at x-a] T'rd dSkwm &itdvrwy.
8 Quae in Prasiensium location (not. 7) cum reliquis vectigalibus com-
prehenditur elazopd, ea hic propterea separatim commemorari videtur,
quia priora ad ea T&), spectant, quae demus ipse exigit. Ea omnia se
remissuros promittunt Piraeenses, etacopav vero, quam civitas Athenien-
sium imponat, demum ipsum soluturum. Idem vides n. 96624. Alibi non-
nunquam haec ita distinguuntur, ut reliquorum vectigalium quidem im-
munitas concedatur, sed deafopal conductor iniungantur. Cf. n. 121612.25:
(.'[a8llaav-) -- dTEi di cinv'Twv. v. 25 sqq.: a&v 66 [rTs] EipOpa 0 1YyTUL X0o
-rt d(T[6Tet]ata Tp6mpttp bTto-av, Etayipeo E-%p iUTIV -ATa T Tvt1 -d p %aY' ibra 1va<;.
Inscr. jur. Francotte Finances des cit6s gr. 37. 9 YAIN. Em. inscr.
jur. coll. n.96622. 10 Cf. n. 932. rudt Xmpimt dativus commodi esse
videtur; non licet privari fundum conductum utilitate quam terra effossa
ei praebere potest. 11 ,Qui Thesmophorium et scripturam (ivv6p.tov)
Schoenuntis aliorumque pascuorum conduxerint.' 12 EAAAA.
13 Cf. n.9633. 14 Cf. n.1644. 15 Cf. n.9636. 16 PAEIA.
17 Cf. n. 96325.
966. Aexonensium location, a. 346/5. Lugduni Batavorum.
Edd. CIG 93 (cf. Add. I p. 899); Janssen Musei Lugduno-Batavi Inscr. Gr.
et Lat. tab. I (IG 111055; Inscr. jurid. I, XIIIbis; Syll.2 535; Michel 1354).
Cf. Boeckh ad CIG 214; K. Keil Syll. Inscr. Boeot. p. 621; B. Keil Herm.
XXIX 363 [Hi]
trzal io&u)Cav Aomves Thv Aexone paraliae Cecropidis trittyis demus est inter Hymetti partem
meridionalem et mare situs. 1 Ita lapis. 2 TINIIAAEIAA Janssen,


965. 966.
966.


Adhe'at AMToxXoU; TeTjTapaxovrTa TY &exr6v rvS xov r auv0 8pLa-
5 Xp&Cv ExaoTov T6v gvauZdvr, i' ((Tl xdal Tpdicov v O v & o6Vovrct- M vo A V 6B JiLoaov d7to8t8vat roTO 'Exarop-
patovo; p-1Iv64' &&v 86 L- &wroSiooav, esivat &veupao'av A{(ow-
vesuov xal x T6v dpaydw T6v v x To6 Y(opooU xal I ix Trv doiv
10 avivrTwv rog [ ito a8tadvo5. pt- i|i'tva 8W Atotveaty Ts aito-
00o2a 1srse Jao| &)ta 7evi ~p l X <, wsk v ra TSTMapdxovra P--Tlq
ADEfto. &&v 81 WtoXLLOL Eo tE(pTOo= s 8aipdeCp[. n TE, elvST Atwvsatv
Trv evorivwV iv TGL xPt'wLi T0 LaEa. iStieiv 8 TdC TSTTapa-
15 xovTa e o jI 4xfste waopa80ova ToL ps aoptvoo- V p t'ev 'r-
TC PekppoV6 xal d 8i vpa GG' av 6 S ) OIs |pZA(OP W Ss)oopY6v
8' oekysit Autoviae or zi eriajt rdolt TasXsuTardoti ivts. lpdvoc appts
rTC (itGo e(oesW) | oTO A-%Lr7Tpou xap7.ou Eu'pouXoo a'pov7 -o 81
20 EuX(vjoo 6 per' Eu'pouXov. 'r-v 8s pp doeatg v S varp.1 avra e sjna3eXo
Xi8(va; o0 r Tap&a; TOUd A&rt A-rooivouJl; 8iappyou arooat Av tLsv
iv TiU~ Iteprti; s H. i t8 ev8aov, TV 8a' e v reT X st, xal 0 pou; irTA
T4)L op'(ln [9 S'XaTov rpil o8s hexnaTnpwotev 860. xd al& v Tre
25 stoy0p UgTriCp TOU Zmpr'oU Y'iyvoTat eit rtv 6dAXt, AeviAvsjaceo ea p-
peLv9. &&v 8a oa ueotrial eosvt de'xwat, u'oXoieeobti Eia ra v s V Lo(w-
ogtV. TIV 86 -14v T1V 9x T(; EW poputlaq p.} iJtVai[ i[a'-]" Lv Zp t, irsvl
&X' s' aurT TO' o[IpL'ovl0. &dv 8U Tp esir CirLn. jpt'o 9 rapa
30 Taio8es Ta .oJuv8-xa- 7rpiv T& Z7 i&eXesv Ta Tretapaxovrta, SLViO.
76Ttxov Toh. pL.O8icaWTL TIS P ,apf;X.
'ETsoxXI [ Exaiwvos Aovsua eircsv S18nst) 0 pita8hr AeT8os Aukoxi; xyal Areia couvytopouatv Woars exx'd|at rU4 SXaca
4EAAEIAA Boeckhii auctor. Item v.32 (I/A AEIAOE Janssen, 4EAAEIAOS
Boeckhii auctores. Nomen agri derivatur non a sterili et saxosa loci natural
(o puei; Poll. I 227, cfeXXes6, Sauppe Ausg. Schr. 117), sed a nominee pro-
prio viri OtXXt; s. Di;sa appellati derivatum. Dttb. 3 4YTEYONTA.
4 Cf. n. 9632. 5 Memorabile est hie non ut n.9654sqq. et alibi prae-
diis pignori oppositis aut praedibus constitutis satisdari, sed simpliciter ex
re familiar conductoris demum debita exigere iuberi. Similia sunt quae
leguntur IG 112 124133 iai sT aiotidntt r' jitoanati'y &v] rot; yp6vot; Tot;
EfpaJivt; I [iT [lt]pya t TO yTptov xaT r T?pa4i]i, Atvm roT; ^pa-
ptapyoit xa! Aoua[sei]atv oeupdaetq rp 8i.-/c. 6 Cf. n. 9635. 96514.
7 A. 345/4. 8 Cf. IG 112 1199, Oteo; Xpijjro; en*iev itt ol XOy6dvT;
leporotoi ri Ti T'r; 'Li p6 SlZp tto xz xalt t 0oT(J.(; iSo isX iaov rfj 89u0i; ta' t
'Hptl. v. 28 dveapdiat i 86Ze Tr6 yT AdyEi igx :CT t )Xt.(vY t xal torat viv Trut Lspot
Tr7 "H'1c. Decretum Aexonensium demi est, inventum eodem loco et tem-
pore cum eo quem hic habes titulo. 9 Cf. n. 9658. 10 Cf. n. 96510.35 AZ.ovsktv, -adobat Olvopac, oftwvs | Itrca. TOG Bripipzo xal Trv T'a-
uIncv xal TO jita awt|o oa Taovat rT a T xac Tot TO, XsloTOv at8dvm,
Tot 8s p e6dvTo;11 apopLoo u oytaodnvot iIt 8palsT lva rdjxov vAV
u11Rsov &viextv U&o T~a pitao 0tdcS, xitd vyjpimcau. iv Tcst oTaes
40 TOOo6utu iX tdro T iv onwatoev e TO (e &pyup(lo Tr Tt) T vO Aiarv
eamp43 vstv Atiwvjiac TO'v rxovm TOv 6s ptrpisvov ti; ka, exxd4ai)
siee&uasv 'Av81'a r12 Ti;v xap7scv xoi'an31tt rTOv psT' 'Apyjlav ap;OVT al3
sp, TO apdoO, xal pduxToc 14 x.aTaXt7rslv t I ef'XaTTov 1 [5]aa[o]rt-
45 alou 15 iv ToT 5 1CepLUTpa o pvr16e, fgru iv ni iXOstw vai Xkatiaat
xad esYiLraTai 'tyvtwrat | ev ToutoIt roTls erat. ons8e oip v aluo-
863ot1 Ta|k Wkasv 'ETzoxX-^, Nau'awv, 'Apvoso;.

11 Res vendita vel locata eupteItv dicitur pretium apud Atticos, eadem
vi qua antiquitus dXte n dici consueverat (Homr. 0 i 79 ixd6tpotov Un cot
(p0vf, et supra n.9314: 6[o6]ach 5' av a eP ist tlO[4]mae. To T1(EvoS). Itaque ex-
pectaveris pretii notion passivum adiungi participium (siptis6pervor, supesv),
sed usus activum praetulit; cf. Aeschines 196: cat Tap oi1 T't; dUc rxaoeTO
TCOv WM)OT7ni V d&IM6TO, o06' iob'6VT' d.Oa)ii tO Xr6',ov oJ T6 XuatTeXou'v, dX)a
Troi jTi eup(axovtot de(oTo. Xenoph. Mem. II 5, 5: itrav r t oisLrt-v oovp6v
TelwX, ditooTat iiO EupTOis. Boe. Cf. Billeter Zinsful15. 12 Conductor
agri. 13 A. 346/5. 14 Vox proprie fungum significant variis modis
ad res figure aliquatenus fungorum similes transfertur. De olivis aliquo-
tiens usurpatur ut vitium quoddam quo arbores laborent indicetur (Theophr.
Hist. pl. IV 14, 3. Nicander Georg. fr. 783. Schneider ap. Athen. 11 60 f.
Hesychius [ 6%x1, Latine fungus Plin. n. h. XVII 223). Hie tamen truncum
(tpipvov) interpretatus est Boeckhius arborisexcisae. 15 TAAANTIAIOYZ
lapis; neque vero pondus stipitum, qui etiam cum radicibus terrae infixi
haerebant, definiri poterat, sed altitude. Em. Boeckh. 16 Scrobem,
in qua olea plantata erat, testarum fictilium terrae immissarum orbe a
reliquo agro divisam fuisse coniecit Boeckh. Similiter n. 96332 scrobes,
in quibus vites et ficus seruntur, exiguis maceriis circumdantur.

967. Acharnis (prope Menidi), nunc Athenis. Edd. Conze Philol.
XII 568; IG II 1060 (Syll.2 536). [Hi]
5 --/ .. .|.3--vot 8 Z-z..voo xai .| .szi.vouoi,1 .|-6 I-oxxisoug
HA/[Tp/'uJ, 0' t ,S Tj[v .]vvUaav1 Tljv X7.2 T7[o]5 Z(op'Lou rTtav-
10 TO israuTov sTvat' xdal is|sTvat aukoTl (ysjtv uiov6dpou; lt& TJO ;0-

oroty-rb6v. 1 Vox ignota. De aqua (8atoi Tr i Ato; n.9334) agi
coni. Hi. Sive &]vi.va' legendum sit (Nata fons Paus. Ill 25, 4, Ze6u Ndior
Dodonae, NatitaE) sive cum Kirchnero XNAIAN (quod ad 6X6& dxvqr
A 426 referred veremur). 2 Nr. 37417.


966. 967.


Aexone. Acharnae.15 p0ou, 6rto'a3 &v pouXwvrcat xai 6y|60ou0 av po6uXovTa(t)4, I x'a' pd40o
Tv r ovivo4twv 6btdaov av pojXwvTat.

3 I.e. qua region, quam in partem. 4 Cf. Koehler Herm. XXIII 392
= IG I Suppl. p. 177. 27719, btav6tpou i.e. ,Abzugsgraben'.

A 968. Agrorum commentarii Mytilenaeorum, saec. III.
Ed. Fabricius Ath. Mitt. IX 1884, 88, 4 cum imagine (Meister Stud. Nicoli-
tana 1884, 3; Hoffmann Gr. Dial. II 66, 90); Paton IG XII 2, 74; cf. Bechtel
Aeolica 16, 16. [Hi]
I, eird por vto szvox), abv Ta6Xal i ap' Ob;EsC2, 'Aptazrt Tqtap-
[sm] I ap.yiXov Vdpot 7IvTs, xa' id Katdxto xdpo Tps-Tc, .ai Kptvia
Tqt[apZe(O I| 'I Katxwo p dpov.
II e povioc r'AvTivopoi Zo Havxp4[Tsto;]f &v Mao'svys pdpov. j
]I I drtpor'vto HosiLalco, jv & oupzes o'4 c' Fpa avopissi i0O-
ypausTaL K)eTvo6 coxzt'av pur&a ia Toy AA xa. a.gje[(v 1dpov.
y ext Aavoxpu Qsdoampoc BITvusO; [oy]| avapsa 'v TT) aZEspw
ap&1Xv 7i[i(o'ptov?)].
V iidt Tpozavto; Aov-/xw EXXavoxpaitta AvT]yov[ei'a a ]Xwv ic16-
pots ev Apop1aeT Zo.
VI i7 T rCpoTivLo; Osoy'vT M ylcov 'AvTyiopv[sto; iv --]Ij-CST ev ri Xw-
ptw rrT &iTcvow ta 3.iXXdiw[v xal oxop]66W(v) (uptd 6.
VII idt vpoTravo 'EppayOpa NXrost'u Kaixo; 'A--_ i MaXata ji-
tXwv idpov. |

Singulae notae variis manibus prout quisque agri horti vineae men-
suram reipublicae constituendorum vectigalium causa indicabat, scriptae
sunt litteris variis, interdum adhibitis formis Mn-C-', sed etiam Prr:
aliis, sollemnibus scilicet et volgaribus ita permixtis, ut usus cottidiani
qualis priore tertii saeculi parte fuerit reminiscaris. A sinistro margin
paucae litterae ex aliis inscriptionibus lapidi vicino iniectis supersunt,
quas hic negleximus. Dialectum Aeolicam, patronymica, nomina geogra-
phica illustraverunt commentarii supra citati. Numerus E (VIII) i.q. ixardov.
1 Vox ignota; desperate Be., cum ardiXa oTd).i confert Herwerden Lex.2
rika, TiXa, 2 Nomen agri indicate 8. o'alt't Cetv. Fick. 3 Septen-
trionalis Mytilenaeorum portus. Arist. d.vi.mi b6iat; 97311. Katxiat" oro;
1v p.iv Aoaptp xaoeltat Eyipdva* -.ve! -tap dri6 6 6p[wit rw Toj ubirp rbv'EXaE-

MaX6evca. Ho. 4 I.e. ubi duo rIia convenient, cf. cuvi xsta -= ptaydy-
xeta. 5 Appellativum? 6 Ita Hoffmann; 6xttd.m[v ai 1r] 656,
Fabr.; litteras o080 ,ur. ad notam aliam refert Pat. litterarum varia
specie nisus.


