<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFtf* ,' M U ACTMOIIXCDH
jt .
.
.
.
.w .. .......... 111 rt.. w tl .....JAw I ....... r CapW.1 ttratit.. Il .U1 ... so ', titjtl ky li* atatMtJM. af Utf WE" H..liliilaMiaatmtml A.
this lUAMa ...
aattr tafaa4 >| *
js I.pNI,*t ..I tr ......>Aw1.o.a... AMIMttMl 4.Mt MMM. ., .t.M1MTi ....... .... Ut I! UtotMMttbtoto ... .
ltrif ... 11 T. ....... =
|.. iljUal .. UlMl ...... tf .= fsttiIM JeW .1 i tViPHtllary,ajkiri i b .... gittitktoj ) 1 +. at .tia afLnlihtla tgw.t.l r::
toMMtUf this lit jwi. w 4.... _
CIr..1..11 ik. .. .. .. gltlt.yJ "I 1I. 5. Uft. MUly tf *atto* ..... ...... <.attaf,........ ... .
,*r *> .. n. pt.Illitlsa. 554 pe..ki.?wy .' ..... :.| 0..11.13ww..tpaps"tLotl.p ''al .kib *a<... tHtValtf W .j I &U Harpaa It...u .. | "w4ip UrakaMUUtotMt.: ..... ....... a*
.I V .f.... Air.." tjigratt ....
.1'
.at i / It i it (......Uf.<.4 lit Blt4t, .... ...r IVtI I s.>. M.lWypU w M4ttrajt ( *(.... WkMtkt Ur. af lU toM to lib StoM, to IM| '

lit UMtiH ...... .. Up ft* lUlt. .... slil "i i i.rw. ...1fw .........I to... { .... ....4.. Tx; Pijen> Tk> >Hotie.
At... fyililtaCpaa'. C w p.4k. M tUM kt WMtiit4 t t.llif. ...try |,...,.a,. W f II.. lull to *trtojt gtl lptwc a.......
& ... MfUI.Mj P4P4 Ik.* ..... to Mii totomattritt. .. kt(.1 Urttrittl. to fiiiftll-' tov*> I* .... t1.t .1 -- I N"Tk.& u BUUT a.'D.y..r
.11ti ilrMt, Mr.I FaM .... ttry M! tat* k toMrtrtI .. ltf paipal tt tkt iaito
-a:
ass tv Maittil .*.ac. kt.4 k .- glfM| ktt Mil. Oty trt ikt .......' : .. rr;. $4.1 114 *.3.1 I. liar).t. 'lass.: .:4. L..xN ......-j
.......vwi. .!w _.... 1. .... | ft j I < itiat*takitg ."".. k Vtt tr .....i .................
.MM*. af ...... U ttil Iktl lit tot* slit. .... Ik. Iwsssr.14s.ti..1ll..fll.l.at..t. eI lit 4........ B4r4.. totiMt.fi f k... ..., M! l..l ... tJM* ,try I 15... lb. arati.. Jail... 1614154. si 01141. I:..WINE 1.0&- .} .I..... = fK 1 1 ct't" -1 T M

feUk.i-l.Ukia. jtJfMtjI. Ullv* .{stla. M .<4.itl .hues liti iktrt b fast I |MMnbrly .. ,.... W* r.... tay .by lU ....... p..pl. tf t Wit, it*. Catto*. MOIha4.p. tVMla ... Itt. ........('. ". 1 4":1.. J
.
rUkta, MtjalIrat. ... Ujtl. fix, .. Lt. ..... tt ....... *TWl lit liMt MiMtorMMil.Tittw. i iHT Iktl Mf *kiM. MM to tUkltaiiaf:, lafanaj ......... M Mai I. .... aJial ..41 r "' Ti.r =-.

to .. .t. n4 ...., tUlirtot U.iri..1 tf Itlirttl lUvMw. U W pap..! tit tit .... |.. I.. ..... VMJ tttJltiift ....,.. .... M| tVtMry liM tk* MtatliItoMl : Bat*.i...s SJOtoj tilt.. *, |*2Iajlrt. ; 11--.,. ._ -

t,Il.. M "-4 : Mal, ........ll It
swi ...... U MTk CUUtlMI ItMttMtI ..t tAtitlp ...... Ml M/tkUC I U ..... .. luau i to taftritllUtMyaMV lk.y tat ..... gitittj. tolijtHIJlMMTitol Btitor W.H.(1m Jr1I.at. y. ....,, 4.
A ....... far .... ..J. Rp, Z$3i JNVLr .. / ,.. : ii tau
tjaftV. ..Ma N Aswt N .A.istrt ... irMllinM4| p........, des. .lpiw............ I + > blUit.. U CMM, l2a. : .

M 4lt>to.ItraaaflU........... ......... ell.t ...... caI.sw. N .1"'M, No... tUytf* MiA to ton ..... *Mlt M4 'N.ri.4..alj' M.ppw. M .......... 14 Mt lalt .... .toaf to Ml Ml lit. ,$ psea., fJ IWb 'aa i3t. 'a.s t.r.sr_. ....a.a.. Ntll IL

t s- ...ad.leI.Np., l/as, U. ......... .. .U i tj .... ...5. ..., so, r.'rl'W' tlsil ...".... lull'=s,ie 1111 asp..t.IdN 1 tUtjtJp .. &J.M Vat. vaWtJlitaj .h'. Iwep. $$545.IL..xlwril41j ........ ..... It ...

...A. *j.4 ia ..... vary ...,. 0...... 4a1 kt. ifM,ki f,. .... puts.: .. rp.... T'- w ... .."J..., .., .. I.... )1_ &..it ..... fcU ...'. ytvt ..............MI tfliir ..1141t Jd-w..1 10 ....r.-........' Ju t. Tl 11IS \

.as.... Ie .. .. ........ N n.. ....eI kti.( .ttit4 .... .f 1?n. r MIDI.. qrw 111.11 11.1=.4 fl I ky ....... .....malt M! ....... *, ......, ttry tJMly xa1.1d5NsI5iWt..11rdkX.. ... CoM c..a. u .tie...

u..IJ.I... M |. -.. to NTM ... M..; ....) r-.t.W." M .. I 4'.1.1. -18 juYN ........ .. TUtt It M litfft Ikat kapppl ... .., iL &.:k >..Co Tl 55.5 .

r PM>.. kt lit.. .., tf... AMWM tvit 61..1,t1i.1 .. ...... .." W ....t1 wI ... ...., ... .... M kl .. .. MtllMry M taw.......to...." ..c--- llal&.. *| ...... .

Ir1 ......i aul ... c.a... ..,..... N Ist+ aa... &W .. pl+tlk1411
l... *f LMtot II.1aui.liM .....h so sfy ..ar .. ...eft1J. TW .... bip ,,' .r rs.J.r tb' Jew w, KftTICE. :

t tjt kraitA .*.. Mt t>Pr-1 c..a..w N t.- W sir jNNNM ..... ... --'-- ............. Ie ril ... ........,....J .,... w. rrb b itt film far ..., j1I '
*> ..
UatrptaiMt .t.ll
it t..|."*J ...W It CrtM ;! .......bus, ... Unparb Ut)|4.IMI .Uaana M. H.pUaa.y. piii..4. la>. tt
.4t ..... ppi psitiw1l, < ) lU totltf .i>Ut < JI__ ... ..
ay >*. aa4 .. *. .*. > CWfttaa M MtjMMttptM viiti viBMttortarUt Lion' IU1K mUl ... -,. .. .. .
.. .
**..%.to...........I!. .SSJSU. k li r, 4 i. sal D wr>l I 1- .1 sill lass, .i&* t .1.. palest N M ..... r.....I st.a N w........14 w eI...., Uti........... J4.U,. .??Z'..* !**'jrr* ** Z
)0. .k.fplJpnart Purl b. tfaTM I...t.lr4 iltVplaot ---, ......j... u.. ......._. ... .k tw It. 1 M. ... '$$1.D.. tMaI1MN t t41s1. lkatotatfitn I S.* farawa tiltag afataw a.attjtl

... kafftlar M! I .... N ..I b.. nit ........ ... W Ie lr M.'eI,.,.,wr.I, .... ....s .I L.td p.wJ. .II slid-Ba ., 111 t1. rle1..w ts ....,.. .*MM4<4 MaJ k*. .M.>ataaaal..sb..1.I. MUtt,Mitoaj....U ..

-paps't.W .. ,far litl 1'**..,, U fail. ky lU k na lat4 W, N ... ....11.1, M41f t....) ... .We kttrikryattakrait I Is. 1st t..s w.sid. JLq r- ...... War i.w i p.Para.MALTHA .

J .tttlatottt ......-.... ...". I...... ......... I I, ..... ... ..... .... Mpi ....,4 ..C.tUabi. .... writ. II, TU MfaatttUtATaBaitMt* w .1Ir.py c1'$1rw I k.M'1 r- 4..a ..... tan..unCI. A**.'*

) C1a1.. a..... ...... .... '' "AO lie a.yir.jpjl IiMI j .? ....... .......", 14.111. .... ../ I to U. M. tab,.U. itt.. ngU to.., :'UUtbtj Miy a&tjvitof. ittMTUflaraAMIaytl 'WkyMitUt tJ.1. h.sIso. .M1.. .. a.-r .
.. to lU 9tott U.t ... ... ..., ...... .. ..... ... ,.. ,.... *att, ..a I. ....ty
r. .. Ie twlus eI", __, I eI..... ,.. f I I..... k* kit..tfilttjatt.....iktl C, .1 UMCH/. ..........

4.1 .w.'w ...-.,.....I' ,..... .... t'.. MyU ....j I5 41,1 ......-..i.papi.4y.1. NI 1w.I $.Ls. toatOiafUtVttkt. vil| I 0.55.....:, 1s54. slip I .II... A ... to CwtoftM L.a.t Runts h B1Ifll

f rL'Mw.l ,.........f4 .. .... ..4.j1./, a..iwr.tspsL..IMns. ,rut. tIM pit ... ...1, .Itq ...pwr .**l M.U to k* ....... *. ...../ 4 tf** ..... ......... ha* itt toytiMft I ... tUr .., |..... tMiUr, y' Attoealrrw. at Lar1i

\ .....1w. del. w;+i gyp. ,. fbMt fit Ik* tlto 557 r plwl .s ..,....... ..i 'r Ct,. Mild play tf blMty ..II.gLt, ........ } M lUwtytolitirUtMt. 4sM1. M* ue .

...... .Ixllniss 1"r/ :U* laV ..... 1t.Mt,1two1.14 rgaw .... aM Ii.lditt. .I MiK1.tM U C1I.&IM"aa..
n. iw .a4.bd.,.....S ... II 44..... .. ,1 n. 4i.Tr.AMMtMib.UiM. > 'Ajsuviu MI uu au.rLl
twN I Nt a-w bard ru. li .. *. b 111.( .1 N/1.1Id ,
t LqHut .7.IW ... .i.. ...-.1.. ui.4lMll..p M i.rr1. ..1'1 *a i .... tkt .w b t .-1 j .155 ii111li.d .1 ...... 14 x.111..551 tI Q- TI.......Majtot at tto pWat ......
14 14111 flnl M bee eMlj It'1. tB.. LAt I
+y I M| M tittitJ AbrnMfatrajtl / Fanttt t4 ....... totttUkt CIa'W Jaator ttMMfJtM .sass
..iy. ... .. '..&1..111 111.4ts .Y .....*. ky *.. tnbb. KtWttl i* ""'-' ..... .......... .....$ MMaiif. WtvJItll titi Mn.. I'........ Viak aW... .,,is.]| 0tfll4 ....... .. .. "rr1eLl.
LL.I .... .1.1 +
,. ...w- .a1 -Wt urt WrtM.. I U.. J8 I1. ... ... .. ..., .k* ....... MpttttV *.ktft t* I I IMl IM.at ,w.1e4. ...|........,lit *.... .id.pl p1.sv st ..... .." I... ..)-IMMllt.,4.'V' .. ........ .551
w
I A.tiMalaf. .... tWtt fb s.rll. x.1.N N i .1as1.b .... .. tatJM tai kl to.U. ..*. iifiaWy ,' then ttlaaali* UkkyiUOrj. ......,......... 1 1A. I .......,.,.., "" ..." .........,
...


,- ---------- I
I 1
-..... .
........- -- ,4... .... "' V -. ':' ,-- ': r-:;........- ** .' ..
:


..

2cnln and tonntfl Jltme T..va II..,... ... A.. \I.ar. .. -- -
.to.
.* f
lorvi
... MAVnnnrtH siMfr5
......-0. Irr. ti.IWI ''c'e. .

...' -...-.-. M Ikt* pin.. .*. .... .".... I.. '",-.i_,IMf''I.I \ '|1MM&..aiM......Mr.4..... .,.......... \ \ rc*! .\! iA.! tmsWICK. .

..... ....Ie. ........ ....-.. ...... ..(if.. tMMfiW ... ....1'" tit Tin..,.......... ._. Wito"I,I AXD IJITF-CKKM East of the Suwann*

A.- 4: Drij. EMJ "' '''''M...... p/N...... '::.. Y.aN.%*.CM b to Mlrt W*MI t At& W1lUta1llt8'fA SAVAGE HAILE I{LOCATED: AT (UIJ"'UtlJtl' |
( .... MtW; .N.. 1 ./1 .21..... .
.... fw M '
to .
IMI '
II.iI '
aw .... '''
4
*** 4U .*.. Mid IMN..pf.w.w M4 IMtf..... .......
,.....,. W..pl...IMMtlMMcVyMflifVr't.MJ. .. ....I.M M N W .-... M .. 1 :-:-.
II t4 ..-,.... ik ,, w.. 'Aua "&I .n. W.iaJI .' .... r ., IIoie

Jules .r rt |**AC'Ii -Cl S. ...... trgl. U ..ai..... w t4Ir1w ..', A. A....*r N..1.... i i'I. r I IAU. Factors and Commission 1' .. W.wI.I. .. .awMM

B*.l",...**M*.I ...wttoJ J MAM* ." iw....Mr.T..IWa. : -- 1. I .1lt.JY.locftR. TM.1 N..4 .771a.... ...

.1 iii. J'M IIII .-.. 'I.--- -I a- .....:...::... n.:...., Ik* M*<*H. *flMjrW _...... ..
h"-n.
......... .. a .....M.e.............t........ **, ..*:
OAIIUVIIXR a..na.-...,. I.... 11..1 ., ---- .. ... --. .. ,. .. Rviiria. A v. hM.w
IIyN .Lr M -MNI M ... .
p. I' ...... II pm bN.M 'M. CaAN $ .. .. .. *,.
.. .--Mf...... ",. ,....,... ,... *> J M.w.41.*WR1I| 4
a|..*.-A. ...........MJ, vi id .. .... w w M.IJ .M t4 pilLJ V... ..... ... ....... ---....'M.."".... n. .,.... .-.... ........ ....... t ..f.. Nd :.

