<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Daytona daily news
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00075894/00067
 Material Information
Title: The Daytona daily news
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Geo. F. Crouch
Place of Publication: Daytona Fla
Creation Date: March 20, 1905
Frequency: daily (except saturday)[<1924>]
daily (except sunday)[ former <1905-1917>]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Daytona Beach (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Volusia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Volusia -- Daytona Beach
Coordinates: 29.207222 x -81.037778 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903; ceased in 1926.
General Note: "Published ... during December, January, February and March at the prettiest winter resort in Florida."
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 1 (Jan. 2, 1905).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002072230
oclc - 01631353
notis - AKR0538
lccn - sn 93063916
System ID: UF00075894:00067
 Related Items
Related Items: Daytona gazette=news
Related Items: Morning hotel news
Succeeded by: Daytona Beach news

Full Text
-,,,,...,., ,4.,A .. 1'P" "...." r"'""''"'''rrr'" ....'' ... ,_ .. .. .. : -. ','.
I

_.
". ... --,, .. --..-- .- .. -- -_.

I I See WILKINSON the Real Estate Man.!:,
THE DAYTON DAILY NEWS.

.. ---. -- -. .. -- _. .. .. . -.- ., -

Vol. I 11 I No 67 .!!.. Rv.! .ry h.r.4.. Reaches' ..
!!.. !. "'_ } ) Florida
/I.tIlIlU, Monday, March 20, I !1t< >:>. !iutAd.II.lnICM.dlumlnU.H"nunoH'lclnlty l 1'rice" : Cents:

-1'

''G"JI'f\ 1\\/ \ A'TH I A Numb.r of I ..tr.bl. Furni.h.d Cott.tf.. off.r.U :::It-.... I I 3 ; : C .. .
I" 01rSO' I I .
(X \ F AVI'N I V I F }
.J i > \ A Handsome XUdgewood Residence for Sule | \.J| \I I .. I I.. Sp> I I.t \-1'I I i i'.J'I l 1 I f: .....

_._
-----
-- --- '
-- --
REALTY RECORDINGS .A Correction.In t .KUL.. : '
RECENT
i (illbertalden.. PREPARING FOR INSPECTION.
: Jolbyliiil ii bn-l.l. f.m- ,.vi.uil.nby. .
1 Sitni'.l.oi'iv.ui'. .,1'till' \Mvll' ba.!
I I liillu'itVnliUn.; ho will appnirat
I XFII" it MM* sl.ili-1 lli.it (C. I.. II.,IUIa ropley-'. I lifmliiiuli'ly., lliiillt-'li.:
Property That has Changed Ownership I ;;=.- It I Isn't. bllcbt! riuiiivli: to" "linl'l: '. Ho nuyto tinOpira" HOIIM' lumoirow uiplit. I he Halifax Rifle OcttinK! Keadfor. .
-
iMinlitl.iif lui ol ..t.| '
'' (
In and Vicinity During M.iyor iinii ll. niKiuli In HIV d.nk nlii-n ;ou ill ho iisMMiM I Iiy, Mi>s I'.lin.i: l.iue- .
Diytona nil, it >!ionli| h.i\e i'l'all'I 1.. HornTor \ bate to !.tILI'II 'rollo. ..".111".11 nifhl.riiilnililplilii .- 1\\., in liis. niiiMi-al I'ntoil.iiiinu'iit. Mslt General Poster andColonel 'i ..,, t..

the Past Seven Days. l'lU-t.ir I'liH.Wuliliitt } !
aii-1
)(.'I'1.!' Ii.. c.m. ISunell.r.voMlhiiik .r .
Mis* Lnreiln\. is .ilao u notoil title .
It.I.nml.' Mun-h I1*.-limit m-tiviu,' iniHiileMuti .liil.iteU i Thnol.ire I'.irler.Destructions JUST LIKE A WOMAN. I (. .
Tor a l'ut:'> '1 ale.Llitle hlinl aiul ill gi\e au exhibition ofrillo i* Dotting\ livi-ly inliv.il "
Htill CDntinncK alona tlii'on twotlon
<
*
[ '
I
(it tlw rniint.v. I'loliuM.v mi iit.1in I Thr UfiiutKul '.lrl and lh* >ou>. ChiiiiMoilipf.! toll me n fnlrytnle. hlioolini( ; am) l.uiot llironiiig.Tlw military;! i'iivlo" ar pu-nont' onaioonnt .

tin.* Stiiti- tin? ..\\l.' of |1.\. i 111111 canllOllHt I .\tallduu" I uf J Property.Thole I II "W hut MHIItlo.iu I : nu n-fiiHo*htHcjvrlrd.unr"11U Mm. Ua.il.oy. iKlmu-liiK\ nt tbe 'i-lot-kl Mi'iiiphis I'oinmcivi.il. Appral.Kpcnkinn of the imtpoilimi of Co. K, 1 '

"I.f ... llltllryil'lllt-l-tllll* .."I..M llllllllli; fn,.<- |,rl"m J IDC bin inlciiHp n tonAliinriit Will I until your father roini-H home, of ( :iilliiitV. \\liloii'' "''i\s:; M-omnl lo imont of tin' I-'loiiil.t HlatoIrnops :. 3 .
ImtiIlloil I !j. in i'\riy oily or town a dear, nnd be will tell im .both one.- I I 1 ...
Ill-win lof fount lit- ll.il- .
ll.M'Ul'. |"l'oi.It.V| ninl, iliiiuriii." 1111' junntr miinVM "liillnMlVultliMi, tlm .\1\\ lu\, popnl.nly' knoun us I .
I ,
iL-iLiin nnmlior uh inaki'. Modern Silet' '. j
lil'"l with till* ,,"lIt."I'k. ) .ill" mrn a \ fiinil iln- iMiimlfulIrl( who lnulJUKI > if.i\ Itillos.Al !

.Momlity u" (I"lIuw|| H: luil.il i>l' Linking up on oho.lp' li'iioi| blllKlcil 1111||| hid lll.l'H|, HlHIilK'I'CHlhink i (Oi.ilor lIIulllll.,1. ,eloi-iitinnist Il"n' litul.l'iiil. i

.1. It. '1'111"1'. i-x-otllolo. tic inliiiinisiia.turuf siml il is ihi'ii ili.it iluir natural lipr.mly. -- In mi FM-I-KH" of i-iniitlini. Thru beh''w Kllrkrr.I'lixijei a ..|"|".l1tli.1, I'liloitaiiiiiu-iit ln-ii, I IIi llio insprilioii tonight '
.
( lilniKi-ir up' limiulitll.r."It uidi, ... ninl niiitirami Ciihlncll. I \\ ill i-oinniainl llmlompany I
tin .eHliite' i if 1'uiil .An,1'ioii, il.iHud. I.'- hohl in Milisom.moe ,, lnnwiliir i UIIH ivpli-li* .lIg" :
: l 1M. of iiiniHi">, j nr 1.1'1'.11"10:.'," b. uhivh i* now uitlnmt, uraplain
lot 1-! l.lk-r I .. ami liumni-niH loiiisot I
.. I" Uuviil Millvr, : .lolulling, ( "
from [our of I 1111'1.1"1'1', '* mil.Thi'Mmen KRlil 1.111' llo J (.11 ri'.lll/f. \\lll\t\ | Illivvilom of! it
,,
Illfl'liu'll, lll t.. I tilllll..Itinpli ; Hi. ii-mlilioii ol'the ilno lo II pl'oinolii.n ,
> U.\ llio nlil Soiuli.
U m.ikohiilooii r 1C.; llo\\mun.; ntt.\'. iii fart for fri'ipiontly' ui.I'1: "'!> Ill's I .lll'llllllltllllllllllt' | "ll. I Ill-pill: tOKinnil 1'I1.\ .." i j" \\1I1I'o'l'rlll.! lie li.l'lllinllinx foimor i-oiiiin.imrnij; ollii-t'i', Major

l f\\ix \\'. iiu-J Anna Simili.. of .\nlinonTil -. \I hit llii-ir yillini, \ ; or filII": iniini>>'. l.iiok nt tliiI'lirriauw: iiii-iili-nl of nmlliiiliau .I. II. I'aikiiihon.Tliis .

t<> .I. I II. l 11111'> '''''". 'iJlT-V; pint "II f liv.-i- ,, |pi"t"I"i or, pi-rh.ips tin' notion taken \M> llll\- |Im.l.: | tilt'|l lluniMH, I 111I\\> Hi-Ill, I'uuliov \\itl ln< tin.1. fust limn tin, )

lot 7. Oi" iiiiintlll.'ill.ii { tin-in to HIM'" \\ hal they i an lii'i-ak upliiml lui' rlnlioiMtiKIIK' | | I Imtf K|" "MI jon! 1 lifo, ninl I d.'I..llti"hihili''lII : havi* IIITII inspoi'loil, ninro" tko
K. Smith innl liiixliiiiiil. Uin, *. rvrliiipH' it U nniiiii; to. Hpi'tik "f th,'"'' \ "pl"I"li.II'iI1" ,' ..h."lillJt ami i-\- lioop'
ilo-lmy. always tinpropiity. f fjaiiothiT. tblniiK, lint iliil\ } I.. :Smith lo .lollll IlinKon. lh'l.aiit| port uoik uilli I ho l.is-d. I
nf roniM'. do till IlilxV liiili-iil. illil you not 1 i-n- ) in :Soploinlii-r, last Tim,
"
." 1"". lot 11. I'lk :2:|, Mi-ini-itto" (: -H.llllvH. 4 yi-nr. I Ii
In b'I.III"'MM, l How --------
.) I l-'tiil.iy. ni 'hl S'imi' parlios.' finnOM ionriiKiini my i in-pi'i'lioii i i.. to Im 11I1101,' hy Ailjnlantii I
i-unn-H It no\\ III.1'-\\ "I' Ilit-Hf, fa>'u.'' /
K'lHellH '1'. from*. and \\ iftof l">eiivi.t'ul. '. II']> -, | IImvo !iiM-n in tins.imo'" lii :\, Hint }'ini ri-jiTl HIPVIIH I 111.1| r IK lit 4.If Tlio liiuncli Knmlishor" li.m boon" ( :,>noi.il .1. ( TilTonl It. l-'imlor' ,

., tn 'Tliuin" .MllJaniol*, g: \ljll.I \\' lu Implim for ili-iory'" laki'ii oil lu-r inn uml. i i" now forolnutor. '. ; T. N'oiM-ll I'nitt-il. '
i paiailoil' I 11""all" llonli-varil\ I.Uo ati \i-.. Kir, old num.' I'm n rex anI t .1"1.1 :S. ,

:jut! .T ft. of( N I lto: It. of lot I**, i.ik ;:.::., i niulif: mi'l upset" 1 Mof tin- hamlsimieI'orpiina I I, SinKlniiili In-r" "lii>inl. nlar nlilne In "'M'h'I;'! 1"Io'H1'111\', H'liii'il who has liooiiihsi I
ll.l.V lollll.Jiiliu "tVrliiliily not, ulie rt-pllnl. "I didtin KrU-inl (n.MUI'I. of u pnrlor lamp,
I'nw iiml wlfi* to Snrnli' .1. Iliiiniiii mn nli'n-li, limtin'" Milowalk rliilil, tliliiKMi. >, my, ilnnboy, 1"117 No matter how often joii tun) A "illlmillll111 1 waliilank is lioitf n.ili-il liy I In (I'nili-il, :SUN'S; I i

:V 1;".IH), ft. 1 1..1< on Htiift..lolin *. Tinioliri'hnvo|' 1 hi-i-ii> niiilloto : If I Iiml. Iiml tlu> .wlnliii-! i lili-u i.f. murr.Mnu ', 'em ilonii they won't K<> out. I'rlnre- \ \ I'H-i Icil in the, roar nf tinM 1. K.parMimiKi' :. War IVpailmrut, u* inspiTtor, of llm'
I
\J. .lotly uinl \\ ifu t-i Mary I. ..lolly \ loi-ato. the Jinilly p.nlio' *. Tintnu I'l-rinltli-il} "U. il ji.n I.. "II lo i ""III|.i-ml>PIISI>nil I would that mooeyV' Iniv*- I i ton Tliier. ,_ __ << ;"0.11111.. HOI' M.i, hlalo troop*. i
1
I :N .*>.; ft. of lot 5, blk II, l I'iitomi.K. 'n ,'ol1lu.i I of( :Soaliroo/i';" ha* noi.tToii'il \\' -Jiiilcv.: i I I 'll '110."..... It \haH lioou .nail) that Ihrro. nro.

:. (Ii. KittriilKoiiml to 1'.1'I: ( llililiiird a rouiinl of xin:! for infor-! I I' Julhmlluu nrll MIHH tie Train bold.* l.iimlior i i..* mi tin' Krounil f'"' I I In., 1111' lnmini'SH ini-ii in ll.iylou.i ulioprotost I

fliiil K'; of lut.'i: blk 14, NaIII \\ 111..... .., IMy Kur ... I I ber acel roil" 1 ion of. I tinnow. |ioslollioit, atioiulall. .f
..I-O/W.. : \\hioh uill N'ii'l" l I.> ihoir conVuluuble Tinpi'ninl' fiillu-r unt inlkliiK with Julia-She ilui-Hii't bold It nt all. tube : ... ,- .. .. iiKaiimt lluiriinployoi'M 'l

J.V.. Wilkiimun to Henry Mniiltnby, \' ,'lillll. tin.rliii'lpnl of tinmliiiol nlioiit lilnKlrl. given It awuy e\i-ry tliup Hhe .mill .....- ( wlu> annumlurM of milil.ny I II I

'*:.tu, lot II, blk l.of .Sulmtitz! Kill. ul( lot 1 cliU-uKi> TritiumI0 -. II I I loo. S. Ailim"*, .larkHuii\illo;. ; .1.1U. rompanii'. j.I'I1\l1g"( '\ II' ,lo allrinllo 1 ". .

