<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Daytona daily news
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00075894/00073
 Material Information
Title: The Daytona daily news
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Geo. F. Crouch
Place of Publication: Daytona Fla
Creation Date: March 27, 1905
Frequency: daily (except saturday)[<1924>]
daily (except sunday)[ former <1905-1917>]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Daytona Beach (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Volusia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Volusia -- Daytona Beach
Coordinates: 29.207222 x -81.037778 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903; ceased in 1926.
General Note: "Published ... during December, January, February and March at the prettiest winter resort in Florida."
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 1 (Jan. 2, 1905).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002072230
oclc - 01631353
notis - AKR0538
lccn - sn 93063916
System ID: UF00075894:00073
 Related Items
Related Items: Daytona gazette=news
Related Items: Morning hotel news
Succeeded by: Daytona Beach news

Full Text
; *, .t1).... r'oi''P"'J: ; '; ,. '..

.


I i WILKINSON the Real Estate Man. '
[
..THE DAYTON DAYL Y NEWS, +, :
,
'.
.. I
.. .
01. II No 1d 0oetBv.ryv_ here, .and Kt-ichcu._ All Clm!!. -
Duytona, Florid! Moml.iy Muii-li 'J7 1\1\ < :. ".'tAd..rli-'If l I.d''m"d\l.I"' "* 1'rk'f; Cents

..
-- -- r


1'IGI-I\li\\ l' mb" orne.ir.bi. ru.. ,.h.aco. .., ,. .,.. ..
1 I""II-f\\rs\\ t.K..f.r.- H .
/ CX ) I | I '
) i \ A Handsome 'I)0)| I |

.--- Kidt-ewood Residence t" Sul I \ I )I 1 ? \AI) J I"TSlll-\lNCI-i ',.'" ....


RECENT REALTY RECORDINGS I NEWS FROM THE COUNTY ,
SEAT. GOODALL IS NOW INCORPORATED BAD "NIGGER" MADE GOOD.
ftt1
I I
__ 1 \\n..'h H > rlili-lr'. lri.nlhrr1.. I : IA
"Wntrli ,
tht- .
fruntvlii' >l. Hiiiil n \ "MIrrnlii
Property That hasChanitetl Ownership ,: I he Sprinic; "lerniof the Circuit Court : | > ctti/cn !],..> ollirr tin)' JUKI nflrLl' : POWER OK PURPOSE.CoBcrltr I ; .
.: Ollicers are Sworn In und the Set Jewne l-iaur: "killcj! Uetwuen \le Land
in (Dcytona and Vicinity Duringthe : \\ III Convene AlonJay, April 10. \llUll "' itlH'UHt'll. II HIMillUN. "IKiilll'lll, III" Z
l't'III1.1IIlIlu lucinit'. in \\liUli n "'.," tourtiiil'llInn 11..1'| nnatona >" and Lake. Helen Last IrlJay by
Past Seven Days.1'i'l.iiinl. I Other Interesting :News.IM.iin.l. i iI iiiul \ln'fii UiuiiKi'il thin. n tinil run, <>.M.l. .1' ..,... .. II ( .... ....N..I' i iI "
Keiiih.'I : A \\ inchester Uullel.: #0
.l..>' ii vntou.TluiM I \Vl ull fan uiti.uit> tlu> UII',11.,1' 'Irlumpli ,
Murvh, :a.Vnriuntv" ili'< I : "|)iniir: 1"111'1 "f limn' lif>, Inn 1 > r.iri'l '
ii w. I
four \\nrtli4 runitiliitti' n \\l .1|.,' : ; lie t'lci lion for llio '. : -
tInfollou' inn |l.roIM'I'I.I'| in, 11.1>'I"'j' i..1 tliu ciivint, i-oiiir' fur \ "hi.-iu riinnly "aliiilit" ; ilmplcr.' mul If pi'tipliIn. lli'i: lutaiUi'e the fiirivA out of whlili tbe. Nitiml.iy juui'l \ I I'el.aml.' :Mai'ili I''i Jero-ie I'iiu'i'" ,'. .

w,1, l tii-lnlt.v Iou,'" III-PII tlleil (t",- iiM'onl, "ill IMIII\I-IIM XI I"II.I'I." A ('ml, IlIlh.'il'I, i luiiry' mul muir)' mmlil only l.i-i'ii. ili'ii' triumph' ypi'iiiii' ;. Mt-u Niitlilonly i'iiii'i'ie. : il"'I'IIl'alj..g' : t'l'.oil.ill; iimlfitin. ,I a in' :).;cr hiMiini. ; a I h.nl I.' "" '...

.!iHiiir tliu, piiKt wek : I! ,liilu| .. Minor :s. ..1011"I"| ..i.lllllo1'1"| \ : tiirii* uuiilil li.* f"*\\i'r I'l'tiUi'ii If n'.. Into the Maze nf filII.... mul tlu-u tliunorhl n.iiii.' of |1).1.) \ |t"u, l'i'ith and ili'ilini"t'i.M'ls ,. (.liiillih'il nil to mioilieriiilil, ,'r '

W II. I'l-lMl-lt, til I IIIIIII' .\. 111)0 lit trlpph'x mul rllllllli ... \ naki>K up nmlIHHITH| how II I I-
"T. I IF.11I1..1i1l ("'tit jlll'I" iinH) tuilii.v. i'' .,,1'1 I ii'il liy all "yir>\ lu'llilill! ).( nullK'lilyesieiil.iy! nl Hough's 1111'i
,,iint.v, 0., l,7t">, lot ft,,1 I I "I''" iinl., hi* muili'ii*. "I"U 1 ul Illi..i1'K .<.. \linn nil liappi-nml.' Tln-ri' Is no xitfl] '
1 "11 ii" unit of thi' Hiviiit; I'oiitt liiMiijtin tin', ilrhi'i'. Tini. tliliiff' nn link III nuy worlil oxer which lii.ip<,iil\'. peiitine Mill lue.ileil 1n't \ een hei4
IMi-r; W.VilliiiiiiH' mib...\ of( lot 1. HIT. 11t or i mils i uj" I'I'I
,. K :KH feet. On .i-..iini | |IH i-riiiiiiitil roiirt "f utiinl, \Ininiui'il" Huilili'iil>' Inj.'i.i' ,!i.'I ,"n I I.;' I Cud prtwIilpH. Wluit. tlu'ii. N the t', Out nf.! rl'I'I ly-ono>U's rust' lliirly ami I lil\4< IK'leii.I'Thl.iy 1 f
1ft, (
t I""t ""I eM't-i't; 11"'I 'n'l' will nut I'oiiM'iii." that uwk., it* "nuulurUrni a ijiilrk ji'rk iif tht* li'iii tu. >! ii* ..1.:1': crol ? It In pin-pDM'. Tin1.. :iririit" vlclo- I' si'U'Urlo fur ilHOI'pol.lllon, illlil 1)11fiiiir ) I iiioiniii,' I'inri1" liecaiiic" inMiliciMn I I i.i.

in-illa) luitill 1 > I mul tlit> ilrl\IT'. .. Inllll'lltl'M rh'H \\hkli. niPii pralHi> tin* nl\\'u>s \\ aftlst \\ .
""11"11"0'" to | iin miljiMlin. CIIIIMI' )" : i.ii'\'
Kli.iiM.; llnllaril mill |hll..I".I.| | Steven .. on Apiil, |I". 1 tli.< fulluuiiiu' till llll'l'l-lillll, lli. IIM, I .- u' 'III.In .. of nil In a liimi'x onn Konl. Tin1grent I .i-j.iinM! Tin* I'llii-iTH. I'lcili'ipolli'il I ail' iillei'e.llion' \\illi IIIHwife !itI

i I.; Iliilliiril', to I Kiiima, .-\. Ilomvr. :M.VM.: : iluy 1"1111"" i MINN mil Tnt'HiJay..liiHHph 1'1".1' ,iut> In. '1'hi'. nlti'iilliiii, ul' lln-. ii\i','. 111111 who Mump' thi>insi'lrpi4 la.elTiuvnhly I \ a l.nm' III"j"l'lIy..1'. ( lie. \ iiloc.ist ilnrinj; uliirli he liiei,,1) luoIni.li :

S .",il of I I., IIIlO lift of iiliovf.liio. \ 1I1rt' ilrlxrr < nsinilly 11111'11"'I" on HIP.. aire-i: are nlwn.Mi the 1''''' I Imliiin IIMV. pnsviliiliiy nf i" I nf 'Inukshol, at her, l.ln\\in i i
It. .IOIIMM mill\ MIM. I IINton. nil'" n ho ar. cnimlilu' of .t'oiici'lvln: apurpose
Miny .
I
ViniiloViiril iunl wife( :Mm in
.1. tn I ( IMS that mi- linppniiK; .il".nil li'.iiipiixxiiii : ,
",,10'.1 l 'I In.* foo|| iiixo'uvis|] \\ciiI'li'i'lcil ami
tlfiirljr mul\ of follou IIIK ItcouniKfoMxIy mil* of hi'i-linns\ injuring(
SrlinlU of/ Holm\ Simml, JOO: pint ul ; liotli' of liiiiiilnll.: wiMH, unitii| inmiiiiiiiuv : "' "11.. prcll' > lil- mil tin I
,' ... ,. tliront'h. rII nml pi.i.l, report. I : oilier. 11 lint, il will useless.. :-: ,,' :
I 1.1. 1. lilk .J.I.: 1 Diii'lunn..liilm in I thin lity Inrt 'iilin.ihty 10.1 III. Kill I \\alili the ni'.n Ii ': I \\ lni'mul so ( .11'I.
Vim ILl II H''' in..liUus \
TIII.IIII.MIIII| | In I lurry I.'. 'l'hll"'I"'| It.! .,.. I I. ')', ,\\11.11.1." | | p.ii-lnr' of \ V111 "III' H"1'' "" ''"" > '111.,11.' 'I. tUply' trhlal nil) IPKOIII| | 'i'p| <,if tin' ,'I1"e 1'1'I" I Miixnr I K:, K.: Johnson.I'lHIIIl Tinnerat" immeiliatcly ., .. : I'

fill *: | :.O. |lllt l>f lot :-,1,11.! \ II :-x-ll- Mi'l liiiilt-i KniHi'opiil: i linn' hA I uxoiil nn iipii'niii| 'hlnp., .ii'ii.i. i>\ t"Illlllltll of tlii'lr :lft4, the Hi'opp nf Ihi-lr, InitlImtunl I 'illlll'll 1. (t', I'llllrr, ( j ii'o, i.'in.l/, "" '" |'; '. lit., Ili-nilii's| ;. Knit.iii
It I'l' II IIIII.IU' l.'I. 11 III- 'I"- I
I. "II" *. \\llilr, > .nl III" pin\ fliilll. ", :Si>\ llli* u UN mi I Ijllol"'I'.1 linn'' > oii jii iii'i'uKH ilu> 11\1'1111I'11". II.'h""II' .,. IIfo. Tin- "croat thini: nhlihyou II. C.ilillln: "r, 'I Inn.. II ki'.il' lli.i;. I'',. | r.ilt\n'is: | sin leil for I In- xeeiiehh .

I' II. Spi'lnvr, anil "iff In S. Kiv.l. ('inn.us iiiHiiiii'liy a rniiiiiiih<.ioii; iippouili'i I "'\ ,,,' "f Miilihlnu" ll'if' < "." \\ lufmul limp lo ,riMkonllli IH tlu> tinnitiiKt I. MKUinl. ami John) Thompson.TicMMiucr lln' lonnly'rt in.in liuulei'H

"'" i.t :'i. MI. ir; Snuiii until., I! | l'\. .J.liiilmlcCiol.v' ,Iliix, \\1"1., iiml' htmliiiii Iii"1 "I UK'1'& !' "llh' "".' "''i'' 'I. their' Hirrnuth pui'poHY nml .lu.1.>r
W"II..I'1 )D.ini In Uoli.-rt :M. Knnf \, M>tii tu I Inni.tliini. ul I'll.iiln 'n .." loll! rliuiM'.' 11M lln'j. M.!". "i mil,
!.'.II.IIIt ill tlie rui'liiMof' I'lilmi'tlo naill. I II. 'lllHvllll', .'. II..M:. \\11.1,111&:1, & ,," I-t''": I --ilnil T4 -urh.-- Cli-ik ami Assessor II \V. I'IMI-J,. I : hIlt \\cie un.ilile In l.ie.ile him.A ,

\ tlif II\I'IIHH, Ditytuiui.l --- -- Toni>li, I>,.. Amlri'wVII. IIIIH ) ilusU the, olVnvrH .reluiiieil, In I If- !.,
I.\ I on renilniU'tl ( 'ullei'lor iiml :'1.1..11.,1. 'riicoiloiifarlir. ,
Tlii ,mini lntui'i'ii II" 1"' inn) |I"> he ...11..... n......
> .' "' I '
l>> Mil It. 'l'liiiiiiiMini| tu I 1111. I lifiiffiHt, "". I I.. prolmlily, 'HitohlpHt. of l.iiinl., lri\iii: r woril \\illi a rolniculiMiikiii.in /

"'l.lIlIlI.< part lit .l'it 11 lilk li. KnM: I linyI.1111. 1.1I1I,11.1..illlo\! \ 11..1 |itiiti> fii'iiniMiily, I'.xnilloillolilll If Ili4i> IM iini, > tlnnu\ In mir. rl\Ill/a, ) I. our ...11...... It In II I.". we limy n"UI, the \ ,il' lln ..I ill In liohl I'inerhlionlil ':: :
l'l'k MlH. .lohll. II\ linn in.i': inlluu" I Hi.in \I'liMici" It .
trt. ThlM moHt at'the n-hi-ru timtc 11nh"IIT" Tin* Ciiiinril will inert Kriil.i\. ,. ,
, I SIt'IM"Ii... I'oMi.i'iiiiil Mirtiiiiiiiinu milf'n n n en''i'. It |I. 1I1I1I.I.hll""j iTilinof I \teen iiHKiimpd to he parmnount, ,tlio4Inner lie ii'liiin. Saliinl.iy' "inoiniiiKalnml \
I ii\\ln: ViuiUrmlnll, to U..... II. South I ",'.h ciitiiitf tlnit it riiinli'iiiiiM us ti. ii'iL-lil In iippiiint I'oiiiniillccH."' nmlliniisai't ,
1111..1.' Ih,- I'il', from hi'ii', to ill" Oiiiinii'lllolil I 'tnl.li. >. It U n fad ovcrlookiiltliHt I M'M'ii ii'tliiek I'iner", i 11'- .......
ttintli, :1.'JOO: N Jilot . ill'fiirni I, we like wlmt we Ilk. IPSK IIPCIIIIHOwe IniHiiii'Ms, wli'uli in.iy, li' nllyIn 'j
in mi' hour Mini hnlf. 1I1111.illlo.11.1 \ M frrlhiil tnincil 1 all.1a'4 onlereil. ( I liy, 'three
I! 1 ill' (fi'i-t, 1. Dii.\ tonit.Ailniii ': ', 1."r1 ami cnlVrliS' uur I tiistp It tlimi hi'i'iiUMu fi-cl It. 1'\'lIlIgIII In. f.ni' it. I
Siliiinlz. to Alfred .111111'.. >:J-lft. p tniiit| l PII.'III.II.> \\ \\ .1\11.1. uur\ hmiilx In- 111... If uirnrili'il XA'hut Is. there nomk-rful, lu' lh... timteof nej' ioeri lo Imhl up his Immls. lieiniineili.ili "<

lot, T. lilk :J. 81 Inintr. null, "rI"t Ml. I2.: :Si nt f roiiitnillir, .\. I *. (*i i.H tin, IIIIM rum.plliil .. Ihcni iiliunt In h'alliiT, IMIM'H? your i l"'I'fl'l'l. your ripe.. potato? NutliIng The si>nl as inloptivl. li.it tin* 'minx ,Iv, coiunieiieeil ] ''M\iilK( J I

