<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Daytona daily news
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00075894/00053
 Material Information
Title: The Daytona daily news
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Geo. F. Crouch
Place of Publication: Daytona Fla
Creation Date: March 3, 1905
Frequency: daily (except saturday)[<1924>]
daily (except sunday)[ former <1905-1917>]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Daytona Beach (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Volusia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Volusia -- Daytona Beach
Coordinates: 29.207222 x -81.037778 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903; ceased in 1926.
General Note: "Published ... during December, January, February and March at the prettiest winter resort in Florida."
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 1 (Jan. 2, 1905).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002072230
oclc - 01631353
notis - AKR0538
lccn - sn 93063916
System ID: UF00075894:00053
 Related Items
Related Items: Daytona gazette=news
Related Items: Morning hotel news
Succeeded by: Daytona Beach news

Full Text
!' tIJ! J:. '. ,ot..,..".... -" .. '
,.. ;':-'T'r: _
1K.W"See VV
"
_..
I --. .- - -- --.----- -.-...- _. 1


,(I WILKINSON the Real Estate Man. !, "

.

/THE DAYTON DAILY NEWS ;I,

-- -- I t
--- .

: II, No 53 Oo.i Ererywhere.nd )' t/ '; r'ltniilji' i i 1'ridayInnh' 3, 1HU') ( ; -::t-Adverllslnn Medium In 1'iitluim und Vlclnltv' I Price; I :-3-Cents :

I' : : -- '--- Ill Ill'C':-'C' : : "I iiI : ) I

A\ A'"PI If" 1 A.N__ ,.. of
A\ I \V IcnlreblwF-urnlsh.dColf.aa.off.redfer'R.r.t.
F l II\if irl / V CX:. 1 I 1\y.Jl\ \ ) iA Handsome Ridg<- wood Residence Sale I UI.a? j \ l. I *.T.I 1 *A 1 "*1 .* AM ) 1A 1NSUI( ''!' } ANdl :. ... .


Hon. K..bt. \\'. |11.1\|H.II I r
INTERESTING MEETING I
LAST NiGHT
I TOURIST EXODUS A MONTH OFF EUCHRE PARTIES I

I II I >n. I IV.. .i\is l nli., lu.. *"..ilKICpll'MMItfll ..++++++++++++ ++++++++ ++++++++++++++++++++++++.++++ .... ,
'. ,the ....,-."ltl .li,.llill 1)1 + + i I --- I -
'
Of' the Palmetto Club Well Held Attended'Ihursj.syAfternoon 'I' C'uligrtss. for lln |punt. cinlil: t'tus. i An Old Favorite i if KiiitrnnJs lire Making' (treat Preparations I Uucttts of the Palmetto and Austin II i

was will 1'1'1 t'"III pi'uale lifo, Nilm.l.ix.Mareli '. + it to Iliintllc the treat Number und! Residents! of Cellar, Street I, 1;

and Much Enjoyed.) llli.V till.a pleinmc! in vopliiitiiiK +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ I of I'unple Hound Northward. nt the Card l Table. i iTh" '
y
The, I'+dniNt to ('lull met lii iviriilnrnt'M-I :: from \\'n-liin.iloii pusl. ++ I
usual iMiohro
+ I Although. ,tin1 (\iiilus of \isiims progrr5Sis. parlios -
ill ,lla' rlnli, ,room.. .Inr"h 2nd. Tinftl'IIIOOII ,
ol' the UlIIIIII.1 inlliu-n
-i 1.11 ill Clllll'KO Of' tll. IMlll'll-:, line IoI"'all..1( f HOW DOTH THE LITTLE BUSY BEE i will not' 'Inks pl.Ki'. in iaiiiit for 1",1] 1 'I'llnrs.lln| nights proxivliiioroaili.ulixol.ini ,
.. XX 111" ''; .
ti.il ,
in .
the
-"nllll .IIIl' lunjugnrtult'
"mnal, PopnilnuMit., At.'r, tll" |III'.skL'llt pnpcrs V 4By 1111"1',' ,than a incnlli' ., 'Iho" lailrciailsmo : lIigl.1 I tli.m exorliofiiio. .

,iUi-,1,I I Iniiiwliiiu, t :: to
tn MHH! Ivuthii iiilnip.| : : I Il".sssl'l" |' | INII, ; (lln' loniixtii, ""\\' inl'l..iil.i sir. s''it ti's'''Ills |IUM'lll.. i ai

nil, ,,I tliH l'pnitin"iit. 'hllh"I' .\ vi'tor.xii: :S:.11''thl'l'n 1I"IIII"'l'a I. t lI..th the 111110' hu" lien I :4Itnpno + aid ('u 1.a.. Lark.:. lo ,tliciiliomcrt Al\ 'rhoAiisiin. l\xonl\-four, f noMi'oiiiii'to.l la:. i I

1"I lu, protrmni" "' oponod with II mil,. I II. who lists il.ino. Ms Staii f.iiiliful' t.ci-. + H 'I' 1'11"10 slit ilug huur + in the Ea"'l. and \Vonl., It is "' I fur llio lianilHiniiii: piii'Holfoloil :
Pill 11'iitli." I..,. Mr. *. I I.. :?l. WII I... xxlninaSMO :: 11,1 gnth"r honey all the, tins\ QI t | .
ejee ictiix'H. 'In private, lif at lla1rlosi' j011' lii'liipi'| that llioio tourists., I of ')
IlllldlX', npplltlldod, Hllt 'npnflyd| I 1"1'0''" every uls'dig' n.\\ I'r. +l .. are Inure I I. Miss .\ililo l.'oxoo, "-

nil fin'lioiv, "Little! I Ono ii'Crxiiiir.1 uf I this Ki'Hsicm in till |person. olKolii'il t1/ : ill Kloiiil.i unit I III),,,in ,llii-ic( II.IMMMIluvn J' rtuabii, I, Mil, II. h" "'" 1',1 lllO, first t i a

"*|,,' llel'OlllplllliPll nil '' I !l....' \li.H ItlthlllHItll. \\*. Di\K): (,J Hi.ii.l.i.. 1 t II\\,,"", iii.i'Itl ldllrllllI'slu'sb spr'nds,,,',101111.1., .,.ht's'. ler,, "\\11&tell\. ; :: lu-fou1 al' t I his, HIMSHU, ,"'| l ilir I I la.jils'I pi'i/.i1" .mil .lulin, Conk, of ('in- ,r r, i

, t tinpinnii.,. Small an Ills H.iiM.i. ,it'li] >t'iilii.iiis. 1 + .\ 11.1 Il\t"'H until' l I.. shirt' II xnllNIOI + VIM i. I Itll iinnali., tug, lliu. lusl. jjon I (I.onions'.

1\I: It I.'. Mil I'I'll ,tli"li gal re "I xorx' in- it li.ts IICIMI olio' of the 'must iu.lu- :+ Ihu, snp't r..nI slit. lint k.... : II foiitois.uii.nnh. l a (imminent prier. Miss Killi...lino Pay, of I'liiraio ,

'. t'Minir, ; id'OHN, oil "edili'lllmil.. i IOMIIU; liious li'niii.. tips S.Miili in ill I'MIHlliiu ++ i.iiltoail man (ho. Itll.tIws, .. ,., xx.is II" .\\1',1".1 llio oounolalioiipiio \. \ '
,, III wI "fhtbnr fir of skill .
;
.
"Ih"I .I'l'IMII. ''i'IIIII..I"'I' ; '. >.js: 1'",' Holiilu. |1', i|1,1 IK. SureMr. ; I I itndd t'I' loll"' ,Ina; +41"i ,, ivpintor\ tens tolil tli-i: I I'I.ni.l! i wits "

Mi. II. I1'. StoxxnH; 't Niiniru milii I in Ins, .. ll\i) I'liti'inl I'onguvs tight, : +i ,. 1'11110111 Ihu'. snit hiss. hlif still TI'515' :t I /lull of loin..i-.ls anti, i onliniiini, I.... i 'I :.

'-Mill. 1). |pl l'IIMIIIll ivNponilod' Illllllllor with Ull mi,| fin,X..'iy Iniro, UIUiiii'.lx 'Iniiiillid yen is njgo I'loriil.i'rt l iNMi.iioisuuiltwo ;, : :+ Idle 1I1111.h. to .1.. e i I ::: saiil: "Tomists. have. litcially. '' lioon The (Itililis:, I.ISt l night' uas Ills. t ,

. of' npl'InllM1., I ll I. was, i i,1'i"duntll. ",','ull""- mi'inliprs. h.i\e: : He.IiI"I" ) iii.miliiinilri'ils 1 + In books, or work. sir 1""l1hrlll play :4 t I |iuiimr! lulu tin. lln |.11I.1, ] ,.r'f |1-1,11'-| M ono' i ,f a ii!,.Ji..dlrlll"II..1, wtly'anty, 'I _I

I .. |IIIIHI| 1 It..V MIHM; M"I" 'III'I'III"1, of I tlioiisaiuls. nf, .ili. ,II.us La. i. t 1.1 my II"" st, ytnrs \I.,. .11..1,. ; '' yrs.! tin-. "".,\1,1 In (Culm/ is IIIMVV.1 IHIIMI.lll', ,lllO flMlllllMif C ILtrrrijng'e' ''I

Mis,. It S. Mii.li, >>' tlien ,ivinl I. ill h.-r ili-iir ,livenn'I" hailiMi-. i |' '< ni-iiii'iils, anf :t 'nlll Suits, I. uuty Fund' "III'a"roint far, tv.s lit lust.'y ,tiny I, i unit tlioii. Lire sun loiiii-ts' i ill Tliom-, \ oiiloilainiiii'iil, Lying tin' nilitioii
, ",.,.. u must,, intoioHtinjr" |1"1"' |> mi "'Iispisiliig .* '"IIII"l'"' pHid) |pnbhr Lltjldiigs. :t. . . :t nsvillo, for i inxt.mi' o, t hall thenIt.:i\o ) \xill-Unii\\n palLCti, halla"I\ 1 '
S of( "'""'lLli..,, $,.linnI, ..." Sit... I !.- .- .- .- .- .- .- +++- .- +- +.- +- +- ..- +- .++- ++- +.'...ii+_F- _- 4..+- +++- ++..NWMlilh't 1 boon .
| 1 awl ll.lM rolli''liMl. front I till' pmrlllinent star lii-f.iif in use. iiil.nvd. Xoxi'i- '1',10111 l.io., ; I liy, ..1-Ino" Illxth, 1
.IMike l>f tllM, 11I'"." lldxniltlliri'H lll'lixi'll I
| ': oxpr n million dollars for IIn' 1 hal ..il.\'. wLivh, I 1'11".1. dire, r"'IIIj..c' !
mil, ihom.", tlio lii'iiftit, they X.XIMO ti> nll' Milllo of 1'iiurHt1. yon dd( Anut.T.ino rnisu' I !
1,? ,illtended, ..t..., mill iiient" l.moil,, ilioso I, ." :: old I IndilntvartItjs, 1 one ol \\o lain. hocn t.ilklui,; iiliuut thutlstctno I Tlio lranspulLdjnu" | | | ,if ilirsilinn' '- ll'l.lll.0.Mis.| | ,

\.,. .\ ", rtk. Huston' iiml, other IIe's ', I lianli'-t. ,l nmkeis 1 1. ill ( 'onjjri'rt-i, .Mr. -1'"I:: ;.\: ;. ...'( 1- eJP- nf mil'rnl.i'H. 'la 1 klHNOH.. mid IIMxxo Ists' Lack, ,In i llii-ir. linmosill, ,nroohsil.ilo MoliiilT, : InruisLr'Iati-his| | 'ntu. I.

I I. ,In. ..r InteleHtillK; IMIM Ill-ing lit" l-nlll"-; I i ilavistutsttihni'j). I liissli.no tmuinl' .. ..-. .; .. s:e..,!!' Ii other iiinliln'l.. Kottlo I llio ,,1111M45|if| |lon| any u lioa\r. nioxmiont' of liains. ,roll.iruni, xxliii, h, spas iuih .njnvoilliy .i I i
and ,
1.- "" xvnx. |I"'I nut eurl5sllyIyon
? IC y. tip. will I kllllWII snuessu'sul'fla'. I ill .II' I- __ _...,. ... ; "U'lioio\ ilnl 1111 llio' ptuPlrgr.|. I lio- .
I -.:. .. .11 \ kiioxx', wit ,last| :101'111111",1: a kiss |! | :: ,llio. j>nosls ]1'nosi' nl ami llio >{IIOHSo | I
Mi, _. MIII, ..'.. istei' iif' Mr. IliiuiM'{ .. wits -lllon.' Ho I IIIH, hpoklll, Hll'lom., to NOO" If tho nihrnlio story xxas. true
> ..,1.1.,' .In tin. Indie iiml jinxo n niiiNf, lint al \\ ii\s ID I In' I".i II t uml nruifur llio. Nl.\\- in.in.' "U'oll il islianl the ,, .of I thoir Imsloi-s..
1 il ilily 1
1'1
'
, \ ,il 'nt' iiml inioieMtlntr,, mlilivM.. .*. sir : ri : 6TOU.'Oj, rtIGc, .\'Pill Snit XXi'll. and I\'hllt .10..1". i | '
. i ?I'f \Viiiiniii tinS\<.lioiil, ,1 finned" :' Imiiromlit1." Tlio icliniiK. Klornlami'iirlioi .. slit, yen airlxo lit," lo Ha)'. .Many J, of ihom nont to \\'. .1. .Mi"r,.:an \\as llio m.islor, ofcoimoiiii'S r
...
I III"i ,help, they. wentln'iv, It. its li.is, iniiilr nn cnpinios. suiting .u. F'Iru her's I ur'I 11I"u.1 i.I'M 1.1 IT 1 No. ur II t Milllo nli iloiir! \\"i- have only lio- Cahfoini.i." t Uno ,ro.iMini, 'HIM! llirymo lint lo Mm, is. .ilno thotretIit ) .

