<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00060
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: July 27, 1867
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00060
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
P .,.
r' y. rr" i ..-.. $t ,

qr rY'F -
ti v Y:, w

c a '


4''. 414 / } .. ,,.. ,'t 7 q:,!#,'.#.5' : Jr $ C+ UW'arE iy

n + .y y'' W

_ f : ?k j'


: 1 M a 4. F E7jOt4 i ;:
iC ., 1 +:
: t

tl Mfr

,


IY rM11'I't' i't 1' $; -

Iii
J 1 4 .ofr.lt.A'la1.1. :'. 1.i"t1" 1'

t ; .1'. r1.t[* elftifdiitE' j y f."
m '
,
.i
h' r4m" l x .aS''''I''r .,

.: ) : ..ttbe ,tilt
,J L ,..t "
I' 'I JiJ6 KMll. Jll" f -
_.. ,"
,>..1o'it'f,t I."" M''f't"L' "',: If.ttIiiWa'.

'.,..., ." .1.,.' .I n .4 ; adjttNk :.
'- -
,.: -
hi ;i ; 431$411 tqpf th.optt.a 1"
.
.. ... o4$4Ibtst t, E f I .,',
"..' t. :. .
.< t. ,11t .
., '. : (t.ai .- : ..; P' y "
Iran iabtgw '
; .ieSitlor.ttt wh ki !
"
:
nWto9. 1', *s. .*i. rRt'"rw7u ? A ntw t f !+gttrlraet ;
.S g &*i& frmfm \ :* r '
.' --" WI .I. itit '>lltri't Mlr ':. ,
.
? r..R7 mot 1 -,. < .
'ta 1" ji v ; >'' infc" .Otl4U67;, 1 ++rade hMAWMtd1: { )., "
'
.I' a j_ 9ljfuhfcrtjiua4rtbetl! ( tluv4 7'
attet 'ti'L h s. rltpattw4 atilt of tl : 1til/it3Mllte tMa .

ortt[iMgiatr"d"$ a s hp ... ": i ; 'i tk.M -:;..-.,. f
r" 1p'f
ooqq an oe"ob a4t gtr,!1"t i;tJ .,I' { tt.tbidat.tbPTS'F t EmTgr
.D1 .+t E i 'ti' 1 I I' \,1
'I .'' ,8a t: ) SHffisrrfftfeii i wi I.ta4ud b y"a
ba pr wd: J !t\ ,

&b, 1l,1.t.bldtYA tisjW tb r. >tti 11rs i'tVrfniillni,tl># xi'ari( IMIiilii:." 'i.'Wienat l J'tt' ?at! Ad' TAi t a t"' to qipi ntdfaki tdktgar'pkt4iljeu'liii ajtw 1'Aieb th.siidi;, a' f4.,Ieiatt>tI F1iir.7 i "S4Iadtl.wfp1;bii'rl Litt4d4btri,4arluaS.en ObJ9Aetedaai.I.ty i ;. '


1 4 wt t l f j '.; otthuat hmL

t A' '.! .a
.1".ij. .w.
: ,. i6' 4, xitinhbdtF1f 14awu eawita22wS -fi"- -.t-J..ir.L.
+r811tbpaetieq lihf Ktlllrj'v'l( lbatal hna'iletkk0
:: rk1Ltru> ee eDai4dw +a151itt >
1KJ".t.jri. .;" a
."-. +riltitro4peutdfA dts4nk> : I iY7r trbIac1t '
dQ
t >
,iiaElir +ton4i Ii.sD. i+otsaeia.ft'idd bat atatplritp4.gtglq.atky wentitlad'td + 14 fttimt } fP ,CdR titNhopvS iosewat fa Sgtk/r .

W.im :1rwrGttdd wik1tbirtb. antior c ga' m; Fitt b. e111ire3 $ ii4. : t 'd6ca.'iitik3ar +
d" t j 1 1 Drer'Ifhinq' 1i. whir dEt c '
tntbtUtk Ih -h.
I,1tr hftff ja tba,peel been,rirtfaated hams qty; .i'if I E tlawlI
lJl' lia ?' rites i2u.tirbitytweena I.-JWy uaihi r'greBii*uf i>lr color .-Of c r, ; ;JII.d.r.tM1'.Iit.I. V e-H i a4atettituIt + fMh kI AttnLti+'
11 rpnp frriliimisiaaeiid : .,4'iloliflybtitpetorpIttotC' TfouwjniMf tjttag tt *i aeV_ tr.t :
lrsr it ji: 4datrtl .t F] *UO ** U* aar3wmIweiet' .''to otb tbmtoud 1 AwGtIRNeih.lAtiddl bt q'1. >
anni interior nrwe t *
"rt a fee mid#SideeTpf IAemkgbtthap / pnril.Ten ; t ,
JAc srery"ntaq p$ptitiyt"rM! or iinfbttd'tlatutt4nt ,'wbichily.toittinM .: .
E ; FfEltti; {teti+ yia'psArtsns W bed.air 1 1r .>ES.41 es'tioik tbi ia8olh a d$,or tdtom" rtestobeti' hwdrd'Actdrdrng w tJa 6414 aL14 #n4 a.+uctatwaithrlboG tabs F!iutt+ttiiwt ( I

< &.".' fwbyib.liptp : $ i'ti tkpod tk Tce +vruaWpdeidiag tfkj'u.wili ;*4arq.agreC 3r.toJ>*arnadti 4""'I iktritl2utiitiy't' bfta .

r. .> i. Afd=.... :it4tlrps0 gaeet6 aet pry,7bed l to tt1i' isa atom Lsiraarie4.wttb tealabautd1.: Aietwi *taItsalt ii a'ttnitmrkk. > Ilutd1 'pa*?fttatbi.9(eid4 U tiv.,WH!,tA.i 4*TWrtfeHn4&V J ln-( &v_. ded l}f uR.dw>airSrlolr. 31141 aardlti tiJDiit.i .{s t.. slaat.d '
ftWit everr
asst'.sa adeslltlomtt212i; pnKrA'halt part bt trmittae? er1U ttfi I a r ;"tfortitvibrwt.twreJrfrtat ,tatiutj ,.1aPJ 31,1'.jsv "part-"f,W : ee j..h tLer.n.tut to ttt..pbl. ,-

said.. t. i to tb. jiepnas/i dj 'd f t1i1f.tr ",II J;} ; dogs.did 'E1iltfbitcuid'fti aay Mtrgl6iN*f not like'oi he protest syrinrt 1.'n AtIl tAberitilairitila L!.ertlartdYlidrt6giedeige : wilt: tf.rk
aidto.a.rf.tiy x 4.Odtlltl t1Da.Wutru, .alitlar ,bo..t-- Jt ..I'II' vtiH wrTi.iwKi'Jralcr. 'I, tbt idea iactrb-eudf britoaa Mt'riding la ties f" '.tbattbe..i.poW f'UwratJ&II--iIt tul, taitai+gtry tbpal'tgt ti.'IIN. twd1pOat
fpr""t"10''' PC b!jnl7 ttmtts of td.embu.t abtuii !$irr..f t 31311 erdaiTAgd
Qewtl 0rW. ad'j dDlawwbik *Addily wVtts asxde "661+ I e which Siluiblo tlitnlfortily' ,btr j'i ...wt.einJy, t' ;
aacl-Iru7" } ber'ia
&andfatddtgt .
nlNt eerkllt
ttnt.d -: c" oc 1g ? Yl iI'1 tYe p i4 hat I ItNlf dathtutwl' U or cot' the'rt,..teNtbt. tttM f Arhtgtar
'- a
r iI.:.J1I1JI.J ,.r.'I .tf list vbrer tbiiMi m*tt 31fiy W h 8t w.insk nd ti clium ill uor n86ts;iu>d,f,alnnil I JfTbridtt ',With the bieptlon'ut'thb +d41tinmefaAaeiilktrb

G'7. tX i.U.t. .. .*4ae r atL ti 1tti"1 33ieeliettslaislSLT towir wbiq dfmid,lhat It ti tha"higAr oC utlt JK ret t ktlMir"eyagot, U'laU >_* part I )

apnwuoE .rptC!W. ; bi tA.9bed tt .oao! irn the r,prt to withhold thus. say haget.Onb.Ityc of thu gttaurIatO au.ani-t teag2p pewee" iralda.sigllbitatKla ( .J. ,. ,
tAbg bl4t* i off
y
tn1 girt With \
that ft ArflM ralunb" limber, TJ.hatuL
d'tew .etLfh8kb5 >
: to a.Wctbati4 +t+metfi uutin k few ghat,1lereiUtf5Islq 1 J, x1Er Otuct1ue ,d tiartk $ i
re.e t+lacallrtts a a '' 'fJl riit'iiifaa'b2 : 1'IutnrW tohtiyt't4dt uTi''1W'platiia1: -end blmmfa by th:, ade uFer11' 4ui
: R'f'i ., ; wnk'whih the
and h *orkai lilfflttlburrr
J
t \ \ y h, It' 2c i lee exedt2draR'igit t d lttetr irt'ddd .
; .'t ; 3 udici:4 h1i4trari.4ehM4ti :
;
tbY
+rJ. itijlJ1iitmSs. 'II .A.t ti1 t l'Amb :'J j joors wdt'e raliDtaM'rT Lrgleyyl.riytttteiyiw.ud.e1its.dlabT 4k, ;
;) 1" 4f44
.
r r rbtrrwr
\'' "i' ; f. ..} i11..wt.1Iuir.ec&Jw Lr1 4 riAol..m1 NSotbo hthkiadrj %i l"ach" 11M
.
!
,"ij' iq r.a NL"'f"OH d kieeNaE $ d n." 1 1I'I" 1tkkdry/.wM Ir"t 11II1.pedcJ\1'e\I kr"JriIJ'ibwrri'aa>Wlj '
C' t abm .aa+ v"Pf t' indbbtorit'i.tuie"cot
1 "loi"AW1'I.9p i ld. hwH trod .a
-VNihoild ,t.y 1-\l rl. p4t4v z MN r I o&. .riwI GtbH
'" j :'+o 5 .t Mb t F OtIIe.rJ 1'J'1' It .t )tiIy'tbat tart rutdi wW tAuq.cetf to egnipe \I fte. wb1fhepdwttad"
ID w Oh&lMNt daab '*"ic:1a.t
C i { ,.'r3o 1h :I'11+, daypt'oT1artoar 1( { ; .
nntU.litcouU! Wn totile y awl..l'.GIooieweotnt. +edlfJi or.Ii I &II"
f.tIIb4.that -
,
$314431 ._ ru..l. tealae eedaarJta 4.rh
.
T fM1.,.< Iy V \ A tltJ1 .o .:. ,&c.tb-.t! iai ati aittui' &.1J)1 1Ia1'W" '.
Qfrltl'F48B'Oi+h' t li .J''f' J.fa 1 !. : + ah,.1W +bK)> c hee 'l'h'l nod.JIMIIqlaiarc gtait+ .dt.wdu1aAedelr1 r

..I11 "l. y3tT-.o 211"! ," '. .14'4Ianm ArnuT to,tt.'h bfluaittiuul'i its' paoy,de W..t'ha"3! t"d1f4- rii&i112tsFP. '.U.a/W 1 dl.rriawutiett! *AIIIt..1 i of UM:Florid h k,ibock it 1l#rt \.varH1 4 i JalrAJett.lrifapll.C"II. 4I I L. 5 4 cs
ta.dccU ,whtttAerit wit"Iaaa
J. b.
i .
ITUK.1nIa1...""''lW..VtI.tA .U. .".. .1' '''f"1IOi1et, _> 9f pt !! t..taeaw, t .n poetic to (u ut spun j','1 1('timlicr;. 11i.tiltancmutaun'taiiad'attth.22.4itTa i ; ; ,
T r A dribied'w
--1 > ari.atWr riy;ae iyfi uttetlT "yv..I' ratilywr p i>*+ W< i4sif 4 J, dull BwntUiJ.wtUk II + +d' t tk'iidhteya'ieef. : t
: ; clftilRlIblNt enWet.Ti$4 ,
+titepeci. byIsiugisser. fl
.
Tj + at :3111: j
Ino .nd 41014 .
"- .ruz.x/i.J.:1l- art1ed1I"dlwnodtFbtiggy'rlttrai.4 tii.Ms !f1"t3Afl d0,1 1. Uii eurtMotr.kyi M1dru4jrd'idt9hringthe! 1Ud. :mrtMFtr titutiid' Mwbite11t pttdellean

II... .__. Jicn. : ".." '.sr,.q, -- b f.H.bJ'6_l ja'oait ia6 11f th..br.1JlItit'i ,ebtahirvben' IwUug 4.ylevrarq.4I,.brttetaths 1'utiogixg.2Jr4un .coordiii: tu niy yfhsmmock 4L.reatiun. ,arv!.J.'IIU1WCU.1, rgr'taws 19Z3.' 4a4 ,fj3tlAtttdrs' i a F
.. ,0 : : n t i ptynft) ked wrpuf-mwotnai tocaUnn.dy .- Vtlut.t\t3W,.\4ivcMt. uii it ill be tJund iu Tliu ITuitvd fcUli-fc,rt.It .. 1'wt'agiJ. fomi'd! iiuKilTpvw> \ -.aM_ .4 i
1-: lI"f laat9.1 a\ Ytr IfI-t tu:1. \ we a..Uri Okta thktthfV jr MIagsrnhdwdeLhdr'smtthetfh4 'idat aod:I"do"bt .&or.11II If q\&lit,'.'Dt..o tte<4 SnUinrf Mtbiehttltd* .
J .f.
TJQ 'i g 9. ; : .know,nf Aiwttflf <*ibor flpUf-htfai: i'recbo..J\h rhatI "
on +f Cu..r1M..ilI, > tlp 11o'f: 1M ., '
arInipeddr J loft;sed the eoorst( Jht'U wtlW"iahf tuatn ( trip jutiorh; )i4U .o'b *l1bd ill '
and"'Mattoot+ ?.Dt'1 3 Or;' ::1"tb .to .th I.fJ!..o'Qft'A, \ b 1; bo nmotutkHwl wkeov**M.Jx-fwet1. 'v.u I' Jiorj.rt vt Ib*;orl4.r> any "(crowd iincMd*climb ep M 1M 'uf.- IllH--. ;
itiid3t3.dt.1aiqhr2Rwd 14 Cci.'ol--ba.7 \U.A:;la1'au-1 ,.AU 't.Uie s y4yt. lbbetue..elCaree tbs coeha.r..tat-a.! c 1
1) + !fltm ._. t y + i .TTw.firit rate|v and Ip" hununock laiub I y a -'
iitCIUiDQNidfd'FLJI r'lJtdi'.f: .v > dtrt 'Jere aeed uq.i( v (. "gklwn.rv !aiF deli._. .. jliyr.t.tllrt, j;',. l h.,y4.jtl"! 'c 4or yet luttart, .with 'in eirtced wiUj'ejpmw mp of.( enontIOIljJ..' sat :teI1.tbtrt, and in tb,ye.ii flfl. *Lai.. i
"
1I-.M flit 1IJUlar n04j if two hWdred t iLodmad
cloaiaii' :
4r. Patllll1ltI. rnepd.lhrmiellh an4 'dtine.
?5> iM oodrlaaioogtJuts ruHErprbliean !nd' ndri; 1 and oaW> M trw io{ +
Bt lyrlepv.tlrsLtelewedflltbmgt
Ist l.I MlWy tM aiMs .J.:1. \ .- .., .r. ,+1"rt tQpKat and.aogltppGaMd Av.ersspjmreace linmr; 'npoAtbe'C.epublu 1-.u. IhJtiilhd4 AtttSlAtadEttry+.r lptoddaalIk.4tapichl .
.
_
.ai 4awma eire wpnV III.w r +. I7 1 tot Ltnfer, iammoa-' ; !t1'4. ;
!. 414 ion U1t {C 4r,. mtbsAa'and hik+,.d. ,. mnU it i aufi4Mittrr} lart lbws .
LrsMLt'. p ,J "l" 4 Ai.tf; <.'.: btedittted'ttatt31 1'IiG Wrid is{rte e*,'riatI W'l, ft.ye .. b7 hoe e .b .
3taror'il t
40igp4sefan'1ie. .. ., : well&t ; .1 ,: o teuK P fttNttd'Jtsen,1tthiichiL + 'Jh het&i Ji:1111t.e. 'I' t 'J- '
Bt-RU SMn. cr c .It W d r y 'jrLJ'J1ttfJlrtt1{ f j'y &e.. prado _11 'tpr ug ))44131: ". ,
k. .. : t J jo:is-- ih>2 >1.( 1o .ilc..bT''1 J l.,i.W'JI M {iiairbnd, t1CI errtati.'t Char'1pero.oam d'! Jk; i;
t- ', ,t .'.' ?<. "I.- fi. Saararoee.Y "' :'. .ft'.f1t iAy !g tnesw .'t.llw.d4yabtysrj; ,,,,,,,,,,y and f- .J ftdiIiI,
.-.P,... GA i ia i .UW.lIuct_!Ql. hitPtMAer4I.no' 'M:: IIIIMJIw
U'' b iitt.B4 1 ..; ,. -. 'i.it"HM.it +Lit 4" '"'Ii: pq. thdidntttaanpreh whbf'I : .or..bF.._ ." <. f.l }
."rei. ... i.: .1IiIftta.i 4141.tarery JM f.poi..It:1'-\ jn ttat'reIt L3hW1'atfrgrdtteiitl": I.rIE ( -
.rt-CJ. .Yarr ., I 'i d ; : ua1 t4roafr&atitfaitrlbutiun
'Jllll""l1I a.xxe: :t7ultt iset'tkt''. .""I i iq tA4t V.trictut ..'tl..wlih : pt.tbtp'tljLdyy qt y
to lautbw
: :.iI.. :' "', i .. ; q of it.'bub.c reIW'f Tttarr3 the Ii: f -
.ar.AA4 !
.
IS1oa' 'i ir'fli'IWr..bt.1tiuQif O--UoiI1lI : o
tytr. 4t'.Wiabe4. t
flr
W .in1 :
. --.11I 'l
I r
IIf" 'ata'trap0ea.cbtd'tfldii'143 Sax
: '. _114 MIll ra Ie c.1t1 r "." "'i'D a a, '. i y..J;; Rol j stE4 VY tfirdngbd.t ttii reE t'\b .
Jrat '.of '
'
bIM4gta
<
.. #' ")i.'t.J& .r.'ij' : & pu4uwa third'Jh6 *! the trfpwtt 4apfc kTf ptictiidiiisldu6i!
ors Vulwl '
FRE '. t. !. 1..J t. ... "...',.... \.:.. two.weon. ; i.eta'dtt.eip: ...rr.hI'NllCia. ;"ienT" T.,it!'q0d tbu'.arlwni.:.. 1IiII....a u through the Stale vl}tutiJa. ,Th tev m'terr, bet tJlat i& fs' tree. ''tyt.IIIIIII1f. ,. '
r ., IOOttN I III..ICI "P i Us*Ciirit IUgbtibif:: 8. It, .nclu. .. .{ c.
mailetAed t wei1Ikue''rymly
tli IIkiIL oop atktioni pu & iuj whitlieuyt t)! rtdrh
; rs < -J< ,'..iW", '"I+' i5 P'k 6t > aetMttk6s"di.ir l ') ourabef wf riv N,ctMkf leis : ; ,
.
AND''PBC'D'u'C. ; Col.Itfiirtni,% rH '<: .fItU _.of the JDiflrwt of Colttroli. ..: It mart ;aa4 r.MW 'W.iIf
the .
ti.1 dUtrifoite[ :
t"tW *Aw M reyoturly' -'oVoi :
;'J ." _. i s1s1
.l.jJ .1o\'n.t : \ -'m = uc t rltxachttQi Io II nftT..r W OOt'&hc'ltaaa.J.k, i
| I
: \ npW ppim .
: t'to'qimifi lui pfor'M&titg*,wirwop OuBnTlw. mrp t t.M 0i0II11 try,--A5Jr,1 of 'theaIioIt'fw''lloi r. : .
tcasovruzaa .tt' r ,tr"r J\A'-' .(.. a r s *Tt *rv j.!hatttiifi"titdrtrttieanerype' ;.. .I'r..tf". .". ritgria, I0.tetttnt3 'tII k.1'IIcI Mple swat 'tkleni,* .that ihere taa'V*' uu jKlMch'uJT'and if Tb practifafcahvi 4If ",,.. t
lloaq...W .tt tltpi(UIII'-'ri1.. .rT ; T H. Wiifrffi:i.7* '*I5"I Idnmft\li.bM,.. : tt 1S bor.1y't.or.a 0 tlewnpot titatt..at4t'f'rO..idal tee dill h\cl'; DO.\one who bie'tpeJaJ'atacbtbiwigk.tbSt pre4, OI&6-'i it.hoi+ .: -"S f, a
' wnlWY'iwer Y2trmJrl' ''14.caSw.A" : J IW'PfeK Iii. *K?;* 1t Me,61re, irmm N r' '.'Xi fiial1. new l u ati'atiua4 artigt.ll.iq i coontry wfUilen' Uiut'tlM'qualityeftliajntfa ,with u. .&that.fbit 1 ;. # l attids ,
+ }\'C.j ; x. Wt taw'y jTartiahji' use* a M M< would.. *: hiM h en ueutaa hoa tpn t U.'lt pities newtwmmtreditWK' -which j.found W (bfciUkrivuriS: Laroadt IIi s l "
1n
.J' I"wintitktrietiLieiYtakMdertltbti ( e'. ... .
.. 41t ftttU i
I &
.f f \1 I. '. i.u | tnal4ttg'Ttut ps y.W.1PIW i and 14riJMr" .Ii'
crock at tfco
towaty SfltUflMy'.gooA.: fflb
um .rpoint!en.414t.**' mo ihw natter.,1 'Hrlt 1r1be1ittf 0"IteaHprarwbktf.ihirl laItd" .Jtt.lH rt,it bMMgon l 'doI. 31.41 tkt the best .c .,
Q : 1 -i *i 'rt cJw-- > Bnwop by i "It ii nvf*tuaa tu tho great,Dupmiuntv of IH* pbpts qrbtopwa4s41ralatl
p '. T, ]W UOCS81 .L.O14" ..1'1' 1C, 1 W.'I .:, :. Mmr" ->M: '1r t6'e'.litetonjttestchfniis"'iam3.Aedramtatf '6fjt one thins fbf.si 31,31.,the.Awth.rc and ;ctfawtc and ilm riclillort ahd tariuty'nf W nil* 1 y)8oanit5lur tDUllilou't1.ini p ''.i 4'

