<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00056
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: June 29, 1867
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00056
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
IG ,

R+ItpuwaE.usau.a".m? -,.+,.xAe'vksk'e rr'r., s..t.r .,...w t'r'islll'$tOF; 4+tisPwav+F.mEM.ww., ""' 'f -.,..,.,..."", -- .".-.. <, .... ... --fiv ltr-
",,'
li gf !ll

", "

9a .

IN : r

2 r 4 Ik4p i ; ,
W +{ :
cj.ipi

4r .{y4 -
a
+ n t
: zrJ .

: : > r. pa
E#*
l 4

r F a ra *F3Hh
, ld'wYxh i'{ ,t e -
Weh
,
uiFySp :' 'i *
: ; ( 'y lsYtX. -** *-J *ffi i SsoJSM&"S
1siL
+ '
3ji r

, a 'A4tl i 5&i.T; > *r-'i P rSt 7 > GMT,
/
: =;
{jSt1.
Ta .
,;..tfG ; -.THysmHifiaitt -*!

*
wt W?jfff t *
ex: -ttfl'iBi' t sa K* ? &k
$
t
a La6yy5E ,I ??'! 4& if
r7hC t' 4fejSjA. r. gf

*
2 -- -itfc A.W .
'?
.lap '

1q jf ...........;.. ; -. : .... I S _

r '':' .._...' :. t2l -
tbt tbi. = Ni '
t ;'', -
fpf-i-' '* 'ff-s S* __. to.$ Eli % _t !-

, ?yf ptujp d#&* r*%* v .dlW : (*.JJT ,-. \_,*.,-",. r
t .*?:*tx-j S -j iiiM jiS Jiirf ;' 4)4u. ape ,- i litll7lklsrde >* *** \\-te&rtt Hfvjn r 7 Jr,'

l i.ifr. ( iWijII! :--- :( r ;

' y 4 U UteQ J'Q!: ti"aa ____

: +t.eetfagidt
r
AT1 @ awsy ," 1 r .
L == r.

beep ...;. lap..,..., :. ".;,1i.tJ Pf.5
ed t4 .?A' rtrmit
y tr "
.
1i QAs

-t Wfw m _?,Kl, jMlbr' *&* _. -- dafetted f_.' tjyylfnSttar( > _+
I't
tXM ''W MMkr'lMUx-''fc-wfc Afl- dae. potti
| *WF .. ,, .wrts1:

:})8 .e'' tfaawl l6'tJat.'Pt. wrtil ttY.: .tu A. :
i r r+s ...... Jm IiA'W"Mb ttW4k
Jotitt tie..tctMaD DtW ,bid...

:-::" tinoo:', ja ieor+aswytit'm.. kYteehareiotQhtan lena eho
oekxteiiMuVklMAIUii i\Ig the"1tJI! .' lj).' t
"':" i Wida 'i1:e reitf t.r .
.. atrer ;;d tav ,"*a U if fIi-aa.;.n .it: la ia i:< ,
4dsad tle #9m4ibi{ ned Y4(. ty D 'ttl0 .- yh4:'Nvdferk s*WI \
; ....1I.*= t W Jobl' shitvpt rif ii Lt .
f Urf KHfe'UoB''oToa- i' fiftiiuU rn.J6 1nliet; ,ii ttNf sr jfQ t1 bfif = r f ,

Y lerwi! I4wth+li ibt f o .frit* _,U"'m- lhg
) .
,} sHei"rttkiteloC P4 "tit atfllt : :: {
: y.- a ft I.'IIrf'JI rdaf tRlo.' 'dt ead-tng >
'p lE itolli oon6ecdtiar tad tlrma'fhi.iI tithor kaa: r, tree ,'t Tb4 S Secr.ectmofthb .
-oc'tdaae .'I"eoJl rwlkfiTtit'tatctworii wr4ilttaw "
,t;tb m% Tkradflr 1W i.bOw+ : te$'talaeqt tipa Tist
: a ,opt tbeam.'u.t-want a'M I p (:
o e ptt tot ,ifaeodd tsar* ,* 'iMSi>g, :SiaKJ'a'br: ''peapl. trb th'Taitbo.wa ; ;rrwa.'cusied l

411kd- W yeila>.+dka wi Mewl0'do:, Mtiditd, do dot&w.at rinMies1 plel:'iat ;:::f2.tabetnitArobsidfet tad o6t taro xy -' ':$x';
'
'ieFkir. '. $ frail thM 6 ,. ,
te $ ,
ttergsitotmodthtpcbr.ii t II;,' tbartapG.a irmpad d tbsizt c :
&fbs\-Wt llrtt* ttw, :' ( )d 'a' ..
; o 'ri1 wiaufdttp1W4I rbpttLo 't ,- -
r'x 3i+a IAai en0 trilt de -Aped yteu-: f'tostests., eot It7'11 il th4 br6tstths5
ntoiki by $ .
414tre .""
14+eDIdt.6f11' l.tN ittaW'

t; QiW. "" itilltb>1Etb dr.ti' adty"9w
t ifd''liIbt''to t thair ,
olbtihf'
/ a %bip
''+rlprter politick.fi.ta n ntotli. JlfliUiy Jai-&JJttlwt.II
'
l work atTMitol,Jiey are nut'ta WIID ;'And whew M>* ', .
no right: to incr.na thq iponditiuai impowdlrt ; :.r"

a ;v ta J4 .u '[:,1Cirithiag.ro fu Wd"woenbete ....: -
11F tplplUtte pk +ilt teatpadf tbeSoath liaitbtA'tfw A' Tba oblvMXKNU ,
ett3rr. .a.e by 4fi1JI. "I kot of die VaW.- toa lXea 11 tuoaupi Rapt 'tat': : : ".,
,* -
id+ fe 1ge{ eigb'e>ii'yeiaietaa'ha>o6e bat .WEe.a rlt.k ,ed...-oa., ..I attb; onswhat mag.itudepfthetis night tt'ehth etioo ,'wtsa.paraeeaastbitMiiedr na. uaqd.adoredpse bf' ."' .'..

t&iltbba t dad M ti 4tab B 9ur'a ha".1WW IR'tW't'c Jij\.tt J tteeohetrri..tJuU Lid JUt of*kfll aad cart b*JTM SaXM to p 53ri}
t> If11 b1 x MgnYk 811" r t n liiltiVdyofrp: pro ee+teihcAtihaFa'tittMey'J 1t ofI rtpddioa'th tbe'eYtem oe\JjiVbiwwt3i2teti .' >

ttilitt4 i ; .!,tlU i jT t-*>i* (fraw ti TVMH f7,wu..o'n Tt ww* ffl>.lf boormft*; tii o i ild Saar j.,

6'rae, tadantt7 cttd'_ 014.,ieroqx L Vf tP. : : :.
**!*** {toot t tri tuauow =,cst the wSbpbimt.5ilet:: ;
? +4ltb Ilrinali! .bast btrtbat.NorRhvwb pfte* > "iSilr

lM wt64M, E'JIfle : 1# *
a.' 1 -1'K1 e '1i ; : ;
dieetiesed our 1in.r.rri tulJbU ftIIr.&daI4rith. ..edbw ? .
>
'# ; ; ?-
s .,A ant i"rtnA-/lria.sa1 OS$ witJIIIc ttid tirIi aeihtrtbd4hh
elaaa I pa the dmirie ion trtr tedthetibrtb1Uebttle U 41oiill3C atdltl llter r
i ,
: a bt 'ii d pid C y.Adsapdaiit a-SJV -
: r Ii. If! gtoxL3'aQ.hepllet.1tYirey. Opfw aO>1Cfrt10ap ; .,
l.rr.io9tea e tgadq&wtbtOaliedlimetieed towed htte.d ladrrortf/k { dr .. '*+a
".. tbt,- +teyw "+ta!jrgblp" A't Isetnt l N T.1r. ;*, ; re,
1dtt ieirl pti ru W..'ieam 4 ,t.f.....rperl.tetI. fhoee teP jpatlptt r .
lel
.'t3Jbt 1. ,, wM" Nm4 .... .,.W.b lievgl trthdtRmnph'btt oa.; irittfond {lyxaey .l
otbl it tI,1Itdotl'a iW Ro th t"7hi fttcroi all I

tiLfctiuiHW ,Aoq &"ntJa.. ..m ud04.; nc jh : s ira w't.. f- .
l1.e0m 7 e.ad toeduftt*!. h+mself,1Pc.Mai! 49C.T + thu y
iIWL > tat WIl..1IiIt..1t thai the:biral.eUlwvube. pr i'
.,.rrW..1\d *t fd'.e>x fh ethM'sdb7iaiiomwieori9ah fa:;..., ebl. !td gtltfra--

yAan mltYatltbtommrattbtt r lt11R.fims.Y 5 g3toM4MiM$3feM haul t trrbtr ::
'j
} f
ii3Jr. wtexb a Jb tt plhia afilniC" '
iW4& a + .
mG.tRt1a7'1adaOrel9nbW.i trift"t1-tkat. b> 'I [ >s, t'4M .
tY ) 1W.1 '1t .wmiif A--' **** '!* lsatdt a Ms bn tpbni wedisaiiltMtodegradet 1 t.fJd mw.dati
j---- *r- 'A-M. < J..T t- j : -i it the I eiNot.""IniWfl tieA loW ttmiaui .:,.... ...,
iib { tiirid
..fftWSWSW Mk.t.gr d ; % .
ed.y&ioeedAUp at c* *:-ili ,
( $uir.t41ibeMtl
r Ibadiapliofbbll.1't ,? !
1kLW Ylitir'. ,pw W.TootWfoaf.UFRiter{ '-'S4.tm, hie tbata k itadttaw y d1r k -

d tldtILLz fJozth { + $s ttuf 'Ag t' ji -h 4.4 St w i f CHI d*1idIf. 1t1..fat 1> a atotittfrbri ; trud **>

