<%BANNER%>
The Daily Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076097/00897
 Material Information
Title: The Daily Miami metropolis
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: November 25, 1905
Publication Date: -1907
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Key West (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Monroe County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903.
Dates or Sequential Designation: -v. 4, no. 177 (July 12, 1907).
General Note: Editors: B.B. Tatum, M.F. Hetherington.
General Note: Issued a special "Key West edition" on July 31, 1905 featuring "... the prosperity, resources and the general advantages of our neighboring city, Key West."
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 21 (Jan. 1, 1904).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075060
oclc - 34299190
notis - AKR3415
lccn - sn 96027200
System ID: UF00076097:00897
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)
Succeeded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)

Full Text
,, :V' .i": :..' "'''''' -, -' n< .' "
,. .. < .
_" -t' '.L'c> !::2. "' 'i1fl"5" ; '4.a'$.' \l1':;_: : >" ;f1'C ;: '
; ; ,
,
; } !; .
f "
ZFY'i'ff: '( :. 1 ." ,. -,' i ... t' : i .."' t .: 1' "" ; 'i
'
'- 1 .. : : .'. "
: .
I" .
.'f" f" .".
.
.
: ,
I "
..;.r ,, .1 .. ;, ;(", """
.
.-f'' ::0;, '. ," If. .IJ", ," '' .;.. ,' I ,\'. 'ir ".
:: r r! .
.
"' I' -' r. ' .... "'' '}
''' :
: .
:
"
: : .; : : ; : "I:


':iETIth i ., ,. DAILY: ; ,j' 1., 'tIAMI; 'MITRoPOLIs.: ; : $ : .

'
:< T' ,. '. Pl.. ... L"f'" : _' j ''' 'I;::


L'iL 1l. ,FLbtDASATURDAY.;NOVEMBER', _2'5. .t 05. .J G T 'j : : 'a'.a"

___1:2""t'li 29S'f", .._' ,_ .. ,a ,_ aaaarrs" ,. Price 5'Ce' ,


;'ENiiainiExtends:: !l :as.Hearty;. Welcome" to' All fStgeisNovi: Here I d !e'Colintless; ;Numbers, ThataAr-, ====s=- ,


-


tITE;[ -UiEIONLT. tJEr[[ SAI lS 3 :WAS "f.1r, KILLED L[4'j : ...IN : 4)1LtPERSON$:, TURPINPURSE: [ :SNATCHE .' ':


...-.1t.,;; ,11 ., .,.. .- ,,; :.. -,. ...... -- FRUliKG .
'A


::1"L.4TOJOII O. E TU' KY[. :SUBMISSION' ... 7" .. 11$WAGGIDN; '.ti., ". ."\ ,r",' ::1; T' M6Ri1 G APPREHENED'_ : .IK. :JACK kSO DJ''IILE-s. t_::1* t

Y {
f 7 : : . : : "- c-'l = i' : +-

RussiAN NOwLtT1G;, : Steeri rii rG.; Bralio YICAlw. Hm.AircadyPnrchasedTicke3JoAannel : : And Will Be' Brought t.cit. Ne i -orrolr--Silafcae- f;Plan.' :From:

ECKB, PROTECTION.. t, '
-
rlertfe fef tbttJPoitifttf ? .. :w'' "'O ratturned jaadiirao: 'B ... Football... Coolest. Bfttiwei CaDs'Cnrruat' ; : D.pot*:.OiadIJ' Miikt-CMfesw. hit''
.. ,
t J ,n. J f : ; --; .. :
HEMmit.J. NoTocbericaMHc, Nor; 2S -; f; I : R C -t'; i' : .b'' 'r' ..' t1"' 1" 'z "' ;
.- H rtiaon : cei Hanrard Yalo Today.Wlithei. Aid ; $ f
; H ife lid
edtaltlToday
f,;not;thin .proTtaee eat:arsesuyaeegitit .: ; .., .. ': ....' Retumi''. irt._ f ,'II r J" ':i'i. i\-:'
tti: .
? 'eir. ti i draeadh=y'ct.:_4 f! a- t.. .! ...JJ ". ,, is=Thrsf lIir. .. -Ko 4q"1af&'t: 1ri1ie-e. : .
71ST ) i'" ; : "
acka .to Leot.otwttrlr # rt'j' :.hk-,; : .< I tbortUea w..Ciic'i ii:.' .,
_.. ...cif. ) Coa .'ik'f5': ''' T. 'i'f ",j.I'. \ ..."" f t: aimed CdU Coma.wreparUdOTM boat: o.e'ant..i '
trom'tbe"
S .sedate-- -, "peasaatrlt. rrot- .:. }. r 1 .r.'.,...- '' ". .. 'J.. '4.::1i'"" :; ';..',-:; ...,. c;,-. ..Y.... ... t taieatha lea her,.whi's> >: M $ea.aat'h.dass.ta: ":" !II' P.w::.trte..e ........; i\i.. ""
fCIOt
1M.was tolst 10 tU \ \f
< ala .. .. ...... t
7 ..... :;
zx," LAWtON' .*. CAN CONTROL ;. ,:f,;, '"tN.wYorlr' !., .} i ;:. ',. !'[11' .rt.r',.,..,_..... ,," : JCaat.* ..,"Nor.." -"_:K to'.teal,tb.: ports bated.;tralTttetit ;tb... :sbq? 4 ..,'!t.-:.-.--It.".,..:;j: ...
>
wlt.su. a, COMPANIES.. :, BurtDa" ; tct.; 0.. ttaadl'Jabal ,._ Is promlaed for.Ole aaaval -: ,. J t ':'therara'tt, anted J
""'; -< '4ttBO.1 -- :, < 1 .tTiotemat ; 'r't>'- todaytbaNa '- ) 1: "
'
; ; y toett' ooe .football,eonteet. betveea. Bans i. dadates czpraMM ttin; twdef that'U* tlTO ....w..e. It.'ha- .. .
; ; ,<<
: P I ..' i.---- <<'....s 7 :;.Tboaoat. .. '.1SLw'No. ..- .J'1""if12''Ir'I'...'OC'"J1d"T<<'It"at!tM.. _''' R'scsi'sl.tttoe.i .... !.t.n' tf iH'i, Bury/,.yy*lthote f0aadatfoar- .. >a1;___.saI 10eatWe. ,., ,:,Ze4.f"t. "aesrapb.d ,.
ioa II18'.Oat D.baa recelTed'BOTort iuaJ'Dnatea' ---- -"' "' -- Ht rrehock ...-. dedC hoe: :
41etntlelralTabti *Y". ,;killed:la;as [AD fcana ooiinr tato Ibe.diy; .ee' c t ,tie aatbarlt3ss:at.:1"tLTDI.oi': ,
; tw". :nfi""'eoatrotottzti, ... ; :wn; ---.n :. -. .. ... :I..Iad.. ervwdaQ.rigr:: :alaEtecaasl)f\akea4ylsaQOe. o.vchlj' teTwOatc Ole matter sad kai:; Ym.. f4 o iD> : 4"l, J-A: Y

tt P'P '4i .Ufit and, Mataal Uf.: .Eoaaraaeai todaJ.. ..... ,' ....3' ,. r spidaw.-, I .lta4.14a: ";A+.I014.-forj: tit.ssma .. .C .OOaa.lOlptafja.D.atN.; luk' tTbi. Jafomattaav, that 'hr1Ii'sastel +&."
:: tety\ T1IrjdL';ft'Mw. t=est; !wind U. }Mh- sd"tb: :: ::, ''I'Jifi.'m!
.aowj'abeol deteraa 'aiWael
Co .J -i = 1DfuI.' ',.',ietea.a; '. '"sM \.ti .1' 'at.8aa h'iaotseo.' rsl-.,; .iletocyi 4 {la';fiamrd -1I1t aBUwrlUesfnttk to afloat' btri sjpithiirrl.al 'b7 a ratbroad'mas. Na"i Maat .o'f.. ,
? n; Cc tb.=proxlea. meirad.<< '\l" ,..yet> y i .a'J q; --.t.-'G.. '.l'i' ; fO.'tra! ;-la" G J ipe ,'ft7 s'Id'as staff.. '*L.d. '
.
jjIT x '*--. jg r iff; hei1atn..t I ... .EW f l+aa;done,r;aad ,of..th., nNreet" .
.: \ ea.do.4to .a.ftU aewaboiad.thseed
} i
"- Tlgi*? a ; ifetW1LC j { )
'
h;?; i iil "*? VKjw* :;EXCHANO# ....c.t'r.J'i. : w_ .:.1.,.:.nld:: ; :!'::....-.. ,-.....:.:.tar. 1AMuEt'OOMPSRti; f' 1..F. ..'' l1aJod' .8QI' .,;. '-itf'b'11: tt.:.: .aoea..d.. Mm cf. It... u."" .;.;: '''it
it..s'
"
-
-" -
,
gu fe ? g S & :)t_\ & 'I .ItATI".TMATIn'., : I' L U?: :'Iii_: 'cIakJ" .;control ..Xtb. tJ- tlt-tttcTO: PRtt1DLNTPittsbsr Yemyfod Tnrpta. 7amt'wblt. NU to'a' *:peaeaca eC"Mmal 'L : :

!" t1"' ,.>-.... ,.T"; .ii...-. ..."'co'' .. "''';,'k':;:.... "' :.1.1 'IaKa .:.:th.:utoMbr. apNt. .Hq%: $1 =;tuniwl Coup.erawi8ieday _.N.... asJs..affatr3es. _. ,:.": j id1nft2ed-b3s.saasit'ud-st#" r." 'k, ,
.... eiier ...... $3ti0 iab ,
d tb. pc weisM t (oat 1107iWa..ESt _..RIALasaod .i'It $ .4. reflected Prcatdent :- cf Qe trCII tt ;
AIe'-I :f-Net to peoeisdt1t tie',- tr -? I ft* I! t.'partyw.re, tk;imprtct 'IWmttom'ot! Later !W JacbosiriT.'sad\YfamL.iv'ie\ t .s. ..... a71f. % ine':'eat>ir.'t1f; ire!r ,:rblrptTh.

aaiat d. sisisetlas'ai'tii.b.f .. ""' ,, ,, -.o At.s.".: :.,'.. "I WOw,eZes .tlbe mv"4;. :.::.\ ls'saaa. >moatot.k '-,f.1 sailer.. tmst at I o'clock.buts* the''.at.. .' .PIn-'.''..'. ii'r L> "" ;.
I' *
::1k an&:apaaiitake pace: a JtoBtatotevaxtmnt Ot aaloq'statloi .
r.pJ to tbilit. : !: !f -ky 'Detictliis hvwa "awa73atfpha .."if\. ; \<- .
.i.'absi 4 a taw b.thatTews : ', .. .' Ua afun. >ua.Tl<...." < h boo* aid CrmwtorJ..'o. &!harpfar :.b4 "..... )arar1Daaf "tIIi't.'y"> ,
_<-.M.: ," I : t. ::1 .. \\ ;
_; : SGftf RATiNGfrlRsjf ; ... 't 1"w"1 ,
| ,w-'ckrscter: ''l
ii *e' dur b.itetaatttlsa I _" 'H .D"1'f" ,:; f ., f..:. ""to'IIJaad'W. ,. P._ sail.. J' .
<". .1.-O,*a'V.tv.irarM ."*,. ';-*. .* ( The arrsi'aiaa suult ... ., "
| :
Kaf.V'i't KV.5JV 'k. bT
: -.t I
.
.
*-% et.tl:. nsa'l oe4 l ,yff, ....t "' ;...\.tk'ft.: ;, >,' r : tIeaOo:--.IIr.. -1I e .

deat know'tbat'jiach: a 4 AtZWAS"'- "'1'<' 'f '- "'""' r'of.' ,r'."j":I II' .' \! .!*.&, ');"; f-. :!t JL.;#AMfRlfArtsmlEMFNII' ,.I'I..!..' :.,..:..".- .r;,'s:-::>.t. s:,... .... ...., .' 1.i i.i Sheriff taphsdt IMmk:>}hrl o(!,naq.;mss c .4 ttbaJek,tas. "... .rte" 'a..w.a the. WteIr., p.elfc.q osiloQ.a qtP.e.at' .'.k.. .....-.1Io"to' .fj..

7ere-sRt )torbe 0a ',' .,'v.. .':t'- ,. .,, ,, 'J-was I, "u ..I11t 1.-:!,:.,HUNDRED .*v",>," .j> 'I->! ;. to, M... .T rt effort to estpta ftaJda.w..cJa.. ._ ;... M elt:p'Hil.' 'l7t.
,1"'L.-,. *:" 1 1 :; *"" "-: r.r: ATtDACK, TWO AIiDPilTYE/1Ra; AVHCN1_ JAj"lAKtlMON.ARIttVKOTIN ... to ..1tt"lI.h. fi .....c. '. ..., f ,t .
I. :;\ ,! '.r' ; "- > _aDep4 bae; .... _'_I De. ........ .",11.... ''','J 4,
:;wilts.tai :oit Et..tDomt>a$ 1 ;:WARMLY GREETED.., ,. J f.. : "COB" ., :: NEW,.WORLD" .. .AND. 8KT.If '..-' .: it Doc boot 6 uat. ;ad7;at'q t.. L. !, !4.raae.: tb.,.: eaIJrtta" ai.'e.t'' 'Xtha. 'Ir;t',.!."'

!,: ,,,..: i.>..t,..; .' .. 1 ; :. >.'' 'F' TLED. ..:. 1TANtM01. \.,1< .- ; lam!,:,puancer<; Utloa; 'a LJaoluoTlU. iwo.Y'", .staTaad. : ., ,.(jtpeeattfa', ';.''t"'+
# "
._ or.to. _bcfon tl ytrita'
,l l't.... .":. ;1 r.}'"'- : S r } ..t : t J: '
: ... ': -X I'V'f' ;;: j'; < It 'f -1'' .. '
; -
1 ,. r, .. I.,I.t{ .'5:!1'.I'-...' 'Kw T 7' .1f.:* : }. *C !o salhp.tas : et!!j''j-f l .
.' ;;' dfitt ii f > I*' ".i..t*i& : farther laraJed 'Py : 'b....,amosat .ct,ipsoae7ys1e!P4 tor la a t7 B ... j.
parta l
Ca
Cro Atdlt aa taa e. ,bees; lstaleab7.TvpIa tat '
inri ; H .
ta'tktftst -
.r'rce.-. ,. .t". ::..'&,. .u. .' tie celeb 1 :itioa;; 4(2Q Ui 1 : race;ft>f.w.. tOft. known : .mpoy of t e N.ws4CampW,
elr.1to:: sp < <; ,; .i. ;lttetq! .s.-.8'lt 1r.7<.;:;;";:::: ... ,.,It"" -.,, = atloa' .-. ; ,1 batLtb.'poltc.jieiraith4ttold : : ; taint Uaai:v i .,.. f;lf .

f 4. 1., t bail uf : urAf-,' : .;.o .+....'...' ,n'a'-...('lleaa.at"...".. ,, ., : ; OWai. ;;: : Ibr f4..froa'tam!./:;,,!aJ7.iM.,.'bee,'Miiaito aDott t : ftI.t-I&t'ae&.- 'ts.;; .,"..;'-.: '' 41Ibi : :"" .,:;j'.' i.---"_, -:.
tbia ; tb.r. {; INI -
et us cb' f.if A*. *..*.-* *nWBBWITOf.flWIWj'M ir-v. -...f4 <' '4cq f:' Jm : nand Ceiaeldi latlltt ",tamed tt OMALM< J, ..i.Nm .. .4,:.;t t' f'
't: i =( : ,
." ? Ofi ;'I't.'l J.eriab mi ''this"iti i : obserS bit lEiioaEi .. ", .._.."", "" .,=' .;
wm r4&) t Lb *!$ ,'3WS5t& JP< ..'..;lj':z. A.:.': -, dial nl tq am : ;:sad-aaafaar:espe6a .-- ., -"' \' ...,.\o", ..
.tS"i", $' I at''b j,. !sloes ierdcii ; aViBo&aUerab'a }oaa IOJSSUNS4IIORSMUTWY ; 1-!:
"' : AUTOPSY( '(IIIID..Ii) : ..
1
: 1 .. .... "'; .
11'L
1 ti air7na; aaq fom'eetfli' 'J. the tiWs of. '; ';;'1 ', ,
< ssa pav ; wiln ; : .1-! < ; oj: ,i-. _'::$ ,:, JJ. '
:!J ; :whichst, .Jm.w'mt. \,aeeiate oc<< tba larte :IAT SEYASTOPDl' =mY ;; .
\Tie 4ri rsam4'! btchwa. re' th' J/wfi3 a 'laeta.f7 : l.wblcbtbey' bars V -- .' =. ; '\\BOOYOfd.. tm
.
pasted jlut, ,:at"mori", =:P'iPe tJ.or' ; = ..f' 'f.-: '" -ir ;- .', & !{: tYNatJM "
.. Jd i of finis comyaa;: .u: pMiGst IGIIN i r 'c
.to ri hrt bonaewaa'peaacaaced norut'l : : : I :,..e1 have rf. ... P' ... : : :
port he. ,.bnemorabli1da7fi, .t / t .: j to ; .. ". ,' [ : : ',I $
betor. tMt31 ors an>do' ttesa ct.1'i It'w \H" o ,10: 1":<" 1i\i..J,.\ .,' ; .. wP '_
7 1al.tor'7 i't .
'llwits7 = ttbs. +i" -< Vya* a er'talnp.; ;T,: .4 -- t : : *; < 'L: ;: :a ,
osg tbs-bet;1f.aotberti sear Hltbftot mortsaa! twit Ne Fortocneao t..: f '.>-. ; -.. .... .. .., ; ''- .f
Deeper i Jew,, ,I .di :: \.,> ;.: .. .; ... >i.ti ; ."'
; petortaaaca Graf era flat 'fia7R= a ":,brileis C 4 Urjer,;JswLh\ :jirinlMlon Jto )rtn' Snutopo;::1itoY 2"-Tb"salorsits 5 : ,
board tit'thta! ctty/aad JI" amt la proadtti&'ij t atloa:::: tin}.-'aaa> (ktherdt7tie .1.":. ( ; NeVNetberlaBd.' aid : hii sq.adrmahay o :atrbs.tlBsai a rt-r"* .7 aarY Pi i J" .....'. Us&v; 3
MAKtts MON1YRATI Ost (: '&M&.i rj"J& : --"T"- 8aeb' Jepartmeatlie .edeea\.taas; ;:":. 'f
D3 < it"r, (be'dtT..ieJoe.tM tbere"prorl i yj,*beroiBirwaa Mlai lane e5ose t; ias. ,...e ia.w ',aball. Pa. bbomi a 3oawk th.; tm"wJl: vars.-bolas to bo kad. am a "CI' .. :".J ..1A:tt

?'I'-.Jao;- :e arm.1\' epoala"; : taf '
..v_;.. "1..',i dlap'slmt.: ''.Pfaaatlaiu r lemerbbli akparrdcu' arl7, mia...j, ]bj'their( "owafia;: yN'J .(j is'i" "asstat.' '.)of-Of.P, '" , 'beantJdtatterwanreaa
,
!\ + estY ieo&t1 .. fi -r"
.t ":JPa', as;fees )'OIIrI8If 1--' "' .' "
,faljbafd, .,bots'ooaada.ai.-:,:nail.:. i.1I.. "4 4 =wbIc.lay a1 giasosd s tod ; ; *_.w.11"Joof'---., ,"f THE: WEEKLY. ,""" p-t, :'t .: .t "" : ia'was: ; na: k-\ _.
..pne4.'v.f lMltsal+Hae ena.J Periyi be' tad Had i''large ; tbQ New Tort has V. .L ,"cono.N"'ATION. ..' d.1d.d aDa attr'ipi..t0to .
BW Jnaaa ..
Jonc .. ,, -.. ..:A ,.
"' ;dam b.'o andleBoe.irttb.bergracefal s ;;: ::;.!''t.J. tr.t ;' -- ,' i atJ0a'w1. l3riasl4's. .. .,;."
.at; Hatt, .;...wttiataa a UII'nJac ,.of o '- :)iff. .,. .. '-> ;:10:1.t., : ;
iaotat eecthr '-'. aaaf Jett- '" ; !. ., '. ... '. *",
I.'ol:;: $: PeatatiL.'. J44i.1dt7e sinasasi. 'tbi N JCIC'k. Norembec ; to, .tkair. --- p \. c -'\ -,t?}

adthali "!ttPBoDoet tboiOayfeaatnd' :. ,' '.tlel.ct"u...,'."...'<.:r whtch.;,. ".,.. : 4sba eri8r.1.1I11t"1ie,1b' :.; to'T hilt ta.N...:.. ,Torkita; week!;7yr.7f.w 'ot. .tba'eottda. 'Co ,. .alt.: .. ... PREPARED.. FOR NORWAT ) -, 't }'
1 tp : f*.eartJ.eaeoett: :"-"pI\# 1.::;:.;," pal .ita iaj .'., un1-. 4\ ....... ..,. ( ."..'...." .j.. ,. W'PuTUR.., ...... ,!...', tI ll:... i.
'l ,. '." It,'
... :: > yl'r '!!j't
.
.
..
.
,! ...-7. <-"t.T.. .. rr ., 19t.'ii..t'>iv ,, : : ui y.t .". it._,jt.ft_ poBticaT *kM a t" .'' '-('- .t-.JiI..H.{ ; '
-i
a;! :,a: Aa>oetleei terot._ onth.thvash! > a 'jtoL'pir6d : 1a",.., i. .*, 4.,.: .. '- .,

... ...l-. : :L. / .. tJI.f1 ..;.a. -.:JI ; !$ tae aYIJj,. : ; at ;...:. d .*ar f31.r.Wertrps. .,. sse? f'rc;:
!tti
tom':pfMct.W1TyFthAPANR '.. .J.fl' <1t.I.v.f"i? !!' :$> I" :. '.,..,""f.;;' } 1Cohle!' S:: ;'A4.r.} ; : t'.. nth.Oates$ wfts 2 :.re.q'atioaart' atltatoms ta PrtMi..i.3 I'JtaceU .eurIt<< Del:, ?;,, B

s !. y4yr 4v.4 .: .'f'to.i tanr.: 81'. ..De Beb .r Ff.tOrM. ** to to _- :Part,ot.th. .Biftplra.; ,.8<( : lar, wbo bays.be.a .t >I.'J.f$.
owner of Arboaa reach..ete Aad T. feet:,_ .. ,d.et.a tb. s.
( Oaoaiira am ; Daiit! ( tbe'naaelaj sleds eottoa bw not aaflml fron'tb. ..sew "f,
br aiktiwtt1b: _;,threharacter'' .,' ,. '.iPl"' .f''. i r.' .aaa h.-: On.s.1D _,__ IJj: developments": bat thcr* ia'a tear that tin nr-a'c(- .4'4.tbs:tee!" ; 'f.-'"

L b.k" '.ip1,, '"aa.-1-a.@'..:1Ie'-._..t(fti.,'...'.....," "':';!'-.-e:' Dr., Peeaa; 'r.'21.. Ta latT "tbat'at'tha'' pre tai the Pans :inoneT. 'aurltet''saaj' : : .j.-bs ple.,Dlicltaii," ,; K.; ;\: .;

Ita. ,e T 4. .-, :\o- Lpadtlta oti It" :/man'tbai.. UUM,,M thrown a into-a paateftt: OOreateaed. ., thr.. s, i'.i'Xorwecaa. aojoadroa. 'I aBeberod.. ;: \.

lapeitlt 1.etdloatrM ':_ $' t t .irews'ra. anpsr: :: : t.ci;'_...;,4If...-om ahoal4- < .Tberii'' wtraVpaale ta tbe.OurtatlailB Word,'to'swat' ..-. CbVwbkb '
tb..a r.[ tP'a .Oorss.b .Krb1LJI.:131reeta4 :_' '. 'wm attend: ..: t+iewTaft'P6fI- r.morsot' ,laJParlaVbat|.a. <' .: -. 'V ......
;
arrtYaJ. De .
>- fit ltanisslai soas .. .
9'-Wt; .. .. ...... -t '- ..... -war. .
.i 4 d as ti itl.t t fl tI.'II : ._ -: : .J.: "".'fJi: ,:; r .: \!; ,nA0oJevi; ,:;pbi- 'ortanitoly t tey proved mafooaOL .. '. '",'f "" .
ebmvdtat t4mtls idmlratfea tce t.r 4.1' ..Cr rt iSll'searty Tbi Btetben Oottoai'AMoeifoei .aajuMsnmted wflj IIrA! tb..fatalr IELd sad_j {.(,ti.
... ..i .... : fa a1.7 rrcn: ..' '.... _
IJlpl..r'f'll..J. Cepeabapz. \.1'
.., +tsw.ftit4fd la this a sew caapaita to tide!* : :; ....
i. :busier. wit _-},. .,.. ''r .. '. ";.. .... ...... ...ark.uf. -,::... :wee+a EDaaliMs farm.rito; lord;th. bales*: d tf+.tr warsk"--"lJj: ,ta''....... by'a.rtard- !' ,'f.'1>;
.
IS'Laaiaiae .a "Ms. .,, a7J' ; .i.'f !.., !t '\ < 1 n1 'Oerinan'Jwi cio$ taJite.a &sti ,The sieeesi
.I&JII1IIIq..is.:. :.b.. .;"atsati. toe. J Wa.ft: ., : ,; ,been'driTes: of.tba. ;erffntiatltti:; la tba:'pit Ills L'i.'DUs ;BrftW'. all; .:;. ':.b
:,1.-. --...-. ; <1 < ; '.1l.I." : ; : rtft. t ; .ar*u.. Aa beea;ao;brtClaat:that;asaT farawravffl ..a' wanhlpar ,ft. ..........:... ". t

,L.;;..:.bWh...:. .:c1:R'a..Xsttka2.'' ;':>i'ahe... .., ., :from": 1 ; ofa tII."lm.. t do 'bt.4l7.aeeept the pee.eat!ad.tie. !. ,'....-.'.,- .the. .hip.Oat. (.tbe'.royal.;, ,... "., ".

l_ .."... w .-f'ae .. .h', 'Pe', 8t"f,. ,. t., w.Piii'r << Oermaa 'ttC, ., aid tbajartof off ta tba.Bwramwttlnay party,to this" dty. &v:V,_, :
i
is= veil :rtapatt. t10sa voaF, at,eselad :the romd.t .. 'IIQ: : biers t.ea7tf ;Tb.' set:Ytmit.e 'L 3.-. ,:: b.caa" : osi. tnt*Ipe.eaace 'asd 1 ..',tthl, :: : ... ;: m craied to }4bla< I: ml! BX QL'?="if may DiIIt bippa That Qseei learn bo d their eta!*"catty taa>.'i .:-1'r

a bs be..Meed! be : '1 dae'. 'elate, f", .M:..'Nwas.ot 'u- : .t=..'Ce.the":' ;' teh";wes4.isdilt', "z '... ;4 beis toemaetf fib, the J abate,,(afflac' ottz:but)Dteesob.KrOnaw tbc'apKaL'... Tbs...1."sors.imaiq. ,., ,, :'.. J",
ypop> i0a et: -rilw_ L Pt tsaa.asiab' 1 od Ja triIiIlIW = "1' t j a' ', :Ja J"'CII. :f.p'HI twe-tblrda" o*'the :as)a. bwaaa'a'aatuata naby Decorated ,wltbDaateb : ; l'j.eoIon .


>< :iii. tir ;.u.; ,.. --La.,.., :..L.; ..;GMW., .. .,..I.t'"..." ,l .ara JIO': ''' -or,ffaa-, tMf'.: Det' :;a. :equal.daefeaaa.-'ial. ) .'rac > aa4preaeata; a am* __...., .,:'
d sehtlg tbi llesiwittli '1iIto' 8111U6)--' '''";";rstfs iaicitotb ;_ ya nted.to.atree-' ; ,- .. .! t, .,.?J- !pU:>tba'yearjlroia! ,*adovtio dtom apea3t.e1.: .Ybs.ia.R' ',!::c..... tt./.W

1.p: ; >. ..,. aaseet". atfcg. 1 :dbiilia : .... ..' ." -, ,boldtnt 1 1aL'.uii'Offense. ,atom from.affparu tttUt,1: : J-2'
;
lutsestot via iwarbr y-..--?L.'J".j:( '', ",;t f-.A:..... !i .t ""iN;.,. ',\... .:". ponce of; .tb;,deexuedpiuI4eit: / tfirmees'aad: nrebaattf/bm, $eagiIi lonar,.to:rltaa.. tbr'easaoslas'aeon' ,
_. :f7wnit, tX+ ;.aeott _... 1 I ,.... 'mlIl:," '.;; ..>Amon't ..tboea'wbo.wia...VlTeqdre ai :smallass: ei Port ft 'woo'Lesatlet .....'wb'tW arrtril; I. tbe tats "
;
.,.-,ta>...th::; LtrasDs! .-_".-:I- *!* fcl'" .*: si ..I----; oat thief oeeailoVwni be' fiTed Ibefr.Moveabcr: "...': "nr;; *:Aoeordtn.tai tb*'pracraiatb ;

fcoten b a BwnoflMfkter.army. res?I '', 'MS<*, -1r ,;LYM: waorT TeT.' Cbaactnor-W Jjf.of III.bear'abaOfIDil'. !': : XJaa.wm'bead: .' a Ire.arto. a'.......," c

# s =,tit.7Dtlti 1T$ DOO $ baisad xs.i aarte. .BS;; ij-: '''':1 ,. tba'State-,Jalreraltyi'Blabci'd'JCKe'eon premiiuu: :over fatarea t to'.JEet; ;'..hat atd7-apes'" bto,anrol' sad- 'rteM' ea:

$ )S.TbeOSSSd uso sail.5atf' t1. leaease. : ;'3>aKkp*-. ,' ; il.'et t },-... .r:", .f'01: :"''l." > of Oebrxla aad'Mayw. :Wood* Oae7 .MecIe.t,: -- {: sorted to the saoeramst pa/ieswbev.i .is'...;.
;o .. .
,the O rtrp : for* prominent" \abare .of. at. CORN QRr: tYMAM HALL wail;.ofAtlasta.Immedtate ..'.-1i'Ji: : "t.2.}... .Thi unaaaldemand fqry hlA sriJ.a be win .take tba oatb'.and.Tv, .bi.: ,. .. .
,
that altk.alitat lfatteulj HaiicA 1 t flaie.,' IIt..JoblJV. Mr..u41baI' g'tJ1, RA"1rl')1i.W; Bt. LAID .\ "" r hash broBtAtl tile ''premlamarb .air team !!''s'1a'sed'' >Zst.s'AarwaT;> i'a ;, 7r,:-i.

+ .)eft'.'''., .,, .' 'A .ANTA', .' J'ti : mischapitttbs-.eaSa.tataa.A tba atmalat ap'toI Ne. \% ;bed-.differ.la sae d Cart Y...Tbaptetoresof -'nrw ]ISrwe. iaa/, i, .
,' .Wft ef; 1M.. ....... '''' ';> ;, 1y : view:3afsoratoartbantfnf 'wail bs; aid.jTbe eaee.; tJaatiDeN 'BttJbain .'... tb&bearing. a pt a .. s jk ,."..., "--.
.'pig, ; ; illId.i'tk.t. ....tlariasterhieib. 1lf<'i''('' .. *" 7'0 *-M """, .l.\-, 'j.--:11.,, '... Grand Loylsi'itf GeorKtii.wnieoBebealat'bf ; > hood of d.;flt0Ao0; '<
.r. .Rao aR."blai: tO'4 sltlaat ,.4l5! =T.Yin.morrct ;dactY.tJa..}taaoatq"{t'lta"asDt.J IraBem ter'.a'bai' caI_It belts teihteraIm .. the iiew Kass sad. ltd, faa.4, ; ,

....r. Dee.Iaadsa 1 .l'thi. 'late pvicdent:it- a5;pteddeat;t Jnbnt,;:. 0PlduDatftrdtJ' : eontract. -- :Oa,tk.;eoatraryk ta; 117.-. _" u _! .fif ?,,, 5. '
:/
COLtaWTKO .-'J;.::BcyBevMaaara.: tDe,:Techaohltkaltastita'.i.wt'l;:): bebwored .. saA. "Amezlei's;,,QsLta.teatststil looreintely to be takea Q rapidly byp vxo people'' are v"' ".,.. ..,.. _.f : "r.'

POR MUSaMAMJtWSMMlartb flad ,llinmt4aalaaJtstihtm 1II ,I to4a ,by ft Jsen nri l. efi Ice yfm."B..4. ""'-1i :". rtmaiidiblp; ; I d/;abroad. :JTbproportloi sad tt'te' lot expected' tbaVtben'wfd! P.-J') <..
;.
lat.*line. !i- lbs eP }',:....r7' Hrm/wbre'mot_ uktak any'pafUoalar !a 1 tb"'1< hpeh lof'tbi=:;e 'Wre" "'aad-:'tbebiylac I dales.',\iI-. 1)r..o..H(1; 1 ';' 'l.AtJa.-4.. 'oT low grada ottoi b amaUIwt t be :any ,bortlW' de oarti tloaa1;W !}-'" |,'T'aialnet'tbirKbBK'Bt .,

aw.a J..ea bs : **rrt.r vera. praiaal.. tor.ttalr a the i oraerstona. of the Lymta tba-ITarf. raty.:of aecitda.wDC :: tbiramowit'la\ ,tffl elderabla.' ... tbooo w..fated \if
'
I ...... .. .'<;i' Han tMru.n1C.eete.r::'! .' i perbPIaIIoat' : ,.--'
j toboraUrr2. a )iA''aHiess.: fOt--. m tba .tellbdt.&.. "" ",; ; ,
r .,.;- '>. .' ': "< .:'JJlot}<" "''' ''?:? .1' t .\!" 7-r"' '......,.. >;..''''''''' 1:<:t"<.,'fgbJi.iM;t ....( ,- .;: '.fr $*,>:,. : : :::. .
; :"'' F. ;. 'c I .:.: ., .:i .; ',:0' ',.'", .,." ",,"" T. .'.:; .' ',>',-" "' '. 'j """ ..... '<<. ,r. :.'i .. '.":.':.".".>.":! '''t!>.t... .' 7'tV:<'! ..' W':, '"'. -., ...- '.' ',
-l 5'n' *; ?v35Wrrf; viv *'*** f''* ?'--""--it---;?. -Vii' =i(5 4-- *4* j**#=:*tK ?&$[*-'*< '--1;, -- < A-*;".e'.t.r '-.y f Kff':' 'S j M J %
f'2"f"-iV i


THK' PAILY .MIAMI,.METROPOLIS SATURDAY,,NOVEMBER SS, IKS TWELV[PAISS


Daily: Miami' ,Metropolis:
.
"-j'r'J j-&> -t >s .

.$. B.' TATCM F=Esn>tar., f ** 'I> ; t .'-' *'* '* *

.-, THE MIAMI Ribbons in, I '. ; \ Specialline'I ;

The moat- :Southern.newspaper published- I I '! every.Color: f't. 'I"I ,); I.of" Tumovetand :
T'hJ' .
PUBLISHES EVERY DAY ,
,,
CIRCULATION ; i-1; widths.. Ii. "" ;' -.1: : Collars: and .:

I '... Y rt>"Ka ............'...,S'OO.TZu:!' "* y> : j ;0." .Gyr. ,;,t .z .ei' 4 w .s U I'

; .a. ,.. -" Month: .-..' .-,....-.........-'."..... 1.50, ODe'!: I f 25c a: :yard i: "" i ; '. .. ':Stocks.3 .G:: .

,. ,
-
'
.Adrertieing Rates made .' -,-, .. "
e '
': : f So' ,1
I .... '. :
"
\ j 1 f
''TEL&PHONa'n.. yFFICKl,. ; .' t .'. "
'
>
_Ht, cad 4S4 Twelfth- Street.- -- _- "? .. : : : ,LU1Ohdac, :: ) : ]! i'/0'i4m- i : 'tfj".l'r .: .e'7T'h1J{: ; : ;

,
'SATURDAY.1 NOVEMBER : ,"; [
1. 11. v' w *yat-, -vjr! 4 j 4 ,' "I!. .. .;..

.T WHERE: THE.. ....II -. ;. This store'win be. closed, elf. day Thursday. ,'n"vI'. .
r :- > :: -
.! .... ..':'.I ', -- ii : ba- i 1!

