<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00034
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: February 17, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00034
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
= = .... JL-L JII..l. A ..
." .. : ..


.

.. .....,. .

..-- ...... .. ........ .
-
;::: l :::-- t t:11t111 1,1. .' T .... '. --... 41f ,,--' ---- :::-..:-. -- -. -- f .... 1 ...,...I1r.: ..... ... ..

: riT"&W ...... .. ,..., ....,
.
.tdl. t.K .r ,..; ...1i
.
.Am' ...... -W si4eliw e.i wrtlw ear

KLT nw .7f ...... ..
M. tls ." 'Wlr .ia1.1i1"

.1'rllarw wsM MtNM1 rewlrr. t .t tl tlr. 1...- ,...h.MIW. .-
M raaelae.tr......- ,
: t" t .."! .... -J.WIt.: .

BT V.*. M.I RAatRt18N. wr w .....MI bt..... w M M tWsarutc.J

.
tries w ntwr ar. i to: is at1edya. t

ft** 99* .. LHiUy 1a1, .1ns1.r M\I

,. ........ s StBATES .. *.lU .>. *f I\f..prirTU ...,i11 .''t' .

A...,........... w ... M...... W...... r-; ..., 111M'. .

OF JLDTCSTtfTTO tOe1 ...... .bI pq. .. 1 I Il f _"I..J J. IV. r ..lfF 11 |.. toMt lUa U tsrlfN3eie1' .

.
f ...... 0* .*.** ...) w "''IN 001) IH OUlt TllUHT.ii .- I".s.... M IN U b, ky 1MMX .'< wrr '1 x'

tee.,MM+MwA. lit* ... TN.W.a.. U rW drs4 01

I h rA .N.e1.w........ n J I -1.i ... -:- ref -r UMMj.fr) My MMM.Urtf 1

ttrw c.f.l R............... .... V ** M4 /3Wil.. rifki... lU* ..

\ a r..Mwly rrxAMIrIL. veiTOE[ : 1. GAINKTILXX. !'LA... SATURDAY XOUO50. FE8&: 1a 17, t aa. NO. ao.Krrtcn "'t"' 6M. iUbK rUUftl toMtU >.
.M lalten tf Jild.11rrt .-
Wi.R W3,1si" tU IM) vAb. .i

-- --- -- .- -- to W* rkt.. M4 r.*.' r, tU4.i; *.....4rlUKw .
>wa1bM. tt.Mre 1d l1t. x1., 1tt11 ,... : -:.........atlb..w111nr I Jvranr lurto-*ruMt UrM tiiq.-ttwt C.utrrtl .1....J T.. *....tin AT nM CAM4 : .
.. ,
M ..... .. I'i 1 Uto] tU>M4 ky 1itttwr1e11eatel.
/hRrtlas 11a1t..1x MI........elp/ .-i .Tk. TirttUU..f tic Vtlt4UtM ...WBAff 11. AT A"IV t..* f8. C.nna-. ..... r...tr sq I -Q.ila s.......... W. bti .... .aN ,...., ..... irle.
or Jh..UfttlOC'lT1' I
.
sltw4..a.r. HWM tf Krr UtivML tU r...**f lU MMM M* J.fir.M M .......,. ILM Gea ('1r11l'r ,..aLe '"t F.-........,... trrsrLre1 ,. ...
MV.ky
RM,tit Ml A< IU IdI bw
....... r-. ..r.-. fllwlI. 11th. .btw. rU1 ---iet s terW U tonU.. lUr tit1. I rJ ....... IW
t14aA
n.t.....Jtatl lrtytlGeLtetr Uly ., s hP1'
.
., ... .... .- r.- I tU ri M Mk TU Wy.U fives
MASONIC.OfttnemrilUj. .. I We.i.1 ....... ...... J.t4pt ..... *tfM>M> .......... ll b MVU4 .. ..,.. ... ...w.... ),;... we1Mel. 1... .f 1M .-a3 xae Ie t4 awes leer tU MMt b MPW, MMfktoUr

l.oll ae.No.u -.w.a.. ...t et lU tom'iM+ .to. '"fUM eoo.& ...... )I r. "............ tot U ........ 4Mb ki TU ....-.. tf (.rpeie.w I 114rpnwW4tx I....1y3. rttcea. 4 M!..., MJ lrMM to Ur r.1.>

orrteimirM : lUri.| *rity TfMty Wlv.*. C.M>I ..tiress 3w prat tn.nwe... et rxs.IN ....... .-4.t1a ....... .... ....1 s1.4.4r// raft. y 1....17Il I.4 iWUt V, lU. |f.. str..u.1 ..... ***. U 1M..,... TUMri t...tl'rsIrrt '

a1ewJ 'M, IN. tlMl W VMTkmb /' b.. Nlatleitll r lr1 ......'.1...... "'f ... MM lutiany WLT1 :
J. Gl1"lFt. .wNMLlxwrY. 4. ... tU I'k44 1 toto. 3ll ....... ....,. Iew r .f h 5MI 11+1r t4 Iw.rl
TrettlAr.ratlr ratted S.... .*.+.r to4MM U r.4 w31111. M.. t.ie Aa Mriel 01.1 .......,. : k ik4Aw ..festiveM
P. ... eI .
.
W U 4i part.
b.& wkV M) w.. ...... *t* MMVMM ........... ...... (lwcl stwel..I
xe1 WMMBK.MVTI rt .
B. r AUHM." UMUtvrityw litltl .... _.....T.... Mtili rpw1i1 Ota. r aile M31 tees ..esM call t4 J.W1 .... ...... Jtht3' .iMahlteJ.
Co JIUt, I.-... ....... 011I") .w ssrbwJ. wJaa. *, M4 to acs M U "%.., */. ky tUr MfUi*,
1 N.IMreN 1:1' ttiai W h. .. .... rr1J "I 1
.
wjtarl M llrcly. \q IW"1 arltr
A. rr+Kisw.Ma. 111 elarltl rq
1I..w. t.. 1M n. J..3 '"i errorrtawr 3 r I MI to Mto *U *.U* .U* ik.ae/..
.. ,...L-- Ckbf JMIN CkMto 1tw. uel.iwa w..1.1. ... w rst1. IN 1 w 1rrt1a13 rest .-.. Jttlxaatias. ie ....1
,. ><. W. .....*..... ,..*.. Meer.a Mmk rest, tU ItMiMMhy. TrwlyMM Ja.r! ., irlt4 tier It K. |.>."|B>|*, taD .iM ....
turf. f,tov M4 {4 /1 jra11M ... f'O..W pwe4II ..3.r rel. rl. H| flat IM MI| WMM aertielnbwru / d .s titiret. iy'rl" 4 ,.... ...... .... .*... n.t I 4rl. .4.y .

K kr. ....---ItMltrt ial car. <% mtmfMMy t' .4.ia.. r r.1 T4JIe.1 I4e. .... ... t... "'aI... .18'eta:. ..I 1st." "I t 'b"s ee.tl L1e1111s Mere j | ...... .. .
.. .iM M t.M t1M1R14d
.. M M *
...., f.aaarrarr.it1MrAri11 lYseJ1. rtes flat! Arxir.rf .. UITM a..,.. .... Mol ** flat .* b M
IHJ tl? ..t.n .ewlldl v .... r ritl 1M...... } v* Ur ..'. M*Mik, M4 tUtUr 1-'P" leotw. ..... r rttey r.er- 1... ..n..& .... '" 14ItrW .....1 t L rtrr rtes Wi1rd ... \.p.I.+ ... ...!..! M* t4/'uiiN. r-- fur.fM1tw

.>i ,. .(",Ma MM UQ lU AM tilt N aWl ft!tF" to IU' .b.. a IU t...**! ft*** l'l.rl.r .. ttfl Lb ..I I It. ,(tier .f 111.d. j W/....... ...... .M UHwW4. .I. ..,. 1'..., .oM .&.Ie Jt4

r ... .jittrrr.J .'ii1Nr 1ltatlw. MM I M rldutt Wib '"'OM' T11s I. ... et J.1rr1{ M M'SMUM*. I Ut ll AM lU .It.. IW. d......... ..,.....-.. M 4q .. | f tbr MM7 l7tl tilt,txrr44 ta0..i..i.IrJirtrrr ,
.. WM. r..p.. ul M M*.tU .
turtstwtt..P. YI l ,.... .tttt evir. .. .. TU t...*4 s Mini IMM .... toll. I ...*," ..... -M4tt-tr.. MtUriry .kkMiU eLl .m.-. W I....11s N 14.e1e3 I U ..... x..w nfMHy, .. er Mtf1eN t .

C.c. i.r.--. MutorlMf 3.s ..... .. .-t\tt M,. l.j.. wa. ... ....... s .. ttwlai t Mmly. W4b.. tU. MJMrU4 U- A .....w... iriJ.rl s..........J N.

fk Ullw* WN +.T.B. .. ,tatll Resell. W r f.te.. t.. Gw I -M.y U* .. will Rs11 1 lU Mtk| h kj tU. ... ..|..* M..,*,. lie i. Nr ..... d wliMie.,......... riKretrisr IM* UVf a. Knl*.... M,eMi Mto i iU *V-4 .....,. TU IrW* ft4. *
MMjQMll.B. ratt fweaeti b La.wfultl to U lU
r 4.V lU M4 we Utow4w MM)4iag
ft. NEA.KB. '.w Y.rwa pt M 44 ... .... s trees M* "My...... nw.... M ..r.pi+.t3raM }" .*rk lank it. tU LrfMblM XwM'1./t efA/.tee.ttd. ........'
M Lbri. OIl t4 n" a .I. .44. .idea M4 fill .... MMM* .1
a .:: t .. .., 1 ,. b srr f4N.... rr/ leer rlrll ntstL. t...... 1WtWIt Ls.lsrJw '"f wlbkI, VSm. u. U.......; .... arjt4el .A...Wr M*MM rytoj
: \eeI"'" tl Mft* ./ )lUGmia .....r .
+ 1xr: ..e.. .... Il.wl.t.tatiw .1... ..W1t ..ill .. rJ.isieletoJ. lit .... ---.I.-LtirraV. tlr W. r1. h .... to M...*....1.1Or. .grw1' 1W. .,. .... ..... ...... ,
1u s rtr y fa k ta...... *'iO verve to -lfnJ. ... Iwy r... ..,....
+ R 6ir13 1 !net. rJ i. teehM. w.1Jr.w ... If tWy U.%M .b.4 lU M. .TIU 1 wit .3.te1e itAne ertw t........r
w JI_r11.t eM ..... t;U l lttr. /rerl lent li .
w. irtiuirrr
pw.e..l M* .
x.-rr tt.a. 1w| y titllirilr. .titw n1wrt ............ Aal.r; ell. AltiwaIt.tLe1 *.... at lU .|.y. M...*., lU
.lrM 1/aaq on..ta.7 .........k. ... ... ... b r.r.WJt.W.I" Rttuu tr :II ntarot. -A
: uaan.-.r.u 3 .. )
A. p.Yiteat 11e13 w\I.; tN W" Its NJ 14 wJ .....,... Ia trrM ((11e11t"A K1M lr aarf eaaieir
...
.. .
Clrrf flit r r[RRT. p.IIA'IIU. Mt k ....*tr....,MJ M.wet .. .. ..'....t t rN LII>at a4t IW .... rrlit.a ilr.htci. earil.i da r... Ul t4i11,111t. r xteeeJ. Illital M L-.isr. N41irt. .4 ... et lU MM brleit.liea,
rill. rratl1r Mttb far till City w
row. ,
6. M CMit..". .M*....... fU tcr myMMbirir, we .. .b r ......... I. E..1 hea4l. ., ....Ilialr Ial Ii11.tral s crl -n.. w e.t. .. CHPr' 1 ti.le.w
,. K H utUSo JIIHAIIAM ... t'...e1r itlUg{ iU. e1 .y UiMMl TUlb .. w ...... lira,N *.w..wllrJIr .le tlL.i.t.rewb.rrxt
A. .. .
.l I..t-. CuMlaijM I 11w lealtr". wrJ1 s r.w -J .Jxl, rdpter..q rnriea/ .Mjr ... .I W *tof. VM M*..M..... 1'kl. 4Jr ....4.t ..... TrI r,..r.
I. llll
e.r MM
.. retL.1n M4 ft MM .44. M4 MJT
uru4 ........1. M MM, b .. i4 r/Mr .. .. ... a:1
I. r. r.1 r LI. 1M m. i t'\ori.&a. *., liMtWr Uwm" *.4 lU'fbk U MHM4, lMfki2<< M kb
ail<1& tLaill.r ./ wi M ...,... l/Rllete ." *7VVrVjMM*) TMM\
I. f1Juu1T1Mr.01'atrp' I Mjp an 1.rtt3tl.tralfl'.1.1. 1...J. JilaafiA. 1r1 s p.J.r.wiaars;'I A reties rtes ..1 a t4tla.rerlrrrJ p+.wle1. .f 4. *..*.., .. L.J.w III.i...*XM* ....* to4 tick .!fir .1.1I
: '* Ilk) Ml .... a Urir. ..ria1.1w. aver 1 t r
r tiruattle+. t'.b; y .. M trtrw.lM.r II. .....> Iritrw Craw IM wife Ul ""''
wa f $ elr... .. 'l 4a it Ut J .: n..w1 1.1.4.1." ra 4rf ties Uiw J*''' /
a.tUU l ftw4tMtar.. trJ 1M T.- l.aps + .
a I
s. N .
.r : ..: 4 II1tMi1 laW t .UM. titUtU ,I.... t'P".ia e rn3a1i .* tires s sees. sal loot. jerdtvc.3 ..... lealrnl.3 ......IIICe 8ar.>> .UVM, UtM; MM | U lUUl .......I'' tb. 41i..waceJ r.r.. .,....W'rii. '
'
teat 4
..
ruu:. tewtllM. t M4 IT*. we L3. .1' ..W. 1Lr ttw.. UMi k... I .. N 7.1 N. ...... K.rtlwt
I It trrLJeat3 f ,
... ,Ja.titrr ril ae1 tti11f/3 t mum treat11.3x.
..ur.&tU.I. ... ale w'fl'tw.. n.f11aLraJ Hl .WOtj
to IU r
r. w ..l1lr.t.rt+ sre.J. 'It. M Mit.. r -;;Itn. tLat 11r3x W aJW wi- .r1.1 .......ILr alAe rrtwqa .Vtwhktk* ............ .. tl"...
IW l+.irta. ItwrlxMtLwit 1 ... tkd. I A IbnI IUu ffaw. I
,. ..-1. r .. .. ''It ........ w1tN
nu1R11t I LM Mrf .....- Mil if. eieierl3 fteraltt. M Ib wr h&
.i.n .
wltl .I (w..IiIwIw.Ji4 t111traiet Rr
.. t.- M 1Np. w rat dr y .
acct rutru.r..J..w we twaar lfiea ,.w 6r1 .. lrtsltl. ....... 1'.t./ .trr lU i*.lfew. _........... .-........ .....! -.Y..&.,TIM ....w Utg .... ................
.
Co Rkrm we: Un..i. TrMklU ....I 1Rtq f
..... .... r'oIJ.t
+w t..LLi. trM..z I .. : U. Stm TU 1: .ea1J U WM t*> MIle -wr_ t.tle3 eiall **...... tit! p..i.i ,/
G.f...txa ..... rill; 4 tri.l fat ;we .toy4 .( UM* Mt..l &b1 rrici.i __
..
.
1 \ .w .... .. eIt te, 11.e..at...... "I 1'trl ttN1 M .lr escri.ale{ x11 r.lrtairrjlgtaa lUrityto gh. J(.jta toU. MM A 1U. Eu.St.. J.J.apna. .!.."I'W MJiMl| *. *ft f.lMUT

letrw f- i1e-. I 1:...., ..-. TUltMUUqMi -\t1..e J..r iw.a.r". iaM. Ilwrr .K.. riotwt.W. **fly. MjJ lea Mniiatiai I** U. fUg .. w La ueerr W ..,... i.I. 1N \e rorl tlr .,....t1e ,... I

"* AllNOW.ATTOUtTftATLAV. < |.r..bent Its.. ..>f..... ...." 1'4 ...tJ..1 ttl..wr... rttw.. nl 414nl IU a1.1 L3 !..I.Mft.n'I Iran.i.1it. I.&J.e taarelirtr .fcr .. tiMrt He a.ar1.. t1..a.1 1 ...l I..4 ,.. MMM ll .MJ4 Ml bt *.. ta4kb
Ul Wr
M4 h...... JMl.. VlOM4 M Dead rtr I 3 r LIb ) Juilnnji W UM..4.
fl.-.11' R.1t. I: a.Il.rt.itr t ..,.,.r 14 ,,wtwlw .. e, sM irlw t.eNlrar.r 11.-NJJrltrl 1M... MM wwM f 1M MiRt11 .u.a..* .*' .. .......... a..a.. s !'hwtis ..... ..rW ll.a.ve11.w '
f. )t lllx. "J. IL &u..1J..ILL tC. J w r rte flilt left .... 1-'....... .... rlarrea tr.Met
A It df.uJ(. Lit Wt.l.s4eseti. I bt ae.a.l 1Lr.f f. .fr.rd tt..r twJ1, W.t.1. .1.aapqIlgw r..1.1 .f taesl a f frw. 4 t4pt0aeteti 1i
_.... ....... .......... I rac J U.- i ........... find .im M ....
.. al an1 ti..4isv welt. 1. t1.111ef M JitiJ1 ... Let 1M h.. Il1lr.... rLet. ...... ..rhw M irnerl11a .

