<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAF,'... M' ftit t "I I to but
PAUTIKS! ; FIMtM: ) TIIK i: (rOUNTUV: 1.1. I'lVI I' I IT TO( Tlir.ll I ;! I N ..I-WM to n try IKWOH H. H.n'l H.,nm ami A' noil i..I..h i lioiix iinii |IoutitlIiIr| amilli .'nMI y. in'lir>4, piilint I klilnpy', ill." .. Iht-rponipliliilji $. N. YAM I'BAAd, .

KSC'IO: (CALL: ANDIiKI': I'KH-'KS; IILI-'OI.M; : : : ITUCIIASINU :- .iimt" '.,It hut I I.inur e-tmni'nuHt mplitly ll MIHllt'H III ult.t I II) l 011'.1011'1'1"1. I H I il4 Mill) I Iciv" ,iiorl I 1'1'0"I'r. of I l'i'iiiiMtltiiiuii I I I'"M< b""tt "n"1 I, 1"-.' 'It l t. 111J-'llll! : UKMNia A.O.MOHKXU.' UtKNII.On .

( ( ,II.K\VIIIIK.:, : : : : ', tutllitnn, rvinnitit l tn .\1110 II I I 1-1 niil' I Itt lollrctoi of iiitprinilri'Minir gasit.tI n relupulil. 1 I 1 nrollovitki.: tint .1"1.1) I li'i'itui) I h..)will I I I lolinnip nnil IM- ---'
lljr til" fl I. j
l ." mv .**.t.ii tow tr.rnm thnr il j l I. \\lull I.1 l.ikit s: tliittiil.fi I Siliii,.'>I a ill| 10.iiilymiinln.tr, Ii lull Man 'lipnliil., .\ I 11.1 l ITHI 'hpfilii: lr'ni a wiiiit ittIi' 01oTICE \
AM.' oitnMM r.t MAIL L WILL.I MHrumi': I PUOMIT: 1 ATri\Mi: _
I | ivwiiiiiliirn Illl'l I tllllt t I'U Iii Mny I.I I. :.
in.tli.tin.. Inn,.,fully, Wult'r.J"hu". ". \\ lllllllllllI.IIP II I hi I HIP I Iii Tli,Is wit iii f.r (lr.'ui inakm
tiuit '..h'.. tI|.III'00... tniirlt, for u. h'l' |.'or..o.1 JIM \\ ill.lltll.H1 '1", ('It 1PM nf si. .liilni' mul I'OIl Iii hit', llipl.lmlf.li'. nnlt-ry anti I in.PIIIP tIn, 1.1 d.y Ir AI"I I.K I will applrto -i
.1.n 11.ollnJ4 ?* ol i..i. (>(! 4v n.'np it i *mmi> 'IM'|t-.lu t'l' ;PtOIlt .if I II itt %'ily. IlIll lie r.' N. \titiil tin I lim 'ttii'.- Impnm HIP ,' JI.hc..r Ihu tlri-iill
iJ4 Uei-tMuthHL u"lrllllh.ly | uriL'H, itkiii'im
I i
tvt nml' illntri'mIo
: fiMi. I'Mnj tl.illt. I l'iit t I llll| i'it.i :'tin ill I'liim'1 I li..lllf un tint; In nun mmiii- II'N.1 1'inirt In mid for .:<'.1"1. county I1tIt itt
COIlS ijiulily, un-
r l.2- PIft.1yCONSTANTIIE ::: "I1'i! !:*' About SiN-otFU two '1)lit' I IHIIH. I a.,t all Mopping( lit MuiM.Ja.ni'H I. tier thn iiituii' of St. .li.lm' i-"'r)- "III"r.f.r I HIP IutoI, MII'I'Y| | lilt dickoriionliy nf Inrlilu' for (hive t" |1 the InumU Of
r il hriuu rav. no |lni\vn'. I Iron 'liii .\111. (:.", Mlnol. W slier .
---- -- -- -- : : :r. .,; IWr.., ; limcl niul jttsiirility thi-y fonn l .111 I Ir nmljrnil ,1'"otril.
Iliat l I In I tint I lab ho iNi-iif Inn1n I I of
t }'i I ) ,
I.oLII4 urll' ...1". All, tlu'ir lirtit' wi-ck'-i I IN.allllo.lI I I !< in I iln-ir I n' li May I ulll I I I ,' (hue'r"1 "ld W 'Illl""h. | al, cbld"'n ,
tlio 1-sirl I of 'IIII'ur''h'IJ''Ii' U. Siipptr.l' l) 'In to'
APOSTLE il ii* r. r *no limuirht na I I | rorlillntf I lurtlltl ((0..1)
.j't. t-.1rhii'. fn<-fi<.1| thai I dud-I-s| .,it t. ki.y INIVPH. 'Him. iroalnl tolK of I\llll4l 'nr""I'.il rr"1 rrl ai.ip| '. ,pain I ainl' genera I 4an. .1) lot of : II"nihlp of
II.h""h. I
.. 'n ihnnvtnrf fair. trial.t*".r-II..IM-" ... *I. nu'l I 1 i iini'iit niul not II I If" |i-a< 11 ulI J..k.. I""' ilitiri-iuiiililit' | | Ir roinliift(fwt-r I f.OIII.WIIH I iCji'ttiilliy h..1' ," I I raiiKU !UI) wI..t.11; .:.""11111111 Ill ,

muih iNiun**. o. hmltli itvi I'loi'iiuKi'V tU <'HHtlimtSniui'or "ul a of 7.J to I I'. IViinnpohi. Il"., JOHN W. HUKMM.. _
anil 1 mut .rt that thin, t ri,svIt" 'Iiii.1 |!nir'omily{ i n-i.- ,"I. J
LEADING | || l. itm.44 M M Ionic I fUwnrdiM, 1,'itn ,..all. i>il all t lim k Jail''. I.1 r iii Lit, I'll-" I Ititi gut I 1'1. jinv, trjui"!; Kngmriir: Juj.'r.II' (,:.:/\ l'IAos.. ._ Man-b II. !114119. 0"11.NOICE. .

|. It. ftr rnnrrnlrt* lillttj I ainiisl; I Iiaxo' ,ho m I llii' inillion' inn ot: I"t lim l'hh, \iiility' .1. A In onli-r .
'. | i fur l lA
| ( \V llHUMifcb 'llIlr. piano .
Mr. W. F HrMtfM.andt. I tint piirty. t-.xiiHi"'rutioii In tif iniM' ,itIrim {jultit"'" unlit t fur li it bug miiwil, tint MiniCuiiiliwiutcr I I I It f'l lit'r out',, fur I''N' nt tifH-ra .1.\1"". -

-ALSO, A KUM 'UNK' : Of-1-1 ..", I.... ,.. III o\f'l'f'lfH t 'lInll'N'. trulinge. strut I I ri.luy itltrriuHiu i I n i-li Icnulj' 1 Millie bilul"'. "I.IMI. 11 IKO. liitiHii.rropilt'ior. .' I I. ItT.'I'jr vltt' 'n Ib.t by viru.of a writ of
.C buu.yot. Piuigi.t (In1, < I inior ho inlii-il W.'" not n MHIK ofirnixt a '.till Ii. t i>f in t Ki'i'ty i' 'Uui h ti-nlii-t \nretrivnl Cl, l'Iltui.li, l miiHl, i>ut Irb.UIII..lllalo

f .mlUklM tfc lileanna., JUrawwr mMi.j |' >. l \jot .kIt.I'S hilT i II"'U.A I "IH.(>tilPl ('..rt for the Nf'fbfrn '
--- -- -- -
IMPORTED CIGARS ana"a TO'BAG G Tlii I I iiiiiri'rikioii| Mi'niH to U that tint d iop'uitti h nf I riilay finni I Iitt I .llll e.t1111-N'rl-lI:-- : WOUK.I .- --- nrlilii.1 HI 1'"Nf'ola.. thitrt'ln tau.fr llbvltltil
thou
|ir<*Mili'nl t will I five i ("Icorni.i inutlfri, 'In lit 1'ft, wiyn: 'I 1 lie ruilrii.nl nml "| .. tlr.lh.,1. d"kmlu' .
nttt'iilioii early nuxt ntfk. I i mul I I vial" I All I I I klii'liKif riirin'iilcr a oik, i1t-II4'r.lI' .1..1. JUW. wan 1.n.1.1 .
ivy { 'I.
-.iiiM'ruTi'Kiit: : AMI l'U.1'IlI'I'OU: CH'BCC Ii'ut.I1'1, .'. to 1..ki,1 I tlm "iHlt111 I l!>I'r'"I. nml, riiiilriirH nf ,nil eta.of k II. J'a.." w. ','.Ilal&, "11'led
I .11". huMus| Ill nt auction to lbhiKlii'it J
.
II ili'iii'.lif I Ii.iliiy l l'y nnlrni-ln, / .uhlo .
SENTENCED TO FORTY YEARS. iiiiiii'm,, tup c"'I. ii-r 'Ii. In tlaiu I lioni I ,.11.. "liiMiifiiiirmilwil,, lit I Iliv'. nniliT-Uni'il,, Imlilfr Monday AprilNI
SS < 'S I \ May I I A ..11'\.11 or ti-tinntn |I" iilirunity. lot' or ""I"irh'| uuilu al at li o'rlopk Hi., nlonicaiUv' ralafOswharf
Ilia, Nicrntltn ..I...." llent Mbit. Ion tlm, Jiriiu, ; t ., /iiiiliiml' Ikittipoiotiirt thin nllli'i', nr at I 1'1.:. l.a Una ni rw t. omit Haundur lot llflUM, the lam
\ (hull Hurt'iilii, 'her lack' fur-
$ Matt In llxHllt. /'tll.'ulll wuxtaof tlirir uii'ii.Tlio E.E.Wom.ua.: a"I.Oul.lloI" .
nlllll'l'I twllfrn and, rnulni.
I '
Ix Iud of --- ----
Blessing E \ TAXAIIK.S.T.'x.., MUll h 21.-The nanlniin Juan "pnwiril t unfavorably 11111 of male at".'.&of purohan-r. 0
IIHIII HIP invtif harnli Joni'iVliitiliiiK '
Iht'( I(iIN'M: AltMOHAI.VK W.fi.llmo
: 4. |ui 10i.I 10 roiinty dihtiKt tourt: now III m>>. \ tint 11..1,1".11 I | lunl.t,'., II.I, II. Marnhal. fur Northam U.atrlt-t ol,Kla.ptrJoiiN ,

__WIIOI.I-SAI.K( ) : AND l.'KTAII.nilAI.KI.1: ) : : ,IN- ) HIOII IICTC. 'hui lipi'ii f'II III,1 I h Ihi-i entilep "ho ''1111'1"| | "''" ffr i'ulim.ilttit-. lilt Ir"TI"L\I'n' hit woilJ r.rCut. U. l1&nlll. ,

\- .k on thn rniniiml; d K'kut, 'Jin' uioNtnotiro.thlu tlun ui the. 11(11th |I" 1.1111 iniuhonini'iit "| Irlll._. "r,'., Uh'i'ri, Halt lb.'imTtter, |11"1'1' DI :t, 4L. -


D AND !IMP? RTBD& r UIT! \\i ( ) r ri tho contktinn caHd nf. ,1i-1..I'.I..r 11 |1'"llIre.lmnll l I M> far itanii: win'tll ,fur on life.'I'Itu. ,raulity tri: i f net hl'hnK, ti,hi.Ill IKliaiiKt'il Ikll I'lmpptil I Erupt: |I 1111.0.I I.iii'i' nml C'lilll'lalnaCorni I mltlvely Cu l't'U, and ii Ice all, NOTICK rl. -fl

1 Jluitiikrt of I Ilir> : fi'iilliiT work- Notli-u
IOMSC \ J.l KuiiiiiK. n. onoo' tlii'iilli't'i' nuir.lor11 ,'r, of Nut Sort l ii rll.l.,nlmOUlf'.d to ,lie afailure. or"Ivu no 'pity rc'inlrcil., It I is Kuatantot'd t .lIallmltlll'uD.a livrcby''(Irt'a forlba of the formation of I

) of. a u liitti. man n;iniu iki 'nrt Iy. Of i Im, 2uu" gIrls M nriKinully 1.rr..nINr..I.n,or nullify rrlo.l purpo of c n-
( id ('urty uiu tonl.no I IlIlhp I Kor aisle, Cna- dueling liinlntalnlnt' and ralliiK rjlllor .
__ ._ ____ ___ __ u city jirivon went out on' tlio itrike lilly iliiftnl 'luu k 1',1.,2nlll.f'r| I. 1, ol|
"here on I Iou niKht ol I II" 'Jlh of I ... 001,1, ti.ru. roiI' pulillo tint In conveyance fp r. .
nt Iliuc-i 11"11.
vnrmim to tin I r odl I I'loi' rn. nmlJ .
._
'f'ml'r hut for ilixordorly tviinluit t.nj n'- wi rk nl I fui' -- anna .1N11.ml"rl, III county of KMiaiabia, .
Dannheisser & Co. FOR 'II III'.1 lory
Morris 1'1..1111| tie. oath aputUncut with o'tin 'Ohf'lf.I,1t. mul n-lnililp MiullPlni this l bust Mat of Horllaj
I'ti.luy. lie t I it i Ii ,heliiHcil. Old an. t Iw know a. tb. r..a-
Ily.
son unl two.tuur 'uI tOn r'll\llJ
roiilincil' hum wi 'in.11. > I wil Ii", i.ij) t once In loili'jH'iiil. IIHIII, A'' '* III tod .:li.. colt' and Wrwphln Turmlnal RaIlroad row .
SP4SM3 were I on I ihn niint' < hurt| '. Ir Inn It'iii .
PUOPUII'TUU"oPALACE SiCXNESS It tt its |infii on I tho tnal I hIlt 'lU.liiiiwn' tlieir (,1.4iluIis.| !liii|.nrilip I I.r'.rl.| | |..I In for rvtiir fartt I'iriii..r all ulHI puny. iro W, Wmoiir, ./
? FiLU/iC
/ rant I 1'.n,1 .1'1. "I"N'
l'l.Illh""II'e, | iw IIK T on thfl TDUIIAM
man wl.ilu liii ('OOIIMIn | .1 t'.1 -|''''mm, f\\ C. -IfcOED
"II'I".rI..url"I.I..I.
ALCHOHOLISH. ) illihul] I fat 'tutu uith 'U ur lnKtlc. Atlantic. and I'm ilic ranroml, "''i rol.lwilUliiirMlay It 'm I Ininlii' il'l". .r W".I: mi'iiml. OK" JI. KINIALL.feblI4k. .
JUl: arty thud fri m hut ,1I' 'I.I..t llm iiigtit at t anon. I>ialo.! Arizona > | .,il. ,1'"1 MuparJ. Ilfu, ..
STPH1LLC ','utlll". |IiuIin.tuii{ liuil hut 1.1 niul, van by four, niimkeil, nit-n. ii hi. VVi-IU- ) l'rIIKI"I .

& kUiCS EVIL M nt up for tony >pHrs. lingo U'I.r.t.| tar WU iilli'il I Ii not' TO ADVERTISERS

.IIOSoiilli I'll III fox 'lre'4"-l. I:mum.. l IAijan. one t f .the I'A.I..r.1| "'u- kno.o what amount win lok,' I'.ia A .Ui, ,>r oon npwi PEsAcoI3.4GREENHOUSES:
E1SES. DYSFEPSII? I nil'n. hail: her' tri il.' Sonm hi; ,llllNH'I'"I'r..1| will 'Iw ..Inl. J
aclihuimsilIuh.ihh
'JX8.IUT() *'/.<'/: SICK I-EiDiCHE: t II.t\\'r. wtrn axKigiii.l to t..r. "I"IIM, ,, of uh.it a ale th..1 Km lobi.. l Ion, I'HI.K.lnllipM ; :. NURSERIl
l ill' but no one a< injniiul., This hluu and '
-KEEPS: TIIKLAIMiKSrSIOCK: ,:( : )( I IX-- i .I.I >ol ill 1 line rt' 'o ro- I ulio want tin Ir ailtrrrtiklng' .
K'EISNESS, I voltiliK that -Jliiuilli|' fur Hut 1"..r lrt'it- uilh (|oa c, Imt gone in |nir.,iiit. 1)I,' ,1 nifi, 'r no UtUr u.dllll (I.

Brandies Gins Cordials I jllr.it n" .h lltl.1 'lli'i jiii.v n-t.iiil. aiul ( 'omit$ IIi rtu rt I !Iitiu'k: i-tarti-il' Iridt .li slut t'IT<-elite. w..tl ibau II.rar.otuiMI I'L\Nr-t ANn IIOHKH.: CIMUCK IMlllKfKI
Kentucky Whiskeys, FEGSTPAUflM, Ifpr a t.ln nl"lll Iron. hI in ti'i- I out I; 'tin ''oi 1 oliiloli. 'I hit I limn nl "iir H.' IH i .. | ) I1UI.IM, bllltlllU' AMKVjeniiiiKKNs >

ISt'4' mid C.'tijifi&Tlir.IUSTANDAKD ..". BLOCO C3RE3 ui 111'.1,1 iu I Ilio M.caii'1 ilrrc.. t-1 t n <4 I.I'Ji i.i' > I >11 Iii i 11..1 ri t of Innjiiiiii.cv SfUKpipT ca,CD.: IMIIVr.lilA llurr.. : :' : ntfir A Mt
with in tlm I" IK .'. >o.. tliHlatil AiltrrtUliiK 'il.il.Hni
|1.mi.d.fI'"t 'i-4iiiii-nti.il\ rl |
|"0iriii.p ." Nw OKVAUKNTAL: 1UI.LH.; .
ISlt.XN'DS! COSir/EHESS/ | ,
: I AIIKW. : I l twunty'bVt.it.te.. TIm 1..1.'. 'i.:1 | t-nl"ln. Hi laHun in to.0!. I lion "IIUII I Turl.I

II. McUrnnr. Six \.tm iild' f> 'in' I', r 3 !IbHEGULLIITIESL ,.::1 N ,.1111.1'I 'Ii.. tl.'um. !! ChIt ," mi'iuoul.invnt IxtHiiu iiIii., 11 I I IILACK WALNUTS1'rC.t.NS
.
I. W. llurinr..Four \'.. rt iililM .- 4 'III) 1 Til U J (i erlislltIy. niul whIt: 'llm/m/ t llutt' only' DYSPEPTICSREJOICE
> llornuMm* 'I I In.. \ .'ur. ll'tlJ'urtt : .ii l'i'r I. al dtll..IrIi .Ia.IihrIn. 1.1.1. Iiii.1 ..5ii.I.. .oiiPi ,iliiprifiip oti-l I ha .. |nrx'iinln "II| Itnationt : -I 'A"AU" ; |IIKUUIIIS": | | KkL"1Iun

Ivniiliit'"y'U lull- \'..111 \\ h.i.-y: J .m I', r l. AM.HK t March f'll itxoniiliu, in lliahon. I | > I la Uu faMd? J""AS.MII." ? I iBIli.Mk.: .
Cull for ni.t 11.intht. t i 1 I'-i I. ) EVIE to. tol 4J.-' of hit Ann-i|,> (It'i ni.in' al HUM, .. ODT.1IEDY lla ASh la'n.n; :' : I'AII":
I JilVr" I t.rtitnl (tight'' f..t'ur,1 l last n iriii in c. ;
Unun rn-uinun n..I'I.II..r>l :"l'll, iO. .i.u- At .
J. t.hi'.iloie.| I'
TUj.la. "nJ. Tarraci 'Pviwlit-e. I'luuin, Uullwrrlvn, Applrt, Ai>rme '
t rJllg '1'r.nliit -I'.bII r."Q ky -Or.ll'n rIIII' I lit. (" "1111'O.Jj.i....\ ..,. : ill. KIi;. '.uLI.I.III> ..rt. tluxliuf. at I Inc f.r.lil.ot l ( I.1 MH? rinvrploprn (, 11.11 a.. Ar.rl.a.. little. ari..-., ( iilmva, l'uil.rria
i nj tjv ban alci\. t toll (.t wlnili, .',vrtal JdiMinmevirlx tor u. lut-rt 'Imnl u'oriii'! hou .,i i
CH\I'IU: .1c'UU"'IICnll..I'I: :v 1\ TIII: > ''UCONI.\ t I tlent OurUvrr I .
', sag Lamiti. 'aIsita. biaat $, N and III) fitt
the U'tb.
"'I'Ij ...1 nonlly' LIIIjMII( ti1 1 wlui .| no "Ult."I.I' I lIlt oirr ''rU. -
tfsfk'.tt. \. : I..I I
\ Ira for tin, -
I.IIIK 4I.
ILII5.1y tn 'hsli. I Ir oinc' lauw two Hi.gnli .- rtipiv i t'1I.I.t I ; Our Cut Flower Department
: At Prn jglk'.. l ,Uvmiic iti\ .1'h n 1 in a '"i.'t t.lull .11111' I-111V4 o Hit ln.ri t.l' ,,1".1 I 111,1 i*. On l* IP In&I u' .f. "f'llhll I :,I ,:'&?I .."In fl lob cuwtf a.lai..' I.ito ''. UCIH.I'lu.elu' every rrn|.<-t.and, wetbiuk
We ". h ..11 I ..ii.l I fa 'I' .f. iui Luki Mill ...' "" lnt.rvlily with iu
J j| ui.4o il<. r i-i n 11.1. 1..1! t i **** ? *? ? .1. 1" any In-
ATTENTION : US I 'I 1 flit ;icLi-il i ;iu'h < flN-r n ilh n > at I wiMiljiig, 'II.H 1 tr j '| u-il nm t hohud I .I heal u..I.I..f.I.solo lit 0ll.o.... fi'Unirt. .l>n>UU4uf all lU-nc-ilplinuit" arraitid
l .1 l ot ', Ui-iiicr l t\.., ., la l luUy and Iu tin :>t tauutuaud t
I ii tinH >" i .1<> t 1..f -! .. 1 .
t"I. ; r. ru of MI.OIII'u 111 I.. lug 11..1 ... .iak.l i. t-airy tutfiljr la wunthr
hi khol him .
I.- n.ei "',.". tu inici fi.,.: I .u I .1 lior I II -.1 I I '. .1f'1.. .... lot,.. .. ;. w and urItlasi dmlzua Fits
ORV i I ,.> \. ii -;Illlml .ux of lhe u<'ui.". I. '(lie I luile Iklanil n.." .uni. l. otit I ; Ouch.. iL ui"livd, at all t otj. Telf xrapb onion' U-
I "III.ll l elaill di ip.Ing, ".th tIo.nI 'Hi ion net .11 I',. I IIle Him I tiot : o "nll'l..I.a. cut flowpta and iltwigun, tf-% rwtlt'priHupt ,.
11' 1'".on,t cutx I Ihu nJmr: 'hUW : ( 'luft w e ''.f' IMI' It .."i r. > ii i 0 l I. I .. .. 14 I Om.sitiaIe att ,"ou.A .
4 ci i.iinu It.i x.vnutxj in I IM lrai h of one :, hut' uttitimirl' U ".I si. I tii uui. I fclopk artfully' ttwltd and warranu -
s vE' Ot'rE I if rii.t l">tli. IMI not lli t cldnh of tt-I l i-u.-: ll TiH W. I.vM.. of Crutidtnc I. *.-s.tI lilt ''ilu.lr..to.ll'.t.I""uv.|

co Ih..u! Tral.lal. ntlrjcti( l n paioiag | ul 1'1 uua ,t ,ho i utt nan Ihvu flush'niitwl, uuan nwtunly FOR MEN ONLY! J..IP.TIEILtN.o.uthf .

.," Ie .a. n...... I rOt the | lace to'I".r i Hi I I f laliUlu-il I ion rtwa.MX'la, rim
Sartre T.1n1eSavcTrou.l .. r.'... -- I. MO <. TI.e rent of l.tolvianli I ; A tA ITIVF a
.. ,.. ,. .. .J \
br rtlr4putul I I I kit a. IITOO I ,
\ at -" i l,1OURE -Til V-
-BUY YOURRoch's "* *>&oM lUa a tiH.1 'uarr l Ilirr UvukTor.aji. 1"1 "nll.I"I.. W.k -, Hu4. (
of lr \l ... A. Hum fiIIoAKcrtUr.: ul hilt:* 1.'uu.1 ,' ., Y
: 0 31u14 .. I : \iunli) t1.1 ..Wpr.n. ''f r'M': riainiul I' ._ I.ai. ii._. ..o 1.a
at f ,
........ .; Ial. ( t..r. 1",1 >rnr ._. ... so.l.. .senile A CilIa.,mCi. Job Printing Office
I .li.. Jox.tuitMl ..".. .'. a tutor. Ilot awl| faulty 'ounil l ) I-l j"lol.U ".r.- j< AhMa.i.ir tenh. =.
< IFlPIEiE' .d.* M.t.r- H" hc.-n.a. 1 Jim r>| fiiili vp. "I; anil .. I i B,_>..lUr_._lr* i 1 I..C..4... .. ead '
iB ri
jCI ".felit 1*.lirujmjoiu -'U'lo I I.Ul Ml I <-.ih Hungary; utit-tir I, 's---l.a -I .
_
I ker. iixA .
&
I "
JI.1 1.1.on lit..t .
( 1 1J "a.
-- : t'llIhAn..Z'i- V I mica "'' uight. "fl h'I.ln-1 I .111 Till IIUT E flfPIU fMIVTIIitl' AXDorvrBAL
----------------------- t'ijua. .v rd" rut wa i '
,1. tlleaV. '': rrit Tie'
r
>" .u..1 fc-ovem r : hilt .Kill : : :
... J .u.lu l ilpt 'W'ut "I.J'U.U.-i JOB onlC'1 i ivUl.
-AT- ; t I .1 l I. .t..u.u.I 'd. m< pio"" "U.t i.1 luunx thatlIlt' .
Mirirr* Hill lota' MTillilim Ait -I.. IIul' 'rn. .' n. .
!: 'I.t.r..I.
oil
:1Ilt.r. .
I..U. T VLORIPA.llutt
<1.11..M.h 'f 1hre l UI a 14ury riotir*. I'IIHB 'I.n." r.V'. n Ti* I ., K.rutI -. tlIU4'ilC. U.I" ., 1..0.

