<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAF
t /ri.l..i to.& ill......p.a ."..*......., .....*, Hk' aaGil' *. I ..-tk kMl7=.Mr..=
*
X IM ktorU.... ik.M>7r.-kf.V.. I I OJ I Ii :I C,1.LlL. 1tClatil:4.t t..*. ..4 M,.*, M M*, ..... M fr.)

>.Ill ...** "OMI .Kitol n.WI J iI.i3i1, ... (J "' M Mrs M..........
I NOW OFFERED JIG T. M.tITOsa.M4.sr.7 .
,........*. I.f*.J.* ..4 to .. .t.iIe 1 .tc.. Ico.rUIST ARE ?, !.1 M. Is.1+ 5Ph

.fc.....*...1 to Wnkfcgto, M bt .. Ready-Made Clothing, MKMCIIU.fAXCT HOOTHnnd HIIO':>4. I '"N("i1.liJTI:

fto.*.w...l Mf..>*t .is......r.It ... K .11 u..... ..... I.. -..

M11n rI I.T. rttrtMKtT.ITATtOXK >?.*..!....M ...M..1..*f r.*....
TI' .UL LADIES DRESS COODS, "......c....,. ... ........f Los
.M....... .... ,.. rrt Mi*' Calla[. T, ......._M aM_....*f N wk V TM,UM

..... ._ nai..>iiiil, .t ,.. .iWIMMf..1t.piM .*... AT AaNOW'S. Ladies Black Cloth Cloaks, ......t__, ..lIMnt.tuo .
ALT. rntacaT.
,.. ...... TOHCtl141.1 ) IL
Ii.Or 1 we.on.. -r 11cL. I...... ---
.....I........, *. |k* ....... 4"" ".... .1I1Ullur --- .. ..
.-c-II---
.
... .fetter. k. .wildI. Nt.,4d C.G. .... .v.. .....T. FOR
N. ..
t *M r.. ..4 55.1 ...... FUMNISHINC GOODS, A *Mfc.*.kl*... MMI* 1.....I !...
... ,... M,. W .&.. .. 1Via... na.LIQt'OU.. A.. 1.. k M.sa) -... ...........a'
... .I..1a.sirs III...........
Ladles Hats & BonnetsAUCTION. .11
.... tkcr .. ......... .
.
Mail 14415..Y. .... .. .. ... .
.I.M.
K M.C...to SAW...*.... .! .-
the frt*f>",""M..I..wln. frMM A" .................. i... ,.....-....., .
.IM*tk. t'r.Mk trwfa ..in*.., 1M .-............... .. ..... .itrra.nut. Price to suit the Timea. .&IW. iN. A"'', M....

..,.....-W...n lir d./.t .. I --- K. -... ".

..., .f MfjirM** to*.r4 laa.U.a. A.r..r I J. A.A..w.NAM. ... *. 1 i cuUl'c.ulrsT acTU -

f- *>.*:.a.-...|. 11.. M AM ,' _- I

.....I )..*.l rIk ........ ..,....r... 01 u. .tNnUJn I... .....
MrtMlk. Mt *iJJ|.- UkU 't1..... ..... .... ,.. ..... C. dj.M.. .MwI..N sfI)1W

I It. *.,.. TS .. PP'.4.M .,.UMpwI M 1 OLD'AT AtCTlOX. AT ..,00. Gull
.
\VILt .
.1 n. ., r.. tlw
551.(. ..... M II t- >I' Ik*.... MM"....M A*.4*. Call and see for Yoiimrlvm."Vory GOODS, .

1'i 1.l.....! Mrt1. Saturday Feb. 10th L/Ilq ........ ............ ItOOlUltX" I2H.

... .WMR.
_. U. IUMT ... .,... Al ifs. I...... Mfl.*. **..>.., sal tMtotuox ,.
NAT T KLUOTT: Pretcriptlont carefully filled .
......iei..1J 'Is ... )I..... .Li", .i.Gat i. And Other Article,
Ix IAA1:'11.s, ........ ..... night and day.
...... I rW.4 .f r. ..... 1JiUl
,,...... -.... .t I AU"...".... .._ *i tow rainshetr11N.S.sA14.M.4.11I
"....., ft.4 ii. toM..--.. -- -- A ,trnr or t

"... .......... ll. .... ..t4we. DRY GOODS, Mr T.... Maiihvlj ('.... 1-41 UMas .. UJH'IISIISS NIL

.. ...... As1r., ,,_ P..t: T.... cn........ 1IIUUU. MLAUIM.LIMW. ".mllr MedlolneaI

...... IS V. ...... fm. :.... Nalrttl.t. .111.- f& P.TNOY1s.TRu U t.&S1ICO'. IIdYtl l, .i i.AnI i rl, 8a'iiII! """, .MMatl.1lust ( ( '

It... II. V.w..wIr J IwdMr, Kkavl. SWtuc.$kMI.A. JMDMICANOl'Y.
.M rhR.w.N. ,....... ... ....." .. B..4bn-f't, &e. _J-* t.1.' 1v4. __ _I'--I! A.. ..I....... .....,w.............
NM.d ...I......... sir c L Qlra. ...,...... t.
to d.n.g READY MADE CLOTHINC I....4 .. f'*4.. MN..,.I4 M4... '.
.... II* ..*rl fivw i.... p1.. .. MAI ,U l iAr*. CHISOLM 4\.t. I. )'r Xrl .(....

,Wp el r..1.Jttw p..n. hi .....it, AID ,HOC*; irrua AID eutaitCommUtion I At14414A ...._M ., Mw. ..... .

,..lid ..... eJI I.A4I .......i.' IC.; Willow It Wood Ware,
....,. IU water.**!* ....... Tin 11<.....1.r Ac A, Merchants; I M*..".,, ...wttk>l m<. |ikt.t -

,ll, dis.iwJ t4 anile J ,.. l ... oftocr.cie.4. ('unEILT: 'n.JIlLIJfru.\.lL crt IL, _, .... *4 Ik* ..1 tMMPw,
....1'1.... 1, .-'..... .t. r.... tI- l'TIILE[ & IITII[M MNNN
t"\t''0. UKII'LliS.. : AC, .....tM yiM*to ... ...k.... .
.
. T..r. M -
drew.IM..l .
.. ... .* ., I.N 11 .A. ...." ,
A4 *irU... *- I "*** .
It.. ....... ... ....t.e.., ,.. i... S..4. B. W. roWELL. A X
sN..S"
iU ITOIN.LTNt1NIOAL .
..... ..a. M.t M M s51.1.1" (ImTol tN't. NATAL ,............dp Ml.... -
b .
.
M1& I .111.N... ..... .. .. Ie .. &.. ....." ,.. J... L I?...1
.. .. .
... "
.. ... Mtii ... ....
_. PI
,
., I.g.Is.1.$1 .................S..a pw.f. I..s UditV. OeaUemcna.Mltttea.Bofftuid Children Hata,

COTTONSEED. I I ........W/.. .... 1111.41 DRY GQODS
A (.AIs/u M". MH_ c-.I. I. t.*r V..*.,. ,
*M*.......
.... 4.U.. ... tbvM.1 .- -
r .
'f\e .lrpl" r.w t.NtLIPmroT'ot11ED
1.hrw, Ida In.I A r.. CMOCCMICS '
II.1. bi..y.ih.Tr..I.U p'. Juu .... 5.1. ...' ......... i..C.Y .. ....._.t.... MLr1fIaI1ftll..tt.w .

.,..a I M r i.rNw tLL. pv....., 55 M. Jirt NEICT..- -. a c..t..a....L..r. Nr11.r.. N AS IIli .................,.....s.srn .. Ii.tlt I )>V-V1 1 13

sI.I.siJ.... D.N..14M.aM.l. 11.... 14-1. .. I ......., ......+11.-wlb.
,. ...U M t4 t....... i I STOLEN, ..N v.11 -. ..... _. I
.< .11.
,
t> i 1 TRK ASSIST .r TMK ... ...... .. fi4.*'........ ft... J**. lt I**.. Pvw __ ....... ca cKE1T..cr..
..paNA ...., 1.1.rd..1. | J- .. ... .... .......... ...aM......s., ,sw N Ill ,
.I.1. \ *>M* ? M... .. M. ...... p....5 l.:I....... S.es. .......
.... ....... trI ...... .... .I ... I ... .. I. I5. Aar.N .
.M..t.f .ii' ....ii. MN..1.n4 _. .. a. ... MarN ... ...... r... to w pspr. .4 to .*V*to Ik* ..kltaAIk
.d (II...., IM .. ...... ( ............" f 111...w .
r-- im.I, I.4-r. N ........a..w.l .1.11... .4 a.. r .... 1s pry.s. ...... .
".MM ... ... "'.._1 M ISM _....... IMI I .., __ ..'I ...... _............"doe.._ TN<... M. rvLacar, M. in.O SAd IM a..4
felb_ r-e,; ... ..ISM ikM tlwkM .......:y .......... r HfliUM d l. III a-.... 4 ....t1I1.rd. A Splendid Supply of Linen Goods. ma." **** .k. ...MM* __Mp's.M U. .lt., _..A, list .
.. .... ... .......... .
....... it. M.....M.!*4....... _l..rws.I sN r..r.v.i.y .
.. .
J r.........J..a.5.111
J.41.1 ... ..
> .. .. .... ... ..
J4. IMA I. | Lets
IIULCommlaaloa M
.. 1... ..........tl..t". I! 'Administrator'* Notice.WIX Mel is .....--....-......... ---- 1
--
1.. $1. h1t4. .. .,...... 5.U. .." rH. .TKB MATE I .M III.fO 5.4........ a'.. wr.a.4 A4.A..
.. ,1i. U. .... "" .- ., .... -. ... ...... P... I..... rsa 11 Msn4..0P..4NM14x5.IN.4e5sw. .IIDI. I11h4. A.., M>t.to) WrM ....... ,-'Y..4a/w.tVH.
._ I fSiSI4S p.
.,..__"I... .. ..*.JM(*..M... Mr... kf D...
,|.*rrk N Ik* ........ M.l toll M.. M.A4..rt11.,. rate //.t W .klt ... JIp.i ..
l4.Is .r lr. w.....L.JIt t.d. Its,Ir.1 i.-5.-1,4 0 .... ,.w... __ M M 4s.Nl.1T ,a .4s5. s .::.* fMlOI .. :; ....J4. &-.* Nap 14n. 1Ir4\ -. &e. f

'..-.._ ... ..... to. '-.\'..&...M.c -" ........ -- 1 -,1..4...14IIw ,..,.....,.... -- -- 1 1Cz.o'rlii

;..- SAP?. Ala'. 4.54.,eM ......., ,.....s.,5..i1L ..*** ....... (..... BAM*. Oenta Ready [ado 1
i TL.A. N. \eoo. ,.. ,.. I. I 4 ..... r .......... 1M ...,.-M1x. .

YNI t-nu. Iktu.-n.. ..S. _. I. .. KalIL GOODS, SAVAGE BAIL$ 'ca. IJ
School at LADIES'i .
p..I'I.L..ir M Vs.. U.. .I..., .caao"--I +
bl c. ,
_. .4 5pM It.i..1.11..4Nd.,.i. $1.M. I Ca1)gt or A t1 =:-.= IIa.4.riirrlrtl. 1- YAt71'III. fUIRTS.A ',,1,1nOOTS.

..iw .. .... 1M M 11ft.. ... trwi atrt tt"'", I NATElJ ... .
lftktot
..114.Ms.I ik* .
..w. u..u..1WtWr. -.4 r b..1,....1.1.0....,. I HIIOCSAJ ,
..itt..H- .el_ I>>t MMfclk- ll rn.o" N1TII. ruiw Kerchanta
Ta id..1.M.,14..M \ .... .. .... I...L ..... ,
1115/ ,...... ... J | **
Y ... .... .,. Lww, >
SAL .. SI *..4.vsa1..I |.....tlk..to.MtoWH **- ..._..... ........
.
.. .u. .D 11
,....... ........ J. ..... ., r.-'" .S.1 ....... W....... ... ......... "I,w......... ..... Ms .
J.. ".._. ... UUIk IINpi.FM.J I p..15.4y M..M Ills$'a CASTERS .
Mrij 4 'a,. W kr. (.- ...***.***. d....... 1./.W.i.L..Nw.w. ,. == .I M* ... .*...... |.....d -, I
Ttor. ... k*t..ir .. .... ....... Of ***y ,..M4 VMwifCoflVt ]
.
IM.* M iMMMW1MI4 JrkMll
MwrkM) M. Ire.i.g U M Ik* r...... .... Tk.....W to.... MTT ssr..s to a. ,
-... "* MtMi !. .. L II.cA'.UL.IT .ATAWBA NASAL *, Ona.JNod !Sugar.,1.I. !
toVM 1JtSM.d. U r4 1 I' .... ..... .. ...
._ n ..I I. Ill -
...14." ...... I. ill ... ...s sf i rMrrtMvyArk UM. |U M T Milk IJnen. Cambrio and Cotton IlandkerchloU .7............, isa. a.. ,
........... .A. I
.MN4"-I/M .b I. t4 I1w a r r I IMITKB.MM toncr.
fLY' rANt
ee4 F 4.. J.jh 'tn ..rl Mtoto .rlp ,. _M4 11_,. Ii M n......................sf t5..... I.gTMt Twi.*<|. Alt rr OSk..*.....to Ik* ...... huh WARC -I

-4 .. ISeIM W..... L ,.14,11 s sl 1.tW ASM. .. 1sl C.t1...M ......... rvs.s ,f J e. r.*.... tot* ./ AlMtor- 14'111L .'
I pt 5.4 IiSI. WOOD
(' .. M ,111.. I,MMW**.*!!!....M..<-,.*..*<.
fM J*.... ... I. = =.Ie",-c::. ':: n.1.ass. .....,....taf''tUi..!...*.....<-H*.. for WIRE i
N..Id..4ai..4 M. 455 .. .f ib/M ... -- ..... avLv..s ..1rsw ...111 *<. IM.*........., dxuu1S
.k. I...... I.... ulinl ... ...... 41.14 ...y 11145..I.... .. .. I
J /, .. ....----- ... -".. 4d, .....* ... ...kto... .... M* BXCSfflS 7I
hp.,J, .to t M. .*.. ,..... T* M w *)* k.* r .. IM. ...w-r- 155 111.f *....< ., .... D a CAMCKUI.IT XAILd,1. ...
UteM*M M M4 .1.55.11.4. ... ... Jt iIJ. ... M aN I.afa .... to a"16 .-*. "'tet'L I I 1 1t.
E..1a Ie ....... ('MI/.V., IWk V C >.M>***. w.1.r.1 .
... ,::= := j Ht tioo.*nr .net CutUry.A i
-t :.0. I IN-if XoUte.j
r.Iw Ad inlAtr I
.. 4.s. torA
< -- ) 5
twrd.e .. t. .4.I>-I..Ur........tkv*..... !
LS11.M
.... ikM .,'....., ........ Conatablol Sale. 1'1.:s.kI.N.o.,144.a, II.i i1. ..,5.,. Baa ..on.. AMIA aUL I .itt 1 ..m6r ..- w....s.14.vw.
1.11443 $: ... TNt At! HAT OfM. In I \ T S oil fast Colom.TABLK ..- ., _eeM4t.. J. J. oro UL i
tk.....J/Sle. top Huk 4) ..... ..... ....ss.1s.., II. no.'M .- .
0 ...k ....< ..HM ...*..fcr.M>*. ... a.. .a..L Ia1 A.'M tun. JM a.UM I I J J KITWI j
.
.W,MM*.... I....,.. n.MNJI4 tM....* '-r* .. ,..*..* -,. 1.1.,.,....-..,..... .a, ............. W:. > C":*M4*y A.IIM.A. ......"7.ON.l.I*. MM. 1Anor -|, ;d
TITMb ...... M.i11. _...... to N.J.115 fnkito-f Ir.1s.1..Isas.t.51 .
...... .. __, AW Is..4..a p.t 114: 1.1. L. t
.. .
...... ..,.... n. pi ... ....N ...." .MM -... 11.4..1 ...._ M. .1.11._ ..... ..M..IN _. ,. : tcu.orru .
.. .. . ..
l 1111us.
.r.......- ......r....s D.G. .. ... M .. 111,14 "y w .- or TM .... B.B. .
1 fwl kj ..., >..... ... M(.. r. TL... T... G... -..r..4-.4.....J .>.*.. to A4 to* ... .....4s':-, AM'Ott .. I t ...._... ....lI....} .

kM b_...t4I.1.M U Ik.M...Jb ,. T I.MuMcLf7..d.dtw ..,.,..q.j ... 4. LLLIN.. QM1.v 4 r...... M 1M ...... W
*
/ K ItK std. I' N IIIIUO'f, K. RYaw. CLOTUJ, TOVCLUXO DUrCK, ASO 1RUI1Utof l.L1 D"I IL ......s.1. P5.115 5.1 la w i... "
_. _
.. i .. I..... 0.1UwJ iPsROfCL ...
Tb .. --GAINESVILLEIrc ; .",. ,. J..1 IwI I I, 11 4 = ., :: = f
R.Jails I I I, --- s.wu.C..Lti.g.1 I gl-.*>.. A.f IL" **4
)nM l"d.Is tl.l ry.TI. .. M.MT*4... wss..vLa., AI..-.......toA.Ar.*J Nat .... 4.q. ...... .iB k* .k*.t.t *fMfl ..
r ito4 Mutoi-..MT.TMJ.to tl.IL. YwN..41sa.. *... 'e4 C'Mo'-- b.r.4. .... .. ..-..,. ..... .. w ....ds --- ..... toVMlAM.
.
A > /.4r' .I'II! ... .......... ... ..4 _lot ... MtA.la.
xn.w-.. **. ... I MI ...,..4 M..M, Seal<1' 00Baaklnf )li' tWi ... .Q ail u p .. .
TMI 1V.. M. TU XNO .. ........... .,-........ ... JAI ,I.

tri.Mt.M.1.411 r..4 M aw.- .4 CMMM.. M41 Cw"Ml s,.*.t.r.s MHA P.55.4.I. Syr a&d.V rutorais ...'. ee4 WMJf.. lr fin.... .... 0..... ,. Psi. .w .--.. ...... -... ... I'f1,..111 .'h4l11t
.
...... A. ":
He.. ....... .f IIS ka w *, 'S. ., ... -, ..... r.. + .... 1vrI. *. 4 141111 1. X.'Ib >, tt ,... Y.Y. ... ...., ...., to.+*.. .> .... kw
.. .......M ..... .Nw. f.1. 51-I.
d1..II..1 !
piwr / .. .
I.. ..".... -- si. vk* *t* M* *w 4.,11I.
III" II..J .... lie % ,*.*"* *.. .> M. .>...4 *t *. MM 9. V *.........*. -e...:: t o*...., I I.......MI -c.I .
. k 4.* ..>* to tWifclMk '' ...... h.4M.. .. w
,*.. M* w <* ......*. ) 1).11LI.Y.iKNKriuLLlu1 I a.
.... Ie sII......" hid ... fctkM MMI S. crockery, i Isruw l 1...... ...... ..'.,......-. AI _
I .., M 4 Ml I........ Gail .-.. A DTAT1UNK&J, ... ...
| I Mf..MM Ik. ..... ftow. Al to***>M .s14A45by,p,- ,
I .w._ rS. ...w .... I sivp C*, M4 .M>i>i*.-- ...K ... Mfflmtl ... 1. .1.. .. A1tty.L .