As tilt trt i>weedip r th1id t Thw fb taoorrH bitttartpq-.W9bilie"'j thi I pni&m."ve1.m'cIoa4ta at.tlw ;Atnteioaapeopta
.
r fitt.ietfin nd1iq. ...rtJt.. a.'tt1t.tb4&.heri.1fi.'Colrai::; P s + 'p1 Atd t
Sati teit"L4rov+P '4rditd olwW eatW -t! tfl 1 1w '
a1tblituw w.aldhrrtfi.ad'jfrRtieptl j.JrR't bt
Ilan thtI8nath"&1tlaaaa m" .hicbr.
rl > 1 111tWTi 11F 9ift'fail irs a"'u' .
+ t 'fbI rnWiaW Mrot.Ja.tit6tlltdadaoee'gpodthe I it.r euf #
Fs'L"1r' ti've4aiatgettkr" ; .aEaod to'mja: Ik. tI. tdsrpoaq .tttr6 bVbila heshtsbdlirr i .
Ik WABJUx. + ; ie*bh.ati cad atajl t aiei sf 4 ewe : bra e thM.t top rLerra.tzpzit ,i lb.tthoaie# "" _. ,
c A
1ri% *: u ti 224 6ir{
it dt ,
4tt!
n
K.wlisirpte 4. ,,. a w ar 41 Wi 1haU reuaitea 'W tie t fJttJ"'e t '
e; [ 1<.-ftbt7IJii'i
rl le \ '
r ro !
i ; .. ,
ew rt iet t&i t r to"r3 ;WewiletpreptQerimaatog ;. tf
rT wk-tr qieeMl9lYIR11 4,4 d r fa .t tatb.it.t.pwaeq*;:nd: y

/t T entii IfY';idetdlaftlo3/9erOtdJN1e unlsif,
-hrt it h the 1Traidedi,ItIMlJlOC with WI lbotb,1IId r -
t.saxnmi r rr wI4 Fitt.t ec! ,ntta r.r. c: 1 x&ht 1 t14tlt"'" ibr rl.dar ;

: r 1
$ =tt@1 'bt t
ttpf .. ;!gMSait k .

t ttt i-.. "'l''R.i : .' .. .- .. l t h
.. l4r.lS + 't''I; ')--'l\"fq.-'t; :: to;': M>
> _
1t j ii. jRCs i 1 .-.J" i ..., : ... > ...t/f ""." >f: & -''
t 'taliit I I Sn _.1 y) .44, *'ft Id"'a\'itf: .I;':,. : r ,aawparareprtdstr.i, ; < ,
Y1' .
hw u L. -SAS ; ''''' ;,.\'. ;,fl-' i :; .- PI(
4 1''t InS... I__ ',,_t.1- i* -.
4(1 ;f'.. *iIi. Wl''f.t..f'"' .tad ittlt 'lLa' ;: '
: I "
:
*' wW _it tNC tipogste s'tI.. i&1p .t : ,t o.-t:,1aat.ifi i -t thrMrierart/"i.11h xare Z {/ixsltti'bu't cji aa&; .:: ., & .

t 8VAJ N"H w dgf: isld 4hisa4'? Ito {tope 4lrooueat At trtesem. ?ws gr?
,
ttnr3ittfi .t .' k;
b ; wit Ii .;. :b:

StltMWW.N tk l 311f 4 Joob-,. 1'! wa1Y t 144'v S
F iia Ka4= 4 4tA tby atptrttipNt # :< ',vrv'i..S'i'-
*-. | J h6 t''trerr' ad.hoebjt6g, J

a I.two bt1: i&S.td_.- v ".*-. .. vrfyte.w.7 ursryr -.- "

,
-<
,
+atr :w *l ", w 'vl'! : s:,
a Ai
JUMr.TIID41. j.3r TapjT? ,. te'llilt, t *
( 1Pt' *" y=r--Hfcl<* '
/ Odf.1iif': O ij (WS! '. ?,---t .* -.=- : ,:it<
-
U '-t ,-i"S
id1'1w1ra :
dli l.'; r tIL ._- r".T A. 'Jtfim r**'jyLua lrSBifl_ gL: 111t !, w. xiieltltsleti 11 V;*#* if'ISffsivl* yi.f '-

a .wte&ajwiyinuStoiart.1 '
..
.. ii'1iv", ,>_
+__ ff_... ..1.L BfA --/
Im -'" .i\1 1 1 '." 4I YW iliaMin -. r'V--- :7-4'4'
%* ." g
& .M

i ..ems'haiMt 4, : W= "t tI ;

=
LL ,yd tbittIl twd
i t3'i at toa"rroe, Iprttt s"i'NT
t
1 Of\!! dt ii
1A1at 1 -
.
L-
m:
,* tt.< smi- -
"" ., "' 1! ;;'-i.} )i/ i ,if > -
.. .. .. : $ S St'
j .. / ... 'J ....;., S.tl''Ii'ft fj --
"i'
*'"<1r** a .. .
j 1 k .TE'-f .- '
.. 'I ? -.v ,; rai'Sfspl" -
: .- *
,
-
/
| W.- >.V :
o>Mr *> nHt *
: :! *Pf -*> isiw *' l
W. .
T5 ; .'
&v t *:* .A'1' iJP>- s aP1V -*!)**
"iJtiM *..' Ii # '
; Ju.i'i--..,,... -V.V j"*4.fek.f--r_i (rrv.. >. icirt'Mfe'J.. :


J r* JKW
| # f
I 4
it
,
4W ->M" ?irft M|< ior t n
; ; : If
: ; I Ip +
<:;
!
: ; ***--" : *? i -1
:,r a.i .< *!*? : ** %
t j *j '4.T Wog-isfetl' ,,1*, f't
JT'.tJ af ., .' -:-
n .
A. !
# z a- ,
t1 .. l a S .
,


A -tJ 4 :___ 7r ,
-- (ii!% '
,.,." ...' k .. i.
.' '''I'' ' > I -.


r* <***
.
'
: ) '
... : -sgBSajPa"f'jv-r* %u.H'
,' '->J-: "! m

|# a ? '?

b ft* SSS58&* ; >? (
liWft.JJr -


mm kft ?' ,;JriSt1jyVt* TViTVoa I* ''Ml :

.* fl4er._ W:3:
; r
iig \ .fvi 7 i -
TJ w 'tr' .. ',.;It.......i.; '. *
S ....', ::4"" .i
:
.. ,... .;.-.; .

*4v** -iVsNri- i tt&ttitewf '
*< **# *St4ft Jf45itoT r. k
'
'*.1 ii *TJW JPI 7 p p wq > .f." .. **
*$ 'W _
Mwi Ml a.
ij Lj f rarfc r rfiefriwf. i. Wt\ii dt i ? fr-l
w aHS guy
i-'fjte** 38MMfefjt4Ha '7U' __ r
.v- t
I... U i ;
.. '.
A4 M I. ,,, iaI ST
!t.
I._-. : ;J\ .
1 |
l fWT8if: .. : .
I..= '. I. MW

l 'i "' =. ,,'

< f h

,., ,. & : ,
?>V
w1i' .. :' "ii( ", *
., .'itt_ .
*k .1
'
"' : 'iliA' r
",_1Ii44tb II .
-
"ik* < J teii
-
,!*' *
,
,, _;(f 11 .. ..... .' ; ...;,. ..... ,
!i4 .tM ......, "" .. !
lWx4J i Wi AI TM. &lUu >c
P % % ; ,
b tfaJgns.' .i''y.xaiMW' IW'L.: '.:.t.: t' 4td
;
'i .r.,

'( :: .Jt 1dLt.ttii i : \. ek-t

On-Ma r Tu, iJ V" ,,,. i
'p" i .at
V nrr-t-i. za-' WJt ? 3Js* Mf .,,- ( :
Hi.:: SlalaJr.,..!T...... ',:I..r......;";_.r....-''-if. _j.dJ'1_ u..j.1 .i '. : ::

:'i..' 1t! ;J! \.' ...i 1..L'ii _.t.i.Uh.f. ,-.'.
..' Kutav+x!-1 l !,! .
pi QjJ.t'J. v{;f.tbtP; tW ,it...a. ;
: .
/ ,
r :
& '.
-n..Jt.. A sfiff Gtor Rudleti )turin; l 41iiljjGf, ;!C.' b
Wi" R. \f:':" : ".: a4
7; n;!.. : n'(, ... "

wr: : !'! ". J.4;;ib.:& ra. s
ifr.J'J' >t., 81..! : 7:. 1
\. '. .f B: o\ )t't:. .tt Ii
J.-rf. ,,' JM""" ""u. ;'bri :
_.nf '! ... .hw. .D4'
; .V-.1
: "" .
:m" -: .
; "'4' !i .J-
; i ,.J u..ill. '
.
'1da..L'Gt.' : .... ..;... E!fi'., .rJ,, !r, "J'Qtn. I ;)lf: !tArt: ;
t. \
Cllalleft ;)
t<< lt j 1 h; ,.,." "
I !.1
..;",\ ,"" ", ; 1 ; ::.tr< ; .
UOIlIJIa ;IIII tOVD &trJfCt.! i iro Iwtdii{
(& l." tib \ai ': 'dOGb&. ;
"
M ik1\1\ 'i'h1... f(:!. : ;;
1M 1 ni: iat;;:. .1foi
/'t.( i. ''':, \.. : ; ;
,, w 9 1.
... .. .
tt.-
... _
t .
t --6 ito
proe... .... 11 f.. '
'w : l it".
tiHbirWJ.t1'i4t. :. m.. )iJI..;'::
&.( "J! !9iJ: IIJd
; ,
.
.. .i'.if. -
: it'-t t'.J"
.' ..1 ,. ... .Jlr .. J: :
.. .'1' II. ( :.,. 4'
"
....u-...... 1.1.---'." It;, :
5% u ir iid }..;.:\ :!....._..._,.,.:.i-.. .. ;

tit.Uw*. i .
''S-' t ..VTa"tMliiilMIk & s.rm. 9f .dd. :.....;... _.,'..\.
fttUtaaa kifi wrf prtii<*WVidd' UjibUVWM -
ellS "1:", .- &aII..JI hit.. 6tJ1 .
: 'be..... ... ... : i!
D9W fWa.irb, illlo tt.. Ja4i .. bI i. ,_-t'l.' ....... ty,
nrine,' bW b .djii; ;; '!!
'J
.J'bo .... fc* di
..IITtb.... f. .:.:: ;... iffi'f
abiphit AI..r.terriI\c .""" .'tt---eb!: : ,. y.;, '1
Iwt fo'diof ik f|Ctlifl tootirtn jwn oegiitctod Had u;., :: : 1111.::,
ttortboto, mio u ia"lIoilWdt "11h." =. :
t 7)-J-t!. ,"', :t1k J :