,tide. tollmen tu li..,'. tin1 ', Isis, four mi'l his, hii'inls, ,. gun inn ::101"111"11'| ''', ( )if tnurso' It fouling Sonlli, ,, in spills, huge 'li'. coinliliDii,, ol tlio
it |I.I"IIHII" t"I'III"" II"" "1 \Until, : sail Mis I I lololii i "elcue vimliln't,, ho ,light" lo |flxi",> thoni up utter ol llio |' 'is:nit I
,leulvtIIS tllllt lie, ,, t"lkI" .' ::1 many on lioth, silts of the. rrnicinKlr. '.T'. lli.il I illl' -"'iiiihn", ",. l..d",1 I lu" rally, oiiio tr.xlim., Muslim 1'.11..1.11'1.... iiiiinliriH, is dial, 11.,. "lailnunls li.ivc eirhet ji.nl' )'. !
- ..ul I i,nlil, Iiml mo nt II.. |n'nil*-nii. '." If lo\illoil, '... : i
Ilo is ono nf iho I''w men in | | vrtyWsithrultghs.1 '' .Inn.. 111.II, nuil. llio I'nvl. prim,
hoi"
.
.
,, the 1".1, ,.ll\lll\, !. OUT i'utllid'in' 5ml! II liusp.,.h' IIIU I .. .1111'1:1
1 xiliiliv. Mr. Stexxnrt.. Inwil .. ', thu (llonso n IIONO i let m I'll to | >iiaiolift" 'III tll.lt I'llSl1/. I Ili'lllll'l, "lOlll.llkOll, AIf1 Act miliim, tu 'this paper| | lint nil") She nniM. IIIMU'HIIIH: tiains., a si..IK lioin, toik srrriuil, Jlr.ts? ".i 1 1 I
.
_ llf 'Nltiptufl IIOIIII.i
i 1 II Is'fnrs. II,' IllllSt ivfiexliineniH.It :Mr: <. IGq, ,norII i i1 : will In* II loss I.. I II ho iMiffnl amiljiisiii "11 |S 1.. III'I h"p"| "...Io.J."ill. IM'I, Illlll' x .,nei, ,. xxlll proxi'iit' xxilnkloH.' instanoo, into ruin h'axo ( 'ltj'ngn, nnono 1 as aw.II I--I I I llio: hoioii'l p11' /"', IiI I i
.1 i "
i
,nl' h'.isl.ition. out I iishunilSo'f' Thou/ h..1'n,' ,x'nil uot'oitul of r inir,, 1"iIlO4"1., ll"i: m.' ami,
It. .
'..s-ike| coiiMih'iiili | I liainl'Hoiil.Mis. .
!
ISSN. '
_ sketch oft lliH., Ulil'k rJ..II" (pant' "I ilmil think 'Ilii-.v ,"ill I inn quite| fur Iho iniiinTiinsrliililos' Iluiro I I '
i In' I tin* .:. "" "" llepnrtnient.It.ficHliiniMitx. I slit,' I sll.lll, Hill ll'll II I I'.,.Xll'll.X, I'lll.Mm '/ II.e. in | ).i\lmii at 11.On: |p i. ill" llio \\.1. Jlrl'gn/I" / unii 1, lln. in,. "Il.tilus' :

ooiiHlMtliur, iif enke mill) i I I'.nt "bully II \\ ilnnt.oiiiiis' I \\'lfo--Huxx ilu I mi omit' fur. Ihi'ln '''' iliiy. williiinl. ... Irat'ing, IIIK. oni, | 'u/o! a lioaiililn, .lai/ '>..iiiU'iuen : .

, !, '"11. xxeiewrved" I liy i IIH! linie, ], ..I I tl" i iiiinlo nn llloii.il: ; ear nf a HIIWI, our i IIiiHlinnilON, ; you koop" HID, In hot o\ti'il: | lo n(" into I In1, dining car" 1 ami H.IIIIIT., :aril' Mrs I I'oxxo 10- I
ami jdMiiHiint Noiinl, Birthday Party. triinsfi-r." A .x.iinitf' :: nim' nn tlio, rni'urrgau i I xvn t IT Hourly, nil the tlino, jon know.- 1 .
'I i I."t. H vi-rv Von IIMXO. X.Y"rI.. t
nskoil |I& I run on inn' roixoil Hoiixoiiir' ..ih"'I' rull'respuui. :
1 10; it\ I lli mo' xx.miiiinlii ( hluijo :NOXXM'lli.vni. a ,
t '\\UKenjoyed )"> tfill.lim. 1I I I I llon.ilil', Morgan i-fli-lirali'! hibilli ': nptuvxti ttoin' 1"1\1).lIllh sluit, I I'loiidannd! >i 1 \VrHl 'Imliin l.imili'il, at ( 'IIII."I'li, |ni/os xxeiu nxxanloilMis. j

I birilnliiyVoilnc, ) tit '1'111'I .11..il I s..il. I I iIs:' I .1.11... Iriilnn.Sihe !95)::!: n. m., nml inks, _: ,,,i lock. him' 'h (C, A. l.noo" iiml Mr.I J\'lIlilllo, ,
1luu'i|, ."|'.. .1.1,, IM..- l I"> t.iko I :: 1\III )Vii k'tixo Innint' retry mornIntf I
I'i'ntt WitH nMo lo ln> out \es- :I (tallies. by inviting' in ncwr.il' "C f liisyoniiK Illls ll.'li-li'l." : lo, slid '1 inn nut' k<>- I at the .,,11I, tlnn1. ? in.Inrksnntiii'' tip I ., ,nc\l 11iv.A tlio 6"11111'" loiiMxinjj a ilainlyknifo palser

"'nlny., the lir"t time ill He\einl,) il.ixs 1 fiicnils.Tin . IIIK,' ,t" ll-i' It.: I Ik1-:No; I III''ti'' loaxo tan mornings lov\ "oais" a);o olI..h wln'ilnlcHui'io aril llio. lalli' run aligtdul'. 1'1".ilol,1. | | '"
"Hi-I it--is tin nurnlli, nli" .xiniiij: l.'l. nt tho KIIIIIO Ill,",. iinhiMnl, nf ami, uuulil 1111,1Le55 Li
l'i"rllor, Iliiiwnril yc'steul.iv, I l.i'lios. of the" lions. fiirni-ln''l! .isms Ilo sill, I lii .ilunxs, Likes, "."' ""%'h)', Jim ,roust, uilsx. your/ trains .. : Yf I
upun'I Vainly nml el.ibotali1. I. lii.liini'iilninlor for, xvliollioi,, lio 5'\ mils 'ihom nr "".1 very iiltouV" Ihnugitl' iniiiMHililo.| .\ lolnioil, sliin 1 g liaml NOionailoilllio ,. I J JI
''I l J.nues TtiKiift'rrn. I'nili'il lio tliii'sn I nuil, I In-ill.", lie I ... ":.Noxor, : I iilxxii.xit tiikn, the mime -- .. --
I ; this i of Mis. Mariiiir. If iiin.x I hotel, I liming, ,lust )I'lnjinj' ; of the, j I Igtuue
'I:! "iti-s Senator for tlio ftd, jut tel'1'Ilr snprrrjsial| h.inio'.ioilx: i'I Ki' \\ .I.. tints I ,l.ilil. kiln' I tniln./ "-x.miki'i'H StillcHiiinn.iniMiNNr. Allioil. II. 11,1\1'' Now Yolk, is.
'"rll' (ins'! Ilrownnl,I anil Sfii.itor ( ; who ,,1i,11I1I in her \I"n\rr" !I'wake I I xxmiM Ill,"' !lit Inko iiml ono, Inn' Unit /( 1)
.' mtnvil al' Tlio. lIiolg'wII"1. Ml.ItllUCII '. .
| l.n I II11',1., 1 1 1. I I I'fli' I
,, llii" iH-iiiMoii a | IOIIMIII: "''II' xx
I I' ,lii.if.'io II.IMliwn nf ililTi'ient p"IiI ] "A should. hlilo .uitliliiK' frnni Ills .1,
man 1
'11"'" I is ii I.' \I' imiinist: trull" ) InLVinslois is IIIII..ill/. /: tllO. K.IHl: ( VllHl HO- '
'i ,il I fii'iions l lint thus( gOVrrnurIi. tip, llil'lll'll.' ,iou'1 1 ilioKI' I "il.lI I x -lfp," 'iloclaros. tho, soolnl rpfuriuor.' UlillM VlrlXS fill Mil1 lint luit. I'llnln, IIIOKIOSSHO' /( ,oinlno. pnlyn'ivon ., ,
,, li.imoM; of ililTfiont. hinds, urn'. inilnlaiil I Hi, linilior, llio l.'ixx: ':r s Mil, I In1 ,xi'Illl'll. ""- "110 can't 1." iiiolll.x, ,, IIhHI'rhlllol, nl. llio! r.iliiiitto", list I night/ aMiiif-. ;
"' I I'I'ill..ipl\llIllIl\'f'' pu'tjstlnshiputl : In his (l' whi'h In lio ionoilnocil.. ill
'I I Ill'lioVO\ HlOJ illll "1111'| Mlllllfollnxxs ,,," lioinloil man 'niTxiinxly'' fooling" mo |' / --
I 1I"It.,1: ,I the mini oho "';.n 1111ilonlitiilly ; : in mill lor\ a rmili'| .' of bolusripe Int.' Jail the "II,,,r day: nr lino, pocket, fur 'llio Itlintnfrriiph, of I the Imllot a liumlsomo' InK.klit Hhoitly, ((1'1111".1." .,, S.M.on.l Piif/i:) /' .'

the flioii-e i>f the piiunry. i-Iiililn'ii, cnjoNoil jjoml( linn1 tin.. in sir, Hinnoihliic' fur, lintnllliii\ ." tr.ms' Ilrl.-JuI"" I, '

furs' bin llir.x, ill.lnl xxink, II\ llll'tYnifro '', A 'nand fin*. . . O v .' i
till llirlit" HII l Iiug, ; an .xnil' il ni t f
.
.
.
.
. . . .
'
iintlil, .. .
"vot
''(if "iuiis.... ." i''iii,,it hl lend,| yl mM. 1.'h'ld'r. : I The Best Workmen i
Wear Goods I "I, "oinilil M-I- Hint "mm' 'h, ni.xwlf, ... It r ";1
Ready to .Hlk, lllO IrilllsflT, It III.llio' 1110, f'l'l, 1

.- quite| "|111'1 iinlo lush| ?"%nu.11".1".1"kiioxxxxlnit l 1'I"'h." I II L
-- ;
--- -
------ -- --- --- : Best Tools ii
Use the
: .
"> i-s, .jnllo, inn 1'111 in in lo ,hit mlvi'lni : : ; tl
'In fin,, 'Ii, n trok'd, den 1 You s<.... I I
OUR LARGK STOCK OP I rililn't kmiu' iin.x ,inliiiilo, what xxmililooino : I
xi'l, I Una, I *
of It I scups xciiroil. .
WE HAVE HMMason fj
'
oiuslil i iy onj'i.xo.1 Iho ultiliitlmi.' I nrinmillis
Lathes Spring. Hal Men's :Straw: I Hat* I IIIIXP l I..'on. xxnnllnic Its Ihl" onn i I,

White DiM-k&Pi.iiioSkirH. ('anvas OxGu: -ds. stolen" trnisfer,, I darn noon lis'f. ,. t. I! '
'
4
(lathing :Snits; "'H'rwear. OtlllT |pesipie" | ll'l It, spud I lln-.X all! I" ikd "
llrilliantine :Skills" Shirts no Imi'l'.x. lioi'intsc the y bud slit"'<'d| n 1" 4
4 White Caiiviwf'I > ('>i'.U Shies and, O.vfi.nls. + I nli'ki'l II...., I roall.v ,,",'10..1 llirni.' I : I,
* didn't 'think I xxonhl.. xcr.lnivn. none 1 t
enough tIt trxIt. 1'I' 1 I } ,
. ff&3t Onil'iron, Slats -t 33XV! I :M''1s. I'lWihor notn-| .| bee |.111..i" nmlriittoioil 1
.. : A llio tnlilo. i
% gV j l atlnnj :Nulls 4 ..> tin onnti'iits mi
I II
"1""lIlter? Of copious ho 'Insulted. r.
"lliorp'M HU-
l'lIn'a'40xCor.l.* "J ".11..! Hiihl I'li-ti-hcr" I .
. .
.
I '' !
other triiuufor.Mnn1 ilk I Son' get jcr! Dhln't. he Hhip } cr In ilu face on' .
'
-- -
-- 1
------ : tliiit rMrs. khk yerl" .
. Bags. Straps ami. oilier' riotflior e, oil,I the warn. slip\ of "You, but be WON 1<",,11111' till de time,,, .
Trunks. Dress Suit CW. TeleHCoj. I ,
; weren't he? -Ncxv York Evmlng.Jout' t zip
. pnp"I" \ I .
articles tire now ready for in pecti"1"e invite nil 4 "Oh. I roinonilicr, now nil 1 I. OOL-;

. met Mrs llojor In the rnr. 'lI"t HOIntncstnl I t .
.L".lll1l1 see our line A In xxhat flu1 told minbi.nt a..eroua. ws
: _d ___ nil nliont, MrH. (Jreen-John, tlili Inn't a verygood 4
. ._. ---- -- her nexxclitxoti. that I forget .
buck to
brought
--- -- the traimfor.. I gore the oranlnotor a umbrella you'xe "
iill/-Noxv: Task Truss. iluy. & Wall Company r ,
: J A. Hendricks nickel after :Mr. Green-1 know It, but we bail I : r

:. Parrtr Nflvnllflv.Aunt that gold handled olle n long time. I.l' W. H.Edmondson Mgr.; 119 N. Beach St. '
I Nome one elHe have It awhile It wasn'twtrs ,
nml Mr.
Jane--IJldrt 1 H"1 Phone 9
. OPP POSTOFFICE anywnjr.-tN'trolt. Free Press .. A It kl
In the Imll lust night:
Lip m ''i klsulng! . . . . .