IM'J' 1. ik. .. ;....Iw.tIIY.IM .. .., *i r.*<.. *ini _... >...U .ilM cutter Cirnl .. -.. 6 ('... r....,....7
-tml\&: ;= .. .. Ma CMM1M4. MM rVv 14r..IJl.g .
*, I IfeaUxoaJ > 1 .51.,4.. ... ... ... U-*
.
.. .... > XCKCUJLXTS.JACKW1TILU. .
VMUgto* -, .M.oL1 ..... 4... PlaBtAtloa Hose, I -Zlrrri.a1.. -I SIA. .

J M I..Ci..1. .. ... --- 'Koaao.I I ftX .Ii-. J.y..1 .......... f. AM.M.C..w .
dM....M*1M..a..|....w l.... At&f n. Awn 111 Iou' C-,.ay.Js. I TIC War. t=................ pv....UN. ", I./- .. AAvjNws..w
I..__.... .... .- .551. .. .L "'...... st ..... rteLI 11.s._ 4A..wtq ......4RML
MUMML n., .... ......t..... .... 14 ......". ..De'" 14.......I .. 1$. 1L. ). IX.?.
... ., c--.I 0g..,If 11114.4,. X. rN : >{ acketa ,
to CwtiMi fc. ncp --. ... ---- Nab N1. IMl 111-.1
-- .- ........ I, ........ N, ,.... a..,. ... I.....Met M ....IwM .rytai.X..iWc. 1& Ca. _

,- ....., I.. pr.we p.u.I .. k*....... '". ....I 1M.warvs ,r..w, PI. ........s w.- Tubs COMXIV10S MCKCIIAT; rr..WoU and 0r00srtiL .
... .. i. Wx.I..1s. w. ... .. ..... -.- M.. M- ..... '--..-.. .. .
M* ... IMIIIr1.4Lw.ts..tI.t
.' '-U... ...... MM.**j 11.5W W* k.- ........- J s5. lab W Nra.isas Breoau k x Ao:. I .. ,.... ... ....
.-k.| .. >vl*** (". ....... n-.&... N.54.A,1.sM IIROIC1:1t5.rar4xxil. -. . ..
........... .4.11,14.. rw J- 11 _* .* .... .. .. ........ "' .....o.a.---. ,-
l ilirIMM wI.
i
fM
4s.1Isw .. ..... "sssoA.NIN t ....... ........ .... r .Ipatpus. .-.
..
eM e.&Mra .. 1/ ra..N. ........ .sy1 M *.fty M Mil PROVISIONS AND GROCERIES, ...c........,...... Ie...-... .... ....(t. ...,Cep.. ,1 .
COUNTY SYRTETOR .1..I --. M > alvs----........M. ...... .""'" t' .4,. -,aM. .....,
......Xu1d. I 1..1'1.Na.p r 1.11 M- 11 A" ........-- ......... Aft .......1..w.1ft 1" ..... ter 554.. irr4 .. N.,. ... j 1 !'
JI|. t....J.o.n... .... 'r tai wc'L7.CO. ti. i. tiMAf ae*. a* toi fMM**, 14+1 1.w.Mrr Pres..
C1 -.1MiIM "'1 pew rs+. .w 1.- ... .. J. M. ARAOW I... ...:...
.. I. .. .5a.rt. ..
,, vi w, ... r w Fd.dJSarse. Apw'" Ageat .. K. .
a..a 1.'al ....Nd.b ..I. 111O4.1 .1Ia.
Mttt I W* T a..ehftl'" .vsi.t
C.
c MA a
.
a. I. N Nw I11.wi ,, OMtoKM. +
.
.U**f f****** b) tW M*..... t .55.1 al N. T .,.L a:.. ......1M.Jaw, 11I'- ..... AMf yN 144..M ..--.. JIll ..?ILL,till tt-4
s
".-i ., !... .- ', r...- i; -.
.,' T T -< + ".... ........... '... 'I.--= ..
.
.3. _.
,.-- --. '"''Ii i'. "'-.. -- .. .

'!r ..'. .
.


t 'rr 1jr. JttV- .. ...
MILLINERY -- -- -- .
:J Y1! -

t .... ,.. $r ..' 1 I JUST RECEIVED J The Crest fast Florid 0

.I ''--. .. I TRIMMINGS.Mr I .,. I II" I IIt0NFOUNDRY .......
A Cntt I .
Castq
.
A.... J. mvi 0 11. s.t.I..I: T1IE PEOPLB8: PATHS.
,.w Alsl4._ psr.rpl VMACAT k-to. JU ........ pax. otJs 'I .. .
d t1. ......, b.M tf .. II.. 'r \ .... ........... ....... 19 WIT I" ....'" .. ,_
,. I Ifit 11.,1..li ",4t*Sir ...****.N.1 1, O.\ISIOU.I.r.' .1
K MM*** 04* M4 1........ .... I CALKO FJI1BTLN8.fiiiiirrfi. n. ... n-w. .. a. ... ........ ...
.
.
TUn .. M .J
M to IkH .
M Iwl .. J. MkM Ak. .. ... ..... .
*..&.M .... ......., ... ....... .pI.IS.4.*... to ik N* kt.....*.. M*.,.tt"*...*.4 i.M..M..MI..s N IIIKEY. It i. ftTHOMAS-.,-.. "w .N MIl a. ". '..

..!f ......taU,.. .i....tnul.llJ. .A:.ttm: AT PATTERSON I ''A -

,..-&.'.',....ps. tir.Ij s4..pN.. Dry Goods Cheap 'T.S JIAT8. UJlCuu.1 I tls It,..,...4 N..aft...s 5pb.. I gr.X fII'-*.A

t....,.. .... .ra I..... ...."' 11lNDKEItcIUY:1: : I I .tN....N.. ......, d....., .'-L, TIM: II '!
.
:r:
Tt. ._ "- .. .
.
711.1. fit. ... .
.
.
ps J. :t W via ..N w.1 ..
TU..... ..T .... ImnUk ...w. ,....., I --t .-
,to aM d..M.i .... .w M !I....**M.4r/ .M ......... M4 to ik*
....,.,. .k!. iii. C..... ....1.e ...' SAPS P.. ,... COTTON OSXAftURG" to* *,!* ....f.
........ n... ...... ....... PLMw M.....pr T.rl A'YTVC: K \:. 11.II.I; 'S.iI a..A 1q___y .. .....hI: ,
a T.. ,-.. ........ It s. p.,eM. riax TIIR1UD. ..,.N .... N. ...1NM S1..1.d .,
.,... ;,..w a ...a1..1'h. aU .All ..IN. .... ,.... -. sR _--- .._.S
Loan. ....- .!,. I... ....If' II. MI Curs 1'\JUf0L8. .......,. ....,. ..1N ..... ...... NEW ERA
IaeIplII. /.iH... J.. U. I"**. L"rt ......-......- / *;
..... LLr. .-. ....tq. k*. TOILET WAI-*, r..". ....... nMtf .5S....,.... f

W:," Iltaua tr.r. J IIal. .... ;t JUST RECEIVED. .. ru If ........!e 1+.. rot .. si..d M ter .... I
SITSMUG 5. .
tI Vr, a..pt .., ,.. ,..,..;...... ..., fairs.OLITC .1 a-t, ,4 fV

futl.t.a ..1. ...I t.i.swa. tiiil.r iw', '. I Ii 1riu 'e J

M4 ftfi >rr.r, .>! 4* .... i FULL ASSORTMENT f_ r1g A ,:U.dI: *:. NEW GOODSAT A WETXLY..JOURNALy

...... d'.. n flay e1w'. ,...'s II I ort w. lat. iMdtvi iwUg UM ..... t*. ..*u A r.a ........1 J DIY OIL, I .lu
1 I

It .M ts .1.1....1..11M, .r. .....r I+' i. _CC'ODS .4 t.tfjtriftjt .,,, ./M. .... ..-........ .... ...... ". SAkI'IXES, W
..a ...p... Is1 ..lw t .... tln.. r UM+tA. .Jki 111.-... IAYACa.'AILE'I. '. '
u''"II..... ., ...... ....... .Ie< I I. x.. T.ti .
.. ..... $| ,M4 S .5W l r.a N.w .1..1 OTltJJ- LITCRATCRC.
.. J..ai.K .
.. II' a
r** 314 -...--,. CMIsS 1 -..-.. .. \ W...,. ....r to k.......-.| M*rM .
'rwt.. .d. tl.r feU ....w .... 1.IMJ. ..- N ............. .....,. t.........dw AII.... ,.S1..N.p.t.i..w *__,. M| -
....a Inia.i 1 nor .r. ...at W .44.55. ri,5.,...,C ...-...u......... Ia4>Mc..4 ..... fJI .hi : l'IC LtS, ..r..1' .I d POLITICS :: .

+..a..,.... ....,..., I'Iau I 250 Pieces American Calicoes at 25 tents ItOLOO.VE I.1l''U. ran and Winter Goods EDUCATION, -

-'.. ....l*:**,A4 V5jW *.*.,*.4 I':4./S. r:.. .:. .::W:s.4 per yard. w w to u.*, ..4 .. w ....|.t. ....*. <4 k M .to**fc*. *>.. kv.fc. Lrf* 400 rieeea .i OAR H DA. ..ppI 1 1 s,.. a1 M.w.s..i ;i
..... s'.. Prhn a ; t. i AORICULTURK
.a 4 &MJ w Lela I I -.1..1 d..1.. L.w. N.W.i5,1 r. .. .
1 l ,.. .,./sa .is u w Maw. .s..1 ....4. U 5.. .. M. "ep f I. Yi 1M CUT L0\r SU9AR, .....!.... -1['+itl5tttcI !I. ECU.\YIC.J
)I
..s"" .. eo. 1._ t '!.. .... .. 100 pieces EqUaIa wi 41 ;
,i...1.t:a ..r tl.utua. It 1...... .. .. .. eta .. .
.,, .. .1'.. ... ....aM-. ... I I LCTTD. AJO..NUIE PAr.fi Oit SAVANNA. -
1.W... h..to -.cuM.d 1rf1 I wr' "K t- 1 ... a .. Ica ql Ly, ,, ISO Pieces PrUted DeLalnea. at 60 c ata per yard. I SCIENCE,

i ia .ri.... lUa tMUOM. JIa; J I Iaa' I ..: rwsw t..R .,. :'-:-T:: I 1 ENTCWrH4: n.. IW..4.., ft. M-jr'., .......-

a1K O. ml tat .. .... ..., ,..... P.It\, ,_ -.4 .....n... I I ..k .*! tferw*. THE ARTS,
\ie. I 1 .. i...i.d 1 .i.. It,.... .'". "'EJJ.: I'n., m. N 1.t, nt.I..... li.
i'r..a ... r....,. ... pit4d. ... ,, a-w.*.t U4.M4 r'fc Kurfifn....M*.M'AMMlM XM M>4 A ,*. ...../WIi.,, I taM al.I'IN.r.1.. IM,...... ..4... ...... At.. At.

track WUr ..! kiD.[ .. p,1J. ......... .- ...... .....:=- 4.4: I'&. 1I0U1f.U. rOl"XT.\IY. AtJ.o

MIl aD MiK nn. Qtf .....a-.. Ah s -_J I --...-..f TM W***, P.M. G. .. 4UnStL .611 ..... .. u ..
,, Cn.k ry w---. Sawkte. **4 n...... ., LEADiUCKLT l'E. l"II-' 1.-.,,.,....:........ TFUUAf.n rcsutau ATOAINE8VXLLE
... .I.- carry'hiss L.ty.sa '......s LI.... ..... ....... ,1 W.is ,. p..rf.. .
/wyM w ....
... ,.... Usr. ,. ..5. .. W.... lsatyr ....... 1 w.
lUit WWn.t....., M! iU w I I : K.MVE, r HBtcrw.11<<, ... ...
... ---.. ..... ..-- .......... 1&.. >>.... 1 J....... .. FLAST
UlMUMA.. ...... ItnM,&MIl ............1 1--...,....lMMtMM***, A***M4te .....M.r !} !!-L4'Now / -
0.. sits w Ur 11hit. ,.... W M N >x..i.. J1. t* e>ii.M .. ?... I+crtrlxu:: cox B-1.- .
ladles' Gents and
... aI.1d..) ... .. 1.r\C ...a ,, w.H.AM.h.IW. .*M.4 M ... Ut M .. Children.. Heslerj, FINE CUM% a .. cmu. vMitofeM M j M I t a TSATURDAY

.,, .j to Oust .... C*.A) Wt rr.+.... fftoM M Merino Under Vests.Olore; :AtSe7't" ..... .....,......,......
.
.U. ..... w..... ffti BMT. M.1..1"1! ftl.t ... t J. iU SANCHEZ. fofULL1' O'UHJSE.onsut. ba,.1..11- r 5*.d.M, -k: p.s.k4 W-:f' MORNING.

Ll 1-It Y--M, ru.IP LADICS CLCCANT DRESS GOODS.A C181U. tiiJII...... .s. .. .......... t'....... .
.p t11it ..... L+IIK M! -- --- Tetldror!
,
-................ .....-
r .*"MfUiag., .... ... UUtt& .*..(i Yot.S.l.. COMfLtlK AMOSTMUf Of frSUS A>D MAXTLC 1UXMUOACU4 uri: MAAA.CALOMCb ...II. I..l. lt-AvSATASHAB. 1

.n..aer IN ..* I I. *.N uUr MM* IA GOOD ARTICLE - -. ..,

trig..o.1i..d .I,... .. ... JALAP 1)ai'y Ile."ltI. ...
O. 161.. 1ft' ... M11p1 ... ..
,..G.,.... >>-.-... T........ ........ 11
r+r, d.. .. ..., tr-4 .... --...,. Tutu 5IUXII1: it+ \:'nuTIi.'ImRsoIL > u..1 tw I '.w. pl..a, .rNwryMtwM.11 Lrt: TITtOL, OCtMfeU. TII I: N HAY CItA,'

...... ...)....... ..'(11Sir'S. .-. a...lr .... .Airrcitc.tLrara., H. W. :M"-on. A-; Co. ,

M4 .1.wt. a:,..,, .t ., t4A ,iISSOKS" .. 7..w salt..*n. WILL u

..1......n,... inwr.t..Is ( r...k...' ... M.d. I,. ........ $ S W ..... jUl W T.Tk.,M. '
...... ,_... TU .,ss ., w .w w 11Ntj S.1.
.
e.Nr.r ....... .. I --- M.p.. .. A*. "..111'i'a: !
.
0. '
tell.s _. W. 1.... j. ...,...I. I.... .. ., t, MN t.............. ..---M.Ni.t A.w1..f xW. ..iMW t*. toJL.MtoBWtM.aW !,I....... b.h1" h..tw'M sM... vrfl U y tfc>t>7 tai,... i.. .....,
... ...a.,1:, '-' ..-, ...1ap4.ie11t .. 1 _.__. *. ._ .. .>U Mil M Uliort. IM Cbik tM r*..., kMkUk...ll 41 J JMCASONABLC IM 41. 11M .... ...... ........... I. ......,.... .... l.......... ..
._. .' '*4 "'It.. "w..r.. fee N C...... ..... ".we c..... ,'... .. ..,..- ....... .
RATES.
...w. .... ..... .... .. Isr v.rl .. ...t. aNlsillkL' J.s..q I." 1H4 SAVAOI A II ILK.is I, 1.MI5 I '

\w.t.tll...j ....'. MlllMJM*. C- &.& .it( silk erf' C"", s. sty- .0.....1.N..*.* i M* IT* MAIL OUBTTtl WILL M
at" .. ........ts*... .A 1 .1.1II 1 .......
1 '!' -." ,:.c,_......, "an" I.er :I u/lt1 .aue. L.u u.C4UGn< ..rut'UU ra..ue eCO'rTON. I KI ,.. A ........w rig ssl
1'--
... ,_.-. ...!! "'..1.... eN ..... rt1111Iti14a I I f MK MII* M... rcMt.aa. .. '" all .. .... to tU
.001.
,I >n.. ... *.. ,
11,1 .......tin.4Nr ....... UUTB 4 MltfM.Ml II At. +w .. ./AM ........ .......Ur.. aI''

.... W... .,-a .,...,. .... r.. I NCR TORK U A -80 nit "-.it.. ll....*., a.,... aaJ ,

.., ... ,.. Iw WS. t't Ibsel ....... /... ,uln< tilitt117IALIa ". NAT* A u,", ", 12v 3i nr+rrii WK :it Y Good Black lost Wanted j jr I.A J3lJl.6..A" w./tI.r NI'&.. I 1.........