....] .*... iW ...." Mtl M'q......1r M ..... ... .... I ......... ........ f4....... ... ..... .. ..,...." ... .\e ...... ....r.14V. !
.J.1...... pw.f M ...Mr ......... ......yas. ......... ........ ... te 11aSmm t. L [th tw/. ...........j
ky Ik. i.UniM ... tljM. .... JACKSONVILLE AND .
M M .as$s4 mam --... .. I ,. ,... GAINESVILLE .I
.1. .. l-
& .
:
tl.Lgp.-llf.: i1 MI-'* Ultfy IM* U kM .... ......,. nil .*.I!''---t N......_.. IM ...... rw.MMfNriuw ._ !!:. ,-_r. ...... .as It B..*... a.--[:; ,......... r*'

IBM. 09 fif p.... a........ 1I".u M 4)i ItfM *k tu;. Tkal .. ...I ...w w ..NIW ....... A Qood Barealn. Jl .aillaA.J IIIU JI A k w ..f...___
.I t... .a... ilL ,. M. r1e N4.-.
Lf Rlfpl et 111.. ...,
..11(*M)C. ,..... l.M-D 1. 'xfl.. \RTw.I.11.rNMp IKMTft ._ MR*, a. tMltHtR, tMMMM HMrM
.11 rI 5u15 et ,......(... aS tl...I NtO.fA, 4 air WT. IM t_ W .....*.I. .; .MTV
-.. .. IM IMi Mt*rf Ik*M J jffcj rf IM, ........ Iktl..... ra.. .m*... ... fc ...>...4.r..ikMt ......I MM ........ Ilwaw w .., Cal r ...... .. !.< !.... to ..M> to lU. **TnMiM I...., ",= -
.... :::2'
I JIIMa. t'IL INlt M M* M i.rA **... .!.) Iw........,...,. t
Jfr* MMMUl AMlMMkwwrrbfUa. ....... ......... .. .. p W.... :! .. to rM*)*fM>..Mdy >fi...._ w.....- mm ., ... .
...... .. A Milli. r ... .I. &lie P'1WJ.Ii" Mil, NOTIUIIU :. M..p..Ma Ma, sob. I*"*. 4t"JoH.VH. Colton }33.fl.ilcn of ;f1oribi1 I...... N1.. 0e

... I .MM.J4l.jMM. k MilWlt to..u t. M+. ...... ., 'jf.\ w.... e1.M1.1K
.bm.U.Mn to .... ...... tf '
1'.K w* I .. .. ...j ....... ....
I4d N .. ... ..
psalm .II.
..... .I1.. .. .. ilh.-.. dlrt.n, MT% M 4....>CVM>4 IM. I ,.....,.....,_.....ti..11 ..."1.. .ira net MM*. MMflf. .*4 ktTMl. _.t. W .... ILt....% tUntt**, t* .. .. ...... ..... ,.. .a'
-.. III a.%.M*M1 hM .MM PORTER .K*Ik* **...! *t >M VMM
41 &
Tuaau.-W. ...< .... Tto LttUiM. .hk4 tof ,j ...... ....MMkMl .... M*..l....y>>. I, HIGBY, .........d 1 tnent r....... .... _....... c.r.ay .. .We' .N .MMf tM ....*..*. !-- fll %
ik... M.. .lt|. JMMMM *fIMJ :wa..aw .LJ:1 II Sal dart ..... ....... t i***>* **.- %... .. .., .r MM.AltK Ilont.. null I.....0.... j iMM*..., n* ... M: AMMB 4 l
--- t.4 y __tf,... L. .... ( .,*. M.4. M Ml.* -fM < ? /
.ke" ,..,. TMJ will r.etoau-T1n wa. lira It, ...... twtII -. 'uw..c. a l"Ul'RTa.'XDT aTRCCT .MMt........ Will .. R1VM, .Ulk M Iiw.M.3b ....JwkMBT. n..a..i I MMto........., *.4 ., M >.....
..L.. It" .... $4h, nutArrorlNr.. -n.. ..."..r..*1i' M .i.IllkRMM4 aas.
... MfMM) U tki ALIL... ... .....
( .) .* .. NMIti..Llt4.ta.pl.t M4* .n.-.a &U Unrpooa.1 I --, ...., ........ ", ........
....u..__: u.0.au1 4Tkb ....*/, .,.. kick CMtoCM i.>U w. I II_....4. Ill MC il.i 1_.... ..... ..... tp AMto Iy. w M Mt I.. q te /
Mill.1M 1.tk N T. A1.i Ik* Y..i 4... ....
ftnt. ..1a.. *MJ* rf CMM r... OBDINAMCE.TbM N/1Npi.. plat Kane, New Yak* Saraaaah and Chaile.tott. jI j jl r ....... ...... ., '10

M4 1.rd c. ..... 1J.r. Mil ...'"/ .. MMk .,.e1....r M .......... 1, ......... ....I MR*"*! ........ I* Ik*_*l* I M............I ../1 ......, ::!
II' *. ... MUM M4 Ie ,/.W1.'' dM 1.w .. 0.-.. SIC. N, -...- ............ ... VSt.rj MT..... Mkf rr.Jr. MM, .....!<.*.I .. M, lIlwI ......... ..4 ....... ...._
.Mate, U* NMJ 5. ... ........a earII e4 I ...... -"- aM.tf ...I. -,. aib-I..ur4 ..1 mash Ia.w. I { ... ,' ., ..
......... Mw .hMNd. .. .......j t4. h.' .... l...-.. ...-..... ... ,....t.M. t. .: ....-..,...,-. .........- ...... M toM A..... .U ..l M*, ik*, kM.. ...... MMk.**, .. .WI gi.. i- .7 ..M .MNIM::; ,..7 \
---- ItrieI1' ... .. Ia" ...... I*.*.. to .M -- .. ... .... -'- N a IM N./- .. p... 1 M ....-.m .a.w.J,
Hwy ILu.-W. .... .ii. I 1 r .. .... I MM IM. NN ......" ............. Mu+ IM ............... -- M.
1 ... far k U iu ...... ....... ...... \\4 I j, ..,.tar.....sal....... ul .N M...N C'yI., .....'... .IoM.-....b ... _.... S......,.... .......|,*/ all 1M J1v, V..., .U-r.*M ...! ....,ttfMM, I .. ...r. IM Nw.i/. ........ ,... '
.-.4 ......... et "I1*", rai... Mf MMltjT' f. *M., tkfo/B tUl- I .k I***...-/1..MNNII.If.fll., 4 I-.!I ....... .11I.. ...1 Is ... .4 eIa ...... A4)) limb .f.lm>... .., ........
|4 .... to Iko c*.*x. *f r.a*.. U .U. I 1 M Ik**p... a,,. :.:' OAIIILltr,. IrJ .... W*4, MA*kWU ..ltM.- ,.... NM ---- ......, .FI ..,
j LN..MIt.1.'rl .. 1 I .
i fra h ... 7Iq 1,1 Zia. -.- ... ...... .r-.1.. W .
M h Mtto *
|'i ...* ... w ie FL.tiJ.. .N 1. r f"I 1/ CM ... .... Tkii.. Al JACKMIXVIUJC -" .
"F S M ash w IrM "-M iiU I ...a3...... I .. .
,: 1iif. a .. .....
[| *y......,..kith.t.i..... ........ t.....n., .... f..Je..{. J WMT Wt-i.'.pp >*i4 I* ....!.. Ik* ..... .... e pt.N.i I .........-......u. --/.d ..

J"c' IS.11.':> MClr .. j I.|MMM W a.,(k.*.,.-t.l-M,.,-,*%.N_ S..lass.w ...._- \ LOT...0'. rl.L T.I1II' Aa N ..... M...................... ...rL1.i1... ........",.. .rc--I'IT .11.. ..... I,I MM...* M.,*........*. ..... --4iMI.-.. .....

..,. ... ..&...... .&. h.i.J &Ntr .L."1 ....'1 .....:.. t Lre ... -..M Ik*MMy r. |
:: '==: I I Ins NIILR .5.1 ,, -..... ,
**.. it'upri a t4wr1 .......... l'.I..q Le .. a..aw 1 1l j
..k. libMtM s..w ,... II i. litf... .*.d .t.1, /N 1..ri.7.. I "'" fc*-" O.t..l... ..p.. 1.. L.. MTxtloa T "IJ IM1@:1:; .

...p M J.i..... eI..u. _- Wkj MiU. .. .<4 pA. ... 4t.- ..d.., ,I ;"..>ftf:........... r...1..+14 :{ of Counclhlua ....l ...Ul" ........ ,.......MTMM, ....af"J'! g*Mf. ..*4.V| ins. *-"JM.' I "

tt.9en1 1 reyp.; .. a...... N"Mw.Il ..r*.|tWra" M Wf M i U tM>.nk,?, S., /M'w' M pwm.. "M...-...- Utott... ............. ash p t ''E'ErasI.
b' .UM j j:1: e\JI...-r NM M.A.. ., II. .; I........,Mlk IV* ..Jl1ri..id.Ir.LlRl.rll.NalJif .....!. I 11.talb
tWr T...MJ ... pw....fdh tI I .... ........_ ...... ........ JI .5..M.. .7 II. L'A. J.M.i., ... M .. N..1 L4. .r1 '

f..u" = i4-'fttt...., ...,. .........I..................,..,I., .. ,IwU................N...,...... ... tf.-. l',......MMy* C.ikMj_ .....J... ..**...... toMjr ..... .* C' 4I....... t:...__ _!L,1Hiii H

Mid ttl J.0M. HUf 4. C*. .M AN I 1..1 ... ri ....... !.7.1.M t. N, ...... ..-.... s A I.I
1rtrNAx ILClLLC. c ....... N p/.p."rJ.n.l. .Ilk. Ifc.MMM a..1...I.. ,..*.. _.....
\ .1i..i.! : it.. r........ iTMM *.**.!/* .* i 'I q 1..I 1M w... M ,.,.., IM..MTr..aarM.1M.1.w.w M J In's

t.> .; p'.... KM.b*... *r* ... I I : ."k* r fcM1 rim *. i I i Jl w 1'!.C&...., .......A N wnt d..t.14 .... .iD twit ...il..M |n..n4, .! *n Ii...,to f.JilMT l...., ([ I ST11llT It

....... .... .& Ltd ..... iii.. L.-e. ;!! i1V! unintSS. K. W. rtR1.1..M.l.l I I.\u.-.... .11 w ....1"". ,

', i.f.............. .t.t..rt...aIL N II I n VC ...... r C *iI _y .!*.. HMjry CMr. M*k* fc** fcH| L''. t4..*...* U& CaiMnilW. M it .I.b..as.: Ik* .....! |.......It. .f ... ....., .. a.-,..,.. .. ...w.-. ,

.*. ... W..i.l &I.e.. M..wCwa l I Itroml ttucl OukuBAKERY. as, W4.Ml fcMr4... k .. I -.... ...T I ..Ml M iMfcW .M Myr ...... %... -,. ,...... .../a..e
,.... I, II.-- I -.et...*Mj..-. *kMfc... Ml* I. .---,.... ......-.. ....... t tN

C ld'L Cut; a \e J. A R X UII', I r1..1..N..., .* w, --- Ml I A r.l MHJ J Bea Island ... abort Staple Bagtn ., .............,.......It... .... .. .. it.
L.r
.w! : I'WNI.4., .-......... ......1. .,U"" IO'''. -..... ...ua. yw i
A.
Cwrvk at .
"** Wrt ...._. 11. ... .........41-.40... ..... _k.NW M. ..., IV It-t*. 154. ..ilk Rltpe, Twloa{ fee .iII..U kr,4 .......U| MI VM*!, ..4 .... .. ....... "r.5M... -
--lei
....... 1IM.J.1 It. f..........lU<..., ATTORNEY ., .11. r.... ..... a-1 ..a.4. -. -
.m
I AT LAW M' .. ..... ..... .....,. ........ ... ....ms4 .... N ....1 I 1IIM
4 .....,... ("-It .... ...tw...... u.j |.. ... t..Junk.....{....,..- .,..4 ; I..a| ..* M IM .... J.,C 0M4M. *. ....dw. tn*.!., .M.......fliU wJM't lVUd to ..., ...., .!& .UV -....- ... ... .
Mx .LRT
-... .....1 ,..iIira. ,,-...,. R.b'.1.e1.i ....1 f1 /S."U"6.9 t t'M MR I W .-2. Js.rwI..i .u.... ('_, .. ........ -. ,....... .. -..... .J' '
t ., IM**I.M4 i M. toj _eo.""/ ,..... .. Ld.J.ill. .- ..-. ., fMity. ... .*. ...... .W M Ml "- /
__ ....1.& .z.-f.1 CANNON HOUSE. "i w r..*. ....mum, 4 m ii I. MMkyM.MM* M! .,... M
raN'N M ...... .....
*(MDr.J.F.McKInctry a. L..1
n.. 1i......an-J.N.t. .1.tm ....1 -f rtlMK VRAVKLIXO r t" I LJC ARK,ii lap !". .ILN,! 1 r. M..uxILL W.M 4., I ..1, rt '...-.. .t....... .a..zt pr N..1 L,1argaJ: w(L Lr --'l.' IMRAI.** fcMMi. t...I,.W 17 __..O11 l

....kPlra -r- i L May t*...... .W tM.........., tj .., ................ .......-..rimMimsi
1ej.l I ,!>.-.*.*..inH**min lki.i4Tk .... j Varaiah. .OtU,Dnub4IITAUB ..dil.d w r .... .- ... .........
Jive lw.LRA.-a *.k... .... .&:1 ,.rasa M...... I p.Na*e.. |kf M........ k;Af f MM* M M*......
1.1 JwJ i.yl l'LLtA N tIw .... .1( ....... ---- ,........... 01.-.. >..... M...._Ni tM.*-.Ie.
,I ..... II CAISr.FY1l.Lr a'u. .ftIM.*-..- I a IAILB tAtll"'II/tA In IIn.c. Ik*MM*. M_k.M MM .*. .MMBV.
)1..1.1 aM LV. .
J.1. rlxx. !I. .... ,
.
---.. .. .!. IMC M VMjAMMkfct a.1-M.4 vv i%
\. ""J ...., .it,...... ... 11.M .-r.. r.a u. I,"*. a.'rTo I I ..- J.. -'c.--.. ru. ,. '

1 t.rp ,....., ..t tr"'M d t.. Oircki.Nis. r :trc>*I II tu\4L .[:Li I -Cotton Planters. _W a1.4. +.*19V.Ir.1..W11i" -
tM 'iMM ** ** ( ......M.M.1 NN.-.....
J". ,...J.4'I' .+4frr.*...p..r,, ......., : .mLa1. Tk MM MMBM MM fflK
I I M1/p1M.J.r ... .. .. ;
&a .it ..JaW.i.Thomas .
...... .... ...,..,-' &Lr" TIJ4. ...... t Ita i.........,.. III4I'.lE.,.. ....... ....._lies, _Lap ww.1MJ*., ..,t. { (.M ajjtI
: ,I ...... .... _.t.M.. .7 ... Carl SEA ISLAND COTTON GIN. I ....... M I*. (M .......Ii IM-
wwl L. tai ,
.tt..11 ..: I N.w..J.. ii....a.._ I
** r r.i
.
4 / ..YtLWI51 ........ N aaa ..... I
i Small..oe d.lIodakJaa A eo. i a. .
.tnC r..,,.., --" tomIti.l. .!1 ". a I. a.... C HM M Ik. I**** $aL 5a11.r l.rpl.i sal : 'i

'--'J 11..1 .t.. IJ'r ...iid s 1 i COTTON ,FACTO' fpm..f*kM... & TII nii>CR.ia>ci... HitiMi act ArMNTSN LOSS or TUB 1.poIo..1".Y.MRa.I.I1. +1
Kennedy.
/rai.Li.= I.i.M& ..J .. ......w *. I w.a..II.,1.pt.aI o Ma.- '--", L... .. ..., ........"

..,.. J<<-I N ...,... -.-:.'d I Administrator BI. I Oil oad Pn"tontEIasticRoller -C, ..-
GEKEKAL COMMISSIONTG.W. I ....... .. .
.r1 IA.. ...-- .HI toy lU.'. 1"""vi J .,....."" ....... .... ........, MLIwI.a ...... I..f .--.41.. .... ...... !

t.... n.ply. ia*.,&ui/Mir.....'." I Rf.a. 'f..e.1"....N ,w A..'I........t.._....1.,.......1'M.u. ........he.,' : r.d N.. a..Ia.... .

../ k b wnk fwl 4U*..Ui i4 .!. WiJ, ..-- .. ........,......... li1p.4. .. Cotton GinI W.aw11...ppN-. ......M ........ .. ..

Faw ..... uk N.Xw14 ,..........c. I .. au... _r.. ... t..N.,4xw I Ii..1N. 11...= ':'':Mn..1 IM ...1N.a.1 I IDRUGGISTS.GUJlIITI11Z. I I .........4MM4 + .......k| lg%.

,I ,..../-.4...S SI t..1. .... IIt M'-' WnMT.ae teeunau.ruabII.rna na P1r LvIalxt." .lstt.TNt01L.saww.MaawN.rayw1.YbII..Ia.1 N1mIwr..p. .* **MtMkU .
U14.-S..l.n/ J Img ....._..... ...W N..m.gTNUiIULtARaItM .W I I $ tll.MMM-lMI MM Mi*!* .

.. .......-,. ....a.&.. I A:......&...-. .........-. -... r_ ..t:.&...... --,. ........ I II dIM..aMmWw/MM11.ap. M_" asi.l................ NL.N Mllr.I.. t

at.., -&I& lniti.... .U ..J..1. .U ia 1": or._:1t::.-.t--t- i p ".. *" ..*. L4* *A"-r. I\\roct I lIIot T IUncJnu"I :..Y11MfMWM.r:p ... *Ml Ulkl* M wM.w..L'.14w|JM *>*t*T Np.rt..l..p.k.IM.) MMl: w.wpll..ti .q..u. r.a. K
1i... w.r.pJJ .ill ii. .... "........--_ 1.I 1.-. T -i ii 1 I v !....ik*JIMMM K ik* 4m4PUs u..7_ .4m.5 a.doe |A.MW*. njr'klf W 4BMMMS. M*
NOTlCliT: I*IMir *..M* ..........4.....t..1 I ,lie......................IWI..a-fMlpw.M tf u.. c.... ... | -......... ....> fc* MM to ..*.!...
,.p..&....Ib ,...... ..... !y r"l \\1 t w ;;;;..... .....;1 wiAr ..* I ...... .*. ... _.. MCIr I ATM'-<<. ... ..,. t ..4lMUtoMM IM .* ..1F.1.w

........ .... ........ .... .t.. I ......---........c- 8.K _..4 ...*............. Mot*. fMM* G..l...., ..M.kCM.. ...! .......aI ...t>) M.A-y t"
I M Ni Iii. ....... r..... M.et4 TkM* t,MM k.*. kM.MJIMM4...ACTf it BX f[ ..... M4 tMtM 4M>.. *fJi
.... Iiie,1.pll.t t... ... .iIe. "-...... 'ww.. ... ,-,.. I ITM........ell..14 N*w aw.....f.Js'w.I.. .f M. t...IJMI.T ...... aUC $ |I lfc.* .... MJM........ll..>..!...lk* pe4I ....MIM tlNliT.IlMwp). ..., ... :*|MMMJMUIM tf
.... ... an.. .... w r- tbif. atJ I LlftIJU': .lda1ltT.., ; I M I.. M u.I rL..Iw 1.. 1.......... y w ....J...... .w re.-11, /1.. .... limn w ikM a<.".* MH| .....
.. ...
.l.-= :: :: ,, -"I ... .... w .
.14.b. iU'". I.. .. "..M1 -,....... v.. I .;... I* .. '
I I....r L--w ...b w .... ill. I L.rIN Le._ -'-_">i-' Ma. -.4 MEDICINES I I M M>| ............... ..... i.-.a_.... .... 13..1wW.i M..Id... ..a..lw...--.--.M..'-

TC CMKt UtL=I'-"palit/-111 I I _...- lppluwN.I.i..r .... eut/&A... .. 1 Li 4r1UATT. j .Isg Ulm.rM.Ir..lIlrr.ld I. .... .. .......... -
.... L

/la..i.w1 to.for. IMI trNid't.t.. vwiwM 111.MM LtTJr*M" j!I Nn scott co, I -*. !?'_* <*'*"*- _..... Oil 1231: : I04'-I..N. I:. n.....y4..... M W .t. W Iw.-... ...ItA p...,... ...I f..-.,...-.subu'... ...a.bua.1..... .,...17.n. .=.