P. & M. Restaurant I that ll..' |iuic I'. : ; I <' it nfl. kuary l'a. "1".1 IHI.-IMPW. Hiih I injo* o I ra ti* .hi,-i-. knlv'mloi' r., '1-awjft-rOltr'bauu, "., ] lIJHI *, J'romfti ftitfitileh aid

.
Positively Cured if"loU i I" i.. t !. ii., &'nt'W"I.ud'Onl"n (t-hiti, .1'' |P I / The All klo.Uof CniUk. LUcnUri fnaU-ra
Hlmli i ".w.1 i-iilt| roy t-aj. II.MI! ,
,' 11111' MIMI IMCII,C. tln 11111&1. 1",11" 1: I..r......f.. 'f>''I., I'aaipbl. t |I.. lIr. fit. Hill 11..1.
1. 1141ti1. toM 'v in tl. | rash -r an i yi-ra .
'I'
os: :: ; D.\ r AND) H( IIT.Tho 1 .ot knu colas"mine w .ufilw.. n, la per if. OU'.I.0. ir. .fu.lol".n .
\ .. iiUtiK bai d '' with I"
Zun.4oIoi. .111'.1111..1.
l and
.nu ami e Itt Kott-n I r.ink llatioit unl .ul jtilic | r Ict I'on.' "bl..u. ,
w.nl ..
Inwr .
'' >,> flity H., itbcUivi I xtu-i t.'. \ oa1iui.ianhtilM4IlaS| dan.rr wapitia'lt llu-r grit hat t. t > .ltu lbs fuel .lual .! and U- Tl..6-0he1101\ th.ajicpi.Ma..uf'1e14 .
drl ikft trio .1.11' Ilu.II., .IU.nM.1rll. I Eut ".iauiw.it.Commercial u.- tltt-
Best lobe ilaGforLoest! Possible GUARANTEE r.-- o\tr. .1.1"rj o lioiBi-B tuniMit w-rk wjujl to .., hag UI' .;..u,.... 1.-t..IWI 144,1,4.

'> |BJ. ...,. ii.a<. Luok .. .N'. ..." ..W Mu.. --- -- I ,.fliii.. in (hit fc'aly it mini of a. nlu on, din.l..t o.k. Mra uf '.l.lI> end luoettunax nt

Ui8ie- uc. W.Cliwia !LO \U-I'Hlh&I'. Uarih 21. -Atlor- C.;, 1.1 lw ..%. 'ii'l kallkf.Lliuu. llai.d till a. L*.k hit>itrau coil.a tluiMi.t UuutMla aw 11..1"11'ally hub lutiv a81d.I t>M all-

: :' W1oW. II." oc a fur "c1 .VW illke cvnf luted of N. II. ) : lit; 1".1..1.1... l rail UlanVn, Vlkillufu al lal utiMkiifiAL Unuw& niul .La.'.*
SUISCUI1IE: FJ)1 lilt 1 ; WUII.UU1tIWt.I.: t..IIT.I..".: i'.i : I II 1IaeuTa.3&Lt..m.wfl&ad .ItiM mi"" i'afiuaa-r:, rt'1le, will lnl.IWw...1 ujoin|btcb'rt l .t) ..r. I |"u.llt..l.104. Ijiuailry! L'kl, ""al our fa.-liiU a MM > l'-t priitni fur d"lu* fu|
,\ 1.\I.t: : ,_.. .-nft.. i iarri It. i-site to ,. .u total.r Urn today. Lum. 1'J'tirnl >, ,l4lifra Tags, .ork-Jtu Had IJ Wkl 4r vra eat

CUOCK.rULL, OF TIIK: A VK\u: :'USLos.CUllin, >: ;.T; .I IjfJLI.\I tW: A \ I f'Su;lp..l.H.WltlA.ZY.>W< -Wniuaall.M K u., Ii". .,'. frwnda .,.. .I- 'ouc' | :..O.'.tU) uy i 1'.le.'$. iMHlUHi .'u... 'I I. ,.."1"1 I, alnet. a .ajlt.I.wiiun1* Ut* Cu4lvi 11.. tIti'.ituiiA.0' ". I -C-


4' -

C

.
. -fr-- -; r I : .
-

jlft.- ".::.. '.1 -'. ., .. .:..:c1f- ".- '-+ -o.. ._ -.,.' -: *l.-\\ 1 r41! 4 t( r -.', -- ; ,. -" ....., .. ". .. .' ..... .. .
( ""''"'' ','\''<'c.'',.'''''"'''- ':;I.): "" ...."": ."'"... t ''-'.j *,H'.f..'! ';'1' "\ : -'
.

W.&L14 .1APER \OKtEJAJP .AT OHUBE1RT' and 1Okcotu EAST INrrENIJNOI.A.: TnEErr:

\ 7 -:-: ,.::: _, 'r: .2
: _._
-
------ --

i TEltSONAti .' I(HNIflAt., MHT MGHT'8 IJtiA/K. II'R' IOI ItATOI.Krtlghl MAItINFN: f \\ ,.

: ttl I (!;wrdal) lr.1.M. WhlUII I, .*ga\n'' \ con( lclt t 'I 1 bl" uiuruiuK *ui eat One a fir. bgoki out rate ti the United Kingdom and -

Milere.5: ai M" rojitntflpo In l'nftet" tae 11: f"!I.l n the lollVv pat.l on .i.d re .Uur ui, a' i.o.:4outiu Ci.ntlnentare grin.ing easier. Thehighe,!I {The ) "I, gee to )jrvM. lit 4

}!*.,*.. nccond-cla. mutter lr. Wm. 1'1\''c.of limcope( n i., wtio '''' ], owned b)' Mr. J.l. ..tbtun. bartered .pn 48it I) U. K. and 4'i) to a'chi! k p. in. N "M I ha euta'rhiiui nr clearing r i4 I RAKING'

i mir "Ire l< !ltlrla) Tont. .MI, tlie, cimtom h iine nfl r Ih,& hour ira'. 111'

.r MoNLAS1Js'll22! 1H".T ,)tr, .'. Hank*. of ( : Ala. (.r.-gh.. A fen mliiUle tvlor t.8.I.IUI""dld Tbe (.rrnent rat a for steam Vla..l. arC rl'IM'rtl'llllt''I.I.-'I'.1| ( I. )
)'IICI. and 40. per net toa IKI.I..r; or t 7 f t.* tc I L
TAKNNOTICI. terednt !tbp 1111 .bl |ioI CCuiui ou hail l* l .nd a no POWDER

In future simple marrlaife anrl deAth notice Mrr. Wilt l' nt. editor of the |1)eKunlak ..bl01 thj Hre dep.rtmeob.II 'td L? !l&i Uollllr charter J.: \I.I tU.:
will be charged fur lit the raw of tlfijcenli hl/Arl. e..el ftltrM niw nne In the lit .. I I..V1.! In Itn ins .
I'ritli-. !IIII..d. In tliU eitj\, nlo.ig, Ibu Sileel sisal 1 leas w.renu .1"". 01 1.IIe TeutonU, I (t-li.-lt ,
: J ea"h. nelgab' rhl l of U U*.
Co font 'ii'rrijrn\ i
OhltlllrlpIAnd etlcmM nmratae nnlien Mii K. K.: of U lira 1 lien to Uim wa* ."oJedb.. '
; Munl 'Illirk. 1"'Ihanla.l.tlbllg 1'rel.b.t lo S."u b American p rti r. mtiitedy : llr l> M eQ{ 'mr/e, i7); ti< 'nin 5Icr ABSOLUTELY PURELigh5eetVhoesome
halfibc .
as will lie In.ertat. at tine fileiidn nIt'l 1 I hen l'll'ill.lenlil.Mr. w, tIC 1."In .f \.. kaiouii' w. a nowl nflaiiiennd at Chlnnml'a. .
to "I'late. V
al : .
!local rate the the lilt*nuf the fltub "IDe.1,1.I.t..lj.U' .bu:1 IVt from I!:irli idn..
-C Noticed of entertainment; *, fentlviiK fair*. M. C. Cir.nrnlif: :, tbii irotU erd 11
etcanil ppelal notice nlmut thur. he* of .1. K, l HA\ n, i.r Minor, : ( vi for Cuban and A."I" .'1.
: a nl'II"ICrt..lltIhp purl fruiii r'itao To 'ala.
:.. all d..noIlUnltlon.llIIl.llo% not Interest tin' ripid Npre.idniK up and 1 duwu thuklrevtTno Tho'II"n. | !

.. pulilio al III..-. tutt lire lmplv nffilr for. Nitfotml. )riiidininad of the tIN a ."r lu .5 norl. Nor Ik. Ny.lx'ii. 81.1: iniilli, "'inTiinlicr
rnUliu must IKS paid lornttUc% rugular lot the .iu..Ioin IIO-IKP, Ihm't K Caught. Bra
0 money \'olltilnor" fri igui, In dun tbe fact that It MiVd. (Iro.u ( o. Com 4 npo 'iaov! n
,
' ,: Uur advertising church directory: rale nn.l. ('II.'rnl notion rceeu.\rat tvdiiy,. nnd, nil I I \Ill! I ininiedlati li O'I an oil nto\et wblib. had boeu left bumlni This 'lr.ni with your Mol full c.f Impu (Otlt"", No" lik, JurgPiiHeii, ili, 10 maslor I ,

IL1. of muter* Intcreellnif anil lmKirlnnt| fur tin' |1.II".lln. jioHlllon. when the ruHiauranl wa cloned fur tbe Cities; your dUe-tnni Impn'red.! ymi Hut.n' n Ajrc-.

S tv. ,llo to know w III bo Inserted n* IIt rPlfI'fore Mr. llnjnl I I'litnnn, nf Mnlino, wnn I In t Die nlnht, and the burning ol iidJed to tbe in' PIIIl poor kidney)'* and liver tonal| !', nin, I'a.t 11,1"", Itof'o, 1121|, t < 8nlil I I 11u,. Delicious
charge.
without city bnlurday' and did tut' fuilUipiy I I hut of pantry In Its Iuiniedlnte whole *>iem liaM.' to Iw proiruted, I 1.1" (::0. from )loiiti'vaali.,>. .

.. NOTH'K. .. ('U\KICIU.8 UHI| I lla'.11 vlcl.I'ur Ity, only tbl Inctvawd tho turf el eae-but get )01 r.l Intng .ol I condition MurinM.idro, 11, Moiloln, 4l*>, lo tt it. "'

: All advertisement expppt where' thenI re id for the changlnt nut) nainipweotber I i h A 4'o, rnini irlnil, ,.. REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS
I'r. J. a.1 .
: I I. n written cnntr.ict: anil. agreement nrcu Mills' Irowtl', nf the tr. $ NmWnHhingtnn the rapidly opreiding of Itamo Tbprmiipi I
_- 12o lyiiUle. In advance .'r upon their 1I1'1|< iiriinp D. I C'.. np oni|,nnlid hay IilfWifv uitinii of Captain C.nnor audofflper .. by taking, 1..1.1| IIr""I'lrll'; I I .
In 'l'hIA.C c<'tir..p. il I."r.. nnt stands unpqiiall I f., purlylnK I the I ltaasl : to Purity and Wholesomeness cf tho Fcyal Powder."Unvptrptnl .
r : ; In .
th"l'dIM.r. Bpi'ht' HalurJny our U 1 .V. Mm. mug an.1 I Can Fey of the |Police force lUIn. A Ba.
'I'l'ly t utandinir, nhl'rIl4\II'nt4 nn pwtlte| and lor gener.il *"ril Am m-li, Siirnli l I'. | I HVMIs ,I
Mr. .Mill C. Mori u d wife, tonrlim Iu Ivailn doon the IminlnK a4aMOIng \hl.1 I t'l'l. l"v'I.III.
rowtlrrainl rotnposod l
; :" In* rial. up,m written c. ntrait* 1I1(1I.t1; by 1011. ; HIP royal r.nUnff nll11 pure ana'wble
/ o from l.nCio-tK', wi.. v ol Ib. flame "rIClp. ft liinili-r, for I lIst I ly !klnnrA MeDa dir decree of
Ibu |I"rtl"*. are 8111'1'.1111 l"eU'11r fmnt'vt'arhuiugthu | Imo Innrpilicnt It jd .rpnin of tartar ]Hi, If .IAh letlt aJ do.

ftf .. I 1"1"1 l In I Ih'" \leliilly., Merchants Hotel and Dunn' r.stiau, CITY Se iotmT.Jiio. ,!d.Am lot contain eIther nliim or iilmriiiuulc, or oilier HubIRnl.1
NI'ECIAIi: : IUrrUI: :"" Pb. D."
1. Lva.
:. AI"4r&llelllln\, III thU column will IKtiife'rto .Jlr. .1. \0"11.011,1 nnteil mill jnnnoItrooKJjn rant. I>orila. U.) .. U ten, J 'bn llltcr. 1 1.1\: t Doling Fowilcr I Is HIP purest nnil most reliable hlk"IK
\ 1 al One entn word each! InMeillnnNoh A 1.1.,. nc-pomimiuitl l"y h'" aste'r.Si When tli h '4 r"ml"nl"1 8rlve.1 on the Alfred Milton, and Jai'k :1h.rlI'.1, dill .totti, :hi,.I, Su'a'a'y' r. :"uiadi: to the ThIo'nl."iI. II. A. Mini, Ph.ollr

COo ,"" i Ut Not- co Innvrtpd f.r le!." than sCent fI ,"f In that' el, Hatiirday., "'!IO Ib.i Mb.. front from Ilia Merchant' .plead puillylo'lt plain ilril.ik mid utile rnn I II I n I itt, liiinli-r lor I Inlnd-lpli, ::I. "Tlip ,' Tnklnc row tier U vnrest in inality anti, highest In strength of a
. *. r Hotel In will burning Hero! 1 ly. Her- of which 1 have \Vn. D.
M r. I. (:ole, if ( lo\clnml h II., f pi' ul4ntiird.iv 1)111'1 a,*eid tTiiach l A Inn to .lol.uI t I d.-nlet baking Io\d'r "owludg. McMu&TIE-l
inniilu HIMH, \
M"44'I.t.t'IIP4.: ? nnd !Sniiilnyln I 011 pit,. llu In. c.mlal"gala oll"IDl' Inw..t bring "boox)" l bit Ihe cnuit c.Hielii.leJ be Al't'tI'hON. --- --

.. a.CO. .I4A III E:4-u.ur tip| your Im HV I.I.'t t'lt i(, highly dullKhtfd' I li l'e",!,.,1 I. It .t r.Klream\V ..l"y hlnulin tie jlerllnK C.lle to t'l miinntwlh obtain tin 1 uiikht* wellpay f'mom his fun al.mg will 1 IIP M M 1 tli'im lo diiV lo Hi.1 1 "I! of \v H<>lflup. '['lie S11&1IIOH Ire Works. '

mu..III.I..1. tnein to the IOMMKIiut l lq Kinnl Ihit I Ihp N. lbs tthct ,
< oilUii, And hate them hound. I ll hj|' f p'nrrentljr. r'| \\ Ihe Ind,. a t lit toe corn, r nf Xarrign tiOYi.A ( I 'itr d.iind .nll..1 t mu' thin, I oil nrr I lln I > (Siicri HHi.r" lo U iilf let Coinpniiy.)'.)
.
.. lin oily o.lltor, Mr K. HIIiiglipH Ward wa the nly (K'ntou eb.rg..d"II
oc.li: iiWAN Imlorl.II"O' I C. Itait Jliohtl-i It. r'nnlnla I. :
t .i.tyIe. 11.11'IIr"x. No !. did ionic I\fl.nl >
1'm.I'a Cot \I.u
.- ...U. '1'hl>-\\ ('Kn IA Oi H 11'I'' .:' \ fiom, riilliuli'liii.i.|,| hit .at her ho *P. were n.t y< t *urtlclentlyiirnv adding dIs.rdrrtlnuuti.. t hU drunk V, utah I A h'.MIII,1 lio.I ali II,' ltiltl.lisrliooiicr'ltuiiirod i Ir Ice, Wholesale and
Uiiinil, enn*.. I burIes nleii II but hits honor Rt
.rtiirv Illank liook mil Mr. (Icn. C. Cibloy a."I" ifu nf MlniienjoIn vi1 1 fro u IIP reopnt n,, \ her lake \V. Ilil', '
i- f. led to ord.'r. Kim -claM"' wlII'k lit t'h""I"| 'Id'n11 him to l'ntrlbu'the. .. ual V t the city. I''tmi'r Inirnjona neil Chtatiut'

I Minn' ., I HIP I'liui.itPnni lent valunblrt intancj lo O. -
ore a r
;
.
) COMMKHCIAII I. IIr.I"1
a-o .
tat rates .Come HIM 'I'l'lnA .
,4' Frank Cramer Uu Kantman 1t I K.: : : MANAUEK.lelephnueNo. .
I DULKHINtH'OMPANV.o _ h"Rllle. or i', "".\11' nli .lclnlly.'lie I I luiinU, \VuhuhtitonI charged. AUittVKOUlir: K.SOMJ'HH: POUT. 1\1':1,1-
ala said I
with .
an .aul\'bueul n 01. wa fjt [
I: as I -=-=I' "nmst'. Ml-wnl. l.nl'plnlol, aid .'. Vlnmn, 1 Il llmnc, were npctHllly tind T con'rol: Frank and not blraiclf.>The court I nftp Nnr b'< C il,*d .111. I I. 'tUcii, :inlvc.l I ntUiieno t 1'.1.10. rNI.ebl.ly

a_ 'L UIU.SI'A: Nr.W OTTAtlK: : UKtween :. or New OrlennH., are \ iHiilng tim, C.imllleii of and 1'. .. .iiU'a HID dl'I"thuellIg.ln bearing tbe ev.deuce (hit wa the AJTCK, Jan. M. --- -- - -------

C) :.I:' Tarragona and lulltmarde IHB )lr.I.'Illglol, nnd )Ir. John Kngan.Mr. : 1""H..II.ollel"ll'Y.( guilty one and Hn d him tholl$\ tor hi* mistake Ulh.1 l Il J. I' A., Swirl nrritisl, i.t J ) ( IT No rj.'hUL
Imonl near Union 11t'IMt\: room IIn,1 huh I I'h., X'I't.llo.r by the lire I Ii. Mr. J. I. Fiisou, t". Mntvli II.
; e laree. ).r" Mipptv. or! water Cioin wnt Ulwork t'' A. Wilt, n 1.\llroC Mr.I J. C. tfl.'pluiN. Tho I..mi ttu r.Rtllur.O.nd Ella Dry."tIII.Jolc* andLlxleAndercou. llr lik Akerl i, : arrlnvl. nt lliienoRAjrvH .a. 1& 'vr ELL
the of IVIIurl Ah., ,IM. of Ia.ll.
*. Inquire at tin* Ohlkw.t WIr .ewa, each being guilt dltnrdtrly '
.. '" I 1 ) *ltli only f..3InMiiiRni'e ul :
'
I. !19.
If.I. '
o ihal mIng frl'II., and. relnllvtn I I In tin r mll.l.31r. "ouI,1 t'onlucI, that court 1"leu'llhem, 3lt.h I .I I: \ Ill: h'h': IIWT: SKMCC'I: KM;I STI MK OFKtcli3ianflOiceFDniilnrB
t -WAN'nU-I.OtlI1'IU\M.: : In .' npy. The ...r.I. tr hill, h: |ii.itor. (!,'a) I her : lf -
Henry" S. Rushul. if, ItiiiruM, N. s'., nnd he n.u.but ln e Ich $1 en general prlnolple b.v.l\r.I..lllt .
: : whn dcidrr" i a h r Hhnp' ijiljiiln ng, lnoowmd Mr.! pool Muri-h 21. '
-Kvery llb'nl
WANTKU purKim Mr. I.. S. Met on If", ol St. l/>ul< *. Hebe | 1111 denied iho Salute !
r or an emplnje to leuviJtelr "nnnmjn wan iluiiniK' lo n cOla, ier.bn| extent by tl".ler Nor\ lik Knlllopp, Sue. t. -n, nirltel ill ]!
c addren. at titus' nlllcp. > <> iHirilu rn tonrinln glMti-rtd' at the Mer.iliantK wntr, but V> O iiiHiiruiieoUn, Knowleillr chargebut It did nat prevent a '::0 Ititut IIMIMI, Morel 22. ParlolBodro'Ol, ,
levied bini.t.VX .
;' 'Ml-Particular. .* or ftunlKli. i'i a<{i'imy will cover \bll.I.. being upon :
o W" .I ) t rt{ Fail d Liwa Wi dow Sbad
t and unfurnlRhPd house" to \1'11un. tc ;
.1' .... for kal, alao. more AildrcH T., Com mcr! 'IIII.Unl"I-I'ln.n'oll t I IH prnnilncutlynt 1 1 li .1 bill" d nx, owno by Mr. I". C. Brent. ) mesard for an litcurabln cane n.1.Ichronic SP.XiKN.OIT I : &ct

nat office. | r.'nll I nt I lie reniont 'in the penton" of I III 1-niinlilernlily, ilmimged b)tiro, but the, limit catarrh udfervd .lit tin. manu. Scilly, M""cl" ; It-Nor ida Al<)'l'in i\cr: Hron;lit lo (itt- City. tiiatl IH tt'c''hil >,'\( ood" IIUI'rifcs
.
*__ ... e '. Wntsnii nnil d of |I'r. t atarrb It"" ly.o ilio l.a. 'tVim lii- 11 nsf Ilcitsesitibl..'
A1\I'nal-JlY\ \ UtIIJ.U..UI'b"rmllcl"t. : ; r.C.'on"l J"'I'htl" n ( Ions In hilly coven by InRI."nce InQtsmiii'a fltl\I\'r ..gl't. ) Hull fMI11.* ,p irt fo I Hu it.' 11'f \< .t nnt I
_____ W' a pOHilinn" In n drug sumouUlile .1. 8. While. IgIICY.. Thi front of Mr. llrtnt'tbmik cen:* by drlggl. llr lik Ir.vcr.'Hk 1..111., Ir tin thlt |mrl fur AiijiiiiiiKiii iuM'ii' : ririt\i
"u : enable.f iialnry.\h" clt AddrcR)'. Will' work 1trllgrIMt.! on carefebl2tf ivu. TIM", KiM'ipty 1'er"oniNerc' : omltUil tint.nrdny wa o.lde"h, ) Indued b) bra IndIhl A.k for Lion -Brewerv SS Ilo.'k lIter.S. 1..nol A> rei, \viH Mp"II. M m-li :3, in. lilt Easy I : Weekly : or : Monthly : rayments.

l by the rorviu apt nithuiit ennian I t I tug Inlerl r Hlixhtly aamaK",1 by water, huthimmauuritit 11110n2'! \v.IX .

.... Vommerclat office. hit propor Ollbltl t I 1I.U not like y toAinonn I wi,b (jnlna .utI ADdeotI amplycovem A LOGICAL 1'UZXt.K IMCTUIIK. '

aKnln. II I l h.*. If. I\i: tSI.K": The fooplo's Fllrlluure!
OL'lr "Tbe deci I I. Ing In ennlempln- \
Tin: FINF.MT.1I :\ on gratify
i : 'I 1 be lorii then fore thin lniiir. Bazaa
as on.y are Am Rcli ico. TnuUuc' ,jr. I litulur, from
who hare rt>Hl .tOfd! 1 ftt.i lion of hue a.n".IeeaIltt Kill liml in) .
Tho Finest display. of Wnt<'IIP*. I ouitlna' otlr lure Feat: tmnrga lIIua'13 nnpanlf, and )Ir.lllIIII In whose bllill the e> nl It li .I.\aln'd. HI| .1111. I his. port I'r llultlnior, \.I iu I IlitlunuInlet I lOB and 101 Palafox

Vuollnett\ dlnpUyof ohJ klhir wnre > Ut'lj.llolI. run niirHi,t ih" fire origin ilwl.. Ill. net ibl" contlngen'y, d"III."I. .s- Mar,'_' > -
N. J'I| S. $. Jon. IW ('rleln4.111 W.W. tb" nf ., wxerpivcwhi.iild ], C F'Ioi'Idn.i5UG. .
legalltv *
fine china eooilf, (fold heinlid" '' wnlkinit tVhhhunuuu. Xvw York I hiss wi I bja.huut I',200.) &lej.r\g.t. -e. I"'I.oll. -
cane gold &nd c ullli nm lirell.n, gout; an ailvu -naiin iii 101| ATrilNJIOV: -_ .
NOTlt. tutu prccentatlon 01 dlHerenl, vi"e! s b 'lao u' --- -- -- -- ----

: CD BJ'I\l'eI..t4nnt! alarm and ('t'nlliprdraUloi Mn l _. j. 11. I'oi utiauui hn: ntiirnid from Tli" IIP P 1 Ity for a I mk and lad,ler company a curl nf law. tbe municipal I 1'uIMlltoI ofntiryeiri l'urI'.11; in-ill 0' ti>inthntouuu'< or ninrMi

." fancy Lunch and work IninkcU. N'<'\dili'iuiK) where Mlu>l1 lien ii \IMllnl wa II alit miiJ.j plainly apparent pa-.i.wi be iun.luhl I b) wiirkofniiy ,1"eII.(11| || I run |laura lm
Fine mtidcal Inxlrumenti of ftl klniU I hlrllughl'r,31" J. .. Murd 1)'. )r. 11111 lilMt Illl.b.I'_ couipanle wer horrid ending anotb r .may leu ) l lu clo two..d widey-it neeinluit dlveriieni Iuiionlt suit),.. nt gr ally ilnce.l, mate, fur tin,.nil lU'n & .

