<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00057
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: July 6, 1867
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00057
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
3r

+rw.+, w, a++"n" 'nAr rRP.J. x : ia" ;.:;,, '. ,
wF' ::w<'*+nv.e.9 ? 'FY71 ranav.n, rradxxw.au6exe" >rardtL.wa A''rr.>.a' ,
7 ss.y y
: ._,

r ,
f Rty? rrKi
r $ 4 Y i


Q'y r 4 7
C i ;

,
-9r


'.! ?7 r. 'I / i's' .' } w'a
4
l + ?, ,
a r',7CCpt r
} .
emu I : ? r
{ d'dt. 5 % ES R ;
1
1 ; F : 1 f1
.. -
"" .. .
f' 'J' ';"., f;.'
,
.
? ) 1<1' ,. .. ,.
.
9 "H' .
T I.,J f d. ,1iF"- _" ..w..r,
.ttry5f p 4 "'
y r :} r.x ter.:

8 r1t1s : s it J-'V. .. )
9 ; ,:
1 +r xtc 4i :t1et '''.;;. .. ';f'I' l.
,rt. 4 'p.w nltkr. ...... .>{'I t ;
-4 4 1 ,+ .l ;
.
.,, Jf'
jC
,.
4
_.
1 1 & '
"' ltz 1$ )' ii 4' '

[;. : ... ",-rf" ', ..
"" I' <' t.
I 5- f
*. ; .SW Sv* y*fi*** rwar fib"41tntxW' ', '' ." '
*! ./' 4 = c : ll
i ir JF 4 .Iibtk '. t ..... .
htyg 5 e. >ad taItittdM J-J't.
: ii i F V 4 itromt41itlY tifte 1J J ( t; 'fo't .'rfi;: _"';! ....! l
M ,
gA'r : .
aR ma, i fJS 4 A ...-;: : JMe.i..tf. "... ''
5+ v !(; ;; coil ,, {
? )
( '. : .
t'r'
,1 idet bei. = '.".;;:::'
m ,, \ lo. ...... ... : ,.,. '
'.
.. W ._. ,. :: : (
.. tl'
.) .... .. : .. .. .
1 '\,! .' "' ''' ..., ... ..' .-
ii.
h} : *is '" 13wRt 4dtf S itt. .. ,.....'" .. ,.;; ;; >&J< 0', ". f ..,'
.. <. c ,. i.
I" .. .
I"a Ite rf lr4$ l t} $b ttei 1: i; dr'Atlt ..r 't. 'I' c1".W"U, : ; ... ,
. ..:'v <
? 4ith.Am :.!f. "" '. -f!' ., '-'"0
ZDJii ., l't} 'E" :j t. '... C t 1'
i Ai in""t" ie.wrtbeM 1 l 1.t ; l1"i.;
t.11

ii-siiliup---.I'-- (-<. Jf'iSft' tiei+. ..:;S' t.'ti...'. .' mIq.: .:""! '":11"1. j.,. ', -i"$. i'4'.L\.i.' \":r.....t< ., > ..J.Q"II: ....,., ;.,'...''.:,;'. -.':.,'

ttetltw >di _
T S h
..". "
; is rr M. ..... = ::d V_ ,. .r. :.:.. ';1'..fJ..,.
'
f m-Intern ,;'III lL;' t4 .qGC'IIdI J.Jt. tit.lIMIt. ; ; .
rt faAKJjjgJfff.i
> L > -' OGI'nIII '" ,f':'' fId..& "' ":: '" ',<;'$
tYrtl;Irti rtwe t gr? fGdY.aelio'6lli. ac ? ? .1'41 \ I\i1 .: v ".. .
bi, afbe, Catifm'n/e/ .HttemonFfcfraS.ifewttodiwoJing mjtt& riot",,J oooatoa tlaa'tlttll : :
? l .-.t..w...... V"
'f""j .
p .,, ..:...... ., .. .r e: ..'.",:,'"'.'"... ..,<. ....,lt'-1.' .. ........., .

'bti5ita '-f-; ,.. bidyst il N.'..Y..Oeeeei'f ., '
r+ fYttitxptr' of ,p.f.\o.W1II..+S1dq rr Net4 v:abi S Mr,... .
._... ,.. Uj. ""
.n .11
& ..1...$7Uei. .: .... t' ... R- t.-"" IIca. riCroil { eieri .... id" !: ibdtdet
it o Si :. 0 Wir.\ 0 art n 9'Iti'k1' b .
taiorerbtt tu 'ki'ba'4spueae l&tJJip-- e :. r.
y7rma : 'i i ,
"* .,Pt ocher "
thtt h pbittapaofth.IJJfibi i" J&i4111 EiU' '*"" I;
:
> r M Id tbtwiq_t bideded) ff'J.J r ri-.aantrbl! ; ra.l\f"-"I-r'l IL r.tf pt ha".t': .. ,.' .

dlrlaeb.tt.' tr .beA i"em.nmgNf.; ;of .iJ""l" ..'..I'. ": lIIt'! ." -
oOieta\M't'fI(. $ate=1ir' .. 7 '
tUe :,
ditgatttpdntNflatimtBnflbodttrbof! : : n. ...tlre..w: : :-}.: .1'

--elfQp.whaaia aa.td:.1 .
tk.OMttitatfe*of .apriot to Uwnbdt*! Jetdperreat. t- "
dR Y tble ie tlp ', liooK tdiabJt ctto. '?t, ?fyyyabr.iatnidel3' .''HOBOtC rtA JTl..( gjyfr-,'!l'1* Zt> / V..[J:1 1 1hi It ;\ }

""' "' H.irtr :".g9W 4ht..b a1RA i aa.o tt arJ odkdrtd rlorm7 bbodt'- .",tw... .i...btUleeathratdlre..h _..""" -, A .us. .'. .I IIJ
J'4r.1.l l' i rB 'll o AlIIOJ'for CreerRitwtfoafd'thb.U :::, (
\ ""\: .'. "
; 1 .rte .... .-,.,,1__ 7i: e i8tete4rr.oJ.I1 Wd .'. :' ... k." ;tiddt <'. ,; "
shat it itLRy' -all'fih ..tti'i.t' t ti i'rtAlittbaelidoiode.fb ilt tsu. .
J
I <
1
rt .. ot :'''''
: 1 ,itOtf .lolfdf'>.lwtrltiOCiathi'apiI'ustdlrtrie'it ; i i1W1I1'1&I''T
ffdi'tI .f' ; '''f i! ; .fg1 '\ JIfa 'I "JIi faft hitttrt 4t-'
; 't t'K""fJC11e ItI fj' 'tAe 1i .: _
tl it, Nt t { FRxr 3 3%' ; abkb-r: .l t = = '? t.. .-
C- -. .=- ; -. ;,
k 01 '...11m: f it biIf.&fIeb: tlleW 'artteeLM .
$ rts'fro tW'; m Wu.-. :J,'li 1 .;
nttfiin ,,-.'>'. rtb+reJttrE6tsdt trdr.tprs .
:
.- 11 O( nW t ft. t .
: t !
s'f
f t, ba.. ..... 'pradWt -= '. .. ..
.4ttt .ljRW1Jd1.'I hMLrapdkttaProf : "t..utbutit ,lIctj.4i ......- .
!' 'Mldwr'auineltntet1."iieea ) .] tnt'iBa>sidrtmdtup dits 1.8r.+uetd !- tf..'t1.8tcreCtt7ti' q 1... 00ID. ,:7tary ;' -
tdiN.Rii lsrNvrth.Mtbllt UI1I3rer !:t1riT Ik tt e. ii.t etMlr et'4i64Lir tier .eoaea.iN.ioYr.rrdrpoH3t i.b;.Rrw foetat y, BI te'A' ''.:'.{ ;.
aura rirlgrettit# Ut'te arttrtdibt', ir1 "" tM' a1;UIa r..wJOeii a\1; $ tlt.K ivetiWUitpe;luiotaelF ad Sate btnitd-.1 ;::: :: :;.
ttb td rt'Ei iw'; + 14arloM6r tb.d it ae4tAi.k ro ttandt dolor iebt Attcne a..m.t..d u dati.n ?srof sr7 cl other dlttr irswtatiaar, ezt muen ot" "" ":ib
,c dN.3rorotcTlt{ 4tt4tltat lie fiottrb" '"Of1UP tu t."; ." I ii It'
plabU; Ii1wdt: ; '
d11C t+t4lbal+'tlr ? fr t ifcWP ttronded flW6ifAri dbaluntufIt.AIIbr bowltlh* a 01 drud.'r' -> tsx :::r.-<$i 1c" Jfttb&r t" fl1I'_:''''''' :.4&U"o&W' .

+ tbo$ '.. I4i4. u iS "'Two tbi.yt eoua..taW I.f.ay j ti botwpittWt,34>< 1tA>:'fiJl'
"prt
hod htmr ts Y.trirbi't tit k eri'blr A:.....:.,;.. i lid ...;:a&'Sfissf
f$ oum r kavraaeiwd t .;..... aw4 sssK "
'," \P Ib'.1ID; ,9i;i t\h4r t: aIUllft-.da. ,.:. .
piogtlM 4; fif4- riIIrMt.-ot.w.... _I". .. te- Wf .t\ilhttoUMt ttr-H: : ; .4 4 1 rad M'.dIb4M.adr,.... JhiRtA... I di G
t tcF ia-.ol i b....... 1> O..t..bt r1wYibitt lo\a." ..:;
a bT tiattttld..orl W ........-ot .ftbe ..... ::1t.\.tac ',+ t;.
,.. ::
1II...... ....tn
F 11II/I,14""" Ii .w.+ .. ,,:':"'
y : =
.
-
1 _
tIi
fU : (. .J"
I 'tditftrbet ..u.ajtM1 -:....
to1Ii tCiW .tl. .i r.b t.tdRp.'I '}idJ
Eioe63av1tA; de atudin aairbsgta""1i :''''* ''' ..1'. '
&q + 7bdatb a ,it' ., :
.... ...
.
iAb EeebB&A peer .t' ....wb -: ",n. rLdnoultt -

tartMa raid tldt of t It r eedfr S Ctpi a4tb.afaapth h1-)tas.J."""" ."'5; .. ;C

& + r_ hart, tnd+wt eriagaatljrlt.os -tilt tebjeetTl s Yt+aled pe idii fiat In order tteiuTQrrdmaztni4ttUbtx .: t 107h ypiM. d'pdsaoa bjofbrait I' ;:;. ; : i"1;
rti1 ; eirat.ad TrRitlwi fotddtqP&t ; .ibrab4iiau aedee abit Irv 1I111C1 ttS u..
? > tardrj ann $ dg' \.- a4at ; l -'? .. I
( 1 !r3" P !A r. I >r# idrltkthaiotutt
ttt"W& ; filer jd4 Ntid.4 pAk : deri.. ot t._AtIb. IIIIMOa Q1awtllJPIIf'i !l!' : l t't. .
} .
: X ...t into .
pmoa M IM nU***** bf .: .
.
r Tftt1lltlh-loCt. e'bNr3".IUotMt 14-* ,'nrua ter: .' ptrrmosat'adtbc, 'tfI W. ...... ;"""'-J
4C 'k. 4df dglxdeirftMtAte ty 1tIIIntCJa..4J'i! ... "" ..,. '.
'pi03it4A Gcm.dtbtJmha.d.'lUqGIIIMlie..Uahill ..bicb.t. ,c.'tJ4."Dt& '
''dirabqendd'nrtetse4egwebIoi .
teat4laore will.tbrecp. an b.taas;.derr -.LItt Mt '. ......... ...1tMIS1 ,"'" I
{ r #... '
$ ai aprsta.dhler Hl1.. ,.. _... .....th, *..s IhiW ofJllfm ..w.a bat ". owrd tbabredotr.d.irpttdorte 'i'> .- .
,t i clea+p, aer6ey b+eRibirotdihtied nJ \. toJ' Is x,4fo "s or a Odd".al WDc --.- .1dotb'bi
&m wutRd'J t tr tbwt N bsiwWbtdibtoioidgreetfiad -' "diabi.iOitw1brit'.toou rlteir3fz.d H.tJ1 oy'ey.ee.ptiea.tiraiGR,:?:..1r*" '1 reaewrtw....roeusaL -1'bidllllMrW4. '