..... at = ':II: Lr"'M .I4/d ..1 UQt1+t1. ATHAVAOU vkiA.a..klfkw. towkM ..... tltlw1 .. .,.. M r 1

....k. a. 1'n tro.vIrltCr101'.1slrl!',I SJ TU ....
... ,
.
('aD ... ... __.... SAX.W. IJUJUlrrT.G kC I Afs'I
.
Awn TU '3..;. i. w M11aLW.1LL 4V 11.\ L 1-: H. AxA rl1 Ar rr/ojr jjr rAtI.tr' -
.
I : 1 1111f1A'fi, "Ny rr..J.-, 4 *** A-1/ ot..a--.ti.\. ... M& .Wei:
.
.
I... .. .
alt rrfA. Av.f It...
........."' .......(.4 )1 t..a.,.... .: U bj.i t1 "-.'- ....'.. ._..... ......hit ........,..., ...... ... ....... s.s_.... .1 ......,. ....... : ::!. ho* M../. .? wr' 4Sl M !155x., .. .....--1 iL. ,a-,

....t. ..t." wt 11i.r .. tlq M.' -A--8.utk.raHotue (iaNttlltl 00 .1M1._s5\e-M.M..wl ,.MI ""' 1)111..W. *-11I... ._ WHITE SULPUUS ; .W1..d1s.r.. %MM. .... if.ua ..f........I.LM.sit,;
I Mlk MV.I.... .5.eM....., ...
......! 1./ ..tr. ....s an nly in Hew York. I Iff pas d*..._M. thb M..,.. --4. .....*(to .........MMM GUI; to MVL. .
,...1oW .,d. isI. .tl.Is lU. IMI i'wIf I AU tu Ladies Dctbj Eat. Tri.na. wte...a H 1- :It. I IS' O M .........,. ........ u.-. q.. a. | MM* ,... ..it... ..J. .... ... .,aMt
..... TIN .. Mv i....CMt, r*. I JAMEtS S. BLOOM, ...... r ta..i .>...-.... <. ........ t .. .. ". '
..... ... t I a<1ol-. .,.Its & .., a1... ......4 U..y.... FLORID 0.. .... ,M* Jt ..s1MN. ..
....
..
t 'IV' .W. t,4 tletlq : tct4cu 111""'-w w ....t.... hw ,.., ... .. ... .. ,
1. tl.il.et, .i. ..s ..i....... ....,..... ,....... ....rt c_.. I Aspd..r..Mm I'......dd,C.i:ea.,....", i.InjL4.s.M1/.M II'INN ,..........-,_. 1 W,. I t
... to IM CM JU* Iwft.If ...... T1 wi.slp.d, ........M.IK.1.1 ,, .---1\! \ .' I.L I II, i.41. 11.15. aU. ...
.. N.
H w .r E.rw1j" t Iasi I- = ts..1 i'_*, ..... .,
N l YN,t.rM ..t.r 51.1..1 .. ................ .. ....... r- ap a .sM.t.l I..... \tlU'U
.t. k.4 >..INta/.1..q I AMTVM4- *. .. ... ... .. .. ..d.. .. I : )I iS. wt &W w
.r
"P- .. .- ".... -... ,...... ..... N- -. N .1h t It N (.
I.. In..Jbj..C tit.tr Mt14. .... IW ........ ____.... ..,--. I I.... IM4L Msp tsy A.. A*. I -.s.lsw.l.r...... ..W w... wIN ..... ...... SSI.Is. .I 11MN.f..IJ. sal...........p.eld.s. .
..,4 M 1..4..5 1.. ANlq ... .. I aAM ...................IT'. ,....... MMry. SAT ACS A BAIU.C.h k4 *f ..... MS..iM U o..I/ .., sr'..N MII.... ..AMU I K- ,.. ..... r.p. f .
......ss.tr rt& t11u{bas cWo 1 a... ... JI.......,M W ...... ...... Mr* 4 .k%Ik.-,feat ..* OMrkH !. I U.d" ......... d f.. Y.. a.-. I L1r.,1.N 41y..r1 rj +
1 ........... --.... .... ...cIN. -. "' M'l OJ. 1 .A __ 1_ 1>... L. L.- Rt4 M4 IM... fWM to fe.i* .JMlf .i.-----.I.II tld .Lib.r-. U t!UMUr"l trite.TA J
u.d. !....... .p. AM ... b..1. .._. 5..e 1 l I *S mJt 45. :: ty s:4tst w I II ....... ......,.
;--.., -. ................ ...... r..1. I..N Ik* yM| Mh. srrN N|W.frmai p. .r..d iw
Mini*MV*.k tier M,. Ua i.4UItatuif ... .......-M p.11... .......... qto .. : : I >#' 4w1 AjMl .p...-- sq. ....1
.. M...., .-M.frMk-.......... et t .
for .M% 1 .ft. Ti Sad 1. 151 N3.N .Lt .,.... .ty. Lj M .Ieti q U*fWlk t p.I.tIMs.tna :
.
.
...It....| ..*. lU ft W t1c.1 l I/1..i f..U N ,. 111 .1., N u..gs.y .w.Ade.w .M iUMM .,d.ta. : j
f XffKI C ...
.. I .. .m .... -.. &'-...... Cronts' 01.0ih- 1 Ad..s.'" ?>tof IMM vAvM, -,.54 i itA 1
UM f :
t t <| M MwfWlPf|f tj. I .... .5&.w Ml. rf .., .. I
"r ... ... .......'-_ N[ Nw .. ., -- ... '" \
.....I **4 jet w ....M 15.1.(1... .......... .. 'M" tic.". Hoaro: &en. I
.1 .. l ... .
.
.
d N''....Uf ...... A..... Af. UM L*.- r......-r........M... w11Mr11.I.1 .. 11M:wpLw! ::.-P':'.a.-;'CiaUs.p11q' IJ ..... II .. I *.. lea ,,_....... KM T rb.r ..... .Iitl it-( ..lint ............. I
.
/carss. M.,twN *\. .%..*.*te4 lk.M I lie... .... ......t" c......1&...... M.a.4 nd c....... ('_...... oy. li* roft h SALK MI ILA BT Ail111073 ALL lL.Dtblus .. .'1 I. ,. .-.ul. ,I II
Lt1 M4|.du ..l 4......i4 UW U ,I..--,...... .".......,,..... u.-..,.w1 ..... tV.4 TrBxta.iv.y *'. _-
INifUrUlf i..1r ...u., .... aN ieI I ... .N..L. .. A We..p.w.w. M C.._ pf5..e... r.s1...... -! !: --.. I The Now York N.... : &.. TU MtfefttM Ml llfMtMM : <:
.
.t., .. a .d.1. N u..ab.. .wlw ..... ......r.- ...... I I .......... ,
i'lfa. ? t1..a.1.f t... 1.1..., JA_II IE a.oo... ... ---.- .....fw10si I GaiaesTLUo AcadsmT. 11..7", s..t L.I/j st N'.V1. Lc..eli.. tolU*..- I

*f* .."Uc .uA ...... j I .... ........7, 1. r. .co. > ..4 t.bi4 t..f* .. U* N.e't$1 h. .. UtL a"a." J.MM7 I." IMC 'fAU A*BA1UC.eOYt .* 1'111...+...... Ir ....., wIca. ...... s.. T..' w..., ............ tf.....,..! .
.... ..... ,.... tlN.p..i.l.tlga4 MMiul I I.I
'
I..... U Wf .rWl OUkcftoM 1M.. .. eWl ... s .. .. a.J .
rf lU SutUra! CUM U. j I I To sir Debtors .pas I ........, tiw.54 Mr.w.M M4 .Uta; ....... *

S.., iMtt***! i ...5,4... rr.. t,I 111.,11 ., e&4 ..-.. ..... ... "....NN w Lwsr &t....... J--a...t'.L.k.LItweI---, f........ t. _
; \t .. ,
... .
.. ..
.. '
i... -w."' 1- f .- ............ aM. ... aa .. Mel...s.d 11..11.,.., Ir... ell TU .AiM: win U .* "
I. .
sass DIIJd"-J r I.,,j'I Iff ...... ...... .
N W4r. a.M N.M .. -, -..,,.,.... -1.M ,e..ww ,,.s .....
5,5111e..N.iS tiler s.s.e .. lie'' aw.w4..4 4.N ... ..... ., ..&.., .M .--i /M .a-.. .... ea4 .,1M .4 er 1./11. ...: MM ..?..... to... ........ .f IV:

.... U .... t111.t WNI O'w I 555 M,11N.eltM.uN ILY.i...11..... NL ,.,,--3 545443.... a-. n.a....... ................. ..... .
; ti* U .U. t ala r." U* U** *Ut. ....U>-ww' t-. ""am.........a .......,. .... A .........J no.4 ........ .. .
1 tw ....J4. '1M i I k*,.. dt1"...,1.1.raN.j CLOTHING 'ni3w.BOOTS .... n..... Arlo .b ..... .. I 34 ..- "-r-' r ,.... .rie t ...........
i ....- ..4 d..p... M ........ N a. hWtt _..-..-..... .. .. 11.. .....
s's ea; -... w ........... Ij ..... ..... at..... +M++ ........ .ta .1$ AND SHOO .... w- tM 5..1. L.w__ fn was .fitlt ten
a.-.u-.. tri.,1. .. t1a p.r ., ... ......... ..r........' SAVAGE At HAILZ'8.4 'TI ..... w J. r. M. -1 b_iD!J+;ry ...lfy' A iMftkJ. .....
.......,.. u., NstLsi..s "a I e. pt ....... U .*. **.% ..- I fA\"ACE A IUILITS. wrl.ars ."... I....... r_ .
..011 tIM .. .. ......t.....f k.i. ki .*tfc<..i |...l rf Vt.......s1..1 .fee b........... ... 111. 11 o..L1" ._,_. e ,.
. .- ., -..... I... .. ..... .......,.. (. '.f _. M,1.WIr. ...., w iut A Ar ...., .,....W .....,.... __ ... _,-. M $f TBIA
'.TLITGtfiO.I& &Sb. TN'at' i w.. d....,..iL111..r.......... ..../.. SAtAUK BAIUI I" .k.r.M.r*...Jell....-.. , M,....we. I.. UItK. '.A(.* A-MUtX. I i**.....4. .. ....-.i. ...' X : : : "' LUtCNt
ale n.bal n.i.dsM.t..r .. I i%J..! *M -.. at ...... .1eH ., r N........A>vM|A.!*....M' U*. I ..............., ....,.....5.s Xov-. .
'" ........, I.p.r.wa, .. ..' ..., .u... .54 h.....S.s.S SS S..S.. paps4h T..ysps.-,.a. .. ..
I ._.... $45. ...a,..ue J..tswl tI .. J. M.AUO.... ....- : -.. ...... ..... .. ... "---a._ 'w i...1' ......M w.-ru-I ... "*i8 ti.il.. -tlt.VIt
I t.,..,.-. ..tlq.w M... .' I ca-..... ... It. .... ..... w..,..5 .t.l.l. ... ........IM I -......

!.. ... ...... .&.,.d.-.aU..... << I .. .... ....,''Wi.....- ::::= : M 5.1. """ at"l. .IIILY tt11.11 ." c\UUIGCI, IXTCLUGCXCftAM
1 t ...
.. NEW y M. i. ..., / M N Lr I .
a'N tI1W' &..P e'Mj GROCERIES ..-.S4, .Is's... __NN. .... ....... .,.... -,... e .
.... ..wi .......,,.. I IISIWCE$ tiIPIIT. .
.Nl MIMe .... A L Aatw,. ti.s ,...w,... I. I
......4, lid.,glsd ....... AT ... i.-..t ,.....,.., -I-. II Mw
,.... s ...."... tI.... w. MI.1 i I sAaI1s1 ,tu,. 1........._'-0 &I Iw......, reMrt aI.!1 ......... .
edllr'ir1. w1111 ... r ..1.1t. I I sn.oo.oao. 8AVAOK IIA1I:'H. ; l ...... ........,,-N..,...,.,... .

"'- .p ....... .:&p.14111s1 t\.u.. -1 c.trl'r.\ ...... .... 'fill! fii f. TIE 11"'j i M "......,... 11 .. Te.x.......
"tIC.s.. .... a..... -'. ....... 417 1aat AJ&.I & a.. .. x--- Pslri.UIL. .
.I........... ..s....M- TIN.......... I I ..'al. r.'AI.Ms1'i..... ....1.Nr1 ILL.w............ C' t.K.....MMkMtlf_ ......kM4.....: ....-.......... ........ .... 7.5.55 Is........., $1 Ie pee caw .....d 1'wf..i..sl.M.. ,toflMt ..... i

.w.. .4.w. 1.a. ,. \..s.rl ....... 1..r, ......... .1'5.. ril ... ..... I....", ink,111.. SATA4C a LULL w a 5i. r... ...... ..........fc>*j.*...... Itb 1
...... ... .. ... ... ..... ... S.*M it CM ..
..
Gel ,..,. Ik. _, .,..1 IM. ftUlt y ..,.. n.Wheelwtitht. UI.AKI:. ...s.s / ..td h..... k ... i....i .T UM iwUAMl
....11 M y MM* pL.s C.p. ..bs.A1 ..
L
5 LL.1..rp..t .n... .. aN p..1 I 1:At** BAtU.tu ft CArpcnter ... Mal 'I.'K a ..AAkMjiT. *....-pteiec...
4+11/.1: d.i is d t1l .. .
.
sup at .10.1N.1.1. ,Icat k UJ .JlHUWANNII p.. .(&lit ........aM n..Ma
.15'" ,.....S. C$ 4... w4l1.1 h. ..., st, Aar. yin.ls 7..s. 11 LE _
... Lt4txrerILtt. IL.L.1st. UlVM C..4 K. ....
p S .tIe 'f".."".. .UtolU. t ,* FtTMkJiMrnn

+, *f >UM4toi- .... .1 .-.. to rtja K. J Artts OATK. 1.G.r4ss..Jq.i..., cms PISTILS wi IWIKIIWI .. I.15d ...... 55.1.41./

...... l-.t rv.l f LaM .M 1...MM ., .t......r..... ,.*. ...C.. .. ,..... .. ... ", ... ... .5 ....5 ..........1w I : IIOUHC.CATt .+M .. ..
.... .... .... ... .. wau.,
ikt tU'AM ..... ...w tTt! Ai..e.. w 1.554.5S N A sI 1 A-s. I&.UI.JU-
!... *.>U, .MMmJf* A..4 AMM =....L... H L.w. .!L 0 d iua.r ::: ATM MLJVMBtoV SA IMA f I 1 SICJlOtl-helo w. MMS3 )
fll".. k1J.44to.e-tA..:.tUfcWto .. .
dlrlor uiZLrs.W ..It.aD'E&TED AU I. ft AtCMUtj M M. 5.Is.r..t
/ aNST.J S.LC .< .+.. J...., berg RN d. u... ... ...-..... ... 1 .. .... ,00 PER: 11tIlVl1
a.-ea I.N .... .. -.1...M ., ... ..... |..*> ...... .,... .n i. ... -.. h.wlR ... .. .. -
.w.....1M if..Nt ... 7 UT't.sa .. ...1.w .-t MM* caw ...ll.. k*.....M-...,> M*w..... to. Las 3 014 LA: ciOAt. I 53 sS. e.s N 51.5. eM .........1 I ALt"AlS II A TA>CSJW. >
.
"... ....... .. .
"' .
WUu AnD Lprwt .1,
.a. tl. .-w ,:,I.L T1. 547L : 1rIU. AATA4I MAIULAc
Kh t.t. w lr..t I ..... MM A..s.1.. n- ... ,tw Ie ....w at .... ADD5p1
....pJ.. rl .....' ....... .n.Ji.iw : w ..n.,. r .... ..... cal .....T.s' ds .........---.-....- '
... --.-. IMMl .. ..MW d.. ?cal. .... .. Arwa -.r1. 1._ -. __ __ _____ n laP1.1.4...--._l....5.,1<<: Me/.. ss1IJ Ica .J N.........p...-1M. .H.Ro ortsdarattkbsf
.. .... .......M4UMtAfWi..< t r 4t.UlaL t.51...,1s1 ..... ..,.ISA... .... $5 II./......... .s. trillsd I ,
).sU.1AJ 1 W Mk.* k,"I 3.aas.,..... 1e4 M r-, /.p.W 5w-...... ,... $5-.14..1, 1, 5 ... s ..y r :
tU....,.**M/tVMf MM| aLee .i .aiu."J-ra !\c (r.dill'l. ..s..an. fij4tt. $:c. ,II It! t,, M AS***. AjXJ. ,....-t----, 5....1..ww4 M..J 1... OalaaeeyU1e. FU.
N eM 5.r.d 1. ,.
,Jilt s M.I MAM-4WJ .(t.. ...." 1Mw I.... ., '...... 1 : .. I. HIAl.I.\\.oou.--I ,... .
1. lit s a. .... ........ ---S.
JHAV..GE 551
C--,. M .. ... ,............... q r & 1. ..
VMM i 1I..J4? to M" ..; ......... I 111.---.. M... M.., *....A....... Cosu&iasioa' Ncichants My 5.5." s.--. .........t d tl.1. a s s ALL EIJI4OP
.....,. 1Mr
.
M to M.. Mt...i ftiMM to Mf 44*., .u J' HA'XLE.S. XIS..-9nm ttnct .... .IiIt"e ..
.
luae. .. ..... .. JOn
.... WOflIi:
'Zr I ....... .
roxr.
fI'- Sf" II ..
'eMUI U i...., '. .
16-41 ..
II' ... $5l/te. ...., 7:,U" .:; D.S S..11a


.
r? .._. Jk

..
-The new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00032
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: February 3, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00032
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
,. .: -- : .::--..- .,[ _.. L J:::,. .. _- lb.-J ..... -- J '" Qj- '" v

I i.;- -- .... ... .-- .", --- J
'" .
..r ............ tl lit. Rw

i ;)lt1l' ril.i ..._... M M.M 5114. p.tMt.a1. ..

w ..... ........ ::11 t....isgr

.0- .. ..M55... a. ,5a 1 ..,.*).. to toto >

A WEEKLYlfEWSrAnn IIIIIb d. wdw..4.. -".I.1..._

rr u*.*. t.ttt m.N' Sans.., tlda .1d AM *. MA .....