1'".t tllllll |tI"< ",M-cnllli'lit. lollB i if I'.Ml I. 'I'll.-, tin Tin'.* In fin.I" ml... Kluiiilil UK iii'iihliy.I In* a.HUH ini'Ni'iilal'li'' linrni'il, aminliniih 11M or little. Hut ah, tliu fi-ollnt;! 'if (In1 'new toun 1)i\li"nii Itoiii'li\ .tin.m .... \ '" liy, liiinnn. ,) them., i ,

I I' iiinlvifi I.. M. Mill- HlIU fllOVX. till- t"tnl".1" | MlhllltlOIIof Wlmt h'IIho ri-KlHtam-n of liroiul ilioxe, ami YoliiM.i Ciuiiily, l''lor'nlil \\.it..I.. ... ..
II. Stnwnit > ti> IC4 phnliii'. It ,nri'ilM tli* "pnrityInu the ,Hinlileii ooulneHM of. liuttrr, the leuclerni'Kri 1'1'1.1'. liu* Mis letiiineil .1 .
VoliiNiu" "''"1111." Hii'lii'linu", "Million.1inn : '," i.r innir mul, tin* Kiitni.lmInu l In llu. ci'iili-r is nn iiiiloni'iliihi tA
ray, pmtion' of KiniiMton l firiint. in I-H i : .if. iiKpnraKua. the 'rinpni'iH ofklHClilt. >ri'\v. Imllil. pii,, \ \ I'liiei's heail ,
I. M. Minruy tu. Mm.. :Miinav. tin* ) 1..1"10\11'1'1\ | h Iii..-.. tu Inxl: : sj'j.ii.'iii.Of : : ':: ';. I ( <'tl','< ..K tit ( )In* i.nlilii.'i, ,...\\.11111111"111. ; lu ilo with tiiHte? Snnii'lliInKalmoxt \\iili tin.* \Minl. xi'iil alioM*. 1'1 ier" nin. j ..[

lllllAH.iji'o. ( I II"> ten, t .\-ll\i'i omit i'',, in I FI..loI.I onl.xix '. 1I'.I'a.1 I if IIII..wllllo. ;( It tlilM t'li'iiltini, MIhhnt ni-t'llllile." '"",,,," (.'lininli'li*. eausin ins.ml) ilenlh..linl -

"i i.\.'!....I \'i.l.i-iii., ; in ui'iilili." I, Tin' I'.ni.! it up In n\ HlilT, fuiil nn\I'litilnti'I. I -- I Tin' i.ili/.i'iis of J li.iylona' 1'faihPl'n"isi :. ), .J i' I.-I( ', "I'\' .\ieneil I llii' 11111lins *-

I I-"' Smith mill wifi.* In Mntil'h.Ml u.s..s..ui-iii of iliis, lomilv. will, prol'iiliki ) pi'iinn., uhi'i'i* Hi ,'1111111">' pallur. xnl' I 'f'.und.rr Mini 14141.Aa I '> In prlilioll I In'. piihlnlliri. milln anil ileeiileil, lh.it mi: Hiitiest. |' ,,:
. ". lot 7 of tlio I .11. ji'lalili'M tli.it Hpriiiit'' a of Swlnhiiriie'tlToeum
"i>\; fuiir, iiiillion, ilolluiH.Sliitu I Ki'Mi enrly ropy. I 'lilies 'to ,rlinti''C' llio. iiiiini.* of llnIlii'i .< .. .. .'
of l"t". 1-: 1:1 anil 1-1. .Mk :2/, l >n.\t<>.mi.luliii irll.ir.'u Mini Hit' I."'" liiki'lhi-r, amiil \ and BallnilH"oluniu. UIJU| \\.IS Illltll'l' Chh.ll \ J
iiinl, ronnt.\, .'. niiiil. l I"* |I" i'l I'.i,,1| I Ii 11 fiom (ioiiilall In (ll.i>'loni Itcai; .. Ii.Mncli ,. this MTti.ul lioiu
.' It. MOIHH toCutlii'i'inii, 1-'. MOIHH. """, il'-in" tu airn'h.nniil| a ciiiin* Into the limiilx, of Pa Him. tlicn I I'iner" came lo I .

III. vtifi*. 'MflHtMl' |lul.| oil tllH pI'llillMllla illCuijro.viif'H tliiilHiof. : M.mli. < III'I luil il.Hi'' I InI'olli'itor thin. ,' I.. '\ ri-i' ""'1'. I.II'P.! | tin* il.i>' c'lilef lltvniry revlvwer ti> tliu I.onilonTlmcx. : of llii' cic'ht i I for I tin\ .* SIHTCSSnf 'Deal.I.\ Ile lime, a veiy Innl' 'leput.i-, '. ,
I v\ '11.1.| .p IIM liiioU illl'l' \ pli' 'pill'*' "II'll II, MM'lll, Inmi ,nii'i-i' li-illii-i' I'mIHIIM who, after riiuilinitlntc tin \\ hut ,
I: Athuitli h'i'liiii ilmIn tin* in :M.ui'iii l'i ,
City.II : .. S.illllil.iy'rt ( is tioii nnly. .
lint ofili'liniiii'iit" propi'ilv, "lii-'h, will'' -: Ilniiuini' li'\ir\\: we11I vail the pycuiy: IIOCIIIM' mill .
K. Knulixl: \ ,, ,,,! wil.!( :to .1. M.KnuIWi: ii | thi I off to Mo-foiiH wltb mi ultimatum.ICIther iinlcfaliKnlilooik (if Tin... J II./ Kintiiif -
nullfur) > IIIVM.
IniulM'1 tix'il. for
.":"M >. w l.:| of l"tM I. :.! ami, :). lilk ::11.1' I I, t 'llirlllliiK s--liu-l.<-. ,'I Niihl he, let them wlllnlrnw the ; \\lin. 'IIIIH "' iiiH'casin in his. Motel, nnd ItrldKC at Oritn, Ji '
Hill.Diiilict'i. I --- '1'hi' t >. i NiH'lhin of thi' ,I'ri'.lii run. ntM. hook, or liu would OiMioiuirv It ami ileItroy \
Holly rmmlii! liiy '; 111.1'1".1. Knimn a- III,' hail Mi I to Lu ilenoinii'iil l.il.oi-H In, ni'i'omplisli' lln* ni'iih'il 1 iisulls. *- uho I is familiiruilh .
\\111'11.' C.Viliiix( .1 : M i :11. \\ It. AM tlu-y no u MOH! I'Vi'i-jone' I i
: N. t'lwllrU..t ul., to Nminii.! I jiii'i'1 I M'lllll'i, 1.1'llp'," I 14 H.lllllMhilll,' Mll'l'pl'l'Ihi'H or dtHtro> 4>il\ thi'iiiH4'l\i, >H, theyprt'ferriil 'I'hi.> (nun uill now' lie .alili. .* 1.11"4 here ( ) il.l. t':
Ki i ii
I 'uliiiM'i this Heel \\ | )
li-li fi'i'in
> m
\piin-r, $NH( >, lot 17, loll :L''I: Kiutl : : ,'liinj{ ul : Hi' "rn if i.f n h""..'. ami In M..1 to ,lutept. lilt furim-r iiltiranlive. Millwalksmil t
l>.l.\t Hill.It. 11 I"l'oIn\" '. Tinliili, "iii-, l.iiinjj) Illtl* II I I* 'III!. stl'I'HIlf. 'tlllll'KlflllllllU.. & ''''10I. \'' John.. Cauidi-ii llnllcn, lnoiiijht. I 10 I m \i* I I..h'. ,* ...11'1'1'1.. mi'I", I \\hiilii I j,. liiealiil.. mi I In1. | ii'ninsnl.l :' :

ixcly innl: |' |' -" (In- | .nllr'l up'mi ( ml. .i..: Is, HI thi' It' Nininli'i'nliHfi'xi'S.. i out tliu. hook rortnlKlitly, Ituxliw.lluvr will h.ivi" "* police ami lire pio11 | '|. ", Poll, lliMn, e, is Hiln.ileil). \ { J

I II Us ... fur.. Illf ISK\K. Kill lli' Illi'sliXi'.l.i.j ; -- --... i..I'n'ii.i lli. h.tslicen ;''''':U ,

r.. (Osborne, IaCro"' si.>, Wis.; nt a 1 liinr.1, ; :: 1.1\11.\ .., \vliliniit' """"1. IH at Hit'l.nMi. Slivin Oat. ,. l-'or ni.iiiy M-IIIN: piopeily'
lOr Ntraluliltiinl < !laiy4Iapa' ) Huyu > oirr4* n 1011 t'r.In.k. ------ ( iVMieil hy ( 'lIpt"jll C. II III''I
luiDilhli Blrli
M'li'i-n \ |
c.1 I II'rouke 'I'liinl n\ <'11''' '
Mri. Mrs.V.. 'I
W. P. Within Till lifc'lit ""
\
tn. arc
(! a s lih'ii ilip tin* 4oiirsi. ruthi** npIn .I'lI'k-\\'hllt M'IIHOII ha* he for l.n-1 lirmnuellV.. Vn; Mis. 1'. ] jiiuii'il' for. nliont anil liniir. I-'riol/l/ ) ,i li'll' nml, .\ m tin' Kiminiir, |HM. <'II II.Mil pntprtatnln1' ; Hiich on opinion of IIH* ni .
,
"I' li'il 11'1"1.: lY\\nii: ,| if H'I : l''ii"l. 'iimniiu/s, ulm expeiH: Ineieila ;
fl..1nr" I li.inot, i iircll Sll .ll'l'IMli' that? tilmljH: Ile ","'lItl thi'ua' '
tiiiH'innl IIIll'M'l. MiiyM juii
II. Sius: : 1J.. Collins Xe-xiuk < lijilil li-r" II,,' li.1 : III M ll Hll "\ Oil ( '
U till-. .' ,|M-.I. of till' I. .l.n.'l.'illli-r: III or four ""'"ill!," hfiv ""lOryN'k without Inl'l..1 I .tu TinI'll( .M'l.iml.' :-I I | IMI- IIKIIII lintel ami Imiltl a "-1 III'iolg. 1

gucKts of The Hi.ljtel\'u..1; linlllcil( hilli'l'. \ Iliis piilut Hint, llllholluh' & lit* ,I'll.l.r.. hiivlnu any uppai'i'iit, piii'in.si. Inroinlnif. c .ii'loss the ll.illf.iN enlineetiiiK, .

wroinl lull. In* rmiiiui pif\i'iit' IIMluai 'lilciiKO Trlbuni'. \IJ'Y.. S. Iliiinl-eil \Vni." K.II '.
wanli'il, A I h.iitl iht'
'Aul l/ili' up with\. the iiniinlaii'l.' ,. ;
II. C'. :Shimi-r: i wife ami >liil'l., tint iieninxiil.i
tin1I
\\nril nt
him* rru:,!, U'ii'ii: K\|; .hnl, Kails N. V. M.: 1.II
K.: \10'. .i.iinl iiiiiii.iliont for llirm. nr, nioic." j jiVill ( AVr.c.-... I N'i.in.n.i ;
Mrs.
If.I : I II.) Siiimer X. Y.; I iii. To. net* riili'i" nl'tiT I'iili'i Kui'i'pip -
JIIM'h'Vbll'M, tin ililifKC' iiKalimt Ihlllll).. I'.iiM.il.\ ., S. V. MI-H. II. It
'
casli for H > mul, 'lulu' tin* air. h'lItl.! I
lh.it | tly
U'lllmr un-l I wifi', I'l-oviiloiu-c" 1 I':. I I. ; pay tn.i-j : xiip* of of The I'ines :
this ? Dlllri-r Ver honor i.f Ion Clients
fi-i't nH In aKhimi'r prlMuiier I .Moiiisloun I I'a,, am g..I. pinly
iiin"l.. A'lIn in "lurnl.v. iliirtj, inInily' '''C. /
Mn. '1' Silc; :; <0.> liini-, Mii-t !I" low | nulHiini-L. ', IIIMMI "tt'I I "
H. : ( >4, NVwnrk HIIJ of Hiiim', IK to cxpi'rii'iirt* an n- ,public I'liilialili. .*. uelll In :Shell: :Minimi tml.iy. 1
gill'stot nf TheiiHlin.' -*, "Autu". 11111.\ :Xr:" ollicu.T1 1I1.1o..IIo"I.h.lhrlll.. nrournl In. tli' duml of nlflil. wnkln* upnlitht "
,
wnti-hmen an' then runnln' nway!

. Him--tlir-Ofrli'an- -KHI-. < 'Icu'lulul,, l.piulcr.H. I . . ..., . .I I
.r
, ? . . ni'uro, .
At I'lililiu.& I In- nallMAfrli'iin' : .
al Mrlf Com rot.To


.* Ready to Wear Goods J i Inl\ilif"rlnsiil; .aluajH hul'lH. liU, IiI'MI11.1".1 1hu nnnitli larger|.,, MM| .(ili'i'i'H|upnn IK| liiimUnml tiniriuiiii'l. hi.**- (rill ontrnl of moHt riMiUlM of appi'iii'mii-i'M W"'I', .," M'lf ThlH 4'oiitrol I U ami n, railli'iil not IIIP.IIIS ihi'i-iiu inln.Iak4' the. :I I II : Ladies: and Gentlemen I ; : : I


[ Ul'l'll IllH tl'l'lll WllilO 111' <'UtK lift II llltivlili > mul iiniMt I lie, roiri'Hi'il. If ui mpto I We |. | ,iuxite,' yiinr, attention, to our htoek ofI

. __ KnlIX 1 hut, ilocs nut" IIHI> I.nlhliamlx *
.. ? "A hiM I iict 4'lnar\ lih'ii of Hi'll .-..lIlr.IIIII,1 -- --- .. In lii'l'l fiMHl xi-i'pt In :triniiMnit' .
fair Ht.irt In iii'ipilrInix I' I Tackle \
nmke
\\ nn" to a Fishing
1 Lioni'M.Vltli tin* UHiinl 4lltihpH IIP hi.Hnrtn ;
! It IIM a pt-rinanenl' hulilt.
OUR LAKGE STOCK OP |I III.. l'lohl rtr liN knwH iiml i ir".II'hlIO If n ninn IM ugly to tin* mul t want' to I

j \ : In1 Into liitnpH nliout 'the Hlxt* of n ,hermiKi, it vvnnlilu'i, up I
* :'en'' Straw HIIH, hlMnoiitli : HO Ktinply .
La.liPS) Hats whli'h In thrown litlo .
Rprin ( Oxfoulsf walnut pi'iir well nml IK not tin'I liulill, of tlnImlilt > I flOur
White Duek& Pique Skirts "C anvas I itli a Ji'i'k tvltlnint m-mti'i'lnu, of the pisiph ntioiit, 1114*. 'my UiHlri *- I II

.' Bnthii.fi. Suits 'I [ 'III..rl\'lIr my of tlit> f'HHl. 'J'.. take out M'tfi'ta- tu kinx'k him\ 4lown. IH Ntllt a 1'1'1 t tnf I i.