?..1eeMt......wa fr".t..r r..............f.urx.t .IeatlNr ell I fi"ai'tl .tLs 4er.Iie..i.wi.r r. ,..1"i.ie iLtt:jatllM.trclr Jett. t.1. ...rrl....1M'. war tear .... ... ,...u..".,. I .. ...w ... .., ..... "' ....a..a-.. ......... MA, reel
... .......... cLa.: ,I..... s kigh tollC.i aiwT....,. t .Ut,t4a JiJ3.r p.lt w t4. .la.u'. 1\e t taltluearl. rft4leuw ... U t fc, thaw- TU AMI. to ..... t4 MtrtywiMX ...... to t toM*..t lU- .yitf,..\. \

w Mwt. .N.r..c..tle..-Ms ..:a..a ....... iU Je.a: aw liesltiell.lirp. t lUy JxreJrit6te..ti ......., t4 ju1J,1a1 lit ....., ..)
M Yt-. .tw.Ma.rl agita. Aware TUilUi i.l.lirrl. aJl .zw 1bi. .I iI");,...;. /L1 ....+.srr a..er..J It" N die. ........... fret W Vbf4Mqrt. *9lU al Itw.laartirt 4 r''! + ... ,, ..
.c.-It! n.. i4 ". .
La..aI 1..i. sa tfColasltft .a.-.c. .. ,nsl w rrria4).. M ..Ii,...... 8M 1.1. Mi/f .... t4 tat/rrl few ....."'.. li.I apt br ILaa rat lay 1. MI ..w.t tics.1" ... "

-tWIllJ.1 uua.E- --. rl .J. 0- .. .id! JrriJ1 CbbMbM .. TU e& Lit aa.-.I ..a.&naU lreixa Ul ,leer .w ..toil Vto
cwt i*** Lrr.r111.1] retrcrs nr, .i11tr .-ITU* Dterdlm i. .... ......, l.&Jr. ...-. 11w1i1 y Iwbt13ar M .... t d..t..r.; ......,.. N jJ..*< tilts. ib w.lly. .... UJ .....!*j pi" "'ibtoj & rlwlir '' .flMk, M/4 MMT CuV MTM 1J..d
III
rrt.rt r.J Lylrw
i
aoa r ..
ton MT IVu ... *... lUwU jar n. t.leLrel pa t4 f.1 '-'..corefru t1f1"....*.....M 6erwslirR.wr 4ci.1. .... rraiW Vy lU N tw lis .1'M1 N NAt
J'r.PltsrIU IL.1. 'I eM rietx.l.peiaear/) ,r M.l.j.t131R LarL.l Lllrr ad. it rir IJetw. I- '" twt..... .... lib mtmnt M *to 4K,.*l .M> ,
......... n... vid k .. tf'Ir rII i..r.wk ; Irlit+ ..., tlaer ray 1"7 triwt

E ................. r---b>M>4t |i | ry UUtr, **.*rf.JIM'"WU .., .U .....w ..,.....tri MJ f.4,.U* it MM.ra4 lUl lUyUU teals,' .Atnd ...s luifi, w/
..' t.
.
'M e 11tM Ir Ir M earaK t eat .c. fev .1j hltreebtatlrn I i3 t..i.... I ::... .. -- : y, *urt MlMUtfM It ill ttrt..1 tW t41.1e, .tteatte11. V 111 ..- UlMt .,..... .... Maw M*>lr. .kk k MM. reeve! lU *y*.*.. N- .
y( 3.. Leo AJreaar '-.1 tk In .* tilLq ....... ft Ui4 M lU ...... Nil er1.
J br. ti..t LtMOi kik U > 4U *
w .J't H wt r ....,ar,1 1M U.a..te.R. + M.r rLilp.l. w**. to r M M
to MMT k MJ UM ll.!y Ef M,.ta.t.'' J wlt. 1 ..." ..W)1>v 111. .. 111x..... tt...i-C t" e3erw 1wtNw,
\
IsrturJ U-
W. i an. arras IU .a.
G.l.D1I ,. as.-.oa laW. +t.paw M t+eetextat j .... Ib3Jwr
) -- Ul r.ja
Ie ffJ, s ....kH'.
&u. 7 II th1. 1M.
t..iM-hl tiny >
.1,. tl.1tr.r ..lel.lLrtawcs. Irt3.
( ATTORNEY- AT- LAW. *. .. r N r.wti reJd.,p1. ..ate pt serx MM tlat. LLrnes ..t t....... t'tat1.Iw MfrJ. fcf ..4fc..MJ -- el U f-U.i- -- .... rr.. feet Ut U r... b M... rr.l rJML.I.MHUTU
N.lytq s+......... .L&.rYL N tptur, .. Ml .. 1 luwata.- .
Co It rt.ril..3. .r t'Arr4e.. x.ti.t. .. .s..* ltMIjttM w trtt -- ;
Mtk )VtfjItj'HM (1rr
,
tl-1c.\1\ Yr.n.1..41 t aptr i.tM.3.1t:1nfierti N 31nN N3., '.... i MlUlMMU \ W.Li. ...rww trita,..t"'ty 31ItWa1rr,1 Of"at lcwrrltrluY.cset ,
.... l.......,airs tla M ILe .." *< ll )]>* f
aD
...... 1:.t rles ailei.
I t ...... ......,1""N N .lalnr. rwt w.. ..... car..ill.tr tw rf .......... y Yo.w" tM,/t' th ..........., ... tMw N.wn.trtrl "! i.lanie.e M..es lUMJ Mtwi1..I a.aa.-n. BaA .RrJIiaMl. : ,.

C. P. 090P A, w byear" w )... wo.l" I.l Ui Il ran. r -i.wJ.tit1J1tlsrr ........ rnilr 1/1ierLswl" rM''. rrJr d,.ew M fttrtw... lU fUlM b. My.*. .; W. a.raS3 qt

LAW. ..n., wtrly .. taJiat"1". 4,. ryr.trll3aW. ..ir.vI1 Prl.adr. .. I. W .... xs4 irr II ....... M fV .errs 'tiff t4Ibe k-ad" ....... ........... ... el, ... /riyri.j ........Ja. \MIa ..

ATTORNEY AT tltL rt 31y,(cLpt. tlw iJt tt dM "JJ yt' < r+a :", I......,. t++al pier .. ....... ..lw's: tr t>r.J j' swl. tlta' irtM.eet "...,...... N t ............ .. I.. Jt....pr1/3 ,,**'. U 11 MI-*!

1NEf0l11'itlRitl rYe! M rr..r. M rJt4ar rU! >. .l.I M W. rrrtlrl pa' ... CMwiy l1.......' 1M L.il.y tier M .... Moat "aM UM i.l JWUrl. a fcM tUl .....H ie r r.it+14..1. 1..Ita. t*> :.

n.airier. tl ....... Tt1wti. M_ tOw of Crrrirrtl strip c.raJ 4ift>y4U ...... b.t.air ....... ,... ..... it ,.,.... MttMM4ibJ ... ton.iiry .*111 u MjJori trlU .1"""ili !!salts L1...............

1&.cE1t. wet Alar. Jr1 .X .,M U* to .. M* tL ,IMIMMM "" ".i ..... raJ l..J1.br .
: v, I.. '-' ... ... "'W ,,wa t.i.tIcwtl to" MJTU 'Ttir'Jrriaea Kw.. fcwfc i
ATfe,"" Y 'AT""LAW, plenty aM Piirrr T. BTOMt ..ialU : UU MMWM*A&MMIU rt1.it.t..J.rnr of- "' /I. '.... /w tlr. 0.1.11.V 1 rule tkiM. t r.M ll .l*.y.MH to rt J MTt 1 r1t rip Jtwy .Idt traprerlrJ. t'sa.rr. ..

1.1x..+ r.a ,&W n.. IWbi n .....3 ....J w.r..... .Lr till .... w wttfj ... I t'..L..air.rr Cw/w.1 .,... MMyftn. --....rtes 11tH 1.tr -

G.\LI($. ntJ.1.1LJd' UM M* lU kkUUtAMl M trrelN "G11rt,1rrs araiq JeJJtr tM. .......... .ule lk )I.laely, -|.tfi. .,l tS1-' V .... draveliaNiel. W 1. bar 6f .....1 NLIt11 ',...., "I ... M s 1 ai.. at :- L..ylfawl

.. .. Lit ....... Cwd..ip." rri0 ikw, M U4 tU L'MMrTk .......s.-. t4 'IA a-. drqrrl I. fcij U.fe11r M*if lU n.. iUltoM> U. ... 2OQ. ll t ...t., ...... .tIe.. ...,..., t.t t.

.. J. C. A&HM.." ...to U r4
/TT0IIHKY' AT: LAW, tbry ..*U lU /.UnwM4 f*...* V* ftiwU far lU &'..., .. M .. floc r Ilet.rrars-Jwrr f T....., r.le1 M rifest M lea ..tl. rd r a.1.rlirls. J ILe "'. Mrear ell rw artllel II,IL.

u.-.. rid w.w .ela ft* Myitk ........... ... i.' w ..... Jt.i Ioa,Nait+rl4 ......r1 hlr. rr ,.._M* .MM W, 4 Mf.... lUllUy .lUt. .UNI,, Ut ,".L b MMI st.I...
O.\ISIWVlu.lC .& .1.
II'.t pti flel wear al firrtlew ta.lewrLi.1Jr1Jr1. ...., r.alnitJ >tlttts Ly.ru. t.-) .;.... brrrle eltl..pr.lialw3/rer tewitllM M..U. nM lU tinrwial to tit''I TU ......4.|4y MMM.. UM e.rs kkM4 .

.ilLrlraalpaalea4 M etl ..1i. y.trer. till. ,t+.rgrtCirj lJ..s'. aw teJ.alt i'rlr. W 1MI. M 111 t1llalr s1t. by tbnl. eI rltnre. tnN ........., ......... cis4 rr.leoal.. Ilsfte..a1Cut I tototb 4. rut kl7U4UUMftbrM "

.., w,trtwt Ie w. 1.tt.xr IU ,Mea eo( ..!,.r"'t. tLer Ma..r ...../tU I'rMlytoftoMw...Irra" ......il M srW l UM .. ,1.ar. ...* tmtmg lU yb.t.c iCs UMlUftMfb I. 'U"-. I.- lfrus.13aet.w .1,....it". !

..... __..h..... ,I t.u.w.r.M.n" t4CaiM1 I. ... ........ .... .. A....Ieaa1 Ila tt"lehJ .... ..1i131rlwri! t4.fir1rl.. tla .f.w f. .......... r....a tteawiy \. ........ .r...,w p r, J. ...
JUJtKE."JI'NJQI iMMr. tall ,Ls Ilstraxl. M kvt MI Ml, >., J........ tit, b .. ..,.1.p&, .
mnnJl+ t 1rout Jawl uJJr1 NrM La
.. r s el.....IN rod b ueatlr. ...ar.J.nI ti rr ) 1
...io ..nl N tLir d+rrtlls.wiry r r/N/rL/4a vw ttN'tnM.( toMtrV ravel. .1 MMi/tMMat. etri ,+tiw, MILr .
: tl1 ttrr teLtr rill lit tA1rt tar4.ut. M|*i Afttaj iU'.*.... aniiib of ... ....Iir. aiale..J LJ. lit
( auclj.un. t.nitLr.w tnsrs tlrs. JwitL Let I ds tab tI t4 ....... .r toMt r1Mlr d.it
t"'K. lit.tR t 'hr ..... tai ..l.uelrta ... y peat ,..+,.... .....................a-&1... hlt1J. Carl M. i. s jhfr j
Aarl tl M U MTMM4, lU*. bl w M MM twAr.r1 IU4 MJ slla IaN/ir flb '.
t'rlr urctia. ayl. Wr c.: .. Ilr w3,it.... ............, V.. .. .
r.J.Sx.c ota ritJr. rat ) thisM: rr.rl w
U L.e.itKtwittl.ti, 'l' J ih ItN rest N h.1 I algat3rt.w.3
I I.. tatr..llq.. N ft..ew. "C.I .p llsped.. .... ..t'""1''. .... we .... ..a.w., i .t -
........ .. ;
o .Llt e1IarrryL i1 1 .rr1. J .M*. U U M.Mto4. ...ktMbflMMvUlnlptUMw I U iU nUKM, M4 ..Ut.MI.M .
\ Let .fs ..- aw W.oleo. is4eLW 14 ,rtes...r T11wp13 ...M.. b .eri.wri.1Iba '
+ "
AKB-)) ''I".BAJlD. wt/11 tlwytlrl asa.-r*y .* J. 'r- M ebap ear/'tlaew... ..bhK 3' afar ra'.1.. .
tHe. Harr, ... i1r.1t6at.dr t .. .,..t.... J-.......," w.. ... N llai.lR w. 1
t+......,w t1e1r1t1r.Mttt t... >VMaytf). 4>4MilrfUbr ik, t J. N ........., wrrLlib.wtlel r..3
ATTOIMIIY AT LAW .1. tail tbMJa.f. 11r 1e1Lit+paaNt ....... ILr. A. 3.s.i ...tya....... 11. wtidl. W brrtr wdrt irai...
rWlMrlltrs, .. I I'MM, r.rr+3 ..... Mt ttP I IJUU I 1.. .... ... rarpLr. ..w......., w a.M.t M Vegaiw tcrt.rtrfti..M ,. .
I rrlLi xW wrl elairiit M. .... W te il pw3lrbx
G."WJ, : 11Jref Mal r.n. 1 r ,
, Rtplr.. tl... 61.1
I t rxwllsraltirCr----- --- *Raw n .. I w. W Here if J
i w''..MK Its eertq l"rr"Lr I'I'i rtes liaJ J.c ie laeaaf l, l'Mya 1'a11id U. MJMM4 to .
a.1 ..r latrxa 1 .. tuwBs tn.lltw ''I stir i MbUr 44 M MMk.U iUI'MM LN twM ttrr/p1er1 tlr rota arr.tt,11e1 .
'vertu p..Ntt.. ..... 1 31 .,e.rr. .,J... .> ..... fMWiYw wl,t4 flat!. r..... b k.....1 tl.M1.f
r W w wltl..f I Istn ft.w.w.Gar1'Nr.r1 <*.*.Uiw4 iy rift .T IUA .
a . rt t"r 117 pwtt eI.... PK1 a 'k.7f'f:..t -Tlt .:. :lireetral tI Rieairitpl tad yt4lAsWelMllNleritir. peeress rLea1 .Lrt+. .1.1. A."r,.. wait:, W I...., x1.wt. lot

VM- o. -Jtrrtit *. I Ctrl 6ett '.. te rive tttrr t4rfteecsieleer f'al,we.................I W W l..ts,...1iti41 L ttti.. : y, w y.flu ....." TUMlUi _i-Ie'l'*(tbj r iMTMg ttwera. ax1. I

,. .. nbwllLettti3 treltrt : Marti a:..1 .eA11 h b j.t....elj, --C L Xsirr w
w .. ...... ie CeNrtiie. tiw .., .... b. tTuAa
I ,
I.--t. tll YMt. If.- G.* flttMiOf -1. ,... ........tI ..... .. ,,, t..
.U d. rid. UUMB WMV d iUM lw iP'
.. nlrl
rj -1 Jatrlal r ...... IrTt d r1 Its rw r+ p trliltqr Ili.....kit eI J-f eelrlirtr .
...1 &cjfsoxTtitt rtMJOliJI .-.. .... ,, ..tr/J M '...M)1' u tlattll..lt t Jdur, U.W iHlu. t/1 UJM"r rtar i" to.l u ... ..
... : ; Ri.i.i fti.l t ........3s tbrlt"t f tt' *ti. .. ::s..er- \ w o..a-. orl { it! 1w1
..... atttrir, b ......",.I,tsar..-.1"rsr..rrw rialaT1rJ ...u" MNJ. ......... ....w1u Ut ..... 1M JiaeaM it ria< M4 L.ei T 11. I 1.*... w -n.-.r.a.e. .. ...1... J- t '
w x t...'" lldr al whf pe4w I.-J o1sb.1 to lU *. T. tk.UA. p1W refs M haeeI I&Irt.t iU MMVMM J..1.ewrilt i 1 M'rcwa
.
aM.. Lael.ry r t4tslatiarl M1r lltrtt,,rtgriabf &.III tI- 3.ra..w.f..1 3 | P'1" ... M r .. .. e.Jra/alal ttLt.
-we' k' ''' ''W ...... r1eaNww tLil t.tq #
.........-...-.. w.t.at .... ttlr d 1r.111rY.M''J t..e ssblwl'br .f.rr,.,...,.. tti tarsi. ....k J ties 1/1ht ... ,.w tj! Ub J.'i. I. tu .1. .. .l'we at..rtw Ir t4 C: .
.
.
r1.a.we rrlt.......... 1tl >IJ to.&At r ..L+M.t tJts .. ..-.l ,a.M ...IIl..JIe"
.. 1MMr JMM.* ...t6Iw..... M ............ .w,,. ,t terNr..11x.1 r f. 4M I MhvMj N...>.4..f vU* U bU*. .. .., ....I) M phLir i1 eit lM'rKx
w.... ...... ... Jr..*../ ai. lilt 1W wtrt 1!w.wtrl' I II fiU Ns'Zart,.
__ ilr.. r.l 1tt. x tetlri Lr tr t.... ,.. f?". rlr. ,1LyMII rel K1p'tM11 ._ U* iU Mj Mt *

,&a- .....L........-.'}a.Mia. I+tat t1 I-i- Itiestlrl........; aJ rttawal { w ',..,..., /tr its r.l..Fi1.1 I IWI : .. ...... ai(, ..... .lfllatNraAtistn./I11te1"TUfV. to M UMM fMf lUtto I l.ws h.lrle s ..... ........"I II. ..... r.+.VM .fw w..,... ILtt '

r .w,fjM. .., ....., a Jei6t.JI.f Lrsl+. car!.r1.r.rJ ,M r slrr litlr. M tettrrrslW rl}.;rr trq, ...ea .., baratw. .........,.. ......... ........,' lie 1. *"'**...|ftr* ..*to*M M*,I >MMy. mJT .tirt rLLI w..la)1r i
.
... .. .... i -ra" 111 .. eM.i t,1sAsbr.. Rrr slr.ti1A.tw: w tbl
,t. 1'Ib/JL,91irAe', -.&... .w.L gar Ww whir } .. rt -,tfnM t'tAsl.W MI1N till t1..riltqrtes eaI1r .1.--'V.

t. barn N". test. \-'e. at. -..... +Itirtnitllt....td.w Mtw'3 1Ja cs. crl /filla.1 tis .v .. r/ra/.iewMt Yes. twtwrrar ...\ ... ..... yeyrlnaleN .l1p ............., Ars.. I Iew.