. . . i iV
. . S' _

-- .__ - ,4V: ,Varnish and Marble 'Floor Varnish :
( We have DeVoe's Vernosite SparQRUBER-MORRIS HARDWARE COMPANY. K !,
t
.f
4t
,
,. -


.' _, ', N1.. .. ... ,1't...: '.-:t "
?"Wy: ; + +?r aM ..v '.. .:' '- >
;
( .';
"


u i
_... --
-- --- -
-
__ -
_
u
-- ....... ..... .........444444444.4.M4.....4...4.44..4r
itfNt44f+tifitMi.f.++.+#+f+eff t4ftf if fR ..
. . . . .1e }4tt+ .
... +
W. M. SHAFFNER : : :
+ 4- I3ON E5ONS
f : :
::: h..IL
4: 11"-" .\\:1': 1'1\1'1'\,1 "- : : I'- I" I'j': ; '".\ I II ;. -

o Novelty: Store : +


)V I Real Estate Loans and Insurance \ : -7/-- uCtIOCOL..\TL ..

I. c. C 11\H"f t=s.I ... ._. -- .- --- ..
-- ..
+ ..
Rid go wood. FVninsul-.i.I River/ : 1 ir ITS, :
=-- !Hotel Sites: and Business Lots: :Jj .
a
I for Winter I of Estates Tctkt-n :
Charlie : :
t Stationery.Si '
; f'uncy : A Ilex I of :SrationciyA :
Most Reliable Old Line lnMiran.e Companies. +::: .
... :: .
: -"U\'l'nr: (j.I : Nil: e l Hook :
'aa, ++++ff++++f+1+4++++f++4++++++++++4+f.++++f+++++++ .. I Piece of P'ine (:hints 1 .
r A ,
:
. f t'ihlnLJ I: } Th.\ I r :
.r : .\ :JNMivLMiir' :Spoon\ .
I .
Li )..v 1t '4: Chol.'O\tt.)! A Piece of-Jewelry :
'
1 Daily News ..
t ( nll'kl.'IT.} Gli.wurl.\: : ..' : aytona : .
e r 1 I p..bll.hed Daily E..c..e Sunday. ; you want, fro/ to :
und Nlt1U1 .; .
}
1"IIYoi :
I l.. .. fran Jllr.,,,.. 1. t" A'| i I. .hl I I.ft' ''''1.a. *'",""'110, ...

iiHi' K. o'W.I"'fI.{ M: .: J'.K AHKIPPKIKT! 'n : .
H' t ..

Subscription t., mats $. :*. for t; ', /1'"u': !a' 'ar-I'. "r d.s.. rnV.....k .

No. Beach St. .Kiitr-l n.-ci..ii 40. .'lo.l<1a. unJ-r .%ctofii.i,.'-". of Vnre.'i' : .1.1'! C. .

I' .." ;:" .
-. -. .. .
**..***..+ra .............. ...4.4.44.4..s4i.4.....444.
-
.
. . --- --- -- --
.
-
. PENINSULA SOCIAL MISCELLANYShort i .urnnedradii( ; tlr-t 1'rd.Its i ---- -- -- -----

_..-- -" -" .---- ,- i' '!,!,! iIt t': i t.: '!'! i, .I'i'4. ..ji't.cJ.! s.j''i@'i'iJi.f.ioi.jjij; i'i.e.,

i' Ir+++++++++++++++++++++'t +++++++++++++++++++++++++++++ I the lui< "-t UHIllll'T ,"f( ..OMtPfiliit -

.... ... Paragraph of C rsonal and Social ,Iva r li.ivt" R-"II.,1, 'I,, g i**:'"i- i Drink LILY WATER I

: Bond Lumber Company : Events Among Our :'Neigh" II .
% *> And Preserve Your Health. :
... hors Across the Halifax.( 111. 1Vt; ".r- ..lIr..1 I L.. 1-' .4f ; :.v
:: tl.onh" ".' :+ ... : ,1,11,1)t( ) ti "
+ .
-
in.I 1 I..f( ,. f..i. list' /, .. 1..111.1.. "" r'.f, -1s-" t i i.511I freed from all impuiities
I ::: \ n .t..nu' ,I'I"I."r t iiI *- K Absolutely, ,! ;
:;: OLCIH A\nkl.55fn: LUMBER I Sian, h, ,si i.I b. ..If, ill", I HIM I I firs.., ..fr.-,r. I .\ I II.) I !iII'a; .u'. !i-. I i I.. .I* 0
:: 1'1'1:1: 1\U I.'l: S ::: .. I liy, f 1\\' :" ,- lant7. I h'I'I\tClII\ Tote.-. ..
"i "''If. 1'1. .\ l-ft ub..nt.1.I.I k *-vii1| I _'" iiili-uiitn'i ln r-t pri/t. .i -.I:I.IiKii .

1.1.1'U + u,..- ,in ii.tiiin, I-4'fiin. ilulv! 'I 1'hsy. 'inn-Ill'! ,. linx.. Tin. I .. Ii "1 : It 1- ii'i'iuniiienileil l It>)' the ml; *t ('1111- ;
: in-
:1: I.MM.' SH''jUn.IOIlI'U.' :: CI.ILIMi.: : BHICK. :$: -; -"al'| '

:+ CI.MI.Nr: IN STOCK. :JJ :: .I'mr) iuai"il-aiii.nullDM, 'in .a'f' rlim> and. ,K-tiirii ti-ir..l,. l|.Iliiili 'lt"-- 1"/" : iuciii w'"in I Iy, :\li .\ *. I.. .' t'lU /iienr I'liv-H'ian-, : to lie a\ IH.lre. healthy :

:: Oil. ** atuM 1 in5-; I I'a-t: I I'.ni.t HaI,I".at am.1') ilntnjMHII' | *. :Jt :: S I Ii., ..i Curt 11., .k mi 'an ".v-ifi' ..a.. Illtd l .InIII ""oId I .111 1 :llrDIil11., ,Mi.. (Irmo.-s" i' "ii s.s i-- anil Ilyt:'.ielurcatel'. Plain and carlll I1' t tbllllIHt.cl.

S :: \111.1.-/1.,1| | : / ] :Mill \tliinti., I i'os,.t l.iin. I lit: IIHI ,nulx,, n'liith, of .1.w.kMititilli\ :-t- :*. nllllllltil tllll*..** till. l.'lllt tl..>' I.r1 I i.i-nnii.! .i cuu:' Hint, .tl rliain sues 'ili,** CULD.WATEV at th" Electric BATH Light.I MOT Plant and *-*5_ *--.

7 i :+ -Khhunvl1.rah'tid..1Iilb'h..frl..; ,,( ,. | r.t.I'.itt'I: I :* ru-sill' I (f..rh.-"Ipfloulrsttlirhu| (, -. I ll-\ '1 1 1.11Il'1', a"! .li.1 I .-."J.I. I -iii-k t pill.li..I'ul'1I i

I..-... I h.l. ,| IIIIIIH-., I li'V\-vir.! iilmilt. s.nil ; l I'oiil -ui-iiii-il, li.it ,
\ '
: Phone $J. R. J. ."Al.8't.'gr. :fx :: : -i |pin \o\-M.[ WICKING. Manufacturer. i ii
+ i I III* k \\' It h.| ..'it 'all.l' lll'ir' '1..jol..fI'| | *. .
,Si'I,, I.11.: I'hii-tif ;an ulliMtni! i>--t
++ff+44+++4444++iff4++++++++f+++++++++++++++++++++it t | DAYTONA. FLORIDA.i. i
>:--iat'ir,,, \\ 1.,1..1'. iimiiuia; i i. at ,I.. 'lati .
a. i' ''II' '11 price-:
'I I'In Llai. .IP)loll,. .,.'.., i-i i..'i.io-t i: ..,.'I H i ,.j.ji., !.! i joj 'i.j 1'i'i'i'-'i &>W'i'! 1'it :
++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++**

MID, .1..1.| .\IJ.. l h ti." i.tlnifa liaii'1'oM, C'lnli,
tAnt. The C ttac" E'II'lm:' met at
:J:: A. (>. ' le' ,, 1'.I.hnl CaihlirMERCHANTS Cxhlxr 4.f i.i'tta..** un Valley! ntn-i-r nxtlnur tu O.il.u Cutt.ifi.. tin'. lio.jiit.il.! |V. >.ii'. If you al'e. coinL: !: to NEW YORK ,BOSTON AND THE EAST
.
..
licl. .i.I..u. *.
i
r .1 t Mr: ( nnl, l :Mr .1. H /llai.-., TAKE. THE.

c BANK *fKranih Ii I K:. llurt-i.. nf II** ill I ,n-liali!** 1.."..-.i, '..01|a, *.*H'i,r.ln"t iiijlitI ,
lili.l Vffli-.,lii Cnunty Honk + ,01. ... I i' :
+ . l I In-. i .55.5 ij/1-\ \\ .l- > q.IF. i
/ I. nih' |>''aiiiii' d| lit Inn ,iff.f
4. ,1":0;':il I :si,, .. I: t 1 -.olioo.I ft I i. "'"lfI''*, r-l>, j jra..uuit.' ,. !.1,1, I I. I r .. 1
.f. I I'sl..',,i.ht'I | | nf Mnnti-laii, \.1 i I.-
s I'."I I' -.t" ii J.alili'y; lOO.IKKIIrantucti liihli'i,, :"ni'l,, l irno' .,ut..I, :"t i .)I.I-. "L:
,, ,
f f -r..m/| | nt Tin-1 Ian-lull ".
; ::: a iencrul llnnkinif) tiusinest.MI ::: 1I..t.'.
} 'I In- I nliiiiiuiii. | "n .iin\i flu-it. u1| -tiiiikluill .
4i Pile rtdr'nInur'ntn., | I w." iMinrr
:+: i .IJCi'llu1tu,1 i : ) : 1 is M.I. i- \ irl.s: or' TIC: lt.'S'I'ItV i \ 4I ::: \\ "|III-M.H| I-\I-IIIMJI! \l iti-li I
fl.ilini-nt, ,, ,than", 11111.1..! ,,".1 I it **i 1'
l ++ I ..iar.., ki.i.,f.lnii, iff, I...,..r.. ("ill. ,j.. **h.l arts. f Lln- .sirs I-Iri'lii. ,,,r"".,- ,I'ull...Iii ... fJ f Mmiii, I'litM-ll null) ilnuht.T.,. Mi) .. } .'
,inui-li lit nil-mi '
+. s... i>...\ |ld.| sib"olul.' |irni| .i-tlnii niiulnil, flrf. r*. mil. ..f nnrl.r.a I **"fillint' \' f 11intin., nf f Italtliiinli-. I at 'I'hi. I "lil, fiij'ivi-I l.y i-i' *
..... .. in Xiiuli .1.I .h'.tr-' 'r.".. 'IKni.. r.tl..u i i ,...r ...""'h. :+:: I| sail| |< III fill. t I III-, (*l-ll. <*llll.Ml ,tin i-lnli. Ocean S1.arn.hll. Cosoyanrc

1 ++ + ++++44++++++++ +++ iff4 Mi r,. ('II'fliP""* s"i-iii',-i | ,ill* Ii f.t ,- --.
+4+++++++++++++ ++f++ + + + '. ''i. \V. Ijjll' h-rnrnl, rah.I: lli\i- "r. /

1 tiirni-il,, ) finiii, tln-n-4iii, "| t,i \/-IO." t elfin, *' pii/e. "d..ale.1! ,i-lun.i jI |1"1;1 1l

.. . . . ., .. I + ,1' I I. Ft /Mum" / -T iii-.I, I tin. :: "i-' : 1
1r.Il.urs i tui I -inul.I.| 'Ist.nn.l.ty" | Hi
1 t'ltlll.Mi. |prta: ni.iili-i, | nf |'purl fruit. knif-( ;

Hotel Co ,.. nhd I Mi-, .11. I 1'. KnikHii'l amiI ,, I I'll.* I I.' .,I-. ll.lll.l: ,price, n.iwan I hxMr

Daytona Supply dnuul.t.tof I l I.'\iii,, "liiii. I".' .. anin. "'.Iit...1 I.?. i itiul, ,-!,iini.. 1..1:Lnr-" .
.
1 I'tin I laii-ii.iiii. | ... ill""p.