Tlrillinntine Skirls "rls ilf l i>r HIIII|> he [irvHHPH a linlluw Into I luyHelf. anil I hate m>t coiitriilliHlliiyHi'lf '

> White Canvn OxfnnN, .. :-J.oc'4I1I1.1: OxfordsCliil.lnn'H + : lie. lump nml, illpM' with It. rollti'lii'KtM until I am nlmoluii'ly, fri'ifrom : ,

. I I Hhnxvn to tin* hoKt or liouHowifi* afterulliiK thnt 'Inli-rlor ili'Nlrc.. Ho lonu IIM I HIM InInitri'il I II i. ;;.- ;;'-6"

,, hy Ninncklnit lomlly i'iiniii.'li: tuit I 1 ,, to miollii-r I am lu l iinliii'n to I I ,

. .... H.it-t luiiril. I my luilrwl ; nml If. for tin- xnki' of upppiiranri'M I.
-
--- .
llalhinK :Suits: "' .I I do not net or Hppnk frum U I II I
: ...o.. .. M..a. ,
f'auvas (OxfonlsTrunk the IIHK at Its ini'n-y. nml It
mine .
.. IrUliuuiu In Ann-sl'liry.. I am .
"I knvtv ail I
1111'Iollllil will mul an ouiId uhi'iAi-r, II I'nii ilogo : .
Mil hI. 111* fjt'n
!
ilr.Vhlttlvr uuv
---- ) In I In' ofother '
-- ili'lnixlni. mi I'.M'i
. : ami. o.l.-r : lit the ri'iiifinlTimce. "who wan without tluin I lilli' to l.o I .
:Stram ullllnv
Tel) '', It-' men more
Modal riplallty'or
Dm Suit Cn'4I'II. 'op-s) oppimtMl tu .- '
imirli
fl-y HI'lllKll lll'Mll'4* to IIIJ''"'"* till* t ;; ) 'l
lll'llllHlsl. My
9' We Simiall' '- HIP 1 Miiiil to him : 'Hut tlicrine ; .
nptfni.
for insp-ctiou. C'IIII/lII'rlolllllll".1 l.y myMi'lllHli '
'article* are now re.vly In Krall.he man I hate IM
* ", inuny I'mliollu npicriMM ileMlre lo Hliiml, ,\ ell In the .'> ,'M
to cnl1nnl see our line Wi'Ht Inilli'M' nml other pliu'fi. Tli.v Hi-lf
In* true
ilncM oflift' I of ollwr tue... Tlien* i'iin nn I.
* Iniri'h' 'arc'ouiitt of them UK It olilH'r form nf M..III.h. .
control MO Ionic' IIM
.. It InipaM'ii.
to
Ami tliw'll have to come"'
iirtloiiH. 'n,,' rnnlrolof
Thi'H'll lmt .. to miff Hie ncroeH ni'MH iloliilimlcs my IN im-rely outward. re- I. Mason & Wall Company .
uppearuin'CH ,
Hendricks ei'iiul tcriiiH. I thouKhthat
I
thfiu mi
J. A. ;" I'oiiiinoii" InHlaace
aitd D'pr)
nnaiiuirahlu 1'"MlolI.' 119 N. Beach St. .
1 hail HllvntfHl blni with an, forI of thin mar bit oliHerveil In HIP effort to W. H.KUmonilson M (r.
*
arxuniPiit. Jin nat mu-ilnu lauiib. Annie 1'aynoii Cull inMonthly. Phone 9
control a
POSTOFFICE .
* OPP at IIIH.Anil
I liioinent then luokliiK up ... I
ran't the I-onl make them nhltiu 1..111' 4 . *j* .

. . . Mr. WblttlerV "
. . . hoiiven'

r
-
-X'( '
:

M 1


'j


line of f Sash, Doors and Blinds are the very Best. Masury Paints. _

..- 1QRUBER-MORRIS HARDWARE COMPANY. -1r1ft I/ ...: t'' i


f :.j.
..
.
ii
"'
ii .
... ) ,

.. } .
...... ,'- ,
.
: .
$
._: ., ;. "_ ..... ., ..; J s. .. ',,,Ii "" : tf"P.
y .t.r
...... 1"1'- _' :; A, ...,.. Yoit "" _Itf'r.!'!... : .- ,...':' -; .,.-....-, --... .,--,_._-'" ....---. .. ." ',' '..-,' .. ". ....... .... -' '!I'I .. I. nit "r, ")*rr't::' IeG# wWfa"" 4""R444 .
It
'. ..." ."..

.
.\ .
--
-- ---
--- -
........... ............... .. .... ..444..444 ,
., ; .. . . . ; I I '++..++-I++.+.+++++++++.+..++++++.++..++.++++++++++ +: I' .... .Yi .

+ .. ..
'4 .1.1i' + W. M. SHAFFNER, i ii : BON! BONS :

; .1 i )1HI'SIa J( > : ; ; AND\ 'OTTAUIvS\: FOR NEXT AND :SALK.i ; :. : .. AND: ( .:.
: .
, +
Store 4


: Novelty /* I i Real Estate Loans and Insurance I IUidqewood. .. .- CHOCOLATE ..

l11.'s.\ :
c, C I : .. =-. -= _:==:...:=== ="'-=- :
--

, -___ -. ._. ._ -_.-=--- ._ ._- =.,=-===-. ----- 1. i l Peninsula. River.I .i.it .:. I IK IT'S .:.
: I lotel Sites and Business Lots :: .. ...
1 .. .
1 4 of Estates Taken for Winter Residents.: : ..
4
Charge : :
4 fancy Stationery. .. .\ Ilex l of :StationeryA :
1 4 Most Reliable Old Line Insurance: Companies.. 4t :::
:t
w Nice Hook :
Souvenir Goodsrishinu I: .
4+ : Tiu'kli I I 1 ++t+++t+tt++t+t++++t.1111+++t++t++t.+t++++++++++ +: r' .A 1'iere of Fine ChIllU'oll.t'l1il' :,.

1 -- -- .. : .\ :-' Spoon::\ :

: 1 Linvney's: Chocolate: 1 : .\ Piece of .Jewelry :
Daily News .
I I Daytona
.
4 Cre )Ckl'rr, Glassware:
Publlchvd Dally E.cp. Sunday. : you want go to :
Toys and :Notions: .
,
.
1 limited front January to AplIl.! BlI'a> 'ona Florida t v .. .

1 UF.o. F. fROtTH F.t>I1'OK Asa PHCIPHIIIOK.b ,. __. .
_.. -- -= --=: -==-==- : == :
.. : ""-== =: = 7'" '-
= = -
"- =--' --'- -::- ---- = -- 'I '.= "- -"__ __ __ '

.. .erlp loi -' by mull) II 50) for the", i-anon. Bv: furrier. >Ir. i--nt H WwfcKnUTiil

No. Rcqch St. ( iii ,,'colld.cIKOO| | 'matter January I''C>. HI the pontotlliM'at luiMiiini. 1 6EO. H. CLARK\
40. f'I..l
.
I'Inn ;!" _. .
1 _. -.-- .
1 8j **************************..***.*.*..**...*.*****.. ?
1

: . . . . .1 liullatitlmun's Opera House.Tlic I Y..eded Q.PUar.Celaent.
remember. Nil Iii mi std HIMnl oil-) y! i': ." !,.,io AAiI .r ,o'AN'i .,s..H,7143L: (j.vit@.l'1oi>.::!i SrsrrR
I ----. Lull tunl i-nm-eit. Cit,, i "lieu hug of mi Im-l.li-nt'' mi liuanl. .
Use the l.hli nhli'll, \\llri l-ntliliiilliileil h>' II i Drink LILY WATER i
|
To Dispse of nything Quickly U'illm., m's ,1/\| \la II..IIH.I"L : ." <-n|>taln It lm unalil nut. allow .. .
j 1"\.1,1. lin.uir'ml' iirri"ts.| .\ ; lillllfllllUe "I1 rAnd
i l liuitp In II"" IH-ofillle
Liner Ad of the Daily News. i-limil ntll'nd.ll| | inn) 1111 ...'.- \ ..-,. ,tfivill-il II... ," '..w mill. wliel* ." '1''' Preserve Your Health.Ahsolutely !?
[ Work uud'I i-lllie| | \\eiv ealTieil" oil (\ ) "
llniroiir.'lily, "j"y ,tli<* riling., : f.fflrl '
,.,. l I.> "IIIHI'Ill Mill*!"!! 'tllllll l fly flil'i'l'.. : / ,, freed from' nil impurities c:
i The lint on tin pr"Kiani' the: rexnll that 11,11, ,,,,, went" tell, ;." ;'
i Cadillac Automobile .'.H't "II"'I"I.\ IV \ l'I. 'he liii-n did. lu.t jiini' | In II.i ., !Ity> tin-I Sehantx I }Filterution Process. ;.

I | Mi'l.i-iinaii +anil |l.i\i-i, uliiili, ," 'I ,.... nr, |i.u'H, anil the p-lirnil VMM'k i cI I It i jo'' rceomnionded] [ l ll>y the most eminent -

New Model l:. siifeen'rance.: : Car in stuck! for immediate tlelltery.Svtcrnl .\ iliut : llie hip \\lix wlovv. '
Ii Joy
nun 1ltyd.ult'| | \'hlle III HIM'I"'I', "lie. ,III." III II"' I'-11'1 : 1f< phyMeiims' to lie n pure, healthyiinil \\t
t I : goad sc COnd-11and Model B. and A. cars. )Mnii\| | and) \r III | ).uii |I'. ., ..I' liiu: Inn ul'. the. .n 11..,'., leillilll-" '' }J'lain'
I % }hygienic water. and carl..n.il.jI -
mil. \Ic.i.. I : 1' the lull nenualihliii. : "I'I !I. pi 'I'I
t B. A. I.I-MONT Agent for Ormond and Daytona. I'lii' tiainl in \\-is liy "I LILY WATI-K BA1M. HOT and .f
i Imiinl of tiui.tliei- .hll' an C.
\Vni '1 mi mi ) ; lit! red. COI D, tlh. Klcctrlc l.luhl Plant *3
::1"fIj! | ;. M.nii* Mi-aiM null ,
UAKAUH. the
) Ihelll.tlile
IUra-E! OUMOM i-lose to o."l| I !-
dillnui i | liy Mi--. di'n( ,-,- I | s.isii'in. preMilleil. 'I 1'111'! air mi llul "
\VM. WICKING.
aid \Vin. 1 IlytrlllnL. l lAIIII.IIU I |. "MM Ini-lil \\ IIh Hie hlliunaue) i.l'. Ihl'' Manufacturer .
s V+ !*+++ to++++4.++++++++-4 +++++++++++++++++++++++++++++T+ : i i.lli .., anil the men uere tiente.l "illi. .i ..i
+ ,llm-.f' 1'1'\ '''> ) DAYTONA FLOR.IHA.
.. .
Bond Lumber \ :\M I iiMoxl.ui.: Ni-nii ( '11..i.. "J.. I ,the-,. "wi.lU Unit WIK Vtelit fill till" fnilll'ijllli-kly lieeesw.ily! '1 111.. :.... ... .'t., : t.. t i.i.oi i'':;'. .!'....; )i.'i>oi !" "-i '!i' 'J'io@ oh'it.1
CompanytllIMltlM I
\ .
I 11111' :Siiircnt; :MulliiU'.iUli.) '! .. eie I'll viol fuel, the .Minis lirn-eil' ,

!I ++ \ Ml IIV lit. 4 .Milljiliy, KI-H-.K': Ilii-kcy, :\illic, a 1hr Hiniu't>' llHlelieil, mill, ,lo"ea the man. stilphltrotis hive! iniimier or" If I r Jim arcu'iiiiio-!): to NEW YORKBOSTON AND THE EAST.

4::: UOl'till'' AM I>>> DKI.SSI.il: : / ::: M.ilii.n llorotliy Tixslii, thrill, / I of the male' one of the Mlllors' on TARE: THE

; +::: 1'1'1u: C"'I.HJS LUMBER ::: '''-.' '). :M.niiI'lihU., ; M.IIMi. : UMIII. ) .11i||:|< relunkxi xeuteuli'nl'tl| | | |'

.,. I 111".1 Saiyi: ; lit iilnl .M."l oilier., .:
:
1 'I I.Alll.' SMIN il.I.S.: I OOKIMI.I Cl.ll\U. HKICK; I.IMIAM: +::: 'IIIII, .1', .. see lioxv 71 hut II Is vi
: + KiiKiin.: II. P. llain.w-, It. I K.: lit lit'''))")1)1: heleV Nemit il litih,
1
CI.MIM'; ; : IN: SIOCK.J 1 1
+ I 1 1Ocr"n
a .
. :t ( n9in111' il ii-otifp IIl'-t, l'i.<"l' ..11'.111.11.' ..it : "
:J IMli-. .. nn.l. 'anli-; 1:11.1.1"1: ( t "I'uiluiit, ami,, Minimi' "* .ttfiniM. 41 I I'oi' ---
."milVin., Mavi-. I .
.
<' 1 .l": \111. .., Ihinlllill.I : .111111111.I'.u-11.io' ... |Itl| ... ltalultb'' suith..f.ln.l.suu., ill" a .- t 111,1,1 11,1, tI.r lIi er..11.. I
-
. iiii.iiim// '. :suhii.nl., Itcnutll,, ), i.r UN'. r. i I': .r. KV JI'hnitc I 'iil.id. Ix our "t the 1.1 1', 1'1111111:1
[ 1)q I :; i I Iwo Urphlln4."Two. '"'', that l'l"h' 1 Fio ))0:1": ." ruulidvt. "
t.!1)qi : + H.I. R. J. MAI.BV. Mgr. : ..r 1111' "" "1'geuli" II.II'h..t! 1it... l1.
"
, + I | nf ,tin* .
+ Ori.ui| | OIK : 111'.1'1".1'. ... "it.o It if tr.ur ,
xei t+ ++++++i.+++++++++++++++++.+.i++++
n! .++.H.++t+++++++ + |l.llllllir. 11)1.1 I M |>|H'.llllll.! pl.IVS' "'1'1' 1111..11111'111 .Ih'I'e. I.Il 11"11111 Ste..i..a sip Company
I; nit,' nisi. i.mrr** <|iiiiir" *iM ill:'.I. :i
. I :... E1 ..+t t+.|.+ *++++.+>++ +++*+*+++++++*+++++++t44V I 11'1101..1"1.| fta. iiiiist' i-ii'ilii.ililv |''' l ld| Imo IniN)! lute 1111'0.\ '.*. \ nit
M'Iltl'd l llif, I !, II. I'nlliM ...
ly mill.
:+:: A. U. riiiiKiiii., I: l HANK, l1):. HONIIC r. N. CUNKAI : )II..10' youth, i i'n\ltat" M t" tinn, *
+ I't.il.lrnl. ..hl.r >..t. C..hter + .It uinlitiiiiaiii i l.i-l 'niulit:!, : otlUi'i' titli'i' n Hrihiiit "1't'i'iiK '
, oj.I + 1016ed! mnl. ciillin-iii.,lii' I.. II Ill hi VI'....Ih0ur1 II* lull II I'd 11\ ild IIKuril
I BANK tlll.," I.'II"" '. It ail'al' I I., Itlll,
i MERCHANTS Ij.u-li;, null, c'Vi'iv ,cli.iracliT, nis: )
IlIlINt tilt 111)4 ,1'117 III "hid, I I., ......1'1
. lt. .illrunch. Volunln., County Binki, ++ li-xsly taken ami. sn rc.ili-.iii- 111111"11' "h.11 Io\t. yunlg'hrnalI .