967. 968.


Agri.
968. Acharnae. Mytilene. Thera. 1 8.

VIII &rI TpoTwrv'tos "IntCovo Atov6UOto Hipa roadpnos [&pi oXv] I purd
XXXXEEEE Jv 'AZSp6aST7 TOS 1s[dO.
IX &'ri Vporrvio; AvTLpdvY 'AX4-- I Aptaria &aptXowv yo-d X rCaXal |
vsp~s8.
X 7ri Aovixto FXauxo; 'AvTowvutes j av sxatsLoa, apimov L6dpoLt


7.Cf. Atheniensium demus 'Ayepo54. 8 Cf. Homeri 7f,; vipa.
9 Oppidi Laconici forma melior ahoa, non XrEaota fuisse videtur.

(contrarium probabilius est). Dindorf Thesaur. s. v.
Postquam a. 289 p. Chr. Diocletianus indictiones decimo quinto anno
renovandas instituit, agrorum mensurae et indoles, servi,pecora, alia census
gratia lapidibus inscribebantur. Exstant catalog in insulis Astypalaea
IG XII 3, 180,2 cum add., Therae ibid. 343;9, Co Herzog Koische Forsch.
55, 14, Lesbo Mytilenae, ubi antiquior n. 968 (1G XII 2, 76-80), porro in
Asiae urbibus Magnesiae ad Maeandrum Kern I. Magn. 122, Trallibus Bull.
Hell. IV 1880, 336, Hypaepis Keil-v. Premerstein Lydien 1914, 68, 85 inventi.
Rem ipsam et rationem explicuere Herzog Keil-v. Pr. qui libros priorum
collegerunt (Seeck Realenc. Ill 1516; Wilcken Papyrusk. 1 1, 222. 226 al.).
Exempli gratia e lapide Theraeo partem afferimus (IG XII 3, 3439-18).
saior-ta. ILapiYopTou E'V(optL6jw) x.iqpovi6p.mv S iE.lO[\Sf 1%eS[0ixou
EU7)opta, H(ap-qyrptoc, 2cwpp6v' o(.
Xo. A ya;To m L [o. d Jr.sX. to. V' ixev 7f5. pP.f'. xt' [.s.
XoW. i-oXcTVXT "i to. -4:' ei[L.Ts'X. to. "q' Wirov 75. vt'.
-w. 'OApa'7pea "ij; to. pX-q' datni&. to. X' ex.e -5. ar 1:.
Xw. To7-, ptov 7l]i to. r.
XWu. tlpo; T)l io. o' d6r.ix. to. i' Jl' i>
DoXu.p6lto. &r(T(3&) p[', po,-v a', No'v a', np6wra e >>-,
tdpo xor eo8 .. o; Xto(piou) HoTMxf( k i(&') X'.
Ubi ywo(ptov), lo(6yepa), d[.ri(Xwuv) intellegas.,

1 Numerus dubius. Alibi fractiones inveniuntur, quae plerumque nu-
merorum 28800 sive 144000, pedum quadratorum aut uyo5- aut iugeris,
parties efficient. Singula persequendi hic non est locus. Haud parvi mo-
menti ducas agrorum nomina, velut Magnesiae antiquioris urbis, ubi
Themistocles fuerat, ineunte saeculo IV a. Chr. Lacedaemoniis suadentibus
relictae memorial exstat: I. Magn. 122d14: dyp(6;) BouXk ip6i; Tia),au n(6xet),
cf. Strab. XIV 647. Diod. XIV 36. Partem collegit Knackstedt De prae-
diorum et mansionum appellationibus Graecis Marp. 1913.
969. Aedificationes. 9


9. Aedificationes.
Libros adeas: E. Fabricius De architecture Graeca commentationes
epigraphicae 1881; A. Choisy Etudes dpigraphiques sur 1l'architecture grecque
Paris 1894; H. Lattermann Griechische Bauinschriften Stralburg 1908;
0. Viedebantt (IG XII 2, 11) Hermes LV 1915, 34.
Adde n. 86. Atheniensium pontem (2541). 799 II. Cyzicenorum
portum (2 543). 784. Ephesiorum murum (2 544). 707. Byzantiorum
moenia (2 545).

969. Lex de sceuotheca Piraei aedificanda, a. 347/6. In
Piraeo. Edd. Meletopulos T-,uo0ixT 5 (oU XDRmvos 1882 (M'Aivatov X 1881,
557); Foucart Bull. Hell. VI 1882, 540; IG II 1054 (Michel 579; Syll.2 537).
Cf. Bohn Centralbl. Bauverwaltung II1295; Fabricius Herm. XVII 1882,551;
Choisy L'Ars6nal du Pir6e 1883; Doerpfeld Ath. Mitt.VIII 1883,147; B.Keil
Herm. XIX 1884, 149; Judeich Topogr. Ath. 38815; Caskey Amer. Journ.
Arch. IX 1905, 147 V; Studniczka Abh. Sachs. Ges. XXX 1914 II, 184 s. v.
Skeuothek. [Hi]
[8]eo[J. I [o]uvypa.
1 Non pactum ipsum hie lapis continent, sed leges quae scribuntur
eis qui singulas operis parties efficiendas conducent. Dttb. Formae non
verbis descriptae, sed mapaodteiY~fpt (v.95)illustratae erant(BenndorfJahresh.
V 187). Nobis quoque satis habendum erit ad commentarios imaginesque
supra citatos relegare eos, qui non tam sermonis quam rerum gratia haec
pertractare cupient. 2 Etiam antiquius armamentarium ( dpyir
caxuou00 7q IG II 807 b,53) sine dubio lapideum erat, sed cum eius spatium
non amplius sufficeret, in praesentia aliquot armamentaria lignea (cXEu-
oaxait 6X1Evt axE6Ueatv ptipmv, IG II 807 e26) exstructa erant, sed deinde de-
cretum est ut novum et multo amplius antique illo ex lapide fieret, ad
quod hic titulus spectat. Pecuniae in navalium et armamentarii aedi-
ficationem inde a Themistocle archonte (a. 347/6) usque ad Cephisodorum
(a. 323/2) collectae sunt (n. 34618), ipso igitur Themistoclis anno comitia
in Piraeo habitat, quibus Trepi r v &v o vEwpfot; deliberabatur (Demosth.
XIX 60), Philo ipse orationem habuit (Cic. de orat. I 14, 62; Val. Max. VIII
12, 2). Eubulo navalia et armamentarium tribuit Aeschf. III 25. Opus in-
choatum confecit Lycurgus (n. 3261s cf. Plut. vit. X or. 852 a: =pb; U6 To6-

T 6Atovuoa-b it A pydvaTo); iam a. 330/29 tectum erat perfectum (IG I11807 b1s:
XWm Ct6Tjp6)a T@Vo ageO T eJ XSUo1% .jEPtTEVOy. vmw xvi- X-.atvcuv). Pensiones
igitur post Lycurgi mortem (a. 325/4 exeunte, PA 9251) usque ad a. 323/2
(cf. supra) factae sunt, ut summae ex aliis publicis sacrisve pecuniis
erogatae restituerentur. Fouc. Capita distinxit Fouc.: I fundamental;
II parietes externi; III simae; IV tectum; V adornatio parties interioris.
Sceuotheca Philonis.


Iao'ot oxeu6otvB| EIu0 dtiou AfpTpLou MeXitieo4, 1(-
Awvo; 'E ixeoa(8ou 'EXsiatv(oo5.
5 oxsoo8pxijv oixoaop~oact ro6T xpspaOoT-ot oxsU6aov av Zuetate apL|iuevov
ait6 To0 5rpoisUtQUoo rou 4 &yopa; 7rpoatodvrL ax TOU 6moay t rov View-
oofxov Trov 6jo-Ty (v7 T pjxo TrTTOipawv iXipopv, iXTrors isvrTxovr~
7[Ioo8v xGtal w7nobvS v TroL TOO. xcrTOLT IOv roU xypo ptiot I
&it Toju nttTiU)poTaoOu TpeaTs Adis, TO d'iXXo &tvaxaOtpDptsvoc bAi TO'
TiSpTiov8 oTpWCiatsI xal aLvaLXe arsTa oov xaerc xE'ck. v T8 V 4 p E v
10 spic rlov 8tap-4Tijv9, orp"iwpoaTie 8U xal rot xiootv &TroXLerOwv a&t
ro5 ToLyjou ixaitpou iCrs x[al 8x]Ga It8aC o0u6v Ta. 1si. TOU xeovo'e
tpise u 1 T(rV Xtdvcov Enxaripou roU ro tou wvrae xal rpTtxovTra, 8ta-
ASitr'ov 8[?(]o8ov r.h.VI 12t5Ot 8Pla ut lai. T14 opxspo8xTirC, tXu o;c TO
isrTatu TrOV xderVwtv s'axoe to8uO, ttaoC; [8]s iZo0ai TO' Orptpcoprl terpa-
15 eouv, rtsiec TOU; I I(eous evaX& cposp[ i]56v 10 xal irapca [ixo.

3 Ubique in titulis navalibus distinguuntur axeit t xpEp.aaa et uieva
(n. 96244 sqq.) Haec in ipsis navibus asservari solebant, illis custo-
diendis inserviebat armamentarium. Boeckh Seurk. 68. 4 Euthy-
domus Demetrii f. Melitensis IG II 11777 (ante a.c. 350). PA 3573.
5 Philo Eleusinius trierarchus est IG II 803 e135 (a. 342/1). Eum eundem
fuisse cum architect nobilissimo (Cicero et Val. Max. 1.1. Strab. IX 395.
Vitr. VII 8. Plin. n. h. VII 125. Plut. Sull. 14. Appian. Mithr. 41) nune intel-
ligitur. Fouc. Ceterum IG 11246335 item nomina quaedam genetivo casu
inscripta fuerunt, quae curatorum (Inaratrov) et architect a populo create
esse coniecit Koehler. Idem de hoe titulo statuit Fouc. Ae cum Philo
procul dubio architects sit, Euthydomum epistatam fuisse conieceris,
sed cum semper collegio talium aedificiorum cura mandate esse videatur,
non intelligitur, cur hie unus modo curator recenseatur. Fabr. eum una
cum Philone hanc legem operis faciendi elaborasse coniecit. Cum nullum
praemittatur populiscitum, has condiciones lapidi non incisas esse nisi
private horum duumvirorum consilio, qua de causa etiam nomina eorum
mero genetivo praerittantur, idern existimat. 6 De hac Piraei part
cf. Bekk. Anecd. 2613. 31117. Phot. Hesych. s. v. De ei pro solito s ante
vocales scribi solito cf. n. 2164. 7 Zeae erant centum nonaginta sex
e numero trecentorum septuaginta duorum navalium, quae respublica
Atheniensium quarto saeculo habebat (Boeckh Seeurk. 68. 414). Atque
eorum pars ita exstructa erat, ut unum continuum tectum haberent
(vEbsouyot 6tioTEyzt). 8 Solum purgandum est dum ad solidum saxum
perveniatur. 9 Libella. Cf. Fabricius De architecture Graeca 1881, 72.
Ceterum hoc pTp.riv non omni aedificii planiciei imponi, sed parietum
modo fundamental intellegenda esse, cum ex separate columnarum men-
tione (sTpU)proct6 Bei xal ro%; %octv) turn ex constant architectorum usu
collegit Fabr. in Herma. 10 Alterni lapidum ordines in longitudinem
969. Aedificationes. I 9.