A rained and_ .much appreciate' ." i\, I This Mondays :'Special f i peririgs U 'once again Accentuated the: oft 'H'
nutter .
4x -upon..a .ot >+aiiatM'among"other, .'tIdD, /

,..IBM'> st'OoastAand that. TOOT' paper"I4MYe< : stands'a ,'feeHaj',In"wlU-. .. the-. L', .& ; ; I 1 : repeated :fact that theld alhas 1 ;'the l largest linx ,pf\up.t\ < ,ready:


ayoetF:MetropoUa" 'iJ u.l1 cft&:ottalat}tope JOI&JOV-!Tau {Hi tUfr 'war crisp. I towear; apparel,, millinery 'and :aty goods so th''of :Jacksonville. j:

I ,
;

"rr r 'lot"f" ,."rartoi.competition' "I -Heat ia-,-'others"mar common. .. 'c. .-eant,...entertain ra.. 'the" -. .... ;i, "fl I.Remember" that: ;elr! t ,'addition: 'too ,our ,poular t.'pJica Is. !,1a sore <,pJ .jI" Tt."".Aqual -

eat.es 117 sa; ni *>Br. efhbors! inform.meT. ..
; : be
all the all : C and
l people convinced
ty'for \ fue'ltiIn
.
: :
x "nto:eslaisc tta position .and pollcr that.. !i l !
..... ,
: .
'
t' x =yar.-aa2 latentionii'a ae'w. ,+.Iaper! > -<* ,n .fl.: ,tt", S -- ..- ... f. 1 \
i '" :., t,... -_ .. "', _
>n T The' [etropoW: .,Is owned"and eontroUed. ,..br.
T1 w. _;' _' h : .:" .- .; -. "' n 'r ''t -1-r-
m arbScb. It.. 'deemsfto,.. _,, be--the'best"Interests- of C.", '. .... ... tt, '. I '" 1! 1'\.1.'.
iI acres::It, ( oe octets a ward InThehlu,of, :

:: war.. and,the,ether,areat propertr ds.eio : '
,," does becanse It the cam 1 ; Women fine trimmed :hats '
!'I.':. ttatvtt.. l*. ao- fen.:- "e.- "* -_"*. : S
: ;, #p ;"ins nor b, _it mars_ ,for U.to'ftxht the: ; I
.; 'alj' ... a aa 1ab: can! olltNiL > _

\iit./ ":9; ;'Conntr.nad ale.Metropolis'Ia. that'lt,te'wakens endeaTors tolelj to alre'In the(he y !:partiCularly! ;Interesting!! : :'display! ; 'bf lajest! :models Piciore ;Has i, ontinentaI, > : '


'i-c.:"d-.1i't! :.>Jt.the Sills'STaridirEast"CoasttlRallwar'them i irrr3spectk; l;i,of person"'.InclttJedv..err fttffi. ''i 4 4 'tToques; : ,- :Turban::G,andl: piracticalihapes i : ;;:, As;wellfas> French: .afj'l;i 1.r ;

.. kTt
:-ii!.;' 'l'Y ro .l""d;;..\w.aer.... .;>.' ..,11 k'%'! ,,th.:..'be.t''. ....pains i, 1 ." ** '/D6mestic' 'millinsryf rh :- h, : iWe inyitean. inspection. "* .' ,; : :":>"- ;:f 1. ;'
.
E J.cboa. : : -- .
'j.o..li etiitwMnt erldenosd 7Ua. ; '
: \
"Ji : 'tba--ot.eh ; ... .}f< 1 f.... '."" -' I' ; + \ :. .
fad. hWln :*dtertlsln ; -; '_ ,.I. 01 > ..' ." \1> : '! .
'
.. :i S .;'ib.I'JUt'.c.,. .*-, t. __ J __ .. ,,. ; A's i line trimmed f hatsfor. F 'A" special r 1meof : tried bats fo'r'' ; ,;i--- ; '. i
; i 1 t,ButTrappose. .IJ. was the mouthpiece, the*'* Thanks-'vin 'MOnda": Tuesday' ,- ., $2: ,98', .. Thanks '''' onda 'Teach j"/ ,-98. ,
-
J <% ; -i g -I. .gt.g'J.oI. ,
;
'
t "East coast.Railwayt7ompaar ; : :; ; "
theIVrida ; \ ; : !4' :; :
.
.
; '' <*-- Uj arilWediiesday: at ::: : ::, : .JcdtiesdayOttS : r '
: -* g f ; roul4"st; be a.thmc lti bf.aashimed of.,and :: .: : : f..
_
IU 1 tyli,this'rfrelt(the'Jiut(credit that Is_Ita: ;; d. :' "_ '- :

.r"; anticipate such a thins and theMetrppoli* '
:, j' fa '
'<' k jfiaml l'and'the;emirs eoontr torso= Corsets.> :Bleached: Muslin '
': -;- .'#.-:. .. <1" -- "',"so- 'l '' 1 'i5.' _O '
c "
;
--t f'f'! aboIt. ,- ?' -' : :' ;"iao.Victor"corsets: ,' perfect model:corset: deep,' Monday;we WI*. ;: 3'o those.woo.ari.tt'would ash.tt tars and and side 'finish
'r N ,hIp high! bust._ Front j soft bl 1.NO'I' : iy.
}; ida Fist Cost lunwsr-IU yerr_presence la Z { f{ ;supporters.: '; ':M6nday they: .:rill| he MKnitt : I dressb'g.. Cupidbrahdarts"yards? t'A 1':00'| x

to the sits and, sect oa? Hafe tter' eref !,sold for:each.,:., .... :.".. .. ..for.,.. ....:;, : .. : ". .: ..#.!,..:.. ,_.! <. O-.;"" ,; ." ...... =;
)? 'Zad. .. cout'R&>rwar,' which was pu, b7ct" ; .if : ..
": } -:- *any> :mUei rat bart&aita;-c;utUle n i ionthst Underwear : ;', : : : ; .
"f
: ; : Unbleached Sea IslandMonday
1"f
_ . :
'
:: TMs Whit "Cocoanut Grove.ant ; f' .. .. ".
.1
{ = r'J.: I' : '1' .w '' ri lj. "
:Y' '(,, ,unless ther..wire, te namV, m,onirt Bar S tAey.e:wa" : ,t;"'.s o, 'dozen ;Jersey 'Icnitt]! ";"wridenfests"ari; <. drawers"Wo .:., ', :: Ve:wfll:'-' .sell' ,.us.far' ..d.1'y to' each o' foi' customI z* i rLong
.".. .>-'f5; "thlrame. O- Yoooyotf==bumade j I sleeves.:regular;.'value.I t5o cts,> : .. : er of 36 inchnub eaSea| Isbnd Cotton.: The

,.> i ', *:Teloped'...ereaad.elsewhere: ln tlad'oouats. ,, .. .'.. i f'I, 'I aganrient.Monday they. "< will' :be 35 -: 1.I.AMAlVSU 0 "cotton is.7.! 'Or X C, ; : : ,

wv,.'. ....', !cause: ;o'tJaaa tbs.tllfe.tneini- ." and i1n 0?* :; 'I it. d for .a. garment.- ...>: .,?.'. v:. . ,.. 0:.,.l: ..! ....,.. '<. .. ,.. ord.;,' 'Mondayto i8" .yards. only '"c :$.:1--:00'( ) .'- r
t4 '
road lo"wfrf come fats new" counQ-jr -.4) :, each customer ioo. .. .
*- jrfJ- \t Mla'rt"' ''**' *.- -. ... OT'Liblankets! ,. : .... .r". ; '
: :p rites- W narntteestabta'a.. basinets bocki) : : t .W' i .. .'
., .. .. | .n.t-- ; .- W ,..' ,
.;''Arynitom6ats"fait aspMt ;it sized .. .. .,,. ., ..,
d ,
p $: tip pr : .: -I( W..I .., :.rt; '. I ,'.. ''1 c '
t'e 4; i 'i ntaett"tsas 'tai'taitioia"ii [ t. : : ", ,
"" lo 1:" /it.'t": of 'ladles' woolwaists" In 11' .
-"" -' -V f- *> *r* XV.r ; ; ",
:: : ;tpea'the'taprorements m the Day'wherebr'l.-*- i ? 1> '"'colors and.sfiSpei'/'ReaPvalw '. i ; outing-blankets .,
[ : j"| 'ifO" paur.of wool
,
; Pull
.
-*- 50 sue
'
'
gray.
'" ; r" : J'
1:, is' ;.i fpoti the'thritt fad'ea' jio; ,)..ra1Qr3.5O'Modday: tike yours: v I >M/% < : :.tpx :. The ,
,?! ;'1.'.,_. ._.t. Iatdas.ssrloustt sad,'eoislderatelr' 'of ia: [,pick at each ..:. ._,. >; "'! ?,i. '.2i' .'."'.-T 1'* -..,'V-, J"; kets is-
=.. x r; ltd"ltier esa sofAtac iirltDa t'the iii r d q ; 11 y '' ;f".t! libilk ;- A I K-"ir,-*,.,;Monday. ". pairv- ?,, ....;,..y- >.. *. v> ..;.>.jVw... : 'r
'
: h ; -
Beau': V'df'woufll ,ri : \0 t
tivnerVtodar S.- "
X but"f : t '
; ., .I Loats'3 I :! r- I
'
zev- ; h,." ., \: ..,. I ; : A'' : :: : ,' .
ti'ias 4IMz1W.; :.:l''fJi'. ;;n'eR; aa 'II;;< .' __ n ,i oii4'aiflvool 1 filled blanket.; ;* Uh'arred: or blue
+ .. ..,. ... ,.. \,: ,
>At < .t .1-> '' : ''
,:<''l-\: : Zhe >fNsv9olta t'.ailssad,trie'* to''A-do-
.> .j.; '.r*would t11ce to$eee...another.*.-. _...>-rsjfroad.>-....-- > ,two.**M;three. : ., ;;, r. .childiYn's; c atl.,, all,tf worth :from" (1 ... "Q"' "I. > :: .1'',... .... lankets'lS.3.., IJ.. : as .$2gS"t
,. .t ''!;I:!"yipleR wia I and ,-UtrEt*-a'l parts,of; ::a.5a': iO. ""tooa: :.:':Special."...) .da"1, 1. '; .Monday a pait.?:: .;- ,- ."- .,i : ;.!a..''4t ....... ,>;. _.)......'..i.,..
II ,
.i __,Q .;;tisds oald" >'t : 1 ::. 'eadi'H ..:f. '' .. .......,, .. :; ........Iij.. .,. ,. :. .} ... "{" ,t'3'.tI." .J:. .:t. : ( '7 j-' '''''Pi
; ,. std thq, Sid the .' 'fC ...:.,,. ;;.!-''.. .'," ... ..'j;. --' .10-"..-o-' -.' ,.,? "'j.1 1' .- rI e1'l, ... Il"ltycomlorts.! ; 1t ; 'I"silkolme q.Jop*,ami:*'- f'bottom< ; ,*..'.? Pretty.v -<;lo
t ; ;
Ir evsa Posatb/i sad.tlYery 1' I t
wess'thlr : 1" ;
-
\ -
: 'pattans.lFUled : : / : :
{
VIthpure.white.
: =>' :'-- -- -*- y*" ; ; : ;
4; eseeptwh.R wusary_ the, best, trteaJs'the in 'HoiidayTowels' ; ,
; o ri.in-
x& ->\ f -A. i: **'- ; : : antiseptic,; I ; one 'sheet: $ ; 4 4i

,..,'I.L X! m'di; ".'' -"".fcTe-H. i'A i.llaEletrt' 1D41h;; : ;( : / i : ; t J I ri.7S. V7dueateachi. ,""- l':'.-,?..< ,tl.p .......'...:..: .,". J,.,'. 0 tr "
:
.': .t ri,thl It"rRSadls: tswita! -- iD.'tae.fatba' ,35"d".I"'b" damask;: towels"aWith Vno :ted'fnnge, J J(' : JKBed:; ",. ; .J'
,1 r?. to'.ii; Oust plead aauksol_ the !bane: I,It :; 'or?:hemstitched.; .', .Also?i !: : ; 't.\: 'f|i' r a .. 1,
; eoltdemaa i ,towels all worth 'thirt-i five 25\J 'ft ; ', .' QJlRS".Mondayeach
I_ when;:eond mBatVmU necessarV'r : : : ,s : cents.' \:| \, : -
; sad""" on-'lh"thlp" -poller". -It:. iiI eontinw.- :to HTB. "jo" 1 1a ; ;: .-.*.-vrtwi ...v.4 JVT.. '*=,- ...... :, .' r.. ._, ,.
> '' ," .... ". "" '. 'h1 New nrk.'ouY '
Cif'JgNeiit'a; >id best'=y'aDq' b! ; : ': Ii v-- *_ .- While ;- \r\buyer1.bought 'So.tbed'4 : t
;
.
t'; tf... .J-: : :: -i.: ':--. ; ,t}.-.; '. ,t : : quilts. .at.a .bargain.:,' .."These. ... ....jqatlis'tarn.cheap.at:, ; ,," .
Ladies Glothr. ..
; ; ..
..5rl! -t. j '
.. t.t ? '
.'f .. k 'ft' .>.I '
.
; i : .
'!' .;t> ,.. ,. It ; -e :: ,f : JjT.5.t' Beautiful? '. ues W**.* 'extra! /- -' ( 1| z !'*Jssue s '
_ ,{"'= \ * f. '' '1' > .1" f ;
: '. SjSiffJal 7 Ida. Stata'1 Yir. owla_ ,4 !V. f"'I'b' lea ; vt (Hai/ ; .JtYd't;: .lficI'.j: l'u"' 1'11iJf'"" and.r rVady'fi:: fthf'bed.: ; .Ion* r-' .$f1* 01 !
: ; ; shades s t '
*' [- >- ''' ; : I.AI e. >mjj in i. ,-" : : : : e\, .
;' aisu4s,of irWterL tobei_ !-.-graade.t : ; ::. woiincheswide.,t ; ;jSel''thelworld, I ,' ." ,day. ,a.quilt'." ; .. J .f.V.wJixl.i. -' ". .
-: .r.)s t :alcaaf,?tie ..eCIII f1l'tei of the f fa 'openM : t : mf.rfOr" ii'iSa: 'yardi" :Monday -jar, ] ., 9&" t :., : r

.' "1 l,:'''te'hLt.. ,,reetdaeee y hu' bees'"6s staat- lra.wtIIins 4 ; ;; ,.Iard.' ',....,."'......;&i... *.*.!'i,>,. .,,. ,- .>;'-,,.'T"'.,..;:. ..".. ,t .'"! ,' ', .. .Danish .CJoth'... .. *. '.. ,,
J. = .
r .
'Z; ;--r. '-;,7.f.e 'GFt 5.i+-+apwrs7 I 3 ''a : : :.n+ : }: ;: : .r' n : .1.4'- .
:>r..tnI.etJm I .eredy. .p.. Uc.1...... ,The bls CI'OYda..' ..... Y .
{ ;JiU:; a"' W '" ". 'ct.. .., I ,, : 'Blur, iedand rclte cit'Danisli'' :: tloth. f"
L 1 ': x'aEtnannTu .! c1Iq., I Lace)LurtamsA'l ., .in.w-j ..' 1'TW*
1r | 'bV sbld
1' 3 1 : 4. 1oa ia'"rj a1f ),ta :
i:S weB aa).'.. .;.c ..fai.hotels.fad i .1wardn. ; < f ie.y % d'J.. vV;
_ ;'' '"f/.o,,' :.tisrtas._. _the- ."tesrist.". -,teastsll. ,:"a"' ;."1"t I!>'- -ft. =. \: : I Iarge linepi"/tS; jss and lace; curts install;full" ,' 'H iv'Av "! '' ?J*. *..: ?_. ..* ,. ...-!, ,. ",

? ;.- 'f<>::'1'J! '" t> .. ; i J length.rnd. :width:: wnjie i irth' 'I.. -, large' assort enl of fancy cloths ..iff' t

t4 .!'}5't1 PeRS'payiis ar: 'l st'to.eeitlss".a'stor..... ; .from_ .:..1.75.;... to. i.-25'a1J3iT.: Monjday, .1'; 'Jtir 1 3 48- !'hilt)'=eishi 3zie es';wide, Monday sT r ... ,' .1 i
: .
( Lti"'ot'v.Ui:......... r.i / : -- 1 -- .. :. 'JIt----. .:, t. ,"'' .Tt. .. "c.; rt-v- .-, \ .' .. .r
-J.:"' '" ., '-II n. Register ,. .,.a pair. .. .\.r.. .. .tr. : ; 'ayard''v. .,7.i: '. *.. ... ., ..*. .*..-. .e'. .... t ,
4. : "
{1 nc + "
; >: a.'''''lri..oo. K'M7Si t1. 'J.j'.t' J $ k 'fl ".e 1.\- '
f't -iefible,._." ...advertising.> .;..- "" '" 1D.....1111.UIe......;f' ..a.it. : > : 'q:' .',:\ :X "tt'" ',r_ 1" 'r"1 ./ t'4 1..f'lt': '" .t _.r _, *. H .. "01'oc.j"1 z ;. :
r ...... ... to 0DI7 Ift.eeD heads ed nb.c ** s '" : "
:s ) ..a. < V '" .. c .. i a 6Rff if ,-fe'-'J-15; > 'f ** -t
,".'..,..'' .'.\}.-4f..,, are vth1,.retch ,"'JQaf; store..:.'....-;'o.1..... .. z : ; Wc have lvedalfeavtjManeir1silk;!,' ; .suits.in anThe new hade i.: ;Made by the best maker. 'Abo'i ;
; -
X tltaaiad're.dsrs' ..a!;pastble.. Atcsr :: -fiffe3j'! _#3il -i' *T.-ll1. -ftagrara'assortment .ft' ? f'S 'rt 1J ifrACta3 'TI j'-y)1
'.i.i': .iJ.:tlms+i.a rrs,7eU V+r',Caaase-: .. 'tDP1eYft1': : : 41 .t ;. : .of ladles! .skirts I !and.- .length; :wool coat suits: We invite your,Inspection*iuxlif; you'are

:. inents. ....:i'.Ir.ale..G.. ., Male tocds.:.S-, ; ..l Uineed,oratiythirig' tea stv riew.'euin "; re'itwe'.l11 i nioniisjf ... .j"'fe It. ,. ..
: MVC jiou f lLStatidard
% ., \"t : ] : .. ylr} .gi', iar 'r it .
-
"
4.L -
"'-.Jr- _.. 'f j rk- 'adst'v, .1.:' .. ;... --,' : s i :i,.}-I' 'P.::r c:'. :.l.'y'; : : -- 'If' '. >-' .JI', 7-- .... _:': : .'::._ .. ._ :".'. .: ; 1
!. ;::::B .I'I.T, : o 'eharsed.Prta .. . ;
v,"-4;Jeeth aid putting 14...arOftcialw + j', .L-. ''*'*'* *-: -' 4 '- Ii '' .!'< -;" '-;' '''' '% c )

'. ::' "ahefan'wafrahlnlnf; >obedienee.to'the: : ? ; :Pattes 1
.
: ; "
Phone. f >s
; '
'. U. 'S y7oer: =rwt;>'PdaeeL''b.! 'pram".prt'.esI- : : i ( .1.: "' 'J.- ,,,,,,,-,.. ; ,/t.. .. 53"E' '1 8' 1 .. 9:" .
,- "yietfti, feetiae, tail. a'dthtbs; -inshoa'.d'DOt \: | 'f1 : ;;: !OOU r -I' '
: ars
..":U G- ......:"""'"r'' "-' ':' .- ...".... t..- ," 1 : 1i t MaiIs Orders= 'Promptly r'l'1 I. ; ": r "'I'" x

-L : --1Fhea.the Prtaes-ot: :Denmark' Wtas' i ; l. -d.1 *%' _/;Mffiffittffy: : : ,,I..' ;l.vTh r > -. 'C''-_ "11;."..:.,.'=;.,',.,,, "' >J,'iI-, _: .".;;.i. ".. ......b,.".ar',. .-f.:: ,1,-".;n4,. '
itoww pa .
ea-tae ro:1:: a. Ctri:y. This i i I ,( !' .. ,. .. ...... .,, ,,.... .. ..
; f < : ... .. _
: .
,: ". ; .foit '*"lfoi ; j _' 4 tli1.;f' -.i'- r i as x -s' """ .: .' tt't.
'. "':;' ftk *" .'- .0.,,"" It 1:; ........+ff..a.; .'i"C"y.a..4' ."...._- >rr-i"' .",: .t ;'r Io... ......,::T{.i.:. a1z'.,.....rs+...K. >",", k&.' .7:' :;,' .......: :::;- t.-.I,...: ,: ,..... -,,: _-": .!. :Ki: .s5.v
to .' ;
l.-prst Wo1 "
..? ;
,
,'.," ,.,- .< / -fc* .V.
.,. ,e,. a:: rk ,,. .' THl 'DAtLY; MIAMI -MTtOQOt.tta tATURDAY. NOVEMBER attlooa w: ? r 'I : '"
r '

:ESEfr.EEEEE: : :_ EFfrE: fr.YrFFEEw : : ,' '', ," '- .. '}< t ,

:T,4 Ontht: 'f: : T
r
; MiaffliSo Goods Store 1 : : '
, : !1 <:Corner' I

;. J.., .
I : ; 7 :

Fishing! Tackle Eastman' yj The; siub'.jcit1aea- :::'was all( "
r '. and: ,asisif.. a apparenty! happy.
Kodaks, Kodak:,Sundries.; '\Ail'fssSSriJiJsSpt ;he.b.' on taapattah .Prairie.;

: !, :Yacht. Supplies, '' S .wae'jMt.bQlpc.orer.poa 1 aaJ! the Man: to Oath do : '

ders r HH+ ner tided[up!:0losV & him'and: :"this. i j : '
,.polishiti whaVhe : I

ed- brass fittings, launch Jj-; '""Well.I'taid&j' .I&DI: ,proud' .of enr. I : :, ,: : ; : :
force l'N'
; ork'a'aupposed
to
:whistles and side bgths ;!
: $ the "flnett; bid. she alnt In It;,we I .
etc ft c t:''' skinned' a'mfle.on" -
clocks
etc etc.
:ship\ __ ,: ; : ; ; nee, .tf asj&priYileges l : and : : 1.

: i ttourT >>OW"-'Ja7'I&T.:.New'. \
i aa"& begin ti!toa Jah...',mae;, -It I : : j
: compnt n en&it 10Dfaide of oar 1>> : '
: .G I. p "WQPrEfIfiGrF N;. 'I holding'a portion?tfannarto' :' the' ; l =
;-- Joll1ael4'by fjtn-JrUhman_ ;after, ,
'. :,,305'12th Street,2 doors Westcf Red Crass Phar'cy lands'IBor the pew!j World .from > ,.

,t ':EEFFaFFEEErrEEi'tEEEEtriEEE:J Cork..: f; % it2 "*: (
: : : : : : '
\ -" .- -- .'0 ow.{ :iab'f tIq'the'JOa!
: to'. Cop u,Mf'thtnk': l,am aboutto; '' ,
'
but anf jutt"ftshowlnff'yon.when
,
rnus': Phar111ACIXCORPORATD: 3tlamt'eoperibi| hem '-seat 'ftoC I ;
; \ fl' Wo .li. lnN_ {' York'If a '!:WJDle" J{ I .r.

--,. .... .'."'., d, er* :wants! ai'bmtle t he _'aUp.:' :; I : f
;r..t';; ,. ., : tad about.tofts i aQer.to the' : I
'. J' J. "Y ';; pte of a barjlnd' then take his : :
:\: } : '- I"" ( .
: :art of 1< v1'idth':1mocb' : : |ff : :t:
JriiDrug: Store: for/The.'People: :
: and ,
: ; tatlifacttoa at ,b ,.would haj .
z: : peen a ruettsf the Twentieth ] } : : Y
:
Y'ti '
our motto;; and it has been the means of adding hun CluKr I '* '" "- :

;i it '"i of new customers to',ourj-'.list. -:We 'sell! 'jpnly the-pa">> "' 'Bat do yojs;: seppose theMiami '

drugs. All;prescriptions[are'filled by rtgititered'pliarlaa' -i ii does that? |Do you'suppose' .. : ,

i I We' also -- 'finest sodas and i ice' 'in i the dfvkj i drinkN9epdopt'?eAid'do' yon_ | : :, I ;
tee cream .
"
-* carry t t_- --- "jy '--j j. tb ...1,> :.....1G., ante, '-'
!-o ; ,
,
: tr :
x
1. back ('rciJ;u7'riDe te.iettlna- & '
: .
f'"D _
v' North of Postoffler 1| !
ra
; ...
f1 f -- t."f I ''J' moraine1 i'mornm*! 'Not:?by'V
'..1;.I<{1'.q"\ -&ii.- f nil does ..sip Jt-t' ;B*donl hare :

;:* ?"* a f-l: JW.;;E. Young, Prey. : Be i Just .walki'to, the' front i.iXw.. ; ;
. t _
: .
) .t A. ,::- .. 44 .- .: Jf- as "would! atiiAMot ceji Mr: _
ef eUer.'slJet: to thi bar. leans ba ; asp""
'. -*' T." 1L jup !,

,-,.' L.-..... .f ,.>.!,""Of,,'.";' ".'., -,:"':..."J..I.'w" ,,' .j, -!' againstthe..',
and If he"waits another.. says "a \ : .
.. ;
:
_
idPhaTth CY It two.' He:djtinkt:that and..then; j,).
"f fuly: :'wipes i's 'mug',. with .the'. d1 y _,
} t', ; 809 Avenue iD i+ 1 1z supplosed I Ito be towel, snrls ,
r '! .,, ,. ." rag > -L.
t '
"" !
YA$L DC!.txaidate fir'stocktroaorwa.eand'the';it 1.but "'.tthat'we." mnatachej rearranges his necktie '1-o. 1
:state onrtJaimi:'. par' pure,t. aDd beat .n'the, 'plac4of.;detpoaltlng;a..at : : :
;3that fitw:lire i '(t<)hebaildinA'and wht take'pleastlre: 'ii' We'Pnt that Ian'blocaot 'I,.lee j ,.. .. ';?:
'
...j; sapplQug your,demand. at.Jill boars,.dr(or iigbt. "eaD apa 1 ,!. !' keep.' 1 I '\i..J:, 'I..'
does. :
utatnr'
what the "
i tit \
":;Pry .ReasoseNe....... # i>'" ..809'venue- .D' 'Then If [the 'Miami ,wnnto.amok I ..: '1 '\.. :
'l...ti -,- ""f'."- -" .. .. 1':1.:<.i i .-- ._ he dlit aneakaeoud the ; '

t: '" ear>, | Ltmself" 'scarce t : : I ; '
'aia41'W' : 'pil's from :
--
&*- ,V "V S| .-/ .dUJfs.. *. P .'.:atrikea a match I l< v.;.
t the= -otka 1 t.-11chta':tH- +;.1-

!' ;rant'.' "'-weed I id'atrnti>-down, ....,"the" A":1 +n.
Safetv that he mayie aid,be eeen.and m : {
m ar ahYiOrablsR+mpreealon.1'He.'.:.i; '
Razor ] the'toodtell Ttm, the douty
amt cqpT in t ''don't belles. I ; : t

4 eay Jut take a peep once and,a wh s

PerfectionatLas. ; and See!,foe oonelt that_what'I.' :
ALWAYS KKADT,..".ALWAYS.LIII h'.., twidNyoa' a itbe: :troth'. ;: ;;
'The Man a'tbe'CorierAsa: ao '
; ..$implyI.athe ';an dShave) ioa.for doibttof'bV word and... : : ;

to 14 .I-.TDU.ISJOTBDlO.ro.ADJUST; ,',: .; .. '-,, .. t .:I'OtOr !
tw;++ ;iJ.OTBDfO..'TO 11*.w_:' y prom thathe'.wou'd,'' be- "i f' ;
I-flu :;ft::ewcnderfaieatowsf <- .' l ,
ttt.taaor: to O brit a i&hia &: 'gif--f! ) | !'
:
lAWATOt
'
blades '
itydp 'r ..Twehr ;(twentytoBraharps tolerrlewWcir the
: T4 LAST $ ) as ran.papa UIUm)O'u ,kl S wl wffl. 9?
,' flAg aowaud. sra=rmas r wba1lbolMp.1 itII tlon in Uie ii. na, b W,- d' i
J .sthMt. Eke. '< J* ? 5:' : t ,'1 ll i. ,, ,.':,7.\ : }.
:
\ .. I
;
JlLUtail...fir 's : ; .'JX .4.. '.1- -. :
from 'JaI'IT' en'ogyof I'
: ;HaTlaOLsbed7La' I
.. .
I to O TT .
,.' :t-: ."',.:. T-. Miami pft'lc*:force 'iadsdalg4ng'( : :
-- ,.. : '" shoot;Dreatl'ni QelI-'the.; 5 f ] :
.' i. t.t.'",.f.... "',..... S dtlien'thafltcd hla 'aubjeetn4. :; t
. "-7'. -,; MaeYacdI*!* tbsls ryi| -.j*! }1 :" ? ;
? I
io, ...... }
SHan ettQ'thalaeertat, *,. (
"ill -..... : '. J'OIt
.,u..... .. snub Dx" !totlttatVm;that,doea b1Im ::
.; : '., ';y: 1511.4. .-.a"- .; p .di lnr'ihei$ |week"and' ;
lll* Ittk w: M : .;:. theseTeat. > ;ta getting! _v p!aPInit : ;
." ........' "- ; -. : j
... -i.'t good mad atpbairj ;
.; ., ;. JtJ, .. :
' .1- t-t' ..
% r :
If. The Corner was '
. '''. : ..h"f. ManfOa,the
< -
... ".. I
'
.. "' & 1Jj
been Bleeping
he ,
"" admit had
=1 ; ... to that ,
.
\! tg KA 'ft q': ...... .( 'i.Jo.b'i '
( ;:| :ForSalebyj; i .(;.i> ",..- :.\ I h's rich >t ai he continued! : Tee.u' : ; ; :o.":
i ,' ,< they te! ,ale; tbsthhta'concern h.
r tt : nr G 1rant on'Ms' :out.of town# I
g. .
'-: .... ." ,.- fu"g : '
...... |'tawnrafan.; : t .
",. "I *- ):); .. ::3'" _;:'';!::- ':$:t : 1'5o.t.t : good and.hald. tore ehar't7' >> i I .r

r t'lll;? """ "" ':' !f.S and ;hr t'.fries.;; there' .. ', ',+ \'Z!
:V eti$ tel3eoreInvest: : 2f r '*=:4Tegai d; ;')NUj... eidaeje. ; a ; e:;;

'.., ...1.1if'' ,- ", .'ar'7 .t" >qt-.. '\t. .. i. .. ... .. ..%. lng' bi .. '_-il.j: ;tTbe7a'so)' *teU' *, .;'::

.' )$: *,; I. Power: I ji; :;s"t alai.that.,Srittnds tin 'Miami, pewtpapers or news;an and' .

ut been (adopted 1b'1"'tbtbesf'-pe Ji) fr'the :.conntry aa the, a'certain, paier ?led"aweiml.. web. .a : : j ;
;
.
., cheapest power for:laiwnr|wster Note th-p ople who hare tn"' (hVclerW ode-*-,"of.the siibar .
',:r-: thenu:: they could hare;stem.'jaa and hot air.too if they want i iF. aefer J I athoort J
thed
..i ad St..f handle the beat mil made and makapedalty ot thisK V!n imU !
with' ti.Pfab prOPetty;but why I eaat teaa ;
hoalneas and ;mypomp: mechanUta that hare js.t betagranted : : : '<
tlV, patent oiv;:; 1 will rvaraatee 'to-doable the capacity' i't< I fc >e
value and life of any. wind Bill outfit; :Any, Infnnffementa. :will. |HeTe"he"posed; : \lel."chim",a4 ; ; | ;
"
M-jna> *? '- > : ;
1 he prn.etnted. _.,'"". ,,,. fused'W"ifK molavtnstb...:. : : ; ,
.
-.. 1- .ot1 ,, %', !J' :' :: i t'
: On,the JCorifer sdn. ,Jn the. ; dark as
=/H;fBRRY; Cocoanut :GrogcFlorida and} : '
.
.WdrMaCat.< : { "
: '
_, l....4tkv. .i,.,.v; ",t.-".';.' .'f,"ti..... 'L errrt.\.r. .' "l.... ; : 'the"; e j'y3at| tr fprobably;:ai;'" ; : I

for altnee-iW1beeama4.. He' aVlkzplanaUonwtnked i J J > ,
eeyta.l:\ ,tI J'

:4he i.. gut erfordj :, ,ether'. '&:uckled"' to himself" and"- i' : : j
thi ..
that' game.
..... ., -. < -rtcn: ;
.:'jI< '' 'G- .22J h ;StTeeV!tr't.: :*. .r :. ,t4.at! t .. ; i '
.1. ft ; it' 1f >- ;
( $. J ,' Miss.;who iij .

11 s?r Yow'.open.:. ::for::Boarders. y jf baV" *' had,I a eavljtrngiago: to' ,.tokes, ,' ; t : : : ; .

,'Y.-.c"Jro'TBED'OJW:;" J _, 1.*, ___ ._ *,"" .MR&. .. LEXDLA'TATUMMUmVnon. _,_, .' .. .. .. iii'mfttog OB tbRt th.Corner the' mt rlageablr: : : : i : : :

.t ..... 'i..u,} .lt ::t.-r.. J-H l fq:.. _. ': :. I.. r ten an>:.heJaV forsaken beambe : "\ v
:<' aaedme.! r':'- ;_ ; I
rksrysterncChop4louse whOT'JtiWfcone:wt Af..the,Otte : : %* t
: ; ; J> U wtTealjtaAWra.that: .she wants ; ; _
: ; ,J ta.
Se&FoOdObr: : .demlodftat.'abe'c1oD't' iwant. ..' ,
41R
f Specatlfty n ;
,b'. ..>t, .,, ;:..". .(.,. -.-- ',> ........;.$ / ,..rJ::;.. .. ."},.:.. fenow r.. tat|1.the"dldthat:: ahe:- .: .H\ -0<
; b { ;'. fl ; '! peers 'boa'd Est high and not aft V
cte ;
1 .'.-."", ,,'--":.: 1p1atf'q" rtOfP.1Oai" 'j,""6t" .! 1, \ : :,: ; .-.;: f; ,;<::' ::

..rhea at afMer ..12tJi.... .. ,' .a, ('--:- '- Pver "
< : ; ...::< :l : ; :-,'; .' --r.: ':::".\, .__,..""""'..' .'1... ..,# '".,..Q.-c.r.-t' <;, t.:; .i.W'f.'. <
'' .\ -
'
": :: ; ,.. /> ,, '-.i- p3F + ;'.\.._:: .."'- ;;; !:. ;.t .,.. I >;:; ,';'j; :: I:0' ".
.,: ';iI'1", .. ; "' -1
'.' "it.I ""n-t! f '''' ''1l

., .) !, t "'\': .. :FOUR.. t .. DAILY MIAMI MLTROpOLII ;MIAMI, ;FLA!*IDA ,ji40NtMSIR.l/.1fOti yg AOta

_. _.' a ..u' > .. > -

I f AMONG THE CHURCHES Bible achool Christian ate t:4i;j'Church a :m. iTeachlng" Mrs._ E. A. McUetidtlti- <
I .
ey-&t ,
>t 11. ;a" "m.; by j C'A. .

[ Town Tpfes J JNew sctiac l+lsea. Mcho'a.! of Worcester;]Masi Subject : : t-r 'I: l
Ltt ';First Preabyterlan. Church J "Eu tI&'n to Snceessr Evening v services > ? 233 \Thirteenth Street;; : .
'.f ,tbs>resbyterlan at 7:E0 pi'in..SubjectS"The l; Conquering ,
at 11' : the Rey:Wallace : DRESSMAKINGvatss
a
,m. 8.; Craw" These Tierrlces .win. : ; a,
: ., itto ;};wax: weak;on'People and Aifills' be 'held-'In-. the Daniels I' building OD12th.treeL ;
t -1- lD![ChIua.' Sunday achool andplator'a
' 8ewti'Pip.. New- Managing TalorMt : AH are cordlalfy'larlted. .... -. '
.
t ,. .Bible .cUM at 10 o'clock. ) V .. ..
to attend.
,*,uA force "of workmen Are engaged ia ; Char'ea: BoweL'an expert. tailor l-- -'"'- '
\ -" '
i ,
a lang, ai'larje:: new tenlada.aewer. and::fitter.. ; will.arrlre. In he city''JU. .1 ,4 t j Fist>BapUat' Church | :. .. ;Ir' __. .; : >GRAVES if' JIj
front the RoraJ."JII"Hotel to morrow .morning to tale charge: of I
y "pi. er >I win be no church service.atj .. " '
.rise,Channel of the bay.If the. ;'tailoring' j 1'eetablUhment. of' '.j JniSeweUft tht Baptist.,church, tomorrow. San LEGAL PAPEIS FILED -'Are; '" ;t6'ezecafe': v';
jj
-t. _.. ,. y' .Bra, : dii school at.',:45 a.m. and.B.__. Y. P. II i ; l''. .1 Ot.in theit. %..* .. ...
i c ebeneer r C rrlneTh 'Arrfvs = 'i Ij ", r "
,
S D' m:, y K* c-i-5- :t v,*
i; .coasting. achooner r Corrtne.cameu Steamer.. Mlaml'i Came"In! ;i t atJ' ; j I ( Ladies

3 ;:'thii morning4from; 'Key,West and.' The 'steamer. Miami came la thin + Christian .Science ;"'r.Christian. :. .. fiatiafactlOB of mortgageJJade County tt. ::Tailoring Departments .
.
: .
Co. 'to 8. TreJerlckandwlfe. .
Security I .
ta\enite&te"po: : with a;; .heary. inornrng from Kejr West aDd 13aanii .Science service a I : Jj f : : "J." i- tf"' '' ,> -S: -
:freight: and 'a''few': pasesogera.', wtlh averal'paaengers and considerable a' .' W'. .'. Sunday, .:-:: |it'{ 1'ortgsge'deed. ,For .: carriag and .evening cc.tnmaas,, '-\\o:\I. .
'- .- ii. m jj ;SnbJectOod.. the .Only .'Mra..' T. : toMrs. .walatu tailor .atwl.coats aftctr ,
freight: return : \ B. Eaton, I i ; gowns :.jf**: :l .
.
l TShVvttl !
.
.
toni4 dCieator'
'<'it . >, Cnse ,.Testoonlal meetjtojf for$228.'Iota't! and the Meat imported modelaMillinery .
.
Emma Be'l. ti
"
it.. Trip : 1t,
Ciijajretf to Keya ? .. wediesday at 7SO p.m. Thank> ;j
1. .l Vr. Oeorg* Zapf;and a few friend: Mere"' Hom' .s..kere Arrive ;t.: giftng-aerrlce\ Nor. XOth. ai;11Btffii' -...'t:, 10. block El,',Ulamt: j .Frederick .Y :' De. :.
Mortgage 3. B\\ andwlfe'to.8idneyrM. }tmei1t.
.Doie' : deed
"'83r.tnrned home.Teaterday'afternoott'on.Oft .A' party of a'doien or 'tf' :4Cbetetfia SeIentsdi ,
betd" ; .' Peters';for ttOOJot' .. .. ,
Artai seekers hm t .
;
auxiliary launch: CaptTrankBummera. :; St. :Louis''and .other, Boom. '
; : Roth,. budding, Uth ** T. <*r=?
from'a:two-'dayatrip; ; .to. weatera;;polnta came'In this! : I.' 4;block 66;'3gaml! "tt M .: .. 'FalldealgWof the latest atylej; ha U ':.; 1..'"
''': u are here withs view m.:: :' : I -I'' A.-1"lIIeDt.of.. : morttageLW.BTavs .:. is si1C'dark stray and fish.i.xticirclgdfateriala ..".'" ... ., '
They .
the of the lower ooaat.Ranted to ..
keyi. _... \ '
.. ; '. '
1 & '. r
'. to Char'ei. Garthalde. '. '. ..... ; J.t.- ,L .v-:.
Church : .. . : : .. :
j1 FIst M. It, deW'Mrsi| Emma;: ;s "
: :
.Warranty .11j j
.
}; -? All your' :fnraitnre thats.eds'repdr'.ng Came Up' From Campa, ] : :2 2'T"welf' l"S t iitMiii8;
I1 C. and 11thFstreet: krW lots .. .. .
: Elisabeth .T $425.
Baton
J' ::{ l"Vftpvt! : bot'toa'to The steamer Blacayne Came up from for """- .' .' ..:'..r"'t!..
r cans .- Jfc il ., 'r,3 S'
< Af if l J CordiaLilniited to aft nI the ti'lad,i&.block1 K. ;jnamLBurKfiafdit';- '. d: I : v c : J.r.' ;: .' txsue
: =
l' ;:.claarI..1IPho1atet1Dc' : and' repslal the ..;::1"1', ,> mirrors,:etc; Can and ....wi at turned:[this. ;morning"with'* -a ,bedv7toad i ..ui14al'Rhoot at1 ,:45 a.m'EdwId: % ,- I '. 0 >' ., .
'
id0!..'Aveani. D. nlastoa,A ffanton. .of frelght.andt.auppUea'andnumber : ; ; ').
.
...' N.f.on., -,npt.forning worship it411 ; .
.J.<' ."'i *, ; : ;
.
.
; .
: ,of workmen TH' -
.1:. .:1; : = :( 'rGkUtii3i44: ;
"" o'jsiock.: H
r ''C2uftI'e. ';, ; Bey. L.: ; m tu.ot Cabine [ 1, :
8ot"e rd' ', ''. 1PwrliIpreaeh.rewne.ltethodlst. ..- : tOCK ND''GltNS ;Tii I .... ... .. ,,'.r
) .
?>.s" ; ..t. "" &.. -t
"
-
iaen' aandF. : ; ', .
? r gahgot: are jat-'work: today f'< ; :xeywst;: ,- ...., ,-nymaala hare f, L. ,. ,11- r c-A.-c, lid' anuua tltra.# .: '.;t.' ;"-4.?.... ;
"

.Jt.ii"AMbl.r.1IP'&Dd.:: ..:-y-I'.1I'e8Ia.; ;along'the.twrfront.'froin;; carting away;grass The,Weitvye8terdayr''afternbbrinwltia scboonet Mt Vernon 'aired forKey '1 -8;land win ,benaed'for; tbs Jim Expert'-. ... Rerjairing'Arehue ''1 .. .- .: .Light. -- and airy. Rooms. Polite.:p.. mpS !;;7 .,< 3s-,3 yfRates'$2