.*.. ( ':lIilal, "lI'k . . . . . . . . . . $ d 0.111111 ++ l II" in19'Prt'tiiott.! ill ninny I 1..11.1111."""1"1111)11111..1' 11i 1'I1..1.the' .Idin.11'11)of' )111110 1I1/ll.i"1 u, I

l IVi--mil. l.i.iliility' . . . . ... . . . . . HNI.INMIJ + M-i-m-4 that -II-.IIL.: Ii.-iii-ls: '' w".tiilifle lumnnltltl std!. Ii tail It'o''
: + .V1'4.ir'I,\ tear, at tin wi-iniiig | | arm)' 01' 1111' )'. tvitb. thr ",...11,1111)
:!: 1 I runiait: n Cienenil Banking Uuslness. : 1
+ --ci-ntiiiim tu'n iiiniiiiMit" mil) .Io."h III "lit II. rut hlut..ig in. '

I' :*r i 'oi.i.ii"riii\s) :. :;: \I\DK; ix \ii, i-A UTS: .OK TIIK: or.\TKY 1 r.I"-4, | .a.i:II'li.' 1111'' lil'"t drslrc"III'of"young 111111"1'1111 tellutva I. "'"to"'1"1..1 spurt i

: 4 For HafiiW.I 1".11111', "? 1'1I1"r.. 'il'ed.' .lhm. rnrl.' I.Ife and 1 Kirn inmirHiice I'1111rf.a' Tin1 riiiiiuMiy'| i it ti'i.\\; intr ill |' | bel:,'t 11..11'.tI'I., '. III .1111 -
I I + |,.u., h1. n..III'. .praha'IIIIIIIIIIIIIII."r... "I'1..iolll> of ..lIr.I, .\. 4i ., 'III.hl d.a'a his rerruaing; 1I1I..II:1t I I '. ... ,.
I and I i-a.li .
nl.iif.ivnr '
daily II : ""
i .
i 1 : II.'" In VII..)). 'I'll",rI ?atfr.ioCAr.nt.I' ) pl..rp.9' | iiioiilh : ) IIlIt III Lulu. 1vna Le uu11ill::'-. I I

: : 4i : .++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++: an im-i-Msi' 'i| amlii'nrc' till :,( 1111 III' big /.tll" 'III the 1'/1111.: or 1'11-, j M'.st' ., I''IPultn, : Hilt I linest, 1 ('0a..lwUe. "tirnt1Nlhiugtlo] .Vtl.iiilie. ,
jl'.llloIil'aPllt.,1 by tinMnall *\.\ $11 Iii'' ilghl01'a.. l'hllll.Io'I..IIII1. Itcr .
i S A I i'uituNnuinudl,, ,lo.:V\\<' y.i.il., V!< "',.'". Wnl'j. IIi.',-.,
I lln I'ltrt I that lint little of llicir --- LI1\GSI I 11111111"11\11"1") I lletlh: l liiJ..o l ) 11liln! > M,I"j'IIIII"" ) I '11,1
'
; ; . rry ell\II I ln> Ml ami used, ) (tin1 ]) Nutke"I" r I nv 'Ilirlr ".....,." I.1 Tnl.liH. "n|1'1| 111.dttitIinlltl I.rd.'Ii.n.ItstlilIIii'. :NIttIiii<' I in:il Si.utl.i. n nikelsannul.
'I'bl.,'I" Midi. nl.il linuvnfiei: lifi I.M) tliini :
f. 1i I lioim an-\. ray uli>n> tin incniu-f I lia iiiuna.er of a large ilresxiii.ikliiK gbtnnulluirrtl:0.t.' |
.. ". In New= \''''' HIIJM; "I Ask lor copy "GREEN FOLDER."
Hotel Co llu' I I".t e\i-r iviiiK'rc.l\ in :\ ) "...... tint tin moat iin-Aiuei-li-aii" ; lin- rnl- I 1'11'" .if fin." II.M'Million III i-llil.'lei Ills. tie.. al| il\, Ii, aa ntnt11ihe 1,11.) t lili.lt
i : Daytona Supply : Mi.imi Mi'tii'iinlii.This I : .. 1".t..t In this mnmry me '""' nt. nr., ")|.h| ,..II

r : uill apju'iir !: the ,'hhll'"'' or (the Polrs or the \\' ..1!' ( ''1.1': VKX: '| NT' '"Hi In"'j; I-IIM.. .. .\ ) t.7:! Iil1Ft.i''nlnulolCnI : .
company
"
". but the I'm-Nlim Kemii-) ? II. I'I.I\: sMS.i.e: l /l-ieH.niiil lnn'1 Myr/ .1.I "r IIOKIO.N l (lien. I'I"t.' .
\ 1 healers: : inPROVISIONS. 1 Opera: llou.e tomoii-oxx night ( i ....'., nilllliiers nml llnui>rievnrk- '.1".NurlhRiu'e\; |, \i.,,, 1'ufk.

1'IIIillj. }iot\ n l'.a"t: Iolk. I '\1...." women come here tn Mine -- .. -- -
/ : prlee of n Mot nut of nor !Iii lII - '
I r PRESH '. i I ',' ',," \\.1:... It Hikes fluid. two The climate of the East:: C",.i(>" t u* ... ...JI'IQLI
A Pleasant Outing.Tlie
tire yenrs tt) ih> that In all tlint I Is nearer perfection' than: that of niiy
j'-\I //\"rS. POCLTRY.( ; ) |I") I '" XrttfniTi1: '. UJIH they never mix, with Aineileiins.!
; .' vlMlt n theater, never makethe other place on f'arth.411 -411 !
,MI an until' li'lc! Siittnilay. liy '
; t attempt to learn the lamiiiii.
Fla. ll( !. K.: :Si'hrimj; ami A"a I'.iine. ,' of them tru to the lYeih'h rlnnvl
30 Beach St. Daytona
1I' /pally went s..,,nilh, on the l eiu-li. I ttiinilayii; otlierw,' they! .never
thvli' rooms e\i-e.t| t ) shop' 'llils
. . . . .1M uilm-ssiMl\ tie, Christie nicer '''' period In New= York. ,Is lust| Oe
in//( mil ,llicn rent to Hold\ ( \ ilrnppnl out of Ilielr the,. They

A tt I (Oimoml) 1 t the party wax of not bttug' day lifter day but. what
)"' do when they get bark to 1'arltt
the of llie hold mid I |
miimiui-is: : .
I' liefln to the aciiln. .
M W W W W W W R W W W \, TV W U RMcCLELLAN i-voiNtliiiit. fioiii' tie grill r'" 'w'c; \
1Nhr
C'ou-KhlliK .. ..... \ ::4; \
SU. The hotI'I,1 W likrn \'(
& EDWARDSt J tliegnrrl't.I \" patient icrnnin: Ki-lentNt of n .ta- \ ,1// t"
to ln. even more. Iieiiutifnl: : \ trnt turn of inlml ealeiilates that l tur

,. LES"ES. )IIi trailive than "reprosenteil" ninoiint of energy o\peinliil 1 h.' II -

XKWfun 1' ,.... ,. Mho eotitflm unee o\'<*iinarter
"
: 1'tall now '
nn hour for ten hours. 1 I..* equivalent tt'
( Daytona Novelty Works & Wood Yard f peo" |>ti' mi" nlliaeleil.. to this '. :250: units. of heat, or the n.iurlsh- OFItlOnn ;

11".1\, yleldeil by three PICIr" nr two : ;:
..''. of milk. Coughing U thus, seen calm 1
# I. l.k. na expensive! luxury. The rep- Qah."r-(!
f >"! Mach Lu... for the waste In force entailed by
Window Door Frames J "Hut." MHII'.I, |flit, heavy 1\11110., or one reason at leant lien In the; "
= .* |>on. inn- ,plot should leak out." lint while In normal 1''I'II'nll"n| I
i i mule any si/r or style. I "ir'M mi ihlu It'.. likely to." ., air 1 U expellinl from the i-hest. nt i\\\\l\\rl\f lams //tJ
inn n In the nudleiiiv; "but. tbeu. rate of four feet n ...? ",1. In vio \

.t 41 r Colonial Columns'POI'C.'h Columns. Stair' "o little of It you'J hardly lUlu roiiKliliiit It may "linin" velocity .\ \ vlfl1lhi-=
BoHtuii ilulic :I'' > fiet.mrnnur. \. -'".-"'-= ;:= --
"'"
Work lirarkrts. etc. '
:; ; = -;-... -
I W.1u1ux.111511rExcuse Mountain UlrknrM.
I ti :* Moulding in StocK. *: me. \Vlik-l I lItoiiilfiiiin liioniitnlii" Mleknt'HH Hheu'id enme
..1 the ra.... Onngr
GraTM Pineapple Ph.htloaqCor.s.ut
,
J has been waiting Ue Jon jour bitterest enemy will
8_.. ul Tf, ..
horse for The fUbl. Turn of lh coHtry trlk.Urr
Tailor-I believe have. It In your you. vjmp-
:3R! We can furnish, you with Quartered) Oak, piano If. EIDU5
than a >vnr Blue you ordered a are those of hnliltnnl drunken- RITER, LAKE WORTH and BISCAYSE BA1rt

'tp && nllio'lwtlInlltll'' : on short' lIuti,>... Cull ami sexRnllllI c'lotlifn and gut It, but you ". .. .All tbe lllnb nliHer, lill.l In the mcktd tram ,.......,11I. lU U.
.. .. ..
: me )et.'l'lI..rll. face the eyes he that ex-
l'' ; (>. : look of Insanity' ",'hid, Is. FLORIDA EAST COAST RA11WAT.ua

are some funny caused by uu liniblHty to fort
V = Phone 70 ought to bare the union label in The cpeec-li comes with illltl.
to to recognized.R. nml In one vane that 1 HIIW the

1'., JM PJPM B1 ''PJt( .w )j( "WWwi: :W ..wI R. a coherence* the ph-rslcnl.wn im 0"1011..1)- Lmulor'nA at

..." ."
Conlrkcler A Builder Mare C.il..
I onliM-s 'iii Quick work.We Boy (who bas become Interest.

DropVimr .d DAYTONA. FLA. In coin colIectlngiT-Popa what .ta F., espy at leaIIM hd,11Z t c- st hurls"bi.d l'1 III
\ tHe rest ] rarest cola you know of) papa p.... Fluids. ua tku ......11n, NdrwI
E.UDlatu *''urDiuli on Short dly)-A tw.nty dollar gold plan, ay J.LrAE&OTT. '*-.T.BECKWrrt J.D.B1HSIB.ruu ,'
n.a. .... .
l .ewtST .... .. ..
---
L 4 aVti7Vti.


S .. .

.. .. .,. I... .. .. '...! '. ;... -eo ,.,..*. ::..t\/\e.- ; .;:;:c_ ...1"" ".'C'.."........"".,.I'1-\. !. ,...,,....f,01.. {......., .." '';, !..r r" , '. .... .....
<
01 .,. 'v5.} ,. ;;,... : '., \" .'''*''... 't : "" .>> : ; :,. : \ ; < \" 'II ( 'W- ''' \ ."<':.' ,." .. .- ': :, ? .r:"' ''',',' .,,,.1..'yId.Jt.1l'0: ,.......i..... ",:.i ;>...".. r.LJ.Io.?_' ., .....7."';tf' _
"'- >.-' ;-o. ) ::'-"" "' '- --:" ).,.,.,.,,. ) ''''1'1 .. ""'" .., .1Excb

R. L SMITH I Bill learg.ln In an 18 Room Hour. on $..chge. .P..o Av.. '. Pro..rt,. awllp.rllo.d --.
: ESTATE
nt Loc.tlon can b5bought Chap2S REAL
on Votu.i_ Av.. vl.w of R'v.r n of b..t B u.lvu *..ion of Bocl .l. ..nhnpro..ud

-- ,

.'.4..4444..a..4..4..'+f..f.f..f.4..f..... R .h+++++ ++++++++++ .
, ++++++++ ++++++ II ++++++
:.. ...;..,-i-ol.n.: ; .

,! SOMI"" I : SNAPS. /' ii. I ."""" 4H 4I y iit; A Good Time for Your Palate

a' I I t .,tr.td'L:! ,<. .
'I.

! ORt\OND\ ij:. THR FAD SHOE M:: .. \" I:5 5v :: ..;:w.' .. ,.'i'l"1 1i'!,. _. cIC:::: ) cQ::;:) ..