If &lie ....... ....... .... .., J TALL.UIAUCI: IIAI .L.u th".hllu.. I &0.. Li. ar..L.MIi.m.LN.1 41a.s1.r I ....._........ ..1..q -MMwa.15.111.1Kg
..... k..II ..1. II rNI ....I I .....--. II. 11016. a.: I 'Tile ....r.<.ti fc.. joMe-..1V .. .Ia.................. ... I a "I rL, '..I."CI t..w.pprd IN: Jw ._ ,_. .
D iOLUTIO"'f ; >MMM >I.MJI &-.......... IeI rltLat MlWCIJt' *. u 7iaL&as1........Im'mMp. pa/., ....-.r11as. Pt.'.. M.... .. M. -- .T .
.&$.&u It s. .h..... ......... LAW _I....*,k.... M>4 fc> ... ........ .Gte. .dl -. ..a.g .. .... 1.4 School at lil.llA..u.'urn. ......
NL 4. r..1 ....... aleM .. $ = ..::: M.pN T.- 4.... ......., _
I'pwt. A*k .U...,k h 1yyn..i, M It...., ....... y -- w A. L &.wI"10. I. .tK'1' rutrrstar.ftmr Tk**...).k.* 1.......l4 M4l|*.....**4.....*! iW ..... .... ---, .. .....-.. ..
ky fMlni
.I/ ...n, .U .1.A.. .. trwA w tLill .,1 ..... TM:1...... ... M ..a .... y """ .. *k.. .* i-. MfovUg .... ... -. .. .. "'.
.... ...... RtAthxttf.TuN1axli
/l W Y tie NN Sulu HtBfrKB.r.
r.&lie...... .. *. L tlLLAUWl. B. I
I A. r. .....,.. OSNADDRGS. M_ 'TWO *........,! .ILUtM ...'1...... BM. ... ........ ir
'I1In.w: 11..11..1. IdId .... J. M. ARX'fj. ..- UtILMIiriV: A l.L. A a N..'.I..Iotoa. ._, M4 .. Lvpw..w y
3: .-. II--. BB.n a MARJXJC MMM.eiB AKJlillBILL. 1wT1..i...'.
CIgr, .I.. ...... iIt."....4. rmv or MITt .WxlLf... $10111. .f IIJr... tI" -..........

NM.. .............. M ibi.I. ,rN'. 1.1, To Those loUroUd.Hlfc.lM A .M t.:- f.*... ....Jam _. iI/) CHARLES a fi.r """'" t. 1
VAN
.k, 0AfJU A MAIUL HORN t 1L I
... I .fj ... .......... 3b..N "'-.'.". 11..1..1.... .Hlfc.lM. ,...."i .ltoltoM4 .. ... I. 1.u..7. ..... ..,.... N 1 rirc.. ....... -" ......,. I .
.. .. M>T.MA ,... I.I kmk'n IJM* N t.i
QTORR.
MMM4 M IM War seas. MaiM / .--. lb..-Nuns A...... ....... ..1 r.wJ .
I ,
M i..4 uw AI r tilt MrMm..*! b .r*. M.. ri.--.i CM>*. ft sit4'C J NOTICE. I y... '
-. .A..... U.-uIT""U" ,I fi
'I ... .. .. uauLa U'u"
< 41
...... ,.,.... .......... iii... ....... .... .. a..M.: ALL rltrls.M4M>*4 i* IM.,, *. I. .pint .*.riM] r'' MM eII. .M
.. -It.-.a. *rjk. a [..... *.....4.i..*.( AU* I ... .. .MM] .k..k M MA\\.V
.... .. .
.SIN .. .. aa4.- ...
Ie eat
.a-p. "iea S sal IS NMK riivrs.j ....
.. .. .. .... ... ,[T, -.r,. M*Iwy. i.44 *...>.1.1I T. HARTIIIOCC, Notice to the Public., IMM .. MMU ..1: i* .*>.M* ik .
..k....... ...... .. .111* ...a1. ...p Ml....rN...... ......IT,I IM.!.*.M).J Ml..*..*. *.. .. *.MM. corrujr Jit'lua ash 1laa/l. >..l .ll *A Ik* M>i *f.t. "!"'!!: _
Ini.
+Iw.r OIL* I .r.. *%. t. L ;
.. ell" b to .. .U p'ir.N1''' .>..*.M II ..4 M i.....M"lp I M j4 mill.* M*.4 ikM) .. tl.NlrlNl .* a,., arafr a r. Mi I IM fcM M4 fcM 4ni.4 ,,
..... ... ""'" I y > ItbMJI >M* Jew tax ": "
MTlklM RMMMM4 1..... to MlWa i. UM4 M4 MM)ky = M VM*'M. aA..LIIIy .now GUk -., Ni.J..M N.NMa.N..I.Onwhl .. *...*... ..- M....., '-w.....) .. : If
lMMM4MM* M4 MM*' ... 1(...

-t-1. &,_.._.fc. lMf A4._.....NI..r. 'v. M 1 ......1 1 15 M,'I ,.. .1..a.. ..tLrill... j .... kN I 6.....)1..aaall......... r". ... I....M./.r.rl y:l-:'fcM*A f k Ml*INNL-_.,>.A i MMVM-.*'fcn i U., M l EDUCATION. 4 4l

OAHL-Utf t1NI.R ...... ,... L InoI\e1.\ K J.1 a.- ... a_ r1.. p... N .......- r- ; '..... ... INi N f T L >..*... a
..,........ NMI &au.. ......1hi.1.n1.ti.41 1" !. r-.. "!...... r. ,_... LIe_ .Mr I .7 AIaI+ &..tea I....... Mw ... II ..115.1..1..Iqr.M -- .' .4 MA*.... y
gip IWM. M 4 /-1.1..1--. M a... _...eat ...-- Earle Cunningham i ..
Ml* fc .
rrmcriptietts nnfu1J fill pa. -a I
N.1.4.7..iJI .. P.. .a Kim
........ -t..* ,
.. ..p.., .u....,......, u" Th Great HutOAtXCiVlLUC norWa : t...... ...... ..p wwW -- 14 ai M and cia,. I 1..<< (I............. ...11; 4 Co., 1/I .... ...MIM..r

.... ...... "ell 1.... be 4y.1b.Jd : .... w MMai1.... M'N __ ....".., rM J.1r..1 rp..s..i. :ftf M.IM M1AOJ .
JVitQ. ..w..a. : := :=' j: Jar .........., M IN..N all ....., te.Uon !nttorn A.- t i IMA y .
: : :
.dti..N.J. drtt.\raac : .. TT. MMtitCM. .. aa..14..0. ('-. YN .. ....1.r
... ....J.__kie41. I'p....i ....... .. t 1_" .wpa..k..IwI Iy?.... ... ,. 4m.. .... aw ...... ... 14..h,1 N.*ms -
I m n.......-..,-...Ie .w-p.Lash I...IM r I ..
I ., IIU'M .. .
...w pep.. .. wt.i l IWvill -'". rl.\, I I pw. ...... __ _.._. N J w r u...W.Twvl I. .... Commlaalaa! Marohants .511. 1 .....--. .w.w......11I41.. ,
.... .... t..7/x..111 ,r j. 1'..... r> Ua*V L *Mf ...... ... .... ...N wr.1 ....-. w. un'1M' I .5 J.5.IlL ..... ..... 5.1..p.. .......w,..I"-.... 1..-...,.'DII.
$1 .kL.fiiN.w1.I.tit. ... .... .l.l.M .M H.., ..... ... i.4-".ItNxtLru I.1rl.tat ...... ... ......... M ...q' N.. Mi 74 WALL aTBkXr.M4f :. .- ,... -.MMUMI .... N 7.a.p -. ,
L1
I
t.dM fty.. '/ w'pA. 1t-4-1! a..N.... Tk...*.!.....MM* a..M .. r..554-.......
.. .. 1.41$1 Isb CHtAP: CASH :. n.. M,N..........M Mn....r. t:...--;ry.qr.a.N.r.s; ;; Ca S- ......... .. ......
twL -.... ...... NIII. JAMBS BOIO[ GO lra.c&1 U ... .... .... ..... ... .... ItIasa.bs .
IHB I -
r. rt y M MM M MMCMi ; .. ......... .... .. .... .
11.1.....A t..j ...... II ISDnld. ... -M. |**M>*4*. >... bash. .., ....... ......:;:.;.. u.-4I' .......... tfDHY -, .....- ....": ..w mm.. -....... &.::s .wi-- .............. ,..-. ,N. *liNN1., M.sr _
...-. ..(.* ....*..M4 .. -.. .>>. ......... .... .... .. t-n..... t'AilEbulAM' .M .*. .. .... .. .
n. .IJrI. il.w. JiJ ... ... ...... .-4 .. .. _, .-I: r TN.................... -..-- GOODS .,,. S. -...oas' .1 u..... I.y..p is is 141.1..M. .. J ..'. -...mmpm. ......-t-..
1..d1. n. c.M rdr &I.e ..... .-.............1-.1111..u .p...1 MI.y.+.a.. .a w.f ... J.U...iii A.p.r .6. a-... M >It.a;:; ....- .
.. -
ss4......-.. .
..I. M.Ir.M,.. .r ./M MnN-..-'J' ... = ......
ILiI.N11/liL.l.. r.,.rn'.11, hot, ."tn.r.......,., ..koaf ifA'.f lr..M.N w............. Iw I_ aitUCIaII1H. NOTICliJCB .
..... ...... II...,.... 1! J.M..n.li.l la I. .... .-L.w I .7...o..rt..I.. ...... 0.-, *TM-...r ........wlr.l ..-......., ashm isrmw .... Leather. Gin Rofcr9.)
,. .....M'1 wwwr .w.N. ,...-....M.pr.l .. ..p.... it N w II- ... J.y. w .........-.. H mar. -
II. .
... I. t1d Msad. i.', ................. .... ........Nam. r... Mwr r.......jMrM ..r Mpars M r And Otsr Artk3a I MNa1.AIrM..a. iy .......... M I u rrif vr auk 1.. 111115 t
,... .bw. C4IAoe........,. no.all .I ... mash-. ..... .... i... .......aa... .... ..... WM TMOS. J. FCMKINS ft CO. !\ ..............., *M *>MM *f*Ma.
-"i.C' ..__ta. Al tf .k*.*U .... .* tMWf rUUIV14410 w1I 4a..... ........ .... .. ..
................ ......I. Iw.Is1 U.Ia p. mw. ... _* ra ....... .
I M TALLANAMLLWSINA..
.. ..._
...... ... 1 a 1M l. .ATAi5 A _.a.r .
'
I. M I.
...... .,...... ..... .,...aM t.a.: ..'...... ..1.0 'I amt 1lf1.. .-. ... I..... Mji* ..<- .wr-.. ,.... ..-4 ',ittt{ M*. iMM a.a, f G..aa.k 1. .5. iii. .. '

.


...
!
.
-
.-r--' a .... i: L.A

.. _
.. _.

,.
r
.

.


r .
:.v .
.
.. aan-..... TlM PrWTB. I
iw.t .. .
-TVt ...... .BMW tj ... Attoklhrsi.4,14 .. jnilr 1f.I.I.

.... M. 1h .. L1.611.Jq IN i ..W&I t a..Ii t MaILc" e' CO1HIHpI mmi$ iim[ ( NA1.OiI.b011.e 81' .
,
f.l.. I f.... ........... .,. ,, It. W. ifnn.. A OoIWTtkkT

...; it.. .... M rwi it** u* I ...._ Ratis t tf : IM

r& Transportation .. ". .... ... y. T.nn..,...
't"ary rMlc A.... Thomas ft JIJOANOPY.CTIWl I

$1.. 1W',' 4...... Mt ........... Kennedy, TMBvwMk)I""*MIM l c.id
Wf- tUt J ,...... Maly h.iS.lw M .1i.I..N
Dltoh -s1 ON TXI0.. I" toMM... MMI .'l'' .l''. wY.N
Ml UMT.M| jMtoMij, I* ............ ..... J ".. .. .

.......... ......... fill ... ftMVbn Florida, Atlantlc* and GUI" CentralRAILROAD I I II NUN P.4w' 4rrtkiM7; ,.. II.

"I' ...... /lwwi ....... &w an.. DRUGGISTS .....ps.....% ...

... ..... ....WI. .us.. fill..... ...AMtMl Miiliil.W|.r..t. tI us ....MMK. I MXAT4SII4H.

to lib. ....." W. Wpwl .. I ..... ...... TBB VBITB MAS.4 r41-44)). .
OAFx> mm f l ( .
KTILL> flATTOCtO (
t1M I"....rrinl.t lei.u., Fn01\ .OTII .A.UGI7HT 16OO,, ICftfI If JeW T o >K"D A AOOK:
.
DRY GOODS
..;p..c ..I. ..... .
MM, M .. ,
a
\ last lUrtCTftLlT fTMtr-ctJu vrrrtr ft**.
-
?ir4N..t.. t1Mtrli. ...!/ I.... IT .....*|U........ *f A. t..... -A- M ...M .. *

.w... IlMftMlUIM l .It I r M tl. 11..... ............,1f f eiioccitiKtM rNl COx.1t1tCt10rAdifi)

...... aa4 tli. ....... C. I II.uI.DW4.72. T .470 rot nr/ojr jr r4. ,.
'
1 fs'-iw.. .... ... fitMI M fMKmr iTIcLr1/. 'ILL AiiORTMINTor IMP toYlf BM>. I* .. ...*.....
X2ttUC $ ... .Lb1.w M .... .....
Ir. ad M h P'r
tail ,lUlW ..... ; aecJtDy,Ao.. ....i *iry ....................--
tt1 M Quash N........we tIIaa... -- *f.......rrMj ..tw......,**4 ell
.... Aft_p.p+.l M Sias M W ...... MM* *f ..... M MMM .
...... ....... 17 .., .. IM. trM*.,
... .....
K MEDICINES MA MM*.MMttAM .
.ifTtMlM**. --.. ....... ..... 4*.
\M.... .MB /r11J ..,4 ... 1 t4.s. .... ..., -,-.. .. .
rwr-fLS....r tt.7 .
....... ... ..... .. } w. I ..*, M .... ...
ft
,...fill pw.t E. OH 12311:OJ1X.H.rATtrr 'ere-f 1 ........tetl.Mf. (MI IS 4S 4 I is-.--....It .r.,...,..... .,.... ......-, 4 44MflM

ra.... ttOl i Stiran...h firif. M... I AB............MMTTM ...... |II M to(....to..a lw......slw.. "" *,*yr...M4__ ?, _

}........ ... pas ...... AMIris At'.. .to. IIS k ..I o.s... ......nl l>D.ahM u."I *.AfMM.af....**..... ( "

I....U'.! .....r...... ry................ 1,1.. Ia..I s.1 1..... f1lrlr TM-.*..MM,MT.MUM*I ..
"
Italj.HfMili .' x.pl...I MCMCIIE*, I c.un.. II....., ...... itlha.JltrslW -- to IMI .a..*.,W... MV. f M

MMJMIM tW IMb w.... A./r..C ..........I ......... L I M..r..I'M1.w0asA.Jk' *, TM,....i..toM ....ii*...4444
.! .* M4 lW rUC1' nan.aar .'.... ...., r......c--. ....... : Wit c..... ,. M..lt..lM/. W4 ........" d T.. P.. IIeetI
.
MM s..iLse, UU S.tr.d...........-. /n1I.was 1*, t .. .......... ............................
ro ut ...., M ... C.. .dr.1 w. BTATIOXItT.TOBACCU (Gent B5147 JIa4. 1M M1. Nub....... ky'If'ee ..
C1uIiefw.> t1..r Airtt ... eM
.. tWM.C M IU r.b..l BUM M IM... _. CMftoft*. BMMJAM,BMMJ ,* *f tojJM 4M d.b.A. pw.N. 1...s.A..4l.w.. .
.., .... .........- ""._
sM..s.lr) Rut"-......M7.t shall Ie11111. I CI.O'rIII1'I. .w..na...-.'.....- IM4rN1

..M.t\tL .r ... .,....el 4UAU Tb.M..n I.4M... V....L1 w .,..."." .......