.tr.ffiRf. !. ; -, .- .' ; atiet.ltMnb.j.TcI' pditiniii -x-opudMta rrfi mJjiJ6.pw 'potttilVuiont teU [!that}Florid will ".) future impoafa f raini el"!''il&j .
I. ; .
o3rluAr A.: .v I. .' It k thfe orrty jVr -b icl Vi .. tha" w. '2 1bril '
I > : Hick laude add healfhy'ctlm Jci aroto be fiiutui ; .f.. S
W cIao Ie ilia 8taIe- .",-Vea.dtPtah,0D I ." :r"r---6e.:. ', : 'i':' tai fete kbhltlrk iaitlireoibEtee maetfslit&Wntil > Yet.itSMitmd!toaxtMit sir privilHsttti J ii! [,to a/tartaiD rit nt, 't\i .ita pd1 iia /oaMrrLit uMdiRlE a eiiF,.il tr lCedit7Ci : it bq.Io alwstua'kyfirgtotlotkie; iemate,6ts meat.'daikBfattT'tbil lblk :" ;
{Aat IlWoi. 1 e .., ,r'y" bntaiR.tb puttisgp( oit0dtit.taesi'ept t ,
.
wr t o. Wkt1idf ..p tc" ; -t.:1ti'..L roWUIJ"' ,eW'ft'lil1.*..maqe it ibut 31stuptthatrroehauldlsust}Ikfot'Ik. !tbd Pwlitaular ot Ficinda eaA txuut of tmpjt1pindactitaCY'hthirfdipeeY''k1r2'uLi"eojors i.b1 ddtt u tI tt *Ydet+bde tNok '

i:: ,ttt. ,nit:ri'ak.Itei i la ittaid4Ind' fatai ; Ie isewi irgcii1L144tb.t4gluba : t'htI1 pio s ,' irvr I
'ae.at.drtlattllpteambbtdibitwadlgmvtt liantot'the'birrth'byrlaotbrvh .
6t.IOIf'bj -.tt:1I: 4.d I'
:tart Bwcoprfr, Mtfitf.uJtr t t l..o width aut', '
iaPtar iaa' to/.w beest'gr.triimi +r'!! fjiteriA r 1P'1ir Fni"Hctie-liirkpit Ia4! -JM M "lui'lb.y b\r done,:'aiI'\II' .. ouwt>Aes.fairly ui aifekrped.atel.ap.z dJ deii Lnet eetfYNestfuolhssCw; .UIb'tIi it' : "

e ; f aa_ rietIrr.tii.pee aeaser o r ititreii.trinritechic'liaj tbe 'fin th t wi tbouU noo-M thcui.. ; 1'e aura' :bdr8rest'.tetpJe.ol.ngarw hiLswEa;I or.lUh t knAMiig'; ottheMt uiUt' ; i .of. '

L. E.i1.oJzIrtf', iie _.& ..Tp4d1. 1it4t6yilfolllitfttfti. .' t ia Ot sit .ari:,thai ptuk.eedlotistsas.bIj1a'o if e v.o tbat wore i trae tlwfaitttisipcpgr0e.. < [ bts41..btof. en tJt.JI rniorlanceeitC -!Ttb.:eattgrs.haea. 'tdd..1.t. : r" .

k { ft tilne0t'tk w.iriTaylariu.AA.i II'ttt ..4h1.. .;."biihi. ttiri![441.(4., .' ; n.Q I. ty' : t'ft wo fc W ilimt'1I1i to i tegyrrrt.LThe'very I trnpdcwL Reetrgrdtjr'vrWeJa Fldtblii l dittitMiiasget r711.44114th.'W.et .
DIEB :I t I 'r.;" '- t:. --'win .s.oo lllinil1ut 4 a lll.-ij..r .. .ktgh'Tula*oftf pientt.o wothr .e. i irioe'tn tl.Le te4 ':_

>ita plaati D4 fI Drs r. t1.iiW'oeetipsle ofinJ tilDiuifndtai ka4.tiojijpdtd.;wiheild4tdrarAWhsar4 !:ptpEiOrtjoq. trityb y>the ftet that .. tltdied'ted-tt thr'tianed ;. -;.
ernntteetox5tilc } : 1t Wot"'J ,'rifGm ;Mgaip.t. ..wiDdtI had iw rotes ri .. 1wePpueitkti. saed ryriodkAe'uepet :oxpurU ttum Ilia laland of Cab .a.4ari1 \'0niwale uf.Ttr alp.faitet4, JIt .: j. i.
ucxaalrrTLt eta: 'dta ptl.aIiuntt. r.eti { lf : ,
+1itltItP1'af.Ttredt.tW in lh*unie bout iu.Jltow. i
tide ta'is.ta9'b4af4 bitrie.'.hit d.u. !the lsn"tDUW1t-.J"a a ttui\ fraction t,
yro
t i.r rd btt Wt V : 1Uthe.1thc.TJ.ybte.rieat .
_
p 'na&b'.n-Uab1'iQ It iAiiotlitf Bet tho'1Ili obit ttrewtlai
"' LhM than otia; *U orthll'&Orta fit nil tho Cni .
--.c..a. vurtr a. Y.ri.mw .iir' O3 ... ,
OJ '. .iitid.4ari x AicFitihiaAtiAiGtEtlid e'a rirdtt"'li loereroa %4 horn Ja mind., White 4 t..I Cdnae,at -'74&Mss&fthssweearr' It total r.JoB. .-.- h ..'i 'f' ._ 'f 1IP ...rrt _. .

L W BR ; : t+l 'tllat :u4t.ratr" ; -!n' Itlntle : ,Vb.euratda., ,4141.: are ia.tdns d'ud od.Prrari..yl I __ $VT,tW the Wand of Onbe.it bnly pn '>-tt.Jamttlftr. OC nI,1.IA /" 54beCi1alie
"" 't1I iblIW
: .i" j 'I
osiD.-.G j.m .l101f' *tsegfabeuisgi .Ii Fberidtti ti _,..A".OIlI' "Ailei'ii".,. of yha jtTtyrate eutfug Rt4 u4 ut.tIMt..ai J!11! 'tdlCirtttd'I'by I\hc.txiifhen portiqa ofyiorUifewrfl II all/" : rY
.'1lAr e'i itt site w taste tb Md-d ijrgor! adafUd ,lhoTulture.of toffcfogaf pwin ? yasek127ioat
ijht fix 1iom9'fas!tgJt p1 ,e"eitcit -f : f3
'AM.'t1)it _
flEBtauR14"* \ ; e4tlt + :
p1jtight stta
6 'tt'wev.nthfetaretitjdamat '
rwJ.cxxoarwtri i L&. ,: h' iptttotu tuid'inrdq.: '. tltY \ ,cbcbiI iirtliK, and;b.toit'b t aQ, tr Lat.tophs
+ird .
betuic tkekahAt ikaettere. -"Lhnll b..i.errwgaeeheot'aaquJLSagtetrateilr r1M'I hddntaiW it.I
.. tp"pttge.wi 4taet 'ltatr nd-f ita iai; ttiUre bdmltt-* *-- I.;
.- .. ._. .fI1.: 1 >
." fi. .' .. r. .W. J .i b SAW Iptlglit 'btild(" rpriiimsrtrthebftantlttlott'ti1) ( tboYGtllt.at9it beet kU who bat! iixi.?q l.UmjeelYM,o ?M auf d re pluG"'. )l .j" tri'LltdshredtlbibeNtftpiftdektrsiealai
dbytt to.hh: t .f1..J a e ,Qdrbattugtarttta f nit,, .* "c '6utjttPlWil I3tF : ", : ll1
1rln1pr i'
'I'1 "- wp t- to rt from tmUt'etalioo 4m. an 1 ihpelkbQ \etb6Wto4aia
W : d tbeaslidureatpbijus.'ditebtn
Uy r
.
i4r.iOiCl' i'4.
J '" ieiiorr '. :
u.atttAhe
'. -r' 4tb taripomC4ltl + ,: [ 4lthiebiertt3: 1 bee ridgtged M' tbomIrtRlf W ttWwfcera 'r ;'a4:4 'I.n ,;
w <
3r a icy ; .ribtbilr" !'heteatify at7ilat+ piine'Itetie'te' ,irbo 0,3eattttf = ippttuUy drdiaa.ebtinga'tItaeratrrte ertid .it.nt.+ .. 4bt
.. t ; ; J m As cnlatation of *ofli*. .
1OB.\UnDDiG .em.00 t01l z er ahatwh8$o.ot"1 f+iittb _>+titlatriaj'bori'attif tti iettt.efrio deTeealritetet1"tteproftattl to Juro *. Utaf;-ftrfaUio!to Uo.with; IhoM ptttitiMpnid,t bp w jq 11Z9fut lenlltillidilUIt'I rIlrl+ra tie P" IJ.i' "
.. .. t tnaapeA-If ; n 17'.w bo JHWiffbr.to urtbai .bouc $
_._ t' I. H h arl fultqrt 1.op.; urogtum r p ttteltu-JIY. N4'oata4ecfeRos
; io&yfarx +ptippLeeeep0 .ratio o .'f Asp nt' : Uto" i __ 2a1k T i ..
\ .I tte.rty.wquite U 1ft 1Uat l'i \ 1M Qoantnenf SnUto c Js
ti ef dnf't +pit' xde= fl.hLt
.. l 'pI t > '
u !
: j' .pqIt I '1 tq'blpo.uuA! ( ;Eattbupgq.tr laugay8sli"'yriUfetvie h.'kbblTadcttothopkaUt5lantr:1Ai '

'qD. 1QCB'AttEI1.f' tlj eHtj:W tg; ', t ptta1nac Agtialftb 'tut tig ehot' attl6 b*TB pl raerdeq1tUYIbl ;#lrh*hamtti tru r'gd i h.AAetllll. iolltt4'+ i r tr .

,.uinnu.-IMDDJr. : ,, .L. .i.\.k 1 tt 1' I- ,! .f.lit.IO pLltfQreelii lr-plllrfVDtll'ckII fkbiM, of treat f.tenrL'ea...piratical l rkrpUesl i.ltthiraaitjapr'qaq'. ,
,.. .', ". ;'_,, -, .IIIOl1Ii_;, elrgi/ein/ {fled_ iamaaaayAI 9 pMi1t .pu,g0u4 Scrim Wlt' 'ptilikIrs1 b1 u. tiopdat plttnbr', ..M be kitC.aiu42lAili'iddA Ii. M117 eoddaa by'ttebitslkli 1
11 \ ;Q! :aPpN 71p Im "if"r i Oppooeat* 'tit ill bur fA1At it tb'thepe \atiptini 1tio.tM.1tt'-' v! c rappkfit.ewertheyrtarei

.nIDG .,,. 4 iiub.i iekafi rtes w.apdPkied .' .\.h 'did IL.:"IW.1r.. ..' a w.e82iytbeeiJ fop'Bi'bUi ftt'o'th6Itn' j of tltatrelalidlq I ,b.t piifo4r ;1W

"t.J..Ja -, .' ill WI tyaogi.wftltd..tatttttailisw.Uw track Jtiatt et &to..CutIp. tlt atc tAr jeretF a ,
to tAi Q/ yraylr. tti.ir 441.41'dpo. fSIo tj r \ "k.ti the prgagrti.al f1'Ggi/Fbsltltal" ta, MFIt.wg ? .
w e sgi *4LIOIITf Lt,WLo1IDl' 'j +psioert eikh'it ws?takalt, 4 bo- Jor..oImfl'f.Iil '. Q \iffosfittt '. 1thay q tlr r"" beremattr" rn tWdo; wry 4* tE .uKr
rrn ftakJhrtlal 1t..btrie Jour
A'; 1iI' { t\ dM diiIi1m Met oiltfiairtapoo M f&ttAWbFtoSf&tn
.. ( tote fbr t Of IA Itai11 florid*bland to iwdthe>r toa'dry **
l 1 + "lp21Ejytt3'' zobrMKat1u4 .d"fnI i aatinjpYeirl ding to' '
L'EAWwt & pT2jr: oea3Dlneitteroair ceNtl tataaieetto latt4ie.loeOo1QttTbuaaaant
a'DU$ A. Rt, ,W ttdkU i..' the ; .. .'i.uw'ded 1111b.Co
1FY i+ .J k allboiel4isdzfitd4i,4a + fir i a ," wiirljrWSi aStllf 901 tslgtaehtLfaad e4Jagdbdn s nsbrdb8ibetoanfluoathz ?
,. 3431 "
Ji 'Qul:., .. ai IbiE yesd ;r iWi'S' vS .tMri**** in tirtth.r.; :! 'J .D"AiIDt2llcytatae "'d..t. h .
.. '' .. itiatt f ddIud"vui oppotMA.w' t xo Iat.u&he ltdvaqigre! which ittt' W7S / tntd.Rrtd !il rltiettfea
1 GQDI-' .&A1UII8&" '. '.o.1idirrit91keiMliaf' : ion a'6dtosdtlagat lie peaoeftkfyVWi *U men Uonr eejto l datirt; 11Ma 11Writrera'taod'ify. tW: ,ttA$bIl'tbi r' q t

"11'.Vt.Wi i.'.', lea i PQa/t.idY la tr a iiMsi ( tnp t'oc l..n.M_ U4 eratOlap 'AaNII"-"W" &'=, tayadIht..nd.dt Ynyl7b.SapitlaNhr kfrtiHi-ff n Wi in>MiHfW>tiilkl 4_ b net' .....t W4Uth AiL tbtsyl
.telmd 1dt.b: T"". it"dQf1J..m.W9t'tb. otthgI4wt..Tr4t .1 tk.n Iatitidei +,;g
b 'tP'
'T .. +oSyt J&J taoo a.jA.ihM UOMI. iepn.m4.ad fraeiiUT repeated wkH nh
-.I4f.4'.1 f ..re it i 4 'nrsom> U1.bfI 'f ct lo Ibk WBhtiY Wmic .tit' toTbM '.
ilL
-U
ypr
PfV .r.w The
.innrt'r/di T Tate Winib tbesdars'peac pen'a4i" JbT..t14 ;1Id-eel tendjitietrnbitttuag
'i"... .,. .. ffl JaM JI-t.cU' 1t.OOOI-rep.blko 1gRar;' ..d' Lt1reCYaarWtie.r..ltoltstllttiinto e ttmehtela.bb,

.. ,t'-.b 2""r 2f"r"r 4J .., ,. 1'l. s* 4it t e Baips11k\d Jt1.. ill Midi.art tUI N enat "+lag40 .:krrG2dAh
t" ,": between a t 414t,8UU -plW,.10$1 _Utri "tl af tsa$1 m ,
t'V. 1.
# ';'.. .i .6.1''_.t' ,\t der',, dlbolip6f eli ittitdasfou4" rturtioa6eNbdrT1'iity'I i.}u1 aobl.0h{ t2n.rr.o.Aaf&T'ai"IIS ;m:1Ief ;:IIIW, Jdct n4ft lJMt lbt i bo ttU slier ;
;. $
L beairlEtint .1IIidMIt "! Jt1wtaeriW.
S .!' J tc.", ". ,. {ar6W .
: "" 'atp+ >> -4"petllp. 1 ai4'
z ,-.. { l rk9fir' Pti tW n :fite e. p4Pg.r wl h.b ss4tw" tgtUp+tas'ee4ptadl w skrrt, .r
.
t
W'r '1t irt .tgp lt.G. 1'h: atomideifwlt31MAid..prgafytha t = -' j
-I .,' ;=+ ::1 J. .. "i1. .i1.u!: f na anllt.rsfiWlltrpi'':' ws *aaetlo.gF .01...3114' "' tiAdetjtA4e \ '+1 'ftidit' d. ,
"
"tr7Jf ; .. ilr'fft w1JieJf + tab j atlvrt rt sr '
; .
4$ t'+Mk tPpt iBlt [rt < $ _""alataptltbt etrtt
f'- ..fI"h. 'iw : J'
,
.
r. .. Ii W d'ir, l'lf ..t"'I'1Jiq' .ot' U-, ermnWllmikiariogai ,,.MW '
Q 4.tie .ki'1I'"'' t. .i' t .-+1214'Pet.a'aaa.1.apd. ... i.4dia.O 6. .trt ., ,
't' TBT--a'a % g aGftdbt bj Irlidsr pteae.t : .taaat Entdeunt Arpi itdiI'i .. iM : a4ttentttatlietNi CIW'w..;
.tF1en .' SrieYdea c 1* q uit.y.tW.'Nat then .ta.'tMf. ?E
,.. ." + JIf" tii&- ,
"' :- JoIH i tail bi1 DO'dWnuP I j.tiop'.a : bfibtltbllthi IQW 1 flrtipN.tta.list i

.1'1\0' _1 ".. 'P4 bt s .
t. : 1'eeetljdt
.., tt
.
f 'I teIIJIa'.li =
i fIlii&j.\e."IIIioI .
s>zr s+ajerdl 2 > U at btit produiMt Sot ft* .

T 1c1; .. ,. .. ". ..:'Jf.q. ," _i .D.r.." ._ t "fje' w,
.
1 nroali' I f 'b .tCIf ",''ti''_ ; r5I' 1

,", 5da '" -d Ih .". .. : l'I:
I ,# ; t.t iwr. :iithlt *ttrbtsmlwf&ka1e2t21ttdrYitldrtllh t

RatJop8r.i idtwanl4,1 !idru -. lprlnr..dnfatbutn.arteel" eeM7tzaetryfap : IM a11 I _
.eb'it
+ Mi"
ro a+r. } ltathtwFp, ,, ,.Wt wH
.
-
I. *... .Y.j i' ... I aaei ig;to a

q "ta_.u"" r..t.lltlt $ _.iJRb .: I ..tj4
ti 1\4.'; IS. bU>ltiptnt ofrin ) tr,; llntl1.tni! b t .tell.IR ,Apyrwi t Et et 1Gert t em ',Taa ,t- 4j4 I
; L44 I-' .J c t'm" : t; ; .g. J. ..
t &: ,.' ,.-l1 i .Q",. "J' 1' r: .tr
"x' .
'1: "'" j .J I. ;,
Ji 'j I J<
t a ># 'fiI'9' i.iI.'$: .4 ." ',: ". Lq r '.. .; 2 "H' -. &
,, :, 1ii' .
; . .1 R ., -.' ,- -.
t '' _ra'Y. ". '<.".' -'',' .. ."+. "\. 't ; -
(,
:yli t i u f :l! f1Ji i 1.,.!i \ 'ftros-oCJ'. :,< .' H ,\:2 :J<1. ., i. 1"q.' ..,.- -''. .I"i lv
t r t tV1 ; -11 N.Y"'t. "... ..t' m. is ? ds Ssslfe eitr Ms
isrr3 t ;! I 1.iv ,' Ii; -" ssa. .f i'/t s.l.rESo. -
l{ '1 '.. f1: ,; 'm' \':<$,' ;' fttfJttfl'. 4 ,tEa
: Y = ,
: '
? tai
..: 3r' ; ,, d <
". .
k ". .' ., ..rl'M.,. is i, 'H' rl/, < .
t' \ ,' t'. a f I s,'. ,,:"'"'\-I.(I'., ,;'.;t'J ,. "l..'i1. If.l'; i'. 1', -.oi". ''.:,:, ,ffl ;1....;o, 'I}
beY e lIA ;iN W' ti1 ''f1'o l j" f'.
..r .. ':. .. t ,... .q ..tf'1"1i
.
""''' ''' > it.t.1 -" '..
... 'r:,_-
,; '. S .",:. I
= '11' i\1., .

.-... 4 .,;....t4r.1 1' i-
k.. .lrT 'ji L i :- .

,qr i

_'0, ,.,,'t, ,. ;.
.' .
: 'j ,'l > \ .
; .
v ); ,"" '.', ;"'#fbi'i '. ii1- ;; A tw4t' [0 ;'' f'' : 1f.t.