< ,' Out. i;'iwteT. >' prouida*'to..TwelitI street;; I aumber'of Of'jpauengera' aid'a hearr ikp.leMer,1Ierr1ee.i4Io.;/ ; :11r Pratt e'a, 1:10 wlr: C.between 12th'aGome and-- 13th St ] ier'dy) and n-; ? %'Hr il:v J.k<(ipeasten 'Prdpi "
EpW'o.r.JI'Lf
$; ,'!'IIe troand fa".belng toed.ylesa"sn& frelgbt 1 Among' the' wereJndgesad .
: paBaengera} ---- ---- .. ... .
,' JOalph .Gore. Evening + .
savor '
sated a. to'th breittrstet. r.\1 tLspN : Mrs.. i;T.,,8saderL. I'' -
: 1 .
... .
EO'o'clock
.. rtStudf
sly 4t rTbe Re
:
: r
ltl 'f"i! : 'i'zp. ;\ "f 11r.WY11aee
.. :t. : sir t' : : e'toth
: .
t ": '' !t. f 1'arII.' ot'Idacnr"; F X Chan, i
.
,, ': .r'il6ewalki', '.. Y.... ,.._._,.' L9acUn.ManSlo Bark, / -t, vU ..uter' ani. ,.Interesting'adJretaj)on I 1.- -i..J ra--4- -
.. .
$; c. .
!<-,,, r., ew.ee1llftt it4..b1..befqf ;. '.'TheBeMer/lne. .'schoone'r'. John''iLSnow. I h r .Sa UoIida
2- ,' r .thi tnbjeet "My'j\ .pxpCTtencit .aaVaMittionary ; : at1205 aid J2 Are.C h jt1
; froelt.Ot. ; th'n 4.1i:ft RnleyUth ._was towel to the Manetto Ca i. '\ ;'rr. ,
v ... 1n{ChinaBolo <'bT lira 6 z .
ffi- -
.1 4 .whereJ r '' tilt 11I4 -4xw
'r. : this' morning she willtake''ojt' "' 'l'tlletw 3sb Stsa
dock
'" ".treeC: Theaebundrtt :. : Jirpei Embleyti, tmeeting -.-. ,r".. ... ,
.. art'i 'rapU1i.; .rtD ;, ,V. cargoolamanso.barktorNew : : f.
.;"'.""' ;:.> i' .-. ,... --" ; / $ Monday.:at:1.'pjat.kWer.WB.HainlIn. mouIdktg O Shgppj
"' -ti, 4tlca'and. sre.among_ .tbi r most saso-. ; .''She f vii" pTpbahlyjiafl'oaMonday ; : :. .Prayer meet- for. Pjcture-ffames: -. : .. c 4
atSaJ.attraetlft .. .taetdtT.' or. .. ,.Tueadaof caert,-. >Zpaunt'ess ,-* > % j
.. ..,, .. bIi Wednesday at 7:SO in.:; le cler.fJd .
p.
'$ l'. '- .. ; ;
.... \- : 1 aRd dassofifaflcy'work
... "(.. ). .1i t "- : ; ;.;- +\ : r .' ?..NeUon.Organist: : at the :a :high: \- '1H a e r

.....'i f \.J4./ :teats'ttstl'11w1j" ," 'Gees te'MebneT' s dprcl.. ier,ices,:Mgt: DaalCieth.0. } t* \: : -1 nade by1Vlrs )"; 1 's i is 'r: *'ft

{ } ;:': ;.teeta'atief:': ..attaehedto. ose i;The ng Daontleaa,Capi Jaa. rioyd. ,; fthelmembera. '.of. 'the' choir' of, the t"'" : '' Write1 torour nelfi catologi e _4

.,.,4 !i 231.track* .( 1Ie Yiasd-_Transfer I which' tad been'detahjed here for,the i c4irca;":.nee,requested' to lneet'atthecbfcb '1' over 100 ages'' Ulustratlllg m.p .
'-' ::..j.eo.-:1I'ft7: yeatarday .afternoon' -"oa.Thtrteeath1 paid" rtjrpweehrt-. fri'JnOre i aecoato.4hh ;<: for:rebeaisal'sndr to;try the James :t tMrciV 1. .> r. ;
--g atreet.:; and; dashed the delay tJa _lYbIe', .- "'me .t #Tlethodlst hymnal.: .V >. : tFJ.t "" :"\(
"' {.; i telePboDe f".D aid her -cert1Je&te-' ectioe{rpeeteq" 'iCMOVsilverimpimtedCologne ; JS.W 1th i "
l "e I t ', _" ; ':;--: ; : r '
-
'" "
.bo' '- *
f Jr. fat--Mayor. B >;' 'residence& 'th a aanie yeBterday.aid t to the JI [ : 85'.cents : J ffCMKd '
i .
'<: ,;:.'b; a moHrhiag .;'W almoatceariag KflertMoa lot avairfor obniwherehe : .; lla :. March., VillaZ1 '

; 1d k E po!i"'downs:; besides. !eaulJl:8n: !i'4.goea to tow t tty. ) ,aereraibarges"aad '. $TbIi'teitY lit: .')' 11 I' '1129tlt t: r ;3 liiltials_ engraved: S'en'sre;'i Pla edWafe..f'#,
.. ..._ ,
:.:t w..lj ;.1 at: .no"J '"iw4g i toae"Inthe' 115. : i- : t '
:.for exaT -
,
'- -- ,. TltR Y AI'l i :" without'extra: chaise
:. ;./jeJeYaVd.. .. Hrea,=werej'repaired .today ---operatIou.:! l6Ww ,N eiles! : z -
.
l.. .inck'.. .....' seaPto't. !:.h.tJaopc .. Railway.. ,, ;,- .. ;.,-.' -'f'''" ;:.( ,: -t .: ':. -**\ j JT.J't?* t jt.
It't -- >. > .. ... .
1 '. : .
.
.. '19' -,!;,to... tmprcm4- ..,_._.. .,\; "f" .;- ;.: .; :iJ't..f. StacHee 6ifitaiieL Mri1 ildeii taielisri +i.0t aY atilalailMs t .
: :t ot
,,,,; ;L. ,i fJ ..3"4: ; ", ., jbomVmade'choeci'ate"plea''aif; : *:
.
.."S I'H' ;"" .o" 1J. .strMt... ,..... Lets :; are, prortng;qnltt":pqpa ar. : .... ydARCH't: .
"...'..'... t < t t terfOf : ; .f.'t; Pr '
;.. WH' .'_.c-.o..o.c -- ..oR 'cY eito .:'f.,'.'tfIb .iJhe1: ire'tafcl04f. t s f pj t .-a r. lJr-! -Z.f "Jtfr!Pyj !.y t j .wt'y UifiicFW; -c, Green leaf' & ':'

.(ara- """",4t>l_,z,,rr :. r'f':Sot:: ':: -: 'J.'P'..,.: .i."'" J :" _.v.- ,.:.I' ......!-.:..: t<.!".....:-. ----:.: .:.- ...:......',. _) p-"".__ _.4 tJM"RRS ..' ....=-:., : ...: '

& *i j0y L & <

.,
-

.* ,' __ Ball r t,.jef k o.yae, .fferit4
.
-, ; .' lfr .x : AJ AV
t ,, ,
: 'mr' 'S 'E:; sal.- c'- 4/3 yY'r v.:'

; M l r'ft; .\
WtsrtV ......1<<.,.1.1br ..Ab.1:
.V] ; h i, ->'i ; : ": :j t 4, .' -

.. }I01EJI Ma \
.
(," '. -r."
(' .
I iA1B!I-, ;
'"'.' ; e.'

., ;rr.f, ...''''''. :

\ .:' "1WtYRK'' +.FKtI t tt : ; k

r' ..:. ':. .
... aJfl At' .Ni :., .# .
",. .' 't"f.. . l "
"' -< .., A "'"
.. ; I .
.r.t ": "" 0 ; 4si ; >t \1 'I. .. '';;; l. ". '
:
: "",,,-.'..','''''!:.. 'Y>r:'')'''. '..'. :\I&"""' ''' "." .. l,1f't:. .... .. .. .l"
.
.- ;s-: 1. ,,--f\rl', p. ns\: :$.,. .. t. '" .r';' 'Jo.- / f J l
;,-. .. c-<: I'I. ,,, I! "' ,; '. .. Z .. ..., -
.'X'. \ : : : -'':. ; -.A: t. 4 ..t ,.tt. % ?/
': ; :;-1: t1 ?r' f .. :lf 4t' i : ;:n.IS 44f :k: :.. .' ;.,*-hfof '., >' -"' :j
<
1 >i. ':f ; ..rt.I: .. '; '' ,, ...
} +
: :f<:. ; : J.tf f '' / 'I -uft ;" r'' : 'flVSSft
; mr" ,,, : $, lM 'fIJc ti 4 :' .: ... .. '. :- Jp1t
: f J.t /
: ; .
;, : :
: .h.!'. 11{ !1o"'; .'. f li ft1f'j", .. ..
"
L >oo-rt'4- 1Ii''i'': f "" & ": .f'1.I,{ j'iS. .
j<
'' ... "':l. '" .rr':. 1.'I; "- ..b. ,M' 1 '' : ,f 'IO:..: ".;..iy'C /r : '.. .k' : a 1 ., T
1\ '1 :;: .. .r : ;71 '.
;" "'$, ;-' .t "" '. '.'- %<;' .1 ..r.1"Hit.'I.. ...:' ,".) :,ii1. ,.. .' '\\f':...... ,, <. <, .:....).o.; .. ..,,'., ".. <., ..'.... .
"
'i"1f. 't' '
41'. :10. -'tif : -r'fr': 1. = .. ? .t"' t..r J
#' .. ''J."t ... M. ; ; ?:. iyw.te
; J1 ; : ; ;
:1'-4'
nMfi ;1 .if' r"i' : :.t'H; '
.-4YW": f ?, J;; ''fi.;\; t 'Ii ," 'r :. "- \' Ii'.:i4i <, f'
.... "'"".. ,; < "'I".l i. i. :: .. .. -ioi''i": tk 1' r.'Y, ,''Ir '..;.po-...t".. "I\..;.. .,\.." .r' s ,> .., ."oM 0 'k

7 C"' $";; : $:.-: :: rt -; i3 :i l .J t' : ..., .,; .x" .! "' ": \ :''i''M' 4 1112kg -K S .: 3-r f. .

S' .' l"J<. ;> ...:t.J..l :n t1 1ir \ 1'j "' 't : .;!k' '.h : .1 :H4'j !"** J'

J. ; "' .'.''' ;ft: g l t Ito: ezhan__ at t i: rA :I inMiamr 4whereyou:, GaD-XtifA'U:
a .yoU :
.
Mf1g
-t II.!: 'J r fi.f1t. .";1. .' .. ... .. ,.t. 1' ;;" .>1' <-:" ,; I
.
., ""1 (. :" t1'; .. ... .. _. ..- --.. .--. -. .. ... ,' >L" '# j 'i. ;: -
,; "F 01. "" ,. ',.>+!""" ;' .... ; rr ..-.. ...- .' '. .""" !,:';P'" '> '", _. .......,..l ,;i; ,:;ft'-j. .' r. :! > ,
"io
-
"
-.i t '
"b" ; ; -j. 'tJ"'l.r'7 .!.
:
<' ':t 1' f : W '>:t. til" y.\'. ..:.. ?,, ..i." :..... .
,
.,J. in 12i. ,) P! bu ftoo'' .b S''t'.t'h6 ; world 1 it'.d'"tJfot.'h '. "' : .' ,
;
srx' }, .... a$. ..: .
&:, ,, < {)1. j-Ji '" Y' .- ; ft g. ....!,' .'>r-" ., e .... .r-S. .. w '
jtt. "
; /
'. 'Y. '; ::. .. ; "' ;; J" .. .. . I. .... "r & p.,, ":RAIK KAR..r 3.wi. ,... .. "
1 .. .. .. .. 'P.
> "
';'', ,oi.,:-t.I'' ...1' 'r.:ri'.<\1.!".. 111 ., ''!- -- TI'I.'T:; ---I-//t1:. _"<"" h''i.. .<". 'JI.fg1 '1I'-f"- ..>oi'... ., { ... "'f :'t.'). ,r;' ; ::,' ** !,[ '.C. '.,._i2: '." : r. .1t-.N'......-.:. "... ...,......' .... .. :! .'., :
Y ,
L 1r : '):1. _. :; :" ifs$.+sfi.LiJC.wi1"tY.Yiati, ::7j.:.:.;.;. .... ..
-
: }j : C '_' F. '- ,.. .
-. : s- ;, jt )...L.y;: A.JJ Jfit 1.i :ji 1 tf'tOO : 3 ::: i;. Cs "'> J:i., :.- ': : ._t; : f.1i\ '.''' ..:"

... t. ........ -O.., + ,. .; UU 1ItII t&t.UV.U1UU... .. .., .$ t..l$2..0..1:0\. .. : ':'. ." :1 ; .... -:1ti'G ..... .... ) ': .
(. :: : .' _
'
;,.; .,.,-.... ". -"'\ ta.1..,, -.','.u1+.s;:. ''' "ot'>'.",.,- .......". "",,-> < '-.'-' I/-;.. -) '*; ' lxr'J i"'t: ; ,, _:'14..M. _. _I.... r. :: ,
..-...... .':. : '... ,::...._-fi. t ''' I. l1 :f .i"" ..':, : ". ',.- ;. .... \ ; > ':f, '..... ii"r. ,.) : 'f'.'; '_ .." .oe ,..,., 1'
& -
,:-. .,. 'r't-: /y.' ".!" .fA l i :4'"f't- ll..r l! 1"dI p00'1, "_h .i"...' ,." ., ...::...;. .... ..,. '.1 ... 'h '"" ,"'
: .
"o. ; .
t .. .. \N. : -s..e........ ; "
; .orK f'- ,. : --
.1: "Af: 1 t ':' :S: y-. 1 :' ; : .,.;t. _? ,?: !. .?...,, ;s"s' : -,. ..'.. J :f' F'si ncrr.. > 01# DCW DIIJI '
v };1 ''II .$Uf ;& ; ; <'>- :? : t "! : : ..
'.. .: ""' -.". ....:.JQ.,.. .'';. tn'V" 'h,1' Kli 1.ff4I I.wfflmt.aIlira s li pace -'$5.00.to! $6Q"yY' :: .. A.,.., :!:!-. .i: <. fJ' .!WI ShocS z .at k.-7'' ;.::- :

.. 'i.' .) .......Mt.f'I'IA't. .... ;.n-' tJ\ilt' ....." 'f'..':\,..-'.n ,...1'NW1'. ''' C-i<.'Jt".r ,J> '<.10..,,'. ',"'', .. ..;;;., ,'... ,".. "- Ji"t'f'. : P'. 'In fytattracti.w;; :Taw::;' iJ. tee ,hipes." are M'nne bsad rt1. J
1i-:1 D .... ; .. !AOO-;i rf,4* "" r. ... as tUfm- .. Tbs basW: p1eaz. 't:
< : :.(-;' "I'til1o lauuiia ;l : '
:
: : Y '!Fr. -N
... jifz: ,
.-.:.'" t .1'1....;, ,.I.--7.:: .':"< Ji" ( .. .. uu..u. ., -? 7txs..Fsdt: fl 'sad'bifasct: = tb"a' JtctT!tiie\ itlosi4: .J.1 '.

-:- .. '" Z:4 .....f. .. : --i.i < !: .:j $.' liK-Ri'a' ;:ttlai';' ;' '<;' ;iii'r:44: : ..:.:.........' ...............'..*H fft..ifc : :I. 't.oa .hick it issltaarsz I'hs ;ait&l aboamilda,. v'e' .
t
a1eriessMoesa '
1 '!= )oJ' > "" ?. : .... ;. "
;
'" ... .. ....., )( .: : ; fr; i ( tht'Eliist'p; h'
the'QkcalftharcLoiuiilcsttL.
\ *
"ill ( iAj"u fl' **"
'. .N. ii.1-d"j YJ; .t '.Z.NM'1'. ; >: r < !s-;.:..-**\'v ,:; 'Tiii't,,. JJfc >.?*. .*.. .*<. '"* ; A .,**.. J .,, ,< ;>o :' .. ... .
1r'- .. ... : 'fidl" l. h'OU.m III! '
: -.r.Jh; :
,
.. <- ; .
-
: W'- 't'a'r -r..
; ;: or 'W. '1 f. .-;:: ; :;,.I ,;.. ,, .* ; > f ..tlit'f 'f t.t.. .t : .. r $!l. "it; '" '.t-. :\>>, .I !Jj;;;<.'..a1. .( .:Cfs10:1lfti pHCt1" : "-E. .' C' ,,. ..,+i ".-i''t.. "- ,,. 1'"f.a. ..f"f

1->. $ rl\1j\ r i\Vit"s r.th J }b f iio. .'. : i :" vl \.\ '.-W i. t '..irJtl.'t j.. OW; if '':.'i.. ...., .' .. ..... ,;

.; ; \ 7:: ''4.l:4.: \ '.< ',. --r', k 'f'J.:: ", ;.,""# :4 '' .': .J'U" }' ''It ;tf'" I :t'''!" I": ,. :...1':..... ., ::2'00''an;!!. .50 'Is.:< '

.'. '.. ,i' "' t.it"t1't..J. ,: /.. "1- t. 5-1 :: j=.v- "; ,.H : W M ,; "" :: U.U:1 \o: ... ,1 f.J 1ft """IU. .
,..: ; ... ; ." ;. .. i1i. 1. : : :
:
{ ; N "" :; :
g j c 't% 1- .-<-).ii. q-'n- ,,,,_';1.:...,. ""' .>J l I'r. .._' .", ,';"-"-'" -,,.j'':J f, > ,' ,?-. : i.watE, .r, r.J..n1.f 4 :. .!+A'l 4."u1I f4 i. ...?...r.(j."'.'., ,.'. I

a 1 k 'Jao/i-V" ..t......' .J.. .. ..1.-. : ;......"._ 1 7r"t:
?. r : ". ":. ; .'U .fjf,... : .. .; : :.. :>O/l- ; 1 I't.t.. ; -: "'.. '" .", : .J1. : : ....* M a.I''C, .. ,.i\1. :4
.
h .. .. :!. ...
.
.
..
_
.
J
\!
'
; :t,7. '
... ; -t ...r; i'lf'Ji'.J t.!. :;r'l H ; ,.. .
j; g;'fi" -t I'm"1i.r.tr!'. ''1 :; t .. 'f ..J. ....... .. .
..'- .- F: 'n' 1ti; : lD" 'oill' ,., ,. ., ttO"t'1i r .ifc..:.. ..."::\:-:< E5.'..5S a6 aS tT eBB9BBa rt .. .. .-. ... -."-: ". J
.' 'to.> '..> ." ... :. ...... .,.., -. .. .y' <.".' .- ; I isr. ..-'!.' r. :>- ..,.".'fiJ,., ,. ;. if' >Z*' *-% l' -!"C'<.* 5'j.,....:* ifisca'Mr! V$33}.).o*'. y$<*&l'eg'p '
,
... / ).i:'- '' 3" .: ::: 't\1.' 'it.-: > : Ii......N!'Cr' >I' .....fi. t.t."y" Jr 'f i rIAGE
: .t
[ "ii. I-lrt .
.t.. ... .. .' t't '1tilbt t I
>t' ;. '* '-" .1. ; .r..U. < < : t< ; ; i j Safascitxe ;ifoY the.Dail Metropollsl1


... _.. !
'.i. JtnJ ... st9 ;V.. lvf: t" .f( '- ;" ,, .: M., .'!i Eoir; <- r'k. ... r.rr.e.:::; !tj, :-;.1? 'kIi t : 1 +t? %v-

,. .. '.ni., ..F'SLt.. t't-:: ';..... M .i : ,.. .., .. .: .. .,i'ii1 .w; -
'" ,' -. ." .' '..... J :..;_21"-.jir1'! .') '", ,"..1 ; "." : '-'''' -.. -' 1; H V MB JiaC| aMfcHa"? rtfV a'ltnyr *s**w**s'*s*sHHa* 3 s sHs 3gSiA s sMaui A &i i a s r3atJ'AJJ BBVj 'srrftj 2ga ygig A*|A"MVrtMtf**.


THE* DAILY. MIAMfSMETROMUt FRIDAY., NOVEMBER'. 1908 __ n ""'- Mtit rPltRz' ,tsfi7S

1, ., fr
:f: .
.#.- 1> .i.ij : .. .. ;
"".
: :' : Bamboo: : : ,


,!>:, .J.ap. pese, "Fa1cy. : Screensj: !'-F.i


t : LlIH_ L $AFFdD PIANO TICKET'FREE; WITH EVERY 25o PURCHAI .
It. m 111 ;;;.


r'NeW ( : lodsr'Nf3wIdeasl: 'p" : : 'd'g' .e' :'

,! >, '!!' ... I, .. ., r. 'an."k. T'.li''c, 's"u J f :'' 9
'* ,:- ..." .' ., '>- 1P'SEEfo"r <
c
lR '
WIND'O"S': -
.
.,..;,t> _'" _. <_,_ _, ,_"- ,, "_" _, c ', _. c _, .. 'U. .. c C ,. -!,f ct.I" .,, )J.$
; ...... ... '\'{
_ !lot' .' _"1 ".,' c .. ,;, .'c _-' >_> '!1,;
.: a
,', ,
-) .

onio..Phon.a.5.+ ;u 'H.: M.: KING' ., tMMenee.'Phone 68'J ..:' ," !J 'It'".SMITHS :. V Undertaker. ,. ''and"' :Embft lmer' : t.t' .; I I"I"f:. ( W... 'f': 11ILLIR .::4.,..;(

BOOKSTORE '1366 AVENUE'D' ,; ;' c f t' q Mp' ... :' :llir UNDERTAKER: ,'" ,,,--?.

; %
i iJPS
:
J .. RESIDENCt2l8:7th8TRErr,! /rJ. PHONE 25 | : :413' i3eraea, "4 "j

\1IMI.I1A.bXxioM .' .,., .. '

in ;f' c i" ,' : ( 'c I.Mrs j..Aoraq'of: : Miami; returned .- J -
"" """" """ """ _
\ lIl ntl($ w ; 'to her .1at''erenlnc, after 4 TT" ":.Orderss76rSodas. :?- '};If'

JOYS ti! : "-! I vtzlt'0ttea"daya! with Mra'R.; Wi :Send VV "f't.us Your ?t .,#!.r&..,.,

,. ,I.eanad,;In,FortPleroe.St.. ,Lad. .-,;.
'
I Ce e'aalliwiiindnosr3tdwuJ.De sIDM'A. ..tot Tribane.3RalyhYtnlaadingham" :. :Ginger: .. t
; p :Thorp WathtniVu i : -- .'
a t..7 Kerday,,"fa....!;.Miami.., ;!, l a'pest' t'the'I'lraJne: f. ;* iJi' : :ft ,. ..... ... .s..uRHZt1ET.,-- ---' r' ,
.- within".reach
IfI t ; .. :" : : ; ofa W AleandSeitzeifWater l elpra \ wbea ... (i:

..]i4"Wy; t.'Froscher/jot J'a'forcJ..1. In' llulatant "Poewtee! ;Mbrtani; B. broth' !? of.Dr.:.Ytnlanding- ;1im..'u :' .1 Better haie one:t > dhaatyi ': 1 '!f

the .city today transacting bUII _: Jones t hirOut A egkin\ .efter.a few days'Illness In Fort4Plerce; ," and wai; spend. the 1 ; ., 401ft,a(...foferlaR t i".;;'
winter hoe coins to drool st" r UTana tobacco may be dtJS ;
.,' and lias tfstimed I1I''duties. : "
'
.
'
,if-.j < Tribune.si; -1 I ht.that. doe'.not "....t. .
Two lots'on':?.14th: :beet$1,100.; .''I' t'' :, V I .:, _.,. "'
5- .. "
Puttcrrb; B., ckWlarn__ _, C'".1.. Ii'\:Hv+ ". .1 ton' Pythe! !&j4t i ; -.. L_ I t1""* '''__ ter': !5 i ,> .? ? ? :I
., ., aee
;Mr. and.'Mrs.!George(.Murfltt', barechained S" 1 j Apply. to .Miss liable Marshall,:W. 31Bardane' ,t and Novtniog invigorating:more healthy than"- TJhe Norma. Martinet, makes! a trwrx: .t

their address. from.(Tenth, St JD cmc.; the;" JaiacsonVllllans., : la' 'this :stores.3Mia. ; 'pure sodae.rOnr.Jr., I'oo hmou'atq..tie_-f0II usm.. ?": _
I to_:Mi,TlOitenth street: i city':todty'ate I' D.' Downa.;,W;!'T.Gtbsonind co' :.. up are'pure,and our tbebest'le.L., t; )1' "
.
,. .... ,'i :. : JL. | ,<.4retherV. <*. .. s.VIube: Burns; of Canareral i*. bottles new and'clean. ; b'11 .
:.i j .U. the peat of D'. Barah C. 'i Mail .. % : >/ A :
\ii\Mi.n\ :Office rooinVf rent: ,In tbe Metrop> .,,"n.r 3 ro*1* .5"11 'it ras" HoJgioa |order wlteet.e n i 'YJC ;: : "
1'u+ar'iaa-8etnrar3tti.' Mlaa if| prompt attention J '. -.1';
o11a.Dnndiai., on
;;_ a Attend 8atur4a a and.JIon'day'ssale < jy
V-. _V : :. at'' Coben'a.1 where': you" can 'buy Barns has returned to Miami..W EauGintgcoe ... ''aTNgG'IRMAIY; : ; .... .
i ., Ii: .
: -r = .j -M tjlr
\jarJk jvv *<:*** --f* J ,'Jf*" .. ;Hl* Bdlth'.JudAwhT bAa.apent'B'TC' bIQbtl-. &Del') be! ''J linent- at New : TUtarrffld' 'stir.: : li OPPOSITE, ,HOTEI/. BISCA. tra 1i.
: c _
I. winters In:Miami.,has returned:from York;pricee.In': pectJoA''inrlted; <;" *'-S ""'*' f ** .." Melts .UWeU? :..lCero.en.Jmgini; Acme.Botthng. )' : ;:. .
.
months' f :
a".flre stay-in-Mlehltan., ,, ... \ s 4 : ,4wt ;: -u.--t.4};$ ;:.J
,,, j. -- ';5rt" L; Bender.% wtfe. 'Jieibtet 4 Ih.p.,nerer"been'used,, :'for,aae! 'atmneh.lesf ., )
'WeM
Jt and
,
tve "!' ,'- V :w : : W R :
;
L &
I, Seetng.lt3tID!;by'astonWbBe..' lot prominent. QncUaatiana' ,-...'are'.1DIODI ,;:thaaflrstCoet! v }. Appyat: r ; I ) +JI. toad t\ flroosler r 'S8i
.-' .
.1."A t ;.1or.> W":.;s :Z..4V..' ? I ton .:3tL1k'Appa14. paia0o' ; 71uma. the; late, ,Quests"JttrlVln> .- .. .. ..*.;'at\the. Bl... > lIetrDpoUa.otIce.: PCtpt.end 'k" -1 1'' .Mk,sail:. wed ; ..,' I ''.;':f ,( Jt't..
.: ; i
r. *' .-- \Z.
eftf > .
eaae..f ""r' <
:; 4Mad& Jt'o {t I c + ,,!i ;5( r ': .tc" ..'... .1) '.. '. .1. .1 ,, "...1 1' ..' At '!- ,"",,'r'"' t ..: Mrs- LW.Jerom.'wb.; ; ,< -- .. ...' :Saccwsers. TOV C.C.', Carrol- ., .' R.V .
"" J'Eiaoptoa"Jose' dew= V hare been. ,spendln .about.. seren ----7 : ti\.oI ,
,.; ..,. .'''' ; I ( of Bttrkeo.i .G ifwUt.cs'tb act u"aahJ.'PIi ..\ -Ap (| ; '" 44.
'' ''
c'=' '"T "" -'"if" ,i.J.w'.J"sv i of.the*: late' bnslneM. mad. pleasure a> "to rimnk'TilBndie:" "'" '." monthnorthT1, wen.:,'Tesengers: 'onSatnrdayjs : Tyr"V" '; "A -> <
good < '::1;. ::- -. .. 'southbomnd trato 'en route :,'nOTE"A'RRIV L5 l CSj tM
rnany ;
: I nlll ne J'I" : vrJ
enthuslasjlc ..cSt7., ,.: ,
.. ; ,
'
.004 : .: li vU -a .''1 to WestPahn! ,Beach. where'they.own' .tf4" L .. 'r .....-.. ., -" .1s0athert.Lnls''t L*{:1J #. 'l1G #'{ .
-
: f ..
Mnds am r uMeqp ; wa'' .. Mr._and Mitiaidirmar,Welre, ofChlca "J.. ' c -i'.: _
t a retty;wteter.homer Cape Jerome ice* ? y *+< <> & a S& ;> > ,l
vaiuesof Gentleman ia to room"and &oLare;: ..anfeojr.the' arrlra'a;:atOaksTi \ : :.: ., dty : '( :; ,
by unusual theG3iitrGmss ;
"era. ',-:. ..... .. ....." ...... "'!): tKMrdrln exchaace for beautiful aew -n.: orttBr' jUth::evict,tadAenns"B and,wife are *nlwaya welcomed to the M,7W" ,....J'roecher.J'IalfoI\t. ... ;. .fidward: :..**.of''. v:" :it. :r't'.", ,'I;o-I;

'$: ; : plano.N"f: 1 AddresaJlt; v ,, lletropoUa- -- '- .office'If' L ..:.'.. .Jt2. ttf.. But: :'Coa'coastAdrotte.tby'a; host -of-friends, -4Bast Baker; Naahaa;;N." Hi! .Mn.'llary AI.' Spec("i; al'Novcmber 1.i tt j'i f

"; .. .\, ._ ; '>; "*' II c. '' ,,_ J ... t. .... 0 ramow' t. Totting New Tar;-A. By.XamaWwt .... .
/ .
<< C"
;..a'", '!C'" ""t 1. .fiL.'K,.n imi ,..auIstaDt| 'ymCTal ?"**- : ,S5Cohe.'R rwie t7a, ,m BeacJa.. J -' ', :t"'Q 'ii"
;; ;: a. :
4yr'jipccltL iacladea afex'B1P '
> : .
!' E' .. r the East Coast Hotel System :..tip': :; ;. .. .. :
4;:$" .'.'. '.\ -Jj..n- ..;11< '';' bai; etamed tcthd j,troaibaaf: : )Dr;r andMra.. amea.Montjomery all: wool boys'tote in black" blue/and Grim if1''j,';':';-8.'. ,/O.:"'. D4rt" %1 oJ- tiad 'RIIIftt: > 'may '.ptopcitits..r.J. .. .1"1 ;. .M, :
:
'-; : '
t'1, eeu itrlpv 19.&i fAsgnsOpe' fed lack !:'ct!!a:tecep 'nest Toady afteriraon'atlaeir : midtnmt. t:fight' at $1;: ,;,'w1Ic1a'' are wttt.:; Ilkrylsnd::KiLKa.. : chamber: : ;:.n iirttiI n trip.,.. tw err. 1 it< ;y.

iJAti: 1; 1'<; ;!? home'saa Mareo, tetn'a : '1 and, party. Btj L.ali1: BBaltlmonT ,,:,0otd6eig ---rr "II1 ."aiadta"aa. 'i1t(j-s--; .. : "c
.
F fVlltt'f. tWf'1D sltgneit.Odra. .. _. >f., "' : ; ," V ... ...:.. "" .t-: 'it
i<, BdlOi>. Jndd. 'DelSrott .. .. .. F" : !
..
; .
.
''' Ieb --,.' trl'SiILIJ
titidPltttoent i> -.i
W' ilC&l"
:.i; < # ,. ; .:..nPho..1Ioz'I Addnw < the .AI ddhere.r nd : ) ; ,
rf it
+ i .
Mi' (11
: tniPAZO; .
';
JIIamL' : :'ii; NewTorl l.
.. 'Ito i.w'f! ,
Dowiasi -- :1-1\4 :2
.'" .. > ;: ;:rJecksoitill. ;: '. : "'d.t
carry f away.vIt to about v" "" tr1, :" ,., \11I 'f? t ;iast, ioy:ear.: ,ini .ti r ,
1: \ ; .r' : 0\
"
; *" : t !
ttme to do a tittle'overhauling : Hatrol4 Bdcher iu: .etaraed f''Ttoe;1! ;lQatlo ::4Jt atl, \1 caaei napnatttr W" i 'ot.how. .it"1''k, 'V ., 1 y ,.. ; 'h.. ,v if..
,
nov'to-hivelhetab lacbaDYDJe..' ere be baa'.baea tak- :a. ndtat'ptfd'la.d. <$5O.000' aa.I ta_Vto U. : iooklts best!and most> p ...'.'.Ondaio _.'"for""' Wmalmonaip. .a' ttern:; air' flt '.Ja saeb.s'togamgphl'.1 ease aatf,. \ 'Ma::,;tt ,our tfnolat .$iGRI a.:JadaonTflle;:Lr Now :. .i-H.
: +'' '' s:.: C j/t; : Atery; R.,D..Tork .':'Grttbfw'.a; ., 'aerei4 : -" ; ". Q j;
taint lr ieM
itlai, U4
.>; He; win.' return. :to eoDeItioF" ad.labll q/ ta aUfflp Itwfll ; W '2 :-wed"4ft.? fi
for -
pettzing. .,wtateraroetlte.. ''''' ... ..,;. '' ; 'j ." =.. ;' '' W stir .. L.,tatkf rw, ( .
: >
M1I ; ilbjrt Cocoanut
: ;
.j' ;;., "1-!!-__ .*-.-.r.... ... -,';;" \..'tMAyNAKD .:. _" ...;..r0aaw .1\\\ ( ( ..-- ;,.s. be"forwarded"postpaid;a 5 "; Groye ilnudrodty aq' 't
1 :0.
,cmmtot Rabe. rbBt
t. ,Bar CltyMSiP >
!II i: .+ 'a: Loa1a1ta: ; .)! ; "trpnrirtcli f 11.
.--.t tar ( .. y1-G) fnttt lSuid iif ;
.
arrtnesod c : aAaMet: Tasata6; Mao;,1} produda :
-tl
V clotWai iai>nrt v.nllJi- 't ilTtirO.rcea' P50r I. ;
:iSQrf! lo .. :Mrl H-'BoTM,''.DetioIti'l. ft.Bander.; worth of Improvementsg0ns :!! ,
,
irs'ui;ti;_'pbattloB: to laTe you' of{ Net" J S4t1 .; l. of---oraarea.- rrapd.ait:.