I I. 101.:1.. : Diiylunu.Ilin Property Sold. "Your." ilmmlili-r'' ..II'. In,. nut nmkltiKtin' I Tninor." |lolaml, Chan., .. A r'nlloowYnikarofoiot.l I any nnlil.ii'.v ilntii-s ilurini. /; IHIM'I-.. ; ;
liiini' &, '1'IIUII'I'MIIII'| to A null 1 11.> |.rniii"<4 hnHliinilil| Sln-'a luitktiinl :.ar XVIiri* Vuu KII I...\. llo...... Illlsiinon III..K I
;. hniiih'riVill.i. ,ill-SI' -
ol Si Vl-l Hilllll- .
\ In rivmli. ilm-Mii't\ [ Hi-i-ni to lukto i \, \ : III-, ** IIIIII'S
Itu \' mm, "yjlll: lot nil ooriiriOMIIIKI- Siilnril.ivV.' ,. II I'llcrt" Hiil.l( ,l.i.l.imli ""'M riMiiurkal.il'," mi hi the. dm-tur
< ili-spKi-M niiilliiiiiiitUHuml" : Ih.t.III'. '
i-iiiiin.: vvoiiM Ili'ink ) worn .
1I1I.11'lIi".tlu. fl'UIIIIIII'Ii' 11..11 fonniriiml .1,. ( :iimlii, .k. of. I'itixl'n-lil. M.ii bow ninth exi-ltemenl n henn or mime
Hinall obji-t't imiIIIIMI- when U ...h"lIldllll.111'111.1 if tinmili- J I
I--"I;, fl. on. I'alini-tto. II'H, ilui-lliiiL., ; uii'l I'.l.' at ,tiniiirnrr oll "\Vnlt n .inimitv., pK.ffXHiir, Now trllUIH e la .1. lliiui'il I II. to I
KHIIJOII tl,,' of-
l Iri.I,1| ,| ami Thinl, ii\ciini Inn a fin nl lo mot her rindied Into my 'ly of txM-nly' ono JJIIOHIH' of Tho
Diirn" KM-| Ill,.- IIIT ti-iii-lifiH" ? pal > tiinu of a liol, or ilihluiliamu -
: lot. :II.t I.Ik :I'd. Duytona.t.ilii'ii to exlnu-t! 'lieailwblib "I'ill//(
'l.7oii. flee and Implored me
i
'. j
( 1 1 tin
pri,-" /paii, I l licinjj> 1'\\11"1'' s "I mn iitrnfil. ri-plnil thtptnla I I'alnii-llo yi-Hloi'ilay' \ for a trip up
:> | II.Vnnltell mid wife, ofr.K her baby lnul put Into II* nowluiprutlHlug of any kiml. Tlu militaiy i i" unorrHHily

.px. Ma-H.. tojoliu, Milli (au, .if Sioux' It is tin iiili-iition" of Mr.I ( iiniliik j KU IK-. ""Hint .M.nr. iliuik'titi-r lI..k... ta.! a Miiltnbly' I.nit |>,robe fi-oni, Tumi.k.iion.\ ;ami it i i.* only IIIOIIK'I| lh''' 1

"l'il '.I".I"t 17, Atnli-iMoii bliii-k, lui\n Iii' luM, forty' rooms to llir 1 pnnculNlrmtiiii I puilly. : b Urn Bin a hairpin 1 borrowed from the b.VHterliul himimmH I
> "fapin lij t'niiiilt| > woman. 1 miivpmlpd. In reniorlnKtbe ( 1.. )l-'iohl nml uifo, 1. Slliiini'H i-o"opi-rutioii of tint, 'monriiiplovini ,
of I IH" .ii,1.| ; il into II..I..J.. I Iiml it fur ln-r Mir 11 nd U for licruml r '
mi'l i-onvi-rl a Tlit-n" ; bend. In IPMM time than It would take Nioholasvillo, Ky.j; Mr. *. W. /; niomliors of thii, sl.ilitroopH : > \
'1.1..1111111. liuil-4, to IClnmil: IM, ,,IIIIH| < |IIII'L-P II up' In )' lirloiiIIIKltlllT Mix. And' tbe Ili-xt thlnit
In'
to
llii* wntk to ronipli-li-'l) count ani/atiou hit
!:i..lm..d..n.I.i tin ,
oiin
.I.C. I
>f.'iill: : imi-t of .1,1k :I'll! l.viiitfiKt ufliililinll Yoik I'n .*. woinun aald wna: K. II'H koi'Hiin" Mrs. tlnit ) or ( t

\\' Htrtvt.I xiIISoll.On I --- |I '"niiy, I rould IIHM* done Hint my 1Ij.lnll. Ky.; 1 C. I-',. lml! < l nmluilo. ki-pl up to u liiuh .Kl.iinl.iiil., I
.
....... Th.......
"elf:r "-New York Tri-KM. Tliooili.ro limlil\ Mi H I'.lliol ( : >iil; )l-"olor'" lias \vi.rk- : I
I).
X'; II., t..1.) A. Vim Val/uli--, :! ''". i \\edJlni I : .lour.Mr I I WI'J t'i Holiool."llondjr ....p...,.... I', I'.ii'M, I'omlioiIon X. .1.! arc\ i-il. h.iri: ) ami failhfnlly to. impniin' '

l..t:1': ji: iiml I :24, blk ."", Seiiliiif/i'. I I Uill)" HillI, ,,me. "HiiM. you ;, "If they eter get torltlni. ; the. truth "ijiii-sl. of Tin- I'.ilniollo. tin, staii'l.nil' llii'. Hill-| Irnop''*, nmluith I.J

Maiy A. Loiijpt mn] laiMbaiii, ), t'. .\. ami Mrs. TimK.. ll.imtl.vlio I I 1 11111.111111..11111)' polutm-n/" lu epltnpha. ," mild tin* miin with the. tlii) limili-il IMI-UIIS at hi* ilispoHiit. I, I I
amiMi "Siiiiiiplloil: Uill.Vinil's 1.luul.till" | I live IOIIKeuoUKli \\' M I llollnmiloiami uifo, IS.illlo\ I,
1
l.onici., tu l-n.-lli C liitli'iiH i -1,00(1, lilfInicifht I \ arc on llii-ir bri.l.U lour, 10... 1"1." angry ejes hope imiy I. Im* iu-oiiiiiplislipi' | U'oinloi :

III X % of lot :a, blk :2, ')ll.\ 1"iiii.K I >s 11-h-ii, 1 C. I.Villy.: si-n-r" of ( Inliiiil. ml"Tlnoo nIfli' liiislii." .i :<" i-rlnl, tin' otlii-r. "Su)', to,"write what will 1:0 on yourtouibHtone (t'1".1, k Mioli, ..; Mr*. .1. K.: 1 CIH/.I-II" luit tlll'I'I'lIl'Ialwa'H ,lliohi')' ulio. ant I I

I:. '1'. f'oni-ail tunl C. M. l'.1im.liinn toW. ,, .-. nilf \Vlni.liiiK.' W. Vn., IcltIliin Kill mo nml imp iilimtoil. tuilvebllslnl. j "If they ever put the trnlli' ou 'elu," I'.iMon III ; Mis. M.u-y Ahholl., Imliaiiupolis ri'inly. uml. uillin/j; to j'l'ilj'i.'I'y, ,

II IVtrtH 91.CMMI lot I.-: :a.t 4. 7, I.'. inoininu' / for I'alni' lI..al.l.. iin"l lnllnr ." retorted Die uiau with\ tin, iiKKreHKlvecbln ; Mr I *. I I., M. II.million Infonml.. Thi< oril- .1-.1i .1I
that
,
Hi 11 nn.l. 1 blk 1 lotH 1 to li.! I.Ik '. I Kill \\'"'' nt u loss fur ii minute or aouml I'll live IOIIK enoiiich, to ill-fort run
J. "I hoMr Vunliior.
: ; | \Vi.llvilli'\ :X. V. Mi'*. .1. S. -
: Tinpaitv ThruHiiiMonly ; \
n-iitlii-iii ri-i-oiK
IOK'J.: : \iJ4.:\ : :>.*>. :J'.i ninl :iu, lilk :!: nil III* llttli' fine loiiKtln-noil. read what ntoei. .. on your-" ,J u..I no.Arr I irs i Hhiiiihl. In* llm 'outto HIII1'.t'I11"j j

I. ., :1.| ,,< .Iti"| iii ri-up. of lotx :in. :"J\\ -.j. c\.i-ct| 1 to "ri-liirn tioiih I in May iimluill I It ,liilKliloniil., ,, Illl eilt ) Miss I I I.. A. Kano, lloiHoln-a'l, tlll-ll tlll,>y Wlllll'l. till. I'll-hl |1"l> HOI) \, II I
Atl.niiii'C'itv. "Wl'll. ho KillI. .Mill' HOIC .Bt on Ike "M..." :X. Y. W. I-'.. TirryV\ A. l.hliin!
:-7 iimlJH: Cook nub. of HIMl.'i.; xpi-iiil' tin"uimiMr. HI I Hoinftliln' Ix-Nlilo, (.ntiitiji-H" at our their iiiarrel ; imporlam-i! ), of niainlainiiiffu.. \\illCi.ntiiiii"il j 1
thii'lnic
"Well be Raid
|
[,'.. II. Mii Mil'-. will /probilil\, : ." | '.. Mlliil7.lllV.. 1I"1""I/! /(. III, mo jnoi>'ls of ThiAii -
I.IIIIMI I,, iiml K.: 1'. MmiHlii-lil. to I llUIIHI 1.1..IIIf..I\| | "I 1".I>ONe you'll be niintliuc a dlvoroe on. '.'''IIIII'IIW'.1) ''I (i II I
IIIII..tJ| : .' ,nn.l i: In ft. of in July. still. (
M.IOI-H. | Wlm-ling neitVi I
MJIIIIII.: : !
lo
-'turn
11 I
I ........... ....... "I don'tee
lot il. blk hnyton.i "" ouiIniHlimiil" II In't \i-rv IndiiHtrlouii, i Iteally. aue rei'lleil' i-oldly. lu thlHcane ... ... .. .. l I
be .
why It iihoiild nei-eHHiiry . . -

. . . I Iia be tinxliiirli?" Kuld tlie In woman front who of HIP WIIH, rllliiaatoiv BlttliiiI unleM, A*be woman ban been doesn't married net-il tu a M dltoroeI man." : : ..1 1 I

I I Philadelphia'.. I'renii.l Ladies and Gentlemen .
| \\fll.." uiiMtteml the, wolimu lu III* I I

Ready to Wear Goods ,) xpiint. wiiKoii: "Mimetlini-H IIP In. umli j ... atti-ntion tlllllll' ", ! :i HoiiiHlnii-H. ,Iniiln't.I Hf'll IruM-l for "What do you think of that i-ollexe \Vo i oi-pool. I ii I ly iiiriti your

i,, iDlli-4 uml. nilli-H. n llh a .Hhotiiini on bill II' profeHttor. nbo aayn he never klHinl a j'
-- --- -- Nliniiltliibut. IIP can't walk n hundred | glrirj : Fishing Tackle :
yanlt with mi iirinfnl I of. wnod.WiiHlilnuliHi .**-- j "Po ..bly." Raid MUm.. <' >.emie, "It InI .

OUU LARGIt STOCK\ Ol3 ,, Slur.i i the clinple fonfeHHlon. of an unworldly
I I aoul. and then nttnln It niny I be a veryaly \Vihuxc n j g'MIiI' limaii'l you riiu't liilp lint Im. ,ph-asoil., 4
%i>(hln. hill th. TrBlk.J of RilvertlHlim fur bldM.. "-
Hal"' n-innrki-d th' bHldb..ndcil nay .
La.rPS, Spring HaU M "''' '' I""W J I "My work. WaaMngton Htar.A .
,,
.. lnoklir-iP' Skirts ( ;anvnsNfo.N| ) ib-iitNt "1M HO. iiHlnU'im thnt my pn- !.
4 White | 1'11,1"1'\\1',11', tint.. oftvn! fall DHlei-p' In I lie chnlrnblli l'.l*.bl> Illl. .
Bnlhill" SlIilR !i IIirl" I inn nt .....rk." Bunker-You've neon Minn liuali on '

:: 5iK TOn. .. h"f''' 111\11\ I I\r"l'oI'1 "Hull. tlnit'H nothing!" retort*! lilwrival. the llnkH eb? Then you inunt huvenoticed t. :{
I .. "My I piitli-ntH, nearly oil 'lunlnt on bow r..kl..llly! alie npproaoheHtbe ..,*" 'K- '
1.Lf
Innlmf tliPlr i>ii-turp.. takpn wIllie I am bo II.N..wcollley.. .
1 order' to catch tlio nprpsioii .. tbe UrHt.
nt work In that wa* .
.. ('IIiMr,'" ". Il.itt Chicago .
Halhin :S.ilTr.iuk ., s. of ili-llxlit on thPlr fa-es. thing to atrlke my rye. Cntbollo Standard -

.. 1 '1111\11" Odmd" \P\VH.. __ and Tlmen. .
.
'.. .... I
W r
Wkcrv II .
A Vmrrrmmt.Little
_. .
-
ami. ..ll--r, "Ur-r.r-r! TlilHr'. ax cold im Ilr..o.blhl. IIIx.y.ur'.ld liot while ron, ,
*. Dmw Suit CII" ". -Momopll." ., H. Strap* Wby don't you warm It?" <-onijluluid enlnic with her iiiuiniiin the other day t .

insportion. We invHe all | tinpaMsniKir.. aaked, "Manimu: If I'm nllve when.. I J '
nrlirlr-ir, tire now roa-ly- "O'nnn:" retorted the conductor. get married may I ph-uxo live at borne j

toi-iill iui-1\ Bwourlini'! "Wimirt It wormeil nil night lant nlRbtla .with yon and papuV"Llpplneott'a'' ..j..
the (-nr burn You people want theiirtli lohreBiln.. /' .