,
: I ;:: T r":
: j: .
:. ,.. .
I : .- .N it ..r...- xx 1 11 t'l I ,ii iily I ) ,.f' if ill ill I 'ink our cool.!.1'11'1 ivm ing
VIIIIIH '
....... ................ : 5 r ;; 1 y.
.111111 ..
IfiF..11. : ......... :. Tliisp, Sii'X's:;;, III'"' null I.* liy ftkillnl'' > |I J J -I1xvoikmen "
I .1 rf;
I I' I fi
+
-- : hull inv designed,) to lit + ''' ::tja' Soda Water

STEAMER UNCLE SAM I'I'I ,tin', I'-i-l. of gluts, iug,,! hilill.'ll, '. ''S'-::) + I i Fti.i i W .. .

blue' r., 'a.lllal'Uip"l..tlll'| | \ kl\ Ik: in TIICH.III-.H. \\\ISU.H..I.\I.| | i < ..-' I "1' : I V'
!? '. I'liil'i. 'and :Siitiii'j: ".iij. li-iiMiiu' lill/mlM.-k;' \ nl !n a. m., aii
T6'n.d'' / "".1 1 \ nib, I lli'lilui'M ulno, nt Oimon.l.''', ..lurtltr AlouuJ on 1I Io uida,, | ,.\ .. oak Icallii'i' chile! liisl-il.its ..t.,. is _. I l.; .!:. I .r..Iles w1''' ij. y Kixcs; ,1 tU'licicns) ".111'"; to I the)" I"gil", l.ir Niupax' .iiiK IMJy l

"JL'ST' SO" will milk. t lilps" "|1'1"1.| > iilii>\..'srtu'd.lk, '' | >. .no'il. in tlie iipiicrs. 'j I" ,>'I!i -- I ''. S "I..III"'I'Y..Ol\'I' \ \\ "It.I'. Jiulnfds-hired, fluid' pcifcilly" .
<
|,,HT .\KICI\KS: : HOMB AT .-|::1111)() I'. M 1. ROUND: TRIP $I.IO) \\% liaxetlip,, ugeneyftn'Itaylana/: .J"' .' .. + '. pun ullderid4 :ami in ut.'iisils nf ila iitinont li'iinli-, ;

McCOV BROS., Proprietors FLORIDA MOTOR CO. ,, + I/" III>""'. it plca-cs.. l.ixris.if g..nnl! Ihings. As MI"re astinlli

++ I .A irvrrstilt imlclite.l! l to a lie, cur ","\'Ilnl'I' tl
-.. --.. =-::::::'.'.'.----. = :-=::::: =-._--- : +t 1\\.'- -.._ _... ;.- f (.tarnlon iN nit, II indils.Burdine's. ,
., + ... -
:
DR. J. A. VAN VALZAH. Ph. G. :, +: i I '

I'I '' Petk. t.ter. Proprietors 1:t I Pharmacy ; : \
THE GLOBE f,
I'll YHCI.atltl SUHGEOX.liri :
'
\
i.: IMYTONA, I I.A. +:I: j

; "
1
Telephone 232.s : : I :.++++++++++++++++++++++.+ ++++++++++++++++++++++++ + I-=- r. .__. _.______..____ u. __ __ .._.__ ,, Hetnrii ciiifaKt'iiit'iit; t of 'i'hc} Ka; \111'1 tts "Ii .
----- -- -- -- ---- ---- -- -
-
.'..i...... ..... ,.%.:i}- S 'i 'f"x......!.! v e r n.ri.... ." 'i'..' :.iit i".. i k

!l,f -- !t tj .. I'rUE[ || [ GAGNON-POLLOCK STOCK CO. 1 BARGAINS IN MARINE ENGINES I w-wI [ -'


..focal.Xalcrdorcope. .. To I ivtlniv our" stuck \\t ;niv illit'l'intihu'ini'' i ,

I!1. ... At the Opera House, Five Nights I S EI1 illl'O: at Iffthan: : I.\-ot.>: +..

t I .! I S; IlorscPowcr Rejral} ,. .cHlc: Jump( : I II

\, /icturoit9S eI Daily jCife In Daytona ana Vicinity. i. t '""," 'iiciiiu( 'riii'xil.iy. M.iii'h, 2-!.> I Spaik with reverse w heel and shaft X1 f 65 f.

! i I
, i I (IT.XIXi: I Ii! 1;II 1.1. "l nVX: KA: , '
: ... ...... __.,.'....j fA.., .... ...,........) ''V.-!'.;'.;" .'!'OV.'.'. 1... ... ........!,: 1 Spark with reverse wheel and shaft $135 :
"rises ZSc, .)5c. Sits end 75c. liikcls. now on ""Ie..t Atuuml I'hiirniiiixili'ilak. I

nil I WEATHER. I 'T.il, : :>::11.1 l i.: I'\i.on: \ ,, SttnldnrdI'hungrnpll : ; --- 2 1-2 horsepower Knox with solid $100 t

ami (" '' |,||, |1"ul'l,| ||| |-y IH'XV, :sit: inr,, |, n all uliiiijr,, ( Iln, .'. ..1..11111.1 tl..1. ------ -- wheel and shaft t

I i 'tioiroxx'" xx.irmi'i1. horn. I'.tiP m-lci-liMiiclmicc. I ivropU, ,Pkulr, .'I| the coiiipaiiy' 1111\-,111'111"1 t !>.! of ....... 1 1-2 horsepower Knox with reverse I
-- ---- -- .. ...
I'-.iI',, I 1"11""!. I'rirp lnApply, !,!, 1,1)| ) ( I IA. "ronfouiMli'il, with. t the M .. Among I''", ArnliH" of upper|,"| KuM't tin wheel and sIizik. $90 .
\\lui fur n t-lil innsKiil.mlt .
yniitli |n'.iiiiseH|
.
.
IIirlleIIeeggstnrenruI.awl
i 1' all / / I Ililt.lii2:! !:! N 11":11'1-1.:: :; i'lMIt! the. l'.Xi'lil.l'l: -. Th..' 1'1: gl.I.I".I' to \\hltiplnjf,, nt' the liamls,, "I
at X. :S.: )Dayton's I Inmlior I proponioii' hoxxexer., i. : ..- : nil her" mole' "" 11111"... ".\ iii." MII.XX i 11 The Engines arc New and (iuaraiilecel. I I
" 1 I I'linni'-l'.l." '/ If Ito hoard,., the, llollM'llo.ir.,, <111111: | I|. : ill...). mirriit.ir. "If he \\ I-IIPH In I.e con
Irl'ild l the :Stall; is iiiti'ietci,| ill
as
I :
I\hi..I.IIITi".oI| in | artMr. Hlilprp.1 xxorlli" bns'lug I...- iimM 1 r.'cp\| .'
M.S.I-V CO.
; Is iu1lrnr'I| .I 01' nnirnprow4l' poii ihcir.. .ri'i'l.iimalion. il pill take Ji.-I Ilie I'hiistiNenieiit. xxlilcli Is M.uiiPtimccMcetlliiKly FLORIDA MOTOR J
I iiii-l 1lrs'I'. A. :Smile,, of Ktiiiilirpin. :
ii ,i-.,il I.,i. ncpim frnntt.' insiile or I laiixi, ? "ai'tioii. ami an nppmpii nioii InL"'l Keieie. ullli nn PXpr.wvw1r.'IsJ | ,,. I1AYIONA. n.OIuu.BOX l I. I
I Mr. /and Ills \\ |II.| Ito., 1'1', ,iiilCrsl't.tnusinir | ..,1 I111'lll.,, Not lnfri.iiH'iillv| ) II I|I.i ilIlP
rrP 11"1\.1:1'11\ ,I\:: foul. ()in's I I this ifiiMl" I x\oik '1I""l'li..h.,1.' | | till...
Mi.'h. I'hc.. part llllli.ll'll iK'I'HI'lf" Mll.t llll.OKCS| ..- -JIll. I
} -
'U ,ck. Scixlirci'Xi: "*. :I''i-l'H! ; I | Vln'ii(, ,i'ii'' 1'1..", ,,11111' i'oi,< |'iaiiy; iiie .ll'll
Ins, liiM'ii hen uri'lsn |II"| Iris; ti'm, .
ill com ih'leil.. it is "', ,,, '
1: (I' ii'i'iikco' li.nl a I 'ergo I jiiirlyi i iI ,' Ills i
i I'aliii:\); ItiMili., lies; "rl.' Kn| 'nilim/; nw I"It'oIl"a''I'1. Kpollr.l Inpclllf.Unroll
lu ii"-iibe, 11I111111 lit of '
u.k.11I1I! '
epli'iiri'
i i i tinTinnolui;; toilay.I I III f,- days, |I", .i-. ,.. will| I.MX-P" for 1 hams, iriilinni cure ,
ixai'a, '! If I till lie a. I how lining' o) "u','" h.* Hlioulit.,. eat III nr ': ';,.......................U.ll.n.In.ll.1I1..1/.1OI..I11it.,.....i,111Iui.IIIIi1/11UiIIIIir;
I Ijy rail stir| to ci''iiie n 1l".1! Hiipi'lln* I'milimii'
I! ii-l II. (Jnrier. n prominentI III :.ll'c.l., i .. -. J
mil was told to' eat unit)' until In- IIPciiiiie '
I i 'f I'mill in.iro. Mil., is I'P.li.< TinXIM| :Xn\s olit.ni.il. r.inilK -. -- -- I I 1111I It"";)'. Tin. baron who ncxeisaw 'i. I

. 1 'I'i (Cl.ircnilon. Inn. I"r-1 ciijoyi.tho' hospii.ilily, !, nf The, llnlfl, : 1 I, n juke I ah-' ten .In/pit nisi Ihciihiinlli'ly "
,........ | rpiiiinkc.l. "Toil 'myvi.nl, .1.I To Tourists I.
; MinI III'1.I I'.n. Ih.n"1 ie/ I
I 1'10' ,nlory, of I llio I Kpisiopnli : Ik.Iihuld| \, <| at iliiiniT :Siiinl.iy'1I1I:1"1': < ",1,.:" M' It'lu&:. lilt, On you' "kmiu Hint .lout tlilnk I inn us h'lnitry nx ulii-i.. 3 t,:
I Ilnst|, | ) | | i-rtiiiiilv. ,1.1U0I. '" 1 lipuiu. .
Ilo4phurl .
| i ,
i ,, >11.101. 101
'i leu n" ,is lit-intf/ ( twisted tu n ('''at it> f I II Ii-I" t'l.'Kiiiii' ncM-r gel i till : :. I
il iil.Mitri i-i 11.I .' | uf iln* nf .. .
I In1 nil of hotel Ix'i'pinit mi. in ?ill ui'vcKii" In I | |iiin.r'| 4 Hinlor.ljoi .
I chi, 'I 1 1.' n': isallniiiic llii.'M I.'rully. "'I'lilri i I
\\iitiT
-miiiil of the tl t"l acloas'" \cl.iluicil tin' IlllllNIIIII

II \ :Nuitlrnn.l; wife So llel'r, IIIe\ I' The,, .1\.1 l )" | \ has.. 11 "full lion-c"';1 Ills.I IXltN I 1,1.. ...lU'llf.111..1.,, '""111"I"'.s1''n.-llt Id. ""llUlMllll h"II"10111.' KIIIJl... *.'. "I HhiMiM.. ihlnk' ),,,"'.1 I.'n. .1 haiiiIK 1 I s' : J

U--re\ r''ginnwd, nt The P. IIII'III : /nil .lilli'4dnriug,, the ,stases 'I'lii- ) iiirjo.. "'//11. d....|..h"' u |innl.'iiliirlrotii.li I> !-\Xl'll.lo niiiHiiacrnil."' ll'l'll.'ll, as I 111'" 'Mprini roust Inmh."It .III., 'I'ha'" DAILY) NKWS: ; wishes: ; In s.iy: 'lo Tomi-ls\ : $ .

I popnl.ir\: li..ic!| \\ ill rpin.nn.. opi>n til Ill l.-" (1111' ills'U Illlll llt'tf suniri.ly! 1 III I
V; lil'jC. Newark, X. .1. ; -I. l II.> : in;.' .Apiil a month, longer, ) than 11,11nl 1.1'llM' t'l.' 'III UM'rll.llllll., I i.Mr SlniKlaril, oud'1'lusHM.A., -- : :3; I
ilniilit. iMijoy lilioralllnoMnlioiil 'll.iii' it Hi** sfiish" '.'..lh.I(. j.iii -- ;; I : \ I
ill a .
iiihl '
Hi UVhppliiiK\ \V. Vu.; I I.. )1'1 II mi I Idly )5-.l. 1 I Ii II
.1'0\.1 ::
I1, C IleinsbnroNC.aregnu'Is; pu/roolg./ : ; ,,, lln- ,miintli., I.IIIM. .\ liuliliiM'Htlitiilliiii. |IIIOHII.Xc.iiilriilliil "I'M.I moll, Is ,mi 'Milli Ji-slV "
Hint Ilit hli'imicli 'n.'M CH nri The 1 Gazette=News I Ii
tiaxi'ii'
[
I intlint/ UK 'IIPSHIICI| | i
f Imii.ll's, Villa. I'I'f I li\, II.IM|. > of Hie ,tin. nn.l Unit.li'iif ) et Hot bull of nml wmki'il' li. ill-ill Ii'
|I..'i' .iiiis. II. .< hut 1..1'. HII '1..IoIt. tutt. I Cleveland. .Li-ailcr. s.
\ Inn li'i-tnro" / nml innsii'.ili. will Improvements! to 11'nlerways.11'hal ..' IIIMIH.'II' thit: ciiincs fioiu' tin rulliiiKimitliHi ( .- --. I
nf n slilp ns .HIP. ifihci.*).. ---, fo ll-ll bllHIIIIH 5 is piilili' ,licd all till. $ I.O( ) icr niinnni.TIIK 3
yl'u'tlt >
a.( ".I i "u i :Arnmry' I"ight liy is now fui' llii' most' part U ball.. 'No: ruin I 'I'll" 'ties' HO ( ( ( .
'''I lie c\icriiii-iil| nf Niilurallnu il I :
" lit: "ii-kni'ir An art \liiliit-,- Imil liul narrow siiip of, I'nliivat.ililrl.ui'l nf cullipii \\ llh. cnciiliK'nml, Hills ilnllini ouo tUuUKbt; hliu cle\er. g : ( : ,1zrl: rFrNlwsiyrs: : nil tin- netys.sr ) )ny- f I

''. -i-hl.; ) wiJI"\ on cxliiliition. tdnltg llic |".\\1'1' e.ist 1 ritl4)'X. tin- hi'iil-iiii" I lii,:,. lii'i'ii rli'.I 1 I." ship Hiir' wniklna U.nr".. "
/ I iiinl Volnsia inclinlin" (Oouit' news i.I i.
loiiii ,
till ;
I'oit I'ii-n-e i iHOOII i- |.l'iilis sloe It tilt 5's seller III Ibis u .Sifimt liKiirilrt lire nuts In vents nIliflr : county, !
s I, ,riinii will take place at ten linn hniilh, Irnnl I ''' nlilr.limit. .lre.nl. .. iin.x Mnrt" *'.I'II HCII 1'11)1/FP= ; lint lilml,, h'. ,:., lit w Mill flu nm-l 15-l! ,. I :: 'I'1'iIll\ ..I''I'x' Mtf.( innl is valnililc; pnncr to liii\; <' ill i t
IIP xxiilcncil. Iiy a.xxtcin. IIi., lii-Hl, nu hI"ilu IH t til TIM-I! ,
to n Her I nil ) nun'kalls' cxiimplii, In tli frlllcil li/.nr(
tinnui, whirl will Hftlli/ >, I
r.iw "."' uhirh. will ,it'd.lim X'HS' llip n.I..'.." told I jrt'i a"'1' it."riilliiilH. Anstriilhi, a puir.iTl'ill. t..rlli.,1"1", I, > onr noillicrn lioinc. 3 j.