..I '... .".ut1.) \) pi b1tii: &.' 14 ,J :
.. zt .
r.u ri td Cribu. 1tt k
.w."JI d&t8 IM _
: :
i i >- -' ; '-. ttTwjoai ..,...... 'i
w niia uch ,bit'... "'.P 'r .1
ttggortion* r* M Utmt thtBbnioi .. ,\ i .Tfc
,t.J! 1 ........1....".:..'' .. ..
a i.f b!, 1 1W '' ,. _
UUre BaBrVCB lU BHIHI v -
\ JJ? % !> 7'" "- ><-' V i tJ.a "' i4 C9IIIIiJ'' d.r: :'.-... 1 'B'. X.. ,' '
fcnii; J-:"" '
'ivlsSl'1"Jii tU-j <.? 5"**" DI! q ){.ri ;
of Mf Q L fraw au *TOntit" "i' < W bti W&i
a.a-.. ',14.u_ j
W s& t4lfrfcj* -1 :, 'tW ,
'??;* MMRsuu L c rrm 9', (f.' ...... ;-ftfJ'I: I .
.t. ';'."H:' 1 mt q,
Wkwingdnwfbi fJ1 fr ... -vr ii: -':" <&1. l; ;ii, t_ :

,; t..le i i1 f&>j q1t'bJ\ .w
$.... .
;":;"' u tb.pt.\.1. iN.. J"'
.... Strtrittt
.I : j ip '
'1 iJt MlI d 4ti A. ;;:' L aaI ..
'Tt4t h ;Jth/nt! ri:: ''f1Ca ...m-,1'I'Ia.f" ,'''' :; ;

rnlii."W;;";-" "'41l.. -$(ltJtd; f' rt."...,1Iif.t '1[J.7... ""'i'.h.t.. "

... .... 4" :.r... "
.
M u fwawfram S Vf> k w .i'.fo''U..tI.. : "'
J; t./: : ':";..."!' .Jt.f j. ,1' ;. 1t ;;;t .1i.
'
;.1+ j J1t... .: -h
> ij.: .:i ::;tiii \ ..17..-.r....':.. ;
: ';'i,.'!I.it'.tJ' 1Jt. t".jUI.1..r.t >. '
'!f'-a'P.: .z1rir: _,PIIIJIeat4& th .I :
"'j "-d: '
qi'1II ,
'
:
!' 'j- 1m---1
'
i4' (::1t .. !i>lft: t.
$toatl'Jj": .
If! f.t .
-.:: .. .t.2tJl I.l- .
""' w it JN ..,.. i
'' -' .v
;'
ht'.titlli'. l ", ,
..If ,
,. "
faill'i '' :\O :J' .. .04
!'r.m ;. :!""" '" 'ftKtr. .. .. '
; "
;
\ii '
the JUtl Th\a r v ;::r;: .i.t'
i _t f t.:. {Vf ;

1, ,\\i1''oO-,,,. '' .'fh'! \
= :
'.a :1' : '
...eo_" .. ; Itfdi .,
) f.&ft.t.Wti(1U'..; '_" A ** "' ..;..
fK. :
.,:.:.::! ;
) '"''I'If.!. .,
ti !i 'fl.f1IUI 't :

''f\jtbUc....:****I\ !
; j. : ; !
!W-MffitiMfc ahd' ;
S _
*' ""* iii tfi.", 1.7W' fffgWf .: t'-I; ::
*
=. ;, At! iMw n 1" r
U ffi2i "' ; .. >
jC'*" -1"i v i. js* ,.
B jS )tt5f
>* !I' < '
t i tt 5g.Stt lt,[ e ft-i ,. .... tt tW' .1P. ; ::
SKin* 1 ..
II: .l. U'. t.: .:.: :
l 4i ..-n. I r;

s i< 'ek i: ft WirwB ;. -!._; _< _1' !1\I\ i
'IS"fAH swi 13 >-*!

i ",." "J **4 .IfIII'V-..
ff ". J &'e: .
S &i4i ,
4! "Sr

.- 3 \. ... ,..\ r & : : :
"
\
*
m
:
SU ,' .. .. ill ,
rT35S p 9SRS .,.".. .
"Jsi&JiJi'1 :. = ..
; J : "
:

i fe '- ....,... \ rt,. .... ,.. <' <>,'".- :... 1)< .-" ,
fPrJ j 1, ;J. ;: :- ":
,,;N ,
+
n:
.
t *l'fejsj ft\1'a J r.foJ
ili"" '
** ,'1'1 "
.' }'.;< J' :
'
'fi 1i iiiff ftTw { : '
..D' .
,,*f t- f :. '. ; ., ,,, : -r '; .

4 i-"i; MfV)
[ !, : n 4"r**
jatat*** !* ;


** <(** ; KM


lli!

IS 3'S ." ?Si
,ftlsrrw

it
iy


+J* JR
T a*<#9
JWsS

-.ii,,,,. -
,
t
iF '1 .7r cew'c't.vYi4 d""v !?+E 'saSirryc.a. .+., wt -

tf 3S?$ _. ,

}'vA uj' LV sUIjt4 ,
+
4 V 'i
r'y rtd \
r' m'm'j ,
FY 4 ,';


m'r s -,. r.f'ttrst
t'
., tiWkul'rw %
ft;{ pSFdf
1 6 fJgA
Y
t *j A1,1"V k


PV f
PlitSiti''*;'*?'* !" '*". ?

j i ,.I $ VS, s7 J 1+zu L }
G

M ;r t-4i ,

,
'
sC :{, B"n l r .


Myy l } s ; ''a'49tKq
*"Ss '*='*" {
.
4z&r
L **--*<
q
't1MXid 1 %( '

'$>* "-* 'i' Jtttsb < E ,

a :, x ,, xr? "lsw.t4S

-

, i JR3 < ?!||&**Wi : nCF'Ka -' ';.o/;',!><-,.;;j..J' ,." .It
& ; .
..
A .... .. ; \\.J. .' I ." .i" ..;>
; ,... "
:!! .t'f { "'

wsr F ; :.;, t
r S S i .- .( !II hlW
# ..1.\\ <1 0... tiq $ .A't


twtte .: ..x i J. :. : ? u : ,

-'i.t"n*-*", V F Jr.
** *; i"tfA; '..;: .....>(..h : r\1i.nI n"t". ::; ," : rty.C { j'' 4 t; i t rTt
1. Y.+:Jt.j {
|JTWJ; ; *

...;"4t 'ti'S't: ..."" .. ...._t_ n't' w
**w >!:' ""' ''''' ''' '
3i v33 W*VwWs*$* wjiTspft '' iMt Nd
i \ ? txrdi; + Y
wrR "'1"M ... ," .. .. .
ss sSS! '9fwfit.4 Sss !IYi 70"'r ;t' < "' 't'.tI'
k ? *> t"a! 4"" ,.. ," ? Ri ;

t' Csa ,r.iS: : iRWF $ *, Ntllt.t kv .
> .v .d m' .i-i' *- '*i-ri'VAA-' ** 3r**" 'Jit _JT
.1 E.f_iats.Mtt.p.yto .t to tUl Eii u ., ..1Mtt.1 r& 4 f'iy r -
rt ttSg .....!1111.-...,.......... ... "'"' r
14 1pMY,.4kfleMlMtlt'l.w..hn:'r."r6 t.zX"1 }
JEKSss +M sal } '.. ..... r.B..
"tislf ddl40o j'Mf t
s +alYtS .' t ..,.1oic.O.tUk.ns7W 1r 1 07r-0Ac.::.; y ,.f'rWI a1.1 tkirqg1y eaka q ,. Yet
A _., '/! .; 'r..J. I '," "A' !
L' : m K ,, t; .
t1.1. 'Ji1Q' mi" =kisdM
-1 x4rwtf ; ..;Q \w.' i ti lulu S i
ih ::-; .... 9 8 JICJ ",.9 t' .t ff fl
lMftt1 i .--.u..uw.":, Jr..I ke IIU1I:
< ; a .
stlat4k.pptutntebtN 'Arap.t4ie4K1sss
TMr: ) .whiMS'
i #kt.kt : 1TM '..fi :; i
'' < .
t ,! 'Gllln ofllflllll .1. 1.: -? ea pdet lw t d{tap .
fi en.
r
; IJ. t;
rt 1.ItIJr.t'Tft'AT; :
# .. : fIDMINISTlu.WRSmOTIC
i I .1 I r { 1 1 ,
: } ;"
r
rx : >{ ty.\4rer+ t4.'Axiaiigteri.teiaiipt ':
ML piptbY{' '."""'d.* "a. tIt : 'pktieRea ,..... ) ?; '4 :! 'fdarYf/1 d 's.kdt.'Pr PtaKt + i ;
,. q'y14e.Jaal'tgsRtrLirt s Est o..t id JNqJ sotg 4vr d A.k.4ldRrs..a..