.r......... .*. rt*.i.4.T (ill't E ...... .. tLa. a 1 ..... s m4 t.. 5rt.as1

> W. H. ROBERTtON. LN ) f Jr tl. i .. swa .w .xsl..4.5a.as5s
taaaa.ear----- 4)1 N s5d aasMMass.!M 111

r -.IJr.atwihl. iI(_t ... ... p4 is ....... .d

I lss, la M ..-.. ....._ M .........

,. ....... .. 1.I. .... a1.jar, /.:.*\. W tr 511

,...,. Ie.- I I." w ,.. a 1 ..... .....'IMW,

.. IMIS ...... .. ,_ ........ a 5w hI
MATES OF AIIYr.lsTliid I I I as ,.,........ ... p...... lr.dp

c. ( ) nnlt IS' ofll TIIL'XT." \ ....... -, M h..ai ........... h.ls
lid IIMiM. ......... .,aSr 3w y

,. .... .........t ..... n. _...0.-1:" .' '''-- -.. ---- -- ... M. TI. .. f' .'-.....
.........t...... I.... ..ai to "to.|, -I ./Mrs.Mr ....s........ Will

.4 M ito M1..M51stJrr..rr.MLrs..af, VOLUME 1. GAXNZSTILLE. FLA. SATURDAY XOSNIKO, FEBRUARY 3. Isae. NO.tifl 28. ........eI ........ ..... 1514/.s aa.
A4.M*> ... I&ar.i, r ....., ....a4 ........ ,

........ t ...... .... Ma4st! 1.i/..u..,., IWls
y
..IMM......M4CM4IM. *. 1 M ...allIS..M1t.M lara.
'
Ar..***to s ... ......> .*. < IS .* Ary AUmm kit C.utttw.te .- .... ..... to M >Mf. to -- N........*. -)1., tto. L .1 nw1 I wl eI Js1a ...eM --... ., ....Fw ...,. .,.....,.... 15".51sW. taK ....'1..5a', S 41/. .. 1ar.w .:

II........a.4 ............ .I atlr t iZr1.Ii.4 J ........: 1.14x..1.. Jwa.I..i: ill ...... ass! '.. r..Nell to AM. *..f l.. sIs ....lal .t Ito MMM ..r4 tot ;..f.r AP..1.a. I ras i 1\51 ",rash a....a si1 peAM 1 ,

..--... !_ sLi..la.i..4tb. s ps4.UJ ....... no., ..f .ito .. ,1e. M" a ..... w Ma. ssisa. t.a.- ft* ,B..M\I doe MM J.*. h. ( ... T n. II wt p... r p..aa ,ass... ., fila _.., ddI.44w

.R. sa f.... ...r1Nwiw .... .. 1.11 i. Css.lirill.l.s i&t..is. .. I I' ('.... Jto T1w.1w Itttk. Air.. J..J J.Mari ...illy ........ .... I ........_. s.i d.h wir of(..."..',. 'I'" > rii >y, .<..aar.N.r. as4 ....
A. 8 0 Kia. M ls r d..Iu ..." r .. ....4M .. .
4
I Ito rip .............. ....11 ....... ... ... ./.. .I..r. .*! !s s1 ...M,.4 to. M ..'. ... ... to.1 nab 11551 a.w.u 4... ......... la w a.., ........... _....... I 1"rti ,11*....toM. M MI .1w.4.yp.5

..Oalnf"tlYill..1.o"l. fee M Law M Li Mt twN.ill.1M .tMg fct.. ..4 to ..U .to t1sa.. 1........ Maw to fl. ..i.. ..... ....,... ij.i4d4 ......pN 4dlr. al ..tri-e4 a.1.s -b1 N1 I]1I.I... .--... ... ..-_w.. p I i.p1..4 MZ;5
......
orrirr 't ia 'M f..r..f o..rl1., FrI. ...,... ,iffa'. 1.g..f.altt..saaldq .......' .. .... .... .... ;'T" .-....l .... .. J-.. .. ...1 l ...."",. ........... .. 1M ,..., .iMM4 I >* .... ,.., tor .M' MM4 to
.... .. Ma ... .. 5.45 ... .
J. C. oa'.. I.. .. kfJ 11I._. .. ........ .... ......... ...Le doe toll. 11" .d r.....1 ...... 5'" i titot .1 I.... aWl .ern.i. J..w..ie4 Ie tot .M toMt .., to .rp>4 MI ..-.t, .I.Irrr.4.d.r.ali.$1.1., ....rsra. ,

a. r. t.nu ..."... .*,.... Lrf.!.!.. toff i*.. (. xlF ... ....... to ... VII. ... Wdi I toMt fttola h.1a4s.. .... IM't.I" -/ .tor..IN....,..* "11f'ti' a 14 .lalrt. .. _.M sal. ihwy. t tog ....*,. .... wiAM*, M '" .. Sills h.iM.d1..Lq. .
K. r A til L J..... .w4M. ., ...jar .
C M Lll>ti. Tt .MM.A.T ... .f.1a.1.i. p..1 w. a ..... |.....f www kk i ..., to4 M .f.......,..., u.1 ....r....,a4Ili ...... 11,41. .... .r far" t. ,TMM N I .... a. ,w"-- p..w1

Mil tl .n.'I.fc. .* Ltad. ..,. .... ..J...... M .1.. ..I I MI to fM. Ujk, st <... ..... .... .11 r prl -a.. I ......... a Iy- .s .V, M a...'...p. .toaM. r p.sa.tall '.. ._..., .....,....., ..5111.-
: M < .
B. t At ILL. ...1w -. .... .. .yr1 4... kw .\., *... .... .... I'4' f.1. ..w 1w1.a I SW U..:. lMt(. IN........ Tk- | MHT .-.; ..) ...'. ....*(. -"/
j. R. .. .ftl$M>M. jMtof .....*. al.as.iti.rli ia. ..... ..L .\, I : "*" w .., l.ar w I..Msus IM) M.. .5'p. ass 1.1 ta-... ..........
r..ul[, .. a.. ... ....Iw. t....." .... S Mar .-II 1is. .hl ,.tob M. "4Mto 1' I d !I... ..4 ..... eo(b.. toMXirtialNik j.d d 1at.,. M M.M,M tl. 4.,...... !I trss .. ... ..... wa,

."." ......._1111___' ..'.... I* ... /rtd.y..INL.r.I ...S i. .**r MM Jr.f !i\. I P% iltof LAN or ThaID.\. ttoj.. Mt to MvJ ..., MX tor.Wf ..... ... .ar w soar .a- il1..t.l-.7. ...,. .. .w _w.-

ate', eU.A"s asr ito *M !'.... .. .t.1 *. .to
IAJtHUJ ,..,. .. eM.y Ml. ..! }" .... |-M i Tto.*... .. ., IwWM ........ 1 ,...&eJ IL4..s ."4.44- .. .'I. 1. p ,sal ty t1, a...... !: ..,...I ls.. 4..1.15,1.tto a ... .**... ...,... Naas.a. ,. ..,. a .hr 5d 4ag. -'-. -a M

nltli't1.1 .... t.... saJhs111. rAis M 141111..11f1s11.1. a .- 1 .rslia4 _he.I. ...-.. S.P54 w14ww sparI
Mil Ij 11 "a1J. .. .a4155 I..aw IfW. .1..1 ....., ...
r. t'.anun. .....4111...... .I. .a., M w.4 1ly. f it a1L1st spr.a... i5l5T.51--",........ 5.... 4. wp
.. I -
Ist. .. ..... w ,.vMflMtt4. I lilt .&.dt VBV .. _.. c. .i.Maa .. ... aas
4..Ai
L .. ...1.P. ... ..- ....' Il .. ...- I ** .Mi ....., *r 1, MM4>.f I w pw.al5 1.p, ....., Ie,
L IliIL1.4wM.,4., ........f ale paw. (..._.1 tMIJw.. .to. Mr, Q..... ....... to*. ... ,..... k n* rt ........ .rj tto .. .11. 1.- I, ... ...., M M. ... M 5.y ..WpI. I j.p. ., ....up ...) ..a.a ... ", I

J. t VAMIK.. rC _. .. ...* *..4. ito ..r, .... .M iMi,.t -! w M. MM. J ito. R....1N1r& t4... s511 11!_ tilt/............... 41 I... N. II n..4s1 I.; toF. i I..... ... I...'....", 1i ds ap..- ............ -1.' r MLrlwlt.
O. I'L.A1b.L M-!**? ..... sal U..ad lZe. .
W ft MOM**'*. ....". ....... ..1151*. to tot* l"'*f ..... .* **. \ .. li.11511$..,......st, as.1.is..4 ./.. ....* .( 11oorio a .;...,.1) a. atIt"l I" Iw1.I.,".a/ .... ....... M isfm,1 .wdI11aw. r paw,-..... MI .

.. K k........... 4a.. 1..-. t.... I.. N51 IN S.... .... .J. heI' a p .'.. .... .....1. I MIli MJMf M....... Tto4 Ito .., .. .t'N'tII.! .( t1.rMi, Ia1..1111 .l. I ..M ito itomtMi *f Ito jay. I..... I'. p.a ., ay .h..
*. .l ,..r, ,... il tat.alas d .N a.. n. Nat t"... wa
L .1141 fr .
... ...si.Tr ......--at. .. ... .- IN-._. M a 1.Iw aJ I.. ...........1 .. L.har se.> "c ...-ul J ian to M>4 Ito 'I I ".. ...a, ... ........ .. .. sd.d 1w. .4.1.1..4 r .1ai..1i.
... L.... .... M. MMM .M ... lWtor Ira ......,. w. 15 _.. al stn, iI..,
4*.......; .***.r .* ...... ........, x q k.. n.N. I "Mr ... it Ia ir. 1M J sal III a bars a ...... 5.41..
,
Mf fOll ai pal .
I.w "......4d .1
... -II. ..nl ........ ... SLs bJ. sd a 1
..--..... 1.1,51.,. wyl.. I Ili I ...... *w ... Uttora La.a.4 1'.W. .si- I..* to. to .....,.i..., ito I*.... t.....,. toT ttotto 111 p.ysAi ..tor ..l fr..U-t. ........ "I p..pry ar...i........N.1-,rkI

A.1AlaM 1_......e.i M...... .. ,N /*. r tori Uto Ito M4. .._.. ..r..f 1M )1... If Slsr ill ,111,1.,4x.11 ....' ..541. .1..1 II ..111.15Is.. tto. rl.ara MM to f%.to*.| to..MA M to..*!.( tt" da4 r a..1 sa.r... w ...

Ct.UU.IU T tUft,. M1 ... j jIff ito .*..t.. !I....... UU t.p..3 ,.. ...... M P. it ftottot rilttoJIto .......... n",t 'M MM to to 4.... M ..... .... .. ...u.abLln
..
_
'A, N. .....U..III.C."J.1lt .. .. l1J ......... S. ..1 w .. pass..k. .. s14a & .. MY1s ml ....... M tto JMTB ... i1.... ;.., .
,
.
I M ..... ""-..s%. ,. tto4y. W ito MM* .. ......, .w ...MM tor.ky ...... w 4..1. N ads
'A. J. #4.)0.01----- .... ..... "I.-. ... .....,. W 1.i.. TLr.r t4a ill ..I4V.1 .,- w4a1k ...... eM .a"... __d.L JaN.a. s.1..i 'Las ui.lwLi. .y ...... r ....... w .....--.... ..1aM. 55s...h..... ,.awd.ls..a.. .hj. ,1 / .
J H. YlfiU1T_. .. .i.1 h.1. r. to* Hr.Mt $.... It ilf.............. Tki .. .
"" .. ... --.,;. .. .hills r a, laa r ial ........-. ...... .. .. aI
s.II_ .. .. ar
oar I
.
iLL\L15.14aa55*-1. lit ia1J as. .1p5. ptaa
.
a.
J.j. T. Jwtll.TjWr ._.w.. .-. !- 1.1 ..iimii. .. tot i..l4 ,;._.l ...... J..... ... >.Mito4to. ....... .... .. air his ...2! .u _. I II .. ,,"Ire. ".. M prop ... 1_..... s'4. ...d a, ad /
"a ..
a.- ....... ... ..t 1. ...ly .*.1 ..i f4 It. ........ .......>} M M .. lit toM Ito./ik*> *H M4 ttoM w iK. .. a 4. .. I 1 ... 11., ..154sM I y .albs" r ....... w f..Nn 11.Ma. .

I11..aal. C'_>1sar..tWa.d..a .. a.. ...I.. 1..4.. ... ... eel.. Sri IoM i I.. .... 1......'& ..... ........ it ,fa.l.ir.. I .. a.1.1, ....... J.... I t 1aJ11 at .1' ....bi"'-lit ......... pas .. .w1 y ..a.a Im .... ... .....1.... ....-....,
1 ........
.. .
.. ..
N tiI w.1ta a.s.III w 51.. ...11..1.1I
'MN-rttoMUtmlAr. .. I Lao !Las/ .\1....,. / .1, I...Is all adA.sI, s.... .s5
.. h. M 1,,, .... ..M'" ...111a., as. IS : ....... ito .
>i>
LIAS [AII I. Ifa..Nrtlal. .. i ,.&.l..4 &rsais. a .wit is of ap.aN ad .1waAa4 01.add _.. .
( 1.4 .
.... ........ ... .. .r .....I sass .l..i WaM.dsti. .... wet. .1..51. ka. ...s1i r..a1.Mr..l.l .rw, s..Sa. I I.1M5.
...
N M 1.1 11ffIIL b..6y Mar sl tasl r y ...... M d. I.w .
.
kM tt totorktof ......... MM*ky ..MJ y .. .
.. 1M .
L1ffi.- ...... fat .. I.- .. ., ..JI a It.tsl.. 1st ... .D ... .. .. ........ ...... ... i1I M. .. 'Sas I.SsaW
J. .\IJARY. .......>. 411,1 1.N. a. ... to ........ MM*.f.i4M7. M4fcrMfrMM. r y ..t. w .. ..... ......... r. w.a ad. ...........
lAllfc AA,ILIA, ....- a-- -W.1 1tp..t II ..,.. ..../ ...... IYr .. .-. ... .....-. i.,.... ...... j11,11.aNi .. 1..5.4saapa I... 16,11 .. ...... dYsr s/.. wip.y r 1, lush .11.1/. .,.,. ....., ., ......,-...,.s,