: spNt 1 Qr.M. )*{ ., ...?4fiN1bPv9poR4oaiMtttdr;I\.'\.1 .I .tatr" trrt
.. wI\Ia-"fiie'
itllptElitMlMpelo4rtAaltM ii cetl4pte.rgetdinikMappTdifieotll'ectk1i ; .4.I.Q IIet aiobmtl :.hert: .u.t iatJ .
dtitiwfw, : .i alltfi. rlifitxtwnd a,err to t+tievo tb Monti uitb.objeat oIltcWitJ'> .' 1Nt cue; '.
as ttN lautb kttbi ttq b An1i'ertL lJWwbO. '; :a taF. 'thi 4 artb ..rufit3.dbilatrdlrbnt oAdfvtdoeiettoa.df"-'tM'-.1Ja 1rIIdr..1 .. ....... 4

} tMdrerd' Golt'r )t! : ''b ...' iiT.idU.ot.tttRH : ) t' -say M".i tt tik'Aeor ; ., ;
tr&k'** wdg t1tjn't: ottbb < e vetsatdtbe6r6t1ryotatc .tirt ac esdtarl eoD&ri IItWal drdttdiiJmm Wpt. .
there.'JtaU'Oii< am63s idrvYaS ririt 1: foi 1he ., oC.. .n. .,
dbnNb.tee. tarA ; yak a. tre .... '
4 tl
A J4 Y* .5t / W .J1I .uioi\ .r aot 01"-.l.rrtdturr'charno 4
l ey+oa t63i..t fr. ? .drauei.t rQtb to'th '' i -.i ii bt.1* : ,i iTbe1 4 4-,
< ;1IWUOU ibuWte' rtblo''mrw td { ,
Et4ibrefablvtetoiY.dl
l 1er per "I ;., t. ..
tq .rW
i l .
1 tMIJ .
,
irnr qipi Nt iu" 1b ting'i UoD.tkQS: 1t.i i ; :.trytrtirdPkheitlYratPosoea : .. '4... __ t
.
orbarddctMde aah, jg do edgrinietar ra 'o.tb t4 rot QId -."qlif1..00000 v. 3.'fl.UlI.f; : ; .- ...
:: '< i.
: ,a5f >>a onQraabt, patbmatdr tcdE4u1 ibdgd oitbr.pflch pUtad. '. 'lDt.riWttf! i.the rbei.s .bf sb.', tlteedtrtdtbettda9'teede. fttrgWt .
bfar er, i'vaadw ir-3..1Ai eaen; tliik1 .ot4titi f% s 4f ttw...eo trader b1 IorOPtrzgoItIti" anrieteaahwbic6R r I UIeIr ':: !Ae ..
r H44 Clh +JrAtn:aiian!ra&ut&Iaitnfft tb*Mttfc M K ptrebirttargEtri'tfadpruba': syor orwttllattipdosut : ttkaand x+Prtrldriir.eratcbe tb.
t Nticl lri6ii Y'tbse r.
ea.auy.\rti.t wb rttrt oatrbrsetuqofor {
ik bltl+ +; l I.adeottslebreelsat b, esdytete
tgtal,"_-mee4lsdii nest ibsi
.et a lbtihtcraurrytttirftrftidtlrlraehaecteret .hat 4.iMi e '#b knzia! stht9toi tune ua..1h bas 1M glent.r. f roadr, otls4 staaltl .d' .
t>?IzaanO.t 'to b.l'ldtboftiaterr: It-- 01:1JImdt.. jtltf 4d : ruz ; t : 't!
+ r.1tideelatbliv __. ft bfraAuaff
lee. /
eg to ib etc_411MtW W dItII tbi.to tIt ft7iIc r"
p 11dolr a d'Epb a' rt tdbrkictteetdlt :.UI t > ..vA1.Or1R4 Fttitetloe.t! J .
.. 1Ylitlt7 ritr pf ettlTtlileitthyrid'rpole > dataptbelbttt b( Nltdetrf '''Jo q S ,'i'i'f: itbc, :,." iteatorttbt i

( ( ddhr +, ? .')' IMA SKStS td il1"otbgr rl a;: r tR .
it Fx 4.4EYlhbbnMxT &re 1.1tM'.1r.Ie411 Ua'VfethMfeMMWWrtlh
+isr'.Y tU.4tMddtiki" tMq Br'tnt to rneietettwegmfbes "UJ.Jiwt8t *

; S.U4ta4eu ktip,6tarYiad tthq JaitodUte4tiwtEbowraddart ..If\d..u.W.c nllt..b tbq S& .." .
'
ddf t lit ir R+ pYdzucY"trtG 4 bit4f4giMbetbrcildctiufuiid.T altbtgb/lharl, tSeNbertalhfr llh >** ** ,.: ',>

; : }o8 frti ArtturtdRi : atact. tlwati,4ila.bs hfI .+i iGeo 4tlpdrttltdtl
} $ twakis ,' ti4ct } .
i tidat rr rr urn fotkrrtitfnihet L'r faC b+u btvit .. dettba.dlkwttdr.tnrotwltda W bia db
'
T-i i b duai'Nidh lyKiur ltr ,BG:
.
R rAridNfi ...01 .. ( .
ddt ltielor ... '* tita tbr topuxt
ar .}.rlcnu ''tn. i' tbilitfi0tidtgttdraib3tbi ,odbEr. eblt[ laK'MWHk l .H' fitautW ibi!lido fee,
rat ff >jp.i'!' ......: .. wetletif!) lt ltgrMlti Mone fi 4taA
rotl+ aaprbW> rgi.krt4sIirk1pr fnie : .. ;a ""' .-<
sr -
i
''' .
4- "Etnx'bnbNi + Hjn WwOIWjU*rfMfet; ..'-, _. _. ___'II'ws. .ojl> nwjj, !IfIo iiry.4OQltiitdtWLot >gn A1tNt i .,' J:
_1trswruiobtr tl Mtlr. lard iti tb6d fioat' Mii r rffe n totli: JttVfcrtW wtpinta .$ : mctivitt. wsr,,-1' '

,Ildurtir.rt.tberpt tjftM d yoMAi l '.-tit..'.ibttiagbwrr. ocst*etpeab 'eteddeetaoL te telfeuw
p sr for f ,.ftdtbr iloederMJ4Pfl

lkretftat ,ebe 'rtsid 1 ;A+ettnttr .b tari ld aot.J b". aat : ,1t
t
4J ..' ,, ..... .. -' &"
A tumbpm I! 1IioI" 4- a M
'
; -eodreta ; : ; ; 4a '" )M*. WLv / _, Jt_ ->__is _. Vg---v -- *
ipreit; iiaertl 1 rdd t d 4e : h4I rAR+satbssuallpe{ Y ,p
#4 i' 10. drtlamaM : 4 .. i' -;
'EM k E9wi pt e f .ur.. P".:" .fkn.: tiGi.. .. _.
**;*M' !....."..,.-:4i, : ,.. ifeetl#d : YI
........
fc5S-J ,. .-""-" & 4 :
o trbobtrb.rom eAartebe be ta'
'4JaGed 1pRe;Ord i'no ia'; rd1, tbd 'B' _
.4' M rMewa bt lsti obdpee 'W4.g .: 'itt
'4* j vi&.'l JW&f {C'lWfil rdthr-Uaittdl $ 4% ; I
s < ; ,, y d eotrrst r tET; .... I i
z ,. w tfe>,* .:- i 4 -.h h ,j .
r iIItdlitftdii ...: .J."E''l:1' tb it
4 "i
4 .
r. y R x1ria .brtlirt edtbgF.J, -'

,o ii.fieeiay io gc4b tae&ti ett"fl = 4I
} c' l b t et;tv IJtluaD'Proope W; k the ibrt,iti tIt
k I1apft i .""" t--'
ta'fdrt '. ''e at'SYE4eC1F atar ,,.otert ......

} t : .

.., -1MMY.!1 50' +ii:_ ?ate

a.itelo+! r4 ...'teiiI....$ 'if w"rq.'sitteP *rtda t,
_,....., 4Mt ..
l'n ..- .
gietai 4 4 p : l.r" v *
i...:: f P;

..... fit
,( J A... l' "' .f :

). ',-..,,..
fi r ,{ '
1 "
m* 'l aSr

J 4a '

"i?. *P q( ., 4 4- 43Ka.a

t
dIhs ,
brell: &
i e
;

ib i C *5" 44.r 't

IY' I V yr


vj r
: M1 M
L _____ d
J a 'y
r Sq p k

+ i h
n
J7F

.f J .. itt, -.' trj
''
;''I' ;
.iJ f1 .i";
V-t., ;'i ,::. ;,1.1&t: "

JJILJr r ;;:2

'bh
1. :#
Y
kh .f Y. i A'
#
a.+

j75 r .5
S
a
+f'
1 : > 4S

"=

d

y t nst"l
: : .
,"

., :

-
: 'f-9.t'iif" -g} fS a _
.1
,
9 "
-. .'f :, 'Q'YUW.J'r' "" + $... s .
"SVJ&t .
"' i tnkte
; ,.
'T' .
"
r. .4i. '. f ii"'L,. ; . ; ... .. ., .. I. ..,.._ j -" ( 1 ;
"f-f. < -._'-. "O"- ( q+usllttll 1Rgetsliaa7 reONed thRs . ._. d. .1
._a. U.. ,it' .,h) > t"1i "v, '"_. ._
"
i t .tift!' .jet. ". ; :. lli .., : ( ir '."
"
-
a
.
t j. i Htt\W. .:ltk.i 4 t dS iwfektAfctii'Mvitk '. if ( "g ;fI t f ': fUM. nml** MlMm *im mt 1Jy' ,<
.
oJ' ;7t7 > j. 'fr' iJ..JI f 1nr.1t.N 'i .
#
r "
'k -Vv
,.1I J '. Jj j,taViwHwoflnit ritbeteeGOaMit -ml the .
oiJ tJ' i' '
I"t& o '
'r'c iJY .. .. .. ,,-' ._Y'I.1t' ., g- ,- ,_ :'!fcit\f,'j. "' mOtoetazliiftdfl 'I" --r.i.-- -.v'r'i. fc;. .Ndod bt t,t etlrbal a t? r eb 'JI ; U l(!b rj i J -. i
-.t'1. ,. '
: t 'T.be h
1t *"n'tiu -s\-t ff JJil ti l -t ,: : .r ; 321 : ,l. jt"'t. 11. r
.. _\1 1IUIr ( '
.t .. '
t. .ay3,t'M" : > 'dtlYieeodtle.
., t: t. i 1" ttt .' -t : ,
.,.,' 4. tJ1I'.J1t_."l,.7 JUI"tr. ., 1 f t itb It p0.{t'1ks teaeka,. ti. s.tenbet.c6et.it. nar-. Ud.IQ NreQi. Dilrnri .
< -
i ,yl r xt;, Fk. ,: '. .y.I $j'!na.t t luIll I'.m; t SU1).J-1j1i'J" pin''i :L'"fMi..\;1fII "_,i"'L1{'1lOIft1 1 .._.V9 ,. '. t>ZGew.fCrt wo-Ii11," F!'Ftb ato< Jii. 'tpaX' aete i 4.ritn..rrT..u ir : .
;
'
,,rII1IJUOtr. ,rr. i'i' 4.i :aflbe"f () .y Mrolih''Ojrt@g.t. { 1rbAf w, .' ...
mss .. ; iOaS ( fbrr.1Ie. tsar Wt I .tad l ., r.I1I .
.
} WO'G'irittift11W", ,= "" -' _,:1.J '-: .L .d.alls 1.t+t.ltt.. ..wflrl
1'W' !\ ." "''fHi JJ ti s N':4.: r j '' '.ie ooq.egsottDi. br-tbst intanip.timtto.o ) ? tdsiail apps f'Ok. .n J e.c J ockrraold e '<." 1ij', ''__
r :".pJ.jfi rt" "1". tf, MIhcllook r trlmlpjlalpr itthiiiiier CroaNltN riogt" ..1. 1UIeth o '4"." _" H''dt -
k;"tlcesflimisiEit'' u l l top, .t1ii .t f ''! :iCJ.Jt" mtt> ; + n. 1 s..ktplfita 'bNKkist b ... "II..iIi
'
._.. ;' CL..t ... ,, i' ; tAia :; nd eY 114' l'boI\a 4 t
.rxr ;tQ 1:' L." "- : '' '' -''! .;r fI ? .'taturA4dp k tF
Qttfyr'.spt,., ',n<.._ 'tliBLy\ .. a_'W5 nq 4..th&.I.Ml'_ .. !,--:," ndmp" .t .,msat,3r elp'! -:i'siI1elatt.itJ { + 1MblteiPou ., ,
k. propertppntfaltd'ttbe ;:' * > 4 > L */ S ( :r
'Jt-Ji"iL ; '' Nil \1 iduliueelt'u' 'itutrstiakntfoi ply mw o :
.
fpl.amaMN thateMl-.a'i* Niiib.
.,'. ,. !h ;'J .) ',, 1' J *" ** ,Sp' -*2 M lc th.CAl1YEYdbSSa .,Vt.I' lesetotedih.dtw. .'t' .
pret t'' .utrea'rsbleyI ( ir '
; ; + .lrweBda/la.. Mb.41id.n_ 1ty 1,4Jii IJf tilt. peet h MiJrei.. '"j.th&- ;'.eiti.ass'''('' ine4i 1 b Ued l O! .'. 1he '
-s'Siwarn i .. ''tJtti". 't : $Ias t4at keeqltl.er6mir;erR _.: ,..' A-.,'lltM'tbi1. 111" 1 4 '' td"Gl z

I MW3& .,7vv, .fog"! ,tla4e"Wwwt atstia.1reai r 1-tatD4t.''be le+h oatOGial .i".'.ilY+ild '.. \; .; rr ')it.7L; far is1 ';,ftIII.i.tbtU1'i. .'ue--"h.