fIn ( s .tke..utidALrs.A..........::.........4't.F.Jlu..1t Uueo< Drat cwun.1. .. '<.:' '" '
:; "" "
11' :: AB.xbYWlCiO' : ,
+ + *& fI8 M tM4y.d < tm ( ,,;,'rt : ;;.,, ;, i, .,.?. .\J W><;.; ; A{.:
lee tri.J.yjr..taa.111a ; ,, >. a'ftis xAM.J4'S+aldd+rirt if s .
'f- ;(" .....:
: M.1 Eur. att F* ? ,.r. .. ""' :.,,\Ir .....(.>.'..&.'> T'.O.--A:?".Jnt. t11 s 1/kat iir.oC iil ttw S' 'Po L
,
d pX1Il -t'Y'dets e,4 of t'aeer4-q8$/p-M w* the #l i* &q Uekrr t !..oJ'.-""" """''-"-' !'. f ..4-r; 'I'i::.; !eea op.4 Yeast bw, Mas wbo 1d tMsMps ,

it Tt.A.lr.tar4trl.{ # teo_ d =' ,1 fir, 1 <; t n tAv
.w4kx d eti.lbesl.tdttr 6LFITA 1111.r F .dta.usO t 1..c t1tt' il !tr. :rr-.q. 1 :l sttstM aiOlq.MkMVklt.tke '
} 1..* {' t..Ita-4111* U6nlSriuSp T.e q.satr. taamrmM fctlbeeouifart oil aMwMvugft&s \. "'A (* !">- '" _J-'I ""' 'F'/ ,
4 ,uitauial.rw.Qr1 s-4? : ." II-I .....,,.: }"1.A.Q.''JIJT... QjD. #
.. fi
*4MMMK ,;.rao-.Iot.*4.'sb w11t'N. ; .
}staAa l pAl.ktrsaa..M>fJ +'i44awKirtF4w Ute/.e..egppt Nt=rr+,; :a.
.f .Jt.\f i. .

...-"-: ....,. ,,...t.... .. '''t" to. ,.." : .", !!' .,t 44.Cb .

jtttedl.etsaaasa yltk7eilly Yg1114w1 r W S..1 h-t' .}o''k:_.. ').F'. ':'''N. .. .G'. '.I 'N''P'. '
*' f' ..... '. .....t1f4, ." p. -;;.
.
+ ** fr ff 1.j'fe \-
iltw + x.914 IA ronTADE BOILERtAlIDKlWtnao. :,
-
rr .
.. -!'- '
: t
t .' ? 1"'i\ :; 4a t d s..kt I
.
? : \ WE L AS 5b t sas tsr.a wRws I ,*flbntd.tr
Tt.ro; 9ns
# fid ; ; .a lYtwr s+ sala'4Sa' nr.-s' ;
& .;
,
.0U < .,'IIi" { n" la't u s etJt.elletit5 .ate1s.dkhs. '
a M_ all & Southfcrh Express ; :;-... ,!!. 'Y-'I./'. :!: !4 tI.' 1 sktla; pGwpu ,d'r,. 1n .
: h
t.r : va tr'h k
,
d ."J ;>'t.. ;..\" : '1/1.- b

T..r r".llJtJL"'ft.It. ..,. ," ,_:,,#,( .-.U.iI. "... ,;. '.T *
\ .d. .. ,
Jtt.e *5Ja "- .....r. B'w w 5 *wfi4jJ.T.V- ..jrt

,. -a. !f iiB.t j i '
_
>$ Bt4BwLC? TfelsiV'.
''t. r "'> ., br ir rrYOrr1>t tu, ?' : til "t S. *
" 7- 6;; '. "".fVv .
. .. ,
-
' itiwsd'" ...,.,........ ,.,q *'t W., "Ji"'r' i ys *1u.ir : -
, rae w 4' 1i-r9tAt FYlitATl4st6A1kLJ i"4rr.ai'43d i,', .. ....di< t\f..U. s.wt. ..+.1.TItdd.w.lirr .. scas tdlkitdKj *aaSssdSp'
r t illt Olpsl ttla# r y..lt+1 R <'tItt (;0. .o >t.. u. ....,- .ata. < :

9. trdlltidJt Dk h, tp r d r r rtinite TikfadJ p'I"tk i .-f.TtctiMHtt' ,<.-. .' -.H. rt.-wfc r . p.nw.bwsirrtk.das.e.d4yi. 1N teniy tp' S. S y'' ,.'e
lb.d tt to "" } ...: ........ i.dMlrr.bp Ohtwd ri h.ca 1. .11,12,
.'r r TI&q (tl 4 UCj __""'-..GUIll..1I)' ......l a&r.... w. M :3:+:.4..x., .. .T.t.t 1-lr7'I .-aS CbrP'r.nil i..f'- -Mt 5-f, ,- '+ ;:
:;; : IM. VUt TIM*.f tWi Chwm OMI tot Uw cman ofD.r
tlswe Y Tstt 'jedpttir1MM ,, ..m- Nlt S8'6ff .... .... ... HQilB ISaUHAMCECOiLPKfT OP.r> i4
.,, .fII" >Mt LYawaYb.W. t.N IMt.Ilie
With M i wta i0ttwlltit .,, J.' ; ; 1fr .P gg Coort UMM.... .....'.,Jae ........le.btkelb. "i. ab* +'*;*'-*-*** + 1Swwu *-*: 's.t i ,i.'.. f'tiaitiKOtwilll.gtk't
iS J. o' .) .. ",,",10 rwt ltt i. .ttkMTMtdetee.i ....... .. ."..,. ... fb4,to. iNJe Jtlavou CSoo-* -5 .

"" >t! .. ., '...... :; t D.ehntt.s, ...."1>Alst..... r11.EYlli_ q." ,:. ritt; .
1 if """':;.. ;l' if 1i1 J1 .. "' ,..
., -,. .. -1- -.t-,6. : dUew.u..aragJr.
i Thtill t ,._.... __... TII M I!"" "" ; ;,#.J..i. ,........::1'1' ; wfrFr ,-- Fr", "" ," ....,... '. : 'f ".' -" ...""* _...i.j....>. .", ...- ... ..-..... .,. ., . .
> ...
? f&etke-.... .O.Ire.ttr.A.t/stll>a.t.1.'kBUdir.lorigtM.iettva ,: 'ai. t e ,. "!' .; :t,": _:' :' _.,. nr OCA.r.. .r \ .. ."-1''iXtVt!': W ;. 1 .... ... 'ftPS'S -/.
'. ) "li OJIICE! '
'-6. -ttwuSj.il.hi.v; :.: Ylvdd.ts a.m* ---O>' ,. ... .. 'A. # li1ti. ". IfIIftft .,. '" "t") o'fJl<{.;",!f''': ,,. ...
tlYwd't 'Tw....... +ltkirioitrYd ,'!i'''.. t' L J '. T05'bt.Bro1 S ffutEDri oLLprf.pr ns: 'i..j.. 'a : ;: : : ::.