15. a'. CU kMAM..I.. ..... a.- Urk A. )i*.fey (toy .Mrv4 .... tW 11.. ....... M I .al1..sI d appal. .... sa ... .d. M aa/ -....,l ........... ..... ..... ..... ......... ...l. r 55f.fk..r
.. .... late lup a.NaJ.Na11.1aN ..... .a..c .4..f
.|LA1IIAIIAM. . 'J I swat .. A, U...., rf tU 111.1I .... a111i.y. ....... .1 ssMill. .. islsry.as ,IN........ ........... .........
Hf I 11M'' h a ..w.J w I I,... Ili .. .MILT ....-.1. n"lI I. T1r a1, ....,.. ... 51.p .
.M ... 1d.a ........
1 ..... M .... ...... .f It.1 ... sin M51s.w jrwf y awl i..1 ,
I... '''r_. 1 *4 M r a ..... w la ." l ....... ..a Cr. r I it UI to tto .4.. jr .* *. T .C 6eI ..I-, eI ..rash _..... .io .' .. ......
3a.r .. ... ..... sI ..... n1. ... .... ..... .. ... : .. a.v- Nna. ..41 a '
". f '" ..
NI. r- s sdss.
4.1' eM I ...* >mfci. ..A* *k *. .1. toM ..4MM ..,... .--.,'-". ... ....... ..1.i ......
& .\I&SOj.11C1UI.TI \\ ........... W L. .1.1.1.. WidMwL'4 iala: .. ..r. .... 11.4 1..111 .. t... MWHM .|p ffa -.. ,...) I I II ..dd1.r.f.lid Ie .d p...w I.. I M.aN.0ASd .a
I. .... .,Ato !1115. .. .. ..... aflayd, SIsp
At LAW. I > *...*<. (... MM* M* tow* ntktoUy iaitoifiit I all ..........i. ... .W ... I I II. .... ..... to *M .4 M4 toil.U MM .454... ............ 1si1' s
..,". ty *..< .....*. tto ....t .........,,. Ml .... to itoir .. 1 I I a N. .,... ....... wart 4. sr eI.....I.**.. -
_s.111.A ll.aL .. .. .w. M4 tto .
u.! ,".....'. aN 5.f-'Af Jdrri11J ..4 .....,_ d. -.I. sal ttoMWtoB ............ ....it fM>.4 toIM. ..a, ........., _...., ... t.., WwrH
Y: LIA..UM .1. M UI4._ .all .... ., sill .....- 1tr .to .. M pMT.... .i.Mjl. 44k Ito it Mttor. M...* .TWt lat. ruby W sIs MM,1.., tor m..... ....., .., ..... ..... -,...........
)Ir. ....... ,. .L" ..... a....... .1. 'sip.. ... ......
11111......... ,..w .. N... 1s.. w I.611. sl..dr w ---. .- la r..ralrat.a .. ... ..,..... Mtoto. to .... .t UN ....... ..... .I. ....... I. I to/ ... 4 .*.> .aa a.It up.. Ms.it- i ...... .t.ndln -MI&I $1. ..s.aiM.111s1 .
...... .. d ....-., to to" |M I w, ..* .+. raw s.. .. ..... .......... ......
..
-
'"..t 1.... .. Ia1. .wI Mai. w IMI s. .... w. ....... ... .w.. r._ ......stf. IlL i .. sJ.MI. MMMMMl. pit .4 .:.. .. .. .. ,..
i ... .to .1.1 11.. .s.1 i. :tad ..1 .. .........
... ... ..
| ..... MtIS.r .d' .. ..s i1l5.5.5W1 ..
r "I
.. Ill It AM1..q.l ssa/J
tlMH
tort J r. U Ito I'L.M. ...... lsa flsir
.:4W ... .
.. I B. Ia\1a L..r1.4..iLr ... I
".,. <..... tto>... > .... lid i iii Antla..va.JT1.4a .. -.. h,V.*.. ..t M "a.T
,, ....... ............... ---- .. at fcf.... ... ..... -- ... | eoo4 1i/i.. ..%. M. ass a .......... .... .... p. I Ito Mm riMurf. 4 1.1 Mltory. MM. MMT.- fk, .. ..1NIM..x....... Is ar.1Ia
.
r
wi M .. ..4.i. ...-.. M Ito *.... to4 s..ray. Mf pa. .r. .p. 1.4. .
.
.
.II-.Id.a w.1y..... .4-w .. ....... .. ... ...lh.4. I ..,. M aaM a .. ... ...1,1.r .. .,S1. M.II ... I. ... ...., dti. 1.. ..... .t. ... ...., aa.4M. MI pal. ............UOrtf .to, aip,r I ......... sal ......,al ....... ,
J; ;: asps U.... 11.a.14..Sa..1 4 11, ... ito V .W4 .. i .., ... ....... ... ...... M ... ... .
,, ., --If. I' "' $Ili. .... It la L1.. a pIll r 1.11..1 sr a/w s.A..sl.s.TI. w < M to t Mt I Ja Itt4I ...... -. r N its "-0
I '' U 1LN.- 1-. s.u l ,..:.... TV tar wa p..l41,5..4d.1 .. any .* its toM k. ......... I ..11 /....., .1111 N..h 1,11 sit..arr. -.. L..4II Sl1 A......... ...,. *l .U 4Mf u.. W Ito)>ry. ,....... ...... ...... ..,. IJtI s r w/pl. .+

...-.. tat. ... tw*.... It. I ....'! .,. 1 s5I1sM 11. .sae. f-..1..1 w 1. ..... -. IM' Ma.MIIM. ... ii n t k .a..J... to .*.\. ut ...... ......, r ... .11.14IY. i
...... ..a .
C nD1ulcn; Mcicttnt 1.s.l.r, ....... .d -lilt......a 4.1 .. I. staff ...... t 1 1ai..1.M 1.a, taa. r pa.- 1.111, a'.. 55 I JMa.. .. ..... .., saa..rs.,
......-.. ...................... .s1 Lms a.....-." li"r"a" Ip lie ..p... s .prat.. II I *.* *.. wit tWtor.M....IJtol .. I.,. ....... ha Is ........ S1r r.. .. ... M \...I""""" ..ettI ells'! '

JMS10STH.lt.. ito ,.*..(. ...aast ......, .saI i.I' ,...: Jbr.towMr M a .a .51.111slMi. lii...... ..itoi.il to .., W r 11 a4..wl...... a,a..o! ..", .1 N. sy .q S1r p.. r p1Ar ..
I saw .... a1,... w r ....rld M i1 .. .. ... ..._U.Ul. fill Sal......., sal,. .Is.... .. ....
.
.4.a..l. w d w I I.. .M ... .L Ix tel .,. .... .w." ... hi .j .. .... a |ir> if M> { wss .. r ...... r 1.1,1,1 My
lit r.-..,iaa....._.......y..1 li 1 I .41.. .... ..... .... eMf al :: .. J..... ... .sa..satMi "..... I I I.... .. ..,.. .. .... ....... w ..... Is 1M.a _. w __x.I ... ., ...'-f M .U-f 1.'i. |..!.. ...!,
..I..w to.. .... a-I .. rW Itof ...... ... Mrs to ito ... M n. .h ,.....* -W Ito *.*.. ",fM 4 4vr 4>.p to A* .,.. w gh.wM eI s_NII. w M.A1 ',.......%MMM" to My w. 1 ...,.**
r : I....... tto. >l *i4 sips ... ... ito ..... 1...... _,. I ,..... top to Ttot .to. tto ....*.. M> (Ww> ('.- 1 fiy-.l *t..**> 4M.iM.. a ..*, to .. ......, saw is p la.11 I'I.., to4py.M My..,. .....T ...."

O.J.AHKOW.ATTCRNCY ta. r.M ...... rd ..., .. 1sII. .... .h...t UM ..,!... It .. .!.. a MM* ..........*f.... ....sits ........ wli I ....|.| to ito|M#.| ....,j.r....1r.Is. ,-wa4.151 1s. r hr ....... ......., II!i .. *.I....M. ,.. .... ....... ..> MM.

.*, A"1' J..a.-. i la Lit .. 1. .i ......., M A.Maq. If ...! ... a, ..- paws. a .1s.1M ..-M.<..*..|... ..AMM*
AT LAW.KroxoiT. lN.1 to ..,. ... ...." .5.11. ..... i NIaIa i.. __ .t .r lriaa .tin ftM,MM! kM. M*.rto...4 lie 1 rW Itk .... tWtor ..,...4.Ttot .... .... .. .. ....' ., 114.1..dal d-a.Sr M1 d a aa1lfsw, ... _-.
to torrj II.. *. I If .,.4/ ..... totM .- ..,il* |...* a. dal M
FL14 ..." "...."al ....... ..J.... f ....- .. to MM4 4 ky .... 115,11a.e..a
-: -.- -- ito .>.hi.. k. ... .If M ItMi ....." ..,aWe 1ft .. ........ 'to *.. 5.5._III Slr ...... M..x..w.JI1,4asr.5a Sal N s s ... ........as Ussl H .5..1 14.11 M tototok l..

iU .. .to., We*" tori ..tl. Ul I., i*s ... .IptLs U tot. M ito sill thirl *f Ito M.... 'VMk / .1.1 ..to.tor4 tM M.. ..,. ... ... {.. .. ........, ... ........ ... 1w4sls5 --.. waI
& P. COOPER, ... ... UB to U w ... -,. 11.S. 4.L... r pv1_ ....iMM fc* .M... ./..... M4 MM! to ....... w .1t
Itol tL..4 ..... 1p1..d.x1a/ra.1,511 .. ..... ..i.5arr
ito .
a I a.. + 55. r
rtoc Ie r..la
to4... ,.*. I...t, w lto. iT U .ms to .. 5, pass""' ... tad .....-.... ___ I ...MN U... M.. ." ,....... l .
M ..
.to fall 4.... ..4 itoir 'rpl ..M.I .-lst1M r -j.MMh.1p.I.as j.
ATTORNEY AT LAW. itor. M..Ma aJ HIlI al 4.5414dr ,.. It hNr Pwsp!. I as-I. IIUMI firs $.. .U lit f_....... .1..nee lxy MM +.Ip *r to l*. h...A* M'',
..1..... :'. .. to4 tow 4r...w.-.. ,.4at 5.45 116 ... swi 1 L f artia..1.111.. pSs.l.Mr i
'
Iln'mTIIIE. rt L I-It 51.1 ..15f ...p.tl.a... as. ; ,... to M*Hwry Ml ...V:?fr6 awls'I .i... ,
i .........,ill..4. r ill i.sdN. j1, I
A.y.L.1 Visa
1. ..a.s .4,55.. .. ....... ... M..rl J.&. nr- (Lad Ml4 g 4.......
sf
toktrp kiJWna .. k** sal ....ckis1i 151 a -..- ..14 to Fs-... a A| v 4 k-j ii. U......... "j S5.Ids. 1-1. I I I .s.1 TMi" aI p..s. -.. ....
Uttofr .iii. ...ti.. tW all I '
>M .
8.lroCEJ1.A".aIlNEY .Ioi" al ...,... I.I.I.. a 1 .u..a.-. w lsth l.. ....... IU | It TkM M Mal MI to M.M fcr hIP, a4 a.Iaa+ Id I, ,;.... I II

J tot-';.... ...,1. .Irlw .its M toA V to4. Mtot .. .... .... |....* ..4 .*.k .f ito* M. M...1. N .et 15....... .._.. t.." sat .4.., .slaw, w .... prs d'(,e4tn...,, ...ass (1111-- MIl i. Sy. '

AT LAW, to. ... Is.li \ ... MHto ....... pto ...... .... ... ..tto .,........t/ito. ....I tor tIM M' t.. M).._ M 5.... M *.... .. -, M* *. lap .. M*t-< I ..$ .... a-. r....... 1.55 r ..Uss5 \

tf pl. al as.to.l f I1 M MM .... ...... ... .t ... .... ........41.i1.Ir..iaa. ..s.aas ..*... .a he .*... .to*. *. *..br U MM**!. MyMMX s.Ir ,fe to ........M Ml.. ttoj war t I
OAi>ia riij.E. rLI "...,........'ha fin I Ma ito rMtor 1.r.s.5. r.. ,..., ... .1. .all all .us .. its ,'sap.tars. N.- .... *-... .*. MM.. .-. : ..... .....S....,. ..... .....4.t...

.... ... IwlMMf. If pas 4*. ."M a ....... a. ... l .... ....., I.... .\........ .. Tdi.Lr..t I ,....... L IN II.......y r. .1as .>. W -, UM\-... to Mil .*...) slw. '' .... ....... .. ._. .., ......ea.I ; .
i. C-OAEDXIR, M tf MJ ...., *-, I .... sly .....11Mi -I i..At .. II1 .... ... ..... ... ... M4 tt_d ..,.-.......,... a.. .. M M w.... ... '.... III .PtIw .. I I ..a ..........M -w. _..........,

ATTORNEY AT LAW, it. I A..tM........... is.1..li .. ......._- tails"." arsl. w -.l...w. M ....*?.1 Aw. Mf..-..4, .,.... aw, M ...... .. ss, s swills ,........... ii1's M .., war....... r
..1.w1IM..IMIMf'rhwr. ... ........ ad sww41 Sail 1.f Mr. w. i1. .......... ....TW Tad .toM". to ... ......... to.. .f ... ... .... ..... sal... .... .5.r......N sat .....a,,......

CUI3it'ILLE, fL\ M "",1. t 1V J..1..u H to4M IMr <*...... ..r-r. ... ........r.1ItiIN. A---. d. ..... ................ ... psi J.... 6' 1nld. N lass, .......l I. I,a......... ... haw ....1M ass

iau t.ai-1 r ... ., ,... .. -i.lq sd i... Ia4 .is ....1 i 4 ... ..- .... .. ... ._....-.-. ........aasi i... ::51.51ls.pals.s415.4$4.was. ..
w 11 L .,...pa'Ila11 I. s.s. ..... ...,.a KitMMMt to. ..M. W toM ......... II Mrto ....... .... ., ... .
M-..M 451 .. tort .... '1 .. i ....-. .. .... aMw'..,. a M La a ..rdr..r, a.fs5'.M4.a.f SSaas. ... .-llTinllT.M4MMM||
!-N1 -!:! ki ky tto JM,. II.itor to !. M a s 1ni.asa..d. 55.5. 111 ... .. ....a fpwiasar. i ......l...s.is ,I M.t. WAl J- IMIIltlii M M MM.%.. ... .....". .... W ........1 Mai I I .... .-.. ls rails". y..a" .*...

_. ...... .... .. ..NNaEItWIN lidI. pal ...... .... s p.ia.Ljt4t .. ....... A" h ... #l..... w.all I is _1 ..K. ... .. N ..., .... .......... d ...... N d1I ..., .........1 l... .......... s..44 a, I I....... ....... rtotoi.
t .. It ... ..... 11111. .rd. s. ....d.IMs4. fl.. i ..,... .'ry a'a 1.a,- .......,. ... ... ..t... ........ ..1 oe ........ ..... 1 I'......... ad. ......... -1", ..ok
Ie JIAJtDEE.UnnCl""lu M .14 i ....... ... ...1 s'....Ma. sal ......._.,11M....fwfs.. .i r. I S..... l1INr.w d..pa ss .... ... ....... ....... 41.1MI. IdI, ...., "'" ... ... ..
.... .
.
Jir.IMII.iM?. lay pas jrlln, b.1.14. .- .......- *. ItokM 1'IM ...,...aprl M i .L.Ir. ./ 1ss .....r.......s5.........> sa.! *..to I d si.l..ass ... .... _...... i..55j.iwr, -, ..........., ......,...
X .......1. ......... s.r.ei54.1. .-... ..... I -. 1/. ...aw ....a-isl x w ...... M arI as 1 T.. Is. Rs 1M .to* lMMt/4 ... MI rf m* U>...ir M!1.I I IM I.. ....... ., 11M ,.,

1 lay. ....l'.,'t. ......I. .......|...>.I. M I M..UI.tk istaI4 .. l.a...... M .w II::. atr .f.. aryl/ .laa i... I1 ..rawa fsad/W..-...... r......-a ... .,... ast-<-... al lei I ... I A 7MI. ..51 ..1.laud M'W

JU 1".A.\\,11. LEU. ..h I.....i.a ia' */ ws -. w 115.1 y sa. .... 1.11 fall i" 1b Mla .4 ....1 j /s.1 Mf M* MMMl.. M. Sh Mtto- 114.1., ..,... .... .. ........ N. tM,. oar ..... .. !;-

.......- ... .. t I .r, ..... p1a ......uw. .41sal 14 )I..... I. ..11 tM 11,1,4' tYa..q a .. ...... Mlai ... .....1 .../ ) ..... N t....I1, M w .. -s.I ... .. a.... .... rs. -.; tt.I.

ABCll'D T.BANitzj! ( aw: ........ a ........ ...,.. |. -.is..4...s..rM..y ilri.JCagyL.f. w. ba s lass.'- MI* toM to to I.l, ...........aww/....., w.w.p, ...ai 1M ,.......... ., s.o.1
ItoM 1ay/Iw ... .-... 411 sash .......ta
paw-a- s.s.aa .. ...
.. .
a.,. 5.4spa.slaa..r. T M Itol CMMltoa *f*,M I Maw r pas \Maad ,
.
.. .... '. ..
ATTORNEY AT LAW. .111.. 11r4r lit I.WM.pt. .) MM M. ash -4.y. ... ..J.. .. ........... M4 1Mor. i .... ft. fMt (f MMjJi..... .M. .... TIM. ...... .....,'" ...11,151 ... "I ................15515.a1.lwa.fii1
tto Itol .U _.. .... 11115..1 I
nUt: fL\. .1. M* I* MM ;M "Mto > 54..55 4 ..... M..rs...... .......... pt ..__ a ........... r aMr.a ....... s..., j J.. .l r...*... to lax M Miami .,14..4..1,
a
GAIJ .
I -.w ...,. 1 IMI '" ..... .w1,...w.. er -. ... sa .... a... ... .II k.s...........,...1 1Ih. p1. ..r ... eI M .......... tI arm ....... .l.. MI- p -HI I M.., !'1.1 .1 ...---. ... .. f.ai.bi a a

l LL ....4 p pl! M 11,1..1 h I, .... Na. .. ... ..saa ...a.& Ian la I u.5lw..Ia rj" I. apr. aJ tr1 Rni4" 41Il....., .. '- I "'I ...,..-... s..... y 11541. fl' 1ay I ... ... d .... ....... ....... 4 15Xw1i 'I ......... a.th W ........ ..a1..

J : .... 1 Nf .. ar.1.... ... M Is_. Ii1e .... ,..... Ai ......... ... .......'Sal ,.....,. x..... .... --., ., -- -.s.........,. d s.-, L.r.r_a..r toy ItojjMf i I .... J. TMJ! tf .., M*.-.......>(

:, I ..._.... ...... a .sya If ....| ... ...- ..,. ....tor ".. a. .s4 a ... .4T. s.-1 r ....... ... pw.. r pa.a a. ....... slrr I1 .... w1. .u..... I....._aJ ...... ... ..... ... r
.. a rr. --1 ... lmp.ad1,1.aSh. *. ttotit dw1 ..... ... ..... Ird si4I5r. Is .1.p M.H.til ....... ... .. ...... .. "I .M ..... s.. i..- M wa.5 aIt, ., .a1.. ... m 1M4 awsr
.. .., a- 1A. a1 Iw s,d alai Cett- .... ......... ...-...ia ...... 1..7 I s .ss.aal 5r. w5''srM ..1 ...... .... ., ........ as, .... pass 155..4 dar. .'...... s. ar.i4ws
i .. ,..
Cell1lD1WID XcftL&Dt.JJCtdOrrttlltA t-R AI'T f ..... tto Mit. bail Pelt. R ...... .. ... ..... ." ... w w salt -4 la.a.a... .. a.....p. .- I 1.- a ...... ......4..a4

I iris. *. .... MiMfc Itoj Mk.4ttoi .. MM ... ...*MM.toil ....*.. .<. : .aas6.MtoJMlto" .... 4. Ht Rap MM.* MM. ....... i ilalr ... I L Iw 1a, e1p." xdarsr l_. sad, N s 1..