O. .nd.1 11I1r1CCA, line Italian Hiring Mr*. Munly urn well! known In hi* city. lo ri,a<'b the roof by pa 4lu{ through the | >illiy. noun the prewaloutlook." d iyH, nt tho 1"1.icolit 1, Maililu WoilNo. ,I n, -, -

u )'lna Leather (foojn Iu card en-en, inekil I Mr. Kult.ui nnd fanihly. of Neu\ark, Ohio, lint 'I) nut tin n hoist up the bOo by mean A 119 chrouirt will b.. awarlelti tin 1 1:1:1Vi Hi hnta uiul'ir.a" ', ,.-trei't. atciker ltalm atche -ail Jn tin

: book .* eta.t are tupping hi the ally for 1 Tow day. )1 r. of n i'o| e. In CaNe nf an emergency! much Under of a Ben.|lie! cal In the alnup logical ----- Clock ,
Z __
t :' .,IIu\iCulllew.I'lo lace pin, Kcnrf piun Kulton In. looking np'a liH>,ntlon fur a w Liter \aliiai.l"t me, would b'Vllo'I, wl.le w.'nl.phnlro '
I Sleeve buttons ,HliiK cliitrnni, gout peimtn r' *'(lenop, nnd It l'l'II'r l.h'l.l.1 wltb Ten- G.rllul. >cor, d her IU b mi, rc..lvc"llmtwa a. ---.. -- I 1"\111"\ I ty I Inform, I I wi. I"t, t tliu 11111 I I liii)' have roui-

.. dinner and ten M't.., "I! I Oil cloth '.inl. ""' : i e.a utNo.
i lamMi| elgant "Jcll"IAII" any oily \initvdln Kant: m r' this iuiornhmug. Cu "llvl 10 1) TIlE .

;_ > the'laleil BOtlitlta In fancy gumN, *.Ihi er Kl>'rid,i. 'Kojeht claim tho honor of uat.Bimiiilj SIIPPINf. IIO 1:1/: f\i <;oi4>riiiiipnl Mr4'f, Pcimnroln, Florida.

and i tv.ry good a linot Holld gold'" stemwIndian sheet hTf wii p.irtly: lorn dna n that uiu| 'ckc.t time on record the "'181 UEC"U": .'! ( \VV ninKi' n Hicii| ;i I II\I (if irpiiiii' I ;i ( hu uatuuutt.te. I er'.VatcltcnCloekti, Sx.lall. -

t III:: watch for '1M. M. ii Id'lel ri pig the htnrm\ Saturday ni hh.t by the may ,,111.1" finuy drill, but When Ii conic. The Georgia Wilar.-anmler, *It Co. HIKVM 'IHI'S t I.a tu.l I llulIII.: i u t Y"I"lull'"I| :I I ::1'l I"'cl'III'lol.IIel.I .:

"b8 fvntilna only dlmond *|M-etnclea and vend" iil"n'lle. It mat to a"tvu..rl'e IIIIII.rUI.CtioD. lu va* a brought In 1300 tel I kniipert aiid 7U) Kiivki: 10. Spnn, H. '.1..1.., I I.I'N: ,, to ,\. ( Sos
was ,
O ee (liuici, don't f.lIlo call. I'III Itrong of nr, mIi i will back reuM 1..I I .."limn |1[ \ 111. II""H""k 4
l'OMMIRCI..L
oooiiKli n tho pn nnn. Tho Spnulsh f. '. Itr us, I: ; W.I:! tn I'. A.
The finest ortnu'nt of jimko.t' cutlery eanior: l "'' draiggeul her nnclior old (lerinania" against all coiner A email turtle hoe back I I..* the extol: : V ml i* (mm' )".". ,.111..

au4\ guaranteed' *cin ora fur liidlvs, men and cniiio.II"knrfl'a-hore. but off without I l.en l.clU-oii. : make an excellent ch.'C.II.llo..rmlllll a-uuitter.partofa plneapplo, wi* 11.1 I iap- IIIf'll lir R." N'., .i'J. t .1"lhnl, Tl 1 n.l 1Fk.l lI'II; nntkcil. t.a iin, I I Ihlt. of yen rs In Rinncof the lelllnl* 'Vahatu.in -

i a 0101'n.\ gut any tl aol holes In this inof tutu,eat. l I'a'r< o. 'r m' \ u.r .frii/ alillg") I I liiiieiilt I I in I 1.011.1.1. Kiml: l lt:nul, anil I sevprnl! oilier ci i Irs Ilk
Io ,
,,, ho damaip No I term n., itr -pa. .1 .ril I I., I IMto! : .r : \ I lorM'lo! caM I lipinl, : I wulcliiiiikcr t with I I E. Ac
t All the .ho can only found Rt .1. M ,"" hr 1 t with oonmderuble ow| A n.h. weighing 111 l U, I warsaw, I'n Ir t'"I IIIrl 1':11'1al.1 > 'SIII CIII.pl
'in
1,1 n.Ditlil
); Ijy'Jtwerly kloreon the corner. *'il 1'iiln !"IO afoot lluniooriilio friend, who nllo I'| I II.m. but bin re. .lull,iu lliu carmdnt.i 11.! a kea turtle which v'I"a marl. ) l I', I I.! N" Klik\viHHl.Sl7, f"1, (;:11.H. ). Vu., ;sl2' (Jlirtliuil HI'l'l'I. Ihil.lcIhia.| I'.,., I tet icu'o uiynuir roniK.'lenl,| ,.
\cl ,'lv"1I 1 1 h I nuute tails of by the IIH glut (till Huii-rui'ilnii. All ID will I'ei'plvo
)
th"I
> T A uiu pirtieiiUr at-
I Uiilki-i.
114 ,, n
fax \ > .i.ll..t! 1'luYUI the chief b con eel atlm 801' |K>und*. I* on at laulI.lef .
littlu ocUipu Hiid hi 4 Ilt,1 01ld'lllrIurln "b"ltol hllllM.Kl"lla lelllll uinl \\ ill IK ju:naiitecil. A. oolerl ti a mm uacre "mouldering h.uwesu that U nrebouae.IflftTANC'KIIINTIIK. .
I
;: the lii. 4 finding out Ju t hnw" mln'raltly have 1'11.
they
warned all hIs of : $ M.l U .
Ciipt. Kryger gueit ItirliiuliH'N.Kort'tt
: Ibo : .
S'Soda U'un diiipd I and wbnt hut. made rrll IIUIOH.Snnmn Z rl.'rl. CI"r! I I.k, JohllHI. its;., Mid Algol
| toll they ye danger .,( lire Ue them time Why vhoulii [Jr. fierce' ini-tliclue not lti lil', hip > p'n, l':2:: In ,
.
I gave ample II I It K.-II. B.Iliimnr .
I t J I Kim I I llnn t. II, (l.4, to ,I I iy
T lA.
dlitanceall In amount of naliiat I'r. ) 'lie ru. !llihll .
..fll..lvl.I. compellloi .
to Irll'dro C.1 l'r"ba"lt danger. A wise I. ly., Ill) S' 'linU r Co. Iliirei: Innn.CnneL'ionu i k. Am wh, Vezo. 433, lt la
'at lltlll IT ,
t I K.: )wit iiii-l K:. U. NIchols, the mlleitUInx liroc.uMlou.Hi they are doing, since th y are tbe nnl) lift'' lit 1.II 11am' rs .t:.I'n IOVIllr I'am.. Itio H'llp..l.in) I In.1. 1111"11I i li '. Capi: ,,1"1.1tf. bin'" I'nl Marcb l

1 (I) n pnU who put up the sIgn! on Hit- -S. medicine aol I by dniggUt |HM.cpd oui < M .rvS.e..sri, 'Ir.hl"I.r"'I. 11'1' :! ;, to 1llItl frllll Ihlh.II.. II"d".IIII... hIm hkS14ltu'achst MonlevUeo,

31"lb"t.otd i-ornvr nnil who took \helrI"'I''lur ul C ind.e, : at the Itargaln Store, 5\ 8U, b wonderful curative pro|.rtle* a* t'wamrant :1.li"11'illll., : Trim Ml \liliii. MCI.I"VIi. .
KiNM-reti I luji Snllivilli ) I I) I IliiH1 I .. )II.! I I I :\uif) I Il'lr.I. (Nair) Mn.t'I..III.. >U (Itai-
If .111 I Ice. CreaM r ,inuul I thin rliy C.ri"ling i ti I'l) IA al.1 4h.u l lAr l'UI l.. their manufacturer In guaranteeing \ 'I'iuhaa'r,, s (' IHIIII, M'iilrviliii.IIUK l | I \frail, .tdeoiKu.Kell \1. "U. 11 IH-U Minn* ( kick. .

their board: hi nt the N llifnlll. Hi. : : IlKKlllt: : -HKKItltt-: : then to l"ur tbe dineave fur \hid oAn : | he. llr Mil., IMi-n: ", .I, toV.. IIMult II"unptnii I' o.,in., (tier)) Kru e, tM) I, *ld Mu".

account at TalldhnHM'U. win. I preheuied! lij J'HI they are r' mt'odld. You gi t a cure 01 HUH tn, sv\il lik. Oiunn, .1 !9), 'o ILiarxX ( I I lilim'in fr"1 It"n'iccu. ,1'0'11111
I bllllllll.f I Lenu tounty. Tout 'lir-l and nnl> cii Ia,. il I isis ea-on, of money paid fir them returned.'I'bl! DoolorV frllll vOI"' ) (Itcir.f 'Eamu lu iu jr. .Mn melt| I'm1)") r, I IIIto I I. 1)11.1Id.(lra') I ml'ey, .130, .:.Barcelona,

*. It. W. I I.'. c;i. U .iiihennd Ih'I'McleliriiUsI, Li''m Itrewiry Back. Hefr "Q.ldcn Medical Dieeovery" cure all I .\me. "r bit. I'rikiM, IH. t m II I Tlii m isti-r fniin (I l.ihiHliin.Iliurr Vllnuu r 'lik, U4, slat Pa.itNaili.Ik'tlai
li l.wlllt nn \ ton I'flit I HieiiH', I '...lhl.r.I.h.,, I llnpii I 'r.l.l. o, t Iuhljm .I"rgelllu
: hasjiiHturrhed.! A lor It. ll.l'f.'ifltrACo | : |.
Milk S Shake. M r. I U. (1.I 1",1 Ufnrf.ipioluU': | .l 1 dlte* caused by derllnlleul oC hue hive ; \i.tt. tin, llr Ilk. I !"Jn1!, In I'. )h I. ". llria.I ,
5 A '. '1' \11" I lluiuarntk, Hulineinunn ( It ). 1313 5 New
a. ill. uiuiaa'u at of tbo Kdinmliiu; County llnanlnf el" I bdllouine lndl.elon or dyX'pia| ; f inn S <.O I I. I Al, Mil, Vi fi7h, 48.: ). tumiHIc I UMUI I> --.OS blood, skin and, scalp diseases,ti tier, Aile'ul.le,. : I I. I... .VT! i lo I II J'l 'itrjrlo 'r fiom ti I iusa.J .
MiHsru. Wm. John I'.HI. : Snail| bk, CU'I! "
IPI.ih. 'I.h..r mid Ak for Lion Un..u,)' ,llm'k Herr .1.0,1 .Mmi I Ivl ,1 J It I 1'.11...'. Am HI b. >milli. 4:LS, nun, (ial. Tiriibrg, .1.
I
Kr.iUT' under Kx: (loverno .I\.rbeum. icrof ilou aoreaandand swellIng' Irol 1 \cHinii' In 1."IUlu"JII..31.
Ilhl ovor S 5- .\"tt no Kt'liix I lik, ('ia'&i! Ilk) to $1.1.I m ikt r.
PARAMOUNT COFFEE SALOON l'err'i< II|"IInlnl'I'rn.; ,. i OWMKIICIAI.lic'liuvcn \1111" |i4inn tell )ou they inter bad kindred aloel". I llu n T I'""or Ci: )., f nin It ienn, 4 A.inn. Lillian, Ir -. Ii. h II I unit nn, t ii. tn Ipnr 111,1.11.1..I.ll ", 1).lrur,6 MI.I UllfIO..o
," E AI.. '", ibis:, |hik. VH;! nt tkiiuitu'r t ".II I ;., fi'.tua tJ L.hi t ttus.:
that tbu Imard n. It now ktamli.with -tutu h a c'lld, I lu I their I lif.lke ibeir win d fi .\3"\1.1| | \11'1. .. Ar ". L. .\. :.I\lr.I. VmH.li. iMtu H n, IM; ). f" .I..I"nll. --, -, gij! MonleMoVo
HOT MOUTH \IAKO\\: the CA p of thupnttaK, guild, it nnd I th,. Cbainb. iliu'. f.1 111'n' m.i-tei f Fib. II.
1110. m to uo ) out ; kjn
J. I u.\I. ir'n ooor u macs on "rl.k. $:lt I in I.I'I..11,1.
plate AI'I. I.I Imime .
w III I lake I lulu ci.tuslul'raIaaui both \hl bi-allh a'nit h Il'IIU'II, y 01,1 mid t'url It. KoriMiugliH both "& portal Cn With double lelt"1 1.1. fi,.,J1.t"ulll I'"S Are I".r& M I\ t e h l.riMikn. I M li. .1. IICH, :II 1 I;t, I Im.i" ork. ,.I.tsa I l'r h l.k'.,. IA'lucle.; till, rid Now

: Tho Steamer and ennmeielal I Interim of the c.ty. ii'hlH Hiid hues nniipial. .l 0\ pL'a arranged .\ruui.ia. N"r .. I 'n IIIIIM'n. 111:1.: inHiiiii.v.iii -UIU 111 1, (Ornl t '" to Iu".h'r.I' \ lliptiHie' liutub ..1Ilur.lrl.ILI..u
..
.1'11 ( ) IMlruyn
,
1"lrll".I 1 .
C ; 1 'i
. V1\I. : I). :J '- T I1'1)111 Me.,krn. C. C. Yonxe, 1'. C. \> nlnon, II. 8. -nlil by tho Cr>...fi.nl l rug !to.... ao that the p can connect 01dlaooonect Kentiilel'I I' nilii i, Nor'r hal'u ,.(nato Jl"'''''Ayraaa.'., Hal,I.Mliin.MII'mll'h.l'i"-l I '.nn 1\"II'I.. I'M frll I I ) .

.. I Ihori. \bio and W. I..'harp', of thin cliy, MIM! S. each pair. When tbo plates & I o, rrll, I.." t''I'"I.I'', ,llnl. '.. :ir kl I"t ir, 1 1:1: m.h,, Ko 11.1.'r.! "<, In u I llullr I I),.o.(2:1i..iuijlil ) ul. r, M/!, al UIt'U A)"

". .... :( --- It. A. riuliiH rI. ot Wurraiktnn: tnrueil I kl mil*. IH), 'J't aud l i"it per (Hiund lI\ theMx.ru are connected t worp. loot opens II"-ai'lre. I I. < Si-ca: aunt, "l 17, lo C. W. H I Into Itelixc. I ..
r. = Nor IUo.1'1).lru.
ilki both doora onlyon.Pbfladeiphla \UMIII. frll11111 At re*. .4 I II 1. II. '\0 l i4.V' 1 hmitul 1 I; tn Skin Ik. 11,1.u, &at
0 Apalachicola, >aturd,ly suighut fr.11\IIIllhl i I w I.e'r. S 5. Time C""lnln. I I 1,1., Itiikttn, M'. t" ('. M.i I II & )I. iMMil I'11' l'W ui i:uim.I.ISIOK Llnil.rtn.ieNnr J Jan :2.1.:

I they tonI livvn I I li" l.l.l. r' WhuI Ir"IC'II"'o; ,> ". 1,1. 111..0, 118.li".I ,
111'I'I.IJ l.neiinn ,\\ .
: C.) Flint and Irnml. L Uc. Col.ougu" ((4 1111'. (,. Mofthodrnnd UK\I IXSTATKC 'f".SSI'll NOTICE.NOflCK C.'IIIII.I S"I:..L. himiHiwu. I IIIKI. loSilli. VKS-r.l.S: HIM LKAKKUAM: II Uiinetar. ICim '.k. I'uu.rasuth--'r'l. Car-

; l I.oat f Mr. Watm.n, liaml I: K: Wolfe to KIln: 'ltUlew.-lo\ I hereby (ilv-n Ibat the under. I hlher ( o fr"l.'al IoI'IYI.' 111. .->AII.K I : l II Kill rhNAHILv.: Ihakena, Feb I I1 IS
in Ink 17, new .. | .!'I Creolii I lik, ( C7J, to I". I'.iu I"fnllltclIll. Mnti
Ulb..I.
p. minor Anxiikl. bklri.l OI3 alleaMiarpnevN
Chattahoochee i :
& S. While, (iraml a wl.plI, by pen. Mi I I'M. Itu. ,
cc 1.I'rl.'II1II.III' i t: K: Wolfe! In Dla

.. ,6- autuahiiikur. Thui.i.! 1 i lot had a I.h.ue..ui blk 17. ". w i 1'1 Ib"'lllt. . . 10\ Uo tn Court lion.In J.and f. lor Kkeamlna t'luntt o fireult ,. e.IMlal"l', "r II I.., 1..tl'f'I., 03 J, to UIIII llenimnn.. I Mn(liar 7KjIprmitj ))'chuat. :.., IJIls: nt llnenoAr. Maria l-annl., Kcb.l Ii f.bk. lariluldl' ', 791 l,
t ,
'CO Rlvere2 ---- trip and nUo k.iw "\-l'n'kilent' Clevelaii.l 'I'h...Hioke. to John Moke_lotflttin Stats of KlorbU, the 3Mh day of : fr"l I"' .. SltIhl'ai|| | J ,.
:a;if --- blk upon| April. Dub, Aui.1 1 1k. Martini, hur.to C M Wllunn ( Ii. ) C!''', Uin, niul|,| Cunlil, IUII.vlll" at 31.
and_bU Luarty.Seriun I II. oktcley. .((11,1. personal. ml. attio'cbK-k Mn al the l'our ll"ii-e (runt II .rl.ml'.M. Jdl, I II I >i.t lit"a .1 a utt-iu. Mary 1..lw.1| Ulen, 43$, stat UIIIIhl"r. -
.. Weekly Tri\ From properly) lulL In of I'entacola : _
.khllf thedity far J''OI tiUkaibargeofmy ItotfrfKorl A. hi uk, IM.-li.'ttl t-31 tn HWiliHin. ,
. in Kikb r \ Aiuand t II I C. IAIII..ol'r.
t Columbus 4 ')'unU f.. .'MI, at bargt-nt \ ) by lOi'i left In hilt lcCulr:. < ownevtate.hHAkCI M. Ut'NN. Irnin MnutntliltNi.Uigur A ... I It. I.... rmriro, ,--, ,1131111'VI' ManaMadre.liiKiuw: I J.n.l.k, )or"I.4S4II4{r
Ayres,
&l"awlr.h. I. n.Aiitoiniti .
ILl '. I met . . .. HO.) March 2Sth, 18-U. Nor l hk. OIHUII, hut' ( to mailer fol < Mailhim Uer bk.. 12. vtA
. r .t.. -10L' 5 A II Wolfe to E h.: W.lelu111 Uaaett.mma AyieH.. h'h.H. -, .1 Miiutevid.-o, New York. March l r..luan.-IU. .
talk HU K: King lunOII 51 Ul-; kCIIKIIUI.II.ll.mr ) UII-I"I. Norlik, In.lll. tfiH, to llur 1.
Lion )
Ask I 'liork
All,'I.' .Tor l.k! ( N.r) Cit.l
) Irl'wI'ry It''r. n. KlliiiSsiii I"Ilal"II. -
Apalucliicola. 11 .sri lo K teal of In. .m 1'11'| 1',1 1'I.| 8K| |hIuhilt| l | tUI\ID. \
111Iwudy- : u., Ki bjl I IA \1'h It ,
., lot I I In blk. 1.I.ltral: tilt of Arrival. tMII'II": | ', r r t.k. Aniliort, 71, to IU.ir, A IUI" Blluenna 1'1'.1-
( IUH U Avr.. Ktb.
-VIA BilMJRIIXlK: fC"V $'IIISN.tI.R. II K: llubbclt lo K: I'.fn IH CtitntOH.KuU ) < ) .1IIIn""n. I.
'. 1lbhl.I- Northern and Florida mail at 10 o'tlopl : >rirlw<, Mor hal.. (iiinilcrwin I tIll( l>vu I din'ov 21 vt. Area .
Tills Is the fleetest .kliiiiuor in llu Mitxent | t.iII : lu..I..
o '
Mn. ",'nr ItiaiHund I I It |II'UII rlt. 31 i K;
tox.llr
) ph'\r'lIlrl It \ In John Ii In p. wMunlgomery 'aer Itro' fr"1" Rio Jum iro.Knliolcn .hLhlln": It b','. 1.ilt't'aut'., I'ai I, kid 'Jally ) II.hIDI"U. 1 1&M Carilia -
water ,ami the | 21.
si': .c \U.lta. I.Ik V.. K: kin Z76JI and Wtter" 0)1111 atili" li!1..ol.t ul, sill, Li I'aar IdY. JII. ) <
\ throughout with (-U'<' rielty. Mr .'. Wnrieiihu Know) a lo T tr..t p. '.. and t::"a. w. I'o. fr nn Ulel. ) n.'H.Ki & A rlu' Hi""I""i. Vli'liluh ( AlN) M4 Hh| 'MaB Uu'ut. (llr Mirrlcki, J3S3, at R
.' .... Her |iainaiiier accomiiKxlaliom ate A. rlilru.' I nun Hiid to lu title 2,1..1, "ucklrIot". 171 I Mobile .00 'ew Orleans mall at 6u: Ii... II, It I'k. li..lhl.6U. lo It.iurj A.Ui. I 1.10. Nov il I Ma linen* A)reAii'lnul'upu. / J.itttbJuu.25.: .
,
' .I ulllai8t'tl. 1"'llla.. W II kno"'l ,to P.L ": iRan tr..e.-//)I. p. in. and 1;. a.m.Hour .from IM. & I I It IK, Nnnar OHi; a lash Sa..ul8vVr llk> Suuudbhui li 4H8, atAlgo. *
_. .) of Knlelli ()n/ycl U lik. -0-- Mr. nnd Mr*. Alexander Mod (art too In I'U f'I'f ar| ent .old ally IOU Cliwlnc.AUmaiUeloneatBn'clot mphea, _
? r.i '
) (
tnr bk. : .: ) -
HUT Hro I hiami.uet's.Ii.rtisiuu i" .I"all mutt : 'aIum
ruin 1
I l! 1 IUei In Just.Ihmhon-laits I .2.1.1
!:: Her RcLodiilo .t River Junction on Ihotliy.Mm. : u.m.and New bkluuua.tuseut.'tI W tit ..., .1 ii mi 17. I "'*', 'I'. Uu" bk. O'r.-' lcb.-, ilal
to I.Vitticii I.
i ami d in I.Ik I. W klmflr.it ;1.01Jaus
" Pi' tlowu trip (rwlo.Mublla and local vu, 1"1"lln al \ fnini. (lnr t 1"11"" tin,(I t ;nil ro, ".' at r HarbudiM. i"ad.22.lIo'aV.t .
,,, (lidden t..1 J < > < ; ltv I'.a"m.:
W.I|). returned C "I".I.aw-lull 7 1 the Noilh aud We )
Chipley owlle't'tiuuiutk a.m. l ul
.. TUESDAY S l 3,|. ).111 1 it'c21 Nor l.k. Tuergt-as.u Bin,
; O'CLOCK. l I. iVid3ln blk 1 King tr.et Kk) f.r 1 amp ton ( ourt tier lik, Krute, UV), to .WluI
11a.m. t'Itt) i Au bk. nix A C r .llIn Ii.
-On u u lofunu 31'ldlo.Int I..rl. i't liy, _.kij .1.
uj 11 trtpi ,- 4 C 1e.tt tarn tn Kale Lear-Ittot
Collection from Street letter lio Aunt l b 871, t9 Ujar ,i I.III" Antwerp ,
,t. j: 4 10to Th1.u1n.1): IL. m. I Il'. J. C. ('marcy Ulii Sivnunah' f.h."Io'pl ibuich... U carriers comuii re al IOu'eiock a, m.. I.( .. IUI'II",1.rlll:1"' C't" 'II 1-1.1. -. ---.:; Id lb.- \"r", 31..ui'tu,Id.

i a ten day trip.Mi Y Uinholo A McVoy-lot* "(t. 1 o'clock P. w." It I dk. .. o.llnu. (iullino, 1.9!, InI' S 41 jab. J ::1. 11'I.t .. 1 I .. Ylo.- 70S. lailfd. Busses
0: UEO. I. I..U.IIU. : C. Ju. I tn k 1' ( H'r dl"'r:. ,
and a lu blk. 0, Heliui.ol tract 3 iO \'ONGK .lp..a .n.f o.lj -. e,1 New "III..I..I.tl.
Jonltnua
.
>
U'IMlo relumed from a jauk. 314r. .. : :
I I. )
Klanlrr anti (lu KlM Vavrel..EVuroiscIolSluu l'tm"'r .if KriikMin: iNor bk, KrogtT 101, to inn 'i'jjj 'j8. "I. Twjum.7M.at Hamburg
. 1111 Ion mid delightfulUit, la ibile, \ lIe l.k. I "
) blk M of lHu! city. ... tar from 1'urt r lutl.tu.luU.i 1-lHtUf. MeMurlj, I llu-i .
4' ; | ,1.1
. .rl"Ut 0 NOTICK. UiK'ea, It liW It budo, Mil, lo Ilm.ara. i'utii.i. .1.1.1| Wntir, Itr s N, __ kU
*
C. II. lU erm.1 1 I Is lit Mom', K !I. III'r.1 to nI. 1.I'u. ('u.i.lahla. Norlk' I \'ila ( I"'b| | '
COQ )rl. omeryvUltiuj Cu, trout Me-ntetiil o. IborMn. liUL kid I 16.
: I. 3 blk 1. W Ka 7 FREE OF CHARGE ; bumikU., Mr*. 1'. S. hinliueau.la. Y Iriuvl'iJ II N Krouuhiuu-Iuia In \b'.I.ID. thai U 0 ini, -wi-U bk. Venison, Ml*!, Iu iblntun: & t .Jan., is.Itt'l. U I ''. >oj'. I k. M aroni, --, ,|J Bui'n *