.... .... M4TMMr.H*. 4M4k lFFI1RT6AalouTS AAMMJM'LrMet.*"..... a..',CAM
-. )1,. e..NNy X : :::: 44*

lush ail IM! fcrwi 4 i.MfnH/ MMVfy rirw, TT TAB BTBIK. BotTO' 4 ftl.
'-. --. OM. By, FMMMKN n K 110 Lib .* tq .. ... T....
|MtlitliM MMlflMUMM fWiuk .7t3'kf
uQrou, M.J.4..Sai, Lst. ALL .K4
... ((44 MMkkH ... .. Ml J MM rS 4 AB" I'UU it Gnu_Af1t tusSr

... "tips4tewd .... .fa""" Ie ...... ..... .
r', .wWa,...,. 14 I p CASTERS Tb a N.v York News

41 KWWMMJ M*..14M) IM*. a ( >....a.lLI.taws..MA>OJ .e... d I .. :a: 0 iii.I I., QT M/ h1M M>4 T iMiyCofToc /W,. &.I. N'wNj. ...J N'w11r,
jAtTbriTttgfr
..w'"rr.T&nu: ,..... 0...., I.. ... ......r.a- w r... M I iLA TL. ,I.. f.' ...iy ...h.LMn1.
_iM4WM.MtMkM.. ........ U.. *. Cruli*l H..nr. .. ..... ...
M .
.. diS I 11 N. L.r1 .......
.
.. .
..
li11.i. wu. (cn ) .. M .T .*. ..,..*.A*. ........... aJ .

t f/.V rANI; ,-.............u..u..--.; ,
IarI.f IM Kirl MM4 RtMllMt G r.l-o.1...... '. J 444 I 11411 11'a1J:, MrkM M4r> iii *l........IM '
...... 0--
...aTd1s t.IS.ie. ... I.Mi. wor.W II .... iJIM I' goon IrtrJz. ,.1.t.........,.... ....s/
LeMw.
AA*. rABhWl11. .. ..........w.
..k, ...l.l.i.triJ.a1)1.qs ...,. M JMW.......,'..... roT t, J.Sdau /l

M! s MMkl ...... Ih1r. TI I Was M ((10....., MMI IM 144 :. ... n.M'w1
.
Mf. ... n.. ......, .
t..I..t 4 4* 4 M. .., n.p.t IVlMMM Jti.A .
a-ki" arr.It IIM 0... L... Prescriptions earetally fill Mill a.... 4.l I.... IMM .r1/..,, ....1 .... .r_ iV*.

....*.tq *f Mi4.. M bt ........IM4 e4 night and date t..........T........f........4 ..... yvuUMM4 .: ....... I........ Uf PiGccU r. 1ti? {'RUUh..ry. omlI lllllo. .,.. ....-,..............RTKLV.--inrart

1f T1....w r..s1.1 1411........ --.a ef ..,.. Of'ea f. ")t: t XI I A 4. .1aM..NMI.11. ...M>M ..... **......

..ataia.J1..1t 1sd x''".. .... ... '...... 1..0., I.d 11 UMSI4 II Boots and 111..., --"i.-i.**H TIMILR.J ir l*. .TkM.eft. w r-. | lilt
*l 4M. M* .
MTWMI MMtirWy CM*. yMf, AM
.,.,. t/ ............ I b or aD ...". ... t.)1.. t Lsi MCJTiitjteiancs. ft**CMM*,MM VMT, I T.
Y t n yiq.Qj.OM.l.ullt 14 !l- t.*CMM*.MM t M*. .
A..p.r) aftwis.... if M- m .. TrOMILTSOVL |If-t
II : ..N 1Irash. Girls and Bo A.4*.riir.*My t*MAA*f._
lid .... IIW... ... ...... I I I jMry TTtfc.l... Luti1SI star,. E. 111 M 1 DENTAL NOTICE. TMiy..,M.M*yM. BMJ M

-.t"w..hth.MIW. .. ..... 11 1ti M or III ........ ..w.,. TW .*Ato *...I*MMI to.torn*) .>
1PM ..... 1 W, -.. ...
L..w. "J: II. -
... "-'--. ......... Mf lUt MX. a-..... .:,::1$4..........a If iiitCKT; fillll- .klKUT VKV4.
.... ILta.. :.....J.-- 1tsS /M....as, .a. w h."..

N.,.....aai.wl.f t.... trill ... Harris, Galnes& Co, II f,"I; sal 1'.......... y1..1. 1N II. 44M 44w mm;[ mm( T .,........*....,........MM-JM JeW.. .. ." tht. .,

,
1 Ir.a 0..f.tri.r. -- -- I**.'JM*.MM yM. *
WHOLESALE CKOCIRS UfttB* '- -,-. ..
-- iM { .....W (4AI14IY.V' 11U. AM MI.....My to My AA /to*.
A.l .....MT 4f.r--( >)> IAN. TIt Ut,...,, A

pU'." r j1.pscAMtsri.... ......... ......t tttwti II t BMMM4BUM.HUM Sup..........W..*.......1...... .11;.. loll SAILT Xt.4.fa .* wN
sib 1 N pT3 a ID CUr&/ M Mi tk........tt U i iIIe" IUMf ,..... ....... -
& VAIXNTtNIfc. CO. GrvWMM) M.! fifing ".all .. ... niM,pew -.. *MMry. I.. yMr* MMA | ........ !.... BwSy*.
,,-- 3. Mal... MM% M. Y. ( ) y NI bs N "OtAt 1f.UtE, ...--....M1..N........cIw. .... MM.'N .f .U .**.........
---.. I 515.. ti D W Ie Mass r...... 1 ...wd4.lw./w1y IIr......... .....
..
... t'.r6.ItS
..
.r' cvr**** ud .
of I.a UAKDWARS.WOUDWARK.. */ *MMk, ...tf U AM* Ml KIM M- A4i.. .......
GOLD>> fKW C.HL&e. laXOKATKXST. > A.Ur1 T.tlw" aa4 Oq.y' ;o h it..-....... ..... .. N1'1 .. ..., 55.. k II, 11
Ir.r
14a ad
r ......... ,...... n w'-'-" ..-.. $at T--. ,
A Kw........, ........ Ml...' NnW'Yn., II Ii .. ..-"- N...... ,.. ........ ....... 4.
...... ...... IM a..,.. .. ...... Il .........-'a:11.11. W.. < IZ1AT
.. Is Plank b, L r.P..1..a. MS I 11! ".alC ... :Z
M t1. ... ... .. : :
w Mw1.1 ,.. MM M. wfMv -- .. .
.. ,
... ..... .
........ ............ ... .. .
/4r. a. .
a..s p. f. I Ie.. I.rlt.11s i N a L : lnln .Z"I'N4,-.I. .. 4 ... .. ..... Lifl<
KIMM4lCat
.. Npj VsI'li.l (
J. ....... .. 8TAT1U5E9T.GROCERIES; MTIr' nlcrjirbr.
.. ...... eI 1'........ at..1 L 4V. .. .. ac-.. MM M*rtfarM.. p...M........ !! .
.-w, 11.11 r.. ........ ...... w 1. f.Jtf c.b.,... h fLla K.,.. s as /J... MN I ., ...I.. .....aJU9T "
.-eo.. M w ,.... ""It ...bi. JA.w......, '. ..... I. iNN : L0Oqgld <> .
....... M A4M. ; ;,,.11a...
1. r 11 N.1 ...,.1.... i .i It' aW1.brw.4.sMSS ,1. fl-it
fMk. l
L.I 1." ..* ... I Ps.,$J..1 ... k I 1 'I S. -. ft Silver Watches

4.Mi V.. 4 r.. fillu.4rM.tirA4 .. _.. ....... IACT 7LOU9A LAND AOfiTCT. M .......!............sa'.. l ICECEIV ZD, .... ....., ..... lu..d .... ..4
& r. 'f....! __ i Sty. war .
r--. ..
1.........r_ OAINKHV11.L.K. ."I.A., ---- 4 -......... ---...
w-.4 C M T.1.....I cm ;- jruuiu 1 IM..,.HUM*r__..... IIUI..DI ANItA > 1tu1ULATI4NK. ., ..4 M..w..4. .- ,TMIUVMM.HMM.IW.,_.. -.
...
AtOTV, "He 1. MG.ItL f 4 sdt- M..tsy.LrCILL .hi,. -- ....... ........ ai.ll I... ...
.. ..
... FULL d
.. .. ti
.
I TIAi11u11cuuMITTtrw hurl. to IBM.........el. .M.wi>4 ...MlHr..l MMU4W >MJ MA.rM.....M.4...M rdl.*.1.! .,.... mA ...<. M4 ASSORTMENT; '...-,. &.. ..,

i-I 1.11. I ... .... .......... Las. A.-, MUMUjl M. ........burl M*4My MV..|.VMf....*..MM* M irifMAItoIMTMM. c.-.. or 1.is sa14 N -- ...... .taass...
11.4t .
pa 4 ...1.1. .ass w..t--.... N/ ..... h ,....
... .
.
..
l ... ....
Iw r. 'p,1. s-.a ws. Mf ..... M4 .... ...... I ,..
p 4x1 .... | MIM. in ru.lf .... M4 to MN.4'- WI ... ..
r. lf.. S.Ir. la p.N,. to IM MMJ...fto .......Nor MMtM* MUMI faMMmHl. fVtlfHM HMlM. Wq ... caLMnUI w M1k. M.41........ ,..*** .. .
Iw I... to KM* fMHM. ... T*..rd G.!lea......,.. par l --
.1a1 .. la 1..r',. : MM. fc I*4.MMtl.* ... ...s k... IUKr .as/.r p.l..n.
i, r.. LJ b ...bM Irn .\.,. .v.a. IMMTM!.. fMB tofa*.1 ..MiM4l..-. >M.< MM A. Was MrS. C.i. A*. *f ....,.n-ta.... N..y......... 4JATA t.1/111, I)
.... .-. .... .... ...p.r ,..,. ..11 .11.1 ;l.M .qa..1 N *.. ....to M.Mir M........,MMrl i m MAMX A11" ...I.j,1,1/ 1'1..r.el 1..Aa s1..IMl. ......... w.b.iq. t4.,1ti .......... .Ii4.r..dr. 4..4..u .4. ....
M MMbiy.1 twM.M4 .wll.=: .iB ... ......-we fa... CMrMwy ... d .. ...W.-.. .
m 4juonti r** t*o..t.. rt%. ... ...4>.. r 4u.ni nr. .p r.t rp .....-. ian.NLLN ...
---n .( U.Mr Ie... ..... **. TW .... a..Isa t '---- Ii
CMMMy M -
r .
Tfc Ml S..sr .
MUT IHUK HOU4M Akk '- "...,.., .....................,1. w1w lest t.nN,:,. .M.:::c-: fa*A.|M MJ*f::--. OH. *My 1....w .Wee 4..1..M...... ..... .L-....,: --.... -- ...
.
MUkAvMXV CAM ........ w ..... .. ., ... rash bur.,. tti. S r .. :::= :::;::' '''''--
.
I. .p. MS'. Ms.. M......II CIn1y..l.rww ,..pl Irrl... -- ............... ..1 ..:::.:
.
r* 1 a S./pldlrw N. .w....d k..1.L. ....... w M 11. ... *f r ...... .' -...- ......
..
/ .t1f' IN .. Ite4 .
.. run .. .
.... 0...... *....
.
r.'l11.,1w/ptil.I.rM,. ...... ......... ...aM ........ d ... I.A y.l .J C_..LIN.41, ... ............ .MkM44raM ok. .......... ..1 :::=-i-: ..... t: :s

Iw..... ... 1 N.. IM p.Ir b1.w.:= Ie _ef..... .......,..,......... wt W/yitJ .../Iw'dJ ...... .M.. M>4 ....1.0....1 he ..... ... t.......s.....--... .. -
iwAstir r. s p.. 1....Y 1.a.. : .......... ... I.. tMC.. &--... .. .
111 k .
1 _.. Sisal S.1.
f 1.N .... ... Lira TK .... I.
... .
r. -- ................, .. ---.'
i11,1.tIrI -4. .
-_ E .... ,
r .
fN. ,. .11 I, .;a. MLwP1i4i.. ... ............ t.n.1. r... M t'N. =r: ...""H... .
Is..w.1 t is.
.. ,__ lie. I.... ... ......,. .....r b .. .. .... ..a.......... + r 4.1.. i ..... T >-...* ***> f.i..*psus4r- *M
I.. .... ..... ....... = .A 441a. p tl + .....,....,...1 M1w.......... d M.... &* + 1 .r..1 .... ... .... ? r ".. J
BlsMIM4M
aN .d... MfM4WtAM ads. n. J;
1'L .. #... ...... ..l sal ...."--e. .. tscrr rwra.crM
Iii QC111n rcaa-aur M. fNtT b A sl.1.J. ..... .... .. a a..r,54s. b Sit.... -a .... ...r:: ..
.-...J..... d ..1 aIM1n r. &--. IIo4te ., ...,.... .... ....
tAfitA .. ..........rya ....tN......_..........,n.tr ..w w ...................Asl a._... .., PM... lab.Yr. ,.... ... AI w.Iw. YA.f...... .&: M ..t.rla +
........... pater. p.p .. ....... ---- .... 1-- I w w/.1. -..MJas/1tw.._, _p.ly.......1) .1.'W......... I-' '..... c.-. __ ... ..,. --........ ...i&.I.e.,.....
L.....b c... ..I........t1..In wrJawl..J.d .......... ... ..,..., ...M p..4 a Ib.,lw.................. JWT-t a......eeA 0..0.. ..... N.... -W. MMs5 .Irw ...... ..
.
..... ..... .
.. U4ti M r.las .
.. .. .
../ ..- ........ : S.I.N. -.1.. ..... w .r p4 b.. _.... .
'S.. I.... IN-'J wwW Jul....... i -Cc.rc. "1.rrtn1IOtZT i r1 .... tL.w, r.N.t..h.... ........ ...,......51_..i t AIM..M Ml I..asa. .f Tl.W... ........... w.l. 1..1.... ..
I .M wpsr11 d w pIL Tb .iu. CE M M 1..1.1..1......... b s.r.l .............. N ... c-.,..,.. ___ CW4M7 r.r .*M. 1'11*'4.1 1.1.. M .....s .y4 M.1..1..b..
w eI 1... p ....s. MNwar V .. ..... C BCL AT Tn< 7. ..y .a toUlkMfcfc .MM7rtMMtkMMMMW. ,1Sit1i1' T....... i....IIsJ..W.r.,.,...., ... NN ...... .... ...... ell ......
r- ,. .... .. .. Mty kMM to IM Is. r IMM .Atrto 4. = tibia ..... Its. ... yJ
.t. .. .... .MM*.1l..... --- MkkyMMl > .4MMlMMMMM7lMM 4 .p ....s. .-...11.e.-l... .
I I .. ... r
'I.sa....-...... ........ II f.JJ b..Irs.i-.t HlHMllW A-It i ad ....MM... .....-.fa*A...MM*.f MAtoy....f A*MM*. ... s.asssi.,.,..;sali sal p.,.1. .. w ..N11.M MM. w ....N
.
T.i A M.TS rtM IX MLTU rtA. 11.. Isr 1.a.. 1M lMM fa_*_fMA, WMM-*MM..A *MMM p.a.-.l MA* AfMtMlU I ...,.. .... -nr 551,....,..........,..... .515 Mr ,.. ........... f
W ,*.. L1Tua1W CAIU Mlt w1.Ir..4/ lq JOtM =VMMTMMMM = 1 .J+tc..q w as I. k .1 '---n" .. 1. ..... aM_ .... 11
U.
.... __ t i.
tIlclL&'S ..- -. ._ CalN.I .. .usn. ....
.. .---'''................ -- ---- -.--.UM "I .. r.........
.4gw.5111.LA .. A ........ ...
r N IM M ....... .... .... ....
let
(1.1.
Ttt f I A *.. ..,.. La'u..a....... I.r, M : "'rlw ..
,. w n.1. ..IN It.1. 4. .f c... .. ...... ww..11:::: w.y .
..
.w M ......-..I ..L Nw ,. .......... Ti.Ti.:.1 1. sal M 1......a.tgw d......,. LLJj. any bswll tA. .

f&..IA.MMrtMM .a !N I...,aI ,. .a..s. 14 MMMiy MMJ A. 4A II.k T..r.n 1.d I.bL.M7.ap Y larr 4. J. B. $AN TMikBIU.. M M 1usR1. /.
.i. ..... .5. --. .........
', 1 -
I. toy to April M4 1MA 1. .t. .. .
*
a.'.-a .r.IpU.. .p..N p.aaisr.us .IM/.. v.MB*.A..>4l MM>.*, ky A* M. ...L.....NuI.,..1..I....YV..as......................... N.1 ......./Wiq.... .. .A4mi&t XoueSu ; ..Ir.u' : ..... .-....-.....--h;
M .
.
.
..
MM .... .. his. tiMraN_
.
u..i......1 pr. .. y to Af>-4 5.J.b.b.. ........ II....... 1W WAiT.. .4i..Nf.".
.g1.a w 1 k......... "&IL' .thlL ....I'''. ..... I.. .
.
14 _
.
.. .. __ .
"... ......... .... MMAiy A*4A .. .. -
..
.. ..
.
: F. .
M tic'L11:01) -- .. ....
.
M. 4y to
was 1r
.
M41Mr4VL
ApMl I
........t..l ..., .. 11 -- I"rc.tt1ont. Yw....... .rN.1.W./wdlM.r. .--.w.....
... _
.
au... ... Jar..w 11 ., c- .... .
.
.. M..4y d1w 111 K..M .111.01 ....
Tb6./Md w. ...... .. 5.,1" ........N 11.JSi.. .... .. ...
.. wai Maib.w ... ... I sf ....--.... ... ....
.
pasa .. ..........,.. '' r.lI11Itltsg.11rS Jeffrey A Brother ........ M l..rw1(-,.... r1 N j.... O.Lwi. .. .
-- u .
....... ... w au .k* .... ... ....-.. ......, / ........d M ........ N rM a-1..11.- ...., d .
............,....t asel..bI aim...4.N .., a ..4 N/.. $. ... ..... r.ps.fr ... GaaaI rrenrar& =__v.. .L :.s.I..r. M a.I.pl he eI
.... .._u... w........d w f t. to.0rAr w r w1wi1..... .....Ldr tiM.A jw i 1
/bib.. N sla .......... lash hrw. A.1' Sass 5 ..t Sd.w N N.1.:. ltr1rua7sJWLNP .w Sash rws sSl M.S..11s
Z \ra.M.Waww..b: -- OITMSu5TSaPLLL& S... N 1b41 TILLI, ILL. .&..&* Cltutri04TL1 aLL as- r + .w s.4r.l. ..
/w... r..l ..... 14w..LL. Yw.N11M} .. pw1Y./IM 11..11..n C
AMt a5
sun for Ie IW'UMIS. MMJ*MIMIM NIb CM .w N
i ......... ,.u.-. r.-- I.._..... GITi.... M4 r rMAM* kM4 > w N... I.... d ,......ld K r.1.. .r.. A.............. D..r. b .