",JIl't you. V-Newark New.*. 1t ; .

Oalto Xtmrml."Wbaf ; Mason & Wall Company, j

J. A. Hendricks T*. r.....l. ., Y*>... bin nl1m" ," W N. licach St. t..1:
H.P.Uniondsun Mltr. I
Mr. Joni-s-My daucbter In ouly eluhte "BUI Hbort. : W. '
You bad better wait until he It "Wby does every one call bluii Phone 9 !t <1.

OPP POSTOFF1CE older.u. The Lo""r-\\.II." I've waited I i Joneat"I .. ::1! f ;
two year. for h..r to get older but Ill"I "For 8hort.-New Orlean Times-. I. .
. .')1 \' ("j
. . till aUijn at ciahteen./ -Judge. Democrat .'
. .- -- -
-
._- --=n e nvtsxnrasXK wzesf ( 'rt; :
-

1 .


Our line of Sub, Doors and Blinds are the very B*. Masury Paints.
GRUBER-MORRIS HARDWARE COMPANY.


,

...... .
," 'h'f'l.' ..!<-.; ,'.p.- .'."",-\., '-t"I..I'.J., ; :""..... : ..r..;. '"" ,", 'I"O" c. -.. ,,,,,, ,'. ,.,. ""''m ...... .,;::.' .t ::: f *F : '
I F- .' ''" '' M.'." h.. -" -r r ", ,..... I'i", '....."' ."../ '..''''Jf. :/'!'''''l'; ,: '. e"-"+',1_-.,.:,}-' ',:" -.w" '.:-" '. QJ; :ySn:Tla ,' -. "'.' 57 I." .- 1.t
"

h _

---. __ ... .. .. .71f.Y.. ......ee Y e'/e' NMA ..... e..A'Ie.......l
. . . . ,I +++++++++++++++++++++++++.+++++++++++++++++++++++)f. I. vA


1 1 1 1 +: W. M. SHAFFNER :+: I I'A F5ON BONSAM


i I I : 111wsl: AND COTTACSKS( ( : Fall: UKNT: : AND SALK.I i
Store : :: : ) :


:I I ;; :1 Novelty C. C- 1 IiAwNI: !s. 1 'i I I+ Real Estate, Loans and Insurance }j .. '-c: /- CI.1 lOCO_._ I-Af\prr. : ...

-- ..

""CI 1 =-.,,- =--- -=-.",,-= -- _. =-:'.'-=-'':--,",... _- --...---..--.-.- | Uidgcwood.) Peninsula. }Mver. :J: :. IF IT'S .:.
:* 'Hotel Sites and Business Lots :J I ..
I I I + ..
of Estates Taken for Winter Residents. :* ..
| Charge
fancy Stationery
,1 1 of Stationery\
.1 + :: A Box : :
r Most Reliable Old Line Insurance Companies
1 Souvenir Goods( :: : .\ :Nice( }Book :
*++++++++++++4+.++++++++++++++++++++..+++4++++++++- ..
J I 1 I'ishinu'Itclcle}! I .. J' .\ Piece of Fine China; :

1y 1 _=__ .=.:. __ _-'___ 7 __._ ___ __ _=--==-==->r--=-= *: .\ :Souvenir; Spoon: :
1 Lowney's ChocolateCrockery. *
41 *
Daytona Daily News *. A Ph'l''uf.4'\\'phy( .:.
I 1 GlasswareToys ..

1 Publish Dally, Exc.pt Sunday.lioiiMl :: you) want, go to :
1 and :Notions .
from .Unitary 1 I. to April I. ftt JooI' "."... Florida. l>y .
1 .
.
OEO. F.-PROrf'H., EMTUH All) PHOPKIKIOH.' i ,,_ --_'-.- ---_ __ _. :
: --- =
h -- -
.. .. .. = -
1 : = ==-- "--=--=-==-c.-- -"-=:'= ==- -. ,. -- '
--- -
-- -- --
--- --
l Subaeeiptton-11.7nllllll.feforIII l .N"....m. Bv Carrier.-.','> it W.I1Ki.nr.il *
:

i o No. Beach St. ( : ., an N cusd-cla.i matter January 8.1'"*. at the pum.lllri-' "'" 'I""R.I' J* GO.M.CLnPK.\ !
; 40. i I Klurliln.. iinitrr Act., (' "rumTo :-111 *
1II --- .. .. -....,- : -=,,-.------- -- .: : .. ....
: -- .***.********** *****..*.**.''f.Al l1 a.YX4Kfr{.. ........... .
I
II . . . . I WHIST AND THE WOMAN.
Preparing fur Inspection. I ,uyra. .m. ... a... !......,.... a n.:.ire i -!". @. :iJ.i. .!' .!.;. .'...
-- -- --
Dispose of Anything Quickly Use the I -- .. -- -- -. Oh.Th Mr ri*. uua II.....\\nrnHii... In. Hint" III our il'" ".." I Drink LILY WATER .. i
1II ploy In Juiil n tnlnntepoor '
well drilled, Bully iiinililiii. .
li I I cijiiijipi-il!'. boy'' I ilun'l know "liut In''II dot
Liner Advs. of the Daily News. i I 11 ....... u dreadful viHiiUal1Oh. : i ;: .y And Preserve Your<< Health. Z
1r.tr
dear! 1'.e dioi'i'c-il. u rued l nr tuulThe .
/
_._- _----__._ I At ,ihe niuiiiul iii.. -iwtiiiii) of tin ) are nu hard ti* huntlle' i '...Ct{ ,,)JJ}t, i

i I "IIII'IIIIY|>: lnt .vrnr mi excellent slnv, "Oh. ihunk > oil. thank >ou. :Mr, bruttntI : %i I:::::\;:;. Absolutely. fieed! from nil impurities 'i

Cadillac Automobile : III/L'/ MIIK moil. liutli in inmilii'i'H' \ nod It MetniH fear" )'tin uu nut.Kiiiiun" u bump all" IJVIT""' to" u- .! yt I'.v I ': the I chantx I ]Filteration J 'roc''s.! !i.

in rllii-ifiu-v and it in ''''|1.1. and tl but' Jlit, you Par was Hump, sir' '
I It i is reeonimended l the eminent
; I I13> most!
%\ .... that our ace? I"b. well!! It" I ;
t "Jov' MoJel I.1 side Car in stock for immediate .
entrance.: delivery.Several << doriiuiJlc I
Hill
tutu, .the .
: '
"XI'I") 111111'1111) Will i-llaniiv I the card I tin ,I'luilNKOh
11 good second-hand Model Ii. and A. cars.: |', ) us well this, ji'iir.A 1111. )"..m-e boil-what did It.wnn Mm: I ....1711'i>' |hut"Umr. ". i Y iiliysicuins: to be a IH.It') healthy} !
:and hygienic water. ]J'lain and ear1.MI.it.I -
Imll, \\ ill I"* I % tj
k B. A. IJ-MONT, Agent for Ormond and Daytona. jlrall.llllililal'y uivi'ii "l-nr'! \\ hut min It thin >"" led t ,: \j" ".' WATEU HATH!'. HOT and %
110 1'1:1. OKMONI: UAKAUE. :\\'rJ :; I nfir ,lli I,.- inn-p,.cti.'Ii. I whet that, I u err able i 1.. I / t (I. ';<111), at the hlcctrlc' Light Plant' .. 5C. i
*
N 'Tn keep the cards\ fill In nit hi-utl i
h II fell lr,,,ni>ath the tal-lr. .
( '. :M\ Itin.ttliam; went tli ..l.iikonville \" I think M-.. It.. right over Ih..1. Z Z'M.. WICKING, Manufacturer .;
1' Fi.ioio+++++ F+++++++++++4 +++++++++++++++++++++++++++++ Huu cart-lrtii 'IttHlu' ,let, It
+ ++ S.ilunlay: on a Int-ine.. trip| Blip from. in\ hand. ,! (Ph. :Mr 1'...... % .XJAYTONA. FLORIDA. ,t

\! Bond Lumber stud irtiiriii'il" yf''tfiiliy.Mr I lire. KIHIlt. Of JOII 10 Bl K'. i i',.i i !.. ..*.! i 7 ...-., i.:,.....!,i .,'.- !,,( ,. Company *:Mliitil". (ih. purilun. tor. 1 thu.lgttluu
+ |I""ii the "I lik-, Hint Lust otie..
tied i'liil.1riii
:\ It. II. Ti'iiiil''lim' .
| liax.1111 nuwda, ] .been li'il. or hut: l lI
:+:: Millllifili-liir. ifUOLJUM :: ilo oiipli I If you ari'U'oiiiir, !: to NEW
tire "|"'inliiiii, 11 few il.i\ .siuldrk.nnrillr. \" I lltiuthi>fi ihlniti flip pint YORKBOSTON. ANDTHE EAST.
fd :: :: :i C>h. Aim. did \oil' h.... Unit Hue
1 AND DRUSSEI)
TAKE Tile
LUMBER TI"'vt.xprrttolparpihott-|" \\iid, I'fnlnu, for II \..It.?
:: l>IMi: AM" CYPRUS :: {n'lint': l 111.1 l t I t.iki' Unit lull I irk k Inn?
+ + |1.'n. jciin |:Vv. 1 11'1"1'1"1"| n, ill Ii', .III-M fill, llml, H lump' Hli-nul N\ It" ..

:$:: I.AIM. MIIMJI.I.S: !: ILOOKIM], CKILIMi: BRICK I.IMK AM) :JCKMliM' IIIHIIP. in :Mis\ 'i-<1,1i| | i "Oh. |I.Xlniw'. ltd lost in) klii, Ti'ur

.I :!: IN: STOCK.:: + I lln.r. 1
I i're!-iJrul I l'iui.i'M-lt I li.li, IK-II/, I lt"\\ Flllt-ll, ) 'IWII*" III I llt." II'I :
*:: OlllriiiiiiMnniH/ : Knsl: I i. i... !hdtiii.. "'00141 iiiihu.-\\i-iiin', ,, \ '', :JH. : I tliiiiiulit,, tliut, HIII It.im IJI"R"<,
!hulling i tin1), "liiill- nfVall lri'i1itli "
t
I! ;.' Ml I.I.S !ton.I5IiII.Ulnulirl'unstLiu,,. I i I ity.11111' I ,;I L'xsrtithnlhl, ( ..LMHI\I,,11.|| .. :+ i ir i 1',"In, I ii Mr*: ]:io\\n. rxi-uno II' 11 1 1 / 1 1tJC
lutlr.lu, lli I
'
!
i-
> rrN. nmv
r, i Knlliiiiii/ini.' ,nli Siiiifiuil, hi-nin-li' "I f the .1'. I: I I' K\ :: I \ | 'i'n.rvii ] Thf K.I. \\l\f odd| t 11.,10'I.) hullKi ,
t ,, t.ikc. 11 .ih1.t. ,, ill lit,' Irnr l + in '1'.'\.t...i.I ,. mi on. rnI"IT".1.! I 1m r'-".01"!! '
A :+: I'hiine $J. R. J. .\1AL V. Mgr.' :: ; Oh. :Mi, IlloHti. .Hint l 1M ton l, ,xl',
f + i I II... IIIHX. li.i\f lii'lter 1"\\U a. II o 1.ItI'1', I in all(,ii, sot r' ll'inlall, > f
1 HF44++++4+4+4++4+44 M''++++4444++++++44+++++++++.+++++aF4 M'l-tll til I 1,1' "t.lkl'll, ,ollt." :Yea.: \"ih, Tlmra .
ran S'.rn..hlp Company
Ills h. III II.
: .+ Fl +++++++i+++++++++ +++++++++++++++++44++++st II. 11. Cl.iik. pip| -i,lrut,, .r.llnv. Jlilicniian .