.... -".,- ,.,....... 1\1\ I p. ear lL'.nft $1Arai"air;; ;)Iar'"ot, .' f, "CC.\.4F-:>_,, "l-.I! < ... ; t y \ Why;:j1ot. ten} : :i wtt/ infl' 4fyt1t.rCtM. iffHt; 'JfV'A.ppv .- Cpp1ea,: :'PC&ho.tlll&lIpeII," :; '".
'1 \ i .
fIS Coiia"Lr .ITA"" p8grtpklct roombonae,0a; this ibertr.thete'an
i..o1cwI8 '
.
: Lti 1 : .... !: ;Atrorjastadalrt6iiraom1Inatbai' ; i' -
r ."" .. ...r..,, lt'1', : ': tJ"rr'v"'h?, y t:1 Jt i WI r r. L csmitb;: fottama'of iU-.u ;.
\
-:'? .; ; :--\. !., 'i'n'lfj '" r, : n : ak ttor'theappraiihlat'iavrfAMtofilBaa ; ; ;\
d Ki WiattRtied '. 'il .J ." 'r. a arPt JY,, ,i''f'' ; Umber,land* 19 oItr: ckau.t.J''H ,
.. t.;$eeJotiilWilfiewyir: .. : Nanej . '" ''. >l"J' $500 worth of coochawd nu."r,
!'
I
"' : /; ):" "+-- w. f. :
: tai' tbs;'ty.'ila t2alit; ; ;; from Bell mAhia Mr.W lriam'Pheipe_Oldham. : --i. ;. .#. ...- ,I&; -' 1 I fire mile from M Uml DAfiM
I.tii l trl :k IJaobeonTWetD4'otter northern potnti 1 .;mad*',.the'li| m':read iQat"\the WOVW8Nt demised road. .This i property 4" ir. .,
.. .. .. : #.
.., . .. .. .. ; RACKEt .
"'''''' < t :m $fi4qIi. ,....... p. wedding kaa;takes'.,'..a. ,on: the |d I : THE ,STORE=t* bought for $2BOOeaa&r T hta> ',, ,

iilt/oat'oa.....:'.. ..._.the.. tteanier' ,,MCunl,.4..,"".. .to.tha-.r-- last;:when;K.' shdidd....\'\&. ,hare... .. "been --wu.MetropoUa ; 7 _":: -' ,. : : ,, oUU''P: oae 'mito-.wea.;P' tz2't16Gaaei ',,, ...,.
.. ... ',, { ':iM.. ': "
ooearoti'tbi
;;:;J; &:j. 'I' : U t.. ,
r"$1".t
;
.. ,
+ : ,, .
"","Yfi.,* ,,, r:>'t .$!: t '\i' ffi ..: ; :, : YOU !:. .tJiMOOe" I.Black;Point EaUroad;Statioa; 3B> .lt-r; .
: .
} l' ; r rl. ; .. .
T' '\.i' J y Y"r"''':'',: ,!. :: NeR1It00ktagI -a: yi .L' .... alt"...... ...t>lJCj \'f: 'l".:.I '" .K..C''. I 'i :a a'That t11'" 11/L PtAJL..rtw.Enaailed'Seuce mik*south of MiamL,>?Iamtijat; R xb'So
tis.r'ro" 0, ,sxlIt ...Mit1T$ I'"'- t(? -t--'nIfI.----:;H';: ; "" : ;;; .,' ,,';.if .tJi "':!;f" "J ... "" '>> .. .;j" } ":" 'iI. - :
....i 4_, :; Oda:_MInIRe14i("lr *-:office;: a ts. '+hat- w 'are': In' 'I 3. acrt..t..IlUee north off'

1 .. ; 'f' it ... ...._ .... y$rR "', ".." .......-.t"-. I : ... cVI', .kt -busineu we do "'Pan SUttr palm railroad ntatioa, .TW .;, ;fr", ",
(. :Jr!'... .. ... ... r r. c '' .{. :of "'lit .;:ft ,' for,but not is the; chenpeat'proi tkl"1
:t tatIiStr.,,, >"II j;, 'it!."iinm'_,'iu'; '"retnrM3 I: ;A' dart y wm bf! ftm' ,swsyucbp9ght'betwseat'aoir 'eipect.to rob you to get ItsWe ,. .. .1 oooatVf. $7Weisli; "; ,
: .t" "' J'Z.:" ::nlr'f. <; and ThankaclTtof want t44.' f acresiaimprevedadjMslag ':-., "
; ; vBs i''i' ..--tw. : ::.'.arions' polnU in::Korthryarwheri Dar.,:si K:K.'Stattord'a:8hoottnGal> to make biir store'so f Cocoanut Grove Railroad 1It..itiou. : t

A .. .... "... 0 bewai0yid: ,tki'nm. attractive and'ourdeal-' 'First-das
In
.. North'WanjL'waere a'aftooOng *pine landi$35
..., "'.d"" -+A."Ji-'t'=....Jf f 'tT', ,tIj; .:f.. 'AM mer, and early,faQ.'inontiijand I "':w.peAA'tbettet'1a I. winbs.b: 11i 'arery eVaatnav ;jlngs! ',.so r:falr-iyou;, .wffl tell, ... ... .: 1" 7 _z;,;

p' P in :PartsMOffkTS! 'lI \' .\ friends eometieretotVade. t .'. Y .a. '
Royal. : "MI aaLwltk'ku I' ,.tt.a-1! 1t { 1\ J your "to. I. aF .. ; 1
';.... ....... _..\>GfPei" <-"-,'" .. ..-" !trk. .fist.iooa.,"_." '.'J.. ', '' :- N ., ;t-Wr.; f J.. !. 3: : % 'se d"a : A ( '
;
: ,. > _......,..._,. 4\ _" t --. ;J; ... ,1'1" --....... ...... -. : / :1'Qtgl M
.,. t. .< i'" '- .. ;.r'. ,,,,,J, '' -jr< ''brotiet:: ?:: :ides; ::: ',chlld to."'asJoi anythlng: Property j :
2igi(1
0t ,
i"Y <,: .' .. "; : ": 4 ', ; :at3iit a ;. ;,: f! : j z:qty:.z '
";.J.:;.. ; '* ,; ;';. .\, ffi it'J. f A*Brkt> wffl be ctire* away aflfarli algef ta erl<",;wn(, rf,..'.fa:.tbdty, .:0 can be sure we will '6 two:
you .
'. .i'"t..N.re :Z'.,..(.. .... f-1 HI."''':: ....' Wedi!' -, --- } .. ., : roornhoase, terr. 'iarj "
'r. ,i9aDeni-Pa,Ar. h :1 !
:.a;. Ifft't i '. < .toaaorr' ".: JIr;.; ::11 ;gftlUhe beSt 1I1the: house.for.tne : : : J Iot> '-:ions! teats for 15 dollars pcmonth. ,;.'[;.
ware
... JYaar,. __ .',....,....-............*...........61p.....,\." .'" st f p:thetmraaa't inI'ttam.baE.eetfaofrand9't.tudi ; a'th; beat aeoi! 'tro.- .-,..(:.Mary> York d'r- ,'yUf-.. -: ...tb0. 'money;";Uwe have f beit rurrehanieIed) .rio seconds.; ',We'makeaS to the .;'Price $1250 cash. ,t ;;;-+:; l./f'
;; ; 'room house nicelr finished t ". ',
wlM r fn artier S { ..
:
J '
know
gkt ,-Tr1i'. ,_ ,. '1<''. *'' "" ",, "' I ". .. lyour ?confidence : edaJti. Of this line ;and other side'irood location.: :; This 1a ". 'Z'-<
i?, .1"-(: >::.or'i .- 't tr ,,;:,-1..t I.t: 'g,1i -- 1 {you wlU brlngiyour; :money kitchen furnishings. Come to our real barjraios. Price a ':

"" : ;Cleaneotton'rabwanted.at: : ,; ., ; ,the ih rt'/and.wlJl:feel Terms on this '., : ;,
'
I eiiMaadiyrenlaititB'PAe:: : :arc
; :
you : 'Si !: 1 '' '
'
furrodr''wantsno in11ter ..
"' 1 : .
1/ ; S Iww .
.- -.. _. ... ;t,;:. pPRlitmi.-.m, itri a ltneafahoweir .Metropolis. jofflceCgl| r 'getting ;full.:'value'for' 'l ItH : VV V wtwge bijflot nWi -. .
: .
,
.;], -...1 it ;rreatdence; onmpllmentary; ;to 'ife| ," _. */ ,w i v 0 %. __ .: \ ..- ?-" -.g S4'' ._ : ''WIaI". ... ." 'D. cheap at $iOOO walk .c v "i'J
t5it : I. : 1 12 fine
; t vacant residence Iot Sf
'
-o &* .
:.,D a'rVr, !r. : : ..t faith" Farli. end- rareaee mdertck.'who. }4 r been,;.Job-c.'honored, Grafiftlla jfrlth the;.of praaUaacy this etty.haa :f'-:tim'tkl kiDK t aendifls; I!k, .* :' V WAfto ud'ltla\atreet.: foil. sbe.\v.f\ >pc. &!. 'f, .I i

4 ; 1 -rlJt!? are- !a. r--.l.tnt'ele&.. ei' a s.nlorIA: t4| CUaa'ati eaaotOlraNt'wba.Ie : >roat'money away to a eatoloirhottswe'wai flOrt..... pVet. wttMck25c, aifttsaI 'few&1s.$75Oeach..Serersltice.' } (.' -h'/ .'if,
.- ; tpedaud; ,Y .ed ,... _;; ..-"ieit : : ; MU;:,Tat the -" ". 'rr 5deoce lota, fa t<'-
... .
w : I : "
\" '....lIutl..d7.-' 4' :' ::k7eoapl.Wghli'lhoieanwlSo14] . ,.fame vj;bill 5 'ee "|CM than ..1 IV, "
t:. : .:'"..,-.:J:" .7'", ..I,'t"Q'# : ,. ,>. ..: \!)they>wilL ;No.oaelntown..can ; .- =Drrw.W&t& ChiUinrnvrorth sub- iiisioa.'. .Prfcst'4 ,
'Hr '
: \ i' : from $2Stf to $500.culLu4 tiaaa.IfS
: 1IIi. h ,...-..},. ..< .. 11 ":, :'l 1 .w ',; !, :. nadersetl .a, We are notcnttrrs ; ,
*
"' Mil-tAt.. _J'.. ':1 wjU j kee these o U wet tkcshrt'-
[ ...r. -"' grit freer nbII ; bat:;we W1tt'DOt allow ; you .
,
} rtii ()>-. 10 eJ ;.1r'1I' .,'1 din' lhoana0 :''u71ae1oa'. 1$e belie, i'll it ;o.. Son l
&t tbai'ittcTa' ri M*ne7.-i 1
a
its aw d 1hiweli-phee" p>; i the ta h aooaU bare : .J
,. .,..,. .. 1 buyer a I .' r .
'
,, t '
'tristl .
; .
+' --\ '-:: : : : lie*"": .:1_ feet;.rti&or'Aitl mtlp :dcoe t .nat'Gran R.1. ,better-Sprla' thin V the P time .;
., .i'fi: ,1. '::1iiL't'.f: : :'i'.J'rIoII'--7.\' !cuatometan4: '- I: _fUll Awn.' ._D' :2l4'Aw..K; ie r-,2M: :
!! Creek. ureoata! f laif'yearoi4: .. '" .. ,. ,. .- : ;: ,
"
,;- ; $ 1iI.Joa&.r! tries ,.. .1'''.' .Iy' .. :
: J11 I
:
) '
":'Lr'. i"r" i'rff'" li}. ivi': '
AN IDfi\L \a,11t. ......a:Th iit of other t.r.att-tr. *. part- : i ;, g."..hiti'a. "_4scaMt"; ) Miami i : f Music; ,
Conservator
s" lisor ld .- oif
1ADII5 Mr and:t o atory ; ;

.a.;"' "' ,..,.,. .', ... J40!. ......."':- Thla property:can fact: be .rtvala'at'the... .'Ban cirtos. .aid Will webibousadded : i. . ... -... I '- <_..". .
., .1i"'" pU. r ; i" .J. ;" ,' .
: oWtcstst loP:11',00<<'' f.- -"! ,..w T ftr ., .
''f ., ;r '\' C"' ->*- ( ;- a. 'i'31.
f.1ofQi : :
"liilll .
'l1rlctM : .
.
'oi
: :
ww.. '. ,
: everything "
!I
: >
wm 181I "
-
:
-' + \ } ,..., __ 01,3WeNWawYo .
_
; '"'rl'-- -Ii'fil' --V NAILS
;PAINTS
.t AJO
1rf !
: Cote Bwb
Di
-' 7i-t' ; r.u. dw.
,
;'" < t .IIt41 M[rtpdntt Iti'" Bereuty,. : :.ai.. I' j> J : .. Ji'
.,enfi" ;t: ,teetimwMee.*t AaX the amal 4Ira'nW'foi.. .Prlcea trained alt 'artist .
i Moy: European fa f Ai* in charge of each > arV.t:
r. :C. i '.t pck4'rh1.: undertlrne4wmtotoond ; : from:irto, .M'een&L, :8en1 for pries i : f iment .Piano;.vPipe Qra a. jVoke' Violin' lfa clo1l.;' Elocavtion. h. r

... .,_.. :-J". on thepremiica! John.B.WeUh.rif nitOt :ito L.'Boat: BrothenJMralshed .''PhysicalCuHnre'French, German and Spaniah. .,CTiranrny -."J"41!
......t"t' '. :.!'.<' ''I. .. "' and of ,Music Clue .. .
History : IUfOW' Kinder
f ', i 1'1&' i r !: { nrtea and 1?
uur. JUT ; J
-
..... 'l: .... ;\- .,.... ... ,.: Miami UardWar W Mask dasaen.; '
for
"lJ.'I'("'"Jj-k. .?,! .... ... your j bathroom,ftxturea KOtoWJV. > : 1 i'/: Primary :: i .:: Send catalogue. ,

east of ArcanePrat ht:1Mb r : .'Brown tn the aew' Front Bad 1/ R'IW4q per'week.;Len:;; zi'SlJ; f.Ctrfilrrt i: lbese i' : \hptofflas,: *GrHted Up08 *. sn

BaUdiar hfaIao4. /ta.4 .' ta C., .;.coiner. .... Aresne. 1) ..cJ.llth. atreatlj ;:JaVBeataaraaV, $Jt inae.......,,ll;.t, 4-lh:, ,.-, ; '" ,, ,n. ( _.,,- .', . .
-
.
'-" .: ._: :; :: I.""..,....... ,",'I" ".'.: .. 'f..tw':" :. '. ?,,- .:: ."','.,"'"<''c-:p";.>?'.'''c fi'...< /. ,.;f'-"E\d :."f. ., <>"".-,1S.J ., "f.'l,;'J.- j..?" te' ., i-. ..u. 4'l ... -.., ": "' ...:- -' $. ., ., ....
: ) t
', .. ', ,, ;;''w', : :, '' :.i" > :' :f:' i ;:,;'". ". ..;.l.:..,.:.!'.>\r-t"-1t1MELYE \ .' I.\f.: : .*, :-9. .."o.r.r< ,,,,; '? '" ""' .' 7: <""-v- ..". {-""' ..... '1 T-
'XC'tC"it'ar4
,
.; __ _'_ yes( G'ATURDi' Y, NOVEMBER 23,1705 TWELVE PAQM

_
-- '
'
0-- '
&{_ te.eee.eeeeeee e .ee..e..e..eeseee e : _.

... ... : -, ; '

F CAN H1JN'T: ii "MT..B lhe, '1\---


YO. .U". '.' t. f '.Ur s :urYi:

= n
z.; x. After November. 1st. ; '-, .,I ;,. I-
'
.... ,.. ', .. e. .

'A.Be; "s : :.our' up .to '4a Hurting:.Mater :
ie.Y.u."s" i ; .
: \ .
-
,:,
.. \
1 1Is
ials BEFORE :you ::hunting= trip.! ayy

{ -: 4 _: :go onjpur .I .' :e :6QQds ., Emporium
: J.- W, Watson: Ml a


j now, the :center of attraction for dry goods::; fur ;- << \ -: '_ ings. :Our, stock. unusually large;:and varied;' larger. 'I .Ji

f
.
:/ find more!' attractive than before .
ever _
NationaJ1' Bank i
ort Dallas **

," ,. "r -- 'j Handsome_ broadcloths,' suitings i in' all '.colors I ..and!f

-f: .. .-!?:: ''f! bi. tiS 3! '
y ,. ---y- A
# silks "fan Mtton
in
,
i Agents] For weights, ,: / weaves- > .suitings- 'aelegant '?'
,
\0 .' 'j'. line:of,evening: hade80fUk8, .fl-inneletts, ".

:. % R Ga,


;;' fit t "a
: -Surp.'lus .0 :tic500v'! f :displayed., In eveningfabt: .ae'rent'iinr'imagin: :, ; 'j ?S
: Shoesfor .
ee

.. .. ,-; .': I :ble\i- shown r .. fom'f Swisses. andjEoliens: to the_finest---.* -'-> ,

> -Hr ** crepe de. chine_ ,'gauze fabrics ,and: : silks,, .all\ip'ttie.)

i
.. 1<' .., <" "--- '. "- ,, ,.', i. .. > sf : 'Jr -- line,of 1 laces., embroideries. ,"galbona'rand: allovers.1 :|

fft' iiir: .., j: : ; : r ,y
v# _sm.ft't" 'at' 'the Close<< of Business'J" Nw e rib r: 9th,. 1905.! : ". .tl 'scarfing,,rpge1! blankets' ,;;window; ; curtains and. .drap4

{' ;..wmoefised: :fro'm'-Reprt[ [ : to' tt Gomptrotter i J,?_*.f'. 3 Gurrency:( I!J k P- ff ;; 't. i- ': ': cries. :in :great: variehesiTh9. ;hrindsnmest v "line
I :
': :'- :' .>. .! Stetson :" tailored:'skirts' from: '$1:50:: tov $12.50' A'visit ., f:

,,?: ,ok .' ., I.' '. .' ,- '. '., ; ,
: ResoHTces/ : 1 --- ,out .''store'': will'l be 'both' profitable and interesting'-:
.
:: ,;I : t f .. ( ,
;
0. ,' .. ... t H{ -Tf
.
.. '.... ..... ..., ... I. $263.386.04., .,. ,.." ,,,, ., It 1 ;
"" -t. '..,:f'" ".,,' Loa ns aIfc1 di.ooanUY I.--: -'- <' .#,."' >" < al. -'" ..!.. "''i''' .. .. ,, ..
"" { r' Shoes1 "
"I'ii' "
.
- i 1
.4 : f.9 t '.' UYer'Clmta ; ; :, ft-- : : :
'
P. _..\ytd'.. ." ......... U: S.. .:13vnd.: acconsE" .4'\;.t n..,.'.:.....,..:...' ''.':).:::;:..:::.'. !:'' 'N''>'AOO'r", ". : : t. 'I' -- ,
:
.. .... Boodsownedir..i..s..T;,.P. : ;so.suo.oo. ': "- a sTt
; ohe t.i.- ( t: _
d' 'I'
'p",} .' '". :.... .,.,. ,Baalrin: r SOUS,._. ;"' .U.\.j.1--: ; .J. "'.., ..<..:;.:... ,..:. 'JI\ooooo",". < :.; "' :y. >.,; '" rr' a Ram -
A.l '' for
v; 'vr," : : t- -F :: :: :. ;, ',x men
: .
: : .
t ; : ., ;;: '.. : < W.M.Burdine.Mi
>: Assets t. .. :
Av'4t.1.u..l"ash' .
N*J ,e "_ ; 3: Y''ff
:" : :T" : : J. < .
: .
; .: .. ,,,':. t.. ,., .j .- -"; .p.3-- ': .ci3':: .... .. .)1\\.! i .
'." : .u 8 Boudf 'owned::;' ,...-.!t.. ..... Zi9.oo0.. :} ;; '1! : : .< ......!\ yt .:

4'7" ,." ... '.., .. ..n..efromUS.M---r'" '! ...... .. :';......(,.,, ....."-...-"..',..'".,",:.!, '.9600.1 ,0 <' .',,1';.""'.<':- "'...'J'./': > U' . -. ., '. .. s't 1,1," ._.".".,i.airs"... ,
,:_ : ;> .f!' .' ... ...' ._. '
'k. ... . I \ ,
Dusfroar : : > 6 '
t: .... -.3 ; .3,;''.,..\,.Cash.. ,.::banks..f..G.:.-......?..:-,.s\\ '.1.:f......:! J-'f. '.:' .1.": -; .-1 'I x..:"';t y..t'#'x.,31873 t... ....;" 1' >au5.4s735rA'i. '.' ",,1; ',.t.- -- Fl. .. -'. ,,- --.,. ............. ,.

,
.
1". i'... ,'" .' :''::' __, .p... .ri.r.. -.,. S'.4.p:1'" .' : "
,
U.--'H t..4. =i'tbaai' Ms L.rdl r
.
.
.. 1-.1 '; ; : ;; : : ; :: .. > \' ,:
; i ; J.I<>,\' ";- p.!'{ .f: : > t/q-: i 'a," ". : ; !Y It..j( ?
:',.. ':::;, $ ': :f ""'; 'H: : ?;: Uabd'itlest; : h. ; '. ': -l': :Ys .. .J>t ;1 <; ..ADVERTISEMENTS : I cried Hannah Plant, ot'u
_: '" : I )..3' ,
O f-4..r. .' ""..-" .<:>': ', ,' ., ", "'..I,: ":'L;"'!O:1"- .--: \ 'v'' ? :I"<;.,:;.,.:,.:+t-1 ."., Ark, "for the"relief.| got from Balen'i
,
,. '--.2.- ?J: .. !: ;, :"" :..:.... ....." $100'000' .00"'f'If.t( '
/ -
:
:
.. ,
;'j\-'(, !:I: ""'". ,'''':i CaPU.IP&N Q...... "',(.',;!., .t".P.' '. } : '"- \ NOTICE_ OFItNCORPOMTION; for, the purchase"of property. abor or Arnica Salre.' jt cared. my (
*
""' :.. .,. :.f"'i... .,.'4.f.fI-. '- 'SIItpias sad: '..profits... ."f.;.. "''.:. !i .'_.::y '.n. .tw.. .+.H.-r.\: .itW.. : ; Y' ; 1.NoUe.1s.herebT : I.neea, at a'Jn t'valuation thereof toM ful- ? roanlnj- spray-,whtck- -satbinB- *, sM> !,
,
.. .
,
:Vs ..., ". -- 'T. '
.r" : .., ,. ..Ci-t-ttOD.. .".. ," .hT. "". "' "..r" "''.''11, )1.- ,1t."I. c "': :. i :glTW that on thoth ,flzed. by-the board oft directors at : ataaeeil. ,.
aigsir
y .. .: .b'l ; .:_ ,. ,:, .f .u... .L' : .y..... : I.I; \MOO. aad from which. 1
t.1' >' ..alpa' H.':: : '' ".":' ., .':.:\t-: :. ... ....it1tr"' 'I'-"-' .' f" : day of December.1.'D.. lOS/ve. a meeting called for that pnrpo.&: for-7eaZL" It'tor" $ mafdsls7,
r .\t.:..t-'" i :( S-". it,' :..Depo.tte. .. ,. ri,is .:.,.it't.r.\<.t+..:........, ,,. <." ..t., .<:. ,.342s4:938 r. :;f. I ,iI. the:.nttdertlpieOludl ''ftpplr, iu*. l&eorponton ,ARTICLE IT. .- r: feral-. ; ; -
or. "
a'OS. :( n';.., ... ,, Total- 1.abirtlew.rlr: : :C'!...--o.' '.: "ihi'-H..! "":: M r ,' i''r! '"" I. to the GoY ri r.of' UM State '. The ,term for whteh Bald.teoeyaeauoapba1L heater,tor.Cuts, bums and; Hiaaannteed saM
: y N r u.fKftaSli--w' : ; ;.:- ; tt: of r. rl4&'tor.the Uroinc of Lettoh' exist ninety-nine years. ai.aH dunlsta.Pries 1
# KEi r '
f ; I '
.::' ...;Jl..t', ;. .[.e.. 'e",'.-, ,.,,.,'" ."",-_....,,' t' .' \:",.". .. .., ;> t,':" .." '..f' Irf"' Patent to' 4 fncorportte. 't| the< 'BteajM 'ii, 'ARTICLB..vens
'''r;: '!" t \t. '. : .ft"- $W..f.I6.2t. .; 't- Drag;Compaay; npoafiuid! ':ander'tt. '
i ; :
Ovemter7t1 '
rf ;4R'RY< .f.- : +;.o\ ". :-!:yr.r. : t :: : }Jj: { corporation stallba No feed to send to Jacksonrrc
,* t'.t SNoembeL.lOth. l !.h'.n",,:, !!! l"H. t t. t ;25t m.p:4 foUowblc: propo' artlcW'.of (I IporaUola. into conducted by the'foTowtnc officers: elsewhere tor.weJdln tarttadonsi|
4' : .....-.." ..... .' .....t.;. ,3424S9t38; .. JI, ,[,1t vJ: :f";; ioe- '
: ,' : :)o .v...: .Noftlllbet\.9th41905. ..:;: ; s !--.iH..J.. A president, "prelJent. secretary nouncements of fancy stationery:'
t .
'
< 'lt ";
,+' "( ', ..,. : : 'f': : l' { s p 'James >L'Ja ucia.Jr. -
b'" W-t i-w :- .. of. \ ,.,.>-t )-1'> ; .."' .. 1..' and treasurer.'omce: of secretary Metropolis to pTeparedto'doiaisto'
; .s
: Y1 ,1J.) f-"" 1JJ : .if'
"' .. > "
"i- .. ;s-;. I; '" << -'_ '. ,..... ". .<)' .. '.'): >9" "j; ) 'ho.1Ci'Abe a. i' : and treasurer may be held'by oat per.' the ers latest style. We are Lirwtis ||
II >j' \ ...., ., \ .wm.: M., ? .
:
'
1r--, III- ioz .;.1. hoard i directors satltfictkg'
.' Ji, b- *' '. lU"K '." I, \OJ. ojr.three' naraats* yom :
\ i __ r -* *
::rt-'t :rtSle -':;:- i; !, .1 t to be'eeefedbJaanrji! i J.1'I, '
'i' -.i
.
; : : : '. _' 1 ARTICLES Or CORPORATioN Of thereafter '
X'-'J : ; on"the
-oil ii:: :'<'#I..","1,4:: .."..rf'N... : : .",ft 2z rSSSS : ,I I," .'...j'\: ,-,' 'BISCAYNE. oRUd. !COMPANYThe'name Jannseteach: ,Te r.:,1'lsSttYaadajL (. '- 'A'r*-.*
"
: : :'fWt t'i. j n. ABTt cI4L, tJnta the omcari electt the *rstannail '
t \ fj SlfSC ...., 'i .. : I ::5T*/a sttieits caJamtty. w
".i'f. .... : T, : :., t.. i. 'of'the'corporation shall meeting shall be "..'.. thebuklneaVof beeaast.mdl.oauoer .
.
; ,.. ,. ; ::). ,. :,;fc ? ; ..' .. '.. ytiaV ION-fQS"l.aitl. I IC
'"" '<1. .I :
".-..,,. "" ". .. 01I'C.. ; ''''!tbe stloa and oonsttpattoa hST*aappel 1
'.. t' > principal plats d bastaess tithe city conducted by Ute'to1owtQ'; .4 f.i .
--< .' .If,4., c It :'Prompt read eaa be hsJ 7a I
away
.
,
1. : ;'l"'l(''' :;; f J; f> i
'Io' >,;l' -. t+ :" ;.. 1J'l.' : i.r... ";. ; of :Miami., Florida. |1 leers: James, >[: Jsckaoa.. Jr., prealdent Dr., Ltfe :'
., ..... .. .[., .... ... ....... < ,' f I KbcVjKtwf "PBUiuTasrj:
.l.M.tr' "
> "jjTi.Sf
< r
t' !
; .. ; : pres
.Tfiee
t- : Johaa ;
; Abenwthjr }
r .,f"v'- 1-\ : >. ,...': t-r u--,;, !J.'t: L.:. .. : >$ tt.n. band sp,TOBT"tltestJTt ..orsttpadon. aMs
'' .: '
'_ ,. _, .IIIo.; .''' '.' ..'U.... <-f'1n"' ? ,,'"'" l' ,.1.. ,+ .. neaeralnaturCLe.'sot.tile.basin. dent; 'Wm.. ;M.-"Brown. ... :-secretary"aad. -- k' 0{ Natns, ea&.rse,
:" ;11 :- ,. :' .1. ""'';.' "t' :)'i.. ,".".,:. 71. .,:--. -t! to.be'jtranMC br'l* d'corporationto I treasurer.J.. r' ... 7 cte. Ovarsateed at ail Jr.!
v : :.>--i. ill"v ., ,I"""' .b' .. 1"- ., ". : : .. .. nnCLID.vr; "
.
'I" "r-l-J .
rH io business
retail
: t 'f' y,.. ., ... ( > .- ,.\ <, ,conduct a drag ; 1' > >
.
; ... It..>..' ,.,54.. > [.!-f, :. : The b'Aestaiouat'ottnlebtednessor
.
.
';.t ...'" r'a j' 4 : -* ;;' r to buys; own; seT\ and ideal to an kinds ;
\..." ,t"... .....:............."; .f' ..: ,:-,"r.. .'..., .. of merchandise, ; to. buy; .... llaMllty'to* which this corporatkm
..i'J. 'il. ./.>. .'-"r .. '" sieve '. at any timi W b.1t8eJr, shall. ,
i .
.
and.Ica to iTjpro
'ft., '" ... 1agddsl;,, 'o&lf.! : ( IDollt 'S11w
.
1 :
",, :::::. : :-, pot -sseaed $L000jr
;;
..
:: ,
-"': .. lialegatiwaic5foal. .... ..
< baCdbm YjPvoa ,
\\1 ,., .,...;.,l" ".$ }"!:O-:#" .f ''/ r 'it. :...r, "J', .b.owned.''pnre>;aie J'of leaad bweyV ? 's.,".'.I"-, raARTICLa4" : .,YR. ,'/>' .. ..
: '
oJ '. ., i>'." p.., Company{ 'to;boT? : ;: aaQ ,The names,and;resUencee of:: the ; :; ....-). ,,' '.
'}gyp ',' ,;..; 1. ..::\--t: .. .... .eenre the tams; 'jo !eelw payment nbsertben ,and :the''amount .
.
.
.iw-!: j,, '4.! 1ri ;t1 -.a: 4 ."", > : o .P. yes J .... for Spain:stock ntbicrlbeJ la ...., stock:.subscribed' wbyn each to-I 'a ; .t -,:
JIU ; .
F &. ,, x.aaw ',.. ...r .- .. .) '1.:'4....'" "' : .. .. Jl "f' i1 ',J. merrtcea: ; 'I .111; 001,... oil _It.o .
: : iI. .
:
ba
or. labor at
(ttf. : : c .DALLAS NAVOl AL.f ANIC 9 ;. or ritapertf;or JB follows: ,
; *" J --1" 1; KJC..OP''O : a jut Tarnation thereat ta' the:Jodff 2J James ir..J :cbo.. Jr.. "-Miami.'Fta. tp ''

: .,: l: IAliepubliatkntion'.tohi: .', : aboat'iI. :(condensed from sworn I meat and dUcrettoniU the board;of St lbareL "" :-- 0 -.' ,}. Iioijt' f

:,statement to GMVtroller:of Currency,-which Iioiili our msent condition: frectbnitranche :; ':to'estsbiIsiiI : 'ai efer;,be 'Wm.s UMI. ,Browa.; lOaaiC'.ra;; :. 'MrJohn ,
f *"of tW said eorporatk*; ant .hirer_ :: 1" ,,:. : : ', o f ILECTRfCAL \$
: in oaits'is hOubi thi'aboae cm, tIve itukminl--a yafu ; I
(* ,;Ourgroi th d j by ;' at sncb"phlaa as'ma> be denned. tof : C:. Abenetay. Xtomt ria, ,M _",

r'ant'hirndrzdthouaarc'Tiaeh year ;rorttht past }hrecjktbr RoT ita kmcnts; the bwt'teteretU"of Out saU eorponOon IIweL, : .>f-o"h'. .I'f- .. "A'

4 s >.dui:that/Affj&itdrtfofjritilicihonejs JOrt Jfl1tiJliJtitin t'.Ban.' scle il id irtfie United'.8t1ltu'tU'a- de-1 : ;.',to:aeqmlre:and i, awn; abuts:,of .James HV Ji kpoa. Jr.'.(Seal" ) CIkBiOL.ziectrica
'-
:'of anr' duly, tncor Jao. .' ,(Seal
theFspitslstoek 1 ; ,.: : ,
;
: F ,
fogrowingin.stnhffthtojidppjntuirtty.
c : i ,
+ 'f. ? panted z com t'&D ,-"!sags ta.'st __, \ ..(Seal) :
; .i-"'i._' --....ur. :,'....-.v.:.--_r/-A-". .,.. .says".'\:J lJ.J1'l r--jf--i' .i"r",;;.w v [;4"" '_ _MU Ll.i. "':.with' :'.i \;. -.-.WeMttettVl&tj8j3te .. .-' 4 fairs"of;:taen'' orapaByvpaaIng .oIItaI Stats of.,Floridai;. e; r t,' \ fj;. Contractor.l- .j,>-- t>- .V' 1113 fjT' >A Ji_< Vaad'throaia i iJ'.I

-- / naU 9 t k' cl ftcredited and.compound0" -' raal4'eampufto''aJ1. .sscb .Before.. perseosly.ppsra Jam: }
fJ -4,JlJl %
: '
'IIrJl'rll ," powers 'aa inay. be.iecewary. or conTtnlcBt ealt,Jacksoa;JrH J<*A C.;Jbsrsthfand ; It flost WH mobFoe .
-:- :;ftI"g71l1erv..:, J c i llejpe" /Jul1g.tf.L .. .: ]it ," ... 4liph *- ,.Jfl?' tor;the.iarpora of: the'b aJ- .W1L..JI.Bron.: ; .to:me.veil and wrIue:' _........ ..,, IIi.'.
"
t"-'J.rt'tJ..g;}. '.-t".. .n, J:...'T: t. :)..:!''I nQ I 1Jttifh P- ., .' ." ': '' .,. D.ss of late eorporaUoa..and;;: ; to' >ran persoaaTy''knewa;:and;sieknowtodcedthat tii.J-pg' Sn yeses. :blMe.tb. .

,'<-j f.iI"< ;.. to!. :. .sg f if '., < !,m, .prifUtfM.beUsBt to: eorporaUoai,for u.ei.'.subscribed;the, !r 1begoias .inotiit-.id's: ( .ooa3. oiI
-
.
.".!' If.. ,!: : .'. _T Hl t;,f: : ,'-. '. ,A t -./1:: 1:'' -,;-u sad ; a4cr I articles of iscorporatkB=CI(.,the,,Bls- ba,i'takeanpr' ; j ii. Nei
: :; =' "*" '
;' : :; ; Tlrtne the State ... for the .;.;w;;} "'f-
of
.
and Oonpamy .
: : r ... Dna .purposes. """""
mJl ; ; .
,yt. l f ,I, ':. ."' :" ', .t'1*Cfe|. >:* !ft ;/.'. .%'.rL. ; <; otnorMa' ,. :* ;*.?{, I, OaereIa'esplea..d. F taitd me from aerloos. lag. .

'.. >-:.7:. .-.''' .'-:' '." .' ': ; PfJIt.. ; !, '5 : <
;IK, : r.."'. : I. 'C:'. -'. : : 7 < Ta+amout.of the capital'stock. ofthe I r Forlda;this tJd.. day of Norem- lit; Rlsd !fit"' b 1tuM.t. :GIlt 3tra.lt.1 ....
: '4' '
.(. ;_"" :< of, 04 r ;, said fJllalwnbef1": ,000, 1Ier::1JOL': alitapt.bs aagleett f
--' .
11 .
.. :..:..:-,, ,"' no ,,''". I '_A.::.-':'"Ier. ,.. r'$1 to'be dirtied into one Imndred' sham 1 (Seal)' OeorreR. Oomph bow:; to ,eare It "OtdekesfrelW_
"" .-tVi" _- a-' H,:.If'" """ ;' : ';'I' mll': ... +.*'fet 4PU of the par.Tain of |iM each. An Or Notary,PaWle, eve far eoei'a'and colds..:.Pricesaf
t-f" : .i"J
: .... ;} +aT i ir..;..; .r.., ..'....i"3
r poratlon. ,may,be'payable to,'or eased .; 4' tree. '.'..: _t--, .
... .' .Ji' ff.
"" ,
-<
..
+ : -, L. .. __ r1. '
#j'p F. 'Ya-. ...,.,,"',."1"-f7'_ .o1J. t<". ,.',., t:1'j.: <<:;<, 'J :..''..J'1" i..": "', 'i MM &&&:,.:.;$"" .. ;.':":'<<'':.o"-.;:.t.t.i..: I"' .iJO""of }.,.: '':"'..,f-::". ..-''It i ';''\' ) f: :{ '!() >;' d "! !; #. '..m' "_- '. ". .' '- ".
if -'
1.
"

:fll[ !HI, .X '" ..,... ,., .
_. __ ..THE-UlAJfl MrntOPOUS.' \TURDAY. NOVEMBER 25.' f .PAGE- avo' r

4',44
-- '- -

: x ry- '.OUR;apSITlON. Financial, Statement( DadeCo.[ A -; ,{know i. 'Wa. fiat eommanltyknow It.some Tat[ele Br; of' Public Instruction: Be finiesir #

II AreiQId
> very best hmus ; .,- -fti, ;. at
| !.are'ow patrons State of forlda.Coaot7'ot' Dade, XlamlFlalier ember' ."J,, "1905.To. .

' Ub ., Hon.Anna IC';; Dearborn..Clerk Circuit Court: Hj i'; ? ;

/.UR''HOTOORAPHS', .Sir.In compliance',with Sectloa'i; Chapter;4531. $ wtiwot'Ioridi, we : .....
hereby.die,with+you the tol'owlag'itemised EcaneW .cement[ of all moneysreceived : -;' 11 '" ..

,': appropriations. ,.made and warrants ecftribe'a ending :- -

*j are sea la most: Be.* :list d.y of_October, A. D,1K5.- -. l' : .. ; Having i '.for rfhe last 24: Years beeliaMlipg l :f 'yi

:rU.tf.'bosseboaldst3i Recaplta. anon of. County Fund I .4
r .
| adraac tolphoStlUO "
"
mMhodi t Balance.ba." Treasury,-as per last a atenteat A.-;.. t.. .tn.o. ,.. .0 .; !t-t!>
I 2. Receipts for month as ItemUed herein/ : ) .
"" i'1"UU7 .
+. been very contersb" VMrrant.'ontataidlIIjihti'dtte.w..-.. -. i- ", : : : Ra1' Estace '
1i 4 V : ; */ / : : : 2L717.14 ,,' : 'f-t fl" ?.
du : : : s l :
: ...i1,
? '
11 -:22,44611 W' ; < \
+elastTOQ few .... '"
years ; ,
::
?
would know 4.. Warrants ontstandmrjas.l per.last report*' .....:.. : '.1SJU.M.. 1 i ?1.K t i .: ris ..

Warrants, "onutandlnrJrawn I this month.ItemUed, herabf ; 'UTUO .Hoa.1we :fecl1 l wiirr ted in that' : I
,cafl_at oar atoaio.'w _CainJn bands of ?, arer-Wa 4ate. .,.-., 'WJf, >!.r!;, :' 66.64 spg .ODrexrerie; wfll,,6e-ralaaNe'ta'
.
:
win see sam. -S.; ,. "". frl'--22)41.13 l lDd wearatall es"Pleased
ez.F. thoso'COJlte JatID ;mYestmtD t .t "i
'es hat mast '7. Other Indebtedneadnea. $7 zo.oo' for<< ;.Miami lot ., + j.

ttayonr.Imlratlos keenest:. 2344'OG.1Ansfe.. LBerry.: :._....Salery'dlst,. No.r.l; ..:..:...: $6000 f y: SbQWWti'bJ..: Wf Gaye an J '1 to give oarbpi: ieiL i : l7.J''
: J4M Oct':1 AdaSMl" P-Yerritt :..iR./Sa1+rr{filet: Kot. i1.'Ju;'._.riiv 76.00 .. .
.
f filbert KaufmaflnSu' ": Oct VJesil: -Vli sOBtJltfl .F ..;'..-. ;.IaJar1. LrNo." If.......;...-,..-, .45.00 . ; - ;1"F.' : -[;' !
t "
; I' ,Oct..1 Laura Beldler:..... .....8aIar7.dJL !!o.a||.yr.- ; ... '40.00 ._ -_ .n... % .; --J! "' ". ''' .'. ", .'. .. ._.=,._., .'. ..,...,' '!.r ..q...
; r -- "
Su'w nelpai.i.iV..Sa'ary Wo. .:,....... .. j r.I' "
,1401. Oct. 1.Grace dlst J{? ; 80.00 -
""I 1404'Oct.: i'Bertha4VamUa, :.......Salary'dlst Kol i>.;>.;.,..i. '60.00 We have' several' _special Urgaiis* ia toll! citj.Ml;CMatry! profertb,lal 'otr tetos are it rldjss J ; t

S Oct ..., .. : TBV .', .. '60.00J407 "I 'atalJf'lSes slow fieiiJ 'f.;
1405 1 Sue HopMns;> : : : 11 _ .
... i
,* 2406 OcC 1 Usde ZzIe ,. '! -.tt..l' ;, 'i J: 'mt.. .0.00 .. j M : h J %
c . .....
;;: : dlst'Ko. SK-.if
Oct 1 LenilOrreU .Ju7 .I.40.00
: ; '
I :1'
_* ra. 240S Oct. 1..Mrs. U O. Olmzteid:.., .SaLr7,:mat V*. fp.y.| : .....,;..-.. .40.00 ::3 J lob on 5th street,:near'Avenue D, ($450 each,..dives! if all tikes : ,

,!iosC.,oet: ...Neela MCLin&Liln'a d...: "art&t_ :;'.eta;;;.l !. n"1'- !, 40.00 Fine residence.desirable: ; I location for..4oo.). ," 4 :. ,; *' 1::

:,'IUO Oct./1.A..;$..Etc hcnz ,....!...-..8s'uy': EfetTa. : U ;ft +! ',L. l1.tO Another chvilie I 'oae.'ir. tlleklrK.iu'pri ** o! s3800. ". Si -* v i,_r JUS' ,

,'J4U'" ..Cct. ...Blanehel. ... woo;......<< :!!>.-.Ba1ar7: fi c1Jat.... r.No.> ".:.l.--' ... .so.oo, :: :Still another'new 6n .fart'ash, .baaitce) inmonthly;:payments for |i8oo. i. .t'
o..t-t jt ....... :
;':J411. lJuafe, Der !; !-:1.t.: .8a&r7c1Jat.N i. t ;.. so.oonu J,
; Five room'house'; stll'street,' a bargain at '
Oct 18..1rank! Oammoa-- .:::..Ba1ar7 dbt.No.. ...::; a. 'lLOO $ 500. : : ;"
( :''at1'Oct:iA1IIe ngbnaj.a.Sa'r dls : ; 10.00 .Several{magnificent .riverfront f)Jotsboth:inf and j just outside the dtyv -. j ::

0 Q3Jijg ",2it6 01t,,1.Jln:Oea't.;mia ..,:": :':;;..8aJar41.c.. .: o"U"i.,....:..4.:. 45.00 : Two of the handsomest; lots in the dryJncluding riparian.rights for3000.. 4* ,t: :

'f. :241< OeCl Amr L. Harris' ..,.,......SaJar7.&t.., ,4*...,..%. CV.QO A.choice business \ 'r;"
{ > ; i ; i lotionI3"th; strtit, a rare.bargain at 2500.00.. ",_ "
..' ,
? 65JX : .. J
: 241730ct} 1. :1 :- "" i : : ; ..
un Ocf..1. .Yyrt1'Nelson'Sa1sry' dtsttNa'1I Y.r', 40.00 1.\ vVe".Have" "sold J ieveral1lats|I in olir'newBay. View_ addition" :. .\,norUTpf th. e.cUvan'i' ', ',I':-.!'