}r+i 4t t.raria the1iarddwr ir7iGre'' "fhY iei' 1ja .b.e'i t> .|ha. .&I'-J. "ia tt'' s\iP Jt J r tst'r I eeeh but b4 ib eked the Coateltti.a lad ds snaeam 3! f OI ** .

r yri i' tbrlree8aleu e' C A.Vqa1 H,k' id,7.t6etaZGtprar} ir. ;.r l 1aitifffi.rC ; .., ".'. Q1. Fm' r. lined, 'll1 -wivt + .h ti'H wJl *'
a ? X Wfij.f +1.nyy % m' rf> *' \
: ,,,., '. ft "Gi ,'iFJi ta, "-.!,_ iv-H'.1..u.J."! r.; 'IJI->rfcTrft* "t taltoa.aaras'.".ldg1? %... ;,w2kndiiaydtU ''t jtea. Jf */ :elaelteat' defegYtwiiar! iilDdated i j COl:U.B.Haei .

.. .t.'JJ J tYl1 ''L iltstlightEOfti ; # t Ie.ftdtI ., ,Jots S.. + ablrl7tsH>ti r:JoIua'Y.&m.WIIa.r
"JUCao ".cemo'toar biewlntg.d96eir11efofiat prr.iu; e.gtueerfiilll does'.. .," S DSgx.c.'Deoset, with thf) RFm""oaibe'cbi l'ri :I. C. L.

1t 55mSk S S i : ten t by the frbulolt.n'f pqe.yti.tti a.tuber. ;. Yon r ecrlelp. .HiOo.. '' < ;ditej dlt is wes.oril.sts6etbiLeate ., B. 8I "W1. 'Fet
; .
:
enceA < < >>
t AaE ettbltQYleiiditeuti Miip .ilad Aiali it4UIa(Y. following .J'c.: i.btcb'built-lien tshaa oaten tome dCot 4T 3felatba

K iww i : "inaaethgiiitteFWtlYiio 11ftt9.H.< : ..Jn-p, t //hihielr; ceiirsOnode eosii : '" ': :' inimisii e :"M put of the Coo- 'od.'k.wl the amen.h .

.v !,'F d..p"d tae .P Io?Bfiall.t4aa1.. ai Q':o '8pl'u+4t1 itbYrit"yd f.iWi. Ix : filial htriioi Ttaiti:Tb.'nii'at F t. : thaltF'L '* .l antedMiLoeg bd'- '. .1r fbr :.tt'.t t_;_1, ;

v, agMBmiiifflrfrr TtT-1iTT r timo;ands JMre tjurlmwt. .nsc.eriaala ,'R'F0 itte{ 4hep ta ihs,sodre.ld6 ., )...rt. _4 .riiili. ;, .filer' hood,. tll c'.l" ttindori DOiNII thitte t\e.'.rMI.-:." 'tbi 1ipaI tle
.ru.1.
j ,,', tiLstfe4ta: MM ti( |tf '.?caai" W lit i.. 1iM4tit.liIr.IbilJ" 'y oolsmtt 4i ata ieb- theattrait tmi wewad jtefani OSt "R"Y" t ct i Part< '-m.1"! _".ac .:.esi.' e J e-'llitUna.I fit,
i ; 'lil' dpf. J.AJ .1"/ itj' "'' kntdimd +! :tIt V" EW-WbinrIaallwirithl'ket6irii*. ,".L-- fi.L.pI -
ffliS ; 1' Aoinitine, to bjb6rtlG Aig
5Aii eI.
', '" ,
j
: :2 .
':. hasi ;yea 'ate.. fiol the fo1tn ;-andtarrieL'. : ; :f mr\
:: e !, I tlne eot.rndit Iatr FeV JIM Vtro IrtigftaWtq ,. Bftyeefcrf;ts& ,red m thCT. .
j t aYo4t ,i itotrfbsrlpps'.laptr'tedps beiwK w'At ir 1i\ ai14i11C.nc1Q.04ideach"thptdakellentYrnatthre ', -i dtk\rf.tJMCot Bas. M
.' '. .t h.rtlotgit',Da1jw.,, the Iff.i'tSrcuit'ConrtXadei: ;tla Vt'of'Ccragi ginal c-iiv: ni .fcibrf I hatpwkii i
M oy and'e
: .'tdlptottodtiiihidlT. <3t L ,,., !Ir.l.r. soi'tt llbrL4.trSza/ 4""'t all CCIIi-t t.-.2N'M't.- tof, M,*** 1\M ,Dktrict Cbttrt.,ktoeJl lected'LL.delate. inw. 'htn'pos. 'aaCe&nWr Mi fts***etida nedei of i sgutioo..Ykkb .
t.l''I'i.t" ; '
t a sdanx t .i act IH "' piofa d btedto'nrsndelth4'ncgb adecliaeto.ettie juaidiclSon.TS trU'will iA(Ucii'.next JenedadmoMwhile "lallJl81Ulllimll. >i l f 'Ot aomile _! pasl4' ':dIea cJ..1

t r .Mtc etwcE tre.dmssbet'tit UW Watty Jattdu.et.brhat W'timdbQl'e; dlammlryafeieatil- -' w .,. '-.... :.y"" "" ':t.. _jSeplte.i.C.a OS'>.f!!ji,._ CdrQ"B' 11' .iMt:eased p Set aq Old;.\Iiiah lit dejRo
4f '
-
I l'ithrdw'ef gt lYl'"nd"U'lit..B' 2ofOfU'SoaUI. l' ed a7a&bbi'p+a'iaU' ;.1 .end Io.gaat w b.twtbepru .
: rWo.fladthe'afed eat; ui* wn.glatt tp.taia.ietet'
}1r i,6Y
"lYN. -wJ.i'!' 'L .or:1 .-.i """:U: .- .' lglofluul4tEeritA ei.III II WiIkad1epeopl.aYgne .... '- ,1-_r J >i'eliulaet-wh.r: :ghreseheeri tar tha Be- ," '._J'ci. "; ,,,, .

f .ilIt1.If T ,. l i Deleton' fad.1'rniterl ..ttr. q.....ittNaritY.e.uYat .Sltit, a'1kreirawaresitedttorsedgita itt inpot4ue b..b lert J.ia.1as' then
biti M titOe inperflooniltetti,&i etOemont of .i. : ,'.
tablit .aibsJnliO .w&'l.wil ? r"f : isN
St1teSapeiiattYKbNitrlthr WI ii.bosr: o.Ixtbr.s.kits weNi +ew
.which. hooM M few onI:iMtu nt:4UUrV: thelalplneSsplIe1M41r toseittt.ae.&bjtli.TwYeollisConlmittieht .
l 4 t11BbQ; t sn'4 twrn.ss : 'rJ lfaet tg>hi rrod Io't'.wJ ad coawnttoi; amt boa.oftbiteidig .
ebLeb
... of.4r J ; tJJ Olio -Rep.Wesa" Qsb eif fo'
'f'i &ot rfe.eRe.it ;
... ., .i'.'. 1Mo.wrelced naaynpapijp, .isctoaia'Ue,"- rugs Coneetidoii 4of,tlN'1 b.koios .1 1r. .fshr toiitn fear p thin G Nea1DNdwf *e.wuteon'banL Tie
{ fit rtain widelyr i itknet riItws qhiro j tiWd ;4t1Iell.ij.
I fpenr
.
f1I'9'.wi.Jk.t! .t'lOO.tor"s "c.1 W db.wcsTth. ,d witsttreit'pilieser
nt'Datalcoaptp rye's befit attbe Zaa,1LI .
| gsrrlinni"lt.q'.ojgrtr dol+rqneatdoUG
tfut.ane aiaiosw.eld bi
nd
itk:1 rtggotoi to-
np ah.t- OL ,. or* take. 4luM",frwto' tide eircaJwbth '.ft ;.'Ch1Nei1 tteaodaskiP,Diioartiatenl i .'Iiht 1 tieisdd wa WlW the"ab
1 f's : theirbitric / '6 {idilO' Oj 1\ f4 ril'a19') t '\M :irnritor Ql.J' f'pfiettb+Ri Cnstgiaoao-i iI ken'.ecm.ybanlotq "of Actiottiptwirioct of the drain earp ,i; topjwfwhiU'PMBHJ town

:, ._. a"ll.J'e .=. t(fit;;ttt449 ps l hPri".ti Ft+ ie y,s reW+ p&."b'nraaatbdttaparl4d.ebilstisada I 't\e".'Gidyodtiori ioIeLdditt'hilakwegtbf rti3updoa eta rsiolOdrre' ontC'61sedNeeeadtiatilry otkaitliateetiea dt tiidi.iUe' .d, ";dis"t.. 3 -.
J .trtsxwpv.[ ath.: tge' .r11-grin. + *_b ball of tW '
aprooioisr.e60aitefryrIbi .
ia nia i On tbe..w. .u.nIa tbehig-
? :
::1'" 38. lht ',Walt"i re1l j t'wln t t. t -, t" .M iid'eal it lO 4maaiia.:th.et'A6ii .ae;
: nIIit.ja oYboa iwd.maa
;' J' ''.i' '!:-' : "." r. Ii' "" ;- \ **' :Tbiobuuon naiet>ai..YieaUoi7a'ori CT! Onritindiiri,, Bre ga r
tdudl'be"j" > + gmo 1'J r 1 ii Oi Yn1 {1dJVt bn' \ llfbnliaiueeirllitteid'thq-''IregsC1linwiiripiet.{ : di_tM.t sql.W.tbs indtbliCaeteatir..tTUiMs, us tannot.mb
inP.I oa&'S ._
tr '
r awkim 9II1
_. .
,, moee'adait
7.: "" .i' "Ft. '"""" safvMnte!tL afliatboan.idee ofna.at its.4.11.pt.It --
; ,: -1; : -o ; :_ tay111f ,
.. = '
t +Ksgert -iaaPDti.t.. .QJ ,
{ ." fir3s17ttins",., rtrGaud.'efC.ptr CD bi tirppofataient.teen :. 7 ar .JIt._ ? i ;;; T .
.,_ b oe'lwi .' t./r/im1.adieeed tw'j -. _5 -
x. :..rf F Fasty ..W41iI. t,. 7"-' 4wfuNT tto'lniithtte; W4eidtadelbr k them.edng f a iakbCol blardJecMey b utdtntebeCol '

.j :. ; 6r: r'anaidiaiaiTie.deyINt "l'ett.; .. ru nnoniesoad'abekd':' Tield. ; llitt'sjieottti'ai.roal.7.1 :, .' .' .is.Y4.ef,. '. rt., ". ''. .
t f ietitpnssadalppiw X4 : itrienll Pet .1111-
: inurantti.: Vent aetbe khie. : 41r. r.rTs:1S11.
,. .
lhubeeuthedgitatk- ? c.u. .o.If as
'' Sri r" I '
R ai 'hnnNiietahlthettocfoti
t A's io.ftna.rea'i"tichnol.bIlly, taI roolveii -pj.Mtln "*C&Q.1t.a. l 1.'ha ilaett.. ON ot'Tnd
., It then ,.Ibftt two I. b.rdgwe secosr wiyb *
.L_ ..
MX. _
;.1f ;1tbh'pro'efiieb : :K (.j k ai Vtco lV k< i.sad two Reentatws .bu'cb aeu, .sago M_a M.ltI< >Utt4lwiPd. _Viseid4drie.t.naNt. i". hold tiJb.o iisi-'TW' rtauitovt ,61"tUCUitt

; ., t 'l":fJ-"T1ri jE'4'i! F:n;t4tletttt tt33etaaeih.tbocougbul a0 iilieilPa/rioggoYtiotai 'iveele eledoBU55... > lUrt waraly iivor Ja..b1 liratiia. 1oppiied TMrAi.ii..ef..: tile 'ad.I.ctiaget.