J.M.. ........, ,... .. ... .. .p..1.b..N.. W ::.. A.....PS,1Mt w-... M. MM MMM.4 .M ..-.....-.'. c..r ......._..........._ ::. s.ww ad .... u ..w .a-
.... .a..11.. Ibr rN .......... ....,. d 1- ....
.
--- WMM.w --... ........n.,fa Ik 4..11. W .,huE
........w.M ........ Il .l.....Sail.......i r M w.... .aIUl'1iHftMJ:. ......N.a' d ......... W* _,.... N w r.....rt .. .. b4M..1..4w.N .
.... L .. ""&.LaT'.. : :;:...... .N M .aL11, TMS atNC'UM ...,. 1-.. .... w+....*.... ...*w-Et Chewing Tobacco 5..wrl ...... was .......rr.. O1N'tTt1.r : ,
........-.w ..1.4..4 Ow..w Ie .. -.-......1DRY ..... 5......sbrp.d .- ................ I.., au".u.. L L Cw. .r.. =Sa.
\.I. rsr..lJ..d.l. .... 16 ,! > MUV**. ....w..... ......,.--..&, Maw Ila.111I4 .m.-. ... '
t /l:::$.. I..L kMi.MMM GOODS rbbuss.. AtoMM...to M* ? I We M U&4 IM WM n...l Ik ntcriTM4M Iww......-,..... ti

LL1aet11'L uTlCL.--/M ..... .... -I5 Mto -WMMA. i T..... ... n.tu..SMlsvu
N atLf MttoMMt U. ... ... M ... rUaj &.
I.. ..... ....... itiJCl11 I
MB MMMVtoA* ... ... ......... 1..1.trli.h lam AT.9 M ... I4..y WHITE
,
.w-.a. .
II wf .
t..l. .
: w d ... .. .. tPBn
CIItoQIISII w
fte asM.4.ld ..p................ 1d4. N rurw. ., AhUMMMtyfa* M. ...Ie....,ibis..4 M. .aM W.......... N. tM rUf MT IU MM4.i.CMkSXOKUO w c....as... Jas 0..............
"Ml .
M .
)
'
hal a ttai.as.. 1..w wr.w1J.fK..C ClMl MMM. IlliafU' Aa40 -.A...." u-a. If...... d M hw d ..C..I..N.tb,4x> .1. Puss N :I.II.:: i :v U H

.to.IM p..w! rf Ml p > |.- .........i4toMfty M wl ..... ... 1ldokl, N( II. .tL 4..p..KN ffrt
r. Ata .
MM. MM f WMAMM MM Mlk.MT I. w ....,. ....,
..... .. i.lr W -..a./ L.bi. ....... toM .... ..... w .u.,..... M ..... .t LOW rtwv .....ef TOO.VCCU. ..,...sb.....d1......, .... J'LOCIDJ.al. .
.... 1........ ,.,..... ..4 .... ru I a... P.wa.1...asa. .. i$ 11.
.. C44ki .
........ Maw NI 11 -11 ... to .1..1 fa*r,i >MI ....... Irk*t to*.....)..MM4 -
> d--.-W... ........ p. i44BCMAA.. .w./Si...- ( iiHi.il
Af k**. 4.C, w,. ... ..- -MMMJ*.", .r..rf..wl.rW.M Ll1 .y ...---. ... 1.- s..... ...... ........ J-. .. J.... I.Is. UlkMlMMatMMlMMlllll*. !*!,.!..*..,
MB4v*I.. r V IwSTSI Ann bUSJ 5- 5.54 La.. SbusN .. l Eq1u. .. ...........---S.1.n M...
? =
SMM&y a.rrlr .Jr..:.4,1.1..4.; ill b w .4. AJU. B.UM.aULubq 1JprCasswsN,::: ..... to A !> > "'4 r1MAusSSIAISOSgL :.. .:.-::.. ttas..wl.prpll.Sa*MM M

..,.............-,. /w........ Aural r1- LalaLtc ....... MM a ....'.as w r. a JuurL t LtILI ...b..was 5...N.N... Wf MM .. ...... M, Mto to ...ly ,
.- tol *... M4 II M ...w .. .. c tir e.-- tot, *M,....*J. Vs.., J w I .u..o..leAl a ,As. .... Nil... ..u4y ,.w as l. .......*k A*M.jr.... MM M.AMUM4 -
.... ...... '-- .. w Ir w.s1 I. ...a .. t> b. INi 11.4.t JAMLI S .. I.
"-'J "- All paw ...awl r 1M ...... : A4 ll.aas1 tt.tliii, MM*M MM*M.......
............ .... ... 1A1.s ... .... /s.11w.Iw1M..S.. .N/1 was. MMI VtMMS .... r.-..a.--- w aM... *-
..........5.. y ........ MI.--d s c.-, 1.5.55". .. a1.L +CB W 1\U.;\ .'la'At11MILL I IMJ ,"_ VM A* 1....d A* pry .... .

,. 'IE...M A**f ......* Ik. 44Mlt4 ................................ u. JP MAIM. ............* KMV J.to. M)1..toAl ----. I1... -- Lit, a'u'.1. .;.1'....,....
fa* to .4MMM .Tl f M.M....M IMMMBttolMM au .....sw"'-I .eI ..... .., f......ill ....... CbM fa, <))1. ..11.1:. .....,.....w. as .........J r.5.
pdi..kLaS Jl *M*M .........dw.y..1." .... M .. ..rw M w II.I.. ... N .,.... d .....M M..lM*. L....y.to Y.r.r pas fill..... .. ..... II ..... ac II .. .. fcM4 M..w. *>.to to.* was .. A
.. .
toMto ..MM.MI M M4to W .. .......&:..w 41.y.. .. ....... .... ..... ............... i \ ....r'Ub rdWi.. .. _, ..... .

...r.SMYg .... t6 j u. r. AIo w VJM. .1 I.L.nN1....... w f..Nd ... L....... M. aa-.f.*MMM< |M. s f CCC.id.b44" ftMM MT CW4) M 4MJMTJ fM4M M...... .....d w, 1r.-.. .... ..., I'w _.... -. .......
r. '.Uhnl.IL" i his 1......., I IIuMa 1- tww a b. pM MS'

,....." fJM.. ..U. J .._n'N. lyJsw /. 1IL., L..itllns.prl .. Jw/ilNrtlAA A. CAUn..u..-.. J.T.MATIIEWH./ MLi. ru1T.b h -- ".'.... sa -

sus M As 0.r.w1L'"L5.l IT. .... u 1-111. A,..... i.TiugL?
..-- f.1'Nsi.
b..

-...- ..-
;. 1

<4T.The new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00064
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: September 21, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00064
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
II"I.
I. s

.
-- _ _ .
i!:b5k ::11 t. rR. .4. .. .. .. ... ,. .. n .

...
I I 1w .r i 1 e : '
'

k A ;'LyXiWii h t

....... .*.;* area .Mil**) .
.f M .r*eW./1-.....' 1i .. '

ay W. M. RQ4LCRTSON.IT t'Nt .. j'

....,11M11rTr k .
1 .f ( .
J ,.. ,. :1.' !J.J ? : .

'w_I"_ .. J', P f M
A'+rp Y,14tH ...... .. |
.. .. .
I. .
RATES OF AliVERTtflXOtnMM. ". L III.- .1T't
.Pr fit ,taw MM. ] w L. 1 14 l' I I
.
11.1. tit* .. "' '
..... wbt.wl .L....w4'' .1 M. : 'IK. OU)114 OUI T1LUHT." .. :

t..*..M4 Urn!tIY.. . .... .
M lU MM***/fw1 : .
""...... .. .....jM/JM"Ml ,,'oJ... IL-Wholo Number W., OAUIBSVILXX. TXJL, FB1DAT) .OYIiIZQ SErTXXBEB> .*

......... M H 1466. .

M.11rNP.Lwa.lCtti eMiMwh. .
-- --- -- .
M I1........ !' M tw_.... i.J .. ... .Iee... I l I '- .
d..wj Irlwl.l sI etrlw 1/w..... .... h.r.,14 I I... &&Ie Wi ..;. I
.. .. ... rr TI.
)
irM ...... Pwls to ? d1riryp .
....
...
l/ ... ...... .. ... ... .
............... .< .list 111.. itr .. 14.1..r iy tir.l"ly IIUJMIH to lUT ..... MUtlf rtkbM *iiU.< tU MUt.TU .w rwq libMMtolMil .ff 4111Ikfrrs .,. .

.... l.....$ e1.le..diL. .,.,......,11.x...... .1 i 4 MM) U hilt| lU MitelMM .It....... J Mr .

HA.BONIO.lftlno -- p...n.r ................a ....... Vp..11..pprsr..S. t1. lop .. W M .b4.Ml MiM 4rtM 4 H I ..... .1... .. to ...... 'ht .. + ,

.< viHo-Ixlqo- ; .No j I .MI wit ,...-..,. ... ..''I..... ........ J'" ....... ., 5,1i.. .0 1 v111.* eNIa. 50A,.......,.p,. I t1r..LLr.J. .,** J..di1wad .... : -
4111 tlrn" II ..t Nh.W. 4. U4M M J.I,. ..... .k U kiri ,
O."C. tar --11., Ul !I. ti- IM ..... 1 ...... 1. pwt.rd,1 411.. 11.. ... ly yMt I .
...... ....... M,lUt lU MM.. MM ll.liew.1w41 ee. t.. q...w" lklU ...frwwl.:. .... : -
Bi. IsfWMtW .
J. C. flAll>* w frtliW M4 Irrwi.Ge1.tJ ; I......... ..... ...Jl. L. .....
*... V.r M. =!. ... r-I sal Ie at.W ........ .t .. 4
.ft MM ) J.
r. swi.fiel.ry 1
II. t.... ._ .. .. ....... .
.I ft. pillu .'&...MMM ...!... ..to. U ) ............. ...(':>> .... .it. .k. ...,......... .. 1.twl III ..... .., he ..... .... 1.d aloe .r.. ..
r.., s N..IwJ ...&inI .. 1..1rtit ,.... ... ..
*AI-. TMMMM.A. l. IN .
'T..AIUL .....*rr.IL (1) p. r. rt.rpl.a I ..1 _1a1. rJ ..Iw ........ ... 1....g. J I1..r. I' ...IRi.1wJ. ...* .. : .1
.. MTItU IU.tot ----. M .Sir Irprllf 1L1.IJ..11. ph 1 ..it ... ...+1. .... Nt,..... .... -.......... to* eI.Iip. s.d1.. .... f.11.. .. TUUvIrt .... ..
R W. 'WKIMH.. JM|.* 1......., I 1.1 r fiN rfl .. ..... ...p.e.. (.) Md-ti t...t ... .t..J 1La. -I I...... toMllMt .. I. n
.. .
))1. MALI TIM*. i. .w..... 11. ...... il eif, ..... 11. My AM* rap., pN.IwnJ .. ... TUyr ... .
Mr .._ ....--> *-..4.*>. Mrlf+li..rr. ..... to M. tfWitor. M4 btMBy a ... Utk rUiraU k k,, ... ....., ... ..
..., ....... ...... ...ra.1IAI'wAIt11A111.11. w .. I to Urf to*.!..,*..... !1440.1a1 rfM pel w 11ni, .....1b ......... 1 1 II... ..... ill.pM. Tib b ... a.l.la..f tU *|*.... ......, ... M ..
1.. 1.JIt i e/ ..... 0.JwIlwwl. ........ .
..
1A11.$1..T.JplCilrt 11 10 a.p..... pooad..g .. all ..... ..rr.r M ...... J....... .p.+Lfl .&** ; ..: j
__ I .W rt1..fitr. ..Lm_.,..... i
rwtdLJ, .. .... .
\
r"- .. .. '
I/ .. ... .. .
i ry, J..J1 JtS..1/4.ii..1 lUy tab4 .it
/ (
4.. tiffM t n/ ,iOt.(i i. all .*- ict| .
r. c. L Ait err. ,t.n&IptJ, 14i... ... .. ,0401* ur..sf 11.fi .,...I .__ """ 1 ......... *l+rit lU rlRl... wiw .l.Ww S.....Op.i. ............ Ie "-. M.i.ad ... ..c. .. ....

L W. tEa.'...... ........ Mi*..w4. .. l._|.ril n limm .*.1. 1t.JW... 11501.. Mj W 'Urkib I .. r.........,. aloe es... L ......, .t .........,. a.1J. ...... .., ...

rT.I.: UAfcltSKft.Rjltltl. JmbV fMMM.r. M4M.. .1J .qf..1.tm .f )1__. c"-( .w. w -e Om, 1''P"114' .....k lib MMAfV, M4fto tLwlttl; w .M*, **4 hj ...... _*ii. .. lU .1i

J.. nmui.*. *.....-*. tt.p .r.NJ0 .." (.J..i.4t.1.. ........... G.... ..,.. rM 4 1. lU MfKub a w1.Miwt1 ..... P..I... .p1... u. ... ........ ..... Tot. I .k-
.. .. ft. MOt *UX. -- N. M.B. 14 i ...--.. W M* ..... ...; ..1.41. L xt1150 ..... .
r .. IIU.I&, J..... I****. .. lU I....*. tkiM.* HricU .l.t-. I r+9r IUM y.4 .H ..bM Ufor* .... .Jill' .141.1.51 1r. al..1, M4 '- ",
II- ISX Tf r.ft I .... 14 .....,."J ....1.1...In IMl '" .. ...... ... .a..J.I -, L.. I a..w.; .. l.. 1001 ,sal. la pw... 4.,....... ad. J.Iw.i.wi.. w! frrt. ...

:. ;r ****** lima..MM lulliM..*. .4tMlMr ......w.I ........ .. .......-.1.,w..4 .. -.a .-... .. ,.... .. .i. ... ..... d w4w.f 1441. jwlJ. Ilk J......... k *4 > .,

,. .,.-. .-...........", hie r....... ... iddg. .....l Ie W.7141... 91 t4t'pu ..... 1eft"'W IMM bTU ...... 110.1J ..11 1.t.rrt1. ....U..1L..fil11 A .. .,
rtl.w.p>r >...AY.. tw$1.Rfrut .. Wilu* JrycteM W tU .ir wlWfc 1 M4 iHM...i. b M iM 4. ..... tU .
MMM |..,.... if )M.| k ,0101 to IU tea ..... t,. .
: r..nJl--.t'.u.: .... --', IN.. ,... ae J,.,....... t1s wtatl w ....I ......W T WklU ,,' ... ..... k 4i i4 1 1I
f. L ... ...... .t aloe ....." .It Iii MM ** ..... >| to .la... .. iv J .

l..+..,... JU'"-L.M......"It."s...... ....... -.. t.d .... tl...,.,., w tltrq tM ....... .. t5..w.$. to U4 ... MM>I* M Ida/ j ............ ..... ........ n.iatc.N.t. Ml | .a11 .....Ji.JI/. 1JeI..I. lUki4 lHM .. I .... .j

l' J M. ......11").... ........ ........... .... ...J ........ .... ,r p........ l..qidet.1 t4 .-...... M ,.- r UTM|.1.41.1 110 LJa.. w..i.r,.., .... I.N f

A. I. ,.... rtu". ,J..1..t --.... I.i 1114....-.. r N all ........ ...... rl ....1. q.i.1 Ie ---, c..... .... ... ." M vlMV U VMU& MMMMrf** jMM. .., U t- '.. '

I. M.lOiKB.fHMrin. *..-...... all........ lal-- 11..11 N1.. 1.111 W. w...01I .eiJ ...... .. i1Jelwt.l ..... .. ... f fI
J. ... fAl L&\La.: ..... ,. 'Vl. IJ ... ..... il I*| MM ... w ...... 4 f HH "
.... 1140&. wl.t.G.r p.e.G.r. ........... .T--. .. ....... .. .. .. .t .( .. ... ,
1..l. ,.Ut.I' N ... lilt I pwr r ..,1.! .... l..My ....n..l J.4bn toMMJto '* ...it,. I .
p..f..1ry 'it.
Wnklo Iiwlifo.LLItt :w.jU.; o..a..il1..I.: pr 1, 1.w wp...d4YIJ ... .4 VU w ... rIk4 .{.... IfargklI -. to toikbUM ,.a... ... w. I ....... a; 1......1sfa& fttv.....1.- f b

........ k IU *vt Ml lUr. b Ul luUUM. ...... ......,. ..... .... ...... ., ........... ,... WI ..J : i

toLt.osl Mr....... .bt...ltr/w... ,rt.. t1. ....... Is .il 4 .... I.tZ..W .,.. ..... Tkb. as..i L..iy woos ohs.. N i..pp.rr.t110l .