"TTGWMJ 'A..i ." ... ..,.. .--- .W>tUOMM)) MlMMMBAm Mies WIsla. .... 1/t1t1. L1 1M rJ-Aj. as I Ikl1aJJ IM IHMIH vwU KIfe1e1 ..,.i.... .}a \a. .....w 1 stl I .. ..... II" ,tt.

"'WkJ ftJ..lulG 4 I .' !Gea---I' t11w.a. r t, .,".C I : ..... '\iot :
I 7"L"'T:" ... ,J l J;. h.ila f,rere 4st,4lltry : ,etlRl .. .. /Zr .ar, "
I:
!* .rrnrrlrtt. 31 rtrr r1 der t : ... .1. .fs .* CM UI MfMa 1.,rtwl : >*J M|
hw rMa.IW ti. I/Ir Lab ** 'J' t\4 .. Lk1n1.x a.J.I M, f : .
+ ,
...:.> 91\ t.wit,_a1li/1sA, 1...lst ..XMlM..: Jl..r R.i1eF .l-fl:1r /N- l.1.f... ... .11.tI1t1aI ... ...... raI'i r W .... ... wtta'v. fctt n .
1.,".111sa wa:.......ni.&.f ..-.J ... ......fjMy.lU........ y.: Al r..... Ntwrl..ra.i f -,.-......,...,.,.,...&tt".. e"u i /tat; wr .",",111r raa..t _, r f.. A..... .

nxrjjr aro'" S C. i M .A.4 qi*4ii.k WM< t : ..... ,t1it w M ..tires atlaa ttI '

t .


.
...
--.. 'JI.': s*
.L.e.l.,., "...........-- -- ;
.--- -:,"--- ...- -......... .IM n. \tZ : J .4. r:' _. P _a: -...-...... ._. ,- _.i

.
-- -
--I : T -- _e- 1
Ejc frtfrrsuratr' SrlJ I ..m Iaat: ..... ", ..-...... -. -- ..
wt1n .
I I '"..".. ... hapsa 1 r tU 'MiL eM. lU vtl .! 1 tim Bttrtix a *%*rito N
Il. W a MMkM .lwW Tk ..... tMjrtiMtJMj
j. G1 awlDa w u It n-w. TUt. *r* ttf/ ...... ......... tktMtC. M4 tUt. fMt
p1./ t
rytkM fttrbM to tU ;)
) ........ A.. Lrwt paw 1 AL ...... to ..t a to c.... U.. r... w.I..JMg aN. :.... .1 nll.t fit II.aaN.l1p .
t. .
.. tbl taaN .. lk ..
8.uaa.r. M4 X ... JT.f.t ..,.. + ,r *bf *| ft.*, **4 U44 ., ........, M4MUJUMM o..N ....N he '
riM
MMtW
A'yiib-*
lit*. IMC M tktMai ,.... ...
w ,. di. :111 N II 1i..1 a...rMtrr>.. to. bWi to* ,..... MA. lU ... iftoliMi.M .
-. lU |M <..i. ....,. .. .:1), .,..... to trail I.MS. k t ) s 1 tall *.bMUlU.
MCTMI w .a. e.... .. .... .. ItttMtoklMl ,
I. ft AMJO* ":* V. L t91UTl.f, ...,.." ...M U to ff !..j It. 4....h' at 114. .t'at'yala /w1y.f 6.G.. .... abet 4ri t 4.Mk wa M. tf say, ... ,... ..,%,[MtM.* .f Ito*tty ....... MM) *.*+/AMt4lMMM
: fr /t iU c.. .Mt. f.r M4.. to**.
wray J.1t..y. loA U. .1. CklW T of .4w .iI.it. hcwMI .... M4lUUtktbn. M4 lUktiUMkUt |
w-. .. ... If It"*' ; INp, ). J. It. Nimur pIt ..... x........ ktr 11.MJ .. .. lU MM*, .to MMt4.
lU .. ..J .
.... .. .. tr MM *,. MMM.C Mit Ut MHMM! P rrr 1 1.s. t.artt ., .... ....... ..... ...
t* .. 'nt1j...... ..... W 1 .. .. ..... .....'1 .r..1. ,
R....u U %.., ....u.. .. tto* ,...... ta.rr. ,..... Ie ....k 1st la Alto Ui*|......., Mt eA ttrt i...ktrn .t WMl ktt 1a.. torn to fbrti ky r.J....1.r,....,M.IEIt' "ri...'b. W .1.t.Naly ...< tCrt.ry

..,... r r ..........paws. .1M. ..".. .... .,...... .UI UTktMMMT .... M.. A !r.. 4.yt .n, tU .... tfktr "'.-.. ... .. .....W ee4 W', ala. wet, kS .**. tU .......* *liU M4 M4 wail tU M-l .w ....,!i I |...... ... ....... vats A**>

Ibbj M J JN*. ** to ... ...... tltU .... *'flat M4 if.. *f**U MM tUB I ly *M4, **4 iU M&M vtf* Mill to

.... *.4 ..... t*. TU ...*... "T-, ....., .Ut, wM4 U tkt' 'IMM# to' ..,. b..4 b. aloe L.JRit1..L li...*...,...,.-4 4 ky.,.....p.J 8Wiff Ii..1.rwJ...J ,lr-.*. to "...... .Ut .... ...Mt.' .... ......t ...... M '\e""'" *. tk M) f I:jMM.. lU. Jw.r1.wa.. ""-li.t.

frt.By M*..*!t!,t4..t*.tottoy try tWr fMik If lUyfiw 1"y "J 4Ilewtl t.M. .a;.. tkt ....... fly t..M4tf. ..,.I ...aR.e.ae..llrts/ ... I I: tU IUUk ,.fto 4.r.... to .." kMtary, M&UM! .. ...,. wiri.w l..... ,W1 rfwa, .... ....w ...

.. ..! ..... .... t.Ur .Mk ..) li* ........ .f M 1 r4 *.t 1 .. W
M *ryM. W* IfMtlUlil I. w....... ..... ,.,..., .wl M prwUt4 iWcto I, die CMIIkM I III t1. > ,. W w r ....1N ,I. Q.Ia ..whirN ..

.. Iu.ppd lUr.ir*. U tat. kUk.. .bUmt. w, U a..........< i .kt... tot........, fU.lt. to ikt I 1r 4.pi.IL ........ Josr....| I...| ....',. 9. it b dill lU'M tit. .t "* a.>.. ttoM MIN .* ..* .....RMa ...* ky tot tf

I. ..... \1'. kfto .. /L .w ...u -r' ,.....a,. A..N.i.. a My.. Tkt .IW .M Mtit+ .lv ........ .... i it b ... tU I..... ( 0.. I.M.U" p.Ja. and. bt lU,..- I II 1 ....... a.....,..4 to lU Mtb*. tai .

Ul iM* MTMy ..pild Ie II., sfillhp, w ...., 1. w, ,... .kt will to k..t...... Ikt vial IL t1.*MU 111..a..... ""..........awl.riehy .........u-: hIee 1 1st r.... eM ....... .1...I tUMl Me to......,, M4iUIM itiJ''f W II w 1a.. rw t1. ...." "..h. .
P p
Mvtf.*.ff.... ..iN Stw CA. I ........ aloe ..... .--. w ,11M .... ..., ... r.NiNI. Jw1l.pT. .. r..wL. ..... ....>..MUnit twrk Mktr, .... lU .........,.UUftfiMttmty iU ki4..4.-r-.1, P. d. toUMJ .T|....*.f K.............

... I .. ...... *. ...... ... ... 1 1Lt k.. ..... *..*>! .... ...... .... lUr. ...... .
b
fa MM* ..u.M. lU. tl|.***tUty4 ... ... r,, .... ... Mil. M' M JMIMkwty ... to M M> Ur. > W f. T. ; .. rtf M to ItoMMM. .....
... ,..rrg, "'.li.a fl 0I ..... ..4 .WIH ... ..L D.d.rw a JiJ w.a.L t1l.r. 'Jot t+. fiat (11 .........* MM. .i M tU Uf .. A 4ri .... M .Iw. irw K M ttt. It p a a1irlJ.f eI.... ..J ..........., ... Lana ...
........ -'w. ... f I .
UM lU vl.4 to IU bMt. )
I ........ ... wkk iW .n.f tt ....... M 4 (fM .ibM I tit MI, aM I C U. Ida.I... II.,.... 1.1wJ.11a1 -lie..a-.a.. If .., ,..... MMM totb .-:. Al lU tiMt M* tUlU .........'

I I....... as ..,.. ..... .... ... -- wflti tj.t to 6. aanlb ... G.I Nl", n.. r..aJ UIU* *>ii& *T lU ......... aria Ft... ., -a. (tMtoM tM...nei-:;. .

Mry ij> y-ari. M* .bCM4 I1N. tklyvrtdti.tkt ...k ... ..,.. h1..i.,. .1' _.r. -- /is..r..rJ w tU r.i4 8uM,I FbtiU. toiUf.... ....*... III kb I 1 1.,0.....
Dri.t ps ..wll .. -..uw..y1.l ..J ........ Y. cftutit4 lae.it
tWull.
fMr ..*U. tU Uto MwwJ 1 ..Jwf.r N pb.t.Nif. N I1.1'ri'II..rath .... .... .... gpeha..ia .f. *t*
ira tngb.kafwff .:kbMrtiey twt A 1wr1 IIMI "' )1..,.. c.. I... iU ... ... M4iik
M tl ML&4 ..* .... ... k ...*s pawn t. C. vr, FA. x, w*. < tt*pMi< ,, .+ : .. ., lUt fun ..U Ut ..... ........, lU ... |tf Click M .
| .
,.ai.Iar IL .... tl .... .... ... ..,. ,... tW |4M. b e.MI, bvf i t.. ..... .:kt4 fctaiUrt cfikttkittiiy ,.. t w .( ..... .,iU UnkftU4 .>t
.u. KM .! .... .. I... ; t.... MMMl4ln'MMft ... .... tI ..
** .' w twli.lli.t rw "
-c- yMMk .... .. I .
.. ... ...... .K... .. *.*iM> O.. try ... *toi. M* raw G.. ..__ ..4 ,.. ivirMibf Ntr M*..t4Irry -
kbjUr.. ..J M *M *H tU Mtomb ............. rill IL.tIwIrJ- 1 ilr. .......l lU tr*. Pc k a MM *.., kj .... p..... >lfM ......''
.. TU t4... ...u. b. M MtraliM iktr. a.JM MUn. .., l.l..l; .......-..... .....j1. .*. .tto4. MM to U- M ; I t.w.-
M4 i .. i U iU
to U .
pei.lwr 1 p.r.w.t fit ** M #- M trfM triMfJltjl.. to ft*
T, to. kM* tf ..* rMJtt. ... 4 r..aN1w tkt )1__ff4lk rites. list lurwl. jTa tLia)< UM .btl a&&ikl U IktCO.bMtrtlk 1:.,.... ..&to,.,, ,..,.l./."-'.. .,lU PfcrrirtCMHtflU l I.fM ... f..|.*W.ito4 .rtoMnr i iWt
/ fct ..., U vkwk tU ..,.... ...Ukb. .to.,... ,a..i1! U ..a.r u.ie. WUI Mtb. flat to ......., ,.. ...... ..-4ie.t....... ---
.. .. ,
: .l ..
** Via MU M4 U V lUlibiTWl
M t ttttbMMl.. s. kt.t ... Irilaf ..4"'". IBall.tt .. ...,......k.. U.M far N.....ytottMT x. .. *4k tktCtbltf UtttJ tlW iU ..r b_-*, ikitg*I 1 r 1411.1.i I Rita tU r.fi.< N WI MMirtl k,
-. ?1.... ..II.. I .
,ll.>14 hkl* ..... N... ...lM .., U..7 lr' ...... aM .... ....... ...... IMMjh aloe ...... w ........ a... aha .'M I. *lUi4t, M apptlq tw to M b **4 MM.kb. tto ....( tolU
I .... II... tkMM ..:..... to to tkt .
Mtot.Ut. wars .a BtMlt. MMU .**<...... Ito .*...... ale
.* M4 ptyMltviN a MaHANW toMr ,.,..... J.Jf T.l.kMto4JM .1.M. tt.. .....G ........ ..... ..j tl, tln.Jla.t ... pLa., to aloe UUr Lpn.e..aln. kit PUM, to lU ata/.ia.rtl..ir,... la..lw11

ftwlrt. M! ....* M "rpq.1. -' .At t I V.* ........ **t. ';|4't. iy't M4MM. tkt tbM kt .a. .............f ... toMC. ,.. ....,.t.r eI .vt++..lll. rietl( f. .. *MykU UMM: .Ut* U .rw yt M>4 .U ..., ..__ ..1. aAttt .-'-.

%......k tH> M- ..bk. -.. Vwv'tMk.. pwlwlil arLp,1 tok fMlt'to W4 kit MMt tl Ikt MttrJ kiiktr tkry k4 tirt4. a IftL >4y .taw Rt ,... tMU4 ...... M*I..4........ .. ......... .. ...... ,"- U.

: .. ... w his tiA... S*..., ..* U ikit )MMU. ...*.:i 1ar..1r+E1.a.r..ar11, lU *4.*f iU **>4if (..&.{.. *rB ...>.4 4r( M IUr. ..... Ow..... .J C N.N aura _

Vrfr* CU.j to nri4 ..4n4 |.... .... .*.!to i ..tory r.. >* M*| ....iWo.M..... .,iOkt 7w1.LJ.sa1/. ........ s.4 .iarf, a./ ....... iw:' t..; .** vdkkb ..... I* tU TU IUn* 4to r... f...........)

TU .....f aa...U.kM Mt. (r*". .UU. tkt b4 thin, dijfc; ..*,.ty ..*.., b* ......",.. If I M. ......1)a I.u/p a t ikt rtIMM .l .ttiunn B4 M....th'iM ..!{.14 iS..t.4 .... **4 ..... .. ... ... r.u.... ... :.........1TI.