} )pa1"I'" '-, inPROVISIONS. Mi' li I!. 11'. I 11"u'I"'| -"n runt hilil.! ill! (l'I.'i.. ,| u |prix. .". uiia", 1:1\,1.: \ .,I

l ili-uli.; N. I I' anMi, 'p|>;iiiir ar '1'10.-llni I :MrVlnttfii .ui'l .\\li.. 'tEIis., ,| ,,|Ii. tin., I

? ; 1 I'RCSIIMTS. r- I : ...u.I..u.I '. farms'r HI'(.it n.if.' a )pin,'kad!::.- f -,.,. ,

t'. \\'. \ .. I ii.l null..] .
Nil.I I 1I""f.I nil anil H Hi*. nf l'ii\ !1114 "L-ilt is tlii I 1.111'i r i .

: \ | / ; I POI'l.TRY.( 'uinti''!''. KV'I.. ..Illvilt. TillI I 'Illri.,ll'l'lll. fill 'HIM, i-liil.l, !'* .Inni, I -. -- .-- -. -. .- .., ,;- i:: r-

--
,
Mi.. Julia.. .1. I'.nki.i.' "....1"1'. "f f Mi., I b let,.'. rtul.k ........1. :\1.,1 /i'"ILsr i i FII"".'" (1', .1"tW : .f' "' 1f'l1mr.! '' 1 Ijiiijr tl.c .\.I.lIlit-. .

30 Beach St. Daytona Fla. Win |nrt.npuIL.l.| I | -.|lot Its.it. li.nm, ." ";Sol", I''!; ivir \l.itt-r illiiiir.itMl tome t I'I..lo, ,1t'"h,10, tr.N.it\ "ii-I.| >. Mlil'ltlH. \\'fll'I I I I'I '. I
"
l I h.- In-ill Ii I..t uii-k ::001,.' w'a+ 7'iiai.'; ri'lniiiki'.l\ tli, ,d.."t..r. "tht old. S'-' I L.I I I NGS' 1'. Ii'. itallllllll, to, r ,itntl "l.llli.t. tt) Vnl,;il/lj "|,,1"1'1| 1,1,, r.\

.t .if im. ...11.1I"l 1.1.,1,! I.*,. all ,-In- adiiire.lrtii an eirliini: [ l I.It I bud<<..,'1iuii,, the icxrurtl ulln-r,' hush.Ia,'. I .1." '... _, .du'! : i is, .i. : : tin- .h! .liul,5.'tint. : Ni.illnn:' ",...I) iiilmi;] niik"

li'iM-- i.iii" dnnl.t.-r.OUI" ,, tin... :ai-aiii-, ) Cnlleil fur elm. nr*t time In a patirnt, I ,tti-l, ,, ''I'. ..t- *-nl'l. "n .01 I ttii: "Liii':** >.I *-i,.Ki"l 1tllrnuabtoi5l5,, .\' |la.ilttIlt.r' I: ,
.in. .in iiniiiin' li"i I lii... MLI r." -nlnul- (: who A.kor copy "GREEN FOLDER."
"ul ilpr-porutel, III In niMtlloii
-* * *- \ W \ \ WJ I n.'1'. lUIII .I' ill'01''
.
laii-i 1 tin niijnii i which to puri'hiite' the, inip 4I!Itli** of .
McCLELLAN & EDWARDS life. Die licit' inornlnu-I ,.,'.' .1\.1 \\ I: 111:111\'I..Tsat.ut i I ; |: ( J ir t'ntf. .' Lt :.? J'ulll'l l 1'"ii, fii.tnhttl' i ., n, I Ina.-s. iiiml, ""0'.1..1| | II.. ...11.1 ( nnote I II.! 11.1'1.1'\\:1.1': : |*'IH.. nodIitilur.) ; | / .1.1') HokT11NI.u.) ,, ; ,, I'"... .\_'.
from her not to rail nitilit. Later
LESSEE.: lirtltt III ,til.. killlllii. till., UiikTin : ""j'l I :1 i.S. ;\IIItI !hit.t.'v; Yolk.The .
: 1 If-nrnctl tthp had t-11110'In!l I a homeopntlilr I

i dour.at. tin .. |1.1"111.-11111. to uhom lupnl.l. n
\iinint\' 'l'Ih''' i.nun. .\
i I "o',,,, ancull firth h.l.d. I.1 inn, :VIM.: fpe of $:::. mill,,,I with the l-cniniiiilrp( of climate of the East loan 11 rt :rt ii ll

S Daytona Novelty %Ms & Wood Yard Jr i lill, ,.V.- ,1, illllltf. I.}' -uph| .. ,. monthly my chnrlt.ililc\ liiHtallnunt:, contribiitlon" on' n |ihoiin.rfiph., ale|, :(Mild a" Is nearer perfection than that of niij J

Minx I I ,?,11.1., llmulil UIIM-. u.lnpnn.--. ,,, >. New; York I'rra.. other place on earth. t

# |putty-UsoG*w illIn'1 i' uiil I ftii-inl, I Fri..l.i.t

l ..5 .-InIw, .ltiiaiii., ...- ."...III-M. \\ ".1.1".1. i "."., the llanil "rn bllx>..
Window Door Frames Look \\'h"| .... uv will we liil| \ slur
4 7'h" \li..4.a KIIIK; "'1\'"- a rl6innu,, ..h-h,, baud tu time and hl-h'ry| "s-s iklne.I .

nuuli any size: or :styl.e.! |..ait.toiifi.u. 6G.u.la "' 'tl,.* l.aniliihiiinltaui ... bullillni. In\ ,,"th'll. l.rlniinu. chlllxn- EastCoasfJHiami
'1'''...slnl'' C\MIIIIU.| In 0..."..*. Holt out of bul,,'bnrlsni. The hand ",.11I'

Colonial Columns Porch Column.Stnil-: qu.| .h...- ill a ili.a)>|.iiint.'.1| Imv. III..k. |pal t.n 1.\ |HIS|| ,puwt-r ,uml' HIP CMpllom-f. uf

\i ork I-Krarkrts., Isis, "", ii. tnliatM. I, takfii, |IIIIM| n f.lIi.l.fM ..\\, work. Tlie niw. .Imnlc'H Mails Hint nIn

: rtiJ U'f.IIM. lint ,,".'.t'itl! all iIs.1-Is.lI i Inter of eleiiiontiil, foi-ip' tin dons, \ thai ... II"l>>)' ,." ,.
'''din b..W8. Nn\\'.. .0'111.' "" .In. I U 11..0'(11111\ t (, ;,, ? .. \
=
uiniM la l pm( 'i'i""t. \I.rla. i-n ''I 1
Mqtildintfs in StocK. r. -
the w011,1
-inilly( \ with the .1..1""t.hnu.1 \f\
tii, taliiHil, mi 1 tli I,.* fiillim uhf Titi4ia\,, ,] .. inINK .' I'-V fII. (
,,
*. that piilnu n wll.l flourr mnioIiU ,
III n VMiy, CI-O\IIIM| | | uav. 'llinimlHMllt a liifiJiin' urn or tin 11111"of, \ U m ice
if \\ furnish with ( Jf.J ; 0to Q Qh
( (can you\ Quartered Oak piano,
|1""| nll, tllM .MlFWII I <1'I l\ll". Hllllll| *, II | itnrpMUiiin shut. nrltPH n law. The 1 rtiiiunot \ ...,- :.
z J finNied" ( Mantles on .|mit notice.( (Call andee! 1 I I K.l.ililM: :: .Ii II":"r. NVII Tnvl.ii', li.-rtrii.l-*. I nut, to lisp Is.,us'!. '"I have no \1\''\\)\", :1 "r JI

5 Kiintli.; ,, IIIK! Itt-rtlni Lainliilin.' ;,, 1"II..i..1 i flees) of th.-..." Hli'. ..iil I... the 1mml: N '"t\1\ I
sflltlf.y ..
) ) : .0111.1I""i., .* KiittM., I-..".. Mirn I .and Thrice lilp-miil' Iio Urn tuunls hunt work: \" ;:.,,<, ,
1
Ow 1:1: ,.. lnn( Kliiuniiin.; \' l -U..'''" i K'-lli-r In Oiitiirj.Anrrili .' (1'/
Phone 70) i<|, in ; '' iiiZiint.M. \ ThI4aChvl \\ '
I "'''-iin-.v' itn.i,, ii iiniiiitf.ir. 1 IL.Mi : I (!
.. I I',nil... and, Mi'> I'h.IP, .. o"1 *!. tif frnlw I.rrnll.I \ t.l' :
: ] I r'nnon 1.M..inrnli'| '" tills In lilt illnry .
.. ** .. .... .WWW. II I. In., .
con'ornlnwui; .dentof a hollil! iy font' Ik'I
+ Tli.*. l.i-IIH-* .r ilu, font (l'?nLret, : .1 I he took nlth Ills frlciul. Clinrleu !? '
'.a. b..r4'S'Uderue2Rr'e ydirU'. Y. rliri9f1Yiff4R+.':Aa( 4/1G4rflggrt( I \
\
;: Dixli!*) i. better known sic Lewis Carroll \I
tiiin.il I l'I".d,1111,1.1. n '6nzn.lrtl, ,
: "TioljHoiiMIa s ,. overcome by the J/lz
r+, y I The circulation of the DAILY) NEWS: is f : t tli..- .\n' fll"I V'. :l\1."",Ii '.Itl Ii., l Hiity
R .; ulna leiinlnv nwtln-t: the, ralU of the / #
\J
;' steadily! incrcasim! ,; nnd on :Monday passed the ..[ choir uml. Hulililnu., like n dillil.Vljen

R.R.POSTONCanerac'c. tile \'"ri,>r ""1111' (ti.n nhon, in over the

:I t :f/K) mark by a clear majority of KX( >. Monday's' t : chupt'N: he cot nut. of the way He ..* Ik. lfi.fia... Ora.|. lb...., ria.pplt' Pl..t.tloii,

.* t <* Bulldor pals| | thnt 11: .iiiil.. | not bear the h"'I"Ih I Coronet CTnnn ... Tw.t.blt F.,.. of |a. .....er, tr*..t.i7 "
edition of the paper was exhausted fifteen( ) minutes rolie. of tin- mail In the presence of no
k! 't. J- DAYTONA. FLA.tiniatfM Iuuebbeauq\ ." I nn>U3 RITER, LAKE WORTH and B1SCAT5E Bit

,'t after the last" form was off the press. IM; ) rt -- art rf..,.. from ar.1'1I1.|| ila. tk.
.to -t .:.,; "''"r"i.I.1, "ii :hnit, \iitn; Jam D......
:' n ,;:. for a daily in a city the size of )Daytona) is a very ... "And whet were the provlxlorn of FLORIDA EAST COAST RAILWAY.Railway..

'rt.a Mere and There. your uiu-le's will7"
<; i creditable, showing and i is evidence that the puli- f i "That I should hive all he left after ,
I'enl pprat lire for jvttpril.iy. I I
Y ; the payment of him JiHt dcbtn.
f, : lie( appreciate our efforts. It shall be our aim to III,s'I'i1N .................................... ..I uMV : "Ah. t'.ry BO-X.1! of the old man.

to J : >"ORK..................................1Ii 1 IH wain't It? What dill Le lenrer

;i }build the (circulation! to a still higher figure and t \ 1:1'1.\1"It t: ...... ..........................:'ii.s "Ju.t debt"-l'bleltICO KecordHerId. -

:t :\-I r. r.in. ....................................:t_> A
:\ to accomplish, this will make it }better" and better( ; I ; A Aare ('01..
:8CINCINNATI. Small Boy (who him bi-vome Intereftd F.r aa. *>y .r beautiful .....,..a-t text et FJ.rWaai auf .t
f each day. : '; coin COIlOt'tlDIr.-l'lIf'a.. what .Ii rialaMlu rt.rMa, ... claw UIW. .>t..a, aMnM
Ash BI: I M.B.................. ...... ......34. In ? '. L ABBOTT
of a.r.BicKwrra
Ule rarest coin you know Papa 'J.P.i1ZU,
J I i i IIVYTUNA/ ..................:.......... ..... lill( dollar gold plocn.' TH.r-.'t.a.tt._ tt+.a,.,.., ,......k
.. 411)twtl
1Qai'7d.3asllttsa'al<*J'Mi'*<'fcl't.t(j)...a 1 .T.
4roc.ra.uiB. P1.1.
... I .

....
.