: : ':, J 4';' r flJSfrl1ifi'i. Y 't 9t . .
rr -- 9v ii' r -i i '
.
,' > '. '; iI. : 'oi Co ik.'VJ, ';j pF ': I.. '. f.l! t:
',' "' S t 11-J: ., ?:, d"" :0. -.' .A" y glc <. .. :, I" .;'t > ; ro :; {
''if>
i f'h' ".
( '
J''F..l. y, C ;o 11'h' J't
"
: :- .' ft : 1l '. 'Jfc<35pr. :, .o '< ': 1
'It.. ;: r''f.i "'i4 ."" : 1 j. > '- i .. .
1. .ff;; ." I.'l1'f .> -iJ < a o
.IF. t: : -$. '; .1'
-lt to ". -
/ -r' ". r.-' ,,,,;
"
< .
.. : l-t'1 : ,. .
\ S
: ,. '
.- _-'jc .'. "! !' -1. 7 f. ..': ; f .. .p 'c ..iI -.
.1' '- :. t- ; .
,
', j. ., '
,i : t .c. ,r''
if 1f
r/ "
.
,
: + .
If' : ;
.. ,,'
.c-,,<,,' .. '.".r' -" ,II"i''iOi:'..', ". '. .-... _, ..', .- .1, _. _.": ''.' ., I : ",. -+- ht0p1'RIt A. :-*. *'f fx ,\-r':.. ,.,. ,t'.l.. .t"O' .-'i1! '".-<. Y_--J c

':.'. .,'r--,. !. ; : <'." .'.\..... ",;,..,,..,. .,. r ,' L. .._ .t R.w '-; '.' : .....t-- ... -..,.kJ.J1'2". ''
.' / :. <" '''
o .
<
c
"y.. : rh .L : -i'- t. ..7
ri JWI
AHI tJIaIt
\
.J .DJi 'If 11i ,_... 'I'J i. J1'"fI', '
: '- .tTor. .
,
: ,
> >- "-- F' .orB :r.1'f't. ,r t.u.1' "! .
> ; it t r r r I. 4. ''n .
ogtfitiaa ao Iii tiof SO, .- eeded Wdebi' ., .! ..'1 .,_ .
.
., r-, ",* primer dnr -, .Ji"l' ., tf;
; :: T :_ _.ral: !vx' : '.. ct : 1\ ;. o. ii', i
c .' -, ." eit6i .;rltoot. :tram., fwe'; mat o .fb :;. '4i -
,
/ #
.
Sr.freetsie
F .' 1\ 4.' <.w.ai 'UI. Di. iYelti .' .5 'j ,,) I 't'ij6t f7. "
i fe- '' .- ssss ite: j'-: >> h t 4. .. .
% I L .
t.ml" : :
; .'r.tt ,-j r \f: 1.- :. "" "" h Y ;, .1111. prtidI jg ; 'Lo {
'/.ii-'T.'-K Bf i 'aJ''l.. ..** .V--' "' *Fqlqtl&tH>'alll&lltib. ***' *tJnITi i**** i' _.. w .' 10 ". ; '., .... i' a } J tlia"i M .."T.
; : \
,
i't .f" '
: I .1.c
"'Co .. iiU4- :
i,,. ;,. ;io4I-.t- stMO; it iWnt ', \ \ r 1
/ rfff
; *
!" ; ? Ufsi't'r J "
R :t1 .t .. .. ,1w keekr '
*.r.,.,_:" }' '"fJ.I' 7 I > ... 'fI. i
> fr :
,
1 :.;;'. ;:-",o.;: S:".:,'.q ssSoS. \' r.>.','".' '" .,.t .prl> 4puhlkiapriacipltaoatb.l' id' I! t. -" ,' y.t !. 'i .' or. i" .. i-"ft1.l.i -
.
', '. _. Q
:
.' t -1
tiit : }
: : > W taan ph ,ir :.:limed.us ..
'v voey.l> ;* a ef *t"hll t 1.. .
.
: : i Wii'.l'
io teii ., -
-
j tr ,
fr? r ; *!%%-ia: ia1 I MT"'nl dtio u"Mid.:ttogetDetitit4efwC, 1Ite i wsitde, .
r
< ti' "bltoei
r-he
,. ._. ..I1t- ..:' :. ..'" ;.. ..l"-" 1lai'wigs oi long'P"w : c Ii/ -'".. otm..qi"T Dedri} 1iehfldtai ,. t.: : sls++ti bad

(c .:'.: }' ''1ii'1" "q'- (. .. \ raitvi;z"t Wi Pe., U : ::04 .--, &J .. i : \ !. 'oflectiogdU d ,. < f. xaimprrfimtiifitl.p'L itk.pel.hoalnaaitl ,

_,.', :. ':;. .""'. _. t '.: 1 -' it -- :p t ''J a.
,
.. > likhXE ; land
t at.aigMj I
: $' ,1 'I. .'t.. zr'dW :.Qnr r6j QFTtxr iXbne a est.ear I..bi.. ,
.y d.,' : ,i r fpfb ,' ii5Ph t+iditte4 s7urdirtt eel, [ 'P1a.- I 'Ii awa"lirgu"that l.W"- .
', ,, ". '" .. } 1 w '
.2 : ;1Ii ; ; 1'f
< '
;; M
.
r l Iit J'i{ :: .i ..JhWhad''jui -stLtetmboii i ; raat t-
cd
." 1i:1,4 :" fI"" 5 !.1..r! ti' .., awed tr' paibfaAt t'L1.il'tW
,: syiLsue. igliifil aqK,.p'p'106 ,= : .1'\'J I' 'u 'l .. il < : -ftd' .rhos W.ttvo lie
: .. et4 hicft tat $f gt'h t fQ .pn II o op iu wh .tL"'H' thou auukap pz ; belpttht points
.fi ,;r "'W;xbg.J :;L.pa f 1 '. s.:nid.ti:rW t.&a. .the:'.j t.ri.l.! t: "'j'.f.t It' th'.emer61a1ligirdlt.illi Ey"* :7T'&U.3aY' p "a_ .oh oaa tke mat hhersl lord rid, 11I. former cO r tbe a theti.a.1-

,
I ; 'i1t.Jl u''e ( /'' N. '1ti,1'ft' i.b1.it.O: c9rd; "arid" :d
T ,;: ''t'i''i' ." ", ,. .tA ..f. "li.r..1t. _. ni t l Yi 1 'by l Likely't mW-ra pet+l aeoeragemenLI ; D9!'Moot to
: ,> _:1U. \ f "t- i"'I .ttZ.eialfi. ':' farnir>+ 1Oo" ewaitb4 hattmchaitb.It .
ti rw-.t tI 1ekb t_ lrJgr +'f BcoQ'uko 'ivU ryt :_ omproeetityioa4cuiligfnnd will be xap'h' a

;'. "., ._=t tiny rr;irfi.ill.. .t'.L '. r.r' w. ,r- ddictd.JVy =I> >tey*,'***i*"**' .' .'m. Pitt fU to.diidm" the ;. .' '. F'&b t.i. "Y1lI t'84f.' .... authonzell haa: 'to.take sack: ft sUp. nor did;it

:-f"D4'I.l'1ditQ' ieft ,tegiel> edirt.ge""; :' 4 's!" ----'WUl' "'s2ltdttriil'thiough the .\ {giryth.e 5" te'tafocmatioa'for.those asgtuesait"u'htiii..ufirti talsti" I
,
thaler
.. ._ r. otoEilgf"iuldteiicd .
tr c, dtudu oCoa uic"sueasei '1o'5 i ; font 'r'flii. iTaod'the
tr IV'fI'iI .11
'sett
fe.c rigwr. ri i'dJfiieattiqiwhkl giaki.ylpatpf : 1dtti.&t4.----- c
-
.
-. I ..fr. a"L4.'I '
,;..,-.. r i.. : -ingsesygpe" I bTew" ,..Eagtdtsltliaao4 ,. .'. s.' {... .,t'DIr1I:. Aare Fla 1t':0Ga1.< .pUin binU"toiUw'1hfe fiints:tw1aeet'tiD ac vf nr.c.riW .' ..can 4r the Pt1I9t

L .' J..b oW thegtdst'Wert,Wiliw,'ftj'.i. ,/I r. :. J.' It-., ", ''.. '' CJl JifsSonynieflt'sfems''-m&.U,{hej'tt5eoontitiasUjSiirkiag t CHARC 11r'Lid1 jQ'r.\iUer;"-. 'MIW'i .

;' : ri efflirt tb i toff'the Wa .,. ui' r 4iidetpeiiiiteeedi +rigsti C1 i Yt'.."I11uri4a'
Ttt f00Ddatioa'ppoa
.'J u.-Ia ; a..a1l ay, "Extract. froYpIhe Port Regulations ye' ," .;, : Sup't Education.tlfa. .
J.kcU. 1liicg hiiateen seac44.tde'.'' tidedpltpgwth gfihe rsalriogkcalige e ; 1'IbiDIi.Ii Igia-'flf iaiS .'ihSB'wML';Jl leei : PNw eoorat of the eon.

:'-., 'Bill ,;. .,m.r\Y. '":, ,I.:a pMperjty. -f|hgae'-w.N and twenty 7001* i i'o'!- ,nfM
fctoco,rmea wilt look back and coa\. now/aMyet'llhwS k1''mm'engooe. Sebwl UIIHII1II .xma me to_
'o''q. sikuowledge. lag travels with the pettbo.poesesing'i ,: cm ., f. .. : 1'
? .
.I ,
irfI' c4' ,vf' ; : '. the'cbnary 'tti''p oneedtent8l: 'Lostormm4rifationinyotu W tit'i.'ia a11I i et.
nJ be exercised in but one pls>.it. 7hebistl:timer *od 1(1 ).I-ID'' I tent 1Id'Itepat"rid .
atmd oae ne""platform ottEeJqHOiUcan party in Flo. I. N' ,' '' j.o'j. ; anf'preTioM'j-Bar'stecii'my+ roc IactibnVand; eke sperltetatedthatI would"not'parlici- : iditestock'ti4'ai The
een ; i' ,-- 129,<:No JIll reon. ted to tte-frauk- byteeyofoat t'. a .
; .
; dt =:' ,1. ." tide,u.hibiuf. deep and"biod.. grgund with i rag pnVlaft fID .leave; his j frank;behtM:him: qneftioir ariss where dolht) goodi'c m'e'MmI'aiieVetiivduatli pall fw1tir-"td"' eontre ersy with Dt itltchelt. connective tri'v_.h list body :WM Wnatic

ft hic'.1ti' 'art"based j 'N ei rkt erlautm 'tllst1ntaanldrulo ttts'peStitat eoenhmea' fmi
!' upon "laapta and.upon nptririrjrVBlope 'to''eavrtthi'correpou3idrolnItetteftcesperel.potinto : Y Ixitainoe he hukeo adt atage of ftitr ties
*
.Sd'H."l .
:.. .'l", rs'IW.;. : peh'ti t.Ittnsw16hiih'e1ey .I WlJfch Itri wilUn uto'gdUfore"the'"O idgt4' "I\JII..'.. T 1 "I iridy"'i V Firstly; because"they'can b'tioughtclioeper4s0g mkrepkeoBt me,AM] uur exprneionkparaoDally ;'oareepVatk> 7waee ted1by. the dry

,l4I { ; ., .i dItibt ;: R" M:,:xbva+etiarodtutwmk..t ,. "\ a;, the freights.rJ'the'fame'from.... .Safe IeIiJi.; e| I Wit. properand p.f ip.., trouble. -aad-.oar"ag' +nola'" Became &,
: -
"i- '. *
-d.+ arn4hmitaY re with fonetteeuotead th.ptay.Boni. tfiBingthetodewlbinttdlnrtihleU Post Oeic bearing the Nit of.pn..uoGetjlpr.: renosh 1o'1's1s tap ,pat tb.yiLerj.- -"-1. n-'tar ."... .... ;he.t'-

1- 'rr 1 e.' la4leh'idle '. ''.to'jifui hi3raker son wbi s otorlUtJy his'rwrt nja that'yiein'J: ftm'JscfaA.lfe". Now ih1. r,goods be IIethrgs m.ytf byd6 that + the 1 irorb oC'teorgaaiatks,io tinier t I

.J..a : .,;,1.n .' j'' :.1-! t. c ich1" 1ti C seerel clay:::if is tbe'diity of..that Post sold at:cheap. 7 m'Jacksonville' Mw4]'Jaranftah. f I' only ooe'of hi pafyj!v'b wti'%- .\'oftJiy any r t ia'it,I.hade. of tied.

i'. .,.. lit. va w mat. political CfPJI" are 7.' riL.We car'little for Ilditar t tr.Mhem ari ," and why cannot'theybe" ,treighted_ .ft r trifle-cheap I'. clu1rchf Mia denim the tMtfh of the 3er si ia. !gI.Yi There' !was nrVdiaegreemeatsentimeol

:S4ee l'I t s''$ 'b*Mdtitm't thltqtio thiswise.The o>d'f aiJt beBt .1 did irtioll.-j or action)Setwe i us, be'Dot only'

i etb bent and tattered whin'j't ,.* f ', fciineout
a WIt rag of .rr.. the. >.tUtf. leal. ) t, .? get a 'did'i ot"ap .taken.,,..bat
''. 1i'fI ttaaggfottlt itgdorJ h'ewetteiiod: tdreoj'urt -Wagner. .Iiet'it 4 uaXt 'of goods in JackaonrUleTandlt does not "b CI'OIr the i late-Beefing.;! I"did'"Hat J t;_trL".jttomcw ral, memt mr'.ftrtEq ,ed
"-' '' fi till jtowpw/ t But JIB i tope tVe sune-lnlored r7 rotor(;*4'11)a.t&'n; :: buy inferior a1" owatttnowtedge -
to I
wu bftloer of freedom: tnmistakeabUeren g pay. good* any price. was make thiMUleaeBt merely OR'my Stati.y in QYnepectad'harmony with its work

.bMJtotthld Yhd8ltbt tie tl>attdhaC91t1Of n Ierthem that in the dlntW&rvhlch'shroaiUed ..-Etirron'"pitaataillxsoat: .'Wr11'' .'Q'.e .looking. ,at 1"some. goods in one of the first itoretin : of the !Here,,bat ought+nfijrmatio from I, until!!state 1862.. :. -I. e ,. ,, .
-i '
.-I ; aIMI ftt 1hh" ',tj'tiootimpGsht ., its original' fresb.'and.brimin't'etOori.', "' the kindness to'allow'mo,thro ij"yorcolomns,' town' ,Ihs other day and talked the proprietor other=
"r t :; .- toreoonetrnotion i. t"We have no fear,tower oar jftaUarm VUl "beabaoristrued to vindicate'my character fl&'t.'b.'fIJM; cbfttr _>rhy be U4 not keep better goods.He made, of the meeting,and oe.f. thai peaty wier said i the Blau a'Jj w.f, r.twat(,both_med.Lb. .

,
: .. 4anL ., # tua"' .. base&*aro'bU aU;;
) t : .I'.aeeaN'- t eO1tt tnUt 0 II.nhhoir *la rh1 ep.b1k.aJ'm '8ea\f. Wdektytfadnin"! of the lith'Intt/aJid; and he bad to'I, wdold"'say' to bin, mod mil .. prisict tines k tHat party=and '.rdtt iwenn J'tSU/ $ goy We* .u Jw

w "' 'haatrch'tLeahgg tyittL !*Wejcare not wbaf may be the color ofUMartJcin beaded ai l5ltoTwo lladic-i Dekgatoi ar-. who {goon that'111''lICiP1e:to> 011 yovretoive with if led into an error, I had reuon to telieq mat; i4 ad soccer bi ftoilierportiooicf the&a e.

: h e'amtrre t the twit of tkeir-bair; er.the'aliapeof I .i y 10tT4eatuOFr.edinaL"- good stocks and sell at a good profit,:end the my iutfineftt.>fa maileVpoa, tSs. Wf"as hor.sty. i. E.m ttU1C';fer krgvmmt:> '_te that Key-

; lpJL tLnphaetz 4Vhktbf their toaf'LIt is the gletry of Bepubircan prineipb The 'oridiall'aU.tee bat theIbatge jtt.inttthe Jews wilt have to tie their'shodjy"goods to* .' Wet did pot iieceda hi 'tioA

> ; .. ry'eo4naftg4 ehtiepUsA. *hurt'th.,ylMtenakeQ'the negrf as U oat. is,AtM/!r'-'IIlkt. J if..M.W''.. u'Ufiireut' 'market. J went into anotk or store and 'It mhy nit,*however, that i1*hia r inftrnaboK t.'i*r *l on- : wonld"iti9 h.4t "' .jpo.J., .

i. QIirltniBiqgH anheeq* .erode, u Ida ft siari sad Propose.to Ibkke* atn of 1 mien h.nctfwf
aM.hat. kind. oti'toiwgaat9p; would hint; and while thai aMSng to .!tate''this op. ie1Lacer, ewewr: man told IIU it was one dollar ana tweatyfive when'h ofternpti 'to repcif"'jni vote eul -1 *-{ogyb*' "rf"-it+ea. bii'essmRle' tad ;theatre- pro-

::1i ,4 Do' irtheettitaitaelfIwTbtlia ressud nice', they do oeM propose "to/degrade or The charge I pronWnre'a V ee"talumnyt and cents cKeap at U jtt. ',1 had"bough'tone of'Uva TKTttitionTnr public nur peper. ji tow itlb; past twt rinjc tlu'Doetor laW thi'.ubjnct of

wpprbf it1 ot5es race or xiluj oif men unfit the"Vditofi l .tissue Gem dine aeries fur iurty-lwo ceaU, a tw moaths 'rr cimt.It rertaMerithout "
.1 :vettosttctdt'alttil ;':ciuyttr to. onaMibods begin. ', >y .' 10 stake. fochiypnrt. III' Mcmtoa or.? trioa Iy,.I will not pursue it far.thrr .
.' l. of6A nail eartiiaPrtdeiPlee' Irbtdthl'destMlesofh.m.t. or ., are.th.t Ding U end,'i l 1ieio1D'.I'.'colum'ns'.of a re- before, in thenoithern'iuarkiiC. : nd"did not fan 'r qootxtiun mob" ) four ot 'flve.mimtlte JIft' ,and i .him'to enjoy the'term of his oea

'1 ri18 M1rMid i11 oPPbrin6lki esiabiahment -' qiertable 1III..rer.80 cy paying; mucJ nd told him so,and ha made corutreX; C1'the 4 df few
saying. nothing .; .propriety, coinage, wjwcV,i/It:pt>lic bl ;ba, tntdtn
nth 14ev'iot edrrstbeii,pnnei lee 'of 'wpiblltin'-pririoiples... The fat as hld' nmnod individually, I -ampafecUywtUipg the reply, that there'was so" little tall Gir that ti doing.. i i I : y
f"t'
'. .UA.j eqtLiReiitihllata'af. the tAtehereI.JEI" Republican poly take** San lac What he tan Mat( doubUtM Yr.Daoran. ii, clttts 4>f good. that'I ttTmake' a large'PM' 'Uih.oftlne".trirgretpatfons "t taken. the: ''!"the elute ti.i{VfKtielB: be trewAi oat of the

.
1t 't1 tt""o{ Ji.d1:' and rewards him for what he BMriU.It msiats it *X at ine say to'th'gto list work on that principle'that
and who wiUprobebly ttanifrrt publicly) thatthe .S
ittlnact of disco sioD to ake
? tq fkKtor erticl*, u h'--phere wae oea (.organ., ft panda of ha
Dot theicmgcf you stick to'ittne lees call *
Justire and verigftnce.Krilher ) A
upon truth'
the
.li.'d. ri gNVod.tor atrmt, togethsr'withthe ization Mifora the war aaSouthern PD'aby "iifferingxA h'ts'byatiy.; i know no cream
"
at ail.C : = does it discard and, ignore'.the true 6iK',statements of the '>f iicesws.be..made yon will have for'that cUx f i. .inty wJW. ." -He 7% *.- hat tonld Mva'& tosdldmtyduso, nn!_it
pet eiple6' ttott lwt iinpft cidratlydefiro to "koo"IIO loath. -
r ." .i pad tried nee of the Soeth whose mo'ral hero. public;as I du (owl that have violated no law lint I use taking t too much epic and wi.l tae Icry. .! H :-t, :: 1
tttSilptf atah ihyb@t otganizei Terre ml tit mether'artide.. He rllit) ai much right aaJ fcruinlroey I1tI. WN to KCT" 1Dpaih'rroia those woo are bu-
p tbo
lea,is .worthy ef national 'gratitude. Those of the United States nor have I done anything '. i-r 'toaL .
-4ri-t f..tJie"r; O'te"J. men wore.1oyal when add wb 'it '.corf"tomsbeing with intent to iunlt the goverewent of the C i- 'Yours *e. J. C. F. ny that there errr was' a southern State "It Wbsuva)'tis> mcSW were. I have incliaaiioa
.' ii :: would be'1ogfeif'to 'j, that.thii was not ft no -
4
; tbe; /jto to be lojrai'; ,Tbny'.w.e'th.;; noifeos of ted States;Of any of jts oOicisia, ,,1'cl n.'*ud tofoillw\Eat i 11.'_ fiubl of ditft
:i't'f P'dch he BepvblieeJi in the SoilV, And then '; it. 'EDrr0a1LLllaexviss.-The'fl1F; aios&.fi: south re Stala,becanw it happened ,o be called .' -
S e i itt.>* party ,- be'lt'law'abiding I hold the .
ostrudftd then..,. art tumt mar mXterly t.ect..by their '. .,. high aDd responsible'position of'h of Hsm1lton lid of the lilh intt ;publishesexport of theprocixxKngsoi the.Stale, .(Florida. ,u to. auert-..uzt, oars fa ,tU8 owevN..ar'"PrY remarkable
that
aeon entan4 Coabiicrat
whp
be ,, ;,tfceyfBgrw not southern Prebrt-y becana*i a entitled ,one. .* eaoM wlMautjr .
incause hey'lhotbthlp'nndorstand;the'latetive.tud county;and read of vieJaling'the laibtmy lb.' aa State Contention, ,a it! ,.
'to
ToTantwr
.i *h'ith m i company wbah
..r.ritI 1._1& r : 5 rpotoi ef the leadori wUfanAed'b-.c ou'lcr, it"is not only my"sworn duty preraciH; It witli'th.fullowrrlgslateaient.ia'paJ. :. the Fretbrtwr of tloriThe.ftrtha 1\-.tor. didreeognWfcuh w.exempt hy' ha profiiakm from miliiirydnty