n irfiQPSTk 04. OWl 1&' Jr'r r. .' .. .... 5- "I" :1" f!... .. ., I"t, .. :
.
L da Jl r' '<:: -- .;. .J
Af" atdxait di.. sldw} ; ,. l.Mbd N CIIe...aW -at Js'1L \Jr.f.;t. :. .i J'f 'fi..iiP';..'... ;;. .;,; ,3. ,..;" .
='er' B. "
et tt ri ) ;:: ;r ; j : t i3 i "t.iAV1NaS :.ulNK.i.j' ., W'tAb.o... .. Jl14JDnal., ...slydre M#.tl1twtwded ''fI 1'I..,. ,. "" ..;'"> .J' .... 0-t' :-."';.. .;tj :t-
b 1oU ud krialLl %- :j1 ;fr"j.! :'. .p.Ytl. weritOOtet.l4.ad.q prPYea.blkt1.W.MtM.l.tb..Yt.tla .. ;.i :
t ; : : .
'W. :
rfl.JA
: }
3R trgtarW !t r't'j'd> t1".1 < ; : : jj
.. .... ..,. ... J.tri.i; :' J1m ,.. .W inr MM ,...,, wttMa .... :)"' ''f''t' .; '''''' '''* ':: ; ...
siol' DrIu2 : .k' :
.. lrltlSltlfAl' ; ; ,;
Cwaflir ti .lo.Ic. ,.. ,<->, -. 4 fn _' .... '. _'. ;, .
.. .
i _
lit ... ... Ji
f+addrett tlrsttwbehlr''tb1' tc+ I :i.M.> >. ....4" : nm I. ){PA ... rpoe lloM"J ..."-If........ )00......... 81ft, .. I>. ; -" -
"t '
,v '.flntvR iti,, .;: 'lIdA.ItJ _.f '> +'i .,..)..(".,.. '-.T'u: : ; '.' ... 't: .,..,cl .........,.tt.t.M.L!,7. A. tit i'- ""....".......d....",. :' .nLt.4bhndRkaitlr.rtMtaeidtf""' [ ....k'r' '
f'cTf -WI
'i -
t.--; ti"'i ritlYcrri x. : :
.7 .' ,,,,Iy,. .. "_' "'I"'" .. //ilt l'tif bi H l lJ. A.. IIa.>Q- [' "rorittt.fI'; ,., '". H, .: .".. : = B.trlrsrelewta.w. r'Rrs. ii ..'y / : ; '
a p".t= #ii If\OTO n b ( { .. .... ,w. ... :+Pt .. iOf. 1 '. '
Ll.rWMit r bIt,'rif ;; "iiJ;;# CU' WFFP.w "" '": "' .. wWdI"'* ....... ... .,tJlf. ? <>.
.. ." <.1Jnd'''K''''''''': tJ.r. f. '. ;r #!a. JlgQ f ;. N;,..;-.w... ",;r f W'j.n .:
& j .I.- =
j.7i : ; < .
c ...ti i\ 1 ktiMI : & '.. "" 1"t <,..!:.!-:. \ --" .r' 7..Jf.. -1 :;i. <". .,:r ..;..:.:_.. :. :.. ,
.
r.ra.'JA : rtte 1'I"h'' ). c6ca1 icFTrli+Grti .OF O :!. '. '. : {
SBdltaB
: r w ., + .rr.t ..... .* t9rptbe S xU UD&'LOYALcUCAh' '* "'oIW1O.s.u&Q1' : :Jl. ':; !
( ...... .... : :.. :_, h i ,rL r ::'!'r ,,:'''
.AAf. :
: 'J. ., i"'s ,.. ... t-hOI.-t; "fI t.t.'-t { : ':
B'ii' .,
' ."' ... ..""It :1___ .. ... ?' ; : : .. "'.rn. ';"
..J\ a ,. ; I.J. ; .1 "
-DllJIIr : i
,
e .... .rCV "Jr lttiD.1tu.brFtf .
u .
.. .
1"i s It;;:' 1-" n..11i ...... : bdd P-tt..1O.t 1salbra .""' f .. .". "' --" _. \Jt. k .. ,9 ."' !
"o. tp ': '
AMt1or,1K t bllt. ==
> >
t. JI.-JO..M..UHr. r s mtolb.a4tt. etU3e JJ: r ... : : ;>. :
$$& C !l 1 i1 i..t a d'Zbe pb"a :.1 CIooutcIaIIIorpCtIIa .., .a; f' k'r" ." ; ;::" f.to. ..: .
4 ..! i .1: ,tl IT. ...eI".".>;>?> Bate ..tMlKfci ......\ ..wm ft1a tt' :lj' -:..- '.-.. .;-... ,. ':' "

, 1 E!'!!',....... ...-7w '!cJ.I *"" jyb'41x W .;. "' JJ te..sdbasi 1:1'--: "" --. >W*._. ._ I bI itorf...... :11 ,. \: :'J: '.
?
" {y p... 43wl.s.a : ) :;. \,. .:m, ..AI<.i.., :11'4 hsstw 4tr : .) .J. Jr19: ft'/ eoI.d.l k syt.11.1rm4atUYba' ':ipwtatsll..KW1fakartlltM joF........ .:-.:: III I<>.'w.' ;!'";\:; .' .:'. ;; ; :t:
'4"" J '" .kt .ldwk.MdNr r 'ftfte .. .,jP: !;! >: 1'U..I \
{ '
Jr N :ttft.ta.crlt.vsssa..t, 4 cv3L.f 1i tta hm 'r7r t; iTMd1ldrltWt.ad _Rkd.r4A MCo/ rl..ta/t1.ls .ts'tbi.et3aWp ... \__ Jt"J. ;' : :' ,1 i> :'< t
+14 %!rrp.1TrpOsrt'WxG g .+% ; .. alaq ........'...nul :*.t1r .... 'It.;,: j. : :.,.," :.:,
: ......rr.w.i.7p ; \\ pNMdiTM ;1t tM.; Jp .1 1 _' 1N..tiIuIIa-. ..1Wp4tk.rsrft a- .....u. t :
;
h. + stdlldst u-.or: J: ; -ii "" : ,. '. 'l'r'\\.j:"' "" 'IS.w- :;: ,c'!:.;.. ;
.f-t I t't. t s -t ..11.'St !:;:rL- il t't'1 : :,, &; ,, T.f"i-atr. t' .
" t sat nAny: t. :: ,]Ltlttdet1 tt6.dah.c.- -' th* trmtal m s.. .... \'........ So. .TA II() '..,.,,...fSsS3'i'vS; : wt'F ,
f.
4k.s.erN1.Y _
. 1. '. t.i.ktJ4 M Ae Eb t. tla..i 1s "" : :: !
-Mt10i.4a i* : ..
.
'!' ,h. ..,;t., .M i \. J( ; : '
t 'tke t1
a t.s4i t'1 S* $ ; ,>t .jij .. ; 1-" [,; :(;,
] a 4t.l );, 1{ 'J1Ir' 1o :! : ; .' ;;
"
wmw.r.4. ........ ot" .. ,, ffli .. .. ,
> ,
: :
k 1
or' rri : > : r.f'c'' ; t.-;
.n v
; Q .
w.l kvrc.aTlr W49id "- i.: \
'
tf\ l.t6w1 q1J p .S fti.iiiKi*: "< i'-rift fe''I' :,H"
\ l.a twdws1 .: jii jt tlN'i : .
z 44& t tt'ax6 "!j. ;.1_,, -.u: 1' I I'r r.*; .. ... j! =' '"1it \. .' :: -;'" :
4r"fmkkd* CiJwalem{ rpNlaw ''''1' h:: rs ma mf{;i )j t' 1.if"l! ..d 1tt3 ;t'r ,f, '''; : v,',1 ;;;
,
' Ytetlr.. r ,,rr'r""l"l,,'Mwu--.7.!W, IWW4: ,O.. ata.I;;;;<;j!; ;t ,{.'o-.. ",- : )fA1DIL1I. .-..........._. .....i,..'-1.Jrt4i, \i.t'{,r'ltY.>' "'r "" "w ...e.edewtl ".1'1!,,"
.J\o ,' !
: \! jif ;"
; :
;i-(3tidtao .t..bItt TBMVMtolirtejg AA '. iiSKM.Wii. V,.' ,.- -I' V.ff:
",'s at d' Jt 1i1 .Tit : ,iij, Ai'Tr,Z.' ." .. -1
.) J ayS l.jyS'rt 38 : ;
r
t", t.t= _.... ._.. __ .? { ;
.1. ;
1r1rt4ituel.+ :<1' _,-... .., ... --- Esa J:. fetfA\
scsr4 p1 ,. _:_ ,, jM f; 4-II"OtIf .rr. oalttl s s ;
" J8U sS ta
: wsnft > 1..mw + t-i at.1Ia\-- a ; i"-f ;( ,, ? WA'srl
t ,.. cIialli ''' .
""" "i 'A' arti=t" '" :
*f- i& "fefe ftsi V- j .' F1:1r''1 ... '"' ..ee. PMeaeM tN .. .""J1''I"::
:16
-4 te ? %, : .fi.J <<1'i; 'f. ; Iqesb iia......*. t .. .x :; ,- ,. : ,. .. ;,
'
lli14 "'" rlQetlalr.4nt : '
** N.'bd'h 11Q11.;: .,.;. :i;i..- f/.P..Md--! y y a *.* *ij$. ; ':,- .5- s .
'
""" li1'M'
"
J'i"j": ; M' .. < "i 11t1' .
? r9 .' t< .} 'Ai" I."' "'; '" ''' : "', .'

J 4 !"* r1OT fifJif l .-J.; ....'...,._...:...'......: .$& > : tei .
'r''ks. t, +; Afl--- f esi.. .... /. ->* > WM'.'" .c n..t.r 1t 11!' ;a-M.. t ., XS '
*%- >-* t. iZ +n,4r w ?

q Y
Jr

N
lswls'
1 1T fi1 Y,
'hyt

y'' !
a r :*iE a, c ss a

a ?
A' ap!
-
S4r i. bad, 1Fti t* S.t

: :M 5L 4: ',;


{ k"X izL1 i* 4#

; it : y Ja4p

.
d4a 4

i

c.l K rb ; r- J

a"w K .
1 ? .y., L .t
VA 'R S+ wt
w r tVh r tiC

a' & 1C ;

of

h i1t
-*
-
Nvj
C ,fi; 'Hv v. v A'C


;n : 1NIiAr: :
T #* S s S
:; .r

r
S


r9vy. tl

.
-

t

..1 I' -' A "r "
>
'
4cT.4 r
t t; .' .; "; f& ;: C; ac\ ( t ., \.;; "' II: '"
,fi>' ... {. ';,ijfS lT .R. ;,;""" .. '
> .i. .!:. .;ji; ,!!(. h' : y; t !
'i n ta' > :t : '''< j

leWsao rir .-
wV
C r-

;: : : &IS* I7I rw! ; ; ;1 e11u'4, ,
t er i tt r ) f p a;, M'' ''Y ; rt
ti!! l' f. ; ar ..A.rta
'
; .' ,. .. I ; """ '

u 1 'J4; ; aU 2'Z': rt!:

t "" .
1"a' : '...--.ts. f'
; : .,: ,'I'I.
.
-

'OW S f Vlt.R'jt fqi + .-,..... .i-i- "'_-j" ,',V,: A tp .