otxoaopost 6S TOU; TO(I'ou; Tt( oxeuo8 xy[; x]ai TOU? xtova Axt'- II
Tou Xwou 11, Det euuvTrpi'av 12 Tod TOo'XotC, [TC]44To9 tpEiTv 7ro86v,
TMao Tputv iLtMoU'ov, ptxoc TeTpaOTc68 "wvi'at, TTerpord8wv x rptdov iraXotaazov, xda' Sirlt Ti; euuvrpi'a;
20 skxtUast 6po3azTaTa13 respl srsit TI euuovvrpt'a[t], pjxo9 TSTpa0o-
a8a;, wraos 7Ivb' 'to8'rO8(v ycai axrT6Ajou, 5<{o; TpftooaC, TroU; 8'
Sm TaTL W(Ovlat p.Lxoc Ex 8TOU -srpoo TrIv TpjityAu'ov, otaXSi'mos v Ou-
pam xacT TO TCa&roC rT;G oxsuoDxrT 860 &x[a]Tipwt&sv, TAdTo0 &vvia
Troowtv. xa't otxo0oonvTSt 1rTwt7ov 14 exaT6p)8E4[v] I bv r STaa][u TIrv
25 Oupcov, 7cXOTo; 8('couv, etl a' TO' S'aol 8exairouv, xa irj[ptxa4tst TOVv
Tolzov 15 'pe pt v 7rp(otv xtdvtov tpO; 8v avo'T Srat [ j 6pat ixa-
TpOC. "il 8S ToU 6pooa&Touo Xtv8t{atv16 oxoBoot >at Tou T o1' ou;,
p. Ixoq TST-Upaooiv, dITo, 7ivTe p tUo8'(v, I.I 8' T 1a; -oi'a1t,; pTlxo.c
eX TOU LpETpOU TO)V rptply6O)V, it/O!; TpLrOlToBl'o OC 81, BjO T OSi
30 Td)v T'Wtov ad& Tr su9uvTpi'a; iETTa xcalt STx00 7ro086v ouv TTL
TpqidYugL U7To TO' 7Glov, Tac 861 upa'a 56o4 7ivTsv xa'ixa 8 KO[t(OV
xd a pi'to8oou. xao ijThrset uxepr'vacl?7 X Doo rsHavsa ,txo3, III
pjJ|xo 8&8sxa oirov, 'drcaTOs 'toa T6ot TOXoIC, U^oc 8'oGoTalO, 8tapaO-

(rap& axo;) et transversi collocantur. Cf. Thuc. II75, 2. 11 Quem
volgo Piraicum vocant. Nam paeninsula Piraeei AxT-r appellabatur. Cf.
Arist. Ak". 7rol. 61, 1 60o Ui (ZtpoTOo03t l TpT'qT-o U) itsi. T61 Hitpatita, TOV 'lv
d ;T Miouvtyiry, Tbv 8U rS T; 'AxTiv. Multas lapicidinas antiques in
hac Piraeei parte etiamnunc conspicuas esse adnotat Fabr. 12 Cf.
Hesych.. e6,uvT rbpa iv T iv ) j dret i 'd6 a'ypt bb6 Tr. V apldEXT vWv. Sic
540o0s sqq. bTu.uvt-qpi significant rudus calculosum quo solum integitur ad
efficiendam aequam planiciem cui deinde imponuntur lapides pavimenti
(Fabricius De archit. p. 73). At hic fundamentum muri ex lapidibus sectis
constructum intelligi apparent. 13 Ima pars muri lapidibus tres pedes
altis exstruitur cum superior e lateribus lapideis fiant (not. 16). 6po-
ardTat vocantur lapides, quia angustissimum latus .iu^7pia imponitur,
ita ut stelarum instar erectae stare, non iacere videantur. Cf. IG I 32260.
324 c l60 Conze Reisen Lesbos Tab. 6 c, 6. Fabr. 14 Paries qui decem
pedes introrsus pertinens duas portas eiusdem lateris dirimit. 15 Paries
ab utraque portarum parte e region F.rtd7ou recto angulo introrsus re-
ducitur usque ad primam columnam. Tamen exiguum spatium inter mu-
rum et columnam relinqui 'probabile est. Fabr. 16 Lapides tenues
et lati, eadem forma qua sunt lateres. Deminutivum sic alibi non usur-
patur praeter Callixeni locum ap. Athenaeum V p. 206 c, cum i'~i09ot sic
iam IG I 3221o inveniatur. Fabr. 17 Limina superior portarum. Poll.
VII 122: rd U binipupa i6ep 6vate. IG II1246356 x.i i-miract b epTd6voaa 06xv
(illic quidem de fenestris dicitur). 18 I.e. duos ordines laterum lapi-
969. Sceuotheca Philonis. 1 9.

OrC8 a8 aoca X '8ou Thvrepatxo, io Ty"proo, ,80;roc ,oOsk CT oT-
Trou], xd yX.t oov iT Cost di tR OV Ut.eprodvaLoWv, 6epov rpi(a ~pt-.
35 ritroa. I xuL roOp 3st a 8urp(8act XUXOt av nacaiiv roLT oit(c, xamD'
Exaorov TO | peraxtilov, bv 8s TrO 7eX=TI19 TpsT; xaTspuosv2O,
oo; rptpov TodiOv, 7taroTo; iuootv to8oTv, xac o vappat21 e?; x oTTV
Trv &upi'8 yaXXaiC )oupiac a poroTTOua. xai. o tiCLoaL iti To'Is IV
Trotou; stana xuxtirm, Y|l, roU a sTonu oxo8optjoast xa eo eito in-
40 orost ixraTictna. xai ost|zjit ouoI xiova, eUosm i oatuXoepdtjv xard
.'M V Gov T7,t eu'uj-trp'a, Tc 0oq Tptiv 'pwro8hov, irXaTO; 8s
ptrov 7ro8aov xad Ia orc,, | pxos rtcTipv iTo8v22- 7,1o0 T&v
xdvov xa'TOsv uooTv 7Zo6otv xal TIpLOv ilXOtioTv, p.7xo; ouv TITL
iTmxpivea TrpLxovTma ro8(av23, opovuolXwjv24 Exaoov irrnd, ptxo
45 TeSpru6Ov, To5 81 7rperTou inSVTi7too. F oe. 8s ixpava Eiot- V
s83im iltde Trou xitovra Xo0 Hqu vbus xoi xdr a'i ic oniur r eiti uma
6Xtiva, ati voUe xsova. xoXAtGa, A.'To a reVe 'h Coeroeo')V, 5os dv-
va ci tapar.iu ex TO h ut.4Xortpou, ap&prBa 8sxaoxtn9 0 ep' exAlespov Tiv
r6vov. xa'd peopvam25 aeTif4osi irt TO x('ova; Utrsp rs 8rtjd8ou,
50 rAdso xaiuis 'Loou Tots iToLuXtlot. atI uCi&tjast xopuyata26 a-

deorum (not. 16) altitudine aequantia. Cf. IG 12 46355: 3o TotVi, ro Tu .L]i[v]
i7KMX!ou TpeTs nd6c, T[ ]: B6 lupl(o0 8xa OToiyou;. v. 57: uTrepr6vata -- fyo
cTo[t]ytaTa. 19 Ita Koe. B. R., non taidetE. 20 Adverbium &a rpp)o-
Oev de front et aversa part aedificii interpretatur F. Media igitur ex
tribus utrobique supra portam erat. 21 Infinitivus aoristi (cf. iam v. 4
olxo8opisi) iuxta futurum indicativi per socordiam adhibetur. Hi.
22 Fouc. singulis columnist singulos stylobatas supponi opinatur,
quorum dimensions hic describantur. At Fabr. hoc pugnare observat
cum constant veterum usu, qui uni continue stylobatae omnes eiusdem
ordinis columns imposuissent. Quare id etiam hie statuendum, longi-
tudinem quattuor pedum vero ad singulos lapides referendum, trv
)dtyov additamento post Ptf-/O omisso quia supervacaneum videretur.
23 Multo graciliores sunt columnae quam templorum, quia contabulatio
tecti, quam sustinent, tota ex ligno facta est. Fouc. 24 Nomen a
similitudine vertebrarum ex quibus spina dorsalis componitur repetitum
etiam Callixenus ap. Athen. V p. 206 a et Athenaeus mechanics de
machine. p. 11, 9 habent. Fabr. Cf. praeterea n. 97020o. 9712. 25 Tigna
quae supra mediam aedificii partem columns inter se respondents
utriusque ordinis coniungunt, cum epistylia ab unaquaque column ad
proximam eiusdem ordinis pertineaht. Alibi leaop.v legitur, ex qua forma
manifesto a 6tiw derivata haec Attica nata videtur assimilation (Rsa6vmyv)
et metathesi. 26 Mediis eao6ivati. imponuntur uT-oiptaTa eisque trabes
quae per totam aedificii longitudinem pertinentes summum tecti culmen
969. Aedificationes. 19.

TO; irta& TaXkaotov, 50 avsu T* xaTatpop&c27, bLroe'sk Ucd&Tppa JTC'I T p3e 1,tvrj;, R7jxo;
Tptov | Torov, TAcdro, TpECv 'pJioMo'av, Cd 6tappR'ssi r& xopu'pata
xspxfatjv28 eiti Trov ptsoopv, xal Ji osn oGyx(axou;29 yZo; 8exU
8axTuAxOv, tjXaTo; TrpIUv itXa3UarV xyal rptrOv 8axTuXov, 8taXs{Xovtas
55 &n7' a&UAXwj'v r.VTs XactiC. xaC nt t1 ia'Ta; 30 rXaco; tptoU'oo,
6ityo; 8uoiV 8axTuXotvw, 8tiasX(ov'a; &ir' aU&jk v Tirtap baxr6Xou,
xal erthj8ls; xaX6UUaJoa31, I, 7o uou, aro; 5, ,xuXuov, xa&7-

pdtTovU 7iI|p6s 'XXjXkov. xcd a&irj[o]st 6'ip Ttov guptv iTv'i rp'i&tat34
60 ax to ievrbo 6 lpoyjv AIL'VTV XMioo Yrjtt'ou. xalt 6pac; ir(las
rT oxsuobTXTjij &ppUo Tous; e?; Tari 8upa'a;35 yacxaL i(owhsv 7o0t-
XUg. xa couv3Tpdjos TO B8tyo; (Dao TO' &vTo; nrv ouvapirTouot
itpo; a&xxxo0;, xjai eicspyaosTat 6pbo'6v xal oalaxs vavisv. xal 85a-
pps TO' t' MCaoTu6|Xov xaCoov 6p9o0a3rat ouoTv XLD'vot;36, U~o0;'
65 TptOv 7ro8Uv, xaC &v b T6L lZaTU') xivxX('a mtg'.11s2[t] xXsLovivjv.
efficient. Sic haec, quae Fouc. aliter interpretatur, intelligenda esse cum
alia docent, turn ipsa vocis origo. 27 Superficies xopa{itwv utrimque
oblique praecisa erat ut canterii (not. 29) firmiter ei imponi possent.
Quod hac praecisione de altitudine et latitudine trabis deminuitur, non
in censum venit. 28 Fibula ferrea, qua t.sdy.'iq, br.hrp., opupiov
transfixa erant, tota contignatio continebatur. 29 Canterii (Dach-
sparren). qui obliqui a pariete exterior ad summum tecti fastigium (xopu-
awiov not. 26) current, et media sui parte epistjliis imponuntur. 30 As-
seres horizontaliopositura canteriis (not.29) impositi. Fabr. 31 Tabulae
ligneae. In his non ut in canteriis et asseribus additur mensura inter-
valli, quia nullum erat, sed inter se contingentes tabulae perpetuam pla-
niciem. efficiebant, cui imponebantur tegulae. 32 Cf. not. 2.
33 IG II2 463!8: -.i [i]rTPaUv [-/.] SlXeOLv p.vov, bro.[v )o1iEv] X

xcw[]7[]t xsp[d]Jimt .. []tJtk UiXa; 1v i-p 6p[fa& re]Jp 7)u[p]. Fouc. Vox
a 0opi descendere videtur, quia illud integumentum hadd inepte cum cute
comparatur. 34,Hic latius patere videtur huius vocis vis, ut praeter
eum parietem, qui inter duas portas situs supra solus 'rvurov vocatus
est (v. 23), etiam parties muri exterioris introrsum reductas, quae e region
illius sunt, comprehendat. Dttb. Cf. n. 28220 V- TEi ispa' 'At; M vd; ip
['oo p.]jTwiiou to v~5 Aliter Keil 159/61. 35 Cf. IG II 807 c4s 6pa4
atvav i.ov6[5]]upov rTv dind T?; [3]xe[uo]|iat- d tpes9ta-v. Improbata quia
non satis accurate elaborate erat. Unde turn (a. 330/29) iam valvas portis
immissas fuisse apparent (cf. not. 2). 36 Hi lapides inter columns
collocantur ita, ut media pars aedificii, qua transitus patet populo, diri-
matur ab intercolumniis.
969. Sceuotheca Philonis. 1 9.