'11.I. Hi t., en time will/ licinij ln,> im-nrpiinitpil.nt. Insisthrllicr
of little viilni', iilthoiiuh, tiniiionr / HI...'. llrit III bh.... I Its hind llnilmlili c<..II.hlo."lthN.I e lit for till' 'I'!'u, !I-',. .Mil-shall' repiVHpiitinxi ff-rtilf, in the, M..tf.. Throughtlipemrtry ( Hi/i'l. Imp .mil) In.r sir tilt |ni|>uliir ip-" | | r.>r nn fur an thirty or Curly .I's',.1.1I ::1 I I,1111111"11'

!I.. t1. rLu"iniliiilr l !( Linotype ('n., w.i'* until. htt4ightednt's4( / of tin. ira "'iii'iui'ii.( :' \\.ln,,> ,ilU'il u tiMtiilli not. nl nfli'r I In ii Imir crouchlnu mtliii'l.' it ills\ tin. nil tut'( ,, ncus ol' Ui'iiutil'iil;, haytona) nnd Vicinity. :.
lips Ili'st" III.I.IIH \\aii' anytime iloxxii cud tli. 1'.* :
. ,i-ilor lit lIlt !n) \IM \ Iw4: fillict. I I'.ant: (Const llailwny: (Ciinipany' tinvnrimn n h... k> man... HIiis IX..MI sir.>-. fill miirknlilc/' ** HinbH frill hiiiiKinic r.il.li'il' up| : A \ pn-iniiini will In u'i\cn to all sn11:4! ;
S..' ""liI\ I, along the, line" of r"ad'1 iiiiileil, llii'iutli"' ,,& ii. nilfliiki'. HII.XM. n nil| j
I tuvx'tis ,. Infail I' I scrilicr.. to IIII' ( : azl'lIl'I''S who one! in
nod fruitful cr. "('r Ills frlcinU. pn" '+acinir I t'rntr I rrl.l.. : pay year
( '11114, It. .lones. iniiyor of (Ollomin-)t ; will have. an iniinensp) hr.' of M'nriiK'ii.. ; liiimliiuilfHl' HIP nilnU-, A "ell 1.11"\\11 ,iiillliuniilriuim Hiixlmt '.::1 1"\1111'1' i ,
/t", V.i. was a siu'cessfiil lisherniany. murk country male tributary fees.|let > Ipr 1""u'lh., |inMlnctlfin. lull ,ansi. lievup.l Mili.riiruili.il I >i his rimlliliMithil'' li-rk, "".* slur. ".Nov: ; ; = -,
of the work which, i is now forI., : porn: lli/i't.,, 'liT(1| I I'x.- Sinlula..1. hose iintirrH' fur my xxid I ,
) ,rday. >(Jr. JOUPS landed n line by moans ) iilinulto n..kiil tIe, inlnlHipr.Vlni, l I" Ill/.ct' nod ,chlMr 1111'rlk'lil.. to thul If I I.lip' Ii :3 "S'
"),ring or I tiuh from Keatinjt's pier. g"illg'tln' ill Home plii-es' am ''.\ rpiiinrkiil.N Ki'iiliw.! wits HIP, reply. ,, I
be ciimiiieni'pil,I in othcu.Vst / 1 'xxlio tins Hlivn.ly l.r..lu.1 i : HHtirnl, ,exIrinirillmirll.v "If. "-'''1 fli\ <*V" I InliTrni'ti'il' ( tinH.i'rf, i i CALL AT 01 I I ICL.: \. 1 liliACIIS'lld.HT 1 : I ; |j' .

(Ii.., 11''I'npleynod wife, SprintjM :: (- I faun liPiich,, which linn, tilwiiyn ; : tlnuvorkH., Aiinmu' tliein' I I mix' """,) 1...'(u( 'Oll' "tin', |II.|I.'H. | nu I II I .iI. \ ,
' \ Mass.; 'J I.1 Livingston, and/ \\ ilevelopnuMit tin HiiiHt |>i.inlnr' Ix |I"'hll", "l..Xrli : llnlllt ll.ll'. "." L A.I .
I i
its '
in
l i
Ijten hllllOi.llpp..1! | 1\'h'.Io'"IIO", ; liiii'fiii.t" | 5
"if" \. .f.; Mrs. A.V.. Cnl.lxvrll.\ the HlPinie.mliilKipr., '\\'liy. III. n |,..,irs-'t tlritnilliiltllli t> I The. Kamlly <...!. '
is. t'il1,1l"wI', prospect rd| ll.e : .
rt.jo ;
.
Mi-s (' I ri'inl II with exIfpiiip i '/11 til l lHt.inf'iliiiitf I.<." Publisher. I :
fiililxxpll\ St. Lonin. Mo., nrtit'irsis ; Iniok. I I clill-llIlT till flllllil.X "" / GEO. F. CROUCH
ilrainiiifi ,
in I .. .
cork .
; of iinnieiliafe .. 'Ifll I J'Mir fiiciuls, 1 Hull I I ,, .11I11"'" iiiuri' : 515" n'd thai"
IIJ f The I.ICIISIII'P.
Heiinett.I. scriPsif f'p..h11"1', I .' .. iiilnlxlpr, vim 11..1'1111:11111111" "'. T<.' :! s' t'I t-:
I ('|pnr Lakes', a tliu 'lliini'' IK I I I."uit-o .X; (Cn have' soul nut their, likes that lie south of West 1'iilin tiut imisl.nl.. linl lie lad.,, riu"l U novel I the' It In tli" in.*ctliiK' uromiil, ,, nf .nil Gun. J ."" ."." .........................../.......................... ........lii...ifli.. ...................................IBI..jllllltl!,''J '
i r.lzot won loll 1 all ubii'h.l'roretrir |
Iiiimlct nml Joy* nod fiiinily M'mp
f'l.iil f fish 1lIIloter, IHISIIIPSK to .I.1.II. I. n"ch.I, \,)' the ix-chiniiition. of these l.y "ho"hI'| liy Von Ilsrkoutrr.Period ,.
.. Octtings. & of richrrgrlahht r nl.ljon.l 1 .f1
Jjnnge Ciiinpanyiros suds nt least :'iO.iHiil acres( llrlliiant Muas..tlna.llugnxiie }
.
|' | .,''(> ))0 ,10] a uhitlemilA; bn ;;inos'* : lanils will he opeordton/' Kdlti.l', Well, "...', ,, bud areIrlrt of "1.llIu.h.n..n'. : I'--;
'
lint 11 good| ii pli>
mini ireiiy
.. .. rlilu-e Jiiiiipprs., ,, ncH.rs, jeitumen. : Kxrry ,
"i HIP, flit I. l.y ,
II rp.II. cultivation.The' li 1 Ion of lilmxclf till hi* ucts In publlMiler .a.
.
HeiinturH, |uirlliti4.'ti4. ijoctors. < ..
'. \'. Cans 1 Marion( O.; 1"\. I c-iti/ens: are backing, the ('f-- Iccllies." jiorcli' .. clliiiI.erH., III a'yrrs' exi.icis I anti wads IVeHH.The xvhnt. n Hi'otin.liel In If.New I : I ,-".

:Shrlhy and wife, Marietta( 0.; ,\. -\ forls i"i the Moilel, Lund 1 Company", ; |.| mill ii lot Kumpililnv iii'jrp.. .' I'm, new.,nt tin U'lml eiiilr ; : York For qii.. '\

:s'mips.in. I Wen i which, has the land ,ilep.irMnent, / ollh "my, Ntrlmr for .. i usual fortune of comilalnt, Is t,'. Ir" J
Troy, :\. Y.; Miss(i XMMllll; you' BIILKCKI'AKMlKtnnt/ Kllll r ,
I.1 liish!' ,, Ithacn X. V., are guest of <- lat Coast railway) in il'4.Ial'j./e., / Mow wonlil, It l". to IIIIXP nn nrtlcle" Lvn .excite. contempt more Own plty.Joliiion. the 1. ." ,
certain extent l1I1.r1-1'11I.101lrl/,, Tint
TIll ni.JiIllIo..m. 1 10" nr..r.III"1 : -
,
PilieM. nml / -
; are . . Finest "
AlieiX'ly .
in the great wnik O .;. . d
:"II'hlJnllu.1' trains ";3. ,due here lirrn isle ill ,thevi.iniy '

ill :-'i-lcs:: p' ,? nni! |I. .llIe) at I II hi'.l::!!.tit. I In. \(neat prourcHS( has ail. the! go".1| 1 VlakntllwLrttN ("tYk/N/ f';: .
i Fart I'ier.p, /
., will make their lint trips to-. of aitnlreii.ly i 1Toilet Waters and Perfumes : t BreadCakes
.
ni-'i-Mw., Truinii 71. ilueut I lln: p. tlTii-lK.. of use. 'Ir.iiu I :'iv'c; nprrittiu' : (I U

Mt.Similar\!. .
in.' and, 23 ,line at :5:03;; ): n. m. will lieinj m>- t /
:
operntions are '
ni.ikp" their. last trips Wetlncsilay, I Roger! ct Galk'fs Miulnufs Colgate's 1'-

t Ku'usecker's Pinaud's Pixvy's 1', P.les .


as HARRIS The Photographer : t Always on hand at the ...
,
: Atwood Pharmacy The Gramling Bakery..'
:
Landscape Photography. MAX WELL H.\SKIIII.I'roloriPt"r: : I
Nor Nigh Orade Portraiture or Artistic A pho".ml

Hall I I . . . ,... f 't
.
Studio South Beach St. Opp. City . Srt

; l
lr
}
\

e'Metl.M .-.

.. _. ..... 3
.. ,.. w..51. r..,. j) .....,...."

" __.,.,....,...".. w.... .................. ._"._.w. .-__._._ .. ...- .' ." .' ...-. '.. '.,,"'.'..'" w.-' ,-F _.. 1 ... .I1" .

'I'I I .. "

"r 'r
i I

1 1Jr.

-. ---- --- -- -

Jr.r --. -- _. -- -- -- -,-.- --.- --- -- --,------ r. ;, ......................*..* ****.**********.......t..
r **.**.*. .*.*..*..*.*.**.** ( aaeere.arrr.aaraatlarapaa .
: :

.j DAYTONA and its Mx.x .$ o rifle Jecrot Joe/etfos* eb I I' : Jfours ef 3t1rv :tI. a I *Y: SCHMIDT'S VILLA :.

, 4 : a Overlooking the Halifcx River Daytona, Florida. i
I atO04hu40040 40 40 0 A <<
tl0i0p0AA0pb0p4A404pAa4r440aAFree .000/100p000

:11 ATTRACTIONS. and Accepted :"taiiontntlfiit 1.'elutNo | I ChurchMti.erv.'ry I :: The, lintel ron.n.ands. 1\ mist oltnwlive view in every dirc-clion r
: .$ St. "aul'a Roman Cmhollc << bo foiin.I hi I the 1 t'u-iiiily." I.in only I one
; M in M i. nr t and Ihlnl 'f'.r.oIlO"' "feach Hiiniliiv: at IHI.III": e. in. : reek dove III << no liner li't-iiti.in "an. m Ih i .
1 moutu m Tm. ,p m. "tit',' at. .... I h :: from the UCt'1I11llld i-omeiiienl: to the depot postuflice, vliurthex} u. :

i 01RM Mahf. Royal Arch Chapter N... II-'I..uI. RKV.: j, F. omiTi.*. Rector. I a public sc-hooh.: More unnitx\ iiia: than city other hotel in town. I): ..
second Thurvtnv of fnctt' month nt 7:3" p. m. BaptietChurch-safdlly, School i,t IIISKI" Bm.iPrrarbln :: and lavatories, with'!Military plumbing and all modern comienre'a :
rooms
II R. S. ..11",11.1011111'11, tueern thtnlTnHmlnv l IIH".. III.; B. Y P. 1" meiliiivtilni une.wlled. Hates $:? all' per day and ip ar.ls. :S ,,
.. Cuisine :
:
::'l" > -l : ,
of tart| tiioni h nt taut, |I', in.Knltfht ) rt:4.-i:; p. in : PreBi-hlnif P' :
of Florida. Prayer nn-'iliiK Wpilneiulnv at t"p.: in.RKV. 1 : ial rates by the week. The only Tennis, Court i in the city 111101'1111.,1.) ,11.
The Queen City TempUr t torlo'rut I f''omnti.ml, .*ryNo. .
11 TllilH. V. Ilttl.ErANaa. :: hotel grounds.HENRY. :
lie
; t* tui'tftx fuarth'rhur.dnv l of inti" im, >tt Iii, Prfaohlnn and rummunlim I
CnrlntUn Church-
Ht 7:::tn. p. in. .
1 llim: a. iih ; Preachlini ':"" l>. m. : I : SCHMIDT -Proprietor. :

Odeol KMtern Star-1,1. teak CliHpr, Kiimln.v Hrhool "Hill ssi. m Prii.\i-r nlHt-llim
/aatr the F. E. C. Ry. Booklet.m meets m'ctxul and fouttb! Tuf..liiv ..., tnrh 'I'Inuedsy, pwnliiK m art ".loi'k.. .:n- :................................................... 1

t I 1 tiionl' h nt tlw:,] > }p'. in dtal'tirllt-tit. ,ink. 11:41' p. m shill' ly.llKV. I ,- --

Hltoi from Jacknmvlllp.\ wlilrli nro" (properly,, n part of the townmnl 1 Knights ol P>'Ihlaa .iialltlfllll. I'llV: I.IMU| South-NUUUav'srhuut, IIMI'K I'tlll'fTf, Id.:'"' .............................***** **..*************>tl .

Far one wiiy . . . .. :S.J..I":, :\ popiil.itliin.Daytona, nteet" < tint and! tlitnl. Mr.mlitof toll .1. E. Church.' II":'"' a. in. Bpi| "rih
month fit tail;: ''I''n. ui.l: I'ri'B.-hlair
: :
Houtul trip . . . . 11.,0 1 Beach I I'l.i'iiuniiiKriliiu .ot-ii, l I'. II.I, : I'riMi-lilini' / ;'""' : THE BENNETT.
Improved Order ul Red "leuiKrt'i.ln 1',11.
fJ 71 Milts from ft. AnsiiHtlm-: lli'" fin. tulle putt nf DIP town It lit I 21 I moots Ili'Ni" HIM! thlril. \\''..iin. .Mlii\ of : I', hit. I I'.,rusyermeetlust. W..ln.'n'n' .. .