'''''ItI.'.... ., J8 1 ? itl
.,
i ..'
: .t' H .. f
"" ," -.,, !t. 'l'J'tblillitoft : + .
\ ."A.o! tlMJ..urAoF x jp 5ad
'
..t{ 1
a .;..... 1.1
.. tNl411otlett tAdbttrdeedrAk.D t 3

a i.'" ....".... de tlfi.rd i 6F '
:Jj> '
; KTK525aajB&ftft&s ;Y>
r a i
eU.p t f -.
.Jrw"ll o
r,4W
'";to' .....f..J; < ., ;L.f fJiaiiivSi HgiSV

_
itiii.? 1
tII.- .
..... { "
.; 1; "':c. ,, t a wa1.WuIo .,

'' &' 6A J1to{_'f1i.1b'_.!;>.: t<....f, 1 1.tl,...
.
;. dk K ,. .
I ; "'.'. : 1'6.\, !T171ttgw+sWwn' h 1PM:
:Ji. .
/'I'i> :
t4E
;"to. ',..'hJ.t ..- ", B.I4&.b.- j #Y saaygpTO bl > :u --N < t f.j +sr. L i ii :

..'. ,;,.."' .!g. _. .".." :. +ta4t ttna i
a >\ '1j.coo ', ''''' : + ar.It: tb..bp. SjSJLi
-_-__- ., "" """'"'''o''
[ : Sb. ...... ... .. (..
: tI
o-u. _: -nb.a a pa..:- ,
*fWWi KUWMt -?- V W1 i W"" "WWWW"W p "'J'' J
(t tt 1i A fiSasSK SS e

...(. .11.itdltJitl. ...efk ;wl h.e E 4t C Z $ CALf11' O E$' a 4HiSv LiJ**

,,. '.'J.; --Ia--! ... ",'ft,.\.t....... .iit] := ':|; 4i: *' > x t.petbitaq. t.1th ).. 1 grik'++ 'b v'',

".1hit l+r. run,,"'4 hrol yon' 1'Id j ,.u..w.. .... ..
,
,''''; ..... ... wt tIMt
: 3r .' ;i : i ""rilfc-vtim..gtaB.lib*Uwltb Offlcw. ,i u'** .'7 acw4Eft'
., .. whltglO 'aD "
"' \ iG' : J' YI. '.-''nie '' .17t.wa.. btirtjr wonirri f nuHJjr, .
r'',; '- ,'3d a. YvI'jt. ...........tb*twrtxw of tU cxUnnr oft* i>mii... '
.- z ', j'r''. 1,h a ttut q tM b..fn.. .tfde... ....-.......- 44..1$4Msigaretb.dnddolret.ayebt' i ,HKIB.- ibTqBMwata -

1r' 1'WAICB.JtAK.tm XV jrWMJKy-
!' : :. :LF e..i>+ = tideabpL.dbTlbt Y .* r1aC -- '
,._.. .... ."""'. r 4j .
lly..dt
":,r '<10. ..,, .,- : ... "
t 1IW\tIItt.boa : """
.' i f.D4 .. IEAf1 ..........,
.. .. ..p L twr dMTld/.1' .
: :
t' ..:'-> 1 -..: -" .ya rip Y1II Y. _to*4.r.MMdtffMHtttAJb ..... so3mLtB Eflai ,r,1
j.
PfiOGEiAMAT1ON.J(
....., : ra
.- tt.x.: .. 1Jl'Iem" jn. tAJb 41wM."km*trill irtfafe "'fi
'. -:" ...-t.J' Mir '". *.. -. pf J
: ; : : 'I. .1 : lit.. P' \laP. --
J .. '( ... ..91 ''' '''0_: 4iotiuL' '......:''' .>>h:! ...",.,'t*< '" { ..;. .. .1OoM.'. J'IN .t.:.U-;.. ..'.. ....... ........Dbskf4 w..TNlorra Bi.ift: V MN-i

.. "P... IIo _,... we.b.s$u@! b.AtrM... to noli... fbttryil b U ..... f4
,, ,' iUJa.1NoO= ....1'bIwftr 4Ep.4mri tmd tifl II* lie allowe4 fOpNI -I _. ,...... "p w, s, .. .-,.Y
t;... "" ,," "' ..... the. G..rotlwbtloe trttIIMK tlr M'tiIbIe or JIM .:-r : .
., -"r
:; .' .:'. ; :d Unjih) Oficrr.tmck fiwl-j*V-t Rd. t;T V.heovau a -r 4! otJ_ _' '
'
: kt :: 1p:i'. p.Aiow.otlbebt.twd. .!;nu >T.-U fe W aaKros.nwuEiw, r a .TM t1ii<. t-

',"' /. 't. ebdlataf. .,"r tsbb> ...' e t iotPt '.... W\I"&lie: N hfWI'CIII) 1IH1Ia..1iI..t.W t+....op'IIt.1Me.Lr "''' .'''': -jP"" ,.. .
:1'.,. ..' 'W .a1" lIUMlf! !" _..... '- wit i1.1 tII ..,... "d f sl, CI
,l. ," ...-.... \_.a eitYt.wWth bew.dt ".7A CplMnUb : a .. .YnttQ t rrrpyc @9Jtf! 4tr D.l',

.;.'..:.. rt1.i ., .... ,*"II-W-tW,, ,.. J<"'." J -tOR 'u1.1. 'p61d tu &, .iObbllgtM Ft's .4 1 > ; I, 1tpI ..\I> : ..." ..
.
.. lM.gtt ,.
Y fr. 'it .. 4.,.. ...Ale.dftnrklrr.nUl =derb.d '. .f ar ,C6A >A j a+b aiekarrCanerAedaq r 2 ,t ttt.oatCotnuhldts: t :b .I ; -

; '. =: ).:;w..Wi'!JrAi&rd1I : ?........ J' : .... .>!it'i't ...t, ",.10.,vi '->.... ...'.. I qua i'abOyeYU4 dAt ]! t "1431tY1ti1J, ileltXtf.e' 4" 'Ihd 1. 1i ,T1CtIIT01' 'vs #',, .}

.....-..- ... r 'I", onu l'f t} '" I, sj., t 'lfottat' Lbtrmtlodbet,r btr, LBtarabRhr.: f"ii iafmtii.iJiyKpiiDp1,1 I .

,. _L.I I t4r ; ,,,,::lti. "J ,pI'OI'a anelt'- ..uJI'IrtI1 n.,e. b. .Z u. 9Uhts, IIu.i,3",;! ., :1i1.-w.. .... ..._lw.ky b..llti}::4nIJ,, "'.a .1blr y'&t..etMe.tvptbttMaMN W.I e..Te.r.pt tMPltbtrS ..v.IbirMotie.tiipp. t1u'antrile( tb..Lsljlnw tAw'Ro1q -- = = '.db.t.ty
;' ''' "I' '.JoIIII'..;vm6 s 1t1l......bIe.la.i fed Mca *ib w t. TlrtWtb9lot.t. t..r w 4 bd .e for 4te rat k eJ.b.'d .
: will M f Pk =k tdrt..er.tnputbr.ub.b eilaly :r: ,........." .. ''''_.IaWt.ft.. ....: 0-:1.. ...',,,:., ..:: w+ rbe TQaoIYteeslp.+ nCgAjIA tbbit, _.........._ sbdApw l a.lfll'w ''
,+ a ..... .. ... ,4 i"i "tlfb ;; .tile .. 1'I'I.v. walgWf 'y -- ., .... 'oCt"' t'oM' [tlrpd..a 7..rv.tv.8tl..t ls t.ld
/ --....po'I... : ....' ..,, .;:"f.' d ,.} b.b.et.od'''e.lb.gte !.twee..Uap ItS-t tIM pl.rp ..".A.\i:? .::!' OIo'f' ,.;!.-t;f"u., .. :, [ mAn atNT9et. tt 4aMl r .. ...,:- !eetgl',

,;i m* JU n* furfn T. J. l .... ,.... .''' V.J1''' '! : .':. t7.LL73Tf '1IIti..,.....................,--.lit me., tW"
rTysm 4rN .df* lmMottawhiAlwirCfrtlf'tlKKTt aFpuaw.r. tMJ- .;l/ '''V'11'' r :'t'r '" ",. r'a-w7TJ>FJtD1 r In\.._..........,......4dr ........w
r' n "-".-' \ .wotUr tvpwt to C-- A'JlT. .." ", ": iwpir Limw .drl iABDF$ As i tr! fb.trptrM'tbb 1rY T.ut.tNt.w
16eQairkr.aflera 4aek. t6lti..dtmteo *. bi. ;;" :.4r1rJo: jrr "j ;'ri 'tjt' ,-:' Y. .. "'' """ "' )(I ;
.11 r'Nll* : 8 'LWl'J1 t:1IL.'f1It.; 11 ? Geaeal ve dgetit -..... !'i"" __ ..
1t. o.t ..4i.eearel.etr.dgRllrCae4wide ; .lrli r.i'r IJrTr'OT 4Tll_at rrll.1.ftA'wa" iidxbl to Aetr Totk; br thi!raliK X18 Oq : Ali lWci bo z4 nfof 4tt 4-.6"

Owwar wifl fcrtiiwtih n-jut. *to! UwQiMrtrM ccrUGtvu*alllrtltk .ablMdtY1b.1rendtmrsre10be.t ,$a&__. ...,-- faileede 1ros + i { A alr t e i.t t t a rw > -:::9 .............,.....Wf\1IIIIti _- '
ioq ph.proliitd/; ortt = tfd+ai LtMa WI ttlffi ev: WBnt In fhIot u..n *i rot U. 6.. snM.i....s.,0Ie. .wifftlW.i. ,. 4Oewrtd ,. A- 111, r '+ a! tW.?.Mi'+R it 4 4 A y; i.drelay rdL ...
"
,f X' &*Wtt&te **$ ** deed bytb.rYUltt lwriUhfc 'iL I. jrMO : A. .auC't f- p ,:;c. ello.-d.:: J' I"" .. ;' i ". :.:" .::