(.*>"JMM>S. 4Mh .... .1 ......... r w 14.. r...J Il v3t Urfly U- *'nmrj to MM. 4....M* M4 b UU M 11 ....lUUU 11, ....... ... NJit. 'r" ,U. .

i'Uf.t)t.n A \.*...." t.1.4...... .... Whir (Ie ....L.. IL..l lib {1.J.rl' frl..tt. AjfUtM M* Ur aS......*, M ... tifM*. Uci .b .J.itU" MJ J... | (*, '
/ .
IAMU MttUt, ..*..<> MM. iI L ut7 N ......... .. .....frl. ,'..4 iffN.. ill. MM M* M MUrk I I.... .......... ... ni..f -.! M* .., Troll ,.or... So M -..-...
.. C. CLa'4.MAt1. 4Mtor llMiMft.l.r. 111. I.. Iir.rJll..w..1fL1..: kMM'r ,'.. ..-. 1__ ..-.. 1.1.14. tUw Mra 1Ir..Jj..l .

< TIll"" t,.... 1.......... N I'I... .. .......1. .... M tS..A M ; sL m..1 toMtMbttory wpr.t..ai..a.sl .: rt.si...... ru. lt.$. I' 1DM.Ik.J. .. .* .<

Itkpi'r'LNb0ataIw..... ....., .il tM UUt Phs .4 .,daI It ..psJ..J1. k MyM .... M4. MM.*. r.-h b .Uk guv* .....
B. DAWXIXXATTORNEY I I 11.+.1,1 .feel. tlMy 4. ..... |||MJU ,lUlvttMkb ..wa1. !I" ... .. .tL.r > .. ..1
JAKI3I J ,MfcfMIlM 1 Mi *.U.t to p t.t UTtojM tj toMy ..... .mi ilty M i k lU UUi/al ..a. p. .T : << .
AT LAWOLICnOR ........w ..................... .LwrNf .44.11! |..+...11.! .w Jww.fel.wtlw wry .......... ell ,.... .....144i I .. JwJ tU ..t.. r. ...... (.. 1 i
.,t4 Ji.. WUI 4 : V w Ire erir1J .Ii.1 i. I ,.t r 1'4 aM ..t" rh1 aI It..si 4r!
.
.d14.pi
r..1J J 160. t4 ...... .. .,..
M
rf. M ...
1 r.ni. N t1... ..L3.. .. 1,, IM .1..ALw .... R. Lt.f ...'h1',........ 11.1 wit U* ..... .kwitatoj. liM i nrttk* ,.. LM.<; ...... N.pL... .. ..
'
j,- IN EQUITY..a.uun'LU..u. si he .,..o .,. I 11001.' 1..1. .. ri..!.. 5 0'1 ......., 'r J.. ... 11.1r.1rklGA..t ,..
Ipii4a t .
.. .7s4ia 1 I I. ... .,.... ....J'" t....... .
-- ,. w,1t1a1J1r. W tw.-n. w j :.'"; i Ie...p...... ttrliidn. W k sal "..... .....Milot /f.
.
.1. .4411.w :;.. Yrk 5 NMi t4 n..;. .. IIJwJ., w/w w1.JJJ it .....1| 1'I. M<| UJU /. ..< p.... 0111 i.1. IUWI.br lU ..tMlU 1.1 FU*... J"l: :
.. w. rwNNTp ........ TMT ..... MJ rrMrkt lU lr < *
.. ,. K ,
I e1J..JI ... .... 14..ta5. pl i rp tU UJy ....>.|.t1w .iL' .... ,.. 14. ... hUt. MI "'- .
|CO UN Y SURVEYOR... ........ -.... r tlr ... ... {, t stwWty. Vy UtiMi M Jtovnv ........1 11tp.ili... .... .L... 1.1.7.,1..1. w. raM ....*.*.. .,... 4.y, IN k lU c. w
-. "I .... ........ i.l ..111..... rl itMl. I iN*
.1.a.-i .Tec- a.tI,.Ju.......... n. Ir.Aa s1r'.t..t.w1..K 411.1 this&a |lib fb. to U MUv a.J
i; M krw4
Ri11. r1 .s 11. M M I ...L.wdri.wpJ.t.w14 J' ill fwtili..I. ..J .ll.w M ...... liilinMiy .M M c..e Ml.f....* too, I I. Ni ] I ,.,..
J
.t. N ...
,_ta ._*. J.Mrf M. ,., .... 01''w tti.rrw.Tb .. fti ,Vto.J7.s I kto'l 11. I tar. Ttw N a 1.41.1 1 wn.. l...*.. "StJ.w 1... .... .., ..wxs '.,.. I I.1. ...
..._. CM.. .. T.....U.rLtXKUS gtPonualMum .1' 11.1. a.1.. M. IN .wlet ..t aJ.. l.fl. ( .
r .........ft,. ."...,. /t4...... .tl.i.lh. w towMT. M_lt AM y.. .., ....... 4..J. M f..7.A. Il 1E1 ."/ fcrtMMMB Ins, *r* .. .,..

Itant,..', -..... 4flli.f k.lf. Mw ... r.-. Took .. pn.ItN.f .... ..', ...-.. ill. -uiac .... .. ....* ",.,...... i.w .aw.: ..... "I r... .

......... 1M $L.la, t.n.I 11.IM.NUT 111.1 0.1 ti.q> L. ........._.. c...... tU .! k i.. .Y'. G.,W .N.rD..& 1:11.0.: vbV .
Xerchaat, .. Uj. toflmi r .... .k.k blswl U.llg iMtUkiag MM w. My |-..Ui( U'. UM... U... 4.y vim vrtrvMMlK ...... Jk .
7. "a.- '. it. M il My J. tiiikif II.. UlU
IJ M .... ...... tk... .&M4.viiik. .k.. .. .. I'"* )
J3 LaW'rJLLIJU.pw1s I.. h.__....... 1 1 rt7Ml.. Mii. kMB. ... ...... p..je.L i .....
.
N ., 11 1.. 1..7....... ..J ../ Mik. MBMJV N....... M .. MId .!
0..1..1.711.k..M- Y 71.... 1 115001.. .................. -J___ M IJC.1r 1\\T.... .. &laM .... ....... J" all .totorU ... .,. ....
tLi r.
......' I. ........ MMI WMXU' UM frwtt \\...... lib rVWU i v..b M. toKMiuunr j
J -.4- .. 'I.......... till. ....w IMM I .iII. k. ) i
r :t)_ ,eeL ....., .. KJ. k .41.31 Ji.1J. toG. ,....ii.7777p..e ....'.. Del .... ..... ll. ,. ........ .::1J ., I."......... I *-'*"
1 ,--i1.-. 5041... 1M. *M to to* il .... y .
-.I. .. .,-. wd ISyfw....,.1 a(.-. 1'"..... .... ; ...,
ph M .... .......t 111.... .... MMUMMMMM.| .. lU b.4MMl ..l. ; .,
G.I.AUGW; w1r.f4 ....... .... 1404... ..... I r. T...m.t, )I. II. ,.MM. .. ..*..*.....lU (.*.... D.lIliM. .Milkv* to MTrt../ f.*nmUWtUU.. i VM | { [ .
.0..411 r1J .., "u.- "'
... .....", ... ....,, Ss.n 14 N w. SIT' .l I...... .i1.... M p.. 7.
,Inp11r'Y AT LAW XtUrt tnmBk rusAsrLUAIMSA I S.tIns .km ... .. ... .
,
......t--ee....'. -............ -II.!! li......i. IUM .... .tUk.l. .
.... ... k1 II I It Pf'l ......tans ( ,,,.,,,.
)l1c.1%UI.r.rL i J-4 1tw I. 5111, rl., 141.. e.N rot .. .....1, a.l'.t 1p..w f.M NJ' '
w
.....
.
4w dld1.W.. .h. .... ....
,
1A. .
+
1:101
.
8..14 t1 tJo
rrj
...i1Jr.l.ehw..d. ..e1wa.... tU n....l .".... ki.* IwutS. 1t.
...... Slxlb.. o ii.11i. .. ..
to U .IM n.n.I40. I i
s frM lU. ..
4 r... tlt.Wgi....i to. I WM .k MI to. .... > iU tiyIHMIM" !
Ci' Ooonz .| < .........
.I -."'" 1. ......... .. we ... hi. .. .ie.t. tU .....u. 11..rri. ...t,
,., ..-.a.-. ..NJ ...1...* I uU MffM tMe .. woo .. .
iU. .. ... M4 nU I ......."... : ....
ATTORNEY AT LAW ..I trip.t; I .... .,. a.u.-4o! r-4 MM1U4.. ; i k lU. ....... ./k A Jt.71 fii U* 4.. (
.! .. I. ..--'Me Oki Nr '..... '... .....
UtMMlaib !I
JA4" ..1UILLL rLA. '-' V, 1'.Ul...,11.. ...... 1.i.j ....1 s i.rtoy. N. .1 thsl 1 ...... ........l t1. ......,. .. '
I ....& .,............ .. I. twl.ry 551 8'-..... 1orJ.4 JNt i.f rb..4 j]
..l .elk t\. t1.jJtlwl .t -i UfM'f. *..*.. ., to. .k..l IMMlUUi Hh
&w'.j. .... VTUikhMJvptmUl J--r..J..tUsltoM; ,!! ,... .......m w 1 { Uv,
\ 7. J.C.OAKBVXB I.a.. i M. 7YR.w i.1iti1s.l.y& ,. toto I...... ij7rif 11..a.p..f ... sal f

ATTORNCT 1,. 1... .. f..r .. I.."1' I1.,. !(I'", N kJtMN.. 111! M I.111..i.1.1I 7Iar.J/.s ta.1...t .........J .... Jaw Jitorkl"L., 'I.. '--
AT LAW it | .. '
d. ., ..- .. ....1 a. ....
tokruiUt. k I. ."..,. ._ ....1 I ; I'" *, i......, .. ..it ,
I..rt cUV.. Ii.. U. 111w.1.1J. 1t.1'tdWf r; .. .,... C. J1 T. ... N
.
W r
tJ.lXIflLLf' ru. I i .....
W .
.
i I .
.._. 'IN....... ... ,. ..a ali 11d 5S.. "' .. .
( .UUtri .
.. U.. .U K rUU. ,,
VILJ.501..11..1..10. 1..MM14. 1401... ....- ", ... ...... b_lM4M. "I I S ftihnmtt iU iMttef, : M*<* to lU kjvry ./ .Mt... k tkbiy I.... rtI,
(>.
rr .....-.1..w.. t.." 4t Ie 11.6.111.i.t t1. l..tl..i.. ;,"Mrtrfly. iMrt-rityC M. lUl. .. ,...... ... t41"7wisil el UlVMM 4.44..1 ) --. rjfe, UlUllUMMMal 1I lrtM, <
,. 8ft ..., rJi.J.i..141..111.w.. ...... .riikpvUn ...:..

.11. .. JBf r .BT .. II 1I..u.. M..Irl .it, p... till drrrei..1 w ..a....... 1 .Ut MB U ni4. .* C... ........ II ..... ...... ...... "'&.G. ... all

.MtMS N A4 Ats1fA.l. I Ut ". U4 lU top..Jii. .i to -.U to r..py.t..4..11.. .ltt .UUrt ...... <4r( .M ib ktJ.44. .. I." .

r--l4doa inert-h TU p rgtobftv ....... .h 1 Mlnsi.. ... ... lstid. .f Ml M*. AM l. .Ut OTf b tU r nor. w ....1 1.11..s1.1J IMa ..... .

JACKSOXTtLLC, .1411 ,_......ad..,.... 44.01' ........M..r.r.-11. p1+...wN.al. s* .ilfriq -...... .... ... MrfWkw PMi1.r. ,..u:. .....it,. /I.......% |Utbkk r t a1..

.. J 4i 1 -.. .. I1ie .. ..... t I ItojiMftM ... ../ ... erwpl4 I fcw Um kJW Ui r>* nUVM lUl t
w.M. ...-.... ....!.. .. ....... t / Mil armcl ...1 ,..,. .. t1. *.. w. r.
.... M w1.If *U kM4* TM -, 1... n. pwint h .|.4 to.U lU. ....W .U.lU M* |'HIM,... A. lkw. .4ty (ftMt MMTto4 UM,1 Mtilk. .M4r O ) ....

.,M4ll .......... ... ... a& .1111 a ....... ...... c.1M ..... ... .... /IK.1.1i..rw N L.t..l to *.. M! .%**4 VMT8..ti. Lot ] t.J.
...M.>.jft. .....t .. II I.W........ f. -, 7.f 1 .... :: 1410. w ......... ..47U ell ...... iy ,
,-'...-............... "' ... ....k ....... .f .... 1114. 0111..J' VI .-.. ...... |*ra ...* MM! *.**/ ...,...iiT. .M.
....... ... .........,... t IMMMJk .1' :2l.iUra till...I. ... .
-- ... ..... 1 a1w. ..l .Irr rIfM... 5011,.. .... all ti.a.l .... ..... t1./, IU. pw11.d.1 w _,. sal frt. ....
e- *...... I0MMM lkM\...- Miftof" iaer..lr, .......... i I...... 4ikikMfUM 5001.1. ..lla t 'Ie....,.*.'-a N..... .... ...

1.y IM.IMA.A_'. T. BAM.. J Ar ... ,...811I.. eI ......... M 1 ,.... 4 p.Mb. ..... s ....J t ........,, Uv,t.., lUt M vtiUr4f .1IJ M AkllUlto.k. tar ."f 111.... .. | .....

.... M -1Iarn.Jew.. .u.M4 .. 11110 ..-.u.. w....Nrp/ ,..., ........ .... .... 4snHi ...-.s.j */tUM4 ... ., tU ....
'
,.......Owel J. Co-.0..... ........-....... .... .-...................Mdt "I I -* .......... UvUvpMiM-1 ,....... .f. 11-'..... .1a.. ... ; f 11

I.. BOZXER ftCO. pafiq ... ....... ...... ..., 1..., .... .....ri.741 t4. 1..1 .UMIJ, vMft M .ii.ii..... to v.,rkjUl 1tJ. rteti Lt err t1. iW....... ,.*. .....

aa4 .4 .. 1J5. ...Ls I* !....441... Krl.wl Jrprw.L 11711. 4 to ....... TU vry .!.....M ........J.._.. I I. rJ
vMryiikf
} .... W ......... ....... toTw 0-.,' 1*. .
JMmI le .s UM ftwtMMIJM .o.2.. ..... frls J..Il .I. I ........ MMt .Ml IU .....* i& ,, : IF. I M. .. .
IlmLtI. I.
"
.... ... .., t( ... ... .. .
.... N Iw. J . 117Mf1M.ptl.r. ..4111, ... 0141.. TW/......... M4 M. MioMV I M Ipa w /-). I1ea lilt I Ius 11. ,
NIA, ...br 11$0 A,, tilt.j.N. &It. ... .,..a.,... Mil 4111 ... "-.icW.-w I, .w .w a- ... ."., ...N i! M. rUU ......,.... wsll. u. e+Ltt.