.. .'''"lIt.hl'* Sjklem of Ih'ru Cutting ) ," K-rtltf Mu.th, oC t.Lll. baihUwe I'u.lud:bk IV Stales K: hintf I., tJ tract] II tllaitle. *.-.1&9.-.. 673 "(D.'I..f cuulracled alol.; d. MI..II Cofioui: lam"url., ""'ir, Nil, to man er. l'alll. tHI" Sur I 13: I,. c'untaeiu. -, .Id ( -. \1:11..1:\Art N..r".I..I., ricktn, uta, al lto |.

tt: .... taught by !Ml. U M. ItauerA: Cu. 'II ,k 01 Hi jfU'-kt ot Min" Ad4.Jouel.Irl. 41 acre about, ui,ddld of uouaty; .NJITIUR.t.veiwel.lilco. .. ) (row literundasu.Midas. I. Au., klup "'"3rl. |h ikSK, .j|.| TaIIa'. 'Jln .li,*. .
Itr lak. \\hU'ikn Mil' 'Jav u yi.CjMff ( .r "/ *'5
kj: I!: lathe alinplett hut only IaI1ert \ .. ) J. e Grant bat been called t litKiliJoof J 'piitnl ii No. I4OAO.. al. to L. .MeVojttiauiu . MtkU, lIa, fioiu It irbitilu'ii' \ Alhuui ..uktlk) IAllo. i1'1s7mhi'' Tall t.llo.I .,mini, ..l1rC'kl.\I.! .1.
liiiiKl' a c& Captain.
f cd tem Iu use.Instructions. bar hunbauil. who i Iii \trj 111 InAlabama. 3H 4t. Mary laic bw bk, UblMin, I; to J. T. J.n I i2C nU"I \ I.i.. Sur Lk lf B"'t' .
| ui 4 11\)
Ir"I"IY 1"'rbb I t 'a 1.1. ,
1.1-,0 S
\\ I rum Ltultiu.uorc.Mary )' t bk. liojel o $!'I I sU Table .
,
l I. |
., :IE Free This Week! Miss CUra Whilin' bat At. l>ilig Know paragraph I a M C U > one., Mr.-I' Jim.itarbaduc:....r, Bi bk, tarot III,NI7, to iualer9iroiu : Jai"ln. I it.ty I Lam I"I it''i'I 1 into'an.,h.I..1.Il. tteauwr. _. E93. sit)
rtl.Ilo Cauiuihutu-
t lu *< Srii I new city| -, 4li. I.a.lo.: K-lt. I.
135 Kast: Itclmoiit Slnet.Drcueaiiid xula; v a Mobile, after a hurt' in I. Levy| M) V) leb-n IOWIOlll.e e NOTIC.'E. Aleisre, 1 bk, Cb e4, ( .;to Uubui- t'aiiiuli.m. 1 It )bk, I I'rlzll.n -, .' | 'i.h.. 'a'r t.k. -, -"Ikl 11101505
of \.t. .
.
J .
nf own. ki.ii A I o f.w J"UU Ayers.M. |!u< ii'M A) Jan 'A. I. lii.
ter
paticiiiH cut lo auualm t"o.alla. : fxifpl quai .HTp..rlw.. .. lOuu <>l tli-. -* ia',. l1 ., .., (b.5, 1', Hugh LIII. 0. Jlr 1,1.rc.rran.-, at Iur'' >UrIndia, N.r-hp! al"b ".1040, kU
: .. '.Mira at lowest pi'I.\ e*. 'iIMlu1ar L alen aiuu-meuH for tbe I J W I U.Ii I' \t .Itel at from t'anba. i>... Pet It. 5. M'ttel.kUJanli l -

' "Madam MiCato Cor.iU ina.lp: ta. 11..tyuUII 11". U borboikrillns ,Terry 1 \.oDIIu.lo .NfITUEKlbIP..tllID.debt* N bilelM/'dl (.e.&u. II bk, Mom 01.1 013 l J:. Y. .11.\.1.\ "w I L. 3"t;-. .1,1 ta. .. ilarn... I tg, V. .ID('). 37l, .ld
3 ineannre. 'nuil.Ir. trait: ao. .. .. I.llwoo'' 401)K .C said .IAd.J: to I.m lu\IU: A)11. fort K. b. it. loJancirs. Kib. 1'1
Wii.uuuu toT U olarpenl N t..llut.b. ., JoiKlUM'll, 1041, to Vuuigmattt.o: ( ) .\- I."I'n. 67 .'d Itarbj.il'n m&uul lUl III. (lr)Tr""P.4't", kid Hamburg,
O }[rs .11. UAUEU&eO() ) *. J. J. Scntt h.u Il.U.I.: from IKFjoiak. QJ, e Illad-I' fUt >O .hi: : I liter )1.. i, Irom.antdam.NonViikki -*, Jan |. a.,9'ai4 Uut-iuM .yrI .
01 M..1..,. 1.1. sweti "ulwaD. to .:r.' A '* i IU.Sr(! ) K:".r.und. *UCadU,4an
wblr8 i>bu wa. tia gueitof Mr A t uneasy Itt inblk Calt" n.1( iui ca.1ro".lo.| .4.9, tl| 1:1"1.0" lau.. G
> ulu"r-lu C4 U arK lo.frum .tme. \ \ ) u
>n lgne 1.KIIU.I.U .
350L ,11.
a lar.ud" I'l.
r. : .
HO ,h FOR TAMPA !! Wrlfbt.Mi II l vv lo test UljaT. Aum bk. ti.n' ,' 00, lit Suh. V. It l.k, .a"tagat'.I SCam. So ld., f.. slat B.rtelaies
1 u.tst.4 1. TiiulM.r I Hat bad .. .,. < Yuth 1:1:
** Kauulo I'eiry bal returned from iu k o. II, Tp. 1 10. NOTICE. I van o.. I. Moni-\i.l ril. I II. .
S.k MolHlo' briu.'in a her Mi. Ida .eq: Ulna, Rue l I... '1 rober;, Ul, to I.MI Jt t o *' ''". Nor bk, .'a.. In u, MJ, kU Tube: I'iy. anUAniceHlljllvBM.S&Mmiie ..ll.... .
I.
gu.kl .
-The Conimodloun au.1 l S'lfIs : rutR lb aaplain. OW" from Hull.IMare J.ut ;mi. Al: 1 ,
31uioy ff that city, Ask C'>Lion Brewery Hock Beer..r. 4Ntl tn O fou'guef;' .( ih. Ii I".lhntl.la.: \Millitanl inuIK Kind. Nor U, J"C..D.Ul'I." 5Ou'nLund.t)3'S( tU II.'niouta:iiot
sq iKUwa will be
CUMBEKLAN1)Will. ) )Ir. Anbnr l.ro., 0 Uv.rl.o"I. tDIan.1I" : .U. .1. for any Uebiacou- 'r t o. '' 1..1.1'1., KAi ,I ,Ayimrib.a. lop,! il, \ur Aud 64)! af
: 1.LS l"Ul"ua" V> Ilytr t'.I". aw. I'r.k. ; -, .1,1 h|. L. o" n. BUIUM
the yu-kiof Mr. W. ii. l" has irvwof mild I. DO.tt "
corner .
fr leave K'I1'r. : N. 11. Krohliib.U-lo, of Mobile, AUwi \1 y .fn.1 ui< V luui'ut, M.in'h : Ao.I.! 'a.
m -iKua and tipilng iretU.' tie*: I lake iu .eeaiaaweuai.. Tr*.1. K.J UUk.N I ENMO \ VrH', Au t bk, ItaUkl-h, Cj,, to IU. rC.ifr.iu Ua hint '. It .... '...Ii"loluo.ll Ier..u, i.* I k.lllllaD. n, Iu3, .kl P|lies
U."D'
'b".II.u. BMO, t tiueiKHi A o Zjrtou. Sal ;.10 trl 4
PA11FOI WHARF PENSACOLA Mrs.ai4 Mi I.< ti.httuauau.' unIt I'aking's hue tea.iuuu1aihuukaiuh.g t. t.uieslguecs. a..la. )"' .) I. \ .1.
'lul'ro".oC cited for a. allaik ofllniut Unuia lit I.", throw n,." hnnpiM i. ('0, Clololt'II-i'I .) ;.;' i: liars lIla's. .. (Nnr> ","D.O.; at E.aea.adg.
,1 t
tbu uo.t4 of heat f t K :1 lec 1J. .
inaer
7UEDAyAPIh1LIJ I*. M.Tampa ; ; 01. )* bin* atarrb. Il gave iu. lunUnlrtll I uu 1'.t.Lari. li. 1 I. ut UIM A, N.
Ii. lteushAaof., t'ham troet. I and lul.10 UK .. I bave But bwrn NOTICE.NKITIlKKUwcaplain. MHH i-rulMIe, Urtk. I'm h.|.. IIJ.I. iu J (;.ul.a'i IN. fUiioiu- uk. i>. -aniul. til. \.1_ I', llbk.Sl'.a.o __._ ..,,
: : rr4I14: % : ) K.b.I Ht,
,- 'FOR I beg UU thai I M biiiu loin I.: ujl ib. .
Mr. and Mr*. W. II. Hunuatos K"HI' wry dhc.WUU. & Port .. .lll.l nn Ayirn, man SI. ..
.
.
lletlln61" 14&VOS AIM iI no. other rvUKMlie "It KuyuoJit.ult. .UUt. AUK! I.I, )hrlu.1 l. Uoai t '"I.iu.Ir< *U*""' l0"4' .11',' MuMl- 'tl.
"'a.o.10 pirly to a few (friend, have also of the U irbadu t.a..I C I hi. 1'1.
'
; : u.. t1l'U"Ulr. I I.W II. "' thai
aIUo
. FAREEOUNI, ) TRIP J") .1,1 iui.l; .:y 1 Mrs an I Miss Ikrikouburou.U |,,. Klux New "I'U.btl o wb.. a Br .u>*uiili)|> Nurtbirn will I ho I.I. V* .. lotrfiaid" *.nt>JI', fruui (,la.- Cul".I.I.; .. "I. l.rit., slit Tu"I" on, Jan 1 1 1..)u
'a'iaio.flo .. (.f Louise tile, Ky, van raaiuiuunuu4.lIr. I iv.i*>4i>iU for any ilt U* eon- yow lutiimu lu 11*,,Jlu:1 o. "itui'. Alit ha'., 421.' it.,.
"' ito and liirMtxtU.. i's Kiu's lO'w lLsaOvf'ry: I.e.UDP transit 11 U J crew if slid t.. Mar f India, u I k. MnUlkt-u. lit..), to Un.o.. abli.. l mtuh t.. Pitta4 t'.I\riMk. S
W SOtt kin, l4'".i.v.a. ) J''I''I. : \ l'ilf I) '-'. : -
aale board. ,ub Inc UMi., SMI a &. at jjur. ,iguarantee.. Tri bottles free atLfAliiuUTM 1. Haas ('0. Cai>uJnAgent. we-lJ.L.q., itu. be. \\ I is,loom, ub1U. I "tt't'b'aura. 4 I (
for ) ;
"
Ticket pa .
1 :) '
.
r gains' Uualr. A 4st''I ( blure. wartS-ti ."r luw>arietiks. UI"10' 3 r. wil i-IO.uw, t. a t sv,1 ( I i. I ,o.. t-
,
,
. .. .. uU U I.u.. / i IL _
: I S
i""

t. 'tr

; .
,-'\
.. iZ


; "- ai& "' '; "- ." ". Q ', -i.t'. *:

iIT >c "o' : J J H-. : _, _1 .' _. ._I. ",'. '' I' -.T ."-";..-.-.0. ., ., ."O'n .. ."" !,..... 1Pensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00440
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 25, 1889
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00440
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
t \\i P#pu .r.Jd'i ih tt 4a4Jr't< r- *,.V.V, -- .. .. \ s ,
( .
'_ l'y.Jlr't'f'r: : : : r :.. .It.
V
'.. I. V

I. ," l\!...
'_" .1. I. 't"O'rn d if \ .. \J
f ...1 .i 1t" l, I ." I.; ''L f. .:
'}' -. ,
11 >. .. *?, r t."I lr1 \'" fie \ AJL
.. --n/ Yt .; : I Yl .
'. : -
'
vr-- "iUtV. .' -i ''. -"If,
a 'L
.:
: "J : '1 .
.. .
.. /.e' f. -, .iI"
?
1.
.
tt
; .
p I' Vo '_ f"'t.u..t..
"IV .
;. 'v : I
.. .. )
r I1t .''t" ; t I -l "''- woI .; p. E. TSACOLA : i COI: //I MEKCIALNO./


} t ... _..: .. -. -... \ I.
,
J
w' P .. "rI'.r"
".. t '
.... ,., : .. ;..,. :' \I. ', -
t. "" j. l' ," f.1 ) ,
.' ;' { "t-.i..t. : : .f'ii-.
1 . ...... ...
i'II" a ;J-. .,
J ; m" \ .It .;.. .' .I :t 1 1fif'.P'J. .
: :1
: \ t .Jf A "
$TL' \L/J dsSeS1.. -w0,1 .\ f .
.. \ -. ., ".. "-.. .
. .. ." 1i69\W \. .; r '
: l; .'" ,
-j* r .. oCfj. '
*v ok.rt".t"---- : < w
'. ffl .t" ti t ._. ___. .
S 4' _. ._ .t_ .. ... .
-- --- ----

;: VOilH( :?! i -- --- -- .__ -I) 1 N8.\COLA.! IF LOIUtM) f \ -1r.II2[, l IMti1; 5 .


1 ". .
-- -- ---- -- -
- -- -" .
-- -- ---- -- -

1 THiafrORUWILLGOA'Dcj9cripUop ; but'thi-y dilTi umii.fr.Kin in'in-it Cf41-<'bin ntiroly.ilctnd-i-In,l tlmmntarmln of; FROM \\\TSIIINCTON\ \ -: of oient harsh in: b -li und lit nf tnakini this repnb1k tho 1 principal rlltof airgnutrntlulhothrgr1n < how Crllnlntil t* MAiiofiirtiirril.Vlillo .:.lnllll..1 nl \ViirrliiKlon, a'I1I.. I 18:1. ---

'hen which mark real pmRrts In the I ( cite In Man h, \ everyKxly baa h..If.llI', ur soon --

ralaitt de I'lncluittrio. where the Milnn. l I", bo v l'helms .I'nileil UteJ HVIIII-; ''or 1I."I"I'lInlql.l. only A few know w hat McKENZIE

of : the Great the CXncnur IIippiiUP| and other lot nlkho The Death of Judge Stanley tor k H. |plat! o' J.iln. a ho roesign it N ..IIII.Jt\t' 1 of or how U mndo. The OEB TING & CO.1nnuitR
1 .1! In l '1 hn wn4 nr>(>nl'! ,ie I no ,
'
Alf
held d"alo: I Is the
\ ale annually, a great is Announced. following n dvst'rintlon proeeritrriitlout >
.1_ ;w,1Paris, Exposition.. space, 11 Riven tip to (gland otairtvn.s. in- Matthews, iiat.itice; > of U.In'l
'1' 1T1iOUBANDB ronniontlr hunted in cornorn si Idoinneon. prelHi 1'fllt. the pruiluctloii of celluloid i. CHANDLERY I

[ OF AMERICANS there In the are palace two wide of flights the Changes of; stepsin | ilaMar4 SENATE ADJOURNS OUT Or R PREHENSIELE 1 bMAHANS.s. A roll of)limper IA clowf\ \lnwoIIIHI.nt..1 --A(I'.i -- __

I nESPECTVTO DECEASED -" at lliofliiino llnio Nituriitol 1 with a mixtmvof (
OI/ILL the ante of each buildirK.. and thl'raare ,1.r1lItAI. 1LA.1t.1)"
I BE THERB.J :-: AII.I:
) : : othor similar stairways nt the end. >. 1 they tnn'it'sur Tlirlr rnMli tliilkllnH; Rte |parts I"if sulphuric 'iicld smith I

.' In the loner galleries them will l he rnfi tin .I leu4and's bend. wVA two Imps' IIr nitric! neid which falluponIlio 410a. :l.UKI no.% .si.. i' iiiioM. \ slreH

,.r- !I1I. .'.ltotiii. % '., mr .-..., .1 ami, restaurants but the rest of the Nn Nniiilnntlnn Feat In In Thul r."itr: \ MIIJMIPS. i P. C. J'ar.irS1.'.-**re- piiicr| :in lino spray. This I.hall.tathocelhiliiHOof AUI'NVY- - -
build figs will 1 lo devoted to C'Xhihilinn "-4 ml iff M.lll>rw.' Cimillllxii tn< well than IlIh.pro'iyllII ,.
|vajH-r |
.
..
W. M}.t* MM! .ItaMtlos ,ef 'he'l't.. In the 1'alivo of Liberal Art rotaryVinilom, hat hen nuked 1, t.i. wih. IIc.t r 1'" ,. "b "'olt'l' .
p irptises. Knnnn In \Vit, Btal .Klklblt. -Th* KIM Towor-Galleri* nn interior b .iUlinR of carved, wo d has hold: his approval of the rejmit minlight log IHSMI o\K'luxl| by i'i'- snllit Imp| r '0"'. film II a"III": C'8. J

I '4m beau Art*-Th. COM of the Trip born con-truetell. and in thin, will Implaced Kt Ilift 1'o.-r".hl..t Until* .f the I tIClsurr I m>nt tn Oin.ili.i l.i iit.hart with plenty, nf older until nilIranHof II. DtNlffO Iii ,lent Moriii Oil ItiiR. l
,
a t>]"iorinl exhibition illuctrntint An t'iilje Miirtilnic lirrillnn.WAstu.NrjTfN. | neleet mil'for f the -
limn In
I x np> mull him I Il'I'1I remoietl. Ills I
Atmtot. of l.ilor and nnthro *>Ki- Olt 1 I""d'
the
history |" INiM-iu "II|| pimps.
t .Newhoit} 1'nlllCit'licc. which ought to be ninon; D. ('.. bhr li :a n-0u j.d\eminent 1 milling in Ihaltiiv .I.1HiMir then roilncotl 1 to u pulp| lllIIll'iI..A..n to I JOhn .t. it'H'Miii' soii
farch'U-lIr i4jvniil/r| .l
; Arthur 'Ir.
: : the greater curiosities: of this )e.l"11"' the\, 1150011n4 of the "I'll RIo. at I o'cl'ik' | | .this gentleman h."I'lort.| tho bleaching tr," h. I 1'o1r Mote

\Bri9banc, the gifted European correnj one world a fair. to-day, the \it-o president, read U'tlirfroml'hief 1',11 favor of 11"1'1'. lift.M of I]punt llm.t Moot of Iho water having: i IKVII pot rid C'IU.:1*: ain.alllh'al .; ''"<

)dent of the Bun. i I. back with us again t.sly JiiMice Fftll'-r. announcing I 1101111.Iraiidfiik j port of tihicliif! \ I sad slugs I'hMrn. oIl.y IIwnr.II of It-, tilii'f; ; Ihc pulp Is :: I.. 111(0., l hnrl, A"""8.. (''n slue.
Brisbane lea of foimer confrere Senator Jules I Iat Iu.o..lf mixed with from "0 to 40 cent of its .
journalist
for s.&ioa' t the death of Jimtlcc Stanley oJotth.'w" t'k'veland: is the |>.riiKlxtiTlio | per all- ll Minv IAlIl'. Ar.t .
modern school there of Hiuien, editorial wrrti-r on 1 l.e Matin, in I (11' weight in camphor, and thu ini.vlnru -
-nothing .
r jtba at tho head, of thin exhibit, which, ntwvc On mo:Urn of Neimtor Hour th. w n.ilelUiiiiiiHnlely : 1.11. is : I tot HI thoroughly tritunitcd under millhtones. iT'1" Mrl\"'" ""/"'rUII'' ., | vnt fair liPi;; ;,,;,'n\'n'"tAa''hIlInO'
the Bohemian al mt him. Ho enjoys the I tropi'ity ,,1mhl. Ill ,
In'ltH
tally
all. his a historical and tlI'IlRit'nll'hnr. ad I odrmnl. .\ 1II1'IH'n! el' ,
\'I\"lhl.\ auroral < .111 of Thin coloring bavin: ;;; lasts luldcsl :
01.1,1 necessary
dlleaulN anil,) svnHaUoiMof KuropmnexJUtenoe I -- -
Its of
hide .
actor It \\ill hot In: woo art .
llo'.ise \\'hl1\\.I""IIIII'I.1. i icennke .
\\bile ,
from (the Umalm to -
)'':tnN. in \Itmllt pi lllIthu form of powder a fecund mixiiilt --- -"-
without In the least at crrtnin "IM.'h tools, e< tally i
fueling jwsnimietic. ait ll txntmti
with nominal ion i, itliiediihoutiiii' .l ( r rt. nor i< i t' norm lered the nod ftrlnding follows.Tho .
1$ *as' on the subject of theFrench'oentanniiU thrash used in th. l.bcral arts woe ren ) li>r llm I liiiililui|[;: hut nt l.-nit tau C."iTE I
Ii I
them.Thus divided then
table jewels! cither bocatmeor thoehvKance noiiiicing ithi'iH more nilviititnp'oiisly I'Hiili"! finely ptilp| nprendout .r-- !
that nf friend grewenthuniMt'o. of their fo in. tho richness of the through the Interpolation| If. {h.'C l-e
.'-One has little Idea" aid materials out of which they were mad, rrovidenw, Another day p.To-c.I. without \\ 11,1"1\.lllt. : | | pure twenty totwenty-flveof" llu
1 Ike;of magnitude of the preparations. or the leanly of, their detaiK found Artistic. any names U in; added to the lint of ap c'-a.,0 until liu, l"Io'l'lhl ., Take' America in' 1 UTO, fur In tAnl'.e. mustorpieci nn* vouietiniei enKtaved I- u/ton. Than llmiih.i |IM''pll'( noel Hint from ono another by sotnonhiH'Uiif" thick jI
ed
W on pHigrnphluol charts.orears pointlU"IIi. the priio iireeil) upon| liy hue t ftmtirva : 1I1..lIlul and: nro Mibjeetod 1 inn I
had. a population of nearly flllYluHUon. on the Immlln; uf a chincl. Our : I..n.t 10 until 'nil
then; and 1tho Philadelphia ancestors; had not the saline pn-wion for pra-etireof utnuwphores.
the natiiio of Judge Mnlthens nllment i< worth
!Celebration and exposition was c .. now-a dityx. Thin matter I is thon vyuwitl | >t\\-ecn rollers i
slight, indeed, to the 1'aris nlf. rPt On the qimi d'O.ay. near time, F.I Tel therefore IInho.ly11" surprised nt .hll. Ilif Mlili. lliniiii MallWASttiNnTNO hell to between 110 null I l:.1) .lejjs.t'abiTuhi I

1 ijB6POf course it JJ the Ic.oadlngIa' tower )h .Charles (iarnier. archito.-t news Unlletnsof hill condition, have 1). 0.! March 2.I.-It IH it, whciicu It issues In tho form ---. -- -_.-

tithe year, and ', ll' the world will be 'of tho Land Ojora l Louse, hm had ,, \\.C'II..nt out etery(0wdays l for ninny amusing hew titans Ianpl i | le hats: the/!. nf clanlio nlns.'lrt.-Thu Inventor .
erected SO snmll structures in which will Ii".iitisast) nnd indeed his demixohasbixn \
it TllMt
there, depend upon be thown tho history human' dwellings on moro than ono. ocea.1 I u mail Kent in 1'111' of "I'MijiMiiiii; Hurl- ::11.CH'C I ( c1.