$T'dtrtrbbb iYlMi7alur! !8rueoit\ .!,.mBtsmI. .., ";.to. i !f'h\ 1'Q' rE;, *JOtn.vet.rrq ptuovdTh.bde legtb..td+eaR W .f ie
orap
.ss .u t.4 I T.
stt'W. ,wr
1 = ;; cnaLrLAaeltnsita:. ESTABLISHED 1856.; "" '0, j.1.1.,"" 1It00000""" ., : -\ ; --: t d w
> I".1** ".. .l/C ."iJl. .. <-. "t -4..DAtxiw"i
jf's" '" 4 w.: ... .. --: -II' ... ..." .....,: .,. > \iw'catlttl: itri BOAO:: ;OPf: ;:G. >Y16, ..rrw tb i.fdTlwillc"
', !.IiI.'''' ": :' . """ .
C.litu'Obit"6" '. -"JdUDQu.lw- "" f..J: s.' .' n., "' ; .. .n..vl-,IttILeeudr4lA .",_,""'':1. "... .'_ f ..t t.
,...... t _' ,1CGIlutti.V .."..1IIi ": < "
t ft..r'" !! : : Ja r-al.MlllJIo.j g1:1'-: dl'
ii 1an
:.:. ,,. ,,_ TM.R.t. : ..' 'i : '.e11 .. =
-" ......
< ..... : a c .. tb.t ..YMl iM llr.tei
... tea t1Tib jr.. ...e .' >> thIfIr Frlu.." .
eebe.arb; : .W DioItM, : 't1'rm'Q1lt. j Q8. ..,,; ; i''f-;" 4' ;". 11 I'IoIftUa. .. J 1IIt''e4, !
'IAArpaiAo
!t'IIpQ.nI..nw IIDmrt! : ; __..ti.."" :-bb&Il \
I d0d 0 W1If b.r.l.birbe4 ril ,hr E.P:: STEBr& CO. Ita Ltv1 a.MAt.wi t1IitI tw aIi ..... -.n. III ; ...
g .. wLlii.. r
e.gdrurtftpaA bM eebe.dt.t.Hleaipoulbs fcwUKU II. gWt ft:LMO : t ,
E tftoriI, tb ... :p.--.n.hIit. ..T.MritetoTMAUif btIs.1br4., b.l Mktn UHrrttd II 'l.:.nJ.. 'Ij'l! } : "J'", -
mttaula r ' -. ; rt .. ., .... a"Tt
btddoeatddai abtRitt6ty W I ., ... I j .1' 1 'iI ,
dial viAa al ,,-, 'oIIaI IF6 fa Blat.of x. Y.nr. 1M IItItI AiiM & Uk- .Vrraa ST
tnt
t ......lIt4l11iptdr. I....... .. t'IIW tai .. .' ) ,....... 1a-Ibe.1........SetooltIMyili116'.tdn.d.9iih. : ''ahtbL- ,
a.aN ts4.b 1G>dfbdtp.ibr :: g .tII. .Ali deY.d.Mb.ppiar rid ..... t.MU it ,wAphrtrbbrladbmwdlW.Ml d ...'- Jit: ;; N: Jr. e
..; IrUrto 4-$ ''ftte nW r- d' lbtrbbv.to Nk
-
trordct .w.-. ", .. .. -.( ",UJ U uktotbk e.no.t tbr.db:=-ti UttIe 1\-.aW- hoi e.b.el" i4
'Tli l flam..tit ..bt aEl.dbrit :'&";11 sotldot thtft'eMU'l>> k"li1'\ <114 < ........ ':.. ; .....JOIIIIIW.. b.trebw-t on..ottbbIttlb. = ."" t.I-..., .... st.rtr..waidl0ak' drd P1.nwtdr .
t .. '
,+ .
1r1.u.u e.otr lnfeue* iM1Ii '
it.. tlt a IbM itl.lhtt. e3{1yD t gree M rb.t. ._"_diM .....itt.jM4.-/If J\- f 1141..U... ...,._...".l, .: : < ." '. "''''''. :' 1IL": O "r.lIbIIor_: .uiil i JI. 11iii"Ii .e.r be/llle 'a Prt a '1' ri arrdt
At thp... .0 .... w.a .... kL E ,t .Xoft"....., .. >,. ". ,,, .. 5t ..rb.r tbvrasaTA > t rtr; a, atrat It'MAl1ga
4" : _,, >totlttlgtlhlltegatbLlei'W M .: rtti ::'t t' vf h' : titlltl'tfg .. .... iZ *idkUs MJtbetp ; { is +
vs, .
... Yq, tM ) fA' NlYI'TCE : .... .... -- W' AqYi '
J
% 4i th t ld5t 4e 1>tanii'ItEyit.r L 11t3 ., +.fb. _; .. .,L;l. J 'T t r .1,1.._,Mw. fra "'. a 1.rtel. 3.tz *
"., +, ?-- j/adatisiovitP, 2otee IMIf '''4 g.b& ::.r .....'1_l!:' and. Me1ares. PROMT, cC011TAT-D TCAL tt TtT l idt. ittr I'" ..)I"....u. '

s G '-.i:4t0it7atotii Iil +e > Yi-l_lB.betwobl :..:: --."'",, ." __ -.td.'.. '. .. ; OClii'l: mfWUTT, JhiIbiTt itt1.L' Milt.It...*..b....b..:.:q..JJ ..Vp ...Ml'"' k '

;;" r,i edgew W b'tt th to b+ 4 i. ..dtb1rtYttllfedkal.oTlrtwn, 8mbltdi.lerateMe : 1 JU u4<'Ite&trtopol ", 'Itp t I U.ibis Ijt .. ...41I b!"y ,.tlr
jelil$ 1AR _.t, J > ...... .' .! .,..arof u.,.'->I9eq" f1.. "" rile i r. $-
: lie t- t
a & .tJ-.t9Ua.t
i'5+ |Wil> *)"*"*t' i r .. .... ticfQ.1.a tirdlbw ltteedl .
? bointvnt wdmi v- d t ai M tbt'tK.nMgr.t..Ur.o.Narfudarrp.natbI !'TI1" -r.7' dni ._1. B.mu,wl&loIt lot I.' 11!t!,l..lr. ..0... -1e-: jK' b
: .... T ttt6' .... "
tW.aw '
.f'! ;:srhna'Jr. bie I. .t.Jacbita..w", MI flt .t.oceuthaf Iztadary.ot1Up > : >*
+ftlb.,,a&<ooa&....... .......,1I1Ie. .1:atr hol MIll 6a.. b nppe..rt e:. ttw..!.... wab 8siniiPiob.noD.vM + /IdNYtf
.' .. "{ \. w t
<& ; O".f.. 1M
'. ;ladlbnckis : Xn QvknmiM tuttau wfflb .bl6kt., W., : jp111-r i tw.W .fbtl dhUlf.y.ae1wthtbtk.fpd; ill. tMt fro D brOR8 B bt j\Ons; t1t hlereltbtwtrT tbtl.p f''+'-- r
,< ':. te\ii.t. ?? <*e-. -{">f '. jflfrr vix", / l'' -.eosp.aii/4bgr.. t. ', ;: I Il J lwAhit.d sb.MI bid
i'* iwtt.KrtIHrtMrAi..1)W tkW ttM hII. thtlltredewTMMud_ e 1. !k tits i Undi 1'j e.wG
.. Tawb'r ......JtbIIft--- lIJ PtII Pr.i l -'. __ .trt:; I' ..... 'r.4. b.
i ..,.................11....:. ....drr "o' .,; .. ,4,, =.\. xQGlttT.r.t. p. tb.a,, Witb.rt :r. ra ""pj
.Mitt*cMI: .d1 o.uw .. ,, .,' yeti dltieb a D. KOr tr i &81r.frwlgtrid.rl a$+ br arrKa.piup
=: ,: ..riIf.
i t bM.P+ewtb. .... .. .4T.abr.Hwei W1 1tt piWib.IlOT1CE sl "
n .rtedie'rcptw._ 1IIe '........ HStedicinal .:Xji rMra.
i a {wdz b+aaf fie Tsip118.j1b.t Mtbn.will' M........ 'l9.uot"S1 .. ;... t5r." .. .!.1-1'. 'N'On'fA.lo';':':' '1'. :rJwpl"ttt" :}V "*41 4 ;4l -
"
IF' .1b. (k4..4I'tg{1 d UM ..t rar4UlreptAlb ; art.IMttI1I..M.....rihNIY Mtlrlwptfft.e ... ; r;
; ,P1Ah;tED4 ,;t-. 1.. 'R
.:!::... u... a" ;: 'I'\\; &: w. '" 4.b.t.U. I i *l ,,7 fit Nwrfdr.bnrvr te..ttl "
,1 ;i1diFF iellt li.i1S't, lbl.la'NIR.tbQIt .... f'01lJNf II....... t b.t.Endtri kAUXAA. THo13..... 4 s E 1--
1Ir.- AL4Aite :iw ttt..Jrti: 4.' tim1 M.o kl -, :, ', rAT -n : ; ,
,
.... t :
Wtt'. .... <
= ..14& "
.-1-5 ASwI il. :.a.:..;..... ,.\..4nY .HOfflUtf- :itF
aJ 111 111-1, '1' .A \ "'
l y v t11.tt.Pft.I.w Yl.e.".eM {. { ... .. o ;>>.' >'- ? s. : "p' t i--
.Jr :& 1S.--- r t i'r Y! : rot c: ruu' st
"II"
; >- ; >4W Wtft Jlto lClml B : o1
5SFaJtc oi-i .. btrrgtb.tltttbd I 'I 1Il MIb. lltliren411 ''-
: ,, Ytpp1Y ;bt':4
:= Ti'wMr { -
.. S..,.. { ...ttia. : t+ +l.Ll.Iblrlr 1i. tofiirs.raieet>ltbtil ai sdp,
!a.L .. .. hi pIaI4.I : .: 'I.iIohitalMa '.:t W.......dfwrrara.d _:1_ .rU I'" NMrtM
....::......,...-- .(.,...". ..;::: .. WATCB.'M .. { nL1 rM Mm # 1rr:
...... .
yg 1J"wI : = =
-'r> .: .1 ..
laeMtib vc. i x o t'. : M AWM.jM.iy iADS6G
Y..Ltbtab.tibd tJIMa te, : VTnhJfffTri3SnS? ?& 2 -1>tT b00Lli
.. -
.. .. ,.. if'r.r: ,jo. t btdbl fl.t/ltt-.ot t ,.r- '' > 6Q
...... !. .. .. .tile_ q.. brl.w., trttiti t rr

fit? ..1I'.1f.a'..Aber.."....'_0-,.,......IUIa."II1..i.....rt' 6 l.Ekr9stixyR.__d .- :"i:''G;'.$,!?t i's.1m oo.-ktBa18,. ;;nt ,'Bn'J U. ..Jr' '!&;':: rf2. *.'1:.--.i-.*.._ .....L."SAliujilAprH ?.... r''l d 1LTA"