........ ..... ...... .iwtl 1M Y Mi.f. M* Itt .... W1 M.. ppwlw..r I 4 uni47.. 1'Irrn 1. M4 U.p.*. bh a... .... .... ....... .w -1 .. ...
........... .. w x..1. My I II ....., ... ..... ...
-- .4.iwr41.arlpd..1 ... ... .M.1w. ...... Ia 111 M........ .. ...-, ..MU II M .UMMMM...... ., ie. r N

_F erg Ifs IR. SJ ... Ito i..ipt. -* to ...! w jaw !. ,.. tWJe r..l .e, 14...61 k I 1--,. ... .../ L4. ."I"... c.w-a 50.1110. IeWr .4th I -- .. .d

Im w. lW. b Ul IrttU. 4..- '.1. 111 rr I. .... .. .. 114.1 11..4.Le.. 1CIw : .w-.... It..... M t ... ..I ... '

J,. ...mL .. w. With Et i 9tfVtl. bU tL11hA/ ...i.L. T.1.r, t...... "J.., .... .. .. fit taiIb .a .1411 ....., ...... er. d fwd ..... ,i w
rr.i1J.11. ...
'. t.wvII1).. M N 1IIt4......, Ilri..t.J.... ,.
.M ...- r..w. ..w.a ail 1 1.I.I ,...S .... w11r peI w.pil/l. w... telL .. ew'
!%MI MMMM.f lUy MViU .... 4v. .1/.500. s l ..... ...... IIe .
.. $. .lX8e. ., ...... .. .. gN .i11t.q/ .,... ...... (Ia 1111 ......... .Wd +. w w ...... ...... ........ T4rJ .as. t.p..I, h Ili..r.s..hjhs ,.a.M aa., I SCSI.
II.... ..... aM.... tf t7tt1. ..... .. { =
.
Attorneyat'Law polli. M "II.Mc. wAl ens." ........ vkivi U I... M .. k
...0014.. .4.511. 11..4.. In. Par .W .J..1 11..5701 .d. .. kU w. ........w ...... ... .
UAlSnVILLK w to t50.,11.4.1tI .141'4Mi
FLA.l I
i'lMi4 vftff |iM y,'* V..*.. W 1Lh 1144 ... h e..1 Lp..f I..."1110 p....pl..f rw..I.r, ..w / I I... ..* f.U.. ...... .W. M4fMj M.. -I 11.-...1..a t-ail raw. ......r M"M 1114. ........ r+a

.. Wll lgl....O../. K.O, JMlMlll M4 ...,I ... MMww.... ...... I iU MMny ULtoM .... .hrt.Lie t..t i,<4..mwitoJMM*. TUyUc4*> i 4041 ..l fw.t ......,...." ,. .t t ..*. ...t
...If a....... ..... ..... Wi.1. ... ... ... .. I : '
1.101. If..1.M If 4.7.1...." TUMM./U* : 1.5.1.1 s Trw.1501'!I..1111) ... j.ran TUyUMk4vM4IM T /r 11N.,. w11 ... .. && :
WI' ..
....II ... ..;; MtoA.MHlklnHl. .!. jh. Nrpw Tw''' la..111 w K.+M.L.p. 'W Ys ......U. M.1J.f .... j: U"'c. ..... ,. I .. .

I M....rb...':..w ..................4044... /11 I ....&.,. U. .. ... M4iy" r| *4 ..... ill. .......... .... W I plrtsr.. ,.:.y........ ." ..10...1,I II I M.Ihd..1.. .....w1w.Mlr....... .- .... I.,. I M*

Jw ......... |is,.. .... ... .., owl lU .MA'I'" 11o14 ills ........II ..... i ... .,""- M&......,......,.... .. ,.., .. .... '. ... I II. u.
,
I p.. "III. ....II l.w.l. 4111. ij!ebasl ... ....... lip .luto M .1.W. 11+1 :+0 w V. I, t.nMl'rrp. IS.XJ. IL I. .. I ...

. ... U p


.--.
'---
.
--
--: .. .. ; I j [ r ...
.- !- ; -- ; -: -- -
; --
-. J : '- ; "'I. I"rl ---- -- ....... ---
.. .. a .171 --- :, r ,


0 .

..

l' ...Lal. iar tb i..11.i a -.N.M; '!-..- ..-..-.r..f ........: ffijc 1)lttv) n. r.. .aUu Ctvritr Ml Uteitk .-fctJ-km. ir _...;..., it-1.111 4 1 I r.-titktltiM Ikt p..... bv .ptjjtrrikat ] -Mr.. QMtb, .vUpM. Wvl |I TkkaUrf .b Mat: .......1.! til

i .'. .. ri1. ..4 ttkkstf ACtlr.Tkt Ml l-Ui Ut"'ttttil tkt.MttfiM ..! .. ity. lUl Mt tl ... ', vUlvtuUtMattf Mtmkli. ,..,...,. .... W.. t.:t NFrrt
d.r .
i ....r1..... .. .IkMtUytrti.... .zw. TU Oar UtNtikptg pkIDAT:; &11.111&:--><. xi I....I CWvpF; ......... t.....W tftMy Itl w..rIL .... ,<,.... I Irat. .... tf tit Lafiabtajf* *.... II ;> Iiitfitu ... ..U VM Ikt4. btJtf. ....* M- ........... .

... .. .... t .-- .1501 w 11A r/jNt. .1... w.. .... ... ...... ttyMgA tfw'Ml ttk-I vfl| ktto .ttiMail tkt yf |("trMlvkl; M tMtVrvkUtlm 1 I -
n. b. ..Nd11a11.11.x11.1
.rw4Ilq. .....'..'. kttovakt *o, 1 1470. w ....noa. S 4....1 .4 N Itra tan tft5e ........ .., Ie a1sAi/. to kit *.*..|. to .*'thy. kyatokg |kt. vktl.* tofttktr Ie wwaaiaj- ..B..,ftJ aril ta I* T/r
.. W
taws Itl
L" v** ft. .1 ". Me
.. .. lit* .. ttlitiytlii ..... M1 au.1. .. .... ..... II.M ik ... bw
; .*. .... ... t h W '-"; -' fOtory, ..! trkkkUtglU r .. ... 11tviJ -j 4.M 4
Iih. lU tl" re.n : MvilkaU Kb MttfM J'1p.ff4MtkbM
i t.i jlt N MtMry, L.. Ita4.lttot. XatMt ||t p .M ........ .to fkt. t 45M, Ao.d.. pestles tJ lib iittoU .....1 tMM tf ..........L TWfltr* 11 -'", Marij .. ......M4 *

i .. w. and.... .I.. .., VtJlvU* lUltilllt. tf BftkM) pf AfMV. k. ........ ,....... .thus w N | ..... tllUfatjp ....... raw d.M. i\alktr s.N4.Nr tktt .su1111 tllalto rut h N .... ........ .,d. X.. Mrlttji....NI itit ia*. k-to U.j .

tU* >>........ rs.fia,111 wsJ.atiwll.. t..,........ CuerNt.-T1. ...... far OM ...tkM ... ,. 1.1... Ikt| |ll ..l rifWtf TU rtMrtMyt tk* 1.. ., shish. ...>| Mbt k Mvitti .w..... V aM fiW'I...Iwr. ...r ON. W. J.11M;;;rwln.

...., I"" "" rut ui riIe lases M! ..... ....... vtt tok* Isi.plwrpi.jJMtIJIMw.rt.arti. ..* | tktt Sakkftry) MX it alt I to ttttkt I .p.... IW -.ie. __ r ...... ., .... W.... e. '. *j I" {IP) tU lilMtUp) tf ....... =spas

.1a l..w01 .. .... ... .- I ..... .. lUlrat Matjtt/b) UttoUrM. (fw IIIp as....... 1w)1II 1 I .l tarry .*., *.**..,"*.. Ut ikay. pan ....... to lit yinit.WiM .. .... ... ........ ..U toitufiairly rttto I to< rtlbatl 1 JMttjrtt Ut.-a'tj Tbi

hut E4i.... 4. ... .... ...jtlp,tr.. .. fmUt4 Mt* .,,.. U MI *Wkto4(I.... to (* kit to tptrl aN. *.. ...... b ...... far tkiatjititt lt4Wtt4 .......... TWy ....I .nt MI ...... A&&.&.....

..Ha. *. ir Myf &h ....... eI II lit tktMt itomtt; .kU l.., U p.... ...... ...tttt.... TUrcUr .......* II b I....I fct ttb t* ........ M ky lU ....w M! MrtyMlMttrtltntatiajal I. TU =p.-.1.:
..... FrMM
OrrrvsfUat .
"'-' .... .... $..... Itliwltl U Oat* ky paw ..... Mrtt4to .... ... U"y ..... tfaCir .*.ltr Ik* b. ....., to thin kt. M .. LtjriilyM
1..Il.. .... ,... ....... MviM M TrayImiMtaian. TN 4.Iepe... .....
to via% .. .. r.. ... .. ,
.
4 .
.....,. .... M*. pauf t1M.N tt ttry wa -. 'tic' j .... ...... TUy .rl UrttiiyliltUrit .., iattttr far tktakitfart. to tty I I... Vt) k. Mr.. CUi, llafkiM*

"... M', My w.... tlto Ikittrtitb. ...* to Mr ttJtMt (rap*Cat LatMrlWOfM. .. .a yM. Ikt MM**." M>4 ifliMttrt .... tW i"-I,.." .... k ... ..... ... ....* iktrttarl ....... Utr lU ....J. brft **a> to tottJtll.tatkaa Gail
...
.
.UI ..... tojanpMt ..Jii. My faiitti kftMtitWrl .51. P, L.i.4 if ..", .....A, ..... iktir *v. .ep..... tt 999 9i ..... ... -.|)... MRV,Vit9UM I' ,.

I I .. .... ...... I ..*!! tobMTkar M tI.Mvtr..' MAIU--".-.-._-...-.,....-.-)1.0. 1...M/... .........., MUy lit ...... sIcid. ""' .- I .w.**.. far tr t.aial ..... Ltvt MM tf .... .......... A, Air...... Ut ....

, t ....... ...,1 Its. ..... ...... .... 1ft ......,..., ... ..... ..... .. .. 1r. .... .., 8M .... rWvtrl tt tUrUtjab I.*.*.. k.* .... tot ...... rW l..... U* dins Stvartl.tiktn vtt. ..... tKnb. ..eMd to ..... ft Lusts UC.UTMf t

........ ...' L w ......Ur. ...*. ajtfltjpiiir .. !.... ..r....._ It .. tll puss o11.. rifktt tf tU ...... ... ...... 11.141. pus=.M TU Sfki .. t ttit 4551,.I, N.... "Aaiai.llntfCU.Ml .

Mt*aay a.Ur tlrMttpat tfki *. ... UM Mr. Baal .ta.. bjtMitt. to tehi, SdrkMy.tr,,.,.. .'- ... .... .... LI .... &M eIIi..j V.fU k..* ktMtVlMvk laritfkt. ...t ...'.... M!lit

t6a1 -,."..... ..4 a........I Ir ..... totwrttl, .... .*=1 wy 14I tiktr N 4 ftrM.. .. it. lk., rirk tr M.,',.. Mahbtj. tf taj>.Mptor IktllUirrrMfrtaa | Uttor titjOt .... ....... ... .. JliI.edee ftttlt tr.* tfittMf. tUTU
.1.1NIL.1.d i.-
r if..*.. lU. ; M y .Uk* **.... If U" .fl lottaa : : x.....11. 1Jt4N1 eI le'i&Ma& We M Itlfrtl.is .
r4.t
.1.] .1.04..1 -n... N ....* -\* tU *atIrtrt rd tIt j..wdj. ."I Ja p1. .p1. tow ... Ml I. }. to !. I -
to thus =
MM* .
..Q .4.t...,. M| ..... I 9Mlty tAtnpaa" t .brjt .t*) ib litj 5535.
.. p..1N. Utkat. taiM tottrrj lU. ajMbAMI ... tin 1W ky.... ..>ttf -... ....iy .ky li.| U til* lU UktlUl 'I Or.* BVTEM ...11.-.* ktr J rttMtol= lU. .. _.:0.-

Iktl Ik* ...trtot...aj tU
tf tovtrtl
.. tf Iktirtttal
l J Ws p .... .. &h MiktoU.r ika ............. ttiy ... tffaittal t| 4rLd sM ...>... M4 ttottMM 1..... ... topftar. tt to... vary'graat I,'I.... .... ..."! ......, .... --I t .. fatiat. Varki b M lU tMtvaat ritar, .bus.

, liN ri... H.t I 1.V ... tottaatvilkatl ..... WUrt .b Mr.I II.,... RatlfLtTf *M4t to M M t U t It t-*ltMttaiaM < .totorttt U ... Mtifart. M lU[I!11.TUy VM!| itrt Itl rUt. fall.. -f..11 t4lgtt. rrl. tor./p11 'd latptc to Da.U ......... 4 ...-.

t ... .a.... 1.. Ik* ttfilalb s.t sM.t. ... If t. .....N. IIf 4.11 J. ... ,.. I rW lyirtilitt. KtaryUly. frtb tUto tUfpiktr to ttry lajtrltrly tIW ....
C.1.s.-T1.. b tofaf .... ....... a4 k b
U ... ,
U .. M MMtr
to tarry lib. aaaUartkMk .".. ....w .. .. .. .. .. .... eI... ... ...... .. Kfpinillitl "
Mf' t | BMV ..... ..... j.rwp .... ......, .*afWt , I. '...... .. .n .My4y ttoittktt ,. ,ee4 ... lltjftptiajtial. M pMjrkvki TU Lyekk..r| Viryitto Mytrt
trt taaat, Ml*to M iy ptrapM..*. v ....... ........ .......... ,.... U Uil *t fair --' (
.\e vdl taj .* .... totyt.t-v* tMt ........... a.-l .... ..., ....... / ttn p" trait vtt ,,. lU p trial tf vrttlbftktir Iktltttv vtt b3if: i U paajlktaattrTirgitjit '.

.4 ..... ... ....., ... ...... -y..il. nill. wslaw MtIJ i1 S tWMMM ptrfctUy ,a.pa I ..i.li. ,tr (if vtMl .4 rVit.4t tf ikt Ditto M MTMTtf .Jir\., UN& /*--.. I ....*|* M lU pJ,... Ml atkTUat .bal TkuratVy i t.*i.jittsl. .

I .... ..Mi. tkt TaU... W.a .if aw" sM. ...t ....... ... rirM.1w ....., ...... r pks.a.. q M*.V|h.1.. ......*r..M.l k.....u.A Ik. ,.......-. / ..> rrfltrt 1i.. I Tkay* tM tt rtwf.01*aalal tltttrlUKavt.Ma far .. Ip t1... ............ Ie 111 TU; ..in k..IL.r tlhMMtU ,