Jp..nas *M.it' S- i "M1f -It4 +i'- '7 .-;: n ';iIi'ci' : ..! ". .
: -+ "' !rGo.-: 'iiii '. I.. ., ..:. .;.,I.:.;:"'-:>--.G;;,.I't.: ." ,. "....; .,-, .)lk':.." ''co.' 1 ;at.l" +-J Jff Y

"'-. -- ..--- ._ ._ro___ _____ __ _. ...__, .._... ..,.._._ ._, ..__. ,_ d',
-- .
-- '
----- -
RI SMITH/ Ro:m Mo.:... Bpl Location.:3JO Soanon. ; Room Houso, Good Location. S3OO .V.a .or h'

I 3 Reem Co...*... S..on 915O UD. CKolc. Rl E.- 5.1. REAL ESTATE.4444444f44444444i4U4444444i44441444444444(444,444444. 1'1 ''I

-
--- I,
.. ... :' +++'++++++}'++++++ '+ +M { ,

: SOME\ SNAPS : + Shoe'f; i : ,!
+ Wear Low For 4 4rs I I
: IN: LOTS AT : '' I


OrRMONDSTEAMER ... i I
,
:+: .P. tray'1 llie HUM or" ; .. ,) :I: I :
:I: J'X1,1: I Imx, ..I ::: ,; l I ; ;
wear WI'
:,',.... ... ......-. .: '
!II "r ll.-milt; t ,
+ l pel 1
:+: ." !'mr R OiifH, ::
J me s" "
UNCLE SAMmnkiHHlr '' .t' ;y I .,I They III''"' I Imilt, i ( I.
i. ". ," lvitiiliirlllMtii" | .IUMOKA' .. R11'tRsill 'I'n.'sdn'N1'hnrsdla'snndnuLq .. a ] I f It' le.illu-r, ,
,
> ,. iirX'iill-V, 1 i dt.'k. nt I u\, n. ',". tint| .t..pplllll, | \1,1.11, !,. 11I,1, | Not l lli Its, {.duns/ --1\-- ; ': ; "' I ) I
.1,III t ,ll'tllllllll." ,, 1- the xli.i'es" | aie ;: I )(; '
PONCU: PARK AND NliW SA\YI .lav.. Irate" ;North,; 11"1,1"1'4:1011." : II''., lilll,... Dork, !n. n u1.Iu ] {( \\'( haxv : 1 r
: \1' AHUIVI-y HUMI-: ;: AT ian: I'. M. ROUND TRIP $1.011 :+: / V ; i'l' rutenl" ](> I 1 : ,A
+:+: t ons, lute, ,salt ::: ,\ A
I
.McCOY BROS.,' Proprietors FLORIDA MOTOR CO.
a t
: .. whit I'litniiHS' )
:+:: J .
-- -- --- -- -- and cliilihen.JJ .

Cadillac AutomobileNew +++ ': '

: TH | GLOBE l>etk & ::: ,
Model F. side entrance. Car In stock for immediate delivery. + C, ()A

Several good second-hand Model B, and A. cars. ::$: Clothing, Shoes and Cents' ::: I >> j ,..

B. A. LEMONT, Agent for Ormond and Daytona. I +++++++ ++++++++++++++++++ ++++++++++

HOTEL ORMOND OARAGE. .'{\\'fl.'> ,
I. Launch Parly. "'. IR. ( ,
------ -- -- -'-- --- 1
,, fora few day's I II'
1' I F. SeMiunir.' II:11'.1 lOr ll"
DR. ]. A. VAN VALZAH. Ph. G. j j I'.iliiirllo. iiinK. a la. rue" "pally on hi .. ( Pa\l'"I') : : ., ::
l.iiiin-li, to I llie Mils, M'strr.l.iv, I Illie III will hut mn to :;;

PHYSrriAX and Sl'WiKON. j jiradtiato i iI Purls' wele I 1.1': '. I.'IMIXOII.: I!1';:. \\'. I.ltd,, ..|Potdtl, : :

I M.'ill-lie'M. A I II.) llill.y.; lids\ ,, ,1..1,1-I |, ,) I line liefme" i : '
I / in Mi'tliciju1'lumnncy and ChrmUtry. I II II \\'. 11'.1VtHd. I I. : A.Lorkanl S. 1 hiiine, ill ( ,.". ) _r 11'I

'J'.h'lhol1l' 232.: : : l! 1"iii'I'lui.lio.'" Urn i, l'out'trrsire (II.!eo.. II. I li t

ind, \\'. II. Its uu' \'. Il't'iil.Iitnn, ,

--: .. ._ .\ Loci'" 'ipnintiiy ,ol' li.li WITiciiied .. drat!' on .the I ) I I 1
....:.F'i aly: : tX!J't Y'D000'l' t"\it't'\( .," .,.'?{. ,.v'!'(CYStt jViti' ., .. .. 11,,' 1''J..q.' :. II .i J | 'KIIIHlieeplie.id 'I tintMxilion j .it I ,,I' ::(' '

;I I .. .. .( liciifj, railnlit: ,' hy, Capl( : ( 'leek. ypMtprtlay '' '' : f' ,

:-:1'\1111"11': day: .\ 1.11',1.( \ I I
I jCocai Jfaloidoscopo. : ,, , I
eanulit: nnd \' ;: \ I
I a ltlltt Unit "('11.
= ="" == Z;
-
r : n.It'II" C 1111i.I,1 10..101.|, | the highr.l1ei't111 \ \ '
% .\ gentleman/:" )
'.1 .( nt' the lni, \ liin;. alley. 1".10.1\- .
: PiC'lur"I/"I /&"l'yl/"' in "Daytona ana\Vicinfty.\ 'j; ystedal'' with ( i ione
.. j
,
inur, made I'.l'.l! I ill ei.'lit: nree iMIrinui I
h.ind and! i
: ; I '.
,
"-t : the ,other, mid) I,
i'. : a.'J ,4.A.h: : @o1i) x\MYhYC14< ) 'K.1'iTTyiYYd) : .ci\GYNA9lAi :.. :1 AgZT17Y.S1, In Mir: pin 1 I"\di, 'I,,IL. I'ciiy li I : '"\\n; '1'.1'I" I,. \ j !, ( : 1
mure" i /
,..is 10, ,,1.1.. ( he.. I.st.I| | ill I Ills. ,
THE WEATHER i| l''imiUlii. >d nslul i fur rent. I III Ih's. .it,11..I..r' I I l.l.li.-, .. Mis'li.iliilnil.iiil .. pe.miils" MI- I"' 'I ,

|Iii i! Kir-t. AM-. ::t I III. '1 liuldllie, ,, leciinl' i of.I'I nn-.wciei | "''II'. I
I i i I -iii' .,Iit.'" Situril.iy: ( fair mallI'I inilly." "(iII.. I ), I ;

1\ n i ii It. L.IIII"\lI..d1, mid wife, of. I'.I.N! I units.The lix-i.ui'ler. '' "I I". I
_. _u1 _______ 1'n11tvttitIi.I1..art' ( ) /pin-its: .of Tin* ,dm, l, pin t'ord I i. In.. M I.;\' (
( 1', .rt'1. Ifo-lui: ". In1 blving,, : lll.lde, a I'ri'f |11."ji., I I
(" \ ( I :
i ,m-? : --"thl'it.-t'I-t, st ore hall ",',illof I I";. lit s'rod, his led" ;! ',
i '.utll" ', nt :X, :S.( |iytim's_ i Inmlieiv ,. |,, 'Indgp Suiiyne'' nanls the Senate ) 1.1. I.is) niuhl .

I I'lione" l II.!> tf I I to pay thevxppnxcs' connc'i'tiilith, 1.IIIII1.h It.IAe's. jo\ed 1 liy the ( l ,,

\\I T li'itleiuife" and liiMren, HPs his ,trial., What niM1i : :; 'I'helltnt, l \l I\\ > H'pMilrr.' .\ \\liili, ,. x\ln lie.ird ( I I :. \
,
s: i I'.,IS uf Tim' ..lustinI. ." i .1. i K. "illl'I'II'illpl"' ..<> his loins. !, n.ikini"; lii, loiindxi'Mienl.iv ..-.1.,1, xv.is' over, he ''till : ,, ;; : : ," ,, :::: ;;;. ;

'i i-, I l/ni ,illiurK in i, i'oiifiiip'1. to IIi, i lillI-t1i..IIl'I'; on lie rmitihcluccn' \' ..\cr.il' "I 1'Ibr nii'i'i, ,I innlr' ilii-ir. "piiion mi, hour" "1'111"1' ,, 1 1:' I I : / I '
The, ,. .
1 Hotel I Onimnd and Ni'xv Snurit.i i mi 'llie i n-. il.iliiy |I' li.ninu&: i iicliesol II 1,1",1'" ': '
|
I Ii n\ w1 i th a cno of gripp, t' anx'I'
: | ] !:
,, list,. 'n'mlil. ,, ,, .
'
.
\\,1.1, I. Ii" l.iri-- at' an suit' 1\, lion : : '
IK'M
i : .
\111 all.1 I Mrs. Uoxxl.uxl, Stnrr. ..t.tI I ..
> : nI I.lie. lli.in 1 nt any' 1.anx'n( I .
I I '. .in1" guests; of Tin[ I ).exo1imlI : I II j E.1.) Wulkrr, t Flol'h .I:1: imseiiurrindent 1 I 1'1'.x.: \\ ill m.ilerially" ( ., /, ( .;:; I '. !: l ; !

I Trm-ott" Lent-li will'n n St. Louis niilixny spent ,\c-tenlay ,, th.ilhiy '
iiffnnd 'al..1 I
'' h' "se Iilll:( at Till' Iti'll-'HUOO.I toXN I \\0111,11.! < pnlli'd, : I .' I 481t
," VIII, '[ ill the" eitvA I.. \\11"1,11.,1'!. lliali, \\illinj. I t'inlrilinl'1 Mmlcule I' l : I ,' ) I : I I I I II .,

I' number) of ladies :nnd !f'III.-, ', 'lownrd" lull u' I1g pii/es, i ir 1 I .
\ .
\ I Kli" : '-XVnrniin to conk niul I inen enjoyed, llin tibia fnrnisheil by ,he" event' uotlld, lie I, given xvliere\ II : \ :
) of '
,
III I
> i' 'l "I H<> Work. :"ill!) S. lIiI""I\'ff,1" pf'" iain I I
n tinx'rlin' iirrliCMlin, lit the Vneht!, iiiinln-r:I" people "eimld, ilne-s i, itIT \\a ..irnin. ed, '' IU I ,, ,I << I I
1'j 1' i *; A'l.-ims' arrival, yestpr.laxi (Clnli bans this "'''l'lIillc,:. iniv nieinlier. iif. "the Yin-Ill, :Se.i-.idi: ') > Inn liy :: ; I I !
i i h I isniess' trip tn' ,the c-ity. I 'lull,, wlist I, Isis" llie time to,, deMite trnch ,,, lends of. ihu 1 "
,... .\ gain nf hasc, Lull... was plajt'd' f fIhiM .. would,, call tiniierch.iiiNnnil .( ( J ,, I t l I,
Mi I this .K. :Smart( Mrs.Vin I' lint. I'.ilini'tlo., an end I piiie on the. pell'iinner-" 1 I ; I :
I iiflerinHHi nt "
:sii.y.|,| Lifiixetlc, Tiul. are fine; t is,, hole! prnpiict-irt' aii'leipiest t he. spneioiiK'. ( ,
one 'Iciini hringrapntined: I liy "Han"Johnson I ;: :: ::: :: :::: :: = : : ::
,
1 I The (Iallt'M.11'Iitennd: \, "' wlusrlil.tittt. i lie \toul l IH vxilli intoM'Hled. I "' f : ::::::::: : ,
Aiiii'iicnn i
president of llm die. I to "raise, piu'nlgll. )! money ,to, tTI'rtill I : ::::! ::i :: I t
A.i, I ) (lien.! K. Poehrinji 1"(n 1.IIC 11",111.0. other J hy, 11 II'. ('0111'- .. ., nisSpednl I I'lie / : :: :::::: : ,::.: ::: : I a" : I 1 '
i i i I.. ,the run to Oak Hill in their I' yeiser. The resnltnf the, fj.rme: nil I ( valn.ilde ( farhine, of i I : '' I. ',;
,' I.ideiii-e. Hi\ ) t .' ; .
1 in' tile hour anti \\' m1111IteSIsi her given to-inorrotx'. ,, I ,
|
I ArrlvcJ I Ihit ,Morning. linmliers. him, ', ,, '
'
I l I ,, 'I ,I
: fireen enamel ladies' lI Mrs. K.: Xf. \Vatson, Miss ')'Mona I fI I
i I Tlio, third, IVimnnu'' Iklilrtudn'rs.nally .lliIT intisls.Mr. : 1. : ::.
,t.fl. Kinder. will be lilieriilly-.. Julin S.Watson. : : ;:::: : :;:::,:, :: : :: : '
Mrs .
,
;, )11'''. .1. W J.eoii.ii.l. eniidni'ied, tour nf .tin, and ) I
i '.n,\,!bNi] liy,, leaving; nt .NiiileiS'inV Jersey City; Heiij Cuojjle-: "1'11'4..11 mired, ,this, """'IIill.:(. It eonUted -iMeral" ,, ," "" ; ;; ; ; 'I;;' ; ;;

.nuly store' ill t i I lon null, wife i ( rhU'ii.qii, :::, .; ((5m.: ScllltII" ... of .".veil. I'lillin.in' c.'irs Tin'il.il '' in their usual I I I.