**..*, to' .... .... ..... to U far, ..51.i.tvlr t+......ua4 iwpwa. bt ,..*. ,..&.0.. Nat ".. tU. MW M| | .1 rt-).<* UIf ... ,.. ....i I.s.
A J.tgai..I..tw., .1..L,4 1rnJ. 1 MltU >tfUM. hgk.t ...... a NGt a li.. ,.. ... ..... .. ..
1c.I : III .
rrfWMly .....l.r.l. ky tU rrt4MM --- .,tile alliwa..J..I AoMM- y.... ..1..iJ.s& flat .... ... .I ,
d..lIw-.4 i..hi.l.. WtU aloe .... .UMIIM. M4 ..... d.Ir-l..In.J' y .Ihat ... at aile _1NNJ
$... ..J .. OYn..U .. wr4.4r.. .. *.. .f. .k4. VilkMl .kbk
/ O* i. .. a1 t jiibtU tkittMMuy lttltllM w..J. aM rt MMU "
/i1.J ...w of J... Eo 0... i1 fy J j4,t,Ml b ikb to lU .'-... M 31.71+ ftarn...
f.tlliM &. a.. |:.b4 ......)&.."tMk ..... tie. ......, tl..J tutor*, ik. y ... tkM lit .....&.. ...... M* ... to aloe krMt, *t .U.ttt.> Mry tutity In.J ... )I..J....
11- .. ..... .. aM t'1a J..1d.l.t4q 'tw tMriL UM .... .......... tiyIU ,
.
.,..... ......... .. ireci..JW .... ,' ..... ,.... M u... X*ra.* 4 11.. ikt pat !*..* tkrvt .i..ik> viil tiftlto .... .... .. a r.Al: f.w. 1 |>*....... ....t U.S..ntia.
.
.... ..... .... ..1 .i.t .... w I.4. a.r.. &lie .&...a '"t j ...., ......, .... ikt M...t. Tktb .... ....,....... _'-e...i14IIN.t. ... TU ...,. ,.......1U tor. ftf ml..hef ..* .J.ial.1 MM. | .. My |.lit.li.Ihs .. .ia h1w d.e a.a
..... .
... ..
aloe 4 kb 4ai.ia.a.
prpl Maw. | kMa >. *
!
..t/ UtofMlM. .t ,'toj*..M* .. t t..........___ Mw4 kyMkM4kM ... towti wrr ikt |..>I... 4-.tby.trt Mryi. ..... N, .*Ur nPM .. Cr* 4.I"4. ,M. UM
..... n., .... Ii.Jy ........ kyMr. .4 Mt4. M awl b* .Urtt.r aloeC..WI .... -K ... .M Mw'
tttt Mtort*.it W MMlttoU. i.' ... 11.1'aiablr J..rt. TI. l'.rla.al..ar.. : !.& .rwt1J.. IM t tr4 tlitatmUt >. j
MM J ..... U. tap Ia.q t.1..ii...|. : I paw .r. r 11.1 '''..-.ie .... I Ir 5. to.1ri.1 of Ie p....pnp.r..raa.1.J .. UihUltMH tU ta..ll.. r..kr -I a..f ... 1'r.iJ..t'. wall. .....
.
...;.I..1 Mall tkt btoitit*. |JM 1 '1 .. r, J... ...... pwt.W..1.1I ,
M .
........., .*..*.. to (.U .rr- 41........ ..,.. ..l.. pa.W..1 taM. .... ... .... .. t.t ,., ... :Ut .-.. lU MflUJMlltMUM I .. .. ....... ... ..-.. ....., ... '
.
iv.r.1. W. wlap
rr.b 'Ia.w.tr. b Ml. Mtk M toM Iot..m..a Vrill. J.ie ...... ..........' ties .......ill.. : Ia,.. b tile r..... ....... '" ........ Y.... -, ...... .......i;' tU kfU vita JM> _kMto tU kttt) M4 U "to
...: -TN iV........ ..... totkt Mnto nanUtitrMtotU. Cw.Mll.w.lla..latl.ulilu.lwwl..
.w M ; : ,.. .h..J. a.. .... ....... U. t"..... ... .*fMb4 to tUir fetkM.. U*.:4toMk
p t1 warp.t k4 wit ) pa.ws.nl1TL. rylUMfk I 11"
|.i'tl' ... .. ..i14r. to p...I ... Pet ,. J..fd..MN .r trtT .. ... tto. B4M.lt ... |UMM '
..rrwt.r. .... ii.. ....... .../.. la.a rat aloe f..yb. r, \'.* 1I.u..4 A c... ., J..Lw.TI. .I t....Mnr ill......., R. --e." what kt,..., last iU .4*. j I..i..U..4 M ....< MlUl .M fmilh.1 ... ......., -4-r' '"t
a fatal .. -... ik. .... ....... ....... '..n. .inal.r. M* W .*Rlt* ./ .. ..
nt ww ; ..... ..- pl..4a.. ....... a.rpr.a.rwy X | y I.... 1I.. .......... M rw. 11NM lU' lUltr MIAPtMtoB
.. W aM, ...... w ....., ...Jpr.w. M. Tkt J1.11.di4 t'1.1 r. tl. ...... &... ........... .... fl. ....... ........ ....,....4 ..... IMBIMUM; bar lU. .... i itolU yMT to UU MMI to Key Wt*. II.I. .1 ......... TU .........
t. .. I.l.tr la. Jaw w.lt a a ....... sal path., I 04.IIz.1.ru. *r. .I.r.. ..11 ..... I" ikb MM t.MiiiM k.* mtj that
i ft* ,..- ( ... --'e4 Nt ... ........,. .p..IN.t felbb.to | 1 I... lU' U .T lU ....... mttrirl .
...-,.... ILat ........ tl aloe ...1.aI1 ,....... lib .pit, to altar iktkwki4 t' 1 I'' pa..i.r. abww 1..a.f Ya,r"., ..4 afar, ....... tw r-L.ri.a. aW 11'.n..f. t.It lt4 9MMM .kirk. Miii I .I was. p1..i.J 4-.U k.G..*TU... G.11aw1.... ...t.. .IkMra.

fowl .WJ ,Ut. toTM. taw 1 (. to Nwi. .. M p1.a..t. ....-.... I'' 1A4t. ...wN, W..." ,.,",. w.yrr i,tttsic .......,. Mla toM > MI4 V-.a Mfilll, .M.totMl to ...l .....M4. ,...,. to kit MtriM4 I MMiU MX. ito fuam't rin>r.ni.. f ..: ..... ..... 6aR.r .r I..... .. ........ ia it .. .... I ... ...n.I firl ...... -
1ri .... -- .... tl Ie. .'I F. a w .. d. 1tf's r .4tot|>. a C It ... MS npJ I 1 w ...!... ......, tUltM.t ... at ..OeIOI ....u..a ra w ......1 14"

i Is.s. Mwtry, Ul K U ...,.1.., Lai..h..1.. .aJ NNIIf ....T, .. $ laltualw y 11.. Lila.a.1. -. ....... .,...... we vial, b fair try ... .Urki.Ctiktw.flat Mf it lUM4 tttitltti ikb i (UhM) 4.NJ .k Ikw..p..

..... tljh.. .... I. ..t s ,... a..4.....,. It. .1.t..J i1. aRif .t p.1ll.W.. .. 'J". tlw. .. ., flat I t.... |l.iII... .a. tk t ..... .b''Lc tU. Mik *4 .very tl.t. .t, *,.).' 1L.....ft! to.......4 ,r-it lie -,,- to lU ;.....Tt ...... toMl
w e! ... ..... .. ... .
I .
.
..... ,... ... .. ..1.a ..-..... lit...t jUtT ... .... .. ... .. *fM4 i.. .
wi. 1& -..U t.,... M1, t N'ti Iliof ,t. *lMM, try r tir to ,Mok ,--. 1.1. VM..... to *.,. ).*< iU Mur,MJiiiiM. *f tU- ,

-S... r aloe Utariw top .Iftlaa "..*..** .k...y.iI "w,Fat IkM II J Tt..ra.Ja ; a..r.1i1Ja. ... I .....jf llll w......a M*ikt ......yit ** TXM, fr.M .U..M iU I krft** .... VM UfM,kM lU. MlktMkb4 ... to***! ... .....-. to !..ty**..

.. T1. .... CI.r.1eit. ...Ja .ktTlt .. .. Ira .... ....I4. ..4 In tiarvi.. M4 ....4. MkMM That. .
,.. .... ...... aN., ... t3.1e. .1-- ..... ......., a. 'M !w ri MU M ( kbi'- to UU. ...M tat M ..ikbitk t.nMiMi U ... .... M?.

.... .a sat r t1..1i1..J. ........... ... .... .... ......... w Jl/, ... asrpl..,.... .... -M Iw a ...... w.y U .... tvl MI lUl Mr* ........ ., .J""'" |tU r- ll.tb> .w...... I....... b ....,.
.
..., blr.l.k Lit t1.wail .. ...... to U...... Tkb .k.r.k .bky .L.el.ller. pra..t Tk.. bt *.M> I TN.r.a. 1a r... aw1.u.t1..JMr foi .... I'.tontto ..a... ..... aa11 a 1iea. IIMMtMrlf x,. W*<-btTU .ill.....,. t{ '

.... .1 .iii. ... ...< k. try ...u. .. P.... .. .. to Ikt .. tU ,....... tf ....., ..* to lURM I L
.satl.t..fir..v.a .b.. | pit ....... khi b> tkt ..lf>t M* iW .bwUvM .. fr / ,... at., ..... .. ,.. ....... A.,1.Nwa. .... ra....qak.
............... ..c.... _,., 1e q 4 fat ...... hi it btf ;I ky tkW fcr- Mt ,< .iaei.I p.a. w 1.1..C, ......t. Cr<..... ikMgk. tor. ..J Uitert4Mt 1--" ..,.pt .. tU ...> .i t.f........ ... ........ .,..

.. ... h.Ue ..._ L. ..g... ..........., ......... ky tkt tUrW M4. I MI.. .-. flat M li->M4.yIWrtMM a.wJ. .1" -.*ig lr*.4 ./ tkt .baN* .kib tU awws... 11... U'4 CM ky ikb *rti aIL

............... .a. ......... .. KAt MTkt e.11a1 ..,.. ... w. .Li... that a we .....'1Ie. aI. 4..|.trk .....It.. AMICMtU ,, M* tMg U toCrrUr to My M i r M). II* .Naa.t Ut4 to t1.1a.1.'eaMl 14.1.....,......... .bail ..

N a .......w tW t'-e Ie .. xi..W .... .........t wtaaT. I'I'e a .wqtri..ils
to ...II'. .... .zw .,, ky .
Iie& ;
t br bmMj ky d... J.e y 11.u1..t" "-'..,r past.... kirk, p tkikk. .J a.. p.vJwtii.. J
tM>, ...... .. b lU* a rr. t.Erl.la. ..', .... aN 1wJaJ I.twti1 .... alwt- .... _...--IfI" Ur. to MrfiMt 11.1. M"lU lti/a1 .....ru- TI.ll..s1... ynb|. UT. r.t to .M4 .... ktfHy,M4tUMt .iI. r.at tlwrgl Wa1I..i..lt1.W .

% UM- M*.... ..... Tk* .W. kivI y to p.arl.. w 4..a. .".. I" y.TI.;........ ., .. w, ...... *M| Ur* kb MI ....4 ".Je.r ..,.k .at" 41'-r*)i j-.:/Ui lUt R Jl I... a.1 -.... ........J .Ja.N.._ .... .........

.. "aM eMn .... ... J aM .,........ "I'" 1 p.... tUirMMiy. .. ttm.Mt ell '"f Iln*d..J tM ipurttMt lrUt4 ..
'as, pl.i.ll TUy ..... U p.1G.l.J... ly r raalwi w1a.N+ a a U UU
..J Jaw aW' to J... .. '. .... ... !. ..W. .f Milt* t.r.I.a.w.i.raSwrdw M*. : pkytkMl .UitdM, M4to UtH. iU. MClk N
sr ..a Il.nL )1. .
1 .p aria .+, .i. M 1n. fair ..........,. p.e.liwsl.. II* to ... .... >.. U fVpVNMM .1..4111.p a.. ;
1p..... .... aM .. ...... .r MittlaL ....., Itlt. MfeTMT i to lU ktti4TU .I .. .
.
MpNi.r" r i.ll.llw.. I : wel-l .. ..... ...1 V a. N wWa.li.11. Urc.l TU O*.. .... tI 11..
I.. .kilMMlkM; .....1-.1u '".. ...., ..ttbM... bialy Lv M.Ml IkMMl I MTU ...** tkUU4 ..., .1" ..eat. M L.......Ir i1t.. tr4... fjrky nieMw.. I .i, .Ut. U I..t*.....1 til .b perw,1 to ........ .... tr.1i

M. ,. .*. Iri nw *t4... ...J Migki to U ... *: M..1 I,...,i.,... ...... ..,..... .4 .i'4l. lU **friy, lU kink !..*, *M) UMV 1T.i'. *.*.N to lU 1:
TU .. ft*. Mt lU .....
J" .M .M J I IA Wiwri I ky *MMto -
1N ll.. ... .. 4 IttobUi .t.ry It ..wU. .. a t. .! .... to fl *Mvb4 1r Rtia.ta.J la. ... .k. k..MLiti ,Ur ..r, lU bbt* W llU .. &. M li.e.1..1..t fr.i.lwta..r.l tMMl .
r11Mjt > M eL: .... .L'w *. ..
.
l tbtoM. awl 111.l .. l far-, i..f*rai.l.J.Ila. .
to MV .. iW ..... ... '-J..J.' ..
I ....., M& aN taNtaN ij..Iw.,Is!I M rr/,,.... :......_ wl1i I' I | MiMkiUM tOTkt rpp..vJ b I I TU fftt.ii tf ik' ***....i.. *t. 1t11f1.U* ... .ilk lU a.r11..t. li...

.... a Jw twwbjIf i t : .... M M peel ..... MJ i'I \\. .<*.. yin it tit.I ... 4.jM ......... .eMMi* ,.tb. at lU. ..,..} M I ttM4to ......... ky tU .-... toIU 1Vr.rl..atlEliwkp...

I ... ..... tee .. .....,. ........... k*..U4 w w... ,.. '.i.rr1 tI... ..." .... ..,. ..... ,.... M 1 I G.*tr..Ml M4 Ikt idSftry>i I r"r"l.i1. ..... *M lU rat ........' ito t Tat rw<4*....... to U for Gtlrr.Ur .; .
' r.l a..J .......wL Slet..1, +vt N ...
f' wIhel.i.11..1IFIr.i..a.., II'left lU MTtk M a..l1.rw. to ..|.tllikt4. I MM.to iU lt.. ky lU ....*. MT4 MHM* to x.. Tat, ...... .
1 I I'C. ......... ... ki ....T ..... t. -
1 .... .. .. 1"1 ,.1| .
.} Mmr.t ail, t aw,1 I 1 I = : .... .. M vltM .......*Wfi-Wy'-" ** ..4..m.c.I.. AM KtkT .....
..-. ...... .. """ ,..w ., t1 J t .. Il a W'a .. MlvtrtitMMM. *-J. M. Ant. 1 1M w.w, .t 1a tMM4J IMMTUy4 twr..rpayl..t IU aril f.L..1lk.ll""",, '. .......... eI.1.

Ilrir .bb.t ,..... -... ., tk: Maw ....;.,.... 1s .... M ,J JI T ea.1-,........ ..4J ..We.-I I r.... ....... ,.... tJI **MMtUi ltaht. ....... us., a wa1 ........ -. ...,a e.tp t4.tI.. .......
l'1'I'1'f P ...... I I .. I I TI..I.w.pW.ilh. .... to tU .... IW. **-lik.'Mt.M| e 1a. ..,...! to lU |...>. ........
.
t t .k b tkb,..,, it .\ill U M.....f e4. I, : 1 ..... M '&iki .U ........*.. **brtkt Miiik k '
......... tl.u a'w. ell U... w..bla paa..l.. .Last .* to k. ... Attlw. ff .la 1.r IM a, *Ml ..........KM IkM M I...kMMMMMMMl .1.5..... IU. flM MflM Mfilll. lUbvMtM. 1 t. VltiMM tf tU CWMIHtlM* fatMMfUf nM ln4 M *f UtJ., 8U ..>

I 4...iltl to 1..11.y ....' ..Ik b.. ..... ..q. w ..J a..4 ....a ) ..-. ....... Mllit toyttlt .. TU mil.'t J. ....., ., | tf iU rM4 MrMjitycMMMtt-tetoaf M..VfT.i.M MMt tMMtkbk ...,.

.betMr SiI MJ.ItTa tM Jq .,a wJ waJ wan1 ,.. ,.....,. .. .....- ..... .>... M4 f.tiM4 Mtvkwk ... .... :i|U *...., 4I.M4 toi.. f Mt, dU.t w... Taw MMtty,....... b M ,..... : ... W.nasal. N t1. ........*......

r C.h.1 Irr ....... >f ,, N..r ..---- N'. ..,. ,.. tie'I,,, ll vEwMOMt r.f kM ..kl b>;kb : vty IM .w kbt.I i ... ""..,_.,... ... Nis. .. 1M I TU t7....= tUB ...* ...- tot. J.r......a1-z,..,..a........
... ....w w &lie .i 1t.t aI.t .1q ..... I ....... 4itn.tiib 7 : 11.raE.M irMk > ikM Li,. MM.MM .
.1.J Ie rarth.ea.e.t a ..... M 71 w.h MT jaltoy Ia..kM 1'1''J ..11. .M&. y>*-, t U* J..t.I. .... .... 11wJtJ. tr11.. '
.1 at J....,. t4T ...>.f. H.'.*.11.... .. .11I.. ...qa ......1 r"I .. .. ....; .... -M4ilyM to4-y tktftflPtlvWMVV lU .HIT....|I In aniniil 1.1 a. M.MVr4 towk* AM* ......c
.... J. .. ..
QeMf. >4 r>gViMt ft Mtit>r lUtMtto> a lU ......* .fIf ........-,.1.
"wl .... .. .trl. ......... mEli.t J M1 G a.ae.a lital., j .,(Ml ttW v.... MMv'VikTkt Ukittf tU Ma {MkMMk M.*..Utf ...., "....., .. ... '
1.- w r UUigtof
.... pNawr, ...... ... -. I IM -. 1'\e....;., a-pyl f ..J g" cr>....| b ... III rrw t I II. 1 U. ... Mfy. M. *Mbrify Mito4 to .....Mwtrty. tojkUW

..., .9 toll. ......., M4 nMtl-1 ... .. .. .... tM r.-I.,.M ........ ..... N w r.&iet r1.. 1 L-I-e '; bvtr., tU JUn*. to lU UMM tIUMMuiM. /i'1 '" A6**JM**.*.M My.iMi arto
1.17.KM ....... .. W IaraJ I. M* ttMlily .%-. ito KM C.: .... I

riJa1 to to! lU UW. MV all M AMtwr, M ii. r1.f t >Ai..... ...llMtkM. .bf M, .. u.-... Jlin, ....... vf Ul TU .Mnh CM" n4T ...... ...... M4 __, ....1 .n.........U.ra.ph.1J..... .f tU b la.w...... .