The actual state of,the work going on in thn various ales of thin world a hintoif. pivin nut. It In' not known w hunt the R"I.lrC'.hlelt of than Lnled 110'." The "Hrnlciirx H>.lni.." ---. 'i

In the .Champ de Mars, and on the Itishoio that Henry H.,) III>. my presd|, ,'nt will ")1'1 loint 'to till the vacancy: Aloulannfuntlhuf' : th. 11N.I'r. coMtkenwlio Chariot Dickeim) wliilc' \Lllln;; (ho 1

equat.la front of the Invalidee U so advanced noted brother journnlixt hopes) to l.uublo un thusupuun.ua'eurt l benrli. como to \\IMIII I.n .ell MIU'Mnt'hu""ttllIt'h.1 side, was rnlliil

+ thaTalT authoritleit feel cor- : to p'm-e' 1U00".lor thc ( 'II l'Io; The HCimtois are ( 1.Ulnot'l'ry Iml "- II air fr ids lo ".,lust 0'11.1 mini I 11cnrenf upon for n ""l" ''-lm." llo ronpniuloil, l bysiting. New Opening Stock!I11i ,}
auditorium building, thiit l IH. if Mr. Kt>rdinnnd tit nt nt the del U'mtion ot thl'1| rC'"IoII"t.nn" I fti.'nnd MI great |I" ka i-s n' "I 11..)5du nil tho Rood j UIII'IIIIIlUd :
{tam ty the world' ,show will' open well at it him In tinio. want hint I'll end in his nominations .. ; "
1'eck r ea: over to lists "CnMi-IJiia.li: h"I,',. the VMeUyllein" miiko no finin nlxnit it. ..
*the time appointed. .The many constructions In other biiildinca then will h bo a very KO liU: they t'O'.i net tipun them.Thero I I mill liilli'.H mill ".1..1 raid itttia.n Mr. Ilick"IIR.III ids novels nttet-t, boliuvoil ----- -- J

of brick and stone and iron complete exhibition of all that rolaUw to i is nothiut' to do but coni.rm. thu ..rlcil from: tin l.l"ins lull I I..t. I Ion In Ilio Iu'nt Ilrlitl tires i.f '
the divert Ie.0f architecture, and the tho history of tmnnpor ntion (tins 1"1- nominations and I hey think the president \\ htto, MDII-II'ttury"r iln> \'inl nf I Ilio t a I'ilhay .c., .. Lin01' !,
nf vehlehi'sused rid or them a d monA of the curliest ionns nuglit get great < mad, in to |K'iiilii| |KII O.tally kInt.Hi l.i
activity reigning everywhere are calculated by man down to tow most |Iw vrf confidence In the of loans met the necrttary d d I not IUII limn '. Than eoiidueloix of the
tore! success railway cars of to-duv: rude dug presidents day to licit wh.are eniiio, nlraiiKer lIIulllllr) -
tkU areas celebration.The. general aspact out from singly l.ig by HmudcU o Irlhlli. make his :apiicuratico, mind' nt tho migjjetipevtion to him. Tliero Into mncial IIIIIHH. "Nethcrhuidii" Melt my" ono of (luMinxldrvform Furnishing Goods in the !
ofthing and about the exposition l- of Iho neat luxurious tt.wmwhsipe of th(> wnators :ilr. Motu, sot (. en la-skvtH full nf I.tn" nod' pup: wlii .iUof Holland I. iihotht.i.I "wn- City
on
thut lloat: tho ocenn coil n resume of nil u loleKram to limo Wliito HOIIKU, asking Kent thu |1".h'II'I'/fl': ", h.". r. tence Hyi.lem" ns. u IIIUUIIH: of moral education. 4.
ground;UemonHt rates the greatness whether loovpeclrni. I .
tho C'tforl8l'hkh hate Ui'n nuiilu fur any 1I01l11aL.onll might iiiainii I at I nouin
of tho power of French resources and of lhedi'ovory of a su e Bystein of in rial Mr. lialford, tl'I le lee buck' tll'l and h.ivo c"e.'ILi111,1 nut lain c.illud. 1 fur, They th'linng, nil I 11" wutlii wiehHontcnecd 'N c'x" 110//1. l.1'I : I'llll.ldlM' J'Jnnll'. a
but iis Ill
DI\\IgaLion. that noun were coming apK'nrs'|
lrenuhlndustry. Tho sttwiuiBlilpcompanies hem nro already to hire itnno sr in Mh i 0 I becniiHO thu "1Ic who sacks Mnif.elf will not f.mtOoJ -- .
V vicing w.tli each other in reduced ink on IhU iliitputcli was hardly dry !hI". Imsagnrml.n h."I. ;" ", |MNir, man ho wh. linn, nothing -- -

r Tills Exposition Universelle will bo a rate3 and aipo[ niinentrt. Your i.orreiiKiidi'it lore another came announcing{ that the 1VAaItNOTOx! Muroh. 21.: _Fire solid, hut, IIunl'YI Il' 114 n fiHil\vholuMHN! | >r

much bigger affair than was the ono of |" ii ai talking with i uu u-entof cxeo.it ivo tecrelary: was on Ins way to Kold 1 kidgen,! f adeninn iilcntittiil w lib thatadopted lit lilt Ileh:" "IjiUir 1 has u gulden bottom W. F. MONROE"DRY '
the aatinnallmuyustuniayand "8M inlormed the capitol with an arm full. But hero 1Iho IIIIIIIM iiul 'I
; I'U.II"UI. "('aro for the momenta, nnd these
1s. 78;and it .leok. llk,It in going to rosi he by Iho ncnnlodoorkroner :
tlmt thin otitit of u miminer tiiplo was klop.iud lusts tarn madxaH "
bOII"lllir.lf
IhIIVI'nt
toomlderably lea than'the 4:,DOOUOO) ( I urU and let in rould be undertakenat I uf"rml'I.; i;; him of tho Thi'I bndo i hH;, I 1 1"1'1 ,p rosen I. will core for t ho .,. ?, I

fiance which has been appropriated and KO modenitn, a tiguro that uny cliuu, of hasty adjoiiriiincnt. 'Iho 1 sennlo idint II.rr.I, Vdn I rreid'leul' Mom ton .SomdlmoH' n buy U mndo: to learn
'taised for its our citizens from thin butcher to the should 1 Ins piilient. It wi harp to I o. Mr. A. \ n. < Imirnui'i nt. the Innu sonU'iioo by henrt. Ono lmy I wn overheard --IIJoAI.I-I: : I IN- .I ji

coml'letioa.The candlemaker\ could afford it.I'un Tho l 1'>lon hike to tees 1 her d gnitvoecaiii |;ural coal" mteeh ,\.r. Mm.on Wolf, lelnq- foul Pjieocli ti> cninr.ido., i,
Eiffel tower being so to speak : it bo | ost.ible that frond: 1''11' ,nalty, nnd evin make "Un', a IH" nt elianuMi of I llm Lri'lRO i-omiiiillis, lint liu wiw or.lcl''I1 to r".lto the buyn cent y I
the monumental vestibule to this show, will the of oho nffair Iho prooiilent, the Urmteitalushnt: (: Csdcwau.ufLou.
lunger spoil| beauty : iJndU-y morning for clxht days plies wntetioo.
It seems proper to say something til.out after all r C.-U. they will "('110 down" nn I slay till Mr. 'I'lr"I'. [GOODS NOTIONS CLOTHIIK} HATS-
"It libeller lo Iwtluinb tluui to into tiotongi" !
it at the beglnning of my !loiter. As low rlu0i 1.1"lh"l they may go. They \ "
e1'8fll.odruowl. !it ls 'to be IMO( ) feet SALISBURY. ought to 1. t 1 tliiiicu to I tentlomntiM llncrfmnlll Ant sin IwpWAMIINIITOS. ,_'. fur lilthy talk. It .mndo him, .
bighand It hu already reached a heightof WILL RESIGN r '. I'robiiUy n niu.ority" of thewnators 1,1011111 plsrcb.-'outh'ja' | I Companion.1
about NX feet a point UM'fwd higher I e vAccordlnn will Ipe el i mo t of their I limo H. 0. Mar.di 28-!! Sectary -- w? a -- '
than Washington monument. It is to th. >*rr.nt llmUtnnlan' ProgrHninio in lt'u.hingttan, w hoi her the vennto in in WillluI lion gut ti out thut ho I bus,

graceful Structure, but there Is KO ThU M..". .......1.. /"Hion or not, I till .t U tlmu to go to tho not Rot th'"inert In flak for tint rehlfna- PROTECT YOUR hYESmi. BOOTS, SHOES: &C.

outs Of disproportion i between it andtho LONDON March SI.-An jni|'ortaiit Hbiuhoiei r the mountain". IIi n nf Hen. KUM/ >, muss, than present i egJHirnrnf -
MrrouBtqnx buildings of the exposition .Mihougli i ho .row.l. in the h..loll'lh- tin' Ho BUS tbu' |
that are badly dwarfed by tha conference of ilad.ito m's IIII'IM"| i ter linn hies hmo lhim ed thu crush nt the Inl'ur. m.SCJmEnGo
they 'I > flt. I Kotuiirnnii' "uerticeH thin war entn \\ ,1
litoxbuity o/ tie tow ere This however, just been held the umpiringcinina the Wh ta I"Ion-e this nn rlhli was r.lmost lud hint to the, Is illirinl. rl'IaUIII. j tD DIJ\/W Shoes :: a.: SPecial J

was fully foreseen by these who planned gathering being tho recant victory ii'i great AS on tiny la. tim-n Iholiuuiguriitiun. nnd that his plwa in ,\mnrKaii: blMtory \%? FCTACL .S'o I
expedition, and as it was unavoidable 'Who Hani-, .
: l'r''i.I."t
achieved by the l.ilwiuU in Lire 'KcuaiiiK- .h"ul.IIIL 1 In looked upon" from I I..hl| Be ,
they endeavored to cantered it in u (u>nt .'k down thu i-Uutturs fur 1'1 vat! nlnndpoint.' .
measure by placing the various structures ton election. Ihlr.' ui BIK h I ciowd I., wiiiting for ._
sa
-- "
6e9
u far away from the great tower This is a much more important borough him thai at Senilor Milch-Us surges- 8 tJi

asas possible by leaving a considerutter. *- in a political sense, than the adjoining lon IIt p-oplo f"lloll" Inc' and look ACniEF-STHICKEN MOTHER !*'{w
'Ma open space around the I Ipuhlio The one of L.unl*>th. the scat of the I urea, .Soiitu or them 11,1 to Bland I .. .
will be permitted to go up to the Arihbibhnpof Canterbury the majority n li.nj while, It"I! all olliro stake,j, Fiiil, llrri,\n |jr., ..1 Alliui| |. Thcu .l -0-' .- .----. .-.- .
;
third platform but not hJ Jher. There of thu residents of thu Ki noingtoiiiliatru and, it would !hu b ,r'Ienwrao In ."*".( rtjerrcadi'in .' HIT lnuna < MMrrn.Kcrs >

Will be three elevators each carrying 10 taro peopln of w('111th and cultuio.Thu I to to olcrtLult.tof I who I IhLANU 111. Mardi A sad
: I Ill I I WIIJI'M( I I I'AI.AFOX.BTKKKI1
yersoos. and it will luke 1.1 uiinu e< to of Ulioall.rl cll.I.", therefore n mv hero I or what they, went tlwre for. : : : I'KNSAL'Of.A.: i"IA)1t111A.| .1'
trilllUlb' and st't.sati"nal linpsly, wilt h was in : e .t
Not fast
jreach the ui' 1atforhi. verythis we i ion of time city which Ttmoprwidwitl.ure.l I out lhu4)tition- :
but it 'nut over)body w ho likes bait iilwa\ beroto'oru been ultr-n .rvatite era for I hll't clout. I o'clock and went part HIIC\.rul. wan ullciiiptml In this _-_-_- i

1 to go swiftly. Occasionally one will be I i I. regarded 1 as a I.rl.ntooll wins down lo he I ut ICuout; to In U Inn ,pun, city last night M .t r
curd to mount clear I the thrue he rAtuutY urn. :
twrmittod by special burwrptluuouOul holds .1
Mr UlailHtona himself
Limo
in -
to iiiinLsiry. Two K. I Rand
1 ); wwksugo today a
lo the top of the tower.: At iiiicht there I when minister for a lain-la riich wee k. lie found thiuo or fourhniidrdl : ii. iiiitsciiiuicj.:

Is tu.be an electric light of at least 8,000 law,hi;niiU unl primo|xillicul! defeat than tliit, |siile.| n eau"'rxity of them l.i well known conductor nt1) 0.II rue well In urn lilieui| | nf ,In* N. r'miltlilr Watch Onr lIH ij
't' ,, in bril lanc-y. Hut as no lamp die him. llu went throiiuh riijlioa 1 I. tidal of WCCIdUJJfll'gfI e1 '
Amperes at onto tendered hU rchiiiutioii to the I waiiiriyfor 11. coriMimplii n. 1'hl. el 1,1"| | d| r I'.ulil r. II 'awel, M, I.OIIIM,
'Las ever been constructed of more than IjUI'II. ond Itierneliwho' then vtiuiat the hln.1. I kllla I'rlll'r.I1.11' and I n"h.hl"".". noticing thoalihciire. '.11- .1'1..1..1| l

jtiO ampuice it will twiuirea Rood many tho head of the ('on ,vntne |party, sue in a Lu iiieui \VlY. of children ai out their Gun Ir. for i antitrfuicu
'lamps to gire out fo much illuuiinallon: cue.I..1 i Gladstone'! In o.'Ilce.: It iHbyliftulthat I wlih will ,tin reciMit'iiim freUi-lily| | they lu the IIOIIMI: 11.1 uiTke ulll' kin M B 3S. DOW & COE, Prices. reduced on : 1
so there are to be fs of them, in three tin uninMakuUo rebuke which the ap; |>car a'UUt f,.>lmli. 'llm 1..I.Illt, < f ; alma o.rry. orI'Itwll'af clothing preparatory. toreceiving

tows, one above the other thus produu eluctiun of a liU'ral iuidiilutu i thu LniliHlMatesuwt ipusaciiilc: ity, In her I rdrm. m Mr/.. Itund as found 4
three of toncenlrio light and it t'ovbii't ot diva to I \ : 1. 1'I.OItIitI.i our Spring) Stock. /
tax zones in Kennington brings ham I < na dead, bur children, In' her urns, in an Ucisirently *
which ought to >naJ iulf ovc-r a great gel in. !I're4 b-nt ,'" each I f
Hi to Lord Hanlslury and bit l.rl"II' d\iiiroiiiiti.. ) | "n. Ilefore calms isAg-slla aiwlelebnt'dItiu11uulall p ivliielm
.dLalanct' I support not only eni| 1 liuxi/en the I baud a short .h irp seldom in: laid aught, Mm. Kami bud I plated end I t.y.\ .(',, nod, 1 iiliwi for Ids !
1. e.. west nn jiinlilied repi oliu t ion nf thu |1s-rmiu unylMMly to bet furtherthimilbat. I wliufu it could rendily( l.< M Nlin o en IMain sad) "".C liHKeuiile. 'IH| eluele, nil'. f f; 11 1 )ncli, 7.rM! Dress. Flannels -. .. (f ca
p main it amusing to w atch the co.inti > I and Kvesfli"; *", TiH'-e (ilinH'' urn the tremeiliveiili'ii
monumental or but with the llii.lo with xlIII
The gateway Lovrrmnent, coupled complete I |IluurlluJ,
.r .ntrance ia surmounted by a dome W1Ugh. I fiX|' )ro of the fists forgi-iies before f thaw w ho havd uslsrtwI| l toeu.oy 1'1:" hy a notoeip'uinliirf 1'all iluit shnwuHwi pier in 'lie,I In MHN laeiety ni'f| u !i y411'Ir.111Sikh's '* ./ $1 1/o/)
: old fq hiiiu shake l ni|" r rai.M ruet on m mite' |IJ'II" u | >nM.rn.
+ dllre thu victor will find himself I this roid romiuixi>ion arms tliomiicic'.Di I I .gaol.Jw'g. > I Jril.f.Mrkk1 und t jnely I that else hud iiilux It ,.r li: ''. Nun ''Ii! I!
At the entrance to two balls: cads :UN vf 1'i(;',tl and 1'r. Mcdbire the I" h n they iir "iu i
feet lon;; and UO feet wide, mid at the chief witnenw-t for I ho Times und the llarr.MU ,.'I.en .that Item of his her t hi Id. d I (r..mlll.I ,.. a, H"ie| i .YI.ilrl''I'| .1>w il ,
farther end of these running at right I, ifovernii'.ent in the, iiiiiiiry| may comical) face when a ell. |4uu. s )him and HIM l'h":that thy would wake this morniU ,- rims!' nnt aods511/tn'y/ I t yerrjarr t l''",
tut!**, are teven |>aralcl! gulk-rivn, or Ix>r thu ends bids : of liissn.nd.. hid, I'e"1 MeKe that the arid ilollrens\ 1 1..11.| -. li- lash, in n-liili. mill In GWs \
EaTln, each 1,400 ted long lUll I tollii i* C Jnllllenl'). cu'ryuif I h.1 buri.llq I r-> > a I p r y Other !
'of which oonnovt 'with the wls cant went saps|*'' to render moro troublu. Thu truth IJ.i i till gh Hint. ilia l.t'i.l. nt the: i-amn grave wit h her lut.hunbiinil M. .. 1..1'| | ,r '.1.,. s 5 i.h, i i.li.irt- INtw l Bargains S
Fine auiiUbural-. already uion tinn- that thu mi, eliiu of Mril.ul.tuuuasup.' ku Isi n borrd with ibis nonnpajMT I ')'1. pi 01 D pi erforts: iif rhhhlallo.I.1 < baennill' .. -'rulrhlii i iliut lu mill'| .
will. )I. The about (:Uibv : tfnd when I" cumuto ui the a'1.111ren. "a,1) .' kU l. ll.fi t'l'iiiiM'ltiwiil' lire It.-eu''
ed. )In UHMD seven galleries I.UTter".QJI held today. impending oJl. Iri"II.11 i.av< ....
W'a toM: a hiid n corremdeut *- I .lll, "-rl"rtlyofIti.rwoI| | U I Bt.voi.* ""J JIM| .ll
accetworlwi.: tier; of the ministry indeed .unI" bows work Ihu .
hown furuiluie. an I its resignation was : tl'anlell.II"ltl illier haw lu n... ,KX'ull uu l I'iu. .III.l Un-
.iMi, ekrtklng and ac e.4 riiw, raw ma- II the """.-1 of .onveualiou. at the |" that thought \.hilgtOI ell..t lt puriiOMi was thu tUI < on ofIhoSnsuu'Ithis "1111.. ii -- ._ .
-
'.9lala, et : which ,we ore supiMwed tot* and it is bi-lietel I that than wto IlIahlhly of lh.iiit.oniH lie hud eneounlerul 1 during wurrui.ts tie auPiudlLmn that DOW & COE I :
trolliug before we reach tlifue wtcn thU step was tha Mile sub.' t ds "Ked th lie i-ninpaign and .,..U the el.-t IK.D, but ho l lama! soiu-i iluii' >tly ill ug t niak Hire Mail Orders. Troinptly Attciufucl '

galleries* Ire two pavillions, wherein will at the iu< fling of the cuhimtt lo ,tidy ulUiuuKli the 1t'olal.r lan Beta l i..Iulln. justrahoLsmiywbemecir.snd if her own death ut 1 ant. the was in HI tTIOViiS: ; nod OITKIXNS, .

lie tolucautdtheexhibituf the city of Paris \ the n suns of thut meeting have 'Iho aieragofemido her ::oth year, and .a quite w llLnuwn. "'UI.I.UH\'I': : I'I-\C: t. .
.u inly" wrt-r is a gl" 1 .
There sn at eitlwr side of not )et been dix! bred. I, .
f open space I euaher aUwt women I r..1.1..1 yI
shall -- n.llolt. -
and here w e si-e .
these pavillioiis, -
; Ma wu toit.r lud.S Thv ga nerd link cr lual
and
things f row Morrcco. Egypt lists w I In h i-uly Men thin owocioled .1..i"I".. ..I' Ilqrl.r.Vllm'JUI. :
1 ,in all their native |>Iendor. >UTII NOKWAUC. Conn.. March Zl.Mi .- 1VI VJ3.A. 7.tsSCROFULA '
'Japan ,, u few |it"iplu tuunt lie sur.' AI.-,.. Man'h 81.-Th* T
:: J Beyond lathe the furniture Immene and Palais clothing dwi; Mst exhibits >w Ilattie I Hti-lj-e a i pretty young girl' I "ILl tl.&rcvif bit stature in a regulat'aolidan humU-idu took ylvMaccotdiie M. DAVIS .
infatuated with IlairlsouUaa ;
which the whole of Stamford U-came Large 1 umisny. .I'u",1 ? lo lfrday. It .
caiaes. occupies upper yj
Charlesklltcka teamster, mid eloped > cdo'i. 111.e" hardly man lwj.IIrn. ,
In of 1 was> bf it.however.
lee
de
of the point ,
Chawp .
. port 1 with him and ,esteiduy she was lows I win 1-1] Mm today wlow "I '
mt.view! of construction it was quite as with Sellt-ck as his wife in a tissue taller I arid what sat Ilio wrmcn J'II' Wiham. a fl"l.nO'"lln th UI AJ.I'U.JN_
.
bold aa undertaking as wan the Kiilel: living tla'll.c. 1.v haul I 11" fllly in urel, with u |> ., It 1s that l"vurIt11" Urn tlo-xl. alit h. an.cumuLiUiil r a
). hho went into bvslerios. I as lu ol1 1.
tower, and. as a batlding, there ii no'uter on olfpit row I.crt J:11 ii u. i.e'' l.uuJywmeuagrocury; lu tile ,'I."lfl. *'I tom .1It.t | ri>-
KM like it in ha world. It eon- i i hat io: ha'I enough S'llH's 1 t'r b.u t. Vrs.: l.unjy bl house left in dims Hpiltflitly luiu|>* or iclliiij', wlil'-u
'
elate of a at nave 1-IOQ tart Ion/, SU-1 amp n)could,uu I was not notl be> to uuutl lituandulna H hen turn, \.IOT U. (;.:March :2J.-Hon.ftanley char. .-." uIbe. Sties while lust husheimsi. nausea |aliiul runnlnj Mirrt out top 111"" Dry Goods Boot and Shoes

fee and lull fed hih. In it will :1 r 1klieritf belluck: rnle.ei I the bouse but llattia' M..tthew of OKI, anaociaUijuilic I wails u'f" ...gr. entered with logs w fcitj whlrb tlrvr"'I'U| i tutors in tliscjrcs ,

tw) "idlli machines and mechanical ands I h whet she w as luiu I y home that dl the kupreuio court of list 1 lt Ilon'l his band struck HI'1 ,ears,or nuw,ultra Camelot blltuliirit or ,
told .
I m mini then roldswtime
iadusirial aptilinncc>e of all kind. The 11"IO lu smsy UvafceMi .liktvl J.a"o uritflu ol plinj.lo,cau.scruu
bud
I i Le hod KH:etwl himself' under u I'uited States, who has k'n. seriousljr lea! was uiriivl < .. ,
principal features of this enormous Belk-ck | &H> cptu'6 *growths,ut UM eddy utkrr luiul/ t i
t tbuUding are SNI great ogive arches wade when be IlliW them approaching.and has ben Ul for *,m' tiuio pad, died at i'J'M: a. m. I and touiii.ined to ,iu.u Lkh w Uuf. iwuklly svrilxMl lu buiiwr," *Lkli, CARPETS. MATTINQS &c.
is Nomulk,
1 i. U boa, which spring directly from the I U will known weral tari ywterJay. lie hat l"' -ii kick for 'brl ly guarded to te.i t .n attai-k by ciii/rus, I..lnl ulw. tlllI IUI'I'.eausueauemptkia
warned j w b-. wider 1 U* ij tcU i Iw
foundation Uie Ban/lent It i U UMnuMt
mound where they rent on Hi bough )his illnaiLite. Irut lad Ucittb. lows lumt /
i'VoraMd; by me ut coacifK moi nry I' T..a--Cullidc-ltackbaiul; Klllwl. .c.k. OIJill1 --- (anrnl U ioU diicurs .rff.-U"iu,f<>r -t ) --- \
>ack.
further J-'i-r weeks
1& feet deep and twice; U luas. Thex .ud. two ..to !>. r_lcd Milk.LArAVLTtK. Tart few jH"U sit mutely (reQ Iruw IL "
form the rite of the buiMm:. lima MARIetTA.0., March 84.-The towUx.ts f< h's ccndiuon hat: f betn u.ni.kr.1 .
ton ).. March S4.-Anotlitr 4.
kpaoei bctwivn three being tilled up Jim Wood and Maggie collided: a In =
:
oWI well w_* t.u'-k Ken too HirBcr CURED M Rolls' of.MaIR
with KIM I"oD.| Tip Received
k tartly with Ima girders and |uirlly \, khort dUianoB bone lu-re. Tow Carl All his family. %> ith the ncC' tr" a s Fifty
.
T' lrl I '
kick work, the restbvtngentnlyof, i j wa.'Owl"Ii nloeJel.aoltb.Maggiegoing 1 o county, < h.III'"tr'ed.TrD'
tj&*.* Each one of the. e arches weighs I uu bkhL TWO tarice htl) .n>;iuK 1 of bU kou, a ere I.rn. at t....deathMatthew tun rock i-.et. tttu-u ih" i>nurv l IA- i, Vy Ukliig lluud's RdrwpaiCLi lilch, tytk .

toni sod, judged fiom an a \uiiutointcf I 1 10 this Su gum were duuu.liithi.-d and ono I nine.Julice. .mo n ry I real Bui llm dull I ..\itb. nufkaUa cures It bus *re<.nii.lMjr
view the machinery depute( dock )bund killud his had I IJ ii4t? crush ,, f was Lawn in Cincinnati diawn.Vlirn i cam nr tIes top, in ehaabeu utlurr luedkhwi bare 10&11". hiss -- ) "
tneat forms a handsome structure. 1 ed. The gaiety atmosphere WAIt the cause I July :21, l. lie wasfTiflualnd at none iranner the ,. was IglltN. bfuvea iucll w U a ixjtcut HM! ;1..uIIU .5 ; '
.nt
01 the culu..or. I Kt-nrou jolt'ge in 1H.. ftudie-1 Uw 11.11 I inKt.ni.t'| a .'r41: '/f fire leaptsj in-dkliM fur Ibis OlMiuc. Rudad t.. .q .
J e ._-- ". '' l l. won kdul It row IU/I.IruuiKfufula.
I u wasaliuiiU-d ki liar lair, so iLnjin In rooiu r>>uii< Um < rrk'k cures us Itally

> Along the river end o' the Chm.- de llallruad .... ". .r.lealw. I r; county. T''iruW*. lie kl I"..11 a \1[ tldt.t'I\el'l itmt-m."uud every onww tw sure l', try ll>m basil truiT/oruied into Cini-iuiuttl. buwsdourttthew Mary. afliklrd wllb trrofukiu i
Marl Lbe qua bus wad returad w I 1.11 a* in1 or .. "My daugku .1
ja miaiatiue toarbur. where the nuritiuiH J fuiLAPEU-MIA, Fa. Much' s.4.tsbortsge ;.ttlr a.t tie C.lcwUull"I I,I bait i *wra orck front Ui llJue"lui, azin.ntbokl
.Luw"
section 01 the .rpeitiua aLl toe 1ot..1. of *10,00 has ten di.oconreoll I il 1.1 1. II" daily anti klatcry j ar) in Vw -- I till abe Ucmna sis years cf .g". Lamps

The other rmcipal jrroups-food plod. in the accounts of Robert Cra en. secretary lh.it. <
ijacU. agriculture and bortkuWure will end treasurer cf the I'UtaJtlphia.nuboudcumpaiiy. lie -rrfd with liitiuct'.u! in tl.I' I / O. "an'b ?u-Ko-1 fekinn I ( talkie alP ul s I-IVKIU'S r f1,1.Y an15. Fife fliflre Dollars1 s M ofIff r
(occupy a aeries cf galleries rxt<.nd&K Wilmington and llultunore I iun...) i' urioj .. \a.. but nutn i rualot sure tur.r tbr.e Jean.V"U.
shoot the Quid d'Onay to the lJplan .to The company ha not yet decided e.l h,- -u '.! >i a I(>! .ne$lin 'I'Y.;-t'l I" .r, a turnwtwell: known trdte6og'iab.uau. her lIuwTt JUJwr-iuilla. _h"n Is* lump and ri .lC

lIkIla1'alife', a-t lads asai riuflbe ; to prosecute Cr* *n. but have ;i i be--,|.t i- i< K" tier ruir ., urt cf a
Vtocadere jerk oa the other! s d. of the Uk* I I II I' aale..014, Hiivrt) I't-.ia: lo prrpuw for a*| u.U. sad Dew alit stews to It a hralthy! Eiiliroileries C i anil BisLot Lafliss1l IrIllS
I lutalides from big: bondsmen. I tUctor she UnJu .1. laliir und .. bklJutiojion IC.
rtver. Ou the pUna.U des : missing money l.e 'III..1. on e c. lit on. r ...IIoL01. .CutULIA lIIj..t J. t
theg.li a gruup ot pictures Joe buudingi in t.Jl. aral on the I tluU La U li> U< v iiurljr for I W get"II ,
lot the army sal n*"v dc|.rtnu-aU ako The lUrrMt C.th.n IlMfcd.Mi I I crt-I'olrdJ< Ik-kot In 11"UI vi religion amt that the day u t IoU riutuUun -. K.B.Hopd'3 Saraaparllla

r x the various French colonial i'lhiblu.ba ,.UI'UI la. Mine SUreh a.-Tim- .let al ,UI"" rat) fury I! is awe t hand. Jio-wa .t-j.k.. up {Meiror Just Received,
IOme ."!" pariiculsrly ia IIUIr.i'tiuU. and I baogwd,I w 1'4 and II time e t y -*' sad all in<|U *t rnvullc-J in hi* ,ally I a. dWu/uastrac.lhsisiw/ rrapudrqI .
and the two art department othy flue the m udwof Tbutuan ". (..f c.1 .C" taw IsLLra.d I Mind iDii, sod tirraageiuenu* : C.L 1IUU"4I".LaWeied.s.l" .x- .

the well known fa- |TellepwJa*r* today July 24. 1W7. tl.ct5lwwmtbsMwtywng Use ai g "
t1 of lINCbawh4Ijrwnir. M Y

to

s .
-
.
'- .- JQil..r t : '" ":>_*' .i. -**-. ,' .', -, '. ,. : : ftV V VV' '\i, V

- .