otoioeL 8s xcd TaX 6pop~d; T01s 8tcd pJooU, &p' div r& oxs't] xst'a- VI
Tat, TO &vrbO; rTv xtdvwv &xarip|lWaZv (ispt TOU TOtYOU 8atapudaa
xac' SxOtarov TO' x'oVCv xad rapd '71|v ToTyov exaTipev a opelo'aL.aTt37,
wX7ro TWiVTS agnataiev, 3oe, 7rouialitit, u pilovnirtl u V Tv Trol-
70 YOV rpetLs ieaXtua d, rapd 81 TmV Xiovta O quap ia apidea eosti tuvt.
xal et T Trv eprstabTov i i tmS sitIs oyjx'axou 38 iraTd m1' sxUi rv
Trv X(pav, iou p,7 uv pe I tv xt o'vel, tabulos rpteiv rotaXatrOv,
rao; 3 wVroot' o, xac oUvoarpa3sB M.aVcm v I raiv oT al piov, alu UP1 .Xv
xal xoux-jo, TXoCooe rpeiro8a;, it. Co4 UooDjv o axTruXov. eoteae 8[s
75 x]tal psodva s39, ep' aiv xSae' sri s Tc.aa40 xaid Taua xe n,
trap' fxarspov v0 TuolYov, 8tirXa Tr a oe41. x4a aetxlt/i|siL42 irap
Toue 7rX[a]y ou; 'roleOU;, xtale xsaTi TOU e xLiova EinTxUlprt xa&' xoi-
orev TyV o (BmopaV. te;s a WoitOSL &e7r Tp s upoTu TarTarpamv cio8iuv,
Tjdv e' iadvou) pasLdp.VtneV tiir &Tt pa d OUaav mvre Tdis-.
ExpwBrTjpa OcrTab t dio6 Tc xatwu 6po. Tr pis p T r vioe 6po -;43,
-80 diaos ^ ojtoo, 7oo 71 8 axrutov, itspi-'a; &spSlpsiMTU ese TO's
ZxpViOTpa[ TO' a6TO 7ad'o7, OpavoU; irntqast 5iavasxTq, 9va Exati-
pO&SV, rMXos I 'S 6axt6UXo)V avra? %iO et t rOUT(0y itCSLOsL n{-
vaxcg cuvxoX-aJa;, pl1xos T pciToaOC, rX&tos Tpbiroia, ardo; 8uoTv
8axTruowv, xad [x]|aic i3 ouvappiorTovrac &t '(aou roTi &pdvot;44.
37 Trabs magna a pariete, cui immittitur in longitudinem trium pal-
marum, pertinet usque ad columnam, iuxta quam pila lapidea constituitur
eique extrema pars trabis imponitur. 38 Hae trabes media sui part
transversae imponuntur a Stpejae ra et deinde tabulis ligneis contabulantur.
39 Voci tesay.il ,Schaft' B. K. cum Doerpfeldio aliam atque i.es.ivate
,Boden' notionem finesse docuit. 40 De hoc armamentorum genere sub-
tilissime disputavit Boeckh Seeurk.133 sqq. Funes suat crassi, quibu ,navis
a puppi ad proram.continetutr' (Vitruv. X 15, 6). 41 Duo tabulatorum
ordines faciendi sunt, alter supra alterum. 42 Eadem latitudine qua
utraque edy.voy parietes laterales sequitur, etiam a.ngulo recto introrsus
flexa non modo parietes anticum et posticum usque ad portam comitatur,
sed etiam ad columns pertinet, ita ut ab infima 6poy ea modo re dis-
crepet, quod in unoquoque intercolumnio medius locus vacuous relinquitur,
a tribus partibus p.eog6.'n circumdatus. 43 Cf. not. 39 de E
44 Describitur f.ecovouv construction. Trabes recta region e muro pro-
minentes (lEpefliaTra) quarum altera pars muro immittitur, altera (xpLnript
imponitur, sustinent alias trabes (!pvouc), quae parallelae sunt parieti,
altera ipsi apposita, altera e region eius interiorem contabulationis termi-
num efficit. Hue spectat i-. ipm}iv v. 81, non ad duas totius aedificii
parties medio transit divisas. Hae trabes rursus tabulis ligneis (-ivati)
integuntur quae continentem planiciem (6pojv') efficient., Fabr.
Dittenberger, Syllogb III. 6

Aedificationes.


85 xal xXfaxa; rooi-jfst oXiva; &vapalvstv int' r&q pasoavac. coti4ast
Bs xial xtpjo(o'U ToTs LOot;L %Ul ToL; I-apappUpaiLV TOT- x.BoxoT;45
&pO&pRyv xawrOv I tptixovrca rripa, itp6c aO ap'-pa po6tji ,
xalc Das3 xaTrd T'Iv xtova &xaaTov xCd iV p la 's v xaravTrpoxU4O
X0mp'ov, xai 7CtijaeL a'vojLtVposva4 Trpc pLiv wpo, g-o TO( Xt xseqivevv
90 r6ip Trpdootov roTyov, Tji v 81 xata rTOU x(ovac xstv0wv aploTrpoo;
TOU4 tXayoou; ToltouI;, 6we(; av -.i 6pav UnvLV ,z ox0Uj atzogmv,
o6do' av at ev T oyo|T7.. &t.w 8' av xaS go? 't iv .7 VII
axeuo8TX ji, rcav oxo0ou0 i TOUJr TO'^r00 Tr- ox.suo(',/.0 57oLiXGs{rs
rTSv TXvDi(0V sv Tola apuiot jjit av -sXae6t 6 apyti'.rwv. TcUaC
95 aOv'raTo &spyaoovrat o1 itoaoaw p1svoL xara ; u co(Yppicu xal i:p&6
Ta RiTpcL xal 7p6i; To' Mcip eiEV 5 jv p0C 6 &p(Lz-/xTfwv. xal
iv ToTi zpovot; cfo7iouooOa3v, o0 l av lta|udo|8 ocail Sxaoam T5v epyov.

45 In traditionum tabulis identidem commemorantur rapapp6,uaT ?a.ux&.
(quae videntur lintea fuisse) et Tpilvo', et ita quidem ut intellegatur uni-
cuique navi quattuor fuisse, bina utriusque generis. Eis navis cum a
fluctibus maris tum a telis hostium defenditur. Boeckh Seeurk. 159.
48 Cf. IG II 834 b I5 ar'vTpoi6. Usitatam scripturam a6vit.p nusquam
occurrere in inscriptionibus Atticis monuit Meisterhans Gramm.3 816s9.

970. Pactum de porticu Eleusinia, a. 288 vere. Eleusine.
Edd. Philios Ath.Mitt. XIX 1894, 179 (IG II5, 1054 d; Michel 578; Syll.2538;
Lattermann Klio VI 1906, 140 cum imaginibus); cf. id. Gr. Bauinschr. 57;
Skias Hpa.,T. 1895, 174; Ferguson Hell. Athens 1454. [Hi]
4eot. I cas p4tafojh8 inI AIotIUtou o pyovzo; 1, MouvtytUvoc Taspai~ j
iocTapivou- 'EXsoautv v TCU sepwt ap& -o v6tov reSLtyo; TO To31
5[ipo2, ap a7pvov ao Tog oTpwupivoo, 8 To6t x/o:tv prptOUi | 'rto

Ordo plerumque Tot-AqSv. 1 Non de priore Diotimo anni 354/3
(ut Koehler, Dttb.) sed de recentiore anni 289/8 agi Phi. La. F. docuerunt.
De Eleusine iamtum (a. 289) a Macedonum dominio liberata cf. F., La.
p. 167; supra n. 3701. 37420o. 2 Muri quo peribolus delubri cingebatur
partem meridionalem, non ipsius aedis parietem intellegi apparent. Distin-
guendum igitur utique hoc aedificium, etsi ipsum quoque columnarum or-
dinem habebat, a porticu Philonis (n. 9691). Neque vero de integro aedi-
ficatur, sed imperfectum et ex parte collapsum instauratur et ad finem
perducitur. Iam bis infra (v. 13. 19) commemoratur ctod, ipso nominee
satis accurate distinct a templi porticu, quae ubique in titulis (n. 9713)
7tpo rmov vocatur. Quam stoam ipsum esse illud antiquum aedificium
incohatum, de quo perficiendo hic agitur, coniecit Dttb., negat La.
p. 159.


969. 970.
970. Sceuotheca. Porticus Eleusinia. I 9.

wpooOi'o 3, Trappov 6puSait NXaTo 6XTO) ro83v, jpxoc "rptajxovTa to-
&iv, a9o0; pL ',ptroT oTep'(pou4, xOd Ex(pop"CaavTa Thv 71jy y o T05
Lepou cs '6 O4erpov5 T6 bdt T'O ora006ouO Ttiveai Tojus XM'ou0c T'
paXaxijc Trtpac, stpoosrtripovTa ou av i tirTpja?, GouvtivrTa TroU

3 Stylobata ordinis antici iam perfectus erat, columnae vero (v. 18 sqq.)
nondum impositae. Ceterum cum additamentum roTSc poaOiot; prodat
etiam alias fuisse columns, necessario statuendum est porticum utrimque
apertam et columnist cinctam fuisse; a postica vero parte sine dubio muro
periboli (v. 2) terminabatur stoa. 4 Fossa stylobatae alterius lateris
struendo inserviebat. Etenim initium capiebat a stylobata frontis (not. 3);
neque muri fundamental in hac fossa collocari inde apparent, quod duo
modo ordines lapidum, primum X8Oot g ijaXax; irirpa; (v. 8), deinde xana-
), =ripe (v. 12) ponendi locantur, cum tamen hanc structural integram
esse inde apparent quod v. 18 ab ea statim transitur ad columns eri-
gendas. Alterius lateris angusti stylobata propterea non commemoratur,
quia is ut ille anticae parties iam perfectus fuisse videtur. Patebat igitur
porticus inter murum et anticum columnarum ordinem pedes triginta.
5 Duo igitur theatre Eleusine fuerunt (Phi.). Hoc enim theatrum, etsi
extra peribolum erat, tamen ut stadium cum eo coniunctum ad certa-
mina et caerimonias mysteriorum et Eleusiniorum destinatum ideoque
non minus quam ipsum delubrum in tutela populi Atheniensium 'fuit,
cuius illa erant lep& 8BpmioTeX. Quomodo enim, si aliter res se habuisset,
populus terram effossam illuc transferri iubere poterat? Verum demum
Eleusiniorum item suum habui'sse theatrum, in quo Atov6otca r& x r' dypokG,
demi non civitatis feriae, peragerentur, docent demotarum decreta n. 9561o:
'EXeuatvt if 'y OEdTp) Tp1ypv c Tn d67?v5. 1094g: AtoV6o[ita Z]otoivTO' 'EXeu-
cNlUV. v. 20: Atovuao(v rTrov'E[),]euoVEt ToTs payoptBoT. v.31: orrt av a aypo-
ypst k6es rT6 4tAtta r/.a 'sT ateT i v T)j Atovu[o]i(. Neque recte 0. Rubensohn
Die Mysterienheiligtiimer 121 illud quod n. 109421 sqq. Damasias Thebanus
choros duos Cereri et Proserpinae et Baccho obtulisse dicitur, ad scae-
nicos ludos per Eleusiniorum ferias habitos refert. Immo demi sacra illic
indicari luce clarius est. Illud vero theatrum, quod hic habemus, redit
Syll.2 58745 by xo-v dro[yp]o[pi cao)] si to lepov, eius scaena commemo-
ratur ibid. v. 304. Nullas dum theatri reliquias Eleusine effossas esse ad-
notat Phi. 6 In Eleusiniorum certaminibus stadio opus fuisse sponte
patet, etsi ne huius quidem ulla adhuc vestigia reperta sunt. Cf. Syll.2587258:
ei; Trijv Tp=7Tep[Ba T'rN 'EeuatvSuwv sic 'tv 1ujivMcbv fYCva y.a[t TTr I7brrotPopkia;]
-,al roU racrpLou d7rvoc tai "ct p.ouotATic; v. 262: Ei; Tiv lr,7opo,[v 'x r,
"Cpos' efSsteav xr& 4ta AQop.iY a&la. 7 In universum quidem usque ad vi-
vum saxum (p.iXpt TroU orepiyou v. 6, cf. n. 9698 dcvazaa6pd.,pEvoc i 'Tr oT-i-
ptpyov. 258746 -r dvrXovT'r xc dJaxam pan TO 5 ro. '6pyou T X&oXoyjipa Ali T6
cdiptpov) terra removetur illique lapides imponuntur. Sed si quo loco
infra ipsam soli superficiem statim saxum invenietur, eius tanta pars prae-
cidenda est ut lapides substructionis commode imponi possint.
6*10 apptc oveptpoue, &pjdrrovar Tcavcaxt | xoIT; pCioz a, 7TATo;
t2o~aa, va.oc Tptptiroiou;, xMId I i&spycGaut xara TOt 'rv oTOGtxov
9xaOTov atavsx). arm 8s toUTjcv ttOivat xaTax-rTpa;8 Uixo; TsTpa-
vo X, irXa'To; evrsvy4ji|o'ou, at o? revreTsaVoTo, TUV &x Ts
a'omo9 xaa.tpoujJsvj .)V, e&p'-(aaLsvo[v]o10 op'o0 5 v.aI euwoous Ma.v-
15 TaZo, xal TOU" aj'jpou' T~oi,. avrTa ail rivTxL tov aouv1ti va' =dpau-ou-
xad ap ptrTovras itcatvra xa'i iaepaoa6evov ptl ata edsv. I i-
o0w0rm 'Avi'pqaoc NeoxAe'5ou K-iaoeus : Hli I: HHHH111 iyo-
ut in ips Niam column Aperiu tur; qui. inferiorai substructiovni Timpositi-
20 nesvocio2 an re vtev Sillam quasi container et comprimere dica, tur, quap-
yacatisvou; opo'v~uXov 13 e&XacTmOL TrI x(ovL TOV [eX Pas I4, 5it{ 5co~a, T-i)v auwyv apyaoafv rot xi'ovL : AnI 15 : 3[; ...
lapip(ou [- 16 1 eYfyUiwtj 'Erux[paT7]s Kpaorjzo; 16 As]uoxovotseu[ --

8 Lapides ii significantur, qui summam partem stylobatae efficient ita
ut in ipsis iam columnae erigantur; qui cum inferiori substructioni impositi
sint, nescio an recte illam quasi continere et comprimere dicantur, qua
vi tc c ivXve nonnunquam usurpatur (Dttb., cf. La. 156). Ceterum eos
non ut illa inferiora ex lapidibus mollibus, sed ex marmore factos con-
sentaneum est. 9 Cf. not.2. 10 MENO.E 11 Fossa 8 >x30 = 240
pedum quadratorum est, pedis quadrati pretium sunt 11/2 drachmae;
omnium igitur 240 pedum pretium 360 drachmae. Quod si T, it-6'zioa
opere demum confecto conductor solutum est, hoc quoque addito efficiuntur
360 + 40 = 400 drachmae. La. Cf. Haussoullier Rev. phil. XXII 1898, 3621.
12 Omnes et ordinis antici et duorum laterum columnae significari vi-
dentur. 13 Cf. n. 96924. 14 Suppl.Dttb. Singuli cuiusque columnae
sphondyli nondum elaborate erant; quos sumpsi infimos fuisse, qui ipsi
basi imponerentur. Nam praepositionem 1i de re usurpari cui quid impd-
situm stet notum est (6ptouSA' 6 T-i 6p. 6 S: o~ p9, v itypwv Soph. El. 742).
15 Numerus columnarum. Ph. La. p. 149 fig.V. 16 Suppl. La. ex
tit. Eleusinio 'Ey.dpy,. 1899, 184.