'. ;.t.h: erqunaaacread'e; 'ef 1tJ.Ott. lame of riboUion.'and'feiow hoa ; &tIftp1ah. but l gnat pftiiuure to '"be y' the lava card reuthfa. .:' : fun.A Org.n .. war, :and'.M moth.'Vopalaritjr a* to rwc.ive
*
.. .opmfoat whatever- 1 t'Uief' ir. de'inago as frVni'an honest( man. adeerortoIappnsarid'kcal down cnma Tn. ("The prarrodir2 below'wnV'oompibd by whra"k h niHoVpect{etc cyufldnife Jt'.wiyrneJ '.n'.pOOItrom.the'atrthoritwe U
,
no therd"bpiaiou$'. in gnere ember of the Ktaek Uejmbliean Coareation.- aridf I nll.how Yore ]t im ilme--tkanf didtetognim hissed to from friendm'Te
left the more sensible red sagacious of oar old ii Mr" SIK: Dtmcaniand ;) '
on2r i "i1wid door opponent true .Editor, that:
OI Dot "unt.d 'p meat of several
\Ve"aTe.4be. feaem foeknowing thai and it, afcrithad ....,..Ijq, by ta mob.
{ rodtgslwkp itthIntnn, but will appreciate the importance of the myself were arrested'at is .toted ill the:.4itoriaVanof .. artjfo.hartrionj- dt mkinr jt oonda' and.eat throaii
.Jf eb ., coming elecdonswhkh' to ; de'I tnuch e hiie the first part of the abore ttatoMBt'W i withdrawn fjtim die Orneral.Assnnbiy.) hnpdjttd T*

.lfinrifati' ivy 11de4'ibr'a11' lot Florida.i_ ea are;'fimaftii.dee .'tooleetap I asiore'ytra thai' it}tno plwuaniWing true,'ftalattor Pui Y'dueetly.the'ii+wi.eThe I Th.Doctor is qoi';). ndill'ant jhat I shouldscrum How It-neaped front thew'*woald be mamW
great r toW arrested with\ "bsyoaitt; and carribd'undergoard }
'
:.,: : 'to e etet 'Tl,.-n.J10, ,t mention- .; 'tud ofen oar omits and open large fields te&iltirfttioa ,aad kept under goanl tut' rest ''intelligent' member'"[eremd",'_pile. i him of!r1K.! to nrake the (bnrdt. Con- erss nnta t am'Al'Sf the,Foderal bonpt..ki'vroteofhun'from

t' fa.t.W'. to'dirided; that ; m'uchto"bis owe inconVenience, at grogatinnal'ayaI he ." mentioned d its-. .. their handahe doe net ia-
the irport nftr
moiig ; ; capital he &;W fl.t\i hw. i'- .., .Ot I was eo'-nmsUJ and scTkept;fut for o' -.,
S tfJm ; the enrruMt rdqueu'of the editor of the.Sottiiut, it "waalin'HIdcrfndent "r&'yteifan chnrch form.. either liese h...tell sea who the or.wralhandmt .
\ r that
'avid.5i'e. a te'tidttiid: t$Lt lhti stAJd der; peace and gwJd' rfllel ."Kan'wblU I wBat'.rijSipoa whose eeggrMion i 'wajJ''sQ'ar. } 'a

'., a.agsiLeYpoa.: i1lt'titdfJ'. '"t ifdOni'' we ha.e.need'of: .tlf cBaVity\"forbearance" I rtsteM io: tThet-t..1IO tnarEeV ainst iWasi'ted'for"cru .who praffaied hiinsdranijoms to.pnUiih short be denred. \ nappoio be th mght it wooH.be ./.j TaMooMa-vcre,,whether- ..oldissorrit'nxne.

'mad report and, owing to absents'from the ponvto* more'popnTKr.. 1(11 iicTerthelen_ a msnomet; B'IIIA1'aV'li'&ero'li1eat on thatpointFout
:- the burial of altliaUsand 'reeentmenU. .
: ,lie i lI1) beating a'f>' dmun.: but '
"Y' ttpbt'Batth'6" ptfaignMtaa tan unable tn do lOpl.t& "fahTgentinrac1er" When a*Prtstiytenaji rriurch bWftmes> mccrien.. : ofret&l'lllClr tueil" feelings, knowing,
nch has out Tne
: i. Upett *platform as gone to there *at'a contooiptible cnppwhead, Gum 'theottyof'Kew.'Tork'who
; o. littledecent -
,;t> bt a e'rrom this Conyeotion ot7rhatarsil'. ; ,weehlmrnirh Utnt with DOl. dnnt, it nMomol 'Ib.e"n ali O4j tbaracVr. that they;Wald lout hI prtkularlyby .tt.nt.
it \
t6tYn lt..."Mn at too napwned > got'rth'ager.cy > If'lh"editor of,the"/W/'fJt bound inleiided erident thetart the teams t. .
+lIttold''AOfagruep ,
.1 j to''interpoes the phantom err of" ." Fttedmen'. to That heed .' uen>r. from appjiee,tothem.t .
(W\he Bu| mu for this eounty.'and 1
'
-F "i 116 1ut. itAey g fertaaateiy toee'theIWM. : afologize to ins nadeW i>r patIUsWdm report ,'(hat he has arciirmd'the' Wr ic.j of a CouHe 1'etSapxtfulty
the moloclLAf all despotism, and the bitter m ai017 oho was in the habit )f arryTrig'a pit- .de.
.C 'L' '.A.irt. Jf. .' !ofra 'v{>,bli<'an Canimtaniia".enterprising; greoatiooalMioisler. did not aim '
.'&I.tla JQU JoUeI .cvme"-u of aU tio*4lTery nhir.. lot In the "of hu pitntaloons. ''Ft- the rive tES BAKES.Procwdings. .
.!; .q .,., ,i"f u to ... .' ,.. .th&tawe.Titalitj_ pocket .sheet, bosight bare bund ft ruSmient.xeamwithouttoopng opportunity furift"i1 niIIJC'' om ctj ction. .L' 3L .
; ty : carrj-ing but Spragtie't drier I .
::-; e11hafabeofUSe tr I of Cot "
4' $ purpose *
O' sat 'if' :- .' II't I r ; t+;such"ft rn'eltlWessis( the to hii irtion m attrtnpr\ng In ma'ke the ckorrh '
; l" t t Ko.: U,I p"e'hin Wundentiind that be should "i< i o :
> Councilcil
the'Beptr .11tSCtBirj: .d pLLIIg'ttiei a : TsitelM: aboreandrntiwncoi-a U. .
"l F l'i whennvuejame con. ind"f'llllm.nL' .citltd tile meeting\though ._ .
'. not violate that Orde more ehn'aoth: 1 r .
i ; yp u..triOdt mallO : XMhimg i.'motel repnpiant' "thl1a.: individual any'.t.1I = nectaa ,lie;.affiis O.,ih! ain'ii'1r't e party 10 urged not te dose,'ia the aleencv of Jttr. GiUhriet -.cn e'oest,em.TaWa; sLb.tf pa.- .
.' .14ftOab/dlelier'JI tfiit tiV"441.tJ l &iI'Lt.e.tit. I er "and tiaring ,'iiy'self that which! the"iaeUigentmembtr" mtlongeamalicioeibs the .ether 'malermemEer; then }'d.4.t..1f..I. ttntpJ a J HomutJaestLU,
., ._ .,. of Writ JuiA;which fhould ftrvadoroBl .tMa.t. "more : only re- "
)
.- .! -''''' he bad fiik a"ai his pistoVI had nothing :
{te rith icfYteotgtn: taOis'of alt gOTermentaj'VhantaAUoa. .- l ithet-epitetnUyuabtttutiag1 <'f1ingfW Hiding here-peeled kit.re.oletaahe; ,lejttio i few rtAidta.u 1nIIieta"mtte, E 1"w er.y
i
.uri0 do helm "t
\1 to with and the T.tay went to,Tel- c.lqw. J. Lviai1aai aa4.B. M. ease. Jun,
ittag+UW.et'Oft 6licti' :" leS .; To impose,burdens Ihtity'OIlOlM ., .word "Black"'w. .in \ ejjproptr word barn after, and was aTe fof gei fl. ntoatha. $ A.A dse.F.e.J.Iaa 8.".. .
.r Ishaesno. fla took my' absence, :
: advarib'girof {in nes'de.. than torgd. the .Drdiaeir7 The Board Smug.Jao1e onwr, e tte
-
more When cti
I beani I
Ji llla iheViUMi\nl tight cn'. oAVrs doer net of the :: )0 e'llleetipC. pew
.
U-"hr.: ,diat.i Ct went to'Lake"City;and'\ tbat I trfestedbimby 1.5mow.m
ona
'' ". ."t1'.,". a 4ftbYtiet Pailll .1'oiut'. + M: It 1woro eoortciy wVica ahoold(iitiriguith'an rand went to Mr. Grtelv,hi* di*** stet? aad trace 'Ailuepaebreasaw.Vrea_<__
.. 4 and the ''t'c' authority-of Lieut .inborn,: wiro was se'ellon-'heJbyw' tJnhugWdre pariaMMM W
$ 'D&Wlf--,1 b radically y+rcong,tending lwayi to.impair ft'.rn. lomha.Eae. ny ol rti'Ont'I the prone ngs, bat.hi.lwi a.w ..a.. JQIWie.M" dated
.fdeatrdedl. Theetr .ptttstotio then in command of ibe Post, and who'lhoVeupon ; that i ., Liar,kc a turn aol onMiUi> Buy duOxn;ere
g4ttoyp :> oonndeBis mod 4Goralitioa of did not'rrpwrt it did not
the'Ta cenjrenatitiiB. or >
tI" pro ] r .' 't \ <. u..JIe e.a&e mmo.e UIPWt 1MeClhtrtJ
,.' .S+her"N.t'I'>'tvlntti.'clo"1'., 'M.io rime on immediatelyVni placed'a: guardat I1ivoatu ;'?ur neighbor et, the'Tiniri suit the.Doetor's purpoees to publish U..,. defray tea'ea sday.o,The dsrmew ..pt.d
.
1Dg
,"" "l Lire Oak;to"arrest"me on'my war 1'I wcuea4 1.4 1IIII..a..MGI par
k'meroh unSer the thin hose.A I refers to our report. of the Convention lie te eeveurtlesfoIeotlttauipgto '
1M.VIe'e
deacriptirsluits
for W1J .under the RbBDAeLreeneClentlOUt rtyimt no -i. ," < presumes
!
."i srmpay. ., : tr%'& were preMTtedw.'the But Mr..Editor, Vheranowisthis' saobVs'wIft a9u't: t' I pnbusned.last'week, ,as a.':Teri;..ecnnje'mecount worship with then p>knyv; adle .opsersby. 1'1DIi M.w.a'wyu..tiaaa'-.-.'.a: 'J :.O'-.WDt.'r' : '

*', /' T* j1 anrat Coinptro lea office, from which ftMeennenrroDs i| ibis copperheadho was itneteag"tiaet'rriitell'iadhtrDon'aaftioni 01, the (Convention 1 '_*- XVe. er surprised tha we djd not' main their, .u.s.iWwloa taniaawn..alaa.dmaed, ,..ad c
.n jfi ; "t | *i smtaunpudmayAMdamaaW -
1 } this tli eras ate could bt made'WIoY the eeUaction of faiii tothe'.eretal'eoontus ahe value,qur noighbor's compliment the more highly sue sooner., | too beryi to thick that .we were .: .
.j' h&rd that Jr,Duncan and myself were reloasSi kale.Ts.usmrtd' i4ainabiid''
Iatdhilttfe &"t'lt,I.raitpoeLby 1 'enesegseatlr.yut gweli became he mamA parr a1y agKrieved by our wrong-and own thai I was are 9ebat eespgif> trIa.uaeC8'isIt ,
: for nknown\ind diobtle.e will
net(only hive"'broaght'the i tiosof 4'pwnsd'by indiridoato -tt brpeVa-- ;he loft parts : roposa talntcre ea and f bases usreaadly their Bible for it The onfjr excuse lea\'pfiris,that er.b otllM-se'sdr..aa b.aaiase atowe:. i
this < of an\d'a' Re 1s t,4n" his Yltaet tl.aay 1ty.Mt e YuYwaW Deny iMdn
>t- -,t 1t rit1e1hnye',"cent She tioae were gain lf SnTpt tk WJ6b. 'Mofe never stop s o ; fiir. To cap thS Anisic flowerer.our neighbor I did not full, indetehad ..Doctor :u4 msmotiws. awe rrvMawitta binned tbapt**,,])bmW ''!
yhtU
.M.. f being agent of d.'F reedms'.Bureaa to'the takes ;I repnsinttioot the nsaalbrwiiCald ec Lau) about wk t i. .f0 I than .. of .ltbjeclto tlition. pivjng \II I die
a milliooX fr s land ; Jao *-,for P"1'wuty.' J u4.aIIM b.In leaid ihtnt.m
a.bWQik OOAem4aa? feed ape ..and wkicWw been for reas, is hit Cut.ed contrary notwitE.!andi'ng.; And: now Mr. Ed- : ,'II %'rotibi.ig of hit the -." varnish 'was not prepaid to o lie..tb;t hqt eahI tratrfn Ma4 e.y b. N'p'Iram.a4a rr,:.war 'x. em r 1 q
et'ih.flfteb "tibonegPQej .. ,' iter in eoneloaior,allow me to that I am 'J .
: 1' : >
:
ciql.1i pnblishos mttflated reouinder for the bene.fitof
ill the
Shah
it \i It defianfe
; pra<. open of.Presbyt ryiNinder biek "JlJIIII > :
i
lhe. phltii dirt:iot'tiutwee: Dot"' law-fir or&r'I: n. I '.. th* ." JJf 1 the'ir ed ; of tile ,
tkeour.s the ,
,A
l k high time to change.' The''honest m&a who : toe ''KfarsinS' ot' ni.'ewgtreadan : j j he held ft re.poe.ibl.effice rereJTtd kk ordination > W jMamviuitTbat MMrCu y MMitml r lM 6rot
hftveatweysVndsWwta
TNetepbbli ddt'00n"ft: 't pi 't ik OMet'suleWa T "W tip"study that .1&i.d W._duty .I1a.-rue HUM. thor .
continue to do \My pose r l oliay'm'a that.u tae ibl be.ed At4 -
tEgxhb'i'l0lGSio': tettd'heisbq'thbdiihi ""sesior pays iq pijrVHle tit if his its&oneet wrighbot.'wboshnfflesoinds rebeliak will peace,nuity and porkVolf the ijhiUTh.1' mbyeMros.maxLvmamst.o.lns pem.bie sat

ttidtilaiI'fkt tl5'b"" iiygt f' e ''e8t.'er' obligation to the'Stan to whoy Ute fSantiy>ajw'thwtgVtt wbethsjr'or e'not, I'km dittoed prove,to '/ and Vi&nity.L. .. ...The oliv branch",,he oflet 4 wae 4 Coejiw. gees ev.cO.C/Ymaitatt3< .. try sr JattoevuY.bs, '*"tai wlntar a..Wrr w,

lJ.:!r'(frip diJ'4e1b! !'ttokadlrle ge byf 1crot.'elYiUonroi.' 1' "iaiiae7acr violate''the laws tie otaen'otto.Ie UoJl Statet.I : ,. ''Sietnici.II m ported that'much:aikneai. .gationator IndepeodaiiV ehmrda,iawdTing agl. _10&IIe..u..... yybeaLiNw.rd; "JL eeiye la.eMbsM4Ctik.4 ..
t or Isss, Wi might iriiiti rice anner* Kktioa, chftnge. and eoj U c .Wad 'theatba"epiritef .t .
the
(!tier...ts totatiit..Df.jttiauau- ;* ron *- -I- nor ran(st.Yw.tw._N.aatA_+w'piAOSet-with a bao.arwa.n0 ea 15 A. O. IL.K. .
oeald film."lane. end' orphan asylumn at MagttoCi.T's -
," '.14 ._....:0.,4). J. .' '' .,.'"., '. ., to twenty t'Juftad'batty for."trich' tbb'wroeredeillDd war.' 4 11"1111. ,' .' bavlag i kimislecoftAeedeagmiytio ;'tA: CotaEi..bP"cM-flltj..an*;aw
r
the Confedemle'e &for pnrpoee lJgU.lnfgftfnftba7nion |>|aweli> aqb 1e
tbq'
.
u.T4t idMm: roBtlfia.; prili'oirJie*rot'11tasia ;and ."1M"dfcis! iwiW,. and yet' I"fiiilUUI s *and tn r.by.;Sample (M \ 0'.11.\ '.1.1L"IT'-" -un."b"arrfvecl trodoces strangers into flje. ehurcfc's; eeti.f > ue lalor--i

d- ti'JIjl'D* 'Vrrf meiesehalloir or ft mar*aofcinai>I* fc gblteoted., ..}.lleei I coosider) upo 'tut laws.f.ib United.Stets gem\Tbunc1a' ften n-, talc; &a place'of enforce hie wQlt regardlsa of ?fcoaMamcefV,; .1 1\IIeJeI Why black J-"toa.i ht* aid le f.T.A.toy f OH mp\1.1 runis.d JK a. c.-etthe

'pot+rsntte lkhSclt riAdeadib'poo::'Tobt eglwAher.ia/hanb.rgelrlca.on the St. Go&ninent,bit I refused to do ie;and althoughMbJeclVcoMcnpUon theDlctator;'while the fatter is $undergolr'tee do'ot admit taat I am"aMaUirc e*the wbjwt paIIJ'o.u.lIIe\be.on..kjy.or.,.ia a syt, ,1

\. he4ogeb'ttaoepl; th 0')0'bttiit. John's now*n which tte-dwners'-iJemaod ten t'& &{ to''amd k, u. jTberoalter'shB will ran'as wxri. ";f th .of indepea& t:,ehintcba' d4oag.g 4em1Ministwe ,,'t. h me t.. "JC. Co.ygar dm.ptmsbia oars" v

.. : ":!J ,. oII4rJ', 'pe+acr; e1'bcfdtf7'payilealliiUR .n4ta'now- -"se> -elhoiiBhe;"i K t""1 thirty H v 0. DI\totJ. .: > :i The7.miy:b:,rY oo m 4 .s. : Wber.epoa.o..ouoa.adda4 dwy.-a-u.br. ;. tae. tsUuq.t.. __ iftau. M
TbsLitateairllebe"teo J jn IWCOr1 ', ... ''I 1 tat in .heir butvVbal i Baa Jtuatecd; >kai Aab.-aa'J.ba(.arty te aatov.a .- '
.1I. rLtL> ., -,. othat.ftitEhi Owning,forty;sixty and oa* .ftipl; D swrvu I"eagtg1d'ght '' ,. r J aj, *,! prtrfsss to W to M\OII4lMob hce&e.mfi nattdS Lb 44i

1' '' r W. hundred''ftcro.tapeeta"wSft.* mark Wtoe Confederate ft n b. 'I mentkm this tfr.Editor :btratetllotit'k. iaol- =-_1. .D EiramtcSt \a,r"bir .eltea. U'ureh (. ".I& ., ', AA4,.. UJ. .Jt

t.th'f'u, f't-' >of.imfr.flvt do t Wt .TAitlutwiedtid. to.W; -.lrI.'A/tJnfo :lMUeV;;.and )?ems.was Bold b v thin'ldv+rnm'eib'og1iei: ."a.erpeA to co*tJm $,":1tf: prefcriioej' : 1 Audana Ow4Maharedi1bauthsamo.Metty.
.-.w
;.' ,#mlutther' ; W7il'l"1'W$ p'to:Itee :brhiebeii;)to ..round lditela dd1) t )1 t".1tC''lJ' /ay at jAttto:'aucWon.'aid; Wipurchased: by fo, { W'' sfcrt -" :'*:414 oioIMJ Arw 1 J

: r: tE :1lttd i ;' ',fat.places has teeBuUwoiaaaininm'_ihsinblaitteraitya for'1M. now to Jindertiii* la vwlals'L'I.( i and Item.ptpoi1 / P.&i rlBa 6f this city.ter\''lr / It He caebplsiaslu ., I Ji4\.Mk.1' ...A.psuNos. e.m rtarybeeat p..wt-witm d.a'' ..: .. e

:.M1 t" .J .a.lJ'' .W:1riU IJ JI rJ1 1 fI inch eItflsalfewMdisIstt4 the Aw "and otdar1 Wf 'the 'Vnlted, is'u..d rttocld.1hat the boat1::wiOl" fbe 'refitted for. .latoaea ;tdji}ne t th ,i it Mcessary vedft touowattb.tlpi.pwwtethmttjt ueo.o.1 mie .,... J

r.zmb : 'he'oonW fa1tlJa S&'i"\aflce 1. ;ie'irenia4at'I''m.k serviotl in the Golf trader : ar\nt\o(the4 ps4l tLt baerifq at the tabebleola 111. ioIII qt lottigt .
f tojij Ww'ejjxist '
-'r.; t&Uartait>*tr'&t hJ liflt'citej a tb. meritt ofl Da Ici kmoM"ibpe*' "ukiomttran.bivetii '
i rilf abippearhoieeet.tlt;: b ,\ f
;
:. r '+JZj'tta a staret**:' '.,***r '"' 'marfcet.is: ojj&Yo eJl pankm.mitrielwatll.Ultq.sa8tyi J! !-r! \ :\.ot: ,,J it 'Ii? that JJaiei.JI9JU-' lIe U\\ atteution to the a teyttplweria'tenofie wll % +tJ t*'.\ha' Yr Ialiit to ti "" feT.bo.oi&A=U;

:;-vi tiiw[.Gthse :tllAhefSifify ttc sit \)(bee me.r.1eJt. te.;p'ait met! the Dmeaa pubUo.wIUlUJ'and tn mytiinta its;edgtmss'fcLUA 'e1.arltbkiViekdn' hpIIIUft. ,. ;; jpXnmn.'of. ,''ii Ee a E.onf witkhig gq ILt ;hAL1Sa11er '." _eJadlis.. a pet'ipeaastl.ar.d .