::,. 'rj otd.- yciwe ...z'.t..,. "S4O :'Oct** J 1.Sue f. Hsater''a.. .:.....,:.8atiZT} : :' : .':'!.,"..J.:,., 15.00 e. .: p :.. .have some<< 415o.oo, each only'.50 dollars cash,-d nm.d. s. ." !'Y;('f ;.
2420.Qet J'Beral6a; $ "1 1 :!' i Jat..Jf \("'\" '..4s.oo2m '; Riverside lots ,thl bert investments in the '' "
are ) ) l
jlj'aappijr the nteatlhat wesapplyrcaatpmcnu city atsoo' dollars each. ,166. : ,
.
.Oct 1 rjorence .:...;,.,BatU7DIIt.N 11||.;...."!,.1 40.00 t
The range ateerara _2432 OM1Pstt2rOet1.' .'W: B11f'"li"-,!'!:9atary.dlst;;xald:. t.....!!.rls&00, r .>;' : ':dollars balance J in one and two y ", : :.'.\

r allowed> to ahlft'lot Uiemiaatfl :: NaW.Ge.. >lesdetr: :.r..6sy,a1s ; o :I :t.::...:.:,'lIJKI : Several,; choice. furnished houses to i lase ; they: reaili the"atock.and t4J4Oct ..... .. $5.00 f- ." ,,j >.r" -- "" .., .....' ... "
; : i'l Sara BarM\'i" ? .i.SalaTr ; '; '" : 1 .. li .. : }then net sore for a few .- .... dst. 1",......, IS.OO < ,-'<; \ -J"
': 1415 Oct. 1 Uaade BarroarJ41 ,:; .8aIar7 :'NO-l': : "' >\.. .
are.,"not'what' we want- > i ofi Oct:.! Rnth'Rlekardn..8alary, "diet: Ko.. .1fl: ,;!..,.!.v: .66.00242Oct'1TansySBarn "-' '. '": I

_..,oar" j caatonera* f -- wine .........,. IJ&r7 &t; No. 15;;44; ;1;.:....; .14.00 1JI 1 .f, '- JP2ifei
-. .' Na...tr i..1 ..:.. 75.00 H \pMtum; : .& C" :"
.!. 'P 8Ie'MeaIi. : :4ocr.: 1 .8.?:Bragg n ?:T.-r : :' : + 0. mpan' 'l
16 ] .
!
60.00 .
; ,1424 Oct-1. idsWeanssrrs*},i..r..Ba.zrJWdst.Na 1 .H.h ,, .. *
1r 'i'one T* it readslaidiei.Ttiad '. -. j. *
[ ;.i *? :246 Oci,1. linfaa'YcGahey'.Ba1R7! : distNo.14H .di: i"! .J 65.00_ 7 :,
.
.. .
:
fin1'flaVor are Oct::1'CUabeta!Aattmaa -u..Salary dlst'No. : ;'F" .'.; 60.00 *'-S5H'gm;
-'
_
..). a..... SfrV ** JUI:Octl'Alice:Banders i.;.f;:..:.:.Bslvydit.'No.11: : t.'h.' !...;, 60.00 /: .. : R., "1 Estate- I .
"" .- A. ':;,423.oct:1Jissta. +ElDptWar7 ditiNd16;.. .1.,..,,,... i.. :. ,14.00 ;' : : '. ;
.
,: B.. D. oanceProp.1a4ers 243. .O it.EIm1eeJ: XcCnltonsi r ,.v..SalarydlstNo.-16.i- ;I' ,..!.. 60.00 }: HRooms ,j ,
< :ISI Oct.: lU: :Vans "" .r..,; ....,..BaIarr'dlst! Na llI i;r......-. ,., 46-00 e -'ia : .8i,9'land. 1Q. Frlssell;:BuildingwMu9 : .
:0'f, ;,,J416Oct: ;B'.ucJle:Bua u.i... : 1oNOl'l '..'; ... 40.00 : ys
., ,. ... .
":C '4 r. "' ; 2437 Oct:1')4luale:.. -.w-I"G1utei..i.. .....;1..Barydiat.'Na,. ::;. : ;"u=:;.J":.r.a"M600043a.Oct.1 : "' ',' ,. .rr. ,.. '. .,.'., .- *$
( ,Ci JU-Boss ., .., o tt.lr;; .,.;. '10.00 . AJtJi. mwa
v. : 81:1'7 }
4 ij .
: : !
.
? \ !
: .
,
-
.
; .
: JMD Oct. \ Uniaa:>VrIs".Vi.-.8a!: !ry d11iI4o.'lbl.: .1'.J:; 46.0024400oL11tH.Q' (! : : \t : ...
: .. . s.
BtePb.8afarr dlst'Na2f4$00:
_
,$< 1. .: !" '- r.f, ?
:; ........... ...; ; ., IO.OiI z
:. '- >441 l>L t.Karcuet ;.. .8alar7, disc '1o..2ir.r/'L.;; i '
;; "
..: *.: ,,,- '( .. ;1441 Oct._lI44 'L"tttla"1'urnejJ !. !: !-::Situj dtst:,NdJ2t.40.00dbt2: 4i.::' .Cotes. Arty.. .. ,B...'.a uiItl. StntL, ,,
,, "
t .2Ill. I.,1 wi, lt! ag t.;4!!"h..!1S4'nrj. ,' ( .;'.I-,.'. '.00 k,THE. .. ... .-.. f -
( :. .. ,'444Qdf, ),oragiede' :.:.... ". cI xas f a. ;:raJ ;000 ' .
"' .- of ; ..i- "- ..]. G.A.MuLLtKaSON., . ... NMrleiin.! "
,
feff 'e '$Ui 'd.,1: Lc iri& Orlef. ..,.. ...... .c 1St.;,No..2.Ij; ;;: : "1&.00lli.Qet."l : ,1 "r sfS

: ;; : *?. ,L.AJr.s: ,..*. n;,..-.s..'ilT.. .....'cJ lt." '166" 161..1.' .:: .,. 10M "I t iIa.
i\SVIf k! =yS i bd: 1 1ta; BEares: .., : ,;....:r Saiar :.4I&.Ro.q; ;:; f 1.o..i :40.00 : \ & &

;. r** '34/abar.,1''w. gekeu.. ...:.,:Saa+7i1at.. .,Nc'A: ( ) !: :::-.IO.OO. 'QA' T'C' i" ,.T.jO
.. NO':l,.teoJ.h..f" 40.00 .:l1.1
4 ,14M. Oct., J AIcas .a.1y.. .Sai : r' .' '>t rirllll d ; ., "
'j : "" '=' !
1 ti1: 'l M?jf''%""m "! u1r- 1- ; "ifl. ji '"
: : 141Ct 1- .. .. .81'66 wt .4 p..l teoL) a..t"i.: \ -
1 i a- 1.. ,181tdk. .;'* : !: : ) It .
; ; .
.
: .
..., ,. dlstN&-1.eoL)'...... 40.00JjQ.Oet.J. .
ni1l .ta'ay .
2Oft.ad.pOds ,!! ::. ._ !' ; J' d'J .-.vai ijW.ifz.5 ler.... :
nt'-6 '1 w -:. : .7..W r. .SB A4ntr.t4etsrr ".N0.i ool[::1'....,., 10.00 1 :\ '. talpwMll.cr-daI ItV 1 a'

-,.t*AftWt ai! i \- ;. !:|464, }: tas 1$4.Dh/01e;.:.ir. :.kIvI'..t1..4 01'2. ..CCL! ), .!..*t; 'Co.oo t. \ PAIl.J. miii .1 atae.. a.uuL&. aoota :. '

"J :. ". au, ; "t'tJ. i;} {t ,J,. !. k Stephen.:.....!'Salary, 1ta'lreoL) ,.i..n :JO.OO: t $ 'sNALL. 'QUAKTKM- .. '1. :. >i' ....... .. wls. .iYi. i
:4o.2461rOoR : : .. .
:
LO 2. J ebottl..y..talsrTdteL .
1- tfaga L.: 1.J.ti:: !-

f11'OY1 j 1 m \ :r. .! !! ..-.. dlst NO.4co1.)...... f. ::40.00t4u tested'"yomiwrn.he a'r pte. kara."bear.beea" Oes taitol'rprato and ..:: _. ... .... .__. .. .,... .. 'I. ., -. -:,l',: ..
l W -- '
--
; ...., t"
brit NO. 40.01 '
i OctiVf.lA! :.HamittOB,...,,..,: sa1u7 I '-oaLy.; : .; '. : 1...;
.. ._ 2/iOfOOt 1 Asa L.:;:Richard,.it.,,., .....;8alarr.... :. .'Mo..t. ii o :V.iv,' 40.00JJUjfllTTlllellTa asartUy.There' U a knack aboat pto W .,' \, '. .
..'.. .-" ;.! .... .>.. : '''"':- .. ;-' ;leant .wVldl tw.i bneasslftpsi; .n.: Currfl -.r9
;
"
i'J'IJt.J'J.! i4E1 Oeltt ItotolBreoW' ."!'-**.." 8i li it.. Va.t'' 4tiL, ) .,. -. 'to" __ _.f 'jl "v _. P
,.}. :;; : f P. .,: ;. bf f'j'. ........ 4106i5" _., .' :t.j.d0. "' .) <. /r j 1. ': f t ..
1; W ,'.' Mtt.beCl-MsBUiPirirera: ; ,;. otr atat: No.. : I. ) ... West tltl" .'
?-
;J }., ...#.1> ; : :' .'140 Oet-r Bertha BrSfpifXXf444OctlaC !;; Balsa'diet: :tio' 1'..4.,1t1.a... .. .f-V11: .': ONR'flp' 'I! ... jJ.'i5: Key ; Floi1da'a: 0; i:

.,,. <' :'Cr. "' / x ,'1. i< :f. .: ; ;. LJ;: i stey ,...;.>.>;,Sa1; ry dtd:.Na,1"':,1. ,picot: : t.!.... :uOo .,. u .. ;4'b ,': AD .y :4.{ ',; '
.. wMtTei
):
.. wid thIbait
.. ., ':'L. I > bear'comparison
} .
'f.M.. 0( ""- 42465. 0et. .- ,.Balsr7list.. ........ ,. .to.oo I II .
$;;1''".'<.17'- .01' \ J" Y .1:8QIIaeJ&JI'eUock ; Y !: '
!, .. ;: ( ... of home>ad Aad iTyoa' are ;SHip=Chandlery sI
.
--t". .. -..-.. <; I I4 t.-oeL'1'LeI&'Juaberr1'-air7'dliL No i : : -: n.so ; 'ire I Building f,
lndi'zai wm.admit GIltS
> ':J-4"i:'Oct'il; 'Oraee:Pha'pa"ii t:1:.r':..,:.BtL tlielitaxa"s'y.; : ,...;i '10.00 a fair ,0t. $
\wrey ::"g4OsL113x'P.: +,WS1tmf..i..Sllary; dfa. t''QA H..t '. "." :So.oO efea berterjltoBiota.: <:ai-iBaf.ms.- for ,.; :.,laterlalsf. .- ; 'All,. KInd. : .
: i .. '
tadi.d .
: { .. ',__' ;' : ; (. -... .'.0.00 woat. x b. abr. to.,. : r1a \ -
.. >_-'i _"-'_ .:y.:;"\.' :... -1. Jessie CUOS ')t..Blart-diet..No.' ;" ;>' ":-: :-' -to., :.! life' oar" .; :7j1""c }. Cut ffld Icev Steam tliifae: Raihri7L)1ackinti gteopavFtrgila .- '
tltt ? Ift. 't r'd Si'0t F 'i. ;i'. : ; .*, '
... ltt fcr -' -. .. .. ; -
H' '
r'Bi( { j Y .,' ), u, "" .r'J, .,. ,un.oo d"\9:' SEYBldLDire'NowRead.to & repairicg, Bo11er',u4 Steam doH"at j3'UkbI4ot
'I'tItaJ. teaeb8t.. '. q.arI.-"; ;, "tit .iN; 9; { ? ..7" Rf '. \ ; Flttblgcas'N t2 N
', : ._ "U..l.t.. v.-. }; J'lh- !! ,'8Pidt,.'.q8f14rIti.dltt4N ow.t.,15':.{..;< 2171c > : { sborte.t. Ice.. In. -the. beatpoaaibJe., .. ,. anaaner.... -.br.expert- akilledloecaaaioal. ... ..r .,;.'

-<:L.j -1 'l.. .. 17u3 Oet.rt.Wf--I ; rederkk ': ,b aerteitL .:diet?: .I !. .w ,.100 :12:. .rRf ; : t. .. ....... .....1"1.'f'... : ,'' J '4It' .
{;,'",-T.'IH.;>.;t" Ln ..... .'"'-....".<;, ..,'J.'T "' 1 1.: .13d,oct t'N.'P(,ii1ek4e :, \.: :--"m' 2\( 1 1+:...:: ...,..;*100752 \ ";'- "" ''': .' ', .;..r 1.::, -' .. .q-'" Ifl'r. IX. "'..-.

..H..- t'1ftfl,....- .... ...M1"ti .....".. .--'-.:;- :_ .. .):1' 1!::; .f !";r r ;' ,.8a I .No..; 1Ittr. ..u"'>,J S We :Furnih : : i"e Lit :
!,* 0et.1,8eRI s,t' eorf.-.P. baL eisttskt'Na 11. m.oo t.-Oj EO'-ff'i:(}'N1. [INI rv

"" >.._.....p -.:: 276tOc.; ...\<<.I.Vl..C... ." :";,Coates""..'" :. .;-."-.;.. -,I aRritun1etttng t.'t'r= *,t ..e.b., ,;,J"tt.u I, Tribiwe iisdrf i -'f :
.
.' .. 12katLoftpii
o .
: T47 -rht. ab 4ti1t1I1IIIL1I; : .I.CI t '
""'" .> .. Orpnde Co.. eo W UI w ... a .
:}:: tG fu} o'ANf'W JT41.0et: .J J''I'1. .;: ". !1 !! 1 1!oc"...i" ,i -: 14.1 fc !and[:ptficrt I i: "" .f- '.'1
ri' J ,
> /' .. .._ ;2750.Oat/1si tt ;B a' o4e L.w.tinni': 11.,'.i1.Y; f!..... tUO /, ), -. c .F t r- i i-' .-
"J-',''-'_')''"'"H"A* L4':i1"?" ': "' ''";.r 1 1756'oet'2wsNf:.J-:.eketi;::a :,!;i ..14&t1':...l.J:;::;::;: .'15.00 makes l }of" B't ;., 'J;

Sr w rtK fp.1.1a .. ;' 275!,td-Te: [:,.lb+,roll'ri '..+kj..a.Ttans.. DIpC's, J1 (!..::.:.:: ..WIG.11J \' ,...... .. I .. cycles Have:Youri: uto trip Ie t
Ttas'aliil pN0.C :. :::1..111, 01UTU I ,
pOti.0 Tnnk'Rotdeyl.
\ :+ : tl !
a .: j1li j: Oct.2 Y r8.-Wmi;:.... .?. ; W M :1 WV9B*....-T-'- ..a ,, Jf ti' 1 ." I ; &YElnig.4Get your.bidycles. l repair: H

:' fD "' l;. C74>:Oct:'t.W. H:,CaaQla'aV Soai.'' .Ir di!_ Eli;: iiriol6t'J.II acbos:.. mi \ '
JU t .;: .: ; : ,.';....-i.i. ,;.auc i'l' I '.ed-ai' Lofton} &,:Einig; 'we make the' 4!
,
,,'r,,, Ift00y0-, aOqi.,2tetattl 0" LI.Ilnddeatals146- ,. ..... .....'". .- ... ,- ;; :
'- ..... -N : of.i 1" ... t; {II'I" .1' 'flnf, > .+... l'f .
iri
3&'. >& ..."..:-j, 3s**$* .*' .. (' otafSitpendedEorsehooi.: : .;..;.;/:: ... t+ .J :!:'. ...!:$3,320-- I, '.. f" .,' AI ; prices; 'right. :EVERYTHING .f
&!*&*?: .. $ I ', ,. ; < \< ;
: 1if ...'. tttsiap .5tJNDRY 'LINE :in Sr
eciii "f"1 tAMd.I1MtI0nrs".mr 1p 1- { ... ,
.U ;fJ ; : .
f'J ; Jot 'J u .OJ. "I 4 Ii
__.:..., ...... ... ;.-sn. Oet:' i lLrlpi- 'IPutI4.- :.!. !.,! .-pfd a.:,, I"; ; The fbIclesand':other ( ... :';i t
.
} ...... ... .. .
.
;11.',OeC:2 SPRtlrrBni'Oa.". 1.!"tPer*dkmmG; m5Dober'bosrd,. goods:are the best stair ''II' -:-. ---- .;%'1I ) '
: ,. .it4lddestt',!fOr bOard .ad ups tk4/ lumbla at $ .-. .CJCTtland -
2714.pct; ..348WU .y: \ : l OgIdg00dsblrthemliket ft ) bicycles Ucyclca. at$40. Kambfer blcjtjfjr '
i ldlsmt. PrlnUat,Ca, ...- .;;Prfnt1ng,!"" I.rrn.Oe t "-: ..:; 160 J ''I .
.peta ; '
iNatlonai
bicjcles'at
I .
: CreKnt
t$40t
m bicrcle W.OaL
rfHartford .
; : ue I I{* at $ &oo,to;! ; '
;' : Tires;
..l, 8.bUIbbta., ; ; -.fU -4">.- .','. :.4wd oer. : A jr

..J ;:"J"'''':,':". ..,' .'.',:.:.$--- ';-Jo.:..: >'tt.-h. \-..p'J" -'IS.I1.... ,; -". I Coaster Brakes fitted' to old ZeatToar! .bicjclea from\Lottoa& Ebiff.;theyTl V lYe Tow s wheel.to'iik1

a .;.'.!. "" : t ". : .- !. wheels.:,Afl work aranteed ... l.c ;

...W D: I 5',,. "'_ ,.''"."....t,sa'Itilnh.d> ... -r'; .. -.. '. '- ".:,. >!,.f: .nt. p..:...\':... ,"'"S4.JI' _,I Best;, IslEIY': wheels :for. 'restf 1: I ". -. .' 1' i'I

],.Coutf ubool 1"7'. from tax redeattoaa'- _: :.''..r..M. _:. :!h'I -. '" ; :
(
;r c. ';; .. .ft." .... .st .I f: is : .:i :
N.taxee tai tedempaoni : .. :t.r. "Yap1.i .
:
.y: : !
:
e.a.Ml .,, ,, .:rM.1 :: ... .-.. .. 233 12thStreet. e Front )
"
,
Blu at .
j. t: ; ? ( -.. : iofo&E4n1 : +
; "t ; '< ,,, I
: .
t ". "w .t.ii>' .,..., .. : .."....
-
"
.
tr;'<;;. .;"4iif'j.__75.';,_\'' .','_.'. ."_*..,... <........hJ". .':,: ,!' -.---u..e....;..*... ).r.$,.i.i'Ji. >iomr.i'JHni ,11:'.. '-" ,;t<'.. > ;) ;,,,.,.iIIi..:: : .i .. : '
,
'" \ &' : ' ( ;j& an f' 'i- H ... ,... ... .. .. ':}
.
.. *....., 1'\ i: '-. .- .' ,"
R. B..HaT. ftreloas, No.eBLi..i.;. : ,. ; .o-:;. 1,'.) + "-.."'_-.>f.-'. .'.s-_ .. .,). ".:Jf: ",IL" .... r '" i"
.. <
;
-i..", ':::,,:." ',_"4"" ': '. ,of ,....". ,",.' ',.'. '. .!..'..' -_-,';;.' -,,' '_;'';' ,...',., .., .. r< ,' ',, ...... ) .1l! ,. . .., '; ; ,.J"i iI' .s -i'- 'Io..y.'v'" .- e. < :'jiv' <-".='*,h"? ..' ".
"T.., :.1AiI1 'YZTROPOU. '' YR10AY NOV.[YtR1lOS- ,)' _

"": ;J, .. ... ______ ._- .. n_ 'n .
"
i ...
.
'L 7 kL. \ : ..
' t' -
f .
.
I atm f J : t
I '

r } [ a43 I, L' e Bon. TonF..... !.... '", : ..l;" .. > -.- .-i.-'j'

.. :,.'... ... .... .L "., t !F . t C. .Ct ;.>1f'7

1 ., p
4"it ,. ;f ;' \ "'- '",,-
.
'e .. .. 4.. .I .0 ,,{""J'
{ ,
; .. ... ,. 11; ;' 1
.. !fl' .'' ",' .
; .
., ,
: 1 '. 1.. '),L.! fludi: ell pe&Qaar : : :> : m'g' '; n'1

ii' V *. '. .; ( t "Em.(! .S.SI

I W'i' .W"; : ,, .... ,,, '
5; 19 7ii' I ea '.I.ng ... f r -- -. .{-' -. ....-- l-V;. ';..P'..

: ( .. .. .. .... ., 1" ...
., .
.. : ;, f. :It,. .. "',' :.r ", .' -1';;' 111 .;.\.1-.
EI ii' I- .... _.4, ""11; }1'r
! % ; j / 5" : : '< oiI. <'(.j; r, ._ ', _"," ., q.'. ...20.__ .. -....... I ;orP. "",.'W.!.''
Ms I"j .4.. . !r1
:
,.. '
'
c. :
.Apprceci4h t. .
; ? : '
I ":" "
i'. -1'
: 3- yo ,.
.
: ,. .
.
L*. *** #* \ i :: ., .. I"J I 'it. .t :: '. ,' .' :5 .". "f

I [ "" .:. .... .I 1-.: I..':;" .. ."' ..f'. ..'" '$ '> -f <

' .'Wet;have_ the: dressing:: 'for, the, =mans:;|from ;head f to. : :1 ;.;",.. ";.i:7..,,{;.y.::..',...roT:.l1e\l:,:latest--. ,.JA Jan-v.-.:d-ressgoods: ,_ ';.trim-. V- -V=,' ,"* ... '

"feet:; For: then boy from' '.head_ 'fole'ei J ; rpdr'the'la-: : 'i; .; : : ',:j' mings-1 ;: ;house: furnishings,::.etc. : > : ;ijf.Our

:dies. :' feet; :whichmakes! :} ,themlookerneat.; ; : .; 1 ,,_ .... ..;/... .. ,

: millinergparlors: areopen: : -. :' .\
:
r -
.. .., ... -, Ii ;:' jfi-a ; ,. .
1.- '4' ( -" ,' :.... .. ... I" ; "j "".j """ 'V'<1*' J': ; tl"

: : -> .All are. : invited... tqSnspe;i .d7 the/s :. .:'
You ""
lr DrosDrss H' ';f "" t. f ;
:
ewe ) rfl ,
i I.l : (
'
'
() i5)fbuvc : '"', :mangy' :\J beautiful I' I hats,, Oriental i: l\ -S if6

'. J"" it1i, 'tIf \ <1 ''' ;t.. .,6i'1".. :<<, !: :
1:: trest< s5Ured,'that wittrpavethe<< : : !b6stbri swrfsand/otter/ late novel"ieSi I
) : > ; .\you : I ; .. ..; .; s'it.:
.
.
: '
I [ v rytffi : Mr;Ahd;"you WjJI" be rt a t.'PROBER" : .# K'TliiW" :: -i 4- -gvji; "' tl' '
.1ir'

r.r}1t S.. .! .\.... "iE.. :....&. frriey'db' .riokkeepthe. ,. !; ;Bacl 'Aunibers.: -.. ,.' :.';fa.;. :f.. : 'S P?... lai-. ::1.attention f-\." .. ,tt: < .t..... ||called l lr :;r".;; '' t ,.'..'. ......
** ? ; : -Sw. ?
{
f'L- 1,;;t->..I",::.. ."' :"" "*. : mv. : : II'. '. : rwm8rJ"U', -. .1. 4 : Co :1 >1' J!; airants
.., ', .. L :L ;Ca i r OO T cnildrens. ,readt to. lJJi

: Y .",L.!- ',!" .. i,.-t .i,.'", '}.I,, ;.!.:'.. }; :'ffp: t1, 'i: ;tftj' :r" b. i. f' g''fl' i t "\':r f-'f. ; ';1 1J \Ir =I :'-,: pflg4; : : 1r("iT" ', :'< f; .." 'ry SjA'" -- fc- *,: / dLook ,.

; : Jr.; .' \ ;'- t ', atr them *( ; ,
Il ; agar'hents.' : :
I'O' ; "ftflfO-'r' iU' t'.e' ')" .,.. ; .* ; (: : :7t J.,'fe > .tt'.j : ij i'
tj ; ; gfeg2
\ : '. ',' / :." '," .. .. f''. ,..?
!I c1FHlf ,, 'I. ,.. ,., .,; .... > :t. (! ; ,.
JBi1 "'" t ..t. 1;; ..1..t. tit." "a.:;"... --
# }. : i.1K :- .H.. ; I.Jio I. :r'.,..: j.- ,' ..-1t 'i'. f.F .'f' .. .. '.t" .. < :i'J..; .\-" t :., pf". "'tf ..1r' ;> !"i;) .
i-1' '" .fA: }'>' ., : .., ., ",..,fr-';!'''" "' oj'...
,
R- t.1.; ; # i '. <"! '&.: : .t :' "'" ", .' >">.t ".. ''.:;1. -, ... .. .'- 't! j ;'.-;l'I

: : 00' "\' .. -- '.. .- . ,. >:'0 '.."; J -' "" ;;1ff-j.,,
r4t6 "" ;:
60041 tarm : '
K : : .
r. SJ]U .... "" .' .., .' lIti" ,t-. .t.
"
: : }. : .-. .,.-...,.' .. ,. . 1,

}ri', 1roiP ;l,). 4'I--l-: ,f.. : 4-; ". .. "" ".,,".'!211';: :Jo. .:.-v.... .J"tit" ."i ,i..i.. :>.P'/ ..e- ."', +- ..i-'I.:.!-.. ..,,{l.,'-' '."' ..,;'.. 'f/,. .' ",-t". : .I'1'::. .. ,Ci''';.$ tt'I' .:". 't.ifl .''..'/lt",...,


: .frornrthe. .. :, largestnd, ... bestiactories., :it1 the.world.:; ;, Burdine. .. : BQ. darterm. ..m :.:., 300. .=302"1'2l'', ......h." ,. .st4 ,. ,, ..... t.ta.. :
t. ;: v ,.
J. ,40",' ., '..h'0_j; ,._ ." .A. ', 9'f.'co'". ",.,x,:If '.' ,,- .. t..n'- :."", ...... .. -<-.:......>.r;.,'.>. 1 1.1' -', joI4..,'i-, -'' ".._, ... .. .. .....;..I.I Uo --" '.' .<' .- :cK Wt-iH.: "'' ., 'Y":0. .. 1i"1"" -'

";..;,.., .:.,...,-"t"oit.........: ...,,.......-,...?'y"L.-'i' <"-."iF.'iror. !->. -'-, .. .>!;,.,.;.. ..-.. .." --'.', .:"-".':. --.-. -' :. ,tr'i"" t. .iHt: :. :.i.:;.. t 'tjf; i" I'J1:' i.,. 'kItp / ,,:..: ...
\$' .. ". :' ""'-'''''' ''- =---- ,.
';,'" .:' :'!\ .' .r j* -I''I'ttf ::-: .. t
: .
:
J. ;

: t: : '" .;:>. ;,......,,'.1 ," .-, Iym, -n' 'I e"'mf'i 8'n' If''H.<. 5 ''.:>>,\ ..;,;."t. ... ..., 't1f1'f .'t"-., }...... .'., [TrWO' PETITiONSCIRCULATING': ; t.. 'back There doves ia a'proipect udar. an7tdre a"Fla.a'aimomentea asjet'
:
;
: thoA soarhas
k __ ( i \
..;tw: > .' ;r"--+ .. .. L- : '- t, Jo1iJ!' of'; ,': ',:,,',Jj'fj : I? THROUGH THE ISLE ,QPES' ?
: ) :lr iF; ", :k 1;..* \f.t t 1 : ; r' *f *>;! Llitloa "*' :..' .' *"'-. H. 1C'Btock'ey, a ChfiYe.g7A.e!

f 4 k 55..st it'Anf"1 a dt ftJease:1yourJleaChNvI: 'aJolilt' B... : .+: >: -- : -- ,"" : I oY.color.OmJoiA. tfc*.taterior : the.We of Ptoea aid.Cabal':wi

t "' '" ""it';" r.: xC--f' ....''. "' 1Ie.J};'<' ..."..".'l- ..F'1 '. '4'(;.nt." .1' ,, ONI ![EKINti'' .laM,. TURi_.\FOR_ 1.lmPe $ahes AJeiJ.tiO been 1"la CnDa''tor Pmos.Ttbaa h [
0 !
I""S tSo''II': at, ,aaue; ( .of KKshbau: cbt14ag! e lDPNONCt..OI'.SCUt/1I1N0' .th."1.'ot' .rb: ei,'taastghi.'sammoaed Teara.a to theVty.l pa fcaiinfoa'l
: r "
,.'.. .. k + ,,. ,, /. :< ,.r >,...:r ''.. -' 4' :.e t.} ": D iTNE OTMR7USTAININQ_.\TAT an''omCia sad;others, sad.presestd .ebooner AtutL-de:, whirl
;k.4 '''t''q::\;"< .... .i 11 Aft Ad' "at; "':. 8 t'Y' 'Z#.- ..; ( then"sIgnitari:theoCowias. ;Ie'-.. ed at Batabano.ytaterJay
., fil ii' ""UW'J t r .. GOVRNNNT--AMkRICAN' .
?
'10'1' :" ., < &:,, .',- .H't... I.r; ,i.t. .. :. h $ CON. "tear to''a-.oo.'t. > brought.the latest sews troa'tlaid.
po ; -( :
., Wi; : ;: made! : I .. .l >ff 4 tl !IDNT ,OF. REcidiNO'itkcooNITION : 'Soaorabta'heodot.ARoo.teitf Peii ; R. statee'tait the nevi ]
-S".... _, 9tm. u t': r."I. ; tf b
-,; -f .........;;. _;rit.i'J ,,:,.' : ( -r ....l.?..J i' .\r. :; .,.. .,'*-'; : s-vjr,. : or J' BY,THE UNITED STATES. >. Ideal of the TJnru4"8tat i ot'Auerr : ed: by -the' Te'efraph-r a r lag.
::; 1i( 4 '-ro a WHsdfBros 5ml'4-.IIUeWe8r S pJ .rr '' r ,,_ '\:. ,.. : -e.or at'ad'" i FM. 4..'01'. 'out. recent eonTenttom and V ma*4wa
.. ,
a ; *f'* y JiS .. .,..,.. .r.1: I d .' '
"r :1 M f*!ffi i !iv .6' X-lri fvj' sWe"Y'a e: ? iJ ir ; ; '.l' i 'eaaatrr sad.pplr. trae tontemt &I
: ; .J'
< : m you! WIHW . S.( Bmu tm ."'Ise'taSeatsaad"ettbeas''bt''thiIsle'oL : la the matterto
'.. .Jit -:: .....". '. .R..- ... ;; Tlti W nnph'eC last :
." .i1I .. .-... ':. .....,.,., .;..';JJ.""'_- '-#itI% .z"tl :.;.(.Jb it>S..f.At i"'''Aft.+i''' '+5.'!'tT'"t'J ti ''bs .... "'>y r f...'.,.. .... .. \ dis;;':W.:',ll. ;'.gI ies', ;:Q.I.-fofowfa2i.tarmatioa : i ;PIa..1I1J'protm'nilMt: (reater'than'kaa, beeai:atatedfora _
a "t : "W e' : : : '4" r. : .
:; : : ; : Chare"
'iN toj ao.h
tti'soga1ed't an ;
.. tbaoegaMaiaisoai'of : t vthat
(i.; '! ,,. S *l dE6f ; .r.r.v"" "& hwtotor : Lased se1ass.totba = .
r :,. ", c !!t.' .. W -t. !..... :.:. ,.L:.n LfJ .:. "" !t l1 tt;LR. : : .p p I ritorial cottTtmtlom,1Q. i'jitr Xmerieejie'tliwM a tkepari. ) ft tauT iiMrkaai o"a
CaM'ui.'O1 > T i. *v- i fs
\ : : I .
; : -, .' la 'tila Ue:u:& pr/Omfnat7step meaa otM
; ; : J )'lses,trope'cunt,aa4 dealr.d_ ; sest ioa { u
be'tafetsDlfaT
:,+; 'f 1f. d= mc i our hoestoreand #;, : i ...(..thli. "."... I torlal!:to'.a' .-t.. ;.,_<1W'' tallrtZaswed .'!ta'.8fnebsy ssSd.h ;patio -
-ft .Pfl,'t : J Two:-M1 J au.Ja- ,dt'eaIlatka ter.i'tI t f ...... : lnet e us eat she pHaad dee/1i
::4 lfa8IDsi owi$ Slt9; ) yQur;f e: tw; l i;a ;saiamt-,8paaftbspea. ei..sehad.dti.sid as. --. .-pea ija 'by'tat'Aiietieatf; Uterrectioatatbeeain :;;aaa.et; bi.lst'
dentsoa.th: : W* of { ttw ;The reeeat:aetiqi takea ky
i : *+v* -la.:perfectly aaUfled
o .. _.,, .,. 4 ; (pairof W f iDrewwShilelby' shoes: to' HooMTelt.i yOn4'cilia"oo' ;'veil]! oor.Cabaa'sorenmeat from ,-aaeaiphaHo,aasosaosm.ittact

1!( l :l}! .f oukwffl r be f p.lye.? 7{ more.. :;A'.bi g-: .Ualte4 tin;to"inlet.states'teftors'jn\. Ui.j f omaUon'r 1eN-- :, .tb-.. repobU whlch.a."rec I;of.'Te tJa.'Jwtie;lnhabttaafs'o1. :aadl.'.;. .qntty.We 'th. ttee'f/Bpoa-.tke fact; and It;+fa Senate pete4 vtiVkeldaadamaare.that'to |

:: rmetJust--:.amveweareralsoa; gents forthei: famous'4r : : otter'intended toebt .:_hem 'irsst,fast ftltafal'to'the trcatyofParla' ; states. I was present t :the '
4 1 ip (! r ka" t ae IsW to! CttUa control, '
4 O ueeatQuah: ;::rshoes; !and i o orris':and have:ahemins .. .:eYtIT" JCDcI4 Spe fq Jostles_"ttta to our'JUBerlea eewatry..eoagreia aid we.ipedally'welt: do irera tteetfas, o', draatesi ypat2ug.

? : iciXid'i i r. .Kio kidsand Pterit kid ;Ladios there : ,I peesoab.s;.'-a': aJre&d7'b seen).' flrtt;=....n.'Ie petltsoat.wbtek trait. to. your.aonoriMe.. aeU.." "the* beat +Tka siestfa wa$ g
: "exprewed'kjr i
/:: ? reason'for{f ?' \ { do'notrfif; : ; redteath.YpeOpWs ;1trlssa i,:Irrlaamt friend,of Caba..;1.: .' cad BO taieata Kerr' tadtoatlaail
<
- r no: you'buyingshoes9; ; : I ; Aates' ""fUp.ctfJ.JOGI'L';: of those preaeat, .A y
Iaereue4'
- d z : yCome lrt' O.OUf'SIlOe: *'S topegwe.ve! ota the stock ; ''t : '. :tta: s.ACICICriq to.1eDar.lada..pt.. -
%
;you; ,., : for=;tM teato;par h} .adI.ra-'af .' / : tieAmcrleau' itoe S .to b.'otsers Shia| "orderlyIminejiately
,..1 it 'IJI-. <\ .t.' .t'.M ;#"" % ''' g WII .. --::... r.- 1V ;:; 'CaEas arm 'of so e': Aecordlajrto: '
\.Aik.,. ')-.. jO ..J< : .. "" "!' '.1 "t-r jf"'ij'IeJ.! .., ,;t ," .. tat. ;; ? J'theyaddsii .areuotVflr. 4 draeoantananced
.to. 1ry.. .._ ....... ..... + ..., .'. ,_ ,. P"'t( .l i : ;,; i IBe.oL.d ..'. -. there.. < .: kiuidr. : readers rd !bh m01/tmeat.' t
.J--.J < : 1J; .i4-:" t .4' p r} : ..tN",. tti ; ; ;Tee? ;'espeainlt7 .adaatsestI7 Cubans oa the taJaa4.'c..wom- *. "l"eaa ,'stet: aithorltatlrety;
4 :,v iJ,. f :: }!r ",<" !. Dies. children.'a jU1'l;:1ritli. :a. ;palrbf..Cur: .:. :. to enter,4rlsoeooa, ptot.stKiIndIn I Taad'eVWreii.. Taei the Ilat.t. of Iii>> the BOTtnaiit !r'tae"
'- b "f"_ i"r "IU" .Bn' d' Shoes""" E1' e-111""' <( Ee' .n' : be : : 1 ass-s-ucm.- toeT+s n...tbe'lslof .1 '.< tory to approved by U-p.re.nt yid
; ... 1: Win: .so; "bappi'j"1.i: ,I .".are.. the ;kind :of .' Vines'befor. tu state toby f.I1)rtt.'ed ., Swekea-irbo\ ;; wt* away at peop'eof w:Wand, sad that;
= ?' f5" ?fev'':, 4;8 V06 'whicb jtWl ;',:fit>) til iot bad the I :fee w:: t P .\IleUntDi fbat :araeUoAvid the;uiDi'l sttsrth.of"tk. eoavestfau.bsrrfe3back l : werr only:Biro' piniona'1 a

;. *4j? C q ii Infant,:shoes:in-ererYriolor J ; :and istyle.which..: : : : a foretga forernnwnt)s"direct vtotatloB -: .'cMerU'pttrrf.Tdetrfajh'ieasaed > &paateattOa BaaUo Orttsy the: aato of reaI'etit. oa ttepreaeat .