971. Pactum de prostoo Eleusinio, c.a. 347/6. Eleusine. Edd.
Philios Ath. Mitt. XIX 1894, 184 (IG II5 p. 236,1054 f; Syll.2 539). Cf. Caskey
Amer.Journ. Arch. IX 1905, 147 V; Lattermann Gr. Bauinschr. 59, 9. [Hi]
so[i]. es' TO ispov 'EXsueTvacs 1 Tot; cGyovauXot;2 irv xtdveyv To6

zotoy jz6v. 1 Una cum hac tabula aliae" tres inventae sunt aeta-
tis et argument necessitudine arctissime cum ea conexae. Quae omnes
manifesto spectant ad earn aedificationem quam inde ab a. 347/6 in de-
lubro Eleusinio effect Philo architects nobilissimus (Vitr. VII, 17, cf.
n. 9695). Turn porticus quae front sacrarii praeposita erat, exstructa est;
atque amplissimae quidem duae ex illis inscriptionibus (IG II 5 p. 227,


970. 971.


Aedificationes.
971. Porticus et prostoum Eleusinia. 1 9.

5 itpooTdsoo3 sic Tolut appo'u ird6Xou;4 iroaat xald &p)dcat | x5,
86o es ExxOatov Trv app.v iprdjXta xai Sva rd6xov, 'r pitv xaom TE
7rpCOU I |.6LxTuXCo" irovTaz't, TST-pr6awvO, 'r, 8S I &vw)Ta"o) nsvrreok-
10 xTuXa Travraxjt, Td 6ji aXoa dp idLSva "' TOoov anrG To3 JIS-iO-Tou
s; TO eXniztorov6, Tou; 8s ndXoul; oapoy6'Xou;, coU(;)7 I'tv xdirw
11.xox TrvjTe-SaxTuX6oU, acoc4 8S tiaxt0Xou0, Tjou' 8F, a&v> Uiixoq
15 Lv 7CaaataL'ouC, dlto(| s 8xS6oou x8a (tosoo Baax-t6o, I To); 8.
XXtouo dpjop[vou TTL t Llxst xal T(I 7iEt TO 'Toov iO To5 p's-
YjojToU s?k rOv iXdporov8. yaxo0 8a &pydjaosrat Maptieo9 xexpa-
20 Vievou Tv 8(6SaxdTi|v, T' ivMexa [LiSpP axo, T6 61 8WmXa4aTov
xartrtipou 10. xod a&oCMas. 'Tr (i.v .aIvdLtw 6pIIda x,'l aopacpill
XaL sa vita, TOU'os 81t ous TopveuVsO oTpo"'uoo ; stpo 6 TO apd-
25 8stypa xal ivapPjtdst | sI T e a iptdXta &pdtTovTcTa; xal 6pojub xal
vTodpvoui *iravtai, &M(; av T6 aItuo TcOuOV 7rcepiay6dievoLl2. ut-
1054 b = Lattermann 1.1.1; p. 231, 1054 e), satis mutilae illae quidem, vari-
arum eius structure partium mentioned faciunt, reliquae duae, haec quam
edimus et IG II 5 p. 235, 1054 e, ad solas columns spectant, ita ut hic
quidem de vinculis aheneis, quibus singulae columnae parties (@c6vuXo0)
inter se colligandae sunt praecipiatur, illic de capitibus columnarum; cf.
v. 1 sqq. ra irtpava cao -it6vwvy mc eic r6 rpoOTaito[v] t6 'EXEu'iavt TCTapa-
aoibsma dayel. Il[Jv]-eXe 'Euasvce. 2 Cf. n. 96924. 3 Ut hic,
ita etiam IG II 5 p. 233, 1054 c52. p. 235, 1054 el TrpoaTtov vocatur porticus
a Philone exstructa. K. Cf. not. 1. 4 Vincula (Diibel) ahenea cylindri
figure, quibus immissis singulis bini sphondyli columnae inter se colli-
gantur. Cf. Hesychius pimToXrovTo &vEpdiXXovTo. Phil. 5 Non ipsis lapi-
dibus immittebantur rdXot, sed in utriusque planicie aes cubi figure (ip-
i6?Xtov) ita insertum erat, ut planicies superior plane aequaretur circum-
danti lapidis superficiei. Haec aera, quae bina in singulos o6Xous fuisse
apparent, media habebant foramina rotunda quae accuratissime elaborate
erant ad vinculum illud recipiendum. 6 Discrimen mensurae inter
primum et alterum i&prT),tov pro portion idem erat atque inter alterum et
tertium, inter tertium et quartum et sic usque ad summum. 7 TOYMEN.
8 Idem hic de vinculis ipsis praecipitur quod supra (not. 6) de eorum
receptaculis dictum erat. 9 Aes Cyprium per omnes antiquitatis Grae-
cae et Romanae aetates prae aliis nobile fuit. Cf. Bluemner Technol.
IV 60. Marium oppidum aliquotiens in litteris commemoratur (Steph. Byz.
s. v. Diodor. XIX 79, 4 cum Wesselingii nota); de metallis cf. Oberhummer
Cypern I 177. 1813. 10 Duodecima pars (81/2 p. c.) stanni medium fere.
locum tenet inter eas mixturae rationes quae nummis aheneis Graecis exa-
minatis inventae sunt (2-170/o, cf. Bluemner Realenc. III 896). 11 Cf.
n. 97241. 12 Si in orbem vertuntur vincula, unoquoque huius cursus
loco aeque bene et accurate quadrare debent in foramina receptaculorum.
Aedificationes.


30 oraTrov 14 r -,ruit 8Y[Lo'(uji -Crut apzLi xovrvio toast al TOa fIpya
U} MoxX6Uv 'oo) &pya opivou b | roe xy.ovaS15. 5 jLta8(o a v' :
IIIIICD. pwo |gtTj B- slt:o; Xu[xX]'ou- Ap((i:TpsdE): ) [T]youhr'l-
K(pto[o]dv KePaXMovo; ATp()8vto; 16.

13 Appendet. 14 Sine dubio ot tazdrta ot'EXeuatv6 Ev et Syll.2 5873
et IG II 5 p. 227, 1054 b2 (kEaT4tat co5 'EX.uasilou) intelligendi sunt.
15 Cf. n. 97234. 16 PA 8410: ,sub idem tempus' i.e. c.a. 349 s. 348.
Cf. n. 962 12.

972. Lebadensium templum, a. 175-172. Lebadeae. Edd.
Kumanudes 'AOBivtov IV 1875, 369 (Fabricius De architecture Gr. 1881);
Dittenberger IG VII 3073 (Michel 589; Syll.2 540); cf. Lattermann Gr. Bau-
inschr. 81; Swoboda Staatsalt. 281. [Hi]
[... rTv E]pyov1 TO' Eidi'epritrov2 arozs'os[ | 6 Qpyvy7;- roSro 8s x]11

Scriptura in lapide per duas paginas sive columns sic divisa, ut
utraque nonagenos quaternos versus habeat. Tituli duae parties sunt,
vacuo spatio dimidii fere versus (v.89) inter se separate: Prior (v. 1-89),
initio mutila, ad titulos conficiendos, altera (v. 89-188) ad saxa quibus
pavimentum templi consternitur collocanda spectat. Templum ipsum lovis
Regis est (not. 35) a communi Boeotorum exstructum (not. 66). Fabricius
p. 15 pecunias Boeotis ab Antiocho IV Epiphane (175-164) ad hanc aedi-
.ficationem donatas esse coaiecit, quam sententiam litteratura et sermone
tituli confirmari observavit Wilhelm Ath.Mitt. XXII 1897,181; itaque neque
ante a. 175, quo Antiochus rerum potitus, neque post 171, quo foedus
Boeotorum dissolutum est, incisum esse posse. Ceterum post hunc titu-
lum aliorum ad idem opus spectantium fragmenta ibidem eruta sunt;
cf. IG VII 3074. 3075. 3076;. Bull. Hell. XX 1896, 318 (Lattermann Gr. Bau.
inschr. 81 IV); Ath. Mitt. XXII 1897, 179. In hoc quod postremo loco com-
memoravi v. 10 Andronici Boeotorum archontis mentio fit; sed eius annus
ignoratur. Leges, quas curatores (vootoi) redemptoribus (ipdrpat;) scri-
bunt, admodum similes sunt earum quas tituli alii paris argument,
inprimis Tegeaticus saeculi quarti (IG V 2; 6) et Deliaci duo CIG 2266
(Fabricius Herm. XVII 1 et 'A7vaiou IV 454) continent. 1 V. 1-3 suppl.
Fabricius, qui perspexit hie praecipi, quid faciendum esset si redemptor
opus susceptum deseruisset. Utique ante ea quae nunec exstant scriptum
fuit, eum pecunias quas iam accepisset, reddere debere; accedit multa
quintae parties totius pecuniae qua opus faciendum conduxit, et si maiore
pretio alteri locat civitas, quam ipse conduxerat, etiam quod interest inter
hoc et illud, reipublicae reddendum est ab eo (not. 3). 2 Quinta pars.
Cf. Harpocr. iix eiov et i .'r.rtov, ubi Lysias et Plato (comicus) huius
significationis testes laudantur. F. Eodem redit vocabulorum eizaix-ro;


971. 972.
Eleusis. Lebadea.


TO ou sLpa 3, xai.' ev rT LO\ [GpYUptOV EX. TrOv] TCrTLO'()V iTpoa-
YSv7 T= 06TIT, 67tavTa sipai[oustv]' o0 vaooto'4 cov Spyd(v-wv xal

7| 8{o80os'v6 i TO'v Epov 6ov pTc I akxdv7, TaX icIv oTG'apc8 xal
Tob; &prT'xo';9 itpo Xov ( 8' Eo[arpa; &v 1tpoajpy(ol2 *totost, 6T( v1 6s 7p(ov13 6ltoT37-
10 Loi 14 Xfjrr Tro0 X(8ou ex5aTaou 6palytx itis o0ou0 Sv Lapio t,

t6ozo; similiumque usus.- Sane praeterea zt irTdwi eliov etiam ipsum caput
addita quinta parte significant. 3 I.e. oiap av vMXov 6siptax (cf. v. 7. 76)
T6b Epfov adXt I.WXo6yp.Eov. 4 Boeotorum foederis, non Lebadensium
Swob. Cf. n. 67. Magistratus ordinarius fuisse videtur; certe eiusdem
nominis formae pro dialecti ratione paullulum discrepantes (vewotol,
e(iotaia, cvroTa) tales magistratus significant in titulis aliarum civita-
tium Graecarum. Contra in titulo Tegeatico qui opera locant ic5oZ pes,
curatores extraordinarii fuisse videntur, ut Athenis r oaTdT:aL mV by.o-
alor) 4p.IoV. 5 I.e. in laterculum debitorum aerarii referetur. Cf.
Lys. IX 6 rtpa AvcE 6U TO6 dpTgpto'V pdiaMiOt piv o0AV x 06p-, 06to!60ai
B5i 'l dpxij Ypdavcwrs dk e61MpD.a T'ot- rTalai; 7ap&ioaV. Praepositio sane
minus apta cuipiam videatur; sed aut error ex ambiguitate scripturae
-yTpdyetv natus (n. 7426) subest, aut &t ypdet. eadem breviloquentia pro
YSypaRi4y'iio i.tHiv at dicitur atque illud usitatissimum rpoypd(ept pro Is-
.pop.yivov porTaiv-at. 6 Ipsi v.ao7otoi et architects hic loquuntur.
7 Fabricius haec sic interpretatur ut opus ex aere et ex lapide facien-
dum (gp7oi v po; ya.a)-i -- ipb; MXto'.) distinguantur. At primum quidem
eriuntiati conformatio id 'potius suadet, ut universum opus, de quo primo
loco dicitur, deinde dividi statuamus in duas parties (r4c p otiv41an xat
robr Xiou ..- To 6' icop Or-pa'). Quare T6 epyov 8Xo0 minime ad opera
ex aere facienda spectare potest. Accedit quod in hac verborum collo-
catione ne licet quidem 7.p6; 7y0,&) ad T EpTyov referred, sed necessario ad
lyb8[ote-E referendum est. Atqui 7rps ycb i.- ixZtUv at nihil aliud significant
quam ,ea condicione locare, ut pretium aere (non auro aut argento) persol-
vatur'. Desideraveris sane merum genetivum 7a4xoy. At cf. 49514sqq.:
TroN ze dpy6,rTU)V Ti'iTnf& iepa -roriipta Ei; r-Jy rTf r.6?cwi Xpsi'tv -- 7tpik yXp-
ooi~ e'/.i~r6. 8 Tabulae quibus tituli inscribuntur. 9 Coronae quae
tabulis imponuntur. 10 Aequabili in singulos lapides (irpis s'ov) pretio.
bct)aM v ad nominis compositi avji.Osta similitudinem soloece fictum esse
monuit F. 11 I.e. quanti conducentur haec opera, quantum pretium
inter redemptores et magistratus convenient. 12 Quae 7pp6aEpTa vocan-
tur, eorum pretium effects demum operibus et probatis a magistratu per-
solvitur (v. 63). F. 13 Ex quibus substructiones flunt. Contra lapides
ex quibus tabulae ipsae et coronae sculpebantur, a magistratibusu datos
consentaneum est, cum in eis opera modo (ip.ov) redemptoribus locetur. F.
14 Pretium lapidum et litterarum a curatoribus in antecessum con-Aedificationes.