.,.;. '."" 0.' r.1'I"fn4 (irU JOB VI Mstdann-wWch," uiN bumtirt" bynottbst4. ]!m pq Nat .
'Y. ,tfka; 4 telfAbtl vtG iC eli# twi'1s>anrapen, t.I .a*" "* i,* lU t. ,.t.J'IIit-"l'
':{;, L'b. : pIr a .tin Mlhe1Ya Vaa.ho'fttL.ti'pldriktgiualt : ; '" .' f.. .. to Iffia,patoonage.of pufriaa .lonf_ 'ftI'.; turn atd.flbk {gapitW", > IW$wsthila ..riWt aIIo
u1J ''f'c'' .-. 'bpabpdawahledd th. way.kea I are tl.-
: : >; r't t. y ta-
.tfn > )i I'
"? edetar{ .h.doStiwtitfectamily 1\ o. .I'I', likAQ It+wl or.v jjTtJ.1a e4 ,,1tvw"!4 ."'

.'.,.; ..C.eeMe .WiosdaatetdtB.;Jm J. te't'eienu1itiof.ttti'fbi 1 j .Ii.;,skis."'- :. l'It.".tr r R. ,: I., .1J"$j'Jeekos4Htk i, .- 1 %$'ec to_Qp*it 1J1 kiesbr iR.W ,[code ..tin.dt+.atil.diu.. 'a' :.
.
_': It WJi" .\ r iofkilag iF4aiiii> iidiytota11itSbR'rr ; Jr" "10 ..., ,"L. I r. .it='thGi, r!l\tJaly'It6ttk tbLt ehuclA'f. \ ..'! _F19i t '''\','., '--3 .'"' j, .
;
.. of U lrtt.1lefi'" iC't+ i-Mi"It fa' \.ht..i0P4\ 'hi'WJJ.i -.nd.' 107 AWenuI UIao.tI '
_M' kuiiklarnLd'eat'eb' M llt u. ; :H' i7 'Ioctt # +: .,_ '. .

;;flghf. .P .1iM'*. brd I''s.M4 ft..Piil.. J..fJ i"...'.ai.\t., S Ep4to n J.t tte1wi; v' gf'n,JrTf .. !lloe' .qmsqL." +oaett."reeeA 1.\m 1'W stJ 1\ .. f.Lo' ...+asa,. 1, ea.Wte la= d of ahtd'y' esL -1 1 .'
'
.c
:'Opre "ditd. Iti.o tJr..,: .., 1UI\)It ". e L'i ef-J4 D tkktkua +bubt. l ctMa.i:1 karge .44'11 :"'. "1.t 1I vi w.ew lad da lie.paeondamy.nd .. '
\ 1. a-.w
.r T .l !$t1r'' ., l'raldnunof \ttchta'iailihttthrt'ilie' : uetdlfroli &l 41ObIlC& L1dNseii tbli eitlgif'/oo' rnet,.> ,''OI .". silo(.\'M RttfketltrRdbrn'i a... '
0. .
; ; ,
'.' (. H &A 'i91 > n\i\h\'ih11i.t' (hive ioe(i .:. hA i6: J idverntheaaaotoibs.b.tmeaahd : '. :
: .:* : _.; :. .ed'It"bleed;Wit.d iL3t iW.ikJi >8.ldee"nat, ae ,. d {. I :
.. 1 "
:
: 1 Fib ii blh :II51ta1ibtr oiii ... A'' j } : )Ji 'w : 4 UcW ? fnj".L W:tUi '' ea C' '' n. biori'betL-t u-a-r. I.
."tiukeont ;tr.k; to4 mkt p ; .J' f- ,uae r
'r-tl w.. r -l. .
i** tet y -J i..J."t rkii. i. = .Ti
. ? 'oJ..1UIl.e ii"ptiintatiottnadN'ate fri eteotfnpchsat houiat : \ .N\T". lill.W! rotcM. eater peak IMI '
.1"iJ. :
F&&tf far3 l'<&> Vr > ... 1. _' .. ? .
":' '' '
,.f. ? l'L"' ,' Wir.WI..t... ureeI1Ia.b.W lidt.A pohael Jf.1f..outl', .. nut tfvut to r'H.: '
'
4.L fI'&mtI .wl heierysitetre4md
_- n u { 1dd'8 pp .. " J. rpo.atabK_ '
r\.Mi.U' : ) J f" 1blit CI I i ,01 r ;.1'' .1 asfWed 'rwy I.011". .a tmakx1Ao ,
; I6taleialiertar. !. > ft* v > v r.' wi'J welot1tie.1& e d thi4t r ".
'It
: _,. "1.-. 1 '1i > ,>mAw > ot--. etc ball- j slut,tbu3 .. ,.
.
1t ,
.
Jg.-fA y M
"
1 .f J.? ''i : .t \ d J- ,, ;. '.
r 8'1'11'1 '" ." : : :) .
,
< ,J. tJfi ..ff .J} "f1 !""3 .\;7'! ; \t'. \ .\:1;: } ; .: ;; : 'i\ -
1rglta'u rr-z : <.
tfMtH n -I S ,. JI : p .," f' .
;: 't I -' ..! i1'J. '>. {.w ; ; r ., i 4to : -<"j- ,' f. '' :
'* .::. .ift :; D'J\ : V 'V3 II'\ ,,' ,.' 'A-, .- y'AW -' },!f.\ :;'.... .; .'liO,.' ,
1 ". ,'- ." > :.:!: 'f .
-
: : :
s- : '1'-i"
'?;S7ili/f/ ;. : yv7korlfcrn ';'...i' 1\. ; >. .
,- ; '. ; ,, '., ::2 .,.. : : O : i : ri .!. J .":0 I .
/ ; ; 1i .
>: :'.,' ';ir. &; '.:\ .',ii$??{ '.. ,.;;..".. -. : '. : ... 'l .:... r' ; ; ::: 'i.i I i :; :L.. ; <4 t.'fi.'t\ ', .. :,'+t.. ," ,. -. .:
.
.\ 'lD
.1t.'.... > .I ",";,! ....',.!1., .'"".'t". .j"f" ''''S. ''' ', .1 -;: .,:. ', <. ,;:;. ,f\i':2. -5\ :>: ,:'" :, 1,;ql ry rt 2', ..:;". ,,'-' .t'J',." ,,sa ; .."f""" M' !' f 1 : 1>: 's "; :''; h'J.t.'t ''c8,' : ,:,"t" ,. ..i,, ,.y.t r :..
< d' : .m" ; .
,
Af ; i s:: : nJ ? I, I ; : f1. .
'f"J s : : .A : '
,:; : : 'fi7'i' \;+ f
:.att.. "f, 1.- ; ,, i i"fI :'c' ; -W m ,
.' r., '.' .t. :; .: \. "';?, ,' ." k -*vfgg 3 tied 'I' c : ; ; ,: -
:.+i 1 f. .f' .. ., ;!. ;:II w :t.Ji..f. <;. ?< "ljt'l: '1', ;*'., :.t. ;,, r'f: JJ l i' i" s r.1pk ':;( rt. : <] .to" '" ,...t .','" -r ., .
x 4 '":'. 'fo :._ 5 T' .- t'i- : ',- s' ',." .- ..;'r". s. ; ,",."-.' ,;:f re : :" !':; i .. ;: ; ''; < "I1; ; .,
'. ', :Et' .n' "v' : -- ,,' iI'-Y.$' ". it..1 1tI ,: 7 # : : ; : ." : f"f" :
,
,, ', J .: ,1 : '" : -, ',"/ "lrL.il"- b ; : <
.J.b. : "
; .
/ ,: ;' ;; : "
.. t, .,..t" '. ; :'< ; ; .
n ,1\ _
.,. ",,ro.i, <. .-' .. .. ., '. :" .0" < ;.t,, : ..0\7 .t:., .'f ; f.--f ; ; ..--. .
'
t,' ; <
..>.-, 'f"
J
__ 'jJd'.t1.r
,
.
.fII' r 41'. "
.
'
. .
; "''ro" ,


rx.r r.'
Y-

,
rq fF t rR-f ,, A..
a' m t t r 1Rp n
K -
dkLi a S.: ur '


II

I. t .,. ..-Jt.I '
i : e : .. .
1 a .. li 'c ,;' .k"f" .' .. .t:1'ttl ;'J t. .
A ,j& ,t' i9''_ / m J.fit ,. .1
'Ik ,. ,. o--" -
4J ', .i""iI': j '.IiI ,- ;!"4.11i-q,'. if tt 1 .f -. ,'i. +L! t "t P i Jf+ a t. ., ,

." .1f. l ..
."" 1 ., Q. .t'U.'f..1! : o t ..1J' 1 t7i.r
? ..c.. ., ...: .., ie '. :Jit. ;\ JJ" 'i" > 1' .>'.;-,-. ., ('i.,;>\ t.1.., ,.
: i i 'I : .
f f\1
Qt" .>. .i'i \ ,.. "tr {f' ; A '.. 5, ." -" ''a '.
< ., tflri.a
,a Nr t. e i rdmsM ot "- '".,._ ". ..Bu ; *
: 1 Ui h. 3F
; '
.i- tII. *
.' ;$' ,. f r '1 Wi < ,' J t 'I"' "f :nq.&!.d fo,;1 r'll'-l.jf' "" at'- ,' "J'I"1I'l'Fr.I n.' agei .

t ,: I is.y t 31N.'M.--L T1, W: .
4 .
J .4 a": tlekl4p Srtltlr4a 1 y ,"" 1 /'D w. '1'f'f .i..: 'j.4 "1a' ,:: i-
'. ; i'i .1r ,_ > : '
"7rlU .. I'l .. X ,. : ,..-. :
;. ,,,., : '.. tJaa "-ilia' & = tfu ',;tt .
IU i' W : .
; Ol
\ \ It'r I- j" "f :.J-
.
f' D" ,,' .. ,.!44..., RfPaldmalWaiLdibtoe.i..1. 1t loti tatd.111 'A1U8t 1 ts.x- aw.. .-t.... .
t $T ; ytOfO hii.Oidf ,. : :;. :-1 .
Ij
g. .m".lIf r:1: .
.i .. 1.1tRBlSX8. ;. _. -
} .. I '.
tedOsltTr .
; ; r
. .S ,'t; i Sa r Sadldtlta.liWw t.. i\.J "rawuG .:tIf.Jtb It f il1.-l i at .+ 7 -i .
.,_ "teuM; J y. ; > b (. :; b74' .. IIf 'C.t-I ".km"7 'rt ,,:

( "i '. 'i 4 >;ACR, Nq;YR41xY1QIt'Ss I' .. : .. ; J'.tJ 'N. l.

". U .t. <,u--o,. oW ._:,- .... .o ,_'\\ ._ "i">; ;'', r'2'kI ". oM..t/' '.. 1t'1'.. t :;/. V:"' ;" .ft'l ... ',. 'j( ;Ol ,
D ;
'BII a
t'
It' -+- .iGA.g" &"W .: '
.i._ .$ 1 ces4, .if 3. .. ....0\-."_",.. .,:.-- "tW.( tJ .. '. .'.' : .MIJ.uJ '; ',- :, \r' ,' 7.t:._' lJ' 19.''. -;.:, .tJ.\ r
: .
f : ",... ." ,.. p-i5:J ." .,. t. .', ".1. ;'.'"'. : '
J.. I d-.II.tdatstr.'s.i' ."-".N.. ', ,.' >'r, (! I : ;l-A.dr.&u1,. ."eI .L, .' 7. anart rUL4 ", l lI.ti #fbkAp4L.( .zt. .
" l. .; t ..rI . .,..t ., ". CJ ._''ltt. cntck "i
t1bt'a 4iij4ed 'i.' .. _. 1:1 <.
-
4" pid I I. \ .iL t j- : 1. .cIrIti..N. .'W. / "
; ..t'-i.,. r 7 i\i' i' 0' 'f'Jt ... : fjjf
iif
J. 'r" : .tj' .. : ,fN; WE: A t i'jjrII \: .the llttIYJ._ '. .J.,, wra.w' ,: f
Hi i..1 fi "..
.
i 1lfP !. 1t.1IU1'"nlOJSl.Jlut: ,
.
.
.:, hit.. ti.. '.M.. 40 ... ll"'t 'i3iThrrxda. +i ri1" w, ." ..;..irt-: "T'" .a.' ,,..)<.; I.'.,. ... ;JPt. .. .I 1:' k"I *St&, }tLlbs.'ZSff&lKf %*.11. ,JIIW..app.r...lIbIItIt fa.1 '
a.1 1 'C '- 'I"nc 1' --T BIV IfrfUafTUt XU40lCftE< | : :"
.J-I'ft&1 ".. *>uBMOPM : J'1d \ : lJ.)f i .. .: ;1, fc& -" f 4r'Io.I Afe.i..'ICi4d.Ills ., }'. .'..
ai .... Cbip .... .- fit.t. y.u'l 'UI -
uah F' it : $ .J11 .. 4.'iI
ietlUei bye app6k tJni{,, Y i tu .
'ab rt *,. tpb39 it ,t3 (1k 'P paot... ca.. l "'. Ja:"-lat / rq ; .: > '.4 .';. L, ." '. \', :" "'. .1.1qo. .! ,. "1"t'. '!. ... .
.rti IUIIRW' i" \ :' 1b.J N t16Aapwdt. ..(. ") ff t.b l.4 M. J'' 'T.ttA'. I .1 : .1p : ;'I. iji .
; )
lI&i.,4 1110'J' 10 'OrftV 41 1F-f lW so t J t14 .. el.er / .
= ttJtt".t .,. ,. a i aa
tff s&gsssSi. y.J ; : ltoda..; var.M .} omc..I';, jI.\ 1 1p. ."dIN l Iff } ..Mpi.1r1' / .
.. Wi: f 1"" -. .au..+. .. gip' .,.", 1t.1 J-"I,. +' 4 .,}, ,-Yto 1 IN II Mattp; ttr P-P -.. of ,IU. .. ; .'A.re"\.. 1r
wo 1i y '
: 'Ii "
1111i ,. .J' ftr1'It. n : ,' '

_."J.1a."Ukll'.JiI.ra4iY Ir"lacMM&ot fI\II: :' .t ,. of 1:: .J.1 ':,'.T.' e :. Tj.ii"'I't.". ;,1' -. .rtoiWIV.. .', .'f. iiiiI#

O :. ."(," "a"3 aMafpdosn.v.13 .-. I' E ".tl. 1apptlal trick the xu..aa ., c. .
.b .( :
.ItIfll .
; 'I '
".btoI4.fI ', f..u. ... ..\'tIhdi.
[. 4.tJ. :_
ill' 1fj.i =......... .. I' .,. 1
-
.. 11 "MdI' lIS 111 .I. ..' 'itrr'j .
-.l' __. : 1'" ": ,, re.riee.lJpdrAN .< Q.t &. .J. l' *1 ) ', ,. : ;: 1 l'; f 'Letttuoe"e-4....td 4' ,Aa:.it..w:j M '1 i '= : JJjJJ.II.'JI-j it. ; :$ 9DNU{) 6a.dxNtarlf.' ." iMU 4 _.A' ( :If"
","f\q.' ''IiI'' ......1.fit .. 0Ci 0Ilto' 1.i \ 11.1iUBBAJU ii01f_ :. .. ; Ij't Jf

.Lt3f.., .OF".. ,[' ;- .. l'' Oaa 1'aCIIt.ooiI.qwn._pri_!..,iIIliiWblIe.o.:;.Q jiI 10 I' UW aD uAJy' A' .i"i ;,: f i. .. 14o tOF'f f.: 'sxs5';, n .J.. .':' 1 r-. .J s t dKJ u; ..

t. .. '. ,," J #..-. pol. ."ittJ
.t.IIt "- t, i I .
.
. . \ ;. 10000 'UO' r .
,I .' .".- taUIT.ot' .' ,10. ,YIt PRtETOUSUP 3.AD5if >" I .i311a1 .t : r.w .Ia Jfot Ho V. aTirdlattittd 1iIm W'y'. .. s _:.

O tPJWl'i.. t .. i :.. ._. O \ ..:...IO h Mau 'b uwr..ia'pawl wJ.hJ t1Fitriooireildlkaoat.fN : ,..ftr"'i'J' t a .f'ft'f. .".t.I' Kit.yDnnu'cifll''Y'' ''. t. 'ki.qr.wha twi I BaltLaole aDd -ala vary Sow, by .> ?: 1
tm
I ben4w .Vat.Hf n_"gt.rt ,.. eo I .
A f' } ; : ,
I 1L ; RDCkI pqt' Itl etT eW+l.a y 411. 1.110FI ca-yj.-" o1q Cnville; 'Idrid. .- #4 A BQZEIT rt t.J1ttJ I.. F 'V
K. ,. !' ""_.' Wal..ltoa.to ca 'bei "" l .'I ,.m.ft/If'!. .;... : r May 11.4,: -f : i i. '/a1N1t6iiY *
I ..., Otrpet. t 0oac0. 3.iS Iii .. .
,1 J .. ,. y. .. .; .- \.aroe nn, li: K. 'i i r'r"l1" : 4D h

lion.Bertt ,m. :> .. Jo.., tt .f' BQTTR9.ff&: 4z AWD'XQ08.rA"CJk .. I ofll'D4ela. for I ,w a IMIrdo.ale to _+(Ul'pt (a' !:AUGU NE A1 D..XSON-1' :! ... .'L r 'it'J:_'. '. t.hI ::.". j 'H01n.i 7.Ttt"I' .. .'n".a.t.Lr.)i.C-". !j

..,.s..1 .: .IT o .;tyR 4 Oh.pryowdhre.data il.Mv1taKlaaaap$7to A : T 11.1.1= I i I '
"I .A nk ,11Io. '. -ptoylalsoytuaMr.' natcr.r ., ArNJtr.optAALCoMa :6:.w> y' ,'. reat}' tti11i1 1tatia.4fM 1. <
,*1Glhi { H : !1 U$ 4iitXDZ164bc WCis : ..A4. : 1 Lal,;r1. ''J--:' : .: j 4t
'JfJ
t Tl,s'yar ..-p araa. .. ,. 'J,. it "....;....,.. aw 1 9 d'.X. "1itRS" iUit' 81ETfif (. :, '''l..f1..flt,,{- 'h ,...:-J,... -.' jK' tth.a.ndpri loa to1Mla UI' ttfrr. : .. I t I its, faII .. ',A! .7 ;. eaIt.tlug4ap'
:'V" ., .. ao 'Bo&...jt to \. : J.ciuornttarW'" p. T : p r "+ Y'' 4.S. _t1.. ,:1t'1u.o rlLiox. ,I paMn.l.tLiii ,
,. W.t ae" Ma 04 a j .Kq.at
.. .......... !
1 f '" ) .., c. k'tm i d bdo. i I Bil&gOlltll@rtI'xpTtLIWtuLY r4 ... .f
1V.I.r 1m_E. .t' ada..at. Ci ... J IS rtwregi0rlarM. .... tl.w.pa 1'1"VB "' *" ; .SA.t.1t ; 't ;\ 'Q terraranOW.-- cd.1rn f -S 5-
't -
T"9" A1M'a7
.JPIovlP bbL..U 11Ir. .tt.r. F Jt..a
a / 1A ." '
v'ro"K,... S1:.' : II P afl .A 6t" perk. (01.00 .. ..... CHI'. ,.... .- e. '.'1' ... .,- 'l'lI.t. r ... yJat atlduiaap9ttad1. 1 -I '.
o..J "; tx: Lid a._.:.to_.0, -ttlIs.--a...,.. j 00 ( lUDA..L.\.1'"fD" .AOENOY.f" ,'; OamWILJ. xatf&is u".S. IaMe.1t. U" ISlMJ. 4 .1t n"cJt.L1nYvu 11. t.
OJ' .
p iiftUk. 'I .. I i .v. 'q 1.\ I."'
._.- -_.q p.,0 '4. 10o.t. $1'4 : 1i.C1I.UU U ,. Irp.qpw al Lrrp L.J.1asa.s typa .. r.'Ian .
foil : 1-raw 'i ao .. ,.. ',. t
\ : IUfoXfllllM""j '
intRu.H .. JRrntrp'hngwJwkwID..1QtltlipMa a "
1 ,
-
r 1 1'0.1. .
0 : .
)
,\ .
T.\BI..Ert.i .. "i. ;; ,tf. ,1 :
T. 'mire' ctz7'LJ "p.trinlJ ti : ;.j tie PJa.ct&' i ;) 1i% &WtIERx EXRRd.\ blAS j'FAIj t .1 I 4'k.o
+ ti a
-r-o'l 1" ,.. :e4tb8t.I .ItoW..J' to.t 'tiiga A C4nfn1n.br touAttt-tc UU',8K.\t jlu" j SifiCSi auifcEou'l ,,. 'ti
.. ittD.aeliL 1 bAt clcurd: fads Ui.d:not (.ory .." .{ AYIAZ ReA1d ) AI'\SEt. t 1< .,'To: t tcao .
: .,. ..t ottce! ,I. Onu *dwi WS TLW Tw VIC. ,..ofu x : rB4u Ttl1N4A.x. '' .1-, ., i turn cuit .Pltrids.' -
.... Jfiebeel-i' r. "' lit Lt eMna.nd Yl1a'iI191i 1 11UOOr H .I'; :.' t'G'CmJfE.1'tYJaIDA'f'fFalb4UI h:RY. t'C: 1'I ,).:.K1,.. w -------- 'It -