$, "i" ggg ,. 'J.. wJlCi.... alalstlil.. << b 'elfe; .80), .sw. 'F.T:' 4.that, ,KoreniiBeat'a'rowa'eoakuAsitt. ..dthoptootamatio .: tvry walthy--aian:: whi was L ab-t eooaTattaa; : *sslit. Ae 1 1eotnpaa
t,= a i-"I't, .# ..,. .w ')-.:.y.&;;..t .>..c ._\ ,,. ._ ., _- ,.If"-- .t.\l:. / ,_ :.:;. "It'itL 1tJtutIoaJJa..opea.crier'j iad Inaltoetios,:.,.dtae ebirtV dvttac Saacaeira f s'Vbaeaee,afdto' .!, a'w ssrd'7' ,
.
; acid at.alh'alltlla y,1aa
,. .. --
TpreeeatktlTe rTa
!.ty: ", : .: '1 fie doQnte P h9ChP.at bn 8 f'10 the present 4be'VU. of,tae Island la Test.M ttoaSaad.alltbat: ooaeena merely "betere tail corernajeat ef '
- : : # : I" : 4' : x .! ; beep .1' othex tans fletat and a'faraa>; -Am.efeaai hers kit. *o ,
iPR"f. .\' '. 'bP. # 'hi bt 33 t 18jebeaDe: iti_:.they : aDd ., ooald iot'bi' crl frtermicee- the .eoatrary ar.rythtef Fatted Btatea.- _
demcastraites 'a A 1IUero' i
' 'it, :r ; : > '>.. .i1: :theaioa- look 4.1 hte"7ou::_ t erlg'dr 8 ed.::: ; 4IanIId to 'dow.. far them aad'tkey"are ;- 4t
. ; jr"P .. said.ladMterence.tottheJomiseaan4 : FAVOR
.. N OF
i 't': '! .! -, _'' ,. .. ..;.-__k..t: .. w, !/CIIT. ,- !t"" .. ,,....),-. ....' -.&'.,\A' -'- 1U' l coaaUtaUonal tabs and laterffte4wn'1I7'.ob:; a1"ft'.- -- tomereaiia '. A PREE'U
} sa
;,..-, ,; .. 0 ". -, -. _- 'r "_' "... \Y' ... ._",'- ,.t, coed (omnuncst;;twn nlra'ated. oal. ? th-- ""- -_ parades.,!' 8t.i.OIa, NOT.;$ A Ltts;
.' .B ....3. .yb A.l L.;:= ..&, ',{ k; i1t+FV r :::: fr..t.-rt:t-t'rii 'W.Ei r.,J' .J? i(1)'v": ;. GW.. ; :4iqrxe for;'.tJa.. 'pwpoee. of:.calalac .".." :. dt.igr.iboat. t pIzs.fl.e. ;;wm-be k U;keraof =
,
'
.o : } : inti' fke'morenKBt
radarCnWni local
': .. 4- r: our$ fariTnan ksg4vint 4ue aJrantaje ajatiat whkl-t !; ; _Not a e'.a! In.
.1 ,,, l'ft : : & ;. .. }il\ }- ; roe sl7.ptoteai"Y'ra. b-.Ii em: been held'1m saW thiABMrkaaa aT trW
m rili .i : .M't',, ,, ,.' :l''I: ''' 'i""cj"-\-c: : .., .. ',' Ctloalta.maatXtl. the Ieetkai 'territory 011 ,
&' c ?.. ";,, w',,, ;) r.)1 !!i.; """ :; ; reeohrtloa tkek aiaka for the sp.point i U aa a :Teri YbsOalt
\... .'. + ".... ... .:., '; "" .' '?'l.f.< ." I'1 iL. I..r. '! """ i nea it of a'corenor" c tai Ill.:ol of the Baited Katea" fast westThe 'has.?foWt e the
: ii:"' 1t4i.!Wj:: '", i.\ 'i reqneaia to be gtna a..rt>. EOTaraaeaf. was left here's: ties.Wood deat of; ta
U6 !!.S II .f: .. v:4 .
...)' n.t" we -t.. '<;; \.\, 'RIIl-,.. '., M1at tm....caereia,f-< > salad H..without.f. hti"J O* prtotfpaf Ldbr.ss t;to me : .o.: \ r
;;. i ''I".H:" if>,.;.,. :",,-1:... <"t Saki 1SdN+a SIO.N the:pea.ons wtoa fet placed of pbaCOarearaoar:: D.asea'ot Waotol
.. ... :r: ,.. ;t .,
t ,or "<,,"..' ,'" : '" .>:, .., ,-" ".. .J' y. 't..' "j ''!f.,_-t.nt : fee: ''Jin jUnerlcauui ir&oa..Ck, aim bemjhiTttd'aa4 wffl
?\ .: f' .' .vlt ;l1t5r-k i. .""h11'..two.... .baadr, ;and, tftT' ;
; "
; \ ; l- Jj .,... "
_... :.,. _'A.t. ,; "... .. _:; tJuI I see .,. eathnslttxe. aboot the' "neitoore'aad faHa d'tha' reddeadpofi :
=.j,.)", --r.-u...."-iH"" Mx"'. "" -; M1 :,," tbbis 'declare thatjttey ht HTOT"cf'racV .'
; ; a .J p.l1 -
""" ->''''< "' '
': ;':f :!'" 'AIo." t')"""" :- "' "'-i".t. iJ,: '''''''.
*. ,'t. -. ';" jJ. ;- ).i:: l' ;r. .v : i. .:rf: .''-' ,, _-.

.t h .., b tea

t> : : lit: ,. '., ,L. *" "" I ...

.

tt ;: .' ;. .. 4 ;;0. .:, .._, i .,. .t' ,,. ., 't-.., .

.1 "' : .:" .: I "''' .4iI>1'2! ;Jj,; '" : ,."; '. .: .' j) ',: -.:... .. .", .' 4. : ;. ): ": ;.:t,:. { ..:" .-{
t Ji..f ,t ,;'r".1'0'. 1" :''[,. a..t ; : : ..,' .. ,, ";' ,". : 1 :. r.."', ee'i'; \..:'!< ;..r ., .' ": ? ,..' : ': ; : : ; t }; :: : ; '. ;. < ; ,:::: .2".{: ,1: ;..- s-" "": : i "
i. : t hi : ;
,, .". I .:.1f-; .... .. ,. : ".
'.<; '> '>l'-'r. < : '. '. ',, ." ',' ,. '" ;; ;1'i... {}I.,4'
":" ":li"... :. ''.' .aN.s.1.. '',l3. '''h .NVI'. '.,' !., .1 1.-tIJ'f/1 1-i" < .".; ''I. s',';, "." >'"' ., -i';: Y,,' 'e"; <;";.i;. '";.'""""': 1\?,:'. ;\1'>...,'. ':.-" ', T. ".. / "" '...',;, ...: ;.;.t"r"... !(->i' ,'wt'; .\.. :,' ;. ; .,..,.,;"'. ,'?;:

'<;\: .': ., ;. .: D' ; ;'T )7V" .'I'5A F.-IV'" '. ''DrpnO': FbIQ: : :" IND


,, : ': .:, .ul.lrI! : .' ;: :I: ;- t": .,. ,
. -- SECTION._ ,.. ; t 'U I MIAMI J i," Lk.: ; NOVEMBER". '25, i 1905.. ,. ._ "- f'. ,. .' -'PAGES'?_t3 j : '

; ,,- ., .. : : : : '. : ,' (

: act ers ,Association afid. f Cigar' Makers, n on"IAobtbuiMeesto sin.At curb noon to'(he'dlMuaku allied ,union situation V"met and at cleaned keeping:it.up:to he,with wEI:Ma hare present no trouble.force.la,| ARMY' .OffiCEfcs'. ARE- '. :: f<- : l

RcetTe.the aniwii of thellaanfacUNeri. Dr..B..'EL.'Banks 'of thi. I I'
marine ho
: Confer, on Saves, ;-Setifefflent, :; Tt..:>mS 'aineUniv;;; of th.i pital service>',whohad;;: been. :on:dutyat1 .i Hoi AFTER ,;pROM(> !ONJ;
central
committed: TueiJiy.mtht : ,..
!! nez Pensacota: f c during j'the- epidemic r ."
!
c. ;';:;: M r { -" J when, (the'rrieTa4b[will, be,submitted there: has'returned to k1i'post,.at the f--r----I'Nor. ; : Ar.
" !\1< -.r-' .Metropolis Bnreaa _.This eommnnJcatlon was lioronthly to.the.''different nloc ', .
" .i| Ke7West Kerr.U. discussed: after;.whfch the/fbjlowinccommuracatjon 1 marine.. hospital... .. .in_ this. :'fits, .' "p,I ._. n_ .',15-;The'announcement 'next, ,.hlcher, pale os account'. of..ss!:
.J iae ineietin "' .bCigar.Makers' :'dfaftcti 'ai: Mr: ,WU.le JYk'. :.Borrsta, '.who. laweU ,J.I..nOL\ReeII7.U4.Kra, .' X', UL :!of; ,the; .JnteDtf9Ia..of: (1en.iA.> '! .1l. "J -clt1l- '' "
; *; Monday ,ntthtttbeIta4atactnrers'Asaodauom :waa : the tfiii : rice;,in',the_ i, -satla'PresidC; ; ;
known la jdtjr, died Monday Reedy are 'flatting re'tUvei .In :thU!
; nltlmatum'of theHo. : chutes! togo,on''tbe rettre<it. MTeral win l'not make the aptJtai.Mtj i ,...,
after abort at .
.
,
a inneWjHe wai tenderly : cltT}:.. .. .. ,
the ," . A "
definite FUvNor: 2tTplteari :
.
> no re- 1te.- w st. '
months
:
eared tor'dnrj: tirf:hla Blues 'a beforeabeswonlQ. ordinarily also announced tho Department ttta& .
0'" by :,: t
Kr.-an4 :; the .t'
'Mra.rJose-'Pe'aeaar; ;: -- ;
reached. The"ddferentadjourned ,
;!!I'j ( art:;!!_ McCllntock, lT\V> '. retire
denoted mother and kind trienda. MrBorroto happy parents' 'of:another' fine ,,has produced .the usual cropof only one".more hid officer wit,
,:, to"meet 1 TII. 1bur;, H. 'iaf 5 lo-Robert]Knsscll baby .. jrankJn ,
*sT t.TheoomittieratthrMalla.arntoa aid JUciaU4.Adamt,; .representing .waa an'j&ployee: of tb.'yostodtee'upetedent'' boy i.:born,'Monday:night f caidldate&who.wise to snit them be:made a-majoriteBarat,and,that'ts,. l ,.

inoUfied. the Was [the";International,.Union*Ocarmak- ; and% kind". ; 'iDe.cleric.courteous hwfll .. ;Tie MoiOaTN1ht- Crab inankraratadiUfieriefl ielvq f.the_ lI Ivi1eiei--.o r'adranee-. Qeiei*!:A..:;.,W./OrUjer;the filet ... .. xfna1'ofileer.
f '
'
: .
.;!-AnocittlnP? :lluitvtb.:.pen i!era,'and to Mr. F. M".'Veqne, repre.aentinrlthe be aadly mliiid by this comrade of dancea' at La. Brlsa Monday : ment to a higher grade! t. ,He 1.lfteljto. ; ,"be....." &
I tlotr4t>rn to iorj.;;AU the foe Torddorea''Union:: t nlxht for the season of JSOWX..1U: Nearly :. of the"fine' ; -"In" December !kiJanury t I .E _:''
; The funeral took'jp'ace,..Tuesday'after;j. '' -,. erery' endue . .. .' and. acted .. ... 2>)
except: hose'vt Oeo.-\ ; NJda.'frijBJa 1, "'OmtlemeaXoan,. of the 20thyiut, initial lop'wu.:'a success beyond the filed soonas (We.yChile. ,riffs wWietired ; >"
noon -:>
< > : .troVW* ;|4meJ'on< Wblteltea.t.ineL' staff, has_ his;papers'for could : ?
; k1I' .1iot .- In(which, yos-ukfor.a; meeuegoetteeg expectations of the manaiers and was 11",
> Smleea in| held! the c ib. indilduil IMfc : N4 1Ji.
at eraUoa of the claimrfor 'W ....
-
;; '
thet:AaiocUtloiuQfr :: > 7oaraelra'ands) ,committeetroii o'JO'church;;RerJIlFistber.rrieed.:'ottr thoroughly' 'enjoyed by, alljhemenv'bere" : :' Doiint'ttieeomtaspEarilenvat'; < ,
I.7seettos.. otthi )hasf&Margc '.the Ciiiishisanfsetarers'i -AssoieUttoa elating.t'apt.: s- In attendance and heir -nesta.: i it \ promotion 'to;:tbi"gr'adi,4 brigadier- be- .two ,retirements Irom the.,...:. sH'Uratenant "?" gib''

.. "l'aesc1a7IIIOI1IJDc the to'dlscass the (oOowinf. propo-) : i1 -Throfficen'of the 'army:and'nary gen'eraL'lB: thoN'euee ,,1uiN't1\e officer general and there tip icoeac : .
nmfcatloe i rfa' realFde .' H;, Iiiiiram: "bl 'pe ,"to wlUitheir: 'were; } ; 'h'7f;'
s
" ... ;. IWo; T1tt ?' : ; : ; "" families..: la' attend' wou'd.,, under the ,nsuai {drcnnv of .applications' the rtio'proepoi. y '.
:-Soli: ; Makera rnieetinof That the'hoase' committee, eachtt"Thataald JeSoto.' aillj'ii'vKt pure;to 'j B' ''ages. and quite number'ot strangers I stances go on the'retired itat filth the are- 'Tacandea.: '. :o.}... :
::tIIeIr ndsT situ : -' r struct.:the nisi at then)po.tr'.In'snb'marfae' temporarily aojonrnlnj In'the / .
faCt ii;regrat: 1ccaa? .. : : ; t. city enmuslffwaa '-' "''-' "
.. 'w i; i .:., i ; houae committee be! ;r> mine'oirjijuA'rec ( /c le( Jh'f :

" :"J'J. _. ...:! -.,: ;#, 1.. lowed'to take.. &aampie! each Mtoia' ,! ftt' order J'njoiji .conoinytathease' '. : .furnlshed-by,the'La Brlaa somaona J NurserIT.: t rsfwantirigora ,

tIi&r: :'Kfc.I; AWL iedt'apost.;'and 'consult the eentrtlcommltti of freanl.waterTaT! the;amir',.orchestra; Tle'ditnatog'hegia'shoiGiii -- ,. ,...- "... _. -'." :j
;''....;' ;.w'tbeJ Y1Qeldjaedda4 ctatde-i' *Ltbs tooiuiie ia'arriTtai7 p ,'Uila'cltylibiJiTJew? ''of flur'appreaching : tf4eri>|
: pdrepre lcondttalooTecrtne. any',toEand. : '' I;eeiiiouVJi, .j the IatermUdon'it10.. ; , -
'the International .Clear ..',epos tH''receipt of seta onv i j: yTo'bfndtlglts7Iweie; "'ein&ht.ba re' edyA::'' ; "-enjoying "'':TREES': .... ...4';
;
'17aJ &'aad,Tordderee union :I Che'bountlfai.: 'waa'resroned. 'aadrefruit: ;; ,, ""
mlmlentfeela.4'eomm1ttI'Q'fta. lsgippolnted repast;dandnc .. ., ;
.a.J.'l''b' -t1'
the
Juart .
Jef1, : ; LIh.
... dtp r:1t: .; WeSt;;" ; : ; .j :'natllil'o'clock; :when : .. ./ "'" "- '"
.
jretpeetiTely Aasodatlon meet .
;,.by | "' '
and thosecontemplatin to \
'r iO.etklg i -: tthfa sammitteeyr with your' ;committee a4'h.. aalc1,,'and an repaired to \ ; 2 #
iiThe'ettyttarshal
.
: < In:the 'criminal <*M._ gate nor atocfctWe are sow.booking order fat present f
: !
'J
'I
: %
b ocIatJoa for dlaeaaetar their};homea'afterj dalgktfal'eren; :
f I. "
: '
saI4
proposition. '
.. % -
i I b4thep nwted al >, but .and fntare planting and are offering
.... tla .\ | "t' .. : ", fiiI' 11
4-- '* "Th1 ltfeeppointed'to; meet' ,! dad'not'aecnred sufficient evidence;Je) :;i bIi.'j 1; : _.. :' *! Qp.vC -.r*" "iJ. .< / "" < .. :. :
";
old. hove a imtte. of''eaeJa ath: 'haA mtdettirepc&to oat ;Kr!Uc\'Jinii: '*' r
7od foie tb"eSApdti'eeetai i .actedThle : ; Bateajretnrned to ibeaactt t.it<<'k'O/tmi ftj.&lTiYm to Daae Couatyoa rt% <;
:
'
re sltte..e.iIouL:,':A. AsodailiM.After7due. consideration I bevawun tar others' the the city JCoadaj'iilcht] from.;", monti'a > '; '. ,
bg'
should :
:aald how commttteebe be"alto -' : intends ,, ...Ai1i'1.. ribck"; ,.Fi !.mdie'1 ,... ,' .,
of the nbject matter hot the propoBt.tloi'rls.fThat 1 city aa th. police iww.tea:.,thelr eyes visit. to .... .to.,. Tampa.t ; -- ;' : krw t-' to
,
r "- : LL.Jof'I"-2-:
'
take'a aample of... Y1tolu'tigldeotaatt' ; ; teat housecommittee j bnisereral jc4nts| 'reaitte1.s.'opportunity' -- '>; ouruurteand.ezamiaa the trees. .. ;' W'e"bare"" all the...-.".. :rotg.iad'rbest "

J. the nutria of each factory reculate each house we b.pair .. ,FOR" &,-Atft ... >' ''vapetles of,'*"Orange' .,,:sad >"Gn ocfrwt'. Tt8ridded'oa ..r 1 .
.. ': : : ,, .. ..
.ot honie'im'i -thep.Mf
"
.CJIIItaI4e the' :tr.tit cannot land wfll not accept: The Jut ; : '
coactada?" ,"' ''" ".. propoalUoa,:yia,.thirt Mid toast eons.; Tbe P..A.o.:ateamers 1 ir brought- over .irapefrnlt- TV V**-,t- 1J'OY'e._' C. ?'.au, ", siortk'af' .either/f Sour. :tor ,e:;l.craRoffgh'Lemon' \ >Roob'er ::
wHt 'tpp dos 'm ba' ..of. tobacco; 'weekTTheren : .-= F7* ft.* :
y aaswer be mlttee be allowed to tabs sample ell jtart .. .t--
"* ;. '. WeN': Amertoaii anOl alena! aethl..neet CXKoannt_ .Grove. .oe, rock"road (back), .'." '.... ; >>, ..JJ
ackTltoV'teal :
s".. :. eepoa". *d ;ronw'tthe. ; *: 'r to' ; Miami.4Taifoam'rock '," ':Iforaenea located: IB aec\u>o ... 8 milea'wtat."of ''Miami oa rock r-wvQ. .i-; '
" ,r t, .central'committee, _talJ.'or tM' 'passengers i ::;: leadlji v&T
. ...... ; ;.-.4' ;{ *" : .oaae'csi CocoanutoVeripoktBC a1soaear.Little Rtrer aad; htfotd..By': necarlaf ..tree."frNI' ?44
';. ,.? : L.tXeC .afOclr..l. :, : hoosi;.,In''arfivlac at;a'eone.nsioiC, j 3factartes.ara 1,1 i'mittatports t aanerlee you> take 1 no.:'riakof:;:.importing WHITE ,fit/or other to ";'"
J :
;,. 1 .:'H",' W.fA1ti rT. ..- open'"te'alitoftboN":1w : ,,: to"jet the dy'{ defined np;,:Dur- Orov J 14 .\ ..... ':BlacayieBayti'cres disease This la important matter which ahonld not be,orertLarjre .r);, i-

..i1.-A.... ;".ri_ ...:'\." "..' i...({11'" ire:wffllac to"work'vmder. IbI :the' _'feb2'; wbik''thecaatrad ': oflanii... ;:, bm.'biprlot >iUastrated'catalog'"withx*price, .*. '"and., descriptions,. "'-"ol J\TarietieeBtailedfreeoaapplkattoal .r .:-::1';
: :. *' :
-
> :
:- }I.- ;!'';''..--. .I\ I the oondldoa jrhlch Mi been accepted..... 1 wae:pea!' nie! i Jar 8,4.. fait .tree**''. Water.froat.'.wttb''loetit ; v:*, -** : : :;= ); -Yl"h.
.l agsmlNosef. : abs.'rrTseddani ,. ., !1It "' 'T '!"rr ..1f .alit ot garbage"' eolticte4:bUt'it iS'BOW' +osr.a[ must tram ( pt The':Griffin ;Coy ::
i
,,.;: ; '.J :} .... ...... ...... .... ,, = g.: :t.1"J-::. s ,
.
:'I'. X ....-ff#:'", 'J; ...-".-. '_: ..-..,.- Jio' "' 1 betntI 1 rapWii 1 rb.1r; ContractorByma For pp ,to;:A 'tlefOa.M" ,i$i itceiJvCIpr.! ia.:Mu;;. :'* arc'that once'she gets the'city Don, elerkli-office.> '}Miami.-: ,;: ,-., 'ociIo1acwsUtCIeRtrinJNti. h'fIoriIff'li-" ;..;

,",.,_,,.,r._"- )1 n .., ." .. _. ., -.. ,. .>:, -- ....... -.. 'i(' '"

., .. .. .. ... .IFYOU HAVL.TINSMAR60N'NANDthat t
.
Y
"'I'''.,;'. ,,... .,., '-; .. ','!i''!:''''.:4 .-, :t1l". ""' -" >,;? --VC'.., /:, i& tih-ste&: ,.;:.,. ><._ :;:: ;, $"' .:' ', ;. ... : :. ; .f{,1,7-.
'4: / : ." Ziic % needs repairing rat let M know
{!! >'fI' : ;1 t;': '>
-, f/H. ; {: 3 ; iaQr. wbi'atisa' u sar'iork-' .. .. Hudson CyCie: Coy:
'
" M "R"'r. .r"ow .,- ,. s j ,W Rti TIN'dOILU' i .
tlR .
: "-. .. Y' -. '.' '' I. ... : -':. ..., .. .,...1.. ., ,. ,'E; ,
"
..... 'i4'.>. '''..' ___ ; 'lI'. ">II"t< .w x. r'' (Y';' J.i1aa"W" tea,,_cab, oj 4 ,
'A. = .
: < < 'l'1' tK.
-,:' t.-Q., .. : _. .. ... '
.
J.y" '. .
,;. ; .' ... '....,J.i. .J. .. .. ... ''". ,2.'j. ; '" "" /I'
;:
,.... -_' ) "1-,!;...,;;.. '< ...-t\.e t' ..... ;. ,.\ ';to '.? } i1 ': .r V'WW: :'rW S : i: r' {a $i.f -l 1iitS

... )J( ... -5(.;. ..... ,-,-'\1-! -- <' .' .. ,_ '",-J'. : e tOa., ;IIICtI"e"=: :1"C1'rfi f ".---' '": -\ : ,, _.... I _. ,,
J' .
.aao_ .....' ofr "tF' '1 mIllO'-.' .- 1* : 4' the'aew Tatel ,A thrifty b.u.w1 s ... l/ 't
"
'' : :r<
i .J. :
'. ..me7Wne'. :>iCt104CA.it 1"We }i.. "{ 1 !"3loobwerito .her;Ontot repmlramdla ;.' !.vThe mien that'ride* a Hudson,;;wears the smiletharwori'iueome -: .i' '

1Wo iOn acts't far<.t stode; jI ': aatlaftaa. .with. o...r.,werk..PIONEER .
"tnmshfdg alb :
... : : !
.
:'::'::"u-1' ; .i'o.' 1. X': : .,, ...... 4"c. .......,,. '- : ".CORNICE COM'ANY'TAecm ; :: : .": & The'streets. ofMiarni.. v : ..

'''','.',,.' -; ;.AoJ./, ;; .''t:,.firy..tii"" ; "':-"'- -8r __ .. : :.. :.' ___, *
jVOrVKV. -.ft.5r' 'i',0 Julfof such l :.If don't beliert it
1. .,,, ,i: .. .J.of -I..rt1. : 'people. you( : ;,.; .. : ,
,..',..-..',:: *.... ..." ..".". .. ...!.\\I,. "u. ,! ,q"'t-..'..;: '. ""'".. ,. -- -, COME.. iN D-'lE'r-us:: .-
: :CON VINCE YQIJ
t- .. .. : .
.
< NOW MINDYOU.. 0 "" ... ,,' ,. : ... ; -' -
;
?, i :: :,' iti.s 9 r'L '

,..:. .; f 1 ( A:1i: J ('VIi: E i ; J1fl1 rd, Parlors r; "" Ii..t, : ; '.h. ': ':'. '-I, -
,
I
.
". .....'.. .1,.<..:''''i'r-.Jf.ti.ii..rv.' eJ".n.\: ; :', ;<.'; t.: .'!1 l :ai'.ft't" : .... '<:II r- "J1o: -' : -;;, '.' .{; .'.t.F .. I 'ciCiC': :I .,;..':. ;':: ... ..> !
'. .i -' :: :.O-. r, .: '' '::'\:: "';";!;!f. ; v : .-. .; >; : .
s
: i
Aid"dO"MN Hl'.1'
'' : ?
tf .
t \ .
t'J.
: ;(
/ATytyJAATtDittejaannfecture: 0 : c" ...... -: .'.;t :t li6ij.aVENUB"D' . ,"
\ other pfeatr:before':,pTaang 1 their bitters,' .-., .. ,_.'; i' 'J'it"l ._, r fl. ... :
\ "
.
;"J r- ; \, ., 4t"f> -. .,- \ _. ;AVNUeD :'" ULLENDORf;
,
'ED' that : 5 <
par ,
method-1'- .1; dots .
., __..,.-t...... "' '3>t. ",- :.;.. -' .. ...." .t":'..:: .. --J--- *. ;., ,; u t'+. : 1f!.. N triBIN. ; BUT'SOFT.a, )JUNKS" SERVED.. :. ;i' t. 'II t. .
:"'." Jp<4' <8l;'1J1 i t i -" V'! -'rf \ I
&I'SUDSRn .... : nOg&&fcl ,
: .. .'. ? .1 k : i. ...ptL>. ,to<. '" 'Ub_FloribJKoimmiifijfA .. ::! iOD' :HOqSehold'fum ti t&[
= '' :: : t:'{ .a. : ,."I;. '"<,"!," +< ...*.). ..rDadeI A*....\i' 'f.r.f" ..*-..;.,. .- : g Money. : : ..

'_ '.... ___ '_" .' . .I.. ; ...t

.; ;;: \ $ h."" ,; .kfl.. '00'; ''6' .. "Without j t, iemoying'it; ; from! the, house'inn }:, '
,
'''.-. ;;...: r.\7'"...." -'\.-. '...-;;'f. ; .
SQ-.- ,jft.,. .. ... COIKCmr-t."t w t $,;a,".tt tai., ,. .w. ,' ,J. '- s msf'i, :oo. a. ;week Business strictly., -' "
pr.otner'btuldingv; cwuk ,wltK; ui .and .ve" '' .. d: Trust i : *' r
R. ,; : \ : ; ; : :Gomjpany ; confidential: 'Write us and solicitor will caU p. *
"
|emoA9: Mte7toou'why kiialiq" -ii we:esufgnrevbetterAresulti'for : 1 .. ,"14."".... "f'"'", ,) ,;.'" ,..,. it, :ic: .
'
.the money,inyested.S .; : .:; > tPo iAMl.r- 'INCORPORATED' CITY
'''' ... : ? \''_ tj.A DA' _., :LOAN OFFICESOPPOSITE

: 7 r.- \ -H-* ,***,*.,.al"t 1 'u1.c..75'Oo :Serptes,>12.00fitrreata ," .. '
,
: '. -. "" ..." .;. ::. .- ;;. :':b-' > V Jj -, p: .
; 'Y < 'r *; 7! ; 3C-:" t, Ynsares i Jir ,"" betTacti t loans 'T' posrornccej'r& '
t of
title., .
l'i liliO prepup ,, '
.
t -: .' mdi$el on its'own account and for others. Acteat. cr; '- -

,'. 'agent.'.Uome-iD.fatt, ,' trUltee. assignee, ueaatorqf. .

-iOO"; : 'tr8.tj-1.'ft/; ;. \. .: .'eeiwer'pr.. 1aa:.... d4reu '.all. .,commnniutIuns3K ., ; : *
". t ( ) ,. ; -jt. *.J.vP.lt"" "J' ',t-4Z r 4dS,1 qty q. ':. '- AMode I.arO otii.

.'.'.:;: 't' .....: ,t1, <- ,r-':.{,;:io..fiI" ": ,. ii., ..,........,..... '- ..... .... .tt........"'' ,Vt. ..'i.-1'.. ,1 > r :.I "kw"" >v. 7rir
. 1 _
.j."j:'" :.t.! ,:, ..i. f.t:1': : J N ;! :5 t) 11 .
.. ''::, Yff' ,. ; >J _$'. 'Stj' ;;.''\jI.: ii ii_ 'i r!. Vcoioe" ,i A '' r :Ja tK sDoat''tlliHbat. "'". r

'. are of the ;aiodera hae ..ix
; : : 1 ; : : :':'-.. ., M THE .q.nu.va'.).,tIrAlflllJ."II... + E,: r ?-Ja : U;;;la a .accessary "eo
\ .
't.. : rmJ f t' .Jj if
"Ii'"W": : '" : .
..... : ; atMika iJort'. .t fa 'W J;
:, :I' if : 'O' rIEHtt'. ; yf1 'i1)I oltac.. fos_ ma*. ->* >] 1.
'
,. ,
.Ce. ... ", '" .' .
,,p; .- <, am t. J R!1iI! .. _. .t r l ttoor.etid' : eUtkt'IG'" '. thorundr a ...... .pat,'mos.l.t perfectiaV!

'. ........., ., ,. .. ., d', ,1_. ,......,.,. LJ, :.'f"', a h ,. "" '-.' all. b!+1t4_;;;..hoodtnsd4 rbi'Vietat.laet'tiPEtactt i ,the. aaaitar.".eTmtesa.:then'by
1 :;:(.I!,"" 'c'" d'Ji= :, .'\'::".'." _.. ;....". ..yJj' rifi;! lanrtBf tae health aa..
:: \. .'.. : hrt7 ': elcoaie.6 1f* ;ew!at an t&ae* Ustea. to buds.l'-'orcheatrat,f asp; 'comfort of'year tasmilj.p. -.,
/ : (
', .. :.f t":;: I.-. "- sae'df't.oiattli8t'etcpilltsoat'to: ... ...awIIM .N8at. ,, *j tha"ipadag. .it io&tas .:

'l''f:: o. n ; : "laWnmtt' ''M fhejiirie:'I'oi seAtttoirpi&mataieu Inattument.wm'redtefcf -" ..t ,fnrnislihifa. AJrta. for t: : R
..
:
lpU.Mfl ., IsW riVli'.'" e eck.. -: .V.c.rM..RICKIV&D.RA. .;FRttt : .. .

t''q. dT, &f tla' ;;. ,i :;k _; x {"r nt HtaHIsrposisuuAwA11Dw, ; *: :4. ..t't ,
,
.
.; :';..'\t "> {fi:) I.i.";$ ::.:r, ;:.. .i- ;;; \1" r 1 ';:;-IIIAII'" ,ttI.ORIDJI'tr.. : lrt'RttT, ; ry, 'JIL fametts rt I 11.

: \V T' J'jtrf: Yi1 -t J&! "W'f ":. :I'.r ,. .. ;' );. : > ..! 'r '. =
I
0IIb1'V: fJJ. f ,,. <. .. ',:-- ,.,..;.... .l C't .I.J>.,.. ,, h. '". '_. <_._ ', ..t't". B t: P., .4-.ft.J': 4. ijj"l3.A.1 .1, ac:* i *- M c

.. r -. -. -- ; ....".'.,v5w".'jt=,'.' .. ....... :.
.. .,' .. !,-. .......J}'. J \ tr.1i. : 1. -f : '... .:':!."..7; w..t: ...-r. T. "i -, te4jWrat '. t'...o.'{'."-r-"- %.,",,_..<...',.!;.tk'.' ',. .I-r'';.;.1'-.;'Ii..' '.JSS" ..'.''. SSg., -.*i ,7Sfff ..F M

f; ... _,; .1" ', MD ... J" ..""- at'l'-'W'_ -)1uu$ #e !.. ,I! ;. '. ;! ,. ,
'-
> '0 b : i -, -: .._
"&*?

i1- Tin 1Tlit' DAILY. MIAJpl ,tUTROEOUt$ SATURDAY, N VEYSIR Z9, 1MStwelpage
'' f'. ,
l ...1" .....,-:. ... .;t. '. .. -- ,' '. :r%T fWEAlL---: :

t, '\; q: .... .......... ... ..bt whim i ;

f'Sf' I ro M 1Jiopo11'SI .\\'bIte n.w-then,.ahlrt....waists.:. s vets and bl tT atta: tMi l ll'l 8 i S 1 nes Dife rlfit

: wm to
: .worn til .winter with sops.II
Ok or lawa seder diem If.you art a
eUl71DG1'taL. :T .. .
:$I 1'-
c : ;Colored pearl button and. belt ....- :Th i Out of Town Bu rar.'and thooo within the tatty'WIII find"lat
k' kloaaratheatweattblngiaeononamartihirtwaiata. Hot bolow.tho addroottt of Miami Morohanta under, '.

i q- I' _olaaalrjodhoadoforroadyroftTonoo..UMAOYACOr} .;. ,-1i

t. '" ... ,l ., ,-.. ,. .., ...... .-. ., .
fyT;; .... -t'''." -, ". 'f.: t ..''J. ... .; :THE:MAONOUA'Q8OCKRYC6.Dtalera ... ORBINt tVQUAimPJIAll: ,
"
: .I.:. i : :J: : "Qroeorloa, Hay aai *"'"' < :- t :- ":.
.
iff : :. : / DtaDrt ,
:; ; \ ,: .r \ Qrala" ,- ." ,Oooda...JIoII. .. III' _..
v"Cor.
"
.
'
'n"m'l'y ) "" '. : .-. I YY. '.M.l... .. ; : ;.
< ;
a: .an' d 'W'e"; .y w"' 'r ; Aro,,D'aid 4th _-'f.-I-C,_ ._ -- t_,..w'
'
r -. I ; .- ::' ; ". i0ail@t.IlLI st. .t\ J ;!1e.i1.
.. ., IL : -
; J .. -.''. .. .".. ., '1.11., .. .n... . ". L ''''' ;- "
:;: r
> : .. .
&c8CUV.
e hie7" Oroesri "Oraia
i ,. Eay 7 j .. N.
'r' ""'..
:aad W'I'wtSb.\: \ .;Doalor ta'DlO" ntant' -ftlaUOT.ATonao ';

f' .' ; stP : 'Y .., ; ,Frisk' .'.Urult. : .. *., and. .Tagotatlloi'.. ., > : .- 'l'olleC'.hH". '. ,

heM: : parPiperin;: South: :FIQrld: ; xwii Uti >etrtoi .,.: Aft at lOaad.t Ha.HI :D; F-s. : "i,t 1Bi41et- .' .'
--
.., d. ,. ., :r-i Y-" '- -- }o/1 !. :f ; 'J .A;. I.!LUMMUS ,- ;. taYOUNOV FHAKMAOY[ .


__ : ti'.' #lt .bhsh 6 {bytqe..'1Ii! la nlrPrl\, "t t\pgGOllln\ : i'.::' : ';:". .:).;y C.' ''>...1. )ry i .' >., ..-.'Ii.Doalar-.. .'.!...Hay. ,-.o"": ..'toOroetrtoa.'\aa4.; -'' --.-.. ,-_ :Xbala' ..-..sDoatortaDry ; tj" ,'.. .ArUdao.MCK..Druga......,-'".:..'...." .IW''.,,.'.:. ..;.;_.;;.;.."1., ,:.


,; .-. J4 '.:.. L._ ,..... .. e- J I : 1IrM.. .Ii..... .I \CIrIifIIJJJ.-. .. ;j';;-1.: ..';
-' ) 1. .. """ 'O
j .. .. ., ; ,," '" .- -' Ira A- IiA. .. ? >
6 D .
.
," Sze ''t"J :: J. d. <;:"
"';!;; ;j'. !I : t .. t .- CAllPALL. I .-.

.J. ; ifrrre ;, : I, ... .. ::0oo4ving .. ;'i..Clod... ::' 1 ; ;WILSON AH ..
: is 'i880P d : Snntlnvhnmpg \ '
:'l' )j, Metropolis' : Ji:In i form evdtvF nrxcrpt :;nears' lamas- 1' Eaal?Brtato. fled r.,_ 'M"-

b i MMMH la t, : :.0' I. ... -_---... .. '. .... '
,
: t iri i ito' : :olf ninetyKner: c ent;i'f';' t (4;rNii'I' ;,:''t+ t Miami: and 'Anus IXvi ':'wato1,. Tti- th I t i-l'TwoffiJivTOOot stivst "IBS..

+ .
.
'+!1: i"rr dirisi ;(. :'ive :&JCipe i )AL1' :li'.ME' :NEWr:4:.:n; 'th' : i I..il". iind' .4w iciatPd j '.. S$ :AI\IIITftONQ. ...' .. ,uocuY.co.r..- -' -: .+, 1,TNfL,;kIFD.'"...CROSirMARlluarfresh .

.. -,. t''tJ ... 7->
.. Y.1 Ji ..
,'4J :;: "" H. I'\< '" :: -- 1"-- : ...;' taIIn .
set
'' oL.6'' ,.. t ; ao.att. ,; Togttahloi.rBoo.try'oc..... > .-. earKasyoomrosi.a" .
....
') !<:.O"" -''' .'''t'' ',1 '"' ': ..." .. ** : '<} \ ., iJt' : ''"'''' -". .. .. >H. "iIJZ JP' ;:. **> &: V ;..,._., j frs.. 1'. i jtff J .** f |?t'1 '_ f '" ". r-o{. .... ., ... .,
.. L. .; 1{ !
. '' : ; & .T.
'\' '.#.0' ''. .'" .'f: :....""fr........ r i. 'S,:, ,f.-, -.\... t? .ST.t. t. 1"-:.>.. .' ";- ?: !
.
(\ ;: Tiffi.' .2 "M'! <'t. il'j c' ,, -' .. <: tt.' c, .. New hat-A'e.D oa'1t:e.; : .': ......

5wa f Pr. :' :'!. =; .f ; 1ij f' t{ ft )' r -,/ : "t' .. ',, ,. cU'.