A V." \1 V --_______ V__ _V5 V
V V I L u. .
__ = V -

: la <:ommciaiI SAMTA'IIOK. A DREAM.fl'h.ui.t J. EMJfiET: WOLFE, t'u'c.h'r..t.' W.* m rE2L ) bottom put tim dowa .a ,( ase.wr.i .
ll I \la I lniHilanl| for in lo |III"k no\V lo -- Law.om.K t.

if .- -- fULL WE/QH. t. thr's i,1' hirsist Attorney .
'I
I lie c".1II11I1I"| ||| of! our l.u"Kc* aiul ygnl s *. ,u -
PURE A |ptus i of irrejl and coil,
DAHA" ANt WKKKLV' ( t'hn milliner s;' *5 I N' iiiuu n, DIIIII.r I Hi sinlt.mi I hh4"l.nr.. Slid lirmMIDjt a. and r- ,-' 0'''''' iMTrwi mnl/arrit; '|
S ..I.IIfP BV IIIK l'i'iIs' uusStlssitkIUl, ,Ii's., a'al, a.
hi d .11
|
11.'y urn" I'jillilul \I ill liule
t I..I:UII.'II.IMJlINfll.U.I l'I': ( : (
; A.., MCl.Kl, HuaiiifM J...,.r, 4 llio-|
s ). !1"'f"'i') il.ui.,(lu/ l.i HUM, ,liy.'c 1 l...l .,lu.Ilh.thai .irnifiil rl.I __ __-'-

';. V aHMS-INVAKlVHM IN Al>\'ANt. 'K.: \\ .PIII'"P.III"| | nilii, I liii)' in 1 l.t"is'si' 1 "h .,.r... ...In 1"bar. I 1 "Marilinio Survs $
I"ILYUU"far., by Mall, % > i 11'' PRII ** >
fit Mi.nlU noIbico thu liui, k cii's"i urn'ii I 1., II sI.,5i'' Ills "I'aluluxliii I 5la.tIattialunO.t.uefll" v. 'V
Monlba. I W> Htflitf "f *'ln" ami. m n. I IIKnniliiii'/--'l; l l-.iil.: ill i "i.rIIP .. V 4'I
line Monlli, M, .5 I,11\11111.11 t .leuilivm umiclliimri l 1 554V w. I)Inc Mill _I''n.jr l f I I. IIII') A.S i'hill'5 I 1' I I"' I IS I.I I." ,

Vuiilhe l lijr Barrier al )onr irkiili'iicu miMMlU'M A ("ul.rI,'" ii :,siil I I"III, :i n ollhi'wI.MIC I '"..tlM t+H i"" h" '' I \'I ill trli' I'i'rM.nil, u.enlii.i
4IAIe of .l M Ifllt*. .r Illlllllll. C ,.!t. .ihoill.'a.' it ,.1.in:.1
|p. hIHH..I-
I" lliil .Hiiili. Hlnl vlt.si's
rr | l meiVithiil ( loiluntt UI") *bn im bliss' I Us'stS ',41a iml mil '' 1 Ii. \",

7AifVAA /. t'o/;; .\\nntiAi. I il ..'tv "leel 1 of i llu I,.* llll k il'iinnml R I.".'III m.. .."l", 'r, hi ,iirt..1.1:1..1| : I..l N k !t" HI .1e>'t''HS I >

I II iMililUbml eyt'.1./ .) *""! In*. $1.1( I llu' liiMllli, ol. (I'd onlv. llioM'. "I li.i, I DEIICIOfJSfUVDRltf 1"01"0 T.\\ >(lip.' In bin.lulrllul I. h.r I'UHIi'iilii" I.ir. ft..."li'S I). IO. I-i t. ..'

$...U a t'.IIII" ...r.... HJMM'Inn.nnutlet .
jri-ar IHIIIjl' )' llll'lll Illll Ill'l 'III Illlll sir till' ,'. A* I's'is'5u141t I llWSt. --- -- -- -

IV: S, free Miil on ai'|>ll" allun.A whulirill( I )' I la ('ml III Jn |i.inlt. It.i III' ( I Torn 's UN thus IntUrt l l'a.g'sn.Iitu.tius.i N. REACHES : V

I II V KKTInlNll: Iun I : .. Ill. 1 lt Ih.lhl'l* I lia.1 dooixl IN V
.1I1f''inHii< ,nuttiernun' ol mn I1.i I l/>' .". a """'h I 1 -I'I"ItU

.n.ll a h.lfurnlMlii'il 1111 II|lI1I.t|> tlon. l,<.i Inn.geii, .,"IIYI e.iniiiil. mithiih' ,, CHOICE-- FAMILY CfiOCEKIESAMI '
TIM IreulalWa! II' UM 1'iiUMKMiMI. Inor I lf \\.Ih .4 l.li wlll t'sl5lFiaI.'sVs.ii. W. '.L.. DOUGLAS
"liuvi1 iiildl.itil ininnli.BU '. tam.. tiss'Is i nrxiiM* : I : :
thin iMililH', I Hint II' mix |I'll|""r I In ihla iino' r..I'II : IHU ''I I,.A.I ""'. I'IIIII'I'Il'I.\h
...'lIlIIl., rPHilitrlnif) ) it U talnaliliilag \ .,he'I'' '. ) III I I I'I (,,if liH, <')'.*,.1| hu, liuntU ..11 liki, hl '1'"1.1'1 n, i o\i.I '1 iMVAisr.UiMiiKNV :. $3 SHOE
I I. bid nrtiH* lest frrilil lhl(1 wtl .
,
PlI'hulII.fill' EXTRACTS | \ .\tr.| El.I a.f. .
11t, "''UKIII1.1111111 uf Ihi MileI.nnil AIII.HU. ICI .lii I'lUnuiurf rllJoln: II. .
_. ., it*** Iii ffaTsfft4.1X1
lieiiiKil ni'M-ni-ill.', nllIII.( ill*. t 1" .1"11,1 1 1:1: : .' mid I.t..I. inliM"{ '1.IMIJ.flO iLENITi4p" ) O.
HubKrrliitlon ll.joka. "1'nscnHiiii' '"11. III.V.1111Jll'lll'V) I iANh-4WLU WLXfiHO.stto .
I Mala ti i H Ms III-INI-. I'liiilK1'. "I. hlsi" 'Ii' hlll"K 'I"liif'| luil'i'U-' has .\nllnullj nf .. : AI) VHMES'
falling .IIIW."I11 l | _.___ __ _. _ l'tl.I'L I 0.
n : ""' CALF
With ,
ll.>nol 1.1I11'1."r uliu I r., "II' ..? 111111..1101l1I1U1 Ih'ellii'>' IYIIIIIIIIIIIII."I""II'IIllIjl" ) DIilFE regard In Ilio .1"'I'.rle' on tho ."I.4.Y \ .11 MiO&"tRKINf""N''O

mid are )lur i I 1I1I'1I'"h"l .. liiMill.l) Ihu |,uililii'! Unit I Hie)' Imve' ra "'..1.| of Hit. Sierra M"nlLun. l>r.Hint ; : iisi"s'I.PHOTOCRAPIUI 2W' .OIL
_
All '
-- -- -- hecn al will' .. A I lo, "ii'Kiilm' no nun i mi, I n.iii.l.l.Trt" I Unit list' 11.111 :

Ail.lmi .'M 1 Mt.-ri ami mini I.'s I .ma InCOMMKIICIAI ) ,,1.1 )1'1/1'11 wli.1t, Ihl')' wIII I"1111', r..s l I., lh* VnlltA (I OorwaiMBl. Failonwd lh. fcmilanf. th* flru.at |ii i ne Ii s.I |I'III'.ly I l I lln't'sliiU-moof innnm W. L. DOUCLAS

: I "n/ltlHHIMiniMrAN\/ I lug (hat, ( llii'l'H Will, hiss issi' \l llnw leVi I Imlhln and H I'lihlk ..H A."n .Ih. htmnmt, Funmi .".. .1lf 1.llul.) I>,. '').n..II. I ril.'vene I time. Mill a ,. milnl roeoll.i ,. ?.

I MU I 3. "11,11:1 l Wuainovernnieiilalrt-el. a lew hiimlnil. miEi'K:. of Ilii* lt.Unl' I'.w(nlll*, I I...llrMiit", Alm..I.Am""I.'r.lu.Ahln.'.I.,Uu put I. P. .. 1.lrJ.I., "I Pli' hnmlrAla..rintf Ki. I I Hint In MM, im Stul llvo I I.I'ILI.. re- S3 SHOE LAor.. ..
.. VV''s5 SliP
-- -- V ii'ilinll sItu lug the ,m-ll, I kU or, H'VPli PRICE flAMING POWDEIt CO.. Nw Vem.. VI..t. toula.llunlhiH 11.11.. \si.'usrigiaii.: with II"h.Lull".IM Unit Material.' nt 11. .Wlt..
TAIiH Mil MM.Our \ Cft..o
I llm 'luiiuea" whllivill : Little House around the CINTKMM..N I soS'sii5t! 'aTOX,
\ en 5 11., iUit-llnu| ) up '. llplll'ltMlll Din Mul.l. MA
anliaeillH, will I I I ,'.. milieu) I lln> .. .I.I'1 \t
III (1.1 II. !utIi's -- --- --- --- It. tcltI .. ,
I."' ihilli 111.1 I 1'1 555,1.1| .1"111'! : t'X .x'teil 1 In Imtecniiiiil \\llklns.t. Ag nl., ,
dalllA! wlilitu Ihuy ba> |11,1 .11.1""his Iia.IIII4'sI may | f. I : : I IA MKHK'I i ii'alIt'rJtAi'Ti : :
mi eiery li.i|'"r llii-v rt'sPi'f. UHItarina hlllnl,11h"Io"I', % I Iheiii" I I. Illi i* ) I Ihilitf, 'lo.In fur III* Wife.Mmy AllVKKTIHIMi( : t 1 I". III |lt'9.> 5 5 I- Hhile (Its' td-li '
| nnil,, Ir llm it' liefiin- .lo lenk mil tr"II"DI "l"II' ASH \ -.\i. AlL Si"1'UII.hJ.I'.1 1
ara vaali In lIVisHl'l', or 11111.11 MI.uld, |. ,'
,., our |1' |1.1'1 IH.5 grny liuluJnn Till COM M":"f'l 5 IA I. U |'l"inil.l' lo |I"e. 1..1 i'uilI'IhY| |" "vl..I |
Ii for .null..r.r) 1.lIul I iMwhliln i I 1 |
amount lit) a |Ii I hitS In .l.ii kMUiV lliu hml/' tall "Ihflewinu.it I ', ,
a ri'ii oiial 1,i. liiiii aii.-rlli,, hili... I ili| limn id' I I lN'tirde.1' c..1 I ""IIU.IIIII Iollhll new ( yi'us sly' roulru "III".II.y. 11"1..1.1. 1"lalll 'rllII.11| --- -.--- --- ----- NATIONAL HOTEL
lulls I' sum\ IIIMI )f.J. ,
I .11.,11.t's, lliu, mini'will) Iw aim'ki n limninir /iiuiiiiit S I*, i II.. Mrce-ji I with n sins hiipw ell'llIl DI'I.III Th fin.lpllnlH i I tIs'ss.uiI', ltl I u \V. ,II. DtVlHilN. 1. K. lisp
I low, I.Vrl' I.I 5 I tell I U .en ol. kliklll'HS I <-l'. or ll .
IIPIV : .
uml
1' I I An I s'ts ;
iimillaiclhd. 1'1111"1.1.
1'lo""III"'nll"1' ,5 huh li, tlirnjgli van inly' .0 II lalolh .1I1.1'1ly.'| ire mon I IKornierly' HIP i-t. .r.hll'l ami) CommftirlalH..U.IH.J
-- -- lii'jjIiiH', hi lilt H'oiln| III iliuilil, DAVISON & LEE ) .
| |
-- ---- !I.. ,!lei'Uil lift T cl.sso ohnerVKll.in' for Kuv ralix far Hint i-lmi II SIC l.ii'.l- \l'1' II'y 111 C''i.h'"" of I.
M4)NHA M TAIII fi aft i I-$(I.J ). ivhilher I llu-v, hinl, uny ) t-llo\v lever" ,
a 5 if.55 115 111 In, a you IIf'IIII"I'II"I I ,I 1'MI'1 ndvi'illi-ci.I > 1"111 I loan I I.tl"r, I lyju'of man Ihi. Cnvcii.niL'iit SI..OPI')| | O'lra House.
'll l U linn ini'l 1:0111"111.111, lli.il, IIIIIIM.\ I.mlt IIII"11' sslssul| | fkilnlnl I. ni""f i'si55VVV .
------ ImlieuUit
|'*IICI.IIM| llvertvilit '1'iH.' No! hut, ',10 i-oimU'ininei' In l
MIt A I.t, I'KNSACoi.A: ) UK: 1.101'<:I< I Unit, II ,In also turn thai Hiiileiiy wn* I'I 'I.' I.I I J"FIII unit a 1II11"I.n. rtnd ,, lIsts |niior| with the |nhilojit. II"I'I'"IIII 1,11"I hu, 1IlullI'I hlimiiiil"' In i i\ I 1,1 I I ( ,n. t>Iii "earn U
,
fan hardly InimIn
r at IUIIIHOulien Clip and IU'I'r"-1 ,
lui, whether "' 1'1 vry nlftl.t ojiera .I County Survryars.IMll.'UHl l'.08Itn
O1ITPTin' III a tii.11 iiiiullil.ill 1111I I'IsIs iimiler I I limit I I lo ii.. .
fl'll. 1 S I or ,'ultss ,
.
I It nil flil rtalnniMil list ruI .II.I..L ttiugt I.u'"II rn I' .a nl tin* l Isy, Week uionthal
11"1'1 >
oilur iiHllmx, I I
llm feweiN or" 5 iiiiiM'it SI Now I'nnllM M o
"II I >
i.it I U liillu tlmilit Iliitl t'veijtliliiKU ) m.I lmniili). | to know that lIsts |'iliiieleikeil I Him I .HIM' U I'rofimiHir ..k.l.r. I le came I 1111I1 I an aitrreil h( I IIMUI] nt "reiliiriilratm. I t'lilinldelllix Hie llvUIIIHtiilieeH, I lliernfure Pit < la.isouebI: ,; U Ua.., ,uThco. 1:'

\ I ilMi| fur KIIUI, foi,'waul' )mm) "i'.hi 1 I ivilh liuiliillil s I eiiuili| In kill I In Hill country aome .h."n years IS{ Tho) can' I Issue Lieu I Iliolr, issss.I It will,'|I..rllll'| 'ho wim-nt lo iwlopt, -- --- -'-- "

I III (1111I glllf I si fait.I .s "ili.lflllll| I I)'. I'llH' nn)' l.itvn, shsss hug I tin' Iml nimmer.AH Cs nun liei ninny 'lo '"1111 liU hOll I IIIP..llc'fll'OI'.I. I'. woihl atall-xii I I ,'is's' l II'. 11'I"I| | | |," ,'lltl".1 ''111111,1. that) Pfefferle,
,'." I sig Iii wife Uhlml until ho eon Iii I Hn're i ji lint* riiilllelent, etldrnre Ui remove Dr. A. Riser MAMAQKH
1 nnil, iieili llmlYYI lit llOllliliill I I N'lMVH :
of
move aillvlly |iio" ) ) | "a' O'l.l)
'
them
I isis further hiu k ,
gut ssi w linn ho, Aoul.l ..n.1 for 11"111".U. 5Vasutii' than tl".I.' .
t I )II'lIlm-\I Mil'I: I ItH. 11.1. r.I .
I U IIIILIII'h.J\ Irll In no man)' WH\ NIn I ; ''11".1 lliu ilenircil.unit, letter. |IIHI"I'I | !| ran .1",1, 11111.1 lilll'IJ IMUI-. ml "1'ii.t."riliH-i-no, or ClaL'llry '1I.MI. -' -

I I lliu Hutilli I ahonhl. ''i'h I I'liiMiiruli I |I''t NIIAI'''.', 1111 1IIIIIIs|"", -hed hOle ",1111 hut I wlfo nf "f'.lnIH I to roiiliiicl I iiily'illnerN. I I I hi-, -I K II'' 1..lg. RESIDENT DENTIST ;:lric'l'}| to-class s ii i Hen ReiptclCityTifotel

111,1 II will, If mil')' ai.ligliiitr.iii., I U Aliollmr I't' ol'llm (Jnlf U 111"1111.( IsIs Hiiri..' anti 1.1,1,111 to oomn.It ,'III.Olr I llm 1"111111'I i s nml) I InririiNi'il I ,
l riimil lulu riimmeii'inl.I |ilomlneme." 11 nho lior nativeInimn himlnoiia, A """1..'* (: MUhap K. W.l''r. l'uJ.r. nnd) I Hen I. hillS, wtreeUtntrtnci.i' 's -
ma.la 'In 0(|HI.IO||I lu I |ii'urti'iini 111,11'11'I ".IllluL ruin Hern" I', I s'I'. "rn. .
I'lih' (I'"rl' I h i H henil* luurf I lust liivoilln/ uhid hut, In antlclia- .14s'Ili'is I 11.T Icy, of Vul.i, n 1"1',, ciihisuistitug. : !{ \\'..I I li 5 le ..I.'n V ItiMiiri 5 5 ,
inova Ilia roaUllntr* fmrn, I llul itt tt now "lh I | A few 1IIIh'I* I ilolltm I: |1"11'.1* .lin .
--- -
luiveii, of 11111110" of l'en I din, ---
illy I 11.llr HUH'HIIK wills I., IniHlianil aCtor ii'titLing 1\lh. rocri'ilion ,
Uifrallllf| I I | III liUai'd I I ill I 11'* sYl'" 555'* ),1 In *iieiiU, Ih"IIIIIoI' )( uiiiliiiiiilliiu, ollilmlitl nn iilweiiei' of twoyi
I Uil* illl 1 I(ccl lun I. lug ,.lieunul.im" I'H, "IIIIN hss','ss thai fame OUT' waa. ungorly liiukwil' after, lust I I Ihn-wuy susie I ffouil. 5.1 111,11.1 .Kniui, I I.'j 1I" 'Illul.hPII| nn C. E. OGLESBY, M. D.,

I II I II Kallimlnif RlrniiKlli, am,) li I llm l for )'niM i liiil sill Ironi. eommeli'inl lln' iii'HHuix.ra| for InUllleiii'iiiif hiiallioiia, a,sash |{i Un I ho HilverllHOiN iiet'i l.ll'llt" 15511.1| |".| '| si 1.1.. 1111, CiUUO
i
"Pr"
>,v i h ilevi'loiini-nl| *I, IIlthllllMII I i |I' .,,It".11I1t( || I Hieliui'nl tier arrival liul'Ulf' could I : if din us. (IIJADITATM: OK) :1. I.OUIrt) MEl Ed. Sexauer Proprietc
i''sull of "tlloila ma.hi ,11I1'I1I1f* ) llm last l ({ nothing uai'ie ) I lliu', nni'igoili, tiud enter- Illhlhllr' Ir"IIlh. "IIII ,
-; !I h hai'liur on lliu linlf or In IheSmith. IHI lieaul, of her. The ahln,* oil which U lit prial 11I11t 'us mou ol'llui I city I i ami I ....,. I I ., si ig 11.1 w tnquull mid lie I Isili.t W\( I I. COJ.lml') ( I; ; I.K ( )I'lI.
ulna In illlluinnt IIIMIIt
ycari many waja.Tlmru I 11111..111"1.1.1.111111 I I Inmherliiivn I
Mho niillnil nrrlvml' In It. situ.I10 In Ilii' not of drawing E J. Clerk
I I hU, Mirkrt.I Tim kiii-ii ; '
,11 lalllmor 11.1 (hiss III"III II 5 ( >> > : : 'I'" )I IS : I
.V I liava hepii liH'ul! I IIUUMH) I In si I hlti,5'- I IHHIII her only I'liixuuthlln' >'IHsoli laiidix, sl) I l l lliu UltfKPr nnntlii ,1"1 KtraiiKCdoK UIU.H.laI" 01:1 COOKE ,
I I UI
'
11'1 tl'r pr'. fllllrllllr. ,11\ nl.III.11 is v'sh 1 1I I :
V .. lilt* lui'alilleg. (Ii'*mil cnoriilmH| |" ,. $h.U, 'u luufi lii'.mnlit" to hurvInn'Vint onI u Illi' 11 j.iy '1 hor& went thlru. |tail lot 1II1'h inotii't' lii iirlhlor'a Ilk. ni I 11 riiino riiHlilnn, I..wnrdis Iii nu 'r"l the 111'/'I. ST.
icy .
I)' .11.1..1 ofHiumi' or" Mil 1111 Tho, CH- .. ,','"r. run lili, "' sisal, the releplioiid .%0. .'.7.I .
V'J )linen |i'ojiii'lnil| ami\ a.uiiii) of I HIPIII conkiimmaleil mi Iris. of hi-r could 0 found anil the llll I III Rtlllll ll-IHH. 1.1 ii|list I o.i4l i ? 1.t II'UIII SQUAtSI'hNSACiLt'IAltilA,1
I liiium" lu I llm, (1',1'11. klmil I II''Ii's} nmlHiilu ami, 'I ho )oiini HNirlHinunhil.i| hU nnsluirlinl I I)IIla'o : .Sun. '.' nnd, 4
|
illit ci li'rnlaliM gui
ami% all IhU 'has net.k "ILh. i l'II\Mrllul.1 I 8III""II.H''III" :
toflualuionlliluiiro Ullli totn ovrrywheio
lielnnl| ., ulIl'I* I 'I s nwlmx I j -- I leel mil, t5s <' iii"4 lit. I III sill hi. .: Tlic lilt nKtuinii IIII"\ ----
)ean' 1",1,1 ) Ing I Hili I II Isis, round'I KIIIHI.| I.ul ..
.ami .a'ssl. nliunulliifuriimtlun l I it'tidilv Mini In nl low I llilu mul 1'111111 ) _.
l | s ciuiiedlieilh '
liv the I .
.1'| a (' tinca ">ii Its --- -- --- 1"lfI nAY. WH nr
of her From city I : I t | Ic'.T.
elLI 1'.1 111'.1111
"h"I.OI"'II. 11'11'1'1 < x .J"\"I.
I In llm ihn'kit, l"olllIlh.* hil'liii'Uiimih t I. 11'11' s' rss. I hMM.s,.
aliinit I I ihoHuuili I s h 1 > 11I1ll'c',| f"'lly, hiiul-loi, ",',1, IIIM' hu piuii 'In tho mvirch. 11 hOI |.*','tin S llml, 1 IMHOI-H lur ',to's''r I lhe\I 11..1.1". I l.at.. .I rs.k 111..y I w. BHO'VN.Cheapest ) :

TliU iiiovHiiiuut Is.si lit rsilors iso I linen | | | 111 lil.u-k, then* now it 'U whlUa tituS haul I III .I. I I I N rend hy lh h null I ,1.1'lril: iii\iiy c\ny |I"rtldl ofl.illilii H

main) coiillnoil lint dot' l whh al.iiiiiliiul .lIIdll'I'IIIII tilE n Imvellerl. Iheie I U u In lilt poor al I. liii hiimlii'iln I I ol' louilern ( I n,M.I .. ) ld><
) In I titisli|>mculof t Her iniliiial'141/* 'Ilillea lur hlilj.I.IIIKIIIII ".- tl"I""C tl"I"IOI )NcMH.A .1.1.1"1.1111 1"bl.-Ba. Mllie i in the South L
\slth mirrow, ami a II Im iii' linik at 1 HIIV sit Isa'r t'llIuh louse MEIICHANTSIITEL
manufni'lnilud 1151515)1 | | |
I aI.* |iliiiiln forlhuiroilurlion In ("act wuiiili'iliilly, II no it inlH clmkurlll 1'11'
,. a ml I I lifller I I II" : I, M.,
'"qltJ Inil' h K< '' on Ills tho1"'IN.llllIly \llld\l" 1'.11.I lur :l. I'L '
iiit | kho hiinel .
S I Huiirrii uf 1I1'I'1'I.n (hat :
I | of I Iron ami .Iul'l I ), a s1**) | .
iuld fur T..III
kimo. lienumo hi* "tong lust II'Ito |' ,11'1"1.111 I ihuiau: )' n..hll. Nli.rr. I.I: U'O'. I'I.OIIU.l'la" .