Mr and Mrs.. W. \\--. WiMer, will .\ West' Calm I Ile.ieli.. tire: quests' nninher, of lmni-ls, \ns _'IIO.II I, I F..01. I.VDII, | I :1 { :!'!! ,

U': 'l'C a hoiisB warming party nt their of :Seliinidt': Villa.I I ie l.ir.gs.t, 'linmlier, ,lh.it has exernmet'ii ., eonlr.illo' and '
I, 'lIf' onight.I. coiitriietornnd linild-, I Florida! .. mi any of 'the, I'..""- 5.5, hg. one" of I "" I.. ': r )
I I!. I li:. I'oston ) 1
I I
.. speci.il, loins.The eai" li!. '''''' ',,", \ I ,,1 ;;;; ;; : ;
house ylvnniii ; ,; ;;; ; ;; 1
I." r-Chill's, fur tippet on X. er, Kinijstoii' lum a lixo I-IMHII for I'II"')' will icmiiin,,, in Floiida. hiss I irillin \, I'' ; ;;;; ;, I .. : '
) -"I\h\': street, Third, or [/iidgexvooilnxennn. ( on Mulbnry) street, Kingston '
") finder will )please return ".Ih Lot Ji1x1" lill: ft. J'I'IsM.1Int !4.S.-O.. r.if! the ne\t I two weeks' \i-iliny I l 'theaiiiins I droll, '.. / ; 7:::,', ,' I ; i 1 ) i '

'I", I'.iimetto I Hotel. tr, j .. n nino room' liou"e on Kiiixiexx-, \' I'"illl".f' interest' ill llie, everyone, '" : ;; ;;:;;I .
I I
.' : I :!.1 |' 'tale, All weie ,deliu'liled! with ,llieeantifiil Afier' lint |"ro,:( ; / I I, I 1, I I \ !::! I. 1 I
The Colored' Imliistriul School I 11111411i2.21! !' ) | :' Npriinj J xveuiher, they ennnntered dulled)( in. till: I ,, l ., 't
Sneers: will ,give: aii old) time )planl.itimi : : ) today IIJHIII' llnir au'iMil, ( i"rSlf! ( '
'; concert at the Daytonn Opera. i'\\'. S. Cherry Dnl'if", I'roxi- 1111" them UHS a 1'11..1.. for trunks to : furnishing, the I : ,

ll-iiHo( tonight. deuce, R. I.; "'. II. Turner. Brooklyn ft! out, their! 'tliinner, RaimentsMis ( I, : '
li. II. Owen anti, wife, 11 JrmtlIlapills I I, / : "
""rertion\II'reracJRhnv! of a two story has cottage started' : the at I |; A. C. Wlietlenxel andxife.., .. Th'is., :X. :Smith; ,;, ol T.ieonia, "He told me i I f .": \: : \::: !: ,' ,: .J: : :: I: ; : ;:I I'' ":;i : .',:: / :::: ::';: .; I,:: '!'" :: i ,p.

Holly Hill whirh he'iIl nnpy'Vhnn hisses i Nellie V. and AiniimlaVet' fashinjftiiii, nnixed ln'' the Sr'a.idounon'I'luurM'hq' for anything." i : I '
conipleteJ. i te 11gel Mrs."' U. H. Clark Madison.VU. ) SIlO hill Klrutl i' "You ought to I, ,'" I. ,I 1 ) I .
do that 1
\ ., lire quests' of The Hid c\\'lItd. II hee, linliiiicp.: .of f ,II., \\ illlf"'i) ," heriend. ili'ii'."-New- : ; ;;;; : ,,1, :;; ',;; '' ; : ,
.i'. /
\V. Hlodgett returned to hiM '' : I I I I
',
,
Ml I t. Stints it.! I I / PI ;
I I'' NIP in Grand Rapids, Mkh., ye! fl'i'H. 1u.EI:: newt(Quaker Imllieuliinet I :' pl I : I ;

'fnlay on. -onnt7if. the illncntf Sl'.fNI.:! I L'J:! li.I p )DeMo) !,, . ,I ,, ,l'., I I' I it? I f 4 1

Jut tun. lio.it. L'ii>;iiie with. |in' "|>4ller. 4 One' ,. ;; :: 1 j; a .. t.
eoil. | )esk r.HMii ; 1
Miss Siiinin H. .\lIthnll\' ruin .Mimsli.iw Schuy:( jump s|':uk i t
of ,sic and, i lee-I, Toilet Waters and
xxitli use 1'10' :
are, expected to arrive; loinorw for rent\ ( : t tt
'"", nut \\'iIIlJe the guests of Mr. (tklightk ( llil'tireif.J K. Iji>lni. .
?l X. Heaeh St. f'ivas \ :! I ; ; ; i '
""d'J Mrs.r D. A. Blodgett. Elevtrid.ui,21: : : l I t ; ; ; J I ,
I ko.uer. &. Juliet's Iludnut's J ,
Kickserker's Pinuud's I

,, ,
: t I y
I
"
HARRIS, The Photographer ,pt. Always- on hand itt the : : !: :'': :'; | :.:; ; :i; .:i:-; ; .:,,;. :: ; :; i 'I


Atwood :
I ,. 'f
Photography. : .. ,
For Landscape .
.
Hlgh. brad.- Portraiture or Artistic: 1t I ISiUdl Ph""e'irl.: ) \ : : ; i '

_' South ..Beach. 5t. OPP. City Hall. .St. . . . r P

., _........,. .. ., -. ;
"
.. .. .. .''" ''"J .. ... .' ''''-.. ..... '.1; .. .:v ..sreM'Vrt: rMtYSrf"4 w" *. ."!'.1:.yltdlif-(: : \t
,5'
'.


.--
--
-' -
--
__ _. ----- -- ***+***************
__ n u --- -- - -- ********'******-********* ****..
n .... ...* ....0..e.a..*...**.J ........ose.. ....a.eee..ee 0 tSCHMiDT'S

A VILLA

DAYTONA and its ** ** e o li.tfll Secret .Soe/efles. : : .Xourj l'rS"rvC'tI.. 4: << <<

I 0, o p. : O"rlonllnl!: the Halifax River, Daytona, Florida. :

..*.*.. ...0.........* .o.oFree 0..0..0..0. in :
: Ihi.I .. .!.'! 1 "riii'iiii.iinl, \ i I '"I iiltrai'tivr: view everydirtPli'. ,II,
ATTRACTIONS and Accepted :onA-Ho'.tr.'it: : t 1V-1.' .' Church Mn"
Catholic: .
1 ,, .* St. Paul" Koman : In- f,11tp1, III ,, :N.,i. .1 m_"(" nr-t t and third TtturJr ..tn. rtiin.lBv. nc .- : e. n "in, : arrk '!Ix' ft' till uuur I"'nib'' II "I '
.4 ."ti moats ftt' ?..Ip' m .1 m : fr-im tin ''t'eal ii Ii LPI' i I. i-oiiwnient to i he Jepnt, postoflioe:, thuixlif, ? ; \ :

: I tux Halifax' Ro>al Arch 'Chapter "0, 5-M'.. H.: v t K. 'BIJTI" c. !;. '.. ..'' public. .si-h )14..fore) -.uniiy ivmis" than any other hotel in town. L.; '

.'-C'nd Ttu.ry1afm''j "mtinfh at ::*. p. .1.1, B.pti'tChurcH' --*unUu> ",fH i"i u: F':11' n :. r.-t.ms. ;aixl l: vutori/ ..$. withVinitiiry: i>lnniliin. and all ipo.lern. i-ni, :

R. s. .., -Hi.lIf.ix' l i'oijn'-i, .] Mi-t' Ihl".1. l lTurelny'.1.1.414luinn'h m.: I'n-iK-hlna' I llima., '"<.: H. Y P 1 f. in--.: : ienees. Cuis-ino unexc-lk-l. (lutes: ::? -'.."" per day and iipvvar-ls. ;>, <<
a.'
;: \I1tll
at 7: 1i> p. m. "tne, tlnil .- :1" I P "i-.:, I'rencblilil> at ::-''p. III I the week. The only Tennis O'ourl in I the city I is locate.. +!f :
>ilm
of Florida. P'''''.' iii" -linu \\ "" lay : ial rates Ijy
The Queen City Knights TtmpUr "irtntftl| cnnunanI'yn.flnteet.tnurthThurilns IIET..nrrvAlrx.Cnriaun 4
of "n<*li tnnnil Church l>rfa.-liliiu' nod fominuiiloii. a the hotel 'prounjKHENRY: 1

I at ::ln. p. in. Hi":' ". in. : ITf-ai-hlim :!" \>- "i : : SCHMIDT Proprietor. :

Older ol E >tern S.ar-Ih' auk (.It..""., "umliiy ,",,'110... iiiiii.ni l'rn T m.'lli.u' .
Booklet. .. !I t : ...... ......................... :
ts7ta the F. E. C. R, meet. coud, mid uurtt( TuwlMV ill onvh, Thur..!Jnvvenliiii nt :1':' -t'l'li-i'k ''i- ...................

1 "month i at rnp.; ) in.Kn.thU d l.nror nn'<" I ml. i'-1' 1 P- "' Hunilny.Kvv -
S 1 ,
i
1.5111)I'1111'/1/n
1 i\hii I h, i-ruperly' n part of thr- town of P>ttila.--. ixintnln. f'liy lc-U- *. *******.**. ** .
I JIB Mil** from JnikiwtirJI--. are ", l ,. K. 'Church. South' -li"""' 4.,-h .o",. ******* ************** **** *** *. .'e
meets tlrti and -fiinl I, M altos if -n. >
s .: :; nlKl' ) priplll.-ltion! -liliiu !11. nHi.,. Ki:| "h'
FareOJeway K-"i
month fit ?:* 'in.Improved n in. : :
. ,;. 0 p. .: in : I'n4,,'Iil.. '. : THE BENNETT.
JU.iinil trip . . . Daytona Beach f fln.. iinn linn 1'
I Order of Red Teni i-* .in TrllNo. I- I'riiv-n II....'.. 'uu tt-.tii.,, ...,1,1", .
( 7-1 Vilt:' from Ht.'! ..Mijpj.tlnc.K'lrp ;II'! .. i.ii,. 11I11.) mint of the To)''11. I It t l lr I.< :1 l .utvt4 tint and! thlr.J WffliiMMfiaili | \ er 'Kin." .. ..

1 ) erne way . . . . ..*-.90:; r .III| 'tuurlr.l! ", I'.v tliri'i, ui>nl liriiliit'MI I month r:"tp. in.KnJKhiA u' --i-k I'.K\.J. I'. Mil KI.KK. : Open for the Scuson\ of \1904 05. Beautifully! :

I Itunm! trip . . . . I. '. I nvi-r the rlvi-r" ;"m, .I| w,-II ur.i'li-.l, II v<- I of Honor-l lonn I.-Kjijo. Xi. .'*. First ConBrvgational Church Located on HidQc'ood.enue.. :
_ .. .. iifl. and l 'fourth, KrtOnvnf .uhmonth I I ..rlio"l' -l"I ..1\ :
I" .itnnt'-d H", I "nle ( Hc ) "I'ri-ni-tilni i :' : 1. in. : ui.
j |I'.I1'1'uX.1' : itj""i I 1HH--I. and l Is lln* piiui'lpal" ni'inniH, rI <>
oIlr" li'm-r; nt it- I nt rail p. in m rhrlnlutt, Kiitt-in.'rT; :" f in.: 1'r-iu-h-, : :Sinff" last !season" this. popular' IIOUM:! has been enlarged] to climlp, } ] t
rI li.mk of tin-, II .ort i.i.iiti! nf $! t. AilL'iiitiiiiIt: luii,
I Fr.tern.llnlon. America M",'.*M **Miii'l m : ..1".r' :, ; ;: r' l t.- In.tldur <
o I Ingo. I' f'1Ilouite.hlt withoutPriviite :
: ,
,
I 'I.'M-I I I ..v.In-. .- nut' niiilvn.v. I hi'itti.i"if ","1'"* tuiiri'.i.s ,iliirin' ,, tin* .11111 "mar tlmtij I I \Iitulnof'iuh,. tn*.rili! ni : :":9* I p m.irnd ,,'k ,iiruM-r. tin .tlnuV.lii. ..at1.c'.5..1 nlllK : (former. rapuuity. ftnoins: .siiiKl"or", or ,

I oitiirii.. .it, t l'-iil'i' Idt 1: -"id, ,it.i' I. unlh'-, I j :ill otli-r |I"liii-i'. ninth' of that, i-ity "i-r) nKhlixl. I ( Army of the Republic .1.! .* Hook- III THuVI.k.. : : |lIath! Hot and cold water in the new part far :

i MiiMiiltu'| ', ,. ,Inli-l,, I II' i i. in'liiliinilI'linl.v ,, uml, I' "I.:.! .... hi'i-iilnllli: II f.ivuflll' I (pr'.I t 'lutdjt cHtnj| fire\ Irr! ,wed. ,. fhtnl' Krulunf lto." BYRON' .'. IIACSIL' I : nneeh4nt/ and all modern] conveniences. :