I'I rare oue way . . . .*:. -o iipproiiflii'il. I I'.v' tliri-t" goal lirMvca, 1"0. month HI Ti.J",,,' "p. in. at T.i:,,'i> ....'.k.I KfcV.3. ,'. MH1IKK. I I I ; Open for the Season of 1904 05. Beautifully :

1 Kuuiiil I trll.| . . . . . I. I"ItAYTONA ,titter, tin ,rlM'iami wi-ll-LTinli-il, nveinii'i. .. ol Honor I'iitf'iui' 1 Ltdgt i No. :t-*+'=II l I herd Coft..aUoftal Church i I': : Located on Mdgewood Avenue :
I}
) 1 I. siliwtfil, 111'| uii ll,* hind Is tin prliii'lpul, niinni-t ri*. mefiH' sct'tiiid and fount) Kfl 1'.lhof torte fHrlttntf III': .'H.m.: uiiilH.v: Sfli.iul. '.ti't.:

.. vilunik of the. ll.ililiis Kii'iill: IN I tort ooiitli, of :":1. Aiigti.lllutIt "liii' I tnoii tti at rank: p. ini 1 1III."hl"O", "" End.l.vort:>t i p.. m.: Pnmhlntrr. I,. : since last t I'f'Isnn this popular house has been enlarged to dotil.lr it. :

lllil, uli.hu| | l'lii'lWi'i'H. i F.lon.ll'nh.n o Amtrlca Mft' < *nui>opi| | ".' |I' m : Junior .:lnvor l f.:t:4: p. tn. i : Hootn8 .single or en-suite with or without :
'
ll-l' ri tl-llll'.l- hnu1stsduring, tin- Hiiimni'r llimi fi'irner capacity.
i iiiori-" I I Montlny of iifti month l m ;:Wt, p mI .i l1d-..... k pra\ir i IIIIMIIIIIIV., .'lniliiv. evi-n- :
,
1> noun .- iii' I'.iiliiw, lijn null II uuilini -: nil usher plai'4-H Month of Unit, city rrnnliini.il. I Grand Army ur l the RepublicIOH Hooker i 11011'I 7:',..io'cloc'kI : w I'rivniMaths.. Hot and roM water in the new part fnrnaceheat :

\liiiiinll.i!, lul.'I. II i I. In l.'liluil.'' mnl In also lii-i-oiiiinu, a favnrlifuliitir | pu.t| h.'II.tll'' / '|. II...' IIr>f ,unit, tMi.l hihluvir :I KHBTKOS. .'. MAHIII.SI. : and all modern convenient-en. :

:71 -.I'M'iit.v liiiir, inll.'i, t'lini M.n I i I...'..I.I. Tin* 'b''II'h IH sold, J' ,aril monthI Mary's: Epl.eot. .l Ch .reHsorxliinsuiiiluviu .4. : it

/Sole.||I. nin! opt millI I Iruiu II." ..11I Strut' anil' inii'itli' 1 l by inmiy ruusldrrt'.iIht ] W.'.iliif..lii ll.:'tutu"" u.Krlliinlii m.. : Holy 5'; I.'lifTlmriiliiv PugsNat' : Menu the Best the MarKet Affords. :
hit' >
I .iiMi-,, .. u,, inn, ) I I- Ii.'Iumtl.da": l .1 I.. 'lini'st In. Hi" world, nnil' tin- sort i '' 'In Li-tit. 4"'i"i p. m' lli.lv' TommmInn ... Owner and Proprietor .
CI.LHS. ,
,1..* uSlli.iiil. n Fist\ for lii-nnli.. iimoiri' 'liiillilnu In safe rued I'Xi-i'lli'iit SIIIIIIIIIT I I ;llrsi Hiiniliivlii, .-....11 III..... b'II' 11.1: Albert Bennett
:
.i* lllan"K ..I' the :Si-nlli., ll ii.! II I- 'mnllntir.. I'l'upU who liuvi* lib, ] Halilai Ulver V.ililClub' M.'i.l.ul, I Ihrl'luli. 'I I a. 'n.1 t In ,...", ihlnl Hiimlny. in ;,.u' a. mHini'liiv .. :. DAYTONA FLORIDA. .
*
I.L.HU shut I* Know, sue" )lill'li I I Iuu 'urthtrq" | mnlVi"' >'ttrii HIIIIIIIHT' nxortHili'i'lmi | noun'nxi.ry Wdnttduv.'t"uluk.Pelmetlu xrliiHil. ul .loan: u. m. .. IH'i'tor.rlratM ***************************************************.
i IH.v r W.KSOI i>
I u .. i I: '..1 I lli.ll" u.. < rl'i, ,\ h.l I II : '. Unit. ""'1'0' nri* noli" ell parted club ""'..Is In i ipi'iu 1 /I"''''' '' I I'

I ,It V i'" II, IIIO--I' royal "I"-"' Ill 5lt ill minimi, us l>a> tona hiaili.Autuiuobiln Illlf. M tutu F: It. AuusOn' s."I1'I'j I I ,ul'.H.ii.: m.: E.' ..Ch..ch"uIII'j'' ; : 'j''j'I j **.*.*.*.*.**.****.**.************.****.*.**.***. ..ee
mi.) "uu' '''. .. .
idtonsi HI-IK
i -i :'" mIT'nrlitnu :
m.'llliu HI P-
I ii.\olloinil| ''
? Race Meet. I"lorldaStata Iroopit r.iliiilin"K"| Mi.rnnilIn'iintrv. 1,1-iiuiiH .
1// lilt-' ll+.I" ll' "t'll lOW'll ..I' III 01.. '' I II lirlll nl Hierioor. on Volusln, .' t:1:. p. in. : Humlnv l.lt-'i'iirv, nnii"orliil I
( \I- I 1,0' '1"liI' ....|.II.o"1', ,, ) r'I'' | I.I I IP 'I'lu- rini'l'l.i' KnM: I'oiiKl AiitoiiiolilleVHHni'l.'itliin ) ..",.IIII..I.'n'. | utubr..h.. It. I'lirklll' I'lirliiiiM'tlnu" )Mi.nilii HV-tiltiK l froms.i I Parkinson House. :

sulk'q purl. et'I...,t's. The "1'e,hll I I. rniiiliii't! mi anmiiil rum | non. .rupl, rout. ., .i.i.I"v'. ."I'rut it '''.-..111111 W.ilni-..liii''iilnif t' 5. a
tit""-t-t on She. bench. \\liiih ,hits tiow aiitilMral 'in 1 7n'o'olo.'li:. 4 0e
; ". .
tool ml ii.onu' tin- ui.li- 'III' '" Ilia1 t l-lorlda ha t Cuar.1 AutunU'hlle'AMuclatlunIIIHlts : ttr." .1..Tllo\FI.I.' 0l'iis.i
Ini.'pvi'ii, I t tin- (nun miI I nilly the ,nmliMil.p 1 ii'pntatioti'' an tin triintostiiitouiohili II"'lnh110"1' III. )II." "'" tin url', I .' !i's-ntion. niriH-r. nf Ki.lui'iMiu.l, nml, ) Miiifiiolia Avi'im. :
In tinnrM. l l''rl.liiv' nlulil In.forfull Chrl.tlan' JMi-nce rhurch errs li-i'\ in 11. 0
,nuk' nml\ 1 )lili-kinli'N. ln.ili.\: ..I! : carl "omul* moonCIIV T.il"i, in.i.11 Wtiliiii".lii.n. o Kl.'rii'iiIJulit":, :Snnitin.v riiiml'inu;, lust his and nil IIIIMI.IH, | ,
mill
'I'ln- |1' 'tona,Oriuoinl, lii-iii'li I Is Imnl, -- ,- u. m.on" siimln\ii 0"
inj -
tlii'iii" iiin'i'.l, | u itli'/ 'tfp.i.'i'l'iil, .l.'.t"iiiH .*fIlii .I .u .lit.. i lirlsllim H.-rtni'ii 111111. N,.. II .. i'iiniiiniMH, 'Tnlil' the liHt the imirki-t nffiiiiln., Liituliiri'lv :.-. a
i I.P.I. Sl'.inl'-li. 10".... 'ill) "it 1 iiinipiltHie .IM. iniii'iiilmii.' and mi hli'iil xn',ath, OIHCIAI.S.lnnr it.nrit'st ui..rl'. r. )1lIr': ..'.' Minn, :
of Ihh'I.01'. more" nilli'MMthoiit II fuinii-li..l, I."lii. sell liuhted and liHHtiul., Nnutlolnl: C Ca
.h" rrt uiul tthlluudlut' 'hgthesr, \ .......................... .llnnli'H. ,, I I. Sinlilii'it.vri..ii ", I, 0 -
lin-iili" ,nnil.i-M It the i initiniil, rai'liu --- .. I l-'iii' l'ilti'i'. npl'ly! tuI 0b
Jin- iI'IO.' "|I..o..I'"III'.l'h.' | / | | I |'iiiultnsi.uln. | ; ,....................... .I i. \\'. \\ ,iikin.iti'I \IHIHIII-' 0
."<.\ h-iiii'i" I miiifiiolins.; .rriiki'iiiil. hay. grunted: for .Mm-rli-n. 'iMi-ini-r"rI'uu I k '1'.1. .P....I h 'e0Slul'1'ICii I HOLkS.: 0

nn.I' i-iiiiil" "lii'iili-il" holly. uiul 'ninny .M I low, 'llili-'' tinliiai'h' In bared fin, A..". .BUI-......,.... .........I1 XI I'.iiiuliiim: ,, Jp, 'Ihc |Pu.biii,1.4upt'ux: .,, ill 7,>l'l' il. m.. 11"1// :0 I: MRS. JOHN B. .PARKINSON :
' ..IHI 1 (,'t-1 ami ui'lllii-r'. rartiniiiwheel.. 0
:'t, i.Ilii-r, Mil li'lli-H' s, while. In innny jil.ici's : 1.', .11..1.1.' | | |I' luniuhisi.Mniliiil ', ..I.uhit T mi p| In. Miiii..v niili-r" 5 and
, :
tin- ,, 11.1| n.'ii.| lln' 1..11111..1. | | Slur null l.iJple or I.Nh-sityin 1'iiti 'nitik" iitiiinlly .. I----------------------------h I II "Xiil.i'1,,, I. ilnv\ 0i.| .ns| at -. 1'/' a. 'm. alel) .l.iH.'i. nt iii Owner Proprietor.OA441r C

tinn nip." It.ills( limli/ ,, ,"lot, II""tug, union: ttsl6lthol'I'h.t. on I tin- unnMiili h'b'itntl-Idtttu.i'' i '; 'li. I 1/1/ i.. .ii.MI; | .it, ; ,. '; nn' ,p. m, r0a0A0140A00p
1"1' .mil, ut-llpa.krti "" 1111. I It ,Is. no miiiiniiion | +04p*****.*********************..**
'I t. t6tI'nue" "III" 'Io1'11111tiIttilt''' : Ii/"lity :-tt liini.ll., i I.-; 5. II./ Clink, I lii.,1; Si 55t55 .

! nn.I' iiiMini" rtu, ... mi'l, 'li.iinl.v.'tin '.:. xiuhl! to SIM- ,,"ill'I.1:: liiryliri fl. I'lliu-siut. X. M.! 'I', pniii'i. .1. .XIli'iiililiUf .l.i.liliv, upt1| ", fin'm shill... n. m In Mint

i ,loin )IH-S |I'" "iillcl! wllli "llu. s|,,,'o'olilll: ullli the M-lni-lly. nf |Iht-| I I, iiiiil, .I.| .|iiini. |I. tiulbc.I'ulihrll |p. m. \\ltnlnu, ttpt.| .|u t fniut, iu1 I t.t :Idol, ++++++++++++++y+++++++++1++i++++4000+++++++++++++++ +

I llilil'alimp, : nml, i-xti'inU, fur i''''0111 rind lii'lnfi' a ktliT liri'i-/ limit tin.inoolli I tte scioinl, I" mini I I' l I.'ing i 'li."MiIui" i, + +
'' I -
I II." II ".\ fulli ell |I' '" s"'|pt \\ u
:I l'Ili' 1"'lIo'h. Ihiis,. nnmililiL'' tin- toothilin'alblg I t
lx\<> mlli-s nl"ug 'Hi" ulioii"I \l.iii'ln.ul, I h, Hotel :
: PHI iniiiitli' ), i\III':: | /I.j| |.
liter, l I' tln> ili'liulil: nl'. I Ill.- nnuli'i' : '' null ', spoil" kniiun tn 1111'' II. /li.dlis .\11.. mn.inxxs. + +
I'll.V IV- I I'. |II.|
-/ the. '.t. inili'M, ol' ute''IxL/, *Ilyd.pnlm.. 1-------------------- Squillriu + +
.Mirlilimnii. ,mnl I forms, uniu!< tltrIn l'I..i... i..II..I., ii/ |II.| ..', ,1, ,1 1i J "ill"I--t.5',| ." ft.tin' M on In !ti'! III... m. "and 1 Deplane! :
"liiiiili'i'm'ils lirinif tin
rliiuinl ln\irs ofhe
: : a
'tl'!l% el.' 'tuh '.h' tlltlll.'Hoim.I Si Imnl '1'nir.ii.n., .. btu mini IH .
|fl.| ,
i / -u l.ndhia,5'tl.Ilitkbnul. 1. I."ii, "i: lIt p. l.1? "XII'J'I s -ii
.
,
ulii'i-l. mnl '.1,10'10'I"\ ilni'i'linii'li
I''.' iiiiiin it u'uhs'. Hint run put 1 "Sp" told li. I'I Xlm-.lt) In.l im diet i ,il.u. .'..1.! } 'Illh f A"fllIl1 F." ++
nil.I ulili', or inii-rxi'i. .I (In- rlM-r anIlll \\ 1110 tin mainland" OMItin t \ Xw +
...
I I I..." III'| \\ 101.'. l'MI'1'1, lil'lli'll\ Hlri-l't. Tiiinl, liriil.'i'' :: Hliii-li, putt. iln* <-pli-nilii.. | M 111'. I | : Will Remain Open *
, .Inlil'ax! : lUi-r. *+++++.+++++.+++++++++++1Mi 1'.o..I."Ji l | I out) 1 ,I'flill, I III'-i lil-'llll."l' .1.! +
t' kirk) Us uin.illIM.1'.' I'm', 10'.1.101111111" During April.
*lli", ,l'i-iuli Iriiiit, tin 11'11'\' III" Low '11.1.( "11111' "ii nni, tiaim' ff
I .1 twit ,mill', "f l.l'l'll. lil'ltlltlllllMlUl' Mil's lithe | on the Bench.Illttlt +

nliiittiiiij iipun, IU i'itsti-1'ii slili-. % IiL'i'illii lowt'si) |ioinl, nt I'liliiiiliiiii'asiiiis" + ,--.-- _. + z +
U. ,, i's i .: .,. a 1'I' 10.\ 'Iti. : +
I ,- Mill tutees i'l.l, nml\ llo\v /11,11111110, (.. .bunt "nn I'i'i't, mill Hi" ati'i'ii.:: depth Ii'+ \I. t. \I. ++ Local I lime Table.ruin : t'NI'Ati: +