:Ya, :,rentttlia tha, t tM+4 r't o iatthat'rfl' i foedraaaui 'l l joteiLis1a1 fired pd 14' Otnptet._.. r.1 1t 1brtIo : .._ i shtibait.Iq; ''Ifo;MrttJi '11'- hit '. rft. t.Tk.bbr. a. Bt:

] .padeca.>deattiok.; ''In. MOM
Y, ( ijw*. '-4 ? : r. riatteuintt t>x,9rtu" ,ia4I.... ;. .t.ri. .t.'..+"" g .;, ? "*j6Bttlfjt ... f gam.'J/C. :Or Joy;Jotm -, llgiYtki.Y!; ;.i.bcI1IiM t k1Aa tiirnr .ta :les.feat.tfb.8aati.',\fV.nqport' M rapted,
'
r.. m'h.,. u 11, I L : Git>itIr: ad tto pekeai' ;UiW enYkf.e sideb.eecWiNio !YNil0.W0 ofOol tb.By4mv.Ir.Ra.edlp ,
'Darim ,
t.ll ; w.T elait-rTiaeloeaet : .
VeKedbj.lt.lfCArneptlat. ibatp.pord : 8iil4hIOnerNtueilZbSheld ".f.IU.. '
,3tato e'd.libefosw'lttltelf'?', TiWiScitiytrHai : -to* 1i" redted i infrm4'to. ; carry:!:the nail'. ft Committo of fi.W .oUt1 Orgenl- e.thew 4th .tI.tr"dPogitee'Ite11'Jb..tecteianlticiblesr. i' i.J'. MAgjFri'>earrTqutf'ibeBj.f
i -6 t. 1!'Ri'W yf r '
: t LkMa ."rv/Wf-. -.it>..;$* i;:dMfa +i;.,1 I,to Tld.e.0. 'W1OII! a r'wail ylf' awas'l0. aim 3li emdoa-ine.ereil8ed'ud' aurtted, d LITgw,tboedhresmist"R .. I '." .-: r":7Lu, .
&2 3'4pvis: r elikil trip+ t g OikpUoe,;-.hli!(sg yfarkeeet111."rktitdy'aethree 1 ;
<. I" .i '.Ii" ; ; atbo at'de. te,=rlieteiipod tbi''Chlii ippoihedth.6ithiwi iW''Wtt..ii'c.. tee: peamat. pri.eet.JeiA..trbbaa bk pt;
43tlat4tltidt-dehiidbZt seaietri. .!Atq''> Wy t'elock. !Pf, 11L' ftna' W *;'tlamattmiEFrgwrd>DLharx7; ; i ',: : ': .'tM iaiii r u.i '

,.ALE Q uno'r"i'iL-r.2-I' ..a.".I...:" L; ..waa tY ieeaztbe t.,. next,.d.. i"M' t ;nsst 8pe.rGg. ;$:c1 Deasdt'Jf&i(00.1 ".ilr.Omfcin Deweymaia alti>red tlttllaCti\tisl9aDailathadadtgii sa.t. dO."p"atirla lP"-ed
'44 Hands-asbatwl 1a,6oad RN J' k .1-"r \ S'' '. +ieir ,te'af
*t it1' ..ayuCoexaitirm.luticesrplied R'1' 1 Wm.J1i.aw; h SSn tM rfi..l.n. _
; trr -
GMs iIYCY}i rrYnYsr1r.a. ailsasoedt'ef : '.less'pspmPai ; jOith of&: L1'D..al'tlleaimo said it'aia.emi .d,1 1Ihatih anti tit dd1'sbia f :thW't CietrwOanieQiaieeted ..; .Coauaitta'. .. Yt .ilEnautiaia_. to
w 'h1 .
I ; mo* i S .
4d'7 ... .t. ( uir'ippotrttsw i Cctnmhtw of dwoaeBsM I the'fpeopl in nlt'! ii_a.Wit .tep 'a\I 44.r.l1ol

.t-} :t 1 d easirttutle?l.ef d r.nd._ ..i..o..7 iM;;t:-.C'uiii. a thatlaetie, lisladwbotb.isyisg t w'.fet tiegteet.: 1 tk4"'icV taideboFenahi al; 4 the 8ht C" .. tiqa'e.w.. at I Mtkm#"*'.Iii'rf i utlertissa 3LtCoautllhes.p4+tiMeewiatfi th.

"' i *0 *1 *1' ieoatd' MSpi"ieJit :fluU ihi titsetL,; TaUali iiee ai tlt.'lltb of.isly;;: 1 thalof r iilf. biid'tktpthiIthipYrpe.s $.Iilr..lebYr9M"tepw'ieill. '. > tit "
,,, payttisttatl,mivworUfabettt Ntf. ". ., .. ., M :, t4 n};i, :desired te' i Vie:word.betbid i cik.t i" istieez iiN.eVied"kitbee.'a'oYew w "-11 '
Dada Wnt J8th
to thrd.8it;bid the d daft t&tti tqtk.t i;iint .ftt t.nu wkioli sryir4'th.+id.Ta'Cof rUt t W laid alt'tnlydoq wu j.L ,the'artion' +u.h s 1ip.apr4 aaaodwg [ : th i 'i_;. e

I : J Mttttear' ,cWmlttw'' e' nJWoa fartl.e.esTnlllo b.daYaidid w.r;it ta'i.'ffliWti the N1.. k. .L'. Six
.hhe iepoillii t' drislie'faerpno14 :> :; Coimtjoti __. ._. ,
___ .. ; .
t$ gr.leanatp 1 1dEf ,, '" 'tio ..di'W4 ioetM:Con : .
i ', .J adios. H>4"lui :fmiib.iia. *% .1>rt any .elf :inlaebentlgtt.dwTga.idlkiEtL.Aiirita .
--r.-.v -5iJ..<'">r V? i rkii* : six anite l ,,f rdtld eowse4th.te it tie atLof "< of .'. -.r-". : a'iW' .
,." ,# ', ,hi'oi tibir motion.-.-.fepMN#Jwrwi.ft teatiori te1osi! 4 tnepo .as f eon.iut tli.iYpeAie.lirieYsi "
< 'rl
piysleaton't G tip buol>yWatt lr' 'w,.." ,atpr'r;;"t. Nparotu, t .9fab1'pfieid.'; ;%said aOu.tnwbU in l&Mnk 'ipd tawi'fin.k c oeeto.blelifc"" "f--_ _'. r-' r. erhiilltls iiatlits dtliCneaidlee ofsblb

: _tdt'' k.d'i farth.swst.rbtiiul I titan of hmey 5.hicti I raigfct;''be prated VT c.11 VpSjaewst.liad'' e:7iie. ft aa, en.3r.e iiiol.dr'':'ani

W, J i l.Yi ri .t it1\JWi'J.fV'-! Lfiatr 'and 31r.7ttwwdd'il.otoglieboit I pOdii'avi4o i.' H.fort tbCntOri. RepYb1'e uP tita ittM' fkc.a ". :,n.:1"t.IIblJt+tllees.if.rdesttar

arbors+#L.'ittie7cK1w'Mrde .""Wntin'aod.in'thii wYr1 ling,.'au W Wn i.wet -. ;t .$'AOential:+o'ao91 :.na tepaelalaMitl'a: i 1" '.

1 ." -J' /f- by Moo.lIos ant Rim.edator,Comrt
3 of h f hart p par M tr4beet.it tilla.ae sae Wlllt&w. 1t .psi for' b\d Wt thf fta'j'' JYlyior thsperpq.e o( the." :p. tlly, ,.,r'_._, u.< ;.. -r..' iftf..1

ir6s : t r" .. tambKsi bcal'itoia'Iq' 'jng'dejt-jwjai.la, thi.Pute. 'C arwotJoiiThiPri ;; .wes- >daot yuld tg W"iciitat: aeto tbs, iaMowbuthfseadlrg,3JaRg %'. .
dd fgt6 thi'131at1ea. tleeroe.t. s.tnNte h of i W i ''a : x.m..t atetlslliei .
lwebu ,_ ,, tbapfv pilot uU.tune frog i H'I bt.M! 1tbsMiividaeb i4AipiMef .. .
.q t f: IfateeFed yip'ayigyap 4tkelast h dr:1ft IhVwth.'fkf .tinder i >saa filMrtoM wet*,tielnbers'rtt tb.8atm pliwiO3'slu' +te'.ri tei7 t'b.lid < : ''V'J .'"K'Jo ,,'i ',. .'.110 '

IIi1Tfts rlaa -* *"J.siy" "?\< 1. ,; nt of irt.-X5i4 toB. '. uses snpert.ariuro B CooraiittoB''.ippoinVdty" 'kfai.forytndih _' pssYanit'.r. ; '...b14e. sa1libt t.I. Yo '... .eecadeitbtOSt .

j y *i b arFiereiasibyiroprkl.nluMtjuritrslnolitb114 itk i.. > > i" had i tWw,.
>s rG tit 6t91Gasyka.;ttheM : "J ".'" ...': -," .{'"" "I'" fnv tlut CMMtfc" ; Sow thh Cca-' mOi'S $ _aLrQ'. t leifi i 4Wni.Bl y t ZXtOsk11Oted

I i 1 + ,.. ",1i it{;.i7k.iJ. .. *".iIr..i'4' W ijr d'd.\hItfatsd with"'that of Cf 4th Jfr. ShaJ: eoi"fate i tJl'a"'..A.w ., 1 II r' 4'' ";' .4 .

.. dtfSmid* nTamry wssasle istt.d' a JI 4b r clpedeg{,i. aiartn; ;YganblstatghtM1147 irtiledg d f1"i'-t-;pint kIss I y lfii Biqa;dUC.ik thanb Mil
,s .}ut ; '' \te'ft / ;" Sww i lr "
w-r fburden4apsrtii.adba'.ent rii.ti..L'Ltr ,ins:ossl aCti4asA .Ptl"trabie p lnngsstli41 st14 bail 't'i l
dh4 ki .-* f''""jv> .aeitre aD4..I' w.Ian mw this DoM tbeV5 <.,-. iid cbveti tall Cdf bi&",{' n u.tIn

r tu4Qt ottbsans_+totls.tiz# .,aeodttsd ttni.At P1/ca1 otI'-clowdwhiU 1 ,'.shat t wtreasaet eaattdMiidbmiild. { ath e 1.1.:_j 5't,._ ;' '' ,.tt I... ,.! <..". ;"..! rso a'

sea le r ib03 vist 144 ,= bot tngOlt (# t fi? il+iBe iioieitdket the' wfi;Ilea I Ptf ti "Iba weU LIM (1(1.T'L. $! _. slit '

f esttbtl repbt M, etsaot 11ii .n *; .,t -t" +:lsi t .y i4 to appolu t Iutf..Jd. dstb.s.arat'b ':eetiirliWthii., "t' 't --,Aatmtaik'Iu1ifkfel'trei .-..: 1 .' II' ,I I..e_. .:' tia&I

; j.yt ilp .e-"-nrr""_ .,- < .'. d.y.but to djosx.'er. .4th of I tH" ":8'X..11.' !r' .
; a thi -1.\'iittd'isiMirhit'Sthsairitan4io4'reW R' & t \.
l wr'rWlnla 111 it''ttiaara.ae : = i "'' < -

i tir aadd{ ln"iia' iabal6'Ni'ani' {,sltti diN' .eltilieitymetaitlieaeelYiadtti. 83rd, 'tMaK;' that'o+igd tbiit ii .fair. : t 'i, i''',..'?a'Wri'. -'' 1.. .;: ."" ".'' h'\.it4". .- th0i '.