." -. : > : j 1.'rgfatneN l.aietbbMataRlN{ i 'a.s : kiIId .1't""1IU a ,>..UTl.-- 'A__,**' !.A..k.I., ...--. 'I''I'r..r '' n.ow.1fttJ.S's*. w.Q In w. .sad' I... 5'1n1V.LL C. .ltr'i Te wu i'"O'..".. ..f
_. are a& I&ooa .i''rtt- '. r >" .
lilt w 1'11- M* -'It.\ : t. f
1 r t It
'i"'iftt".t" 'i "moot.,l:K. >. I'.W1LUAxaOar.ALU I! J ,9*. ", ., to TItflOCt l'.1N'Ei ? .: ,.rw *LV.:1k.1I'-1nqlll.or.:..." -, .,-.l..O. 1 $ ..;tJr.. .... '. N' 7i. t '

I'. ;l'61.,.,,-.' ,. > .*' \ ,. .'.., "PMWc. ,A Cheap Place ..I. ,. .' Far S6OO. I .i "F ., .. .C.BJtkXINOj, .' .. ,,IkrJJ4iIr&CJo1, .t.Ii i.ij1.\.. t tends .
"
? .aesdi. D.e snt. If.I' ',. :
Bi i-i btead rrt?w K nd..VJ.lT.IWh. MJT.r ,ti4' fl QIjATtt6zt :$16Aer.d agtPea.bareth4ek,4 adi.O.tit !. t'asNI aM 1rt.of.JI.y] .e.
..-r area .JUUone -J rphln.ri.e..Brw4maidadIMebtraGzpt } DUTMOT or Fiu 4, .; I sa Ire.luf n4ir coltHMfet 1aa-. 'Pt J"! wt.'n.t : 4)keratnna .. /. < .
.(<., dA.p1a -sdi 4. J.. ;>K weiJK 4d i I1, .111I7.' ow thlnl tIdt lla..z1,114e. .1IoooJ. isl tN.U 1 f rJ flEfB TZ' I h11l.bore. "
nnraJMt d u .41). ". IIe lr*ftur; Port eI .iO-wiiWmt _T, ;Il0a e 154 u. try hatll, nd.N 1'\c : .Southern'Extea 'Company. : ; R. .
\IdapW' t ,1I'1IIr'or dta mJ !
'r'Ap.blu'1ipa tWl,- W w'p i. 'tnwaut la ha"TMe te uFt.ed."dIpIW..atl'.IM.-. oM.nee.aadal d f r..p : .(ewrtacxa ,y I.t 3'.*i H..t r JUtL:.iY."' QENERALREPAIRERIOf ,.Ibe "u o.w tataa wned .ec-.u 1'tmaM r.tby. -

0. t t : 1 : J..u.'ntlt; :. i, .a'd.
1oooda1w\4l. 't4rW.. Arra .Ijj M wMasdNn IIJ 0rde.oU:": JOb T.tlrubit 2 ; 4 '1r OfKroduo liad.e.lbrll.dartdealt.r

,aft'. ...,zcaie Warnaow.aa.ditdlaayafGYartkCac.i ,. r--', .' 1CU.IL P. Ll atB1.E.' r a!"nk:,. -I. !:j I TQEKSSED, FLOOHINO.- OU.'tS, : ..'' I .....,4.......-1i7! "J.r Wr '. ._tl' AU","..,

!_... .' ... t M L&r.d 9A Aaf airp.4.-3.-A. O. .aenett.'IOAbu'itrobdpww UIIoqt 11.t, I" J.SZ'ULS. LOU> .
I 6r
.I .- s.I' I OmoUt=.'. a." tf-a& afata which,.J...feiaM#.51 te W i..*.aeni.-r PtwU_.,.H l-toni_.*_. a' rua 3AIE ;113:1':I."r8oiajzsfscZJ ; ; I i 1. }: Q lj.* !

t. ( z 1 r 0".10 "(') 'SRA1H1tfAETE1s11 ab.-BiM-u<* l >liUU WM>lr... aek. This I I .< ... is cinct'tr"JA COG1tT'EA1T3i'C1kcCIT W
10 (1, _t .. t. \," if.F. ah.ratCf dr rufataaXa I.nd ...' ad4.w _lid p,1dz;.a|I' 'f. Ii, : ,iBUr f1IMiIG,,4.;.1a nAa1DA-IrcrAti J "TT. ;;.

.. agf4Rr! '"'t+ Jtta\--lIa. i& 1152.Ii wl\bla.-.u ,ppoi. lrW.oaihrn 1 ':. .t.. ". ".:. .. ., .. .. p. .Juan. ,p.u... 1
r YMt.IV1..lJ.A..Mpp4Mi w.eb wrorthaa$1gJ ;
-a IIIr..pq.a. ; .
igtract "1. I( Uia..wr.-z9lfaDlriroa'lL
DiKI -
$tPS1 "au .c./oi..u.a ,.M Kaloto..u P tlyp.tt Jcre,1000.. 'J11 .,... ,'-I., ..... ." .:... .. ,'P'.... .._.. trJ J rtats-- t,1t't I
.
k7 Ed Met ". ; .' = r: p';.".J f& '. 3
th10q1 j I . n. '-j ,ilT !10.16 _1IW
11St4.rl"M .olJ !n'4..rr. .r. ii..J t" 'It" '. 0. "
.TW ; 11i r.rO. : 1 'ft.r..ti ii' 1'Nte '*&B8gyFAIRBAHfcS
.' qiR yF < ate &
r1 f.
'i : ;; .i .L" .lit','l.t.a.W.rla1... M JlMw.wtN"dad 1 .. ;.t/QC .'.f' .: _.. .ti"'H". =''.''.. '" ., ',. 41-. .t.:' 'D1B L .M rtMt ,. ,
-Zs tJdG9t S'li'+1blr tl!d j tefc'mHSta'' S ""t. JttaCWtWJaio t
1 .
St = ctl1A'l8dio ixztc2txT .-.tIWtMGI m''II..e' i I -
wIm. J XaMriiUW wdwinae..rtd.ai.d.4.odwra T If 11' ',
-.p.m; +etaaew s'urriitTE ,d AWe .' '
.,:< .HwI+u+tMM.Hz _; lt..n.tUapseK'iwhyte..aia .J4C'k1o ,',. &
t1kHoy yin d I.3ewber ,
V.n. -a. I pq otdw M paWbltaol aaanY'.1} t"fJ kif4 t
_l't"'w iaeU.ibL.. sal wW t.ir.avaeat: 'fr.n_aaIf 10 ..and .s.- eaaltir P flaw .
w eagU
auoh. dRi
.- f_ l4 o11 t1ABt4; .a.1UM4.die popes r= =>IMr :!UM A..r.onrr. y.p. 1 ..n .._.""vG ILt Dzhbi.%..Yak:: .I ..... .\.f.t M eba Bn ttNte.tletl
,.uty.I.. to iM say-I Maroa tbt..yw Ii \ i).' 'n,..' ..". '
'!'OJi! ..'i, \ ; r f ( '--1' '1'i- .0 : .1.1i. 1 .,;S OV.y. 1 ; Lf[{.' 'W ttRR ,; ; f
: .- 1 .flawN1'OLat. ilea !+aa.eat ,'I r t ." 9 i e. { .)' ., :: SCALE&
z. tI'( L. .B t. ,;! 4 l .I ACCT P.ia ,AKh,.it3l8AU COMMURUOWrtamot
tA.m.cl Ie' .f L'.U 4.A.A."- i. 'IIB fi'# ttatftl ; L BT' .t'! !rp t '. < I .

'f h,'',l\,' t: 4VT, *> '' r ," '41' toa..bIIDtrMO.hook ud.riatt by anri...,elrwd I.and day;.;mliwrf- ian 3a. O.tJ.tttm, tnBn WJ.1""\ .'-'.,.::. a+, tpFi. tJtrt; tJO.t'rttii',.sLJ. .. 1\ '. .,.. $i.t1 'J : t} it

IImw.rt'DU.a'Rh' ;"I' : i Thw :' Ib*.dnpr"per.k ?eraUcnr.. U M quuun for 'do,aTlaatwlIrtlat. AT'\61 jO1q U a inti i .
,. ,.)-' ". ,4.ti.v. i iJiliifSTEAM"lSJtll WxmrtfirtcMd bam; ftatMl t-Wi fla ... }t. : Jacksonville WAIparrt.rier9.rdialhetri.untryall. artlcltoa Uwf i
rtremaf.pemlll'' T. a.t appMni.a aana.rmkluea. 1''' wWI.a&Ill,iowld pgrt.l. ..i
I I.0P.1)a\"i. rrio..lW4A.M rttu.aBea.wrEpp.Aaa.,.
.:-1- 1(1.1Iari'- .J'1"" : A/M E 'l t}''I N 1wrtl-.m1' MLEANij1 ,.' AC6..VT JYli rat sTArt OF" "
: { EICpaTA118no1L@AizDI. J \ ILOt1D4. ">
"1..oJt. ,.'P.M..+A G7\ .4lrr .; ;; '. : tt fot .. ... .. ,. %.
.... ratnnr: nm.r.1IaD' -..". a' &l tU bit11> ,t ., : ..p' ,j.J:" t, '.. Wjii) CAl iM18.LORk .t., ..t. :'_
.
.
MaMP.M.tooLOlt6Dt UR11'7tI1D
-N4l,.- ."' ..... ....- ':r"'f' = '. TM....)'h .. ..; R" ,1r' : R'r: f : t
.- f O' rood Ptob iMBanfera hi"ttrlaa .
i. : ItBAll MILL Ibr cia Ui aL"rt3. boa n .
fdaiU j' plea a& a* I ;".1'.n,"aIM ep4 .bppt. ; .
r ,i I.atti.p.dpdirirltirpYNi. a &tic.raaW.aptw ys!;atrhi'ttir! Ni>0! I;,. l 13aQnsauAleyrJat..Wut ,. {1 ".1'z 1 .tsuw t'1 a'-L' j.i.iptlaro k:"..a "1IIo4'1f kj ee41 -

t/araodtir' Ern iCb.rC r I od.et, >retaadBaNTLry.Ba a alai: 4 "I' ? .,' t r O .a ,:M;. .1:1YE;1'r.'IVE .: WE/t. 1./S"E7R66f J ACAt3OXrrIZL61'tLLLJACtotYILL .'...ll nm.IdIt"t ;, ,'.
.a4i' dap: "ef..Z-.l.L.sa{ 1 r .l rf'.. u n..IW1If .raw aq'oa'HLL.Alat.ethewlarlh.r.ww r-J '...1.0 .
Arodu Kcryiwvr En_",-"vr.w.. 4wL5.:'{:';1 I. .. ,'. nctn.Ur6.t. f : 'fiK;'A 41UIJ. '1'17-- ktr.Sate. Apply to *: 11. TUB*AST.,all : i itfba !! '.
J ..fllldoll.r:J'.,;. 4b cIeaNII .nil0 rJ'. : : H' : ca as. tb t wb.apdw, u .NONT b. i M.a i J r
Bnri-Cb.t>]-..g..e-.8 ..iftQua. IMp1,4Y nMO>t*aad mil Jta.aJIIsJuiOh. !.utoit..tt'. '' 'iiytlijeiiil. 'l '," f' io''M 1t 1a.OCH, Ct ., '
:
anIooI.aD cIq. '2Lt.OMta '\ Sflf : .;1:1 ip'tO 1 'i ': fio '.r ... ,.uAII 'ChSJ.1.t.. 1' y !! ... .'s.rr.. ,L1A; tr.&L& .+t .1 j
'- ....Mrs noalbA ,': U "'T.'j "1".a !
i- t .,
-N 'N"
VATU;. .: : ; ... : : T. otT... .: .kIn""E' A"u" '''I'b .,It. at-to lomtiton Mutoiit., N., I. 4t 9.- ". 1.1.."*AwzrSCaaaYaeaailpz 1
A(1i'4":
.. "4c ; ; "t' Ift .l Apdf w ..It. .. 'L t, .

-19me'or Mitm& +liw;> ;ri.u..0 $CikpR :' 15, .{ tawpt u---; \ia1W gens d."6Md t Lath.J.elia.ulinllaa..al { tar."" pliolstererCabinet- k .' 4' f' f 'T iU. 1r1 ..I'f"T'I ..-_. Aaedaar.. ..,.,,.:_,. ..'...? 1, .1 ';! t.
;
v .
.J" : .; Iavills "
b.dd1Mtrda' *it.-U.-J.io'.i oU rfck Joor.'" .4t. ? ; '1.. ,:,. ". SmMd,11Na.'abx114444. ; {
YIc1+,> OL'Tt1fr _.1". ".,f. a.'W..s-t.r o.'itua.-ss..t.. .".-W00aJa rw, ... "'rellc. + a+.tDc "". we ..xATX" e,... .' ''. !.wmc iPifd 0rOfoe : -..- Diltit J1" ; .
7I.t1.. AILS J C:.AERIVB. ...:nR&lloatbgs -.k." J..reM omaiptrf.ea.o..papen.Bpt'tqI of w M._*t.Poc1iTDIAT.. as bat Oh.to.r *. o,1t'>,'f1S-' DesirableF_ ".., ; ;, CLpn0i..lla 4 komtw.etA'onmal., Cfty"Marsh *. comer'r Iinr'..id'V Ali BtL' --' dhltl6.4 tlWdwmout..aa41. .iUMd at tile Ihi.wu eo.n.at It :.
4 : nuT TWb ;c
"-
aQ.at.ma.aer.Cfcock hr IHOtJU- { /c.
.'.' N 'L DOLLAAS {,!} tetwruk;3iwre ,reb.lt1 CICtIOZrILLry'rLA.. {.1'' ::3>0<* ov v ite/; LAt! r' Ii .Ni ia'p. i '
'. t.J a.d M 1+Kbuw to kojiricfaidjteoiijuk : .. .
taanpe
nuri .
W -j to.'fctr '
Mib.n..at. .,.PF M..1b aritito.. ... !13,11., ,i 1 AWDrouaaJ'l"&U ,n4y4.00 .Ptad a i,..prodMeua_. 1 H'lTmrrfc lllaflwlywal TIJIfMuAiv !t U 1 p 'DEWWE i f 11t.r ,.Will Attend.Jf.4Jr'-cJU'l+ *4'iy.tn4 .Goaaty. Gla a.dat w att aed r

HAIL9'CId4SE... .it'... M +aa.wu.r.. >r 1'eta4'N t. RM ..l.\ir.--.M \- x. ;;tttri'.bY !l .;. h 'W.1r :rrrw.iik a"y&tiw9ar: : .r .t
lwthTley.ctia4S4rsi1.:, t : 0" .1' .f. { : .._MW.9_ ""t
; r; Attorney 'Law, .. atKW I
'.l Uaiyetardar*p.,r.![., *!>. .'It,MY tB AITIIOEl. tJ at : j' t : .. po:7- ... v t

1Ie.r .'If.I_ ,IIo.t..Jr ..t ,ie ..:; J'iy t J,, ; .
1 f. ....OJJ : .1.\i,. d "tJ.1Isr4ttJ ) =t:1r.tfCrtnmIO: : I
.lEG.I w..Pl'M. ''jY'! rT "" ) .f6" .NO. ,

I idr' raT_a.4n.aa .Atctar"-naa.. -e r. xtp flNK.fJ.E N I I it.,: 1aalv'F; : :( LD.. IMO. ,(/ i!$ C? .AfI.Sel J 1i1t TTEAI-UUtZ4 x'..,-Wr 4a:1t: iiK -t ff Ns" u.",1. ,'',, f!oIf1"' e.;:, I ;

.1c.r. Jq r.- r 0..t f' ." ... ..t <.'.' t Jpct o1v11Jr'Fla.Mk. / tJ !:J1dc 1C.e:; .yo \R" -c1f'R1mrroB8., :.... I

L. partlwr,. a-4 L 1l. ._, -4' Rr4l.t." .: "", 10.,.. nu ttf Y'i'reedNli'(I!, qik,.. .:. t -iw soirrltt n.*. t.'LL /was M''t1w 4 1o JO h* .v _

T ,. ,. : '.1'.x.. ,-IiE, WYI ARD '_ 1I11Utt t 1 ("'':' :. .t..IsjIt.lft': :t. '.. .t:1. 'W=, tti 4If'DIwd ." _y -J_ :
BILLS OF IMDIXO, l.rT..II.oN .r 1 llff" $4 p...'. '.,
t'S".A1'l'.LtCATtOn.ft'"ir.tJi r .. '' .. f+. n H"Y'' 6' I.C I 'A -NHS ttaJJ"..SI.w < ;.', ,fib
(
"
f.MARIN.INEWSJ j ,40..1 .... 1Ir. i < *. : OIUr i/ '
:: tMtp' i tO:' .L a""fi a p-I g ., .
.
1.( -:= 'T'
3.A. Jrvxzixm ,.tVJ..y.ae.J J. .'a FOEJJEPAL. ( BLAIF. K8.Tarr1.M i .J; aTO "..i VJOoflleiHoa' iim al\.tarwbiipr .'.uneetor. ml. ".It iaier3i of "Lcmber 'e"4 jIWit.". ,.;.,. '. ,
._ .. : th.' 1" .' Twill rl> ,: ,. .' J #..a.IX'.n. ; : .
: y.tic"" .v. LTLoz1DA. I03 Ornc1-; iA: iait1j! .Uk : o imc*. KtrtTiE, iF ki oiia.-MEAkr, J ..>\JA\MJUNV.J. 'w;;.I. Ai II \ !' -v'11. -, :
**" .
W alJJIC"-'L J'. d> -. .., ,' : r i.Ui1ttU ; ;. ". t.'. .LJJ.-' ... f.p., to lttinH 4fMb tiiBtM ..W irm'.t'Mwi .
xJ 'A/I t lj' 'W 1..111M ."1 JrtII4. Eai mmTr.9ll Uwtutptl. j :, w.._
,*,' ... TJUZg .. .. 4 t*,toHoa.tn tlaa :
I.D-tiL a.r tm dlellilideoltMa ,
'IIOTttrl daatr :
]
xasoalMr.i4 trtt/JJczse .dmn.aaimeiiOcIIM. .Siilillii' *tw t"f
.A.. .. J'Af..w.j 1 "''- ;'' b rl i,- tnmtlr.lt.' N. f. /[ '" ; -. 'J: .; 4l 'S..t. h ..
1 + 'T'Dom ;'TtatrwTal.. Jo" "" 'h; 'q' ft.p r..Ia" IB f7 ,".)> r.-4! ., "'If '
1iJ .r1 Rnw..o.. .,. 'C' .ft: ', I /cnMwiBapbtaitoMbr",r ( tvitpie ; \ .
JoIIt'a.I:IA llelllwP.Llka. a -n'-Q .u v.Ur.4 m{wl. wk, W KiUy n ort.JtXBreln R 'f. *tBMitMwlutttM
.P_
..I. ,T : ,.bi-nt.t ...' :wiufi..1.'BaaI.z.'ttI .r Lt *k .".1.,0.--. .tMrec.tpt.dy,4& '-"'f'').' T1ft".oA.npn.. l'..P..r.' :' "i' .cvv p'tT ; 60:, :Mc wt fw L S.t.t .

. ...1w. I"A '. ENwdan.Fttttaa.ekr r.p ; HOHEt1Y'': s ,0 "t ]IU.a.i11 M>otdk.>4 ., .. JI'1." A
TIt
.1JL ,x1Kr :
. +. '
!> VC1 F .tit .rtlYe.ntlk *
z1 t wpa.d M
: Lt1CtAP1 -.0- .t"tj1 ,1l 1 AIawr .
:' H7a-8e f Jaatlitn.drobr >TV '*" 1i ;: teatdlaa. .. .It' } M. lna.wdaa.daoaee.kN -.. ..
WiKrmHisCDirtrMK* :<' .J--. .$ 9+sq:4. :.:, anSs, *{' II _r1bbltfoeW: 1ali7mllnar ..yrrakbI! .), MM*M lihIt.Y, tf ?
!
'aEM. IJ. J"'GoidfII1.. }. ,.a.nlllf.i, N ;a.*: '.baM ut t 1ieIa r. {t atw..H ;. L
ne ,
;' h .' \ y.lt .. Tr .. 1A1O.:?
$, -. Mt'J Barr. ''sr 1 ," ,CI :'Ia V&1SIfYI1_ll&. .;r. t. : ; p"
=

..itIw... :71D79..72'' ..a.!r---. < .r.'. I Ir .+1 qcle.. I.. ,. .cIttII7'.tI-Uo. ;. .tI. f t:iq '",.. ...:' ""i. '. ,'f"'o h.S...aw4wABOLi. '. ,..,1.u.a I .."'t II.".. ';''\.1':'nrIS: .o.". ttfir ,x' .,' ; "., .7-Jtr .L. ,. ,. .:.'fI'
.
% : 'I d .t, ".'..;'.iJn..lR-UJ t. 101lPUt :r ;p 'jtY .. .;, .?I...'-.v." kx.n4r t4'i'd.:s.dD.eeuaA.L .; 1I"IroaUtM ......

fl mCIitIt : c r l't .t. .f't'\Q... ,. .. .A-y .....N.' '. Yy .it"i dv1,3 ..J1't' ,w
.s .G" N;:"i1t...In.k ,
J. c xa0RTILL TLA.s f.A J'.tl'.COr.u.'ItJ! .. .' _,. ."'O---ft..... f4i'
AtTCAN _
ANQ .
/ : H ..., .. NtittMiitell d 1faEorrw'lXc.Aaaa aator.SB. } r... :, IL.Ir i, .v ff/' EV: auNatlLOltr ".. ,- '.. ." f.., '. \1 .1I.. f.
tK .. "'# ,: '' .M .AT : / "f _. .. ... .. .... : .. : '
< C.iP'yHiCKOBrwa A'
1nIt :1d' 04. "( : .
.ot r.w 'II.-.s.;>.. t. .., .-J .fI..r.. ... ''t'f :W 'D'O'UBT BTREnQ4ii "; .111"nJCI111'Dt.Jt- 1, '..