Trwv oS ypapNiaTv I T7q gyxoX TptdpoXov TOv xtM'uv ypaj ptaTzv15' epyat16 8s ovselXoq [IsT Td
"Av 86dov17 kapejtv gvToS (sprov oixa, I 'vepy v TsvTat ExavoT
15 xaTrd Tiv TvV, p Ejlatrov 7ins, av 8 TL p 7EMTa Tr9v
xaTa AV I uyp v oysyp7papV e xaxoTeyv5v e Teyi[TaL, C-r-
p.tow8oeTa 67t6 TOv vaotot&v xa8 6,TL av NdvTirct aEo; sevat jl
7TOtuv TrOv xaTa T'rv ouT'pa?2v Ts[ypapivv, xca &cav T W0Ao9 Trav
20 ouvepya'ovwi v its|IeFrTa Tt xaxo Syv6Yv, & iXauovo)ao 9x to5 Ep-
you xat ] [pjrxi auvspyaCoaual8- &iv 80 Lkt feT' aL, Ctpo(Boes-
Tat. xcL oUto9 IserT roU ipyLvou- &av O' 7oo vapr epIyov couv-
sp-qp rTvl tiTrpWL T6y xypapipvov CpooXLiTCetv ouveX69 19, 0roi4jas
25 S); av xsXsuwev, vtj68 cinoXe|X60ouwacv &7,6 T; apywvfan o ei ap-
Y OOL< zo0 xal 6 pJy(vj,, 6lpt av 6 irava-,rpr.dasvoq r&d -,aXlvrXa2o
TOU t77600 o; oypooI xa oTr tep os 8Tv srpo1tLoiTVv.
oE i &p y 7700 OToav vom Ti siotiJv Box10xtat- p1rJ xa-
30 TaPa7tiT(U pUyD8v TrOv urapj[vtwv 'sp7'(ov v rTO lepat 6 gpy(ovr<
gav Ue T xamapGkj, '-/a.t'o rolT tiatotI avTrjtupaayv 8OXI'es iy
Xpd6vol Oa(L av o& vaoitoiol OITamowv" xal Mv cTva 671t Xt{ov 8atj-
pf(p asTI xara Tv pyMaotav 6 Te OCeoseo i&p7(vc, eTejpov adroxaTa-
35 oCTcGt 86dx.ov T'oThL; fioti &v Actv, od~j'v S tx iy dov'ra21 T6 ep-
0ov, tOV 0s 6taapaps'vra XE8ov &iJait ex too Ispou &vTOr; 'spi
evTre, el as p), [epos 6 V'o0; | earat &dv 8 sf dUroxahorT'ri -t F

stituitur. Cf. [Arist.] Oecon. II 35, 1353 at0o t- v tiv rteAirT)v 'ara yX6pl
ela, Tob; te Ypous Ti.saotIat &xiXEUEV 6O'(s akG 7ETTiiLaaVTO. F.
15 Stater Boeoticus et tres oboli valent drachmas atticas 3,47, marcas
Germanicas 2, 71. Inde efficitur, hanc quae exstat tabulam inscribendam
triginta fere drachmis Atticis constitisse. F. 16 Cf. n. 495i26. 1106ja.
Herm. XVI 172. 17 Pensio pretil qua redemptor opus licitus est. F.
18 Praeter hoc coercitionis ius curatorum officium non spectat ad ope-
rarios, sed hi a redemptoribus conducuntur ab iisque mercedem accipiunt.
19 Addendi et demendi notiones in his verbis inesse apparent; ac recte F.
7TpooXtET-V proprie ,aliquantum ultra mensuram relinquere i.e. non scul-
pendo praecidere' significare monet. 20 Qui ea, quae prior redemptor
imperfecta reliquerit, perficienda conduxerit. Pollux VII 12 r6 U B6raTp6v
rt TMpaxeiCrV &AVrfl) x. S avaTL7pd aiEi Met U Ci .- xa- i TA EUrcEpoJv 7LtTpi-
exd6ieva idva-.mo6.eMva --. a)Jtipr,). F. 21 Sic error lapicidae pro
irtim6uevm exaratum coniecit F. non improbabiliter, etsi fortasse accusa-
tivus defend potest ad lapidem relatus, qui dum collocatur non impediat
reliqua opera. De hoc condicionis genere cf. n. 97128: drohi-Eost 6 rTa Epa.
i)x droxwX6v 'ro) TO ip opiavou[ Toi; T iova0 .972. Lebadea. I 9.

ax~jat C6 x~a.Pxaj~paSv, xcd~ Troko 0[utva v~oa~o-nto o~ 0'
&vU L Loo~6 c d)tov22 ec-rors'ast 6 Jpy Vj xcdj at
40 sflyuoot iciv 61 Xawr& pUcaV &ayaap~t Tt; T6V X'WV, &C,UO; sajrto
XaT&c To6TOV 6 T; WOSEW Ep'aV~ 6iv 7CO' axrp6OU' waro VT0YW=
0 t jpyVOCLt23 7,Ep 't~vo; 'rjv -(sypottijt t-xtoa~ t co~oo
4tove &im Troyi Pwv TXs~fove.4 G'-s rdv ttieo~v24 zc' 6j~t
45 xptf~bm x 'ptca 'Oztu25. I aV 69 TE i7UXWXeoWGLV 0 VatvrnoLOI rG'V 9P-
70W~v Zar I cv Trcopoy)'v Croy Xftnv 26, ~r'v Zp~5vov a~tooaua~t~v
goov a~v I e o)Xa6awamv iyyu~ou ai& xta~aca 06 apyodV;, XaTolI
.50 av~ v orl c~vOptx6) r6v L t Ttuk g ITL 'lgv u ot QjPv oii
50 ~ ~ ~ ~ ~ m 6'7~w xaTt 7zn Cmg'o) dpycqWVa x~t I -6P 7O-I
I I -. I IS-a

xo~rjR~va &jPSGrT6; TOL; vamo~toot; xa '~t &W OPyt-,XToW) ~sr~'~
55 aeAxripaLv OL 30'tG(t -'~ vTOV TPa~qLdpTOTV Tlj dmYPa"P I ix -,6Wo
t riccr=O 7rPQ; To~ aptDII'V TVi CV"TI 'V 0 ax r6yv & '?~a~cv sTXoT~a~svTa,
67OX6SVCd X0to~ TO'O 6 zal3jwrv awrcsvt~gaa,; &Lov T6, sp-
7ov, GTav 6oXLuaaa~t, xo1tjao'cofl TO, &itasXccTov TO, o,,Gsf~sv X(A
TrGOV TC'POW TO' bTrOjzC~1-a 600u; av {1c, xa.l OaCot O'N Tpa, lya am
60 -jpcii-nt I Riara '6 TV HOWv XCPSV XIV3op (9 XG(It TO(O~rV, &-MV cdt
T'r sijMP a-(LOV XaUif'CV-ft, 'Say It TL St Ti s&7Tt(LUc ~O),Oytaf1jt a61-
Trutv &cv 6j Ttr 7prp~apov 8a27 yvscaatL? c~~yp, r6t pwt I70
iXr. &xTOi YCOU X&y -alt xcd poOXOV~L-O TO' TLVdjLSVOV ak~t I 7o
65 gei~; Uoxt~tv av 81V 0' T6ro &avaxoatp~jLsvo- liaI)cL7.q s!~ptax-&v,
1rp~oaapWLst 1t(1POtq uaot; Ev xpsta xcd rPO~xOULti~mL xml aT'nTOU

GrXr; U'7ap(Gxja-,28 OPLYX064 MSvas, 7rPOSTL69 xdrac GIC

22 Ipsum pretium quo locabituir et dimidium intellexit F. At sic -za
abesse debebat. Immo praeter pretium, quod reipublicae restituendumn est
sesquialterum tantumn multae loco penditur. 23 Cf. 5783,. 24 Cf.
Mytilenaeorum et Phocaeensium pactum de nummis cudendis IG XII 2, 16:
Zt~a~tt i ip.][Lsvat Trot [tiv 4i. Mutfr [vrtVotxS)aE] Ta( apxcd4 i:ataat-, Taek

it (Den/.at 7r a4 Te ruv ~a t[tta w V. 2-5 Haec paene ad verbum in titulis
Tegeatico et altero ex Deliacis redire monuit F. 26 Cf. not..13. Quot
diebus post quam debebant lapides dederint curatores, tot accident tern-
pori redemptoribus concesso ad opus perficiendum. 27 Cf. n. 2835.
344 5. 97332. 28 Non modo hae tabulae collocatae erant, sed etiam
litterae incisae, ut nihil restaret nisi ut coronae imponerentur. F.'
972 Aedificationes. I 9.

Sit~tap v &oov Cv xsXs Eu pv 7Tp6O TTV rsptrXvasTav 0v 5osTav29-j
70 itsXet &- xdl T& 8sOTOa Ud T& pyovrca v rb c orat- aI I av
orxspaepet xal wxodu audo v r d7 iy xot pyal Tp 'roaa paj,& tepa
xa oappDoos-, Xal aSepop oojos 8oxpiso;, pa3s|t I Ua ,i ac-
'ou(ToO); 6~ppou; 6 ts xl sppo op oO't xal ep[-[(a]mat w4vra
75 xa=444 xal 'ispl TCV eitavWo T9TptCatt iy.8('()5SV o30 8S xal TOU-
TOUC 'roO; OptYxo0u, rvo'io p v Exi':sou x.al 'vaziTou; | ro '0aou,
ao Ov xal o01 X0oi0to13l1 e5pwoatv, r'oU; 61 TptPreoU; T0o6 | TaTTapa;
o6vauo Eo rtov op utyxov etlaepioga. ( lesraib la xul 'rotev ri6v
aptyxiv Trv 863v) 0'rav [8]]32 i I 'ri | T a o eXia &pYoaiva;
80 xal xs ivacs xat pa pol o t y Xva l xal rou npt pyou; TOUe Taur -
rai; Tiassvou 8s|8sp ivout xuaid xeyact.v, XacsTat xal TOU-T(OV Tryv
86do0, uTfroXti|pisvo TO'. itCLixUTov, X icO; xal ,5spl T rv iv *(y[]-
p uaTCT | o&Tv 88 auviL T0o; paexout xal aro8sitjae xeiteivou, |
85 []ouppoYo Xov u ovTdr;, ne8spLvous xaitd | xvaYiav, outL-
ptvovrta t a' kf)Xout 8oxi'pjoa, a'Tversev I oyvTrpast33 rd; orjX;
xis TgOit. tsi T pip iopa(a -/aapI xal eud saet av %EXeuuLSV
Ta 81 1Ua C oOc ead av T7 I auYictPpaegit ypact, xaucd To xCro.6Tt-
xGv34 v4pov xal vajotoYx6v 3-Mo.
90 Set O'v vaov 'ToI At oe vo Bnag iXent 35 r ia; ri-v n SO 29 Nondum ita sculptae et laevigatae erant tabulae, ut corona eis
imponi possent, praeter certam quandam superficiei partem, qua in
/ reliquis sculpendis document uti debebant. Haec est i apCETivea ai o-
seisa. Cf. Fabricius p. 46. 59 sq. 30 Cf. n. 135,6 &6% \axe ovitri.
31 Quae novis tabulis imponendae sunt. 32 Cum duae litterae de-
sint, [ei] supplevit Kum. Quod ferri non posse dixit F., qui haec ante-
cedenti enuntiato adnectit, infra vero v. 81 post 7.:&t x-Xa). puncto
distinguit. At sic illo loco post )'ibr, ubi nulla est lacuna, particular
desideraretur. Atque utique quod semel enuntiandum fuit, bis dictum est;
nam utroque loco eadem 6s6; intellegitur. Quare enuntiatum U'cert B
-- rijv b6atv v. 77. 78 errore vel neglegentia perperam insertum puto. Quo
sublato omnia recte se habent. 33 b.vtTpouv ,natri ope abluere' Alexis
habet ap. Ath. VI 230 b (Meineke F. C. III 383) Lx4tp.ra v imveytpve. In
rationibus Corcyraeis IG IX 1, 69112 est E; -b. pami2My viTpou. F., coll. de
natri usu Bluemner Terminol.u.Technol. 1162. 34 %t-,6-6rat magistratus
Boeotorum proprii, qui in rebus pecuniariis potissimum aderant magistra-
tibus et cavebant, ne quid inique ageretur. Locationibus operum publi-
corum interesse solebant IG VII 30322. Boeckh CIG I p. 730. Fabricius p.45.
35 Paus. IX 39, 4: dvpa ti 6i 6-t T p[a'rsiov v.al akr6Dev lo-5st is '6 7p6SC3
Tor fpous Kopg; oi ao'p.vT 8+fjpa xai At6i PastiMM va6k. Tor-ev AV St at
TO (iycoc al]t a ty o )oi M yMv T6 dxMend),qov dceiExaLV 4tl(spyov. Eius aedi-
Lebadea.