___ teiu6 ,lef ,...II4'A''f. J, ; J'Ja.0; ... ,.... A. .
I< \'+ <'! 'O N"j "' -.t. k ;..... / } / o oe2
i1t $mt
"< ..: 't"t '
1Pi t'nir. ; : '
*
yn hn X jr T 'VLLTbt.a.Yr.ittrlr' .; Vtettervur.M.Urbbdbi. + .{.i.\J.-f
!
aJl7 ',- '. ,
..... II', "f A. 1w \ > 'aYa _
i > .ry71' v
dptbt -C } fp > : -S1aDR .
.... .. r
... ......... "" ?'" : tt
.... .i.A bM d --' a" tcrtry i er 1 O ft\mtMf\ i .
,7/aU. b.b.ppywr.tirtb. e.h.l.t..1 .. ..'J. .-.._ r ..
== '..'f3Wk al4 tti.aArdrw.gi.rmwrrlib to JlaW tIt* : ... {' bli "j
: .. : iI ." :
bwea.foAy ... --...... fye.tb.b.dlrt' : .... ... t
r.-s; m. .. trbryw i. wfaIV brier i,t.1Ml.Qvoo4bttbetLles.1,3uMdttbr'I. 'lWII wtU... ...,;;"-' tilt ... Srfi
r. :: .' ...r= ,....... ewrtr.rprli .. It.roprt ,.. I 8laait..d a cn.>f.L ..u C...." '*u
'
AI fs' lwbd all 1 81etd tbtttldi r Ft t.t121.kI.d' fIII"'ti.beab ..,all .... IiM'< .... '. .> .s +I .lT a .a
r _____ ""ma-MrtIIif t -- ........k'Al.. mrrbN. --w no.ki '\ : e.-.J" !MI." ":...u_II I.. Ft pi it w..yiL // tl4al

z rte. Ibtc'l..er. > Alri.ti tt' ; '.'t i :.. .s r. n.r -'S! if. 17!Ma' CiOaf..e ?a 'icEtA' +A .. ..*2ra3e A'
-

1 : : g""", awl :. ,"(jit o, ..A" "C..'A'dE' & ,,".',(). J:.:_. w.:A; t:::Ir.. jle ("1.<.'l..WJ..1Iv.:"r.-TI ....-AU.a- ... >'!t
jpIoeo4' .Yt > J/I.r:;' <'l1W:: >!i. ,. f
.
-
{
,. Jf. ... bMt ...a.. nwm.Dsi"t' '

tr .....nppMe Ml.IqMiab........V8k.Iuitxiterbit } ... :'tWER oo 3vfltEcrprdet3iwq ; .. ; == ttafefetUrf r %. .,-. -** iW' ;
"
Joitf S-< .-...fr "'" III.\'fIr.' 'T. y aoe.alwtl I lit ,iiww.w.reb : { 'iiI' iIr.! i :'
F N- *- )I'.L'"' Jt I ''a iii tm R1
& vtrfiEdr9..tbatl'r ,'!t f -r.1.1............". f.s. ""'.. 1i ,. -is.t. '{Nttht' k wttt.ltAebU w ...... i I
Y
; $ -f
..M = ---- if r .. ,. QTth -
,{ "" ,7" ApHt890TH' tl
.,_UI( ..... no'''' =.. IoU ,..-: ,,' .... ', '' # OEI i tfp
MtWa""'" 6Jo: ; < k \.I" irrty .
M tl <>
,,,, t- D.rrjI I
1 I ,.. ... ''
L'16"'oI1rtII. >. Mh.,.,- -i: ...::;,-:. > .I'it. ." j 'rrttRA &i.c.o4.'Ir t't tew.a...,....d.,bh-Sot'1.' 35 flbrlA '..Iiip.lyrAalilB'wl

i. : ;: ? ,.N. '. "' L ,...........; > *VWtfc
.t. O'" !; LZ + : t( flii1 sx r ,... >.,. I | ;,
.. .,.. 't' .4 't>It ifi Jr : 'h '''' I'"k.c, > J"&w .
....... ';;;;"liJ': n< J N ) ;.J d tIDti .I< :j -
...t.D 4 O ,+, : :. t"" : ;tI". ..:.'ti !. 1 'q. U: -''
Te' '
-- m. ..;IP. 'ffFti i1ij'
M I'1 (1v': :. t.'C' -ON., ;f rfct Ytl "' : ,, "" >t.1' A
'M
t 1 h E..' ,1/0 / fD ..- ; ; C"1iti': 1
,
<.lfoeIIeI' 1& It'
h arttmo WAI? JtcKtotullia.
w. .. f" :
;
a44M "' .im" .,. ,, 'I!" .t : c.
f. ;;:qt-f
t t ==- ....*.... ', 1\' .\. ..'t" "" ..,t. ,.'' ;.,; ...-.6d\y..1i .. l tma.r:r... !I' .;J 1f'f'....,,.'. :I'';; 'I :iu1 1 1I'
'4 Uw8ln \_ 1 Mq'",,s enldbeJi.oQH.liill 'u. '
'
"
,4 t if ll 1th =..'.=....:: .1 J1"i.J( ':! ,_ .J V"AJitI" t'14 ,"... -..0.1IIa.1IT-'-.wr.''.''''.U.aMt'='''.,"...,':.NIt". H ;:;fti": ",, ... '111:-,,{'_''-1\\ tf.)!. f :M: i

t rvq r f > 4 ... = ...... ..:.fl :::

.. .. -.t ......." .
_111I't ;.E .., .Nb.-. $'' if, ,'. .! VlSij
sUi" .e .." .d,Utlh,' :.W :1V
i Yij :-:; ; <' kW*"' ''''' ''' ''';'' '.' "."" 'tff
; : ; :r _
Ji
""AR..U.O i II I. .J "! ( It _
r .... ; ., ...". 'r .:;: i "; ....1 ., UU ..
.. .. nmUtRV: ;"
E--

(for "" .....: .......... mliatwebt ...::ED. "i'1 .."?" I))1 i m 4J23V.
,
..... \ AIUfH 1_f .. .
J flail. : I' .
: M; "'" VlJ., 4....... in &:.lf .,."" "h ....!t' J
4ra'p rf; } r YaV"x
li } ; r U it' \ t Jtl"'C'ttvt-i';: ; I. N
I. '
Nl. Lela.W1 i
A'ij"'i'_ = I' : '''' :
.. .W ,' ':4'i..l ,< ,c}.
,
*Til/ .' !IC: ; -t. I : +b 'r i
,
-1it. JIlL" .I. ,
dtieo a4
S. ": fl_ 5 'i.'ifi'! --"' ail'N a
e..W .. 'j< ." a"tot 3t. L ,. Ili.t# as kSi.SaI "" _. ?
1 "' M
{
K '"
f "l 'i; t rti
1I1Utj.i.t'
i f- r; .

twj-i- s.+ ,2 r.-_". f"
w i..e WaC4rt 1>" : : >; ,,, '
'
-.Q! N.1 .. "
._ 1 :. >" '" '' :'': :! "" '
c ';1 ..'IIIt-,11r.-I.: :; """'" />i: .. '
'' '
(1i J* .. ., "" ., -
..,." ,'' ..C... A l ':-' "' :1 ;
.
"Of ':t' "-
-' < r. "- v y ti
R. ,
: 4-r- :
i--
.- ?*' ; 'ra 4f 4!
1 TC > :f.

t9
7 Lit 9 1 I+,y y :;, ".j: :...1't"'AJI.:1'# ,,.,, ... ,, } .. "' 1r l!.5 :- y.Pn .i
.E I' + .; f ."'-:: ;', : : "''''i'':>' >:' 'f< .t. t' !'\ '

E i *W*?>*S '
1Ii'rih;tjr"f. ;
a -''''
a : ...' 1MINti'

4r 1Rr .!..;j;1ilij,,,
iiS IH :\
., .; a K {aIr'" NIt
JIlt!!: !
, 6.T 4 .. l 'h i:( '
'
#St "" d r 5 f:J' rA e d
-t

-' fi i
fc. !r 3 d
S i

l'' p t a ?' 5 R h .- ,.' $J.i 1
i'
0 ;
1 :!\\ J -7.1oJJ .
Y
t
<-J.ff a


; : ') "''::'{'i Yet:'!''''::' iti # r '

#
*':; Ar ;
1n :::' A

'- YC .z -
+a
,F I

4
fi,
?Y .
.h ,. 12 y-- i
*
> ktf
_
t"!