I '; > .- 100111 I "ilo'1',."", M.: .\ I i \I 10.1"1' i-fsni-t. |1'b.' hi'iii'li I Id wlili'. *-....h 1I'h.i St. Ha.....'. Epl.copal. Ch rch-- <<
>* -und,,vnt l:II! :" Ii. in.: Holy \l'H' tI.
I .. .1'1't.' ,. ,. ,\ ft.."", 'lliiAt! 1I { .linn mnl) ciuooth, I.J I. miiiiy .-nuAld,, | ..,rifim - I ln' I.-..II: : Menu the Best the MarKet Affords. :

l.i, ,ilii I mill .I- Hi-know \r.l.".I l I the surf i H"lv f'oin-. <<
.I IKIMII.' I Iii. t In tli" world nerd CLIBS.Hilllix Tburwlny In r.'-'" I'"i Owner and Proprietor c
I
l.i.. wfthuiil, ti ,rltul. '''.1' I hi-iiiit.v iiiimtrjI : 1.44 trill,":; i U.
'I 1.. Utliii.i.r: ,lln-, :niiili.. I ft 14 --itc I IIJIKI I- winter. rf-oplp" Oho h.I\'" trlid.Vortlwrn Hlr Vxht Club- r."a'" t lli. nul.IIOUH i I, n,.: .In L. ut tljliil, sundae at :: >' u. in' C

| ulmt l I.' known n < liliih limn I : ', mnl \\....tcni snmnifr rpuftrt I ** .\'"rj' \\'...|.|.-..Int| \flltnii. I .lntlayihMil\ itt .' r.': -W ft. AHMiLli.inIlKV. }: -..,I.r. ************************** **********************. ..:

II... I. l.iiiil" Ilinl "'"' iTon, ,"il) .In ilwlaro tint. there, are nono *n \perferl: < Palmetto club' iiit"ln i ipra' Ylmi- lnil.il-'" Church- "II"'h'"' )' -,'b....'

p i "u. \\i'i! ti ,iin.,, 't "rut'II(! L'r"\\-tli of in f-omfort, n.. (Imytonn beach. Ing' ., )fl". K: H. .|IIIISI.. "N. fo<..,-> lit:4 FlratM.C.: a. m. : I'fMU'liln-', : .:!,,'.0 ln : FI'| '' rill 0....... ..a* .*.*.*.*...**.**<*.**0*.**..*****..*.e.ei ..

o.l., |...il.' rori"-l. tri'inii'l. I unionIhii -.. I Automobile Race Meet. Florida SlateT'ooro.-"IItPI\I\ .'K"4, ,-r"nitInfniury. 'I I t.io.'ji' |Ih..I1."n| :. in ti": I'I"-: : .

II..'. U tinunvii nf tii. ilny.:: wlihP I'rlll". th, .\mi.rv r.n Voluiavenui' iaI I p'-Hi-hlr.jTir: p. m : -.mliiv. t.nniryiiiiilini .
The)" I'l'irlihi, 1 lOn-t: 1 Mist Antoiii'ilille, I _. ,- i-lii-l.,, I moo >to "t 1..,,'Inv.-v-iiliia\ titim. .' i Parkinson House.
'In-niitiiiil, i-i.tt.ii-, iinil, l nillurii'l1"nlri : / i'\-r.vTtii'. \ I1t"h'.I. 11. I'nrkit. ,.
': ; .. | mitiiiiil ,. l'ru." 01"n.: \ ln>
A s H'iiTiiU: iiinii' itji an niltilftt *' I ion < n.pt. I *.1.n.. a
.- mill,. .iii-'H. Tinrinli II I- 9
.. .
K- .
,' ,i.II. in : .I.
tilt the '''.'II''h.'hi'h III, ," How II I' ;
P '4 ,nil A', .d1" I tin- wliliiivi'iini'i\. tlwGerar I Florida Ea I tliitown.. :ill.lordly, MMillli.r. nl I'liih', It..i.u*.- .nt ,tin, luiih 'II.... ,' ..' :o Ilu'Inrutinn.Inruer. "f ltiiluwiiiii, .1| niul .Mniriiolia. Avi-inu-n. o

nii-i .... iriIn' tinuiirM.. Krl.lni.ljl.i.. lu-fi.n- full"in-.11. Chrlitlun Science i hurvh i 1,1 i Kliiniil.icl.t", i Sniiitiiry; I'liiinldnu. (Hiillii', mull nil ininli-iii' :
MI, !, mi'l' hi'-l-oi-li-' *. in.iny' nltinin ii in ,in., -..11..111"I." \ "lluill : '
Idtiq.rl| | with ""nn,-.rltl fi"1'ioin'" nl.ftln 'Th- liiiytiimi-itriiiiiiid' ", ", B mrh, l I- Inuit, -- --- ,) .11 1 f III", I Illl-tllin,' ." I nIII", II.a'IN".' 11 I -. eoln'.-"i-I"..-.. Tnhli) tin, l.-i-t. tin. 'ini>I'.t' "flu.II.I1'U", :
'ILl tiiiii-iiiliiin. uml mi. |bb|inltriti'h I : CIIY OIUCULS.M.ivor I It-Ina.,, sl t i.\-ri'' i lm I -..-n., <*
iii.tllllt, :
aniy Npnnl-di/ ovirmriilii' wtll lighted and hontnd. "Siinilnitipnnri / a
..f .mlli' witlimil <* idi-i-ly, finiin.l.,. 'il ,i-oiiiiiH,
( thirty' in1 muse .1
in'i-t n ml,I \\ ,nlk<. null iiiiioiiu thes.1.r. I 1 ..... .................... I'linrlH* I.. "Smith :
: hr'-iik, ,, 1 imiki's it thin 'imtiirnl, ri:..-ii.. 0 -\ -. .l-'nr utter nppl.v!' to
'" liiti'i-" 'pi-r-i-d till, tl'n.6pnbuetto-( 1'it.v 1'I-'.k..I. \1. Wllklii-'ii

.I I....ny-li'iiMil, itiiiuiniliii', rruurunt" Intr.II i uroiiml:, ,, f'.r. .Mni't'lcii., '1'iHii.iiiHi-' .. ............. ...... .. .Tniiik' r h '1'.1.I .1..1. PUS l IfI'TICElOl l / US. 1
,,,1 "i.riil ln-rri, .il! holly, and, many i At low lld.i( the lit-iii-h I I. Imi-wl' fur ... Tinp.lulli', .' nnnint 7'in:\ n. III. ami,j MRS. JOHN B. PARKINSON ,
.\ "-iir...... .... ..........I'. M I hinulinin.. Ji, |
I i-llii-r vtii'lcties.\ while In ,iiiiiny,, pl.icc-, :!<0' feel mid! nelthi-r' i-nrrliiuu, \\ liiel.Idiycle .I.. .lie. tur' ..........._.............II. I-' | Io'1.11..11. ""' !"-> i l I, nt T.i'o, )I'"I"i -.' indur" ( win-, t and Proprietor. 4 e

I the, wild/ urnIP.| the, lrunin.-t| vine mi'l ')1'1.,, / .. nuiKii' t. \ ...... ..... ........... .....11 II. Xiih.tMdiiinin I .|.1"I"| -n''' ill !"111 II. In, mnl,, --I1.1.t % Owner
I hardly/ tNlhh* imprint, on I1.- siu' O'li : e
tin* III"I'I"I..I, f-llinli mill) i-lin. unions nml a11II.m, -k..l 4.1 nil. It N no tin ) Ivhi: ind I it. l llnriio I t pi-.bl i li-M t: I;1.1'.1'' i '. .......*.*....e* ...*..*******.*******.*0 **.***0.< 4000
1 tin.! liriiiii-lii-.s, Commit,, ..IIIIII.I"'r.. lll.lSiliiniilt.. : I li-ii.; |II.| ri.nk. I.' '.. -i, tuts. ,
---
uml' tnlilliitf, '; ::rare mid, licmity.Tlio roiiitniiii siuht: to Mi'i Hull. rl::uiil lii.yiles I II. )ht1..w..t. Sl..- I'. 1'iiiii-r., I. I.." l\ up','.-11 finin, vim. II. m to VIM" -
l town libt [.urulk-1 with tlinI spcrdinu'' \\ lib tinviliirlly, of tinvlnd I Ilindrirkuml' .1.-n.in.-, ., |I' \hii.-\ P in, \\iniliivt iiii-n|" haul I)1111:' ti. ::I.IHI\ ,' ...+++++++ 1+ ++++++++++++ 4++++++++++++++++++++++++++ +

u I liilif.it. Islver: and vxteii'U. for nearly \ before& n -tliT' l.niXinhuiu. ,,; tln.. "'",",,'il 'in..t. x-i-nnd. not fniiiil.Mi ,P in.' ..\. "I.t Ml.'ii}.,, tiuiii. ,i- I.. 1.C 'li! -ti ,i iflltMl + t
smooth, hi, >ai-h., thus, ,iiiVnnliiiL', : tin 'iimsihiliiriitliiu' : Hotel :
the HllfJI'P. This,
two .Illilcs along!!!! >ndii.\ nf.uhlln,11thill, ;:::1"1' n,

I t rlM-r I... tliu iji-li:hit of the ,miKli-r, uu'I <'\ : pnrt., knnnn' t.i. .iiuin.' Ill ,I'ity.lttnriu" 'y .. ....... .. ......I i II "ai| in.nCity I inn lll\\ >. + ++
1 sides" ) tlivH, 'uiil... t .tit liin-d ..h.< !l"'l.puliiiI '\ '
the yiii'lit.siiinii inn) ful'uts one <>t tin I'hA-ii-ii.ii.. ..... ..... ..hi., II II. >, ;." i"..to. "|l..1.fruit-IIllI.J111,1 1: ., ,. : 'ti.. ,ind. : II DeI plan :
{ friiiL.1-d bnllll-t'lll.Is, IU-IIIL', ,, tinIOMTI "..ftthrel
t-irtii'H\ srciiii'Ht/ tittrai-tlont. I "'-'" ,. .1.-1. lii-ii; II. l.mlu 'm.' I I. M.I'iiiKlniin. / \1/a.I:1111.pter.. i t 'Vi"l-t' \\l-i\ I 'P..'' .. .1 ..

Tlii. > iniiln,, iivbiiucft that run, luii'- | Hie' ninl,,, fhlilInto dines I ,, :'1'.. and, I'\ .IMmli.. 1"11."',,11., I ,,10''.,. ,I.1 I. : t '1hEFAR11F :
toin-h \\ lth the mnliilmid,, titer illliroinl -
iilli-l" I wlili ..r iiiti'rx-ct tin) rlvfr nri.ill | VI "..' I I n'1. '" +

I 1/s, i fi'i-t wli|"'. efvi'pt Ui-ucU utri'tt.lliil | & 1,1'1,1"'i, slush-Pmt. tinopli'inlij, lllih.iH, I 1.,1., 1 it'HiU.,' h- >. I I--I'll-'I ,1..11" !. X011' { ) ] '
f ) I Uiiliritt 1!..ter.The n+++++++++++++++++i +++++'n '
\\ |. I In uljUlltltytiM! feet hilt Illlii '.. .I uniii"', .+ 111'r
: :: pin' .
t *iu-h, ffiuii the lillltrs Low'rldd the +
luolr wile of UJKMI, liPiiulIfillvutvr\ f I '* mainly to + on Beach + ..
1 I Ihe lii'. .'st point nt I'lililldi'. iiii'iiMiiiu' ---- -
slilii .' '! 'I'* +
iiliiilliiiK, : upon IIi ciislfrii \\ :IO'11'I | : t.s I I-1 l: *
.ihiiiit "ion, I'-i-t, 11,1| HIM + IIitI I '' ''' II Ii "I K" V M.I I M. +
I t i In- -" It Wit I "i ,Mid uml flow nerd iil i-niui' depth" + 'I' + Local lime Table.rnritil + +
1 if till Mill-f", ini'ii-iiri-s' ill..nit. IIt'e! ; I I.el1II( ] l'>!illnnil>\ : C
mill,,, 'iici''">!0 \\lili-h. COIIK-A tin ,fooling, ::: K.-h' -i I I I I'j| I :: Ml-h. 'I-. .1 '.'I '- I :+: .liiiiiinri,,, J'.i' I Hm.V.mMI '
,, 11ud! 1lO'lIlIhh \lii,, breeze.from '' .\ i-otitiiitiiiiiri, v.>nii'| N\\i-11 rolls hiTrom + .. :, '. '''' :!t. .. I : .: .\ :::. + I/w 'her Did' I PiCAtltNA., I''I. ; *
bltikurallug; ; : ;: .. .. ,. .. \ innn' +
:: II I T l 7 > *
nil tin, uiili-. All.llilli'' \vlil.litiiiin ''' She|, i iii'iiii from" IIIP I"l l 1\1'-i fret Iniliptli ++ ... I I. -IT. 4* \s .... .. ..... ..... .. .. .. -' 0:1: n uX. : n.A. J
iliinmiLIU 1, iimli-r, norm.-il, i',,",,1'11' ,,"". ninkin \, + .... .*: .H ,in .- .'..*. .... I', !' I ... + I-!i ... .. ..... .. ....:....... ... .4:111: ii inN
v "| >r mill I "ri-iiilir tin H-ilifnx thin' lii-nrh atlrii.tltiind aliso.luuly J. ys ,J", ( .. ,.; ;n ."-. ", + 411, ,........ ... .... .... ...... T-'i'.i,! ii ii, +. +I
i.f. tin- i'rrit In till uoiM.li.Oli.iiii ,\. nil + M I h I |I" :II"' f l n e. n lY'ii + :
iiMc-t |> > .' II I II ,.:: .. I" :, + \. .. 7'I :1-t |II. .nX. ++++++++++++++++++-1'++;1'++++++++++++++++4+++4+++++++++ +
1 Inn. ninny miles of well .imli.l Mit'i- jil.n-c for xiirfliitliiiijI : ) + ... ,., ... .... ,.. I: 1 ,,' + TI i ... ..... .... .... ........... .. 4:1": p n .
Y It-re I tin Infant n'! I I. )l 1 I 'dI '" -- ===---- --
still llu- I y.
+
us HM +
"
,Is and urpyInilrid .. Til' ,hill MlNil
ii.nili. l uml, hhilli'iloiiil .
| I + .*, I ii *ni, ?, _'.' !'J : I' J ,t.II + -1.l..
-i, eels' rfiiii-rln, | It tliuWlieeliuan'i ." tt-riin of ninny' fiuuim-i-t *. inn II I + .... ., I i I.;, i .".!. .... :III i .l.. i,.* -i,: J."I' + .11:3'.i. :: n ini . .. *. . .. .. ..31k 5 \ K ..
:1 I .
+ + \i 1:4111'm: '
1 Paradincmnl ill IC'ly'lll.y' tin-tinluxury lar;:'i'r: part.I.r of 11 tin Nell/. yI'urrwhile hnththroughout I ?+ .... ;, ?. !1 j,3'J, .... rt-.IV .'i. 'II" :> .."I... ++- X.i. fL!: ;;::.:.i:::::::: :.:.:>:::: :-'l-H t p: mXn :, *