,... '""" 'i '' ;" .; <
: >. + .{ :iraicatclo B. I IT rr'YBRO HERYY
bo.ao
.. ,
,, t ras't.t : ,
: ; ... .
s- < -'-' 71'' : ,Tbey* om.i la almost orafaado "... : .-0.... 1ti .. "

2: 'er1' ., and, .art'. ,bot.cbeap. .;byjiaySAmoog'ae'mort .. i 'i '
-
......'..p'' xY '!!(I' ": I ). 'df'a: lfne'rSho
a ; popnUr'matertala I

'.(\'' for shirt,waist anltii are mohair.,rollt ,', *. -! 'W' < R ...$' ;r ..i." ;; #' m ?.<" -'.
: i forthe v"t : /
!
j.i. sad benrietta; both to plate and aorJty ARents
: Gas
: : : EngineGasolea
wes ea.t-'flomo atanning aattmga art : 1.E ; *
:. ;
to'be OMB to:;-green and.brat check ; ands'1'Jteio si neSngineI, .ol ,
-. : and. plaids: .. atar ,amart ,black1 and .. pairing a,.,...SPECIALTY... .... .- '

: ;;brown}Flower tflecta spr'aai.rri: ,;j"=a.aoveI" and;\.attractlrt --" i # i ,.General[ Repair' Work: .. -


dainty bxmaekeeper conceit! Intended;whOa to attending protect the tome .0 8QRNTB-STBST. .. ..1.if-.1' '7-.. A : st: '3OlltfaCtOrS'aflPQpety."MTA_ .*,fi_ '. "

". ,hooMbotd ocenpationa or needlework .'. .' .
11: ) "
: ;'t
i ; task,T1aq'are fashioned'of colored
.-t.i, linen and art stamped or designed eo t Osvll f
'1,' offhand. to suggest foliage or flowers.1 ; ,
1t yYJ o ')UaoT -and. .dahlia,. to be'sees tWrwbere ''- .. :"" : : ..4 ......" .
tl- {a ... ;" la miinnery- and"dreaa'fahJ I. ,'Hybu, donwanVt6SAVEMONEVvwe :'- -' ..
; -
r1cs, (f,1 J;. tTl : .
';r.. ';- ** wp' to date- ,'walking- costume:in *.Vff can't' ,..heJp"y. ..a.-- ,Ifjyoudocornetol'. ;:; _, ; JtJP"- ;yS'
*.1'( / -i i .
"
the cot la of a pale shad* of tobacco
I "
'
;' brown cloth.-,.The skirt baa somethingof'a '; : : ; :t ,'
; ;kntfotettklrtj affect: effected bytheroundingof .TheHT: jA: ND onald

.' ,:,. ; _. .. { .,.,.... ., ; '-.,
the-frontwidths at .ot .
ft/: \!- .., ..,.. ...' "" ""-: '.... ::: -. .'.". .
fti1. .
I the, bottom.,,Tte entire skirt ta atttchln .. '" 1 "'t ..,. ..
ell ;many tows as a foot trimming. .CrAnd Bay Yoar Bui lg IMF:;, J, -<'
; .7
...
.
; .. i. .
4 : 10'nattyiBttl*'Jaltet'llb a;plaited '' '' ....'.1 ) .-.... -' D ,, .' ... .7, 1':. ,. .
aaaguc"doable troves &Dc1.taaeZ collar 1t'1' .1'f '
..,. ofTerret about Out.aeck.. Tbe waJd. '. .. '... .... .;'J.'TellUW.I'i. .. ." ;. fte-
; 1"t..4 -. .f.
.
r!;
t""h..coIote4doUL."i. ; '
,
'It. .dI' ; .r .r..J.t': .
.
.;t, r ; *;': \ ':JIJDIC.. .. ;CHOLLET.,. ... .; .;j.' r '\i '" '.c',f. :. k_ !'! '('r:. "- : ,
.
t. .wt -..';.'...-. y -: '" '--' -
(
:; :!
,
i\--r-c
1'11 : :
,'. ;VANITY'S Na -, e'; iUaU" J nt4( ): =eDt;',Sash'
..: t".Jt1i;! .;"' 1" ., ,:" ....: t :/11 MowdiD'ga,>,.rikwhat everse se a builder.' Mire .;';
fi.. ........... r.cue-t'rue wtit.u iI \- -- <' Y Y 'itr.

.:i ,.f' N['yr ty'J w l'a TiUifc'rj:' {), ...; 1yv *-.. it .')at 4 J! !t.west ka c' possible t : ..figuie.. .fi.r. '" :!i'7'' "'.
"-' ]!abate pettlcoata ahow with silttnmea.n3Lq.areta
tJ' are i4WSt
;: m wrJflit tbaoan K.oW.WCJa8.1We'Are ._'f s Mies k
.
.. eat1ie mohair aUrtaodajrtnoradaraW : :: '. ".'-- ... -- ,.... ., ,. .
_ ii' '.... ., t' \" ,J! l'
'
than: .uk: r\+* :1a ,," .5'E.E. :. > -.
V.' ;' '' taaaieled '\c 1'< t r.,:..' >-t"\ _
; "X green dragon baa aewer4vwtth 1'01cl .
.., "' .; .... 'V".,.... !
-' .... "" '; 'f -fJ'U -" '' '" "> Cdiamond' bed- t pi : .. ._ .. .,;
v. ; uf t f J:1: r"i' \ .: :, tot ; ttrocgh It and la t iCdnatarideo..a ; x "'
{ ; l1! l ;! l; .m m
$ : : 7: .E
'. '" 4't..iL...<;'f.. .. ,. : ,; ';( }: 1 flioul :: ,", '\tf.t: .; : .\ ferooch.' V :*, *; ttt>:--" ,::t $t. 11., M, ; a: ..

..' .. ( : ...,f.Ho.m'.e.o.f..l .. ; : .. '''cv", t.: A bandtomo hatpin"lain ef' wtaaa4 .. ,. .! ... .
.. t .. ...: 'J- : "Ii'a"'m.; : tJB> >j ., .; jk'i
;.;: ;: > "' '' "" 'f &I1CWV1'E .tb*form... of a butttrtf"rat *.fast L 'u. f-: -_": ......,.:
: ?W '". Ji"' '. t.. f k -f.' -. -. -,, if: : : ..:.
: w'fw.t i7- ..} : Z : :? :r -: : :;(;ii...trf..f-. ; .,
..
.i.'J 4 ,
: : ... ..:.- ... .- .:". .-.r. '. '' : : ; < T.- -3'p : J' '" -, Specialist' "-*RAt'- "C-U. l
.
f. .. ., ... .. .... .r.i"
'.f; .'o..+ 'i -A.r1".dF? ""' ..= .'< ".'..-v"' '. '.'''f. 'F"'I. :'. r .f ;zt ytt-' :, """ '-, 1"-. < 1-r.'r-.1'" ; :l
.:.. ... ;-. : : : ; ."...'" ". 1.. .1"t'I.,, ( j'j. .-". > .
., '>;. .'Z:1: ;; { ,t.H. ."!'j 'I. ".M' ... : .1u: ii. ... ., .... .. -
,. .? %: '.. '... \ L .. 7 ;; ; ""' ;. '''' .> "t- f.f .) 1 .en. ;;; -:t..; 04. .' ."
,-., ? ,... ,.>. ';1 : ". .. t.: ."' .. 1." 'ii;<.. ., o.'_,..' :. '.. .. ". r'. "\ : 'f 1 -' ." ...;" \Ii. J... : .iJ '
';{.. ; -; "' -" :... {" ..,: tI.,'; ( : 1vo .t.. "' "...> \. '' ..4 It'yon aie ;- ese>4.ath ... c orBlood
If- i. -).' f ? I ..J. 'L"1 .,1; --I;; t: T" .
: ,.' .; .:' ;( .. [ : r ] \ Fel ale Diselaei ud D St .
t: "!; @ : : ( 1 ;1" O : 'O'I. 't n ; ': i l.t:: : .. s.r-.n.. ._
.
a; 4 M :.. \ Jj, ,.. :: f.iU \ '
1 'r. .
< tf j t: .. ,. ; : ; >.. O-\, 4' .1'1' A1sor. Rectal it }
r" '" ,, ; '- ; fl4ry' .
"'; { J' : 'i :: :.' "'! :1'; .. r; l' -... :t ''' . 1 "" : '- > 3s'" ". """ 'a--- "." ,.,.. 1IeaIa..k.1! '
.. : ." : ; ; : .
.. .
.
,' "{':,:>.' >-'.' ........' : -,\Z.i. .\' ... -' i. ...."'. J--: ."4ooI-. '"," 'y., ft ." "f""J.I', ,.....b.JI -- .JI .,, *-, :} .4 Z1'\0 1 "v..-p ..%,Att1tIe.---1............m..ttbl......;..,,.-. .1!" I}.,, ."." '" -.; '
/< <: '' 1- ) \
;; t.f': '' K. '. '-' -t..ct 1.'h awls gn,1.4w Wlb aril a1w F.as'a.dro.c4.
1.- ,<, ".i; .fl? 4,_ n T6aY.R !, Ii'i.;, .d. a "'.'.:t. ..,. .i ... ,. .,,.,.' .. ,:" ,\.. '"5 "r-, 4'. d I J r, sib'UpStairs 1't/.-
: '
J> AI'r A; tj q 1l '''.''1 ,.". .,.,- Jl. 1' .\:'!o" .It. c.t,:. .. t'h' '''. i{v -: ', tv 4 .' Yc I r 1 E b;: t..a. :y };ifJi

: Ia :? : e : ,; usuedereryFnday t re8ameof all the i _,e .Metropolis'Sou _. .... ,
-zi !- ; P f. .. gives'. a.; : .- -- ,. "''' '' ', ..... ,-- "" .'" "t

'I .jM : fih-'f : ? \m&k814W i.ilt}-' '. -. ... ., ,_ .,, ...
; i
\ <.f. i
': i r f J. T
.5. "
:r Berk snd'1-
.,. .. J,.... ... :; : .. -of ruraIhappenings.: Jts'circulation is ., ?
4.." : ... "' !fi'J ,, ,. .. ( .v.Y'r. ll '. .!t :/:. .. '-, I '." *JT) 'IM ): r' <.,...,-,.,.-; .. .
.. D1 -i In t.t the'C htl t 1 and-among: northern:vlstorho aped Ytheir: ,: &: \ r
_ ; _. jnnteiq # erfl4. r6l \ : Iei
L;'1 -/1, f.ftf Dade..!; :" :t. .&,r4rt'i't: 'tai\1) i J ':; f.; y'' .1('z : ; :;iI.cLtl' ::: 1.. ...;;. ,: ,,. ".2....<,' .. .. .... .,.... ....'. .. .,--,k i rr..... ..,',rri4.s l.>o'.&. '..,.
] .
ui Conntyr .t'he/e t liAota noot' o corner n hack County towbich'tbe Week -,"; .j' :4 ,HoAl1 '.
,. ; .T..t..IAC1C8ONVlLLC''f
: ; ; 'l- .
.
.
: : ,' t
{ y
_ ;: 4Yk' ? rp sspz'y' : : 2Ti'Y lt""i' .,.:.. 4uart.F. for" _' : "
:
: J". (Vetronnbs}.does. ... ,notH find: 'ltl ( .ray.,each! :.Wee._ .. );.-'Th., ;p'ubh8> el'8.krei14. itig.'.. ,omesthal.e'c11 4f >t .. r ll 1L ; : : "' 4 .;.I."I'.B .. -
.r :: ;
'- V' ., :;-/" ", -, .. : : "' :'"''''''',,7''';."ff !';..,;: :..... ""J("'""" ""',, /.' ,"'.. .:..;W.t .,.. iil Mflg '\Sterne Marble etas
;
< ;
: : > t b ibrig-offeo{ :;their"' '>J-T. -V. r .-'ifs-iv.' mrestietlton c i L 'f' .will> t'') 1' ; y .. ,' ..., .... ...< .... .. ,-, ;, -';;........ ._:.:.. .f.:" .'
an'
> patrons! .. : betoyonriadrantaee. P '' 7. ;" s; "

-J J k:, y "i '-. :$1.1..?"' Jtiii.> k/-l-; <\ .'1f.J. : !:!iI1 fjf; "';.\1' <''''''A'.1.:" 1..11"P..v. .";a J j4,1'-1, '*..r ,& % ...'_,?""d:{ :,- .t...: ".1."!I.' ..;!-a.-\:', ."j..J.-'lj..' ,, ''". ... -f" .,i 1M''O'SlA'. '- .'. ._ .IC',. : .r". 'N, D. .'I'X. .Il"E''i:>.-W'O

_ ...: .. ... ... ....,.,, .. .. ,_ ... ,,_ ., '. ,,1t.J' 1 'TLOORla.t3ATH'ROOMS. tnu.'iT k '.
3 ; = ;. (!!: +e.'r ; "1'f-' I.1t: 'i' rr ,x vr'rte M- 1: t. ;. t ;. .... .: .J A ... "" "
i-I''f-: .' -'l!... ".1" : "'" .
:o. 'ft' rt6 rjj.i.' ,......... "'- "''' :>> .!" :;. ", /a { :'Ii- '. '" '-:. '..... < '10 -t'''');'
M .oi .I. t1uil (C.- ; '
!
"" 1 W
B'
'., t:" -t' :-. }4>I\' ., ;.. .. ... .'..,aI. .... S ,1f ,. ..J' "D"OW" VttTW WAJW... I j .' _' . .' .f'7- "". .tc ;' .1':'. .
." > r tfj ;rt! ; 't f ''f;;llt"! iefI M''''' -- ">>';"i1't- :\ .J:;'. -: 1tr ;-. od'OB a:"aprtag ')D:;that wUfi arilmotemiat r.-. '-"" ,.' -..', -"!,'v..- I 1W1'acdIIa.. .. .... ,, +\.,'.........' ..-....,. .ori'.."r.. -
L. 'i: '> < : of fho oam'a bed It Cotton
r .i<, &.> :: ,,lataat !s'gold II :
: ttag
ymsas 1
== >' ,, ..t'J;\ i
!:.t...1 :, :, .", : ; : ;: \ : .1 ,,' .:' : : !::: ," pisthi; body aa4e of slabs u4 tto Ili ul'likiii &fleBs
stf; ';' "
f 1Wi1r1 IM kI J'iJ:4.J: J$150' : .' boa.. of oottd sold::; It tv.ovppooN IfcooTtr'tock -.
:- : : tr& ;!I f :. a .y 'ii',:? i to.ttawoarar.TaOortddTMooiibaro.abo..' ".,;3/_.' w MAlttlACTUBERS oT's''1.r'; :

1.ji '/ (.fik: "ft;..,. S f'_ "" tP. tA .., 1f1. 7"-- .... Ibo col.hr fR '
aid vtata Bttlo
a omhroldarr. but UGH AN
: D DRESsEi
f\ tt >a act tho aUhorato taload :... ,
;J \ poet .. .
'
J/fi : ,
'
; .
"
: ,g'4 : 1! M.a+ bees MCWtt.MQ to 0M CB fagT: "-- i
o.bit
t111iri e'tl SS G'f i 1 R- 1.ftiltKf.itf' ;; rv t- datatTofforajB: smell dot pad :

_1... ? .; ... }.. 11 .\1 .fiB ,.... ;.rJev. liJ. Dcnptollfliinidw !. :t cfirdoa 'or :tiny,. flowtn u4;earolus Jl 14rt \ J;: '
..
,
.' .t:::.:' f .dj ... ... .".0+ ; .?.h;,' : -3 + ; "' .-. i ,I' :. apraya..XTory. wontaa data a BtOo ofthlo '
.},1. P"1j.x' : 1t-:' .,.,19"". !tz).;!; : u"ff' : f-.tl. !t" "'1' "0' .u. f j.j. ...,"'r r : baad"work, tad ovn tbobar ...oe..taesdlewemaa it. 1. "dte- i for Now ....... .
_ >> OO'I1S .USO..ffj.Ice' rt1. MIlt aot bseltso.fit 1r11 p! X ready! .l1hwden. J'i-
,
: -";." .,. y.; _lrxUd. "''Io ",', ... .f&, ,_ ''!>. fl ,., ;: '"".':.:...., bead at It'j' "- ', j wII J. once.' 323-12th' > .-li .;

} ..'.., i_ -.. ., :\ : _"'Jt'; 4t :, :m-? wn $ rss ;.__ "' Vim k. _4.. ; iFlalda art:.OTtrywbtro to fat ... _8trt : & /L'Perm". .

.T..;..., .. ........- ''..... ..."' .-3' "'" ... -1t'. ,.'t'i', '''''X'1 ,' '_-_ .., .. > ',.. "- 0# "..and art ahowataaO aorta"of sateetal4al MU 'ATOOMAII. >!d siutMs.; :_ DADS: cOUNiW'pMeyers'
., ..
< .
/ ; p' 1 :<> '' --- '\I' '" 'H-.f.' :; '" > .,. ;.wwi bit mo&alr. .
.....ftrlLI<; .I Pt .:.f{ it< .. tt ;." t'lt.; f '+, .'a 1' .",. r :)"" ;iAmses'th.sew; svaahes'....-a.- aptrtl i *r t'- .

.... ; t: -(" ; 'i :u;. ... i'\oao sad.of arms ita.roa. ..wtt. i t & ( :
,3- \ Robinson
". 1 : N* .
.
?, 1vm." "' II : plat caaMoaa a* EM sane: 1&.T.i"1III&iaIII ;
e'J'j .
":: _, 'M 1rMI'II -.. '"...l J'N" 'I 'k m tI :#;. ;' ..,..{,"ID; M' '; I\ .,1'M \ '""t "-no :vaMjilcttroft' kTof

.:' i ; : fi, J'H ,:, t" 1: vitas nil chtfftajjftrfot.'jSbo>> ptptngi .
i. ... .. Cphtrifictlttg .El i
f ..: o ( .. '" 'II< abaft the cvfia tad rrm* oar ofDB.Banr ; ctrlc'itfft .
.
.
-= > !:;, ""';\':>!-t-.' ,. ";",#4i.. .":",:..--K'" :....'...., 7. -',, ':"t 'r., ;..j'ti., '" "'", :,,,:;,.;r.:., .', ffta* "_" ....:-0. flay . : ; ... .....
.. Ic. ,1""..."' ;>J- 4'' .. -
: "
.
> ..:1'....< ,;,. :K. ..=, ,,,. f." ". ";;; -: e D.w. d.eeidtes,1a. asslaead.e ..adI :t : '
.ii'. 'W' J1'.Mt'O"1 .......,.. '.-"-11..>......'-""--';'.,.. "..Y.}.t"J-v "' tro'"\'''''A",, *. .'-_t... trilat, oseM. ."' {l'l'DDIO' OJW-a,; ,.4) ::1.>r4019n.V .tD'Miami: =FIorida

;: '" -.- I !. "- ,<<, :,. ;. ..( : : : .' ; j, './;,, '...' ",. .: ....' '! '''.'Jr. ...' .."',:;;/, ... : r:. i. ;.1> : t ;;,";..ft ;.;AJ : :
.-. ("'1- 'r'c.; .. <;_...: ." \.A. .', ,>'", .r.- -' :"k ,. '
-.. ..'.
mfWfi
tF. -. .'

:,am :+. .__ ._ TNt 0A1LYMIAMI, METIIOPOUL ,$ATURDAY, NOYLMUtll0.net \ ""oaaz'. ., "".;' -
------
.\ ;t' I,
i :
,
E' 'FIRST,' IN'TIBET( *; "ft* -- '-r ,
.
LOSTr
r ,: ARTS."a v. : A:COSTLY DROP CURTAII'4: ; '

Y O la &'Hdrn I -'rIn..a..a{ "-t .- w.' AAieatSLie.*'W W ttapls..r.: r 'Uses'. .lEat, tio..:, ttMw.le.. :.l D.. .e.la': .J. ..7...., "."IV. lei 1"c"- V.';:

a.i r .
$a.wfkea..h. e8 17"-- ;
BwMr.ll.
& tID 1 '
ff I ? ; f Tr n..t.n .r '
: ,
cse : : .., pa..toolf dot: tea p.we Jet on*e4 bean to.of butt some* .la two tb-*8PJoren.looreroft year 1B TIbet was aDd enteredbJ Heat :..tr.. 1Jed..enterprising( toanager!of.a. the' : '. ''f' i-'OYlrf. t: :. >5. .H J lij'attszsem ,

ItU' .-the,famous Frenchartist
: '\" [wonder iecoraptUbed,by the aactoats ey. OM first Englishmen to penetrat* ; apca Uetxnnfer'oat. f" t :"T: ;. .
?. "if SUCCESSORS: aM Jean LoslsErnest; .4 i .'. :"" '.
; I t wblcb aiinot be don BOW. forbidden toad.'IHeaney describes .' ,- .. f t.i''l...
Fire Not say iawiy tt was'quitsf oat of their experience* It Dapa: "Aft* a, occasion.-y;say*.Jlr Robert .' 1"'U: \I.,. .. '.
;' years ago -' ".. .
} ;
; and
s 'CHASB4H\RNEylac; ; Kempt to Pencil and raJette askad *
'
f r.rooimonfir i issertod that modera workmen er breakfast.this day July *)'.Umar 9 'I-.J f '. -

: *' Rblf ANb* ,!,v* ar I could lot xjnarty or, baring Quarried 81qta eat wood to .to come];and pay 61m.tspalet'atdrop'IOene area v .A'. '

:4 : Accidet t 1 : could DOt baadto stones aa laP our,respects.tbe.waslr's SOB.to a BtabV; theater/and' .: .aasa--*>' -ato'-- owaarma.C' "
VEGeT 8LE. .. i :\, :vrr'ORNEYS.lAT' .LAW;
:: : I u'tb. woootlth of, ;and tb council assembled wltb.tb* lama aDd '
Egypt *
t' PACKERS.: 1!alter baa(beard a'pabUe.p. of aM son.'of the.debt We.proceeded '.Ton bare seen.-my, -,plcturea-; then r- .*z..au." ,..M? t
: >
,
'
sated Mctosoafer. -. r
tornadoInsurance bout 0 I.. ,
: o'clock attended the I J
by pundit
# ., not assfrt'that; It would lie ImpossJbto =Qe.-.r. ,' "', '.
it Cash Dealers In j to band) rod three or roar otter aerraata,' ear- 1-011" 7b. .
wtth; modern
Implements J Ioa. 'ry .- M'
w '"--" atoata rytaf the presents?for thejt people tut.It to your aame 1 want!. 'It.wot ," JC .. ,"
a. neb tar I aa were used to the >it
> : The presento'consisted of tans yards ..ra"mnrdatelD7tbea.t'" .
: Crate
or'to them u' '
: I pyramid e4 Jola perfectlyastbey.a of:superfine scarlet'bros&btb.os.attarr ', "ADd.Jwnr: targe do yea}wkb .tato Pro.IW.II'..L..: t't' x. :;! can ,
;
jjotoedtben. Tit when oecaflloa ,.it"
aDd surtax to 1I Inquired the artist;! J. ,.
spice an arranged ,
a a
fj', Material a&s*, larger stones tbaa any of brass'plateWe first entered ,"Ah, well w* win .13 by 18 mea*. atweail.lt.tl.a. .. 'w <
.
: :FIDELITY; BONDS' I the large Sroonolltbs tbemsclrea were a gate, say ,; ..tai. r i-r. '
,
.
. era'palest' which wa fastenedarery Ien- :. '
.
ate .
Detentj "f
rra .
J.t r -- ;' t..a.bot large and handsome dogeemetblag /Uetssonfer took vp a peadl and pro* .lIIn"-. .,., ,1LD3IDA? .,
: ,
; : ,, ,,
ek.-- aa-o. tt; 'and ;:erected Ia',1o tMa4rive.tI .'U
l4l ,
.Ptiobri of tile Newfoundland breed. .We. ended to auk a calculation.At-At teat .rfta:1.'lj
iii:
OLDEST.AG NCI, MIAMI America; and there to- '
t.;lut tod.;Iliil,: i ot : I 41Y14uaJij... atywbolml;' !*$; .If an;.they theta Jaa4 to stoop to enter another door lit looked up and. said wttb lapertarb- u-- _)... ;.. ,

'. :chose.'cafes tile transport.'toa to and filthy enough stench aboallJsaWeW.tIIea able grarltyi'. .. ,'.' i:YT ::4" ..: "- r ,; .'' .
.
4.a:11. i proceeded up a few steps of earth ::"I_bar* calcabitod.aad and that myalctarea .

',. ,c.", r . -', erection JO)jtbto country of'the largest and stone, an brokea.. Wt turned to ..n1ae4'.. ...taaca .L. c4.. Bi.ci'AnO.MTAML :.
')' .- : 'I pyramid ir b fed aew ones tea timesJarger.aWt the rt t and '* .
< entend'a "
"
'' ; IIDIII at. .:meter. roar r curtain fiMrsfor "
; '; < : I I more durable., :Tyramldan ser ., ... i--. jn m&''
; chamber;to'tte. right of.which ''
w wa wM
; s ''E A B 0 Aj.R. D' eat yoa'Just'21eo0r000.hula -h'.;
DOt
b built
:., < wg generally nowadays the women's oom.A. ..'' \ ;y, jj*.. Bat bat to aot alL.itt takaa BO twalr '. ,.W. M. WILLIAlleV
fJ.i ." : I because iJiey. are not to Bne:wttb the, '" t7.4f11m7:panlala;was7tteaUtted tMotba to'paint twenty-flT ccntlm- : .. : :

"tJ; ij v.r .." ,' =,:Pius Railway., .trend of,modern amWtloo;thart alt .up/and wt entered the parlor. tars of canras. It will tbortfort tab :; t'J

.. .,.jiI&t- ,&. :.oS "' par.. . It:Is'Tiry; doubtful If a""Damascus Hen w* found a dean adrsal, or poor m* just 100 Je to aalsb your,eat :AttorneyAt:;- :.Law-. :

'."; .. 'i- .' Olad< wouldV stand: balf, as siren woolen'carpet'Ipr'toe,,u* to tb tate.. ,1'oa1..b0aJ4' bass ;came to'aM; ," .' .: \7

':. 4j 4 Foa. sage as||toodera bead saw blade center',of the roca.'fa', trat'wa. a earlier.'monsieur':ll.'amtoo: ; 'old for ,_tiff tip .ttlMrM: w';:"
<
I' enD u paeh as tb* spring of a forty neat _teat,- ',to :'wblcb -
evoaba f
t\Sa\ vaalidhrC itiimtia; Camltn:4aouthernl'in-i ;: : '. 1 1t p I eentdoctc.p f wbUt'tb oraamentaoon praatsen placed.:Oa ti'right our tat the oTtdrrtaktpg',," IIOWGoo4, ,JDOnI&-, Geo..':M. Bobbins >

'R.iloigll; RIGdtfJtl;\V44tiingtun'Balttat'RFO; I ; ;; I}1"tbo .1Yadnas' blades so far as Ileow.ebnfd'etaeeatlsnI the lama OB a cushion;before him was CON000ST'SOFSILENCt' ;: :. ,-" '' .' "U;

: 4t 'J4 '" Philadelphia.New Yortl1; I lie exceUed .by appreadcea concerned andsaw-all placed a kind of tea poy (three togged ; .: 'Tn-a. .,a.t... J
table t
oa which were two woodeD Tarnished .ult.a'ie.M lea. 1'r
J rd %sTworElegant3rain8: Daily banor ,._. ', 1 Attorney: and':Counselor 1At
: r :. plats.>painted and gilt Then' I ...._'\ ;f
Seaboard.Express"J'**** ** "SeaDOar'd Maq .Of tbaloBt.',of'hardcaln* ,copper wee atoo a Ire pea.Ibe old gentlemaa I ;Washtogtoa toad PiPe .,. LaWitl1':
oJ aerer: ;) ..
.1 ..'beard of late yean tboofkOM .. .-' .
appeared about '
.J1.1. -' :'- i seventy years'old. bad la :
tb* senlta of bto.fame bt sass at

,;",' F t.t :7- _'JritieenuUnaeo 1.k..0 "At.J &I,. 'p D''I'I I tile wOdt occasionally irteli that bean bt a katw vtteltni bow to tram do a shrewd countenance.said rtry tltWtor117d.naatb. tempted failed sad give It np;cea wm..lllaD1.. &r. .i,
'JHtiwaa(
,. .o ; .-
-,-,.-' .".1'; r. .. '. ..; .. -. "f U'sawdilsa the aacteBta. and whOo ttte dressed laarcoarsewpoleai: ; ed,gar toed aDd; of*.the:Vatted.Vial;fnato1taeoastttatloa Kate't2Ie :FRED.. ;MHUDSON 1.3 :

f' rf "I l3'.vv""-fo" oisaB .iTOfna -** -, perhipi lieartttablt that ba dasa'tkta met the manufacture of the ,
f' .eoutI71NU7a4 tabor almost performed
..;t' '. (ttlf,tiwa. w .(roal: toaipnjj tI.. t" .Ti \ II his owa taatt: 1 dfrty m'ft*'ztreme Ttttwsstbeblsbopofthlssee was 'lot.'.tbt wholly,fcholt.;*;JeIaJecqe towmmlttee t .. ': .,. 41 l'lff.r;'

"",r.-'l'JfII'! .,'. -* ".....:;1.\.t-.tI.'IJ.. *LC ?i &> .*, ;r.JIaJIJ'-.1uc1;dMea.-han:bwb.adaoi ,:'' 'fj'..,' : :: : Waahlagtoa.was day after day f.lt',.. 'Attotney-at1L. l.1"i .
: ;
** )f becaaM :aw kaowlsdg iHl ,
". 'f't.f ." .' > -* _" i ad another priest sitting to tls ':
dt talrman.aDd be mad bat two spsecbA -
.' ,i'' 0 ;. ":. .I .; bOcan"OI1'. .. 1I&ma4t.J2Iem. aDd time spent right,more black more '
>. uiriat. ; ofy :tot filthy finds tbt Townley fltulding
; For agent r. 'during eoareaaoa af'a.erjfew ifitimi.ltlorii'ir ;.
'rrftor them bt : .
rediscovering would wont "," .
..that bIuUeIt.\ .
pppal to sat
s mt
; abo r>,writ 11- 4' ri.I .i I lta .1 waltad. Tbo modera bad word escb.c Tbs coaTentloa,bow-I .J.'h
; ; youth .
> ; the eon of the deb, a dark, but.senslbto ," .:
,: ackaowtodgeditbe toaster tpf tI, 'W"B.ftUSH.' '
tiNfomt't mncb'ee.p:: ode.bis time atadytacth .UR ., \
,
,
; : G.: ; ; Jackonti1Le,et toa oC : though'rather beavy.looking pes. and.historians aflra.tbat'badttiaot "": J." i.".,. :;:
art bis coatemporaries GIla that 1G8e" .
&
: : lied about twenty-am kvOlle Ja.J"z"O
jq : : t t.- _r'ay adh''} .4 11 wblcb la totf-McatUc Amnkat. or,that' been for hla personal popularttj;.and ".... ... .,
.M r-- I t t'r. :. f ; Bt had d paper to his bud at our ea- the'tbIrt7.w ). :, _.r1"Zrt "' '.:
{ '.- : : :of bto, speech, pronouadng -. i -.g6Isb R4 ",, .. '- '
q. .JTO NFAItT ,Astti !Fps l \fw ,. ,
'f ;
amt;M U to the act of H
,,writingv
(' }a oJ ?l,3,. .J. -i" '.,,-, r .GET" RUSTY vie seated oa a leather cushion stuffed* ft tb*best that ooald lie Batted ,".', J" :'ci ... ,'
iN ooostItotfottWs14 let
upon,tbe "
.1. .
I g
r.rww. WUULflf J" t .. with wool'over. :,YU a. carpet '
; : i
w.wrw+ beta rejected b7 the peopJei r

{ :f.i W.wwUwlI rs-\f'.Je' 1]S f l' l1 4.re.i:? .'tL.a-, latter W.aM .Q.. .before'' 'him'was a tort of sman,table, Thomas ,Jeffersoo.,bs.rjmadre' 'a' Je'JIIeJ .. .nWMlte', .'Mi'D'tr. ..<

o io 'O' I''DIe/eta ,Bat'' Idle v.!%;tar- wbIehiwentwo.of.tb.lwoodenplats ..He,.couldat do ttl,.:'XKapoleon _" 'ot J .. .. ,... i ;
.LAH : betas .r .OS'.ut, '
.. ., .' .t' mentioned a china,cup : who** txtcuttrt abfflty lit t. .., .r"tJ\.
,
moro tojory t&aa tbt mad tnf
HaWtlto
;.fl'"h''e--L.S| ''.'"BissiiDJ! :Jiobra.iSEB; ':'. .'U \. l tbatnni: K"Air ( y "'/' 9> "' aa To Inkstand his a 5 wooden pea and a kntt almost'without,a' parallel.said that ". ;. ,,J'riaaeU, ,.w"' ..1,1"-tiJ, .
-" right by a long silver '
,O / an4-.Campn a ,d 'damac pIpe.THt'was'dressed bMdimeult1.wu,to..tmdmr mea of. J.lSjo';& tola :,;'4 i .
mar* s-
.
'.1'&=$;j'a...'R' smow&i. : : "..Stir. ':.tttaa watt jaad. tear.:Let |no mente yellow striped to woolen a fed. blue green, aDd I 1 deeds bow M father maintained than words.Ida Influence'.When-asked oter ._ ..,afiid_l1/jt..d'. !.,_*i;

;.:;remalo tiietln l..bIJe."uc1 tot.coatInf
. 'Very suspicious'wer: .
.' '""" -. ''_" ,'_-'Q'1". "Y'. H.'' ,- ... --. .- -" .'' '. ."-. '1 f onnidj!by'tb* eorroaloa tooa cor- and bto fellow, thou JOWD.I I Ida;GperSon;Ia,..aDd .experience :' ."'" .

en tb. brtftit metal and tile part.A' .become -eommaoderjn chief of aa army 1-. :-Df.1i"R\-1&" ."". ,
j aO fit.. nd '. neighboringseat;of governmentex: to;;Italy*.be said.'TBy,neerre.?" The -'t'?' .. .,- 'jL"
: I Cft .; ;, ,. ply to them i th kfoorcroftfaadnearsey t. j'Ii '
t. "
AbTestA : Years "
:hood 25 & .
Hu, l J.- maa exlerta tbt working parts of greatness of a man to DOt meuurecI'bJtJae 1'.-: .t .1. \!

'. ,4t,: 4f.ir / ..t;$, .1" Wen bocI7l'Normally tbect parta aboa14lie : 'rsally.wer*barmless'jpagrims :leagtb'of, hto'speecbes. '.and.tbelr. JBl'lM }..J 4
& i'i and ..th.,dreaded FMngls{ and requested ." ,3" "; I'"
.
.- -f. :' ;! i"1 ." } "I" It : exetef* ; '.,,<. 'f'F Atfi I tbtt'tbey'adgbt'be .t.II .i" '
.k 1' permitted ;!
: .
5' '
'. ;
'
,
; < .it-G' ta.ldlaasxWb.tmrj RnM
:; rltalip.tndwoct _,A
'" _..
Ye' S. Atllltitlalf
i to proceed,Oa the next day bowers.
t ". _. f.'i, > ,' .,. j.-. : >pt-tOreatbeLl may::'bar.'.bad :Llq4 DJiriaATI; NI" : .
." .I 't ff "J'> ... ,. 'fr"-I' ,t t : when m itontlnned DM. neglect caoaea 'Blatters were. again, somewhat compllfcated -' ,,; ..,, fltMtbw.aJ.J. $ ;. '
,.. bj' tte'dtoeoreryt: tbat'Hearsey.wore 'ft.'I'rIaI: .r .. 4fi/'ff a.".. -- '.1 .. ."If.J
+
the macWwry to stall to '
< ma ,: tile .
-. i'. ". .. '," .I' I 'U. .' bait boots of the Englte$' 'I '-:_ .t" .. ?. 1t' Prqblun'_' a .
-
t"t .5' M 1LFYl 'rust. < --4 / ,' mss '
+ -
,. .'f,. I .1 f. 'AimanJ'laajr'neglecY'It.h :" r to.nereis' his \Tben the-natlTes dlieorered bla'tbe11 1.:Ia>.reraklawyer* find 'ao business, T-t;'. pWtlWtit .t t1f';'

.,. ttooght,-that, something was'surelywrong f or'.modlfled'fornr trial by ordeal 'J\IIadI dr.lt\ g Deftta1.; ..
'' ''h .t/l.\. :, : :- "1'1 i.( working; >rala force H*may bar .' paa .,
',' : ,Moorcroft:,to his,narratlT*.: decides all.dispute* -la.place:of,tb* C-W, ..
\. q. erer 4lck Vrfll&l7.'OraI. c..1"
t-50.
.. '...:, ,. ;Ifo'No, 'L '1'. (. ,to ammd: bat If bt doesaot told ot"thlt Incidentwith; triOeat rellsb.bt'himself : legal practitlooec the pleadaJr Caa. ., '",
bib'mental
,"\ 31.fr .. fi."I.H :." ;1 ast machlaery' tbt net '
t .- :bRTlng take!;the preeaatloB ; tart IJ who to.assigned to anti +-. .X;
'
of I4JeDeIW* II MOD O'fft'. ,:. > ham W.. "C .,. ,
a-h '.t". YHi "; ."! A maa;jnay neglect to tt** the moral of baring turned" s np-toe. "added. ", other'of tb* sides and t<'Ya a ; :. .,' illiyn. ..'ar -

itr facet;tlGht are:lit;twL:\:n.,!tafaweakeaUt .to...ato.'J'owa' IbuITWwt..e'" %! .i: boo tube to:whicb is sealed tbt pleadtufoftt&t -. .\ r GRADUA'1 R OPTIC1AdYF /'i.. :/"."-
"lit1l eSSM BBB*'' }' whom b .
penoa or party-. ,
W1.
.
waYI"1 : .' mschtatlets'dowa.KAadooathe l Zc -
'
"''.L "
: .J .. ....... .' I .: : alonrJiwlir., fif
!
i With kt
tepre.eaa. : .'', 4.aU. '
-r. : : :partsan; atr wd "
; ..
arr -< .f 1t b 'I':Ifi t:.. ..} ._ ,. ._ /loa of BomanseetnJto to bar*: J' b"' .-. .' 'o"c
: : _lent.&. ': __ : VTben : ta'4readytws.tbka;;ant ..,.-, '.._. .OIII
Try"solld.
1'r b.
been; .
IC : l. ,' white otters wen
: :; 1 Ce r4o ti':7 tDIL am dtlre.tatOttbe bed of .tram aadby "
i lWbea ta*primary or the TCtSoD fast to f''. .' .
f degree not known
.'#" ._. .j>, nowadaya.JVbea aid of a bamboo pole tt* bead oftb ,
G ''Io'lt'ti .i.1IXJ.'Vi.3 ",' '.< a -:'C 'I or tit*bam box.worfcm barb of gor' "Caesar was killed on the idea of I 'I;GEO. L. 1It"mw..1.r..,
'' _.w aiaa :if :t0aa40YaFmuanA .. '-lrnmeat5' lb.nst eol- *w*.boys'.aN'submerged. "tbt
< L a .'f- ,. > UardvAatonrwed IXOOOOOpiwhichbe I .., > .' evt"'i _... "I'tr ". : "
;
; JeetaTb$:macbtoery'worka ptorty. II.t.aaajk 1&IDe.1!,"_ .: >. ,rnt' .Y. Jb'. -. ,' .....I'.. 'ii
the ; .
paid ballads of .h. ; ,""'
Aprfl
before out 1
$ >rulrt nay daw>uar s It-: >;jer.<.*' of tic PObftcc :tail.. 1. JS7 grasping tot stakes they an; n- 1.tarongiiJa111eWap tarafp .c"I. .:
lhwny
aqnaadend.
zas> : 0 Eeep"tow :body.vorkac,>wttbaB'. according to'Adams. {28,000 )00..'Cae, abled to remain reader.waterawbDt toe.41dte f, boOOAHUT 8ao =.'IXX.aa :V/ -
1 1M -Irl.-rem YS II Motto tIQllt8latie txerd**. f. f.. after theft natnrar.tnennatloawould .
..
.. tar himself before lie teat for Spain .
-" '. i $Jtep yta mind bright by afar!t-:' bring theft to;tbt' iartacb bot ''YJ.I.CEUIS""Ilf"!: -

... .-. -:. ,.'Keep yW?tool dean bywork; !& tt., was Jzi debt to,the extent of'110ooo..iraatatmhps1s$1a1 .uart'one :of them girts to tad,'.n ":.. ;3- io. ";
_..n..1 Ai.tk* f N .M ,, '> 1 ; & .I ...
r And t* nr-"otetty: Bla4eatBa tta teasing bla bold of the eta come to -. *,'peeMoatioa*sis 'eaIIII. !
Ctaadtoeca *
by tb* idteotaa of tta fredmaa-aaTed'$12J500l-: tb* aitj} ?f : C L a., -. \BglMlngs of Ail Ktodt'Ftot'rft ":

.= --Jri I ooo.IJ from,the testamentary Het to immediatelytdaed, aad"tbt \. ... ...8 ..; ..
to. W- r ; r .Ioau1 IlCIcqO disposltloo.,of.his,":frieodtj'some -I tUbe bt bolds la pet asidt. Tbt otbar 1.