4. I.. .I1WIIo'': I'll""I" E. HUNII: 1-'. N. CONMAOAMI. :: Saviims: 11nil\ tln, > twnml, ,
F.nldrnl' .:..hl.. Cn.hler +
+ I I
+ + l.irjfi'l in ( 'Ij"I1/, : iiri'iniianio)|' liyhi
c
II MERCHANTS BANK i I,i.. wife, i i..* finest of The ('Inu, 'a'

ilmi.\ :\\1..r. C.'l.uk IIIIM MM-nivil" iimuiH
tI + 'Hnnch Vvlimla' County: H.nk, + '
It + + fur the next se.i*"n lit thii impnhirli '

: + 'lipilnl' :StorkIVrHniihl : .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .ill.'NHI' 4ISti lel nod thinks there. !i.. m> plan, in

+ Ijiiliility.. . .. . .... .. . . . . I INIIHNIl' ( + Kli'i'iil.iliirli! rnm|>iire4 with ?SonThrlr % rf0G

l'' :*: 'ransacta. a ieneral Banking Business.l :: 1..I"'z".

1 :t t l H.l.iiTIO\K::' M\IK: IX ALL PA UTS OK! THK: (rol'NTUV :+: I -- -- -- '
X 1 w I
,
l: t F'..iHiifi Ittii-iiliiK' of l Capfrn.' I'i>i-tl4. .l IIXI"Ii"-'IN. 1.11".1.\I I 1*. 1 Jr.I..I.,. '.. :: I Only fb..c*. l
+ wi* ,iJiollili' iiliMnhiiu 1 ,, irolitliiii| .."h.t, llri I'm* oni, > of "" Hli, i-l 1 KiifilyIIM + I A party of Holillera. was taken to the, II a .an JXf
+. t | .*. \In fait, '1'iit.y, ru*frnin no. .-..11.t. ,to, 'I.'.' par 11I",1 b. i I about Inif rmiKe;: fur the first time. I s

1. 4+++++++++++++++++++++4+ +++4+++++++++++++++++iii II yard Tile away men ,first cud tired not' one at a bit target It. They COO I :M I"-t pnpnlir.mi) : '! rii.M, ('pa.\\, -.- :"innnjinp, thus, All.iM'n'AM .

:- were next tried at u target aw( yards' C'O3 + | XTnQ ruinSmnninilii, to.u! : Vok.: .Vi-nVr! \\ .V\. I I".'. '
% away, and ..UII..r,. one lultmed. They -1 -. I I"tnin< MI,MM I.tll"|: .i.liiiti. i ) i''. t.lii i ,,j ,.t.111.. I i'.>.0',,,

I . were at hint tried I nt one Jimt liio( yards Mr.I: Tall.h, !iili.l| |, will I, ulltlu) id.hrnristlutib.\11Jb.nl. |. :< 1 I end l 1'11110-1"I .iuil..i.' ,
kit It."Attention l .Ilse Itugxky My: I'm dm) iWiinl.I In. .kitx .,,1.111I,1 .
tint |:
1 an ay uo one Iugcngr i : : .1. I.iil tlironuli' tniiiix. | i.int I'r'."tt.A.k .
Bqulrrpl bnppeut.l njjnml he iTi'i'*
tbuudered the drill tiertfeant. for "
copy "GRErN TCIEEH.! !
1, Daytona Hotel Supply Co "Fix: bayonet*': Charge! It'" rljtlit hy my hnnxu tuo...New YorkXeni'tryr I',.i-intHinii.,. '. .ii'M-i, Mil Ii ii.f clal.lurll.s.> ,'1.'.. in 1'1.1' .,U t" 'in, nil ht ,luihohd, ,. ti., i...1 t
four only dIRn'e-Klln"lI.: City Independent. Evening Journal. 110.-11 or, ,..Ih'. ,'"n '
1I _
1 __ ___ \\'. 'It. I 'I 11\IIXl: ':: ,1 I 'N. 'I'urtrlii' ." '*! I'tlss. Apt.. ::1'7 1'11111'1.. "Sniniinnli., ,, 1 I Dealers in vEDITORIAL ": Innnred."tJeorge. n II. I I.I.AM: : >. \1..1'1.| ,... .mid. .liui'l: ,, blur .1. "t'. nl1lT1)h0):< ( ,. I'..-.. Aist.,
Hlulii'il the sudden fulr to '
I Pii-i-'l.'i.:I :North< Idler :Xew York
FLINGS. gee lennlUK voftly nKiilimt, Iiourge'n
PROVISIONS I I nnsii I ? 1 I I vent "are yon sure you w III not forget ----- -- .--- -- --- --_-.
: j Indiana legislators are talking of taxing me!" The climate of the East Coael. tl4 j. .,,,'JIJL
bachelor If It I I.. revenue they are "Perfectly, my iirei-lotis." whimpered
: l f\r\ !\ rs. P01)1( ): : after why don't they tax Indiana au, George, straining hlH neck to pail hit is nearer, perfection than that of lily

; rl,1,1 tboraS-rittaburu rtlapatch. bead back fur euniiKli to cot her pom"padour other place on earth. tI
The coreleiis apple .has. come to stay, out of his eves
4 and now we may hope for tbe apple "I know you soy HO now. lint ore yon I
: 30 Beach St. Fla.
Daytona 1 i jF. burr -l with aa large apple. In the middle au-r-e. ducky Hint you will think, often

.. ii* at the end*.-Philadelphia I.etlgr. of me?"

1 . . . . "I shall think nlwnya of yon, uiypigeon. 1
." '
I! 1'rofemor. Loeb I.I now experimenting
lu "heterogeneous hybridisation of nhlnoderiu "Of oonrxe you tell me ells now, but
:. I + ..." I'. to the water wagon before -but-mi'ii are mi fickle. Pouietluieg 1 '

'' \ *Jlt.)/FK K.. At 7R At )K. .111 rt,7R ,. ,.. l 7etJR. I Pout. we get that fur! Washington fear"Never your, niliul my lienrt'nmy turn Jewel.to another." ileiluretl" .,, ...: \,
:
I'C McCLELLAN &EDWARDS = The western paper that .spoke of the George, ret'ollei-lhiK how tlie mutlneelieroea II \ lJ--: U
iilTei-tlon.
swear nudhtg
"enormity" of u dead millionaire's fortune
r UESSES. ; 1 may possibly have nerd the word "You make uie HO happy but innertbelexH \ I t.tU n8 !tv
I hers this linuniln ilnnlit. 1 { ,
with wore accuracy than wan Intend- \ )
.Providence Journal. wish I eouM fwl |ieifc<'tly sure and \ 11. s

Daytona Novelty Works & Wood Yard SI& PUNCH'S PHILOSOPHY. month confident tbliiklnff." tliat of me yon for nlll month Ko right end on \\t, ;Z lTl1.Onll'i'\. \U"t !I


"My darling, If yon want to lie POHtlvely |- f '2 L \
D>i> H'xxl and care nut to "'h''>RI. No halm
iiiitl
=- : sure you only to rellei-t that ( eaeitP

:. Window & Door FramesY I onus How will Hindi not Ire.belter. It. It In. to get wi ado II.Ullin the l.onclit. ring I at nave a dollar you down on your and blrtluliiyI rKi rents, -

Y IiE gull-and;: how mush. eHftler, a week." 4 :'II'\\I l I

tiny size or style. I Happy la the man wbo In admired BIlHHfnlly happy In the knnwletge l t !,\ \ U ml.
I and Drained tiy, his fellowfor he itdenil. that lioorire could nut fall to lave her \ \ "

Colonial Columns orvht9olllllww-s llr : In bus mind for mime time to come, the ""' = ,.\ 1lv
a : \\',ork. Brackets, etc.Moulding A K'xxl. reputation la N fair endue, but apple of hla eye pi-i-inlitc.1 her alabaster ,
\ there lire ol liernr, on whlrh It IM 'a..lpl.| brow to rest utMliiMt: bin cheek I'hl- :;.r .' =

9 to pet a III"1'1 ICII!:... mjto'Trlhnne.Another.
in StocK.
If liiNlnt. on telllnti the truth
yon you
may probably, shame the ilerll. but you :Mtpkel I..... lid the """.... Ora.". tI.y,., rinraptlt nutation.
1 The motorman was muling his Coranit era, n ant TtftUbU Farm of Ow naatrr MkiUtT tEn
a1F \Ve<< t-aii furnish! you with Quartered Oak piano won't he considered very .I.'ry In no i-ora-
rlety.1'Irtne. plaint. >U3 RITER, LAKE WORTH ana BISCATOE BAt
finished :Mantles slx-rt notice. .Cull!! and "The fellow '.
!( on sFPA alone la Hiwerful, but In JlII\ nip the signal; be ..
| ')nt. an rushed. has > ."_rll1. yJa tke
aid, "and when I .
remixed to
mop heuinahcd
11 1IIIIIIIon'Itil American dollars she I Is
t4ltm e.
oue of the t'nr whitlow" FLORIDA EAT COAST BAItTTAT.l'k .
A .
: Invincible and ran even ninrry a duke.
--London Pnnih.R. ... "II'mT: Bald the miperlntemlent.T'a .
Phone 70 .
the car full?'

Well, It woe full but 1 ..111'1.| | om he

WW .w could have.. pqueeznl In some way" I
__ R. POSTON "'..blrt, days layoff. You're been i 4
Working long enough to know the rule
Contract,** B.n.... of the comVany.-Octrolt Tribune.
orders in thin hates for Quick work
DAYTONA. nitwit
Drop There lire some funny ctorlee that For ..., II heutlhl. laok."KMt Clad 01 n..w."l'k t au. of
We do thereat j'ey jt j S.(loiat a'j'urolalMd! .ou Abort! Not.to.x ouyht _to bare the union label In enter ......... Phdd.. ... Maw latbrmttn'aMnaa
to be ,DINd. I...
P.&uon. I.P.a1tCIryTgg...naatM,
.- '. .. Slrhwie a.r.gea< :.. -- .' ........

t ... _. atT.4CQ11eT11B1, yL;, .
of' :' r ...


.. ... .:...t..Io< .,. ....
[;a\-'i.\ ..... "JIoo.. .; ,2. -
D .- ., .. .. '. M.......1r ,..j\I"Yr.;! ......,, ... "

.

-


"
II'
L. SMITH Bid 8rrl.Inn .n 18 .
R. Room Nou. on B..ch"----; p.ImatoAv.p.op.elylh.twittp.ylsod '' '
Exc.ll.ni. : / L"c.Uon can b. Ch..... REAL ESTATE.
on Volu.l. .,._ .
"
Ave 01 R' .. 35 ft of boa. Bu.in... ..clion .I B.ec)+ .1.unimp ov..d

-- ...................... ................ ............. ........ ................ .... ..._. .. -
..... ----- ................... i
:+fr+++++++++ ++++++++++++ ++++++x ++++++++++++ ++++++ I

: soN\n\ SNAPS s: ++ ++ i A Good Time for Your Palate

: I IN LOTS AT : I I THE RULE $ r


i OFRi1ONDt1il \ i 'IIt.I +I /in onr 1 btisini-SK' i is !honesty of pllr. r' 'n +++ 'I ?
: : I All ::5.: oo: : 1170t'
+ |po<" Infill: ipi.illty' and. moderate' ... :

.. ##.##-. ..#.#....#..##......##..:. .prices::: hIvIht'irniultvehavegaineui( '! r 7A ::+:: I trill scrlrinlvLeyuursiflvuhinkouttonltll't'teseing> ,
.
1 : lherepuiation 1'fur giving:: the, best \ + ,
Jvine] in $
;
STEAMER UNCLE SAM 1 I + Soda Water

1i NIM,\\ '.KilitfivKiilui-triiMto" I Hi- 'I'OMOKKIiK: suit 'I'111.5,1ab.'rIull'sl.t\s|, |. 111,01, |
iiiii.ii.v, |,' I Iwivlnijr"" (HII..' dusk l at \\I'L.' 111.1111'\l toiinirit| | Mi.l.lu-i iiml,,\ ;\.11a, | Bii, ,iol It)?,.? CLOTHING a c it t'xhilitindls! and 1""It"il/J, / ah01utt11kr, of it. It f ,

11.! nt 'sus''lIIn'II\' \ 4 II glees: a iU-ru'icns I"usiig to the "'lIg"" f.ir surpn5si15g'
\PONCE PARK AND NEW SMYRNA: .>n \l III"I.\.o... \Vii.M.lnv| and, I Kii- ,' 4
der "l 11's' SII'lh Itii.ltti-:."><) u. ,".. liilli'M .Usuls, = !15 i.' ii n, and by their aid we intend to build' .', ''t ordutu'soda: outerInuufulured: Input l'I'd""cl\'
IL'I' + s's nat01115isnn'I in iiteniiN. of the almost clciinliIICHS t
rllltlnS: UmiK( ..t'I'slut/ |1'. NI|I. '1 n I n HI lhat lepiitation, rather. than1 + pure -
1111'! ROUND: | > '
| 'tkll| | $ |I.uW1lcCOY ... ,. .
_ it all loversiif, AH
plciiMH gonl things. 1I1..n"l
/ !
BROS. Proprietors + }permit> 'iiiiylliiiiK I lo detruel I I'rom. ,it.I.t + .51
FLORIDA MOTOR CO. + 1 truth indebted 'lie, sud.i, ,
:t } 11l''I'11'4 to u mir waterslnnds
I I. (Our" present stuck and prices, will\ r.
,-. -.u. :t prove bis.I Y w.w w + on its own meiitsBurdine's. 3i qrk

STEAMER "KINGFISHER" 4 +++ .i\ ..