tdi -0r'ttl3luieasltt>a' Ue naafil.dmN WipB i ldeotdai_ &* ;toM W Wf&k.
: .1611; .av. Inj''stoppodslts' as 'jik W\f'-.rr 'J'i' .
.ftOIIi i'ipahiCaiit ]ii GmaRfs o>< -. es, ..._.. nttliabeYaosYOatsisssdfbe to '
bl. .Vp MRdMioHJ ; 'f.--J ., tlr'L8i 1..6-
i' ad f101i} .fieaef0.1j" Jtfl 1. ''a a.rSsl.4., .
IMF idotektbt 'it""i' .h-1e- 'n! .
Tbi .- ati itli4Cbdiili4Mt4tfmiib.aiWU ; ..
.
a hidt it mt Ad lribbltretr > '
+ +rwaopdgfort.d3rma 1J.tJ.ti.;; ;u'rsistsittltp'mtra ia.o.opetlias Ihe itt, ,audr t4idt :to 'be tt'iood:: >'k-. .- '.. a.._ 1Fi a."j4at''J: .
-
c. M '. :f >to11 'In $4ie's1 Po. :UcI. brwaenQ. priuulidt. _J,.. otre, .. .-, .. '
.t -i4.a'doeSsThetttbse i ii"thdi 'Q.1 !'N'b'T.i -, ".. ..".> ..w..w....,... .oo1 .I_.. C1?=:
.. -, .
Y kLN 1 itfot.t i fk< fl.t.tW j",.. ,!" ";''J'": 1'.1. /-.l"J'. ,. A W rer.llat9i
,. i. t .II-t ? '- ., -
;
; b .fj iHfi ?;n .
': +ex u a,. "W !s1a ..perodateolaed :..: $.IrWpt tWta. n. '' tI..,! : ::li1 ".,: ,...'. '- .; :ht. ., .
x ,
t .
"L u. "
; Cdri 'biO tad imtttei f." eti ieloltt* 4 tat, \ "' .
( 'J .r. ,
-
: Qhiveat'tind'rr.att4 \ 'V1I.." ..m "f j 'I ,
,
'JR t.'S.,4J. t t f\ .'
"
: i
/ ArH "';"" "YL.r ; !"{': "'!' < jt . .
4 It ." ,, '.
'
-
+ ts4M
; sr kroNgr:4 .1iIt1iti. : : = .ii4._. .. J1 "
,r + 7 r r .. ;g thaw X10 .'. 7' -, '. .i.it. .. r
tis tN th.s'a ,.. thitt iesewes IMbar YMrotistb '.11
t r a i r: ; ;t-: .t C.Tt-RobQspltil4-ffi' l Iter: YS3S. iss+' "11t.tgi4 :
am.Q 4ofOvititioftaltobl. ,
,, : ;"I "P"fj'f. '' .fftJt" :. aimS gl dtrloeb'ibatbi.4fR :

b ;4 r :\ -au' "ItJ 1"L n1. :' or:t ; ;' ." t\ y W 1.n'r"JJ91 :" i ua? ''' '_. ., tlllrptapoeitt'ttbs/dtgf ztwEtlil..'

.H t 1'i.c.:q -.,. ";' ;fl. j A. --.w..Wi 1tWbssr.arttbs, ,.
(( 1i'1f b.j1J4or..fot. o
r iIb '; ."._ \ ,
wt{ 7"C" -' ft.t1d p.
4 ..Q' "" J l iftii 1tr Q+1s d+rtq(. ,

Wwy f m .
ffii '
g Rm <, >" 7 .",,.'" 'W'' .. ) ..' .
?
} t'.t 1Jr e W.m'N r .i Ji
' ; :.ff OY.m 1. O'ISr-"r. tun .t 'irr o*1U :
/ f.9A,. 1 / : '_ I ,f1t "'T .
a iit wdtbe"bidr83;* ') .'.tI1Cli.- 'i e :: i -' '
,
: = OA ij1
a aa amC. .-m '
t fi.Jf '
gjgms t," 1 1uf1" .. \ '" .,'
.f
.
; .. ., 'c, ., "; A.t..h .iP I' R'1' I'a f'PJ i ".I3t,..1' "W 1t ,. '.' .
_
.. .\ .. M\IIOI. ?" 7 ;, .
.. .. \I..
.
"
Nr ''.. ,,... -J ." t/m; ;-' .
t t... Y< P4. 'j.-!! '1 i
'I 4' J .
: = -
r T55 +
'it
: "
'.q.'I" "' S "t ".,. ," .. !I.L .

.l .''.' .. J t .. _
:
'
v
Yin zC 11'. l.'iU\" .. ..;: ': <'d C la{ A ;

,. T.
_. ,. rn t fIf1iI1W1)i9
: .."'' '; V
y.to
"
.w tf 1;t" "fj-1 1f t it ;j i \fM1i i
!
q-
'
+" f yt U? r 1"'. .tf j i'I'' r.\'fiil? i:1'ttl f. 1:1 : P.'tf .&
1 1-'i" ii ,
'S.t o' ; '
_
6 v 'J; f ',< '. I. r IoO : ;
.t 'f
\' QJ
,
3j < fii'l i'l /
.ffi
i
.
,
-i'rtl -' ( : ,. j
,
1'0 d + ; .-. & 3-
a Jn
". : g : ti 1 Yu h
.. i'ml. r '.;' n
; ; 'CG '$ 1i
( ; w ffi J ; lft.i' :. t r II" .
L I .
$ '" I ,
:1j.raJ. .U ; iT fJ" ; k" i" "
ltit: ':I t f :" "
_
?.db t. "tfaC: 1.", ", j I .:..- .. .- ,
.', '.L.'J'I-Mf",. "<.,"'.'. : .'". ,
I" '
j 'tHi < iiot. k
4a' I t 1.: f.1f r in t.i'; ,.": '..... ". .t".

.
'. '
.c. ".
"' ,= I- .
;
t I ftSGs*F yv' x3 u"":" "t. I.

1'j ,,,_,:--.1"1.'I' ,...'''.,,'" .,;,... .I..I..I.I'.
"
'..- .ii'JL1I
i.J.- .r: "" I'I.
_
: \
... "':" .., 11".j
<
: .
;: :( ; :"" .. ; r.. ;
d ; ., ,.., ,, r ., .x.4.aa 'yo1kk''gaa. "tv"Ivs 3a a 4r.,2SY
; ; ; akS4t"e1 +4'A SM3kf 4tnvyro\.b f-s.r.rovrq:+ > .xL + ?s'; +.rrn


__ _


t ljt 'A.P'w .


Sf _1 ,. rx I

V #'
f
y RaJ VI CAIY ,,'+ 5'DL'.tC '1 s.I : "JL *, V&
1 *
;'* r 1 S 6 Ya X,4 RfflfeSb
4 1l : 5 *t i?


r/ t / *A *slw

..a i a h ....AV.4 ,!....;-

WWW.Jtiu
2w'I r

h3 lSs

G Mt *3 v
L : >..1'ft w

r <
.rflau : .
iQS itg' :: ,". .y,.
t p "
F 'J .'. ok.

} Ns. + Y1 .I i. ?k''f- ;; ; ,;.
a'ae3t
..F'f ft } 'f.'S'
,,, {:$ } ** n_ j j1'
(
I >
""' _" 'Ii
:c\ ; t.td4dM J 1 qf I;. fI' 'ii6t'i\... .: I' Ails
KmST3 l"f 'i'f't h 1 lL
cJ A. *
; ; SiJt&i'l
"t' ;
ffI'
I. l" 'Pi!: 1-, .. : ''' ';1' '
'' > ;e' .. .' 'to ;'11t .
I ,
1 tIIM I rhAn a S.y.uu.4 wr H; '* 'f drat : Jm i i1
\ '. otoMJ r.'HIf ". w *
r ; ,, IRE' "ii"'t!: '
*
1. %
sgljgtf i.t;;>;:? :r ,.. "f ". 1'Ji'
c .. .. ,. eidtliilarg VLt3s&8 ,.iII' 'ijt' : : 't'f $ :':' "
\ ''!T'. '''' : & 9& &% = 0!'iaIj'Ji ,
... : < ''-: ;;;} fJ & "1 T r-<
;
.
... r* ? fi-i-Gi S g&j&Tr fiZsZteflwM I :...:. .", ",:..--10.... ? i3
..= ... :; V: t u.t Mc v, rrdwrxwi 9i. AA.MA. \ V '1" $'f;;: t1
,
.. .. ... "' .".'. "l. ,. .. ilkAk4 -:. v if-
.... ; \'fg.t"
!
Idlelx
,
: ,' ;-t" 9at
,, ...... l; ..,...., I ""'- %
.-' '.......... "."' -.I'yo, _>l: '
', ,. "V' : -Of*( VOfiVef t-iH-i-f. *yti
"if
I 1 4'i )t ) .; ilS CTfill a6fW tl.c : fefe 1
> 4tic
ptrd.M r .. H trLt 1'.. ... iJI\ f." .1' v.t, : ", L1i
;,, ... .....Mftt___'wprit: ''' Snr'i +
:
.
1' : .
: .
..- ....- ;: .n. '
'::-- ,-.. : r, Jt -4 f -y '
JX.s. ,ca.: < _t". ir iJoJ 'j< !'
; W : -
: 1.1t.: 1't"k
.. .. .:.... J.,
.
"
4 R- }' < 'l7.STREE1i" $ f} I .
MR.bavtXJc.ell .u
NY tty.N.giAM0atlJ4rry.a a'S !
....: : "l"T 4'> 1: .- .. .

.:It&.i 4Y ;n4ft't, : f".f4 .I 8alssd3erautttov ioctl 1 ,;::cs.A t ;
wt l.itr+ors Yq' ; m:" "' ')" "" ltebrllwraMdd 1I w1Pri or'Lx .tis tlYr '. f3 i ?
,:I:;>. : "" 41'4 ,
.
KrtltrA j j i 0r,, "" 'I ,' ....
; '
,3 .
dxMk..wd Jt rJwJ.. .., tfi: ; -: "
2S* fi tki .. .;:...iTrN? : $- 4ett'ptrrJ :.; .j' .-
.. May u aci t4wc .3'1.1 rM'tir .t5i r tea}s"xe tcs4 ta+rli'sx ft i :
/ 1i'LUeM1tk.t
lI_I4I pl}?Idu1 # so t tf '
....ia. i :J....... Atiii t? : :
TISICut iM AtCRS3"a
AE1tO1
:
piw.b j.1c"; : "
...... } 1.dtla.. r.arat'44f a. Ybbilb .>- .; : "-' "i-, ,
'
t #r ttIdbaltia6 \V' : : :: ;'1
:JU: f ftIf.--\tt.\ {,.,,, : ;
&; ... ". 2.4U4 i'.Fe.mrL rAS' 'ut3i! .. '. / M ti' 8.14..3 br.lrlt, :,

i GttP .", ....t... .... & t. $Fh s!b441I'i p Mt r; m' s't c.;. N1M ti..tApttyYl..ba.k.. *tilb gld ibtrlK.ry.M, :.t'+n' .
.t.iW. J
l t.riq. ial. err 'I" ,;":f" :
.WIer...Iii..t ....... f ? : M.'I M n,. tf a w. t J;"
j.iaxngIW..kiekM- 1.1ll ".tAd.41wtw .'& : 341e I'l'td N ,miJ,; :. Yf.3s Ca.ti 1' : '% : '

..... RiritW eryorrnt '--,#;' : 'atiA :!'- .-, '

9.mtbi'.o 4h&I..,.WtlkwogtlAteify i. } lry, dR Vti 1 !.J'a-J: "'ft4I ( t. ,
__... ..tD.. 1 1IIIt... 3-4 > ti'tt J.;1at.5w E ; p td Y rris.44 r '.3 .;;.f:
..
..wlaXiiz1 ,, U. OP _,;w I+ c s16'lr'i' r i'W: ,1IA 1;... Jt"tu (.:. Y I . .,. ', ',
-tioa., .E Nwt.lA3l t 1 i9 t d x bd xR n, ,I td irkrs.trtN14'm tstlt.h .
Wwi itk.or & .g&Sl1w. tltel'ia $ ) .: / 'W1a.mmJW s V--j
kelkfed'wM.tktl bbi.3r.d&:k1a1 ...thw xwat.M ..:..* li I Syti rAlI N. ': \ .iTnloedi1D1 ;,.. .:. .... K N131vkrc"d :' : :"

I. -t.ri..}tcpbditf! w} dtr 4L ( Mr J 1 t r f1 'rC bd.li!, .n yaY'JI -I'I'J..<1''I' .

..1Ie&i&te;.,lkrtie....a..- atb.r/ '.1t'U't..t'f. $ .ix*>S- ,i. _*A>lie tJCu'tTM Ck 4Ai_.?>- <",45"ta_ -jj. _&3 'I' : ,/ :
ulrie.d..r.tlr,..,.reM rtlMrr111NIotbhr.d { k rri r I; o JEa' t, y.r{' Mt* .. .
_d.a -- s.cldiri i1..ti l"'n'i"if ."'" : O ( r.Fh3 k. ,
srldkr bttttutebb3.. .. :. "'i. ",; '. 'i'
w v 7ifsYtfdtiFtthe ( ; -. aid=tMO OOtE ..a4 ., -
.... at lkater ,4, r "" p+irpnth, .. _y.'.""" ''''''' '' .1., j44.4 "
.T' # : dY3i.1 laee{ {; .ifF "i'ti'7 .; ;
..
J4.11a.Aa.Mt ri 1leD(4 .Zifh.n () vt'b; lp
115tklLibbude4a Ja' )A N tn.tfiitilnl ,
# iAkw i ,
btSb i
'gamtd3ra iW cRt x
4a4l.. .ar.IwrLre1Nin.3slbd.. anlt u i I A: : ; d I.yl/ it k erGtctrIp1d ys i.i
.._..........II! IIt kt.1d'w : rte'1Y J4'tYtralldJ .iT ;
il.Crk.'wwM Dit6 kgf1, I.: : x rah r _
etlur V
: : If } ] \ r #,
; > } y II, J 14 + ..4.elYj'f ... b 'Legal Pottos/ i '
-lr p.ti.wwf .1a.: --" .. ; ,tI .afd1+ a1 DN4i1iC IJA11'plt7A' t--- ._ __ i '.,-,;: :
1.bal, j- *** A. -