7 *" *.k a f. a : J., ',' : 1 .:ANm) *_v I$ i' .. 10'' ". 'V -.hoi..i.r... .,_! .., '. ;,".J. .' ,. .. .. ,. "r.' .,:'; :

1Iort1'.W pk.., .anainw ... -. .Ar. A B"iCU"; 11" _. > ,. r J. T rF .i.Gdy.rT+> r-. rSi. : 'i''p.'ftj"" 1': ..." ,.' .I. '.'I I'H. '"f'r.r't" .it.f.rM4.6 IBo.atllc...'011. ,1L.1..b ''l J. A.rr.ro. ? ., : ,.< .-. ,,,! ; .

: .-.w."I.oeeI(i.i (' :. .. ;. i. ; i. f .iHAft KAAAKSTWOXWTOWrKKtlOafO 4JtaeMI akiMIA / .. A .. a"* ", JI "._"t_ ;;,..+ ".. 't.411 ".
:, '
:1 "+1,; 1 1t+kh i1"-o..! z.tn.tw'."S..ti" 'tt'A1.'I ::'): '. .. f jWM'. .,' ... t".. ,.tl ..: . k4 '
.w .6 z s.1r.Tal.tarbJiad. +iK"Ee.. tattJJ" 1f.1.r;. 1.\Q J 1 vdL-- ,f'. :* i m8ip it"rrcd' # "" C .,. .., .., .. h , .1IiIo6..b4.'II. .-_, ... ., *. .. 1-
;Jrill't .. :.t p/;' ',. ,'. .. ..,;* .oCKhia 114 8oeIe :!'It': 1.. ..1".1 .c1 P.PL'f. to.R .
.. I .
: .
:. L 'tV' ri- .nIf Fttfi" _" :i .. i int.tBMt '

i3 Q 'i- 'AK1L ;U' !iltbu' : .VAq 1Wut..t 1m1m.r'PatnOR9Why' ; ,93 r .::$ ,OOQ.fl00.00; *" O.Jt.JL.c1.1..,:,1."f':..'..., ; ,. .;
: y .
: to", II. f.; 1 .M..t"'k If I : ,\.S'.J,. .. : ." : Wq i ; :U '
1 .i +fsr "' < JJ! .:.,1 1.\- P.1If' .. "' :' .
,, :
PJtO IUUI" ', ,. Iii..t I' '; ,. .

.' ." ,-. ..f".t: <)<- ,j. ... r ''' : 'j vel1.f'(On 1.J I.'A., : I; ;
: :.; Ad0 hi't H' i*u .; :1/Iidl"ltm ;: v iiSlfjiftw .
r t.L" n, ."'Ite..I 0I _0....:z .J .M..F TOU4.V1l' r'rF :'i : .- ; ":' : 3*
IM +ir r i.'"i4 w11rg larroiF'r ; 1 1'r Liv .> ;, i NtM WA wffitl t ,'--'W'. .H. .'" ,a. ,..I'LO '1. 'i' I am." iyr tiJTJX :- k>':

.}a a.u-T_ intl. {t tri r'P- "tJj..is.I ,,4.Ms0ft 'W 1i O t'A '
.; ,l* 'f' !?P. m / .. 1''JJAk4 i r ;
'
: ."z",4"., \: ; t t1 .r6D4W: 11i.ftOU'S1' \ ; .. .t..ili ..r.r.t: ';k 7'rC 4'SStY, : tz' :

'' '".,'...."''f, io..' 'j 1 AT A'vAD OLICITOE 1KsFt ,.,,..1. o: _,.. ... .. 1 44 h16 eri136111' ,1.' .
.t A ;
I S.>,'.. ., ',;.f'. J. .."MM'. .. ... ...Mr of, i'glr .t'4'" ."; ( )i. .,;Jf! ". -."." Z8i7 D1tr't,1 /'1 '" 4. t r $ 2 dArR l1TiIM 1. ?C4 .,.. Y t
:; :, "l {
0'.1"30. "
\ .i ru.1'
'Y ". +arar.,. .J1" t .. .
) ., "
f't_ >. : t'f-lS' : .JJ\\ .
,,' .. r "
J '
*. ". ; '
: ;
: ; : 'T' .. ; ; : '
: i'. ; .; .; |' : .,C L--- ,- ; ; ::.: :' .t5. ': '.
.
'", 8 : ., ,.. .l.r "
1------- .',f- } '.?t. \
M '
: '
may:) j < .
... LK3
'f' ".. fJIJ' j ...c"' ,.. ,. .

'" ;" :',f/< ; } ;' f" .; :l"it., n' '

.j ,"'. ., fj,', "Fjx nLf $ '' i, .. :,'.,):, ..:. "\.:-C,,<:' '"".,-J-- *- :.2? ..v-7.-saa!*T :.,, -3 jiv .T .... .... -

JfJ ; ff i < ;"I"'S :': :: ;: <4 ;" A. : ',) -. 'Scf vv.Has"5; !
..f '' %:: ; .?t 1; L rr., -; ; i *t -i %v. : ile 1E -j
','. j H.t" r : s'd ;. .i.*'HyG': \'.>.. Sr: --;.- >gr p fajVff -' y .- t;v.-sfyX x'3j

v > k. M.-W..t ,xre vrtw.ca -pr r:.,'".". '-.,.-., .t'Ji 1)".1. ,.> ""O.L .",' ? j 5iS* pVi|! w Sj y J ''i ift a

;'
} If -, .
4>
Ia \ 1, y ,. .t m r

.. r., .. r1j.O. '. -. f 'Z".' : .,. .'
.'
'' ., ,," i. '.. ,
+ 21 r .' ,,1
,,
1 I' .
'. 'II '' <- ',.!'
.. r
,
P "J' ,.' .
q e. y 7 1 'f J '
"
zr '" ?k; r' '' '; :.,''" .rt'l.>;
l
.,\ .to '., :.- ;y1.

Y.I : '. tJg :' 'O! ,

k ., .
.
\. ,.
ty W'i\"U.'to,., (6t"G .. 1 ''J').ti.4' t:
: \ .., _
... _., .: (', iJ
.Y .
". : :;- f ,
r-W'... _. .. t'; '-' "
-' "Ult'
--- -- jJ' 3 JtiJ
1'r ". --- 4 ._ ,- ,- -
-. .r : ':. '. VB'g. r t JtI ; !;
t& )4 > Ul}
1' Y'Z," <". ,I 94 .#
,
: ,'
i. )
,
,
f. r'x. ," '1'' : > ,. .' ,, -1 ( -\I il"<> -' -" I l 'D" : .po: t ,
.
81. .r c". 'J; '_ : r' ,I .tIIIi '1 j r., 1' # 't > ,' l '" a tr 1- .. f" ,

.r., -t'Il.t.'"o .t r .aIIII DoJ& ; < r} :r. f..r. I. lI 1J"1 J t' .: e'.: tf.il'I".r1; .-.r :J 'r+' t p&,. r' .'" .. '. ,11.911"-.Y" .'1.t'oJ' .

I r. ,jI :, 1 \ :,_. .\] ; .."'tI .1. di j ,
.
J-I"f ke.raaWCd.'idxfrytl.a < vc '" '. if". "...". ,' .'. .> ''',-' .' ..' iji-4; f ,.tt.e-.t\o, oW' '. .r.'H"-*' "
titi.tJ..titr016. ; I ; '. '. ,;MJIJ', : a ,If : -
l jwP .
,
.
.
"
) .
,.. '..''" "" .. I >.... ) ,. .t T.
; 1. r. "* j -tf..P < ) > A5pfwr-'i4vTw *i-r" IO"| *$& .
,
I" 'J" ': t-1 ,.l ;i.J t "4lfCt4" .. l.. II ." .
,
& .t" $ .
'C' f'eI. l f1' 4t't'jU.1J1i.' *r'a ",' f. tt' ; r # ,
'. ,- "sty ... 'i : < Iw1.EiRlA N1I"'i.frl'aI':'' $'a{rn" re/.it a'I+dp 1'41" tt1A.1R/rY*.of" ''

: ;' ,;., f' ..' .., BUB rn'o"'ii e ;4 miw. .nga.r VJWWMW. ** "i'1C fcV>U W bU ]lodr''S i: '
.: ;j"1 ,
c "". VIa' ,: 't.a64.'h \..".. .JEfc-wft. .>% y,rc. t<, ;iiortn, > nt tf ,,:>C} :.' ','-ixis,.c i.P .\. .. -**.'; .. < tofit AI." 'Ii _f'ROU !
'i-
"
." '
.
,- [ 4..r.n.u.l'u.u..w: \ 1 '' iL 1 .il *\; !H4";.' JR.B( lN ''. I'L ,.S <
10' '11 .nJ.u
'
.' '" ,. ', j t -J l'n.. .jf "I *- r'* : I .
:{. ., I! I oJt. Vctt* *.W** (,;ftWRWJHji,2 q'\' i f. .If'1ooI 'AI "IO .
l lirn. .l < :"" 'u' 1--' : t' + ;: 10
:
"J i tsbdd ally t. J : 't 4.;atitt tJI' : 'U "1"--.i '"!; f ; : 'I10
n il \ '
',
< I.I ... : a ". T.
i b' ., -' l \.i1L.M..ii4'f= ,1M I- l 1" .I '1. :" .... .= ro:4: J.u,

__________ i I,(j..". :"'...._.r-a.,1, .. IW" ,.. 1.'j-Wfj JIoI -,. || *iW, .. x:"%. >. rfw'w1'. '. *"' ,"i.'TW.j;.J*:. ;i f'W',yay iA drdlatlw""i:.It Ijiit.fi'- if.',.' .y,"Jt.1-.i.I' (rP : ., ... .iC

H:: ,'r: :JI. ,_..?"a.. !; f w1th t : F"t .1f/f'1I": iiYQXn.5r..X." .." -
e
ftt .
:, t2f1J'I 7'i.r -'If I (17" ..; J i
.", '.._, .._ .'.- '' ;> .W iJMj. q t NGlj'.d'.J1.
w l+ ,'iar l"' : Ta i li 1.;iI" ;.; .. AJdJk "
rU"
: ; ... ,
A.t_. > i. Ji t wu;'.uA r a'Jtl&. :coii i vj :;r.6. .-L.- 1i&'
twi c .. :,! :.L i tta 'l H 4UM Jw MI..".-i '. r, 40:0fM.I,. "t' ', -.*y -* -l .5r fc7-"!* 1g3EPV .. 1;) atHtflj dii. .C ibt t ;
1''Vt1'.J1- .. 916a tls, "fi- t, ,. :- .. .
: + :;_' '', 'If. ", ,'"., .t. HAV .
.l ,.' 10 .:t v .,. ;, ; .W ,
ia7O.A .1.UHt..r" m" "" : .r'K''Varc tt\llL ,.oi piq lL
? 9 tr+ .- ( O.i ,' Jdr
byl.F.py111dRb.ulozLlfppdp :
1 .
as. 1 alsdn.Sdo.R
.
,'q-': 'n j !.4ft.al:rl4utiM'i ._.,. 1 1 ; : .1' "J' ) : : : .Hiti./Rsla.ry.k U"wIII: tt1'f6I"' w rotytli i/
: .L
"" ''* .J':: ru. -'
.,c { -t'tsu6 o-i wx.'inr: mlf < n VT'r : ,=,rtfttftq'l hf.1t .
", :jtfii *.Wmiig5* *:>** ',..jn.at .1l. -. .ij. .c.4.J." t ", ; "o.J./"I UR1b R i'; or, '. -, :'.JOInr'CLA.KK .
V_wt sfcTa, .:I Jlh topo.Iehmg at WJiOIe.lt i .
$; -nrtda1i br+r rt'tdbptt4dpavaJlatbs91TtttwliYMtpw ,.'_. ? jnw.. "J'r tiler ad n.tau.'ba U > a
'. .Pt"1' hU'
.y'W,, ..2 tH'H f "" .2 ,' : 11uST N
:! mF Ei1lf p: \ l ,
p&". .r .
:" tW mldwdbM.; beN.at, > m.tda>ta td7 a1 .. "-.. -. .Ii-, \ ... : .. ,: "

:ba aa.Aa sal tk .'... Cttfwtraeowet het Ml other Eatabtiihtli flrt'tbd( fr. OlVt THEM A CALL AT THJTcOKjrta''Al> < 1' .
.Lfit .
.
.' .TiaTOO
t :'rd. tk JOINING THE MAKKKT.JarfcuntiTilUi. ,. <.: t .
wat. w "f.V'O1 ( ,' "::: ;' '' li-gTiW-M '" '
l" .w < .- ._ iu ,r.'tj. .
a-f1 rtll.l '
..A_Y.a..w.I ',aaU 4II b Iby 1 hes'.andvJewdi; :'I i Tn> 1I "'1TZ.UIqI'
'
jR'.j. YORK.Ht'avpnte ". ; ;;;. ', i Lm .'
<, ( .L :rr.'l' hjciswss*;**, -T .. f F ', .
.," t I OECX-A; OK: '._ I # t :. M

.;" '.. if j1s r, .ate-arr'.I'' r}= .". .,.r The and i'lm i. 'Comfort&ll lloutetb w irk, '.. '" : : I A! .. II $. A.$0.S.e* ,yy

,::.'F 'liorretllw/k Ml teMmMbM1IMN.Mpi -_Mltltb_ ... -*J >* >.* -. -rv W'j".PI nr'aSi 'tea v ,, ., f --1 ..aictr'tea t, ,
"
( 1 .A 'J '
: : ; :
-
pV.fh4Ak.bapsw/s.Aammwl{ ttlIiAIt'a7c'i Cltfrj' '.1.' : A' ..."3 _

rArArN4S'1 i It 'oc.'t, .n"n&T'I.i..rl.n "'V: \.1, 1PJ'1 I
-
; )
t.j', .\ 4$4( _? ; . i.-v'1 :. ;. B
ACeso) : i4'
'
"
L ; <
.
.
1AIflaYtti&BE6Ttf rMaifnctureldoftndllesferfn
." IJ rt n.s'" t ,, .. 'I II
\ iu( : [ .
,
,
.f : : '
.
: ifI jdA ;
r+3 twc a a44 al .' $ .,. :d"! #> 'i I .
I
'. i t4J y.N .- ,... : 11 I .. .. : tI I .,', -..,. ."" ,. "" .. .' ;' I\
W M.tlcEu3flIeradcPdr.flrfyb. t ,.r, lOt. I.,.. f ,'. w ,'.s'i.r. J, .,.: .1 .. II
,
,. .
-iwad'i bk. '. .tJ-o ,1i .t .d,. ai4'i "J' ,I! ;

( ,. i.!' ,,_. ..,.. .. .rt.n ,I\.l .". : Tti'.. .T n mzrrh : ptiR.,
I.
i i& I R.i -.''_'*3"'',-r' ,"..f.': ''I"- 1' '"' ":'"' .', rjpre.: ed .b"e tecute"'afl kr"nda I
; i 1'1" .
: .
'
'..: -l aa'I .'_ ')' ',t -f L ", 1'1 C : :. ortfoVW&ilfta feky styfe t :! ptiinp5ic..

/lni 'EVf 'filurra?s.Litfo, fAildiitiolffail "' mpiTe Line. : ? ..i P .n I i.l n-bmi; Rbale&d'.d' .iuL Ida
q r. _
... v laaM rwdw s..W.OoqIItNr BI'tot-.
; r 10f4tab. = Iit I &ila Nda1'a. .' Saa1a.1'b.n4ay'. .9r.t'1rda1'1oo. '' P ', ",.' .r. ". ,.,n.9t ss Ib.ws..t c iktl ,.k., ab M
1 ;
.,.- A w lt.t.1l.! !4'MM$1 "'$! .. .mjY 1 JY JAIf.ljno"' 11. .B&UU Linxerron., l-'E SU..UjI. .t ";" ...: 1''iT ,. {.. ,, : .A s'
.," ,M.._ I. < .e= r' I DD a..1Cota Itak.r Cqmraiuxlor. rtun Cpuanlanala'; "' p. of a l.r a rssra. oraolnut, J'I.O.1DA.iCP.
.. .
,'
.
*lriap1+MtpmlwYlTKbM'Y/IK, ,*R I C" -I 01.0'' Biu.' .Ill .1. 1'.. .at" a .III 1'1III 0A0a.Jt
dbaleee/ r@tr.t r>' q.'t,5 rt/!+r.-- 1 piu : ;; : .st.it tI."
l
.
{
: 4_ ..I 1.. I Balkltp;Co i&matadrar. I &an ComnlMikr. n. C> w.: W 1 : -". "i.sd11a.Vr -. D.s.1s--ir< ,
.1ff"IIIMA..Mil.fkbMM : : .. .
,....It. rio1I4Il L.a/ Y'a.f .0 .M-I j-tlbM-t. \" W' nb Ity. Mtd till *****.otl' 1T.je.Vt.. __.. .('""8IMa."lpII en the Smthtro c- tttn* bans .. .n :1' FLORIDA HPQSE.
,_tie...: -.tft60 af1611 hap1". l...WtteyiiMMttonstrr I t1.e asb to KT.{ 9b b:PL TI> llebew M redae.l TFIK to tw bad *u U-. $ M $CIUUrc Job.'s .. .
...n ., '..JIrio, tgrk..4 11&aU IbM Atld ,w :iI;: :
..eft.. j ssp 04 by soy tt l a.s art S\o-aIA Bhh.s. .\. ',
I t ..
S IWpu .ad.q.Y.tdtal.Wd...it 4el.'. L&SZfSO' !. I ', yaw"b'A hii rwr a.N'2.J:; .. 1 j-J: ,'.i.. 'J1.till' t, 't ;tha1 eIXtrA .

.0I' .Iit' : I Iairnrptt&7 M "h U 7RR &tMmn[ I A 1; ;;" ,, rLor m"i6Hr .A

ERn. Atlpallc1iait 8.8. LiD, &tlitagQtaat.dav.i1LiEBTO..ta... raLliI tJt roIII
Mw wtkr Lr &tanlaW-1t tL\RD.fE. ,. ri:1J: "_...kwthi*MCkadartaf>minc hi* frmul .ay
$ H. ti7Bo
._ '1'JfrJOyE1ft : i. t .pin1..i r : Aftaat : Dot Sra "D s, .. .
o. of t ftf\tlr.
'et
s 1.-
: 54 s. laver.T4.bn. I b ..:. _8B.' 0 W.l..tJ/1fg. :. .:. 'OBO. A. McCJ.ES Y f QldtfhralgIlinilgerit'T l f a., 1'boo.I. sand -t

..=r- :axA d Ir4Jpti vi 1 JCtt $ Td>j' titluda'Io-i-.Fork, by\h ratant.OO. to be'bad oa .bond the bow or at htI.. Ula.'Will.all&.La .bfOi
.$ban en.atNdfdtbiw+rr. rdIr1r O.i pRUC sal .d sub dw br6traearbrf+M.iaY.psewl.aealpw
Drpot. .
,
__ aba l ) 'i sadtayas.ktt.atht.iuda.ri4 _
d. .. C".-c.'D. .
a'o
...fa/wbrr p.hb.ilfo.iblu'.-, A.M.BM*** rPtlb lt-t1 April2o-ht.. .__u_ -!-'.- .-, ( -,_ .. ..&( if"
: fN"I'II' S. n. ;, ..
"" }1..1. '
I.; .AGREAT"
.
,. ''';' jijJ j 1'1' -j '' t.- EABFE? $l(JTOIOliL'UwiH CTSOUhfw THE:: ELASTIC';SLATE : '1'.. .:.',.'. .: 'f 'j'I. .