+ Peek & Foster, eroprletors. ; ':
FOR CHARTKR'BY; THIS J I\Y. WEE"UNlit.. THE GLOBE DAY TONA, FLA. + Pharmacy '
At the North 1
Bridge IJruw.
Telephone ;231. :t Clothing. Shoes and Gents' Furnishings. 126 Beach St. ;
,
'|/1 nut" 'IIIIIIIIk.* hips| tlii'onuli, Minn.i ami us.t 'tutu ... .
Klii,' IMilillIIlt Panes Plll'k, llll.l. :NiSlimnil, \'I.lor. "niklnu. I h.,. trip'" 5n',, ,lull, n.H ++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ + 1 1r
,,".I, .. IMC' the right'" II.His-iinI the ill' Npuut. |.h| lluliiv' ,sit, .o'w"lII) ruts, '. I ---- 1I
T'I-, It i 'at t i M for ?:::nh'. J. C. VINCENT, Owner I I
.laluhl.'silulitlsIt'll( fur bis home I lire In KiituMon.The .
.-. -- .-- --
--- -
''in,' Ihtt.licld.Ins., .. S.nunl.iy.I it-niilenre of "'111. II. I'aiKrr.on '

DR. J. A. VAN VALZAH. Ph. G. I I : )1'. llnl.bell )left for." NewVuiK 1 1" llenrh hlici'l. l Kiii ..:Kloii. "-"lIgh.1. BARGAINS IN MARINE ENGINES! r
i iI
: on a lius'i ness trip yeteul.iy.Melville I lire ji't-terd.iy, nt hull ul. ill xuiswnrili .
PHYSICIAN and! SURGEON< : i fiom total destruction, only liy I It...' I
:Smut: iihets. of IVl.and is I To reduce stock, '
heroic work of the, f.imily' 1\II.I'H'hl\ Is., our ; we ate offering M.'trine: .
(iniiliiate i '> in MedicinePharmacy<\ and (OiemUtry." I ..,d,'t'I'p.l at '1'1".11"11.1"1"\ 1"1.l ... Kiitfiues lit less than cost. j' 3 Il

Telephone :2.VJ: : i ijCocat 'The, (I'.ti'nival, I'oiiip.inv' ) )left yes.Hnl.iy I The lire 'allgl'l' in tin. :- '.nu-ll. III 5 horse power Regal .l-cycle .lump .I

fur, Satannah.A ,. I'roiu' a def. <'i-li\e, Hue, while, the f.ini Spark with reverse wheel and shaft $ 65 t

.. ''ily WIIH at linm-r, nod (mininglirrccly .. / :
---
--- -
..en..... ... j,( Jti'it'Y lYttr7Yj.: i!. ..... .. ;s s.sua. t..p- :... ........a. r.ice'. I.elHeen\ ( ;. .j ii-uiii ,andir.ial when ilisi" mcred liy Mr i ; 4 horse power Buick 4-cycle Jump $135 r t
s. t (Ii Feni.1Il. .. will i likely /111'' ,' I Spark with reverse wheel"and shaft
whone for Iiii
I'arker I'' ''''* I' soon nl :
i I duriiii', the. next I .few. d.iynT 1 I
.
Irh: ted a iinmhcr of the '" 2 1-2 horse-power Knox with solid
i
1 Jfaieictoscope.S i i .\ Ciiiixline wetil to. Titusxilleveslerd.iy ,| to the ""'('IW. Hnckets Here .i.hl".1! wheel and shaft $1 00 I

f .' to spend a ,day: or two :! nail with the heljiof Pavii" ) < 1 I
i == ;..- .;- : ', wild bis, \\ile, :| Anton .Ma.iH and Wiley l, Milton, I 1111' 1 1-2 horse-power Knox with reverse $90

i. ,. 'll..linestere. -\tinjuiiiHheil[ lint not' wheel and shaft -
1'1'.1
i. ioiurettos o/ &ally jCifo in $)aytona ana Vicinity ; .I midgeh" 'Crory. 11"1'1' {I before the ro ,f WIIH' limllv dnulagrsl.: The Engines are New and Guaranteed. ... I I
., .. |ill), ..uel l atid speni' ',,unrdtiy, I,, and I __ ...

i !. ', SoIii,, livin161. ,.ilv ,'! Notice ,1,
: ....y.s i \N' 11I. Kreuse. uf,[ Fr..111. 111"1." (11101. The t Claud: All.inlir i, II.phi. I bus, 1)\Vl ONA, n.tmiDA. BOX I.i' I. ., I

I'HI: WHATHRR.I !, Tinliuii'l, 1.olplsuys4"' ,| of 'I'll. Or- : si I.tlo' :ai'enl, l"l.. lln-, \iilieisir, | Itiisib, I.C. MOIIH' viM'iineii-H:! and, will, fur ailxri' 1 1.i ; '

and i iiiniiil. (1'Lorud'.u., (Ciil'inii,, : ,, :iimlI (C..- i is "a !'ii--sl 1 uf,[ '|1'1.|.ii. :neide/ Inn. .living | .us IIII-KIKI-S| nnnie \" -1'1.. mutt intislial.nice --t lL.a I I
tomorrow.
I ii ; Ii
.... I l'iil: >rfw'''''d I still JL.'IV''II a/ "roiii-i-il' I ami ol H"" """". (Cull, :ami" ,HI-I-, tin- '
----- -- I'l, ilillll,i nl '-...i.\I. people" !lluinMi I
., 115.III'sstti1" f1'1 our' i ratiH.Launch .
li.ill at 1Cihtiul's, //I"" I'ri. : :;
OJM-I.i .j i
1 "! :ant brdcita-egg, Store Illlll ,. .. The (Cl.ir-,
us i. l li.i "rc :isleied :at' ; . . . .
i -t nit, .. at X. 1. D.iytoii'n) liniilieri il.iy night ",-\1. i i tel-ill, / me \1 ,u. llll-l, Mis. l.'ii.haul; \\' I I.lulinstiiii Party i' i'illiltllifilfll>l>ilIII,.,,t'li>ili.'J'.....>I:.:...J'....J'........... ........|l','., .10'.

i .1 I I'liom-!lfl!). If II I It: Smith' ami rifeli's /an-l" Mrs. .1. M. J.'liiislun.. |; 5- I f
Pubj..1'1ernft of. the, I'. S War -
i Kli/alii'lh: II :nml( ( inrta: ; 11. S'"iIJ.1' ; .
\ i-inr, Villnuine spent Similar) I I': I' "I-jnl: has, had" the lot recently /IVpailmenl" rhartered", the" Cruiser. '

mill, n-l, ).iiiViM" in .T"'kHolI\'illp. am ll.nlfoi.l! uifi', (. (I'looMxiiV I'ily In.l, : ; .E..1:A. ll.nnilioii. I lii-i-K,: ] : I ,purchased: toy hint.. in liood.ill, (dipt.'' IVllrll, i-oiiini.Hiding;;; mid invited .1 To Tourists I a: :.1.1a'

1'iril I'lVifi'r, of Jurksomillt( the cli-.iicd. and expects ,to. "I'I'd a Heal/ tw'U".r 'his. friends.'iiiH ..
lao"-I .
iiii.l \lis's.sburv'.Illcu I i \ I 'Ii, I j' 1
slut,. r nf the Tourist and lluiiic-' 1'.t"I'| house, there. this summer.V I (.if Si-lnnidt'H: ; Villa to ,necotnpany "- I.1 '
I'lii.i.' anuni'sls( of Tin Itidgsauu.l.hutit I
< : "I'. 1 Uu. '(lU'Ktof.. 'J'llO I lVs"' |>I lHI'l.') Itubbins, 1 him on n 'tr'II It up I llie ToumkaMr. / = "
,\ \ tutu> 'liiiii'lrcil' |peusit'| ,|" ii | .|ulied]; | i \ I K: TeriyandW. A. / :Srliiiii-ll; saw to il ,,111I11111 r.rillent \ .5 :: 1 I
'Tin, Uiytona) Industrial. ", S('In"l. nf I ilcsbnix'. III. who, are" inuring/ : 7i: .t'I
'. ,. fir p.i.ia/ <' on the I I'aili I :Saul: 'lirtin and aliiiml.uil lent' h'sruv, )'nipnreil The I ,, I DAILY NKWSvihes 1 l ,to siiy ,in Touriststhat J ;
r '1 J. till givn a concert at I 11",1, trip, to 'l'ihrtlu. MOIIIII) thin, nmlnin ,itety '-niyrn-i" '', rode up' mi 6iryslessour and Hfut waitein jilmvn/ lowirve '5 its. weekly edition 3 "1 I
I.d' House' \VeiliiPsday! evening.Mis vesterd.iv, the new road :and :.: '
,
IJ" '
llros
/! .Mi'C'oy put' on ( "run tin' /!ui'Kts, who nndoulileillytliiroiiKhly
I f.::. (J. Karl: left Satnnliiy. fur their 1/\\" I.Hindilut, / I :N', ,to spent the d.iy: in the city. enjoyed the ,day'n I: oiilinj. :" I I

\i'VMiiyrn.i; to visit h(>.r motliciMr '. those, un-ilile,, toliii'l/ ) si-iiis' on 1'1I''I''j .1. (C !liniler, has Hold to Silas I'. I : :1 'i I: I .

.\ -. 11..11.|| who is seriously ill. i l.ll'liel' lli>llt.Mrs. '. HuMiell' of :New, York a lot on Sen- Pleased With !Oaytona.C'apt. : The Gazette-News
I .
Tin. lung expected, High Si-h'Kil,1 1I. :s. II. Thatdier, \E. Kreliel:. / LrltvnIvetuss'is551.i1i: ( ; far 'sI! .'""), \ (:lea. I I.. Weil/el, l and (Commissioner I :i I

I. no tit 'last. nrrivt'il.anil. tin' 1 i,1"1'1.(1'1'111/.1( "if,.. Kxetell.: I'll, .1. I II.) \I Ir. llnlibell, will busts: n' 'model rots Harry < !. J.eiinof Wilkes- i is t 1 ,
nil
; pulilishcd the at Sl.fK) .
year annum.TIIK
"?b'Iu'*s iiit II/Ipp| | in w 'imii'f. their ( 'i.mlica'l., !: (Cliii'iijk'u, : l II. Xit", ...MiiyI'lcvrl.ni'l. glee" erecleil, .4'iiinL'' I he" summer and barre, I'llnu0leatuurlhrough Pluses ,i I: per :- ..

in ii'N.\ ( ; 1 It.: I''. Smith, I Ilil'll/illl.(' return" emlv")' in the, fall !o icenpy' it. Ida and at ll.inana. (Cuba, by ch.ince.met 'i : ( SAXKITK-XKWH: : wives till the news nf I Daytoiiii i: '- ;' I J

I! 11 :Smth.: BirlUin IJaIll.In..; ham' : llcniy \lie-fui -y. :N"e\\ purl I Ii: T. II. h';s'ntinglla'st61" lumber spthe ,, 1 their old ,lime friend ( VI." Slubenbord a IIIHI l Volusia county including (Court' news:;, 3: 1 I !

.1 I \Vill.nriiiiil wife, II Us I Daisy: I.. are K'K'' ...ts ff|i The I Ih-wplaiid., I ground with which to, build) nn' and after n "I.I, 'n,1 ,creelinfj l .j Transfers, Itr.,1111(1 is u valuable. paper to< > have in I; .J. I I

I- 'iii-li-r.I Thus, L. Knn-ler. Kums-: | I-I.: \\Viiitx. !Kvan-ville.: : I.i :. Ii .extension ,to. hi- pier The addition.' / they worn, indui-ed. to till\ \ I >ay- I : your northern home. ? I I1' Ie Ii

I i'u 111. are gllf'l\t..f. The ((Jul dis. \ViNnn /nuts") wife 1' M.uion. <41 : -In"" will be seventy-live, feet, long and tona on their, way home.Tho : i
. 'I\f 1. li'n-e, mid wife, Huston ; t.1.: Ian I tllillv, feel, aide i K.: K.: ..lolilisnnIMS ,(!trntlpinen were Haii-liid i \\ should lie pleased, to add your name to our Ii I I