oTaoiv36 to a 0xoG Trrov e~t Tz-?V ptaxpadv vsuopdv xxa[ca-
oFrpwe'ptov37 jpyacaa xal Guv'Aoet. 6 ipywvuoac irap& Trov
vaofti y j Seiq iv vaov Toa Ati cot Btrodent en q Tm V a Ed in(t epd'joTactv
95 To anxoI esr6v ta UV lispcv X FSeupav o70 | (to6) tedrou Ton tp6i
Uie37ljLppvav pXSitovro xaTaCoTrpo)[T'pV Ze]|Tpa; Trq oxGA pag Tv As-
paSetxlii rCv ipyaot'av xa[l aumv8S]Iov, 0o; 6sxarpsT. 6itypo 8-
TonUTV d3tau niLxos [xal] I inXaTO xa e ori dno xdXouo8. Tal sitS'voLi
xd eaeoO fi]ouotv v Tot s i pae'.p i i wsoppt38a, pt o. ; o0Toit TiWesrTV
100 TiapatXap rV39 8s 6 ipY(vc roTUi X(ou; 1sp TOV' vatrv, 0o5 xi [&8o-
x]|UOo'iaTjoCov, UITStl, Ta peTpU e&'ov-a-, exTCio0v-Ca; irpOI; I r& [jsysfgi
rd lpapopiev, tpurov vphV &p c A '-ta' xa v | IY |WVTC WV TaS pOaei40
6pBdi6, &aopapstc41, app'sctj42, co )rou4 j dt6 otao pxTc,
105 owuxvyg, E6iixovjivj44 Trd iStPaijvova Tcivza ETit Tou; xpwcsuTai45

ficii reliquiae, quae manifesto product id nunquam ad fine perductum
esse, etiamnunc exstant. Ulrichs Reisen u. Forsch. 1168. Stephani Reise
nirdl.Griechenl.68sqq. SchliemannOrchomenos9sqq. F. 36 Eastylo-
batae pars, quae inter columns et parietem cellae sita est. Et hic qui-
dem non dicitur nisi de long later meridiano. F. 37 Tabulae lapi-
deae quibus commissis efficitur pavimentum. F. 88 Tredecim lapides
in illa parte meridiana iam collocati sunt (v. 133 sqq.), alteri tredecim ad-
hue desiderantur. Atque illi quidem propter ipsum cellae parietem iacent,
hi ante eos columns versus ponendi sunt. Duo eiusmodi lapidum or-
dines etiam in Parthenone aliisque templis sunt. F. 39 A curatoribus
dantur, ut tabulae quibus tituli inscribuntur cum coronis (not. 13).
40 Planiciem inferiorem, quae substructionibus imponitur. 41 Vox
a aTpicetv derivata n. 97121 dapay Tp scribitur. Eadem inconstantia cum
in hac voce apud scriptores quoque observatur, tum alia haud pauca
sunt manifesto ad verbi oap~pw radicem referenda, quae tamen p pro T
habeant, veluti aTpdpo;, cTp ,6s, czpopo-, cp6ptiXo-, a-p6p.po;. De vocis usu
ac significatione ad Plut. ad principem ineruditum c. 2 p. 780 B (&ar.mp 6
%*VIvs, aU6ti doTpgp; EV6UEvo- x, i t a'3Zpo~foi, o3Ti(r aruEUVEt Ta Xot-&
p 6p; ab-r6 lapop oyJ .al tapa~cet) provocat F. 42 Theophr. Hist.
pl. V 3, 7 (Tro Xatvwov it'Cv, &ppayet ya&p airct). 43 Regula (xav6vt) ru-
brica infecta examinatur lapis (id est ItXro),oyeiv); qui quo perfectius laevi-
gatus est, eo minor pars eius regular rubricata per totam planiciem per-
ducta rubricam non recipit. Qui igitur tam plans ac laevis est, ut
totus rubrica inducatur, op.itHrot vocatur. F. 44 !ot yaparT est
scalprum dentatum (,Zahneisen'). Duo genera sunt ex quibus alterum
(u-xvT i=xov i&vr) dentes plures et acutiores, alterum (Tpay.se) pauciores
et obtusiores habet. Illud eis lapidum partibus adhibetur, quae accura-
tius laevigandae sunt. F. 45 Substructiones quibus pavimenti tabulae
imponuntur sic comparatae sunt, ut certis intervallis lapides formae
972. Aedificationes. 1 9.

xai &i't rhv uTroSouvTrpgJav pj Razrov int 860o wdia6 x Toa
irpoaodvTo 4pp.o546, rad 8I isa ouvaUovTa &co oto80; xpapxri
TpaceX'ai, 'NoLI|v &6pa& rC06vT irpo' xcovct at~Vsxi0 [Lh axaett) T05o
110 vjsepyooupvou X'ou, xiv-Cro pj oTasv6rTpov aaxr6xwtv R, I 3o; (RJt-
Tcola'oun UrorspEl47 81 rtov xarCtorpc ptov 7ritvjTolum paeas v TO cr &t
Tiv vreuovTp'v e sTC'patvov ijx rTO adtTcdvTOs &pploU T brX.o xad pa'0o
rd 8srty ev, ipjyacp.svoa rTas UToroicf, xadu; mxari rSept eTv piansv I
1165 ieypsta, a &aoptas aiuov v ate UntroTpors Tiu ape dr[v] I UarSi-
OuvTapav pUl iCXeov inteXior(axou- pytrat 8 Xa) mi TOUs acpuraot 7ev-
T roa; Tu amoovtraC TV wrxaopoTWrTipwv oupi'TouF 6&opo, doarpa-
peTq, dppaysl, xciar o(u)n48, e3jyo)viouc49 police i rpooaOYiCTiovsO,
oGTZpoud, xUxXAtu T m p'at FspTj51 6 oedtcov axruXie to ivva atc'
120 AXstoTp'ou Xp0'ou52 &in-xovprivoo I tX oXofGv' 8ox'(itWc, Te 81 psa

oblongae (xpierurai) transversi a cellae pariete columns versus currant,
medium vero inter eos spatium rudere calculoso expleatur (b'reu uipta).
Atque semper quidem commissurae tabularum pavimenti supra ipsam
media crateutarum partem sunt. Sic fit, ut margins dexter et sinister
uniuscuiusque lapidis crateutis imponantur. Haec igitur pars planiciei
inferioris accuratius laevigatur, item anterior pars duos pedes a margin.
Reliqua pars planiciei inferioris (Tra ia curvt6oara) minus accurate ela-
boratur, quia postea excavanda est (not. 46). F. 46 apaol, later
quattuor tabularum, opponuntur superficiei et planiciei inferior. Atque
6 irpoat&v ap; anticum latus est, 6 dItdiv ape v. 112 manifesto de postico
later dicitur, at in eis quae sequuntur v. 116 sqq. plurali oi dpsiolt oi da7-
6vTre tria reliqua praeter anticum later comprehend videntur; aliter enim
de marginibus dextro et sinistro elaborandis omnino nihil diceretur.
47 Si unus lapis alteri adaptandus erat, Graeci earn modo planiciei
partem, quae margin proprior erat, accurate laevigatam sic committe-
bant, ut nihil intervalli esset; contra media planiciem paullulum ex-
cavabant, ut spatium (ydXespa) relinqueretur. Hoc est bomroTvE5Lv. F.
48 KAOETOE. Emendavit F., perpendicularia interpretatus. 49 Ut
rectos angulos habeant. F. 50 Inter instrument quibus in aedifi-
cando utuntur 7po stm wTOv commemorate Plato Phileb. 56 C, ubi scholiasta
adnotat Tersx-Tovt.6v &atyv op-yvov, 8 SApoo'(vr' it6vou' Ta CTpela r 'jXa. In
titulo normam (,Winkel') designari manifestum est. F. 51 Ie. mar-
gineM cuiusque lateris dextrum, superiorem, sinistrum. Inferior cum me-
dia parte lateris minus accurate laevigatur ut in planicie inferiore media
pars usque ad posticum marginem (not.45), atque eadem quidem de causa.
52 Xiatpov instrumentum quo lapides laevigantur ex Homero y, 455 et
Hesychio s. ?iJrpov et XtiTpwrov notum erat, Xetapiov hic primum com-
paret. ,Apparet autem ex titulo nostro ?.ttrpiov scalprum esse quo lapi-
darii subtilissimam assequebantur laevigationem. nam hoc instrument
19.


3uv|lautovra &TCO (otao6 apaxzc cpasiast, xa'i &vaopj|ast53 Tou;
ap.ou Xt0ivra; T'oS &ontoasvt xavdv[L 4Lq]|vwL tLXToXoTrv aoxtplw,
&vacov T'to' xav[O ac] I wv-ra. 6o01x0t ~v xSEs6Uov, tp o 'rOv xa-
125 vo'v[a t'v IW vov] V & C Ov TiS ispL UTCOpCovrM 80ox'p(0. ito to[st
e tcpo;54] I ToU; appoou Tciv xoTapop-rjptov To'? ;T&d[vrca; To';55
T(iv] xSepiSvWv xa'i rTO; &yVTovv, 7Zp6; o5( p6[elee au'oU] I TivsL,
ExTMCvac; TV XWv6V xatr xcpyaX[v 8-101oIVS o, av 6p4tL [&pt]JTe-
130 paYo'sYV xMCI T0o Tpo6p[oo T;] I p[axpaic ireusop& Xalt -paia xacr-
YpatEu [vo itaepdv]os tO u T0o &PaiTXTOvos &'pXu rT(O T rp3gepov56 [TO
6ramlp]|ov(?) &XTCOs VoXmiCTpom, Teatpeoc TCOiiV TO' 80av, ,toL[6ov dicatu]|
6p&, 6?~bptia57- xla pXToXon'yadtuT) TrV acxpat TidCv[TwV Trv]| IfusVe
135 Tonuv estpi'v(ov T5[v] Tpstoxan'osxat tpoc x[aCdva] t pI xpo'v p~' iXaTrov-
ot78';V SXool, Trdo7 E a.[xTrxwv], 40 (lpdm (lCou, i p olXo-'uv e dbtO
AEaTp(ou Xs(00u &[ 7xov7j]|1ivou, 7otr&v 6pgd, appiy, oC4LjXTam, pd-
o pt i'XaT[Tov avved] I caxT6uous, F.prIov itareoa; a- LpS5ps ,tcap-

utuntur ad sculpendos laterum marines qui proper subtilem commis-
suram diligentissime omnium erant perpoliendi. cum vero Xetia-pLov dicatur
~tov i.qovpti-vov, i.e. leave (non dentatum) et acutum, haud dissimile fuisse
videtur ei scalpro quod hodierni lapicidae ,Scharireisen' vocant'. F.
53 In formam portae aut fenestrae media planiciei partem aliquan-
tum exsecabit (cf. not. 46). 54 Suppl. Dttb. 55 Suppl. idem. Ku-
manudes v. 125 sqq. sic constituit Tvf iav T tspa Sindpovt io'qy.mw; do-

xeistve %m i TOnin o inf6vim. At hie de lapidum qui iam collocati essent
lateribus laevigandis dici monuit F. Is igitur legit tvo iAv nan iep6t brtdp-
yoV-E 8oxi(J.sw. tanooria[es 6 at] | rtOv a.o Taasrpwna pwt ro T dtrin[v-
Ia Trruv] xetp.vwv xai reiXo; iy6vrwvm. Quo in supplement, vehementissime
offendit croi dtt6viad; nam posteriorisorrdinis lapidum, qui iam collocatus
est, non postica, sed antica later laeviganda eisque novos prioris
ordinis lapides adaptandos esse apparent. Cf. v. 144 ubi manifesto ot d.T.t-
6vTes appioi opponuntur iis, de quibus hic dicitur. Quare sic supplevi ut
sententia sit: ,Ad exemplum posticorum laterum novorum lapidum antica
eorum qui iam collocati sunt later, quibuscum illa committenda sunt, laevi-
gabit', Dttb. 56 Partem lapidis quake ultra lines ductas prominent. F.
57 I.e. 6l1v 6pov iyovma (scharfkantig). 58 Sic (aut ayfia, a7 p1u) hoc
verbum non modo in Polybii codicibus antiquissimis, sed etiam in omni-
bus paullo antiquioribus titulis (veluti in monument Ancyrano) scribitur,
ut mero eius temporis quo iam e et at idem sonabant errori tribuenda
sit scriptura quae adhuc sola in scriptorum editionibus exprimitur ariita.
Ceterum hoc feniininum, quod alibi signum military indicate, hic pro volgari
aspelov scriptum est.