$ & al. r
0. I, lliv 0 B .01
-I! t3geet7. a t JJ ::1"V0'fJ ttaebelp,4p.aN d aev. -Aba ...ti rd N :.# yt ,. t.tf 1r. I '
,
O"'r 31I 4t,1Jblf At IlwlylGlY.l4s'a ;y4Nybll: i?1''TLAM.ikldnY.nryPihferdJd '' $r a> raaat nr m ca>:xoWrnw rtxet>a'8111x1wyi.wlpo.rl4Dgyp f- :
F tta.c4ta.4;; ( T..tt pa* i f tk:>t1tep.lt.re..t4ertbs..tral4Ayl..f / t. Ctim (ilnulfyAtliimrtt.. :.5::.+.i+t.a. s ,33 yIDit.h ,.
i tM b.ba ql duit 1I7.ii......: i 11ta.. bwdi b Yti dw: tl'ib 8 I._ iifl.i'Jv %1(1T yntr,fdMr.NUb p.rspatj.tnaipsj.Yi I
a UIy,__... ............... tijil;#; .M.n.there4lt.l.a.d .a.1.1ia, t.4aM a rw Iii- WILUIM U.M wtlc/t J 1te4ad,11.0., T 4 : i Ix fkriro ay loettr r
..........Woo .II4._._.AooIr_ ....w. ....,. TJwl.rr .Iltaia..11M1..Mlt iaUTffNilba > Ma.A..i.agrnr aldn '-* -.;" .;!d '** F' is r,1r1r .$ i'Yg M b.
_"' 00e1lljol P: t1e.ICuiui.ftb.rw.ry; : lI..bTtw UK1. ( # .

: ..p,,,Itbaal/w.twtt.dmNlon. } .+ ttl ira.FaiR.Q.wQBh.ldr.t.b.'1 jOMM.411fdtY ML M4 tlgdllfll.i -J.1,(...-.'o. e.tlll/ur11l Ob 3I1 Ja'fl4o.1.1eeptr.tbsfb : '.. 1 :j :
doii "" kr..11i4.13 '/ a.dldtMtrlii.nti
wit i.\ 4 !
I.iIiIt.... .Mkpp..ri.dpid.tb.
.. ... ,iM"t.t.h..iS.tM1.r.MfftbeM.t .....m&........ :'
..... p1F'.1d.IM "'1... Ji;: &i F'1l4 ikrdyltl 5
.............ely.eM/qAobir43p.i'. .*p.4tde* t< !I"1d1 ;f J 1111 --r ', > ; Y
......._...... -'Ii__ ......_.....;r.,.{ .. a .W7 { e ;" .. ; ,m q tii'tSi
.. '.. ,.....110"MIiIIIII!.- ? r ->Tiw2f 2< **% g' Jr".t ., I
... -... .. .. 4ir"-, ._ ., I"t"l: *> iIt -"
---
,_.-_-_'- -; "*'o ......,.".,..:."> -'t-. :.: MMMM/A'm' flbWTnKVEtfffW-N** Miaat x iA.itu D'If :$: U. .I' O.o 11 111. G lbC1 ,, +
** '
Ii. .\:1.. .,.., .:;_ :
vjtv i >j jujsi, 90
jjn u.3.i \- W IR
tJ8t .tZ'1"1' R8.1. fJ' Mme' 3 itJ iI ; 'j '.Il' /l .. '. .
il'u...... MY3t [xAuyfl1wt16i4b.LJ ", },; :(J.:ItI..tVSAL11:1 ;-l"ff. \. F d I 1 3 1CGf 14Tw :
tA/s.dde
IPI Mbyt&AtMf.4

4 ltc'., J1tr... a.; '.d..f: aFiwr3VMbyr13 $R* %. ,,,:# tw.1Mk'+.4rt ': .. .... .. .............. ',. .
cb' ,
1"A /A1aYUi4i4.11 tMMull. ;'ft'Q. iLt1
(1.sa
(
LWtxa
.r I'. ....;. vsvJWriir.'d. t1UU Mw'Jim. 'trwdH.1.p1i1.1 I "Y.I-: A+ ; Me' of"I1a2 1 of 1t '
.
J;\.. H& tab tb. ., Lli b Sal O.11w' ;f. I--: :r,' ,.*. ..',;. ,.. tW", ,; t"J
:
Il1Stmp.rxt I, :
.,. .a # a y d
gM.r.4 V..p 111iMttb :
.. .
BwY ;; % :: '; t
iI' rij 1 l81.81awiN t.rlt .rD.ebt 8idl. '
; ;
":....JC. '.' W&aOT-Bi.: /" > yllfbrWrlVeq ri.q :WC 'i iIHi& N... pbeb .M HAi* L.IJ .
!n ? 1i r.ra..p;tK'JI ; ,!i4. 'p{ ...
...
.
; 'T., ,k .*- .. 'W'..', ", -- '.' f> 'i ', f" .. Ntt! ,
) -
CIMiI. 1' ,: .. r ; ; f : r i. .
'
i! wa .;it P. R.m.w
jrc
S' .. { : >.I.A'N.I li'rN b' J c BIfh&i '4 griti 4Cxk 1as tr rttl.tl ; : .
.. 'J" .tl. -. I(-- jequam.pi, ::,: T... M : JfOTICE a G.n.a.'RJ .a.NI y i1.prbp.dyiwr ,
: "f1' } + _
: J1 ..: -. :' ,i j' ....... T.+>...,..< i. 38t ; 5

.s.......-C'' ...JJdd..x.r....- :'-.: ;,- OluutLN.uy Jv SJWnQtfjlWrKilB- PTO: TORE ,1''Q Bi.4.4 + z ),0Ii ... btid'twll41s.fJrdy>iJ.pdt. J....-M ''Pmb:1q Tinier ut tW I. ;; -t'F: :: KKjons&TO; ;, *. tius tor say oN .S, .S tPla.rN .'

.b. 1nb Y'LtClaWtblu ....., ...,... ..... \ } .
.4 ;' '
IJftl $ 9d
eMt
; r7 *< *NaUM' i ......... Iie.. ieslltl1w "b,Iy t'3/4it. 4 u i ** -r4 *tSJ" If ." '
!
_1e.Nf ,
; .)- i/n ifr< at L.f.l ttbeyrd.e.urd..re.pIy7LLYf ,
.h
J i. n KiM ,
( S'1"n''rl'o.a.ss.m..rri i v j ... N..lLlt I.ala.d/t.hI.k1..lstupx... taM. J 4 f*)* : *( !? ; > ->i :Jit '\ :
aUrRtni #f' ;,, : -/ iW MV tHWf Q Nlfdall.I ibblptwetb d III br.elt Ya- 1f. I .n4 1v k14.b l twbt' *. tsL-1l>' f>NOTE8< PCtflMlSe I t.j ..
.
rf- ,-' f'fll"tt*' "? tSJSi ib. .t.mJ .
ad
> oHKlalllw44kc'
rJFd'f6 .N.tM
o.-X.' '-W' ., '. .' 1. .,.'..:" :. -:. 'i\ .1.1w.dlgtd tie1k41I.1a Y.ig1,, tirl.anib.d, .ww r tu 1. Iewd d _x..ta ...11I, ."...."SJWtacf1 yot,JJ= i .--b ;?(*.rf'!--i* a"k1r; .5 "'.-..- IY' .:..
'1Uc.l..lSd8 d
rq S SNutWitdldcb
u..Gtl-: .. 1i..t': ....tM # 4 titJirrlteA6c! 4 ,-. I4,'a.att L t y.a r t W"dq" "1 fi dT t' ,0.JL; iA&1'... 1 f i A 1 ANl aOTHEIt ION Oa M ; ,;

.5' i 4'lI' 1i.'LA 1GlIIC$, !!It16i a, c .- 4 .G '
1. 11\ ,: ..,. .'.i... .. I* park 0ilM..at.r \ : ,, .
i..rti \#.., ..tIdniiit '* 4 4 : c A't I1ii'6It'*., $s ti. S .

}. (\ ::1t, . ... .- '(':\
.s..U"-'f. \:: ak- 2tlf .1 .
.f :f' '
t '1. *-** i u 'B'rtydgr'r++t ,
'.''. 1 ;. .. > A. .f} "s.1.N ZN ; r J '" I '' 3'1RtANo ( .
'1.<'" 0;" Ii J s..
.
Of'" -- "c''I; 'j" o\ .. g-.o"f1f\- s ba71C34s4 t /
1.
,
ttUill l
.: ", ;: t & & ; 3r' r rin ';'k
f'"Va > .' : )<, $ :
......hhr k __ t A 'S1l'T O. '. fi _. { iibfi' : \
+' J..J; \ ..." .
"lft-.' 1Mf.MCr pc ,, : f4. Y1i" .1 .
.tD.id ..... vi.. ;: ;." :,: '- "" 'la : > ....
iK roY sL .: .. (" LAWr ,\ jaau ? *
..
.... +ux \ >t' rh -
,* .U1l ; .telil..L: .A gfrrisCM. ** "
ua.r. .. jSi. ;; ; .
Alr.derta.+...bsrt ..... .... 1.:1 i, .ri wlr.M ..' :. ;...-.ft. ... J / ..a4 : lyr.a y;
,balMlitall r.. + U .... 'lt.,'. ......'. : ;h, ,.'IJt'1o.t, !. t vaV&:<'4: *4 :-i u.'f iamYr.aafar Y {p p- b.1 fs. 1 ,

... t: ..... .t"4' '.It"'o"0"C'u. .. ,.,,':: .t' -. J ar E hF 3 rlA M Mriat ,Yw ./I
t wU..II.JIf4, : a : <>$;r't/ "" "' I. I S ;

....-._.. __ ..._<<._.t. .", MdIR'dpMy ; 'i.FttMf.w1ir: ''Roa Z's
-
: 7.'bi.ra r3L3Ca1. "" Jlla.. iliir tdf.; tat ..... }7G: 1 } '*rtg'3a i-iAt047e
) "T"I""" 1.- '''-t'lJi''I'' 'f E kty lt ;r- K ; ... aU t CWNtb.cU .. 4 ..
,..tit.e.M.>ii+111N9 t ... \ t.1i .J. \
rMM .
:
.iihJiiuLniii ,imtm...Ay*.i'ri"il1Amcu |':-: L "."rJ.".. .'P.J..,'"!' '> .ro"-. ..-.'-.i.i- ....... .C .. -' ;.) I Is P ; "i{:
; 4
':-t.fA >f"ftri 6. lj j )>Ui "' I i -..-i-,:..-.. ; : 4, ,.,;,...'.. -
-- '- # ::- +' '
,.,_+'- J..... Q n.'t'- I.1/1IPi1 ;.;. .V', R1 ;: :}I' 'Q '''I' O'E t ; ;
,.......,. .":b3!.. :. ,; _YR + .u', *}. .3f1r.-i! l1"f; .' .
r ,. T J .. .aT lr aft' f 61 IW r q' Y .
L Id6io **? "" '
Lit *

; ..I __J(_ qii5oi y1r.I. y. 1l.old..t.b1MdaI.W :' .< i;'
-' '-4' ilp.Mt ib. .dtI..ibptb7 rW bur14.o ;;
.
feM* rfltaMto. J l-
> ,
II ird''..... riu=fin:f;i t Mi : ww v* '-< t -
.. a+d .
O 1t' 43a 55 3 1 );
OV'IIJct .
....La, : .......&: II ." ....# W..-." 4' It+,kvrr sa O +, e r W.i ry : .