1M.x--.... ..to ... "i.' n4 .......L .. kMt. UA U 'I lea ......... .... i.a i.darrr b ..,. t tA"r N.raiJp,1 MM .......! to tai!.. ..).M M Lit M fM-kb, ... UMI ...!* to Fbn4*U to***.*r rhea "4..,.... Ie J b ti t aM .....

"". ..w...., I, S.'.... Is x.i ti f.t WIle a..rl hy ... ..... W. trrv.l, w 1.4m. T--.I'I I.. gH........**4 ... MMfltU. *' Let .t. w IIIWIiee,;; -.t"......... .. ..c..pM.-.4...
,
U. s., w to. SII W. .. ...... .. .... ...... M.a.i .I)I 1/'tt..ahl.as 1.iIJMp. .a i w ill....... .J .w prat, r.?111 I.. ......... 19 TisN...MML .. .
1M& lll. ... .n...... ....., ,,.... ... .. I r..t .. ..ri.) to .... ..... th.r.t.tht. .. .kkk a Ira
.. .1
a.J .. .,.,. M Mtkikb, Mto. s ,
1..... 1. .... ., ...... ...IJ. r .. .... .... .toikbfbM.. pilesli..l (k .kirk..-..Iw b fct* .. ....... this .......', ..
.. ... .. y to. ....... ; ...k IU x... Jim ..... --
.
.
t4
r. > it .it iMari4wU t f N71i1rtina '
.
...
..t .
.a"V* kM # H. lot .i.. I.. .... ......,...*
..J J pacl..... I I ..sli eN gr.a twliw.N11.xlaat .w .... w I&. *...... U.4.1.1 1 4,. WUM U4 iUtuiM. 6.11, Me .....'t ** ...... **. ...J..j ...... N.rJ .toM!IM*.|,U sillMal

( n.6J1 .tort. 8..J1.ry. t'I lilr'. r- ...... ...a hi...., ... I'k4 wt taw .w Ik. .... U* *... .... *w tip> .Mf yia IkttM tk ..**., alltanf >,....,..,Mt .. ........... M <\ lU .....*.

-T I.f lit l4 uu..I..I. '-4e...L.gte( toil 4.J.S.... 4. I tlaw.wJW, far. 1.-4| IM Mtol .... U .... :J>j jkVwf ,..., ....-.. ..... .... """" .1....... .......I tf.rUMtf WkytoUI4MrMMtto ,t.4 *M.4 MM* *....._.V.MAI"M -

JoI.W k h w ad w aM Ira 1 .. .dl1i. ..i4.S. rtkMi to .1.1 I Ie....... .. r... .... lIeN. 1.._..... ...... "',", 1 I star, pteJ.at .......) MlbfatIW4.M4 1 ... .. ..... BVT.MM.Tuu7T.

t-,. M. A...., M ifiiiiinni, w O. ..., ..,iM1.r .... S... ..... ... .... J ..... ...... r.ih__ .......... ... iw.Nliy 1 a ..Nt lU. ...*..... ...... .T iUMM 1 .fr-.iaa ifiJ...
I A...., M ....",, M tkt pail b : ;L r r t1.r. 1e. p..W..t alt I I ...a..t ha.. t "R.' Ha.J.I1..N HJJIMO
1BIae ld. a fwiM. to ......t/MMM. TWr .... .,ta.... W Iketotobg C.... 'I tftk.ffMMM
y: pv4..lwi. .....N tofM.TU al.w ... lU p.iw.f...... .,, *.Mf Xe..w.V whim ? >4 Uy Utoagtof to lU ftintMtal.VM .
h. .AJ..IimmLiI..p.1)* __ .Rw..1. Mfitol. b rCXOUOWO.TWf (!t rl, ta.i.t le1..... .aJ ....1
1"'" tw aM .. .-. .f t1... I I'TrtlU.WtW.tU AM... .1 M *iT 4 ky CM MI Ttt' t.Ja
blw. *
r. .... MUMkMlt y
jfl *r
...,. ...1.ir4... .... ... 1 .. |....... to MtMM tl.Sal. MMJII. bar4r P1i1r.l.w Ik* I.... rap ...* iMrjvwytU r ......,l..a1. lA.
.
t .... ... ..... *, UfitMkbf. ..... Il.
..T..ia : .rwlra M) .1 W. .... .k ...... .... .
We ....q t.a aw.iJan iI.rix toMtfyM MUM) |TitieiiMi, Cn.h ...
I .... -. ... ._el..... ? .... ...... ... ...Iii .... ... MilllliM fi | .1as a w twin rrliwi .. ..,... ......... ....... g+*it.w..tf lU t'*.M4 jinnM .1 N I A Mtutmit. .*U MMMM' ,la....
., .. ... frMtbr. tU ........ I'hail hi .-. M4kM.U4lUMM4IktMtikMlkM rl > tt ... |.l .ttn. M <..!..
aaaU ..... .. J iktMfkMlMlUi
10. t.IW.Aia.. N 1i.r V, 1\4......... I1.r ".r7 Ie.t I I... Tkl .. MUM... kt fl..t .>4 itmit. M4 ito *. .... I c....,. MMimMittMM flat .it.....

... w 0..... ....... tlla.r.l.rIW pl +t W' d.1 tl 5.I. p.J ia.wlfw.r a. hl fir'. c...Ie ............1 M& N Ww. '1, *.. A.. .tevMtocH. t I.. ......ykMl.... lU.......ali '" u..r.J r**.*.4. kMm to uu. ft..ki

.. 1111y .......... ... .... ."ittw .... M4 ..... II .j --.a.. A 1 I................. ..l4 y. ltri.y. ......, MM lU *toMjr* ",ftka,:I C.... r.. ... .. w a....y.1 I br X.....,M Ut to* 1.tMMJ.{U

' ,........ ......s I. 6eir Nbit. ilaar,pNrt' rick' alr M .... 'I 24. TkM ikt .... M8 Mt. W .... ........ ...... ... .... .rr IMH.J ... >UM tMtb.. flat ,"j'..........&1aM. ............ ...MdJ M tMt* pwpNlt to p*MlM

l"iii'" rn.Me. n... Ie J wA1.. 1,1.1 I1 doe.Wq.W..... ..4 .. .... a...... ....... ttottog. 'lUl lU ....,... .... M" ,!.1 J\I,....>*>MM.... Mttb*) ,lU.rt.i.il .tQMg. ,I II. ,I, ra .a .apJ r N..... I..... .... .lMMM.MrIfci ,

,ti"' ...S1.. w. S4 .1tt r .. w.pti.lr I I u. T1.t..aa.p.....4LI1 ,..... .btti.f M ii..ly.aiw.. TMtoMy tj M1M4M to... ttilMMt UftM .... ... fWPJ ta..insN .... aiW c.:.>Mi7Mlttf i 1

... eI i&. ............ ....p11i'.. .. 1t..A...... ........ a.Jwapfa ...M rw.. to Ma. .da WA .... ikt .n>tory CMM all ..., lU1fftr I.j .... I,.... .. N flair ....*U* tU tUlU > r..... .k >.* tMM ta 41ri./w.

s.-... >>r. L Ir rat w ...... ........ '-' .....=:c ,w..L |r..*..*... MI lU fW MM, 9 ttol.H.4MJtktoM w "jI ,'- ....w .. .....,... tJ tU MJM.b4 .kmtMt to k*

_ -. ..... ..... ... .. .... M4 ....... .,11...*M ..* t......! iU**ly MM).....
M..w. ..air, I..1'ty ... .J.1... .. .... .. .. ......... ..... ;=aat to IM TthpnA (Mttt, totUfM**. j ..... k* ...'.....,to MM q. a arl r... ..... ..... "-if.hl.r ....w.

,. .r ..,. Wn. at.1 la.. ....... ....... ..... ........ v.1..1J.a.w'N' w TM .... ......... 1. IM CMMW *- pMJ. it .+w ...-: a.,..aw "I 4 1"-- rw' w Ie... t:.. .. .. .
..... .. ...-..
w -la".. ...ei t .. Lw.arw. ... .... rtp
Ji.titt .... .. ?]
-- IS. *Miry ..*... UM phi. paal M.4 b *W.- M>JI kM4 .f lf U MMtfYMBIMJt4bM V w-fi.twy _I .. ...... .... ...... ... ..... ....... .d1u1 ...... ..(w '
-1'n.. ... ..... .iI ..... NM IIeI. ...w. ..1..; | 'it *MMMM4I ftIe.Wef. .., tli' I Jar..at G..gl. ..l Its
.... .'.....ItoMMiMlfcMMkfM4MI4 I fi .1 .....,. .... ....... IIM.t1 ... lie r/
Cm---i-s .l g1J..W c.-I S& ....... SINS w ..... .. .. I....,. .ttaw. ....nl w -7l:7.. ,."... I f...... ...w. M Mt... ..... MtMMt .... pl.iai. ...... hwr.a rpw.p.I t ..,...

b...jI s.; tj&a..w aa.. i4 Jar 1.. .. tMM ...... .at. beq.... :haJwJalws -'... w ........ 1..hi.1 tU riMl ...... Ml Ie- I'" ......... ... ...... tMr.. a ,.,..... Mr 4* N it,** .kMM 1 C..... ..... ',

.-. "ow.. .... Ja1N.. M 1M___wi'",... 1-al ........ M t11..oJMVw1q w !... 1, ........B... wBSyT .... r ..... .... ... ... .... .,... p.. .. ...... MMbvlVr; *.*' .W* Aa .......Es...........t r .

.Ir41...1 M. M at aU ........ w y- .1w n .. la*..* tkt ... MMItItvt I p1 w......... M...I"'JI I M., kM* ... ...tta.pWaS".k1ii5S.1sa.waq paw .......... ... ... .J y ..... ...
,
.T. ...... ..... .. '
1*>W ........4 M..tkt M" I I II .. .rN..aW. s./4..f .
to .
WMM ..
.M tW brt ...... 1rh.t. ik f" kMMIMl M. .to MM*. _4 *
tits > I ,.. 111s. ....... "I, "
t... a. Ike ....... rrw/wwt rJ eNhriitl.i t.(,
y pwl ..
.iM M JM* ......-.j, .
.
.
p...." ...... II A4.1.. c.i.i N W tW to** MVI MWM4 *. MJMk *' ..... ........,1tt1111a1.J. o.sr.. (It .) ........ bUt 'Hw apt. .. Ny .f.tl.ll.Iy. Y.r..Itj( .. U.**t .........{.I-S ......
...,. .Ja I."-. rre tlw w tpa.L.A M. It e( '" .... ..",. ... T" ..... ...... 1... pwpl... W q a ......... w ..... W r.Ie ....-. ITtU M*........ .... M
r lrrq twwii.f U.uw ..... rf .. &w., .... .i.tNw klklt ....... Wp. .... .
... .sp(1Ir
w. .. ... tail. r .... ...., y rrwt
-. Ie. asS ...w pd.. 1W ...... ... 1x11 kMfMMAtt .. ... .I .... .r J.M Y '- ..... ........ JlwLth' ", ...........-lwanr c-J\J\ :
... .r ........ I l. = !! w bia.J wJtp.l.t .... "' 1... .. w' JtiJ1aY/
.
..trt.pttiJ", IMIIaJ. V tlirt4.ayMae ; ... i:. J JZA II" ty t./ taint, tN ..... I lta'>! 1..It I. 1I.1I1. .{b
r- .
.
,
# '.
l ..*
,.
5SL : II .

___ .. : .. .... s 4 .
... h- .. -' .
"
-
.
'M;&+uY. .. : 4
L1iW s tsar. .. I .........- 4 "'" ilia: 1 ""
t+1,1 s1 :J-4. J J...., tt11. Calf. 'ty" -
., h-- li 13 -A

... t .Mv BH

rr .-- -
.... ....M..*C SV XtM ,. I --'- _---ABBTAL
I
Pint A*C.ttm rrr 11n...I(,i +ts tight AIT TIMZ dm or I I jjan'; T : B9TCI.
., ........... I .... ......."-'- .. : I'j --I ----- -
TT-TI.Q4A" .....a ... ... ... '.... M ....... fit ...... PR. W. n. BUm,
Iw.l ll. I4lui.R. ..M : r_. I. a.-- ., A.......... f t aa

I .. .U .... ... ..w If r..-,...N ..... Aww ?
tl./et/l.l .
*, 1. $ ttxN OP 1Lw ooox
.. ...fit. ..1 .*, SIIUH$ ( mm
......... I1.a. ....." J....... .....1 j I. lfrAt ..." Thomas & Kennedy, ,
,......, n.1. ,**i Mh '' ....
...r o.4.. xw n ti'. la:*
.. .Jr.r uulrra
I : 'tt ...1t S7lr1LLr.Mp .
....1./.J I'---I, t '&... A CARD. ......... ... r/aa .. ", ... ; 1 V

i ..I to U, M twtr. r4 .. *....>M'.'I \\tf Tttl "'I. HtTIHt. Of IX. ATl'1"4"" AT 1..I.d1,545,..,....,...0..

lie au.*. *fU ...... ..... 1wqtr..Jd'C '11 ....sg111p...... ....... ..M.1 ..!. IM MllMMf N............11...
-. ...-- ..... ... IA.k 4 ]DRUGGISTS >.,W. POWELL's -..4*. 0.-,. t.. p... v..w1. -
.,-.......-........ M.\.1..s'... 4 1 ___.... ...sli__C"dlp.,

"...... ..*-...f ito, > t.1 ...-.. i:. la. .. .N.b aaw.A .::: I !)f .......-u.-N N.14 .......
VERY LOW _.. ... ..
...AL.1s N.s trn.,Aa RATES tto tf to M f- -
f latw, w to U** UM UiULJ i* ..w I./1r .:. '..'.. 4i .-, atxsmu. 114. MM........... M.*M.. .Mtolf IWTM

a1..n.dN.f Itil.1h. .......'" NI.IM .N. ....... .. ,ICJA.VOI! Y. 5... .
1 t.".. "'_'. M....' I h ...... ,..... ......... ... ....'-.1.1.

.. ...L.MM* L.... Lj-t ... .......... Ie. N .ra"'1t.1 1,1LA.Na.1..A.r .1' \.Ml. ..1IHMI.......tf'r"1.. .... P.Uof ... To close out the Stock of Goodsto ................... ......a......4l. .--. 11.0..
ionN'. 'I D *..wc .. ,.. ...... ........ ....., present w1..5.,.
/.rh.d N a-. c:iw. ,...-.. ,.... ,.. iAdmloi .. & suN P1..... A1..4 W/.... N .....
..... A...* iw w" ......... i -- effect a change,in tbiwnrss. 11...-.... 1. w ...... aa.P. ...
..,. ....A.1. .....,-e.,1 'lraUra Jfotlco.: i .MI ml MfciiMl ..-.tt 11..4.MM '
T.R.a .*to M...*... ........ *.MI.. IM t..MM
sS .
7.s. 1 -I.t.w 14I..lt w. OUMoSIR.Arttl.,'I..LL. n n u C IS }

...... I.. ...... ., --...-- : : N-.L 1....... IM1Piana t-
I -...4..4 .b,1...N ,..B. J.ML I Beat f.lcttd Meek.f
tMw1a ........ ..... ,....... r. far Sale.ik .

> II 141111.I TV-A..4.I It V.Inul ...ii. ........., .--. -,.....1 _tt.j MEDICINES, TERMS STRICTLY CASH. TN.. ..iMM ,'eo. ...... ..... ii.

... '1.1.1.. ___. p......l L..wM .p.4. 'N w ..r, r OIlY GOODS, -. )'.... .1-S.p......AI

..In... M._..d a.-. .. .A..Ap4Mr.......4.. e w 4..4..w.. I
..y.,1..qwr MI.4..1.am..a1w. LMI..1k..I..1 tril"K< ."'r. I (31 C O C 131 1 112M, .....N.IJs .

tok i* Ms W4.'f M4 .*ra .4 1.1.01. I. 1-* t.. >...... rB. A,'.. .t- J10.! T Mt11TOILMM.