",' .", : people!:wiIiIeaT: theft,, fortunes tad to led jubore. bis tub*'opened,'.aadtb .', '. 1L'' .. 131S"-' .'fD1r&n. ,:,,

: :. l'*iIIi'ftaC .. RIUi.1. r .' to their rerelga-ao. toss tbaa $1 ri+'i *document eGlltalMll tbtnto stand .'.. 1. $".:-1: ,'.-"
&t ;i '-a..uaa5. 11p1 zIr "AftIr:_.Ml.et,Anao BoIe1,tIIt 4Sa3Q. Tlberia left at aU death tbteaormooa artbr dccUtoei tt tbt eaaaAKt f ark ,W.-'-' =J' !?tf* .."
"
,papa p .. ft "'*f:|10W <;a8dt,.which __IA ; -j.' ","4'- ..; .: .: .r.1-' ..'c' ..:1"..>...."". 1"'t". ".:."

a/f tN +>Uoa'tafilnrabio't* JaDe Hoary.TXO. CaD if, taldto,aaT*' anoaadendWaamgle'yser 6 .. r'J .. ..'',..,'i:t1
'
diXrai ; ;Vespaafsartt&aatodat 'f' ,eM.Lltu.jt+ -. "' ." .
f that a tatd to a etpt fatal.: A 'T1.'b> .
cab-. t$ era r a'a I. 4, -.i ,
1 .Ow ly. ls..Wi. _'. 11N I u.taUTe... e.t spun bto aaceasioa that tt* money which A.pl+ efba Brtof RoUt" BhAf_., ,.. ..II1aaJ..V.t'e" .2f.. .
; ;w1da Ce alWpttdsaar'sad the IIII.bataaaJaet.r meto'mmat weaJtl. Bombay asserts that India has tbt It .-; .

'a 4I tbiraeJ from, wba'r blew [pultedwupltll,6gQO0fl'tt artificial water reaerrotrto RJ4 ii .
,,.tat M i -.laa.Nas 111 it largest fresb ': >
4. j =- I,_MaIur4 T Is o ii kF'- r''cut a tIW IamaL M it'wui .I .< .. \t: .. tbt workUvH* aaya that to tile a- .TI. tl i .

_. falsetto aesas.ger d8tanDJaecI to '. Wwt..t car tm. tk. W' rt*.. as. stabs of,Odalpur,..to .Eajpntana. P.W. ".* > /3 ,'
CHAPMAN. Pro
__
-
'TI ''wUt ._lbttla poor satmal aIl jTbercannot possibly,bt a whiter some tbtrty sops loath of the '
_ S : _
.
f itatts tall
IN ._r- .. j, dti'S et of /* wsa ;
II ." I.. .1. M rat ad fyo.rsa;Jkzt. Uty.tbaa Csdtt unless It bbllt of Cdalpur. to tb* great.J'... a.w.w.r.w" .n. .hM '" :
,. eo. .11 ._ UIS 1" 1IDOW. .1'1W beat way'to approacb tbt w n aw a.u r ter .-..a,
.1&w 4 wu i nsuiaM. bat oa tbt day that ]z- mbar tokfc'lb dam of tbta tok waa r.o..a ... :y: "
N .at -, ._ _:eo 11NH$1 5 4\doa waa Maebsd Heary had beta iL poet.is to take a trip oa oat or'aa.IIDID bam torn goo yean lID by tbt afaba.raaa Mf :' .

y S a ,:: -r.-. L.1.- .. U U s MISSlltSS tied to evt." r''iota blC.ta\ steamtra *bleb pJJ.betwtea ttt sat't cotta aa ana of 11M. .. mre IIIIUIIW'01' ...: .
a
S* I m t. r- '" ,", __' : i is. UII 5 b leadsd'tnd all ports of Uorocco and SpabL.At':yoa between,:twaaty-oat, .sad; twentyarttqaan .. "' .,- .."''... -' ..,'i'i ,

a 1 .- .. ,1.-.t naaUItla: wn! thti.pePiqat .wq lIeU tIIe'Cout yon tot to titer st yoaa mils,Its depth at tilt dam toalaety I "r
k ;' it '. --11. '.' hi: u'_t'Dle- CIIIII.. ,Ww >wbttt-i mast,)wblcb\appaaia'tobt. feet'and Its capacity,'.cs- .A W: !Gra1iit'; ';l ':

M fN." e.,J S ._- ... ..U It** E !"ctwIp4.. ".. .ad .-.tIpaD tbe.waOrl.Stastlla'an..ht ; I you' maid at IS&OttUXXXOOQ. gaQaaa.''" .f : t.8f .

rt .M Io.t.-OO't.slN tsla -. Mf t.'N a -f t.Ut1t > : tbooght of a fovtlgatr It .. ,.t-g tr@ltttnlfBNilt < :
; I { .
4 .
;. !.-.., ) ._,.,_.,.e. .t, r ays, :c 41 'PI. that bt I* ta. sight of.aa ';,fte 1'J..>.' .".\'J', ,Vkri.V" of ";' -- ooti ..(.

Hit : : : A4: n: 'Ira r : t'i "ttatb = watto mass guttering Ja tile srna and ,,Tb Bight Rtr. Richard B,WOmer, : 'a---*"-. .."r-ir: ;lW. l'

:= : 1 MM" A A.: I atated" w the of taVJa rtadertd more daalmg by tbt blot tea tat* tip of Alabama,was ramarkablt tt--7er. _-t ,

Itea. oo, r.ten tMOoBftdtf I; tt anay'.eat a aad tky. looks exactly'Kkt a'moaster afoact farad ato ba- .. .T I I .' C- ." .

batty anttidtcttoi tilt ladle, of OoV1 let BMoataat iIart17l1De1t8c1o.Oat tai mar ;.When some tat naiad aim why wUlftUM. n9M. P.Q.. :

ty aK;eJ 7 S ..1f..a.a Baa of castka and am appear npoa tt, tt was that tbt pkrtarsa' and flgarst of ; '

? u'i (-*,u.op.,1NIIiIi poti. ,attomptsv la rtacaJ.aa bat oalf for a atcoad dost the Wpdos met angeJa u weD aa fematowert angel :Merntt: &dK.
,
$4. J4f : : itBtaaita ths'pablott"satrscUca1lyd valcaV last.:for yoa know than artjaofca> represeatod I .wttbout'bsaid, flat 1fi;
r .
a MM t. -f- .f.rT..JI1atd. .t. _s* 'fm') tdsd tbs:batOt. oil a. bergs to that part aad yoa art' qakkly Usbop replied promptly Chat It eases Red" u. :r, :Ri '
.oatbsno'ishaa'wr-bMcla// informed that you art looMag at Oadbi. r.ft'f ;-
to lie easy enough to tow aageto eat ": .
'
1I&tt.ttalt Jaat Its tatagfc to stta0ls K. other towa to:tbt world '.f
_ .pistsntssacb efwomea; ;.but that aria coaM tall A.ft..' C. Mal'12tha & a.L.J1a l. k
t tlRatttSXt !< ff:tune aorth BTB tnopa to gaa.the. ado a magic appearaacC *,' get tato'beara by a;"dost ..". .' _f'J

1 d z7 i s se lace'nd at batty ante.nafly Blrhiaoad Tama aldar, .'f''ifi. .
[ .
V ilerfclsil flailti'x'-.. ,,, ,. -y- '**..- Brtsa**'** r
1 '. 1 t ; uTi r ;
tpr IIMM 111 Il/i G"' frt=4a,'_'a1. ,'lAei bun I/r) 'sal ". 'ts'tt4il'.. ''.!rib mormg finger' writ** tail aatof >. :. c..r. et.in .. ,* .? ; -
M r e M ass. ...A.M. wl .. ;i s u e ra J --1j---.lla writ mores A.I/Wt; eaa lie DIN eta to the largest of, an eeme ,R., ... .
.
run 44IINa .aaNwtM.ea_, tl I$4 Uaa. ? : r stop or guide tai wrttmg tIIu'.e0aJ4 the tech; and Its stomberera slap wHb- .. rs.. .
f:bad'eaeb Isdt to;bto atraaariar ''i .
tastsiii
a* wM;man wbost teller w* look for totbt eat.t&.AD otter aiartjraida VW.y3045ta8L 1 ;
'
aaw; d dal fttdtsasd *' l :,
( batj: drift'of aaotber.geological ptrfodtbaa to an ether ands abow-taw'ymef'dbdlaetlottretwsnthe 1. '

11; ICOWff&?'SWSWjWMCTWSS ATE'*.;: } wbetber"good lack or bad. oors. ,bat to IUD mat htuafflai ; great .. .. ." .rp.QW. .. +Ji.:7ea .\.)

|r t'Obe;"W lack; of ecianiIlit mavpractlcany\w* all...* aw ten aman.jbt. rtcb aad'poor.bet to;CIaat --" .. -
.
'1'-tI. 1"..
tar'A'YR frireltii f1IiM IYirlir A!! a iv f.irgf. _tit s'wse.gold refit..wwIIWIet.Jt'r what tt to going to writ trta .. eau semtK7.tk.'aame..nM_. I

..aI;LL row than edald that cart lw*11er fa snr,8D.. "',lIi ia ) :
K EST .1A. '. -. .J''Ie'. "- 't J tretb."thus to no acieact of:blstory.CoDcetrt'amaa ''. a.: '. "* ;:
.t" i- t .... .
[ ., I '" 'J < .J
'J'1'1i f'- mor'learnd'tbaaFreemaa : .,. ,. .1.. .' "i1. !
.2_ N lpuw -.A"' to blstory. greater U *deac* ?,.-Why.do yoa think en to net right ., '#If led. .: .1-
et .
flaw trllpil.a t ... .ee;w.Mn1 .Jtow.'wv Darwin deeper.versed to .amen betweca Mb aad Mn.: nasbtogtoar.s"Tb !' WestPalm'I ; :
;5" nWkeCfbtktodtbyanatsdak. > cbaracter ran'tkargeEllotyeteoold bt ', ; y lit .II;'oftea IIe1,toga f -. ," j3acb'tFlorld.lt -f'/::

: h'Frt'..-'DId. RIel._. not eyed roughly draw tbt"f map ktely.v It mast bt that they UT Ma* .

irf,0lir'! Rir itoCAi:7CARD eOltNr'LiOOIanis ,a. 1.eJIq Nt r .. .' ,Europe aa.tt may.b* a.Utu..tfD reesoa'for trymg to man aaspttton.. **. :VBED'.1.I1JTi.rE ;
: f" : bucA *' *' .
i. Tbe beap of letters wbjcb Codput i-OilcagoBecord-Berald.. .r .
,
I c \ _" ia,the band tf bis emplrt bonder : -.. ', .fshatie. 8.. C ntriar.WWewaai. .: .- ,t'r ..

tbq'b : bidding aba f"niak_,wttb,them r waai :: Mlbe bread _lIlu"an -_' :CredIit -A' 'C

t. .AI..Oj.'i 11tr.s, Mtt s'r iilU0tlf11 I-- oa"'1et'a. _.. word be caald.*-.re'stfll to constant af1rQI ..". ,u.--aa. ,. ,81.5'l1.
IF *L 1' .',11lli' .i. f. i { '"! ilea.et7tL..ba 1latNt'.IC.rkw.4 -'' ..Dr-- ., :jS.
: ". .,_ Jij: ..IIItact.-,4'\i-i ., ,' .
n t5 S7 : .;>; flC.. :h l urt Weatf Cotr. uo .
r : .
a -t'
.
r '...... "'.' '., '. .,. ,. ,, "-.'t .: :: fi."I.t "*l->. :. .1, :i .'G'.n. .4.4..-.", : ..JT- -'-- it m*.
,S


.,.. ,.
M
+ .
-
,. MIAMI.ATURDAY.. NQVEMeER 2S'i90a, '
TwEL1/ ? THE MIAMI METROPOUL .. -, TWELVE .PAQCB
S _.., .. '_-... r. ..
'
e" -, --- -. --.r -r'" ;..:. .
:
ai; acre which' to the east "of sb.ddIig'thrtber 't' \

QUESTIONSSWERED\; north There'are. tea to tweire it\J. ,{ ...H..l: .t. t.:

..., thousand p rnts'to] the acre aad":the -

< trmft.brig;< In the neighborhood. of r :
t.* .. dozen .
; from M cents'a for Bed SpanUhto
'
formation b!'Interest to the Prospective Settler f
n '
:
25 .mtt}apiece_ for ,Porto Blcos
'
.t :Miami and he'.So&itl The: bge of'plants fruftias'd&
Coticertiitig_ [ em. ,( perce
'
penda upoqibf.care and Judgment eaerclied -

;&. .Portion. of h Dade, County.- la ||etr'Caltnresome! growers : 1 "., ,

#:"1.' H haTingsucceeded":br securing fruit :.

,f'x,* from W pwr cenu'of. tha plants to'their '
'
..Q.: r '
:;Fj8e" slag iiQniriei directed to water vorka.' sewerage telepkou .,.. piaeslceLind. {fj:! '
'
,.ae> UetropoUs b i tTt'setttoraJugconditions.''tem TM 'mall;.de3J} ers,thiee 'mrwip*. mij... purchased from $S'or ,

--ee Ls.wekees ;''pert twat;" aatlooil baakaj'oa' *' State 110 an acriiup. depending on proximity -

,".!tJKtattac totato* :pert of the,eoatrr beak uteri"'n' has' mllei of'.twantirufbeeU to Jooa4t pol shipping point Good
'
aad the.burdea-of comspoadeaea. _.v of aaUr.;white sass:;; tt'to 'ands on"rpck I [road within 5 mfleVof '.

-''fulled.thmeb7 ....b. ome.so.haaty. practically.ike terminal'of the llorUa Miami may<,iehad|: for |50 aa acre and .
: to.the'toDow Bait Coast Railway for thooxk'aa s* sometimes: eas frn that sum for land : .. ,
attempted .0' '
sat we 'S $ .
bare ; .. '
.'":'n-<'.articled:to i'summarise'inch InformaOoa toaaloa of the road kI'receatJ7.tM.1JUut. not Immediately pa a road.. The same .,. ,ur_:'; .. "\. .!; ". ;'.

'. '" --a.1 to'most Important,,aad.to .i penetraUnt''the"'faralnc" Uinda qua Ity jiaad; farther;1 away; fromtranaportaikmtocniUca J BusinessGrows f> >

. '(,aaswof the quesOons most frequently tort>in miser;.aoutli.' tkU to merely |I" can."of course' +. F ) ,i r:

_ 'uW'.'tt to hoped by this_mesas that a:!feeder to the commerce of tile 'city. be purchaa l' for teas The' land' Is na- ', : rl; y:

,J.> asm.e'eopy. .'ottta paper'ef wklemllmndred Her ate: located'the iteamahip docks promising appearance .to those soitomed '. 1 "II8'Y. : t aican. ..

*'are Beat;oat.:wui,' to:moat'feasev'serre lei the' P.i* O.:,, Steamship' Company.wkoee eu to 4b.. '.deep rlch..soles,of we.' joss .,bed' t'

: the purpose ntoaded.beVter I lines are operated to Key West I other/8tat ,beIDc' rocky aad.sandy .dtner three and ,story,aiarUdPBewbat Teri-a';' ea

.; ... a personal letterT Specific tar ta' Hafana' sad'to'usa3t: 'bameBsewbarTee : Jet;ren1t r caa'"be:'obtained from' UfarIa'eeSs saialler build. "

. .tormatlom' + may_be obtatoed by wrtdng etc,>are: '.belflx.projected,.t4'' .I'|of ,the,returns.'realizelbomhe isg Oar yard to.Oiled 'ue'r r. -.

. 'to any of the real Mate'or other firms keep:pace-".wtth':the.vsdt7r toereaeed: acre fertile"sectionsoffthecountry. '_ .. Oar with well concrete. mtoiiH> naehin too v.
.
,,__.k TMiiaemeiita 'aooear ta this. maritime fcateesa that mart follow otke .; fertiliser must-be need 1mtJae.retorJIi.aIor :with orer'SOO acI oss-

"" r 7>.....Jt aad the; *best. "way to'C become. to. -* 'deepealac! of the harbor, work'oa than Justify- tbs, ezpendUure <'. .. ,.,...r..w.r.w, ,menu to ,lie vq tatstltbiag. ,; i

- aa83aT wtta"local reondltloni progreaa.. which to aoir actaaily yttfini\ng' \ jtarotred' .-.- --. I. any- ea..bwOlaak-\requiredrive 4eo 1\

' ;'.yaNsyrtAS kasd';Cl ''rG&J! :.1IaJII..1'> i approprUUoo of fSOO,MO bas been .. 'Peopte:04 energy' and todusoy [are ..Ip.c earlosdMtfr'j I>

, wkfte 'omit' mptatias; ,remoTtttf.to thiserotica cured;;;frOm;the;' corerament-for'; bar,. heartfly'wislcpmed: ;;land the country's's ft,amyl'Cl.' y fs
This looks Uk. .
ecreI
: et
; to through raidtor.the..Deny bolt;.tmproie sats. : sad. thei1orMaffrfted : i developmo4,T"'"' pticuca lye.Jat1M. ,tad Ukm a rile IB popes; w,
. the"' Caut Qf afro padp4 10'I gnu thereof foam.tor a-1 to reap the
: A*.ie.klf.Yetropoili; former II4 .' Uriiy. Then. a netoa. -: '

, ;}:ot:which';win be MBt.to sayal4rsss expend:: a JIb. amcnt '?fur, KOODOO I benefits-which must'_. as the re. .; o..'-Let_ _su_ ..show..- ':year, .;.

'.. ;-.::...j"i&1i!--" .'"..='.i'..-.......'!1- -:. I tj !!rwlM. 1Ma fIp: t1lle r.. .......... ant of sucjit OeVelopment Capital gads ,11.. Co .,-.i.: ,.

.three i.oatbat.tha,Weekly-* ton- I Its ;a moral oeetatat3 hat tsrther.ap- hers most roOuble inTeatmenCwhiJe: l. ,(,.. Do.,.,.,.,,.c.'J'
_, p.p rpa.'.-'__ ..alia'iorfU,: atkto pepprlitloniwm'bi| .eearad flats} theharbor .labor to 1aj. emaad and weU DSICP.9 f,..r -' > "

: -.. ; 't" Ja la'a'eoidlOoa'eanmeaitirate: pie of m4rata mesas who' come. here i: : ,

J "' i_OIT=0J0 Mwi t'SftUC' +";i ti,': with_tts.-tmportaaca,from,a" oommer i and a-Small.tract: of land, make a 0X

,: .;,..:!, >-. ,,. oa.at'th.'wii.Iiiaet.,kr.7.sri eUX 'ceosrapkleal, aad ;atratecJoalatandpolnt : modest komej:set out fruit:.trees, and .
: wal&ij 'these h Into .
-aa laxportaace'recocnlaed: w hle' for. come: .
sga the iafsoad ytq'-a w
ba
1IfpQb c mea'at:the.aatioaal capital.aad'ty bear. !ng.. :afgagr'toT, .. .truckUig are,".always
'v Prior to toss ...
u.1JH.
.;. potot. April bade: an.JIo'rl1fatab.Cb:: loeatloaof wltthiu4 WCflptlOU;., 'STIffftffiifB ... t
,whose was prtoriadlans.
ttoae one store '
. And.this faeces"costs leas than
port and Itajetodoa to laeatoraadl effort
tkt4 .
e..a1tP'st8.the .. sad rt1- few : la'other.ferim: .nt.th.eoanttTrwhiNthe '

...Weed -mti:eMaj oat a'precarwrecklac'aadlthe 'South/Ameriftia',:Taat;;eomaeree.,thai 5.to conditions readei1 ont; .loci : ':
say othlacof,the : trad. c'Jmauf :
J
.
l01I 4sa.dactars'd Jlr"" !",;. '. : : .. ]
; '._ starch weee mast aprtoc;faro aztoteaee;f mpoi.the wodcpesbla- evert diy la the'yearith : r .. :tf-. ,
: "
:. ; cbmpletloB 'of. .''the. .:.Paa. JD'C. i f iA .. .. ths'4lealtf bene0tsofsichanopenair 't- h ".
avideaoes' OaMr ;
, : e oaly, of olvi1Ialli.. J"
. r. life: throwa la'', Jkt the'sametime '
. : .ktfaml was'bobrporatedas ?;lane.! "at tteymap;watt. show. the ? :
Ja i V
'";' most }jeajraa"obeerrer tte poeatbOlttoe ,'peopje[who/are: enjoying health '}.1
the

...jl..ejtv... PlLsr'100ei1b teatoktoc' ; perhaps;trhkli :'only leis tH.tU rehotdstoetb..ltagk.CW; : sad modem success la their present .;' .\. '.....j ......... .(.'to:.-.. ( ........",......... ,.'.". '!'
'J io.as.-- y::l :SCHOOLS. :MiD CHURCHMv: 'I abodesjia: better any_where they stir .;ti 1". 'J, ,.,
...... ams with p.. ,
iSaIe91 .
:Ulamf-aa.. ,one .of,. the ,k.it'pHbltoeckoda There.sbaild1b. weighty reasons to..ta- ';. / .. .. -
411I&felt:isavias a..a al ton..;ftiM : : I. aaone ., ., .
boththe''cbmmod au ace to make a more of sackPeople"who it'r'r <
n State.em1IracJq .
c.d
fti.ra are required < :; T"fs
kundred registered -'" .I. tmportaitee :4,' *afe nadEarnres .
aa4 Vtfi school oasrsee.The
10!tilt]. eeeoatffiib toO b.'e&&W eiaewhere\ai. not : Sunshine ,. .- S
myotir
|-j. a' otty.toes.thaa that.anBber:, aasatattat JbmUdlaei'are)Urte'aad;w Jl Ye.- \ Iflce-y toirery I 1"'O\' '
: an.tbi.w. tOated. and then la a competent corps. .succeaaful here.. latelllcence and -IV. 7 t' : ; 3' .. "
, -r At i for /i
tom '
.,., ; tefdhenCathollo conTeat. Industry s ejas{ ;'easeatlal to r d tor- Koine 'of. : : .
of : ; .. ee- .
'fcii. ...... I .
% : !' I : :. ; ; .
tome hcre la other part( . .., .
agntbs after the-'first" mad.to ao0e;la' tbv. State; to''ia' fail si any', ofthe" > '. I '.. '"'I,} .,.:. ..
4 _
."'>,
glomsi ,
_
.ah'ssaei.d .....:;.aH,.: i: "."... operation.::jhtnf. lutnc. "cIDato lothaexW .- '.- :
: L' nfty-two times a Is assuredto
... ;: There sari alao prlTate''aehoola, If It ; paired to eapg la generalrmlni ., year an. ;;
... .li e.arar.alasowfbdtal /1'arfJag
," : (
:
; .
"
you
tie if
; asses] aad art school. tit raisins of .Mat. ean" you '
conaerratory. .
' : ;W 1IM.ta"t : '.-'.iG'
> .
eery ro sal that every:daeatloaal. 'aeed tk efcki Tian ol the Hr :/1 '
"J.I.t, > other of the song ., n7. : :; > :
aboai.thlrtyBrtakleii pro acts temperate .
IMT sippltod Ther
-.'. .:r1 t .:<:tf'_:. .,,;..7..... ,, % are ,. 'J READ' ,:.tn" '
one'mast his lot acme buidreli r .
..... .n-t' eckoola' : or
; :; a la the. ooaa : Work .
Horses
.
.
''. ;. ',w' o. : t : .
'nIrV .. t ;
t'a: { f' &" .. {..Krenr 3 s.eltld.o osM denomlaano_ .;lYi prep.rsente4Aasd'wthe mneri to &e orb.sad accept tbs IDotd t.I- fr % | ;' ,. ..
potieeo 'II
that;>Ypr 'of..the'-legacy oftoads.wheiv ._ That' fflustrated.. ,. f J. '
paper /; "
' AtotlOwtas haef : C
.; y! : +
U4
... .. .1aat' "" t ,
+ '
_'
thesethlags'csa be growa." i rented ia'Jacbcnvillefaadytiblisbed *. &, .
"n1'l1: ""tLIhoP" io ; 1 '- 4a. ,
'
.. ttba: Ia ; ,, "" Neither to this a stock raising eouatry,.I. eTerywheri .':' ** >* ;f'" l
.iIia'.... :: tartan; plaoopeUa; c.t 'ice .JI I -
". sgpi.tyi, Chare*;:1 M. S.?cbrcI."'ioitX,;,"aad There to ao. fence tow," which to a.J Jgrfi :. )i : ,.; ." '" : .
a -.. 1.1 ......'Isoil ter ...... ; r :* r J'I' Ji- '* 4i
.W.j
,
>;.boo-to0; ::>eWer of'timnd; | : /. ; : "t. '". .'' $
.... etosees who _' to'jeejor; the 13a_, .tom't: : l r/t' T> ,t1i.l'; ; : ''?'U'-'i' -\ > ; ; ; j- $- ? )
means.aad tbp -Ia',eery'ittWltve A. .'s...! ew4e.e a4 the:fall ftmmjr ta I ,'N; k .. : ." 4. ._ : ; "j'\Sxvfc-5VE-jcceiycd} ., ,. : '
:.. ..wf.: >tk/' ': t '.:.q.- flit.uterirrs 'i"l6i4pd: dpai'' '!faduidcx ta'coat i iter .. stock te%hi i'country.Oa.. : 'tha-clove': ,ft'. .'t-..i'ax A 1. tr' :.' :?" t.hfiiii'esany: : :'interested. ;" V
band. If if to desired to :apd. ta theculture esrtoons"snd 'anyone': *.
r'
.
\ thtik
: ..... ...... JIakii the all ?
.. .si.arils .. ( '- "" *
ttttat.rttsil scat-] Ooa &nUbi. Wi I t JB AA-* A 1 1
.. '
.. .., .. .. '
': ... "rl.__' ....., I':..... ': v.gefabl0I fr tL.; (aeher'a' aai Moss iro dlycuras| ';':'.}b i fruits'pineapples.;a. BHroiicsl.fin.Vegetaolet i ; oar a; .'. .7..,..otAei'" pktiaw< .' '."lJ':' kt ::.. : ', : .
: .*D la BIt J--. ?air :. :1 : : .,,"f; _. "',. ...
., tpw. th'e' ce i at the"iesr.: .iJ.J: :: -" .. ....r J..t: '... -. J ..
ay ... Raid. .....>fialero l bot. >t but then ar*large,ejaaatltlea of otheresk eok" dMr'parts' 1r7I'ff': < ,
... :. n i .... ... yewtaiii:.grs"rstab". as I;tamats8Oet 'of. "aM" ' ''awL _. of.th*.eoaatry are Ja the grip of wta- t .... ; .1
"J ",.. ,AA-d. : ,: I.-. ,'f.; '"jKaaV ppera" >a B'W i'-::'',;',' &_.. w.-thli offers. deetdej: idaaa'uses :- ...,..tI'j>'''"'': : \ .':" .; ,.t! l'; ,L.a 1,:. .,"b 'm1 i ..... ...R U m""T 11fdtcetb : ...

;.'. t-s p.J. -'. tla eoaaDOpoif ;...w. !oi toss: ; other"portlos* of ties''la'P 1IIenr' it s! I+a11tripbi. .t. .1 .,;>* J
$IMI+W!le'1'lLtii''6d tdWsgtbi: : :Jatrj 11.." v .1io: ..' .. "" ;
aoe a4 '
,I41kd fter-the thai> ,
.r&Q 'l' gOb things ,. '" .. '
: .
i-Jfefe eItadbSs' ,,. ... J -- "f''''''''.' Jvr ( -. . ......-. ,. .
ss. et.wpaseali.isi.AaVfHstreMe ; [t- )If! cast.,North,tram uan. : *_ t., r .J..u H .n. .' : o/>- .. ', .J_ .. ..r ,,
'. ..... ,. < : ..... a,,.,. ., .' ". .. '... ; : ; .. ,:
..... eWmeot la'uakmowa.V ( embef.lratlii] hoajh. there IM;' '" ., ... > "" .pi' Y.i ) : Sirac.' "Cc= f'f Ave. D.. .
f tVi .
.. : 'f'.' ;''' ,.J ... ?. i
.
..... .
..
: '
:x3. ouktAiH .. .:.1". "' ""'...'. bJ ('::: E ++ii .3x- :r bvkt t 'brA. ) .;-:". } : '.'t. !.- '(:.. ;;; '. .'r.. "" ,... ._ .;;'M.
,
tothe : .
_'" :o.< beictkatiy JM .t. ., 10,
being iffiereso. ..
.
} >
,' iF i"> WID BaNJrt FACCU-n"CL"l ... '.'- a-: ,..W' .. .".". '!I: f' -
: m "' -
.- wettbt .>. *;:lie.i* arvtaMtai .J.etfpeef .poi,. sesaonaseeds. ma7nbe.plsated ,or,TesetabUf tat:Priem, .Deus sts iefau4 raoaey'UTktrarr'tan I'f' -' ." -t' 'J:, lam .,.i.... '.....' 'f" 1<:.:

". ..... 'CftUonto and otkv.,M.. "gathered. ,. say'day. to iha. year.. PAZO' .. .A, ,rCase .'to'ron".aajr: .. CLtvD-- .." ", 11. ', _.'' '....,. ...' _..... ..I t .... ." J.., ;-;) --" ..a"I.. v..T!, .. ... .
...... ': .. .. < ,.. ..... f p. : ::"'1JoI: : -4'N"' 'F<.
..... how _
of longjitaadlng r
-wless : otlaeatteeoa natter lti Ii!
'
; !.o: ;p.' '41' .. .. ., ... .
- ,.. .. ... .. : .J :;"
.. '-- ., ,, -.- .., -... .
... .1ve41t.: .. D Wi him the la t 1d : mt.: y -. '' . : tr t ; ; to dye first applkatkm khis \1J.'nat i : 1..8J \'"' (' !'t- : { ,. ...J;.. .. s. ,1 ,'tJ<_
o ,
--... '. a t Y1ilIhi iatiitt1 Umber* 4'IN contposed'ct. a Uad of eau aalielt*...sao.-. 'rlt Josr'dsgiit .1i'J >:'". "fG -....--, ... ,',.
: ( !< :;; } :" .
rllsat' wtst.e'alimatel to .tM-,tT ttlkr "# ii ,l: .t 1."-'a' '" 1 h D't'ir'.ead;: limo a:4.tamp.' sad It .. 1i; it ; '\'" ; -, "
..f'y t .:.....l: ,",", ., ; 'f t.Oft&dthtS' ""i '. :}
..-. i1Tfa1M 4WC! J8 almaowsdeeeC1d >a>'Wit!..are;fnrw ;: oa .pln t:laude, ynr;W 4or.srded'poatpaid :P3fedldti .U >.arT.., ..f..... p'ertyaO, "8"if. '. 'r"gg 4,

.. .. sdslIMA Prat= ..'!.TT... wkic*;;: .: alteMtohi..: herthaaithepralrleaBad td... BL Louis, ,,.. MA.. ;: jtj'j .dx'... .. ....,.n". :.11" 'J: ; &ci: : : !t
__' + : ', .
vralybti. d:simaeee:fa ..teapiradkrrtk ; la this section very,rocky H.' Wl'l'IIOU'rEuu: EuDsa,' ,. :;0.\.
4''uri ';
!
.tii'boettasbreeiei'lrom, : : tbei"i.. %. Tbl .'rock. .sea' peeallar coral]formatloaeonlalamc : 'T ';. OI'I"ii'fte'o: ; 't .4 ,Plumbing '\ ,;
... ,..,... e VJ u-f ; ;
'
41
;: w. "
.aHA_ '
_
__ IP&t.wl a'freet'deal. ipf plant fooJ.ae'erldenced Take.LajtatlTi.J> .. .. ,.. ,Bromo Quinine TatiietiAU ; '\ Atk c ariirite# 'djys ,: I and ;Ca: FJttlniii. ;
a.0Dr41 :avrcnxMst thmtoaUr by chi het tbat In many .druflfUts 'refund thefmooey: k if hfala : '_ -- It, j'j'- (; >. : {f k
,
: .. .
Jvtac tfce iiataier aeoshi1a"f.altrtaab .. piicesoracge and other fiats.i tries lire to imp.. .K. 'W. Grores.. .Igaatm.: l .i ',",
'
.. .
. . tell .
: ...,!Ji... =8IIAJ4R'1. t" '_ 1:"'-'' .f to}W::eeea :beariaf;=tkriftlly;t.tkoa k. tooaee** -r bog. :::2Q'oenb -_-;;., J" ,. ;i+. :. 11_ .'__fgo'9P.. ;. 'PiUMBERS. :SUj L'1ES14'ETC. '.
,Ik* at rn. int.u.w..W'paIat'OC. to apparently"ataadtoc'Wi s"'. ILtftJate '

.t. .beatL of,'this 'rockerBe !:'-of' ,aporoua r.---: '.orhooe'y : ''' '. ** "* ;816sAvenue.Dj- -> ; .':, :. :. Miami.' ,Ra.hftrt *; 'sj (
; > '
.' Tktn to* vBthf! traedom. tram:m&Iila, > -.. 4- ',: .; rt -
? '
-- d 7r .
:' ....... :.: 4I..._ Jhe gtieei ere iraahled,'to proetrate itand ; } "' = Ui 'J .. '
t '
A: tic co ) ; '
w cosmos! ,to drawrample. !'allt } : : sty' 'lne: ,' .; : ; : ;
: area. .. fwf BMce from what -. .
. r
. elf MIiNM .. -' r / \ : ," ',,, .. ... .. ..: -1 .; '\ : '* T tTJ: '- :
1&-,1:2 .r.
!jisiG '
: '
'. -e:. : woo'd appear tar be a'rery: vnpromlmaket *- i .
.
.
,
arts ........] ."siij ; : 'F'? I :- ... -" tfO'.
#
: atertct tWr power.. tai aroe. + Tb1i toel;tD .*th.\'iaj: .'1'NBOtaiitBtIIEieiLS"! !\
.IJt-l' "' : : .1
ur ....: lia: d.t oea'aMM Y : :, ..Iir' .t .
: ..b .ttttror"aadJur; *bie;boDd- iiSffl"::: -Sir- *. fi'tt.r ". W't :: r )M I. Yarborough }
rar.Tl,...a.W---.. wlikb1.awaRf ins.. .jniterUl: ,'and'.the:wVwjnri,koo. > rFJor da,'Ge r gia,iAlabam ;+Virginia?North'.Cariilidai t :JptTravel .. :
:' 1III w.\.1W. !.....S Mto ... ...... aadJaUraa. ":well"" .u several+ ..reetdeaeeelafthe \ 'I.; "' i f! ,. J' ir-- aiid South Caiolitia:'ir" is .;,.'--.1 f ,
Cetracto
) and
: tr-; ,dtyb tf +C etoa+. : ;: Builder
; : j. :; .
Between
:= r mat ighway .
" ...., 'nmck i admired by' ;It=. "IJ ..' : __ fi ..J -- ; '
; ; .
'
.' .'--.. ra..!i.-'itttt. assalarP.r : .... makM'tj"d aesi Aadlriatertol lithe : .o,. r'....,..w, ''I Uaikler. of"$.he' Patua'peaeh.. \ : ib'tel1. *, a .I,) ;r.
..... ..... :f4i..........,........ ..."' _'tti4' ;co tylead, J olh-; : : gatRuu J 1-:>-'
I { a ion and )the.k 4East WestaaaA t; '
:
.....u_ .. .. ': t '' r .a \ \ : : Sn i ri
. .-i:. .... ei4 the tat4 is...tla.gs a..t:eoadt-. \ j jt. House. aVlQvin g; aY: eciatty ..

,rat nt ,. -\1
.u..w ':er )IP. ,. .tr-.t i E ; ,
. c ] feaoni-, : > :M Fr torida < -t j
.. : i Tkef truth:;eaJtlratsd1.fate ,ehi.ti7: .Y'_t } ; ml ,
*eHl tea (Mfc ttH fcri cam. ;. ssap.ett;:oeaaged'ytaedPpii. %. .}, ... .JtooP.-;., 1""'(,...':p" 'I..II'r : $ -i",jca':,.'''"'':J l"' c.It,:. -:0-- /"' '- T '', -- j, .. : '

, and ia. .... srse.a87tiited gttaai.ataagoea; ; arocaAa3peirs'aad' ... ... ...'. .'-. ", .. ',, .

, .' .::;.r'9t MiiRi to sot'.t.e wd ]laces' are;targer"prOdaced: .bat tent t '" 'f''f't.( : 'if" .; .. 1- -' -- c.. I ....l p .- .. '

e.ary_htrei' aai tr'ti'hey todtgnoBs to the . > ,
it&.tF FLORIii'yANC
, >a., ererywl Q' comtryMs w'rb"8tt1e ar+ao realtLgdoR....: oi:,Ccttv* *" .. >.. 'WESTjtlNpIAvLtMlTEpi' J' : '" --' + 0- ::'. #J
Cltr '. .f. ) AND r i- '*- .nis.L. 8s.ts ymaft.re
:, Jet be NDsIpeopIsu .! tree wm te lr."from three.to r4iseats'atteptaatins : ,..FraiftOw-* f" ; rqxTP ER L.' N..1 M'ami* : E
; 'EtiX Uccoratmq 'i
e. '
-- ...rM .In iaatR T .gU\__ .... ? : : ornpan' -
tooroducS Matt: .. ,
.. t'I j't < .. ... --- -- ,
jatu -
: .
tM \
'time.t'seas traEb- p p. ; {plant : ,! p .; .. .'
: etaid t '
(j..T Qtht
ONYltSilttT'116TBO.D r .Sd +
,
i' OJ
csaeta CWir.ttbNt1Y '
fatty Wald tdt ibs ewaltl.ni I f IIItIq .ome IIba resemkins'the :sad i na';c3 .f 'lcr" '" ;or ? 'lQ.'l4cn% s
" 'fs AMev b.althlld.es islaaab1. Which }., opiaatefi % CM.i Jb..w i'ib.wsasd'''' :sieh,;p' fwd- -..'.r:1 1o ...i... it ,.! 1;
are by-settlaf allpiorTewkersvi I.;....:...., .a e. '1 M't...s.n .11Mo,....,".nw pM. a..U priacipsl agssot.s Pa'.4, tb1":: '.,'
., as is 8Q seexios at 1b. eomttri.t --.... bear.. Jfrait*ta tfmoBthe: ,..,.,.. "'\'" If;? IUti ........" ..,fI'...'.....;..,:pu rb.....A rOf',.11. ..'n.l ., .B' >>. .
.
qt -. sea ; -: f""; ..... .... t'H'I ; .. ";:sA"
after' r ac?:U;t3ta eetca:tautee. ', ,. snil .W- < .u.-ftlCJtr4h.C raise eebediUea;FvllaMft .. '' "7 ; ; .

:" .. is........ -i .... '" ,w <(.'> '. ;'," r'-oy, <-1i"" ('.."' .::IIi .:.'"..'Ji..I:. J-r.'.c..... .'-..- '".._" 'raper. n.6.u1Q.."."..P. ,,.r..t..;..Wai.K11SOtilllllltg.# .,. ..-:<,:. .'.,..-..-""'-0'J:.<..."...,.'1">:...;..r ".