<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFaiji. md ill 1 u'liiiatii'jr; !" di&burMtii'iilif tin.- i if-jiiity! < .. ,.| )I. r, i It-rk" nicini i :ui,; !lil-nt i n"n for ll.flhltll5itt1.fl of the cleik-, in- -M-'ifi ,rs, lL-si-tuuLt- -.uui4 I luni-lp-4, h..I-ur-! ixift-utK. urnF,,r .. .--l-- .iL it .
.UJT. i 1:
i.l-at-ariiib. thousand
iiig.it. w.ri : one I I'.I: ., ; iu rvq-Eu11i
; t-.v iii lli'-i.smil I.ilut1ui in* I iiiri.ni'tl tburcr-H in the |
&
of
l, tl i iaitiita'--iii'! .i xiui. 'i'i! fr. ii.nl.1i.. ) > <: tint uu.irtirin.MMain.ral ti lent TpMi.ry.Knr -_tLiritoh tht* tiDaL,1T, t"; f- I -- i. '
y | iy ; j ,- ri-'ta v i tjtifjt. I a-jsi.stint i : -, 'hAlar-.
iiixa- .
fitutliunuireb anI i -aaI flit.-. ,
ilollars iii! Ihne
u.s.tj ( I J't'l'ir, .u hunilre-l
; Jmty ; dmjrki.'Cj'cri tw* ;.i |>'t'itt-i- .I! t inulatiiiiMttf -; an 1 niiiety-jiini Uuni ami i tit- Ltl. r.< -if tii.-! I'uitf I a'Uiti-t l- -
rfi-w -
Vnrk t t -
ut -
l iuatun : ;
,
bhull n lialiln** a :1 .d! j .t. In-1 j jl I z- ..ili.r the 1 iti'l, i-xiit; > ) i itrrutsUu.lm ifxly -
; thoutsiiiid hinidHtl and : xIT .
live ; dm .
reusing ; jiiiieiy-Uvii dollira; : >lii: aii't -: Ixitiifiz.i lr thftini lo-i.tattt Ili.1I.,. 111.Il.t .1-_ _ii u- -,- ', -:-, I
l$O.Ajidl; 1.. i i' 1HIit,4 ii | < -.- iji.u--. iii iiriii-'t-; in / -iii.i n 'I". ? -nth.il .in !
: t. J j- .1 1 !. it- aitiiN d .tudiu.'d i-n'ilol jri -.sin I t--.ufl-- iiit i nt tti- chi. iKrL, cKrk-, nnu-- t NIX.Voik
iiIy at1 :a
-
-i Lhia.itiu' -.
: lii>l a siftaii4Ldf {>rl.i.* .- tvco lhoiu-.iud ii liundn.d 4'ijht I Ilion-uml iljltirtliiut; .. I -I : ; : -- J
J. sixty .
v. ,1II 'I i a a tent.
-u .
| tit i-- a 't I .1 ,h.. Viiirttiiiil
ca14) 4I u iiitit1i31&iJa : .:.. -- !' !I-;, t IL! uiUL t-ui h waii\tiita J2i-i. 'A{ I l.sti> IVI : '!t. I.LiLi_ eat ii. live tb'tsitu.l ..luiUr ; anlinmil. -IS I I'-- ,,-- ---- : _. !L.'f-i-cr* at tht t -
two yiiuiMtrr-.i-iicRi' t-v.
; Hfi i 1 ;. --sit :p-.t !. -. ii 'ii f ly-lw K-..' .. p hiin-lreil .ui-I nine thouvm-1 .' ;.1! iii: iil.-toii, Uri* lhoiii.Ui-1 uvi- (itin-tiitl if>! ,bar-!. 1 t -- --- a. I, ,,f the fnrnm.i.
j-i. ,. tLt irii .
> j ili .1 : e : ninety two doll.u'-j > lliyiu-iui-l lix.j I .
liiuitlrctlilt.lliir ui.t l'x-i
; "itly **. l"r '>;>, I -.i_. -
lie : i.im !. .' | i lii.iii \\it ini-i.i-! I li r'-' f'-it ai'n -1111 &hj vt. !uUui'hi-i-.t
; i- ; : jl-i.-n : i' I In ttc- Sa.iiiirv .i! lhi .1 < i-t .uit-ni'il n.vi' i.miiHii .J the kikIIIUVH n--rH, ami :.tl jr- Kttr I Iti-n--J .
i ii.i myIJA1 lu--t .(.-.sictiint I'Uatiirntf f Iv.o tii-n.iaiul "iudijghtyt a .ihury of thu Ui-amirrr nf iht- mint al t Mt-l r.im-i i- l is :- 1
-
until Ific ea1iiir (4 all tic, I 1 : I, :' l.- -i _- -: _- : Ijt-t Uloala- i III the ili: i: ol ili : 4 <.miii:* -
: ijjlil dnllai.liv4 nnsscig ;rs. ill Lu.-1- .1 it1l Iily 1 lh'.>: ,ii-l I tout liiii-i--i! I -ni'l forty il'iliar" -inji .1- uut&viii all l I Ii
i.ii1z&ii i4iii, zil I" Iii:41 b'/ .I'l'Jilioii.ti calarjof the trt-it-iurer .f the lit.mt.1 ih. Iiltor ->'. --a i ,' '. ,r- -".
.; -- : It Ift?. 1 r ] nl. .! ', .: > r, .i' > inr W-r ,.t' t tin I < -i.v ItnntTcf'i! !h.-:
I uiti: thou--itui i ii'it iuindif-d and tvvrn! v-ti- hld'lllai' j ; > : S.iiit-) i-l: in i-- i.uiiii'1-n -ii : cli'rk-j. mi --i-iw r, ami Ii la-: unlit .U Ni-.v 4)rhiIii, lix-i- humlrt-tl ..IohlatI -.. I-irs.
lS Uc. > 7. Atid In.-it fttrii ; i !!.; ,' 1. ui : I'-; I l-1 ;:j i n- 'im tl. "I I -I>I l..t- ; t'l-ii1-t I i- 1 Iit: U.ih..: oh l tin. ."t-un-gutuial
loriy-ttiice ]- i
t rii' I h iv.o i'l.nl If :il thoi-.uii ->: > liliuniivii.nx "t ih'- tH-Jniiri-r the hii.oiI i iu1is i _. a -\ l
) I.I1- : :i >
iy.- ', h 1 > .i i i. I n f-'rutTUui
t Si..tr
-nit 1he l-u-niii, .il ] ; I.ILr: tn'M| tt.-) ni' .k.I t i'i->- Mm-> .-'iJmi tl."i-i.cuil! tight htm itit nut iloil.ir | -
fxt-jtu.lint ; ; < ; lotty .
: I lit
; ; < .i'lV --\n Ait loam, mi! .\.t.u- nnit .t n. r, iivc 'nun lrr'1! ilnllarf.t'nt nil'itlitiir.. I :.
.in a and tl iiui'tai.h chaiiaLuot '. .- -
eighty Uiu llou.niii .-.'- l -I'nir. .! *- : :' .l.v "Mi 1 Ti .>->nr.- / -t- ,."iiiiii .itnvi I ot the i'li-rk'<, aiii. it. itn-I I ia- ii'i'iilloii i
-.liaUlfo Lrou i.t by .(flj: Llt l i..i i !i-i Ail A.t a t t" iflt-uE.'i.tl. 1 I i t tlaliry "f the tri-iwi m 'I 1 the IfRintliinutT.it I I ior'I.. i- tlu
at IV'-i-
tinNttsfjnil Ill IV IHIH.'v- I..I1---, i- ;
tin Hii-I "I'lj.if Lhi.t
| : iiundrcd 'l-Jfurs ; -: .- < i'aj.hei'sl'.iur, UiouKUIII L-iMfJi tL I 'I-! }' I ..'t -i luef aagnu-'- v.- iFV-. i: Iitt'l'iiiNiii i-.ti l-'r.ui'i-ito,
t'iilifyrni.i lifti't-n Uiu'h.w
*"*. 1.11.-:
|l'TtThrfly. iivofit' in tjii- < i" -d "Jin h..t'a! iv'1..I. : hiS.. Ailur, I I ) liumlrt'il tinti.tr I it ti.i'.u- .
i hHtulm
'44IiCL: In4itiait.' ., a.I t i. ;jTnvinit.* iti iitj-.jwlif-i'4'i' in '. ; hd.t i i1 j ulnnrn t'u'l! ihi: IMIV.'I-. uf the Sann*. : i-i.'jlity : i-uK'iiii- I-i > I l.- ,- -ill i' MI .( '.I" 1 1 1i I In ;.nil nn.i-fiin-1 in the .try in t'nf!*,t g iinitp.irrKripli4ri.itii! ii*> tiHr'aofil t'i th )- '- I--------t-I, t- I -I- --- l. tuuit.kil ,l..hharIi' -
li'iidtiit i'tldin
uJ t *.: iijoni, two ihiinsrui'l i on.tmu a -i -- Ir, I .1 11.1.- l 'li i I'i -i-Int :--.i| f'i.'=- 'if the ( vli.i'-l! nf ir,|: 11. imN'j" nli'iil -Zd.4faiy.ii.I fit
i-ua.-t
fcltall i io! iitwx.
j i -
itiniiti'.cfl I.y
Hit- ,
Sniato \
Iiy itnl HIMIM. .1! I l.V- dr.-i .tii'l I ,-i.itiuuiluri. jiij-t-iinU-'idi-nt ind lii_: : ; .r. \ ] o.,1 t-.nt. ,. illitli forty Ji'U.iif. ; iII i--- 1I inthtet'it"!. ..L.
_*j ii tnt-bij.i it-.i Lti R' .k1.. ;. wi.UiiiT'il 1'Yii MtLiriof til-: cIt rk.-i lull met nm, in llif nilltt.of .- ii-.- ILl ...I'i t- -I S j.iitiJa. .
i r.-- / 'uL.
I si-bltili ui tin-I'L zai1-E StV. vi -.j fitiriiH.r'! :' l"l t xiiifi.* .r.ixi-i-iii4 juliiili.jn.il mi*. .-.lUvii in ui.
Auiiiitsti. | I eiiij.lt> id -
vt. > in fi-laiit
.- 1 tin- fi ji.uiiiciit 10'in. ati\ \ .1. !!. i tr. iv-W'r .it Jjj-tuii z-it.- '
u .- '. t-vinty-tive thuI-.ut.h ht..t : 111 : -
'
,. ..Hi--, w.is-hurn-i, an.l
.
I .t.i nf Ii
IfttI$ -ty 4-ii 1.4-.th i.. < Vi.i i.nbI.u1 > a j"ni.ltt nil. > i.x.tin. (- '{<-c.t.; u tho St--ni.iry oi Wir, .udjutatih-.-. i.i.tI, ,
it >, Uiial th .iuir- humln'fl I 'Itiliirt.l'.r .
; : < art it it It- I"An L = i Iff... !.. ,
!
4 and '
t-.iiid diA tI&.i : M\4iiiv-<*i\ iviitp.i j d iy i it-h.) Ivui; liiuilJsaii'l ,il. .11 .t'-- t1 liin Hi -I fm i IV '- Hi"i:, -! ii ITS I'rrvili ti-ii.i-I'a---! I-i,1!, 4-hii-f i-n.-u:.. r, ami t-hit-f of onhi.iriu t'Uii'iri-tl ..uJ ivix
-al.iri ol ,
w i g.lisl- :u1- ii t t'i iii'jrjf'>ttiif Uii-1 Xtitiuiiitl; friit-i l >gMaljft t\vo hundu-1 ainl lu < dnll.ii.aiil l lijhlynd !L Ti, ,'. a," *i- '-.a t.t i .', .. -i L .!!i (.. ,uai1 tt unJ.'i | .,- -* ,, .. .,i'iut ol Jill twtlitLhtr.I.ilttu vtclkuitNMiigere, :aiitl xvau-Uin.-n, ii 1 t-f t -l.ir- .u. ; -

imy bilit$11 uugIt ;Lt- -u<'h jsi iit | > 'iti4ttrnivd :1'i i : '- :. u: tin tl..iv ", hiifi-u! Jaii'l! ) -ti "lilt'of tin .1 L- Itili tnii.-urur at Liuila.ij.i.t| ti-'h. M..tifil..!.,:! -. ... i- ---' .= !a. .-. .11.I itiitrnr-i-
] May: t -iilli mitlii>ii*>: 10 .n'iiniidr [ .In.-: I !-- MI'"li'.t :' i.\ty--ic, -ix thuiiiml 'iic )hnn.lrei.1 ami -
iv.- --iiiJ iliRi- p
nj IVTI! nil-sue) rs, :i-.i tijht! *>. ti'-ii ti"ii hundred iii lt.irt ILV 4 M Z t-- ii ,IIIiilff
ittlil for ,
hull UMJ
IX41 lau tn i.i4 ftin t I J.t-, l-lslf
: i ,tSue. t--t itiuuiuiii1Lr t-itJit huiidtvil aitd ii : .I -* -, MH.in tit l.itIjUar- | tf
; MNj-i( >i\. hu .i .j tlini atii! i.lli i.- -4 l i.i- iltis aid hix at lourii1. hundu.d iindloity Ktir-.t'liinB of clrrks mcxH'iigiT.*, ami xmtfinnt-u ili ill 4 u.ui,.t. a. t tt -: ''il
1ji. > ; : n ; t 1:1: tr "I l i iiniiiif->iii'- In inl t.L i.tii'ii- --ilf.'l Ii -riililtili iwati--L; 'A t two t.h.ik* . i < HJIlllldltl: Uir jllltlANS : dollar.- ; tv.'i.hx ui'.i--.iigfi-- .lining* tin il, ., I.i'I !oj v .T ir'iir
li Aiwi IA u MiiiiHI --; tt4, 'J'Jial :1 j -. x. 1. '1'liat lllUJl'-mii ol Uu. il.H'-iii) I-- ---- tI.t-i .-it.-. oiiiijieiiKUi'.n 4if cltiit liuiitlre-1 'iml lweiity--ix tUouwn-l oliu hua Irtd ami I .--. iui. iiojfnli'-'in i "8'm-r-t, a'i,| eit-rki.If.
; of I.-H
; ttif- -,, 11 .il th.'iati. an-i tl.e .
1 l.-rty ;iuc .
4aMuf 1fl3t 1lI.titet n1 aia : a I----- I ,' th. Tl. .- ; of 1 1 IMTi
ail} ; i s -i :tn.i1 idiztli I.- ntl I ot (ii. t- Pt It- ;:L uiit.i-E of ftttht.iiy .ti iMkI.ty. lh.mt a'i'l rttiuitt Il-'a-
; ihclitnr iiiit
1 ht'ii'hy ;; !.l F. iii.ilItltl ti'illui UU i Ulil. eK-.Lii thousand I lui. I liiin- i -- l :, '' I Knr r-al'iritu oi 4-IiTk-, nn-J-njti.T, ami mitrliiiu-n iu tht.nif.ai.i, L '. : i 'i
11L41t4IL1safl4 .itt4h-.1; id ii--------- IH. i I'-I -' t'p- !- --) -l.ny .) It.- -1 .t\ ''f'al liiW'l--l! I .. uj-. >'i>im> uuii)$ (Lit tin
4 li. ; etiiititI il'-sjcal ia1itnt-. Jdn-1 ntd ( iloilai''or -.-.- !' I'Xir.-. l.ill'il. /' tI.tthi.* "i tin- ao.ii.-tant tnauuri r nt Atini I I.otti.-, ni'i iir Hit; .jJ : -. I-----; .in I 'ixty-riftitii ii-l!
lWfj.ity ; s. ilt.l--i.u Ii I _* ,', ti: .lnhu. iiKtUun of liiv) i rlv. **. inth-, illi'.i ol ,
.tiAil 1IL1. th i:*t .: i luitit.ny tu'iit.-.ui- ti huiitlri'l au-l rusty Iohlirt-. in, re.i5.tt! i -- i i-L ,,
j.i.U : > : .
1.-
;l.i-1t. traii-i.itm-j inrnj' : laiimia'i; .. -.1 I i lii-'t-'ii'l 411 \Va-iIintt., !
ot dku. ; r-, UI, liiilii t-- v< is t *u huinliitl .1..hu.ui : ii am
.hUL5IiLtJ >
i .ijitain t-ajiitol two l--ir IUtaiuta.tIa.irit!
thiu Mul iialtVl lii IT : "i i -b-i I_ I------ fu.r = .t. l-t tbi. ni'-cj-eiiirvr, at four bun < iniiit t '-JTI.. .. -i 1 ..
ar < : Lithe .: it S1 I. Iii.tt ib. t-p tu a 1-.Iks i- u -i - - t i.'i'iiliikAiit, K\-.itM! ul the \Vai itviKuUif \\.tf-ainiitpn, in tt.j .-.
i.uui! i>i | iia'i-- may b"ldjiJ mid i-iht\-i4.hl d-jllura liuutenvut i-Tshto nl. Ollk.il [ li- -t! .! II!l. : |i-i iiimiiii. ;am! I I., tin. four watchmen Ii i tin ; -a i'i.. .
iuu! i ul t h -
; nhmihed ''furc -, : *.
iiui'itin for titS iti : ti
vuurt pt &e.i.1 t > {jul! M. / *.l < .i.! P i ii i i .i,, r. fiI ii> isij .t \V.u j i.' ii tt> ti
inity it i ; > 3;. n allat< ill aIut; li'.t 4)." 'I" _.' inliumlrifl tioliar.i JUT .immm f.ich, in tliuntlli-.I I IIMil'i. i -.t! 1Wiiiinu 1- .
t; dolfai iwt itt *, -nini, j ji iiii i nn'ti ;arhil ) i iii. 'i.'iLtn. Iu- M.nk: l l.I., '$tiI.ii* l.iW, Ui .i-. ti -r-.y <- *h" ii'yto. .-a
y -
tin. wii !L ; m : -, ; th"
authi ,
jiailiKTi ; i.tj'f{ iti ." !::i a'1 ) asi-t t..ul tnii-irer: .it S.iint 1..u ni--u, tight liuittlre I :*.!! t > % .
Jit1 i !I I ..iitivif.
; thmixuid doli.tiii :tiu ; < .: tliutic-.iii 1 Iiv. huiidn.il and I -a !, T i l _L a-t: hut.uu.t: tcauu-tivu-uiy llpit-ut'l .J-.IUf! i, an' fh.-f
Iii\ in tin -iyi'-iiiuiin4 >u> ii -:. !. jui' .. -.. ; ughtyl.urdnii.ii. Hl t..- --- -- --I I ,I .Ll ion \V-l-inn-4.nll, \ ;- -- I -j uf till.U.J City ttidl.uii.t

Mmor.ly iiartifr> d .1ftH --j-I'I :jt.t' .uiiitiiii, itiid oiio wa'-ihnia.n' at iVt lo- I-- i-a: "" _-, .,i..I| .. I Ii-: ii,i -' .Ll,, tl t- ., ;. nf tI t'I i1! ,!!!K-i,-.a.idiii -t" Vrkii, 'rhr, :iut-j watchmen in tilt ii lilt k-vy eiiiri* -:- they are lKn-l.> ,
,
4t tin.xtlii mrj.-il.tll'.a .4iJl in; -li i.ilii.hc-1 iind tilUtwo i dijll-ils, LVi3.xLyJvt : it! .1 i.! -'. ] ', !t---'i.-- ', i ; ,, .- i, li iI! l.tnk, I li'i'lt..t.t'i.a. '.iiulnu Inttuitiuil titsiMin-r ut Xi-xv tirkan-, nine; anh'Ti.i.l! -ut! i I _, ,t !5 Kit 1.4S 11.4 l \
lug that) 111" I.u-tI(! t, bh'< id: > it. d> l.i < : >: 1 m-rj .141,1 tuiithI u- ;1II- :i-in_1.1luuitlritl) ilollacn.K 1-----uIIi ; _
,, ) i j it i Iii III' i-'li 'I' .i - -- lit
4 i--iu< and j-t tin it-t! | IliaL f'-rlin*
j'n\ili iti '
; ij 14jj1 'u- thitt-"iiid 1 f'mf hiiiidn.'l and uighiv-i-ight ul. tIuu4 iiiiilrii[ ri tn-i'll. 111', twi'iity-livt i uiii-lifi liailo thai! H v< ti: !1- -i.\\ ., i i -r t'"iiij>f-iiAtli >ii tn * > < < :: ; I. .1 ; i .! iji-.tiui : ; 9Il4-ii I '' .i 1111 1- < li : : 11> ria'-oii "lial! I-
-iti i-i ) than thi d la l-- & I ; ijxu 1:111 :er--xlnl. i
: ISA i .
: i m.tLiat. hundt'daiid HLiiit .
mid ii dit i-l LL1 L ; 'a.3 )IiIt.-Ihu TIiu'iattd t-vt -I i' i :t'i I n ii .ta. U' ', / II! -- tn-i.-'tirtr: h''in Fr.in''i-is two thou.iamt four alit ultit'- | ,..st. ii.- a------- ,. man *ii'i ha,
I'lainlitrs ; < n< >*r i > 1 < < > i. unit l'i.1 t'hriniian n't in- iM _ii'iiif- iu I -I.! ll.iis t i "i L K-.il.-, t-! ui (1-., :< ry '(inilni tr.t tin-- U.t- lllllrlritl not u-ut. .1!
; itiini.-44'3 '- nJ il .iti-l ll'iil.llr.For .
-r < in I' .
and .in'V n.tx t
i luuuiulu -'l .1SI
artv uiai.uI.llui iilOrt"I
; ,. (I-- l i I t- L c 'll'l i'Jlllil'-| 1 i 1 inn- ii'-tn-. tliit-t --t-,' tii'ni* > nI! tiliil1ar .. kt.inj- Zu-x&vt<1
\ 4.-
jud.nntiit' vi ti\t\Miif\ .1 < i1 urrvi i i. ti .l I" ;;t'l' n'in i .I'-l iiiid tiling which HMiall\- 1-- .in i : ;" r t'' < f-jiiiiini.ttitin nt tU lU'pofit.iry al i&iiil.i Ft ..UKlit u>i iiivj..r.t! '!>- ,L; J- -
r- Fur 'i Ii'I| Hi- '
i i. : -
] iiL oi tlie ll'JUfen1 I I 1 l.'e-I : i.'i-u t ; l'.jl.i) Ii t' i -_ 'i.il ,
| >ai1nciit only, alid tii..ililia i i -., ,.J <1.di <\< : that !.* u t 1" inuiiTMliu* in the I'niUid -itlti.; *1tuili.iin -MnUiig' uJijteiu-e-s | !1-. I.i; .-. <- 1-b tILlS 1* >">. .tt..n. u c, )l.sii.iiiii-, ,u) i :i ;- elurkWILL.ciirhl linn-Ire.. Itiiutn! ili.liars., .LiL.t! ]-ortcr in !ii-j ollire, lua lluuv.tii'l .->. .fAnd :11 l! lii.-li.i' i i.i-.t-:. Tlt.t tile IIPO'lit.tint *!*.

9Mw ia iaVtJHri '>i s-ntu ni- i- flI .! < i IIM-SH t .L vI'm / : lir i !. ->', .- in t ..unfit"i i-,: .:, ,lm n lll.Hl. .l, 1 .h! .it. .1! ui t.ii I'm -.i' .1 nl f.i.-4-'tt-r twit liim.Ir"!
.I'liiii.-.Mnii
i... 1 __ .,_. _.. i.a.t.. ._ .....- ..- ... I... .... ; t-. Mii-ii priiib'gi.-n l uij; tin.J .- f.iii'l tiua unjt: :t---i it.int tie.i.-it- ai: '. !i "l ill"I. '. .till, -i.Ii-t-n! htm.l>...l ...I
!>H _. 1tin,.> llufllnl 111 U'ttil ll Ii ... til i. -iI1A1 It I'I I I I- i.it Ii< -ix- r, "it lhou.i.ut'11isht huii'lri dollarf.r'r litv-f--!... l K ...- -" .1 ht,. 4-mI.ra nil
.i! iV itllll'ih 'I A'nr lilanli tiit >
t , .uiI, l tIJi'liii' > > tvlinhtii' <>
IiIitg new 4iuit tgIitii.! -u !i Hsa..! | ,u J r I.I't-.t Mfld : ;; ill, if. i ii Mi III"f*lli I .IlllltU I I I nt i.i.'i t i-: unit l.irt"I.itinin-iy.; nt .it.Jiinrii: Innrtt-ui, iniiilnia LI-LU I il mi "t i'irLin (lit, otllfiof tile ili-|.i-it.ii\ .tt t r.iit.tl .-tua. .!- -ti t Ii.. :L P.11 :y in the court ot
Fm I .uul
pit! tnir ; at d in ,-ui-l uji Ihi- ; iihi! js : i tk-'io i iniKutUi'aitd, ti'mjiii.n\ i !I. ut1 ;- r-i vi iii-! *., ..Hi, im'tnt'ii- .n.il Pitt-- .- ., '.-.* *> I lullOllif-*. l.rttiifxi.!'', ii.thoifiaiid! nine IintdridMid fnrty illlir ::Linu; 1 > >-itii''r i'utiit! : "l1 I trotlaiil.

f rtd a If. 3-gl4 1it i zitta 14. lf I tin I lluusc nl ilej-HK-t-nlHtiieS. thiiU-ly'.if ItUil I I' :,--i!,n.f, : Ill ll'i i' i hI. -I .I'I'I l .nl tin.flul eHgiiit-vr i'i I S ".. An '--- .'' I- t It. -. n M Tli.it tlie .
'
i r' a1 1 1 ..- *! I .I! i'luix. Fi. -+!.*iii-> vt rlfiKi* ill thtnllkv vt the ik1s't.irv ,t tV..r ,.. Ju.-r--v i ,)- -ii, I a'- 'tins f
at
1AV.: i t Ii
'ftIi ai.- d .i$14ii .bi4i. i. An .V *\ < *iiini I U. 'I i n.iJnr 'l--iv.- > -.1--i It- IV.tvx. ,nn, li-.t- thnii tntl /, !I-4uiut.! I -"I. atlntnt'i), I'.n.lin.:. .unl tuivA-llt L'iii; i'i wo ino'Limd nix liumiri-'l tl-tllar.s. [ -i-inpfn..iU'X-I" *> iH"U "1 tlw it-uitaduth an-

t tit! ; I '. ;ia.1.| IHIU ol i nil.iiu Stutt Utih>. l''ni- four -j.i. Mil Ihi! ( i.uad ul+",.u.i iii-iii., LILt, r i U>iij.util Ihe Ituii'lrtil >Itillitr*> 1 l-.n .il.im-t i-'f ; territory It-iwceii thi-
iI.-1.t ii1l u..t 1. j ; i', tvuity '; ; : Ill 'll.-l.l'n-- .I tin s. ; i I. ll-'il'T' 4 Ii'-,' ol tU ,* al! ileik-'iiiid watrhmen in tin: oUUv >( K' !x> Mim.-.U.i j-i-t; i NnXent.U im iint iiit. I in-
licitua<'l'il by 1ie -.Svu.i.tu; .ind I llou-n I : nl ( U obv and' A >}fi-itdi\l each nn-inbt-r and il'.lij- l'iJtvi'l.ll'i etiigf-oii itiit tin- .hi-}-,-taaa-y :tt Piltsbur-;:, three tlioiiifaii'l four TurnIrtil '"'' ,! '" r' !aiu. "V "" "' "fthl' Vr""ir"J'ro)
Iii i14' I4 -'* .i-4 i ] ; til i ; li-ii- nl 1 t ttt'l'! tbll' ilinll.-.mil t'vt lilanL l b>*i>k-i, still H-Hcry, I l'in>,liii.imi( itti.-f -1i!! i- '!''jlliir.i. .t"nV' *! : > >
Jin-1.!! iti.4-.4f tIiI I I'n.tfd S'iti- .( .tti nl 1 tin I iitieth ....f.UiItii*- vi.lt th.IT I< ., doiKr out of es'ittinr
Atn.-ii.-.t I 'mrriMand 1IOII1lUUlif..
1
Irii UlclU'llrilll api.roprtalii
l i ; ; ; ; oiif i : hud lit Ollil_f, ttfltt'll tll'.il.llltlOllitvol -
aHit.. for
aran -alitrii-i- *
: : any |4nuinurtfr jiailiKii.s, an ; ..myctlli.T ;,. i.flir.! ..I tl ltIaa-p -; ilfrhi* iui'l iiiienser in the uthuaof >ti-<.
iu (< lzili.--------I- !
*
iii-ii v, aSMMiilflf-d I haii '. I ,' ol tin itt tlu I 11'iii.u I
uu1nti'r IU1tlati. : .ia M-vfiitff noi | i4 > : uatiif librarv li-itty-; For t-tiiliuliity, ,.ti I.S.-1 ,4ininH t in.) iiii-ii'lUin- I'.- .Jii.-t nf tin-ttt-ji'nii.try at 1uItItLvin-, -ven thou-an-l en liundrril Apx
tin- Act: im "'ii'iituu| iiiiM, Id-tltq.< iitin] liv.ilioiirxiil'l L livu Ittuuu I--tI; iUid liim ly-livo tlrd ,. ,. ] ,. ilolliir.t'nr .-.
S *, I1'. And Lu it tuilticr viiat-it-d, T4.i4 MHJ i-L---- in Ii, ]It t m IH j I. J tu | -ily ui n jitHtM. | ->, / .)i 1.t.tttk l-ofk' * UtIit.j < <* in Ui.I I list i nl t 'nlumbi.i lar. h tin( nol It !,.il.ll..l 1 .lull : iv itt livi- sukuriiuf eleik--x IU thu nSRo of the) it-Vl-t-lllt
duuuti 1i 4-t24- l .< m.atiy < : MI mill ant.'ty: : ntC'S'-JtW'y: iit till in-1, Ilinii.-Tiiiii ilnllai.oni.f'nj I .-. fIJCVli.
.n hu' j> T.-h.ji >\ ,i. t 1L;<: i-iLgiin i: .it ii.in rraui-i.-cu loin thou.-a'ul Ail iitikinu Aipinj'tl.itinn-l..t
Ill I III live l.uuilrnl
piitiitialaU Uk { ( ;< ;')41- ( thv imi- ]*inil I July; Iiai4.ihti u )iiiiitdit.il and J-.ir :iviiifin: ; ; I'ulilNi.is ol the I I'ongieiAi'i'.ral s-i------I? it't' til! *. 1 I' :1 'Mill,'. l'l.'tIlli'lit I { /-"- 1 lilUik 1 until!litfiil.-, rj |ii.-lii-i: .l-.ll.iK-. .imury t.-,1, 1 t i -t ,i :Ue tiuicruiuvnt for tin-

MM'i.jfll| in tluMirtiii' 4 iM.i' j its formal nwi, tt ,' \ ..j..aahi., ; wad thv MtiH its InToliy, still fur- ( loin.1 and Ajiju'iidi-v. ae''o'linv to tii; nuni1 !I--i| itiitiaj.'i.it i v) i," ij im tiii-i! l-'ii 4 UH.II tilt! Irtill H it'-in" .tint* tiinii.-v.uiil, t-l.lti'llUty Ivx'o ,hilliilvl, Iflmlltu,Iffll'tt".111.1! .till-v.'hI.i- I Knr fal.ti if., nf I-UT'.H: i in thi', ulhf! the luo. itary at \.ir ,jilt. .]*a., ami.Jimti ttiftu, ;:u-4u! cnhti-cn bunartit awl

the ( e1titiCatft (Pf its niuwjil; unUon i in muhi.ijtKiicm .- tin rnut ash ii, (?n af> to f\t t nd I tii) .' ti;tI foi I tin* 1 IM i' oi <,ojii4--j taken, one c -i1 !lor i-n\ livt i : lli.1f.: 'iit tin. Mot-Hill I'liirHwUnl the JS't'iiln-ii. I lifnlixilinltir Onciiiiiali.' ti-u tfii,>inonl tnohundred dollar-! inly I'it eiMt.1' I'V tin .-' i l'iuo Mkl} >>t'i.ili-it

i .1ttVI' < l hit t.11.114-! Jim* Hi d! .. dill ihlui. ilKilitillii! I Ill I I-: ..ilu-.-. Ill tit: Ut.f.11.1 4 :. Mir tfjinif'iittlltm nf iiMrifiti"lfit --K.il.irie.,.> nf ifliiilii'iial rlfikr, an-1 t ii-Mitiitml cuin- i .i..u: til I: -|ireiieRtam. -
>rUie d.-atli oil-lie ol ihu t-\M-jit ag. i M.< i ,; in-Imlilii; ; ii! (* l"iiri s "f Ihu I "'ti.l t .i t-r Aoeri; Ill Cunaiciu.
ji.irtiM-r--, >a tti- I 4.t- ,Iut.- -.t :,- ,. it :.; -I li'.n nml l.iU.ti ., }nn..ilinii tf oili-.er-j .til'I i-Ii rt under .vu-
I -- --- -_ I ii. tun It f t llniitirlhui if.t nf Ausu.tt.tli
ilntiKiit'iii\\ff.ti! ->l iMiultxithu M.inliK-'l 'Huit hb lie ,
Ml i
j'.it SriviiU'Cntli iii !
Stro-t iui'1 tiLt 'Ifr.f. and i la\\- ol lii. Fniu-d f'Uittiiltiin r.n.tuiut t-t ua.t tLMine
if tho trtllii -hi 4,1.-ii'-! : > II.!' ii-l.tf) -
f anlieivl.y.
.411.n1-y | ]). ( r ;n -n< 'Inllai'm ,
4 -ijjt-'t I.'t- tlitv-' Vf'iis fi-fitti, thu lirrt. d.tv ui.i.tiuui jii-uu-itud uj.jjJtii,. Ill, II I i.uli-i tinl /- I I.tiinf ; lifty iMiii/alion nl thtri.isurv! i-.iiUin ; a( pm.nak.| i I"i .li-- | >,-li.reafUr fr-jiTennetl
fm
1PrttiOrM, until :t IK>'U t .! zuthU.--. >Iun..n I, I lii.t;I t, itii'l I niiM'vlktnvoii iti-in", Lit ullI ul :; rate-', sixty tliouiiil tot the aal > -i- fi..i I I : iutt..r Jaii-
,
i tghl't'u luiiidii'd tiifl t-ixty-bix. ruriltl't t I'1 ln! *'ill,4il -'i/lii1; l.i- .Mrtl l ii i M-l.iti'! itt-i :_.- I iUoiit. lItTi. I::> lh>'ii--4.titil tiniliiM. l"li.ii-i. eight-
I. "
.i&I1 )i.i._ i-n 1tJ :iini i-.I'!< ->! in : hM'R! ] .i a.-.L -I ,_-I IlILl il k is.
q Aitl'iuii-d, MAin-it ..' I.S..7.I'll -'a-; | -i'l\: i:1: Ji i n- i :. -M.ttiuni iLu i -s ,n t'. < L S I I -.uu-I 4.uiJi-, z&t.i it 1,.it.uI rt'tLt J"t'-stl I' it I.. sails'atiuiatu t-itu 'l I'.ir tttiiii--ii tlion t" Jt-.JKii.itcd dfiituil.iri.umli r ,! teyt a t : 'I-'---L! ,
; rf
iifcn in wliiil Ii Hit original <-( : liiical'l was i>- __n- > -nil LIli ill !at.atiIi.:_ ., liu ii'>l r* ---i tin- .utH- nl -wJiritor 4>l UK li i n, iiss'tor |'i 1 mimiin'Uiu .M-I of July tw.-iit) -huitiI) i Iuntil i tu ill "f Hit.f t nf A unit. ixtli!, t i iktit n Iiu .t- i, t ;ttic i a .L -I'. I ...t- I i-a-s tii > ut.- Atluntun.

iord4. Mild 'U1i4l.M) i vii. a ivi-J. fui ji.ui lii-o, l.-! t.- 'Inil -i ii ; i liiuii.m-I ivbtiii: a In -' -.- :! .i.->' l"-t I Malik: Itnvk", )Ifjufliiif-, i--itiftii n I 'iti"I) nn* .-ii'iil> < 'i hdii'Iu-l I :tii'l -i.xty--i *;, ..I-M-II lamIn4 .ui'l dn-,1 au..t! Imty-MX, Itir the inlli-rtiitn, "afi-fct-fpnu. [,ieiij.iii'jit i i i it.i.M :> .1 iu ihi'oik 1. slWhui.hi,, cofli.

I L .vi-i, I i'lid ., 1it I : )li.llM'4HtoIll| **, .411(1 1 iilTr| !. l "Iff ri'1lt- .111 SW.l nlv il'>llnin : -. trult- tt-l-, ami ,IiliuiT.iniiit ut the puljlie amliirhi.ilii. -
wo 'ki in two HHAv.sjuj, t.t 1 Li' i1tii-.j l l ( \1'. < 1AV1. Iti rS. u1itt I i. IIIHI | iflM ) levtinu-, euhl ._ )IY .-.:. .>,!..... .! ...U- S -I liii-
; y An Ail in.4l.inj!. A |<|n <>|uia -.1 liii),.rri.; th4.1.1)1 ftf ,tlti! iiUtl Si Utvi;( t -lunuaiiid .i 1 : % I'l.ill tli'iif-lii Ix'f. I Icnti'iinln .iT-if. / tin- I Lt.-.I. rui,1 ..,-. nl Kinliliir. I'nrmrnt l KUM tll'lU-.lll'l I .il'll.H l ,-. in. n. ". i'----- aritir jn.1
nfii.fi'.
tlm < li-ik of tli! tujT'inr < tiii t ot thu I I'islii' I < ) ti'in ( ..itIia- li i'Ltthit I i < hi.or i tiiiV..Hi'l l"tl f I I i ill li.t_- i'illllllllt'tl| <'! l-t I'lrli-lll. J-i 1.1 iil.-' lit ii Knr rninifM-atinn l-> 'u.ut-iI ii iutt.t ; n.ivvvni..y.t;
;; -\i3iutivi.uid judii |ial; |I"u | > C"it-ff-iini.i! >'tri i L-. /ir t-'i-'iiiiien-i.'itioii| nfniHr- 9] ixauiiii" the ill I Hi-I -. ..' .. '. '. -. '.-.. .I .a.-.1 tittv il,..., .in.r.l.nin
( 4ilumli'u, vliich ]jiuLcti.ti! IiI:1.y: 1e j4btt.1t !I-.i: |."iin.s nl'rln- fM\f niiin nl l-.i thf "J t n. .ni'l A]<]ii-nlix Im i.itlt -ilt-itiir, r.-j'H--HI.triit*, !1-1 -!ttt. ,I' ,3 t.i; nl Ii-tit! ,n ;. HI -, ;iici -ln i! fi.iinu int. nileiit, tola i\.i.trtiiii'-ii, :aii.h tivn laln'rer t"l -.ml hi ".l.! <, iici
affidavit and nxx>rd<*l :u hcrfvi < jub.jip- iniiiii'tin Ihittit.-tli .ir .tiiii 4.! !, '.it. ]-i ,.}. ("l > tin .nl ,tq-; [.ini.l. .Ir'ly I filth.U I I ) |> iil4"-, .-milan li'i (liMtiiiir| "Itiriui I liiiilihnthiie,: I Ilimiftaml ulr.;; humlrt, I ami I lift V illlar. (mittirieiind.r : &.t nl" tin -ixth uf .\ii4u-t, li hleen Ltiit. : .-t.t i.i -I, ? that_
< .1 .Iuii', i ihtiin; linn I'.i.iUi I tu'.Iitvfii iiiiiiilr'il.uiil,, n .U-M'iit. i'!* I li f tlitltutii'lLulitli'Tii .-. )iiiiii.in il .ind I toi I} -i if, ti. lit IhniLtitml, dollar*. is.- l.- ; i u4ihi.i.. -U
'
thu! jMiUic.itii.ai tlmalion ( itirtt. 14- illfi I .Kni bi tv-iig1u: ( Hll'l Ini nl Iff I 'iu i-ts. ,, 1 "I i lill'lltl.1 il'i u.- ii ..!' lll'llULHi: it4 .-. It'll) -''A', I ) -.- I Iniiif t, x'i.- : 'infn I I. ii in iiivilimi of tilt Knr ILiIL1'* nf ten aiiin rxiiiim .iU'1' fifty-nine il in- lZ t tI.- "' uI "" -- ----tie I ar. tltrIy ,,

of f-nch ]iarliuTkhii} i lc! il tiUM-tfjii l hy thu Nii.il<- iiii'l 1 ll'jii.-c nll llM.hr.iii'l |I' t1.r.: I IH- luij-4- iI.LUIL.tL Uj.ttJ i- .u.'I fHi.-.liH: i Ii. lli.illr tnil item1 tell thou ;-am! tlull.tr'I lli. II, ami mi-cc'l.iliecii; j'l'torM, !aij-p'.intt-il undt-r art of the thirtieth( August, F'.rmnliuiiiir: lit" : i.x y >f tht .South Horn la

.;,,-. :20.!' An l.c Hfurtli< r i i *-(I..1.. n.i' LL4i'n'raI l:< -}>ii.xuaUvi4'it( tli'u I 'r at1 l StiitivAnifiii K'-r Ini-l ; ui-1) liuiitr, ii i. inlenttion t.i. ,Kiilujrilinali' ,I-..v4t t-iuhttvii the lixecf Innulri-J and fifly-lnro, fur tin l.tttt-r I'ruUtlionof shn.ll.-!. >' ., i.l ui t.a-' -'.l.hiugcuaLitnslgion! Vt retfc civil-*_
ai iiKinait'l| iiuiirniil-i; tilnfit 'Inn-an.1 ii.| Iar>>. | | nt a ti i:' -Mini! x )iiii-tnxi-i-i Iiy ile.iiiilt.iU, xx ilh Ir.kW-l-
Ij.Ll% L. iuui.hi r ..f u-t i.f lain.** i-n :ijt 4! '- Ui*,' wi-l i :-.ii f
.attnt-r |'ri.V-.imih : >
t. l hti''ii
) :v IAf i it1 ,iun.t-- xs-actiililfl Th.il UHfullinviic l'\.i ( .. i Km' luntlli :utt t Ii-v- nl July livi-nly-tliir.l, ei llliK .ni'l other incurrrd ucclntliiiJttyavtcni.il
unhItturr'ru-j.iL| :%!L..I (' iiiL' I"I .f.iirtin| in" uj t .t nlliiv) 'i i i ili"ii m I I & humlrctl'! ami h : e.xi'fiLU s I'y lliem, ini-Iudiu.4& the. uimnt-- t tn-oli.i-i-'t! 1t.4
.
ai h utln r and ta Ujr.j i i..! jail' IKis It,, UKmui Mtti--: riatffl, l"ily t1. .utuu-i .Si.riai-. tlltiilli'.fni-. *! .,! .- -.ixlv-vix, M-VI-II huinhttl, mcl t-vi-iity; t-l] -n'i uf their auniul imt-tini:, and fur a inure tlicruiiali tub- i-s M:.: an- -. ,.t '.-- : .-,vntyiuKl, ei'.ito.t.l; na r, nml r-cttr

: &gcmufitt> & umi.ori' l>-..Ui iu l.t and I'.ir: l.tHM-*.. .-: nIu-.*> -, :tli 1 ,-...Hrttl I ti II tii i> .-. ( in"I.. LII--. t..lt4-i i.l intrriKil nvitif !tixt--ilix.itioii of the iit-fo,. "f tliH-titer to x-en.-4-l m fj.eFor work.
.f.jl iI .xliy iimiiiy in the li.-abiny lint ntlii'iwiM' li.iiiiliiil nml tl. l K-'i-'il1'! Ii t IIMIII, I.-i- /Vi Hittcinial I < ; a i'lilj-i'-- ot t tin- I'tiililil irnitll 1 in nii'ile in l ti.IltLltt '- ; I
Itvn :: nly '!jii irr in.ii, itit-i't-ittii' : if'inri, : ; Curm l nf | 01 ]nt: >y Ueam, and for )pn>M.Tiilinlih Lin- .
jnity. iii.ipaitttiL f i' (lu.- Is hi.-ri-iiif _. 1' :t'l l i !I.'and i'lllceiith Str, flu fur I i vitilatinils of lh --iii'l I i pii'i-Ii u.. i > i.i.ito Hutto ir. the 1-rtr-re.j.
i t1.j cIuI: ;.,- I .i I H-L--. t-R' 1u4 i-\i t\\'* tIt % I r-.iusiii'i! sl.ill.tr, >iiK'rinti-niIen[ !, wiii-li- >- ; a'.t and l the arU uzia_ L't.u- os the .. -. -.- .
vcd, MaU-li '.', I 1M17 otl, f >r tin-li '-;tl ytar: I'tidinj tinthiilidh) il; iIflL ty-t !ut-v d.,ti4ri I l'.tiix.! -i.iu i a iff. i-'ni i-ii'ilni, nl L i \ | ii-i*,.. H.UIH Ill n, i> nt, fin-, light .tml mi-A-i.'ll.ii.i-ijii ituin-, lifli'i-u tui. ) thtii-li', mi-- hnti'U-i'tl niul It'll Ihou-uml di'ILir*. ; iLl. -"iti- % iuKhtl.laii.** .
; n t.i mil it. .v-.4 in
t Jii'.ii1. i-ir'it 1- ,, ., iLt.. .ttu. t I j. iy, iiliO' a't 2)J) J I'n-inliiM*, <*urL| litlin-' u.i IiI -, iiinl I lhlMl.l.tllil llliii.ll.s. 1-'ur u 'it liIg-itt xI.t-nau-s under the at of the nL\tii nf IH I Dillon i* the wviVtivctht.u-
1 _
< *) ii h-iu-lrutl and -jf--! 511 ', : -
fi .
; Mxly- !! nanii !u.l&t( HIMIW.ai- 1'' I In < !.-- !htnnlml, 'or I'nmiH'ijjlinii nf Iii.- $i-s re Aiu-ur-t, ei. hlttii himdietl and l forty-six, for lhei.'iltitinii !
: Kt-r
4 I lAP. ( I.--u % 1. iftL4l13. Jv *'" '" lnnMiiiu' fiiin'1'- I'm i--! -ii.Ii'i ti ii nl I uy nf'Ih" X.n v nf p I I.II.T- i-'i t u. ii-.i o- tL eODkDLlqi tt
; v -In- I tin mifiii t li -.ii si'.ui.iu t.iliti"t liiiutt miuiii-, ; I.It l.fl aicKtiiittentary; I the na\y; -"I'.i't safe-keening, triiiinli r, and dulmrsi'iiieiit) of thee \e--i-l- '
Howard U4uit kz-iia in 1MrkIt1; 4iLn'ii.a! i i.7 i iuii'.i l..j't nliUH-ii.s.iliuil iilnl iiiilf.i.f;< In.ii.ln.l-l-. ili i l n I tiinii .t'til,I uiili.iiir'ui -, L-r_ ;ami na\al jmi'Te aol Vi.tItLt--i.-ig. nil, t_!Lit t cli-tk ami I the .t&h ii'venue, in aJ.latimi ti the pn-iiiinm uhirli m L iy lar.-. : -t > : '. xey, tuir.v tt-.OU4.in.il dol

1 ; tIkil1i.lti fi'-ir; l--l lui-l.li in <'"- i* Iti llllv-; .., t ll-i I .141 .ii.lt -:.ilt"iii-ii lui lit tii'.iMiiy .I.! (i.trtmi'iil .ti.it tin i I- ikli" -- i n-i-1; i :ii-ijtiiit: nn--i'ii I :t i aii'l' lAlmn-i- l ie vi'teixfl on irannli r ilr.ttU : rr\nlel u Tli.it no i.nli.l
.i liniulri-il !
; .netitft.1 ll4if t M'jiit ; [
ui.J
: 1 f.furio'ii l-Vi .
1.1 U : > tiii .iiul.luliaio. ..
) : : >ii >. tr- .ml lLlt12.u )- >1 -'. i ; (I- tti ;l Ii! tin.i.i- .- tinIn! t'n' n a.-i. .In.i! !ii nlHit', Ml., i-k'.i.l tln'il.-.ili,| ri'lil hiiinlrfl'lollirr.1 u anlurn "lull In* cxpemleil l for tluriu.il MT\ two ['I't .il >ri' :
1'iTMjiitativcaof the rni..tS'Vi-: Ai i ;i< a in ui -p t' a I .- iiI I-'nr liu tn-iniil riiimrt( > nl I ilic ->i.iitlitu) ul.\ nil. /'. -l' l at* !. >..- lurvry, !.? hoiput-r,

( ni1grts InLIkI, 1h.U 1 t. fl: 1- 4bt 1i1.4. For fjiiijt-iisatiiMi ol thf olHt t-i >, -i'iL'iii.. j.II- li'lii'ltiiim) iti im,; id., IAI; ii'i'ili. I-'nr "mi" II.I.HIIIi ilickthe i ivil en incir, i Im f leiK, nito-eici-r, I ItI i.i>vmN BST-i IN Tilt i inr->upm. I >' ti .' X.iv > ; i.-'rm nr, Uti lhon->aa-I dot- I -

I ..i i aii is J i"
ii. I.-L
t Jnlry 4t.-LUM.J. in tii. aiidnUici.rcoiin j Tnij > n: >- v.i > n .. -. !
< lli>ttit 4>l < "1- wi. 'i> : ; an :iumiil .dti ; | Tt l.iiftillmr-i r--r-i .. -. .
of F.I. tha,
; v tu.. In ,l.|iR.t! U'ltarr, t'S<'Culi > liuil'tin,;, i.\t'iii liiut'-iiitl lixt Ij.-.n in ,1 :,iitIS.t an I li'ir.ifttl i 11111 Ia.t-L-t ii t, \ I idue rink of i l.i.-- Imir, nitory Kfv Mexico. -}ur silartuH nf uuveiimr, > Allan tu-, I ;ulr,

uuiMa.a UTiiv Thity fur th1t ution it 1 in tilt: M r\i--4- ui the Scijatf, \ i/ : M-I a t-l.u-v il ll.tSiTiiti. a l-.i; r [".rliiijaml |..i'i' ) 1.ii a 1 1, i-- .AulI 1:1 l t. lulv- ) ilniliii-. two elurks ofcLuM thrtv, 4Uie eleik, nf i-hu-vs: two, mie ih-rk elin-f juftu.e, ami two a.-mjeittu juJgw, ail I -ei.ret.iry, I.alt:111.1 I'.lt'iLl >A l-i '
; '
in tho liatcriil arts and ..-i; ,, tiii4v (our tliuiiiciud thitxliiiiilntl :iitul tviu1y lil.'l-r. -nj-iUht! li,.i- ,:! ilnIL-ir I- r "iiiiiiu'nit i-xjutu-) f -.ii-l liiitliliit"I vi/. I'll- nf iia-- nil-, an.) tine iii ihaimlilMi,, ; ] al a H.iliry nt t ihleen l.n Ive iliniiAin.l I Jollart-. K'r **ii'i; iyiin* thu i'5'i. -i-H'* .!!"! h-ueun-lhh-jt ,

nain<\ bljli- aul litli- ".fity. 1'ti. diillaii: 4illictr dunptl with tliliui-M'tncnt Ski utiltMIIUlV! VCIltj- ,l'\lll U-llril.l: UulllU: Suit!, i.-'lll I.ltltir, .'II t llllrt il lilt uiilU'lllf, t'l.c I.UIltllVll hiiml.'ftl ilLill.irn IKT annum, -iMecu thoii-an; 1 hii l- t- CIlitiitt1flt expense-i ui >;iiil! 'Territory, one thntiaml oil, wit k", ;t.u--u i hilILn.taiiloi! skiii,, >whuiiuu Pr'hr

!I-. i t ii-'u.u adili'.ii i n.il i
of tiu- S n.il. li\t' humlrifl and HfVi-nty-MS ii.iial t'lolHfm HJ" I I.l nt I.uiulli-! II 111.- UIUTH"! II i tut ill I t-lf-lk.- / tlMlllfllK Itlfll of Slit* ellli f tit the 1'lirr.lU nf liUifinelit iiiteq-rett-ran t Ir.m-lator ill the vcutiiv ollitf, and tithe. u, fi-- ..iyxi> .iv-i oi i I lIe o-tine, anJ rt'|I..Mt-

Sw'. 2. Aixlfv iuitlui4i < :>.. tI, Tlut &ni -IuauftIeiktIirts: Unjiis.iiHl doll.Ui*, j-rinf i- )I. I -: tin.n| i.V'Iili .1! tinilou.v..'. i ;;!it liuiiuiiil rqiiilin A-li'it.-uiiinl! I IK- :iifuliii.i'fiiti.l 1:1 tli'; (tn.i mi hull hug, ant recruiting t-hitl) I t'eik lull,) the rlerkimensfii- live humlrif! I iloll.in<. hug in-1 k.-i-i'-; ..! a.-l'.ur thli.lumj! ..ifrnrututwo

-l C. I'tynrii, y, Cluir! -sHoward. ,,H, < JFvcrand 0. |pal vlork auJ |iriticip.il executive cleric in llnilSic ,|. .:i <: .' t.1 |l. !tU- 1tai- -,-u i'ii'li, *( Iitlli-lu.! iluiln1'tiii.i .. It.u, l'': 'IlKihit ,iiil.u-. ii-r, ami( Kilum-r in lii* oiiico, fnuiteeii thuun.mil nine eompen-iation: itnil milea* nf the meinlier 4if the hundred! iloli.ir.ni'l ;*)iixv: :ii .-aL -i-vni iiiitntrvtl ami IHTeuti -
Kxi-Litivt .
II huii'lrt'il m
1'riuiiiit l-'ui | .rllil'llt nl tin.' Ilit..t I--r :ami twinty ili>ll.nv.'or iiH-tembly, niheen*, eli rk ant
) I. lui! ton C ( '.,i4. < 'liail'-e II Howard, ,i-.t .U.-U >._ 1 L \i sIt -trnh.ru-ing- nml ]

.1 luiniM JJ I HuUlii I ( Miii, licrry: A !'..isiir, fiv 4; )hundrud and ninojy-two doll.itt- s-. ,, -i i>: In o iiv. rlrviliiuu u _itiil, liif- In.ii, lioi ii| i iu iimlllif ili-iki-, 111'1--t-iu.i'i. :.iiLuii u>- -mumi ivi. elin-f eloik anl t thu ilerkmeem.'er, aiul lil-r-l Terrilmy of ltahi- t-or Kihirivn: !: nf xorrnior, Vhii f n-littin. luhll.-r aii't ''n-ii-Sin ,.1'iiii.fteatIiiTeHith, *

IVaijauiiu F. Jloiris! lUnloith U. Nit-hols. i ih!t t-itit ilt.'iksin ullkcui IhentxTi tuy oi ihfSl.i.l .< vt.--u, ,J.-i:! fiiiiliiiixm v..i. littifii rtinl lilMiii-r) iu lit: -ItIvuty-. i iphl ll.oiiK.iinl i 4iIii hioilii.e, tit Ihuuvin.l to hninlivit ami i tuenty jiiMtre, two !lt.-5tlutC jllilji.il, ant mxHl.uy, twelve thntit twi humr.-l! .m.l livv tti.t'i. itn-1 di'.I.ir-. 1
: ., .- xt u Inn, l.-itl '1 ..ILiiiu.I ilollai-i >.iinlilftl.ii-t 1 I Kor-silari---oi !;i\o hMitrliol .ind ei.u y-unK* tei-pvr. j
'JtHJi ul i lit" >!'! ,
William IJ. 1'iuui--* i.w\\t.il; II. Slovoiih, 1C.: M. .11 Iv.i' tlniUM'll'l twit hlllliJl'l; dlllld( tWl 11- | i i ir r' 1 nr i u li- iiinti. a nl" tI.! For it<,nt indent exiHmienf thu of li4lithiiUM.tml L li-irti -I! l 1-f.uMiiM. 'iittl their_-.
t litant1.
ji. i.i -Miii; I.itiu.-l iumituii, nl.lj.i rulittlll* loin nf tin* .' llfi.ll /'nr Territory thoilnaml I
ty, | i, a Iii ihii4! I i 1 i i iini.'fii .liion I i.t tin )hii-f f nf the one -
< 'uKlim.tn Hiiani I Unilour II W fliuil.ir.H! h ? > -f- li J u.'i lii-i i liineau nf nil- live hnmlre'l ilill.irI'nr ttu huiutnd.if.l 1 lil.v! l.i'if :I.. !ai-i.t lt*!t.is.!
I ) llu f t ji'l' -
; nl .
liinmjii.T. i'.ii ; kitfjitT i t\n. .4 i itiiiitli-i! >
( : st.aion.iry. I i- Lu'u-* u i ii wn ont, :tun iiii-nJi.iiirii'is I IIVIMUMllii tInnijlil*>tiiJtu, a HI.-I; nit n.iii'i-, .iii.) I lin-l i I li-tl k, cleikx, ilr.imhtniaii ]iii'st
\\ T. Il.ixmi.; S li ,lihi.a, and SiL-tt ]Llxx tlitii'S'ind emu hundriil; and t\vutollarj! .uvl foiiv a 'II !
t-.n '.IK j-ii! In- ;I'liiuiu.iniir I.mi.in.; .11.,; |I.j I ji. .' I -, v..tlflitiiin, ;nil f.itvii l-, ii In-. <.i.i.--. nut liuti- -I IIILLI Ill, uu.--'tU't-r) nml! laWu-i : pt-r hi.iLit i it i H-HeiilMy: ollieer-, olerk, itml l enntinKeut ixjK'iiH4s vtity-iirit tiniru-iiii*! nine lit.lli.-U ilollarFiriiun -..
juitv-i in
>niist In- and tht-y arc liii !> iliN-luicd t< IKJi < cinivu at urn thuuii.ui'ltwu] hunUrt'.i ,|Ii i ..indi hL< pOiee, i-ixtciti nf the I n"r.vf i ..ie .tml
y > iiiijauig lit i ill .t"l 1 I'tjla Imndrnt :tt.1 l listy i]>iltu: >. II i t iiy-i iiit, ; tli-i.t, ; l .v.i, litiii'lii >I 'li-li.tl'H. lliniis.iii'1 I i ix Immlieil ainl twrlllv ilnilKru. iiK-emMy l twenty tht>mf.inl i ilolian. > i-ji-iir-, i a | -, hil4iIciiih

body politic btltl rorporaU AVltli \ft }' tiuldcol :iii'l iiincly-bis iiiilia. iu-h ; otio l puge, at I ..i iv.j- i 'ni illI'tiUit: ]itiiiiin i-<-i 11 u.i.i u. -'! .ma I'iv. ( nnij.i ii-.tti.iii .411 itiMitlmi.i i li iKd in I''t.-1-tu-niI /'m IIII.N-n-- iti'iii of tlio iliitf"of tie luirean nf Ti rnlory &.\Vashitigtuii.| lot t-.il.tues! of irmenior, -;i'in.inl l .&t-tIiiti luht v<---1-t! > trt hundred andvfiityniie

Euctmbion; in or in law t j ali inli'iits and KL-vt-n hu'.idri-.l i an' ( tV''nt} d ilLus ; bt-rgi-Htit-; '_ % .h' r.-i i.: aL--ltuuILilI %LL.I ii. -iilit 1.11. til.-liiitiili-fi, JlnJ-.I| uml i tl.. 4fl of lilii-ti 2ui. ,u-li, n"" lllullrstll'l; i i-u ti'ill uiij r, ehii-fclej k. anil tliet-erLsTilranilit-i-! enntrin i-h'n lhnm I >.uni jn.ftii'e li\e, lAoauniatijmlct'saiul liuinliTil ilollars.Fnr -ttret.iry, tweUtl' .>U.ir-t anil lilty tli.rii irilt.Fo. -iii>.-l. M-VCII hucdreil ;aid thirty-nine,

1urIiu$._M vhalsocvor, > tin1 name, Klylc, and iit-arms aiiddifjtkii-jK-r, two thouuid lour 1. taua.- i-it i 'i/JUl' li'ty-lht*, pinitiii*! l.'iinl *, !.uu.l, uinl m.iii. uh--e alary ii lirrnt* i'flalli..hi'l al ei- litetn i uutinieul oxis.nxis'ul roi.-iiy, tli-Jiiins,
1- 1 t'l-' |i< i'n: ,* h.liiJini: ;, Unixiui.l: : .| .i | (,, ; ., ,, t-'f.J l.'Jfl Ill'-nill, IllIJ-! l- llt |l.nllTll'l, fix linmlii'il! ilullar I'l-r .iiinuin! ; expuinca of aa.I I Tcrnlory, onu thnur.il laintrDf, rt'iMiriiij*.
UUa of 'llio I IIiwar.1 jjIiihjt;. l.yvlii.h. dftnl dollars .i-isihtiUildijtiiktx'jK-r, two thou.saiitlniitl lln-u-.iii'l i I liim* iiuuilif.1tiul I i-itjvi\ ilnll.'ii .4 Juin -, -I! IH! ;ui t !. !, > I I'luM-l. ,1 I, Tli ii tit! f.uirtuiy I'ii oilier, ii )hteili thou-aml)inenm-nirer luo I'linJre' ami )l.ilmrer in live hnmli'ifl Jnllain .I'liv-ioriiu. iindupi't*, in:; lOHt-1. ot tt-inoun and IIUOJ-M,

name and title Uicy and tir! B-JCH-OI shall foily d'lllai's ; j> jbliii.uiUr the Sciialo: I'm ni.ijiiiiirj in i..M-. ]k-u.Iin-i'iii U.tut t- i ,,ii I 'l Hit-I Inlfitur, il Iti,. diiu'iulitm, hlnili I In-. >iini I In is ilullarA'ur-. aiij t'.renty For eflhltMIr-tttion) ami! milea.ee of the iiieniK-r.s nl the an-1 ami for rliainJiinl -iuP.r< for thtHIIIK*, t5 o humlrvl! -
Jivi- l' Ixvintv-two thou-and bundn.il
1,1 ilit-I' I'uittil talttiint.tlniii .in.l itiilLng.I'.ir i-iiitlii'iizt-'l, to uaiiy pnninii, ul'Kiul .L-iI..I I- j/iil.itui- a-.Tinliy| ntliiirilcrk, ami t eniilim.'eul e.\ tlirtc aud lilty dvlUir -
1ICCQIflX4C11&| at law and! isi t.juily, to take to twtj thiiutiand fiin* huitilrud dolUi'b ; n- iotiiJitjnjmiUi L ntlunmtj.lilii!' nml fn r-ivinK t.r, a Itt, r, itlioii I Ini- | it t f-worlc, nr 1y the il.iy, >xt-l Ii. mniiili, <>r nuniifil.sUlfli ol tile llllit'ul tlii'I linn.ui of Me.un -IIM-A nf the a-wniMy, twelitv tliollNlinl ilull.in.

Ui oivcs and tlfrir MKttxv.uti, li>r tinHI ofRiid a.i-1 iiiiil-t'un'iiT tli'ii-.iii'! ti i .t-.mfl a yt'.n I, :tl. ui-li iiilu ..i.li" cnmnix-riii;;, rliiet rlt-rk nil I the & elt-rkd ilraii lilMiun Tiiiitmy of Kebrahk.i. 1-Vr } np.in-i.ini ln LLkIlL-.h i'.ivn-ita nl
mi ; t>tinhuudriMi I I II I ,:IK; .! 1U--14-| ciil.itui'i .v\iiit--li\i I tlmuviil'l .u'lkint. nr niUv; l hIlly tin in HI t .unl I I.iir. ralarii-n; i-f lioveimir, | rifittiiii; and

univcm'.y, nuy < Utc xUiatawvcr in any and l I 1W4 iity-t ijjht d'jll.n> : twu mail: I l.il.nii'V a of I 'iniiTl-t r --.. I'lii'ioiu'i,-M-, tli I i,, i ,,f liiprnn.iiLlii.t lint i vfvliMi: n Milary oi txtiixv liiu.'ii'; .1! -i.-i.i-! > |.. r it ln *- Nil.iry ii lieivl>y eitalili'-heil I at emliteen hiimlrejilnllarx i-hiel'I jubtiit.,, two axrtoeiate jujge, ami secret.iry, tell wit imp ixin, inc-iigivil? iui-l l-ailling-t lounettej then-
; .
iiiiniiuii'l: : I liullH'r jer niimim, iiu-SKfinrer Lull lal.nrer in liiHtillii-e. thmisiiul flMhumhril I ilnll.iri.Fnr tnvut} ihousuht .lolkiu.I .
IXIVK >-. i.Hit li'Ufflii'HS' itinttc-nsiT, :ut.i: | I.Uum jiroxitlml Tlitl un li ,t"ik l wlull 1 I In*
.
: thip.l.i
'rmdilKhi'miIlaim4 ijticthouisind r ,
itiuHsaagn lands, tc ltnMji; at. twoliuuilrr,! iljlliit.tai.Ii;: fji-.i l LI 'n twehu thniiNiinl 1>YO hiuiilreil ami ilullarn aminf cnntim-'ont r i-ci'i-it-ti 4f xL-itnii: .unl
nii.y of
twenty
: I t\tlIi5O5 aiil m:4iiUiii
jvr niix I.i ; :
n tlio't .unl -it: F.'uJ. .-1 ami' ijjltty tlt.i.iil'or | ui.lI-ait; t I I( l il- -- aii-l lo Teirilory, flic tUouwliiil lighu aud
and olliti- fi't-tt Li lo n.-iviiritii'ii two tlH>
.-hatHs! inoueys, !, hy gifts, < buj I.IMHII, niiu llimKuid w. nty ]i-r f'-iitiifiiaiUliliynal, nii the- ;tl.\i-. t uv, itt 'l' >i I'l Iht'AltlimM 111'I -"I'lit'I i ll'l I '* t'. I t III, UIU'Ilinii-aii-l fniii, herui'y iiulhorui-' F u.-uil dvllari.

% in> grant dimatioii.liai'Kaiii, xali-, cwnvcyaittc, 4aiht; huudiiil dull n s ; two ahsisiatits in I I l-- i'\fll llllll-ll-'l nil i I tlmK.hi-t), 'liirl.H; :ill* 1 ni'.ii ii.iity iluniij; tlu* l.ti liti'iirili"ii t .in i in Inilmic' / 'ur liiniilii-il l ilill.ir <. Fnr fmiiiu.nsitii'U .ui'l fllj-I-C nf the nu inl>ers uf the i-enmrnix-itDnrfat Iwo aaiul one hall |tT ivutuiu to
j rfiiini'il-.tilon nf tin thlff nl llu lotti'latiM* sin -llieriiite| Ht-M-.iiari-! ,
only I I'lllt-.lll .
II Uy tw i'nit.iyif nt : ninem'ily olli'-eri. rkrknit -iitilli-.I t. the ,
] in ,
aasurancc, or will ; and the imc t< grant, liar- II. ) 'tatfl'ttt inii$ it our-tli.ju.s t ) unl JiDjr h limited I i l4irc llt--. ntii'ti'iilCJ.jiii-i-; H-'ii! iilir.iry, twu lii'.ii! mil )Km- iiimj'i'ii.-uiMii) : ut ]>liii i'i>,on iiiiiiin.--i. i nl I inli.in LI imii .tnU t Ittthin t tint f link aii'I I tin1 t-I-rks. iiit--proX' *t-ii-- pire.i of I I tin* a.-emuly, twelily llioiiih-tli'l t Lolitlflt ili>ll.in).itt ex- this -ruvL-iiin-tti I Uu, ivt-. nf M.inli third, ti httt-tl.tine under hundn -

aii.ii d 1 IIII'M- .iiij: forty d.yllu'i sich linU-u.li .il.ti! l.i, i t-'i-ik trnitl I l.i'mr.' tivi-nty-tn'i* tliuusm'l I hunln-l Tenitnrytif Onlnri-lo. ,.ii*t in; I > t 11.1 ii't" I l.i.n il..tinoiiitt
pain, toll' tninbfor, : ronvoy, ;u>iiu-c, < : btiju. i.l thc 1'or | .JI i) LJki 1 1L"tL- : t -t! U.i.auu.1 .mil tin- i !,-t.-4, iiiir..ii.*. I i. i--i Unit. uiio and Fnr Ntl.irit-3 nf novenmr ami that may tjc
p: f'jlJiiii nn .-.- MtiiT, xntti-iiiiit it ;iinl I itmirr lxxfiily II11 x *it! riiitfit.leiit of I ii>li.in atCnr- t-hii 1 illnir.t.l Iiy tin LI, I'.xt ixe I tliotitati.l I .i iiLsrs.
d x-larr to two and fani: let und to j'li I 'nlon riKjm, one tlA.uPLtt.liutt hundiol dol- ,- ilI'm :I-ii -_ nt lii i.iti.r, I ilnily- instieu uml Iwo
1.1H 111 I. .111,1 IA.r c"iii'i'iin.ilimi) I nf tin- t-hit-f nl i tin* l tt-l.-- ii I'.ir rei'.tir-i) .> tli-, ,
li v'i.ni
I li MX llllllllrUll llul'.ll-,. liiuni: nt iiifli-) aiioi iut'j j taLL twenty-live hnmlretl ilnllai .in I l.tiiMiiutt tin* buoy
E i ui crrtl, Hir tlui UN: ofaid uiiiioi'-iiy, HJwicb luHui': ) iicMi'iiii i *>. 1iL1ga! :ass.ilint door- f.lll.l- uirt-Iaai 1 liiw; 6ltor .til lilirjiry, Jtw.. .li!i itn'Mii 1 I-'. ', i 'in1! liritliim; ot ill.- iniiiiiii.-iiinr! f-l ii-ivinii- I'liio Ii ithuii g i v. ttfl ,1-nit .111.1 I tin* i-lnkt, inrit iu-tr, it hen hy -. --: --'. amiccrvtary, eleven lhoui u.,whu-h>.iml tit- >t, \Votnl' It. '.. Sl.i.u.Luivlttwajilli thoa-uutl

tnancrasto thtm, T maiori\! ol f thi, ki -p.| is. at "iif.thoH iinl tigl.t Lundixd dulhus I J- u, -tuiuic,1.au, iTi Iun,. lritIIiilt rtw-uu i liifl -h.! i li, :ui.L tin i.-lcrk-i, ni'-.--. lu'i-rn, -1s -lsiutt iin-i i >,- uu.! l.ilHiifr! in liii I'lilcf, vIc tuat tliiju.-i.uij f mr hiniilriit! oi ,lit liun)i. .i . d 'l.irs.

: hall b downoi must 1nu1ii< ial to s-iid inotitution i.ii-h. .-* vtiittiji lIuissiuguat tine thousand taint-. I-. -. iI. L $I t *. -in I |iin?li iMiijt! tn-ti-L: -ui-l n n_'< l -... Iliat-ll, .LLL.j) |IztIs.. IN i-i lit*, nlli -, I In-., hlinilrtlin. ami twlLtlIUIII&i'. For c..i.tineut tixj'tlitvi: ; iNinl Territory, t tt*: thuilnuinl alt! "!- rn-ilii in 11. Ii'lMiiiKMrl tt, in.tke.uiJj alti-r-

i Inur htiiirfrud and lorty ilul.iis! h clerk pltru'if, liii-Iii tin-iliii-Uml i ( nl I tinlil'r.uy I i aiiiiuiiU.'ff I I ri.-.ti-eii tlKiU- iuil nil-I !,iin- .n.l; I a Itt lIly I hu'iilt nt.il .iu.1 ( 'outim-i lit I\K: nl i the i IulLut sFor 'tas id..I I *, ix n fii.ammmittit I'ouit, Frovidt -
; and to toafivi- the M-imc, tlnir reaU wut c.tt i nrwxrutuy ,! -. | IIM-M N.ivy IV- v'ilaipeIl.4uttuult anil mileuv of the h HI* rivt-r, ,4.. toiilitivr llw eibibitiyn ot a light, lif-
(.'tin --. tlir.v Ih'iii-iiiiiil, Ilin laitutiiil.Ollii- meiiilHT-i of *
'it r Ininili..l u I i ] ) ** nf the I ) Stiii-l nf tin
anjprofifs, income anj intorct, riiid f. < iipj'5ythesamo to the 1'jxtjidolit df tho SctiaU:, twuUl l-'irj-i u> -uiii-iiiitfiitlfitt I t iiti'l u-ISt.I iit.- niit l- ,i- .iiliiiii'jn.il, th-t-I.s| in iln-. ;.i n-i"ii .Hi.-, fiily I'lii* I-tr >tiitiotit-ry: I itmr. try Ih.* N.ixy IogisLithvtas- embiy, utliccru, Ui-rku ami nnlinuent exIN '.i llioii.v.tr.l) ) tl.'Ilai -.
.1-- !I-
for Iho proper uso and licniiit; of : JitZ l lnnivcriiity 1 <>ii , Iti.
hill Tenitnf Voiiit Koche- ; !
.il : Aiix l.lai-c Knell I'tuni
t mi div.ulitiJi.ul 1'aki'ta.For : luliind
1 clci'k ( thu coiiiuiittoe linam Hull nt I'll-lit; :raiy tniiiinlltii! nl" Cnii-.Tt-v, ixuiie L I. .1!!.! it, Itt-ii Iiy, itii- I :Inn.iu nf yanSii.iiiil ilut-k-, aarii-! of o"iernnr ami ,
; o on : twothousand'wo -
tin l n
and to I I-.. 1
eumc naiiif
hy I .
a I
; ; IIMJ :u. .i. I i llw 'rtai niiperintcinlenl of Imlian allai > irlinjilnii I IV-iit-nt, rriii't--- iantI 1'oiut Judith
i lunniic'l ,| tt il"i! uiiy l' nl i eu-h| u < iiniii.itiuii f> I ..il.tl I *, thief ju..ticc and ,
ai| | r
| ] two
nami t.
>fly-li\u t-iuht lit-rv. litNiks 1.miilniwiini1
tfiitx.l'to iuI>
1 Ito mod to and 1 La irnpltifjvjilixl[ iu hun h-cd and' twenty dollars ; ) |i'uttA.iiK.i or by On- day wui-k | ami tiu-l ami nine ihoU8.uivl twiiity-fciiii ihnti-Mii-t iv-ti luiiifridikllara.i | .
imjiload ,
any; t Im nly IHI I i". iiililu :i.lihij; i ;: i. :illnv.iiici-nii I I | .i > nl innth, nr j'-.ir) alt MM 1 Ii 1 il t utlii- tlii'ii.iml tiIit liumhvtl ilnll.irH. secretary, serin
in nil ].ik to tlic tt/niiiiitto' on rJainu; two llumaandtv.v 1 Hit* ru; i>.-1 I i'fi .1. m1 limy U''i-ii j'l.t :in.t f.iii" li..tauIiry ...' I '. hnmlruil iloll.irt). 1'n' hi- euttitueJ.tBILLS
courts of law and (1i1it j ) inaniiiiof: h'lil .ilmvr, t'vtlviluiiiiliiil mill l4-iiily-iiiuu tlulliu'.1111KIMilIl I l!: a ol litt-lxu l (tI-Iul nt i'iliiiiieiit| | aii'l I iivriillini : For coiitiii-cnt
httudiwJ and dollars delIv to thut 11 111". Inni.lixil iloll.uM |i-r 81111 11111. l'niHi.tliniiriy iKMik-1 ami csuenvi tho Territory, ono thou-
Hction and prWodings whatsoever, and tcin.rally twenty ; I Cniililvi-nt I I '. iiiioci'll.iiicoiu itcmr, m-vcu s.ui'L thutiarFor
|Iltlt14SJ iput: a I ul the I ,
1'iir | .i.-ti liitiiliir.- lmnln! nn.I
j'liifliuflu- lilt--ul th ilnll.n .
; < ii.i'lin M-iiiHlii-nl I ...' fitly >
l y and in tlic Kimo name ta do and transact : Miiniitk. %tn iiiiiitiiirecords, two thousand iicwbiiHiifr.toi- :-atiJ litltiiy, uiiu I tliuti-siinl, { I Ihe luiinl.i; i j I L (Ji i ,-.- nl t lit txt-n-t.-lrj" of llio Inluini : ]!tii't-au nl iiaxk-alion: eonijifiiMjlioii and uulea o of tho meniliiTH of tliu

all and tho Luuincfis touching or < . every a...tI I>, i. -I.; .mil m.ii9 fur Uio miscvt! i* of the
That ) _iIt thatt of the 1 furnanci-s thousand '' liliniry, leu I llmu'-tn I ilnlLtrA. noon., item-, txv.i lltnu-.iml loin teiuhly, liltuen thon-saiiil ilnlKirTenilory -:.
thc premises : 1'rovidod, t- --.mi.- ; Iii : one III t I ( 'i.lllin. l iu.i.iii it i.l im juil lr ".' Ill'Cm.Ill (gf i i I nlli" liiiilitui iiiclmliii llin-r'.ii: nf onln lani'liitl uol'arii.. t-f Ari/ona.-For salaried (
-- v
do not cxcood 'Jio value of fifty thousand dolUm j l in !huiidn-d and forty dollars ,lant in ,i nl C'lilll.tllC' Mllulhli l -I i.int.lllLllliI ,
I PUtS, iit-ititr, tliiff Ifil.! ', IIIIM.I il.iiKuii* it/in t I linlin
i ui"l.i -i : ni t > t- l..tilil,( aici lltnll i t itlll.tl I 1:1: tliuli-uiml ilnll.ii'.fi.
1jtl hundrt-il and
and lu "t ( three) ,
urnacvn. tixtyin hiimln
annual income and above ex -- eight i ,1 1 ilnllnr fnr
not over jnu-- n t'ifiitif tlnrty-*- -! tli F- ltlmtora'l.cr; | 03V tliOlltiU'l For For Sale
>n unl tlin-- i i.pi ii i ul |a, iaiii: aiij ilotribuliiicougfciii'iii thrt-o coiitiuji-iit c Xit i1Itof the
oduralionand ,ri 1 1 ijnli.i.i lal in of ..rivato j liuiiilml tioll.ir.: Territory, one thou-
thargu
jvc of tlio roccipU for the BUpj >oivr ] IMSJ J in I'l'iiiii I i iiil it'ii'tnni'iit'l I In itnnniini.'C ot the iio/i Uuicau of iijiir>trui.lion .mil t *,unl ilixl.tr
:
repair
For inkirrctcr .ind tranJatur the vsccutive oifice, AT THIS O1I


S


-. _
-f-- -
-
--- --

-- -- -- -a- T- -.- -
-
.
- -
--
- lif -- -- -
I "*r* -ttSF'l *"-. _---..-------------. --
.- -rI. - _-w - - -r--- --- -- -
.p

oI I 4 h I -- '- ., fl,.. ? .,?a; ). -?>!!;ut -l -I.-; I'-.f --itMn. ry nnl mif.nanoon item-. tIiotc.-tfl.T-1' ti.. .'nI I-- i I--h'- .
i .. .I n-; ,1alIlld I .. :. .. -. -,. '_ i Javujrr. -i-Tiil' '' !- m'' .1 .ir I II wm IK--' "" ,""'' ""'. *' < thr m.-mU-f. ..! th
tL L. ;
ACTS "K '- .\ In.' ll In o'i i I. - 1 : i. I I .', .ti -- .. .ti''ly.! "I-1 r*. lnk. a'l)
t'iJIil1I: Tin E; nmm I I I t :- t I t- -.4. .i; rt>"j > t ) aiun.1 fc- :.. -t ; :t I r ry. & '- LI; I; .ryit 'f st.aui nii-----1IIt tttiliAKcnlHt.Ms.H
hit ii." 'tinp ot raid cMjitu. ..vt : I I ilt> -n-. i">- tit"'I! "li.itr. K NINTH OWJIIKSSflit. t t- u t.iii'ii thouoand live hun'lrcd dollin" Ti rritory '.f 14Jto.For tubriei t/f an-l
tt thi' time and .vir. I t I'l' I I. ; sn-lu-i- i i..u,4 itrtii* Lil gortrnr. -
>
cl j> > .t tiiit \ t. b- :-t-t' .1.1irI %j ti'! Hi" i'-in 'i -sit-I' nwW-i'it i'ii4.-iih.i r nf the Itt&n.itt of pos iMoiut' unJ clotlun ; prfaiUmlt nt ..I Iniliw *Sblw, thw-f[ jtmtice a vl twurjatr .

l)$ th jt.-.fiis Iwrojii a"V! naiumi iII ,so : s ; .it' ;ii. H. -, : > 'i; -:> tlie bentincipiwratif.. u.'itwn For 1'Uuk l. >stationery, a nti usii-&U.useuus siui.., jiulK* s Mat! cnt'tary twelve ttionv. trcl Iibi,.

INcfI2' til fl: f* that i-uri-o1', and wday- n'*ttc*: fJwli : : i .II..H ,i .; ; .iiai one tUotfc an.l five bun IrcdIlaroau -t' Ilar- tu tiat'L1u d the T Triuwy.i1 -

i a4' 4i Ht' -M> -/ >" jpvx'ii i t-ai }h ni aitl f rj Jiat.'r-. tt whit-h nui-t 1 I -H t.i :lii *,'tV>' -'J ill' .",'snui. i-p-r..! Indian aflurr.i [ of mwhrinc an.1 .-urry sand JuILii-
'tuiak l lSi*, UiwliiK.-, --itinnt ry, :ti il iniVi'lla- For Mink Iitstk'. iiLttzncryals L isItIib"UtiS *IVVJ-3 Fur"tnl.., '- i"ti irf iso. ,' of tw jw in'- f

4JUIlt3flUAtiIJfl tiiM' CIA I > in iuud "rj >rat'v may f-naft byda <* zit .n-t |- I >!. r : .; 'a t it. W',, ta-l-Ltuat tWO I the Jnaly clIv ciht hundred JoHir[ li-tplatsa+ .1k-- ..nIH "fbo-r wkrIsssivfrpns e--;..Ittu

<-.4tit4-tnt % j1i. (.< law < !lnTnilcd Sl d I I 1 < .. ii :i0! lo'iit'l. iitwl pni TvM fw *li* Ii'I"I 1 ''l'< "tUff. For tlir O -ncral rurj' =<-* ol t tLtytnithw'.l i.x.Mil; pent.4 ii.,. ... ", *' !s.t>; tsoiijtif 1 hl

tiL. .tuii be tarUws i U li t""l J liat t it4ti.tien rc? ,uliting lli lyvt-nmitnt c>f the i <.rj tratin!!. : t" '* it i ji >. --",. itWutvt >1 1'l-'lurs. i lil.Im -for e-omtii.atiowi ol nine watrfctneii atnl Tcrntorr 4.t.tat.! V-i mtfrmjtlffn ti-.

; fvhicb fchatl 1* n id in !>* tittuitw S. c.4. AndU il tuith't tts J 'Iliat thx t I 1 *. t '1k f I' .jslaluIttr ''s rni.lt. two li'ionT' of tin -ou'.hwt' t xtrntnc buiidus:. iwvnus.iH nor and .t- '- s'-I.! r I 's.v .iffiiir hif ii: ..
cnv ivfmnntit i : *. iflLttWo.L-.J.I 51. j : -I I-riarv.f.-fu' st-ii-
F..i .4-ui.jnpry, enstmin :. .tt. retouching j'.atfr t.'t i > 1 MX Uuii'ln.il and thirty two iloU-ir;*
paIn 1d jfl j, ittl'jr. uf jc of tht univii>!ty jiliall In- \ 9.t. l in ..1lf I ; ; : ; I.. -js- i.t'tl w-ui-uttf j>riiHiiti! :and btntTi'tjr tiW Manv, For .intnzi'nt npviitof Mi'l tujHuur, % i luhhiFi -'.

itiG Cap4t** 't' ?4Ifl s tlHsfttrf. f iti any 1. <.ii--l: f trn.tv of not f f>s than tliirlnnmn I- ; I kv&in-iiuiv, :it>l -uuw the mav; ;\nl; ini-t> IIImw For txlKrtfiifl, li bLt. nnd crlUaronij sterns, -vi ntuHis.ind ; tutu t>nt \ < Tirt.t r-.iM-u.

tutflw W **wkwl itt lHM>tijii.l f iHtsll-vit* l CJ-8, 'Vs ho isiiall ladwtod by the 11! ; l > : l llwIua, atrits'Irn! ," t 4otaI. lU'Wi Mtftx, tI> IK- filcl.tiHii !live liiiihlrx-l doll[ i>. ontl '
f torj-oratur .-ntl inf-uvt.i I '[ the u- 4 tlio utSff, tnt 6>r I\s't-flfl' t: 1 stpaatrtucr.t.For cumfei[ >. 4LJInI t'
a sj'i th ir fit>t Hiix'tiny.; SiijtJ bvan of tnu-tfje hall i I : ; :- *
vflty $ | arf tyi>lii;|> vir 1> i. iii i;: .-iv re itih hat |' Tj"Clual saciv-Mion in di ol or in tfv.: 'L & _ttiL I.- n' _., I .:. :, I "t-.Lirr. ; rh't-f it-rk. 5upt'nntii'l.nt of rm ify-orlir -Tfi-U-m. I t-i---- 1' ; S- ., 4.

st*. b c.i ha a1t'r aii : r.'u and in > !njii Kttall !s' vtiltd lli T ti'iim l : i i i ;. ( kt..t!_, .- : .h iaiiii')' r "i ji'iMi.I'm -lioj- tiHurr. rht-r, thmchtf dwk- and the rlftKs (inelid- '

is-eijevim4uIlLi l"'i.'l. 1 J jwt. I i ..-.til I't *l-ti-tUll l.. ti.*. l<" t' t mj*.':>*-.uiin 01 th>- f.Kimiijti.. r uf {>ublicUiithnj. ins toity-thn.1-> ni.ili cicrk-, nt nint- hun Ir"4! JwLirh tMi3t iI'a a- II.sr- I
., ?L.
< r t-' ; } : ,,j-aaT<>l lt tit L4..T.Lti)1J. They j>hal!1 ( tl.- i'. t tt lti t -. '_ t -t-tLTL1 ; ; ., :;*i' ;h- il. rk ami 1 urea ii,? Iass his otlkf, tour > isla-P$ u.--r, aj-.Mi.int m' ,, -tsg. r-., w tt t nt -ia .sn.I l _Vttor. ). hit.l.. .;_-.nt. iL -_- ) _- '*r.il, bs -

n.MTiJuiuuloM nen.1 w ; :. i .t'i ii' .: i-nn .i'in Hal.; whii h tfxytnay alter .U | t.ZIJvfltt ':h '.-,tL'! \ ;i linit'.nxt 'i"Il. r- cl.iii .rt'iitt'f iid ilcp-irtmrnt, t w-.i htmdr" nndi Vintr- ;in.t.'Li' f : ;;_ t ;' ''!>;-- l Hi Iti. i'i.i.t .

.bi|% nl rtlica vi :. r 1 tl.. l ; }I.;. t '. itniir ad by ltii h ilI! d-i-d1*, dij] >: 1 ; I ; : nt i .;t-1t "t titt i'vf -! iiittttt-r>v liUnk ivik it .iifs Jr.iwt.'i.ni'l limth"! KUid oac huudri-1 in-l lily kIlkU .__ -, tw-a2-:% L) ..Lh ti-li.u;

I I ,'lt 1.fltIJL: 0, -; :. 'fe.a r cuiiuM! t t fXjt'H"t :I- 41i'.' tivt hiiridrftlit lot jd titionaj cimipvlukiUon[ -ufxwditntc ti.s -kvttul For vJ-lit! "ijf c.ifr.j. -'- : : ,.
<
till ;tid a s i'f ihi tmivir ityIrall \>n?>- ui,' ) ) 1 ; :- |I. 4i-'ji" fi tht- ."-siii.tin"I T rndujlars. 1..tI.j .., r Uii' |ir' vi it>n of act of July[ twtntv-ton-v, f|.r.lti-.u.n- j - a- -- ,

ti :. 10 AuJ s. f't '-i 1 i I.. auUijitikd. Tin y tyi.iil t k-ct a jin i.l-'i t ; .i 1itr-tiu I -. ; ; t.t; ; ati.. ta, atni U;'_ sr t.1tki'r -; is; ta-h- i.latt-*-i li-inlic'l .ind Mtty'-'t' two thoit-nn-l r.c l.m.- drt---l : -. '

IIilk i ut tli- ]< u.nu ,' li.itu4.ttIvfl441fl.ut&U i;. .! 1 t frtiit try. .uid a tt'-4aitii.r flu U'< a-u." i t ; 1 ( ; --: : *;'- -un-'yt-r; ,."iifi.'i: ; <'f Minno 'f;;, .tn 1 sin ;lrk' tn 'I l ind forty d"ifctn| ,. t. -; tar -, ,t '.;. ..- : ( I--- AtGfn.

-H- i m 1 liaii I .i :._-, ai;,' ,. tuntt, .- l..vv .j'i.luit-' .it ill- i.'IIifijJiTUtlK'UsUlii lurw; iil.: .trt' I ilvU il>. Fr .1 tltttn-tl mid tuiop nirr clyrk fuity tkutuiI : il, ;. >-' vFi.r.'U -
: '' h
> .i :. ( : li-ittili .-> th' }h ardf | '
> > tn. -- I | { ; .-i.,'._ 1. i .. ', '"LI I o'l-i-' .- !:< :In-- li.r 'inji''s-ilk'ii.>f th".irvfyrp t.. r .1 i.f lh Mttotiir -i.i;.. -- ', >K 44 ai j *rtmsr, wid a-ith i.i w.ib! < MI .t ;M! ;! '.-. tn-iy: tIzit. The b id Iturd shall asI LI'] ;--" .it ; I t :,.! ; r: !ti-jj: t-.'.iot "t 4 mil-. (. ifwu atft I uf D ii.jli anil M"I.II.I. .in-1 ttI&---- in I-"* ( onisi--- ; -aO Eflt' .,( li( r-t-oiee [k'prnKItL- tttis iS.-fi' .. -.in '

if th 3 word < V ca icnj'iTi. ... !i I. '. -i I vd.Lxniiuc titj'tv* -is>rB and UitonijiHKifTiliilij tIu s i. :ii.- : ; ; : ,rfllxtl.. .Uxiutl Uiitli -. ;, .-.1 L-Ltrac.: FirI.sk !k.Mmlintr, nn"! ntationrry, fitvl fi-r theaier.tl f-jt t-ir t I.. i. i-4 ins_ tin a

and iu any t. U-iti >i --5J.* < 't bir. aad diVtiiiiniti. thi' ani'tunt ol$ tip ii- I ) .,i. rv Mi'kh!: ; -r-ti.n Cxttirt .an.l I tor ruiapciisatioaof tinjivi'yortvi T.i! of lv.iiii.i-, jKtoiSiu..' buildinf, iuclndm the an.Utot';' t ffic' wl U.c Vtt". s --" dk[ILir
; PtijifjttiV'i'
tiMiyht ; IL.- 'sL.t:>ii tlfll.u ami thi) : clerks In tin otlif ..v\n lhoii atKl .1..11;tra. ', (-il, ga*. and uiatllui, i>nutiiis:. rt pair of the entralp I For ti- ir. d.t c t a- rti'i -- -
.
int Mr I h I : I I ; c'un''Ott'ifciai.. tan !>.i'-a-"t t 1 dvJi' In fat f- nii cii *tion ef tl.- alrCyur-tIKraIO Iim-.i vtot'i.ihtiildm % ofli (* furniture clizint;, jomtini:, tit,- I'fittfi SLutfta t-. -I > >. 1i-rti.- -' ,

'4 1I Ild +IP.: Ij. .i (,tlj' 2 fttCl aguab., 4sr .i'Iiyu' 1h : t.tt I.;. ) I 1 LsD4 N'tibraitktii, ck-cbtvil..t -'. .vuriii''tli-itrict by the-t'.t of it'-wa.-hina' ', ;an.1 f"r kn-pin:; thi* lireplar'and furis Statf, t." tWi-it.'Mj iV.l"tir .|.-.

'I -. .Lt'<, jirmUi'ft1 1-. an-l in t !ii v' t c. i- C.siteiilttlt.i "An :a t tu 'ritnnvc the nflittof > iird'T for ini.i-r l borfi JtL-'tt' li Li. ; I 5 t. sute'I
-Jiflu, UKiJUH-ial: J'arlli'f < i | -i : .1( th" univrnitr InV fnjmtiin jl.> tinM'd<'ni.i.ud I, 'r t i urfjtrtfi'iii 03. in en; <>ir strItlal ciurine, I air -- -
4 n1 nr itatwii t4tI1 l L.: w.4) inli'l J IIM ; all I ;! *. t nil vf til'- M.Ufi i.f luw.i ;ui.l \Vin- 'in-ill InJ'l.ilfiuD'itli tr.itchni" n, repair; "I funntunand f"r utim-vlrmeoiin i.' i.t ul t'uE-Vt, f i. "t <"*T -n *.- ..
Ill tuNrfixing t'jtir i.oniji'-tu-.iliim. All 1 'L t tik Lux aii'l c*>i>. .tirWu-fi.; lLvU-.ui'I r voil July t % ittyil4ILt, it.-in-, tiult -i-it thoiuan'; dollar. jttftti, ., r -' tl-'I ''i'n a rlj >tfhj.-

''i anr e fS tdl !'. Uwiy iif.1.. u v iami '. titling!, "f stid !L'at ;1 may IK.ill*>l in mil l fi.-htfi.n! I liun-In .I t ;iml (.ixty-sit, vvhit-h ut lixf.1 .tt two a I j.irtini'Ut of Atrncnltuiv.- For t' njn'ation cfci F. t'ti. ---- -, -. t t'i, '-ili'I dollar..

t ; anyjuilgin til "r d *Tijr i'v .i ivi} .t t.aild lfl41Ul41- as the trusl shall prcM-rilk and ni'inI'fthijti ) >cntrninii 'Mi>iiir of atnculturf, chit-f i-lcrk, enl",mt.'l >!ri t, For S r aa I '. i.l-.e alilgis. I t'

; .. F--i i ; t tl ; i; -t-i.t1 thtwanI ioUars. and Use ..:.I.T'itand in !1a14 offlcc.tliirij mntt! 1 full
Uall J.-u 1 lie tinJc aNfeinUol shall t-mslituV' ;, t-hfiui.-t, employe: 'r i.it Huprru.H.i -
i t a junniiii 1 1 ( I : .u Ii.lj'ari1aii.l J- -r f'tnj" n-kitii.ii of tf! -'..ii'Vfyoritoiicr'.lI i ILttet- fiht thou ind t and; twenty iollar tatl t.Th L >

;' >;al 4"tTtxA atid "jMjratiun. ;< .d i viy n' :.' ti! *< -< I t. do "ni-.mc.ss, and a less ninnbtT may a'l["
t-hall 1I mnf"nf 1 and la\; liki i !<. t *. -i I lifl lJm 1 WH ; ;ft-t.tititii tt..LII1 1 .1r,1t-l ; ':i .- yflif_ ,_ -..'VCtt tln-u.-kii.il 'UiI! ir<. <. of library, liboratory, ut-l, ILit) rrnt, :unl stiss- >'ie [it ;: trI .. : ... -: u, I live Iispb- -t tI

ltn'ri ltiiiTiJiit a-vv-Ua.- ; ) !,! ;/ Ij-i *,z.ix..y. Atid Ij" it lurther in.-u.bil. That : 1 s: -tIJ&IecLIutl ..f t.C IlIvtyor--ent-r41 uf Ne r *llan".Jii- Heni-, thirteen thousand, tlollan. I tr- 4 -
; JK iii I> j ; 1 ;i ,. ti )ii nf f fi.cr s.ti tnt-; I; tt-t .t Mfxiro; ; tirl Arizona, thw. tboa -.itnl &t lhr.. Ktir f.-llectinj atnleultunil statIstic, for ;anntiul; and F ,.: ji : -f 0-- m i ',- -

1 i.itvi liii tfz1 -4in't i i -ii.iitiiiity tltaUiniit <'f th.* f-Mvwaig diy.iiv- I ? :it f'UtV sil'h; _r. (t, ; r lt) .t-.et-I t hrt. a- For I'niipfiiKithin, of the ".uiv. yrni.i monthly reports, tfn thpn in
patn4.1 RI !I iii' Kin, and such othejo a* lh' l 1. trd sif f tru.te. hI t ; .' t'jrt-iT\-][ tl4fl.ti! -. iiinl; itf flftk- in lit ollicf! fuartet.il thiw-iti'l, tlF"r F..r l i"iirclm.-r and dwtnbtition of ne-. r and vj.5u.iblei js'lgtf ti- r

I. An4 it wiai-J.-i. 1 ,,i.'iit cxj di: f *>* *t4 i'liiljiitf- : i .r I'MV.T.rrirory. ---t! For wl-irv II .1 : f ..
;. >( lurU.T n, <. ilth' I jtn.ty establish : First normal., aw otMl. <"oK-jiaf'! l \ / : ot r> ,- > ttvrui-.nst.t th- s.pr'rstl' .i
> "l i il l itw1 i i--jicuran.l jni-' *:ui.t'i-. n-i-*, tfii! .l.iitj. I. ;- t.h IlL'- urt-yor'.t'rir.sl r.n pur h.i.-e of tt-rt-al, vtvfciWo, at--I! flower se"-i-, timrl of I rf- ?': M a '<--. < .', tionj-.iii.I h- .
t naniu *nj--fi- J"si i : e"t I II third, tti"oltfgifal; ; Mirth, law; ; fifth, truil-i iiitt'i ; 1 i I ; ; ,; ; tn-. Atvl Ihc! c1 ife in hiotfic..', five tlmu.-an.l I tl l- :and fi.r l.i'-.ir' in putting up xnilxiil t tu s, and 11110. !1- nun-JrviViI : -

1 tii film wftli liis firii( ; tidial JajI 1, 'I. 4z.1I4ra I ; 's. H-'rictiltnn.,. >q.-ininu>l. I- t n>|itu.>.Ui' 'i "f t'i' S- hi- l.tiuuu.items fi-jlitp tluunuihl *k.ar.i|| : I'rt.vtdtd t 1, Tluilthf ; t'tn- ii"I i ,rem-.- 4 -it' .t

iaitiiir. a.iv It 'i 4 I -' n. And I* il iMith !' eiiMti-l That Ihi I thi I'nt ary, t a ii'yitY' l.itif ,( tli, K'tr t"'tnji"'ii-tt!" i of the slit vcym .1. f.tl oi heism, .stui-: nt r a-rrifultwre Miall only ['iss.Le an.ldiKtribuir I tin- t'n.H .-: i' >. -- f Its.' li| .trh t>,. .
t : | ; I -.r}: ; % I-t; _: t tt. ; .1 ,, :;n-t'-i-'i rt* in Mi i lfi'' '. *ii tU'iii--iiHl fivv huinlrtl J I "' .
tratwa'i t1- !' i-di -tj t lt 'a ItO the fund lieiein :'ippropriatfd t' >r thUjmti.k f-.itr! o.i' .i ii'd 4! v. .,
; \ > .1 ,;,! tt l j 'ivt itinn :il .t) ih'n vetai, departj ;. : t Iar. '
li.-v1" tt------- l4llt t n *- -" ;ii-* i. .UI'l'| [ | -"-, ssda.t.la; aire ntre aiul I 1111* ominon 'I5 the FIT 'i -> uu, "Sit.i 'Ii 4-? ' ritt Gll'tcae,r, i.i-, ,
j I tI&.1I flkr-1er4!, .*Dtl t1 ) t I j t i. nth, itih'ei-L) to Iht. tontrol of lit.; t&u4. ; ; : i [ lit.n.n.l it.t! ti.lit.t-i! t'niii ..!! I iiiih I'll- .sIik-ia-a1.n d ti- or -uhiitl rv, "r -n.-h .t cin K- nia'lf iii,.ae )piolilablo by Ire thoi.-.tu I it.'.. hunil-u.tt .' : ', *t 'i W w.Ft. .

b (JfalUx-divnuj n !;i'r: i !! |mtn. i. !>ut b.tU I" intrusted t i jlhiw esj-'"'tivc la'-nlt'. ; u l t uly ilollar* :.ii4l-.n' Tot niwry.; aifl the clerks m hi oil--. f'-Mir thou -4iif nt i-haimr-i fmrn on.jnirt of our own iiiitry to alt .: nij.tn'svtMW.vi' t: .a.tr.irui4aul-. .
t ; !-. !;t .t il.. : .n-'ilti. ilu til'i a ;*;..! -I -t1 ;,ut. iiU-tss -
> > I oli. rri.ltil. TIi-H
.
: i I i--.niniia.-i.infr hall. In-- th-'i hut.rn'1
it. '
Jrun tin' 1. tiiui. t"v'.ii ili : b'it t'tfHft"I mi i>r ?: tt.t! e t
nay f ; ** sliail tvgnhite tlie& <:o rs .f( tnfi' J : -, unvn..-. i -.: I .l..iu t L. hi- :!i Fu) tA/inn.it; ' liltivnth ilay of Keo-mln-r in .-a-I, -ir In n- 1").' ,tt--slur ceft-------I esr IITttt 0ial

and jii-ngroiiitrflh part iw.-.j'; n riv tHi ..rivi'so I < l''li, IIIIVM riti'', with tin' advii-e ,f th< Ji) itiw 1 tttstiri'1; till. il!" | .' 4 litrij d Itill..lt!. wiurt, livi, iiiui-lif 1 ..KilUfH.IJ ;aft r, in.ikf a tT'ti.irt, iu detail to (.'onitrv -, "f> all inon- .itts of i itu ( tauvePnauth-t-tutg1u )nit th s---

as t', their tuniia1:' iw':'' !. -"!>, thi-enr-art, ti-xt-l)1-! *, ?.tif
Si-. 1 .!. Aud !wj futU.r frt.a '.' i i i.I ta3t i." ;1.j ir*"' and h dijiii.iiiH.s : -.-. no-ti.i i i-l I '. l iiiffiiifr.. ami I li- > '/r-st nur lV tdti.'u in Or: r<>n, t id), books, ftititm.'ry. 'tit} pnri-h.w of tint UIo\t-r MU.-H.UIII, tin t limn.tit. F.ir ftniht.ttTn.r C.>i*)? i n"ui- *i I ; ti t7.it '

oft3I whit j j-rant MC ;tart; nxaaU-v ; L f1 -. ; L: ;t It-t ; I ; ."i I < tiit.-i ini- >k'iit.il x1qa-| -, in-'tuiltn? my of rar.. >-ii- .-. .! didLu t lF.r [ atul I'-u-iii f>fc.l*>si > fle.-frJci! !' !t' : I-. forty tb ,
iw i at uf'ttand; ] ; ;;iiitit"l in other, iiiiiv.'isitics. 'j { 1 iaiy; 'I l 4'ir- --I. lai'-wi iiuinlri-'i dutLtrl -. i-iiiplnyvei! iu rci-d rOOm, live Umu-.. iml two lian- li.ll 11 ; a

frtltrfliatc'l > Ihi- ; '' l !: }IKI'' !b. S- ;7. Atid In-il fuiiht-r enatrtiil, That iib > .- ttt'li; x---h'! *ii. I' "t L. .ui t t'-jr' f'-sit; ol riint-'Vor-if.; iifrjilV oUi.-v ot Culifcriii.i, -st-ti .t.ttIuts F"rtjiftvf ill tl-'i-.i .f I > : .
1 -
% i1.L1rawzt 11 l.y liitnor |1.4il i l'.; Iran f-1. d i. I f id l irntifuM *)hiU have to x&t -t,: t -t t-I.tt '- :I htl I, ltjk liiimiy, :iii i otli-r mcl ktit:>l C.XJH iiaili'lithp --, For |lr.Irtits.15l ami tl.tribtttu ot I'l.int- sstltts, | 'r---n fi"i'i- 1 iri i r f-iiimt(j t i1.tsttt.busuutt | ., .-
tinvv-r it-tu-i.- } i ? ;' -jxty tl'VUntD'T |'t.- Ivni'Ti'l I ;iil 1 ivt; >-l! ; -'assg-- T, livt L.ahI-wttIit l ifoiUri.F.ir .in-1 I ) l .urtt.n th- tr t
.illj i tIsIsI tlulUrn
-IIUH. ; : rroink'il. Tlii!t h..b l ---I oUt. -
tb inti.i .
in *bj4J (f : ; I nit.I SI. .
j ll: .i tu1.r ulii'i ..thisj- -Itt' -' intlsi- !!
t 4J t. 1 ofVi. .
u ; ; fOrxi-yft-sviicwl hii'iflrti
) th |> ;-.:. .. during thiifrtttinaati'i->1'ihi ) 'V'j! .1. .'. jiistituti'iii, wiicn, in, thvir jud rtn; n;tt! J -;.. 'ii.-. f ll- i-- in '.i'l.i I .1. it I..,., Tinil'-ly, ti.ci, inw', nialtontry, :inl other inci-b it- r-'i.tin. .1! t>> "i'.irh a* are atUj>t.l to iffntTiil isliit .0-'ta a. iifiv t r -. .. : > i.t -s I.MIL I.ats't If. -

any |*art er may :muaH> ;> Iv. '..vhl! ; ...;, .; I... I i.t Itit tiI4h ..t'l1:* IItI! i 1Ut.LI L--tilt ItML- 'i .I I-, hal! t xiKU-t Iw'> tht/ti-viiMl iutltr! an I 11" l i-um..te thf u-ismi, iitMVt of horlit ultiirii'H I r ,i 1-11 l l : -' I- -t. r ih"- ;
'I4a-, fiv>- Iiitit.li 1 .t>l .,i'liU 'I t ti- I uj '!if <' rt.l i>> the iivtui-m.iifiul Jl h-m .v--, 'lit r.-
:i'ii':? : tliroii-'lmtit the I'liititt Siatti.jHjim'ntnl ,
the iU-,1'i'"i ; -
t.i3t i.v > -a- ; ; 'hi-ta- -i .
on '
Mini :
> .Hi i Ami 1w it fucttier iia< 'i-1.! 'I l ;J..J ., him-li'! riii'l 1 l-jitj Irrinss.t ; .. ;, 'I !-. -. t-Ui/ii. ry, uii'i >tht-r imidt'iital cxiiir< >, !'..;- -. iitl''ii ;:t tta a :.at. '
:? in t 'IFt .
n-sfrvjitMn .
I
1IyIn4.1lt: if rn:1, ti1i L" IU t l i-, l 'I| i it-s.! iuiiui"eiijlil r t re -
< : -i I 'i.ilibh'tUjitthliMi an annual, i;'*; ; ; l .) > tVm-xini ricfit hnii'Irfl! tlollar)
: t L .' -
.
jn. ; : t -
original awotuit of r.tii b > .1 i t ,I t', i. ; .ui viiibit! 4{ thvallliiii "i litutir.. i i i t ; l il- i.' -' t-, "! .. -' > MI.. .. t :i&t- i t' L H'i, v ix'Ht' tiC tin- ,wi ;iu.l I Miiitut jt'litl.'n; |. Iplna. Kt.r tlarif.., of tht1 l,: i u.4 i-a r- Iss--11th. ,
; XtiMjk.! ouKi- -
lu .
;j'ajTn'jrl !
tw. Iiaj-tiai 'Ilktr.. ; *
i :. -- i-. :'t- -s. a. '
; t
;ain lu In; divi'li"; !, 1". tii4> '!> > i'1" i. .- Aii'J U, it Imtli-r I < nt< ii-1 t, 'Sh.i''iui ; l .- :. -:t !. i.l I I1- .ul.h i'' t T tij- t I Ifir nit 01( v."i'cntrarj udn.11 tu: tciritifits fii tli'i'i.-.iii.t nvt .u.-1-tint tnt, hr'itlrtil a-.iivfr tlullarii.ant n.Vfii clvrk -, thirty-i 12i--------------- A f.r -

t lion of ffiieh | n.1il i i :I i-.i'i'I i < .f iiiai1 w.rj 'oiiUk n ehalt s1' -l.t; r !ii ; ; ; : ; -., JIKvi.. ," :,Jti; 1 ,. : i'ii t ;s.-. itti: :: ( i >.iki>Ui ;tfi-l il"iitiiia i I'lMlw lo<, bitt .ii iyr .tn-t I K'-r wairiof; Wf-rkmen an.l ailju ttr-. utn, kutnio.1ari'l I it--------- - Lu'I- : -, -;- -a rnhl., .

Soc. 13. Aiidl 1* it f ul .i !t.it t.-! *' : rift Ivi-. :* i-ixtj otU'f dolltn., o'l itltii'ir" r-i :. ;, 'It.j; t.'n| ti-lK. 'I)'.li*".i urt.iisJvUiit.iI CSJIC-IIMW, one tltdU_ iinl out liuiulritl I tvn rti -lice th'iiean.l duflur.itt'Iist.d .-. ti.! >:if.izd ti -

*;haU aj'jHjWtlial; by ih' }aytn' .> i '. i i..nt I-- in, i ftmn tin!, .iiid < '..rjn.ralirr'H t : i n-.tirii; i-f if I-t'i- ,. :t> !,! | 'I iii i I Kmit itt of o'U'.v; iv'i tin* Kurc-'yiir-tfuvral ui t'"k iiin. : ..l.-lia-Fin 'tinI fu'.itiiii'nt t .aiviitteSt tli"Hii.J.b I t; .1 .'> I, -' ht-sr.o-

1,1 1.rtfi1s to *n it" a1 Ii411l $ ; J And !1.s: it ltulh.4fiwtoJol'iuti ih i = : t.---if/. : -."! '.! -j- !..iftti '-. iyity. .a;. ---i trrsh It fuu, ....i.k5L.iti.nvrv, .is.i aLis- 1 oi !>j"i iiiifiirt nf iirt't. ami titiiiMttlio tte'ttetha dollU w.i'.i i *.; i .. ,! !ltLf )

ajiital Jias U.-u i-mlumjd, th' f+.ui -. :' I shall I iI ; -; ." !/-.t i; .t.| 1 fiS.., -I. -. : i"l- ulrtl i'Xi-r'.i -. 1 Ia.o tiottt-tzid cFIlas-; ,. ,.!.",11 t>l ill*.* iniiii. *liiin-lrc'it il'.llarK.ir L: F..I -.
\ i.ttioti ji'jii tn.liju] a-- -
t .
"ij liiii.l"i I
i : -
i.f
., itiit
<
; '.I -iirm oi t'-1 af.Lt.
; t. '
lIio Lfb 31J&11 1$ h'4L4 11" rmtoj '. !! : '. i : I iUr\< } r-ii''Ufiil ut Ilili.i. fn i iht "ii bulls, 'U :ttiIojai., tiv<- th'Mi-.tn I 1.!l. ,1u tii"l.-.;-: 1 'a.. j' .
tii. ii- "* r '.irt Ilim-uuf iu li I ; %r. l I iJutiir >
i.- any | battkin.; "j -i ian I 1 : ; :]intUsi: lit, I''jn t i ;i-"i the Uf.il) > ti"i' zti < Itt.iiifli Mint otun- : Kntmno Oili&.tt-u. Fnr -
ii.itry ha inict .i.i 1u 1 + Lit i ..--'i-.Mil; M -iii-i i ,u'I I lit- ll: .' tin hi /' r a '-sit of ofiioelwr the ral vt : t'iri' t: ( --i.- -a. -- a ; -
iurvtyor-mpm Xfvi'iu
"i j ttiy j.tiiH| >j- t.'lij.l otltei than I t (! t "I -.tij.riist.-si.I, trt-i ur,T atr Iff au-l ,ii t fIT. ,
i i I : } 1 : i .., ibri iytr, tn ; a
'.nJp'.l w.'i !> I 1"'IttI!! <.
t <
1. 1 ; ::i' -t I : f." "i..i; thvit-ati'l uii"
!I > oiw
f !,' 'M-Ii !wJin j tbi-! linA s tioii .l 1ln- r hri.a-, i.irji r. .tii'l sit cfcrkn thirty tli">iij aii .t. l I l I i .
; ; t ; tlt-Jur 1 ( hik.Hj! of C'uii't.I I tiie ; ttL.I.t
) ; | (ruitt-i -
sii.j :.
Sue. I Audio Uilit..i u >i.f J- Ir.-l't./ilir-. a .
I. itv ltniL.j :i t 1. i1'I _
!
; .4! ;ih-tt H..tiling; in tliiw jet ontaini -ti.t! l I* -l i !. ; .-I tii. lr.-> ;: .t I H.' I'-" I ti.i> m tSic .!{ "ix.'I tlic uIlru&ie[ I utirt ,'urtcl 5 ailfti-t r-two buii'lri I tu't '
4 rv oal ;, j*>-- iiiH'Jit .r I t "1 1i y ;r-uii'-t ;ta l<, ;.i'i-v jiit 4IsgI.- Ifjju ait.i -! !! ;it IF" .u------ i : -. ---1 titi .,.-l lt tuuit*
1wily f* fflVt ui -4iinersJ 1.utT.. r:4.: e''. i : ., ..., >i .I- -- li->-, .. ; lui t- *!> i 5 Vuni'ii ., ..aal.it- l-n rur<,r., :o ,i tt'lliin J, ill .il.lvf KIT MH iiK'iitil an-l : u> at t. ir ,
<
tf : .
i : i.diiig oi tin. cuntin-nnt I
: -ualins *'T fl.-t- I'U.'i ,
'4.IH I | --ru.t
f ; I : 1 lf' fk* fiiii.t".- Irwm njMir..u 1 Jx tt: !
t ;' if- i/ .ivistaiit IH--i'i.* ,.- ini< i, l atiiatatitt f irfc-tluirc v- < ."
; !'' -u.li. ui wi ad'litton
Ly :' .t.- in .ivailable F.jrHit'
; jiartiHT, ; : i 1 profits $nfty--/1-;tii't -
2. isi-7; < ; ; ; \ \ 1 ; i i --t- ; : -i. titli v, t.. ,. It t-.tt.-? l stii'Iuiity- tinu c >! >t-.tt i f..l j ? Juiw; thstkthnhtatu htin-li. I Him ,u. l'irly-Mv 'l.jlljuj t'i- .. .? ti1)J.h..a -
g.21ral trtZI4r %%iJIZ I i i uti I i ". I..I t ui.i'ifl in t"i." ily .I'lllit-. ..ii'l.Uy 1 !.'ht, az4 }.t' vjyux yearuml ilk. tf.. r 'Vf.i > ami -wcuty-ttme I [ --i J- ; : 'lp [ '! -I .

t 1t1ticu (,fUilul.fl4' _dJii t ; .ti.L-! i li. J .-i-t.; i f l ll-!! >ii{ ltct.-xj! <.ii--m.l t.tbtiii it rt.stt;. ;*i. t'1.tiv [[ in.-'t-.
,, t12 .i i i .- | < ( \I'i I'l.XHl An A't ; ; ; :t > Wttt' tiw 1'ii.u.t 1 M.H.- I.-- .t- -t-. Iit f ,,m- .. tfir-'e bninlrril it I.fl lrfiai '
i-njuiti'iit' nt.tl iry.X'.v j:a .' :
( | t .hM; .' k, ,ii'l lit .'. '. i.-'ij.'r- L.- i_, :.- 1 ( : a h.h.t .
: : in.-t -- ; rut tIn it--iiiug Kval >inUnv tu th nty--1\ -"
UM
of < Alt ,
i 5 SItu-- it V.,
> < l I L ; !t lib1't thi-TreaMii '. .1f -' % rk. Fur Kifctrit fii ...ritiay .. "di"i.vI
/ ,
t ;
v i. iiitr.i i' ; : : ; .; ; I I t 1_ ti- It } -I ;i-t.l, ami tn "pt-cuU .tud i %tn"rtim.iix "
vv ate tlio intent of J* >HX .! .i.! I tt'u- >--r, an'l int-lU-t jubt rcttwr, -iiilii..Ti'jim'I --. I'l.-l-l-
>i.i', lUi. woit.il nl !">t'il !lll-> 1 'V m "}is! t } } ;. t) r, ckik'! : fJCt-nty-Iivc tboa-'iii'l '-cvtaF.ii ; t I. ,,a :., t !i'
I -L
'I
Ii --s
H-litoj of rtlfh it .
1 ; ;: :
jMtti'Hs') < 1 l' 4 .11 I ', ii"i t and;; : < i it nni; > r t t 'r t,'- --n- I, -- .

ttid.-w-ry jui *iniit '"i.i' i iM ,r it t : \ < < !:;i, by tb. Si-tl.ite .Hid ifo'j-j i ) I I. 4, t I 1 .;.i- :.t t-1- Lt .-, .1 U;. Ii.1. 'it J.L.I --..-,It'-_ :I IlUUOL Lit.ut.i f'r- hrItfl'ti." r..ua1:< -1 t-i-j'Hij& '>iuiuUti of] .il' t ti'tI.Liu'.cl I wijr: < f wof kni'Tii in ..nl"iiii! toUtljnoi Uti, xpcrt-t-1 ,tU- -- - -- -- -- -
j ] ; :
: prisIcz' toil-
gh4il 1W : uf f'jrnur ..ii'1riipri.iti.jiitony tUou and doIus !- F..s.si .- .' .
4' -urity Mi'i -r 1 ,. :.f.tiivi-.1 thi I I'nitfjd StatI Anniita s ; j i { huts tip J -in in t tl.uts't itIar-. [ [ # at :: a'lud

ji.ii-tinT undi*' (lit lit- !r.'i.: ii '''I : -iMi-itibli-d. Thai I ; -.1 t- ,I1".I -i iI : \V.rl't ;> .: tiif ui. LVh coiiijx nKiiioit of tot fe.t iii- ,t._ .
the F..r
j in-Htntai md ,
.p-taix .i f ri ; L0lithE ot 'b' l-o _. ., _
; ., tSfHn. -, -v verity ) i- --n. -' -
$ tlii'lkinU) .-t, film} !! )>- vii t titoiT ' .< 11 vli'iH J .i j llu 'tin--! tinn.- ;r, i-I t'>- tilr-ni; f \\-.r, .1- i i-nt v-n.laiy uf U.tr, chl' f tk-rk, an I tin sunl 1 d"ll.tn>. .. - V II--
i j'1- i. j \vt l by ;tu t t : ( i : -t. : .'.I I.- 1> ur" I tw. sttv i ".'. ihs i uie IKI f, a.-rmUiut- ttit-.i1ZrY -iri'l t HlK in t.; : tts' -
l.i'i- .
of h l.i rcr" ; .Miiil Jd-nvvr.I
nut ]iartac!> ] .d!. 1 h-, i.J u For fiiiHfrinttndi ni, a. : I iIE.i.t .
j. ; t : .;, ; I .md '(t.:; M al. to !. J* 1 In- udk. utj; OBlUuuiMiitl tlirvu huntlttii jn-l >
Sic. I j. And init lutib. > ; .' eighty T, in ': >-t and p'liuvr, cyilier, ;and irk! thirtt.iK..r 1tts'tu.u'at -- -- .- I
i .i nl'Ji I > ,t---t-tnt; rUarkt ; ; : V l, : ., .. ?- i I .: -. 'I-i.ai---. ; aLI.- I'LZ'
: -
% iaj .j ; K. .s ; ; & : i ; "i ; ; : t;;. ,...j F-t- -.rii' |,. i'.j.j'i t tin tiak.i ajul ,, : : k .: -
.fly ; I.attIA $ itr ( : .g tevn.c-rsiT tlj' .
.JN i !, ; ; -"TH ill hi t.ail 1 w.i--" -'it tvorknii n, th., F'- .
: tit-'j ;* .til v..i- t 1 I .'. .". ._. j I. > .:!.' i -ij! t'ii ajjuUnt-ia'iifinl Iwnly-tW'f u>and r-iia ; -asa- - LIIit ItIs -.
the >viwon of tin last iv t.. .. VKV huiHJri-l tatpl suEy.xs i hiii.drvtl ;aiilcvcnty ddfcirF ,
_
\"tx > v .tra.klalt'i .
-
: : Ui' .
.
"t ; ,
i n htUi tho t
ZU.t..ai'L iii.
itliall oincur iu or aw.'tit !< .at v nbv ) ; t 4. ul. iii-l j-.iviii..I; ; "; ,iI ; .ti1 ttinney- I- tie diobili-.| ibli'i ] ; ;;?;: ;. T li.: : '. -,; :. ; i.. '; : t";. /'ur; ti'tiij. tsn ii-AlMaof a-.ii.Iri-.t; Ut tI..d1ar--; lrk-_ .'r in idt-biai und foiiuugeut isinst.#, tiitti-n tlioa.iiid flLus,,.;.. i t t a! ,. ,1'tt -
;; ; : tii, asiMstjuitiu !! -' linn ti-d
ij. ir JH.M'fi > ib.ll.irlii'i. -
j jI
1't .. ,
.
; ; ; '. '-: i.
; :,
tin .L -. ,,!. -L
< HIibt}
; ,' I'aitntj.vlii' .i' iia in i ibhall : 1j < iflf i iXTj lit tiw at&fji' ol .
y 1. Uti.aitrttriati.
.
I ; ;tr : .4 iivsrs v I. fi 1 .' i n ieiit Tr- ni.ryFnr xilstrifo of tin- a.i i Utah', tt I .
tiiit I -
} : } ; ;] e-.t ,- :nit-; ) -:!t-, i .nnUhu ; t-s-wnim', iit iiitn.lr.-.l an I -hlar-.
tlwisi
f liable atier : : I t.d I '. '.'ti.iin; ( .l'i t niiK'ty-iiin. .tiui t'i-t. K-.i-r i.f tli-- I'niti-i taU>, at JTew Yt.rk, Boaltm F.: 't-t' .1. I .
.j-i a '! jirh < the !r."i I'i.; And nitJisicatMot L ; ; : Chal. .t .i.aKd M. Lssiuiz.. : !- r th i-i Uuit 515-u-. IrI.l4'I I ,
> > tna.unt _
: ;
rii1'tl! .
.i in < i 'L *,
I iii-:; ;v '2I .tZy :rtudili'd ,u.d .- ; ;; I < ] -if -i- .lU'.f tiftll. a--l\\- n- ; vi: -ii tiiIiKI! !.!< ik, (.IcrJ.-, iiwn- .it 'Vi York Iitfl t "it
\; i-i.-ht
; 1 tttvu-4tnd tuUartu..i 1i. Isnu-ta---t -
L: tin inw'K'ti. x >. .i 1 t ; : b rr I' y. ; -% ; 'z .1 h- t-.i:; t 4u. <.-r'., ittiit Inrt1', ant LiIt.r.-r. the > : 't et! ..
I HI : i in t1k. wf 1 : a't| _
t11 IJ ; vtiItz LgIIi-1 .li.t1 I ut-raI -t-i 1I! !> the -- .
-
1IIiflhl1Ia )i ito ?< > i ii 41i .. 9 ..... iiayiutixtrr '; t m hun-tn't l -ui-I nine thonvtul Ch Itt :11 t '
j .ii out; .t k-ntuii .
v.ixt. ; i -. nl !lj il turn llKitwuid tivt luimhij !I.-! .IritM 'I ; .
j .v taiinvalidily m tti'-vtitd 1 i ; 4 i ii.riii'.fi.;! : .'. i ..iiv'iiuiit. sn.nt't *. t JIiLltJr 'I I tie P-- '- -pa

., be : !1W i i ].. u i.. i. S.:< '. '$ : lt. I ., tii' Jitt.n'j. .I jli 'i'n.t -iiv I l'.t : '; i ih.i I i..ii>, .1 t .l'i- .1 ..iti-ri! il nv- /-" ,r tt5i-a, ik'jttivn ''f the --fc-tkf, tuc. .'iiifr>, :ti.l Uioirin i.tr Fox; tii-iily ailditi'.u lliuti. ai:-! fhiindrud d'diar-.. _D_( Ir fa't -- -- ; hithu -hr I

intil tlit! < !auin iI ail tin1 '. 'i 5a ;I't : t -.. M.t '. !. -! .. ),".. -mc t lii n ,i: !t/m < tisr nKl .; of ;lit-.' (i>!Itt iItVtItta .ilaiy of tint troaHurcr i 4 '.ht mint at .us'L siw-t-. '-- -
lifty-ivtir i'liil.ld'
; ] !! I 1 tiily .1 1 ii.1.- t1s,. ;- nt 1ui Iuos-Irt-l :pJa, one ihonuud[ live huudrfl J'Il.iFII .-. F r ; ._ ; t--. ti.kr
;ti1asi 1&ie .1&t4U I. W'Jiafi. j :nit fjflv Ij1far. st -.a :
; : -
I 3'th7. : :. ". additional salary uf the triMiiror >.f tliv l r. ncl hat! of titllj "a a : -
i- > > >
r,
; ; } ; ; ? ; : ; n.i. -- ,&..-1 in- uri'on.ii.u! .1: i.f iJii. eli-fk?, in- --i-iw r ami Jar !tuntr. .. :--
,
id Inj it -
17. A U Urlt
UC. furtii- mint ; N'-.y Uvc humlrui
uus dolUm. 1urs.
= -- II 1. ,
] ; t.! .f -lI-L, : .IIjI r K tulli.! (,t ih,. t vm-jifmTal
_'j, ..etug Ui'1.ft(1.. .4 .. ; 1 i- i t 1' I'H'IV; I An A.t I to amend i ; I 4' tk T I- t. tIll;. tht.tt. xtl t l tIt Ituu Uetl and f" rty .loiLir.! utty-tcicf >..i .. MitioiiI.u! > ..I th'treonurtr vt the[ l,uaictinuil E.tC')5111* I. -- .:- a : aki -- -
-\-1 !Ii' -
ii t lit Sire usia
; Iteil
en- ; r. ;; doliar1.Jr'f. 0 IiI.strs'lr- t-t' -
haULi, Lrouh1 isii L i'ip. ly T.-ni'y /1-r -imljltstll.: a''I| Hit..' < 3 3rIt!>, IuI'll. ,iiMilitt Ii- t
i ,
: -I Au At.i. I t" iucori.>i.ile thi; JS.iii'.n.'il ( L % Stt. ; h t ---- ---- I.H--S in U i-- <.!!kc af tli.' clu.-r mrini-r t adiiiliun.it! al-iry of t he treant irr i31 t the linn< I Ii r -,- --- .- -- -- ,- I hi. !

( ( p1 In ii I i ".i-jk'a! lilo'tJtnii; ,'' nw{ to -en huntlnd dol-t I; ,' _.. '. 't ia.' -- aIt51L -

.vi.i.s i4 h'L iL < x1 ;- 1 1 : . .. ... : Ltr- tv.jvidt.-l I, That there -hall Ir t- -u..t_ -
1'i TI t i. : 2.i tl oI thu ... . .r- f'-jft. itlil :t'li1"i 'lf tl" 1 1it- i'ii.1 in. .- n "i-i in Use tinfo" n. tmr'iiof -al.try a -- _:_ tj f I- -ut;.,

t, 1 a11 i.e dettii .tt ; 4 aj -1 I i ik.: l t.'d t. I 1 : 1-, ,v.- .- i. ;,-tl! ip-r- "II i'n; :' -,{ thit .tiw4! uf or.'ia' i uty t1a.tsuat-t .mil in .inuparicriphsn-itii! t'' thv in.f"-j < ndjiil : .' t -- any- .in.f ;
ti ; i.-nai by tin.Sutiad-- and llitiv '.l! I I.j I.-: ] di ; : l : 1 ; ", I- .j-(.i -hltlt tip foity d.ItnJ.t -. Ucuoury .VIT iliat alluwt.) t by c.iiittiiii; LIWH. r. tit ; j-- -
*rtacbLiti ni .iI ht1I i iitstivt the I I'niti. -_. ,, For -L-i.rt--u uf tho elttk.-s .uut flau-54 fl- in thf f ,. i -tf--
j ; i ol t-iti-s 1 Ani'-tica: i il ( ) i : t ; ; ; ; i .;' '.-;-.;-) 01t ,i.iili.-n li i" nijh.-uu.ji, t'v t inpluv<.t .- in lluo of ot-tant -ts viU- 'I' Ii rr tiu''i -
I r. ',II4 4t1 tJJjU .1' 1 .t: l a'-vntbltsd ; -j. ;- i'--. i.f Ihi .1 tr.n-nr.r at Jrj-tuii, t-Ttnty-livc tiio.t.ra.t ;_ LIt. ', ; '
1 ; ; VVjr
n.'nit-s; jit1; Un a<;t eatitlfr.1" j tct- --pt STti.try jl nJjubuit--'iiial. ..IU.ITt.i'.t *-.> hnndn.ll difllir' 44-is. at&t&
.
i _
t..ueiil it3 t1L.e 4.1' I.tLv !< i : : j ; ; ; t L ; I ; 1g -! r-i;; IK !, hicf t-'u- ; t-j .
: > l .jii'Tin Ai: ,i : to inorfxintiu tJio National 'J'ui -; ni!<- -r, .iinl !m f tt'vr ; ,ftg a) 1 1 ; _- 1. I of we..enatrut..t; n-alchi'icn itt tt -X- i..rItt ,, ,
I .ruvtt. '
Miits 1uuIi. !h 1I. ; it M Z 4 Julj tWfiity-tliipl, ei1b1ti-I!
any -t-4-j-t MH j-.Htu: -ii.j : : ;ijijti'oviil May: t<;nlh, uin thou&iudi I. ; : ; : - --- hu'i IK at..i! MMy-xix, .it I thvii-Kiiiil MS; i.uiklrttl simltjinH ,tii'of li.t. .. .-.Urn'% trturer.il i'lutou. ![.!.U, t.-"h- ;- -' _. "2 utnt-r sitttv -. -
and eX'tjjit, also, llir i .is- |4'.vi.lt I !'it .11; ; i m.nutiiljir ; t> n th"ml thrxf tainlrcd t"ll.trf. : .
: i.t ii'iii'lt. 4 and "-iity-six. bu .ind; lln-saim i.tin -- : -. s. 1 .I t_, 4o11-u -- j-1L t -- -- for use I'-s ,
dr l ; I ; % F..ra'; n if) of ckrks mes. and : 5 ,; -. ,-
-t eni'r-s [ ,
tun.S -t-i.-; t. j ; r i_ watrluneu i" ; L : tJ1'i.4t-
!h > ink .t n.- i.Ibjis II'-.atI ; ;- t> f < tliu t !
\ < ; ;
: ; t I It- ; I.Iaai ,1a' ttu, Itictnaii, i fivht on ; : ,
<(j.; I *. And U: u Ji.uin-* Hak'i. i'hat it.i.'JoMi' i i ; huuut vl iluii r. Ituu-lrt. 1 and tniLI t
iuii llqjjiatii': ol th tJrisid ta L.. twenty-six tuounud onu hui Irtd and nt.Ut iuti'.i '
eur- :. 1 1t .' d t k t f tl.- Ll | ft, a't.I rh-via-1.art 1.
fli t1l) 4abI 1iL .II4 t i r '. -irtll; In ; 1 : : ;- .I )dr in f.vt-nty IoUar-; -: -J.i-; ..D, i. .
I Ipii.titiia4 and lieti t Ii I '
it ; .t
j1 ; t y .suigii t. :li.atH ti ) ; --t' -t;; la.-I-l.r. tab a ,y ;KaLL a. t't. h.. i-t l.raitriL! of -.t. I.tr i-rbt-Llu Lath ;- -. _
tt 4i'I4i1 .. i ; ; "( I". .-- (.-.t-! -' It >- -t lLt-t; -u .t ". clerks m' enirer, and witchiiicn iu -' .-.-.'-.ILl -. t-iiai. tt
.4 I 'titj ] Utne
-, that ii! ; .. .al: t i-'n. : 4 ;tt ; II .Fca! j2lttjjtIt4. ttI.1 I I : I I -. !.. : f .1. '., -. .;,. i ,,' V. r L.JUIJInn'i'.iynof; lit- !I. riv jtithilit vl luilit.tiy tU'the>nund"Hi' c of the Inndrcd aaai.UL-, time lii-t.iij; .f. r iu ;ir-fT, ;;, ." -
; LII
n. : rty.j j l i s-ti; ttt.i.------------; I t a,-ln I -. a; -ty'. i ili' I i .' nI! l.i-j 1.l.uiiL.i! irari tr .tu-l sixty dollar. ha. nt'.I i i .-! : of W.Wtin-tfii ; I Ir
} 1 liall"v. ;! i | t > i--jr aii'iii'![ ntl ___ a.
.
k u i ri-in :
Ml aal.irieto
t the
:
.1 j < Tt.4t I Un .iiit" i.oijHJiai'in: }i"dI i > ,iiii., as' I-ki;! i i. i-. i ; u-. I' "ti' 0i4Iit 1tu';:; ta'f ihr Wtl IV.Uui'' at.- HR'-jvuirirat! four UUE- "St ) u -r------ : t vhc to' a'' t a
I the cvatt IIaylI'o4..44, j.-' n.-ii' .i > ) I j ,. 1 Lite ill Vai'li. may ; ; i ti-i; -, % -jit,! for U---------- i -. 41; .)I t. tay .t \Va; ; Oi.-! -li'dil'H.! I-KC a'.umni. and to the) four watclion-n, at ..). t 4 i t'i t t i
; Ii'i "I"- hiuidntl iloltar
i tmt %
t'V ; ; per ;i.flsiUilI each in the flt, '. -
t 4tI'of
4aint ) ] 1 IL .LLtIk I,,, iet-I. 7 ; ; ; :- ,!.% 'i..
\
jz'Uivr3 't' .i .I- ;
-1 v -
j.-
.4p1L4 .L i ut
I It--
: 4-i'i j I
t l .t.-a-1-taaL a
triairer at
llfth'tiaud t-'i b.imt
; : d'.ij.tf. I Vt"ianr. .
-
it jiu.tight hundtetlji.M t- >
;bit- in n' ; I -- ; ., : :,Ttz Lac, nal i.aityclbaac-oaiu ITTI, nat ,h-------- s
tli"-aiiii-iMawn' ,
> h |ti ." : It----- :1 1tesnhsity Itiot'itz. :- | -'. llf \\.l. i., '
i ; t-----: sI ; ltt4.t.-lt, 5" '' : of tJtf- r-w\I Cltv" I
'he only jiartittedifeulati': t'.* ; vi"'. i\ : iing i- '". Hi it ili' ik.ii'1 .' I ;L.t-L-; St ; .' .51. U I.,; OiKi'f of tlic !vljuta! it-teiiir! t K.r -i'.r;. i, < .0'rkt! |iorter, an-1 watthtncn :n the tin.kvy f-iar: au i"a ist tty axe Fji-uf g., '
that (1w t >ri"i-iti'i] ( shall ..sI i t : I : .-'. :-, !I--> ., .. :, ; I /'or -flti."t ihv! tifcjisbuit tns>Mirer at Yew >kan-, nine nii'.li..T--i.l u..l .
wlio l'L i.Uuii ;
(6-. -u
lartiio.t. n: i i- ; ; ,.i!I 1 ( .j 4i LI r t.itililr}-, t-tnIn-_ alit uzt-.ctIia- tlu .t : t. s ,. t i
liablothal! i-i- l-t iA'ud i II! j'tuiii ,_;< .1 aud ..uijtt'fi.l \t} t 1 1 ; -.I 1 Uii li-t! i'iiitpti ;;.!i .' fiv 'n, itttm-", I weII v-flv-?;,'ti.4iil'i t I'1i.r-. >ILttltL iuuidrvi 'loil.it >lil-I'! ', .t ; -- a. -CiUIR !- ..tthit? I>U'
thi } ti "
;
< -.1' ;
ltx.'ov if .
:r i a c 1 : ; l iti.-l, ; f l I l-'ii 'iiilu5.itL'iit t.4 HUimp clerk in the ., l4-gi-.3.L.l I .
> ni'i-itj; 4-j /iil.ti.Uian; thn j ( ifi-iii .i.i I ; i .1- ''lui,a u. t- ., -,-.! ii-iiii- .. t.ii t t&t.i- i-t tin- ,tlrrIl'i.l-1yJttr.d tliti'i the at L .iI--r a) f-t.fl : -
1Iahitilti ; anil ii i tt'tIjis I .' $ ; I : ; ; 1 ii, M" ijitiio'-I itii /* ,, I'ttaI a-.ststaist trsisurr at Stn? Frm--L-co, two thouiand four nj.-utsuttI .. uae; t_. .'
v..i': t'l- < !i. !-lTtT' tin"--! } i-'iiitir !. 4i'- aii-I: ) i ; f. i. Ui'rtii-'ittl; 1 'l"H.irs. ; : l>.Kit:> ,-tdi'.rier. iiimCiit- :ap.l ,s. -' .Lt- Fuindrcd d'.II.irFor -. itt ; .t'uioirh b.v no-i \ .;
.
a judifmunt b1otiiol 1 a-nin -. >il 1 til.tc; -nd'oluptr.'iitr fji. 11isciii". i. -I : t
ot a > > i t c : : t uHIIK '! a'l .' : thirty-iiTi' tlintinildiillarf<. ut-1 ft _t tyt
> ; s: i uf iud Ihhi ii whi' h n-u-iHy r- : : -ist _-f cymiaiu-ition ut the itt poi-itary al Santa Ft- ,! un l.vm r.iMf -I;- !t------
(
ai only and ftiadill.. .. ..tid.itlt',1 h j j. Z : .i i.i .i:; U. -. t'l I ,i (-1 1 It'.' j.-ijuia j ;; i'-r-ai-ii'-raJ : alt
; i ; ; it I liu! cl'-rk!
'
.i i t iji'.v.ivlio in tin u-at-tiai.ui. ;and jorter[ in his offiff Joyi tln-a- St-c. 1. AtiJ itiu.-t'at'; '
; rnit-td Natui, thot r.r l I'l l; )ik I,FIS -I liimiiv iii liii '. -,.1-1. rie.t the ,
% I I y'roaitceittuils.
jNcial iartn-.s 41L -/ltl(' or.r ni"H : :n t thivn t tui < .: t !liii--j>ii 1-1 MM h jiriiili' i't beitij f i i li in-l ..ihtI5I s Kl. 'll- itiftl-, I* li UlUU <*ll'I tltlti.lt'-. ; tti ;st it- 1-an-l i-iirht )liiindnl doliars.t''ir..tl 'I! Hi <.;'M I'uf'I -. .i-ju of ti..I't&r Iwo l.innlr.!
'at-
Iinmt liable an rptit i .S |*aiptn t'ii' twual in
i t nidunivt'iititio : .. at l envi r, "no thoUriand fight hundrfl dollars' ,iI--.t ..
In suit .ir; hv.lllll.lrfi| .I'.litl / tir bkuiK, t: htkit A'h- iv f. -trti.-f tu -IuY.Tae tilt .
itg; hew agaiti ui !< > itl ;ti t i n. i Matinorry, and Hn-hn:', >>K.ln -nittti.vluili
sji j m 4L! Siaifii ; iu F-c tl 1 nit i "t fl'-rk.< in the utiee ol
Xj'l't. 1' J'ii7; : of; lli- -.ozt-i aii'lit-; ifit .1 oili t, and i.irt. ut wciUliiucn the tlii5itarv at tii- risU.il.l.kttSail t ; [ lie a party in the
tni nti4 j in sueliuit 1 fotirtut n tUutta iiiI l court i>t
TbII tii ; 1 tin fndgm. i* i' > uv : I '. ;--, ohjifnrnitiuf; .ti.d mi--l s m.-tm t.ilath.MIH'1:
f-t t4I 1 as *'' I H.V; < J\V. Ai A.-! .tiidin'u.. Tinlort'if ; I n- ,( ilf is''.. Km iintB vt t lerks in the olKce or the of W.r-; Iwn-,--tttti .1\
I if tho atu .''i> t d'n by ttn j J4111fli i.lip. .,! 1)1) -* ; ; t.V'iitv live IL''i .tnd /'ar W.iiilIM I!: :r.uii.niTX hmtlin, ;uul nib<;vlU! ( ';"t' .iuIn *i thottand nix 'rtrtncrfclii il-bt I < -ftujili < IOH ')! nt.tin Snout IUf'.. I t < ( HI-KIM ilun-s lliKiIh.jii ut.l hv liun.lrtil ttoltur.. luiihlrfl tMlar.Foi .-*. t!>|"''j.r*f>hit.tlfxi-t"! > t!"!> "< tIa IrrntXiry brlwevit tht
hlu'l I .tv.
iit "riJ iji }
| | n. l "i ; i ;it ; : : : .,i t;,, i.ulJ4 ..u.ii.-! < t'lliceot tl.t .ilaiif[ ufilfik aud watflinioi in the "like oi i-,. ii -'Inuntaatti; ,'l P t I'' *!' rat Xc'nMlaiiv-yntAiii'in-

I IlIUU11 4, 4. iilafl'i) by lL vH-uitu; and 1 hib4 $J I IJt. < i ) l t ,Ii( j I.. n-. | J |!t. ,,|li th"u., Ul.i-.ili'l AT U.uik l'ix urgctin-miic.il>k>, t-Uitioncry: '..inJuu.aid rll ii t'-.l'-]ILItLry ;at rillabur, three tiioiiiiaihl four i tm- clniSra tli"r' '!ii ..r r. .;; "1!'the 1at-itk riilrorut; : I'm
.
*gaiiit. any iiu iflii iattiiz u ;jin-Mi' ttivi-41 of lh- I I'liitfl Slaf'1; Ani'-ii'-a L : I, : Ucu., iiK-luding ixui ut olCus tilti-vii tlKiiir.ni"HUM iuctiiu -! thi-l !-AIa.rr.-. viiU.l, Th.it this c.tV .: doinj out of csistinij apctoili'iii -

ctlii.T) iiuttfu' in t 'mifii >.- a-5.H"Hil.| -.|, That t-.n I M-vntii I no i .| ; I ;; ,.t tb, i hiti. ,.;.ii- -> dolltrr.Offio. For i-alanon of (.leri.* ;uid inCB-enscrst in the tlktvl ""% >*-

] ur I'aHni-i $ tin .\ l I ; ;> ) | ., l.i.rt lllflllli'it iii.l I'll i i Han. .,t lr. -ii i !." Iiii'f uf urdiiiHitit. the ilejuMiibiiy at UUUuion1. -.even thuu -an, u l un- .\iJH'.jVt[ J, Jl.at': i T -
<: l'jiii'
> ,ialu I I In" Ii .
; ; fr.l dolizti-s.
S.NI4 tl And lie it lin-Htu t d. TU.it iiii .vii'liojcilitan ti.-b! .
iiv ; .1 { ( .'
if. HI lii iv. > :-.il\ ,in; A > / H.ulfu td < in tin J ''i.ti i' < pinM| luitdiiiu, .unl I nit. i.[It- For xilarks of i-lerk
i "i 1 'oluiubi ; l thu
d.4utin 4I bUlb .aimi-.h.p by .t LuIbItI 4Ttqsafly. i tI. ; .lo.'i |at- iii miilfliis, the thouxtint tloflyt.-, iu tiflitc of the :a.vi--t.iti
ii trt-a-ttr' r at J>. Fniurwco lour thoucund CIIAlCLXVU.: O A. l t. lonu
) ir. lirsl fi )ht.- live huujivt .4
.11 ,
tIlt L$ 1ia.t1 ta.1' I I aj.j July n tinndit.il and | : : ) a-- ti..iit i i.-r up. 'IJ.'I: ,- l-ALur-. pim.it! 1.1. ps"L'riaastsu--Lb.T
.
i fckjr.i
;; t 't
y tUttivvcriimoDt
ej'ifi4 in th- fiitliii' -..iUJmii'4 iff, and thv SMIIII IK li'fi-by' still( lurt'n al < Put iuiL !wl-, l.iti'iiuiy, Ktuitii'. .in I "in <. iLt51405 Y.-r ;' for (I..
.t.( i !ts fi-riiiati' : : :: Jis- It.-
t tiIathtctfl
:
"i intht ;lit -- .. F. i--.il.ti -
i of eitri.i ImnJrnI
xjw ij. ti. i.- -ii-i un i !ls- .nut It f5 'tt tlt ,lINuId ttvo isist I.'t I'..11- i.\ : in th' otfirtof the d.j itarv ami
< (xtlificalo of ith nii'vva!. unlm* in ...liw.iU"tit i anii uiitij, ( af. t'i'i( lid %in. tiiiK. for Ih.; l ( iJ J .it ti4 4 tat L'atrpo-n, ot tise NtIs-i -P.I P.------ C'iiii-iiinati, tin thmi-arhl, two rinndrrd il'illar-s. at: J\ty t .ilit, .uul lur "tn- flirtt.ilitr" **-*!".

:<'i rtl j dfatli) id < tut'ol t tlit" jtiiltu'-! S '.IIj.I ti.ltl; f>l th'; l.tlluitl I Jiut", pt Ih iti..it l lj. ..I .L: bt-a it.i I tssi[ i n ;.- F t' ( 'aIl--la-i I I.a ,I' tIPTI tt-i.k-it$, l F'-i rviLint-., of adiliti.inil[ ti-rkis i">d additional evin lit ii l.y tI! U .u; t.iitt tJt it.of
tuif ur
..f thit t 1 ...
thu j. t tlii-Hiif in'hv.-i.-n Si.-i nbtllh Stro-l and On.ij'i l ;,'-,-.. t t : !-, -, ., tl I. ,!a. anti .tt I ii'in i u, ami.vu !,tt.>ij tf the nurtliiv .,t r.vtutiviui.Un IM.IIit mil, ol oiin.-r .iud ci)( rk-f, under tit August fti i>i Aiiriit2i in tuni f>a jSCILtI.t'I *
s..t-'ney i Thai the !
tij1. ..
'
4 iiarlm-i. < < < < -T" nitat) ii..V4fwii.ua Sc
I tli, tii'liti! .v>i the
tlut't th >* : m hundri-d and ,
:, >iwan-1 t-i/lil MITH-ar
) .: lur llin* yui.fnmi thi firci l.v tf) I liiin'hiilainl I liny "lidlai 1 -. S.rtyix, fur tin- !,"-Iitr r- Ju--t.-l.y, 3hus-t.cit4sb, !, Ir ...,. vl.jrrir. -
lrtitcr uut until aii ; in .t) tirh d-: > lu'/o : & | : a ; i.t u.i 11'i.jtii a at l'\tr Uliiir., ), lijjl.t, and iuii-t-yljatitoisa. C.IfliLtl',5i ..f tin- treasury, at '--tijting thou- [ ; hrnfUr rxi'r .n.0.
item" rattsixty
..tiaU l I' i'n h1J! :and n.n -!"! in ; !:. iiii-! il.tiuuiv i ighl<*iii liiindi.'d and btt.yi3.: ; f i i ; !. i., if,.. ilin, 1. .fbi < i'tniie.' lli'-u-.iii.l .iulnrt.[ ; Lurest ,- -ind -l.ill.ir.-. for Inmli, thy, .1 li-cul! ..,.--Lav.! >tit vi.'i ft-> !.,. '.L.. liiiiltt.li June, tiihti't-zy

tmto in hii tli orimual Aj-i.iovt.iJ, llaitdi 1, 1K<,7- ( doll.irn. utt'Iitkni.il; <-..in-r..,limit |,, tib.rdinzittusit For i t.nii'-.iL-itiiiu to ,li 1-11:11.itcd tlfpoiiuirtundtr .i. '
tliiif.tt. .
i -
t -
% i'- ynx a-in-vi-y-tit ti- f..l-t. f'I I t.. ,.
a it :> .lif'iti.r d toiirth Ui the
> Uif ini'k-r -tion -.t-y
I ln--iM.ij t I l-i -viioniii thu at-l i.f July Iwifiity-thiiil < f the a-1 .f :\ iuu.ixth, tisUlt-iii; lin.idnil ; ; Attantitiii.iii..ii.
iijrdI, and j.ulilinli.l i.ii" wi l. lu fom l ;! ,. bindm, 'la'.tiiis. twlit"-Tj and! t.n.t Uttict-- a-I t.. I tStik's, 5lU.lu*
a > ; ; | ; )? ( ij | ti .s Mid a I imf- hmi'lii'iui.l I : iIV-i 'c, .wen liuu.lrc.,1 and[ 1'uly-i.iK, tor the tleetionuftksrj>iiiA hi.t s.os.
wN'kt in two j 't ; .t i -, ,ui4 f.ir t.iii'tH iiI tivt iMlur tr.usafttatsi.l l e ii.u..uu> i tI( a it ,- work, ts.f|
ninvihjiajK. tu 1 dia-inal-til liy I'll1"I I I 4 IAV1. 8 n-p"i-; ,md lor lily 'fl-tJut-vlLaLiat ot the public levxiiue el. ht titln.liiu -
the clrtk of the An Art m.ikniK Atj.iontati'iia | | >l ) ; I lui'i tlioittai l t IvtobMti'Ji'dfl I i .;.i.u ,._ t'ui I I th') lii'in-iiil; ; I I 'isr--. | jiuiUili', .' thou.-.ind, I 4''liii-. ; i j-.y .y.: i".oli. .. .". .' -'ti: < .H .-ftK- army .ss..t|
Hlj'lilllf t -i 'l| t-ii-I.Hii-; :an'l Hi vt'iitfi'iith Htnt-L. A'urc'iiiiMnitiun( t'oriM-roi I K Fiireoiii|<'ii-atioii tu iiefi.il ;tgtiit.t iauiithi II.; -. V -,tL_ - ---- 5; .t t ts tnt j,; .3. ,I
] )
uf
I iltiitiI.jt, vliic!) ju1uati.n! i In- .-m.-l II < jl I I lui 4 t.lliii.I; | >.iiiitT ln iik-- I ii; til- -'k -.-. '-'i>f.--l I :a>. titty I'.4U' ,.ii.r.il.tr.| .
inti lull-lit
s.iy | liyi .j "iit; '. .Jilii' < J.Ai imii'itl l-.i Itn"l .u ; 3 .IKI..III -, jii-l I .iltni turns loin watcliiiU'ii, :and tw. lil; irer-> I l"r.uil aciuunts and inoni-y on hand at the sev nil dcpoii.jru .

,. nnI | ,tip|> fill---I .l.'ilaiv., and 'nii; b.t .K-.nliim| ofliei.-U Ian-I luiil'liir.. ;'. tlifci'tliKUiiand) I ; ij iglit hiiii.ind, und'.r ut: of the -ixth ofiuiLt, eighteen UissIi F">r iifiln a- _'_ > ---aa-tli' : t i.v-ht.'," ..t-Itiit O t'-.ast 1,1 th

>r tin iitiLlicatiMKif tlHMiitiru-.t1< > t-n tin-} |. ltni and I fijrty-n.\, eijjht thou.- ind dollars. 1 -..ithani !. ru
.rniiliijn .
sivty-ui ht atid l-.i otln'r I'MIJIOMM I ; lt>ai.l, vi/ : For s ilari' of lets ixiii 5.141 a1.-re: I act thiljr thuiiisui.
df ; f'or fii'.l; < cua'tlimi iiirH-ri !; .iud rifty-nine :il us.fsetors -
; finch ( i t.ini liru.-aii imtl dQtttr,
|itttuvt1q.| lit.i : il ttiarfod by the ,N n.il< and: I Ions.-- nl.lU.4tt I i. iIs t-1t-Is i-- ,ti/ti tvntau < < tu ilioii-.iiiil a its'sssten UiouHid JoH.ir. lui-scclLuivvtii .| uppointetl undi-racl of the thirtieth \ngn.'t, .
S -. 20.( An I:: .. Fnrii'iil.i.uii'- a-y the tniuth
un it furtJi.
q > i'lorhLi .
i i :e I l. i. YJ..I! th. .-<:iitativ1' 3".1 tli' 1'rilod Sutt nl Aini-ii. A'oradiliUimal; ( eitfliteeii hundred and fifty-two, for the better | roteitionof [ irrf .
;.t I | ; : ; t-uj.tr.'i-l! Ii t lh I > tuiii-usitiuii| fi Kiiliunlinalv fiiipl'iv. thu live- of sI..t-, l.a y -. ; I-i Ou --- --
"nirat | trI! v .' 1 ) oh civil-
& IartI1tT '1M I 1r1i,.. i.i Ii. ill < 'oii; 4i*uviciitbnl| Th.it tin fnIowili"] | -iit i -_ ... .,...._ ._.I II ,. ..TI-. .. ti 1 .-i.', iimlcr KHM-UHS 'Iast of July twiily'thinl, li ifsL fish ; and olht-r iwciii!incurii* !* y H.-.iiun.it.s with tr.vnl- [arts ina.'t 1 ;'hta -: .* "..i tLxcl7vlint anl
: d j.ty mit.l
5 yxuciraut[ by them
otluT and jq tlifii IN ( ,.1! | ai1tif-i itti tivlntl lif. and tht li huiitlrtxl ;and Niiiv-nix, Mrvt'it huinliva aol Iwri-nU, including thetxinf mm lit 4,1 I'v.fi .-a .>i i'.t.amy .'t Davy
f their nmj
Miiii-r; ; S.IUK: aiu In n-bv. am rotii-iiit.-!. 'l"i--! ; .I aumul Mrrtinir, and for a inure thor- jttr-
%j>&jonifiin.'f tiIVIItll iJ : t i .iiiiiiih ofii'tr* 'iii'J; :st- "f I .- .. 1-iufiuvc.l
(*II.t2 Z', in !lsi .ii i irarli out; t.l l the 1 : : utiiif i t iiiU-iiiril t'vt'iif onah inxi'stixatioii of the OltL.t'. "f iliivi.tter to vert-el.- ta the wurk
ill li.ahiii
any money v not t.Ufi winaiij.r'jinat'J. tt i I 1 tnt A''i s tiit: UuiiL'i.il twi lit) Sivv IL ii; ui .1.i ....' .
V ; : lit II.tL., !I-a ii-, i lii-ft'illli.! 't) i'l'MH, i'iiri[ i-- ut t tinItuililir.x I I : Col; m i of j.roptll. d [in wholf oi in pait by, htiMin, and for
i'-t tinobjit& N hereinafter I I t i t- HI ,. .. I, 1 Kand Fifti.iiitli Stnvtri; [pruMctitiidu. l'r |iit'i! !>ls u tin1: t-i -it. T1ic the
; rod Match i jiiv.v- : ; L'\1, iiM-- ftytu.I,"! "Ifll.ii' fur Mi[ 'rinlrn.t.it! w rhiii. for violations of thf.ii1 I a..t and the ai-t- .ituca.l.i-: ;r. j-ri>;ni.oSthf.i .>
A1pru ?, 1 M'T'HAT. t1, fur tinIIW'.T! jt-tr i tiding thiIliiti<'tti i.l: Isl ]| ; ; : i.iii u. >-. i'xi I'u'iiiii..1' ; i \.i ti-i".., 11,111,4- n, it at, fin-I, lusht- .tml mincvll.uii.viiitem( -, llfltx-ii tor> thfiTt. ., on-- huti'lred und! tvn thousand iMLir I : ". t'I I S". :, l t-iitis, itttlmliiisconiMi -

Jut.e. ej rite.-it! ImuJrvd and M\ly-i isjht. 1 : .' I 1'iniiiiitf, iariHi.iiuin.! II,. lilt -, ai.tl Uiim.i.in.1 il.ilt.u-. For f'Hitiiip'iit i xieiu>u iiiidt-r the a-'t of the Kiilh .f _| itifi niiiuiui > !' --.t.i in thu vutk. tire ttou
naitii !' item-, toUr lii.iir.inl i ,1 I .iluis. Xu\y I'tvartmi'iil.or f'itnH-n.-aiuii Aii-. Uht, u, hlevii hnadn-d h -.1 ul.hit[ -.
I rl.Xfl.-Aii 1 A.t | tt( tli> St-t re- and lorty- ( !1. iiu 'a- ly t In t II! Hi" t. KIT ;rt Hi- HI.. .
itK l.ir t ; ; ii ui1.111 li .i l tunic' ituiiin.-; rif- ) X.uj.aJt-iitam; -ti wiary uf thf I luny: .liri Kife-kei'ttinc, tniiir.tt-r, and disbursement of ih l ol t tht o mi-Unit nt i>t
Howanl I'ntvomty in lit<: 1'iMrk'tnl; I l.t .;i-lativi i i F'.i i iiin;>.'iisatiiiii and Mil. :ui t I t tl ; I ,t. itt&t. l.ir a"lid naval jtaiIt-c !a.tvs.taLe-L-sIer.ui, L.U I clcik :ami tin1. )iniblii: U'Xfiine, iu ad.Utioii l.i the [pn-ininm which iu.iv. %t'1.1. -, it th'r-c tou-I a. i

I'm it Hii: <.l4il |jy til.; S-n.il<- UU4 lli-t *' 4.1 *'. ..| - 1. ili <, in -. iiij. p :i.-inl.iut, nif ciiui i and! LiK'tvi '- in be i-fifivt-d mi tranfffr tlratta Provided, Tint no tars.

it Mnitativcs) ( hit I 'ii.ltd'rt'i ., dot ; -, I ; -, ..'if IttstItt-t| | t --iI .ei.l .l.ii : ., .. Ins yilico, lilly I lau! thoui-.ind t-iijlit Imii.Ii-i I .' t d.ill-iri'. olaid Mini Khali If expended I for ilciiuil juirl l.r ;.f. ..,. .f jttii. lot lout .tvHiurtin.i.i -
| o lain.l'o s.t-rs
.
| AatmumLiUxl -i iees t'-vo
< i .1 UI : u ,. sal rm > ol' tli .-. i ... 4 mi, .u ., 1:1 '. :.4 Ia'y 1 '
'! | | wM.> > a tli-. .t, I. '. a t tinut > ni uiie tu nit utlif.iu ol vartli- hundr.-d ind! tilty Utouxuid dollars.HiMEXTl : m> K.nirtr
( Pngre Tt.a! I lii-rclf. i I.erni I. ;- 'aiiicititiiii of the oflifi.is, eierk.1nn-.-- :L iiii:; llif i\l-II-I-HI.: l--r i iii'ii-.iiuii| ; ;ni'l I ilKiKthf ivil I yIs.Uil', it hi. { rlfik, snci. "'r, I.l- ;MIIUHI.: >l :, Hi N.i'. .. *!t' ir u-u Ihoii,'.va,! ift.l-

i hC&t-1!>' ULliiJta'tl, in Ui1 Niiyprs; and othei receiving an annual: v.thuy; I ) ; ; :: i ; .tml cli vfii I lii..ii'1-.l' l tl>. M.iitfiii.l! ; turn is, :....L tin ((4ill4winlinks m.l tli-aii htMiifii, trust Ii I '\ IS Tilt TiKStirQaiI-.

uail'ia a univjhity forth' ilti Lti.fl1 in tho rvire s1 lln-Scuati' vi/ t I l I txu-iti; tliu'iMiHl livv lt.i.: u.-I I .m.l an-h'-riMftii uiilhiiri/t-il; vidm'I t-l.-ik nf t I.t-- tour, 'IVn Utiry of XeV Mexico.--For wtlariti of jwve i nor, iuUtiiiiii-i;; fvii.i.. -IV. the Atlanta-! liulf,
v'tIi frt ; : Niictaiy .it tl.tSinaif t I ] ;: i ; tt a D I'lvrk ol' l.u-n tlirit-, tun* clfik t.l flax-t two, mie titrkI hi'-f jii. tu.e, und two :i.-hoi'iatc jiitlA-H! an I kxret.irv Lske, and I 1'i-tat.. .tki" .

in tho lialmnil arts and i-i.i n-tiu s, k141t lit. lour thousand tlmx.' luindre! and tvvvnot 4 ;I, ; I I I -& : 1'Xjmitf < MI.I( t l.iii..iin :, \t/. tur 'I (JiI-;' iino, .r.i.l on. tis ztutd lilKinan: ul a tkihirv of iijihlitii Lw' Ire tlioiin.ind Jollarv. j' r sLI, ivtthe ha, aj-t .u.a! ct'nZhaIwtts;

tiHtntbi( lc, ati.lt t f TilIttivt I nitr.ilv. s1st11ai ,tIjrsi, )i.irti1 it)1) & J I i-, .111. t i nil--, il un- ill-til*, fi.f i.imiirul Imiul.va tutt.t'r ainiuin.; s t-iilfeu tlioucan.! his contiiiiri'nt e\Hn-es| of -asat! Territory, one tlmu.llld oil. wk'ks. i.w! i-I'.irnn r. t liann'i t vtuns, vhiiui?, upsr -

." S l -. 'iiinilriil iin ih'j !iv
: nal' <: hundred and *. veiily-bix d> .i-.ilaio t.-; | : | ; l l.iiil'ii-, : I.i 1))i. .44.iuieuiMiil.i..i ul iliikh /- coinit-iiii itit'ii of tin-chit f of thi bun-.m iiftiiui, For interpreter) an 1 tran-l.ttor in the executive office aii.5 ti.! u. t < --..r> v\i < .if-s oi use saincan.l r.1--r-[

S '. 2. AndU: uithi i :i.n 'tt!. That 'j.in c-htuf clftk,.thruu thon.i.tiul dolLn.-, j-riin i- j '' t | I u ; I ,sa&os! t na'I! ( I i., tin.( trti-iiii Inn, !ling. .in-lit an.l ixxruiting i-ltttl i-lvik ami IsO rlt-rki' nifssfucvr | livf hundred doll.tr. in:; an. ki-'i"" a n: n j-.i.r th>- h. tittup apraRitu, two

*ifl O. l\imvi nylllWard CIu..ii. s I. JIUI1. < Miv j .i''t UK- lii'-i.u. Kui- I :an.l 1 tu'tnty il. liUtltmC.faun C..t.1 < 'hal. IIli of tiw eocrcLiry of tho Senate t I | iinii'it.ttiiiii nf ) and contingent tnxv \-
.1 at two | | | i ;' i ) | ; ui Iln; lut --i.i .1- i-l.ll.l r-. flfi.llV flili'l f.iiiii'Cii-atioii( uf I lie chit of the hurr.iti nl naviitinn. i- I of the as*'luMy, twenty thoiiMind ,!toLir! Furniuir.n.t :u ..i[ 'i.iat cij[ n-t.-, iiuj-cvving nil
1 I
I utt 1.1iuzI, I : .t Ij tbti iltout-'and: livi; hundrtxl and dol'ai-h! ,. I ; ,! flf.ki" _; thiffik-rk of rt-liltiiiL li hti.-'ii .
try r. ninejy-two -i t s ; I l t liiL-s.-ftiefi :..MM.Uutii... SM.n i is, ana tho t-lcrk-, nn.'OM'iii.'fr, t I.iI.r- Tfiritory Utah.lvr Kaarie: i.f Kovernor, i hit.jn .- :m I uiMi -s .<.tiufch.il tlii'ri-Hith.
tijainin 1'. tfILI1$, tanlmtU I fl. "NjrliuN, t h > i iIit tlciku in oflicool! tlicsotn tury of the -ft. {L a lIIntvJIii bji" ettii.% Ivrty-clgiii ihtju.-iutt! t-r in his oiLii', U'li Uiuiisan.I two l.iin.ln.l an.l tuuity >I ice, 1 'i.icctxi.ito ju.lijei<, auil miTt-tiry, twelve thou- tt ti humlr.-l ii"! iivt- t I'. a- al!,P ,li\i'.r-; .
: I i>.< !. tloliai i t .ind dnli.li-! .. For .-e.I.trut01 live hll.tUvtl t.1
I > L : .i: f-liiT-iiiiif
William I ] 1
will il.I _
kti-vr
l-'itint-y, # SI. vt-iih, K. XI St ..i it I I'v.i t1tstiiitL two hundred and twi n- : |
t : i ; : n 'i tl tin-1-1 For foiitiiiijfnt ITIHIIMof the of h htii'ia.tnI Ir.'iiJi ti bnK-.>u><. uij their
ol
i ifnit-'iiin-'i n.-r.il Ki a. tanttv.
I > sm
; ri n.ifii .itir.iii f thf) ihifi Territory, one thotlind --
'uslirnan : -
lliiain HarUicr tif
1.! W, l'liflM1t. t\ 'lull! u> e.n h : koejx'f ot tin- t.ttivn.trv, two j I" t 1 u ; in !,, litt.iili-i't iiiia i liiMittii, ;: ---tuil a ( ii.iii' f, .iii.l iln.'f l Ifrk desks the bintnti 5 nt .r.l- .. live hundred dull.ir-.. huinln. 4! a'-ii iiiv! l-'ta' tifii-.tn-I .loll.ir.i. -

W. 1". JU.v.'oiii. S It .liii-.i, and SUuc ItI.HIIIUK tliut'S-tml ouohundixil and twouollais and l i t tytxnt. lts. J : : ilfi !L', iitiwi-tup-t:!, :<>. 11.ti.I s i-n; .- luiin I iv i-' l.frf'.y' .SaMi-hi-l, I tit m-Ulifu, 'trisi1toi.iiais liiimlntl, 'hiiM I > i..il.i- For eomiicnxtlion and nul.-au-o ,,f the nifinlfnif tht } .'ra.t tin wi tin ty-tfuiL tut if! < ul

\1Mrn !t. ; ) i. t at, :tii'lltlvitir,; [ it, IMH I tloil.irn j.t-r liy.Nl.itue; a-Meiiiby! olliiirt.erk tvi'iity-lhti-c ti,>usiii'! uhu* liuutlr. J tlujlai.
; and thy ;alt: Ju-lt.l'V. dtt iatul tnn\ .? two lutivsuigvf, at tint ttioutjandtwo hundred $ : t .liii-f. itm him- :i'lininn, iii'h.IUIT, an.l l.tU'iiiM in Lh ollicf and I i-oiiiiiigfuttx I *
li. utitl li! t i.ty-, i ;!.t th'ti.i..iii ; ; lrmi.li.! -I! .t..li.in<. thnii.iii.li.x l I'linilntl out f-iitci-n P.-IIWS ol thf iii M.'inbly, twenty tls.,its.sss.I dollars. For -eatu si-: > v. .,i'-, u'iif--| i"! |f.Il-! ..al! tnt.akiLt
a Jy jKjlitic tiirpora'u'vitli in'tjulua! tnd niuuiy-bix iloliare.i< h otnj at I -'.& '. twi-nty tI 'i lit-it. of i'SH.-i-.H.it OS 1.'i tt -tItit !
; pai u, | : | ) t : a .l stllitiut. ; | IK 1 in ll'iL't'iirnil I >;.n funiH'i-itti' ] ii of thf cbiif of the Tirritory Wanhin tun. rr -.iui.-s! uf pixrnior, > tijit V.f two Iiumlrt'il :m.l
euittit-bion in locd f>r in law: t all inU-nts ,mdpuqKXios seven liuadre.I aii't tw-'iity d'l'.Lus' : : bcrgeaiit-; -*\ ; ; ; }- I tl.f I art of liiii.i i Mau-li, i-iiv tliouqu! ,.L ;stun tiuii aii'l rokiir| chifftlfik I ami t thui'lvrki.bnri'.in of t-on- rhii I jiiMiee, toas.jM.i.ttf jndces, and xnt.u-y, twtlvc &-ventt--osse thun-iurl seven huii.Iit.il am! thirty-nimJi.ll..rs -
vhatwH'V.thf ) ;unit (;Mty-liv *.', piiiiiiins h.imlj I.in.l! suul inaiivhnf Jr.tinrlit-t- lliou.siiid, thu hundred dollaiv. :tiul ni: > iviu.Fo. .-.
,
naiiuitylv; and ;iitannsanddnorkn'jKT' two thousand lour )liundixd .il.iry in )luTuby
)
fflalilL-hfil
>
: at .
J ; t I 'i) -jf.rtlu-iiiii, liiit a4lit ti.i-ii-N'ii.l I MV- Intnilieil tliill!t i i Ltitn } onliiim.nl expuiaea of boitl[ .Iertitury fx' iivi'Atil' iai. in r tifjiiuic! ;. I'auituii' :, i fl'sairiu1
t thouii.d ,
UUe of Tli J Howard U iiu-u iu ii-i-i-r-iniiuiii, one -
lv dollarh
< $ \v5iiih l nifittfiujfr an.l l.tlmrt-r
> ,
aShi-4antdomkt.i'jK.r. two thoUNtinlaiiti in .
tii" I I i I --iiij I'.iilu-I ., VttiU'liil, Tli.-t tin- .Niif- I'ituHicf i.-htiiii ihoa-aiiil t t live hundrtil dollar*. rt-m-'tsi-itsl- 1 -uj'i.ivin; IOWHnl tiwM-L.ni aiiti hsuyi.,

t name and title tliry and Uwir euwx-uwi-h hliaillo fui'ty dollars ; |ii Mtinastcr itKy St-nato, 1 I | ; t;; ; t I I ,t.t .tt hit! Uirtclclniii, Mmli In-, -ii.i t I Init ilullar.. Luau I'ini4lru.lauiltwi'iity For isspt-ss--ttion and mileajre of the nifiiiberi ot the ati-1 for fh.iinr.ntliuktrs lor tin -.uilf, two IIL

competent, at Livv and in tijuily, to take to two 11ituiatid iiin- hundred dollait; ; .tsM'. lantt..i..tin.t..ei 1 t i I ; ; / - i '. .iniK-iL-.tlivii ol t It- UK has
I r \ t'r by ihf tl.iy; wult, ni..nili,, ,,t ; 1 f of t Iai i tis -.ttt uf -tt-am: penst-H of tin- :tuesuIIv., twenty, thoiiNind ilull.iri.
llt 'tnsclvi t and ttft-ir Mii-fij'!!'!., itir tin- lift of [ a.id mail-eairier: tiut! .' tti'iii.-.tiiii' iseveiiiiiilidnil I II- I ; t in uuot. 4.-, Kc nmy: .K't i in in- .u.il I i.iir, enastt'-truii, rhal rlt-rlc an 1 the i Ies-k,1 dnuixliLMirin, Tiiiituiy of fiobraxk.i. for i-alarieu; t-f k'"Vfiii.r I ktf.tin.] : .in.l imhK'i.uI[ < X.t-u-n.a i-l nCttnii; ami)

mid imivtw'.y, any it.ilovUatsutjvtr in any and twetity-t it lit dolUis. two mail | L t a ;i-y| ut tVflVf It, i..u!t-l.! | .il.ll e ; .. |n |- ul lusst- Hilary; N liwvliy t-MalilMn-d: at oi littrn hnu.lri-d. chifl jtntlieo, two awueLitu; juJgefi,, and tecrcl.try U-i!, uiij- ivini tin.--! :uit| taifcltnlountctfa tbcn-

mo.uig: lands, tJ>K'mctit lu -dtjuiiiiilj-i; : ; i Ii*,. j boy--, al oiii'tliou-htiid ttvts litilkirt .1! tlollara; eai.Ji ; Iit- < ; ; ; ; \ Iartt ttk.1. iui'tlifi', Tluilitit'li; vv-ik .tli ill I l.f dollar twt-lve I i : *tlioii-aud for aunniii, nii-MW'iii'cr and Uhurcr in ILLS ollici', tlioiLsind P t (i\f liiindn.il I ii.sIl.s ri.. wit'- ttvt-uty tliou-iut.1 ,lotLtrI ..
r ; 1 VO liuiidrnl I II .- .
; I -' > ;and tlollarn Fur i'XiciiM > vl-.i'ai lul
if : in iii.lijt lIt riri'iiin--" twenty ; and continent
.iii.l I to ; ; expenm-s of oaid l Tetrutorync iUtittUnii[ lixhUt
tUou'aiid niiil
rhaltels, inoucys, and othi-r a fl.b t by glb N J! sujicrintendt'Jil the dt>< inu'-nt nmiii, mtu thott- K i : I | : I ; I.. Il.f U'liKlWrt t.f ,..l'ltf.., t, h-i-i | -.1 1 ill, of one florkfir rlat t tarts, "nliiih& if hfix-l.y uuthunAill : tl.ili.il -. out :ii.U to naviipilK-n, tnt> tltun.-uit.l h itullirs.

t ixi, grant, donation, l 1trgui. tat-, cunviyaituagsuranc'C ,. i sand ( Ll4t huudiil dull it.- two ahsist.'intK ia Iv s I L I a% .au-jii; ,; ilu..titt."ii-iK"ilifuni ttu lii'itniio mi-/\tli .it-tst't finn;;a lilln.lii-.i ilnlljii-. Knr roiiijH nsation and mitf a- c of the nieinlierK of the F i-t.nuMiUij.insat tutu) ato,! one halt }HT tvutuia la

or vill ; and the same tu gnuit, l ;u-- I dii.'iniK'itt% 1J. t1I. at OIK: lii u'.ttttI Imir hundtol I LI ; I ; ; ; ;u'1'-! .-.. in ]n.-i>oil vi.-ion-.uul a -TiH'rM-.iti.ni of llu. thift o! thf IHIIIMII ut |fr's.' Itvi-lalive n' finbly, s.tri'er.herk<, an I cinitinjent exiMiiea i ttil -iii'frintfii.l.'iii.i-.in-final..-.! t-. Use -.imc under

and dolLirK. ;| a -, .ttl of tlie (X>tmni$ >.-.i-if i "I I I linli.ut, fi.itluni:, ihii-f ilcrk and j (lit; t K-rkc, nn> 11Tand of t the L-Meiiibly, twenty Ihoiioand doll.irs. th .i-ivi-iiMi-.fi the t-ii'f l M.ii.-ii thssrl. wightersi Imn-
. pain, Bili' tranfcfer, tifsi.ii. finvcy, ah-iuiv, duiiiwdtxlaif forty : sich ; snjH-iintcndent of the i ; aztL till .; ; l.i'xir.' tnvnty-twu thuuitcd I of fa tlr.tii'l, I'.ltv I- .
t I'U'lt.t, llltrM it."., | .s-i I.Ult : OIHlmn.nl| and Territnry Color;* Foralariis of jroveruor ami I' in ; !tn! |, t-n tLf t .tiu.iniit that maybe
to uiw and farm l li t, and to jJaciiUtt foldii. room, one thuuijand dght hutnlru.1 dol- t n :1LIIIa.ia, :uil I ltl.ifi- in (Iii i. vit'lvt., thai ty- i tu. .lily >l" II UK. HIIJN rintfiiji'iit of Indian atr.urrlu.. f IIsst ito and I t iwo til- 1HM-.1 by Uif>ii, lai i'.f tltutMaii'l iktlLim.I

on inlurrtit, for tho us<; of saiil univiiiy, u: bus tlnvi nivMt-ngiK; ).at:ti&ia ;ini>iMiiit Joor- | ; ; ) ; l ,tx linijirt.'il! lioU.us. / 'rcoiiiiu'iitutiiiii, of thft-hit-ful tin- l.ur.ini .1! nitdirini'an.l.mviy tiK-i.itf jiidftsuh twenty-Ill e hundied l tt.iL.iswhssyh I- -'r rt-i ,vipi lIt tli' \tli.iri'.ntt l.uil.liii ut the bOo
.. : thu :u.-i.unt, aii.l; llu I I in ilf -I, Woihl'. II.-.,
keen ; ot tutiimii'Moufr iHjvion- : rlnkii, inr,*- -ii. r hcriby : -- and -eeretiry. rlcven LL--.uhu-hL, twelve thomiujil
wirb roant-nns lo UKTI, < r a iiiajoiily) ol tlu HI, | i N at onu tJiou iiul ugl.thundriddotl.tiseaeh. j.' ; til'-'iJcrk-% iis '-.--- ttI-r", ;iintinl: ni.-n-, ;iii.| laborer; in hi < offlw, c let on I thuU4.ni, f.iur hnndrud oi''bt hiin-.i. .1 ilolkur. tboiiii.ui'1 lit- I.IDrn.rrii.iMii-.

hall Ijfl d<*mo.l nut bn( Jiciat (til v.iiJ: institution eev'iiloit nu..ssi-'njiTsi, at ono thou-iand, ; ]I L I I I ; L :anil j hit-in; ix in:, )lit:' tilli-, iw.. liun- and tu'c-nty 'tulIas.liiei.1trstal .". Fur coutliijcul cxt-st-t-it ol t>iid Territory, i no thonHanddullaii. ; l", --h'li.iubiunl t.u in-lki" Miib alU'rnti -

; and to rxrs-'ivo tlu; inu-: their rt Ml*, i issus& four; hniuii ol and lorly iol.us! eu; li t lei t k ortotrtftiry ,- l I ; t ; tluiu-j.'ilitl uhif liiiitilii-l! ;ini.l avi sOy iii.l CuiitiuKrnt Lilt iiM-Huf MIA in thf .) t h U i, .in .u tViimmifut I'oint, 1'rovi-
t't 1 | ] I the Navy; Dc1'ai For compensation and mileage of the .1.I 'i-f rurr, ., 5.. nl it lei liic cil.ll>Uiil ot a light liT-
and ( inco and interest J to the J'lX'sidi.'tit of list Suiiato l I' tiii.'iit-Oliicc of tin; nuMiiVrn of| tin ,
|trufis nc an t'* ;tp.iy two l- ] 1 1 | ( tlcilm in thf [MII-I..II ..Jllif, l f.iv! .nc l-'nr Sccifl.iry i.f thf X-iv v : ItxiHl-itivc a.-toem.bly, ottircr, ckrku, :and 'Vntinijent '..ttiiitl.s.in.)s .1| 4ar1 | -.

the batno l>tr tho |ii-upcr um: and Inaiuiit til .- ..liiltmivcrvity tJ'< >n>;aii>l wuliiindruland twodolLiiuand 1 foitye t 'i--HI I ; l I'lovi'itfl! Th.it I II. .* ta.-5Ity 'I tliu% ini-ri llancouHun[ htittiont'ry; -IiI, liviIhiiiinind ii-, S iaw, [.ai!v.it"in- i' fi'Howini; .vt-itionx,

;* ; and by tho name natnr 1t> us: amiIn <>:iticlerk: tp the cuiiiuiitiuu un linatsi.e, two I li.jn : t lI-'ttLI,.!!, -h.lll; I I-, .ui.1 K I 1-'l.y, ;ill. I Jin.MII (,f iuilD.uid I tlnfkl'.r -. Territo.-y of I i.iki'ta.For i.i.iiio! nf iiovfrnor :uit.1 vi/. I'tiint Anx KtKli.Hloc.. ti.uk, I'hiui Nlaml,
I ..lie | I tiny ji..nitni (.f .H | $15It'rilsClsl.'IhL| of Inilian HUair U irlin tnn IV i. i.ii-. ['ri'. e- l-jy, .nt.1 I'otiit JoUitb
.tiiiiniii.ttiuii fi-r f hief
] nt.tiec
BUiil hundred and | ,
to imiilcad and bo itnjil.iatli-t, [ ) !; in any I ltiiinind two Iwunty dultars; ; !| F. t t ; ; i | i by the tl.iy I ww-k, iii.ntli, ur JI-IT; :til -.sa li I il in', i-ltt..iiny thfiixuid, IwM.ks, |t.I.iiis, .Ir.iwiniiF, and inenleliUl a.-iH'i.ite jndKtand Hecrctary, nine thousand and two twi'.ity-lt.ni; th ,ta.sii-I tw.i hniitlr. 'lotLurts.
I'i'iht
courts of In w audoijnilj.in. all niann.a of Miit, tl'-iV to the conunittci! on claims, two thou.iand[I II j I t Itt- : j I I ; ; itt may d.-vm j'i-t : ji4| I.iir, nut iv'. ii). I .tsre.alt i.f c.ui.inciit[ i| und liundivil s iivrnitiini& dollaiD.I hundretl tlotl.tr. MIVHI t T.F i i tmlinui'tl..)

H/lion, and prbo-odings whatsocvir, atul svnir1 1 tvv.i hundreil and twenty dollars ; clcik to tho !I ; > Eiititssts--I tat ehsi limulrol ilull.ui> )IT ;uimmi. I'ur Hi.itioiiriy, IxmlvH, and niititi-ll.ineoua: itvmi1. KWell ,san-t For UoilarD cunt indent exjivu. ol Uio Tenitory, one tlwu-

ally by and in tlic Kinititatno ta do and transact I c .'inniitU.. 2"" 1'rmtiii-J' rccorJs, two thousand I j j } l ; | ; ] ;t I irtary| of lit'iriit'iiftit the :Int. s ul tlto I Inttiii.r.- I liiindnil, nnd lilly tlullars.lliircau For eomiienwtion and
; j iinr : [ uiile-ii-u of the
all ansi every the business touching or mi- j twu lant'Irtd! and twenty dollars ; SUJK'rinU-nd- I I ', funiiuiif.ini.1't oihtroiRliimi'ii' t if, ami iVr Matioiicrj'nl 1 nat, : iatiosk,; Wank: leginUUve iuuembly otncera, clerkH, and niemKrs euntiiiui'iit, of ilit- BILLS OF LADING.
KokMn.liiip ex
;
ctrnig the j>rcmi.-K-i- I'mvidod, Tliat tin -.uu, !, i nt in ehatyo; of (llio; fiirnanccs, onu tlwusand: I I &' t ( | | ;] it-us-, fur of t1s the JilI1uy, u-n tlinn--iii i I ilnlUn*.. iicon- itcnij, tvv.i tl. tI-tILtI fotu lamdml, Jol'nrs.tsiiI iniiiccll-t- penses of the aurtemhly, lltteen thousand ilolUra.

do not cxc-ood tho value of fifty thousand dollar,. J /1.'Iit luunii'i d and forty dollars ; assihtanl in t 1i. I { I ui'.t I ji.tvt.-iiifit iiitt; 'ui I ntli"ttif I l.iiil.lni':. incliia- 1'u'fin of onln iiiit- jiintito Territory, mid of two Arizona.-For aalariea ul covemur, ehie
"i I oKl OKoounte
win's ; For ,
juJsi and
-
net annual income, OVIT and above and CM lu j 'sat t I lurnaii: >. right hundred and isixtyj !! lit.I put-- ; : : :. i ; | | ,,, ] I i tweutvr [Jim huii.li.i.tiii'iieiv t .' .1 L ilollar and- for miM.-H.iiK.tot tt'min I liidin? thousand tlollan". secretary twelve

education-and : j 'in i. .It.t.| iabon in of I !> -"I '. kisa' au.! d.u-itiutiai GougcfKfai.iii thrn photogrnvLcr, Oae; lliou-un; t For cxutiugcut .n.ivs of th For Sale
ivc of the rvccipia for tho PUJ.II-/I r iharge j.rivatc I'.ia-' j ttukI n ii 'iin-tiniitil., I I In ; huii.li.ddoll.ir-j : B.uid doHar- cxi Territory, oue thou-
imraimuec ot I Itea: o .-i. liurcau oi > instruction and

rojuir : For interpreter and translator in the executive oitce, AT THIS OF1i
--
--.- --- --- ___ -
- --Florida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00088
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: March 13, 1868
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00088
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
: TI I I1 : -I'I, I-TI1I1J4)t1U- .


TKUMSTO .

l f E'H
: ,
4- itJ13CII13US :

I.- onx
.
.

& .: A S *t ifcn I. ir riMHiUi-***....*..*...*.*... 1 MjV

; t f i a .. ... .* .* .... 4*
) JN .J4.4L1 :
"
H ; p ; illSufi TO AIK IVET1xEI --S

I .. q ..,rnu., t-: .. : ldii._ ?W Aly t| -- I tui.: .litmwrtion- ....-.II $0

*. i.irli Btilwrtjuenl iiiH-rtiuu.! .. .. 7*
: fWitI uotiifA. first hwrtion, por lino.... I".if'M.iKflt4iis
!. .: /'OFFICE: : t-II: ? -. :rti >n. W

IIhi$4Hrie .. . .. .... . 'P I"

oe.I'4.1'J; ::1jt: ; : ; ,tsd: 'i wi.) _,-, i UIi&I&'I

VOLUMIO( ) : III is kqr.i' t IEI LIXIrI I V
0. -
'<-- faiZ.'Li ti'! JAl'KSUflVILLK.( FLOUIDA( ) .oATMU! AV .MAUCJl I 11. l.siit,. tiTflEtt 11. 1 A I|! .iit: .l., .,uut 4% i.l tt ulluwnl: vii a4ve4trcnwa

., J *t urllP.! ? thr.c month or over.i -
-------"_ LS. ;_ -
-
omcinl-AUvortisonicutl ---y-
% I

i1tri i'.tixf 3 It1tt !.tt'Lb.' i E\I l1.\'FI IFI-Ilit1.r A.U.-.Ji- 'IFI.tIII I! sit a man at ut/rk. i'i v .11. v. iv >; .., i r:iU' ;i >11 I'l- until tin; di-ietAi-ry of certain mineral djesiu.

)_ 1 nMo. stud "rdi-rly opl. h w4 V'f ;.
j <>wevt r In. I'tudiK-tiou ul the Lmt
'1 -; w. H. COOPER S I1 l 1. (it) I K' I IDA' A ( J H N (J V ,, the United Staltsi .-*)! tivi* wclo bro-lt; ; tthti ; ut the r'.W i> ttntl thu maQufartiitt -
J1-II1; A1,. I III'i i I i >| \ l. % .I-l \ ht.l 111"l I ;II.'I I'i: t.Jlli unprofitable. II any phutt.ii"ii -
I i town durini' fir S. niitio-! thei" I
-. 4 I ," w.r > .t. ni5 -- us HtritLi liavv IH.VII
1 \ I'll; %i.I |< I.stI'f.II t -- I'I-. 1 worn out in thu
I 14..1. 'l* .*.ri.>1tljf t4 >! ti I I'll. -I I.wi. 01j ill; Vi- -- divunhi.j- in thu fluff anJ >-i iwN! >-, : t"'lFii )I'Mitiikuown. -. ; i-Hi .i thii j.UAt. Hen,

-
S N n-L iiI.il 1 t-itit i.. 1 1.vuv!. .. rtl.r 't, thv i-- .
-
.. t 4 t4 un41't. \ S. lhe 7'oxf I/Jid": Orcittt ..-// : < /, IENJT4.N I ) I I I ti.I !l Hy, I"--) ui-.E.'kt.ii ni.iwfl of 1030 W
I%. 1 (. .rq1t tit'id'-is oi thi- I l.ut ctintfiry ; *h.M t --h.-ili i!. I. ttnijfH-ry. I h.iv'vn them in
U4 4tS I lH i- P1t? I I.i $ Ti !. /iiA'oi 1'ILYLIUJAN & SURGEON Si. Aitii.v t 'ti-------- 'i Vicksbarg
1,: .r.4 j//v.. //i' '. Emigrant Aicl I -tinFlornhi ill. luin oi tile ; .ii'lio! .- li'i. a"' 'iih -- Si- i )lifH ftt UK in tii.1 moot li-.nitiiul of

,,_j %tff..AIatuIuI: ':' 111; .\ i i; I-AI ti'i-i'-, i M.iii !h ttt i. I i\.i. ,.; .1 Cojnpaiiy, i-- 1ii-.'idii! in it- t-! '- ', rr.sht.il antttilit.| .. .i xI-: p.ir. ., A LI. !I"" UK*. 4.'ie shrubs. flu-He aro handdomo plant*.
ill IIIWl Illl .1 Illi Ililrt l .'li.l ... OVi-MCK ;
III. ul.'i.'l "
.
| mcnt in l he et-ntrw ff fh-i Pkusid i '
.1 I s ."?' I 'I 4 ..ip1i.fni ', --iriil ; fn t J.ii'v" "> "I I I'n \ nunrl, i I. | .n"! .i. '. ./.! .'A.v .\ I'/A/JtV iAi* l 1 I'1'j. -, ita u gelation, ati: iv., |j114) frftj ip ;i'.ij>tiy, t IVit-t- ; !Il&! !> I. ..-t high, with straight! dean lintl*.

i nitjiov lit, in will I! --is! tin, i IM H in i.',, i ,, ,,, ., -.,, .. < 'II.! : < M I.AXM I > AliXM.'l' IIKI.TA.S ) "u;it it tu-.ticely s.-itun to u> tin- uiitttirniull lutiou. elected Iu ,uoiJU ,t mornt uv uub'-u !> >u.* ltli i* the tru.ik for it in t-utirwljr na-
'
t IVI- IV'1'Hj"! '* O '' '' '' "'J/ "> '" '' 'MM.Ml| -- { :;t1{ : 1ml iat'hl-v t1 1- tUl.irwi; *I t.I; l illAntil- constitution ft' I IT.;, j, now rnthu.n: -. mi f i i.' The bark pf.-Li ::4W.4 y uud falls of Icarin
n 4.5itt V "' y (/.\ I //./. /' I'LAi I-IIIM 1 1'At. til Hi"I i ) Events ,
Ot flu> muUMiiy U human w.f t jj-. i ilntiallv .
\ ii Re nl Mn-.i 1 .. iil." > ; HI. i I ll"iii 4.iIt. &It ElI) 4'i ; ] i (rt tl' 'tVst LrU4cwoth luaU bare..p .
Mk uJ iTm Uu .. I. N fIt .nt siif.t, I r i.ti'ii, M. f.uiiH I i i u f j ] oi' Spanish eoI'.xi. St/juo'wk ULJ .* i" \ ..
I'I'EI -
t-U' 'linn 'i ntji w.vt I i., a mppy, now bearing

RKWflt"} ; S j T. I P.. KoUUlWII I, :fi-iniai-t. i $ pi, ; iII )%% Itt i ;sj :4Lc4 oI leading' from tho town aru .-online.I )1- U>n< Inwalla a. VI.UGV lk>wtr. In several: gardcua
; .f : DR. EMILE T. SABAL, J( 1 : f and the whole j>l.uhas the air c 4 I'-.- VIi I. .. fii'o are
; i thetu115 ol :Mexiro and l Ii! vv.s. .:. Va!< l .4 th'r I .u i-ulrii !, imin: :; 1 thirty: or aty tot

I 1' '.. 1irf. it t 11 .r' in'l( !i'I '..ill., MAIL & EXPES 1 OFFiC5 J3; F1oridaLgpnuy i ''[!I Unlf Slr.-am, :il! its 1-r .u. r i 1 ,:.-, und i .whieh has net-it better ti> ?. Tliert'tj litH,- 0.- ji-Xi .ui-l U arin. hrct'ls of iri-tt; ii athery learw,

: :; nHiu ifa wiu'fct an- warm Mit'b.iin.. t 't '..Vlflt. jt i :* J fl&1W7; anil what ia new i-s t ot iooit. :I-k.* .t iiptutii; plume. .SUIHV of the*> bear ripe

tt1Ek41iLTua3Ii 1 IS .St. & Jacksonville. i ; i i. -nut'.' i. tint ti.i.I M I l-'ltw.i. Shed (uvcr IVt-tMtici'i I Ji* L-.iij.I. I s. ti'i'j it, t.i ntlinli coob-r in .IUIMHM r, thai llw a-! ;f Thi-J town wa.an imUiiit| : onv iur >t' i > ti.-: Uaidt-n H>rltr! < .ire fumed c f jonquils
Augustine 13TaOC1 I :Sjsini.sh ta.prn Liu:4. &iut< aemirto i II. -- I ii ,
; II\VAIH: CHUNKY. .i-. &Izii.Ii: Stalas_ ('it. -r I(, U u y ))18% tl' li. ; i"< \ -ib ti rutea. Thi-re! ia li.-avy perfume
S bt :, I. i ...,..".- '?, /'.'... I 11'. l>. ls'.7 IvS. .I Wi'l.iy T --hk.il, I :> .1' i i- .1!. -.fill. !"'aI*, I J abadiiy ixirkwiud t-vif ,- : I'm .. i II. in! !..- I. ton, tune .ui'l ei.r.i j and
the
AOAII. l.r.K'M-'l"\f| : < : Kl; II; \ K.Wllll ; : VaiiK'i-.i :M'.m !t' IiiHe I. -ILiL! |i-lf t ,U groves,
; .
i-4 -
| jjewmll.v iff'- --'id.i\' -hi h "i I x u. s
I Il"l .1 !'" Illl.Ill. > "U'' .1 I ;Ui'Al' warm t. > :: Ij > i art !pittijn:? forth tluir first lloeit -
,ll-jil, I ) L. iIII ( U hiti ji I-hf tlfii lIt.p.itl ;'4uH tf.t to' .. I ; ,- 5- .
I 4t
[ t -Illl. t'1.1 I. I l-- ntf'.i' .' I -r -Ii.i Vi-' l -S.; D. MITCHELL, M. I)., !fl- -.i ---c- -i .3 ; ii.y to JiaUnguinh tho odora of

_1 U&w'j.; .. .i l iiI 1. i 111, Kli'ii'l.i, in litl ;t- ,i t-in.ili |..IHI'| wtrJi.'U I" lil < (' i M hit-It iiii.l.i'." y..1 U ..', ,,1-UK ol Ihv I4\i(5 ; "'JixMi -; :---, il- IIIit44P5 1I1P flIIr 4t SI- t!. 'hi-. trot and t hey i\ro &L o very

'T I'H'lAN AXU ItinL''N: : li.-i.M-in i.r.4-tlli p-- l I. i lit. -.11111 'in .i]>i'H' .'I ll'i- "!'>. Iir.I tolt u t.ilii- i' KMnsii'-.tti'iit wilh IJ. ft "f Hittt.ciii. ;it'.u I h .wtk'; 111 lurin anti color. I find
Till: ( 1 (; II ix Eiaiirj.it.uu 11(1 ij::: growing
I |, i filially "! 'by'It'll' >-. ii lI 1 tI in hus: fcutltttig !-xt' ;iir.I i"-.t: !.. J..i. till
i- ;
; i .1 with !
il, -I) 'inn, i i. .I: p. t nI ,lit l "I r >" J "' papaya palmatod IC&TCV
I I'.v% His ..! I -nl. :mlli witli Hi--l-.ilf.-- t.'r .. iittl'l. not a 1 'l fit' +.! > ,. i ni > .. ">.-- I Ir jI III -tt'LL) t Ill .441.1 1 Ii4fl ft4*ii- tii' ii.'fi |I''r
i ix.itij'tll I .S- I..I I .' I I. ...mill.I'l., 1 ?. .' tt t, | V| I -IIII .- "-&i "t il> JMM LI... '....r iU"Mt-i II. m-j, I > ; rij | ; j UTiilTillas :axiaL ;i fruit like a
; '
'I 1 ill.ib.t *> 1-Yiiitii'lini, Ci-Lii K,-yV" I lui HI.ill."i'-I .i'l\n.i I .. H. tlir'lir.(' 16'j" -x'l i>i >:ttl'I ,,).(uit iil l rifli wiOi i u-v; t.it < :id tm 4 t in'UiiiiUii .t 4Utiotl JIT ;It ; it li-i'-l. .Hl'l fpitn ''h-: i'ha ''i it n-iMi- UM i:-kjn "rtrti int; in Imv hta like bananaa.
I nl I I.ill.l.in l-'luii'la--ilii, :i vi. w I. .-iiii--f.itini I" I U-II(41' trfluItIv vtsu.-r. K'.t-o :'> u i"t>i.y! luit. J i ti
il'l'l ,
; tI! >
ali'l .1 :i! ) -.- : > lt" i l it. i j j'APii: SIX I 1)0LiA) ( ) I i US. St.it..r li.rlh.' nir .'i iof inv. nitia! WpiUl ratti-ly, tntd I growitn. -
| | '
I, rt uIiII'tItIr ,
xx 1$ 1. Ir 4r t sr.ft
jrs BROOKTNS & CLIFFORD '> till- '114 :iiii'fnl :i>iu iiim.i. ; 'I .' wrtif ,n 1114. lankof: tlio
; 1'iolit.iMy, < 'ii.ij i'i1 l l:. Hi'l'i! >U'Kiiij| ij( !..j-liiii.ii_ UJ>IHT. fit. Johns.
j Uj ilv-lit-I !>.. ML-v: 14 n'l KII llniiiuh in it.ivilxrt.tl.li! A-t Itt .- wliWi tltt- titj''htr-s.? t'f ( hi1 i i.'iit.ifn ruMii't tii.ui 'rihy invali'ls. Ti.f] U'-.f ,- : ;-rrt'hy.| tin-; 114.1 j ArVxvif ,l grows hiniii tLo ooil
l.t. !. 4LId ii b Ii- li r, ,.'* ,i 1 hsI F i'Nt: II I----- 'i times IhIUII4 -, uni t.,-ul ht Uewi i I I iii\v'\in: : M: 4 IIF.NHV, U-rtfiitv "t t iheK'iil i-n.iM> -< i! t'i |>ii li,,-t I ; iin>A wrij uia.kI.y ;t cultivation
I j I 'I'll.- cliui.il'tliu n tin- I t', I*'..r' :.L Aujjuotmw is i.vnv leit lniiftts! <>h : V Ni many years
.1 l t > r [ > WU'uttiva
i-mtttiy .j.
i M h04i. lii.K, I 'I j > i (& x* it for markt-t
now
11(11 Kt1* Jiir; *tttlfllii'H J'li'j'ffSh (?Vlllfliti tfiI.Wi'if I J1/t/lY/// H.- hotels and lioatdint h .iild
: MISU an
( |.r.iti'-tl, >I>- > i'-i :> l i-im ait.} Unit uud veyetu- | i ii.t> j I AIgIxIihu f.run.i-1y prIIeed Lirga.

r..et:1 ftlfililltj: 1ii-t.mjfbi II I.!.hi.Hi", '- tilt .Ci7-.ili'fiy; .'I Iii ill il >:f Us" UIl-'b|I !' pcoplo are Itll to LIIPII1! ; own ttsoiin, whj< i. (tiIi-t of ot.ifi i .s tit iii.irkut whi'-K qnan-
'I1' 1. 'ti'-' tilt--1'I lt 1 "I'1U. ; Fi-i.- ; were esteinI ,-
,. I I r r.i- ; _. '.i'iv| | iii J.i'U niiMlli :t! i'T i'j > f.ry It- I tin.- Isbt -iitki !: 'ii!'tin I Nurtii !l'y ttijiid aiucrv iiit-.Hjr*', tin. cliiet'pijtliu.iifti'v t.i tht" I I rit.Mitcf.-r tliiu tliiK-r j'K.\vii on Um St Jolinsj
I II
j H.>ns4. ;" :inil in AuciKliui-I 111.K ,.'. 'i i ::, ,_ f town >ieint children and oranges ire! tli. tr !
I'dml., > ,. I ; >i ii j j .mil rlttaji vitf; 'uiijgmituation, .iro iiUnit-tiiiL' ; j Citti ThuJnwt of IS:>-> kilfi-d! the trees <

I/.IVI-" .!. |M 10 U. NlvlSUX McXKM.: IV t IIX -!.., | UNION) HOUSE( ) !._ :i't'ntst'it' ( "f t immurnitit--. XorUtind: St -.ith. j :an.iij; an uwind hy a SCUM; or so ot tuu \* iph; ; -1| t tiui.imh.. .- thick ia St. An ustina- vcIturn.

\mw. .'' i I \ i S ,l lI I I ,uid tI'iiflibft1JV, uI ilIraitth.n, 'ti4toI I and r.-tiittot ixtsily }hi. nent tu nmrkit, vhile tIIuiIritu j tin :0 -.mil .tft.-KW.u.l< thu
llrt | l ilKl- '. !* '!' tt youn vrrbarda were
\rrivtil'"f: : | tIL) 15. KULl.KU:, .'I whi. h u. oclUint' i.ij.-iiy md growing iu {t '"'' hrint-lj>phl7 s. |jr MTlit: {>>, T nt no jir.rfiL trujTbu !l-y an Hi>i< t. For :i few the
I bY yt-.irs piwt
I'I J5IS1SEK; -Ii'ATTOBMEY \. .81t11! -.w ,mrtiu, uu.- ihv tiv-i r St.ii.hi trulh L.. I } iuigb lileiiiuiy L.v i iii UteuI i inv.t !i i.. >ni-n ruuly stfii. OM orchards

l; nidi f I -'. iisil hi *tILt- I.tiailitl| i. \Stt'. \oii find r1,1 :S;, I&tI-il.,, lift, t. Ii.f.'Uy worth living for I pf. h.. > i, ; \.t.li ;and I Iliuii-.iiuU, of are
,
M. .1. .M
i
; I 'iri'M: V.MlUXCl Iran
I 7 Joy) ; Strool, New York (Oity.I'i'KTAUI.r. ) AT 1AW.I N'tfiiiun'tni-ii 4 lII2II i'-r 'iis Th'i! Hu-y ultt'tt r.>nU : !!i. I- fh1tiit- h' th'iil' ibaf tii, !t4' !ttttj"mii ; :, : ->i thw wiioon Thrre nro not young tho best

4niit 1 'll.iil. i >i iiusiitc* :iinl liiriu it S' i I-t\ *I l- limito xiI -- II I Ixb-t : .tIIuMe; i L thcp rri_. ifl $it. jfci.1'nX.I t: l-i ,LtrjiiIg! fruit IIITU but buaine,

!/ zi Hi Hi.ill'' 'I I "iiiiw .' ..tS )I % ii $.I t t I- ,. IU I. 'IN IM.Et..t' li.; II. ( : ur) I. III.'NI' Irt'V.M. .- i'fil'.JT i I Iii i f *ittti'i: -tti.ir.ij., tI!,. j' n- V.M'Kt! iitri( -; ii ) : *,\hiflt liny v.il i. ,. j! iiri, t" will ?.uri" tiaiii'iii.'J ,

\ tI .[ '.; i11"I. ; AMI ST\I i- i-i\ \ : 1 I iM.tii ( itor&iii "U'd I !. I : :. &. xtu iiuJ.it:1; u : !}' '. Ttn! : .tjIlit.. 'ilk f.l.t ?T-. -'I.y-j, V. 1 hti ir; >i>ini si ol (hi '-lim.it,' in

q II1It .'".'\ III.t.lLI l'III.I .TnclisonviUp, FJa. ..-. h4II14. iuuli-t-I jtl.ly: :n.tl for in vat P la and oihef itiitj l.ii -, tLv Iht eiimmcr-rt>ry
il.I'flt'C 1.411 J> riin>:i.'t-tor ruirh ___
v i-ii.ii lVG//.Vf\ f / / /. /. j .'. ii.. .. .. ...ifli 1 niuoty-firo
> / 'pin.HOOK.; III-I.XTI.\; : :: ;NJI'tt.\ > IIJ.KN { 'U..tMtI l H Ir' hiMlt ill UK "ni.j| xlhio mni.il i u.LIt.I1.tI4 ( ; > j< vOlU'-b II ill* .ultf- I' .:.'K- ;!- liui.tti-oiii-; lh: ino.Ht

.. S I |I.. .i..llv 1 J.H i |i.nit? ; > tt.--; .ii.ni.,-L.ib.i of *">)fr'r i I" tf.t vuis Ttuj-i tir.i.| ., a > .- '- -!. e.'vluiii.-t' 'I i1ii-i> s.. t'otlihii; j )lnilli, > cxjuablo ar.d
: M..i. ;L I-J'M j! 'IX'I .'.in HuKM' i r< \ 1.1Mn ; 1-1 K. 1 KOSTKK( '; 1 : Jr.A'JTOiiNKY : !;' | ILJ wi.nt a. i ( e .n the \MM.! M.d.irio diseases
iliumliu I I'll l are
\iq vNs4 i iI. :Il bint. t. -. 3 { lliijltxiu.-! .1 l U. til l.ituK '-!."-. I., .<.:i-. r.'tI I j.i lwi> oi llu;. I. it illy liue jar; i.Lti..4
i a- t.-i n< lan. iiitkiiuwu
'Hi-
.. .' ittaiiy
.. ..V.i Tin TAni.CS: ;irt-f. ; ;-t! Hi !' II.. 1-.I .tfk-lri. j J.iy iiuiy y ot come when
-M t I
I I. < Ii i!.M t l.iH n! i > I' -, >l .i|>|<) .i\ l < 'M' Il l u .... 't.1| n ."i .. .v :\ni, iMfl ;!" tilllii-.l I l.\ ttl., II.IKI., ,II.. ii-.l.! i ; ...I iomli'| } viih''t lVtH't; u milts I'.ivi'-t''!" -ti. ,;tn-, vv'.ii' I. : di 'I. [ll I ym ii'i > "'i ':." > -u CHttii'' toalis, |p;t .\ U !!.-f:::.:\vii! : : Lin< <
\ui. M i-in nr< WIlWlt
i i > i- s-n 1I1s, : t..1 :*;1 i- i '.4 I'l I i AT LAW, i..I tiu'n.y' > WM' ] -, -; laf iu-l.tfi-I.t aiuli ( HI HM.
j l SUltl, A v.n-k wiuk } ]
!?*//4f>fiI'l'Ij .' '. .rtt- 1 -=1.111.01sunn an.-.ivi-n: awui >> t ithtt| |nrti f4-rrry 'Hi.l wa-.LItil and
tkp Machinery, Imti.l; .unl Imili liSt > Ti7in I i. |:' i'T i I I.- -I- -: .'m'li'i I Ji -i I lit.-. mi&s :i Creator numluif -
t'j 'J'.i.i !u Coiul li.u'.i. 1 i ii. ., t.itb.. ; I'tfrh,&, I ( "M/.W t(15-l'IVI / / i I. ..ill.-i ..It-| t.-i.-. to.I: I i I. tiLt Ir, andViHy tl.it!! !.>, -v.l't ,Ij.illy t ImiL! ..tr "f1'' -t hotts. : Utfiiiy-ii5\' t. the !II ; ut".i Liix! -i,l and kclivo i-iti.i-'n*, it will I

4Ul tIt kin .4 Ii, .,, \V I tj' r.r .,- !., .,i' tl, il: -nu----I< -I! >III.\ ',-, .5 .-iL.jIt !I.> t ti''sufiv. I iia..: t i'nti, i ihr..i'' t; '.i' ili1.-i->. ... tivta ;tM. i ii. i fl'-r Itr- ,- ( I&ttrxa-tit,114 woll
2thttAL ir :II, 1 1 ,ii4', 1J.T), t- I ..i : :i I tue ;w ad pUrl
t I i l-'Vitvv !: T :. ; !,-' : nt' l.i.i xr ..t'ip1'. l it tIt. I.w, t iit; :-. : ,. ; thus regain it'.
MAGNOLIA( ,
g-ti'L 1JtTE.l ) ,
tI i,, Q* .4 -- E. M.6K'\.NDA1.1., ( i iud Hlr.uyht) !jni stint ivji.t.N. JIM--: I It IM-.I.- z .Lr; .r It i a 't iUi 1tii. eIILIuieuItly iiIo! pvoIo.

I ? S t v, uul ouutigh l Ir .i ui I a iLiy tu !>uHil Ui>iiili! >rt -.;'i St LtI" ; o.i.t. A I -& : rI it -Ute, r

i ran.Ilc .4 fVLTOUrJEY' AT LAW ST l AI'I.I'M'INK. I .A 1,1': 1 Itli--. Sl.-4l-i! > 'i, tll.llif nil till h'lit V'iHl ; i'tiv'l. : 'ni't :- .I 'hill, i .U. l.ilii i. {t-..4, &Ijle ltCIIlr .

;$ flg 'i'. ct-.I.I). : S \\rt\:, -. '! I.e.- \ ii I i. i i.f. -. vi i vi.lt-! !T41r.4: '1.r-! -f : !L. n I In u. h.t- %uiii!: ;< I %.- .!I r I 'i-i iI! !i\.r ILl-! .> .t IW tl.iv.i (

.la % .w" 'j JI-1 tS.I ; n A.M'A i II.Ll. I.Iii'II' IS i I r. i.i. i-. 'i -1.-I- i .. i I u. Wirds i-\(-- j.J tn 'ii. .'".ii- iii-l !., .\ IIlSr >vv -ll"' ., .iinl -. .: "-. nv.-.i- tin-,, I J.w | 'wc1 Iftin I tlmt Jfr. .f. Ii ft i1 Ls stirrr-til '

qli9 hy tjb ('. ;1 : -in -Mi; i i I'l I I KfVi. I'-'V; I .'. liiillic.-; I If'il; ; ltinl !fc .* '.> i-h ..tt tll.ll in: IsiUs! *. -, ..: .:.-: .. : -. :. *. : -. Uuu ;; ". i i4 .11 v- -4. ,ukst x a wild .at bunk

L. !ifINJ. I'ii :i tip.i? .0 4 IIL : ;,,! / I. : nit, i-I. .1. iuii.iniMit.i--: 1*" in-i.I i l 'Ii' / viiv, pi/"f !i.tli-un} S\n.! 1,1 i/t iivili t ail" 'I.1tn "": -.1i1 t It r.i.---- ; 1 1 W)> r'. ...1-- .;- I ill f//l

iii..u iti. 4'f tIL .%,t 1 ilI Lii.! .4 I. : h i UNION iiorsio't i-uv I li'i.> iiM> n-.i'U ;vf. :. 'ir.' <:i..lo..i.t! i .'.U th.t l--i 1m 'sif t i ..Miil.rifi! <- nilty truwn wild tib. IIe? ) '
tfl' 1ii 4i k ri Lt'.' .4 ; ,t am ami < i i-. I I'ilii-r'-* XIEI-N j ii !.. .i i .! t a a't14& Uain with *
) r i ix1 '.- I H I t.-t ut i r.isx tu I-I!. .- '. jiiii l.tutl.,. 1,5 l M irt. iivn I I. li, .i.i"-'T-i, his trusty gun, which *-
) ( ii t. .i.J4Ls, 4- EI '.. t '.it, .si :(- I t_..' 'plt. &ut I I. it v *tin. v.oiiii l-Ht ih" I li.jtji.faf. .1 !by flwn Hf/ blood
i-\'ilh-jii rt. id' and
i / auil .' l. -i'-'ili''i' tin MI tin I t; \vtl-j inuw trI finally
41 si.iiy$ I' 'liii nl |.n SmtfnilYi* I It "I.NI'W ETTi'T1 Se r t.iw (; /> //\'t/:! \ ) ; .v-//, /? \ G\ J-/.A. cri'jtian J '.fM Bti
t J'riiiip
\t sZdv. av.-t..i! r __ ) ( tk.I\( JI.I.I1'I.A.: : .P.I.1 'I'i.. !I. -t.1 i.i t.i piiMiLi! fer .(-tots uud taahiir.
J $ :>1 HAKKKI. I ti. in i : -"IN l.il" |il.iul thi-in tht. lu.Nt$ jiu.: Tin Uua.m. i"-l 1 i ;- v'lapait. : .titi Uainesrilk .

( .; 1I I .. :. : -; _t. tliii.-tt! i.-mo m.ili ilntt-h, ,41 d t Iffill I i i! i it! 'i i.> alit0..t! iltj-.* lhit'ti< v*. they ahollltl tit; ui t \ > / / r-.
Il 1 I'1 N'l'I N1 $ $ I I 'I I I : ui'.l.ll.nll".- -i I I j., t. .. .. -I r-I i
.unrfV''? ft v IZlIt :""T '""'"' -v- '" "' **** t'-ls a -I i -' i i -i th- > ..it. t' f .- i itiith iu ii.iviu 'I'h. -
,
iiy i'-1'1' t-.r M
$ ll-'ll ll.'Vth.H -t .
ft rro|"--'' invi "J lu W'lii .4' U-JUikn, tuL Stfinrlii. II ,1" ll.iW "J | t lotltliniMii ; s-rh. Uowil.-u & Collins of
O. Ii. HART .. inuii-H tart hafMi.-s and ni.KimS tv.-.i 1.s. i i .n : t n :' ,. : > iu.>h piottil. ,
.!'' T.-IHIJ..I. \ \ KjUn: Jlctiry liv'tiiii'i i4 i. u : pt > I *wi t PWI', wik Mih-rtil on I ho r.Fylit of th
'i !v j. ; I LAW Ft bi L.\I 1 hiniikiHl->Hu ., .vT I tho} n ,
.i-Mtt.--.JM' AM'I rot'Nf'KI.Ioi) Sbi. JuinJrol
ijt.I t"a ? lI r!. '.",'t i'i* J lii'lism Ujvfr, /ii/ (vMjilt'fi ("e' tfitf iIUftli I'f/4).b ,:$ fI I'.irti. !.. 'I" i .'I i'1'-! :"iti'iiii.-'l| I.Hi.. ft f. -n- ;i t-'inif'-it cLIIIr..i.v. .ir.'i .- -I.ULlrlI.I-: .1 I I.1t.r inili- ,i. liit.i.;_ > at'.I' It- -i 'i.U It, ,.l.II l Joll3.t of ti.uly-tsiu'li- dollars'HIrIIr

:rnIW'T. iil MditI j.T..Wr Jr 't'-!! ..! iii: -i/-l.m'l :iu mUt.Mi'l t'l.'iilt'i liti-; J.I 'A MM t-I/J.I., l'I. I.I I.iii I. lli-M, -I Hint; I ]:*' IH.? .'ll'l t IWIII.lI'i HlltUU: .*- fct.fl I '. 1 1 r I4tI'l iini.i*. Al S.trtii .I L-U;_> .i u. .Ui-it' '"%. ', : | :-ti- i-i i :v-.. n i. t'.ii- \.M-d-*. tf4i-, '-othiiij, (IVHIeItic$, autti114'rt
b.flti n .ntli 1h: t ,- tinfl.. Jo'll.,, .> iH! !i.o j 1I .
t l r-t liu1.' ei.-.i t. n.> .ilitllN Uul 'iitinui
% .; .' % ) ''i ''"- .if.i; '*" I ln& of vicar 0111 4pb. I J..W... v n. ;ii.-! rl lc ;iIII i lTniU-1 It.tt t.IiIi lllll"Tin.1 "-. 14 br 'Jrf wjiji h 'v.-Hl rci it'.rtil'ly li.llu- 1 | i vi.i it .it .ilti-r vi t y strong ..Ij.s4l4.iiur3try waaff.cta.i
I 7 1 -- 4i I.M'. .I'll.ul I-I.! .. ItO. itjr. ltit Iuiiily iyr the m-xt > i-i iii. ai.4 t Jvitti-.i! ''fii.it ;i> ; i v i.i.uis, :and MJ'I'ttiii'K on Hunduy
411(4
: ; ;-viiv: ; Jixii I. n I'l -'! > ; ; jiyf 'I. ""' ] ; >;> Hi. .r-itots.of!: Jfrs. !
{
:it.Ji' xw !t t:3.tI:. -. 01. tvUy |: tliffiiiniliii.-: an-1 I .mjM"I 'l'h"i Hn .imtriii.ui |. ,ivhim -i h.ii>l-S"tni BIIIII ,,' >' k ;and lair r ".iisl- ; 1:1otu: ..'. i. ( ''hrl! + ;ut tiij a tu; 2t1 <,i I! iflrt4o hundrril Itailry, who lot-t
inj1. 'Wilkiiicou Call .r lilly i'i* ti., ( *,i tis,- 1-Ur.t ;.ii'l ..i.iiLa tiI-'tJwrt i I ] >undd (bacon
>mtiii u tir h ,.IIS.r wtld'I55uiiIIiui4 ,
.Vdnt 11i.-y iII I4 i- I i I -
Hi uttlt hr > u
: 'i I'LANTATION( ) liia i.i, in. : K' J-il tty I >
i 14' } 't'IitI.bIILt' : MACillXKIlY ...nil.I" irtiinj'M'N--.|\ f.ir l..nii'tt, -. Ii' lau.V vj j kr.AtIIu4 t, tflovIioaiacici11; ite -
.1-.1.t,1 i ;< ti--l: ; ;- l.l.oi; AT i.ANV, thus sIl- i ,. I IIIII( 1 wt I w hsun4siI It-ii.t Its feuy 'jiayist-i not si runt iftld \ >flifti ,,1tC I : it. tin. v..i."U. I t-l.l 1 :.... !I.- Lit! At. _II tt'I4k4lil Era.dt .

ktct i. ih.'t4'' 1 ,iid.jlh ''jilciiH-S Mi4.MI J TA I I.A MASS Hi :. I'l-A. .-I. i.ii, ii.--1 \.I, I- SIitptuuir I-ji I, i I -- I- .r,, u -l.iy AfltI I liitii (..isliua '- nut I I'.t.v.Stn nMrfaiiJ a-i't t-tuty-iivi- t.t- l.4t fi--K ?.-. >-* \\* anI from CUomI
.
4M&4th) N p -;; -l i,. UI .i.ii4 ? itS ItuI.; tt'Id1r t- wh-ifi tiifv tint." ii Uu i-iiii'' itl.'ii' .i'li.; ui"tilc! < a'-- ; iii.iix !I.I, -. ii.-- _. _; II- I ;. *- th that t : titin Suter of
._ -- iII ,uiIi fl4 !.. t.ui--/ 'ii--ii tI ,
4f g' 4 h -I S-S I II flj u.1.rn iIt t'it:, t tI p i.
: I I If.-i Ut 'ii.l '. .L.ii/i. I- I -d Iu&Lr .._ Lt, tt,' I' Vrjif Kii'-KM.t-r.s l ltj.4
.li-f. arrinil
t'V i'-w ,
: N'J 1 I.: i Cmiil--ri-'li I .uul 111 I lit"iirlJtol tht I inlli.v l -- ii|> .ii-l 'fr-ni ir i Vu/'U.- ;a rii-ir r- { -- -- -- hero
AI ( Ii ( ,x fl : i ; ,, %\ .. .1 4-t -(I.M'n. -. I in ii.- i nuili.il 'i'S; M ''i"" I 11-mni; ii-i i'.f'l I Iniui $4. A i-i'iu>- l. I '. tI t-) s..i\ ti. -ufh in il- > ir. 1 u"v' .' .-litditttt'Sv ; -. i -5i\--: -rP : i i .1 : 4U| ti..; {. g11.1! of inakin:.' H--iir.i on Forls

I i- i-. r iII; I .. 1.1 ti-\ I u iii itlil. tl I ,1 ll.I I' ;'"'-S. "-tt I.,,HI; I.),rr-, ]. > ii' i.q -.I niv 'l in. .... 'i',. I-. tiu\: i /M '!>;.-< 1" 'T, '"tit" tl" T.M ,f i j-, mild J 'tl.-1t x.. t M ti, '1111! 1 f .* wt.{ 1 i 1 i.i'!; t i- '. ? a I Il.trtati.; ,uHid tbv II. ( tovcrnmcnt
,
\ I jtq-it r j Of _- ir- '
yt irn Il
.. I ily i L n .11.1 t ji in ...i tilt-. l'Mt.K .4t lu> will hftiM to i-til vory l I4I b-, ev {.t f ,ri 1 >tt.eix tiL. 1-.IM: .' u... i-- -- ; i. -- -- :-l lI .I. hI, i n- fourth tI!- w'ji. in this locality
r1
!! ; U.' COTTON PRESS1; ? I (J. GCLT.1S; : i A I'ATUN. kiiin- Tin: KI.IIW; iiiil.hu ,* <-! tlnmiK--I Iiuxii .- i it\i i 1. -s.t -. ( :. 1 M'- wl.ivtt! it ulijohittlv r >: |uirnl on tlio fort.* and at
4 ) /.-, f... .. !,., /..vA ,..-, i I. tb4 -..;. I tli."N
ilifirV V V". ihiar"| Y.M lit
r.-iiii-'i .
tw.'r.- j..nwT'1 > ItS ;( sttoh t.e 't'd I 4 I. : liLa t i .t >. t -. rv ii-mi-'i ni ti.t.t.tr : vv W'.ui.l :t i;>nl labor to tl.e

l-v ;i 4n>jUi.istiJ 1u"iJV'' >'j l' "II'"I, I "' ""'""'' I n! r> t I inKY /IT I.1IJ/ '. -.-- --- .-- __ 1. $ i.k-Iii.'i i: \viil wt.ir \-iy I11-; ia i-f th-.ir > i'lit v. t'. t t.ih1.t. .- ., iii.; 'v JvUi:- I't; t tunny id-.i! nowlsi <.itf o.mmuaifv. Pi-wmla

NI.J..IV vill iK-n'-i'1'; i!'irfiiHinit| M-Miii-iiiMl; <.: .t-.I-i: JIV4IN; KVIU; MbI4. IM.MK A I Kl. \ 'I S T i : v t: KB n o t i ltjii--i >. .-' 'I'll '-t lii.i fthMl l t : "(' -. rut IiI t-.j>ceitliy : Atl' 'lSll!:. j.'Siik- '-I, :t : ,tliit t. I : l/-5. r'. -

4 .111.1 fn -t'-u: 'l 'u t4 I ily I I will l ill t {tour ; S.iitjriigju.thmt ulwnuid I Iti.ttOlI tuiu.t1i; :' b. l-Itt .t'.I .. !-I-x! I I f t\ :. ..- l.i.f. A
Hitri 1 U Tnle.i l"a.li*. J.| .v.'ii, r ittiln iu. .ticf !ii< i' lit t\t" ."' .bI > nntplo oi tailors turned
-t ..
i' -
\
,1'Uiit. ,I Kin, t -iVjMvi.i ] iimyUtlpdnctod. rLI111, tfl It Ya 1t 1 1.t { f' vH '
.. .. JJ. Dawlnns ) I
41.111 :S I I' !! J"l.--l- Wltll 1 .tames : .1. !"- itiii.-
(I t V .t') !! ; I : > i sty on
'(,r nii vi'4't -iM-l..' iMidliilii- II'.IM I'.i i-, .tii.l l all Mi.j'1n| .sin l.-i. 1 It -.- -1 1lou.M 21 23, 2& am1! 27 IJmii'lwiy. flew York:, few yuir Jiinl with vuy lit 'UI t4ai li> <.iu: I' y.ir.s| Ii- !Ir: S'li !I--s. '. 'A ;> i 'i 'I -- -. I .;-t.i I .ii. -tMm I : r.-iih Saturday night,

IM linsikomi.. ; -'I v 't1. .1-1 -..' ; -: iuiiU: ami nl.-. l-I ,1 I |'.iUX.V AT I.A\\' XMl Mil.Hi K HI IX (ili .ifS i.li.. ., ';.- ,,: t (irovidul I with a ]..r'fti.-i.I1! thi- lit'i' !i : -it "ti'- Tl.i 1 y .. .' t I 'Sai- ri ( cl L .- .. wlv'tii A bowie-knife l.i cut right

,i..t MII11L; i ir- vii i. (1iI-t .uI I i "I lhJ I;. |l- ;ri.l.KC. j L'II I-V. i mull-i. To obtain a s 1i iMeiii iftnd I it ujmftir! ', !,i.tti\ i I. .. .... ._ --- -- S. ; i > .IK > iirl, rommericing
,; tt 17 |I1.-> ts4N, .'.i-Y"i1. c'ii. i II N TMI : irr.oiM-\NT: : .' / l-! < ft'>u, ", wiiei'i ho wi.inuled
.flML1JI.TL: 1bi 1lLtL4 & ,1 liJi; itun. I f.I Xt.-.FII.l.E. II. I. I II IM.AN. t'ItIt '.uI.4.ia- i L I-4..y in Ii.ru'li ;t. it. V. ( I i ; tl.1 h''inl. !.-, K- '. :I'- Ihi" ; thi>. .> it.-i-tit. two

J %*: hi4 ;j. iG(1t IuV 1." It'rI-I ir111'i.' .- .' .4! I In ,iu > V. i.t.UitiilM'.1!, it tifi'-lt :*. lI.) t( 'I, I| vUii' .! .. It" l tlllll' rr. .!I. '" I1. I S I''i, j..t > tnu.u( I litiMtrifLt I li'-avini there heIr
<' i" 1" 11 NOTICE 1 I Iff. IVES' .. 'II.-I ..- i-flK i.llt. I Uu-Il '. l'' I. ( and 1-iird, and
.ilisliH'iril\-'iNplii'i"V: : "r ; W. (( t ti.iu-liii j.i.l.'i' I. .II'rP < l"1'' iMt.l.liin : .isy, .-" t'nit in- 1k l.-ni-to v."ik.rttl.:. ti.it1Uti'v { -I -- .1"i-i ?L1, l.i'tiT, J.iMi.l him
.It tt 4i1 IiTIit .1r .. !I'. iiui.li.intin..0 In.. .I'CiMiiiun ; it I im i li *i; |ii%>Miiitvt. iTsih1"! -.Itl- I very Ncriona-
It rk itill. >
fi.i > .
t irni.ii; K \fl I l !i' ; v. mt?' t > \vc' : S
I.'UMAM': ( 'il'; \-I I.f J."i: I \\v. t.. id- l.ii-ii ..ft'f I j i- I'j. Inliv. ry j ; \ i p. .ri.-.i-v j.| rttitni two .sh.it.-
| -I.-I i ; .ilj .H -it ; ;
j .. ,
,III-I ; I I- iti..i: <- .tin 4t r.ii-lu. .y ino taking
I. lv4 tn -, xt :: t t'ithi-r and tin itvir : :.' i. a r
'HiiB- lauds ; "
II41aflt n-'t t tin I -
| < '-! I : -
an.
I I- il'i. .Ii. 41!! "In.I i-\ Jin-til, .1 t I! .jIIt Ii.-.n n.i'l XVirtin i i rav. I aii'l t I4>ljactiit 11. till '.!.> | ; I.; 'I-' t ; KAfter Uinnt.
in. .1 ">ii .1.1 : -hot
Lntxfusing.. afi< rdijn.iti.T < i. iii\- .MM I t inia>-J Jl'oBtnia8fcorKrtw KV.. l\IJHWM.I. I Ii : UK-: fin: I-I. /. 1.1 111. Ij'.ll K.ll!! ,.l'l .-lllllllBMt ll'-JMlU. i iTli" j In .l l.tn-I or tiny :ueviial iiiils iioni itt.u- jthn-i--l' tin u i Ii:1.1.: x iJiisi'-1.-i !>'ir-! I.ti i- 't. ;/. .u, i -.U'.itt-l I I., hw and

ti1nt1) J.1tn ,r !M ( flfl- i i-:. .1. .' *' IIN :- ;> i i S. t-l'-vrii i li'.itw I In-,' lilwr.il ar n in'-i! fm |heU. Uul the I i-Wul.i l.'wlio'i-l: wakli ituittj; ahv.iy.) it- > vii.l I. ;u .. > >-- I j (jtIItXtarithcrt the
u ni-ll IIIII. un-l I i-- : -j-luie'l J iun Mt-itiro
ov"! .V/i u it !-> IiuI -Ca-'ii lti !,
i'v viyii."l. oo
i i-i iiiI iii I1U4q; I111 14 tL i1.L I4tt1&i. 1hP j I. ni ini.i| <'*, i MI. u: f"t I I1'.itiif.'it ..uiltit.! rl.Ltii'i.'iiti.i youth t fruiti !rn.indiiiii! 114 the ii"ith.tt i 15.r.lhltka-h.t-; : : tii.i i '. ilii'a -turi.x.; itt ,-inntiay iriornits- ipive

: -alliBiyHii rHho t-oiitrart (ortWmibftyi A. A. KNKMIT.y il* nun 'i. 5- Tl.. I K..IHU :u.m"tl| :tn.l i II untiLil"l i ( rni-r "t lbs St-itiS ono htitt-livt nit'l lifty-fi 'ttf"i Tin re Itt I. t.j -'- i.-- -. ; vAuyu.fii" SI M.U t- ;tI! hitji to ;, held him
the instruetiotiii P I J I I I'lullll-.l '.i itli tfl.>.l ll.itll u III.' ..II. ir I II l M r j. -y. I'itmilifary fur safo koei.II .-
] C) ; miles t'edar th.5 tia'f' ot 3Iexi ,
;'thej>ofWHeKlyvs/T: A 4 [ li..W' Solioilor in OhamCoiinuissionur -. It-rInl.t rd i .,9.. tuIII .ui.l, i It. I.1r1 1 ', -rnj.1- to Keys, on I | j.town. I 't. : >itd! r- '! 'i-, ;_ -" I"I. > .-- t iktitl-i i-'uii l'ieki-u ywtcrilavI

of thg lp.utiu uL 11<- may alter ttn'lie > III .Mill .lit. I'l.-1 I v. .1 -l|| | > 1" III' I ll.'ll.I t -Ii.-U.- t u.-v. ii'liil with t t VI.-, ) J.-li'a'.v i/l. U>v *i-INUU "iml,.:i.itt- .-. .1 '. :itma ot land, ot.'iue oi' it vvy l-'i- [ the lit"-1- extt'trsi'.ittfl l iin! t tt?; i : i iiiit tI --I 4 l1.44itIj! 'l r. Ir ,f nitliuii, who} T.I

4-1I.lt1l' .f ., i&rtn in.1 tt1iat- and SIX t I i' ii"t! II .,iIi..i. < ',.inT % l.-i ''i-ti. il'j ".i { nil.- ;. tIt, tin vtry LizL ft V. I.-li: ayiVi* v>ji ttilsil -> 4t- | thotountry ii-iti-r th.ti any I h.-n.- lill ,rr IrJ' >U. l.n-'i x ;-jy-th.it !hi., attending
1 tt1owiii ti.-t-c- ill Win. IIie I, % u., .('.- I fnrtuk.-, I ,,, I- 7i .fttf'I. %r Ti. tlftM who woaii-U ;uo of a Ye/y
4l1.t H't! r3.'y ; mv I >- .i I lli-i-M.ll Hi i'.I.IMii'l boltli'iH. settle two miles er it0t1I4. :i I & Iiix i, u. I H 1- g. .!-I-tf ', n"-it- T itrt
;- ; tt-> '.hara'-ter.
-I of Dmlsj ( .11.TII il'lnl I u In oil' i < -.ti.i l.u-iliti' l"l i.<- .ijiujloil. zi it"t I -J < !'scol t Otj
t Utlt' 1- I t'.ii iiii' < -
Luulra. j..i> uiy :>. .-Ainu, .\iiitiiDEBHIABLE ; ; li-a-iiiiMifinirpiii' t. itt'.rifrom xt &ati"ti it :I r"vi-? (-ihty acrc-s : stHlUik his, lite hf-n-, h.i.: a t-oUt t.-i'i \- fr. U 1- ,-, > Ih 'It (t

,.* tvj e iii .. I IItiUI iIIft JILNI-I.. I IIIi -; liiiii. >.. cu.vsi iII i-:
.,-ht tk 4 f pt: 0'n |j i'j < ,, ', ,,tl ,l I: "H ''IU $ ...> giL, uF'-l I'ltlllH. (;Jin I'i !-. !I.. tli.ll! 'h'li. IIUIUI l'.f\t.U ..'.It. 'Hit V i. ti I f IIta1tII liel'i' an-l sm-'f.t! ii..J! ;;.-ti"i- i > -.jd| j T i -if* f :- rs its eolr! > ted i-n S'atunlay

aflij1i J 11th11X4L 1fljItjtt'11t! ( -S. l.uv! at'-M.\ty i.i isit.n, iuii-.i;! iioiii l'\iii iiidin.t.Ir | k5u-1 i iij! t h.-t -ftiuit-sij
; % ,ii ., n-' -iH.iii tL i-iat- .111-1, r.-i.-i..I! ( "iiIt.' >" j IIILIIIS I VLIII4iI} ; 1e, uixiuxiii. ;.u ,- L- | theTuiX'f'r.'ng of the
flw ano&r 41ibL) 4444..sh.. 1iL4hInhlI ; LANDS) ONFleming's I |I"|... .(, ,: ( .1.I H" yil.l.l.l.-| <--.lllt.'ltll. I'llH-l .'.t.llltS ;\I tj-f III.N: ))1 IIt$. j jin'l: the x ry"l ">t t I th.-r i i-cih--! ; \i-iy if ; !| Smith's {jruiuuijemhnKe .-t. v itd: ; :tu, .:KI ,. I-' -': 1- .' t-- -i -5- -iia, tfi.h.ia.liivorfc of our enterhrt. -
:
( I1 w1tr- f, -ibi- i' 1 \i.siI antI'I.j'uah i ,;'bt( f.-1''I t .ill chutur jnsmiHt tinUliUtsl $tItt.. j till siiilf At tlw- pn-i-nt I liunih..' country al"tix; Uillie kly t-IIu4t.--1. \ I I i: ;at.. i&irt t I tUIs& -'"* i--siiwiiin i II.: ,f.. I' 'Hiis i iii n neat

(. Island For StUo.WK ij/viiU ot'J'v, i-'i y J J < ) l L-1 I N CMA t UK Hue ol tin; i-iniii-iw Vttry .->inw.t-ly Settlnl, uud I } 3., It u'fJer ( i-jthi.! ,,u> 'i '." -.i.i-, .. t.-, j'Lt: .4- a.-i oi MIIIO live or M'X toiia capacity,

:q.4k3 4.r t 1 .i : nV .- iim; irl. -.I K'Uti, Ilini-Iiiil ii"l -. .I.I I II. ..:., .-. M 1 '. ,. .: -. (thii.i'ipany : wiiJin' lv JJIK .\vav halt art it.'ijai j an-h wltieh Mi'tthfa; lri It---------! t ir i ** '-! IIi": iir>t aUfiui t the Laid by 3Ir. Cohrt
I I :LTI4I ( Ie' in 1 III,i- K.lining 1..H..I I l-"l. inin-, I I | iniim 1 'O iiKWAIMHMi: AM > 'tMMIS l t 1v'rni 14.J.fa1ft" I :: "Ii : it iI.| .ii.tt Hl : 'j r 1. '. 1.t-jini; mal.i tkujj lIrlIbrI, Il IitIflI & 1,1 _xI.r'-t' rii JIt I &t-I j ait :,. iV i-Jte{ .1 success, and ovitl
-
1t I SfS ..tii2I4u ..( l l. -l nvaii i I .H'ltim? Mf'- ri.iniii'.mi I'l'Miiiii-r i lln'rii J I I.I 1 I I I I 1 J I V j I 1 'at i
ir, niul I.u. -n .1- illA IiHI in ;I1''J'' l i-'l.Hi'l I Ih ; j. j 1 v n-st, .I I !!; I.iti.l, !-'.! 1 I'tfy it- : ii.i, h .u''.-.r: i t-' jt .iut.| | tlI v.hU thti J.uilJcr tan do upon u largtry
4U *t t.h tutpaI Y/JULKt5Al.U[ 1 DBALUll-) Til- Uiwii-i of Fltiriattut < w-an.l i'ltuj!, .tI4 I -'io-
l .
.|i-liil'iiti"i .1111 'lui i ion MiiK'ti: tin luii-i.r I \ I. -j' i j u- t\ rtvtI I, t ;tii I. III .1 x -- ti------- thr j- -

iost -'..;-..l. Jinn*. ".*- I' Uli, l>:', 1 r i I'b v l .-< I < N s, i Ii \ v. .I.tN i '; i iAl.l.M ::; IM t x > S.. *ii u *" .ii' .i1 u t -i., ;--. Alux-u- trtxiIt : tuu. 4 Ii.I 1 ,,.: xI; uI--: : Stiut, Ihlit : 'i'lu 1 _
-J \ViaxiiAi.li' ci'In 'I /vr I rit '!: ;. ; tI liu'-i-t I t \\v \ii I K 1* th'r.itl av'.U.I f..t.t i.fTr.itl.-.yavnud again on \Ved-
< t. ;inU '- li; -i -LI4t.tt 4iL.III.LIIy 4i-I ai
,
K..ftnln.ruil. ,iI..,- 'J.i in .ij'jilj i'i 'tV.V I I t Llli3V utht fast: ami
b4L.1.b 41fi fL H eX. Mnl'i''iurKin..tn W. NKWTnX,.!.:. l. i-.r!. ; r r i : T s 1 1 I ; 5 I J-DU I UK -U-Hlf.K'sn.AMKU.| | fiuhti"H| litil. in .: < i tI. n. h.ilf U. i P-ojti-ii ftIn ab'A. yi-it ti'-a'l Tie! l.diar:.i : v ix iu.\- U fit vhixKHn we wife pleased to find

-t .w !'.. ; yb. : Trait"l I W J '. MHI IiV, i fcV; A. Jl.1 K.Mli \\'J..ii.J.ia-ii.-.iU.1.KU.! I | H".st l''l l ,nd.t. Ftm. :.liit; ..lark.ti' iilf, M r.: !: and vi-ry :.iii>ia'.t. Tin Ii.i.i.. al>- >mr itk are Uinnintj to fl somo iutve -
\V H: lli.Miii..S: ; ; 1 ) ;sou, Jiii>.' I'S.; > ; Au'ii.tiinu and Key \VvL ,ur- take iily pit ]t >i. i.ttUini;?, .j-iite a nimtU'r heiiig.in
__ t. 'Mh'l( t 'itti-thsn-.f lik.- tiniM'-i'Sn >t-4trr but largt'rt
;
J-iK.-ii.srrriA; : ( ii-- ( ,ir.r.u 11. 1:. I II4 'M 1:1: I IS S [ j attoi-fan. .. W'-must Is- and
-A-. Whintipiiti'; '-.in"-. M.u'-i 4T ij -'-.-.-1 4:q, i.e.' i-l'ItI.IiI'j4'j -, l'ii j I wltt'-ti !have: ir.ui-t lh.ui a thi.uaandinhabitants in tiit; tii.k; n.I i.L1IL 141141 : 1 it31) whJu ; up : doing if we
L. WARKOCK ; oiu-1 Uy t j r. l :
l roa1 Kvery
i'
I Ifff.. q 1i jtr- ''l-t '. iiMi'ilina i.i :-iinl.! : 1 List h.ts n.at ? >. man moat put
( ,,i.siI.. l'Hi si.- ; .. i j"i .1 ; litiiiliti i.i. t .1 ii tU'llu! lnno\Vuil V..uniU> iii.s -.hxiild'-r
to the
SI.i. .i .. .t. ': 'i' i.1'1Cm.m l-'l N'AN'i'lAI.. !. niielliitt f.ailmr and i th-s whivl, and with auntted and
si.in. lIsI. < t
; iMftiYii > r- J Ii. .
., \rtrri ( xiKi: : ; AXI < ; IXIIAI.: : COIMII.I.N? t Itj x y i- I.1 I. 1h' 1.b 1.
'
M 4 Ii .ho? r.-.Ml ai'rt
lit
% *
H-r.-t ;
sm-ttss will
M 'V I I .
rik' 'i ij (;u/qJ
,
: f Uii l-'l'iritla lUiilroail lit nrtiiri'-tois
Ml.la'IIAXT, 'iiiiiia.-- ; | I .1 'it II&-I. Thtait >una.t:5trrcs.. tn! ; troo Inland itavi atiun

IN Worrc-l.'r-imi-Vmi.,1' j IHninT *'!* r,, ,,, r -oI I in ,. .,-;i.ilV iK, ...nin.. !iiuili i \v1 LKDWIT1I) \- ((1o. :;.t I xiiJ.I. i; .iIeh.v I iti i., ..t ui.tjt! Lnjio to n.aki. it a iii.k i i.i t'.i i *l ;!!t.an.s> vt'le,'I '"-u! ;. lnitui.lattfi[ i !u ioa thunnidfc! 1t Ut' 4oIt3ideriXl with Um} St John's was

I > l rmHM'ih, : ; \\ :tl.iil H U i P I I l. II I i I Ilrtj.' I." I',r M.rt- i '' ; .. fotile to( tli-- 1 I'ii.; Il'u i'h..i'-. 'Mi.l,; is v. i it iin-y :--.iu wiltl iit nuiul, dvttli C ami a couunittco appointed
ii.\ ; \ i"i
I.-IIN t I" 'ill- > ijMf.tt
;
t ?-.| -4j '-'-! !ctt. 1-ilUi*. l'i-.i--iii-iit' !I., l ,,illi, ni ill- : l< t. Hilly iiiMstigatc; tin: Miljwt. Thiu
iMMlYii.rt I in-ill v > j jtii.il" i
t'li.i'it-4 in r-Vtiiaiuliii.-i: .ix! tjcu! ri-trkt'' li- u a matt
A bnn t KwJ *AMF. in \intliin-4; c"ii--i-iiti-lli'-; |-i; ,.i, .t.' i--'J- j and ]Money[ Brokers, % ill i II, Ii I t *I ii I ) | | :i y ;III: : l..i- t.itiety.ull less fliM.tallitt Ih. htittiTh .T of niiui'' inii'tirtJinuiand will 1 -
1..c.RTb HK.WltoKjli I DI.II 4 our ,",-.viiiU ...virt.'in, ati'l I tn1't.Mlinti.in: "i iit i Ex1iangu i wi Ii, nt I.i.n'.i- t iii.itI I I't | ii< I- i p! ita i< -ition. It w "in a MM :...l.iinvhtti! : '. : i -ft- tn.iltl.uf'ml- ofwill t i- ,_. i ,, *> puahcd for.ii't -

.W"! IJ'-t.iil. '; **" !-, '. tstiiiI otlHiHiin:, III li.-lina II ll i I"It,: fl4) II-M.X.I... i icii.i" i .'s ly ,.tin I IJOHN t :.miU: > !.-> nutitt; i ai .L I. ,. IIji ( III tIt.iti Ito L. .-l Ilil ; :;trnurtL .r rr. -l_ tliT %4LxtIgI1LIL % ui on-xtliiy ii.> |vs.-,i)>Ie. 1 1 w hut natural
... t in 111.- Kiizli-Ji I \Vi Ii.si 1 1 II II I o1l- Ii L, I.I : IIiL7 t.> t\'i t-t rtuit with that route opened for
tl. Ill-v-iK I. r pivi u IIMgIat- I.j -i; interioi t.r: ni uii I ; Mii.t!! h.Mv ij-.i iviitl hal sl-jt-ks ateamht -
t
.2--3-- ..jJE.. _:i V"unt, M I .. Hiii-i-'ii--I '") It \.ilii.iWi'iiii.l I intiuM I" ( 'cAia> on uru.v ,$ ,-* % draft \vubJiall share
..- I*. It is writl'-ii in )'l t ''in !.miit-i' t.t 1I! w ii<-iuidif ..I i i \ \ TJ II. :rv N I'fr1I.: rx; 'ii.\Miiix; MV'I ; .. : i !ksoiivillr, ttti-niv-ftvi! ti.ii.i ii I., l !.. Nt.' mitv liowev.'i ;t.i toudf. -.vilh iVttit. Sivotlt.1 t.eltriJ.; .-. largely of the

:iiI is iIIi&st t:.1.I tt iti! VSMII-! 'I! .' iImiifr.. I I 1 \ \ V.il., t i"l.l t .111.1 iiiictnrant l-'uiiiK !'' .1( T"-' river, i.s :i pti-ltj ati'l' !Hvt ly j.w-3> ..t : j, t)( -ii\i- ts.inv'i i--: : > 1i.i. J xn |'s. tit. --I tot" ix.j
M A NCF l MTl'iKl( ; ; t t
j.(11R15'1J1'IIEJ.( JIt.4iLI All yi.iiiM maiii"J"i.} | Ih ;- -I I t H ,I It., usaitd inlial'itant--] ,nivani.--! i ity, and ut.irftit! int t II!(. t i > !tii S -.I.! '!*L) tuv is .stbj! ; .ol a wagon road to tho main land
C it I,4.tItZ, iii.ti 1 1. ". .dl i 1 !Ii.' ii'I'I '-' ""I" 1i' uz 4ITAM l-\ilNI: ( :> I-\\VMIM.-I I I !" \ '. l I wi- : Jji >;ri>tijht Uforc tho
.in- i l.lCt ail j1rd.. il i i-i the ter- mvutiug SIr.
., .fl, .i ;lat l> ; iLk : on- .*! t t'.i: tu ;. .tiii'iit.l iii.iiitrutttl'trfts.h by
'I" it'll'1"T.lK t '
1 tlu -
niam.l l hi" t-lniiiM .t' "" t&.utt
1' K 1.1.1-: 11'iv: AXI"i; IJ l I--< iuuti! .4L't .1 solution
.OBNBItXL 1fl1.A1RflR b lw.k Ui.il niUft, In- I I'.li'1 1 1 "II"' '".' '' ""' "i" i il i I III..IIH ICA.V(#.Vr////-\ H.A. !I li I -ithi-ni jiait t.i'1 tht Slatto; Talalit.-!: : .t.i.from x.-\ :u.rx ;. .*'' > -. ;j i.-k -n-; Ikor :; tli.. I'll) 'immil I., ni.loy an engineer to
l I ll ttull-i M-III III.IHV..II .t! ;!.- ii-'lj.l.i: 'if.intH : I-VI. .' .. |M'7.' I. !I.s .j.. it i'-d :in-l i..ikiout tstim.itos
| i and : : cer
,,- AMnI'i.I WM Y" Vll'JSi'ni I I' n i This
'I-! SAVINGS HANK rt.ntrnl tho Lusines the !";t- 'tuhzxsivt rti i.y.utl:; .id a matter of the highest im-
I'l rto K..mtli, I l'liil.i.l'-l.liM I | '- 'y i I to V' i are l t..ut varii.ii; ; I, ot "iKiiwfts nt-in lln J-uvil-! .
\;VS''A DAVID U. LOVTVr.AV .11.1.A, i\il'u and I'Vriuindina tivul.s The |I'M.it.ui< L" MXUIC I th- country trade and
Ii j ., aio j j the hiHei'-sWt'-l 1. thtr w4-t .uul UK. hiuiia.ian. we
"SJJEiKfiT ,EI'I., ) > U'"N'M. I'-HKKIiMAX'S, VINMNi I I', iti i iiuliiiiaiu-: : ay that the har at tho mouth of j nuuiilaiiil th .. I l.iltiv vi-ry Mituii aud viiy tLli- trust nv lint.: will be lust in urginij it on tocomliletiuu. -
( )( Nil itt\l lt14tN ii IrIl NT \Vitli thesu twu
: SCHOOL.- 1 TirsT; 4uMI'XV.j il.. St. .Uilin'a will f-it: v; 'r- -xxL J.i Kinnville j i ions, a rtovflty in Florida. Titt-K .U'e thu ot't- cnterpiiaes completed,

j s'riKK'ii.iAM\stiN"vii.i.M; ( ) I'I.i. ';I fut '-i.-inx a w.-aporl town ; ;asi'l tin.l.wkson J t- i-r repri.ent.itivt- thu eitrun I'aruily! lit r' v.l- wtmay -ttiuiduiitly expect an increase of lusi-

r.AJ-J;) ''/- AV.. TIIK I i: S-li.H-1 i tnMiilwtl I I I on i A.J.ni! ii. Murt, $i ..I ti.- i! H.U-1 t K'fLJ I !Y
nn-i
I .c-Lr fA M .uis :> L '""l />v"**' t'jI: ( l&. I ION -. ; hi, i\.t.iM! I Al.-anwhilf, I''eni.iiiilna: iri j finely y I htanehes; to the rotnnl ; limes, uvcml at 4fl1t&- I'KX. & ( {EC. huu.Iw41)\0
? I t-s;; I'' understand
1 II t-: i'. V II $Ei IIfl 5' tiui I t
-rsillH I ISANK t IN JAOK.SONVllJ.H) j ail ocean titeamers daily: semi-v.-ei.kly, at h ast t with frat rattt: lair! .sriiiit, i-cit and ripe tniit, the I th.it thenw some talk of taking the iron

''I .i ,i.t.-I ,I *hi ..n I irrifl it-4* 1.rtai$1 Z&4UI lk11Ih ,. f.Mtit"' K-" <-'tlOII| "I |.tipiI| | J Wll MA1'iiuiaiy 1 H: Fla., i i .liKutriliiii, 1 l'iy; Slivcthcrn 1 t FRANKLIN DIBBLE j -- ,- up t,, ,J latluonvilli> and abo\i; .I.u kioiivillt: .,!i.til
Li; & '-I LjiI.I'. ps J JSiI.V S ih '- t % lull iiu, *jventy-li\t. iitiled: t.il.inj rivvr trt ih; ; past Iht- halt l large :u> a eitnm. to iiniih the read from this piano to, the
y :
| Vi.-i-l p ill.. v..tiHlUiimHi.fKnt| > I Ih.ll ui. u.l .l.iekaonvillt .ili'l ji.ut ti.t. whsttvx- 1' l ihicohi river. We
Imi ( : IflC CIIUIUIUH Suuu. Mr. are not
vcxywhs.
Cl.i6w* It r M'uiili f "" ; ,- l.ik; II II) .% M.t.I I I. I.I' -k. VFII.LI I'lI'liMu. 'I. ;Smith his live xariitiis.; flit xa. .in. uum, n.tui of the 1'ioliU of the Tallahasaco and
T' { ? I Advaim'I H'Ia, m 1
: :c. C. I'JSNL..I', > I'liirhii'i-J. "i ..i'Uniii" in '-..-h ii iiiii.i.l. til j t'li.uh-fcton. tna\i: htialies in >!u-Htn.tl Mttialioti.-, ,-i'! tIxr 'St t M.ul-i l..iilroad, hut we very much doubt if

; ( I/. I ill ..tt III Ut 'I&t2 i ii 4ft l lJ M I'. i.- ( .I I... I. ,, I.'fin vii '.-in in ,"tt'J I '. !'. I 'iI-II-. >>'' V.iil.SMITH. I St. Atiriislino, ilt-M tvo.a t.haiti-r| hy tlv It.f.I |lifitr frtiit It --y. Thf se hushi.h.tve .1 Feat UtIS! coiiid compare with the Lusincas that would

t.s IMT ni'.ntli) I KM-IJ-oiRi littowa it is the nldeal town in thu Minit tiling liki.1 haI.< 1. The! U'liit Ltuor I', iloiiu ou the road from this placo to the Apa-

t> IMJ M-II.l iniiiI1sly. : KSTATK.1 l'lNE Aul. n.ili'ia. I ;Jut K is h.tully to he rounicd with ;lui.'t.- iiiehia Lang, aud an nu-h or mon in Jiaut- Lu liit.oli: livir. If tho road ia continued, it ccraiuiy -
.
I
niinlei n towns it is i at h r a inasil nl'tlii> Span- Tho-'o I will tap the of West
rinfi** JH.l nimi'lmiM1 a"' "' !,. I'IulIv ,' I'1'--' I utt a- saw wcivj-trici'iy rit-u Ther-c resources Honda,
Ifciiitl...' |'UiiU| nxisl.-r.-l at tin rdo&.I "",' l keIi-"'' F'11UJ1lA LAND AGKNUY.L. ifi] ;Lgt.,. It Is :a i uillMprly, and should 1-e an: many Iiaiian t plantnot ultugi I tit< Mi.utlyi 141141 insure ;a goad Alabama and (Icorgiaprotia *-

Lt1iuit F'iIt l :-'( I,1MI .1. 8 Iu I Y. No1 .Sa1II3IIJ'NviJ.i.I Block put uj> M a (_ ill ixiily in .some hittt.-in-.il inuse- |lui--I \ >-i ripi-niRj; I fiuit nnirly t-viTV yar. A v as welt as taking a step towards carry-

J ._L -. i-ill., 11g. 1 '4. 7. ,1t t tIls41 1' DKWKY & CO. nut, :and: I iiKik" room jut a town lit I.tor ti\ jIi.tiI I|[ small at i ity, ivoontly iiitriiditttal, is haiditr, iiiout. thu original intention of building the

,IAM\S( > :, I1'I.A. lieingn t to li\e,, in. Vou unlt-r the tity thiou h j and i in 1 lj<.i-.>uiiu,4; roput.ur. Several.uitUts ol' oi.l to iisacola, by which event the stock

i,. tIt I ( A-in St'.u- ui.linninr.iii.ti Si.l.? H .ni-l., SJmul :4 iittt- !ill ain.ld ina-soltry; wall, as it you were wiltl plums f'.i'i': -: nt tin y.inli-i S-'im ;utveiy w ill at ouec become a paying and perfectly safoui -
( La\v
) ) ) A t 1.1,1'1I.4 it I n I In M'l'"ik I I "iti-l, H-'ii'-i' I I--'. Ili'tlti ;ii..l' I i in an "Id I Kuio-an[ t.nMt"The an; itar- |l.ii-ge an-l t ilif N.-aily tw-.ity ditli-reiit kitiil* btiiit-nt, and the industrial resources of Florli -

-1IiJ'U1: WKST ) ( IIItL'I IlL I.'IIf 1III I .:IIit ; .: ; Cln--.f, NI... k.-n I iiiKui.-K I.'if Kii-n-l-aiii-Kil-. < '('JlVlinn.1 lower than: lany all.-ys in it.nth.-ui (-ttiLi, sonu-' ;aiu found in the V. a)41I'. 1'hi-re ;;tt: I1IItI Mu k. is, WIll IIII.I It t II ia.I'tIIttl' llm, iii.l.l.ni Ci'llif.'roii I |:r..ki>ii .tifcl Li!
I ll.-nnn ,
1)1t) :
I. : :
ttlI( 1.0 v.1111 (II) ui t.i.l I .i..i is rsi: 1L juIeJi.l b; I.VI x.II. OP n-lin.-.l, riij5.u 5. "U I out Iu ;ui'l I IttxiilU'l I\Vlii'l.i-y, ol I tht m I tw. lily and MMIIO ol thoiu sKtiutfvetiviili I ]hu.ilit-.1'4, and tt .ipj.L l.c'' that loi/ks ft-fulub} the fl'j't will ho seriously entertained by the

: R,1lt ( V CKUAIi; ; & TJlV s1 S % huh iir .'IK it ri l ly IIIifl'k1'1' I'hly. \ -. Most of t tinhout.. are strongly l.uilt oi ::tu.d II.4 1Pti.li '. r.t lw SVtU1LI vJlu-t.i- oi tl. j roatL- (flinty CommoHtccaUA.
EST.VI1E.
(J.K Isi''t il'tJ'lUl I'l'l 1t1\L Ntu.I.I (I tin; Ii hi-ll 1 linifsli'iie ealh..l! I Sj/. :11i1' a 1110x1 of I Thenan: ties i at tIt,.- wnin mulheuv, tvoo

II I Mii.ill f.holu pt-riixt lit f >nn :and reinented I ;feet in dianu-ter that ii '
: w< i-prowing hero 'ntn- l.I\GtiFAIM1ILtL BELL, OK THE U. SLw.
LOt G,, ill ,Block- M WANTED S lzf; Oiliee ei.'i ncr nl' (Oeean ,and U.ty .Streils( FAIUIJANK'S SGALIOS. f i-liur hy a caloarei'tiH ileposit in.itlu I.y lie deed yestiu Infoi'Downing di.tovend thai si* N \ .-JJy ttlegrara from San Francisco,.the

I ./ncksoin'illct.. rIi, [ll-li.-jh thettiwilvis.) 'J'lifse: houses, dwelling j (eit's thu tuj'poetL I In a tvrnur i ia a hu 4'e a- 1-ath is announeed of Kear Admiral Ilonry H

: -i!; 2jl ,L l3 ..tt' .' situ.'t lull I t-Ii. 3t'I I, III I.tII.t.l.1 $ lus. I'I 1t*.i t iii t ,,iaII I. I IL -. ALL K IS lift, and I .ill, :an 1 l.uilt. i ituiuiiliati !y It tl"ti' t, and L j jolten liujju palmetto, with Its trunk eoviiulvilh .1 itt- i-ll; -siuuInlthrhin the United States Asiatic

(iLl ItIIfl d. it'Iti1t'''fIt k-i.n.IR j'n.I.tii I.'t( I 'I.&Iu'i :tr I (it I1IIU '"'1 i IXI-'uKMATIiiX I l'iirniMit'loiiai'1'Iitati..ii, cillit-i 1'tr1 have 1 Lai.nies ov.-ih.-ui-ini: ; the sir.t.' 1 t. j rit.iw iM-twotk 4'l.ir! t. lea stalks ia pl.u t: oi s.ti| iilron. The tclegrcm states that he, togeth-
$
"*" u 1 J ni'ilfv I Ii.s.I lni srtMiM I > D-t- Wln'i-t, l-ah-KiiU-ii IIOIIWM Iron i-u h othi-r! tin I bik. Ni'ar i Iwd of l oiit'
"I?: 1/JlOltlNBON. 5' ft .yl.-ttiT, uu l i-'T'y I"Vi" AT \K\V-VOKK IMMfl-X: j ; hy a e nut >l-iit tr 'th .i i cn.-w of the squadron, waawhilt
4g ii, \ 1 iiu'ii.l I I !I.' I ll Ii.' nirin.iai-ini'iit {lie etatiof 1 iul'abiU'its: t-au .4111,"st shake hainU lit itrit. tin .md oratii-ji-a inteimin ltd is lip ,tLa'WxI&'I the bar
:
J I:-tf i n..11 I i. ..i'l. nis liiinWiinn, :iilvlru-t.s nf litlm, ,1ra jug a t.illyit-t a. i.-rossinj; at the month of
.- .s t! Jiiitiii't| intiitaiu'i"i ; ', timkins I oulk-cliinm i ami. thnniKU C. L. ROBINSON sltei-t. 31.my I tire in iiiiite, -ih-'Wiiij? only Ian; ( liuoti, tii nit will-- ; uptight! 't m whit] artLg- : the Osaka, .l.ipin, n tfib HUfof February last.

IJINITUIIE.To : att.um.t\Vw.luiisltniJ ). C., to tlio ininmition ol I w.ill.s within( whit h tin* s .vi i.il im, -h.- indi'ainflcr i tt.T-;; >h.ii eil aud iii-ede-ioiutetl! | le.r.i.-- --.aii.l' tiitliLa 1'he mouth ot the river had been cloaodby
sand
CIGAK,1 -* all KfpUiiiiiUJ; iliihuft ngnuiht the itHi-ninit-lit. 1 llKKAL .rIL-V7- full rilK STATK, Of PLOUIIt. nrc glow ing. Tinv-aw.pkliii'! pti-nliar, j l I-ilth-I' ill; .t H 114% 1. 'Iliih ntti>t ii.t\ '' T har, whu.li had formed during

,I.f .- Y Jor iiaIi byt \VA11KOCKBmJTbe sri t. by ,. )ItIIKF AI Id, a I irIe ILI&IIIItbjI 4I'arlor 7Hf. i as wi-11 in the lioiwes. Tin y :an- the tk-Mi-nd-' i j the aiitl; I of C thi: St-riptiire.jwhvweewi.nl! I t -i if..mi, The Admiral had been waiting a for heavy serual -'

; -: ---;*-.: ------.- -- aid 'Cttt 'g S'tt', I-L-14 a LI, CIIAIi bIi I I lII&$ lSTATiT: AGENCY. I aitt of a colony ot Miuon-aiid., ami aru the J t vtIyiI) I IL w eallctl Uio Spanish d-it d.iyt tv cross the bar, when ho finally statnl >

tLM. fljI 1i,1 ]hubliitg. HOME INSUKAMCE COMP.VNY OF) I liantlsoinett, 1U<*>1 active [H-ople I h.ivtstxll j| and i its leaveti aro sliarpu: than iuo.-.ttliiijn-i ;and ( accompanied by Flag Lieutenant Reed' and

KJtb | ttm.riji"t4u>tt rio-r'tjWv Icc-HouBC. 1 ri iii: rNJ'ERTNE1)? "AH FOR SALE, LOW, I South. Their cyan; 1-i ut1t :and their inovcI ;is .still ;u WOK!. Among tho i1laligutiu. iIatI thirteen in boat
tttingycl. v c h KOUINWWU at the J men a from the flsxtrd.Vhulu .-
> IAiD In
Apply
ttrm.ariiUn Tutu
.ii li ft-r.il ii or I I
in
Mavcii adiui-
and nilul.
s-u New Cori. "
iiint.i They are :
.iftie I nro rapid are -.wet-tliay with !hamljoino anal
Agent for JttkaonvUKl \
tIi- .I.-4-4It% ulle, an'I t-Lcw here, hi Eart 'lor aronn- posing QVCC the bar, going in .the direc-
> ._. MARINE AKU FLUE IiSLLALC1. rahlo; to tIM .k at, hot uto iwiw ornamental than' i tiEt foliage; the swctt myrtlo, -whoso leavt* tahtc Lion of Osika, Uid boat capsized and all oa

IMPEOVtt' u, .ni. nU '. bujiu fln-l K-lling Lamb ana Tow iinct'ul. Their disinelinatiiHi to labor is |t-kliko.dclieioiuispcta! ? tlio China drownJl ,
BLANKS vino teaiini board
) wcte three ;
AMlRV ltlPl.eVED"vf l'l'u, m t.u. ywt na'uiahIe tanM. Office on. the corner of Fowyth and taccpt lailors. The
glytuLir bunches of bLvdk
btair. tL F. I) ]Uu rztxj bodies vctx"recovered and baricd
*** .L1 For Solo (3. L. 1LvbiON. ILl/V ng
- ?*" : PJ Vi

_,- S

--

-
-
__ .
_.
----I---- !- --- -- -- 1 = -
I
Letter from the Cn lriii C m lurK Mass Irtaig *t MNrImnu*. MARINE NEWS.
\ tflro"ran fii.t'i < f cln-) Ih ( r *trmT KMV icint HS1'iriHK manTiofi' '
tmly after -. 1ami 4''Z 'i n-j* : aj
a M : < :> iinji.iii
!T1i' IOfl(1i luut Katitiation M.w Meeting ot Rpublioin. -
( l Lat Kxri"-ioN nrSitvn A hugo
i I ti-tti d'i'1 x-'ifvn lid to cm y l-tn/ wining tht. 4( ( a he 'le me nit.aI % t'' h..i i.ftp t Sairi'w VM> At' o i- -
tial investigate .. hi-M Hi Mar anni c-n the 7th inst at
w.u JACKSONVILLE MARCH IS 18 Mitt iH-nrR. Tin I R\Mr. ( 'R- r ,
hallK1 ,
lfbivi"i A SUAlt"in!
thi' nmty "t t tlu- ti, T i g'wxl v which Ihi- following insolutions were unanimously -
So f-ir ,1c f.1 luug.ith"! fiuui thw n--
Jacksonville ; Tilll fi I V.MI"> oi ((".lit. I- IMF '"I 1 1- a'p"ititeJ| in each tiicnil, t U> li"M oHior t & p.isst'l.AVI xvLe-

GIvrtItLIA.d1rn.II; 1-1, ieee.. solution-, two objections antirpt *l to Tl H"N -'// f'ilt"i fiionti-H* f t > "' ''. >' i f"tir rir. und c laMthitll !l.' eli-lt! in rout It11 t.P, I'U, Manh! ;, l'S.I rc-.u, Th t'niti-d N.t'.t-s t'oiigirt 9, in thofullnos Much. 7-telir A.B. CimVCrw, Orr. B".t,a M. \r.Prr .

the 42uijeti1Uti'n. Iir4. that it jeopardise ikiiifry b.i tth''i tl' j,. .c').4i i '/' '/.' ii li t"fr ".v h countv, on* 1 'r inv 'u hiiiidieid vt.leii : .1 #.; of i'" /""",, .'-'l'h. mllMutlm sch"n"r and go.xlni.v- "fit- j w-r, mid* smooth Mirrh T -r trttl AldK frnlth. QeorfKova. Mt -

colored 1 lt \\l tl-i | but h..H 1 Ltwat lc-c t tn-o iti.l of .l'k i'nvillt. vv.u i a i/ i at ev.i, for n, the rood to Iro'litin, nn-1! bid iu march tr.If
i Dla(1. I |
en4it44 wiii b' k 'k -i of .nnoyrmi comnu- thy *politic righto of the itifyr i'< #OuC J tij.r rmcnilx I evrty county und. thir triumphant bann r into th" g"Hin arch S -itr City Todit. A4kio Cbtrtoloo. J **IMIIc

t ,n-l k' tht, slc.vhU "m1 1 'I( hi | $11.11flI"t than t t ivAVTI'M on Sunday nvrning, t'n' < -'.>'! of Kibiu.in_ l->->sin Bro.Mirc'.
iti
niGdi4L Tii.mrac and aflr'9 If tho 'iitorrndt pcoplo )b} eular njr tJAfraijiIjis1. in la- r p fields of lt'-a.'f :and tonality an'it'it.i5 < -p tr lltUu, KaufleM. Zatrrpnc. J. i l rt.

Jnia\I l* 'th T HII tJi.-i na.n I-' l-t"i invhinUrv VII I I. li'j'lll.lte'. th' lllltltC't tllH C.lb- ,; 'verhv.ar'I th<- captain. AlU-n I Jlctir, ;and \\ Major W .' riirnun, Kmanual March -iloop Arrftil DOd.F, C.rp.irt.r. fl''a nlr
rn T! d* -i irmi *nty i f p"O .1. tit udie t<, itrtutn : hmn: : l f f-ir the |i' or prcrte provides for unequal r.pr&'nttU"ti! in ; I nnd! .v-hoif our f.-llow i iliii n.s und! eh 1* K-itaii hit hit lute tonfctilnlionitl 10-&k p MurWaQ M, Ljivh. 7.Vr t ris*.
Pilll l-h"d hiinv If the
whole MM in T ini may I pn Kr this, I i itk I Id it.I .\HIKlr VIII I I I ITIlk < | lt'% l-a'ia l--r th nun, tv must t am
". '. 'lii-"] i'cd out Jtxirh U-.ciTM r .
tom3nnwI > *i< not I'.mv* ntion Of the SUl>. farri'-l WlffiSfbia" WtPl. Hi >
th" law-waking bium-h iii Ui ym em-( i'tl.. nil i-f nil ihildrui tli Mat'-. h"Ul ditiii'tvn with I th" vessel about 1.t 1'tw Movpnto l I Inlet
I mid I HiiTj; th> r j- ii-l March ll--briame. Joie Jonea, K.v Tor 7 _
uH.n ihv nir',iif-. but t.', \ ns. as th f guM? ond if I
Hepubllcan State Ticket inent.W* bdk'vo that the gentlemen Upon I ".iirol. wliN --hould we tti'p Hivl < a' il l l't i us a uniform j Jjttun of 1 t 4.It.III'u ..' Kexd* way tie-in I Indian Kivrr to ,''u' ksonvilli1, and on r oia juun ''pl'-s and right- on thi- immovable A.Ma.reh.tr Br',. Pictttor, Will?, CUrkstue.l 3e'r ,
foundation- law and
\\H4ii"t in and instrucli"n in whiih h.ill IT .ueo'int of rough wtiallnr Ih'j c.iti.lia'l- : justiit. March I* < Vretfc J ( .'
:> way "i M..r" S rt\ ad'-ptcd ratnr- d university, exptain j PuliBftoo. Zalerpri*, *.
a iii'tre f tire fur Ptu-ly uf f the' -oiistitiition, 'l'Iurfurt-1"- it reao'.vt-d by this nn."t'rn ti the March K-ttr Ltxn 8ktr.MircbS Laa,,, vaansa, f'rt ,
tug the game gi-nt tndTlio fit*.- < irl which shall I1 !tIpI'ubrtt1 l l-y u a h<*,'l ed to ( omo into | jrt, but on changing the course citizens of Jackiun i:ounly, tint tb- a ti'-n of CLEA.D
TDTET02ATJFY HIE CONSTITUTION.
will lliviiiwlvos that b ti! UIOM
eatiif} <> priiifjpHl ol-ji'i t' rs to tho CVnalitutimi a<- fund derived from vauous specifi"mine*. of thivejwl, I, broJghther bro.id.-idy; to th'jwmd, our .ibuvi named: l l Ii -j.vt'-s in thel.l. ,ti: ( 'onbtitution.il Vrek, ,
tr. Darlieftov, Bt ryrli". J limit.
obj .-ti'jns an1 ioun lks.- a whilt aio tho) '.'. 10. think they mnnot pKMI AKTICLK IX. exempt* from f' woik fur fulfilled rrh 10 -Btr Citr Total. A4kni. nwrt '#(M ,J,fff.t,
3.11,1 1fl'tt'i, It is truo that: tl) ( 'oiistitution cuiif <'fln ttnd'T it. and! th".vv\ > do not ln-lifc any ptc'.css of law, i-vrpt f.r taxes c.rJ t Maltha; belonged to I'rank Smith \ I'-ro suit-ground our lights only ic HIV
our re-pn--l. and now ri* e avt' "at m'-et ( '-rlialappiobati"ii
that th<- j-hotild tbcm Hcs. In ronlract for the iurcha c-1 1 ekscmvilli'. Tho salt mullet Mwrb 10kr CUr*, MMfcM. 711 P''r. Kri-' ,:
and.hidr
UIfttt HKKD, .rs ujion th"! cx-n-b'-lb th iiItt Is. Mil-- ji1"-1] g'vrn | v or iTnlr'itan.aat carg'j, ; f.,r without this ai tio-i "nr Constitution Ruauchl 4. O.Matrh .

This is i tln-iu u-i new right. but 4I'I"'g it and difoating it .rr dulait ttift flu the Bjmo, a homcetead to Iho c\tc-nt of "iic- hundred has been meetly e.tvvl.: Tho captain h.i-s :i f un- would Lave ban built on a t' itid ition of 10wrbr Omlhw zni.iJ, 5ew Turk, C. W.
giing
I'or eb.v.'cl. ./.,? >',,.,,',*
ou,' which tli *y haw always pf>-> Hi-solve! That vvtnid"it ; ;and tnank our
.
KftuigT Rn el A C*
that v/e are '.jipi4 in t'lf-gnrrtnmtni, or a jjovnun. within the limit of an int'aI.t4It.1| i ity or frtjiIi Ntoru,
It also thf lijrht tu hIP n-l- d'd'-gut'-b for the. utiiai'ai.siontttl.' tur and eipiAl Mtrch 12-t op Artfit Vo'fpr. Carveater, IficMiit:
LkIltuast-v.s 1101. gives same nl in whkh all the po.-j'lo chall lia\c a town, owned \by the Lead "f a faimlv I'-iMjiii; 7>! Marl, U pit th' *tor, Wilt.,. Ckarlf, Jr' ,
or.d jtoople. anti !>< bestows ii'ii thftu \iiii-i' in in ikin;; the JHWS in the State, and al.'j ono th",us-ind il"ll.trs' "Ceuin-l at th" Steam Mill of (lit, F. I L. V I.. aud plivil'-grs of all i ilitnf"r th' noblest Bro. i4B.A

WILLIAM II. GLEASON, .1 ]invil *p.> which th *y liav*' wA :tla\ > ThU ( 'jii<>titiitit.>ii xlin-s tho ;n'-4t d' trims worth of personal I'r''l'ity ,ind lire iniprMVc- t_',,. at this place A il'ie-m tiie) of tho boil' t,', i'rili"aih.t in j'olilii'i' s a.A well its in bu.-if'--c., i a- ''toIn.
.- and bt HvKtsolvcd .
of I-1,. (.'usuityItIfl posse'ed. It i in matti-r oi t'Vi'ii hanilj!j of our national filth, and ITcJ ilt' f>r th' irn- merits un the real l istitc.Auncir "olLtprcd, thiowing off and bieaking that h"d, Th.it .ill tin. p 'pl-J ct the Stale, 3tv! gvtrtitntsts.THECOTTONPIANT.

(.11 j1'ti( ( ml a.s HUI inor ( !l4.IIlV fl- 'tcoguizca f"r< mont and! th"ir I1fotiun. 'Ih. m? 4j\ trims X. {Tovidi s that pnbliinMitutii'ii.N ? i.ittriing bii-k, iron and! tailing watt with vv ho love [K ,vx aud ju.itirf, tart now shake hands

and the 1 iglits '.1 the hula j j.'.-plo iincttnru for the b.*)''fit of the insaii'-, Mind and d .tf, and grevit t'le' l'eiitunat -ly all hands, vve-io at tcgrthcr a*. I'ri' nd* ansI brothers Hp<;it th" finit.ibl -
luat tin- litial
f tC and viii< > [i > '
< I lit'- ".
i' "ii5tituti"ii the
.iiivuntion.
and made puiiMiunt uuks-j tho jMt-plc thrmlxis oth'T tticv "lent initituti'jn t-h.ill IM-: (' -.ii-fd diniui.The1. tratat' bj -
Uality uf thy Iwij ias thai cliuxhamatiu .ind that vvivh, in-vi r isk'-d t >r inure
M. HAMILTON, any ..<- < li.Hv t" ihatiipth; < m W, s-h'-iild Mi -- and sui'poit"d 1'sthe_ -"t.att( that ::1 -.tttt.I'I i.-> n List jem'rt uiango clop i i- nearly all in than our KfpJiblii ;an i-iual! right and '-IiancuS; ,

04 .!*. >1. < 'ountr < ;; 'U-i. tuiviituuM ilu. 'J 1 hal in*: our nihli; now while thry aic nithin our sh-ill ho c'ilablishc-1, anti tt huu.-r ..t rt fuy loruvinil the anat kt t. I 'raii-jcu d> luued to bin 'T lung i t.iarnisaisl ijj.iiu our .1.! l"j.it"i/ thir v\i-lom

thi'oure je4Ij.aF41Ns the 1ubtil411 i'Mih, (fl in tli'1 ihui ns "f pntif; and tht | ( offenders und! .1 wikhou."i( c"nittU'iiragrant : j_* o'l) j>cr hundrtii h'-re- and dcv"ti"ii, :and di < laic to th>' rt"Wiill, done,

and l.iithl'ul iuitour Lijticg confi-
rijrhef IKt d'li'i --liall, bv -ur honor iud

;E1e f,1tiwiig grntif im>ii liav> btji Jor th"ir righiL bt-iug le'-larc>rutict wli.it in.iv l-o in th'fiitiinj Th11 pns".'nt O'li- the npectivh countus shall piovid.- i>-Hir- I I ., wif>- :.t! (' alt. I ),inieh, 't! Sj-uuw (t'r. i t k, l Th.it in our landidaU?, ll'-n. liar-

ajtpoJnt ai z.I82a1Igrs fjrt the ]il"pM 11 dis ,v- ; to I lS'.lt i;. _.f l, l'.r ( iovtrnor, I llmi. Wni. I II ('Ieah'ii. -

'\t d"I ani"ttill. Jxt XI I. that .ill! ..iMf-lx-lm! f''r I.i' nt. t iove-rn< r, and ol"iiel I I MII
Hauix.- ul tUtiinH] < us l Iiy )hvM provide whit h t>ho lard Kn Mib|<-' I fir M TI ral: v aisIII
platiu tlicin in j"<.panly an ho {pISS41; I I iiuiU"ii, $t'ii 'uii .ni.aia, **t' h.i'-f the nnuu.il -
Hleveub of iViJU-xhaiiia : Uutli-r of '.1 1 what i io good and pi"fiM' i i' in.I if uc find male inhabitants of thy tt.itcKtwii n I the ays' .
: fi'itmii of having the right tm n toT tho
and ii" nutiibr-r < ii'vote-s ami n- > ztuni- I allorward'- that t i an impioto 0 UJt''ii \\ hat f of i-ightcen and for ity-hv, t-liill} imihtitnti'i th'- riiat pi.n; t", art t sc.letlgt: them our vote-t, with
Ma >atiiUfe t. : Uin baui, t.f OJiio |IIItltcfiha Mn >* McttlllK I III .Ini kmlli I illrII .
ber of votf-i:, ( an )iifrinj>u UI[. >H tin-) fuu-'i hi.a '-. th< IMJWII to icui'-ly "i to .han e is inout tn'htia. that the -gisUuiu( thall pn.vid" fifjuipping w mii'-h |>li .titire is in the 1.-t we nt tivc-l them
IJ *utti'<4], uf 5Ja5i liu-solts Wilson, ciia I I indbsll- "t' .1 iirc'iiud our -.tiet.t.1 1 lut wr.-k :uiv plftg. ', ol th"ir ikvoti'm and worthineaain
Jaiu ntal law oi the la ml, or tak- away owa hun'land vt, trin n-f that pontr in and dis-.iplin'iij thy HIU'' th.it lh!
calle'l I f"r II- publiau K.ilh .il I llait'lovo" I the '.ins.1 "f frii.tl.jin 'ind'patii'jtibin and
; William*, *ii ] V-nn>ylvania ; aiiillIga1. a : mthm
I 'jUt o n ffAA timo.tiiiiimni Adjut.int-Ucneral shall iMvotho Krad-ot nujvi
from any tla---. the rights aijil l j'riviii'p-s ( i th' lonntiy ha i> true arts! trk-1 friends,
on Saturdiy: hiat. The call I in-U.id I "Im
IllJK'-ii Th about ,
f ire v.-ti> central, and that the ''Jwrrnor; shull: ..tj'p'iintbv v.h.i will never f.iltei in th ir labors f"r thig'xvl
which that fun.1ainutal law guarantt.> fic'in the ( Comniittn, iu i-
.:4iveIi1y iubrr, and with the ;..duu ind 'vn -.ntof tli 1. ta- muling 'ounly a- ami huppiii'-v, of all the j"pl ; of ih State.

to lh'-iii. To iiipi-st upon a vimli< live- ty nf tlte C oii.tttnlloii. arid f" '.tial, vva> siitmil l bv p'-mo l"ity cd o>u t ilin?. |h.; -. Ir t .j. Th.it then"lutioui, l" fi iwardl'r -
ate, t\vo major-general 'tu bi'ijidiei-
aii'l jTosf-rii'tii'ii wouM W inil'li'-hi-l in ,i jppl"m r.t. l 1.it wf-k, the ;apptiuitlv on th"ir own i t.1.t'ai.ib'ihit 'Ihoobjei ''I publi'.iti"ii to the R.-rida I'm-'ii, .U .'ackiv -
Ultlieay encralAKTHH
Ill ul41ig ur'ta tIv 4..4.TuiI3g jJhtJial now Constitution in full bnt m it iA long ; 'S. ilt th' "a'att of i th- Ili-publie.tii l 1trtY of 16 THE BEST
have been I both nnwiM-and unju- Jtis XII I I cn.ts t that lh I l.< :-lutun t "f the mueting, as i'res.'ti! in tin h.ind- the Mai''t Fl'.ndi!

(.amjuii H it i-ltiv 1U144 <'Viy IJtpubilaut i iffty! awl not, whiih dnmi'iit, and many "Iur icadcis imy nyt (.hall provide for a unif'i iii .ind! i-pial i.itc, <-f ftdXHtion bill, wi- for the purpose of taking biich ali"ii (,'VIVIN 1C1)1. '.it. ., l'ra..itnt:

tv t ,It.i4.i l -u; iiOhtly Uu! iiujx-t taut icvong upon find! lini'j oi ma) not f' I iiK.linfl lsludv it that tl."j capit.iti-.n t the whole: "voik I oi u-on-sliii' ti*'u ht; :*
i 1..i lli 'iiif'hp .
th..i..ughlv > we pi s'iit tin- fiA1'iwiiu .tti' of th" Constitution and tin if
i iu4 j> iitvoFveql J, ai i.s1 l llH At jght) of rtmhibilitv cecd one dollar an mini lot all .n &ii" i
ber-u 1.t'd.: !.:;'l! thi. :baloty cui-ol, all ; tan I lullj pnpait"a Mifpfis : per i'ti's'that cs. the K' publi' an pally ot Fl"tMi in tin: riidiiini; ) :i t.lii>ii uS' \\ li.,i tons l>> Fire xt St.
:.-| < %.JIi.ii l i iits IIJHJII JiiniM-lf a- thy Ivtgi'-Hturo nay piuvid" 1-n iv-nm ,1.lI ki
imtating: discrnuiuati'jjt sliould caTluit -''. 'I'm. I I'H', i M.t; uioin I II'IMIT contains nnt .> < leeti"ii," but a strong lIif pievailoil that U.<
.4 i, **Mifw.T il f tli i 1'Mly, Jiii'l a u iitin State bonds bailing! intenst to &.'. me that, Sut>- 'stj.tt 1."" 'a 1 ii.'a an.i i .
ihv- n-jii'f-nt itiou in th" law- .w li-atmo. Il d-i liras tint all nun ;ait l>y milling vva* iiiteriJe11 fir si mo oth r J'IIJH.I
of Hie J tatc. Jt tim' iiuut debt, f"r the erection ot St.iiet; bitilding- otip- A ,-nou-, ; di-.ivt. r his oeeirti l l-j the 1'tn. a
M IU < iiiduig.
making bruili ''t tin1 ovuninn-nt i.? n.itunlioi'; t and t-jual that all p-jlitl'.al jowtii port M.ttt-: instituti'jiif-, and lo jtifcit publi' The ineeling waenganize'l byth''ihoki ot1'r.f ( 4.t. Katlr'-.i'l. On Fridty morning Last, theV4at' IK THR

in jHwinal j n-jitliocs, 4.1 to fa:* i, inhiint t in th'i jt"--] that the St ate- shnllM.T A. >. Wel-h .v, Chairman and l I. F.Ih huns "f tin '''Iaip.iIiV at M MaiL.were SOUTH.
Jh two work-.
uiw jwal. iarnsivgard < ra< < >
LlJt' of iJt: iujial ult iiatime.Wk liied and eonsum'd, with extensivebans, the
i'is I 11 maui :.1 wmbtr of th" Ami rican 1'nmn I ) wey >< .ntarj.
i-. al-o a uiistHk''. Thv (Constitution Ami'ir XIII I. providtfi i'ji tin < ii tiiti'-i itti''It wb'.le.; vMlii.-l. at hot \1-s-> than i-J'MJyf', not a. lltf C. L. ROBIXSfiy
r.* tJ *r U4-M* fttuily qnam-ls iuti" that the light "t t tiial by |uiy shall I.c setartJto l'iot. \\tl' It, ( t.luio'l II. Ihsbc' Ji.. J >. .
of th'j inhabitants cf the tdtu and .1 new ajportiynni'nt .- dollar !>f vv\:< ? .us i ovi r d by insurance. Th*
.. provid"> that rvcry tounly shall havein all I and I'.main, mxiolatc tint Adiui- <4'. I,. i'lobiiis-jn, (Colon'-l I tarnilt..n. '. nei.tl! i-j th.it the
jiUMt,- .\vlicuu) : < h ijiiarn-ls could 1111 t tho frci'iii. of reprctcnt.iti'-n iu I 1H7'), ,tail i i:; i>pini"u: finvvw the work of United States Subsistence

,a1eiv > f'rofaTtoT1 bveiv' tf.nth jcar thcitaftuAPIKLK I 11. J'>l.ti. k, and 11. Hcvl addresaCil (lie a-.eth'l% an in. n-lsaiv. It t v\u dii-cove-i'-d cailv in the
1' inoiiiing 1-T but all
and additional to and .. -lull f'ljfvi it!> r w Iti' h the following nlutioii!., i.ilifviiig t' t >it> I'.xtinguishinent.
at Lirgo OHO <-\ery on* vi !-hip ; i Kall" %i"l that thiplUll' Department
XIon
1 i r tLi i tin rt wi, OIK t 41jVjSj1 Suftia i': anl l.litjibilitv; -, th- ii' umatiiii' '> iliow t lt-. rv tluit it was the ,

thousand legisti-ird vot. but the, i of tinV.I It of hab<>,ia 'tt pus h.lll not makes a qu tlifi'-J votci ot cviry in.ilipi tac-n < i I th': Coiii-titutii'ii.iii'1 emphatically c nd'-r-im; th* hiiudivvoik'..f rJ raf-villain. ATLAKTl, (;i., M$rfh -. I*'*
ih.i iJ4u1s1 l
>f unity J M. .,iiop< nd"d link-, th" puMi suM ty it lilts it ir uldi ti< k'-t, were unjinimo'isljU.l'"i l'a.1. 1)ides' the lovi t" (hi (Joinpanv. numbers of
FROrOSALB in .
uas prottaut again it thio }>roviiionlaim j 2 1 jrars .iud upwatd;, of nlmtovci late, mlut, SEALED trfpU.-*!*, r a-cit-i j-
Wtit'fl. 4 tlViLti1 jtj.ctIaS autfun-d IM.V' had g'cnl In' the interior o'rloek Fttsr-hy If .
411 j.1e1.vnd in la-'. of iibilli'i'i or invasion that \' ', -.i\ 'lhat in tho I'oii-titutiou ti l on rrh It. I'S" f. -
nationality or pr'-vi-ju1* conditi"i who \I' itien that th- ifpr'viitatiouhould) I baMdon > u i tor'-'l in thf \Va-.i-h"U o vv.iiting fur ttutf sijfa.e Prrsrrrj.i
ti.inspor-
ujiuu / Mates, and h.n; iceidtd "n- t.iti'-n. .\V'-giv tli- Ii-t',1 siitffri5 .u. fir av. *
,Kinulati'iiw: \ n-itltout any n- aid 1SOS, and now submitt to the >eopb Fresh Beef
r 1jt11ti..1,. ua tfiiv q n Iipullithtf ] .:I'-n may ful\ -peak and unf'j a liia t.nliun.n year in tho St.itcand sax mouth* in tin. ouuty e-f 1 'l"rid.i for rat ititati.ra, we r'Iii/c j thermbodini'.nt I b iv l-',n :ab!. tI'.irn ,

toP-'itional! i .-! ,ft'-ii'ution. Alhvicprix'iilation on all 6iib|'.'< U, biiit4 rcfpon-ibl' for the abus"ol I J", bbl-, I'oik .1. I iMiham \ Co 12 d-j.," l>r.m.l.m of g-xrl meytt'tab!. g an 4k1.' is *11111 f>ur A-&s ofV where ho offcis to vote. No o.i'h i-, iti'air''lr.xccI.t | of the principles, ol rt-j ubln .in \ -
I I'.1" !tie'. >. ott 20 d-j. A. Z. I5ailI
: -
is now anan i-d, Utling th"rf'ii that light that no (tison rhall 1 l.o tiit-d for to defend and the I u-i'iii' itt guarante-ol to e u h Statin tiir1'nii.ii FORK AND HIND QUARTER MEAT.
dt IL1,1iu ti' ket. \ < van nllurJto 'aJIIli t 'juMiliiti"ii I d- I 3I.ixvvcll; 1 bbl flour, 1 of
.. hi I'M I bv the Constitution, ot th'1 I aaitoi l 5-t t rt' ,. :
>t<'U'd \ulor.i oj last year a-; a ba-.i- .t .ij'i'al 01 ut i u ) infamous iriniu un1eu1' -*- of the United Mates and tliu c'-ii'titution and ( |M.ik. l )l..i ; titflf <', i i. R. Harrss.( : I tomb stone, tnetk. thiniitDd kilney tallov tob eirfuif' :r.atitltie
ioj-givo and iorg.Lut: w .* .tunot af-- _IaI l.T4,4iItiuitt oi ItI'4!( (mitat IA J'tslrtrI, 1 hat vvo heartily cndoite and a1 opt I Hv: .1 And'-i.-oii. -.* bi-si-s miLst Gen Ande-r- 'ich a. m y V* from mt t. thne rf- asrrl
the jii'Mub'-r- both 'iialiand A ,- a grand govc-rninc-nt of Flvrida. \ "tci ..IMto 1 l.t; I'jjit'ii.d '' tin ( ""iistitution, ro a charter ol pjiubbuin lil>- ; sod on sich ;tays iibalt bii 4 *fStfrtb th) r--n-
l'irf; 1 &a :rif;><' .H lh.t! i j ju tau.I tiue, fii> that tit, militarvhall buboidinat" tot of tiara : ,n. :,'bblprlii', Stewart; kt shingles v't'in4ni oeer,for a terra cf
"t all and
tho
Kdu'.atioiril MfrgtiKt"" rights wrun
..itixiijhnll 1- Mty ,
peailtly.: will !bt? ahuo! tHjually divid-. : quahti" i.- and tin ;ait ui':. Jim Tu her U>ii toli-s of liar,
uud *j/if, ( the _\c-ai l S'i I I liiiilbutt I .V Cu.ii; b-tle-s djViliams"! &
with Munli in f.i\or ..I! thy .
a advautago
jietib'jiial | i | fcp. o1 iu lli" vain attempt '' f'-i d'Jil, i ':upt in i. ii- 1 1 fiaiid that Aniin.E XVI. jiovi'U thatiny! *>nd. M'.riison. : 't di,., l; A. Shine. :i'o> de, John Lomaenem Aonl lit. !**& To b? d.!if eie4 to tht'! .
jci i: wlt f 'lhat I the latifi'-ation of ih- 'on ..titution .
r-oloivd vcit-iiv, Aviulv il th ivpi."iita- niOiei ..l.tuIy nor I'nohintiiy vitu-b. > : i >< nh.itii' .V ( '.. ,; oil, !;. j .md 1 bbl ('ictk- S. troop t J'aib-oe,1fle. ?:orita. f yra rt !! ."
s-u '
.j
tu 44 J4 at inure tk.au i within .ur c* barred from holdinij fhcc. by the -.d; MX< I. H "Itho 1 i i., tin 1-oundm ebity of tin j l'I'i'_ of '.. made in
rv -I. !Ii. nh \ ( 10 bal-s T
nn nt J.
tioii wa* ba-ju-d upon opulaiion. taking "ptai .t punt-hi.ii.-nt foiCIIITI-, >.htihl i.-n.-i ljtoliatcl Fl'i id i. and the g'-euio hopr "t nnmrdiate-; st"iati"n Hay. ROVEKMENT FUND*, MONTHLY.
,..1a(1t.AS&1U1141. llth diti-k-ot (Its, piop-iic-d rtiii' ra.lii'iit t" l'.i ikn- I '.,., :'JO bii'l J. ( 'aetJv 11

th. tviisui: i I J" oi: 'Lai i th; whitopjpnlatior t \<. the -'oiistituti'Mi of th" I'liiti-l St.il.-! i d t. b.n r< d t1' the I I'nioii and vv In re by ->!. ninlpl'ilgi \ :,?> k- C'.ni. J l.bld j-jrk, I bbl Hour. 1.J biiahels np'n dehvrv aal tceejUDf Bidl lot* dirtltt -- ,-< >
(:o,1t1tutal. vhie IiC'3 ota.-i.Ivcs to ratification the nnder-'il, ani m.rtei
& ii) AMIif I I. d'-rt.iil th- andupjoit propo1s.
t '
> t bound.iin- 14 1 bbl) l
> t thuMat tilv A. It.
ex < liflg th" ( Ili.F4'l l ynoam from holding ofhco in thai M.U" but vvh"iL'ongrcsH i-.i, ,.r, 'f hat. t the Kepublicain of J.vk&iii- toni, > Ndy-s. 'J b j.\esm-ir- TH08. C. SFtUTAX.Brt. .
u.2at',- 1 # ail i1: i i litoand i ivil 'gvit4 > bl, 1 J.-l.! Ikt! \V.i\, I J II I M.giuniM ; 30 Lt.CLc.s..r.5.
would it shall remove this dij.ibilily (h-j ruin'- vil-! now ontrr upijii tinoliti'.il| i anv.i-s with A
o; ""jiiaiti'r j give 10 u .s.ikSail ,1. \V. >ki > sacks do. Ckfef C. 8. MO. Dvtrict.TKE .
and M
4,1 i L irrod .\1i I' ii I II i'i1.5 that thc-H-it of | purIO 1
I IIj1141 -Jiluj <* lor | OMIUni'nt a ihe-iiihe-d confidcii"; in tho IMIIK-I patiiotitntiH3v .
;\ > our
val ehall abo this 'I R'.oin
to h' Snninole
applv State ?il l. 1t"L, A. liiibimHxtur; *- for Cotton e. 1. WIflIIgb. mtff.
ad
corr.-5pojidiuj; vjuittig t-htll Kinfiin at Tallnha'-sLO until uthvr \< a '. lug fidelity, and! I'xouni,."! abihtv t
: a rcp/iar -jtublk ti -kt I I'll-- I I'. I Irdd lot ol f furiulvti* .
; ; : $ u < I Indians ate., entitlc-J to otto in inl t inni'.h Ai ffr.V'lii'
if'any whitei l .i'd t !i" atnl ba tinnomin "t of tlnj State and C "iign osion.iltif :
Ki-publiiuns, \ ) : ma.iuiit} vote' of (th'j Irfsla SiTAJtKiBJTeivs
,. o ui| v.-- "f u" i .jiitl trttu uiou. isoik ) houiH of the.Iji i i-Littnc, vhiiiiul 1"numbeis k- 1. as ;announced at TaUahiin.by the 'onvinti"ii -
I tui' and a miijoi it \ votof'l th'1 -;t't; b.ilei of < 'ott"ii bnrnr l
hope tuciosolully to assail th < Vni.stitution prophAi.MMl tot vveii: a'
1 and with tht
of the triboK. "I! IVbinaiy. ,
ixi for urkftioii : tlu Jin-it will I. I III I I distiibntij toil'''.' -
I a th'j powi-m "f the < institution our platf"im Ito do In-re-l de- Herald
a-s #
.
M unjust or thuj ''iou-. in itpi< ) : ') 1>ai e"nsi n-l t-, I'-irli
cttr&' a liun .-. ;: 1 just fwiiu of pjovoruutut ::4 ovf tiiiui-nl into I JA'giiLithi, Jxt.uti\f' an! > l.iittho t sii-1 andidatt--, lo IHJ tho eh-ii', "t t that'I.j'ul.litait > v Cut.nii4li" imX ,
viiions they miut lind souie mui'" t-nii- A. t O. f. Hull KIH<| < 'o. 1dee t" II. L Kit, h \ Co 11 do" Sea
as it-, it.ind ird-1-o.uei at tin.
iud ilif ;-id' v.-ill insure its J iidt :al.AiiiMii.. partv : I l-Ui.d; .uid-JT tN"iai.v
h proper than that cmitaiiK-d in thew7lH' The (complications Oil % It 'Itil;: tin- i-uip.ttiy IH.HS sh'.it.t.ipk, lroks DAILY AND TRI-WEBKLT,
bictjvound I I I\ .tU the \ I C'j "_'" d" t'. Smallwod 1 lIiHl ki '
; I \< Iv i-Utivt authonUin i v <> ] I I4t
mid uiijKiitiai a'1ii] iianisritl ate d'Pi'.ult t', 1 b') und'ji',to'>l .'.ud hiv luii.ini- 111111.*
r' ',lutiun.! a SiMtuand A(," 'inblv, to 1'" ,5 S lt4rt'! l t> tc Swi-iiringtn i. I Henderson lfto >
: W ? .ame tJy rail qion| all Ifej.ub'ivaus d'ignHted"tin1 txciilangly interesting. 'Jh' a.- .ta'. thin 'li>-isot tni MtethiK iu Coliiuibiit < otinl.v t \Vri.hlVilk.r; :, l.-tt bv Stt.mi r J.7"'., --.
Fnmlljr and C
lugiKl.ituii; of thi Miiki I MiBCOSTAIMJS.tt1sI sw.patrr,
10 uuiU< in tin1 rl boforeus nl I'loiida, to cii-dlt'Ta Kfiid'H sI.' i'khvld* i .. v \\f. I TirntMortgngo A 1iig'and; ''iat hu-iatit_ Ma>-> :Mrrhng; v.a, Tl.;'' lt'n U tind> i>t""
jjieal vi : < UllKtillltlOIIJ hold annual .-' uMvns, I the first on the MioudAI"iid.iv ISondholdeie, with ,\ fust l"n ttjuat In 11 .rt tin "W.ilk--i S'-ttl.-ni. nt," m r.'liimbi.ijiint ; itt .urol, i-v < j.t itt m whtre p.irtic-s hid TIM

: to tuak<> c un.t u cau o lv,r the coiuuuMi of 1 .1( i mi'a s(4, and I th"i"af'fr I th it"iil l it !'. v.ait shipnit'it'I ?.
on jlir tho Koad Mock >a. and l .tnthait. on U'e-'lm-sdiv e-vt-ning "f this wt k. '
Rolling j pets -, y,
hat i ;j--c'i g. \ News
gocid. an i Ui Jilit jut ou this -t J'tt,-:.l iv alti thi fntt Monday in Januarv.1'h'i | by Telegraph and
giving ,-<)1ij.i1 l jli' to ail, m'l ItIItIlI:; 14- ; then the Fiee Land Hoiidli'ild. i *. with .1 liistli'n l >i. S lj. l.'ouovtr and I apt. I Knight ..iddicoth'j'iowd and Iiu>ui.uui- C'oiup.uii'-s, cannot \,.- k-s thin

1 lin'\ si (uo laan. 1U, enuing Until" fur ( MIVIIIIOI maloincnu: ixtia & tjrfl., 7.iiQa-J ,, i4j.
bypitMtamation .
\I>16 t'J IH'II' Xu />- < l"l \1i til r. C. e.pl.iinoil \- LA1L

1ree4ium. tv4r ] < a 41..r'i..1! li\ in.iii .iu
h.ill 1 l"j ih-'S'ii, hi. nnially, tbom. ol llic firfllAj'isLitmon l iai1v a < nt : )h t 1.> H H-i A daily telegraphic report ot allfcrrigm .
iniHJJII.I' \ uimsrkeU. .
I 4 oi7 i-
W jiuto bt Iviv i a piiutfd slip, lion, tin Ii'jr-Mt\ r\isti ,1 t ii'lniinif-l-in:.; itthliiigli \\t1ai'sLts of I hats M.iv lit at l Monday ti and, Tmtd.iy tit. and nithc'd njppli'-f! ic, without any hn or <.' < inity 'a- the loyal ["-"pie. I II I.. f, C"ii a t ti'k't. i, v-fur, I ili-titirie*':\ 'in"i ,"f I.u-utciiiint ih" -light''Jov.rnf'r.ind t t-.un-- nah cotton. together, roeei7p with end prodnes ftll daily wecrt<*.of th. Csrinmwtt -

after
1ta14; I1ro1t 4 ih LI.1ullFS of the liuuiatl avlrti; aii'l thtJlijllMkc t Moituii the t on I liiilitid-iV (C-o wnu not put out of the tonventioti J.ilioti Tli- r'ts.It IJP-VV out of the t.ie lhat a Every 1'rW j w. pnbliib a foil 3.ae1aI nd eomoieri.il -

first Ttii.ylay atti i the liidt .Mondav of Novimkr A >ortion of that Fiist 3Ioitga jiidhu'J'r l'C-<.,iu- ol an enmit in thu trw ntli men togcihe-r and dis 'uo-l ''thesitu.ili'.n '. report of the 8av.eaah wket, eoa *Dtng priei'i
j i r. u } \iitmg -J got <
inibitfd tli' 11(1 l i1 l tli' I.tv. urrent,
A. M. K.; .1mi.li yi Floi ida, in Conforiwntains iLL *- swim.* r comjwttlT* sttemen$ of fettoa, sad full mrrmntile -
Mid h-.iit. tJ in tinJ.ivv 'JJIIItxt'li' itig vuth 1 hO S"niitois haIl moved to I'rtro a cdloed thc liond; v\hi< h vv mini! ot tln.ir oppoll'-ntd, but Wan to have; and that is the. whole ft it -Ylortli attittitieL cmrtfuUT M Vll4 nnder era! by dirw-
gUs ' < IIIUTI 'J of the
Ijils I 1" thr.-vii lot (f.iai .1 hun Board of Trad* of tfcU eity.
a \\l-l It wlrJ llnj t.Ullt ll! ll tl.i I 'J < Ill'' 's jiaib .il Ibo faunplat'; and dune in form on tho 1th itit fit the BUIU, c.f allovvi-l tin in to lemain (there s.uIl! I h.ivu mi- In the future, u IB th* peat, tb* 2T iwi AIO Iiiit>

j2;4'M T,24l1illU, : at tip; sctfjudit '}. .. tutu .IK iuti'ili.1-, i-l the Anv.mbh, but tin. S.-iittoisijil I looro, > thov le"iniig the putch.v>i.i"thcr -,. h..Siili.d! tin lights and thor Iib :'rti'.i5 of tl" vIIP i ( t two Law \ i-s i in|>I"ifl to di-Krid A' Jjut intI'li'iuas wail purtue the ttrmlf forward nnt, hoowt poHcr.
litOii'i than It
ti u'l'.i !' i r. n: i> A"iiib'i'uti" i.bfltid a ,.ait tat lst foi" will oppow Radical de.p.tltn>, whl h it now bUrht-
.LILUtAI ; !<- we <,f tli" A. yi E. ;. la Uw iiuimwiiik l.iv., : li'iin ili.-tii'J-i d'-signated byivii Rondh"ld'T5, howevn vv.ipit t"ait, n-I Ito loyal and I tl in eoloic-d nn. n -I tic d It !I.- the1 1 ,. til'Suj i'-tu_ Couit of mg this country, in *1I Iu ekn| sal aM.r wbatev -
i < i | ji nmiili is t-iiall; hold but -ti i t tj.iri; th iiil.uii'iu.-I ltrilI v and Mcr- de-vico it my pper. It will eppM fcn.ti, an Ull tl!
t two
Churub, % .IIih} V.HN lii-M ntTnllahassvy 6'iiucti (" J" tia ltd by tIi' j jitj l in thi u- HArrcijrii jeai"-, to that who plolotc-d Hgsmit the "ill", Ui'lel l -ini; .111 gatco iipresenti.-d ikk'T'i'' d. f. n-Ii.l ,!fi.in] Suiratt Uiudley.: it the montro. tls, hsmfcup, and deluaon* thl grow oil

OIK half chall K) il.iti-1 1 biijiinially. Stnatois undecided stion Itif'HO thu t thu real fic-m (ho C>'ti-litutioii will rcin'-mU-iMl} r.jiiiinitt l aial of it : the stupid ind birbworupoUde* *a J imrp&rioc
last htn.4] tiili< iyiiig tho now Constitution caj'iuily. UIt.: : t n-jiii-.i nt tlm ni-Isf: oltlio and rpu( i unit a !I'> I'apt Knight a pcis as- of the Sut toTtrnnwnt by De
10 I t1i. iitm t.. ol I llijT im mlid of f tin- .\ttVtItI) must be .1 ialv'u.tl legality ot t th"ii pieieu'duie, listing thou fr">- (showing vvb.it it doe-j for loyal im n and 'Teli l Miilt upiiii .lud' IVU i. b"'au-e he. did not A* heretsfor*, it will give weutag tteo-
aiul | ihi.i1< !1. ("IN i in the iiifsi bio KVVII liki ig. 'I If Surra! t. have been lion to state Int,rol improm. UM Mtjeet of Vacation
> hoV, mid '-'. : most taii ular -atiiroof this" \Jir&l-> 1 Mtcii'% alt piohil'iUd in tho State.Xine sale had not bctn and that ibinitioiiexiettd voto the "f tin f i'"iisti- litt a New, AD HBEAIO be the *rfan of *ny elino*. the
to adaption !
5i-rviu1i> in thu l t :slatunin flio Mat .f |u.tice .-.- given, a c* i> : light on "inpliine-ut t" th. in b"tuploving. their larc of any money power.the clut of

Ljt i is tliat vlicii it w.id drawn nji andpas.ux1. and in '.lit! oX'...:itvi, : i \\tiun\nn-\ but qualitiu.! tkttoio and nj pcr&ontonviitel which excluded (OaaIIHtIt lull iid: gate luti'jii, it does not prohibit (them ha out voting for lavvvcr-_ I It i ia ali ht i .iup. iio.itie'ii, woup- It will hats M terrke aa to pill My. BO wraptcorporation. fmrors

( of mmo, imh .s nttoKxl to ivilli l">ic', f I--1 )h inging i'ii' of 1 th.'m -I't./i', to ask, no paMloB or prtjiJlc to lemd U Mtny-onlMs
Hi" uiistituliou had 1 < thin ;
nut tenribiiJic.d the purchasing parties au undu..idv.inl.igv.. Stat' ollicets, a'ld showed th" no--easity ol toTing and defendisf CcD tltuU.B l rtftas be a pMtioa,
A constitution, difiti lug Jiiu oidmaiv lavs, ights. c.in M i\u on juries. .M'.Hi I IM MI\KI-I Thursday and hating the eneiniw fbe tbrtv! pet;*. **i fraternity
united the -
about tu ket.At
and the cKminittmlio: re- Th pro|>crtj' had cost em? and .1 <[imiti(I r being on ugnlar Itepubliean night
; L.isiii a, ol l nt ( :--itV, Ht- j-nmijl'' of( ]HTHIIiviicy IJ'/gulai .tei'.iia of thu lu.it the 'oin-i-rili ol I 15. XV .Nuithwick". in the a pnjudin
:
tin iiltitjt I-egiehtuu; may ixti millie'iiK Thopiotcding buiidhoM'is hav lileil! I thy coneluMi'U of Capt. K.'n iruiaik-t, lewltlliolit ConDeted with th* p.n an Col. W. T. Thornttoc,
1viitd iff> ns,-though ilu'y e1uiit.i1ity. It I i I.> Uiil: >.<*-wlntlcoiitiolling ( nd tu ; i.\ty d.u.but ( .'ntit r ill" inagbl..rh"i>d. in I tliis eounty, was late editor of the "Morcunf ir eee," aaJ wU kno.a as

1 may lm-o had u iao genual idea "of its all tin litsc'i liiathiti'Jij in umiutainiiij rpi.tial csions ehall a petition in the Court of t 1'tiilviupt''v aid an- wi'ie1 otleicd trndering uii'pialilied ->uj'vit| t on lii- .iai.L .'..II-.IU.H.I with itt contents of the author of Major JOB**' Coaruhjp," sal J3t. I. *.

not i-xi. i'fl twf-nty d.i\6. endeavoring to have) tho ..iflaiitin1! OIIIIMIIV to tin Ktpiiblii an candiduted now m the fit Id, iib..ut lire hiiudii! i u-h.'I- -t coin The r ro.i Jnnte, f"rnierlr of the "Tatlsbrse n nih B.**

jiiobablo, < liara ter iioiu the imporfect tli! good < IdfV i f sm ietv, i-fnidiiijt l>nthu '1 he ( t'jvi' i nor and oth'T hig h olft'.trs <. 'ilaliiuiij' .ttti tu tin tl.l.i' in
boimp".iche'l thi-
and
: natty finally woundup under the I'aukiupl lan I llarris-m Uecil, Win I H I Gkn-on, and I M. yard, TERMS
vcptrLi of conu11ittfM.' during : i'lottxtiusi tt tho wc.ik, tinuiiinliiiiiiit] of for iiiifcdunoanor in olli&t. xoini' t I' n 1 ii'aa..ait'l i 'iiiinlrt vv, ic 1 burnt. (On.Situi'liv :
It i is understood that lh tilion in bank I Hamilton.I.'r .
the suasion of tluVmvention< tt: witki.il, thal} ; 'ty cl Mitli<' i iio\nii| tit if t tluituial AKIK V. i ni.ht:, In.- it ut.- was flit,! in tire dlfternt DAiLY, a rear .................. ............. .. ...
did
not n VMK tho I: oluti'ins aotkicd and I .
,- la all xl -iinn-it- LOf .upumy exuutne j'ia ruptc-y is to bo rcsiet'-d JIiS i I llonoi I .1 ai.I.. l-'ii- wc-io I ad"pltd n- |i.l.t. t- l.v' th- Kutif niiscif.iutft. Thtii an Tai-Wity (Mceday, We&eefey, and Wdsrj( ,

know and could not know what] the lights go ;g.n. ; i> 41 in ihu < iov> nor, who shall )hold his oftio f"ifvin zier has appointed next 'Ihursdav tinl'I 9tha, t-> 'l''i shag 'en. Grant for 1'iesideiit and Win A. iiidttittioiK,, l.ilM.icf hits lit-n d'-iTivfl of thoUK aetsr ......... ......... .. ,*
Uw JKt'l'l' bUlHll-lcl.- tjl Ollli Itj VI III<1> 1) ..in.1.1 Subscnptloc recoirH fct tuy Iriytk of tim from one
('vIibtitutj'n, which thuy thus hastily : jrair., hut the I CUM-IIIOI linl I'li-ite-J bhallhold hear argument of i ounicl \nwtll, i K\-: .t( oveinor and llx-Meml-u "f COHgiess W'.rking hi- t.irm. ta ii'h'y his own month upwmrd ; tad if yaa weal a 9v.auh rape
of lii li-siivs and iin.litia'.n-' uia1 1, ,. tamilv !
: > JM-H not 'n ; oiUluis iiit ltiM"icn uriileprivod end ono dollar eel try the News HrtAiB
>9
vuItlelnhIc'i until the oj IN nin of the I Id givlatuu. iu 'Iho sefvites of Gen. .1. .1. Fmk-v and ( '..1! 1 ii.> ; too, of New .ferae, for \'iee 1'iesidint ot .. > month fc-p-cunen eopte eta b* A for a
loalJy proridod an a whole.wlu biry: in oiuu tL.it tli'j iij1it. and J-IOJKI iliMUtot emplonu ill.- 7"#> 1 7-5. 'I In, ( Jovcii.oi must bo a 'jualitied roltr, 1'. Holland havo been Nijtmrd by jiititioiiingiirditors. ifcnta.
1it t1 1iitLr$ ti'iiiposod tho iomU. othtib uuiv )haiiD'iiiiAlii' ; < t thv aUon..h.ill. ; Connected with tbs e3c U ft
Himvial..-. :i < iti/.inof, the I l"nit inittc' ((: J I iiol \\ jIll iiO >uuit\ I'l'j-n.- wioii-* tin \\,\ik while tintuuiU PRiNtING OFFICE.'J .
auf Wan. lh atiwell | ot Mr. J. I IL Uradford at
t1.i o' visiii, a dti/.eii of! ll 'i ii. I He it. were
!
iomiiiui'.l'i < I.'ul'i.- I .
gditl'-man .
m. '
an tin UK-, tint} thii JBMI ol th. ni.ij'jiiuli.iil riaiiingi i r, Alucluin.riiuu.tnt tot, sotnu logut elite led! adoiuiug| re>oin and orders,by m.U Ar oth.rwi!,!, pr.pajy .w idrf t.
4111 Major Johu-j nro leading meuipublibhcil ; : -in-a htief ol llni militia ; must that commumeattee,, to reeet's
tee of Not th Carolina hiii Ken in iniin.-cl with pop tttentlon,
not >.<- tJi'ut : !< %%'. 1 to a all of the County I livnutue: stontlntttiom :a won kb' 'c l.t longing lo Mrs.Ki.i'If.'iil. h n1iat be a'i4rese4 to
beis the A. AJK.i :. Oiim-h and men cj'j.ji ,the h l.ivva too faithfully txi-i ute ; : nn indi
< i t tin"rin% i, tho itciitv ol ;i IM.VI inlaeni ant ollnx-s, % heal no mode ipiovi'k'd by law in:in,' olht f valu.iblu urtitl'1. The was Editor tnjj rroprlMo.
1. intt1hienc*' jocd bciiMi aud mucliH'lbonal : i itixens ol Ja' kbonvillr; Live IIM.H! t.l carnrstl rogue HI B ,
B
eonvditioii ( sheet aaaah
gated t at Nairn svillo M.-.ub I lh ay Qe.
,
wrll
of la.-- itnJ l.iwi .no aIti.iik i mt.t, until Ih's: lu-xt cleition t ; may wi-jicnd the tolhition .u'tiainUd| with tho promises and the habits 6T I'ostmaaien titrr+bm tr* tqthortzed te .
{ iiillui'iHc, andv <- aiobatisiledth'utnono lot monthb pact to bi tilt, a i on ilnlation ISdN, tu put in nomination suitable candidate, of the f.unilv, and i.j no doubt &umc one employ ceivc sulwcnptlon*. r*
there oxisu hoim.v.biic a i to ciiloMt .iti'l ..1oitaiiitv o| Inn--, and fuiifiluii'.i and
\\tt\\t
giant 10piifvi of this road with the 1'. A; t ;. load( 'I In-1 Moil foi the lal Slat'and olliee.s.Tvvi d by Mr. l> or that had been previouslycinplovid.
ol thcnnould \\ illingly mislwad st'Vt ; county
( < 1 thor fsrruti'in. Tin- < oiintituti ii n. Iii a turn not .
txcittling hixly ilajn. 'Ibis i-tivr,
1tlun. han timed that Mr H has
Fuctfdlci], and! itt huncsii u bidI i I nr to build
their pit>plu or knowingly do injustice bhiiubl Lithe <.o'lmijii a.mi--in nl or Compact The I l.ii ut n.intioeiiior< i-hall: be il'xtui at nl) -live delegates; wcie pie-sent, ie |
$in a iiiattt-i' of su much public moment of thu) i vpk:, )Io ru" uliaig: .in-1 liii-. tiiag llw >anie I hue and j'l.Ki; ius tin- ( iuir.vr, and up the i ity and imjrcaMj the attic: of its piopiity lag about nil the piixineU in the eotintv.'Hit (Colonel J-J. Williams! was also robbed, one !

and iti busints.-, and we- .sin.-tuK I h"p : (Convention oigani/.ed by electing the nigh I let week, ol a line sel of harness. Heal
whatever rulijh It itiddo lijr thu his leim ol olln.e and
but vo fcir that thy have unwittingly limy? MMIIIIOII i lijjibility fchall IH': the that no movement looking to H H-VUM! ol this following i.tht usV.: K. Cib-na I'lc,itliiit : > has l bt'iit a vii tim a number ol times, and L. F. DZWEY A CO.,

good, siiij the} nicaiii of toinjHlliii oN'li''ii<- to Minihe; ; h.ill Ii; I 1'irsidnil nf the S.nale, and I to roiisidi rabl!.% c\t'-nt of l.tte.-I'l..ri4ics' .
autlt'tod ihemsclvi-bto be misled oth- sale and return to tho tilt! Malnd will *
a
by thing1., I Heniy I S. i Hainion i John K. I Hills I and Albrit
fcuth tulte.Tho diiimi; a %iat.UitV in the oflioj of ( tovaiioi, hebh.il aving perfected erriBi m.nU with rUabl Iesire! iii
cr?, nnd taken lor granted the suet'ceti. McKinnev l titt-J'I teidtnts ; lloiatio .lenkins, New York, ire ?rerare4 to rnt.b to ,rey on 'hefl
representatiwis
Coiibtilution ol J''lotidv nowllfic
cf defeigniiig men \\ithout first ai.-fij.tanicj IT K ) _< $Iii.n of l tin- ii.ijoiit\ .1 The l ( !ouiii"i shall IHJ assihtfl by acabinttidinini'tiitive Scc act ary.

prudently examining the ground for our |jiupk.j will In.1, it t'IVtt.l l. tliv oiiinioii < mn- '.4 ; oIlHiis, ora..i-tiaig of a Swre- The Kltctloiiv A tier a lung and interesting de-bale, in 't lilt hWalls i FIKCmuvsv -On Thuiday afternoon the ft HorticulturAl

1 IKSl M IIURI 01 1HI' I 1TI1. OV I VI! I II.I V II MI M. Jenkins, Cc&bn.i and Harmon tinpi I-'iii ndship 1 I look and! I Laddur( Company of Jacksonville
t.icznblvcd. vat t cl tli<- i-c-oj'li'. It it an itii[>iiitiin nl ujx'iiall l.uv ol Sl.itr: Attoiin-j-Giniial, L'omjitrolki, vvcni IMPLEMENTS

The follow ing di-pateh: wavcMnd. a c' oivnlbj iiuipal>, Horatio Jenkiu was nominated 1 for paradoil with their .ippaiatus, and also
AH these gcntleiwn Ulte in their iunuci i. uf>tittitic it is lh< Urin' Tn.iMinr l i Suiu nr-Cuui.il, SujH'i intendntof iy

preamble Of the J'll-iUUt. 'I <.!/'/ <* ffll v'IA//( > lj (III inillttf t I 1'nblii I hibtiui.tion, Adjutant-icmral! and the Snators and li? pus' tat slit ".-, i 1 f Ni bun- t the Se-n-ilr, 1o.jthSaails and Henij I S. Haimon I with tile in-w ingiiii'. whuhwas} tested at the A.TD

I as luiuistiTs of the Church and < fo-ttay, ami abo'.ishv.tin: tiiTois: Ill"tl wll (JKinmiMioiiir of Immigialion, all of whom ka, front tho t ;uvcr nor of th.it Stair( 1 Iota. J >avid for Asscmblv men, and Joseph Valentine, Til- M.llktt I DIN I k and -ai- gcilrr.ll b.itiaf.lctioQ.;

lender* of their people, they are bound l La.L> Sonic vf i ila j-r 'isioiii ate nexv'iu this t-hall U1 appointed by the ( SUM i nor and u>n- flutter, dated Omaha; March ">. ISoS man Yalrnline, John K. Hills[ All'-n Jc'ins, Thelouipaii} tot aicti out in a uniform of red AGRICULTDBAL BOOK.

by i-very honest t-oiibideration of christian bright SuutL Itt J.in-1 '1 lw l-aht
duty, and )by every entimout of onu man had gii.iUr lights tu hfo and ]
cLmtiaii justice to M-ek and( demand all liberty tl.au nuotlui ; tho j-iow-sA t-.i s flit :ill i t (Iniih in I tho Stiito militia I t and in fight gtjuaro; on principlo ( 'ongi ii--!> hilly mstained. After an absence of a few minuted (tht' Com- I vi i it.- n.: T. 1 Hi'vt, of New York, died at WeeAneIey.b.ibua4etth..e.t.rzo4 *

the rights, privileges and blessings that men have tifil rigiitb to Iilr, t<, ll'mtv' to Mih mimty an avbwr of taxus and collector Copperheads" took c'ltn( giound ;against milli'O on' Kesolutious reported as follows : tire .* t kii'-y I House on Sunday morning last L4.YD 4 L''C7,

,
prop ;ty% to jri'wtion, to wmshii| ( 1. 'i'liopa ol j.-vuiu'- i ta lily (In-asiiH-r i n-uiity impeachment. //iVW'f/, That vvo heal lily endorse the icsutionsj'.iswil ttatioatopnr.
burvejor, ag.il filly vcais. Mr. I who chaser. rsed
belonglo their race, but for tho same rea- Tho municipal election in < > .ih last Hojt, carno here in the cost, use s relator '. of
*' il'iluicd! that tho luultitudo iniiht IK'.y\ Nt1tt t itittittit itt of t touimon Mhoolc, and five m i year by tho State Nominating Convention the Fall, in seauh; of health eurh artltlf t* may V* rejoin
inpiesoed all with
ton and by the taine considerations they crnoit by thi whimmd i j.SiI11h> cf the IiIig;
: ; yre alto bound to discharge this duty the ]uivilogiJ (.loss thrcscil fcajtilh.il: all AnncLi. VI. tests the judicial power in uMipirni" over three hundred. This IH a Republican of the publicans of this t'natt'ri.tl district.AVW ni.ido: many friends in this place. filings, and Jabonaill.hll il't?"
at the
gain home ol Goneral Thavirand
;i carefully und conbcieiitiouuly and to take political jKjwt-r-that ib, the right, tu fo\ctn the comt 1, circuit courts, county t-vuiti t Tnffe ns will lw ,. of HcprrbcnUitivu hundroil :- c ('en, bcvcn -
"
I hccnl lest in demanding too much,- State ; to dcclure: thus huith the l.iw (hut, and ju.tic of tho prate.) 'Hie SuprcmtC'ouit and eightythrt't't'o'on41' nominations for Governor, I Licutt'iiaut ;' :Icy W.u.n 'A'ifo of lUvid I.'. Warner cf r.JBwlBtfeU CO.

t luore.in fact than in strict justice belongs far bbalt thou go "_ is in the wlwlo inx-pli1, and bli.dl < oitM .tof :a Chid Jubtico and two associate. Goveinor, and Member of Congress, und that Cleveland, ( >hic, tiled of consumption at tho lltf Broken.QITV .

not in man moic th.in i in iuiotlur. to be SKco>n vfKDier 01 1111: rtorir ov IMTI vt n- them Union House.I.IKKAKY iari
one / ju.stiu1*, appointed by the Governor wo pledge our earnest and unqttalilierlu1'put't. LOTi FOB

to them-they do not imperil the The piust UriMdal inno> .ilion, % .i t loulul I olhango ami continued by Iho Senate, and to hold their M t T. .
L.

( security of eftuh gltsat practical principles ( c-nduifl wiong, |j.i iHtj.itod] w 1JIIg, oIlRrtt for life or during good l ehavior. Nit en \.tt44IMIoN election news, March is unfavorable 10.-The to New the Jlampbhiro I'emocratg. -- Adopted aa icportcd. tho I Catholic ihuuh AsMM-iArinx.haiti -Tire gentlemen of lit F..DSWBT Zislttokbri.A CO. '

of right und jufetico as are absolutely kept Jubtico liliudioUU-J M> that she toitld not circuit j judge* bhall l lao appointed by the (Uoi cmor The President being authorized by evolution and organizrd; a'leneficial F 'OR 0ALB,
Library with the
.' within their reach, and it aUo be- see t-rror opprobbi'd the weak i i jott.l tijMjn mib- and confirmed by the Senate, to hold their office CONCORD, X. H., March 10, :3 P. M.-Kcturns of Convention, appointed W. K. Cessna, H. S. President, CapL Society II., '1'. liaya following, Vice-President officers : Htf t. r Diwvr: coPLANTATIOH

foitune withheld thu CLLL uhtlgts of labor, lotteied for eight tho SUto divided into Haimon W. Kbron E. S aisa 3.at. rekwLPTW1reCa $-
-comes their-most responsible duty that in ; jeais ; being received etrongly indicate the re-election of McKinney, and E. Dr. K. \Vobaiter.. Secretary and Treasurer OM.

ignorance by law ; punibhcd those \\ho gave and seven c ircuits, and each judgo must reside in tho HaiTi'man by an increased majority. Durham as the County Republican Executive TO K A L x,
the inomcntous Bravo, Li I rarian J. C. Androu
and deciding Truateea.Il9iiry .
dibcusblng upon Uioso wbo received knowlcd.jpviis; baibarous circuit to which ho is ubbigucd. There ehall bea WASHINGTON, March 10.-Seveial dispatches Committee. ,

issues which now confront the declares in favor of from Concord havo been received hero from Clark, Cyrus 13wbce, and Col. William ntf X tJZ tat Broken.
and ci uel. Tho precnt county court in each county, the judge to bo The Committee organized by making W. K. Tho > *
I3aya. Association

j>eopie, they do BO deliberately and un- progress ; against wrong ; in favor of light ; appointed bj the Uovemor and confirmed by the Radical Radicals and Democratic hav carried sources the ,S'ato indicating by aboutthro that- Cessna chairman, and II. S. Harmon becrrtary meetings and to fit proposed up a library to hold and regular reading -- TOR BAZ.B, *

fl flerstandiujly, pronouncing judgment ag&in t oppMrfion : in favor of compensation for thu b'eriatc, to hold his oQico for four es. *thousand majority.. and treasurer. Address, Gainesville, Fla. room. lilt L r Dimnr lZatat.IrokerL* co-1 .-
--- _
.
-
-
--- .
-- -- --- -
,- -- -. --
,.-. .
-
..f tic .\. M. E. ('hart). gil i- .n'1 others connected with the M Uttf'Un. .til : FOR NEW YORK GROCERIES i l\N' ; fllH.Y.! .
; .t whom 1poJ. HARDWARE AND IRON BOLTS AND NUTS ,

I lhr Ft..ob"I"llt1! < '. ...Ie.. n"i thl'tri- rIte following i is a lift of thu animala ]Iniiiu il UNITED STATES MAIL.

.,.111 t I': < *tm-L, AMwmUul in :Mils < ity Oil Four lion cabs, two largo lions, fom h..1'1"tit. : East Eorida.
{ Z1l. Hi' B ( ) VISAX1 I ( ) :\ : For Falatka
11tillltJT'J
I hOlI"'l.a Lv4. 1"1fI''ap","'' "I '! panther, two hyenas, two blaok l .-ai*. .u.. I utlA I Ii
....adu.u iu ,
!
\11 't'-wW ''h. :, wrlit white Ix-Hr. I.IM Ibex, two lii\l : one l>ra.iHiauti \ '. ;// '- i 15 tt2!?.\. KKi'XfirrcK, SAIKT

tt ftii.Ui" t. l-irI': Jfc-at.' ..!l. "".' r.Mtrswrit I tf, luui I .n urint'S, tour kaniiroot two white = -- i :" I'\ 1'1.1 II'1) 4 noiS( ) ) AND) ( il-ucfiiFS)( ; ; : : I II J ITJ IIH:J','. All." ...1t.I,1.X.t. J.II.'J\SUX PILLI

i>olwinilII I jH-.u.-otks. together with all oftbo birds, juirot: ?. nil I : FIM. A. I STKAMSlIirWl I I I.i' .

< I'mtvtM I Mcw.tnl. Win I Indwell niuiikt.\>, \.., on the upper Il-ior. wtnils; ] -.. I I QJOHN U ( ) J: I -.1yitt&L.t Ti

t.i i H. "!, iidw"10'*' lAnrlod dtitgjut* iu lh Imrnctl.Thi .
< J ral ..nlm. '"<<. wliJt-h: HH.-t* hiV j 1ELg .'
,inn-! .-' .Ii7.1..i', l. I \a! > HI. I IS4.t i1 i-. > -vT(: c: 1 J3a"ts an.d3b..oes ; .1" .J'
\ tl.iiiuilJing.. #>mi. of Uidn li.t'ti\ }'II1I"; : :: 11.1. ., I inn. 1.11, X n Vi>rl:. i- \Vit.i .-.| ; h. ; .. .tI
-1 (tI In '.1., \I. wfHiJlwi II.t\ I1W; > v N! !' j It i l lit.. i I" \vtll U ;- : .'Y.'iJ
I 1\ v1' I < tn ,ilarI; !! ', milIIIIKSC, '/ ; ,\:'.'1 /. }W-i. III'i.I' < I i/ir' t.tki u i '"! iiix.li i.iit' r w_ \ ,
,. 1 I HO !,:*-' ." "'. I '' *itt m ..'.III.' 11 ,11 1111.; tiTle young ilejihant, tv.--. < :atului !h. Hi. i j'1.1. b tWt ltI't-f".. (IttJI.II I CLARK: : 1- : ,- 4
!I'm I ii'i' ti..ll..nl. !
i "iMi"iiti'i': '!'I1" Jot ( I:!.-ill ..iII
I 1 .,l'-i : ; i laina! l\vij Japam-.xi XOg. "114- I- ii -I.! .J i 11\.1 :';' :of; I'I ,

?, I .:n i i.t ". lii i iiU :l.-( Uv&l axvt-lirtl 111 luui, one I''ci .i.tri siiuf) ]>. ,'Il" Jliiiiloff'au I I ;:.:U.thi4i MANILA I AND TARRED ROPE >.I: S H1' .::1.1'\\: STI.tMLi. 1'Kt. i .J

.1.1.1\11.1 k.-Mi-rJiroos two jK'lieans, two -i1.'it plica Savo: "S"Ol1r1.01H'Y] ; \\.1.1.\1'1-\-11.! ; '

I h. 4 ti. 1.II"U"uW ult Monday after- t CIoutfl, uu 4 BcnILIIoul'J.l'Il. thu-e puixupinii. I ; zzie Baker itAi'i.

.
,
Wtti1nLA '
: 1 IM-! tH H Illl TII1IJ. t "

I Hi- lull"1 '" : ..1' tii' aj'| .iuUni iity : Itr-: nmn1.\ gm\ll animals! w<*i\ ..j--'' !I..;-. i .\ !.i.i: 1 MiiM.v M; '.v. i II. t MIKE l T t/.V.I

(?7.4M' 1't' H l'. \ht i. 1 I" L. s t-iiL! The gimn'u WAS burned MJ brnl'y thti: j iii .C .\ : I It iII; ; \I \ I ISI One of the Largest ,
i'.m. ifl i .t "-tti1r-4! t. 'live during the day 1 Ii v. ;:- Wt' :. ,\ i'--", ..rly tot t1.' .'mvi I'lui.a iTl-TT W4fi

1.II..It40.1'.II..Io>'iI'111.1- < .1 M.c.tnm.iu: \tltl.,1 at f\IIIlII.!( 1h.. s,"l ft'M'lI.l l I I., .!m ,I. l I'' 1'1: \ t. I !:' .\ '1'111:1'1)! I i'i I \ i I ) XGSKA. .. \M-1Ii I wJ I.1..!!-..4', .,) ,,,"J'ttimtejf,nil .t"> skt.. .Sti.'.nine Kt-tfirmnp, ami ..Ftr.et'Iui wifl k'atuv -

I t. "n 4.tltlty C"II.. lm, Suit ;.t LI... old Muwum wa4 burned. Tin \> nl- :.i..\Illi.EI) ; : i r :u.i'1f1ia.I"'b. .,.W.
u.LI i.ix'of tii--. inusouin was nearly now. )}" iH > ) I "
: 1' SKJ.HCTK1STOC2L I ( J
I'>
1'1"1"1. '
S I ) ,:.'. sit: ) -:,', r.viii "D\.btlvn.
I '..,' ...ir 'j". I- '.ui, ji-M"i! ) .MI ... t. d since the tire of two \ --..um II I .1,.1t i ,-tititt '-

,' .I..blll'-\. ,'"iit.i ..-.. half aj;". and waa valued at *..;, )M";. 'J I h.jrf Public) Notice. }: ISLAND BAGGING .A.i4J:? )) I'WtNH t t : j : :'f fiur.t! ...., .5 .t tl.. .n. ." 1':0'm "
the i \ 4..S---.1.! ,t. .r I,>
i iJilK! ) --I'' I 1I.t! -o1 i i owneio "j t the inuwiun i is i>tnn.t'nl t .it t.- \. .II.'t .N .. I'NXINUltAM
f4 "II.l-fl.l I ; J'.iun I on an > .\.'t nU at Hnraunnf
\t..iitnrn,-- U MI .i' 'ii.u'i I- 1.jOPlO.( Tlicsato is in the i thus. .41: i :.. TiA.-nY: : : : ; UITII' I r.:. / \.1 f. 1"I 1 LlU .r.'IYiUu I It

\.iiiii-i'Ut| MisMnn TM i" ..It'III14 1 ii.tmi 4if th< cinnpfttiiis arc nut kit."\ i. < 'luiiiuilnr r i: t u\--ii.i! I Fir.miv; : I. l's' \ (tilll-t; tnnl ()il.s'if if/ etil ICid N ; ,

v; I- St : } ilU wjttl jx-r.; V. ,
i. :r H\ii / F-. i ;.tin-tin tnt tinVI
1'1111"ilk11.1.H'% ". > ( 1- ...." i.t 1 'ml''.' : mOlt by the tin The <.;'''i.I'\ Si.tJ 'J 1".1'L' .. ,iLU-> Supni', (CigarTI.K i: .,. \ ": S i V1AiL ROUTE
,
\,l4lli."l4 --'nt \ .:,; -. illl.n'I"'I.ilioll.1 i'ic<-4- J'>\\hiili a lU'4e t.Ut1t3 Ir "u\ ,tt .'.iiti>ji 16 failfl to the 4. 11"1'I .I' "I S I IU' .

I Ip .. "-1o1.r1"\.I "'hI iivl. J I" ui iisu'li: ] in ni.ii-hiniry ll.II"t'OII'I''IlJi l : .it. ( "-I' LIIl\Ie\.I; ,.. :a viutaineil in THI.It Tar, Pitch? and Turpentine ; -'Ml'[ ". ('aiiJlft., Yeast fivvtli:-. J -

i d.< < 'ily -Maj; ." ,1.11'11 ', x.,t- .IU! .1. -!ru".il It van; vahiil; 1 at flNi .oon.< it.hiN.". l'>, hittittitli.I i ]I will lit Mtu I h.lt : JStansh. c\i ) _I.

\1|. tiit 'J'alUu'Iia\ ;,1 'I .nll_' i A !j-svii-; i-t 1 ti j.ia-s bin 110.1 weie valiml at e'j,IICIH.( \ "u II.\. ) .'.intinui; to eollect the Male TiiM f vrulsri.inegarii. _f' to .n."L i .. .

i ""I' svillcKivlvwU '\. i::u'ln A iiutnltei <>t {"'ih'insi'tmnectf-l with the )sI! :a l'. I II.I .\l' '1'1'Iillt( Tit .I .IIU. I.mihcT; t Hcltinii and Stcnin{ ) racking ; i I -II.._..._:.-. S _. ---.- -.,.:. _- '

Hi .! I't t.iLtii4 um 4iii.iiniil 'u ivtttq- Iust. ( iI31isiact' I .
;.. uiHViti. :" 1 ..Litu'" alt l L.u'li E i)il.'hit. !. 1-\.1'.l.l.'
'. Httniw \.Viw.1t JIKAl'i I US, I llllUIl I I I s MIUTAKYM.-T I : l I It. I, 1 1 r!!. r.\v.u H -1'J.al.tJ: .
Mii"n .'i Ul'l. Ti.. .1!;. M'A.iMr ." < ;'H'lu.lA. Kbn.iiiA V Al Mt.. -i'\l--| M-; t 1I"l.l.oIt I; I I \VAKK. SIMM I I M. \\Ii i ioi KKI. % J 1 &t.. &1'. -
1 Uimiiif j! .\11.' .1 '. Ii.unl: u. .1111' :r'. I.,' \\iniiij N \vIK: : ANt "- 1.1.I I: i \ II I ) ..\.l.T: I. .wC..rI'N
t -".t\itit': T'i !L. Mii'i'lbdiHinlut'JIi'ai .. n _. I--.H. 'I f Oi.i 1V. 1-. I
.i \ '-,u.iili.; ; I. \\ ii i-..-. Tin. I .'U-titulnitii il! I iii.tniiiiii' i'1 liuV.tli t I I AIT.V1X .J.\H< OU IJKOCK.UAVIXU : .
| .|ACKTII 11, il' ti- li 1.*,. IM.Si ., !".r"nli. nit in 'r.ililin--! ., Inil t.? Slr.ini Vf-.M. i 1:011 i ill \ i 11.11:11"1 \1 (: 1'1.\11' Hal'un; 1'ork H\rtttl' i.\rtb.
I M IH'V in nf- >n en j ( : : -lIl'l'li.( ] > : -h-! \ : v IIC1IAKLKS 'Hm ,
i i'To I
M'" .* ;(" 'ij.j.Htl.U i 1l">wtMilit-r faa ilif juict -1'1. li.-i- liroii 1-.u imiti I.' .I.!., I .1.eiiau), IS''*. ailopKil tn! l.!.,,,' .,- ,.i d;. t. it!..t. mlilrtttnl' !; in nsalii Jl1.: .Ii:
t. 'NY.-1: '' U ,iffr-? .tin i i I.ra i I .11' ',' L .,&:v MiitlvtMcl, I lain51[*-ill.fltniiiii. t I iM ,,". U-lwk- J t. ki mvitlc anil tntrr
M.-ii.-t, l.n -, .fil |tOlU"* j': IH 11, tfllt' '.Ijr/'I0".I'I'J 'It' /'Hif1flnfi.l,- ll 'Itaf I k'nintf..IuiL.tA. ..
I'll1 it mtenni
\t.il'i"- -iiti"V mi HIM-ti rau ao : : |*V"- -toJ.p1iu., : | niinti -
"I.. S! L ......-1 at 7 \. M W. 1I1"1..t i" Si ii ."'..ii.-.t\ .. I!" j.." 1.tFl..nI.. ni 'onvi.. n A. 1 FAI1UReed's 1 1 C III! 141)1 > !, !ttIIL: kit ; J ,,1n ,-,} ",.11.1,. mi t..ii.i: y t.'clurk. 1iIi.Ika.
I, 41.. a '1 ::u. I .0 :! 1'. M 14. ;_ ; ."..1. "-,, Illllll-l. 'I 14-JI finm JIIIll nttiT I It.. } t":[/!. i r till_ y..; ;' .nM.tt.i', uVk-t; :. irrivmw' at KiitMu.fe'r .''.. .. tr
:
1J.o'd""I'\"I""I', 1 'it.I'l lI ..,". .. ;l 1'. M. .;:'. ..'. t < I.I lUll.it'. itriu1! II.' 'leliratiil' fiirimy Slitritl'iM .:I.. I I B.d:; : t. .\. .,I' r M. }'- iimini'l .-iv t"r""Iri..1: -
1 IIIJ'" ;it.. I .u I;... 'I"J i'lnl".1'II1.I"1 111p -<">:> '.:> .,!,-.. ut the Sl.tti- tii -.'II ;. i-TifUliiiii... m otlii-r l li!J.I yt..1 Bluck Strut irJ'.tv nittittuu ."; "'.-!..", lV.utk TIur..lty m *Dln: 7
j jII lEiui'.....*i )i.i. lanp-d from .p,."341 in .i"-i| I' 1 hi *- .:i tin M1' -iiy !jirujnTty, ival ttrixniial; ,, amiuv .1 t ; Bay ,, \ :"' 1''j. -". : ,\>I-$9< of run, -tiimic tli- ',.,... .. Jill ini-lti'f.. : :0 ." ".uli .'.nll '. null an*! ..:.. Win: .ti.... iti-tj. \1t.rtr'l'! .tv Jli'MlctiunrvTtry FUI-
.1':-. '..o1_- !r"- \-' ';lI"I.. : i_ '- -- --- I '1 '..T I Ii.- wi'4' tint i! -it, alll S la\f.. Jo'I".. OMIII'X' 01,01! l JACKSONVILLE.I I II iii-i" it ,ed \Milk BuekwIit&Ak.t.! l>.\ Y ,\i- I .-..sniiUt !. .i.. :r.

'' i'':'.. ... fifcf( t- \1.1'". ...1'. I, 1'. : -- I.ii't..i.jl''!' .h:01l I" .1111.1., .1..1.F1.stt I _' :>. ___ _ ._ .- \ I'"i's; Potato1., Onions. I'itk-! ., .'uUS1.11". Airnt.T ,
\. 1 LIST 1 1HI.KTTKK I I I : : :* Jill! i o..I'Iot'I" tti w in ('.uitiifiifii: i tli u niI'nj.tji'Ut | I h.7 -0' ::" ',1'. WIWI'.J..1.'hVlU". "It

M.i'' iiuiJrtu.* .' fttfv.irill : 1 .tUtitlll in the Tobt "flin. Hi .! blJlI'ill. i I / 1 I tuxiiNUiaJ: fti linr1..r.I.! !h. turtlmitli rili-li 5 n-lfst**!, .. .1 in', I ',UtI14l Fruits anti Vpgi-tu'-.i; '! -
i-lP.nil
i iI
> 01!' i' ( '-< |j. r ,11.11' -in
t 4..- | ,. pi i 4V!. 1"jll"].; e S MAIL IMJUTlifjapi.
; 1-1..1 uiLt; M.'h .I tl Ihb.. ; it,".i.."l. ,liaIl lit- In 1-1 piiilt j ..1 l.'Jiiitt, .tII", 1 i iiih'in I FRESH SUPPLIES.Ihyn of all kind
\i. it tn.ti: !: 1 l..ill >!I"!. -' I ;1't..II") 'i''-'' :iit: 1'1111.111111111$ i :iln-rtftit. .
1"1" I ;..:0\1-, '. 1.1.l.lu c\\- I. In I t T!. t ill: i ''>tiinti uiil jiiv\t-i na. ""I"'t
''1'lm..1.I' .1..1'| i: .)1, C1..U.1II A Mil "t.-.. MS, jurtof Italia* v, ;mI,11 L lintniifii'tMi'. : will I I! J'lI: ..virtV'LEVhTh STl.J.JJ'l:
1 ..11I1\.1| '.. ''l.L,; "Mil i 1". ,\lII""flII )3.,10' > t.. t t.'ttH-' lOf tln, r4jjtau".., ,\'t. Itri-l.v! '.:1 1"11,1".1 I \ I v.K!: : .\ tItI.\I!: mTj !

\ji.il! i. :hi -t hiVu"iR>i..t. I Fill-l'i'l't 1'.1. "111'1.1"! 1 isItllt.'XV. l' i > -i -. ,., :I,. r-lmiiol jtn'iMTty t. nalitlul tmiii'i 1 H )
IJ.uinil\ --..l..I.u6t1I.l 1} ]!t"T' 4'Ht.., 'l''ruu.T10' ,. ., .- :! ..,,< ;.in-f.l"[ 1 Hint tin.rillll.iil'i I MI |1'I '- & Pace C1 ;fAIAfr1IT't' / f l. :.J1 : '.,
ltll f.-ui.tr .1 liti t
Fulfil \ >, ti- i- 'is'j; ll i"1 Jiri'Veii* tiniillix'ti.n i.,1| .10) i : '.
Il i..ju; --I") 13i.t.fl1P. : .. 1.111W. }.'III' A l: ,:" n; :>i'>< ...n.:1; na:f.- :..1Ina! lulm I''I' !kl __ '. .Lt.-
i il1. 'tlatl"tJ 10 4. luvni-, "' -' t t.,1,1.1, I inuiv lii>u.-<, titilil or wilier Lib-inv ; tii.it ii:. ::_- ''-F--' ._j.
-t 11'. ;..-il. n. Kaui'lvtl.' W A !, Jl'lin'Ulilliie 1 ,tli.1 Iiil ,." ";
H..IMI. \ ..H.-. .1..i.i ,! ,'... hW1.1, .: I i I I nnjinWellfl <| -I .Itlli < i .ilnil!
< > "

I Vullt-y.lk Illti l"'nr"ijl.I"'iA'l.I".i, .iI :!' 4 M-- .1..t' ii 1."UI't'w'l"u.nuilh.(.L.r1.. )1. ;. J i.. ; t-ri'dr. ii.u.',.'1.u i-y; .AirtiiiM-f ii. A'tif tin 4't jili'ti.iry!'Bpii'iK4[l.i.--in ilii,, i-t'"till,iii IJ\t ,"u, '." .. ii |i i.' jinf V-hotmi i- \ i1 I K t .i I 1.1.I ..tri'lSlir.ltM'I :! : j 1..0. .KLJ. TUBS Bf- Oftlo.". t* iIII1I:: !

\ ., ..'11\ ...1 .t.aT I' I''. | l II,, .., l.tiihtt A -",'III. T1 1 J' .I.--". -. 1.tl' rill ,-I, il.eTlniil! )I lllitlll) lUMiii j i, :.n4 Ifi.ar 1 I.Iii\; ..i. Ni H 'I i .:' -. .i'n i "lUntntcfG.UOCHHiHS : GLO. MAKSTIELD
\ii.. .\. .1.'flu-- If' -.. P h. i : tin, jn-iij'lc ,.f Ki-ir'ilu.; \ < .I.j..
} \ 0. t:01 I L. -111; ( 1. Ii'SI.;;. i'I \ 1
"It 41,1.--\\'m ( 'J, !.\ :. ': II, ., \! IV 1' ".... C4 : !, ". l.r.I : Tli.H i'l "i.m' | i>nlni.iiiit-. ivi-j-i vlmi I n ;15.54 IKTIH ".. ":!!> 11:1 his: rucr in u-nim .'
: L". u i. 1..T..i1. ". .; 4 .'. I ,. .; ..il I I.5 i'l :1.! '" ,,,i-I-. l1.-il 1leioii'l-t.i|| ..1 iiI ; } ,AN jQ PKOXM.'iiO.MK J hi";:- \ltlEX HKBtono -. :Jltlun. m. ...
]: E.tly, M'-i.u 1- v.- 1..\.- !"'. .' "j.,1 ...1. htt ,; 1'i", .1.: i.,' .1"1",1 t. J..". ,,I,,., :.1 i
jld'lll !!lN V I I ''i." 4 F. i, lTwj41ilk. I.IIIN "I' ill ..,_ '..' I I -I. 01 t-.t,,.,ii' in titil .:, i.0 ,,:.1. I u .1", ; )M l' 11 "I'( .I-. s i .,:'i' : l.t.ld ('her-f.I 1\\1 u I.H t !11111"'f..I1.| |! : > Jars and Jugs. I .A. .: .,....iucaL-, i .. rvI.NiM. \\\I'\t: \
.VL"uO I-. -Ittnu h i.iiul: < li (".. t.r.in-; ; U tiiiiw.1 II.! \ (',. .'i' I :. I-.tilt. THt'UHI'AY ni wi
nU'1ltUIU'" %1n.'us i.u.1. : < : ItV I. 'I'I I I.: .* ,
.. ? -
r-.Vfci.-Ij. | M
; 1 t .LH1 t'i. ..". _\it" b ,:_'l 1"111 1.1 "- 44 it-. W-iii. lltitr. ".it. .. .a.XV.1K .< 1"->'' ..' Cit'in I 1. i"I ii.+Hl-u I ;"i'ii .,:,!'i Hi t<'?i' .1 l I'f ; / ;;r ,'*./: /.' .< // or A x /> f, F 1 IiiI ,, .'i.. .> ".-., .,i ";.'"ron' n.* r,101\ Y ni'ir.i. -.
a..J
Jo' r.'J. ; .,. 'Itii.l I-. -' J -.i. eitv "Xll'IIIIIIJI
t nxl1ln 1''iI..f.I..ld..I1.I! .
In." '', a.r:
; ;" "
.11.! "" )I' >" -i, I\< 1 |.IMHi i Till: F.ui--r 1 J [-".;: ill'l \" !'i-'l; .Oli-l "." i'n -. II' .i'lll ':' ,.; lb. 1..06 .. ;..;.' ) : 'cv :;. .A.-L ,. .I. '. ,...\ Iii! :.t I to'Yfc."k, 1 1t C M
.,'II>/,1I1I I uIt.t.ii I.A41H.-I.I-I' hit ,tiuti .f U'i n'l.11'1"0.111'11101' "II t enii.titiiii.iuKrfv ; ;I- '.' \-.rJD1t nt lIf ill" alit4 ".I 't l' ; i-, >- .it' ,'. Train r AtVitSiHiih .r.iT t .
I !II Ill! -I- \I. >' i ? ., .l,.'kUuHoj'J. A .'. I'm; li'.l! i I' .; ,"oI, 1'"Ihhw I 1 'il liu.- '" ', '
: ':1'I.i ; l I. I' ." :.! I '.'ul t 'ii. i i | I" Ir" i r .ni i i .
\1) l t:1 1.: .'', I l-M I. llii.jM'.rnrtiji() A i h..1" diII Jaw .I.tmth, M.u'v -i.t! :; .n.ytlH i : l l. "i. fa.ul I r -<.--1. ....1",.,, i.-tt.." .4.l I ., V. I -. i 1 .\ \< > '> Xu. 10 HoHVhtii > } :> :; l; I ,. :: : i.u .!...M. "[,'*> tuJHll

.,il .*;, t Un 1 tinril 1.'',; oi j.2ti II'JlItI'.-, jJ u'lw ...nt.II Sla' Jot! I ItBoaij. in 'Iti "ueirfOll-li'-'I i1 -Il,i"l! ii 'T '" -I"! ..int''t t., I : ; \ I I Trtlt'k.... WlWS. .i,.... (1\r.K.
4 .1 '! )1 lr- \1I 1-.' t .. I ,
Hcicr. 4 *t.l. '-- r .lijifi"ll illil .tT'iif" t I'l t M'in.! .
'1i1"' 1irt*. J$4 1' ,;i n < r<*' :iii Jin .:lh. .1 j ,. )1 IiiKiu, : .. .yinfb'on, : '
\ I.i hull, 0.. F.-i.it. > In.U O' -.j.I; li-i.ti I ,. C" ? : anil I .
"I1' '.j'K-/'JMuv.: .. : '*, .'; .iillii \lt .;. u1 J i *\i' ,1.tot..I'1| I t 1* if '' -I.i!.i "HMintH'T. .J .: ,J.ft I .1A. .a.I -_ II i.I i. -- ---
'| 1'\ Vi; \nl.'iiL-': Mu.r-ii i i 'i'lt-Ohuiu! : .'.T.-E.-J.. j,. l.ini IIjIl I. 1.\1 |III.l | Tin .r.t'.i i- ii"t 1 I'll"I ""."'". -I .'- IH'I r.. nn-
1 I" i JlTH'-llll. .lltl.tl Hall .T<,'\: ,.!\. -t'0 1..I..fll.I "!:tl le r !i. <,1! jUun"lit'll 1 ti. '!\\,1\ ?L ': ili -\ v.i,< .!''.". -. J-lt i Mj II < : "- 'oj I .. .;.' ''nlin.-nt' ut !..iti:. T. ''- I ALSO .
V 1J.a i. v.illi;; Hi- li.t..f is.ut.a i'tllt l. .it, Mi-' .1. I.;' 1 l\.oJ ,In ..' !.' >. i lli )I. t" !l.i4.i';'l.-i Iu--: ,1h In'tli I .
fi.un.l iiiij'' ',.ii.'' '. \ii"mii; ', lii--iiiu, .1'1.1 !,. Hi At- \:nI' 1 Hall Miloin ,".- '.. 01! '" -.lit. 1 ,- i vtl: II.- ...J,. I'.'II n..f .lt r f''i .I! : t h'. i A VY/'V*' Ttnt A'j-t r' r'l"i'I' ,I; T.1 \

, .'Uiiti'jii i: v .,' 't* in ttji "-.i i io. :li.t i.-k <-( >'*,' I,..;.! M 1 aJ ts' S Mu- ll1mi 1 JIll. .. .- ,' ',1! ii"! -"r..m""I"'I.l',1'.l'b'I.I-] I 1.1", t ,', ,1\ ;.1"! ,-j ..t i.t.,. u i' 'ill .\ ]ilifi-t i.III At' \\ i i.. 'II'' !. I l'i: I t.J. .|Ti| | .. t 1 ( IKO. '. !IM'XUC,
)1.01.1
l..iy.( Ili-niy 'iinii, : ':.:t"at: nl l i I if liw- "-ithriai..' t>i' Mil"' ''I'( i"!
.initlm-! !-' Hi:11 ifji'-'!::: ', .*.!'! .-Hiii;; viil ;; 1..nuo'Tu". -: 1.I I: I.'. I'; i Mii'.f'fi l ,, rstl MlMliF.I' 1 .5-1 I lull .\.""rtuir l of ljii flt..I'" ,' ,1. .. "
,i' h..i.1 .01'1..1.' 'iid: 1. I' ..lil} 1"'J\l11. I I 11 1I.m"'I\ ,- .\ t .'. !.IM.'M: I \ 'I NO h'! tie'; i ci.r) -or'1- \.TOT' ciu A.p.-f r .
I j.! _CJ. rv :
)0111' I
} ; f .Jl fcinLi -. .
'i ii.' xliinrt, i" I'mj.i.. -i'' inihaI l J.x !! aixt lit p \1".1J., !,...ftl! -v.: .1. ..I.rIIU' I.. -UK- ; f ,\ -ri.t 1\1\1.

'I 111': MTj!.iki I I"-':;- ': ..!, 'U. KjpltUi: a,1: i irn hit.- Ropers' Repeating Shot U un. i 11'.11$ "iiiy.-'l.-i I -' .1.11I"; II. '.. tl\ I-. 1'IIJ1( I IIIL mtcNEK! AI ti I.OrO I.\1 -.. .r WI' .rticli'4 tllO uitui.si'i1t1 : -

I "ui1'1l".th '1"<<<. ISM '..-, Iud i llic I' ,1li1.i141J.J ofI I JMV> ,. !.';' '. .Hn'tltM.I I. Kit I 1 -1-J.IS, I I'{)MNIN i J ; '1 II I. II l \.I! ,I' !'.T i !-tt')}\ 'tH of Avlii'Itrill I J.t. ->. '!flI. ; :;E:1 I.. t. ::4tNLt.L : i
11,1i1I, aIM1 4 aJ' ;'f'j, \ lflc,..'.1: -fl! 11. 'I".! ; Ifft-M, --1.! ..'II"r'. \\..;.11.\ P <' ..'.'1'' J. \li.!. )' i.n'i: : i .*.; ; !.m. Ai.ri'iim I I : nil .I"d :,:. .. : '.' f.
,! .l r :. t; W.ii.,* I. IvUjiriI.1.; 1. 1 H.IM.. %J.., !' u\ \I.tfor fjiijli.vVholesalo .
I h.. F4t.u: ai*! t;, F.t I 13:. t1" C.itntc.l .. ill.! L t 1 :nl "i'l l -ii -II .:,1! -. .
tfldf. l, J ,t.,. V. P.?. i. ..1l I.-IT I, J -vvyiu.tt 1. I.-': i., i; nl.t M: 1. U"i i )11.:0 -. i I" u ,# \
H'.i: 1)). '
,.j I "*h.-z- 111"11..:I'-::. :.5, i v. t JAtii- I. is "'.t. I. :,iti. 1, M.-i'iai. I. W M..M-K L \\ M and Retail.fcr .
: i -t".ttii\: viivn.. I 1.0" til':1:: "llImh.11', ;.I'm, '. ni. I. : -' on"11. '*. smnr 1. \\' t HM I II l. t ,- .

..l .1 1 .*irJ''IIJU'' 1.tItZtU! t.t i, l.il. < 1uiMiu;. ... '. \\ 'i1' ,...!.. 2.I POST OFFICE NOTICE - .... \. i ".

1 i1,1I dii l tic t4pi'--!. ]tiJat itwat>fc>un<1 1t ---- cJEtk1 'Ei I .. I" '.: 1"

"'I.iitl.. t.. :..t\'U < ::\ ,1 1w! hii.uIIIIUaI. {.1.1H. I [i,11.1l1&lm.. lit. ;; .Jf-r-ICI. iiou.1. IQGROCE n ''j R 'IJ"1021 iJiIt-. .-.. ; .- ', .

.. Iii"" .I. .dj. 4.1\11\\ :. \11' :..iiiLrhI. I, .. ;]j Cl.l.l4t' lIIICI.l | ij S ., A Ij. : Jtt'w.I..., U ) -
.fiwTj' 'j1' .J.l.t vi lb ..titu.dI1 : .. tJ. r-
C' I'MIHI I Sr\ii.I -
P1 Ii I.
j .i e'trm. 'nui < 1 i :1 '_' 1.)1.IvIAILS .
1: ( I' d..l"J ;J.Clt.", \, '.;';..tiluL;. uuil tli: \ I "T\JIj'l'Io.i ; OlV, .J.U1. :'P. I IS'.S ) -. zy (.\ :.'... ) .iJ

'".tlll.l.d fitj.a.q.j Jt t" r.iij', "i .!.t.:1.1.l: \ !' 'V.:. !1', ruih. )" t. ali your attcntii.n 1.. lit'U'iil LOL i C '! t' iif r \ .

.....uu.lt.i'! '0:1u U..il vii 1hl1' I" h.,, .4 l itllt 4if 1 a-1'.ptr.l by lit.,1.I U- dusk Ll .' -
!t.-- )
'
I ; prjetKf, I: ".,... "I. ,.; 0'. I... 1 I. 1"1'1'I.' X. : \'i1) \ ,. F OR \oj K J 1
d.""' xt*. > the 1':1 .in-1 >
,1.1'} 11.1 1'uirt at prewnt ii. l'j ii jiiw.vt ., .1.." I 47JJ
f..w yt U.>- iu uml. 'J;: Utu !tt'ufhvjiy anuihv ,' t that 3011 will takft IIK OUIUS to jiul'lish i i.1h! < -..-, i; i ii I :. ..' ,J""iJ. AV.Uiii.teu\ re-i.il < i -.r.-
t1.II; H ,1.iI: ; .tt"" uuail iitjjianl: .. 1< \\ 11111 HI VlllI"14X.: 71" 1',1',11.1",, \ "t .1.111. 'j -"po "! ,- "
1 too I. \K.- i'iv. (;.1''"' ,!II<'. 1"-I1IJludiUlI-I1".I" li.'iliml : .I' = I.w.t' N. I ; : : ,.I.h! .. It. .;
'iifaiii.and '
..i.Lri-r t"f1.tI"'lit. tin ua- 1 < :! n v lit : i n,1.1
| 'I'll' j I 'ndif ii t iM'r.'itir'n it imveandry i tli.tt cvnin \ 1 li e .ir .1.j.'I'I.: .. 1:1111'.1 liui.t *< ... i i'It J i JIL-. I KKKI'o\ tti.. ..i I )luwrlntr..1! nil!I olh. i Hftirtt.
ji. l n .i ".thiti.tt: ii'i'J., ".'1.' s-.t JiU [ tirl tilt -1 iti ihisoilueliouli i !,: a-( <,Ainpatiieil, : .ilfi! T..
'. triiti; }im.-iiiii :h. jii\>"i" LY ul! Uu < slubi'oi., i 1 le. a. ]J.I''I''{ to ,'nt. r 1lte) apjM-aiaiii 4. oi .vniii \ e.'i'.i' .5" ', I" '"

,. it .itinu I V.". inV i.j l thi I Jlar of OIL -\11'1'.111' Court "Ith. : < I101'- | m- mill CiimVt i-, ;v. v
i .
: '-' ;'i.-411.1 l'Al.S !' III. RIES. H \ i) \\T ToL.oL.I{ i
III tI." M i j. : i-Utxl jjI Uiifjff t ,"'< "tUi -' 1 Fuiio-l! .Suit j-. t.; '. 1J'-'. |" "fl'!' I ]>.trltllK'"ll '\II! !I..::t. ALSo)

i "4 <: lii iiuruixtNiiu! The ;il.tll' iwi I ..' \--ur litiUer int'jiiiiali.'ii i ..1It ioso. tt1l4JL :. .1 .. Wi L.. >i.ii.. o. .1. ..!'.

,''.. If, u i- i'tr ..1 Jitaii! "
i tH). lUlU a vitrn-iy jI *uil ;f.nmitin ;'.i' \ 1 1\ ;. .-j.L'Lt1UlIy, DIME 'i1".LTWXJli.Y."Iln.W
1.IIw-1 :" "J") -.l II. HID I.I \|I.,'hll..tt! .1.1' iII ,
..11)1"tJ! .I l tlfUi Lad iiarr'.w "-"-li" s, "
olndiunt 1.'h. f'lI1.\"J
Your servant, M t j yn;\ |wrt f! tin I'niteil si t I. vi .
*.i..uui I n kv of tin ininm ",'1' "iJt.bth' iin.l- I I. \3Iufll't1: ,' I 1'--; .'. M..". ) < >ti';' ;. Iui siv in i'i ..!It.oI ..1 tiiiit ---,--__ ___ _'- -____ ---'- ,- -- i i'.1 r.11. 1: iT 1i FV. "TEI.J1TR'L.b.s.

4> :; in tho) i'-it l tlti.t; tinliu a.j>ititi.at us v.t"aViii :- ClTk Sup. Cuui t I > .: Pla -;.tt'r'; flairYitulov :. I .t.r.'tttitrt.t d..II" .: '. : ,' :,..tt' t, iuti w.1.:1.1 .".
; ;. 4I.- '-1- ;i. .I: ,]. i....,lit !" mil, j.1SA' li I II i ..! BERCKMAN'SFRUIT .. ,
C
ih'iifitriNjuinu. :.1.1111 Varitfc ttrtvUk t r :' S I. At tlI : f' 1 'k, Its all
;
.\ ;, !it.! 01'tt.'I.:'. 1 I. '- i ,thA, r.': ei i lll .i'I.IIII-. si.ii1ON.J:1: -Ir."- il. It."l' ul.ult Kch. IL tiWM.
; wuov4t h-u iiiinii.i.jixan; tlio. tuin I \ t. "' T. J>'O< uu: \; }j' ..,? <. .., -. t. AXI II ,
thi'1ann "O uiitliii} I..t.,*-.' a ol.ainur arrivnl; I 1'1.I it. T 1 S <"in uit tWit, Tiflh Cin ut. ).i.uliin 1 i:: ii. ii-j.i; r.-t i 10LA NTRSEKIKS: -- - --- -

'1141 i"Ui<-' g *''un4, and l.y iliut: ti ,v th- nil i. i
>k..i H t4, tin tif-i :I1,'\" uid ititti tl" mL11; I .::\ .1- \\T.\. N TElt. : :) .11 t ) V5 t'. t..l '.

ji-tftimi trf t'tf; liuiMinij! ;tnl "It.i1 H Hillivifitt ::. Cum ir Uoiiu, ('LH I.It'I'\IIIII'I i ( ,\ ,. ./I. ft ,. .11."I'! .':.!.' i I".n.i. in I-..,. I II I I I h" < t.!-: : .Lot..n :u.'l" ".", "'.: <. "iiinin'" -itIII .11' / /.KOIWLI l WATCH-MAKER, 9 _
tlj' I'IHl.ad ultairrd cmliLirftltt'uy A />/.'* ," In "i, i th-Mi .ii-.il : -'i l.i -M.liini it' i '.ii-aibn, :.. -, : .., -
f.iiii' Iia-r .itt1''j'l Si AIRI 'TINP, Fhl. IVb.1 1 ;. 1-M; > 0" at f. ii-.01.i ii.Vt ill _! w 1. ; (.Ii ..
tLal it %%;uu..:4.J ly iuiHNisibii) > to istvt ; '- < I'M! 'IE ('"im "I Till I'vnt .n SinJWt J .:, ..j, ....' /.:."'. ,. "I, i -\-ir\\ t-i lcf;'Ull-. r-t- Milii NI oTI :, I I.IUJAI.I : ; i <'A'i i'. FLORIDA AGENCY 1rj ,"-,: '-''* NMXT 10 AULltV.AVIn

"1. 'f.4t1u1u-} .. flmii" iii':iit .'iiltt. l-ircf ;at.il Term.7.\ ': ,"oJ.If.. tr.f'f'.r .It' H.'s 1.1/ITKl: !(0'0.,1.i'< ( ) '
ni;
.
nil" will : "
r ,11< I I.Hill? i.iti.J: 'Cur :ti j.'t-i- I-HII j !
J1,11)' t1ld.tl' 4\ 'lj :1 J t:11 t-1.t.tnl' ,1ill'Cl.,1 :'1 : 1'1.111.. .. -, --1,1.1': !.. -i .."'. -liitm-' hat i." '. .O) I i''.t 'ii. ..1'10, Ii; II. ( .\ ', !:n i I.I.ET I'lil.K.l! l > .\ A.M I.It\11.i t I rif.Ni I : J AILS &.C :: Hnritlge's Block. Bj Street,
,.i! 1\ .1.,1 linn I.*-. Mii.'iinl', nl I IItII'P' -: :N\ KI.-il'KS: : ,
H.. ..ei14tjr u\l% 44,4l'zi' in J:1 : :Ij.t \: -'"-.1; I. 1'1'II.: i ,
;
1.' &I.-.u.! \l'5 .. .11I. :N"ti' "i '' Jacksonville Fla.
stiurt41:11; *. "i i'iiit.vufi Ih. 1'11",1'' .L ; th "1..1 uu'i.ii. t ,isii,ot| I l.i.nt i nt linrtli"I "ii ttif |.I! 1i:iNs.: I'KN: II0LlII'-| | > !.lWKITh' ; -. 1.,1,, .. ,
.. tin. ul tiiiiicuj.i ;
t"I,1t'l\.ly ". /" T1i.tt iii 1"11 tiling i i ,., f. .i..l.t 'i\ i ,.1".1\ < 'flLi1.> tl" I 'I\.I..tlo\
i'it.1. :ii"l t''. alj..h.ill: .; ....il 1i,:" .1 j" 1. 4- J'I"ul.t bvVnlol I IIiTi't: ," ,11'1""i' nil- ; l-'l.l'lli, Vt'KTi-iil.iie-i .- ,\ .. ; _) ,.,1'1 4 1 Kl'M-Tiiiftmi-th-joituin* t.| .It I IIV "on
i.J ti.-ni'l i .
'I : up J' l..MLiri.u ii nH.s I lirntiEiiir" \ W. W. HUBiiAUOY -.:11. usiit'ir.mth..t 1. luiiituiiwd : an,.
)\ JUMI 3 iu i''J; I'-' I"i' "tt I I. .it 1" :, .r Aji'i.-*!. the .tppeaiAnu: ol the omiiMl hit tin' II. MAI.'SH M.I Hi. v. "1'1/110; ;fll/I.A. \ Matin'lit, -t"( ",-. "t-.it.1 hs- i'-"* ',1 '.,.-illO..-. .> -i'i. .

l-u.IttJ', 1"1'1 ;"!"' a' ." Iii' OIl l .tI4 : I'luiulHl nit m>r rol' pjM'll.tnt s.h.il! be viitej'-l. : I". / .' I Kitlthi-: : i. I Illiirn huI. I ,11. I !i- It- \j. I Li. a! N s'I I oI-u rr .r'l.i- .1.', It. ..> .Mill, l.it hot pi it 10. f.i.v.t'l''; !.-'!-:';; t' .'.! tf.i, i itnir.ii i.f I.,
L\"I' ,".11"11.. TIM' ; J' |i.1 i.- / / I .. \ j. .1110 OttJtliOi'I ', tin' *.-. ,.i.ii .-- ....11) I:, w ..:n-.. ;i.-i wish lt> hr T" thvnu.
11;11'i1117': .1'.1 nl'.4 and tin !M ilinii !.> di-tnifcs; 4.'Mtj.t on hjn.t i.i! :>>- t"I'I.1: I 1KOJ5T. ., .
I.-; .1.1I. l I 1 EEl.htlyillc' : \ .: b .trj .111'110. ; I "tli ;"rJ ki- ,an 1..1.
\v \ -
:"
i.uitdl
; -It i-.1tiTu. I :
it''eL. ; i'u4J fL.'u4 ;i. 1'' ) iig nn-'s% hy tint) Chili t, shall IHJ, hcaul unl;"- *- : C. 1JVI'Vl'i ?:tt"! :.L-I-j i 1"1." "- .. .' i-uifc.ii 'Vatrh.klT .-..

"ii.1i.-t (t..t, hlaii.T. .iti\! ul :!m in Uuil uicht I I'M'iih"l.Jlwo h.i I Ip4 il \ fI .ii1.. .).. L.i.. .
.1! i I *. .! \. IAAI !I..H! <*tt'fti'-.i'-ii t. .tl((1 a|M> h.0)
ut llt&"lr"I <'iv. .' I ':1.1:1' \
,4. 11. 3.4LA ill;; u."ti3'; .u- andmimi nr the numsel attornry ,.f sw h p-ivty, Sale. II. I. : J :1 I l 1 ,11' LIt; w.tt. I. : *" i> ; .ii;: .*t. Ail ,-.licbbi wjjranti-il OH4j
Tu"ut.ut", |1"10 1.,1! ii'il..jr! :;;! iu\vn itah'N .\ liui '-opy.: j 'L. JauK tfUIDEN

} i jnt4. _.]uiii 1I.u"lit' p ,d np in tl I tfjAlI .\H.,1.* 1'1 I'm J "It l \ T| MI I. '..I: k.'n.ii." I' .i& II. !J.ti'"ii: '".111'.11 .'1 ; I'I.JIi: i .v j'oca ..., --
nii'ij fu: iiiu1%''s.l 'I'hi the\') \\J.i< I'oI'j I S Cin-uit ( ..t Filth (riuiiit, N'UlhI ; I i it.i i.'. !!,.il.! HI :Tu.-. .iuiil.1! 1.111'1-. '"1'1' ) "* : '- -- --- -
,
I !I '. : I i.uiiiiniit, ). i'.il.ii.'t" "il MiU'.n J3USO I ""II i't" 2 41 IEiI!
l.tfj.i' j iti L 1
L.J:1411t4: ;jlr< iititnfjii !I.- : 'Ct'
nl'i iliiil jji tinvuiinl I : > iu .t I''kijil i L. KCornor & N .r
1 )L.lliLt .
lJ : i'fsT
"II ._-n I'.". I I n, !, .. I -iinu; 'n 1. itiiit -It} : ilimt; '1N5 a i.11 ( it
It. vUJtt.t'I. llraI..1 l 1 ...]>|i- ., ., : & .
", a,ii'1 lwit t ._ I .iii.l I -.It1"10'; 111II".'." M .ui'l[ luim-ti'-l' itliXi'i
<1..01.< a ill, } I 'I'! > | |
J t HEEDS !
'il .i f jl!..j2b. V, \t..II..t i.ull., '
I.li. .
.1..oJ i ihirlHi'jt.s 1 \\. | :i.U.-i ul i']i-i: I I. itt Till": .\ II.IH: AN 1.\\ ': IMK.vI 11.,11.1| 1-l.w v| \ lH IK ol'l :itI '..lf.itl Iii. l I'i .1 )Jim 1 ; ( 't { ; l-'j'[ (\ SOLJ I )

.:'tli j.n-1 wall, 1-. 'IhfSus11! ill.' JlflMJltlQSJi'i : 4I.. J..lU 1'4 1HI U.IT.S'P 1 110 !' I.l'iI1. -. iWjllN i ..,..r uli'. i-HI, |i.tv i.i'li Inr' tii-, : i-fii-lMl.li ;i"1..1 liu ; of Hay & Oecau Streets,
iuiilnt.v, jjirlvshitj \ a.i .\iiii-m''hV M.ii- '.T.\, 1'. c.; Ki i5'.M t ;"|1"1'"i;!. 11:11 : I'i'ii \t..I- tu-lit I'll tli' pi int.t'inii. A I\\.iiil.i.-AI.KOI'. KIVIAI1'iin -.. I 1\ '
1. furtlii'i ul .n'-lit'\ .- i-o.i. .\ i.' '\l.-Jo\l.e HI; Jti .i All.
0,0 It Wh ; -.a. .j "i.v. in ni 1'1' jtartii l iiI I ,
\vill ""iUUt t'.' UtoMit < ,
.C': I li'-. _; H! Jo .11.1 1/110.11 n .v.ir ''/.\ hi\ In.I i; ,l 'If. !"1iniir.li'i.". l'"-t c-Mii-, 11.., iI" .nl'li. r.Mi; i" ;. ; i" i i:1: i \-Ki-ii.; i Iu.!: "1.1 I
ni-.tir.4, but to- ii'iU uwiitnd 4.r ia ulmt nium I Tin-l- i"n.t.; .l! <' 1.1 t ttiti.rlifv IL'! "t "-111.1 'I. 1 I'. ;. 1:111'1'1.01:11':: I .\ r.Mu.N.Fia. ',"-, i .S ,t ::1.b -. i..i'I.; i.. 11H.. vmi'-i, '. .- .- L. ROBINSON(
31 I liiunum' f .. b I t.in-.; I ; ,
fl\.jut.l.\- a usi'tfrljiir.ol t-. i"f St. AII.U .11t.. Kl.irtiU., cu-ik. .rt tinli lull. int..in th j. t. to'--t-HlctittiUiH i BY
} I> k. \t. ,
.SL.l l .his:. ;jt.'Luiii aWa.l. uwin; U> the. Lttoliwl : I' ml ....II".tl"i 1 t'.,.111.. I tut tinXiirtli'Tii I :, Jinlfiiii! 1 >i 1. .-.IIu.I.| .!, |I" I..'. ;lilt. !1.-1 'lll.'lllt\\ I i

.I..M-Z Ute.: h.,ur, : \\'liid tht rokt out.l I .I.It-Ifl..t Tut-I I .\',rii'ii'l.r..I't.;.. i ih.!....-Tmi..liiliilv.," ami liiitln.i' .1..iii,'-.1 ia!: A-j'iitnl el UK.1I l'fOTIOE I J.IJi.u.I11/ I: 1 for7' /," -. :1 l h. -.1.u ,ut/ "II! f F '.'11 l'1.1"t t /. /: ;IJL f'S1.1I'l: J.ATract's / E h WEBSTER & CO.

j fI. J:4.qj2Ul lit ..f' I', :'J.' WU 4'TlIl'it..J ly i <'4>urt" ami I'-J I "Mini-ut-," in miit ili.trnt.ri.INlo.N. \..'ti; tvlin, It1 IIi ;i... i,..iXXEII ,
Co.
td.J, i.. I q noUUI :ui(;: k1l"\11 tthe I 1:14: K.JtlanapnK A. & G. C. R. R. iit1
.rlty u. of
; Eol 1 .. II.r..r.'.1or.\m.I.t..TITn I .\ : rirn; ; > AND) MF..VIS.: i IIi n.l' I : ': .-
4 'SIZUIILI ( h' f'1.1..011 l list 'lilt ..u *t J'. It. K.: iwC. K.. K. O. ii.I ft /,., '. !, ,! ,/"ilIwa
Aiiift 'j-
: !
:,.,tM* ""liirtut-.l 'Itt.. 1atjiiiiit 4.J f ,ill!Ih I I..". thi, 'l.-tv niiilunui'd Ml O lumliuI'rew .< I. .\ j.. .I ;,01.11", h I I- II I L''l.iI.I1 I II. \1\ I ..a f'BEIUII1'1.l": : I 1 t : UASIT.Kiaa! : I !>. I: ..11vsv &

\ fICLM1liI l.y NgJ'.tV! <';nUji a. u -.itujil! tl I 'y'tLi..'.-HixilU*, n> --ee's\' "ulo4tril.II.II-| i t I.' 'I.- .. mo.II.. -MAXhi I

t..Jt'S 011 i f-U.i k M! ii ji'u: ;ui-l Ii1.iti-4. .1.! .,i u.i I k. ;itii'l 1 KM-ijit tm ttil'Mliw m 111III:: ,.. .I "-. \VKli I IS I-. H.. ; : t Co"pris'ts
"-.o .I. ...I1It..I..;" itiernhfr* of tinl l It'll .IIH! ,'li. I' UIM'nVvi I 1 | I liiml. ti. ; : II'S5 : 1Ilt'Il> 1(11-(' -
1 r in '-
4llt.. ii.sun't: : N- > 7. u I.tui --.i-y; IfUi-! } \'> i1. I4K'KIii' :.\ IMi S-t I n tilt) A 'I I ir.iMii' ,

.l. '. \\oU ...Ul.j.l uli tit i.\u1.\ J ist 1,y I II I'"IIUI.Ullllti1ll.1 \ i : i .1, lin N'litlit-ni i-tti'-t 1\1.'' OJ S Uvt Mi CEHILXT1'l1: : ( :II:;. IIAISIXS. I-KA lii t /' '/A' .
I 'JU tll' ll.i..l H""I ly O. I JJuj 1 NUTI CE.SI .
.lohnVi 1- Z. n: HERNDON -I ru.ii.Mi; } \ .. .-. i ,4.111. I .. !i. '.{ '
l hEll
d. .1t'S' in l"t> '01' tIi ." mil li-Hii I'J I Dr. i L \ I ;
i AXDAITI.KS: :
t.iii Iktur by U. 5 IX -.ni.i iHtl .).IIt" 1 \III iI"I.I" ] > to tin ",'n. .1 i.I.! : }
1. b.iuk I ul.1ttltcr, allJ 011 : iIiv-ieitii ,""i S.; t'liiUitt 11" final' 'i..)Ullt>, in Irttvl nt ;.liui itiM- I-K' )1 LT.U( Bl7Hl.LcE i
h.d", ".J'1...ilWU tllctiO }iurtks luccio hutvily burgeon ( :iai4nli i I "I1 lli- i ,t.,'"- "I Ihuut&L.ai. ,. Lite' .! Jil'l I 1"
..- I N I T l' I KK: HCOK'\\; IE.\T. uiaXGK: : COt'NTcii \ Ul' 1 S _
.. j/nk by lire :tnd \\ ; kr. \O. .H.'j \vt- .UI j.t< A.s"Vi n.i.t., yi.viii'GALIiSiift .\ ""h.I..1! !Ii' t U 11 I : .
l-c'i. I.-,. I*"./O '." K\\l. :1. I HI i M'.V:
I 4it1';- first' ll.t* by tin Klitj'tii wingJ..II..JWI !.. It tt, .i'li; intli... -l.\. .t tSt. 'i-tt' -Sl'iif : ,', VKA>T CAKKSAI.MOXHN NOI -
ly o- MtilliIl tl'Nf byYm.. < l> A J. k..:I.-. At tina 'I.r"r Mr. -

11411, puwi i' jH.Uisli: Jon th ujijnr ll'H.r by JobnT. (,'10 IIIIM. tft. nul.l. 1'dy I i. F. lEJUI( SJi LOCK BAY si
EXIiI.lI1I.Xt'T; ( ; 11\1'1: ,
.i"Ut jiAnio-. All "ill! ufli r a ..\) 10:, on.clc rr ii c E > TO i E; KXT.i. s-t-icci: I L I T'ITEI:, ,
hltijtanni.d (1 I ( ilI.. 8? Y .
-1. liy Ii..- and W.It.AFLMJ ujiLulht'-ry r IIEWLV \ co .1.At K--IINVII I I I' I \ ; > -- -- -- .-._, ,- ./ -i r A :%//. v; LL.L:; "..'_
.4 > 1 iot. hvland till Mtaxxr &trwt, in thc pit lUnl: : EstJitliioUfi I Alml: : !. i :t'It: IVtWf' Jtf ''ll.lll .-.iltn-n'. Mill (UJV M I II ;>. FILHKIM.,

'. 'ir, W,1 Lurnctluut. S.-voral thet '.artkiue 1 IH ;Jit. ''i'ol"; t ll'llli' ,111.N !J' i ti! mil" .
V'.li illnealll.I 4"t lr. I'KALAX Xl'T.s. l-.CTTHK; XlTrAU I': K I .
.in. c ,iftteii !1. .
h ';:J'llt". s A t. i: "it 11 K; x i lii.M XV A 1.1.L I I'"\ ..1' ,:n.-woh Lv he.J.l I lrul i lyI .ul'll.J
i
o : -- --- .
y .., ., .
\ the ftiv; had lux-u ill }i4jgrt3> fur more : 'i-.11. : : i II' I i.T- ,
.tun an iiiiur luid the mini.iutirior ,.f theIIUIhIIIg A good I Hun i- '"r Millur '.1... u 1f.1\ :.,.1.11.. I 11.f ,. _.< ElnXIIlI: : : :'-. II'i '.iI AM" 1l )(. -'I- ,:. i SEC) W.\IIlh.n1:
. Wll.liKK Ijium .tll' !. AXP AM At.l \ "In
C'. II. CRAM
: v.-a* ..ne UiMc of turghuj lluuit, in By h Lard I & Lubricating LIZ' ., } i..i I., wi; ".11' .I. ':. -- j.iit ".[. ct.ttir own 'iruk- with our
"1ti. h it 11..1 inijHshiblc that any lite could I -or"" -" 11 -- -- - R.B.. KUJ'o( sciio! ( 1k., .!.;ir. .- -Hi vii-r 1 '...,:. \Vi- butniulc uur Store the
"I.-1. f'.I.i! ; 'nil' \. I'AI.VIX "AK,
nib\.)r a ninglc instaiit, a fuaJeu cry of wonder J--. K-l-llMi! MlLUKrr fiEKI: DEPOT
FOR SALE : l llll t.ut .. inh I, .MM t i ; .. .ill .tu.l' "I I Is 11 i : ';.IRDX
awl )iiorrur lisuig from a h-ruUIluf lirunvn ,

II ho W t'l 'Hul J-'loiviT :4i.L. Jf\utlble
to- the '.t.iH Iom.l.Ie fonU n, I.U ,
all t<. the "1'01iLcn LI. ..IL in Knclnnl ;
n'w i-yi* lI Kim .
J.J.in.. Moa-l-tcinl ...u.I'I .,:- t- l oaro.d .uitl viiiualt Tht-rvforc, we myitriUMluUtit
uiaj..muit i/f :U, bonu: pour U; ust, so LurnJ&nl C liiv ( a i' '-1 Wnlntit linn-nu :%_ (,')I..' :iLn-nii'n :.- milt r- of nil mt :nU-,I in hi.\'Wg.oo1!
1 waiilc'd that it \\.u iinj-ot iLlo to tell will 01' !; _"v. M.ili"i} *nj dri'x'iiis one JrujxTioriMjKsrrjx'ii FAMILY{ GROCERIES IS.- batt'l't,l St<\I. "j ''.... ,.., atif (,'!. U.uJiii" :ti'l the Ri, .i4 kuufc ,"Yc't.taII.I.

er it \va tiger, ktijijird, 4ir J pfcj, was "'l'n faintly; SKWIXO: MACIUNK. \'UllROCK.. I O YE 0ei.iNt'i J I.-; '5'z.:. tla '.uUuwm< c..r }'&i anI Winlu plantl'al .
out from tlu horrible It'\I.1 ninl r.ttli.iMici'; tine AValiuttIt '
struggling to t;>nxiu way Hili-:' Walnut jM ..I- iii:
fit of death llicix v,as a moment uf tilraitc >".' J>tioi I '".1ir. t\i Pttiustiie.gilt (1..1..-". t'Utitj lor I'l'oVlsIUN'S i i: LAMPS"ITII' I 'I'lIH I I PATHNTtitritct' I \\11"1"\1' \M. KniiL Uui'tn."Upholsttrer lOUt' irs Flat Uukh Turnirs
. wrctchiJtrratnrc ...... .\ 'ill') t" 'II. .,
the IuLla
and ocoilins >A tin: t-rowd, a* in S JiJlIS < .\):., at M. lUct .h"rt. l.-tt. '; 'J SJI'<1.'lIrill,. tl.'. 1 iMH ruq-li Top" 5.

with a JoH.-rilc] : cflort Lliurtd Ole l Store.wnrn -* *' mid ( ./tiII/I' "Ila'IJlIII.. 150t': Turd
-. --- -- ---- .\ fl < Ship : .,'lti/ / : AM-; .
licininoJ it in Skimns-'u IIuU Uiupi
blazing uf comLuttibk* that 1.0\1 ,
jiilo
.\ T 1 0 Xuni'
U U
(>
all.1 bill sprang, half tumUod to tilt: tide-walk. 1-l ii crnin i: l : ihr 1St'mo-4 tlifiralilf J'roi5'rtv. fur fait- it.i t./l' litlcxt titd bctt IhiiifDUUNl.N'd / ..Ii(1jiJl' DENAUX ,".5u M' M .I: 'm i iU-iiAN -v. 1 111.10 Ix>ng 1'lot.nl. ar.il Sugar P t t.lOUt' ,

For itu iiulant it utood Mai ing wildly around :,"' I i-imii .11'1'] '' t. L. F. ")}WE\ A. ('0 I : PINT.: M-MUKH, Large Eng. 1 tamLuul: Cal-bag9'

unucrtain vLich way to turn Then wit the 11111's) n..al EcllattJ Rrtku1)i1NTiNG '-. I : ("vo.qviI'J1(1 Cabinet *.t> c. .ruer.t :;< > 1-luly: York Ie
-- -- Ii H.wo ..
i (OAKS tAsJ .
first sUii to itM-If further away froii. Use s-uuu.S 1.'U'h'C
arry lifl/d. AX 1 IIMA.TT1ESt3 Ocean and :Forsyth Streets, I" DukL.Sujyu "
blazing doom it had eo Lylully cscainxl iiaturuga OFFICE I A.KER -; ( .

'o w'IL y, and it fell straiiglud aiul ttruggling to AND SWEEry. iOOiOO : Loaf "
the .do walk. 1 1 was..\ lous raon y to rLtrr tIe, FOR SALE Comer AiUin- .ji.l I'lin- Mift.Sluinr'e llutlJin;;. .1-u '- ', THE 'KL-li>fc>Cb Wloi. ;00 Long Orutl'lTIut,

wrOth out of its agony, and a prompt 'o- l,tt. JACKtJl'XVll.LE. FLA.Fib. <: ...MrL J. 1' SANDEKSON.iiKt. 011(5( l.011\1'11 .
; &U drew hi ruvolvi-r. but burnt, slranglfd, I C ,K1'KUsili: On-l (...11t K ". olltl.Iu I' iriuinJin -, ---- ---_.- --- ; ( : I KM'll ) k LAMl'S 2. 1867' -.ly. ( f. njj SurktWO l&li.h
tit'inj puUi'-ln'l ;
>
.. Tlif no -
cxhmifctod its hold of ", Hon l pnperli "' >ll f..t 1Bun''Yt'r': Ytrlll'r 'Ollll'a' neal' --- ------- ;; -* If It
UM tho uvs turu waw, journ..lwtb. Early
pour .. wood liimiucfef a$ Itn.r I 1
life wtnidcrful, and Itltlrc than a dozen fcliotg iu,4. *ltntiTlitn.I.III p an two ti..L-p" 1t.t"tI l I'lc-t-s, Nt.. h'l It'1.-... a l>bULUTIOX.rt"Ut \ i. HI ,i-icn> OIIUKK* Foi \VtflK.I .

were diichirgol intu iU body isbn it finally tin* ninl ft>ur ; I lliH'B I Inmmvtil rsJHr CutI.r. with in n .'if U ft. I'll If H SI t.I.L: CH.41X.li'.iiuliut AXLE GUKASEGBOCE1UES : C"I'"IIIh'l'I} I In tnforv f\ii-tiiu I I'ttvrti'i. tliCundi.n'Wniil I; :It Sign of the GOLDEN MORTA1l,
f"In.'w., ; T'.I"11 iiarn.inf Atones ; Xi wi-PI"t.itiIi. | | r ,! II. It. CUAM. u IIn.1". ni'nc; of !>t'iinLiL, liviinyA --, --,------ -
ce9od tQ il1.ru boic. nf Xoii'|>iirril. M htun, j'r4'X-pitT an.1 I IA'n! I'ri.i.'t. - --. ; Li,,r\, itlili I \ '< -Iv-'l[ try niuttml i..n-i itt urt-TICKS: TO 1.KT.i i-u
f CITHER 1'AUTICTLAkh- lixmi IIIhlih. frtnn 7i.,Mu MW jHftiiiiU' ; nnnicroiilont" uf ln>-]in> lit.! :1.. \"TOXEI.\KI .
the fire broke out wa called the "Dird Di-j.art- lau i ,'rtiti" tIt .( Jot 'J'3TH| new Melnl riiniilllt' TAKT1L.S I & :i'V... II'EN NY. rl"r, i my -to.,-. i .l 1\' ,tii t u \ rn Ui ITO 1:1- .tars'raw v''
ncat" tho fire onipiutudnoa IU>fHutvinf Kul : Impronil Brami JaI!.'}*, Ac n i | 01' 'I. I L. .1 l:fatntp in I'lt'ii'lalioull IUT. t. unviiY.January K.: i; : ., u ti >vnicr, R y.atitl Lnuw lre.ts.C *.
It
i iB that I1t
tupposod lot tin ult. n JI a defoctivo, flao. The room above wa* oc- the l'rorl'ictl1r i al eluinii\illc', }.. II 1 ).t)1(111.L.. 1J AOKNCY. ll-U.

cnpied by the giantess, fat woman, Circaawau W.A. iiUOBUt. 8U .
&

-
I--
_ -
-- -- ___ ____ -_ _
a -
.. --. _
-
-
-
-
------ -
----- -

r-4 -


--
-
--r ----- -
---- ---- -
-

I "- - i -i t'i'-' ( t-t i- .'t'lti; 'i ; < '":,. I* T i!''>TK ry nn T mL-rctlaneonw! item '.rl.- thoil.tniTtl iIv hr-l, -I I. l ii

OI'tI4 I U.l t -. i! ,. : ...1-1,1.- .l.-u. J ..:: .. I '. ---i-I- J.iilt -. i tjil( *. l--m I It, i ia -i iin l -I 1 ar Fur t"itt| ll.- -III -wl inii-.t.f ul tin- inimU-Mi-f HI >.-

"< And Jju lv I ', I M't .-llnl I'ui ; ,, il K--> ri1rttli.l.l. 'iiui.'ii'--t! ni I I liiiri-.ni. f fli'.tm i n.(in.'trinis I- ; -I .!ti! -- ,ti. -I'll'I' t Iottrt r*. Ii-Tk, iuui4| mntiriKtiit i*...
t'U11141 K: ACTS < F T1IK; I illliiTV Ii ri i it. i t 'I t < T' .l-11t.i--! aiUiM t" l." a i- ; : r a : 'i ;
U twiiilv tlmuK-uyl
I ii-it 4 ot ili> a mlily. dollar
ii.ti1i ; For 1-l.uik l I. s.i.i' imhn.f. statiiMu'ry, ,ami ini.-till.- I
-I! ,
t fix -i\ tli"-ii'.i ,
oi sai4t .
*;u-t iii'i'tinp ijHii. "! dl! J .lilj j .- tIj.Llt9L, WU1bI------ i nt l-laliA. For .t.'unvHf
NINTH OUNUKEKK 11 i l. .ml '...Ji'l.'i ]nli iU-4>tSfIniii'lin ,-, in iu'l. 1,1.11-1 iti'iu**, t-vi'; th'iuwn live) humlrc-l tl<>ILir Ttrritory g>mre r an*! ?,

;:i, .il th<- tiiiH.1 and pi .. ..t'.th y .1 iit| 4ity
.'I ) $Dui thj j .Tj i'5 )lurcin a'' "Vfni tuitui .JH !' I, i\.v-i -ar ii'.: it.v uiL.-- I)IPII' .1 u uI i : -i ,*- l l !iv-it l -t tin-lif-ilitu: itp.tr.ituuhttvii i For Mink I ii.k.t.ttitLiWl3i anil nn -ilUm-titix ili-iiu-, 'uriahjit'ls* <, an.1 sertrtary, tw.-Ire thoiMiml
that HJiil i it-ii ,iiij; .i-.i.u! one thoa-Antl luo hun Ircil JoUars.I'OiVau utulmctr' c txuuist.iI tba TVirih-ry, ftr* thmiiuttt
iii' si A nAt > jmtiH, fts ;ty' n'tit thiill 1 -c4i.i -.t.-fl iutiui.lri -i -u: u .
1 iihi.-! .,! ill,- ( .1,111,1, i'iii'i ut I IndianIIT.IIII'nrTiMili -- of mwlicinc ant f artery : ilnlltr."or -
tiJ#. .- *, .% i# / ", gjvouA )li i < if xtid n.4i"l itt I hi.'h -tin i i4t-ut t ami milof i-
i4.SMA# ( < > f : sn-- -uu-- I is. *> I.ithit.tttiotM ry, ainl ml-r. il.iJIKIIS Fur bl ink l*< .ik'cell iifoiu ilt-oi' I i-wmjuiw t' tn OH tm n <-rfih..

Raid i n< ella. t ]1.V-L'IM 4. i,5. itflhJitufll : iloJlint. IutIlitIt.it. -'- .it Iy, enerrrh-. nixi nlm-rat; .x
.rp-r.tt.> may n> I i\- .; -i iuti- l ittuiv, I'li.Ut'luii two nl tin tltily t-itx n f-Mt-ri, t U'ht hiimlnil
%4IStt.flU&tiVfl (1 ( iiATriAI. ; ejfli 6ttn1 with thv lawsl thI'nitcJ) Stato ;, 1''i -' t.o IK- fuiif, 1-onit.l. ui'iSMi-ifn'-.l fin-tin* II- .I| I )I. t.ax?, For thu CiVneral 1UrINuis of the i';>uth.f/e- K.vs'utlt.ailihn prn.nt tlif m'.Iy, 11-1-- li>,iK>an.l ilnlLnvTimtirv

iJen. t* .An-l iK-faitiifr < :i. v-l. That nn\ rcid atuig the gxvi-riuiunt of the n >rj trati"'ii.S !-fjr* \isjnin TS, in! Ui'i-i'.iu i 'i -> 11Km -- 1. li.------------ t.ur.iu. 'I.-t t xt< !>ilit!ihuu-iaiiil't'.liiii) i.f h'oiniiirf9it'i.r*. it I N-n. ILPUI- t U wo: lalmrer.-. -K of.r -outbun-ot eornt-n-s.Iti.In t'itx-iiti nf nine liniUlia witchim-ii f :a'nl*vnIn,111111 nor atn-I I fli uttW't-tt 31.tutat.V! *f Ii.Litnu1t i i .u.upi.Ii-uiti.m: -., t'-fii.f"I |lii H..T.ti.I ..

*.l-tioti v.liicli (Jiall If iit.vlc in .lit. names oi5w t. And !,. it tuith'.f cti&' ti J, lliat th? gin.- O'Sigri-s.-ittnjtHii'ilf, tlutU ia -t. !. E I I v 1 ...t-tliust4-l-y. etlVtS lt'- al4 ftt.tihIitIi .lt1 I.ui.'r 1 1 1'ii hunilrvl :Hint thirty two tl.ilLtM.' :txii I tw--t> -s.lT- JMilffail! rt-Uirr.ta-t-lvi- th.nI i

< |>*iin.T.', in Uu tiaiinv4 f the 1>., .- ,- -- Iw i UtuBf u-! i i.Iut' I.,' !l.ial wirr.intjrintiiii; ml lnn.lii! ? thu flui- furt.itimanil! nt-airiifti the KUif, ainl ininUiwuo For Ulior fuel, lights nml nincclHacoais itcinis -tvi n Fur '.tiUi j-ait \ fi. i 'fi'. IVruti.fv, sour tj--
in t ,
cajiu! r fUnns-i tboreuf, ur any ollitrtuatUtr Icarlf trtisttxn. ol'iuit UT-B than thirhtm njcmlcrs : For rrjiortijtti and printinh V1" "" anl tioU.in.
t llt-tun iwlii.lni twikkliy iiewsv-tpt-r><, ai> InfiteJ t n.ilrt.in'l! live hitmlrvi dollar
,
qnwiiod( in 'hioriginal certillvalv. si talil w5io ilall fa t.1.i tod by the corporators u a in ihv tally < *M t.lNt t Invlhc first "t-si.iI .t., .I : '- ti, ml .Inli.ir- i-uuii'l, niul. (jfi-'iixol {<>r Ihe use (4 the oiJlfi-, ami fur ro-t-Ulli'x1 IVpartmcnt.- For i.onii'OD-iitiuu of the comfritt-atit.. n. 1 miK lice uf UM.niemb.; i-> fi il,

l > ili>pm.,l a diwjlu.l "1 t't' >> }mrtnif-1i:| ni)' th- ir first mtvUnjj. Said board i.f trus ets sliallhaw I fort it th VonpfS-s, twenty-tin. th'.uut I -- -. *. ;- tiI's I i -4-tiini aii-l inMiiB ti n 4I framl. twmty-twd thouOsd tiiiaiter-tem'r.il,; tTroc nn-iii-Liiit It-t r* -"tix rnl _. 4 -& -l.ith. ii hrk., asacviitungrIIsI

i-way sail* j>artn >liq' lui h -.ttit tx> ri-l..iy I -LU-I IiIILti4 l, rUu-f ItTk. .i.penntmi'nt| of immi-y-f-riUr.l m, ,--_ W-i nlr tii,", -a t tt.iiJt *
'. UP imiiit-fi'tiiiT ) I ) thrtv clm-f clerks ami the clrrk.-< incliiilinir 7l41 t t I .
I nt'I'.iMit. lur.'IiiiK- <
t1 -, I'ii -; t.ua ( tliRIu, (1s.L.u- tLL.! I topHnnirlM-r, ,
mrl.airkiJ oa $H<-rtm st !, Lttr.t1H Iittttvc und in Uum ohall In.volid tl" h.nin- tin- u-ial fA-lliTonal OiKtc th.'i *>", -ti- ,tJ T..v ittb., ., ,
|1wI&T a .-I-, .' :..)--ul t>l u t.tgiiI.!. i Kf. miHuvr, :i t-'oi 'tlt IB un-UUi'i uf the cnllimii| i of public toitj-thrif f. iii.iUclerks itt nine luimlr'-t dwIUr-- nl i i ,

lwn ialc 14i211": tL t.1 .i : l'f"i.uraattsl to U>- crjK>raioii( Tinytiail n-jffllfT-. *f tho StMr-tft* 1't ir th') ; thl -- '_ i. -ii'! 1 ti'i' vi ILL hut tai<'!-, -ixtj-liVf I Kiiitlei, .;,ail tlu- iluk ami iue <. up r in bin nlli'.t. tour (Mi-h.i till 55sItt, .T--ij-.ant ittutnaz'rWit.. hinen ami: _tttt.ra.. >-t..t'IKt.vi.ji.it.ini' ...Itnry-- >-->H-lil, 'HI* \-,|.

ztci-bir. inlessSoc. senuw-1 c -i .1hi' .id ij.' .i--tiun'-M stvtl. WhIt) th ymay altor ;ilpi ; .' f.- i-i-1.uI-titig ttif.1 iirii'.ii-din'i; --ftlu ?v-ii -. .1' '. '. r. lr"l ;i.J rulitj, .!i.ilui. i li.i.tt-'I I st tta liuii'lritl! iijll.r. l t.tlKirei of f-ii'l ilep trtnient, two htin'ln ami M v.rityI'liif and chit t r--ik. .t >-! tin r!. nn-vtii. ii, lt l-

a M..1 ami KS of tlu- 1-Vr -Ulioufry, liLink Itwls.itlnii, ..ir.iwn.unl t tii.-! |* i. tontiiiKiT.t : HM
m1r thc j.lTp. iL. |
.i-1:1.--. ml-r and by which all d'J Snr tlu finIj* i-t i.f 1 thu fortieth < .
r' -
-lij- 'iinjriv.id
j- atf ;
: *
I 11.Ati" ." i x.l'J'i'i I'liMi-ihiu*:*. tl-" .-i'Vin juiii- ..:htculitulti uil t \itn-- .if !hi nlHu. tix-i tnin.irt.-tl a-1 litioii.il compeii-taUon W uhs.rIuiu.ttiqtihoV- For rt-i'lttl .nab! .ftlsas.iti : t j mi u iw iMnx -r, uu.l.|

HVAti: iall) pass 1; -. i.undrvl I !* *!llai ; .idi, f'.mi th'W-.and" .4"! 1 1I il I Kt i !/ !>i .ITI 1 i-t ii>vnti4ttrs oi the St-tlc* .ui'l TtTri- t"lariniyoivlti! -*. i- -I., iilkl r tin* priivi-inii" of u.t of July twuilt) -tflr-t }.ctt\s.n< t-t i .-: J .:> lx.i. Tx-ilirt':; ei lktirrt hun

10. And it fuiiiiiiuu .' lii i ', '. U. uuihentH-aU-d., Thi y sitall < lo* t a pni i K.iS j jw I 1a :;.i.- ; .>, ii.i- Lit.,1 *.*! \Vitalniv.tiH; t-rtHi'T iivcli: ,. iLi! .uij'.i hi-n: t'lftk-1. --- K'-r -"iiif ituL.itL miiti'i-ii! h iilitil .in'! -itv--!'{, tTo thon >nni' one l.iinlr Irc I ; ,i.t i-i 'i -".- '- !. i--.

> i':". ! Miinii-ftititn. 1 I UK i.-rk** >iliinl t.rty -1'llarn.; *i---iir., L.i '-U. '.- >-.' .4 hI4tiI.' .
I Jr.i'i.1uuJor U.< l
i :
ljltStlH>S ol tllf'I'-Ulnc! il; I l. a i !ary. ,ind a tn-iaiir, : r. Th<' ti-i-a-'i. r j a F" one vinplcl[ M:! i-i tho (t iu.ztua.n.d .
Kt,; J'i .!-. -..'In.:, arot Ktic; thi. L"u i!ttS urn _il hit-, .-tli.ihtt hiou4ut-t iufl..i IL itibir.-I l t 1t5. Fur ;aMitiun.il. Jut I. tuiopontry cl'ikn, forty lhoii.UKl Of-nrI ti, ti4l i '
0*&> a0uuf MI> "in riiint I i }>.> ? .h4Ui\<' .uth Im.-L, a.-, i ihl l 1. ardf trusi mniTij tl .! -ijii] Apfx-ndix (nt i :M h senator iu (the l.ir- ;r-J i lit % :tri.IU Irinimtiinl j.-u i >"i-n.ir! in. !l"li IL I- 1-nr ( iuiit<*n.-aliun nf -urvi'yur-p-iu-i.il si) ih<- uiril' lolia: -. For fu'i! .: -. : : > m.l rain u.,,,,..

i4iI:I f tutm* and with or ith; ut thi iilili'-n aj ;p. 'ii'ttht tictb < 'onjrnts, who ln> nut already re'viMil L,, v :.it!nj i iRiiHiKiitititin t ni sinitiiii t I tli"U an I >iii.i lit 1 I'.lk'jlaiiB'l Mi'iit'iii.1. .iii'l Itli.-! l ltli I K i ii I' r.rnjt itt lw-n-c 0! thuo rttouicIkarhtiieflI-- _,_if ilf IK-, -- .--.- ..n-t! -'." -

_'.. Lhi-- -iittti liii. ii Ia-i.t ,l _JLuus_ i.. and I lt.r tb.- V i! "> t K.v. -.- :: L I g' ih.-
f tho tur4 < V : .1 rfi" il.-e : ;: .I-.IFi'ii. ) Ui! Ftur .L-tik ( kli.iit.hint, u't-itinn.-rv. jniri -
> > tc cIlIll. n.i j' myriHt pii'fossnrs.Ud j tutoi>, prfscriba tho. innnbvr tboin : IViiviiK-l }however, Tiiat: any 51 nalor .
., 1or -OL.llL.-atiOit of lii.itvtVoritietjI vt Jfl3i iauu-hu4tru thu ltfl'ltlUtI oI- tff the \tttv \ .ai-I uLAhurF'r
g.iurl
t.i.-ry. Wank U> k I I'ltnmui', tiUtt -. umlJi5 l.o-t-s'tlit. i.uilhiuI, -
41L.kI-fljflt;; and in any tt.t e. In iti aad diUnuininu: tli- atntmtit ol tin 5r rt > who h.ts alrcady, ;ts a munbi r vt"the HuUM1 oi r, ir,'. t, tk.u-.au.i tltdkuu -. ,m'l tltc cit-r'iB iu liis oll'ici x-vtn thoiis.unl ii, llini.1'gr fii u-it, gi u, toil cai ttes, ruatuit. ii .aur of tbc ht-fl--i- lI1 I tbUt> n i > I ith "' il.f b ctt| ni-mf't.-r -

limuglil cin ftTl) 4UtI! .t( 1. < u.r. i? i-tMtl a p nlion oFta t Mirveyor-4eiiur.il. ofitiil l. wu pit.t-oi'tl- liiiE-Itaa t.airc fnuitarluzunit.. 1aintina *- I'-ritfl .- ; i- t .r ti------I> the Ifejnrtni. i 11 (

|r.I1-tai11i&ip. i4 t if i-x; a-u lul'ilittt; .t.tt.IftlU 1 liir c Ui'T offitt-rs, agatz r'Wpluytk ., as Ihe'n.int.if t- fit''nTi' .nZLl IHolx.shall '.'illy K- -ntit1.lt .i_ ai-u- N>t>r.u Ka, tlfcLirc! ..1i.. x-tyiiigilistrirt Iiy tin-a-1 of whit-w.istuni an-l fyr k'-i-finc: thr linplatfart'l li.r- Stiti: .'UaLt.: .. t ut.l: 4-il.-1

-'- .pt i-ItI. 1LntLia'. jiu.I ttq l--_ i4'i L'ala.ir-u i )iititi--'i "Ail a.. t In n-ni'ix-i-tin-f.llii-f nf .iiirynr ni.iiu nnlf-r, fur en int-fr f.'aihalit nispne, lalmri-r-i, JIL-I f of Vi> !;>i i"' I .. Lu.k4'ba..
Uit %vial jI'tw I <'t | *III IITdidl -> w h 4 th<- university raav fromlitn t'. ijndiii.uil.I 1. i if livv, itssit'li i-iiiat4 . \ i-litntl vi f t'lu' M.-.tl' nf ItiW.l iin-1 1 \Vltnlllllltrialfiu'iulli vr.ttchim'ii, r -'ltr.; nt f'iniitiirt-' anJ f>ir ruUMvUiniouiitfni Ft* Mjtl.nl. t <** l.'tf! t i..* ff imt iteTcn HA,- -.-I.I

or fl.imiis h> usu-i in :xiitl tmu .*t tJ in all *.a.- t> liiing t'i' .-ir lutniH'ii.- .ttivn. A j univs rtfuirul| tu n'liijth-lf .nit full M-I. uiiio Km, i Mia i i i. t ili Idri ;u>,| inj,> uicr, tilUt-li lli"U-.Hi'l <\- >.i-\ L, :N"i-'n .*ki." ii-jrt] >vt-l July t r.niy-fiilit II (t} -thoiu.tnit dollar?. Iuisti'-- *, f-i'Ty .'"' ft I 1 -I i' i i"in.lr l ilnllar

I1iflV 'all I- tin- illy iic:- .IJ y tI t ttn Mi- tingo i.1! said )sqil1 may !h.- vallfd inuh.' i tliouraud three hundred and scvciitV-livt '-ji) : rtint-nt of .\.grattItitrtFi' t-i>i'ijnn*..us'a' -.s tuuuIuZo1hiu.; ,.

il nnyjmlgiii or 4tTve n'r '.tr.i the trust .ilal! 1 !h-- {. .. r,ui Itn |*. ,4 I I.. I ISuiMuurwiii-li.! l.I' l.\ tliousaiiil tliill.tr ]f r.tununi, iiri-1 the cii-rku in In-
in imir its pnwrilKand liars. a ., --i.tti'. I i-.iTtmcnt.] l".i i :.l i -ii-I !'uiliii, | _*. g lii1tf ;It -
id l<.''fctiiau or nt tin 'otijti't t (il ', 't.usuiij, tnilar'- i'"ini)"'ti.--.iti'iii of III.- -iirvfyor- riu-nl nt thy t'rriMrii thirl} t-1-'ht thou-unil ami tsx-nty iltlfar th<- t'riit! ..t t'i'H t!; ii.-; -'t.l dnllji.

; ffoiA aid <* Hjr*ii<.n. ;< i-. in-t.t' nl IK-! inul.iuiu', .iu-1 of d'loniilo itml t"ttli. nn-l tin; iItriin liiluili For rontiii'ncii-( \ie. : l-'or xtatloiiory, fraitrlit, intriliiiof F.-.r ,ti.t-.i"- '- : fi-t I jti.ii-isoftlieB'nito.lM., ,.. .

f4U t' tf.ri'td au1 ht .- iki ifli-t t 1 it < - fffjiif-s one tittff-n tlio-iiii) : II 1 tlollare.l'i.r Tor; t-iitiiK-iisitibii t-f the -ui x i ynr-ii-iii'rU of :cei, onitem--', thirteen tliouKnvl dollar lar-.

the a, .-1 &.* ii th. <-* --4- : tad 1w--il Tnaclol.. That I '> '.< j<;ut3vxix'tliny lluxv tlnniMiitd I, iiii.luding; thn i iiiju'j itimi of I'nii .1:tI. Sim* I -n.j tW'i.iluri >= Mexico aii-f! Arizona, three thou-nul ilnltir*. Knrt-II-ctin< agricultural fct.iti.itic, for annual an 1 Kit- ...fii.- I : : .- .-I iiiupnm IS mi

1 ..uwj I'wI 1s-.n .,Ytri.'J -. : tit .. ui.iviiity Khali f tli.' followinjj df] ..11'mi indexand laws nt thi KuiU Stalt--- lillef.itthoutiand i ili. imrtlit-di't t .- l-uiHiir.-. fiwn I lUmi-.iii'l I l thrtt- Fiiri'iiii'| !'. iuyiiiif tho ..att.tyu.i-g.-ittr.uI! nl I iiiiTithly roTfortH, lin thon-Kinil dollar. oi titIliiln t nt .s: iti.. tit liAIJtistr vt ----i.t( -

4 p1 tn'n Hs, and such OtlitS a.- th- lanl.4 ta-u4." .- tlnllars.FtiS'ilerk. lii.ii'ii.i ,f aii-1, twi-nty tlil I irF.r !LI.I -ti"l I tin.ilr! i ui IIH ollicf, fotirli-t u thou- ni-l Il_ For |.urtliafe) au-l dLttriuutiun of new and valuiMix Ui'Ii-vtif .lif i.-ii'it in inr:. iiint iin" $}.m.w.ut4 d4lt,

tjiiiiitufitt t-xjituv n! Mt-1 I I'tiilJin.f l.irlut Ilur' ,-. iI'.tr /. : Fur Lirvi>f tli r> < --- ..I' : .,- ,,
tii-. II. Ami 1-- it liiri..' i -\ }-. u-t-., !1(11 1 <>r itti ii- nm nt tlnj .-ttrv -yor-t r.i-r.tl nt i'lir "-I <-' 4icu!, vti.'i'ialilinl tlo.rr.inI .u&&b- pr *:tt.- I'nutt ".fl'.s! ; tr'u 'Xoaioin.b i ,

naatu faiiy sj-il't! j":1i-t: ?l>ali J i.-L itt l gi<'al : f f"'tat-il', I&iiitih.; iwilii inc.ixlh .4ti\ h, Itfty-iht,' tho'jsaidvtn hiindtx-fl and 'lirttt-.ir'l i ii'i.uv.Tii Tt-rriroiy ,ind tliu dferlu in In < otfii-f, ti-si- thou. :aiil .|"1- f'-r la'-"r' in )I'UtlJii. tip <:t--l-. su,1 Ui:s, .in-l m--H---l'- huii'In-it ii I'.t *

1b< firm wits liii j'tiviS1.1.. 'liall L !I. k-41 i-tl ,vz -ricaHuix'! lil'ty'dvHars. my I I IVti'mim'iit., I- -- > -ii inh-iSm i nl i ) ''i* rf'i- i..r'. 1 im tun ili'im*, civilly tI.o.iiM.ilrldoIiar-1 I'mM'tnl That I l-'oi-tb' |p-it t i.temithirti.i.ui F -'Lit of
|
.-. "ftlw l "r rtvMriisit. 'n ot thv '.' iiri.il ul > thf I "iiimi-i i iof ..i'TiitiHiirishall ) *I lit.I t'ni'i I Iiv -
:i: > rit-t; iitt' :usu 91t -IiIt t lni'---f hut | Miittym n'iiiiiiiil i im only purchase -ilic l'tL-aruu-, ,
iwmt | Ml Hir, ui I tlii -: 't! ul j.. rtn. is u.tHKlmll s --4.. And !1.- it .1 n1lm t-ai.ii iJ. That I In-i l-'ijl, i iiliit"! Jtfiltf*. l-.u-nlv lit Uinu-\uid t tivt- tr- i-i'* _. -i.-t.! tJ- M"IJH ,m--:--_- if Int'-i ;, .; .-I ,. i-t.lut : tlif ', tv.! iu lii- orii1ix Ih'tt 11 iti! lit' limi'lr.il.1I. ilit.tti.ntf.! v.nii tlit* liiirl lieteiu :ti'rniriittfl| | | for th.il t ts't.--, ii'-i-t;. ; i ---I 4 -

tranK*'-l t't-1.i-in-- s< :HeI it* A sj* i.tl; j : iii'-4itt&-' f;i44titii< :i( .i i the- :M \ > ral di-pitd-Ii' hundit-'l (u..IIu-i '. u. ..u'I I .1, ; b -. I. .ii.1 .|. .:i.iril'tfi -. |Pill |*>i.-t*, siLt it *""rtu! a.- art.urc ami umomniim :.> tit i, 1- r. .i. itt t !

twr dull iatvffew, mtftii .O fiiol: tilt Mir\fyn-iu-r.il I nr W.tfliiiulun nniiiti I ) nr ilh .1 run I c ma-lr innit.lotitalile l I.y fre- i it' l luijatiltI .. i I'd.' i i4J&

If : ip- >! ii -i t > i.ty il'ill.tr". Tt-intwiy, iiii-l tht- tli-iks in 1.' ntii.'., tmu tlmiitn 1"-Itt i IluIl-i! from ,n'- part <-f our nwn cniuitry tan- F..: ",nt.t nwitio-t vf t ." -irn-t HKiri,3K ..' .
.wiu-l <
Liii i4.all Le 'mi -
a tv'j'titinr. ii dl iii-ti-u4 I.> thi-ir ii s-j Mivij iaculls---. j.j.ai.iiii-*, lw<.'iivj-ihi' tlitti-iuai| it.!nli.iiF'h -. F----i'. n-'iHiKIit, ii.' '.: "i ; Ifil. I tliu I tl'iiti'l I I -i\ )h'liilii :ti'l: iiiut' il-jll.tiH ii'h i- lr'xi It"l, Th it tin* cfiniJiitaM'-ni-r liall. it or 4I -- t'li'H-.tn.l tfcrv hUT.'lK t.-i .

may from litni-t'-tiiiK; f"i.' .' U.( > in-- '.;il> 1 -i ti: 'h411 iiiiItt.- th- 4-ImEIM- i-i in'i'i' uiit.-< -llint'in> itlir. -u.t tIuIu1 u--1L--t1 l ji.1- : I ll. ,-,. *. -', nit ---fnr'l *, '>-! 'f'f.i.'i- in Ii--! i iii- i-, Koi CU.UIH n-.tti"ii -f rt- :iiilcr lit limi Illlt-i in MivHiiiri I >! I llf litt'f-nth l-i> nf i IK-01-mtff.-r iniiteh yi-n- iii .e- K ni- -ar- ca.inti .- -i .Li1)l'4 uutiorifiwl ti., -

an'1 l i rngr M f Iho jwrtucJ -; .) t iti-f-n: aJi'l ..tIviso --i L '-i-in, *1i--I il. -, with; th.% ad\i i.-.' '.{ tlut'"tf ] "- ... fniij--i win I'luti..mil. UuTi, -- ''ir-i: i.-t i-i l t.irtIfH! -i-1.u Ill ui iiiin-ln.-1 I *loIaia'. r, ui.ifcf .1 Tf-.irt| in fit-tail, to ConKn."I all mint-I1111. 1.i>f ttiesa.utbrujn tj n,4nil lIt, ,,.,,. ,,

Is' their Ffif f-in-f rt-.itiiii t'i mill .flII.t4| II, r, : tiii-l 'luk, Kent nl iirxv>yr.-ii-a: > u .0.' < ii---Knr it-nl nf111- t ymit ii'lftl I I Iy him."Knrllti tnturr n.i.tyn: tni.ti' :i >!i U.-.i '.

jn mwissriii'M'x tin: tKifs>ar> ti-xt-lvwiks, .nr -t; h I 1'i-r A.MUiiiu'iio.tlitiH ,in iiii.i-.t-- u! itn tLLI -. ,.n.3 t I.-- k-. nif i-h ii f-i-tf.il iiif .-i-u.-r.. .iti-l !li;i- vt Xf>i-it-ii, f.ilV nlli'tUl Cr'i: I lei, l*>Kkn, ,nt.itin'i, iy. ; fiiiirh.tM.-fif the ttloxi.-r Miui-um, lui ihui.in. : Knr IK iT! ilm: ciifiiil.n I-qt'f i -TB tin .'ui. ,

1 '. AuA 1 IN It furth. t r.at.l i i'i.a. I." -4IZid uul n.-h diploma.- th lluii a'id ;i-ii.J !ii I .. -t 1 ntlK-r iiii-iili-iil.il fXr"iiv >, in'miui_- of .! o.i i
f an- ta-ia illy < >"t>l ijfjutjsi'nt.ilni dc.i-jjut.s* li' tu ; in 'l'i.i ,1'IH- I.AIII In- ttil tnrtv-, --'\-i t'lvli-' | aty nili-It- !I-'U! n t a-i-i r'.wi.i M..lex ?. / --ltnc,l t It .t.q.b, *aty th-iii .

iA-t fOic sum vii! < ii any : j p iti: |.:uut< < -! .%! 'lit"; JT< 'I and ;. rant. d in ,( li. -.*- lull V.'rsitir&. J'u-tiit.rj.> *.., tilI( iiiihi' ala fiiv htmdt\il t thmtiii itt. I I ii: i .ii i"l I i m'iy: 4-! ..tiul.ir > _'-r, Uit'-c'ii liuinlrnl l tlo'.l.ir-. Kur < nipNirif! nx-l room, lie tioii-jiil! ttxohutiSr I- urlr .n.itlnii

.(1i ibU1tlI 1'i iI,. I- ,-'. 7. And bi-tt fiiiHu il tnilvl.-.U.'U of i it.! ill-; ..f illfl, I M'in u ii., t.i-I 1 1 i-'i.r r-i-iit nl **iiviyoiinnil'! -. tiiIi'stI lifiiriii.t; :, <-l fl.iltiii". 4 Xj.-ri i :is .! ---- '.r ,* .r. i '-i.it)tjg;
i-na<-t*< Tliat t : } u1-'ll.tr- j II t tj
t -1 HS iiu--.. lut-r, .1 i-i.nit ii nf, i>a-itinii ami 'li.-trilnitioii* nf j.l.tnl., iiltiitir.tuI -.I, pIllti-ilUK-'lt |irti: in_ i-id I ia, -- -ritiN _
t uilli-lruwn ly 1it** J.Li4 i tv4l-1; 4 tin a l> Mid f miStinjs shnH haviP..WIT 1.j u-m I k .eutnjuatsati' oJ ii u "t'i' ,i--. l'-i i l K-, t -, 4 iolii -.sty UioiiMii-I tiii't ?litni'JiVfl ml I i\ty- linhi'lin1-i cly nl 1 iif-wiiB1. lixt li.misiinlilull.ir". -.iii"i! t ..iirtC' th'iii-.iiMl d.ilUnt : rrovnliTlti!t m t. ., I hoit-I-| f ft y :iiiti.t ti.-! rnikj hr-- iirv

OHI tJiajiO .tfdiigIi-i4: l -, .- i-r !' ;nu .HJV_ jT"lt-ijr or tu1r (>r ulh'-r flic *> i'in t- I *.-ii-ri*, and Mht-r* it-. '-it itt ; an .mnu.t! t1irv. .t..Li-' 1-'.-:- iUi"i..t| !I.i th': 11: u.y-r- riitrtl: of \S"i-hi tin .'. ',. -.itj ,lt nf plants fulling, ami .hml' hal! I I.I v .: n r .I th t t.-t': fc. .t -.. '.in- huu-lr.Slat.-Iuiut l

during iJm <-.iiit ifliiaJi' e i.! ll j- rti'i fx3.*| Liil' .t t -. ;iti! (hi1 iiiMlitutioii SVii-ii! in lhtjtj _Fl ihv iu nf lite Holl--r .? .* !, i..;, ,.( 11 -. --.1.1 ., '. .,| |.- t'.ii Ti I n ilt.iy, liii i, liwl.-, iil.tlii.iiiry, .tml otht'r incili nI'nr .'i.iim-'l lo nut-h a** un alitj'tO'i to iT'-iu-nJ ulir. ..ittian I- 1.1, > t""f !-r .
:Lal. !tat! lit siv : t.ij :tti.u_
ini.i. fal inItinwt j tf. ,1 .t'. 1 tin- <--t-ks.! tue-wrtiijfi1, : -- u-tan* ,ut--t-'L' i-, -ti.I l I ltI -.t tIsI 4 I Iltiliaiud duUar-._ I ti- ;,rim'ite the ip-iii-ml nit -r-it> .4 htfrtiMiltiiif, -t Ffl l-l.pli.| -! (: it r f.-rthf
any jiartiMv* inay aoiiuidljt 3 dw- ti! < ini< tMl .1 lh > tt'nii-i r -ily >h.tll i< uiii i1 i -. .iClerk ot fli. ll-'U.M t Iu* t.ui- l-i.i-. hut- ,' ilil-.i f* In.! "I 1 t tll i Ix -i nli.I i t
} j ; (' | i.i u4tico, five l.i'ii.ln'l ,mi i ..uiuti!:- tli'Ht-1; MlllVint-Ji.IIi'i.il nl tilUi i :i.-i ;I- I nit-iii? llimic-h'int: Uic I'liitiil e mi OI4> MMH &--njU-.l ii'1 1 !I.> hijni i ll < '., Aii-llcTJl fbrtlMT aa* 'I.! 'Ij.v. L U iif tii'iit-and tlir.S hiindivd and !>.. I :1!.! luui'1'C.l! I nU'l I l
1)ayfl34-nit of fitH-Ji .trt< 'a'I 1 ;1I1 '. KTc lit, < il ,.* r.i i .4| lrii-1iv rth'il! i'liWisli ait.uniu-tl i i- : t.iiiul i tiii'-S li-rk .aid nilav>iNttui: tli 1 ik.i two thmi.-atid I Ii I-' >t-.1--IL--iti..l| i f tin tlii-, .| ifi'lilfi i >i-1 ii i !> i m tlitu.-itnl 'i iiitrt.I'li'iillMv t'iu-4ml! riirht hiui'lri-iilollar ,. L r .; : ">\ii .11 r !i. .,..-
.. nl I
-. litInk- Llt4sl-------------! !*.( nNt < Mintat I'iiil.i'l: Iphi.t.! K-ir .vilantnl tIlt 'Ii t t '' .
t-L. I .
1 Ii ; : $ !
arnoonl 41 iul ti.-l ;Ij s : : *
.t-iijn.sl: Ii -.i >; ; of '
< anhibil i tbri. '
; n-; oi thcailUr% "f tif. uiiiiSf '. : i live lutndr.-il .uid niiH'ty-tiiv.i iltt'lu.- t h i. ." _i i'i i r; 1 1"- nt! >n. tl.n* l.'in-ii-, t .t'..i! u I Sr-i-k.t, Ur !L l"i'kftiliniivry, au-1 ()tIt4'( itt i'k ajt5ii tg' ., -uiiq i -i> .tji r, iti'-ltcr ami l nfim-r, i hn-f t- int-r an I i.t. ( h S --i. I '

)'3 n'iit if iii1& ; .' ,: i p u j tli'iu-'iii'l' OIK* huiidii-fi and t-iahty-i'iui} ; .1-! '. > a I' ,.,-.; i ;,! i 'llij, 4'il' Iff.l'"i i M" 11i f: tW" limn auI I flnllir>,. -arttur.i .- : a--v-ty.-r ami rcvi-n U'-rk-, thirty- t-ntK ; ; L-- _;- ;; \ .tint IKta.t.iitx* -

ain lo In.1 di-iiIi-1. li tinyi' i <.*-$ iii JM.Jtion 'i. All'l 1 ; 11 JlUth-r < -SUt ii .1. i J L l': ;' ; Iwiivi: aio'--'taul. ckrkt iitsludtnj th. li'H iriali ) irju :i-'ti-tiifii tlio I'fiir'.li .iulit"t' ; i i!' I 111 I r- 1 nr frill nl t.iirvf-.i-atiunit"4t_ flit't* in to- lut rit'-ni H.t Iho'l-viii't livi hi-'I'lrd ttollarr.KoruMffi ; -- u I.- ..,i L i a- 1-e >r ,.i

(..mull irx>1itnS f tt iiiI 1 ..tij'r! !- -, inc.---t'i'-;' iau-l .1- t-!,"jt ni.> -. nm r, iiu*:I | i.iKirt.i itifl il''iil.ii.h: flirt, UN-! Mtl-mi-iy, all.tli of vntkincn iiifl .wl.iil tt s .jric liti'vir.tii'l 1 l't-.l-i-; n.th print.
| t--irfl 4iI -
> I. ii' itt two t'l-m-jiuiil' viit hundred ;ui I tt.\ty iill.4rsafh. ll'-il. : 111 In iillli'-, otu- iuui'lf"! ,'i -I ti'li 'llmu-ilnl It'llf: l iiit-Kk.ul.il <:\i>tiiff, flu- IhuU-iml l witIniii'lcti txv' r1a -Sit-u; thon-aml! dollarFi .. KIu, I _- -

jc. 13.: Ainl U* it invtl'fiiSAitfi 'iii.r it t any d<*nai! < m. :rilt, ;ranJ iltvi.x. -; 5 I t win* % -live thousand iai ..hnndi'. ( -I and liiitir\ <,"\ nii1ixt i > 'lo'l'ttKi'l -. : .\\.u: ; hIti'Iruit-ul ;tzt.I; fotitinwiit r.iin-iiv. -, kt thtusai iJI'o. Kjt ..; !- '

it Lall aiiijavtliat Iiy tin I IVJH* lit ni ml i. -; -1u.--4 t- in fi < mthii- i +ji.t Iv.in'tdillar.: t-3ii i and Slljt''! Ur-lti .11, l.f till tilth .,'.-i.-i' | > I.-. t ill-ill, ..tllliil L fr ) .- .
,
mi-: lu< mnj' >- .f ,
iniaSt-iig'T, >.- It-it-$ ii ..<-.i n.,. r.i l -I! i-t.--, in Iii- "iti 'oiivin -\\'i ;'il I O.i'i UiTilnl"1 fili-1, 1-rtk.-, KUitinnt-iy ami fit'iin nf thit'j .
IT jitxifils to nny Ti-.a j.tHtii tL.{, i.ii"1aliita.1 ". l ;. 1"i a An-Hf it iunh-t I 19-f- Itll -lt.u iirt-v ami) rfimstif In.iiri.- -Il-: L i a i" Ih' Sji.a.i! i. ,. livu iliilLu-: : -1! a'., .'. i-t- iilit .
u u t'i-1 i'n. i.ifi'Ii tl h .iml !1-Af nl> !1I -P ,--. : : i if Hlao Ihtiit-.tii'l tl-illar. -jU--iM i "I tin,* mini, i-c liiin-lrt-it tlt>ItarK'r 1Ii.l -

has In-ill njtltioiil. tl") ]iiii. i I. it8'i.Uiii I j t: i i | 1 .'ti'tn shall Ji"1 <-nq4< -\ i i' -. I1:;: T' I \ -.-:.\ '.\lJiT d tv v ;t, h. iii-l : ti-l-.tn-l! : iWu5iuii !I-- < iI) "t iliMl "i i tin .iniill 11- l-f till- t U .1 TI! l.ltil' / ii uiit i.f "'Ini ol t'.f tinn-yt'r-iC-'iii t.tl ol I'l'ih.i, in-ixht "n Ijiilimu an-l foin, five* thi.m> t ilnli.tt tbuutt .u-.t, -I I' i .1 S n rapih, i

tliti &htU 1 i. .*iul 1 t IM! >n. nlit,' n iii itr any I piirt 1hri t in lankui ': i'.i-i .ind iVsir-i'lilara and li hty tmt.- : for i-. -a ( 'Iii 1-fJrf.lrtIllf' tit, u IiLI I a. ,it!|.| tllfllflt .- ti-_I iimiin.ii.il I Ij <\>i! \rt>. Hi.nn.li Mint at IS m Kr.inUt'>, '"iiliftirit'' 'r '-i1lift -- F re .ft t------ -' --I bti.

tomakt il IMA"i ., i.i'with i.n ivt ii l.t i', ,( -- i-iiiil: tu -' I'ui-i. .t"3-l III: 1 il"'ii-i ; hi lii -- 'cr i it'iit nf uffttx 1- I Uu tui-v-iyor-afiic-ntl Nt-v.i'lt t "I .. { ontl- n-
ii.iiry ; i? : 'U H'I ntSnj "lip-rintf-ri'lf-nt, trraxtirt-r iyi-r, ill. lt-r ;lii'--1 as I -t t '- ;:- -
ally iHjm : !.: its -ii4i-i'-.-. itne, th-iKKiiid :our hnndttdthoil fli't* I lirt.n'i 1 mi'l U: .i I *, -tI.. '.' '*.-. tliniu.tii'i onliuji'li. -- ttviI .'!- uiii iji'i.n! *. r tint if.-r.tii't "iiclcrkt F. .
i th"ii.tii-l hr, -
'. 4 thirty rive ; a '
inlunjtft.'Hi :i IL; turtih lltif.t { : 'i-i-' !ui-l in ti"! luttiti'.a: -.1; tin- I I C-/UH oh) - a. *>lit>-fin.. It
Nj-i i- 'I'.i1.s fwat >aud tutu hullit an wsy; Jnii irI'M | Kxjit ''i.-t.- Lii ihc Uiiit'! iaUittiM. 'tirtlfti.txiiii flrt'lft-tltir.''1 1.t -. ... : .

Sj : II..tsi.I ii.i i! liii-itt. i .I_ I ti-i II'.tIiti.; in thi- ai t ottlaJ J !Iit.! : lLtil t '. *tlyd1Iu : ; in inw-r, -iIito n iniitj-n .itou:. t.'th. lis-iii't .*!" th" h I'ini".' 'I ; tin* fAfi' 'IMI: > nl thrittirfiit'j| Court 'mil .lislri'-t l-'or MT.IW'f workim-nait-l ailjut.rtwo Uun LrI l..at I -.IL.-- ,-r- I -i.-u thlrttnii ih".

f % 1 .z i ; t4 e Stat' >, nt.if.tnnt I tr.>afiiiTtr, t-itJti'r! "i-t.-int I : -1.u. a nilil'i lit t I tllsj L atUI 1 .Slilti.r*, i tutIti.Iuistht..- )Ili-trii't nti'i'liiui.i. : tixith"ii.iml I fntir inni'lrffl nml :: -
( |t-li.irr. -
U1 fifty -
---i: t' lit -- .
i 1.t- i ': t' 1 1'l 1 il'illaic. zi.! '. acti.-l.iut itiii-i-. il -- -- -
.ngi.- a L -
: t-ii : f4i. f- i,, 'ivi-ifi .. -I 1 -- -- hii.
ii-'l -.iu .1- .t i jurnr I ., .
-ilst.tiil. .inuiliu
: !i- U
> "j j >, ; t. r >- -*, iu :u.t tif r Knr itt- i.ltttul! ami -
I4Te 41 wIi cuntni'-x-nl 1 a: -
$.eily r ( tM *; j.ai11i. I i 1 .' C :- ti'i'tlj;, nl Ii 5v4laii tilL .-Ui1 t,: 3."U.11,1 i-i'.u hiindiiil ,uid 1-iity dniKmi'lr i.in I f 11 I- i k .t''i tli>. < i. ik.i ,-- i >i.-* .f-ftaiit im ---a- lllllli.l, ,l-.il/ ll.flll iiill |t'llillill.-., .sn! I f fftflllUfif I III -srt ta.- in :u.I.Ittisnu t-t axniliWert'fit'vrjn rwtIAIII, ulL I r 1r ,I i : iuty-iduUi-
fifty--'n ; :
gwiicrzi Vzutluf1 inadf) liy uliis ft.naa1 *.i.i' .v.-l.t Sfanh if. 1q47 I t Ui-ii-.tt-i! thr T. hundnil and lv> <(\ --i r.tin! I ii fi.L Iin !iitilll'f, 4i.-.f hiii-'lrtil, I uicl 1 tiUlyi t ill ii t-I! _S iLL i iilti\i\ Juti* thntk'ili, I'iniitt.-fii hini'lit'l th'ttr.i.l ,n*>l ? .TIV-i-t xi-n il-ilLtra uml| :vnilylUrti4inli. r t ti."I'I'iI ; i -: )
h i i ,! tin.s.ii'l L'lit liutiilit-il P i I 1' .< *i iil-l >i.\t ti i4bt iti'l: -"u.lr.-ut I.'ji.r.
;; Vxtaitlv14tU > t.! r i 'in i.-'ily tlnll ii". > (iri-xwu1 yu'irami likf i- fttrm'i.l -- i _i-,; -
d : -4lin m! n. nt Iwo t1'ilLtranil ft'ity K-i'; f'l.-ij, t-"itin! :. t-l III--iv.'i-l;, i 11 tji triH-sii > i'l; _' I the I-XJVI. H ill Mlilill Will- U the t'llitt'l o U. : ) i.e-. >> Ia1U of jflE4 PlVtlI( y., ('1 :ti. I i I! t ::4- II( M' < l.mAn I I A-1 t ; ; j :inll.uil.i -- Stilti.iii.n K'-r -t-| mii.1* "f :fintltr< t* hmnlrol fl"H try.A ti% I.- itL--i ;. -i twnly him
jtrj itt i 4. lit- -a' It }>tr day. lh > thou.xUid two Iatu.Lu'i- i Ir, Ii.l tiii !>, :iiii'l, tli iItiK >. iin-.ii ''r.- .i :.t' r.t',1 1, in 1 lii'liiig K-, itl ..u-sottiuet- th" All ir- --- I ti ti--! il h N'f v Vnrk. For Kilarii nl uhi--t ,
.iy ,
ti'tli of Iht) ) ifiMil.i'ti' -\ o1 ui '. :r'Hfiu: \ V : S.(1i't! tl-.f Tr I -a-aj > jt. ; I .ut'l iilt\--i\ dollat.-i ; ;oril-tk t. .4)Inhultt7'.I .1? *.. '!! ILL f. li Ll.LlLL litln-tvt ill InI'tlii', Hill* t> mj < ;- !. ml, ;tii'l I Lhut'PtuiiuI iiii'l t i \tntn-.miiy i-t tcii'I'i.t! ti-iyer, .unl lii*-hjtan.t rehm-r, ii-si>t.tn'.n- :imyi !!- I -'---: .. .*,
,
viti thc, j32 ltt (Ii : tg -i4 1 cia l.fl .-,- I'.i' :* .it I fixo ttunliiil ,tail l4 r- < itty floM.ti' I Ifinliiiiti1- ilL -ir I in Uiitiiiri| ?itt* Court of thy I inli | ; > ll-r-i'l.-lit
i { -t; i'l' t sv- *'! > nil.. a !< -iy .Hid Ul' :HlVs, t-.Vv' :.Jii'llAltlil iH'i hillidrvd Hid 1 ,* i r, iillici rt nil cl'.ik', twraty-tivv tht-u.xtii'! .<*_ .t :I h-, ; I ,& --- -
'nj>i'iiH.ti id i nt llr ">!ii'jl'i nt t tlii- tit-.t St.ilri i in v.'hii l U tin' titi Lt-t M.iti-i artniimriiiil
. i.iIitmjf.i 1i tuv, .i -- aii'lnf iLiLnir1 ilolliiri.Km I- -
1 .
: :Ii !if-i l I -
,tfl.! i. U-iiiti' -.i.- _t tI, .
| Irt-.td.
dolliirs t.li rt f'nnini'tf- Mill li ftnr. ii'
niii-y-lwo tu i..lfftlt'iV! frn-i.-iilion tot
isji- ali-l Hl( i Ii i it.-, I.ii.-; r, til'in oli'-ln-f-i.nitiiiiltf'l ;i''Utn.t I lit- L'niti-1 I ..v.iKi"f'f wtiifcnii-n, in .nl-Ulinn io I i In, ,a .- -,' :- -
.dI4 fv *iy JJMttirityf'iv 31 & !i. .1 i.-t t L I :..i :r il! by th :N .i'i .iiij lln'i.- iji I r>-\ II. Ll Mi'ir jlati-- mill f' thf ttUtXisZpii -
LI n i i iui-titi.tU.ir.i Iwn tiiotisaiid fivi' htmdivd, itul t tllTV'i! III"i! hltll )i salikfjiinj of iiriin'r, one niili"ii Im'i.iiic- formtr > iiriitiuiii- thonwiii'l ilulltr Fur .
< < l ,
ii pr ] forty ; I
np-i .
: 'tiliy tt.-': i-l.i- r r I i.t'i.i-; .< ilii 1 -:I.' I-VII.IX.. llirt t: l huti iivl lliiiuiiiiil! tl'iJIarVtr -- -- ; ',l thi- il'-rr. j
. / jiariin ti- : 1'iiit.rl Suu., ...1| Amtii a f niii- x -tvu i1lLtrI.; !I. ik tu i .yaiauiiit! : ia jijih"i l: IiJ.tt- i .fe.1 .I -
laitiur unJur thc itki cit t ; ,UM .it.l > j! 'I : :. -i attf-uti.ilnil. Tint tin- i I I-ij & :-Iu1IL-ull-I; / i liic i iMfinil--i.-ii-1, ". t u low \ : l>fii tint iii. M.i iuiiijH'ii..iliuit nf tin cu'r-tnij Jc'oi in-i'1--ntil ami cunliti::*. nl tXl.tnv.CiIty tln! u- IUI i flL I .
: -.r t.ity jli-- i-ljids two thou-t.-i.nd file hundted .itd: -i'ity fliji f ti. ilc, :iiii I tin- tlsiic.Mi" nf s-.u-, ,tiit.iiit 1 -r- .it llu m..t
nl I
i > -ji.-f r, i.I! tin I ,h. L' I Mi-ri-ljny rtathi): f ilirU, inl tini f.iml l il'ili.ir.'. ..
-
tholikn inU-Kit, shall I 1w- \t-il i- ,t i. ', : ) 1 !- i umtrill 1-I.- |.-.r, l*y uu ..' itid'.tl ars clerk tt> ci'iuuiitte*. ',lul.iitutwo l"U-! ''-I i !I.; !t.! -'. lull t i > tiitih'iiinl i iinr-L luuiih'-I ; tii-l I twt t nil i' li-rs! i.itiiu'i.r, a.--itttitut nu--'rt.-ni't-i'*, aii'l l tlxirtTM IlL Ui.tm-h Mint! ;at iK-nvir. l-r Miivrint4.mttiil L'i4 t-Il orK'll li.T;-. .t: '' -a t.t-- ttVlIl I'-.'

it4)r of.m-1t i1nci- j i ii',, i i--i, : i.-: ii.iii'1 :iii .f;, 5ti N .1!. I.- lI]I. >and tejt.- hunulti'! ..it.disy! I !!ars1CtLtLt; ,Hii L _hi niUo'; li.ty-1- Mi.jii.-.ir.'l I thru hu'i-li'i'! oii-l t-i';lity f-i iii--i:' r im'l r--fiif-r, c/iui-r, aiul tlrktbirtixii| ruy tbi "T -. ii- t .- : I -. L LIt.1r
Sic. 13. And Iit lut'iu.i ., .; 1.1 j 1 .ri-iimi-i u-.tl'iTi .1 J'H- .'tii-i I, c-u! u i ijlltr.f"nr i -
.
: ? J- in'i tan-l | ; -
: 'Ii.- -
*
; : i .4 ,i---Ui i-.tHrii-B ,i .l,>. at th u-tt.1 h\c hundicd and 1-.' -i--i; -- - ; _, IF
zLruii.t .inI! I il'iri.
-
I wtieIM.J i i.'l I tie lt !tti-ni-f! ifuifl, JIMtlii'iiaii'hi 4.-L ;* nitioii "I the tk'ik aifl -
( %Ci itia.1 jiaI1tI-1 Alll'j t.1 ill ii.i! i -, ii j I 1'isii : : iiii-i-fii irtiii thtnf h-r wjsi ut-ivorkiii: n. tweuty-twu ttt''ii..ui'l ,-. '. L .r..i.----'t.-, "1 -i.- '. '
i -Lai ---hutl-I.ut.tt
J ) tt' i .i ti'cy l-> in lur stti-ad ill v. ...rr.ui' d-'lliu- fli ik tff ii .i M i 4 ant-at-ai tux lwlli < ( :','! -I tivi .iiy U'.il.ii'- !l-: -. i I'tt-.t i.n.iiit--'i-m'riil: txvtliini'ln.tl iUfl: hixlif--ii lunif'ri'l :anilcxiiity 'I.*114r-. ,t-ul4 -- ami ; I- thi- |-iitot -

i Iiftt: Uotli .i.- t.3iiu > !1..i! :-if j ist\ti'-ji' "i 1 iiioiii-y, into the puLl i ju..ili'l mil, huiidicl I and -ixty doUai--> ini-i* l-'iu-i .iii L ,. t.-.tlinit nf tIt-; r.int.iif. >ll< i 1.1 t li" i in t-ii y J1 ulI tli.t I'i tI4 IIUIL'IXe.L kh1tr-_ Knr 1 titLltflt.tU'tuntanent **, tUlct-n llivuJmj''I" Inurn llsPli-OIt i ; i ._ ; On? iifit-.i

ha11 tvmenr