.....a >.ww.. .'e i.ww11. MrMvl DAW ...... i/.i M I" 11.0
...ww, wife. ... *....i_...1t .>. JAu$ [UII. i HUT NtDK11t.. IIOOTSond MIIOUM.LAOIIS
Call and for YourselreL NU'fICL:.
... k..>. sec
1
*
.-Ds_ _. Mow..rr. ATTORNEY LAWS FAJCTmttosc ruvau! ; ftS .rru.*.. 4.... ..... .<%.
DRESS .f1S.04..N N.. J....d.......
... f I'. GOODS N AI..L_C..1,. ........et ......
LAw 11atTICILIRANAM I .....&ooe_... .....d...NU.,Iwf
SOLICITOM IN EQUITY '" Ladle Black Oath Cloak, ...r...,A..li5(4.
_AR NOW, OAUt T01AIT0, r. CflLUL
ULU.C.rLi. tt
-- -- -- --
Law ---................. ...,.... itau. .nlUXDr 3.,141,1.4 a--
Attorneys at ...r. ....a M .. I I1Z -0-. .
A
W :::. = a. ..0Fina La.
,
... .a rirti. rURNISNINO. COODS.1..4'.14..t.l.d a ............,....., .....Id55'I.

a.*iriTBcjisttnux.' _IN .NINtlrl. WANTED { a..,a...... ... -' ..... -....... ......... ...
....., ...
Colored Nw.w 1..4-s
tiarotfl.Ttrrt.. Delaines 40 cts.andupwardi.: .4.
; HA.C mi mar or Mitt. its ... .... ... ... .
O c-4 ... .. ... _. r... I KM) .* N e i be..l.tY.au. .. ..

'. MTM iw ..,. ...? .f ... .a. ... ..... M4 __ .. 33cta. 'Prices' r.-. .
.1..n 43 .. .
v Prime Prints Extra do. cts. U taU the Ttoea.family .. .. .
.. .. .
.../a..w ...... ,. ./ ... _.... II r -4t ......,. .1taZA I
M aa p1..1 r.Assts.OIL. .. .. ...... .... ... ....
N. N. .,...I.r..k..A..p4.. tl.:[: e .M. -" .p.-.Ms M '
............... ... .. .. .... ..... ""'IL ........ ... .... tA..'.. fil H .N.U-
ww.to M, |......W-.FIX. r .ia01t .. ..ha...f..I I.__ ,.... ..w. .......Ip.N.a a..l.It. 110.
.....u.wr.. .iii 1.L1abct ./r. L-.N........-......_ "-...... ..... Tat rt1.Ctlsti kMMDUY I pNai
H" .
.::::::..tr..a.a.1.- '..M.a..N..1 +" 'rtxDlt. awl u.a-4 .........,w .1 N-4 w.. Ta f 114. A I,.,Rtr? 5--ef

I.1 .a sa..A... .......'-II... .. It-- ..
IktdZ Hotta ..h1. '.' I ........ __....... ...... h_r_.._ ..'1__ ....*. I v.,1.... r* .... r.-1. ;
fart.tu 1fl f11g.\ : 1..11.-11.... .,.- ........... .1..... .ill. GOODS .
; IooJ........../......,ts4P ee4 : I Iy.t.4.11 rR "........... ....,.*... l.M1., ....... ......,,,
,..I. .... I .
11,1 Ls NAIf11t..Ilw..h .... 1500Tba..I'1a.aI.b 1.1..1..1.1.Nwpnl... I (11tUCI:1tIIs

..'",.. _....'--+-.d a..w ..84 rrift t>Ma>K->ii HA. K ATA. Prescriptions enrefUlly fill I I.....* ...... 1.a.si, sal..S,.
I .. .. ......
... ..:I..u M.n.a II ..
t N
;:=!:;:: -: : 1 MI.4 1._ .. r..l... ed slight and day. And Ott.r Articles,
.. .. ,
;. ...4 .&a'. I M ?y M anad.p-.ll. .
.
.. .
.4... 111|.. .. ._ I .
*
f ... .. .. ..... ..... _
.. ... ... la-S. 3.4.y..s a.
N..... -... ...... ...... .1 W 11.4.11.11..1.. .
p. .. u
.
14 I & 1r < > rurtj
....._.....(1W1..'.._ ....1.M. .. ,....-' ........... ..rdW N M ..,..., .. w,M.M. ..w. M .... ,_"...., ....... 5*' I ......N "' ......... .. &.N-r1/ r"a CAIN M Ie ........ let ........
.
.. M. NwwJ N ... ..r t...,... ..lj' r..l. _,.1.-00' '* 'J .'tfl 1--.f Ja..a N .,"' .I&
......... N .... *. ef 14.1... :::T qr M4 l>tM 'h :Ito := i I Ito Ii,I
..... ..,.. Kadlclnaa
na N.. / M. O P TMOV It.CHI80LM 4 .
... ....... ... .., ... -
A i *> fit iN.IMA. ILIE.T. I a.l _.. '
H. OCHUS, ,. ..... ....I ... ... ... ..... .. ..... J_, ...... .: .. .'. wf Nawy .AI U MMMICANOPY.I'IOtE[ [ (

N IA H .p. "' -' .l..MMp" I -
; --- --
$ W KAt. PAl \li1Nf
2Ud.a; i! cCI 5 ri;X ar -.tof'... r..fc i, U .. -.. :-.to BROTI1EllSI" alai 1..'84......., .U M4... Uf

.._........---. NOT1C C 'j I Miiri-txt .) ,....J ... w.a..1..1w.1.

JAr It II n I t.tr. .'L.\ .II..U.A 1V&11'.1N fn..r CommlMion Merchant wa f JI I d .a ttlTLma .
J5JT -- I -.. ..... 4. ,wP..0. J r I.....".,,....11.....*....,..... .
M......., w = k..I l'IJIKLAaJ'u.1g.e.: I I je4........._..-_ ... .. ---
1 w
For Sale or Rent, C- *..0 I*|.. -.. ...I ... .. .. mug ...| *Ik* ..A _......,
,'|OCTAVO M U.rt. B...C..uu. ..... ...... .*>i .- An$ .J\ i.... r.iinlxUn nr1/.. ............M N two M Mt. M...' ... eN w101ToS ..- .c .it t'I y I..c.v 1'rilr1..Jrl.i ,.,.. ...... .
-N. LL.Al1. A' M U.. ..... ..... L M. al1MAII.r.l. a.. r. >4hL ."" .u. & W. POWELL A -&. ,

M D. 11."- ,_ _, Ib1. 1M.. :. .._ I U lilt:,eul .J.- ".....toI1...... s 3..p..l M wDItl'
"-..1'Tt ..T IU..II ... N_I.NC..........,1 a.ar'f*'., /N -- --- -- --- .a.p. M ,... I. Ildaltr11k ...........III .
CANNON HOUSE. .? M..>.... ....n / 'I I -If. .a
/1+MI TVA1KU9O r 01 L'r All 11w-p .... .... .... ........,. M r.-I--" ....% .......
..... ...... ..... GOODS
I f! I tto*ito 1rr1 *.-.1.( U ..4* ,
.. I. KM*.<4 !'''':lx4>: >> I.I .. .......
.. .
= ft
: = r
i':%: : : = f./.i Ja. *
.... M *........ J**',. mlll rt..Mi 4 I I.... ..._ ..............
r 1' 0 5 /1'r / CROCCft I KS ,
NM..b.w.r 1..w.l.. ... .1 ....,. IM fee, to ... ... .. / "III NuiletiN .
i..l.li..J.. .... .. ... ,..... .. .. ... M. I:,i A.1..r.-.M.-. t.1 ttlki) ... ........... .. .
Artzl ot.t..1.'h.Id _. ... ...... .. I I tlo4 .. .. 16-. Ladle Gentlemen' MiMtt. B 'and Children ef. .' IIat1tIW..t1tI
.h J. d .. .T flats ..... 1 w...a, .............-'
IT IMW wf-- I..t. ta* .*. r- .,- ",,., ., *.'... /ia........ha..1e&. I/r---I WIllI t ........M4 IVwk.. -., ..
: 1... K It...... A..w
.. .
\
..
NOTICE. ,, I.4. --- --''' / MWf/ p. pa-.1 .11. CROCKERY b..
14..? i" t >Si I ....... .. ..
d | .1NI/.yM t kfM .. I'1 r L L.IL. '- .
\> tiL IK H>I. at iriiir AIT- i'M.vMr IM ik> ***** r ,=:: ...... ....... N N. ....... r., A" MMM. .4i lit .tw..M..p.LN.
\I' ,...,....n--,.w.ft.I ..... To Lend Buyers .5. N rv . M.Iwl..rh..- rra.r M w *.ktl4...,*. U&AST. .1 I :=, JT' .'U.dMI .1..1 II I 11Mr. ... ivLatar. ... aIM. > ito, ..11
; ...... '..'" ....... r'iw'J. MAI I *.** L..1 U* ....4 || .. ..ll ......,.,...... M.I..1 .. I ..,......' ..., __ .....dN. U..M: M U., ___ty W4.IJOOTH. .
.. a..4.;:.twl tar M: kj ir..n la..aLr.Ml j I ....J.rin.a// ...-. ..... .. .A..1.1I..w .......5.5.1. .
A 4y. ..... ''.f f"r....... ,.. ..*.. ..a. .M to. f-.. M*to .J .- _'-._ _...... ....M>. .. Y ...IMU, 1'_" a.M.d tw.4.....N b.55 NI
t ........... 4.1. .,...: '-- ..4. .1n N J.4,. 11....... to Ito .:.-. eM Nw4.a M.M ___d Ai.M.MM. .. .. r. : w $1'.Is- I
a'.. -.. --.-.... a... ...-. fiw .AN "" 0-. ... ho_ rw ..J Www 1 .. -uiW.i .W A-, .....""fIt
. rla:::: .=,.. ." S l.... __If' W i.4.w l W L I I .. I'i -....... .... ........- '.. .' ..... ....i-.....,eel .. 1, ,..... ee4 .............,
..........-..'-.....ef...... .... .. .I 1. .......all J., ....... ... ,(.-. .... _w. .......... N poi '. K. aa>o.. ...... f
Hi m.......rt-.*..*-.. ..* ... ke... ....._.. ... i I" ..M' .... 4.w1. ,r .-..-.... A Splendid Supply Linen Goods. N.. t 4 Al4fBAVAQK $1..1 Law .....aa1'
......*i..., a..1.4..4 *..*. _... AJ. i .....,.. ........ w.paM1J a N..Mw... MwN.l.La.
..4tA -............ A..1. AU l.L3 u..w.-It., I ........... .....1N.....v*N,to). .. ............. a..... ...... .
*, II........... ..., ... r..w .*. M.. I C !.-.... ....... M |.....i.i| ito) **. *,.*.M .. hlata' Read, Madi'aCLO'1'nIw.
.4 M* pH' at.1.. tat .. r.'_, ..... *. 9->. '... .. -- -
.... ., d '.. t.<_..>. ..... .. I I J N M'IIIL ft HAILE. "

.r.:::; It. ,.. LA :.-M LOourt COTTON SEED. .IN.I .. ri.'f...ii.. 1

.-;;;:-- tr-Ntlrltlyt''IPT'MitLIIJLU I ... fUlITl.it'
l. .,.
.
... .... !i'rrs:
... '-t. M '
/1OCUau.. a. MIL ATM4 uc1 I pn'f'"- II 111'41 ","I". CommlxftioaAdaHoiatratorM X..rebaa SHOKS
...-... I'-, ..... I..M.r .4. JIVL' .Il-t'- \U..... .... .u. of JwL A.a.A.4. I ., _

-I......--. .S iM Mt.p. STOLEN !I... ...1 .....*..... .....r-I, LADIES' DRESS GOODS, .......... Fa..w.. a'.
...1..J ,a..S.i1"", M ... .+..l ..... .... i ::: 1
AIa1.I.s4'11..1.,. ........0.- / T nt, 1N.N11'I iN I t W Mr.. .w .........lit ..... ...._we.t'
._ \, +nMOTMU ., .__ .... .., 11.._ ......r a.l law wow,.,. ..... ot .1e.-..& ly1N.a I V a -......... ban d.., CASTERS .-

L1.1t-Ull....'..a"............. .YI.Id..tiw.. '1.1'' 4'..4.. l.f I......... .."...... .M a1.i/ 1.-d. ,1..w.ww/'_ J..._.... Of ... .. ..a.4 T. .iCoflVw.
...........-... ....., M"....... ,.__..... 1q ..1- _'" .......... .... .* v, a. -..:'ULL" ."'M.A NAILLR r l
... .. ,!:: I
ltM, >- ,t l Lu..i .A w- Cru.Uxl Mugsr.
.. 'L .
.. tmiL
aN n/L.IA ...1..0/1.11 ..1.1. 4. II' >*+ 1 I
M4 UU....... MIk. .......-n. Jr V P0. 7111 lute}*. .. .. 9 .-* V;;;>M* 1.1/11'1: r_. 1.1.a.......sal.. La.rLv
>, to Apr
.
(........- M-, N., ... .. .Adm1a1&tlaton NoUct. ,i n..5.yw.tw.A IM..... aLL tn *........... ... ww w.i :t.
$..4. -A.t./.b'. ., 11..10..4. N.. 15..1..1, 11.1.1__L.. ., "..'...e-:: p.uINair.
....'......JI ., ...-..... M1 V IlLi.lM.A11L1/'A1LI.MALL... '1 "': ,.4wd : I T ..hHUk. .... .,...-.... ......-.......,-. W0NMffC I
.... ..A_ a.u....- O H .to ., ....-. ... .... .1.., .w..1 L.11*. N.Pa ......S.-s..N.-,4..a.d 1.0.1.m I
u-4.b1, .. ... -.. "..................-..,- .M* ,f rwJ kM ...*-4 5.4 ..........- ................. I"fJr rj/rr./ : t
J'w ...........,.., .j/.A JIooe4a .........w...... N Il.J.1,.d rwl.. t*...&*MMM .....N..M.M> IJncnCambric and Cotton IlundkcrrUiclwilJ ..., -..... ........ p. .U"lI.(; '
."a.--.-A I......., ............, a. ........ low: ,. w ... N N.... MlM'-Mf M .....>. ....* 11.... N W YIM.a..144 ... aXtailrs
r"t".......... ......'- ... i |I I" ito k.., J,|.C \*,. .M .. -M M. I ... I....* 1.1ri.. ANy a I .1011Vkt/w
Pus r rr &4... .l." ...l..,I.N..l..o..l.. -
,
i T. LOTS.J.i a* '
rKNTOJO'f1lcr
W,1...... I.1.1 i I\w :r..IM toM MM ft M.**M ..4 .M>I I ,. t OMA ey RA I Nolle I t6laUoaan..,. nml CUI1e'r,. .
Fair 'I ,, M Ito toOTM. .' .-. I.. .......
Warning; -aile. 'J.
-tGutab1e'a n
.. ..... .. .tfllAJt S Su Ik 11 p .- A A. .. ... ... =
MIL*. a tt>CU, re. I 1w/M11. 111ill lilt r ... .. .. .... | ," I. ". MIM.M4 > MAJ ..01.1.-r.1 S. ....
AIL."V.te.....rd T. A ....... O...... vV ............ ... ; 4.1_. .-11. t--. ...anosh. I /M.wr.. d ... 1... fIII,_L J. J. U la lf..
e1.M.r, ---..4 .. ...... III AMa..w. IN __ ... ....d ..___ J 4 l,KtU4orr
..'*,,1.,D'.. 3..........a .1..I.-ka.., ......-.,1r. -N a. 5e A.w..1.... lrw......1k'. ..r.t..a....... t. u.t .. a_ .: ''2J ..iflt..'.....d ......... C.I .....",.........A ,.... ....1N.rlt'.3 ,
._-w...... _. J..A4 t 1.4 ... .......-.. -..,.A..w -- ., 114.... 414.1 1 ..._h.1.4.M1.. _....., I -
-
wr. -.......-. ..... .. dapy toW4.MH.gil LL.Mr....... .
** S1.,4..o..A.sl .d b t. .. .. ..... AM.. .. ....- !
N..w -._... .......rMM .. ..'..... 1-,.... '. 'IN4.L.1 ... .......fill D. '...w"It.MW. |.M..<.*|,w4 &...>.. ..'a vr tub it* a.a.i
N Jw./.1..tlry. ........ --t I UU MIL r.4. ..s..,. ...... .r |r--PRINTS .aWfsst'CelerL2ati. J. W. AtU9. AAa'o.Kencz. __..... Nw a.1.a\ ,
.... .M to to.**fcl.. .-- iA.. t....., K ...... =- 4 1, ,. V. .. ? 0..H1 N-aa. c--. '_." M ... ......
..... -.1..w I .iH.... L, 1M l.r. ..\ --eiUiUVUU: 4.4 4I V..aM Tw 1 I ,.a -- p.p'..... ,...... lad. NA. w I... '
., .! ItoM..A, I*. I*** AM *M .* i I, _-.. 'M .5'/ ... _...Pw