,' f4" Ht'bi 14. M .., .,' ,' ESTABLISHED 1856! Y1'bI' 'BYft. .).(0 c'r I. ( 't'-r ::! ,"", : ,' ,.! 'tTRC'TIONS !
4.&N.IW.UA .. t .
Jt' l
\' 'It .
,
:t tT4. ...,AIt 8?' a 4)a. &; ,dl""a. H' Lt h4'l-u. .li 7 t_ 9vtl.V -DCJlUCBaY. 'O. 'FND". .'. ...,' ,'.U.JU.; ,,I ,.'" "

". ;. _-. J" t.-ct. "1 I A' : 'W an ll.t WetY,Y't't'r .w' .cJl.' I .. ,.,. .. u''I. .. ns. L iZ :: ; prilig:and.'mninerO6

'ibirk T"a, .;JldAtlll"-oW$atbltatlw '. d. ..orMrittII ftuittJ,. '.'n...yItsi. itpunts' '. 'Ui -1. WI'i DB' .B'S O D
.w.w.d.i-. k otl bt 1 '. .,r 0,Tpb.i I BW. ._.' OIl& .waRlaa.s IttD + ,.". J S ,
lAeaoW 1. laq sId ItsleL a. .,,. .wit1t.L .ilty and j w (w Nae 2 : lOP. '
'.. dstiY Jimta.OeM.tTSaba..doaxr! tlllwe Prke, W. ._ = y
H. daps'aY .IMIto. Aa.Jq : y
*! : ',I.a. i lA1M. IIAtII ,. tl1a .. '
:.K' TtoM&ftttt&i&TP*** v&teftEBSOTla t"VPAt1LE$1LJi 'J.' J. tI t hl AIr ',.p -
", .la 3r Ua fU ... baa o eiesae ,.11. tad Iaab 6aa4 ldlY, !, .W4lebros'P,1 1oN.1rKJ.ca'I&o.- J; .,- "j ;' IIOI. & .1JRO.
j :: .
,, :' 'Kfi-OUA-iTS,"' .U ,1 d 'Tuu.ua n.UTlI Ma.nl ABM B. i : ,
n'U tt1 UnawUw
.' : ; .i" YY6t-rffYlttllJfi I > ilttl\t". ..tesde ./ella"w.sUkrldo but : ;:'bde, \ '. '" '. .. .. .1tlbali JOda.andAaoewDrT.flan.iai
>.,. ..lT'i. .t J1' i1 'I \ Stst8,,'to_I th..id V&111... U. f htutst.o, < 1:1 ; ,. SNOFB ." .
1\4"" Rkulk'm' !lairlrt.E'1d.It. 'h.. J rU' Ufts :I J._,.11I81.. .(F.tiiocduhYII) rv York.u>dtMMli ACM pdrted.l.t1M U 1.Ia<e. I a JA dt l=TeI""tJt Mt 0-f ...?a.;.: ,.' .' 't4t'c. .f 't'+>"rBrr8 A.\ ,. : ':.B'-hm1c"" (S''.LLYPliAiroY

.{ tRTbMfel.lrat.w > Work,or tnra..hi.oint lV lor,- u1al.IbitrtletorferM.nid a JM- < "
A..abadAatt U d w4 Ui 'AYA
: *> fcftri nt>Bprw **nnr bill of .ampI.LM ., 1l OOMm1C nay GOCIDS tr
1ir rw-' Iboa shoat Inbtbhale.atyn..Iq1 EssrQ Sl
1 'fIl.rur. within Jour inoolh* oRV: v&t door ..
sy .. .' pse.- ,,., JC fraatnrMtaa.aa he Gr.t Imre .B?raudxlKM
I'.I. r-wi b. 'Aia.lkJbw. Ml ytbI.K.o.o..t.albs ,
lkkm > ftirtlwr ordered >
t ...,.. 6i s''fabinw.. tnU rolI rl7r'r .hla"'W.. ftII. tha IMTBaMi*to p.blloW OM WuPwniiit
.6. ; t-.O-
A I. auun 4Wt : .
=tt/w J. 4'i tW Florid*Vntoo. > M HKAKN.L .
inW ,
.H ; d ttpr.aMrta idl +
.11fn tdDIISSIO't 1Unt M..
;. ."WUI N4IOII4)j.,.AI ,,. :1.ftd.C IItt D.O.. ". hllbu.o* th.aanM. I* Ito 'h.-Jt' : fs tdttk.
BBY ST D""VA1111rTr.IJ
K.v xolaai M. I [ La .ab.roarllelsf.atp.I.Cbrap b7
,"'k! .' ,., 107. &&SSSSSSS&. ...cu..c.J'r''I'.lC'U II..JI ,; 1aIIttW.r,t ;?.,. .!- l&..$diI!t u0Ittf.2lIawdY.In.' ?hi.l.a. ,;_.: : : : ::Yio,::: : :' : : WILSON. 0BlI.o. .
tat
", 't"_' .l'I.tIft..N {aan teojimrat nndfTfUd \Iratod' tlb on- ,: -A I..z. ; '
< ; aCF. ... '" '. h"
.. 'J nrdaot ? dM4 nttmTtewt kyMmr 1MI'I tpr- : ;" ; I
.
". 'yky 'Z.na.srsetlRw.waa.ai.d NQTt bE. ,oopla .aHMrapWM marrta ,and bs st O,' ". '
Drags I: ,Meditt2nes. ** 1I1t1llot '01' i NOTICE.i .

,".'.'":,.;.. Q p as1F1i1tt+.M/s Ydn.r.. '-,t.ki"_..abs.,.I A 1 nrnr1f 11 ,.J., tROBATI;,' GOD1rT. Al3v L rc7 C {'R'i'. Mil 11di.rlr..senola hnpMllaMiv hr(Hjit jjini ft iJSfc on,*abaull akMU ned to .ebbb uhilrdi L I..".. .,\....' .' ..'', .. .. (<'.. "i.. .,'" .St.,of I n.dda ., 't .
.-: r.&Mnt s$ i boi lhf "."loikad sod tad .
H p.
:= bb.ortdFef.a i
,.t... :!'. ''tJ tia.altathi .. ;. nar k 1T..! iqnl n"-._lit. R \ ., CARD8. c1a. BC.fe U-S
,. ; :1 i f attl:4lreas i t uRt Meb and,/ UAfynddi..3 T.-Bar. neet.aaelpWltybi. .. Jo 1'(0.. r' eftttii.Is .I, Yt.t 1..<.. : is II AS.sbt.nat.bAb.x.
'Plltt1. ) lilt W.a!snarl' b. my'iUorfU 1u lJ .. Iesnly''fJUIIt4d. ba.-. ; of 1rms. 1L B.'rIrttr d.e.'d
} .i1jL.A, y't ro 1r 'Tt.. .. i 'u' .' -" 'Ya a0T4WV \' Ia... I U OF.LAAISIi.CTRCI'L11Sr. ,of MOd EitknsU tbeM.a.4l, ordsawl .w ,
Bvrltt.'wtrck ti M Mi4 nihiiMr 1q c-rt
.
; _\ ;.t .; ,y"Il- fJ 'i; AndS&tr1 $ thou...CIt .II M.ard.nd =: : ; "JJ. .. ,J' prnon hawM ,d41. ie.t std- Kou ale W'tet.s
;; alt.lT'. i.tIotIoa.AaoO hed In u..t'IorI4..t'hl "a as --iblf} : /6. .t Ttubaw tI.. .Coati... '
7
r :sHERw sA1JE Sir'CI--f' FFt.tf. ck ooTill ,k by vnti4ah Uc %ijt*Court Ole ldb_,,1181I esyi.eNa "

: ii: [ ", .. .i .dOOr.sddMtbsppMtadfr.j(*>4 k.tor all.."...e.atAtbsdde1YMbste.1''Duy Jtri'Jb:312 j'hfSi1....,U.1911 Jt'ttI., ..) .ML-' lit..!tb dry

J ; ;'J.+,S1tyt14 ia7S1'ANSrt : h OnttIIt.boba Ik* 'ro'DE.iTOW'f.& DITORS. JAMK8BCRT.dittvdnu
'
"< ,., ','.JI.\\f ''' '' ;.' ..- = t. of 114' .lit. Hit. llcatad Ia UM ERTIFICi S.4 .
ts.ntyq1ibtb iaby
1
> ,. : zl x .r. kC 'otgwp
1' ; l .J: c ALL Qltaokpe .
:
\\ l' i !: 'wM.a Wi' OEst I O1yAdt'uii.r'lf ,otaad'biAk d,a.11M w,11bl. .t.i day tedVt's1Lb"I 'dq.4_ty i 'lift 1 ia4yb I ./ ,.,:-''.
1'i" 9N.sl tp.. ; .. >. J "- e1.Lw I ... .
f T 'to 'lii"UC IUF
'f.:1 } soap.1tl dod p.pnt.iatbtbrd.1.tttb S.
"tj' ( ', *.dpt2tobsl.DunlCe.ay. .. ::1PO i.X T, COtJ .
rUt
.
>n..81.,, 1t .. I .L.J..-t_. ,'.' -r ,.., +tl ill.af'R
r
-t', '," .td"'h- pSCARRANTED ... alu.. b1t.Z.tU wN..ylsdMaldttA'pa .1" ,Tb..r. +F. +A rAbssa., >. ;1
Faird 'o't '{ :
.Weir1. ',
'. : N d* .
s.q tit
lylyMp.p ,
l .
".:*''/t 'Nt.. .._ ..oldt!..pIM A. ., ( ,) t .IIIIW.PT'r:. lOTIC1E..1...ltrt1t.tIbIY.o.) :otrr.; r .' ',''V''f.ye _'::"t Ad.rNMRlf17.'" ,. I ',:.t1. --' ,. "J',-N' ,I .,. $ 1c L* bfis.r.uwt i.ly 'aenc.ab.t.oabSDer.a.yM $4..

> < l.; .. 'I."OIi SIX i. ._ = '' !t+tdAalrb Rtmrt..a .J -r .
''**:,.-. .t Dr"v".A'. vC': t I tbt.hbd.Ioadtbey4. 4I .. ; 1'D iyf rt
i -:- r. stun. '. f0Tf fA '1 O'rI ER DE .I3 i Traz aden.1J.led>D at bcr prr.-ire
.. .;-" .i.sAspaeprity tMrrri&.ia .d t '!1T1LL A tHO SO T.' E' ,. .f.I Fi it.a.alld wwbfl.by MhhiIottlte butlt.tio.af lie
':t'iVfef .. lbs J.a fy lldl. t1G, Ab6.iMplfNstr.i bow 8t k .
.' .. .. : ; : sad V* mpiiwt w .pp.r
:-. .,1M.. .4." .' ,t' ', 'II. r ; r ,. .e '1 .aiP mart plMd to WdactanMi.tboraui.1I1n.ra tkMpn.cfbodbyhwaj
'" .t.e .pad wMrd.s.iMl.w.i_ tb.d M ; : t 'to'DEWr6Mim, DttbRS! 'j-_ ., : d ..$.aI Wr .'dataalt..l ,
.- .ttb.0l.tY00.IstWebale : i .1 DWtYCfPlith.
:; ,ARpew.YngMad.tgl.WRbiiteyr MrM ,.; .: .BT' "?, t Ii.t.. ., ;
} .
; \t : .
oti.d.pl. ebtiaip% Z4.rl .2"\
i" : --"Ie p'E. lZiee.th.llter dtta, 1'"lhppl1"1Ia Al 1e I.1 eI .a
.' 'r'r,'z _._1\.._ r.trl. 'I..J Jad.otPryawdp.eal aD'. tier .ten,. $& ttv.d. .. ., Notice :
std
):'. : ." ,"IrJ.U.4v -: .,. ..y utdwaae. so 1M .01' e.a tbn M y tIIt n. a r- b.rtes ,', .a.X'L"> ; tcr ois Creditor.ALt. .
+ -l.1I"" 'MItI. i::. ulf.o.tb.w.dltdtbWatp.5 .5l.4w p..a l4 J .pa..rwN b. 01 cbod..1.
: \ 4t" }!!? ,
.. .: ., in.
; -.t-t .'. Alff.'kyi4T11btAwma : C4J.VJJf lstwpr.l'fhfaelb.dM.dMi lb.daa.pmsatl.d ttboMiMI;tatki*OnmtOanl;dnairl sii.1t1lesmi w
'r'j' .
.
t.f" .
v. law .G
; ; 1 .Vl1a tar WIll Wp.1ra itIar.fr.eolorl1rams tb..wttb.aldalystal all .
\ 1 : 8 :if ou8: EJ T.'SElroddgo'$ B1o By .tII7-td1.-4', / -.A.rA... ,A' .T. s$+wtalt4.rwtq.naqueaW W',pi0.
:
:
>
\,: > ,4fIU"II7.-1D1 ." : i -,1b a_. '.. ..taoI..tJuniou
.. -J t E'Jiile'P1i mallwo t: & a.' iti9" pnsatwl b q.tltltaaWsa w 4. pbdd lit W
,
,
: .lfN4FACTOftS d1Mne.r.ry dtq.
b'n
'< : 1.a-4k-baaW'l1. IfrnTt Dirlt'IpC' T'tiLtYJ.lSiaM.elitsuc/feJsetrpa. :' "; THi 'wuivitht"9.4 ,'. > .t:tlf\fih r ': J..Y" rQ for

'.. 1 JLIWii otladestiCS
n : #. itle4 > rIWAVfXZ : !- 1 :[ t ri .
:ta .'. ,: "?11fYF l". +. u; .: I 1, e'w + t atrlk. -
'
old S.0 Geend 4Mezchantsab >.-A' nitflMwrvriathudaB{ tJIT '
a' "l1 r.o.i. bwtwuh <* ow 3JWs1i1& NIhGs
!
,.,. t bwwp.ir.e.n sp..taa1 kw.IrwW ,:.e.h. *.T.rl'e .c .y 1a.wtp*ian lie sblhstt.a k.t-.3 iaG_
a ia.j wtt.Www y.r.litAfl.aabtTtt.1. 'h. IIIIl bib pn..0 III fully
-" MabM M J.:. diLtttid. di ..Mr'acbltstsud ,..,prrnirt.. '
'NardrhaL AIu'trw..t Lal fpiArrly : .
fl .yy ', Sy. ', raxE'
.Z pM't ,- /Is .stae 1 a ; .- tlwp' .. \ b': ;
-
...* t7d '. .IeII..IoIIWW "Attvu
r } i" .
'
a ot -
:
: D.H JCo. .T : "tf'IW' f. Cbreta eb MK h. ..i '*
w i 1Ia4aIpWa ,
I
E. ,4 -r !!n r.ir:; bM.A aidGet .,Maid. 'lIt t;rLts1bliiOrfp BAV&.tmaA .alaad. tbH' .Gaa.
.
.
,
tapeS a s.dkLCuh U ttw jben : .' 1' Ld '1'Ut 0r4ert.
-
,. ,t. .. ; ?{ ,/+..ik 'af..de.a6l.tp.YbRIvtwll IIr' yLIYERpO0Id''I but, M-

*rwl'trltIIi.> BTali .. : '' ,

,'., .-...-.. ..'-.. fi .oF' Ibt'dti ',_;" '\. l 'f ." iiX' "J' 1ft..t "i

,. .._ Nabard I. tYpfaem.slttr y u ,. .W I > a..irt.u" a i4.- ..: .\ 3r4 I -?'.,. "."-.. 'tti. .. '., ..

'awusbwN: m t 'i,. a ,' f. r'...... ,THE tTXl Ai1OUD, a AlXfi ,IU.1IOVD t-j 1 nt'-H.- ,.U1.E..J dVtb.bsl ; .
f > : )1'. y57SI 1,.k1Nrrgardldd.sad .
).,." .* : ., ;9f.?", ,, .. .,00. : 19.aria MMay..p.ar.oosuasi bM s.a.Tx l.'e9LbM4 Cot be-T ri.,Y.Y i.rlwMitlItI.ATmadl.adltl.aMd .
I. YClbtarl.wlr. .A.f1lllJ.
.
Ii .
\1e 1 ;, ) t. r .-- '. I. wnopliaw ..dOsrtbR.a hi a
,, ;. I; sl4 ". .
t.mllltl4l7 ,
ilk -a-o..u.\a.aawit T+
". :', < -,1IU/AJ."fI1U1IJ.'t ," tttwa .I I0- ::An: c;.RACE k CO'" I' > } "l'tiJt+IixU .. pw1asl..4v..avldMall. r .
to ,, "j I
: ; "tlII u4 nr .,, '\ ; -h. S. 1
: 1
,-, >., t. t $ i(1,,.'J ;1rm LZ 1b" 1y rAttInAU4_ 11 .- ; ; YBslmugllA.ThMtti : ( .4e4-8.krd:-_ 1.' tretit
r' t.cIn l1 f : ; .
t :',, &J ''n;. 1+ -' },' !'' (4' -'t'.o .l\{ ':! ".Jt / itlJ' : 3"1' '1 aij."I. ,
: '
; : ioiMidiiii. t ...d
r.
'
'. O j"" J ; :Ii Ii'1f.' kif ffl 9. .- 01t16 b..rwl4Ub.bI. ,
f' "tt .
"
41. cu.-ffU: O.tm i
': ..' _'; '; .. r 1i., JI r UUDfJ: r..1A JC1lt r".4) J 1'. 8 '. .' 0. .;,I.I t'o1"t.J"I..l.0.IeAM.-' RIi.w._-,

_
.
.n r.hh
:' L
i..mlill'
: : :. R..cM.Jaj1 Ux ;

,.. .'. ; .: .._ r .. gxlf79 brtlbfb W swkL.rar ga t ,tlrraro..or Otd" i.rr-1be prempYf. ,. ..J ,Va4: '.," :ta.{ft'1.btI aM'.ell,"ollAM'.u.t lbes.d 'C+gflptlllti ,m ,k .. r

&OLf .'
'! W.ab.atI4.t/pf16 tmWda4e' hrtHa.l4d1t..IJIIhUllak. t12\1. .11'"d''' ,A. D'
':& .ba.w.- Iey.n. .. ,ILJ taerhaftbgpgkj. .,' '
') : '; .l. .:'r.%; C'l ',. R'Y < : 4'ft.J'-Jf' i"-.J Hojon

: '.','.'. :."Ji' ''v..rr". ,.rr,K W., .. > + '. 1.T6Noa Ytp .... 1I1Io'tr 'i JI,. .RiiI R'BLANKETS: .t e'JrI,3 4 l revttrLL1t. ". :
:1'-'I" oOta.u4.1
:;:- 1'l' .,.. ,. : '> I O B ."' .".. p. .

...', 10, "., .. .' A v 'JJ' 1'D. SSSffXS&SSSKRESS ,' ;"' IA' lt J ittJlll'iJr;{ '\ : J ,'. : t.-
,
t. i
; .1. ft. "M \ \ 'lj 1j"J.J.
--. ;ljs 7Et& IW lOr$ .t_. l1rt_& : v .
; : .".j ;, ., lti'f'ICCSr '' ''e H'l';>' ) t
.
..
.'" 7': ', 'i, :, ".t ...- :. ,, ..' "' A j'" .' ..tt I I;% ., ...uB \1 .. ," > .JJ'

., .. ) '.' ".. cp Itrtt: ,knq dew w 11IbhNtiI. -, rrbTAtYfl1
: 'f1w-.1.yN "
i
"' .. .,.. t" r -1- '" : ;': : t s
...4p'" : .':' 1-:" I E '..;". ..'4:. : -, ; .. .. 1 verveSIi11c1t
: / :; ;' ': } ..1l1.itrz *., qIl.cJV7I.,1i '> tLra 5V,# aft ABOUSEA ; :',,. :'' ."; .

:y?; .f "w tf .y1 irr, : btw:"d.iae; !.t1k : ,-; ../. J.,.. "

,
.IOi.toll. > .'
I'ii' ,1 .. "'" .:. 1t "lA
; J&tl. .
: ":'' : .'tt.-1-"' .. "II- -. Jl .t&. .,._. I" t ? ?Fa a- .ta ar t.",hl 1 ,tdyopallta.t 'u#tj. iX. TrI"I 4.1..6"" ( .< .: -'. > .i ;, W'.i_ I'" Y' -.:;. T! o1cot!+cx ;. ,
!
.s r # .
.3) .
"v''. ",. ;; : :' 'B"I'jp. ."l"IftV -:4 r >, ''J'WIM'LtaddMiri.dMeWu J.1'ttr' ', ..'''it( nwt t ''..J'. ',"< ';. i 'I, / J. *'J't. sb QltI mwrkkeIbo.ad 1

:-''7 UJ.::.:.1",1.: shIi :.I\rI. I OW:1. II' ". "{. 1i'.W\ad., I. '.' ,'it4tf". p '."'' /If ': x mM auualri.thY 'i r T01tlo 1

-,, ".I. :T !",(1 'j I', ,'t'r''" 'r. ,-'NiltJ61flf; otboltduat.iltpllarptost..asos.t

: : :, ,,} .- 'j 1,$ 'WwM' .
/ J. }! :tU A, f ', :,\;,;,, ,, Ci t'tYA
; : ., )" g 'M' ''.,' -', '
,"a"-h ; .4.. b'., ":4, ':. ,. ,' d
.1 "
.
,
.
,
.O qti.u .
}fi-(1". '.., .,. .'' >
'oy" .. .. ,; '" '. ri -;i .' < '> .
,
,.:/ i. : :. :? r..t 1f ,
? :;.J"ir; 14';', 1' r.r 4'' ''h'\ Mptead ,& 4'yL. :"

.:. .', *, ,,. q ,:ti .10"."!,udlb'oytttp. .wi ,. !t (N1'' .. WI, hW tW3 .
', ." "' ,0<' !". h..Jo Jllft M '" "' ,
\ ; 7 S'tIt
: .
,) ."' t'
J 1JIt .'
',.: """" .M. ;'tL.' ''Jf:( .'.. '... ', ''lrt1''' .j tr, "IKt;.ttbf.h.1""tJ.t. .em" 1fI.U t ", -t, -,'' :? j t( ; ; _

'f .J' jllJ..t "8r4Iaa. :, o .. .flan.:- ... t .tHt"1. ., t,"<, i. :} .' ',pl. "':'r. II'JZ', "ii'- pii.'Hti.t 1
"
Ii < .. .
,' : .f '
I.. ."' .'.'L. gs.J.f,;; tI :t'',. ,":,ct ;: k'''' !a? tt : t '; !:' }
atalf ; : f
f L : ,: \
: ,: .
':." 'I ; i\"U ,< : t./*: It,, : ; 'if > : } : ;.. .. .J'l< .".ts.1f', '
,
,WN ; ;'t ." j' -" _* :. i ," .. .: ,.. : ; ,', 1 : .'. : :';:'* _. ,';;, .
: "
.(bs-"A'i z. ": ," ;:I : ': .., .' ; ; ., : ', ; -,\ -. :: : ", ,. < "' f. f:1". LlfrF".Sa'y,. 'R f
I f "./1 ii :7'. f }?\ ., n 19 ':<:,'1' ,f."" ",,,, ., < ( ,
; \- :> ,.t '' \ :-
r
,
.. .
r.r.'fJ.I'I\ .' .,. 1, < '" .
..',. ."ij1. !i. ;i f'n. '. ",. ".' m''-'.' ,. .",' 't,'.'.,1.-1_ '..1G cf' '.,:". f. .'.iI, ,


", "iJ, '',.".'. ."J'J i ({:,T'it'f.q 1 11' ;:., 11. "+:'.t'."a.,'' ., .z' I p'.I: 'I'";."' J" ... .:. .-. '.?..>ij r. i

m
". : ijf "' ., J. ., 'f, .. : .4 3
"'. .",. ti- .' ,f ..,. .'.' < ,. ., 1 ', -r.". '"< '''
,, _. ,.
_
; :", f : ; Ji'1 _! __ ._ I .' oU."tJP", I1 UI _. II t -

ie. t z ZA ,.,"..J" ; :, l '/0' i. .; .. "" ; J I .1