'A ml .in ,PO.M u lit. It I Fume!* the) milling. .f (hisurf", iiii'it-.tirt-s aliniii. t\vo lcti 4 h-..11:1: I I'I 1 .: i1-h.. I', :. ". :. :1: :+:: ..t..l .l.'iiniiiiy. a/! <. \I'.m.VN.iiri !Leon 1)esphtutl) ) +x
i 1 .. :
j Ihtigernliug, unit h.Ndlh11lug' \ lipui-xu- \ ciilllllllli'lls ':"'11110' .w11 lulls. III + I' :. "'", :. .t. t., .1 I" .. :_::. + +
\ .
; : t mill
:
+ :., ,". ,. I'' ; II ; ... n .utttau. j Suu | I'rupsi'1.hDAYTONA '' +
Loin ",I' tinunli- Ail.inlii.! wlilrh :rum' ,the oaten iroiii oni. to 1\\.. .fret Inipth + .. r ,., ; .. I. ,; + N. Js -311:1; : it in.N'.i. +
J l -u"|p',q' nn.t, ii'iiili'p tin- lliillfaK rliiiuiU'n innli-r niiiinitl, i'""olit\\,,",,, nuik ++ .". 2'-, I"I'. ?., ,'.,. .". I', ?, :t 11,L'. } ::. !I.-.::::::::::::::::: ::::::::::: ::: :::.. I:4K: ;: ,> In.Nn. :: i+ Fi.A. 4
i; 11otO' I" +

u "I'I ,tinmiiM' I'lTli'i-t, In I lienoi'M.. lug the beach" mi iiilru.'lhi' and, ulisouti'ly ; .I. 10 I /In""II" .1.:1". : "I .. 1",h 11:11': I II tIt,I: ++ N'u:: In .. :. .. :7'.1.:: ,u in:t tNu.S1 ++++++++++++.+++++++<.++++ ++++ + ++++ +++ ++
"I'ji.x' loon ,Luis. imiiiy mill's uf wi-ll cniilI. 1 siifc plin-i- fur siirl'liiiililnjs.liri i :: : : g ': :: : ';' :+ : ::::..::!:.:::::::.::!:!:!: .:!::..:::::.::i-.i": pal +++++ 4.4+ ++++ +++++
tinInlmit its \\ ,-li IM tin uipynili't'il I I-i1 :I 1l1i +
I. li"l' mi.I' Klii-lli'il' P.III.IM and '
.. .
} nun + :. I I" :.. 1 I'r a : 'N.I sin'ni ,mil :MI.Nn. .
> l..i-l-. li'li'li-l, 'inc It Illl '\ M-ti-rmi. of inmiy Hinmm-r--, tutu' I 4 .... "I i.I ; I ?"-- .. ;i ,I- ,i ::;'. ++ 2:1.l ....................... ... ....... i 11 '.: .i I n in.Nil
I VVIiui'lmau'a Pnrniliae iifcly riijiiy. the luxury: of a MI>H butte 1 + .. r. : I 13 I:' :::1".. :1 I. ,Sn, 1 it + :Ji!t.:.. ...................:... ...... ..I 1:451: pm frC ilE tIk irirMe) ireire,iMI arc iIF ire itire jNe iMe the ilk i.f 1Me 31 e)-t.I/c)!/
5 I" : ,
+ : ICI :
. liroiiKhoiit:: tin- hirci'i'" of tinytur. I -t: 't. t1I + Nn.s: :, ..:.........................: .....: :5:15: : | |. .in.N.i. *
and, ,! mliicil, t In II..-...*, lint a mill II\\'U)'. part !I i :.: I; :: ;i, t I to: :: 5: :: .: ; iI d;! : i'4tt: |p mN'.i.

. 'inllilny mill's of Miniiiillt., Imnl )beach kite the strung: mnl t-xpfi't: nulniiner, I + II I .,,, I I" .. ; .. 10'' + !li'.i...... .......... ... 11-.Ml |> m :
! Hint M 'n inN' nn iiinhnlli'il,' c'oiii'HB fur an \oiituiiout fnrtlii-r tn tout. his ++ llili"ioursl"-r.i| ... niricrlou Hit" ++ THE COLONNADES. :

lout.: '..Nlmlru' ryrliiin nml' 1 ilrhlll) ul H'fiiwih;: ami skill In liiitllin: sills theneahau'Ml'le + K Attention Tourists *
| +.h++++++++++++++++++++++ *
"It'UIII"IoIo'' "rnriug.' :No town of CMiunlKl.t : : uterus of tin 'Inluhiyi'ii /' Seabreeze.
n. inn) nil lutessuf( linn tI lunin. Vun \\ IiiIh,1
-, Noiih op :Soiilh.: 1 niimlit-ru sit
till' llllUVMl' ll.Hllltlll-llt.. thu'etulrN
imiiiy. M ln'i'liui'ii. nml I'.M'lIni U it fuv- The Feniaanla
till- IIHHUIIII \\ lilt tin tuiiplstH siliii' ring: lii'l\M'i'ii. ihrr mnl anvil' Is omIni > :! C. Nash & Son AT THE CITY HOTEL.Sixtii'if *

iiii'inml" wlllll'r.The If tulle wlil", ami U liclni' iMiidl.v| / i| Tin and Sheet Iron Workers.TnhltM : iliffi-iHiit, hrnmli" ) "r( htiiitlyJEO. '* A. B. KIMBALL. E. H. FAU'NCE.: *

Beautlfnl Cottage4 "uupruted.'sued' Ilii'i-t- are many ii ii- nn.imes ,. fur nil, I'lnpnsi-H.' : at--brhise! Bu/.1s.; *

I Hint. 'Ituvu been 'rw'ted<.I during lie.. pilst. 1 1J is Huh| si'M'lnl fond lioti'ls. nrit'l'it I, Tin mi'l liiiltmii/i'il'; linn liimHnir. "" .1I ( H. MATTHEWS, Proprietor >It .. .w.w.. 'W :W' 'WMW'WljW
(' IIOIIMItun' ui'i'illl plat, 'hi'il'hfliiHon
i'iiis nml hl'tiitbtg' 'Imllt tire reinU-r' I limit l'mnpi. .1//

hug: Jiiiytomi J ( ilK rnmoiM' fur Its tlniliomivi : and. II hut rge t-iimno.; : \\'.> iln us \\ mininiiti'' '. Subscribe for the Oa/ette-News

us lop its lit'iintll'iil' .Flier, tri'c, A Remarkable Featuret
;iiii'i, ini'iiiics' ., nml, they are mlillnc.M'llll.V Iinytoini IIMM 'lit-t-n flip yi-inly 'InirnM'ini'iit ,I i The Cleveland .
3 to Its llllnKtlolls..Not In thp "I'h' ...0.N....e' ...0.......... ..........N.......N.....1
mnl hue
sit 0/1 I. .MiiunolinHIH'**, ommlf) Murk' "from, roKtottii-enml. Rivpr Front
: Iliu, least or these attnii'tloiK to laP liiiihlim that .
are lii'lni; rri-cti'il :
i : The St James : New cad Neatly furnished, Rooms Single or Ensulte, Bath, Oas anti Steam
lliii.ii'. hi'i'iiiliiy lioinus In the South or III"....,.. MIMI of capital of the 1 '
Heat. Special attention given to the Table Fare.
iin.l riinklni!; BCI-OIII! only to livnllliInlai'NS forth, ami West Inivo b- 'ouis nwakvnI ,

) nnil 1 iii'plui-tioii' of rlilinitu' l I. I to Us mhmitiik'i', fur winter renllini't's Ii i! :. MRS. \'". F. C1AMBEAU, Proprietress. : I'lmn-'lM'' : 3K. SPENCER B. QREEN. Prop.

tin fart. Hint, Its pupolatlltl|' | In I'lilelly'' ', and viiluablo lots use lnlnuiiirt'lmsi'il : i:: 0 llnnr.lli.ihtiiii, Iwlittut.ui.im'hhdl.usttifxtnl.e.: Miiilnfniiii.il.' ..1 I i

I'IIIII' |1"0.,1> | ciilliMiti'il" mnl IlIt'IIIa1I1I ; and t-ostly lionnes, lii-nntlfiil J : td] it ltd \\itli.nit riii.niH.' J |

people, iH'riistutni'! to till n-lini-mi'lilii' n design' and tiiiluli are lit'lnu rrevtI. :
I x". :IIH | 'nlmt. SEASIDE INNAND
| .\\HIIIII.. UAVTO\; A, FLA j I
of home' 'iiml Horlnl lift. Ail.li'il, to I. anti lieu utttul holm's, the nl.Ot.1. ,

these, fi'iitnrivi lire It''O.IIhllrl'l..H. good it wt'iilth nod vulture areStiilirt'et use It iplying., ..0....................... .......................... FURNISHED COTTAOES.

juililli'' ,hind, [ulxntiMi'lionN, niorcM.liuttN (City: Hoamlfiili aii.l' 1 I IiOllllllll ,---,-

liiiinilr-y' cleat iinirl.cls. iiotvlt.tuniKi III'" HL'ttU'lllt'lltfl' Oil IlllIJt'PIIII. ... 104044444044444444444400 *.... *.*.. >..*.********.*. Everything Modern, Homelike and Comfortable

mi opi-rn IIOIIHIfliitrlv.. lights Ida of tlu peniiiHiilu across tin II.ill- llotfl slit....tl.v' on the.. .\tlnllt''"- ('lIn..l. f urf lintliinu and wa 1..liinK iiiiHiiipiii"..'I.
"THE
PINES"
for Hlii't-t nml liousi Illiiiiiliiallon. u 'us s ItiiiT (rasa Jet y taint. !: : KATKS :fl.: :.(tI PER: I1A Y. SPECIAL BY THE VNKKK.; :

: isooil telephone. HyNteiii, kit factory, At the rout of Oi'pan Buoleynnl.l, '.4. .\ :N-w Ilinixi, jiint 1'0111' |1'11'.1.' with nil \10101": i n I'liiiM'tiiHn.i'H. H. F. STEWART Prop. dootUII, Ha.A .
l.ilyuur Works, and hot mnl tolrl.nlliH Seiibri-i'Kc. .. .iiM\ion.\Ti-s: ;-.i \TIS:: *:> -.u i'Kn: Is'.\'t \xi 'rr -
reiichi-g ,.
n pier liiio' feel .
etc., uml vr>'Ililnif else rim .be. : "SI'irrlAl: BY WEEK OH MONTH.MRS. : I -- -- -

t l HKiinil Unit Is iiHiu-wnry to mute ii'i'osH of the HIP. bench'H'I'III1.1'101.Into HIP.. pier\ pilingsurf In' n I i : J. B. HINSKY, Proprietress. : ': : *****************,.,****** .***.*******.*..**......, ** .,,.

lift. "llIfurlllhl.11. .taut Pent I' 338 S. Ridgewood Ave. <<
Inii'Oi
w: Daytona
uvnrllp ri'sort uf tliomnho' ileliijhi Florida: J
nip In (In* .liP.'ilHifulni'H. of tills. town 4444444444444444044440444 444440444444444444 : The Palmetto House. f
I i II i the Hport of /flihlnit.. 'I'ts mirf'

a IM this' 'n-rp iiliniiiiil.s In trout ioiniano.| | yel I .

;.1 I Water Supply: 1.-11111. 1'iivullp, n Lit Ini;, Jriim.shMpNliiail II ::.. Well Known and Popular.

wlilili, I, |I.. ili-rl\-i1. from tiiiniHpntisvlnt' ami ninny other vnrlitlfsf I w 0

It r>...\ cells of \\lilcli tin-re. are probnlily ,".iii.I.' / ..... Diirlnu the full scasnti! I T,

, @ :iiiii' In IIu- "lIr.oorllltt| limits.. TlilH the fainoini sets Imss ntTonls! royal I I :i Overlooking the beautiful Halifax River, I.

a pow' I IH "' 'III'.1 ,liy liorlnif' welt to tin* port, and 1 It Suit it heels no niiiiiminonrciirrpiiip + Now for '. '
open
: Jaytona. A homelike and oomfrotaMe
id"I'lli of from !SO to .IL'ii feet ptiiislii'ill.lOIU'll to loud n 'IhoiiKiiinl'' "poiimlsf ; I IS

j KI-ll'Plll ,1I'lIln, llf I'Wlt, IlllllIliiii Ilils 1(111111'1lHIl/ In iirti-i-nnon, yet .. }, I II : house.! First-class in all respects!

1 dplh| | iis-.iir.-s" "imiiiy, from all iudiiidunb of them ram-liii, fromflfi'ii I I *

: Situ fe.' ... t.'.1111:11111111111011." 'lln \vnl.T .N II lo, Uilrl.v. ',IIMpoiimlrt 'In uiiihiXot ; :. 0 |
i i
1, eli;'IdlyilttprypusItti, : slip tuulgtpula only' dues tin. ,,"'"UII of, ,',- 11th.pl.ndld .

i\ std| lion, uml holds. Kiililinr'| In tin Hport Inn tin I IInlifix, ItI\'f'r.| : C. 0. CHAMBERLAIN PROPRIETOR. :

i. fclniii" | ..r kilt, n lili-li soon |iiiHHi'N. iiwny.Tli 'nly half a mile lim-U of (110" a -uutts. I I.* 1111The ...... ................................##...##.......

'" *> Pupulnll of Daytona iiiiilly| fanioim for DM Iln" llxhlim,

.. |.rn.iT| N I nl.ont 1.oI'11I.01010'0)! to ..ml the vnrblitiltnt nlioilliil In tin-

1 tills I IM a Kiiliiirlmn' |io|>nlntlon on niiiin, ""fun artprt'Sfiit In tin river ILLINOIS HOUSE

shim, nml |II-IIIIHIIII| | of shout' 1.000 nt Ilnntintc flush /fishinu uoml. I'.x. .

1 lhiush, ..... Bill k", Olil, Nell br".ze or lorli-nriil. ffniilcfl and ilocn may .IIP. Inn] _Port Orange, Florida '

liiMHlnll. Si'uliri'i'xo nml !Silvi-r Hi-ni'h \ lit rvnwinahle! .prli-pn. j jI Ridgewood FLORIDA.
I. I Located on Kidsrewood Ave. Terms $6 and J7 per week

: E. D. Langworthy Prop.
t'I 1 I I D. W. WINN. Prop.

I ._
Steamer "CHEROKEE" starting Jan. 25. ,

.. KORTIIKTOMOKA: : III \' Eft. .M.milnyii/ We.lnw.la.T and Fridays 'lt saving I The "WALDRON" II I EWING'S
.- ('oiiruil'ii dark, opposite" | linnk nt Ran n. m., miilillH bridge 11:15.: : "pvnltiHiiliilirlilnv I CAFE
I t !iMi:: lull Iiriiioml nt ID. FOR PONCE PARK and NEW IUIYRX.I I
'I'aesdn.v'I'hnradtiy, and Satnnliiy, It-avlna peninnnla' bridge 8.3O. middle"' I Ir rinc Location. Strictly rirst-ckiss. All .Modern
l>rilur, H: II), 1"rn.l': dock 0:00: a. iii. jiarth'Ularii aptly to Capt. Mr-: fiver Williams' Grocery Store, between Opera House and Font Oflic i1
'Kii.Mtjii'M ..h..UllOIl\t Ciiiirail dock, phone 13a: or Heath : phone I Improvements. Apply tr I
6 3H -. ', SEABREEZE.' FLA.
\ .ANNA. E.
RAE. I Light Lunches and
Sandwiches
Served from 6:30: tit. to 11:30 p. m.

: ..,
I el' .
I ,
'
\ .. -.; .
e/ .'

( AV '"\ .
,' .- \:' <.I: t '............:-.? ... ; ;\i'ffi ;r ': !!II'r! : ..., .. ,i. =: ..d; ,. '! '
: ; r f ,t" +
: "' NfNjMt mtdt f rst't"6t A
.. ; t
:
: t"" A r.
);;. .;.,.: .2,;:. ) :...; : ,,::.!':. .u't.I. ; ;,, ., ; "' :.e.. ,; :;.. -. t .. .- "' "" _. :-< r .N"r.t ,.J'