--r ..d-! ..... .... r.......;I lru. 1' uHllr.1I :. .. ..eoa.... .. ,...,.. a--I, ; .} uga i w 4 t al........*...........,.VMA.to +........ii......op4. .
...... .. .. ... .
A'.4
4411.. I W N .,. A -l to) > u-
J. M &I".... ..',. ,......., .._Ie............... '-"'- n--. I ......./a........... ..A. f.eo..M4 S.,I5.,M .M ..bpr.M. +I
1"-11' JL..." ..-..... la' .. .. ... .. t....... .....-,....1'I".. )1. TU N NO'" (JU"'I' .L -c. .. >....M>... .. M*. 'L-s'= 1. 0. 0LAYAl, '
,.. ..a..e........... III. (1..A._,w........ ,. \a4 .rs ,...a ..... -..o ... ., ...L
I. ,. .......-... ........w ...... Basking aud rute nc.. I I III in cue: t'LOT1J.j TO.aLUG.: MJH-CR, AyuitiJti1unUUon UJU'" ...........' A. .. IKVMMk*
fcaccullt seats ..-.- ....... M ........., Lgri..a4 *I J'b., II 1'1,." It
-, .aa f..dy ... ..NpA + f4Mf..r* 4 A..M4U IMM.II 11..40 .../._, lip ld.f
.. ..
Altut'fTf p J.L.aIM1.1.
Kviife AIM > I I --t 4 I r. '
---
+ .
II
w ... ...... .. .
I p N.Aw..11.11.
.
t1.r.M.. IL 441.4. Iwo. Lr' Pa1.d.1: .... M .-.. .. .9.l' ..........*. ; ; ; l C. a***. a. &. ....... .....-.. ..... M 1M.H. ;
Mt l MM"W MM a a J r....). .L .84 Irl.1 ..I .. .....1 ... I nluOAKI..Y.. ... .....-.0..I.N..4 1
Itok 4. > k a V IM* 1 > 1' H I lo D.! .,ta
,. .. ,,...I.- I.IMON to to. d .- w to ...
LINAM&AUv..AWt.L.st rb.ey A. a4 n.4.1..w.wr I .+, ... nT t1Aap. 04! ...... t J Quli1LLLfl N A.ta1LU) tt.I I I.wd.. ....d ..-. .
'-'-' n. I... ..._ C'..... ... ,..... c., ... ....,.....i S --al n.Is' ... "" ....... ..... ....... ....... .- I --- ..........
......... /w ..., .... '.- ....... .. r..... -.... as .b. ,...-.. c.a.............. ..,kI Caattal (...t-->M A nrariUf 1500.. M it::i.y
k
T. '.nu..u w1. .......... ,.... 1.4 ..... I'Ma. I_ r.... rd.1 .....,
1/LL
&tn__...I4wl.t A..r.,Ie ___Iron N X !.M I 44.......+ l..'. y. ..M.. I ..1. _. '.*. .. .. .it.. .. *.... JlEIl..U(1JMLMTlllL .....--.. So.uL Ia .I-.. .
t HA.
..IN t.. ......-a C.. .*- I --re..Wou aJ3f
... .1 -......, -to. '
........... .p r.UMAM. .... ,.. .-.A... ... .,.fir... a..i. .. .. A. AA...-. 4 ..... ,.a.1, LM 'C ..-... 1 Nll1_I.dM.N.a.L c.4
..- A "')ue. ....,. .......- .asap aLUrT. f.r.1 I. ,...... ... ...... ,.... ..... ....... a......
)f .i'J II- .....-........ .- "HY"r -....- v-.....- .......... yre. -
ri 1.- --.y & ..,... ...... ...:.: ......... tm Roes "jfayaa. iffrirtaga 4tHKOKtIRH ... ..oNL ....... ..... P..p.1.4a
..1.etke.. ......... 'I".I ,. CUJU.LlI.IUO. ......Ciil..t.a .....-..... r
i ..M-w.Md..........,t_.... ... .: :=' p.'at.LS :.,-=f ,. .. _.Me_ .. 11rCUJIT: .. ..... .....,M4JL ,. ......
... ...............frIN1fN. hw0..4>>-...a- a..w1.p 14r woos/ et .4. *.k..4 ....... ___. ..._ .. -'1'.'..-.. ____- .... ... ,.. r...... ..... rot. M1, .....
IM ...* ..---. ........ R11w WIN.i OL ..-..-. to ..Aw*.fM ....-,., I a -.. V4. ........... ..
........... .. ... ....... .... ...... IN f ... I-.a. 11* ........ ( .Ml..rA -. .. f 4 rjjrjr 4 jr. .... .,L Lot
... MM ..... .- w ra. '-- '-... en'1 ... ...... ...t--- : At OV. I peLI
r.
w. .. ;
OVtStONS AN0"RGERiU 5. d .... ... .
c- ,
r. r 1..1S. 3. IM1. ,
....---....... .. pow .. a1aa..0,... iW..n14. ...... -, ll.u
CSYNTYSYRvLVoa ....... .. ........ .. -
... ..... ... w.
a1 4..LIp.11. .r l'.trp..i...........-. .. .115UCd.iw""'I..MIw
.
... ...
la. .t, ._ .a .. ...... .N ".yw.1 i iM I
M/.wwwl A 44 IM.,1.l1..q. ... WI t r'- Mw Ja...N I..r.,. 5 ...
.. .
_
3.. = 1 ..... gal:.... eN 1' '"*
."" A.NAIILa.I1M CivilMl >1a,4..fi,11i 1a L&CP. J i!=-,.M i.rw.4Aa..N.w M A
.
+ --... ....-. 'I i4.aN L..lat. J. M. AHXOW Af Rt..i..L1. II' lot.1w.w..i ... ....l toa iii.< a>.Mi> t-.y. *it .
.-.,11L..ta7.laaw. r '.....M .. ". N 0.p.,.0s4*r c ':JrbTwi( ................4 e. W.01 1.11 two.sal.... 1Md I LMAOOAau>,.
--
Jim ) dr 11 .1.....M OIL L r.... n...1 I _.... I t .Ja..t lairs lilt $-d ..__ .Lw.r a. a4..-.I BMjHtova ,tMa> ai.-...
J Ly .
.i-t 11tt I .. 4 .
M. 4 i/. A# / / ..
I
.
(# .. .
.

.

h ",-- "T 1* =-. -- rafiIi iI "' I .;;J-r; 7rJw. "- v-..::t:..... : -: -A'--.--:
Lf -J ..
b J Lt' .crop. -....... .. -i "__"

"


Ifill h..., ....- _!" .
-
-. -
-. ... .-- -- .
.. ...
-- -
1 .. .. .
-- --- ..
........ ......,8M, j ___ --_. .
rr .1&. ....6.to.. ...-..- -. -- &


l.! iJ2 t1!, @irll" 14rI lib I HE? RrIN r: '1 RoTi .! j 4 f:.1.1..!J .I f' EHCBIVEDTO I I Tb areas f JnON East Florida. .- .- M"r....N r.,.


-' 5 II ..

''IN IJTt.1......;.Tts.;.'"Lwf': Tunt./u.k....,. .n. TRtMMB4O. ..--:t HaW i' on H. 'I4I: ]:. 1'OUN DRY, THX ritnM lAPR.

a.-.a.. ,............... ......., Ie >'Mn .ML1sttT........t ........ nYi COO $ ..*...* .11 .. -.....-.. tv .
w. .,. TT
I1. ...... Le.
tl15M7 s1.1..T1..an.- ....... ........,.......... OAINJ.4VJLJE.f'a '. ', Ik.-* ...
1..r1.4! ,...."....... fw........ .tf......, U1.I.r .I......- .... CALICO, amam.Gy.Olln. Ib.flsEM.. L. .55 ...... .ihh. . ,
,t.. ;.1n 1I ,.. M .jnh liar N .....N ISM ...... .......... .. Iw..4MS W ..., ... ... 1 .. t.
j .... it...., .. ...' e6
i .....|.,Itoif DM.. C a1..INi u. ...... LM..... .,... aa4.. .5rs_ a A. H. .Y# ') ,Y_ { J1 I I'AT'DMON'' '. L I115.1

......... Ie wtUtt..,.. Ap1t1.1t1tId )1 ,HATS l'BELLAf tM Y .. .....h M A IPM 5e.t1" ,.. 4 w ._ .. ...,....
.
.. .1r, .*4 _..a...... ............ Dry Goods Cheap. DKEnCli1Erll 4.LM.WI.1 TilNEW B.I: '1 5 .....

-,It his fci Mt;*.5......... ?S. ..... ..... N.........)5r1tlr.t5 .. J ,, I'X: :r--: ::-= 4555 r./.. ., J.et.1 .
..
d.itliq 1:1.. J ....... nJ :; J t ..., .. .... ... Ie 1M ".
If. ;'art 4I ... L.NM ....... 5 W NAM J 'q two .,, ) 'I r rono OfI UBrl108 t:::: .. .
... ....... JaWl. .... .. ,
IMa/w.w.4 ..r .... .rl. S A V'A'G'fi'"&," all.A. I LIE'S.' I. t S......Ni,N ,....... --"
.. .la 7
11.. ..
p.nInIw4II .-' .........,.Ilu ..,. A FLAXEOLOQXE 111nU trft Iff .... ..... -.-........... ... ..
it
tlhP tk7 ...... I'AII...M4.....,..317 1rINA7eu *4alt 55557 ......... a bN.M
__
.: .. I'Irs.{1n .n I.5,1' I.. ., I : ......... ..-.,............... EJlAtt
\ r** *n.r..to .. ...-eM ..1 IN q.1....Oly I.4.Ni& .-# !. III ar"l'J It .. ........... 5 .. ..; 4'' 1 .................... .\ ... . ,
". ....' .... ro.
...... __ .,;. all TOftETMArs -"
/ -" .
,
i.. It"W -.IM N.- .0 M ..... .......\ .
,........ ili JUST BSOKIVJED I J M- py
to to....littoto. t A4 fl. '" .. ...... y
'-I
........M i........ ......w' ..... .. SHATISfiJELLIES ikUI'B, r .rIp.15555
.. -w.chI lWnlM W <* .
| +mimfItmttn If.
.** ? > r A WHBKLT JOUXNALLITERATCRC4
.|HMM luil to1 W |*l trmlUtoato. >> > A NEW GOODSAT

):. .*. to. right. LULL ANORTMENT ,
| I M
WrI...... NNIhN 4..1.....4. or 11'. f ....-.4 J. Uf lU MM 1ft.*>&.a Ml MMteral!f naT OLIVE OIL, N .

lr, M4 ftf. ftTftrb. fell I. ft MlVMltWMlMT I GOOf *f .tIt' SARDIMACOTTON
nrbtj BM .,.L..1
fjf tnn J.rty II t5. I ,
li l..,.,...,....*f, CAUMfI. ... ..,... ............... 1 ., AVACE 4 HAILK'8. .
.MlMM. kkft to ito |JM. .y.* lie ". 01M1 3I*, St............. I' pair.k Jf.. T.rk. ,... ... ... ... at .n1.p.slist. 1.i ra... orl1'ncxLtS, ., .....
.. ..,. 1 I .....,."........ M...rw,.....tN w.toto ptoMM* to im.rin to_ -- .
.. .... .
0 5.0 5N 1 ..w ...571. ... .
.
A.puTS.fr.AN.E.TJoal( -; 1.,55Nw,Prot.J..4, .i==M. M Attoftlto* .b CfMtoi Mew f.a.I.A. 5 15....... ..... '" aIT<< C I, :"" '" ..#

.. t:... .... .... .1 ..-. ........... 8..w' ...... Pail and Winter Good
IN as0>>rtcett ABtrteareaUe lUl'Gts J: I1CAT..10llf. 11aifi
,
) .... SUs.IIi. ....",....... .. at M crate pel'yard..
,.II..c.st r .i4.st. ,n. W. CHeW ............. ..:1I. ,..... aa4 -- .......... -......... ..
........ .w .... u..w rtI'! ......... .......,i-K 400 PlocM Prtoo ** M CAR SODA, Mt4 V..h *..*... MWIJ *n4. ..|i|, L:LTIifiaRKCfA1C'JetSA
SIN k..4 4raM 4.. .....-. I..CtM&MlIF ... .1(-:::MMT M IkW M4 Ik**.-
Jf...Ie aM r,. .\ Iup.p. ,.Ie ,. ....- .. .1114 ... CUT LOAF 8H3AR, ... PtTAUB NAILS.THdMAS

Ito ,.....,...... ... ... Ij .....I ...i wlti'I s.. y...... ..... 100 rt 6 SfitUak -, wi I*> jrWtfc 45 eta. ,'! .
........ .... FOIlBAVArfNAII.Yta .
T,5.1. r.w.iI.a ssws LETTER AXI sun rAPER, .
.... .1154 tli.l-I fw 4745 15/ I I..... 1.S'.. r..1.. Flee M4.L..e 10 Pitett Printed DtLainea) M:>O ctata nL r r E,U\Y. '. ... .
.. aile ,,. .. ..__ .-'If.w jhN c..... 7151. ... '.....'Uwr.a M ... .per J E. vCLorrTEtL r tsarias, ft. KM/, Bra*> '
IT.......... ..&M ....... .f rot M4 r..Is t5.... aa_ ii he T.... IL..I.1 ;,... '* \ .., ... 1---. THE- ANTI+s t. "

........1 ...,.. ,............Ida he ...... ... ,S'S, r..... .... rw ..4 il5 I g 1 I ........If,....we. $ ri.q M aa4 ..w Ttt.W T. A...... ... % .
h..i1esJ.t.. i 1.5 4 r..a4;E........ xw ... ..,. ... \ .. ...
-a. s .... ... *. I yarto .... ift,ito M **A 755..5! A ..
....., .........e-.... _. ttir A w
is.
.
tile ...rfitinl h .... .... ...... .n.s5. h... ...... TEX 1101.1'11\X IXL.VTAIX ;
.
_. .. IM.Lc1.N. ,
.4 ..Ito NISI ..a..iria. ..tiel...... .......
A'-' t1r..4s 55.1 d Tli DNSly C'a. O. V. 8.11n& .. v.. '
1........ II. .L.... CNIkIq t Ft ..5T.1.,1555 / f5a./.( ..,.,.....L..5./.... LEAD .NCIt3. ......-............, nUAI, w II rnLUHD 1Z. : 'to;:,

...aM ....... ... .. 4..1.111 tr.w.1.M**.".*.. r.'......N 11 11 to .
.. .. ... /1
.1 .. ... (. ;:-e
L.sigrasst.f d & .U hive TtuN lMp. r. t. LOCKET KNIT, O.AI.ESVILL
t ... s 1.NNR5.5f.t" Ps)..........wrra. ,. ... M.i.. .. J01 n.t11. A... ... 1"-111r-- iL4.
.hta .rl Ie tM a s.a.hht "' .. .....u..c.. .. "
t'.iIel,...,."- b..1b... h4 d ,IIS..r.S.Q..I.w1rb.. )N lt/41.05.Atf.11.Mtfr.4M1..p.l..f .. J.....1 ....... Drelxo COHRJ. Net Star 't .. j t 1.s. ;t
-
I CeHa. 1AdJ.n', dente', and. ChUdnnl' Hoalenr, ., T1E ooxu4 V. V. ttTILL.i to taM .! J. M. ".. .ar. .
!'UAnoww" Uan"'A. ,
W I T & -
ltIW117.N1
......... ** M YeUfLADIES rn1N1 :-: .. .. ..
TIM.-If IW nJU |>. tj .to c..a.. Merlao Under, to1.AG 1 N.S.., 1 5.4=. '
s-.a..tI.....1.1 IN. lI.E 0..1 J..L 5ANOHIZ, roXD) s R Lr t...... .... w to .... *f DBf ATVKDAT. MORNING.VIU .

M r*..4 l>.toto tori ... T.....rtolUk t-.44 G......... ".. ELEGANT DRESS COOM.A Cl04", TOBACCO.gClSISK. W ..... a.N .......*. ,'*....... .q. ,

I .......... M .. .......... IWto t -- *to> to> ..,
-
51i.I.f W .........,W Al.rtIytr1a1.1111 ....I YOU WAST ponrtrra AAAOBTMUT or aua AX PASTS tainvuiaa. aiCIMAAB.BAIT X..11,11 U-M. .
*
fa.,7 ,'-L-\, .... ..... A GOOD ARTICLE: ., .

............. tot t1w.sa1..11.7J. tu1 t ... TkU.. ................ CALOUI JALAP Daily........IlcmlJ.tATAXXlK. .. I .
....... iWirtMK .. s.. .......... .*.*.VNMMJ,hs....... N
'w *
) t y..I.w. 03(1 TiTIOL TilE N J:
....... y N U IWVih w5t1.. -C. tL. I I 10 :JI lont"f.1'Q .Lto-*. Ou-.* tSNIIsiS., KOB IA. ar 'Y Z+ ItA
iu TU H. W. MlWKMl. A Co.
.w...". .. .f 4..4.511... k ......,,' rrrBt.rtraca. KMTKD BT BB .
'Ml pt N IL t...,.. '.... A V' X. isst W. "' '
T.a.
..... .. ksn1 taws .. .... ttoj II iiwa & tus .... ... : =:. 7". TW ..,.. .f IM ...'.11r"'i w:
.
LN51 ... a.. till U,""Ie.__...c.wJ.
i.1tM.slt et..sLtj51 i rl I b 4.d nwl.15.S raA d l kwl.u........... .1 p14.. .Mw M. ...4i....wl.....751..51.1.sO'" ........N h.w 544 1.... ...... ...... 4d....'- tw ....*. ... M pNt. ll7. Ait NJ _IJ"I....,

AN4llgtfzagWAs-J. e-........ ....n .611.. .1J..L.Irr UiI a-.T.5M c..55. l.. 1....t s.1 .... LIr1y .......... Ig twa..iI., ... ..... ...4N..
J1r.11. aM4 1N 1..i.i. toifa,I, ...... 'If ...... ... li .v I ,. .. i *.* .*i4T.U.C.MiIfck. MEASONABLC RATES, ..... 1 1 1 55' "01

..... ..,...1......Ur.. Ito. AN, nut'.........'1Ie4.. .I> I...., IMA BATAfll A BUILC.TS 4.117.o..,... ,.. Kun.o .... oajtcTf
NI1CAXGEII ;JTB > iiL tii/
rail m..L n.' .N. i LA)). tents, cuus.cn f,
1 .... h55.d..7p. .t.E ........ pq I .l'oAa....... ...... J -.a. ..J issas "aKsur I'&OKCE. 1.Ka ,
''I ......-.dMt UMM ....... I ... Itaau f11i1..r7S... iY tIMH MAXI rAl'l.ii- lit, A'I' I
.ats& ......... .. ... tI.. .. ..... '
Mt --_ WOOL, .te .
,
II I I
... NW. .... ,1511 .......' roots &BOP.nutIiOo.. M.; a. U. ... ...... *f IWrtn p..11ti ....-a;

1.11.110... "t..., ........-d.... ,., NEW YORK DATBOOK.vftrtr r I 1',01.,1.
.......6W,.... pp..sI aaI.a-- J '_.It.iVAr. *... 13 'V1: I XJJ: J IV 13JiTT'mrrfd. n. y Good Bteek MOM. yaatec1r. a nur-cuu AJTAVTBKCOSATITCTIOXJISITIS.