'I hi* liwn 5 Im'alUoil I ill i hit noi-liumi, I h plug s 1 LuiK 1'1" ""'1"1111111111.,111".11111' gieat olheiluodmU fchlji- s 1.111 .)11111"1 sit Iscr liivtiHimuni' I 1".1,. men canniakf. A 111:111: lii Tcx.m 5'm ami'ir.l of pti'.il-" ", hails $-J-ii |11\1.1. fh'/I"" [tUKOPKAN PLANIKLK1UNT1100MS'VV I

wlinni tlio Iron ami, coal ln,>; 111.,HIV. I It I U Hdinvly ncceiviaii: to nom $ l' ssl. 1'1" '
mo aie l I I nl I llm M.mill I, *II.I'II/I I I lot, .: |litlal flu ami f "/I'I' !
full IlllfKvurylliluif Whi.lhlll,' M rail ui.iolirlujrar" isis I lli.it; lninniliif.lt. I I tin! iiinrt I.UH s hIII "110 i.iiiK'iitH.
'l'h,1411'1111 N say |
llmlirr. ioini- I inniitldy
l Wit> n I
ls |. fl..bl.'* llumur.fkiiu "5,555 I I I I ii Isis lie UII.1 I $lo m.ikei ,: I :, U (. .\.t I I'M! s-till;.11-1.,is" ol Hie i' r- .. .
110111'\ I tier \ --- --
: \U nil lo IH I 1'111111111",111 i > He \
now ilio| fur a for.wan | |I" <> .".I'I|,| cull hl A. W. Murhlu isis I rah" hy t tim \,..k or ,mnulli I und t.iiiilin t lie.n' ) I n '5slt., And tIraUOInaa. .. ai .. .

) movrmenl alonn I Ih'l "h"II.lilll'I I h iug* lull, II kliiKh Imliiilry, slits thu 1I1I11I1fIIUIlIIlIIoI ) (I.is I moie'. |HI>|''Ii'| I. hl w Wil Slur "iso I.I\I 'Isis_I lneiia. I'm* I lit I 11'11'111''C u ha.1 I li.iiiK'd. Hie .. iniui"llIoll.IIIII'Y. n HID MiCil. U'. I'% IWIS: ,
I'Xii'ii.liuK itluiiK I 1111.1 l "u'
ami rlt'slItiiu* aiul luiln ainl.) ,'U.II'IIIlIr8 all.IIUlII"I In I list I Intel, "lo": (.lit. I lie I umnl/ I,, lui olio tho( .". ( )uu.reii.n-Woii-Coluiiiu..| ". tllp'll I.1111.1 I lll.'i h- *.1.111.1. liuill.l: ;lll Restaurant and Boarding House Restaurant and .Jar.l5I't'SITE't'itK .

and n hi I h'st mi'ii on lists Chli'iigi I.Mirth' Ailtu'.llauiK ralei s luriiNlieil I s ass Ih,. il'u ui 101 I Hid ill '
mint 4 J .
now \cum lu (Ihfl'ulIllI I I I ss" I I'l'iixHi'ulii/ I now ulli'i'ril" hor, oiior| 5 5sisshh' II I'.I"I' 11'1 itlriil nl nil lloins.ItOAKIt
of I Hade. its,.1 I ('C liU Irtcr in ( Ihu luiMlncH, ,.lb'! .'. .1 1, : U. S. UOUSK.: :
t : I s | ('U'W3
many way ;? 1,1"luIIIIIII nun
!
ou Ihu 'tlilt of artlilly aiul |' | h I II'I.IIIIII.I.II.II| ( loiHikint 'lu t IIII"o a1 11. .1..1111' Im'iyK.iiii IIY DAY OU WKKK.": ; 1 I.1IIol..lt
iss'ti'ssrl'I I her ai Iho u liu'Ipal ( Julf (i.irl fur" this klill I ll\o In tlio fomlo, h.lllr.I llmlU 11\1..11' in, .in ..l ".. htui.h ""I'I.I ftf and Omit central
| 311 I
I ly (hit will kweouovur llm I $sstslli.ito I Tnrrna"1 Ir"'I.I | | > 1'Iillll'I".L| | bliclil
I ,
N"'III'IIIIIIII fitnal, I ruiiimriui. Hint lo .l\ I. It Mii-i 11"1 "' .1",111'1.1 thai" 1..1 1.4-inil nn.l oilier .. \* "",1.1,11. 1""II'I"'It( | l II" "flit nmntli jitsE4.$9.! "II"-IL
.
) moru \\111'11,1\) iiiun| I Ihu |iouileof | E''')'. jNrxv llu. a id' fjllwav ,tiro III. In1 it\.I''I'I'| | )' IKVIIUM I li m uux u\rn will, ..I"I.II la n I lint ,.f l.ejul I a sial! sat Isa.. >. ull I '"u 'I Iii-> Inicid: In i i\i'I| i,;. ) IIIe thy. V nl7lyKvoryarlry

IViiaaiMila* to waktt out, of Iheliliiuu, t leiiilv |irojeeleil\ In conned her" ,V II h111I.1Iu'III.I.IIII.111I1I llmtoi..I.lhIL) hu owed just ax uiuu HI i, k'I'tl.| I I lass .nnd, I 1.1, .,d.' nt tld,I< nlIli'u Hie "!..rm"". vvllli 11".klar.I"... ii. : | of Fruit sal l Ornameutal

t kle n ami nuku an i-ll'oil III'ulllllh'II'I ti i l'ull'"I1"'lg.' (Kiiplii ni he did hut ," e I I""u lug one wllb I Ibo |ia is.' |liar lumil, ,' fur. I IlioilifAnuiit (if I,. < i ..lull I Illll. Mild. Ill I ..1111"1'1 Robinson, 1'"'., Miilinlili l tlsk ctllltl.* lor sale at

I lluu |Ii o our ciimnundlug io.tiiun amiIttaoiiliuafor 1 nalea *uiohohlin t ; l'ii'iioul' )' I mmleremiiieKauliu4 (H-rlml, of liln I'omiiH'tluii, ti Ills tho ""r alaiw. .'.lo""II""II.III'r.I s .)1..sus' it,.lul.1 l linn 1'11"1'1'11 Nurnery.
Practical Watch I
| ""I'111',,I* ., ili>\eluunonl| hu MM, In Ihdollk'O of John K. '''I.I'y Name of UUnk. Prleo |n-r )Hltiilntli s5s'. )" 111.1,1.. lull I lie '.1.1. ll.. wiling ReparrASI

lumlllnjf I HID I/'''.. and, \\hrii IIUK' \l.lln, Iho |.1 iiiVl' ami I MC> mi I'lenldent of tho doily. MurMi' .\ lu Attiteluiii-iil. t',-,.. $1 IH'W in,in. M.trult. tin Joke litui ,is..- I I'lul.i- t
.. cummmruof Ike (Cllllf..f Mexhu.Vliuiiauilimcn tnuler nml rlt lu Aliaebmi'iil t Nuts I *uu I
Ihan ins ii nlmiji \ulu.ihlu V V V ilil.lil.riiif.nl.:
""1'" I a hlllllll'l'.I.Io"'I"I'lin| 1 |
\ aa I Hewitt', of Ni wYorVtKilwanlOooiieranil i'Itting al iiiu hor In llm. 11111/11'111/ a lime In any olllee, hut liunlnewi hail, hot'ii '111, 1"'llu.\ | Allauliliienl| t'''e'. V .. :ill UltlilMtlllu ltmlrn'.tll'il!* JcMVoIor.KMIUAMMION .

to \ John ll.lu I hn gel annul idi'il, ,.' I hIt 'imnulliidi'' ,.' dull for HOIIUI tlmo ami hits ciuiui to tl) It'I'1 il UII.1 1C'I.I"I'II. V
\ man,' are aayln "Our I.'h't111 llm, I Inmlier I InluieiiU li.ivluK I I H" I li' asts il-I.'I 11,55th hinluii., hut I In the i-ourne of u nhorl '.rt.1, ., lu I"I..V.I, I tura ::nu Ni'rn, tin Illa.II lush ilo! ,; I III I I'alafdt SlriK-l, : I' n.a.'nl.i.' KlaKH kEPI
/
\" s, heii', s a* IYI.IIII. "of I Ihu t>|1,1t.II.I"I', I lime hU head would full In the Imxkelullh ( l.hwl ,54 i i'Iwliii lOlo I; In .\. J I ,",.. sit Ilii I ( ... _. _
\ liivui I. lu liii S II 3 UiiiH'iillou : --- -- -- ---
young KoSmlli.xvhoio I ) i imi'ilie* of I llm haihor., Meinihl'ami $| I. s'11"11. liifuilnil I | .|I' "' t lu I': i>u JililKiin'ui.V f.ir l'u.us..uiitl V "Ill;"'; (10 \ jimiuli In .I'lit-is &

\ will have Hit ailvaiilajjntof% unlmnmlnl %- I i\suits ii I ril) a Its now leit'lioul '11 ready ft'tIt.. Aironlm to .,L'x lriiH-ily| 5 V V V I II) Mlt In, I'H I..: III.; (' He I 1..1.dlniii're -

V \ natural rtitouu'o' 111,1. tliyiu lenlloiyj'Ml I luwaiiU I tills I I'luriNalilo imt.ili.iiii It famo onii sssssstslssg.) I Hiuw Altliliiit.tlnfiliulnalt'Hwii. .. .. :I 111.. lu Hit 1'1'1'. uiiil dm* I.U uink ut will I

t \ la Iliiid fur IM lu htollr I I' liuililiuj In IUilili'i \ lu tlii'olHiv it hiss Mr. 'lleiihleyfium 1iil>l>ulia m frlinlnnll'iiaea' I, .. I I in 1,...1.". uilli I l""i> t'aiI.h dii II. I Hekni w An iicrcn Co Stir Ma
out s
i I Iliui. I'.ir I IlIh'illl Illen. kiieli, I In I 1111''alt i's 11. VV V I Hi 1
I 1I"lv"lllI, oixlur Ui M'I'mo tmraliHiK ol 5 I t s I i IIlh 1..1,1 iVi "r llian iiHinil und mini HI noil A U V V I >un .11 II.lill' II I e uioiuid uiul 1OOOOC
I'I.
I 11\1\\1' liHikiuK lowaiiU it ai nilei ,, 111 Int.i hU |l'rlml'"I" "' 'lI( I.,..... WjriaulIVHKU V V I ...11,1, I.;; inn 1'1'| Ii fnmi' U IIIK HiCUUI 1

tint livnvilu ami 'to tllvrit a |>onim) oi 'u.tMiii'r |'oil. iiiiu* ,.I. IIJ. u iis n MII.I'I l had sic'\ ,: lUlllll. ... .. V V I l" |>, leiwlj' las U. liktdeil tlottn, ul |Ii| : >.\ 11; i
the lit I',' uiu I N I ss.l! dun innlli luuu. ,. I'" 1'" ""' '5%'1SF sill I .
1 hug ) licum of men aiul iimmn 's's.ts's ii sin I 1"II..lr. ..of l.ilo 1,1 Uin \i's) 1111"11"1 V II.1'1..1'1" .'d." ". Nero I n iiiimstor, und the HUUICIUUEUI'ru

It that U kwlling Miulhwaul 1'111111' mvi. ( Jnis low n, this l.n..11& li"l'miimnol'llu ilull I urn ury sot ry, Inil"nnd Al\aiiU\ll| '-- ",111.1, ami. Itullerv. :I *nunriitiiiA.aiiuliiiii.l l'I'.' "-1111) | ,-::n ..1"1 nljlil ID |*.rfei.t Mift'ty Merchants Hotel Bar

\ "II)'. Sh'ul'allIIIi"IIIIIII.' 111,11. Il'',' '"'1111 Ilh' Mail.ln hll'II'UI'I.II.I.| |I.y ..) I big \\ Huiiviy V I nuIUilntit frum un>' Lin.l) of f<.'. 111 ul.ip KKAO 1U.-

|HI|1'1 I $In inilfV 1..hlo.I.IIIf l : I Hit* I'l'-t It. '1 utiili, olund' |I""ifttlly, SI r. I li-siidt'3 \ Ijtrtvny V V I I' nil 'isissrs lu llio 51,4110| nf Iso
I I 1.uc11"lul.l IVn.i"i'uU whlll".III.. Ihottnll.'lu* I Khonlil, slits situ Im III You, luivea I Of ..
uifoaml family In \ V V would > U'tirultli .
| | In.1.1"11) n nil thoionftJenoo T. Tvi PciiNncola
\ of Ilia gulf with % I In leerivo I llm "I'I"'r. : L is. 11,11" sg.v'IssalSillY .
tlry Uml "lm.tI''I" I .
a mudv anil I bI I'm 5'g oioHi'ekiuH 41.11* I I ill !I.< Ihuulio lo |"; I
i is' .
11. \ alu""I.IIMII* | | ,id I'llh'l| | ils, .Istsgu ,11 I. I one sl.is s's I.is' di 1,1 li 1'1 s Isis I 111111 lu nun of '. mul a* 1 am a 11I ;1"1' I II In t.!iTil. Ai'tmusill.i V I II'' New Nvilli. w.I.I-Wh"I"n.I. xtlc .tgrsu.

V the I'lIrht( Maltir' ami o/ruo, luuu (hius S IhoVel IfVhy h''I''I.h", nul, lur ill .," Mr. 'llfiixley "w hlllh.l'h lu.In fivtl Arliiinmdavll V V I ''. - -- --- -- WEEKlYV. V !
I III.h1'.0.1.l< willi I I 5 itlinn eaiu| 's's ol I 11ul.L, \ III (UruUbiuinlJaruUtiiilrui 1 .' A ;
&tI( ocs """ kMcit I..",." o\ei 'tut Isis", I limlii'i I. i I' or I'.ml I if I lu I llm IIIMI i'iigts . V V I ,.) A KvHtnrky U..u.lL, J. BIEBIGHAUSER,
\\lie illy lu Ilio I li ; iI I Inlilio I I Iheio i I. I Marruily, INiiU V .' cllrl"ll In-null lias Uvn lUoereJ Commercial
i.ljjhl I Uo 1,1,1V. 141"\1',111'1" Mini" :
I ) i | | : 'I. this Uiiil-t ", I IHi-dii. 'inMori lu Uu-iM'll: fount. Ky. lio li\fJ in a
Ills lur IhU adiiinalilo. I linll '( Isis, I' rlti't "I V : P1llh1thill1 Gas 3 and Steam 3 Fillip /
"*" ; Uiy %Un.| a|>|iroarhfa tin (I"'IL. | uf |uiu.itud| !.ii| UviU V III' rudu hut i>f llw .. |>rliuiiitu "

I liisel Iy rtiKHlauih Hio I" lu.It"IoI""I', all) kl mi M lll",1'41.illI. Sleep'j.I.. I"ouHUiuiilo't| lease.------------------------- J 11 I Holt \ tall. .UHlruo -AN It : I ansi
'gt's15 I (It NV. Cl.tliK. s in M4sssiI3EIiissI. .1111",11\iti Aikvr'k.CmliOi I-U I ttlL vry un.III.>11 yearaIIUiLithiiii Dish KU INI1A1 Kighl acr ouly One lull r Pertear. -
V
er try hrjl. V V .
'. S 1\1..1 tiitl "h'I( tiis hut' III (lIst' t1iilV 1,1..1.: ., 1 S Iwkl |.r "'. 1.1"1 . t "" ( ago. fiuu.L-.titl .f H fewlitnl .KI\ll'KI 1 : llUAl -''s. A I's: 1 1 ia Ibo a.LWEEKLY
'N\iit'i UIII 1111I", I. --_ I 11.ni I ss.stt I' I I | ., mid.. .rl t'I.l V o rags uruund l.u |I".nun w UU WA!ll 0 rAM: I''I I'l'IlN' MAIM
i IIIIL flil' dj'I.", I..tI."I.. ... : "lrlll fl.n" Kfs. | | "C'I.I' \t
AT
I .
anti
fix ,
) ; -I lukrj! un.l
V : ii bsit "'"II11I, ) a > >iUi, tin ,'m:.: IKON: tlUK.) : ..IHU.IMI.bn tiiioanleo | ''II. by "b..111.rl'.I.| :Ikiki IL were .'.ly rl.t. It,''I LItb I'll'K: AM II !>.
t | | i 1111"111.| |iruiU| 1 V : .- llul I do uuM uU>utluiiu 'I'It
l.: War l. that sju 1 U I he leader of the )1"1"1'11* \.. --- .- -.------ "."bl.-t.I..ul|, fuurt V V 1111 .lf \1.u.lluil lianas ". 1.1 .. F1'I'tJIus: Itl-1IZ11)= () .

:V V \\II6I\111I''IIMh.1 1II1I""fa'Lllllllj 11111 'Iho Xt." a hu: 5 h'I".II|" i-ulli'd it l u 11": M un: UI'Mttl.S.L"UI" ltw..|.|. ) .. V. Ilu ao lid had! ,.1.1 Isis ..1 1.)' ", ni.l Utalvtaynrludiil Talafux Slrifl, Nu\t to (:. Kwibelimr Wvalvrn Florida. -
1 \lit Uftf Ii'ii I Itisi lo I Ilio t ilno I ,., I lion, 11'" olCulii .\ .'.* Auii 1"\ Ttw5j.i's's'hioitus| f 4 uiof "tl' : .
1. Su"lh. |1.Urstsil. > wu'psvurt'tand ) I'hNsl 1. \. 1
It" i he trail ""' '' -III Ma. .\. K. lUwkK-ls Ilnhi I. 111.1. .1.01.' can N ol by
Mr.
:
1'1' ami I I "Ill S il I Amerlia, ami' tim' bi" :11', srtsit.disic V V 4 u likcnlvt 'h.. aIr 1-" )1)fJr.
i: >V I ii,"iiii our '5sss4 lib will Lo i'at,.I fur.-NYork !
So I
i-- ) Iiiu
Ii *>k4lui U> t nnmlt'i', ol | ..1111 '. 1 I'. 1"ul.I'III"I.I.L| l lir"'L I \olJ
r tuIi |III nlt'III,i, 1,1! nlllll'llti\l1| | II) wi-ie nun .iiii, >l.u 11.in. ..i le liU'kulturii* !'sissiI'cr's M.nlH-tl 4 ,uuvltUal :

wilhi Its lIutwi\, *sc* of "v 'au.UMiliol I.ii ill I lulu l\'ti-,'i.h45 I 1".hi/ l I|I't ttnnin and |i'r ull ('"' |1"''' 1..1.".. llnarv uul R.i's: ova 4 ui K..i ,. Cuagw.tiicm Aahia sI'ILIti "OH I
into that (mil) would Im Itdenilh .'U.ii...sl In tiny Uil I bw ->ir Muru. I Ivtiiuld ('isuilir I'sir145 A & mi .
.' boll by fct-a l&u.I '.11.1. S lhr>o valiul'lo onImli'.ul I t ol' I Iho h.il s-i i'.ossss-siI iluui lit all wbu ".,., auiw hastuss, ''r.I'I'Uw.I'II t'.II V 5 no, Thl Ii.l duly uf I (..ch. U lo keep GOOD,0 EBAEKLEY i

AU t"\I. uo" "'.. I U Hut U.t ilmk lur ".is.' I .'1 ttirv t'bI.IM'I'stI,. ) .. -- tlw s..sursgutiun; A.1"lllrul the MILLNERY .
our *, .
IIII'Ih..111 ) ,
...1111 )" siN, JuUN 1K5L414. "' h) kt in
,
cllUeuakhouldooH r"'I' ami uliluo I heir 'ho khl'mfiit| id' I .. lelVlli'il I In Ss: ." Ai kiwi .rlll 11.1 l 1.'III'e' "t.1_ .U' (loltl ( 'r. a. list, '-
1. Witluiul
lu' uUrtjl hf -s
>rtUHity t lo l.iwhatlahrrw Mill Im lnokt| ti *it iiiioioti not ..\ < bIlssl suit .,.1 u"v."I. $ by I...t""UII".' .1 | UIU |i- tr. >\ 0& afew (iuusmtli!
.hlI"n% kssu |1'11I I 1. I Kllr..1 .. .I4 aiul iu>w. Uiuuil ,>f in lu.'. ansi t
'I.
11.1 >
'' 5 's b.usisi,5V151. $5sis .1.. P ....i'kLlsa Hair
.
only lit I Iho I IIMII iiitiiuf4<>lnit I ami lit'y\ Mill L'.IIIII I., i I % Inu '. ill llmltheir -- Hh." ua .a Irul.. Utlr a.. 1.1.aaiuauit'lly. "111\1. admit tho .ul.hll I 1\111_ aluay Locksmt.
1.II'r.1 i in: \ itiurr: 1'NVIiIM.
Ltll 3uMllrl h and Ly hut Ih&I..I, uali> I IhUriu.111.,1 l 1'1' lh Kn |I' jriHir wutk .| Uoui aikl .|.*. l>rv\okr a )aan.-ClcrgywMn i SLcvlorvti. "
f "" "rlu wiih |11555Ik1'.s5t | \\'. l II. Suit, Isruuis1 l U'I'I'II"| | l.. Walk-. Uv bouti> i ulfri>ri. ,'.1 au l 1.| ili W'1"Wa a..ruidrri. "I.thll. .\1 iiu&1. 'Isa-Is. : ;
n."mami "",*,11'.1.. ol t LM'hisg inixisl with l 111 M | | IltsuIbis::;. iir.: t'.lr: Work dooeat
1.1.III.i !!iv: l > Uvtiioli.lliu .. "lL. Your
iloll "I..ll r..IIII.1 I Hil'or at My
U'UUII ,1e ."
.r millu.u Vu'S.Vu
of .1.11"1', "'11 I.., ','1.-1.,. Esery ..1. --- lhcuzy UuIdtng. no lire Na). 21 \\!. (stesuistsa.tst :I.Mr" I. Mmp. Iii ..ulb Tjrracoaacanl sireet.Prawl 'V
\ ai,sV. trUil' I lit ..' iit'I hlmilaUhiii .1 .
1MT
;; 'lvil' our b.". .iii-u ..Ir iuvvrry, ouw SMall XI'KUIMI N f. umr U' ry, tiu.. tUIiiu to U *UI )can %. Icrhtser.Wk.Irsale. -
i'KNtiArui.WANTS 'It )* on lo the id.-a ol Ihu t'ouU. \'OU" lu ulil Lluusay.ttu4tiewaVjcarsuklalIt. ., Gie
liH>k aili'tilia I ituil waa funxluf KbeuuttlUm V .II"L II\|o "a tliuw e'sp. ----- -- -- .. r.

r. L UK AtoIN \H; "U ...01'Ii > :..\. MtLt ,\ |141. u. h11'11""* 010 if IOlliiv )..i,.' sis.sltsi., .\I..' ... I( .. I' |UB<. siruuid3uwr. I ..ciuuuit.-iH.viiutii v the resut1st1iy : .:- -:. Itt-iull. I'uv.Ijl. Orders.ktOvrTa.si1y .