1....... .. tM ito .... MM* to4 11.51.,1snarl .. .... r (as .- ..... ..... ILMft. aJ M ash i.li I p.ist-. .......,, .1r...... w M war pass., 4. .s. Is..s55 Wee I...... .. -- d ss asw .........

..Ift.. ........-......4eM. -. M Is 1111.IM 4 Ut to.. fo tto .. ..... Ito as9" ., s. 1.w a1,1w r.. ... 1w .( wi.... ...... .. ... r.1al MM hUW* d.*., ..<. M.M4 .A.... I Mto My Mlai**. Mtor M*.>* Miy awl M 1.1. ....- M .111.4
1.w a/ d -r rt I .... .. toj ...... to.f .. rf. LI... ..*. ... ........
.... ..... .. --. .. WMMM. tof. bat M U .... !).*. IA 155' III! fMM.MMf. .tor... >to Sans KI a+ M. | w My 1i.lasa4 i. ,
1........_'u..... in 1s. ...... .... 4rf..t Lit ... tto .... 111 .... ... y ,..... Miler .... is WtoMM "' .1.1I I ... ...... M4 .MM MI --.- ,.... 51 r aIM ...... ......a1 M'MA. s........ .. a p......-
,....s1..w 1.M"Mr.lw .1 r u.- ..1. far. IN ..... ito .L.a 111.k ............ so..5. .wa.s..r.twa.1.hr.. .... -
..114. .
.* .
...... ...... toss sa .* > 11111.. ... W Mto ... toJM/'I ....*%::!_ I I Lu& 1551 da.r pta w pa.- ......,....-6 .. ........ ... .a I, tI 61 'U" a.. N1rt

$ .s.. A......._.. ... I ... .. hs I i1. .Is. w .... a1 slsI I ... a. .. ..... wi rl ....g...-,.......--.-.... was.. wLaa..4.p..sa..r. A5 I.aat I .+ ......-...

_Mir_ 1. Nary } -- .4ls'I ....... a.A/.tS 554 .... tdw l .. ..,..* AM' MW N a ... Ad .. Wad sad Arr....11 1, M...... ssaa. r .... ...... 1WM1,11 5 slawI M MM4 to Ito) f1117 I. .. --- --, ......

I."... .... 1If I 1......, .... ta... l.... w "I 5. M, h4..tr: tot to* ........ _'4.-1i ,... ..asM.....- N ...-c. : M* ..... i ...tof M>4 ... ,IMIM14PrtfM. F 1 _I ..4.. ... a

_1' 1 taLv> I 1..4.1 .I.1W l1 ..... w Isar .... ......... 1M s 1.i.. ..... : 4 11. r ..... 1, ..144er.n i: ....i1,. aa..rlr.4 a ..... Is.L Is..., .. MMlk." Wltol 1.kS .... .- ....
"UII$u' L. O".I ...... ..... .. IA .
.
.... ,....... pspat .... i..1..1I1 .. 1h. : 5.4 15.1,1.4 Nqa-.t'-( 11 1, s.1s,1. s ....... Sal, eI 'sa.t..s15MMh..d --... w ... wa..sJ JJ w Wrla.asd4
.. .. .... ...
.._ .... ... .
dsM tor .
COTTONACTOR. I .... ... ..... ... .. ..... ., M4 If ..7 ..... "-' ... .ti. MM d WMWU to*...> A..I i, sp..a. ILslt. we M4 MJMM) w to *4 to *M) ... .
parrs ..I +.511 ......... Iswd Ni1 .... Mr .....,- ...,,.... '
/04t IAZDJXJ U. ti.411JA//oX{ 5155 ".151.41 ........ .. I.... ....'MM ...... AJriM. ...... salps aNil. ........ 1 to* UIU J.11I1. 1.111.54 1. ... ........ I4IIM ..... Wy ........]MMMB. M....My H* M.1 1 -I. it y f.14 f-

C...,.. m.M a1..htrlh..a.. 1. M........C 11.1........ aloe t M ...... .' /lb Ih.t.... .... d..4..l.N1 .5 a Mir.... 11.1 sa srd Ma1 :.. "'

M CIIO II A NT i iHT j 1&.. ..y..-.... 1.. w r ..5w.L. rll./l. ......,.... (I......... rt1Y1... ...... %/ MM* I!I Tad W My f MMMM p..w sail.-.. sw+.-+ 'M-s.1 paw .. -- .<
.. ...
... 14 > A T $uzH'a1 .... .... .. ..... .... .., ... .......... ......... ... .... .
....M4 .l..4 a s jri. ... ........ ...,. .BtoMMl IoW 1 % I '"I. -.
i I I .. ..,..., ......... .. ..'- 1" .r5 .1 I(! ,.. ..... ......... .
.a r4.'rNJ ct 0 11--. .... .. ...... .. ........... u.1p.......,411, CIa.1 LI/a4r ... ,ari..lta. w1a fc* his ......... M ...r. wry. r N a.. 1 -..... *M tt. TWA IT Mf MM. .a..a..... .
..
T


,. .,. .... .... --
--- .. .
_. J 'I ,. ..-
& .. ................ : ": -. ... # .. .. ,
-- .- .- -. "

.... .... -

.r
,
-

1 ___ __ ..

fIt1t' eJr DtAcaity) at 0 lssaUl.. FU. j M' M.1 .,... s.l.rt bt. Sthrpl.isil .. Vkito Earn U x.MNl....tten. TU Mratti [ ., .
; ftt utor XmrrU't CrWrstUb. .
1. I tiifi I w W. M4 ,.. ..Mlb>.. KMWM
: A. Gi.eiti114. n. ...... I
,. C.p& J tIM ..., .. Sul .....,. ... I ........ ..., ... ; I
I J--, "--rf .. ..., ..... .I yI N I i TU*.tits N .. M fa.4 p.ni.fw'J ..* TU Mbwfaf.b lU.VUto fa lUV. flaw kUbl B4 t.wtJ.ftt.

Al'i11AT. nlu'u _*. I.Yw. ... X..w, w ...... 14 I brit; pf n. Tl. Nt. Ea" .Y 5sr.ftl j.... learON. ; eI tb a-.a.., 'f ... AUUba Mtt/ .U .M fa. B. .......w UM 1-1.Mi.MiMi M* ........ '

r sty ""'il l'Lrl. J w 111s1.t1 7,.. ..t'WJ ""1......., ....., I.w ...... 1sa sal Ib ,..... ...1 ........ n., '. .' flap Ut I I ... ....... .. J UM. .... Minis. 0... CnwlW4 Ml Grsbls .. ...

J. H.u..- *OT .. R BoWtffMn. *. J",. ., ......! ...t..BWBJB Py BMJMM MM} I ..l.....tJ.Rlyaetih PSIS f- iaa.a I 1.',Bmrrfy I ...... lUt far. s tint kM kfc lilt rrtlif .... .w.. ......, ....... ,.. ,
a NIM.I. W4 .
... sAit ttn b4 tU kMrli "'/ .... toIMlkHUftoMffitwl M,. tWiub' I rU* to .....! tU fit IbflBJ. CM. WwiMl. .
s -- = =: it ..lwpir.l.f.... .. eL1dti lpt.t J"'Iw._ ,, t..l fw ... ......, hrli.b flit r...... ..,.. .,... ....,. .. ...w eI UMitkbM- :1.t.iNtll.t KilY.r )I...... lint.IM i c.L lf..B.UM MMMttoBtbWMMMtoBMM.., btttatticf BT *M|
.... Ottftt /n. ............ hi to bs.l ............ 1 .... ...... ., ''Ie k II
.... ""
af lU .511...... ..Jai"Ie ....r...1 Jd I. .. ppa... 1M I.i fa j. rVwr4 ..... ...., UM .].qIIi. ) I MtO
slt t+i.wt J I, ,.. Araw, u..us.. lb .... ... ''s 11..eti.t .. ..I .iI .... Its, ill. NriwtA ...... II. h..w i i I.. ..... r & lain toM/iUt.Mr. lUTfftBl
: ft
B IfMi.b ...j I. to. .bta f.. tkb .'.....I Iltre. f1 w .... tlsl fw .......-c... M* to ...... Mail. war gig i fa lUM 1....... ..... .... -. sips i.lU IJTIM rrfwllMMiCM** ,>M4 tgrbii IMt I' ....u,. Ut tkirtMM.. 1.... IkM. .yi...lliIW wf......1. I erri...Bf.fa EMMlfa.III.NN .,0.r.... bl.ClWWlW4..4wr
11' s.. MM/
Bl ft. to bMfiM p.ntri.. .. .. 4iM tiM.
r1..tltiw.itls tlrer | | ,; ...rrn.iw.ri 1 r N ..Mb.Iblilt.. ....... .btor .. ......... .. .
4 ..
4 4
N 1M.....r. W Il iM + .... ..aii.l .,, W .W .!... ...WiI I *c MMtrrk/ w yrtbMfjO ;; Ujtk *u > f. d ....... ......... .w
to lU *e kM.FlrdaVa ttM I I I WMMJt ....... to BMU. M att.rk .... ".. Li.N. ll..u11 II';""., ,.....u' MMM* lU Mrtb* fUM r.0 IbttrMfJ ; -i Mrk M *ifftimfaf eI ,.. 'slit. ......, .... '- .. a..h, N .... ,' ....... J 0...weW ew. ,**...4

| ...... .t..1i.'1 ... ..,. Li. ...... Nffakb-" ... b.* c-,...,... ../, I 11..1114" ..... 5q w k t I ....... *f...M'MM./. UM.. if... MnMMia lUl'.. .i.** l>tota..4- I 1! ... to fMMHI islet, Wkfak WMrml

Oml star I ..M WMM ......... tbiil t....... fa _........ .1.tt.4................/,.... tIM Uwlf Nr..Iw11 w .,. ......, a If .. MM, U WMU rwrM .ass|..f ell...iii..r to U.r.,.......II pier. Ib.sa f set.tw. w. M, sal lU ... .... anWIWa. .

...... A.lni., M.,ar .....! .lUa.. r. ......MttrtoJM.w.. MB.lU a. ..... aa4 Nailiaf.llsilrrl CBMMCal.G */. *.... I. ..1.1,......... 11.1.1N11 tbJ M........ ...."..... Nit M s J.Jr* *f ...."T 1: sIai. 5t..' A. r....' .......*UIb4 Ik* ,
,
to UM) CM.*farm Amy ..... UMffaM .- ) MM bW I. b Left. 'TU .-.. IRitvr .. .. ur iu KM .... 4 u I II tU IixrMt fWrM ...
M tU ribBMt BB IkM MtyM*....1 far I ..*.nw af .w..... tli **? H M M *. far t, tow .. UM ., ... MltWBBW *..MBB.I..4 ... BUM*!witt MI hrr i i rh. anil* Ik. .... CM>faaWto BTWT, .b U 0 ,L. taw fr.. ra ; .,...... MilMbn to '-s... lUl w. U*. .... w k.I. ..-. a 1s-......", i' .... U x4irrslals'.p .etII

Itrfafa .fa IU ny af UM "..., bfniliiiig .. ....... ...)i.. ..... ......1 ..M...... ellM rrs ..... PM S i, ..." ........ "... .'-it....,1......*(*. fa.(Mat war to fMr*. I .limo......k fill.KiJMtf.. .bM M4..to&...lU.........1 Ml.,...**J/' *....s4csa 1'i11M.:

ifa |..Inil.i. (bw) U t1.t. bg.tkrMbK ...... .j.i...rl)IJ "4' u..J. tU4t4 lU .."....,. .to r,N, w... ....r....l .* Iki.* ***U- 1 alii 1"'L'" r1.,r 1.rf.A.c 'M ... .1. ....... '1M.... ....j:..

..s X.....*. B. w r M .*. ,.iO.pieall.... Ie IJf O lOiN .... .... 'I Mr .... r. C J.Iw Iii r1ilLtsrN .."..... Unit M.M, M lUif ... ...., A |M4 MM/ ......... .art lit kits- trfN. -()MfiU- l awe t'ra......, .... .. .... .

....,.. ...&.... far Ibaatoffal. W 'h BMfWlol ., ... Tkb *... Ml ..M* .fa>MHMl IM.|II faj kl. ...... tI-J. ...u tkr.. .... ... 'f... i iU4U to dbk ... $!... .4 ,..*.. IL.M.ts, I p. Ida tttr yMU.U4 M'eoI.trU.t ttrjrU4inU Iwrl ......,. tfal. N tF.1nk
*MM ...-&....... .. R
1a...'4 wif IM bat ...... UM fi.rlrrl.nr'1 1 141..1 M M..." TIM pl-J1.tu tbJ h.. 11.7. ... :'CUfetVlUMMiMM. -,.. lMtil..&M.lUr. .ifkl, .... ] { .Ii.1. .YMIw ...... I''' eI w rite!II N..' ... .

...., AIMB.UUtfag; .... VM am BM ..*... ibis IM .aim- ChM J.!.. ,j ,1 r. TUU. T..Sw., .... )I,. !11'1. .fai UM Mfi ./ Kgb.4, WM wnUM I'I
I.J I4 ....... xrn. kk .. A.... stir it i..r51 u. .
Tit
!
psM Tm
CUrtvMr.AVTM .
rail H.a W a "ell I .w .. .Orl 04tH I.e .. .
y I.I .. w wet HBM list k psiib.1. rW4.'k 'lqi 8. CM UU fenk" X* lUt Mr. |h I MU* flit I .. Mk.i Cp.a'!
G..a J. J ..>. .1 :.:. .... *wlJ SO MM .fa UM 41..... J 3 MlBMMllM. U* M ri fit faMftiM. fa 1..J-t.fa 4 lkM fa H / GMBTB!. UM HI. -. C4.w4
r ,. wU ...! ... ...... ..+...--. M ........ ..,1. t..o.f f 1M Q"'; .. ,. 5 lM> vrytil ...... J X....... ... .
..
.
..,a.4 .... ... .... ... .. ftM. Ul tie. tkirttkMlMl. I II ( WiMtM IU .far.iUMyi| .Loa
rd.l '".... .I. Get. Jk..... **k Mw3JM 1 ....aalir4f elf"," 1 r111r.. .it y.r1.1.f11. rfurl J I ** .
.j fatvwt M to *.. Ie tlr .... ... ILs i. r........ Lei ... ..ll.x a.&.* .... .*xk .w.. "P'
>/. fawkwra p.s..., ... I Ie .... r../ tU tea J Ikb 1MIAk..5 eI G M, .. (.. M T>.....n wrrrv .fr1 .
U
.....* .... -+en.... .. IIr ir.l,1a k .b .. w t1. SVI L.1.ire. ........l.MtU| kM to ..% AM '........, ..... rM....... .1 i ,.....flr. iir1l ,tt .M biM* yMM'fitll k/ M bitM ......MNMvrjr.. / lU ... RLw %.1..Tlit.., If.Il..l'10..
M/ .. .
tr/ .
C ...|
nrwsl ,... M *}.....Urt tiawL .b..... lU BMTBfiMt4 BirWBM :; /iefNJN .....,...... .n. .., II- to M MM?fwrtl.* lki I"' ) .roo .... U_ ... ri lU ,...... ....* iWj I I B. tort 5.11. H. M/*|
......' ***...hl' cm-I "",. (- """ ""'I I .......lU ......i JwLt Tl0Mk-. epei... .. ... ..ocI.'aW ftW air....OJF'w.pU1 Tnt wU. *.4..B, BffMiiit, B4
"y rv t.iJ pIi- k.f ...Blair I. .... 4.k.. .. .
BM* I M*r4.l/ &! .
/ .. N. V 11"-0 .. .......{J } HI+ BlBIW net
...... .
Mwti9Mto far U. 8. H ...." ,! M 5r.al.b w to. rk .n tl.h j bias )I last T..te.*r !last 0.., N fV, I .1..il. b t' I .
W. WMJtr lUt.i\tr Bar 4i4 aMlUl sit. rrllre.i 1' b01.alli.W I '( I MM4. M ail .....Bt to -k IMt U I.tl.prx MTU** *.. (M tbbt. MI
IJMnV 5.x Uri tM.i.t WW to Mllrt aN Uw ... h UM4MBM
mf
W* Ulbt. WMMtBBMMb.htolBrtUwMitii paw M/ ) MA. i\Ml stir
... ...... U fa ... ... ) 11p.*
555S Mtk I
MI Jalui.rJ J L swn Bt if UM
11ft t ,
.. { aal MiKti ., 1- r11.Rieltrw Pda MM.. .! ..t+rt.l IIMI kb ...... IUttbj *. Lea (I.".... Mr. LJM.h U4 J....... ., tU ....... ... kiM M ,f' fiat raW a ..... Ilsif ....*

I1w.&Jeapl r...,.. .... .'a. .gi+ Mvf rlrrxy 1 ..... r..&J. A MUM win *.nM4 .I ...( lib ........ ..1 V. ,' I.... lU IWk M ,........ tie I Itkirt I .... kiM,I BM ....a/...MM tkal. 'II MMM.. WUM IUBM BfMMl to ...)
.
M.Hila ttrig 4Bf rbrUiaM Is3UMB Ft. traHwt to mat. rlr. .. fill. M l........ n-e. rkM : 4 M .. feuTU' *frr.. I(, /ik......l S rtUrMr*UJ U... 1 w..U. U My BijOTtM. VM, fir, '' 1 ... MttMtcnh .. Bf baj.e.l