:Nt< 1 1U..I.I.Bt.uMWtt'ti.. t _..>; ,
rJ-r'w.... t"A.r dE. rY3 1: rAiAjSb J
'
l- 4' ;f7t11 ,-
; .a; '
t......... y_ ',' JS"'} : oy,o. "
.. !Jt uu. U>..L .,". .i llbLi Lirk
H; .. : )
triMIt:4 lftII! TS'l45e t,. {,
." t'.. 't.iJ; t-: ." T
'N-.., 1 N. c ,
,
.". : a Tk1A1tI bcWb' 1 ; r
.. ggmmj. i
#w 4 r: 5

gB ;.
xw N19'liN <

.,,f ...., -m' ...1L 1i.ttt: f

1" : :....;:. wt '' ?,'_ '. -v f-"' 5?
&&2 .. SBSSB&igti; ... f 31M
,. '' 7' b 4Si % t5 tdiAti i
-

; ", -- '. -. '!:' .:"'I'- ." ?
,
;-a" ( .3_"..<*.t&e: ,

... .i
-
r e I Jl ,
+s' t4a tms, .;r61xtiy
: : : Wt 'yy p


,Y4 dt+dr / ; I


,rx 1 U : 4 T


I a i

a .'


nyerlt: Jn_ : t r


Jt-4' *c


c

;


'
y

rt

t T '

art


,,
'" 3 ,.

r

: +


__ 4./fi _Itl 7 "yY'.i 1.ti;>-" ..,' ::: :' ;: *- va


3y "t. ....
ya ....: ad
_
,...
!lw;.: ::4 ) Ay, ,1Ni

:=1 II4f

__ _
,
rx
I.f. I. 'u. ,:,! .' Ft
: *
I ,', i
:" "" 1e ." I
; 1k ? ...1:.; <
"f.r'ct "i '
.. ..
=
-/I"'I'? ; :1 t ,
'
Mf.1.5- Ii ;", ." A" t; t'bFy -
rY. ; Yki

.
"
d f -So- ; xjk

} F Fayyy ''.1.4't.. F'.i: ;

.. t

...... .d.n..,'
'.... M 7UI v.s.w .' S ,.
teAA dr ... p
u.. .1IM ....... ..- ... _
': '.I.:"' *' ''' '''.;''''
::4 f : flJIt!: '. I obty.'
'
; .aF M...... .\II1DI' .4Joo,
'ro.I& tat tW'P: ..m......
;1 i iH.t' 1Rz1-1
'Y ? ,#ST .t.\ y.tSgyi .... h
t [ 5; } ttrt LdG.w..r.-"t1-A. :. .. .tkreat 0Daaa S. M.,.8:u.t III' ..
H.-. If of I a hos... fIt:....JID'II84! a ztI,4c a OtaKU #4dia..ltti' *Dlta.e,
O. 6O* .... .
d..d..Ngeeb.'tt" tbe. .; ip
p GXo4 .Ront.Y: + sk ,. ..........
!
.. ::; : : t
:
"'- .J1"I I rw
$ .11.2 tiMf.IN lOafiil *

; S tb tfa ta.x.c mr.. 1: .iCd..jt! td.
L1njU1A .yqr. ( :
,, : l f.tl : a 1 1 Y V +Y dy % s
pry y' # pjignatl, 11.rtgh IN,, ; t t x1.a'adi 3e
: x r-ra'p 'i p i. +al +p? Q ,'7- $t fix. '' }7 --- .

.1.1L : i B iwluAJn'EJU'/ 5 '-"ja ", s
F 'bqOunL : : .
1
: "'" .. ,:;;. ..' -. a D11 r:ndtb.r.7cJ. .. .. .. .
Bv jK VjtiVr
? : lt1 ; 3W v .
l dwa.i" 'F < :
'tlr"V*'r> "I'lf.- (1..i3M ,vuia..Dt.1tdW1r4mat.RAxDbLV -1.,,,, a...ISdAf:li.1I'-"tIt""" S'i dax _.
11-.A .
: '' atu..tII''''' a4tt -
L at M...labD'. t 11 ....a.d..utJjOfJafvi.J.k1r, .VAar.lltl TllIt lLIRREIa nt' .5 N 'I ; c. '>It'' .-;"

:" +NlDtfiwmfilk?7i'irr! 'd2 ra it'r3"r4 rye -4-i.;. ,
j IT" 1
t '
: .H. ...."gi ....
1 ( __ rItIII .' .. .

:: !'.,",n.kJ'1'I'toam.l. t'a .u .Iff" .:. ...
: -
: -'-", cIIe h..y.t... I t ,%r r. a ,.. ,
"1&Ja'J'a! .( .q't* .robj.tt.... dvJ '.0
.......ef..b....,../ ,..'-.rtba d'bt: ..... }
3ill .: .,.. 1IIlIs.n't.: titr, dyi ; : w 5>, i" ,,4 ta w. }9 ;! 1 T' x"v, ;
a d .. t atdm.pdte it ati.ftMlwMettidpbaDd..d.td.nahieA. a e'r 5#+ ay --r
M ) '. : f1\ "' .; .
.thatat.b OadaIp ,
r g k 1..n e t9M e'l1..dk' R.yI n..piual., .-_To. ..,.-'. _

=-=, # **! -

Q h..i l tbq..t : so: titr.l. s aAy '7! t& .eJ fi.tts : sxt' ; I "' '

} lr., ?, a.l rbyrU .W fir psa..a oftuda r AeS I ..
IW
I t tuirBw XOTTas i 'r' ... '- laibd di.bi Y.GOttx TQf<< nOB.:

"'" M bIo.$ *1Q k. 4IrdmIIt to nstural b..ith a ,, ; 1ac
.- w WVfHff *J kfttt *...... &w1I1_... ..+dap.a .1 '. aHu r'H ''-
m tk.-Ot nuiil ..... vUbo.t_ .aite..$ 4f 11IIJI. ;"'." : : -
.. os-oIlWbr..t. -nY\.J -; -
ittrt SsBiwsJRfiigb* : ; '
f. o-t-.wte' .i- --y F .
iMWMONTHLr.MAQAZIKE.pesf Aft bptdkddtbd1 I J..u.tJ.o.t ef'F
( b.ip.pgrcauD.d.tWI I'l { zx y3fl t Si, r F s*" xdktsF
+a II. diae 'tftn.-, 4t.r Y S "

Sb.Qw1.Fb. .. Ae.arA.t.O.., .. fI! 2.VO'J/ R'.br
-- ITrtSJ SUUU.i& h f .3 $: ..,
.
; +kYna Maif a d FtA1't.5tiifYh '.
__.. "q,1
== ; bThned. .. !ti 8sfl.gmd.Y, j .=. 5
,
$&' af 'i 1f ,, 7litlli.'l ; .,t, : ,!"' .w, .
A' ettntlAllars W1" d :. ,1. 's s'x '" i t JI1Jt tAyt LtDlOf0xt1 I B.x B.LvazsaJD
*$'*?&- > lattt.tge.troa.d s..a" .. ; : srbceo. Coaua.t., SSkII Comms.O ear tits iolnx.tia.l la.d.Quoo T TE Fwi '

&> -. ,' Drd..aai.atIoW.'ex hi .. ----I: it a-\r ,.l* ''fitrat ; ,; 'G* ulirUASr.y; Rh '$AxJbcaxto, .

5fcf **.T-fir-:. wUla.JII. 1.i .;''DIf, ..ril/atia.t ..... I"1.. .. "'yo't .,...".;,.. i ; rk t fatfa. dx. ? l dbhir ltktr 0eumadlriiZ :tJf' .:t> T..luh

..IMCan.. a..... f.wdM tI .!\\i!SID.M_N.iah.r e lTrl...JewatIr.- !.... 'lil Mbr M.ek tnlcM.Ewzxg 3.rrwefad _D.RSUtIItidYa w tbi'iitba.t aii.. 1 ....' ees u.AII;:" .......... .. I....... \\Ia'_ tW
i..mb dtti.Nt."ia bu'''''Ii; slQt.eiduiliM hat...4 f-IIIJ.." ....... IIo f"IIiIIJd.t x..i.pak tM 1.Mr.'r.w N ,.i Y.J'O8... ...............
... .. ... bfabr-tlbt.da. ttAw ddt. iuIIadJkpWtitIIaeld..uMy.tyd a.ba..$ : "IJI j( .
.ut"l p *.. : ,P." 04... W .. ,r sinSip. .IbMd..didarYr : : AJrii :
.. .... ; .be .. sen
usva-.T Nt' to. t
==1YW4d o.-.gD.natiD.usLdpr3ae
'+ i tv Bw' ANN 1.7RiAC 2QTlM, 'i _z "-..M p.d "' ebaatgI. q.-MaaN4 ..
.._ ,., "A'I': ; ; y # + iMautYa t "
\ ; O 11... +MLd1-HS1bYllili GAMM : .l. ." e/.rw: I'ThS
r : : A+ -'t+ tt.Aea. '''IJ.t trr.>; --. 'r. ''f" ': iad d'NM k L1 A enta. + a llt.aeIoeld.,..,.iitae* ,a..lot..y
b1oYMatetb.tilvil..l ..
k....bob.t = cvzz.nr-'l r ", } S1ii7 tk R Ltae, Wili er Th tridaWILDER ft j"ULLD ,' ia...bead,...,:.rthid d T-5ai.1..I w-isttewa
n.a .f.IItrsh..d.IUm bau..1b1T>'I.theQYipy.lafMJ.ab..et11..dur.N. "T. Li..;R.ili.pr NDiaidt'5 .L It' RbEZ, Agud 4. "*, irk try i bba.-. J."t..oR
... la btu ; < : F '' w.,.....-'...........'. .......,JIM$. ;
: ea l..n"ywx : ,, ,-. -i 4i.; 'tl neral ra elI p ....
a g' tdfM7A..ta .edtiy.Mrw.d..d. ,_ ; 'Kdl lyzs-, Y peM.gs't Aa rfiW.Yaq ., loti
ekWdlifwD4tbnwe.AtfatbslNi.
11..0.fb.uTh t ..e.ath.Qwtm... .tA\.4Jp 4U2T. a llllk. d1ICFZ3 fo this one T:' Cshio b.6ii p haeied of a !J. ;;.:; i..;

tar..4Wy tlMfto mJ two otor w jua'\lie w'tlfc t.tttkn AC Nadt tit d..a.bu'.eii ".d Dv.b .,- "* ..,. '
lb.HealtJI ( tlWltnl"tt .lIioA...ti will y.. MRDa1.d''FU r."' ,....N."O".Ar. Qaa.ai.aAsilteiYN.Odiatip __ __ it.I : 1'f' t'ylfPdy_".i.
?+' F.kttSTUISUEqJ85L t"e '' ::Llr '
,-b7tb.hldII.DtADtb..itMa : 3 >
ii ( 4k Tnfi : ;
;
-ar."OiItu..h, ''. ttiivtQ.t. -I PI; SLATE1:4'JMi.W. tidtisv. --.y WtWr 'M