a* Ikt tt.* lU '"........jW N .me ..W ..... ...... W1t toU, Alt alt V, paaapfl. Mary.ttoyttt tf .\e..w.. .U lU ......*! ., RatAa. t...., Mimaa.tpfi. { .
17 -nK Wt tU. ... .... .... tt lUi* .,... to. Wv.
Ik .. .
.. .. .htw.,1. .... .11 kraut tUi tt argp.i .r i aftaukiay
.4Ws..1/w.. IfvttrtMttftkt uurnwln .ktl | |
Mtllart 1 tMlHIW .. ...J.MI lit .....( rif U to MT M. .|.....tl .... tktMB ,.... MtrUtM ......tw linM.W..
.
..u .. ..... nlltwai. tt .. ..... fWrppr MJ| A i MfatMlUtl liteM. *. W.
l to t. ./4 af.bdrr* PMf II N N .... ..it.11 1
,... ........ ....... L..wd. "Attl- FtfMl .... tt iMk rah| rifM. MpfHt .... tktl |Wk !.' >, .rttntl .....* w... I,bar lU ...... .*M& tktti .M A bly. taauwM nl
411 p. MT I... |*f.. M vt .; .....,. to. (- nW- .4ttor. ittttitm T. kttrtm .all.w.u t4 .
..... M. er .'tu Ie ...... lit x1 1.1.." r MalrtoMl Ktiaa: Hiaiaiial. tiatAr lUtikty ...u IrttA. aal lituriar? 3..l"'J r- Je..l.ti. 4
rrfrtt Ilrl.rfr.4,1.11 tat 411 .. .. si.t .. tV. kt.
jaM 5.555.5 1 r.. .. tokick'I k sill
.
...... .. IVtUtpaiWawattflkiaplat 4.'i.
*. TU fU. I ....u ... MT U4 MM, M| Uf*tUl MT .*tk N1.q.w.tl.j' 155.d.h.1 lit I .... Ip' kaak to .*. r..Me.t kr.
... '. Ik. .... .. M it4i.i4..1" wJ Mhkdpals. -,.... ...... .rf* txiatyl.. u,*.o 1 J TU ta.latt tf t ...w.....*tf..>
n P-rt>* ... ti/yl..4 Ml to iiJ.1..1..
toaury lard fr .*<.U vdl tint *t tss. tN sill .... ,r o.i hl4w.rsM I It1M ''I. VMiNtf
Jt4lMirs.ta
lik trryaftt a-&il1..1. rMl .. r.ur4..4. U ... Ik. .i af to this- b ...... ... .. ... ...
| | fjrarira I I.....* */*.*.I.. *. r .... ..... usG..1 pest UaaajMrf in 7 | *..
r aWI tUUra...It- .Irt. ... I Ulj *.U -- - psrlwrlst. ..... MHIff. It k IMtt eL..... ... xol ... ...,. ...... H.4 1.., ajwr. Mrl .M.* .b..bar Ml Ua1lU tor if.. a.lJ'1.n! iUtrtrM.l.UtIUrtttk. .
x..iija ..
ra4tttt. p.i6.114 'T .. pi./ to ttilt MT v..w* .k.. .*1i.I' ; W ....,.... aUlatfaaJrJkitrajU4t.bjrtl. .. ... ........... .., .
.
..&.. .*. -, $$. II b..4iMJf .. ..... Ltnv-TUr{ .' w1 .......,. .......... .N 1..I.w4. eeJ .- .. --- 5N1 ----- -
111.1 MJi to HlMltoU. ..... i
.. 4tf 1. ls...... I Ulib ..uaVataWittUtjl I....in.' n.... M' .JJh WtUM. to ...., .k, Mtk ........IIL.N '=' ).:
N .. .
.., 1 ..'., Ill. ... Uai b .. Pt ill IMt ....,. r..p. -u Uu,) ji t.us14 r. n.-:;.-Jk. M' | Uarl |kttaktaf.... *- .iII ...... ... ...... ..GIw ......., .5--.c:. :'_anus._'..__. I
)I. ry a1.tn'l .Mw .. .. ., .
wv ..
11 .. .
......" h tl.. l..t1. ...... ...... .. UkaH" ..11 c.!...... .... ...... .55.. put J .. 1MIII ... ..a t IN. i|.t.1 I Wt art UfcrtJtl ky ga*.. ....... ...- Wt ..... ... ... .-...r..w.-.... ... -....-.....---M.l I
-EWI .d tkt total. ....
.......... 1M tM- Mi tlyvto ItL T.rp/W4Ll.thtl.it..r1, .... &W ........ .iII) 1 tt--I..tl.ata.1.h .. ... .." "A aUUjb M *>!..*..., .G... lUt ......... ..._ trtMl I :::; "; ,- .. ---
.
x.11. .. .... .
... ..... .1. r* (* I IU Irt UT UM .. .. ..... ..... IbT.. ...,
F Mytrjtkip. ...... UtUtoa.tfpiiTUg. aM _. sd ..MMdI. to .w.'I I n..1et litt Ut IV*tVPH ? M .1 to r a- .
MJ tslntto M kik La.p1 .. I IM .. .
Ikair f. ....) ..... r.llwt/y r x, Cf..1 a* .
*.| aatt lU ikrat ,. ... Wt shish Iktl silo M.=.. ... .... lilt Ml* i. ..,.t.*.lMMcn. ..... i ........ UC.... .. ''.. t-H N 1.11.4.. .. W s.....td p,1 vkiri tt*prJri. .f lU ....... r*> _..... .._... .....t, ...... ly .
..... put. ,...| ... Irailti-..1 tip... L.dp. tW .tiL T..1 tta Ua .. Irtton f : lUl .*,. lU .1.1.,1..aM. tkra* I Mhtafbl, ......., 4i.a4w..l. v3tt .* I""MT. Ur wt.. ... the tf .
tfwtlUr .... ill .a........ .WMMJ w41.1. v I..... tlvaya. ji..apniw 11 .. |I'I..... .. At I... lU......... ... t. 111.51./ .........** fbv '
*. I pi .. 4r.4 ..I a13Mi.r rMll.r ..... ... {Ie .... ..1l. W'i I ttbe. f-* .CtTMtM* M ttjaat; pwp1. ., L L ........ I:. t'Ir1.a t.......
X-. ",. 1'41/. ... 14..M I p.r pnsnd. jut *al .., aataM tf tUyttr. ......,.. tktntttmriir al I I ....|'. .IaI.4... Ir.. ... kfk t T*. CAnl.ftLUL- i... f w ,., "

..t.ftec .-. ..... ......... ...... u... tlaat ....J lii. *|; to pIw ... M! tk* ..... I I I Tk* SrJ"* *f CtttM Ml 1'.....* .>. tU. .= ,.taatrU. ........ Ul lia. 4 !; 11.1111 tatiarp.nar Ut ...* .kt t|". -.-
...:.. 1.. .. ,.. ..... I P tf ITUbrt. *T *WaM ajttUI .NI pMrtiPt to ... ..n.. ...... .. ,/1 l )IAIUUIU.o {{ .
h'r '
MkB TU bat 'I
fa*. I...! to I 1t. s tip ...t lust ... Jet tMir LtfiabtMi FUiit MI-j OPJ lit ....... at .......... ..
h.At .,tkt k4l ... .'pWMt f M I..u.-- 1.... ..J *fciV.**. ...MT I 1 tl lU fJWMX. Atli .1 I I I Ck.lirt .,........ N. ...*..i.w4.I.pp.t1. m ,, BMTtpaat tf lib ---.". TUb far- 1Hlst1M..1.r ..''' ''''W MhS. .

S t... r.......eI.SL.. ,....... .. .l. Jtw..l X ) jrusiw... )i I.I,.'W 1I.m-twsf. tIu pa.=w sf...j s..1. 51 M...tty.11 I *.... II. lit k fanUr *..sl* .U*.Uj .1 lut..r b lk. i* |kf IV W 1xirrl&>J *9 19 M/vfajtV/ UWI t n...,.. M.._1. .1. ,.:fcf..tit.IrT*ka tat o.toCUCLUt ...MN r,.

P..tiu.laN..1/, ........, ...., ... ...I.. -|...PMtltiMUtMUl. MiMMlMly .TUtMtUa: Mt Ubtfal. Maa; ftfi|I rvy sw..t.t lU. CUIrtpv /W. : p&.w 5.15.. ..Iw &. .asp ..iDI 'i t4.la ,. tu a4.l, w ....
|RttJ tt T4\_ i.i...,. ... ... ta trait ... .. i fct9 .. "..iwl KUXkV. M.-. CII2KU
tt |irnti to .. fur ; I TVt ft MLy ftllvMlj. *
--.I .. .... .
MtU ...., u..M.l.1
tUUfyaatrtog N tl..111t1 U MtkUk4 NI I B ... ,u.... ......... ..
mttt.. tgMi IW Il+. ftoi*. TWtt .. Uy, bur ... I ; III :- ,
prlarr thus .
tBatftt J .
.
.
4ifMl.a..lri.t1.
.
*
..- eI.I"- tf lU MMdlrMi. Ik* 5wtk wt 8.IMJ. ikM ...... MrtMt k*,. ..... .. kit ..*..*.... ..*. ..'I'I IUUbl Ur*kaavtJ- V*..........C. .1"--...,..

J 6.x.>, t..4 ... rI.,..f ... tU.. .....- M4 ... .. T... ITiM | t..r. ... .f.... ,..... ..f till Cede ., w....... ..... .. I I. lj ,.... tot .. V>Mt Utr afTW toat JlI tl..ap.l5l U tiart fttf ..... -
U iktKMttM
"c af ik. -.... ...... ....w: ?
Lwl b.a4 ......... N tL... Ilutt I'Klt &.. HJ t* .... tMktr Uii itt ( .....#r,at *..kxa> *|.. ikt MkiU....i J I _- __ II s. w r s ,.l.a.PMaall M. St.nj
.. .1 tut. ..... .f ik:.4.1 ir. ",aM tr ads ky .r-t ttUratt to ....... tktv'* 'I QtiMJ CW>-i--gt : At ualr.a II. L/ttt-TI. r*> .. ...er.. III .. I....... Po .If.

l ..L TU. ..! Mt u*lii ikatj.UB ikt. ffit t* ,...,J,IW ikt. mil, tofav tl.ir.Irtesw. ........ II.liM I I JUM lUl w yrafHttr. w ........ vitk.s 'I TIre itnaiiat ra!**, tor Ill. ttjt..; ...J lip PD.a1 tuUitr.. wits R .t..t... ........, _. M I IJ. .I..w1 N

i .. r Wrar Er*to ..... tf lUrtlMiltttlttrtUa ., y.tjti... tD Net Ikt Plata, t*4fcJiy tiMi ikt. 4it... .r U* ........ Ik 11 it= J *.! My P ..(It 1 ... ._1. .."..J..... lit p.4. tMtly" ..h.... ..** tU tarrtj awl 1Iw -.III'.1- a* aba aflariaiipi

/stint .I I ....-.::..j rush II tl.p .M h tUk ... .f.K .. ...!.! itt. UM. ..elJ. ta* tr tinitp at .......*< tUU. UMp trap ajil.HJTit. ? .. ..M tf Yprgiftit,.*.. W...,..ll to tkbpUtt, ,Gus ..S:s4': :: t:/
..
..
..
.
111 1"Lh..n. Ik.. OMpmUtMMMtj f .. >pt to U yi"y aft PI n Irtjtittr :. .4.
iti/.MN .....J kj r a kralUr tl
.. M. ..u_jtI .>M 1 Pea,. I t* faaprtlay 5.5. "

If ... aUtwtrr- -tf-. -.... I ..jts..r. .t... .....iaIe Ie ikitU lUl .b .' *f Ptiritfy't ...... to .Ml._y..ai.ti..1.0_ WI ........... w M.1 1.... |.Mt .I ... L J a... it IU tttwlrry tC ........ rPrcachlnc at OtlaetT4b.S .
I I + ]I n..u.__.... n ka.C .
1LaNshy 1M .. ,...!..... ..._ c. *. .aa... .. .. ....' .....
aia
.. '' CkMti. .U lU fcai ia t !
....w.. -.*kM* UTM I kM 4. .vt lalla. eI aM ? pMUra, i.pri..4 ......-4Ml ..;.... ... ws... .... MMt; TUUlMl v4 \ .. a-a. t -
f I Mr*...* Iktl tf.JMTral tkttU U 1 1"JI Ill.! slush .k p.nit.4r1,t.... ,...,.......,.......WM,.._"I"II .atlkt. at U. .... to__. 11'1..111||! .Tk VT. 9AnrW.j to no.-tltkb ,....,., .lutjil ..n pail. pa tU M-j.I .ML :, *..:*_

--jJ. ... .. -.J14. ntejl p+l'.y fw!"8 t 1!'. *r 3 UMl .\ir"'" eI. .
1 sit J t4 tI.4'p'rl'4. .
.
tta t*.iy! t*.ttyt..."' ..... U/yptf. I It G..ra.- raiJIWe hula (MkttlalpM9 ........ "h..."" 1 ..... sit UrtftU. .T. 1751m45. ,, AN. NO U WCJI m KMTa ,
1.k* tfiiiUa ..*ri..y tf.kt gtt afctal I II I -- i. ; ... ..." .... to ....! UtUk lary)' X.p. Ills.. 114- ikt grtti M> |' M3G.arl'tUtat. >
1.pwtu$1.tt r.AiMI ft mUUttHRJ L ll99tJtt9jl "... 5 ': tojty to vkbi. ale *% **! r..... t Tl tit P-nU .f fltl.lr.tu .
Ik.
t p>......h M iajMfi..y af t3.st1t.: L.Iii1.1, M liafMljjtjaf'ill .1_ slusulprtu.. ....tI << .
..... .. .. *...Is'. Ornrc. \ .ad.&. to Utf p.IW.Man tf lib. L.1 Jw1.IIGS,,.y 13. I UUijrl. ,viti. tuWfjt aal.|...f..|.rip. .ptliitM .. .w. .._.. TM1..t ....._
.. .- ... 1 : 'W I 1"' .,...Mli..|. 0. .11.5 ? .. ..ir'ati al -- ..... .....
j
.13.11 .Urk ...u.... il 1 .11. I at. Ha*.. IIi .f lIt..t .... > ..tIe b..... ..,... ...... tktl tU ". p. "rtti tU Q.i.; .., BrM lbt J. I ItotU I I totata a y.air at t titHaiaf
c MTUfly I ttta,........ .:&...'... *..1.1 4. ..a ,,. Ik. CUrwr IttffU fWtMftr iit tr ktr tt .tolUttatflUarU.ia.. Hto, ayW HJM! 1att. aaa| i r .. -1. h.. ......... ...
EJ. AWftl r.., I..ItUt tf fM]. M.'
Mcktvy't to MrBM M tag l.aiatiMl tallatj to My''! ./ 1 ftTMM, ftvaj lU '....1 Ja.1ibikvs.Q.itg Ikt Iw.. N ,......... Jul... ...
.
M t t at i tl ajNikitjt} .katll .. Jrpfattl. .kiltt, Utf...... .al.. We w
,
.. it ....p.rtWiI U t.... ... .. ... ... f .
.
jt rUM | >, W*>kIti MMiiy 1 lk.jr My wet, M.| iktl j 1 n. a-q NIM M A .w.1 1M W M M.s
fral.atl Iris. .41MM rI.M..f raaM, rnJ. \I,..., aU, .Ua* tM* r50'.s Nl.1. .. ..... .. ...
tf ikt Till lust! U M ttitltf -p.. :C... IBO. 1ra..c..1.Mp 'u..u4L p .
g -.11/a. I .
..
to** at a...aL*>.1i.I ly.4 .. ...... i *t*,vi k a pap tr 'tVrt val..| fcait Ikt. ltStat tf tU ..-..__.... ,_N
...... .t:"')...., ..... -..- ? 1L wJ o.a. i...lsa..wi.r ........ .Aa.Ikttt taatat to U. .... 1-' ..y wa a r.gn s I...
h.J a 14 TU ...it|..r b lUlU __. .. Na.1.._ .....falat. lU ant .ltl U ...a.a I* k .k..Jsrt1..G.. .kallW ". vtl 1 -/Tra ANM3 tf X.. Ttrk owlN* M4ir= ,.... .... C'.:* .... lUla M.M4 rww.l. |rfV|..iM .( .....

Iti.1. tJ rial i ....1. |..tilitttatirtjtttjl Ik. "AMtf nM Mt tT Jttj lltk, .o.ar. .ii kiajT IlMgkl.'via to tg b tank ., .....LWe Isdq M.. xior 1t134x *. JM* A. IWt. it* IM...| ..: :.ria.: aaa4 .:.
UK.!.. ti tairy. ..! IMC rltiw. 'I tUrtjpl Ml tt |pl.i.ip tuUirr, ... i to tktrft af iktlkaillMf. 'ibpbt* JI............... tf INaI .....*.... .. ....*..r/n.. art to pwvf rr.
to ittttly t1. ....,.....3i.. .Ip1Y.I.. ..|...... tri, M ti*: lW ell./ ..... .iI r. ........ N. .1. .. ......Isrw..r
...... .a..w .. to lU. ...!..| lUatbAy .... ........ J c...., .... I..4 Kc ) .,* ..... to tafltpr* ikt \\ItMlttiif.at tottatoUtktrtUbv. .. Ptri ...*.... b li'gfttt.1 I,tnry.. f I.C.r.CaaptrbI .fM4i. ..... ........'......t--.-Mwu..
Mly i N'w1 N..... .. ...
N rwiwlk..JaNtI. Ikaj.... ... ......tf .. fal to t M-partTa! *t%.wUv .. lau tolB .... sari S. .UtofttltjatMitJM ... .
f4 M tt taajt tfttjr tU J.r /. fc, to .Utt I f..w.rtil.li.rl, ( ly .. .. M I .........
....*$. tol .....eI............ N 4. *ptA*.tjt to tttj .........i .... .,- U. b ... t*......lafly|. "'.*.. ttktr N./jN1L.111- lU h ..101 ... .............. ... w.u.. ,. ......... TN ..... .,.It. N sas...1 --.t...., sw.
.....: ..* .... lt..k, ftl I* Mail. riipitl' totPtJtaf tJttajrMtf It ....... to ik ---..... I N.. aat .ilraflf ........| *ray
t TU Al tft Cusp.. ....,.. ii '.. xW ,.. aN. r.iI=ll WI. fWM. M.t. .... ....... ...., ', fUrrsato*. I ......**....>| .....,.. a --... ..... ..t ti.
/h..ppw.r.. sf ....... .. ..tatL MtlttMvtrtl af lktftaa4a... fM .. .. ..
tatrjtiiMf. I .
\ -M-.S..ups.11.4aist .II.. a1rM tkt a....... lass. 91. &. .1' .katevtr -
..... ........ ... ............ 'ts crrart May Ua U.. .art.1a4 i| 9. --ltitikfMSi ... :p-araw"w5L.j ly :.iw M
iv...U tf Ctf ..... r!.pa. ...r Wktt tJMt. .... KrtJMtry MJ .. ky ,... ..*(...*.., tkal to tkb J, I I N. a pat ...I CD. BbsUtj M ......* *...iinmij.. ....

af rUrpttup)* t* tiul.!ttrlial frt- .kWa .... Ii.... Ikt MM C... .......'p.il 4. Ip ...jwN..at.,,rttf-trt. k t.luiito. Caaaigki ....44r.i.ll..id. ...1 1..I' btoiiy... I....... n. N na..1'. R..y.c..w. ptp.11t. 11.11so ..,. .-1..ati ...a* _tri/*........
..
ar J.p4tit..1 Ili.p N.I.LL.aN ."'""' 1i..14i hilk. YluiJs it ......... i U M4 lktMt. J....... tf lit WI ... I t 1.ky tiry .tfiwal tri. r. .1.10";
0.1 -.a. liv frit J.d.r.A. .
a N .. IW tU 1.,-11. .
II.i.Idt
| Ilia j. ... 1w..... w........ ......... ..... tM..fiatls. ..... ky Ikt pwtrMMl .... ... ktfl.lW .. far I* I ItUjfaalajt M! vkiit -....tVktml {I ttJMtf Ma.4tgr4.n tU
l
btrfart to wtJJ |
......ir