DitMM i ../.. x.51...* lUt tb.W.lkwnet .. MMM ..I! Mj.. ...-. M ...... .. nI -. .lIiew.J Ut to .M .%.....W to ,.. Bf<..... .,| ........BMBftlBM.., M4 ..Lfi.R. ...-lU...FpTBT.. bBtoBM .
.;
Isr. .
... ..... .
MMwB aawi ..
UWy .
.
11J .. ..
.
Virginia. .b rM4if. .. BM all L i'' Nat fa .... aba. *. I. 11'-4.: I' nJ..1iw J 51 .I' w.... KMU ... tl. will.. .I.,* 1 p IasIasp.nsnu4ns !Ie.
UM (.rtlwt liw a..4 lilt '
llsrwd.s .. .... ) ttri.i.1Ln M rte j I n .f bUr. Iaw ..........911.. ..4 U rr.MMIJlast. wiurfc
0! ...... (MM UM ...*/ *f X- tralk h. b M fa kb ........! lUtiUl5Urit ,' ..,. L-' *tU M M Wvl IeI..l. i I .CM, U....IJ Mid r*'... it .Url Mrk fa ... MM W* M.iM.-. ,...., I tU iBIBftlltlM BMMTW, tk U*0 J,.toto ttH...fa.1 wkirk MnMt | TU ...bffbbiitc. ..... .-

.. y._.... ..... T"i'r' ( ; Ctrl aUM frvkai CMH I I.1 ..."-... /n ..... M4..L TU rkiMtUl to U 1 I..... .....Mr I. ...
... ..
a ...
U J....* J lMUto M4 tUnv U4 N aM x.15.5.1. C..f".w" 34 krOt. !' fatt./ to alit ....... ..... ;' aetts
U MMrtiM : ae.f .. fW
dial Ii ... iBMtfag ib UM* aa4 Mfpj MaftMf f, M i .trek s r eI IIN .., ,. ||I ..,...., UM4 kM ..... trirfctog
towar4. ..1....-.1, .|M kiBkFar ; I UM .1.b... ...... I. .... MlU'lkbk ..... M4 ffMbrl TUUM 11.. pH.iM..itl ...|>.. .,tl.ps. ._ .t ill Jtleif
nBMrtrilbg kb. U- MiT .. 14i.a.ri& .... ....... f' sa I..... W U. I BMMMB fatUMrtrib
,.
tU fafanMib.f lU .rVtMaak'KfMie ( as. *Mr, )I
... ......., ... .JwLi.L.siwlrwf.fW 4i- .m. I. r.a tiaSaL.IiWr.. ..n Milk ir f.klM. war f iT'to tint .M. ;1..........., I ..... tottai. BJ I BB4 ..... faiMM. wkk UMMMM.
....! K. A. w* tall..... UM,... Mfatbws I 1 ..t.. .a..e...... ..., aN ...... wkieL to Uikl.* ........., MT 4*M IB M beet dm B.r cUartr.b MB. A4 M, .fa UM far..t4' ....
r.rr/UBt MMwtTaVw1 ...., L..I.t Ii.ppi... .f .
*',1. 0f tl MM AtM a4 w* .....* UMM r.r.Le.iJ .1'j -- .I. MvaikU* k ... Bot Nf.reiljpir.sN ', lU .MWIK*, M...k..l, MT MUMUM* I IikM. e..pt IBM yart.W .. MJI .II KrMklMMbM. U/, herd l tUt
lpVB .
fHM tU iMMt-TM Bf ....... .
f / %.....* V {iBMU*wU .. ....H IUBM../ '/ Na"C. ... )I,. ...... CMW.I ... MO ..... (;na* N toaanaU to fat *:I IMUalto ....... TU U1T IM M I j jftnl kklM WBM,.1.........O
....* UM BMUM1 .. rally fata****. 1..1er ...i..... '... warm (fa lU JMr. ..... .. .Ia ,. .......... &Me U .. ..... to MAN M4 MfMBlir I ItU i U
........ fkxW .. UM *MUr.4 .fat" pro.< MIIM >4 fir .... ac If ............ it BfMM NaJsNJ 1 Op.iliR (BBlM M
{Ie ..r..r..1.v..itelIid. .i4 UIW. MiLury iMBib.tBi fa j jtiuMttib. I atII I .11 lUiaiM). ... *..., .*ib M4; wwtkbM.. |.',li. TU MUM; II F Ie1Ja Mr. Iv. iitb.Bf lU frl IS.p.IMra., h ... lUitMtlJ

fa armfiiewg. nfM i
j,.b Sbttr | 4. A. tit!* wkib .jnJvkaaMj ,... SIll ...A'!", M4 N'fG*. ... .Ji i .... gMtbM ... I I lit ,......., IW U fa lU rrprwMiMi. i '. ...fill .Nt........ M.rtM, to wkirk I..tILJwl. ... ... sal pewM.NION "
!
( *wr ( % AbUay. Hw 11.7 to* ... ... 4W
.w.. to .fa s uttir*. .. CaylaM. wf MUM MM* It, W. ii. a-I, "T_ .....,.... ,ri.. ..1.. .pi..tlLHN.1..1.1tetiee I: J Unir grMi..... eI "...J'U'iaI' ) IV**. ". I II lUy. .... M ... .. tUi

! awl &.. Milbff Bcigalbrfa MBJ aa4 !...... ManUI. at G.MM.Ufa. le.pi.'f Get u..... I ,... sort/IW If.; U U4 1'*j 4...." Ul Fr.... > W 1. ..Ieft.N I Mr.to 4-.......IU.. ......lie......... .. 1... .-- ill tIs .i..waJr..t. ail a..

)JM.....*..'*BTM/ ....!. at Pr. IUlM44tBMMBfkbM. .. --n.. rJa "(j... G,..,'. aj.rJ ''I bUb U/*, ... MTMMM MllUtUr ......., Jw L'aial 8w...s. .,.. tl.le..ea.ti.B 91 t1 kick....IIMI... |. batbtf iU& r MftMMiyiBj/altanafM*.

B IV wUr* U fa ? I M/ ..... lk M BM .MMUM Ul h1**. to. twist. ail wick*!

... BMBtag UIHIM. M MW* gMM fawh I* a rwMrtokfa; Marrbl ... a 511 /,VWJ tU..*./. I ala g 1.70 ..... .....iet ....." ''UM. U, .fa> fie, .I.t UU BM .fa, MMrwHMjr far IB* rtpm ,.--. .,i ....." A4 MMfttBMMl... kiUn4b Bf kiM UM..,

UM .fa. < .. .,kalililJM. w/ af UM tow*. TU MfM ITMBI > .w w ....... MMntfHiml.1 I bin I ..w ... UM *f bW.lMtkatU *../, lU "i'-..... J ....... .... MJMCtl"W ....... w p.aa.-' ma BMBMMM lU. .t./jw.iIII tkM
acBf* i ............. I .Lw. tq.Jrlf Ie sMa... j .. .. .... ... ytwr. N ....... f.... ,
% GMMBlltoUIf N.t.e1.I. ..l I Cep4- J..kMB .... ...... *MhjMB4 kbUyftoBrUali -us .rl f..ww.A. ,I 4 knrf MMwk : -Tkb farBMkly af a*,

., ....... 8rfpIe"{ ... .,w... ....aI, Haslet. V.... 11.1a.r'.... UM... tell a r..r*-,.,......... kb BMliliM UM M s I, M.IIM..tM4. )I,. 8ww4 b (G. ,..Pita IB U MMM.kM 4 MrMMtMlMB& .. well .M IUICMMW IB. M tVt ,.aBBllr **ipUky r
; .u ...
.\ UM NS.tJw L..} U4i ill lib. ... ..., .1'. Poet -5. WM Ur4rr.... lUafa fa wkk .. .. IMS awttr i M iiJrr 4
..
1trl r ..... o-t.- to nlMMa.aa4 .. .wII..*'| ....!. IU l.... > p1..1. ..,,
II ap.ill "-I U .a;. eie tlla M ......... ,. I jptofBato*: it .U a...r buss ../....,
.
M fM } ; Caiba V TU .Ul lw ."___ Bit
< M
1. M
Pea flirt .Jfa .. .
.....Jt1i trrt l.rrHi1J J.lr ,s....1,.... '-1..a. .. 1 M N .. .. U 'pe.1 a* ...*,.*M to ... BIMIBMM.U .

..Lr ........... Ie Il.... 11Ift.........l ;n. ...... ..... lU BMJ *f .iII.... ....'........s.1I1+1 Ii I;i jtait4'lUl I. ..* wU W 155. ,PI'5SIIN L... MngnfaMM4i tssr.l./| Ut. far MMMMBM lUkM. .MB4.MbBUnniHwkt ..... IflllkllM4Mtk ...* .teU BVRfkt fa ......* UMnHBiM4
.1.1.1..11x. N1a.u1 rJ wJ .Ml .h ......;* far" fair tr..s. U4UM We ....w .. V. to > rjaM lUaMalvaB-
r.a. .. Mk.M .
hr.. V k1J.ea-J 1M..UU. U4 faMU4 rtonMMl I MI ... ........, el ale J "-e
J' II-ow. ... .w MlUf. bOuW WUrg4 ..U* tU *tUf ...., 11.. tUM. ..., MbaUl WM...ar.A,..+y*f
... (tb..p.It. .. UMM* kiM far a.I.faMk. U Ul f M 4ri M4 M.ii* N1.5.ti M ... ISre, sbaN. Isis Ins. ....
r.ek ..
sal Ibt 1 rrs.is' IUMWMM.I Ii.** W Let ....,...,....Nil an. t.... ..! J Mtb ...... b B. I kst* M *Wr.* to 4MCWM. .et.l -..ri ..41s. u
.
II .... *.... kb r.ll.rllal Iear151ir; tU % *rMtwil / .. lib
.
set ,. "..... Jst ... \ ar rttJcuuBArj r. Is Ul
.. ......... .... .
.
N peoI IMM .. .... II.
.. .
.. Bag flat to abM l ** .... (rbll.f .1"
g MMk
.... .'.. ... *M fa4M B4 EWL..... fagfad *f trsfr far Mb fa. ae..L-sp.Jrd. .
)1'-.a.4 kr s brft mrtWtJkUVMrtUlUM j I Ul ........! ... liB{ UM UU. .< Lade) kM .41.4.4 ....... to lU *.
/ .111.1s tUy *.i4 gH k k faOal ... ..
t if .iMWJ. U4 U4My tUl ... .
: I IJ ItplSsrir, w* uy **
.1i1e
fa tteb. TU U. aD .l tbaf
C.pxi. MW M' > UM.J tofVrvU I.... M
kb b.re1 VM sari 1Jallesd ..l'.ylast j few LJti.1..IL.J .. *f**r M<.M.b viU U .... UWf. .
W. O M. 1+.11. J 'F1Ii.Irr.., .1 tJw4t..l kiflj I* .atlrlt/ i rtivjl war wUUl ... Rr..1a.rpL.. I
B.ipli.1 fir "le -. .... WMt f MIBkMl ... MUM .. :i .a.J.et.iee II ........,ie, r I ikMgt 'lUr. M tMaiBM4 1 ... /
.
t p.r' .1Ie 1..11. If".. .. .,... .... ....... I stet -lWfaUiMBB4tUfaTi
.. .
.. .. .. ,... ... -- ....... sal 4rit UM t1.n.t11Jt..pwNt.a..a.. ..1.iMlt1 .
.... ..,.fa ffavjM tf p5--.... pastL. y .rcr. bp.w, ... S 1 ..., M tU CM W..... MI .a-J.r I'.....w .rw N..1..t .1.. ;I IaiD. Ulf n/al rvtiaMaffa ......... ... ,-..... far to ly re<
1.I.. .... sf Itr .. .. ,,T"I ............/ .... Uy. ... set af ytiMi, ..M, w4 lU Irrnkb hie fak .. 1 .b.... f..w/.tnm UM rapt*,f.tUI "IM.*!* .N .! IM4 Cw l\V ry rear rn..a.

.I.. Its. ,....... I. tl..ilJ ., .. lU laly /. U4 ......... pt km J Jf MUk.*.M ......4 .... .a..1 nit bflM Xrr.rlrrtr-+ I..r.r. I I MaBttMMBB. WM* BB* MB<|U.B. I )I,. frajBBtr >>.M lil to ral. her ,f _C.._... DAhl.f .

.r.l -l, BMMM] .....lia,, (wkir U = Giv; M Lei rr,.u;.. far* af iHtor BtBUBjf ikM tU pBf l* Bf MiMkief tto ...
... ... M Oru4
.1 I.rbkl/4MrrtU fit lUfaJrM4' s.ri..iJ, .u, ....... .M. ............ Xwslt.rtM." ., g tBTBBial Ur. Git M tU r. .- I 4. .... 4viBl... at IU "...n.n.1 t TU

.. Mol i..lir. rai. ,|fi.iM.i UM!Mrk .jtt m faI .-.: .bn. its, w1,i.l t. haslet"r.- I ..u.. af awr fitktn-Ut UM r.. ... kM( .ByBTMHB, B4 .... ,... i BUtrMTBt tUt UM ipar..1Ng1d
...
w.1....... ..aM ....... W ', J. I I 1 Ib4 to UM fs.iw rprrnJ k 'it" .1 JNrfJ N b..il.rf 1 Ash w..1 ..... Jtt.1. fiMiUiraf UMU vaS |...b .... BBJMll/ ......4.1( BMMJJ UJ k/ BMVIBf
,
Ie c..,.... .,.. &lie ........... l FMM lab *tb Be4 ... .... af j I |W eI riMtrJ. pair r x. G-. Me X1w.lww Petit.-at'__ w.4I.... ... f... I I I BltMtBivr, ...... far ,."....

a. .....tL.L J 11... W. )Ian. MB, fcbikMM Ba4 nbwMMralBibM'' (Onsl. r"R w .f peal. N ... Itrwi ...1 I; *r tbCww.Nkty.let.i'lii5t' tnea, Mr. iB Cub r.M .. r.f./, Ul Mr. J..tali.. b M. .....;..| ktU
AB att .. I
'h kr a4 laM IMM GriMM .. .
I M r > .
MB
d. UM 4
......1 il..t ,..: iW I Iwd.1 lUl BrfMTBd .U ... Bata.Mk JC* |I* ,... M UM jaMiir,.tJM .,kb M. I II. fit** M4 bourns .bn. .G...... M.... to TtSM' aM....* if My far* I l b... WM... Bf..rift....... ( .f/1w rtB,..MlWMlU/. .. M P/I....l

.1,w 1M uMl..i J w ..eJ i iCfUi .. ......n, .... lU ....e-' fit ... .ig* fatatf BMMM ... Mil. af AMBT- 1 IU CUir.s...| she ..... .... I" MTMMm.lUl I. ."....
... |
.
... iR ........* &fa Ml UM eel)-I I. lUmliBinb WM ...... U ... r 4iBf Mini. Bf... .....
... .. Afeb .. to
&Ii.A. .. WkittMf
ao N
f Hq bJ"f atsl..A. L**.- JMtf l Riillt pit *- .*.(.1:.faa, w. p far &i'... kb .wI10. .fait 4HBM GMM|
.i.M MBlUtokfa.iM WM CnvlWI. .....)
.
4N > pNML.n.t tie-
hwitllN. y Xr.h.r.ett MJf* K. ... b M. .. ... II fUc..r1 ,.*..>1.,LiUrjU* M.i. ..) HIM) II..bar Pwl bl M Ut.1 I. Bf' ti.1'.kd /
M M BMMI ..
HM k ... as a fMtJ p'.' kb. *, f'IIkt1.'e' : .. .....;.... .it'i lU ........ M* Mtt* ... |MMUM U*. fee .. 'I S.... J aN. 11....... a phW, lirfrie 1f..... Cu.,...C cue.- & ... .
JI-J- a.w.i Ie
.
f"' ''' -...,.. .... .t I'b i1.1sM .. t... .. 1'caIee C.irmr far 5 .W I Krllyta. Se.W.rJ .....tl.tuwtll -. ....** v*)..tMMi 9flir. Baits w m/ftU
N. .
1. .
C.'rta Ut ,
.
: ... w* JI.... .. ...... ..;
., .1W. ..SoI
tleJ lBMhfaJwBa4 ... Ma Ut iUrTUt .Lrij ...sass.
sppJ. ...... set r ........, I G..enI .... .L 1..1 tf '!tI n UM **.*... """bt<<1'* Wk* U* itrr I..iJiaM. at ........ .... I&rih 1... .*.... ,-a* ..t1., siu..1111'...alwt J .
........... ,.. "'!II'a"; ... .....Id .. B MB/ : a..u'II. wt> TN a
51.wsLs.tsti .
k .
ass.1Lr1 N to ee{ .. I"
W 1,51 I.l5GIN1.tUSa w 4 M/ .fcri CMM wkUUIW ... ... WjWt
.. .A..n. B BM IBTNM. ... .f. .......
.. aa4 ./ wUl. Ut* to .bar. tUt UM [ etIi ; Uryj w sgbt w .......
......... It.
.. Uw .. ..lM'tU .falllllU far tU MOT ..t/b ... toil .fa tUir I Ifartorb CMMWM!
T HM | .. ., UM r.all.
Jarf.I. ..... ...... 0....., vrJ M > I g* to M b to pt* tUiUr Ml UtM., UMfatt -*)... c.J..I ...!. tUCkfarf
.. .&lie arl..rIf. ... ......... M ... ........ J w 1111.M *,... BM M t1e."J ...... lUlr .....:.., .......... ae4 ....... ... Bf (M .., .* .kb./.., Ul k M, I' GMBM!
....... .. .. 4 Brat
.... ... Lni..WI BBt IjlUM Bi.9 rl .,all... 1... ..JsWt UMBM ....... lUk. ...|..../... ..... rf AM Ur.....tiMkg. t.4t- ni.iil kUM faMMTttbw Bf tUjjCWlBt j GMBTB I'.W..fie1's .
"
e wet Will l lit aa .. I UB
MMB M* p1 (* j.* Ieti1'',''iI pN.1 BfMMBdUM
lr swpwi. r .... ., 1 b .....11.....*.*. vwW. ..w '"t .... ...*" .rtk. '1M".,ti'.s 'r 1.. lUl Ikry. Ut. .... twel .I l.NM ure" ;MoI LI.1..J. K. .... r....&.., to ...,......"ti.pl.11w N ... Atl el''i iA **rBttit. BB4 MMMBf*. .fa BT-/

...... w..iep.. c.u.p ...,." lIMe M.IWt fat lUlUir -"".... ... {a.. to IW......,... ... ... fa rk
15.. ., 1M. C.n.y ... ......... ........., --U .. w MTIW > / ) .* BMM M.U ... ... _.. laNe .fa T.BM far Mrrfaafa
; -J.t.r 'I ... iialnimf TUfrM it 6tet. ..l situ JL1rr. til.4. 4 a,.... t1 .
etas par
bet IU
5 p.NNJ .aW ..... 4flltMlff .. L.NUJ LiUnl MM*. II U asst.p .
i4Mi *
*> 4ttmtflUM !
fcP a..z. wl.aipti.s.IsH betN .... tail lUir ......... ..IJ"; .. fast .r1.-.1. r Jl ... ssl 4ipk/ WMJ .MMJ"..... n.1 I
.
.. .
... wj
I. ..... I'
1M trpxwib .t U kM M CMJ/ .... ... .
I..... ... t 1'r |
I Iou'". *. .tI Mil *
W ,... .,... Mlbf kel lC l.elrrli. ... Let -\-* \.1 ... --- / I
lti.&rid ell. ..'". Is'. yJCe.ttr.la. lit TU IbTMM I *.... rl tUPMBBf AH MlI BMMfB, fBTBbUI *Mi Wkk
............ i.:5r ..... 2CrtUrr J.r.li5w. WM/ IMtBMBtiitkBl ,.j..U. X.C.e.ie.rllireq.l....a111'y.1 I|' pL.wir ...- w f"-A'" ... TU MM! MMrritb fMtM i fa UM I: UM XtUrba4. tU.../4.; ...... r.B4 ....... ..... to wet. MM/fartUttmj

1M........ fr.wlir.kl.M .. farri wn, QUO, ... lU ..........MM .4 t9 W i 'bl UMM fit f tUif MlfMb ap tU 5ww .'.4...., .. tle.fwekJ.e. **.,: at A...... w* ....* M4 far a bag .f ....... TI.I. .

:.... ......... .....flit 4i...",.J .... .... |iMb AM Mrl .f UM .. fw.l f. u.a.I .--,.... /s,NW ...... J... .....t1u7i1.- \:. IU *r4y J...... .fa trJto )I,. ... It. toG...! la,WMt** .fa ... I ......| MB!M ......*>MBIMMM
L'ito4 ......, Will MH witk ....rlU|I ,'.u., .! YITKMM.'j .... II...: ..-..... Mllkllik. MMb1MM I rawal ,..... BM Isis fa ... ..,.k iIMAI

lfr'. w.ISN .... MBftMaUitoMM aa4 ia>..*... 1 .. ..*..... .fa ... <.tkrwf ... MM U akb. MM* UM *>.*4taf ) RRptir jq, )
CMBTVM -- -l.-.-.-....- biis w..rs.it1 M4 skits I GM. Il.war4 aT JMPBIMB ;........ "A" i.1nt ... N.aac.w.-A.... i. -... C..aeel af W..i.- wkMk A...... 1Jt...., VMT
UK'.Y'ne >tBM. It b UM in*vfMrk af lUVMtfl
Ua aJ.1J.1skis .. IMM Culaatla. bnf trmlnl at AatwtrB, .... MBIBBIBTM. )I..... )
GB /w Aba
ktlI p ,
(et1..l1Ii. Aw4 ..Ul U UUM enD,, If tU/. win M" tt.M M wkkVT MgM I P .* ta ftt .*M 01Bt4WMWwl. llV*) ... I ......if .... IPMBIk. UMB *TU MtIMM 0...,*..*| UMf
laq J.. .c....... .. ... .. .... lrw.l.tfl. tow.kl i Ie UM 1'..,.( batfaf IWM ilrM" i..ttsati Ie aA.W 1 : pN..t. 4BlfBBtUrMB4.
r..u.. jwit t .
.. BM BttoBUM./all UM f..H.MBtM4kbiiii .....,1. .. ..... tkry |4MM4.. a4 kM, aa4 I I X-J- a..J Cea
... j jI. .......eI JI." ..., tbalrs .Iaiae .Url ..... Aawag UM MM! ....... tans to nit ..l
".d 4 git g.qw J'" N' .,/ .. .*, **r ftoto b fast IBtMwkk af ky BM* *fL kTM4 UM ikry ...... U UM ,I q.ip ....... ff

.5.1+.p 1 11) ...5t ...* I I., .aiit, .BU r.-.ell ,..,..llUTUBMWBBMM. tlullrt., p.- .1' a. past, .r 1.'.4. *4.) .wvlitiv CMi W\wvA M WfAf fttWM MMMT| era UM **. tbtiM.. two ....,. fet ... N..... .....*.M4 to.
--1.1 w M..rr. aA..ppfwliw I (s... .Ua>.ly af T........ ... r ..": ,I.rBM* b IBMTtol to 5..11.. I II. ..P_ 11..Mn *f M4 4ttMM.MM .
......,... ..... 1M. ..1 !I
0.1 --- .... / kMto4 c
tlrst.AU. J.tw.T. : I MabM ail. uiB 4BBUMtiMl
M' p.rpl. .rMi* UMM .l fie ti..WPl"" ....... af ... CaalMMBto CMCMM.II St*rbry 151'.r rr- ,*
p.u -
,Ilnsri.ls.. ett eH !Iwe..q ... ... tOt4% .... ......91 kMarM MUMniiBinriMBBjs) a4 I.trrM.ti. aw ...... el.rpi. J to MM. *i.psj.rwt3
As .... lMMMtotUlllfkfckMlMTw/ I .
J .. ,
wJ frt NN"s .t_, Wt.. .. ........ b.., !lire. it ......-... w
.... ,.. T ..... kb & tt/w od .... .... w aft .
MMfM.4 .ra.r .
wr15. III IM11 .......r + kUMrn. UMIWBTfBM........ltJ .,l-r-.... 1M /.4117 .... ...... tlst ..... ..... A. F. BrTU ,
.
M Ise....., J. aWl' rM .w.. r. ... ... .-. Ills MIBVMM ... Ml., .MUUatoUM 1.p... ... .t l'.' .... ..... Ce1.rly a... toaUw tkalAato 1H1.IMw- .,..... 1.x.1 M&iet ""cw.f tlia..

L.' ail M W.U last .../. H.BM I' alas k MI tMMtl/ ....ii IL Kr.. /' > IIkb !/ .1151irr. ... ........." 'I I ... ..{,...|..... iota W IJV EaMfajwU Lt I I, tl..rr. ...lu.naa rq.... Bf if .......B MIJ .....MMtt .

\ b .... ..t.. .ia U lurii ii X. I fa ...Bf... ... .
xt cFtut. -sN. x.f+r. |WWatoat. t.\t.v .. ...... ....... ti .1 > t w fat tl..iLel. / BB4 BBtiti.I .
('_' .1 fa .1 ,. I......N M Last IWMIPr. ..U .. f.wil+s1 eI T.. 1M aarw 4. .. fa ....
+ s TIt. MJ..b. 1rtirrl Ir 5I4..... MM lUt Ufa *.i.M I. o&. r---. k..c. Iwo.K / f 1&tMI.....' {Ie &a-....... ad r11:r. / / | B* *niBf

U.l UM. MW. MftMl .U fcfAccitoi I ......, B*MM4. ,*a4 lU atUr ...*II.I. -., .it. lwkl.. .IM ..... n. ......sLN .m"'-......... lUl UM AMITM* M* byUiM< IW I llR.rlst A. .... II",..* visits. lU MBf... V....

...... .iit5 1..gi.g Vu 1I.a b M _W** .. l..ilibwl M*. Owfi1 ......,. q. 1I,1M1. .... It.iJI... 4....* far UM
U fret fa UM X-nk .U IBM Ut ,.... r wgr5il altil.tir s.1J" A ...... .bitr .
AMI ... .
.. i I .1 ...... .4Ml ..... .fa .
$.Wws W .. lr1 :; IUM hlMfrUtoajra ...
nit .
.a b B* tUKM
5557 fMtM w .... ..
to IIM aM .. VMxUkMMU ba i.a .fa UM M JWnUwfU. )I,. J......1 fOMlMIBl CUH UU TtMB
......... UM ..,. .k a .. .. I MMtUOM GM>4.to aMMMtnat to UMBM
to aa '
>
UM .
1 .. BMBgMt" GM. Fanwrt to .. prr..4r a... .iMr4 .1 1 .p.l..lwt/.1s,5wlrtl. IMMCM : UMM| M4 Kb

> tfAlCvMr. *.*. T, DCMI WJI .... ...,...... .....** tie UMMifb **MkMlU MBM *M A,.., tollbrtAkb .*...*...... .kWk U w M VMk- 'IJ.tjwrw5t ll..r.f u... .. Is CMBM4 UfMti/,.*4.r CMMB!iMtk Ira I iJ.eM eI Xssi.ilw IW a'J .....

af C2.....We wi8..V ..* kw **. *f rY.i1.il. ...... to r"fJ ..... ..... w J.......,. ..... fir .litqIailw i .511 u..a ( ..... X.w. ...I.J I ....... .I w L.. '1M 1 I tU 4.4,M kb UrIBMM. w 4, : .lUMU...M..MBBl *f lU ........ *. tIM

trs dill .f IIrJ a Ie,11.......... tto aUt*, B4lUMk/UI. .......'' )I"""'" ... .... ... .mUM\} ......, ... k.*&/ .Ut/M j I ......... .Mails. .......... b. JMilt ... ......... lkt4.1. TUtU b MBWI to MM**! k.
TUM .
..... .. ... ..... ... Nt. .... fit J warp I'' J HibM.wkbkttMMtoUtB I', .i liw.. ....... ,-41! wtO,** *..|, UM GMBTB!,.tkb war U.,' 1.4 II aM ........ tI ... ttwMrl I i I Up H..t...W< UM pl.tiak M4MCMMb. / M. ...Ie,UM Mkb f oat

......... UM4bMaiaiBil Lwyf..f. aisle sal Iea.Je ..w'UMtU. IJUMI >4> af iMBMt Uak'kM M.rjbU.OT. r: tL .U, K TUBMMWMlWBB.VOb. MI/MBM tai aid ....."/ nU.
UUi 5.+n* B4 <....., to '' UM4MB. .fa Ikb. ... I : WUt bMMt .... Mt.,knb4 btUt
.IwMtil./itl.l.klll.if ckiUM .u. alrlisr.Iro1 k
ASK. .
........-H. S. TU 5101
Am.. ; --uu-N.-I; : MfMM MM .......
,
... '
ill MBkbM
af *
fui B4
.... .UMI| AMI Mi.......M lit w >. I WtlA .... toiMtraiu W ode. ( witt U eke fief to .kill to d..r I i. A rr..l..ri i.... far MfMfaf to (I.. ., tUWAbttor "' ...iBj MMMMM*

.....i, .1..M..4 Isi' n.. A >(,w frra TU CMiailitii ... 1.551x. R1MIa1. .r,, tor/f WBN) WMBMg n. k U(BB*] fw.l1.. if iii w.1 t'Bf i..liiNq M.Myr4 UMUU

J: : ..1'*...... Ut. Nturtol B UB toCMglBM !'' |.. ___. ._ i........ r s.i1W. N sIN14sf. .... .. .
I I fie Mtlkfiltllj a.- ...
..
.
.. -
UM
"M. ......,.. far ... BMVB4MMf : u fiL sI to tabr.1.* ... r.... asp ..,.. .... .....
TL 1.IL..Iid.. j M*. CUt ... LbwL F l..... N
,/w.r elaM W I M4 QMitomM. I. ftlBIMf to ....* Bf
C..P.10.w/r ....
..a b... ........ b... it5r5ra. ,........., UM uBHiiaiii* W fan* *fIMBHII ..* Brit. 0.... ... U. TniM. M> |U. 1 ,tor M r-ri ...,.. M>| ..J........ MMMg af tU it*. '1M... aWl sal kMMT UM UUnlUBBBTB.

.. u. .... .. W r"''"' af C J* K a4 far ....*. ('...l+I.f\oto"\ .... ... .i. .......l1' GulU& ao..a T.orII. .w1t |..|..llto ..... MMT .... IU toBkfaMftMlrflll. Bf B?1/ *.. A tow ......f,*| .....
/ ....... ttft ttttC VT ft" fret.C .w J lfe talri.l .,1'4x:1.. i. w buss era1. aM 115.1x.5 Ia"W kM I+lUMykf r.1 ..W ...., 11... blast. I MJMkUtUwkMkMJB .
Ml >
MiMMf lll IBM
-- l..... WU .4jwJh. .., 1WII1HZ Gretr..r to 1UM A .rt MM) tr pw..rtl Ids sf..... *
Mil. ...... /tItT..a..w .. ...t ... tale UM tkbty furl ..... fa. UM ., ... 1x7 u..b 11& .... laM. kM> to ...*... ........ ..w.L... ; kttUr, M4,M .r UIW UM all aa4 t.rrl .pltisn**J***tie ........, lLpla{gwll ...r .W

,. I r....... .. lM *CiMM/.MM. Mews.e... b tlr.lr.lw...... ..,... n,..1 fast J TsFs.1r1 slat, .. fM1 Sips. 1M IAw-I MM to iitMVMJBg iUl tii.li.t.r5t
MSK. I 115w M*... t'.ia Xil&.rJ.w4.asp 5.4 s l ..... ........... ..... t N.r W tort tlw. L2Ura tltt.tkiq 1rtJ V"t1.wt ... ...u sM b BBM to*.k* % k

>MWw faw UbJ sal aWkt t .... to WIlt .W1iiJBM UM ...>4 tat1 -

.

.
r
t .

-.. J--- ..... -
.
.. .. ."' '
''tIIII':
-
TIr
- '" : .rwrar..Nr ..
I
L J If ,, .... "'

__ J
-- -- -
...... b a w .Uk fr***.*. WtI .. ...T.'Ally. I ... DENTAL JC07XCE. "

....th/,...=.llp ... I. ,1It Y.ti... NISI M ... .ss44..I.J ..........I'I:_ wdlt t a-aw.. t
.. .
M *u>l*, r M./. tTlfc toM.. W
II. I." 'r """ ... II b. Uai ..desM MAITNAfl. ..,.. : ML H BIACKT,

...,... eMU .. ..... ..nW ...,.............. ,,,-i I u t.

,.*UM ti Mtfl tt.. peril .k tIt<<. _i...I..1 Iht1.. ........ w......55.....,11.14.IN.ell..iN. \E".SI! M5W8 IVEWS !INIS"V GOODM"'" mm[ I mm

to IM .. ... .. Thomas ft ,
.V.TAABIHT r. S.... I H4*/M ... M Ss Kennedy, ..

-, JM.-It I ..... **, .. ... .
Sto k 4 .'we .Lade... OdNDRUGGISTS
Pf...*.w... .. rife ....M to tk* --- ..........sl.sJi.1Its ..$.. t i r AT ....h........................

.fH dtl.Sff.f.f .kin. nil P--. .4.wi... .4..... r M M Ik.M<*.. (MMMiO Mil Ik*
rag ,| ...4.... ..1.. ... ......J ... W. POWCLLSTk iiFti-.l.., .iMry. TM ,.... p...
ft 1'lU II.M. "**1. r*.V4 II ... I. ,. ... _....,,..6. .11-.......... )5a.C.w.s .

..... I... 1I..M..1It. .../.......-......W ;...r..1 r- ...? L ......... r 5v dM...
... '. ..... ski i.i. ... IMIiic.ti : iiI .*...s..1..1. .... Mff+.. Mkte wi
to>Mi4MM tittt..*14 k*to......* ....... ...t-' M .. M. Ml ..M., OAIXUTUUC. rU i s tu---- ....Nt MWM

ik* .. ..r>.* kitkwto" *f It i...S4I, Ie'- .. ..... ...... ... ... ol'Y. =Ww
........ ................ "er.- r.. y -. I U*..toM>*Uf w........... f
if MA to***f t.......!.../ lU ....* .y **..!..* ........ t'O'LD tIOIT laaPD.nuy' ..folium wrkM 14.4150_.lt..

..,-._..,.... W ik* ...... .k* ..lL' .4S..5. 4..4. ..5.wMIle1a.4s ,1" ..,..tk*s.s..n.* .* IM r*** .. ..... -. *tk** mnii> .. ..... J. 1
,.1.. ... ,... ........ ..I-. ..sAa...eM .,N.NAd r.l Ji ..,r1 114.- a .....
***14 ...to tU-/, M to tk* M- ..... ..., r, .... ........ ...... ..*.... M *f lk* r MLtml. ..*.rc..*, M>! aM.......45...... ....." i .., ... ..-.....II........
r c J4)]."'.. J.v T....M..fi*to MU tk* j'--'.....Mt.f tk. I.M& ..... r
....*.!...Nt ik* .kito. ii'" toM : nauc's.I '

*. Kill tk* .....lto .*,Miil} *fnMf NOTICE.ntL Beat elected Stock of 4 -!!*. !- B-f i iFlails

.ft* : .... ,.. NfL tk. "tj 4I I far Silo
rt *ot. AT TIM rtut.H ELEGANT BARGAINS
..... ... .. ....M 11It II.Jw. .. \\ SM ..
.. t. ..5., H W