:', : "..f.ca.tiUu.u \ ; .: ..- : !. .: l tda..fh9.dbisttb.Oe.b.Ll.ibe.dgrcf, LP1a
1 liA f I'iN k: E i W \ P r I .... 1Iw.s......".'''..''' .. SM. .
'L 1 t I ... Ht1rf'!-! !t' '. : : J J'r Jt.ItE1t',
:1' ; .
> .,. .. .
.. G'f
.u'C' ...10n't0 L11 "" r, >. -<'";; d" '" "" O.O.,1IIf &;,;..a..: -. 1. 1...,.. _
J J ) r j '
.
... .... .r.ikfBiA i .l''|*f..(; ,-* H 1{.' :. ;f l 61t.1'; \ _"" .,.,J 1H,_.t'w..... ... .- -.-;a.;;'r.'f.t .t'! '" .j-...ca;,........t."f. ..,...-_< ."-" lL.. :I Jnu"
tfekjcT < ai p-gtt Arft w i pJ7h. ktt ti : ... -,.. WU1tMa JID"htll-..- 't "1IO..... 'r 3< : : .: .w it 1'r \ _" 'I &%{ $*!* 1'L ,s.-s.t... 4 i o'i b'AIItIRu .,. :::. == iit. sid.aa.gf "" lW tk'
i1i n. rp3ir.Q.dMpe'Aa."tlle fO..ad .. + '._ h',, 1'9"" ,,*, l ..dai a .
i- .
4 t
ct ... .... R \A
# .OYli.
= a% a.dl.eTbtN SUi.i7 Aia 0: fOj6 "V- t >apT'I' ..frfeiW ; i :;t'A+iMit.Ls..i/1.1iii.U: : 4.11- 'sd A:.;'f"'9he4a; imdqttDj ". ...
*** --
1 'la K -' -'11J t ifaftiJi f t f1t k 4j ll ,.eilmt tmr..tlM.w b.e i.tef.b.d wtIJda iIIta wm.Mud. +f. Nlitb.sa.r ttNtbnd.i'uMd.WUIb w ttt.ai.4btlipd.d..ee ... >f4 y
fStP '
B > nBft UQ
i i il aT +
...xH > BBp HBro. gBm WpfWPfr.. .. ai WT>Mry Wf IItl&v ........,..ullll. prra.- ,rill .
*'-'<**> !"*- ;*- -t fc. -- T r *v 5 T* .... ..... 1't! t'i"W 4 ji i-lf-firf .1tE.CS E tbl .
;' ;"tJap &ia1b< : .- : '$ Alf 8. ......t th..bJWIYrn.UJUdapua ..' >. II' .. .. .,"r. _. .
zej: ,lhf'. .. ..! .,. G :.' te,.__i ; ..t..Dbtt'IeI"'Ce4WM....,aa ..aeied.that ;; Qi..tiMiyid.p..l ... ... .. .. ..
'r. d, w 1im3&ts&&faCx'v" Lab. ..__ kr ._T.g.dt/.b.r.s 4 .. p susta rtu.ggis-ts: 1br.101......,...t'PV aa1l__tbs bill uf..si- __ .... ttd a\ >o* .jo.'f" ... ocifo ........ ..... .._ _i1Cpt1' ., Itr..c. .11> vi'
.+ 1. Q.br JPtetttta.a dr .aK. *tutj lroetr Ida Ditha hwr oib r.u M .. .. ** ..-... ; ...
f .. .iw LWkatdara..m.ItaMb4 sub .... ...wCI to. ....IU& '-. ....... a..Tttdath1 r __.... '
R .N bttly!4a.p.aGt4 tbr..Wf M 7 pt near Is.IIpeausheei (f. c- tbas UtIa...."......111I*.....ZD1.1t1r. fov--, &t,. !. .i. ...JnteO>_*( MT Heel jr Un.:= Travis td. 7bekMlr "e1 "'I"
faumte.sM Wf---, XDP-cnmUTtt.: ..."ipr.Mfl.. .. "tM YbtiRCDt.d """ .-- -,..- )(.-HAIIl(.' t tadwtL'.e l mMOei.f Aprtu. tadv kr .2a.......leeu..eVNtbrueaealiwap ,
; r;,+,' Fr Nt paPn'a'>ti.IpN..r WiII_istba ;tw.NdieDiuttblMjd.W4alI4D(:. :""" ...' Cewt.li.u..o\ tit............i m>M n> (iM* fl.. Ka I wtIkIr._.,.... .... ::;., ._
=iF u. .'-' !iw.r..t..Ts.s'AI OD4W'\"I' .,;.i.- i E."C L1oLE.Cs.$ dy+t a.* .......... w....VO },M.I;|' H>'.1| *jT..lB.HdiKlnK &L! ; .
pus..1Mn"'. ._ ceu..,, \1 H 1 J (l M..u-i.... .. __ -. ,. I 9..Mr ..., $. ...lt..yrif_.. aat t' t1U'.1Y'ttZf1'r ,4'IDhu ,' .., ..L
,
: < '
.
1I'tDM dIe 11 bt1R.ltf..l
iaN.IISslih i a KatJoN J6Uo Na...dot ;' .ti ': nCa 1 =.,- air: *v ii.Yr..litera 'wail4 dist .. ,! lt3tIWne4
el .,tDll6""i..A. ". tU t. ,1&V DODIIIot..u....--fI li c ... kf.1 .jj.i."Ot
taetrpM.N N e ,....'tMU brug3: ; CMe1Qines.gi.dra. PT.OFAODCC:: YAL."CO' : biI................ ...a. ....
a u..m taA "'{....ii..QI..diirlat I. ...mt>t}>*Ii tit..< i *.,iaMMM-4
x..IJi1"! p.altada pivuM ....vstw tc eR ml X.QlaSa..Tn..u. 4 ttUIItt1TT:'ddidiiikbtri kd?:pe.1w sIb. ."SXUKfa.J.okWalnwth.lo.AHt: a. a.*.-. : FLORIDA; ,
i iJj; buks.i ,l-:J lbs Asa.o I>rgt ID.auKP.ab L.Dddtk,* TOBl .Bdtfj rf fiaDtwet Ultar- tte taittia btralIrTWjit altMp ,, ..J't .. ..... ...
'H. I. ..... d ta.at(...,.,Ii:.....1..taA/f, Ntapor'nSd O'I7f\7 dumbale bted :1q. .w: jwC.BU."iUA : Wli'oy!' iB b. F .
.... ot ___ d .
"' .'CoII.fIIo l.tt1iJa..1'd0b1i11KIWibetlDeil.i' nduDatttt r Pp-fl .fti/abkru. or tl.6ap.rtka..tN.M.dL ; ,jl tJi e H4 n TaCTU,'yht 4rlrhi frl.NOTI .-
.
baud sib! I. .c4.. to a bbfAII .. "I. 'JI h-o, _
9oltp.bf.tl.1.M1dad 6J }r. : c: "'
i&
.aau&tpdtuba.l : : .
; 1 .. ..,.. oo.1'VuJili.j : tttorwC :It'to ordam. ": iI' < ..: ..r :
::
.. ..z (: -\-r- tMDDdakpiulkb.taths ." .
_
VMM>Cotoit sM 4* wtta1I...
+..ata arlel.d 6ft.iM Wu 1tid1S TdMLt 11.aEnt'wi : .. .... : : u..
.. WKT j JadEMmtiKsadtjr Tin*. _III cfII Court _.... .. u4 .
: 1zm.patebwdi.Ohc mTd1.w.r .. I I'CI4bot'" lit ad4OanDty.lr pd UMIU b.ribet.d..i.ad. p.611Jr. w11rsto thF .._
r; ikvlu.esdlLwdl'--.t.wU4M' ''' ;' ;. r..idbW.aa .Mdh t ,....."'III u.. 1).a..d..4..... Ua'! pb y .a.faiMbm.pad.": as kl'. ; i 1WH ; .1""P" .. "" i. befits tb.t T.d Din1! ')lrWItoRS .fIoot4....,.. "toNe'WIt taU.. ........ .
> : rank "' -'J b..nDdp.atla..DlaldeihtWiMM, .,.... .: .. -. i V++o M i.i.bII\IIIIaW. ta O* : "" ""IIta IIt '_.. -
:.M, t'" a' I.h..1.
{ .' IfrQ. +A1.trlitM d1ti11it ae.tl tth.Ntidle.pJa. 'a i bbuuMa.ul Ie iwduT+.i AuetttIs0p im.+aai+t t e. dom.aa + r+.ea.r.J trgwtby .et d. tpw
,
!.t. .4"-7 ,_ 3't! n'f* .,aaipw Ik. ea.n.etildtlll rbt.tk.dtli. + y .flab t,A.D..IInt I
.'- ; '" ,. ;I .. ktY.dbsU .,.Matra p +. **
...' ; "->'0,.. .;" '" > ;, ,! a 5Ls5 vs 0"MM
.J' t'f '" .elbtb.a.d.itbantw .e4 sitr Jtolra.i7..t.l O.Ditt.L +rDd wMdww.ie
.;'' 'i lt. 'Ot YaiaA c ",,"f.." I. to.il- iSteflitteTpaMdM
___ ; *faf t nta'M<" i
r'L ).$.......... "* .,._.." .... .......ittt'! ilJrhu..qJt.y ep.wMyb. .. lw MWUMiDllMTia%*>tmMtaWf KirnivT
r tnf .tIW ..feet Tb.t.IIq TNLd tba.ttrib.wa .r. Q F..e .t rr l u.1. itY Tr--, : r ci&c .
? CAwapr %
k r' I .. =:.... ihtiwe.M.iiekbj .i k {I:wsFlar vtr 4. *H r ICr.+aRFT., 'e.i 'AtetBHBkMifTO

it ,- ....... # Ilayli.f l.ais..ddl..bedieMaad i srtM .@O..il.'biem! AitfD4s.psr tttlt ielfi.r Y+ RHe ay: ,-! .
ta.el f.t.6ap.l (bat M t s TutiqPir Lad Urtjhonrttm.Mr ,
( t1.0ee.ab.edibII4itai.tiD1i9lb *dah W.tlptkW.i .(UVse.YJaei.a..
k os ri'rta s tier
Y E a r i! T1 + -


: .M u r,.fr odoClb.ya.aidMMydM
;; +; ra' Nonc DEBTDkCREDIT0j M ..y&-BR09

a4-: 11.; Ra.lfdti.lli hip L a Fs+ c I 1 +aFxt.s
!dt"1 .t t yThn tt A wiltTirrfalwl biuellt aA.i, shatabipsiti
: .Man
:, S.It t a.
li la.+ ibr.n r
X.wd sill M 4
;iaM .1ue tr4eq ei 6D. I.dwdt .se.tb. taut 4f tbst .u;.p( y,..ui.raieaD.re aat
twIxI9 tau Mtb.M.rJb.s4ttaYd a4 4wo.lyQiaeesdv 7awliO.hixlM Ot Iptet .e .a d .. Ad )
'- : :- y'.v? vir--i GillHi rer 1..prr.N.s '
I9 t lt&.tt, pararad uoci tit
Y } a' 't r<.aauy r..itbb/n e11.1.b.apk
&

= ? 1 "' _aa11 ; ir s : -MAitL&.At.ditdr.e-. tr6.4I.r \*

1 t -
o M Nd 'w ,
ttI* t a _
Ddee'Dt ILrD1 ncr1u1LT J.JraQi..wus. 4 1.ka.. D IP T :
cTy.l7am..9Dq ::
!
r wesl i a 6.peDti.t.tpstpt walaMtIDN.ta.WAtt.reer.a .
rad.OommI3B1onMerdi
t
tt+ehdru t
+ ) bapp..l v.b.t.3J. b.PtAdr

L Tbt c i*Is er.i 4mps ui tuIMet:
Jtaiu...+N+.
,ltd. M.Ot
tat..m tb.A 10IM1..dee a. lb. Asti s tqW COMMIT iXbDrtt..t t.atib.e.w..dar.+Diwr
w- i n1 .dt 11aI1
-" -> l r* t hat s e r+rq
blha tbb3Jk'r..Y'd twtd6.r'h0 ... t ra 1.dI
Dl pla P m Mr .q .1.
\ { _.5* te edtarNTtepq 4Bift.teti .
J t ., bdsr kf.SiY4yst.
-*' *M **_mOM.j_ ._.tdd*_. rathoWic*i_ .__ .M JMBJ Is .te 1. Zi: .rl t

dsi T a.1t -u +wit. set by tail+
ttira POI <
t ia4ttlsr r w..t
.
rbe tda IDai.i.w s dxy psit.+1roli e. aia
; t% w wM d..dtt..bbtl.t.Z.vW.d.4S itgp.ltbtb!
+ .t.hauw .q'et.n. *7b.P4S4udi..Quot ;; ,

a'4 fa '*4 4 l4 a C4Dd. y dN' a ;U 4 i ri
; ala4.siw
.Ai >M ip< tN -. b +w et..iii 1 ,

+ .lad.DSb.dtb 1 *(drtwMw ,AygitaY .. t
-
+ i !, y : e.3>dakdtF tJa..ir Dnke 2 t..e.bateua. ., iA 1fttt,>

p Ai.d.tts rb.awery3sspait d, t pti-rf-"IV- L& 'ctx -:- 4 ,

.1H Med.had y ttm .tDU rL
$'basebb.b tb.ded .ntdit1i '&CQ't1PUpL6dAU'
,0tadnd.eiA wtliib.tnl?!

1 f dtbUa :t 1 IiP'.RXTAL tp'4


K '
:
? $449 a !(417RzDOr1W 1I4 +ribfh#

..d a boitua T'

'. s ,.
"
'
Y .tier
'; trW ADfR raA'IMy
a..p i ? Yp!
"
#
If

L4t .

-7 Iabtiel.d .
?


idt. .br_
tattlx
awsdlat.ulR y.l.e the
bt .bkt1 teat y y-T


M .. v 4i: gt;

rs kr i ; 4 m le4IZ pii. 1 j N t 'dat

4
Is. i.DSIs u aDtwi.It
itat+r tdalt. t
b
4
4Lk >

,,lgS, r ;tom # r+r i tiA .. arags.M t t #s aKd!. Jasn : arx; dtt
-
u

w .4..

e +
; rx

'nt : 4r4n .


5F I4 ,


J .k. ,a, 7
+
e Lii1t
8 r
c a"'a n
tp jF'-j L

f 1


1 rL zrsI' ,- r. J4fr ;