(ttsu.. II I.inl\vifi, left yesterday for er,''n 11111 1 .Mi..s. I'nv KIIICIM.II.:, \Viil the euiiliacl wlailelal'rolhat they had .soon. themust .i iE list for the( ( ;AXKTTK-Xews: ; and you will thereliy! ff<'t i! 1 .;

i l,"i-iiM-s-t i ,, trip| tn. Cleveland 1111.1 l I h.15nInss., .; I I.. IS. Cintis. mi'l wifeMiss .. beautiful spul, ill tbe :Stair-;': I .5 Jill the news of lieaiitiful )Daytona); and Vicinity. i 1 I
ll.lMon.Ii' .\ asildnry.11cbre, parlv: in cliiirjjeof I: )
Lillian I r. ('lIl'li", \\'e\iiniiiili ( '' 1'1. Weil/el i is nn expeil ijnoitpitcher ill. 'I
the "etilleiuen" of The. Uidjfewoud I and C'ommiHsiuner leim is i valualile premium will he. tfivcn to all stiliserihers ,- '
: ( K.iil: who was hurt liy n fall M.iss., ., lire, /quests, of The. I'ines, : ,
[fi', will be L'ivru in the, I'lirlor".r that tin player, ofPennsylvania. :I to the ((5a/ette-Xews who in
pinocldo
chaniiion 3 I5 I-
"in u walfoM nt Orinntnl shoot tenl.iyi l\I. .\. (livens.. Ixiiiusioii.' i >ni. : ..1.I. | ) = pay one year\ :
liutf-l, Tuesd.'iv.. : exeninftMr. They. proved I their
able voik iidvance. 3 .
IIIO1111 to return to I.. Ileilnau-1. "ift',1.( ; ( r
tbuyt t \lleVul. wife and d.tutflilcr. l.elinuii: and,, l \Ir". Menfurd/ Ihnron\Ir.: / skill in u I".lIInll"lItil" Maj. (dm- :
--- -
and' (Col. Stiibenbord bv Io-inw '! i.
: IIankilll/ Ii. :X and \Ir" (Crouch and Mi"s Cora way /
I ml(. Mr's..1.5.' : -" : : '
I" ; w
lintel : f
'so :SM.K--: new Quaker eliaiupiuns.
uliinet. S.Ml.( ) 1 2.!} h. p DeMooylimit I I I.yne. Nei"I.try. I.. XVnoh'y..', I.eintftoii. \- (Croiuh, went |I.. "I'oni'O, I'aik, Sunday, all KamPH. and reputatiun a- ii CALL AT OJ 'I'ICI :. :N.\ I lilACII I STUIT.T I ; ii
K arc jrni-sts "f The :Seaside : in \Ir. l >eacon's. launch :and( took I
} .
engine with propeller.! One ( ? ; __ j'
'Illll. ... ,dinner. willi Mrs. Hert I'acetti. :\rr"", .
''IniU" jump' sparkroil. Desk room Win j .
and
'bailie ll.iriy "
( Ludwig
f' .1.1 1 Mossert. and, wife i Chi'-aKo( ; I'acetti. as is usual, JIIl,11l Niiinptonsrepist ) ,, 1
'"r rent with of nml ,'lei-- ,
use plume :i' over from Stetson I'n'nersiiyat 5 ;1
''i'iiliaht., Inquire of .1. U. 1.u1SIul: Misses, .Inlia and M.irjoiie/ .Morrow' ready I which was thoroughly/ came Del and :Saturday; in an GEO. F. CROUCH Publisher. I I I
\\' Morrow.: |ulmh/ ,; eujuyedbyiiiI. The! ,day was ani51t,11 "i"'j ,
Mr and Mrs.!
1I'I..i: .
<.ioll, :221?:? l N. Bench St. flo-2w.I : : bnekhoard in two hours. The I )
,
II. C. Vnn .{re and wife, ritNlmrtf; one fur ride down tin Halifax. ... ... : 1
The owing t<> the heavy rains, was' ill' iii'.nutnuiur.u.!. tpuuuuuuuu. uruulr,5.u'u' ,, ), tn.puunw). uruq. wno;; t
guests of The Hel1l1t'tt"I'I't' :: II. I 1'. Ilephiirn' ('levf'l.iml. are iiiesls lioseville/ I ,.
Muni.Irltriuo,
TI"IIManllyentE'rtaine,1' lust evening :Miss\ ''llfJlr| shape for. lust Ii",,'. I ,
of The Coluuiiades. N .1 I IIr's.I Henry Hyrne, Miss .\uIIi" -
:
l f v u few vocal selections rendered. Sheldonluttto Frank II. Webber, II1HUt'-
.
I Mr.! and NI I rs liobcrl I'" : : llyrne. .lersey City; :Mrs. F. O. : express
''y Horace I'ubii, Titusville, Saturday and
Squibbof Lnwrencelnirg.InJ : returned. from a tour of> ( 'llamherlnin,11,1', ( Follett and wife at spent
,) Mfss I X. M. StniiiU. of .\111'01'11.1 1 :Nassau wee.) Kloiid.i mid lire registered Mrs.I .I. W. Coast t. .J.) Johnson and Sunday in the city.

III.. aouompnnied, him on the piano I at The, flarendun., Mr.I Sheldon wife, ( )lIIIII.\: Y.;; Horace Squibb \'.. II. Peters left fur St. Augustine ( .

Miss/ Henrietta. Walter will del is one of the wealthiest and LnwrencebnrK fnd., are guests; till! yesterday where lie' will spend\ I rr. For 1

II lecture to the I History CI iI''I'j. most prominent( /men of Columbus, The. 'liennett., a few days. I the xy
.1'f the Palinntto Club on Tnesilaytt Ohio. lee is. president of the. :Street: ;

"-rnoon nt 2:30: p. ni. nt the Opera Railway/ Gnu pan)'. which! hasne\ernl .-- . . . . Finest ?

""''He.. The subject of the lecture hundred. miles of track pre ident ofltyo t' [ .

will be the old banks. and. .,fit department: htoie.Mr. ) l gV41ahu0lJpa. tlrnltuN11/ ; I ,
Sphinx| Oliclisk! j
fyrami.ls, Miss Walter is an ao :Million: I thinks, that I there, .' "itli is, : Toilet Waters and Perfumes e F, BreadCakes jf f .ir

f'lnplialied: lecturer-tiiiil a rare treat no place\ whuh, can be compared

n in store for those who ut'eml.'! I Seabree/e. COI9iltC'S. i I:' I' (
I J & Gallet's lludnufs :' .r.. : ;;:.: .
Roger
.
_____ -. n I >j... .............
Moksecker's Pinaud's Piver's. ,,,,15-.. "
Pies .1"
.1 ,_ .
S-EE HARRIS The PhotographerFor Always on hand at the [ 1 : <(

.1 -- ... Uoto ... ; j ( ,

Atwood Pharmacy

For drad ,Portraiture or Artistic Landscape Photography. Phon.lla! MAXWELL HANKIVS./ Propri"t.r .1 The Gramling Bakery. :

.
I t j
4' Studio South Beach St. Opp. City Hall. . .. v. 5v.

.
'

-- '.'

;... 5.i L'

-
.. ,. .. ,...< st
....rofic.; "f "i-,; ..".. ..,..,.. ,. .,,._' __ ,'_' ;. ...".. .'I.o ,15,11. .-oj ), s* ",1 '
-.1i '''' ; -rt.: ; 't>- :' f- '''' ...( ,t.Jf,1.
'>J :..",'.. !'':'1//X"".. .. .. .. ,. _.... .,_ .' -.,. .......r _,"'Oqr,Ir,1., 1 4ARFr, JfN4T,..c..t, "' -.. ... ,- -..- '-... :. "..,. --n -, 'aa
..
_
.
,- .. .... .. -. "r .. ,. -. '''.o--; .. : "'!'

.. -

---. ****** ************..*..
-- -- -- *.************* **** **.*....
.....*.***
******** .... .......** *
****************** +

a a j SCHMIDT'S VILLA !

DAYTONA and its ** +* & <.$ : TiAe Secret tSocietSes. ea J Jffourt of Jerviee. e

e s :* Overlooking the Hallfp.x River Daytona Florida. a:

a ... *..****** <
i, aallaaaaaaalaa1aOa11aabaaFrerond a....*. ..*... *
:* The hotel eomiiiiintls: a Hotel' nlfl'ltl'lh'o view in every ilin-1'iinii.n' ::
ATTRACTIONS. :na Hnllfdt, I.nilueNo. Church--\Inxx
Accepted on i
,;* oe %1e ** "I 1 mi-Mi. llrm mill, 1 Ililnl 'hllIII", nfench / .. St.t'rlu"Plul'" \ 'Raman lit I",:;",Catholic" ft.II.. : week lHvn nl no liner loraiii'ii run be Crowd! in theiriuity.' : It i is onlv ill II' unit| :
\ ,
I montli ";*"< p m. 7:III i x. III. J from the! also ami i i.. ,n\en'n'iit' ,In tin. depot| putdidlire. rlnnl6l'-. mi, ,,1 :

ttRM Hallfa Royil Arch Chapter No. I-M 1"1'1. '1ixv, J. O'HOTI.X.. Rector.Bnptlut I I :* public wliiHiN. More. sunny rooms' llisui: auy other! hotel. in "'\\11. |HIIII! +:

.ec >niThiir"'lBvi nl nph mnnih nt 1:"" p. in Cburcb-siimlny school' HI ,lula' n. :* rooms ami lavatories. Hill ,..\IIil.lr.' .iilmuliiiii\ lllllIlI modern r.iinviiJ :
meetmetilnii -
R. S. .--llnllfiix. ('on",." nieelK IhlnlTurwlnr in.: ''...'...1111111 lli!'''0. m.I: n. V P.r.>pre f VPraver uli ienres. Clli..illtJ iine.\' .'<'lh'.l. l.'alfs tfL'-o": / |per day. and npuards. :>']Ir-,( ;
Prcm-hlim
of Florida. : of onch mom h at .rt.pl: n.i m.Knluhu nieetinu nJ3: y We in : The Queen City Templar-urlrnntl foinniniuliTyNo. .
Tllo. V. HHOKVAKKH.CnrKliin thejiotel ftroumls.I ..
u ineetH fnnrlh' Thnr-MlHV' .if naeh mulch sod Coiniminlon. .
Church- '-eehlny .
at il.iu, p. in. Pn-achlin 'Im: P' nl-i: I SCHMIDT Proprietor.
IL:'" n : t' HENRY :
Order ol Eotern Star-I.lve Ink CliaitHinteet ounilny Mi-honl. '1111, R. w. Prayer nieeilnnTliuruliiy '
___ the F. E. C. Ry. Booklet.Iruiu
month at txl:: p. in.Knlghu dem.meeting. u.an p. m Sunilny.BKT. _.n _

' 111 Nllro Jki livle.Kara |] \\hlf-li, urN priiei'l-| u pint, i.r tin- town ]'' of P.lhlum'n'IJI"I.It', City: I.ndiiemeets each, .1. E. Church South-, .Hunilay OMFB CAHFt-TBK."school>:IOiO: I .************************* ***A********************** .
n.-lt and third
I line xviiy . . . .#:1.3" laud. imputation., ,. 1".II'hln"I"., n. inKpworlh: .
""""hatrp.:: ) in. n. n )
. Koiniil trip. . . . . 11.'IiU, Daytnua BrackIirv !, ImprwtdUrdrr ol Red 11m-uw..."|.. 'I rllie.NO. I 1.rxpue meetlnij x'u l < ,.. m. Preiu'lilniJ. ,," :,n. i : THE BENNETT. :
evonlnunt .
It .Miles from HI.' \114".111.; -. !! our ,..il..- roll if the 10WIi.I/ I I" ,, Vllll ..,tlrnt mid I herd \\ eiliieMlntiiifetiuli .. p. in. I'rnver: : ineeilimVe.ln" ''litv I .

I .K.ir uue v..y. . . . .SJ.'iiItOIIIHl : : uppruu,6rd| by ,Ihl'-- puiiil, Itl'i.II1,1. I montli ut 7tit:, p| m.KnluhM ; 7aa: oVI.iek. HKV..I." r', Ml If KI.PH.rirml I \ Opi-n for the Season( of 1 1904 05. Beautifully :

. . . . . '" II'r..I..III.1 : .fi'imeetn
i IflU Her Ih"I river nml I tt' Y'I: I Is filiil'led' II.MII| 111'1ItiuM I I rreuud! anduurtb Krl.ltiv, iff en >ii I Mi"'ii.ni.: iinUiiy xelmul "M/iB/
lOA aura and, I I- Hie. |>,rlii.'lal| ai-nuni-i' li- I'rtiteiilnif/ I
*
"ttl book of Ibr 1I"lItll HI' rl, III i it, soil M.iilli nl'. PAuuu-I1I1". It him I month ut 7WJ: p. inI in.iriirlKilnii'' Kii MiV" ".rT YU:, p. m.: Prem-b- < R Since lnt "Rf, 'n"OIl tliis! ).iopiilir' : house! lias been enlaruecl. 10 ilfnle, ,| it* :
I I
I .I! .bl' between, I .Ien.lln'',," o Amcrka-Meel'. .**r+nid : Hill Ti:lr'p.| in : Jiililuf Knclenvor Si.m p. nl.l : Hoc'tiiH: t-iiiBl1 or en-rnitelith or, \\itl,<,utI'rlvnte :
1 t-' IMII-e III" I/l 1'ny II.II- ,loin. IMS illirlllU, the Elllllllier, I Illlll I I..I..I..h iniiiitli xtU, p m.Irantf :31Id, ..xlrkpulrnurrlluu\I'' ..dnr-'even- I f'liner. rapacity.
.,,1 Hlllow Hll.V iiud (H-I ..''Hie' tlint : ll"t and,. fohlnter! in the, fiirinicehent :
if Hath" new
lit fi.iil.e all other ,placeninlli < city eulii ( Army ul the Republic- (oe HiMikei- Ixr) Ill T'i lu mVIH4'k I port, -
i '. M ii--iilt.i. I liilil. It H III l.ililiid. .. fnturOx, I' '' 1#.r. UYHIIS F. )1..011.
, | biii.il I, mid I.I* :dw/ he.-iin.lnit n poit h.tliti. i-uiiip tlr.* Ilr'l l nnil third hldn : and all nioilern'lAenienies.. :
i ': -VehtY fi/lll" lldli'i '1'1 I. AnI tvlnli'i' H'-.ll. Ilie bemli, I U* wl.l.-. of -aril monl, h '' St. Mary'* E.pi.co..a' Clio ..ch.1" -. < ... .
i I >*. !lcvr ..iiiitl .y in Iiu > ''. nl. : Holy) l'ii' > .
netlliv Mild ullt Ilillf 'tl'Dlll' 111" Alifill tiles! nml cimuilli b.v ninny ,eoiisilerithe | -.| :; Weiliientluyii nnil Krlilnvi In 1..nt' : 2 Menu the Best the MarKet Affords. :
V.j'! iilii )
-.' i.-t.iii, uiiil\ I I- rN'kuo"''hdv"I' lk.r < rine-t I In the world, nod tln. Hiirf CLUBS. Tlilir>ilny In I.enl 4-i.i, y. in. Holy Toiii- ,, Owner and .