y I ,, udder. ,) to II..'.'', hut u lulli! nwny. > .. I" : :.1! I |I". .. -.-: i, n :-7 + : : . T.-'ll, I p, IIIXn. *
nitthirty mill's. of KinfiDlli. hard l""u<-li. tinstroni' ; ami nxpi-rt, s\\ humor + 11 I : I r- .. .-; 711 "I + : '.Hi! .... ... .. ... .11..Ml p III s S
..,an vi'iiluri" out fnrtlier, to l lust Ills + THE COLONNADES. *
Unit. uirnl'ili, mi' iinrlvalli'iluiimi: r w'luugdlntilet. > llluhililhiiiiri. ..-fo. .. .rnfi'-rl-." 'lil''1.. +
| i-yi-lln' thud, ilrhin: nrniitoiiiuUlli. -iri-imili, mid skill in hmilini, with 011mexhnn.lillr + + Attention Tourists *
i : : ': ++++++++++++++++++++++++- S Seabreeze
potxi-rs of the Ililu'lnyoiimi. : '
.* riii-in!:. =Nt,> tivn of "*'|111.." ... mi'", all lini-is" nl, Ill,,,. I 11.,0'I.. -i

h Nly-, forth: or South. iniinhfrri, hn. --- Iin.l, l1 1 ..- !miril' l a-.III'! ..lit., llIi,">-t.IIEII *

I ii.iu iii. 111".1'11.|I |' |I. niiil'! ryt-liii IiI/ flit The Peninsula \ \ at, d \list' "|\1:01.:> ." ...it A HOUSE OF EXCELLENCE.
C. Nash & Son
i/l, 111.untilii'| nllh tinluiirMri' 'miinniir I.\ ill!: 1.t will rl\i-r, anil 1 ori-nn, Is .Hue' CIOAUS( AT THI CITV HOTEl.. X *

I mnl i nlniir.Tl half millulil', \, .-. uml. U being; "iiin| ,.llImpriivid. > I Tin and Sheet Iron Workers.Tankx :il't', ..II .1,11., -!.IIt l-I.M-.N. .. ill' .lll-ll\, I g A. B. KIMBALL. E. H. FAUNCE. *

uml lln-ri-me, lim-, ,. lll, -I l 1', /--I I ",,,01.l
ioi.tui'is *
nuin.v *
>*, Beautiful Cottai; ;:** fur, nil l'iii-n-i| ..

I lli.it 'luivcl.iin' ci-1-i.tiMl, ,! iliirin Hitui|, .i ts.itr. ; mid. Hi'M-iiil. uood. holt, '14' III''rll I. Tin' ,mid, iiiilfimi7i'i; ,d| linn Kunliiiir. mid (il0. MATIMKNVS.. Proprietor _**_ .* w'>ltln'www': *. *
/,( .liiiii.i-. tttII t Ill f'lIl1 pii-rs' IH-II- |" .
mnl Inuit reiuli.'ilii .
are hi'lnu uri! IVnit. 11'1'''' .
---- -- -- --
/li''') l leuuriinree' Subscribe for the ja/ctte-Ne:

1 lifiiin-n, us for its. ''lI'ullllrll"I'I\'I'" tree A Remarkable Feature : T. The Cleveland

uml \I-I.III-H'.'' -s, ami. they an1 iiihliiiLuily .it, D.tytoijii Inis lii-i-n thi yi-iirly Im- .
I Ii...........* 4......4.9 .......................... I
><- In, its /attrartioiis.Nut provi'iin-nt In II If' ..I tj .li- and vnltio! oli Miiuiioliu .\ "Id 111', '''. nno.lmlf, l.lm-k. from I'liitotfliam. ) Biter I rrmii

HID IIMIsi,. of these" ullriii-tloiu I" i hiilldlims, iliiit urn hi-lm,; iricti'dTor THe St James New and :Neatly" Furnished Rooms) Single; or Ensuite Bath Gas. and! Steam I

llntMMIMI, bIg iHiim-.s' In I the Soillli.uml lioini'N." I"II..r rnpltiil, ( of Ili'Garth 'I I Heat. Special attention Ken: to the Table Fare.

,, niiiMnu, .:: Hi'L'uinl only to l.e.illl.. ; ami Wi-st I hill, Vi lnrouninv.iki'h/ .
11111..'.4 mill) 'iMTfc't-tioii of ,cHuiate I III. I- I'd to Its ailvniiliiyes' : for Inter lexldencts. : MRS. \\'. F. (IAMBHAL1.' I'rorrfetress.lloiird : |, Phn11.21.:11., SPENCER B. GREEN:" Prop..

', ".. f.ii t that \ijs |iuiiiliitlnii''| Is (.-hiellyroiiiii mid Si Inn lit'"- lots. tin hiluuimrclinxi'd I II I.I.. ) M.'il.-miH' E:.,..-III.1I111-hulq,. ; -,11.1 I i ni 1.1\ i. .-. \"I1.i.l.' ( .. ,! I _

,>...'rd| of rultivali-il ami' Inti>llli,;:<<"iitiiitiiNtiiiiiiil mid costly-houses, I."'a II II till\ I\\lthnr\\III, 'rniHiii.NII. i .
!I. ""
-o1de,, to thv riliiii'mi'iinof in .di-nimi. ( '-
p- | all Mulsh are helm creel : j SEASIDE INNAND
: :111\! I'nliiietti.VMinii, -. lA\ TONA, FLA ,
In.mi' mnl' 'Nuclal' lift'. .\11,1,,<1 t to .ell I. uml beautiful/ homes, the nlmtle- .
HII-M; r."tlll.I"U/ good: churches, good of \\'1'.11"111.1. / 1 culture! lire multiplying.Senljrccf ; : .#...*...*.....*m.......** .+.*...... ................ FURNISHED: COTTAGES.

tmliliimi.l, in-lvnti'' Ki-hnoN, dtorei. Cllj-( Beautiful) iin.llioudilll Modern Comfortable
I l.ult-U, liiiimlry, ''inviit' 'uiarkftH! novelt.trks I me 8rttli'int'litn' on the Oriunl.li !i. .............0......0.e.. . .. .&....e ...e.++O.a Everything Homelike and

llot-l ,|iirlv. on' the, .\tirl nth. rnii t1"11' f bat himir anil rti-liinir nn i ." i I
\\ <> ,, mi u.i-ri" IIOM.IIeliLtrii; Ilght. of the peninsula arms the. lUillfux : THE PINES" : wn
1t.1TFs.2.hl:: ; PElt DAY.) tli,Kl:i V,
for' ,.I nit ami, house Illililillliltlun. ni'oiMl River from Unytonn.At J. : Sl'KflAI. B\ THE

:: .,.Io..h"e| '.\\I'IIi. Ice factory, the foot of HI'Oil |linipiirii.SenIiiOfze \ 0'' \ N'iMV ll.ill-M Jtirt i-olnpli-ti'll.' With nil Miidi-lll, l'l.liv.-lliii-t.. ; .. =-' eo H. F. STEWART Prop. Ooodall. I laThe .
Lily Uuli-r Work ami hut and cull / .\.\IMOiATKS| :: .',41 lt\'l l.> s:-J.1 :,11 I'KI: I IMYM: ) "IT .
n pier' ri'indie'' quo' rei, : ,,1'1':41.IIY: IMIK: : i: M IIIN'I'll.MRS. : : -- ------ -

I : I 1,411114.I i't', nerd' ovi-rj-tlilns else can heKixMirtil across. the, h. U make : : .
that
m'cvsrfury to
.,if tin' '1 life ,'ulllrtlrtuLle.11 feat 338 S. Rldgewood Ave. Daytona, Florida
Important( resort. of thoMflio, dcliuliIt M: :
lire In tlit' lieu It Iifulneee, of tills town ...**..**................. ,......................... f Ii Palmetto House.
the sport' of IMiim.! rhe mii-f.. i
..
Is
the I
here aunts,1,14 III trout 1'011I1'' ''''"'. yellowtnll.

Water Supply; i-nrnllp. whiiln. dnim.heeiMhend I : Well Known and Popular.

which U derived from numerou. |, and, 1 many other vi rletles !' : O'

' Hi>\, liii; wells of which there are proli- nt edllde II sit. I'1..urinu the fall st'i_nn

ably! lioo: / In the corporate( limits. This. the, ruinous/ .'1hll 44 niTorils, "rnval : :: (lh) Overlooking] beautiful Halifax River, I

Cow 1 l.s encored by boring wellto tin'iU'ith sport, timid It IIIIK, (ln'cn" mi iiiicnimiiiiniKcnrrrini :'oIowopen for I +* Daytona.A) : homelike and comfrotablet },)

I d | of from SO to 1-0 feet IMKsiiullirouyli to '"IIln, IhonnMiid, poiuuLs)

o \ : Hcvenil slriitu of rock iin.l of this Kiuney: fish In an afternoon e season Ioo1-g I house. First-class! in all respect .

hue ilfiptu' aumircs\ purity from all imllvliliials) / of tliein riinulnif: from .

R surface. coutatnli ntlon. The water U fifteen to thirty-live poninU' In weight.S'ot \ /. i : 0 :

; 4t } slightly Inipregnutfd\ with magneal.l only.. dots\ the ix-emi niTer this 1 '
I C. 0
CHAMBERLAIN PROPRIETOR.
HIM! Iron mid, hold sulphur In the splendid,, spurt. hut tin IIi IIIi. JC lUrcr.only :\ .

xluipe' of ('as, which ROOM 1111....Ice OWII)". Inilf /a mile, back of the ..-1'1111. I 14 tJC I i. ..................sf 4e esaal..iNS1sS.Y....e.+1e(4....re eY

The Population of Daytona: I'll|Ill11y famoiiA for Its lino tlshlim. I I -
-
w prupir\ U nhont 1.1'11(1.t1..l! to mid tho vnrh'th't' that iili.niiid I in tinociiin ..

tliln I... n suburban. population on muln, urv in'i'wnt In tin- rlvir.llnntiiiiJ I ILLINOIS HOUSE

111 shore, uml ppiilnsulu of about 1.000 ntKliiBMtun 111111 tlshlntf! ;:11.1.) I'.x.perlemiNl : DAYTONA:
,
Blake! Old ell br'ze nr uulde. II mid dims truly hv Inn. f Port Orange Florida. '

MMlTill l Si'ahrei-zo and Silver Bane), nt reilHoniildo. prlo-. ''... The Ridgewood ,

F i .- "- ----, FLORID'-\'I I Located on) Uiiljrewood Ave. Terms $tf and 7 ?)ercr! .kI'

E. D. Langworthy Prop.
I' D. W. WINN, Prop.


Steamer "CHEROKEE" starting Jan. 25. _

.KORTHKTOMOKA: RIVER Moniluyi., Weilnwilivm,) mid Frlifity. k-itrlnn: : The "WALDRON" E"TING'SCAFE
Ciinrnd H diii-k n"p..it..IBok nt !i'M:' ) n. in., middle. .' !bridge l:1.*: peiiinmilnIni.lifH .. :! '
bIl:: l 'and (irinon.l nt 111. FOR PONCE PARK and MOW SMVIiNA.Tnwduv. :'\ .
TliniBilu.v and Sntnrdny. leaving peninsula' bridge 8'iD.: middle:4l f fine Location. Strictly First.class.11 A\odfrn Over
f.IonrliI'M: For arth'Ularn to ileFai.len'e Williams' Grocery Store between House an.l.r,,''At lrlljtt M: ilixk: 0OO: a. ill. j> apply Copt. Opera .
Hhfll boat. Conriwl dock phone .12.>, or Heath & Ulckiimuii, phone Improvements. Apply tr .

tiers : I SEABREEZE. FLA.. -
ANNA E. RAE:
Light. Lunches and Sandwjchen Served from 6:30 a. m. to' J J1 J ISf: / r mV .

L ..

'.
..
I -
t.y.rttr *
g -. : ai -

i /-f t r >>...