; ,4 ath..hr II,, 'ny \.gsV5h I'tsw.khbkM5 1.1..1[, ami \vo "IU InuM lion aiulItrl <"'uni.', |I".lhll"'t (sub UK, atUnu: viJiI.t'lMiSsi5sspS505,".llvruut alwava any sisi-uiior's4tau1ys ilvalrr lu | w ar. 1 .L'iougcil at the time to Ifourgolluui'hr

baa bruut .L 'IL. in "II.W ('..' .I""t S bate t'1.rb.I..1 UIUM ." isnt1aui'5t | >.. uf 1Iiu l.r W C"! ,.,. .
'''t U,, .....I.u '' IVntuet'U. t'hicii1'!I 11..01 .. a.I"1 lup Tile into Saloon i.
:.t .it4ioGuIr..w.u vf. I U la thy 1 ,1'tS' vtpcrksst'tt, isE1l'.Istu ktui's' 'susw .. .,y tot l'im. rv)* Liui Lt u. '" a M m |'y sir .VpoufI. j
AUUtiu Situ 1 l kilualvil .
11I1&'lh" t sat
1"\1"11.1) u IVu- Lust IM lust
I SUN yuti guata. Uu .
.
l.o. J. U.
: .
.. I".r. 'Its.u..iutss 1 of >lavra \ I. Ie HAKktKT.OOMMERQIAL.
.l, Qorlt kt.1I tir" the silo "I' iIi i, ya, 1 .-,1. > ,'1' il |h Iho (st'aIi'sIt.ilus'i'i klie I hate .Ailiteil Ibi-ir li-oliiuouy ., t Ibal Ik* \"f tCuii4iu5o.uiay toll"yuu his. a.)cas a ". .111.' 1'1'1'111I w ten tlM .n I Ia 1. ,,I't..rai. !. frt4.4sse _Its "_. ta,4us.a4iiclsa.I_ ,
V a0111"% ---
Seniorruiul
Mttmu hM"I1I tu this, l'ulli-,1 Suita.Thfioi "1 t U UU4UUUHU Inal kvlrU: ) It.lteia ik I IU. \j".l ho .. tIoa'' ',""h.\i staeow tuNis 4T AU. TIME- V j'1'1"
In S" U rLuul rar A L4KI.I ,
.uluiiuj) ? ami tWumeuu, .ud mi uiorti \hy I/ho oivhoulil : i-uiv 4ll% JIMN* i Slits Uwr, ( r tusl.1 Ujic54tuttlui" 1k. ", :" a run up to atftU : _
1..1 o Ki. I e*' < ry, wb a I* gusirsisi's-cd in icU ri-cttu !. >' k-r lty THE Vhs is r -
tia. VOIUD all Ilia wv fromV4luuj IKI "''I.II., ., at ihn mWa thanihtio I 1"; '. IbIILI. hirJulUraU. at ,ruo4iiII5uU51ufo. atttIruatIua. auidt-b.icldosMSviso.. SF541l..gttc. .,! bl : r" U.lt. opu-kal.1 tl''ILr
Uuy
.' Ii t"M vliy ,io alU Moblht lu nukln- a U 'llul all I Ilio ttul khouM tt, Ii. .Il .t l>ru< ionr. iI i! by tulle-lntrtc tn HK n
iyible iuthiiissIu, vu the iuiusui' lull i nl at I Iho mouth of I Ihualult. I s2ynwtn lao ansI a b wtksi

4 al".. 1'1'11.1111111' ,, ,Iitt 1 fUI'.I,., III"- h., | whcrv ShefO U *i.L caUr jwwer.& \' I* ('IOU\LI ISTITLtIT JOB:. PRINTINC >

o I'VMs4tU1. with advaulnt-e ami 11"1.,) 1'.11 or .1'1. IT MADE MOTHER STRONG i tutu t"rb vhn.U. CALLAtIOIEtiK TtH .

fjalut* that uri>*" tkuk> ol OI titht r F Sushi rrK<'HA"iNurtIMHIIIC. -:- ( ) II'IeJ _:_

V V ,ult I I'MtI U I Mlo dyht bvr l>attl<" "'VsIi .\ IlViVJ.its44sesless _" j Is,5 !I O tt ou>ea U tilJA: B.- tlwrv .
r" cvHiniy.lLj.
liIlhits vtja..siiat a4.' Wl are two 45s.suisiuu4uuNIIJcT
flul" u4a1.lu&l au kJ t4rtia t iussaii uiMS two tiiuihcr-in-Ltw. h'o V
NIIII.'afl.'. 1'11.'vl.l... ".t 1' Mi.1.uIls, a I 5stJ tiiss4sussJ5 _. trttct trvxa .uu'.I..i : V
&I.ialIi.iss'.it
lkitgilery ,A. IUVLhlll" r"r lvte.M'.s. t."u ol" Ihtf H.IIUuiin ,i's'r. I' ,.. 'Jut I. "I&.. kanriua si 'L. thivI W"N 11. 1 iT"TU.u J BOOK BINDERY
h. '...ir '1". ami, "o ssSrfl., aDd I grea1uransluuit1s'r.II. II
1 is O .
p 1.lu"It.ly t
"
'u1' liii 1"111\1 il.II"II" W y"k latJtAaPaine's r. .
4sksuMvhhls .ui '. 'uill'oll r.iisu, ', txiudiiil iu .. I" a_;. .o., && 1 ._-. f.. GEO. W. TURTON ir s'trrt-r, AM is U.W&.
a' ru'iialur. I I 1'.ttiELiTsitbALL: hIi1louJo ,
\thuh. u i. 4 '.ill"l. 1 Tbo 3UrcauUk Caaetta *aT. that

llOV'I'l lIH'U'-a.Ja-Ull',' houhl% h\o. s.sss lo (111"111 t $usIi.) IB S la that coua- ,
& h cb.
{ A bltkuwl, of(Vi-u di.LiI'vt' wit Uiake- 'Iho Mr. r 1'.I.IL. lli'iil-l ilcnuuil, 1..1 Compound II I t t ol .&Uicry. ".. tuoliug i t Portrait and View Photographer 1 PcitiaL BoolbidbL ROOt.
,
Iho
1 I I fafof fcurm-naj .
1,1111.1 \ k"I
II'1&101.
four JJalloiia of 110 b&&y. ,: tJ bulkta ep UM I I .
ov"I..L i .. 11\e -AT 'itit< r sssCltIr.a
I U
,a< |1' > | 1 Iflsu 1 1111' uUiivuilntul -. taankjtin* m wssa.La onlU 14: PaUroilU 4\1t.\r--
la "tour = m>, tlegre; : I I.
OM yaUou* of wul.k> |V4.J JTha % __,kfUwi&tU uia. r b
.t tvhltky uaJo il|, by ilu uv" I'tw'scr 1. ''ruiissg t.\ (am 'I lIsu iu4ll. <-rquiltt : -.f'\ --t. :, t t'tUck Ifory trvln 0 UM sLuk ,la just u. ia m' fniloT 3ir. <"w Itjc1IT"jrsII

..).( -t'f raukl IIr.wU.! fvr ftKilloii a .11 in Hi* SIs'IV. .cisis J ,_ M* SU..aICt 4T It V l 't rtak z..c.IH'n. ).( ,, ".1st.1r .

ir uitkiux HU fvr ivur "ilII..uIMlUflUiha I th4bVIs 1 ,- ._ >.av. sa fmn&IW uta ud k.i l.p. .r i". ta MIL. ta. -
.t''III."c ..R I .\ era* leJ bIll UM muzzfe of a 1' View. F'u4 1554ts..5 Viva. *' C*
ku Sal 'ru'" sr.v..ttItuiiess
faruwr 1 to
.
'h 2J iiUj .1.. */ & and ml
f ".. 4445iW1SIIIVM& I I" IW". i'Iut. ii-MsS.44si.li. ." .( ,a ivato K pit fJ.t4J. iuru.4 U' I "'' fut ail I l lu* UM ftun L u1.w.
i- IV .I .'l- tim
ai < abort 0E'sTIIIEs
*
". .nHuu % 11" aga -
11'1. U I III." w"ul Lu..r $C4nq s fcntnji Oottiki.tmif.... \\w. 7IP4,4io1'lttF's4a1t3jaP raaa Lie
IIie I 'lt4 ve.dur "I I 1b4 IIwe gui. "TV-'-"W. 'i e thu ( ) -1isu.a k.wso the rininj I .And a o1st.u4kt .ass, city .(n.&.$:5bssi. FL'I&1UED.

| ::111$ I ihllq* |11111 ',..t..IIIr.s'l Uv 1Ist4. ""I tt5. ."., .uiih.p- S's "\ I MTLU \..". Uuv.. a .K* o SUO Uittnjift 173uc ..tl"r .. ,
psr: (lIIi't'a.' 10111. t;,. V (IV). \I ., ,14&Iu5i V to '5$. 'W a. lJBT '*nferrikvajt .UOII."I' .
u
-
l aft
> st s I hat .
,u.q.a 'Ta = J SSI nu iovnluatary diik1.
:. tur ?.Xi&rttz? tll *a>Mld.aa4lUiirfav-t. aiMiacL- 11 "ifr


.
It .
"

V' 7"


l .V V 4.ti:, V .,:, .; _:,- I .,. ..- .- _. -.l ", '- 1 ('-:! f V--: V V '- .J1

J4 : i., '. -. ___. _ r _.-. S .''._'" ."T _1..._.j''....:....". >wn.. .... ," .' .. .. ,... __ ____7_ ,.,
_; 7' .j'! 7 f.'J '." ,"", .'' !.'I.- ,.!. ',' l-, { p- -c'- .
'\, 'r.J1 '
< '. '
,..'
.\1 I J. "

L .. ...., .._
-- ., r .
--- .: : I.
- --- -- -- -

i/I tl..a.t- .. ,-. ,-. L J J(7j9PL LITTLE SON AXOflfKR! OPTRAGE.' f I

-"; "
... with a .I"rul..I.
'. ."i., ., .. trlori tn" mm him I !
Canadians Seizean
Apjresiive
f. i t !r. / / ); .t' 4;' .J' ; .: I Itr wont on**anil net woriM of Catlcnn*. Com HENRY HORSLER & UO.;

'.r -. : ...73. American Vessel. <
"I. .' '.. :- \L4.. '.
.
'V O"fi'.1"' 1' -
,1
,1: .l f : ...._ i. I hit fonr yearn of aro on the : _
C (...iI iIi..ior. .." .\\. 1..! % 1
t' I : 'treated ant .of\\II the:'Or".kln. nbont good W. enlleil from four I HLAINU 8 COK3IDEaATION.. dHIP OHANDL.E1Z l SHIP STORES.AtiLfUSrUH 1a

: /1ilf mf :jin] breaking out .nppt'eed by I ..
.h..n-- _
.. .
hlv.' In nn .or. I..1 ftirm -- -afl.e- --
A I Miln
lnm
I l trhf., an.1 more ..,1 more :: ( enter lutaIntn 1 I., I.J. '':, i :
lJ.1J ,. frequent! oMlffed! ta iret ,
I ""J< : .1 ,.... ,iI ruh him with urnla tn wiili, M < nti ullan HarttnrfortTi"ter.M.rU..Iniul IlKMI I: I' AN'P IU: ItOl'E, AGENtS FOR't !

.,. : .,.$";.' Finally, we exiled other lleM l>y lh* l trnt ...1.". Agent- I 10.1 '
'r ." -*>* th' pti, hnd MtcmpUd tit mann STATKS: C O& 1't ( ttI I'l O.V A NI n II KM; P DUCK! MET An '
i /; : f. :!; ,. nnil the ehllil .",'.,W!, IM- \ II... I imix Mimt w* tniiit Thla ?- YJI.t.\V .
: I ii \ ..., until About the 9ilth ff -4iursuit'ii; ati.I l fc! JI aril .
; m I' m' tih .. "" In (Ire him t'fTirint I .eltrtl TMiermen.M .I a warp,- .AND :;;.1
I Ii ). unit the Itttt t U. nnil ('1.. COPPER
)'. and hy the lat of Anffuit 1.iSTiu'M.;: fan.. M<%rci! 51 I.-\ ilis (I.I.II''I': tT\\ ANC'IIOIJS) JI> CIAINS.li. COMPANY. ,. ))j

"." _. -4#** -'*' !thnlne? nhntit g\e every him luxionil only ilnjr one J J.ltldl fi
1 $&& '.',. and ho him never been C I Ilii- \11., it'.t fl I'n'iuirf'! I mliioturW.II l'iH') .shot't r oa.l. Slitt'l Xinr, Kx \ *i,
horrible niaiiui7. in nil w* change when "'
of n hut tie tt Ot'TIP K\ 1 I !r. u. 11 (Hiitifo' tor I."..... Ills 'lioi'i\ I I OKPICK.C1IAUTS ) ':. r.itx: K", hrkrvrs MA T llixir (PARt ( we Ftirnl.h New- |
f.. SIM.t.lVAN, <. .. one box of I'l Tlcl'HA, for 6hl|>" Bottom i I ,;
> \i I' I I IrpMkIflt HI t.-.itl :al 'iinnd: Man! kit for .n t molt I n oftlif
"' I.' II. I IK 1 IvMMJ, .\-. t. "-".1II. ,.h"' : t'lTK(nVlIgl t%,ItA I Ivlnnnton I HOAP Co III. I'm Iii. 'nil cai-tiiiii hu iI. \ : AM PUP.I.U'ATIONSFOIIKK5V : I'AIM.Ollh, \'A14ISIIKi-4{!' I : TAR, 01.'EI.WW METAL :I

"io to .bifurime O. N. tOE thin, J.\\"u\l1 1'. I I. -, I Ii.o-ndiv I i'vpn'n ttt I lln,> Pt'htN uIir. : CHAnT, PICI. mIX: TUItrKNTINK: BOUIIT.OALVANIXEI ;

The First, national HUMORS. \\liii- i Ihuil/; lip I"IY o' r\nuy! fiomn 4hm!. Ammunition, .

-.. lek, belnff eorereil with i i I hi I IML, .t."-t-iliitrt ofwti SlIII'ANn nOT ) WInE KOPK ;,}
Iho doctor* could, nut I t.IIII I Man( ::1I.f.l. llr.t: 11 unit Tupcr fnitililliKMINCTON' EDSON'S
i- .iti I 11'lIllIItn'i \ I tn It* o t- Ihllll,
PIJNSACOLA.-"" FLORIDA.- .. .and. In to n try any the I pvw Ol'Tin belter HA ..1/1.11',1.I : | I .1I1' ? I 1111' ,-I"I'ulln : 4 rOMl1! 4 A t SJ-S: : ) \VINCHK8TEItl.ry : ; nAI'lUAUM PUMPS, 't

.. well r e ever. thank 1.1 l |1''ii-\i I ;n.i> n.I.11I1f' i' f.o- of linii > AN)H (' ) IMKI.KS;
3 : anil wotiM: like to bar Ik I I. .1' .:0111; in \ ui-l| I'll'in.' '. i I ill: III, i i.it's1 TArniAir. LOUS) nUIIEIS. '

Foreign Dmnestio & _.\ in.ii.. ,.: ,in itt 1111"< i t. I'<- ...<| II. \v. JOHNS'' STEEIIKKS;' .
Exchange Bought :. North Attloboro,MaM.
i I 1'.11. i Ii i "il' n Il'a"'II'Io'' |I'r.n>. !'TATIIS.: AalKMlo..IIIfkllll. Mill' lbinr1, Stove NATHAN KICIIAKD8ON8TKKKKKS .
:0 .1 I II'.t In' rif i tI..t'I I'iin 1.IIIII
PROMP'J AlTENTlON"orVEN TO CIV : It,kln rxternnlly cnre, and and Ct-rittRA rrTirrn I l.ll'l..ll: III' IMIA: Ol 110. "I"I'll, t\tn'M, l>fI I l.ul) I ((1NKN: UAIUlMKTKKS: : : 1..i"r, Cover I"',1 lug, ;

I TII1STITY: ANh VICIM'n blood purlili, .. I .' Mi Dm, tt Ilil ill' t>m 0 I'I l'il tin' H'ld <'II- I lloinp I I r.IIuil.,, : Cum anil Tut kit DEVUES' ) ; :I
_. form uf .1111..11'1. |I.' I II I till' 1""ltor hut I Illlt ,'.l'll'll| ll.lll. 1 I I IIKOXOMKTKK I ( ( : : : I'ai- IX"I l'AIN8. I
king
| | tn .."rula. 1"11/:11,11, > of n u'III, .til itll',1' it tif i ohioiiis f.OUS ].
Loans: 3Iade on Sited lieat ions of Timber and( I MAIM: S I'': t tll.ASSiS:
Patent' Dock
aiut)
< it t M I.;Hilling' n i n\' 'In fitio |">" Ship Stoves (HI and Heating Illocki, ,, i
I'rlre, OtTicc, &1t... flnAI .
Hood Security at S per. cent. per Aiiniini, ami ( f fSolieited ; ; frrpared. by the POrTIa% |Intl, II' j. nnil,' nisi for H'llnurlilmiit a'ARAI.I.r. Kri: .Hf. I>P'litres, STOVES.A iafTTopmill Cloati(., Room lluffer, .
n tlutCM tin-H.'tti
Co llmiior. iiMi. I nYIllI) c. .
in I I'onxacola and Vicinity. r tot Citrn I'k\n\ DltcMen," M sit II'I'I N(( 4I'I'I'I.t.tIASII"I4'I ::. VOI'I'JU: PAINTS '.
.
ami Mo tentlmonlala. COMPLETE: : ASMMmiKAT': OF ; WONSO.N'SCAPE ,.
PLUMS FOe GEOnGIA.rterjllilns .
) I : s,
!"'''P" rf .'".l and neantU Snntipr I.lnp hoot .
| | inil\ ANN
i
: I I '? 'UIA MtnicATCU uar. I .\pun| In l h,< I)..l\nil..iy Ret- .ni HOOKS) AND Sl..,TKSNAUTK'AK : < .., FUh ,
A. G. MORENO & I I.Iiipn. NEW
CO. I ItKk a. t.'iiil: ', KMLAND! -
,
I lln.l l>) the Un FREE FROM PAIN ANCIIOIt) I.KMITS( ANi i '' WOOLSEY'S.N1111' '
NO. 10V MOUTH I'ArjAl'"OX HTK KMT, inlnnto thn rnllrnnt ,\TI.1T.\. la! Jlaioli :SI.-'Ilio Jour- t"- -- I 11' 0.0 ITS. ,1 I
Uheu- 11ali..hI'H| | tit it im t tin- I iO.uo --- '- '
Tinnier relle\e | iniini. :

"y' I'(?II"'Holn. l"ln.. .,'rain"little,,Hiiililrn Htntlnit Hilary and weak and I otI litvir I ; i i". if I I Ito a.|/ItOl lit 111111" III occur tirE..V1, !hIIHIIIt.% ( Will Nothc) to their J liiiciest' ( our Advertisement.( -i


REAL ESTATE AND D COLLECTING urn i pain killing Hatter. I C.. i iti.A.\I1"K.: HITK k. iiiir.)linl.N r:"Kvcryboely(I Largo niul( Small, Conihiliy: i i Invited i to give ua n Call 'I

A. I II> vn\At. nt'urnl'. for Ilin north- I :
-
., CITV rum-Kim' : IMU tiiir; AM 'II.I) ). (1'1I,1i.lril't.( -- \ .
I Atlvli-o to >. ','r "
Itcsst'* IIIN!. ArroinilH C'oIl4'C'lf'd nml I'rompl Kt'ltinis \ A. ( Oni1\1T. mitrylial.M CONDENSED. DISPATCHES MlH. XVlNnMlrt'it NOTICE '

.. I \n'os rRuiN.nttoinry (or the FOllth. : --- hiiuiulI! !I. 11RII' I I'K: I. hi'ivi'jr ilven nf the formation ,
TANK"): ISM'ltAVtK. A ., ..1nSIIHI: 10. .A Intpitrlnnt anti Interacting iiiumn tmnl w n to tpn an,
Hit lli IrI"l. I Ihlnn..r lit'lli. ltitllp\em ,. .1' 'Alrl" unmpanv\ for the purpow
I nili '
C4)ItlLESPEIECC: : : MiICI1JI: ('4j nnssK :s .MOI: : 1..rl.'. N.ila ,\.I..t. f'lIllll' : It I.r.| *<|iipp "RI iiiriil I t.I liftin I I I.' II I I 111 i ntainliiK. and, OIWHUM ','
WAI.Il 'I. i I'll | > .
mr 1 'M".lyACQSTA n JoilNHONe-ollc. tor of intcrnnlioriin' 1'rpithlont Hnrrl'-ou linn tlun' far .ll. tlntf, tin ,chili! rr"l,pal .11 i, :, r lt I i 1 put. I I' ",'. In tlluYIDC ofi .
Undo :1.111. in n i' I In
I'lllMllll ) (irrty of. .
IIWIllltM flit hl"* !I. I II Ih. pouaty 1
---- --- -- --- -- -- -- - .. June 7jTh.. !129 "II I .'. nm ti. '< ni .r Klnrlda. to l known
a'tr. "'Io.n'fl'n.. K )II.' I I.OIKP., kiijiriiiilon.lcnt( inihrny. 11"'llm."I. Ni'iv 1 pli'iiNitnt" l I" I I. I HiHitum I hit I. an
jELt" nl: dll\IH. rhl ,I. u wa imuMiHt' A compnny hl! 'IHI-II fut iit.I to rl rlillil. wir.i'iiH i IIP uiuii", 1 all pain, .IP- 'bo Mrkli'itii tln.f, I..III( and lHRpt Hnnitd \i
""'I Uiii for nlxn.t tw. tutil KMilio.JOHN r-Vv'trie; \ircn iif WnithliiKtoii.Tho I Ilpt pit wlll.I rtvnliilpit nllnyi| '|., mul U llitlli-onit rninimnv, ,, th of aaldrnll' 1

& ROURKE'SMAMMOTH /t *'r''vnHiuifl'nod bcimii klmlitof"11 it.*nttdl imir II IEVE) : t'X. f'ollt'I'Iorl\t Iliiiniwitk. l'nrunllall'tmth( f t. 1 Ixiumi* ) | ostofllin HIP I"put kniiHii rpinttlvfortllarrliita l wnrtnrraiUIni mint In Km'unililit: ponnty, In ID Iw almnt I
( I WKM |VF.IaII t totrf ippthlngur ollit- fiiily-dio nillon; Ih amount of Capital' 'i
\ nR. AfUr *hi* hal' 1 ti el \ai roliUtil of about f I.Ono.' -_ r"1 ceusie.A .I'N'k one million dnllarit, In ten thnnnaml
... ,
I h.iipo,,. iiiiirtv All illNfiiiiTtirtNl.mid 'luttlihy HIOHP n-c: nil I hit. ktTH.niiil' it iiilcnrlyiiiliniint Tho rci-iKniitlon of Prpnlilrnl Johinfn.: .hnrvnnlnnfliiiiiilrvtl, dnlUrn' each.x. .!

FURNITURE \ ; nM;In the A nm Mint In:Wa HUM r. :i'' | tli.-il they h.IIh,> "l'ii 1'h"* i ntilt' of Brown IInl..fiy. list" if'"II.rl.I.1.nln t Night; "ltt"))< l'vu Arkrr'c Italy" A. N.U.VAN)" I'HiAn. ,

and nut I li.t. n prnmpi I ( "r flomlnml hail U'<-n ilistulamiMiilH'r vHtilira, i inii.,, itnnh ,lit Ib" 'R&O. 0 I
fill
IA"'j.'III'.t I Ill'lltion.
I N. C.I mif.t nifitlpliip, rCh:11 DKNNI IIUM.(..
Aoutiftcit. mailo' that will I
Silly' 7. UrH-Th Bwlfl Uinpiliift III lIP taktn "fllt or. I of the rntnnianj-MH inl) nt Now yet r.o f :S

Furniture of All Kinds at Bottom Prices \' ; :'* -U-wN-.I.*>IHlriHTj, IVat All liiin.In w.uit I tlii-i ill ""'. 1 Inn til i IIP.t- \1". In"I f.illl',. 1111.1111.in-" /.1"" illHnnli'm& hut gioa It I oontaliii lie clilhl _, ,. I'
.k robs
v \V*t.t.| Ihn prmt rriiiloni. ht' nrc nut tiling' to IPCO,:IH/I-litni ..UIII. O. ('. Wright'. of I oil'f.til. C O. 'lint purrhaMil ."rl""I" ,"1...//HUH. 1'1,'" U rant*. rtoltl
Fine Medium{and, Common Furniture I in 1 Kmlless Va' I .1..1' Imt, without any Ito li'.iilri. i f I Hut i pirty iii < nnrtl II.: I ) lint t.I.rl( Inilmim nurinalmhool ,, In .liiim I -'li'iiiril." ,, I)riigg .t. NOTIC'i;.
lrlo<| H 8. H, end I v lha : ,
of LIsa
ihti'iu f..rm.Uon
:: ': : icntii* hor h(>ntt IMKHII to 1'1 In' ( Iniin, IM HI tilil IKin \\ .iiiti'ii' (.I- I I. at I rortlaiiil.CoiuiHMHinait --_. NOTICKIabi'Miy .

AM$ (,),)>S KMIAI.l.\. KUT" A'I' A ...lIt.I.I' H'KXI 1"1'1:1 I!|; INU'M': \\' '"|"l.*>lrly.hn' eim hat. .I 1.takrn Ni w.m ti,*, fin'1' if n Mow ,p"<>viiiit-tPi h.I:4'ni In' tii. \,"' of I HIP I- ifth Ohio B abcs Iml art rn'HI','. '.;'IMI. crone f""ol"I'lnl. 1"lltln'ull\nd,'oll'>'n.' for Hit oppr.illn) |nirpntonf \ S ,

J'I'1'" Tilt I IK I I 1.-\111.1-11: u i.N "I. !\.>. ; I{.ticmlrC'iit i tmir-p:,nntjr', t M'tittup:.,.J ,|I"'hcllllrllalltli....I..llhat I I I: tI Ir.I :lU'iilnm, nun., will: bit"" >it ctinittril in tun .lill"L.I H is.ihl, ,ho it i iniiliilalofor, I nv- tiiitthtaul, will, 'YhhiuIl (' .r.II..1 OODV"y.UI" of .)
| I I Hi'kcl. .11 and >rty 'In tbtt of
pro4|
i-fctrully. U T. KHUHC Ilur ulil. 111'11Mrlllo TPI Ililint I i I I'nlii"I or stniiiiiili I IHiwirtli I C. county
WKK.SPKCIAU.Y: ; CAM: ATTKN'; 1'IOV( ) 'ID 1 ) TlliiU I :' 1 H1'OCI1)10'( )( )|. \ J Jpti *-.. Juno. 17. Irt -Th to x rye nut Inn l'tlll."wn (''it. J. I". Mid IHO.,; t..f (' bigi''ii. 'Ky.. lip n-lli'Mil at IIIIPP )" INIIII, A'k'r'l Hub :...lhl.1..'. nf r'lurld.i' tn l ho kno,n na
(i.L--lIThII..WOC'' i I Inilli"t I nu'iiiU'in' nf. tin* ) I hut "I'l'tiniiiiilit' and 'Iprmlnnl
'IHTI.II-I ,
: : : : I 14 '4 'h'r. I It Mi'inphl
nn npplicmit for tutu tollt'i of cut' i-onttin MnrtllllllP
i.i: I IN Till': LAIKST I : DISMISS hltxhi iMii-Min, and tur-lilp nr
nt nic In Opium
; I Utii\ 'k f.i '1 iull. Ilic I colli'O.tor Itallrontl I of ( ut
t' win trt nml tn. for w.. wtuit I o I tii u of hut hlvth ltthi'i niil i ICMIIHII illstiii-l. I lll'IIUVlM cii I.'. I'rlPO ,, fl'llllt. niolil, Conipitny I 'lorl'II."lho liTijlli
Af. 11 1'' "'lItlI: i; IMM: "HTHvriii4r, wnit !I' MLI: "HMI wini (. : : i *ilv.f.'II.wrn( t | /., I )" count JIUIIPH I I of I nf ." 'k ,
capital "
.\1'110..1 in'il Torn Jolin I Inn. \1.1(1. r..
>oit 11,11"
;promUi'Hlioulilp tol
KAVttlt AM" IIKI !.\.-:". > fiillr .u.r..L I ,, has "IHTII him I u In t<' Ilininiiiiil, kit ,irvn of dot-,
l.I th ,
i ln |>rln t tlr I 1- > think "n'r.1 111 bUlllr.I.u.
: ; : \> pry niii $I IIIli' 10 .l'IIIIo".I"hl'\1 I.\ I I \
from rhi'ini.m. .
|