wlTl.i.ui ii I rlvnl fur honor> Himiir hnthlnn Unte and, excellent Hummer, I I Iuml lulIl"II'" Kiimliiy. : In Mich iimiiili ILl Hi':'"" | Albert Bennett DA\'TONA. SfflK. :

v Ullu\ >i-I ut 'the", Smth.; h- -UN I It. lnler.. I'l'ople, vtho. Imvc IrleilNurthern \ MKIIIM Ulver Vailtt Club-Meets ai t lie I'hh'" x.111.1! In I.ent tMril I Hiniiliiy. .nl rm:< u. inxiinilii .l

1..11| M'li.lt, i I" UllOWU. US Illlll. I Illlll : : uml Western niiiiiiniT ren.rin! I Ideihiie. tluuxxrlrry W....".'.....". evenlim.Palmcllu > ....1..1 tree at IIIIHI P. \'\'"..AKXIil.li.III. I'.el'tnr.Flr. *.************************** ******************* *******

a..,. |h 1 land 1 IIIII ttIK I'l 1."IV .I.I'd bI that Ihi-l'i-, are ,linliiNO iM-rfect t | club' ""',"H I 111'upera Hoii I .e liull.l- Ch..chu""III.r H.'l"".1 I Iut -_. --- - -- -

!1.11"I illl ii moot, "'")'111 pru'.t6, '" in I'liiiifurl us lln.t tiilin' lunch. Iny. MIIH.l K It. .'Inn xxnN, Mi.cy { ,:4'.n...in.M: E.HrencliliiK' HIM:. ... 'in : Kpwi: rlh ,] bOb0lybaaaaaaaba44aaaaaa0aaaabaaaaa14aaaa14aa0a401444y

I I li'i'lli-!I 'I.Hi" I II..'***. II lid n illillIliext Automobile Race, Meet. 1lorldeStMteTrocipft'oiiipiiriy' "K"NrrldulDdnutry 1 l.eiiuiie I'ev.it li-niil nieetlniM at I"I"" !>. ni'. |; .

,ll.-e I In I HlP tllWII l.rt'lll.l.\ 'tl'lit lirlll 1 lit t he, .\rll....'" on "',,1..111 I'renelitiiilT:!.'I p. m" : Kiimlii.v Lltrrury, and 1 INoehl1'lrrb | 1
Lrullltul, i'I.IIo.lien Illlll. well ,,111.1 II,' The I'Mnl-lilii, ,1-jlst: 1'1/11. rt AlltiMliiddle, BTbiiinie\er.vTneMliiv nluhl.' .1. It. .PnrNlnuml'xpl .. .. iiiii'ilnit yl"M.mUiiyeveiilnu, I Parkinson House :

t "''/111'" lllid Hlrwlt. Tllf, l-M-ull I It I- AH-uiciiitlnu: i-iiiiiliii'tK nil mintliil rneii I i '. I'un... i':'ii" ,In III-M- li'ii\-er tiieettt.uViilneMlnv. e o
tin.- broth Mhii-h IIIIH n vi "..11'11II/ 7Pnoidrrk:i *
meet on now n
t tool 1111{! iiiiinu" 11"' \\ldi- nl rpluw lluiiililelxeit F lurid F...., Ctmet Autfamublle ;AAftiicli.tlon. KKV. .I.THnxrl.1. .. I
| nnlu"r.nl i'-iiiliit.in' | n* Hie ifi'intitiiiitoinohile .. of( ICiilui-nimil) and. Avenues.o n na
t ,lli."" 'loan ill. lordly' lliIllld I | nuvI l" lit 'h. Ilon-Mn Hi"' lienrh t the llrirrltlnv 4 I I'in. l.ii-niiini.' fi.rnei'' Magnolia :

I wilier ....I.* nod Uii'U.rt'l.'H. iniiii.v id'lli "rn.'i"* 'inirie (In the unrMTliM ulster l.t-fore r.ill uuum- Christian iclt-nc. I'hurvhr uuS li'e .nl.111.! II.... Kli-etrie; l.iulitf." Siinitiiiy l'IIIIII.illllIull, ,.. "11I1) nil muili-in, <.
Biiil r.: "' m.
"nodal' | I'
_. in. mi .
\ ,, iili imiri-ful, .li..l..iiii.. >iflire I I Jiiittonnirrin'li.1, \Iteiicli, I Ii luinl' n. .. !Hull. '"". II". ,
<*ni ilrti.111| ..111"t'' Hi'-i hthluw a uum .'. .II""i..II.| '. 'tut iiiiii'ii.tiini.. tool, mi I.lent Mreirh \ CIIV .' .
OFFICIALS.
Illlll lit I'l'lll'l'll inerr. ,r. ( Nu l 're.COS
Sjllll.Ml pun Ililicli n.!
f. IM'.I.V
"f thirty or m",',* mile \\111""t, n turn-- loon" -brd, roiiinx. \\ell liuhled, and lienteil. ;Smitliernl .
,
llllil, Iliewdie / "
11) HO-el 1 ninlVlllKi.. illn.iliu Ma.\nr''.rliin-ltw I I.. Sniitlt, break" iiiiikM [II HIM niitiirnl" rneinuL'i'oini.l Fur 'I'lltei.' apply til -
'
|III'|>|"H-IVIM, | I lull ll'ii.li'lll, | lullllll-ltul. Pity /'b. -..k..I. \V.V lkiim. ..uTivanivr rxpNNnn| :
.1t.. e-Iruu'd, li.lill.. IrilL'filllt liH.V. ,tir" .\111"1'1,'''. I IOI-TICB "Ol'l S.
lllll
.
I 'rnuk'I'" ); IWkAHi.Hni.nr
. At In"' tide tin 'heni-li. IM hnriil, fur' t I MRS. JOHN B. PARKINSON 1 o011'nrr
nod rural" lierrled, holly nod ninny .f. M I Uiiiulniin." The. |Iu I bIIIrY iifii| nt ::!" it. III. ninl ,
:|Nat' fart rural ni'lthi-r, ciirrhiittlieel.. ..
f i.llier, Millelies.liili- III Iniiny .idtlCKiIlie 1.011..1...r........... .............11. F. Ihntuln. .1 liiw. lit 7in: I1' 'III. M'Mie.v' ""'.1.'r winjll.ltt I and S Sj
\\ll.l! ', tinti'iiiniet| vine mid bUyt'llor" I pedestrian van nuike li r/U. / I Illl'l, I'll"-" Ml' : Proprietor
ii'iiii'| Mniclinl' M I H. Xnl T, l"il-IIH| lit II. 'Ill

I lli*. 111"1"1"1..1.| |. | cliiiili, nml, elin:: IIMHMI' ;: lordly" visible lini'iiiit" nn the yui.MHh,. .161.1) 11"-1\1. I; \ n I nl li I"liiii-in.I ; |,nhi.id/] -hi., : li.nn'' )I'. ul \ e.roaoaaaaaeaaaaaaaaaaaalaaaaeaaaaaeaaalreaaaaaaaaaeaooo
nod tvullni'Kiil] Kinnl. It 14 no nn .
Illrlll'llll.'lll'H, .t'lll-lllllIU, limVftNmid
Xllll.ly llxlil.l Si;I lilni.lt. lira II. '11111;. lira M I Ml\V.
'Oiiiin.in itlulit: 1 tIt Huil-rlutfeil" bh-y-, -- --
iidillni, LTin-e.. ,mnl lieiinty. II. Mnth-UH. A. MeK.I I'"".I .1. \. Lobby, open from' ".1111 n. ul. In ".1111> >
I 'I'h( tuna lira |iiiralk'l with theI I'len .HK'eilliif.ulili| I the ri'lueity uf the ll.-mlrii-kii nod. .li-ioinc' |11. Mnlr.v.r.iiinii I-. in.Vlii.1mv" n.i-n| tool(, 111n:< > t,i :1:1111'I' l: ....++++++++++++++ ++++++ 40--++++++++.F++++++++++++++++ +
tvlnd, In-l'nro n ..II"| || bn-i-xe atoll the +
I 1IIIIifll lUi'inml\ ..x 1t'llIb fur 'nearlytu ) t"- mini l I. l'"iiiu; dial! +
meet Hi'i-nti.,1! nor f.inilliMniiilii.v I, 'ul./'''''1'' \\ u +
I I .. lnili-K, iiloit tin shore. 'I'hixrlu'r i iI iI Miiioi.th, broth HUM iiilni'dliiir, the most I Hotel
"
) of( i-nrli,, :
mouth t nt 7tit: {p in. l iii.-ii.> |
I I'lhllnrllliuu I xHirt| 1 UMIIVMI to man. IS.--: +
Intlullulit of the inmler mid .
I IM i inn inn *
I Pity' .\ II. ""-.r,1 II. ">| rut. rl!
' .MU'litsniiin. and forms. one uf forIn sides tlit'imiles, il',, liiinl. lielli'd.iillii, | i t'il.v I'Iq.Nirhdl; .In. II H. ">, )" I"Ih|| ,'" ri|.>.|u i {tram .M.I/111 to !ti.mi' n. w. iiinl + I De pland \
i itliu
l'rliiKil hoiilevni'ils brier: Hie I IOMTS' of : -
MI'M urenlfHt iitlravtlons.Tin Nrhnul'I'nlNlw; .--li..... II. l.tnluiu, "I'. M.Ilinulniiii. Lan in :1:1111": | in.. MXifit|" \vlien' iniiil! i iI't'inu I. _
whei'l and M-liieli-4 Ultra ihrec'l\ +
n.iilii ut euuexbrat run \1"11,1"II' Si''niii| I fl.: 1 I'. Mnii.li., .. i .h]iM 11 I iliiited.M .1.I 1. + TIIK I A\ilkl1E". *
I the ,river I tonal with tin niiiiiilmnl o\ /'iHie +
I Hlih' iir" 'InliTKect 'lire ti
\II" I I.IIM. 4
nil Inn" .I'i'el It lil.pxi'i'iit lieiii-h Hlruft. broail hrlliulil.b, s.nn| tin- 1'10'1,1101[ ] ; NOW( ) (Ol'KN) I
,
IIh'U. il I, li.ilnl..l d\ .1.]
IxdIhNUI.
Ilullfax lliver.Tliv : ++++++++++++++++++++++++av "Ilxr
I i' lil.'li \\f. about i-IMy 1l> e feet but lius +
ii hull will, uf
I the IllUtXl .polar lit I'llbll.l.', ', Illl'll-tlll'l-H + + r :
-- -
I iii.nliiiit' .n IU I'H.Mtern' hide n'hrreIhr +
nii|
about "no .li'ct, nod tin aii'i'iiuc ilepili, ,I.A I K A. M.tl-. tl n.tllt.. ti. Y. 'I.v I. + : rxiicuLeon : +
-nilvnis i-liliiinil) flute mid nlonc + : lime I able.ri .
' oblate tliu cuulliiu of the xiirf 'nieiisiiri-s tiboiit luo! .IVvi. + 1; JJesplantl') ) {
,
lad iiioi'iithiK, II..I..M" mnl lii'iilUi-Kivlnis ruliies lirte.eli << .\ cinitiliiiiHis. 1.ni'inle" nni'11 r,,lls In, : .:.I. xl: ,;; J.u'i; \I.h: : ;: :i iiIU ? ;; ?: : 1"> r" t.-.l I ..IMIIIIMIV H'ltlll' I i Ml.Xn. : !.. I !III'wu'I .. : 10111'1' mnl, I'mpnetiDAYTONA +

n .. fruni' I lie, u.'i-an fro'iii one to 1\\ .. fret In + ;, it-: ; ;; /ii! 7 : r ;: + Jiil:
\ .
q "Inm nT! I Ihr \\idi- .All.nilU.vlil I II + sn 7 n" ssj js : in.Nil.
t
depth "",,It'I' mirmiil, I enii.litioiiH. unlit + ; |I" .-, .. I" .' ,. II .. 4:4U : : Fl.A. $
+ Sis : in.Nil. z
.
I ieiMiei' | nnd ri'ii.l.-r' IUiIl.ilifnx 'Iilll"!" + .. ., I'I\ I ir "i" :s-i ,mis, : : + +
".Iid ,M.e nnM prrl'rrt' ,III tin.U'uild.. in!: tin- Irrni'b mi mtr,,:'lltv mnl nhHo- + ).. *l In l I' |I" :, :: i. 1It.1: i II is .++ :. J" .H. .. :7.V.i: 'f in: + +
I | 1"1".lIr"'. idiK'ifur Nnrt. .-buthlugIlrrr + II II, II Hi .. i P' !'J ;-. + \. TX.............. .... ......... :IIH:: | in.N.i. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I 'Ivltn",un, "IIIIN ninny' miles 1 ol' well Kl'i.d" 1 1I + .". : l ty nn I la n-' ". rye I 12 al\ I II" + 7 1............ ........... ..... 4H: O | In
I < .). iiini'li'il' ,and Hhelli'd. roiiiU nnditii.i'l the In I'll lit us ttell IIM Hit 1l'.I.' { + i I is LI<| is ; sj I i :an I i :.1 + Nnl\ 'III Hill" Ml.Xn. .

<-. lendfl'im.. ( It theWlierliuau'l haireil. vi lernli uf ninny illufni-r. sun :I : .::. ;: Ini T !t :i air .:: f t : i; "i j", + : '. inn
i, safely enjoy Ihu lii.Miiy of u MI-II I both + .. I w ... L-I I a r* '111 + N.I. : |> in ., *iK fifififi K *W m K .
PuradlieMX ,,,.-, ,
.
l 1-1 :"i : I 1'I 5 ullu
+ !
I ,1) ,..101..1) in tin-He. tent u ,mile nwuy.die ilirouuli.ini' the "luri-r" purl' ...1.. 4.il +. N.I.NIL: ff.n.:i: : : :::::: :|: |\>i in inN. *

Ililrly ,inIICM uf Hinuotli' hula leach the Hlrony mnl expert "limner' ?, ... t II I 'II'' I I" .. .. : u nl'1 ... .. : i> p inAttention I '

Uml ovln,'d.. nn nnrltnlleil cuiirse fur, nnintnru' out fitrtln-r, t.i test hU"trenuth .+.. Illubtldrnb,",unhrfurv'ururlrrl"wlhb- } THE COLONNADES. *

1 iiiiif db'Inurll. cyrllni mid ilrhlliK : +++++++++++++++++++++++++- J?
iiiiluiniilidiiiniiif.. :Nn town of viiialifif .ln\liiinsllhlu' : 'potters <,.r tin* IniL'lil.vThe : : Seabreeze. :
wed, nil I.I\.MH, of,( nun' CiuiiiH. : YIMI. wiilttml
:Ni.illi; in; Smith number nu urrnu. tli,>- liiiui'l IIN.nl'llllrlll. Htnitvnrlct.v

iiimi.V' vMieelineii..." mid e.M-IIni,, I U u fiiv.11 Penin.ulu ,nnil I bet' iiinlit.v| ..f( A HUL'SK: OK EXCELLENCE. *

lie |,IINI.II.. .. \\ IIh 1111'( tourist mini... I.t Ina: helttei.il .river nod! '''''-1111 IM unr. < j jliiilf C. Nash & SonTin CIUAKS AT THE CITY HOTEL. .

11.1' uud ttluh I .I' mile ulile. 'tool IM heln," riinlUly, !I j jlinrutei and Sheet Iron Workers.Tiiiiku ;Si\t'- -ii iliffiTniit, llranil" nf Ktrirtl.vHl' A. U. K1MBALL. E. H. FAL'NCE.: %

'..b. Britullful CuttitK | .1.| nod ilii'i--, lire, iniiny tiincn" |. i tor nil |1'11I |pue/a. -t-l'lllH. 'li.i.iiN.iRO. if.w'w.w.w"

Illllt bull liei-ll" i-recteil' iliuiliK I lie (nisi' tjiu"an./ .) art -rnl l ifo.i.l, 'iiuii-ls.. I an { Tin and liiilvnniite.l; ,; 1 lion Uoolliur.' nml < H. MATTHEWS Proprietor * ** '_ W' W
(,1'l-a 'lunar Inn iM-eilll' pii-l'H.I l.elli'llllllliill
> IJIH nml nrv .bring' built tin relnliTli.li 6'j limit I'limpM,
1111 ------
I lujliiini nn fiiinuiM' fur. IU line owl II Illl'!-:i- ielliiillo. I \Veilo IIHe 1t11l1l'1I"".' Subscrlb for the UaArltr-Nrws -------

L.-....... ua lilt \\ta. lieuiillfnl ll\er, tret- A Reuiurkabl Fruttire I Iit

I Ill.d utl'I"I..ft.111,1, lliy, urN n.l.liiip I I nHolm bus/ In-i'ii HIM .teiirl.v, lln- |, The Cleveland .
...**.....*1 M1INIIIaa14bNN.abNNb//bbNbbap.
) ruler' FK It.i uttriii'tloiiM.N' .t'eiiii-lit, In I hinlvle. mid. color nf I I Miiunoliu. AvfiniH. un...1,1', Llurk| | |( Mann(, r.tilll, nod Hiver l'roiif.New .
ut ",.- leiiHt, uf there, llttrilrtloll tolloie 1"* biiihllni.'H tlint, ar belin i-iveti-il,
; i THe St James ; and .Neatly; Furnished. Rooms Single or Ensulte. Bath Oas onJ arum
It Bet-llllliK. 'lioillt-rt !In lbl 1-1111111..1 fur, homes. Men .,!' i-nltnl| of I Ihol I! .
He t. Special attention glv en to the Table Fare.
uml .rnel.lug) ."...111111) only' to. liunlllifiijnets .Voith tool. U''ht ,hiitu. b.'i'oiiie, awaken-, a

I nml. |jeiferlioii of ellnmti', I IIJie I- '.1 I to Its 1I.It'III1II1I'M fur Inter ,resllelnes I :. MRS. W. F. OAMBHAU' Proprietress.Hi : ,' I'honrhi' :: H. SPENCER B. GREEN.: Prop.

1 tart Hull IIH |ioi>iilnloii U ililellyCou'ine mnl, viillliiblilots tin Lrluy: 'I in,"rI ltulbudr' 1 I\nlMutnd.iuNUhdlu.tufaltkr: ', \i! n)I. flilliir I 1 ard 1
.
,| of "lIlIi"II..1 and Ilitclllifintie 'InlNrd. ) Illlll llOIIHVM .
unn I'llMlly Ill-lllltlflll |i | uitli, ir uiiln.nl, rii.iiiiH.NIL .

I | ''|ile, iii'rll-ihiined, ID the 1'i-lilH'lllellln. in Ueslv'li nod 1 linlsh, urn belni; eruittd : air. |'..11111.10.' Axen.ie.' DAYTOISA: FLA SEASIDE INN

of haute, nod xuellll II f... Added| | to nod beantlfiil honii's. thu IIIo.I.1, .

II,..,... fen tine* m'" &;<,"i-liiirt-lii-M. gaud uf wealth and culture lire iniiltii'lylng.Senbrecu .......................... a1.N.ll/Na..NNNaNab. I' AND; FURNISHED: COTTAOES.

I' |-nbll. and jn-ltnte.," NiliooUlii.lrl.s "Io..e". (City Heiiutlfnli/ nod i -
i Everything Modern Homelike Comfortable
and
iniirki-tH .asssyssssssrssssessssss ,
liiiindry, went notelttnotltM liuuilall ni'lllt-liielitu" nil the Oeeun Ysl.sssarasisissssssssssr

\ ; J an ujn-rii' IIOIIHI-, L-li-L'trle' lljfliti' Klt uf thu, peninsula m-rosa the' Hall' ': .. Hotel (lireetl.v;, on the Atlantic ,'''II.t. Surf( .luitliinir, and en 1lehhlgunaunpnew"1, | .
"THE PINES"A :
:. fur. Klrert anil IIOIIMU Illumination, u fax Itit-er from linj-tunn. .. UATKSJ.r.i: > I'KK: HAV. SI'KCIAl.: BY THE WKKK.:
.
few*) telcjiliuiie' syntcm, leu factory, At the foot o* Oi'fiin Hoiilevnrd. '1'' New III line jiiHt. ...eolnlileteil, \\11".11 .Miulfl'll' t I'litlellielieeH.. .I(! H. F. STEWART, Prop. Ooodall I'la.
rSenbrw.e. '
Lily Uuler U'orlirt. nod teat and coldlnilliK i .AITIIM.MDIIATKS: HATis: .*,:J ;'ill I'KIl: HAY AXH' I'I'I'I:1'IAI ..
fl / n peer n.'in-hi' lino' fci-t -- --
Himnl elxu bliHM'iirnl : : iivVIIK: : III> 1111TH.1vIRS : |
t-nTytliliiK van
i;
Unit Is iii-ceiwiiry' to make across the bi-ncli, Into tin .nlllii)| J. B. HINSKY, Proprietress. :**********.*.********.*******r..****..***********Rxr
surf of the .''-''1111. TliU plat I U II''' !:
life iumr.ii'tul.liAn liniortuut feut. 338 S. Kidgewood Ave. Daytona Florida
| <
fatorlti' rpKoi't of thaw ulio tJellll I :
urn In tlie, littiltlifiilneH) of tldx, town Ir the sport\ of' lUlilui. riit nrf ...,xssssssssssssssssa/ss. .* ...*.*....*****..*..,.w. i The Palmetto House.

lu Hie here abounds In trout pomptinu.' ..vellotttall. .. .

Water Supplywlilcli viivnllevlilrtnc.: drool, I I"" : Well Known and Popular.verlookinjr .
I
..
! lit. dtrlviMl from nunierousKtiuluK shvislioad| nod ninny oilier, vnilotlc' i .. 0
',1 I i.
, a rllx, of which there are probniiiy of edible llli. Knrlii: Hie full e.l.oni r., i

, ,. : :far'' In the i-uriurute| limit Thin i for famous m-a linnn aiTords ro 'III' II I i I ) ] the] beautiful] Halifax Nicer

. Paw' IM KN.'ur,1] by boring wells to the sport. mill It ha* been nn niiconiinoiiiKCiirroni'p Now open for
:: Jayfona. _\ homelike] and comfrotalhouse. *
r ili'l.th. .of from !80!! to 120: feet raising to linn n ,tlmiMan.l ponwWof i ) 4'a

y. ., tliriniirli Heveuil strata of rock and this Kmiiey tlsli In nn nl'ternixni, '' season 1904-5 :: }\ Kii\>: t-i-lass} in all respects.! :

.,? l Til* ilej.ili lUHtirvK' purity from nil IndltldiinU oC them ninplna; fromtlftvin t .

t-iirfiii'v loiitiiiiiiiiatlon. The water laHlluhlly to thirty-live<< pound, In weight.Xot <<<< 0 ..

Iniprcgiiatetl with nin neslu( ; only .lot's. the arena otTer they I

and. Iron, nod boldililnir. \ In the splendid. OII..t| but tinHalifax; Itl'r'l j 6 : C. 0 CHAMBERLAIN PROPRIETOR. i

Hl.npe' of cox, nhlrh noon tuiiwrt" awn)'. only half a mile bark. of' Ill nei ini. Is I]I 0C I t sss ss Irsssssssssssssssx+rJrsat+Ytsar.fat. f4+IS+1s.+10.+1si010.

": ;. The Popnlation of Daytona ] e.innlly ruinous I'or II"|| line ;tI{rlslilnu., | I -

Iin>|K-r l la alMiiit J.SUII..1011'.1 to, | anil the viirlclles. Ihnt nlioniiil hi tin |i

c ... this. U il suburban population on inn In tI'elillII'" present. In the rlvi-r. ;i ILLINOIS HOUSEPort

t uliuru wed iieiilnniilii of about l.OOO nt Hniitin-4; and llshlnu cotiil., El.l: | DAYTONA.FLORIDA..

t KliiKotoii. Bloke OM Senbropze oriJiKMlnll. ,'rl..OI'.IIlIIII., ." nnil .lots iniiy l bN hail I I Int Orange Florida.
I ,
f Si-nbrcexe, nn.t Silver; ]Honrb. reasonable .prki'n. 1 i il The Ridgewood .
I : 1.ol'nh.tlull Hidsfcwnod week
> Ave. Terms 6 and J7 per
-- -
I E. D. Langworthy, Prop.
I' D. W. WINN, Prop.
I Ii

.... Steamer "CHEROKEE" starting Jan. 25. ; .

i FUa'f116 TIUIO"\ RIPER .Mnniliiyn, Weilnemlay nnj Prl.lar. +. leaving 1 The "WALDRON" EWING'S%
COmr....'.. IIK'k oppnHlte bunk at HfM: n. in., middle lirlilm l 1Ild.: peiilnniiliilirlilKe'C.MOun.l CAFE
: \ OrinoniJ at 1O. FOR PUNCK 1'\"" an.) :NKW MYIt.N.\ ,
'; 'I'u..xdap1'hnreduy ao.llaturlay.l :! 1."lnll pvninHiila bridge, 8!:.'f0. mi.Idlel.rlilR. I Fine Locution. Strictly rirst'cl :\ss. :\Modern Over William I'nxtftflirr
\ Mao: r..nrud'iluck 0OO: a. in. For partlrulara apply to l'al'l. Ic"tiol..n'M Oroery Store, between Opera 'House and

.. idiell', bunt Conrad dock phone 12.i, or Heath.; Pkkiuiioii. plume Improvements. Apply tr I '
6 !W I IIAr : SEABREEZE. FLA.
II ANNA E.
I RAE. LuhL Lunches and Sandwiches Served from ((3:301. m. to 11:30:: p. ">.


-

.
,
.

t .

cz G' ," +I, + ';,F 1M 1nw. .":-it'i al. ,' N; .,S lut'I..i I.. ?Yn.rp.l i,:.,.;:., ii "uh.tt .1. Lr. 1'i+ l. i+ u .6 ,N 'M k I sy'Ya .v +" ;r, + : ,f M-"t Ir 1'.r19. J 1,r r.1j.' r. vl '.I.or." "Os, '".f.ol't: >.-. .. ,... ,.. r:1 K! ....r.,..........,...... .