..,... .d.re .......! nB TAtEif J4mfWI,, ..-sS.SI... 14wS .... .at M ..... .. .
..
.
AACV 'l> MA UQCDB4. >L' 'AT, V ..* .. .
,tbN./;.hJ1', .hII\. n1.r ft*...... HAVAOli 't 5AL W.BIIB1ZTT. ,. U. \'" ..,.......a1 ___

WI.Ikllw. l.t. ...... ,15 1...1 atW. h1N1w. UMHMBtfLAY'- *._.A4.,.... ft_ l1AILE'e.: G........ .,I..'... .... ..11I..r 7 151"AID T.nx.D.mojr t 1.55 j It*5r.w.i7.5wlr1.Y1..0,01/r..vat....... PI.....181 MMMi...iM w.if .

." .If II t..iASJ ra w .....IM........d L5thgit ra ......Mw.,.......... V......)***........s ..., M** 4 it....l lain... '"f ....,. .4 ---WHITE ,SULPHUR .... .. ." tol. I ...... Mj fMMMjMi aylni. *.yM4
h tl lwrtet r ;: .Ujfc .111 MN.4.fc. r..Lw1..Y3.e1t*f Ito Malt.,.... -. 1'BlMrnfe> .r.i. cfir
) h
*
4* 4 tim Jfitmi.t try*. so111laera CoaiUu K>U '1a1'" 5w. ............... ... .. VtfUUMB ,
Rona J New Tnk. H 1- :IT I NOH.rLOrlD.J. "... ..... .te.. ...... "''t4' .. ( *t i I. MMMM MMM Etolj to p*.
'FIN'T"1 41.0.1 ..-. .. A1rI,.... a yet. ,XiiBUBftl... BUiM tM4 ._ --........, 1LN..r.Ah At. ....1M .... .... .. ... ..,..
........... Kh.. Ennti. N.. :: : *..._>.. IB _.*r.Ln.e. ". .. .
u.sei pi.eN'' r... .... ..rt.i.Ii1M.. JAMES E. MO03HI; ..... au-. .- M...E4,4y. 1174....aa4 ....yea.fIt .-. .y ,..".. $1.. ........
1 .,... ,. .. 1'' : NU&e IM.. ......M IN.5514... .,1,4 (.125 1f.1 .,.... 5 w,.... ti 5.. Ie............ .t" n.........>.toiHMMMl.ltitlM n..e1M._,..,. .AM .
.... ... 411. t UfTWy.VOT.- *' m* .-, .... r.... ... a-.&II--: .. t5r5.....=-''MGMy .IwYr... WI ...... ..... ............. ........ f"... ..Nww..t.5.. I11.. r. ....... tW Ith h.
Ie :- / ......... to ito. QI t'"* *.. ILN .. ......... .................N... 1.w..5i.,5t154d.s.1.N' w.
-
..... H. vM iinln 11M M4UMUrftf ..,......, ., ==.. & ..-................... 05- Iw t... ,w. =- ,1..t.I dUITE. ) ES.S1 tll i.:
..... ...... .... { .. ... h/M.1IN.r : IT. Iw
-- 4.,111 w t4.' ... / ..... to oWb J y.,54..1. p.wie.I .
1J I ____ M. .,.-.. 5.I 1-, unH' lAILB. .......it.! .ito ... ... 5..4,. J. I. T_, ......h q.di5. .. .. 47.54.!
'1!;: } is .......N5.........tl'... ..w5. ..............Mry.................I u. .......), d T.. .., .... Et tI.'i1.Et.'..........wi& t 1
1_'" ........, .. .... LI -...... ..............-..................... .Li...heee it ......... __.,
,_ T N M...,.M'.5.A5r.....C5.. r.... ..... *,f Ito ,..g MU. W..NNt44 Uw y..M,15T .. tLa15 Kba. '
G&.nu..ou..1. -S..AA4 .,VS' lids SP. ...... ..... -- ---- ..............;.....tTMVk .... .5555 P" )'SSIsP.rd *,: ..:
ir.iw 5.5.5'"/ -.... .......... --- r....,'.N..... r .?....., toto ... M..MN... ...,. 5511 1 ".5i ,,
......Ir-re f. lU. l\*. 441+,1.554.111PIr1wI4 5a ._'.'''.''n.. ....... L4dL1 wX. ..-..... .,... to tto MM. .f tto wa........ .......... .. .t1.+1i11r. 41L 11.W..t .1.1"..........
114 .SIISAIS ( I .. Id ..,... .... ...... ., .... 114/7 ....." 5.t _a .............. ,
e rw. vN..r c 4riL.d rr M 94.lb aw.. rss..a.ti aa4 .4" .... 54 r1 p.1li..l'i.pwl.Na .
-17.... 1 '7 ... -.a' ...... a13.tr& 010ih. rIs4 !
V
": .
W t1NMiN. rWMvh. ftMM ILaMTA K Mrri ........, ..I
....... ...... .. ) KTBiC.BOBTQS a IM
'-'- .. I ] 7 fTf .- ..... II .. CO.
$' .-..... .( ) .. G.... .J.ME 574. .5 w. ....,.................. : ....... ? '.T..t P., ,: K*.US t00. >_ T.... ........-. km arrLnl eda.I.
J' 4 I.......D.>.*>....vfcal..-..riy,.,.. .. a4 f *: .nUR."":': fir Los ML BI ALL ttt I ....."jI M *ntk S.
1.
l 3Knt ..........rt>..l/......4to 455 ili4AMM w(.1554 .--/.7,, &ep.I f....... 5-.7 Pt1Ltt.Ii nftU Ant'u.... .
.
.
C." Nu", ..---I r515.5S5 ..... .,..,.......,-,...... .. ..
.! EH,.a.....'A.X O. ..."- .. ., ".-IS-I. .. C.N ... .......... "1,1. ....... l &HYWe 1 A sd i Tba' New York ..... TW*....... M4...... .,

) 55.51515..M 1.1.55..wi. .Wee ..... ,.... row os.........d" 151...........N 1Me1", &.I.'t r wlJ N'511/7,. ....wwdi w...;...
l .... I IIlL" 11.57 L.5I11NE, (.IN54 .... ..... 555W. T .........w 1.1 .....,M 115,1 r k tliiA
KSXTTIVB Ovnrt. > -, ,.*. ,. ...... c_,.... ... ... 1.14, 1L ... Ia .1.4..... aIIJJ'? n.0.. 75 .r.." MIl data. s.4.......e( t1.. ........
Kam I1.Vl
I : ,
TifrU.n. r.i.., JM.,r I ,....... !$.. ... ." ____,NtAH.A.Jl! ., ..5. .... '-'II .........C .I ....... .... .... .,

"()-s5..i. + 1g ..... J r..... -- 1. aT 8elderL ..ih.sIE.IMIs.. ......___ ......JAq..r.,, ..,..... ... ttii.......

. : : l4Msao.p.tLi: *'FI1w1.nt.I .'" ...w -... .... ... .. ......"................ I .
' totU 'toM W*-V1DJ'N .... ....... 55.5..r.r -.......5541 .r.5.. -- -------- -- to>.n>ni *.. tili.M.nto 5.151g.5. .I. /Lrw...7...............low' M. .,.. ,JJ"f .:. ".....
...'r .. II .1441 ....... ........s...a.. .. ............ ........- .
X v 4 **tf M M,Ml W'pr.t .. .. ...t7w I ............. to...'......
4t ... .... ....... ., ..... ...... ..4 Mr 1)a INN e. SrMy I I ... ....... ...-..tAM M .., .. *f Vfe.U .
--a 11.1.7 Sr..1..w I15Yt. .{ ....... I II I I. Ia..4 4..eq w -A... l5455L-I. a.r 1 ..tJl4l B....... .l rt to .rra.i
( ,.. r .,, =-- : SL5.. 5i.I.5lb. C. : ---.. --...
: .L tI.N:N .....MWpI.. aI..... Sw5N3.........715I OYt CLOTHING MB3WOOTt I trw r..aw.......... t-4.-4 t ,.... ApL .. Lw I1.JIoI.i-. .. .....

..........III tot MM) tile MM.niiM ... .. ....... .. ...... .. a AND SHOESSAVAGE ..... M. J. ..aura.L .... MeW. 1_ '.... .. .. ,1M
p1 ... ,:....m... ...........f Ito ..t4 My.I. .......... 5LrIM SAVAGE: *'HAIL *8.M ., ....... IrK"t ..... ..rt1Lr -t-s I ...
........ ........ 1.tTNL 5-41 5p la.iI
... 4 .. ..
towL c.
tj| af flj untoto A HAILEV. ... ..
*;J. I Ie ftB MMtf |MN Mftj pb.3: ,_I..... M .4M...51...I.. w 1S......p.. ....'-"...................... ---1. '.feboolriA ri}[1eaao" "- 5 c.n.-1.... t s.. '

.....ftvr., MUl f..t1.t..Ii., to ..** ..., ....1..p1..... .57.II ....II,...i.p5J.1 N,.. I. d -.It ..,. .. *...... *to |... A Ml Btwk'"f BMMn aa4...."' ?. >GI or ..DYI.T.*>> Tr.TTroi .n....... .5w. .7.... .. ... .. ,. J.LRte .
.....4 V* .., C..w. W 1.45.:44 M J A. .." aAVAQBA BAH. ......to*..>MI toM.M....4 toBATA6C acrtacnux. i BAT. C.--... ,.... fl

._J Ito.M** ...... I... ..:,,:; ; J51t1NI, A .41... ...... ., ..'. .'".*..ito...IMt.to** TM.w. ....-.. ...,., .M. ...,.....SiMa., t Ne'-i:
all 1.5..s4 Ito .
..... .Ws s
-17 NJ. %n* *H7 f Vw y-,-.-. -.... M"
...... ,
... ts..bd..ra ito i. _.
M
_s&ss L 1-k' Plrftf,to iW. .....1. I.-..l.. "... .. -- i j. .-.:. -. 1 Tf -1- j Is r....., Ma 5155. ne t --:....:..-.,..5 A.A will...... ......... ._..
UfccK tt tW$t.iMt totButj .. s.... : 1- ..,.tI....... MttoMftft '1IiI
M..... i ..H ... ....... .. .. ... N1f1IIU, tE WI.' ,
< ** ftUaM. "! .. .* P5r7 751. ... EIEHCIAk. INTLW
CYttitr111t.I
.
... ...
u..u .. .
I. ..1..I.III..Ii..J.. ......... r: S.I 1 ...v '"- .. .. ...
Lt .. NEW GROCERIES 051T5..a M 1_ ......dtM..... -.... : ., J.. ...
itI VMk 7111- ..... n.....17" ...... 755 ...... ... ,.... 4 1. It U. .' '.
..-ItA"_ .. WAUL'", YM'A' t AM I. AT N.. 111.....N...J-. r II '.
,- ti NShclsiJ+. < .. r'Sr1 i.wra" 4714i isrN I T.......... .wAM. ,... .. .. aN41.t III aII"wiptN.,
+ J.aA"A '. RAVAGE: : / II AlL R'$. r.-.7.,1.4 !.....**."f to..,....",!.... ., .. .f t
b tAtq's.1I.Nt" hl.nA CAPITAI.8400OQQ. ... a.. I.a.u... .. .. ,. .
'. 1'.11......... ,..U 110&. .} Vhs ---. 1t ........ aMa III loac IAILT MI) "T. ."' ....... ...........-
&II ,..5............ ....... ...... ,C ice'f t.. a... -... ...n.5.h T.51.......... .11 psi--. OMn.r"f t
!: } ... .. MK -- .. .. .......... .'
It ": ... ,........
I : I ., .. ..IAr 5451.. ... t0. w' I. .... a II........
-- 1M., ; .
'W....... t4 .,.a c....Ie I1t. rst; : : .,;. z 4. .... \ t V .WAIT. a RAIL ...... ....... ......toj*to ...... he.au 57 45 ......6IMt. h itW.
4 .. fr *Vji .... 14..14 M ... .... ., ... ...
I "b1m ..1.W .... ...tl.N4 .'- ..... ... 7 =:51 6.5 r :'..n.It. HMO. c.,.....itai is .
L.l t. s.tss ty.i 1t.... .r *dtoir. : .. .. 5.14511 fa111/ifi.......-..r..

.. .iMi f51 a SII. .\e ........., .. lM_ iry tMw tM ., 'c.JO..>-SM t'liT o t. 1ItiI 7 "'. rMO.a,X. ', a..U NA. (-*f........M tile .'......a.
.. --
: 11' ai -. IAJUI_ .. ......4111.7 Stft..t r
: C" ..... ... ftUTU.'a. .PmIS' '- rIJ
IS L .d.w viii d....... &ft VUEA .Inca I.IUI IS ml* 1 II 1K MI' flUl AXXCC IIOCM:. d

.....WtSs d t.s}1.rit5tda114j .. 515.5t P1.6. 1& ts)3
4 ...... ....Jrt.55t ... M 14"l w .t R ; AI ,-. 1'41.
". .... r&Iii fT fiA1tE-hgeltWn. n x.14..11 .
.IJ: 4451..1.4 WAOF7ttx4f.C& I>. )1 LAX E CAIIA0 L a X46ttii4. 145... _
., ... : .... ... .......I ....tMI1'' f fl.&A' 0.... ....N ..411Tow 13,00. PER: 1RNElb /

....W tW 15-11-w....f fII 411 alt t tA4u.... w1 (:N ..'-.15d 44';75 ...., s...* *U A .. .. 1 .. Gut... '''_ '"" .
.- . ... .. .. ........... . .. .. -.-.. ...... '= ---w
.-. .. ....,......, Ito ..' 4\ .. . .. .... .. -..51
..... ...... ........ ..1.. <,...*.,.*. '=" 1.. M ..... &, ...... lUlU. .MYuri.' ,,111. 111. .... ...... ..
aIMiSsI ........1 "- to M* .... M Ito&.. fM ..A
'" AlIB1t1oIA 1
1.J Mdt .s 1.L. aIs..,... ., ... ( 15.557 ..........4....n.154..... I .
:-1u4I.L.r. ..c.. W ... .4.J\t1.L. .. : ..... ....... .. ...zI .w.tI .... .-- ..

..a7 1IIIi....I11I.ilN4/.1y............. .1511.,.a, q J 51-11 1tA J .......-.. r- MsK- sat. I, n-.T7' T"V"T111 \ 'j -.... --..... ::-t': .... = -"1-.::. :".$.f./ f p1q.1'.er.

.L .IiA 41.1511.--.o.I1 : M'I'1n't ..... : ::---1... -: .; IIaI411Id "'" .... ... ......-

"i .;M.1.111111.rt. .... A ..".*11."*&. 'J:'. .JX_.. ;.).a aarc. $:cHAyAGi 51..rI.' .p.fa5 L Ir.555.,4I55y fa'\ e!

L : 721tu" >i: f' rwH M .toMM a... .l1UliJu..1e: .J. L sw.u.x.WOOD._ ....... ...., *" ... 1 .,.

Jf JtojBMk % MitflUEi *** MW ...... .ea'L ", I
to .L. TCbuM *f JK**, .. =-.v;:: / .... .
-.w lt4.0-.1 r441e.. I.........--,. k :IIAILI ...11., SaT.sair.- .... -- -!-- Au.JiHII

C. C Wn...rr laaull JM &.uS. AA'(. I : .. xrr A .............,.w ..... \ JODDM
rate .
.... 'VO
1't
r"-f.M*iB .a. .L .L A.U. hNN715k, I.1i.... t-4s e........,....., III)&Me. IH .... A IMA. ..- 4/ ,;:::::r::." p'. lt-

si..1l'd' 1,
1 1t
"""- .
"RRr __ _, .
"- 5..s.U: a141. _.,X 'f'+..: ._, .t&R'
r _5151- ....- r.ta


.......... ..... __ __ __ .... .._J1L:_ <...' .,:- '\ ... .,. ...: -.JIY..... ___ ---_---- :.-: l -- ._ "'I.t'