Lebadea.
972. Aedificationes. 1 9.

To[u' &ppaou;]59 xaW' gxaorov t6oV XMtov v pOpt 7po ro 7r pooaa[y(o-
140 ysTov] xal tcv TpapRp v T rV Xaypapsaav, Zpi; v [tapa]faost T jV
irapaotv 60, TrapasoS as xald tr- v rv Tm tp[odowt YpaU]jjityv ,Oau6-
T, t -rsv avacup03st TO'; apptot; [7po; -vv] I xav vN 'v X'fhtvov
Tiov xyeeipvWv xaTortpc-[ijpWv, 7p6;]| o; I iGsEL TLUivai, xaU; xal
145 irep T)v ativT-ov [appi.v] paT:T6l* 6~av Ba 8 ilXXl T iva
Tou; Xtf'ouo, 7p[os7txd6st] I TOU; xpaTEsuorTa; xara xsiaXTv xal T-vV
UTsuov'[pt'av, ToU;] | [lev xpaTsurdi; (TOO (o01o0 irXV-;, apax/rti,
r[7xov)pl][v];, TIv V 6 soavYp&a o ao'os; ap'rToarIo[o062, axo-
150 XoU6]8ws ToT; xesitvot; xal rsXo e0ouatv, xal &no is7[s. extx][xop-
p.eva 8oxi'upw, SITEv Hast 'roiu xaaorpr p[ac, ap a][Cdsvoq xadoh;
yTparTap, apzosvoT; r- 0oso[s .aptos] pa y d (a auoit ost-
7Xat, va & ap' appadv 63, &p.[tXhv ... .] .juoc; e vov 4, 6 ~xcyrd xs-
155 8s xafapuH tpQ, 70c6iv[Ta4 To'U; xa]jyOva; /p-rat xal ^I'X(xOIq itvto-
'N(o66, e&v o 8s" x[pjrat PtI'X]|TWL !LVWOCndI iXat'o) xaaapuiE,
Cy w0'asrat a d3[o rTov vao]j7otiv xa'd Potwrapxrv67, xa' o0' rpd-
repov auTir Xt'[o0 oti;] | xaaxhs oD3sTaL aV av nSIOsTjt roT;
vaoro[tolT; xpjoa]|usvo; LI(X-ctu ItvwUOlt 8OoxI'[lo aheo xacapo[rv
160 &mieSe] s TYJV pltsv ipyao'aYv xld Tv u6vMeSv ToU apZix'-x[rovt,
TraL 8' U]j-iapxixT6ov'Trv XL'8O v MG vTWn v 70ri; ap'iou; Ic xaT 7[a Pa]j-
acst pa "pip.a0 o0oT.v668 "; pv pous ex ZO'6T; Df[a'ac;]69

59 Suppl. Dttb. 60 Praecisio (Schnitifliache) quae alibi -cTazot-i
vocatur (Harpocr. s. aiatroui]). F. 61 V. 121 sqq. 62 Scalprum
quod planam, i.e. obtusam, neque dentatam neque acutam cuspidem
habet. F. 63 Ut unus lapis semper unius ex..is qui iam collocati
sunt latus tangat, neque vero prioris ordinis binorum lapidum com-
missurae mediis posterioris ordinis lapidibus singulis respondeant et vice
versa. Ad I'"a videtur supplendum lapidem, et day.' appyo dici pro dip
xaoTov Ap.6v. F. Cf. Et; dr:6 ulXA; similesque locutiones. 64 De ligno
cuneiformi, quod dum lapides collocantur inter eos intericitur, ne detri-
mentum capiant, interpretatur F..Adlerum et Doerpfeldium secutus. Sub-
stantivum in -Doq cadens quale fuerit non magis assequor quam Fabricius.
Dttb. An ex adiectivo 7~qy6o; neutrum (-b) 7d00o; fingamus? Hi.'
65 Ut superficies duorum lapidum accuratissime inter se coniungantur
et unam quasi planiciem efficient. 66 De rubrica Sinopensi cf. Strab.
XII 540. Vitr. VII 7, 2. Plin. N. h. XXXV 31. Boeckh Staatshaush. II 354;
Robinson Amter. Journ. Phil. XXVII 1906, 141. 67 Hinc apparent, non
a Lebadensium civitate, sed a communi Boeotorum templum exstructum
esse. 68 "p,.p.aro),oya, ,tritu perpolire' interpretatur F. Nam qui
Lebadea.


jv ToUC t86aiti Zuipatq psppy1'/Taq70 6xo00 rabaoTuic71, vaiijZjx-?
165 oUC, avniroitaTou oo, 6[oTpaoovr c, 8caxpoouv rd 8[t'.s]v O(?)72 TO6g

axvovyoVi., To 81 U6s o rv Usa7rEuv[Trp(i]jav &nio totor &[pTtnoTdpioo,
ro 8s a o ppo io- x.....P(ou73 o to Xeisarpiou Xetoo, ivn-
xovTisvou- &rav 6S ouv e[Xoa7t] T|v a ppUov, &yvTp;tcas xalt Sxixr6vaq
170 8atit xacapot, E'r[strsv] u.traxXsits t Tiv 8, appoXv Tv poinyv
xat TOV 8[spATwiov] [ xa'd T(v iT[sX]sx(vo)v 74 xd 'Tov oTaaoi6v TOUrTOV
xad etv tp[oXuPeo]]iotdiv srt[o]av75 tose vutanotoTq taputpiv altIe 6 ap-

'eirXLv] i a es e/^ par t otast tal CetsUeypo Tame uto6 ntrv vao-
175 [otiv] I xal potuaprov .' ,Tn v t yaivrat O to n S. eIva3 L otov
[rav iv] es ei ougayp it asypapo .Pev.v xcd &ev siiS axxi0 o TAiv Co[v-
epjOa]p oEIVWV EsT ta TL xai.oTSvCo, aesxtovaa) E[ TO5 ] I Pyou
xcd r -4xima osuvrspyaca &&o v 80 p. T s]6ft 6S,. ti8"astal xa'm
180 o5ro; parC Trog ipy vou, xd' o6 uCp6Tspov ouiv[ca io]|oup80ooost
Moov, ( 1 v W tO 7T vti T SYpape &&v 86 U I[oo rcapa] | ep-ov
CUIITSPTit. TVt USTPLto T(SV TVUPaULCVOV CtpOoA[t7tsL ] j ouVSXSaV, ZO+I-
cpatium n; ui t 7 ix p[O t ]&av 61Fcoapr. emnaroo natus est, seLol-
oqu i; Ev xoXs6etu oei gev 8 osgnfics hcivTc] f teri xtatbo.p4r.pa,

lapides scalpro laevigati fuissent, eos apud antiques, ut etiamnum
fieret, terendo ita poliri solitos esse, ut quam accuratissime alter alteri
adaptari posset. 69 Supplevit F., sucum subviridem olivae sive
oleum nondum perpurgatum intelligent, quam in rem affert Geopon. X
21, 12: r yX706 -- lnoTeces. 70 Haec et sequentia de lapidibus in-
telligenda esse apparent, etsi in eis quae proxime antecedunt eorum
mention non fact est. F. 71 In titulo Oropio n. 97314 axidrou; est,
scriptura accommodatiore originivocis, quam a axdrtjv (cf.illic not. 8), non
a axd"Etv descendere significatio docet. Antecedens sibila aspirationi an-
sam dedit ut in Alyo36eva pro Ai-ydazzv (n. 3314). Thespiensium n. pr.
AsacaaasTpo;ao IG VII 1906. Bechtel Hist. Personennamen 85. 72 Haec
et proxima obscura sunt. 73 4.[i 6ta pa][piou Kum., cui supplement
spatium non sufficit. A[a]j(lap)oi Fabr. emendare conatus est, sed Lollin-
gius Kumanudem recte legisse affirmat testis oculatus. Nescio an vox cete-
roquin ignota certum olei genus significant hic fuerit. Dttb. 74 ,tiWact,
ansis, crateutarum lapides fortasse inter se iuncti erant, [ydpot;, vinculis
plans, arperopes cum subiectis crateutis conligati. Praeter 7y0toj; et
&p.aTa, quae lapidibus ita facile inmitti potuerunt, ut in facie exterior
non apparerent, nesXi-vot quoque (securiculae, ef. Bluemner Termin. u.
Techn. II 306) hoc loco commemorantur, quibus lapides in superficie ni
fallor conligari solebant'. F. p. 84. 75 Hie icbstes lapicidae errore
intercidit. F.ierxoqjdvo xard xs(paAijv axoXou8[to; ToT?] | xsthvoti xac WXoc
185 xouoiv, xal pToopod ar 'o6[oc pa]|jxTij ox0xp.w; 'rTOt [0-
xpoi xcavvt, 5axoXairirpECwv8 To6[rou;] I x6xwm Trcmva, i8apTt-
Cd^svoe xovrc xspv O T ju'[7iapyo]jj rSptTvsi' 7 TCUv xa-
Torpw(Tpov, x61poou8 yx ~axeu[ aop.s][vo; 6Xouv tpv &TyptsXatve v
Xat WarSo(eCaqc; 6p&d v.al o6u'[ROTa].
76 %oXaTctp (v. 132) est dolabra, qua lapides dolantur priusquam
scalpro laevigentur. F. 77 Cf. not. 29. Hie superficies lapidum iam
collocatorum efficit r.eptL'vs. 78 Duo cubi aequales in lapidum
parte complanata ita disponebantur, ut superimposita eis regular cum
libella posset examinari, quantum de parte aspera scalpendo et laevi-
gando demendum esset. Doerpfeld apud F.

973. Pactum de canali in Amphiarai fano Oropio faciendo,
a. 338-322. In Amphiaraio Oropiorum. Edd. Leonardos 'Ey. apy.
1891,71,34 (IG VII 4255; Michel 586; Syll.2 542); cf. Bethe Realenc.2 11896;
Lattermann Ath. Mitt. XXXIII 1908, 76; XXXV 1910, 81. [Hij
Oeo0. I av Appapaou Ex TOb xotpuvo; 1 TOU (Uv) av6ps'o u 6CmO; 3v


c6 58u'p xj xoXtritp'T-' sZjapwv o '[T]ov, ps2, &W e'
6 XP~atpoig 6 .oOurptv 8|rav zettpcat 6 &os&(, zsToby r0o71a AM'aLvov
xjptUTcCdv3, Co IJ-v ptjxo;, ap4tilvov 0t ToU oCpa a TO TOU ; ye-
tpa; Ript T< xaapot[[]4 Tj; rapa Tov -Ovait-xov Aourp8va
10 TdJypov 6pu'caTa (1xo01 piev TO' 8y2pa&7i0vov5, T0Xia7 8s aroT
avaI jpparoc6 TO' ;i pa|8pa TsTTUpcwv woUOv, 3aDo; 81 Tpwouv
0ae Xjt'Sou; ToU ; ph v TCo &cpt si 0opYit86v7 couvtdsisK po; &aX-
X'1oUt; AppdnovTrc xal stc R8pav 1 &Uxcaorou;8, xaraxpoucuv TOV J0')ov
Litterae cum quarto saeculo vindicent inscriptionem, ea quae v. 36. 37
de conductor et praede leguntur haec tum incisa arguunt, cum Oropus
Atheniensium esset. At hoe tribus diversis illius aetatis spatiis a. 400-387,
377-366, 338-322 usu venit. Iam cum hie constanter et pro i)t scribatur,
de temporibus anno 366 prioribus omnino cogitare non licet, ut appareat
tituli originem nee proelio Chaeronensi priorem neque calamitate anni 322
recentiorem esse. Adde, quod a. 333/2 Pytheas Atheniensis alpsihi; imT
Ta; 7.pfi,,va; -- -T)V iv A tytapriou -/%prv y %TV. L 'TO'U 3'8aTo;
aTWTY? xa'l cv ti o'v6p.m' itt i(qTatT arTO8t (n. 28112). 1 Scriptio o
pro ou vel in tabula anni 325 (IG II 809) occurrit. Meisterhans Gr.3 262o.
2 5st Dttb. contra lapidem (L), ceteroquin probabiliter. 3 Hie cana-
lis nondum inventus est L. 4 Cf. n. 2164. 5 rFEAPMMENON.
6 Cf. n.813A4. 7 Cf. n.969 10. 8 Sic hie et infra scribitur ex vera
vocis origine. Nam quin a oa4s-t' repetenda sit, quod de aedificiis usurpa-
tum labandi notionem habet (Anth. Pal. 1 23 ~6oov a-tdovr'a voTa;) non est


972. 973.


Aedificationes.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs