<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00061
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: August 3, 1867
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00061
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
: ::W'3z. r l ,


ll _
ease .
--
'. ; f '' :-
1 f. .J :
enP Y+ jr.yr3Mr ''I
z wkI \ o", > ,- .t'y"t 'I.\. ,
I- ,.. ;}. ;
,.. if .
t i" .. d. .
't
T'IS' ,1 "C ,. ' ,
.
.
1' J t.f"tlf'1Y"If :

;d < ;J" i' !: ; i 'i'

w ,, r.r. q : i f dt4

; ir i1 :;
'
... :" ::' / : ; ,
.
.
> ,
hfbt
; "
i.lti
: '- p! J :. ;.3S :

___ ir : '1i-.
.04'.
aVc 81' M' %:} .-.. ,
,'It,. ; '' ."'.. '._ ,", >: j y'6tt
.1' {
\ .. x'
:.t" '-rya." '"' < ;' t
",. .""' { iI t
111 Ji""' }" 1a: ;> :J;:.'

I.'! '. 'lll"'iY"Io.u.._ J'13J". '.,. "i',. ", .. "x. "'!t-\'i. : '" > :: ."," .:' 4' ;. .
"
< ,' ., ,
j' : trtUO..j ? .. ; ; <
\1'.I AI hi '.' 'I'i'Miwjf :: : rfi1 let } 5''i,. .. v-" .r ;' :. ': .. : :", .i-' : }

.' '_, ...,";-:" i' ,,"'1 ,, '. 11:4 _." 1 n .: 4.t'ld 't'o'-f.i.ff. : J .t, a .l';"" rxCa.Ftraanui

: t ":Pi' I, _.I"i ,,}li._.'i. q ;.# ? -i tn1 w. i i y 1CrTx L i i .j ,>t.:' ..i.;' ;\ j" ,,! : t't I

I. I ..11.,.": tv 'IJ I ; : ,
l'i1. .. <..,j '''i }. aAdet"idd4meid! lesvo .ltr :.', "

t, .. .t Ss.s 4'it ,.. .41.tBewp +.w eswa; S rr. ; ,rte} __.. i. .i.! '. .:. //f1
r..>., ,' L r 'II I 1 .' .
1 "'1 P'<: : ""< J Ukffl ; r
r :- .. ft "+{.."b' +gjs'f{ 'i J ..rw. < .; l fF = i i IT" ''M;: i 1-- J:# iestfte'f gbtdep( _'. Niai -
,
,. h 1i1 1tv 1 S \ ': j '91. 1G..1. !' bt"f '
.. ,. .. ,t .ii1. Jt 9 : ::; W. 'Jfj 0 .J 1. .
.. ..lJ''rf..s.\ '. ,." '.y. 1.. edfi3ddti'tat Ht ; 1 .
Fref '- 'I 1 $ IoeW. .
.
) _
! 2'J: ._ HHtl\1 omnttmitrtgoq
1 ._
t ibp sn D.
J" lXt .c
'1'1., t1..' .J 'r wsrat. < .-'J. ,,. _._ :11 the tlwt i : '.
ee1 t rQd trl,1 1"lrim.
tropiea\ t : ;
I' b. "- 'v pi' L foitsitl[ ; ;:
1 } .
: :: '
V.J-\!: t.. .. ., fJ : E : : = .
".a)11 0_. j .ales ttw, Yitt Iad4 Isited pexa beeeu ca it.a 'c .. 1 <
u t :
..".....' "_ "'f .? t-) ,\. t tifeaea7tneiF3. J + .+t tnJ.4. f'a.. ttrothO. ktdtitaPaoiuwlrofk'kda4arSfond.4t .;.;,; ; ;. ,d'.,:. :. .. '.
L .e } .YD., s. 1 ...1 1 S'l. rf1 I ctfratetn=' )" .1''altYit ;wair.ioftttpblertati ffit i ridoalitfatLDdto% ltbit''r s;; : c'J ? '; f
tFJZY j ,
.
cpa ( ., .
1'tM .," fmI It' < r' }J.Li.-.J.1 ,. } t,s turd"tmuayp tyu'vs ( '- ', ? ;
fie.i.ties AaacMJ. .ot X J/liM1 '<
.Jb .r&hf' '
"' '' > P ii -1 5I' :
.
"
: '. ;1' ., j ii m the law '
a" ,
:' .. IAR .91 IS'.tr,.. ". ".." I 1 .tJtOw..Wi fey. wooelt nrathth.liti2isJe i .'Y 1 "tu.tec11 f-'i''I''o."b': t''J due.maieop slaws ea ere Jotarb watt ;: .
i. 'pQ1. 1II' .tfei reti *a : tb 18\ ".utlnopaic '" : ;
t '
Q 1mgTafW. 'r .fC s bt .
ijf +_ "i
At f.nc&IWASJmiIWl ; +. Vm7rliliatia ..t.lij'Lr t.1: ""> H ; "
bOiitt .1.1.1 S.e' eel
: +
'J1tf. 1 1l t.. p t OII wry trnpoetaat f't.fIIaf& w itb ch4jjd jI.f! # : '
.
..' m m"t "i!JteON 1 1'i U'i'kbY_. : .", = bi U ktgCri k fI-.which t'aa Mreleiv.l to's io'iPlluW.\1IT..rand It M to \Ie hoped 1h&t '.P :: i +

T1 or.'JJ t.)...." t l+reta. 1t01i'P'+ I Orn". n.,, l cNl i!;"., IIBiII" .:Tj 4Uxmige wi eibbtts1gtLL.per .w4 inoiti'P:4-\"W1' iJa.tJia hnfj.tufJ wiD1 to theM:K to'pttnterrr';b.' .' '." t.: lfwtlUtypjtbQlrltddt ;.' .F'

pw.Dt.titir' J} q e'til'hvgaosgrat.alprlleelbailtiu ..eypttdie4 ... F't.' .j..Ooil,:; .tt w.guvnement r 1,fpm.boa to III_ Qf Fleklb'; NarCrinl'sey.atDee"tiortketui..tai tnM letd76tsttbi 'i .d, ; ,. -.' ;,
.all_ m-w4 fewwLQ ..' ., ittek'Ift.1IUICLr .A tree art tnpy st ; theeeow4tli 1 ptoteotoq; ofpnre6t4oti ;' $ i 0 hWet4:tbatiirraey other t dart of thewtgidItisawetbdnhedb1ettmti \WYth'tsgtt tpefltt tbdbi4!m i ib
.tJit ,that imasr tb"gOtrttipjtnrTsstly"ioA'4 .
es' eli T Vt'o'. 'iiii- .n.tL.'X d' ttpoeterity. ( II" '
owl Tbtpltt&uy .hl
.t..,.'. -, > ; tWr rra "
,
'lI _" t.Jt.JJ..s. i'tt lh s m-ia tttthii < : '_:-Ii'.q'_.. -Jirlt.a-t lwlldeotbaaiies. bas.end teat fttlw cbta.JI1&bIot.ItapIe...,._pc c.m 3 .l cf T1 i:tLedottwii..ta $
., ;. ; bigh'i'tw. } WtIlM'b CIt : =
"U 'J'1."" 'o"! 't.i .l4i.'t" tbitt' wia it> 41t1tM1 ht'gnwatrpedsetiotrttenia-tba tr.- 1IU
l gtowii'saiyqifialdairQw,4 :
.
t. 'l
; I'h'I'1" ; "' A' oCte. Jlittbot artr'hngetiFe q'na '.' 't..?.1r r-,e,'i,.H,.; -..-. oft1Ht y nt..lat. .. >-.i'.- tJ' .f SF
sbd Iirliiip .td pctueadd e
'F1TtAmH' ... ; < .a : e7iotb:3v'eomti''tJl :}aruti A lIeptfitiphr are tiidfiilf'dtb ( &ftQt" aa,1 'hit fart,lIIl1odOll.bt..f.hri1Mitall1e{ to the aL" peg o.tEn b .

wr, titmteyceot' ,ln'EgptrptaotDeblntb .ai t< ( : '.\!111n. 'k' I{ frost:: ptiitiuaotZad'Flonda "n.t, It 1 ric ""umohi' .lotlfittadut rc
JJn. W9 .iteixtCihetateotl.dragtartt+'satutial6rMidk ':Y'S" .: eoU3dWOUapn t'eb.jwoei.ZVIbepe*, Mete.ryd.deeduE r.-tU'.h\1hIF ptOdDOdoj.f this niMble PC .. u ;
i t_te e tiegxtFICdTI J ,
Ni : ; ktl+ .
w at>pktr. 4 w. 'ib : 't tf. 1fI da.ant P"'l oLXId'y,d.be duly eetimk: ;
.tr.b their of/th. WlaJP.
it.Y'
a eMJa.
akbetit4Ait'a oythaitr 1'1' .u..1Iio'>noMunger pea.
.
..:mttlUt.'G n.n.15.ifl .j" 5 i. : o..noolS.t: tegeredd7 our chief OOiIcemit with 1 ted w\teliRisjxtwnsGitredhtbutthehtarsttaay d ,.t
eefedy"ltis'.6atid .s
'I'1 "
at''peaBtaS. >d' ,laieuhniot'dh I' 1"" '' '
; ,
pstOwlttQahills.Yr.latlti ;1'- '> liM..r D.ds..t
t1 t tJlir tur..ri rv y b'sIttsels. m its 8teb't4tt.Wiu Tfald itI&lnsorunt
tod '
. 4tRaeiLtOAItqlxit+V74. .,." ;tnloaisttl ih9lftvit, tmltfntatiddN6t"itwitbinGgoai .' "Ij,;, ,".e;, .'ii!<,11'," .J' IWa V + t4i. clean;and thstityn bitoltiesttedtherewithouttb.fwkofwiogteompetitioejt : t J. 'Jthi'-R
.
j '?ear e0a.ta.,r ar eas/xaM.aF ': .,.' Yai+a:fW''kt ;:pt> tibdd .A'.L", .". ".,J.Uee. .",... ,_.. ," ...' ". ,';./tbidadaaprsada4agpnbuefn.Ottpl } '. Ir..rttuth.aiul' t 11&its. .tJt.'dir, tWt.wIlf of Jh4tAr tl1 V';
i irJL..v..rt..n.u n i6at .aittb find 416'fotttr tteaieit Jj arnlod.uo.tM shepalfth>tt '1heSugUisud.ottbeCu stofiHeathCarsQUwl port(pa .ha IIatStJ tat twlat jupt(1mare
: pq m' Qe j'f
i
A fI.tf"
.-- .,... ) ,, ', tndittltianeof.thlit hUc .Qui laioittJ and *I.n'1git W :..,:.,t'Qd. tQ,,'&bit 'I \I.. *hich or41eetlrh'peo 1Kq ..- ;ruttae
1m ipbrodislaq TtMchtgheitatikWtatoniiar ; w9 '1" staple bu DiRi4 .( .t i, OW.itD e 1'

L i"n W'.AJt flit c.gzthv IIi4Jr k'1fet .j ,.'-UW"atW.1tflloft'lIb, p.: Qf ef Tl.Y I ..wIp t ,. thei 'tb wager'!'poltt = r1jiKJ w 1.II it tile')L..i..e..int .-7i'odget.'Fn MS 1'C'. Ct.Mttif.le4li., } ttd;. ....,'J ,- If. .

1lLt i leadeiityt i4g't acfi iimodb3tieUeo' f. :9i' "$' ; .l r.w 'ia ta [pf10ott4t1eth6 i vq, .tbuftbett ". Cd". ;;; .,',.r. r
I --rotTh : ,. ., .. tntlbularyaBoide;wI the II 1rOt wiUBeataut&ftotfpt6tntiotaarese pounds{which i.la e th..h.J.f f Ne ar stage }
i'< ,,-" 'II. .1V.'IC'.ett'a"r r ,. !tebrdd,4i allhighteseTQindiny'hh -, .. .J'" .. 'llr.1"'a.I amount!h'lh tat.gJ04 lands'' the l'auinWA : .: t : t f. .

.' 1i : : Ii q flW.k'i itA pefact. iifidy. tidgiea'bmiedi ; pnriiioc at t'ial1 iruedbjt, i ( nty'CoredniUee Dubbed iantq tluebiat a.'i Msaak uhitaaryl 1 z _" ww lout mspu. iool' there IltiO9Ir.J grow ; 1.sen7 I' .

prooidrd'tke; irnrF9i ripe' tSmilbpiotaaepttodaa.tropt I :lrDe.elaonnEy.i'euCtneetiag the'Go'o-enllnent.the.ifnitsl iticte,ebdtbdadmi prgttnrlb'the Until S nnte4 with "fJMj*7hoeefE 'm.T bg 'mf "-
rW"
.oCEAN+a ; e, tti tweci,;d.1a.rut leper 31Ur' teGiiedccardedieVidbttie"ltuci-; slbloddawhasjhiaouttoucanbe 1D1I'tf'Ii, lso., otttlyi F ebsgs I 1 .
;, waslield i'grovelidJerkiioan: : ge aalncdpjt :
.
t it "lee=wbic1t rt6'Bnt eawtoiate frr pditictttroths plOI1UIIPJe..1u "'' '.j' .har' Irft'lgpty"t. ,
t ,. ,. g ,' .,, t:aiaitrel; jl"inpe'ft'eIiTs iheii.'i4a4 "t 1tie 1" fotklte. ) Tpu 'rpoegof-xtgh1 l'yt' 'thf inlhe.r uiemoeable 'Dd JaratiPa oflwdwremdt l'i. 110oM tII.'f 1Iteer rears mnOt "1Iriaa daMe a.aLdysq l tu.y 04 1 "' e $1'

I, ).ACg80B t" -1Y'nIt \' ., .. j s iI p'tJWI 1M teueT JIIe1 seedy i tifre m sd tilted 'l ths'tttte State .Republican ( .". '- 'I may bei tobsraeummeocettthe'cgl4iiatmeof : k1o14 I't'ttainIT'>ylaaot hipsIR tha4 \ ; 9

:- W1lldri u:_aid Elie d nifari eaten oton. --n . totBistae !idnR lI4IIl'laid tW h.:had I Long CcVou1od thrw amoutptaor tltp Qblatiitaaahy'boot pto.lqMwa,o[ ll" fltabigauUa ss taiamou ,, \ : .
alrt one
!
becqgcwitlytnvtted; to ejawk end produced t' P. W 1LI\ 4. n't ti W{,
't'f..1W> 'i affil 1ais""bait fat Rgife'ind Meier 1n'.n .1'b/l-' ring r1 rolled tc"order: :bar'fpI'\V. for prepyi.tion did clot f tgosl to WitlOOL'timej third 4 the onVbd prugt..fJ1tJi Carolina and ''Wi'"yery litcu .teetiuaEid .

'iJi 1l S E. : dYYba melon tteroit wi.rclQgo' ) ;-lts. 3.' Ikddrietl'Cbabroaiui; oC'the;ColI.o.tT faoi. Yplt aJ1.hero: @ .' aI. ill the oxeucae ut; Oeor iw trotted It is true that.t'the areryle.that.qw.\it te 01 J! iJa.trtj j. !ftJ' gltcaeyof'vegubble cutva t ta I
i high 01
tpadon _arir Iii,.e'hi. Nil ire lntve'no cot.puititr; .eta eeo4ein'Dte'Li. 'mtttnlanE Luc! o etke' udoa eiotioai'tiNtidb.iirg'dlli.tr..wen'eleotad. the uttbtwbkp od'e )'on, and which the florida I nut a isehiedyif i atallItI, tit .' 'Beet.'be" i".r I.'
+ but diJl'enm iA'this'respect'
'm1TJ." 1-1 Caaw elJ1Io..red rafts Ottpwm d UI u. fM'.nt.b w 4..early',be> 1flrJ$ V FoR 'f atytasLmy .' '.. o nut ot'rAi:'p.1'Iriiu.'oa tn exercise,,to j tea Inland nut; the attrillu'-bl.10 the tier.Uctiro of &eartot. 491 talli-flt t : r: ;
sntinly, it
of the T&Uabnsee Con iur: 1uilitn prod[...
.'J s-es the ptocoedings
1FnEtDu dariital Jl takeUet .
.: I. : ttenieet;h 1t 1liA'bottom ',pllttlalt4 -fdm.Li.t3flfdweltY p.Jia "eniwu.. IHti its to talk of equlit. f..r O i I masnet4 preparing Out Ggpier fur mnrket the trMit tndltanuteulture,' ",.Wttsdsiupsemtrlopel .* r r

f .v.IN.Qi' of ti libdlow,bot'tadaebfrtt'eonie ; I'tt+davit$4NwWfllemp,"Col.;J. 8. mode bi ala egoel nd;the law of the land,lopteiei : IliaagotwuLaethri.orneuttheluritie t'umv,".. !..4, tilt .tf.; f

ibp',teteei"ot turf h'Zpotiaiee. de".p' lab &;ai:'l.hJa'V;:tI'tioo'Re; lCyy'D18imatuaeegWa that whit and 1oNd maa shall enjoY Cotton buamuteududibehighest, IIIUtM'prie. ,everything that :grow;\l'POi y :comae tQ; f; ; .
Cottons,wd iL isthunf
bfII ar 19 the dill itpotrabeospitulde: II $ ; .sue:Chas P:Daisy;. egoaL-liba'ty.rf gmdit j lit a'ysttled fod;it i.. .c4 the Loci J 51At'J gust perfection m Eedf Ft ids (. '1..jJ'f : .
fair infa snce fiat j,.it,oirtng ,mot W.adodcaatcy
are t tlusFitulb
e'ITBtY 9., the fll.udal'fQt law oL end, and yvi mod liftlr1 eatekyutya, tbgt ,I4t1apir< .
aorta be.wn+ manare*twtbe seeds.+on Seribj isbtid' ri)1..L'b; Jobtr. 0. gfve !vaeeoine: gases aboatit t tipci"t! of.kiusurgJcerv A ,jU preperstiuu dyjr: win bake,ag gtuolidate.Bola tba d' :: Veftiset

iicdtJ.\'rrr .FL r2J.i.. 1yttbouttktetiness'spin. ,'iover +titbnotettbh bila..Ar. : .: ..qai&lity fa'another gibing. .hile man' e qua for taarkat the' top: loan-ity of testae f or a 8umanmrj ma; W the lietdagfobarx

-. d-. 01'lwsai'11111- '16124 lk'S wtl".bee IOdiN Itlttere ab.rl'sptiukl.w'lh .stet ';7'bsPieetaiaiautski.gaAe abalr.utMitrrM equal and tlannst be for as fcn nin1 man d Qot that the lwngbottnn.etkloridaar\ 'nhdlow- witlter .1J..tu wpb a. -.
._ the en ed''1I4cattiyated er than the &a' lIa11d", Wbt' t Florida atitnte the pint'iw I labor 01 heap '
l1aIr" equal of
'
.ftIIIW a coyer the ua with i"ariodut seu4 'Yb.stbe'plentjhbie )k a itt. Ie JQept "geghsyagttn'aod bear < m.n. "
"tC4DYl11tEl'fu iIf\tJN t.aka.o
V and In this whitb and eoloral Fluter dada l't'O averse crop tor to t'Mlore them to t fine tub agates.the
etch r' w. awsmbled ripeet; meat men ;
: 10'dOl"ll
.. t.dnert.D8 wit'\8- at. ",-
sail d.1II;.eeogl leaus'sisti qt three heudroit jIOQud.tl ,of thin P.ttlton in the Iprinripylty
lie reception oI-.L ''S'bioJJIlYer-oeclll'a i4.
th.,.WOrk iutey done.bfVSI Vui.entiw:stWlab1neb a\A 'daU; aeqa1.
Et1Ta, '$A'RAT; ; :. ad their.ptire itifhI laW .}, earning tb. ,br rw- to give it..JI'W fmpet u.bluyaretww Joii is OhI.lUl..P'.,p7ns r. 're. he I. l;)''Ukoly to bestow a. aeucb care will'oD 'bet moet clayey, anus m tb. 1Jt&te : 4

turf fitivttg i betweenA.daei planhih f tulle; mgmign -teb.ti.ttaair.datyi.thepresetatf'ofpdttgal i'IIto make whisk may.'r may mil."" .. it'l'1f1\tinn l iH'ntlnot u'911 lawidrela planter wd oa. tontpif'en Inkamitttueuf a'large JIIOP.RJ1!(I I ,. .'
the t3t-a jal"nWt whoa Olle twenty
;but b.t'onci o'pctx, + piatterinIrtabotdarootpoetionwhycI I
tjlotory Ibavs
moi.J'rin'il'ltII
o \ .
.o
.bavkEVaaebplast'tSurrmtylabis diwrgGrir n.Th'I1 I : 't
isquare 1 mil and ftar'amdditrues' : and tlut.ml'1a'&I'It whit', we must 6IDo.; 'tttlet pounde u a'paid.vtwh'crupJt; it ill Uvqa.ntit with a due proportun pf Bns read mperte! ;
'.' hr 0m60IT. tlttas"fIqnr, ttl ilirblcli b"uld hefplio.d twat; .rather than fa Uta that the.lunda $ If i
Pro'b ; lump tl : la .1 ;fat; .' .. 'lolllL'e').f t4nfiilmiw i re the"JIliaoip1el tJ the R"publicm..l..rt P.- quait. to II\1It pWopi chnitarter;trot; ,mtxptibii r

B LLlnriethese..da rear n JS1\'OCX. aiL; IftYio ly.'ptpptteed, :sad wunmtL6gnahas'CtukmberiTomatoe i end prism:and they uk tbrttaqebijlnp.t4 I Yil and l..1itk..l.l11..bcfprehelaw.. Who- pleader finds hilt bt.t"rtlmlll1el'f.tiod.. of itdnrliodaapglatiuktfja! ,; Wqu4ly -, < ) ',v.
that 1'
.
ahollld iL Long
> AhbS4l881.11.FRANKLIN..DmBLE. adlW Ihib, what But arm 1' If'.te ioJ land 1.1aantallJ'/ ,td-l to tM. i'
%.ob.,'. maybe i r remedy lbvse evils read d wgta 11 lint tbmgis nrer.b.te nht DO w.tter 1wp' "
di.arrdVth .. wt..e 11tJfIH it nlJ(a Uorubli n.: 1 heartily endorse CQl.tvn .l Flurld..i, in ittUun somewhat Inlllaor finest 111th. that it'ia'lot to 1na s !tU.t lot; ,
to Cllitieafoaden. WlaMUIICJ. f
ltarted iatiatid:turf i. the this fist detract .
Sc latitude, will
early on acme waf' +al:.to hero rrouito.the .Cunei itt the eeitiments'the 111.$1'0 4Jf the Fwpubli- to that uI the .ub u will prutllle throe llogthrds lttifat4r '

'ctnnail YnCJLun', or with the turf ik opal iitlsidd..1011 fiwa.planted. rally are oed tba Beg of tAt golIJ1)W1t whoa.' cite party.;'rots 'pili op tnmy; Dear 4lof but litto from the runt wealth which this 'ata- the be broken. up bye dingle trot i e .
La.ti.hee .' bin! staple it going 10 bestow. open FlondaThera low. fill tnto e. '.r"iia tticb.e Ix L..JJ' ."
.
.
r.UJ.1IfJNnu.") .The pll&Ata keep'on'grawing; zit i'f'Y poworflll tartar put 40"0 'war ana rebwgiob and Republican primapha And now I.'OutJ.naU I' r'
V
the PmD' '
h'aa er" sUentiodto emtd.intenade nut of whattbeConvegtipn are fishy miWuua of aces in This. Ih. pre imposture$atd2. 'es.4d VV
vxLiid'at sdva4a c did by th it' nimova1i ei-ftieiC! ynuerred eepohUt it jiriaciplea 1d wmtu ui- your II '
IIr .
.brew y., stun, that will ynld !tutu tau. 0 four huudnttl.unds
'C.ft.1 'N Bud h sad
e.ivdnrawa." j jo by..Jlonda at'eullva m
'w.k lie Every lover III pt'stw and ct goord who .illl.Jo ji.l, but tot" the wl'nna whichtheytook ; 1\ preQsRati .
ili.turt .
toots not o d. sod the de-
np the c.iln
.n yet + notl4acttwb uf J" acrvk as ever tin tt of tti.hinds fir 1yt1IleL3 .
right 1 ti1tgcompliah it. The llpe&kt'l' then #
L 1e4 wn ng.beeld r&111.IIAder z
W.ARR rictio. witbia J th".me lI'Ddr 4JVt4 mani for this .it.it. of Cotton ia sheadity on aU other States-iid tile ,
d tl1JU1IoN'of the d: 1"pll1.rK.'Mn"I i 1.-l11i re isanrdhiir warned toil Ier.rer. agaiQat a dsngrr which hesewari.ing nearly iJ JeId. M'f'I2 t -
'it'LTfo''in .A.$101ntu.1."Itt18t6xY d'trtan, the iuc_. and will own orul1it.VDC anehin- table concl\III that I. IM ta 14 J4t'londa
feet ar eh other or of peiuaLieT cueu s or'soutda. ; biibvjM tbetiutttw IItJ Pem- ia tbe 10 1. Lmnzhtiboat J1I1aiai&e .
Rt B IUT. the_ION will mix r 4an i tw'+nsh uctaictiit, d.i put II .. Wr t1at name by tt)mtBfrickery.. fir he bad beard it Uerlthatd cry thaU hare, been adapt..d 0 i,itl waattatcre it to pr..dQl"l\mil.t.crop., UI..: .
e2rsiknr.cxsattrIit:, rzLe ad et to the Slate' eun..t.tide aU "r aft itmnola..IIpplr. it evjdmtttthat J1f'Itaib1r nlC'tllllt'J A D edery.ah 81 c' jthaip,1 j
does sot becoLwt UWe.th, II AnoWsr0ettreandDOe.at j-
form had fiava \III Tbeir.i.lu.touid..r other atrple the
then
inaipid. Iurida lung
or
.llotarard aitacteie: algrrop.iateti .0I.n11'1II pledged bcfwebsed m, st.lein cerWJI visa irt: pcaosa.1 n. fowit.ri1 "l"1.t :. .

i 11'apoielrarar. WG'A ftIeat stl'ai9ideethfq. .. ,.: wal 'Gaye, brfbgrialtirirnipatohd ; '; UMec' t a.ruee.ire"eded ia ? r.jricl stete3of Cflrtaitt J"'kb-, llwtbxaefntpactot" Cot\;this'JalioDb rtesitat-'d.111 i1wb.. ',. the adtts saw that hRq labor b i-* bI&J J
nitre ai&.qa. s;; ; ; ..' lanaicitsi a'a11rV.detsemiaeew sItb.Vcciir t.. telahs, lie a asryiri S'S 9vL t tiofteo t-eoil.oast 4ha Dubose fay, i
.i' .. r .1.... .; ;alark..audit4.ait., -" .. nelaq '3.I.ar;",>'..g;.ptr : ;r lJb.a .u.. 1l4 riHb& swypetlife.flrkbery..Imadeiiiery; pei"-; ltiau be tint arms, (and tti.s itTS1t ins.ai Tan W Aadeaertp .: :il
,
,
tf.
"".r jj8 t. "
tar : : .
-
E't'IT1'f l-1. 't */ ; xti'fbtirdua < natal-twraa'nS: itattsVPits.teretat.1'I'QIDmeaL itesben of no distant day u prob.1r ) u.a th pivdsa: J."f"l.W hhlg ta.
.. ,"'i1. : 'skicbis'ribatdi, iu7hsbiw faSt>yirsi 1 yrtttbestabelAsat rain of.t J" QliWon of baIoa o.1.cWt\lt- '
>1 !;'ernriii wbkA meld IDt,1 l dug pe hhN9ogabeut. J' the II"1Ihu and :ended M'denmtnring;the t.6 f Jtw"reioipf soy.-1 ,
; .Attorne :1tt. :J1ai; .j ; ptnduoi.g rosemona Dek1lll"lO etaiew tour I Il 1'b. Repabl-egr Irt).,pttr Liiu+ob& arbtbei1 o4 tyld.raw, Iii, .beareaeagainet.etaetpolitieti.ai4'es. toll silt be required 10 G1ftt tb&DJIuatMlfttftpoo dllUlf"1 but few mIJI.J'4I.Iat- \, ,,.
ttAncb.aanotyttotatljfttyio
.' ,, ." tA .a.tUIIi tieagbiog aflypettadiz ,bn.1 jsrt JUld CQCiept: ;leyrolxtsot to.ael:1UIIeIIJtM '.'. Lion ofth..tsilpttbrougbout tberlurlditwdl beg in 1.wIQrl,;i1f"B1'rt spa.lIc C ,_
.60' y i .I'M 'mU Ink lor
< ; '- tae to Eut FW that tb 1re ..:
,,' ; ppi.bw9of'f'yyrttilstitliwaMtbamMYawltui: jOJC.it't to 41.tq Built 9PhMats-ta4tet sr< TM gwdeo 011 !ritifing "rlat"Wna. w. < this Neste .t ,
.9lbX.$11rJtrrks9NYdtk the prod..t of .J n'pulp-and.ren .
: b,8. C4af r : are..IriM,g.ri w":tinn 1 W'lor.U,1.iaes }irgtidet qJa'aon' and, to deeoiop 1 aU he tt4Ipobt then put sal uuaemoady. wbereuponthe should a mae'l h.tar eupply than title b" regeird &tbiD"ing bars pad.III"lt.. single ploulI'lIing a tub rte i. I -T+

; ; JFri ;. The ielelbs is lfinis; ii..t7y and'.sett ehippadi .14'fn/1halv4ibW Is.. a 1ld.,ia thii"1 tedopn e.;MUIIL ana joi who tile meeting tidjrsoomrtad. the Luq 81ale t onus landa'oftlw Frrairsula shay are itiwtrs"siide'with s 1t8It.' .a8wed

.
tT Oft\c.is roar. 'of- FteeBodan's, rr&. ', JlI'e'cpvage'it' ircrdinuyen.thitrsifhdlit'tdioPrlagaafi 1ttb!o oJ : :; i "r &t-ap&y booing afti bury day lath with the will be puthaeut of Ieu miiliouu to mint the&It beta dewaodsThgvdne .I L"n. ; ,.loaIWrw and. .a-few' akiDga. :spent. ,10-'-free- IJIeaI' .
from h.Turiup.'J'It..1M.gd
:'V..1a1 "' 1 I. 'ntol4 Use a\i $errutry tthe.I'S Jli .. ot.sxhanla io Juws,Fnd with theft nemeroacu.fomen .- &t.pi,Cotton, all iwing 3jO pound_ 'to a Lain w sngeu.et.teifsowgt:

W. A., 1itcLEQti'; :;: .. mmk.li 1odiJfewig'llbtppedaitllggeua, pbililwMer ? 'n-p 'b1"rart1., "" : from'tllto cannti ie W timefor pebling.tharuiga soil t.i deftI N 111 at the 'prU-:, (this Ia a they should J. a.t'1lgUt cud $sptem0erars fa : .

:oRW.&t.t( A f\ 0. 1ISfOyAHD _elon"gQ 1 tter'tbe riper fbe1. ,_ .31y ..'.. J)8ft1 ntorid }6i.ratideitiot ,O'gjo Nb, awl probably ala.to law verage tveg fir lbe Inferior grades) would. quits no nbaoq'eu1lara 0 jf ru.Ja.s i
_
rmiiore of dub.an.u.xpu
caw a1
Le
Ihe i t boat the mtlL"tilli.. b"Qclr trlIve cropI ueitkrwf lltw..is tntalp Crbsq. .
\.t Mrtl'btwletidetkou, .fA hi.'ruw..ad'teqrf.ateodlt ; ptrhkoniC.sri.roti I Lot If large
\ .
l'\UOfI' lidalennat
'
taliuet tp.
; f.I.I Yak Of PIIIIDJ'IIIYa'_..EnaZIIanr. (Dodoes aDd.,.
.., ,.l'GnrUenrpg:far J'rotit," Mr.: c. eRthe tarperintendmt bf a. was IqtCJCtatL tje..J hundred per.oubowQtettittended etputti J the Untied Elates.' I Tolwiner era Just tur bU. 'pcopgtleu'r, .

IABuBtic:, AGED,; "DIlt'hfk thl"'n< of ur sombds eitis..bcq F.ducattvti. btil.r\.tqIOft( taiil that be wit and th. prvoatdingi paaedoBant1y This Ii all imraotllJIII sun to Itjt town u the tbs.u I fohjtbefr; nroetiogr.s 'mt.dl'ka.att lmliere

'air lisrtl l crldIruzYLL. are bti've roghlir".t4,bo.t' eomaluuiia. ,cwt a pnbUc' :epeakeri olgch lees a ,ubticua.but p1I.I aDd satisfactorily.j. probable esJl"l' ruulling front a'gJe a.ply.red I Utica it giver tq a r ,Sa N." ,ottrt'

1Ia," '.' u' tW ctia gtntifLta u. aa Aipc kaa. JIetIII1d prod of }bit '- -...i v VF + .. ..arit.wxsEav'ATly podunad by .in81. State. But J flare The e tal i sbeat r,1Ie nisi dnobt of bs I at'milartrgpe.reggrititoah8K'Lbar :
rule : dne j ofpruft
te high rare
&; Wermtuiwn rnaJ was ono MEETIE6., b any fallacy inSalcuietion t1jAt fallacy will .J6p ?
.HAR'rRIDGE;.' to the etlrlgvktor. W* Iona'po1". witbtb.poeeeyina w(,Propt'l1l..ljre. lrerdnm utperson. .. VV VV h b. tumid i. the eap.elt,1 of Pblpds to produce 'produttirat m 6btidta data 4 '
.and pf aU thetmmtttttie a mar and n. ;aaua4nuJI* ova ewitoln OO..Y.1TY. die of Cott'I. \..ttkL thetielpia..4
ltereha.; ', '; 1r thitFkiritP of{.lhrle.lo :kt'.JgIy', f'tki. amount Log Staple Jut a nearby leery otbel'titpt. In "
attire wmt raise hi.Olf thorn the lend of tbebn.te. e Florida tontaiu,ut leut War IDil\it1l1e 01 acres '
1 T K
9fi6-"wets hosa {aTr" { mvm: b.'Keotwd toP"It" Fleri1ar. ..
aldJr w 'esrTatigbt1lrecbt 111 11'/0.
( +
5 ucnon-uLt.nbJJ1) tear- is 01
was .
.There brae'IIrt ape pltitfrm inwhu5tbe oJ good Ling titsi{le Uotl.lanJ.; and il .at- rheretd.Ii.dastbttofa,loroountry i
ti-.t annum.I'ArriUfu -a r r.'k.diot. 1e16oai Ju.So: >, peak .ftfI.lia ill IIdlud 'W. fi.rin be dryWrMf t.b-f-.: low f two ht.U1.m.IJIOUQJ.u the a'lnl'l product the ". in modof' the)JneI put.placed !gt4-- .

r L'JOl R1'.1 Aagut or fi iteinberg arse 1'tlrag ati *tblt pvertr n tntueide 'III a bsimtat of court or i meting held d i lee qty DatI,in Et.Aug..itae P acre .bicb it DOt muss tkinbaff what bee within the'b;gf a rna.gtsap ..l t '
tDY .i antar hllioddptosas the .. ..., }Jut..tMt .1ilpllK'ollt .Jl aUwa.'tbt bald lswli will preluve,we th.tr bare more \h'\R moi tl.h'ed from Ibr.nb.soit '
'CA 6 aatit Dd 2i ; : ; on, tb 223 ult.., lor the pQ'V'' oforganising tnre by p4.t
alatue'wlrith rakwt oedQC&tilljf all thechitdcerutth.uatw two milliune,1lfJes and &II tbare it .u I hive JlIk'1Il'e. Th"tDp withibs"baq
mortafnent hestittl g>udi iia 6meilwiandhis 1'he"_ them 'refer- ti Cuneaniatire t ,.hoW minion t. $
MdhTlACTDRE120F? .: srty' already dotalmoto0mtt7 tp raenLknowntitis wl i h generally nIun"for thi 1*** rrianfcavdnlag
: rborW tail totpt'ori.profits- .n4J I4 pa'ad t-ooI COI\.d.itioD yt4is.s )1riDI .hi.U 1w to .uppas tlt reifnoas and destructive (rkely tu COUIp,with her.'. extensive PN- of'l'earl eorptsattvtth: i

lr1 iYwStf tta tilt J.A" L1LR6 \lle bath to quay pieta'' 'dyi. .A.L;lW" I a&i tad .by hen want of commotlacbaols :efforts roar bring maJe 'by the. "R6wcii.. .f ia.1T dues of thia Ifaple it 1011/.,.tW il tb be any which the whore fecqof.,the. tai try pe.eeiti't 1
iaA11t JIUS' !og r .: ,and drew a psr'ii.lbntweem tbe.on 13atac ,1 ill the above cadeuntiaii.mu i "be found even M thFdrreaengi ,. '"0 om isiil yif, .1 uneees.erili
J/cr'sotc1LltTLA. h't. :..triMn.j1 redyeutlon' tad nevir an. : ill the large eetimntte wbich.I !bgte. 1,1.of whet "
.
natttn: a : A gu'a..i I 'aUio to Sek.YakJi aowsettledth'0ag' i tCW8I. and'111-{ tips d. ferJl'dates I <1be naeling'wo o Qirii-t,bh electingW.Nowell will probably'be the future cup.ue tion of Long osrte l\j ttootbe aJI.O\ISC y fJ.

'. ', J'trytueforlirgepkntiagaut I wSertedmnatiu w rwretutly andli1tuBU1 pro Robinson w Chsiman and lain Dun- RI-rle Lattoo., ft. of eou. impodhletomaltc to Ml8ta il the"dIll'lj dhIIU7\-,.' ,

JOHN G.Ii DlOC'1' peer:. &l.t. f tboutges tii n heg oietonreedcur4mher Bided tor, '" l' a positive _!mat.hI.. l'IDa, berg h all. .n..Qr ..'JiV jI sumetltra. ';: :
ham lit
a. 'rotary.A
: ,..J"J ::10 1.'foa'qMr epeeker''driw:atfentura to orerlatmd and tt msy have.u.ted. the true eary io Eut Floridi.-.b. i 1
; end t' ,out, mc'w pterdringpMV1romithe Caw tiei i\l 8fterit wit9tputnlid dnttresolatlta 'In alaliAr thO 'two-inUliona of talesu
.to ctentto11ta
ca: ) of L'am.1ACVOXVrt.LE anll'jllJ .. f .a :
r r eAimei arch. W.ant tale moaey two yreu sAeid w a""t.-it1.I spnc1Jopr of IIl'hoo1a fa thin = wboBera short (nhrval'reputleed the jrroablei cfutntity, 1: bared \hi,aeuetptloti exlet atur.Ul or pgysbs... art4 .' 1".

of cbsiiekm, 'Tbe ittnagtc111ailetk Ua flEttitliwt paw edthe'people ,1\'Ou 4.;aentnbute10 the the following preamble' slid _t tio a.. which tin tbe fullowq'g faotsrf wdhbut battle Utbj, by making'1" the' .J i
11 Itp.. *.Ydts.eeftL pod Lam _t.of "JtetYkea'eai 'ork; .:the de natutJue Awaigen,9bgrf Staple Cotton IIt1Crowl'B'an@'Whei1II.'wfn' 'i "
ar4/Ptri
.'1 kl1 9eiPS SU 11r--dleJlll1-e. Lr.ttitwi .! >ltdlaiga apt! bth.1iet'on11 I .m imo lI aaopt'd. ,
14r. ,C..L Y. T zJ'.n.t :W; 6ai.xoxs h. increased ithiD a few'JI&n from otmmiW.n thiC katoL
,. i tA.rotltAeveeeAni IIl"tIor, bQl ,
tintwd O twatysadsra4.waatlhyALBERT >!,.08 e&a tepooefs1 Q.if!i.i t none rMefsot were unit Invited 1i J"fthe, :roost': R.smriiaaiAOetheioatunuete.n.; di..tmeestAr11arUapega 14 foair.nd a halt milliooa 01& nd Stock re.riDJrIl. proved.',be i '
.It eery
t"
..
Iohatro' .IeI.eI1. i
f. d 'f etelfgo'a.eaid .. -. J } the dtmdo4Jutosdiy inerei }'l10IttI bi\aln r 6 !
; W m 1' pan.,.ennuishate betaunlea .pu.s the(__ pro taOUl ht FWFidr"? andaefiib; agitblt' ; :
J. .RQSSELL, tae prtiy.uan>f 1 haJ1 dd'.bgrhl''' eb'pidd : .. .1. hpnien a paatiu.aeel dusd.d ter.twa d. 'to'thf area: LLcdI of;JjQut Carolina'Mod heolttt e iitsh. ttoijwbmtrrsaw.ipeR.
,, .iof ,.,.,Bostarsoi aid Nat tbe3dea ciat"1 ailed "toIMoIeta.aIII\w"by the lgldgusK ( lIOftC NlPP1ilci e tiesdomand; buR nowejhn.t tb II that State a rgfimitqd p'tenf na t I'
J'1 INaiiii.r .,t1W 2."" _.L.L'M.kj71Tfi 5' '! "" 1 i. I.ehidd.and en as level, I outiag.snd hseeis wt's Y oJln.t1-OIIfJ"i w Ita I..1a 01"Po"who prtleodtowppatot.as that in.ddticw.t4 tbtet the market for naturspe4tlrigw' ,Ne' ebol6jetr ro L tbue. :.; ; .

ILL_aII..w.IlDt ebleUw.oe.erldauiNMwtawert W_: 1 h .6' : na'." aqi A $mauls erorlqu not a new'ldeet bean piny at 1M. the wboie eouihurmexiwry ta this eta le p+quirdl'tbe: .hole of the;E\pr/da. tnltisat jlab.tw-4t.tW.tb&t-briIt&s ;:'f- -. j jtbepraxpurtiintt P

Link ... : ; pl2L4> 1 rtO 4S of martd ubas j J. tepeeisio Is etWIUiru.-d The idii that .b Nrmuit sad eeehatea see..the pas kie sdtokst..eriif cl'OJ"bich fntl.'Ml teMiyoly eo.& bent tN maker are tbeonle : .

Yxe rtes .d'vlgY --,a iboloa'wlsidV; braoPql 11096,; '> _; 'bieItnhitioeowmM it tbr-e, tvd 4aainyen. :.alLt..d the right Vof mflh,thtu tit.anutbem.ts.dteg a atutor people nil tutiltft''P'-'I 1o.11I111.40.at the .h I Wen kao..1thaC tbs mauhin.ry required. >< tt.e"dil\ltl t etp.kOOt :u tr si < } l -Zntnodn.rgl.lF7prdahogstlyvmfitttAud.. f : .
'k.1Ioa. .& ., I i' 't1I.nbY bet lnr w th .t.adi M .wr dn'--t.ol 1M peI raedb as t fur iD. lIIalln&.ctl' ogCotiot ia eerydif.Icnnt < Jrr
1
0- ,. 1 +'40ti60j..ra them kt dlr..eroj the .iai&enaned fat oppre.ay I aiwl a by con from flat employed id the manufacture of +tit oytagyojJiorrai litaatb wiylch I I
i. -I i .. ,. .. ,
$ +g4pfatGfilOtldd : ey'i white roe t'I; Si the belief pt n1 be1oi1t m hi. Faal.edihet w. props:- imdei'the ream..I"it of TML.t.wCsei.v .t Short Ccltiona\d. the capsdtof the s. Is.land. dmjv9 iron the a nt toots szid it airaf) J f" f>

a GTT.T.TF4 tI'OIIIJ.r..a.'J 4t f3OOd.' marhe LDtst that peliic4 egaedity,.j {duoc tnttt soe ti.htt1&fonD..u;UMdatJ.. ..foi"the'ptnductiont1Long Cottoniraigecoetrilyfiery U.. oo1Ul i! ; ; J if

"mUD'.4'1' ur -. dI 'W e1@y, tbisdoe.aotbit..rnIy ow hers cIa aU pw.aur.Lbaaw_ a 10. 1aral Woe bolted, 10 was the tomtrgdioadfWal'hllWrjfor t'11erJ 14 GM/GIlyy1! 'itqt144! t>Nj7si'tn3 "
d do.tora6.a; Q patrtt eta regwd ta +nmy .
I
h fa, ?AL&Tki, itt'Etelctahr ". .. .. .'fl. 11 er ,- tluI. tatwand at.eea ateaataaiqlb. f1tnanaWtunt pruportionator Btales .hori..tnft afi$Aah'hro a4'n j A ."t : yinFaes ,
0 e FMoooaei. eo.su.rtes taw .
fott4ligr'ntwbrt But that the ,
1 r : .>; ng ..tare If 10 tbarotd OtWoa,IDUtttV. lyteetricteil tltae afllC' 11cb Nat a ..plat 1 ;:
l _.; acrbspDb'y0ttaknndylatl'dabf4tigerkteeieelao ] .'-s J.slay mild baera uieisl Fin .." : .j' io' :- Iaa.oratteI tbsi'th Wi lit .ttill it '1o't..at' tir :

'M&yD.' ..loursN9ghki 'IO-I..w.IIL.. : JetP nll- tab t:,deiitwaf hr4.lt..m'': ,djaberewipi ttoa t<.-wd.ia..fa\lao-tbaiw.huuy.aa..daby.eeept weber" .upprt tti.-tIta 'owl tsf this ehpk.prodlJOell ft j Florida thtybgve f.f I1I # .1.
,4Tbit1inmf -
.An ectI>iOLteaae.Lbtasnw ; : .J lot plditttad tnl die- iotliaf JijrMr" ladtit of .qiie1J rerr awe f the V.h.d w.ba nladoB &tt\lle risen u. already bapt1 10 adapt machiaerr, for'wexre aIr\'II.IVa.--.oJt II ? ot ina :+.
rislt ; sv tea Caaa: + tcala, o t ill wanulaotar+ .4D4 ia !
t to ) yJtt sf9W pf the o. Ant f IJ t. proof"ctLjt te\'tioq .J' epttwpnbe !
+.rdt a4 enter rr teerpA h.4. iti. .,,. 1t-il 1"1&b.i. seen etbe>p r.al! titer.-I-am'retat t d'o /taOtd,Tbat w.bsa bail .1w'aA e for 'M e.d.aettea this Cotton ia pre'r t.lc tI tM tQtpol V sottuolit thltwgb i b .P'Ii buatet tit .drrta'r .

:eterta..ttl; &iU.t4-W 1 .itY W ft ADd"ih4bah1aj00sgoei .. '? ... rpgniifiiatllait'itay.iltua; .lkat".f ass jn. tM-.uoo prol.hieoessarJrtetheCastenlieu 8f. elt.tenfY1nrd.is.a.e \M mt.if or all flee ea.-'tII'itf.,tiI.l derr .qli;:fhotnandsttlheeeteiw. ltereVdnngbtsred f. '
.
..' JJ-t...,
> {
< ;: about (befefiidi et 1bb t."DiCaG a rlp sen tumruy oe.aa oowpoiod in&t1oftlUi.RJ fob lhedf '
: -' 11r4'.idea. r"ft&Ltf 53-- wares bytb.mdpduwUeltbetdui. 1"1A1JY-Uslluchunt lecet f Aui&r T ssau F

..rPALnanraace 1;, k1I '1.if1 .: ltiu dese4 the of yoliti: .... giY.ulttapsdhapd. .. ryt '\It iPuooable.t4 iufeg bah.agar u.uI sileuadiir 1t4r1stq p/tQldgetp .at '
; ,I.e : habo sent tnlCbin..J1j'tUa.; beprlyryoagtructe,, wrlattwfo9lohef'rpliett' s 'll -
+
1& :oibpany" *eaWsc4tre1 i fp. e t &eibr a ntwotidtueaweseetiefttrd b trulyUoasadca.ei thenj-wilf\l 'r greltnddad iacnb1einh., .
; .(Secia'n4ttit$.Ld I&IIcf t ago. rk.tytaeatpslojiiiis toedttd t spdb'dpptl goodtVndaut+UdV ant..wuttueeu and WI11m''JcIt.n of fbla m a1." ,; 'c i1{ hnndnd miles,' tb:

.ASsErs. W.. '$t.o O.OO. .OO; aped beMksoMl:: ,' V : ,..1..i..:hieea atL.rtbaegbeo '1'ho1e- bofddettatotiE; "ben"WS.i. bi"b.i&b.&MtoM.ItW vast Potty aetlteepaLord gioup.; 3 Ash,h i x'1Jfi

f'. <- $.lathb+rayex+sat'eslkd tpoti and 1Pft'I- 1ha1".psetedbeen fwogrp tostakejnat $ac a j '
; wltt t' ; G ti tie "JIII'.' -"' .,. .' "1Itp.r' Jt, t J'ealtp prid J1I.JQfJ'jhs"f n4 epteasivq o, vtnesi
fraire! ,Oa Di S IPkgdt +d eghoetdat detaiflu ipoke eu tutu of eotrtnelca' tJx'opene4 a alme.l '
i'I t(1tAtr w.Iw4. ad t. II + .., I giry ,
:
Ai.sty..."I." ,. ". +s8 '-.r..JibW.-., ased8.l_ toi bidJbi_+ wGJ trdei:.i.ttsbsttOai.t *w itriea tbetate-dad soxprebs artsPprevel '4. pale bb the.v t ta+rttrta, tr.w ttaIY.dL{ toktiv tb eL ta tht 1. Nest.rnmtewd,. flmaa, lt 4Fl.gat 'sr
of gtimapiR gOUxktkfof $ ,th lr a .
}tgnntdialg ; &o" J wet ex ,all.arhetiratltei
bi. Sf it ;:fu1l; waiied' ht; til iocaticrvet ; r
J. lbelt trutbfolaen sad oer adore to ttuirti
telwtaolp teabIJbned taE
'a:t. iR W.1 .' awe.,gr.i t .-_ &te..bUehmsnt'tbrougbont; tbs ..eggth.odbtiidtlietabutli itRI"Ji; ; .t ',1_ .tJii'puib L..n nWioga Qr bat (.}..1.'IpBaiee'14iIUstdsp< -&: a.

: \h dsltaebiijiFhtA Stlllrwf..0 _Jtenr dfb'uUltldfott +td Webtirr''mmto1x.ptttti Wiir (;WQI' .bj1 i f p; tnn tlo mei W0Ji4'.a..tJu 'b .ten'e...i.p e, v as t f i

\Vtio ill Ctmt,t ; ,.3codadf fill lilt}(!t ta sW lppro+al pd i (awuldesae ?I' aobtl'att" ,ls4-t i era tba4I f"duct'tn,nlmats{ D.s ,1.' ,: ; i

.' _" <,. ., ttorld ltiU ieevn J1DiWta Fitt
\'" ;" i '" : iika' ;ri1L'ZI' 'i it ii1ttatare.tpst 1 thlwaisbbjplssgP pi if retbkkil
tt' ..TJiiInw wee: $. ,t c. _"_ __ ...tWirer ..1 oj4jotae ,gighyl'i.inGisw%flr; OItgtstnuaafy
;
'J.l ri a 9 1rrarfr. Hib t fit!? } ens' aCsTthi 1Qt. t rwhdo6 ftiaseaia .. I'i.j o o. a j (mole t fin tbat fie,"Qpldc 't tIJ of,VaU,.
.t".t"i / -
V : V V i tTb.areos "A; f'1t..k1 t t_ raU
...c. qY't '. c t.O K JU..r.I .a'e .' .t '_ fit """'''M_
I" "I 'J 1 leerids+ ,.'. ,
t.bbh, th"if.M :1.1.4 I'l i 1"
lii'A :" \ tb t0"1bdtMa ltatal tA.i.<:1"iW ", ,. 9, ire
1. c&s
.; t6ea.ti ll ; g4 VV 1Ctt.m .u i el h'ZMI. 11. AImCmoti3ti t to
\
"- f."tf 1t! .! Nlfsr' mb : r1tDT b. M Po"'I.Wdtfiliftofv.ld teed "Uinai.21n.- 1fOtive 1
gift
.. +eItft.w.i" [ h.. ; tae>gtskliingtttidrrrbeitppeper4ttsSwrsitbslft4eps. ;: ;._. Ifbdtttaplga :. _It..1.

.. .'ths gwnltfp bOOfpogtasay j ., ssi 'Jdrida gsMa the +PR rJ M1als+ S
''IL 'Q 'if. fr Gkdk : Baatisbtvabaeatold >lose : i. was < :
,
"-r,; t '
at.N '::1. Dye O r1t.b' > 'Otsad fd iMwh'a ''Jtut' >snotnl i4.

."itt- ... .J.i ,! 'W.IiM. :... \ <' lM"o,' ,! 'i-tt.'it.q f ia : '
.
v : f
fY 4r' .. ..
: '
i; .of :': ,-t. l ;' ,
.
t; s -. V :0 .- .
trek' a ,.. Vt : 'J : -< .: : ; :: '. '
,
1,1 .2} V:4b. ;"

w r. v.,., Ii ..1::, :.. acs i \

.' '. ; <' lw i' Je 1i- -".. tl', ?ir i
.: 1 ;\VV' W \i'' : !
,
.'f'J' t ''' V
V ;4 r 'j lN. '.''. ;-r: ,t I. '. 'J ? 'it t
.P lrC ': ;' "' <1" ;
!" f' ,Y.w : "i
: c : art ." & =:\.K.' 'T' A e l
i. .r. .J uy .. 4' 4 W r. ,
v".ci i d.r f. }
wr M w K ad i P i'J rin d c fffl,.. L-".,.. '<' e 1..r. as
fN f h. i 'f ', '
: 11- _: : tti;_vn3P?k ;'iFW

.., ", ..' 1H .,:;",'.\;,
'J '
2+ < :
-
"r.S : !+ 'irM.'(+t La! .r V t trtL < ..
J t ;., "
,...,' Vf .

.
. -
7asrn& _{ ,


.F' '
trca ey MflatPa 7iF''J
5V V


ti r.rPw f { 4Y.


.t c 4'** *-
,
14rtlrta+st i18 Ibena'st
ft'Y1e$ f laould pQt tetara *
TdirJ? te a' '

tL ie' tSlid+i'a t '

i;

it4t utba1i4 s ;

gym : aefMtmdfertfcebf< t A .>V *

w, + i ttraddyhtat ry M tttfgaWojaattotloe.
V't *ced om +bPVixtt LltbGL
: t *
i>e ,i j & oond &&i .[ bidVo# omJ 14 Co '!rt*. wUdW Wf the w 4.taT'tlte .. 'Vrs tprd pOl t t e dkoddlltUt
yss & A& s&aS Iy t I1isUitt fro set fjaa&;"f lugtutkEa to orkL ,".
-t .aq Q bar } ; txiyeti..If. ':
.H* ''%.'%*** t xS1 A .iMfKHMw' f- ?-Jyv & w435i 4 1h lYequal $ .Tioua a ofnoagh t etpt irE&juoperut fAdeetr 4obodieooe
ia.t1
; ; ( ves yhlt'r and tba Itsngr! Pthon o f tb 4 p $ ,
4t 6t"tsyA l e DQ4be+;tot A tda+raldllt irteut.dtiltbr wt' +Tc.e9erb 6fu fir,

o''ao3 itt 6> la'G 1 t if 1 $tntb totla drf j iiddi ls ?it e'nbifAfd >io 'ttet% ntllt "
i3_ di" tl'by'lbia nd" mortll of the ( le ijr r a #.9 sptibefttfjitttitdivOiettneld Tdtate'et?
F' itlla tHel4'tar tDeema I t AdttR t. {
-*v- J&> i*t 1''ritttdtiite.a'iomastttiFi ip. tit. tttt; the tpaiPg \ .:1 0 /ig1lEd'/ ' J9 jw e >ettti 2 m t 3 a.i' : kr ." Thriw t D arebeea tnels4en., Its1 **&el1m. heatel
; Trtide
.} Yt h t t'hFiu' 'fS1d'z 4+ t t11trWs'x$1 Etttadd# rc ifdiaeipFaaeipie
__ JriSf.Vfe'ttulM Ghy' FM Nnt3tt Sot4 343rL "ttle
? ? K 3{ jm.rcrefAlei Wilt"i$ :dt' t iirrkwarUIrI,Ls'tTiL t eat braes to-rii-orotBJy m }yeedraaemeet
4jkSfs.a"V'' <* ? *at ;'-' ? re wF'? ettimtntthoirmro maaisr' tr tl t { ;, tU # futt ?*?material iWsrfcU;Mut 'rieoin
i | 4jrefene 1b adilst'SeHiCation'tj f3p b ty hc iiFtt{rl!+tblearP; Y'ty rvga4m4dt a WarttaUtrei H ,R t a t+'KrMsPq aeeliceh telfareioldtdtYLla
L' firFbiatat eQ ;oi 'itRs; + ,F:11 tte'o6lired taeefp pattiKl> ; fhf rbPtl.7Asuktlbat4 isAttlAenainrpJ.dwa #mpRl+mddnie,. fiend a&4 "ikr ft* most jaificioiu and 3lttiv.
sti knyl iT ft wdttvt atidkoli1 1 ahnf aid' 'refthMrerothtt 1 ,h'ianhu.aFWtmlu pUn tbrpromttetba" peeaqiary watCtra'aml
r- ? i 1 r ,NLS nMJii .the' ;fcn6wo' '-"V'-iu'-Jv-tnsoifdtyaid; urged o., ij frn4si,- tlofl v T'm 'a i reMFmeadatuis 3.r.In MM', mramrial+ eaeF.iped, r w'S-dkvr x 1,2 'L 1117IItL.": tommuit 5)ig\t ft aa Jfc* P1? *." "WItwuM d'a
+ terln ltsambtue
th MirtTti! .'Si-mV i* 6alty tt d that'f. tBrtractioM'iW ithoIGOhett tndstiaw tn',
t&uldia"X2iltM"1i't fcflrih i Mtl ii iin
ft ir 'tiffieenu tpa1iuY' pSAthnbt +N W the OWkd jbpt ryrrwdfofliaa lN izttyinIwttAt
< p'+trLi t + i1 rrfi btabitIWaria6xsaif 'V
'- .. 'prfradtiVIftbitthitTF3lnn
i. ; 4 -i, v(v 3 ty" ttEiet4tsttt itrasa pz V
a ekatl.telnor..s14 ( b *Eo .tat di oo fey IO OLtonj 4featbss] mh CD. fphilimthlOpjrai
;e[ pgavrw a titN1 t 11.ntilt. ,twta6r. *
wlPSS( ?tt 4a >* ** v1SI -. : BUkAaajiptejifiiiiotlWflailbiilj Wr. .,- t ty'W.a* f'pltrirtMttf,. krri4
'- p 'H' '.'t i-rl *- !%""':t.V3!* hx.>.arc.Sliflfft n )L g contiilmtB.thtMabtMv will i e v1Apf CXtr'r egontri'4fl V3 rx i q iVcdltMtdue' p+rttYulaceoidjnglgra '!.ttpfwot m**;u?eitltO'rt *wat-i.f-adopted?i d'abeto % tbte aetditls'i' ,as s+t ofmr tour through.*igW fifth FontWn tnStake;
W8 011 M>i1 r4. ft-ltTftiiWH 'C-jJC--i *" -i and of tb.work eomphabedander the .
-.4 glfe! audrrt'aEtlFtgp 4 latlltraPtitl4rr' 5iy,'Jo carl l6ttErii, mm 'cwt byfits1 jft |idpe| tll T thwt,tat w lb. yawd JwaijtWgti fcft&ia at U .' li ; uae nor
** ; I t'.V ili '- i titrt EaTu tr1; pablllheQ iw tbi.jstet table luau.yield45linrbliiiabeuiifea4 plthe, 3iar, ,pFtisrttt, ni4ltea.asihtirtw ylm Jotter of BitrHetioTi*, will iwtbtwithout
r Awoatin ad to 'Besblittipba adopted # Lew e t 'brctt s jrnxNira1 atlinAfluui4hta knlrl' { 'eD r[ tiioumaf0! .n.rrcu nqt a, lra.rIIl'Aa1' i jrf-Ei* inkiest aJflK jonrtBiai

"H a ji ffifel tfte ua ''Odhserva: a1'ptleiutarr anal T ndrptiUq 7xlth t plw+ pffLlltallLl, + kdr t.rrEtjROalAe01F4 + ."w.thil jtl: jj L.1{ettiaCitzAw4. TJ.n. I&V;*ny. bN ss flit DPiaAtka? amnug fh# rt'ninn
,' flue aptI pFVpt fs free lurtrrnwfi rt}: ypint & ,t tbQU t *l'dptliirr ttSoVtty( Gape lenZ tQrtl7rf P.gnatI ; wWr;
> )
*; itj
? ; j* .1* B 1" 4" Y late ortttq &mm was tfoat alarmtry of ,TLt
s1 bt -i4uaQltuatattlofecUortruaatI r.l } tautiiterttareit tg, rr :
-tq* to. firr4f} iwliW *. s.C !4N eulnfwtewMndy1b.- rgituMi rq nt7hafoai..it gnappoptfal o ) is'ioriMWm* -plai4 here there
1, are
a6i 1QtV1t g8iltetfle ;. -Wt aiktltesR'ptiafothtri trjrLresmeifttuauatry ytlu.A>;eut ,ho +,ptl} a a t! ;Otral eirkoii'eitk *1r15A gnat, givis; pa doubt ato;tha s acre*of the -anw of the Vvfc.iu any
'Tbe
tt n. Iviiin tI e1tau ;uMlt utd aikl7ie >fbiwi6or of'Ihc''frr: ttnT Tfiert ibttheir'bah"Ew't"IOd.duttltreotleetony A tf it re that Pelt ar the, a# t.# Qticep! rt i'th4 IJird f.tp5e4es't IB tnaSi raw I aststahtt'l thai Poi r.rltarsiittguag

r arid; t igitl Zl+eaet.r }patt: +rnibf tlleourcixtolt; use writ tihwu ZIltiecoGaclutlhi 'BulaV i fi;ftaii; Agent bieftmqbf(b wtataa- t pdycreitaj l3nbgasnYM .tn btraiiwaduiupl8 ; tor'tottit!frnoi po! brat toast,
+ teenes t4a ll JI >xi r 4 esoPlrGr+? }" ted ntttn to erinthe nh waairuc"Gr ue.aq r
aoguVi4tEi IBeF iK {q tw, at> e frt. 1ricTnd Whf tL'rn srtnr
riiw {mtititlii'a taut a d.b mdt ; ,b f ruQt l bid in ae
td Qtap'ttt4dttyleudaawn, t 4 we FAwbs4 a Q .
b d tti ea af eLrt lwt[ale of iii'1aYba'} :hn aeridnttr *ftb A' af f bush wetfipfti: Iwar1Q ila4yte ltd sera a, storey
iaf pr dltieat 'N7ueIpki'pni| it Ws tees d wf of the 9lhEiSlfnulttat' # fba74r1eiiY .ji'iifil'rFavf .IL Ctxiir'iatr'ed: tLe. 1 tiG tetilutioits, >aaihaxmairq>lgardilqsr. ju rr.TutthebQyAO bets,i/tdetht r,4siogs' Jit was found tint hi

.0 ymtiouto trt hgt lepYnfkrrm'J' ilfo4' tied : pJWta$. di htat 1xwmgt7n4 puld let Leepflit"
whicere and alahted lV many
r cund.ll :
.w, tr
E rsaay
{ lte
ti ; Lril
cAlstig Jla.4id
r i0ttiSrWQOligLi3) t8tert t ( f pJoW Wtlvvl ae's ereteitiae,
rn .iaii>jo4as.po eipte:, j jJmiuigtattia I ttriltetrt+y to e.hJ tIlu nr 4k et iEtel i7 'dP r1.trrai 1f6 IlottodUR ,illsal.lyetwrteppa ilelecdiR }
4 s lyt.I tit1Q tiifuiib'"gnu'tieptiat 11w it Fuml stcotntaf 3bati f4abt, IYbebw n + frt Hut Sorth wM s e yt # rtntr.rwl and utileirirttLU4i5o.rii
V" tf -
r'i # 1at ft nz th.Aorrh wI1.br the hemtTkr'h i tblbtiStr1o'ibinaht'tturw land rsqhllms vUpernkv,FOtda rt llda.ed tgarpettstiW oNsntoredet.bN.u'e to tr xarxM9rln4rrrt ?$S of kig1 ut pt tnecttt dud fuelrbb ef tbo.. t P i.ahttefi

btu frA t rr :eutrles4sinNf a63 4 of 1bk Tta+pul,6tate try, thh pqt end twttitema.tlyt79.adptt.r a/fiKd/ In g ttmblRkvmieb], LnTMng }I1 loa, ntly, without rertalnty of iarurcn; ;
P'11ieeuudt bids e'n'r'aher"tartrirtt h.r tionXatit{! bnti'InW Itr utmn. Te tU<4ud'nf Rcjr.Utruliun tar.Lq t.I blues tnatt'tmerrs mt*nr mentioae 1N6erereyytt.urpwidyroFas TLt7eF f rife4t d the moV ef.nw
} e fE i on at f e t tlrtL G4 ttr+almrrl.sc4''r.iFd.r4T1at..4rtditrUfrtlaS'su17 Ishicular, aap> rtim ll f pt2it aartr e the oppeeitiret '" t. and
-r s rt y w Gr a has Futtltwli Cam% $ ninttke ptlmoladpu thereblre many tireidaterret froro a1n Itiln 1egt
M + aq 41 Xtr'rloLl of bitnfaywicA6d] the gravoandjAQ l.traf trY
tsit
cogfN rstbsy
a'"fbtuatxut + K au
ar.mr Nate meall.psdfjI ;ASIitrVtroo gobes ;
h erlwta thGlld > ; hmct'elpttn
r at I dtr't@TOG lttbq'tQtid 1.ik rand a.etsatie>itkyaliatatl thigh the Ay: f" Dahay $1 Lorci d.odulk nrratq1e 1ta, uroq J4 -riwtwabalu.' ; J*r t toW "t1I iadl sbIMb r 4 and fiuihodf tyla ? kr Ehwh .and it tt winated in mwt p'x' m T

rev .i :.d vey'tt wo 1tetvLelfiaarerwa1ori d'trh'suh' +usu- ; wncano :MonJatsksdivllleind them'' a hl.ar41 rn.e tr ate e.vona V :cry gFnrtet ju K f ioud takn the Lir'Ug a9. onWwhen.bZtbe .wg.nia1tjea alt cotun iaEf

IutR'.CJtiton Laws Dpro. and U rjAnelri TeWo.awr. faynest. 1 '' prtx4'woy3aAtedall "(!Oo w '
y+ t Itltn'"cGGntrj so ei'.til q >: I qI eA a4tl .darstttlbJ1rtrYmaa6r itt etitirgtbr-ns rtap'artd: 'hie rullrutem krt4kllmvr
V VV
,a ,, actlat6 lot &ulafxt.f riitnuire ryg1Ipriopcd iiiajid p gresa with
w t 1Le"br.,
Vicroitii/ aiwtiW and aasndw+wshhiu"ttp at lest tlI4 rstlnt atgttg ; men
ur Lam
d j at4 ate t t tttiliep4torly, -. :> jr 'T MfH- J llP-J wuYtr aald isTrayuaesir4alyyl tract' e.toradVtdt ,T 1.ad Ita+f q ,;ixiFA sawt, kttps up jet f*f th<(Son'h. '' It B ntf n *- rbrthor thn par,
+ "opasatatir 'ti '1; nenat TissttNa; U'n.tiv tl.Petu! tnVatrylotnoyu.lkaat e- ,' maa41.lr_' l UFitktbr: ji4 ke
{e; ,' .. titlatum "U .waoioii, j iiirtt 11711 miife Fn a w' uIet
; IpM brItl
{
( aI1M.1.
(
N 2WiAiltq tall ; ,,1'ty>htGi ot tuelivir u yq {mmdijh slte''+ irte'glwaeof + tuft W 4 i-Btirarti'JiiiisiviltB+liftd.' Nruurh.e fbetdnt'l a3 oto TFiIramietLwJa p/aiid rrwy. .ltsour etb .ettiGk it eontao$ aloteA ofihs t Ins.a wekot orytan 3A iaul4 wLeuart: ;tea
ei ,. P ttlude:' ,:a31 #rDPEeB;: rrliiQh, .,k l,4jgaiknlwNnlgt' ranrCttsjns4oe lta't rn l 'kuI m'rlrJo;i rYaG i} Tak., : .,. ._ fwd 3tt.OU> ChVtJw, I'X Cot.Padp4'C*, ddjtfiii litt"taTtaedlbihht to dcaylay
'iitui#de or' ltzide +r the .rc'D., CILACR'tneredthatYr'Cratawhoiirboutr.iiingthetUrth,1s }det1s k .hapf 4 ;
is siri.Rt4Y y ,KtdrJ&t tuladdr: bf over itilrrnd tthibl'allow npiuiti wu I railjto4s !.x 1kq?It adglirmptpn t:1lyjla n ii1h tWtintt s to the# pugs, eithejr!* by ul+m a

jtnh+ichl giF6tbrana I{'har. biod''Hldibtiiibpil Ire""stptotf.= 11io uil ofTa' i!Ye nrr ,aj.pi.knnlan ajrnl +'! ]iprrza/has p ahyI1 19 iuaPPar, pttier r snnr iL 111L
aw, gaff +attt tl Iignnig their Is ritiM.r1p &*v.i wnlr k- _. i i- Jc. <*y >.-v-'iifr '* nat rm the ahtke r+wLntiytifi 'b'Dh *In infurnia. f tiktkVa atie hi niOntreurrn IL) fl. ;
; JwTjj(
< then
T 9 tad Yi tie uty.4a tfyuaay il>yt, :net ; I t.ia now pubiuhud bj tbq 1wra 14J, R4gwiUytiow"YQlftx ,
.IJ
wive ir u PL rbptgbatott dlrl oat tt I.at; 4i thiF zh) L1 'lt trtir l: 1 i tk !, tq was!mey be their inlcntinn, or r i w
tlf Aje Pf'slerytekhtoq-ht ;ttmray>roll l .
theta ca gQbt11 t1a ti hundivd V_ Jiin .lMi3itjEtii
i u ogtrtIllird ,'r Barfly *! unite L. Wxttarx'f hI'tdlathkttniq! tit I halud'tra-' Has penJ&iff politfeal Wif 'za is to U cow
} ,. ntt* n a iuid'etciftt3'ter tberOL if"tit* p r njm(*/u' UMiHvWpnreiti teYkro r nature Fieru tvttlnl dlnrkrn;tytU Lrt4 fur this ionlit S+ +irrvlerouninknofnf tb4eitytftlnd i $hntka'taa )est.. rmidos its jft(>pF ninr ontiitr teiin JaJtV ; 1. 1 "

.u tt-attUrtJ 4z to tin.iuti irwinct 1,008 voters': ltoritAfciticaelraatttdurt t' Llrypen{ a handsome 1/lccet?* *f d ho late j f ) >tte tpP4l tbpbat.t&r rrrc;
'
err is' rate, that n coniuiittM t* $ppelut.11 ti rrlt 4aaitaa iuf.Vtwedia i f men Ca11r
f r blipe x'pit'h'tflpy i
ia teFpnttalyUnjay uu tte "
'
idficr'ilfiind' Idate tlitf falrtind.t }cC rapA poamaRgolwJtu j I4fww, sad j TUTOWI* Jo keep'Cp tbeatd
id
: } + t ttt open fbo Codnty Cttatatisdenkn.-sttd- swccrtaluUken ( Union Ltufva of America, from *i.oi f fhat.iUesJyite1tolltswr4iog
;rtKfe4 l ,:t Tt +1 t.rAcctlior writer ofnotexaj t'-c ', of tLe uIa ine,.
a rr 5 rt pidation in the S .-.
.htthltxittinCr }rtk in.artiwu'b.; to.ntjoaai3wil
+ L.r i -. W BtFue; AQnarr LJfahgnr LEEapl > +
wV-4 t fFqnali; taxation, ii i tna rim b
r7 nelarr sui, blaeuitr4 tar 3">mspeo apubGb.d is ttuF eul mruwrttywba we rsn ao. a.et 's
"sS***? td'1 *ehtimetEtn1( bf the'.outhern of.'"f otyril% nlntaeat gnaltltt} 'r aplrifire Tt.Itlasrliajp4rt10n1sglLODenl1''LUtIQrlOeirb Ajjout o? the, I'nishiR'ua.lJuroiH iuitiU city, ; a tkg, Cbatg* atpount 4 IfunLdkaIoughttmI3ew1'otki win a g1Ur1n4zs Y fctoirr for thirty and Uw r --
,.-"esiis'jjSl pt'r. '
tt Cap *"" '*'" ropoyt IreiY a e4fauti ttu fur tlf# ppq.a+s. is.t1i fOVaiRu.tLS.hwnon.tb4aodat.+ feel tbit ttni OfirAtn.iaabrvd ly.them r ::et'rgusbedttmlwottbyIurtputntc
toritlelitand, eoa'MlrerdetheoiponiryOf ftliraiiiFxnteotLath. J&id't tra;fire of }wapnitq 1.awiaesanll 3feat Ming : ',..a4tbtotgbiiMtltatdttida
x.-- .letter!ktlnrlthbr'inorehrnll'at' mto$ 8atac; tnhiarelritJultt3; ttreq, Mill ptQVj.toie au1it'Inmmt th. fdlhraitt. j ia.difrpu: '
u u" riue table :
ih" drow jlly' nighi,rack. Far uf ooatcoU,
"
trots bii> -,-- of"i'H. : evluy otherIDeeeiln6uet ktid afciumo the dulkitf his oii r next week.J.Qe.tlxrirhs > 'li.ptrafJ't13t };Ala %Mr anpdrt 4t5ikbeI1Inv4tTauahera.ai a _
1
jhao -
; 4hati'+brhti froiti' o sh. lhdo+ett3Ut luiar* ya j*}tpv* 1 r *- *, -s .--.j. t* ? "' jwwu'cxpcrifBcM froco iikl .- -< and t u ...n wba the q I bleds.t stare<4 lr In MinutdtVdr -: ai...
< 'llefil.r 00A Ayriaqdf.}Ve' raU' thr''at- t4 Ikrl.pmte-t. lr.w/reNet tpr.aaF fn tubendli 711krigtwLtwemlaar ; 'LAIS UOlr'alianrlrxlforrJaly, Atnmi+ ea4n
J"\\1Ili +i VefSre v we prteto Irutioa at ur ro11.F 'W tbs t rittletmYtt; innnotbrarpll@Llnginlha It E, bdaz wyawadarsIf.pbetu.ijaildtroti pnblisbett by tLq Lnuard &w1 Pstrl I e ftdixfhn1li nug'arftrlri frwi the tsaata .
,
rvtt tIittro! Motend, ate, a-te iprroi4. ntflih.ifstealiif'xgtioanow) | nf4rsni rvrtotaatttaitifiacu ; 1ilAeS.rMf 6irW aadtacuorutrio. ,
.xstiee Av sL edlity; betiwgy ; fiiei rbia Cotopany of.Js'rw Yolk, Ls re ctrr<*lTlit
,L6CWae ., .. iv A fast9 sKt'! the +ttl4iF t =Firtm.npoti'of eke #,Frrtu ialoityby alripAOrp., ) u tjhypiiitnhpr4'and +rsna ai tii rWI bI I tU WA Ijtt (5? P V r-Jllnongas-a ruluctbtoc errntsns is. an artipla'on the Ietoust o :li vfAlt.. Uiil't ulmrjri: .<; ..

{ ajdif nukticetrilletlttlred bigot: eilt its AlacDrattosnty rldch F! aerrrenttj Ail uaisaat! arttretl knne a' hiilia lG"uan.inn.t; icdgeti eidatkroLake; i, tyi by' American I1ebt and Tso ..VuianrMl Pmpcrt *- tbott84j{Hjb tb the point, sot it irtwlu-ilh d-

-l pQ W brb'odriPr tZia rkt',tart!i *tfndth d fhbd e 9N'filet 'aal.tah i 1' irt,tl tar'frtessiolCTiax3ltirniyha'.vrtoa ttprce' 'Pt'stn 'r art.->Tij'rwoTurtetj'+o # of,thwCniidi," S"1\rw_ IJlt{ i>t Xa- vwbbes3fr.Il71e b' lydin .Lr

; ""jfeirwti rfwnh r tiilia* (tf/ijastic8 ;nod cart moirnfi to, 1 IBdt r3i '6+9',6, 1.beattsritfiAln.otfberwhEile 'andbrothel : tiWti a.R'pt ..ithe fall riaq Ix chin Lieeappot1trttS a
} '' hoahtidtr" :hasarsiod on V* i> '* ** iV.kW .* J.- v --p I ; 1.W14eJUkg. at+f ; errsII.4.. fI'.Lltkbiogit itnlmiyisno-J : ua'fllta :
p It ie O1AUd thtit fn the wlt4 fitafe tf ttto Icwtonnt tl c .Uciio.jiV tpenl> ww G.'Ij y1.1Lttir'r '
; y a tl>epr rda IV A, Buckionn, \v ililcvj uoj gtxt iw Yer4. Il'Iiil1tofsotithaf sntonawiu 's
;
rtoome emtmg tw'I ate; rtor ingii pottioh;,*li be about ttie rostra, Tiro fftha drrr in our city, loat work an lt.e'utufeiwtanrvaniho .r ; : : / lhrllotxswttr i i. a. new aimrtrid-J mnta- ks tCouvontiuu 5w j>rrt s-gs4 b ten.,. sa be

4Pr r .e1% t1ty'hGaesstiud o n i win pf Ibo wboia tax. u 'asautu>l, r iiioct any much pleu,o>f With it.. pi rteds that |taiiui Oa au :f.m, tbo, Tljjnl n.tjourrBl.: nine far elbiops and > nity'U'oik It 'ie.m tojfijiv jj iot+stm+,Ilia iltJifunr B.Ls; u : ..Gyun

@StoQtlt }ttblte'teaehingee ,pablio pro refurenca wbaterir the ability of the ta par- rtVui.unliil a rfsMvnc wttlt' hti.in'fotitioit of n.-.. .H r.-cr..+rxte.tn ---... German :iirk,'*
iri Itat iaTfuribfr'tiaaivnatlon *t$ tho'figo're; ? nh, .Tn in tUro'1'rII aDd'.auclire t to and V.retall.ra and trrm3rtniLV Lr.Tartor,3tCanaL.taet, scow, do t.Edr'ttspttrtthOa.mna L t, s tr

reGtvo tAeit!' b are.actaatadll bj will LoW,,tbe itptutk+ of tiia rjitem stil} bioro ptuclkaaf U*. q .OiarETi lVtT tw CUNwt; ltotirrl7H.l} so1TP. Kew York" Il i. iam.d.'montLty.in:' twoAatti: .aKA rata>-idip!flu j; try Q r4i4 Gar yea mar of
raearlcrel baluatin6avthe + Mrtlijl.flf; to Joiwatj! nrou5ti t .mit
> Kit Iwa frfa'yui'sta; ytcarwtrttq rirbtyillbArataLandrona.inintt i
strs3o.
6nrot' j ror Hy t.iu ltie's>i wtti# of'dwtbtLhtl6etiEruha.li9rsn1tieintyie pupI4
; miferjAT+ktsr"rata viw wU
1 rw
# tbri ,roe tt6ited" aali'ntoloiod" aad'tttu'tp't of euhrl 1 aptait of rho 4hrwnni" ltrsetiirtlq." why at.nhl ; ..iJ.tiriinVto o +lpj n reioi, ( embrct.i.i : .Itisone4f tLqrkotyaeens VIble o rrb attatilrioatl| ta N mark prtaUM w.'a !

rtpp otaconn'b1 1$ pVi 1tt ; ;; l 4Ji&psrafelibltmi"It; 'prrcir$ from h.B t r*>oS, &MW> thief a itorei the cabin si ihipertaut pbsitinri for eopldrinn Pilau ry ota tn htetwskaeffuek.e:1w a ha //sLeturXrotwfurlea 1St' Ul. r*;*

tr > }" 'videos etLtbe ntStib i% fruuI Ahgslt iattltl Ui.i tbo'falu ut the\ fn>iMrt.r ; and nuriel tHT a**! i-jJu M u ine Ciironoo" L{ts and fi tI r r w I r a:k *'riAL polar trenuit+ fur iail'tim < I mtrnt oR" th h e a l'im wrscnhetbys

a y "t, : ie s good Nf tbe'Iakltts" it blt,4:8tC9'atritboirt; ; tileto <*T, an tf-!teat amt' i>'* y Jluvc4'ror.] I'tntCYilLiiaaZlre'waa f em jdensrl lea .incrra-inc intnrwtWl #kid the +t4p&Wl.t1WA'Mi eii *' ladle,

x4 ;ii cAft wt ee3'and,+ till II9J33'ibotif ni:6e foat teontbi bf nnepbrtint"itq of fi an'l bin '|*fWi overimv4utof.U' in vttik.ujdirwtbrn in rtysTd 'Icitbu cntr- y sr J'Y.arJ; btraltD r.{ ivtrniitruftq$' IS, (: b t lumt"ti tx CountTti- t a e sa zttr iNlS Wholes' coats- *'i k.'lj p*Mr.a4 all ItitJ tia, B ps ua6t :i,-

E; vyie \. -' etialtt iidtttrtLeq +jre taDat&iR,, 7 ptopery.. ut fx"rillatdt + lianlettindir.tturui afaiatt hutbiothitiouf val+ fc-irt tv tho' 'til'o'wiTii; "j XTWawR'wwI'jw* <*r *t L"--iV' lanes isle r : 'Indsai.'it wo ht iiofflr that be who took-
Lr.l ied'.1 ?. iri, <,albs ui rwlatienLf 1be. !; .>itiv.a
+ alratd; their tare eeta1w 0siII tr ElylditTUttaaitt in'tbu nilfla;luripiebiee'di4 rfnnfli rrewwC-JufyaHh +W WhtorlTaiU f] eras wu
lteiotle4nE -r.-Z.w... -VTtttltWi loath m-ir juittj that he;who pMtc-y v. .,1. alttlia
ibeyAfaawedlytatet tatie, 3,3C4.4It; trria'yf ere trot Mit fiyuinG 'MUem faljraatoat! Kei,. h4'rr'thearohr'dh .JJtnHmfJaTrSTlh,"; :-. 4tVf"M"1 >.dny M.! l3h Jic6s to'tl tile,

1r wtt, oonatq'thtai tbe.arsid tYalaaliCt+ :*> V *v- + Town .irtbinic{ ;ft rinhytaa''euCrfnrdilietirdrana "ISkaCfty;Jiilr&thV z>4i" *i3&! : Ittoti.utad Nklelyaqapto trtuti. uii OtKvth
1 -
.7altigmto; accoeittt pountjr Nut, 'wUicb.amooot <> U*,outer .hau .>. padawtlvuw- ? ''Ili+x.naLleedetp x" > 'soth>-3&. *' w not its tlitriOtbe Bdrtal rn rIti.
M iuga isJ iscityatutthet3Aht'npd.e cntl i 7"f .' '' f t>rlthe irbo Vuhi .4tiarti tbp (tiartDI ttutAilJtRtutre"t4ktA
fJAs nxpt gy tofronv90 |to fur coal upon the Ht11e61i'a. plare wtr jtiyiaF; w njfJforilterrtfiotoi.cnitipfltB inn;keti when r .i
of citizeM Lave li.t iiuiU +.ek.1tft catty [ !rhewrtatira IictAdeiretprirtlogebt.etiz011A1
.. our tu '
d Df tb 8talc :
{ taI *
Y'ysfmatl
} iSS t edniplf ro"tTttttt ia. y.w Way .illlgiirs.fatlgbnt priceir jSnrtr; } < :, 262 'S03r hu
wstiathom
nX-Jt / ,t iwly aVkttt tiiararJ* wwt oa ihoif piaaus.tis .-
< smoentidgfeDms''cQ ttttr* ( wiliy other t&pflnt arty 'Total SV Ra 570. tbaunt ltre Tls votot r % ast
v+ :.r tple ._ &e.pUuonoiT4ffaeaitcaj 3hfiche4Wwo6n- ) tper't.te tal,>tiad ib!4 Ilaalitrxan }nliutva of { tuna tkbi E+ti y di prod tti'k.i bf th lie prowl-j Trgu *11kt and !rasa of'tita+paacr,,rrgn'ltne if !' j theotdereancdj
.
b m.it atUppedrkal wetrtel riiat the UteofjCeMKTWsvj '" machu to
f Jj Mr.
tb becoaic sdullIuthattodaartaate'titnti.nat
*ytem yei iom# +di3gntri .
7j > > rsrt
-1 r"r aNt J> *' vt.B *vji t4. I \"im+ .nb.o tja 1'holeprJ cF.
pr T{' -H- lel uTlfc 4ipkuIUjtAvl <* trlfQgeAtttl V iakhd'ihnre'tlred! ,__V4 "no'romtnortttfFbjdiigtl : the bof 1l wr F;plrgt fri hhwrJ:,' 3stlL p vvlwa'Q'r&t4ptt j Wanjf wile j b%v ltq 7g4 it> raising erg, t im, a udraT }apT; and the'/Vw us 'ib!*,' tV= commit; pot jtit i"f+w 1r 3tae' i! nosh, Teriotedpertt.Etsebt4 route-

1b* trit6bstttpit sf orpdtiidpfotpseelntti bRlar, roitteli as1mr Uts !, : >faUifnr K-Hllwro jnotketi the j est-yesr bavu eUjtstrnctiirV'itroeatb'''licth ba'i'eofnrepettiah ivrtaleiei11vI kth.ILAI.

beeuat4 i Age ONi ont tliat.tlt*idw. in -In ear rrt".Lttf'tm'CanteFt. t4 ltrhlirrlthi3'eI taiiotia r.gt'rrtlimi el'io'arie itsC rtgay'rai] + bien otVb's.latnd dana sn ae)4)Iat be bwh.rte(o be per,7iry, s'.'.

sofc U. oj.tatiat; ;Moiklgmi igitislice, tutbss pnoj r ; aHlethoryabtini uit'pfwfti 'pn3bsuhe and'lira isowj tllds'ehed'andUr(to titt of the Sr th. otbrt very
>
'r : t1ilti ietrotEstt' ; p4bbrd { +S tta k. a; r f tr. UrvBnuitod ; 31r. iiri n1 *t :e ntng ear
;
c1aMFi,; t want 0f ir/- rt ft'. to jmaUo hn+plPrp nil+tnt; ikiU orgtif'rtTilfingConUil Trrkest! f4
;r Cr1 Q1f 1TheNOT/4t 6411d ihdl is "i'4 tlrAitre aaidtb d his tat.ntetm. f* _rriMfiif frmuj> < ly lrh'ps. bE epitIctlbakm tl r,wPit
: e SfeV nhi'buUt ails of l tu uVote t to gi Ctrs gnu$tleabntitho'rea to $7i7MOO on, ith Lnr.Jrwl dollar of hikry teen t'o' patII thiHV>fo<)>ict) Ja Kertllcrn' tnarketirrtdaty *t W'& tw-T !., h ilifeei **dftoViaI hot sjs n T be niataimt. arntnunt. kn ought
.4t : *
.
rr tn& pjvv wn Oreusuuwit, trf ttwo
toDcf h. tahp Ww When bst
rauWCwaiiflrtdy.
'A. the tittaatticlttrxt !hit *I4!II Iti:
: VLttiav Aijl i'w": il.ltlSJJ.F3 v"i3r/Jfe a ea miniat( t; Wto fefet >,-,iivqorioctioti r, hb.fid }
[ t/OTp BAtAQttiraihuntioti",'- I tbat fc* 'mcunt to uf,'hi*tax wai 14?1w titrl nNiq cacttbal, ;$ n tine t |t.ub Iw : is t \ i1aX.rurat.r{ wiithttetaWGltqrwitk n aisty' dory iijueeni'ida It for'an au! aAt iaaufol terrt4 fa
-? Ip Atflri->r itJ*)eel eacfr h ei lrpdjTWUit olrri ,JprJn +rtnatMnally poriured, wkitr wale
$ st l ,hl EliGeeStQfr 2D6Af" j,+6FOWrwAtRtftrlDCata'ufEta'dQtlt u'.t.ronamo. iiI stabtulolaaawdoiiLtstafoutsty- Matt uid'jfnltira+id, 1 tnladadpbts''or 1Cew as sn ite; *iiHra not and aUU. 4,
> f
*& i firts snd''A ts1F of 'fnd : tiilsdc! Tnr Atttlmc or }taeilsf'Ir4acAtr axtrllrrn is tint a n ai. troe. fw a (swtntwa i a
bulk
afar etonnfrnin'
r 'liti
3. rhllII6' D 'tblq Allt 1 : elan"wa $7-7i. ;' TnikiorR"xrfnR$4eV '
+ f tit ; tt0 s C4. >, $ aV j.: ; ?:aewflQ4 of tlrr S3.t ant ct* ertec on ? jafarhiki toshttioadmadntut4.be&d
,. ra :' fys''rsQ., tpADltBtttUIY1 y- tti'trx r ,'9DnfOTT ft ndt4n.Tir4f; 1notr1P _i' sn"Itltdeti' ,'* -,' >'' V. '"" -T" -- :- -', 3 awls autprr't rtp.hatt. Yorfc. flj' jr* oflxalneritttthotiretra the antBority M'tlw ntrdtvdlw'r4 stilt by.tV ,gsraae aatEnnl(1.roaee tyava a tkhteFh
r j AttleA $?e-lhll toc tboblrr. Qf eitybar.ha't,4rtry.to e uaebfsr1tof t ello'lto.demef ute thew,irtbtoaJ*iiuwcttbl t t.utty of aU cooBMKuIaUaii. -
', ; 'et El ftt 6 dt o 'gCt ta,,YE"itsi oopjrhauf'frteads DYSa boneapendeat i fall'4t1L)7mu1gAtwnt. tlj cfuif Ctyt;ai iJ C bj'rftd thii'rditlrt- fiii+ iLd"'tit"j't7itrt-Slrtd.jheY'rrlLte: ported to sod gitrrl+,>R 'gran itbeab6tbia Tbaf1o v *i '

; $SSSij itpiiw 1 Sjt 'QopM'rte d 'dcattiaetitbr"tliuIbgRtpriont bbl aavrral int srr.'JB I #BxseUnn 1.a, hia rit/'at, fnw #nirt4 by the Batte Inefl ll4nia, the ae atsf ad f bat Mt, ywrftwtt tea atrretedba ': r -*- -

:' -< ttttl'"iiEttttruaGfittitat? !'lli'ii* nlnlreir ft1lliC; a* ttFiBwttf>fndijtna, dtui the wart trho b ofu ''f iota EtnD 4ndat a Lp paf yt Mr. 8iFmdixn'elicrge tai pf intty!tivut{ li4grttt iotiudin t tin'e .gtnt ailvt of arid tee si Jefrism'coozdy arw shoat kvU

! f1rJtrotllt44rfyrIt-Jf' otf'4' V-JA Hnr err# iF tt r w M i wt F fs"d+9 ; ,. -t IMF Tlrondiljr i twrnmiUty wut appointed to tae: the ir'elt+iK IUrccticn and"wi" to joseae *BanhM hrrurtngtiee lhra: adCrptgrl2ltetetsiltkasglef + eaiaiwtiaii. eryigititeoti tsetetr .el1-.md ..isllmwtlftantr'aitpI

1 : trttf khb oUHrtttti-ft- tbls ,, tP /'at* appl.adrrlgtffs'eweae," opaatewitblh'4p e.aatlkudoflliratinilg. tbema rt* of it attic. I* 'tH' BaUJniorA Hat 9ttris+ ,4CbgMr e

;Hti, 1 r <,t 'U S*'?'*'' ** ft' -V"I.'" *" nndd tbit r'biffiavp')redIbriiriU9 of )andti 'rora Iht I'hjU-telphU &!u! gtatitN'( atiDU that Ibbn+q d4praj; ssr View' to t'Ycrs >. w1F s I4P ear

'( i 'f fj1 *?*!11*!?!' proVed'(bit U ji not$fri n fjh u'tfw''Itopnblksn Etlot3inga ootr 4rpanitatlmi''wbieh 'wall bsi.trntatyW fcr BV hd hal eatsperbgshitT; "anJ' ithir n tor,) Lkrwteaatuistl tthd'C. art+ttta atb&ittep"eohadnith ( lat* nne1ea W t'Vle.p utlatr ., "

{Y 'Wtoetet it',1>Rf eA jVa jKrtjr" #teia floc l { # Iazti aerrarwcnwi Thont'fwpis { tiptoparik lx teat Jtlfur@aed, on gnpduho a Wter ironralnPe2b elp4na+rrY otbisertrat

; + : ttatat1'o tAe' 3lyi Inds perU of die'XPternal ptovonnntt, u4, i ietinleted'awteQilAeLmd itp; (htttetw<+tanti L+f'lasitlehere byitMt amt detu enc i flerevriea fwIvtAod TAt 1phqjLata9aedixoatius 31eirkps'twee ;
hot lep a' flora**. cif thatpitper ttt rru;aye;cari rb dprlsehkdole.ad Seq 0elesq hl tbsl
mbtlw dntha tbofacC nk' *frbm"iiS3 %K ntlt + 1 {II"fidiIllJiid"ijtr itould tar
''r a + } t, e ra>re'* r. -! ion,ceiiif ay pare gtomptoI 'itto;Twd hat of fie hAeber: 'Sb. orerbiule4sate
=
ie'lr
MW (r rSF 1r n.k ly dtt + iairil1a44irflilgtlyglr.VpUv it twang
'f1 of i!!w rh u htl tf.wt' 4eriiw'cttt ntthe.emof J1o a e tit !J; stn P'f e p lion tnc i cutw rTem if it ljul notiewi itI'w

J "lad'tniofini ftim Leta itia uirgGFI alpl uB tun' ai jaiill ui f i 16th lt:1Q. lths8khrn $tthryDtwe hthbtfrlidSrtLstoftte tuieil willjjo ok' the Jnti to !wtgiyfl Ibilparv t p -w bo4i sad wintat'MTwmegaScnit

.V'' 'V -i--f 1 4 l-i or fS oiw rail fleA to iba'Itrpib n 1 'than rttI-ibe 'to ;der're rh 3uta'ktr byt ; ka'oat }tap thb hiteflt4nf agrnpol al tta14l ularolatn t trglp qzAIf -
$ kiathwj (ie Lent onlmtty htesta4
; i
g0'jtalblinix1
? p'rtfieaiwppwta b ft1VlJIa'Sotjli? ;Wr KuMnv rUratef! '*M t tlrt"M>Jfc +ab #peat ikbdd.aitvebttt ( Sw ourt ontnsl tu; lenwlettge the fart,tbtfnq srs fSr
: a' efBSeftccotAhtttebtttt3'dpublfoa; tl' pfifE-' laVX-wW i't Sl 1lIoui fiie tx'suyuya '' Z dwej{ on IAfa; ia fbfs'tp4w the-Antutnti/bat it to toot toantyia *i A1

Vtt4"oolda7l P 3ti a t nP'Enowilsit tewa,it 4t *ihl impartrlace to ttruaa WtgagnJlflR ; cou **jw, Noctb: a to,>" **!it4 itxr iri. iwdart+w ffQithdi batt 'crioafitb.ltcitt

.,left ,. #rtjtl4hoiffjtrffaidglf3e1o..+Tthrjr llrttr'tbo At tobir>rtiGa4tptuiarl'att1le llul pR e era!nIt* .taWnR "+clrblE( / or thOKr' wear are intsJidtag 4 ( ris
t1n"Gptrgc&etn
( a eaid'e6Cibetige bf t t"titri ck ul+ptltl't 'It; tisEonstitfaibs the vtoa of11uf sFe noW Ir Izn fPeetoqt WBpljjjLjfl.j.*' i', |-"i- : T.saw iR.the ,f bat/

jduLePkiaa'einTt"bet, r I, rolltiell"MrTod : lr"t3VSf 4gs ?> AAngt! not jQ W>%U> 4* lijat Uft.wa it WWekA "i, Q11tI&'V' '

m ',., { i19.tF.! P .e Mn'Ibta cbftn eFbe iarwj ?tw ka.;the 6indio :, w.G Y rq rndX'1$ irc4 tturt na tb+Fto tr ail aooq.utry |U Siboilili4T' "* '**-*" t Jablidut 4 i* ttn''x Mt3ldi tatiuaaddd tMtdorbx for the Ibpqa nca oa7yundagiat rrd+k.ka ssF.r'i.b.fly .
; Rbitrib
s ; tar tb ani taUetest$ }s.g nigh aterddt ta Ihirbfs'wIf bebu .dtvif idai. .tea. st.wkeYa s. l a aernk

la + ,f 1st : lritvorda'y ftN, ,rf.diecnaurjag tdapre atAbiiul''p oq"t flIo ntf cIr y ltmes .tehIV I mar.as.tattahlI tfa.w.ae4r'Lu8oatt .

rj; s (n h 4 ; f.i. !"f+:,' palle t rd A4t twit wIa ltAth tit l idptrb.toretber ta'+ gTYs>atWRLaitta. .

fu4otitpia IlAedelfr"ttEttubtded tbtntrojtlwfMratsri7thinl from '' eh 3f r.+ pot tben on, firs 8 e1Y ,g its'N tJarbietautsj 5a4a ; FeeattiwaU pOsoj.i+tsh: ;

ltri miip' > --vp .- aQp ateti 4ia Ibeabwli brr jtte +iiicert thoGdisa of +;aJlit ajleiapnFm! ftb/ri ;fhdlhr ''ut'*.ucai 4wrdt, 1 of tbf1 a1fal bag *Lrs*,M to Yh.'ss%trda ss ld u i pest to aahuap( ssraita isuono
.rd
.. } Uout.umsien.aisidibM ;
** 't .AlLt 'f+teftn* #%>V J *wVri.pg I'k13YC tQad tx'T M -
; biCmr? ire Donexttt' trig{ r.lnbttTallalen f.Ba4Pdt-0f'xtnxerros. VnO ,<: aedacg4U ., rt
tMlaten i f Ytri in.rt b Yaadfllaa.eS 'Ya x
fp4 rALFthat"nI1 tybaoroltmmte1hsii tbsUnish4sitt.tilk )IGcualtaybariceiE(, : '

$wbf. .o4 teriiiKl atty t attS .. ( io lFb J P I Ibid; f at to eIorjtikeet1 1tj i 1 J muM< +a fcui\n Mtended tobrt Uu uglj th* ddlFaWwRwc

, ,cl? FI'.lr VV V d_ u arf ittidti VV VV
'Tbethiwpto e ta tl U off>>d'ipsn Lpttaandiot bWthalauftroxnatonF141tlgrietetbiiro _+hlbstfhedrptof Absst'd Ips.la.a' .11kktstr arrrsea.#+w1ldR.

-.1 t+tl itijaatttfpro M .r 1F tafutlShtolI t vpIF ; beg Ip t that fbsthia ou'thsttbebititQ41 CannrtM+k
'
TYr' ttpobG tdocst3a sPt t tfurotnttec.t ".I Ire Uia ilh rl eielf e (r JyjPg'tlieirdapfAtdlnbtrdbiW1lartto 4 pwd f i 19 aQ tteltrit t1. wseaFafEobt'ap
of 'tb sFafh.
( COM jttoiaotjng M ry.tndY Yaek.itf
b +
1 t .t lt' 4 jt Qf j'r Union throughout tha hoh-itwOTrii J

hoed tbe'fdor'* op'tormstt oeQtd3ntl.y: list t"twft huak ''t'oe! bye tarsalM$j eedaaieLtfoit( Ubki..I ditip rri. a ,fr ,
( J fc 44d.*BQ"* V S r r n x F.r > ZJi'isyJ.A.ftssril* :, Trr # irtrsix idt Raj r fee tbtP. fml pM m ; aQt A%t lAt.a toror ,, 4 fiiua
s'Sf fN ]atiltdlu a.tTsi tyd
"rtreitid _o +.r 4ldf
ptk
< v'
t t 3e '
,i0huilttlu rot; ytt h. ., lh ftpinntPatlivttitiau 7"" "fiom ao1 u( tiatrt4' I pftkabiha ,L5 tb lbl AaueaSltt ? '


V VV + tt

. s r tiijjid m bs4t+atral ty:,; U .e' i# Obi r bet r >)tO Valle nt > sbot iitbaoft ha'4dadit '
a x 1.
+ het a '
{a. xY. '

a. ,s : r s- v t M1 4 ;&* % >; pj| > .._
fc.s i. t n nr ? it' .
Se As7 > : : g vlda .
7t"
."- *' -* *' i 'v ,Li-JIV B''JTB- >"' Si'5 ifelfe
-<- "
**i.-W-j: ', < & */?; f'teji.ritf :.
; tic W 1 =,- as fes-L: a'r- Y ;- -=">- ytjjte/-ni s y yY'tt} r'Wk b 7 r S! r;?&5 > S. !T3fe. 1 v-t- "* ?r-'t--

> 1 ea At I ig i/. ; ?
'
.rya, ty t. 1 t h e i, 4
lPa 4..7.t '4t7 :V -W''fit tr
4 s *., >u'* =+i +RJ+t g r' f/ -', V S-T
1 'F F.
b qan F .c ty aM'. Q if, *v ; fc
i. 4
yaYir rt' : $4. ii.; a- y v&s>' f5 fe-s?
5 :J
R d r x 1 z zr"
r t > tos b.Ii A
: b s x Rn y'
p t Ea.t Y 74ts r a y. P. -S i


cSsJ'''!?*. Aji-, M. -,* r--
'yl

itLJ1UJIr1L$

Jv .SA .I.Id


YEL 4a lady ,a rT'Er '{ !.: 4. 1. :al@ a '
1 rcyt Slr' + S'ga,; t tJrY
,1 = .. S ny75.i.9

Yrfi .rr.
.t,

_I v t MMv filturA ,N1.A)1TilXQr.t 0 K Try ; b't. t 1 t
1
uv M

A ,
f y Jal J bat .40-w fr'OKOu'1 SYItAO -

v .Mr &*&& && &*& :F

( 's. k2e.rM..rltlnat ,
abtWdfl .'i if'16 d dg y'1.arpa04 '
_ fEPllgxcZli P
Aloe d gG
:
rdmaw4l bt nn larl'1C +nand rw ,' tt w 1. R pi TR1r. i aaUS t.lawNwtlnvrn bt kma'ta e W t[ to?yrv"or.t ){ '1ABI ?a ae M.tiv h 'l. a -;,, : 5; ',.

b 11+11 habWwtd.l4
deptie4ttai
k tsk 4Y +a, + idieadu .t fps.
R : '
M'br/r1.tadwAtY'
;
qkexw 5t
tWaptutw.r y
-
V., *- v '.-MV'V irSiy
,0t T1.1tT .fm.liriP .a--H orti?4'rf"Jw Yl. ipglL.rk.wysald8lftlb. pot,' V #bt r- ? f l fuoMliini 4TBe tltWstc Poat ..G1I44'putlnOrgsve' tt y'$ c 1

'.ad t,, Fla S PAG P bourbf + din4'I #'i ( 40 ldsod OlSJ !)ak,on 000,0 ;'JOO !
i ;. hiagfuUl ,aO.rtntl,9FJ *fUk,. l4 k.Nfc.KS yrutgi+{ l
%SS K9* i9r ir il Sitsii lry 1+ ,P1Wt.tbsrpnllldobtpfq *.dpd *;v$ d sSti,4-- -_ -.--". "
.
; "1 ** -iHW* tj. m. ** ,1 "J >>< 5 iM.uoielrG : l N 9 e} T'l ; -'
0 t
Sr' q -
*+"!A M to .1n-n.nulhtl.tsa..ubba..louail, d IRfiran txify4 P.teu4$Satre tt 10S$ tt'.0abils t. fl .. ,
w5feMr: <& :**t &s 3aGw Piw4, vf[I


"D .tr..ewra tkiiriia.ied:1411 vtw 4a"J5.n t I


x )'S UuU1Yi 4lFe txnktlintkrci'h +mdph.t EL.a
'iissr-sra dwoR.+u +i Kftl .udF 441 N RORM i4IW % r .1,* 1110 itd.
-. yt.edr' wr riftHBTim der.,80tl : 4 'mtrut.rd'AwLwmAth?..;: 'a= bDO t -

,0d.adWsifdMA+L'o' d .. =tidW.weaud N'r rlnhwn.-:10ts 111N1 6l F7u1ieLYs4lio Aahi Jokkaicvllle l} ]Io1

o g'.o' 1boaltllan b iJ4ltdy awtdetl nest ooa pony ba.w, i3
$ Or.ttkawoy, tot IoJi.10 ?; isp..ko at el.ambtbrrrlwiitkrbeel fWufM a S w\
; 1Mouglwut ihudr
80q+a t n0.W4,
)yfnG.t1F tb6flOddimU Mblwd rwti+nJtl/stb.litt i't1'ahaa0..). >N'.d 6. fSW m mjfa mS '' < }
a' d 11rF
berbosbeEM..Nha IAAYewa Dattut0Niodlda tthe taro.yfl4..vta1.oaDt9wWtho digy eeI } ;,: ,
[* *iJ''S><'? t .B<4h 0ii:* Mfef
--- oi lS ? r'c
.HMMitl *- ,

Itetail'tiCBS :.!'ClndM'hrtRr.fkwbtlWdFulltt./ t I'raa1V10 _v* of. 2b At1w,ui rottsbtuRthix:,i o41 o erwl Jnckatw..d vt lennt. "f +tsr t .ixatAt: c
H}3 soaatarvrtaOd.wJ m kKdylglrawr; E o is ;
qemwdamettlli I .V;
.' TlF'lp'Ar+U Yt'b1d..lyJtr ;{ 'Lt-r JtN fa p 4 ricti llm.m.Si,8.Mbwae0n41hetdaYt' -eq.b1 4* Ilbslsb1.ttl0.tl 1tlOVdL
T
'
; 1i +.a traw 4sw4ahduaim.t
: 4.VFt IN .h'A''S1Hfe'w

tf+Wbq a" lraxritp #*. M V jd t-nf i rf.ivii(>&J.SSirSi'XB. < W? uLu *l&WA M>tt* G& TEE OZBOOIf COT
T1&S&, Jrlt1oWMbie &
fclr.
***
dpi lei irt .'1IbTM tlpitn 7 .I' ; (

0 k., dan Lkt, Itl Rtttatnn1 agQ0S03t. teStmOk.Mrsp.'O.ONEt $Aerert-Tbsi.Olo.dp. iaitluuaRbII,0memfie0 -S- V dDiTiPTYAa >tC> !rJabaC8lr

? u! A trls0n.IIth.mp umn1.rklw0hhe s ods 'r.
r. pdrai 'Stip.i ; < W lib c 1 '
iltlteah0 1)OA m wry.eyed0utve- wb rase tx
,lrebr.ataltiuaiwear amrl.d n # arl4., A + R, do bgh utOUn10040ps.OUh11bkd 1wppiydlatwdy >!ronrApitm bof' fit.
+ l5 fa >i'y"iWV-vi' : 4S + t t.r411q.I itrl"fi
rJdt1itilld4ii& { ) ( SfiSrtw % 4 L "r .w 1el gazed log
IbltwkAK(+ 9t' .al'11.,111y1ubnfie } poled.... D: tb.itx7 t'/ti 11.1Ij ited7? 1t 411 y0 *** Yw .M I, ,4 104 itW Owtfw4wutpwtoaatlnourb4JVs0' k qd 1; IdpOJ cam. wt.w* tb,17'0W'Tork.tw '
1t.QtRt; tut tilt L :- t iv p p 4t.d a .aatk.aarad 1600ter
tMCS'ktebi'rydtE Ij .c.41(1 60016 I fl ilu h
baud 11ki.a41luaulf *asy ppmt o. aw 3 sr d kr
.Juakwer0 <
; # ; d WtddLtw4 Jii b 11 '
sed a 11i11'i.4 Mudin e.e Am.ialtwedd fdtG groat.itawatfiQnt B9aut iM Location; tIa1M0t i to 1thSd.I1w01101$ s.dSUM.tM 1M # I
e Yer n24 ay t'mt..4* 1% l.laJa.i'btuttbAto SoC.S : 3n.fe> oh>illG +lbriait& wldIak.daMWWII*WlY.eoa,a0r.uuadsnsr.l ) t
LIttaaWLt tbtlittilk t lcgr p 1s.dlDe ri B tasn yr hnn dt..yv 00OOJ .hny'a 1u1lef biktr'JulsavSfii on ? ;y,; th.Co0y1.in.DYe Mil witbo ti tlar pwnb.d by '.

$:1i eit; I It,1tohicit qt OSfq $..td4odtbvtv JtOsrw. ebanrl. IOutiadva; ,lt.*T 1L. S&gfe&S tbsolbti.dw
trtbanit Yat,w tier bid;tr ieioiedtLeirwa 5 S1f.... t. 01ttpr. I,OnoR. 400.: It aw a4a 110 a.w.4 I0 ..010,114bigp r llbfuniwr.rdcm4lfcM lMP
r ., frtt.yt'b 1'+wC RIAI4.c 110 4.taIafaQdytotltR" 1d ## I4,1100yt e0nt. Tb. Itvtr' Lank Ii aa1nmtto (S'S 6uOTtNEvlKDjACK80; n nuili o.co.imilr tin iwtp0Ot1tS lii eoMa.Sept Apittdf.hed

rwnet_ : __ tl 3.J qd b 'AuxWi O ay'On V e:Pr ata of lla+tl tat Coaat2 frtM dl4ni /an- ewldroe.s flu ybw "rftlw' rivet' mutt/1106 H is. FILL RPdT t.hM Lba0ltp t ;

R ,,. OAd.. gnRni : 3'tthttwbrlwOd61..1C.1'titkdns..y ruysged.dot.rgorMlhls4fiilio1.b.yLEOfwydeiP.' ty.ta.ad. 1; .; a PdraIThey f 'I t. aS lb. M t IA.

L15r U 1.i17ERt R brp 3kl Yoon wPltt !k>i 17illtd,AJm'r
u
1Jrt e( [tttnn Trinan hg d tt P t u5iite ttJatlU4 -gym Bugar Plahtate rwy&Il.l.4VsirryFrt. V ( ;

ifniiZt.vlk-A+ OkldHditS+ te 1Ty nfdtdnt 1I91Sim1st* ..lOIte t ieii beAtabolnotekwsd.rkid U."S. Mail, & Sputhbm Egress ik'dlRODIT
'e V'da7. n.a }: .', Jr< TO: LET, fejr utw.hcll..u4Ylayb pnxiUM KM1 oo> EABTEM CffiCUTT
p1 '1 w L1 5.161d ;. 4k ISlrtbatk. lwgar.gQur prrNTe00.0,, ralr: uad4u.rtt7OWL1blt0lI
}a 41. 00 hums}7yuwt:... ( 00ut ''twOPiILXIPNPJOcUi4.'fhf. a1u11fv'fli'ie; 0 a'wd l.u.:rxrlelbat uu.t'Om Fi nho0dtwtm. 'bE FLo&DL4rALL TEAL 1887, "
kMlls 'Yt'Q 000 I t wd mr. qt. X.00il.w !? 0O4 i0 .etlNdO10.luq.H. .. *( 11411 whb .wae 1r; teram. Arl f..
.
? 'tF aL ijIYki.a1lF. Flee }rd.x s'. j4 Is lrat.0d.nb1. .,]1O G. Ji xoL't LaJS'8, + r.,0kLOrowpkr.t a mr drerm.b.4 ,_ S.V j P.gdu.bbeI .
1 I 4 tlcsnpZ t1p Gtsp. M, bauahl OS Ile/yy..A iT : jQlbapltiww.urah 4LOtOt Wwhwnd.dwtlUu. i'tislu.u10. .. g A THI-WEEKLY ..LrXSW UACKS, V1TII TWO t114a 11.1; Nn IMoti.i. 1 ,

Eau Itith 1lup0rionlarleirj; i-JUXAYSoVllOilAtd/.. OTICYYI'ewhy swbW.brs j.&Y
1 Q ne'7um OG f '+16 .;,;,i. W sdu. 00101 iwd w00501)$ bttwis3ak,nille.nd et Augu.t.K..OrYuPdw .- tha 1lsw Itrtt.0walr.r.d tb5e ,Vs.saa

C.niniDlm.Jas AtdtgaJ.bd ,o Fai..dot..x; ::. ei tb ,: : yaV ?... Yari.a5ao.lbs EsNbait tdtt a.b.e ,
d ll yp tm a K'' ,1 1DRJ89,, : u.'a Mit-"A'KotmiKux "EXPRESS tb'a to eqmw amabw Uyn&M, o. 40.411.4 .o tka ,;
,
'CThn&L d 'TT e.ati1nlagJI4rt, d rho d Jacbo.vlli.,. AD t.i e4 '
.. Fen1b.mttlewi8tnwttJ..tawjdirr i 'Jlaelr..Td. k II no ark. them & CYty r a
; (
f ; LS flw iii4.* TtiiV.r yuul toe-on lor U Wim." rtln* JArK8 l.VVJIr E,H XOAYH.VtDHE8. .ro estti"'d b IP+r 1lVltla.se.w IMy Vp. ,
Oia JdmwA' 'fLyMf. d0' )1i' X..40 l0da t+utt6a.rd&0IK." ",01 W'taQwdleI SOe. 71wfww uLW p0rtp.1'k atraaO.; tTra, lnuh.,.nru, ). ULOtttDATd.p6A.Y. whTMUMolt .atoMdw1 to** lit M hdww : i iill. > _
II' tto4in;Id;.. 7d,>q lw1li1.n.Jnk. Ii14.1 ftl wwrb h r yrtl ( 0t11a _._ .x plow.,its fuF.s1. wtYlIbq t. .r ,1 n.r,FSPWb Tl 'AfOl-frrtSK. TtI'L'/, FRIDAYSlYDYAlYBDAY&.tsA b.nall.dntlyarth.rut.sd.WOay TfITOD0814LAYTYIDOJsrkr0eTW..Yayk44ra ,orhakeaW 4 k
400p 0p 0ptbrn4 3l.Tllttltt -
,, i 33a '
:
: .i.IJi11I11et1 + SO,4CRE'PARM Y ; ,s{ :
t ii" # Lrt i+yitase100A" .. ?
v i
4eA 11 0141 ;
)1+06'1, 7k. '" Io.war4 ttIwr. .+tas..Y4i wllula.ea {{,' + 1ibncdtl.o> nt1'F Aoi a lit in Iu J buts in. 4O 1g-l.-T,1 at.p11id tq jIOMFST1 DS FOR A12i V' '
i1 20Y..ittm tbxt r, of
Cdad3.l Q' 501 ap twh't fir. l r R is aaSse,a kfnt.ng
M i4 #, HwNo., I Ir ... ., tt .6 _mpr 'p1..a,4K 1IIdj hlba ,a w 1 XU nh. L.wl&.iM 4hr.drm4bw.5y.nt.lto.auab.slid 16x1.1 W that tons.-1'wr and 14w'li wish fruit* 1; HAt'IIn'xllrb.t1'Ii, k.ow'dnrroav w 40 Q 1eu'ta J.w it(hv .n tMMdt.SuHV'lir Hwah. Ixm- sbuss.yqaluuaw 11ti.8Tl oW"redR 1a1 L.al
II'.1M.. fet -> ItiaP'tI0 iiary JUt l -. Uhml .d.Ul etyrallr..yeuvet. uttuda1n0
/rai' i"l" --- 4Il. lsd'.n.uiaee ) eItoi0/Exyta.ai, +d. fpptyMIcLb1ctis. 'S0 v s < i -
;
L j ySi, i.rlaUir! pCCYU; I OttC51, It., 0d.. ,?vnMy kv arptnM; 'dw ,OL0YrZnd, ..- Sontl ia V ents.pier-; e !'
tkx s" :1tiJt ti11Q11iriJaet.stfhttiV n esa' ompaa : 0I'OR'.tLE .
t r -- -- -' z=--- ; 00atwmegsI Yrtytt6t.iSwdk.w.4liebe0Ylbh.D15uww4Cl y rpllEimlKfriW i.Bin d toluMifctBaMI ad Par* 1 %
: tbrortwaaea+wrdbtaualbraay a X (luMliiriByuiditBvh iiktaMjtMwljmd.. '
L.ala' kl Last. th.4 fo..0 tl0 .'Jattn'.; ra null 1nw Uiini- ; Tb..Lotbw o.a.0 of wav tbu. 3UDl tana of VV +
V
phis1IYtdej.Y"w
i AiastWet Tb.o olrmbnthlr.orho hnk.n T1epi *n tub muck, veil sd.ptyte0nt4 itgauryar4.; *.V |*AkA (*. .V.J. tI0roa( tohe4oet11tA t r "

win: 'to Iwld m- T L> 01S l< G U4.Lp.rp11.O.Teun.r Wb.d'mAnr.lAt..a lnsagl w'ibb.p.binasppll'slkw$3 L dwd.*iOa %pt,) 1 I rfIn
!* ) .xji nuntk uulU Authnr mUrr t rteht t t-f t.i'
Pve JshaP "f 7 '+ fnililet",1ltttq A.1'as.na'Iulana P.I4 N le ;w'1LL1Akli 1'00 lduot, offV nTrui i asl1. bui
'' l +r.OeNW 1.1114 00 iYn.U !01.1.ed. kmmM*atrlJ bharrd'JtOC rgrraau..4Illi'o.hn.iub.utttuiI Jarbaa i* VS d
:
w. '
pyld.tA icit UKDIUA, t UEADQrj\ftTEt8! i ij brsa.ndeWneletsFn.mkk.ndfrennm Uwr'r. ( )M gt I.lRera iso 4np >irJ> H.mroxk'wvttndpte. .
j l>iTfctct ur ITLeMinv H.a..d M4 wa M 4li* A'' lDM To fce void far 1fYY'/,4y.utai t1A 7e1( 8onrroryJ.rb.nvt1kU. r
.
llco.10 j fldti' w'fa. d tiv4< tiro opibrrttc4onotuunr. :
| J. Aw..t1J..Idy 1 f iw. .a Rma.r twIt.I(4.'lif.rnter.A'd. by! tlife ClrcuitCourtfortKd '

tiellS Rcw CRC j'r1GN I He.r.A'v'PUSM1 in Rd t r P.llll'lEli tr m.LeL b .10.. 1iadyl.arviw cok uf a'l orlcnIbna Mtbw.ittttti.lawadiw..wsrpg Y. W. WTT. 1Ls1 E a'. Tkoboso4Etf y tern Circuit of Florida. +
LShl&r.JflAYLFR .
1w.srb, 1* dv b n.raM 02xOI ix Itt* tow. 1.e.I t d : .'
N.t:1bFS4.6"SCimb..ky.: L1.r LL } ., t1i d'If,1a.d.klwTFaxgx AL'SS'35tIfJ.4.1wwpN, ... .1akeu.11'h Ft. ; ioirr
'. YtTi two, oidtadCd: J1t1a T, 8ta.,0i, t .- ; xtulrr ; t_ e ( sV.'J Welcll & Co's M4lls. I:: Af. cocsrr, T:" ITU' h,',

Iq'r i Cr1xti r W $t gC>w'.. LO" K I J>, A -eart' J V wm*! a, : ./ > JciEoriT -s.:
i 'rj% .I afro +q su f r0 ;ro. r 1 '1.talen0wfilMdJR uovj, .//.rd.J. ; I a' q At1sokwmt-A0n..b iwsa M e
ei Osnct.c;, u t form.arAC 4 '. aldlu. .,stt7belaAxfJ
.T* Miih.t.M nl.ltw.yli.MOpd'Jeda7ttbpttk .
1 Jrkj uW li' U-UI MiMC'tKt& *..VI MH p.rtnewwak.ttthd.oted Iylwddllary$ rle.tsrl '
[ iT&hd .A' O t-SMlB0 *,?* r:1i'iE&, .ads8 + .
ijiiVZ twbtastetred11d swlgtlya.aL'd 1b.1. v.nU.tbw.4
>
$ *r *
j *i IkgA.? :>: to3B Jt% 1- "' ., EIIIC-i ihw af-s1 fubt.tl.cbanr, rKseahlrl0 .
KCTxdniict vltb in-trurii.-o* frlna linrnl llnVBU VV tbeF.uT d AaQfesiiliS.atb tka ODr ;
,. J..x 2't** Gmnpaaltag T4 odt'ytd,1Wtfrr.4 .n1.li ie Clwyit ogrbgS.a w ak N. "
n W 1Jwa dar cdnI00 0at t II*Sid W* 11 :.Emigrant': Company, t. S-TGVPS' 1I4C81ATCdtilhTY Cow-i le'tnsar.ityarlneblm8kgwYR4hyrM { !t'M
.ad vINbs.oaduMed t.hh wtii,meta Imotwi.I01I1htttw2ttb0A.ged.o ''BdYSaa1.ifr.f.1low4.llahrirA'U."Jf.Yr.. y,..yatlaAhwheitlt.i I.bppo., 0ph41wi
,
. ().I. OTJ ylr"L.; TieLrAlcerlwwdt.t aeatjw lw0Tk (b'' wiwld.t., tl LI6H.d.d I tdaigr.A.rw 7A50117L lk, 'tL* t ed. +owd..Cr.IO i ?1 wfeyj '
eq.Opwdp tltWss _
y ot t6r nn 110 du aatM UV L.EOBUJSOiVl Haf
/ iq ierwtb th..s etth.sure..aflst0 S: 7rEM4,1p ,
ooiiHiui. > ,, 5s ,
;i )Mfiin niflM* ud Abankimd IxutU, M attuned M 1 sinetrit ,ty1 ?" ZrOTIQFtlrryr'1 y yLT
rte w rv.r ptsa411ttatyr.tlmht Ilmntopmrea. Jacksonville Fla- ?
,,, aejoltheXfutd.a.y ph nowbo :*nd wWlbq item mtAUdd D>,i+w'.bifbmwti. roc T. BACTKBNKLORIUADU'VAL CIRCQIt or'

[ rtI0thewlleodquaitemthe104ar..JOrd t..Uno..md.sywl0ah.uuaboIt.tuwyIs0OU : jj IL! S'S T 9 1VRBLZi. FarMryt.5... COCSTT.Ai.mii 1 '
> %do* y.faa11 y-
it't hb.v 5 T ; E'AiOItTA116310JLEJtA3DEIUI b7tja a Jw ; 'A ft : ,J + t
Lt1ar01.S_ etnxxlJAav r.4u.M. ; ; .. +' lt.ca lIe.T+080k1Dlsotsat i 'e
r I.AXUABKI; 11t,0JwT, c'I w blt po11a, bl.wai4.. P i'o' r Ida Ago nHo'y:'' + UA>ni 1. i
14I< i Bia 2.* J.j x<. G. $Th&I 11rit ftw mfadag core b1l t a H.taa0doIrt'P V T o ape sfdOrk d OrapLlwt4 f1.1.1r. f ; ;
OP/1CUL .- { : 1T-k.yr..iUOptuyr' : KuLe A 1 t1wkIls0tdtb.EtarMlibdas.tbatU.rtlnary0..rwafodo.er..d.aber
k- 0lOPJ YYapttr.d.gdb iib.i.i4rat0M Oas Sind 4b. ruWutrwrh Jerkrmrtlt.,17., .
"" lt-1* r-
( yh 't} In1'Id..tr (h.Ft4ewl k -'ii b.v11ht4 i inil Jrmiw HiiikMi sppw..d 00sw.aar ;
; ; : 'lDiTAR6 if. CHLtZTAj/rr4 t'tTn
PuuteaNo. /
t"ly IdulaanY lUI.ilhiulb time btUt
r p'eaeiMd taw,wd
( &p -
.SduWby ( Spdnwd.t a. 6atj : 'rr
i'tJerl.a'nN4 eta, Yayit. 1027. 1 .
n. bmniw am >!> fcct. tNinr t ta tkM11 b.iMdthrw to t
: In u-v.L to 4to O t u Ji t7fdof'1A 11,awed H..d.gnaetar dsdt., i; Trtnc'1iora ln ticel2, < iMlOtY.4yafKn) Ra'aOPL.s1t tb.Rd1spy aIhf.ordurbpaVt4snL
,Thud )lLttRry 1)vw1r. AtimU.y O-ojytx Say > *- .7 '' 4V trttOPIiE 't1T'Q OV LA i $, -rM ooao's k"twu.Milttvhr fc* I
114 tM ltfw gn0rrtIa.d tbl 04lq.I4. ai.t.thrratle .. 1 *'**"% 11 tSt1h.. Appltto R. TRR1AXTur wwu1ba *V ,* tls Of tO11 $UIts3 tba I I11.tr.d
ttisstpd tri ti W t '0 OT uf tiui Lr4. F' 4a. In k'tg.ctuuul Iwtoel+,wishmx I tlal T O3,004'.6 OLAZiI'Y. :' t ('
4wttta20Y dntlatlBoDta.aot U .VJoc ;f waliMOk *;.- / 15 Y'r it lJmbm'
.. T 0411m 0' lb. a *oc.o u19,1y ai tiiu oBlocM : ;
., .
y MadAb.a4oo14L.ndr.tC01'J.a0Trltu.p.i; praaasU1 of by bs Ua. . ; ? ., May 1010.4' Jienxikntu, Ft*..
Dyilo rAIRSA K''SOALFES.
?
: v 1 *} tvr Fgg1f101niiF+P t'Alaiyt.ocis ; }'ai.wi ii114to arnltb i Mh ado many"dii r leuwft.0si ; :
y,5'o1v to 1111n'r d rhwlv.w.s1IRm ..uyI 1 DENAUXTJphoJ3tei fN .- -V. 5n111
8 nr0 Cr+enl>frh.iul nheet Pondhy Mtgre>{;< r AHFdK' 'O S2,415.ftr5 1i1iw mUV* rV. fc<'wnwmiiwptuprc o,1iS.i :fLL kI.YD.S -
wLN aatir 1:. 1 yIl' i ; +rv ytv4tyr.ofbt e.&egO* IUd.rfy1and
14 VvT :. t. -0i ,taw taw 1J1n'Tww44Ttba- 7lb OOiM'tlts aLd p.ft+ydi..u +pI 1111 tlw 1 U0tpwy,, to, g.wt,aAddww 'r n i iiot AT i1Ea'rlbR>;'P1dE3t ;
tgttsYt fJAwiaww.r.FIA M.iMiili : b wt.nlbtnltdHartplr1n0I r '
i 1. trapata 1Y Gk d.4t.tr, ; C.tt IttUtiUy, So- .tsYOCbtii l7EdRY. LI1+ A1tTt ji tIft.CYY sU ,, F j; : .i 3 +. :'e. + +
+rtlljrjorV. &A,blbewwity s.d..d float uwy a &4 A L ,nes f t T of no nine to am Iay if >. y 'J1CItWrYLLLtF L "VrL.JROBiASIo1.JA1j i'MS
( 't
ra i fwtmtwhTKK 0uek0' k4 r1 VSn ; .

!4 ben nitrMiiit*?.fpoiBti t3W>. Ye Eaatel
Aiuw.. IN ? Erwwut.q-1im. Mbeab0hpp.I a.' Any 'rraw u4n *.. ; "teu1RE JM.KS05Vlt.tE.
of it lTtoM+ef Flurfcta,a ad viii be ol* o4.Id.r. ra&q; J FLA
a. tk 0k ad eau N d IM t i4n (K" sr ywws61o1Yy F1 705..I3 _
GrutY.vealw..sf. w. 1iaraAs e C : ti'i : as 9mda01gned P lt t j+f 115 kr 4 :1' 'iLLEt $RaiSB ti'Ir.M.n
E 1) I
uq. s ? r ,ag1e.Wr .yreR.7tbV IT 0 Y
$ itr.addrBaJm

..e a ao. llAtfpi ir U.fJ.m aye"a wvLCu10t0L', -r- w.--J T"tFQRiSfiLEl-' t +- -. r 4 [.rpIrlRaytkorLdahall.Age.eb.; V VV % ; -
Pbar.<*i from etn I ah.ti l apply la tto. HMI. Al .exeptba bytbh, ahd : Tbst..nrrrtt.sl ,
..-.+. IV; (ypali.hdbadkRldtwmdtdyo.6etttw"AwaS,: py iutt, CroUW J wlif of Ihmil cooirtv, FM,I. Mw'd *o far ty that l W Amnut.I>1>. DMttan of tUuid rr
ii twit 1e.twrbwttrwTll. Dtmrt Ojul ii.il. 13113d 4 y l0iaialan.t M 4R to I. n lot Xo,2.h.quaatII. viUcmma\ nily of IM.IWU*cOiMxf iMktMjprttwuMMB.aaMnNrtatQitoMt.lvtaratttota
gAe of ASTIDg aIId' 1 M Bhrrtr lo* htorMt offlv talrtt nf klinm nn nl i ,u a.a0gi.1o ( .W NwPo Of SI0Ck.a'Y11iI 210..p brlooptb( t0 Ik* .aariUo .A111M IbI rb.rxi s 4lbr bltltsr 0 c'1000wth.wkaaftdu.4mrtttrbt50,53
oFI'ICE t s, 41,3 by., ti. IIO, dw d QesdOoarWOw tt h* Awry, t 11IVASM k/a1sOf 0. iw)an1U,dwa'.L r 5 5IJOLUA 50,53 ,
0t2 G.uoe01's Ur( 1S'.at0nym,7l1 Latobi, ,A4 i A.DCRlit17'liikbuvW..rF1 tit ; ( '

: ,100.0/A;Yt/d :AEA1T.+Pe btSA.iL, +;7a1ol2S7.4t.: '

7 Anlsd; Sr ;
} o J I Ca
XwlS wl WtitkirjTSui4S t L Itr rLJeilttou; Q aoty, :A.A.Q ** -UTPUCATIONSt P J T O I N 1E.)4

1.L Ywap Widn a3.pd tdt7Y JL ue'. .FOR f
IIi *.t3 P.1l wtl tpa.lsy s : 'ypArI1ttr7lCJfsbxrtia] r 1111111efiwti.hedy) m eietltb tA01irt Lnti U* *006 .r.ri0.0e..Klfp # I
..
lw.1r1. 1 VZVICttwttgiYaiu.4
1 Yarl tb
d Yrdka
I : i 1
Rw1bT.Ny, ydlefaptwa7L i 7 0.11'.iV 6J Fl l.dr,, .r.. ,r ?MFw$1D117ioii ouIC&"t OFPICY PCkNl RE'A1fD1I8DVV LL BE kit FTC LLr.r41t1A e 11 r ,c
40 4p .5 ILIiiJtit +tttkwiwashMMbj.q;
.6 t. 19atbfa Yrk.lb.! V A,teMQ *f>nttorthrSti ewOlbow *W 7Mi0 b.wtwM 1I iOLTIW EAL.4DS ? 1 j t_'
b.h P.lt., iB dry Peli4a.os.ad afUr000 th1, Any Penn dr born of pvtrhn.ln c*. otad& UN iMiiw UHin.HtwMi ** 1hh J *Uw0w bk fc. i i---: t -
eT.F k b2. in a a t p'ky w wrarfhhtWBttlwnmtirBf A tW < ; .
i O'S'+"i1 w1 R ?( +-+ P.ItS: 1.1'61 Quir ld1.spMOSIOO wlnj*Ir.t a 3rolllalib f 8 i-- drwdnt nw RI CkaL, trap Mr, &X. i fcmoacmiTH.r dry.Ill.pt.pldeftwl dMOiKS.btyk.a( M .niUM K psi a
[ tieMrYeyw/mewearMdw..TAeow_ 1 a11f.du0bd by .7 yellow pat + od a.T *<*-,* ** v ?*" > -' -. :. r- ;
116 Aww i _a T. *4 TIW.e iUbg.Rar.dlu add .larb.4i Luot d* .. _* ---- ; Fenow lKk>M>4ai be V wefCsYyer ,.f p d IIF t01Ql1.T4 .5. mil OB Mr. Jcflmr: raaad irtU1 wbO.t*.billy rastbod.u4 s'hiihaet6p m1 *

peelt.mtw17P ? >z6ar..r! i The. DarTA.z2 a wl 7Stuy(JMvntinr U: 1iTlthtfa Pv0brWRtinwd.tonty,100-0h1r..T.W ed.N1'o1I bqyyt0 b tSw3dAe all 1114 11.1, p! TvH.E ur4sA o'LanrI I n 0jt ''iHr am HoMKSYf >trliw th! f J1J1S 8 ?t1Dd I-,.) : kth Mb'djef J.11i,1/8f; t r
f7f1 XffA4A11D b. ""' -
MtII'W V'sOl*dte of hk*dnt/wCl .otJ.-e! >t tka.m0NryrroOv.kfdndd4kari n E tsorXlluPtomn-c,* adIw* '+ J, aLeb 04th PRFa JoeZPH P.ASZE -
,.tote eull+rti 119the .0'41 y< 4 i -"..WCI P.gtTICRSIPtA.I111se7 ,a.gweU.u1 dday.waap. .JOHjr wTATTOEITIY'AJTO ie Z' ,Q .B: t tBtxwLEi'1 tV 13.ki t r--t e o adlel.tthPl.eo'_
i *
llr3tG i i .s -V t jf 4. t : a'u; *; : .,O0mIdi00tLc9JIS ;
: d.' tx oai1d..dr.amhrlkytlwH d8w i- '" LlwYtrMtYritlE&y"
.i1 OakOr. -' Yi / drd.rrt i to tp ly to tfwnd>*d : A 'YCTQ'
4 JAQIt8o .*.:1Q' 2.i" rAii.pwN k IikaI X07afaq Pmbat.etYoiu4tewy1wLruwwotxdwbldatkl.
'- Wb Ysr.iYaatm3i a tk..d01s c ARz.r VAT.B. 4t b0 0ti .a4tr ; n4 Bi.kalflxwku coiwaaioB AT LAW11EBVcITI
tyrrbsfalfb/tdNwmlbted 'IlndOW.a [ VT-I 'n.:11 r-wtT i

+ 4 s S tdkr'P w0 d4i.r.M. ? W b4.Af.Dswd ..

,ark 1 .st, YeM .. slsgan fcurlaf dwtcni wTUImd Iks q' ') i : tr r .g0Mda.4 i11Mtdp..y.ohm.k00q400.s I.w 04 .4 PR., '

te.er.ybo.fd wd1 b. i. rrt m fatrrtth WUi caonvtib [ Ui9 WANTED B ,
14Y ;
/ b11 swr4'tJat glwirYlrtlC E'prNui6A t wiflrna bT al sdtoyi.i yw i I l Ab' rif1)1fOIIsT000ExR M r ioib.t-M t # '
the QSa,._ Batton jrihqut a.tb8atr 0( tbs t 4110,401 1.ft 0!tat Bers.tt 101 ibo.0t tdrJdos,w111bewaptly '\TTORN ET'ANO'000N5IL1.OR bat tb.rigoo q IJdBo .. ,T Mi
ea.
aaad
--j ]
-
([arm UDsaf sr.Itab *hdu 4ls. i L61G .j fa YY S
> Ma1Fe n_ Jdtljeew I. m 0 l dt 3r Ooieitaly'i* !Wyptt..apt11.17y IyKv.uI.cht4w11isdM.IwNt ? 5V ;
,
w ditwil,<0w UMMT wtJwnwonAr Ma( MUM ol tiMl
/ v?. L 14a. ( nawtrlbalonl r r APPIJ ta d : 4y.Oa AID ERSO1 t .
.a16r.4wb, 00600.xwbts.. t a :; 'ibtd'dep t : JoIi c.C.U4111LAtn. .Ott0llsr1t :S 4t. ., M=1 1
d tea Cidoiotr.0, tm4 1111ndbesDassiard0e a yr Iti114 s 553 0.,
JJ.Utb f1.Mf.a.s t mNdX b sa.1tjdy'tpU dw i {,61L'I Poousat' N )
*! }h0 ertidr.k of W.b. t
+0otag v':.
.rww0he ataaal .: d1'r 110A.lk.o.tC1.eUsgla0 O 100J00tG. 1k 43 BG 8fCaentt
8ary.s trp..11 rrslNs booidet bitraw wu n.Tinwr ,
$.n41 hewed a buaa>4Qgi11buruti ua ;,
.. uf1r,>reAts irir e bf'
AsrAnp P A
( + M fitlyj!J el on. ; VS V "4: ; 'I;, ,4 T ICmg d 6oef4Kr 6ttirebd,, u OTIC : ;
S V !
AgMfcutt ftigya T. J. t'fe
bndaaitfKlii'u'
IF
JBIt t'' (aab., tw o > 9 al 611 $&vAUE&11GN
r ew! w11w OyNbSa.f11n 000006 dtL 811 otalerl+w.'sdth.takblt kdr DGD8WHJZ7JlACX1OrltZrTFL4e. +rldlrrsi:3.f ir yIIQII.IN I
i dPO'eota+wd a Muih Mblf ..potbsr'hrk11w0hs taP hl.tal'"rllbla.
.rYOb Ili
Z'e7kiblidie .yy Ma btrrpeos hk =rsgdn.wP .ed IoiWu I
q eaeaiap pdds.% ei ie CQMPAN.VQJ1 )LIwdJYahti0h1a
bb
ktiP eitrd yolks ontyl1OSOU 1i$ Uasd. iJat,1<*(4-'* >'5i* *rrg> *r

tsadiiesstb M.PA 1JdtL .ttiwU10a1.rblw x15 1rhKt dra V(_ VI I Irttstidtbd 8 0raiu/ .-,: rr'l ;i.1a00s PsUv Wi Swst'r ji1* ? ini'ir4t'

bMiobar 1 ol'ea: I IgtoIbr y W1lltbltoweeoltrt7srw, $AtgVVA* S St1x
t..tor.laf.l aolse beak d.b,

1+idT Hd tih1M'lttwJa1yye < Iad- ,air aya ptybs r r rpwlul 411,04. ) r tlt q'uYllfts v r aa1'' i L'MtRabr 'J tiOtt

11 1YIii : {tTapI J.a.aa0a 0,: ,. ,:.y. ._ 'tutaoes.,,,

Mi1r: *V gek.JalkrI 3 *5f ,
Au1ua pG' IbWjtI Jam 0 jDawWfli..* W4 ; ?

Tali aC.... wrJi: y .w. rATTpB!f ffi V 0'H4' !!0iy, AwiOd fiarid lli ltat.i tW"'w

i is lax lfe : .: .
it ; WI
gbM4AtSA.. ; > i :' i# 'XxAF l fly //s. *?' **&$ *' > ': '- x '
Iv tt Ytp 1 ct'i rp ; s t.tisAi t1l+4twt' V.R a 11xtr liu.fit tmcit -
rw fe 8 M ;; :! ;

''' 1"'C: : -: temfSmiil ; ;? : >' +4

1 -. ':;* -Vc v' c "

T 'i xrate iv'ailv ? : : .i ; %& *

L 70 : : ? '

aa7tirjtir.r'kF V. ;m ;,i #,. i ; '
+
A ', k N LF i 7::, : { 1 ,c'i
: '} d ]
f t +\Jr y tw F: ?lye, C

H LL ..41rrt'ty' I IS. < %s r 7 ;r' = ,.r: 'tt 35i: t' : t'a't' '4'w yXii.Zn.

YL.a ., (,

_2W 1 S yxrc V lv#$'l&:___ V 4.., nnxrvh", ffi'

; t flue
1 LL; r+a-.


T... .. ,--- _. .

.
-
3ws

,
,i' >:- ':3:" t
,
Y t3fT'i r 1:1' '!! '
.. 'J. ,. I" ,-. ... .1
.
.
'
/'. .J._ > ". ;..

: :f1t1 : "
.!.ti. I.

-t-. Jj .

s >e c M td'tfid'i .' -,., -. -.'",' ,;..,'
-a- I.i11' #

I .
.
.t A 4 q'r, y 8, f d A ])v f t lo' ""
t I' 'Jt ,j"' *.-.<,
t t
4yL a
J
x l r. ?' X33'iqiiN1iNti -w.
.
;tT'. ,."' : ;;; ..0. .

",>. ..; ;,. '1 .i.. fili. ,
... .- ....1.
.
-\.l "< I..r I '
.- 1. ." 'I p 1WW* A wBettirhtfrF

Lav .' ,
: kher ,th cw.et .,.,, 7
i'IC
n1 n3'pascpden RJBs1;;1uA" 2iExltllf : j r e
.
',.jmct,3tek' ,** Twyv _w **T gha j.r-: ;.******* IPK.WJVIPTL
at1 r"W tae>le tweortmdttot '
lye;ar r. ; t t7 zv.krrp ; U: *
4 ; ]
a ? IodWI .. !
AJrdk.7t 0's 9afLOb .
+' 't-" "'tstyi t Z : : :

akidtl+ }Arsw1iDNa'dam" rwK deb, .' .:
< .
ktArfaga >rz ;"c. 4t .
r" h- .
':rf,. : ,, 7rleat :t. ,- ." ;N > )t. : ..'j > J k .
:j ..' .. -; *wauaVjiSrar* ; pap i; : ".." t. .

r witif "lkseaewdtyN's j4 p p J .. '., '
t 18? a Jllplti ils : '< : ".
-: thh i, -( i rAyoaiuafl : .
antiiajn ainra aarrTt .. .i-" .
irTaniehtYt.Zier F -
= '" icii.-Ctiis,>*'"s5 irniet+ .. : glyatiayUAiatr' ; ;* CoUirv;: # Hoa/Powder::- : ? -- '.- .- B' Nrl7'ONi.'f '

teoLb 1.111,&tvea,OY.nr, 8pI eTI >" :'- CJ.l'TjtNr'A m ocr

dt; thtie1 1 I9a.p fir ldlfmdtt.&.C.'iateeak.s Meo
;J $ kfess' t4OLa 1-391.111. .; H&9'DG d posts horses tad W.-Gad I-
}Wd.t.. 1).J$ ik81p ta. I : at lilt.l"tadae. loa.hr

eidxa.l'Ty'utLT Jack.mTiU.. !p m._ < li.PaIa""r
thi
I _
tbma'1prist mr.ins'4.'tat..aWdr.6.xnterp. 3
-: ILefr ,
w to rebdt. pat.dietl.rthwotir 'StetkaL tLdtve Ls1ptLtquon .....cv.1I. Retttr bi.wbl bun 14l.rpelaa 'Nella'
+.15ea11kar v4AUtndp } ; rAttiYet t stodel'f am.elslr1.laMtka Thrnadnt' ---t

: +'' ; ,r,;j ;.ddliMuaiFibth4wjP1 Iadetl an ladmMe/t' *o aJ fQtr adUb.'ttpldWd '"!*d* ''JxrkeoT1D.Jkedw.a-Paley.,.;, -1p.a.1Zp.' tans)l.1$a.;a.,'.. b;ib.cue Id b.rJat'rbidb they'ptopoti i.Uin;a1Vloktth aad Betn1 rind*5 THE FLORIDA;:UNION J4tarinletafMJ.ri._.II11't-tt_." o'. ':.',.wMtf.l..rile,-"OKS.aloeb QLI.&X 1'Aa.1---. .:ykvWIl ..

'. { "!beOft.ll!} >k lNlYipt? SW 1/Q! '. OIstaa-,- ,!pan t4pa '..- :
rlbttbtaai pedetrherrbiwtbx.Foa6pfda f' 'withtkeForfdaBafrwlit9aldelnaid rcx I 'OT cE ; FQJt :S ;iAJIUUSTlNE
,/; l 11P.lcti 5..t>*liViM ) .' '-' : : ',: ;': .

.. ;a t 1tk the A.t O.lrwlatUkgfbt3FwhirbnumWCAq Jlft d to ewi.ah.C T bsn and tuba Eetabi*uni ft ht 'tr r4_ tiiVV'THEM 'CALL AT TILE T OB' E8'=Ai .
= ; ; .._ W.BirsOS.dr .bap.tabt1At: JOIXISOTHEMAUKCT' 'J"' .' ;
'eaM.Aeu plwna frwwJ'L'Wgf1M.Eeaacanew'at \ ,; -
'
J.pkr nvilla. Y1a.J h Su.1m .
; wptruiWaajardUtbpiaertitltd n ., "
: % e&iit ::t=a l tiit tl i Nt$ I.-j. B P.g; I: X.T.l11Q. : .. .. .r.. .

.- 'r't2' b, ..daWbrodfIW t- agw. !t'eeot.rCwa.q' i ef Jewelry. R NEW. Y ''ytt ::' _."".." 7- !.. ', --C---. p;," *.' : TiB' .4tEFrAS1tU." :4.i'8OaG '1TU3IU.
IIiiAilllWt'.' ".. e.iRi /' 1" x.'LJ-I..H
'S
tdA.IfIJk rJa4 tt hl/tqd ;
.gthki.t ( Route'y
i g&-%& 'Il ,, .ViiBaX adTaBuarj4 *, i'': Q.A. l nt : 'ftctw keyrgul.rttlp.fma lhch.omif."
r" '., ,Ay4.p' lit
;
.t"wv c *
,
aw.- i-T < .lii. l'vVAnWnd THe. favorite and most ComfoTtaMe' ,: k atAaaeetwyhe PdPtmbfAprilStbtAUhsTlhny
( ..
raVrt *. .aw* : ,
.+atka"" a itin'liitwYr .
: ,
Jackrw7tlt.rMldwedyeaC
.
.rey
"*aSnmuZ ,' -' } .
r1w .. .1.. : .J :;, 1 '. ,
% ...FnmpM QodoI"-. 4AMfr3ll f.L -; t/I.Ur. : ; .-i' ': VJA SAV.A.NNAH- j, -\ "I. '- f'XCiEl';" ; ,. ."""..1-, _.. .
.Jr BP'R..- ''.R1f''I- 'I1rUCIIOJLUtEa! ,,_ '.' ', .' ] T
':tit ., .1'1f. ; ,. -,; <, ,. .f'; ," "....f: ,' : : .
.q.tthYJ to In aFei.cwt pa _._T"_&_'. I. ; -'Jt -IIBTmtB'
; .. ..-. e",.<",; 1'W' ., ...,_" lLLE, ALA.I .,: ...< .' '!: : i ,
\. ':' '
ZT. Y : 1i i '.' .iI < .. .
.
.I -. .tV" ,t', ct.. _1 '1', i. r. I' ,. .; o',, -' '. : :;\ ,: t ..l.aMn.nuf
/;. '\ df.IfEe'"nnri" ;. ; .
;. ,. ..1 > c. :
.' .
.
jP. ;";t. .' Apwalttrl'kyw'J1r"'llJrWIJQ.1).... '.. ,,T:- .; ., . .1 #IT@OBIIt fl aler in
'
.: t ."; A".rt'AtRPEH'S'wa -. 1'i, : 'i Is prepared'to exe Qte. all kind TniwaiIJtO. ,COl'1'En.
; : .
i; :1wvO'ij.; ;it 7: Z1 .
'. '
.. ,; .' ".:1. Z I J' '. -. Or r.JobVo'fk>m every style. Pum'psyr&aatncr.iwl''ftW

x:1. .-T.... b .." '.... Mdrray'sii, > Line,: Atlantic Mail S. S. Line .Empire Lii i-) :. '.; .; \ 'at.W1doo and Retail. HiJm .

f.\-f .... of"1 CrHId. Rata &nt'l'1b ;4811 Sdardaj. : : .t pic tM4.Bw W. C okUw rad Bwur Sts**,
.
.;:.1.- e.rbrd._II1aIiin.1. p1t -" miTlk Tawla1'1t, < : a1Il, h.wUlwii ith IMrt' .iwtkH 1"taIo aba >It
** 1' ,'
'Loo, ', ,, 1IautAx Li'txoi'm,, t SA. 8ALYADOU.'r. rDuaiboto. : .
: 1IW..a..w... < : ,nt*at Iixl tor* )
.?, ltI"-.r.( tbtmatT .'tiald.-Faltii: CotnmaiuWVnuxy. Baker CommmndiT.Onuixt Kicfaa.ae COIIID1llSl1 .. ; ;Ft :( \Xt ,AtJlnr..7..t 1rrrt hlYORtftA

I..: kbrafoa)PI t e. ArQtAt .l!a- '- ;- BI.RKM, -8L Jro. to is".IWO&.Q
"' T1nJtly CommaDder.tUottoo CoBttt odir. Atkint Comnubder.Fapeaa.r.et'i .- ... ." ., -
:,; _.rttetIe btlu\iG j ;. ,, .' '
'
utWft.o drpa'.1It.-j?W wltk T rrrfaeflygebirnaa Roll sdte411'.badlt dno. + .
'i,' : '- dredWsadastwA al. wbo.y. .Watea.t ant r $14 rtl .tttlr aMdaeewaUy ".'MMmprttattau.'steerbi.mb lpa. Ole 111rbe1.t.Yt.' -'". from : 1" '
.':'. ite.a lie.... krp b"Tbe h.dti Y oQe. M 1b.pabU.i 1Ia..1miob 10 N. \fk;9 bon.,TlNteA 11. Rte at.--.i _.. hi II' pa ..li nm n a.,Bf"Jubll"1lI..w..III1a.i1 e FLORIDA HOUSE.
'} >_artare t\'Olll "6e n .pteaakkNaloUpblandta. &k4 Dep.e !. Fk..sod ROcd bJenrlll&.M tbonasma 1bfpeAVaNTSFAIdt x :
'zt': .. ..sv111efsi b4tbse'ttan"ebo Aardt.a.adtbpop.Yet + '
::_ 11.'+.tatMtd h Awb ')1-- 1tS0= AQF)1JT8. :lear the; JJ p( t.

-t ,'' "_ta1aot/ttltrt4.t Pr .of_ II1f' !a.a" "u- .- tit" 'Mmrho't a.5lbgTw d.Z'b-IILTEBAOAMMEL"Apdtr 'JACfXSONVXLLE1. Ps.oItmA.T3I .
IU Cnt.'itrk i.I a.od atort.
; Atlantic Jliil S. &i hie '.
h tat ..1MIffte* ey" ...dtb.aaa.pbllo.apbkall.reIt curiBir.iT..ulO. &l1il1g H.WILDEKfcFULLEETOX. ''.WStDujhe biters Pi.prA a.r nf IbID
1dI eM'_d"01ili'w ; 'E1lT EraphuLiaetUi tf&arLi-B. DEEDS ?LEASES, ''BONDS; ltueaa.tskmthlenwtboddkwrmime k .
s.pteNstta q.e ill tM .lDatloot of . 8EJI7.'rQ,;JII:4C11It'F.ff.- ., O'Eo..A."MC\.i A.Y, General:'T.ravelling Agent ,. ,<. the lt_M nitptlbMr u bkrlnnra tto the &4 1t.nb en4
.
";: <. ....IItcMI,.- Qa._ .' .JI lJf >d:Y.4J1E'lY'OF.OTHER .ART/CUS, tT'Thtoafrh ikUU J to Xrr-Yurk, by Otia marl $2S Dow- Ui't.d. ua buuxt Ute boats. or, al Tlw.H *daR'WetoM.bt1atotfi pad Drew Ut-.dlly neoTatod,,k.t turmropwttf pine

T1W11taol -. .of frpai1n / n IbM ,taut -"I R.<"Dr JIC to tkboot bf6ll\Otil. .
::" .. .;cI 'WUftIIkoIL '..0u.d aaM of (X, J Ok eke a 'April SO--im.HI I -. D ALL 6nil3j Zi|*wilMtf a paid to!2M_en"01 bb guousud
';' ,. _.$11: '.J'IaWlql. '"" -. -.c.A. U:a.e4'1JllI14i11&"- ,Feh 1-t! i Mtkfi idea fpKoaMtitu. -
.;,. .c' _. '. .F' vt' .' T..J.-u.. .* '
:
:;.:t:.' .. .'- b THE EASTER .JUDICIAL CIRCUIT THE PLASTIC' ?LATE
4 \, ''sussa: .IB .'. ESTABL1SHED"1856. GREAT

.tJ.o> :. ..' '."1' :,'.Q.U.I'I it.' -.: VA1. COtJSTY.IS OF FLOEIDA.IIn .A"t'EB T. R',0-O'Pi. N ''G' 'Legal Forms.BUSINESS .. ,AmCATIONS !


a .:"1. ; yillail Mbae4iuipiMsil.llfy .. i"'W. hUrytWO Ira-orb;.\. TIT EtCJl*CO,1 error tim'ptiq.r wtthorhjr, are :: ., :Spring and:Summer
lbe A4W "If' TT otdrrlBf e SojiU the B-JlrraU tot .
wbd thej aapplr 1Lklu FI DAV D t5j*
Mff"J.. nbjlettaaeirkoprrMrp.eahatSbir l >rioajoal.. TtttUmH.UTira.km.7 k BWtor'tanrteem.' ; pi4aton the Nv*c1t 1osr. ". sad wiU DRESS G'O'ODS
: I XrawJ L.u. 1 aM Belir .
out all onk-n m tbnt HIM with Bdullty aad lItore ., '
'I '' m,1- '
"dhedlr rinse IblAie.al Pab 1l.<, .. iliMrrM*, HartnantpniurOidlkirvfer, "a*. Mat .I'W 'Just ,
-Received
,.' Hr. .' : 1 "' /._,'YaaAtea. I* Mmta ri.h2.17 'li1p. WEBSTER &t'CO I S D".b,1rtyaett Lauilx.ItW wia.lab .. lot vattlox "I by
: .(: ;<.' .' u. .lta' nhbyaHd.5Efeebe.tewee nhua' t HM and Boitailm framol btUhtbita at aU i.rnp : .:;. J. ; vst. HttaJakrbttr@e WILSON
: ; l u'll"io11J H.LIl'In tftu.1I4 eIUlIT. & BRO.
ii. .Z--t ,1'Ia.;;tIe Ji-tt ,
f"1 R HOLMALzAbnuLIL .rstda mend c.kW4 uI F"-ht. loot whMn the '
1,1.i } irrti4 rPTp4,.{ Ubl1J$,._'.0..1t! lb."\7tUlara(I. Uiiagrloo, JU thair TStm Bfaja,nwrt i 1I .soil etiA. : .f' lnlii.8lal ofXoi Yort cu-J I'wuwil Anne K. J>io- ", .
: CtHrE.ill
AC Ttamgwlbnai''brl.lagbal
:" i .fUl. Opt .e..v \TAHfKI i
tri-t onJ .
o. -.tot'.1.t Ih.I1 a1Colathl'Nt.Itta d that y' ; Fla.taint1
no3Vuu.
..J i:' ._ 4Wd&ANIAtITaaZatt>fnrtlydLTrra1Y : 'P ;"g1S"tS, ,t".1I1 d "dM"'I'J''anel ...tb.Nil of cnm Work,it. ruo*hi*own Doctor.-]M"r a PrtTxirlnktrurtnrttrMjimni :
..::t, ..efirwjCatef7t.sdt..amtM t plRi/lt fitlilu lour mo.ti: aihmrkx d,ivo pn>i M>- 1-.m. or thaw about la ';&irbS y.AYD'DOYLLTTR DRY nOt l.'f
: :..r dt...ioa.MdllnoelprArlhptuf r4d/Db. f_. AT jwMt T : ."',; AarANawklra.altMaaptdirdataapffart COSPTASTLT a. had a tarp ana will a.- that-p..WIlobtoloucr."II'lonrtn.wtbe and relation ot oar Mxval .j rem,andt1ol'n.larrlm 4 !ikma, Hats tPy.il.ty. t oap. k-nrt ud ban Rml Ir K.
a ;' M ww.oa.efaMltlbktylbteeldmnN KEEP euqa fa tJuo h.'nl.... M. 11KAB.V or Prmatkm of of prlut. h>dn"tad e1.44iorOfbeaeln.LJq+aoe.'tloctay. ti..w.
'. "- 1rtbII, C1etk.tMmltC.w41. the new durvimriM never brae pew l> Ow'Engllfhbvtgwgn : )... -
td
i ta/n C. F. -addtmt
J' i,:,. .aa ..1 SA.bpyeth .-. .I" K. ,'. I/KKOtE, ('ontI"'o Ucitor.' by Wm.yeah,U. I>. Tbia U tcallr a*.la- OF 'EVERY STYLE >KB AIUtn All of..atMr .
rUeIn z l.to ana and ill_ mrk. 'HI Til to plain Lm- cheap byApri113tL
.. .wlr.r h 1IieII.patpaf1/4 ",4 o1b.u.,iebAd r V..cvFaDruj IfarckM-gym.- ftC ro .-
: ',
.', 1D&-.Ia IN1o :' .. 1 I ruacw "'b.I.II41a III. hated wltbll\ 'YfISt"3 bitotQTx
;, p..BriIJM-,. Ailnatir I wanl..fonikuodiM t'f1I.... Ah ymini'aaunrd .
rid:/"y'. jtwinpiaAWtk/aaq.hpeafdlritlldMnUglga4t, a''' acid:' Medicines.. ; :NOTICK. pgnpe>at thoia content|rf lint uuriprr,and IU"j tIN VJ lTISO CABn3,: _
: gi. pp.ypyy.ieetpaleapetlopalaAdssM >* "' ** s tairt bapaaimratU mafrM Hie. nbool Ivuh. -.I this 1IoeL '. ... ; !
y . It 4u.-o anima tIoaerr_.bnQll to .'ta.
't" '
') "':' ... BABTEB *.BROTKKM, Ch.teraAtllteilldlduai; .or-- taitleal. tnatriwnrta PROBATE COUfiT'DtrV'AL' COUNTY.LOrlS lUll It II*look.t mart a.).ked. up. awtnalb : irnr ,p'ai.wa.ptFhti1 .4
J'iP. AattialhwnRxtd.7"a abont tIN booty..'tt iabaaciit the P aw' AItFS1t tYtt: '. .
_.tt;,; It fcar nr ea ,, 1'
t' 0.N.t.
of aQOUALITY
I" .. ,bad A A Bt Ea11T. AtolBhmtrix' af ttw J-I. nwipt af Flny Cama, Addri.'Dr. WmATrkn .X. la ibo rrobut Cant.. JXaVard R >. a tetoa.
-'t ,:;;: :. i'r -, '. .v. ; :blotr,1h>Jty.taaralOtl 't>i )t.c 9ot4 .... Tedita(Dd rttrcu ef Ramo L.bur> ale\ -.aba*"Fourth, thtlahlapWnJttb. hdmara tile Eatare.1VdNatm -
: : Y # U. ' 'C t ._' ?. eA mfio a.' MCCJiUoa cot'u.lomtr.oer of tho tv < : .tOTICE LADltitl't'IRCtULRi. mplTetao of UM laivimA
dr448atstetkel _
.J 1d : J.fl i t '0 ftlw.atBaa4elLBuiTtU..hlekhilii4rl ti.xl tva .. *tt.ttlegw4weJhe I Coqtt.u.a
y .1&aA taw > "
\ aB aaTiBf ntrt"ir .
11 prtavma ftif inrt ran Kea
r'I -- "-' *amount rn alar t.1aDthaor4n4tliat ., ..- :.- to ll tb.rawebtheJw
., Ae.6.t. B0ttc & >uMl h.In tlw"Florida Vntoii," < SXSwS ''*"*Uo<""Tl *
C t a new _. !
1 sss E tiAB tile 10I'h
PBOi1BA3ixss day
.. SHERIEE'S
.
.
and ib ,
-: MX*ia Jwk-ootlK by antvn nrtie*at Coiut
.. .; ..: ,. .. -.,,' 'j : I Ho.rratm.I\.1 Conniy lor ail pwwn",m clihrCounty a aI tIva".MjrtaH aad, offldaf aial.Uua 274 dap

'j e- .( ..1>.;IoJ; ', .i : .' <-.1 .. : : .. J 1WftOOI..J..f1.tvhe..olU".1 aaid1eer$sppmr.itd- toe,*Pa_or-trfnr"," ur"TORS: : r"CEnTMC'A"lES.:' :; Nomabay. '1..rAM""n "{

.
: ; &.{ : : I.a. .
.
Ju&irat
""
tlti".f.. ,.. r f treetprIrhttd.yOIkay...,neat, autbuM'a ill ll.. .A" I.LpnlefMlrb te.lrh .." oftM' ,.
';" "i-r' r-i rhr.cd iimb.ikrra'Mt 'fa as by.. .'.11Iaw. OF manner stet imirltwl_ .4 by nod / Mal,tbIa U\ 'b, iManfDaat t' 'dlew.ed..r. paoSrd ssho In Criminal
.
.t--. .... .. ,. rnf _. "lb.Jagti9t ht a "o"11 p es hl'lnc :Country Co>.
oNoneauerA 1) 1 ._ .
idte
',-'M- ," ; -IJ' "' +- '. A.IKHWETT.NOTICE. d1 11I1f-.s:4 t+ -I..W \) k theonie .BECEIM'S.tDn.NOTES ,
t "i .' v. o-t hm"M oft/ .aUJ.d' trecaiciii "f = JIfttJ,. < prwlwtbrd FOR riVVAt 1
.::J' 89OO,'r---f. \ Liquors, .lodge.. 1'ro". Loot' lft11. by b.ortW a< .11..ZlIIooIt..a'j I.l h.roftb '" .
.' wbIwnair JriafnvAlnikn otUw__ Lt f1CU tU11 nJ&ab
; ., ,: ..tpey!.Me1tylx.M d r. .< ;
> 'i"d: to' .101\0..ores ahwh tt"M wUI..r tb tied.... 441t&i111Dttzta. tJr'krmUb : r 'TEr.S.i
Jt'SalcMBav
: ; '
';elY-.- Ocna. dr lktt yaw 2Me,etW..r' ."ea tk* J1AN:1EDlJ.I..AT8. AprU?!- Stab. L& ( aa.f8l* rCwu.e.w .
'
kst3
{ .. l'j11ft'1 naAT ) .' t O TX )m titi law..., : -
p."f-.81.i"-I i. o. 4. 4AlrYlt SCOCK taw'el Daral County.ttw'Ktur v fli mL < room '
,. ocj :YT IIF."C.ni
; : t-w apee Yt1N .tal1a.a tb..dmioilt I1'1tatte.talepfy'twre Finn d<*w :NOTICEto D Mui.R PTIo\ OF f'nB ae.d ieAt abneai&.i4I1.. .per.k3a i

i .-<,::z.1..u..r.. ..t adrtdde/a for...,-- KgntftbiGOLDEH' KOEIAIL' '4.' : CATALINA..'rIU) lPteN.' MIf is -Smt m brndt!wtead offtl.-"tqL.the
'- Meberaudsw't,
i4 Jtmeem:5" 'I".&;'IM7.- AmniMratrl L. 1 1'0 apPeeretdplod
.
: waee.ttb.,lgeatandarrtke'.0IIae.w.Jai $a.tthe-IM4'.i."' ,: .',' TRE' 'D1IDf. RS'. :C1Th DrTdnSl! P .A.. J .N Lira tib.d b h!4tr drdsat.diedtlbmn. .wi11 he taAta* Zaatheti.r.y.faW&:

\"l' 9f.2X' "It.--.w.Mid'm.1teD R s4whoel fltirc'w J'o. i 'NOTICE.SIX 1s ka : )ATr. tfAAny.Notice .
: httlaW&tta WeTebed..aa"
-" .,.U"' rMeaYr detlpaaUos ai bIrf A LtprraomtnJ of KJ d Aa.V '
r: .Ja.--.IM ia..f al .. : -.nu..aft data 1 will apply to'," n ,. 6.1I1LL1.AW ....". i WATGH.MABE of ProMt.btMai''C-uunty, lor Ito rl1l at" nimafanranl and -pay tarn awn. AU peril t.a !ri1IrI AND to 1 rs-aild CreditorsE33SS5
S1't 1IbIIUF1i. OCS, is Aeaaelclblipetq. i Thaes I from \be-\tnfrtlat5 uf tht E>tata StJsmr. daimaa iltnffaidiHalr'M* nxfnaWisl to rr-t the ..
: .' < : .' 1'9' HW..iJ .Y.tleklate of ek tCoottttf..JOdl aanit|mp ty.itbnUr/t.vithla th* tlmefwectlh l AU.- tI CarteA
6 OAJcLJmr.JatkaatilMlGiib by law ut tbu BODM_UI vt pkvd t IB l ar ef tS.lM7m.Smallwpod al'n..uABUJ Al1 EIi'f. woo iIJIdIIt iohty,nil a/l p.taaMewR
:ia-t&rtrldgi JCrcot .
Block
: Bail ,, _.
.
April ,V. ni. .U..iDlJtdu'L
.rr ...._ 6indMe ut'
.t'
3acktilvillep Fla. ) & 'Co } ,.. dqwe.R rotlirlltHw pkedad fa liar
Ig&
LT1'ECI1CLLYI.armathetUhma ofTJ.ekaunR $7" -JCHK OEXL'ISKBarflett t$25. 'nn :Jritdingf otlM. S. .
.
b njoQ.A_ L.
lie '
YilIMa4 rierityt baa a.ttmrM. sod .
CtTOi .WAOTOiiS fdA
bJta.. nt.s1'.UU.sGLAcIm's.f1Ja
.pMtM t7pMp..f abet .- Sewing Mn .o L .
Yr 6..b.happy.v.tb palnaafi*of 'wwseb..eerdifyt.C ', o, 1.cuGnOB. .- .
c e pIE'ZUBOPtAIt" PI.AN. { 1114"Y___... ..u..1t .It ''WAa7Eb-' 'hto,M txr taApaki. ..ot"U t's i' Ot'i
Live & "NlliGHAY.WOOlasa
t. nor rod 4aM tttnm rad.aad hopat General OommissiX i Metthmits .to n-ll tlw'ntiraiac SUrtfco hninf 11.- .
s ib1l16M.elti6dwibl'amdittAWe that VI*. .M e tiaal Vatdunakcr tor
tpatMie pn
Tab Uacfaintfvfl do all Ute work that te doss .
tan <
j jI =yes -NM fro T i in..Yba M.eprd.U 1rwo ihala ky> ttiBtUa aoiudrjr and .tuopq.be UIbaaWaWrWfullaalkfcrtloo *.1_ '.T** ..., Vaw Tort.J' .r Id.A prw441,.and i.patrmrd.Ik'enerd w Oar 3HORTYOTI, .!etan Grocers
y te att vba ba p s4ttalpLeaN1mtnp.igi. and __tool tbr t'We ,
the
vwsey ply 4"- .
raper
1 trwd Mi=9 b1 1hm dtf.Awy dNWan ....AIl Valch** nmatad ooa : i 'I eod.Iad..Co- ate' er.amnad.dogtboetAithhlnthat.monot ca.a b ., ;. S.. XN
bsINed a.inttl.Oey' --- ,. .' '. ..JuSt-41 JLo,1'i.' Y. '8\a4a. Far amaItorD..4..3J.- AND : .
1H 1.Gee. I'1n- UOCO; 'fU.C'X1.IU.T.uA.
$aUwodudlnAabmtdeppoA tf.11AL1.'A 1Aa4
,. '', 14r BaTeaaAehas,, ifbrwal i.taad fqoO.. OW Poult). H'} 'talHnJttt,'IIeott.. 'f' CllMttai>}t"1'.,..M.. Moderato <. .. ot.lTl. ..t'O .C,1MN .
.ea.dlroil.-dit/tedl relahedtmdpaesa.aeway } : D $1 cola,OiWr.T. G.Nor Yuck.; .pm 1a.'IT2ul'If. ,. : Cbeaer-3ap" .'.dat.nna t;r-a

i Jb.q.foblt.Matttir.llmntL -uyz Ain jmaHaV k nr.w trwra AH>U. bi iJI1 ; Hot our!salt!.lIB '
rooem l w. l Tau'.a..dW1CWIonleailhe&wbb*. port, : tbh for 1d n',
: .
riA '- : -. CIr forward titt&h JOI1 10 dew TwIt a \ t :; < pl!..\oo.
tb yela aelr 1we ", ae'oe"1rb ,
Dt t ;' "R' : t .
.
!
,j- wield ttYi ere s g t + 0 :" '. -t :LT,4'1+RPOOIJ 'DIREC'T f emova l'fPlTL ,

.joohriLvY.y1iNhtifmwdf4o+6t .i 9. t"G eosiKtioi" : _. (. F: O'f ; 7 :L. f.
aoarttal&Baynv.; bur a-Ueer .
** pMala4, t. ;.' .
aS *bW Wx batnltklutiII fM j. 1 'i pvol.maweaawiaai.b.rca' ot.naUthe adranta.gp. 6nJG8Eb 1IAV1XO REMOVED 1. : ./ '
a E. : 'I fc r ._.. -r-_ : XALIA4F 1t.1 XO V21zNV.114ikbe.Iot'T.w.htfYlD1t.SOeasta
14 "I of thai tndtrt?Apply to} I X-horn N.'JIl1 tItft1.tb k Stenei>ra>ref Adavw ; ..- .

.. .'.," t .- ..%; stortt'. -w OO '.T.1t 1_.. sadbe.8ttmetaLike4 playas Meow- *a ban aimmiiic r pirpan4* M hieawnwyrtte4rtrw.thetbo to i;:' ; : --r. ; and 1IArWa 111.- a'A.Lithoaadlh T.M. lu"'nJI. -

1' i ra. : {Jaty2.4tt .. : ,' i:0, ['N nmJlM ftffotuml Manaawh and iUI toka .,.- 1108 1InIItI rnrd.ad3.menae k.wea

-. .. ," ,, ,gabatlq all kioclo of untry o'rIM'--r"1L11OEA .... ,. '. I'm Presto for sad tam,Ihm<*(. .es awrlaa.Wta III.
US' l.ot.bi.Vaps $lilrtkdtetudy.o.e.o3 lwbds
C' REOEIVEQ
.
.
;'Arid- '
.$ ,. : / .kloeatalA.1Reb.arpAp. QdrruAatond
; ... ... ._ :
.J
', ; : ; &SIMUtrntiYd. _
j. ',. ,11. ". ; .-L : ;. .
.L '" "II" fOltrCOrtsiIiment; T ThYhamo.dwpatoai/ ornib4
< aehlwMpJar -
7 ;.,t "."'t?.. :I t? '. .' ".. ,-.. "" ,. '.. I- '" Att; WORK : tot 'at *.a .

1 ti {a $,cJliO9tA.' 1 ,.. "rn' .' ; Auftaa tot'dfJ&iSrwt xmttatlnj t. WotiG.t! CyrEXE ARt t'w week ut.ef MM u4.ri-a 0I'4en.-( oJo.:
I. a u 't AI L. .;_ .2bMsPsttabid/ewB,Irkwtpy.l.S ; *aiaattrw
h : 1R e'I .j f. .' do da b r.7 S to.tlhD.tiowha.rl Mktan: .. Ala dress
.GDbi.i'M '1'tZrk .i'i&1 ft( -'' ie'3 : ,. .1, *; ; ": -
JKWJt1UY.AI1rOOr. W. .1", ." ;. :.f.to M 170. c;' l .' "' ,.,..:.l. ,. r "-. Jaoaeoa r&WFta=1011 ..
..
W A1lK .b;y .N d" '11..l uriWi mt6atbtae whtinjeerlyl.hieriw' .
.
I .r : JTED Tf8 r.E.'fl'1f..L tE ;
.
,1 d' .
'AGK1IT& i"
be the Atwaiaspwntd e'A' '!r' Sldeelapmted Jiofln41'1 1t i : Sl 4 r > ': 't
s lnoa1
T 'T1Awapd d.atwbyltebr f.tehsgtr
.
i ,
tamhefaltb.Moit..toII.u. AitwtjrQw..r t r Ptitwe lmpoqtad CoraM JIt'ad'l FRANKHo. '
.
v.Jlafid u-t. H. a:
Wa\dNo at Ii_}aft R>aM.ele1aath .rid..aIrmr 'U14. wssp 1"b.. .. f1
'
a,11Il mtod.lmemb>brr 1. '1INI.PmWaemhyatmd.hadd.ubtmam.aurwt & ruhiMR.ieaba.fkv nr't I.rAwe. }aJ5 lrc' clubat f'a L : ; .. ;' '
.iuUcIaI,',Alttq', t4, I. j :j f i :
...110I loa. -wa U* '1.1 Apii 1-- &tv57rdcnoaf'B r1 B.fSt' Al" ", :
anjUa appalnud1EX8 .
5a. .
, Iffijfe&V J Vglmwmmm .
.. INDIA rRyBBBRBLAKKETSIWlXRlfBBXBt .
AAord10RTONY OOf.D idob .... ., ., '. l' "" ,; : ; ry Ht "

WrtiatanpublWrdgrfmr'Q Mb to ftpD,.Ala*. 1M"t\>' : .. ; .'J. .; :;4tdwr_ :: If {. ;'.: &: .
) + ta bot.fIIlIIIoMh"'V'J'oofLJ'
;. :0,. "T ItnJf. ::0. : '.I 100 rJfWturbuatoMa J'fh1.a "b: '
;
"
NL'T4t1'r. HJMliaDriven
Y t or J
r4"1
Iy g r\ft? w.-ft t .. .n1. .J4i, .itn, )' 1, 1. -. dle.4by'. '' ---.;-.:7 t.1i4ifu' ; ,>.d:t',J :'IP."Jg'lo..1 ."' "..'..' .' -_!. Q. 7_ .i'

'I''{ .M pe l nttN. tiaebocki.th day farit4L- :x atd ert .1xebler . ., II
{ Raade wamtlbda r li; .' itof.aJtn ',' P i antt"t' IJI+P'I.',. .,..1pb.ri44 -fi c lti '.0'.t.' ... ,..I. .' ,:./..,. ;J., 1 -J, ., raaf -.
.,, m. .
.
( _
.a .
a
f" .. .
fi"l .
( \r J < .
: "
'
J I" .4KBuLIQBVJa.UOAB I ;
:
1 .'t. .t IAD .. s iY! {11+! .... .t.*, 'po. . 'r.l: .
&1zsi '$ '' '- : N., 'J lM'1.f.iti.UQ.tlfiw :,j. :iB 't'r..; !k ':- ,', 'j: ," i. .'," '"- >
; _t .
"r 3I O. .
f '
"
c 1.ko1. t I t' t ; '.- .. ".,. a (.(" 'F 'rJ. .' :;i. -.
: : "' .".i ?A tMGD.t : td"x1Jta sett fJa.l'_ iz' '}:,; ?u.
a y+ t JrtRr.iKat '- .- '.i.l ; .I:1A..L .1 x' nr-a.a IU'rY t'CO tx4'efilt a atafaoTaaneAs
.V2 w
a -- : 7'h r r n r. "} f rv3st} Omv.-1mJW J.m ". ,l r : ?!, j ID--'' ,

'r r t .. ,J YaatAgara''tys>d 3., ''JAr J1'tT'OBYEY' (1)i c.Lei 'g.1.t1. DE'.1 1r..tG. "). .y .,r..., 'r1.,3-'(. .. ,;
.1" cw: : "Jt 'It''l ,'.-: .Z liNat"1 k111.aeaafi .. =btet .
., :. ,
'f' Jl
,
., ;
\'T".2'iji.,. ,". .' '' ".
tl\ .- .. ." .:1.1 ,.#W' <". I1a''Ii'. _. ,.,. "-" : NTTkD4 't' ,, : .Oa.alb' tea' ,H H.. ':.tklt3aa.wt.Yi .:
11'1'r:1' I'. f r '; { 7- _. ' : yt-: ., '
;i } ; <
: Ii ,
I"1'"J..aII . .
'
; an ;flpriml ", < '
JwS :111x1 >ralh.4111apiWiFPxdt4.laMa )"" 'i -
.
'hi < .& f" ; n \ :
t. ; ,
> : ? j .
: -rt. _:_ i > ,1\J i-ai :--" -" fhlq b aaetsataieJ 4 !

A. ..' t: ,_ ._. .' -.A!. il-. ail .p axmra'AM.k ."J'" f.. '."JW.r"-t,
& t 'Jti f ,". > lIP -;..aeiaqlWl tkrt I t.-.s." BtLLS : /
.
:Ci-lf.:::' ... 'I"I'I'.Y'j .. ok. t O.
1004.
W 'I1u .J'' O1'U.1'8 i jl ; d fr .- .1"3" ': : q. a < : .J ..
.d"01. '
"" .
.1'i" ;
fr' \\j" x. }1 ",'.'.f1 AC, .,.JmLl'. t1J.It'41i x ;., ." II. ,.'' '! -1't
.. .. .-J* >i :1J' ,' < -, : -.ir : if;: [Ii" .. .;. ? C4'S iltUiJi. J .i: E ., ,. .
".,' .'.. f, '' '', ,.J ,: ; : }, ..t"S : ., ; .
.. '- .
"c+ ' '
t
i x s ''. 5w. ..d. ) h.."'fu; .".".. '.... ,t. -.. ..,'r r.-. J; tll:) :' :.,. .;- ''-f" o ."' rn! ''o'} "f.1i".;ti. ,1."' ....,. :: i,_ ''Mt, :.: ; : ; S : ,' '.
( : ; .
r'f'' Pro' t K ".. > t' H. 1". ,< I: Y t' i.t 'f f 1 ,. '.- Jjw .. ..r 4!: "-t' t
>b Sr .1' h t. { i' : ,
J' .
: : a : ,
L lY 1. 4 t.rk urr. > ... ',. '''' -. .J .. < ; .,' ': i a ." .,... .r',.: ." ;f..;, ,. .'..,. .iA' .'.' .. ,;....*. :. '... ;. ftr
'R .
; .
tC : r r, ; t. ; .t' ( : "( wT :.
J 4 1 : f } > '' 'l l.i1i4 1at .
0-1 !
t 3ry b ,; .3 ii' : i ; .t' !." .i '' a
.y \t. 1 \Ii.. .t... .',...,.."." :." ', '-. .. .. ,,... < 'f' '., '" ., .f'-". <'i\ ''rJ"W .. {" .

rl Y tTC'i 5 ;:,. ., ,; '' ; '. ,; .;,. :' ,;;.',.- f. > ft.' f \,. .'t.'c", F':-' :;.oN'.r. ..- t "P"1.":"':.;!- ,. :. ., J". >; i.-:,; 1 .. ";37 0 .' .. I : o
: < l "-Co rt ; .' ; f t J<:>,:"lqf ;. .;, .f ':> ; .::+ i: > : '
;
'
,. 5'"V" 1\: '; 5 ;;.1io.f j KIll f ; ;;
K' t/k !
o.-i" "J '
?. ; i' '{' )1zi .j 2" "t'w' ,
cttk. "I' '" .; :.::- "" '12. i" .,rV" f. .( 'if-t 4' P.'P r.I h i.1t'f ., Q.."'.it' a 1f '
= [ a = i.t t I t J.rM" I : ..
x : i .
s 4 a t< N4 JO .j, i n. ft J.((1ijW it ,'lY.1j. .<., .1'ft ,} 't 9 F j 1iJ ; ,". :: :\ ",'>J -

r.it 'i11i .1 t -) \ 'l:,*.: < : .t),;t (', ". .t t l ,
; .W' w. 1C" .. .. .,. ..
t W. k '
'l l. g.ij' J f .. :t li---- ; 1f 1Bt1" ''.if .1.. "" '. .
w .,"' ffi. ,.. j1J r\: ; i ,.
i .l"fi.-, .' { ". .j' ":'":,. ._ ", fWt'II f.t!, ,1. 1-. "."):.>_" ., _.
: ,t..> 1i":4r. ;''.; (., r.'.' ?c? ,;<, t.'f' "''lJJ- % ";' : ;.)F' t' "'- ).,' : >
-
'' < _"4'''' \ i "4 ., J' '' '" atl j '-i .. 11I1"w" *"a-. .' 'tQM" '' ''IlI' ( .. 'ebr, at.